Windows XP Titkos tippek profiknak

© 2004 VogelBurda Communication Kft., 1088 Budapest, Rakoczi Lit 1-3. Felelos kiado: Carsten Gertach ugyvezeto igazgat6

Szerkeszto: Banyai Ferenc

Olvasoszerkeszto: "Kudella Magdolna

Tervezoszerkeszto: Danes Katalin

Cimlapterv: Szincsak t.aszto

Minden jog fenntartv:a. Jelen k6nyvet, illetve annak reszeit tilos reprodukalnl, adatrendszerben tarolni, barme,ly forrnaban vagy eszkozzei - etektrorukus, fenykepeszetiOton yaw mas m6don - a kiad6 engedelye nelk[il k6z6lni.

Ak.6tetet keszitette:

Levilagitas: HVG Press

Nyomtatta eskototts: Kaposvari NyomdaKft. - 241464 Fel.elos vezeto: Pogany ZoRan igazgat6

ISBN 963 86704 a 1

ISSN 1786-2825

TARTALOM

1 50 tlpp az optimillis szilmit6gephez 5 Vannak tippek, amelyek a ~nelk{Jlozhetetlen~ kateg6riaba tartoznak. fzek t6bbnyire a sebessegro/, a biztonsagr6/ es a hatekonysagr61 sz6/nak. A Windows es az alatta futa a/ka/mazasok - peldau/ a Word, az Excel, ez Outlook stb. - lehetosegeit jobban kihasznalhatjuk a kO/6nfele rejtett funke/6k segftSegeve/ (esak a Microsoft meg ne tudja :-)). Ebben a fejezetben azSO legfontosabb tippet gyUjt6ttOk ossze.

2 Titkos Wlndows.tlppek 30 Ami a. Windows XP titkos funkei6it iIIeti, ezekro/ a redmondi szoftverm(Jhely me/yen hal/gat. A Windows XP tarka es kenyelmes fe/Ulete alatt ugyanis sok o/yan folyamat es e/jaras fut, ame/y a felhasznal6 szeme elol rendszerint rejtve marad. Meghozza jo okb61: a Microsoft fgy akarja elkenilni, hogy a felhaszna/6 tevedesbo/ olyan funkeiokat indftson el, ame/yek karokat okozhatnak a szamft6gep{m. fzzel szemben, aki Jol kiismeri magat a Windowsban, epp ezek kOzott taI8Ihat olyan lehetosegekre, amelyekkel a rendszeret gyorsabbfl es konnyebben kezelhetove teheti. £z a fejezet elaru/ja a leghasznosabb tippeket es trukk6ket.

3 Dolgozzunk hatekonyabban 51

A Mtterben fuM szolgaltatasok es folyamatok leterhelik a Windowst munka kozben. Szabadrtsuk meg a rendszerunket ettol a tehertol - egyszenJen allltsuk Ie a fe/es/eges tevekenysegeket.

4 A Windows XP tisztrt6kuraja 63 Klnosan hosszu a programok indnasa, egy orokkeval6sag, mire meg· nyflik egy ablak, es mig a gep booto/, kenyelmesen fozhetiink egy kitvet. Ismeros? A rengeteg iIIesztoprogram, szolgaltatas es automat!kus ind[tas ugyanis egyre jobban lassftja a toototest. Legtobb ideje teMt egy kis tisztlt6kurat tartani; ez a fejezet megmutatja, hogyan tehetjDk a Windows XP-t ismet gyorssa es karcsuva.

5 Registry tippek 70 A Windows szamos funkci6jat a rendszerle[r6 adatbazis (Registry) melysegeiben erhe~·uk el. Ebben a fejezetben nehany kipr6balt tipp sorakozik, ame/yekke/ gyorsabb mukodesre bfrhatjuk rendszerUnket.

D 50 tipp az optimalls szamit6gephez

Vannak tippek, amelyek a "nelkuI6zhetetlen" kategoriaba tertoznak. Ezek t6bbnyire a sebessegrol, a blztonsagro! es a hat{~konysagr61 sz6lnak. Ebben a fejezetben az 50 legfontosabb tippet GYUjt6ttuk ossze.

A Windows es az alatta fut6 alkalrnazasok - peldaul a Word, az Excel, az Outlook stb, - lehetosegeit jobban kihasznalhatjuk a rejtett funkciok segltsegevel (csak a Microsoft meg ne tudja :-)).

1.1 Windows XP

1 ...... Az Intez6 ablak heiyenek rbgzltese

Mindenalkalommal, amikor kijelentkezunk, a Windows menti a Talca es az lntezo ablak aktualis rneretet es poziciojat, Ha ezt nem akarjuk, mert inkabb tartosan rogzftenenk az ablak rneretet es poziciojat, segit egy Registry fogas,

,"-----"""

. 'I:ID~~~.~-jj ..... ~I,.....

~'..-J~. j'~(~)

~:JCuiW'!tVl!f~ m~

=~=-;:- I~~r

::J~.:II O:u:r».

,,'.:Jot ::J",.-. i'J:='Gr~~ ,a. t...J GrI)Cafr¥ D_

:a.Uh.cm!!i;~ =w_ :.J_" ~!mI ::J .....

':J~o ::J~

iiI:.J~

.:::> ..... .-. 31,:)~

... ~T~ ~,~ .... ,

~1JI(.'J.H:LY_on:oo~~tJtYtir~ ..

Emlekezetvesrtes ellen: Igy megmarad az Inl6zo ablak eredetl ,pozfcl6Ja

r .... ~ ""'--, ",OJ>l">lll 1t€C,,JlWC'ID

!it..

__ W»J

0:1 iIXI.CCJ IXJo ~1,(I4S1 O:tOCOO'DJl(l)

EI6szor aIHtsuk be a mappakat es a Talcat kivilnsilg szerint, Ezulan nyissuk meg a. Registryt (a SfarlfFuUatas mezobe begepelve a regedit parancsot), es menjunk a HKEY_CURRENT_USERlSo!tware\ Microsoftl Windows ICurrenl Version lPolicies IEl;plOl'er kulcsra. ilj unk beegy uj Duplas.z6 (DWORD) erteket, amelynek a NoSaveSet/ing neve! adjuk. Kaninisunk duplan a bejegyzesre, es az Enek ali. iljuk be az l-et, Vegi.il inditsuk lijTa a Windowst, bogy a bealllHis ervenybe lepjen.

2 ..... ldegeslto utalasok letiltasa

lnfoboxok jelennek meg az ikonokon, szovegbuborekok utalnak a Windows esemenyekre - es ez sok felhasznal6t idegesit. Ezeket a sugoszovegeket kikapcsolhatjuk a kovetkezo modon.a HKEY_ CURRENT _ USER ISojiware I Microsoft I Windows I Current Version I Explorers Advanced Registry kulcsban duplan a ShowlnfoTip bejegyzesre kattintunk,es 0 erteket adunk neki. Ezutan hozzunk letre egy kulcsot EnableBalloon7ips neven Oet1ekkel. Ujr:ainditas utan elnlnnekaz idegesitO sugoszovegek,

3 ..... A tOI keyes lemezhelyre figyelmeztetes kikapcsoh§sa

Mine] kevesebb tarhely all rendelkezesre a merevlemezen, anniLl. gyakrabban szol kozbe a Windowaes figyelmeztet a sziikui6 kapaeitasra, Ez idegesito lehet, kulonosen ha nagy fajlokkal dolgozunk - peldaul videekkal -, esarnugy is pontosan tudjuk, mi a helyzet. Ez esetben egyszeriien vegyuk elejet az uzeneteknek a k5vetkezo trtikkel:

Nyissuk meg a H KEY_CURRENT _ USER lSojfware\ Microsojil WindowslCurrenl VersionlPolicieslExplorer Registry kulcsot, Hozzunk lerre egy ilj Duplasz6 (DWORD) erteket NoLowDiskSpaceChecks neven L ertekkel,

4 ..... Tltkosltas helyi menut!61

A:z. NTFS particiok Iehetoseget kinalnak az adarok ti tkosltasara. Ehhez • azonban menakon kell keresztulvagnunk magunkat. Egyszenibb, ha a fajlok es mappak helyi menujehez adunk egy megfelelo parancsot:

Nyissuk meg a Registry-szerkesztot, es menjunk a HKEY_CURRENT _ USER lSojiy. 'are lMicrosoji I Windows I Current Version sExptorer \A dvanced

kulcsra. Kattintsunk a Szerkesues menuben az Vj, majd a Duplaszo menupontra. Irjuk be az Encryptiontlontextbeenu nevet, es az erteket aIlitsuk I-re.

5 ..... A backup eszk6z hasznalata XP Home alatt

Az XP Home verziojanak felhasznaloi elo! a Microsoft elzarja a BizIOl1sagi masolat segedprogramot - Iegalabbis latszolag, Pedig a program rajta van az operacies rendszer teleplto Clr-jen - cgy alkcnyvtarban.

A telepitesehez helyezzuk a CD-t II meghajt6ba, CS jussunk el a VALUEADDlMSFllNTBACKUP mappaba, Knrtirusunk duplan az NTBACKUP.MSI fajlra. A backup segedprograrn inditasa a Slart! ProgramokIKellekekJRe"dszer:eszkiizok/Biztollsagi masolat utvonalon tortenik_

6-+ FelhaSlnalOi megosztasok

Minden korabbi Window verzioban volt ra lehetoseg, az XP Homeban azonban ugy tiinik, nine: a jelsz6val veden fajlmego ztasra, Megoszthatunk ugyan mappakat, de ezekhez nem adhatunk meg jelszot vagy felhasznal6fuggo eleresi jogokat, Egy kis t:ri1kkel megis sikertllni fog a dolog: kattintsunk a Stan/Puttatosra, es irjuk be az shrpubw parancsot, Egy kattintas ulan az OK-m megnyilik egy varazslo, amely a megosztasok lelrehozasaban segit, Most pontosan kijelolhetjuk, ki, mit, hogyan erhet el.

Megosztott mappa h,trehozisa· udvc)zli a varazsl6

A IM'ldows tUz/ ell! be.;!i~ I!n~, hoov ezt a rnatJPAI: mM szMi:6gepek lTJe9O$$Ziok. OIV<II>S& eI, hoQy ez mtyen ~ Will a Wniows tUtf~a es a 5l~ bizt~a.

Toyabbl tudniya!6k a WI!'ldows tGtf a!r61

Tovabb,. J 1 Mb;ise

.... \~.l-,=a

MI dOntIink: lIZ s/vpubw-yl!l meghaUrozott elll .... 1 Jogokat ~ kI lIZ XP.feIhasznitI6i{rQok

7 -+ A Start menu gyorsTtasa

Ha a Start menubol navigalunk, kerek egy rnasodpercig tart, mire megnyilik a kovetkezd konyvtarfa, Hogy ezt a idol leroviditsnk, ahhoz

F,,_Nl"'_~

"D_- - CJ "*'" Do.....

CJGn<n ::J (.-GIb>

'"~ :::.""'....,

,,0 .....

"' .:J ... ..."....,.. ~: .tCFnx;J g • ..-.

& Cl _,""" ""w"""'- 0_ ::)P,.-

.. O'-a. :r~-.~ :::.. s.:.-. s.....r V'l>os u_~_

::J- __

:J--_ D Screon s.....so.. :::1_

D~ li-CJ-;>;·:J...-d'-i

E--."6--",

-..52 1it....~_S;

""'--'" A[l;-'<

REG .... '5l A.<;..sz REG_~

~ 1 _tI ..... L. • "'

~II ~ It! .lllif.l L seer kef;.,ll~'S.!;!' r.Ill8.1

~------

egy Registry bejegyzesre van szukseg, A HKEY_CURRENT_ USER i ControlPanelIDesl1op kulcsban kanintsunk duplan a MenllShowDelay-re es ertekkent adjunk hozza peldaul 200-at. Ezutan a Start menu 200ezredmasodperccs keslettetessel fog rnegnyilni.

8- Automatikus CD-Iejatszas kikaocsclasa

Minden alkalornmal, ha beteszunk egy CD-t a meghajt6ba, altalaban elindul a telepitoprcgramja .. Mikor csak nehany adatot szeretnenk a CDr6J, ez a funkcio megleherosen idegesito. Ha ideiglenesen szeretnenk tote rnegszabadulni, a kovetkezo apro wick segithet: a CD·ROM behelyezese utan tartsuk lenyornva a Shift biHentyiit. Az automatikus lejatszas funkciot ezzel erreaz egy alkalomra kikapcsoltuk, Ha vegervenyesen meg aka.rjuk. tiltani az automatikus lejatsz.ast, jarjank el a kovetkezok6ppen.

Az XP Home eseteben a HKEY LOCAL MACHINEISYSTElvf\

- -

CurremConrrolSetlServiceslCdrom Registry bejegyzesnel kattintsunk a

jobb oldali ablakreszben az Autorun-te es adjunk neki 0 erteket,

10 ,·;7'..:::

- - - - ----

f~.~ .....".~~2ro).~,.... .......

[ Il~"""'l

..... iIDi' .. iI: ..... ~. "'ioa'f'I;pil'

Az XP Professionalnal a Sta/11 Fz4ftatas ala irjuk be a gpedil.msc parancsot, Megjelenik a Csoporthdzirend ablak, A Szamitogep konfiguracioja alatt kattintsunk a Felugyeleti sablonokra. utana pedig a Rendszerreo A jobb oldali ablakban kattintsunk duplan az Automatikus lejatszas kikapcsolasa bejegyzesre, es valasszuk az Engedelyezve beallftast, Hagyjuk jova az egeszet OK-val.

9- Kibovitett fajlmegosltas beamtasa

A fajtok es nyomtatok rnegosztasanak a halozatban van egy hMuliitoje: az eroforrasok barki szamsra hozzaferbetok. A2 XP Professionallehetoseget ad arm, bogy az egyes felhasznalokhoz meghatarozott olvasasi vagy irasi jogokat rendeljunk Ez azonban csak akkor mukedik, ha ugyanahhoz a hal6zati domenhez (tartomanyhoz) tartozunk, Egy lis triikkel azonban v:3tllalati b816zat nelkii] is uralhatjuk a hozzaferesi jogokat,

SOOQIk bNIiIMoI.,::-- _

Qf ..... __ ~

0AI~I-~ElAV~ .......... ""'".~

o _~..._.._--~'

0 _---~ ....... ~

o 8...- eees 1<00 .ko<;t,b_ ~itat. I

o .... . i

El £.a-N __ ~""_~ o elioq6 __ ~_"_

El f~~ __ • ____

< _0 :---"----7 _ Yl

IU. egysJ:eril f6jlmegORtiis helyett erdemes oIykor a klbiivitett f6jlmeg~. l1aszM1nl

Nyissuk meg a Sajcitgepet, a megfelelo asztali ikonra kattintva. Ezutan valasszuk az Eszkiiziik mennbol a Mappa beallitdsait. A Nezet regiszterlapon kapcsoljuk kj az Egyszeril fdjlmegosztas hasznalata [ajanloti) beallitast. Vegul hagyjuk el OK-val az ablakot.

10 ..... A megosztott dokumentumok eltavolltasa

A Sajatgeprol nem csak a meghajt6kat, hanem a kapcsolode hlH6zati. eroforrasokat is elerherjuk (amelyek gyorsan betoltik a teljes ablakot). Ehhez jonnek meg a Megosztott dokumentumok parancsikonjai. Ez utahbiakat azonban nyugodtan kidobhatjuk. Ehhez is a Registryn keresztal vezet az tit.

Menjfrnk a HKEY _ LOCA L _ MA CH INEISoftwarelMicrosoftl Windows I Current Version IExplorerlMyComputerWameSpace IDelegateFolders bejegyzeshez, es torOljuk az {59031a47-3f12-44a7-89c5-5595je6b30ee} kulcsot. A Windows ujrainditasa utan eliiztuk a Megosztott dokumentumokat a Sajatgeprol,

1t ...... Gyorsft6tarazas Iki kapcsol asa

Minden alkalommat, hat egy mappat Miniatiirlik nezetben nyitunk meg. a WllIdows a benne 1aIiillIat6 kepeket a Thumbs.db nevil cache fiijlba menti, Hogy lemezternleret takaritsunk meg, tiltsuk Ie vegleg ezt a ~ci6t. Ehhez nyissuk meg at Sajdtgepet,es valasszukaz Esz/a5z6k meniiOOl a Mappa bedllitasait. A Nezet regisztedapon tegyiliIk pipata Ne gyors.itotiuazza {J mmiatiMjJeet bealHtAs ele .. OK-val hagyjukj6va a mOdositast.

14 r.·""" ........ , "'''>I.

~~

I'B f!6F;-..-.....--~8~-,--.

0f.~~.dli,gIii,~ :

I '.E'I _ -. -, I

8'-"~ ......

~---- -

c,... ....... 1III!IIIIOIL

-0 .....

0- '

!2IJ .. 1iIiIiiiII4 .......

' .. AlliiIl 1IIiIIIIiM

12 ..... Vissza a regi Windows-befillitasokatl

Shareware es freeware programok telepW~set kovetoenelOfordulliat, hogy hlanyoznak fajlok, vagy dem miikOdik tobbe rendesen a Registry. A Wmdows (ijratelepitesevel azonban minden beallitasunk elvesz. Egy Iris triikkel beallitasainkat megtartva is, tijmtelepithetjiik at Windowst; helyezziik az XP CD-t a meghajt6ba, es kattintsunk a StartiFl!lttatdsr.a. ir~ juk be: <CD-meghajt6-bel;iijel>:\i:386\winnt32 lunattend.

A:z lunattend elOu tires karakter van. Most lefut a telepitorutin, es minden fontes fajh kijavit

13- A hifmyzo feluliras valtozat

Amintegy olyan mappaoo akanmk fajlokat masolni vagyathelyezni, amelyben mar vannak aZODOS new faj lok, megjelenik egy parbeszedablak, Ebben kiva!aszthatjuk, hogy le akarjuk-e cserelni az aktuAHs fajlt,.es hogy ez a bealHtis valamennyi erutan. kovetkez-ore is ervenyes Iegyen-e, Olyan kapcsolo is van, ameUyel nem nagyjuk felulirni a fajlt. Egyedul az a funkcio h:ianyzik -lats2iolag -, hogy egyeUen ezutan kovetkezo, adatot se toroljiink. Szerencsere megvan, de j,6Ielrejtettek: a Nemre kattintas kozben egyszeriien tartsuk lenyomva a Sbift gombot,

14- Jelszckiadas! lemez hasznalata

Az ember feledekieny- kii!lonosen ajelszavak tekinteteben, Egy Windows jelszolemezzel vesz eseten uj jelszet adhamnk megaz operacios rendszerhez,

Mil~'en vatloZlatasokat klvan vegrehajtani a fiokon?

FeJedekenyelmek 1lI·tanacs: a blztonailg kedveel't keszitsiink 1I.g)< JIIIlIZbklad'iisllenIed

14 ".~~

TegyO.nk a meghajtoba egy frissen formattalt lemezt, es menjiink a Start mennben a Bedllltdsakra, majd kattiutsunk a Vezerl6pultra. Kattintsunk duplan a Felhasznaloi fiokokra, a kovetkeze ablakban pedig a fiokunkra. Ezt kovetoen kattintsunk a bal oldali mennsorcn a ie/szD elfelejtesenek megeI6zesepolltra., Ezutan kovessnk a vacizs16 utasitasait a lemez letrehozAsahoz. De arrol se feledkezzunk meg kesdbb, bogy enneka lemeznek a birtokaban barki atallithatja a jelszot, es hozzaferhet a fi6kunkhoz.

Az elfelejtett jelszo helyett ugy adhatunk meg ujat, ha az iidvoz.1601- delon a rnegfelelo felhasznalora kattintunk, es megadunkegy tetszoleges jelsz6t. Megjelenik az Elfelejtette a jelszot? uzenet, Jeloljuk ki, es helyezzUk be az emlitett flopilemezt, Elindnl BIZ Vj jelszo kiaddsa vamzsl», amelynek segitsegevel uj hozzaferesi kodot valaszthatunk.

15- Az Internet Explorer ujratelepltese

A weboldalak nem jelennek meg rendesen, a letoltesek ida elott megszakadnak - ez tort6nhet, ha az Internet Explorerhez (IE) kapcsolodoapro ki.egeszlto programok fontos rendszertulajdonsagokat modositottak, Sok szakertd ilyen esetben a Windows teljes ujratelepiteset javasolja EITe azonban nines szukseg, eleg, ha BIZ internet Explorert ujitjuk meg. Helyezzuk be az XP' CD-t, es kattintsunk a Start meniiben a Futtatasra. bjuk be a k5,vetkez6 parancssort, de kozben ugyeljunk az ures karakterekre: rund1l32.exe setupap.i,lnstalllii.nfSection Defanltlnstall 132 %windir"\infue. inf

16-+ 'Me-kliensek eleresenek felgyorsitasa

A Me-kliensek e1erese a Wirndows XP-bol a h:H6zaton keresztnl mindig nagyon lassu. Bnnek az BIZ oka, hogy az XP minden szwnitogepnel ellenorzi, hogy az Otemezett feladatok vegre vannak-e hajtva. Kapcsoljnk. ki ezt a haszomalan keresest,

Menjiink a Registryben a HKEY_LOCAL_MACHINElSoftware\ Microsoft; Windows ICurrent Version IExplorerlRemoteComputerWameSpace kulcsra es toroljiika {D6277990-4C6A-l1CF-8D87-

,

OOAA0060F5BF} alkulcsot,

17 -+ A Google hasznalata Windows XP alatt

Az internetes keresogepek tozott rna a Google a ,,number one". A Windows XP megis mindig az MSN-t akarja a webes kereseshez haszaalni. Ezenvaltoztathatunk:

Nyissuk meg a Registryt, es keressuk meg a HKEY C URRENT_ USER ISoftware IMicrosoftVnternetExplorerlMain kulcsot, Hozzunk letre ket uj karakterlancot, Az egyiknek adjuk a Search Page nevet es a www google.com erteket, a masiknak a Search Bar nevet es a www.google.comlie erteket, Vegul menjililk. a HKEY_CURRENT_ USERISoftwarelMicrosojtVnternetExplorerlSearchURL kulcsra, es adjuk az Alapertelmezett kulcsnak a WI'IW.googie.comikeyvrlord'YoS erteket. A HKEY _LOCAL _ MA CHlNEISoftware IMicrosoftVnternetExplorerl Search kulcsban valasszuk a Search Assistant alkulcsot, es irjuk be a www.google.comlie erteket, A Google-kereses mostantol kozvetlenul rendelkezesre all Windows alatt: valasszuk a Start menuben a Kereses pontot, es kattintsunk az almenuben Az intemeten beallitasra,

18- Az aktualis felhasznalo megielenltese az asztalon

Minel t6bb fe1hasznM6 dolgozik egy XP szamitogepen, aanal nehezebb felismerni, hogy eppen ki van bejelentkezve .. Egy Registry bejegyzes segitsegevel kiirathatjuk az aktwilis 66k nevet a Sajatgep ikon ala. Nyissuk meg a HKEY _CURRENT ~ USERISoftware \Microsoftl Windows I Current Version I ExplorerICLS/DI/20D04FEO-3AEA-1069-A2DS-08002B30309D} kulcsot, es hozzunk letre egy uj kulcsot a Szerkeszte.s!UjlKaralcterltincra kattinrva, Nevnek iIjuk be: Sajatgep%USERNAME%.

Ez a bejegyzes azonban csak az aktualis felhasznalora ervenyes, Ezert ismeteljiik meg minden mas fioknal is. Ehhez be kell jelentkeznunk egyenkem a tobbi felhasznalo neve alatt is, es elvegezni a fent leirtakat.

