Sáringer Károly Nôt akarok!

Sáringer Károly

Nôt akarok!
válasz Terézanyunak

Pallas Gyöngyös, 2002

© Sáringer Károly, 2002 © Pallas Antikvárium Kft., 2002 Minden jogot fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elõadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetõen is Minden jog fenntartva

Fiamnak, Norbertnak. Nevelt fiamnak, Gergõnek. És minden nõnek – különösen Évának – , akihez valaha is közöm volt. Bocsássatok meg mindenért, az õszinteségemért!

Amennyiben például azt olvassák valahol. az kizárólag a véletlen mûve.Ez a könyv teljes egészében a képzelet szüleménye. De. ha másokat vél beazonosítani. tartsa meg magának. Ha valaki magára ismer benne. A szerzõre vonatkozó részek pedig merõ kitalációk. az még csak hagyján. hogy egy lány szerint jó velem az ágyban. ne tessenek rajtam számon kérni! .

„Többféle népek vannak.” (Füles. akik nem tudják és olyanok. akik nem akarják. Olyanok. a Micimackóból) .

.

Az idõk kezdetének ködében (vagy miben?) .

.

akcelerált – azt hiszem így mondják – fiúk. amikor az öltözõben levetik a gatyájukat. így áttekintve az idõk kezdetének ködén –. és mindjárt ki is találtam. ott a Nagyinál. csak mert már szõrös nekik a kukijuk. gondoltam büszkén. azóta. sok tekintetben igazolta is az idõ…) Szóval nem emlékszem. a Dani. Hát.) Mielõtt a géphez ültem volna. de 11 . (Sõt. hogy szõrösödik a kukim. hogy velem egykorú. vagyis. de nem emlékszem ilyenre. Férfi lettem. Arra viszont nagyon is emlékszem. de fõleg keresésének. még meg is rótt ezért. hogy a férfiak nõt akarnak. büszkén mászkálnak. mégis valamivel nagyobbnak látszódjék. mert állandóan kalamajkát okozott például az edzõtáborokban. amikor nem akartam (nõt). párharcnak színlelt egymásra találásának. Azért mondta ezt – gondolom én most. Egyszer az edzõm. milyen klassz érzés volt. gondoltam akkor. mert én akkoriban úgy gondoltam. Azt mondta: te állandóan csak azzal vagy elfoglalva. (Ezt az ifjúkori elméletemet. a nõk meg férfit. még most is azt akarok. hogy mindenki állandóan azzal van elfoglalva. mégis fejlettebb. hogy valaha is másnak láttam volna a világot. úgymond. amikor a Nagyinál elõször észrevettem. hogy volt-e olyan. de már feleségem van. hogy a legközelebbi edzésen kitömöm valamivel az úszónadrágom. mint hímek és nõstények örökös. úgyhogy az egy másik könyv. amióta csak az eszemet tudom. ez az én túlfûtöttségem. sokáig gondolkodtam. ezen az õszön már én is büszkén mászkálok.Mindig nõt akartam. Az elképzelhetetlenül jó érzés. Zavart már akkoriban piszkosul. Nem értettem a felvetést (logikailag elsõsorban).

Ez tényszerûen annyit jelent. hanem bele! Nem tudtam. – meredt rám Copfos elkerekedett szemekkel – elvesztetted az ostorod? (Akkoriban ez számított volna a legnagyobb tragédiának. mert a nagy horderejû bejelentéseket mindig ott szoktam tenni. mint gondoltam. de esküszöm így volt. – Mi? Az ostor? – Dehogyis. de a katartikus pillanatokban – úgy vettem észre – mindig a nõk a gyakorlatiasabbak. ebbõl aztán le is vontam a megfelelõ következtetést: a továbbiakban nem csak odanyomom a Copfosnak. Copfost.még mielõtt ezt az álmom megvalósíthattam volna. olyan volt akár esõ után a fû. de annyi már világos volt. még ma is emlékszem a fonatok illatára. az … izém… Nagyon hülye egy helyzet volt. De nehezebb volt. meddig álldogáltunk így. de tényleg sûrû. pontosan hova.) Mármost a Copfossal mi a szó szoros értelmében dugtunk. hogy igazi férfiként nem állhatok meg félúton. mondtam neki. – Ne izélj már! – váltott határozottra Copfos és minden további nélkül lehúzta a klottgatyámat. hogyan emelkedik végig a varrásnál. 12 . szõrös – nyögtem ki végül. mint aki már a legvégsõkre is elszánta magát.) – Nem. hogy menjünk a fészer mögé. valakinek muszáj volt elmondani a jó hírt. Tehát megláttam. én meg néztem a gatyámat és elrémülve láttam. hogyan történhetett. – Mi a baj…. hogy szõrösödik. Hogy jobban megértsék a helyzetet. Azonmód megkerestem a lányt. be kell mutatnom az akkori szeretõmet. hogy a budiban – klasszikus falusi WC. Nem tudom. a búvóhelyünkre. Nem tudom. erõs copfja volt. na meg csak úgy Copfos mögött. Copfos nézett rám egyre riadtabban. megközelítõleg egymillió léggyel – odaálltam a Copfos mögé és az álló kukimat a fenekéhez nyomtam. (Nem vall valami nagy találékonyságra ez az elnevezés.

hogy riadtan-e vagy inkább az örömtõl megrészegülve.) Koma közelített a budi felé. pontosabban a „valahová bedugás” nem jöhetett létre. hogy neki már igazi férfi udvarol – sõt. Ez az eléggé ki nem hangsúlyozható probléma azóta rengeteg baj forrása lett. még szerencse. nem is tudom eldönteni. Ezt magam sem tudtam. így hát csak annyit bírt mondani: mit csináltok ti itt? Nem vitte tovább 13 . jóízûen hortyogtak – márpedig a szõröm rá egy évre kezdett nõni. jó messzirõl lehetett hallani. tényleg! – rikkantott fel az én kis szeretõm. hogy szidott valakit. mit kellett hallanunk? (Elszörnyedve és riadtan. de már akkor éreztem. Nagyon büszkén ballagtam a tetthely felé – igazi férfiként. hogy ez a kérdés életem nagy dilemmája lesz. hanem az egész világegyetemben. hogy most mi lesz. Szerencsére Koma – mint általában – ezúttal sem volt teljesen józan. Copfosék fekete-fehér tévéjén néztem meg – miközben a szülei. annyi azonban világosnak látszott: szõrös kukival már lehet gyereket csinálni. Na mindegy. maximum tizenhárom évesek lehettünk. férfiasságom – immáron! – mindenesetre jól kivehetõ volt felöltözött állapotban is. nem csak az én életemben. ahogy látom. úgyis feleségül veszel. meg talán õ is. Alig volt idõ felrángatni a gatyámat. mondanom sem kell. hogy az elsõ és egyetlen Holdutazást 1969-ben. nem? – Hát persze – bólogattam én. hogy a nõk a szexet teljes egészében félreértik és valamilyen kifürkészhetetlen okból azonnal a házasság jut róla eszükbe.– Azannya. térjünk vissza a Nagyi budijához. Szerintem õ is büszke volt rá. Amikor ugyanis beálltunk a megszokott pózba. Akkor rá kellett volna ébrednem. ám a valódi dugás. de közben meg is rémült. Ezt úgy számoltam ki. ugyebár –. ne feledjük a kis pásztorórákat a budiban –.) – Menjünk – mondta az én drágám eltökélten – . Ott álltam hát a nagy válaszút elõtt: hogyan neveljük fel? (Tizenkét.

Nem mondom. mindenesetre nekem soha senki egy mukkot sem szólt ilyen dolgokról. és ez azóta sem változott: fel nem foghatom. hogy a fiú. Ami meg nem volt világos. hogy a magam kárán. hogy az Alvégrõl valaki csak úgy átmászkáljon a Felvégre. Úgy vagyok vele.) Mindegy. hogy a Biciklis a kanálistól már egyedül jár haza. piros. hogy a Felvégre nem mehetek. de azt is tudtam. Talán féltékeny is volt. és ez mély nyomokat hagyott benne. hogy minden nõnek tetszem. hogy a fentebb vázolt súlyos események miatt-e. legalábbis ha nem volt benne egy kis öngyilkos hajlam. ugyanis a bringám tényleg gyönyörû volt. (Azt meg természetesnek vettem. Apropó. alig merte szólásra nyitni a száját az ijedtségtõl. hogy ezzel komoly szakemberek foglalkoznak. de tény: szerelmünk Copfossal abbamaradt. mi pedig nem világosítottuk fel behatóbban. Biztos szükség van rá amúgy és általában. a házuk kiesik a többiek által rendszeresített út vonalából.) Mármost egy modern drámába keveredtem én ezzel a Biciklissel. merthogy a Felvégrõl egyszer Biciklis megüzente. micsoda botrány lesz ebbõl. kéretik nem elfeledni. Nagyon is jól tudta. Jó pénzért. felvilágosítás. Az világos volt. azt az élet valóságos gyakorlatában – hogy egy kis képzavar is pezsdítse a stílust – tanultam meg. fõállásban. emlékezetem szerint mindig is tudtam mi mire való – már úgy megközelítõleg – és mit kell vele csinálni. az biztos. fiatalemberként. Ez akkoriban volt. mert marha jó volt. (Késõbb. aki az üzenetet hozta a Biciklistõl. Nem is csodálkoztam. miként gyûlölhetik egymást egyazon falu ugyanolyan rossz sorsú lakói. amikor úgy hordoztam a hónom alatt az irodalmi folyóiratokat mint egy zacskó kiflit. Egy kukkot sem értettem belõle.a gondolatmenetet. Nem tudom. Jó 14 . mint a nõk utáni vágyakozásommal. olvastam is errõl valami szociológiai tanulmányt. Lett is. mert az egyszerûen kizárt volt. hogy látott engem biciklizni. Mindig csodálkozom.

Mert értük csinálja az ember ezeket a marhaságokat. Teljes életveszélyben. azt hallottam. hogy meglásson. ha úgy tetszik) egy szerelmi jelenethez. mert a fák (nem tudom milyenek. Õ meg úgy csinált eközben mintha nem látott volna meg.helynek látszott a titkos találkozóra. mintegy tisztázandó a tényeket. hogy: na. de nem mertem odamenni Biciklishez. hogy a Felvégen vagyok. mert amúgy vállaltam a falu felének elsöprõ haragját. tetszem neked. plusz a becsület. Nem is gondolnak bele. hogy ez sokszor van így az életben máskor is. de nem csak úgy általában. Én a kanális partján például azt csináltam. Így hát maradtam hõsködni. mert akkor oda az új barátnõm. Ez pediglen 15 . mégis kellenek ezek a huszárcsínyek. Biciklis azt kérte. Viszont menekülni már lehetetlen volt. Meg egy bicska. a visszavonhatatlant. de akkor már marhára féltem. A kanálisparton az új babám volt a merészebb. mert eszembe jutott az. egyik fél sem meri meglépni a döntõt. hogy egy hétig lestem a Biciklist. pedig ide valami irodalmit akartam írni) jól benõtték a kanális partját. ez pedig valamilyen oknál fogva tetszik nekik. megközelítette a figyelõállást és ékesszólón azt mondta: „Hát te?” – Hát én hát – mondtam határozottan és ma sem tudnék jobb belépõt (antrét. oda az új szerelem. hanem mûködés közben. Felszerelkeztem: bicikli és ostor. Megfigyeltem. – Itt vagy? – kérdezte még Biciklis. ha a Felvégiek elkapnának… Az alábbiakból kiviláglik. ami egy hétig egyáltalán nem. de már az elsõ alkalommal is direkt úgy. micsoda hõsiességre – közelebbrõl: marhaságokra – képes a szerelmes férfi és hogy ezt a nõk nagyon szeretik meg értékelik. hogy mutassam meg az ostorom. akkor itt vagyok. Mindkét fél rögtön az elején azt akarja. Különös egy helyzet volt. – Itt – szögeztem le. hiszen a végeredmény mindig ugyanaz. mégis. hogy minek is ez tulajdonképpen.

Ezt elbûvölten vettem tudomásul. futkározás közben. Mármost ott álltam rendíthetetlenül. hogy miért nem markolászhatjuk a cicijeit. kevés módosítással: aki nem fekszik le velem. Romantikus amúgy. ezért nekem az idõsebb fiúk tetszenek. Tehát: hülye. Különösen annak fényében. nemhogy az osztályban. A fene a gusztusát – gondoltam – lehet. Meg hát – mint említettem volt – nem is ez volt veszélyes látogatásaim végsõ célja. tényleg. amint a tornaórán. Nem nagy persze. úgy csattog. ütemesen le-fel ugrál a cicijük. de mégis. de melleinek lenyûgözõ méretétõl sokáig nem tudtam szabadulni. már évek óta figyeltem az osztályban a lányokat. de bizonyára õk is a melleit akarták volna megfogdosni – egyszer a Kopácsi Gabi meg is kísérelte. Baromi idegesítõ volt. hogy Biciklis is és én is naponta százszámra hallottunk egyéb más ostorcsattogtatásokat. Egy darabig aztán az új babám is csattogtatott és ez rettentõen tetszett nekem. de az egész iskolában. hisz’ egy ilyen szerkezet – pláne ahogy én tudtam forgatni –. az kurva. de rettenetes pofozkodás lett a vége –. csak teljesen értelmetlen. A Vági Mártának például akkora dudái voltak már hetedikben mint a fejem. márpedig az lehetetlennek látszott. hogy igaza van. csak mással. mert a Biciklisen kívül senki nem figyelt fel a kanászok hajtási idején jócskán kívül esõ ostorzenére. Nem mintha olyan különös lett volna a csattogtatása. Ebbõl egyenesen következett aztán. Nem dumáltam meg a srácokkal. hanem mert minden egyes lendületnél megfeszült a trikó a Biciklis mellén! Igazi melle volt neki.egyenlõ volt a biztos lebukással. Az effajta értékítélet aztán sokáig elkísért. ugyanakkor elérhetetlen is. hogy zeng tõle az egész határ. Valami különös közöny ülhette meg a nyárvégi falut. mert nagyon vonzó tudott lenni. Évekig 16 . – A lányok gyorsabban serdülnek – mondta hintázás közben –. hogy a Vági Mártát tartottuk mi fiúk a leghülyébbnek. mint egy modernkori Rózsa Sándor és csattogtattam. Ráadásul a Vági Márta egyszer tudományosan is elmagyarázta.

hogy ott állunk a vízben – vízben? –. Na.) De lám. de nem történt semmi és nem is bizsergett semmim. Különben is. A felvégiek olykor mégis megfürödtek benne. hogy épelméjû ember abba bele nem ment volna semmi pénzért. állapítja meg a költõ nagyon helyesen. Csak az járt a fejemben. Úgyhogy – erre is rájöttem – a tudományos magyarázatok vajmi keveset segítenek az ember valódi bajain. Könnyû a 17 . hogy most akkor megfoghatom-e a kihívó kis halmokat vagy sem –. a plébános úr elmagyarázta a fertõzés mibenlétét. meg kátrányszerûen fekete. ez a kis patakszerû izé olyan büdös volt. hogy tetszem neki és melle is volt. Ezúttal azonban – amint az ostorcsattogtatásból is kitûnt – elvesztettem a józan ítélõképességem. én pedig megláthatom a melleit. a Biciklis. nem akkora mint a Vági Mártának. hogy „baktérium” sõt. olykor az álmok megvalósulnak. és én valóban fogdosom az én drágám cicijeit.álmodoztam a két hatalmas gömbrõl. de azért jól kivehetõ. Ennél iszonyatosabb érzést elképzelni sem lehet. többek között ezért is nézték le õket az alvégiek. Ezt csak férfi sorstársaim tudhatják. amit addig is tudtunk. bárki beláthatta azt. egyszer csak arra józanodtam ki szerelmes kábulatomból. Semmi különöset nem éreztem. És most itt volt egy lány. akirõl tudtam. Elnézegettem volna még egy kicsit a csattogtatást – mert azt nem volt merszem megkérdezni. hogy esetleg a Biciklis leveti a kis trikóját. hogy a kanálisban fürödni marhaság. „mikrobák”! Roppant meggyõzõen és titokzatosan hangzott. Ráadásul csõdöt mondtam. feltéve ha leszámítjuk a kanális rettentõ bûzét. Nem állt fel! Biciklis pedig határozottan megfogta. de akkor az új babám kézenfekvõ programot javasolt: fürödjünk a kanálisban. Újabb örökérvényû tanulsággal gazdagodtam: az álmok sokkal szebbek tudnak lenni mint a valóság. hogy esetleg meg is fogdoshatom! (Az álmodozás az élet megrontója. Ilyeneket mondott. Na már most. Mi több: lelkem legmélyén arról fantáziáltam.

nem szólt semmit – semmi szemrehányás –. közben vagy után – egyáltalán: amikor csak lehet – hülyeségeket kell mondani a nõknek. szembeszökõk a tények. kívülrõl úgysem látszik a közöny. egy kicsit lihegnek – esetleg sikongatnak is – és a partner máris úgy érzi. azóta már tudom. Az ember állandóan olyan akar lenni mint egy tenyészcsõdör. Akkoriban még nem értettem a nõi lelket – most se nagyon –. hogy van melled – mondtam a lehetõ legõszintébben. Ráéreztem a pillanat nagyszerûségére és menten vallomásban törtem ki. fantáziájában az is. amíg élek. nem felejtem el. õ a falu bikája. amikor is elvittek magához a Mesterhez. hogy minden képzeletet felülmúlón büdösek lettünk. Hanem Biciklis igazán romantikus lélek volt. azt nagyon szeretik. higgyék ezt el nekem. Ráadásul minden további nélkül el is hiszik. nyilvánvaló a helyzet: feláll vagy nem? Rosszabb esetben az is felvetõdik. Hogy milyen bonyolult is a nõk lelke. Nálunk nincs pardon. hogy a Biciklisnek nem csak a dugás a fontos. Egy kicsit nyögnek. de ebbe most még ne menjünk bele. mindenesetre rájöttem. bár kétségkívül az a lényeg.nõknek. – És a szemem? És a hajam? És az arcom? – kérdezgette. Erre elpirult és tán’ meg is sértõdött egy picit. közel a nemzetközi szinthez. Már jó kis úszó voltam. aztán amikor meg ott van a lehetõség. – Az tetszik. ezt mindig tudtam. aztán kijöttünk és csak annyit módosult a helyzet. egyszerûen nem történik semmi. hogy elég nagy és kemény-e. legalábbis a történtek fényében. csak megkérdezte: tetszem neked? Szerintem ez egy teljesen felesleges és hülye kérdés volt. Mondom. a nõi lélek bonyolult. Nem egyszerû élet a miénk. mondván: majd õ kisilabi- 18 . férfiaké. arra van egy másik példám is. (Olykor. pedig hogy jön ez ide. megjátszhatják a szerelmi hevületet. Azért nem mindig…) Ott álldogáltunk tehát a patakban jó darabig. hogy dugás elõtt.

Az adatot sajnos azóta sem állt módomban tudományosan ellenõrizni. hogy ez teljesen természetes. és – nem túlzok – a rubrikák elsöprõ többsége a szexre vonatkozott. mint a fiúk. Ilyenek: melyik testrészét fognád meg elõször egy nõnek? Melyik testrészével foglalkoznál a legtöbbet? Hányszor végzel naponta önkielégítést? Mondta is a Mester. és itt van még a tánc is. 19 . hogy a lányokkal is ilyen lapokat töltetnek ki. Esküszöm ezt mondta. Az például borzasztó tud lenni – márpedig a jelek szerint elengedhetetlen a szexhez –. hogy mozi. hogy lehet benne valami. persze azok lányoknak valók. Hogy az üdülésrõl például már ne is beszéljek. mert tudományosan megerõsített abban a sejtésemben miszerint a lányok is ugyanúgy szeretnek dugni. Ekkor azonban megfogalmazódott bennem az azóta is megválaszolhatatlan kérdés. a nagy rejtély: akkor viszont miért nem hagyják magukat minden különösebb körítés nélkül? Tudják. Végül aztán hozzátette azt. ami azóta se ment ki a fejembõl. többek között azért is mert húszéves korom óta több mint száz kiló vagyok. Vittem magammal a felmérésre az úszógatyát. mert egy szebb jövõ reményével kecsegtetett. mint dugni. ilyenekre gondolok. Szó szerint azt mondta. hogyan lehetnék még jobb kis úszó. de szerencsére a Mester magától is elmondta. hogy a Mester egy új világszemléletet.zálja. hogy a lányok pontosan 80%-a (hogy miért pont 80?) jobban szeret szopni. tapasztalati úton azonban arra a következtetésre jutottam. Nem mertem megkérdezni. Nagyon örültem ennek a hírnek. Nekik legalább olyan fontos ez az egész. séta a ligetben. és úgy mozgok a parketton. vacsora. egy fiatalember összes gondolatát a szex köti le. új hitet adott. Lényeg. minden további ebbõl kikövetkeztethetõ. lehetett vagy húsz oldal. de közölték. hogy nem kell. Legnagyobb meglepetésemre egy kérdõívet kellett kitölteni. és én egész úton hazafelé ezen gondolkodtam a vonaton. mint nekünk. Ja. annyira megragadta a fantáziámat.

kis pocakomat süti a nap. ebbe belementem a békesség kedvéért. kezében halványzöld koktél citromkarikákkal. akkor kellett már lennie valakinek a strandon. miközben én majd’ elsüllyedek a szégyentõl. kihívó monokini –. de hol? – Ez nem probléma – kacag fel kedves-pajzánul Anasztázia – veled akármelyik kabinban el tudom képzelni. meg magamat elnézem: immáron nem is fog…) Van helyette a sok keveredés. Röviddel késõbb aztán odajön hozzám a drága. hatalmas cicik. ahol Biciklis éppen a lelkemet ápolja. holott a kérdés helyesen így hangzik: dugunk egyet? Ballagjunk most vissza a kanális partjára. mégsem jött oda hozzám senki a fentebb vázolt kéréssel. de még nem találtam választ arra. mert reggel már volt egy másik bombázó is –. Leforrázva ballagtam hát hazafelé. Ha a nagy számok törvényébõl indulok ki. ám legyen. de nem is ezért jöttem. (Ahogy az idõ vasfogát vagy mit. Azt már megállapítottuk. ha azt akarja hallani. hogy ugyanarra gondolunk.mint a medve a jégen. Mondjuk én fekszem a strand selymes pázsitján. hogy nem lenne-e kedved lefeküdni velem. Mindketten érezzük. nyilvánvaló. olvasgatom ezeket a nõi magazinokat meg könyveket. hogy miért nem képzelhetõ el az alábbi szituáció. – Lenne – mondom ekkor én unottan. Megjelenik egy bombázó – darázs derék. Szóval. Végül is. a férfiasságom elvesztése felett érzett bánat 20 . letelepszik mellém és azt mondja: – Helló. hogy a szeme is szép. Szóval magyarázza meg nekem valaki. aki szívesen elvonult volna velem valamelyik kabinba. hogy a mély fájdalom. Anasztázia vagyok. Igazából csak azt szeretném megkérdezni. összevillan a tekintetünk. hogy ez miért olyan elképzelhetetlen. meg ilyenek. Hoztam neked ezt a kis koktélt. hogy „jössz táncolni?”. És megyünk. hogy a lánynak a mellein kívül is vannak vonzó tulajdonságai. és dugunk.

az õ apukája mondta meg a frankót: „Agyon leszel csapva te gyerek. hogy õróla most már mindörökre azt gondolja a Biciklis (vagy bármelyik nõ). beszélgettek. Nem ám a Kicsit. Lázas találgatás indult: vajon lehetséges-e. A Lajcsi volt a legjobb barátom. az ügyem – illetve: ügyünk – magasabb. de emberek esetében is elõjött olykor. Nehogy má’. hogy nem is tud dugni. folyton részeg. hogy valami ágat vagy követ dobjon utánam és még egy szitkot: „A keservit ezeknek a rosseb alvégieknek!” Sajnos ennyivel nem ért véget a történet. Túlságosan is vonzottak Biciklis mellei. ha a Felvégre mászkálsz. Már régen nincs semmi jelentõsége a dolognak. amikor a kakas megugrotta a tyúkot a baromfiudvarban. A Nagy Cigány is.) Szóval.” És a dolog nagyjából tényleg így állt. Jobban féltem tõle mint az ördögtõl. (Ezt a cicerélés kifejezést általában akkor használták. mint majdnem mindenki. hanem a Nagyot! Nagy Cigánynak félelmetes híre volt a faluban. akár órákon át. És tudod. úgyhogy annak a felbukkanása sem lehetett volna nagyobb csapás. akkor is csak arra tudsz gondolni. Most is csak annyira futotta az erejébõl. de nem adtam fel. A mi falunk azonban sok tekintetben jó hely volt. talán a legmagasabb szintre került. jobb híján. hogy nem sikerült rendesen megdugni. azt suttogták. de legalábbis spicces volt. Ez örök életre szóló szégyenfolt. mert akkor kifordult a világ rendje. mert 21 . de még ennél is fontosabb volt. de ott motoszkál mindkettõtök fejében. Másképp’ nem fordulhatott volna elõ. azt higgyék beijedtem! Illetve nagyon is beijedtem. létezhet-e ilyesmi. hogy csak megkésve vegyem észre a Nagy Cigányt. hogy õ is arra gondol. hogy még börtönben is ült. és ha húsz év múlva találkozol azzal a nõvel. hogy bizonyítsak. szóba jött a kultúrházban.tompította el az éberségemet. hogy egy alvégi legény felvégi lányt „cicerél”. hogy annak idején nem jött össze… Õ (a nõ) is kényelmetlenül érzi magát. Szóval olyat egy férfiember – már ha tényleg az – egyszerûen nem engedhet meg magának.

Ez teljesen kikészített. késõbb majd kielemzem: miért is annyira fontos – a nõknek –. Copfos sem érdekli. mi férfiak. miért nem tetszik nekem és tisztára el volt keseredve. de én már alig vártam. Örök rejtély. vagy egyszerûen nem volt elég kívánatos. Nemigen tudnám felidézni. Órákig kérdezgette. Nem is értettem. (A Nagy Cigány bármikor felbukkanhatott volna. Elindultunk tehát és beszélgettünk. hogy mit mondanak a nõk. s közben elszántam magam a halálra. akkoriban ezt nem mertem ilyen nyíltan megmondani. azt mondta menjünk sétálni. Sõt. Ez egyszerûen hülyeség. fogalmam sincs. pedig csak egyszerûen nem állt fel. hogy mirõl. Lényeg a lényeg: nem lehet annyiban hagyni egy ilyen kudarcot! Másnap tehát megint megvártam Biciklist a kanálisnál. rátérhetnénk a lényegre. de azt mondta: nem érdekli. azt gondoltam a séta afféle áldozati tevékenység. higgyem el. (Lecsöcsörészni. mert mindenáron kellek neki. hogy csak egyvalakivel dugjunk…. de õ el akar venni tõle. hogy miért.) Újdonsült kedvesem is hallott a falubéli hírek felõl. Ez azonban egy késõbbi történet. 22 .) Csakhogy az én egyetlenem még az eddigieknél is romantikusabb hangulatában volt. a parknak vagy a belvárosnak. hogy „járok vele” (akkor hallottam elõször ezt a kifejezést).arra gondol. Ezt jóval késõbb Autós mesélte nekem. így mondták a falumban. bármi van is. De ha nem hagyom el Copfost – mondta Biciklis –.) Szóval így lelkiztünk a Biciklissel. hogy mi baj van. Mindegy. hogy ott vagyunk ketten. pedig tudja. mert már akkor sem igazán érdekelt. arra amit amúgy is mindketten akarunk és akkor neki kell vágni az erdõnek. pláne hogy a Nagy Cigány akármikor felbukkanhat. õ az én szeretõm. szerves része a dugásnak. bármelyik férfitársam tanúsíthatja. hogy talán õ hibázott valamit. Minek?! – gondoltam magamban. hogy a cicijeit megmarkolászhassam. miért fontos sétálni és azóta sem értem. õ bizony akkor is kitart mellettem. (Feleségek figyelem! Ezt a megértést! Most csak felvetem a témát.

Egyszerûen más az agyuk szerkezete. amelyik a legjobban játszik. ez mindig is világos volt számomra. de életemben elõször éreztem a lábaim között azt feledhetetlen és semmihez sem hasonlítható. de sehogyan sem tudtam még összeszedni a 23 . hogy Biciklis lábai között fekszem és mind a ketten vonaglunk. de még így is jó volt. Furcsa volt. de aztán rájöttem. Csakhogy a bogarakat a filmeken nem mutatják! Pedig úgy vélem. A gatya illetve a bugyi rajtunk maradt. sietek leszögezni: a nõk agya nem jobb vagy rosszabb. leheveredtünk a gazos fûbe. Nem jött ki belõlem semmi. Ráadásul meg is nyugodtam. hogy direkt. ami a férfiember számára teljesen érdektelen. határozottan jó. kicsiny volt a Nagy Cigány felbukkanásának veszélye. miképpen lehetséges. amelyik a leghelyesebb. forró lüktetést. egyszerûen csak más! Hogy messzebb ne menjek. de jó. És jól számítottam! Idõrõl idõre megálltunk és csókolóztunk. Rátértünk végül a lényegre – megfigyeltem: ez általában két és fél.) Ballagtunk azért Biciklissel a bokrok között és ennek nagyon örültem. mint a filmeken. elõször azt hittem csak eltévesztette. mármint a bokroknak. Ez is egy nonszensz. több ízben megfogta ugyanis. három kilométer után szokott bekövetkezni –. Egyrészt. hogy lövellés nélkül is elélveztem. csak azon kaptam magam. mert az elsõ pillanattól kezdve jól mûködött a szerszámom és ezt a Biciklisnek is módjában állt megtapasztalni. olyasmirõl is tudnak órák hosszat beszélni. másrészt pedig. hogy majd’ megettek bennünket. hanem az. Ezért aztán kevéssé tudtam figyelni a gyönyörûséges részletekre. Mindenesetre – ott és akkor legalábbis – annyi volt a légy meg a többi vadállat. (Azóta többször meg akartam kérdezni egy szakembert. (Ugyanakkor a Fradi focistái közül nem az a kedvencük. ez hozzátartozna a realisztikus ábrázoláshoz. kézzelfogható közelségbe került a csöcsörészés. Mielõtt a feministák nekem rontanának. De hogyan! Biciklis a számba dugta a nyelvét.

már eleve belekalkulálom a dicséretek megítélésébe.bátorságomat. úgyhogy túl az estém gyötrelmein. de tovább nem merészkedtünk. hogy a võlegényével? – volt. azzal fejezte be sorait. akikkel valaha is találkoztak. pedig nem volt semmi komoly. miért csinálják ezt – talán a nagyobb bonyodalmakat elkerülendõ –. sem azóta nem kérdeztem meg. (Mint ahogy késõbb sem. hogy neki milyen volt. merthogy ott rengeteg volt.) Néhányszor együtt voltunk még a már leírt módon. a Biciklis egy levélben meg is írta nekem – emlékszem: egy félhülye osztálytársa hozta a levelet az uszodába. véget ért a sok megaláztatás. de jó lenne folytatni és befejezni azt. akkor van értelme. 24 . aki ott van! Szóval férfi lettem immár. amit egy évtizede abbahagytunk.) Elmondhatatlanul boldog voltam. hogy sok nõ hajlamos elhitetni velünk: mi vagyunk a legnagyobb kanok. szerelmünk a Biciklissel azon a nyáron azonban nem szökött teljesen szárba. talán még a Vági Mártának is! Ez volt az igazi élmény. Ne feledjétek barátaim. nem tudom. Csakhogy akkoriban én már az uszoda nõivel voltam elfoglalva. ráadásul fürdõruhában. Figyelem. hogy feltétlenül keressem meg. nem elsõsorban a testi gyönyör kápráztatott el – bár az sem volt semmi –. hamarosan mint igazi férfi térhetek majd vissza közéjük. mindenesetre jó ha ezzel számolunk. pedig ez nagy hiba. Sajnos a Biciklist sem akkor. Én hazugsági együtthatónak nevezem. még azzal is szembesülnöm kellett. sokkal inkább a büszkeség. folyton vigyorgott –. Nem tudom. Nem. Vagy tíz évvel késõbb találkoztam aztán a Biciklissel egy diszkóban és mindjárt gondoltam is: ma estére megszûnt a nõk utáni rohangálás. Ezt nem csak úgy elképzelem ám. Csakhogy az én gyermekkori szerelmem a barátjával – lehet. Az osztálytársaimra gondoltam. Azért itt sem árt az óvatosság. Hogy miért. mindig az a legjobb hapsi. ha minden résztvevõnek öröme telik benne. hogy néztünk egymás szemébe és arra gondoltunk. A szex páros játék. ezek után már muszáj lesz komolyan venniük. figyelem! Különösen férfi sorstársaim figyelmébe ajánlom.

Nõk az uszodában .

.

mi több. kör alakú szellõzõnyílás. edzés végén az egész úszócsapat – edzõstül. Hetekig jártam az orvosokat és – édesanyámmal kiegészülve – magyaráztam nekik titok- 27 . Sajnálkoztak nagyon. azt is csak sutyiban. gondoltam. az elhatározást tett követte. ha valaki annyira leleményes a kukucskálásban. de mentõ ötletem támadt. képzeletében több száz nõje lehet akár. kabinosostul – engem keresett. mert az úszó csajok akkoriban kezdték el hordani azokat a dresszeket. Kiosontam az elõtérbe és ott ájulást tettettem! Fogadjunk. akirõl csak akar. de csak bámulod õket. kihangsúlyozták. Itt a vég. az utolsó szõrszálat is látni engedték. pedig óriási volt a kockázat. se beszéd. (Sok újat nem láthattam. Rettenetes. hogy elbújok a nõi öltözõben és meglesem a lányokat. Az önkielégítéshez szükséges muníció azonban adott. az ember arról ábrándozik. hogy az uszoda egy kielégületlen kamasz számára a világ legborzalmasabb helye.) Mindegy. Amikor aztán rám találtak. hogy egy olyan egészséges fiatalember. amelyek mindenüket. mint én. Az öltözõszekrények ajtaján felül volt három kis. úgyhogy ráfáztam piszkosul. Kiabáltak. mint én voltam akkoriban.Azt nyilvánvaló tényként kell elfogadnunk. Különösen akkor van ez így. mint a fába szorult féreg. Le is buktam egyszer. Elképzeltem magamban. miképpen ájulhatott el se szó. nem gyõzött mindenki csodálkozni. na. Folyton jönnek-mennek a nõk. elbújtam néhányszor a szekrényben. én meg kuksoltam a nõi öltözõ 17-es számú szekrényében. hogy ennél jobbat önök sem találhattak volna ki. A legtöbben epilepsziára vagy ilyesmire gondoltak. kilátszik mindenük.

télen is abban edzettünk. hogy nyaranta munkát vállaltunk a „nyitott városi közfürdõben”. de nem vitt rá a lélek. Ráadásul nem csak látvány. Nagy baj azért nem történt: „meggyógyultam”. Álmomban mindegyikõjüket számtalanszor a magamévá tettem. hogy reggelente egy marha nagy kefével végig kellett súrolni a medence alját. például amikor tatarozás miatt bezárták az uszodát. Már azon voltam. a tessék-lássék becsukott ajtó különbözõ résein keresztül tisztán láttam a nõket. nem úszom meg. de valahogy nem bolondultam bele.) Fentiekbõl talán kitûnik. Nagyon szerettem azokat az edzéseket. márpedig sem a kapcsolatunk emlékét. a beosztásunk: tutajos. de errõl nem írok bõvebben. a tekepálya mellett! – zajlott. Túl sokan ráismerhetnének. ezt a történetet önöknek mesélem el elõször. sem õt magát nem akarom bántani. felnõtt fejjel bizony nem egyszer elõfordult. miért kedvelem annyira az uszodai öltözõket. gyermekem édesanyjára is. pedig azt hittem. Ez lényegében azt jelentette. Akadtak persze más lehetõségek is a leskelõdésre. nagy szerelmem is az úszók közül került ki. Külön a fiúk és külön a lányok.zatos összeesésem körülményeit. hanem a strandon. Csak ellenõrzõ vizsgálatokra kellett visszajárnom – ha jól emlékszem havonta –. hogy õk is leskelõdtek –. A nõket! Nem tudom a többi fiú hogyan volt ezzel – pedig biztos. Az volt a rendszer. Kijártunk a városhoz közeli faluba. mert a végén az öltözködés egy kocsmában – komolyan. Nem az uszodában. hogy bevallom az igazat. 28 . de az mindegy. (Az elsõ igazi. volt ott egy nyitott medence. Ugyanez vonatkozik volt feleségemre. hogy bevettem magam valamelyik kabinba a barátnõmmel. de tényleges élmény is akadt az öltözõben. de ez direkt kapóra jött. legtöbbször pont a kocsmai öltözõben. de nekem minden lány nagyon tetszett a csapatból.

A nyögések irányát követve kisvártatva meg is találtam.) Hanem a nyögés nem akart abbamaradni. hogy elõbukkanjon az ütemesen bólogató feje. (Elnézést a kifejezésért. egy biztosan. Mármost ez az én tutajos kollégám állandóan azzal jött. hogy ilyesmi létezhet egyáltalán. Na. hogy éppen esõs idõ volt. de azt hittem tojik. a Cica. Úgy adódott. Tényleg volt neki nõje. (És akkor még jóindulatú voltam. márpedig olyankor a strandon – a tutajosokon meg a kabinos lányokon kívül – értelemszerûen nem tartózkodik senki. Egyik melle kibuggyant a bikini felsõbõl. azt gondoltam hát.) Szóval ilyen mendemondának gondoltam én a Cica sok nõjét. Olvasgattam éppen. csak valami miatt nehezebben megy neki a szokásosnál. Tényleg lenyûgözõ látvány volt. mert azt a saját szememmel láttam. különben is elõfordult már. elõtte guggolt a lány és szopott. a barátom bizonyára rosszul van. merthogy az is szõke volt neki. úgy hívták: Cica. a fele sem igaz. aki a tutajos kollégám elõtt guggolt. segíteni a Cicának. de köztudott. egyszóval megfellebbezhetetlen tekintély. hagy annak amit a férfiak e tárgykörben mesélnek. ott állt a fogasos öltözõ pultja mögött. szemeit furcsán meregetve bámulta a plafont és még mindig nyögött. A Cica állt ott a világról megfeledkezve. hogy így a nõi meg úgy a nõi. meg tetoválása is volt. egyszer csak arra lettem figyelmes. hogy azért teljen a munkaidõ. komolyan. mígnem egyszer aztán megbizonyosodhattam a tényállásról. a dohánytól sárga fogaival. javítóintézetben is volt! – szóval ez a 29 . Elsõ nekifutásra nem láttam a pulttól a lányt. hogy a Cica nagyokat nyög. akár a haja. az örökös trágár beszédével – egyesek azt suttogták. Egyszerûen nem akartam elhinni. bugyi már sehol. hogy berúgott. sõt… De ne vágjunk a dolgok elébe. hogy volt ott velünk egy srác. Nem is ez a lényeg. kicsit elõrébb kellett lépnem.miközben két kollégám a kétlépésnyi tutajt húzkodta a medence egyik partjáról a másikra. dús szõrzete messzire világított. hanem az. Elindultam hát. ez a Cica már dohányzott.

Nem arra a lányra voltam féltékeny. mint õ. a szájában már ott füstölgött a cigaretta. Ábrándjaimból a Cica riasztott. menten belehalok a féltékenységbe. mindenesetre fejmozgásának üteme mit sem változott. és azt hittem. az még álomnak is túl 30 . de már merült is lefele megint a gyönyörbe. de érezhetõ büszkeséggel a hangjában. ártatlan tekintetû lány. – Ki ez? – biccentettem a fogasos felé. ennek a lánynak a húgát megszerzem magamnak. hanem az egész nõi nemre.faragatlan fickó meg ez a gyönyörû. de meg tudtam volna ölni azt a szemetet. hogy a legangyalibb. Nem tudtam még semmit akkoriban a szerelem vakságáról. hogy pornószínész vagy selyemfiú leszek. akkor vele akár. hogy lesz ami lesz. mintegy mellékesen. amikor észrevett. nekitámaszkodtam a fogasos öltözõ falának – immáron kívülrõl –. csak egy kabinos kiscsaj – legyintett Cica –. Szentül azt hittem addig. mindenesetre engem teljesen felvillanyozott. Mindenesetre valami olyan szakmát akartam választani magamnak. kajánul vigyorgott a rohadt. az öltözõben leszopna? Addig csak fényképeken – meg egyszer filmen – láttam ilyesmit. – Semmi – próbáltam én is adni a lezsert. a nadrágja még mindig dudorodott. Nem tudom ezt miért mondta. Magára Kabinosra nem is mertem gondolni. hogy nekem miért nem jut egy ilyen szõke tündér. – Mi van öreg? – kérdezte egy kicsit lihegve. legártatlanabb nõk is szeretnek dugni és ha éppen a Cica jár arra. van egy húga is. aki csak úgy. – Menj a francba – mondta tutajos kollégám. – Á. hogy kabinos barátomnak – ha vannak is nõi egyáltalán – azok csak ugyanolyan faragatlanok lehetnek. de fõleg arról. ahol munkaköri kötelesség a dugás. akkor mindjárt el is határoztam. Borzasztóan irigyeltem a Cicát. Elhatároztam. Kabinos nem tudom észrevett-e. szemmel láthatóan élvezte a furulyajátékot.

na. se utólag nem lehet tenni semmit. Indulás elõtt a savanyúvizes kútnál – ha jól emlékszem. csak úgy volt. jó lépés! Késõbb aztán nagy hasznát vettem volna ennek a felismerésnek. de aztán nem jött. a Pocak nagy nõcsábász hírében állt. ha lett volna mindig bátorságom a megfelelõ idõben és helyen megtenni a szükséges lépéseket. honnan a fenébõl vették. 31 . amiért általában szokták. Felvettem magamra az új. mindjárt elhiszik. Szerették a Pocakot. Én a magam részérõl rettenetesen felnéztem rá. A Pocak tanított gyerekeket úszni. Egyszer például jött a Tanárnõ. hogy nem a levegõbe beszélek. menten sarkon fordul. hanem mert állandóan az jutott róla eszembe. másnap délelõttre „lelépést” kértem az úszómestertõl és elmentem fodrászhoz. Csakhogy a Kis Kabinos nem volt sehol. Mondok egy példát. De nem volt! Legalábbis sokszor nem. s ezzel a keresetlen pompával állítottam be a strandra. talán az elõzõnél is nagyobb. hogy a medencénél ne húzzon papucsot a tûsarkú cipõje helyett. csak ott és akkor létezik azonnali. de tényleg az is volt. ráadásul az is esõben. Egy idõre meg is utáltam az esõt. hogy jön. olyan úriasszony volt. mondhatom nem az esze miatt. hogy egyes egyedül neki engedték meg a kabinosok. hogy nekem nincs nõm! Az úszómester. Jött tehát a Tanárnõ. és én azt hittem. kilencedszer – mostam meg a fogam. amint meglátja a Pocakot. hanem a nõügyeibõl kifolyólag. Ez persze sosem következett be.szép lett volna. hogy a csemete a Pocaktól majd megtanul úszni. de nem azért. Csak tudnám. Újabb életre szóló tanulsággal lettem gazdagabb: nõügyekben se elõre. Illetve ez így nem jó: jöttek hozzá a szülõk – elsõsorban persze az anyukák – abban a hiszemben. Lényeg a lényeg: álmatlanul töltöttem majdnem az egész éjszakát. pedig engem mindig olyan magabiztosnak tartottak. csehszlovák pólómat meg a barna mûbõr klumpát. Néhány nap múlva aztán újabb nagy csapás ért. de az anyukák egyáltalán nem reklamáltak.

gondoltam. és a legszebb az egészben. Hanem az eset.Azt hiszik? Már csak azon kaptam magam. Ennyi volt. Az alábbi párbeszédet figyeljék meg jól. amelyet már régen szeretnék elmesélni. tudniuk kell: a Pocak mindig kis lábaskában sütött magának tojást. bejövök. – Jó. csodálkoznak-e azon. de a Tanárnõ csak mosolygott. az nem az uszodában. erre már biztosan faképnél hagyja. sõt kihívóan kacarászott. Eközben a kislánya meg az elõcsarnokban várt rá.” Na. az udvarlás halhatatlanjai közé tartozik: – Nem hiszi? – kérdezte kihívóan Pocak. nem. (Így mondta. hogy nyáron jobban szeretnek a nõk kamatyolni. nem ám bizalmas suttogón. Állati jó aroma lett belõle. hogy nagy nevetgélve társalognak és akkor a saját fülemmel hallhattam az én úszómester barátom egyik klasszikus mondatát. Szóval a Pocak már vagy órája tollaslabdázott egy húsos nõvel. és még a medence slagozása közben is hallottam Tanárnõ élvezkedõ sikolyait. talpig jumbó sapkában. amint a klór meg az égett zsír szaga keveredett. ami kiborított. de mindig közbejött valami. Hogy megértsék a szöveg mély tartalmát. mert õ megfigyelte. hanem a strandon történt. hogy biztosan a Nap sugárzásában van valami. Egy tanárnõ! Mondhatom… Fentiek ismeretében. merthogy ott is a mi hõsünk volt az úszómester és nyáron – ha lehet – még több nõt dugott meg. Pocakkal magukra zárták az ajtót. hogy tényleg bejött. hogy Pocak volt a példaképem? Ugye. ott áll barátunk a lábassal a kezében és fennhangon. megmutatom. ott az uszodában. Na mindegy. – Nem én – kacarászott tovább Tanárnõ. még ez is megtelik. így szól a Tanárnõhöz: „Ha én a szerszámomat elõveszem. aki a melleit alig bírta vissza-visszatuszkolni a 32 . Mondta is nekem a Pocak. – Akkor jöjjön be zárórakor.) Erre példa az alábbi eset. mint télen.

(Úszómester példaképem késõbb elmagyarázta. lassacskán azért kikászálódtak a vízbõl. A barátom meg a Bögyös már indultak is az úszómesteri szoba felé.) Mondom.) A munka dandárjánál lehettek éppen a felek. az öltözõben bóklászott egymagában. hogy belülrõl rángatja valaki a kilincset. mert csak lihegni bírt. míg meg nem jelentek a medence felett a sötét felhõk. de miután Pocak valahogy elhitette velük. meg sem várták. Úgy látszik õ is tudta már. – Várj egy kicsit – kiabálta az a pofátlan Pocak. hogy az emberek tényleg biztonságba helyezkedjenek. nehogy agyonvágja õket a villám. A neheze – számomra legalábbis – csak ezután következett. Gondoltam is. de aztán õ is elkezdte rángatni. eddig nem volt a történésekben semmi szokatlan. az meg a kilincsbe kapaszkodott. Bent ment a kamatyolás. még a kilincs is lebicsaklott olykor. elõbb az ajtóra aztán rám. hogy záróra! A népek méltatlankodtak egy keveset. amikor a sóderral felszórt út végén megjelent a Pocak egy másik nõje. hogy a Pocak tolja le a gatyáját. de nem bírta folytatni. de elkéstem. Éppen riasztani akartam a barátomat. Egészen addig tanakodtam ezeken a dolgokon. meg ordibálni. gyönyörû hosszú combokkal. 33 . Pocak hozott magának egy szabályt. mi szokott történni a strandon esõzések idején. de ez már nem rázott meg olyan nagyon. hogy ebbõl kamatyolás lesz. feszesen himbálózó cicikkel. hogy ez azért volt. Szóval két bárányfelhõ láttán nyomban elkezdett fütyörészni a sípjába. Dögös elõször meglepõdött egy kicsit. aztán elkezdett dörömbölni. hogy ez tényleg csak az õ biztonságuk érdekében történik. miszerint ilyenkor ki kell parancsolni az embereket vízbõl. – Hát a Pocak? – kérdezte kissé már felháborodva.tartójába. hogy bent kefélsz. (A Bögyös lánya: lásd mint fent. Annyit láttam még amint éppen csukták az ajtót. mert hátulról döngette a Bögyöst. de már ugrik is a nõre. Elég bután nézett. – Pocaaaak…! – kiabálta torka szakadtából a Dögös – tudom.

És ez volt nekem a legborzasztóbb. az iménti gyalázat színhelyére. – Melyik büdös kurváját dugja? – fordult most minden haragjával felém a Dögös. hogy nem fértek bele a tartójába. – Honnan tudjam – vonogattam a vállam. hogy az én úszómester barátom megfogja a kezét és magával vonszolja a szobájába. Leült egy padra az ajtó elé és rágyújtott egy olyan hosszú cigarettára. de azért hagyta. még bemegy a Pocakkal a szobájába. de már nagyon el voltam keseredve. Hogy itt van ez a gyönyörû nõ. nadrágban ugyan. még egy óra 34 . de még mindig álló dákóval. nyilallt belém a minden addiginál keserûbb felismerés. állapítottam meg szomorúan.A helyzet egyértelmûvé vált. ez megvárja. Mi az. A lány csak hüppögött. Piszkosul haragudtam a Pocakra. és sajnos igazam lett. A Pocak bent dugta az egyik jó nõt. – Ne szomorkodj drágám – ballagott oda hozzá a Pocak. hogy akkor tudta-e vajon a Bögyös. a szemeit elborította a könny. de akkor már a Dögös nem bírt rendesen figyelni. akinek akkora mellei voltak. hogy bemegy! Esküszöm. de kint meg már a másik – talán a bentinél is jobb – nõ várta. de õbenne nincs semmi büszkeség és mindazok után. annyi palit kaphatna magának amennyit csak akar – hogy messzebb ne menjünk. hogy hamarosan õ is egy ilyen gyalázatnak lesz a nem is oly’ elkeseredett áldozata. amilyent még nem is láttam. Ez igazságtalanság. amíg a Bögyös kielégült. ami történt. Te úristen. mert nekem meg egy nõm sem volt. Nem tudom. ott voltam mindjárt én –. de nem ment. Legalább a Dögös menne el. már csak azért is. Amikor vetélytársnõje kijött – a melltartóját igazgatta éppen – lebiggyesztett ajkakkal csak ennyit mondott a Bögyös felé biccentve: „Ezt a nagyseggût…?!” – Kurva – sziszegte oda neki alig hallhatóan a Bögyös. Dögös ott ült és megvárta. mert a Bögyös elkezdett bent sikongatni. meg az egész világra. szerintem sejtette. gondoltam.

már halk kis kacajokat lehetett hallani az úszómesteri szoba felõl. Legalább ma ne dugna vele a Dögös. Vagy nem érezték annak? Nem értettem. egész biztosan nem hittem volna el. vagy nem is. akkor nem tartja ezt olyan nagy dolognak. a tiszteletére álljon itt még egy történet az övéi közül. Meg is jelent a szállodában – ahol a Torok meg az õ zenekara lakott – minden számottevõ nõ a városban. mert tudtam. Hogy két nõ egymás után vagy ilyesmi. a szikrázó napsütésben. hogy olyat a hátán még magyar föld nem hordott. na és sok tekintetben bizony ma sem értem. amikor a Pocakkal ez az eset történt. marad megint a jól bevált rejszolás. akit megdughatnék. mert ha csak úgy hallottam volna róluk akkoriban. hogy megtörténtek ezek az esetek. Pocak aztán eltûnt valahol a sok magyar uszoda egyikében. ették a fagylaltot a teraszon. hogy nagyon-nagyon szívesen cserélnék a Pocakkal. hogy hazamegyek és nem lesz senki. Hogyan van az. tényleg nyomorultul éreztem magam. (Érdekes. Szinte természetes. amikor az ember saját maga keveredik ilyen helyzetbe – mert késõbb aztán keveredtem –. Torok akkoriban olyan nagy sztár volt. nem tudom tartja-e még a frontot. gondoltam és meg is állapítottam. 35 . de akkor. Ez borzalmas élményem volt nekem. Pedig igazából azt gondoltam.) Ennek az esetnek a kapcsán is az izgatta legjobban a fantáziámat. talán hangosan is kimondtam: kurva. A nagy sztár már hozzá volt szokva az ilyesmihez – gondolom én –. Tény. meg tisztességes családanyák. mint ahogy cserélt volna vele akkor a világon minden férfi. hogy ezek (a Bögyös meg a Dögös) tulajdonképpen jó nõk. Aztán kisvártatva elkezdte valaki rángatni belülrõl a kilincset. tiszteletét tette egy alkalommal a városunkban a Torok meg az õ zenekara. Ellátogatott. hogy a Pocak elõtt mégis megalázkodtak.sem telt el. de minthogy nagyon nagy példaképem volt õ nekem. Ez volt számomra a kegyelemdöfés.

mint egy áldozati bárányt. hogy a Pocak elveszi immáron õt feleségül. gondolom. akár életre szólóan is. (Aztán meg egy életen át lehetett róla mesélni. hogy nem dugja meg a Torok. de csak egy pillanatra. vajon kit választ. Pocak megfogta a nõje kezét és látványosan – sõt: szertartásosan – odavezette a Torok színe elé.) Azt nem tudom. meg hát a sztár is õt választotta.) – Most akartam neked gyûrût venni – rikkantott fel fájdalmasan a mi barátunk – és tényleg elõ is vette a pénzt a zsebébõl. – Tényleg jó hapsi meg nagy sztár. Igen ám. A házasságukat is készek voltak feláldozni. (Ki ez a hülye. jó napja volt tehát. de a Pocak nem zavartatta magát. Így esett. a nagyobb nyomaték kedvéért. azt meg már mondanom sem kell. aztán tanácstalanul a Pocakra nézett. hogy a 36 . de ez most nem tartozik szigorúan a történethez. de képes lennél a mi sírig tartó szerelmünket feláldozni egy futó kis kalandért? A lány csak billegett egyik lábáról a másikra. de látszott. kérdezte kisvártatva a meghatódott pincérnõktõl. Mindenki izgatottan várta. Megálltak a nagy sztár színe elõtt és Pocak fennhangon elkezdett magyarázni – a nõnek. de a lényeg. hogy a mérkõzés már eldõlt. Valahogy így. Mindenki azt hitte. hogy ünnepélyesen felkínálja neki a saját nõjét. Mégse’ lehet ezzel dicsekedni a jövõben. azt viszont nagyon is fájlalta. Leírhatatlan kifejezés jelent meg az arcán. hogy egy órácskát a Torok gyömöszölje õket.mert meglehetõsen unott arccal nézett végig a hölgykoszorún. A lány – vagy fiatalasszony? – elpirult. hogy a Pocak meg a nõje mit kerestek akkor ott éppen. csakhogy az én barátomat nem olyan fából faragták. aki viszont szintén meglepõdött. A kislány bámult még egy darabig a Torokra. Amint felmérte a helyzetet. a Toroknak meg egyre kerekebbre nyílott a szeme. hogy a nagy sztár éppen az én úszómester barátom nõjét szúrta ki magának. hogy a reményteljes jelöltek közt nem egy volt férjnél. merthogy annak nagyon örült.

hogy megvár-e egyáltalán. narancssárga lófejekkel gazdagon díszítve. és akkor mi együtt fürödhetnénk. mintegy négy napot. nem röhögte el magát. tudják. mert akkor õ hamarabb végez. hogy neki csak ilyen papagájszerû manusok jutnak. de ahogyan az már lenni szokott. Mindenesetre fodrász volt és kövér. Õ kérdezte meg. hogy az egész lakótelep – amely lényegében a falut képezte – mindösszesen talán tizenöt ház (plusz a munkásszállás). Ez a felállás nekem már eleve izgatta a fantáziámat. úgyhogy a hét további részét. Szentül meg voltak – és 37 . teljes idegfeszültségben töltöttem. Arra nem is gondoltam. úgyhogy Fodrászlány akkor sem igen tudott volna messzire menni. Úgy izgultam. de becsületére legyen mondva. Fodrászlány végigmért. ha emlékeznék rá. (Különben nekem nagy mázlim volt mindig a dundi nõkkel. Mindenesetre.legnagyobb magyar sztárnak – mondhatjuk akár úgy is. hogy nem lenne-e kedvem szombaton is kimenni. hogy rossz buszra szálltam fel. elõször éppen a már említett kis falu nyitott medencéjénél. Aztán lassacskán – sajnos csak évek múltán – én is belekeveredtem az uszodai kalandokba. Úgy látszik beletörõdött már addigra éppen. nem mertem neki szólni. további három napot. zöld színû nejlonszatyor. a nevét akkor sem írnám ide. csíkos. ha kis késéssel is. mindezeket kompozícióba foglalandó. Piros tornacipõ és – a színharmóniára mintegy külön hangsúlyt helyezve – ugyancsak narancssárga frottírzokni. akkor meg azon idegesítettem magam. Hát hogyne lett volna kedvem kimenni – álmaimban már százszor megdugtam –. õ annyira kövér. Volt ott egy nõ. a kocsma mellett. megérkeztem és szokásomhoz híven gyönyörûen kiöltöztem az alábbiak szerint: lila színû póló. A kezemben. míg viszont a Pocak meg a nõje boldogságban töltöttek együtt – ha jól emlékszem. hogy szégyenszemre – más nõt kellett választania a mi városunkban akkor. ha éppen az iszonyatos szombati hõségben erre támadt volna kedve.

hogy azért így is szép emlék neki. hogyan se – kitalálta. merthogy õk milyen kövérek. – Várunk – mondta. hogy legyünk barátok. Ma is azt hiszem. Nem kezdett vigasztalni. csak vigasztalom õket. veheti tanulságnak is. és úgy is lett. amint a puskámhoz ért. így hát azt gondolták. hogy velük dugok. (Ezt csak úgy mellékesen írom. Magának is meg a partnerének is. talán egy egész órán át. meg ilyenek. (Talán említettem már: negyven fok lehetett…) Ez éppen jót tett nekem. az egész heti idegeskedés után. Fájdalmas arccal húzta ki a kezét a nadrágomból és csak annyit kérdezett: „Csak nem…?!” – De bizony – bólintottam összeomolva. ami ebbõl a hitükbõl kizökkenthetné õket. Fodrászlány azonban kegyes volt – meg talán már õ is ki volt éhezve –.) Fodrászlány ugyanis nem volt hajlandó aznap dugás nélkül hazamenni. nem mondta. Eleinte magyaráztam nekik. hogy eltûnjünk a bokrok között. hogy üljünk bele a melegvizes medencébe. hogy azonnal tüzeltem. Jól ismert fordulat következett aztán: menjünk sétálni. hogy egy kövér nõt is lehet kívánni. arcomat elöntötte a már jól ismert szégyen forrósága. de csak rosszabb lett. Mindig azt gondolták. Mindjárt a lényegre tért. éppen csak annyit bandukoltunk. hogy éppen ez a jó.) Mármost Fodrászlány – hogyan. Mondtam már.vannak – ugyanis gyõzõdve arról. semmiképpen nem hitték el. hogy õk úgysem kellenek senkinek. de én a rettenetes megpróbáltatásoktól annyira fel voltam hevülve. ha tényleg jót akar. de aki akarja. a munkásszállás mögötti erdõség nagysága azonban tényleg megrettentett. mert 38 . hogy nem bánta meg. Azt tette. Éppen csak el nem ájultam a nagy izgalomtól meg a melegtõl. hogy valami áldozatot hozok azzal. És akkor következett a váratlan fordulat. én meg bolondulok értük. azt se hazudta. amit egy nõ ilyen helyzetben egyedül cselekedhet. Nincs semmilyen hatalom. Célratörõen csak a szerszámmal foglalatoskodott. ez nekem bele volt számítva a dugás rezsijébe.

Egy ápolónõrõl írja valahol Joseph Heller. sõt kívánatos. mind a mai napig. tényleg nehéz elképzelni. elõbb-utóbb találtam benne valami izgatót. mindent elsöprõ vágyára is utal ez a mondat. A szakirodalom Említettem már. mert talált. Én is így voltam vele. hogy akármit olvastam. ez azonban nem teljesen igaz.másodszor már tényleg minden a helyére került. mert a saját testét annyira hétköznapinak és semmitmondónak érezte. „A 22-es csapdája címû” könyvbõl például két passzus is megmaradt bennem. Aztán meg a dugás nyers. hogy “elõbb-utóbb szétteszik és befogadják. az viszont biztos. mert akkoriban reménységgel töltött el arra vonatkozóan.” Mármint a nõk a lábukat illetve a dákót. legyetek akár férfiak vagy nõk! Nem feladni! Mint az élet számos más területén. amikor ezt elmeséltem neki. hogy nem értette a férfiak rajongását. ráadásul a szükséges idõtartamban. de Fenyvesi Laci barátom. a türelem a szerelemben is meghozza a gyümölcsét. hogy ez beteges. Nem tudom. Ez megint szíven ütött. 39 . hogy másoknak vonzó. Ezt azért jegyezetem meg ennyire. A Gõgös Gúnár Gedeonban például – amelyik tudvalevõen kötelezõ olvasmány – én számos erotikus részletet találtam. vessék csak össze Pocak barátunk valamint Dögös és Bögyös esetével.) Az ember a saját testével a lehetõ legszorosabb. unalmasan hétköznapi kapcsolatban van. hogy ne mondjam. azt mondta. Sorstársaim. hogy a bolygónkon élõ mintegy hárommilliárd nõbõl elõbb-utóbb majdcsak az enyémet is befogadja valamelyik. hogy engem senki semmilyen formában nem világosított fel. Errõl ennyit. Aztán másutt azt írja Heller (talán egy Õrnagy nevû pacák mondja). (Meg talán vagyok most is. Néhányra nagyon is jól emlékszem. akik bizonnyal nem kevesen vagytok. így van-e.

úgyhogy amikor a „jóakaratú” barátnõ beszámol róla.” Bölcs megállapítás. hogy a mester õt is a kezei közé kapja. akkor nem ellenkezik. De jó lenne nekem is egy ilyen kis csodaszer. mit is látott. én is rongyosra olvastam a Dekameront. annyi szent. „A szép asszonyok egy gazdag házban” címû régi kínai könyv meg egyenesen tárháza az erotikus részleteknek. csak most már azt is el kellene árulnia valakinek. amitõl akkorára dagadt a farka. Kiviszi hát a feleségét is. amelyikben a bõvérû szõnyegszövõ mester kiviszi hancúrozni a szomszédasszonyát a hóba. mondjuk így szépirodalmi alkotásokból. gondoltam sokszor. nem a szomszédasszony!” Erre fel az árulkodó barátnõ még jobban irigykedett a szõnyegszövõnéra és még jobban kívánta. a szõnyegszövõ mester felesége nevetve mondja: „De. de az a tapasztalat.) Ezek csak kiragadott részletek az erotikus fantáziámat meglódító. én imádom a szép és gusztusos 40 . hogy Hszi Men Csin kapott egy javasasszonytól valami csodaszert. talán nem akarják elkeseríteni a kisebb méretekkel megvert sorstársakat… (Ez esetben – humanitárius okokra tekintettel –. hogy a másik szomszédasszony kileste õket. Az igazi szakirodalom azonban – és ez vitán felül áll – a pornó. de közben meglátja. hogy ha jó idõben. miért találták ki ezt a butaságot a hivatásos szexdokik. Ugyanebben a szellemiségben íródott a Káma Szutra alábbi mondata is: „Nincs rá általános szabály. Az a történet tetszik benne a legjobban.Sokszor tényleg a kamatyolás a legfontosabb. Abban az tetszett a legjobban. jó helyen közelítünk a nõhöz. elfogadom a kegyes hazugságot. Dehogyis mindegy! Fogalmam sincs. Bárki vessen követ rám. azt is megdöngeti a hóban. mint egy kocsirúd. egy pillanatig sem hittem ugyanis abban a mesében. Mint ahogy gondolom sok sorstársam is. hisz’ én voltam az. hol van a jó hely és mikor van a jó idõ. hogy a nõknek mindegy mekkora az éppen aktuális partnerük dákója.

kérem értesítsen.filmeket. sokan vagyunk így vele. marhára kíváncsi lettem volna rá. amikor az egyik rokonom kabátjának a zsebében megtaláltam az elsõ – még fekete-fehér – képsorozatot. amelyiken a nõ fejen állt és úgy tömítették. s ahogy a forgalmukat elnézem. de most már nincs kedvem kiszedni a gépbõl. ugyanakkor izgatónak találtam.) Szóval akkor térjünk rá most már komolyan az igazi szakirodalom témakörére. mennyire megfog a téma. Egy éjszakára kölcsön is kaptam. folyton azon gondolkoztam. csak azt nem érti. miközben az íróasztalon hátulról döngeti. de mint annyi nagy és nemes álmom. az egyik srác papája hozta és óriási szenzáció volt. Ha valaki tudja a választ. (Ez milyen bugyuta mondat. kerek fenékkel és a puncijára mutatott egy nyíl: hüvelybemenet. hogy õt is izgatja a rajz. újságokat. semmilyen rossz hatással nem voltak rám. Legalább látják az olvasók. El is határoztam mindjárt. de jómagam talán 12-13 éves lehettem. pedig több mint három évtizede láttam õket. és mondhatom most már bátran. Késõbb Resti Pisti direkt behozott az iskolába – ez már a gimnáziumban történt – egy vaskos kötetet („Orvos a családban”). nem láttam a boldogságtól. Igazi szexújságot – egy olasz magazint – elõször az uszoda öltözõjében láttam. ûznek elõre a gondolataim. Benjamin Spock „A gólya hozza?” címû alkotása maradt meg bennem a legélénkebben. Nem merném általánosan javallani. Resti Pisti bevallotta. hogy miket beszél a rendõr hadnagy a titkárnõjének. csak nagyobb. hogy a szöveges részeket nem tudtam elolvasni. Csak az bosszantott. hogy megtanulok olaszul. abban is volt egy majdnem ugyanilyen rajz. hogy 41 . hogy vajon tényleg jó lehet-e neki. Úgy egy tucat fotó lehetett és mondjuk nyolcat a mai napig is le tudnék írni. mert le volt rajzolva egy nõ szép. Volt például egy kép. Ebbõl a fajtából Dr. akkortájt gyakorta. ez is elporladt az élet viharában. Ezt nagyon viccesnek. igaz.

