Szakmakód

011101 011102 011201 011301 011501 011601 011602 011901 011902 011903 011904 012101 012201 012301 012401 012501 012601 012701 012801 012802 012803 012901 012902 012903 013001 013002 013003 013004 014101 014201 014301 014401 014501 014601 014701 014901 014902 014903 014904 014905 014906 015001 016101 016102 016103 016201 016301 016302 016401 017001 017002 021001 022001

Megnevezés
Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s. Máktermesztés Rizstermesztés Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s. Dohánytermesztés Rostnövénytermesztés m.n.s. Kendertermesztés Egyéb, nem évelı növény termesztése m.n.s. Dísznövény- és virágtermesztés Koszorú- és virágkötés saját termesztéső növénybıl (nem mővirágból) Koszorúalap készítés szalmából és szénából (saját termeléső alapanyagból) Szılıtermesztés Trópusi gyümölcs termesztése Citrusfélék termesztése Almaterméső, csonthéjas termesztése Egyéb gyümölcs, héjasterméső termesztése Olajtartalmú gyümölcs termesztése Italgyártási növény termesztése Főszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése m.n.s. Gyógynövénytermesztés Gyógyszeralapanyag-termesztés Egyéb évelı növény termesztése m.n.s. Nádgazdasági és főztelepi tevékenység Karácsonyfa termesztése Zöldség-szaporítóanyag termesztése m.n.s. Dísznövényszaporítóanyag-termesztés Gyümölcs-, szılı-, díszfaiskola Egyéb kertészeti szaporítóanyag termesztése Tejhasznú szarvasmarha, bivaly tenyésztése Egyéb szarvasmarha tenyésztése Ló, lóféle tenyésztése Teve, teveféle tenyésztése Juh, kecske tenyésztése Sertéstenyésztés Baromfitenyésztés Egyéb állat tenyésztése m.n.s. Méhészet Hobbiállat tenyésztése Egyéb állati termékek termelése Nyúl tenyésztése Éti csiga gyújtése Vegyes gazdálkodás (növénytermesztés állattenyésztéssel, egyik részaránya sem éri el a 66%-ot) Növénytermesztési szolgáltatás m.n.s. Növénytermesztési szolgáltatás kézi erıvel Mezıgazdasági kártevıírtás Állattenyésztési szolgáltatás Betakarítást követı szolgáltatás m.n.s. Koszorú- és virágkötés nem saját termeléső növénybıl (nem mővirágból) Vetési célú magfeldolgozás Vadgazdálkodási szolgáltatás Vadgazdálkodási termékelıállítás Erdészeti, egyéb erdıgazdálkodási tevékenység Fakitermelés saját jogon

Szakmakód
023001 024001 024002 024003 031201 032201 051001 052001 061001 071001 072101 072901 081101 081102 081103 081201 081202 089101 089201 089301 089901 091001 099001 101101 101102 101201 101202 101301 101302 101303 101304 102001 103101 103102 103201 103202 103203 103204 103901 103902 103903 103904 103905 103906 103907 103908 103909 103910 104101 104102 104201 104202 105101 105102

Megnevezés
Erdıgazdálkodói haszonvételek gyakorlása (vadon termı egyéb erdei termék győjtése) Erdészeti szolgáltatás m.n.s. Erdészeti bérmunka Kézi és gépi fakitermelés bérmunkában Édesvízi halászat Édesvízi halgazdálkodás Feketeszén-bányászat Barnaszén-, lignitbányászat Kıolaj-kitermelés Vasércbányászat Urán-, tóriumérc-bányászat Színesfém érc bányászata Mészkı, gipsz, kréta bányászata m.n.s. Építıkı, díszítıkı fejtése Pala bányászata Kavics-, homokbányászat Agyag-, kaolinbányászat Vegyi ásvány bányászata Tızegkitermelés Sókitermelés M.n.s. egyéb bányászat Kıolajkitermelési szolgáltatás Egyéb bányászati szolgáltatás Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. Vágóállatok vágása Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. Baromfikopasztás Húskészítmény gyártása Baromfihús-készítmény gyártása Hús-, baromfihús-készítmény gyártástól elkülönült füstölése Tartósított húskészítmények, -konzervek gyártása m.n.s. Halfeldolgozás, -tartósítás Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (nem saját termeléső alapanyagból) Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (saját termeléső alapanyagból) Gyümölcs-, zöldséglé gyártása m.n.s. Zöldséglé gyártása (saját termeléső alapanyagból) Szılılé gyártása (saját termeléső alapanyagból) Gyümölcslé gyártása (saját termeléső alapanyagból) Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. Savanyúságkészítés (nem saját termeléső alapanyagból) Savanyúságkészítés (saját termeléső alapanyagból) Pattogatottkukorica-, pirítottnapraforgómag-készítés Pattogatottkukorica-, pirítottnapraforgómag-készítés (saját termeléső alapanyagból) Kukoricafızés (árusítás nélkül) Kukoricafızés (árusítás nélkül, saját termeléső alapanyagból) Gesztenyemassza-készítés (nem közvetlen fogyasztásra) Gesztenyemassza-készítés (nem közvetlen fogyasztásra, saját termeléső alapanyagból) Egyéb zöldségfeldolgozás, -tartósítás (saját termeléső alapanyagból) Olaj gyártása (nem saját termeléső alapanyagból) Növényi olaj gyártása (saját termeléső alapanyagból) Margarin gyártása Margarin gyártása (saját termeléső alapanyagból) Tejtermék gyártása m.n.s. Tejtermékkészítés (saját termeléső tehéntejbıl)

Szakmakód
105103 105201 106101 106102 106201 107101 107102 107103 107201 107202 107203 107301 108101 108201 108202 108203 108204 108301 108401 108402 108501 108601 108901 109101 109201 110101 110102 110103 110104 110201 110202 110203 110301 110302 110401 110501 110601 110701 110702 110703 120001 131001 132001 132002 133001 133002 139101 139102 139201 139202 139203 139301 139302 139401

Megnevezés
Tejtermék készítés (saját termeléső juh-, kecsketejbıl) Jégkrém gyártása Malomipari termék gyártása m.n.s. Gabonafélék bérdarálása Keményítı, keményítıtermék gyártása Kenyér, péksütemény és egyéb pékáru gyártása m.n.s. Friss cukrásztermékek készítése (nem közvetlen fogyasztásra) Friss kürtöskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra) Egyéb tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása m.n.s. Keksz- és ostyagyártás Mézeskalács-készítés Tésztafélék gyártása Cukorgyártás Édesség gyártása m.n.s. Cukorkakészítés Csokoládé és csokoládékészítmények gyártása Kakaó és kakaókészítmények gyártása Tea, kávé feldolgozása Főszer, ételízesítı gyártása m.n.s. Paprika darálása, mesterséges szárítása Készétel gyártása Homogenizált, diétás étel gyártása M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása Haszonállat-eledel gyártása Hobbiállat-eledel gyártása Desztillált szeszes ital gyártása m.n.s. Pálinkakészítés Etilalkohol gyártása Gyümölcspálinka gyártása (saját termeléső alapanyagból) Bortermelés (vásárolt szılıbıl) m.n.s. Pezsgıtermelés Szılımust-, bortermelés (saját termeléső alapanyagból) Gyümölcsbor termelése m.n.s. Gyümölcsbortermelés (saját termeléső alapanyagból) Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása Sörgyártás Malátagyártás Ásványvíz és forrásvíz palackozása Szikvízkészítés Alkoholmentes (üdítı)ital gyártása Dohánytermék gyártása Textilszálak fonása Textilszövés m.n.s. Kékfestıkelme elıállítása (saját elıállítású anyagból) Textilkikészítés (nem saját elıállítású textíliából) m.n.s. Kékfestés (nem saját elıállítású textíliából) Kötött, hurkolt kelme gyártása m.n.s. Kötött, hurkolt függönykelme készítés Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) m.n.s. Nép- és iparmővészeti lakberendezési textiltermék gyártása Gobelinszövés Szınyeggyártás m.n.s. Népmővészeti szınyegkészítés Kötéláru gyártása

Szakmakód
139501 139601 139901 139902 139903 139904 139905 141101 141102 141201 141301 141302 141303 141304 141401 141402 141901 141902 141903 141904 141905 141906 141907 141908 142001 142002 143101 143102 143103 143901 143902 143903 151101 151102 151201 151202 151203 152001 152002 161001 161002 162101 162201 162301 162401 162901 162902 162903 162904 162905 162906 171101 171201 172101