19- Lefoglalt savszelesseg telszaoadltasa

A Windows XP kerek 10 szazalek MI6zati sebesseget elore 1efoglal a specialis szolgaltatasoknak, Ezen vakoztathetunk. A Start menuben a Fuuatasba irjuk be: gpedit.msc, Ezzel elinditjuk a Csoporthdzirendet. A Szamitogep konfiguracioja alatt menjunk a Feliigyeleti sablonok, majd a Halozat pontra, vegul a QoS esomagiaemezdre. Az ablak jobb oldalan

A~~~ BlI.It~Ii~~ 1O'~ .. ~,dI!!eDI!I ... b!.iiItBRiflU:i:~. ~

0 __ O,~, .;, .......

r-=

A siivszelesseg k.OI1Iatoziisletl1tii6iival kIoldunk egy hal6zatl fiiket

kattintsunk duplan A fogialhato sdvszelesseg korlatozasa pontra, majd az emHtett funkcio tulajdonsagablakaban tiltsuk Ie A foglalhato savszelesseg korlatozasdt.

20- Felhasznalo automatikus bejelentkeztetese

Ha tobb felhasznaloi fiok van 11 gepunkon, de az ido legnagyobb reszeben csak egyet hasznalunk, kinalkozik az automatikus bejelentkezes, Ezt a kovetkezokeppen engedelyezhetjuk:

A HKEY _LOCAL _ MA CHINElSoftwaretMicrosoftl WindowsNl1 Currentversionswiniogo» Registry-kulcsban kattintsunk duplan az AltDefaultDomainName-re. lrjuk be azt a fiokot, amelybe automatikusan szeretnenk bejelentkezni. Ha meg nero talalunk ilyet, hozzuk Ietre az AutoAdminl.ogon nevu uj karakterlancot I ertekkel, Tegyunk hozza meg egy karakterlancot DefaultPassword neven, Ertekriek adjuk meg hozza a

megfelelo jelszot, A kovetkezo ujrainditaskor az XP automatikusan az eldbb bejegyzett felhasznaloval jelentkezik be .. Ha egy masik fiokkal akarunk dolgozni, atmenetileg Iekapcsolhatjuk az automatikus bejelentkezest ugy, hogy a Windows mditasakor Ienyomva tartjuk a Space-to

21- Cleartype mar a bejelentkez5 keperny5n is

A Cleartype funkcie a TFT moniroroknel javitja a karakterek megjeleneset a kepernyon. Ez a funkcioazonban a bejelentkezd keperuyonel meg nem all rendelkezesre - kiveve, ha a Registryben bekapcsoljuk.

Nyissuk meg a HKEY_USERSIDEFAULTiContro! Pane/IDesktop kulcsot. Kattintsunk ketszer a FontSmoothingType-ra es iljuk be erteknek: 2.

22-ldegen ternak bevonasa az XP-be

AI.emakkal egeszenujkulsfit kolcsonozhetunk az XP-nek. Csak az bosszanto, hogy a Windows kategorikusan elutasitja az idegen temak hasznalatat, Ez azert van, mert egy specialis rutin minden alkalommal ellenorzi a fajl eredetet.es az "idegeneket" nem mutatja. Egy apro trukkel azonban kibnjhatunk a korlatozas a16I. Csak egy patch-te van szukseg hozza. A neve UXtheme Patch. es megszamlalhatatlan helyen megtalaljuk a neten, csak keressunk ra a nevere a Google-ban.

1.2 Office XP

Az alabbi trukkokert irigyelni fognak a kollegaink, Segitsegukkel ugyanis sokkal hatekonyabban dolgozhatunk a Worddel es tarsaival,

1.2.1 Word XP

23-+ Minden torrnazasettavontasa

Ku16nboz6 forrasbol szarmazo szovegeknek gyakran kUlonbozo a formazasuk. Ezert, ha egy dokumentumot egyonteruve akarunk varazsolni, az elso lepes minden forrnazas eltavolitasa .. Ezt egy billentyukombinacioval oldhatjuk meg. Valasszunk ki egy szovegreszt vagy a teljes dokumelltumot Ezutan nyomjuk Ie es tartsuk lenyomva a Ctrl es a Stuft billentyiiket, es nyomjuk leJlOzza az N-t.

24--+ Navigalas tartalomjegyzekb51

Tobb oldalas dolrumentumok felett gyorsan elveszirhetjuk az attekintest. A tajekozodast segitheti egy tartalmi attekinto. Ennek elkeszitesehez vigyuk az egermutatot a dokumentumban arra a pontra, ahova a tartalornjegyzeket helyezni szeretnenk, es kattintsunk a Beszuras menuben a Hivatkozas, Targymutato es tartalomjegyzekre. A Tartalomjegyzek regiszterlapon valasszuk a Beallitasok gombot. Ellenorizzuk, hogy a Word a tartalomjegyzek szintjeit ugy allitotta-e be, ahogyan elkepzeltuk, es vegul hagyjuk jova ketszer OK-val.

tw~;Js ~ ~ ~ ~ l.iJl6ut-~ ~ ':""","~.~",. '-'V' ,.;oe

D ~ iii " <'il e .• [l:> '. x. ft <! .,. • to Eil LI !il D ~ ~ V ,..... .!!).

~B" 1"r"-1-1',,""§'!" I ~ ••• ; "ID-'"U-"U"-U '·S.o!·'·IS·'·

Gyorsabb eleres; a tartatom]egyzek segit kiizlekednl a hosszii szovegekben

Az uj tartalomjegyzekbol most mar kozvetlenul a megfelelo szoveghe lyre ugorhatunk, ha a Ctrl gombot lenyomva tartjuk, es a kivant oldalszamra kattintunk.

25 ..... Hasznaliuk okosan az allapotsort

Minden Word-felhaszmilonak ott vannak az orra elott, valahogy megis mindig a harterbe szorulnak - az allapotsor eszkozei. Az olyan kijelzeseken kivul, mint az oldalszamozas vagy a tavolsag az oldal kezdete es a kurzor kozott, vannak meg itt mas hasznos segedeszkozok is. Termeszeresen valamennyi funkciot elerjuk rnenukbol is, de az allapotsoron mindez nagyon gyorsan, egyetlen kattintassel megy.

Ha peldaul az MR-re kattintunk bejou a makrorogzites ablaka. A KORR bekapcsolja a modositasok jelO,leset - igy konnyen kovethetjuk mas szerzok valtoztarasait a doku.mentumon. Dupla kanintas a BO V-re a Kijelo/es bdvitese modra valt, [gy egyetlen kattintassal szovegreszeket lehet kijelolni. Az ATiR a felUHro rnodot kapcsolja be: az uj karakterek felulirjak a regi szoveget,

26- KonYVjelzok beepttese a szovegbe

Hosszu dokumentumoknal nem mindig emlekszunk, melyik oldalon is talalhato egy bizonyos informacio. Rejtett konyvjelzok segitsegevel megoldhatjuk ezt a problemat. Ktlnyvjelz6 beszurasahoz tegyuk Ie az egermutatot a megfelelo helyen, es kattintsunk a Beszurds menuben a K6nyvjelzore. A kovetkezi5 ablakban adjunk nevet a konyvjelzonek, es vegill valasszuk a Felvesz gombot,

I~ i

: r.:~reQstry=· =---------:!]-. I

.:::l

I 1I.m:Iores~: r. Uo!v (' "*

rf!.:t«t~ i

~'. I ~~., I

Villfungyors celbalires: hozzunk !Mra Ikiin~iike't. ,gy ,eglifkattl"~ kiizvetlenul a c:6lra ~orhatunk

Ha kesobb egy ilyen he lyre akarunk ugrani, eloszor nyomjuk Ie az F5 gornbot. Ezutan az Ugras regiszteren kattintsunk a Hom felirat alatt a Konyvjelzore. Most valasszuk ki a konyvjelzo never a megjeleno listarol. Az Ugrasra kattintva a kurzor kozvetlenul a megfelel6 helyre ugrik.

27 ~ Tablazat meretenek pontos bealtltasa

A rablazatok meretet nem konnyu megvahoztatni, mert a keretek csak Iepesenkent tolhatok el. Ennek az az oka, hogy a fokozatokat egy lathatat Ian magneses racshalo elore megadja. A tablazat fokozatmentes pozicionalasahoz tartsuk lenyomva a Ctrl gombot.

28- Kulonbbz6 ternak dokumentumokhoz

Harterszinnel vagy benisablonokkal szemelyes jelleget kolcsonozherunk Word dokurnentumainknak. Ehhez kattintsunk a Formatum menuben a remora. Elofordulhat, bogy keszenletben kell tartanunk az Office CD-t, mert egyes temak csak ut61ag telepithetok.

rbot:1<_ .A!itivl1.._ QtjOtUolep

~SL.I

Cimsor 1 stllusl1

~ listajel1'1l

~ LlstaJel2'1l

• FelsorolasJel 3'\1

VizSZI n!es yonalll

Cimsor 2 stilus~ p..st.Ir .. . I I Ct:

MOooeI

Az alOragyartott temakkal azemelYH jellegat adhatunk dokumentumalnknak

· '-'~'t.: 21

1.2.2 Excel XP

29-+ Atapszamolas: rruiveletek tobbszoros hasznalata

Az Excel XP-ben minden kijelolt cellan vegrehajthatunk gy meghatarozott szarnitasi rnuveletet, peldaul mindet oszthatjuk 36S-l.el. Irjuk be egy cellaba a 365-6t, masoljuk Crrl + C-veL Jeloljuk ki a szamitando teruletet, Valasszuk a Szerkesztes, Iranyitou beillesztest, es a Miil'elel alatt jeloljuk ki a kivant funkci6t. Vegul kattintsunk az OK-ra.

MUvelet - .. ------.- .. -----. -------

, 'Bemeszt

r. (!!indent r !!;epietet r Er,teJ.:et

r 'Eormatunot r ,legyzetet

r !jncs r6s~ r K'lY.oMS

-- .~~-.- ----,

r Erttenytslest

r A ~¢Iyt kiveve r Oszlopszelesseget

r Kepletet es sz!iml'ClI1Mtunot i r (rteket es sz~

t: Slcqas r.,~~

rlr~

OK

lrinyitott belllesztesset uC)'anazt a miiveletet tobb cellan 15 elv6gezhetjuk

30- Csak ertekek rnasolasa celiakb61

Tablazatok tovabbadasanal erdernes az Excel rnunkalapbol eltavolitani a keptereket es csak az enekeket megtartani. Ehhez jeloljunk ki mindent Ctrl + A-val, e nyomjuk Ie a Ctrl + C-t. yissunk egy uj lapot, es val~szuk a Szerkesztestlranyltott beillesztest. Beilleszt alatt kattintsunk az Erteket beallltasra es vegul az OK-ra.

22 ' ~',&'." - ,

31-+ Weboldalak Excelhez csatorasa

Sajat tablazatainkba minden tovabbi nelktil t6zsdei arfolyamokat vagy mas aktualis szamokat is beilleszthetunk az internetrol. Ehhez jeloljuk ki az interneten az ertekeket, amelyeket rnasolni szeretnenk, es nyornjuk Ie a Ctrl + C-t. Nyissuk meg az Excelt, es valasszuk a Beillesztest a Szerkesztes mennbol. Kattintsunk a tablazat jobb also sarka ban a Beillesztes ikonra, es a legordulo heJyi menubol a Frissltheui webes lekerdezes letrehozasa pontra. A kovetkezo ablakban kartintsunk a kivant tablazat melletti sarga alapu nyilacskara. Hagyjuk jova az Importalassal. Az adatok kesobbi aktualizalasahoz kattintsunk jobb egergombbal, es valasszuk az Adatfrissltest.

, Microsoft [xcI'I . Munkaliil.etJ

. t!) E~J ~ uez.,t ~... ~ ~ J>4atok ~ ~

CI w;j; IJ ~ Iti @ (l ~ ~ ~ fl! ~ 0- ~ - '" 1: • ~~ U D .fJ 100%

til ~ t.a 4 IQ;'lj B g ~ ~ "'~'.",.<.:;:", 0$0' ,.".,,'.w!',... """"~!" '<"0 .,,.,., _

a 1m ... formlt~ n'le96rzese A cOl for~ iqa;!iva

Mlndig aktufllls:az Exoel segltsegevel tablazatalnkata webriil aktuaUzillhatJuk

32- Tablazatok atvetele Wordben

Egy Word dokumentumba beszurt tablazatot szeretnenk allandoan frissen tartani: ha az Excelben valamit valtoztatunk, annak azonnal legyen a Wordben is hatasa, Jeloljuk ki az Excelben a tablazator, es masoljuk Ctrl + C-vel a vagolapra. A Wordben menjunk a Szerkesztes menuben az Iranyitott beillesztesre. Valasszuk a Csatolast, es a jobb oldalon az Excel formatumot. Ha most valtoztatunk az Excel fajlon, a Word is rogton aktualizalja a dokumentumot,

1.2.3 powerPolnt XI'

33- jgy keszlthetunk albumot digitalis fot6inkb61

A Powerl'oint nem csak rideg szarnokat, peldaul eladasi adatoket vagy merlegeket tud bemutatni. Csupan harem Iepesben mar albumot keszithetlillk vele digitalis fenykepeinkhez,

l. Album felepitese: nyissuk meg a PowerPointot es kattintsunk a Beszuras menuben a Kep, majd az UJ jenyh?palbum menupontokra .. A kovetkezo ablakban rogzitsuk, hogy a merevlemezrol, egy digitalis fenykepezogeprol vagy szkennerrol akarunk-e kepeket atvenni. Kattimsunkehhez a megfelelo gombra, es szurjuk be a fajiokar.

2. Kepbeallitasok testre szabasa: most eloszor is lehetosegunk van rogziteni a kepek sorrendjet, Kanintsunk valamelyik kepnevre es utana valamelyik nyilra a nev alatt, Kulonosen praktikus: a keptol jobbra mindjart a fenyeron, kontraszton es tajolason is valtoztathanmk,

1. Album modositasa: Az album tartalma terulet alatt meg tobb olyan becilliuis is van, amelyeket a teljes fot6a!bumra alkalmazhatunk elozetes

Az It>ooo t..t.iM

I:Opf<Xl'~: 'Ki!peka::',~,

___ fa;...': """1'1_' ",-,,,,",,,, __ ,,_. _--<, SU = ~:= Kep OZ3.i>',j KOp~i.i>',j Kep Q2f,.i>',j KOpOV.i>',j KOp028.i>',j KepOOO.i>',j Kep035.jpQ KOp03S.i>',j Ki' 0i3.

KepoIyIlS6 vIIilf f~ ... I

~~a.a: ~ 1O!reOOza.a

Kep~:

lkOj>oI..,6s MlMlEN kOp Nt r I't1den IZ,;> fob!l;&-feh!r

!jll

AtDb..merendo~ .~- ~ _~_._~ __ ~ _~ .

A~~:14"",,, 3 ,A,"",ot~: "'lT~"""""-------"'-::3;;;;;9'

T~: ToI&As... I

... PowerPolnttallharom 16pisben lot6albumot homatunk 161re k6pelnkb<il

beallitaskent A kep elrend'ezese lisramezovel egerkattintassal vrutoztathatunk a fajlok f6hankenti SZarIUIn. A Keret alakja lista segltsegevel a kepeket meghatarozott formara nyomhatjuk. Egy tipp: a Szollegdoboz litrehazasa lehetoseggel. (a Kip beallitdsai fOiott) peldAul szOkseg esetenegy koztes f6li.8.t keszithetunk, amelyen azutan felkonfemlhatnnk egy uj kategeriat,

34- Kepek bitrnapkent tarolasa

Ha egy prezentacicbol csak egyetlen fbliat akarunk elkUldeni,ehhez a legjobb, ha bitmap fajlt hozunk letre belole: kattintsunk a Diarendezo nezetben jobbegergombbal a kivant kepre,es valasszuk a Masolast. Most inditsunk el egy tetszoleges kepszerkesztot, es illessznk be a diat CttI + V-veL

1.2 .. 4 Outlook. XP

35-;0 Outlook mlnlmanzalasa a Talcara

Mikor meg van nyitva a levelezoprogram, sok helyet foglal el a Talcan. Akit ez idegesit, az Outlookot a Systrayre, az ora melle minimallzalhatja. Nyissuk meg a Registryben a HKEY_CURRENT_ USERl Software lMicrosoftlOfficel 1 0.01 OutlooklPreferenceslrulcsot., hozzunk letre ott egy uj Dupiaszo (DWORD) erteket, es irjuk at az alapertelmezett nevet Minto Tray-re.Ertemek irjunk be l-et,

36--Tegyi:ik egymfls meti'e a naptari napokat

...

!.--c- :iO;"

~--

Az Outlook naptarjaban a Nap nezetben egymas melletr is rnegjelenitbetiink: tobb naptari napot.

A kiindulasi pont egy datum, amelyet el.oszor is kivalasztunk a naptAr- 001. Azutan az ikonsorcn a Nap nezetre vaUuk. Nyomjuk Ie es tartsuk ugy az AU gombot, es adjunk meg egy 0 es 9 kozti szamot, Most eonyi napmri nap fog megjelenni egyrnas mellen, A nulla itt tizet jelent,

37-ld6pontok villamgyorselnapolasa

Ha rosszul Irtunk be egy idopontot vagy eltolodott, helyezznk at az egerrel egy masik napra: jeloijiik ki az id8pontot, az egermutato negyszeres nyilla valtozik, Toljuk el aaidopontct peldaula H071ap nezetben az uj napra.

1..3 Alkalmazasok

A kovetkezf tippekbel kiderul, hogyan lehet elkeriilni a programok rejtett csapdait, es meg hatekonyabben hasznalni a programokat.

13.1 Nero 5.5,

38-lnditsuk gyorsabban az lroszoftvert

A Windows XP-nek mar sajat CD-iro programja is van. Emiatt azonban a Nero es tarsai lassabban indulnak, mint szoktak. Ezt egy specialis iroszolgaltatas okozza, amelyet a Windows indit el. Egyszeriien kapcsoljuk ki ezt a feket. Az egyetlen gond ezzel csak az, hogy utana az XP CDIro programja nem fog rmikodni - a Nero 5.5 viszont anna! jobban.

A Start meniiben nyissuk meg a Vezerlopuitot. Valasszuk a Feliigyeleti eszkiizoket, majd a Szolgaltatasokat. Kattintsunk duplan az IMAPI CD-egeto COM-szoIgci/talasra, valtsuk at az Inditas tlpusat a Letiltva beallitasra, es kattintsunk az Alkalmazra.

39-+ Tulmeretezett CD-k irasa

A Nero Burning ROM megtagadja a tulirast, ha azt hiszi, bogy nines eleg hely az Irhato Clz-n, Meg ha meg is valtoztattuk a Nero halado beallitasait - maximum 3-5 Mbajttal tobb, es vege. Ezen a probleman a kovetkezf triikk segit: keszitsunk az Image Recorderrel egy image-et, es azt irjuk Cfr-re, Igy meg nehany megabajttal tobbet irhatunk a CD-reo

1.3.2 Media Player 9

40- Fajlformatumzarlat Ielcldasa

Vannak m6d~lok, amelyaket Jobb. hit nem a MedIa Pla,.erhez tilrsitunk

Vannak programok, ameJyek - peldaul filmek lejatszasara - jobbak, mint a Windows Media Player 9. Ezert sok felhasznalo a megfelelo fajlformatumokat mas lejatszohoz tarsitja. A Media Player azonban szo nelkid yisszaszerzi maganak a tarsitasokat. Hogy errol leszoktassuk, kattintsunk a Media Playerben az Eszkozok menure, es valasszuk a Beallitasokat. A Fajltlpusok regiszterlapon tavolitsuk el a pipat azok elol a fonnatumok elol, amelyeket mas programmal akarunk lejatszani. Hagyjuk j6va. azuj beallltasokat OK-val.

41 ...... Inditas a meoiaolcal nelkli!

Minden alkalommal, ha elindltjuk a Media Playert, megnyilik a mediaoldal es kapcsolatot akar az internettel.

Ez nem csak idegesiro, hanem van, hogy penzbe is kerul, Kapcsoljuk ki ezt a beallitast: az Eszkozok menuben a Beallitasokra kattintva, a Lejatszo regiszterlapon vegyuk el a pipat az Inditas a Media Guide ablakkal elol. Egyetlen kattintassal az OK-ra megoldottuk a problemat,

.~.~-J. Ada rB~F4I;...;.k-·H~! .

r+~'2;;"-;~1 E~~!jw~~.

18 ~ __ "" ..... o.~__ i

h:.:::.-= 0"- -.~ .0. ". ----0 ---.-- .;: -----:)_.

ii, 0_-""" 0-_ 0-_ ' .

:j - D __ 1otW.o - -- - - ;r;

I e;:~=a::~'-- .. - _~.~~~o,~~:~-~~-,,'~:\i

i O~~"""i!Qjelenj.,,,IlOQ~~ _ -q

I:O~~~_ - i

1 0AIe~"fI.H""f~.__ "

'I- O~ __ "~~IMIIlkb'';jd<.~ 'f

0~_._~ __

I D_·_"':'_~~·· __ ·_·~'I

~----------------------~----~~-

C£D~.~~:

Hidegre te\re: _I a beillitIiuaI a MedIa PIayef nem Indul minden alkalommal a mBdIaoIdaIlai

28 .~

42 .... Mappafigyel!§s klkapcsolasa

A Media Player mappakat figyet, hogy peldaul autornatikusan felisrnerje es felvegye az uj MP3 fajlokat, Tobbszinni rnappaszerkezetnel azonban, amely dalok szazait tartalmazza, ez lelassitja a Windowst, A funkcio kikapcsolasahoz kartintsunk az Eszkozok menuben a Beailitasokra, es menjunk a Mediator regiszterlapra, Itt kattintsunk a Mappak figyelese gornbra, Az Eltavolltas gombbal tavolitsuk el a rnegfele16 rnappat,

43 ..... Adatatvitel meghiusltasa

Makacsul tartja rna gat az a hiedelem, hogy a Microsoft felhasznaloi szemelyes adatai utan szaglasz - peldaul sok olyan miiveletnel, arnelyeknel intemetkapcsolat epGl fel, Egy kis trukkel eltilthatjuk a Media Playert a hazatelefonalastol. Kattintsunk a Start meniiben a Fuuatasra, es irjuk be a Regsvr32 lu licdll.dll parancsot, majd kattintsunk az OK-ra. Ezzel elvagtuk a vezeteket a Microsoft fele,

1.3.3 Wlnamp

44- Minden ablak mlnirnalkalasa

Ha elindltjuk a Winampot, amely a lejatszolistat es esetleg meg az Equalizert is rnutatja, a program sok hetyet foglal el az asztalon. Jobb, ha csak

A Wlnamp ku!0nf6lekompOnenMlvel taklnt6ly8$ helyet fQgIal el az asztelon

:~~ ,,'" 29

akkor "pumpatjuk fel" a programot teljes rnererere, ha sznkseg van ra, Kattintsunk ketszer a Winamp clmsorara, ezzel lekicsinyitjuk az ablakor,

1.3.4 Winzlp

45~ Virusvizsgtll6 beepitese a Winzipbe

A virusok idonkent tornorttert fajlokkal kerulnek a szamuogepre ~ ez pedig kozismerten olyan formatum, amely szeles korben hasznalt az internetes letolteseknel, Ezert van ertelrne a telepitett virusvizsgalonkat osszekapcsolni a Winzippel. Nyissuk meg a tomoritoprogramot, es kattintsunk az Options/Configuration rnenupontra. A Program Locations regiszterlapcn az Optional virus scanner ala lrjuk be a vlruskeresonket.