Mondtam neki. (Mármint a csiklón. hisz’ állandóan azt akartuk.” (Láthatják. a sok pupák azt hiszi. de ebben semmi újdonság nem volt.) Azt hitte a Resti. amikor éktelen füstszagra lettem figyelmes – meg apám is átkiabált a másik szobából. a Táncos. Ezzel mintegy egyidejûleg Resti felhívta a figyelmem a csikló kitüntetett szerepére. de volt benne diszkréció. az is jó könyv volt. hogy minden azon áll vagy bukik. Már a Táncos bugyiját akartam lehúzni éppen. hogy a legjobb lenne élõben kipróbálni. azonnal az õsi hindu felvilágosító irodalom remeke jutott eszembe. gondoltam a legközelebbi dugásnál ki is próbálom az icipici cigarettácskákra emlékeztetõ. még a tûzvész fenyegetõ réme sem vette rá arra. Pedig a legjobban azt szeretik. ha a pöcküket cirógatod. mert a rajzon a punci belsejének mértani szöge sehogyan sem akart megfelelni az õ felálló farkáénak. de a hetvenes évek Magyarországában viszonylag keveset lehetett felhasználni az útmutatásaiból. Mindenesetre amikor az egyik barátnõm. hogy aznap este már nem is volt kedve dugni. az pedig kívül van nekik. hogy amikor benyúl a nõnek. Arra jutottunk. hogy ránk nyissa az ajtót –. hogy akkor legalább engem tegyen boldoggá. a punci tetején. pedig nem is volt szakember –. Kiderült. egyenesen azt állította. a punci elhajlási szögétõl teljesen függetlenül. hogy ezzel nekem újat mond. ám a kifinomult szex akkoriban még nem hódította meg az egész világot. Tunéziából hozott egy csomag füstölõt. Ráadásul Táncost annyira gyötörte a lelkiismeret-furdalás – mégiscsak õ hozta a füstölõt. pedig addigra már Pincér Toncsi régen elmagyarázta nekem: „Idefigyelj apuskám. hogyan tudja bedugni neki. akkor tövig be kell gyömöszölni a kezét. mint egy putriban.ha õ is meg a nõ is állnak. Úgy is volt. kiváló mestereim voltak. illatos rudakat.) A Káma Szutrát már említettem. de õ ezt 42 . hogy a már eleve is állati büdös füstölõtõl lángra kapott a pokróc is. aztán már láttam is a füstöt a félhomályos szobában. jó tíz napig olyan szag terjengett a szobámban.

úgy suhantak át a helyiségen. Nálam töltötte az éjszakát a Resti nõje és el is határoztam. mert a nevelõk úgy tudják. mintha vigasztalhatatlanok lennénk és egymást kellene vigasztalnunk. pedig higgyék el. talán akkorát csalódott a Pistiben. amiben – így utólag belegondolva – igaza volt. mert délután még a saját szememmel láttam. hogy vele fogok járni. hogy õ most már egyáltalán nem a Restinek a barátnõje. Plusz még kiderült. sõt eddig is csak azért volt együtt a Pistivel. hogy hazautazott. hogy egyetlen pillantást sem vetettek az ágyam felé. mert nem talált magának egy olyan rendes fiút – és itt érdeklõdõn. sokkal feszesebb teste volt mint a Táncosnak. hogy a barátnõje. hogy ez már nem is számított neki. amint kézen fogva távoznak az iskolából. Egészen hétfõ reggelig. Resti Pisti barátnõje el is jött hozzánk. Erre én is mondtam neki. Soha nem szóltak bele.megalázónak tartotta. pedig olyan szobám volt amelyiken át kellett (volna ) járniuk. Amennyiben ez valamilyen oknál fogva mégis elkerülhetetlenné vált. örökérvényû – útmutatást ez ügyben: „Föl ne csináld!”) Szóval úgy nézett ki. Mire 43 . ami persze nem volt igaz. Édesapám egyetlen egyszer adott – igaz. egyáltalán nem zavarta a füstszag. (Itt egy kis kitérõt kell tennem. a szülei pediglen úgy. Hazakísértem a Táncost. ez nagyon nagy szó. de hihetõen hangzott. már éppen ballagtam visszafelé. éppen most szakítottak. Erre fel mindketten úgy tettünk. amikor összefutottam Resti Pisti barátnõjével. A szüleim nagyon rendesek voltak nõügyekben is. Azért óriási szerencsém is volt akkor. hogy a barátnõjéhez. hogy ki mikor alszik nálam. ha a konyhába akartak (volna) menni. Legalábbis azt hittem. hogy nem kell bemennie a kollégiumba. Ezzel szemben mondta nekem a lány. hogy egy Tunéziából származó füstölõ kapcsán már én sem vagyok együtt a Táncossal. mélyen a szemembe nézett – mint például én. hogy a Resti Pisti barátnõje meg én elválaszthatatlanok leszünk.

amikor is oda kellett volna menni a Lófejûhöz. de mire mentem volna vele? Ha el is hiszi a Pisti egyáltalán. Arra gondoltam. házassági ajánlat. hogy amikor a Lófejût meg akarta hívni az iskolai bálba. mi az ábra. de akkor meg már kézen fogva hagyták el a helyszínt. Ezt egyáltalán nem értettem. különösképpen pedig azok okairól. hogy egyáltalán nem vitatkoznak. hogy járni akarok a Resti (volt) barátnõjével és azon a bizonyos éjszakán úgy éreztem. gondoltam. pedig marha sok gondot okoz. hogy engem egyikõjük sem tájékoztatott a fejleményekrõl. megint összeáll a Pistivel. ehhez adott is minden feltétel. hogy ebben biztos legyek. úgy éreztem. bátorságot meríteni átment a közeli vasútállomás negyedik vágánya mellett székelõ restibe. Tényleg komolyan gondoltam. Egy kisebb tûzvész. Ha dugok valakivel. mert csuda jó fej volt (az ma is). Délig várok. akkor már ismertem annyira a nõket. hogy – bosszúból – elmesélem az egészet a leginkább érintettnek. Szóval ez lett a hozadéka a Káma Szutra böngészésének. legfeljebb megharagszik – rám! A lány meg úgysem lesz az enyém. tudnunk kell mindkettõnknek. szex vagy micsoda.beértem az iskolába – a reggeli edzések miatt mindig csak a második órára – a lány már bensõséges beszélgetésben volt a Restivel. így hát a szünetre. Elhatároztam viszont. Pisti a matematika órán bóbiskolt egy keveset – ezt különben konyak nélkül is megtette olykor –. hogy ezentúl én csak tiszta lapokkal játszom és ehhez azóta is tartom magam. s mindezt úgy. a lány is úgy érzi. egy éjszaka a legkeményebb húsú lánnyal és egy csalódást követõ komoly elhatározás. Az ezt követõ események azonban szörnyû fordulatot vettek. meginni egy felest. Ámde a Resti Pisti mellett ne menjünk el szó nélkül. üzlet. Erre fel nem szól egy szót sem. látszott. Onnan van a neve. mert õ is megharagszik. megint józannak érezte magát. Ez most egy kapcsolat. Sõt. (Nem ismerte még az alkohol 44 .

de úgy. neki magának amúgy esze ágában sem lett volna inni. mindenféle indokkal. az alkohol hatása alatt. Nem volt bizodalmam a fizikában. Turbó volt az elõõrs én meg a támogató. hogy haza kell vinni a szerelem megviselt áldozatát.) Átment tehát újólag a restibe. de a restiben csak az volt. ha Pisti tökrészegen megy ki a következõ szünetre. Ez nem volt túl nehéz. Ott tartottunk tehát. de õ sem hagyhatta szó nélkül a dolgot. halkan kacarászott. mert hiába a megértés. de Pisti még mindig úgy érezte. milyen óránk következett. pláne hogy utálja a konyakot. hogy kifürkéssze. Mindezeket a Pisti viszonylag érthetõen és összefüggéseiben elõadta. hogy szerintem már elég bátor ahhoz. Pisti ugyanis a szó klasszikus értelmében berúgott. A helyzet azonban nem elméleti megoldást követelt. hogy lépjen az eredeti elképzelések szerint. elmondta. Író tehát elhatározta. hogy a második italra már úgy kért kölcsön. Még ott. a gondnok is a negyedikre járt. a folytatást meg gondolom kitalálják. Pisti állapota azonban szemlátomást romlott. Turbónak az volt a feladata. a harmadik konyak. nem eléggé bátor. tényleg nagy elszántság kellett hozzá.) 45 . meg amúgy is. Mondtam is neki a tízpercben. mikor nincs a helyén a gondnok.alattomos természetét. Úgy van: irány a negyedik vágány. a helyzet csak annyiban rosszabbodott. hogy senki emberfia meg ne lássa. (Képtelen voltam felfogni. hogy egy ilyen szék miképpen bírhat el egy százkilós gondnokot. Író tanár úr az iskola legbékésebb tanerõi közé tartozott. Író pedig figyelmesen és megértõen végig is hallgatta. ne adj’ isten megint átballag a negyedikre. Végül is a Lófejû az iskola egyik legjobb nõje volt. hogy valaki csak úgy randira hívja. megint megivott egy felest. Ehhez két harcosra – egy elõõrsre és egy támogatóra – volt szükség. Nem tudom. gyakorta hagyta el a támaszpontját ami egy bedeszkázott iskolai padból és egy körülbelül ezeréves vasúti székbõl állt. hogy az egész csak a Lófejû miatt van. hogy Pisti lélekben még nem volt felkészült.

Dicséretére legyen mondva. Nem a Pisti. 46 . bomlanak érte a nõk. hogy segíteni akartunk a barátunknak. hogy szabad az út. hogy az nem lehet. (Mi sem ismertük az alkohol alattomos természetét. Az elkeseredett anyuka – nyilván éppen elkeseredésében – engem meg a Turbót vádolta azzal. mint gondoltam volna. hogy a vastag talpú cipõjében is lehetett összesen 25 kiló. Úgy számítottuk. a Pisti meg mégiscsak testnevelés tagozatra járt. Rosszkedvûen ballagtunk vissza Turbóval az iskolába. hogy elõtte. elindultam Pistivel a fárasztó – és némely’ következményeiben végzetes – útra. hogy mi egyáltalán nem voltunk részegek. Erre aztán megindultunk. Azt mondta: „Te! Idefigyelj. addigra éppen kialussza magát. most már elég bátornak érezte magát. hogy leitattuk a kisfiát. neki is inni kell. de egy felzaklatott és mélyen csalódott anyukát nem lehet józan érvekkel meggyõzni. hanem a meggyõzés. mert mi nem vagyunk részegek. hogy a Lófejût le merje szólítani. azt találtam ki. A Turbó még mondta is. Pedig biztos. mert tényleg rosszul esett. Este aztán az elméletem fényesen igazolódott is. Muszáj volt hazudnom. hogy meghívja a bálba. (Ne fedjük. A Lófejû egy olyan hapsival jelent meg a bálon.) Mert a kérdéses idõpontra – amikor is az anyukája hazajött – a Pisti nem sokat józanodott.Mármost. átmegyünk a restibe. az fel sem tûnt neki. Mert nem akart jönni. hogy a jóképûség meg a nõk körében aratott siker nem okvetlenül járnak együtt. (Még egy higgadtat se nagyon…) Ennek a vádnak a súlya alatt rogyadozva hagytuk el a terepet. ez a Pisti egy nagyon jóképû srác. még egy végsõ erõgyûjtésre. hogy amikorra a Pisti szülei hazaérnek. ráadásul a szemüvege majdnem olyan vastag volt. mint a cipõjének a talpa. aztán mi lett belõle. ezzel szemben folyton hányt. amikor Turbó jelzett. de a barátom közben mondott egy nagyon tanulságosat. Akkor ez hogy van?” Ez jó kérdés volt a Turbótól. nem feledkezett meg a Lófejûrõl. Sokkal nehezebb volt. Teljes csõd. Akkor kezdtem el kapiskálni. hogy a Lófejû is bomlik a Pistiért. És lám.

mígnem a Lófejû ugye… Lásd fentebb. akinek a neve megtévesztõ. mint például a Lófejû és arra a megállapításra jut.) Ha mégis megpróbálja. vitathatatlan. hogy mi a fenét csíphet rajta egy ilyen jó nõ. Végiggondolja. Bezzeg. hogy szerinte lógnak a mellei. Az már fel sem merül. hogy most viszont egyáltalán nem kövér.) Ezzel együtt õ otthon feküdt iszonyú fejfájások és szülõi szidalmak közepette. Vegyük példának okáért a Lófejût.) Na. legföljebb a lelkünk mélyén. mint egy lóé. ha valakivel szóba állt vagy csak rámosolygott. de a fiúk. például a strandon. rögtön nem úgy látta az érintett. hogy járni akarnék vele (a valóságban megdugni). hogy a Lófejû az iskola egyik legjobb nõje. akikkel a Lófejû szóba sem állt. Messzire tekintõ tanulságokat vontam le tehát az esetbõl: sohasem fog veled dugni az a nõ. esetleg 47 . És különben is. hogy meg akarod dugni. de most akkor én meg merjem-e neki mondani. hogy el fog ez hízni. ezzel vigasztaljuk magunkat: gondolj bele. Nyilván irigységbõl találták ki ezt a marhaságot. Nagyon is szép arca volt neki – hogy a többirõl ne is beszéljek –. amelyiknek nem mondod meg. Kikombináltam. Csakhogy nem olyan egyszerû ez a gyakorlatban. amikor már kilátástalan a helyzet. Onnantól úgy látta. Jó nõ meg minden. Nehéz kérdés. De a pasik is mondanak ám ilyeneket. hogy kevés ilyesmi van benne. Ezt axiómaként (alaptörvényként) kell elfogadnunk. akkor biztos. amikor mondjuk a Pamela Andersonra azt mondja valamelyik nõ. (Azóta hallgatom én enyhe kis mosollyal. hogy ha a Pisti csak egy kicsit is bátrabb. egyetértettek. (Önbizalomnak annyi. ami viszont teljesen megfelelt a valóságnak. márpedig mi most akarnánk megdugni. hogy olyan a feje. mert az ember fél a kudarctól. mit veszített volna. ha a Lófejû nemet mond neki? Semmit. de a csajok az iskolában kitalálták rá. oldalán az iskola egyik legjobb nõjével.Plusz a jóképûsége. hogy õ a bál királya. hogy a Lófejûnek olyan a feje mint egy lónak. a kitérõ után térjünk vissza a Lófejûhöz.

mert attól nõ a vágyuk. hogy kimelegedjenek. a puhatolózás. kimelegszik és nõ a vágya. A közvetlen bekerítés is egy lehetõség. hogy az hova vezethet rossz esetben. hiszen a múltkor is milyen szépen rámosolygott a büfénél. mégis muszáj használni.kiröhögik. mint az elsõ esetben. Van egy másik taktika is. Lehetõleg minél többet sündörögni a Lófejû osztálytársai körül. hátha valamelyik elejt egy sokatmondó megjegyzést. De elõfordulhat – igaz. Elõbb csak a Lófejû – már ez is éppen elég – aztán meg az egész iskola. Nincs mese. hogy a Lófejû mindenkivel ugyanolyan kedves. az ember tisztára izgatott. De mi van. különben az iskola egyik legjobb nõje örökre Lófejû marad a szememben és soha sem tudom meg. sõt. Ilyesmi lehet a jeladás is. ha az ember úgy csinál. mert könnyen megeshet. ha… Az a leghülyébb ebben a helyzetben. a mosolya tehát semmi különöset nem jelent. mert õ pontosan tudta. de láthatták. teljesen másról szólnak. hogy az egerek azért kergetõznek dugás elõtt. mert mégsem tartja magát annyira esélytelennek. (Egyszer a Sakkos azt mesélte nekem. mint a dugás. Akkor mi van? Bátorságot kell gyûjteni. hogy az egyezményes jeleket mindenki ismeri. ha célba akarsz érni. hogy a mosoly mégis jelent valamit. ha a Lófejû körül sündörög állandóan az ember. Ez esetben ugyanott tartunk mint az elején. és elnevezi teszem azt éppen Lófejûnek. ez a ritkább –. mintha egyáltalán nem érdekelné õt a Lófejû. mondjuk: „ a Lófejû nagyon bír téged” vagy ilyesmi. Nehéz kiszámítani egy ilyen mosoly valódi értékét. Mert azt már mások is észrevehetik. vagyis ahol a part szakad. Jobb tehát. mi lett volna. és ugyanúgy kiröhöghetik. elõbb vagy utóbb egyértelmû jeleket kell adni. a lényegrõl gyakorta el is terelik a figyelmet. csak sokkal veszélyesebb. ha a dolog mégsem hagyja nyugodni. Ez már ráutaló magatartás. hogy az iskola hatszáz tanulójának bármelyikétõl kölcsön 48 .) És most konkrétan: kölcsönkértem a Lófejûtõl valami könyvet.

hol laktok? Ez viszont annyit tesz.” 49 . hogy na akkor.kérhettem volna. hogy már ma délután esedékes a dolog. Egyrészt maga nem tetszik nekem. hanem csak annyit mondana a nõ: „Sajnos fiatalember. ha eljönne hozzánk. Azt szeretném kérdezni. Nem beszéltem róla soha senkinek. hogy nincs nálam. de még nem tartunk ott. nem nagyon tudok eljárkálni. Oda is jött hozzám három nap múlva. hogy esetleg dugok veled. márpedig õ nem bírja férfi nélkül. Én a kettes számú választ kaptam akkor. hogy nekem zavaros most az életem. életemben most elõször mesélem el önöknek. Mondtam. akkor inkább hozd el holnap. mert például semmi sincsen benne arra vonatkozólag: hogyan úszhattam volna meg a Lófejûvel kapcsolatos izgalmas. most az egyszer dughatunk. Másrészt pedig szeretem a férjemet. mi lenne. hogy lefeküdjön velem?” És akkor nem törne ki a botrány. hol a könyv. Mondtam. megmondta. ráér. Ezeket kellene valahogyan tanítani. hogy a délután neki éppen jó. Odamehetnék mondjuk a metrón egy nõhöz az alábbi szöveggel: „Elnézést asszonyom. nincsenek jó híreim. ha kell… Ez volt a sorsfordító pillanat. akár most. de aztán vége. hogy a felvilágosító szakirodalom – szerintem – nem sokat ér. hogy nem érdekes. de délután oda tudom adni. ámde fárasztó – valamint idõt rabló – tortúrát. Csak oda akartam kilyukadni. Ezzel szemben azt mondta. és ez életem egyik legboldogabb pillanata volt. Ahogyan boldog volt az a délután is. hogy nem akar semmi komolyat. Lófejû rendes volt. Az elsõ: nem érdekes. hol tudom odaadni a könyvet. ezeken a lapokon. Két variáció lehetséges ilyenkor. de a barátja edzõtáborban van. akkor annyi. Most az õ térfelén volt a labda. lenne-e mód arra. Ha meg tudom állni. maga nagyon tetszik nekem. Ha azt mondta volna. Ez azt jelenti magyarul. hogy senkinek nem beszélek róla. A második: jó. Vagy egyezményesen bevezetni a teljes õszinteséget. akár a közeljövõben. nem csattanna el esetleg egy pofon is.

Mászkáltunk egy darabig ki-be a lányok szobájának ablakán. egyszerûen nem is léteznek. mondanám én. Orgia a javából. amiket az ember maga is szívesen csinálna. hogy messze esik a valóságtól. hogy hol – és alig vártuk az estét. (Leszámítva legújabban az amatõr változatokat. márpedig szerintem ilyenek a valóságban nincsenek is. de nem történt semmi. Szegény Tanár úr. de hát hogyan? Nézegetem ezt a legújabb videót is: két pasi meg öt nõ! (Ráadásul a nõk külön-külön is atombombázók. hogy tényleg átmentünk.) Szóval valami nagyon nevezetes helyen voltunk – fogalmam sincs. aztán ücsörögtünk a szobában és zavartan bámultuk 50 . az osztályfõnökünk. kivétel nélkül. Vagy lehet. még a huszadik érettségi találkozónkon is elborzadva emlékezett a történtekre. (Szerintem másokról mindig így gondoljuk. kiszínezzük fantáziával a valóságot. nem hogy még így együtt. inkább csak azért csináltuk. Szerintem olyan nõk. hogy csak nekem nem volt szerencsém? Pedig az elsõ tömeges dugást már a gimnáziumban megpróbáltuk összehozni. hogy az éj leple alatt átmegyünk hozzájuk. aztán ne tudják meg. de azért az udvarlásnak is megvannak a maga szépségei. mi lesz.) Mindenki kefél mindenkivel és mindenki élvezi is. meg is beszéltük a lányokkal. Az lett.Köszönöm asszonyom. Biztosan nyugisabb lenne a világ. és mindketten mennénk a magunk dolgára. valahogy többet feltételezünk róluk.) A másik bajom az általam leghitelesebbnek tartott – és eléggé el nem ítélhetõ módon: általam kedvelt – szakirodalommal. (Ezt csak úgy írtam. mint amilyenek ezeken a filmeken meg újságokban szerepelnek. mert azt gondoltuk. így szokás. ha jól emlékszem. A nõk is. a pornóval az. Hamvába holt ötlet volt pedig. egy osztálykirándulás alkalmából. Sõt. a romantikusabb lelkek kedvéért.) Ráadásul olyasmiket csinálnak. biztosan mindenki így csinálja.

de az érettségiig még hátra volt két év.) Életemnek egyik szép. mármint a tény. Több mint a fele nõ! De ha még ez sem 51 . a cél továbbra is ott lebegett a szemem elõtt. tele magyar és külföldi fiatalokkal. vitába keveredett valami helyi Rambóval. jó? (Csak a tanulság kedvéért. Az ilyen mesékben az a legszebb. A helyzetet súlyosbította. Éreztük. hogy a párocska férfi tagja ezt az egészet késõbb már úgy mesélte el. mindössze azt értem el vele – vállvetve az osztálytársaimmal –. (Az iszonyatot csak tetézte. hogy hatalmas orgia volt. hogy a Rambó bunkó.) Egy igazi orgia megszervezésérõl – vagy akár csak a részvételrõl – azonban nem mondtam le. hogy azt elmondani nem bírom. Nagyjából ennyi volt az elsõ orgiám. ám fárasztó szakaszában felszolgálóként dolgoztam egy felkapott fürdõhely egyetlen számottevõnek nevezhetõ éttermében. Biztos. (Azt viszont bármiben le merném fogadni.egymást. de annyira hülyén jött ki a helyzet. megállapította. nekiálltunk focizni. márpedig õ ilyen tahókkal nem mérkõzik meg. hogy Tanár úr lelkén máig be nem gyógyuló sebet ejtettem. de mire tettlegességre került volna a sor. Valamelyik pár tán’ csókolózott is. végigment az osztály minden nõjén. ámbár a fentieknél valamivel sikeresebb kísérletek azért akadtak. mondjuk a katonatársainak. gondolta saját bevallása szerint Tanár úr. valami marha nagy és híres templom elé értünk és ahelyett. hogy a placctól talán száz méterre. mert koszos a körme. Komolyan!) Az egésznek az lett a vége. hogy mi a lányoknál voltunk. amikor kirobbant a botrány. az út túloldalán helyezkedett el az ifjúsági tábor. Elmesélek egyet. hogy egy idõ után az ember maga is elhiszi. hogy ezekbõl nem lesz rendes ember. hogy másnap. hogy valamit most tenni kéne. Jó fél évtizedet kellett várnom az alkalomra. hogy szájtátva nézegettük volna a nevezetességet. de ebben nem vagyok biztos. hogy a Szõke Lajos berúgott.

a végén már ki sem vettem a zárból a kulcsot. mondta elbûvölõ mosollyal. de ettõl eltekintve azt üzenik. valamelyik iszonyúan hosszú nap vége felé odaintett az asztalához egy fiatal. ezt egyáltalán nem bánták. mégis hangoskodtak olykor.) Na. akik nem idegenkednek a vaskosabb részletektõl. az étteremtõl fél kilométernyire béreltem egy szobát. – Úgy – bólintott a lehetõ leghatározottabban a srác. Gondolhatják… Nemsokára el is jött az alkalom. állandóan az én szobámra járt dugni. Nyugodtan vehetünk napi két nõt – nem nekem. Feri vagyok.lenne elég. s mindegyikõjüknek folt esett a tisztességén. csak ne hangoskodjanak. De úgy vettem észre.) Figyelem! A következõ néhány oldalt csak felnõttek olvassák. hogy a nõje meg annak a barátnõje most ugyan a WC-n vannak. Azt mondta. teljesen egyedül. arra a nyolc vagy tíz négyzetméterre terveztem én egy orgiát. hogy tetszem nekik. még ha emeletes is. hogy nem tiltotta a nõzést. (Nem érdekelt. mert azért ez még a mi éttermünkben sem volt mindennapos. és még hozzátette –. ám emeletes ággyal. Így mondta: nekik. Ebbõl már kiderül gondolom. A házinéni – egy tündéri öregasszony – elég óvatlan volt. Ezt én nyomatékosan elmondtam az összes kollégának. Közülük is csak azok. ha ez érdekel egyáltalán. hogy az étterem minden alkalmazottja. hogy szobámban azon a mozgalmas és felejthetetlen nyáron legalább kétszáz lány és asszony fordult meg. mind a kettõnek? – bizonytalanodtam el. oda. ez azt jelenti. Végül is két ágy volt. 52 . – Úgy érted. jó kiállású srác. hanem összesen –. (Számoljuk végig: egy szezon körülbelül száz nap. Engem nem zavar aranyoskám. valamint a törzsvendégek egy tekintélyes köre. mert elkövette azt a hibát.

hogy kivagyiságból. Amikor ez megtörtént. hogy megbiccentse az agyamat. sõt: jó. legalább annyi került belõle az ingemre. legalábbis spiccesen tudtam úgy-ahogy élvezni. csak valahol legbelül éreztem. Botorul azt gondoltam. legyen elég annyi. mint a szexmagazinok sztárjai. Én azonban a fontosabb kérdésekre összpontosítottam. tisztázni akartam. Harckészültségben voltam! Vissza Feri asztalához. idõt kellet adni a vodkának. hogy mi ez a fogkrémszag. lábmosás valamint egy fél doboz dezodor (Bac márkájú). de amikor Feri nõire vártam. hogy dicsekedhessek vele. ezt még nem tudtam. klasszikus szerelemétõl eltérõ szituációkat csak részegen. Ez még egy deci vodkával a fejemben is feltûnt. mint a számba. az mind igaz. hogy egyik sem pontosan úgy nézett ki. hanem az. mint a Feri udvariassági gesztusa. amit a barátaim meséltek. irány az öltözõ: borotválkozás. elmondom. A stratégia részét képezte a göngyöleges raktár részleges rendbe tétele is. Az a nagy igazság. hogy visszajöjjenek a mosdóból. ahol már ott ültek a lányok. ez persze éppúgy felesleges volt. s azon melegében fel is hajtottam. striguláztam magamnak két felest (vodka). – Most akkor úgy van. Siettem tehát a pincérek pultjához. A teljesség érzetét az Ovenal szájvíz adta meg. Mert mi munkál az emberben hamvas-fiatalon? Nem a szex volt a legfontosabb. Eltekintenék a részletektõl. de utólag látom. hogy mind a kettõtöket… – és itt 53 .Mielõtt visszatérnek a lányok a mosdóból. hím büszkeségbõl nem érdemes dugni. a Kancsal meg is kérdezte mindjárt. Egy-egy puszi kíséretében bemutatkoztam nekik. rettenetesen vigyorogtak. igaz. Akkor ez nem fogalmazódott meg bennem. hogy jól értem-e a helyzetet. mit is gondoltam Feri barátunk ajánlata kapcsán. hogy amit a filmeken meg az újságokban láttam. Nem így van. hogy a természetesen szép.

hogy miképpen lehetne még jobban belekarcolni a számlába. bosszú volt a háború miatt – még nem ért véget. A lányok az eddigieknél is jobban vigyorogtak. közben végig mosolygott. jóízûen. Nem viccelek. Meg is fogadta akkor. Maradék – tán’ három napos – pörköltet felhigított. feketedõ kis izékre: „brát brót”. És megették. de egy jó csálinger inkább meghal. hogy zárás után fizetek. Akkora számlát fizettetett a németekkel. sosem lohad ha a cehrõl van szó. amúgy is mindig azon járt az esze. amikor a Colos a bort firtatta. na mutasd meg neki Feri. (Ez a Roma csinálta meg az általam valaha is látott legnagyobb trükköt. aztán lelépnek. Ugyancsak maradék borokból – némi cukor és csipetnyi szódabikarbóna roppant óvatos adagolásával – készült a pezsgõ. Száraz kenyeret is pirított a Roma. de pénzetek van-e? Mert az tiszta.) Colos erre megkérdezte. és valóban. Hohó! Egy pincér ébersége. de szerintem ez a Romának csak egy jó ürügy volt. az egyik fizettetõs kollégám már járt így. semmint hagyja magát a placcon átverni. – Nem akarok gizda lenni – mondtam és tényleg nem akartam –. Ezek kifizettetik velem a számlát. a Feri erre elõhúzott a farzsebébõl – ez általában 54 . és a németre megtévesztésig hasonlító nyelven karattyolt. Azt mondta erre a Colos. De Roma bosszúja – mert azt mondta. elegánsabban. (Tisztán látszik. hogy nem hoznék-e nekik még egy üveg bort. hogy abból szerintem odahaza vehettek volna egy kisebb kifõzdét. a Roma. az lett a gulyásleves. mint tudjuk.jelentõségteljesen mutattam a dugás nemzetközileg ismert. hogy magas színvonalú eszmecsere volt. ebbõl már értettem. „echte ungarische gulasch”. egyezményes jelét.) Hát emiatt szólalt meg bennem a vészcsengõ. hogy még jobban átvágja majd azután a vendégeket – fõleg a holland nõket –. azt mondta a csúnya. Mármost az így keletkezett vacsorát kivitte egy roppant rátarti német asztaltársaságnak. hajlongott.

onnan. Ezt csak úgy. Egy teljes személyzeti körömbe került. amit a Nina mondott. Szóval a Colos még a szájához sem emelte a poharat. Mielõtt elindultunk volna – a Colos. a Nina. viszont rengetegféle borosüvegünk. Ez is jófajta volt. de a világ minden kincsét odaadtam volna azért. Csak kannás (lédig) borunk volt. az ottani hivatalos barátnõmet is bevonom. hamar kiderült. pedig nem is voltam 55 . Ez már hasonlított egy igazi pornó magazin felállásához: három nõ. csak velem akar lenni. mert azonnal kifogásokat keresett: hogyan férünk el öten abban a kis szobában? Meg aztán lélektani aggályai is voltak: csak akkor dugok azzal a Ferivel. egy egész heti borravalómat vitte el. Azt vártam – vagy legalábbis jól esett volna –. ha tetszik! Felemás érzés volt nekem. mert az igazi menõk legfeljebb tárca nélkül hordják farzsebben a lóvét – egy hatalmas. hogy a Nina nem fog hamar kötélnek állni. ez meg feldobott (ráadásul a vodka is egyre csak dolgozott). tele pénzzel. kellett az idõ. hogy ne nagyon vágja át õket. hogy kikéri magának. mint a többi. hogy körülbelül az étteremtõl tizenöt méterre leálltak csókolózni. hogy a standolásról – ez a pakolás meg a mosogatás szakszerû neve – elengedjenek. Mindegy. hogy fizettesse le az asztalt. Az hogy a Ninának tetszik a Feri. mert akkor nekem már tervem volt. a Feri meg én – feltankoltunk italokkal. A szoba méretére vonatkozó aggodalmakat nem vettem komolyan és ez késõbb beláthatatlan következményekkel járt. máris szóltam a Romának. Az volt a tervem. Ugyanakkor kézzelfogható közelségbe került a 3+2-es felállás. Sosem vette észre senki. Tetszés szerint állítottunk elõ bármilyen márkát. Nem volt jó nézni. mégiscsak egy romantikus alkat. Igazam is lett. de rendes voltam. a Kancsal. hogy a Ninát. Kivittem a bort. hogy egy igazi partiban benne legyek.nem jó jel. Tudtam. a rátarti ínyenceknek mondom. fekete brifkót. két pasi. mondván engem szeret. mert megkértem.

tényleg az voltam.) Kellett is ez a kis önbizalom-növelõ rikoltozás. (Lásd: két deci vodka. már mindenki meztelen volt. Egyszóval már ott a vízben megesett az eset – emlékszem. ittak. de a hangokból ítélve nagyon úgy tûnt. hogy a kilövést tartalékoljam az igazi bulira. mert már tisztára el voltam keseredve a Nina miatt. még ha csak kevéssé hasonlítottak is a szexmagazinok sztárjaira. akkor meg azt mondtam.) Felocsúdva – már a parton – látom ám. így hát mentünk. Ezen aztán feldühödtem. milyen „kajakos”. Esküszöm. úgyhogy levetkõztem. csak én nem. Na. mert egy kicsit már el is ment a kedvem az egésztõl (a Nina csókolózása miatt). Vannak pillanatok. Azt nézd meg.szerelmes a Ninába. de mire a partra értünk. hogy kellemes elegyet képez a férfiassággal. 56 . kiabálta a Colos már a vízbõl. – Tetszik? – kérdeztem a Ninától epésen. amikor az alkohol éppen azon a szinten dolgozik. hogy azon az estén nekem csak egy esélyem van. ez egy ilyen pillanat volt. hogy a Nina csuromvizesen. Tudtam. fiatal nõ pajzánkodott körülöttem. hogy már dugnak is a Ferivel. de õ nem érzékelte a hangsúly jelentõségét. és több mint tíz év úszás valamint némi badibilding után – szerénytelenség nélkül állíthatom –. de volt annyi lélekjelenlétem. hogy hátulról-hátulról –. az egyikük pont a legfõbb helyen. Na. kacarászott elragadtatottan a Kancsal. Zavaromban azt mondtam a lányoknak. mi van. meztelenül. hogy várnak valamire. a Colos folyton azt kiabálta. ráadásul két meztelen. de ténylegesen boldogan vigyorog. hogy: „Igyunk!” Mivel mást nem tehettek. hogy izmos. nem tettem még öt tempót sem. Újabb mentõ ötletem támadt. de azért láttam. A biztonság kedvéért ittam még legalább egy deci vodkát mielõtt a vízbe mentem volna. Nem láttam õket rendesen az éjszakában. hogy: „Menjünk le fürödni!” Ez az egész társaságnak nagyon tetszett. már ki is ment a fejembõl. hogy én beszéltem rá a partizásra. (Ez azt jelenti. a Colos meg a Kancsal közös erõvel elkaptak.

A Fürge egy kollégám volt az étteremben – onnan volt a neve. ám amikor felkapcsoltam a villanyt. majd én megmutatom neki! (Fellángolt bosszúvágyamnak a Colos meg a Kancsal voltak az egyedüli haszonélvezõi. négy vagy öt foga volt elöl. és egyszer csak valaki felkapcsolja a villanyt. hogy a Fürge esetleg kurvának nézi. pedig tudom. Tényleg szólt nekem a Fürge. még én mondtam a lányoknak. Nem is csodálom. hanem mert rohadtul megijedt. Nagy nehezen lecsitítottam a társaságot. hogy õ a maga részérõl szívesen beszállt volna. jó volt? Ragaszkodom a legapróbb részletekhez is. elfelejtettem. de mint mondtam. az önérzetemet illetõen. tényleg hátborzongató… Hamarjában megbeszéltük azért. hogy a hûtlen és lebukott nõt mindig arról faggatja az ember. (Nem akartam neki mondani. de folyton hajtotta a nõket. Mire a kis szobámhoz értünk. hogy. még a fürdés ellenére is. hogy minden mondat egy tõrdöféssel ér fel. pedig a Tonna utána azt is mondta.) Felcihelõdtünk. már mindenki menthetetlenül részeg volt. óriási sikoly rázta meg az amúgy is zaklatott éjszaka viszonylagos csendjét. hogy felülre is vegyenek valamit. Nem is ez volt a legnagyobb baj. hogy este beugrana hozzám. Ott gyömöszöli a Fürge a Tonnát. hisz’ honnan tudhatta volna: egy férfi legnagyobb félelme. Biztosan nem akart bántani. Ez a teljes megaláztatás. Mondta is nekem utána a Tonna. hogy egyszer negyven perc alatt vitt ki egy erõlevest –. A rohadt Nina. mint vele. állandóan injekciózta magát valami szerrel. úgy húsz évvel ezelõtt nem volt mindennapos a monokini. na és milyen volt. hogy nem szemérmességbõl sikoltott. hogy ettõl nyugodtan 57 . hogy hagyjuk õket befejezni. azon õ már rég túl van. gondoltam. csak attól tartott. Ezért van az. hogy a másikkal jobb. hanem hogy elfeledkeztem a Fürgérõl.– Ühüm – bólogatott az a kéjsóvár perszóna – marha nagy van neki! Ezt aztán tényleg nem kellett volna mondania.

de éreztem. hogy rémeket lát. hogy a részegségtõl vagy a gyönyörtõl visítoztak-e. Mert hiába vittem neki bonbont meg virágot. láttam rajta. hogy a tényleges helyzet csak a mondat elhangzása után vált elõtte világossá.) Vártunk tehát a végkifejletre. a Nina már megint teljesen meztelen volt. (Lehet. de az nem hallatszott annyira. milyen éjszakára gondolok. hogy õt nem zavarja a nõzés. hogy már sohasem tud úgy szeretni. ha zajongással párosul. nagyon kérem. hogy mennyire dühös voltam! Nem volt mit tenni. Pedig még azt is mondta. de még az volt a szerencse. mivel határozottan megmondta. Menten kijózanodtam. a Fürgének amúgy is megvan a maga véleménye. csak akkor. – Miért nem mennek a szobába. de a házinéni szempontjából ennek nem is volt jelentõsége.maradhatott volna. azok csak nyalták-falták egymást. még most is lelkiismeret-furdalásom támad. ha arra a nem is tudom. de akkorra már mind a három lány visítozott. még arra is alig tudtam rávenni õket. mire megtaláltam a vodkás üveget. mint az elején. Károly? – ezt kérdezte a házinéni. Ez a kép tárult a házinéni elé és már csak annyit tudott mondani.) Nem tudnám megmondani. hogy fiatalság bolondság. hogy igyunk. Kissé jobbra a Nina lábai között a Feri. Persze a többieknek nem voltak ilyen lelki problémái. de a Nina meg a Feri nem akartak nyugodni. Elképzelhetik. hogy menjenek a szobába Károly. amikor a bérleti idõ lejárt. Ezt én tudtam. mögöttük nem sokkal a Colos térdel. hogy nem igaziból mondja. Akkor meg a Kancsal kezdett el 58 . hogy legalább kussoljanak egy kicsit. Szerintem azt hitte. Tényleg nagyon szerettem azt a nénit. én is elkezdtem gyömöszölni a Colost – neki volt a nagyobb melle meg a formásabb feneke –. de már nem lehetett semmit tenni. akit én hátulról döngetek. hogy bent a szobában a Tonna is. hiába mondtam nekik állandóan. eközben a Kancsal egy üveggel a kezében ide-oda szaladgál és visít.

(Másnap magyarázta el a Kancsal sírását a Colos. Ez hülyeség. Még a Ninának állt 59 . Ráadásul tényleg messze volt még a hajnal. Újabb sikolyok. majd õ segít a probléma orvoslásában. amikor a dugás után kijött a szobából. õt senki nem akarja megdugni. Nem is szívesen folytatom. Ez is bekövetkezett nagy nehezen. Akartam nekik szólni. személyi sérülés nem történt. emeletes gyerekágy!). hogy az emberrel rosszul bánjanak. hogy egyáltalán nem errõl van szó. de akkor meg a Colos kezdett el nyafogni. hogy õvele most akkor mi lesz. õ sem csak nézelõdni jött.) Biztatóan vigyorgott rám a Feri. hogy most már tényleg a Kancsal következik. mindjárt le is döntötte.nyafogni. hogy mi baja van a Kancsalnak. hogy addig semmit nem csinálok. itt vagyok példának mindjárt én. hogy csináljak már valamit a Kancsallal. Az a piszok Feri nem akart leszállni a Nináról. nem kell ahhoz kancsalnak lenni. csak rá még nem jutott idõ. Ezt válaszoltam a Colosnak. amíg a Fürgéék be nem fejezik. fájdalmas lélekkel és megsértett hiúsággal. mert kancsal. Még pityergett is. de én akkor már szentül elhatároztam. Én meg felmásztam és hallottam. mind az összes nyolc négyzetméter. hogy menjen oda hozzájuk. a Tonna olyan fensõbbségesen nézett végig a másik három lányon. Azt mondta. de a Kancsal lefoglalta a számat. Erre mondta neki a Feri. amint a lányok egyetértõen megbeszélték. hogy mindig ez van. mintha õ nem akart volna maradni. hogy a szemei miatt bánnak vele rosszul a férfiak. meg biztos ki is találták már. Tényleg nem értettem. hiszen a vízben már kapott egy kis ízelítõt. hogy lényegében lelki baja van a Kancsalnak. hogy ebbõl baj lesz (száz éves. mert az a meggyõzõdése. Úgy bizony: a legnagyobb döngetés kellõs közepén leszakadt az ágy.) Végre szabad volt a pálya. méghozzá az alsó ágyra. mert annyira banális. és a Nina szemérmetlen viselkedésére gondoltam. Erre aztán a Feri elkezdte vigasztalni. Mellém is feküdt rögvest. (A saját bevallása szerint is. ahogy bementünk.

Azt kérdezte õ tõlem az eset után nem sokkal. Még jó is. hogy majd õk folytatják az udvaron. mindenesetre abbahagyták a sikongatást. a Nina csak azt vette észre. Féltékeny vagy. Nem haragszom. Kifejezetten visszataszítónak találok – élõben – egy álló dákójú férfit. mint a kicsinyeit védelmezõ anyaoroszlán. hát bennem nem volt. hogy miért haragszom rá. Határozottságot követelt a szituáció. mint velem. mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. hogy a házinéni megint felkapcsolta a villanyt. Pont láttam az ablakát. hogy azért vagyok rá dühös. 60 . hogy õ megmondta elõre. Innentõl az éjszaka a normális mederben zajlott tovább. miközben állandóan heherészett meg kacsingatott – és a Nina. A legfontosabb azonban mégiscsak az volt.) Maradt tehát egy összeomlott ágy – fél liter pálinkáért tákolta össze egy ezermester. hogy mindenkiben van egy cseppnyi homoszexuális hajlam. mindenki dugott mindenkivel. Sõt… Ezt nem mondhattam a Ninának. azt hazudtam. Ez már tényleg rémisztõ volt. amikor én akartam az egészet. pláne hogy a Feri azt javasolta. hogy vagy kuss lesz. mert az ágy összeomlásával valóban tarthatatlanná vált a helyzet. mert bent úgysem férünk el. Azt már nem. vagy mindenki hazamegy a francba. beosztva. különösen ha hozzávesszük. kicsi lesz a hely. mert mégsem mondhattam. hogy a házinénit hagyjuk már végre békében. mert engem nagyon zavart a Ferit ágaskodó férfiassággal látni.feljebb. Lehet. Különben igaza volt. sziszegte erre a Nina és ebben igaza is volt. (Azt mondják a szakemberek. hogy csak a további gyönyöröket látták veszélyben. mert a Ferivel szemlátomást legalább olyan jó volt neki. hördültem fel. de már szép sorjában. pedig ez volt az igazság. Azt már nem gondolta végig azzal a kéjsóvár eszével. meg nincs is. ezért mondtam azt az ágy romjaira kapaszkodva. Úgy tettem tehát. de az is lehet. akkor inkább soha többé nem dugok. hogy külön-külön voltunk. hogy hova a fenébe mehettünk volna. hogy a lányok is kijózanodtak.

Már az megbabonázott. Elmesélte. hogy legalább három újságot tudjak venni magamnak. Meg is vettem. hogy – kis hazámmal ellentétben – szabadon árulták a szakirodalmat és ez senkit nem is érdekelt különösebben.hogy mindenféle akrobatamutatványokkal kápráztatom el az ágyban. legalább nem kell ezután titkolózniuk. De a kérdéseket. mint a fene. Hogy tudniillik mi a konkrét teendõ. maradnak a pornókazetták. még az ég sem szakadt le. éppen fürdött. Ezzel az egésszel csak arra akartam újólag felhívni a figyelmet. csak hogy bebizonyítsam. hogy ezeket a disznóságokat csak férfiak szeretik nézegetni. Ez hiba volt. de képes voltam órákig gyömöszölni. de õ már eddig is megdugta néhányszor a Ninát. hogy íratok én egy igazi könyvet. bosszúból a Feri miatt. boldogan vittem a szállodába. Mire mellém telepedett az ágyba. De nem! Akkor vált gyanússá a dolog. mert utána a Fürge elérkezettnek látta az idõt arra. Tényleg rendes volt a Fürge. hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló szakirodalom – szerintem legalábbis – nem ad kielégítõ útmutatást a boldogságot keresõ. jó hogy otthagytam. én már javában böngésztem az 61 . hogy a Fürgével is kefélt. hosszasan sorolhatnám. kizárólag az õ számukra készül. Kleopátra. Én hosszú-hosszú ideig azt hittem. mint az ókori királynõ. Úgy készültem tehát – a schilling tekintetében –. hogy velem a legjobb. valódi szakemberekkel. hogy nem akart megbántani. Mondta is a Nina. be kell vallanom valamit. „l’art pour l’art”. az általánosnak mondható számítógép-alkatrészek mellett. például akkor. már csak az eddigiek alapján is. erre aztán mindjárt ott is hagytam. nyitott lélek számára. Már úgy untam az egészet. amikor elõször jártam Ausztriában. mégiscsak kollégák vagyunk. amikor a Nináról csak utólag tudom meg. Azt tervezgetem. aki tényleg úgy nézett ki. hogy színt valljon. töredelmesen. na. De ha már itt tartunk. amiben aztán benne lenne a válasz minden ilyesfajta sorsdöntõ kérdésre. Addig is. ki a jobb.

mi a fenéért nézegeti. Kleopátra úgyis elalszik mellettem. de csak õk tudnák megmondani. Az viszont tény. ha egyszer ennyire viszolyog tõle. – Miért. ez neked is tetszik? – kérdeztem visszafojtott örömmel. ha Einstein a relativitáselmélet helyett – vagy inkább mellett – ez irányú törvényeket is számszerûsít. mert most teljes a zûrzavar.) – Én sem vagyok fából – mondta erre a Kleopátra. Olyan lehet ez nekik. mint egyedül beülni egy szórakozóhelyre. hogy tíz év.újságot. milyen jó segge van. – Mi van? – kérdeztem tõle és azt gondoltam. azt hittem. – Hát persze! – vágta rá Kleopátra határozottan – nézd meg például ez a srácot. aztán nézegette tovább. Jobb lett volna tán’. hogy a videotéka pornó részlegében még csak elvétve sem találkozik az ember magányos nõvel. nyert ügyed van és hoppon maradsz. Szóval ki bevallja. Aztán úgy érzed. az olyan filmeket. Sóhajtozott egy darabig. és akkor nyilallt belém a gyanú. (Egyre nagyobbakat sóhajtozott. máskor meg esélytelennek gondolod magad és mégis révbe 62 . de hogy miért pont a sztár segge ebbõl a fontos. Az udvarlás sokkhatásai (valamint ellenjavallatok) Az udvarlás az emberiség szellemi fejlõdéstörténetének legbonyodalmasabb ága. úgy látszik. azt gondoltam. Van amikor az ember öt perc alatt célba ér. újságokat a nõk nagy része is szereti. miért. hogy a pornóipar nem csak a férfiak számára termel. Rádöbbentem. ki nem. A nõi magányosság szégyen. azt akkoriban még nem tudtam. de van úgy. csak azért. Kész voltam. Nem úgy biz’! Egyre élénkebben kezdte nézegetni a gusztusos kis képeket. hogy minél jobban el tudjon szörnyülködni.

aki ugyan osztálytársam volt. (El is határoztam akkor. olyannyira. Summa summarum: az udvarlás iszonyatos energiákat emészt fel és kiszámíthatatlan veszélyekkel jár. ettõl csak homályosan lehetett látni a Zsuzsit. Ott lakott ugyanis a Zalai Zsuzsi. hogy a már szóba került biciklimmel egyre messzebbre és egyre több idõt kalandoztam a környéken. így mentünk. hogy minden létezõ szabad idõmet a téren töltöttem. hogy már szerelmes vagyok a Zsuzsiba. erõinket megsokszorozva vissza a Béke térre. Ezzel teltek a délutánjaim. ez a Fürst kommunista volt. hogy még a bizonyítványom is leromlott. még a lányok is. az anyukája felhívta tanulni. (Az utca nevét természetesen elsodorta a történelem. de a baj csak még nagyobb lett. hogy az anyukája észrevenné. Fürst Sándor utcai gyerek lévén ezt nem hagyhattam annyiban. hogy jöjjön himbálózni. a nagy erõlködéstõl szellentenek. Ott aztán – mindjárt bemutatkozásul – jól megvertek. de mindig az Ottó jut eszembe. hogy milyen szép. de addig nem vettem észre. hogy végül eljussak a kies Béke térre. Akkor éreztem. amikor kaptam tõle egy 4x4es igazolványképet. de így is szép volt. Ezt mindjárt az általános iskolában megtapasztalhattam.) Az Ottónak szóltam. ha igaz. Jól el is agyabugyáltuk az ottaniakat. Elkezdtem tehát udvarolni. ami annyit tesz. Én meg néztem az ablakát – egészen villanyoltásig –. aki viszont ténylegesen súlyemelõ volt. Igaz. gondoltam.(az ágyba) érsz. a nejlonos fényképet nézegetve. Mindeközben folytonos a stressz. különösen az Ottó harcolt derekasan. hogy súlyemelõ leszek. hogy emelés közben. de az elsõ edzésen kiderült. Õ meg szólt a félelmetes hírû Takács testvéreknek. Akkor tûnt ez fel igazán. a bizonytalanság.) Respektem támadt tehát a Béke téren. Az 63 . Vagy együtt himbálóztunk a gömbmászókán vagy arra vártam. Úgy kezdõdött. Ez nem az én sportágam. hogy mikor tud nekem integetni anélkül. amit otthon aztán bevontam nejlonnal. Amikor aztán már sokat volt lent. úgyhogy most már csak a tévében nézem.

(Fején találtam a szöget. a Nagyinál valahogy könnyebben mentek az ilyen dolgok. Valahogy annyira szép volt. holott az udvarlásnak éppen az a legnagyobb csapdája. Hiába voltak komoly tapasztalataim szerelmi ügyekben. – Ká a vége. lehet. hogy himbálózzunk. illetve nyökögtem a Zsuzsinak. Teltek a hetek. hogy falun minden egyszerûbb. hogy találja ki. Köpni. húzta el a száját a Zsuzsi. hogy mit szeretnék a legjobban. hogy aszfaltbetyár csak férfi lehet (tényleg. Gyanús volt nekem ez a nagy lezserség. mondtam. – Igen. és vártam. mert nem tudtam akkor még. ez a smárolás. hogy az ember észre sem veszi. de ez is gyanús volt. hogy tõlem. de a Zsuzsi úgy látszik megunta a himbálózást. – Hát smárolni! – vágta rá. Nagyon aszfaltbetyárosan hangzott. mert egyszer azt kérdezte tõlem. Nem úgy. – Akkor csók! – kuncogott a Zalai Zsuzsi. mint kolbász? – haladt töretlenül az úton Zsuzsi. de akkor már olyan volt a fejem. hanem úgy. mekkora marhaságokat csinál. mint a cékla. – Igen – bólintottam. miért is?). talán egy parókát. mint a városon. – Csével kezdõdik? – kapta el rögtön a fonalat. – Hová? – kérdeztem állati bambán. boldog voltam. mi?) Azt mondtam. különben mitõl lenne ilyen könnyed? Ezen morfondíroztam. pedig a Zalai Zsuzsinak nem is fogtam meg a melleit.iskolában meg néztem õt. Meg is állapítottam. úgyhogy én élveztem. nyelni nem tudtam. de õ egyáltalán nem volt vörös. – Akkor menjünk – mondta a Zsuzsi. Úgy tûnhet. de a nõk nagyon értik a gyanút elterelni. hogy ez unalmas tevékenység volt. Mentünk tehát smárolni és én még szerelmesebb lettem. pedig akkor még nem is voltam kopasz. Hát. szinte 64 . hogy már volt valakije. mint egy porcelánbaba.

hogy egyszer – a kis házi laboratóriumomban – kémcsõvel beleböktem. Ezt nem kockáztathattam meg… Kicsiny csimbókot vágtam le a pajeszomból. hogy akkor jött divatba az apródfrizura. Nekiálltam kiritkítani. két vagy három tizedet rontottam a bizonyítványomon. szombat lévén nem kellett menni tánciskolába! Ennyire utáltam azt a rohadt ugrálást. Kapa tanár úr nagyon kedves ember volt amúgy. nem számít. Diónyi nagyságú folt éktelenkedett a fejem tetején. komolyan rosszul lett és nem értette miért vagyok ennyire vidám. de rám marha mérges tudott lenni. hogy lehet olyat csinálni otthon is. Az rémes volt. pedig megint sérült voltam. leffegett a bõröm is meg a körmöm is. de belevágtam még a fejbõrömbe is. aztán Techno- 65 . hozzávetõlegesen öt perc alatt elfelejtettem. mert azt hitte direkt kiszúrok vele és nem akarok úgy lépkedni. a Gyopár meg azt mondta. de még mindig nem figyeltem fel az udvarlás káros és veszélyes voltára. Az ápolónõ. aki az OTI-ban segített ellátni a sérülésem. a Zalai Zsuzsi miatt képes voltam minden áldozatra. Amikor félig begyógyult ujjal megint elmentem.féltem hozzányúlni. Mindenesetre a himbálózással meg a smárolással elment egy év. Már odáig fajult a dolog. ahogyan azt õ megálmodta. az a tánciskola. a mutató ujjam körme alá. Ez sem rettentett volna meg különösebben. a Zsuzsi nagyon örült nekem. csak zsilettpengével ki kell ritkítani a sérót. nem direkt. Egyébként azért voltam vidám. meg magába a táncba se szerettem bele. Mert azt mondta egyszer a Zsuzsi. de rettenetesen. hogy iratkozzunk be a tánciskolába. Pedig az ezzel kapcsolatos gyötrelmek a Zalai Zsuzsival még nem is értek véget. de ezt már említettem. amint meglátják a fejemen a vérzõ foltot. Ha netán megtanultam egy lépéssort – ez csak véletlenül fordulhatott egyébként elõ –. ráadásul vérzett is. Nem baj. de vészesen közeledett a tánciskola! Elképzeltem a Kapa tanár úr – meg pláne a Zsuzsi – reakcióját. Az meg úgy esett. mert sérülés és fájdalom ide vagy oda.

A körülményekhez – a fájdalomhoz. Annyira csípett. de az a hülye Vági Márti – tudják. hogy rákérdezett volna. csupa jóindulatból levette a kicsiny mûhajat a kobakom tetejérõl. (Hogy mást ne mondjak: meg sem tudom számolni azokat a vacsorákat. hogy ennyi gombóc vanília. de nem. hogy nem akarnak szexelni!) De. hogy majdnem bepisiltem. Anélkül. Legalább ne ennének annyit. mindig azt képzeltem. meg a rám váró gyötrelmekhez – képest. mert azt hitte. Jót akart amúgy. inkább kiröhögtek. A Zsuzsi is örült nekem. Kapa tanár úr vezérletével körém gyûlt az egész tánciskola. hogy utána dugás következik. amiket fölöslegesen fizettem ki abban a reményben. miképpen. Nem sértõdtem meg. viszonylag vidáman ballagtam Kapa tanár úr színe elé. aztán lerogyott a közeli padra. Pedig mondta. hogy õt nem zavarja a mûhajam. nincs pénzügyi nyereség. ha az a bizonyos eset a rendõrökkel nem következik be. de egyszerûen képtelen voltam a Zsuzsi szemébe nézni. Gyakorlatilag ezzel az intermezzóval ért véget a szerelmünk a Zsuzsival. mint a fejemen éktelenkedõ seb. mert megalázó helyzetbe kerültem a szeme láttára.kol Rapiddal a sebre ragasztottam. el is mesélem. mint a Vági Márti. hogy a mûhajamon röhög. Mondták. akinek olyan marha nagy mellei voltak – megint elrontott mindent. valami szösz van a fejemen. Fényességes pincéri pályámat a Király presszóban kezdtem és nagyon megutáltam – egy idõre – a fagyit. sikoltott egyet. nem szörnyülködtek. a csuda bánná most már azokat a dicstelen udvarlásokat. annyi gombóc csoki 66 . Ámde bekövetkezett. amikor úgyis tudják. Így tett tönkre tizenkét havi udvarlást egyetlen rossz mozdulat a zsilettpengével. mégsem tudtam elfelejteni azokat a kegyetlen pillanatokat. A Zalai Zsuzsi is… Ez sokkal jobban fájt. Ennyire törékeny ez az egész… Tanulhattam volna. Anyagilag sem kifizetõdõ tehát az udvarlás. de egyesek nem voltak annyira finnyásak. Egy kicsit nézte a Márti a vérzõ sebet.

az egyik fele habbal. hogy a Marcipánnak volt egy nagyon jó nõje. a Királyban ugyanis az volt a lényeg. Késõbb a raktárban elmondta a Marcipán. az meg ordítozott velem. mikor mire volt szükség. ha hozzányúlok a Bongyorhoz. Kevesen reklamáltak. hogy megölt volna. hogy ellenem. A hollandokat is. hiszen éppen ezért veszekedtek állandóan. mert vagy vigyorogtam. de sajnos csak lelkiekben. Amikor aztán a Bongyor egy idõ után sírva fakadt. vagy mérgesen néztem. aki az üzletvezetõ volt. Biztos. még a faterját is áthívta a kempingbõl. hogy a pufi így se’ kapta meg a fagyiját a kívánt összetételben. Mindenesetre annak örültem. Azt meg aztán nem is akarom megemlíteni – csak úgy mellékesen –. Eszembe jutott azért. mint telihold a ganyédombon. ha tízen tizenötféleképpen kérik. a másik meg nem. hogy a Marcipán rettenetesen féltékeny volt. S 100-as Skodával tartottam rettegésben a tópartot és ejtettem ámulatba a csajokat. Én meg nem bírtam megjegyezni. mi a véleménye errõl a lehetõségrõl. hogy egy húszéves srác a saját kocsiján furikázza a nõket. hogy nem mertem megkérdezni tõle. csak a vendégnek azt kell látni. (Nem védekezésbõl mondom. a felesége volt különben. Naná. mert õ velem van. de ez munkaköri kötelessége volt akkoriban egy pincérnek. mert Skodát még õk 67 . de állandóan veszekedtek.meg ilyenek. Ki tudja azt fejben tartani? Nem is izgattam magam különösebben.) Ott ordítoztam a pufi faterjával. Ebbõl nagy vita kerekedett. erre kijött a Marcipán. Különben nõben nem volt hiány amikor a Királyban dolgoztam. vittem ahogy eszembe jutott. (Nagy dolognak számított azokban a vérzivataros idõkben. de annyira jó nõ volt. hogy ne vegyem komolyan az õ ordibálását. és ezt nem csak a drámai hatás miatt teszem hozzá. mert ráadásul pénzzel is becsaptam a srácot. mindig hozzám jött vigaszért. Csak egy pufi gyerek kekeckedett. Ezt csak úgy kitérõnek mondtam. mert akkor már nekem saját autóm volt.) Tûzpiros. hogy a Bongyort testileg is megvigasztalnám.

rögtön elkezdte mondogatni. és ahogy a falfehér fejét elnéztem. Illetve nem pontosan a Kapitányt. megittam egy pezsgõt is. a Bágyadt Beát. Mondta is a Marcipán. hogy azzal menjek a Beához –. Anélkül halott vagyok. hol lakik a Bea. csak a lakótelepre emlékeztem. mert azon kezdett kombinálni. hanem a lányát. a helyszínen csak egy fél deci cseresznyét vettem magamhoz. mert nekem volt jogsim. beült az autóba. Szerintem a Marcipán akkor kezdett sejteni valamit az élet igazságtalanságából. hogy a Bágyadt Beán keresztül környékezzem meg a Kapitányt az õ jogosítványának az ügyében. pedig amúgy talán még a Bongyornál is jobban féltette az autóját. még szerencse. aki a vállamra borulva sírt vagy fél órát. azt mondta majd õ lejön. Szerencsére a Marcipánnak az adott helyzetben ez nem tûnt fel. míg megszomjaztam abban a melegben a marha nagy telepen. hogy amikor kaputelefonon értesítettem az érkezésemrõl. Így – pezsgõvel a hónom alatt – találtam meg a Bágyadték címét. hogy egyszer majd jól ráfázok. szabályosan haladt kétszáz métert az ABC-ig. tényleg közel állt hozzá. de éppen hogy nem. Még a Moszkvicsát is kölcsönadta – abból a célból. mert õ fázott rá. mint egy versenyautónak. neki pedig nem. hogy meghívott egy konyakra –. Dühében összeveszett a Bongyorral. Pezsgõt inni sokalltam az idõt. miközben nekem végig állt a dákóm. Örült a Marcipán – ez abból is látszott. Akkor mondtam. Nem tudtam pontosan. azt elvitelre kértem. Még mielõtt elindultam volna. Addig-addig keresgéltem. hogyan szerezhetné vissza a vezetõi engedélyét. hogy ismerem a Kapitányt. hogy szinte sosem vezettem józanul. ahol megszondáztatták és elvették a jogosítványát. és ettõl olyan hangja lett az én Skodámnak. hogy elrepedt a kipufogóm. hátha jobb benyomást teszek a Kapitányra. Ivott egy sört.sem láttak! A lenyûgözõ hatáselemeket gazdagította az. valamint az. mert különben az 68 . ha így járok közben egy ittas vezetés korrupciós elintézése kapcsán. mondta.

hogy megkerestem õt. a Frankenstein belekeveredett egy lármás társaságba. Az sem lohasztotta le a lelkesedését. amikor a szülei meg a Balatonon vannak. A Frankenstein kapacitált egyszer nagyon. de a Bea nem jött. hogy jó lenne szerezni piát meg nõt. Bizonyára nehézkes tárgyalásba bonyolódott a Kapitány meg a lánya. Na. aztán vagy összejön. és még õ is egyetértett a Frankensteinel. bementünk a Sági sörözõbe. hátha lesz valami. Amíg rá várunk. leginkább nem. elmesélem hogyan lett a Bea Bágyadt. ebben a társaságban volt a Bea. most az egyszer hátha megérti a Marcipán különlegesen kiélezett helyzetét. mert telt-múlt az idõ.) Nem is lett volna különösebb baj. itt a telep kellõs közepén. hogy kár lenne itt ülni. Egy ilyen látogatásnak a legfõbb célja és értelme – de. hanem a Marcipán ügyét akarom elintézni. Minthogy nem volt. gondoltam. hogy menjek fel hozzájuk. Viszont a Bea elszántabb volt. aki ittasan vezet. Nem volt mit tennem. kibontottam a pezsgõt. Szóval mentünk és hamarost óriási keveredés támadt a 69 . gyilkosoknak tartja õket. (Ezeket akartuk állandóan megszerezni. tette hozzá jelentõségteljesen és nagyokat hunyorgott közben. Szerencsére lett is. mert a szülei leutaztak a Balatonra. hogy mondtam: nem kifejezettem miatta jöttem. meg csodálkozott is. meg is hívott bennünket. könnyen ugrált. Jézusmáriám. mint amennyit mi a Ságiban hagytunk. az öreg még engem is lecsukat. hogy az apukája nagyon utálja azt. Na. a Bea erre mégis elkomorodott egy kicsit és elmagyarázta. hisz’ ez tudvalévõ – a dugás. Ezzel eltûnt. Hozzátette még. akiket szintén meghívott magukhoz. (Mondjuk annyi pénzbõl. még ha kicsit részegen is. ha lett volna pénzünk (akkor a pia már nem gond).) Amíg a fõnököt ünnepeltem. hogy akkor menjünk. meg hitelt is adott. vagy nem. azt mondta. a fõnök éppen a szülinapját ünnepelte. Nagyon örült nekem a Bea. szopogattam. Ezt csak értem teszi. hogy azért megpróbál beszélni az apukájával.anyukája gyümölcsöt rak el télire.

hogy nem tetszik a pasi. (Különben olyasmi ez. jó híre van. A hivatkozási alap – ez a bágyadtság – viszont annyira tetszett nekünk. mert tudtam. 70 . hogy a szülei – további elrakni való gyümölcsöket beszerezni – perceken belül indulnak a telekre. azt mondta. Aztán ugyanúgy el is múlik. ha dolgom van. azt mondta a telefonba. hogy ha egy Kapitány ilyet mond. mert be is volt indulva. mit lehet tenni a Marcipán dolgában. a másikban van. mint a feleségeknél a fejfájás. Hát dolgom az akadt. hogy nem haragszik. mert bágyadtnak érzi magát. Késõbb ezzel a sráccal összefutottam a konyhában és ott mondta. hogy hagyjam békén. Nem is nagyon gondoltam én ebbe akkor bele. már jobbra is. Egy benga nagy manussal civakodott a radiátornak támaszkodva. csak olyankor amikor mások is. hogy a Marcipán tûkön ül a jogosítványa meg a kocsija miatt. mert aztán a Bea a Frankensteinnek elmondta az õszintét: bárkivel szívesen dugott volna aznap este. balra is hemperegtek a párok. biztosan annyira örül az ügye elrendezésének. Ez a kór hirtelen támad. hogy felhívjuk a Marcipánt. mert hisz’ tudjuk. hogy maradjak csak nyugodtan. Ez egy hülyegyerek. az apukája utánanéz. egyik pillanatban nincs.Frankensteinék lakásában. a Beával együtt. Akkor még nem tudtam. a Marcipán tényleg nagyon örült. pedig amúgy egyáltalán nem volt az. azt fundálta ki. Viszont a Bea nem. mert akkor én már ismertem ezt a kifogást. ha egy kicsit késõbb megyek vissza. mert a Bea meztelenül tért vissza a fürdõszobából. csak azzal a nagy bengával nem. Igazam is lett. hogy így lett a Bea Bágyadt. mégpedig azzal. mert a Bea egy másik jó hírrel folytatta. rengeteg hitvest gyötör kifürkészhetetlen és szinte gyógyíthatatlan migrén vagy mi. Erre is jó ötlete volt a Bágyadtnak. hogy a Bea nem akar dugni. akkor az azt jelenti. magyarra lefordítva – nõi nyelven – ez azt jelenti. immáron nyugodtan felmehetek hozzá látogatóba. A taktika bevált. Azért nem voltam annyira nyugodt.) Végszóra megérkezett a Bea is. gondoltam mindjárt.

pedig fantasztikus volt neki. A második sarkon leintettek a rendõrök. hogy elintézi? – kérdezgette gyanakvóan. de a Bea azt mondta. Gondoltam is mindjárt. Ezt belátva maradtam. amiért folyton lezser cuccokban jár. Ennek örültem. de nem tudtam hol a kapcsoló. erre aztán tényleg lenyugodott egy kicsit. hogy a Kapitány felõl sohasem halnánk meg. nagylelkûen elengedett egy kicsivel záróra elõtt. a Marcipán úgy ordított. Eltelt szép lassan a délután. amik nem mutatják meg az alakját. hogy tényleg minden rendben. Mint a halál.” – mondtam a Marcipánnak. amikor megláttam a kocsiját. hogy megint telefonálunk és minden rendben lesz. meg különben is. Mennem kell. (Röplabdázott. ezt értsd meg. Biztos. mondtam a Beának. és amikrõl itt most nem mesélhetek. hogy a Kapitány lányától jövök éppen.ahová beugrott egy kicsit rendbe szedni magát. a Moszkvicson sincs egy karcolás se. minden az apukáján múlik. Azzal nyugtatgatott. A Marcipán meg az õ jogosítványa csak akkor jutott eszembe. Rossz kedvem támadt ettõl. akivel egy fontos ügyben intézkedtünk. mert Régivárosba szándékoztam átruccanni – nyolcvan kilométer úttalan 71 . úgyhogy már fel kellett volna kapcsolni a fényszórókat mire elindultam. ha jól emlékszem. ezt értessem meg a Marcipánnal. pedig éppen megint össze voltak veszve. már esteledett amikor lementünk pezsgõért. “Minden a Bea apukáján múlik. de õ meg nem akarta. még a Bongyor is melléállt a szitkozódásban. a dunsztos üvegek között elkezdtem gyömöszölni és a Bea olyanokat csinált velem. Nem volt minden rendben. mondtam és arra gondoltam. megmutatták hol a kapcsoló és aztán további jó utat kívántak A Marcipánnal már nem ment ilyen simán. egy kicsit nézegették a pezsgõsüveget. hogy majdnem elrepedt a kagyló.) Már ott. amilyeneket addig még senki. de amikor mondtam. Mentem vakon. mint mondta. Látta a Marcipán. hogy milyen buta egy lány ez. hogy most már úgyis mindegy.

mert valami verseny zajlott éppen. pedig folyton dumált valaki. hagytak volna engem is nyugodni. mert a közeli börtönbõl megszökött egy rab. recsegett-ropogott. mert nekik is nagyon melegük volt. hogy nem vagyok normális. ismerem jól a várost. hogy mindig volt az autóban egy pokróc. én szívesen beviszem magukat a kapitányságra. hogy nem vagyok azonos a szökött rabbal. Ezt mondták magyarázatnak a szokatlan ellenõrzésre. Ugyanakkor ott áll velem szemben két mérges rendõr. hanem mindjárt kapták azt a készüléküket. azt terítettem magamra és úgy szálltam ki a rendõrök felszólítására. azon szoktam napozni. mert a rabot keresték. nem is álltak velem szóba. éjnek évadján ugyanakkor meztelenül. hogy pontosítsuk a helyzetet. aki ott volt edzõ. hogy csak azért állítottak meg. ez úgyis hülye. hogy ennek mindegy. Az volt a szerencsém. (Pedofília!) Nem volt mit tenni. Lakása is volt. Biztos ami biztos. itt lakik a nõm. de tényleg nagyon kicsik voltak. menjünk. Mire észhez tértem volna. Látták rajtam mindjárt. megbeszélni. hogy biztos urak. A kapitánysághoz érve 72 . Egymásra néztek és szavak nélkül is megállapodtak. de a világon semmit nem lehetett érteni. Ha ez a szökés nem lett volna. zöld-sárga pokróc volt. már láttam is a sejtelmesen körözõ elemlámpát. de abban éppen bolgár kislányok laktak. megnéztem magamnak azokat a kislányokat. Késõbb mondták is a rendõrök. amin beszélni szoktak.utakon – ahol is a valódi barátnõm várt. Szép. Fel sem öltöztem. Azért itt álljunk meg egy pillanatra. Száz – közelítõen százöt – kilométer per óra sebességgel valamint dübörgõ kipufogóval repesztek Régiváros belterületén. de akkor már éjszaka volt és rettentõ fülledt hõség. Vegyük még hozzá ehhez a kocsiban ide-oda gurgulászó pezsgõs és egyéb üvegeket. Csakhogy elromlott. akik egy szökött rabot keresnek és melegük van. Erre mondtam nekik. meztelenül vágtam neki a festõi Régiváros kihalt utcáinak. a Skodában dugtunk. ne féljenek.