Megnevezés
Nem szıtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) Mőszaki textiláru gyártása M.n.s. egyéb textiltermék gyártása Gombkötés és paszománytermék gyártása Mő- és gépi hímzett termék készítése (végben, szalagban, motívumban) Kéziszıttes, necceltáru és csipkekészítés, kézi hímzés Kézimunka-elınyomás Bırruházat gyártása m.n.s. Bırruházati termék összeállítása Munkaruházat gyártása Felsıruházat gyártása, szabó (kivéve: munkaruházat) m.n.s. Felsıruházati termék összeállítása Egyenruházat gyártása Nép- és iparmővészeti felsıruházat gyártása Alsóruházat gyártása m.n.s. Alsóruházati termék összeállítása Öltözékkiegészítı gyártása m.n.s. Fürdıruhakészítés Bır-, szırmeruházati kiegészítık gyártása Textil alapanyagú lábbeli gyártása Bébiruházat gyártása Egyéb ruházati termékek összeállítása Speciális versenysportruházat gyártása Egyéb nép- és iparmővészeti ruházat gyártása Szırme- és szőcsipari termékek gyártása m.n.s. Nép- és iparmővészeti szırmecikk gyártása Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása m.n.s. Gépi kötött, hurkolt harisnyafélék összeállítása Kézi kötéső, horgolású harisnyafélék gyártása Gépi kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása m.n.s. Kötött, hurkolt, horgolt pulóverfélék összeállítása Kézi kötéső, horgolású pulóverfélék gyártása Bırkikészítés Szırmekikészítés és -festés Bır-, mőbır termékek gyártása (kivéve: bırruházat, lábbeli) m.n.s. Állatfelszerelési bırcikkek készítése Nép- és iparmővészeti bırtermék gyártása Lábbeligyártás m.n.s. Nép- és iparmővészeti lábbeligyártás Főrészárugyártás m.n.s. Táblába össze nem állított parketta-, hajópadló-készítés Falemezgyártás Parkettagyártás Épületasztalos-ipari termék gyártása Tároló fatermék gyártása Fatömegcikkgyártás m.n.s. Faesztergályos, faszobrászati termékek gyártása Nép- és iparmővészeti fa tömegcikk gyártása Fa alapanyagú dísztárgykészítés Parafa-, fonottáru gyártása Fonottáru készítése kézi munkával Papíripari rostanyag gyártása Papírgyártás Papír csomagolóeszköz gyártása

Szakmakód
172201 172301 172401 172901 172902 172903 181101 181201 181202 181203 181301 181302 181401 181402 182001 182002 182003 191001 192001 192002 201101 201201 201301 201401 201501 201601 201701 202001 203001 203002 204101 204102 204201 205101 205201 205301 205901 205902 205903 206001 211001 212001 221101 221102 221901 222101 222102 222201 222301 222901 222902 222903 231101 231102

Megnevezés
Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása Irodai papíráru gyártása Tapétagyártás Egyéb m.n.s. papírtermék gyártása Papíralapú dísztárgykészítés Szívott rostanyagból készült papíráru gyártása Napilapnyomás Könyv- és zenemőnyomás Idıszaki kiadvány nyomása Egyéb nyomdai termékek nyomása M.n.s. nyomdai elıkészítı tevékenység Kiegészítı nyomdai tevékenység M.n.s. könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Egyéb nyomtatott papírtermék kötése Hangfelvétel-sokszorosítás Videofelvétel sokszorosítása Számítógépes adathordozó sokszorosítása Kokszgyártás Kıolaj-feldolgozás m.n.s. Szén- és tızegbrikett gyártása Ipari gáz gyártása Színezék, pigment gyártása Szervetlen vegyi alapanyag gyártása Szerves vegyi alapanyag gyártása Mőtrágya, nitrogénvegyület gyártása Mőanyag-alapanyag gyártása Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása Mezıgazdasági vegyi termék gyártása Festék, bevonóanyag gyártása m.n.s. Oldószer, hígító gyártása Tisztítószer gyártása m.n.s. Szappankészítés Testápolási cikk gyártása Robbanóanyag gyártása Ragasztószergyártás Illóolajgyártás Egyéb vegyi termék gyártása m.n.s. Fényképészeti vegyi anyag gyártása Tinta-, tusgyártás Vegyi szál gyártása Gyógyszeralapanyag-gyártás Gyógyszerkészítmény gyártása Gumiabroncs, gumitömlı gyártása m.n.s. Gumiabroncs újrafutózása, felújítása Egyéb gumitermék gyártása Mőanyag lap, lemez, fólia, csı, profil gyártása m.n.s. PVC-hegesztés Mőanyag csomagolóeszköz gyártása Mőanyag építıanyag gyártása Egyéb mőanyag termék gyártása m.n.s. Közhasználatú mőanyag cikkek gyártása Gravírozás, festés mőanyagra bérmunkában Síküveggyártás m.n.s. Síküveg csiszolása

Szakmakód
231201 231301 231302 231303 231304 231401 231901 231902 231903 231904 231905 231906 232001 233101 233201 234101 234102 234103 234201 234301 234401 234901 234902 234903 235101 235201 235202 236101 236201 236301 236401 236501 236502 236901 237001 237002 239101 239901 241001 242001 243101 243201 243301 243401 244101 244201 244301 244401 244501 245101 245102 245201 245301 245401

Megnevezés
Síküveg továbbfeldolgozása Egyéb öblösüveggyártás Nép- és iparmővészeti öblösüveggyártás Gravírozás, festés öblösüvegre bérmunkában Öblösüveg csiszolása Üvegszálgyártás Mőszaki üvegtermék gyártása m.n.s. Iparmővészeti díszüveg gyártása Egyéb üvegtermék, -dísztárgy-készítés Gravírozás, festés mőszaki, egyéb üvegre bérmunkában Mőszaki üvegtermék javítása Mőszaki üveg csiszolása Tőzálló termék gyártása Kerámiacsempe, -lap gyártása Égetett agyag építıanyag gyártása Egyéb háztartási kerámia gyártása Nép- és iparmővészeti háztartási kerámia gyártása Kerámia dísztárgykészítés, porcelánfestés Egészségügyi kerámia gyártása Kerámia szigetelı gyártása Mőszaki kerámia gyártása Egyéb m.n.s. kerámiatermék gyártása Egyéb népi- és iparmővészeti kerámiatermék gyártása Nem építési célú egyéb kerámiatermék gyártása Cementgyártás Mészgyártás (mészoltás, mészégetés) Gipszgyártás Építési betontermék gyártása Építési gipsztermék gyártása Elıre kevert beton gyártása Habarcsgyártás Egyéb szálerısítéső cement gyártása Vályogvetés Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása Egyéb kımegmunkálás Kıfaragás, épületszobrászat (mőhelyben) Csiszolótermék gyártása Egyéb nemfém ásványi termék gyártása m.n.s. Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása Acélcsıgyártás Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása Hidegen alakított acélidom gyártása Acélhuzalgyártás Nemesfémgyártás Alumíniumgyártás Ólom, cink, ón gyártása Rézgyártás Egyéb nem vas fém gyártása Vasöntés m.n.s. Öntöttvas csı gyártása Acélöntés Könnyőfémöntés Egyéb nem vas fém öntése

Szakmakód
251101 251201 252101 252901 253001 254001 255001 255002 256101 256201 256202 256203 256204 257101 257201 257301 257302 259101 259201 259301 259401 259901 259902 259903 259904 259905 261101 261201 262001 262002 263001 263002 264001 265101 265201 266001 267001 268001 271101 271201 272001 273101 273201 273301 274001 275101 275201 279001 279002 279003 281101 281201 281301 281401