1.3.5 ICQ 2003

46- Csendhabontok blokkolasa

Az ICQ. uzenetszolgalat sines vedve a spamtol, Hogy vegleg rnegszabaduljunk az ismert rendbont6kt61, tegyuk az idegestro felhasznalot egyszeriien a blokkolt felhasznalok listajara, Kattintsunk az ICQ ablakban az rCQ ikonra, es valasszuk a Biztonsag & megbizhato engedeiyeket. Nyissuk meg itt a Figyelmen kivul hagy listat, es vegul huzzuk a kontaktlistankrol a megfelel6 felhasznalot a blokad-ablakba,

47- I CQ hasznalata tliztallal

Egy rosszul konfiguralt tiizfal mogul elofordulhat, hogy egyszeriien senki nem jut ki tobbe - ami rossz hir az olyan programoknak, mint az ICQ. Pedig csak azt kellene tudnunk, hogy melyik portot hasznalja a chatprogram. Az ICQ-na[ ez az 5190-es TCP port. Mas felhasznalokkal torteno f<ljlcsen!hez meg az 1.024-65,535 TCP portokat is engedelyeznunk keliene, ez azonban nem tanacsos, mert igy wi nagy tamadasi feliiletet kinalnank. Ezert fajlokat inkabb e-rnailben vagy FTP-n keresztul kiildjiink.

48- Kereses az lizenetarchivumban

Az !CQ uzenetarchlvumaban minden chatnaplo tarolva van. A megnyitasahoz kattintsunk a jobb egergornbbal egy tetszoleges felhasznalofa, es valasszuk a helyi meniib61 a Message History. Message Archive

menupontokat, A kovetkezo ablakban feltetelek megadasaval indithatjuk el a keresest,

1.3.7 E·Mule

49- Fajlok athelyezese gond nelkul

Ha telepltertuk az E-Mule fajlrnegoszto programer, az Windows alatt ahhoz vezethet, hogy bizonyos fajlokat nem tudunk athelyezni, EzI a bosszusagot az okozza, hogy az E-Mule irasvedelemmel latja el a fajlokat, amelyet csak akkor old fel, ha magat az E-Mule-t bezarjuk. Utana megint minden tovabbi nelkul miikodik az athelyezes,

1.3.8 Smart FTP

50- Fajlok letoltese egyszerCien

Az internet Explorer nem boldogul egyes FTP-szerverekkel: a letoltes egyszeruen allva marad. Ezen a problernan seglt az ingyenes FTP segedprogram Smart FTP, amelyet szamtalan helyrol letolthetunk, rakeresve a programra a Google-ban.

B Titkos Windows-tippek

Ami a Windows XP titkos funkci6it iIIeti, ezekr61 a redmondi szoftvermuhely me/yen hal/gat. Pedig vannak ilyenekf Ez a fejezet elarulja a leghasznosabb tippeket es trukk6ket.

A Windows XP tarka es kenyelmes felulete alatt sok olyan folyamat es eljaras fut, arnely a felhasznalo szeme elol rendszerint rejtve marad. Meghozza j6 okb61: a Microsoft igy akarja elkerulni, hogy a felhasznalo tevedesbol olyan funkciokat inditson el, amelyek karokat okozhatnak a

zamitogepen. Ezzel szemben, aki j61 kiismeri magat a Windowsban, epp ezek kozort talalhat olyan lehetosegekre, arnelyekkel a rendszeret gyorsabba es konnyebben kezelhetove teheti, A kovetkezo tippek bemutatjak, hogyan lehet a Jegjobban tuningolni a Windows XP-t.

C)i'.- , ,. 31

2.1 Allapotsor uj Explorer ablakhoz

Egy internetes kereses gyakran egy zerre tobb oldalon zajlik - az In/erne! Explorer is kenytelen egyszerre tobb ablakot megnyitni. Ebben

~sOv Ur,T.ls le.IM.ls Fnssi:i.

For'.ls

A2 Internet Explorer allapotsoranak megJelenft6set a Nezet meniiben kapcsollmtJuk be

"'- ,I"", r~l,,",,* ,"""""".-..II,*," r \oIa»~~ ...

I Az ....... _fI>QIO.j"~ .. ''' .. _)

m"o>"""""","·~

I "·II'l--",~.+t~-""'1

I S-~ brilf.1ilOk

...:. -

(;:'] ~.~~-

(;:'] "v """"""~ .... s~~_

0", ,,,,,, __ .......,,.,.

0"'-" ... ·""",.._',..,.,.. .. _1_,

o 8 __ .'~6W_ ......... n ...

o £,,-,ur~ .. __ ) I

E.1 E~~~n~!iallf"ltut1o~i

El EiWgIou.."Cr'Il'I'!I.. ~itMe ~5· hi o:s.d~

a F odo< ... _~ __ I

EI H..., _ .. _ _ ........ > ~I

L ---011;, ... 11

CD~··'"

A bealtftas e~etlen gombnyomhra l> .... #mye.siI tehetii valamennyl mappilra

csak az a bosszanto, hogy egyetlen uj ablaknak sines allapotsora. Pedig az peldaul megmutatna, hova vezet az a hivatkozas, amely folott az egermutato eppen all. Az Internet Explorer egyik rejtett beallitasaval az uj ablakokhoz is kaphatunk allapotsort.

Inditsuk el az Internet Explorert, es katrintsunk a Nezet meniiben az Allapofsorra Ezutan zarjuk be az Internet Explorert, es nyissuk meg a Sajatgepet. Valasszuk itt is a Nezet meniiben az Allapotsor meniipontot.

Most kattintsunk az Eszkozok meniiben a Mappa bea llitosa ira. A Ne~ zet regiszterlapon nyomjuk le a Minden mappara ervenyes gombot. Egy kattintas az OK-ra, es mindenhol kapunk allaporsort.

2.2 Hlbas Windows-frlssitesek torlese

Egyes intemetszolgaltatoknal, mint peldaul az AOL-nal, problernak adodhatnak a Windows-frissitesek letoltesekor. A letoltes ilyenkor f61-

'" I ~"''''LId..~III'.&.<.l< LI, 1 ....... 11·"~J ...... , r'l""~' '.~:

~"~.r:iII'JIi~~~~

-.,]"'iH;:I" ..I ~i ~ ,: ... ,...,- '_Il10 0 '_~- .. --:; .... !i

rt.fH'-~Mii_

o·,;_:,~~-=~

::.:; ( ....... ~ .

_'-SPlRrd"

{J '':::::?<'"

iJ!.o:*·.'~:;';

0'.; ~ • .y..,~r,.""""

~ ~::"''':'~~' [.-.t.).I..~_~ ~""""..t;' !!....;!;. ;;r...*~~ ~ _.:0 ... "' ....... ~_,. Pnj;<J'~ """ __

~ ............ ('(j..,I'ftOO! .. ~..;/I:.o.o~!--~1!oo.I' t~f1."WI!)r'L~""~~

~'"*d

....... ~!I11~ ... • ..... .,j ~~.»'~[ ..

1 .. .-i:hr • .I'TJ'!~/iI'l

~=~:;:.~

;a ~.'ff:1~ot~,~, ~.Io~ • ..c."a.;~+ ........ "-I~ ... t2It~.IHor,o"IIIo.~~~~ '_~""'!oL~'·~""'~t1-..I!O>f';I"t.;;:~

..:! .... ~._ ...... ~-:)Io, ·~loIoo11;""IIV~~r"M-~ '~I ... "I!;D ,_Ip! ..... ..6t'_~b.~n.I\o;I' ...

~_.e: .... ".., .,1""- ... ... """ ,~, 1-"

Ingyenes fri,sitElsek: a WlndOW1l Update Intemetoldalon megtallilJl.lk a WlndoW$ rendelk.el.8sre lill6 javitilsa It

beszakad, vagy nem lesz teljes, Meg bosszaruobb, hogy a fajlokat nem is rudjuk meg cgyszer lerolteru, men a frissltoprogram abbol indul ki, hogy az adatok mar teljes egeszeben rendelkezesre allnak Nezzuk, hogyan lehet kijutni ebbol a zsakutcabol,

Nyissuk meg a Sajatgepet, es kartinrsunk az Eszkozok menu ben a Mappa beollitasaira. A Nezet regiszterlapon tavolitsuk el a pipat Az operaci6s rendszer vedenfajljainak elrejtese elol, es a kovetkezo figyelrnezteto uzenetet vegyuk tudornasuligennel. Ezutan kattintsunk az OKra, rnenjunk a C. IWUTEMP konyvtarba, es toroljunk minden fajlt annan. Jarjunk el ugyanlgy a Ct'Progrom Fifes I Windows Update konyvtsrraJ. Most mar minden frissitest ujbol letolthenlnk. Ehhez legjobb, ha a www.windowsupdate.com oldalra megyunk.

2.3 Meghajt6 megjelenitese a hilI6zati kapcsolatoknilll

Mindig akad nehany mappa a halozatban, amelyekre gyakrabban van szuksegunk. Ezert a Windows lehetove teszi, hogy ezekhez a megosztasokhoz rueghajto-benijeler rendeljunk. Ennek azonban van egy hatranya: a Saj6lgepen a sok meghajt6 egy ida rnulva kavarodast okoz, Jobb, ha csak egyerlen parancsikont hozunk letre - es azt is a Hoiozati kapcsolotokban.

< ...

./ 'If!"~

.. j;)'H(~jjI"~t I~~

..."

~- ..

&~~I'!!"'"t~ .• , ~,~ ... -IlIo"I.l! U'~~O::~"",~

A fontosabb hiilOlatl helyekat ko.n nyabben megtah'll hatJuk a Ke.eses fu nkcli> "'g'itsegeve I

34 , .~~

Nyissuk meg a Sajotgepet, kattintsunk a Halozat! helyekre. rnajd a Keresesre. lrjuk be a kivant szarnitogep never. Nyissuk meg ujbol a Ha- 16zati helyeket a Sajatgeprol, es huzzuk a rnegtalalt szamitogepet bal egergornbbal egyszeruen az uj ablakba.

2.4 Billentyilk hasznalata torh~she.z es zarashoz

A Windows a rnasolashoz Ctrl + C, a kivagashoz Crrl + X, a beilleszteshez pedig Ctrl + V billenryukornbinaciot hasznal A fajlok 16rl6- seert a Delete billenryii a felelos, Most kovetkezzen egy tipp mindazoknak, akik idonkent kenytelenek egyik keziikkel a telefonkagyl6t tartani, mig a masikkal az ernlitett miiveleteket hajtjak vegre. Hasznaljak egy' faJ l lomtarba kuldesehez a Ctrl + D, vegleges torlesehez pedig a Shift + Ctrl + D billentyiikombinaciokat. Chi + F4 dolgaban is van ujdonsag; probaljuk ki egyszer a Ctrl + W billenryiikombinaciot az Internet Explorer zarasahoz.

2.5 Sajat elougr6ablak-blokkol6 programozase

Mikor a szamltogeptmk egy internetcimhez kapcsolcdik, egy DNS (Domain Name System) szervert hasznal ahhoz, hogy a never IP-cimre valrsa at. A szarnitogepnek azonban nem kell rnindig keresztulmennie egy szerveren. Egy nem dokumentalt fajl a Windows alatt lokalisan is tarolhatja a nev-I]' hozzarendelest, Az operacios rendszer az ebben a fajlban talalhato valarnennyi bejegyzest felhasznalja, anelktl], hogy az. interneten lekerdezne egy szervert. Ezt viszont kihasznalhatjuk akar ugy' is, hogy keszitunk egy popup-blokkol6t. A fajlt a C:IWlndowsl System32\driversletc konyvtarban talaljuk, a neve hOSTS

A 127. O. O. I cim mar elore be van I rva, Ennek a hosztnak minden ke .. rese a sernrnibe megy. Tehat, ha peldaul a 127.00.1 reklam.idegesit.xx elmer beirjuk, a Windows minden adatkapcsolatot, amely errol a clmrol' jon, a sernrnibe iranyit at. Weboldalakat is lehet igy blokkolni.

A hosts fajl egy rovabbi elonyt is kinal: gyakran felkeresett oldalainkat is bejegyezhetjuk. Ezzel megsporoljuk a ONS szerver lekerdezeset az interneren. Bar rna mar a legtobb szerver nagyon gyOTS, ezzel meg

p" ~etkMl':~S ~!,In ~z~t 'SUQO £opy,lght (e) 1993-1999 Hicr050ft Corp.

Hint a';=~ j 1 a nfci-oso s t rep I J P For WlndOW'S~h02: ~

U A f'Jl I P ci .... ~ Os HI 5z~""tDg~pn~u'k (HetO lOS n~uekJ ~g"'''''hOZ . ~ende16serp szo19al~ Hind~B ~gy~s t'telt kUl~" 50rb~ kell !~ni. @loszo~ az' rp c i nP r , azt kOl,jlf't~f"n p-edig oil hOl:Z'~ tar toz:6 neu~t. A c·{m es

a n'u kozott Ip9al~bb egy SZ6ko2 ~ag~ tabul~tor ka~~kte~n~k M@ll lennie~

A • j.1 ~lt.l~ban a .... gj.g ... zest t.rt~lRaz6 .o,okat jo101i, n'hany klu~t.ltffl eltekintue (e •• ket laso .1~bD).

11l2.S4."".97 38 .25 .63.1 •

t"ninO.iIoCIie.co. x~ac ... eo •

• fO"~5ki52.lg~16

• K ugyf~l~llo.aS

121.0.'.1 121.0.0.1

loealho5t

... ekla._idegesit~xx

KI a .eklammal: a hosts fflJlba belrtlatjuk azokat a cimeket, amefyek nero akaljuk, hogy megJeIenJenek. A peldabanaz XP minden olyan oIdaIt bIokkol, amety a reklam.idegesIt.X)t hosztr61 )iin

egy picit gyorsitharunk a netezesen - kulonosen, ha az intemetkapcsolatunk kicsit las bb fajta

2.6 Tonkrement TCPjlP konflguraclok kijavitasa

A Windows XP elotti idokben barki gond nelkul megjavithatott egy tiinkrement TePllP telepitest, ha a protokollt eltavolitotta a konfiguraciobol, azuran megint hozzaadta, Ezaltal a Registry bejegyzesek ujrairodtak, es helyrealltak az eredeti beallitasok

XP alan ez mar nehezebb, mert a Tep/Jp protokollt mar nem lehet csak ugy eltavolitani. Egy kis trukkel azonban az uj Windowsnal is celt erhetUnk. yissunk egy DOS ablakot ugy, hogy a Start/Programok/Kellekek alan a Parancssorra kattinrunk. Valtsunk a cd C:IWindows \System32 paranccsal a szoban forgo konyvtarra. Most irjuk be a koverk:zo parancsot: netsh int ip reset tcpreset.txt es nyomjuk le az Entert - kesz. Az erdeklodok a C: I Windows ISystem321 Tcpreset. tXI fajlban reszletes informilci6t talalnak arr61, mit is javiton ki a Windows,

2.7 Sajat: karakter letrehozasa az EUDCEDIT-tel

Sajat ceglogot vagy kulonleges karaktereket akarunk? Sok olyaq program van a piacon, amelyek draga penzert lehetove teszik sajat szirnb61umok beepiteset a Windowsba. De azt nagyon kevesen tudjak, hogy XP alatt min van a gepukon egy ilyen szerkeszto. A design program igy miikodik:

A Windows XP-nek van egy sajflt, .eltett karakterszerkesrtiije

Kattintsunk a Start menuben a Futtatasra, es irjuk be: eudcedit. Ezulan nyomjuk le az OK -I. A kovetkezo ablakban kivalaszthatunk egy k6- dot, arnelyet a karakterunk rnegkap. Ha meg nem hoztunk letre szirnbolumot, jeloljuk ki a bal felso negyzetet es valasszuk az OK-t.

Most hozzafoghatunk a dolog erdemi reszehez: vagy teljesen szabad folyast engedunk a fantazianknak, vagy egy referenciamodellt hasznalunk. Ut6bbit ugy tolthetjuk be, hogy az Ablak menuben a Hivatkozasra kattintunk. Itt mindenfele karaktert kivalaszthatunk es a programba wIt,. hetiink. A szimbolum mentesehez kattintsunk a FajllBetiihivatkozasok menupontra, A kovetkezo kerdesre valaszoljunk igennel, utana valaszszuk a Hivatkozds minden betiaipushoz beallitast, es zarjuk OK-val az ablakot.

IntolQens cJrQk Al.toF(M'mt..!, bM-....,.. I 5>0veQt1w

r fit KE>dO NAQ\'betG r~eMboWlje

r TOb/&'¥;ceW:els6 betijje leQ~en ~

r AJ:goU a r.ot napjai r ~1bMiI:,,< )!vt.!",

r vl!let/enUl ~ CAPS LOCK bIIenty(i hatasanakl<ijm:a..

r-r ee.;t ><ovegvOl.mat""'-- - -- - - --- - ---

i H!!M; 16; r. .-.," ",_~: r "."~.' , •.. -., .;

r

I e)

I r)

. _tm)

I

! r .

-J:i.-o::lo,f:"l:L:,r) ,,' ~i i't ~w "",;;'jl _,;-'"" -; ~1)f1"':t~~JJ~ ":' ,'t~.,te- i

~~~---.-------- -~ ---~

OK Megse I

A.z ~J karakte.t az Aut_atlkus JaYiUlssal hasznositllatfuk a Wordbef1

A szimbolum keresesehez a karaktertablan kattintsunk a Start menuben a Futtatasra, irjuk be: charmap, es nyomjuk Ie az OK-to Betiaipusnak valasszuk ki a Minden betiaipus (Sajat karaktereki-es: A karakterunket a bal felso sarokban latjuk. Kattintsunk ni. duplan, utana pedig kattintsunk a Masolasra. Most a Beillesztes paranccsal vagy a Ctrl + V billentyukombimici6val szurhatjuk be a szovegszerkesztonkbe.

Ha billentyuparancsot akarunk kesziteni a Wordben, kattintsunk az Eszk6z6k meniiben az Automatikus javltasi beallltasok ... rnenupontra. A Hibas alatt adjunk meg egy karaktersort, amely a karakterunket jeloli, pelditul (szimbl ). A J6 ala masoljuk be az uj szimbolumot Ctrl + V-vel, es kattintsunk a Felvesz gombra. Egy kartintassal az OK-ra rogzitjuk a beallitasokat. Ha most beirjuk a szovegbe: szimbl , megjelenik az altalunk letrehozott karakter.

38 ' .•.. ~~.\o •

2.8 Fajlnevek elrejtese kepeknel

Az olyan mappanal, amely kepeket tartalrnaz, a Windows XP ezeket alapertelrnezesben Minialurok nezetben mutatja, hogy gyorsattekintest kapjunk r61uk. Sajnos, nem mindig fer el eleg kep egy kepernyooldalon. Tobb helyet biztosithatunk miiveinknek, ha elttintetjuk a fajlneveket: ha legkozelebb egy ilyen mappara kattintunk, egyszeriien tartsuk kozben lenyomva a Shift gornbot. A beallitas akkor is megmarad, ha elhagyjuk a konyvtarat.

Ha egy keprfil tobb informaciot szeretnenk kapni, egyszeruen tartsuk az egermutatot a kep felett A nevek ujboli bekapcsolasahoz kattintsunk meg egyszer lenyomott Shift gombbal a konyvtarra,

..., ..

<:1 __

"';,,:)~L ~~-' o:aJQ'~

."'-

"".a.C1C~.1

... l:.=tolf'El~ ~o,.:J~.k~ ~......:J~'~

t:l1~ ~,~.

,.....:!Ii:~ ~1Iiir~ ~~

0"""'"

-"am "Q~~ ...1ro.;.BJdiI; ....:.~ ...J"~t

~~~~ ... ~~

G-· . 0 ;1 ... --. (C.- lrriI·

-

.... ~~~~

x

Shift gQiT1bbi1.1 el.etthetJiik a ~Ineveket, igy tobb hely marad ak6pekne.k

2.9 Kapcsoljuk ki az idegesitorendszersipolast

A rendszerhangokat, amelyeket a Windows a rendszerhangszoron keresztul ad ki, altalaban nem lehet kikapcso lni. Pedig: idovel valoban idegesitoek! Egy kis bejegyzessel a Registrybe veglegesen megszabadulhatunk a moncton sipolastol,

yissuk meg a Registry-szerkesztot, es menjunk a HKEY_ CURRENT_USERIConlro! Panel'Sound kulcshoz. Itt kattintsunk duplan a Beep bejegyzesre, es valtoztassuk az erteket no-ra - ke z. Ha egyszer ujbol vagynank a siphangra, irjuk be ide a yes erteket.

2.10 Onkicsomagolo archiv tidl letrehozasa

Onkicsornagolo tomdritett fajl letrehozasahoz eddig olyan prograrnokat keilett hasznalnunk, mint a Winzip. Csak kevesen tudjak, hogy mar ezt is megsporohatjuk, hiszen az XP-be egy tornoritoprogramot is beep itettek. A neve IExpress.

Welco.e to (Express 2.0

1M ... .,. ... hob""" or ..... ",_.ru-,g I ... .mta,g""""_

F .... _..-IlO Sol (""_0,,,,,,,,,, rS/:D)

lie t. ""'. no",... """"]IOU" P<d:_ II """hove

'*0«\11 dooo .-. Open ........ _,_ .

.-.c.o.ot.II S .. £""_D.,,,,",,"fJe.

'- D ... 6 .... SoIE"'Odi:inO_1io r OI>M~S.H""_O • ..,.,..1io:

Az IExpress varlwll6Ja seg!U.egevel akar onklcsomagol6 allomanyt Is keszithetiink

A program megnyitasahoz kattintsunk a Start/Futtatasra, es irjuk be: iexpress, majd nyomjuk Ie az OK-I. Elindul a varazslo, amely vegigvezet az egyes lepeseken. Meg azt is megadhatjuk, hogy kicsomagolas utan a Windows elinditsa-e a prograrnot, vagy megjelenitsen egy uzenetet.

2.11 Hasznaljuk a Media Player 6.4.et

Hat ez kulonos: jobb a regi, mint az uj? A Windows Media Playerere Inindenesetre ervenyes ez a mondas. A regebbi valtozat nem csak gyor-

, '

. i

. '

. , '

J

---------------'

:H" nem is szebh, de gyorsabb. Media Player 6.4

sabban elindul, hanem a felhasznalt kodekekrol is kimerito informaciot nyujt. Az lij Media Playernel hiaba keressuk ezeket a funkciokat. Ezt talim a Microsoft is felismerte, es ezert adja az XP telepitohoz az elozo verziot is. Igy inditjuk el a Media Playert: kattinrsunk a Srart/Fuuatasra, es irjuk be: mp/ayer2. Egy kattintassal az OK-ra elindul a "regi" lejatszo.

2.12 A NetMeeting hasznalata Messenger nelkOI

A Windows Messenger hivatalosan levaltotta a NetMeeting kommunikacios segedprograrnot. Ezzel azonban a Microsoft egy rendzavarot szabaditott a felhasznalora, arnely allandoan az inrernetre akar kapcsolodni. Sajnos, nagyon korulmenyes a prograrntol megszabadulni. A Microsoft rnindenaron el akarja terjeszteni a piacon ezt a chatszoftvert, ezert a torleset rendklvul megnehezlti a felhasznalc szamara,

De ne adjuk fel: egyszen1en hasznaljuk ujb61 a Netfvleetmget. A prograrnot nem toroltek, csak elnint, Hogy elinditsuk, irjuk be a Start/ Furtatas ala a con!pa.rancsot, es kartmtsunk az OK-ra.

