You are on page 1of 371

k oo N syi$yíí nyt ó * f.

i ggnóáb|ituat ES adatok összefüggósek
I

TIKA

FIZIKA

csunoÁszAT
FOLDRAJZ
aa

Nógyjegyű vizsgákonharminc évehasznáIatos A könyv a ré$,az érettsé$ a felvételi és ciműkiadvány átdolM.atematiltai, fizikai, kórniai összefiiggések fiigguónytő'blazatok. változata. kiegészített an gozott, oadattartalmáb felfrissített Sulinetweba?,OktatásiMinisztérium Elektronikus formábanelérhető interneten) az helyón. kómia tananyaföldrajz és informatika,Íizika, csillagászat, A közópiskolai matematikao nélkülözfeladatokhoz legfontosabb összefüggóseket a számítási és gábanmegtalálható hetetlenadatokat,táb|ázatokattarta|mazza, megfelel. Minden típusú érettségi vizsgakövetelményeinek

1 Baktári szám: 6129/1

I

tililililillilil|lilill
-789631 -957037-