Megnevezés
Fémszerkezet gyártása Fém épületelem gyártása Központi főtési kazán, radiátor gyártása Fémtartály gyártása Gızkazán gyártása Fegyver-, lıszergyártás Fémnyomás, fémkovácsolás, sajtolás, préselés Porkohászat Fémfelület-kezelés Fémmegmunkálás m.n.s. Fém hegesztése, forrasztása Fém esztergálása Gravírozás fémfelületre, bérmunkában Evıeszköz gyártása Lakat-, zárgyártás Kéziszerszámgyártás Gépszerszámgyártás Vas, acél tárolóeszköz gyártása Könnyőfém csomagolóeszköz gyártása Huzaltermék gyártása Kötıelem, csavar gyártása M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása Fém dísztárgy készítése Nép- és iparmővészeti fémfeldolgozási termék gyártása Háztartási és egyébfém tömegcikk gyártása Bronz, rézmőves díszmőáru és hasonló termék gyártása Elektronikai alkatrész gyártása Elektronikai áramköri kártya gyártása Számítógép, perifériás egység gyártása m.n.s. Számítógépmodulok összeszerelése Híradás-technikai berendezés gyártása Ipari híradás-technikai termék gyártása Elektronikus fogyasztási cikk gyártása Mérımőszer gyártása Óragyártás Elektronikus orvosi berendezés gyártása Optikai, fényképészeti eszköz gyártása Mágneses, optikai információhordozó gyártása Villamos motor, áramfejlesztı gyártása Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása Akkumulátor, szárazelem gyártása Száloptikai kábel gyártása Szigetelt vezeték, kábel gyártása Szerelvény gyártása Villamos világítóeszköz gyártása Háztartási villamos készülék gyártása Nem villamos háztartási készülék gyártása Egyéb villamos berendezés gyártása m.n.s. Elektromos forgalomirányító berendezés gyártása Vagyonvédelmi, riasztóberendezések gyártása Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, -közútijármő-motor) Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása Csap, szelep gyártása

Szakmakód
281501 282101 282102 282103 282201 282301 282401 282501 282901 283001 283002 284101 284901 289101 289201 289301 289401 289501 289601 289901 291001 292001 292002 292003 293101 293201 301101 301201 302001 303001 304001 309101 309201 309202 309901 310101 310201 310202 310301 310901 310902 310903 310904 310905 321201 321202 321203 321301 321302 321303 321304 321305 322001 323001

Megnevezés
Csapágy, erıátviteli elem gyártása Ipari kemence gyártása Sütıipari villamos kemence gyártása Elektromos főtıberendezés gyártása Emelı-, anyagmozgató gép gyártása Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása Nem háztartási hőtı, légállapot-szabályozó gyártása M.n.s. egyéb általános rendeltetéső gép gyártása M.n.s. mezıgazdasági, erdészeti gép gyártása Mezıgazdasági traktor gyártása Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása Egyéb szerszámgép gyártása Kohászati gép gyártása Bányászati, építıipari gép gyártása Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása Textil-, ruházati, bıripari gép gyártása Papíripari gép gyártása Mőanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása M.n.s. egyéb speciális gép gyártása Közúti gépjármő gyártása Gépjármő-karosszéria, pótkocsi gyártása m.n.s. Konténer, szállítótartály gyártása Lakókocsi, mobilotthon összeszerelése Jármővillamossági, -elektronikai készülékek gyártása Közúti gépjármő, gépjármőmotor alkatrészeinek gyártása Hajógyártás Szabadidı-, sporthajó gyártása Vasúti, kötöttpályás jármő gyártása Légi, őrjármő gyártása Katonai harcjármő gyártása Motorkerékpár gyártása Kerékpár gyártása Mozgássérültek kocsijának gyártása M.n.s. egyéb jármő gyártása Irodabútor gyártása Konyhabútorgyártás m.n.s. Nép- és iparmővészeti konyhabútor gyártása Ágybetét gyártása Egyéb m.n.s. bútor gyártása Egyéb népi- és iparmővészeti bútor gyártása Nép- és iparmővészeti ülıbútor gyártása Bútorgyártás befejezı mőveletei Fonottbútor-készítés Ötvös, aranymőves termék gyártása, vésése Ékszergyártás, aranyozás (kivétel: bútor) Drágakı, ékszer átalakítása Divatékszer gyártása m.n.s. Tőzzománc dísztárgy, divatékszer készítése Ajándéktárgy- és díszmőáru-készítés Nép- és iparmővészeti divatékszer, díszmőáru gyártása Főzöttgyöngy-készítés Hangszergyártás Sportszergyártás m.n.s.

Szakmakód
323002 324001 324002 324003 324004 325001 325002 325003 329101 329901 329902 329903 329904 329905 329906 329907 329908 329909 329910 329911 329912 329913 329914 329915 331101 331102 331103 331104 331105 331106 331107 331108 331109 331110 331111 331112 331113 331114 331115 331116 331117 331118 331119 331201 331202 331203 331204 331205 331206 331207 331208 331209 331210 331211

Megnevezés
Bır sportkesztyő, -fejfedı gyártása Játékgyártás m.n.s. Nép- és iparmővészeti játékok gyártása Játékautomata és szórakoztató játékok gyártása Vidámparki szórakoztató berendezés gyártása Egyéb orvosi mőszer gyártása m.n.s. Gyógyászati segédeszköz gyártása Fogmőves Seprő-, kefegyártás Egyéb vegyes jellegő ipari termék gyártása m.n.s. Koporsókészítés Parafa mentıfelszerelés gyártása Ernyıkészítés Kézi szita- és rostakészítés Egyéb kézmő- és háziipari termékek készítése Féső-, hajcsatkészítés Gomb-, patent-, húzózárkészítés Parókakészítés Gyertyaöntés, gyertyamártás Mővirág-, mőgyümölcs-készítés Bemutató- (kiállítási, oktatási) és szemléltetıeszköz-, -készülék- és -modell-készítés Írószerkészítés, bélyegzıkészítés Preparátori tevékenység (állatkitömés) Dekorációs festés nem fém alapanyagra Fémszerkezet javítása Konténer javítása Fegyver-, fegyverrendszer javítása Zár, -szerkezet javítása Vas, acél tárolóeszköz javítása Fémtartály javítása Kazán javítása Fémfeldolgozási termék javítása m.n.s. Fém épületelem javítása Főtési kazán, radiátor javítása Gızkazán javítása Evıeszköz, késáru javítása Könnyőfém csomagolóeszköz javítása Huzaltermék javítása Kötıelem, csavar javítása Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék javítása Kéziszerszám javítás Fémmegmunkálás Máshova nem sorolt egyéb villamos termék javítása M.n.s. egyéb általános gép, berendezés javítása Gépi meghajtású, hordozható kézi szerszámgép javítása Egyéb mezıgazdasági gép javítása Professzionális idımérı mőszer javítása Irodagépjavítás Textil-, ruházati, bıripari gép javítása M.n.s. egyéb speciális gép javítása Papíripari gép javítása Élelmiszer-, dohányipari gép javítása Bányászati, építıipari gép javítása Kohászati gép javítása

Szakmakód
331212 331213 331214 331215 331216 331217 331218 331219 331220 331221 331222 331223 331301 331302 331303 331304 331401 331402 331403 331404 331405 331406 331407 331408 331409 331501 331502 331503 331601 331701 331702 331901 331902 331903 331904 331905 331906 331907 331908 332001 332002 332003 332004 332005 332006 332007 332008 332009 332010 332011 332012 332013 332014 332015

Megnevezés
Egyéb m.n.s. szerszámgép javítása Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép javítása Mezıgazdasági traktor javítása Ipari kemence, kazán javítása Ipari, technológiai csap, szelep javítása Szivattyú, kompresszor javítása Mérımőszer javítása Gépi meghajtású kéziszerszám javítása Motor, turbina javítása (légi, közúti jármőmotor nélkül) Nem háztartási hőtı, légállapot-szabályozó javítása Emelı-, anyagmozgató gép javítása Csapágy, erıátviteli elem javítása Elektronikus, optikai eszköz javítása m.n.s. Orvosi, sebészeti berendezés üzembe helyezése, javítása Professzionális optikai, fényképészeti eszköz javítása Ipari folyamatirányító rendszer javítása M.n.s. egyéb villamosipari gépek, készülékek javítása Villamos motor, áramfejlesztı javítása, újratekercselése Transzformátor javítása Áramelosztó, -szabályozó készülék javítása Jármővillamossági, -elektronikai készülékek gyártása Elektronikai alkatrész javítása Ipari híradás-technikai termék javítása Professzionális rádió-, televízió-, hang- és videotechnikai berendezés javítása Professzionális rádió-, televízió-, hang- és videotechnikai berendezés üzembe helyezése Hajó, csónak javítása m.n.s. Szabadidı-, sporthajó javítása Halászhajó javítása Légi-, őrjármő gyártása, javítása Vasúti, kötöttpályás jármő javítása Mozgássérültek kocsijának javítása Kötélzet, jutavászon és ponyva javítása Orgona és más hangszer régiség javítása, restaurálása Automata, vidámparki, vendéglátóhelyi asztali és egyéb társasjátékok javítása Tároló fatermék, rakodólap javítása Egyéb gumitermék javítása (kivéve: gumiabroncs) Mőanyag termékek javítása Égetett agyag, építıanyag javítása Csiszolótermék javítása M.n.s. egyéb speciális gép üzembe helyezése Csapágy, erıátviteli elem üzembe helyezése Kemence üzembe helyezése Nem háztartási hőtı, légállapot-szabályozó üzembe helyezése Ipari folyamatirányító rendszer összeszerelése Csiszolótermék üzembe helyezése Motor, turbina üzembe helyezése (légi, közúti jármőmotor nélkül) Szivattyú, kompresszor üzembe helyezése Kemence üzembe helyezése Emelı-, anyagmozgató gép üzembe helyezése Nem háztartási hőtı, légállapot-szabályozó üzembe helyezése M.n.s. egyéb általános gép, berendezés üzembe helyezése Egyéb mezıgazdasági gép üzembe helyezése Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép üzembe helyezése Egyéb m.n.s. szerszámgép üzembe helyezése