NO,M ee ,ine . ~ - rRI

o SOl<""""" mMou.~

· V~Wd'!ol~"""""o\~_o • ......... Arot.ol .. ti._o\ __

· ~iIldWII02Mt~ -"'" J>""mdo.bon of'''''''_~_

oR ...... , mOsoU .. .,.;Jt '-.;go.

o O_k'- •• ~ .. ,"""",_ ketetltu

A NetMeetinget j61 elrejtettek, de barmikor elOblvhato

2.13 Rendszergazda·fi6k lndltasa az XP Home-ban

Ha a Windows XP Home alatt nem erheto el a felhasznaloi fiokunk, mer! zarolva van, mar csak a rendszergazda-felhasznalon keresztul erhetjuk el a rends~rt. Ez azonban nem a Home verzio normal beviteli rnaszkjan jelenik meg. Hogy lathatova tegyi.ik a felhasznalot, nyomjuk Ie egyszerre a Ctrl + AIt + Delete billenrytiket. Ezutan engedjuk fel a Delete gornbot, rnajd nyomjuk Ie meg egyszer. Most egy beviteli rnaszkhoz jutunk, Itt adjuk meg a rendszergazdat felhasznalokent es a hozza tartoz6 jelsz6t. Az OK lenyornasaval bejelentkezrunk.

2.14 Csoportositott elemek szamanak megadasa

Az interneten zorfozeskor gyakran rnegtortenik, hogy az Internet Explorer tobb ablakot nyit meg, es ettDI a Taka atlathatatlan dzsungelle v<iltozik.

De a Windows Xp·t61 kezdve van segitseg: egy adott alkalmazas tobb programablaklit az operacios rendszer egy pontba csoportositja. Ez azonban mar harem egyforma ablaknal rnegtortenik, ami nagy keperny6felbontasnal inkabb idegesit, mint segit. Megmutatjuk, hogyan lehet beallitani a csoportositand6 ablakok szarnat,

42 ~r

Menjunk a Registry-szerkeszt6be a Start menu Futtatas pont jan keresztul, a regedit-tel. Keressuk meg a HKEY_CURRENT_ USER ISoftware I Micros oft \ Windows \Current Vers ion 'Explorer dvanced kulcsot. Jobb egergornbbal egy szabad helyre kattintva hozzunk letre egy uj bejegyzest az Uj/Duplaszo (DWORO) ertek valasztasaval Nevnek Irjuk be: TaskbarGroupSize, errekkent pedig azt a szarnot, ahany ablaktol szeretnenk, ha a Windows csoportositana.

2.15 Ri)viditesek rendszerbealntasokhoz

Bizonyos parancsokkal villamgyorsan, kozvetlenul jutunk a rendszerbeallito ablakokba, amelyekhez egyebkent sok egerkattintasnyi lit vezetne. Kattintsunk jobb egergornbbal az Asztalra, es valasszuk az Uj/Parancsikont. Irjuk be a kivant parancssort a tablazatbol, es kattintsunk a Tovdbbra. Itt meg nevet adhatunk az objektumnak, utana valaszszuk az OK-I.

Paranes

RUNDLL32.EXE sheIl32,Control_RunDLL rundll32.exe diskcopy.dll,DiskCopyRunDLL rundll32.exe sysdm.cpl,lnstaIiDevice_RunDLL rundll32.exe sheIl32.dll, SHHelpShorlcuts_RunDLL AddPrinler rundl132.exe shell32.

S H Ex itwindows Ex <: 0 pti 0 n:>

sheI132.dll,ControLRunDLL sheIl32.dll,Control_RunDLL access.cpl..t shell32.dll,Control3unDLL eccess.coi..z sheI132.dl',Control_RunDLl access.cpl, ,3 sheI132.dll,Conlrol_RunDLl access.cpl,.4 sheI132.dl',Control_RunDLL access.cpl,,5

Mit Ind""1t Vezerlllpult ternezmasotas

OJ hardver tetepltese Nyomtato telepitese

A Windows leallitasa a kovetkezll opci6kkal: 1: Windows lealHtasa, 2: PC lijrainditasa, 4: Program ok bezarasa, 8:

Szamit6gep leallitasa es kikapcsolasa, 0: Windows-felulet lijraind1tasa, ·1:

Explorer Ojraindltasa Vezerlopult

Beviteli segedletek - billenlyuzet Beviteli segedletsk - akusztlkai Jelek Beviteli segedletek - kepernyll 8eviteli segedletek - eger

8eviteli segedletek - Malanos

, '. 43

Parancs

sheI132_dll,Control_RunDll5 appwiz.cpl,,1 sheI132,dH,Control_RunDll appwiz.cpl,,2 shel132 .dll ,ContrOI_RunDlL appwiz.cpl,,3 sheI132.dll.Control_RunDll desk.cpl"O shel132 ,dll,Control_RunDLL desk.cpl, 1 shel132 ,dH,Control_RunDlL desk.cpl, 2 sheI132_dH,Control_RunDlL desk.cpl, ,3 sheI132.dll.Control_RunDLl int.cpl,.O

sh e 113 2. dll, Control_Run Dll mt. c pi" 1 sheIl32.dll,Control_RunDLL int.cpl,.2 sheIl32_dll,ContrOI_RunDLl int.cpl,.3 sheI132,dU,Control_RunDll int.cpl,.4 sheI132.dll,Control_RunDLL joy.cpl sheI132_dll,ContrOI_RunDtL mrnsys.cpl.D sheI132,dU.Control_RunDlL mrnsys.cpl.u sheI132.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,.2 sheI132,dll,Control_RunDLl mrnsys.cpl, ,3 sheI132,dll,ControU_nDll mmsys.cpl . .4 shel132,dll,ControLRunDLL modem.cpl sheI132,dll,Control_RunDLL netcpl.cpl sheI132,dll.Control_RunDLl password.cpl sheI132_dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,.O shel132 ,dil,Control_RunDLl sysdm.cpl,.1 sheI132,dll,Control_RunDLl sysdm.cpl, ,2 sheI132dll.Control_RunOll syscm.cpt, ,3 sheI132,dll,Control_RunDLL sysdm.cpl @1 shel132 ,dll,ContrOI_RunDll timedate.cpl

Mit Imfl1

Programok - eltavolTtM Programok - Windows telepito Programok - Indit61emez Kepemy6 - Hatler

Kepemy6 - kepemy6kimel6 Keperny6 - Meg;el en es Keperny6 - Be Ii Ilitasok

lerD let ibe allitasok

leruleti beallitasok - szamok leruleti be a lIilasok - penzne m Ieruletibe Ii llitasok - id 6 lerDleti be a lIilasok - datu m

J ate kvezerl6 (gameco ntro lIer) MulUmedia - Audio Multimedia - Video Multimedia - midi

Multimedia - audio-CO Multimedia - eszkoz6k Modem

H~!l6zat

lelszavak

Rend sze r - Alta 111110s

Rend sze r - Eszk6zkezel6 Rendszer - Herdverprofilok

_ Rendszer - leljesilmEmy H ardVe rva razsl6

Datum / id,S

2.16 Automatikusan Indul6 programok megjelenitese

Shareware prograrnok szivesen feszkelodnek be a Windows XP boorfolyamataba. Ez lehet j6 is, ha valoban ezt akartuk Megszabadulni azonban nehez tohlk. Rosszul megirt segedprcgrarnoknal a program eltavolitasa sem segit. A Windows ezutan is minden indltasnal keresni fog

At~ r 'S-f$IDok.[ft! _ 'IIIII'rN_INl..j. 6OOT.1N1 ~ ~_&d._~~n;tl~ L ~ __

!~ P~.wa Hety --: !

e I

. 0 r-= ~.~:!i:'=' r~~ io-Dl~AAf\MOO«Jft\'Nn!bws\o.-r~ .. _

S ,,,,,,«Sd'>od, ':I""'l'''''''''~." ~TW_\I'O<>O<d\\_\,,",_ .. , ..

o P.,f,G.SHA!{f C;\P'I'orqM'l FJe-!;\R,EG... t-I!1"fLSOF"TWAP(\~r'oWt\~\(uHil1l;'IkI ..•

0';,,0<1'«~ (~W!~ .•• ,"","'<>OI"TWAA~~_lC ... ·"''''",

S ,_ '(:\P<'9""'-""\C""'" ~TWAA~~~_\,"""",,,,,,

o ccAW ··C=\Prw~~~Ctm-.. ~TWAA£"\I';c'l'CJ:$,CJt',~\(J.I'rl!:l1l;'Ih!I •..

o P'M'<TRA'f 1W"I:I!.1J2.E)I C;\Wl... t«O.J\SOfTWAAE'I1'kro:Kli:\Wr~~Cl.ll'Tent'iet_ ..

8r.b:.: (.;\F!ROGP.JII""I\SllJiN .•. ~~

o _""""~l_ C:\MoGAA-l\O"""",,. C-Sl"'<o>

D 0050>'" C'I"ROGRA-,\Po<o< ... ~.",,-<>

~~ -_.- --

Iil><>='~ll 0.-.-. I

OLJ~ 1"-91 I

.- ---- -

Mindel egySlerre: az Msconflg minden oIyan programot megmlllal, amelyel a Windows Indilasko, beloit

vaJamilyen EXE-faj\t, amelyet mar toroltunk. A kereses az Automatikus inditas mappaban kezd6dik, mert itt talalhatok azok a programok, amelyeket a Windows indltaskor betolt,

A Microsoft operacios rendszernek azonban van meg nehany rejtekhelye. Hogy ne kelljen valamennyit atkutatnunk, segitsegul hivunk egy hasznos kis segedprograrnot. Kattintsunk a Start/Futtatasra, es lrjuk be: msconfig. Az OK utan kovetkezo ablakban valasszuk az Automatikus inditas regiszterlapot, Itt rnegtalaljuk valamennyi prcgramot, arnelyet az operacios rendszer bootolaskor betolt, Egyszeruen tavolltsuk el a pipat a nem kivant bejegyzesek e161, es a vegen kattintsunk az OK-ra.

A Szofgciltat6sok lapon allttsuk be Az osszes Microsoft-szolgaltatas elrejteset. lgy meg azt is felismerhetjuk, hogyegy rnasik szolgalrato telepitette-e sajat szolgaltatasait. Azok elo], amelyeket ki akarunk tiltani, vegyuk eI a pipat,

2.17 NetBEUI telepltese XP alatt

Az XP e16tti Windows-verzieknal a NelBEUJ protokoll mar el6re telepitve volt. Ez szolgalt ana, hogy elerjuk a halozat mas olyan szarnlto-

gepeinek eroforrasait, amelyek nem az IP protokollt hasznaltak llyen Mlazatok meg rna is leteznek, es az XP ki van larva ebbdl a lehetosegbol. Elmeletileg, mert a kovetkezo trukkel Windows XP alan is rmikodesre birhatjuk a NetBEUI-t.

I-Ielyezziik a meghajtoba a Windows XP CD-I. Menjunk a C:IVALU£ADDlMSFnNe/INelbeui konyvtarba. Innen rnasoljuk az NBFSYS fajlt a C:1WindowslSystem32lDrivers konyvtarunkba, A CD-rol masoljuk a N£TNBFINF fajlt a C:IWindowsVnjkonyvtarba, Nyissuk meg a Hd16- zati kapcsolatokat, a Start/Beoiliuisok/Vezerldpulton keresztul, Kattintsunk jobb egergornbbal a halozati kapcsolatra, es valasszuk a menubol a Tnlajdonsagokat. A Halozat lapon nyomjuk le a Telepites ... gornbot, valasszuk a Protokollt, majd a Hozzaadast. Jeloljuk ki a NetBEUl protokollt, es vegUl hagyjuk jova a telepitest OK-val.

2.18 Prefetch beallitasok m6dositasa

A Microsoft a Windows XP-veJ bevezetett nehany ujitast, de ezeknek nem mindegyike valik mindig hasznunkra,

igy peldaul a~j cache funkcio nem minden szamitogephez a legjobb otlet, Ez a szolgaltatasokat, amelyeket a Windows leallitasaig valosziniileg hasznalni fog, egy konyvtarban tarolja a merevlernezen. Ennek a

Windows XP Prelelch Oean And Control

"""""""""s ...... I~ OIlto!b1ePio!kfch

~~"""'_~1l>W

~ ~"'~_F"~o..,.lf''''''''''''''''

r.: "'or*t~And,Haai~~""'~D.!i.d.1

S.at~p.~

I'

. ~

Ed

N<lgytakaritas: a WindOws x.p a szolgaltatasokat a prefelcll map-paba toltl. Ezt a Prefetch Ctea n and ConI rot ITeewareprogtamma t iiritheljii k kl

46 ~'~':' -

modszernek uj es gyors szarnitogepeknel az az elonye, hogy a Windowsnak az ernlltett szolgaltatasokat mar nem kell betoltenie, A hatranya, hogy a regebbi szamltogepeket lelassitja.

A Windows XP Pre/etch Clean and Control segedprogramrnal jobban a PC-nJO"e szabhatjuk ezt a funkciot, vagy akar teljesen ki is kapcsolhatjuk. A program aktualis verzioja tobbek kozctt Ietoltheto a www.chlp.de oldalr61.

2.19 Freeware-ek XP-hez

A Windows XP fegyvertaraban szinte minden fontos segedprograrn ott van. Es megis: nehany dologrol elfelejtkeztek. Kozuluk harem kiemelkedo programot mutatunk be most. Ezek a programok megtalalha- 16k tobbek kozort a www.chip.de letoltesi teruleten.

Font Properties Extension

Ennek a programnak a segitsegevel tobbet tudhatunk meg a rendszerunk betiitipusairol. A szabvany funkci6k mellett olyan hasznos informaciokat nyujt, mint a karakterszarmazas, a copyright vagy a kompatibilis kodlapok,

Total Copy

Ez a segedprogram az XP masolasi funkci6it bOviti ki. Masolas kozben szunetet iktathatunk be, es kesobb folytathatjuk a folyamatot, Akkor sern szakad meg a rmivelet, ha tul keyes hely van a lernezen, hanern a ke1l6 belyen autornatikusan rnegall. A Total Copy meg sebessegkorlatozast is kinal, hogy a rendszererdforrasokat rdvid idore rendelkezesre bocsassa,

File Targets

Ez a program a Kuldes funkcio b6vitett valtozata. Meghatarozott celokat lehet vele rogziteni, hogy kesobb a helyi menubol a fajlokat ezekre a helyekre masoljuk.

2.20 Media-licencek backup-falfba lrasa

A Windows Media 9-tol az audio- es videofajlokat licencekkel lehet vedeni, Ha ezek a licencek elvesznek, a mediafajljaink ertektelenne val-

~. -; 41

l.icenckezeles " - [8J

~ AdJa meg.a2l: a he. lye. t., aOO\l1l.1I Dc. e. M .. ek biztonsagi maso!,atat helyezni 'M'kNanja, iIIetve ahonnan viSm_ ~rjll Olilloni a ijcenceket.

Biztonsagi masolat es visszo3alhlas helye Hell':.

rc-'-:\Docume-· --.-nts-· -a-nd--se-t-ting-.-S\-B-tm-y-a-I F-e-re-nc-I-.o-oru-.-m-enl--'I [M600sitas ... I

Rendszeresen ke:szitsen bi2l:ons.agi mdsolatot a lil:enceJ.:t1ll a merevleme:zt5ll<ill5nbOz6 helyre.

IBiztOll1$a9lm~solat ke:s211ese II lIis5zo3allit.as.... ! [oo.- __ 6_e_zo3_' f_as __ -"

Blztons.iigos: a Medii! Playerben a U~enckelelesnel bilckupol: keSlithetiink

nak, Hogyez ne tortenjen meg, keszitsunk roluk biztonsagi rnasolatot: nyissuk meg ",Media Playert, es menjUnk az Esekozok/Licenckezetes menupontra, Valasszunk ki egy konyvtarat, es kattintsunk a Biztonsagi masolat keszitese gombra. A Windows ide rnasolja a fajlokat .BAK vegzodessel, Az adatok kesobbi visszatoltesehez rnasoljuk ezeket isrnet a backup-rnappaba, es valasszuk a Media Player menubol a Visszaallitas funkciot,

2.21 "Album"ki.ilso egyes rnappakhoz'

Az XP uJ kulsejevel uj mappak is jottek. A megjelenesuk automatikusan alkalrnazkodik a tartalmukhoz. Az MP3 fajloknal azonban kihagytak a Windowsb6! ezt a funkciot Ha ennek ellenere mas kulsot szeretnenk kolcsonozni a mappanak, korulmenyes kattintgatasok sora var rank az lntezoben, De megy ez egyszenibben is: helyezzuk el az album boritojat JPG fajlkent a zenei rnappaban, es adjuk a fajlnak a FOLDER.JPG nevet. Ezaltal a mappa nern csak az lntezoben jelenik meg uj kulsovel, haneru a Media Playerben is viszontlatjuk a JPG fajJt albumboritokent.

48 ".,'.~~ "

2.23 litkosprogramok. a Windows XP·ben

Windows XP alatt egyes segedprogramok a grafikus felulerrol csak nehezen vagy egyaltalan nem erhetok el. Ezeket a prograrnokat a leggyorsabban kozvetlen programinditassal kapjuk meg. Ezt belrhatjuk a Start/Futtatasba vagy egy uj parancsikonba.

Funkcl6

A ttek i ntes tkapunk rn i nden olya n adalr61, a m ely a koztes ta rb a n van.

Egy kis chatprogrsrn Windowshoz.

Megkeresi azokat a fajlokat, arnelyek nincsenek

ellatva digitalis alairassal.

Ez a parancssori program autornanzalia a hll16zati gepek Konfiguralasat.

$egilsegevel m egti sztllh aljuk a m erevternezt az ide i gl enes I aj 10 kt61.

Itt keze Iheij U K a D DE (Dyn a mic Data Exch a nge 1 m egosztaso Kat.

dcomcnfg Komponensszolgaltata so K Eze n a fel Olete n vala m en nyi

korn pon ensszolga ltatast keze I hetjiik.

Parancs Program

clipbrd Vag6lap-mappa

winch at Windows chat

sigverif F~jlalalras·hitelesito

secedi\ Automatl kus b i ztonsagi bealiitasJkezel5

cle a n mgr Math ornoze-t i sznta s

ddesahre DDE-megosltasok

dxdiag

irftpo shrpubw

esentutl

mmc

packager syskey ntbackup

Direx\X-{jiagnosztikai Kimerito informaci6kat M a lelepitett Directx

p rogra m ve r zi 6r61.

Dr6t nelkuli kapcsolat Fajlokat kOldhetunK intraporton keresztul.

Megosztasok definialasa Euel a varazsl6valkenyelmesen hozhatunk letre megosztasokat,

Microsoft Database Utilities E1 a perarcsson program adatbazisok ad mi n isztral as at te sli Ie het6ve.

In~en tobb program at elind1thatunk,peldaui

Microsoft Management Console (Kezelopult)

ObjektumKezelo

A fi6kadatMlis vedelme B i ztonsag' mente s

es vi ssza a llitas

m egosztott ma ppa kat.

OLE..csatolasok ietrehozasat teszi lehetove. Titkosit;hatj u k ve I e a felhasln a 16i adatbazis t Hasznos backup program Wlndawshoz.

Parancs mobsync

.. _. ---

Program Funk.clo

SZi n kronizal Ii s Kula n bozO::; 0 bj eklu mo kat 52 i nkron iza Ih atu n k egymassal.

Illesztoprograrn-ellenorzo Itt rogztthetunk minden beiillitast az i lIesztoprogra m-a I iii rasokr61.

verifier

wscnot

Windows Script

Itt taliilunk minden szxrlotncst be:illitasl.

2.24 ClearType akoszontoablakhoz

A sikkepernyot hasznaloknak kulonosen erdekesek a ClearType funkcio: Segitsegukkel az LCD monitorokon jobban lehet megjeleniteni a karaktereket, Az egyetlen hatranya: a ClearType csak a szamltogepre bejelentkezes utan mukodik. Egy kis trukkel azonban mar korabban is hozzajuthatunk a szep karakterek elvezetehez.

Nyissuk meg a Registry-szerkesztot, es menjunk a HKEY_ USERSI.DEFAULnControl Panet'Desktop kulcsra, Kattintsunk duplan a Fan/Smoothing bejegyzesre, es adjuk meg erteknek: 2. Jarjunk el ugyanigy a FontSmoothingType bejegyzessel is.

2.25 "Net Send" az ICQ helyett

Munka kozben fontos, hogy allando kapcsolatot tartsunk kollegainkkal, Ez gyakrane-rnailben tortenik - de meg egyszeriibb egy messengerrei, mint amilyen az ICQ. Ez a program azonban a nizfal-korlatozasok miatt nern mindenhol hasznalhato, A Windowsba erre az esetre mar beepitettek a segitseger - a net send parancsot -, amellyel rovid uzeneteket kii!dhetiink mas halozati felhasznaloknak.

. Nyissuk meg a DOS ablakot: Start/Program ok/Kellekek/Parancss or. Irjuk be a kovetkezo parancsot: net send <szamitogepnev> <uzenet>,

Az Enter lenyornasaval elkuldjuk az uzenetet, Ha sortorest akarunk iktatni az uzenetbe, nyomjuk Ie a Ctrl + T billentyiiket. Erre rnegjelenik a "T karakter; utana kihagyas nelkul irjunk tovabb

2.26 ISO fajlok CD-re lrasa XP alatt

Az uJ verzioban mar az XP is tamogatja a CD-k irasat kiegeszito szoftver nelkul, Az ISO fajlokkal vale egyuttmukodes azonban egy kicsit meg akadozik. Ehhez egy kis program szukseges .. amely viszont ingyenes - ez az ISO Recorder.

A telepites ulan kattintsunk az ISO fajlra, arnelyet CD-re akarunk irni, es valasszuk a helyi menubol a Copy Image 10 CD parancsot, A program akrualis verzioja megtalalhato az interneten. Egyebkent a program mal nem csak image fajlokat irhatunk, hanem kozvetlenul CD-rol CD-R-re is rnasolhatunk.

At imag_k sem }elentenek gundot: p freeware ISO Recorder klbOYitI a Windows Ir6funkclOjiit

2.27 Leallitas parancssorrol

Ha kiepitettunk egy kisebb otthoni halozatot, zavaro, ha minden szamitogephez kulon oda kell futnunk, hogy kikapcsoljuk. A Windows tud kenyelrnesebb megoldast is, meghozza parancsikonnal, Kat! intsunk j obb egergombbal az A sztalra , es valasszuk az U;IParancsikonl. Ezutan irjuk be a shutdown.exe parancsot a kivant kapcsoloval, peldaul igy:

Shutdown.exe -rn

A rendelkezesre allo opci6kat ugy nezhetjuk meg, ha megnyitjuk a parancssort es beirjuk a shutdown I? parancsot.

Ezutan kattintsunk a Tovabb, majd a Befejezes gombra - es kesz a parancsikon. Etto! kezdve, ha duplan rakattinrunk. leallitjuk a halozati szam i 16 gepeket.

Dolgozzunk hatekonyabban

A hiltterben fut6 szolgaltatasok es folyamatok leterhelik a Windowst munka k6zben. Szabaditsuk meg

a renaszeriiaket ett61 a tehert61 - egyszenJen allftsuk Ie a felesleges tew§kenysegeket.

3.1 Szuksegtelen szolgtlltatasok letlltasa

A Windows XP felulete alatt ugynevezett szolgaltatasok rnukodnek - kis programoke amelyek rendszerfeladatokat latnak el, es a bejelentkezett felhasznalotol ftlggetJenill rmikodnek. Egy prominens szolgaltatas kozulilk peldaul az XP Professional intemetszervere.