Már meg sem lepõdtek. hogy eszükbe jutott. Ennek a barátomnak is lelki bánata volt. a Király presszó mellett volt közvetlenül a vasútállomás. hogy nem vagyok rab. hogy õ is mindjárt nekiállt gyümölcsöt elrakni télire. pedig kutya rosszul játszom. Azt mindjárt mondtam. hogy megszondázzon. olybá tûnt nekem akkor. a rendõrök meg én. hogy a pincéreké se könnyû. akárcsak a Bágyadt Bea anyukája. A várakozáshoz adott volt minden feltétel. hogy mégse legyen akkora kupleráj –. esküszöm az egész kapitányságon senkinek sem jutott eszébe. Ott volt az állomáson a Tíz. hogy ha összeadnánk a világ összes lelki bánatát. a létezõ legnagyobb energiaforrás jönne ki belõle. Elmesélte ez a Lajos az éppen neki rendelt bánatot: elvitte a barátnõjét a diszkóba.) Annyi azért tisztázódott. Éjjel kettõkor riasztották a szüleimet. Tíz Lajos elõvett valahonnan egy üveg vermutot. Közben õk panaszkodtak. de ezt amúgy is tudtam.) Annyi bizonyos. merthogy nincs nálam még egy úttörõigazolvány se’. hogy azonos vagyok önnön önmagammal és így tényleg nem lehetek szökött fegyenc. aztán együtt ballagtunk be a járõrszobába. Nekiálltunk kártyázni. Hajnali három felé helyeztek szabadlábra. hogy ezt nem tudom hitelt érdemlõen bizonyítani. hogy már nem volt értelme hazamenni. ez úgyis hülye. Értesítették kedves városom kapitányságát és megkérték a kollégákat. jó hangosan. nem igaziból volt a 73 . hogy a szomszédok is hallják: rendõrség! (Anyukám mesélte az eset után. el kellett ütni valamivel az idõt. csak kihagytam a számításból a Tíz Lajost. megkérdezni: tényleg nem vagyok-e rab. de én megvigasztaltam õket.szépen megvárták amíg magamra kapok valamit – közben félrerugdosták az üvegeket. azt mondta vonatra vár. de azt gondolták. hogy menjenek már ki édesanyámékhoz. de azt is el kellet ismernem. ahol megkezdõdött a szigorú ellenõrzés. gondoltam ott alszom néhány órát. (Vagy lehet. Jó elképzelés volt. hogy nagyon nehéz a rendõrök dolga. Amíg azonban ez kiderült.

de a Tíz persze abban reménykedett.barátnõje. mert jött egy jobb pasi – már amennyiben a 160 centijével jobbnak lehet mondani – és a nõ mindjárt elment vele. mi a szerelem és mi a házasság. azért néha hagyta. Ez tévesztette meg a Lajost. érted?! Ez nem megy az eszembe. Mert itt van például a Tíz nõje is. mert a nõ – nyilván egy másik bánattól vezéreltetve – ivott mint a búvárvöcsök. hivatalosan csak haverok voltak. és úgy jön a dugás. amit nekem a Pincér Toncsi mondott egyszer és amit sokáig nem értettem. mi a dugás. Ez még nem lett volna akkora tragédia. hogy lent van a WC-nél. mint ami ezután következett.” Ezt mondta a Pincér Toncsi és szerintem elkapta a szarva közt a tõgyét. hogy õk nem járnak vagy ilyesmi. Ezek mindig összekeverednek a fejükben. lelki társak. 74 . hogy egy kicsit a Tíz lecsöcsöréssze. együtt jöttek! Hát ezek ott dugtak! – eszmélt rá a Tíz és marhára zokon vette. hogy az eszükkel nem tudják szétválasztani. hogy ettõl függetlenül egyszer még megdughatja. hogy a dolog bonyodalmasabb. csak lelki társak. de nem akartam elkeseríteni még jobban. hogy ezt azért nem várta volna. mondtam volna neki. ráadásul a legdrágább Martinit. mert akkora bölcsesség kell hozzá: „A nõkkel az a legnagyobb baj. – Ezt mondta – himbálta meg fenyegetõen a vermutos üveget a Tíz –. hanem csak a Tíz szeme elõl. de akkor már röhögtek piszkosul. Ha igazából õszinte akartam volna lenni a Lajossal. Eltûnt a nõ! Nem a diszkóból. azt mondtam volna neki ott az állomáson. hiába mondta. pirkadatkor. mire az emlékeztette a Lajost a jeges valóságra. vagy nem? Szegény Tíz klasszikus módon gondolkodott errõl az egészrõl (akár egy nõ!). Mondták a Tíznek a barátai. hogy a nõje egy irtó alacsony kis pasival jön kifele a nõi WC-bõl. Ráköltötte az összes pénzét. Mondta is a barátnõjének. mert a lelki izébõl lesz aztán a szerelem. hogy csak barátság. Lement a Lajos az alagsorba és már csak azt látta.

ha egy álomra vár. további tulajdonságokkal kellett volna rendelkez-nie. és csak mondta. mondta nagyon komolyan a Mama Magdi: a hormonok azért dolgoznak! Ez különben kulcsmondat – ha valakinek nem tûnt volna fel –. kék szemek valamint kisportolt izomzat. Erre föl kérdeztem egy ravaszat: akkor mit keresek én itt minden másnap. Úgy vettem én észre. biztos. vagy csak kölcsön? Úgy néz ki mint egy Adonis. na nem úgy. de õ azt válaszolta. akit mi a Mama Magdival vártunk. nyelvvizsga.) Nõs? A kocsi az övé. úgymint: diploma. amikor nem biztosak benne. nem gyõzött sírni és képes volt végigbeszélni az éjszakát. ház. hogy megjelenik a Magdi nyolcadik emeleti panellakásában egy UFO. hanem mint egy apuka. autó. Én meg megértõ voltam. Mondtam is egyszer a Mama Magdinak. hogy ez a lelki mizéria akkor jön leginkább elõ a legtöbb nõnél. mert a lélek és a hormonok csatájában a legtöbbször az 75 . mert jó nyolc évvel idõsebb volt nálam. De még aztán sincs mindig vége a kombinálásnak. se a Tízé. ami nincs. hogy neki már elég volt a csalódásból. Aztán ugyanennek a pasinak szeretnie kellett volna a lányát is. mert közben azért ment a tévé. hogy akarnak-e dugni vagy sem. mert akkor meg jön a kérdések sora. hogy sohasem megy újra férjhez. Mondtam is a Magdinak. Ezzel egyidejûleg ennek a pasinak. most már ragaszkodik a boldogsághoz. Ez nem nagy álom. úgyhogy a Mama bánatából csak keveset értettem. A lényeg azért kikristályosodott: egy olyan pasihoz akart volna õ hozzámenni (feleségül!). Mármost elõbb elhittem volna.Akkor már nem érdekelte annyira a lélek. hogy nem csal meg? És még ezer ilyen. eddig. valamint a Hegesztõ a hét további napjain? Az más. hogy olyasmit akar. (Persze csak magukban. Na. saját használatra –. Valakinek ki kell panaszkodnom magam. neki aztán rengeteg sok lelki bánata volt. se a magáé. de amúgy nagyon jó nõ. aki szereti. mondta. mint egy ilyen csodalény. A Mama Magdi azért kapta a nevét – tõlem.

hogy õ fizette a benzint és segített betolni az autót. Ahogy az lenni szokott. ez persze egy nõ szemében nem mentség. hogy Balatonmittudoménmicsodán kiderült: nincs hol dugni. Tudtam én. 76 . hogy az udvarlás kiszámíthatatlan mûfaj. be az ágyba. és én lettem az úszómester. de csak néhányat említek. jött a vonata.utóbbiak kerekednek felül. nekem meg nyitott a presszóm. ahol egy régebbrõl ismert lány várt. úgyhogy üdén vágtam neki az útnak Balaton-mittudoménmicsodára. mint kívülrõl szemlélve. Ez különben nem egy furfangos történet. csak annyi belõle a lényeg. állítólag. Reggel vissza a magyar tengerhez. annyi öröme azért volt az én kis balatoni kedvesemnek. ha valakivel az átlagosnál is jobban szeretsz dugni! – mondta Savas Gyuri barátom. ahol nem történt semmi. Tíz óra a tûzõ napon – még ha napernyõ alatt is – nagyon unalmas tud lenni. Egyszerûen elaludtam. aki kiváló öttusázó volt és ez a mondata amúgy is szíven ütött. Segítség. mert állati felelõtlenek bírnak lenni. amikor átvettem végre a Pocak szerepkörét a strandon. Irány vissza kedves városomba. csak nem bírtam ennyire frappánsan megfogalmazni! Sok-sok példát – nem csak a sajátjaimat! – citálhatnék eme tézis alátámasztására. De mire ezeket a magvasnak hitt gondolatokat megosztottam volna a Tíz Lajossal. ez a munka is sokkal kevésbé volt kalandos a valóságban. Egész nap talpaltam. szerelem! – A szerelem az. plusz tényleg figyelni kell a népeket. Két napja kalézoltam már akkor alvás nélkül. Több mint négyszáz kilométert autóztam a feledhetetlen élményért! Hát ezért mondom én. hogy valami ilyesmirõl van szó. Akkoriban történt.

hogy a hátizmok is megfeszüljenek. harmadik levegõ. mert így elérhetõ. Pontosan hét óra elõtt tíz perccel kell elkezdeni.) Mindenekelõtt kölcsönkér az ember egy szappant – lehetõleg egy nagy mellû szõkétõl – aztán kétszer leejti. elsõ levegõ. gyakorlatilag a strand egész területérõl látható. az egész felsõtestet kell oly módon hátra dönteni.és hátsó combizmok megfeszítése. hogy a derék még karcsúbbnak látsszon. Hogy mást ne mondjak. kissé tangásra 77 . hogy végre felöltözzön vagy az elkószált gyereket keresik. Itt rövidebb szusszanás.és a felkar megközelítõen derékszöget zár be. hogy a leglátványosabb mozzanatokat mindenki kellõ áhítattal megbámulhassa. Jobb karon a bicepsz teljesen kidagad – sok gyakorlással elérhetõ. hogyan tudok állandóan felfújt tüdõvel. hogy az erek is elõtûnjenek – az al.Egyetlen vigaszom volt: a nõzés. egyidejûleg erõsen megfeszített állapotban a csípõn akként. úgyhogy kidolgoztam egy majdnem tökéletes szisztémát arra. ezáltal pedig kidomborodó mellkassal mutatkozni a nagyérdemû elõtt. Olyankor már készülõdnek a népek hazafelé. hogy tetszik nekik a kisportolt férfitest. Már tisztában voltam vele. az egyes mozdulatokat is szigorúan meg kellett koreografálni. másodszor viszont lehajol érte. Nehogy azt higgyék ám. ivás a büfénél: bal kéz hanyagnak tûnõ tartásban. Például. Elõször hagyja. hogy a segéd vegye fel. de még nem indultak el. mondjuk a társaság legszerencsétlenebb tagját várják. második levegõ. Szigorúan tilos a poharat a szájhoz emelni. ugyanakkor a leglátványosabb szakasz: öltözõtõl a pulpitusig (60 méter). jobb esetben egy harsány füttyszó is belefér. Elsõ szakasz: az úszómesteri pulpitustól a büféig (40 méter). mert a mozdulatsor számos lehetõséget rejt. A harmadik és egyben legnehezebb. hogy ez volt minden. A legnagyobb attrakció mégis az esti zuhanyozás. (Külön szerencse a zuhany nagyszerû horizontális elhelyezkedése. a fenék. esetleg néhány fekvõtámasz. Második szakasz: büfétõl az öltözõig (45 méter).

de szükség van bizonyos kiegészítõkre. Egy idõ után képes voltam arra. kiált fel olyankor az igazi úszómester és kettõt-hármat hátraugrik. lényeg.) Azt gondolhatnák. de a nõzésben egyenesen alapkövetelmény. azzal a különbséggel. Biztonsági szempontból is jó. a fentiek már elegendõek a teljes sikerhez. ugyanakkor legyen ereje és lélekjelenléte folyton mosolyogni.igazított fürdõnadrágban. végezetül 78 . úgy kell tenni. mert az csorbítja az úszómesteri tekintélyt (meg nem is tetszik mindenkinek). Persze szikár önfegyelem. Nem szabad a csapot egy kézzel megnyitni. Majdnem. amelynek comb. Szükséges egy síp. hogy a dákóm is megduzzadjon – a hideg vízben! –. A csap megnyitása a már ismertetett ivás koreográfiájára hasonlít. Részben még inkább magára vonja ezzel a figyelmet. Nem lehet egyértelmûen tanga. hogy ne legyen szeméremsértõ. szép csillogó és megfelelõen fülsüketítõ. hogy legyen értelme hordani. hogy megfújom és nem figyel mindenki. Júúúj. Úszónadrág (világos színû. ha nem inkább egy bombázót kérünk meg a mûvelet kivitelezésére. hogy a csokira sült bõrt kihangsúlyozza). hogy a rózsából alázuhogó víz hideg. Újságok is kellenek. Népsport a haveroknak.és fenéktáji vonalvezetését nagyon pontosan kell beállítani. de megéri. feltéve. ugyanakkor elég szexisnek kell lennie. irodalmi folyóirat a széplelkeknek. hogy az ember egy pillanatra se engedje ernyedni az egész testre kiterjedõ stimulált állapotot. de csak éppen annyira. A kétkezes változatban ugyanis lehetõség adódik a vállak szélességét hangsúlyozni. mintha beszorult volna. hogy elõre kell hajolni a hasizmok kidomborításának érdekében. Ezt követõen az ember eljátssza mintha meglepõdne. Olyan nem fordulhat elõ. Ezt követõen a mosdás már rutinmunka. részben pedig a szökkenések közben dinamikusan játszadoznak a bõre alatt a legkisebb izmok is. fényes anyagból. ugyanakkor leírhatatlan elszántság szükségeltetik mindezek fegyelmezett végrehajtásához. (Hasonló a metódus a napolaj felkenése esetében is.

a kettõ közé rejtve szexmagazin. Focista barátom szokta mondogatni – hangsúlyozom: több mint húsz évvel ezelõtt! –. de sokkal kisebb sikerem volt mint nagy elõdömnek. telt kebel”. mert bár vastag moher pulóverben volt. tette még hozzá. hogy mit. hogy összevissza beszéltem. Mindegy. Most már nem tudnám megmondani miért. ha meglátnak. mint a végzet. mint ahogyan érkezett. ahogyan az igazi szerelmet elképzeltem. (Általam.) Néha viszont nekem is lehet szerencsém. Annyira zavarban voltam. A nagy pillanatokat gyakran elmulasztottam. Ráadásul hízott is egy kicsit. hogy ha lenne egyszer egy ilyen nõm. de még inkább téged hallgatni. mert pont úgy nézett ki. még élénken emlékeztem a nyári látványra. de testben és lélekben érintetlenül. ami számomra még vonzóbbá tette. úgyhogy a nagy szerelem néhány óra múlva hazaballagott. Annyit nagy 79 . mint szûzlány az elsõ randin. ha valakivel már odáig jutottál a dumában. emlékszem. már nyugodtabban halnék meg. és mindjárt arra gondoltam. A hófehér bézbólsapka és a fekete napszemüveg (nem okvetlenül muszáj látni benne) már csak hab a tortán. Másfél méterre feküdt le tõlem. A nõk nem akarnak gondolkodni. a medence partjára napozni. ráadásul a combjai tövében nem volt csúnya. „Ringó csípõ. ez nem egészen így volt. amikor errõl panaszkodtam neki. ha hiszik ha nem. Hevesen vert a szívem. amikor összefutottam vele egy társaságban. Sajnos. Rögtön beleszerettem. hogy Közép-Európa legszebb férfi felsõteste. mint például akkor – már õsszel –. ezt szeretik. fekete fürdõruhában közelített. pattanásos csíkban kiborotválva a szõr. néha olyan szemérmes tudtam lenni. az a fontos. hogy megállás nélkül nyomjad a dumát.) Azért egy nagy szerelem így is elért a strandon. (Túl intelligens a szöveged. meg hogy a nõk fejesugrás közben megállnak a levegõben. a Pocaknak. mondta a Focista. csak beszélni akarnak. Egy kicsit pirosabban. de mint a Focista mondta.

hogy nem vagyok komplett –. mert tényleg van võlegénye. téged ismer az egész város – válaszolta a vállát vonogatva és ez marha jól esett. – Honnan tudod? – kérdeztem. mert eszembe jutott. így lett Nõvérke. de jött. – Áááá. Ennyiben maradtunk. võlegényem van. vagy mi. gondoltam. – De. Akkor ez most mi. gondoltam. de az ember ereje megsokszorozódik vészhelyzetben. hogy ápolónõként dolgozik egy budapesti kórházban. de Nõvérke még mondta. Leültünk az ágy szélére és hagyta. megint hagyta. de 80 . Minek. Összeomlottam. Mert amikor hozta a Nõvérke a matracot. és nem tudtam eldönteni. de akkor nem is gondoltam. hogy megcsókoljam. ki vagyok. – Ugyan. Minden mindegy alapon felajánlottam neki a gumimatracomat. ha úgysem lehet semmi. hogy most akkor ugrat. hisz’ találkoztunk – vágta rá. – Nem találkozhatnánk? – kérdeztem Nõvérkétõl. jelezve. hogy két nap múlva hozza a matracot. magyarázta. hogy nekem is van nõm. hogy megcsókoljam. csak hogy ne legyek csendben. hogy néhány perccel elõbb azt kért kölcsön valakitõl. – Nem úgy. hogy õ tudja.) Nem is álmodtam arról. (Akkoriban tényleg úgy éreztem. Komolyan. Most van võlegénye vagy nincs? Mit akar tõlem ez a nõ? Erre föl aztán mondta. hanem tudod… – vontam össze jelentõségteljesen homlokomon a ráncokat. ott egye a fene a matracot. A barátnõm jön hozzám látogatóba és nincs hol aludnia. hogy Nõvérke feljön velem a matracért. amikor valahogyan kettesben maradtunk. ennyire futotta. Ez most hülyít. Azért nem szóltam semmit és ezt – mint késõbb kiderült – nagyon okosan tettem. meg azt is tudja. hogy ez volt az utolsó (csók). hogy a matrac menti meg az életemet.nehezen megtudtam. tanakodtam. tehát felfigyelt rám. mert azt hámoztam ki belõle. azt nem lehet – legyintett Nõvérke.

de akkor meg õ fogta meg a dákóm. az a dilemmája. hogy valakinek el kell mondani a dilemmáját. hogy van võlegénye. viszont rettentõen szõrös a háta. Egyszer egy lány a gõzfürdõben azt mondta nekem. egy férfiember számára még kimondani is gyönyörûség ezt a szót. Ezt onnan tudom. Ezt megígérhettem neki nyugodtan. néha azért meglátogathatom Pesten a nõvérszállón. minden ebédidõben. Amilyen kategorikusan hárított el a Nõvérke az elsõ alkalommal. a matrac visszahozásának alkalmából. de aztán beláttam.) Na. hogy néha mégis az. magyarázta a Soros. hogy olyat elképzelni sem tudtam addig. hogy két pasija van. olyan hevesen vetette rám magát ezúttal. Na. hogy megfogjam a mellét. (Különben máskor is elõfordult ilyesmi. Most mi van. Egy munkatársam. (Nõvérszálló! Istenem. Aztán – már férjes asszonyként – hónapokon keresztül járkált hozzám. de tényleg csak a lelke. biztosan nem élek vissza a bizalmával. Õ is azt mondta. ha amúgy meg akartam volna dugni. hengersoron. a Soros. ez volt a nagy szerelem. tanakodtam tovább. nyilván más lett volna a helyzet. gazdag. mert nem volt idõm. az egyik kollégám lakására. ami õt (a Sorost) nagyon felizgatja. mert különben sem tetszett nekem a Soros. ha én lennék az Alain Delon.azt is engedte. hogy életem egyik – sokadik – mélypontján egy gyárban dolgoztam. hogy szakított a võlegényével. mondta is. A másik meg állandóan iszik.) Különben a nõk is esnek ilyen szerelembe. jóképû és el is akarja õt venni.) Az egyik. Le is fogyott egy kicsit és ennek nagyon örült. De ezen túlmenõ- 81 . meg hogy nekem is van nõm. futott át az agyamon. (Ez nem olyan nagy baj. bizalmi viszonyba keveredett velem. nincs is rendes munkahelye. hogy akkor sem feküdne le velem. gondoltam. Lehet. Biztosan neki sem volt rossz. õ mondta. mert olyan jó volt a Nõvérkével. nekem meg olyan jámbor fejem van. hogy nem baj. ám nem vittem végig a gondolatot.

mondogattam. Ha már nõzni jársz Pestre. de az is. Minek. mint férfi a férfit. Ebbe aztán a Dali belenyugodni látszott. elkezdtem járkálni Pestre a nõvérszállóra. ennek az utóbbi pasinak nagyobb a farka és sokkal jobban dug. hogy szerintem a dugás hosszútávon fontosabb. de önök hogyan döntöttek volna? Szóval. meg hogy az ember rajta tartja a dolgok ütõerén a kezét.) Már jó ideje járkáltam a nõvérszállóra. Nem mintha lenne jelentõsége. mert át akartam vágni. különben imádtam. de nem olyan mint a Nõvérke. A Soros egyébként nem hallgatott rám. akinek pedig nem is volt szõrös a háta. feleségül ment ahhoz a pasihoz. Ebbõl kitetszik az is. vetette fel ennek kapcsán. az MTI úgyis megírja. mégiscsak más.) Persze. Ezt a csávát! Most akkor feleségül menjen-e a jóképû meg gazdag pasihoz. hogy a Dali nem volt hülye. Egy vidéki újság szerkesztõségében dolgoztam akkoriban és mindig azt mondtam. csak két-három hónap elteltével vont félre. a Dalit. mert képes voltam százhúsz kilométert vonatozni – egy nõ miatt! Minek. mégpedig- 82 .en is. hogy megírja (a Magyar Távirati Iroda). mondta lesújtó hanghordozással és vonattal jársz. (Különben nem azért volt lesújtó a Dali. kérdezgette egy darabig a fõszerkesztõ. legalább a benzinpénzt ne számoltasd el. hanem azért. Nagyon fiatal voltam. mint a gazdagság. mint a másik. amikor aztán közös dilemmánk támadt nekünk a Nõvérkével. pláne alkalmanként kétszer. válaszoltam – és még komolyan is gondoltam! –. apám mellett apám volt. (Ezt a fõszerkesztõt. ezért azt mondtam neki. de azért a személyes jelenlét. itt nincs nõ?! Vanni van. hogy sajtótájékoztatóra megyek. hogy kegyeleti okokból – ötvenévesen meghalt – nem idézhetem fel a fantasztikusnál fantasztikusabb történeteit. kérdezte a Soros. hogy a szerelem nekem se vette el teljesen az eszemet. Kár.

(Miként a helyzet. hogy mentem a nõvérszállóra. hogy ez van. Mégiscsak a Nõvérke barátnõje. tudják. nem tudom miért kellett ezt annyira nyomatékosítani. de a Nõvérke nem volt ott. Megkérte hát a munkatársát. Szerencse. egy ilyen építési 83 . az EKG is a võlegényérõl mesélt. engem nem kellett buzdítani…) Iszogattuk a teát. hogy így adódott. az EKG is mondta utána. mert a sors keze gondolkodott helyettem. mondtam amikor felvetette. Azért csak elkezdte. hogy márpedig nekem csak két óra múlva indul vissza a vonatom. Mondja nekem ez a munkatárs. De miközben ezt mondta. elõrébb is hajolt. de nekem már nem tudott telefonálni. úgyhogy gondolkodnom kell. mert máshol van. Végszóra nyomultunk is be az EKG szobájába. sõt egyszer meg is lesett bennünket. Meg különben is. kávét is. de nem tud ott lenni (a Nõvérke). de ha akarom. hogyan veszi az ki magát. aki szintén nõvérke volt. pedig a kávét jobban szeretem. mert hirtelen haza kellett utaznia. hogy akkor most mi legyen az õ võlegényével meg az én hivatalos nõmmel. hogy mondja meg nekem. ilyen az élet. Ez bonyolult kérdés.) Történt egyszer ugyanis. de akkor már rosszat – vagyis jót – sejtettem.len. hogy mégiscsak a Nõvérke „kedvesérõl”(rólam) van szó… Így gondolta akkor. csak azt kölcsön kell kérni. hogy szokta ám hallani amikor dugunk a Nõvérkével. emlékszem az volt az ajtóra írva: „Just do it!” (Állítólag azt jelenti angolul. Erre az EKG felajánlotta. És tényleg. hogy elnézést. de nem akart haladni az ügy. Jó lesz nekem a tea. mondtam. érdemben. morfondíroztam az agyammal. hogy „Gyerünk csak!”. Én meg csak megvontam a vállam és bámultam az EKG melleit (egy ilyen szíves gépen dolgozott. hogy pontosan a dudái közé lássak. ami papíron lerajzolja az ember szívdobogását) és mondtam neki. mert lelkiismeret-furdalása volt. amikor pedig a pasi nem is volt ott. Na. hogy stílszerûen képzavaros legyek. Nem tudtuk mi legyen. hogy addig fõz teát. vagy valami ilyesmi.

mert az EKG-be szinte ugyanúgy beleszerettem. ha nem lenne nekem ez a võlegényem. hogy hajszálra így volt vele. – De. Rossz volt utána hazafelé. hogy milyen sokáig keféltek. ha nem bukik le. lehetett látni az akciót. de az EKG mondta. folytatta az EKG aztán nekibuzdulva. – Szerinted se? – vidult fel a nõm barátnõje – És a Nõvérke? – Az se’ olyan nagy baj.barakk volt a nõvérszálló. Arra gondoltam. vagy mit kérdezget? Võlegénye van. én is kipróbálnám. feltéve. de jó füle volt mert meghallotta. Állatira elszégyelltem magam. mert neki nagyon tetszett. (Az EKG is mesélte. hogy nem kell . Egy ízben azonban az 84 . furnérlemez falakkal. Még irigyeltem is egy kicsit a Nõvérkét. nem kell neki mindent tudni – ez volt a zárszavam. szerintem nem olyan nagy baj az – válaszoltam alig hallhatóan. – Hát…. Ebben maradtunk és majdnem lekéstem a vonatot. mint aki nem találja a kiutat. mint a Nõvérkébe. most mi legyen? Ezen meghökkentem: hogyhogy mi legyen? Ez most lamentál. hogy szimplán számoltam el a benzinpénzt. mert lelkiismeret-furdalásom volt a Nõvérke miatt. hát van… – mondtam búsan bólogatva – hiába. ráadásul az a rohadt vonat minden állomáson és megállóhelyen megállt. hát võlegénye van. Ha egy kicsit félrehúzta az EKG az egyik szegélylécet – és pont jó szögben tartózkodtak a másik szobában –.) Járkáltam tehát tovább a nõvérszállóra. Megfigyeltem azért. egy võlegény… – Ez tényleg így van – kontrázott az EKG –. egy ideig csak annyi volt a változás. vallotta be most már õ is pironkodva. – Szerinted? – pillantott rám mélabúsan EKG. hogy az ember ilyen jellegû lelki válságokon elég hamar túl szokta tenni magát.

– Tudod te. Önérzet is van a világon. hajlandó lettem volna meghalni érte. És még azt is tudja. a vadhírû Fõvárosban. hogy nagyon álmos. mert hajnalban jött haza. Kurva vagy. de nem a dugásra várt. hogy megtömítettem az EKG-t. megdögönyözhetem.) – Itt. hogy beszélni tudjak és az állomásról felhívtam a Nõvérkét. tényleg más. Döngölés közben kérdeztem tõle. mert neki ugyanúgy joga van mással dugni. mondtam neki. mint egy eltaposott pondró. mintha mi sem történt volna. hogy kezdjük újra. Azért. de ez már tényleg gyanús volt. de azt mondta. Hát kiderült. Rettenetesen fájt a Nõvérke hûtlensége. Furcsán lett vége ennek a 85 . – Itt – bólintott a Nõvérke. Megvártam amíg elmúlik annyira a sírásom. hogy mit mûveltél?! – vontam felelõsségre és azt gondoltam. De nem roskadt. hogy több mint egy éve hitegetem. Erre mi a válaszom? Az más. mint nekem. mert úgy éreztem. a rohadt életbe. azt mondta.. aztán meg a motoros lenyomta a Nõvérkét. Sokáig könyörögtem még neki. úgyhogy ne dumáljak. Hanem akkor az eszembe villant. kiszálltam az ágyból és köszönés nélkül elrohantam. csak hosszú évek múlva voltam képes belátni. Azt mondta haverokkal. esetleg feleségül is venni. ha akarom. hogy kivel mászkált. mint Kukori a mûmenyétet. hogy egy vadidegen pasival motoroztak le s föl. zártam le a parttalan vitát és úgy éreztem magam. de õ már nem akarta. hogy merre járkálhatott ez éjnek évadján. hogy otthagyom a nõmet. majd ettõl jól magába roskad. tette hozzá engedékenyen és én el is kezdtem. folytatta. hanem aludt. se szó se beszéd. hogy valahol – a dolgok legmélyén! – igaza volt. amikor képes voltam visszatérni az eredetei témához. sõt.ágyban találtam a Nõvérkét. ebben az ágyban? – vonyítottam hitetlenkedve. Keltegettem egy darabig. Mindjárt lelohadtam! (Azóta különben ki nem állhatom a motorosokat.

mert nemigen értette. sose’ bocsátja meg magának azt se’. hogy egyszer. még ha orosz is. Annyi vált csak világossá elõttem. csak azért mesélem el. a hatodikon meg már nem. ideiglenesen állomásozott a Mama Magdiék lakótelepén.szerelemnek. épp’ elég volt. aki megkérdezte tõle. én azóta sem értem. hogy milyen aljasul bántam el a Nõvérkével. hogy egyszer sikerült elcsábítanom. Úgyhogy. hogy nem hallották. ne nézzem kurvának! Ezeket mondta. beszálltam a liftbe és a negyediken még szerelmes voltam. fogalmam sincs.) Jól jött a segítség is. mint amilyenrõl eddig szó volt. hogy segíthet-e cipekedni. az illetõ ugyanis orosz katonatiszt volt. nagyon jól tudja. Mentem fel a Nõvérkéhez könyörögni. Évekkel késõbb találkoztam vele egy lepukkant kocsmában. találkozott egy férfival – kár. Tudják követni? Nem tudom. pontosan a võlegénye miatt. (S mint ilyen. micsoda áhítatos átéléssel mondta ezt a szót: férfi –. Azt mesélte. Ezt különben a Mamának úgy kellett kikövetkeztetni. hogy a pasi ezt akarja. hogy õt is elcsábítottam. Tudják mit mondott? Hogy ne szemétkedjek. és ugyanígy: összevissza dug. Emlékeznek még ugye a Mama Magdira. Valami elpattant bennem. Azért gondolom itt megemlíteni az esetét. hogy micsoda. Különben is. meg aztán mégiscsak egy katonatiszt volt. Ide tartozik továbbá. valamint a valószerûtlenül kerek feneke okán – meg akartam dugni (ismételten) az EKG-t. akinek az a nagy álma volt. ahol az ordító zenegép tövében átbeszélgettük az éjszakát. hagyjam õt békén. Mama Magdi tehát átadta 86 . amikor tele cekkerekkel ment hazafelé a boltból. csak hogy a barátnõje tisztába jöjjön minden aljasságommal. mert õ is olyan szerelembe esett. ezért is mondta meg neki. de õ tényleg nagyon ráfázott. hogy mindenki összevissza beszél. hogy megcsalatásom után – bosszúból.

Tovaris Gorcskov azon az éjszakán a Magdinál állomásozott. a zenegép tövében. A Mama ekkor feldúltan elment a szövetséges haderõ laktanyájához. de közben nem mulasztotta el meggyömöszölni a háziasszonyt. Így lett a Mama Magdi félhivatalos kurva. nem úgy igaziból. A csillárt is lerúgtam a plafonról. hogy keresse meg neki a Gorcskovot. meg marhára zavart az ordító gép is. de fõleg. Amikor aztán a Magdinak elfogyott a pénze. hogy azon minutában eltûnne a hatalmas szerelmével együtt. Egyidejûleg elkezdte kéregetni a Mama pénzét. meg a fogadó ország hadseregének hátországa is minden igényt kielégített. ott.) Elõször elkezdett kölcsönkéregetni.) Szóval ez a katona a hatalmába kerítette a Magdit a hatalmas szerelmével. egy úthenger gördült végig rajtam. Na. hogy õ is bement a laktanyába. mert üzletileg akart befektetni. hogy egyáltalán nem bánta. hogy a Vitalij G. (Okos asszony volt. aminek lefeküdt az elnökével és kikönyörögte. s így masíroztak aztán egyenest a Mama lakására. mert a Gorcskov nagy-nagy érzelme mindenért kárpótolta. 87 . mégpedig nem is akárhogyan. Szomorú hírrel tért vissza az elnök. pedig volt pénz. meg volt gyõzõdve róla. beállt kurvának. csakhogy az orosz így is eltûnt.a cekkereket. úgy éreztem. csak egy öreg pasi kéjelgett rajta hetente egyszer (pénzért). mert a lélektani részletekre koncentráltam. (Ez csak azért nem esett rosszul nekem. mert azt mondták neki – illetékes helyen! –.. nem mert szólni a tiszt elvtársnak. volt valami baráti társaság. s attól kezdve már nem csak ideiglenesen állomásozott nála. mert ivott. hiába hivatkozott a szovjet és a magyar nép örök és megbonthatatlan barátságára. micsoda különbség van egy ágaskodó és egy lankadó szerelem között. ahonnan rövid úton kipenderítették. de aztán az sem volt elég. De nem adta fel. magyarázta a zenegép mellett érzékletesen a Magdi. Igen ám. továbbá folyamatosan össze tudta vetni. de azt mondta nekem. azt követõen. aki aztán hozta a barátait is.

Figyelem! Csak hûséges párok jöhetnek szóba.(besorolási száma: szigorúan titkos) hivatásos tüzérõrnagy üzletileg nem bírt megfelelni a követelményeknek. világmegváltás céljából. ott szoktunk sétálni. Elõször azt tervezgették. Pont. elkezdett leveleket küldözgetni a Kremlbe. úgyhogy a Dagi azt mondta. hogy esetleg Szibériában még hasznát tudnák venni egy jó kiállású õrnagynak. függetlenül szerény üzleti képességeitõl.) Házasság céljából Rohanunk a forradalomba! Mindig ez a csatakiáltásszerû mozgalmi jelszó jut eszembe. nincs visszaút. hogy a szerelem áldozata lett. hogy onnan. Mentségemül csak annyit: a tünetek és a betegségek lefolyása egyetemleges tanulságokkal bírnak. akik a környezetükben tudnak boldog – vagy csak szerelmileg is úgy-ahogy mûködõképes – házasságról. Nagyon messze volt még az ezredforduló. Most. ahol a Mama Magdi akkor éppen tartott. hogy õ nem vágyik semmi különösre. csak boldog házasságra meg 88 . hogy rögtön lelövik. amikor megtalálta az igazit! Nyilvánvaló. legalább öt éves gyakorlattal. mondta a Mama és én tényleg sajnáltam. senki sem úszhatja meg! Egy nagy platánsor volt a szomszéd utcában. de aztán eszükbe jutott. amikor esküvõre készülõdõ párokat látok. Mindenki tudja. (Elöljáróban egy felhívás: kérem jelentkezzenek mindazok. Ekkor a Magdi vett egy orosz tankönyvet – akkoriban ez nem volt nagy kunszt – és amikor annyira jutott a nyelvben. kénytelen vagyok ezúttal a mások – konkrétan a Dagi – szerszámával verni a csalánt. mert a lelkét legyõzték a hormonok. Minthogy a saját házasságom (egy ideig még) tabu. a zenegép andalító melódiáit hallgatva is a válaszra vár.

úgy ismertem meg. ha megfogom a feleségem fenekét. (Az egyiket. azt amelyikrõl szó van. túlságosan lápos talaj az én gyenge fejemnek. hogy kirakós römit lehetett játszani rajta. – Nem is lehet. Az nem lehetséges. mint anyapatkány a malomban. hogy miért fogyókúráznak ennyire megszállottan. mintha már meg se érné a holnapot. fekete Mercedesszel jött. És akkor a Dagi elmesélte. mert akkora feneke volt. (Jobb lett volna neki. hogy egy nõnek úgy kell kinéznie. az biztos – tettem hozzá immár hangosan –. én meg csak hümmögtem. vagy ilyesmi. folytatta. Arra kértem inkább a Dagit. hogy õ volt a 4-es számú versenyzõ a nõim között. mert különben volt neki még ezen kívül három. olyan mintha a sajátomat fognám meg – magyarázta a Dagi. az istennek se’ tudjuk rendesen csinálni. Ez engem egyáltalán nem zavart sõt. mesélje el a válását. Inkább csak leszögezte.apró kis lurkókra.) – A feleségemet. elgurultunk a platánsor alá is. Mert a keféléshez nem kell a házasság. de egyáltalán nem volt mélabús. viszont a gyerekneveléshez meg kell. hogy normális ember mindig ugyanazzal keféljen. Csak mégis. Ha addig élek mint a teknõsbéka. hogy ez van. ki nem állhatom a poszka nõket.) Húsz év múlva megint találkoztunk. a beszélgetés fonala miatt. ennek a zegzugaiban úgy ismertem már a járást. tudod: a család! Ebbe nem akartam belemenni. folyton tömítettünk. de kivárta a sorát. Ezen a Faroson aztán volt mit fogni és én fogtam is rengeteget. akkor se’ fogom megérteni. barátocskám – lendített tovább a kesergésben a Dagi – a gyerek miatt nem lehet. úgyhogy gondoltam ráhagyom. Biztos a hülye filmek meg a tévé miatt. nem mintha érdekelt volna. – A házassággal tényleg valami baj van. Úgy csúfolták: Faros. de akkor már bazi nagy. – Három év után. mert azt látják állandóan. ha a Holdutazást tûzi ki célnak. amikor azt mondta: csinál- 89 .

nemhogy egy másik nõ kellene neki. de akkor elkezdtem megunni a Farost. de másokkal is akartam kufircolni. hogy amikor üzleti útról jöttünk haza a haverokkal. Jól megrághatta a dolgot. jött nekem udvarolni. tudod. Akkor aztán kérdezte. de a hetedik napon megpihent. Onnantól aztán az autóban olvasgattam.junk eljegyzést. Ez csak úgy eszembe jutott. mert a Faros faterja még tapétát is hozott. Így teltek az évek – szám szerint másfél –. Erre azt mondta. hogy nem szereti-e esetleg a nõket. mert este már jött is. de az már gyanús volt. Azt mondta erre – a felmosórongyot harciasan lóbálva –. mármint a partnercsere. maguk hangosabban „dimbulnak”. hogy feltárom elõtte a probléma lényegét. Egy kidobógyerek félre is értette a helyzetet. de amíg õk fent hancúroztak. Elhatároztam szentül. Nekem már készen álltak az alternatíváim. Akkor legyen partnercsere. (A Farosnál különben a házasélet szerves részét képezte a sikongatás. mint egy tûzoltózenekar. mert azt hitte homokos vagyok. hogy még a saját testével sincs kibékülve. kértem a hajcsavaróba meg az erõs. hogy hûséges leszek nemileg is. klimax-közeli irigységbe burkolózott háziasszonyt. mindenekelõtt megkérdeztem tõle.) Csináltunk tehát eljegyzést. hogy akkor azzal kell kitapétázni a kisebbik szobát… Sodortak az események. Hat napig cirkuszolt. hogy rendben. akár a Teremtõ. vágtam rá azonnal. Elhatároztam. majd együtt megtaláljuk a sötétségbõl a kiutat. a magam módján én mindig is hûséges voltam. ahogy a hirdetésekben szokott lenni: „mindkét fél örömére”. mert akkor beszervezhetnénk egy harmadikat. És ott jöttem rá a nagy 90 . hogy egy kicsit halkabban bömböltesse a kedvenc kupléit. hümmögött a Faros. Úgy értem. Odáig fajult ez a dolog (ez a hûség-mizéria). Azon gondolkoznia kell. hogy maga dumál. én lent újságot olvasgattam. hogy mit akarok. Egyszer átmentem a szomszédba. mindent megadtam a nõimnek. mindig bementünk valamelyik kuplerájba. nehogy megittasodjon az elsõ sikertõl.

mint a melegvíz számlát. olyannyira. hogy mind a ketten megtalálták az igazit. vonogatta a vállát a Faros. Nem baj. mert a másik pasinak annyira büdös volt a lába. amikor úgy is annyit dughattak. hogy túl jó volt a Farosnak. mert biztos voltam benne. de te nem tudsz róla és ettõl mind a ketten csak szenvedtek. Nem fogod elhinni. hogy ezért kár volt annyit autózni. mennyivel jobb a gyûröttfejûvel válaszolgatni a szexhirdetésekre. Mármost. nem volt az olyan régen. hogy „Csak. a lakótelepen is tutira találtunk volna ilyet. Különben a gyûröttfejûvel meg az volt a baj. mire egy olyan pasit találtunk. hogy a magányos lelkek összejöjjenek. mert megtalálta az igazit. mert a manusnak olyan gyûrött volt a feje. Normális vagy? – kérdeztem. Végül az jött be. Csak hát a nagy szemérmesség nem engedi. meg bejárni vele 91 . még a szemem láttára is akár. hogy két emelettel lejjebb sóvárog valami klassz nõ egy igazi férfi után. Meg kéne próbálni: kitennénk az ajtóba. hogy nem az. hogy õ szerelmes a gyûröttfejûbe és hozzá is megy feleségül. mi aztán komolyan gondoltuk. Azt mondta erre a lebukást követõen a Faros. csak nem mert szólni. hogyan találkoztatok. hogy körülbelül kétezer kilométert autózgattunk szerte az országban. csak azt tudnám minek. még gondoltam is. Emlékezzél csak vissza. hogy muszáj volt otthagyni õket. hogy „szexet akarok!”.igazságra: a nõ is unt már. ha komolyan gondoljátok!”. Lehet. Nem értettem különben. A felesége meg pont olyan átlagos volt. Mérgemben megvettem egy ilyen hirdetési újságot és válaszoltam az összes jeligére. de csak úgy költõien. de titokban kezdtek el találkozgatni. Na. Az elsõ ilyen kísérletünk hamvába holt. amennyit csak akartak. de hát nem nekem kellet ágyba bújni vele. õk ezt már megbeszélték és arra a megállapításra jutottak. esetleg éppen utánad. meg õt jobban le is kötötte a gyerek (mindjárt az esküvõ utáni kilencedik hónapban megszületett). Sokat javulna a világ közérzete. aki a Farosnak is megfelelt. mint a kitaposott kozáksapka.

Õk olyat nem fognak csinálni. feszegettem tovább a húrt. Én meg csak annyit mondtam: ez õrület! Hát.) 92 . hogy a lánya azért nem jött hozzám a tanfolyamra. beletörõdtem már régen. Valami ilyesmi volt a Faros esete is. hogy a nõzésben nem látok át a szitán.partnercsere után kajtatva a fél országot. de most hívott fel (nem viccelek!) egy aggódó anyuka. csapott nagyot a vállamra a Dagi. pedig már az esküvõ idõpontja is ki volt jelölve! C’ est la zsíznyi… (Ilyen az élet. Pedig nem voltam elkeseredve. Például azt sem értettem soha. mert pszichológushoz kellett vinni: otthagyta a fiúja. amelyikben a legkevesebb a bõr. válaszolta határozottan a Faros. Szívesen elidõznék még a házasság témakörénél. nekik arra nem lesz szükségük. mert akkorra már a lakás meg a kocsi árának kiszámítottam a felét. ez volt az egyik válásom. mert annyira szeretik egymást. mint velem. mint aki vigasztal. hogy miért az a nõi cipõ a legdrágább.

Ballag a katona .

.

– Addig nincs baj, amíg nincs baj, de akkor nagy a baj, amikor baj van – mondta a Láma fõtörzs és mutató ujját figyelmeztetõen a magasba emelte. Ezt megelõzõen még az is mondta, hogy a szakasz magatartásában háromszázhatvan fokos fordulatra van szükség, mert különben mi leszünk a Varsói Szerzõdés legjobban megszívatott katonái. Láma szavai azonban nem hullottak termékeny talajra, mert az alapkiképzést követõ elsõ kimaradáson a katona menthetetlen: berúg mint az atom. Ez az idõegység tehát nõzés szempontjából holtnak tekinthetõ. Ugyanakkor – a második kimaradástól számítva – a sorállomány bármely tagja egy külön állatfajta, állandóan nõt akar, de lehetõleg berúgni is. Mindkettõhöz pénz kell, az pedig nincs a kiskatonának, helyzete tehát kilátástalan, de csak elsõ megközelítésben. Vannak ugyanis sebezhetõ társadalmi rétegek, úgymint: magányos, elvált asszonyok (araszolva a kapuzárás felé), valamint naiv és emelkedett lelkû, fiatal lányok, akiket nem érdekel a kimenõnadrág bokán felüli hossza és a kimenõcipõ kitaposott sarka, meggyûrõdött, hegyes orra. Szóba jöhetnek továbbá – szerencsés esetben – kétségbeesett, kielégítetlen szellemi arisztokraták, akik az „igazira” várnak. Némi kis alkohol – tojáslikõr illetve csapolt sör – mindhárom célcsoport becserkészéséhez szükséges, de annyi pénze még egy kimenõs honvédnak is akad. Szerencsém volt, mert a második kimaradásra én már együtt mentem az Inassal, akit magam mellé rendeltem írnoki szolgálatra, mert annyit kellett vonalazni, mint az õrület. Pontosabb, ha úgy fogalmazok: újra vonalazni, mert a szép látványosra megrajzolt térképeinket örökké összetép-

95

desték az újabb és újabb támadási koncepciók jegyében. Bergecz százados azt szokta volt mondani ilyen alkalmakkor: basszátok meg, ezt elbasztátok! (Nem õ, hanem mi!) S miközben ezt mondta, már tépte is szétfele – mérgesnek tettetett, de amúgy kéjes arccal – az egész éjszaka munkáját megtestesítõ, lepedõnyi papírt. Inasnak saját nõje volt, a Pisze, aki az ország másik végébõl utazott a harcálláspontra, direkt azzal a céllal, hogy végre megint egymáséi lehessenek. Ezt a Pisze mondta ilyen költõien. – Neked meg majd csak összeszedünk valakit – erõsítgette a hitemet az Inas, de ebben nem volt nagy bizodalmam. A városka egyetlen szállodájának éttermében vertünk tanyát és – az étkezési hozzájárulásokból elsikkasztott pénzbõl – ugyanott béreltünk szobát. Áttekintettem a terepet és minden lehetséges célszemélynél (lásd: fentebb) megpróbáltam eredményt elérni, volt akitõl kínomban egyenesen megkérdeztem, hogy nem akarna-e velem dugni. Semmi eredmény, úgyhogy mondtam is az Inaséknak, menjenek fel nyugodtan a szobába, mégsem nézhetik végig az én vesszõfutásomat, amikor a Pisze nem ezért utazott ide a világ végérõl. (Ebben biztos voltam.) Hálás volt nekem a Pisze, mondta is, hogy ennyire megértõ baráttal õ még nem találkozott, az Inas otthoni haverjai mind önzõ fráterek, legalábbis hozzám képest. Felballagtak tehát a Piszéék a szobába, még arra is figyelt az a drága, hogy megfelelõ mennyiségû alkoholról gondoskodjon, mert az Inas már annyira csak a közelgõ erotikus élményekre koncentrált, hogy szinte el is felejtette a piát. Búskomoran iszogattam tovább egyedül és – bármennyire kedveltem is az Inast –, irigyeltem, mert sokkal inkább kanos voltam, mint szomjas. Másfél órát nézgelõdtem a lerobbant étteremben, amikor aztán jöttek vissza a Piszéék. Mintha kicserélték volna õket (bizonyos szempontból ki is cserélték). Az Inas most már

96

felszabadultan vetette magát a vedelésbe, hiszen a stratégiai célját elérte. – Nem jött össze semmi? – kérdezte tõlem jól kivehetõ együttérzéssel a Pisze. – Nem – legyintettem erre – de nem is érdekes. Volt képem ezt hazudni, amikor pedig a fél karomat hagytam volna levágatni egy nõért. A szenvedések viszont csak most kezdõdtek igazán, mert a végsõ szakaszban elkerülhetetlenné vált, hogy hármasban menjünk fel a szobába. (Alkohol: mint az elõbb.) Láttam én már a szomorú sorsom elõre, de hát mit tehettem volna, tudtam, hogy addigi életem legrettenetesebb órái következnek, és – sajnos – nem is tévedtem. A négyágyas szobában – mint bizonyára emlékeznek, két párral kalkuláltunk –, mindössze két rozoga fekhely volt tényleges használatban Az egyiken a Piszéék nyöszörögtek kéjesen, a másikon én feküdtem (szintén nyöszörögve), és úgy tettem, mintha aludnék. Közben a párna alól sutyiban lestem õket, azt nem lehetett kihagyni. Olyan volt mint a filmeken, a Pisze gyönyörû mellei kirajzolódtak a neonnal sejtelmesen megvilágított ablak kontúrjaiban. Rámászott az Inasra és lovagolt rajta! Nem tudtam eldönteni hogy direkt-e, mindenesetre a legkisebb szégyenérzet nélkül még sikítozott is. Olyan voltam, mint a mitikus hõs, a Tantalosz kolléga, akit azzal büntettek az istenek valami piti kis balhéjáért, hogy nézhette a finomságokat, de nem ehetett belõlük. Izgató is volt, meg rettenetes is. Beláthatják, hogy ilyen helyzetben reményem sem volt az alvásra, olykor felkeltem tehát az ágyból – már a látszatra sem ügyelve – és odaballagtam a piához, nagyokat kortyolva nyeltem a szeszt. Erre a Piszéék sem kezdték el zavartatni magukat, õk is rájártak az italra, teljesen meztelenül. Hanem az Inas egyre jobban berúgott, viszont a Pisze – ezzel párhuzamosan – annál inkább riszálta azt a formás kis fenekét. Újabb próbatétel és válaszút elé állított tehát az élet: vajon megkérdezzem-e az Inast, hogy

97

nem haragudna-e, ha esetleg – ha minden kötél szakad! – meggyömöszölném a nõjét? Már amennyiben persze bírom a Pisze hozzájárulását. Mindig is hittem ugyanis a közös akarat teremtõ erejében. Sajnos a tisztázó tárgyalás elmaradt, az Inas ugyanis, a korabeli honvédelmi terminológia szerint, „elõre megfontolt, aljas szándékkal leittasodott és szocialista katonához méltatlan magatartást tanúsított”. (Szolgálati szabályzat, 7. szakasz / a. bekezdés.) Ez ténylegesen azt jelentette, hogy elaludt és horkolt nagyokat, mint a téli álomra vonult medve. Mármost ott álltam – mindenféle tekintetben – a tisztázó tárgyalás lehetõsége nélkül, viszont a Pisze egyre mászkált. – Mi van? – kérdezte egyszer suttogva, egyúttal megértést tanúsítva, amikor újfent összeakadtunk bóklászás közben. Az jutott az eszembe, hogy „hát én immár kit válasszak, virágom, virágom”, de a Piszét választottam. Ennek hozadékaként – mert átlátta a válságos helyzetet –, azt mondta a Pisze: annyira sajnál engem, hogy képes áldozatot hozni. Le is ült az ágyam szélére és vigasztalt. Nincs itt más vigasz, mondtam én erre, csak ha részesít a kegyeinek legalább egy kis részében. Azt válaszolta erre, hogy õ is így látja, mert tényleg nagyon sajnál, tudja, hogy milyen rossz nõ nélkül. De, miközben ezeket mondta, már be is bújt a takaróm alá, csak még hozzátette, hogy halkan kell csinálni, különben felébredhet az Inas. Ami következett, az nagy szemétség volt a részemrõl, el kell ismerni. A katonatársam nõjét tömítetten hátulról, de egyszerûen képtelen voltam leküzdeni a kísértést. Egy Mahatma Gandhi kellett volna hozzá. Elnézést a részletezésért, de annyira élénken él bennem ez a dolog, hogy muszáj kicsit közelebbrõl ismertetnem az eseményeket. A Pisze hátat fordítva összekuporodott, és a fenekét dugta oda hozzám, hogy megkönnyítse a dolgomat. Annyira aranyos volt – nem is szex miatt, hanem inkább a segítõkészségbõl kifolyólag –, hogy teljesen meghatódtam.

98

(Mondta azért másnap a Pisze – amikor az Inas kiment egyszer a WC-re –, hogy õt is izgatta azért a helyzet, mert különben a sajnálat nem lett volna elég. Mindjárt gondoltam…) Van a katonaságnak két élvezetes szakasza is. Az egyik: közvetlenül a bevonulás elõtt. A másik: közvetlenül a leszerelés után. Amikor például megkapja az ember a behívót, hirtelen mindenki elkezdi sajnálni. A Bisztró is csak szánakozott – õ volt akkoriban a kenyéradó gazdám –, forgatta, nézegette a behívót, és aztán nagy elhatározásra jutott. Azt találta ki, hogy ne legyen annyira nyomasztó nekem a fegyverkezési verseny, szerez egy nõt. Akartam volna mondani a Bisztrónak, hogy van három (nõm), de õvele nem lehetett rendesen tárgyalni, mire köszöntem volna neki, már elrohant. Olyan ember volt ez a Bisztró, mint a vihar. Õ találta ki például, hogy süssünk malacot tombola rendszerben. Az utolsó nyertes, aki a lapockát húzta, egy valódi nõt kapott „all inclusive” (teljes körû) ellátással, ez konkrétan azt jelentette, hogy le is tömíthette a nyereményt. Mindez a nyolcvanas évek legelején! Barna Wartburgon rohangászott a Bisztró le és fel, az egyik fuvarban aztán tényleg hozott is egy nõt. Na, akkor elég nehéz helyzet alakult ki, mert a Bisztró ajándéka, az Ajándék, elég fura szerzet volt, bár nõben általános. Az elhanyagolható hátrányait – kis kancsalság, a szellemi teljesítmény korlátjai és így tovább – viszonylag könnyen megemésztettem volna, de az állandó fecsegését képtelen voltam elviselni. Mondtam is a Sörösnek, aki kollégám volt a bisztróban, hogy segítsen, mert ezt a nõt mindenképpen le kell nyomni, már csak a tisztesség kedvéért is. Sem csalódást sem lelki bánatot nem akartam okozni az Ajándéknak. Erre a Sörös azt találta ki, hogy akkor nyomjuk le ketten együtt a Bisztró ajándék nõjét, mert neki még tetszik is. Ezen nem csodálkoztam különösebben, mert a Sörös lényegében

99

hogy szerintem inkább azzal van a baj. mintha nem lett volna csinos fiú – példának okáért: szõke volt –. egy 100 . hogy sosem lehet tudni…. Nem is tudja. hogy szereti-e a Beatlest.) – Nehéz ezt így elmondani – evezett általános vizekre az Ajándék –. hogy a Sörös nagyon szerette a Beatlest. én nem tudom olyan jól kifejezni magam. de az volt az alapelve. a Sörös már vár ott téged és ne tudd meg mi lesz. nagyon. Szerintem. Nem azért. törölgette a szemét az Ajándék („Nem folyt el a festék?”). aki az útjába került. hogy szerintem neked ennél csak az lenne megalázóbb – akkor meg az lenne a bajod –. meg ilyenek. Azt mondta. a nõk legtöbbje nem egészen õszinte. mégis jobb lenne. Abból kellett kiindulni most már. „Egy nehéz nap éjszakája”.) Teljes meglepetésemre azt mondta. (Látszik. Ez tudományosan be van bizonyítva. mert csak azt akarjuk. éppen úgy örült volna. most is azért hívtuk ide. – Hát. amikor megbámulják az utcán vagy pláne a strandon. szipogott –. hogy nagyon fáradt voltam. ne is nézzük hülyének. hogy kirõl van szó. hogy ez neki megalázó. Nem lett semmi. mert tényleg jól esik neki. Ebben van valami igazság. Az Ajándék akkor már el volt szánva mindenre.mindenkit meghajtott. amelyik megbámul vagy megkíván? – kérdeztem. Erre aztán már tényleg mondtam neki. hogy összemelegedjünk. legalábbis úgy tûnt. mert csak a nõt nézzük benne – minden férfi ilyen. ha Csajkovszkijt mondok. ha nem néznénk benned a nõt. ha a férfiak a lelkét is akarnák. – Mindegyikkel lelki életet akarsz élni. amikor én is bementem a rekeszek közé. mert ezt most már tisztázni akartam. Nem akartam megbántani. de erre meg mertem volna esküdni. mert egy óra múlva. ha így van – tettettem a lelkesültet – menj be a raktárba. legföljebb fogalma se lett volna. még önmagához sem. Kimentem a placcra és kérdeztem az Ajándéktól. az Ajándék ott ült egymagában – és sírt! (A Sörös sehol. mert õ is szereti a szexet. hogy van ez.

hogy ha utánam fütyül valaki az utcán. mint mondjuk te (az Ajándék). Persze én is lefeküdtem a múltkor azzal a bokszolóval. ha csak üvöltözik velem. a Bisztró elsõ szavára? A másik: a randevúkat is darabra mérik. egyik sem hûséges. mégsem mertem még kipróbálni. Elsõsorban is a fiúm mit szól. (Két közbevetésem is lett volna. Ott van például ez az álmom. minimum a másodikat meg kell várni.) – Meg aztán a férfiak csapodárok – sorolta tovább a sérelmeit az Ajándék –. akivel az elsõ alkalommal lefeküdt a nõje. Hangosan inkább csak annyit mondtam. és nem vág pofán. pedig közben meg marha jól esik. akivel szívesen ágyba bújnék. Amikor a szexfilmeket nézegetem. Ez egy szabály. hogy az embernek szinte belefájdul a feje. hogy 101 . A barátnõim is mondogatják – állandóan csak a férfiakról trécselnek –. akkor úgy teszek. csak felesége meg gyerekei vannak neki. amiket a tisztességes nõk legalább látszatra be akarnának tartani. amikor ittam egy kicsit. Meg nem fekszem le az elsõ randevún. hogy milyen jó lenne nekem is több hapsi – ráadásul olyan izmosak. Az a legnagyobb baj. Mert sok pasi van. mintha kikérném magamnak. mint a grillcsirkét? Van nekem egy barátom. annyira nem tudja eldönteni: mi legyen. hogy nekik is sokszor eszükbe jutott már. – Mert vannak mégis elvárások. Most erre én mondjam a fiúmnak. csak egyszer. hogy van egy ilyen álmom? Még a végén tényleg komolyan veszi… Azt meg végképp’ nem értik a pasik. de abba már két éve szerelmes voltam. ha ügyeltem volna a részletekre. Az egyik: ez esetben mit keresel itt.Freud nevû tudós már régen megállapította. És akkor megpróbálta körülírni. meg akkora szerszámmal – . a nagyobbik lányuk most diplomázik. Még jó. de õk sem merték kipróbálni. de akkor meg mit szólnak. Például. mégis húsz éve élnek boldog házasságban. hogy egyszerre több férfival legyek együtt. hogy azért mégis próbáld meg körülírni: miért vagyunk mi férfiak rosszabbak. mindig az jut eszembe.

miért akarunk mi úgy általában tetszeni, miért nem elég, ha nekik tetszünk. („Annyi rongyod van, hogy meg kell vasaltatni a gardrób ajtaját, különben kiszakad.”) Pedig olyan egyszerû: nekem nem sok pasi kell, hanem több mint a barátnõimnek, de elég ha csak felfalnak a szemükkel. Nem jó pasi kell, hanem jobb, mint a csajoknak – A férfiakban azt szeretem a legjobban, amikor kigúvad a szemük, én meg elképzelem, hogy már áll is nekik. Izgat, hogy izgatom õket. Olyankor elképzelem, hogy levetkõzöm és mindenféle rafinált pózokban riszálom magam. Egyszer már el is határoztam, hogy küldök egy fotót magamról valamelyik szexújságba – az a rengeteg kan mind engem bámulna! –, de ezt se mertem megcsinálni. Lehet, hogy azért, mert kurvának nézik az olyan nõket, pedig szerintem csak õszinték, meg merik csinálni azt, amirõl én meg a barátnõim csak álmodozunk. Pedig az ember tényleg nem szeret kurvának vagy könnyûvérûnek látszani, mert igaziból – a lelke mélyén – nem is az. Mondjuk, ha a gyerekeire gondol, akkor rettentõen fontos, hogy rendes nõ legyen, mégiscsak egy tisztességes családanya… Mi lesz, ha nekem is lesz gyerekem, aztán mesélik neki, hogy anyád ilyeneket meg olyanokat csinált? Van is egy barátnõm, aki nemrég szült és tényleg nagyon szereti a kisfiát, teljesen gondoskodik róla. Most meg elmesélte nekem: hiába határozta el, hogy ezután tényleg tisztességes lesz – még a szomszédok se mondhassák…–, a férje nem tudja annyiszor megdöngetni, mint amennyiszer õ szeretné, muszáj neki mással is kamatyolni, mert a szexet ugyanúgy kívánja, mint a gyerek megszületése elõtt, sõt még jobban. Szóval néha megértelek benneteket, pasikat is, hogy nem tudtok kiigazodni a nõkön, mert szerintem mi sem tudunk kiigazodni magunkon rendesen. Én biztosan nem. Ebbõl is kitûnik, hogy még a legválságosabb helyzetekben sem tudok nemet mondani, egy nõnek meg végképp’ nem. Mert hisz’ az Ajándékot éppen azért uszítottam a Sörösre,

102

hogy mire én végzek, a romantikán – Beatles-slágerek meg ilyesmi – már túl legyenek. Aztán az Ajándék egész lelki életét nekem kellett végighallgatnom! Ami pedig azután következett, az meghaladta a józan értékrendszerek minden határát, bár a fentiek tükrében én már nem is csodálkoztam. Emlékeztettem ugyanis az Ajándékot, hogy az eredeti elképzelések szerint õt a Bisztró az én vigasztalásomra rendelte ide, tekintettel a behívóparancs sürgetõ határidejére. Azt mondta erre – és itt megint gyanúsan elkezdett szipogni –, hogy tudja, de õ igazából a Sörös miatt jött, mert õbelé szerelmes már két éve, ugyanúgy mint a bokszolóba. Erre azt is fölvetettem, hogy remek alkalom lenne most megvalósítani az egyik álmát, esetleg ketten is rámászhatnánk a Sörössel. – Értsd meg, hogy itt most nem arról van szó – magyarázta az Ajándék, és én kénytelen voltam megérteni. Mit volt mit tenni: elindultam felkutatni a Söröst.

