Honorius Augustodunensis (12. század első fele): Gemma animae, 1130 előtt c. 132.

Patrologiae cursus completus. Series Latina, kiad. Migne, Jacques-Paul, Paris 1844 skk., CLXXII, 583C.

132. De pictura. Laquearium picturae sunt exempla justorum, quae Ecclesiae repraesentant ornamentum morum. Ob tres autem causas fit pictura: primo, quia est laicorum litteratura; secundo, ut domus tali decore ornetur; tertio, ut priorum uita in memoriam reuocetur.

5

132. A festményről. A famennyezetek festményei az igazak exemplumai, amelyek az egyház számára a hagyományok ékességét jelentik. Festmény pedig három okból készül: először, mert az a laikus írása; másodszor, hogy Isten háza ilyen dísszel ékesíttessen; harmadszor, hogy az elődök élete visszahívassék az emlékezetbe.