Ezekb61 a programokb61 azonban altalaban sokkal tobb fut a hatterben. mint arnennyire a felhasznalonak val6ban szuksege van. Ez kiilon6- sen jellernzo az egyedlili, nem halozatban mukodo PC-kre - ezen a tertileten vannak meg megtakaritasi Iehetosegek,

Allitsuk hat le azokat a szolgaltatasokat, amelyekre nines szuksegunk.

Ehhez a Start/Futtatas alatt lrjuk be: services.msc. es kattintsunk az OK-ra.

Mosl elottunk van a szolgaltatasck komplett listaja, Ha valamelyikre duplan rakattintunk, a tulajdonsagok ablakaba jutunk. Ott az Indites tipusat Letiltva teljesen kiiktatjuk az illeto szolgaltatast.

Figyelem: egyes szolgaltatasok fontosak a Windows zavartalan mukOdesehez, Hogy melyeket kapcsolhatjuk ki, az hamarosan kiderul majd. Ez viszont altalanosan ervenyes: ha nem vagyunk egeszen biztosak a dolgunkban, inkabb ne tiltsuk Ie a szolgaltatast - hibas valasztasnal nagy a veszelye, hogy a Windows nem fog rendesen rnukodni.

iL"m' ."'~·"II~ItoI:~~ri j\~tHt:~"."'!~~ ""'4 ~.liI:.II.MIt"'III'"it..t:,~,":I'l:m{.yw l'lft1II""'It«Iqt,n.jbe~~l.oib.~

I~"""d~'~~ t;,~,1II.1ri4I

",yJ'~.fMjll_IO!I!~~!~in.eol!!u .... ~.~~ .. ~~ ,~~"".nlr."'~!# ... ~ "

~~...:.'.~ ...... C''.o.'I~\s\':;tert!r~!PII ~I"'!i~

Szolgaltatasok: az XP-szolgaltatasok kezelopultJiin iillitsuk Ie a sziiksegtelen hiltterszolgaftlt. tasOkilt, hogy felgyorsitsuk a PC-t

3.2 Felesleges saUangok eltavolitasa

A Windows XP kulso megjelenese ketsegkivul klnal nehany szernre tetszetos megoldast: anirnalt menuket, szines oszlopokat, lekerekltett ablakszeleket es sok mast. Amilyen csinos, mindez termeszetesen tobblet eroforrasokba kerul. Ezert a teljesitmenyorientalt felhasznalo inkabb felreteszi a formas feluletet:

. yissuk meg a Start/Beallitasok/Vezerkipultot. Ha ilt a kategorianezetet allitortuk be, valasszuk a Teljesitmeny es karbantartast, es kartintsunk a Megjelenitesi hatasok beallitasa parancsikonra.

A klasszikus nezetben ezzel szernben kattintsunk a Rendszer ikonra, hozzuk elore a Specialis regiszterlapot, es kattintsunk a Teljesitmeny alatt a Beallitasokra.

V",.,.h, hatbsol< Spetla;. Adatv~eh.~bs ""'II~'o:a", Ad", "'"9. hoQy " ",omol6<jepen mlyen be.illl*- <I,an ",,,,0&0. W>->dow. megie~z e. t.l""tmMye"'"

.-: A W>->dow • .;a,. be 0 ,,_60,)0""" r:: lOQlObb "'"91e1enO'

,:, Le<,)to/>b t.'I",arneny

o A ke;>",~y&> megje!enO betGtipusok ''-'sa :: A "'IOl<iI'>, ~Oq .lItet<zi\ rneqje/ente ..

o A ~ombonak U>tOk USltillott me<,)Oy~as.a

o AbIaI< tortolmOn.k ""'9ie!eM." ",o:gaUl. kO,ben 0_000 .. obI.kokl<is __ tebes """01,,, oIIotbs",""

o .\my .. ., *,mut.!to alatt

o .4rrriekolas" menUk <IIatt

o A! .. ,1<0>,., !IO"'!>io<>ok Us"",.",

o f szl<.6rleHsoI. ki- o!s beUs..>tot ...

n G'~~1 mU'Ir'e+etek meatele~'ese e ~kbM (

OK I C~ I Al4rna,

A legjobb telJes1tmllnyhez Ie ken mondanunk a WlndoW$ effektjelr61 •

A Vizualis hatasok regiszterlapon kapc oljuk be a Legjobb teljesitmeny

beallitast. A Windows igy minden grafikus extrat leallit, Ha egy bizonyos effektrol semrnikeppen nem akarunk lemondani, kapcsoljuk be ezutan az Egyeni beallltast, es az als6 listan pipaljuk ki a kivant funkci6t. Vi szafordithatjuk az egeszet A Windows allitja be 0 szamitogephez beallitassal.

3.3 DLL-ek eltavolitasa a memoriabol

Az XP megtartja a memoriaban a hasznalt programok DLL-Jeit. Ezzel terheli a rnemoriat e fekezi a szamitogepet, Ezell igy valtoztatharunk:'

yissuk meg a Registryt, es menjunk a HKEY_LOCAL_ MACH/NE\ SOFTW4RE\MicrosojtIWindows\CurrenIVersion\Exp!orer agra, Ott kattintsunk jobb egergombbal az ablak egy szabad teruletere, es a felbukkan6 helyi menubol valasszuk az Uj/Karaktertancot. Ennek adjuk az A/IWays UII/oodD!! never. Kattintsunk kerszer a bejegyzesre, es adjuk neki az I erteket.

3.4 Ezeket a szolgaltatasokat letllthatjuk

Hogy tehermentesitsuk a szamitogepunket, a konzolon kereszrul lekapcsolhatunk nehany szolgaltatast. A kovetkezo tablazatbol kiderul, melyik szolgaltatas milyen feladatot wit be, es hogy veszelytelenul kikapcsolhatjuk-e,

Szolga~atils neve Vag6Kiinyv

Halozatl bejelentkezes

Leirilsa

Lehetove teszi, hogy a Vi3g6kiinyv-megjelen1to informaciokat tarohon es cserelien tavoll szamitogepekkel.

Fi6kbejelentkezesi essmenyekhez tamogat atmeni5 hitelesttest a tartomany szamitOgepein.

Automatikus MOkiidteti a fontos Windows·frissitesek

Irissltessk automatikus let61teset es telepileset.

COM+esemenyrend- Keves alkalmazas van, amelyegyaltalan

szer COM+rend- kornrnunikal a COM+ modellel

szeralkalrnazas

Az XP-Iemak kezeleset biztosltia. Csak akkor sziikseges, ha dolgozunk XP·temakkal.

KOlso kezeloeszkiizok Lehetove teszi elore definialt gyorsbillen!yOk

hozzaterese Hibajelentesi szolgal!ata s

Sugo es tarnogatas IMAPI CD-Burning

Ajanlas letiltani

Ha nines a PC halOzatban. letiltani Letiltani

Kezi

Letiltani

Letiltani

hasznatatat billentyiJzeteken es mas eszkiiziikiin.

T iibbek kiiziit! hibajelenteseket kiM letiltani

a Mierosof\nak.

Ha nelkiiliizni tudjuk a Windows Sugojat. allitsuk le. Letiltani

A M ie rosoft saj at C D-f rOja. Ak i kOI so progra m ot

Letiltani

Com Service hasznai, kikapcsolhatja.

Indexeli5 szolgaltatas Fajltartalmakat indexel es ezaltal gyorsabb ksre- letiltani

sest biztosit. Cserebe eleg erosen lassitja a PC-t.

Kompatibilitas a gyors Csak akkor van ra szukseg, ha egy PC·t tiibb Letiltani

felhasznal6valtashoz telhasznaleval osztunk meg, es gyorsan akarunk telhasznalot valtani.

Kriptogrilfiai szoigaltatasok

Csak akkor van ertelrne, ha elektronikus hltelesjtesekkel dolgozunk. De peldaul

a Windows-update oldalhoz is szuksegesek.

Letiltva vagy kezi

szolgaltatas neve NetMeeting tavoli asztannegosztas

leirasa AJanllls Ezen keresznll tudjak masok NetMeetinggel elerni Letiltani a szamit6gepunket. Egyeseknek biztonsagi

kockazat.

NT LM biztonsagi t:3· Hal6zati konfiguraeios es szarmazasi rnogat a s szolgaltat6ja info rmac i 6ka! gyiJjt es til rol.

Utvalasztas es taveleres l\iswlgal6

Rendszerhej teszhardverfigyelese

Smarteard

Smarcard sogoprograrn SSDP

letiltani

Utvalasztasi szolgaltatilst kinal: ritkan van fa szuksege valakinek.

Mappak megosztasat tamogatja. Csak hill6zatban Ha nines a PC

Letiltani

van ertejme.

h8lozatban . letiltani Automatikus. teszteles keppen leUltani Letiltani

A DVD-k felismereset biztositja a meghsitcoan. AI indTtasi mod kivalaszt6menut szolgaltaija.

Smartkartyak elereset kezetl: tehilt csak akkor kell. ha hasznalunk ilyenkartyat.

Lehetove teszi kozonseges (nem plug&play·kepes) letiltani Smartcard-olvas6 hasznalatat a szamit6gepben

UpnP (Universal Plug and Playj-€szk6z6k keresese Letiltani

keresoszolgaltatas otthoni halozatokon.

Ta res az6 Telefonos API ternogatest (TAPI) kinal program ok- Letiltani hoz. Ha nines szuksegunk TAPI·ra. kapcsoljuk Ie.

3.5 Hattertevekenysegek eloterbe hozasa

Egy paranccsal aITS kenyszerithetjuk a Windowst, hogy minden hatterfolyamatot, amelyet altalaban nyugodt perceiben hajt vegre, azonnal dolgozzon fel. Ezek koze tartozik peldaul a bootoptirnalizalas. Egy 3Djatekot vagy hosszu szamltasi miiveletet szuksegtelenul akasztana meg ez a folyamat. Nyissuk meg a Start/Futtatast, es irjuk be: Rund!l32.exe advapi32.dJJ, ProcessldleTasks.

Az optimalizalas eltart egy ideig, de utana a Windows gyorsabb.

3.6 Internetes frlssitesek megakadalyozasa

Az intemetes frissitesek teleszemetelik a szarnitogepet, es a leheto legrosszabbkor nyitnak idegeslto ablakokat. Akit rnindez zavar, szabaduljon meg az automatikus frissitesektoll Nyissuk meg a Vezir/opu/lot, kattintsunk a Rendszerre. hozzuk elare zz Automatikus frisshesek regiszterlapot, es kapcsoljuk ki az Automatikus (ajanlott) A szamit6gephez ajanlott frissltesek automatikus lela/lese es ... opciot,

Figyelem: a Microsoft biztonsagi patcbeket telepit az update funkei6- val. Ezert rendszeresen ellenorizzuk az update-oldalt: ez a Start/Windows Update-en keresztul tortenik,

Rendsze, tuldjdonSil!:ok r1Jrg:l

A Willdow. k~. ,endowS< idii<.Ozi:inI< .... ""'Ilk .. ...,,; e, telepiteri a me~ lonto. hi .. ite.el<eI On ~llAl~ ... lriositi. bei<apcso!.Wlk .. elij/orliJh,t. ho:lmo a '2olg"htM bZ em."" tObbi /rison •• eI6tl aut~uoon f,is,ili .. Willdows Update .zoh-.erlj

HO<!\!aO !!VJjdik !I? autQ!'!N!t1lt mile;?

o AulOIMliku. (ajjnIoIIJ

A tlOmIt6gephez ajnotl lri .. ititek /lIJIom../l<v. Iet~,;.., Os telepitese;

o A lriuit6Hk ~ /lIJI<lII\o'dUSllrl letijt\'e. de en d<inti:im d.1Tik0i lelep ilem """at

o Cs'lk oirte> n~'1 ke'ek. do .... Iem>en aut<lfl1llli<lIt leti::ilt .. Oslelep itis.

o Az .u~", friniletek kJuJpcodMa.

o

Szamil6¢pe sebe<het1ihM ....... ha nem lelepiti ,ends'Olesen 6 hi .. ile.el<ol

F,i .. itOsd<.ldepile.e .. \l{i!'!doW1 UoMIe webbeMii!.

OK II M<!g.e II Al<Mnoz

Ha en a funkclot klkapcsolJuk, a Windows blztOS<ln nem fog lobbe Inlemetes update-iizenelekker zavarnl

';" .~

, 57

3.7 A rendszermag klhelyezesimek megakadalyozasa

Az XP a rendszermagot es mas adatokat is kihelyez a merevlemezre, a Dagejife.sys fajlba. Ennek 128 Mbajt memoriaval kiepltett PC-knel meg Ian ertelme, 256 Mbajtnal vagy tobbnel mar inkabb fekezi a rendszert. <\ kihelyezest megakadalyozhatjuk:

Nyissuk meg a Registryt, es keressuk meg a HKEY_LOCAL_ U4CHINE1SystemICurrentControISetIConlrol ession ManagerlMem01Y Management agat. Jeloljuk ki: Disabieraginglixecutive. es allitsuk az erteket I-re. Ezt ismeteljuk meg a LargeSystemCache bejegyzessel is. Ezutan a kernel reszeit az XP a memoriaban hagyja.

3.8 Tlltsuk meg Dr. Watsonnak a szag1aszast

Programozoknak celszeni, az atlagos felhasznalor zavarja - nem mas, mint Dr. ,Watson. Ki vele! Menjunk a Registry-szerkesztoben a HKEY _LOCAL _MA CHINE ISOFTWA RE IMicrosojt I WtndowsNnCurrenf VersioniAelrebug kulcsra, es exportaljuk a kulcsot a Fajl/Exportalas/ Kijelolt agga/~utan toroljuk,

N'''~~"" 1~1\I,rolbl;D 1~ .. 1

O:"~~fc~I"5-~ 1~ .. 1

~

Uwrt&d • .,. ro-

"'-t.lnlfi .... ~N. ~

=tr~ r T" r. ~ .... r- N'T"t:~r_ e .... _

r'$~""M.!

0.;;; oII,I:a.um~k_tl'rN

HDD~"'I!II.li!IInilI~

r .... G'Whtlilt:f.ibN

-(rre: ~ r.;O~~Ao~

Csak prnflknak: Or. Watson hlblik nyomara ak.ad. Az iitlag IelhasznAlbnak azonban nines sziik· sege erre a sag6dprogramra

S8 .' Xl~' , .'

Dup!a kattintassal az elobb mentett REG fajlra, es a Start/Futtatasba a drwtsn l Z -i beirasaval Dr. Watsont visszahelyezhetjuk a szolgalatba.

3 .. 9 Szolgaltatasok es folyamatok be- es klkapcsolasa

Egyes jatekoknak vagy szamitasoknak minden rendszereroforrasra szukseguk lehet, Ilyenkor egy batch faJ l1al celzouan ki kapeso lharu n.k szolgalratasokat es folyamatokat, arnelyeket kesobb visszakapcsolharunk.

Nyissuk meg a Windows szovegszerkesztojet (wordpad) es irjuk be a kovetkezo parancsot: Net Stop "Automatikus frissitesek".

Ezutan rnentsuk a fajlt .BAT kiterjesztessel A fajlt kesobb tovabbi szolgaliatasokkal bovithetjuk, Dupla kartinrassal a balch fajlra a Windows minden benne foglalt szolgalrarast leallit: Hozzunk letre egy masodik batch raj It is, arnelyben ugyanez a lista szerepel, most azonban a net sian paranccsal, Ez ujbol elinditja a szolgaltatasokat.

foj B"oIU"" ... ,01 ,~ .. s.:.ti
-...: .. '" ""r"""'''* 'eI;.stmeny ,.,;.;,01 r~
Pro. ... mkOd_. ,,~ CPU ,~ ..
svcbosa.exe HElY! >.!OtG.i.u •.. 00 I ,o%,r
r!Sid3Z.!\'o! Il¥>y", " e- - 00 1 ~:l<K
joscbee.exe ~~f~ret"l( 00 M4,K
r,,!!!;I~hed .e};.e" B¥'t"I~Ferl:f'Li: 00 !,j,j'4K
~v(hGst,e.«l H.<io.OZ.AIl $,Ot. ... 00 1 &28K
SOOIOJM"'Hx[ BbnydlJ seeoc 00 I S~'
~,V~,e"f.' 5'i"SIEM 00 lSS'52~
'*J .eee HEHI>.!ct<.Ai.T •.. 00 I ,/6'
s. .... cr.ost.tx~ H.<io.OZ.AlI $20i. ... 00 Z 128K
svcbost.exe '5"1"SlEM 00 ?1m"
isa-5:5-.e;.::e SVS1EM 00 1 I%K
se vees.exe 5Y,I,M 00 210'1<
~.e):e SI'5TEM 00 , S6!! K
C$rSS.Uo!' SVSTF)M 00 166,4:K
e'X~lorer,axe B.ir;y~Fer>efl{ ilZ 1~"9ta:K
$I'f1Ss.~~ SVSIe:,M 00 200,
S'Y~em SYSIEM 00 ,ISO<
A rend5.t~ Ul:esJ6 .. ,,-,101-1 9, 16< RiipUiantva a Windows Feladatkezel1iJo!!le, amulhatunk, hilny folyamat fut a hatte.ben a sza". togo!! piinkon

· ", ~~. ~

A profik ugyanezzel a batch raj lIa I folyamatokat beniranak le a hatterben. Ha egyszer rapillantunk a Windows Fetadotkezel/ijenek Folyamatok regiszterlapJara, larhatj uk. rnilyen sok ilyen folyarnat fut a PC-nken a h:itlcrben Hogy ezeket a folyarnatokat balch fajllal be rudjuk zarni, ahhoz a PSKill prograrnra lesz szuksegtmk, a www.sysinternals.com/ n tw 2 k/freewa re/pstuols.s h tm I we bo Ida lr61

Helyezzuk el egy mappaban.es ezutan irjuk be a batch fajlunkba peldaul ezt: C:\Programok\psklll\Pski!l.exe trillian.exe.

Ez a parancs bezarja a Trillian messengert Ugyanigy mukodik ez a tabbi folyamattal is. De vigyazat: nem tilthatunk ki egyszenien minden Iolyamatot a hatterbol. mert ezzel rnegbolondithatjuk a Windowst.

3.10 lemezhely-megtakaritas

A Windows, ha koverre hizik, nern csak idot, hanern tarhelyet is rabo!' Ezen inkabb v:iljunk meg a folosleges rnegabajtoktol es dobjuk ki a haszonta Ian felszere leseket

3.10 .. 1 A zt fajl funkci6 eltavolitasa a Windows XP-bol

Ha a Winzipet vagy Winrart hasznalunk, nines szuksegunk az XP sajat zip funkciojara A kovetkezo paranccsal eltavolithatjuk. Nyissuk meg a Start/Fuuatdst, es irjuk be: regsvr32 III zipfldr.dll

A kovetkezo paranccsal visszahozhatjuk eZI a funkciot: regsvr32 zipfldr.dll

3.10.2 Video-preview funkci6 kikapcsolasa

Ha sok video van a szamitogepunkcn, soka tarthat egy-egy mappa megnyitasa, men az XP elokepet akar mutatni roluk, Errol lebeszelhetjuk.

Nyissuk meg a Start/Futtatdst, es adjuk ki a regedit parancsot. Ha elindull a szerkeszto, keressuk meg a HKEY CLASSES Roon 5.1 'stem File Associations \. avi1s hel lex1Pr;pert;. H andfer~k u lcsot J egyezzuk fel a Default meglevo erteket (hogy szukseg eseten vissza tudjuk allitani), es toroljuk a bejegyzest, Szukseg eseten ujra letrehozhatjuk a bejegyzest,

GO ".,:;:

-+ ~ ,! ~

3.10.3 Undo mappak torh~se frlssitesek utim

Ha patcheket telepltettunk az update funkcioval vagy kozvetlenul a Microsoft weboldalr61, az XP undo rnappakat hoz letre a Windows mappaban, Ezek tobbnyire $NtUninslall kezdeniek, sok van bel6lilk, es elfoglalnak nehany rnegabajtnyi tarhelyet. Ezeket a rnappakat egyszeriien toroljilk,. ha szuksegunk van a helyre,

Figyelem: Ezt csak akkor vegezzuk el, ha kesobb biztosan nem akarjuk mar eltavolitani a patcheket, ugyanis a VezerliipultlProgramok telepltese.: megfele16 bejegyzesei hasznalhatatlanokka valnak a patchekre.

3.10.4 Haszontalan XP segedprogramok eltavolitasa

A Windows Telepflo kerdes nelkul dobal fel segedprogramokat a merevlemezre, Meg ha egyaltalan nines is szuksegunk ezekre, akkor sem tudjuk 6ket egyszertien a Programok ablakb61 eltavolitani.

Pedig ott rejtoznek az ablakban.es egy kis beavatkozas a Sysoc. in! faj I· ba napvilagra is hozza oket. Menjunk a Windows\lN F mappaba, es keressilk meg a Sysoc.inf fajlt, Nyissuk meg Wordpaddel A sorokban egyes teruletek utan a hide szot talaljuk. Toroljuk ezt a negy betiit, es nyissuk

s~_. __ s __

WndooiiHI,..o..t:Ztttiln'_

Mo:d ho£t~ "'~ II!tivdr'lNlll~II'Olw':IW i::i.=elevN;.e;t

O __ "'Wot~.~Yt_.~_~,"" ~"..~ioti'_'_"""_ii"~EI>''''''''''_ ~"""""'.A_pJ:.~

0_.

I[ii~- - - -_.- :: ~

. • _~ed;o.Pi;OO __ O~"B ..... i

lor,,\!: A"~·i!oriIrt.i<ik .. .... hiiIO<ot"",--'oI.

I~-.I

A Tllrmll1f1lkl~g.!r1ll egy apr(:lbeavatk.ozas eledmenyekent Imm.llr a Windows Os&2AIooviik k6r .z.itt IslithattJ

_~. ,{"! ,.. 61

meg a VezerlopulllProgramok telepitese es '6rIese/Windows osszetevok hozzaadasa vag}' eltavolitaso ablakot, Most mar tovabbi segedprcgrarnokat is rnegtalalunk itt, amelyeket a pipa elvetelevel eltavolithatunk.

Egyebkent: ha elvesztettuk a Sysoc.inf fajlt, vagy mar nem mill<.6dik a backup - az expand f:\i386\sysoc.in_ C:\WINDOWS\infqsysoc.inf paranccsal visszahozhatjuk az eredetit az XP telepito CD-jerol. A meghajto-berfijeleket igazitsuk a sajat szarnltogepunkhoz,

3.10 ... 5 A rendszervlsszaallitas bekapcselasa

Paradox medon elofordulhat, hogy a rendszerbiztonsagot a dokumentumbizronsaggal jatsszuk el. Hiszen a rendszervisszaallitasi ponttal szandekosan tOro!t fajlokat is visszaallithatunk. Akit ezzavar, es a helyrol sem szivesen mond Ie, amelyet a rendszervisszaallitas elfoglal, az ti!tsa Ie ezt a funkciot,

A ,,oo,OleI-vi>uMln .. 6IooeI.!nok vogy 0 .. Om.!oo, '" "'ll'O' 1o_' ... I""'_"-~._i""W>"""kj. meQt>oi!6t. rnojd k"","""", 0 8eOlII"""",,-

Meghojldlc t.!~6. 91C:] OlE]

_~~ I SUm~ _1 ~~_ )~J

"-;;;~~~~~-l

j0A'~'_'MI"!>I<J<~~"'~"~"" -I

tAeot>oitilbeOl,t.!..,

I

------~~==~==~ L OK I I M 0V<e II Al<otnoz

Nagy h elylg6ny: A rendszer-YI$SZ8,ll1liUs J6 segildeszkilz, ha a Windows nem m Uk6d1 k, de ~Qk ta rhelyet lI>glal. Itt kapcsolh atl uk kl

Nyissuk meg a VezerliipultlTeljesitmeny es karbantartas/Rendszert, es hozzuk elore A rendszer visszaaliitdsa regiszterlapot. Ott tegyunk pipat A rendszer-visszaallitas kikapcsolasa az osszes meghajt6n ele.