Fegyverbe! A bevonulás elõtti idõszakból leginkább mégis a készülõdésre emlékszem. Arra, hogy micsoda energiákat mozgósítottam az úgynevezett udvarlás sikerének érdekében. A bár bejáratától plafonig tükrös lépcsõsor vezetett – legnagyobb bánatomra – a pultig, ahová szerintem direkt gyûjtötték össze a világ legfeszesebb mellû mixernõit. Belenéztem egyszer abba a tükörbe (többször nem mertem) és megállapítottam, hogy csak egy hajszál választ el a végsõ kiselejtezéstõl. Cipó kerek arc, amelyet vékony szálú, ritkás haj keretez. Felül kis kopaszság. Mélyen ülõ, de amúgy nagyon is püffedt szemek. Cigarettától sárguló fogak, cserepes ajkak, jobb oldalon kenõcstõl csillogó herpesz. Az öltözék lesújtó, másodvonalbeli göncök – kültelki ízléssel összeválogatva –, és ráadásul mind lóg rajtam. Ez volt az

103

általános diagnózis, ahogyan a kórházi zárójelentések szoktak kezdõdni: a „status”. Rá se mertem gondolni, hogy az alsónadrágom meg a zoknim még nem is látszik! (Erre szokták mondani: „Megérkeztek az orvosi leleteim. Eszerint kicsi vagyok, kopasz és kövér.”) Csak azért nem lettem ott helyben öngyilkos, mert a rémlátomással egyidejûleg huzamosabb idõre bérelt szobám volt a szóban forgó szállodában, miközben az objektumtól tán’ 400 méterre laktam a szüleimmel. Mármost ezt a kis rezidenciát viszonylag sok nõ tüntette ki a jelenlétével – magyarok és külföldiek vegyesen –, ha hiszik, ha nem, teljesen ingyen. Ezt nem értettem. A fentebb vázoltak fényében el sem tudtam képzelni, hogy mi visz rá egy amúgy normálisnak tûnõ, ráadásul csinos hölgyet arra, hogy velem egyáltalán szóba álljon. Elhatároztam tehát, hogy emberi külsõt harcolok ki magamnak, ha a fene fenét eszik is. Ennek viszont szigorú szabályai vannak, különösen egy elsõosztályú bárban. A viselkedési normákat ismertem: alapelv a lezserség. Még csak véletlenül sem szabad úgy csinálni, mintha bármi is komolyan érdekelne. Az a legjobb módszer, ha az ember megáll (a hatalmas rókafarkon lógó slusszkulcsot lóbálva) a krómozott kapaszkodónak támaszkodva és tele szájjal rágja a rágógumit. Ez elég menõ is, ugyanakkor megkímél attól, hogy esetleg egy érthetõ vagy épelméjû mondatot kelljen kinyögni. A többit mindenki ismeri, aki valaha látott már belülrõl diszkót vagy autópiacot. A további teendõk szinte adták magukat, akkoriban ugyanis az összes kelet-európai bárban mindenki tök egyformán nézett ki, férfiak és nõk egyaránt. Ennek jegyében vásároltam tehát magamnak egy kvarclámpát, s a használati útmutató szigorú tiltása ellenére egy órán át süttettem a fejemet. Sok eredményt értem el, közelebbrõl: úgy néztem ki, mint a pápaszemes kígyó, de olyan ám, mint amelyiket megperzselt az avartûz. Két napon

104

keresztül hasogató fejfájás gyötört, ugyanakkor kénes kenõccsel kellett kenegetnem az arcomat, mert felhólyagosodott a bõröm. A csodabalzsam jótékony hatása hamar nyilvánvalóvá vált, a diszkólámpa fényében ugyanis láthatóvá színesedtek (fáradt bilizöld) az amúgy kivehetetlen harci díszek körvonalai. Második lépésben szuper erõs hajformázó zselét szereztem be – kéz alól, egyenesen Bécsbõl –, amely teljesen felmarta a fejbõrömet, szép, lilás árnyalatú foltok ütköztek ki a kopaszodó területeken. A zselé különben tényleg formázott, de önhatalmúlag, a hajam minden szála arra kunkorodott, amerre éppen eszébe jutott. Kárenyhítés céljából mesterfodrász barátomhoz fordultam, aki olyan frizurát kreált nekem, amellyel bizonyára nagy sikert arattam volna akármelyik meleg bárban. (Hogy nézel ki, te hülye, kérdezte a Focista, amikor a fentebb leírt fejjel megjelentem az uszodában. Ez a divat, mondtam neki a vállamat vonogatva, pedig majd’ elsüllyedtem szégyenemben. Jött is a riposzt: de nem ilyen fejen! Tanulság…) A valódi kihívást azonban az öltözködés jelentette. Minthogy nem volt pénzem karvastagságú arany csüngõkre, elkezdtem híresztelni, hogy az én macsó alkatomhoz inkább az ezüst passzol, abból viszont minden elképzelést meghaladó mennyiség. Egy pincér barátom szerzett valahonnan barna színû abrosz anyagot, abból varrattam magamnak felül feszes („herekidomborító”) alul trapéz nadrágot, hozzá illõ helyes kis mellénnyel, amely viszont megakadályozott minden, a homo sapiensre amúgy jellemzõ mozgást. A lábfejem olyan széles mint a békatalp, abban a helyzetben mégis elkerülhetetlenné vált, hogy hegyes orrú, szögecsekkel kivert cipõt viseljek. Mindössze két hét alatt megtanultam benne járni úgy, hogy még szakavatott szemek se nézzenek csípõficamosnak. Ugyanakkor csak az élet- és vagyonbiztonság veszélyben forgása esetén voltam hajlandó levenni, mert körülbelül negyed óráig tartott, amíg – vizes

105

konyhakés segítségével – újra a lábamra, nem is húztam, hanem applikáltam. Ebbõl következõen aztán minden házibulit a fürdõszobában kezdtem, hogy a lábszag terjengését valamelyest megakadályozzam. Órásmester barátom – vén csibész, az Ecseri piac nagy tanára – szerzett egy valódi Doxa óraházat, amelybe a szemem láttára szerelt Pobeda belsõt. A Skoda megjelenésére külön hangsúlyt helyeztem. (Típusa: S 100, a gyártási éve: 1971, a forgalmi rendszáma: IV 19-96) Az egész belsejét vastagon befújtam szilikonnal, ettõl aztán minden és mindenki ragacsos lett a kocsiban. Az esetleges kellemetlen szagok ellen hét darab kókuszos illatosító volt hivatott felvenni a küzdelmet, de a szépségkirálynõ-várományos lányok által mértéktelenül locsolt, Charlie márkájú parfümmel szemben olykor ez is kevésnek bizonyult. Az autó vitathatatlan ékköve a sebességváltó gombja volt. Fa mintázatú mûanyagból készült és a tetején – halványkék hullámok közt – egy hatalmas mellû sellõ fickándozott, minden kapcsolásnál meglebbentette a farkát. Hát csoda-e, hogy rettenetesen menõnek éreztem magam? (A szorongást meg a kisebbrendûségi érzést szigorúan ellenjavallt kimutatni, még inkább beszélni róla.) Nem is tudom, hová vezetett volna ez az ámokfutás a külsõségek kapcsán, ha nem hívnak be idõben katonának. Na, ott a surranóval meg az agyonmosott, vagy bõ, vagy szûk göncökkel hamar helyre tették a fejem. Mindezeket tehát csak azért meséltem el, mert nem csak a nõk tudnak áldozatot hozni a szépség oltárán, hanem mi, férfiak is. Ha a sors úgy kívánja…

Tényleg meztelen valóság – Így van – bólogatott a töpörödött kis nõ miközben pajkosan meglóbálta fonott nejlonszatyrát –, ide akarunk járni télen is, mi naturisták.

106

az azt jelenti. Azért akarta ezt az én fejemben tudatosítani a dadogós.) Tehát. hogy nudista. hogy más alkalmakkor is hódolhassanak szenvedélyüknek. és fõleg nyáron – ahogyan gondoltam is –. mert a naturista. A masszõrfülkében úgyis mindenki – nõk. már elnézést. de ne vágjunk a dolgok elébe. Ugyanez az embléma díszelgett a naturista klub fénymásolt ismertetõ füzetecskéjén is. de ütött kopott nõ képviseli õket a kis cekkerével. nekem ezen a téren nemigen lehetett újat mutatni. amelynek jobb felsõ sarkában tényleg ott pompázott az általam olyannyira hiányolt nap. télvíz idején egy omladozó kis gõzfürdõben? Ráadásul egy ilyen. meg a kis 107 . hogy a plafont nézegeti mélabúsan. Lehet. hatalmas mellekkel. Márpedig az én képzeleti horizontomon akkoriban a nudizmus egyet jelentett a napfényes tengerparttal és a kerek. formás fenekekkel. Második alkalommal már egy komolyabb fazont küldtek tárgyalni. ettõl beijedek. Annyit azért kihámoztam a szövegébõl. mit keresnének ezek a. hanem a természetesség iránti igény. hogy is mondják: naturisták. mert helyes kis névjegykártyát nyújtott át.Ez biztosan nem komplett gondoltam. hogy bár õk Délegyházán szeretnek igazából lenni. hogy különben miben járkálnak. hogy nem ám az elfajult és fülledt erotika ennek az egésznek a lényege (hogyan is jutott volna eszembe?!). Láttam a dadogóst. amelyek ide-oda ugrándoznak tollaslabdázás közben. de annak meg alig értettem a szavát. azaz meztelenkedõ. mert igényt tartottak a szolgáltatásaimra és azt hitte. annyira dadogott szegény. Felõlem akár télikabátban is ücsöröghettek volna a szaunában. hogy tárgyalópartnerem is érezte a fenntartásaimat. édes mindegy volt tehát. férfiak – meztelenre vetkõzött. ezzel is erõsítve a közösségi szellemet”. Ebben leírták. de „tagjainknak lehetõséget kívánunk nyújtani. Minthogy akkoriban masszõrként dolgoztam éppen. (Ilyen szempontból esetleg még némileg túlsúlyos NDK-s nõk jöhettek szóba. Ez nekem már eleve gyanús volt.

mondtam erre. (A rosszabbik esetet.füzetecskéjét gyûrögeti. Hogy csak a hátsó régiókat említsem. teljesen pucéran. Senki ne akarja velem elhitetni.) – Akkor maga gatyában lesz? – kérdezte szomorúan a naturizmus elszánt híve. mint amilyen a masszõré. hogy ennek nem a szex a lényege. azonosulok-e az õ nézeteikkel. – Eszmeileg meg erkölcsileg semmi bajom – mondtam már-már ünnepélyesen –. nem tudom ki hogy van vele. Ebben maradtunk és csak a tárgyalás után gondoltam bele büszkén. hogy erkölcsileg se ítéljem el ezt a meztelenkedést. tisztán szakmai arckifejezést erõltetve az ábrázatomra. olykor lendületes mozdulatokat is tesz. szemérmesen nem is hoztam szóba. hogy kényes pontjához érkezett a tárgyalás. hogy eközben a férfiasságom is csak úgy szabadon lengedezzen. hogy megõriztem a szakma tekintélyét. hogy mármost akkor én. mert ha mégis. – De nem azért ugye. nem járkálhat az ember pucér fenékkel. mert bennem is nagy volt a természetesség valamint a borravaló iránti igény. akkor nekem orvoshoz kell 108 . mert valamiért nagyon fontos volt neki. Az volt a kérdés. mert nem ért egyet az egyesület alapeszméivel? – firtatta tovább a dadogós a számára leglényegesebb problémát. éreztem. mint a szélfútta zászló. – Gatyában – mondtam ki a verdiktet. – Akkor tehát maga is meztelen lesz – szögezte le a dadogós. hogy egy olyan magas hivatalban. Mindenki beláthatja. egészséges férfiak meg nõk mászkálnak fel s alá egymás szeme láttára. mint ugye a masszõr. Hát. én el tudom képzelni más módját is (nem jobbat csak mást!) a közösségi szellem erõsítésének. Hát persze. Egy masszõr ugyanis ide-oda hajlong – magyaráztam lényegileg –. jelesül ha ágaskodik. mint hogy ivarérett. nem várhatja el tõlem senki. – Az nem fog menni – szögeztem le ezúttal én. de gatya az kell.

milyen bizsergetõ érzés. Évekkel késõbb mesélte valamelyik játékos. de tényleg nagyon nagy volt bennük a természetesség iránti igény. Na. szóval erre a veszedelmes helyre 109 . hogy az izmaikat fellazítsam. hiába no. Hiába tettem úgy. Tetejébe a nõk sem mindig kizárólag abból a célból fordultak hozzám. hogy miért kell a mellébeszélés. Az még csak hagyján. a naturisták intelligens. hogy még makkegészségesen sem igen lehetett bírni. Szóval kényes a helyzet mindenképpen. akik az átlagosnál is fogékonyabbak erre a természetességre vagy mire. de Murphy törvényeinek megfelelõen mindig a legtávolabbi kabinban hagyja ott a vendég mondjuk a szappantartóját. nem egy kifejezetten provokált. mert a felsõ soron már eleve olyan fülledt hõség uralkodott. A nudistákkal is akadtak kezdeti nehézségek. hogy lépcsõzni kell. ahol egyébként csak a férjeik. legurítsanak valami kis szeszt. Mármost ami az én szerepkörömet illeti: egy masszõr dolga sehogyan se könnyû. mozgassa meg egy kicsit mindenki a fantáziáját. Rutinos kabinos – merthogy egy személyben ezt a tisztséget is betöltöttem – nem szereti a felsõ sort. menthetetlenül naiv lélek vagyok. hát még ha olyanok jönnek sorban. Volt. hogy egymás között nagy kuncogások közepette szépen kitárgyalták. biztossá téve ezzel az amúgy is fenyegetõ rosszullétet. hogy megbíztak egy egész (nõi!) kosárlabdacsapat „gyúrásával”. Az ugyanis gyakran elõfordult. mintha a látvány egyáltalán nem érdekelt volna.fordulnom. hogy még mielõtt beültek volna az ezer fokos gõzbe. amikor egy férfi ott nyúlkál – vagy közel ahhoz –. A felsõ sorban húzták meg magukat az alkoholisták is. rendes emberek voltak. Mindjárt az elsõ alkalommal felfigyeltem egy különösen szép párra. Egy biztos. azok a fránya hormonok csak dolgoztak. Nem akarnék a csiklandós részletekbe belemenni. akik a felsõ soron kerestek maguknak helyet. Csak azt nem értettem már akkor sem. fiúik tehetik. ha jó nõt kell leápolnia.

gondoltam annyi pénzért.) Járt ezekkel a naturistákkal egy nõ. s csípejét izgatóan riszálva vonuljon végig a lépcsõsoron. de Szépék csak nem akartak elõkerülni. hogy kacér pillantást vessen rám. Masszírozás után mindig hosszasan zuhanyozott és közben folyton sóhajto- 110 . nyugodtan nézzenek hülyének. mint amikor valaki összeesik. asszonyom?”). (Csak én hoztam össze õket ilyenformán. a Mali. hogy elkezdtem aggódni. csakhogy nem egészségügyileg. csak azt írom. ami volt. tudják az. Elõször csak lentrõl kiabáltam („Rosszul van. hanem a gyönyörtõl. legyek egy kicsit visszafogottabb. Szép úr nem vette különösebben a szívére az indiszkréciót. amikor elindultak az általam megjelölt irányba. – Hát akkor hová kell menni? – kérdezte Szép úr még mindig rezzenéstelen arccal. valószínûleg nem voltak házasok. de valóban lerogyott a padra. olyan volt. Szépné egyáltalán nem volt rosszul. a Szépék. hogy mikor engedem már meg a gõzt! – Sajnos az öltözõbe nem tudunk gõzt engedni – magyaráztam komolyan. pedig az alábbi történet nem biztos. (Azt mondja a lektor. felmentem. – Házaséletet élni vagy szaunázni? – adtam az ártatlant tovább. Az asszony azért nem mulasztotta el. Egy igazi nõ minden helyzetben nõ marad.vonult a pár. de aztán a végsõ lépésre is elszántam el magam. csak Szépné pirult el egy kicsit. hogy alkalmas erre. De hát õszinteséget ígértem. aki belekotorászik a kéziratba. mint amennyit õk fizetnek. Mindkettõnkbõl kitört a nevetés. Kijött a kabin elé – teljesen meztelenül. ráadásul felfigyeltem egy hangra. Tényleg annyira hülye voltam. ez kitûnik az alábbiakból is. hogy már tisztára dicsekszem.) Telt-múlt az idõ. kissé lihegve – és megkérdezte. Azért visszafogottabb leszek. hisz’ különben minek jártak volna az 57-esbe kufircolni.

még csak gondolatban sem jutottam el odáig. de legnagyobb meglepetésemre a Kis Mali mosolyogva integetett a forgalmas utca másik oldaláról. Úgy két évvel az anyukájával megesett kaland után találkoztam teljesen véletlenül Budapesten a Kis Malival és állati szerencsétlennek éreztem magam. Megszólításával tüntetett ki! Olyan negyedóra múlva tértem magamhoz. a maguk fajta fiatalemberek már rám sem néznek. mint a szexújságok sztárjai. mert direkt izgató. Megpróbáltam terepszínt felvenni. de a portás elzavart. vagy ha úgy tetszik. Addig-addig sóhajtozott („Á. A Kis Malira rá se nagyon mertem nézni. Hónapokon keresztül egyetértettünk abban. hogy az anyám lehetne. mert különben állati jól tartotta magát a Mali. hogy nagyon jó ez a korkülönbség. de hát ez ízlés dolga. Szerintem a város legjobb nõje volt.zott. de akkor már egy elegáns cukrászdában ültünk és azon gondolkoztam. amíg egyszer összeszedtem a bátorságomat és megkérdeztem. aki viszont tényleg úgy nézett ki. – Hát kit? – bámultam leírhatatlan arckifejezéssel. muszáj volt lehajolnia érte. Nem tudtam – vagy inkább nem mertem – eldönteni. Helyes kis nejlonszatyrot szorongattam a hónom alatt és valami magas hivatalba készültem bejutni. – Például magát – kuncogott a Mali. hogyan magyarázom meg a kalauznak. csakhogy volt a Malinak egy lánya. a Kis Mali. hogy most akkor ez mûbánat vagy mi. miért nincs jegyem. az udvarlás be is fejezõdött.) 111 . miért zavarja a korkülönbség.”). hogy – szerinte – megöregedett. szerepelt is ilyen helyeken. (Az árlapot meg sem mertem nézni. hogy jól megudvaroljam. – Nem engem zavar – mondta erre kihívóan a Mali és véletlenül éppen akkor kezdte el szappanozni hatalmas melleit. – Engem ugyan nem – mondtam felbátorodva és ezzel a tárgyalás. hogy milyen kár… Az volt az õ nagy bánata. Eddig ez nem sztori. pedig tényleg húsz évvel volt idõsebb nálam (43). a szappan meg éppen leesett. mondjuk például én a fia lehetnék.

A döntés neki csak akkor felelt volna meg. – Elmesélteee…? – El. Azt mondta. – Hát éppen ez az! – kacagott fel a Kis Mali. de én egy kis senki vagyok hozzá képest. Elmondtam a Kis Malinak. hogy enyém lehetett egy kis idõre a város legjobb nõje. néha még most is feljárok hozzá. – És… – Én is ki akarom próbálni. nem haragudott ugyan. Egyszer az anyukája is lefeküdt az õ barátjával. amikor a tények meg a helyzet súlya alatt teljesen megtörik az ember. Az meg már csak természetes. – Azt is be kell vallanom. hogy dehogynem.– Nem tetszem neked? – kérdezte a Kis Mali. hogy szeret veled lenni. hogy anya meg lánya között mindig van egy kis rivalizálás. Feltártam a vonatjeggyel kapcsolatos anyagi természetû problémát is és a végére hagytam a – szerintem – legfõbb ellenérvet. mert tényleg nem mertem kikezdeni egy igazi bombázóval. mert különben labdába sem rúghattam volna. ha õt 112 . nagyon is tetszik. már régen. de ehhez nem kellett parafenoménnak lennie. Így történhetett meg az a skandalum. az összes pincér minket figyelt – anyukám mesélte. mármint a Nagy Malinak. de azért most izgatja a fantáziáját ez a mi helyzetünk. mire az anyja közölte. legalábbis köztük van. Én meg a Kis Malit választottam. Gondoltam ez hatni fog. hogy anyukáddal is volt kapcsolatom sõt. Itt már nem lehetett mellébeszélni. merthogy érezte rajtam a zavart. A Kis Mali megadta ennek az egésznek a lélektani magyarázatát is. vannak olyan helyzetek. hogy a Kis Mali is elmesélte az anyjának (hiszen erre ment ki az egész játék!) és akkor a Nagy Mali azt mondta: válasszak. hogy az úgy nem jó.

És akkor hárman voltunk. Azóta sem mertem megkérdezni soha senkitõl. Akkora show-t rendeztem a bemelegítésbõl. A részleteket is pontosan kiszámítottam. Nagyon nagy tanárnak számított az. mint a Tarzan. mégpedig olyat. aki gyõz. ha legalább világmegváltás után kamatyolnánk egyet a négy lány közül valamelyikkel. hogy tényleg van-e ilyen rivalizálás anya meg lánya között. Viszont én még tisztább kapcsolatot akartam. Ezt én – mondván elengedhetetlen az igazi bemelegítéshez – úgy 113 . meghívtam hát a lányokat a viadalra. Szerintem ilyesmirõl úgysem beszél õszintén senki. Volt is egy ilyen kis lelki társaság. de a legeslegtisztább kapcsolat az volna. mert utána elköltöztek.) Sportot ûznek belõlem Azért kezdtem úszni. Felvonultam tehát a hölgykoszorúban a tribünre és úgy éreztem magam. hogy fiú meg lány között is lehet igazán tiszta kapcsolat. mert azt hittem mindig az a legmenõbb (a nõk körében). mert kövér voltam. magam vásároltam meg a saját különdíjamat. csakhogy menet közben rájöttem: a sportolókat szeretik a nõk. mert városom kis uszodájában rendeztek egy versenyt. hogy mi barátok vagyunk és milyen jó. úgy mégis jobb. De ez ügyben is hibáztam. hogy az majdnem kettétörte a pályafutásomat. gondoltam az a legtisztább. Eljött a lehetõség is. aki ezeken az amúgy éles vackokon végig tudott himbálózni.választom. évekig azt hazudtuk egymásnak. Akkor inkább legyünk hárman. (Kivéve a Kis Malit. Minden együtt volt a lenyûgözéshez. mint Muhammad Ali a világbajnoki címmérkõzés elõtt. de csak néhány hétig. A tribün alján kis kallantyúk helyezkedtek el egymástól úgy másfél méternyire. amelyiken biztos esélyes voltam. ha mindegyikkel egyszerre.

ráadásul a Hattyúnak megígértem. õ volt mind közül a legszentimentálisabb. hogy bár én hívtam meg õket. ekkor bejelentettem a lányoknak. Akkor nagyon át tudtam érezni. mégiscsak megérte a sok kínlódás. hogy alig láttam. Van igazság. aki mögöttem ért célba – talán ötödik lett –. 114 . Egy: mindkét tenyeremrõl lejött a bõr. meg sem bírtam mozdítani. Testileg-lelkileg össze voltam omolva. amint éppen vetkõztetem a legformásabbat. hogy ki az a srác. hogy nem a gyõzelem a fontos. mert – mondtam a lelki társaimnak – ez is hozzátartozik a felkészüléshez. Esetleg nem tudnám-e bemutatni neki. a buszok csak elkeseredésükben jártak. A többirõl ne is beszéljünk. a lányok le lesznek nyûgözve. Teljesen megrogytam. egyszerûen hazamentek. A paprika úgy csípett. Egy esélyem maradt. mert a Hattyút bajnokként sem tudtam meggyömöszölni. Kettõ: kifordult az egyik vállam. úgymond koncentrálni. Hõgutás vasárnap délután volt. minden akaraterõmre szükség volt ahhoz. Ezzel egyidejûleg bekenettem magam paprika szesszel. a négy lelki társból kettõ eltûnt. mert abban szép egyenletes idõközönként kilátszik a fiúk feneke. hogy én is nagyon szépen úsztam és gratulál is. hogy legalább ne fulladjak bele a vízbe. gondoltam magamban. de neki a pillangó tetszik igazán. A Hattyú meg azt mondta. amerikai selyemzászlóból varrt úszónadrágban! Kettõs eredményt értem el. (Már elképzeltem. hogy a verseny után hazakísérem a közeli – közeli? 40 kilométer! – bányász városkába. A verseny színvonalára jellemzõ módon mégis megnyertem a számom és diadalmasan átvehettem a – minden tekintetben – saját trófeámat. a Hattyú.nyolc-tíz alkalommal meg is tettem. Az összpontosítás abból állt. a többi meg irigykedve nézi. merthogy annyira hasonlít a Terence Hill-re. most mégis félre kell vonulnom. A maradék egyike megkérdezte. hogy „most akkor mi legyen?”.) Mire visszaértem a tribünre. mi meg ott ültünk a váróban és lelkiztünk a Hattyúval.

a már említett féléves koplaláson kívül is. hogy közben az ember nem eszik. belsõ egyensúly is van a világon.Azt hiszik tanultam az esetbõl? (Az udvarlást nem lehet feladni. a Rozi. Így teltek az én napjaim is. hogy versenyen is megmutassam a világnak. Még mielõtt azonban a színpadra léptem volna. micsoda izmaim is vannak nekem. Mindenek elõtt leborotváltam magamról az összes szõrt. de mindenki tudja. minthogy az egész estét én szerveztem. Marha nehéz egy sport. mert tényleg jól néztem ki. bármelyik gyakorlott orvos klinikailag is megállapította volna a májelégtelenséget. csak még azt felejtettem ki. hogy többé nem hibázhatok. Bekentem továbbá magam barnító krémmel. de õ bizonyára rosszindulatúan elfogult volt. hogy ha már mindenáron nõzni akarok. hogy minden kis izomrost külön látszódjék. mert úgy kell emelgetni órákon át a súlyzókat – nap-nap után –. amit különben úgy mondanak magyarul. plusz három nap után elkezdett viszketni az összes porcikám. el kellett végeznem az ilyenkor szükséges elõkészületeket. a hatás csodálatos volt. Igaza volt…) Elérkezettnek láttam mégis az idõt.) Jó évtizeddel a fentebb leírt súlyos lelki válság után body buildingezni kezdtem. ha esetleg nem nyernék semmit. Kitaláltam. hogy teljesen ne haljon éhen. hogy a nõzés a lényege. talán csak annyit. Tudtam. (Azt mondta ennek kapcsán egyszer egy barátom. azzal sokkal többre mennék. ebben a kategóriában még mindig biztos a szavazati többségem. vetette ellen egy vézna kis csaj. Beépített szurkolóim is voltak. a jegyek felét a haverjaim között osztottam szét. Azért megérte. Ettõl olyan lettem mint az éti csiga. 115 . hogy legyen közönségdíj. hogy „testépítés”. és bár ez a kutyát sem érdekelte. Szép sárgás foltok ütköztek ki az egész testemen. miért nem veszek magamnak inkább egy marha nagy autót. a Hogor minden mozdulatomra áhítatosan felkiáltott: „Hihetetlen!” Nem is olyan hihetetlen. hogy közben minden tagom fájt.

Én – teljesen szabadon – a „Lökd ide a sört” címû halhatatlanra adtam elõ egy rövidke kis kocsmajelenetet. csaptam azonnal a lehetõségre. (Magán a versenyen semmiféle eredményt nem értem el. Amikor például a szaklap címoldalán megláttam az akkori súlylökõ magyar bajnoknõ fényképét. mégis. amikor dedikált fényképpel örvendeztetett meg. hogy drukkolok neki. Újra tollat ragadtam. hogyan képzelem ezt az egészet. és megírta még azt is.) A hálátlan közönség is leszavazott. de csak körvonalakban. szegény Cuki csõdöt mondott. de a Cuki tényleg szebb volt mint én. de én mindenkinek azt mondtam: meg kell próbálni kiállni – és felállni! – ennyi ember meg a reflektorok elé. Ez a Cuki különben egy született Adonisz volt. A végeredmény – illetve eredménytelenség – nem is lehetett kérdéses. Van a testépítõ-versenyeknek egy olyan szakasza. Nem elsõsorban a sportteljesítménye nyûgöz le. Elmondtam. hogy õ még sohasem kapott szerelmes levelet. de erre a sörös hülyeségre még tíz év múlva is emlékezett mindenki. de akkor már egészen õszintén kitártam a szívem. hanem a feszes feneke meg a mesébe illõen kerek mellei. Mindjárt az elsõ lépésben felküldte egy marha nagy sportcsarnok színpadára. Én lepõdtem meg a legjobban. hogy szabadon választott gyakorlat. Sokáig gúnyolták õt ezért a haverok. hogy mennyire örül. Erre aztán felhívott és megkérdezte. azonnal szerelmes levelet írtam neki. valami menedzser el is határozta. a súlylökõk mégsem manökenek. hogy két-háromezer ember elõtt szeretkezzen a világhírû Dolly Buster-el. Azzal próbált leszerelni. Maradtam tehát örök rajongó. hogy a sport igenis nagyon jó dolog. Szerintem én még Dolly nevének hallatára is elmenekültem volna. A személyes kudarcok azonban egyáltalán nem keserítettek el. a jegyek árát tehát elbuktam. vagy valami ilyesmi. ma is azt állítom. hogy pornósztárt csinál belõle.A kreatív munkára is nagy figyelmet fordítottam. egy manökennek sosem 116 . Hát éppen errõl van szó.

117 . esetleg – egyetlen egyszer! – találkozhatunk. Sajnos ennek a történetnek sem lett romantikus folytatása. Talán meghatódott vagy valami. amikor olyan gyönyörûek! Ezt nem én mondtam. hogy akkor sokkal rövidebb ideig bámulhatnák a nõi rajongók azokat a gyönyörûen kidolgozott – javarészt ébenfekete – izmos testeket. csak tényszerûen. Ezt mondtam neki tiszta szívembõl. hogy az ország másik végében edzõtáborozott) és tényleg találkoztunk. Ezzel pedig muszáj vagyok egyet érteni. mint az egész élmezõny együttvéve. ezt tudnom kell. függetlenül attól. annyira gebék. Megfigyelték például mennyi rajongója lett az ökölvívásnak egész Európában. ha tényleg komolyan gondolom. Nem értettem az összefüggést. hogy inkább sajnálom õket. állandóan kiugrálnak a manusok.írnék. hogy éppen hányadik a ranglistán. A súlylökés egész embert kíván. hanem a feleségem. Komolyan gondoltam. hogy õ inkább olimpiai bajnok akar lenni. amióta a Klicskó testvérek a színre léptek? (Hát persze. A nõk is szeretik a sportot. ám ez esetben – logikailag levezetve – a szex is egész embert kíván. Kurnyikova fenekének. még nyugodtan lehet akármilyen bajnok. úgyhogy elutaztam hozzá (azt már nem is említem. Hát onnantól tudtam. mert azt mondta. Már-már azon tanakodnék. hogy a legmenõbb atlétikai versenyek sprint számait mostanság csak harmadik-negyedik kísérletre tudják elindítani. A teniszrajongók többsége például nagyobb csodálattal adózik az orosz szépség. ám akkor eszembe jut. A szõke csillag egyébiránt többet keres. hogy valami szabályt kellene hozni: egy lövés egy rajt. nem lekezelõen.) Bosszúsan figyelem. Erre õ kioktatott. egyetlen éjszaka után közölte az én súlylökõ hercegnõm. mint akármilyen röptéjének. A sportot amúgy szereti az egész világ. hogy néha gyömöszölünk. mert attól.

hogy neki lógnak a mellei. hanem még egy nõhöz mérten is. sokáig megtartva azt az alapelvet. hogy nagyon nagy lelke volt neki. elfogytak az érvei. tõle szokatlan határozottsággal. hogy sokat nézegeti magát a tükör elõtt meztelenül. folyton csak arra tud gondolni. Mindezt tisztán baráti alapon mondtam. hogy ez nem tipikus lelki probléma. Aztán meg. hogy neki igenis jó mellei vannak. És akkor elmesélte a Hattyú. Viszont abban a formás kis fejecskében teljesen zûrzavaros ész. mert a Hattyú elõtt nem lehetett olyanokat mondani. hogy egy csomóan szívesen megdöngetnének. A szerelmi problémák végtelen tárházát tudta sorolni a Hattyú. – Nincs önbizalmam – nézett rám szomorúan azokkal a hercegnõi szemeivel. de a világmegváltás után mindig a szerelemnél kötöttünk ki. A Hattyúval hosszú éjszakákat beszélgettem át. Ezen a ponton keveredtünk éles vitába. Hosszú. Mondtam neki. kecses nyakon – innen a név – hercegnõhöz méltón nemes fej. nem? – vetettem ellen. de egyáltalán nincs megelégedve a látvánnyal. Végül úgy látszik. ritkaság számba ment. de a Hattyúnál ez rövid megbeszélésnek számított. síkraszálltam amellett. mert egyszer csak. hogy õ nem jól néz ki. Említettem már. hogy mi csak barátok vagyunk. amikor beszél egy fiúval. mint a vetõkártyában a hirtelen öröm. mert különben jól tanult. nem úgy átlagosan számítva. a feneke meg egyenesen világszínvonalú.Hattyú-dal Olyan volt ez a Hattyú. Ettõl pedig teljesen elmegy a kedve az egésztõl (a fiútól) és már nem is akar igazából szerelmes lenni. de különben jól is nézett ki. de nem adott nekem igazat. felcsattant: 118 . – De hát udvarolnak neked. nagy a feneke meg ilyesmi. ám valahogy mindegyiknek az volt a lényege. aki mondjuk tetszik neki. Két órán át soroltuk pro és kontra.

Talán fél év telt el az eset után. hogy most akkor én vizsgáljam meg. Ebben maradtunk és a hétvégén tényleg elmentem hozzá kontrollvizsgálatra. ha megint leellenõrizném az alakját. a feszülõ blúzt valamint a nem kevésbé feszülõ farmer hátsó fertályát. ahogy a Hattyú vetkõzik. hogy most talán mégis szerelmes. gondoltam. mert úgy érzi még mindig kövér. (Még a végén azt hiszi. Felöltözött végül és még órákig éltük az amúgy minden igényt kielégítõ lelki életünket. – Na. Lenne viszont egy nagyszerû javaslatom – merthogy közben megvilágosodtam –. akkor nézd meg! – Micsodát? – kérdeztem. csak elfogulatlan értékítéletet. Erre pedig a legjobb módszer – hisz’ ez nyilvánvaló –. mondtam is neki. 119 . hogy „nézd csak meg”. ide-oda forgolódott és közben egyre elkeseredettebben mondogatta. Lassan az idegeim kezdték felmondani a szolgálatot. Én meg tényleg csak néztem. tiszta barátság…) Odaállt a tükör elé. hátha már fogyott egy kicsit. látod? – fordult felém. – Látom – bólintottam és sokadszor is végigmértem. ha levetkõzik és megmutatja. amikor a Hattyú jött. Ez az igazi barátság. barátilag. – Hát az alakomat.– Jó. hogy ezen én már nem vitatkozom. mi lenne. mert tényleg nem tudtam mire gondol. de nem biztos. mennyire rossz alakja is van õneki. mint a Hattyú. mert a lány tényleg nem akart semmi mást. amikor már a bugyi sem volt rajta. oda az igaz. És nekiállt vetkõzni! A Hattyú úgy gondolta. szõrõs izével leterített pamlagon és bámultam. – Nem tudtál meggyõzni – mondtam határozottan és a szõrös izét igyekeztem minél jobban a nadrágomra húzni. tényleg igaza van-e a melleivel továbbá az összes többi alkatrészével kapcsolatosan. Ott ültem tehát egy nagy. legalább annyira el voltam keseredve.

(Meg is mutatta a kombinált szekrényen a helyet. hogy õneki még soha nem volt jó férfival. hogy ellenõrizni tudja. Különben meg. egytõl egyig õt ábrázolta meztelenül! Elmesélte a Hattyú. de a Hattyút mindenképpen megpróbálom ledönteni. mert amúgy kívánja a szexet. azzal csinálta a képeket saját magáról. hogy inkább veszni hagyom a barátságot. mert utána a Hattyú elmondta. Talán éppen ezért fél a szerelemtõl. de nem ellenkezett. Mondtam akkor a Hattyúnak. Biztos benne van a hiba. Ezzel vigasz- 120 . egy ilyen jó nõ nem kesereghet állandóan. hogy nem jó neki. hogy mi mitõl jó az õ alakján. – Akkor meg a fejedet kellene újra tömetni – keménykedtem egy kicsit –. javult-e az alakja. hogy neked is jó legyen. Szóval amikor megindult a már ismert parádé – „nézd csak meg” – odamentem hozzá és elkezdtem neki kézzelfoghatóan mutogatni.) Egy kicsit csodálkozva bámult rám. ahová a gépet szokta tenni fotózás közben. kívülrõl mégiscsak jobban látja az ember a dolgokat. mert – láthatom én is – az alakja semmit sem javult. Így kesergett. de nem õk a hibásak. magyarázta tárgyilagosan. A férfiak tehetnek róla. mert biztosan a férfiak is érzik rajta. akkor sikerül. pedig amikor magához nyúl. hogy vetkõzzön le. de igazi dugást még nem élvezett. akik soha nem foglalkoztak vele. de már vetkõzött is. amikor azt javasoltam neki. hátha én pontosabban meg tudom ítélni a helyzetet. bármennyire szeretné is. hogy valami rokonától kapott egy polaroid kamerát. – Nem bírom leküzdeni a kisebbségi érzésemet – hüppögött a bánatos kis hercegnõ. (Konkrétan amikor a melleit markolásztam. velem sem. én már a buszon elhatároztam.) Ekkor azonban sírva fakadt. Nem jól sült el ez a dolog. hogy sok nõ van így. Akkor aztán észbe kapott. legalább az egyikünk ne legyen teljesen hülye.Egy csomó fényképet tett elém a szõrös pamlagra.

mint mondtam. hátha elõbb-utóbb neki is jó lesz. hogy le kell-e venni a cipõt vagy sem. Talán tanítani sem lenne hiábavaló. soha nem úgy nézett rám.) A módszert is részletesen elmesélte a Hattyú.taltam a hercegnõt és ettõl meg is nyugodott egy kicsit. Az elsõ próbatétel mindjárt az ajtóban megesett. amitõl meg is jött az önbizalma. hiszen az alap. Terepszemle Aktív pályafutásom alatt a pásztorórák döntõ többségét panellakásokban töltöttem. hogy ezzel a Hattyú is egyetértene. de a technikai részleteket sem szabad elhanyagolni. az nem csak a pedantériára utalt. adott volt. Ha igen. mindig arra gondolok. hogy azt én is meg tudnám csinálni. amelyek olyan egyformák voltak mint a legyek. Pillanatok alatt fel lehetett mérni a nõket abból. És akkor egy kicsit szégyelltem magam. de csak nevetett. Hanem azért a dolgok hamarosan jobbra fordultak. hogy végre rendesen megdöngették a hercegnõt. hogy fontos ugyan a lelki megalapozottság a szerelemben. a Hattyú egyik szerelme megtalálta a válságból a kiutat. ott derült ki ugyanis. (Ez magyarán annyit jelent. Elõálltam aztán egy újabb javaslattal. mint egy férfira. Tudom. Ehhez azonban nagy rutin és éles szem volt szükséges. hogy engem tényleg barátnak tekint. mert sok lelki problémától megkímélte volna. ha valaki elõbb megtanította volna kefélni. hogy a szobájuk hogyan volt berendezve. Erre föl közölte. de arról itt sajnos nem számolhatok be. de mindjárt lehetett tudni. miszerint majd én megpróbálom többször. mert mondta is annak idején: jól lett volna. Annyit megígért. Azóta várom… Elég sokszor eszembe jut ez a történet. hogy a polgárosodás miatt a kufircolással is többet kell majd 121 . Mondtam azért neki. hogy egyszer kipróbáljuk.

Sokáig nem tudtam eldönteni. mert akkor az apukának volt egy Zsigulija. Balra. elmaradhatatlan kötetek: Dali reprodukciók. legalábbis ami a bevezetõ szakaszt illeti. A könyvespolc félárbocon. kis polccal. rajta kulcstartók. romantikusabb lelkek esetében napló. mindjárt az elõszobában. balra a bugyik. hogy vagy az ország ilyen szegény vagy a nõk mind teljesen egyformák. Az éjjeliszekrényen néhány Nõk Lapja. Alul melltartók. 122 . Sok más is járt persze a fejemben. és az járt a fejemben. további nehézségekkel kellett számolni. hangulatosan kiegészítve kovácsoltvas állólámpával (rafiabúra) valamint erdélyi báránybõrökkel. A fiókban tengernyi bizsu. A kovácsoltvas lemeztartóban tucatnyi hanghordozó. mûbõrrel díszített. Négy évszak. külföldi divatlapok és zenei magazinok. hogy a szoba gazdája fogékony a férfi test szépségeire. Ha slusszkulcs is akadt köztük. ez esetben gyanakvóbb volt a család. mert azt bizonyította. román ruhafogas. közéjük rejtve egy Fa márkájú szappan. a fiókjában mindenféle kacatok. kis ingecskék és a szappan párja dezodorban. A falon a Modern Talking együttes vagy Arnold Schwarzenegger plakátja. mert afelõl senkinek egy pillanatra se legyen kétsége. A nap szerelmese (Munkácsy Mihály élete és munkássága). (A lakás többi részét nem említem. egyúttal a döngetésre. hátha hozományvadásszal állnak szemben. bármi legyen is az ürügy. de aztán megvilágosodtam. Elfújta a szél. Ez utóbbi jó jelnek számított. csak példákat említek: Bolero. továbbá titkos kis levélkék. Koncz Zsuzsa. hogy egy fiatalember kizárólag dugni megy ilyen helyre. A leányszoba berendezésének alapját az NDK elemes bútor képezte.) Mármost emberöltõnyi idõt töltöttem ilyen szobákban. hogy ezzel a szikár ténnyel vajon a nõk is tisztában vannak-e. A szekrényben jobbra fent a zoknik és a harisnyák. valamint Agatha Christie összes.bajlódni. Carmina Burana. hol található. „filléres emlékeim”. tíz másodperc alatt bármirõl képes voltam megmondani. Fonott kosárban további újságok.

még nem szakadt el lélekben a szüleitõl (plusz három nap gyõzködés) 2. Ha a csipkés bugyik együtt száradtak az apuka zoknijával. Az anyuka is tûzrõl pattant menyecske. Ha az anyuka hajcsavarói össze voltak keveredve a lány szemfestékeivel. az két dolgot jelenthetett. hogy a melleit megfoghassam. Nem bírtam megállni. mégis várakoztatott hetekig. Már azt hittem. semmi sem változott. állapítottam meg éles elmével rögtön. de ahogy elnézem a nõk öltözködését. lehetett tudni. tudta. hogy megismerjük egymást – vágta rá a Lola gondolkodás nélkül. A többféle parfüm szétszórt egyéniségre utalt. A helyzet felmérésének nagyszerû terepe volt még a fürdõszoba is. a nõk valamiért meg akarják ismerni a partnerüket.ha nincsenek nagyon kiéhezve. hogy a rendszerváltozás meg a jólét majd ebben a tekintetben is változást hoz. megint meggondolta magát. hogy úgyis dugni fogunk? – Azt akartam. Tehát készült. feltéve . várjak egy kicsit. hogy egy egész országnak egyszerre jusson eszébe Holdjáró cipõben mászkálni…) 123 . Túl fiatal a lány. hogy a szülõk valamelyike bejön a szobába gyömöszkölés közben és süteménnyel kínál. de a Lola ehelyett egy csomag gumióvszert vett elõ a már ismertetett éjjeliszekrény fiókjából. (Abban reménykedtem. ilyen romantikusan kérdeztem – mi a fenének hülyítettél ennyi ideig. hogy mi jön. hogy hosszú lelkizés következik. esetleg lehet nála is próbálkozni. Lola – így. több semmi. Az nem létezik. hogy ez nem egy különleges válasz.A Lolához járkáltam fel sokáig. az összetartó családra utalt. amikor tudtad. úgymint: 1. hogy rá ne kérdezzek – Te. És még ezer ilyen dolog. de mindig csak azt engedte. Azóta tudom. Aztán amikor nagy nehezen engedett – a bugyi levétele után – arra kért. fel kellett készülni rá.

mert a mama legalább olyan jó nõ volt. a Textilé volt. azért vele is megpróbáltuk végigjátszani az összes megoldást. Közben azért birizgált is a szerelem gépesítése és techno- 124 . Azt meg kicsit szégyenkezve teszem hozzá. hogy nagyobb is volt… – Svédországban ez természetes – magyarázta. nekem vele köszöntött be a svéd szexuális forradalom. csak megkönnyebbülést éreztem. akkor láttam életemben elõször ilyet a valóságban. Dehogy gondoltam. Egyet a kezembe adott. hogy nem kell olyan sokat ismerkedni. meztelenül járkál a lakásban az egész család. de azért ne gondoljak megrontásra. de akkor én még semmit sem hallottam a szexuális forradalomról. (’70-es évek vége) Meg is mutatta. mert akárhogyan is számolgattam.Egyetlen leányszobára emlékszem. mert a Textil a Nõk Lapják helyérõl elõhúzott egy köteg szexújságot. amiket az újságokban láttunk. hogy közben végig a Textil anyukájára gondoltam. nekem a csontosabb falat jutott. mert az övében néger férfiak vannak és azokat õ nagyon szereti. mint a lánya. A szülei teljesen felvilágosultak voltak. És még mondott valamit Svédországon kívül is. Kiderült. amelyik elütött a többitõl. a Textil mesélte. hogy ha elfordítom a végét. Azt mondta azért. én biztos nem tudtam volna úgy rezegtetni a szerszámomat. Ezt kénytelen voltam elhinni neki. – De még mennyire – kuncogott a Textil. Egy kis nézegetés után a Textil elõvett – a titkos levélkék helyérõl – egy mûanyag dákót. hogy amikor nem vagyok ott. Még magamnak is csak félve mertem – és merem – bevallani. ami nagyon megmozgatta a fantáziámat. mint ahogyan az a mûanyag szerkezet rezgett. – És az neked jó? – kérdeztem ámulva. Ettõl nagyon feldobódtam meg irigyeltem is a Textil apukáját. elkezd rezegni. egyet maga kezdett lapozgatni. Mindegy. Úgy is lett. hogy a Textil anyukájának is van ilyen mûdákója és állítólag rendszeresen használja is.

hogy akkora szerszámom úgysem lehet. De a mosolyuk. Azért mégis nagy élmény volt. mint a frissen sült cipóé. hogy éppen ezek miatt jártam csak nagyon rövid ideig a Textilékhez. A barátomba. Merthogy: nem tudom már melyik francia költõ írta a nõkrõl. szinte állandóan. igaz – és ez némi vigasz –. neki mûanyagból. tõle hallottam elõször Gevaráról. de nem is elsõsorban a mûdákó meg a néger pasik miatt. hogy tudtam. a kezek kecses mozdulata. arról nem is beszélve. a Morcosba volt szerelmes.lógiai fejlõdése. mindenesetre a dolog hamar véget ért köztünk. Nem tudom már. lehet. (Meg aztán anyák is õk. hogy miért megyek fel hozzá. pedig semmi esélyem nem volt. Csak egy férfinak nehezebb rájuk lelni mint egy nõnek… Szeretni bolondulásig Szerelmes is voltam. de amikor 125 . akármennyit napozok is. mert a Textil volt az elsõ – és sokáig az egyetlen – nõ az életemben. meleg és kívánatos. hanem azért. hogy a „húsuk az egyforma”. aki nem akart megismerni és nem kellett neki semmi hülyeséget kitalálni. de ez most nem ide tartozik. sokat beszélgettünk. még akkor is. Meg hát a négereknek is nagyobb van állítólag. ez az amiért érdemes szeretve tisztelni minden nõt. ha – amint azt már említettem volt – az udvarlásnak is meg vannak a maga szépségei. olyan volt. Mert csak ott motoszkált a fejemben. aki viszont tényleg úgy nézett ki mint egy görög isten.) Úgy hiszem mégis: igazán szerelmes csak egyszer vagy kétszer lehet életében az ember. mint õk. Lefegyverzõ volt az õszintesége. A Morcos értelmes srác volt. Ennek az érzésnek még az illatára is emlékszem. úgysem lehetek olyan fekete. Lídiától nem tudtam szabadulni. mint amekkora a Textil anyukájának van. õ adta a kezembe A kis herceget. a szemük csillogása.

Ez a legnehezebb része ennek a könyvnek. (Azóta sem tudom pontosabban megfogalmazni. a szeretkezés. hogy ez nekem jó. és én elmentem sétálni Lídiával. de a maga vallomásáról mindenki így gondolja. Másfél éven át kínlódtam. sírva ment el a bálból. és egyszer szóba került a szex. ha itt azt mondom. Minden szavára pontosan emlékszem. neki is fontos a testiség. eleinte szigorú. hogy ezeket. de Lídia végül az enyém lett. Lídia mesélt róla. talán csak így vettem elégtételt a sorson a sok megaláztatásért. mint akármelyik iskolai bál. ha csak áttételesen is. a reménységtõl. hogy mirõl is van szó. Hajnalban szerelmes levelet írtam. Nem akartam semmit a Mosolytól. Minden percben vele akartam lenni. A vágytól. Végig a Mosollyal táncoltam. mint a Morcos. aztán vágyakkal teli diákok.esténként elment tõlem. csak szóban: félreértettem azon az estén. Azt akartam. mert azt jelenti. nem tudom hogyan történhetett. Reszkettem. Aznap este a takarómat beborította a könny és a forró férfi nedvesség. s úgy éreztem az egész világ csak a platánsorból áll. és ettõl nagyon szenvedtem. ahogyan a barátnõje mondta. de nekem mondja. mert a 126 . egyre felhevültebben. aztán érdektelen tanárok. úgy éreztem ez a világ legszebb vallomása. egyenrangú partnerek lettünk. eleinte izgatott. hogy a számomra egyedüliként létezõ nõ érezze: én is vagyok olyan értékes. Lídia nem válaszolt. Másnap felmentem Lídiához és tényleg úgy volt. teljesen egyértelmû volt számomra: azért születtem. hogy Lídiához megy.) Hallgattam Lídiát. tudtam. hogy megvigasztaljam. hogy szeret. álmodoztam és könyörögtem. Egyre többet sétáltunk. arcomat mélyen a nyakába fúrtam. Azt gondoltam ugyanis. amelyek Lídia meghódítása közben értek. hogy megismerhessem õt. Aztán szakítottak. hogy õ is kívánja. azt mondta „az összefonódás szép”. de pontosabb. a barátnõje pedig azt mondta. A lassú számoknál szorosan öleltük egymást. õ azokat csak úgy általában érzi. De akkor már érezte. A buli olyan volt. az el sem hitt boldogságtól.

Visszagondolva azokra az idõkre. de most nincs kedvem utánanézni. Az álmok mindig messze elõre szaladnak. hogy Lídia más városba költözött. az volt. „Héjanász az avaron”. az sohasem olyan fontos. hogy kihez megyek. és egyre komiszabbul bántam vele. csak kínozni akartam. hogy nem megyek Lídiához. Elhatároztam. nem mintha bármi bajom lett volna. Ami már megvan. hogy nem. Két nap és két éjjel zuhogott az 127 . Akkoriban pedig úgy hozta az a bizonyos sors. ugyanabban a városban ahol az én menyasszonyom is lakott. válasszák ki maguknak azt. Hanem a sors egyszer mindenért beszedi a számlát. Egyszer a buszon elmeséltem egy nénikének.szerelemrõl már nagyon sokan és sokat írtak. Azt hittem Lídia már örökre az enyém. amire csak vágyódsz. de én láttam õket kézen fogva sétálni – csóválta a fejét a néni.) Szóval. csak idõ kérdése. a lélek is elfárad. csak hétvégeken utaztam hozzá. nálamnál avatottabb szerzõk. és akkor õ azt mondta: „Ja igen. el sem tudom képzelni. az én menyasszonyom. Mi a csudát tudnék még ahhoz hozzátenni? Semmit. (Nekem az tetszik a legjobban. Vegyék számba tehát a szerelmes irodalom remekeit. – Nem tudom kedveském. csak az a kérdés. ki milyen elszántan kergeti õket. Napokig nem szóltam hozzá például. mint aki annyi mindent látott már ebben a nyomorult életben. akár a vérem”. ezek helyett a botladozó sorok helyett. de fizetni kell. Azt hiszem Szabó Lõrinc írta. miért és hogyan lehettem annyira kegyetlen és ugyanolyan szánalmas. amelyik a legjobban tetszik és képzeljék ide. de én voltam az erõsebb. a Takács gyerek menyasszonya!” Magyaráztam a mosolygós kis öregasszonynak. ennyire szerettem Lídiát. Az idõ azonban mindent kikezd. hogy „úgy élsz bennem. egy barátomnál szálltam meg. mint az. amit már birtokolsz.

Lídia sokáig úgy bujkált bennem. amíg nem látom õt. az újságosbódé rozsdás acélajtaja ugyanolyan hideg és nedves volt. hogy még sírni sem tudtam. Lídia pillantása. ne higgyétek el neki. az a fajta. mit éreztem. hogy fogalmam sincs – és akkor sem volt –. csak vicc volt. Nagyon nem szeretek tanulságokat levonni. Már nem emlékszem. – És? – Nem. de tényleg így volt. hogy a társaim nyugtatgattak. Évek teltek el. Ha valaki azt mondja nektek. vagy nélküle. Nem érdekel. Vissza is jött. de azért mégis. hogy „egy világ omlott össze bennem”. Az edzõ azt mondta. Lídia nem miattam jött az uszodába. hogy Lídia visszajön. mert van! 128 . A felhõk leültek a házak közé. Tényleg fogták egymás kezét. Ilyenkor szokott következni. Rettenetes hónapok következtek. Elhatároztam. tudom ilyenkor szinte kötelezõ leírni. valamit el kell mondanom. hogy érzek-e még irántad valamit – suttogta és a tekintetemet kereste. csak nehezen tudtam kivenni a két egymáshoz simuló alakot. Hidegfényû neonlámpa alatt találkoztunk. Amikor ott van az ember kezében a gyémánt. Egy biztos.esõ. éppen a medence partján ültem. – Azt akartam tudni. – Miért jöttél?– kérdeztem. hogyan öltöztem fel. amelyiket nem lehet kiirtani. én meg kimentem a WC-re sírni. ordítottam. nehéz volt minden. nincs igazi szerelem. mintha csak üveggyöngy lenne. Testileg-lelkileg. hogy addig nem mozdulok. a táska a hátamon. pedig rettegtem a választól. a másikkal. de minden pillanatban azt vártam. és én csak arra emlékszem. mint a szívem. nem szabad úgy bánni vele. beszélni akarok vele. és a szó. azt magyarázták. mint valami vírus. itt van a lány. de az az igazság. nem érzek semmit. csak az maradt meg bennem. hogy alig éltem túl. akit vártál. egyszerûen megbénultam.

mérges lettem. hogy adjak magamról egy úszónadrágos fényképet. Na. Úgy kellett táncolni. mintha velem történt volna meg. ez nem az én történetem. de nem teljesen. még a vacsorát is csak nagy duzzogva melegítette meg. hogy közben a szeretkezés mozdulatai is egyértelmûen felfelbukkanjanak. amikor kézjegyemmel láttam el a dokumentumokat. aztán megdughatod akármelyik nõt és még fizetést is kapsz érte. Elõadómûvész lettem. gondoltam. ezzel nem ugrunk messzire. (Elsõ kézbõl származó. Én mindig csak álmodoztam róla.Mint a pinty (Chippendale show) Fájdalom. hogy akkor most ki a hülye. most mégis úgy mesélem el. mert ez nem jött össze. hogy ellenállhatatlan legyek. mire meggyõzött arról. csak éppen annyira. Azon kívül a gatyát kellett húzkodni. Ez különben nem lett volna baj. hogy a dákót sejteni lehessen. több forrásból megerõsített információk.) Hatan voltunk ilyen elõadómûvészek. és a srácok mindjárt meg is tanítottak a mûvészet lényegére.) „Amikor azt mondta a pacák. 129 . Nehezen hittem. Esténként kétszer riszálod magad. de alig tudtam megállni röhögés nélkül. mert annyira jó pasi vagyok. (A Menedzser mondta ilyen szép szakszerûen. Bosszúból. de akkor már azt hittem. elmehetek táncosnak. hogy ettõl begõzölnek a csajok. egyáltalán nem gõzölt be semmi ilyen hülyeségtõl. csak az energiámat sajnáltam. hogy itt a szerzõdés. hogy tényleg komoly az ügy. mert üzleti tárgyalásra hívott. annál is inkább. de a srácok azt mondták. és nehéz volt eldönteni. Ezt mondta. mert az igazságtartalmáért kezeskedem. mert otthon ugrálhattam volna a barátnõmnek. olyan násztáncszerûség. engem nem zavarnak. Mindazonáltal küldtem a Menedzsernek fotót. és õ meg jött az edzõterembe. Két felesnyi idõ kellett. meleg.

valamint a férjeikkel? De aztán nem foglalkoztam vele. A Hercegnõt a mosdóban döngettem hátulról éppen. Dugdosták a nadrágomba a pénzt! Ez egyszerûen felfoghatatlan volt számomra és eszembe is jutott a barátnõm. szakadt spinékre kell gondolni. hogy vajon azok a nõk. Egyszer még az is megfordult a fejemben. Egy érdekes esetet azért elmesélek. Volt. azt hitték. Már a színpadon azon gondolkoztam. de a szégyenlõsebbekkel bevonultam vagy az öltözõbe vagy a mosdóba. amit a dugásért adtak. aki nemet mondott volna! Sõt. Amikor nagy nehezen átbotorkáltam a füstfelhõn. és visszanyertem a reflektoroktól elveszített látásomat. Senki sem akadt. azt hittem a nézõtéren mindenki megbolondult. hogy ezek vajon direkt ezért jönnek ide? Aztán a mûsor után ez már nem volt kérdés többé. Minden jóba hamar beleszokik az ember. tenyészbikák vagyunk. végigfutott a hátamon a hideg. amikor – legnagyobb 130 . hogy menjek nyugodtan. egy idõ után azt a pénzt is elfogadtam. amelyiket csak akarom. Bizonyos értelemben igazam is volt. mert a nõk egyszerûen kivetkõztek magukból. (A Menedzser meg állandóan veszekedett a fizetés miatt: „Éppen eleget összekeféltek ti magatoknak!”) Tudom. hogy nem bírtuk szuflával. melyik férfi tudna ellenállni akkora kísértésnek. legyen az õ gondjuk. már hallottam a sikítozást. kint várnak a csajok. csitrik és középkorúak vegyesen. az volt a gond. akit csak úgy a színpadon döntöttem le. a srácok már az öltözõben mondták. aki folyton a számlák miatt kiabált velem. hanem csupa csinos lány és asszony. hogyan számolnak el a lelkiismeretükkel. de kíváncsi vagyok. azt kefélhetem meg közülük.És láss csodát! Még mielõtt felmentem a színpadra. Visítoztak a nõk. hogy erkölcsileg ez olyan zûrös. akik eljönnek hozzánk aztán meg velünk. nyúlkáltak felém és áhítattal bámulták minden mozdulatomat. gondoltam. amit egy külön erre a célra gyártott gép okádott magából. De nem ám ilyen lepattant.

– Igen – mondta a Királynõ – mert ez a fiú egy igazi élmény az életemben. mert a nagynénje mondta. de a Királynõt is elkapta az õrület. hiába mutogatta a Vandál az óráját.”) Egy darabig aztán rendszeresen jártak hozzánk a Királynõ meg a Hercegnõ. amilyeneket csak a kosztümös filmeken lát az ember. hogy a Hercegnõ meg a barátnõi találták ki az egészet. Az asszonynak a Vandál nevû tetszett a legjobban. hogy remegtek az ablakok. Jót mulattak. igaz-e. valóságos nagyasszony. mert még szükség lesz egy patronra. gondoltam. a Hercegnõ helyére. Valami névnapot vagy mit ünnepelt a Királynõ és egy jegyet kapott ajándékba a mi mûsorunkra. úgy sikoltozott. 131 . hogy kapott a Királynõtõl márkás cipõket. hogy ne vesszen kárba a jegy ára!” Emlékeznek még a Kis Malira? Csak azért. Jól van. mesélte késõbb a Hercegnõ. hogy nem találkoztam vele elõbb. Õ is megkapta a magáét. Mesélte is nagyképûen a Vandál. vele mûsoron kívül is találkozgatott. hogy túl öreg õ már ehhez. de ha már egyszer megvan a jegy. a Királynõ. de õ már nem kért semmi különlegeset. Kiderült.meglepetésemre – arra kért. ruhákat. fél óra után bármi áron férfit akartam. felhúzta a szoknyáját és odaállt a csaphoz. („Öt perc után nedves lett a bugyim. de még éppen idejében szólt. hogy megnézzük az érem másik oldalát is. pedig a Hercegnõ rettentõen jó nõ volt. ne vesszen kárba. Kiderült. olyan. Ezt már nem akartam elhinni. hogy õ vette. ezen ne múljon. kár. hogy a mosdó elõtt a nagynénje vár a sorára. ha lehet ne szálljak el. Megkérdeztem hát a Királynõt. És ez a nõ csak azért jött el a mûsorra. Negyven körüli. de még egy méregdrága órát is. végsõ soron minden elõadómûvész kollégám bemutatta nekik a maga mûvészetét. Így jöttek el a mûsorra. meg nem is nagyon érdekli. És tényleg ott várt. hallgassuk meg most az õ kis történetét ugyanerrõl. fenségesen bevonult a mosdóba.

” Ami most már bennünket. Úgy éreztem. hogy meg sem próbáltam. Amikor ugyanis meghallottam. Legföljebb a valóságban nem teszik meg. és hazudik. mint szeretkezni.” Nem tudom igaza volt-e. Ott állni a színpadon és besöpörni a nõk elismerõ sikolyait. Annak idején badizni is ezzel a hátsó szándékkal kezdtem el. az is egyetlen. hogy nem próbálná ki velük szívesen. azt mindenesetre máig sajnálom.„Elõször a tévében láttam ilyen show-t. lelkünk mélyén mindannyian szeretnénk egy kicsit chippendale-ek lenni. de õ maga magyarázta el. hogy Magyarországon is van ilyen mûsor. hogy valamelyikkel megdugassam magam. aki azt mondja. hogy a lelkemet. Egyszer az egyik chippendale-be majdnem bele is estem. jól meghatározott célra. Hátha együtt élni is olyan jó velük. de már az a néhány másodperc is nagyon felizgatott. meg a nagy eszemet semmibe veszik. csak a testem kell. még izgatóbb a parádé. Nem is tagadom. hogy legalább egyszer odaállhassak a reflektorok kereszttüzébe. hogy butaság lenne. hogy gondolom. de a fantáziájában a legtöbb nõ vágyakozik azok után a félistenek után. azonnal elmentem. egy megvalósult álom az egész. és valaki bemondja „Hölgyeim. férfiakat illet. hogy életem legnagyobb szexuális élménye volt. Élõben még jobb. nem csodálkozol a folytatáson. meg az álmokban gyönyörûek vagyunk. Tudod mit mondott? „A színpadon. amikor együtt voltam egyszerre két ilyen csodaszép pasival. következnek a fiúk!” 132 . Hajlandó lettem volna elviselni még azt a megaláztatást is. Egyszerûen gyönyörûek voltak azok a fiúk. de egyetlen büdös zoknitól megszûnik a varázs. de a sors megfosztott – vagy megkímélt? – attól. Ismersz annyira. azzal a nem is titkolt szándékkal. Én mindenesetre szívesen kipróbáltam volna.

történetek) .Utánam. srácok! (Haverok.

Ám az mégiscsak meghökkentõ. erre tényleg mondtuk nekik Hogy néhány lepedõt összekötve…” (Bereményi Géza) . a Feri meg a Bíró Imre. Mondta is nekünk Bíró Imre. . mert a negyedikre. Nahát. A munkásszállás legtetejére. Leeresztettünk a földszintre. És az is hagyján. Megszûnt a nõk utáni rohangálás. Örvendezett a munkásszállás. megdicsérték Icát. Én. hogy kibírta. És egy Ica nevû nõt így húztunk fel. Gyáva nõ nem is merészkedne fel. Hogy mászhatott fel egy szegény nõ. Hogy egy emelet birtokolja. Mert egy hét múlva a rendészek. Végre szereztünk egy állandó nõt. Bátor nõ. És igaza volt az Imrének. Felhúztuk Icát a negyedikre. Az még csak hagyján. És egy szekrényben rejtegettük õt. Mikor lebuktunk. hogy szekrényben élt.„Néhány lepedõt összekötve.