Szakmakód
332016 332017 332018 332019 332020 332021 332022 332023 332024 332025 332026 332027 332028 332029 351101 353001 370001 370002 381101 381201 382101 382201 383101 383102 383201 383202 383203 383204 390001 390002 411001 412001 412002 412003 412004 412005 412006 421101 421102 421103 421104 421201 421301 422101 422102 422103 422104 422105 422201 422202 422203 429101 429901 429902

Megnevezés
Kohászati gép üzembe helyezése Textil-, ruházati, bıripari gép üzembe helyezése Élelmiszer-, dohányipari gép üzembe helyezése Textil-, ruházati, bıripari gép üzembe helyezése Papíripari gép üzembe helyezése Villamos motor, áramfejlesztı üzembe helyezése Áramelosztó, -szabályozó készülék üzembe helyezése Ipari híradás-technikai termék üzembe helyezése Mérımőszer üzembe helyezése (kivéve fogyasztásmérık) Sportszer üzembe helyezése Vas, acél tárolóeszköz üzembe helyezése Zár, -szerkezet üzembe helyezése Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép üzembe helyezése Engedélyhez nem kötött közcélú erımő mőködtetése Fogyasztói hıszolgáltatás Csatornatisztítás Szennyvízszippantás Szilárd hulladék győjtése, kezelése Veszélyes hulladék győjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Fém visszanyerése egyéb hulladékból Fém visszanyerése autóbontásból Textilhulladék visszanyerése hulladékból Nemfém visszanyerése autóbontásból Nemfém visszanyerése egyéb hulladékból Hulladékválogatás Szennyezıdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Területtisztítás Ingatlanberuházás, -eladás Épületkarbantartás, építımesteri fenntartási munkák Magasépítı-ipari munkák végzése (általános kımőves munkák) Elıre gyártott (nem saját gyártású) építmény helyszíni összeszerelése, felállítása Mőemlék építmény helyreállítása, restaurálása Saját gyártású faépület helyszíni összeszerelése, felállítása Saját gyártású mőanyag épület helyszíni összeszerelése, felállítása Útépítés Térburkolás Jelzések felfestése Repülıtéri futópálya-építés Vasút építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése m.n.s. Vízi-csatorna közmőépítés Gáz és egyéb energia csıvezeték építése Automata öntözırendszer telepítése Kútfúrás M.n.s. mélyépítı-ipari munka Villamos közmő építése Távközlési hálózat építés Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építés M.n.s. magasépítı-ipari munkák végzése (általános kımőves munkák)

Szakmakód
429903 429904 431101 431102 431201 431202 431301 432101 432102 432103 432104 432201 432202 432203 432204 432205 432901 432902 432903 432904 432905 432906 433101 433102 433201 433202 433203 433204 433205 433301 433302 433303 433304 433305 433306 433401 433402 433403 433901 433902 433903 439101 439102 439103 439104 439901 439902 439903 439904 439905 439906 439907 439908 439909

Megnevezés
Elıre gyártott m.n.s. építés Sportjátéktér-építés Bontás Robbantással végzett épületbontás Gépi földmunkák végzése Kézi földmunka végzése Talajmintavétel, próbafúrás Egyéb villanyszerelés Vagyonvédelmi, riasztóberendezések felszerelése, javítása Antennaszerelés (helyhez kötött) Elektromos napelem szerelése Gázvezeték és készülék szerelés Központi főtés és csıhálózat szerelése (nem elektromos) Szennyvízcsatorna-, vízvezetékszerelés Szellızı-, légkondicionáló berendezés szerelése Nem elektromos napkollektor szerelése Egyéb m.n.s. épületgépészeti szerelés Felvonó, mozgólépcsı szerelése Kerítés, rács felszerelése Felvonó-karbantartás, -javítás Épületlakatos szerkezet szerelés Hang- és hıszigetelés Vakolás m.n.s. Gipsz- és terrakottaszobrászat (helyszínen végezve) Árnyékoló, roló, napellenzı, reluxa felszerelése, javítása Redınybeszerelés, -javítás Nyílászáró, beépített bútor beszerelése Álmennyezet-szerelés Gipszkartonszerelés Épületburkoló-ipari munkák Fapadlózás és mőanyagburkolás Mőkıkészítés (helyszínen végezve) Parkettacsiszolás, -lakkozás Tapétázás Épületkövezés Szobafestés, mázolás Üvegezés Építmény, faszerkezet gomba, kártevı és korrózió elleni védelem Egyéb befejezı építés m.n.s. Sírkı felállítása, javítása, felújítása, tisztítása, bontása helyszínen Szögbelövés Tetıfedés Bádogozás Tetıszerkezet-építés (ácsolás) Tetıszigetelés Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Vízszigetelés Állványozás, dúcolás Speciális kımővesmunkák Cserépkályha-építés Speciális vasbetonszerelés Kazán és kemence kımővesmunkái Gázkéményszerelés Építményfenntartás ipari alpinista módszerrel

Szakmakód
439910 439911 439912 439913 439914 451101 451102 451103 451104 451105 451901 451902 451903 451904 451905 452001 452002 452003 452004 452005 452006 452007 453101 453102 453103 453201 453202 454001 454002 454003 454004 454005 454006 461101 461201 461301 461401 461501 461601 461701 461801 461901 461902 462101 462102 462103 462104 462105 462201 462202 462301 462302 462303

Megnevezés
Zsaluzás Saját gyártású fémszerkezet helyszíni szerelése Kútásás Épületszobrászat, kıfaragás (helyszínen) Kandallóépítés Személygépjármő-, könnyőgépjármő nagykereskedelme Használt személygépjármő, könnyőgépjármő kiskereskedelme Személygépjármő, könnyőgépjármő kiskereskedelme Személygépjármő, könnyőgépjármő külkereskedelme Személygépjármő, könnyőgépjármő ügynöki kereskedelme Egyéb gépjármő nagykereskedelme Használt egyéb gépjármő kiskereskedelme Egyéb gépjármő kiskereskedelme Egyéb gépjármő külkereskedelme Egyéb gépjármő ügynöki kereskedelme Személygépkocsi általános karbantartás, -javítás Gumiabroncs, -tömlı javítás, centírozás Gépjármőkarosszéria-, tartozék-javítás Egyéb közútijármőjavítás és -karbantartás Gépjármő elektromos rendszerének javítása Gépjármőmosás Szélvédı helyszíni karcmentesítése, rendszám gravírozása gépkocsiszélvédıre Gépjármőalkatrész-nagykereskedelem m.n.s. Gépjármőalkatrész-külkereskedelem Gépjármőalkatrész ügynöki nagykereskedelme Gépjármőalkatrész-kiskereskedelem m.n.s. Gépjármőalkatrész ügynöki kiskereskedelme Motorkerékpár nagykereskedelme Motorkerékpár-külkereskedelem Motorkerékpár ügynöki kereskedelme Motorkerékpár kiskereskedelme (új) Motorkerékpár kiskereskedelme (használt) Motorkerékpár-javítás, -karbantartás Mezıgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme Fa, építési anyag ügynöki nagykereskedelme Gép, hajó, repülıgép ügynöki nagykereskedelme Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme Textil, ruházat, lábbeli, bıráru ügynöki nagykereskedelme Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme m.n.s. Vegyes termékkörő ügynöki nagykereskedelem m.n.s. Anyagbeszerzés Gabona-, vetımag-, takarmány- és egyéb növényiszaporítóanyag-nagykereskedelem Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme Mezıgazdasági növény, gyógynövény, egyéb m.n.s. mezıgazdasági nyersanyag felvásárlása Feldolgozatlan dohány külkereskedeleme Gabona, vetımag, takarmány külkereskedelme Dísznövény-nagykereskedelem Dísznövény-külkereskedelem Élıállat nagykereskedelme m.n.s. Mezıgazdasági állatfelvásárlás Élıállat-külkereskedelem

