You are on page 1of 371

f.

iggnó
Nósyi*$yíí oko
nytáb|ituat
ES adatok
összefüggósek
I

TIKA

FIZIKA

csunoÁszAT
aa

FOLDRAJZ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

kiegészített oadattartalmában felfrissítettváltozata.atematiltai. kórniai összefiiggésekciműkiadvány átdol- fiigguónytő'blazatok. vizsgakövetelményeinek Minden típusúérettségi megfelel.Íizika. tililililillilil|lililltlll Baktáriszám:16129/1 -789631 -957037- I .táb|ázatokattarta|mazza. gozott. A közópiskolai matematikaoinformatika.A könyv a ré$.csillagászat.OktatásiMinisztériumSulinetweb- helyón.M. Elektronikus formábanelérhetőaz interneten)a?.földrajz éskómia tananya- gábanmegtalálhatólegfontosabbösszefüggóseket ésa számításifeladatokhoznélkülöz- hetetlenadatokat.az érettsé$ ésa felvételivizsgákonharminc évehasznáIatos Nógyjegyű fizikai.