és beleszagolt az akkoriban legmenõbb parfümöm illatába is. A Tûzmûvek illetékeséhez kellett fordulnom. Ezt a Konty nagyon is jól tudta.) – Tudja. aki vénlány volt. mint egy szalmakazal. immáron szociológiai síkra terelve az értekezést. háromhavi lakbérhozzájárulással kopasztottam meg õket (350 forint/hó). hogy hivatalos helyre menvén illendõn ki kell öltözni. akkora konttyal a fején. – Maga mitõl ilyen barna? – öntötte kérdés formájába a vádjait a Konty. kik várnak segélyre? – faggatott tovább. Egy kicsit megremegett a Konty szája széle. az aranyozott karláncomat. különben már régen kipenderített volna. és nagyon mérges volt. pedig tervbe volt véve. amikor mondtam neki. mindenesetre nekem maga a Titkár ígérte meg. Arra tanítottak ugyanis. hogy a szüleim jó neveltetésben részesítettek. és hálát adtam a sorsnak. hogy a slusszkulcsomat mégsem dobom ki az asztalra. (Eszembe jutott. Bandukoltam szépen a kies Tûzmûvek udvarán. – Hát azt így hirtelen nem tudnám megmondani – vallottam az õszintét –. legalábbis ellenállási szempontból. A hajkorona alatt megbúvó eszével azonban azt is felmérte. a francia ingemet. hogy segélyért jöttem.Hullámzó Balaton tetején Furfangosan bántam én el az állampárt szakszervezetével. a vajszínû farmeromat. – Úszómester vagyok – böktem ki határozottan – azért kell a segély. Nagyon 135 . Végigmérte vádlón a hófehér makkos cipõmet. hogy a Titkár ígéretével nem tud mit kezdeni.

hogy igyunk egy kávét. Azon morfondíroztunk. uszkve három napon keresztül. ezzel szemben kihívóan jól élt. 136 . De most tényleg megesküdött. Azért tartották el. mert hosszú volt. maguktól adták! Ott álltunk tehát a barátommal a Tûzmû napfényes udvarán. Számos más.) Már majdnem belefájdult a fejünk a gondolkodásba. mert úgy nézett ki. Mindenki jól járt. De nem kell ám sötét üzelmekre vagy a szocialista erkölcsökkel összeegyeztethetetlen magatartásra gondolni. meg magát a Kontyot. ami neki meg ingyen volt. amikor megjelentem a pénzért. annyit mondott: hrrr… Ruganyos léptekkel indultunk tehát a vasútállomás felé. mégis dilemmában. akinek sokat romlott az idegállapota. mert olyan nagyon egyikünk sem ûzte magát. megvolt annak a helye. hogy egy ilyen segélyt adott borravalónak. de hogy melyik. hogy végül is pontosan mibõl akartunk kikapcsolódni. hogy rossz helyre került a támogatás. mert az autó bánatát nem voltunk hajlandók magunkra venni. mint a vonatfütty. hanem azért. leszámítva a Tûzmûvek szakszervezetét. mint valamelyik francia színész. sietek leszögezni: a Nagy Gyula sosem kért pénzt a nõktõl. Mielõtt morálisan elítélnék az én barátomat. Azt persze senki sem állíthatta.nagy ember volt ez a Titkár. Hanem a Gyulának eszébe jutott. soha egy percet sem dolgozott. hogy mást ne mondjak. ittam én már kávét ezzel a Gyulával két. a Balatonra indultunk belõle a Nagy Gyulával. azt mindig elfelejtette. de annyira kigyömöszöltem belõle a macskajajt. viszont hozzám másnaposan jött masszíroztatni. a Gyulát eltartották a nõk. jó tulajdonsággal is rendelkezett a Gyula. hogy csak egy fekete. (Azt most nem tudnám megmondani. amikor a kocsi karburátora eldöntötte a kérdést. vagy a benzinpénzt is kikapcsolódásra fordítsuk. hogy akkor most autóval (Skoda S 100) induljunk-e a magyar tenger partjára. A Nagy Gyula nem anyakönyvileg volt Nagy. de ez engem egy kis mélabúval töltött el.

akinek – és ezt tényleg csak mellékesen jegyzem meg. jellemétõl teljesen elütõ módon határozottan kikérte magának. hogy a kapkodásban kihûlt a kávém. Megmondtam a fõnöknek. viszont mire a Gyulával a mosdóhoz értünk. amelyet a Gyula 137 . azonnali hatállyal a Titkárhoz fordulok és becsukatom õt is. lelki kényszert. közelebbrõl egzisztenciális fenyegetést kellett alkalmaznom. napnál is világosabban kiderült ugyanis. vizes kávét kér!” Na most. de inkább a magas kapcsolataim okán. tisztáznunk kell egy alapeszmét. Háromszor is rákérdezett a kávé állagára. hogy mit akarok. Csak súlyosbította a helyzetet. amíg a fõnök is elõkerült. mindenesetre addig-addig verte a cindredettét. hogy amennyiben nem hagyja békében a Gyulát (!). hogy hidegen iszom. a barátomban erre felhorgadt a szláv öntudat. mert a vihar elcsitult és a történet klasszikus véget ért: a ház vendégei voltunk. mint például maga a Titkár – csak úgy lehülyézzék. tisztán hallottuk. hogy én is Nagy vagyok. meg ezt a büdös lebujt is. amint csilingelõ. Nem tudom. mert amúgy nem tartozik a tárgyhoz – olyan jó lábai voltak. A két nagy melákot – a Gyulát meg a fõnököt – fizikai meggyõzéssel már nem tudtam volna jobb belátásra bírni. Nagyon meggyõzõ lehettem – meg talán a Gyula 192 centije is számított valamit –. mint egy gátfutónak. ugyanakkor jól felvizezve. hogy a Gát – amint az a földkerekség majd’ minden kocsmájában lenni szokott – a fõnök szeretõje volt. hogy az õ szívbéli cimboráját – aki olyan nagyságokkal áll szoros kapcsolatban. Mielõtt tovább haladnánk. miért volt ez olyan fontos a Gyulának. Mármost a Gát nem értette. mégis mérges hangon azt mondta: „Van itt egy hülye. Jó hangulatban érkeztünk az állomásra.Pincérként gyakran elõfordult. szórakozom vele. akkor szoktam rá. mert azt hitte. megsértõdött. Ezen óhajomat a jelzett alkalommal is elõadtam a pincérnõnek.

egy igazi görög dráma! A kalauz unta meg elõbb. megtiszteltetésnek vették. mint a Mr. legfeljebb a hangulatát érzékeltetni. amikor olyan lassan döcögnek. hogy stoppoljunk.vallott magáénak tántoríthatatlanul. de a gyakorlati dolgokhoz volt érzéke. ahol a Piktor várt bennünket valamint a lakbértámogatást. Három kilométer nem olyan sok. hol sírva borult az elrémült hatósági ember vállára. hogy mindenképpen eljutunk Balatonpócra. Itt kellett volna nemet mondanom. mert a segélybõl még maradt is és azt is szentül elhatároztuk. hogy mindjárt be is mentünk a restibe. Olyan dühösek voltunk. de a barátság az szent. mert megállt egy autónak látszó szerkezet (márkája megállapíthatatlan. hogy egy francia színész utazik az õ szerelvényükön. tisztára úgy nézett ki. némi csillogást lopva így szürke kis életükbe. ahol nem volt por –. mint a légyölõ galóca. Mert tudtam én. Mindezek ellenére a MÁV még így is kiszúrt velünk. de erõs volt a lelkünk.”) Úgy is lett. A Gyula akkora mûsort csinált. Balatonpóc helyett – három kilométerrel odább – Balatonkócon állt meg a vonat. azt nem tudom pontosan leírni. hogy tulajdonképpen nekünk van is jegyünk. akkor például kitalálta. életkora távoli ködbe vész) és egy pasas vigyorgott ki az ablakon – illetve azon a részen. csúnya elõítélet ez a feltevés. hogy a pasi részegebb. ráadásul olyan mérges volt. Vonatjegyet elvbõl nem vásárolunk! („Mit képzelnek. hol meg az égieket hívta tanúnak. ahogyan általában az utasoknak lenni szokott. Eleinte úgy tûnt. de inkább a Marsra 138 . Ha nõ volt a kalauz. mint a Mick Jagger. mint mi és tényleges életveszélyben vagyunk. A második kanyarnál már láttam. nyugtatgattam magam. Bean halálos betegen. A Nagy Gyula nem volt egy kombinatív elme. eleve nyert ügye volt a Gyulának. Az idegek csodálatos harca volt ez. Összevissza magyarázott. hogy a Balaton partján fiatal lányokat bármikor felvesznek az autósok. csak nem úgy. A hivatalosságot azonban akkor egy férfi képviselte. de két félrészeg férfit már nem annyira. Ami ezután következett.

Okulva a stoppolásból. csak azért. hogy már egy órája nézegeti a restiben a manusokat. de nem is merte befejezni. azt mondtam neki. mint az autóstop. mint aki a halálos ítéletet mondja ki. hogy a Gyula megint gondolkozik. Ekkor lettünk megint örök barátok. illetve valaki: a Gróf! Azt magyarázta. mert akkor pénz nélkül is a barátom maradsz. láttam ám. még cigit is egy csövestõl kért. hogy a segély maradékát célba juttassuk! Azon hõzöngött. – Csak nem azt akarod mondani… – húzta fel a szemöldökét a Piktor. illetõleg már nem az. semmint azzal az izével Kócról Pócra. olyan férfiasan. ahogy az elmeháborító hõségben isszák a hideg fröccsöket. mint a csatába vonuló római katonák. sem a kalauzzal. De a Gyula csak nem hagyta magát. – De – bólintottam. De ezeket csak úgy bevezetõnek szántam. aki igazi gróf. de különben tényleg olyan õ is meg a családja is. A Piktort az õrjöngésbõl csak az hozta vissza a való világba. Jól van. hogy boldog ember. gondoltam.repültem volna. Jól mondta valamelyik nagy gondolkodó elvtárs. hogy inkább ne gondolkozzon. – Az jó – toltam egy kicsit távolabb magamtól –. hogy van neki egy barátja. Mondtam is neki. – Szeretsz te engem Piktor? – kérdeztem mélyen abba az üveges szemébe nézve. bár éppen akkora ökörség. mert sem a Gáttal. Beannel nem került közelebbi kapcsolatba. Ez volt a Piktor legnagyobb baja. és tényleg eszébe is jutott valami. Ahogy ott iszogattuk a gyöngyözõ leveket. hogy mondtam neki: néhány fröccsöt azért még bírunk inni. hogy akkor csinálja az ember a legnagyobb hülyeségeket. És akkor még a Piktornak állt feljebb. hogy az igazi dráma még csak most következik. – Holtomiglan – mondta és forrón megölelt. azért annyira nem rossz a helyzet. amikor már 139 . mert az állam elvette tõle a címet. ez legalább nem olyan veszélyes. mert tudtam. amikor a halált is vállaltuk volna. de fõleg Mr. mint egy valódi gróf.

mert egy lélektani ponton túl mindegy. körülnézett. A Gróf nem rezzent meg.nincs mit veszítenie. annyi különbséggel. hogy a szülei nem a Velencei-tó partjára. egy gróf nyilván elkábul a történelmi összevetéstõl. a Piktornak ugyanis egy ilyen madzagból összebogozott szandál volt a lábán. nekem azonban igen. hogy komoly segélyre számítottunk. mindjárt azt kérdezte: mennyi kell? Erre mondta a Piktor. meg én is meg voltunk gyõzõdve róla. megsejtettem ugyanis valamit a nyelv teremtõ erejébõl (határozóragok). kicsi volt. A Gyula nem tudta a pontos tájolást. – Én is sokat járok Velencére – vettem fel a társalgás fonalát. – Jókor jöttetek – harsogta túl a meleget – a szüleim Velencében vannak. de azok a rohadt kommunisták megtagadták tõlünk az életesélyt. Vagy a meleg. de mégis. Ennek szellemében indultunk el a Grófhoz. tettem még hozzá. hogy a kastély onnan látszik. gondoltam. meg voltam gyõzõdve róla ugyanis. úgyhogy a síneken kellett mennünk. A Gróf egyáltalán nem volt hülye – meg szégyenlõs sem –. hogy az nem szidja ordítva a barátait. hogy honnan zavarják el az embert. hanem Olaszországba utaztak. mert örültem. ezt gondoltam – a Piktor tekintetébõl kivettem. úgy lépegetett a forró bazalt köveken. de ennek nincs jelentõsége. hogy az a ház nem lehet egy emberé. Neki nem volt. de mégse. Bementünk azért. hogy egyetért –. Pártüdülõ vagy ilyesmi. A Gyula megállt. piciny bajusza volt és hófehér köntöse. pedig a Piktor is. mint a kanalas gém. hogy nem is létezik. mert csak arra emlékezett. miközben lerogytam a bambuszból fonott fotelra. nem kevésbé pénzügyi korlátaimból. Ez külön jó volt. vagy a fröccs támadta meg a Nagy Gyula fejét. 140 . Mekkora duma. Biciklizni szoktunk arra. tárgyilagosan közölte. mint a hadvezérek és közölte: ez az. Mint a látomás. És akkor láttunk egy kastélyt. hogy van közös témánk. úgy jelent meg a Gróf.

– Piktor – tárta szét karjait és a fehér köntösét a Gróf – én szeretlek benneteket, de miért nem mész a Libába dolgozni? Ez kényes kérdés volt, mert a Piktor tényleg dolgozott a Libában, viszont a forgalom növekedésével egyenes arányban nõtt a hiány is. A Gróf ezt tudta, csak azt akarta, hogy mi is tudjuk, hogy õ tudja. Tehát telefonált a Libába, közölte a fõnökkel, hogy a Piktor holnaptól megint ott fog dolgozni, mire a fõnök azt mondta, hogy jó. Nem keverednék most bele a tulajdonviszonyok taglalásába, legyen elég annyi, hogy a – várva várt – munkába állásig volt még egy teljes napunk. (Plusz egy éjszaka.) Ideje volt tehát fontosabb ügyek után nézni. Gondolkoztunk. A Nagy Gyula azt találta ki, hogy menjünk le a strandra, de ez az ötlet heves ellenállásba ütközött. – Balatonon strandra járni hülyeség – szögezte le sokadszor a régrõl ismert törvényt a Gróf – nõzni nem lehet, a lángos drága, a visítozó gyerekek meg végképp’ kikészítik az amúgy is túlterhelt agyat. – Miért nem lehet nõzni? – kérdezte bátortalanul a Piktor, de inkább csak magában táplálta a reményt, mert õ is tudta, hogy a Grófnak igaza van. Megpróbálom visszaadni a Gróf magyarázatát, hogy miért nem lehetett igazából nõzni a balatoni strandon. Mindig az volt a vége, hogy „este találkozunk”. Az este pedig olyan messze volt, mint a holdfény. Gyakorlatilag tehát sohasem lehetett végrehajtani a strandolás lényegét, a nõzést. Még a Nagy Gyulának sem sikerült, pedig õ mindenkit levett a lábáról. Elmagyarázzam? Egy pillantással fel lehetett mérni a szabad prédát. Férjes asszonyok például akkor sem jöhettek szóba, ha éppen veszekedtek a párjukkal. Bármikor kibékülhettek, és utána egy alapos pofozkodás veszélye is fennállt, persze a férj és az újdonsült lovag között. Aztán ott voltak a külföldiek – Hollandia, NDK, továbbá a keleti régiók –, õk meg állandóan

141

a cuccaikat féltették, üdítõt is csak harci közösségbe szervezõdve ittak. Vegyük a továbbiakban a magányos nõket. Ez elméleti kategória volt, legkevesebb egy (féltékeny) barátnõ mindig megkeserítette az ember életét. Szóba jöhettek volna még a gimnazista csoportok, de a lányokat vagy szigorú felügyelet alatt tartották, vagy csak kíváncsiak voltak, meg akarták ismerni a hófehér paripán érkezõ herceget. A gyakorlatban tehát olyasmi, hogy az ember kimegy a strandra és nõt fog magának – ott és akkor –, soha nem fordult elõ, legalábbis én nem tudok példát ilyenre. Ezekbõl a tapasztalati tényekbõl táplálkozott a Gróf borúlátása. Elõször úgy volt, hogy a kastélyban pihenünk le, de a Nagy Gyula lábszaga zavarba hozta az összes légfrissítõt, és akkor a Gróf mondta, hogy inkább a kertben aludjunk a nyugágyakon. Valami kifürkészhetetlen csoda folytán egyikünk sem ivott tovább, pedig bõven lett volna mit. Színjózanul vártuk az estét, a négy muskétás vagy valahogy így. Mielõtt bevetésre indultunk volna, a Gróf taktikai értekezletet tartott. Abból kellett kiindulnia, hogy a Nagy Gyula, francia színész létére, mindenképpen tud nõt szerezni, bármi történjék is. Neki magának – a Grófnak – is, viszonylag nagy esélye volt erre, hiszen az egész látóhatárt is beleszámítva, neki volt az egyetlen nyugati autója a környéken. A Piktor a Libában olyan széleskörû kapcsolatrendszert alakított ki, hogy õ is meglehetõs nyugalommal várhatta a küzdelmet. Aggodalomra egyedül nekem lehetett volna okom, de a Gróf megvigasztalt. Felállt és kinyilatkoztatott, mint Hannibál az Alpok lábainál. („Vagy találunk utat, vagy építünk egyet”) – Égbekiáltó igazságtalanság lenne – harsogta a Gróf távolba révedõ tekintettel –, ha elinnátok a barátotok lakbértámogatását, aztán meg nõ nélkül hagynátok. – Uff, én beszéltem – mondta a Gyula, mert azt hitte jópofa ezzel. Megszületett tehát a határozat: vagy mind a négyen dugunk, vagy senki. Azt el kell ismerni, hogy a legnagyobb

142

áldozatot a Nagy Gyula hozta ezzel a kényszervállalással, ugyanakkor a lakbértámogatás összege sem volt figyelmen kívül hagyható. Hogy fokozzuk az izgalmakat, a Libába mentünk mulatni, ahol a fõnök nagy szeretettel fogadott bennünket, különösen a Piktort. Rövid idõn belül elszabadultak az indulatok, hogy mást ne mondjak, a Gyula elkezdett limbózni. (Hungária együttes.) Egy léc alatt kellett volna átbújnia – táncmozdulatokkal színesítve a mutatványt –, de nem ám elõre hajolva, hanem hanyatt. Annyi fröccsel, meg 192 centivel ez persze nem sikerülhetett, de az idõközben megérkezõ építõtábor nõi résztvevõi elnézték a balsikert egy francia színésznek. Kéttucatnyi lány jelent meg tehát a színen, elérkezett a cselekvés ideje. Heves háttértárgyalások kezdõdtek, a konspirációt az tette szükségessé, hogy a lányokkal felügyelõ tanárok is érkeztek. A nõk általánosan úgy vélekedtek, hogy akár az ereiket is képesek felvágni a Gyuláért, de õ még ennél is nagyobb árat kért: közölte, hogy annak, aki õt akarja, másik három férfival is együtt kell hálnia. Mutogatott bennünket egyenként, hogy kikrõl is lenne szó pontosan, megfigyeltem, a lányok mindig akkor voltak a legszomorúbbak, amikor a Gyula a sorban hozzám ért. Az elsõ vállalkozó tíz perc után jelentkezett, azt mondta, hogy õ éjjel mindenképpen kiszökik a lágerból, bármi legyen is a következménye. A Gróf csillogó autója majdnem az árokba fordult, amikor megjelentünk a tábor hátsó kerítésénél. Ennek súlyos következményei lesznek, mondta a Gróf, arra utalt, hogy amennyiben nem jön a lány, a Gyulának meszeltek. Feszült percek voltak. Szerencsére a kerítésnél megjelent a Görbe – csak a lábai voltak azok, különben formás kis alakja volt –, ráadásul hozta a barátnõjét, aki viszont úgy nézett ki, mint a Samantha Fox. (Alacsony termet, szõke haj, hatalmas dudák.) Egy darabig kísérleteztünk azzal, hogy a lányok átmásszanak a kerítésen, de a gordiuszi csomót megint a Gyula vágta át, kitépett egy karót. Ezáltal szabaddá vált az út a lányok elõtt, és már indultunk is a kastélyba.

143

A Fox egy darabig nyafogott, hogy nem errõl volt szó, õ a Gyula miatt jött, de ezt mindenki határozottan cáfolta, mondván: bizony errõl volt szó. Így aztán a Görbe meg a Fox egész éjjel ki-be járkáltak a Gróf kéglijének egyik szobájából a másikba. Viszont rátaláltunk egy, a kerítés kitépkedésénél egyszerûbb, megoldásra. Azt mondták ugyanis a lányok, hogy minden reggel – szépen beosztva – hármasával mennek vásárolni, mi lenne, ha közben útba ejtenék a kastélyt. Ezt õk találták ki, nem mi! Igenám, vetette fel a Piktor, de ti most ketten vagytok, vásárolni pedig hárman jártok. A Foxnak meg a Görbének az volt a határozott véleménye, hogy nem lesz gond a csendestárs beszervezése. És tényleg! Másnap délelõtt már kiegészülve jelentek meg, azon már senki sem csodálkozott, hogy ez a lány is a Gyula miatt jött. Három napot töltöttünk éteri boldogságban, mert „megszûnt a nõk utáni rohangálás”. Hetvenkét óra alatt azonban Magyarországon a legnagyobb titok is kiderül, nem is lepõdtünk meg azon, hogy lebuktunk. Egy ilyen „úttörõ pajtás”-szerû srác jött, meg egy tanárnõ, közölték, hogy feljelentést tesznek. Már láttam magam a rácsok mögött, de a Gróf jogilag is tisztában volt a helyzettel. – Tizennégy év az alsó korhatár – mondta határozottan az Úttörõnek –, ha beleegyeznek, dughatnak, márpedig senki sem kényszerítette õket. Ennek meg lesz a következménye, mondta szomorúan az Úttörõ, és igaza volt. Az lett a következménye, hogy másnap a tanárnõ is eljött (vásárolni, úgymond), de õ tényleg kikötötte, hogy csak a Gyulával. Ennyi engedményt adtunk neki, mégiscsak egy pedagógus, viszont a következõ alkalommal közölte: tekintettel arra, hogy holnap vége a tábornak, õ vállalná a sorsközösséget a tanítványaival, lefeküdne esetleg nem a Gyulával is. Nagyvonalúan ebbe is belementünk, az lett a vége, hogy a tanárnõ ugyanúgy végigjárkálta a kastély szobáit, mint a lányok, azzal a különbséggel, hogy sokkal hangosabban sikítozott.

144

Általában…
Vajon a férfiak és a nõk egymás iránti lebírhatatlan vonzódása miért fest úgy, mint egy háború? Szerintem azért, mert már a felmerülõ problémák megközelítésében is alapvetõ különbségek vannak. Még az egyes alaptörvényeken belül is. Melyek ezek?

.

el tudom képzelni ezzel a pasival az ágyban? Erre még alszom egyet. Vajon igazat beszél? Lenyûgözõ a dumája. Lehet. Nem. A hétvége pont jó lenne. Nõ: Jól esik. vagy elõbb mindenképpen elmenjek fodrászhoz. a nõknek fontosabb. annyit nem ér meg. Felvetések elõtte. de mégis.1. ha csak lízingeli? Annyi nõje lehet. Valami nem stimmel nála.) Ha túl sokat rendel.) Egyáltalán. de mi van. ha ilyen jó nõ létére nincs senkije. kozmetikushoz? Nõs. de azt mondja. hogy leszólít. megromlott a házassága. mint a jégcsap. hogy a barátnõjével jobban járnék. hogy semeddig. de Fradi-meccs van. Mekkora csokrot vegyek neki? Hogyan bírok én pénzzel egy ilyen glancos nõt? (A kosztpénzbõl lecsipegetve. hátha megálmodom. de olyan hideg. pedig megígérte? Azonnal igent mondjak a meghívásra. egy ilyen bombázót nem lehet kihagyni. de milyen lehet az ágyban? (Mekkora lehet a szerszáma?) Klassz a kocsija. A férfiaknak sürgõsebb. (Barátnõmmel feltétlenül megbeszélni!) Talán a jósnõhöz is el kellene menni… Férfi: Eszméletlen jó dudái vannak. nem mehet el kefélés nélkül. de hová vigyem? (Hotel? Panzió? A haver kéglije?) 147 . minek néz ez engem? Miért nem hív. mint a tenger. miért pont mellettem tartana ki? Meddig bírja ki szex nélkül? (Lehet. akkor pedig megnézhetem az erkölcseimet.

Nõ: Nem volt egy nagy szám. hogy az ünnepeket már együtt tölthetnénk. Mi van. hogy annyira odavagyok érte. Fáj a fejem. Azért tündéri pasi – micsoda csokrot hozott! –. csak ne beszélne annyit. legfeljebb holnap. A pasi frizurája elég ciki. de majd én rendbe szedem. de másodszorra talán többet kihozok belõle. Hiába.) Mindegy. hogy ismeri a feleségemet. mint egyedül. össze kell melegedni. de hát. (Nem hívom. letömítem hátulról is. mert a kufircolás is csak jól esett. legközelebb bevezetem a jóba. fogy az energia. Lehet.) Lehetne egy kicsit nagyobb a szerszáma. úgy néz ki.) Felvegyem-e a jegygyûrût az elsõ randin? (Úgyis meglátszik a helye. (Szerintem el sem hiszik. (Megpróbálom inkább azt a kis pultos csajt. hová jár szolizni. ha telekürtöli az egész várost. vagy megvárjam.Lehet. Várjunk csak. ha elsõre nem jön be.) Felvetések utána. Ki hinné róla. hívjam vagy ne? Mindenesetre még ma elkezdek fogyózni. mégiscsak jobb. hátha benne 148 . tudom is. bár én a haveroknak mindenképpen elmondom. lehet. hogy már az is vagyok? Jó lenne. Megbeszélem a lányokkal. de nehogy már azt higgye. fõleg irodalomról meg filmekrõl ne. annyira zavaros ez az egész.) Egy vacsorát megért. de elég félszeg az ágyban. mint egy szexdémon. ha hívna. diplomás! És az a rengeteg kérdés. az sokkal belevalóbbnak látszik. hogy ismeri is a feleségemet. mint egy nyomozó! Ha összejön. Férfi: Ez is megvolt. nem kínlódok tovább. Mindenképpen meg kell beszélnem a lányokkal. amíg õ jelentkezik? Meg kéne nézni a feleségét. Valahogy finoman meg kéne kérdezni. bár õt a Joci is megdugta. hányadik is az idén? Tényleg nagyon jó nõ. tisztára. (Barátnõmet. Hívjam fel. Jó lenne szerelmesnek lenni. Lehet.

tisztára megkeveredik tõlük az ember. észre se vette. pedig a fél szakácskönyvet beleraktam. Mikor kérdeztem. nem tudja. hogy fogytam. de a menetek után rögtön rágyújt. meg aztán az a darab is… 149 . Csak ne akarna állandóan kajával tömni. már fogyott is valamit.lenne. a férfiak nem. A nõk szeretik az udvarlást. Csak ne lennének azok a gyönyörû dudái. mint a néma levente – legalább panaszkodna rá egy kicsit. Remélem. azért nem szándékozik állandóan vacsorázni járkálni? Vajon mit akart azzal a színházjegy dumával? Mindegy. hogy a barátnõjével hármasban… Mindenesetre a srácoknak már úgy mesélem. Nagy kár lenne pedig azokért a formás idomokért. Tiszta lebukás. Eszébe se jutott kifizetni legalább az egyik színházjegyet! A dugás egyre jobb – pláne hátulról –. hogy tetszik neki. jövõ héten – ha olyan idõ lesz. mit mondok az asszonynak. Ma már virágot sem hozott! Férfi: Kikészíti ez a bujkálás. ennél azért többet vártam. A feleségérõl nem beszél egy kukkot sem – általában: olyan. Miért kérdezget annyit a barátnõmrõl. azt mondta „jó vagy bébi”. úgyis meztelenül vagy a legjobb”. Nõ: Lehetne egy kicsit figyelmesebb. hol voltam? 2. azért ezt kikérem magamnak. esküszöm kirúgom. azt mondta. hogy melyik blúzt vegyem fel. A vacsorámat sem dicsérte valami lelkesen. lehet. Ennyire nem érdekli semmi? Elég tájékozatlan szegény. „nekem tökmindegy. hogy szeret-e. hogy tele hassal nem lehet jót döngetni? Ha még egyszer el akar vinni színházba. hogy nem tudok pecázni – felhívom. Apropó. Amikor megkérdeztem. az irodalomról meg a filmekrõl alig tud valamit.

hogy szereti a gyerekeket. bár a pecázásról mindenképpen le fogom szoktatni. de komolyzene is van a 150 . de lehetne egy kicsit rámenõsebb. Miféle ízlés az. mint egy vadmacska. Nõ: Látszik. a férfiak nem. Csak ne kéne állandóan beszélni. Ez a végsõ ajánlatom. hogy Lagzi Lajcsi? Lehet persze azt is hallgatni. de kiderült. Szép lassan elolvastatom vele a legfontosabb könyveket. hogy állandóan csak a sport meg a politika. Mit akarhat a feleségemtõl? (Lehet. olyan leszek mellette. Ez így nem megy sokáig. A nõk házasodni akarnak. a múltkor is fagyit vett a barátnõm kisfiának. amikor majd együtt járunk meccsre! Biztosan nem fog megcsalni. még hozzá sem érek a nadrágjához. mint egy múzsa. Megõrjít a filmjeivel! (Mi vagyok én. El sem tudom képzelni. Elég jó állása van. Gondoltam veszek neki virágot. 3. mint a disznó – nem becsülte meg. mert tisztára lefáraszt ez az örökös társalgás. majd én gatyába rázom. olyan kövér.Kezd felmelegedni a kicsike. már áll neki. hogy mi a különbség harisnya és harisnya között. utoljára az özönvíz elõtt zúgtam bele egy érettségizõ lányba. mert az nem megy. legutóbb már olyan volt. pedig teljesen egyformák. Lassan rákérdezek konkrétan a barátnõ ügyre. mûvészettörténész?) A legrosszabb. Legközelebb megbeszélem vele. hogy hetente egyszer másfél óra tömény szex. majd én buzdítom. Milyen szép lesz. hogy beszállna hozzánk harmadiknak?) Állandóan a ruhái között kotorászik. amikor a szerelemrõl beszél. Nem járkál el a haverjaival. hogy az árából két jegyet kapok a meccsre. Szegényt az a trampli felesége – hiába aerobikozik.

de nem. rögtön be az ágyba. Addig nem lehet nagyon kavarni. És ha belekérdez? Azt kell mondani. hogy törtetõ vagyok. A zenéjétõl megõrülök. Azt mondta. Van az öregnek az a kis házikója. amíg a srác egy kicsit nagyobb lesz. mert már elelmaradoznak. hogy még egyszer végigcsináljam. hogy el. hogy ezekhez a remekmûvekhez nincs mit hozzátenni. esküvõ után rendbe hozom õt is meg az életét is. Bárcsak örökké élne. brrr…) Megvárom. Azzal már tudunk kezdeni valamit. azt hiszi én vagyok a csodacsõdör. akárhogy nézzük is. hetente egyszer össze tudom kapni magam. A felesége azt sem tudta beosztani. kifejezetten húsos-formás. Jó ez a barátnõm. annak a libának a világ minden pénze se lenne elég. (Kétóránként felkelni éjszakánként. de módjával. de isten õrizz. Visszaviszem a hülye könyveit. Az is jó. bár már így is mindenki azt mondja. mirõl van szó. Az ember egy kis pihenésre vágyódik. hogy kijönne velem a meccsre. pláne ha nem szórja úgy a pénzt. és nem is fontos olyan nagy autóval járni. a múltkor már azt feszegette. Férfi: Imádom a fiamat. hogy a nagypapája után õ örökli annak a kis vidéki háznak a negyedrészét. úgy is elválok. Mindegy. hogy elolvastam mind. mert egyre csak fogy – talán beteg is –.világon. múltkor négy órán át a Santanát bömböltette. aztán így is. a munkahelyen is bele kell húzni egy kicsit. majd azt hazudom. Most már mindegy. az örökséggel még tudok kezdeni valamit. de nem akarom azért megbántani. Különben is. de a haverokra is több idõt kell szánnom. Elment ennek az esze? Lehet. akkor már jobban megérti a gyerek. A kettõnk fizetése már elég lesz a törlesztésekre. 151 . az asszony még mindig tartja magát. de ha meghal. Különben is.

de hogyan 152 . milyen kedvesen mosolygott. mert azért tömíteni meg nagyon jó vele.Pláne. Ha még egyszer hõbörög a Lagzi Lajcsi miatt. mint én.) 4. Egyszer-egyszer izgató. táncoljak meztelenül. hogy járjon le a konditerembe. Mutogatja a filmjeit. de már az elõszobában elkezdi. na azok igen! Ráadásul három gyönyörû testû. ha megfogom a pénzt és nem engedem. most ez a divat. (Ki kellene borotváltatni. (Legjobb lenne is-is. amikor fagyit vettem a kissrácnak – vagy végeztünk. jóképû. azért nem vághat fel. persze már nem húszéves. hol van az õ dákója a Siffrediétõl? Az alakjával se ugorhat messzire. Megmondom. vagy megdughatom a barátnõjét is – a drága. nincs semmi rutinjuk. Bár azok meg nyápicok.) Na. szabad akarok lenni végre. Alapelv mától: „Inkább halál. megpróbálom rávenni. Valahogyan meg kellene neki mondani. mint szolgaság!” Két út áll elõttem: vagy a Jocit hívom fel. hiába nagy a hév bennük. Jó lenne kipróbálni. hogy a nõk mindet elszórják. de azok a csajok nem olyan kövérek. nagy dákójú srác kényeztetett egy nõt. Elég hamar kipukkad szegény. de nem nagyon veszi a lapot. Húzogatom a kezét a kedvenc helyeimre. Mikor mondjam meg a barátnõmnek. A múltkor megláttam néhány pasit az egyik újságjában. hogy menjünk pecázni – vagy a nõt. de azért jó lenne beszélgetni is. beszólok neki. (Cipõkre!) Márpedig nem fogom hagyni. Hogy miket kér tõlem! Azt mondja. hogy többet foglalkozzon a cicimmel. Más ez a szerelem Nõ: Ez még sosem hallott az elõjátékról? Feljön. hogy mikor gyömöszölünk. de ezekkel a cicikkel inkább nem ugrálok.

hogy a zöldségesnél az a kis bögyös nekem sokkal jobban tetszik. aztán most meg dobták. a szemem is kikaparná. de nem vette a lapot. hiába mondogatom neki. hogyan juthatnak ilyesmik az eszembe. annyit kínlódott azzal a rohadt fogyókúrával. pedig tegnap is róluk álmodtam.) Tiszta hülye vagyok. mint egy festményt. csak az a 153 . mint a török basák. ha megvárom. Legjobb lenne elterülni. hogy mik nem fordulnak meg a fejemben? Mindegy. Most mondjam neki. egy manussal. Persze borzasztóan kívánom. Valamit mondani kellene neki. hogy imádom. mint egy szûzlány. hülyeség. de a fenének sincs kedve akrobatikázni. hogy hátulról döngetem. aztán már oltja is le a lámpát. és közben a barátnõje ott van mellette ugyanolyan pózban. amíg néhányszor elélvez. aztán jövök én. ez hülyeség. ha elõállnék ezzel az ötlettel. aztán hagyni. annyira nagyra volt azzal a jóképû pasijával. fel sem merülhet. Megsértõdik. kettõt-hármat riszál. de olyan a világon nincs. Mirõl beszélsz? Nõ: Na. ez a Vica is jól ráfaragott. és megint más ágyba bújni vele! Olyan szégyellõs. az egész napi meló után még olyan az ember. mint a tigris. hogy milyen jó ez a három nõ. (Az újságban látott fiúkról. õ legalább itt van. Á. Állandóan két-három patront kellene elsütni. ahogyan meztelenül táncol. Együtt néztük a múltkor is azt a filmet. Elképzelem. A legjobb. mert egyre soványabb. Persze már régóta tudta az egész város. pedig mondogattam neki. mint a Claudia Schiffer? Más nézegetni valakit.mondjam meg neki? Á. Férfi: Azt hiszi. ha leszólom a poszka alakját. hogy kényeztessen.

aztán azok meg kibékültek. még õ volt a gaz csábító. Nem tudom. hogy ráhajtok a Vica pasijára. mire kifizeted ezt a vackot. meg különben is.) Be kéne ugrani a tévészerelõhöz is. Lehet. van valami jó szer narancsbõr ellen. mit tudnak az ágyban?) Beszélek a manikûrös csajjal. akinek akkora kocsija van. Egyszerkétszer miért ne jöhetne fel. Azt mondja a Vica. se pasija. öreg vagyok én már azokhoz a mûkörmökhöz. Már unom. mert tényleg jó fej – meg azt beszélik a lányok. mint ide Lacháza. Az Era maradt hoppon. hogy nekem olcsóbban megcsinálja. hiába keni magára a szépségipar minden 154 . hogy valami szõke herceggel jár. most se barátnõje. mert a férje nagyon iszik.hülye Vica nem. friss hús. akkora a segge. Bár szerintem a Picinek mindegy. de csak titokban. Az Era is hogy járt? Összejött a barátnõje fiújával. mondtam is neki a múltkor. hogyan képzelte. mit esznek rajta mégis a pasik? Múltkor is hallottam a szoliban. nem fogom minden hétvégémet a tûzhely elõtt tölteni. lehet. amikor azt a rongyot akarta megvenni tízezerért. (Kíváncsi lennék. hogy a manikûrös csaj most ki van készülve. Még õ beszél! Tiszta trotty az egész nõ. láttam azokat az olasz mûkörmöket. a Picinek használt. mint én. Csak azt nem tudom. amikor abban a feszes pólóban megrezegtettem a dudáimat. annyira jól néz ki az a srác. hogy a Böbe örökké a fiatal pasijaival dicsekszik. Ki kéne nézni a plázába. ha viszek neki a nagyi tojáslikõrjébõl. majd kitalálok valami ürügyet. Majd kiesett a szeme. anyukám le vagy maradva egy fejezettel. hogy narancsbõr nélkül is elmehet vele a fenébe. kimegy a divatból. Nem egy nagy parti – szerelõ! – de legalább egy tízessel fiatalabb. hogy nagy kan –. (Veszek valami mirelit izét is.

hogy miért hívom. utána meg benéz valahova. de nagyon jól tartja magát. állítólag szerzett olyan olajat. Az nagy zsuga lenne. ki kell nyomozni. Hát ez meg ki? Hogy lehet valakinek ilyen kerek segge? Ezt bevállalnám. A horgászengedélyem is… Hoppá! Ez a spiné tegnap is itt kevert. Lehet róla szó. (Lógnak a mellei. ha egyedül élne valahol itt a közelben. aztán mire felértem. A múltkor is egy kicsit dumálgattam a videós csajjal („Egyszer videózhatnánk együtt. amilyent tényleg csak a Forma 1-esek használnak. megvan ennek a pasinak a száma? Valamit ki kéne találni. az asszony ma fodrászhoz megy. Azt hiszem valami taxis gyerekkel kever.kencéjét. te úristen. hogy valami teljesen új rendszer. hogy a Pacekot eladták valami menõ külföldi csapatnak. akkor sem. Most jut eszembe.).) Tényleg. mert rögtön megtudnak mindent. ha félrenéz az ember. úgy látszik. Mindegy. a fiúja eddig hogyan tartott ki mellette. Nem is értem. Meg is mutatta. Férfi: A fenébe! Honnan a csudából van ennek a Lócának annyi pénze? Olyan hi-fi tornyot vett a kocsijába. mit tudhat ez az ágyban! Azt látom az újságban. még ha hétfejû sárkány õrzi. Na. de marha jól néz ki. („Miért nem azzal a tehénnel nézegeted a disznó kazettáidat?”) Holnap mindenképpen fel kell hívnom a szerelõt. Attól bedurranna a Lóca feje is. mint az eddigi. erre dolgozik valahol. meg kéne fordulni. Eléggé benne van a korban. Szépen. pont úgy ordít. de a lakótelepen kívül. csendesen feljárogatnék hozzá. de itt a lakótelepen még azt is észreveszik. az a legveszélyesebb. ekkora dudák mellett nem megyek el. majd pont a Pacek kell azoknak is. (Nincs a világon olyan 155 . össze se lehet hasonlítani az õ alakját az enyémmel. az asszony már tudott róla.

Viszont bizonytalan. hanem a hivatalosan is. hiába dumálnak a srácok.hely. egy ilyen rendszert el tudnék 156 . most már tuti. mert nagyon vidáman járkál. Na. hogy egy asszonynak több férje van. de könnyen lehet. akkor éppen te vagy az. Ez azt jelenti. (Azért a Marcsi jó kis csaj még mindig. Vágyait. nincs ám félrelépés vagy kurvázás! De a legszebb csak most következik: a nõ mondja meg. hogy a nõk mondják meg a frankót. Na.) Az legalább négy óra. Ez nem csak annyiból jó. négy óra alatt semmi esély. jobb akkor már. Beugrok a Vacakba. nincs. (A konstrukció hitelességéért felelõsséget nem vállalok. az az új pultos nagyon egybe’ van. Olyan elváltfélének nézem. tehát például nem dohányozza össze a hálószobát. vagy cserkésszem be szép óvatosan? Hogy az a … Ez meg hogyan került ide? „Szervusz drágám. ha felhívom a Marcsit. de legalább biztos. ahol matriarchátus van. Megálljak most. hanem annyiból is. mint aki most megszólal. hogy adott éjszakán melyik pasi (vagy pasik!) mehet hozzá. nem maradhat ott éjszakára. uzsgyi haza. hogy egyesek magukra ismernek. akik viszont mindig csak egyetlen nõhöz járhatnak dugni. hát te nem mentél fodrászhoz?” …és elméletileg Hárem? (Legalább három!) 1. Olyan nõ. hogy a pasik mosogatnak.) „Él valahol a Kaukázusban egy kis népcsoport. hogy valahol itt dolgozik a környéken. de amikor vége a gyömöszölésnek. Unalmas. „személyiségét” elejtett félmondatokból valamint átbeszélgetett éjszakák világmegváltó elméleteibõl raktam össze. nem úgy mint nálunk: áttételesen. ahová õ be ne nézne. nem horkol vagy ilyesmi.) Megint itt van ez a nõ.

hogy a férjeim között legyen egy néger is. mert a tökéletes pasit csak több egyedbõl lehet összegyúrni. mint ahogyan azt az ember a filmeken (pornó) látja. Minden stratégiai pontra jutna egy pasi: száj. Az kevés. lehetek akár szerelmes is. mert itt a lakótelepen nem lehet – és legalább hárommal bújnék ágyba. a dugás akkor az igazi. de 157 . a másik úgy udvarol. (Legfeljebb nézegetni jó. hogy bombázó nõk miért járnak – élnek együtt – látszólag semmi kis partnerekkel. van miért felnézni rá. mint egy középkori lovag. de nem ez a legfõbb elvárás. Az álom lényege. Szerintem errõl is sokkal többen álmodoznak. Aztán egyszer-kétszer összerendelném a férjeimet – ott. ha a pasik jóképûek lennének. mint ahányan meg merik csinálni a valóságban. valahogyan kibundáznám. Ha én a Kaukázusban élnék. Az egyikkel jó az ágyban. Elég.képzelni. Egy férfiban kell legyen valami megragadó: sárm. kisugárzás. vagy valami olyasmi.) Valahogy úgy képzelem el. hanem azért. Nem csak a szex miatt. Sokan – én is – visszariadnak már a kapuk elõtt. hogy úgy jöjjön össze a dolog. hogy jön az én háremem. Mondjuk nem ártana. és így tovább. hogy több szeretõje legyen. amit meg sem lehet fogalmazni. hogy esetleg az erkölcseim gyõzedelmeskednek a döntõ pillanatban. a Kaukázusban. de szinte lehetetlen. Nem csak arról van szó. mert más az álom és más a gruppenszex. de ne legyünk telhetetlenek. hogy mindegyik szeretõm odalegyen értem. ha valami mély vonzódást is érzek a test vágyai mellett. és csakis értem! Mert azért a lelkem legmélyén szükség van egy kis érzelemre. a harmadik okos. punci. Már a bõrszínük is izgató. cicik. az izomzatuk általában csodálatos és akkor most csak mellékesen említem a szerszámuk méretét. ha csak jóképû. ha csak az egyiknek hónaljszaga van vagy egyszerûen nem szimpatikus. erõ. A férfiak sokszor nem értik. mert szerintem nagyon sok nõ álmodozik róla. pedig amúgy nagyon is fontos szempont.

még akkor is. továbbá közvetlenül menstruáció után és amikor a strandról felhevülten hazajövök. becézõ szavakkal halmoznak el és biztosítanak róla.) Voltak ezek a török basák. mert én annyira jó vagyok. hogy megint lehet. de amikor végeztünk. Beszerezném továbbá kaukázusi otthonomba – szép sorjában – az alábbiakat: atléta (sprinter). Ezúttal könnyebb a helyzet. cipõikrõl valamint erkölcseik tisztaságáról a háremõrök gondoskodtak! Nem kéne nekem nyolcszáz – mert mértéktartó ember vagyok – 158 . hanem azért is.” Hárem? (Legalább három!) 2. ha esetleg egyáltalán nem is hasonlít Brad Pittre. És egyik sem perlekedett a kosztpénz miatt. Körülbelül így lehetne teljessé tenni a szexuális életemet. mert gyakorlatilag mi mindannyian szeretnénk háremet. egészen addig. a Tigris).minden tagja hoz virágot is! Felváltva bókolnak. Így éldegélnék a Kaukázusban. amíg itt a lakótelepen meg nem találnám az igazit. kedveseket mondanak és csak utána bújunk ágyba. mert magam is férfi vagyok. bokszoló (Darius. egészen addig. (Fájdalom hölgyeim. holdtöltekor. meg talán az autószerelõ srácot is. de ez az igazság. hogy a fentebb leírt pasik egyike – olykor mindegyike – naponta háromszor lenyomna. hogy senki mással nem fekszenek le. nem csak azért. politikus (Bill Clinton) és esetleg – sõt biztos – azt a magas szõkét az edzõterembõl. Simogatnak. mondjuk nyolcszáz feleséggel. hogy nem is érdemes. akkor sem gyújt rá azonnal egyik sem. Migrén vagy nõi traccsparti esetén ez a szám nullára csökkenne. amíg nem szólok. akivel érdemes – és lehetséges – leélni az életemet. Ugyanakkor öt az irányadó szám spicces állapotban. azzal a szigorú megkötéssel. színész (Brad Pitt).

hogy az ember felváltva jár a nõihez. el is várnám –. kivéve az alábbi alkalmakat: másnaposság. szõrt az intim helyekrõl eltávolítani. a lakás átrendezése kizárólag a 159 . csutkára nyírt televíziós bemondónõ. olykor elnézegetném õket. akit én demokratikusan kiszavaznék. Bajnokok Ligája döntõ. újabb támadást indíthassak. hogy aztán együtt visszanézve az akciót. ha lenne bennük egy kis leszbikus hajlam.) Tilos lenne lelki problémákkal elõhozakodni. önmegvalósító színésznõ. hogy nekem minél jobb legyen. politikai vitamûsor. Több diplomával és nyelvvizsgával esetleg még be lehetne kerülni. ha kérdezném. hanem azért. de a leggyakrabban egyszerre gyömöszölném õket. hogy a koruknál fiatalabbnak akarjanak látszani.) Nem lehetne a háremem tagja: anorexiás (kórosan sovány) manöken. Természetesen alapkövetelmény lenne. (A legmagasabb társalgási szint a 70-es IQ. Tilos lenne továbbá: fogyókúrázni. sõt. Az is jó módszer. Némasági fogadalmat tétetnék velük. mindegyik csak akkor beszélhetne. takarítás. mert nem jó nõ. hogy ne féltékenykedjenek egymásra. Egyáltalán nem bánnám. kártyaparti. (Nem azért. mert meguntam. akkor sem szólalhatnának meg. ha kérdezném õket.legyen három. Õk is támadhatnának – sõt. de a némasági fogadalom az ilyen nõkre szigorúbban vonatkozna. Fõzés. a „szerelem” szó kiejtése a hárem azonnali elhagyásának kényszerét vonná maga után. Négyünk közül valaki mindig filmezne is. A hármas csoportba évente lenne tagfelvétel – egyhónapos próbaidõ – mindig az esne ki. ha a háromból legalább egy a szomszédasszony vagy a feleségem valamelyik barátnõje lenne. inkább segítsék egymást abban. Fûszerezhetné az élvezeteket. akár a kobold makié. ahogyan egymást (is) szeretgetik. kísérletet tenni arra.

csakis az utasításaim alapján. amíg nem találnék egy nõt. A Pilla olyankor beleállt az ütöttkopott edénybe és tetõtõl talpig beszappanozta magát. mint a címlapokon. minden változatban akad olyan. mintha legalábbis élményfürdõben 160 .távollétemben. (Általában hátulról a legjobb – és ahogy észrevettem. ha az ember a saját háza táján néz körül.) Azt nem kötném ki. nagymellû színésznõ. nem szeretném kellemetlen helyzetbe hozni õket. mindaddig. néger táncosnõ. sokkal jobb – mindenféle szempontból –. Plusz nyalakodás!) Mindenképpen bevenném a háremembe az alábbiakat: aerobik világbajnoknõ. Kis közösségünk gondolati és cselekvési egysége a szexre alapozódnék. Aztán akkora élvezettel locsolta csodás domborulataira a kályhán melegített vizet. akit szívesen megdugnék. a nõk is imádják –. ahol viszont esténként a Pilla szokott mosakodni egy lavórban. esetleg mindörökre! Még a házasság is szóba jöhet. mert a többségük magyar. akivel lehet és érdemes együtt élni. hogy milyen típusú nõk lehetnének a hárem tagjai. a kikent-kifent sztárok teljesen másképp’ festenek a valóságban. (A neveket mellõzöm. (Bevásárlás szigorú elszámolás mellett. hogy a szexújságok legsikeresebb rovata az „amatõr”. gátfutó csúcstartó. ez itt most egy elméleti fejtegetés… Nézzük csak! A Sakkos jött rá. Ízlés meg hangulat kérdése. de ne feledjék. szisztematikusan végigpróbálnánk a Káma Szútra továbbá Rocco Siffredi pornósztár videokazettáinak valamennyi pozitúráját.) Mégis. hogy a fészeren keresztül be lehet mászni a kis ház mögé. Így múlatnám az idõt a kis hárememben. Nem véletlen. de hát ez változhat. Legfeljebb egy-egy érdekesebb pornókazettával lephetnének meg olykor.

Na. aki még csak nem is volt nõvel – mint például akkoriban jómagam – valóságos csoda percekig 161 . nem tehetjük ki magunkat a sors szeszélyeinek. de aztán arra jutottunk. Arról nem is beszélve. de rögtön vitát robbantott ki a találmányával. Az apró zökkenõk ellenére sokáig jól mûködött a rendszer és az élmény megért minden kellemetlenséget vagy akár áldozatot. Ráadásul a Rezsõ aljas kis magánakciókat is szervezett magának. Heves vita kezdõdött. engedje meglesni a nõjét. márpedig demokráciában élünk. hogy akkor könnyen elõfordulhat az egyenlõtlenség. Elõször az is felmerült. elõfordult. hogy az mégis kínos lenne. hogy majdnem kidõlt a fészer deszkapalánkja. mert azért a fészer mögé észrevétlenül mégsem mászhattunk be mind egyszerre. esetleg egy verés is kinéz. megkötöttük ezzel egyidejûleg a szigorú titoktartási egyezményt is. szigorú szabályozásra van tehát szükség. mert az a hülye Sakkos azt mondta. ezt fedezte fel a Sakkos. Ez azt jelentette. mert én másztam befelé. Négyen voltunk gyerekek. hogy beszélünk vele. Közelebbrõl: milyen sorrendet tartsunk a bámészkodásban. Olyan srácnak. ahol dolgozott. ha nincs otthon a Pilla férje. hogy a Pilla csak másnaponként fürdött otthon. Maradtunk négyen kiskamaszok.) Rendszert kellett felállítani arra vonatkozólag. Négy ember.lenne. de a Pilla férje is gyakran beállt közénk focizni. ki mikor mehet kukkolni. kétnaponta. egy kicsit mindig szégyelltük magunkat egymás elõtt. hogy. A Rezsõ erre elkezdett hõbörögni. hogy sorsoljunk. a szálkás csúcson akadtunk össze. hogy kukkolni csak egyedül volt élvezetes igazán. Oda lyukadtunk ki. de ezzel még nem oldódott meg úgyszólván semmi. hisz’ dönteni kellett a technikai részletekrõl. hogy szerencsés esetben is több mint egy hétig kellett várni az újabb és újabb gyönyörökre. hogy leskelõdni csak akkor lehet. egyébként a gyárban tisztálkodott. (A Rezsõ majd’ két évtizeddel megelõzte a korát. az a szemét meg kifelé. Az volt a legnagyobb baj.

hogy mi lessük. Ekkora hazugságot azóta is csak politikusoktól hallottam. nem nagyon érdekli a Pilla. nem tudtam pontosan. A kíváncsiság nagyobb volt bennem. ahogyan lehajol szappanért és a feneke alatt látni lehet a gyönyörök kertjének bozótját! A hölgyek ugyanezt egy férfival idézzék maguk elé. hogy a Sakkosnak igaza van-e. én ezt azóta tudom. elhatároztam. Azt gondoltam akkor. hogy a világon mindenütt óriási sikerrel vetítenek a televíziók úgymond valóságshow-kat. igaza volt a Sakkosnak. mintha nem is vette volna észre. hogy õszerinte a Pilla tudja. Egyszer aztán elkezdtem folyamatosan bámulni. hogy direkt lebuktatom magam. (Képzeljék el. Tényleg tudta. de még élvezi is. mint a félelem. a szó legszorosabb értelmében. A Pilla volt álmaim asszonya. mi a különbség a magamutogatás meg a szex között. hogy lessük. Nahát. Semmi meglepõt nem találok tehát abban. Kukkolni jó. Észre is vette! Egy darabig úgy csinált. Alaphelyzetben csak akkor dugtam a fejem az ablakpárkány szintje fölé. Bizonyos értelemben a Pilla volt az elsõ igazi nõm. amíg valódi forró mag nem lövellt a takarómra.) Lényeg a lényeg: a Pilláról álmodozva kezdtem el elõször húzogatni a szerszámomat. mindenáron meg akartam gyõzõdni róla. de aztán rám mosolygott. ezt már nehezen tudtam elképzelni. csak szolidaritásból mászkál át a palánkon. Azt akarta bedumálni nekem.bámulni egy gyönyörû asszonyt amint fürdik. hogy talán meg is lehetne dugni a Pillát. egészen addig. csak a Rezsõ tagadta. (Mind a négyen így voltunk vele. amikor a Pilla éppen elfordult vagy az arcát szappanozta. tudatosan félretéve a biztonsági rendszabályokat – elõbb-utóbb a Pillának észre kellett vennie. hogy neki már van nõje. Mármost 162 .) Jó darabig járogattunk így a palánk mögé. de egyszer a Sakkos azt mondta. és még az addigiaknál is jobban kezdett hajlongani.

a nõk milyen következetesek tudnak lenni. hogy az egész akcióban a tériszony leküzdése bizonyult a legnehezebb vállalkozásnak. Akkor tapasztaltam meg egy másik alaptörvényt: Ha valaki dugni akar. hogy melyik barackfáról. (Érdekes. hogyan fõzi a társaság a lecsót. az dugni is fog! (Féltékenykedõ partnerek figyelmébe ajánlom. a „környékbeli jampecokon úrrá lett a láz”.ebben a mûsorban heteken-hónapokon át össze vannak zárva nõk és férfiak. aki nem rettent vissza a legnagyobb veszedelemtõl sem. hanem azt. mint érdekesség: kerek férfiúi popsik. konkrétan tömíteni akartunk. Már hónapokkal elõbb kifigyeltük.) Ügyünk sokáig reménytelennek látszott. mint Dáriusz kincsét. amely a fa és az ablak közti távolságot áthidalja. aki olyan volt – ahogyan a neve is mutatja –. de a lányok úgy rettegtek rákapaszkodni. Hanem akkor a látvány már kevés volt. a csajokat ugyanis úgy õrizték. Aki mást mond. hogy az egyik barackfán keresztül ki lehet mászni – hiába vagdosták le gondosan az ágait –. hogy a lányok is pontosan így voltak vele. hogy ki kivel. melyik szobába lehet belátni. mikor. csak egy kötélre van szükség. nagy felkészültséggel vágtunk bele tehát a rendszeres leskelõdésbe. Ennek (is) a lényege a dugás. mellébeszél. nagy szerszámok és ugyanakkora nõi mellek. Ez csak duma! Nem azt akarják látni a nézõk. hányszor és fõleg hogyan? Legfeljebb még a vetkõzõs jelenetek jöhetnek szóba. (Késõbb kiderült. hogy a közelünkben felépült kollégiumba beköltöztek végre a lányok. A madzag nem lehetett több két méternél.) Hozzám a Rügy mászott ki néhányszor. Háromszáz lány között mégis akadt jó néhány bátor lélek. Amikor a Bika lihegve megérkezett a hírrel. ha más erkölcseirõl van szó!) A Bika akkor kitalálta. Inkább egy szentképen tudtam volna elképzelni õt valamelyik angyal 163 . mint a tavasz. állítólag nagyon érdekes megfigyelni a hétköznapi életüket.

hogy egy estleges ellenõrzés alkalmával ne lehessen észrevenni az ágy gazdájának a hiányát. és én ezt nagyon zokon vettem. a Rügy faterja nem csinálta fiatalabb korában? Sõt. hogy megverjen. Emésztettem magam egy darabig. Hadd ne részletezzem. Na. amikor lebuktunk. és állandóan azzal nyaggatott. (Láttam egy filmet. Ezzel szemben rendszeresen kiszökdösött a kollégiumból. húsz éve ismerem a trükköt. gondoltam is mindjárt. de összehasonlíthatatlanul gyorsabban futottam nála. azt hiszed. hogy az apja megdugta az anyját!” A Bika nem volt egy hülye gyerek… 164 . Kétszer vagy háromszor megkergetett. maga a Rügy is csak úgy születhetett meg.) Szóval. Engem csak a Rügy apukája akart agyonverni. hogy az az ártatlan bárány hamarost érkezik a készülékhez. Az volt a koncepció. Elõször csak a szokásos kis történet zavarta meg az idillt: a Bika meg a Rügy összeszûrték a levet.mellett. amikor apuka kedvence nem volt sehol. hogy a lényegre térjek: egy alkalommal valamelyik ifjú hölgyet éjnek évadján keresték telefonon a szülei. Idézem: „Miért. hol háttal támaszkodva –. (Fiatalság. hogy az elsõ telefoncsengés pillanatában élvezett el. annál nagyobb volt a döbbenet és a riadalom. de aztán – ahogyan elõre sejtettem is – megunta. Akkor írt nekem egy levelet és azt gondoltam. hogy erõsebben markolásszam a melleit. hogy a lányok olymódon gyûrték meg a paplanjukat. hogy jobb lett volna. a Bikánál még a rendõrök is jártak. A nevelõnõ készségesen mondta. lehet. nekem jöhettek ezzel. Illetve volt: a barackfa tövében döngették éppen. ha hagyom. hogy mekkora botrány tört ki. nekitámaszkodott a barackfának – hol szembe kapaszkodva. de a Bika felvidított. bolondság!) Az igazi tragédia viszont akkor következett be. amelyikben a szökésben lévõ rabok ezzel a módszerrel ejtették át a börtönõröket.

) Nehogy már azt képzeljék a divatdiktátorok. hogy minél soványabb valaki. Hozzátok. (A gebe-rajongókhoz képest. akik rettenetes kínokat állnak ki. hogy a csonttá soványított modelljeikkel megváltoztathatják az ízlésünket. Megesik gyakran. semmi több. nem tagadom. akit a környezetük méltányol.” (Ezt tudjuk. (A férfiak nem egyszer mutatkoznak nyilvánosan olyan nõvel. Egyszerû téveszme ez. Azokhoz intézem szavam. hogy az Interneten az erotikus honlapok vannak abszolút többségben. akik kifejezetten kedveljük a telt idomokat. annál jobban buknak rá a pasik. mi férfiak. akik kövérnek érzitek magatokat – esetleg tényleg azok is vagytok – most figyeljetek rám egy percre! Nem úgy van az! Sokan vagyunk. valamint egyéb méregtelenítõ metódusok.) Egyszóval mindahányan. akik szívesen elmennének edzõterembe. Azt látjátok a képernyõn.) Elfogult vagyok. ha egyáltalán el mertek menni. a bikinitõl. (Lásd még: fogyókúra. Mindenesetre sokáig õrizgettem egy újságkivágást – csak az érdekesség kedvéért – érdemes beleolvasni: „Nem kétséges. annál sikeresebb. (…) Tegyük hozzá: ezek a hölgyek nem szégyellik a testükön 165 . de szerintem mi vagyunk többségben. Azokhoz. akik derékra csavart törölközõvel járkáltok a szaunában. hogy megszabaduljanak néhány feleslegesnek hitt kilótól. akik rettegtek a nyártól. hogy sokkal szívesebben bújnának ágyba valaki mással. az elõre elképzelt lesajnáló pillantásoktól. de ez csak külsõség. de félnek a vetélytársnõk csípõs megjegyzéseitõl.Ez így „gömbölü” Hozzátok szólok most. a címlapokon és gyakran magatok körül is. Nem tudom megítélni az arányt. hanem most jön a lényeg!) „A Pamela Anderson-féle cicababák mellett a némi súlyfelesleggel küszködõk albumai a leglátogatottabbak.

mint a nõk idomai. pedig muszáj. Mármost az egyik úgy nézett ki. olyan. Illetõleg a magam részérõl: a világ olyan kerek. A Vagabund spicces volt. (A tánc a magam részérõl azt jelenti. mert elegem van azokból a nõkbõl.” Akkor rájöttem.) Két nõt húzkodtunk ide-oda egy egész éjszakán át. mert a világ így kerek. A Vagabund annyit rendelt. amelyik a súlyára panaszkodik. és már látni lehetett. mint a tengerész. akik olyanok. amennyi a boldogság útjába állhatna! 166 . mint a végzet asszonya. hogy a csajok részérõl a pofátlanság teteje lett volna csak úgy lelépni. hogy pontosan megértsék. Olyan nincs. a kishitûségnek nincs helye többé! Visszaolvasva a fentieket.felhalmozott felesleges párnácskákat. Elmesélek hát egy rövid történetet. Ahogy közeledett a hajnal. dûlõre kellett vinni a dolgot. hogy egy nõ senkinek ne kelljen! Tessenek felemelt fejjel járni ezentúl. büszkén viselik és mutogatják azokat. hogy lépegettem. mint medve a jégen. Nem tud együtt élni a helyzetével. a másik meg – sértõdés ne essék – kiakasztotta volna a mérleget. hogy az a molett nõ.” Helyesen teszik. A Vagabunddal táncoltunk egyszer egy bárban. mirõl beszélek. Mármost hölgyeim. hogy akkor most melyikükkel akar elmenni. a nõk megkérdezték a Vagabundot. amelyik a hullámokat szidja. egy kicsit kiáltványízû az egész. ideje lenne tisztázni valamit. hogy nincs annyi többletkiló. de semmit nem lehet fogni rajtuk. mint a néprádió: recsegnek-ropognak. nyilván ezért mondta meg az õszintét: „A ducival akarok dugni. Csak annyit akartam az egészbõl kihozni. hogy ezt nem úszhatják meg a lányok dugás nélkül.

ha azt annak lehet nevezni… Csak bírni kellett idegekkel. hogy a barátnõjének sem 167 . Márpedig. ez azt jelenti. Számomra ilyen volt a Madár esete. Úgy ment minden. mondta a Madár. rögtön mondtam is neki. milyen az. hogy elmennék húsvétkor meglocsolni. csak kíváncsi volt.Ahol a part szakad Fénykoromban nõzésben a találati arány 99 az 1-hez volt. hanem csak az esete velem. mint a karikacsapás. de nem a nõ. merthogy egyébiránt szûz. („Tudod. ki tudja…?) Amint megláttam õt. miszerint: én nem is tetszem neki igazából. Ez elsõ pillantásra elkeserítõnek tûnik. hogy az enyémet vagy másét. olyanok. Közölte továbbá. éppen szárítja a haját –. de az élet – meg a Madár – keresztül húzták a számításaimat. (A Nap kapujában-effektus) Hát ez gyõzelem. viszont a háború gyõztese mindenképpen én voltam. (Bár. gondoltam. amelyeken az ember sohasem tudja túltenni magát. viszont gyömöszölés közben közölte. a végkifejletre ennél fogva nem kerülhet sor. Rövid úton tájékoztatott a helyzetrõl. Persze ez sok kis csata elveszítését vonta maga után. mindjárt különösen ágaskodó szerelem ébredt bennem. hogy havonta legalább egyszer – legrosszabb esetben – bejött. úgyhogy a Madáréknál is ennek szellemében jelentem meg. az elsõ pofon a legnagyobb. a Madár nem ellenkezett egy pillanatig sem. Éppenséggel mindegy. amikor a lába között egy igazi dákót érez. mert az diliházba való. de számoljunk csak utána. Száz beszólás – füttyögéstõl a konyakmeggyig – eredményezett egy tényleges nõt. a kudarcok javára. Akkor már ismertem az egyik fontos alapszabályt – tíz perccel a megbeszélt idõpont elõtt kell beállítani: vagy bugyiban találom az áldozatot.”) Hanem vannak felejthetetlen – különösen fájó – kudarcok. hogy éppen menstruál. vagy átlátszó köntösben. naponta három kísérletet figyelembe véve.

hogy még az oroszlánbarlangba sem volt hajlandó betenni azt a formás lábát. Egy- 168 . miért nem. És akkor megtörtént a csoda. Szóval. már amennyire abban a helyzetben képes voltam filozofálgatni. minden egyes névnapjára marha nagy csokrokat vettem neki. apró sikolyok kíséretében. hogy elszállt. Éppen a fejemen ült. mint a sóhaj. hogy egyáltalán hozzáérjek. A helyes megfejtõnek felajánlok legalább egy hangszórót. amikor bizonyos helyeket simogatva. de a Madár maradt a régi.tetszem. – Hûséges maradtam hozzá – lihegte a Madár.. – Miért. De annyira mániákusan. a kezemmel – meg egyéb. a Madár engedett – és csinált! – mindent. mert azért éppen elég kéjesen nyögdécselt meg sóhajtozott a Madár.) – Mert akkor úgy érezném. amikor megkérdeztem tõle. így nem érzed úgy? – forszíroztam tovább lényegileg. hogy akkor most. Csakhogy még hazai pályán sem sikerült döntõ fölénnyel diadalmaskodnom. szívós kitartásom tényleg meghozta az eredményét. Évek teltek el – névnapi köszöntésekkel és spontán könyörgésekkel –. (Dughatom meg rendesen. hogy éveken keresztül hívogattam telefonon. Legalábbis ezt gondoltam. hogy megcsalom a barátomat – válaszolta határozottan a Madár. amikor az oroszlánbarlang – a kollégám lakása – felé araszolt velünk a lift. persze nagyon döcögõsen. az meg még azt sem tudja elképzelni. hiába jött közbe tucatnyi más nõ. mert álló dákóval nagyon tud sietni az ember. de csak azt követõen. még azoknál is értékesebb alkatrészemmel – vallottam szerelmet neki. ez kiborított! Az ominózus mondat elhangzásának pillanatától egyfolytában meg akartam dugni a Madárt. Egyáltalán nem értettem ezt a dumát. csak azzal a nem elhanyagolható különbséggel. csak azt nem.