Szakmakód
462401 462402 463101 463102 463201 463202 463301 463302 463401 463402 463501 463502 463601 463602 463603 463701 463702 463801 463802 463803 463804 463805 463901 463902 464101 464102 464201 464202 464301 464302 464401 464402 464403 464404 464501 464502 464601 464602 464603 464701 464702 464801 464802 464901 464902 464903 465101 465102 465201 465202 466101 466102 466201 466202

Megnevezés
Bır nagykereskedelme (új és használt) Bır külkereskedelme Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem m.n.s. Zöldség-, gyümölcs-külkereskedelem Hús-, húskészítmény nagykereskedelme m.n.s. Hús-, húskészítmény külkereskedelme Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme m.n.s. Tejtermék, tojás, zsiradék külkereskedelme Ital nagykereskedelme m.n.s. Ital külkereskedelme Dohányáru nagykereskedelme Dohányáru külkereskedelme Cukor, édesség, nagykereskedelme m.n.s. Cukor, édesség, külkereskedelme Kenyér-, pékáru-nagykereskedelem Kávé-, tea-, kakaó-, főszer-nagykereskedelem m.n.s. Kávé-, tea-, kakaó-, főszer-külkereskedelem Egyéb m.n.s. élelmiszer-nagykereskedelem Egyéb élelmiszer-felvásárlás Egyéb m.n.s. élelmiszer külkereskedelem Malomipari termékek nagykereskedelme Malomipari termékek külkereskedelme Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme m.n.s. Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes külkereskedelme Textil-nagykereskedelem m.n.s. Textil-külkereskedelem Ruházat, lábbeli nagykereskedelme m.n.s. Ruházat, lábbeli külkereskedelme Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. Elektromos háztartási cikk külkereskedelme Háztartási célú tisztítószer-nagykereskedelem Porcelán, üvegáru nagykereskedelme Háztartási célú tisztítószer-külkereskedelem Porcelán, üvegáru külkereskedelem Illatszer nagykereskedelme m.n.s. Illatszer külkereskedelme Gyógyszer nagykereskedelme Gyógyászati termék nagykereskedelme Gyógyszer, gyógyászati termék külkereskedelme Bútor, szınyeg, világító berendezés nagykereskedelme m.n.s. Bútor, szınyeg, világító berendezés külkereskedelme Óra-, ékszer-nagykereskedelem m.n.s. Óra-, ékszer-külkereskedelem Evıeszköz és fém háztartási cikk nagykereskedelem Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. Egyéb háztartási cikk külkereskedelme m.n.s. Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme m.n.s. Számítógép, periféria, szoftver külkereskedelme Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme m.n.s. Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei külkereskedelme Mezıgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme m.n.s. Mezıgazdasági gép, berendezés külkereskedelme Szerszámgép-nagykereskedelem m.n.s. Szerszámgép-külkereskedelem

Szakmakód
466301 466302 466401 466402 466501 466502 466601 466602 466901 466902 466903 466904 467101 467102 467103 467104 467201 467202 467301 467302 467303 467401 467402 467501 467502 467503 467601 467602 467603 467701 467702 467703 469001 469002 471101 471901 471902 472101 472102 472103 472201 472202 472203 472301 472401 472402 472501 472601 472901 472902 472903 472904 472905

Megnevezés
Bányászati-, építıipari gép nagykereskedelme m.n.s. Bányászati-, építıipari gép külkereskedelme Textilipari gép, varró-, kötıgép nagykereskedelme m.n.s. Textilipari gép, varró-, kötıgép külkereskedelme Irodabútor-nagykereskedelem m.n.s. Irodabútor-külkereskedelem Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme m.n.s. Egyéb irodagép, -berendezés külkereskedelme Egyéb m.n.s. gép-, berendezés nagykereskedelme (vitorlázó repülıgép, vitorlás-, és sporthajó) Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme Egyéb m.n.s. gép-, berendezés külkereskedelme (vitorlázórepülı, vitorlás-, és sporthajó) Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép külkereskedelme Tüzelıanyag-nagykereskedelem Gépjármőüzemanyag-nagykereskedelem Tüzelıanyag-külkereskedelem Gépjármőüzemanyag-külkereskedelem Fém-, érc-nagykereskedelem m.n.s. Fém-, érc-külkereskedelem Fa-, építıanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem m.n.s. Fa-, építıanyag-, szaniteráru-külkereskedelem Tapéta-nagykereskedelem Fémáru-, szerelvény, főtési berendezés nagykereskedelme m.n.s. Fémáru-, szerelvény, főtési berendezés külkereskedelme Vegyi áru külkereskedelme (kivéve: tisztítószer) Ipari vegyi anyag nagykereskedelme Növényvédıszer-nagykereskedelem Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme m.n.s. Egyéb termelési célú termék külkereskedelme Mőanyag alapanyag, gumi nagykereskedelme Hulladék-nagykereskedelem m.n.s. Hulladék-külkereskedelem Üveg- és palackvisszagyőjtı (bolti tevékenységtıl elkülönülten végezve) Vegyestermékkörő nagykereskedelem m.n.s. Vegyestermékkörő külkereskedelem Vegyes-kiskereskedelem élelmiszer jelleggel, élelmiszer diszkont Iparcikk jellegő vegyes kiskereskedelem m.n.s. Általános áruházi kiskereskedelem Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem m.n.s. Gyümölcskereskedelem (résztevékenység) Savanyúság-kiskereskedelem Egyéb húsáru-kiskereskedelem Vadhús kiskereskedelem Vágott baromfi-kiskereskedelem Hal-kiskereskedelem m.n.s. Kenyér-, pékáru-kiskereskedelem m.n.s. Édesség-kiskereskedelem Ital-kiskereskedelem m.n.s. Dohányáru-kiskereskedelem m.n.s. Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem m.n.s. Tej- és tejtermék-kiskereskedelem Kávé-, tea-kiskereskedelem Tojás, zsiradék kiskereskedelem Gyógynövény-kiskereskedelem

Szakmakód
473001 473002 474101 474201 474301 475101 475102 475103 475104 475105 475201 475202 475203 475204 475205 475206 475301 475302 475303 475304 475401 475901 475902 475903 475904 475905 475906 475907 475908 475909 475910 475911 475912 476101 476201 476202 476203 476301 476401 476402 476501 477101 477102 477103 477104 477105 477106 477107 477108 477109 477201 477202 477203 477204

Megnevezés
Gépjármő üzemanyag kiskereskedelem m.n.s. Egyéb kıolajszármazék kiskereskedelem Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme Telekommunikációs termék kiskereskedelme Audio-, videoberendezés kiskereskedelme Egyéb textil-kiskereskedelem Méteráru-kiskereskedelem Rövidáru-, fonal-kiskereskedelem Kézimunka-kiskereskedelem Népmővészeti, háziipari textil-kiskereskedelem Vasáru, szerszám, szerelvény, barkácsáru kiskereskedelem Festék-kiskereskedelem Építıanyag és szaniteráru kiskereskedelem Mész kiskereskedelem Épületfa kiskereskedelem Mezıgazdasági eszköz kiskereskedelme Függöny, textil lakberendezési cikk kiskereskedelme Népmővészeti takaró, szınyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme Tapéta-kiskereskedelem Szınyeg-kiskereskedelem Villamos háztartási készülék kiskereskedelme Egyéb háztartási termék kiskereskedelme m.n.s Finomacéláru kiskereskedelem Lakásfelszerelési cikkek kiskereskedelme Háztartási üveg-, porcelán-kiskereskedelem Mőanyag-, háztartási cikk kiskereskedelem Nem elektromos mőszaki cikkek kiskereskedelme Világítástechnikai termékek kiskereskedelme Egyéb bútor, lakberendezési tárgy kiskereskedelem Hangszer-kiskereskedelem Zenemő (kotta)-kiskereskedelem Irodabútor kiskereskdeleme Népmővészeti bútor és díszmőáru kiskereskedelme Könyv-kiskereskedelem Hírlap kiskereskedelem Folyóirat, idıszaki kiadvány kiskereskedelme Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Sportáru-, sporthorgászati- és kempingcikk-kiskereskedelem Vadászati cikkek, fegyver kiskereskedelme Játék-kiskereskedelem Egyéb ruházati kiskereskedelem Felsıruházati, munkaruha-kiskereskedelem Bır-, szırmeruházati-kiskereskedelem Vegyes ruházati kiskereskedelem Kötöttáru-kiskereskedelem Fehérnemő-kiskereskedelem Gyermekruházati kiskereskedelem Ruházati kiegészítık kiskereskedelme Népmővészeti ruházati kiskereskedelem Lábbeli-kiskereskedelem Bırdíszmőáru-kiskereskedelem Népmővészeti lábbeli-, bıráru-kiskereskedelem Bır nyergesáru, lószerszám kiskereskedelme