3.10.6 Helyszerzes a fajlv6delemnel

A Windows fajlvedelern rnegakadalyozza, hogy egy alkalmazas alapveto fontossagu rendszerfajlokat irhasson felul, 16 otlet - volna, ha nem lenne ket szepseghibaja, Az egyik: a vedelem ezeknek a fajloknak a legalis felulirasat is meghiusitja, A masik: A Windows a WindowslSystem32IDflcache (egy rejtett mappa) alatti fajlokat backupkent rnegtartja maganak. Ez pedig egeszen szep nagyra - akar tobb szaz megabajtosra - nohet.

Mit tegytink? Egyfelol kikapcsolhatjuk a fajlvedelmet es kiurithetjuk a mappakat. Ezzel ugyan helyet nyerunk, de elveszitjuk a biztonsagot. A masik lehetoseg, hogy korlatozzuk a funkciot.

JI.~~~~~~ ~,~~ iJ}qIIRiUliII!!In!.(!!el~~

It~tl~ ~~~}lI'~"Q .. ~S-l

Rltkitil&: tlogy a ffiJlv8delml Dorsit6ta. merete ne dagadjon p;!.ttalanul, acQunk meG hoDi k.orlfrtozast Mbl1Itban

· - ';,.::t.' 63

Ut6bbi igy tortenik: Nyissuk meg a Start/Futtatast. Irjuk be: gpedit.msc Megnyilik a Csoporthazirend. A Szamilogep konfiguracioja/ Feliigyeleti sabtonok/Rendszer/Windows fajlvedelem alatt most beavatkozhatunk. Kattintsunk duplan a Windowsfajlvedelmi gyorsitotar meretenek korkuozasa pontra. A rulajdonsag ablakban jeloljUk meg az Engedelyezve beallitast, es a Gyorsitotar merete (ME) melle irjunk be egy szarnot, Hagyjuk el OK-val az ablakot, Most a Windows fajlvedelm! gyorsltotar helyenek megadasa pontbol helyezzuk at a rendszerfajlok mappajat, Ezutan inditsuk ujra a PC-t.

A Windows most feltolti az uj rnappat fajlokkal, de ehhez szuksege van a telepito Clr-re, Vegul 16r61jtik a Dllcache mappabol a fajlokat, amelyek most mar nem vedettek,

3.10.7 Gyors beallitasok proflknak

A fajlvedelmet kozvetlenul paranccsal is modosithatjuk. A Storti

Futtatdsbo] toroljuk a cache-t a kovetkezo paranccsal:

SFC IPURGECACHE

Ezzel helyet szerzunk. Ezutan rogzitsi.lk a mappa rnaximalis rneretet:

SFC /CACiIESrZE=50

Most toltsuk fel ujra a rnappat, ehhez tartsuk keszenletben az XP telepita CD~jet:

SFC /SCANNOW

A Windows bekeri a Teleplto CD~t, es feltolti a cache-t,

a A Windows XP tisztit6kuraJa

Kinosan tiosszu a programok indftasa, egy 6r6kkeva/6sag, mire megnyflik egy ablak, es mfg a gep bootol, kenyelmesen f6zheWnk egy kiJvet. Ismer6s? Akkor legf6bb ;deje egy kis tisztrt6kOrat tsrtsni: ez a tejeze: megmutatja, hogyan tehetjiik a Windows Xp·t tsmet gyorssa es karcsuva.

Inditasnal a Windows egyre nehezkesebbe valik, A rengeteg illesztoprogram, szolgaltatas es automatikus indltasegyre jobban lassitja a bootolast, lgy dobalhatjuk ki a felesleget a fedelzetrol.

4.1 Prefetch folyamat optlrnalls beallltasa

A pre/etch funkciot befolyasolhatjuk, vagy akar teljesen Ie is allithatjuk. Ut6bbinak akkor van ertelme, ha nehezsegek adodnak inditaskor, vagy ha kicsit korosabb a szamitogepunk, A prefetch korlatozasa segit merevlemez-helyet megtakaritani, azonban lassitja a munkat,

A beallitasokhoz a Registrybe kell rnennunk, es meg kell keresnunk a HKE Y LOCAL MA CH INE\SYSTEA1ICurrentConlrolSet\ComrollSess ion

- -

Managerstdemory Managementshrefetch Parameters kulcsot. Az Enable Pre/etcher jeloli a szolgaltatasok staruszat:

o a funkcio le van allitva

I prefetch-eles csak az alkalmazasokhoz 2 csak a bootfolyamathoz

3 mindkettohoz.

YWiQ~ X::::::~:ri~:::::: ::~:d ~n:::'U 2131··:!

, CleM P, .... d1lO<).·

y"..""'-_O'edOlY ~I

[IWINDOWS Ii

CIeon PleleI"" Folder N"" ~

I

ConIMI P, .... ch S .. t .... r" DisMIe Pretetch

r hloril" App/.c3t;,n L~ Orly

r hloril .. Boo! Fie LO<R1dI 0 rIy (ReconmendIe<l)

r. hlonl", A~""" And Boot no l<ud> fYI- Oe/<OUit)

Sl!ll!jtl!.lois: az Ingyenl!S Windows XP Prelelch Clean and Controlkl1akarilJa apretetch-cacbe-t

Aki visszariad aU61, hogy sajat kezuleg nyuljon a Regisiryhez, elvegeztGtheti a feladatot egy segedprogrammal, peldaul a 2. fejezetbol mar iSi11crl Windo II , XP Pre/etch Clean and Control neviivel.

4.2 A prefetch-cache rends.zeres uritese

A Windows boot-optimalizalas gyorsabba teszi a Windows es a prograrnok indulasat, A Windows'Prefetch alatti cache konyvtarat azonban idonkent uritsuk ki (havonta egy z r-ketszer), hogy az XP ujonnan es optimalizalva feltoltse, Ehhez jeloljuk ki az ott talalhato fajlokat, es nyornjuk Ie a Delete billentyut.

~~i 1ttr~H tolel!'t I.:~,~ ~ 'Si};j6

.)'''Iw.liS ~ ~ 1', Xo::trl"K"- ~

..J PiiJ'C<:"N: .JC:~"'M'.m.» ...J -/""''''''

.., 1]"" .. j!"llp.;:TR,E:q:.~d !J.~i..PS~'C,m.~?fit(JA2' ~

~ 1~'tt{W3:l !:XE·_1jiII~6.d

~ 1«1.<><·00:<_.01 ~t!~i..E:;!;-211m2'''' ;

· 1tA'P!.~s Dl-llA9'ffifOr/ ~J).:rJt-tn.Dl:~~_~

,tM,iIo~K:[OI"-~~"~d 11i.'W"1 Exl~1~.tI,pt

['SR.!.HI:";~ M·387wml"~ .iJVI6PO'WEP;TOOI.S.M'In:"~,gi ~t:l~'!X('2~9 rJ

,,,4'f'QI,,(.r.t

~l~ :;cR-I·.mf.AU.,~ !i1:lif..cHJ'l E:(E.(jU=Z'l'95i,rJ

· Wilr,ufJ.1.~~~f.'If ~lUC()I~I.~'ICGS5" d ~ll."Q(;u6.!xe-~AOj.~ ~rMC ~.(Jl!{I11IAZ-r1 .;;!it+'lro:;-,!)l·l~.,.pf jMll.'-'N'l '~·I~-d ,; 1MS«N'1G..DI"- )'5{ .. [l;rIC'!I'.~ ~~(.ru:.Zf~~ "

· ~ffl.D[·~lD.pE

~" ·,61 •

Nag~akaritas: a Windows XP hlvatkozasokat helyez el az utolj'"'' has.znalt fajlokrol a prefetch mappaban

4.3 BOOTVIS

Az XP indirasa gyarilag meg nines optirnalisan beallitva. Ezert a Microsoft keszitert hozza egy segedprogramct, amely felgyorsitja a

66 ... _ "

bootolast - ez a Boo/Vis, A program megtalalhato tobbek kozott a Softpedia (www.softpedia.com) vagy a www.chip.de letoltesi teruleten, Ha megvan, a kovetkezoket kell tennilnk:

Zarjunk be minden alkalrnazast, mert a BootVisnek ujra kell inditania a szamltogepet. A BootVisben valasszuk a File/New/Next Boot + Driver Delays-t. A kovetkeze ablakot hagyjuk jova OK-va\. Az ezutan kovetkezo ablak mutatja a visszaszamlalast az ujrainditashoz. lnditas utan varnunk kell, mig a BootVis maga is elindul. A program kepernyojen a Trace-t latjuk, a bootfolyamat grafikus kiertekeleset. A Driver Delay segitsegevel felismerjuk, melyik illesztoprogram keslelteti a rendszerinditasunkat. A kesobbi osszehasonlitasokhoz a Trace-t a File/Save as paranccsal menthetjiik.

_ 11 •

!:~::: . .:: I

GYOl'll8bb bootolas: a Microsoft Ids segedpro&ramJa, a BootVl" napi6zza, maJd optlmal~ • rendszerlncf"ltllst

.~~... 67

Most vegezzuk el a Trace/Optimize System hasznalataval a bootfolyamat optirnalizalasat - ezutan rnegint ujrainditas kovetkezik. Az indit<ls utan varjuk meg, mig a BootVis befejezi az optimalizalast. Ha latni akarjuk, mennyivel gyorsult a bootfolyamat, indftsuk el ujbol a programot, es elemeztessuk az indulasi folyamatot meg egyszer a FilelNewlNext Boot + Driver Trace-szel. Vegul hasonlitsuk ossze az uj es a regi Trace-t.

4.4 Boottajlok toredezettsegmentesitese

Ujabb Ienduletet adhatunk a rendszerinditasnak a bootfajlok toredettezettsegmentesitesevel. A SfartlFutlalas alatt irjuk be it kovetkez6 sort:

Defrag c: -b

A Registryben azt is rogzithetjuk, hogy a Windows eZI az eljarast minden rendszerindltasnal autornatikusan ismetelje meg. Nyissuk meg a Registry-szerkesztot, keressuk meg a HKEY_LOCAL_MACHINEI SOFTWAREIMicrosojtlDfrglBootOptimize Function kulcsot, Alhtsuk a jobb oldali ab\tkban az addigi Enable beallitast Y ertekre - a legtobb Windows-telepitesnel ez mar eleve igy van beallitva, de mindigjobb, ha e llenorizzuk.

4.5 A hatterben futo automatikus inditasok optimalizalasa lobbra lent a Taican tolonganak a tray-ikonok. Ezek tobbnyire olyan segedprograrnok ikonjai, arnelyeket a Windows indulaskor automatikusan betolt, Miutan minden rnasodik program ugy gondolja, hogy neki is be kell ide ekelnie egy gyorsinditot (Quicklime, Real-Player, WinDVDCenter, antivirus programok SIb.), a terulet hamarosan nrlzsufolodik. A batterben raadasui minden prograrnocska rendesen Ie is csip rnaganak az er6forrasokb61.

Tehat ellenorizzuk az automatikus inditasainkat, es dobjuk ki, amire nines szuksegunk. Mivel a Registryben ugyanugy rejtozhetnek automatikus inditasok, mint az Automatikus inditasok mappaban, a leallitasukhoz legjobb, ha az MscOIiflgsegedprogramot hasznaljuk,

Nyissuk meg a Start/Futtatast, es irjuk be: msconfig. Kattintsunk az OK-ra. A program indulasa utan valtsunk az Automatikus indites regiszterlapra, Itt kiderul, milyen programok toltodnek be a Windows inditasakOT, es ezek pontosan hol rejt6znek a merevlemezen. Ha egy segedprogram e16! elvesszuk a pipat, tobbe nem indul el a Windowszal egytitt.

Hagyjuk jova OK-val, es inditsuk ujra a gepet, A ktizvetlentil inditas utan megjelen6 uzenetnel tegytink pipat a K6vetkez6 inditasnal ne induljon el ele, es kattintsunk az OK-ra.

A Windows-szolgaltatasokat ezzel a programmal ne modositsuk, ahhoz nem eleg pontos.

0."""" ....... ,./i>St ..

o Too:toc:Schod C,l,I»cq"" 1' jes \1.<9'.'.

01U;G5HA'IE C,l,I»cq""_\RfG .. ,

0 .... ·""""'" C\~ en ".

o ,.-.:t -,:,11'«9"" FIo$\C"", ...

o «APP -.:,""""' ... _~""' ...

IiI ~y RU\t"UJIt .. O<E CN""l ...

'IiI KI>x C\PRO<iRAo--!\SIAN"."

,[~ I>dobe GMmo lOoOd<> C:\PRO<iRAo--l\C(Mot, ,.

j 0_ , .. -,,.,..

==::::::::;::::,:: I

H;U<\SCf'w~oWt\_\.C ... e<>!v , I

l"II'l"'lsOFrw~oWt\_\w,."""'" .

mM\5OF1W~_\CuTe<>!V I

m~TWAAE\I<i<rO>d\\_V:ureotv.. .

tf(CI.J\5OFTWAA"""""osdIl_Ic",eotlle< .. '1 ceor""'" st .. tuo

C_St .. tuo I

st..tuo

~

I Os...,.~~ II Os=<-..

Elleni'ir:;r:iItt In .... lta.: ail: Msc:onflg.gal minden IIlrtomatlk.u& lnd'"rtiIs klipbekeriil. Ugyane,bben az ablakban meg I" akadftlyOlhatjuk a nem kMlnt programlnd'"rt:8aokat

4.6 A bootoptimallzfllas miikOdesi m6dJa

Az operacios rendszer megjelenesekor a Windows XP egyik legnagyobb ujHasanak szamitott a boot-optirnalizalas. Ahhoz, hogy megertsilk, milyen hatasa van az egyes tippeknek erre a funkciora, isrnernuns kell ennek az uj Windows XP tulajdonsagnak az alapveto mUk6<IeS] modjat,

Nyissuk meg a Start/Futtatast, es irjuk be: msconfig. Kattintsunk az OK-ra. A program indulasa utan valtsunk az Automatikus indites regiszterlapra, Itt kiderul, milyen programok toltodnek be a Windows inditasakOT, es ezek pontosan hol rejt6znek a merevlemezen. Ha egy segedprogram e16! elvesszuk a pipat, tobbe nem indul el a Windowszal egytitt.

Hagyjuk jova OK-val, es inditsuk ujra a gepet, A ktizvetlentil inditas utan megjelen6 uzenetnel tegytink pipat a K6vetkez6 inditasnal ne induljon el ele, es kattintsunk az OK-ra.

A Windows-szolgaltatasokat ezzel a programmal ne modositsuk, ahhoz nem eleg pontos.

0."""" ....... ,./i>St ..

o Too:toc:Schod C,l,I»cq"" 1' jes \1.<9'.'.

01U;G5HA'IE C,l,I»cq""_\RfG .. ,

0 .... ·""""'" C\~ en ".

o ,.-.:t -,:,11'«9"" FIo$\C"", ...

o «APP -.:,""""' ... _~""' ...

IiI ~y RU\t"UJIt .. O<E CN""l ...

'IiI KI>x C\PRO<iRAo--!\SIAN"."

,[~ I>dobe GMmo lOoOd<> C:\PRO<iRAo--l\C(Mot, ,.

j 0_ , .. -,,.,..

==::::::::;::::,:: I

H;U<\SCf'w~oWt\_\.C ... e<>!v , I

l"II'l"'lsOFrw~oWt\_\w,."""'" .

mM\5OF1W~_\CuTe<>!V I

m~TWAAE\I<i<rO>d\\_V:ureotv.. .

tf(CI.J\5OFTWAA"""""osdIl_Ic",eotlle< .. '1 ceor""'" st .. tuo

C_St .. tuo I

st..tuo

~

I Os...,.~~ II Os=<-..

Elleni'ir:;r:iItt In .... lta.: ail: Msc:onflg.gal minden IIlrtomatlk.u& lnd'"rtiIs klipbekeriil. Ugyane,bben az ablakban meg I" akadftlyOlhatjuk a nem kMlnt programlnd'"rt:8aokat

4.6 A bootoptimallzfllas miikOdesi m6dJa

Az operacios rendszer megjelenesekor a Windows XP egyik legnagyobb ujHasanak szamitott a boot-optirnalizalas. Ahhoz, hogy megertsilk, milyen hatasa van az egyes tippeknek erre a funkciora, isrnernuns kell ennek az uj Windows XP tulajdonsagnak az alapveto mUk6<IeS] modjat,

~"'ie.,c. . 69

A Windowsrol tudjuk, hogy fajlokat jegyez meg. A booroptimalizala egyfelol a Windows inditasat befolyasolja, rnasfelol az alkalrnazasoket. Peldaul, ha eJinditjuk a Microsoft Wordot, ezt a Windows a Layout. ini faj lban regisztralj a, a Windows sPrefetch rnappaban, es egy uj raj It is letrehoz itt. Ennek lehet peldaul WINWORD.EXE- 259486DA.pfa neve. Ebben hivatkozasokat tarol olyan fajlokra, amelyeket a fOalkalmazasnak meg be kell toltenie, Ezek a Word eseteben lehetnek peldaul kiegeszito modulok, de kepek es grafikak is.

Az XP a munkaszuneteket ana hasznalja fel, hogy optimalizaljon.

Mikor a felhasznalo eppen nem dolgozik a Windowszal, az vegrehajtja a bootoptirnalizalast, es a fajlokat - a Layout.ini informacioi alapjan - a rnerevlemez kUIs6 teruletere irja, igy meggyorsitja az eleresuket. Ezt az eljarast a Windows minden harem napban egyszer elvegzi, Mikor legkozelebb elinditjuk ezt az alkalmazast, az XP mar elore betolti ezeket az osszetevoker - meg azelott, hogy a foalkalmazas egyaltalan kerne,

Hogy a Windows hogyan rendezte el a pre fetch fajlokat a merevlemezen, azt a Layout.ini mutatja nekunk, Ezt a fajlt egy szcvegszerkeszrovel olvashatjuk.

4.7 Program ok zilrilsa leilllitilskor

Egyes alkalmazasok meg futnak. Leallltas elott a Windows idot ad arra, hogy ezeket bezarjuk, miel6tt a rendszer ezt er6szakkal rnegtenne, Ez azonban eltarthat egy ideig, Ha nem akarunk varni, menjunk a Registryszerkeszt6be, es keressuk meg a HKEY_LOCAL_MACHlNEI S YSTE M\ Con froJSetOO I/Control ku lcsct, A szerkeszte j obb 01 dal i ablakaban megtalaljuk a WaitToKillServiceTimeOut bejegyzest. Ezt vegyi.ik lejjebb. J6 ertek lehet peldaul a 100. Ez az ertek a varakozasi idot adja meg ezredmasodpercekben, arnely utan az XP az alkalmazast kenyszenien bezarja.

Azonban a varakozasi ida elteltevel meg megjelenik egy ablak. Ebben az XP rnegkerdezi, hogy val6ban bezarja-e az alkalmazast. Ezt az uzenetet is elhagyhatjuk es mindig igen valaszra allithatjuk:

Menjunk a Registryben a HKEY_CURRENT_USERIContro!

PanellDesktop kulesra, lassuk el az AutoEndTask bejegyzest I ertekkel,

Ettol meg, ha egy fajl nines rnentve, a hozza tal10Z0 alkalmazas ugyanugy, mint eddig, ra fog kerdezni, hogy szeretnenk-e menteni.

Figyelem: Ez a trukk abban az esetben keresztbe tesz nekunk, ha a Windows leallitasakor peldaul automatikusan torolni akarjuk a TEMP rnappat vagy a lapozofajlt, ugyanis ezeket is megszakitja,

DRegistry tlppek

5.1 Tobb helyet a Rendszer-visszaallitasnak

A Windows maximum a merevlernez-kapacitas tizenket szazalekat bocsatja a Rendszer-visszaallitas rendelkezesere, Ha gyakran keszitnnk visszaallltasi pontokat, ez a hely hamarosan betelik, Igy kaphatunk robber; Inditsuk el a Registry-szerkesztot, Nyissuk meg egy-egy kattintassal

az el6ttfik all6 plusz jelre a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft; WindowsNnCurrent Vers ion-t es vegtil a Systemkestore-t.

I., I _ I,' I I 0., .,~. I ~ ~ X

'~

"

N"IlYobb btrtonH&; nOveijilk a Renchzer'VIsSZ8i\IlltA$ho!': rendelkOl.fj.re iiol16 helyet a me~ rnez4<apac1til5 20'!W1",

c1: '; 71

. Kattintsunk balra a konyvtarfan meg egyszer a SystemRestore bejegyzesre., ezzel jobb oldalra behozzuk a hozza tartozo bejegyzeseket,

Itt kattintsunk duplan a DiskPercent bejegyzesre. Megnyilik a Duplasz6 szerkesztese ablak. Alapertelrnezesben az ertek hexadecimalisan ere van allltva, Ha atvaltunk decimal isra, a 12 erteket latjuk. Irjuk it 20-ra es kattintsunk az OK-ra.

A szerkeszto bal oldali mappateruleten a Systemkestore alatt kattintsUILk a efg alkuI csra, es utana jobbra duplin a Diskhercent bejegyzesre, Ennek az erteket is irjuk: at 20-ra.

Zarjuk be a Registryt, inditsuk ujra a PC-t, es tegyOnk probat: nyissuk meg a Sajatgep tulajdonsagait es valtsunk A rendszer visszaallitdsa regiszrerlapra. A Beallitasok utan vigyuk a Fenntartott lemeztendet csuszkat egeszen jobbra: tizenketto helyett most mar a Iemezterulet 20 szazaJekilt tudjuk visszaallitasra hasznalni,

DA'"",,,,~<Uo:~,,, ___ ~"""';_ilA"

A~~I1.4:1:~""awta~,a~'~

---- .. - ~...",. . .........,.~

.~~

j~.

~. __ .. _ ...... _!o_.

I f~~en1eit~bi:tto'o'C~.A,

,",," __ '.,_iIO~""'"

,,--_.

~I~.

.... 0--

-.mo.. (2099 .... )

A mUt<1it slkeriin: most mar I6nyegMen tiibb holy {til II Rendue • ..vI.!UalllliUi, .en!lelk~Wre, mlntkorlllbban

72 - ',~,.

5.2 A Wlndows-venl6 kliratasa az Asztalon

Meg ha a Sajatgep Tuiajdonsagok ablakaban Ie is kerdezhetjtik a Windowsunk aktualis verzioszarnat, ehhez megis csak szukseg van jo nehany egerkattintasra, Egy kis beavatkozassal a Registrybe a verzioszamot tartosan kilrathatjuk az asztalra:

Indltsuk el a Registry-szerkesztot a szokasos medon.

Nyissuk meg a HKEY_CURRENT_USER es ControlPanel kulesot es kartintsunk a Desktopra. A jobb oldali ablakban kattintsunk ketszer a PaintDesktopVersion-re. Megnyilik egy kis beallltoablak,

Modositsuk az elore megadott 0 erteket I-re. Annak most nines jelentosege, hogy hexadeeimalis vagy decimalis beallitasnal irjuk be az erteket, az 1 ugyanugy jelenik meg mindket szarnrendszerben.