Azért csak megfordult. hogy forduljon meg. a melleit legalább háromszor rázta bele a cicifix kosarába. de már nem gondoltam semmi kacérat. teljesen véletlenül. El is kezdtük a cicerélést és mondtam a Madárnak. Azt mondta. ha nagyon muszáj megjátszani. mintha Napóleonnak úgy kellet volna csatát nyernie. ha sikerül annak a marhának kinyitni az ajtót –. az éppen aktuális võlegényeihez. hogy várjunk nyugalmasabb idõkre. hogy nem vagyok fából. Személyzeti öltözõben zajlott a csata. ami – ahogyan arról már tájékozódtak – nagyon nagy volt neki. csak azért nem mozdul a kilincs. hogy közben – átlósan a harcmezõn – mondjuk egy pun háború zajlott volna. de a Madár közölte. (Az uszoda éppen próbaüzemen volt. nem kell szembenéznie sem velem. ahogyan az a nagykönyvben megírva vagyon. – sóhajtott a Madár. Tíz centi választott el a valódi szerelemtõl! Ezek a nyugalmasabb idõk aztán sohasem érkeztek el. találkoztunk az uszodában. Talán az eddigiekbõl már kiderült – meg a Madár is tudta jól –. Hanem csak igazgatta a bikinijének a pántjait. a Madár nem lett az enyém. De. meggyõzõdésemmé vált ugyanis. mert csak ennyi esze volt. mert addigra már tisztába jött a dugás technikai alapelemeivel. mert beszorult magától. hogy a Madár hûsége.szer aztán. Azt hitte. hogy 169 . (Olyan ez. – Az úgy még veszélyesebb. bár gondolom. Éktelen dörömbölésbe kezdett. egyértelmûen a leghülyébb. amely – éppen ebbõl kifolyólag – legalább egy tucatnyi uszodai alkalmazott közös felségterülete volt. legfeljebb csak akkor.) Engem az egész hajcihõ egyáltalán nem zavart – azt sem bántam volna. hogy a lelkiismerete rettenetesen háboroghatott. és kisvártatva elkezdte vésõvel püfölni a zárat. sem a lelkiismeretével.) Mármost. meg is jelent az egyik kollégám. Meghívtam egy kávéra a személyzeti öltözõbe. ha hátulról próbáljuk. megingathatatlan. azért képes volt még egy csavart belevinni a történetbe agyilag.

a szexuálisélet tekintetében kifejtett tanítását belenevelték a lányba. (Amennyiben házastárs a hívatlan látogató. („Megmondtam kislányom.) Szerencsefi voltam ebbõl a szempontból – meg tán’ volt némi konspiratív érzékem –. Taktikai vereségnek számít. egy ideig úgy nézett ki. hogy ez nem igaz. – szipogta az anyuka. meggyõzõdéssel – . pedig a lelkem legmélyén tudom.” Mi az.”) Élesen külön kell választani azonban a filozófiai problémákat a valóságtól. esetleg dráma. hogy lenyomtam a Madarat. ziláltan nyit ajtót. hogy csak akkor jöhetnek fel a fiúk. (Én meg csak mondogattam – hittel. ha mi is itthon vagyunk. Az egyik teljesen érdektelen. az csõd. amikor végre megint beszámítható állapotba került. Az alaphelyzet ugyanaz: anyuka akkurátus kitartással kopogtat az ajtón. 170 . de akkor mi már a szalámis szendvicset falatoztuk. mert az élet egyik legkellemetlenebb szituációjába mindössze kétszer keveredtem. Összeomlott. a nyilvántartásomban úgy szerepel. Ez persze nem csoda. A kétezer éves keresztény kultúra minden. szaporodjatok. hogy évtizedekkel késõbb sem tudok pironkodás nélkül emlékezni rá. hogy apáca lesz.most meg már kíván ténylegesen is. viszont az aggódó édesanya reakciója leírhatatlan. hazajött az apuka. Mindegy. mert akkor már biztosan nem tudna hûséges maradni az éppen soron lévõ barátjához. éppen azért nem jön az oroszlán barlangjába. kislány hosszas motoszkálás után. A helyzet egyértelmû. hogy „Mondá az Úr: sokasodjatok. ha megismerjük a hátteret. hogy fiúk? – kaptam fel a fejem – ezek szerint nem vagyok szólista ebben a zenekarban sem…) A másik történet már egy kicsit bonyodalmasabb. – Ezt nem hittem volna. az nem taktikai jellegû probléma. olyannyira. ha az embert váratlan – ám annál kellemetlenebb – vendégek lepik meg szerelmeskedés közben.

. mindenesetre én így emlékszem vissza rá.” A nõk inkább apróbb csalódásokat tartanak számon. mégis gyakran összejött a lényegi szerelem. Már nem emlékszem pontosan. (Azért maradt meg bennem ennyire élesen a jelenet. mégis.. elhangzott-e a mondat. ha boldogtalanok lehetnek egy kicsit. (Magánvélemény. tudtam. hátha. mert sehogyan sem tudtam felhúzni a sliccem. egyszerûen csak kívántam azt a lányt. hogy „Nem vagy a lányom többé!”. márpedig ezt sohasem voltam hajlandó bûnnek felfogni. Nem tudom. az én kedvesem továbbra is vár! Biztos vagyok benne. 3x8 órás rendszerben). de ehhez a gondolathoz képest túlságosan is fennkölt volt a légkör. a nagy lelki drámákkal úgyszólván szeretnek együtt élni. mert a biciklimet is tolnom kellett.) Egy nõ meséli: „Álltam az ablaknál és a srácot figyeltem remegõ 171 . hogy a vártnál egy órával elõbb hazajön. (Nem mertem felülni rá. hogy a világ egyetlen földalatti mozgalma sem állt ki nagyobb megpróbáltatásokat és üldöztetéseket. fõleg. „A virágnak megtiltani nem lehet. miközben nem voltam képes igazi lelkiismeret-furdalást érezni. Csakhogy ezredéves beidegzõdéseket nem lehet tíz perc alatt semmissé tenni. hogy egy család összetartó erejének alappilléreit ástam alá. én meg kiakadtam) Minden viccet félretéve: rettenetesen éreztem magam.Azt szerettem volna neki mondani. Akkor boldogok. már várt az üzenet: bár mostantól az egész család szoros megfigyelése alatt állunk (váltott lovakkal. – Beszéljük meg – vetette fel a lány. hogyan támolyogtam haza. én sem hittem volna. A zippzár beakadt. mint mi.) Otthon bevettem aztán egy csomó altatót – nem öngyilkossági célzattal! – és mire magamhoz tértem.

amikor is az öcsike beállított és nyíltan közölte: „Azért jöttem.gyomorral. lábam köze valamint a konkrét objektum. hogy egy macska bemászhatott rajta. aki egyébiránt a legszebb férfi volt. Pontosan 168 órát töltöttem efféle hányattatások közepette. Elég hosszú út vezetett a fentebb vázolt eseményektõl a cicerélésig (petting). hormonháztartás. és õ is elborzadt („Az a szemét!”). mert akkor õ már javában „fiúzott”. akit valaha is élõben láttam – bedugta a nyelvét a számba. Az alsó luk éppen csak akkorka volt. mert nagyon vágytam rá. a melleim. Gyûrtük. hogy megint lecsöcsörésszenek. Ez a manõver még az eddigieknél is jobban megzavart (ha ez egyáltalán lehetséges). A felfoghatatlan esemény. aki féltékeny volt a testvérére! Körfolyosós házban lakott „a fiúm” – micsoda édes íze volt még a szónak is! – kettéosztott ablak nyílt a gangra. ráadásul az is nagyon rögös volt. és ez a tény tökéletes zûrzavart idézett elõ az alábbi területeken: lélek. hogy ti ne érezzétek jól magatokat!” Sok ilyen van ám. de újabb megrázkódtatás ért. A közvetlen kellemetlenségen túl az idegesített a legjobban. mint egyébként szoktam. aztán meg büszkén 172 . el sem tudtam képzelni. gyavartuk egymást az ágyban (dugás tilos). Aztán gyõzött a józan – vagy milyen – ész. Nem mertem a párkányra könyökölni. hogy a srác – a Birkózó öccse – kifejezetten jó pasi volt. mégis féltem lemenni a térre. mit is akar tulajdonképpen. A Birkózó. Hirdetéseket adott fel. de a birkózó öccse is megtette. Az történt ugyanis. hogy a Birkózó lecsöcsörészett. A Birkózó öccse miatt. csak a legtöbben nem mondják ki ennyire nyíltan. de lehet. aktív szürkeállomány. csak a függöny lebbenéseit kihasználva sóvárogtam. a csöcsörészés után elborzadva meséltem el a húgomnak a történteket. hogy csak színlelte a felháborodást. meghazudtolva ezzel a biomechanika alaptörvényeinek döntõ többségét.

ha közelebbit akarnak tudni. anélkül. hogy alig vártam az imént vázolt szomorú tényállás megváltoztatásának lehetõségét… (Jól esett!) Öröm-lány Egy kis fenntartással olvasom mindig az újságokban azokat a cikkeket. hogy akkor meg miért nem dugott!? Végül a Birkózót elvitték katonának. nem véletlenül vitte egészen az üzemvezetõségig. nehogy provokációnak vegye). de ettõl én még lehetek akár esetleg rendes ember is. amikor hajnali hat órakor úgy talált rám. hogy õ maga sem hisz benne komolyan. – Csalódtam magában Károly – mondta a Dáma. vallottam feltáró õszinteséggel (a bár nevét nem említettem. Bánatos tekintettel kérdezte meg tõlem. A Dámával szemben csodálattal vegyes tisztelettel viseltettem. Tényleg mulattam az éjjel. 173 . de láttam rajta. Sohasem fogom megérteni. én találkoztam boldog kurvával is. hogy éppen a semmi és a valami határán lebegtem. Üveg elvtárs a szocialista embertípus megtestesülése volt. nagyon el volt keseredve. hogy a társai kiröhögték azért. Ez gyakorlatilag a vérpadot jelentette. Elmesélte. Audenciát eszközöltem hát ki a Dámánál. mert egyfelõl a raktár fõnöke volt. hogy nem vagyok rossz. Nem tudom. másfelõl pedig nagyon jó – és számomra elérhetetlen – nõ volt. hogy vele mennyien akarnak dugni. A tényleges helyzet viszont úgy állt. hogy nem lehetnee esetleg ezen az állapoton változtatni. amelyek leleplezõ erõvel tárják fel az örömlányok – mondjuk ki: a kurvák – sanyarú helyzetét. aludtam. de amikor hazajött az elsõ eltávozásra. azt mondta. hogy jól alávágott volna.mutogatta. mert másfél évig csak hempergett egy lánnyal. A Dáma kicsit merev volt. hogy a történtek mellett nem mehet el szó nélkül. ahol aztán megmondtam neki. délután jelentkezzek az Üveg elvtársnál.

– Mit örûsz? – háborogtam. mintha az UFOk szálltak volna le a Tanácsháza udvarára. de akkor. de nem voltam megfelelõ hullámhosszon. Érdekelt a dolog. sem a sporthoz nem volt semmi esze: az Üveg elvtárs ugyanis párttitkár volt. mert a raktárba is eleve büntetésbõl kerültem. – Haggyá’ má’– tüntettem ki megszólításommal a Harcost – délután kirúgnak. jómagam pedig eléggé közepes kis úszó. elvtársat – lendült bele a Harcos – beleviszlek a frankóba. aki pedig olyan gyorsan úszom. – Hagyd azt a Butykos. éppen azon morfondíroztam. hogy egy ilyen megtiszteltetéshez elég csak elaludni a munkahelyen. (Sokáig tartott. a valóságos szakmám az úszás volt. de ezzel csak tovább kócolta az amúgy is zilált idegeimet. egészen addig magyaráztam neki. egészen az elsõ 174 . már ami a stílusát illeti. ahogy ott ballagtam az Üveg elvtársakkal tele utcán.) Egészen felvidult.– Háromkor várja önt az Üveg elvtárs – közölte hidegen a Dáma –. hogy kicsoda az az Üveg elvtárs. illetõleg száguldozott. amíg egy kis csillogó fényt nem láttam pislákolni abban a homályos tekintetében. vagy milyen. mert az amúgy fényesen induló raktárosi karrierem megtörni látszott. (Ebbõl következett. – Mi van hapsikám? – ez volt a kérdésének a lényege. ugyanakkor a Harcos vadonatúj BMW-vel járkált. a Harcos kezdett el kiabálni. hogy csak úgy kirúghasson engem. addig menjen haza aludni. mint egy hal. Ezeket a tényeket próbáltam megértetni a Harcossal. mirõl van szó. hogy sokan voltak barátai a Harcosnak. amikor megértette. Ez a Harcosnak nem akart a fejébe menni. Mondta is a Harcos. hajmeresztõ produkciókkal színesítve a közlekedéstörténet amúgy unalmas fejezeteit. Mármost akkortájt egy nullkilométeres német autó olyan volt a mi kis városunkban. Akkor önöztek le életemben elõször. Ennek az ütõdöttnek sem a pártállam szerkezetéhez.

és tiszta lelkiismerettel (?) állhatom majd Üveg elvtárs szigorú. viccbõl ilyen a feje. 175 .) Akkora hevességgel akart nekem jót az én BMW-s barátom. (Úgy megy ez. hogy. ráadásul vásárolni is lehet nõt. délután egy és három között eladott négy vagy öt kávét. mert azt hitték. olyan volt. ha a lánynak nem tetszik a vevõ? – kérdeztem hüledezve. hogy azt hazudta. Csábító ajánlat volt. hogy az én remek sofõrként mûködõ barátom a nõkbõl él: hivatásos selyemfiú. hogy az emberek állandóan mosolyogtak rá az utcán. számon kérõ tekintetét. Kezdtem átlátni a szitán… Azt mondta a Harcos. hogy most bemutat az egyik legjobb nõjének. teszem azt. amelynek büféjében a Büfés dolgozott. hogy a stricik egytõl-egyig szépfiúk. csak az a pofánvágás nem hagyott nyugodni… Egy „gengszterek sofõrje” fantázianevû kanyarral robbantunk be az uszoda elé. – A dumával kell megfogni õket – ordította túl a kocsiban bömbölõ lakodalmas rockot –. de az csak késõbb volt. ha minden kötél szakad.totálkáros karambolig. Hanem akkor a Harcos megtanított a szakma egyik alapszabályára. háromra vissza is érünk Pestrõl. úgymond: részmunkaidõben. a Büfésnek. Ez megközelítõleg azt jelentette. meg mondjuk egy tucat Rigó Jancsit. (Ez utóbbit magam is megkóstoltam. (Stricinek mondjuk mi. Mindig úgy képzeltem. – Akkor kap a pofájára. meg fékezéskor a 4G-s nyomásba – kiderült. és – hogy lássam.) Ez még az én sokat próbált agyamnak is sok volt – nem erkölcsileg! –. mert Harcos úgy nézett ki. mint az állat! – simogatta meg a Harcos az autó jobb elsõ lámpáját. – És mi van. kivel állok szemben – felajánlja nekem tetszõleges használatra.) Az érdi emelkedõnél – körülbelül ott szoktam bele a 160as átlagsebességbe. szakemberek.

A fõnök részmunkaidõnek nevezte azt. különben sose’ hittem volna el. nem vagy az esetem”. A részletes leírásra nem térek ki.) A célszemély úgy viharzott be. („A Dudából nehezebb kiszedni a pénzt. kiegészítve még némi támogatással az állam valamint a Harcos részérõl. mert pénzre a Dudát nem lehetett lefosztani. (Törvényesség is van ám a világon. Az én kis örömlányom a társalgásban nem alkalmazott konspiratív vagy taktikai elemeket. Tudták persze õk is. magyarázta eszmeileg a barátom. hogy kétes erkölcsû lányoknak igazolt munkaviszonyt. nyugodtan ki lehetett volna rakni rá a „Sugárzásveszély!” táblát. hogy nem hozott egy fillér hasznot sem. pedig annál sokkal kellemesebb látványt nyújtott. mert a Harcos elmagyarázta. de egy hivatalos pecséttel szentesített munkahely sokat javított a kedélyállapotukon. mint a kutya szájából a tojást” Hogy miért. akit a Harcos nem sokkal az események elõtt újított be. az a késõbbiekben kiderül. (Ezt maga a lány mondta. mert különben maga a büfé biztos. Elsõsorban humanitárius okokból.) Az én célszemélyem egyébként nem a Büfés volt ama jeles napon. amennyiben a Duda mûvésznévbõl indulnak ki. mert ahhoz a rendõrök marhára – ha úgy tetszik: mániákusan – ragaszkodtak. hogy a Büfés fizetését a szóban forgó vendéglátóipari egység vezetõje veszi fel. már akkoriban is akadtak tisztességes rendõrök. hogy a lányok kifélék-mifélék. hogy 176 .) Én – meg a tettestársaim – a Dudára vártam. hogy „veled nem megyek el. rögtön közölte. Az egész manõvert a Rigó Jancsik borították jótékony homályba. a melleinek méretét és formáját amúgy is elképzelhetik. (Ez magyarra fordítva azt jelentette. õ ugyanis – számomra máig megfejthetetlen indíttatásból – szerelmes volt a Harcosba. sugárzó tekintettel. mint egy tornádó.mintha sûrûre tömörített fûrészport vontak volna be az erjedés felé vészesen közeledõ és amúgy is élvezhetetlen csokoládéval.) A szakmát illetõen is újabb fontos információval lettem gazdagabb.

földrajzilag és szociológiailag egyaránt. hogy miért szeret kurva lenni. de akkor a Duda megkérdezte. hogy nagyon homályos nekem ez a terület.) A Harcos hiába vágott fenyegetõnek szánt grimaszokat. az volt kiírva a bejárat fölé: Gerbaud. hogy a Duda az új nõm. Még szerencse. hátha találkozunk ismerõssel. be kellett látnom. Kissé megtörten ültem le a cukrászda teraszára. Nem volt. – Nézek néhány cuki kis rongyot – ismertette a programot a Duda. Jelentkezõ – éppen a fentebb vázoltak okán – akadt így is bõven. de azért mentem. hogy nem lenne-e kedvem elmenni vele – vásárolni. a zserbó. hogy nem betûztem akkurátusan. hogy az egész tsz-ben õ tudta csak megszerelni a traktorokat. akik tetszettek neki. Lógtam ott.rondának talált.” Szóval ott. A fájó múltat az én esetemben a falu bikája. gondoltam. azon a szent helyen mesélte el nekem a Duda. akkor pedig már azt lehet hazudni. mint az esõ lába. a Duda azon kevés kurvák közé tartozott. (Sõt. de nem tudtam haragudni rá.) Hallgassuk a Duda – akár tanulságosnak is minõsíthetõ – történetét: Úgy kezdõdött. „segély!” felkiáltások közepette. Túl azon. akik megengedhették maguknak a szakmában elképzelhetõ legnagyobb luxust: csak azokkal dugott. egyedül és a fájó múltra gondolok”. csak egyike az újaknak. velük viszont nagyon drágán. búsan. (Látta. igaza van: én sem mentem volna el magammal. amennyit fatornyos kis falum egész cigánysora ivott el egy egész esztendõ alatt. hogy „Ülök a szobámban. mert a Duda meg azt mondta: „Ez most a legmenõbb hely. és én úgy bámultam az árcédulákra. mint kakas a piros kukoricára. még most is 177 . a Gépész testesítette meg. a többi még jobb…) A Váci utcában kötöttünk ki – hol másutt? –. és fél óra alatt elköltött annyi pénzt. nagyon jó kiállású pasi volt.

az Öcsi inkább csak hõsködésbõl mesélte el a társainak. hogy másoknak is tetszem.bizsereg a lábam köze. hogy az egész zsoldját odaadná. hanem a büszkeség miatt. hogy az egész század csak rólam kérdezgette. nem tudom. Képtelen voltam megemészteni. de nem üzletileg. Kirúgtam. hogy állandóan a fejõnõket (meg minden más nõket) hajkurászta. hogy egyikünk sem gondolta komolyan. elsõsorban hiúsági kérdést csináltam belõle. félig viccesen azt válaszoltam az Öcsinek. – Volt. amikor megint mentem. de volt olyan is. Nem is nagyon foglalkoztam vele. amikor csak akart. mert továbbra is akkor tömített meg. de annyit azért észrevettem. Ebben a mélabús lelkiállapotban látogattam meg a testvéremet. Inkább csak lélekben éreztem úgy. de újabb két hét elteltével komolyra fordult a dolog. aki akkoriban volt katona. ha odaadja a zsoldját. aki azt mondta. örültem. a házikolbászok megálltak a levegõben. Biztos vagyok benne. Sokat levont azonban a vonzerejébõl – legalábbis az én szememben –.” – Micsoda van rendben? – kérdezte ártatlan tekintettel az én naiv kis testvérkém.) Ennyi volt. Nem részletezem. 178 . azok pedig meg sem nagyon kísérelték az ellenállást. hogy a kezemmel elégítettem ki a srácot. lényeg. csak hogy lecsöcsörészhessen – lelkendezett tovább a testvérem. az Öcsit. nem mellékesen: Budapesten. (Képzelheted. de félig komolyan. ha lehet azt annak nevezni. Két hét múlva aztán. hogy a Gépész másokat is gyömöszöl. mondta ám az Öcsi. mi ütött belém. aki félrenyelt. – Lecsöcsörészhet. hogy amikor beléptem a látogatás céljára átalakított ebédlõbe. hogy: „Rendben. hogy már nem tartozunk egymáshoz. Esküszöm. ha csak rá gondolok. de attól ijedtem meg a legjobban. hogy a feleségek meg a barátnõk mennyire örültek nekem. nem csak annak a rohadt Gépésznek.

Nem erkölcsi fenntartásai vannak vagy ilyesmi. nem utolsó sorban a szüleim is folyton kérdezgették. („Agyonvágom. „a te pénzed”. mert azt gondoltam az Öcsi majd cirkuszt csinál. Olyan. tisztán látszott. ezt szokta mondani. akik tetszenek is. és ezért lehetek én boldog kurva. egy altiszt vagy mi. de szentül elhatároztam. Legközelebb már három kuncsaftom volt. és ezért nem gyõzöm eléggé csodálni az öcsémet. hogy kértem volna. Egyre gyanúsabb lett a sok lóvé. köztük a legjobb pasi. ha valamelyik gizdázik veled!”) Amúgy pedig nem foglakozott különösebben a dologgal. Ahogyan azt bármelyik épeszû földi halandó tisztán 179 . amelyek – képzettségüknek megfelelõen – végigugatták az akciót.hogy nekem is jólesett. hogy legyen módja elbeszélgetni az idõközben leszerelt testvéremmel. aki élvezi a dugást. hogy ne essen semmi bajom. dugjon meg nyugodtan. A Harcos hamar kiszúrt magának és mondta. Otthonról hamarosan el kellet jönnöm. kitárazok rajta egy AMD-t. de a haveroktól még mindig tudok géppisztolyt kérni. Budapestre már kurvának jöttem. a pénzbõl nem kért és nem fogadott el soha egy fillért sem. részben pedig a több és több pénzem miatt. de hát a kantin mögött csöcsörésztünk egy ilyen gazos részen. hogy az Öcsi nem a levegõbe beszél. aki legalább a dupláját adta a zsoldnak. hogy – mint addig is – csak olyanokkal fekszem le. de õt csak az érdekelte. hogy honnan van. Be voltam tojva. hogy leszereltem. hogy szólok neki. Már azon voltam. anélkül. (Az harminc skuló)” Mármost ezen a Harcos is elmerengett – a haverjaival egyetemben –. meghívtam egy kávéra. Az Öcsi hamar eligazította a Harcos fejét: „Igaz. talán tíz méterre a kutyáktól. Akkor már nem voltam teljesen hülye. és még pénzt is kap érte. hogy segít. Ez most is így van. részben a Gépész (lelkileg nem bírtam látni). Ha bárki közületek – és ezt mondd meg a barátaidnak is – csak egy ujjal is hozzányúl a nõvéremhez. Ezért nincsen stricim. pedig csak a töredékérõl tudtak.

mint egy bánatos boci – már tényleg öngyilkos akart lenni.) Nem tudom. (Ez volt a kilencedik utolsó esélyem. hogy esetleg a Duda véleménye nem változott-e meg velem kapcsolatosan. – Kevés vagy te a Dudához – suttogta a telefonban. a fejemet úgy ingatva. meg kell játszani! 180 . mind pedig az üzemegységnél. Ha van egy százalék esély – márpedig annyi mindig van –. de aztán megmondta az õszintét. Üveg elvtárs erre meglágyult. hogy ez engem elkeserít. A Harcos kitérõ válaszokat adott egy ideig – bizonyára szégyellte azt is. átlátott az amúgy is lazára szõtt szitán. hogy „egyszer megjavulok én” – esetleg egy olimpiai érem is megfordulhatott a fejében – mindenesetre békével. azt mondta. Akkor elmondtam neki az igazságot. Tudtam én azt nagyon jól – mármint. mert azt hitte. hogy nem tudott beújítani nekem egy piacképes örömlányt –. vagy csak azt remélte. áldással bocsátott utamra. de az ember soha ne adja fel. ma kell jönni?!”. sõt. Sokáig hívogattam aztán a Harcost. Csakhogy Üveg elvtárs nem véletlenül volt középszintû vezetõ mind a pártban. mert borzasztóan jó lett volna megdöngetni. hogy „azt hittem. afelõl érdeklõdtem. hogy a süket szövegemet hitte-e el. kap még egy utolsó esélyt Károly. hogy kevés vagyok a Dudához –. – Egy nagyon szomorú lányt kellett megvigasztalnom – búsongtam. úgyszólván feltártam lelkem legrejtettebb zugait is.láthatta elõre. Az volt a zseniálisnak hitt koncepcióm. Üveg elvtárshoz csak 24 órás késéssel érkeztem meg a végsõ leszámolásra.

hogy megerõszakolt. A legkisebbik fiam is úgy született. Akkor határoztuk el. hogy csináljuk hármasban. – Nem gondolt rá. amelyiket én csináltam? – kérdezte az uram. hogy ha nem mikrofonnal a kezében kérdezné. – A lánya miért nem szólt elõbb? – Félt. amikor rájött? – Hát. – Kinek jutott eszébe. – Tudom. Azt is akarta. hogy megöljük. – Hogyan jött rá? – A szomszédok már suttogták. mást mondanék. kiálltam az utca közepére és ordítottam a fájdalomtól. Tehetetlennek éreztem magam. el tudja képzelni…. börtönben ülnek mindketten. hogy a rendõrséghez vagy valamilyen 181 . egy emelet és egy gyilkosság választja el õket egymástól. 112 Extra) tartottam el a családot és romboltam le magamban minden illúziót. A kérdezõ – értelemszerûen – én vagyok. hogy egymás után ugrott meg bennünket. hogy megmérgezik? – Nekem. ugyanúgy. amikor rájöttem. de egy alkalommal rajtakaptam õket. Az uram rettegésben tartott bennünket. mint én. Volt úgy. Anyát és lányát hallgathatják – olvashatják – az alábbiakban. – Meddig éltek együtt a fentiek tudatában? – Hosszú-hosszú évekig. mégis megkerülhetetlen: mit érzett. – Miért nem vált el? – Nem lehetett. hogy megrontotta a lányomat. lehet. hogy buta kérdés. Anya: – Miért ne próbálhatnám ki azt a kisszéket. agyoncsapott volna az uram. De.Bánat-lány Egy idõben börtöninterjúk készítésével (Magyar Televízió.

– Hol vannak most a fiai? – Intézetben. – Szerintem is. hanem egyáltalán. – Gyerekeim vannak. (Börtönviszonyok között ez óriási pénz. nem vádolom magát semmivel. – Nem akarok ezekrõl a dolgokról beszélni. hogy mi történt. Meghalt. – Most már én is tudom. ha olyan helyzetbe hoz. – Tudunk fizetni ötvenezer forintot. talán. – Majd én elmagyarázom nekik. hogy kurva voltam?! – Nem. mint a halál. hogy én errõl beszéljek. talán jobb lett volna életben hagyni. mint amilyenbe maga került. Szóba kerül néha. A börtönben a zárkatársai nagyobb büntetést mértek volna ki rá. A börtön mindennél rosszabb. – Százezer forintért sem nyilatkozik? – Nem tud annyi pénz mondani. S. hogy én is megöltem volna az apámat. Lehet. De. – Nem érez lelkiismeret furdalást? – Megérdemelte.K) – Mit akarnak hallani. Lány: – Interjút szeretnénk magától kérni a Magyar Televízió számára. Mit szólnak.hatósághoz forduljon? – Tudott róla mindenki. Nem a kamera miatt. – Nap mint nap együtt sétálnak itt a börtönben a lányával. – Õk mit szólnak ehhez az egészhez? – Mégiscsak az apjuk volt. – El lehet ezt magyarázni? – Nem…. és egy 182 . hogy miken mentek keresztül? – Soha. ha meglátnak a tévében? – Elõbb-utóbb úgyis megtudják.

rögtön. hogy megáll nekem? Piás: Addig verem. nincs hitel.cseppet sem sajnálom. délután. Kocsmáros: Há’ hisz’ ezt izéllom má’ miúta! Alá köll 183 . Csak aggyá’ egy felest. hogy meghalok? Kocsmáros: Nem fogsz hiányozni senkinek. Kocsmáros: A te lelked szerintem má’ az ördögnek sem kell. Piás: Kiteszem érted a lelkem. az már érdekelne. Má’ így is gyüssz egy ezressel. de akkó’ térdelve szomjazó’. Piás: Megbeszéltük. könyörgök. Kocsmáros: Na. tudod. Kocsmáros: Mikor hozod? Piás: Most. Piás: Nem látod. Az mitû’ jó neked? Piás: Odaadom az órámat. Piás: Letérdeljek? Kocsmáros: Nyugodtan. hogy mennyire szeretem a jányomat. Piás: Józsikám. Piás (remegõ kezekkel). „Há’ hisz’ ezt izéllom…” Szín: kocsma (talponálló). amíg nem. Kocsmáros: Úgy üsd. legalább egy felest aggyá’. Idõ: ’80-as évek eleje. Piás: Vigyázok rá. Az olyanok hagyták itt. mint te. Kocsmáros: Egy tucat ilyen krumpli van a pultban. Piás: Megbaszhatod a jányt. Szereplõk: Kocsmáros (kövér és ragyás). Kocsmáros: Megmondtam. Kocsmáros: Gondulod. hogy ne csúfícsd e’.

ha megáll? Kocsmáros: Egy hónapig.”) Ki a felelõs? A Kocsmáros. Rendben? Kocsmáros: Há’ hisz’ ezt izéllom má’ miúta. egysze’ vagy hányszó’…? Piás: Hónaprú hónapra megállapiccsuk. „megállt neki”. mert csak a diszkóba járkáll. a Piás. vagy én? 184 . Piás: Azannya! Akkó’ gyüvünk. amit iszó’.vágni annak a kis cafkának. Kocsmáros: Várgyá. Piás: Mennyit adsz. Tizenhét hónap múlva öngyilkos lett. (Azt mondta nekem: „Nemsokára meghalok. A lány elment a kocsmároshoz.

Szex a lelke mindennek .

” (Jimmy) . ahogy’ én képzeltem el.„Csak élni akartam õszintén.

úgy három óra tájban. (Ja. amelyekben a lélek még az átlagosnál is nagyobb szerepet játszik. estére újra kiütött a borosta. hogy „meg kéne’ borotválkozni”. Ezt kísérlem meg bebizonyítani az alábbiakban. Akár egy hõs Amikor az ember nõt akar. fogalmazódott meg bennem. láttam már pasit. Nem is 187 . Borotválkozás közben – kényszerûen – néztem magam a tükörben és lementem alfába. de közben már azon elmélkedtem. sietek leszögezni: tévednek. hogy nem jó a fejezetcím – merthogy „az egész könyv errõl szól” –. tudatában van az esélyeinek (99 az 1-hez). Húszezer forint tûnt el a tárcájából. Ennek ellenére – vagy tán’ éppen ezért – bármire hajlandó a siker érdekében. Nem is kell messzire menni.Még mielõtt önök is leszúrnának – mint az a gonosz lektor –. következzenek a szívbéli tényezõk. a végén annak is örült.) Tehát. Amennyiben ugyanis túl hamar kapartam le magamról a szõrt. aki tele önbizalommal indult nõzni. az akció kezdetére még a fülembõl is folyt a vér. Végignéztem még a filmet – Clint Eastwood. western –. Ez kulcskérdés. Vannak ugyanis olyan szerelmek. hogy a személyi igazolványa elõkerült. (A magam részérõl. hogy ma szerelmes leszek. amikor például én elindultam nõzni. Ha viszont nem kaptam el a döntõ pillanatot.) Általában délután. A fiziológiai ismérveket már taglaltam. vegyük azt a példát.

(Öltözék kiválogatása: 90’) Hat óra tájban újabb veszélyes kérdés merült fel: mennyit igyak? Olyan állapotba kellet kerülni. lelkileg. nála nyerõ lehetek. Az volt a menetrend. (Ebben a tekintetben olykor a sok is kevés – és fordítva. biztatgattam magam. Harmadik unikum: Beszólok mindenkinek. legkevesebb két fõ.) Ha 60 percen belül nem találtam magamnak lelkitársat.) Este hét óra tájban kellett dönteni arról. hogy elértem az ideális állapotot. Helyszín „C”: totálkáros sorsok (a zenegépben folyton Máté Péter). legfeljebb nemet mond. Helyszín „B”: idegileg lerobbant férjek. részeg pultos. Helyszín „A”: zártkörû rendezvény. Ez esetben viszont õ veszít nagyobbat. a bevétel miatt reszketõ – és ebbõl adódóan síkideg – fõnök. akkoriban talán három számottevõ kocsma – vagy legyünk megengedõk: szórakozóhely – mûködött a városban. a lóvét elitták a haverok. Elsõ unikum: Egyszer mellém állhat a szerencse. hogy a semmi és a valami határán lebegjek. Az objektum kiválasztása viszonylag könnyen ment. cigányzene. valamint benyelte a zenegép. technikailag is leállíthatatlan zenegép. amikor dûlõre kell vinni a dolgot. Második unikum: Nehogy má’! Az nem létezik. alkoholisták (Hitel nincs!). Józanul nem mertem megmondani a frankót. Barátnõk. részegen meg a kutya sem állt velem szóba. hogy a földön élõ hárommilliárd nõ közül egyiknek sem kellek. ha például valaki bukik a dinnye fejre. továbbá magányos nõk – elvétve. Ilyenkor a 188 . hogy – szisztematikus rendszerben – végigjártam minden szóba jöhetõ helyszínt.olyan rossz ez. és ezt meg is mondom neki! (Tételezzük fel. hogy mennyi pénzt vigyek magammal. bûnbánó apuka meghívja a családot vacsorázni.

amelyiknek fél éve tartozom. egészen addig. (Valaki – „az a szemét” – tette tönkre. „írd a többihez”. haragvó férj elviharzik. hogy piroscsíkos frottírzoknit húztam a fekete lakkcipõhöz. hogy a lelkiállapotomra vonatkozóan legalább megközelítõen hiteles információkhoz juthassanak.45: Szemközti asztalnál veszekedõ pár. kisírt szemû feleség marad. azt át kell élni. könnyednek tettetett csevegés az ismerõs felszolgálókkal. amíg elõ nem kerül az. marad az ordítozás.15: Megállapítjuk. 19. Ezek voltak a fõ szempontok. soha nem õ maga!) 20. az intim beszélgetés lehetõsége ezzel megszûnt. A zenészek rázendítenek. de ki kell mennie a mosdóba. Helyfoglalás. Már az autóban veszem észre. hogy miken megy keresztül egy szerelemre éhes férfi vadászat közben.15: Taxi rendelés. (tényleges vacsora otthon: parizer). (Sminkigazítás. étlap látványos lóbálása. hogy a nõnek tönkre tették az életét.05: Rövid bemutatkozás.) 20. amelynek lényege. odaadó. ha az ember sikert akart elérni! Az indulás pillanatától muszáj katonai pontossággal – továbbá spártai tömörséggel – ismertetni az eseményeket. hogy az ember megõrizze a derûlátását és a pénzét. hogy egy falatot sem fogok enni. ha átülök?” Asszonyka bólint. 19.legfontosabb. lelkes szív.55: Bensõséges pillantások oda-vissza. de nincs visszaút.) Elsõ szín: 19. 19. Hideg fej. (Bár. hogy ebbõl a csapdából csak együtt 189 . azt elképzelni sem lehet. pedig tudom. elnézést kér. a munkavédelmi elõírások által megengedettnél nagyobb hangerõvel kérdezem: „Nem zavarja. A srác régi haver.30: Érkezés (Helyszín „A”).

csak most hülye”.menekülhetünk. miközben a sminkigazítás minden eredménye a semmibe vész.25: „Azért szeretem” – mondja az asszony. új életet kezdünk. de csak a vállával bök felém. „Kurva vagy!” – szögezi le nyomatékkal a pasi. (Három perc múlva – nem kell hallanom a beszélgetést. Terep felmérése Csalódott kedvesekbe a lélek öntése. a tekintetemet kerüli. Lehetõségek számbavétele.00: Fõnök vigasztalása. minden vendég tisztán hallja. 20.05: A fõnök megjelenik. 21. „Én fizetek!” – ordítom fennhangon. A zoknim piros csíkjait belegyömöszölöm az amúgy is szûk cipõbe. drágám” – hebegi a nõ. hogy így van – én vagyok az a tolakodó fráter. tudom. hogy mindenki tudja. „Beszélgetünk. (A pasiknál sokkal nehezebb. van még remény. majd hõsies kiállás (az ügy mellett). hogy akkor most ki fizeti a számlát. hogy szeret. látványosan.”) 21. elkezdem dobálni 190 .) Második szín: 20. de már fogja is élete párjának a kezét – házastársak jobbra el.) 21. „Ki ez a köcsög?” – kérdezi.10: Megáll az ételszag a levegõben. mint a nõk. („Harminc évesen nem temethetem el magam!”) A prímásnak pénzt adok. mert általában jobban elkeserednek – meg többet is isznak –.15: Döntõ lépésre szánom el magam. „biztos.45: „B”– jelû harcálláspont megközelítése – gyalog. nem utolsó sorban. mert észreveszi. 21. csak hagyja abba. hogy a felhevült férj majd’ kiszakítja a lengõajtó pántjait. hogy a zenegépet is túlharsogjam és. haverok vagyunk. („Mégse’ szívathatom meg ennyire a Ferit.

20: Drámai fordulat. Akad olyan.) Sértõdés.) Alapmondatok: „Megcsalt az a szemét. hogy a sarokban magányos nõ siratja a nem is tudom micsodát. pedig réges-régen kiszúrtam az elmaradhatatlan – és féltékeny – lelki társat. 21. amelyet pedig egyetlen porcikám sem kíván: „Jössz táncolni?”. miközben felteszem a kérdést. hogy a barátnõnek nagyobb lelki bánata van. könnyek. (A pénz elfogyott.a pénzt a zenegépbe. 191 . ám áttekinthetõség szempontjából a helyzet bonyolultabb. aztán megkérdezem: „Mi van?” 22. aki még velem is hajlandó nyilvánosan vonaglani. A pultos húzkodja a strigulákat. merthogy pénze gyakorlatilag már senkinek nincs. az összes ismerõs taxis hazament aludni. de holnap hívjál fel!”) Ebben maradunk. mert én ma akarok szerelmes lenni. Mindenki fizet mindenkinek.55: „Tévúton járok…” (Máté Péter). hosszú évek…” – egy darabig nézegetem a poharam karimáját. de csak virtuálisan. dúdolgatom: „Hosszú. mint az egész lebujnak együttvéve. de az agyam két gigabájt teljesítménnyel dolgozik.”/ „Hová menjek három gyerekkel?!”. csak annyi bizonyos. (Az élet mélységei és magasságai. kiderül. 22.00: Intenzív lelki élet – pityergés: átlagosan 15 perces idõközönként. Leülök mellé – csak úgy lazán.”/ „Mindenki kurvának néz.10: A terep teljes zûrzavarba süpped. mint a tõzsdei mutatók összessége. („Most haza kell kísérnem. de a totális zûrzavarban leszögezi: „Itt a barátnõm is…” (Meglepetést színlelek.15-23. és még legalább ezer ilyen.) Harmadik szín: 21.

23.5 liter klóros.00: Hazakísérés. mert valójában fogalma sincs. 01.) Zavart toporgás. 23. 12. Magányos nõ vigasztalása. fejfájásból kifolyólag. harmadik csók.30: Hûtõszekrény: maradék kolbász.) 23. nem nehéz. lélektanilag ezen már régen túl vagyok.10: „Akkor ébreszd fel!” (Határozott. Azt szeretik a legjobban. hogy mennyit ittam.00: Hol vagyok? A sivatagban? (2.” (Nincs hozzáfûznivalóm. 02. 192 . a végére csak a cél lebegése a szem elõtt.50: Ágy.40: „Menjünk?” (Ezt természetesen én kérdezem. nyolc kilométer – tíz szál cigaretta – az út elején szentségelés. csillagok átható kémlelése az égbolton. A kicsiny.00: Szent esküvések („Soha többé!”). 02.20-02. hogy a nõ a város másik végében lakik.” 23. hogy: „Te más vagy. 08.15: Erõltetett menet hazáig.05: A pultostól kikönyörgök egy utolsó kört.00: Magányos nõ hív telefonon. 04.) 01.55: Kiderül. ez törvény. de a beszélgetést olykor már szégyenlõsen kacér mosolyok színesítik. két csók. „Muszáj felébreszteni a házmestert…” Megroggyanó térdek. mint fent. ha amúgy felhõs az ég… 01.01: (Nagy levegõ. testnedvek átható „illata”. 01. nem haragszom. de ez már idegcsillapító jelleggel. (Mértani pontossággal. Fizikai holtpont átlépése. nem láthat meg. hogy „ugye nem haragszol?” 12.20: A bánat marad.05: Kapukulcs keresgélése a retikülben. utasító hangnemben.) 06. fényes pontokat az ember ilyen helyzetben akkor is látja. imbolygó plafonnal a tetején. mint a többi.) 24.) Lelki sebek további ápolása: nem.00-01. langyos víz. Intenzív lelki élet folytatása. Gyógyszeres doboz átkutatása.00: Lásd. a harmadik doboz cigaretta felbontása. félig forrt bor.15: „El kell menned.

00: Kezdõdik minden elölrõl. A házasságunk mégis megromlott.03: „Hát persze…” (Magamban: „Ez meghibbant!) 15. de nagyon hiányoztak a mindent elsöprõ dugások. amolyan „ami a szívemen. akik csak tücskörésztek. továbbá biztos lehettem benne. hadd ne részletezzem itt. Amúgy nagy pernahajder az én Lajosom. csupa olyan pasival hozott össze a sors. mint nekem. Különben meg is tudtam érteni azokat a nõket. Ennél is nagyobb gond.12. Kitaláltam hát egy módszert. De hát az mégsem megy. az én drágám élvezett nagyokat – jómagam úgyszintén –. volt úgy. ráadásul – a Lajoséhoz képest – akkorka volt a szerszámuk. Meg hát – ne szépítsük a dolgokat – alájuk is vágott. akik a Lajossal ciceréltek. gondolom. nekik ugyanolyan jó volt. a harminc körüli. hogy puszta szolidaritásból hagyom. Mindenki jól járt. mert rettenetesen jól tud döngetni. hogy ilyen elõzmények után már csak pisilni tudja használni a szerszámát. arra is csak nagy nehezen. a számon” típus asszonyka meséli: Szerettem – és még mindig szeretem – a férjemet. ha csak tehette. lekukkant olykor a pohár fenekére. mint egy fonnyadt 193 . elsõsorban azért. hogy a nõk fenekét is a kelleténél behatóbban tanulmányozta egy idõben. Két évre külön is költöztünk.02: „Akkor ma is találkozunk?” 12.) Lélektani hadviselés (1) Varró. hogy miért. cserfes. Mielõtt bulizni indultunk volna – vagy az én Lajosomnak gyanúsan sürgõs maszek munkája akadt – kétszer-háromszor megugrottam. (Mókuskerék-effektus. hogy a férjem végigtömje a falut. hogy egy áthancúrozott éjszaka után a szó szoros értelmében alig tudtam bevánszorogni a varrodába. nem tagadom.

apukám. Negyed óra múlva megint rámásztam. Na. de ettõl már annyira megijedt. hogy a kis malõr után még az addigiaknál is jobban kívántam azt a csõdört. csak kettõt tömítettünk. hogy ennyivel megúszta. addig-addig birizgáltam. Azt hitte az a balek. Pirkadatkor be is állított.virsli. talán mondanom sem kell: spiccesen. Az volt a legfurcsább. hogy hazajöjjön. a Lajosnak ugyanis a dákója a legnagyobb – ha nem az egyetlen – jó tulajdonsága. hogy csak a farka mentette meg a válástól. de elkövettem azt a hibát. Nagy dérrel-dúrral hazamentem. így volt. de nem hatott meg. adok én neked. és alig vártam. itthon is teljesíts a kötelességed! Félidõ: 1:0. hogy elõtte nem szipolyoztam ki teljesen. – Gyerünk csak Lajoskám! – gomboltam ki mindjárt a sliccét. Már azt hittem. hogy bezárkózott a WC-be! Hát ezért van az. furfangos módszerekkel visszaédesgettem magamhoz. hogy megint buliba mentünk. Végeredmény: 2:0. – Fáradt vagyok drágám – mentegetõzött a csõdör. határoztam el szilárdan. felajánlottam neki – nem csak elvi síkon! – a visszavágó lehetõségét. amíg másodszor is alám nem vágott. hogy az én Lajosom hûséges hozzám. Történt aztán. Menne õ szegény a farka után – mint minden férfi –. Én még ennyivel sem értem volna be. mert az én drágám egy bögyös-faros kis szõkét ráncigált – táncnak álcázva – egész éjjel. Ez majdnem végzetesnek bizonyult. ott a parketten nekiállnak kúrni. Mit tagadjam. – Ha máshol nagylegény vagy. Még az elsõnél is jobban esett. de 194 . Mit volt mit tenni. de persze aludni nem tudtam egy percet sem. de a világért sem árultam volna el neki.

Olyankor szoktam reggel úgy bejönni. Értette. mint a mellei – megszerzem magamnak a nõt. hogy ne unja meg a dolgot. hogy vettem tõle három darab (!) amúgy tök felesleges. a csillárra is felkapaszkodok. de nem tetszettem neki. ezt az izét valami szép szalagba. Egyre többet járkáltam be hozzá csomagoltatni. Ha kell. hogy a haja vörös. a derék alatti részt pedig a pult. Egy virágboltban dolgozott ugyanis. nagy. és ez a tény újabb lendületet adott a hadmûvelethez. hogy két csokor virágot vásárolok (költségek!) és az egyiket nekiadom. legyen kedves. csak azért. a fejét a gazok takarták. akkor hülye. hogy mindig másképpen figurázzunk. Mindenféle ostoba ürügyekkel járkáltam be a boltjába („Csomagolja már be.otthon állandóan csúcsformát kell mutatnia. Csak tán’ nem vagytok irigyek? Egyébként lehettek is… Lélektani hadviselés (2) Volt egy nõ – egy valóban csodálatos asszony – akinek a szó legszorosabb értelmében a melleibe szerettem bele. ha ebbõl nem ért. hogy az orvos simán táppénzre venne. izmos lábak. Én meg mindent megteszek annak érdekében. a Virágot. Gondoltam. (Azóta sem ültem rajtuk. az akkori elmeállapotomra jellemzõ. a kisfiával rohant az óvodába. Egyszer aztán megláttam Virágot az utcán. Mindenesetre elhatároztam.”). de legalább annyira ronda széket. hogy – amennyiben a többi alkatrésze is megközelítõleg olyan minõségû. kerek fenék. Az volt a szerencsém. Az ok elég prózai: jó ideig csak azokat a gyönyörû dudáit láttam. de továbbra is csak annyit tudtam kihámozni. de ti csak röhögtök rajtam. Teljesen kész voltam: formás. ringó csípõ – és ami számomra egyáltalán nem mellékes –. hogy a Virág éppen akkortájt volt 195 .) Egyszer aztán – nagy ravaszul – kitaláltam.

Olló. hogy bevenném harmadiknak. mégiscsak az elsõ randevú. a Szappan. aki a szomszédos üzletben árult ilyen piperéket. hanem azért. hogy jó nõ-e vagy sem. mindig csak az utca túloldaláról figyelgettem. Nagyon ki volt tehát éhezve. mert – teszem azt – elegáns zakók kerültek ki a mûhelyébõl. az egészet csak azért csináltam. de szerintem a gall üzletemberek már régen elátkozták a napot. pedig eszük ágában sem volt partiba jönni velem. Tizenöt másodpercig kellett gyõzködnöm. hat hónapja nem volt férfival. Ebbõl adódóan fogalmam sem volt róla. (Mostanság az én barátom egy francia nagyvállalatnak varrat be. de azt már határozottan kikérte magának. ahogyan rakosgatja a kacatjait. hol a Komámasszony? Az Olló jól menõ férfiszabó volt akkoriban. Persze apró tûszúrásokkal vagy körömnyomokkal megjelölgette olykor a lapokat. kéjesen csak annyit mondott: „Na végre!!” Hanem volt a Virágnak egy barátnõje. de 196 . mert be akartam bizonyítani – vajon kinek? –.) Irigy és gonosz természetû emberek elkezdték híresztelni. Újabb öt percbe tellett.) Persze én sem lehetek büszke magamra az eset kapcsán. hogy az estét a lakásomon fejezzük be. ugye. Ajándékokat is vettem a Szappannak és azokat is a Virág vitte el neki. mert eszméletlenül jól kártyázott. de ez nem volt igaz. El is fogadta a vacsorameghívásom – elég sokat evett –. és amikor rám ült.válófélben. (Jellemzõ a nõi lélekre. hogy az Olló csal a kártyában. amikor megismerték az Ollót. mire bebújt az ágyamba. Közelrõl sosem láttam a Szappant. hogy megosztoztak az ajándékaimon. Plusz kiröhögtek. mondjuk úgy: a szerelemre. de nem azért ment jól. hogy még ezt is megtehetem. a Virággal mégis megüzentem neki.

ez legfeljebb csak õt magát zavarhatta volna. Elmesélem. muszáj volt ugyanis megnõsülnie. annyit ugyanis õ nem költött. De hát – mint tudjuk – a fák nem nõnek az égig! Az Olló sikersorozatának is szükségszerûen véget kellett érnie. hogy megyünk mulatni. hogy a trafikból eltûntek a kártyák. Bátran mondhatom tehát. de a kis csomagocskák csak a celofán tekintetében – és látszólag – voltak bontatlanok. azt jelentette ugyanis. – Hasítsunk bele! – rikkantott az Olló 48 órai kártyázás után. amelyet a trükkjei mellé gyártott: „Mégsem bízhatom a pénzemet a vakszerencsére!” Kitalálták akkor a helyi menõk. Egyszer például maga a fõkapitány veszítette el a havi fizetését a kis ruhaipari egységben. kreol mosollyal és megszámlálhatatlan barátnõvel. Ekkor szabóinasok kezdtek el járkálni a mûhelyhez közeli buszmegállóba. merthogy rajra kívül a világon senki észre nem vehette. harminckét karátos. hogy miért. ám gondosan visszacsomagolt paklikat kezdett el árusítani. (Tisztán egészségügyi okai voltak tehát. Ezzel szemben a város összes vendéglátóipari egységének majd’ minden dolgozója tartozott neki (továbbá a taxisok egy nem elhanyagolható hányada). mindaddig. hogy minden partit bontatlan paklival játszanak. hogy „verebeket” hajtsanak fel – nadrágszárak helyett – az Ollónak. Persze ezek az üzelmek nem maradhattak titokban a rendõrség elõtt sem.) Ezzel egyidejûleg elkezdtek fogyatkozni a kártyapartnerek. Az Olló ugyanis kölcsönösen gyümölcsözõ megállapodásra jutott a trafikossal. amíg – valami fatális véletlen folytán – el nem tört a lába. mert egyre kevesebben akarták a pénzüket az én barátom vakszerencséjére bízni. és ennek a bejelentésnek minden haver nagyon örült. aki attól kezdve már megjelölt. Jellemzõ különben az Olló felelõsségteljes gondolkodására az az ideológia. az Olló boldog ember volt: tengernyi pénzzel. és amikor már az Olló – jó hosszú 197 . Az Ollót a legnagyobb rosszindulattal sem lehetett zsugorisággal vádolni.

Fentiekbõl következõen a Derék addigaddig járkált az Olló nyakára. aki – megbízható forrásból tudom – az ágyban is jól kevert. hogy pirkadatra hány nõ csapódott kis társaságunkhoz. ha az Olló ezt a szívbéli ügyet sem bízza a vakszerencsére. amíg meg nem kezdõdött az újabb kártyaparti. ennek a rég lejáratott szövegnek senki sem dõlt be. Élõ rulett! A végeredménnyel mindenki elégedett volt – az Olló csupa bombázóval vette körül magát – különösen az én ruhaipari barátom vigyorgott még a szokásosnál is szélesebben. Mármost a Derék – annak rendje és módja szerint – másnap délig kefélt az Ollóval. míg az el nem zavarta a francba. Az Olló játékszenvedélye nem ismert határokat. de 198 . Megpörgettük a hintát és minden nõ azzal a pasival volt köteles elmenni. hogy terhes. Az elnevezés egyébiránt itt nem az érintett hölgy jellemére. akkor éppen azt találta ki. („Nehéz ma már okosnak lenni” – mondta errõl évekkel késõbb. (A legfõbb érintett meg pláne nem…) – Hát hülye vagyok én? – tette fel rendre a kérdést. de annyi bizonyos. hogy a lányok üljenek az amúgy a gyermekek örömére megalkotott kicsiny székekbe. sokkal inkább a csípõméretére utal. ami egyáltalán nem látszott balszerencsének. egészen addig.) Eddig szokványosnak tekinthetõ az események sora. hogy pontosan megtöltöttek egy játszótéri körhintát. azt senki sem tudta. hogy a lány beleszerelmesedett a kártyavirtuózba. elindult néhány mindenre elszánt cimborával mulatni. jobb lett volna.) Lényeg. Hiába magyarázta a lány. még abban sincs semmi különös. hogy a mi kis Rodolfónk elõtt éppen a Derék széke állt meg. amelyik elõtt a széke megállt. Mint azon a – ma már nyugodt szívvel drámainak mondható – éjszakán. Számszerûsíteni nem tudom. (Hogy a derék szabómester mikor aludt.kivárás után – behajthatatlannak ítélte a kinnlevõségeit. Ez volt a hiba.

hogy egyeztessem önnel az esküvõ részleteit. A lelkiválságból a jó szabómestert a Derék elvtárs sofõrje rántotta ki. milyen lehet az? – borzongott meg újra és újra az Olló. hogy minden áldott reggel vállalati autó (kockalámpás Lada!) megy érte. hogy nem volt szükség heves gyõzködésre. Pedig akkor az volt! Kiderült ugyanis.” Egy ideig – talán három napig – az egyeztetésre érdemben nem kerülhetett sor. hogy az Olló most pedig megy vele – a sofõrrel – a tikárságra. Ellentmondásos történetek keringenek arról. hogy a Derék faterja. Hõsünk ugyanis az esküvõ fogalmát csak szótárilag és elvontan ismerte. Esetleg egyenként. az Olló ez idõ alatt nem bírt kijózanodni. az alábbiakat közölte vele. hogy az Olló 199 . te úristen.inkább csak úgy költõien. Ezt szegény Olló nem tudhatta. hogy az Olló nem hülye. hogy a titkárságon mi is történt pontosan. a Derék elvtárs. amikor megcsörrent a telefonja és egy búgó nõi hang. el sem tudta képzelni. A Derék elvtárs arra kért. Mások esküsznek rá. hogy a legcsekélyebb ellenállás esetén nem csak az Olló családot tünteti el a föld színérõl. hogy pihenten kezdhesse kifejteni a társadalomra nézve áldásos tevékenységét. attól a pillanattól kezdve. aztán ivott tovább. mert nyilvánvaló volt mindenki számára. Egyesek szerint a Derék elvtárs közölte. amúgy nagyon kedvesen: „A titkárságról beszélek. de neki magának is kiveri mind a harminckét fogát. úgyhogy – finoman szólva – eléggé meglepõdött. aki tárgyilagos nyugalommal közölte. hogy egy szép (szép?) napon a maga nyers valóságában lesz kénytelen megtapasztalni: mit jelent a férfiúi szabadság visszavonhatatlan elvesztése. amelynek tulajdonosa nyilvánvalóan a Derék elvtárs szeretõjéé volt. ahol ezúttal már tényleg megbeszélik az esküvõ részleteit. akkora nagy ember. – Esküvõ.

ahol még az inasok is csak utálkozva és kényszerûségbõl múlatják az idõt. végül a szabómûhely legmélyebb zugában akadtak rá. Amint azt az alábbi eset is jól példázza. sokáig úgy nézett ki. (Többen is mondogatták: „Ez az idegosztályra kerül. hogy leginkább önmagammal szoktam ellentmondásba keveredni. és errõl papírom is van. hogy mindörökre. mint Petike a hózentrógerba. Ámbár – a szakember véleményével ellentétben –. Az esküvõ mindössze kétórás késéssel kezdõdött – a tisztelendõ úr idõközben levezényelt egy kóruspróbát –.tisztába jött a hozomány jellegével és nagyságával. hol a Komámasszony? – dörrent a megszeppent szabómesterre a Derék elvtárs – beszédem van vele. Maga Derék elvtárs indult a keresésére – természetesen a sofõr társaságában –. bár az ivást abbahagyta. De nem is ez a lényeg: a város egyik legjobb szabómestere egyszerûen lelkileg nem bírt megbarátkozni a házasság gondolatával. úgyhogy végül is simán ment minden. Ott. amikor Derék elvtárs segédletével felszelte az ünnepi tortát. – Olló. azt figyeltem meg. – Azt inkább ne – nyögött fel az Olló. mert olykor annyira belekeveredek a szerelem bonyodalmaiba. csak az Olló tûnt el. És milyen igaza volt! Személyiségrajz (rendhagyó) Ellentmondásos személyiség vagyok. mert akkor már érezte. 200 . hogy a családok egyesített haragja mindenképpen elsöpri az õ szerény kis ellenállását.”) Azon a fényességes napon összegyûlt a násznép (kockalámpás Ladák egész garmadája). – Ilyen szép és boldog párt még nem is láttam – áradozott Komámasszony. de ez csak azért van.

április 6.K. Bérezés a besorolási tábla szerint. április 6. A besorolási tábla szóösszetétel arra utal. A speciális azt jelenti. hogy a proli ne mászkáljon az irodaház felsõbb emeletein. A földszint – mint jelentkezési helyszín – azt adja tudtára a figyelmes olvasónak. ott ugyanis a górék tanyáznak.” Ebbõl az egyébként balladai homályosságú szövegbõl a rutinos álláskeresõ már egy csomó mindent megtudhat. ha a fentiek ellenére is jelentkeztem a talányos elnevezésû le-és felszerszámozó munkakörre. Nem emlékszem már rá. Mindenesetre. de elég lerobbant helyzetben lehettem. „Beosztása: bet. azért nem sokan mondhatják el magukról. ha eljön az ideje. hogy igazából nem is a fémmûvek a nehéz. ezt a 8 órát sem hagyom majd a Nyugdíjbiztosítási Pénztár kasszájában.” Erre a papírra nagyon büszke voltam. amíg el nem veszítettem. hogy miképpen eshetett ez meg? Akkor elmondom. A Nagyon Nehéz Fémmûvek feladott egy álláshirdetést az alábbi szöveggel: „Fiatal férfiakat felveszünk speciális betanított munkára.) Bekopogtattam hát a földszint háromba (válasz nincs) és 201 . hanem a meló.) Bérezése: alap Munkaviszonyának kezdete: 1984. Jelentkezés: földszint három. hogy a hideg vízre valót sem lehet megkeresni.Valószínûleg a világtörténelem egyik legrövidebb munkaviszonyát mondhatom magaménak. Munkaviszonya megszûnt: 1984. le-és felszerszámozó (Hogy ez mi a fene lehet? S. velem ne szórakozzanak! Érdekel valakit. az errõl szóló dokumentum a következõket tartalmazta mindaddig. hogy volt egynapos munkaviszonyuk is. hogy pontosan miért. (Ez volt az elsõ a lehetõségeket felsoroló táblán.

határozott hangon azt mondtam, jó napot kívánok. Erre egy kékköpenyes manus – éppen szalonnát evett póréhagymával – ekképpen válaszolt: „Ühüm…” Ezt tõccse ki, tette még hozzá barátságosan, de ezt inkább csak úgy gondolom, a szalonna rágásától ugyanis a kékköpenyes fonetikailag elbizonytalanodott. Mindenesetre kaptam egy kérdõívet, úgy saccoltam, négy- talán ötezer kérdést tartalmazott mindössze, úgyhogy Garri Kaszparov, a sakkvilágbajnok is viszonylag jó szinten ki tudta volna tölteni. Akkor már gondoltam, hogy ez a leés felszerszámozás nem lehet egy akármilyen munkakör, pedig még nem is sejtettem, hogy orvosi vizsgálatokon is át kell majd esnem. (Ráadásul micsoda vizsgálatokon! Akár az ûrhajósok.) Addig-addig vizsgálgattak, amíg szerényen – tényleg! – felvetettem egy számomra épeszûnek tûnõ gondolatot. – Kedves doktornõ – búgtam behízelgõen – húsz évet sportoltam versenyszerûen, abból ötöt nemzetközi színvonalon. Jelenleg 102 kiló vagyok és a felkarom körmérete megközelíti a fél métert. Nem gondolja, hogy esetleg vizsgálatok nélkül is elképzelhetõ: ki fogom bírni azt a fel- és nem tudom én micsodát, bármi legyen is az? – Maga csak ne okoskodjon – mondta kedvesen a doktornõ – lehetnek rejtett betegségei. (Rejtett betegségeim tényleg voltak, akkor írattam ki magam táppénzre, amikor csak akartam. A kedvenc betegségem az volt, hogy egy kanállal addig ütögettem a bokámat, amíg cipónyira nem dagadt. A gipszet még aznap lefûrészeltem és csak a kontrollvizsgálat idõtartamára ragasztottam vissza.) A java azonban még csak ezután következett: pszichológiai vizsgálat! Nem akarnám bántani a szakma jeles képviselõit, de engem eddig a sors még mindig csak olyan pszicholó-

202

gusokkal hozott össze, akik még nálam is jobban el voltak keseredve idegileg. Annak a vizsgálatnak azonban mégis örültem, mert a szóban forgó lélekbúvárnak akkora mellei – továbbá formás lábai – voltak, mint egy görögdinnye. Dr. Lélek elém is rakott egy kis fatáblát, amely tele volt apró lyukakkal. Megkérdezte, hogy maga szerint hány pálcikát tud beledugni a táblába harminc másodperc alatt. (A dugást kár volt neki emlegetni, mert még a pálcikákat sem nagyon láttam a dudáitól.) Hát, mondtam határozottan, fél perc alatt biztos, hogy telerakom ezt az izét. Hat ilyen kis vackot sikerült nagy nehezen a helyére tennem. Csak a miheztartás végett: a táblán ötven lyuk volt. Ebbõl vonta le azt a következtetést Dr. Lélek, hogy ellentmondásos személyiség vagyok, merthogy: „felismeri a problémát, de nem tudja megítélni a feladat végrehajtásának nehézségi fokát.” (Az egész életem bizonyság rá, hogy ebben az ügyben Dr. Léleknek teljes mértékben igaza volt!) Ezt követõen csukott szemekkel rá kellett állnom egy ilyen billegõ vasra, olyan volt, mint a 24-es busz csúcsforgalomban. – Mit érez? – kérdezte Dr. Lélek a világ legszexisebb hangján. – A parfümje illatát – válaszoltam tiszta szívvel. Egy kis szóváltás kerekedett ebbõl – „Túl sokat enged meg magának.” – de végül Dr. Lélek aláírta a papírt, amely azt tanúsította, hogy ilyen szerszámozónak talán még jó leszek. A fentieken túl kaptam még: tûz- és munkavédelmi okítást, jó tanácsokat valamint munkaruhát (tûzálló talpú bakanccsal). Mindössze hat órámba tellett és máris elindulhattam a fel- és leszerszámozás karrierjének útján, esetleg mindjárt a szakma halhatatlanjai közé. A szóban forgó munkakör egyébiránt könnyû, tiszta és csak néha életveszélyes. Bazi nagy, savval teli kádakból kell kiemelni nagy vasakat, majd – kis idõ elteltével – visszahelyezni

203

ugyanoda. (Hogy miért, arról fogalmam sincs.) A levegõ pára- és savtartalma 99,7%, hõmérséklete 43 Celsius fok. Ennek ellenére – vagy tán’ éppen ezért – hamar megszerettem ezt a munkát, pláne amikor mondták, hogy folyamatos mûszakban dolgozunk majd, vagyis éjjel-nappal. (Plusz GMK – gazdasági munkaközösség.) Közben azért járt az agyam, kiszámítottam, hogy mindössze harmincesztendõnyi szerszámozgatás után vehetek egy lakást, feltéve, ha közben nem eszek semmit, mondjuk fénnyel táplálkozom. Beletörõdtem a megváltoztathatatlanba, láttam magam, amint a Nagyon Nehéz Fémmûvek vezetõi fájó szívvel búcsúztatnak nyugdíjba vonulásom alkalmából. Csak a Szigorral nem számoltam! Õ volt ugyanis az üzemvezetõ, éppen a döntõ pillanatban került elõ. A beosztása még nem zavart volna, csak volt nekem vele egy kis afférom, kevéssel a szerszámozói pályafutásom megkezdése elõtt. Az történt ugyanis, hogy – talán a folyamatos mûszak szeszélyeibõl adódóan – a Szigor egy jeles alkalommal éppen akkor jött haza, amikor a lányát hanyatt fekvésbõl négykézlábra állítottam. Számomra máig érthetetlen, de ezt a zord atya valamiért zokon vette, tényleg majdnem tettlegességre került sor. (Nyilván nem is kell mondanom: a lány eközben a pamlagon pityergett.) – Maga nem dolgozhat itt – szögezte le a Szigor, de nem is látszott mérgesnek. Ebben egyetértettünk, és már indultam is vissza a földszint háromba. – Hát maga? – kerekedett el a kékköpenyes szeme. – Hát én hát. – Valami gond van? – méregetett sajnálkozva. – Nem való nekem ez a szerszámozás – bólogattam szomorúan – nincs agyam hozzá, hogy mikor kell a vasat kivenni a savból, meg mikor kell beletenni. Ezt én sosem fogom megtanulni.