Szakmakód
477301 477302 477401 477501 477502 477503 477601 477602 477603 477701 477801 477802 477803 477804 477805 477806 477807 477808 477809 477810 477811 477812 477813 477814 477815 477816 477817 477818 477819 477820 477821 477822 477823 477824 477825 477826 477901 477902 477903 477904 477905 477906 477907 478101 478201 478901 479101 479102 479901 479902 479903 479904 479905 493101

Megnevezés
Gyógyszer-kiskereskedelem m.n.s. Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme Gyógyászati termék kiskereskedelme m.n.s. Egyéb illatszer-kiskereskedelem Drogéria-kiskereskedelem Fodrászati cikk kiskereskedelem Virág-, koszorú-, dísznövény-kiskereskedelem Hobbiállatel eledel és takarmány kiskereskedelme Dísznövényi szaporítóanyag kiskereskedelem Óra-, ékszer-kiskereskedelem Egyéb m.n.s. iparcikk kiskereskedelem Toll-kiskereskedelem Népmővészeti ajándéktárgy-kiskereskedelem Háztartási vegyiáru kiskereskedelem Sütıipari felszerelési cikk kiskereskedelme Pincegazdasági és felszerelési cikk kiskereskedelme Mezıgazdasági felhasználású anyagok kiskereskedelme Fotó-, optikai cikk kiskereskedelme Bélyegkereskedelem Zsák-, zsineg-, ponyva-kiskereskedelem Képzı-, iparmővészeti termék kiskereskedelme Bazáráru-kiskereskedelem Ajándéktárgy-kiskereskedelem Mutatványoskellék-áru kiskereskedelme Mővirág-kiskereskedelem Díszállat- és díszhal-kiskereskedelem Kegytárgy-kiskereskedelem Tüzelıanyag-kiskereskedelem Tüzelıolaj-kiskereskedelem Érmekereskedelem Szemléltetıeszköz kiskereskedelme Szexuális áru kiskereskedelme Termény-, takarmány-, egyéb mezıgazdasági termék kiskereskedelme Palackosgáz-kiskereskedelem Mőalkotás-kiskereskedelem Pirotechnikai termékek kiskereskedelme Egyéb használtcikk-kiskereskedelem Használtruha-, lábbeli-kiskereskedelem Használtbútor kiskereskedelem Antikvárium Régiség-kereskedelem Használtiparcikk-kiskereskedelem Zálogtárgy-kereskedelem Élelmiszer, alkoholmentes ital piaci kiskereskedelme Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme Egyéb áruk piaci kiskereskedelme Csomagküldı kiskereskedelem Internetes kereskedelem Egyéb nem bolti kiskereskedelem Házaló kereskedelem Értékesítés automatán keresztül Nem bolti ügynöki kiskereskedelem Közlekedési vonaljegyek ügynöki árusítása Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás

Szakmakód
493201 493202 493901 493902 493903 493904 493905 494101 494102 494103 494104 494105 494201 495001 501001 502001 503001 503002 504001 511001 511002 512101 512102 521001 521002 521003 522101 522102 522201 522301 522302 522401 522402 522403 522404 522405 522901 531001 531002 531003 532001 532002 532003 532004 532005 551001 551002 552001 552002 552003 552004 552005 553001 559001

Megnevezés
Taxis személyszállítás Idegen tulajdonú személygépkocsival nem menetrendszerő személyszállítás Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás Idegen tulajdonú autóbusszal nem menetrendszerő személyszállítás Nem mentrendszerő közúti távolsági személyszállítás Személyszállítás konflissal Autóbusszal végzett menetrend szerinti távolsági személyszállítás Közúti teherszállítás Szekérfuvarozás (lófogatú) Idegen tulajdonú személygépkocsival nem menetrendszerő kisteherszállítás Autómentés Idegen tulajdonú tehergépkocsival nem menetrendszerő teherszállítás Költöztetés Csıvezetékes szállítás Tengeri személyszállítás Tengeri áruszállítás Belvízi személyszállítás m.n.s. Révközlekedés Belvízi áruszállítás Menetrendszerő légi személyszállítás Nem menetrendszerő légi személyszállítás Menetrendszerő légi áruszállítás Nem menetrendszerő légi teherszállítás Nem jövedéki termék tárolása, raktározása Jövedéki termék tárolása, raktározása Hőtıházban történı tárolás, raktározás Szárazföldi szállítást segítı tevékenység m.n.s. Parkolási szolgáltatás Vízi szállítást kiegészítı szolgáltatás Légi szállítást segítı tevékenység m.n.s. Repülıterek üzemeltetése, légiforgalmi szolgáltatás Rakománykezelés Nem közforgalmú, egyéb áruszállítás Belsı üzemi kötöttpályás teherszállítás Anyagmozgatás kézi erıvel Anyagmozgatás géppel Szállítmányozás Engedélyes postai szolgáltatás Igazságügyi postai szakértés Újság, folyóirat terjesztése Futárpostai tevékenység Boyszolgálat Közremőködés postai szolgáltatás ellátásában Bejelentéshez kötött postai szolgáltatás Étel házhozszállítás Szállodai szolgáltatás m.n.s. Panzió szolgáltatás Ifjúsági-, turistaszállás-szolgáltatás Fizetıvendéglátás Nyaralóházi szolgáltatás Gyermeküdültetés (nem utazási csomagként) Falusi szállásadás Kempingszolgáltatás Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás

Szakmakód
559002 559003 559004 561001 561002 561003 561004 561005 561006 561007 562101 562102 562901 562902 562903 563001 563002 563003 563004 563005 581101 581102 581103 581104 581201 581202 581301 581302 581401 581402 581901 581902 581903 582101 582102 582901 591101 591201 591301 591401 592001 592002 592003 601001 601002 602001 602002 611001 612001 613001 619001 619002 620101 620102

Megnevezés
Diákszálló üzemeltetése Munkásszálló üzemeltetése Kollégium üzemeltetése Éttermi, cukrászdai szolgáltatás Pecsenye és más húsalapú készítmény sütése Palacsinta-, lángos-, pizzasütés Egyéb üzlethez nem kötött vendéglátás Falatozó (büfé), melegkonyhás büfé Falatozó (büfé), hidegkonyhás büfé szolgáltatás Sörözıi vendéglátás (melegkonyhás) Rendezvényi étkeztetés m.n.s. Családi rendezvényszolgálat Munkahelyi étkeztetés Nem melegkonyhás munkahelyi büfé, kantin Közétkeztetés Zenés szórakozóhely (mulató, varieté, bár, diszkó) mőködtetése Kocsmai, italbolti vendéglátás Sörözıi vendéglátás (nem melegkonyhás) Borozó Termelıi borkimérés helyszíni fogyasztásra Könyv- és térképkiadás Enciklopédia stb. kiadása CD-ROM-on Hangos-könyv kiadás Könyv on-line-kiadása Címtárak, levelezıjegyzékek kiadása Címtárak, levelezıjegyzékek on-line-kiadása Napilapkiadás m.n.s. Napilap on-line-kiadása Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása m.n.s. Folyóirat, idıszaki kiadvány on-line-kiadása Egyéb kiadói tevékenység m.n.s. Lektorálás (nem nyelvi) Egyéb on-line-kiadói tevékenység Számítógépes játék kiadása m.n.s. Számítógépes játék on-line-kiadása Egyéb szoftverkiadás Film-, video-, televíziómősor-gyártás Film-, videogyártás, televíziós mősorfelvétel utómunkálatai Film-, video- és televízióprogram terjesztése Filmvetítés Hangfelvétel-kiadás Nyomtatott zenemő kiadása Hangfelvétel-készítés (elsı példány, nyilvános közlésre) Rádiómősor-szolgáltatás m.n.s. Közszolgálati rádiómősor-szolgáltatás Televíziómősor összeállítása, szolgáltatása m.n.s. Közszolgálati televíziómősor összeállítása, szolgáltatása Vezetékes távközlés Vezeték nélküli távközlés Mőholdas távközlés Egyéb távközlés m.n.s. Internet-hozzáférés biztosítása Egyedi szoftverfejlesztés Rendszerszervezési, -karbantartási tanácsadás

Szakmakód
620103 620201 620202 620203 620204 620301 620901 620902 631101 631102 631103 631104 631105 631201 639101 639102 639901 643001 661201 661901 662101 662201 662901 662902 681001 681002 682001 682002 682003 682004 682005 682006 682007 683101 683102 683103 683104 683201 683202 692001 692002 692003 692004 692005 702101 702102 702201 702202 702203 702204 702205

Megnevezés
Weblap tervezése (webdizájn) Egyéb számítástechnikai szakértés, tanácsadás Igazságügyi szoftverszakértés Hardver-szaktanácsadás Igazságügyi hardverszakértés Számítógép-üzemeltetés Egyéb számítástechnikai tevékenység Számítógép üzembe helyezése Egyéb adatbázis-szolgáltatás Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése Egyéb számítógépes feldolgozás Adatfeldolgozási szolgáltatás Weboldal üzemeltetés (webhosting) Világháló-portáli szolgáltatás Újságírói szolgáltatás hírügynökségi tevékenységen belül Sajtóügynöki tevékenység Téma-, sajtófigyelés Befektetésközvetítés Értékpapír-, árutızsdei ügynöki tevékenység m.n.s. Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység m.n.s. Biztosítási kockázatértékelés, kárszakértés Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység Biztosítási állomány-ápolás Biztosítási szaktanácsadás Egyéb ingatlan forgalmazása Lakóingatlan és földterület forgalmazása Lakásbérbeadás, albérlet Gazdasági építmény bérbeadása Földterület bérbeadás Oktatást szolgáló építmény és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelı bérbeadása Sportot szolgáló építmény és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelı bérbeadása Mővelıdési ház és mővelıdést szolgáló önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelı bérbeadása Üzlethelyiség bérbeadása Lakóingatlan, földterület közvetítése Ingatlan-értékbecslés Egyéb ingatlan közvetítése Igazságügyi ingatlan értékbecslés Ingatlankezelés m.n.s. Lakóingatlan kezelése Adószakértés, adó-szaktanácsadás Könyvvizsgálat (audit) Könyvelés Igazságügyi könyv- és adószakértés Vámokmánykitöltés PR, kommunikáció Lobbitevékenység Általános üzletviteli tanácsadás Pénzügyi és marketing üzletviteli tanácsadás Humánpolitikai, üzletviteli tanácsadás Egyéb üzletviteli tanácsadás Témamenedzselés, programkoordinálás

Szakmakód
711101 711102 711103 711201 711202 711203 711204 711205 711206 712001 721101 721901 722001 722002 731101 731201 731202 732001 741001 741002 742001 742002 742003 743001 743002 743003 743004 749001 749002 749003 749004 749005 749006 749007 749008 749009 749010 749011 749012 749013 749014 749015 749016 749017 749018 749019 749020 749021 749022 749023 749024 749025 749026

Megnevezés
Építészeti-mőszaki tervezés Építési mőszaki ellenırzés Mőemlékvédelmi szakértés Mérnöki tervezési tevékenység, kapcsolódó mőszaki tanácsadás Ipari folyamatirányító rendszer tervezése Geológiai, geofizikai szolgáltatás Földmérés, térképészet, távérzékelés Meteorológiai, vízrajzi szolgáltatás Építési projekt-vezetés Mőszaki vizsgálat, elemzés, tesztelés Biotechnológiai kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi kutatás, fejlesztés Humán kutatás, fejlesztés Reklámügynöki tevékenység Internetes hirdetési hely egyéb m.n.s. értékesítése Médiareklám Piac-, közvélemény-kutatás Divattervezés, formatervezés, grafika, kirakatrendezés Lakberendezés-tervezés, -tanácsadás Fényképészet m.n.s. Videofelvétel-készítés Fotóriporteri szolgáltatás Fordítás Nyelvi lektorálás Tolmácsolás Jeltolmácsolás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Közvetítési, ügynöki szolgáltatás Értékbecslı igazságügyi szakértés (kivéve: ingatlanbecslés, biztosításikár-becslés) Becsüs (kivéve: ingatlan-, biztosításikár-szakértés) Mezıgazdasági, vadgazdálkodási, erdıgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés Bányászati, feldolgozóipari, energetikai szakmai tervezés, szakértés Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés Kulturális és egyéb társadalmi szakmai tervezés, szakértés Egészségügyi tervezés, szakértés, módszertani feladatok végzése Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés Egyéb, gazdasági, társadalmi tevékenységet segítı szakmai tervezés, szakértés Munka-, tőzvédelmi szabályzat kidolgozása Falugazdász tevékenység Igazságügyi tőzvédelmi szakértés Minıségbiztosítási ügyintézés, tanácsadás Igazságügyi környezetvédelmi szakértés Igazságügyi fuvarozási szakértés Igazságügyi szállítmányozási és vámszakértés Igazságügyi távközlési szakértés Igazságügyi pénzforgalmi szakértés Igazságügyi mágneseskép-, és adatrögzítı-szakértés (nem számítástechnikai) Igazságügyi természettudományi szakértés Igazságügyi piackutatás- és reklámszakértés Igazságügyi képzımővészeti szakértés Igazságügyi toxikológiai szakértés Igazságügyi pszichológiai szakértés (nem egészségügyi)

Szakmakód
749027 749028 749029 749030 749031 749032 749033 749034 749035 749036 771101 771102 771201 772101 772201 772901 772902 772903 772904 772905 772906 772907 773101 773201 773301 773302 773401 773501 773901 773902 773903 774001 781001 791101 791201 791202 799001 799002 799003 799004 801001 802001 803001 811001 811002 812101 812201 812202 812901 812902 812903 812904 812905 813001

Megnevezés
Igazságügyi mezıgazdasági és vadgazdálkodási szakértés Igazságügyi erdıgazdálkodási szakértés Igazságügyi orvosszakértés (nem egészségügyi) Gazdasági szakmai szakértés Haszonállatok törzskönyvezése Igazságügyi kriminalisztikai szakértés M.n.s. egyéb igazságügyi mőszaki szakértı Mőszaki rajzolás Nem mérnöki mőszaki tanácsadás Hobbiállatok törzskönyvezése (kivéve: munkaeb pl. vakvezetı eb, rendıreb) Gépkocsikölcsönzés Gépkocsikölcsönzés (telep nélkül) Gépjármőkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Szabadidıs, sporteszköz kölcsönzése Videokazetta-, LD-, DVD-lemez kölcsönzése Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése m.n.s. Barkácseszköz kölcsönzése Esküvıi ruha, jelmez, egyéb ruházati termék kölcsönzése Oktatást szolgáló szemléltetıeszköz és bemutató taneszköz kölcsönzése Televízió-, rádió-, videokészülék kölcsönzése Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése Hangszerkölcsönzés Mezıgazdasági gép kölcsönzése Építıipari gép, berendezés kölcsönzése Irodagép-kölcsönzés Számítástechnikai berendezések kölcsönzése Vízi szállítóeszköz kölcsönzése Légi szállítóeszköz kölcsönzése M.n.s. egyéb gép kölcsönzése Egyéb szárazföldi jármő kölcsönzése Gazdasági haszonállatok kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése Munkaközvetítés Utazásközvetítés Utazásszervezés m.n.s. Utazási ügynöki tevékenység Idegenvezetés Jegyértékesítı ügynöki tevékenység Turistatájékoztatás Külföldiszálláshely-értékesítés (nem utazási csomagban) Személybiztonsági tevékenység Biztonsági rendszer szolgáltatás Nyomozás Házfelügyelıi szolgáltatás Kazánfőtıi tevékenység Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás m.n.s. Kéménytisztítás, -vizsgálat, -ellenırzés, tüzeléstechnikai szolgáltatás Egyéb takarítás m.n.s. Egyéb tisztítás Ablaktisztítás Nem mezıgazdasági kártevık elleni védekezés (rágcsáló- és rovarirtás) Köz- és egyéb területek tisztítása, hó- és jégmentesítése Zöldterület-kezelés

Szakmakód
821101 821901 821902 821903 822001 823001 823002 829101 829102 829201 829901 829902 829903 829904 851001 852001 852002 852003 853101 853102 853201 853202 853203 854101 854102 854201 854202 854203 855101 855201 855202 855203 855301 855901 855902 855903 855904 855905 855906 855907 855908 856001 856002 856003 856004 861001 861002 861003 861004 862101 862102 862201 862202

Megnevezés
Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás m.n.s. Iratmásolás, sokszorosítás Egyéb titkári tevékenység Telefoninformáció Kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezés (kivéve: tudományos rendezvény) Tudományos rendezvények lebonyolítása Követelésbehajtás m.n.s. Díjbeszedés Csomagolás Jegyzıkönyvi, gyorsírásos feljegyzés készítése M.n.s. egyéb gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás Aukció, árverés Címfestés Iskolai elıkészítı oktatás Alapfokú oktatás m.n.s. Alapfokú mővészetoktatás Alapfokú felnıttoktatás Általános középfokú oktatás m.n.s. Általános középfokú felnıttoktatás Szakmai középiskolai oktatás Szakmai szakiskolai oktatás Szakmai középfokú felnıttoktatás Felsıfokú szakképzés Szakmai képzési célú felnıttképzés Fıiskolai oktatás, felsıfokú alapképzés Egyetemi oktatás, felsıfokú mesterképzés Egyéb felsı szintő továbbképzés Sport, szabadidıs képzés Iskolarendszeren kívüli alapfokú mővészetoktatás Kulturális képzés szakkör keretében Táncoktatás Jármővezetı-oktatás M.n.s. egyéb oktatás szakkör keretében Iskolarendszeren kívüli tanulmányi verseny, tanfolyam szervezése Nyelvi magánoktatás Egyéb tanfolyami oktatás Tanórán kívüli oktatás Korrepetálás Általános képzési célú felnıttképzés Nyelvi képzés Oktatási, nevelési, módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés Iskolarendszerő nevelési, oktatási és más közoktatási intézmény alapítása és fenntartása Igazságügyi pedagógiai szakértés Vizsgáztatás (oktatásban) Fekvıbeteg-szakorvosi ellátás Szabad foglalkozású szakorvosi egészségügyi tevékenység fekvıbeteg-ellátásban Kórboncnoki tevékenység Klinikai szakpszichológia Egészségügyi alapellátás Szabad foglalkozású általános egészségügyi tevékenység járóbeteg-ellátásban Szakorvosi járóbeteg-ellátás m.n.s. Szabad foglalkozású szakorvosi egészségügyi tevékenység járóbeteg-ellátásban

Szakmakód
862203 862301 862302 869001 869002 869003 869004 869005 900101 900102 900103 900104 900105 900106 900107 900108 900109 900201 900202 900203 900204 900205 900301 900302 900303 900304 900305 900306 900401 910101 910201 910301 910401 920001 920002 920003 931101 931102 931201 931202 931203 931301 931302 931901 932101 932102 932901 932902 932903 932904 951101 951102

Megnevezés
Pszichológiai szolgáltatás egészségügyi szakellátásként Fogorvosi járóbeteg-ellátás m.n.s. Szabad foglalkozású egészségügyi tevékenység fogorvosi szakellátásban Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok) Gyógyszerész (nem saját gyógyszertárban) Szabad foglalkozású egészségügyi tevékenység egyéb humán-egészségügyi ellátásban (kivéve: orvosok, fogorvosok) Ápolói szolgáltatás Természetgyógyászati ellátás Elıadó-mővészeti tevékenység (prózai) Elıadó-mővészeti tevékenység (zenei) Zene- és táncmővészeti tevékenység Amatır elıadómővész tevékenység Népzenei, magyarnóta-énekesi elıadómővészet Statisztálás Egyéb színpadi szórakoztatás Cirkuszi elıadás Konferanszié, mősorvezetés Vegyes szórakoztatás Vándorcirkuszi szolgáltatás Népzenei, magyarnóta mősor szolgáltatás Színpadi látványtechnika biztosítása Hangosítás Egyéb alkotó tevékenység m.n.s. Írói, költıi tevékenység Mővészi tőzzománc képek készítése Képzımővészeti alkotás mőértékének helyreállítása Független újságírói tevékenység Képzı- és iparmővészeti tevékenység (kivéve: termékelıállítás) Hangversenytermek, színházak mőködtetése Könyvtári, levéltári tevékenység Múzeumi tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mőködtetése m.n.s. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület mőködtetése Sorsolásos játék szervezése (engedélyhez nem kötött) Szerencsejáték-szelvény saját számlás értékesítése Szerencsejáték-szelvény ügynöki értékesítése Sportlétesítmény mőködtetése Sportuszodaszolgáltatás Sportszolgáltatás (egyesületi keretek között, vagy nonprofit szervezésben) Sport- és szabadidıs horgászat (egyesületi keretek között, vagy nonprofit szervezésben) Szabadidıs lovagoltatás (egyesületi keretek között, vagy nonprofit szervezésben) Sportszolgáltatás (nem egyesületi keretek között, és nem nonprofit szervezésben) Fitneszklub, kondicionálóterem mőködtetése; aerobic Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása Vásári, vidámparki szórakoztatás Vándor vidámparki szolgáltatás Máshova nem sorolható, egyéb szabadidıs tevékenység (nem egyesületi keretek között vagy nem nonprofit szervezésben) Játékautomata-üzemeltetés (nem pénznyerı) Strandfürdı szolgáltatás Táncrendezvény szolgáltatás Számítógépjavítás Számítógép, -periféria javítása

Szakmakód
951201 952101 952201 952202 952203 952204 952301 952302 952401 952402 952403 952404 952405 952501 952502 952901 952902 952903 952904 952905 952906 952907 952908 952909 952910 952911 952912 952913 952914 952915 952916 952917 952918 960101 960102 960103 960201 960202 960203 960204 960205 960206 960301 960302 960401 960402 960403 960404 960901 960902 960903 960904 960905 960906

Megnevezés
Mobiltelefon javítása Szórakoztatóelektronikai cikk javítása Háztartási villamos készülék üzembe helyezése Mosógép javítása Hőtıgép javítása Egyéb háztartási villamos készülékek, cikkek javítása Lábbelijavítás Bıráru javítása Egyéb m.n.s. bútorjavítás Konyhabútor-javítás Irodabútor-javítás Ülıbútor-kárpitozás Ülıbútor-javítás Órajavítás Ékszerjavítás Egyéb háztartási és közszükségleti cikkek javítása Gravírozás hozott anyagra nem a gyártás során Kulcsmásolás Egyéb m.n.s. fogyasztási cikk javítása Vegyes javítás Késélezés, köszörülés Mechanikus varrógép javítás Kerékpárjavítás Nem villamos háztartási gép szerelése Hangszerjavítás Ruházati és egyéb konfekcionált termékek javítása Töltıtolljavítás Öngyújtótöltés, javítás Házaló javító szolgáltatás Patentozás, riglizés, szegecselés Képkeretezés Látszerészeti és közszükségleti optikai eszközök javítása Professzionális sportberendezés javítása Mosás, vegytisztítás, vasalás Ruhafestés, -színezés Mosodai győjtıszolgálat Férfifodrászat Férfi-, nıi, gyermekfodrászat Kozmetika, szépségápolás Nıi fodrászat Hajmosás Kéz- és lábápolás, mőkörömépítés A temetı fenntartása, üzemeltetése A temetés elıkészítése, temetés, hamvasztás Frissítı, relaxáló masszázs Szoláriumkezelés Fürdı szolgáltatás Képesítéshez nem kötött fizikai közérzetet javító szolgáltatás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Illemhely üzemeltetése Partnerközvetítés, társkeresés Grafológus szolgáltatás Ruhatáros, csomagmegırzı, kabinos szolgáltatás Asztrológiai, spiritiszta szolgáltás

Szakmakód
960907 960908 960909 960910 960911 960912 960913

Megnevezés
Manöken, fotómodell (nem reklámcélra) Hordár szolgáltatás Hobbiállat-gondozás, -idomítás Kutyakiképzés biztonsági célra Állatkozmetika Tetoválás, testékszer-felhelyezés Hosztesz szolgáltatás