Zarjuk be az ablakot OK-val es zarjuk be a szerkesztot is. Jelentkezznnk ki a Windowsb61, majd 6jra be. Ezutan felfedezhetjuk a verzicszamot az asztalon, jobbra lent.

Wlll(jf)W"" X~) J),of~·~';.,nn •• l

. .' :

-( .. ~ :.~.

51ker: ~ IIMmlkor ezonnal flllen&tzhet,Ji.ik, e WlrIIIowa XP metylk ve~ van e g6pUnkre telepftve

5.3 Arulkod6 nyomok automatlkus torlese

A Windows harem olyan listat tarol, amelyek alta laban segftenek bizonyos fajlokat gyorsan rnegtalalni, vagy programokat kenyelmesebben elinditani. Ez a harom [isla az utoljara hasznalt dokmentumok, az utoljara elinditott programok Iistaja es az Internet Explorer cirnlistaja, Aki el akarja tunterni ezeket a nyomokat, ugyan kezzel is torolheti a listakat, ezzel azonban nem akadalyozza meg, hogy mindig ujra feltoltodjenek bejegyzesekkel, Jobb, ha magaval a Windowszal vegeztetjuk el ezt a munkat, peldaul amikor leallftjuk az operacios rendszert vagy kijelentkeztink.

Inditsuk el a Registry-szerkesztot, Nyissuk meg a HKEY_CURRENT_ USER ISoftwareIMicrosoftI Windows I Curren t Version IPo licies kulcsot, es

"." 73

kartintsunk az Explorerre. Kattintsunk a jobb egergornbbal a jobb oldali ablakba, valasszuk az lJj/Duplasz6 parancsot. Adjuk az ilj bejegyzesnek a ClearRecentDocsOnExif nevet.

Kattintsunk duplan az uj bejegyzesre, es irjuk be az abiakba az I erteket. Zarjuk be a Registry-szerkesztot, es jelentkezzunk ki, majd ismet be. Most mindharorn lista torclve van.

5.4 Programllsta urolasa a Start menuben

Van egy lista, arnelyre ritkan gondolunk, pedig kellemetlen meglepeteseket okozhat. Szivesen jatszunk a munkasziinetben neha Aknakeresot vagy Admiralist? Kellemetlen, ha a fOnnk utana a hatunk m6g6tt all, mikozben megnyitjuk a Start menut: a ket jatek ott lesz balra az utoljara inditott programok listajan. Igy viszont ajovoben lathatatlanok maradnak:

Inditsuk el a Registry-szerkesztot, Menjtink a HKEY

CURRENT_USER\Software-re, es kattintsunk jobb egergornbbal a Classes-ra. Valasszuk a helyi menubol az rJ.j es a Kulas parancsot,

·.I ~

'9D~ tii1...... ...." WI<

~. ~,:-.,." - ~.::;;,:.I' - ~--;;:...,,~~ .. t<t.l

EIlO __ _~ I

:8: · ·_·, II

OiO __ St...:_ .. '.

EIlO_.~.~

iEO_.~ .e 1

III Cl >d'FI-;e.StooColI:,,,-_. . .1

IilO_"~ -~,

iiO_"""~ .s ~I'

:jjo_ •. St~ .•.. ffiD_.St..c>-........:

IilO_.·St_~.s Iii D _.sto.t> __ •

o «<FI-;e.St..c>""..-,6 IilO_." .. _

.. 0_.50 .. _""""""""., EIlD_ .•. 5I¥_.6 Iil 0 «<10' •. 50 ....... 0<1'......, .s

tliC!"",iC4.so..-....... ~IilO_St_ .s

.~<i j(J .• _

Zii'OI\fa: 8l; AppIIcft"- kulcc:Nl l6thatatlanni tehetluk • proeramokat a Start menUben

Adjuk az automatikusan a Classes ala kerulf kulcsnak az Applicalions nevet. Most adjunk az Applications alatt minden programnak, arneIyeket nem akarunk: a Start menuben latni, egy uj alkulcsot, A kuIcsot Jegjobb, ha a programfajl utan nevezziik el, az Aknakereso eseteben tehat Winmine.exe lesz a neve. Kattintsunk erre.

Kattintsunk a jobb oldali ablakreszbe a jobb egergombbal, es keszltslink egy uj karakterlancot. Adjuk a bejegyzesnek a NoStartPage nevet, es hagyjuk az erteket uresen,

Ugyanigy keszithettmk tovabbi alkuIcsokat a tobbi programnak is, peldaul az Admirdlisnak, a Sziveknek vagy akar a Messengemek.

Zarjuk be a szerkesztot es jelentkezziink ki es ujb61 be, hogy a valtoztatasok ervenybe lepjenek.

5.5 A Start helyl menQJenek b6vitese

Ha gyakrabban el kell indftanunk a Registry-szerkesztot, korulmenyes mindig a Futtatdson keresztul eljutni hozza. E helyett a szerkeszto inditasat (vagy termeszetesen tetszoleges mas programer is) betehetjuk a Start gomb helyi menujebe is.

Inditsuk el a Registry-szerkesztot. Nyissuk meg a HKEY_ CLASSES _ ROO11Direetory-t, es kattintsunk a bal oldali ablakteruleten jobb egergombbal a She/! kulcsra. Valasszuk az Uj/Kulcsot. Ennek a kulcsnak tetsz61eges nevet adhatunk - a peldankban ez a Registry lesz.

Az uj alkulcsban jobbra automatikusan megjelenik az (Alapertelmezett) bejegyzes, Kattintsunk fa duplan, es adjuk neki azt a nevet, amelynek kesobb a helyi mennben meg kell jelennie. A peldankban legyen ez a Reg-Editor nev,

Hozzunk letre az uj Registry-kulcs alatt egy tovabbi alkulcsot Command neven, Kattintsunk ismet duplan a hozza tartoz6 {Alapertelmezett} bejegyzesre, es ezuttal irjuk be a Rendszerleiroadatbazis-szerkeszto teljes eleresi utvonalat, tehat: C:lWindows\regedit.exe.

Ha bezartuk a szerkesztot, a modositas azonnal hatalyba lep, errol egY.; jobb egerkattintassal a Startra meggyozodhetnnk, Ugyanezen a mOdon egyebkent barmilyen programot bejegyezhetiink a helyi menube,

5.6 Ne IndulJon automatlku&an a lemezkarbantarto

A Windows XP egy varazslot ad rnellenk a lemezkarbantartashoz. Ez gyakran kerdes nelkul idorablo toredezettsegmenteslteaeket indit, persze tObbnyire a legalkalmatlanabb idopontokban - erre aztan igazan nines sznkseg, lgy akadalyozhatjuk meg ezeket a nem kivant akciokat:

Inditsuk el a Registry-szerkesztot, Menjilnk a HKEY_LOCAL_ MA CHINEISOFTWAREIMicrosojtl WindowsiCurrent Version lExplorer\ MyComputer kulcsra, es kattintsunk a Cleanuphath-te.

Kattintsunk ketszer az (Alapertelmezett} ertekre. Toroljilk 'YoSystemRoo t% \system 32 Icleanmgr. exe ID %c tartalrmi sort. Miutan ezt OK~val jovahagytuk, a program nem fog minket tobbe nem kivant akci- 6kk:al zaklatni.

Zarjuk be a szerkesztot, Jelentkezzunk egyszer ki es ismet be, hogy eletbe leptessuk a valtoztatast,

'''' t Ir' _ .... x

''''---~

s':r::;'-. -,~~~t;. ;;.;;;.;::;;;;;;~"~'PI'~IH>;;;-",,~~_li6.;;;. ;;;;;;;~;;;;;;."'~ID"'~

~e:J_ a_

.. 0_ ",fJ_

'li[;J~D 3:1s· &»:U

.. e:J _

_ !2Jtoo.-.. IIHZJ~

e CSfton .,8:1_

e_ ... a_ ~8:1_

:~§f~1

e_

·EliI""''''' ....

.. D_

~·liI-..;> ..... iile!lNift ....... ldtltiL1iboil.....-:l I>:l~

"CJ..--; 1i::I-

.. e_

e- .............

0-- ,iii

$ .. ' - . - ~. i'CIlikiS<c'

Soksmro.an ~a: Itt reftiizlk allNll'filemeZ lIutomatlkUl ~ ~onatkoz(J pa_

5.7 Dokumentumok lomtalanit8sa a Start menUMI

A StartlDokumentumokb61 gyorsan megnyithatjuk az utoljara haszmilt fajlokat. Ha ezt a listat rul hosszunak vagy atlathatatlannak tartjuk, es magunk szeretnenk meghatarozni, hany bejegyzes szerepeljen benne, ezt is meg lehet oldani:

A szokott medon inditsuk el a Registry-szerkesztot. Menjunk a HKEY _ CURRENT _ USER"Software IMicrosoftl Windo ws I Current Version \Policies kulcsra, es kattintsunk az Explorerre.

Kattintsunk j obb egergornbbal az ablak jobb oldalan, es valasszuk az rJ)/Dup/asz6t. Az uj erteknek adjuk a MaxRecentDocs nevet, es nyomjuk le az Entert.

Kattintsunk duplan az uj bejegyzesre, es trjuk be erteknek a listabejegyzesek kivant rnaximalis szamat plusz egyet. Tehat ha negyet iru.nk be, utana maximum harem ertek lesz Iathato. Alapnak allitsunk be decimalisat, Ha a lista megtelik, az utana megnyitott dokumentumokat mar nem fogja mutatni: aki elsonek erkezik, az marad bent

Kattintsunk az OK-fa es zarjuk be a szerkesztot, Jelentkezzunk ki, majd ujb61 be, hogy a valtoztatas ervenybe lepjen, Ezutan a !ista ures lesz - a tobbi lista is, peldaul a Futtatase.

5.8Parancssor Inartaaa az aktualls mappib61

Ha a Parancssort a Start menubol inditjuk, eloszar mindig a \Documents and Settingsl{felhaszna/6} mappaban kotunk ki,

lndftsuk el a Registry-szerkesztot, Eloszor menjnnk a HKEY_ CLASSES _ ROO'JIDirectorylShell kulcsra. Hozzunk itt letre egy uj alkulcsot tetszOleges, peldaul cmditt neven: kattintsunk: jobb egergornbbal a Shellre es azutan az UjlKulcsra. A jobb oldali ablakban kattintsunk duplan az ujonnan letrehozott (Aloperteimezett) bejegyzesre, es irjuk be a szoveget, amelynek kesobb egy mappa helyi menujere jobb egergombbal kattintva meg kell jelennie, peldaul DOS innen. Az uj cmditt kulcs alatt hozzunk litre egy alkulcsot Command neven, Dupla kattintas utan & jobb oldali ablakban az (Alapertelmezett)-re irjuk be pontosan a k6vetkez6 erteket: c: Iwindowslsystem32lcmd.exe Ik cdO/Gl.

. ';~, _ 77

Menjunk a HKEY_CLASSES_ROOT\DrivelShefl kulcsra, es ismeteljiik meg az imenti lepeseket (uj kuJcs, alkulcs letrehozasa, ertek hozzarendelese stb.), Zarjuk be a szerkesztot - ki- es bejelentkezesre most nines szukseg, Ha most peldaul az lntezdben jobb egergombbal egy mappara kattintunk, latni fogjuk az uj DOS innen paranesot. Egy kattintas, es a Parancssor pontosan ebbdl a mappabol indul,

t

I

5.9 Allitsuk Ie a zavar6 lizeneteket a tul keyes lemezhelyr61

Amint kifogy6ban van a hely valamelyik merevlemezunkon (ez tortenhet peldaul egy atfogo program, mint a Microsoft Office telepitese Ulan), a Windows XP eroszakosan felszolitgat, hogy szabaditsuk meg a szoban forgo merevlemezt a szuksegtelenne valt adatoktol, Ennek a felszolitasnak azonban nehany rnozdulattal elejet vehetjiik.

Nyissuk meg a Registry-szerkesztot Menjunk a HKEY_CURRENT_ USER\Software\Microsoft\ Windows \Current Vers ion \Policies kulcsra, es kattintsunk az Explorerre.

Hozzunk letre egy uj erteket a jobb egergombbal a jobb oldali ablakreszbe kartintva es a menubol az Uj/Duplaszot valasztva, Adjuk a bejegyzesnek a NoLowDiskSpaceChecks nevet, es dupla kattintas utan az 1 erteket Most zarjuk be a Registry-szerkesztot, es jelentkezzunk ki, majd ujbol be, hogy a valtoztatas ervenybe lepjen,

5.10 Az. XP bootolasimak felgyorsitasa

Az XP ugyan mar sokkal gyorsabban indul, mint a megelozo Windows-verziok, a bootfolyamaton azonban meg mindig gyorsithatunk, ha nil hosszunak talaljuk. Ugyanis az XP egyik kedves tulajdonsaga, hogy a boorfajlokat a merevlemez elejere tudja tenm, A bootolas ezaltal meg gyorsabb lesz, Figyelmeztetes: az XP gyakran mar maga elkeszitette a rnegfelelo bejegyzest - ezt azonban ellenoriznunk kell.

eo_no<>o't

IiiO_Sono> D~.

0 .... O_""Sono>

IOO ... G IOCJ~ O~.et~oil(Jt

o Ooboo:'<_ OCodo_.~

<il CJ COM> a~PriX_MI(II' OOloi .. -., 0"""",_

IiiO.,CTF a""'""""'" 000<01'.-,.

0"""',,",,-,

BClChI

6'*_ aIM a 00ect30

CjOi'tctL'lll ..... 0-"", 000"""""

Iii £J 00_ CJ~ 0_""", 000_

0 __

Q"""'-

11'Ii;..." ---,,...:.:_ """,rr-- ........ z\J.6d ada7 0(4 O'

,R,E:6aSl ~

0£(;5l:

~5!' O£G_Sl

Yo<

Gyol"$ Indlth; a dontli beJegyxllsJobbra, mint En..bl<l li rtflk U'that6

.r

.0;£", . 79

Inditsuk el a Registry-szerkesztot, Menjunk a HKEY_LOCAL_ MACHINElSOFTWARElMicrosojt\Djrg kulcsra, es utana kattintsunk a BootOpfimizeFunction kulcsra,

Vesstinkegy pillantast a jobb oldali ablakteruletre, Ha ott a Windows meg nem rnutat egy Enable bejegyzest Yertekkel, kattintsunk ketszer az Enable-re. Megnyilik a Karakterlanc szerkesztese ablak. Erteknek irjuk be ide: Y. Zarjuk OK-val az ablakot,

Zarjuk a Registry-szerkesztot is, es jelentkezzunk ki, majd ujbol be, hogy a valtoztatas ervenybe lepjen. A jovoben a Windowsujrainditasa az optimalizalasnak koszonhetoen gyorsabban kel! hogy menjen, mint eddig.

S.U S~jat szoveg megJelenitese Windows.inditaskor

Amit lehet egy rnobiltelefonnal, miert ne lehetne egy Windows Xl'-s szarnitogeppel is: kozvetlenul inditas utan jelenjen meg egy figyelmeztetes vagy kedves udvozlet, A kevetkezo tippel a felhasznaloi bejelentkezes elott bejou egy kis ablak szabadon valaszthato cimmel es szoveggel:

KcH akter lane szerkesztese CIIIxl

\:...( _o_K_...,II Megse

!J6 leggelt. T e minden idOk legjobb PC·felh.asznaI6jal

Cimsor: ~ a LegalNoticeCaptlon ala ilfuk be,

Inditsuk el a Registry-szerkesztot az ismert m6don. MenjUnk a HKEY _LOCAL_MA CHINE\SOFTWARE\Microsojt\ Windows NTlCurrentVersion kulcshoz, es kattintsunk a Winlogon kulcsra,

A szerkeszto jobb oldali ablakfelen kattintsunk ketszer a LegalNoticeCaption bejegyzese. Ez meg ures, a tipusa pedig Karakterlime. lrjunk be valami vidamat az uzenet cimenek, peldaul: "J6 reggelt, Te minden id6k legjobb PC-felhasznaI6ja!"

Kattintsunk ketszer a LegaINoticeText bejegyzesre, es irjuk be ide a szoveget. A peldaban ezt irtuk uzenetnek: .Rendes toled, hogy megint bekapcsoital. _. Kerl ek, ezentu 1 is ban] velem j61 ... !"

Zarjuk be a Registry-szerkesztct. Jelentkezzunk ki es ujb61 be: meg a megszokott Windows-bejelentkezes elott latunk egy uzenetablakot az altalunk megadott cimmel, az ablakban pedig a szovegunkkel, Csak az OK-ra kattintas utan megy tovabb a bejelentkezes.

5.12 A Media Playerautomatlkus frlssiteseinek megakadalyozilsa

Ha elinditottuk a Windows Media Playert, az Eszkozok es Bedllitasokon keresztul a Lejatszo regiszterlapon rogzithetjuk, milyen gyakran ke[essen a program frissiteseket: naponta, hetente vagy havonta egyszer, Tehat valarnikor rnindenkeppen elindul a kereses, Nem akarjuk? Meg lehet oldani:

Inditsuk eI a Registry-szerkesztot. Menjunk a HKEY_LOCAL_ MACHINE'lSOFTWARElPolicies es vegul a Microsoft kulcshoz,

Van mar itt egy WindowsMediaPlayer kulcs? Ha nines, hozzuk letre jobb egergombbal a Microsoftra, majd az V)IKu/csra kattintva.

Kattintsunk most jobb egergornbbal a jobb oldali szerkeszt6ablakba, valasszuk az V) es Duplaszot, es irjuk be: Disables uto Update. Kattintsunk ketszer az uj bejegyzesre, es rendeljuk hozza az 1 erteket. Zarjuk a Registry-szerkeszt6t es jelentkezzunk ki, majd ujbol be, hogy a valtoztatasok ervenybe lepjenek,

5.13 Internet Explorer MSN Messenger bejegyzes nelki.il

Aki telepitette az MSN Messengert, az Internet Explorerben az Eszkozok alatt is tala! egy bejegyzest ehhez a programhoz. Ha meg akarunk szabadulni ettol a rnenuponttol, egy kis Registry-modosttasra lesz szukseg.

· ~'. Y: " 81

Indltsuk el a Registry-szerkesztot, MenjGnk a HKEY_LOCAL_ MACH1NE\SOFTWARElMkrosojt1Jnternet Explorer es Extensions kulcsra, Kattintsunk jobb egergombbal az (FB5F1910-FllO-lld2- BB9E-OOC04F795683) alkulcsra es valasszuk az Atnevezest.

Most a teljes bejegyzes automatikusan ki van jelolve. Nyomjuk le a Home gombot, es a nyitozarojel ele tegytink egy mlnusz jelet,

Z.irjuk be a szerkesztot. Ha most elinditjuk az Internet Explorert, az Eszktizr5k menubol rnarel kellett ninnie a Messenger bejegyzesenek. Ha megis vissza akarnank hozni, toroljuk a beirt minusz jelet.

K 1$ dolog, nagy hatas: egyetlen minusz jel a kulcs neve e.l6t:t eltilntetl a Messengert at Inter. net .EJc plorerb61

5.14 At Outlook Express hasznilllata Messenger mMkUl

A Messenger az Outlook Expressbe is minden felnines nelktil, de eroteljesen befeszkel, Ha a mailprogramb61 is ki akarjuk lakoltatni, ahhoz a kovetkezo bejegyzes szukseges: Inditsuk el a Registry-szerkesztot. MenJunk a HKEY_LOCAL_ MACHfNEISOFTWAREIMicrosojt kulcsra, es kattintsunk az Outlook Express bejegyzesre,

a ..•.

Kattintsunk a szerkeszt6 jobb oldali ablakteruletere jobb egergombbal, es valasszuk az Uj/Duplaszot. Nevnek irjuk be: Hide Messenger (figyelem, itt kivetelesen ki kell hagynunk egy karaktert a szavak kozott),

Kattintsunk duplan az uj bejegyzesre, es a kovetkezo ablakban rendeljtik hozza a 2 erteket. Hagyjuk jova OK-val a valroztatast, zarjuk be a Registry-szerkesztot, jelentkezziink ki es rogton ujbol be, hogy a modositas hatalyba lepjen,

5.15 A Windows XP villiimgyors leiillitasa

Az az erzesunk, hogy a PC-nknek vegtelenul sok id6 kell a leallashoz? Ennek az az aka, hogy a Windows eloszcr megkiserli a memoriaban a meg aktlv szolgaltatasokat bezarni. Ha ez nem sikerul rogton, rnaximurn 20 masodperces varakozasi ido utan gondolkodas nelkul kidobja 6ket a rnemoriabol, Ezt a varakozasi idol azonban lerovidithetjuk, hogy a leallas gyorsabban menjen.

Inditsuk el a Regisrry-szerkesztot, Menjunk a HKEY_LOCAL_ MACHINEISYSTEMControlSetOOJ kulcshoz, es kattintsunk a Controlra. Ha nem talalunk ControlSetOOI vagy ControfSel002 alkulcsot, akkor legalabb egy aitalanos CUirenrControlSel kulcsnak lennie kell, valaszszuk ki ezt.

'0111~~~,~ .;".~

1I-.,.J.o.,!'r..Q.oLJ5U.}IIN' ~L.JI"IXI'_~_lZD .~'I'II:I:'I'~~

... ~~ ~..J~ :.J~·~r ~':J~ .. -:;!I,~

~.:J~I ~ - o(a.fr~

"'..J~

.. ~-.~ .• !:J!oiPYuI.

t...:J~ .W~ .:JI~ ____

;;,-

.. .:.l~

,:l:;..l!l;!l .~!ioIIl.Eo ",.:l~ .::..J..m~ .'.:J,"J'f'I_~_«N'lI(j

'4:.

-

Viml, csak vliiml: .. W .. ttToKlllSenilceTlmeoLlt _edmaIodper<:ekben rOgdtl .. vliinU<.o.zlIsIldIIt. a Itt _I 2000, de a Windows gy .. kten 2QOOO.et Is mepd elOre

'''~~- ,', 83

Nyissuk meg a WaitToKillServiceTimeout bejegyzest dupla kattintassal, es irjuk at az erteket J -re, Hagyjuk java az OK-fa kattintva.

Menjunk a HKEY_ CURRENT_ USER\ConlrolPane! kulcsra, es kattintsunk a Desktopra. Nyissuk meg dupla kattintassal az AUloEndTasks bejegyzest, Ha itt nem az I ertek szerepelne, lrjuk at ezt is I-re, es hagyjuk java OK-vaL Zarjuk be a Regisrry-szerkeszrot, jelentkezziink ki es rogton ujbol be, hogy a mcdositas hatalyba lepjen,

5.16 Cache-me ret optlmallzahlsa programfajfokhoz

Tegyuk fel, eppen doIgoztunk valamilyen programma! es bezartuk - ezutan a Windows a program adatait gyakran egy koztes tarban tarolja, mert feltetelezi, hogy ugyanezt a programot rovidesen meg egyszer elinditjuk. Ez a cache-memoria ugyan minden merevlemeznel gyorsabban szallitja az adatokat - de csak keyes helyet kinal. igy novelhetjtik meg ezt a mem6riateriiletet:

lnditsuk el mar ismert m6don a Registry-szerkesztot. MenjUnk a H KE Y L DeAL MA CHIN EISYSTEMlCurrentControlSel IContro/ISess;o nManager ktAcsra, es kattintsunk ezen a helyen a Memory Management kulcsra,

''''~"'hIo"",~,~ ~ ~ .... !;ooIJ ~~ 4'~""""'~~ '~'A

.WII'3II}

~,w"'"

~ i.::JP'nT

'::J~~ ~~ "'::JJotfoltw; 'd'~~

• .:J~ '~L.J~

~~~~~::J~

~:::l~ ,;~~-..l~

'1':::.--..:::.~~ ....:l~ .,.:J~_ !;;j'lolr ..

..lr~

"~-"-":.~

oJ..:: t..l~'"'-_

.. :.,) ......

'-

I~'i;'

~~

""~

"'"...,., ~ ~ ~ IlJio;:; ....... tlJ: ~

-~

111~ ""--""'"

... tr-~"""" ~tOl

~"" ~ul

......... '" tIomIDtm,tJ:I

1I:IIItiI:DIttI~

........ '" .:..~ ....... ,:'IIiIo

-'. ........ '" ~to.)

~f"«l p~~

-

"-~--=-

....

:., .- .; .. :..:-.~

0~ 0_

NulllIkra 6pltiink: a Large5ystentCache bejegYzeuel ka.-ol)uk be a Wlndowa naeyobb C;lChe-mem6rl8jllt.,

84 -,':

Nyissuk meg dupla kattinrassal a LargeSysfemCache bejegyzest, es allitsuk az erteket I-re. Zarjuk be a szerkesztot, j elentkezziink ki es ujbol be.

5.17 Napl6fekekklkapcsolasa

Sok esernenyt, peldaul ha megvaltoztatjuk a konfiguracios beallltasokat, a Windows XP egy naploban rogzit. Ennek az a hatranya, hogy rnivel allando merevlemezre irast jelent, fekezhet mas alkalmazasokat, A napl6k ugyan nagyon hasznos segitseget jelentenek, peldaul hogy hibas mukodesnel kitalaljuk, mi rom!ott el. Ha a PC-nk panaszrnentesen miikodik, kikapcsolhatjuk a naplofeket, Ehhez harem Registry-modositasra van szukseg:

Inditsuk el a Registry-szerkesztot, Menjunk a HKEY~LOCAL_ MACHINE\SOFTWAREIMicrosojlIWBEM kulcsra, es kattintsunk a CIMOM-ra.

A jobb oldalon most szamos bejegyzest Iarunk. Kattintsunk duplan az EnableEvents-re es irjuk at az elore megadott l-et O-ra. Kovetkezokent nyissuk meg a Logging bejegyzest, es allitsuk at ennek az erteket is l-ro] O-ra.

A Backup Interval Threshold bejegyzesben van rogzitve, hany percenkent keszuljon egy uj naplobejegyzes a merevlernezre. A Windows XP alapbeallitasa 30. Legjobb, ha az erteket l20-ra noveljtik.

5.18 A rendsz.ermag klhelyezesenek megakadalyozasa

Ha sok programot nyitortunk meg egyidejiileg, az XP nem csak az alkalmazasok lefcglalta mernoriateruleteket, hanern az operaciosrendszermag (az ugynevezett kernel) reszeit is a mernoriahoz kepest nagycn lassu merevlemezre helyezi ki. Ez termeszetesen visszafogja a Windowstfoleg, ha az ilyen kihelyezes idonkent akkor is megtortenik, mikor egyaltalan nem lenne fa szukseg. Ezt a jovoben igy akadalyozhatjuk meg:

lnditsuk el a Registry-szerkesztot, Menjunk a HKEY_LOCAC MAC H J N E\S Y S TE MI Cur ren f Con I rolSe 1\ Con t ro II S e s s ion Ma nager kulcsra, es kattintsunk a Memory Managementre.

Kattintsunk duplan a Disablehaginglixecutive bejegyzesre Modositsuk az elore megadort 0 erteket I -re,

Hagyjuk jova a modositast OK-val. Jelentkezziink ki es ujbol be, hogy a valtoztatas hatalyba lepjen,

Azonos itOneV:

AIQp

o HeKadecin~s

o DecirnaHs

K.lhelyezve: iI 'Memory Management kules mgitl, hogy a Windows XPkemel szu~g esetlon :kl legyen--e be Iyezve

5.19 A Toredezettsegmentesites elhelyezese a helyi meniiben

A merevlernez toredezettsegmentesitese tobbnyire noveli a sebesseget. Sajnos, ehhez kepest a Microsoft elegge elrejtette ezt a segedprogramot. Ahelyett, hogy korulmenyesen, tobbegerkattintassal inditanank, betehetjuk egy merevlemez helyi menujebe is, hogy nagyon gyorsan el tudjuk inditani peldaulaz Inrezobol.

Inditsuk el a Registry-szerkesztot. Menjiink a Drive k:ulcsra a HKEY_CLASSES_ROOTalatt, es kattintsunk jobbra a Shellre.

Valasszuk az UjIKu/csOf, es hozzunk letre egy uj kulcsot Toredezettsegmentesites neven, A kulcshoz hozzunk Jette alkulcsot Command nevea.

Kattintsunk a jobb oldali ablakreszban ketszer az automatikusan Ietrej ott (A lapertelmezett) bejegyzesre, es adj uk az erteknek a DEFRAG.£XE%I tartalmat. Hagyjuk jova OK-val.

Vegul zarjuk be a Registry-szerkeszrot, Jelentkezzunk ki es ismet be, hogy a Registy-rnodosltas ervenybe lepjen Ha most az lntezoben jobb egergornbbal egy meghajt6ra kattintunk, a helyi menuben latni fogjuk a Toredezeusegmentesites parancsot.

86 _ :~

5.20 Felhasznill6i informacl6k m6dositasa

Tegyuk fel, hogy valaki hazassagot kotott, es felvette a hazastarsa nevet. Vagy a cege neve valtozott meg. A Windowsban azonban meg mindig a regi nev jelenik meg, amelyet az operacios rendszer telepitesekor adtunk meg. lgy modosithatjuk:

Inditsuk el a Registry-szerkesztot, Menjunk a HKEY_LOCAL_ MACHINElSOFTWARE\Microsoji\Windows NTkulcsra, es kattintsunk a Currentl/ersionre.

Jobbra az ablakban most latunk nehany bejegyzest, Kattintsunk ketszer a RegisteredOrganization-re. Itt valtoztathatjuk meg a cegnevet.

Kartinrsunk ketszer a RegisteredOwner bejegyzesre, A kovetkezo ablakban valtoztassuk meg a felhasznalonevet. Hagyjuk jova egy-egy OK-val.

Zarjuk be a szerkesztot, es jelentkezzunk ki a Windowsb61, rogt6n utana pedig ismet be. Figyelmeztetes: a felhasznaloi adatoknak ez a frissttese csak magara a Windows XP-re es az ujonnan hozza jovo programokra van hatassal, a mar meglevo alkalmazasokra nines.

5.21 Athelyezes vagy masola·s mappaba

A Windows Intezoben, ha rakattintunk egy faj Ira jobb egergombbal, a helyi rnenujeben rnegtalaljuk a Kuldes parancsot, amely a tobbi menuparancsoktol vonalakkal eI van valasztva. Erre a teriiletre betehettink meg ket uj parancsot:

lndltsuk el a Registry-szerkesztot, Menjunk a HKEY_ CLASSES_ ROO1\AlIFilesyslemObjects\Shellex kulcsra, es kattintsunk jobb egergombbal a ContextMenuHandlers-re.

Valasszuk az UjiKulcsot. Irjuk at a nevet peldaul erre: Masolas mappaba - a megnevezesnek nines jelentosege. Az Enter lenyornasa utan kattintsunk jobbra duplan az (Alapertelmezett) bejegyzesre, es adjuk neki a (C2FBB630-2971-Ildl-A18C-OOC04FD75D13) erteket. Hagyjuk java OK-val.

Kattintsunk jobb egergornbbal ismet a ContextMenuHandlers-re, es hozzunk letre meg egy lij kulcsot, ezuttal peldaul Athelyezes mappaba cimmel. A megnevezes itt is szabadon valaszthato,

, .#' 87

Az {Atopertetmezett) erteket most erre irjuk at {C2FBB63/~2971- JJdl-Ai8C-OOC04FD75D/3}. Lathatjuk, hogy a masodik kulcsnal az elsohoz kepest csak az else reszen kell egy keveset valtozatnunk:

C2FBB630 helyett most C2FBB63 1 jon az elejere. Hagyjuk jova OK·vaJ.

A'oMI~ I&""'~ ii"l"""""'" 0"4;1-·

.-

" ::=..'"""'"

)( .,~-

e:.- 1:3- g-...,

~--

~

""- .. __ .-

"'",.,

......,

P:oI!",.n:~"~ ".'"

-...

TW~

A killdes mellett ket ~J parancs Jelent meg e helyl men iiben

5.22 48 bites LBA-tamogatas bekapcsolasa

Nagyobb a merevlemezunk 13 7 Gbajtnal? Akkor elofordulhat, hogy a Windows XP csak 8 Gbajtot ismer fel belate. A megoldas: a BIOS-oak tarnogatnia kell a 48 bites LBA·! (logikai blokkcimzes). A kovetkezo Registry-trukkot alkalmazhatjuk:

88 ~.l

Inditsuk el a Registry-szerkesztot. Menjunk a HKE Y _L 0 CAL_ MACHINE kulcsnal a SYSTEM1CurrentControISetIServicesIAtapi-hoz, es kattintsunk a Parameters kulcsra,

Ellenorizzuk, hogy jobbra van-e mar egy EnableBigLba bejegyzes, Ha nines, kattintsunk a jobb oldali ablakban jobb egergornbbal, es valasszuk az OjIDuplaszot. Irjuk at a never EnableBigLba-ra. Az ertek automatikusan O-ra all.

Kattintsunk ketszer az nj bejegyzesre, es irjuk at azerteket l-re. Hagyjuk jova OK-val. Vegul zarjuk be a szerkesztot es inditsuk ujra a Windowst, hogy a valtoztatas ervenyre jusson. A Windows XP most mar tamogatja a 48 bites LBA-t, hogy felismerje a 137 Gbajtnal nagyobb mereviemezeket. Megjegyzes: ez a problema csak FAT32-nellep fel, NTFS-nel nem.

'.'" . --~

OJ bejegyzes: ha nem lMun'k EnableBIgLba bejegyzht, hozzuk 1.6tre

5.23 A rendszerg&zda mutatasa bejeientkezeskor

A Windows XP bejelentkezo kepernyojen esak a beallltott felhasznalokat lehet latni, rnagat a rendszergazdat altalaban nem. A kovetkezo

triikkel a rendszergazdat is a felhasznaloi fiokokhoz adhatjuk, mint egy atlagos fi6kot.

Inditsuk el a Registry-szerkesztot. Menjiink a HKEY_LOCAL_ MACHlNEISOFlWARElMicrosoft.Wind,ows NT\Cumml ~rsion\ Winlogon\ SpecialAccounts kulcsra, es kattintsunk a Userl.ist-re.

Kattintsunk jobb egergornbbal a jobb oldali ablakfelbe, es valasszuk az OjlDuplasz6 menupontot. lrjuk at a megadott megnevezest Rendszergazdara, es hagyjuk j6va Enterrel.

Kattintsunk ketszer az uj bejegyzesre, es irjuk at az erteket O-r61 I-re.

Hagyjuk jova OK-val. Zarjuk be a szerkesztot.jelentkezzunk ki es ujb61 be. Most bejelentkezeskor egy uJ fi6kot is latni fogunk, nevezetesen a Rendszergazdat.

5.24 Az olvasatlan mallekrefigyelm.eztetes klkapcsols.sa

A bejelentkezo kepernyon idonkent figyelrneztetes jelenik meg egy-egy felhasznalenev mellett, hogy egy vagy tobb olvasatlan fogadott e-mailje van. Ezt persze mindenki lathatja, Nem akarjuk? Nem problema. A kovetkezd Regittry-beavatkozassal a jovcben lathatatlanna valnak az ilyen uzenetek.

Duptaszo szerkesztese m~

AIap-

<3 He~.acIecim.&li$ OOecirnab

I

10

U:(enet klkapo;:solisa:. a 0 IIrtllkk.1 ntegSiZabadulunk az o/v;m;rtlan e.mallelril sz6I6 kelternet. len ilze .... tti51

Inditsuk el a Registry-szerkesztot, Menjunk a HKEY_CURRENT_ USER\So!tware\Microsojl\Windows\CurrentVersion kulcsra, es kattintsunk az UnreadMail kulcsra, Ha itt nines egy MessageExpiryDays hejegyzes, hozzuk letre, Kattintsunk jobb egergombbal a jobb ablaktertileten, valasszuk az U;/Duplasz6t.

Irjuk at az elore megadott megnevezest a MessageExpiryDays-re es hagyjuk java OK-val. Kattintsunk ketszer az 11j bejegyzesre, es ellenorizzuk, hogy az ertek O-ra van-e allitva, Az alapertelmezett beallltas ugyanis, ha az ertek mar letezett, a 3 - vagyis a levelek jelentese. Ziujuk be a szerkesztot, jelentkezznnk ki es ismet be, hogy a valtoztatasok hatalyba lepjenek,

5.25 Meg egyszer:

figyelmeztetes a tOI keyes merevlemezhelyre

Meg tizenket hatalmas Gbajt van szabadon a [20 Gbajtos rnerevlernezunkon, es a Windows megis tarhely szukere panaszkodik? Ez konnyen

'ifi-~'~'~~

--~·-~b"ie~ --~-~-- -- ~

1II0ll'O;Y1; aD_

i10~ ~D_ ~o_ IJI'GD'5oio::

IiI,QJIIDUIII ~O~ iii-El!:Npl'l:l ~Cl_ IIO~ ~e __

~D __

€:J'~ • .iI:JwbIoS 0""'-"" a-

D_ EJ:~~1In Cl_

iii (J.:I-.!!r.,. ilD~.an 0_

0'" ~o,,0- IiIi·QIIG4 ~Cl_ lia~

Cl-.. .. ",-

-.-~--

!tf(ij,....s;l ~~~

~ ~1~1~

R.EG,~ ~(5)

l<.£o;,..J'WOAP tt4XOXIll ~I)

I='.lG~ ~(Q)

1'i;;E"~ 'ilb'5l(la424IJ .. 'IJ''',iIf(!l'jl'($

I?i:~ ~(fJ)

~'G..J'I.I.n..sz C)CMR~KII.'tQ1.(Fl'j

IU:IijU,I1Jjl G~Df'$t

~~ ~w

1t[~61;(11.".sz ~~

~~ ~1(1)

Rl(i~ ~(O)

Wi< _

I' 0_

0_

A "lYelmerteth khleltetltu: lIlZel az Qj .IN!~ csO.kkenthe~ijk a 1.0 szaul6k08 ahlp" er1el_ht

elofordulhat, mer! amint a rnerevlemez 90%·ig rnegtelik, elkerulhetetlenOI jon a figyelmeztetes - kiveve, ha hasznaljuk ezt a kis Registrytrukkot:

lnditsuk e] a Registry-szerkesztfit. MenjOnk a HKEY_LOCAL_ MA CHIN EISYSTEMICurrentConlrolSellServices \Lanmanserver ku lcsra, es kattintsunk vegul a Parameters-te.

Kattintsunk jobb egergombbal a jobb ablakteruletre, valasszuk az Uj/Duptaszot. Irjuk at a megnevezest DiskSpaeeThreshold-ra, es nyomjuk le az Entert,

Kattintsunk ketszer az uj bejegyzesre es adjunk meg egy decimalis erteket, peldaul otOt. Ez a bejegyzes I es 99 kozti ertekeket vehet fel es a szabad lemeztarhely szazalekszamat adja meg, amelynel a Windows figyelmezteto jelzest kuld, Az elore megadott 10 helyett most tehat or szazalekra allitottuk at Hagyjuk java a valtoztatast OK-val, es zarjuk be a szerkesztot, Inditsuk ujra a Windowst, bogy a valtoztatasok ervenybe lepjenek,

5.26 MPl zene optimalis masolasa a MediaPlayerben Alapertelmezesben a Windows Media Player az audio CD-k dalainak MP3 formaturnra konvertalasanal So kbitls maximalis bitratat hasznal, A program azonban ennel tobbre is kepes:

Inditsuk el a Registry-szerkesztot, menjtmk a HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWAREIMicrosojtIMediaPlayer\Settings kulcsra es kattintsunk az MP3Eneoding-ra. Ha nines meg Seuings kulcs, hozzuk letre az MP 3Encoding alkulccsal egyiitt, az r)jIK ulcs jobb gombos heJyimenu-paranccsal.

Ha a kulcs mar a Registryben van, tobbnyire csak egy oitrata-bejegyzest talalunk LowRate neven, arnelynek az erteke hexadecimalisra es dacO-ra van allltva, amelynek a decimalis megfelel5je 56000. Kattintsunk ketszer erre, allltsuk az alapot decirnalisra es irjuk at az erteket 64000-re, amelynek a hexadecimalis megfeleloje faOO. Hagyjuk java OK· val. Ha meg nines LowRate new kulcs, akkor hozzuk Jette.

Most tegyiink. hozza meg harem tovabbi bejegyzest, Mediumkate, MediumHighRate es HighRate neveken,

Kattintsunk duplan mindegyik uj bejegyzesre, es adjuk nekik a kovetkezo decimalis ertekeket: a MediumRate 128000-t kap, a MediumHighRate erteke 256000 lesz, a HighRate-hez 320000 jon. Ezutan zarjuk be a szerkesztot, jelentkezzunk ki es isrnet be.

Not~~~~ ";.:>" --- "-- -~ ...

wg~~~ I~-~--~--~~----~~~~

''0" I~ ..

I:iOM .~~

~C~ I~

~~ 11--------------------------

0_ •

.. 0 _ _ ...

",0_ C-.... c--

100 ....

iliE:l~~

0- iSU~ ,,0 __

iil:J~

-0_

50_

e ~, IiICl~~~ D- 0_,.

~a .....

r., .... £t:wQINt 1"" (II,.

Ugye, neha idegesltok a szovegbuborekok, arnelyek idonkent megjelennek a Windows XP-ben, es arra ernlekeztetnek, hogy jelentkezziink mar be vegre a .NET Passport szolgaltatasba? Nem problema! Ha jobb szeretnenk lemondani a Passportrol es a Windows Messengerrol, mindezt kikapcsolhatjuk:

Inditsuk el a szokott medon a Registry-szerkesztot, Most menjunk a HKEY CURRENT USER'SoftwarelMicrosoft kulcsra, es vegul kattint-

- -

sunk a Messenger Service bejegyzesre,

Keressuk meg a bejegyzes jobb oldalan a Passporttialloan-t, es kattintsunk fa ketszer, Ha nines ilyen, hozzuk letre ujonnan binaris ertekkent,

-~--

Bltratak: negy bej~Bs sziikseges a Media Player Jobb telJesitmenyehez

5.27 Nem kerunk Passport-bejelentkezest

- -~ : 93

A bejegyzes alapertelmezett erteke DC 000000. M6dositsuk az elejet OA·ra es kattintsunk az OK~ra. Vegi.i[ zarjuk be a szerkesztot, es jeleatkezzunk ki es isrnet be, hogy a valtoztatasok ervenybe lepjenek.

5_28 Fi:ljlok titkositasa a helyl menubOl

Az NTFS sokkal biztonsagosabbnak szarnit, mint a regebbi FAT fajlrendszerek, Az NTFS nagy elonye a fajlok es teljes mappak titkosithatosaga EFS-se\ (Encrypted File System)

Inditsuk el a Registry-szerkeszt6t. Menjunk a HKEY LOCAL MA CHIN E1S0FTWA RE \ Microsoft 1 Windo ws \ Current Vers ion 1Explorer kulcsra, es kattintsunk az Advanced-ts.

Kattintsunk jobb egergombbal a jobb oidali ablaktertiletre, es valaszszuk az UjlDuplasz6 erteket, A nevet irjuk at Bncryptionclontextbdenure, es hagyjuk jova Enterrel,

"'I~- 1)''''D:AI.iJII-'8im

"' ..... ~011 ........ OAf"'~~

$""-'" )("'l"'~

A m6(lositlls $Ikete$: e halyl meniiben most mi. a Tltkosltlla pa'iI!1CS Is Iliitl'lat6

94 <

Kattintsunk ketszer az lij bejegyzesre, es irjuk at az elore megadott 0- t I-re. Kattintsunk az OK-Ta. Most zarjuk be a Registry-szerkesztot, Ezutan kattintsunk jobb egergombbal egy tetszoleges mappara az Intezoben: a helyi menujeben lami fogjuk a Titkosttas parancsot is - a mar kodolt mappaknal pedig a Visszafejtest.

5.29 GyorSitsuk felaz XP StartmenuJet

Ha megnyitjuk a Start menut, es lctilonbozo bejegyzeseken kereszti.il, mint a Programok, egy egeszen melyen elrejtett mappaig akarunk eljutni, az el fog tartani egy ideig, mert mar az egyes szintek megnyitasa is igenybe vesz nemi idol. Ez ut6bbit minimalizalhatjuk:

Indltsuk el a Registry-szerkesztot. Menjiink a HKEY_CURRENT_ USER\Control Panel kulcshoz, es kattintsunk a Desktopra. Keressiik meg ajobb oldali ablakreszben a MenuShowDelay bejegyzest, es kattintsunk ra ketszer,

Az elore megadott 400-as ertik ezredmasodperces egysegre vonatkozik, es azt az idot jelenti, amellyel a Start menu es a ra kovetkezd almenUk nyitasa kesleltetve van. Ha peldaul atiIjuk 200-ra, mar esak feleannyi a kesleltetes, Hagyjuk j6va OK-val. Zarjuk be a Registry-szerkesztot, jelentkezziink ki es ismet be, hogy alkalmazzuk a modositast,

5.30 A telhasznal6nev eltavolita.sa a StartmenubOl

Amint megnyitjuk a Start menut, felul megjelenik az aktualis felhasznalonev, Zavar6? Akkor egesz egyszeriien rejtsilk el. A kovetkezo valtoztaeas csak az lij XP Start menut erinti, a klasszikus valtozatra nines hatasa,

Inditsukel a Registry-szerkesztot, Menjiink a HKEY_ CURRENT_ USERISOFTWARElMicrosojt\ Windows \ Curren/ Version \Policies kulcshoz, es kattintsunk az Explorer kulcsra.

Kattintsunk jobb egergornbbal a jobb oldaliablakba, es valasszuk.a helyi menubol az UjIDuplasz6 parancsot, Adjuk a k5vetkezo nevet:

NoUserNamelnStartMenu. Kattintsunk ketszer az uj bejegyzesre, es rendeljilk hozza az 1 erteket, Hagyjuk java OK-vaL

Zarjuk be a Regisrry-szerkesztot, jelentkezzunk ki es ujb6J be. Ezutan elninik a felhasznalonev a Start menubol.

5.31 Parancslkonok nyil nelkijl

Ha egy fajlhoz uj parancsikont keszitunk, az ikon mindig egy balra lent lathato kis ikonnal jeJenik meg. Nem kerunk ilyet? A kovetkezc Registry-beavatkozassa1elttintetheljiik a parancsikonokrol a nyilat:

Inditsuk eI a Registry-szerkesztot. MenjOnk eloszor a HKEY_CLASSES_ROOTkulcshoz, es keressuk meg a Lnkfile kulcsot. Jobbra az ablakban tor61jiik az ls Shortcut bejegyzest,

Menjiink a HKEY_CLASSES_ROOT kulcsra, es kattintsunk a piffilera, lnnen is toroljuk az IsShortCUI bejegyzest.

Meajnnk meg egyszer a HKEY _CLASSES_ROOT kulcshoz, es kattintsunk az InternetShortcut-ra. Ha itt is latjuk az IsShortcut bejegyzest, innen is 16r6ijiik.

Ennyi volt: zarjuk be a szerkesztet, jelentkezzilnk ki es ismet be .. Ezutan minden parancsikonr61 eltiinik a nyil.