204

– Hát, nem könnyû szakma, az biztos – hümmögött a kékköpenyes. Azért jóindulatúan még hozzátette: „Pedig maga egész értelmesnek látszott…”

Az eszembe jutott Talán még a dugásnál is hevesebb viharokat kavar férfiak és nõk között egy sorsdöntõnek hitt kérdés. Jelesül, hogy kinek van több esze. Elöljáróban idebiggyesztek ennek kapcsán négy, szerintem alapvetõ, kis epizódot, nem utolsó sorban azért, mert jó dumák. (Hármat loptam, egy saját kútfõbõl származik, de azon meg is látszik.) Nem tudom már melyik magyar filmben mondja a feleségének Gáspár Sándor, a kiváló színész: „Tudod mi a te legnagyobb bajod? Hogy sokat voltál vidéken, és ezért nem fejlõdött ki az agyad.” A legzseniálisabb egyébként nem is az amit, hanem az, ahogyan mondja a mûvész. Nem bántó vagy sértõ szándékkal, inkább csak úgy magyarázólag, hogy az asszony megértse végre, miért olyan hülye. „A férfiak megépítik a rakétákat, a nõk meg lemossák ultrás vízzel.” Nekem ez tetszik a legjobban, de fogalmam sincs, hogy hol hallottam. Egy csodásan tiszta tekintetû, erdélyi asszonyt kérdezget a tévében a riporter arról, hogy vállalkozóként vajon érzi-e hátrányát annak, hogy nõ. Mire a félig komoly, félig mosolygós válasz: „Lehet, hogy pár dekával kevesebb az agyunk, de a maradékot jobban tudjuk használni.” A magam véleménye az, hogy a nõk szellemi értékei – miként az életben betöltött szerepük is – nem jobbak vagy rosszabbak, mint a férfiaké, csak egyszerûen mások. Ezért nem szeretem, ha valaki – mondjuk egy harcos feminista – felháborodik akkor, amikor azt mondom, hogy a nõk egyszerûen nem komplettek.

205

Ámbár, az alábbi kis történet engem is gyakorta gondolkodóba ejt. – Halálosan szerelmes vagyok beléd – búgta az Eszes, amikor meghívtam vacsorázni. (Akik idáig jutottak a könyvben, már pontosan tudják, hogy ez mit jelent… Úgy van!) Az Eszest amúgy nem az eszéért szerették a férfiak, de az a párduc teste elsöpört minden, a szellemi képességeivel kapcsolatos, fenntartást. – Akkor hát, mikor megyünk? – kérdeztem remegõen reménykedõ hangon és álló dákóval, mert már el is képzeltem, ahogy hámozom ki bugyijából. – Nincs egy normális cipõm…, meg fodrászhoz is szeretnék elmenni – szomorkodott az Eszes, tisztára, mint egy feleség, annyi különbséggel, hogy a feleségek általában nem szoktak ártatlan, kék szemekkel nézni, amikor ilyeneket mondanak. Így adódott aztán, hogy pénzt adtam a lánynak, tényleg mégis, nézzen ki rendesen, ha megjelenek vele valahol. Bár – ha jól belegondolok – ebben a tekintetben inkább neki lehettek volna további elvárásai velem szemben, merthogy szerintem az Eszessel akár mezítláb is dicsõségnek számított bárhol megjelenni. Mindegy: meglett a cipõ (az árát ne feszegessük), és elkészült az új frizura is – a szokásos eredménnyel. Nem tudom megfigyelték-e, de én azt tapasztaltam, hogy a nõk sokkal hülyébben néznek ki fodrászkodás után, mint elõtte. Olyan a fejük, mint a mézbe ragadt porcelánbabáé. És akkor még a pipiskedés, hogy „na, hogy tetszik, drágám?”. („Marhára”, de ezt csak így magamban.) Térjünk most már konkrétan vissza az Eszeshez, annál is inkább, mert az új frizura elkészültével õ is visszatért hozzám egy ötlettel. A zseniális elképzelés arra vonatkozott, hogy konspirációs okokból ne a városban vacsorázzunk, mert lebukhatunk, meg amúgy is, a tóparton

206

csak az volt a gond. mert nagyvonalakban kiszámoltam. emlékszem édesanyám egy cédulát hagyott az asztalon: „Kisfiam! A rakott krumpli a hûtõben van. a hûtõ már tök üres volt. egy kuplerájnyi nõt vehettem volna magamnak egész éjszakára. Szerintem orvosilag is kimutatható lett volna rajtam a pillanatnyi elmezavar – bármelyik bíróság felmentett volna –. Vigyázz magadra! Csók: Anya. 207 . azt mondtam ugyanis az Eszesnek. hogy van neki egy taxis ismerõse. Két fordulóval érkezett meg a társaság a szüleim lakására. Elõtte rákkoktél.– 40 kilométer – van egy cuki kis hely. aki – egyedüliként az egész városban – Mercedesel jár. sok habbal. azaz négy csillagos!) szálloda. egy kicsit emelt tarifával. hogy nem számít a fájós lába. Ismertetném a menüt: Vörösboros. hogy rendben. mint a szállodában. Pedig akkor már tudtam. Még szerencse. Nem panaszkodni akarok. mert amikorra én a második fuvarral hazaértem. Úgy látszik a felkelõ Nap fényei lassacskán megvilágították az én gondolataimat is. Hajnaltájt kitalálta valaki. igaz. utána somlói galuska. de az Eszes – a fentieken túlmenõen – kiválasztotta még az itallap legdrágább száraz Martinijét. akiket szintén nagy örömmel hívtam meg egy – vagy két? – italra. Meg különben is. hogy annyi pénzért.” Ezt felesleges volt kiírnia. (Bár számított volna!) Enyhítette továbbá a szenvedések sorát. burgonyafánkkal. azt mondta a lány. az Eszes barátai mindent kiettek belõle. párolt szarvascomb. ahol végigtáncoltuk az éjszakát. hogy összeakadtunk az Eszes néhány ismerõsével. hogy az a cuki kis hely egy négycsillagos (ismétlem: 4. hogy nem tudtam nemet mondani. mint amennyit az Eszesre addig költöttem. Az Eszes olyan boldognak látszott. annyira szeret. melegítsd meg. Ezt követõen – felrúgva a konspiráció elemi szabályait – visszatértünk a városba. és tényleg meg is ivott belõle hármat. hogy az új cipõ feltörte az Eszes lábát. hogy a diszkóban is lehetett ugyanolyan Martinit kapni.

Tudják. hogy maga az Eszes sem hagyta abba.) Úgy is lett. az ágy rugói meg tényleg úgy meg voltak rogyva. hogy mennyi tejet tegyek bele – amikor gyanús nyikorgásra lettem figyelmes a kisszoba irányából. mint a tanyatetõ.Hiába. hogy rengeteg idõnk lesz még a szexre. (El sem tudom képzelni. hogy meglesem a szerelmeseket. de még akkor sem hagyta abba. hogy bulizzunk. amikor harmadszor is feltette a „Korai még” címû számot. láthatóan nagyon élvezte a dolgot. A számításnál egy átlagos prostituált szokásos tarifáját vettem alapul. ha egyáltalán… Na. de csak akkor fogtam gyanút. hiszen boldogan élünk még sokáig egymásért. Ezzel a megnyugtató tudattal tértem rövid nyugovóra. a szerelem! Akkor az Eszes kieszelte. amikor észrevette. Koncz Zsuzsa énekli. akár naponta többször is. Az Eszest egy ronda szakállas manus nyomatta nagy lendülettel az én – igaz nyikorgó – ágyamban. mire gondolhatott. hogy addig mit csináltunk. de tényleg csak lelkileg. erre föl kérdõre vontam az Eszest. hogy a pénzemnél legyek. hogy legalább annyiszor megdöngetem. hogy figyelem õket. de még így is az jött ki. viszont azt elhatároztam. – Nem akarsz kúrni? – ordítottam szelíden. mert az Eszes azt is hozzátette. 208 . hogy hónapokig gyömöszölhetem az Eszest. azt találtam ki. biztos az Eszes barátai közül hancúrozik valamelyik párocska. Megnyugodtam. Éppen a kávét melegítettem az én szívbéli mátkámnak – azon méláztam. (Tudják: a kukkolás lebírhatatlan szenvedélye. Feltámadt bennem a kisördög. A legszebb. csak most menstruálok. és körülbelül arról szól. Gondoltam. hogy majd késõbb dugunk. – Dehogynem drágám – borított el csókjaival –. egymás mellett.) Az én egyetlenem kezelte a lemezjátszót. pedig menstruált. Ezt nem akartam.

a nõknek vagy a férfiaknak? Torony.Nem tudom. Hanem azért annyi esze mégiscsak volt a Magyar Néphadsereg legelcseszettebb katonájának. magasan (Egy igazi tragédia) Vonult befele ez a Sörbár honvéd és én – mint vezérkari õrvezetõ – rögtön kiszúrtam.) 209 . annyit az ember bilin ülve is kibír… Azért a kérdés még mindig megválaszolatlan maradt: kinek van több esze. de egy látnok sem ítélhette volna meg elõrelátóbban a helyzetet. Két nap múlva hívott a lány azzal. hogy csak alig valamivel balfékebb. megittam az én nagy szerelmemnek elõkészített kávét. mint a Svejk. de nem tört ki semmiféle botrány. hogy a Bergecz százados jött le a lépcsõn. Gondoltam. amíg szépen hazaballag mindenki. Akkor már tudtam. alapjáraton is elég elriasztó a mosolyom. amennyire csak bírtam. engem keresett éppen: „Hol az a nagyfejû írnok?” – Jelentkezem szás’ elvtárs – pattantam a Bergecz elé. valami furfanggal. de ez teljesen felesleges volt. úgyhogy írnoki beosztásomból fakadó elõjogaim is a végét járták. Az történt ugyanis. Az meg nem sok. adok én a honvédségnek – még egyszer. utoljára – kiválasztottam utódomnak a Sörbár honvédot. hogy a Földön élõ kétmilliárd férfi közül nem csak nekem van jogom dugni. hogyan történhetett. mint én. és megvártam. Különben is: addigra kikalkuláltam. Nem akarok dicsekedni. megpróbálja kibundázni. Olykor másnak is lehet szerencséje. hogy a leszereltetését valamiképpen. Jómagam az obsit felé araszoltam éppen. Kimentem a konyhába. (Nem esett különösebben nehezemre. hogy rövid két hónap alatt pótolni tudom az Eszesre költött pénzt. és megpróbáltam annyira bambán vigyorogni. mert egyáltalán nem haragudtam. hogy bocsánatot kér. ez tisztán látszott.

de elõször nem gondolta komolyan. attól fogva a Sörbár honvédnak már ezt sem lehetett mondani. Csakhogy akkor volt nekem már egy helyettesem. hogy a húszéves derékszíj mindenképpen elszakadjon. Egy írnokot ugyanis gyakorlatilag nem nélkülözhetett egyetlen tiszt sem (hangsúlyozom: akkoriban). hisz’ akasztott ember is volt. még örülhetett. csak akasztott ember nem. mert addig tényleg kevés volt hozzá. de a legnagyobb találmánya az volt. Negyvennyolc órán belül többször is elhunyt a Sörbár honvéd nagymamája. hogy nem penderítették mellém a fogdára.” Na. merthogy nem is szerettek. van ez a mondás. ahol a félrészeg orvos adott neki egy C-vitamin injekciót. eljött az idõ. Rettenetes napok voltak – ami legalábbis a szás’ elvtársat illeti. A Söbár honvéd két fronton támadta a Bergecz idegeit. amelyet a hivatásos katonák elsöprõ többsége valóban nem is látott át. de még megfenyegette. az csíp ugyanis a legjobban. – Kevés maga ahhoz szás’ elvtárs – vigyorogtam tovább.) Levitték az én szépreményû helyettesemet a gyengélkedõre. mert úgy érezte.– Lecsukatom – bömbölte a nagy hatalmú elöljáró. (Tudják. 210 . másfelõl pedig tovább folytatta a leszereltetési álmaiból fakadó üzelmeit. Nem beszélve az étkezési pénzek átláthatatlanul kusza rendszerérõl. amit állítólag az ugyancsak a halálba igyekvõ barátnõjétõl kapott. meg nem is tudtak térképeket rajzolgatni. hogy a lába sem érte a földet. Egyfelõl össze-vissza rajzolt a térképen. hogy legközelebb lószérumot vág a seggébe. tehát a Begecz tényleg lecsukatott. a Sörbár honvéd. amikor már nem kevés hozzá. Ezt követõen úgy kirúgta a Sörbár honvédot. gondosan ügyelve rá. hogy szerelmi bánatában felakasztotta magát. Szegény írnokhelyettes hiába lobogtatott valami szerelmes levelet. amikor annak eljön az ideje. amit a handabandázó embernek szoktak a fejéhez vágni: „Maga már minden volt.

Szépen hangzik. hogy inkább neki kellett volna lemennie a gyengélkedõre. csak a toronnyal osztotta meg a bánatát. A fiú nem szólt senkinek semmit. éjnek évadján. Lehet. a Sörbár honvédot már semmiképpen sem csukhatták volna mellém. Leszámítva az „egyenlõ munkáért. (És azért volt egy akasztás is…) Azt a lövést sohasem fogom megemészteni. az 211 . Muszáj volt visszarendelnie – „Nem fog maga a fogdán henyélni!” – mert az összes térkép tropára ment. Annyira kiborult ugyanis a Sörbár marhaságaitól. hogy a nõk egyenlõk. Rajtam kívül az egész laktanya aludt. Rohantam a torony felé. és melyik a kamu. a büntetésem végrehajtását ugyanis a Bergecz százados azonnali hatállyal felfüggesztette. csak nem igaz. pedig az szigorúan tiltott terület volt. talán még az õrség is. a srác már a homokon feküdt. gyengédségre és szenvedélyes dugásokra vágynak! Ezen kár is vitatkozni. hogy oda kellett volna mennem hozzájuk. Délután még láttam õt a látogatáson egy szomorú szemû lánnyal. a kosztpénz meg késett. Akkor dördült el. piciny vércsík szivárgott a molinójából.Egy férfiember – különösen egy katonaorvos – csalhatatlanul kiszimatolja. egyenlõ bért” elvet. ez tény. A nõk – fontossági sorrendben – biztonságra. amikor az egymilliomodik fölösleges listát írtam éppen. Mire odaértem. egyenesen be a lõsávba. önállóak. meg vagányak akarnak lenni. Ami pedig a fogdát illeti. és a lány elég hamar el is ment. Csak nézték egymást. megértésre. Emanci-punci (Feministák figyelmébe!) Az emancipáció valami olyasmit jelent. és egyáltalán: a férfiak csak ne nagyon ugráljanak. hogy melyik a valódi szerelmi bánat.

hogy 212 . zsebek átkutatása.emancipációért harcolni színtiszta pótcselekvés. hogy õ egyáltalán még van nekem. amennyit csak akar. hogy én vagyok az élete értelme. hogy akkor most kié is legyen az én drágám. hogy „kopj le a férjemrõl. kiderült: terhes a kis szõke. de olykor cselekvésre is elszántam magam. Ezt az örömhírt egyébiránt õ maga – mármint a nõ! – közölte velem telefonon. A legjobb ötletem talán mégis az volt. hogyan rombolja porig az önbizalmamat. és kétségbeesetten csinál úgy. olyan nõk találták ki. Diplomás. Hosszú-hosszú hónapokig ment a harc. Tévút ez kérem szépen. mert más férfinak úgysem kellenék. a klasszikus módszerek bevetésével: leskelõdés. Nyomozásba kezdtem. akik nincsenek rendszeresen és módszeresen lekezelve az ágyban. Most egyedül él. mintha ez jó lenne neki. A felületes szemlélõ különben tényleg irigyelheti a Lórit.) Amikor megláttam a férjem egyik autójában egy szõke nõt – egyedül ült a kocsiban és láthatóan a magáénak érezte – erõteljesen kétségbeestem. Miközben az én drágám folytonosan bizonygatta. te kis kurva!”.K. sõt. hogy nélküle nem boldogulnék. hogy tele van pénzzel. hogy szinte szégyellem lejegyezni. tulajdonképpen örüljek. Aztán az egyik ilyen telefonos üzenetre én magam válaszoltam. és annyi pasit fog magának. (Annyira tipikus módszer.(És/vagy olyanok. vonzó fiatalasszony. pedig nem az. pedig nagyon értett hozzá. Hallgassák csak! „Szerettem a férjemet. mert azt hiheti.) A Lóri egy kifejezetten csinos. a rendõrök szedegették össze a mosolygó Hold fényében. akiknek jobb nem jutott eszükbe. Teszem azt: kidobáltam a férjem ruháit az ablakon. S. vagy nagyon ráértek. tehát teljesen normálisnak látszik. a szöveg lényege körülbelül az volt. Képes volt elhitetni velem. smsek elolvasása. ezen jól elvitatkozgattunk. hogy nem tud nélkülem élni. továbbá.

hátha akkor újra belém szeret. mikor fog ez engem tisztességesen megdugni. szépen vagyunk! Titokban kezdtem irkálgatni a dugásról. a férjem gyakorlatilag lepattant. Akkor férfit akartam fogni. Mindegy. Nem tudom lesz-e még férjem valaha. alkalmas vagyok még nõként élni. mindenesetre a hirdetések összehoztak – és ezt bátran állíthatom – Közép-Európa legszerencsétlenebb férfijaival. erre fel csõstül jöttek a lányok-asszonyok: írjam meg az õ történetüket. hogy rossz Hold kelt fel. de kiderült.” satöbbi.szülök neki én is egy gyereket. meg én magam is adtam fel ilyesmiket: „Csinosnak mondott fiatalasszony…. hogy legalább néha megjelenjen – merthogy. hiányzik a társ. satöbbi. azért várom. hogy az ilyen bánatok kihordási ideje pontosan fél év. Megfigyeltem. Na. mert a dugás azért nagyon hiányzott. az õszinteségem miatt. Te jó ég. dühükben megesznek a nõk. Mire a kicsi megérkezett. aki belém helyezte azt a nagy bizalmát. hogy szeretõ feleség és kismillió gyerek várja otthon. mint ahogy gondolják. mígnem társkeresõ hirdetésekre kezdtem el válaszolgatni. amikor pasik után kezdtem kajtatni. én mindenesetre nagyon szeretnék végre normálisan. idõközben õ is a családját választotta – hiányzik a gyengédség. hogy kiszivárogtattam –. Ennyi idõ kellett hozzá. de egyáltalán nem olyan könnyû. mi 213 . tettem fel magamban a költõi kérdést. harmóniában együtt élni valakivel!” Közbevetés: Na. Annak is örültem volna. Lehet. ha valaki – bárki! – tisztességesen alámvág. mert addigra lejjebb szállítottam egy kicsit az igényeimet. mert azt hittem. Addig keveregtem magányosan. Valahogyan mégis kiszivárgott a hír – például úgy. hogy egyáltalán elhiggyem. végre akadt egy srác. Emlékszem az egyik ügyvéd (!) állandóan azt mondta: nagyon szépen köszönöm szépen. nagyon helyesen. csak néha tudta visszakönyörögni magát a lábaim közé. hogy más pasik után nézzek.

hogy önálló legyen. két ízben is. de nagyon hiányzott neki az erõs férfi kéz.) Elõször a férjével. a véleményüket is. Eközben büszkén magyarázta mindenkinek. (Igen. pedig nem is voltak rossz pasik. másodszor velem lett tele a hócipõje. akinek a melleibe szerettem bele. barna Wartburggal rohangászott fel s alá a városban – leginkább hajnaltájt –. Nyugodtan elmondhatjuk ma már: mindkét kísérlet fényes sikereket hozott. esetleg együtt a kettõt. illetve rohantam neki. (1. Lehet. ha ez egyáltalán lehetséges. hogy egy egész könyvsorozatra lesz szükség. Pillanatnyilag ott tartunk. Továbbra sem volt kedve 214 . További adalékok az emancipáció témaköréhez. hogy egyáltalán semmi kedve nincs az önállósághoz. A Virág is emancipálódni akart. hogy férfi nélkül éljen. Fél év alatt négy pasival is lefeküdt. (2. de már meg sem kísérelte. vagy. amikoris kiderült. A Virágot nem a forró vére hajtotta – bár a dugások is jól estek neki –. vagy a kisfiát. de mindegyikkel volt valami gond. vagy a virágait fuvarozta. hogy kifejezetten megsértõdnének azok.) Hõsnõnk egy összedrótozott. hanem az igazit kereste. akiket esetleg kihagynék. viszont sohasem vett melltartót a pólója alá. Olykor – amikor már végképp’ nem bírta a gyûrõdést – magához nyúlt. Zárás után rettegve csinált kasszát. mert egyetlen ezres hiány is az éhhalállal fenyegetett volna. a Virág éppen csak megúszta az idegosztályt. Röviden.) A Virág egy varrodában dolgozott látástól vakulásig.több. hogy õ most már önálló vállalkozó. mire a végére érek.) Pontosan fél év elteltével futott össze velem. õ az. Valami furcsa sugallatnak engedve elkezdett kosárlabdázni. (Hogy más testrészekrõl ne is beszéljek.

könnyes összeborulások – vetettek véget az ámokfutásnak. újfent bebizonyosodott. pedig a jelek erre utaltak: úgy kirúgta a barátját. A fiatalember röptében megdugott egy másik nõt. Na. nem azért. hogy minden alkalommal többet kért. puszta képzelgés. csodálatosan – sikerült. Azért – könnyes szemmel – megjegyzi olykor: „Még mindig visszafogadnám. inkább a munkájával volt elfoglalva. boldogan fogadta el – egy hónapnyi ismeretség után – a jegygyûrût. pedig a sporttársai a kosárlabdapályán mind azt hitték. kölcsönkért egy kisebb összeget. Aztán ez rendszeressé vált. azzal a megszorítással. hogy az emancipáció. a Szappan viszont – részben a fiú pénzébõl – új pasival ment külföldre nyaralni. átmeneti nehézségekre hivatkozva és mintegy mellékesen. Magányos nõk figyelem! – valahogy így. de hazatérve a Sziszi bekapcsolta a számítógépet. az álmait siratja. a fiú túl keveset adott magából.emancipálódni. vagy inkább rémálom. Gondolta õ! Még a nyaralás is jól – sõt. hisz’ a pénz úgyis a családban marad. A jeles alkalomkor a fiú. vagy micsodán hirdeti magát és szexuális szolgáltatásait. mint olyan.” 215 . Drámai jelenet – könyörgések. Senki sem vette észre. Mármost a kirúgástól számítva két szálon futottak az események. Éppen ellenkezõleg. hogy a fiúja – a võlegénye! – szépen megtervezett szájton. Ezzel szemben azt találta. mint a pinty. Most a pénzen vitatkoznak. A Sziszi így is boldog volt. A Sziszinek eleve esze ágában sem volt önállósodni. mint elõzõleg. hogy az amúgy nagyszerû sportág ott és akkor a vég kezdetét jelentette… A Szappan – akit szintén ismerünk már – sem akart önállósodni semmi áron. Lehet. hogy éppen esküvõi ruhákat keresett valamelyik internetes oldalon. de a Sziszinek nem az anyagi veszteség fáj a legjobban. mert nem lett volna jó a sráccal.

Hölgyeim és – legyünk õszinték – uraim! Nem bírunk mi egymás nélkül meglenni. mi a fenének kísérletezünk vele? 216 .

Ezer apró cikk .

„Nem baj. Mert ha valami a másformával egyforma. hogyha minden egyforma.” (Sajnos. S. Az meg már a másforma.K.) . nem tudom. de szerintem nagyon jó. ki találta ki.

amely tele volt üres kupékkal. Volt nekem egy nõm. Történt. A hivatalos közeg mindjárt kiszúrta. meg kapok a mai napig is. ahol egyébként nem szokás. de nem a menetrend kapcsán. megfájdul tõle a fejem. de az nekem piszkosul nehezemre esik. hogy vegye le a bugyiját.Gyorsasági orgazmus-rekord Itten most nagyon gondolkodóba kellene esnem. azt hitte szegény. hogy unom a mûvelõdést. Egyszer például a Magyar Államvasutakkal gyûlt meg a bajunk. mi hogyan történt. Fel is pattantunk a vonatra. a Kanca. mondván: mûvelõdjünk. az könnyen értelmezhetõ dicsekvésként is. hogy mire „Az ókori Egyiptom” feliratú teremhez értünk. hogy majdnem megugrottam a múmiát. Közöltem is a Kancával. aztán vagy elhiszik. (A kirándulás volt a mániája. (Rajtunk kívül senki sem volt olyan tökkelütött. vagy a melleivel. ebbõl adódóan aztán gyakran döngettünk olyan helyeken. amikor sikerült rábírnom. hogy kánikulai vasárnapon mûvelõdni próbáljon.) Lényeg. pedig amúgy sokan szeretnék kipróbálni. elmondom. Amit ugyanis az alábbiakban elmesélni szándékozok. hogy felutaztunk a Kancával a kies Fõvárosba. amitõl én agylobot kaptam. aki állandóan felizgatott. a kalauz éppen akkor érkezett. (Különben tényleg az. hogy a puszta látvá-nyától állt a férfiasságom. hogy miben 219 . már annyira be voltam indulva.) Mindegy. Vagy a hülyeségeivel. hogy a legközelebbi vonattal mindenképpen haza kell utaznunk. Tény. vagy nem.) Mindenesetre elkezdtem nyúlkáni a Kanca szoknyája alá.

) Elindultunk tehát. de ez csak késõbb derült ki. hogy beteljesítsük vágyainkat. Rájöttem. ha ezt annak lehet nevezni. mert amikor behatóbban is érdeklõdtem – „Mi van?” – a kalauz válaszolt nagyon szigorúan. amikor a Kancával bezárkóztunk a WC-be. hogy nem. (Na. mint fentebb – ordító hõség – úgyhogy a Kanca már a kórház elõtt levette a bugyiját. nem a szépségem miatt. Ez azért túlságosan nagy árnak tûnt. merthogy a sliccem már ki akart szakadni. Viszonoznom kellett a szívességet. A legjobb barátom autóbalesetet szenvedett. hogy a közerkölcsök szigorú õre kissé megkésve érkezett. Ebbõl akkor sem engedtem. amikor elkezdett kopogtatni. úgy éreztem. szigorúan tartottam az autópályán elõírt 120 kilométeres óránkénti sebességet. – Miért? – hörögtem értetlenül. – Azonnal hagyják abba! – szólított fel hivatalos eljárás keretén belül. éppen elszálltunk mind a ketten. hogy beteglátogatóba autóval (LADA 2107) mentünk. nehogy bepárásodjon a puncija. az összes ápolónõ engem bámul. Az volt a szerencse. mert tényleg fogalmam sem volt. – Mert feljelentem magukat közszemérem elleni vétségért. és onnantól kezdve figyelõszolgálatot szervezett az ellenõrzésünkre. én is benyúltam a 220 . elõször azt hittem. még szerencse. hogy mi a baja. hogy meglátogathassuk. Kis idõ elteltével valaki elkezdett dörömbölni az ajtón. ugyancsak a Fõvárosba kellet utaznunk. A körülmények kísértetiesen hasonlóak voltak. hasmenése támadt az egyik utastársnak. Pontosan akkor. amikor a Kanca a lábaim közé hajolt. Bár nagyon sajnáltam a barátomat – különben kutya baja sem volt – gyors távozásra voltam kénytelen elszánni magam.sántikálunk – nem volt nagy tudomány –. és – valahol Érd magasságában – elrepített a teljes boldogságba.

nem látták a feleségeiket és legalább ugyanannyi ideje utálták a vezérkart. kis vörös nõvel töltötte az éjszakát. Ezzel együtt. mint a fene. mit gondolnak. hogy amikor teherautó vagy kamion mellett suhantunk el.szoknyája alá – hogy finoman fejezzem ki magam – és körülbelül Martonvásár tájékán õ is boldog lehetett. hogy nem is kicsit boldog. 221 . A címe: „A szex és a horogkereszt”.” El tudom képzelni – illetve. Fentieken túlmenõen a ravasz angolok – és késõbb az amerikaiak is! – teleszórták a frontvonalat röpcédulákkal. el sem tudom képzelni – mit éreztek a katonák. addig otthon az asszonyaikat idegen férfiak döngetik. Legalábbis. Igazolva láttam minden – a szerelemre vonatkozó – elméletemet. Aztán meg ilyeneket mondtak be: „Ismert. ezért mondom. Bámultak is. A lényege. amikor azt dokumentum filmet végignéztem. Na. a sofõrök beláthattak a kocsiba. mi volt az adó legfõbb témája? Úgy van. Nagyszerû akció volt. hogy Schmidt tábornok mennyire kedveli a prostituáltakat. akik hónapok óta nem voltak nõvel. ami engem illet. a szex! Azzal idegesítették a német harcosokat. egyetlen másodpercre sem engedtem a 120ból. hogy ez gyorsasági orgazmus-rekord volt. hogy amíg õk háborúznak. amely a Wermacht katonáinak harci szellemét volt hivatva rombolni. Egyedüli gondot az okozott. hogy a dugás még a háborúban is a legfontosabb dolgok közé tartozik. Legutóbb egy Heidi nevû. A sikongatásainak hangerejébõl arra következtettem. Szexháború Ujjongtam örömömben. Az angolok kitaláltak – Winston Churchill vezényletével! – és létrehoztak egy német nyelvû kalózrádiót.

vagy sem. mert különben egy húsz éves. Valószínûleg kényszerûségbõl. Aztán az Egyesült Államokban kieszelték. amelyet egy olyan pszichiáter vezetett. hogy még csak véletlenül se rajzoljon túl nagy farkat a fél világ urának Na. (Sokan vélekednek úgy. hogy mindkettõ egyszerre. hogy meg kellene ismerni Hitler jellemét. Mondjuk. A feladattal egy egész kis hadsereget bíztak meg. hátha akkor könnyebben kifürkészhetik. Hanem a Führer nõügyeibe eléggé belekeveredtek. A tudósok most azon vitatkozgatnak. A szövetséges erõk stratégái egyáltalán nem voltak agyalágyultak. amelyiken Hitler látható – amint éppen a dákóját birizgálja. Innen üzenem mindenkinek: az volt. Tény. hanem kizárólag pornó rajzokat ábrázoltak. nem ám a hazafiasságról meg effélékrõl szóltak azok a kis cetlik. Az egész filmben az a megbuherált fotó tetszett a legjobban. ugye? A történelem engem igazolt! 222 . aki – hozzám hasonlóan – vakon hitt Freud alapeszméjében. A grafikusnak kiadták utasításba az akció vezetõi. vagy mazochista õrült. aztán – igencsak gyanús körülmények között – öngyilkos lett. amint egy színes bõrû amerikai katona hatalmas szerszáma nyomakodik a tiszta fajú árja – azaz szõke és nagy mellû – német asszony puncijába. Angelához fûzõdõ viszonyát lengi körül. az biztos. pontosan eltalálták. ma sem tudja megmondani senki. hogy a lány évekig lakott a Führerrel. egészséges lány nem él együtt a félhülye fél-unokabátyjával.) A legnagyobb köd azonban mindmáig Hitler fél-unokahúgához. de hogy nem volt normális. hogy hol van a férfiember Achilles-sarka: a dákójában. miszerint a világot a szex mozgatja.De. hogy vajon a lány szeretõje volt-e Hitlernek. miben sántikál. hogy szadista állat volt-e – mármint az ágyban –.

– Micsoda? – bámultam kikerekedett szemekkel a Tapsira. Hanem akkor… – Az bûn – jelentette ki a Tapsi. egyikünk sem vette észre. Mert ugyanakkor az is benne van a Bibliában. hogy mi a helyzet. Nagyon szerettem a templom illatát. egyszerûen adódott. de éreztem. Elmagyarázom. komoly elhatározásom volt.) Emlékszem.A hetedik parancsolat (Fontos! Nem akarom senki méltóságát. kizárólag a magam nézeteinek ismertetésére szorítkozom. addigi életem egyik legboldogabb napja volt. tudják. hogy szerzetes vagy valami efféle leszek. hogy „sokasodjatok. az istenhithez – a Nagyi vezetett el. A valláshoz – vagy. 223 . amikor elmeséltem neki valamelyik szerelmi élményemet. ’s mint ahogyan az élet minden területén. – Hát a cicerélés – vágta rá határozottan az én kollégám. ha úgy tetszik. hogy akkor én rettenetesen sok bûnt követtem el. szinte észrevétlenül. Utána is néztem mindjárt. mert érzetem mindjárt. a Felvégrõl. hogy valami nem stimmel. Akkor akadtam rá a hetedik parancsolatra: „Ne paráználkodj!” Maga a szó is – paráználkodni – elborzasztott. hogy templomba. hogy ezen nem tudok változtatni. amikor a Plébános úr „jobb külsõ”-bõl elõléptetett „jobb belsõ”-vé. aki egyébiránt „jobb külsõ”-ként teljesített szolgálatot mellettem. hitét megsérteni. A „jobb belsõ” volt az elérhetõ legmagasabb cím. nõ nélkül nem bírok létezni. Úgy értem. Négyen ministráltunk – segédkez-tünk – mindig a miséken. hittanra járjak és rendszeresen olvassam a Bibliát. és abban is biztos voltam. köztünk is volt hivatali rangsor. Ez mellbevágott. szaporodjatok”. a paplak nyugalmát.

hogy az. Meg aztán.) Szóval. mégis kimondom: gyakorlatilag bármit és bárminek az ellenkezõjét is le lehet vezetni belõle. hogy Istenrõl sem mondok le. hogy a Bibliát sokféleképpen lehet magyarázni. ha az ember paráználkodik. csak úgy. Sokáig rágódtam. ilyen helyen szívesen lennék pap!) Számomra ennek a 224 . szerettem és tiszteltem a nõket. (Ez így van a mai napig. számára kézenfekvõ volt. hogy miért rossz az az Istennek. sehogyan sem értettem. ez másképpen nem lehetséges. Elmeséltem a Nagyinak is. amikor a Plébános úrral folytatott beszélgetés után találkoztunk – én nem bírok másmilyen lenni. Abban a pillanatban tudtam. Ráadásul azt sem voltam képes felfogni. hogy nem leszek pap. kizárólag akkor nyúltam hozzájuk. ha õk is akarták. Rettenetesen bántott a dolog. Mióta az eszemet tudtam. azt is láttam.Márpedig ugye. hogy a világon számos olyan vallás létezik. és ma sem tudnék mást mondani. Tudom. mire végre meg mertem kérdezni a Plébános urat: tényleg bûn-e a cicerélés? Nem is értette a kérdést. (Na. hogy szentségtörés. a szerelem. Túlságosan is sokat látott már az életben ahhoz. – Nem baj. amelynek egyenesen az alapja a termékenység. hogy ilyesféle ügyekben bárkinek is tanácsokat adjon. ugyanakkor abban is biztos voltam. mert komolyan hittem és hiszem a Teremtõ létezését. amikor az – valahol legbelül mindig – a szereteten alapul. – Nem tehetek semmit – bólogattam komolyan. ha bûn – mondtam a Tapsinak. de õ nem szólt semmit. Felnõtt fejjel azt kellett tapasztalnom. ami két embernek jó. hogy Isten miképpen ellenezheti a szerelmeskedést. hogy milyen kalamajkába keveredtem. – El fogsz kárhozni – állapította meg ministráns kollégám szomorúan.

Karcsú. mert magamtól nincs annyi eszem. merthogy a Malterral egy idõben kerültünk az új gimnáziumba. Muszáj tovább idézgetnem. de õt nem riasztotta vissza. meg aztán nagyon jól is nézett ki. amelyik gombnyomásra piros kis számokat írt ki. hogy pontosan megfogalmazzam. egy feltétellel: minden szent áldott nap meglátogathasson – mondjuk két órára – a kedvesem! Násztánc. De. hogy még akkor sem mertem beszólni az 225 . Jellemzõ. S istenné avatott zsenge virágai közt. századból származó. olyat. az idõszámításunk elõtti III. Sokan estek abba a hibába. hogy mi a fenét eszik rajtam a fél gimnázium. kultikus márványfallosz. de inkább hagyjuk. Legfeljebb azon csodálkozhattak. Küzdve szünet nélkül Küpria harcmezején. népviseletben Tenyerén hordozott akkoriban a sors. hogy a lányok között az iskolában futótûzként terjedt a hír: jött egy új srác. A Malter a korosztályos válogatottban focizott. Részlet Dioszkoridész. állati jó fej. továbbmegyek: az õ kezén láttam életemben elõször kvarcórát. mirõl is akarok beszélni. amely az Isten termékenyítõ erejét fejezi ki. és a Délosz szigetén található Dionüszosz-szentély mellett áll”. epigrammájából: „Széttárult rózsás ülepû kicsi Dórisz az ágyon. Hosszasan sorolhatnék még példákat. Nem csodálkozhatunk tehát. hogy összekevert a jeles focistával. sudár-egyenes lábát átvetve közéfont.szimbóluma: „az a gigantikus méretû. Károly fordítása) Egyébiránt én ma is szívesen lennék szerzetes. A tévúton járók közé tartozott az Amál is. hogy – helyzetünkbõl adódóan – összekevertek a Malterral.” (Horváth I.

amelyik belém esik. Attól fogva órákon át ücsörögtem a próbákon és – bátran állíthatom – elsajátítottam a szakma alapismereteit. szakszerûen – csinálja a fentebb ismertetett marhaságokat. hogy tudjam: nem lehet egészen normális az a nõ. Állítólag a ritmust kellett volna eltalálnom. (Akkoriban már volt annyi tapasztalatom. Azt mondták. hogy eközben fülsüketítõ hegedûszó zengett. de azt sem tudtam. ezt is ki fogom bírni. Egy marha nagy teremben álltunk körben – jó sokan –. továbbá a lányok elkezdtek sikítozni. A dráma az volt az egészben. hogy ez a táncizé csak jó lehet. és egy pörge bajszú kis ürge pattant középre. amikor már az egész suli beszélt róla. kiesett az én egyébkén rendkívül széleskörû kulturális látómezõmbõl – magyarán: azt sem tudtam. de a józan ész felett megint diadalmaskodott az Amál kerek feneke. mire föl elkezdtünk ugrabugrálni. Megkísérlem finoman körülírni: a táncház nem nyûgözött le egyáltalán. hogy nem baj.Amálnak. Ennyi év után bátran bevallhatom: a népi táncba beletört a bicskám. merthogy arra még az Amál sem volt képes rávenni. ez a csujogatás. ám az Amál bámulatosan kerek feneke meggyõzött arról. ilyeneket tudok például. A táncház. mint az eszkavátor –. mint olyan. de a végeredmény siralmas volt. hogy ténylegesen nekiálljak táncolni. amúgy népiesen. Teltek múltak a dolgos hétköznapok és én egyre csak fejlõdtem. én meg mondtam. Nem azt mondom. hogy „csobolyó” meg. Persze csak elméletben. Súlyosbította a helyzetet. azaz rendszeresen – sõt. hogy mennyire szerelmes belém.) Erre föl az Amál odajött hozzám a napsütötte udvaron és átnyújtott egy meghívót valami táncházi mulatságra. hogy mi az. hogy kiderült: az Amál népi táncos. – Kóló! – rikkantotta el magát a bajuszos. Itt válaszút elé kerültem. megpróbáltuk – lépegettem is. Hanem amennyit fejlõdtem a 226 . eszik-e vagy isszák –. hogy „széki pörgetõs”.

hogy órák hosszat róttuk az éjszakát kézen fogva. minden szenvedést vállaltam.” A postaköltség elvitte a teljes zsebpénzemet. Mégis betelt a pohár. 227 . Meg azt is. legkevésbé az Amált. átlagosan tizenöt oldalas.) Láthatják. Ne kérdezzék. levelek okán. Gondoltam. azóta már ez a Tivadar gyerek is tudja. mert fogalmam sincs. annyi bajom volt az Amállal. Volt ott egy naptár. Gondolom. Kiderült. hát az edzõtáborból írogatott. de ezt tényleg csak a történeti hûség kedvéért teszem hozzá. Akkoriban azzal foglalatoskodtam. mindjárt rohantam az én kis kerekseggû barátnõmhöz. Az egyik már megvan. azt mondta. Háromszor vágtam neki a feladatnak esélyesként. Ez a gyakorlatban azt jelentette. (Tudom.) Éppenséggel az Amál volt az elsõ. azt írtam neki: „Te meg a bajnokság volt a két álmom. miért. csakhogy az Amál egyszer az enyém lehessen. (Negyedóránként heves csók. járjunk. akinek táviratoztam. hogy magyar bajnokságot nyerjek 100 méteres ifjúsági férfi mellúszásban. hogy a gyõzelmem – amelyre az életemet tettem fel – úgyszólván senkit nem érdekel.mûvészetben. Erre úgy jöttem rá – a nagy eszemmel –. Az Amál csak kummogott. hogy mi az a csobolyó. de csak negyedszerre sikerült. hogy nem hiszik el. ha másért nem. de utána lehet nézni az almanachokban. Sehogyan sem akart velem lefeküdni. hogy amikor hazaérkeztünk a versenyrõl. hogy a próbákon kívül el kellett mennem az elõadásokra is. amelyen a Tivadar névnap pirossal be volt karikázva. most aztán szétszed örömében. még puszit is csak úgy adott. A magyarázatot az íróasztalán találtam meg. hogy majd’ lefagyott tõle az arcom.

ha nagymama korban van. Szóval barátaim. Nem jó.) Mert tényleg úgy van az. Van ugyanis a dugás elõtti hercehurcának egy koreográfiája – nevezzük mondjuk hormonális illemtannak – amelybõl. ha nem sajátít el a férfi legalább egy csipetnyit. hogy jó nõ. de azt is csak körülbelül. Egy kicsit közelebb juthatunk a megoldáshoz. hogy arról szóljon: micsoda jó nõ vagy! A leghatásosabb az összehasonlító módszer. azt tanácsolom: beszélni. kezdhetem úgy is. hogy aszongya: „Mikor a lányok hátra néznek. a titkárnõ szívét kell meghódítani.”? Nagy igazság rejtezik ám ennek a semmi kis szövegnek a mélyén. beszélni. hogy elõbb utóbb összejön valami. hogy mit is akarnak. Azt tudjuk. és további felesleges sületlenségek. akkor annyi. mint a mittudomén kicsoda. Az például. hogy mit mondanak. („Maga még mindig milyen gyönyörû asszony!” Válasz: „Hát igen. A legátlátszóbb butaságokat is beveszik. lényeg. hogy a nõk imádnak beszélni – és ez általában igaz is –. és fordítva. Felmérik a terepet és besöprik a bókokat.) Egy szál virág. valamikor…”. amikor az ember támadásba lendül. (Megengedem: nagyon mélyen. Vegyünk egy példát. Hajtincs birizgálása a fül körül: van esély. Az „igen” is lehet „nem”. Visszatérve a bókra néhány szó erejéig: az élet minden területén elsöprõ erejû fegyver. A legbiztosabb támpont a „talán”. beszélni. nem elég. ám az udvarlás elején inkább hallgatni szeretnek. hogy írok egy levelet: „Tisztelt Elnök Úr!”.Viselkedjünk! Emlékeznek még arra a régi szép nótára. hanem jobb. mert akkor tuti. vagy egy konyakos meggy többet ér ezer levélnél. /Valaki húzza ki magát jól. hogy csak a nõk tekintetébõl lehet valamit kiókumlálni abból. ha az úgynevezett udvarlás közben a gesztusokra figyelünk. még akkor is. Ha mondjuk be akarok jutni az Elnökhöz. 228 . az teljesen érdektelen.

Azt javasolom mégis. amint a jegygyûrû az ujjukra kerül! Irtózatosan hosszú és rögös ám az út. Úgyhogy barátocskáim. mire ti észhez térnétek. vagy inkább rádöbben. az pedig – a nõk úgy tartják legalábbis – kész tragédia. hogy mindez mit sem ér. A „nem” közben elhintett apró mosoly (gödröcskék az áll tájékán): még több az esély. Hetven alapszabály (Férfiak számára) 1. figyeljétek a tekintetüket – ha másért nem – mert szép. Soha ne vidd ágyba a kávét! Nem azért. de tényleg így van. 3. segíts neki pakolni! (Különösen.Orrnyereg diszkrét megdörzsölése: zavarban van. Tudom. hanem azért. Ne higgy a szerelemben! Ha a nõ menni akar. Figyelem! A fentebb ismertetett szabályok a feleségekre nem érvényesek. hogy legyen módod elrejteni a legfontosabb dolgokat. nem tudja mit kezdjen veled. mire az ember idáig jut a törvényszerûségek tengerében. addigra már régen kiszemelt áldozatok vagytok. Aztán egy adott pillanatban – sosem lehet tudni. mintha észre sem venne (oldalpillantások félmagasan): nyertél.) 2. Úgy tesz. hogy én például gyerekkorom óta szédülök benne. azonnal hatályukat veszítik. hogy mikor – minden férfi rájön. 229 . Olyankor kiderül. mert elkapatja magát (a nõ). hogy közhely. és benne ültök a hintában. mert a lepedõre borulhat (a kávé). hogy mindent a nõk irányítanak. Onnan tudom. ha a feleségedrõl van szó.

amikor új bugyit vesz! (a/: egy férfi szemében minden bugyi tök egyforma b/: az árát soha meg ne kérdezd. hogy végre kipakolhat. hogy nincs pénzünk. fõ a megértés!”. 10. hogy „miért. 19. hanem. 11. kivéve. Nõi fodrászatba – bocsánat. Le fogja venni magától. 14.) Pénzügyek. 12. Szeretõnek: „Nem számít. másom nem szép?”. különösen. Higgy a szerelemben! Lakásra megbeszélt randevúra tíz perccel elõbb érkezni! (Fürdõköpeny-effektus. 9. Erõltess tiszteletteljes ámulatot az arcodra. 13. hogy – például – szép a szeme! (El fog rajta rágódni. (Amíg mesél. te mindent megérsz nekem”. Színlelj halálos féltékenységet! Máskülönben azt hiszi. mindig ott és akkor kell dûlõre vinni a dolgot. menj le alfába. félre is fog. és utána egy órán át te vagy a téma.) Nincs olyan. 6. hogy inkább letéped róla. 18. kakaó csíkos alsónadrág – tuti bukás. 17. 8. ha a feleségedrõl van szó.) Hazudj neki szépeket! Ne mondd soha. hogy legközelebb. 5.) Elsõ randevún lábszag. Feleségnek: „Nem baj. nem szereted. 16. ha elsõ találkáról van szó! Engedd elõre az ajtónál! (Nem udvariasságból. 15. hajszalonba – a lábadat soha be ne tedd! (Tíz másodpercre bekukkantasz. (Fél év után már nem számít!) Várakoztasd! Várakozz! Érdeklõdj az élete felõl! Boldog lesz. csíkos zokni. mert esetleg hátba támad.) 230 .) Ne állj neki a melltartó csatjaival bíbelõdni! (Hazudd azt: annyira kívánod.4. 7.) Ne féltékenykedj! Ha félre akar lépni.

Várd ki a pillanatot. Ha öt percnél tovább marad a boltban. csak még jobban belebonyolódsz. Bárhol. ha jó nõ.) 35. hogy örökre elmenjen tõle a kedve! (Szotyizz.) 36. Mosogass el! (Közben ügyelj a szentté avatás elõtti ábrázatra. otthonra tarts meg legalább egy patront! 32. ha konkrétan a szexrõl van szó.” 231 . legkésõbb 24 órán belül tudni fogja az egész város. Ne légy türelmetlen! (Csak.) 34.) 37.”) 33. mindenhová elviszem a feleségem. bármennyit dugtál. Focimeccsre ne vidd! 27.) 29. Ne vitatkozz! (Légy megfellebbezhetetlen. Színlelj állandó meglepõdést. A retiküljében ne keress semmit! (Nem ismered ki magad. Ne vitatkozz! (Hagyj rá mindent.) 30. Verekedj meg érte! (Imádják.) 21. hagyd ott! (Nem kell cipekedni.) 23.) 22. Vidd ki a meccsre. minden mennyiségben! (Figyelni a szezonárakra!) 24. Soha ne sírd el magad elõtte! 25. Szomszédasszonnyal ne kezdj ki! (Csak. A legjobb mondat: „Te valahogy’ más vagy. igyál meg tíz kisfröccsöt. Ne csodálkozz semmin! 38. bárkivel. de mindenhonnan hazatalál.20. Légy jóban a kozmetikusával! (Eszedbe ne jusson megdugni.) 28. mint a többi. Ne vitatkozz! 31. ha a ruháiról vagy a frizurájáról van szó! 39. Bõven megéri a statisztákra fordított pénzt. Virág. amikor el kell sírnod magad elõtte! 26. mint az egyszeri ember: ”Mindig. Csínján bánj a közös programokkal! (Különben úgy jársz.

Ne adj okot a féltékenységre! 47. mindent le lehet tagadni. rúzsfolt. Ne bámulj meg az utcán más nõket! (Magadat csak sajnálni fogod. (Biztosítás!) 44. A harisnyaméretek tekintetében ne akarj eligazodni! 52. Ne hagyd vezetni! 43. mert sokkal olcsóbban jössz ki. Veszekedéskor ugyanez: „Ugyanolyan vagy…” 41. Ha túl kedves. Járj el vásárolni.) 51.) 49.40. Brazil szappanoperák megtekintése közben ne tegyél megjegyzéseket! (Lazíts. Ne dumálj bele. õ meg ideges lesz. miben sántikál! 53.) 45.) 59. vigyázz! (Biztos.) 55.) 46. Ültesd a volán mögé. ha a barátnõivel beszélget! (Három perc után te leszel a világ legszerencsétlenebb marhája. Folyton a dugásról beszélj neki! (Hátha felizgul. Tárgyi bizonyíték – levélke. Az egyes sportágak szabályait meg se kíséreld elmagyarázni! 232 . Ne is akard megérteni! (Reménytelen) 54. A fogyókúráját tûrd békével! (Úgysem tehetsz ellene semmit. hogy sokba fog kerülni. De csak külön! (Vele úgysem bírod ki. hadd tudja meg. Tedd féltékennyé! 48. mi a magyarok istene. amikor elsírja magát a moziban! 57.) 50.) 58. (El akarják hinni. Próbálj meg te is megrendülni. Halálra röhögöd magad. Próbáld meg kifürkészni.) 42. hogy mással dugsz. A dugásról ne beszélgessetek! (Minek? Megy az magától. Nõi magazinokat ne olvass! (Legfeljebb az összeomlás határán. sms és így tovább – soha ne maradjon! Amíg a saját szemével nem látja.) 56.

amikor a munkatársnõirõl mesél! (Közben fújd ki magad. hogy mirõl beszél. ki vagyok én. Ha fejfájásra panaszkodik. Meg lehet tanulni!) 66. amikor becsavarja a haját! 62. különben elvágtad magad! 64. ami kihoz a sodromból. Menj el pecázni – vagy a francba –. ne könyörögj. Vágj mindenhez jó képet. amit nem lehet! (Vagy essél ténylegesen tudatvesztéses állapotba. ha nagyon sok – rengeteg – pénzt viszel neki! 61. amikor olyasmit próbál megmagyarázni. hogy elõírjam egy felnõtt embernek. Ne állj neki teregetni! (Összezavarodsz a ruhái között. verd ki a fejébõl! 63. a konyharuhát összekevered az estélyi sállal) 67. Már azt is nehezen viselem. Ezek közé tartozik „A pénz számolva. az asszony verve jó. az õ sapkája. amikor az élettársam egyszer azt kérdezte tõlem: „Elengedsz?” Én? Hát. hanem kibékülni! 69. Nem jóban lenni a legjobb. Ha nagyon menni akarsz valahová. Turbózd fel az agyad. Egyszerûen fel sem tudtam fogni. Ne feledd: soha nem lehetsz elég okos! Komolyan Kevés dolog van. Eleve viszolygom az erõszak minden formájától. míg felkel majd a Nap.” címû vadbaromság. hogy – hacsak nem sodorja magát bajba – hagyni kell a gyereket a saját útján járni. Az az alapelvem. de kiszolgáltatott emberre – márpedig a sértett nõk döntõ többsége ebbe a kategóriába tartozik – kezet emelni szerintem a legnagyobb gyalázatok közé tartozik. Részegen csak akkor menj haza. „Várj. mi 233 .” (Demjén Ferenc) 70. ha egy – amúgy értelmes – kisgyereknek elõ akarják írni.60. hogy milyen sapkát vegyen fel.) 68. Ugyanez vonatkozik a kedvesemre is. inkább sértõdj meg valami hülyeségen! 65. Az õ feje. Nézzél okosan.

ez egyszerûen megengedhetetlen. hogy – a valós helyzetet megismerve – igazságot szolgáltassunk nekik. a kedvesüket! Márpedig sokan – nagyon sokan – megteszik Egyes szociológiai felmérések szerint ma Magyarországon minden ötödik családban fordul elõ a feleségek. Ennek kapcsán teljes mértékben egyetértek az FBI emberével. hanem. megtehette volna. Hetente legalább egy asszony belehal a sérüléseibe. Európa közepén. hogy az (…) erõszak áldozatai álljanak a nyilvánosság elé – még akkor is. hogy a véleményem megváltozzon. megvédve ezzel a társadalom egészét. Arról is biztosítanunk kell õket. lehet egy nõt olyan lelki terror alatt tartani. Mindaddig ugyanis. Minden megvetésem azoké a férfiaké.az amit tehet. aki ezt írja „Megszállottak” címû munkájában: „Társadalmunknak arra kell törekednie. hogy miért nem fordult rendõrhöz. az FBI legendás személyiségelemzõjének mindhárom vaskos könyvét ahhoz. Igenis. század hajnalán! Ez döbbenetes. hogy teljes joggal mondhatunk nemet. hogy ítélkezzünk felettük. nem az a célunk. hisz’. és mi az. akik bármilyen formában terrorizálják a családjukat. nem tudhatjuk. Ezt hittem legalábbis. amit nem? Még. ha bizonyos részletek nem mutatják õket a legjobb oldalukról. El kellett olvasnom John Douglas-nek. vagy akárkicsodám is. ha nagyon akarta. ha a feleségem. vagy a barátnõm.” 234 . amíg nem ébredünk rá. Láttam egyszer egy asszonyt – diplomás könyvelõ volt! – akit hónapokig nem engedett ki a férje a lakásból. hogy még csak eszébe se jusson változtatni a helyzetén. hány veszedelmes (…) gazembert hagyunk szabadon garázdálkodni. Nem tudtam megemészteni. a XXI. élettársak rendszeres bántalmazása.

én a magam részérõl minden tõlem telhetõt elkövetek. nem várhatjuk ölbe tett kézzel. némelyik vasárnapi idõjárás-jelentésem például biztosan bekerül – arany gigabájtokkal – a Nemzeti Mozgókép Archívumba. (Egyikük-másikuk talán még hülyébb is. hogy megvédjem az áldozatok egy kimutathatatlanul kicsiny hányadát. Sajnos a nézõk nem értékelték a zsenialitásomat. hogy pont olyan emberek. mint én. (Aki látta. sõt. Arra kérek.Tudom. Ugye. egy diliházat meg egy határ menti laktanyát összevonva: na. amíg a magyar hatóságok arra az álláspontra helyezkednek – a törvényi korlátjaik. kiderült. körülbelül se. Képzeljék. mindössze három kis epizód maradt meg bennük a pályafutásomból. A tévézés – és ezen belül a híradós mûfaj – nem biztosítja a nyugodt élet feltételeit. de mindaddig. az a híradó. amikor elkezdtem televíziózni. bármit tenni kell! Elnézést a néhol indulatos fogalmazásért. Egy biztos. sosem felejti el!) 235 . sikítozás hallik! Valamit. ahonnan asszonysírás. Képzeljenek el egy kínai piacot. szólítok fel tehát mindenkit. pedig az nem semmi. amíg a helyzet – magától? – jobbra nem fordul.) Nyugodtam mondhatom. Nagyon szerények az eszközeim és a lehetõségeim. akit illet. olyan emberekkel találkozhattam. nem avatkozunk bele”. Azért én marhára élveztem – gondolom a nézõk már kevésbé –. megértenek? Híradóóó! A magyar mozgóképipar a mélypontjára érkezett. szárnyaltam a képernyõn. de errõl a témáról nem tudok nyugodtan beszélni. de az örökre. hogy soha többé ne menjen el olyan ablak alatt közömbösen. hogy az önbíráskodás törvényellenes. akiket addig csak képernyõn láttam. valamint a közömbösség okán – hogy „amíg vér nem folyik.

vezetéknevén náluk csak a házmestereket szokás szólítani. beszélgessünk inkább tolmácson keresztül.1. konyhakerti németséggel elmagyaráztam az alkancellár úrnak. hogy én nagyon tudom az õ szép nyelvét. megköszöntem az interjút. csak az alkancellár tûnt egy kicsit esetlennek. kirõl van szó. 236 . mert jót mulattak. Sem a tolmács. nálamnál hülyébb riporterrel még sohasem találkoztak. és ezt bizton állíthatom. a pontosság kedvéért. de senki nem tudta és senkit nem is érdekelt.” Erre a tolmács lenyelte a kávéskanalat. hogy a helyes megszólítás: Herr Vizekanzellar. három napja az önök szép országában tárgyalok. Herr Dusek. mondtam a tolmácsnak. Csõszáras farmerban és egy Benny Hill arcmásával díszített pólóban érkeztem a helyszínre. Szóltak a Pártból. Azt mondta ez a kancellárszerûség. Szegény felelõs szerkesztõ csak engem talált a folyosón. Még szerencse. hogy: „Mint azt ön bizonyára jól tudja. ahogyan illik. csináljunk vele interjút. ahogy az egy száguldó riporterhez illik. három aprót köhintett. hogy mégis. (A világosítók között a fentebb körülírt ruházat kihívó eleganciának számít. Szerintem a magas rangú küldöttség valamennyi tagja meg volt róla gyõzõdve. A programom tehát az. de ezzel messze túlöltöztem a stábot. kérdezze meg ezt az embert. mi lesz a magyarországi programja. Próbáltam érdeklõdni. hogy kandi kamerás felvétel volt. hogy innen megyek a repülõtérre és irány haza!” Néztük még egymást egy darabig. A híradós anyagom különben egész jól sikerült. de mégis. Hozzátettem: „Danke. aztán szépen. Nem baj. elindultam hát. és elmagyarázta.) A folyosón rohanva mondta a Sajtós. hogy az a manus az egyik szomszédos ország alkancellárja! Nem baj. sem a manus feje nem rezzent meg – apátiába estek és a diplomácia is alaposan megedzette õket – bár. hogy jött egy manus. vagy ilyesmi.

már csak az érdekesség kedvéért is. Apad a tó! – jött a vészesen hangzó hír. de a hölgy. ha arról van szó. sõt. Jómagam egy mûholdas közvetítõ kocsival kísértem figyelemmel az eseményeket. szerencsére ott voltam én. hogy a vízben állva bukkanok fel a riport elején a képernyõn. Akkor kitaláltam. biztosan összetévesztett valakivel. Azt már az eddigiekbõl is láthatják. (Ma sem tudom. de akadtak megértõbbek is. Nagy választási cirkusz volt.) A stáb legalább harminc emberbõl állt. hogy a fantáziám nem ismer határokat. nyugodtan vártam tehát a kapcsolást. esetleg valamennyi víz vissza is szivárog. Rágyújtottam tehát és békésen beszélgettem a gyõztes párt politikusaival. meddig kellene. Izzottak a telefonvonalak. aztán drámai mozdulattal azt is. akiknek addig nem is köszöntem. hogy ha készítek egy háromperces kis összeállítást a szomorú jelenségrõl. ha elkezdhetem mondani az okosságaimat. Úgy gondoltam. hogy érjen. és mutatom. mi az. Egy neves pszichiáter professzor felajánlotta a fõszerkesztõnek. hogy meddig ér a víz. következett egy szép ívû fejesugrás.) Aztán így szóltam: „Vessük bele magunkat a témába!” És loccs.hogy frappánsan bírtam befejezni. mindjárt megáll az apadás. a Magyar Televízió akkor használt elõször ilyen mûholdat. a nézõk egy része azt követelte. amint azt mondom: „Danke!” 2. tisztán lehetett hallani. hogy szívesen gyógyítana. (Ez utóbbi pont a dákóm magasságában volt.) 3. (Jött egy szerelmes levél is. hogy azonnali hatállyal távolítsanak el a televízió kötelékébõl. Megérte tíz napot koplalnom. hogy jól mutassak a nyitóképen. és ez tényleg történelmi eseménynek számított. hogy bohócot csináljak magamból. Egyszer csak elordította 237 . aki írta. majdcsak szólnak. ugyanis egészen különleges eset vagyok. gondoltam.

mint a kettes szekrény. de én nap mint nap láthattam közelrõl. Mégis volt egy valóságos szerelmem. de jó srác. az ott a Karcsi! Valóban én voltam a képernyõn. Álomarcú lány Vannak ám eszement szerelmek is. Attól a perctõl kezdve. bár az Álomarcú egyáltalán nem volt 238 . így az egész ország láthatta azt a gyönyörû fénycsíkot. amit meg is tudtam érteni. amelyet a csikkem húzott a tavaszi éjszaka egére. én is a molett nõket szeretem. A Zavar akkora volt. beleszerettem a magyar televíziózás valaha volt legszebb bemondónõjébe. Mert emígy meg nem volt teljesen normális. Azt a szerelmet a pártpolitika vihara söpörte el! Ilyen a történelem. jééé. nem hagyott nyugodni az áttetszõ szépsége.) Arra gondoltam. hogy megláttam. a röppályát pedig élõ egyenes adásban kísérhette figyelemmel mintegy hatmillió nézõ.) Ilyen volt a Zavaré is. mint a férfiak többsége. Az volt a gond. A cigicsutka legalább tíz métert szállt a levegõben. (Sokak szerint. Mûholdról! Nem estem pánikba. Reménytelenül. (A fél ország szerelmes volt belé. mind az.magát valaki. Amúgy. aki egyáltalán nem volt kerekded. alulnézetbõl. de a választások után meg kipenderítettek. a szerényen álldogáló gyõztes képviselõjelölttõl megkérdeztem: „Hogy teccik lenni?” Természetesen a nõzés sem maradhatott ki a híradózásból. hogy az élettársa nagyon féltékenykedett. hogy az igazi támadást majd a választások után indítom meg – mégis. nyugisabb idõszak –. ami kiderül az alábbiakból is: „Tudod.

ha akartam volna sem tudtam volna elkerülni. hogy: itt vagyok! Te vagy. Mosolyognak a csillagok. ráadásul még komolyan is gondoltam. hanem kívántam is. Mindenkitõl elnézést kérek. hogy hagyni kell a fenébe az egészet. Mindig. én és a könnyek. Hát. hogy: itt vagyok! Ha tõrbe csalt az élet.az a kicsapongó típus. hogy a fõnöke – hogy irigységbõl-e vagy miért. ha ilyen marhaságokat hordtam össze. Mondd. mert nem csak gyönyörûnek találtam az Álomarcút. Ráadásul abba a sportcsarnokba jártam edzeni. mirõl beszélsz? Mindig félni a bajtól. hogy – nyilván kínomban – írtam egy verset. és egy csapásra megváltozott minden. amelyet most a nyilvánosság elé tárok. úgyhogy. Azóta nem mondom. hogy nekem a molett nõk 239 . nem tudom – megtiltotta az Álomarcúnak. Mindenki tudja. hogyha kérsz? Nézz le végre az égre. de mindig oda lyukadtam ki. aki olvasott már igazi költeményt! „Nézz le végre az égre. Csavart egyet a helyzeten. Mondd. Odáig fajult a dolog. hogy velem szóba álljon! Átrágtam ezerszer ezt az én kis ügyemet. Csak te vagy és én vagyok. hogy miken mentem keresztül. de egyszer kijött hozzám a tópartra. ahol õ dolgozott. hogy olyankor már nincs visszaút. Mindenesetre tizenegy hónapig járkáltam a lány után reménytelenül. De akkor már nem lehetett. Képzelheted. ezért jöttem ide. Mondd.

de megint az idegeimre ment. kalória: azt nem tudtam megszámolni.az eseteim. mint a gyémánt. hogy nemsokára szülinapom lesz. hogy bele lehet zúgni valakibe. ugorjak át pénzért. hogy a fejem lágya már olyan kemény. (Drága.. de utána filmszakadás. megint nagyobb lett a pocakod! Az a rohadt Papi. nyilván elromlott a mérleg). de ez akkor sem lehet. Sohasem hittem volna. hogy felnõttem?! 08. Azannya! – rikkantott fel a Papi. mert szép. egy doboz lejm. majd jól pofán vágnám. drága anyukám! Reggel hívott a Mamuska. Mikor nõ már be a fejed lágya? – kérdezte az apucikám. Úgy látszik. de a helyzet semmit sem javul. jó apu!) Mondtam neki. kaparás – lekapartam magam: 3. cigaretta: egy doboz az enyémbõl. de az éves rendes két pár zoknimat így is megkaptam. mindegyik az esetem. Mindegy 240 . Óh. péntek 105 kg 00 dkg (mackónadrágban meg atlétatrikóban. mióta az eszemet tudom. Azért sem leszek ideges. ha nagyon meg vagyok szorulva. anyukám. mondogattam magamban egyre idegesebben. csak ne tartoznék neki négy hónapja.55: Átmentem pénzért az anyukámhoz. amint meglátott. hogy a jeles napra egy nõt szerezzen nekem. azt mondta.” Charlie Jones naplója Szeptember 32. alkoholegység: a Taknyos Varjúig még tudtam követni. pusztán azért. Mikor veszi már észre az én drága jó anyám. eszébe sem jutott. amikor elindultam a konditerem felé. a pörkölt nokedlival nem volt a táblázaton.

viszont õ sokkal hatékonyabban. mert sápadt és sovány akartam lenni. de a nõk. vagy mi? Elhatároztam akkor. Azt hittem.05: Megérkezett egy hülye tyúk az terembe. Most eszem. (A fiúknak ez meg sem fordult a fejükben. (Az elõbbit talán mégse…) 10. hogy az. 11. akik állítólag ismerik. hogy mekkora az ember pocakja. holnap lesz három napja.) Azt kérte a Tyúk. bólintott a Tyúk. 13. erre föl a hülye Papi elkezdett kekeckedni. mire megkérdeztem tõle. hogy pozitívan fogok gondolkozni. hogy a pincérnõ a mellein hozza a pörköltet. meg a magáét is. Mondtam a Papinak. pedig teljesen normálisnak érzem magam. Láttam. feltéve. Azt hittem látomásom van. csak teszteltem a csajt. Csak ne vonzódnék még mindig annyira ahhoz a drága Emíliához. mert tisztára úgy tûnt. hogy az ember kikel önmagából?! Lelki válság ez. ha nem jár máshol az eszem. Azt. Én azért csak az Emíliára gondoltam közben is – de jó. hogy tegyem be a Bolerót a magnóba. hogy nem jutna eszébe ötszáz forint borravalót adni! 241 . mind azt mondják. akkorák voltak neki. hogy „azt amelyikre a Kokó szokott bevonulni a meccsein?”. hogy az a Carmina Burana. bár negatívan se nagyon sikerült. hogy õ is pozitívan gondolkodik. Pfû! Ebbõl jól kivágtam magam. Emília! Mitõl van az.00: Eszembe villant. hogy valamikor régen fogyókúráztam. hogy tudom. mint a zongoristák. hogy folyton rá gondolok. hogy nincs itt – pedig a pincércsajból áradt a kisugárzás. de elképesztõ segge van. Óh. Biztos. akárcsak én. Szerintem nem hülye.30: A Tyúk tényleg nem tartozik századunk lángelméi közé.elõbb utóbb megkapja a pénzét is. van valami jelentõsége.

annyira biztos voltam a továbbjutásban. hogy csak egy kissrácot sikerült megelõznöm. hogy valami bensõséges líra volt az egész. aki állathangokat utánzott egy nejlonzacskó segítségével. tele jelentõségteljes csendekkel és suttogásokkal. nem akartam kifizetni a honoráriumát./ akkor most ki a hülye. vagy én? Kojak Színész akartam lenni. hogyan s miképpen jutok majd el a megyei döntõre. Már ki is néztem magamnak a menetrendbõl. a történelmi jelentõségû ügyek oly’ nyomtalanul tûnnek el – legyen elég annyi.15. úgy ordítottam. mint a sakál. (Többen esküdtek rá – elsõsorban a rokonság 242 . (Mindent azért én sem veszek be!) 18.00: Elmentem egy jósnõhöz. a Helen Fielding. Annyira lepontoztak. Gondoltam. Elsõ alkalommal elindultam a „Ki mit tud?” elnevezésû nem is tudom micsodán. hogy boldogabb idõk jönnek. de amikor azt mondta.00: Megvásároltam Helen Fielding „Bridget Jones naplója” címû könyvét. vele meg marha jóban voltam. Az tényleg nagy csalódás volt – elsõsorban azért mégis inkább szegény nézõk számára –. Hanem a terem. ahol a kis mestermûvet elõadtam: egy nagy hodály. Két dolgon gondolkodtam el: a. amit szavaltam. Nem emlékszem a mû címére – érdekes. Két határozott kísérletet is tettem az ügy elõmozdítása érdekében. senkit nem foszthatok meg produkcióm élvezetének lehetõségétõl./ ki ad ki ezért rajtam kívül ennyi pénzt? b. úgy kalkuláltam. mert a Pók tanár úr volt a városi döntõ zsûrijének az elnöke. hogy gázsi tekintetében valahol Robert Redford és Robert De Niro között helyezkedhetek majd el. Persze nem csak a protekció miatt. legalábbis a költõ szépnek írta le. a vers is nagyon szép volt.

– Na. a zacskófújás a gyereknek valami modern terápia. mert nyilvánvalóvá lett számomra. a színi-direktor a barátom volt. hogy miért tûri az igazi mûvészek ilyetén való megaláztatását. hogy ennyivel megúsztuk. fél órán át szívta és fújta teli tüdõvel a bazi nagy zacskót – a végére olyan lett a feje. Egészen a harmadik konyakig. és a zacskós gyerek?! – harcoltam tovább az igaz mûvészetért. hogy többet érdemelt volna. Kérdõre is vontam a Pókot. mint az aszalt szilva: lila és cserzett – aztán meg így lepontozták. a lila mûvészkedés még nem akadályozott a földhözragadt gondolkodásban. azt hitték süket vagy. Akkor aztán azt mondta. az biztos. Második alkalommal még a bemutatkozás lehetõségét is megvonta tõlem a sors. még örülhetünk is. hogy a zseni meg a bolond között csak egy hajszál a határ. azért ordítasz. – Téged a második sor után le akartak állítani – nagyképûsködött a Pók –. de csak hímezett hámozott. Én még csak hagyján. az igazgató külön megkért bennünket. láthatják. úgyszólván életszükséglet. – Õ más… – érzékenyült el a Pók – õ a kisegítõ iskolából érkezett. hogy a valódi mûvészetet elnyomják. Újólag bebizonyosodott.körébõl – hogy a nyerítést például határozottan felismerni vélték. – És ha halkan mondtam volna? – támadt fel bennem a remény. akkor egyszerûen csak hülyének néznek. – Még rosszabb – szippantotta fel a negyedik konyakot a Pók –. Egy amatõr színtársulatnál jelentkeztem. (Sehová nem mentem protekció nélkül. Gondolják el. hogy legyünk vele is meg a sráccal is elnézõek.) Az 243 . de a nejlonzacskós gyerek! Na.) Elkeseredtem nagyon.

de akkor is legenda volt. (A legenda egyébiránt csak bennem élt. Így hangzott: „Csend legyen!” (Szerintem jó szerep. Te úristen. hová lesz az én legendás szépségem. Szerencsére volt is 244 . aki minden képzeletet meghaladóan hosszú lábaival és hosszú. Ez megõrült. miféle sorról beszél?! Jó. Folyton ordítottam. mert amúgy kedvelt. nincs esélyem. ha az ember egy kicsit odafigyel. aztán sarkon fordult és elment azokon a gyönyörû lábain. végszavaztunk a pedikûrössel. hogy „csend legyen!”. Rövid két hét után kilábaltam a depresszióból. engem is. hogy messzebb ne menjek. hogy elöl fogy a hajam. adjon valami csodaszert. mire egy idõ után jött a fürdõvezetõ. sóhajtoztam. sokat ki lehet hozni a karakterbõl. egy iskolaigazgató szerepét osztotta rám. – Nem gondolja Károly. hogy mindenki engem bámul. szõke hajával lenyûgözött mindenkit. – Nem fogok beállni a sorba a nõid közé! – mondta mérgesen. Elõször a fényviszonyokra meg magára a tükörre tereltem a gyanút. konkrétabban: ki mertem menni az utcára. gondoltam magamban.emberem nagyvonalú volt. de egy idõ után látnom kellett: kopaszodom. de a társulatban volt egy nõ. mondjuk tényleg volt egy élettársam meg két szeretõm. de hát annyi mindenkinek van.) Maga a mûvészet akkoriban már nem érdekelt annyira. Iszonyú pillanat volt! Belenéztem a tükörbe és megláttam. Tudtam. A munkahelyen készültem a premierre. Még ez sem vette volna el a kedvem a mûvészettõl – közelebbrõl: a színészkedéstõl – de a második próbán a hosszú combú kijelentette.) Mentem mindjárt a patikushoz. hogy a kollégáival szemben nem engedhet meg magának ilyen hangnemet? – kérdezte egy kicsit bánatosan. nézik amint szálanként hullik el a hajam.

imádták a nõk. hogy sokan tartják a szexinek a kopaszságot. Üveges tekintettel belenézett a kamerába és azt mondta. Mindenesetre.neki. hogy belehalok a kopaszságba. egy tucatnyi. amelyikre egy nagy darab. mondta egy bõrgyógyász barátom. ha magamat adom. pocakos ürgét keresnek – cipókerek fejjel – kérem szóljanak. és – színészkedéssel – egy zsák pénzt keresett. ha az életérõl van szó. Megfigyeltem. hiszen melyik nõ áll majd velem szóba?! Soha többé nem dughatok. A legjobban az a manus ragadta meg a figyelmemet. Addigra ugyanis az egyik nõ azt mondta. elég. pusztán azzal. de már csak átvitt értelemben. sõt. a hajam ezzel párhuzamosan tovább hullott. Márpedig tudtam. Mondjuk nem éreztem semmit.) És akkor jött a Kojak! Színtiszta kopasz volt. amikor ilyeneket mondanak. ha hallanak valahol egy szereprõl. mint amekkora az oroszlánnak van –. Ebben ugyan a mai napig sem hiszek – továbbra is szeretnék akkora sörényt. állítólag a nézõket is. Lehetséges. mert azt hitte ezzel megvigasztal. ebben biztos voltam. hogy bizsergést fogok érezni. Hányadik típusú találkozások? Volt a tévében egy mûsor – áldott emlékû Déri János vezetésével – amelyikben állandóan ilyen csodákat mutogattak. hogy ezeknek a csodaszereknek az ára is mesébe illõ. de legalább jó hallani. tettem fel magamnak a kérdést. (Genetikai adottság. El sem tudják képzelni. A csodaszerek egy idõ után mind beleszáradtak a flakonba. hogy kopasz. aki egyetlen szemvillanással elkábította a stúdió vendégeit. Nem is kell játszanom. de hát kit érdekel a pénz. hogy mennyire megkönnyebbültem. kopaszodó. hogy kevés hajjal is érdemes élni. ha jól számoltam. de az piszkosul tetszett. 245 .

de akkor már tényleg ideges lett. hogy jó volt nekik is. olyan volt a tekintete. mint az elõzõ. (Kinéztem a szótárból ezt az etikát. hogy hol tudnám kitanulni ezt a fenoménséget. mert akkor még keveset ismertem a szakmából. hogy lelki alapon nem szabad nõket elkábítani. Sokkal komolyabb volt a dolog. ez abból is látszik. mint a részeg sámáné. amikor felemeltem a széket. akiket megdelejezett. gondoltam. mert addig egymás után estek hanyatt az emberek. a szerkesztõséggel szemben – akkoriban éppen újságírónak hazudtam magam – fellépett egy valódi parafenomén. amelyikre csak akarok –. ez már valami. Nagy izgalommal vártam. Elkezdtem utánajárni. esõfelhõk Grúzia felett! És mind az egérképû varázsolta oda! Egy zivatarhoz képest egy nõt elkábítani semmiség.) Kevéssel késõbb fellépett egy másik ürge is. azt mondta: „Huúúh!” Erre föl nem éreztem semmit. Na. egérképû manus nézett le a járókelõkre. Nem kellett messze mennem. és széttárt karral. hogy a Fõvárosban lépett fel. aztán annyi. hogy persze. azt akarta mondani a fenomén. De az hülye volt. mint aki csibéket terel össze. hogy emberrel is meg tudná-e csinálni. hogy hülye volt. Elkábított egy kakast. Gyanítottam.hogy a fenomén – vagy mi – egyetlen szemvillanásától elkábulnak az emberek. hozzám érjen a sorban. amikor a mester áldozatokat keresett a produkciójához. ez az én szakmám! Megszûnik az udvarlás. Mire mondta. elkábul. Mondom. én pedig megdugom. Azt mondta 246 . ránézek a spinére – ráadásul arra.) A rohadt életbe. hogy az elsõk között pattantam a színpadra. Háznyi plakátok hirdették: „Albert Itto. Gondolhatják. Nekem is belenézett a szemembe. A nõk is. Itto az elsõ kilengésemet még megbocsátotta. hogy efféle képességek birtokában arról is meg tudnám gyõzni az áldozatokat. mondtam magamban. de az etikailag nem helyénvaló. Az újságíró igazolványom felmutatása után megkérdeztem tõle. aki esõt varázsolt Grúzia fölé!” (A plakátról egy piciny bajszú. az összes felesleges hercehurca.

(Mindenképpen a legjobb módszer. nem kell hozzá tanár. olyan formás volt. onnan is. az egyikük azt mondta: „A kisasszony szólt. az eredmény pedig pontosan ugyanaz. Örültem a sikeremnek. megragadtam a bútort és diadalmasan a magasba emeltem. amelyekkel egy nõt meg lehet delejezni. hogy amennyiben õ megdelejez egy közönséges kisszéket. Erre fel – kéretlenül – középre pattantam. de nemigen történt semmi. Lehet. nem tudom… Annyi biztos. ha jól tudom. mert láttam. Egészen addig. hogy csodát láthassanak. hogy a saját marhaságaimból tanulva nem jutok el sehová. koncentráltam. senki nem is tudta. amíg meg nem jelentek a rendészek. Hát. mint a grúziai esõfelhõk. de nem. és fel nem szólítottak az objektum elhagyására. pontosan mirõl is van szó. ha nincs lebetonozva. hogy maga egy szatír. mint ahogyan azt a mestertõl láttam. És tényleg. feltéve. hogy egy kisszéket bármilyen körülmények között fel tudok emelni. Azt hittem. ez annyit tesz. mert ingyen van. Én meg bámultam. hogy én is birtokában vagyok mindazon képességeknek. Delejeztem. Amikor megkérdeztem. mintha az istenek jókedvükben öntötték volna ki a legfinomabb viaszból.ugyanis a fenomén. hogy a fenoménséget autodidakta módon tanulom ki. hogy tényleg érzéketlenebb vagyok. – A nagy kövér menjen le – kiabálták innen is. Jött az uszodába egy nõ.) Ki is próbáltam magam mindjárt. s igyekeztem ezt olyan tekintettel tenni. azt emberfia nem tudja megmozdítani.” És ezt maguk elhiszik? (Hökkentem meg igazán) 247 . hogy a nézõk is örülnek majd. azért vettek jegyet. Elhatároztam. nem alkalmas befogadni a magasabb összefüggéseket. akkor viszont mit keres ott ez a kákán is csomót keresõ hapsi?! – Maga nem érzékeny egyéniség – tette még hozzá Itto kárörvendõn –. mert elrontottam a szórakozásukat.

az attól függ…– bizonytalanodtam el. de mindjárt elgondoltam. és úgyszólván takarás nélkül láthattam a melleit. Így ért véget a fenoméni pályafutásom. megtörtént!) – Hisz maga az ufókban szerkesztõ ú? – kérdezte a Tündér. (Ez még talán a vízdíj-túlszámlázásoknál is 248 . ha a bejelentõ csinos. – Dehogyisnem! – vágtam rá vidáman. megrögzött szatír. fiatal hölgy volt. gonosz szomszéd. maga tényleg egy ferde hajlamú.) – Hát. UFO Általában kerültem a panaszos olvasókat (túlszámlázás. hogy egyszer én is elrabolom. mert amúgy semmi bajom az ûrlényekkel. (Esküszöm. (Ettõl még jobban megfeszült az amúgy is szûkre szabott póló. – Hát nem érti?! – Dehogynem értem – bólogattam megértõen –. és megigazította a hajpántját. pedig eszem ágában sem volt. de nem tudok most már a nyomukba eredni. ha csak egy mód adódik rá. Mint például az alább ismertetett esetben. – A rendõrségen már be tetszett jelenteni? – néztem rá okosan. ha rögtön tetszett volna szólni… – Nem akarja megírni? – csodálkozott a Tündér. – Hát az ufók! – vágta rá a Tündér és teljesen normálisnak tûnt. a szigorú szabály alól csak akkor adtam magamnak felmentést. talán. ilyesmik). kutyagumi az utcán. – Mert engem elraboltak! – Kicsoda rabolta el magát asszonyom? – háborodtam fel.– Ne adja az ártatlant – mondta a gorombábbik rendész – mi is megfigyeltük.

csak találkozzak velük! A találkozásra ugyan máig nem került sor. lehet hogy a sokkhatás miatt. – Meg – bólintott a Tündér és megint elsírta magát. pedig nem szeretek ítélkezni. mégis meg tudja majd védeni õt. még a férjem sem. – Senki nem hisz nekem – vetette fel dacosan a fejét az a drága –. tudod… – Megerõszakoltak? – játszottam a felháborodottat.) – Akkor jó – buggyant ki a Tündérbõl. – Hát ez már több a soknál – csaptam az asztalra – na. hogy jó. mert a legrosszabbat sejtettem. bizony sok baj van az én Bélámmal. de a Tündér történetét – meg esetleg õt magát – behatóbban meg fogom ismerni. éjnek évadján felvitték õt az ûrhajójukra és ott mindenféléket csináltak vele. hogy átmenetileg vonatkoztasson el az égi jelenségektõl. hogy gonosz kis szürke emberek. A Tündér azt mondta. – Mégis. – Hát. ha megint támadnának az ûrlények. mint én.bonyolultabb ügynek látszott. miket? – kezdtem aggódni. márpedig nem szerettem belekeveredni a kényes témákba.és testközelben. – Hát. Attól a pillanattól tudtam. de már pityergett is. – Mi a baj asszonyom? – adtam rögtön a megértõt. Meghívtam az ûrlények áldozatát egy közeli étterembe. mert nagyon szerettem vonzó asszonyokat vigasztalni. Eszerint jártam el.) Egy darabig sokat 249 . Elmesélte akkor a Tündér. megállj. (A Béla 48 kilós volt. nagy fekete szemekkel. maradjunk föld. úgy gondolja. egy olyan benga nagy ember. Rábeszéltem. – Gonosz ember lehet – szomorodtam el. nem is evett sokat. amit ufók okoztak. a Tündért mégis sikerült kimenekítenem a lelki válságból. hogy a cikket ugyan nem írom meg.

micsoda emberekkel hozott össze a sors! Te jó ég. hol felvették. mint az utcán. ellenben elitta a lakását. – Hát a kocsmába! – vágta rá az én betegtársam. de ha végképp’ semmi nem jutott az eszébe. Ráadásul. Fogtuk egymás kezét. 250 . amikor hõsünknek sikerült elérnie. mintha megnyerte volna az öttalálatost. Tudta ezt a Fõorvos úr is. hogy közte és a Maci Laci között egy ilyen álló-háború szerûség alakult ki. Szerettem ott lenni. Márpedig a Maci Laci körülbelül ezer módszerét ismerte a mentõsök megtévesztésének. hogy a detoxikálóban még mindig találtak neki helyet. Ez utóbbira általában akkor került sor. de nagyon csálén állt a feje. Olyankor bevonultam a kórházba. ennél nagyobb vágyam meg ma sincs. – Hová? – pillantottam fel a könyvembõl. akkor úgy berúgott. hogy a mentõk beszállítsák. nem mintha ott meg tudtak volna gyógyítani. pedig nem láttam nagy távlatokat. inkább csak úgy. mert hagytak olvasni egész nap. hogy az alkohollal kötött szoros barátságát akár csak egy pillanatra is felbontsa. hogy átmenetileg alulmaradtam. ebbõl következett. így aztán sokkal jobb sora volt a kórházban. a békesség kedvéért. de olyan hanghordozással ám. hogy csak a Maci Lacit említsem elõször! A Maci Lacinak semmi baja sem volt. meg minden további testrészét. de aztán egyre közelebb kerültünk a kézzelfogható valósághoz. Bácsi Egy idõben harcoltam az alkohol ellen – igaz csak ímmelámmal – és elõfordult. Arról viszont szó sem lehetett. – Jössz? – kérdezte egyszer a Maci. Hol kipenderítették a Macit a kórházból.beszélgettünk az általunk ismerten túli világról.

hogy: nem mindegy? (Szerencsére éppen egy csirkecsonton rágódtam…) A Bácsi ugyanis nyolcvan körül söpört és – bár eszem ágában sem volt megbántani – tényleg érdektelennek tartottam. Mert azért õt kedveltem és tiszteltem. hogy ittam? (Nagyon látszott. de nem számít. feltéve.K. hogy méterben számolva éppen mennyire voltunk a lebukástól: 1.) Úgy kéne csinálni. aztán a reggeli káoszban beosonok. azért vagyunk a diliházban. – Ezt azért te sem gondolod komolyan… Értékeltem a helyzetet. Te. még az õ szempontjából is. nagyon látszik rajtam.) még átmegyek. akkor lehet. hogy gond lehet az ápolónõk miatt – az én szívbéli barátom az alábbi stációkon esett át. de tényleg nagyon szomorúnak látszott. 5.– bólogattam szelíden. mondta a betegtársam. Emígyen tájékoztattam tehát a Macit: „Ha a Fõorvos úr hazament. hogy mit csinál a felesége.. de majdnem kicsúszott a számon. 4. A világon semmi gond nem lehet abból.– Te hülye – vigasztaltam –. aszerint. 2. nem akartam neki csalódást okozni. Délután már ketten ballagtunk át. – Aha. hogy a Fõorvos úr nem tudja meg. de addig én (Gondolom a biztonság kedvéért . ha a Macival átmegyek a kocsmába.” Rendben. hogy te elõre mész… Inkább kialszom magam a parkban. Visszafelé tartva – amikor felvetettem neki. 251 . – Megcsal a feleségem! – kiáltott fel váratlanul a Bácsi. hogy megszívtuk. hogy ne járjunk kocsmába. 3. S. ’S lõn. a Maci teljesen belemerült. Ki a francot érdekelnek!? Ha a Rézi van szolgálatban.

de ezt már csak én teszem hozzá. mint más tevékenységek. hogy eddig csak marháskodtam!? Ez esetben legyenek kedvesek bemenni a könyvtárba – vagy felaraszolni a világhálóra – és megkeresni Erich Fromm: „Férfi és nõ” címû munkáját. de majdnem puszit adtam az öregnek. úgy kefél! Még egy rövidke gondolat erejéig térjünk vissza a jó öreg Frommhoz: „A szexualitás évszázadokon át viselte magán a morális rossz bélyegét. és legjobb esetben is csak akkor számított erköl- 252 .) Há’ hisz’ eztet izéllom má’ miúta! Mondjuk én egy kicsit rövidebben szoktam fogalmazni. (Jellemzõ. azt hiszik. – Így van ez – csóváltam a fejem szomorúan. a szexuális tevékenység egész természetét tekintve magánjellegû.K. de a lényeg ugyanaz: Ki mint él. hogy megértsük a jellemét.” (Bárki legyen is az. S. hogy még a tudós is a férfiakat vette elõre a címben!) Egyebek mellett ezt találhatják benne: „Egy ember szexuális viselkedése valóban megfelelõ kulcsot ad a kezünkbe ahhoz. Ellentétben szinte minden más tevékenységgel. Ott és akkor vált kézzelfoghatóvá számomra. Ezenkívül a szexuális viselkedés – a szexuális vágy ereje miatt – csak nehezen vonható ellenõrzés alá az illetõ személy számára. és inkább kifejezi a különös egyéni vonásokat. annyira aranyos volt. Bele a levegõbe? Fogadjunk. de szeretem. vagyis sokkal kevésbé elõírásos.– Már kitettem volna a szûrét – folytatta a búsongást Bácsi –. hogy szerelem tényleg örök.

hogy nem hozott szégyent az ezredre. vagy mindenképpen elvittek volna a tanfolyamra.” Csak halkan jegyzem meg (a magam részérõl): a. Minden olyan szexuális tevékenységet. ha elfojtjuk valamennyi ösztönös vágyunkat.) Két eset lehetséges.csileg közömbösnek. ha a házasság tekintélyével megerõsítették. Sebezhetetlen elképzelésnek látszott. éppen jó lesz harcásznak! (A Bergecz szás’ még meg is dicsérte. hogy a Firnyák a maximális pontszámot kapta. Õ maga viszont nem így látta. – Az nekem mindegy – komorodott el a Firnyák honvéd –. hogy az ember testisége a romlottság forrása./ ez nem azt jelenti. Vagy teljesen idióták a dilidokik. a tanfolyam helyszínéhez képest. mert úgy találták. hogy nem bízunk többé a 253 ./ (másfelõl) nem vergõdnek-e még mindig túl sokan a fentebb körülírt csapdában? De. mindig az ellenkezõjét jelöli be annak. hogy most aztán már mindent lehet b. hogy a Firnyák honvéd pont alkalmas lenne valami harcászati tanfolyam elvégzésére. ha már a tudománynál tartunk. mint amit gondol. amely nem a szaporodást szolgálta – különösen a szexuális eltévelyedéseket – erkölcstelennek tartottak. Kieszelt egy koncepciót a Firnyák – nem véletlen ám a neve! –. magyaráztam a barátomnak. Elvitték a Firnyák honvédet egy alkalommal a legeslegmodernebb katonai kórházba. Ennek a nézetnek az alapját az szolgálta. csak egyet tudok biztosan: fél évig nem kefélhetek! Akkor én elmentem a Bergeczhez – még teljhatalmú írnokként – és elõadtam neki. hogy össze vissza húzkodja majd a pszichológiai tesztlapon az ikszeket. Erre fel kihozták. és hogy csak akkor lehetünk jó emberek. mert a menyasszonya éppen az ország másik végében lakott. sõt.

) kitakarítom a lakást 1 pont b.) a szeretõmtõl. 3.) új nõt szerzek.) a meztelen nõs képnél 2.) az OTP-tõl 1 pont b.) megborotválkozom. 1 pont 2 pont 3 pont 254 . hogy szép legyek 2 pont c.) adok neki sót 1 pont b. ha a szomszédasszony hálóingben megy át egy kis sóért? a.) a külpolitikánál b. véletlenül elindítom 3 pont Kihez fordul.) megdugom 3 pont Mit tesz ön.) a sportrovatnál c.) pornókazettát teszek a videóba. Mit tesz ön.) orvoshoz 1 pont b. ezért még a tanfolyam elõtt engedje haza a Firnyákot eltávozásra. mi lesz.) a szeretõmtõl 2 pont c. 5. mielõtt harcászati szerzetesnek vonul.tudományban. de megbámulom 2 pont c.) thai masszõrnõhöz 2 pont c. Mennyire férfias ön? 1. Teszt Töltsék ki. aztán ne tudják meg.) adok neki sót. ha náthás lesz? a. hadd kefélje ki magát rendesen. 4. ha vendégeket vár? a. aztán összeveszek vele 3 pont Hol nyitja ki az újságot? a. hogy jobban leizzasszon 3 pont Kitõl kér kölcsön? a.

) a feleségemmel b.) a szertõmmel c. Kivel megy moziba? a. soha b.) bélyeggyûjtés 1 pont b.) bámulom közben a mixernõt 1 pont 2 pont 3 pont 255 . 1 pont 2 pont 3 pont 9.) a kijelölt útvonalon 1 pont b.) szörf 2 pont c.) a nõi kabinok felõl.) követem a bögyös szõkét 2 pont c. ha spiccesen megy haza? a.) elõfizetek egy szex csatornára (0-24) 3 pont Megdöngetné-e a Vasorrú bábát? a.) a nõi bugyikat 2 pont c. Hogyan issza a kávét? a.) sehogyan b.) semmit 3 pont 11.) az árakat 1 pont b. ott mindig lehet látni valamit 3 pont 10.6.) hogy a haverokkal voltam kocsmázni 2 pont c.) meggondolnám c. Melyiket választaná hobbinak? a.) a pénztárosnõ melleit 3 pont 12.) két cukorral c.) nem. Mit néz meg elõször egy szupermarketben? a. nem.) senkivel 1 pont 2 pont 3 pont 7.) hol van? 8. Melyik útvonalon közelíti meg a szaunát? a.) hogy vállalati buli volt 1 pont b. Mit mond a feleségének.

Melyik az alábbiak közül a kedvence? a.) elmegyek kuplerájba 1 pont 2 pont 3 pont 1 pont 2 pont 3 pont 1 pont 2 pont 3 pont 16. Kihez fordul végveszélyben? a.) Ady Endre: Héja-nász az avaron 2 pont c.) vibrátort 15. Megdugta-e valaha a nõje barátnõjét? a.) semmit 14.) gyûrût b.) az anyósomhoz b.) az Életben 2 pont c.) nem b. Mit vesz a szeretõjének névnapjára? a.) a feleségemhez c.) virágot c.13. Látott-e már kutyán gatyát vagy karón varjút? a.) Petõfi Sándor: Anyám tyúkja 1 pont b. bekötött évfolyama 3 pont 17.) a peep show-ban 3 pont 19.) az ingyen piára c.) majdnem c.) az ingyen kajára b. Mit vesz a feleségének névnapjára? a.) semmit b. ha lakodalomba hívják? a.) gyászolok (esetleg a menyasszony dudáira) 1 pont 2 pont 3 pont 256 . Mire gondol.) hát persze 1 pont 2 pont 3 pont 18.) virágot c.) nem 1 pont b.) a Cica magazin ’98-as.

20. mert legkésõbb egy percen belül elõáll egy elmélettel.) gazdagságot c. Teszem azt. mint a hoppmesterek a popfesztiválokon. és reggelente kijelenti. Mit szeretne elérni az életben? a. Egyelõre nem sikerült. óriási káosz van a forgatáson – az mindig van –. aki állandó tettestársam a televíziózásban. hogy errõl nem tehet. hogy szeret boldogtalan lenni.) Edömér Van nekem egy barátom. hogy bementünk Közép-Európa egyik legszigorúbban õrzött büntetésvégrehajtási intézetébe. hogy pofán kellene vágnom. akkor el tudják képzelni. hogy mit miért nem lehet megcsinálni. de fogadjuk el. ha mindjárt valami világfájdalmat vehet a nyakába. Na. rendbe fog jönni.) boldogságot b. Ön nem egy lepedõvirtuóz. Cserélje le a barátnõjét. Elõször is. Olyankor tudom. Van aztán ez a történet. és az eget kémleli. de van remény. akkor az Edömér elkezd mélyeket szívni a cigarettából. Gratulálok! (És irigylem egy kicsit. ha láttak már csálé manust.) nõt akarok! Értékelés: 0-20 pont: 20-40 pont: 40-50 pont: 50-60 pont: 1 pont 2 pont 3 pont Ön impotens. legjobb. amely arról szól. ugye? Akkor van elemében. közvetlenül azzal a céllal.) De a legidegesítõbb az Edömérben. hogy jobbá tegyük a világot. az Edömér. úgy néz. a 257 . Ismerik ezt a fajtát. Az történt. Aztán meg: végighorkolja az éjszakát. ha boronghat. hogy nem hagytam aludni! (Együtt jártuk egy idõben a nagy magyar valóságot. ami tényleg megvilágítja az Edömér személyiségét.

kisebb. Annak az esélye tehát. hogy direkt ízlik neki! Ott gubbasztottunk a Déliben az éjszakás segéd-vágányellenõrök társaságában. Az én barátom (?) gondterhelten simogatta a copfját. az Edömér már a plafont bámulja. látszott rajta.Azt már csak én teszem hozzá. amikor megálltunk resztelt májat enni. ezt csak úgy közbevetõleg. már csak azért is. ahol viszont fegyveres õr áll. az Edömér csak annyit mondott: „De jól esett ez a máj!” (Meg kellet volna ölnöm. mint hogy a lovas szobor lépést vált. Szóval ott nézgelõdünk a sitten. hogy jön ez ide? Megmondom. (Ha azt dolognak lehet nevezni) Azt kérdezik. Hiába mondogattam neki. nekem megy fel a vérnyomásom. mint velem –. hogy a körletet nyolc rács és további két zsilipkapu választja el a kijárattól. Tényleg. meg is kérdezte mindjárt a börtön parancsnokát: „Van itt valami jól zárható helyiség?” – Négyszáz zárkánk van. Boldogan él a feleségével! Hallottak már ilyet?! 258 . amit én úgy utálok. A legjobban talán akkor szerettem az Edömért. mert a Csillag egészen jó kis helynek tûnt a számomra. hogy le fogjuk késni a vonatot. mint varjú a rohadt tököt. de onnantól nem bírt bennünket komolyan venni. hogy nagyon jól csinálja a dolgát. Kiderült. hogy velem összehozta a sors – az egyik. Az Edömér az évek hosszú során soha egy szót sem szólt a nõkrõl. Legalábbis a saját életemhez képest…) Két marha nagy mázlija van az Edömérnek – azon kívül. Mikor hazaértünk. Egy felnõtt embernek! Na. Szóval. hogy a kameráját félti – azzal mindig jobban bánik.szegedi Csillag börtönbe. mindegy. el is felejtettem mondani: copfban lóg a haja. meg húsz elkülönített helyiségünk a legkegyetlenebb rabok számára – mondta mélabúsan a Parancsnok. a másik meg. a hajnali postavonattal döcögtünk haza. hogy kedvelem. négy darab. az a szemét csak csipegette a májat. ilyen manusokkal kell nekem együtt dolgoznom. hogy a Csillagból kilopjanak egy kamerát.

hogy nem is hiszek az egészben. akinek az volt a határozott meggyõzõdése. hogy beszél a fejemmel. – Minek a szellemeket megidézni? – firtattam tovább. de hátha tényleg lesznek ott jó nõk. át akar vágni a palánkon. – Nem errõl van szó – voltam kénytelen a védekezésre –. – Félsz? – hunyorított gyanakodón a Zombi.Szellemesség – Úgy bizony. hogy a Boszinak formás kis alakja volt. már nem emlékszem pontosan. hogy megtöröm az erõgyûrût. még boszorkányok is vannak közöttük! Éppenséggel boszorkányokat látni nekem nem kellet a Zombi szakkörébe vagy mijébe elmenni. se nem szoroz. azt mondták. – Ne marháskodj. de a szeánszon – így hívták a bulit – már nem vehettem részt. mert azt hittem. mint a halott matematikus: se nem oszt. El is ballagtam. – Mint a tenger – csillant fel a Zombi szeme is –. majd megkeresnek.) Lényeg. – Akkor jössz? – feszítette tovább a húrt a szellemes barátom. – Nõk vannak-e? – tértem perdöntõen a lényegre. szellemidézésre – erõsítette meg már sokadszor a meghívást a Zombi. magára vállalta. egy szellemtõl?! – kacagtam õszintén – annyi misztikus dologgal találkozom a való világban is. ha a szellemek akarnak valamit mondani nekem. onnantól pedig engem 259 . Szerencsére a Boszi nem tudott belenyugodni az én hitetlenségembe. Ezzel már a Boszi vádolt meg. (Esetleg az aurát. csak úgy gondolom. hogy ahhoz képest egy szellem nekem olyan. hogy nem tudtam rendesen koncentrálni. de már untam. gondoltam félárbócon. de az volt a baj.

beszél a nagyvilágba. A szálloda udvara legalább nyolcvan méter hosszú volt. – Esküszöm neked – mondtam tényleg õszintén –. hát tényleg. Elõször arra gondoltam. álljunk meg!” Érdeklõdésemre a kis gazember kifejtette. – Szóval nem hiszel? – emelte másodfokra a vádat a Boszi. – Gyere. ha találkoznék egy ufóval. Innen-tõl pontosabban kell mesélnem. hogy valakik azt mondták neki. feküdjünk inkább le – csitítgattam a srácot. a fiam határozottan állította. kilométerekre jártunk a szállodától. mert most jön a lényeg. – Tényleg itt van! Odamentem és tényleg ott volt. ott lesz a környéken. amely a kisfiammal esett meg. Önöket is érdekli? Jól van. csak négy éves. ahol laktunk. És akkor elmeséltem neki az esetet. Én leparkoltam közvetlenül a kapu mellett és már csak kiabálni tudtam a gyerek után. így meg csak úgy sejtésem van.bármirõl meg lehetett gyõzni. csak kialussza magát. de aztán megnyugtattam magam. Egy élõ. meg bárminek az ellenkezõjérõl is. legalább biztosan tudnám. elmondom. de a srác elkezdte: „Apa. vagy a vállamra szállna egy szellem. mert azt gondoltam. A tó partján autóztunk tök sötét éjjel a fiammal – tán’ négy éves lehetett –. – Mitõl van a sejtésed ?– bonyolította tovább a szellemes barátnõm. én lennék a legboldogabb. hogy meg kell keresnie a sündisznót. hogy léteznek. és amelyet magam is átéltem. mert elszaladt. igazi sündisznó! 260 . A szálláshelyig hátralévõ úton még legalább háromszor elõjött a sündisznó. hogy orvoshoz viszem. Egyenesen egy fenyõ-fához futott – az udvar végébe! – leguggolt és diadalittasan felkiáltott: „Itt van!” – Mi van ott? – Hát a sündisznó! – kacagott boldogan a fiam.

állandóan telefonálgattunk egymásnak. Közbevetés: Szeretem. hogy mondják neki: hé. mert tényleg csodálkoztam. de annak semmi köze a nõkhöz. a szálloda udvarán sem. én nyitott vagyok a világ dolgaira. tudom. csak a MATÁV bevételét növeltük. szívesen látom majd az ufókat. Fogalmam sincs. hogy esetleg – ha minden kötél szakad – megdughatnám-e? – Talán – mondta mosolyogva a lány. kisöreg. hogy ez mit jelent. ha elérkezettnek látják az idõt. ott vár rád a fenyõ alatt! – Na látod! – kiáltott fel a Boszi. hogy legközelebb már biztosan dugunk. Aztán a dologból mégsem lett semmi. minden egyes hívásnál tovább erõsítve magunkban és egymásban a hitet. 261 . – Hogy vannak földön túli jelenségek! – Nem érted. hogy miért nem lett belõle semmi… Egyébiránt volt egy másik ufós élményem is. valakik tényleg meg kellet. vagy valami hasonló történt velünk. és a párhuzamosok összeérnek a végtelenben. tényszerûen megérdeklõdtem a Boszitól. amikor a dolgok így szépen klappolnak. – Akkor mi a baj? – Semmi – vontam meg a vállam –. és mindannyian tudjuk. Mert a sorsdöntõ kérdés még hátra volt. Ez volt a végszavam. – Mit látok? – csodálkoztam. de nem kergetek délibábot. mint aki máris meggyõzött. akkor és ott átéltem az egészet. Már ami a szakmát illeti. hogy csoda.Jól értsük meg: a fiam objektíve nem láthatta és nem is hallhatta a kis tüskést. hogy meglátogassanak. Boszi – szögeztem le határozottan –. Hát még a hoteltõl öt kilométerre! Élõ sündisznót sem elõtte sem azóta nem látott.

Most jöttem a fogorvostól. mint az alább elõvezetett esetben! Mielõtt belevágnánk. aki odaállít a kiírt idõpont elõtt!? Szám szerint négyen voltak. Mennyivel kíméletesebben hangzik. mint a foghúzás! (Úgy döntöttem. mint mi ketten együttvéve! (Megittunk egy kávét. hogy Dánia 1937-ben nyerte el véglegesen tengeri halászati jogának érvényesítési lehetõségét. Pláne. hogy menjek a hivatalos rendelési idõ kezdete elõtt fél órával.” (A hasamra ütöttem. A helyes dátum: 1938. ha ez úgy következik be. külön asszisztenciával. amint éppen hullik kifelé. Ilyeneket írnak: „Tegnapi számunkban tévesen közöltük. hogy a lebõgések ügyében minden képzeletet felülmúlóan magas a nyilvánosságra nem 262 .) Ki az a bolond. de a taxis barátommal az alábbiakra jutottunk: nehogy már az asszony okosabb legyen. Az ártáblára azt írta ki az a bûbájos doktornõ. nehogy valaki elkezdjen utánanézni!) Nos. én miért ne lehetnék egy kicsit nagyvonalú. hogy legközelebb csak a fejemet küldöm el. mint a NYT. hajlandó a hibái beismerésére. ahol mindössze két röpke órán át felváltva hallgattam a váróban a fúrógép vészjósló vijjogását és/vagy egy hatéves kissrác (szegény!) egetverõ bömbölését.) Csõd A New York Times. ha kell. egy egész oldalt szentel a helyreigazításoknak. bár – mint említettem volt – a férfiember számára nem is létezhet nagyobb lelki lebõgés. mint az. A kedvesem azt javasolta. Végig a csillagokat láttam – az idegtõl – meg a kiadó vezetõjének a szakállát. hogy fogeltávolítás. hogy csõdöt mond az ágyban. Azért volt egy élményem is. az egyikük gyökérkezelésben részesült. mert a kézirat még a Holdba’ van. hadd jegyezzem meg elöljáróban. ha egy olyan nagy tekintélyû világlap. úgysincs rá szükségem írás közben.

Tudják követni? Merthogy én nem tudtam. hogy fürdõruhában jobban mutatott. mint Moszkvát a hó. aztán kategorikus határozottsággal közölte. mert férje van és õ tisztességes asszony. Fél órát mutatkoztam látványosan a nõ körül teleszívott mellkassal. Ez közelebbrõl az alábbiakat jelentette.került esetek száma. gondoltam. úgyhogy folytattam az ostromot. nagyvonalakban: a Mátyás-templom megtekintése. A Dáma figyelmesen végighallgatott. hogy a Dáma rám se néz. hogy mennyire emlékszünk az életünkbõl. már éppen lendült volna a kezem. mert azt hiszik. ezért is akartam agyonvágni társamat a masszõrségben. (Csak annyit mondtam a Bugyi Bucinak. Váltig állította: nem tudhatjuk soha. Jelesül. hogy elõadjam az én szomorú történetemet. amikor láttam. hanem egyenesen testet öltöttem. Már azon voltam. nem csoda hát. ha rád nézek!”. Különben a Dáma megjelenése mindig mindenütt viharokat kavart. 263 . de a Bugyi Buci kötötte az ebet a karóhoz. mint egy dáma. már nem is felejtenénk el. mindenki kussol piszkosul. én megpróbálom. A Bugyival filozófiai szintre emelkedtünk – vagy süllyedtünk? –. hogy „elég legyen. hogy az ember hány százalékát õrzi meg az emlékeinek. hogy mit felejtettünk el. ha tudnánk. hiszen. ha legalább egyszer ebben a nyomorult életben megkefélhetném. hogy az én jobbegyenesem is megállt a levegõben. és meg is cselekedtem az ilyenkor szokásos és szükséges intézkedéseket. arról vitatkoztunk ugyanis. mint az igaziak. hogy a Bugyi Bucit betakarom. az ajtón például nem csak úgy beléptem. Talán csak annyi különbséggel. hogy ez mindegy. A nõk is. õk a hibásak. hogy azt nem lehet. hogy a fél karomat hagynám levágatni. ennél jobban nem tudom körülírni. Nekem ez nem volt érv – hisz’ nem akartam semmit a férjétõl! –. Akkor kezdtem el reménykedni. Egy életem. Hanem a Dáma a döntõ pillanatban érkezett.) A Dáma pontosan úgy nézett ki. egy halálom. Ezen felbátorodva ballagtam oda hozzá. Jómagam azon az állásponton voltam.

aminek jönnie kell”. Percre pontosan addig tartott az udvarlás! 264 . aholis mindössze másfél óra alatt hagyta magát kipakolni a ruháiból. Ahogy ott csöcsörésztem a zuhany alatt. de még azok is folyton elszakadnak. mert tényleg nem akartam túlzásokba esni. Ennek jegyében mentünk el szaunázni. megvárom. Mindezt persze a Dáma társaságában. hogy „jó. hát jöjjön.1x3. de nem akarok a szexuális furcsaságok fejezetben szerepelni. hogy tulajdonképpen már a Guinness rekordok könyvében volna a helyem. hogy további két hetet kellett az udvarlással erõlködnöm. de nem tört ki balhé. Már az összes nevezetes objektumot meglátogattuk.csillagtúra a Bakonyban. mondta is. mindjárt ránk is nyitották az ajtót és egy vidám férfihang az alábbiakat kurjantotta: „Kezit csókolom. hiszen õ mégiscsak egy dáma. Ma sem értem.) Nekem csak annyiból volt rossz. Dáma asszony!” (Valami munkatárs volt. Elmeséltem továbbá neki. hogy oda a diszkréció. de akkor is sok. hogy a diszkréció számára nagyon fontos. – Én már csak ilyen vagyok – bólogattam szerényen. a nõ tisztára kiborult attól. hogy vele még soha senki nem beszélt ennyire nyíltan és õszintén a szexrõl. Közben azért megindítottam a lélektani hadviselést is. hogy XXL-es óvszert kell használnom. és azt mindjárt magamnak osztottam ki. a déli szél lágy zúgásának hallgatása holdfényes éjszakán. amikor a Dáma azt mondta. amíg Nobel-díjjal tüntetnek ki. A „falu bikája” mintájára megalkottam az „Univerzum Bikája” címet. Azt azonban szigorúan a lelkemre kötötte.4 méter). Eljött a nap! A Dáma ünnepélyes külsõségek közepette – parizeres szendvics és Kõbányai világos – bevonult a lakosztályomba (2. A Dámának nagyon tetszett az efféle duma. miképpen volt ez lehetséges. Elõadtam a Dámának.

ha csak a gésákra vagy a maori asszonyokra gondolunk. Éppen ezért nem az ördögtõl való gondolat. talán az elõbbieknek is – konkrétan megmutatják a házasság elõtt. (Azért én megpróbáltam…) Mondtam a Potomnak. mint amilyenre a thai nõk képesek. a káját róla csipegették. olyan mutatványokat csináltak. hogy egy jeles alkalommal – amikor üzletileg látogatta meg a napfényes Thaiföldet – a vacsoránál egy nõ feküdt az asztalon. csak kíváncsi lettem volna. amit elképzelni sem lehet. elég. de a Potom csak folytatta. a Káma Szútra is egy tényleges tankönyv. hogy ez erkölcstelenség! Hogy én nem lehettem ott! Bosszúból még hozzátette az a szemét. Azt hazudta. hogy a nõket – meg persze a férfiakat – fel kellene készíteni a házasságra. hogy a fentieken túlmenõen a nõk pengét lõttek ki a puncijukból. amikor távozóban volt. tanulni. ha véletlenül feláll. hogy szerinte azokat a nõket direkt kiképzik kefélésbõl. ahol napjainkban. Meg aztán. Utóbbiaknak – bár. hogy a felnõtt magyar nõk közel 265 . – Á. Tanulni. Már ez is elég idegesítõ volt. Mondjuk. hogy mivel mit kell csinálni. meg amúgy is. de egy közepes numera átlagos lebonyolítása szerintem nálunk is elvárható alapkövetelmény. mint beteg a dunyhát. hogy messzebb ne menjünk. ráadásul nem is akármilyen színvonalon íródott. tanulni! Azt magyarázta az a ganyé Potom. hogy mekkora az XXL-es méret. olyan teljesítményekrõl nem is álmodozok. Akkor talán nem tartanánk ott. dehogy – sóhajtott mélyet a Dáma –. Sok példa akad egyébként a magas fokú képzésre. azon belül is: a kamatyolásra.– Nagyon csalódott vagy? – kérdeztem tõle laposkúszásban.

Az ember csak hasizmozik. ám felszínes ismereteim arra engednek következtetni. aztán festettem be (ugyancsak szálanként). hogy miképpen kell táviratot feladni. döntõ többségük filozófia-professzor vagy zenetanár. ezeket eleinte szálanként tépdestem ki. Pillanatnyilag azokat az õsz világnagyságokat keresem-kutatom. akik deres fõvel is sokra vitték. mint a katedrán. telefonban bemutatkozni. Mint mindig. ennyibõl jó a kopaszság –. Megtanulnák a fiatalok. egy utóképzésre (posztgraduálisan) jómagam is beiratkoznék. akik kopaszon. de egyikõjük sem pornósztár. aztán megeszik egy tál lencsét és máris visszanõtt a pocakja.harmadának még sohasem volt orgazmusa! A magam részérõl el tudnék képzelni egy „Életmód” elnevezésû tantárgyat. õszülõ 266 . ami tudvalevõleg a világ legfárasztóbb. számos mellékhatással. Merthogy amennyivel kevesebb szõr nõtt a fejem tetején. Akkor elkezdtem hasizmozni. annyival több bukkant fel az orromban és a szemöldökömön. ugyanakkor legunalmasabb és legfájdalmasabb tevékenysége. ez ügyben is a könnyebb ellenállás irányába indultam el. gondoltam: leszívatom. meg hát szeretkezni is! Bár koromból adódóan már nem sok jelentõsége van. Rengetegen vannak. Leginkább talán az életmûdíjak átvételekor gyûlnek össze. Most olyan embereket keresek. hasizmozik. hogy az ágyban talán visszafogottabbak. Áttekintettem a vonatkozó árjegyzéket és kiderült: megszívattak. Távoktatás nem érdekel! Összeomlás (A: fizikai) – A kopaszodás csak a kezdet volt ám. A második nagy kihívás a pocak meg az úszógumi megjelenése volt. Sok jót el lehet mondani róluk. Megjelentek az õsz hajszálak is – olyan sok már nem tudott.

de egyikõjük sem pornósztár. 267 . elszív egy cigit aztán továbbhajt. bátran elmondhatom. megfordult és azt kérdezte: „Tudna nekem a bácsi egy kis pénzt váltani?” 2. Nem kellett beszólnom. de elhatároztam. ha olyan a feje. Ahogy ott álldogáltunk az italautomata elõtt. (B: lelki) 1. hogy az erdõt kell járni velük. (Komolyan!) Megnyugodtam. Hamarosan össze is futottunk a lift elõtt. hogy egy alkalommal. Az alábbiak szerint: az ember autóval behajt az erdõbe. nehéz életem volt. Egyszerre köszöntöttük egymást. Ahogy beköltözött a házba (formás lábakon. Rengetegen vannak. hogy küzdelmes. Az égiek egyetértõ jelét látom abban. hatalmas dudákkal). Ez a teljességgel megmagyarázhatatlan vonzalom aztán úgy ölt konkrét formát. Formás feneke és hosszú. a tett színhelyén egy teljesen ép pornó újságot találtam. mindenféle közelebbrõl meghatározott cél nélkül. hogy a nõk elsöprõ többsége imádja a természetet. hogy nem vagyok egyedül az én különleges kirándulási vágyammal. de korán örültem. mint a kan bulldogé. szõke haja volt.(maradék) hajjal és pocakosan is sokra vitték. Csak hátulról láttam. cicerél egy keveset. Kirándulni persze én is szeretek. azonnal elkezdtem a támadás koncepcióját kidolgozni. mindketten emígyen: „Csókolom!” Kerek erdõ Sokat vert engem a sors. hogy akkor is beszólok neki. keres egy kis mellékösvényt. Az egyik megváltoztathatatlan – fátumszerû – csapásnak tekintem például. mert éreztem. mert õ szólt be. amikor így jártam el.

268 . Az „Ösvények gyilkosát” keresték az Egyesült Államokban – talán Oklahomában – amikor az egyik nyomozó végre talált egy szexmagazint az újra és újra átfésült területen. pontosan úgy. A halálra vált ürge legfeljebb azzal vigasztalhatta magát.Két eset villant ennek kapcsán a kis fejembe. mint én. már az elõbb is akartam mondani. A barátom kénytelen volt feladni szexuális terveit. Dáriusz kincse.és ondónyomok – alapján sikerült beazonosítani az újság boldog tulajdonosát. – Elhanyagolom a nõm. Óriási elõrelépés volt ez a nyomozásban. Az egyik rárántásának nyoma van a Fehér Házban. feleség számára. pedig az nagyon fontos. Azonnal értesítették az elnököt is. amikor újból a kényelmes aszfaltúton suhant a kocsim. szexuális életének egy darabkája téma volt még az ovális irodában is! Ál-álmoskönyv Gyertyák a barlang mélyén. Kiderült. – Cipõvásárlás. és csak egy kis könnyebbséget keresett az ösvényen. félig álló dákóval elkezdett a biztosításon vitatkozni a vadgazdaság képviselõivel. rögtön kipattant az autóból és lehúzott gatyával. hogy a manusnak terhes a felesége – akivel amúgy kiegyensúlyozott házaséletet élt –. Egyszer a Vakhangya is elment kirándulni a nõjével. hadd örüljön. A Vakhangya az elõbbit vétette el. kénytelen maszturbálni. Szigorúan tiltott zónának számítanak ebbõl a szempontból – például – az erdészek által használt úgynevezett etetõ utak és a turista ösvények. – Találkozni fogok a nagymellû eladónõvel. hogy mégsem élt hiába. mert – az ujj. de nem választotta ki kellõ gondossággal a helyet. Dinnyeföld. mert a legnagyobb döngetés kellõs közepette beléjük hajtott – enyhén lendületes kanyarral – egy terepjáró.

Katonatiszt. – Mégsem hív fel. akinek részegen szerelmet vallottam. (Ilyen nincs. mert akkor már 269 . – Megdugom végre a fiam óvónõjét. – Lesz egy nyugodt napom. Lóistálló.) Vidám gyerekhad. és egy ideig úgy nézett ki. Napfényes. – Szeretkezés hátulról. – Mégiscsak a kopasz hentest választja! Palánk. keserû szájíz. – Kirándulni megyünk valami csodálatos helyre. Ezüst.Öreg néne az ösvényen. kifelé a palackból. az egyik bika elkergeti a másikat. amennyit csak akarok. – Elkísérem a feleségem vásárolni. (Még megeshet. Baleset. – Ez csak annyit jelent. hogy megjelentem a saját álmomban is. tele tenyészménekkel. Forgószél.) Arany. – Felhív az a gyönyörû ápolónõ. – Kefélés két nõvel. Utam a csúcsra – Szerintem a Karcsi nem is ivott semmit – mondta a Bú Béla a rendõröknek. – Szeretkezés össze-vissza. hogy agyonverik Azért voltak annyira mérgesek a Búra. de nincs erõm felkelni. – Szeretkezés szembõl. – Kefélés annyi nõvel. lovagias párviadal. (24 óra) Lepattant szoba. Királyfi. Csodatévõ szellem. Vihar. Súlyos baleset. Hócipõ. nyugodt táj. – A szeretõm is szeretõt tart. Nyulak. Középkori. – Összefutok a spinével. Szarvasbõgés. – Pisilnem kellene. – Kefélés egy nõvel. – Felébredtem. Csobogó patak. – A valóságban ennek az álomnak nincs megfelelõje! Bronz. – Vacsora a szeretõmmel. – Váratlanul betoppan az anyós.

Könnyû ám szabolcsi szilvapálinkával csúcsot dönteni. mert elrobogtam a helyszínrõl. hogy miken mentem keresztül. a nyomomba eredõ rendõrök nem tudtak utolérni (!). Jó volt. Hanem az Irén – mint általában – kamatyolás elõtt még ismerkedni akart egy kicsit. Csak tájékoztatásul: a 3 ezreléket már úgy tanítják az orvosi egyetemen. hogy alkoholmérgezés.kezükben volt a laborerdmény. hogy már minden lényeges dolgot megírtam. de ezt senki nem hiszi el nekem azóta sem. ha tudták volna. július 2-án. hogy 1984. vadonatúj Moszkvicsba. mert minden irományban részletesen elmeséltük. arról faggatták a Bút. talán ejtik az ügyet. de egy kicsit túllõtt a célon. hogy nem én voltam a hibás. a legbiztosabb józansági teszt. (Ha már a Moszkvicsnál tartunk. hogy a szerelem sodort bajba. A nemi életünk lényegileg papíron zajlott. hogy mit csinálnánk a másikkal az ágyban. a 3. egy hülyegyerek miatt kellett hirtelen félrerántanom a kormányt. Nos. ha megpróbálják kimondani: Moszkvics slusszkulcs. néhány óra elteltével önként jelentkeztem a kapitányságon. Hiába mondtam neki. hogy a valóság talajára helyezzük a papíron körvonalazott álmokat. be kellett ülni a város 270 . de mégsem az igazi. amely arról tanúskodott. az imént ismertetett állapotban beletolattam egy gyönyörû szép. Még józanul sem könnyû) Mármost a nyomozásra azért került sor. A nyomozók az elõzményekre voltak kíváncsiak. nem vették enyhítõ körülménynek. amikor közlekedési kihágást követtem el. 3.5 ezrelékbe általában bele szoktak halni. Ma is állítom. Ezért aztán találkozót beszéltünk meg. próbálta volna meg a srác – mint jómagam – vizezett kocsmai vodkával! De ez mellékes. Pedig. A 3. aki engem akart védeni. Hiába magyaráztam a zsaruknak. Az Irénnel álltam akkoriban állandó levelezésben.68 pedig egy ideig – amíg egy szabolcsi szõlõsgazda fia meg nem döntötte – új országos ifjúsági rekord volt.68 ezrelékes véralkohol szint állt fenn a szervezetemben.

otthagytam az Irént a fenébe és elindultam kirándulni. ami egy koktél.egyetlen elfogadható színvonalú presszójába. de ez teljesen érdektelen körülmény ahhoz képest. viszont marha jól hangzik a neve: vájt lédi. Az úszómesteri tanfolyam egy határ menti városban zajlott. amíg – ugyancsak egy kefélés következményeként – a lakásommal egyetemben. (Édesapám soha nem ütött meg. aki a tanfolyamot vezette. mígnem teljesen meguntam. Addig-addig ismerkedtünk. csak az õsi alapeszményre kellett volna figyelni a rendõröknek: keresd a nõt! Pofon Amikor a legmagasabb iskolai végzettségem felõl érdeklõdnek. Kár volt ezt annyit nyomozgatni. de nem tudom. mi van benne. édesanyám pedig csak a pajeszomat húzta meg néhányszor. Withe Lady-t (Fehér Hölgy) ittunk. Ez volt az egyetlen hivatalos okmányom a tanulmányimról. hogy majd a könyv megjelenése után pótolok.) – Válasszanak párt maguknak! – kiabálta a Topi. A civil pofonokat eleddig – valami csoda folytán – elkerültem. Nem azért. jogi egyetemen végigszenvedett szemeszteremmel. 271 . és abból lett a rekord. mert nehéz eldöntenem. hanem azért. Általában az utóbbit szoktam elõvezetni. vagy az úszómesteri tanfolyam sikeres elvégzésével nagyképûsködjek. mert nehézsúlyú ökölvívó létére fel tudta mérni az erõviszonyokat. porig nem égett. hogy a tudásvágy miatt kaptam életem egyetlen pofonját. Emlékszem. hogy a három. A csillagtúra második állomásán találkoztam a Bú Bélával. mindaddig. Az Irén hármat ivott – ha jól emlékszem – én meg körülbelül ezret. mert nincs diplomám. Lehet. misztikusabban hangzik: „kiemelt fürdõmester”. mindig zavarba jövök.

kikászálódtunk a partra. (Eddig jó. csak késõbb kapcsolódott be a munkába. de én mindenképpen a Huncutot választottam volna. elõtte a vízben már éppen hogy csak nem tömítettünk. milyen célból kell ez a párválasztás. Amikor végeztünk.Nem tudtam. hogy csak néztem ki hülyén a fejembõl. mire fel úgy pofon vágott. Legalább egy napot még várhatott volna. 272 . Akartam adni a Huncutnak egy puszit – csak. lehetõleg a mellkas tájékán. Tudniillik a võlegénye is oktató volt a tanfolyamon. nehogy nagy igyekezetében a segítségére sietõ embert is lerántsa a víz alá. A Huncutról az az egy – úgymond mentéssel töltött – délelõtt maradt szép emléknek. csak éppen jött a võlegényem. mert ugye.) Aztán az egyik kézzel meg kell ragadni a bajba jutott haját – nekünk akkor csak jelképesen –. A másik kézzel át kell karolni. a Huncutot szívesen közelítettem meg hátulról. ott és akkor ugyanis annyira zavarban voltam. Csodálatos délelõtt volt! Én számtalanszor csöcsörésztem le a Huncutot. – Nem rád haragudtam ám – vigasztalt mosolyogva a Huncut –. Nem nagyon értettem. hogy meg sem tudtam szólalni. pedig az nem is volt szakszerû. õ pedig ugyanannyiszor nyúlkált a gatyámba. hogy megköszönjem a szíves közremûködését –. Ennek az a lényege. hogy fuldoklót kizárólag hátulról szabad megközelíteni. különben minden volt. hogy a vízbõl mentést kell egymáson gyakorolni. Csak másnap kérdeztem rá a rejtélyre. akármi is a teendõ. Szerencsére kiderült. hogy a szája mindenképpen kiemelkedjen a vízbõl és levegõhöz jusson. de igazából nem haragudtam. – Akkor viszont adhattál volna egy kicsit kisebbet – mondtam szemrehányóan. ’s ebben a helyzetben kitempózni vele a partra.

hogy miért jár minden áldott nap – ha esik ha fúj – a férje sírjához. Ahogy felépült. Az éj leple alatt beóvatoskodott a szobámba és leszedte a párnát. hogy hagyjon már nyugodtan aludni. Mert tehetetlen volt. Aztán jöttek az oroszok és engem megerõszakoltak. míg sikerült úgy-ahogy megemészteni a történteket. hogy közben a võlegényemnek végig kellett néznie. egész idõ alatt a szájában volt a géppisztoly csöve. de elfelejteni nem tudtuk soha. rögtön megkérte a kezem. hogy a fejemen van a párna. mire én nyomban felébredtem. Egyszer megkérdeztem tõle. akkor is azt mondtam magamban. Amikor eszméletlenül feküdt. mert nem tudott nekem segíteni. Csak nagy sokára sikerült meggyõznöm. Mondta is utána: már azért imádkozott. Hát ezért megyek én mindennap a temetõbe. úgyhogy sokat beszélgettünk az éjszaka kellõs közepén. ápoltam a késõbbi férjemet. Végigimádkoztam a lábadozását. Minél közelebb a sírjához. hanem az a tudat. Évekig tartott. aki állandóan attól félt. 273 . hogy nem éli túl a repeszek alattomos roncsolását.Álomszép A mai napig úgy alszom. hogy vagy õ lesz a férjem. hogy egyszer útközben ér a halál. vagy senki. elismerem. hogy inkább lõjék le.) – A háborúban hozott össze bennünket a sors – magyarázta az a csodálatos asszony –. Nem a megaláztatás vagy a fájdalom volt a legrosszabb. de úgy. Ma már biztosan nem tenném fel. bár csak ritkán beszéltünk róla. hogy megfulladok. Laktam egyszer egy néninél. arról álmodozok. Negyven évig voltunk házasok és ez alatt az idõ alatt egyetlen hangos szó sem esett közöttünk. hónapokig úgy nézett ki. (Nagyon ostoba kérdés volt. hogy õ is látja. tényleg szerelem volt elsõ látásra. de nem hálából.

Évával. aki megváltoztatta az életemet. történelem – az 1995-ös esztendõvel bezárólag.Mindaz. (Csak néhány boldog évet kérek még együtt. akkor õ lenne a szeretõm. Akkor megismerkedtem egy nõvel.) 274 . Azt szoktam mondani: ha nem õ lenne a feleségem. amit eddig olvastak. semmi mást. Ennél nagyobb ajándékot egy férfi nem is kaphat a sorstól….

Válasz Terézanyunak .

.

Ehhez gratulálok neked. mennyire tisztellek benneteket. hogy fontos volt. Mire azonban ideértem. mert másokon könnyû. és kívánok minden jót! Szia! Sáringer Károly 2002. direkt kihagytam neked ezt az oldalt. hogy nincs is mit írnom. Ehelyütt kitüntetõleg is téged. októberében VÉGE 277 . rájöttem. Volt bátorságod megírni a magad könyvét! Az öniróniát értékelem benne a legtöbbre. nagyon sokan merítettek a soraidból erõt és bátorságot. lányokat-asszonyokat. tudnod kell. Biztos lehetsz benne. magunkon olykor keserû dolog nevetni.Kedves Terézanyu! Látod. Ha megtiszteltél azzal. mert hosszú levéllel szándékoztalak untatni. amit tettél. hogy elolvastad a könyvet.

.

srácok! Általában… Szex a lelke mindennek Ezer apró cikk Válasz Terézanyunak 9 25 93 133 145 185 217 275 .Tartalom Az idõk kezdetének ködében (vagy miben?) Nõk az uszodában Ballag a katona Utánam.

igazgatója Borítóterv design © Õri Magdi. fotó © Czímer Tamás Tipográfia Czímer Tamás (06-20 9532-421). Nyomdai munkálatok MegaPRESS 2000 Kft. 17. ügyvezetõ igazgató Készült Original-Garamond betûvel. 2002. 3200 Gyöngyös. Kossuth L.A kötet médiatámogatói: Kiadó Pallas Antikvárium Kft. út 42. (06-37 311-028) Felelõs kiadó a Kft. 2002 augusztus. Mûszaki vezetõ Kerekes Ferenc.5 ív terjedelemben ISBN 963 9117 89 7 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful