P. 1
Farkas Judit - Színes érettségi tételek történelemből (középszint-szóbeli)

Farkas Judit - Színes érettségi tételek történelemből (középszint-szóbeli)

|Views: 288|Likes:
Published by palamkuk
Kötetünk annak a Színes érettségi sorozatnak a része, amelynek tagjai a középszintű szóbeli érettségire való felkészülésben nyújtanak segítséget a pedagógusoknak, vizsgázóknak és alsóbb évfolyamos diákoknak egyaránt. Az érettségi követelményrendszerben meghatározott tartalmak mindegyike előfordul a 75 színes tétel valamelyikében, amelyek forrásanyagaihoz forrásmagyarázat is tartozik. A kötet célja, hogy ne csak a tételkidolgozást ismerje meg az olvasó, hanem a forráselemzés lépéseit is. A tételek az érettségi követelményeknek megfelelően tematikusan csoportosítva követik egymást. Minden tételhez tartozik egy feleletvázlat is, amelyek a könyv végén (öt minta-feleletvázlat), illetve a kiadó weboldalán (a másik hetven tétel feleletvázlata) érhetőek el. A színes képi forrásokban is bővelkedő kiadványt nemcsak iskolai, hanem otthoni gyakorlásra is ajánljuk
Kötetünk annak a Színes érettségi sorozatnak a része, amelynek tagjai a középszintű szóbeli érettségire való felkészülésben nyújtanak segítséget a pedagógusoknak, vizsgázóknak és alsóbb évfolyamos diákoknak egyaránt. Az érettségi követelményrendszerben meghatározott tartalmak mindegyike előfordul a 75 színes tétel valamelyikében, amelyek forrásanyagaihoz forrásmagyarázat is tartozik. A kötet célja, hogy ne csak a tételkidolgozást ismerje meg az olvasó, hanem a forráselemzés lépéseit is. A tételek az érettségi követelményeknek megfelelően tematikusan csoportosítva követik egymást. Minden tételhez tartozik egy feleletvázlat is, amelyek a könyv végén (öt minta-feleletvázlat), illetve a kiadó weboldalán (a másik hetven tétel feleletvázlata) érhetőek el. A színes képi forrásokban is bővelkedő kiadványt nemcsak iskolai, hanem otthoni gyakorlásra is ajánljuk

More info:

Published by: palamkuk on Feb 10, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2015

pdf

text

original

Sections

 • 1. tétel:
 • 2. tétel:
 • 3. tétel:
 • 4. tétel:
 • 5. tétel:
 • 6. tétel:
 • 7. tétel:
 • 8. tétel:
 • 9. tétel:
 • 10. tétel:
 • 11. tétel:
 • 12. tétel:
 • 13. tétel:
 • 14. tétel:
 • 15. tétel:
 • 16. tétel:
 • 17. tétel:
 • 18. tétel:
 • 19. tétel:
 • 20. tétel:
 • 21. tétel:
 • 22. tétel:
 • 23. tétel:
 • 24. tétel:
 • 25. tétel:
 • 26. tétel:
 • 27. tétel:
 • 28. tétel:
 • 29. tétel:
 • 30. tétel:
 • 31. tétel:
 • 32. tétel:
 • 33. tétel:
 • 34. tétel:
 • 35. tétel:
 • 36. tétel:
 • 37. tétel:
 • 38. tétel:
 • 39. tétel:
 • 40. tétel:
 • 41. tétel:
 • 42. tétel:
 • 43. tétel:
 • 44. tétel:
 • 45. tétel:
 • 46. tétel:
 • 47. tétel:
 • 48. tétel:
 • 49. tétel:
 • 50. tétel:
 • 51. tétel:
 • 52. tétel:
 • 53. tétel:
 • 54. tétel:
 • 55. tétel:
 • 56. tétel:
 • 57. tétel:
 • 58. tétel:
 • 59. tétel:
 • 60. tétel:
 • 61. tétel:
 • 62. tétel:
 • 63. tétel:
 • 64. tétel:
 • 65. tétel:
 • 66. tétel:
 • 67. tétel:
 • 68. tétel:
 • 69. tétel:
 • 70. tétel:
 • 71. tétel:
 • 72. tétel:
 • 73. tétel:
 • 74. tétel:
 • 75. tétel:

1.

tétel: A Az z egy egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása a zono
FELADAT:

A források és ismeretei segítségével mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! FELELETVÁZLAT
Bevezetés Az Indus völgyében a Kr. e. 3. évezredben kibontakozó dravida kultúrát a Kr. e. 2. évezred közepén árja törzsek hódították meg. A dravidák jelentős része a szubkontinens délebbi részeire költözött. Az ún. védikus korban (Kr. e. 3. évezred közepe és III. század között) alakult ki az árják új civilizációja, amiben jelentős szerepet játszott a brahmanizmus. Indiában kisebb-nagyobb államalakulatok jöttek létre, amelyek egymás elleni harcai ritkán eredményezték nagyobb területek egyesülését, a széttagoltság megszüntetését. Kifejtés A brahmanizmus és a hozzá kapcsolódó társadalmi szerkezet: A brahmanizmus sokistenhitű vallás, ahol a világ rendjét három fő istenség határozza meg. A hódító árják által létrehozott új társadalmi tagolódás a bőrszín szerinti különbségen alapult (varnavagy kasztrendszer). A brahmanizmus megőrizte a védikus vallás bizonyos elemeit: a világ örök és megváltoztathatatlan, az újjászületés, a lélekvándorlás, a dharma (a minden felett álló világtörvény által előírt kötelességek) megtartása, az isteneknek bemutatott áldozatok jelentősége. E rendszer négy kasztot és a kaszton kívüliek csoportját különböztette meg. A kasztba csak beleszületni lehetett. A kasztok közötti átjárás attól függött, hogy az illető mennyire tartotta be a számára előírt vallási parancsokat, azaz kasztja törvényeinek megfelelően élt-e. Ha igen, akkor volt reménye a reinkarnáció (újjászületés) következtében egy magasabb kasztba születni. A brahmanizmus (áldozatbemutatásban játszott kiemelt szerepük életmódjuk tisztelete) tette lehetővé, hogy a papok kasztja megszerezze a politikai vezető szerepet is a ksatrijákkal vívott küzdelmek során (az eposzok megőrizték a harcok mitikus elemekkel átszőtt történetét). A buddhizmus és a hozzá kapcsolódó társadalmi elképzelések: A brahmanizmussal szemben a Kr. e. VI. században kialakult vallás, alapítója a ksatrija Gautama Sziddharta (Buddha). Nem fogadta el a kasztrendszert, de nem is hirdetett harcot ellene. Tanítása szerint van lehetőség az egyénnek az örökös újjászületés kényszeréből való kiszakadásra (nirvána). Tanításának lényege: a boldog megsemmisülés (nirvána) a vágyakról való lemondással érhető el. A szerzetesi élet központjában az elmélkedés és önmegtartóztatás állt, de a híveknek is erre kell törekedniük ahhoz, hogy megszabaduljanak az újjászületés kényszerétől. A buddhizmus a negyedik legnépesebb világvallás. Meghatározó a jelenléte Nepálban, Tibetben, Kínában, Japánban és Indokina területén. A két vallás egymáshoz való viszonya és az indiai állam(ok) életében játszott szerepe: A buddhizmus lényegi tanításaival ellenkezett a világi értelemben vett vallási harc a brahmanizmus ellen.

1

Színes érettségi tételek történelemből
középszint – szóbeli
A Maurja-dinasztia legjelentősebb tagja, Asóka (Kr. e. III. század) felismerte azonban, hogy amíg a varnák (kasztok ) együttes fellépését lehetetlenné teszik a vallási törvények, addig egységes állam sem jöhet létre Indiában. Asóka ezért buddhista lett, és támogatta a vallás elterjedését, a társadalom átalakulását, de halála után a reform leállt. Asóka kísérlete kudarcba fulladt, de hatására a brahmanizmus megújulása elkezdődött (hinduizmus). Lezárás, összegzés A hinduizmus a többi vallással szemben toleránsabb, mint a brahmanizmus volt. A hinduizmus megőrizte a kasztrendszert, de több kisebb csoportra osztotta a társadalmat (alkasztok), amelyekbe – a korábbiakhoz hasonlóan – csak beleszületni lehetett, és meghatározott foglalkozást űzhettek tagjai. A hinduizmus nem térítő vallás ugyan, de az indiai kereskedők hatására megjelent Délkelet-Ázsiában, Indokinában is. A harmadik legnépesebb világvallás.

2. tétel: A hódító hód háborúk hatása és a római köztársaság válsága
FELADAT:

A források és ismeretei segítségével mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi hatásait! FELELETVÁZLAT
Bevezetés Róma a Kr. e. III–II. század folyamán a punok ellen vívott három háborúban szerezte meg a Földközitenger nyugati medencéje feletti uralmat. Provinciákat szerveztek. A sikerrel záruló háborúk után a Földközi-tenger keleti medencéjét hódították meg. A Kr. e. II. században a meggyengült hellenisztikus államok területe is provinciává vált. A Birodalom központja Itália. Az államot Rómából irányítják. Kr. e. II–I. század között jelennek meg a válság jelei. Átrendeződtek a Birodalom területén a gazdasági, társadalmi és ezek következtében a politikai viszonyok. A hódítások eredményeképp a gazdaság terén óriási felvirágzás lehetősége teremtődött meg, ám a válság társadalmi és politikai elemei egyelőre nem tették lehetővé ennek kibontakozását. Kifejtés A földbirtokviszonyok átrendeződése Az ager publicusból a patríciusok részesedtek elsősorban, ami a rabszolgatartó nagybirtokok (latifundium) kialakulásához és a kisparaszti birtokosság súlyának csökkenéséhez vezetett. A parasztság helyzetének megváltozása a hódító háborúk idején A katonai kötelezettség a szolgálatra kötelezett kisbirtokos parasztok elszegényedéséhez vezetett. A háborúk során ez a réteg óriási emberveszteségeket szenvedett el. A latifundiumok előnybe kerültek a paraszti birtokokkal szemben, egyrészt mert a parasztok nem vagy nehezen jutottak bérelhető földekhez, másrészt a latifundium olcsóbban termelt, mint a paraszti kisbirtok.

2

A földjüket vesztett parasztok jelentős számban Rómába költöztek, ott reméltek megélhetést (antik proletariátus problémája). Katonai válság Az eladósodó parasztok elvesztették fegyvereiket is. A nehézgyalogság felállítása veszélybe került. A hódításokban egyre nagyobb haderőre lett volna szükség, ám a parasztságból ezt nem lehetett biztosítani, ezért sor kerül a hadsereg átalakítására is (paraszti hadsereg helyett zsoldos hadsereg, Marius reformjai után állandó hadsereg). A hadvezérek a polgárháborúban saját politikai törekvéseikre tudják felhasználni a tőlük földet kapó zsoldos katonákat és veteránokat (pl. Sulla, Pompeius, Caesar, Antonius, Octavianus). A rabszolgák helyzete, gazdasági szerepe A háborúk következtében rengeteg rabszolga került a Birodalomba, ezért az áruk lecsökkent, s nem törekedtek velük szemben az emberséges bánásmódra, a megfelelő ellátásra. Általánosságban elmondható, hogy a városokban élő és dolgozó rabszolgáknak jobb volt a helyzete, mint a vidéken vagy a nem ház körül élőké. Csak az ellátásukról gondoskodva a szabadoknál olcsóbb munkaerőt jelentettek. Munkájuk megbecsüléseként felszabadíthatták őket, így külön réteggé váltak a libertinusok. A rabszolgák számának növekedése a rabszolgafelkelések állandó veszélyét is jelenti (pl. szicíliai felkelések, Spartacus lázadása). A hódítások társadalmi következményei a gazdasági/politikai elitben A hódítások következtében a hagyományos római erkölcsi értékek válságba kerültek. A görög műveltség átvétele kulturális válságot is okozott. A hódítások során jelentős szerepet játszó itáliai szövetséges népek a támogatás és a hadsereg biztosítása érdekében római polgárjogot nyernek. A lovagrend egyenrangúságot vívott ki a patríciusokkal szemben. Lezárás, összegzés A római köztársaság válságához hozzájáruló tényezők: Az eladósodásból következően bekövetkezett a parasztok válsága, ami a rabszolgatartó nagybirtok megerősödését és ezzel együtt a paraszti árutermelés csökkenését eredményezi. A rabszolgák számának növekedése egyrészt a termelés jelentős felfutását, másrészt azonban a rabszolgafelkelések veszélyét is magában hordozta. Az óriási emberveszteség és a további hódításokra törekvés katonai válságot eredményezett. (Marius reformja új hadszervezetet hozott, amely földhöz jutást is ígért. A hadvezérek diktátorként politizálnak.) Városállamból birodalom lett. Közigazgatási válságot okozott a provinciák megszerzése és a magistratusok hagyományos, a római köztársaság szokásának megfelelő munkarendjének lehetetlensége. A politikai erők közötti küzdelem végül polgárháborúkhoz vezetett a Kr. e. I. században, melynek fő színhelye Róma, ill. Itália. A társadalmi és a politikai konszolidáció (pl. a principátus idején az I–II. században) megteremti majd a virágzás lehetőségét, hiszen a lakosság nyugalomban élhetett, a gazdaság fejlődött (pl. provinciák közötti munkamegosztás, belső kereskedelem, a birodalmon kívüli területekkel való kereskedelem).

3

a ión (a női test arányai szerint készült. Az agyagtéglákból épített település két központja az agóra (piactér) és az akropolisz (fellegvár). A perzsa háborúk után a várost újjáépítették. Az oszloprendeket nem csak a templomépületeknél alkalmazták. A város az alapító hérosz és a helyi kultusz legfőbb istenének védelme alatt áll. Etruria mocsaras vidéken feküdt. a kultusz szolgálatában álltak a templomok. hogy saját maguk alakítsák életüket. ill. a női a kariatida. 4 . ha mód volt rá. erődítményeket kellett építeni. sztoa) is. kecsesebb törzsű. az Erekhtheion. Az első sorokban a város és a papság vezetői foglaltak helyet. félkör alakú. A klasszikus korban jelentek meg a szórakozásnak. a kollión a domboldalból kivájt. csatornákat. A klasszikus korszakban jelent meg a várostervezés is: szabályozták a városépítészetet.). (A sírok alaprajza pl. hidakat.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 3. amikor az árutermelés viszonylag általános jólétet biztosított. az előadás alatt a kórus helye. e. A klasszikus kor legjelentősebb épületegyüttese a Periklész vezette Athén Akropoliszra emelt épületei (Athéné temploma a Parthenón.és kocsiversenyek építményei (hüppodromok). derékszögű úthálózatokat építettek. Helyenként csatornáztak (de ennek elterjedése nem jelentős). Athénban kötelező volt a közösség ügyeinek intézésében. A szabad embereknek a poliszban tág terük volt arra is. hegyek oldalán jöttek létre. kiemelkedõ alkotásait! FELELETVÁZLAT Bevezetés A Kr. a szkéné a tulajdonképpeni színpad. a díszes korinthoszi (akantuszlevelek futnak a tetején körbe). ezért utakat. melynek középpontjában az agora található. megmutatja. tétel: A klasszikus klas kor kiemelkedõ kulturális emlékei. védett helyek. milyen lehetett a római lakóháznak is mintául szolgáló jellegzetes etruszk otthon. az oszlopfőn csigavonal látható). Az etruszk művészetre vonatkozó ismereteink legnagyobb része azonban a sírokból előkerült leleteken alapul. a lakóházak jellegzetességei: A görög városok gyakran kikötők. hanem az agórát övező középületeknél (pl. a tornacsarnokok (gümnaszionok). lépcsőzetes üléssor). robusztus hatást kelt). század az athéni demokrácia fénykora. a városokat pedig védfallal vették körül. A vallás szabta meg a görög középületek főbb művészi feladatait. a versenyjátékok építményei és a színházak is. Az oszlopot emberi alakot ábrázoló szobor is helyettesíthette: a férfi az atlaszfigura. A színházi versenyek. képességeiket sokirányúan fejlesszék. a versenypályák (sztadionok). a közösségi ünnepségeken részt venni. A róm római építészet jelentõs alkotásainak azonosítása FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a klasszikus kori görög és a római építészet sajátosságait. A római építészetre az etruszkok és a görögök jelentős hatást gyakoroltak.) Kifejtés A görög köztéri építkezések. a vallási ünnepekhez kötődő versenyeknek helyet adó középületek: pl. Propülaia stb. a sportversenyek az istenek tiszteletére rendezett vallási rendezvények voltak eredetileg. V. A színház jellegzetes szerkezet (az orkhesztra egy kerek vagy félkör alakú térség. A görög építészet legjellegzetesebb elemei a különböző oszlopfajták: a dór (ami férfias. valamint a ló.

csöveken keresztül jutott el a városi elosztó. szimmetrikusan helyezkedtek el. a fürdők. 4. kereszt-. erejét fejezte ki a köztéri építkezés pompája. a városfal. túlzsúfolttá lettek. mind pedig a kényelem szempontjából. aminek részben éghajlati oka van (minél kevesebb ajtó és ablak. A lakóház külvilágtól elzárt. Lezárás. A római lakóházak (különösen a villák) felülmúlták a görögöt mind a változatos alaprajz. a látványos rendezvényeknek helyet adó amfiteátrum és a circus is. cirkuszok. A városi köznép akár többemeletes bérházakban (ún. és gömbboltozattal hidaltak át. a csatornázottság. a bazilika (eredetileg háromhajós törvény. ill. nagyzoló – vágyait tükrözték. alacsonyak voltak a lakások. tétel: A Nyugatrómai Nyu Birodalom bukása és a népvándorlás FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a Nyugatrómai Birodalom bukásának okait! 5 . A római városok nagyon fontos eleme volt a társasági élet központjának számító közfürdő. és hosszú vízvezetékeken juttatták a városba.A görög emberek élete tehát egyrészt a nyilvánosságnak teret adó köztereken. A család életének központja egy belső udvar volt. városfalak) kialakításában is. A jellegzetes római középületek itt is megtalálhatók voltak. a diadalívek stb. a lakóházak jellegzetességei: A római város jellegzetességei: az úthálózat. A városrendezés mestereinek tekinthetők a rómaiak. Az alkotások egyre díszesebbé. mind a rómaiaknál a város. Ekkor alakultak ki a városi középületek típusai. másrészt a nyilvánosságtól elzárt lakóházakban zajlott. A környékbeli források vizét összegyűjtötték. színházak. csatorna. A provinciák városai a katonai táborokból alakultak ki. csatornák. vásárcsarnokok. egy-egy uralkodó – olykor irreális. utak. összegzés A politika és az építkezések kapcsolata Mind a görögöknél. gazdagsága. A lakóházak javarészt vályogból készültek. sokáig tűz a nap). diadalívek. a Birodalom nagyságát. A köztársaság első századaiban a templomépítés a meghatározó építészeti feladat. Róma élen járt a monumentális épülettípusok (pl. A római köztéri építkezések. nagyobbat azonban már donga-. onnan pedig a város megfelelő pontjaira. insulákban) lakott. mert nagy a meleg.és kereskedelmi épületek). pl. Ahol az éghajlat megkívánta. árkádos vízvezetékek. A római művészet a császárkorban azonban fokozatosan veszített eleganciájából. A víz egy árkádsor tetején. ezért kevés emlék maradt fenn. A faszerkezet miatt komoly veszélyt jelentett a tűzvész (szenes serpenyőkkel fűtöttek). A lakószobák egy kisebb udvar (átrium) körül szabályos rendben. másrészt azonban a görög nő társadalmi helyzetét is a külvilágtól való elzártság jellemezte. célszerű alaprajzuk gyors közlekedést tett lehetővé. a vízvezetékrendszerek kiépítése. télen füstösek. Ritkán volt folyóvíz. Kisebb fesztávolságot síkfödémmel. a szobákat – a fürdőkhöz hasonlóan – padlófűtéssel látták el (a padló kőlapjait tartó oszlopok közé és a falak üreges tégláiba gőzt vezettek). a díszterek.és tárolótartályokig. a fürdő és – nagyobb városok esetén – a többemeletes bérházak.

A keleti/osztrogótokat a hunok uralmuk alá vonták. ezért a germánokkal kötött szövetséget (451 Catalaunum). ill. A keleti területek uralkodója azonban nem teljesítette az ígéretét (zsold. amit a császárok (Diocletianus. ill. a Birodalom két részének eltérő fejlődése. és II. A Birodalom keleti részén viszont fennmaradtak a piacok a pénzgazdálkodásnak. a piacra kerülő áru mennyisége kisebb lett (a colonus többet fogyasztott a rabszolgánál). A gótok jelentette veszély csökkentése érdekében Theodosius császár letelepítette őket: önálló államot alkothattak a Birodalomban. a munkaerőhiány. Kifejtés Az I. A népvándorlás okai: éghajlatváltozás és a népességnövekedés miatt bekövetkező földhiány. Az angolok. ill. a kereskedelem központjának keletre tolódása az ipar és a városok hanyatlásához vezetett a Birodalom nyugati részén. a munkaerő röghöz kötésével próbáltak meg ellensúlyozni.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli FELELETVÁZLAT Bevezetés A IV–V. A letelepedés további népességnövekedést okozott. A Birodalom nyugati részének lakossága az ellátási problémák miatt (hanyatló városok) vidékre menekült. majd Galliába vonultak. század folyamán a túlnépesedő germán törzsek már be-betörtek a Római Birodalom határ menti területeire. elindította viszont a Birodalom részekre szakadását. ám ezeket akkor még Róma hárítani tudta. és megnövelte a germánok katonai erejét is. evvel párhuzamosan Itália gazdasági szerepe egyre csökkent. században a gazdasági virágzás miatt a provinciák megerősödtek. hogy nyugat felé támadjanak inkább. akik bérleti díj fejében művelték meg a számukra kiosztott parcellát. így a városok jelentősége is megmaradt. a távolsági kereskedelemnek köszönhetően. szászok Britanniát foglalták el. ezért a gótok fellázadtak. A hunok Attila vezetésével először a Keletrómai Birodalomra támadtak. élelem). a császári adminisztráció meggyengülése. gazdasági és politikai helyzete. a patrocínium rendszere. a nyugati/vizigótok azonban menekülni próbáltak. a burgundok is Galliában telepedtek le. melynek hatására alapvetően megváltozott a korabeli Európa társadalmi. de nem elhanyagolható tényező a „harci” vágy és a Római Birodalom vonzása. (A gazdasági erőnek köszönhetően eredményesebben védekezhettek majd a barbár támadásokkal szemben is. de a császári diplomácia elérte. A nyugati gótok vezetésével a hunok elöl menekülő germánok kifosztották az önmagát megvédeni képtelen Rómát (410). és katonai szolgálatért cserében bebocsátást kértek a Római Birodalomba. s ez a területről befolyó adó csökkenését eredményezte. csökkent a rabszolgák száma. decentralizáció a Birodalom nyugati részén. földművelésből tartotta fenn magát (naturális/önellátó gazdálkodás). Constantinus) adóemeléssel. A hódító háborúk lezárultak. hanem egy olyan hatalmas népmozgást szerte Európában.) A II–III. és legyőzték a császári haderőt (378 Hadrianopolis). A colonusok megjelenése csökkentette a munkaerőhiányt. A Nyugatrómai Birodalom azonban önmagában nem lett volna képes a hunoknak ellenállni. A népvándorlás nem alkalomszerű támadást jelent. században engedélyezte először Róma nagyobb germán csoportok betelepedését. A piac beszűkülése. akik határvédő funkciókat láttak el. században a Római Birodalom válságba jutott. ezért a rabszolgatartó nagybirtokon (latifundium) elterjedt a colonusok alkalmazása. Ez a lépés csak átmenetileg hozott megnyugvást. A III. 6 . A vandálok Africa provinciát foglalták el. A népvándorlási hullám a hunok hatására indult el Európában (375). Pannóniát a hunok szállták meg. Attila halála után (453) a hunok birodalma felbomlott. A nagybirtokosoktól függő helyzetbe kerültek a kisbirtokosok (patrocínium). A válság fontosabb összetevői: a gazdaság hanyatlása. a birodalom területére betelepedő barbárok destabilizáló szerepe. a támadó.

összegzés A vandál támadás után újabb germán betörések és a törzsek egymás elleni harcai egyértelművé tették. kiszámíthatóbb életkörülmények miatt a népesség növekedésnek indult. századtól olyan változások következtek be a mezőgazdasági művelésben és a külső körülményekben. században FELADAT: A források és saját ismeretei alapján mutassa be a mezőgazdasági technika és technológia változásának okait és következményeit. az ipar és a városok hanyatlásával a megélhetés forrása a földművelés lett. Lezárás. A longobárdok Pária központtal királyságot alapítottak (568). ill. s végül ez okozta a Nyugatrómai Bordalom bukását. ruházat) is helyben állították elő (naturális gazdaság). az éghajlat kedvezően változott (felmelegedés). elismerve a császári hatalom feljebbvalóságát. (476-ban Romulus Augustulust lemondatta Odoaker. a földek eltartóképessége javult: csökkent a háborúk jelentette pusztulás. tengertől föld elhódítása) a megújuló technikával és technológiával művelhető meg hatékonyan: 7 . a nagyobb mennyiségű élelem előállításának feltétele és következménye a termőterület növelése különböző eljárásoknak köszönhetően. technológia (égetéses földművelés. 5. hogy a germánoknak nem érdeke megőrizni a Nyugatrómai Birodalom egységének a látszatát sem. a nagyobb termőterület (új földek feltörése. Gallia provincia megszűnt. A hatalom a hadsereg – nem is feltétlenül római származású – vezetőinek kezébe került. a Nyugatrómai Birodalom központja a Pó mocsarai miatt jobban védhető Ravenna lett. éhínségek). Az alacsony terméshozamok. a mindennapi élethez szükséges holmikat (szerszámok.A vandálok Róma ellen indított támadása (455) után. erdők irtása. Amikor Klodvig frankjai legyőzték a helytartót (486). tétel: A mez mezõgazdasági technika fejlõdésének néhány jellemzõ mozzanata a X-XI X-XI. a megtermelt terményeket a földesúr és a birtokot művelő parasztok fogyasztották el. A piac és a pénzforgalom visszaszorult. Nagy Theodorik legyőzte Odoakert és a keleti gótok Itáliába telepedtek le. a lakosság jelentős része vidékre költözött. az elmaradott technika. talajváltó majd kétnyomásos gazdálkodás) és a korszak háborúi a népesség csökkenéséhez vezettek (gyakori éhezések. amelyek hatására a termelékenység nőtt. aminek egyszerre feltétele és következménye a megtermelt élelmiszer mennyiségének növekedése. Kifejtés A IX–X.) Odoaker önmagát Itália királyának neveztette. mocsarak lecsapolása. a demográfiai változásokkal való összefüggését! FELELETVÁZLAT Bevezetés A Nyugatrómai Birodalom gazdasági válsága a naturális gazdálkodás kialakulásához vezetett: a kereskedelem. a császári jelvényeket Constantinapolisba küldette.

a gazdálkodás szervezeti kereteit! FELELETVÁZLAT Bevezetés A Nyugatrómai Birodalom gazdasági válsága a naturális gazdálkodás kialakulásához vezetett: a piac és a pénzforgalom visszaszorult. feudum) adományoztak katonai vagy hivatali szolgálat jutalmaként. 6.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli háromnyomásos gazdálkodás. Rájuk nem vonatkozott minden földesúri jog. század). Az előzőekben leírt gazdasági változásokból következik. gyakran önkormányzati jellegű jogokat is kaptak (pl. csökken a természetnek való kiszolgáltatottság mértéke.) A megnövekedett lakosság számára azonban szűk lett az addig művelt terület. A hospesek szerződésekben rögzítették jogaikat. A modernebb eljárások következtében tovább nő a területek eltartóképessége. újra különválik az ipari és a mezőgazdasági termelés. Mindezen változás egyrészt népességnövekedést eredményez. mentességüket és kötelességeiket. német jog határozta meg. aminek következtében egyrészt próbáltak újabb szántókat kialakítani. előre rögzített bérrel tartoztak a földesúrnak. elé lovat fognak (patkóval és szügyhámmal). újra/megalakulnak a városok (XI. ami a nyomáskényszerrel kapcsolódik össze (egy uradalomhoz tartozó földterületek összehangolt művelése). a terményjáradékot egyre több helyen felváltotta a pénzjáradék. és robot alkalmazása helyett bérbe adták a jobbágyoknak. ahol egyenlő nagyságú birtokokat kaptak. összegzés A terményfölösleg kialakulása következtében és a hospesek jogainak mintájára lazult a földesúrtól való függés: a jobbágy terhei lerovása után szabadon költözhetett. a táplálkozás változatosabb lett. A telepítések szervezői soltészi rangot (falubíró) és kiváltságokat kaptak. kiváltságaikat pedig az ún. A földbirtokosok gyakran felparcellázták a majorság területét. A hospesek kezdetben szervezetlenül. a korai középkorban csak a szűk elit számára elérhető távolsági kereskedelem árui is szélesebb körben elterjedhettek (városok és az új kereskedelmi útvonalak kialakulása). bíróválasztás). másrészt vándormozgalmak alakultak ki. ruházat) helyben állították elő. hiszen a földesuraknak érdeke volt a munkaerő letelepítése. A terményfelesleg következtében kialakuló piaci központok a helyi kereskedelem színtereivé váltak. borona alkalmazása. másrészt a felesleget a piacon értékesíteni lehet. majd szervezett formában érkeztek az addig műveletlen területekre. a megtermelt terményeket a földesúr és a birtokot művelő parasztok fogyasztották el. Lezárás. a mindennapi élethez szükséges holmikat (szerszámok. A hospesek jelentős számban telepedtek le az Elbától keletre eső területeken. tétel: A középkori közé uradalom jellemzõ vonásai FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a középkori uradalmak működését. nehézeke. hogy a kora középkorban kialakuló államokban az uralkodók földbirtokokat (beneficium. telkét szabadon örökíthette. mint robot esetén. 8 . (A jobbágy így sokkal inkább érdekelt a termelésben.

majd egyre inkább a függő helyzetű volt colonusokból és germán szabadokból kialakuló jobbágyság jelentette. Kifejtés A korábban szabad falvak lakói a földesurak joghatósága alá kerültek. nem összefüggőek. (A szolga nem érdekelt a termelésben. A vad talajváltó földművelést felváltotta a kétnyomásos. hanem általában több tagból álltak.) A terményfölösleg kialakulása következtében és a hospesek jogainak mintájára lazult a földesúrtól való függés is: a jobbágy terhei lerovása után szabadon költözhetett. Az uradalom és a hozzá tartozó jobbágytelkek szórtan elhelyezkedők. A faluközösség családi gazdálkodásra épül.) Az uradalom földjei három típusra oszthatók: majorság. aminek következtében a romanizált területeken (pl. összegzés A mezőgazdasági újítások hatására a földbirtokosok gyakran felparcellázták a majorság területét. egyrészt a naturális gazdálkodás. intenzívebbé vált a termékcsere. Gyakran él a földbirtokos katonai kényszerrel. Az uradalom központjában a földesúri udvarház (védelem és lakóhely. ínség idején gondoskodást nyújt. századtól egyre több helyen a nagyobb terméshozamot biztosító háromnyomásos gazdálkodás terjedt el. (A jobbágy így sokkal inkább érdekelt a termelésben. jobbágytelkek és a közös használatú területek. másrészt a nyomásos gazdálkodás miatt. tétel: A Az z egy egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be. Gallia) a colonusok függő helyzete nem változott. meghatározza a terheket. 7. életüket az uradalom szabályozta (pl. azaz mentesek az állami adók alól.A földbirtokokon azonban biztosítani kellett a megfelelő munkaerőt. a földek eltartóképessége javult. de a germán társadalmak korábbi szabad rétegei is egyre nagyobb részben kerültek függő helyzetbe. századtól olyan változások következtek be a mezőgazdasági művelésben és a külső körülményekben. Az uradalom munkaerejét kezdetben a (rab)szolgák. mint robot esetén. majd a IX. korlátozta a költözésben). Valamint katonai védelmet. a terményjáradékot egyre több helyen felváltotta a pénzjáradék. Emellett kialakul az úriszéki bíráskodás intézménye: a colonusok és korábban is függő helyzetű szolgák mellett a földesúr bíráskodik (személyi függés) jobbágytelket bíró korábbi szabad felett is. hogyan válik meghatározó politikai tényezővé a kora középkori keresztény egyház Nyugat-Európában! 9 . amelyet a későbbiekben gyakran építettek át lakóvárrá. ezért gazdaságosabb neki földhasználati jogot adni járadékok fejében. Lezárás. ahogy a katonai kíséret tagjai lovas katonákká váltak. beszállásolásra nem kötelezhetők. így az uradalmakban folyó gazdálkodás is egyre magasabb színvonalú lett. Mindez az uradalmakon belüli munkamegosztás átalakulását eredményezte. A földesúr birtokhasználati jogot ad. telkét szabadon örökíthette. és robot alkalmazása helyett bérbe adták a jobbágyoknak. A terményfelesleg kialakulásával felbomlott a naturális gazdálkodás rendszere. támogatja az egyházat. a kereskedelem. raktár) állt. amelyek hatására a termelékenység nőtt. Mindkét esetben nyomáskényszerrel művelték (az uradalomhoz tartozó földterületek összehangolt hasznosítása). A IX-X. Az uradalmak az adományozás jellegéből fakadóan immunitást élveznek.

így létrejött 756-ban a Pápai Állam. a szent iratok értelmezésének problémáit. Gelasius levele a császárnak). század fordulója) elfordult a keleti hatásoktól. vagyis az egyház felett a császárok hatalma érvényesült. 10 . a pápa pedig magát tekintette a hatalom birtokosának. amikor II. A püspökök zsinatokon vitatták meg a hit kérdéseit. Ez a Birodalom kettészakadása után a keleti részen így is maradt. így jutott hatalomra a Karoling dinasztia (754).) A frankok túlzott megerősítésének és a keleti császárok ambícióinak „letörésére” fogalmazták meg az ún. I. A pápa Krisztus helytartója címet viseli (világi hatalmat fejez ki). és ebben a minőségében a katonai. aki a császári hatalom átruházója. (A Ravenna és Róma közti terület az Egyházi Állam része marad 1870-ig. A királlyá koronázás szakrális volta mellett Chlodvig az állam kiépítésében (írásbeliség) is számított a szervezett. Krisztus földi helytartója a pápa. Constantinus-féle adománylevelet. Nagy Gergely pápa (VI-VII. akinek meg kell védenie államát és az egyházát is. Britannia őslakosai felveszik a kereszténységet.) A római püspök (pápa) hatalmát az egyházi hierarchia élén kezdetben nem minden egyházi vezető ismerte el. de nem volt azonnal sikeres. és szövetséget kötött a frankokkal. Róma püspökét Szent Péter utódának tekintették. István pápa szembefordult a Keletrómai Birodalommal. Szent Bonifác pedig a germánok apostola. cserében viszont a pápa elismerte jogát a frank királyi címre (Isten kegyelméből uralkodik). és a germánok megtérítését (misszió) tekintette elsődleges feladatának. kialakul a csalhatatlanság dogmája. Kifejtés A nyugati egyház fokozatosan függetlenítette magát a Keletrómai Birodalom császárától is. másrészt a római püspökök. Ezt a hatalommegosztást erősítette az is. stb. Vagyis a császár úgy értelmezte. világi feladatokat a koronázással a császárra bízta. Chlodvig az egyházra támaszkodva igyekezett hatalmát megerősíteni. A frankok megkeresztelése Chlodvig uralkodása idején kezdődött el (V-VI. s ez a hatalom öröklődött a Meroving dinasztiában még akkor is. Kis Pippin Itália északi részét elfoglalta és a pápának adományozta. a püspököket egyenrangúnak tekintették. A kereszténység 391 után államvallássá lett a Római Birodalomban. így próbálva Rómához kötni őket. Szent Patrik az írek. Ahogy Bizánc itáliai befolyása jelképessé vált. század fordulója). nyugaton azonban kialakult egyrészt a világi hatalomtól függetlenebb egyház. aki kinyilatkoztatja. mint Péter utódai különleges tekintélyt szereztek. Kis Pippin vállalta a langobárdok kiűzését. hogy hatalma Istentől származik.) Az ő pápaságához kapcsolódik a pápai hivatali apparátus kiépítésének kezdete is. hogy Martell Károly mint a kereszténység védelmezője nyert támogatókat az arabok ellen vívott csatában (Poitiers 732). hogy a császár Isten akaratából uralkodik. Kis Pippinnel. (Az igaz viszont. hogy az egyháztól elvett földbirtokokat osztotta ki a lovagjai között. A püspököket eleinte a hívek választották. század folyamán kialakuló helyi/városi keresztény közösségek irányítását a püspökök végezték. I. engedelmességen alapuló egyházi hierarchiára. de megőrizte a frank királyok hagyományos jogait is. hogy Péter és Pál apostol halálának a helyszíne. ha valós hatalommal egyre kevésbé rendelkeztek a frank állam szétesése miatt. ő nevezi ki az egyházi vezetőket. A kereszténység erejét mutatja az. ill. (Ő a legfőbb bíró egyházi ügyekben. A hívek létszámának növekedésével kialakult az egyházi hierarchia (pápa – érsekségek – püspökségek – plébániák – hívek). Szent Kolumbán a skótok. Pl. a pápák világi hatalmak felett álló voltát igyekeztek elfogadtatni (lásd I.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli FELELETVÁZLAT Bevezetés A Római Birodalomban a II. az egyházat pedig a tizeddel kárpótolta. A pápai hatalom jelentősen megerősödött akkor. (A kor egyházi zenei stílusa a róla elnevezett gregorián. hogy Nagy Károlyt a pápa koronázta császárrá: a Birodalom világi feje a császár.) Chlodvig megkoronázása a korabeli felfogás szerint Isten kegyelméből történt. amely Róma önállóságát és a római püspök világi hatalmát fogalmazta meg. Róma tekintélye azon alapult. Nagy Gergely megreformálta a liturgiát.

melyben Mohamed – Allah által kinyilatkoztatott – tanításai olvashatók. ezek egyike volt Mekka. Az egyház és a pápai hatalom megújulását a XI. azaz Gabriel arkangyal útján kinyilatkoztatta számára igazságait és parancsait. hit az elrendeltetésben. amelyek keresztény világbirodalom létrehozását tűzték ki célként. támogatta az elesettek gyámolítását és a törzsi ellentétek beszüntetését. amelyből átmenetileg I. Követői elsősorban a szegények voltak. Fő elterjedési területe ma Észak-Afrika. Monoteista vallás. Mohamed Kr. kinyilatkoztatásokban. 11 . Az iszlám szó jelentése: belenyugvás Allah akaratába. Közép-Ázsia. ezért tilos megváltoztatni. 610 körül új tanokkal lépett fel: úgy vélte. a keresztény és a pogány arab vallással. őket nevezték beduinoknak is. összegzés A frank császárság megszűntét (843) követően a pápai hatalom is válságba jutott (itáliai nemesi családokban öröklődött a cím). Az arabok másik része nomád/félnomád állattenyésztő volt. ők bonyolították le a Jemen és Palesztina közötti forgalmat. hit az angyalokban. és fordításait is csak magyarázatnak minősítik. hit az Isten által leküldött könyvekben.Lezárás. Szent könyve a Korán (Allah szava). A Korán mellett a szunna (a szokások hagyománya) és a hívők egyetértése (idzsma) jelenti a vallás alapját. melyekből sokat merített. melynek Róma a központja. Kifejtés Az Arab-félszigeten élő népek (arabok) egy része kereskedelemmel foglalkozott. tétel: A Az z iszlám isz vallás kialakulása és fõbb tanításai FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az iszlám vallás kialakulásának körülményeit és a legfontosabb tanításait! FELELETVÁZLAT Bevezetés Az iszlám vallás a föld nagy világvallásainak egyike. Minden muszlim. szent könyvének tekinti az Ószövetséget is. hogy 962-ben létrehozta a Németrómai Birodalmat. Ezen tanítások miatt összeütközésbe került a gazdag kereskedőkkel. mivel ellenezte az uzsorát. hogy Allah Dzsibril. valamint Malajzia és Indonézia. A beduinok között gyakoriak voltak a sivatagos környezetben a legelőkért és a vízért folyó háborúk. u. és abban. elismeri a zsidó és a keresztény hagyományok több elemét. melynek urát (császár) a pápák koronázták meg. hogy csak ő méltó imádatra. A Mekkából való kivonulás éve vált a mohamedán időszámítás kezdetévé. Ottó emelte ki azáltal. 8. hit a Végítéletben. A karavánutak mentén városok alakultak. a Közel-Kelet. ezért híveivel együtt 622-ben Medinába (jelentése: „a próféta városa”) vonult (hidzsra). annak egyedüliségében. közben megismerkedett a zsidó. irányzattól függetlenül hisz az alábbi hat alaptételben: hit Istenben. században a cluny reformok hozták el. hit a Prófétákban és a Küldöttekben. hívei a muszlimok. Mohamed tevehajcsárként majd kereskedőként beutazta Arábiát.

amit a vallás toleránsan kezel. ha a hatalom létjogosultságát nem kérdőjelezi meg. kevésbé jelentős követelmények is megfogalmazódnak a Koránban: például a sertéshús és a szeszes italok fogyasztásának tilalma. összegzés Mohamed halála után a kalifák vették át az irányítást. A síita szekták közötti különbség elsősorban az egyes imámok el nem ismeréséből származik. illetve nyugaton átkeltek a Gibraltári-szoroson (711). hanem továbbfejleszthető volt. amennyit el tud tartani) és a nők jogainak szabályozása. és elfoglalták Hispánia nagy részét. Megnőtt a felesleg. tehát a szunna nem zárult le Mohamed halálával. Szunniták (85-87%): Mohamed halála után nem a leszármazottait. század folyamán elinduló nyugat-európai gazdasági változásokon (mezőgazdaságban új technikák és technológiák elterjedése. A hódítások következtében kialakult a katonai szolgálati birtokok rendszere. A városok és a kereskedelem jelentősége a hódítások után is megmaradt. imám eljövetelében (ő lenne az utolsó próféta. Az arab kultúra tehát az iszlám tanítások mellett a korábbi pogány kultúrát és a helyi szokásokat is magába foglalta. illetve a többnejűség korlátozása (csak annyi felesége lehet. Az öt fő előírás mellett további. despotikus uralkodókká váltak. az a 12. A kalifa (a próféta utóda) hadvezér. A hódításoknak Poitiers-nél Martell Károly (732).) A meghódított népeket nem kényszerítették az iszlám felvételére. javult az életszínvonal.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Az iszlám öt alappillére (lásd a forrásokban az iszlám hitűek legfőbb kötelességeit összefoglaló öt pontot) a legfontosabb hitelveket tartalmazza. 12 . Palesztinát. Az iszlám irányzatai: Síiták (10-14%): csak Mohamedet és leszármazottait (imámokat) ismerik el prófétaként. mert kötelező érvényűnek tekintik a hagyományoknak azt a részét is. 9. a Mahdi) való hit. de elvben minden föld tulajdonosa a kalifa maradt. tétel: A középkori közé kereskedelem sajátosságai FELADAT: A források és saját ismeretei alapján mutassa be a távolsági és a helyi kereskedelem alakulását a XI-XIII. A kalifák vezetésével az arabok megszerezték Szíriát. keleten a kínaiak vetettek véget. majd a távolsági kereskedelem fellendülését vonta maga után. század közötti időszakban! FELELETVÁZLAT Bevezetés A kereskedelem a IX-X. Keleten elérték az Indus völgyét. a vallásnak és a kötelező Koránolvasásnak központosítást segítő szerepe volt. jelentős eltérések alakulhattak ki. vásároshelyek jöttek létre. amiben egyetértenek. Mivel az arab birodalmakban igen sokféle származású és nyelvű nép élt. adót fizettek a kalifának. Mezopotámiát és Egyiptomot. Kis-Ázsiában a bizánciak (740). amit a hívők közmegegyezéssel elfogadnak. Kharidzsiták vagy háridzsiták (1-3%): csak az első két kalifát ismerik el prófétának. Lezárás. nem vettek részt a síiták és szunniták harcában. ipar és mezőgazdaság különválása) alapult. bíró és a Korán első értelmezője egy személyben. hanem az uralkodó kalifákat imádták. (Az adományozott birtokot is bármikor elvehette. s ez először a helyi.

viaszt. később a bizánciak. A kereskedők gyakran hoztak létre szakmai érdekvédelmi egyesületeket. Lübeck és Hamburg szövetségéhez (1161) több kereskedőváros csatlakozott. S bár Genova szövetséget kötött az 1261-ben újra önállóvá váló Bizánccal. (A szárazföldi kereskedelem elnevezés félrevezető. mert első útvonalai a folyamok voltak. században a legnagyobb vásárok a franciaországi Champagne grófságban voltak. Dél-Németországban a bányászat és a helyi nyersanyagra építő fémfeldolgozás emelkedett ki (pl. Lezárás. s ennek lebonyolítására jöttek létre a bankok. később iparcikkeket vittek Ázsiába. keresztes hadjárat során (1202-1204) zsoldosokkal elpusztíttatta.A nemzetközi kereskedelem a XI. nyersanyagokat (pl. században alakult meg végül az a nagy északi kereskedelmi városszövetség. A legnagyobb jelentőségű a Földközi-tenger keleti medencéjének kereskedelme. hogy megerősített kereskedőállomásokat létesíthessenek. hiszen a távolsági kereskedelem nagy befektetést igényelt. fűszerek.. bort. Az északi és déli kereskedelem közötti szárazföldi összeköttetés kialakulására az arab. aminek következtében az európai arany jelentős része az ázsiai kereskedők kezébe került.) A piac kiszélesedése miatt Európa egyes részein az ipar magas színvonalat ért el. s csak a biztonságosabb úthálózat kiépítésével vált valóban szárazföldivé a kereskedelemnek ez az ága. az itáliai városok és a bizánciak között. század közepén fellendült.és balti-tengeri kereskedelem a XII. Flandriába. forint) használtak. Pisa) kezébe került a tengeri szállítás. és nagyon veszélyes volt. A kereskedők a helyi hatalmasságoktól (világi és egyházi méltóságok) kértek engedélyt arra. A Hanza Novgorodtól Flandrián át akár Londonig szállította Európa északi felének áruit: a heringet. északon a hanzák). és gyarmati telepet hozott létre a szomszédságában. összegzés A kereskedelem fejlődése következtében egyre nagyobb mennyiségű pénz került forgalomba. ill. A közlekedési viszonyok fejletlensége következtében általában vízi úton szállítottak luxuscikkeket. Jellegzetes áruik a selyem (textíliák). Az arabokat a genovaiak és a pisaiak szorították háttérbe az Ibériai-félszigeten folyó reconquista támogatásával. ékszerek. A XII-XIII. 13 . az akkor ismert útvonalak egy része „éledt” újjá a középkorban. A távolsági kereskedelem fellendülése következtében ismét aranypénzt (pl. amelyeknek megalkották sajátos alapszabályaikat (pl. ahol zavartalanul megköthették üzleteiket. Az indiai és távol-keleti kapcsolatokkal rendelkező Közel-Keletet kötötte össze Európával. de Velence térségbeli hatalmát (Egyiptom támogatja) már nem tudta felszámolni. Észak-Itália városaiban (pl. déligyümölcs stb. prémet. Bizáncot Velence a 4. Pénzváltók. Flandria lett a jó minőségű posztógyártás központja (angol gyapjút használtak fel). mézet. A levantei kereskedelem urai kezdetben az arabok voltak. Augsburgban). majd a keresztes háborúk idejétől az itáliai kereskedőállamok (Velence. illatszerek. sót. A Földközi-tenger medencéjének uralmáért folyt a harc az arabok. A levantei áruk a távolsági kereskedelem legjelentősebb szárazföldi útján. guildéket (gilde). épületfát. Ezek a kereskedőállomások lettek a középkori városok előfutárai. rabszolgát. azaz specializálódott kereskedők (lombardok) váltották át az országonként vagy országrészenként eltérő nemesfémtartalmú érméket. Genova. fát). gyapot. Kifejtés A távolsági kereskedelem az egyes területek eltérő termelési adottságain alapult már az ókorban is. Mindezekért cserébe nemesfémet. porcelán. Az északi. az Alpok hágóin át jutottak el Champagne-ba. fegyverek. Firenzében) a posztógyártás és a selyemszövés volt jelentős. A kapcsolat hatására a délnémet és a rajnai városok is bekapcsolódtak a távolsági kereskedelembe. amelyet Hanzának nevezünk. A XIV. normann és magyar támadások megszűntével nyílott lehetőség. tehát elsősorban luxuscikkeket szállítottak. elefántcsont. gyapjút. Nürnbergben. gabonát. posztót és – a szárazföldi árucserének köszönhetően – a levantei luxuscikkeket. századtól az északnémet városok monopóliuma lett. Velencében saját kereskedelmi telepük volt. a levantei kereskedelem volt.

hogy megerősített kereskedőállomásokat létesíthessenek.) Széles körű banktevékenységet folytatott a templomos lovagrend. Személyükben szabadok voltak. A Török Birodalom terjeszkedése miatt a nagy földrajzi felfedezésekkel az Atlantikum lett a kereskedelem fő területe. régi római városok helyén. Ezért első lépésként megszerezték a jogot arra. értékesíthető terményfelesleg maradt a jobbágyok és a földesurak birtokában. Az elcserélhető vagy eladható terményfelesleg miatt újraéledt a kereskedelem. A legjelentősebb városok közvetlenül a király fennhatósága alá tartoztak (szabad vagy királyi városok). később a nemességgel szemben politikai támaszt is jelentettek az uralkodónak. században kialakuló önkormányzatok működését. a levantei kereskedelmet.) A központi hatalom általában támogatta a városok önállósági törekvését. piachelyek alakultak ki. hegység és alföld (eltérő gazdasági tevékenységet folytató tájegységek) találkozása. (A jobbágyok városokba költözésére külön törvények vonatkoztak. de a nemességre érvényes hűbéri függés elemei sem. s ez jelentős gazdasági fellendülést eredményezett. században új termelési technikák és technológiák jelentek meg (háromnyomásos földművelés. a XII-XIII. jogi helyzetét! FELELETVÁZLAT Bevezetés Nyugat-Európában a X-XI. tétel: A középkori köz város jellemzőinek bemutatása FELADAT: A források és saját ismeretei alapján ismertesse a nyugat-eutópai városok gazdasági szerepét. században a vásáros helyen lakók a kereskedők vezetésével szövetségbe tömörültek. Kifejtés A XI. 14 . Később kapcsolataikat kihasználva egész Európában és a Szentföldön is kiépült bankhálózatot építettek ki. 10. ahol zavartalanul megköthették üzleteiket. hiszen eredetileg ők kezelték a Szentföldnek szánt pénzadományokat. A keresztes háborúk fellendítették a földközi-tengeri. és szabadon értékesíthették tulajdonukat. végrendelkeztek. A Földközi-tenger elvesztette az ókortól tartó kereskedelmi jelentőségét. hogy lazuljon vagy megszűnjön felettük a földesúri fennhatóság. Városalapító tényezők: folyók találkozása vagy folyami átkelők. A kereskedőknek a helyi hatalmasságoktól kellett engedélyt kérniük. távolsági kereskedelmi útvonalak mentén. (Általában kis összegeket adtak kölcsön zálog ellenében kamatra és meghatározott időre. mert jelentős adóbevételt remélt tőlük. és saját bíráik ítéljenek felettük (kommuna). A városi lakosság különleges jogállást szerzett: nem vonatkoztak rájuk a parasztság feudális kötöttségei. ill. szügyhám). bányavidék (speciális ipari tevékenység). Ezen változások következtében a népesség létszáma jelentősen megnőtt. nehézeke. hogy egy összegben adózzanak.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A bankok pénzváltáson kívül kölcsönügyletekkel is foglalkoztak. egyházi vagy királyi központ természetes erősség. s ezzel beindult a városiasodás folyamata. borona. és arra törekedtek.

századtól több városban a városi tanács tagjai közé jelentősebb céhmesterek is bekerülhettek. önálló igazságszolgáltatást gyakorolhattak. Nem volt csatornarendszer. kézművesekből és más városlakókból új társadalmi réteg született. de százezernél több lakója volt Velencének.A városok az alapítótól fontos privilégiumokat nyertek el: maguk választották meg a városi tanács élén álló bírót. közigazgatási. árumegállító jogot is kaphattak (az áthaladó kereskedőket áruik eladására kötelezhették). tétel: A Az z eg egyház szerepe a középkori mindennapokban FELADAT: A források és ismeretei segítségével ismertesse az egyház világi hatalmának változása következtében megjelenő egyházellenes és egyházi mozgalmakat. A városok lakossága ebben az időszakban általában 2-5000 fő. összegzés Az érett középkor Nyugat-Európájában a legvárosiasabb vidék Észak. egyházi. Flandria.) A XIII. ami jelentős mértékben befolyásolta belső szerkezetüket. polgármestert. rendőri feladatokat láttak el (azaz törvényszéki. nem vehetett részt a város irányításában (plebejusok). katonai központok voltak. a plébánost.” A városok gazdasági életre vonatkozó jogai: elnyerték a vásártartási jogot. Ők látták el a városfal védelmét és a rendfenntartást is. ezért gyakran járványok törtek ki. vámregálék). A városok ebben az időben nem kulturális. orvosok és ügyvédek különféle érdekvédelmi testületei. ami jelentős részben hozzájárult a higiéniás viszonyok romlásához. a polgárság. „A városi levegő szabaddá tesz. hanem gazdasági. ill. funkcióját. védelmi és közigazgatási jogokat gyakoroltak). és rengeteg volt a szemét.és Közép-Itália. a céhek. a termelés módját. A kereskedőkből. 11. sikátorok voltak csak (ezek nem a mai értelemben vett utcák vagy terek voltak). akinek nem volt ingatlanja. A város vezetői a legvagyonosabb és legelőkelőbb kereskedők és a legnagyobb telektulajdonosok voltak (patríciusok). A céhszabályok az élet minden területén szabályozták a céhtagok életét. A kereskedők érdekvédelmi egyesületét guildének (gildének) nevezték. században jelentek meg a kézművesek. a terek és (köz)épületek tervezését. A házak között gyakran szűk utcák. polgáraik szabadon kereskedhettek. ami azonban egyáltalán nem jelentett egységes réteget: jelentős vagyoni és jogi különbség volt közöttük. de a nagyvárosoké elérhette a 10-15000 főt is. s azok társadalmi hatását! 15 . Lezárás. Genovának és Firenzének is. (A XIII. eszközeit. vásárregálék. A városokban a jogok gyakorlását ingatlantulajdonhoz kötötték. az inasok tanítását stb. A két társadalmi réteg között helyezkednek el a céhekbe tömörülő kézművesek. A városokat fallal vették körül. valamint gyakran átadtak számukra királyi felségjogokat (pl. hiszen védelmi funkciót is elláttak. valamint a Rajna és Duna menti délnémet terület volt. Észak-Itáliában azonban ezeknél is nagyobb városok alakultak ki: a legnépesebb az Alpok „kapujaként” fontos kereskedelmi központtá növő Milánó.

A szigorúbb életvitelt. Benedek követői a hivatásukat szerzetesi harcnak tekintették: „Ora et labora!” (Imádkozzál és dolgozzál!) Ez a felfogás sem volt azonban mindenki számára eléggé aszketikus. 529-ben alapította meg Nursiai Szent Benedek Monte Cassinón a kolostort. században azonban addig soha nem látott mértékben erősödtek meg az eretnek tanítások (katharok. „ezeréves birodalomhoz”. az őskeresztény közösségi értékekhez kívánták visszavezetni. Ez magyarázza. az ipari találmányok elterjesztésében. A remeteközösségek kialakulására Egyiptomban került sor (Remete Szent Antal) a IV. A kereszténységet alapjában véve a páli reformot megelőző időszakhoz. gyakran azonban egybeolvadó irányzatra oszlik: a jelentősebb hatású (manicheista) dualizmusra. így jött létre az albigens mozgalom). század) célja egyrészt az elvilágiasodott bencésség megreformálása. eredeti. Majdnem mindegyik eretnekmozgalom az apostoli szegénység híve volt. idegenek voltak. másrészt az egyház tekintélyének visszaállítása volt. Magát az egyházi hierarchiát. Az eretnekmozgalmak egy átmeneti korszak eredményei. hogy a társadalom minden uralkodó rétege ellenük fordult (kivéve Albi grófját. a királyok kezéből. másrészt viszont felléptek vele az egyházi méltóságok megvásárlása ellen is. ennek szükségességét hirdették. akik a bencés templomokat túlzottan fényűzőnek. társadalmi perspektívát nyújtani. az egyszerűség és szegénység elvét hirdette Kölni Szent Brúnó reimsi kanonok. Az eretnekmozgalmak azokon a területeken jelentkeztek elsöprő erővel. század) regulákban határozták meg a közösségi élet rendjét. ezekből kb. amikor a XI. században megalapította a csaknem állandó hallgatást fogadó karthauzi szerzetesek közösségét. A cisztereknek jelentős szerepe volt a korszerű mezőgazdasági módszerek. Ezek a mozgalmak nem voltak képesek önálló politikai. a kereszténység határterületein. és egyfajta panteizmusra. a XII. sorban alakultak meg/újultak meg a szerzetesrendek. A középkori Nyugat-Európában a XIII. ill. ill. „elpuhult” bencéseket. húsz további ágazat fejlődött ki. és fellépett az egyház és a szerzetesség elvilágiasodása ellen. valdensek.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli FELELETVÁZLAT Bevezetés A clunyi bencés apátságból kiinduló reformmozgalom (X-XI. ahol a pogányság vagy az arianizmus még élt. A ciszterciták az ősi. albigensek. voltak. amelyek szintén az egyház és/vagy a hit megújulását várták. Kifejtés A magát egyetemesnek valló római katolikus egyház véleményétől eltérő állásfoglalások a történelem során mindig jelentkeztek. bogumilok) Európa számos pontján. század végére hat (mások szerint nyolc) jelentősebb típusa alakult ki a szerzetesrendeknek. században.) Az egyház megújulásának egyik alapvető célja volt azonban. Az egyházon belüli reformmozgalom mellett kialakultak az eretnekmozgalmak is. század) és nyugaton (bencések – VI. Keleten (baziliták – IV. a pápaság intézményét is elutasították. létrejött a szerzetesség. s egyre világiasabb értékek felé kezdtek vonzódni a kolostorok lakói. elképzeléseik az adott társadalom körülményei között utópisztikusak. ahol – a feudalizmus átalakulásának első jeleként – megjelent egy polgárosodó kézműves-kereskedő réteg. az evangéliumi szegénységgel való szembefordulásnak tartották. A pápa az invesztitúra jogát ki akarta venni a császár. hogy a pápaság ügyeibe ne szólhasson bele a császár. hogy közben folyamatosan bírálták az ettől már elhajló. ill. (Az ezredforduló gazdasági virágzása következtében a bencés kolostorok jelentősen meggazdagodtak. E közösség igazi felvirágzása Szent 16 . Elvetették a szentségeket (vagy ezek közül többet is) és az egyházi dogmák jelentős részét. szigorúbb bencés regulához akartak visszatérni úgy. Ezután a szimóniát változtatták meg: ez egyrészt az egyházi szentségek pénzért való szolgáltatásának betiltását jelentette. melynek regulája az elkövetkező évszázadokban szinte kötelező érvényű szerzetesei szabályzattá vált. Az eretnekség két. melynek követői általában aszkétikus életformát követtek. A kolostorokon belüli világi életforma felszámolását célzó reformhoz seregestül csatlakoztak az európai kolostorok.

(A Mária-kultusz megfogalmazásában meghatározó szerepe volt. A XIII. Lezárás. század stílusirányzata. az egyetemek irányításában. és innen terjedt el. A romanika a XI-XIII. század fordulója). de évszázadokra hatalmi válságot hozó invesztitúraharcok és a Szentföld elvesztésével záruló keresztes hadjáratok (lovagrendek alapítása). tapasztalatuk. híveinek száma pedig rohamosan nőtt. Aquinói Szent Tamás). ekkor vált Szent Péter utódából Krisztus földi helytartójává. maga Bernát Clairvauxnak lett az apátja. században alakuló egyetemeken a vezető tanárok javarésze közülük került ki (pl. munkájában is. század végére egész Európában uralkodóvá. (A szegénységet Szent Ferenc értelmezése szerint vallók lettek az obszervánsok. Szentírás. a huszitizmus. Ince kora jelenti a pápaság fénykorát (XII-XIII. majd harmadik csoportként létrejött a szintén Szent Ferenchez való visszatérést valló kapucinusok közössége is. egy kasztíliai pap alapította a XIII. 12.Bernát korára tehető. mind az egyházi vezetésnek (pl. A ferencesek jelentős szerepet kaptak az oktatási intézmények. 17 .) A másik koldulórend – bár vannak. A kolduló rendek már nem távol a világ zajától. században. rátermettségük elismeréseként az inkvizíció megalakulása után ők látták el ennek az intézménynek az irányítását is. felkelések). A pápák avignoni fogsága után a nyugati egyházszakadást a konstanzi zsinat megszüntette. század derekán Franciaországban fejlődött ki. a fennálló rendszerhez leginkább alkalmazkodók a minoriták. az egyház világi hatalmának bírálata) komoly nehézséget jelentett. A különböző csoportok eltérő módon értelmezték a szegénység fogalmát. A gótika a XII. A közösséget Guzman Domonkos. A ferencesek közösségét Assisi Szent Ferenc alapította a XIII. tétel: A rom romanika és a gótika fõbb stílusjegyei FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a román és a gótikus építészeti stílus jellemzőit! FELELETVÁZLAT Bevezetés A középkor két nagy stílusirányzata a román stílus és a gótika.) megjelent egy új eretnekség. a bizánci kultúra hatása alatt álló országok kivételével.) A városi szegénység elterjedése olyan új szociális problémákat vetett fel. akinek vezetésével a közösség új kolostorokat alapított. Az eretnekek elleni harc újabb állomásaként. összegzés Az új szerzetesrendek kialakulásával párhuzamosan zajlottak a pápaság megerősödését eredményező. két szín alatti áldozás stb. s a keresztény Európában mindenhol megfigyelhető a hatása. akik prédikáló testvéreknek hívják őket inkább – a domonkosoké. Kialakulásuk inkább az eretnekmozgalmakkal való szembeszállásnak tudható be. amelyek megoldása mind a világi hatóságoknak (pl. A tudás fontosságát. Újabb egyházi reformok igényeként (anyanyelvű liturgia. és vált a XIII. hanem a településeken belül építették kolostoraikat. század folyamán. az eretnekmozgalmak radikalizmusa felé sodródás. III. Ezeknek a rétegeknek a megszólítása lett a kolduló rendek feladata. betagozódtak a világi egyházi hierarchiába. létjogosultságát az eretnekekkel való vitákban bizonyították.

Jellemző típus a háromhajós bazilika. „lába” van. A romanika építészete szerint a templomnak „feje”. ezért ezeket a falsíkra merőleges támpillérekkel támasztották meg. a gótika korában azonban megnő a polgárság szerepe (katedrálisok. harmonikus hatást kelt. században meginduló társadalmi és gazdasági fejlődés teremtette meg. ábrázolásuk nem törekszik az egyediségre vagy az érzelmek kifejezésére. A templom alaprajza meghatározott formát követ. s azt az érzést sugallták. A támpillérek felületei kezdetben egyszerűek. de az emberi test itt egy konkrét személyt. A rendkívül karcsú s egyre nagyobb ablak. A terek lefedése túlnyomó részben a gótikában is boltozatos. erősen bevilágított térré. majd az épület több pontján is díszítő elemként pazar faragású kőcsipke jelenik meg.és ajtónyílásokat közrefogó keskeny faltestek nem voltak elegendők a boltozatok oldalnyomásának felvételére. Jellegzetes épületfajta a templom. kis tornyocskákkal oldották fel. a fülkékbe épített szoborgalériák és a hatalmas méretű rózsaablakok. a kolostor. a templom kereszt formájú alaprajza az ő feszületét mintázza. az élénk színekben ragyogó üvegablakok is gyakran csúcsívben végződnek. A gótika legfőbb törekvése a román stílusban kiérlelődött alaprajzi elrendezés és felépítés továbbfejlesztése: a térrészek egyesítése áttekinthető. A román kor kőből készült dongaboltozatot használt. A templomhomlokzatok jellemző elemei a gazdagon díszített kapuzatok. lőrésszerű ablakokat is. De a megújulást segítette az egyházon belül meginduló megújulási mozgalom és az új szerzetesrendek megalakulása is. egységes szerkezeti rendszert hozott létre: a magasba törő terek áttekinthetőek. Céhekbe tömörültek az építőmesterek. belül is masszív erőt árasztanak. szobrászok és festők. A gótikus építészet létrejöttének előfeltételeit részben a XI-XII. A térarányai általában igen karcsúak: a főhajók magassága a francia székesegyházakban a szélesség két-háromszorosa is lehet. városházák).Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A romanika korában a kőépítkezés az egyház és a társadalom legfelső vagyonos rétegeinek a privilégiuma volt. században a keresztes hadjáratok és a lovagság eszméje egyesítették az európai országok közötti kapcsolatokat és hatásokat. A gótika kettősségét. „nyaka”. a vár. A rendkívül törékeny földi létet – mely ki van téve rablóbandáknak. de a gótika a csúcsív és a bordás keresztboltozat felhasználásával és továbbfejlesztésével alapvetően új. Két dongaboltozat derékszögű találkozásából született meg a keresztboltozat. de a nagy építkezések. „hasa”. A templomokat díszítő szobrok testtartása. Jelentős szerepet játszott a nyugat-európai építészet fejlődésében. Krisztust szimbolizálja. kiskirály- 18 . melyek fölfelé irányították a földi létében kiszolgáltatott halandó figyelmét. A XII. a kegytárgyak készítése önmagában is a kézművesség fellendülését támogatta. A tér lezárására előszeretettel alkalmaztak csúcsíves megoldásokat. az egyház és a főnemesi udvarok voltak. az ötvösök. „karja”. keskeny bordák tartják az egész épületet. a félkörív zárja le a keskeny. vagy akár a szakrális értelmű gonosz ellenében is. hogy megismerkedtek Bizánc és az iszlám világ kultúrájával. Kifejtés A román stílusú templomok erődökre emlékeztetnek. a korszak ellentmondásosságát jól mutatják az egyik oldalon az égbe nyúló szentélyek. azaz az építőműhelyek társulásként működtek. s a súlyos falakat megtámasztó zömök pillérek kívül is. ill. arckifejezése merev. az ablakokban. ami egységes. A boltozati nyomás levezetésére a templombelsőben oszlopok és pillérek váltják egymást. hogy a hívők biztonságban érezhetik magukat a külső támadások. később azonban kőrácsokkal gazdagon díszített szoborfülkékkel. A teret félköríves boltozatok hidalják át. A gótikában viszont eltűnnek a hatalmas és vastag falfelületek: karcsú pillérek. fénnyel elárasztottak. de a homlokzat és a mellékhajók falai így is kevéssé stabilak. magasba törő. Ezért olyan vaskosak a falak. amely formát továbbfejlesztették. tagolatlanok. A problémát a falak megvastagításával és vaskos támfalak alkalmazásával igyekeztek megoldani. A nagyobb megrendelők azonban a gótikában is a királyok. a másik oldalon pedig egy sajátos realizmus.

királyoknak. járványoknak. szerkezetek alkotására. századra sokkal kevésbé volt feudális.) Kifejtés A skolasztika kifejezés a latin schola (iskola) szóból származik. A XIV.oknak. Lezárás. az épületek szinte lebegni látszanak. A ruhák redőzete még eltakarja. A gazdaságilag megerősödött polgárság igyekezett a maga világszemléletét érvényesíteni. ezért az egyes stílusjegyek az adott területre jellemzőek. században született a középkor megnevezés. eleven testet. és gyakran magán a gótikán is túlmutatnak. tétel: A humanizmus hu és a reneszánsz főbb jellemzői FELADAT: A források és saját ismeretei alapján mutassa be a reneszánsz kor emberképének újdonságait! FELELETVÁZLAT Bevezetés Észak-Itália más gazdasági és társadalmi fejlődési utat járt be. Jellegzetes épületfajta a katedrális. Az iparból. szinte súlytalannak tetsző. a földbirtokos nemesség anyagi lehetőségeit és befolyását tekintve gyengébb volt a levantei kereskedelemből és az ehhez kapcsolódó ipari fejlődésből meggazdagodó városi nagypolgárságnál. a helyi sajátosságok komoly hatást gyakoroltak rá. égbe törő gótikus katedrálisok a mennyek dicsőségét. Velence. egyedi jellemvonásokat is ábrázolnak. 19 . mozogni látszanak. amit a felfelé törekvő tornyok. a fény. a „diadalmas egyház” hatalmát hirdetik. kereskedelemből élő és gazdagodó polgárságot a piac szélesedéséből remélt haszon is a technika fejlesztésére. új eljárások kidolgozására (pl. az öröm. a gótikáé. Milánó. 13. az iszonyat. de a kíváncsiságtól (is) hajtva a kor tudósai. A merev román szobrokkal szemben a gótikus szobrok légiesek. nevét az iskolai tanítási módszerről nyerte. s egyre tökéletesebb eszközök. a díszítés fejez ki. valósággal élnek. Leonardo da Vinci). a harag. mint Európa többi része. a félelem. azaz új ismeretek megszerzésének támogatására kényszeríttette. technikusai törekedtek újabb. A reneszánsz maga újjászületést jelent. ahol a gazdasági és társadalmi fejlődés (polgárosodás) megteremtette az alapot befogadására. hiszen csak ott terjedt el. érzelmek jelennek meg az arcokon. nyomornak és szenvedésnek – mélyen átitatja a túlvilági remény. (A XV. amit elsősorban az antik kultúra újjászületéseként szokás értelmezni. a boldogság ábrázolása. filozófiai irányzat. A reneszánsz Észak-Itáliában (Firenze. teológiai. összegzés A román zömökségével szemben a könnyed. a csúfság. Az ő megrendeléseik nyomán. de vonatkozhat az európai kulturális élet általánosságban vett megújulást hozó újjászületésére is. Európa más részein azonban inkább a XVI. a szépség. de már sejteti az élő. országról országra vitték tovább az új ötleteket. Hatásköre földrajzilag jóval korlátozottabb. A tanárok és a tanítványok az előadásokon és vitákon formálták ki. Megjelenik pl. Vándor kőművesek és kézművesek városról városra. báróknak. században erősödött meg. Róma) a XIV. A humanisták létszáma mindössze néhány ezer fő Európában. szörnyek és angyalok. Ahol a gótikus építészet meghonosodott. mint pl. A késői gótikában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a misztikus lények. században bontakozott ki.

világias önkifejezés jellemzi. élvezete is hozzátartozik a teljességhez és a személyiséghez. egyéni hangja. Az emberközpontúság az e világi valóság. az nem a régi felújítása vagy utánzása. szívesen ábrázolva az emberi testet. esendőség stb. Ez az aktivitás jelentkezik a művészetekben. Az élet célja. öröm. s az ismereteket szélesebb tömegekhez is eljuttatta a kor egyik legnagyobb találmánya. irodalom szerzői. de nem lépett fel a vallás ellen. hanem új kultúrájukat az antik műveltség felfedezésének és újjászületésének tekintették. A humanista műveltség antik hagyományokra (klasszikus latin nyelv. Az emberi ábrázolása (szépség. A vallásosság a középkoritól eltérő. képei. század végéig még Platón tanai is elevenen hatottak). funkcióját. ugyanakkor a halhatatlanság utáni vágy. a természetet. s a figyelem középpontjába az ember került (az ember a teremtés csúcsa). önkifejezése áll a középpontban. csúfság. a magánembert. A humanisták szerint az élet örömei. A reneszánsz ember egyik legnagyobb élménye. a művészetek szeretetében. A reneszánsz templomok is a főpapok. Az ember magánemberként. verselése. valamint Arisztotelész tisztelete (bár a XV. A reneszánsz ideológiáját jelentő humanizmus gyökerei is visszanyúlnak a középkorba. Olykor azonban ez a hit világias. A skolasztika második korszakában alkotó Aquinói Szent Tamás – részben Arisztotelész hatására – a természetfeletti világot elkülönítette az érzékekkel felfoghatótól. hanem a saját koruknak megfelelő.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli illetve fejlesztették tovább a keresztény filozófiát. ha nem tekintette tudós munkának írását. Az alkotó névtelensége megszűnt. vagyis a realizmus nem teljes. s minél tökéletesebben kifejezhesse önmagát. Szívesen utaltak a családra. A reneszánsz alkotók legfőbb célja az emberi test és a természet hű megjelenítése. hogy formálója lehet a maga világának. képzőművészeti. megtalálja az ő egyedi szerepét. hogy kevesen válhattak a megrendelőktől (ill. történetírói. de a reneszánsz emberek nemcsak a folytonosságot érzékelték. azaz a Szentírás. A skolasztika kései korszakában a veritas duplex (kettős igazság: a hit és az értelem igazságának megkülönböztetése) elvének elterjedésével a természetfilozófia kezdett önállósulni. hogy a reneszánsz művészekben erős volt a hírnév. a reneszánszban a műveltség különvált a vallástól. amely tiszteli a személyt. szépségeit élvező. keresték a (római) ősöket. Amit így létrehoztak. R. lehetőségeit kutató. Lezárás. A középkorban az ember a kultúrát vallási élményként élte át. 20 . az egyházatyák. A skolasztikát sokáig egyértelműen tekintélyelvűség jellemezte. az egyház hatalmának és gazdagságának büszke hirdetői egyben. a bibliai témák is több esetben világias szellemben jelentek meg. új kultúra volt. a könyvnyomtatás. műfajai. annak viszonyait kifejező. A valóságigény azonban összekapcsolódott a harmónia igényével is. az ember evilági feladatait és céljait. a megismerés iránti vágyban. miáltal többek számára lett hozzáférhetővé a könyv és a tudás. Egyéni. hogy ez az individuum a maga teljességében élje életét. a tapasztalaton alapuló megismerés egyre több híve fogalmazta meg tanításait (pl. Szerinte az ész feladata a dolgokban rejlő formák (lásd Arisztotelész) nyilvánvalóvá tétele. az evilági dicsőség (és gazdagság). A középkorhoz képest mindenképp nagy változás. ebből a szempontból nem mentes az alkotás az idealizált megoldásoktól. Az ember és a természet iránti érdeklődés megfért a némiképp átértelmezett.) már a gótikában megjelent. Bacon). mecénásoktól) független alkotókká. fájdalom. alárendelt helyzete azonban abból a szempontból tovább élt. világias érzelmei. az élet örömeit. új megközelítésben vizsgált (lásd kései skolasztika) hittel. s a konkrét létezőkkel kezdte a vizsgálatot. bánat. A reneszánsz és humanista világnézet eltávolodott sok tekintetben a skolasztikus felfogástól. összegzés A reneszánsznak köszönhetően a nagy technikai és tudományos felfedezések nyomán a geocentrikus világkép széthullt. de egyéni kapcsolatot keres istennel. a zsinati határozatok. az élet szépségét állítja előtérbe. filozófiai ismeret) épített. bár a humanisták többsége is mélyen vallásos. A humanista kultúra nyelve még a latin. mitológiai. A kulturális haladásnak hatalmas lendületet adott. önmagában való értéket képvisel. de egyre több tudós és gondolkodó használta a saját anyanyelvét (is) alkotásaiban.

A földek elenyésző hányada volt örökletes magánbirtok vagy egyházi tulajdon. (Az Oszmán Birodalom évi jövedelme több mint háromszor akkora. de ő volt a kalifa. hogy Bizánc meggyengült. ám ők nehezen fegyelmezhető alakulatok voltak. Kiemelt szerepük volt a defterdároknak (adószedők). megkülönböztetve a könnyűlovas akindzsiktól. utóda vette fel a szultán címet.) Hadsereg Kezdetben gázikból (hitharcosokból) állt a török hadsereg jelentős része. ebből használatra adományoz (lásd ábra). A jogot és az állami törvényeket az iszlám határozta meg. és ekkortól a Balkán megszerzése volt a céljuk. ami azt jelentette. s a korban szokatlan módon centralizált. de döntési jogkörrel nem rendelkeztek. majd Bizánc ellen fordult.) Az igazságszolgáltatás a muszlimok számára a Korán alapján történt (muftik és kádik végezték). Kifejtés Az oszmán-török államszervezet részben a szeldzsuk. a meghódított keresztény lakosság azonban megtarthatta saját bírói rendszerét. 21 . a díván főtisztviselőkből állt. akiket nehézfegyverzetűnek neveztek (de az európai fogalmak szerint. században érkeztek az iszlám vallású. részben a bizánci mintákat követte. a kisebb egység a szandzsák. A hivatalnokok jelentős része eredetileg nem is török származású volt. bosszújától. másrészt sokkal könnyebb őket félreállítani. Így ők a karrierjüket a szultánnak köszönhetik. hogy független muszlim hitű uralkodónak tekintette ekkortól magát. szeldzsuk törzsek Kis-Ázsiába. ezért az eredményes hódítás érdekében átszervezték a haderőt. A terjeszkedést elősegítette. akik 10 évente felmérték. Az alakulatok nagyobb részét a reguláris haderőt jelentő szpáhik és a janicsárok alkották. A meghódított területek nagy része a szultán tulajdona. azaz lovagi mércével mérve nem tekinthetők nehézlovasnak). azaz a Birodalom vallási vezetője is. mint a leggazdagabb három európai uralkodó bevétele összesen. Az állam székhelye Bursa lett. század fordulóján. egyrészt ezáltal feltétlenül hűek. hogyan épült fel az Oszmán Birodalom állam. nem kell félni a rokonság esetleges lázadásától.14. hogy ez az államszervezet hogyan szolgálta a katonai törekvéseket! FELELETVÁZLAT Bevezetés A XI. élén a béggel. A szultán tanácsadó testülete. nem volt képes komoly ellenállásra. nomád állattartó ún. despotikus jellegű hatalom jött létre (lásd ábra). Bármikor elvehető szolgálati birtokot kaptak. A török államot Oszmán emír/vezér hozta létre a XIII-XIV. A díván elnöke és a török hadsereg főparancsnoka a nagyvezír volt. törvényeit. A szultán hatalma a tőle függő hivatalnokokra és a hadseregre épült. Hivatalszervezet A Birodalmat közigazgatási egységekre osztották: a nagyobb egység a vilajet. melynek élén a pasa/ basa állt. Az új oszmán-török állam a hódításra rendezkedett be. először a környező török népeket győzte le. A szpáhik lovas katonák. Európában 1354-ben vetették meg először a lábukat. tétel: A Az z Oszmán Os Birodalom katonai rendszerének jellemző vonásai FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be. (Mivel „gyökértelenek”. összeírták a beszedhető jövedelmeket.és katonai szervezete! Térjen ki arra. sőt sok közülük eredetileg rabszolgaként dolgozott.

gyakorlatilag kolostori elzártságban.) A hódításokat alátámasztották az iszlám tanok is (dzsihád). mert igen kevés forrással rendelkezünk. bár a Földközi-tengeren a nyugati hódítást 1571-ben Lepantónál megállították a keresztény hadak. ennek következtében pl.és Fekete-tengeren biztosította a török uralmat. csodaszarvas vagy turulmadár). század második felétől Magyarország déli határaira hárult a török elleni védekezés. Mohamed szultán) vált az uralmuk teljessé ebben a térségben. A flotta a Földközi. Bajazid). és a portyázóknak jutott zsákmány. tudományok eredményei pedig nem mindig egyeztethetők egymással. hogy a vándorlás során milyen népekkel kerültek kapcsolatba. (Minél nagyobb területeket szereztek. akár ellent is mondhatnak. A magyar őstörténet kapcsán a régészet és a nyelvészet kínál kapaszkodókat. azaz annál erősebb volt a hadsereg. Nem mindig lehet egyértelműen azonosítani egy-egy régészeti lelet pontos származását. és ez hogyan hatott az életmódjukra! FELELETVÁZLAT Bevezetés A magyarok – és a legtöbb nép – eredete. tatárok. Ágyúkkal felszerelt tüzérség (topcsik) és nagy létszámú segédcsapatok (pl. akindzsik. A nyelvészet eredményei a mai nyelvállapotból és a nyelvemlékekből próbál visszakövetkeztetni a nyelv történeti fejlődésére. hangtani) változások törvényszerűségei alapján nyelvcsaládokba osztják a nyelveket. összegzés A Balkánon nem volt olyan állam. az utóbbiak jórészt a portyázásokon szerzett zsákmányból tartották el magukat. majd a bolgárokat győzték le (I. I. a régészet. A pusztai népek mondakincse is sok közös vonást mutat (pl. martalócok) egészítették ki a hadsereget. tárgyi kultúrájuk átalakult. 22 . II. Bizánc elfoglalásával (1453. őshazája kérdésében sok a bizonytalanság többek között azért. Murad szultán). egymással kereskedhettek is. 15. vagyis a tárgyaik keveredtek. A meghódított területek adóztatása a hivatalszervezetet is eltartotta. annál több lehetett a szpáhi. Zsoldosok. Lezárás. az egymással való érintkezés következtében egy új kultúra alakult ki. amíg a folyamatos hódítások újabb és újabb kiosztható birtokot adtak. hiszen a népek vándorlásaik során keveredtek egymással. Először a szerbeket (1389. amely a törökök számára komoly ellenfél lehetett volna. de ezek eredményei gyakran egymásnak ellentmondani látszanak.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A janicsárokat részben devsirmében szedték össze. A tudomány ismeretei szerint a magyar nyelv finnugor eredetű. szigorú fegyelemben nevelt gyalogos katonák voltak. antropológia stb. A nyelvtani szerkezet. tétel: A ma magyar nép vándorlása FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be a magyar nép vándorlását a honfoglalást megelőzően! Térjen ki arra. Írott források a kezdetekről nincsenek. Az előbbiek a várostromoknál tettek jó szolgálatot. 1366-ban Drinápoly lett az európai főváros. nyelvészet. alapszókincsben bekövetkező nyelvi (pl. Az Oszmán Birodalom külpolitikáját az erős hadsereg fenntartásának kényszere határozta meg: addig működött jól. a szókincs hasonlósága és az ún. A XV.

u. A vándorlás oka valószínűleg egy felmelegedő periódus lehetett. s a vita a mai napig nem zárult le. gyümölcstermesztés is. A magyar vándorlás (a magyar nép őstörténete) Uráli őshaza (Kr. 2. 1. és Kr. rövid kard. 1. A kiszáradás és a sztyeppövezet északabbra húzódása miatt vagy életmódot kellett váltani (a későbbi magyarok áttérése a nomád állattartásra). Kifejtés A régészeti leletek alapján a magyarok ősei antropológiailag többségükben europid jellegű népesség voltak. ami a földművelés kezdeteire vall. e. amikor itt kereste a magyarok rokonait. Levédia 600 körül délkeletre vándoroltak. íj. Életmódjukra a legeltető állattartás lett a jellemző (juh. évezred) A későbbi szamojédok különválásának az oka valószínűleg a relatív túlnépesedés. 1. e. domonkos szerzetes a XIII. e. vagy északabbra kellett költözni a korábbi életmód megőrzése érdekében (obi-ugorok). hogy legalább részben letelepedett életet éltek. e. akiknek a kultúráját jelentős mértékben átvették (a régészeti leletek gyakorlatilag elkülöníthetetlenek). A török kulturális kapcsolat valóban erős (pl. A vándorlás során egyrészt iráni népekkel kerültek kapcsolatba. évezred) Az Ob és az Urál hegység közötti területen éltek az uráli nyelvcsalád tagjai. ló). valószínűleg a későbbi ugorok pedig az Ob. megjelent a kertgazdálkodás. másrészt szkíta. évezred első felében történhetett és az újabb felmelegedés hatására. kecske. majd a VIII. Nemzetségi társadalomban éltek az államalapításig. pajzs. században a Magna Hungaria nevet adta a Volga e területének. 3. évezred) A későbbi finn-permi népek nyugatabbra vándoroltak. 23 . népzenei hagyomány). a nyelvátvétel vagy nyelvcsere miatt – a sztyepp vidékén ez nem egyedi jelenség) nem lehet biztos következtetéseket levonni a nép történetére vonatkozóan. zsákmányszerző életmód a jellemző. 4. Julianus. században a Kazár Birodalom fennhatósága alá kerültek. Magyar őshaza. 300 korai török eredetű szót vettek át ekkor). lándzsa. Volga – Don – Donyec és az Azovi-tenger által határolt terület lehet. Sámánizmus. Baskíria (Kr. amely megváltoztatta a környezetükben a növénytakarót. hogy a magyar kultúra többgyökerű. e. Baskíria a Volga és az Urál közötti terület. Pattintott kőeszközök használata. Megjelent a fémeszközök (réz. szarmata szomszédság jellemző. csonteszközök. A hun-magyar rokonságot a tudományos ismeretek nem támasztják alá. hogy a nyelv története önálló fejlődési utat jelent. szarvasmarha. zsákmányszerző (halász – vadász – gyűjtögető) életmód. agyagedények. Életmódjukban a földművelésre helyeződött a hangsúly. a katonai szervezet kialakulása. keleties jellegű tárgyi. Finnugor őshaza (Kr. mint még sok egyéb nép. Megjelentek a csiszolt kőeszközök. a vashasználat elterjedése.A nehézséget az jelenti. feltételezhető a faeke használata. Irtis és Iszim vidékére. Az arab írásos források és a középkori történeti hagyomány miatt felmerült a hun-magyar és a törökmagyar rokonság kérdése. lemez. szókincs. Ugor őshaza (Kr. A Baskíriában való letelepedés után török népekkel kerültek kapcsolatba (kb. évezred közepe között) Az ugorok szétválása a Kr. bronz) használata. Jellemző változások: a kereskedelem kialakulása.és bőrpáncél használata. vagyis a népek keveredése miatt a nyelv átalakulásából (pl. Megismerték a földvár és boronaház építését. nyíl. A baromfitartás elterjedése arra utal. ami arra utal.

A vándorlások során főleg a török nyelvcsalád népeitől sok olyan elemet vettek át. tétel: A honfoglaló ho magyarság társadalma és életmódja FELADAT: Mutassa be a honfoglaló magyarság életmódját a korabeli források és saját ismeretei alapján! FELELETVÁZLAT Bevezetés A magyarok életmódja félnomád a honfoglalást megelőző időszakban. század) Helyszínét (Dnyeper–Duna köze) a források alapján nem lehet egyértelműen beazonosítani. bár ennek konkrét tartalma nem egyértelmű a források alapján). bizánciak. művelték a földeket is. lovas íjászat. A baromfitartás elterjedése arra utal. és szilárdultak meg a törzsi keretek (hét törzs). földvárak építésének módját is. A hét törzs közül ötnek a neve türk (Kér. télen a folyók mellé húzódtak. Csodaszarvas) köthetők e korszakhoz. bizánciak és a Kárpát-medencében élő szlávok ellen. 16. közösen folytattak zsákmányszerző hadjáratokat az oroszok. A törzsek szövetsége Etelközben erősebbé vált (vérszerződés. bolgárok. öltözködés.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Kazár hatásra alakult ki a kettős fejedelemség és szilárdultak meg a törzsi keretek (hét törzs). mesék és mítoszok. A törzsek szövetsége itt erősebbé vált (vérszerződés. összegzés Harcmodoruk: a török népektől eltanult lovas íjász harcmodor volt. Jenő. felemelkedést. amely lehetővé tette a megtámasztást. gyümölcstermesztés is. A korabeli források szerint 862-től több esetben is jártak a Kárpát-medencében. 862-től több esetben is jártak a kalandozók a Kárpát-medencében a korabeli források szerint.) mutatnak. A hét törzs közül ötnek a neve türk (Kér. nyergükön kengyel található. megjelent a kertgazdálkodás. oroszok és a Kárpát-medencében élő szlávok ellen. Etelköz (IX. Tarján. hogy legalább részben letelepedett életet éltek. Lezárás. Kürtgyarmat) és kettőnek finnugor (Nyék és Megyer). Keszi. gazdálkodás. nyilazást. Kazár hatásra Levédiában alakult ki a kettős fejedelemség. A Kazár Birodalomban csatlakozott a magyarokhoz a kabarok három törzse. Írott források és mondák (Emese álma. amelyek kulturális rokonságot (nomadizálás. A kazárokkal kialakult feszült viszony állhatott valószínűleg a továbbvándorlás hátterében. hiszen bár sátrakban/jurtákban éltek (lásd kép). s együtt vonultak az állatokkal. bár ennek konkrét tartalma nem egyértelmű a források alapján). közösen folytattak zsákmányszerző hadjáratokat a bolgárok. Jenő. zene. 24 . A Kazár Birodalomban csatlakozott a magyarokhoz a kabarok három törzse. vallási hiedelmek stb. Keszi. Lótenyésztő népként gyakorlott lovasok voltak. Tarján. Ismerték a boronaházak. Életmódjukban már a levédiai időszakban a földművelésre is helyeződött hangsúly. Kürtgyarmat) és kettőnek finnugor (Nyék és Megyer).

hanem vagy látszólag menekültek. a fejedelmi törzs az ország közepén. azaz a honfoglalás Árpád és Kurszán vezetésével. harcmodorukat azért. Kurszán haláláig állt fenn.Kifejtés 895-907 között történt meg a Kárpát-medence megszállása. Bulcsú. mi módon lehet velük szemben sikerrel harcolni. Géza fejedelemsége alatt kezdődött el nagyobb mértékben a térítés – erről lásd a forráshoz írtakat. ill. vagy cselt vetve maga után csalogatta az ellenséget egy előőrs. Géza azonban a nyugati kapcsolatok erősítése és a terjeszkedő Bizánc jelentette fenyegetés csökkentése érdekében a nyugati kapcsolatok kiépítését tartotta megoldásnak. megfordultak és nyílzáport zúdítottak rá. a segédnépként szolgáló szabadok vehettek részt. a többiek pedig váratlanul bekerítették őket. tehát a korabeli források szedett-vedett pogány hordákról szóló írásai erős elfogultságot tükröznek. A hadjáratok tervezett akciók voltak. a lengyel területeken és a Pireneusi-félszigeten is. A kereszténység bizánci hatásra jelent meg először a magyarok között (pl. Társadalmi és életmódbeli hatásokról lásd a táblázathoz írtakat. a Bizánc elleniek 970-ben értek véget Arkadiopolisznál. s negatívan jellemzi az ő erkölcseiket. ill. Lezárás. táltosok. az erős íjak messziről is átütötték a páncélt. így megváltva a területet az évenkénti támadásoktól (pl. Bulcsú követjárása). amikor az ellenség üldözőbe vette őket. a gyors mozgású csapatok váltott lovakat használtak. vagy társadalmi szerepük miatt a támadások fő célpontjai voltak. Mivel a zsákmányt. életfa. A zsákmányszerzés helyébe egy idő után az adószedés lépett. ez megnövelte a fejedelmi hatalom súlyát. A határ menti magyar törzsek vettek részt elsősorban a kalandozásoknak is nevezett zsákmányszerző hadjáratokban (pl. majd a Taktikában részletesen leírja fegyverzetüket. A kalandozó hadjáratok elsősorban zsákmányszerző. A közelharcot igyekeztek elkerülni. szerepét. Lehel). de jártak Bizáncban. a gyulák megtérése. Taksony fejedelem és fia. A magyarok tudniillik gyakran támadtak gazdag zsákmányt ígérő kolostorokat és templomokat. Mindkét taktika igen fegyelmezett magatartást feltételez. A korabeli magyarokat a bizánci császár türköknek nevezi. A nyugati hadjáratok a 933-as merseburgi és 955-ös augsburgi vereségeknek köszönhetően. adóztató és felderítő szerepűek voltak. A magyar kalandozásokról meglehetősen sok – és igen negatív ítéletű – forrás maradt fenn. A nyugati területek belső harcaiban a szembenálló felek hívták őket egy-egy váratlan támadás és félelemkeltés céljából. 25 . Árpád 907-ben halt meg. A letelepedés törzsi keretekben és nemzetségi rendben történt. Taktikájuk alapja az ellenfél nehézlovascsapatainak fellazítása volt. bérhadjáratban is. hanem hazaérkezés után osztották szét. hiszen a krónikák többségét olyan egyházi személyek írták. A hadjáratok zöme a frank területek és Itália ellen irányult. A magyarság tehát az erősödő bizánci és német-római császárság között élve vette fel a kereszténységet és a feudális jogrendet. hadirendjüket. A hadjáratokban valószínűleg a katonáskodó középrétegek. hogy felkészítse a bizánci hadvezéreket arra. az adóból származó bevételt nem helyben. és körbevette védelmi funkcióval a többi. Nem szemtől szembe támadtak. a sikeres magyar harcmodor miatt gyakran jártak ún. akik vagy saját személyükben. totemizmus) – lásd a forráshoz írtakat. német területeken). akkor az összecsapás legvégén került rá sor. ha mégis kialakult. A kettős fejedelemség 904-ig. összegzés A magyarok ősvallása a sámánhit volt (sámánizmus.

törvények alkotása. Kezdetben a legfontosabb támasza Asztrik lett. II. István a törvényeit két törvénykönyvben foglalta össze. Hatalmának megtartása érdekében le kellett számolnia Koppánnyal. a lengyel herceg. részben önálló jogalkotásként a királyi tanáccsal egyetértésben a törvényeit. fiának. Géza szakított a szeniorátus elvű örökítéssel. december 25-én vagy 1001. bevezette a feudális jogrendre jellemző primogenitúrát (az egyenes ági örökösödést). ezáltal az ország több mint kétharmada került közvetlenül a király ellenőrzése alá. Az államalapítás idején a Német-római Birodalommal (III. 1030-ban II. neki szolgálatokkal tartozó réteg. Vajk (István) a bajor Gizella férje (996). Szent István törvényeit és az uralkodása idején kialakult államszervezetet! FELELETVÁZLAT Bevezetés Géza fejedelem (972-997) célja egy szervezett állam létrehozása. István célja a külföldi támadások visszaverése. de a támadást visszaveri. Henrik) erős. Imrének is bizánci menyasszonyt kér (bolgárok elleni hadjárat Bizánc szövetségében – 1018). a negyedik darabot Erdélybe küldte. Ennek érdekében szövetséget köt a bizánci császárral. ezért kerüli a külső háborúkat. A magántulajdon védelméről. István apostoli királyként a keresztény egyházszervezet kialakítója Magyarországon. három leánya pedig a velencei dózse. pénzverés. ezzel megszületett a keresztény magyar királyság. Az esztergomi érsekség. s hadműveleteinek sikerességét az apjától rámaradt hadseregnek köszönheti. Vajk 997-től fejedelem. majd 1031-ben békét köt vele. Az önálló királyság elismertetésének feltétele a koronázáson kívül az önálló egyháztartomány. aki esztergomi érsekként is sokat tett István hatalmának a megszilárdításáért (lásd a forrásoknál írtakat). január 1-jén Esztergomban királlyá koronázzák.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 17. A legyőzött törzsfők birtokait királyi birtoknak minősítik. amelyek 1018-ban és 1030-ban jelentek meg. a német-római császár támad ellene. és a holttest darabjait közszemlére tettette Győr. Az örökletessé tett birtokoknak köszönhetően pedig kialakul a királyhoz hű. családi kapcsolatokat tart fenn. Koppányt felnégyeltette. Szilvesztertől. . Így lett Géza fia. Aba Sámuel felesége. tétel: I I. Dinasztikus házasságpolitikája (leánytestvérei) révén a szomszédos népekkel jó kapcsolatot alakít ki. ill. Ajtony). a magyar egyház elkerülte a függést a Német-római Császárságtól. Konrád. 1000. Sze Szent István államszervező tevékenysége FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be I. Veszprém és Fehérvár várkapuján. Kifejtés István 1000-ben koronát kér a pápától. 26 . a belső politikai helyzet megszilárdítása és a keresztény vallás államvallássá tétele. a közigazgatás kiépítése. István harcot folyatott az uralmát vagy az új keresztény államot el nem ismerő törzsfőkkel (Gyula. elemeiben még tovább él a nomád joggyakorlat (lásd a forrásoknál írtakat). István frank mintára megszervezte a területi elvű közigazgatást. Miután német lovagjaira támaszkodva ellenfele seregeit leverte. gyerekeit (és István a testvéreit) a környező államok uralkodócsaládjaiba házasítja be. Ottó és II. a királyi vármegyerendszert és az udvarszervezetet Magyarországon (lásd ábrához írtakat). Mivel elsődlegesnek tekinti az államszervezet kiépítését. az egyházszervezésről és a bűnösök büntetéséről fogalmazza meg részben nyugati mintára.

A gazdaság fejlődését segítették elő a magasabb szintű technikai és technológiai ismereteik miatt szívesen fogadott. Az országon belül főleg a mezőgazdasági termékek cseréltek gazdát: gabona. hívott hospesek az Árpád-korban. a fa. Ennek egyrészt az árutermelés fejlődése. a nemesfém. 27 . kézműipari termékeket és luxuscikkeket: ékszereket. fűszereket kapott. Döntővé vált a földművelés. majd – főként külföldön – keresett árucikk lett a nemesfém is.István 1018-ban megnyitotta a nyugatról Magyarországon keresztül Jeruzsálembe vezető zarándokutat. század végén bizonyosodott be. amivel be akarta bizonyítani. az ólom. 18. a bor. A termékek cseréje vásároshelyeken. Istvánt László uralkodása idején. Gyermekei sorra meghalnak csecsemő. Béla uralkodásától az önálló magyar állam bukásáig! FELELETVÁZLAT Bevezetés A magyar gazdaságban a XII. apai unokatestvérét uralkodásképtelenné tettette. csak Imre élte meg a felnőttkort. Amikor 1038-ban István meghalt. Városok jöttek létre. Béla (1172-1196) korában bizánci mintára a regálé jövedelmek jelentősen megnőttek. az állatbőr. hogy a regálék közül a legnagyobb jövedelem a kamara hasznából. Az uralkodók kezdetben elsősorban a só kereskedelméből szereztek nagyobb jövedelmet.vagy kisgyermekkorukban. amely tudja garantálni a zarándokok biztonságát. század folyamán jelentek meg az árutermelés és pénzgazdálkodás elemei. a gabona. István unokaöccsét. Ezekért Magyarország elsősorban katonai felszereléseket. századtól kezdődően egyre intenzívebben kapcsolódott be a külkereskedelembe. A jobb életszínvonal következtében a népesség is nőtt. a réz. a méz. tanácsokkal látta el a fiát. másrészt pedig a királyi birtokok nagyságának csökkenése az oka. 1083-ban szentté avatták. 1031-ben Imre vadászat közben meghalt. az ón. István Intelmek című könyvében összegyűjti a bölcs kormányzás módszereit. Mindennek következtében Magyarország a XII. Szűz Mária oltalma alá ajánlotta az országot. a velencei származású Orseolo Pétert nevezte ki utódjává. állatok. az államszervezés sikerült. Lezárás. azaz a letelepült életmód. bor. a viasz és a hal. A XI. illetve állati termékek. piacokon zajlott. Kifejtés III. Vazult. hogy a magyar keresztény királyság megteremtése. hogyan változtak a jövedelemtípusok Magyarországon III. bár a birtokokból származó terménybeszolgáltatás még mindig jelentős szerepet játszott. A kereskedelem jelentőségét mutatja. azaz a pénzváltási illetékből származott. benne látta államszervező tevékenységének folytatóját. Az ország északi és keleti területein a jelentős ásványkincs lehetővé tette a bányák nyitását. összegzés István legnagyobb problémája az utódlás biztosítása volt. hogy egy olyan erős keresztény állam jött létre. A legfőbb kiviteli cikkek között a magyar szürkemarha mellett megtalálható a só. tétel: T Társadalmi ársa és gazdasági változások az Árpádok és a vegyesházi királyok k irály korában FELADAT: Tekintse át.

A XIII. A mezővárosok birtokosok falvaiból alakultak ki. Ezekkel az intézkedésekkel jelentős érdeksérelmeket okozott. ám a növekvő tervek nem voltak egységesek. mert a bevezetett kilencedet a leggazdagabb bárók nem szedték be olyan rendszerességgel. Az 1351-es törvények értelmében egy és ugyanazon jogú nemesi és ugyanazon terhű jobbágyi réteg jött létre. vándormozgalom indult a jobbágyság között. Különböző jogokat élveztek. a szabad királyi város és a mezőváros. század első felének királyi pénzügypolitikáját az határozta meg. árumegállító jogot kaptak. a királyi birtokok eladományozásával pedig forrásainak egy része is elveszett. (Pl. A korábbi időszakban a szabadok dénárja nevű adót minden szabad fizette. században a gazdaság fejlődése a korábbi úton haladt: megerősödött az árutermelés és pénzgazdálkodás. német hospesek lettek. a királyi földbirtokok szerepe nagyon visszaszorult. A városoknak két meghatározó típusa volt az Anjouk idején. hiszen ő maga több ország uralkodója volt egyszerre. Ezzel a lépéssel kialakult a jobbágyadók rendszere (kilenced. Hunyadi Mátyás (1458-1490) egyik célja az volt. s ezek az ipari. Emiatt gyakran nyúlt a pénzrontás eszközéhez. a Szepességet a lengyel királynak). hogy a rendi ellenőrzés alól kivonja az adózást. 1222 után azonban a katonai szolgálattal tartozó nemesség (közéjük tartoznak majd a szerviensek is) adómentessé lett. a király vagy udvartartásának beszállásolására is kötelezhették õket.) Speciális királyi várostípus a bányaváros volt. IV. tized az egyháznak. ha a szükség úgy hozta. Kassa. Buda. Pozsony. Eperjes. Zsigmond idején azonban fellendült a külkereskedelem. A vándormozgalomhoz hozzájárult a pestisjárvány magyarországi pusztítása is. illetve a királyi várakat is. Az Aranybullában (1222) egyrészt ígéretet tett a pénz értékének visszaállítására. adót a földbirtokosnak fizettek (általában évente. s bár támogatta a városok fejlődését (a városokat tanácskozásra hívta. Károly Róbert halálakor erős. a pénzgazdálkodást. Károly Róbert (1308-1342) gazdasági reformjaira azért volt szükség. fellendítették a külkereskedelmet.) Károly Róbert a városok fejlődését segítette. kapuadó és rendkívüli hadiadó az államnak). mert a birtokadományozások és a honor rendszere miatt ekkortól a királyi hatalom anyagi alapját már nem az uradalmak. A szabad királyi városok a főbb kereskedelmi útvonalak mellett jöttek létre. (Lásd még az ábrához írtakat. Az ország területe nagyon gazdag volt nemesfémekben. I. A háborúk miatt a kincstár és a földesurak növelték a jobbágyterheket. András (1205-1235) új gazdaságpolitikát vezetett be. A kereskedelemben Bécs árumegállító joga jelentett hátrányt. egy összegben). Károly Róbert reformjai serkentették az árutermelést. Bécset kikerülő kereskedelmi útvonal kialakításával. Béla (1235-1270) politikájának következtében egyre több város jött létre. Sopron. saját önkormányzattal rendelkeztek. másrészt deklarálta a szerviensek adómentességét. ezért logikusnak tűnt ezekre építeni a királyi jövedelemrendszert. elzálogosította (pl. hanem a regálék jelentették. a hadsereg fenntartása miatt pedig több adóbevételre volt szüksége. mint a köznemesek.) A királyi kincstár adóját a kamarahaszna helyett szedték be. a külpolitikai céljai. a helyi és a külkereskedelem központjaiként is működtek. ezért gyakran a pénzrontásból és az egy éven belüli többszöri pénzverésből (kamarahaszna) próbálta pótolni a hiányzó jövedelmeket. Mátyás uralkodása idején a királyi bevételek túlnyomó részét a jobbágyoktól származó állami adók és a regálék jelentették. A XV. A jobbágyterhek rögzítésére az 1351-es törvényekben került sor (lásd az ábrához írtakat). A városok lakói gyakran latin. Bevételei növelése érdekében bérbe adta a pénzverést. a vámokat. mert a királyi városok a kincstárnak fizettek adót. a réveket.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli II. Mivel a magyar gazdaság színvonala ezt nem tette még ekkor lehetővé. kereskedőit vámmentesség illette. s a korábban adómentességet élvező privilegi- 28 . robot és ajándékok a földesúrnak. fallal kerítették körül a településeket. Ezzel a jobbágyokat a köznemesek birtokairól saját birtokaikra csalogatták. a bérleti rendszer megszüntetésére. hogy Luxemburgi Zsigmond (1387-1437) állandó pénzhiánnyal küszködött. Nagy Lajosra (1342-1382). amelyet 1335-ben a visegrádi királytalálkozón sikerült megoldani egy új. gazdag államot hagyott fiára. A reformfolyamat kidolgozója Nekcsei Demeter tárnokmester volt. földműveléssel. harmadik renddé váltak a királyi városi polgárok). ill. a sókereskedelmet. állattenyésztéssel foglalkoztak. A királyi birtokok eladományozása miatt a befolyt jövedelmek pótlására a regálé (lényegében a pénzbeli) jövedelmeket tovább növeli. (Lásd az ábrához írtakat. támogatta a külkapcsolatok fejlődését.

zált csoportoknak is be kellett fizetnie (pl. kunok, jászok, erdélyi nemesség, a jobbágytelken élő nemesség). Mátyás több adót is átneveztetett vagy újjal cserélt le, aminek az volt az oka, hogy a belpolitikai küzdelmek során sokan szereztek mentességet jobbágyaik számára az adott adó fizetése alól, s aztán azt a nemesek a maguk javára szedték be. A kapuadó helyett bevezette a füstpénzt, a regálék közül a harmincadvám helyett vezette be a koronavámot. A legtöbb pénz Mátyás idején folyt be a kincstárba. Mátyás évi jövedelme az 1470-es évek derekán mintegy 600 ezer forint volt. Bevételei azonban nem állandó összeget jelentettek, uralma alatt növekedett a mértékük és egy-két évben még a 900 ezer forintot is elérhette. A legtöbbet azonban nem a kereskedők, bányászok fizették a kincstárnak, hanem a magyarországi jobbágyság. Lezárás, összegzés A magyar gazdaság a XV-XVI. század fordulóján is mezőgazdasági dominanciájú volt az ország természeti adottságainak megfelelően. A kincstár bevételeinek 60%-a az agrártermelésből származott, s mivel jelentős technikai vagy technológiai újítás nem történt, a termésátlagok sem javultak. A hazai piaci viszonyok szűkösek voltak, a gazdaság krónikus tőkehiánytól szenvedett. (Jelentős volt a külföldi tőke aránya.) Mátyás uralkodása és az azt követő időszak nagyon magas állami és földesúri adóterheit az adózó lakosság egyre nehezebben tudta kifizetni. A nemesség ráadásul akadályozta a mezővárosok gazdasági megerősödését (pl. a szabad költözés korlátozása, az egyösszegű adó eltörlése), s az így kialakult konfliktus vezetett többek között a Dózsa-féle parasztháborúhoz. A parasztháború elsősorban a mezővárosi parasztpolgárság megmozdulása volt, így őket érintette volna a legsúlyosabban a felkelés bukása utáni szankciók sora, ha azokat a török veszély árnyékában valóban érvényesítették volna. A jobbágyterheket a Werbőczy István-féle Hármaskönyv rögzítette (1514, 1517).

19. tétel: A Az z Aranybulla. Ar A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején
FELADAT:

A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a XIII. században bekövetkező társadalmi folyamatokat, mozgalmakat! Részletesen térjen ki a szerviensek helyzetében bekövetkező változásokra! FELELETVÁZLAT
Bevezetés III. Béla (1172-1196), II. András (1205-1235) és IV. Béla (1235-1270) birtokadományozási politikája következtében jelentősen átalakult a társadalom szerkezete. (Lásd ábrához írtakat.) A király megmaradt a legnagyobb földbirtokosnak, de a bárók a kisebb nemeseket familiáris függésbe kényszerítették a XIII. század végére. Kifejtés II. András uralkodásának középpontjában egy új birtokpolitika állt, a király elkezdte a birtokokat osztogatni a főtisztviselők között, hogy minél több hívet szerezzen magának. Az így eladományozott birtokok örökölhető birtokok lettek.

29

Színes érettségi tételek történelemből
középszint – szóbeli
Ennek következtében a királyi birtok aránya jelentős mértékben csökkent, s ez számos gazdasági, katonai, jogi és társadalmi problémát váltott ki. A hanyatló udvarszervezet miatt a király jelentős jövedelemtől esett el, amelyet a regálé jövedelemmel akart kiváltani. A regálék közül a vámszedés és a sókereskedelem jogát zsidó és izmaelita bérlőknek adta a király bérbe. Az is erős idegengyűlöletet váltott ki az országban, hogy az uralkodótól Gertrudis német kíséretének tagjai állami hivatalokat és jól jövedelmező birtokokat kaptak (királynégyilkosság). Az uralkodó folyamatos és sikertelen háborút folytatott (Halicsért). A birtokadományozás nyomán nőtt a világi birtokok befolyása, a feudális alávetés felgyorsult, a szerviensek egy része és a várjobbágyok függő helyzetbe kerültek. A szerviensek nem fogadták el a bárók főségét (familiaritás), csak a királyét, a várjobbágyok pedig vissza akarták állítani a várszervezetet. Az eddig ismertetett feszültségek az Aranybulla-mozgalom kibontakozásához vezettek. 1220-ban András ígéretet tett az eladományozott birtokok visszavételére, de ez nem történt meg. Igazi sikert a mozgalom akkor ért el, amikor 1222-ben rákényszerítették a királyt az Aranybulla kiadására, tehát megjelent az a nézet, hogy a királyi hatalom nem korlátlan. Az uralkodó megígérte, hogy: (a forrásban írtakon kívül) királyi birtokot örök tulajdonul nem adományoz; idegenek birtokhoz nem juthatnak; a kamarából az idegeneket ki kell zárni; tisztségeket csak a királyi tanács jóváhagyásával lehet odaítélni (idegen ezt sem kaphat); előírták, hogy a várjobbágyokat a jogaikba vissza kell helyezni. Az Aranybullát 1231-ben II. András megújította egyrészt azért, mert nem tartotta be az 1222-est, másrészt pedig jelentős adósságokat halmozott fel. Az egyház ekkor visszakapta azt a jogát, hogy a tizedet pénzben szedhesse be, a sókereskedelem monopóliumában részesült, és módosult az ellenállási záradék. (Lásd még forráshoz írtakat.) Bár a szerviensek jogokat szereztek az Aranybullával, ezek érvényesülését ki kellett kényszeríteni. Így került sor 1232-ben a kehidai oklevél kiadására (lásd a forrást a szolgabírák választásáról). IV. Béla a tatárjárás előtt megpróbálta visszavenni az eladományozott birtokok egy részét, illetve a további adományozást megszüntetni. Emiatt a nagybirtokosokkal ellentétbe került, így kénytelen volt a középrétegre támaszkodni, a hivatalokban szervienseket alkalmazott. (A nagybirtokosokkal való ellentétet ez csak tovább növelte.) Az uralkodó kunokat telepített az Alföld középső részére azért, hogy a nemességtől független hadserege legyen. Nomádok voltak, vándoroltak az Alföldön, amivel jelentős károkat okoztak a magyaroknak. A kunokat ugyan védte a törvény, de amikor a vezetőjüket megölték, akkor kivonultak az országból. A tatárjárás jelentős pusztulást okozott a népességben, az ország egy része elnéptelenedett, s mivel számítani kellett újabb támadásokra is, ezért IV. Béla gyökeresen változtatott a politikáján, és igyekezett megnyerni a nemeseket magának. Lemondott a birtokok visszavételéről, sőt adományozott is azzal a feltétellel, hogy a birtokon jól védhető kővárat építenek, és páncélos magánhadsereget kell szervezniük, amelyet a király is igénybe vehet, ha az országot támadás éri. (Lásd forráshoz írtakat.) Az Alföld elnéptelenedett területeire visszahívta a kunokat (fiával a kun fejedelem lányát házasította össze), Erdélybe román, a Felvidékre cseh és morva, a Dunántúlra pedig német hospeseket telepített. A kunok IV. Kun László uralkodása alatt nyertek területi autonómiát (kun és jász székek). A városok közül többet szabad királyi várossá emelt, ezeket azonban kőfallal kellett körülvenni. Más városoknak is adott kiváltságokat (pl. szabad bíróválasztás, vámmentesség), ill. városokat alapított (pl. Buda, Szeged). Az 1267-es országgyűlésen megerősítette a szerviensek jogait. (Lásd forráshoz írtakat.) Ugyanez a dokumentum nevezi a birtokadományok és várak építése miatt nagyon megerősödött előkelőket báróknak, így különbözteti meg őket a nemesség többi részétől. (Mindez a familiaritás, ill. később a tartományúri rendszer kialakulását vonta maga után.)

30

Lezárás, összegzés A tatárjárás jelentősen lecsökkentette a parasztság létszámát (pontos adatok nem állnak rendelkezésre, ezért a történeti szakirodalomban a becslések lényegesen eltérőek), ezért külföldieket hívtak be. A betelepülő hospesek kedvezményeket kaptak, ami miatt a jobbágyok terhei is csökkeni kezdtek. A XIII. század folyamán jelentős azoknak a népcsoportoknak az aránya, akik ún. kollektív szabadsággal bírtak (szászok, székelyek, kunok, jászok). Kiváltságaik fejében a királynak fegyveres szolgálattal vagy egyéb szolgálattal tartoztak, a királynak fizettek egy összegben adót, azaz függetlenek voltak a vármegyéktől és a földesúri joghatóságtól. A kunok a tatárjárást követően telepedtek le, katonai szolgálatuk a nemességtől független haderőt jelentett, konfliktust eredményezett azonban, hogy a IV. Kun László uralkodásáig pogányok maradtak. (Az uralkodók sem szorgalmazták a keresztény hitre térítést, hiszen akkor hamarabb betagozódtak volna a társadalomba.)

20. tétel: A ma magyar városfejlõdés a középkorban
FELADAT:

A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a középkori magyar városok kialakulását, értékelje a városok gazdasági és társadalmi jelentőségét! FELELETVÁZLAT
Bevezetés Magyarországon is létezett a jogi értelemben vett városok megjelenése előtt olyan település-, illetve településcsoport-típus, amely a későbbi városok szerepét töltötte be, azaz egy körzet gazdasági központja volt (lásd vásárok tartása), ahol jobban működött a társadalmi munkamegosztás, nemcsak mezőgazdasággal, hanem iparral és kereskedelemmel is foglalkoztak. Magyarországon az első városias jellegű települések a királyi és egyházi központok voltak (pl. Esztergom, Székesfehérvár), de nyugati értelemben vett önkormányzattal bíró településekké a XII. században lettek. Ehhez a változáshoz jelentős mértékben hozzájárult az, hogy a XII. században latin, délnémet és főként szász hospesek érkeztek az országba. A szászok nem csak ezekben a régebben létező központokban, hanem Erdélyben és a Szepességben is letelepedtek, és létrehozták városaikat (pl. Szeben, Selmecbánya, Körmöcbánya, Besztercebánya, Bártfa, Eperjes, Kassa). A városok megjelenését és relatív megerősödését az árutermelés és pénzgazdálkodás kibontakozása, a letelepedés általánossá válása, a népességnövekedés tette lehetővé: megerősödött a külfölddel folytatott árucsere is, s ennek központjai a kereskedők által lakott, vásártartási joggal rendelkező városok lettek. A XII. század végén, III. Béla uralkodása idején a királyi regálék kb. egynegyede már a vásárokból, révekből származott. Az ország elsősorban élőállatot, mezőgazdasági terményeket és fémeket exportált, és iparcikkeket importált. Kifejtés A városiasodás folyamata a tatárjárás után gyorsult fel, bár az európai színvonalat még ekkor sem érte el. IV. Béla és fia, V. István a városok védelmének és a gazdaság fejlesztésének érdekében több városnak is kiváltságot adott (pl. Buda és Szeged), ha azok városfallal veszik körbe magukat. (Lásd forráshoz írtakat.)

31

32 . Eperjes. A fellendülés az Anjouk idején folytatódott. de a legfontosabbakat megtartotta magának. amelyhez egy másik kiváltság társult: a plébánia kikerült a főesperesi joghatóság alól is. A város polgárainak valamenynyi ügyében. A kézművesek és kereskedők aránya a nagyobb városokban a lakosság 25-35 százalékát tette ki. valamint Fehérvár és Esztergom mint közigazgatási centrumok. Selmecbánya. földesúri fennhatóság alatt. A településeket kiemelték az ispáni fennhatóság alól. akik jelentős bevételi forrást láttak a városok egy összegben befizetett adójában. Sopron) függés csak a királytól. századi Magyarországon szabad királyi város (civitas vagy Stadt) kereskedelmi útvonalak mentén (pl. amelyek a távolsági kereskedelem útvonalain feküdtek: délnyugat. Hasonlóan fontos volt a plébános választásának a joga. mezőgazdasági termelés évi egyösszegű adózás. vásártartás joga. Kassa. Pest gazdasági szerepe miatt. amely egyrészt lehetőséget nyújtott a borkereskedelemre. hogy politikai támaszul szolgálhassanak számára. A központ Buda. évi egyösszegű adózás. és kiváltságokkal felruházva királyi vagy királynéi tulajdonnak nyilvánították. ahol megfogalmazták a városok kiváltságait. ezért következetesen növelték ezen települések számát. Pozsony. 1405-ben összehívta a királyi városok és a mezővárosok követeit. ami azért lehetett lényeges. század folyamán – elsősorban Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás intézkedéseinek köszönhetően – ezek a kereskedelmi utak Budán futottak össze. Az alföldi mezővárosok már ekkor rátértek az állattenyésztésre. Ha azonban figyelembe vesszük a nagyobb mezővárosokat is. Lőcse és Késmárk. A fallal körülvett település a XV. Elsősorban azok a települések lettek királyi várossá. így innentől kezdve a királyi vagy királynéi kincstárnak fizetett adót. mert a középkorban számos ügyben az egyházközség lelki vezetője. A városok fajtái a XIV-XV. vámmentesség. Luxemburgi Zsigmond (1387-1437) hatalomra kerülése és a hatalom megerősítése érdekében jelentős területeket. legyenek azok világi vagy egyházi törvényszék alá tartozók. hogy az Alföldön és a Dél-Dunántúl egyes részein alig akadt fallal körülvett település. Körmöcbánya. az Anjouk idejétől legfőbb bírájuk a tárnokmester volt. A XIV. azaz Itália felől Zágráb. így a határszél és Buda közötti útvonalon megnőtt a jelentősége a regionális központtá váló Kassának. mint Pápa. Krakkó belvárosának átépítéséhez). vásártartás joga. az egyházi bíróságok voltak illetékesek. ill.és plébánosválasztás. (Lásd forráshoz írtakat. A városoknak – nyugati mintára – két típusa alakult ki: a fallal körülvett.és Morvaország felől Nagyszombat. Győrnek és Kolozsvárnak. Lengyelország felől Bártfa.) Mátyás (1458-1490) uralkodása alatt Buda a reneszánsz városépítés közép-európai mintájává vált (pl. hiszen Dél-Németország és Észak-Itália ekkor rá volt utalva a magyar állatkivitelre. védőfal építése mezőváros (oppidum vagy Markt) átmenet a város és a falu között. Különösen fontos volt a szőlőművelés. Mezőtúr és főképp Debrecen. akkor a magyarországi városhálózat eléggé szabályos képet mutat. Cseh. Buda. másrészt a gabona piaci megszerzését követelte meg (lásd a forráshoz írtakat). Nagybánya) adómentesség. kiváltságokkal rendelkező város és a mezőváros. Ezeknek a kiváltságait igyekezett megerősíteni. a Fekete-tenger felől pedig Brassó és Nagyszeben. A magyar városhálózat egyenetlen eloszlású abból a szempontból. Az alföldi városok közül egyedül Szeged lett (fal nélküli) szabad királyi város (1498).és a tanácsválasztás joga volt. önálló bíróválasztás szabad királyi bányaváros: német telepesek behívása (pl. bányaművelési jog (királyi fennhatóság) A magyarországi városok lakosságának többsége – a nyugatiakhoz hasonlóan – mezőgazdaságból élt. Gyula. a mezővárosokban pedig 15-20 százalékát. századtól szabad királyi város jogait is bírhatta. Prága. köztük városokat is eladományozott uralkodása kezdetén. a polgárok által választott személyek ítélkeztek első fokon. Besztercebánya. szabad bíró. Ausztria felől Sopron és Pozsony.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A magyarországi városok szabadságai közül a legfontosabb a bíró.

században kialakult külkereskedelmi struktúra jelentősen hátráltatta a későbbi városiasodást: Magyarország mezőgazdasági és nyersterményeket exportált. tétel: H Hunyadi uny Mátyás uralkodói portréja FELADAT: A források és ismeretei alapján vázolja fel Hunyadi Mátyás uralkodói portréját intézkedései segítségével! FELELETVÁZLAT Bevezetés Mátyás Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet második fiaként született Kolozsvárott 1443-ban. a pénzromlás megakadályozását. A főurak azt szerették volna. Mivel 1457 őszén V. A források szerint már gyermekként alaposan kiigazodott a társadalmi és a politikai élet területén. Kifejtés Tíz évvel idősebb bátyjának kivégzését rabként élte át. Szilágyi Mihály személyében öt évre kormányzót állítottak mellé. A nádort leváltotta. Werbőczy István) csak a szabad királyi városok polgárait ismerte el polgároknak. összegzés A XIV-XV. apja gondosan válogatta ki fia nevelőit. így korán komoly tapasztalatokat gyűjtött. így nem tudtak jelentős erővé válni politikai értelemben. A latin mellett jól beszélt magyarul. hogy mezővárosok is léteztek. hogy feleségül veszi a lányát. 21. Podjebrád Katalint.) A késő középkori magyar jog (pl. mind a német területekkel. a pápa pedig „Isten emberét” kívánta látni benne. azután pedig Prágába vitette börtönbe. a köznemesek a király támogatását várták a nagyurakkal szemben. nem is vettek tudomást arról. hiszen jó kapcsolatokat tartottak fenn mind az itáliai. és centralizált királyi hatalom kiépítésére törekedett. Vitéz János megegyezett Podjebrád György cseh királlyal Mátyás szabadon engedéséről és arról. A városoknak a lakossága zömében idegen (latin és német) volt. idegen származás és kultúra azonban elkülönítette őket a magyar társadalom egyéb rétegeitől. Vitéz János váradi püspök támogatását maga mögött tudva erélyesen fogott hozzá az erős királyi hatalom megszervezéséhez. László váratlanul meghalt. igen magas szintű oktatást kapott. de kiskorúsága miatt nagybátyja. Mátyás azonban nem volt hajlandó elismerni ezeket a korlátokat. Minden más város polgárai ugyanolyan jobbágynak számítottak. A külföldi verseny a hazai iparfejlődésre negatív hatást gyakorolt (lásd a posztógyártás háttérbe szorulása). mint a falusiak. 1458 januárjában a korábban apját támogató köznemesi rétegek segítségével Mátyást királlyá választották. aki majd kiirtja az eretnekek és a mohamedánok maradékát. ha engedelmes és akaratgyenge lesz. és iparcikkeket importált. ami a távolsági kereskedelem szempontjából előnyt jelentett.Lezárás. László király Bécsbe. (A rendi országgyűlésekre sem mindig hívták meg őket. csehül és törökül is. polgári szabadságjogokkal rendelkezőknek. az ellenségeskedő főurakat pedig legyőzte. Az eltérő nyelv. a városok a külső garázdálkodók megfékezését. 33 . Már gyermekként gyakran tűnt fel tolmácsként apja mellett a fontos politikai tárgyalásokon. méltán tartották az ország egyik legműveltebb emberének. Szilágyit lemondatta és elfogatta. majd V. A fiatal királynak nehéz elvárásoknak kellett megfelelnie.

hogy egyedül Magyarországnak nincs lehetősége a török elleni tartós sikerekre. gyermekük azonban nem született. Zrínyi Miklós életműve). akik önálló elképzelésekkel bírtak. Ez a cél. ezért igyekezett – többek között – megszerezni a német-római császári trónt. (Lásd forrásokhoz írtakat. mindenről tudni akart. A szerződés titkos záradéka szerint a Habsburgok trónigénye megmaradt a magyar trónra.) Pedig Mátyásnak szüksége volt a fényes udvarra. újjászervezte az adórendszert. Frigyes lemondott a királyi címre eddig fenntartott jogáról. A nemzetközi összefogás (közép-európai) – a császári és pápai ígéretek ellenére – nem tűnt reálisnak. Erre 1463-ban került sor. Az ő uralkodása volt a magyar állam utolsó kísérlete arra. ezt is bevonták a déli végvárak fenntartásába. Jeles tudósokat és reneszánsz alkotókat (pl. egy új európai királyi dinasztia megalapítása vezette akkor is. kulturálisan azonban hatalmas kincset hagyott hátra Mátyás. ahhoz sem Mátyás. nem ő. Az összeesküvők lelepleződése után még kevésbé vette figyelembe a rendek akaratát. a döntéseket nem szívesen engedte át. de célját nem érte el.) A jelentős jövedelemmel járó kincstartói és egyéb gazdasági tisztségeket alacsony származású. így személyes hűségükben jobban bízhatott. A magyar állam. vagy olyan pozícióval megbízni. a nápolyi király leányát. a maga számára biztosította a vámszedés jogát. sem Beatrix itáliai kapcsolatai nem voltak elégségesek.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Mivel azonban nem koronázott. Stájerország és Karintia ellen is hadba indult. s az így megnövekedett jövedelmekből jól szervezett zsoldos sereget állított fel. amelyek egybeestek az ő elképzeléseivel. Frigyes fia. összegzés Ezért élete utolsó éveiben megpróbálta házasságon kívül született fia. az igazságos királyról). mégsem vette komolyan. Corvin János számára biztosítani a trónt. hogy megőrizze nagyhatalmi pozícióját. meghódította Morvaországot. Pénzügyi reformot hajtott végre. Bécsújhely. Ez az. koronázásakor le is tette az esküt. hanem III. még erősebb lett a központosítás. Bécs. s így Mátyás 1464-ben megkoronáztatta magát a nagy nehezen visszaszerzett Szent Koronával. ami biztosítja a függetlenséget és önállóságot (pl. Miksa lett a császári trón várományosa. ezért a legitimitását meg kellett erősítenie a korona visszaszerzésével. A bárókat igyekezett az országos hivatalokból eltávolítani. a törökellenes harcok háttérbe szorulása állt az 1471-es Vitéz János és Janus Pannonius vezette összeesküvés hátterében. Jagello Ulászló lett. III. (Lásd a Thuróczy forrás idealizált képe!) Híres volt művészet. sokszor idegen embereinek tartotta fenn. Galeotto Marzio. de felmérte azt. Frigyes német-római császártól pénzen megváltotta a koronát. hiányzott az egyetem (a pozsonyi kérészéletűnek bizonyult). de a legjelesebbek nem jöttek el. a reneszánsz mecénás uralkodó „imázsára” ahhoz. amiben megígérte a rendi jogok védelmét. A török elleni küzdelmet „családi örökségnek” tekintette. de őket könnyen félre tudta állítani. hanem csak választott király volt. hogy elfogadtassa magát. Kevéssé előkelő származását – többek között – így próbálta meg elfeledtetni. 34 . Újlaki Miklós bosnyák királyi kinevezése jelentős terheket rótt az Újlaki család magánvagyonára. Sziléziát. amikor 1476-ban feleségül vette Beatrixot. ezért először megszerezte a cseh királyi címet (választófejedelemség). de sikerei csak átmenetiek voltak. Antonio Bonfini) hívott udvarába. Lezárás.és tudományszeretetéről. Többek között ez a politikája. ami miatt a Mohács utáni időszakban valóságos Mátyás-kultusz bontakozott ki az országban (megszülettek a mondák Mátyásról. A rendeknek csak azon döntéseit tartotta magára nézve kötelezőnek. amely jelentősen meggyengítette anyagi bázisukat. Magyarországon nem volt elég vonzó szellemi műhely. Becsvágya is a császári trón megszerzésére ösztönözte. a nagyhatalom képe összefonódott Mátyás személyével. Az új uralkodó II. ezt igazolja a könyvtár alapítása is. ha adott esetben tervei és érdekei így kívánták. Uralkodása alatt saját céljainak megfelelően új központi hivatalokat állított fel. az ügyeket igyekezett saját kezében tartani. (Pl. Bár uralkodása alatt többször összehívta a rendi gyűlést. ha Mátyás törvényes fiúutód nélkül halna meg. Társadalmi reformjaival a köznemesség politikai befolyását növelte. Nem kedvelte azokat a hivatalnokokat. ám a rendeket igyekezett kiszorítani a hatalomból. A túladóztatott ország gazdasága kimerült.

(Az első hajózási iskolát Portugáliában alapította Tengerész Henrik herceg. nem pedig új hódítóként (az indián birodalmak rabszolgatartó despotikus katonai-papi államok voltak). az európaiak helyzetét megkönnyítette az is. Cortezt és katonáit. Mexikóvárost. a tájékozódást segítő iránytű és egyéb műszerek. században a portugál és spanyol felfedezéseknek köszönhetően Európa elkezdte a gyarmatosítást Afrikában. tétel: A Az z Európán Eu kívüli civilizációk hatása Európára és a gyarmatosítás FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be.22. valamint a már tengeri. az indián államok belső megosztottsága és egymás elleni harca is könnyítette a hódítók helyzetét. kanyaró. ami az érdemi ellenállást később sem tették lehetővé. s így nyugatra hajózva elérhető India). a Föld lehet gömbölyű. gyakran börtönviselt vagy birtokait vesztett. túlnépesedett területekről jött kalandor (hidalgo) volt. Az utak célja a gyarmatok létrehozásán túl elsődlegesen a keleti termékek szállítására új útvonalak felfedezése és a nemesfém. térképészet – tengerek veszik körül a szárazföldeket. Bár az egyház és a korona próbálta fékezni a konkvisztádorok mohóságát és kegyetlenségét (lásd Kasztíliai Izabella és Las Casas véleményéről írtakat). amely lehetővé tette.) tizedelték meg a lakosságot. azt gondolták az indiánok. a hódítók többsége otthon ellehetetlenült. akik a meghódított területen remélték a meggazdagodást. Végül a szabad földterületet a spanyol állam szétosztotta a konkvisztádorok között. 35 . vérhas. tífusz stb. hogyan alakult át a helyi társadalom! FELELETVÁZLAT Bevezetés A XV. majd a behurcolt. helyettük kőeszközöket használtak). ill. az aranykort. így Afrika megkerülhető. Ázsiában – és Kolumbusz felfedezésének köszönhetően (1492) – Amerikában. Cortez 1519-1521 között a lerombolt azték főváros. de a hódítók ezeket is megkapták használatra. hogy az európaiak ezek a régóta várt istenek. a más indiánok által leigázott népek szabadítóként fogadták pl. milyen változást hozott az európai gyarmatosítók megjelenése a meghódított területeken. Tenochtitlan helyén emeltette az amerikai spanyol gyarmatbirodalom fővárosát. a spanyolok könnyen legyőzték az indiánokat először lőfegyvereikkel. A felfedező utak megvalósulását lehetővé tették a reneszánsz tudományos és technikai ismeretei (pl. A megművelt földnek az indiánok jogilag ugyan tulajdonosai maradtak. az őslakosok számára ismeretlen betegségek (himlő. Peruban Pizarro az általa alapított Limából irányította a dél-amerikai spanyol gyarmatokat. tbc. akik „hatlábúak” (ló+lovasa) és elhozzák a boldogságot. óceánparti hajózásban tapasztalt emberek által kifejlesztett karavella. szinte egész Dél-Amerikát. a rajtuk lévő megtérítendő „lelkekkel” együtt. hogy óriási túlerővel szemben is győzni tudjanak (nem ismerték a fémszerszámokat. (Lásd táblázat adatai. elszántság. hogy az indiánok mondái szerint fehér istenek érkeznek majd.) Kifejtés A konkvisztádorok győzelmének okai az amerikai kontinensen a fegyverzetben megnyilvánuló technikai fölény.) A gyarmatosítás során megszerzett legjelentősebb értékek Területek megszerzése A spanyolok alkirályságokba szervezték az új tartományokat. a zsákmány megszerzése volt. de nem sok sikerrel.

lefolyását! Térjen ki a gyarmati versengés kezdeteire is! 36 . a hittérítést tekintették. összegzés A gyarmatosítás következtében megváltozik a világ kulturális térképe. s vele együtt a spanyol. paradicsom. miszerint Amerika és a Fülöp-szigetek a spanyoloké. aranynál.) A kultúrák találkozásának következményei Mivel egészen eltérő kultúrák találkoztak. dohány. Felgyorsult az emberfajták keveredése. Afrika és Amerika népei a népirtást élték át az európai gyarmatosítókkal találkozva.) A keresztény európaiak számára a pogány kultúrák alsóbbrendűek voltak (lásd forrás). mert a fő terményt. Hosszú távon Európa nagyobb hasznát látta a növényeknek az ezüstnél. és az évente Sevillába küldött ezüstszállítmány. új kultúrnövények stb. (Bányái többet termeltek. kakaó stb. A XVI. ezért többnyire kölcsönösen nem értették egymás értékrendjét. India és a Távol-Kelet pedig a portugáloké. hiszen élelmezési cikként a kapásnövények átalakítottak az európai konyhát. mint az európaiak együttvéve. (Pl. minden kalóz álma a kincs megszerzése (pl. Lezárás. angol) etnikum. Ez óriási tőkebefektetést igényelt és rengeteg munkaerőt. Az európai civilizáció kiterjedése jelentősen megnőtt. szokásait.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Az uralkodót illette minden termény és haszon egyötöde. tétel: A nag nagy földrajzi felfedezések legfontosabb állomásai FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a földrajzi felfedezések okait. bab. az indiánok isteni lényeknek hitték az európaiakat. (Lásd forrásoknál írtakat. bár a gyarmatok hatására maga is sok tekintetben átalakult (lásd nemesfém beáramlása. a cukrot kizárólag nagybirtokon lehetett gazdaságosan termelni. kávé. Sándor pápa döntőbíráskodása alatt 1494-ben létrehozták a tordesillasi szerződést. portugál (francia. ill. század közepétől kezdték kiaknázni a világ leggazdagabb lelőhelyét a bolíviai Potosiban. de nagyon sok aranyat és „ezüstországot” igen. nyelv és kultúra. (1500-ban hódították meg Brazíliát. paprika. VI. illetve annak a partvidéki sávját. A mezőgazdaságban meghonosodott az ültetvényes rendszer. 23. burgonya. az eredeti indián kultúrák teljes elpusztítását. A spanyol előretörés miatt Portugália szükségesnek látta felosztani az addig felfedezett és azután felfedezendő tengerentúli világot.). megoldásnak a szolgaságba vetést. gyapot. akik aztán ezt kihasználva kegyetlenül meggyilkolták őket épp vallási ünnepeik alkalmával – lásd forrás.) Növények: kukorica. Expedíciók hozták Afrikából a néger munkaerőt az ültetvényekre és a bányákba az indiánok népességének csökkenése miatt. biztosabb megélhetést jelentettek a gabonánál. a híres ezüstflotta. tök. Drake).) Nemesfémek Az áhított El Doradót nem találták meg a spanyolok. Brazília. eddig számára ismeretlen területeken jelent meg a fehér ember. A keresztény hit új térségekben terjedt el.

a XV.FELELETVÁZLAT Bevezetés A felfedezéseknek nevezett folyamat során és következtében Európa igyekezett kiterjeszteni befolyását a többi kontinensre. hogy egyrészt nekik sikerült ellesni az araboktól a part menti hajózás tudományát. század első felében a spanyolok Haitiről és Kubából kiindulva meghódították Panamát. 1492 A genovai Kolumbusz első útja a spanyolok támogatásával az Újvilágba. ez kedvezett az újra törekvő. A királyi pár azonban úgy döntött. Brazíliában. A spanyol felfedezések első sikeres expedíciója. nao) tökéletesítésében is. ezzel bizonyítja annak gömb alakját. 1513 A spanyol Balboa felfedezi a Csendes-óceánt.és rabszolga-kereskedelmet. Ennek az az oka. A portugálok kereskedelmi telepeket létesítettek Afrikában. ahol leginkább itáliai tengerészek. A reneszánsz szellemi légköre és a könyvnyomtatás hatására Európa a középkorhoz képest jóval nyitottabbá vált a rajta kívüli világok iránt. s ezzel kezdetét veszi a spanyol gyarmatbirodalom kiépítése. csillagászok és földrajztudósok tanítottak. az ott élő népekkel nem kereskedhet. ezzel monopolizálták az óriási hasznot hajtó fűszer-. Mexikót. a legfontosabb portugál gyarmaton óriási ültetvényeken cukornádat termesztettek és dolgoztak fel rabszolgamunkával. A XVI. megvetették lábukat Afrika északi partján. A XVI. 1487 Bartolomeu Diaz (portugál) eléri a Jóreménység fokát (Vihar-fok). 1502 Amerigo Vespucci Dél-Amerika partjainál tett utazásai nyomán új földrésznek tartja az Újvilágot (az Amerika elnevezés az ő nevéből származik). a függőség következtében azok gazdasági erejét saját céljainak megfelelően felhasználta. 1533-tól a spanyol Pizzaro meghódítja az Inka Birodalmat. A portugálok Kínában és Japánban is létesítettek kereskedelmi telepeket. 1519-22 A portugál Magellán expedíciója körülhajózza a Földet. Az újonnan felfedezett földekre aranybányászat és földművelés céljára embereket költöztetnek. A század második felében megkezdték a gyarmatok kiaknázását. hogy Indiát Afrika megkerülésével is el lehet érni. s az egyre nagyobb adóbevételekre építve megerősödött több országban is a központi királyi hatalom. az engedélyük nélkül senki nem hajózhat az „Indiákra”. ritkábbak lettek az éhínségek és a járványok. (Pl. század közepén véget ért a százéves háború. 1521-től A spanyol Cortez meghódítja az Azték Birodalmat. Mindezek hatására mérséklődtek a társadalmi konfliktusok. A tudás gyorsan terjedt. átvétele). Kifejtés Felfedező utak A portugálok a mórok kiűzése után a tengeren terjeszkedtek. növekedett a népesség. ekkor jött létre az egyesített Spanyolország is!) A felfedezések okairól és feltételeiről lásd az ábrához írtakat. A portugálok élen jártak a tengerjáró hajók (karavella. Kolumbusz útja nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket (lásd forrás). ő szintén külön kontinensnek tekinti az Újvilágot. Indiában és Malájföldön. másrészt ők feltételezték azt. századra szinte beltengerükké tették az Indiai-óceánt. Királyságokat 37 . 1500 Cabral (portugál) felfedezi Brazíliát. (Tengerész Henrik) A felfedezések és hódítások 1415 A portugálok megkezdik az Afrika körüli hajóutak szervezését. felfedezni vágyó embereknek (ismeretek áramlása. a szállítások csak a korona általi ellenőrzés után történhetnek. ők alapították az első hajósiskolát. Az Indiai-óceán feletti uralomért folytatott küzdelemben a portugál tengerészek többször összecsaptak az egyiptomi és a török flottával. nemesfém. Az Európában lezajlódó társadalmi és politikai változások is kedveztek a felfedezéseknek: az ipar és a kereskedelem fejlődése miatt gazdag városok jöttek létre. Perut és Chilét. 1498 Vasco da Gama (portugál) Afrika megkerülésével eljut Indiába.

Átmenetileg a hollandok szerezték meg a tengeri hegemóniát. de Anglia befolyása folyamatosan nőtt. amelynek segítségével egy-egy állam hosszabb-rövidebb időre nagyhatalommá válhatott (pl. A felfedezések másik fontos hatása a kapitalista. amelyben a hagyományos egyenrangú Európa–Ázsia kereskedelem mellett Európa kizsákmányolta Afrikát és az Újvilágot. Majd 1602-ben létrejött a holland Kelet-indiai Társaság. bab. nem tudták megtartani nagyhatalmi státuszukat. Eszerint Amerika és a Fülöp-szigetek a spanyoloké. ami radikális változásokat indított el (pl. Európában Nyugat és Kelet munkamegosztása érvényesült. vámszabályozás és különféle monopóliumok eszközeivel. ezért a kormányoktól széles körű felhatalmazást kértek és kaptak telepítésre. század folyamán a kereskedelmi társaságok váltak. az Újvilágban a rabszolgaság. Brazília. Az angolok azonban ki akarták sajátítani a tengeri kereskedelem bizonyos területeit. Gazdaságukat elkényelmesítette a kevés befektetéssel szerzett nagy haszon. Az angolok már 1497-ben feltűntek Észak-Amerika partjainál. kakaó). Ezzel viszont megjelent a versengés is ezen hatalmak között. sokáig úgy tűnt. A távolsági kereskedelem legjellegzetesebb szervezeteivé a XVII. Lezárás. Portugália kezdeményezésére VI. s mindennek következtében megerősödött Kelet-Európában a feudalizmus.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli hoztak létre. a franciák. (1580 és 1640 között Spanyolország és Portugália között perszonálunió van. Nyugat-Európa lett a folyamat centruma és egyben haszonélvezője. hogy a spanyoloknak és a portugáloknak valóban nem lesz vetélytársa (Drake-nek és az angoloknak egyelőre be kellett érniük a kalózkodással). A spanyolok előnybe kerültek a portugálokkal szemben. valamint az angol-holland tengeri háborúk. majd az Afrikából hozott néger rabszolgákat dolgoztatták. Kolumbusz felfedezése arra késztette a spanyolokat és a portugálokat. Ezek az egyéni vállalkozók a terjeszkedést üzleti lehetőségnek tekintették. Spanyolország jóval nagyobb lélekszámú és jelentősebb katonai erőt felvonultató ország volt. de az angolok az ópiumkereskedelemnek köszönhetően növelték tőkeerejüket. s a helyzet nemzetközi jogi rendezését akarta elérni Hugo Grotius a tengerek szabadságának elvével. azaz az üzleti szellem megerősödése. árforradalom. században azonban új lendületet kapott. A terjeszkedés következtében kiépült portugál „gyarmatbirodalom” nem összefüggő területekből állt. hogy kié lesz a felfedezett terület. kávé. nemzetközi munkamegosztás. A gyarmatok olyan gazdasági lehetőséget biztosítottak. A portugálok általában beérték néhány. hogy egy szerződésben határozzák meg. a hollandok és az angolok is megkezdték saját gyarmatbirodalmaik kiépítését. India. Ezzel magyarázható. háborúra és békére. összegzés A felfedezések hatására megjelent Európában sok újféle növény (pl. dohány. század elején sorra át kellett engedniük gyarmataikat nagyobb katonai erőt felmutató vetélytársaiknak. és elvesztették verseny. éltek a kereskedelmi tilalmak. hanem kereskedelmi telepek láncolata alkotta. mint az angol.). egybefüggő területeket szereztek meg. Hollandia és Anglia). burgonya. az ültetvényeken és a bányákban kezdetben az indiánokat. 1600-ban angol (később brit) Kelet-indiai Társaság alakult meg. paprika.és alkalmazkodóképességüket. A terjeszkedés a XVII. mint Portugália. amely eredetileg jóval (nyolcszor) nagyobb alaptőkével indult. eredeti tőkefelhalmozás stb. a területeket nem igázták le. hiszen az Atlanti-óceán vált a kereskedelem fő útvonalává. hogy a XVII. hódításra. paradicsom. kukorica. A kormányok a társaságok felett ellenőrzést gyakoroltak. Létrejött a világkereskedelem. amikor a hollandok versenyét próbálta kizárni az 1651-es angol hajózási törvény. tök. Kettejük hatalmi viszályát mutatja pl. Az Ibériai-félsziget országai a későbbiekben a visszamaradottság „mintapéldáivá” váltak.) A spanyolok és portugálok hatalmát jelentősen visszavetette az árforradalom. Elkezdődött az emberfajták nagy létszámú keveredése. 38 . az 1651-as angol hajózási törvény. gyapot. nagyobb. a Távol-Kelet a portugáloké (a nemzetközi szerződés a nemzetközi jog első dokumentuma). mert megszervezték a gyarmatosítást. Sándor pápa döntőbíráskodása alatt 1494-ben létrehozták a tordesillasi szerződést. Az államkincstár helyett magánkézbe vándorolt arany és ezüst végül a fennálló rendet konzerválta. valamint rengeteg nemesfém. amely kulcsszerepet játszott India gyarmatosításában. a kereskedőiket védő katonai támaszpont létesítésével.

mert úgy tartották. Ebben a törekvésében támogatták a tridenti zsinaton megfogalmazott reformelképzelések. hogy a barokk világképe szerint a földön a káosz. Akkoriban ezt úgy nevezték: a szem és a fül vitája. a fény szükségszerűen győzedelmeskedik. Új szerzetesrendek jöttek létre. erősítése volt. Az egyházi és/vagy a világi hatalom a nagyság. Jellegzetes ellentétei: fény–árnyék. erő és szépség jegyében fogalmazta/fogalmaztatta meg saját magát. majd egész Európában és Amerikában. gyönyörködtetni akart. A barokk alkotások fő jellemzői a monumentalitás. A protestáns istentiszteleteknek fontos része volt a közös éneklés. érzékiségében jelennek meg. burjánzó jellegű. az 1540-ben alapított jezsuita rend.) Az ellenreformáció célja tehát az volt. azt a reformáció előzményének tekintette. egyszerűbb belső terek híve volt. társadalmi megmozdulások végül vallásháborúhoz vezettek. 1517) és eredetileg nem egyházszakadást. hogy visszaszerezze elpártolt híveit (rekatolizáció) és elvesztett pozícióját. hanem a katolikus egyház reformját szerette volna elérni. az alakábrázolás bálványimádáshoz vezet (lásd forráshoz írtakat). érzékiség– transzcendencia. A Rómában született új irányzat hamar elterjedt Észak-Itáliában.24. az egysze- 39 . ill. ezzel is magyarázhatók a hatalmas méretek. a szép. Formai elemeivel meghökkenteni. mivel jelentősen csökkent a befolyása. A különböző egyházellenes mozgalmak. A reformáció a művészetek terén is változást hozott. a katolikus templomok a belső díszítéssel próbáltak meg a híveikre hatást gyakorolni (látványcentrikusság). A barokk művészet központi célja is a vallásos áhítat felkeltése. Kialakulásának oka és alapja részben a katolikus egyház pompájának. jellemző eszköze a túlzás. mégpedig az ellentétek harcából kibontakozó végső harmóniaként. a puritánabb. A művészet és a templomok az egyház és a hit erejét voltak hivatottak kifejezni. legfőbb jellemzőit! FELELETVÁZLAT Bevezetés A reformáció Németországban indult el (Luther Márton. lenyűgözni. nagyságának. nagy korszaka a barokk. s egyben pompaszeretetével fölébe akart kerülni az előző kor alkotásainak. a híveknek megmutatni. a látványosság. Az ellenreformáció nemcsak a reformációra való katolikus reakció. funkcionális. tétel: A barokk ba stílus jellemzői FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a barokk stílus kialakulásának körülményeit. A barokk műalkotásban a földi és az égi szint végső soron összekapcsolódik: a látványnak látomást kell megidéznie. század művelődéstörténetének egyetemes. hanem a római katolikus egyház megújulása. templomi szobrokat. A reformáció a római egyházat rendkívül súlyosan érintette. a katolikus megújulást pedig a római egyház használta. a humanista irodalmat is elvetette. a vallás erejének kifejezése. de mögöttük misztikus jelentést sejtetnek. visszatértek az ókeresztény szimbolikához. A protestánsok sok helyen elpusztították a freskókat. a hatalma. Kifejtés A XVI-XVIII. A barokk mű szerkezete – bármelyik művészeti ághoz tartozik is – lazának látszik. Az egyház mereven elutasította a reneszánsz hatásra fejlődőben lévő természettudományt. az ábrázolt tárgyak a maguk nyerseségében. Ez abból fakad. Isten világában azonban a rend uralkodik. A barokk műalkotás ezért az alapvető dualitást jeleníti meg. világosság–sötétség. Mert a jó. (Az ellenreformáció elnevezést a reformátusok. pl. az igaz.

A barokk festészetben a legfontosabb név a holland protestáns Rembrandté. A barokk zene jellegzetessége.) A barokk festészet tipikus alkotásaira is a díszes megoldások. s egyetemes. A barokk szobrászatban is a külsőségek ragyogása került előtérbe. az eposz. A templomoknál a hosszirányú alaprajz. a szentek vallásos extázisát ábrázoló misztikus jelenetek. az illuzionista külsőségektől való mentesség a jellemző. rengeteg mű született ekkor. mert (az ortodox területeket leszámítva) egész Európában és a gyarmatokon is hatást gyakorolt. mind külsejük pazarul díszített.és enteriőrművészetben. Ennek megfelelően. szertelen pompa. a racionalitással szemben a túlzott. bár a barokk korához kapcsolható. ill. A zenében is kimutathatók a korstílusra jellemző különböző jegyek: ünnepélyes hangvétel. Lajos uralkodásának idejére esik. (Ebben a művészeti ágban nincs protestáns és katolikus különbség. polgári lakóházak építése. 25. szabálytalan mozgalmas formák. hanem számában is. de ószövetségi és újszövetségi témákat is feldolgozott alkotásaiban. de különleges használata. Mivel a barokk a feudalizmussal is összekapcsolódik.) A barokk irodalomban is a monumentális műfajoké a főszerep. Mind az épületek belső terei. nagy alkotások születtek a kastélyépítészetben (pl. Murillo. misztikum. óriási hatást gyakorolva a kor emberére. eszmetörténeti korszak. felfogása és ábrázolásmódja alapvetően eltér katolikus kortársaiétól. mozgalmasság. immaterialitás („anyagtalanság”) jellemző. a lebegésben ábrázolt testek ellentmondanak a fizikai törvényeknek. sejtelmesség. dinamikus. és kedveli a díszítéseket. (Lásd forráshoz írtakat. az ellenreformáció kibontakozása FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az ellenreformáció kibontakozását és magyarországi megjelenését! 40 . Festőiség. Kedveltek a mitológiai és vallási témák. kedvelték a dinamizmust kifejező hullámvonalakat. hogy feszültséget teremt. drámaiság. A figurák megalkotásakor azonban az ún. az opera. paloták. Legjelentősebb alkotói: Caravaggio. csigavonalakat. valamint a fény adta lehetőségek teljes kiaknázása. a hangsúlyos hullámvonalak jellemzők. Németalföld. a reformációt támogató államokban rövidebb ideig van jelen. az őszinte. módosítások. ami nemcsak az alkotások méreteiben és arányaiban mutatható ki. a kert. ezért a már polgárosultabb. (Lásd forráshoz írtakat. mozgalmasság. ellentétek és hirtelen fordulatok. hogy az egyéni helyett a sematikus ábrázolás. sok alak. Egyetemes. A barokk zene jelentős alakjai Bach és Händel. ami maga után vonta. Új zenei műfaj jött létre. tétel: A katolikus kat megújulás.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli rűséggel. egyetemes. ilyen volt pl. (Lásd a forráshoz írtakat. Versailles). pátosz jellemezte alkotásait. mozgalmas. A barokk egyik kulcsjellemzője a monumentalitás. az operáé Monteverdi.) A barokk építészet francia meghonosodása XIV. fontos a színek szerény. Anglia). míg a feudális és erősen katolikus többségben maradó államokban nagyobb teret kaphatott. kupolatér kiemelése a jellemző.) Lezárás/összegzés A barokk tehát egy egyetemes művészeti és korstílus. harsány színek. és sok a kritikusa (pl. Művészetére a tárgyilagosság. Az érett barokk egyik fő egyénisége Bernini. A barokk építészek főbb tevékenységei a templomok. mert a művészetek minden ágában megtaláljuk a jeles alkotókat. monumentális méretek és arányok. belülről fakadó érzéssel szemben a túlzó érzelmesség és színpadiasság vált jellemzővé. Arcképfestőként vált híressé. mert minden művészeti ágban hasonló stílusjegyekkel hódított teret. királyi és fejedelmi kastélyok.

Bár protestáns egyházak sehol sem tudtak kizárólagos teret nyerni. Lengyel Királyságban élők jobban megőrizték a katolicizmust. Habsburg Birodalom) eszközként használta a katolikus hierarchiát. s nem a hit kérdése állt. pompa.FELELETVÁZLAT Bevezetés A reformáció Németországban indult el (Luther Márton. 1517). újra el kellett hagyniuk az országot. Károly egyértelmű támogató lépései és a megújulást szükségesnek látó pápák elindítottak egy reformfolyamatot az egyházon belül. misszió a gyarmatokon). mozgalmasság. mert a művészetek minden ágában megtaláljuk a jeles alkotókat. hanem az egyház jelentős átalakulásáról. A katolikus megújulás művészi kifejezése a barokk. egyetemes.) Az ellenreformáció célja tehát az volt. Spanyolországban. mert (az ortodox területeket leszámítva) egész Európában és a gyarmatokon is hatást gyakorolt. Németalföldön. engedelmesség a pápának. Az ellenreformáció elnevezést a protestánsok. 41 . azokra használták a pápai udvarban. hogy visszaszerezze elpártolt híveit (rekatolizáció) és elvesztett pozícióját. Az abszolutizmus (pl. A reformáció a római egyházat rendkívül súlyosan érintette. A különböző egyházellenes mozgalmak. eredetileg nem egyházszakadást. vagy Galileo Galilei pere – 1633).) Nem volt veszélytelen a hivatalos egyházi állásponttól eltérő tudományos vagy teológiai nézeteket hirdetni (lásd Giordano Bruno megégetése 1600-ban. vallásosság. s bár Báthory Zsigmond fejedelemsége alatt ismét visszatértek. egyházi személyeket állami hivatalnokká tettek. Károlyhoz kapcsolódó források kapcsán írtakat. (A francia vallásháborúk mögött is inkább a trónharc.) A jezsuita rend legfőbb jellemzői (lásd még a forráshoz írtakat): célja a katolicizmus védelme és terjesztése (lásd pl. a reformációra való katolikus reakció. misztikum. Egyetemes. mivel jelentősen csökkent a befolyása. Erdélyben a jezsuiták 1579-ben jelentek meg először. A római egyház Luthert elítélte és kiközösítette. században. Tudniillik nem csak egy ellenmozgalomról van szó. eszmetörténeti korszak. látványcentrikusság uralja a művészeti ágakat. polgárosultabb államokban nagyon jelentős befolyásuk volt (pl. a hatalma. Francia Királyságban. Pál által összehívott tridenti zsinat is a megújulás jegyében ült össze (1545-1563). hanem a római katolikus egyház reformját szerette volna elérni. Legfőbb határozatait lásd a forrásnál. V. (A jezsuita eredetileg csúfolódó elnevezés volt. az oszmán hódítás is a katolikus egyház meggyöngülését hozta. szerteágazó és egyre növekvő politikai befolyás. tekintély megerősítésében. (Lásd VI. magas színvonalú oktatás. A barokk egy egyetemes művészeti és korstílus. Az ellenreformáció sikerében az inkvizíció jelentette fenyegetés mellett az egyház elsődleges támasza a jezsuita rend volt. A magyarországi ellenreformáció sem volt sikeres a XVI. a katolikus megújulás kifejezést pedig a római egyház használja. akik túl sokat emlegették Jézust.) A III. ami szintén jelentős szerepet játszott az egyházi hatalom. Angliában). mert minden művészeti ágban hasonló stílusjegyekkel hódított teret. itt népmozgalmakra nem került sor. katonai fegyelem. Kifejtés A reformáció tanainak hatására a latin országok kivételével minden európai államban meggyengült a római egyház befolyása. társadalmi megmozdulások végül vallásháborúhoz vezettek. de az erdélyi országgyűlés tíz év múlva kiutasította őket. Spanyolország. s ettől a központi királyi/császári hatalom erejének növekedését is várták. Adorjánhoz és V. (Lásd a karikatúrákhoz írtakat. a fejlettebb. Franciaország. A barokk főbb jellemzői: monumentalitás. Az Itáliában. Az ellenreformációt támogatták a kor jelentős katolikus uralkodói. Az 1561-ben behívott jezsuiták nem tudták megakadályozni a reformáció gyors terjedését. s egyetemes.

század közepére a királyi Magyarországon már csak négy főúri család maradt meg a protestáns hiten. Új szerzetesrendek jöttek létre: karmeliták (elmélkedés. és belépett a jezsuita rendbe. A katolikus egyház Pázmány Péter esztergomi érsek és Esterházy Miklós nádor segítségével erősödött meg ismét a XVII. tétel: A francia fra abszolutizmus XIV. hitvitázó iratainak kiadásával maga mutatott példát. (Lásd forráshoz írtakat. A török kiűzése után a XVIII. szintén jezsuita szerzetes a Biblia első teljes katolikus fordítását. hitéleti tevékenység). (Lásd forráshoz írtakat. hisz tudta. Igaza lett annyiban. Lajos korában FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be XIV. A XVII. később áttért a katolikus hitre. A gazdaság fejlesztése: 42 . hogy halálakor a nyugati országrészen már alig akadt protestáns főnemes. hogy a nemesség és a polgárság szabadon gyakorolhassa saját vallását. összegzés A rekatolizáció a XVII. majd Bethlen Gábor és Rákóczi György fejedelmek a Habsburgokkal kötött békékben (bécsi. az abszolutizmus működését Franciaországban! FELELETVÁZLAT Bevezetés IV. majd 1635-ben székhelyén. hogy a hívekhez minél több. Intézkedései: A rendiség háttérbe szorítása és a központi hatalom kiépítése kezdődött el a hivatalnokrendszer átalakításával. orsolyiták és piaristák (népiskolák felállítása). Pázmány jezsuita képzettségéből adódóan az oktatást és a nevelést is felhasználta céljaira. A törökök nem tűrték meg területükön a jezsuitákat. a hódoltságba ezért Boszniából jöttek ferences szerzetesek. a XVII. de katolikusban fog meghalni.) Pázmány – a reformációtól eltanulva – nagy hangsúlyt fektetett arra is. 26. de jelentős számban hódította tehát vissza a híveket a katolikus egyház. linzi) elérték. Először a bécsi egyetemen papnevelő intézetet hozott létre. a szakszerű bürokrácia kiépítésével. század végére az ország lakosságának többsége római katolikus hitű lett. Mint esztergomi érsek előbb a főurakat térítette vissza a katolikus vallásra. országonként eltérő. Bocskai István.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Nem járt eredménnyel a Habsburg-udvar erőszakos térítése sem.) Pázmány ösztönzésére készítette el Káldi György. Bourbon Henrik (1589-1610) uralkodásához köthető a francia abszolutizmus kiépítésének első szakasza. Pázmány állítólag azt mondta. nikolsburgi. Lajos uralkodását. Magyar nyelvű prédikációinak. Lezárás. század első felében. hogy a jobbágyok kénytelenek követni uruk vallását. században a katolikus vallás legfőbb támaszaivá váltak a főrangúak. századra sikereket ért el (40 százalékról 20-25 százalékra esett vissza a protestánsok aránya). hogy ő még egy protestáns Magyarországon született. Nagyszombaton egyetemet alapított. magyarul jól beszélő és teológiailag felkészült katolikus pap vagy szerzetes jusson el. Pázmány protestáns családban született.

mert XIV. Kifejtés XIII. Az adórendszer racionalizálása egyrészt a paraszti terhek kiszámíthatóbbá. A hadseregreform Louvois hadügyminiszter nevéhez kapcsolódik (lásd a táblázathoz írtakat). az intendánsok. Az egységes hadsereg létrehozása még nem sikerült. de ezen a téren csak részlegesen tudta elképzeléseit megvalósítani. Ők voltak a francia tartományok élén álló főhivatalnokok. amelyek keresett exportcikkeket gyártottak. A gazdaságpolitikára a merkantilizmus jellemző (lásd a forrásokhoz írtakat. s ezzel Franciaország megjelent a nagyhatalmak gyarmati területekért folyó versenyében. Elzászt. A kereskedelem fejlesztése érdekében jelentős infrastrukturális fejlesztések történtek: belföldön utak. a német területek ellen irányultak. Az óriási bürokrácia kiépülése miatt hivatalnokállamnak is nevezték. Ennek érdekében 1614 után nem hívták össze az országos rendi gyűlést. aki helyett azonban javarészt Richelieu államminiszter irányította az országot. csipke). Lajosra várt. A hivatali rendszerben a szakszerűség jegyében megjelentek az államtitkárságok és a király legfőbb támaszai. 1661-ig Mazarin az államminiszter. az állam el is adósodott (lásd a táblázatokhoz írtakat). A hugenották elüldözése azonban a gazdaságra is jelentős hatást gyakorolt. Megjelentek soraikban az ún. ennek megteremtése XIV. ám ebben a kérdésben csak részleges sikereket ért el. bár erős állami ellenőrzés alatt. Lajos meg akarta szerezni a spanyol trónt és vele együtt hatalmas gyarmatait. és sokat rontott az államigazgatás hatékonyságán. A szakszerű és vásárolt bürokrácia kettőssége a francia forradalomig fennmaradt. csak az uralkodónak tartoztak felelősséggel. hiszen ők zömében kézműves és kereskedő polgárok voltak. Lajos (1610-1643) a következő uralkodó. XIV. taláros nemesek. A 150-200000 fős haderő fenntartása óriási terheket rótt a lakosságra. s ebben XIV. azaz a gallikán egyház létrehozása is. Ezt azonban mindenkép meg akarták aka- 43 . Kanada gyarmatosítása elkezdődött. Lajos irányít („az állam én vagyok”).) Colbert célja az államháztartás egyensúlyának létrehozása lett volna. így jelentős bevételt hoztak (pl. célja a gallikán egyház megteremtése volt (lásd a forráshoz írtakat). A tartományok jogrendje azonban nem volt teljesen egységes. Egyházpolitikájában sem tért el Richelieu és Mazarin útmutatásaitól. Célja a Rajna természetes határrá tétele volt. Folytatódott a királytól függő bürokrácia kiépítése. Külpolitika XIV. A kultúra egységesítése – és állami ellenőrzés alá vonása – érdekében támogatta a francia akadémia megalapítását is. utána XIV. Richelieu célja volt a nemzeti. Lajos uralkodása (1643-1715) a francia abszolutizmus virágkora (lásd az ábrához és a forrásokhoz írtakat): Belpolitika Az államigazgatás a Richelieu által elindított úton haladt tovább. ami együtt járt a hugenották üldözésével. Intézkedései: Elsődleges cél a központi hatalom erősítése. másrészt az állami bevételek tervezhetőbbé tételét szolgálták. a helyi parlamentek azonban továbbra is működtek. akik pénzen vették meg nemességüket és hivatalukat. A szakszerű bürokrácia mellett azonban – főként a pénzben szűkösebb időszakban – megnőtt a vásárolható hivatalok aránya. Lajos uralkodása idején sem történt lényeges változás. külföld felé a hajózás támogatása. egységes állam megteremtése volt. Lajos háborúi kezdetben megtartva a francia külpolitika Habsburg-ellenes hagyományát. csatornák építése. A spanyol örökösödési háború (1701-1714) azért tört ki. Lotaringiát sikerült neki megszerezni. ez azonban a király hódító háborúi miatt csak kezdetben sikerült. akiknek az elvesztése ezen ágazatokban érzékeny veszteséget jelentett. illatszerek.királyi manufaktúrák alapítása. ők tartották ellenőrzésük alatt a tartományok rendjeit és kormányzóit.

összegzés XIV. Szerepének megítélése mégsem egyértelműen pozitív. Lajos uralkodása a kultúra. a felvilágosodás azonban elvetette az isteni beavatkozás. tétel: A Az z al alkotmányos monarchia működése FELADAT: A források és ismeretei segítségével jellemezze az angol alkotmányos monarchia rendszerét és működését! FELELETVÁZLAT Bevezetés A felvilágosodás a XVII-XVIII. eszmetörténeti mozgalma. Locke munkássága). ezzel lemondva természetes jogaikról vagy azok egy részéről. Ráadásul az osztrák Habsburgoké lett a spanyol Németalföld. Kialakulásához hozzájárult a fizika XVII. ahol azonban a természeti erőknek és az egymásnak való kiszolgáltatottság arra indította az embereket.) Az európai erőviszonyok is jelentősen átalakultak XIV. A középkori teológusok egy isteni rend létét feltételezték ezen elv alapján. ő maga bőkezű mecénás volt. Angliáé lett a hajózásban stratégiai szerepű Gibraltár és a rabszolga-kereskedelem kizárólagos joga. hogy egy társulási szerződéssel önként létrehozzák a szervezett társadalmat (az államot). A felvilágosodásnak köszönhetően előtérbe kerül a gondolkodás. Az 1713-14. Lezárás. A felvilágosodás egyik alapvető politikaelméleti kérdése a szerződéselmélet. Ez abban különbözik az előző szerződéstől. de a törökök támogatására már nem számíthattak a Habsburgok ellen a franciák. és ugyanezt várta el udvarának tagjaitól is. elsősorban Newton munkássága. Kifejtés A szerződéselméletet egészíti ki a természetjog koncepciója. században Franciaországban és a német területeken teljesedett ki. több Észak-Amerikában fontos gyarmati terület. A harmincéves háborúból győztesként és megerősödve kikerült Franciaországnak tudomásul kellett vennie a spanyol örökösödési háborút lezáró békében megfogalmazott korlátokat. a művészetek felvirágzását hozta el. Ebben a háborúban volt Franciaország szövetségese II. a tolerancia és az etikai. Milánó és a Nápolyi Királyság. megállapodástól. hagyománytól s bármely emberi intézménytől független ideális törvény. a forradalom korában (pl. a hatalom isteni eredetének elvét. hódításainak és bürokráciájának finanszírozása miatt óriási államadósságokat halmozott fel. amely törvényhozástól. akik Anglia és Hollandia szövetségével megerősítve végül győzelmet arattak a franciák felett. Angliából indult a XVII. de nem egyesíthetik a két országot. század filozófiai. amit ő nem akart/tudott elfogadni. a józan ész. A társadalmi szerződésnek van azonban egy másik típusa (amelyet szokás alávetési szerződésnek is nevezni). egy egyetemes erkölcsi rend létét tételezi fel. Alapeleme a társadalmat és az államot megelőzően létezett természeti állapot feltételezése. hadseregének. a haladás. 27. Lajos uralkodása idején. századi fejlődése. majd a XVIII-XIX. 44 . század második felében. politikai értelemben vett szabadság.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli dályozni a Habsburgok. hogy ebben az esetben az emberek nem egymással. hiszen a pazar udvar fenntartására. évi békék értelmében a spanyol trón a Bourbonoké. Rákóczi Ferenc. (Lásd a forrásokhoz írtakat.

sőt az idők folyamán egyre erősebb lett.) A nép engedelmességet ígér. ezért a szerződés érvényét veszíti. amivel az emberi szabadságjogoknak a kidolgozását segítette elő. a nép által elfogadott törvényekkel kormányozni (képviseleti úton érvényesülhet ez a jog). Az állam létrehozásával tehát az emberek nem mondanak le alapvető jogaikról. majd ezt a jogot kell alkalmazniuk a független és igazságos bíráknak a viták eldöntésekor. A Locke által megfogalmazott. egymás kölcsönös ellenőrzésére épül. Az angol alkotmányosság alapdokumentumának tekintett Jognyilatkozat megfogalmazza az ember természetes és elidegeníthetetlen jogait (szólás-. 45 . hogy a létrehozott közhatalom jobban megóvja életüket. (Rousseau ugyanezt az elméletet a népszuverenitás és a közvetlen hatalomgyakorlás köztársasági formájának igazolására használta fel. (Lásd az ábrához és a forráshoz írtakat.) Angliában a XVII. de az ellenőrzés csak a polgárok szűkebb csoportjának tartható fenn (vagyoni cenzuson alapuló választójog). szabadságukat és vagyonukat. A politikai hatalom működését szabályozó dokumentum az 1689-ben elfogadott Jognyilatkozat. ún. megszegi a szerződést. Ez az elv megvalósul az angol alkotmányos monarchiában. illetve a külföldről jövő támadások elhárítása érdekében lehet nyúlni. és csak feltételesen ruházzák át a jogokat. erőszakhoz pedig csak a törvények végrehajtása. vagyis a jogok forrása a polgárok csoportja. gyülekezés-. s egyben mintául szolgáló alkotmányos monarchia tehát olyan államforma. Az Angliában létrejött. vagyis a képviseleti elven működő alkotmányos monarchiának. de ennek hatása érvényesül az amerikai Függetlenségi Nyilatkozatban is. Amennyiben azonban a kormányzat ezt nem tartja be. a pénzügyek. század fordulójától belpolitikailag egyre stabilabbá vált Anglia. a hadsereg. Az angol alkotmányos monarchia kialakulása az angol forradalom lezárulásának köszönhető.és vallásszabadság). megteremtve a modern polgári demokrácia alapját.) Montesquieu – Locke nyomán – megfogalmazta a hatalmi ágak felosztásának elméletét: a három hatalmi ág (törvényhozás. (Lásd forráshoz írtakat. végrehajtás és igazságszolgáltatás) egymástól függetlenül működik. konfliktusoktól. és az amerikai alkotmány megfogalmazásában is meghatározó szerepe volt. sajtó. századtól politikai „pártok” működtek. legfeljebb az addig természetes jogok államilag szabályozott polgári jogokká válnak. A kettős szerződés megfogalmazása az alapja Locke szerint a kormányzat megbízás jellegének. a kormányzat pedig jó kormányzást és biztonságot. a kormány ellenőrzésének joga a parlamentnek felelős kormány kezében van.) Locke szerint az így létrejött alkotmányos monarchiától az emberek azt várják. hogy megszilárduljon az alkotmányos rend. megszervezze világbirodalmának alapjait (Nagy-Britannia). a nép elmozdíthatja. (Lásd forráshoz írtakat.hanem a kormányzattal kötnek szerződést. de eközben/ezáltal a hatalom nem mehet messzebb annál. Emellett a legfőbb hatalom köteles szilárd. sem a választások nem voltak mentesek a visszaélésektől.) Lezárás. A király jogkörét azonban egyértelműen szabályozták. később liberálisnak minősített szabadságforma érvényesült és érvényesül a mai napig az angol alkotmányos monarchiában. a toryk és a whigek. Montesquieu is pozitívan nyilatkozott az angol alkotmányosságról. hanem monarchikus rendszert hoztak létre. nyugodt évtizedek (uralkodók váltják egymást) jöttek. és a legfőbb hatalom ekkortól nem az uralkodó. Sem a parlament működése. Locke és Montesquieu szerint a társadalmi szerződések értelmében a népnek joga van az államra átruházott jogokért cserébe a hatalom ellenőrzésére. ami lehetőséget adott arra. és a külpolitika felé forduljon. összegzés A XVII-XVIII. mint ami a közjó érdekében szükséges. hanem a részben képviseleti elven működő parlament lett. (Lásd forráshoz írtakat. a szabadság garanciáját látta benne. (Orániai) Vilmos trónra ültetése (dicsőséges forradalom – 1688) után a parlamenti erők nem köztársasági. ahol a király hatalma a parlament által elfogadott alkotmányon alapszik. ám az alkotmányos rend ezektől nem rendült meg. A Stuartresturáció bukása és II. egyértelmű.

a megnövekedő könyvkiadás (lásd forráshoz írtakat). felemelhető. meghatározó gondolkodóit! FELELETVÁZLAT Bevezetés A felvilágosodás a XVII-XVIII. a forradalom korában (pl. egy egyetemes erkölcsi rend létét tételezi fel. a ráció mindenhatóságába vetett hit (a fény százada). és csak feltételesen ruházzák át a jogokat. Amennyiben azonban ezt nem tartja be.) Fontos szerepet játszottak terjedésében a szalonok (lásd forráshoz írtakat). és helyette a józan ész jelszavát hirdették. a vallási dogmák. Különösen egy kiadványsorozat (35 kötet). hogy a világot leírhatónak. kulturális reformokat megvalósító. a nép elmozdíthatja. századi Franciaországban teljesedett ki. A szerződéselméletet egészíti ki a természetjog koncepciója. Voltaire. a zsarnokságon alapuló állam helyett a gazdasági. Rousseau ugyanezt az elméletet a népszuverenitás és a közvetlen hatalomgyakorlás köztársasági formájának igazolására használta fel. megállapodástól. hogy ebben az esetben az emberek nem egymással. Az állam létrehozásával tehát az emberek nem mondanak le alapvető jogaikról. hagyománytól s bármely emberi intézménytől független ideális törvény. (Lásd forráshoz írtakat. amely törvényhozástól. megismerhetőnek tekintették. tétel: A felvilágosodás fel legjelentősebb gondolatai és főbb képviselői FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a felvilágosodás eszmetörténeti jelentőségét. Felléptek a fanatizmus. Sapere aude! (Lásd forráshoz írtakat. szabadságon alapuló államban hittek. század filozófiai. hanem a kormányzattal kötnek egyezséget. A középkori teológusok (Szent Ágoston: Az Isten városáról) az isteni rend létét feltételezték ezen elv alapján. Quesnay. Kialakulásához hozzájárult a fizika XVII.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 28. d’ Alembert.) A nép engedelmességet ígér. majd a XVIII. Locke munkássága). legfeljebb az addig természetes jogok államilag szabályozott polgári jogokká válnak. ahol azonban a természeti erőknek és az egymásnak való kiszolgáltatottság arra indította az embereket. A felvilágosodásnak köszönhetően előtérbe kerül a gondolkodás. Condillac. a szerződés érvényét veszíti. Angliából indult a XVII. vagyis a képviseleti elven működő alkotmányos monarchiának. a felvilágosodás azonban elvetette az isteni beavatkozás. Ez abban különbözik az előzőtől. Képviselői hittek abban. Montesquieu. A vélekedés helyett a tapasztalat került előtérbe. hogy egy társulási szerződéssel önként létrehozzák a szervezett társadalmat (az államot). Alapeleme a társadalmat és az államot megelőzően létező természeti állapot feltételezése. hogy a felvilágosítás által minden probléma kezelhető. Turgot) a felvilágosodás rendszerét. A kettős szerződés megfogalmazása az alapja Locke szerint a kormányzat megbízás jellegének. kiszámíthatónak. Rousseau. ezzel lemondva természetes jogaikról vagy azok egy részéről. amelyben a kor jeles tudósai (Diderot. Helvetius. Locke szerint 46 . Holbach. század második felében. A tekintélyen. elsősorban Newton munkássága. a hatalom isteni eredetének elvét. a francia Enciklopédia. A társadalmi szerződésnek van azonban egy másik típusa (szokás alávetési szerződésnek is nevezni). az ember és társadalom nevelhető. a matematika hatása érvényesült abban. Kifejtés A felvilágosodás egyik alapvető politikaelméleti kérdése a szerződéselmélet. a vezetés pedig jó kormányzást és biztonságot. s egyben a tudományok legkorszerűbb összefoglalóját adták ki. századi fejlődése. eszmetörténeti mozgalma. babonák ellen.

hogy a létrehozott közhatalom jobban megóvja életüket. Lezárás. nem tagadta Isten létét: „ha Isten nem volna. A felvilágosodás időszakában alakult ki a titkos testvéri szövetségen alapuló szabadkőműves mozgalom is. „ha mindenkinek van valamije. híressé vált mondata is ezt fejezi ki: „Tiporjátok el a gyalázatost!” Ugyanakkor ő maga deista. képviseleti rendszer). amibe sem a társadalomnak. egyértelmű. (Lásd forráshoz írtakat. mert a szabad verseny eredményesebb a központi irányításnál. sem az államnak nincs beleszólása. de eközben/ezáltal a hatalom nem mehet messzebb annál. az áru értékét pedig az előállításukra fordított. Smith) szerint az egyéni önérdek által mozgatott munka a gazdaság fő hajtóereje. a természetes fejlődés hívei voltak. majd ezt a jogot kell alkalmazniuk a független és igazságos bíráknak a viták eldöntésekor. erőszakhoz pedig csak a törvények végrehajtása. a tulajdonkorlátozásban látta a megoldást. de az ellenőrzés csak a polgárok szűkebb csoportjának tartható fenn (vagyoni cenzuson alapuló választójog. de ennek hatása érvényesül az amerikai Függetlenségi Nyilatkozatban és alkotmányban is. ezért szerintük ezt az ágazatot kell támogatni az ipar és a kereskedelem helyett. Szembefordultak az államilag ellenőrzött merkantilizmussal. (Lásd forráshoz írtakat. elsősorban a jakobinusok nézeteire. végrehajtás és igazságszolgáltatás) egymástól függetlenül működik. és senkinek sincs túl sokja. a rászorulók támogatása. mint ami a közjó érdekében szükséges. szabadságukat és vagyonukat.) Rousseau tagadta a művelődés és civilizáció pozitív hatását a társadalomra. A szabad versenyes kapitalizmus hívei (A. ezért kompromisszumként elutasította a vagyoni különbségeket. Az az üdvös. a Locke és Montesquieu által elfogadott társadalmi szerződés elméletét elvetette. ki kéne találni!” A vallást személyes ügynek tekintette. amelynek jelszava: „egyenlőség. helyette a vadember boldogságát hirdette. A magántulajdont lopásnak tekintette. Az egyházat a népbutítás eszközének. kérlelhetetlen ellenfele bármiféle fanatizmusnak és tekintélynek. Emellett a legfőbb hatalom köteles szilárd. Montesquieu – Locke nyomán – megfogalmazta a hatalmi ágak felosztásának elméletét. összegzés A Locke és Montesquieu által megfogalmazott. később liberálisnak minősített szabadságforma érvényesült és érvényesül a mai napig az angol alkotmányos monarchiában. vagyis szerinte a közösség összes tagjának aktívan részt kell vennie a döntéshozatalban. Quesnay. társadalmilag szükséges munka mennyisége határozza meg. A fiziokraták (pl. s helyette a népszuverenitást vallotta. egymás kölcsönös ellenőrzésére épül.az így létrejött alkotmányos monarchiától az emberek azt várják.) Rousseau hitt a közvetlen demokráciában. A három hatalmi ág (törvényhozás. emiatt számos tévhit kapcsolódik a mozgalomhoz azóta is. vagyis a jogok forrása a polgárok csoportja. 47 . Turgot) szerint az államnak csak a piac normális működését kell szabályoznia. Rousseau a felvilágosodás általános személetétől sok szempontból eltérő rendszert dolgozott ki.) Voltaire a filozófiai elbeszélés. Ugyanakkor csak a mezőgazdaságot tekintették új érték teremtőjének. Az államnak szerintük a lehető legnagyobb mértékben ki kell vonulni a gazdaság irányításából (éjjeliőr-állam). De elfogadta a terrort a közjó megvédése érdekében. Rousseau óriási hatást gyakorolt a francia forradalomra. a nép által elfogadott törvényekkel kormányozni (képviseleti úton érvényesülhet ez a jog). illetve a külföldről jövő támadások elhárítása érdekében lehet nyúlni. Locke és Montesquieu szerint a társadalmi szerződések értelmében a népnek joga van az államra átruházott jogaiért cserébe a hatalom ellenőrzésére. Céljuk az egész emberiség erkölcsi és szellemi felemelése. (Lásd forráshoz írtakat. ugyanakkor tisztában volt megszüntethetetlenségével. szabadság” kis módosulással a francia forradalom idején is nagy szerepet kap majd. az ironikus fejtegetések mestere volt. testvériség. az álszentség és a vakbuzgóság megtestesítőjének tartotta. de nézeteikbe misztikus elemek is kerültek.” A felvilágosodás a közgazdaságtanban is újat hozott.

Szapolyai segítséget kér a Habsburgok ellenfeleitől (pl. aki a csecsemő király helyett kormányzott. Szapolyai átértékelte a szerződést akkor. Ferdinánd cserébe ígéretet tett Buda visszafoglalására. a szultáni csapatok elvonultak. amikor fia született. de a gyenge sereg nem ért el eredményt. a nyugati területek Ferdinánd kezében voltak. hogy a Német-római Birodalom rendjei a kudarc hatására úgy döntöttek. hogy a törököt csak Habsburg segítséggel lehet kiűzni. 1542-ben Ferdinánd Buda ellen vonult. ezért időhúzás céljából megállt Kőszeg váránál. hogy a váradi egyezséget figyelmen kívül hagyva a csecsemő János Zsigmondot választják királlyá. Annyi haszna mégis volt a hadjáratnak. visszaadta a koronát Ferdinándnak. az ország végérvényesen három részre szakadt. ráadásul a nemesség nagy része nem bízott a csecsemő királyban. Franciaország és Velence). tétel: V Végvári égv küzdelmek Magyarországon FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a várháborúk korát! Jellemezze a végvári életet. a hódoltság a törököké lett. hogy ha 48 . amelyre bár kitűzték a török zászlót. hogy a két nagyhatalom nem bír egymással. Szapolyai János hívei nehéz helyzetbe kerültek. a harcoknak az érintett térség lakosságára gyakorolt hatását! FELELETVÁZLAT Bevezetés A mohácsi csatavesztés (1526) után és II. ugyanis Szapolyai lemondott utódai nevében is a trónról. két részre szakadás). Egyértelművé vált. aki biztosította támogatásáról. ezért 1541.) Fráter György. A török 1529-ben és 1532-ben is Bécs ellen indult. hogy kérjen segítséget I. mégpedig egy-egy „párt” támogatásával. annyi ereje azonban mindkét nagyhatalomnak van. augusztus 29-én megszállták Budát a törökök. Fráter György segítséget kért a törököktől. Kifejtés Az 1538-ban megkötött váradi béke értelmében Szapolyai János halála után az egész országot Ferdinánd vagy utódai birtokolták volna. a király – kárpótlás fejében – lemondott az országról. és megindult Magyarország ellen. Vagyis az ország két birodalom ütközőzónája lett. mivel Ferdinánd érvényesíteni akarta a jogait (lásd váradi béke). úgy vélte. Megeskette Fráter Györgyöt és Török Bálintot. akik arra biztatják. Szulejmántól. második alkalommal V. hogy Magyarországon befolyással bírjon. Szapolyai özvegyének (Jagelló Izabella) és híveinek a Tiszántúlt és Erdélyt adta át a szultán. Lajos halála miatt kitört trónharcok és belső háborúk következtében az ország két részre szakadt (kettős királyság. de Szulejmán sem látta biztosnak hűbérese. (Lásd forráshoz írtakat. nem vállalja velük szemben a harcot. Szulejmán úgy döntött. míg a középső rész. de első alkalommal az elhúzódott ostrom. János Zsigmond helyzetét. A török be is vonult az országba. Ezzel az eseménnyel bebizonyosodott a törökbarát politika kudarca. A csecsemő királynak. ezért megkötötték még 1541-ben a gyalui egyezményt: a váradi béke alapján igyekeztek rendezni a vitás kérdéseket. Török Bálint seregével együtt szétverték a Habsburg sereget. Károly jóvoltából Bécs környékén 100000 német zsoldos várta a törököket.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 29.

Ezzel párhuzamosan újfajta vártípusok is meghonosodtak Magyarországon. A stratégiailag fontos helyeken épülő kővárak drágábbak. 2/3). török segélyt. Sikeres ostrommal elfoglaltak számos várat (pl. közepes várak (Nógrád. Vác). védelmet nyújtottak a környékbelieknek. A törökök ekkorra már Magyarországot és Budát nemcsak felvonulási területnek tekintették. majd el akarták szigetelni a magyar országrészeket. Ezeket a várakat kellett modernizálni ahhoz. [Eredetileg a magyar várak 85%-a magánföldesúri kézben volt.) Egy új várrendszer létrehozása volt a legfőbb feladat. de ezt a magánbirtokosok nem tudták kivitelezni. Fehérvár. Eger azonban ekkor még ellenállt. hogy ne omoljanak le lövés közben). ezért nem tudta önmaga védelmét ellátni. Fráter Györgyöt azonban meggyilkolták (1551). Új bástyatípusokat kísérleteztek ki: az újolasz vagy fülesbástyák a várfalakat és a bástya tüzérségét sokkal hatékonyabban védték az ellenséges ágyútűzzel szemben. Temesvár. aminek következtében sorra estek el a magyar várak (Siklós. középen hatalmas lakótorony épült. valamint a két nagyhatalom belátta. Simontornya. Korábban az erősségek keskeny. akik a korábbi lovagtornyokat lebontották. Mivel az ostrom alatt Szulejmán meghalt. A palánkvár nem olyan erős. ezért a jelentősebb végvárakat a király a saját irányítása alá vonta. Magyarország népessége kb. magas. hogy nem bír egymással. és óriási költségen a kor színvonalának megfelelően kiépíttette. amelyet könnyű volt a tüzérséggel megsemmisíteni. szerbek voltak többségben (kb. Ferdinánd zsoldosokat fogadhat. A törökök várrendszert hoztak létre Buda körül is (hogy ne lehessen visszafoglalni). Az 1551-es események miatt indították a törökök az 1552-es nagy hadjáratot. de olcsóbb és könnyebb javítani. Szolnok. Felmentő seregek híján ezek a várak sem tudták magukat hosszan tartani a törökökkel szemben. a többiek zsoldosok voltak. Szeged. Bár 1547-ben Ferdinánd 5 évre békét kötött a törökkel. Drégely). Az elkövetkezendő időszakban csak a nagy hadmozdulatok szüneteltek. Az egykori várat belső várrá alakították. A magyarok valamennyi rétegéből kerültek ki a végvári vitézek: főúri családokból éppúgy. mint nemesekből. az évi adó mennyisége 500 ezer Ft. vagyis az uralkodó. amikor Szigetvár és Gyula is a török kezére került. és köréje külső vár(ak)at építtettek. Szigetvár.5 millió fő. megakadályozhatták a török továbbvonulását. Az oszmánok újra meg akarták hódítani Erdélyt. Győr. Fülek. amelyből I.több katonát nem is küldenek Magyarországra. Palota. Szerencs) 100-500 katonát fogadott be. hanem kiindulópontnak a nyugati terjeszkedéshez. Pécs. horvátok. Az utolsó jelentős hadjárat az 1566-os.] Vártípusok nagyság szerint: néhány korszerű vár (Kanizsa. Eger) kb. az állandó portyák. hogy állhassák a török ostromot. 1. parasztokból. 1000-1500 harcost tudott befogadni. megkezdte a keleti országrész elfoglalását. aminek értelmében a magyar területek fejében évi 30 ezer Ft-t fizet a töröknek. 49 . A végvárak állandó védői között a magyarok. Lippa. olyan erősek legyenek. őrhely befogadóképessége: 20-50 katona. azaz minél kevésbé legyenek kitéve az ellenséges ágyútűznek. betörések. és minél nagyobb létszámú őrséget tudjanak befogadni. mégis rendszeresen folyósítják évente 6 hónapon át az ún. Veszprém. vagy utánpótlási vonalait tudták elvágni. A katonaság eredményt elérni nem tudott. a tűzfegyvereknek ellenállni képtelen falakkal rendelkeztek. ezért a status quo rögzítésével békére kényszerültek (Drinápoly. ám erősebbek. (Lásd forrásokhoz írtakat. főként németek. szélesebb ágyúállások kialakítására alkalmas védműveket építtettek. Sümeg. azaz egyik sem tudja elfoglalni Magyarországot egészen. Ezért királyi megbízásból olasz hadmérnökök jöttek. A Habsburgok vereségével párhuzamosan a török hadjáratot indított (1541-1546). Veszprém. 1551 nyarán a gyalui egyezményre hivatkozva. rablások továbbra is általánosak maradtak – ezek megviselték az ütköző zóna lakosságát. Tata. de spanyol. és alacsonyabb. vallon zsoldosok is kezdetben. amelyet vizes árokkal vetettek körül. 1568). a várfalakon ágyúkat tudjanak elhelyezni (pl. Esztergom. a Német-római Császárság segítségére szorult.

Zsoldjukat utolsóként kapták meg. században a határőrvidék váltotta fel. ahol a szász polgárok az 1224-es Andreanum óta a szebeni bíró vezetésével önállóan irányították területüket. Sajátos pénzszerzési mód volt a török foglyokért kért váltságdíj és a párviadalok során szerzett zsákmány. ill. a székely (előkelők/lófők) nemcsak hierarchikusan. ill.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A végvári katonák sajátos részét jelentették a korabeli társadalomnak. jövedelmező tevékenységet folytatni. Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd az egész ország urának tekintette magát. A hosszabb békeidőszakban a harci kedvet és az ügyességet is ezeken a párviadalokon tették próbára. sajátos etnikai és vallási vonásait! FELELETVÁZLAT Bevezetés A mohácsi csata előtt Erdély élén a királyt képviselő vajda állt.) A végvári katonaságot a török felszabadító háborúk után elbocsátották. századi erdélyi társadalom jellegzetességeit. vagy elszegődtek a tőzsérek mellé a marhacsordák fegyveres kíséreteként (lásd hajdúk). Tagjai között a földjüket vesztett nemesek éppúgy voltak. (Lásd forrásokhoz írtakat. Lezárás. A 3 rendi nemzet: a magyar (nemesség). tétel: E Erdély rdé sajátos etnikai és vallási helyzete FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be a XVI. külön terület. hanem területi alapon is elkülönült egymástól. a székelyek kollektív nemességgel rendelkeztek. A magyarok megőrizték a magyar megyerendszert. más. ezért egzisztenciájuk biztosítására egyéb „munkákat” is elvállaltak a békésebb időszakokban. közigazgatási egységeik a székek. A megyeszervezet is más volt népenként. amelynek feladata a katonai szolgálat – elsősorban a várakban –. adott esetben portyák lebonyolítása volt. a terület teljes mértékben az ország részét képezte. a gyakori élelmiszerhiány miatt pedig legyengültek. 30. Ebből a rétegből alakult ki a vitézlő rend. a szász (patríciusok). és külföldi zsoldosok is kerestek itt megélhetést. A törökhöz hasonlóan gyakran jártak portyázni. de az udvar nem mindig tudta kifizetni a járandóságukat (pénzben vagy természeti juttatásokban). de ha volt rá mód. akkor gazdálkodtak. az ország védelme. azaz rabolni. Az 1437-es kápolnai unió sajátos rendi szerkezetet hozott létre. a végvári rendszert pedig a XVIII. se posztó”). Szászföld önálló. ha egyáltalán kifizették nekik („se pénz. állandó harcokban telt.) Az ellátási problémák miatt egyrészt kénytelenek voltak a lakosságtól élelmet rabolni. mint a földjeikről a török elől vagy más okból megszökött jobbágyok. A végváriak zsoldosok voltak. 1541-ben Buda török 50 . (Lásd forrásokhoz írtakat. összegzés A magyar végvári vitézek élete kemény és fáradságos volt. Kifejtés A mohácsi vereséget követő kettős királyválasztás után (1526-1527) Magyarország mindkét királya.

a termelési lehetőségek változatossága képessé tették az erdélyi társadalmat bizonyos önellátásra. A magyar és így az erdélyi rendi társadalomban a nemzet tagja csak birtokos ember lehetett: a birtoktalan jobbágy. mint Moldváé és Havasalföldé. büntető hadjárat követett. másrészt a kálvini egyházszervezet sok szempontból hasonlít a városi önkormányzatokhoz. a házasság felbontásának lehetősége (számos jobbágy élt ezzel a lehetőséggel). mivel Miksa is belátta. azaz megfogadta. Az 1551. A városok polgárai körében is gyorsan tért hódított. ami elősegítette a terület politikai önállósulását is a XVI. 1437-ben az erdélyi parasztfelkelés idején jött létre az erdélyi három nemzet szövetsége (unio trium nationum). 51 . század derekán. kívül maradt a nemzeten. hogy nem képes Erdélyt és a Részeket a királyi Magyarországgal egyesíteni. A nemesek. ami lehetőséget biztosított arra. (Később Bocskai István módosítja Báthori István koncepcióját. majd a fejedelemség politikai döntéseit. hiszen a terület nem esett a török támadások fő irányába. Lezárás. Ráadásul a reformációval átalakuló társadalmi hierarchiában a földesúri hatalmat a papság nem veszélyeztette. A csecsemő király helyett kormányzó Fráter György egyrészt kemény kézzel látott az államélet szervezéséhez. Erdély jogi helyzete így hasonló lett. erre azért voltak ekkor hajlandók. Először ismerte el Habsburg uralkodó Erdély függetlenségét. század első felének Magyarországán. A speyeri egyezményben (1570) János Zsigmond lemondott a magyar királyi címről. hasonlóképpen az ugyancsak közösségi jogon birtokos szászok.) Természetes határai.kézre kerülése az ország három részre szakadását is jelentette: a szultán „ajándékaként” kapta meg a keleti országrészt János Zsigmond. akkor a Habsburg főség alatt egyesíthetik Magyarországot. ezzel elismerte a vazallusi státuszt. János Zsigmond halála (1571) után azonban az erdélyi rendek nem tartották be a speyeri egyezményt. akik birtokukat a közösség tagjaként kapták. Az anyanyelvi istentisztelet. Az erdélyi társadalom tagolódásáról és arányairól lásd a forrásokhoz írtakat. Eszerint Erdélyt stabilizálni kell. mint a katolikus egyháznak. a rendiség sajátos erdélyi formája (kápolnai unió). Ezekkel a döntésekkel ismerték el először a Habsburgok az ország három részre szakadását. Szulejmán megelégedett János Zsigmond. másrészt viszont nem mondott le az országegyesítésről sem. a jobbágyok terheinek csökkenése (nem kellett fizetniük a tizedet). A földesurak számára csábító volt a szekularizáció nyújtotta birtokszerzési lehetőség. illetve Erdély vazallusi státuszával. konkrétan meg is határozták Erdély határait. eius religio elve. összegzés A reformáció gyorsan terjedt a XVI. mert így függetlenedni tudtak az egyháztól. mert csak Erdélyből kiindulva lehet egyesíteni az országot. hanem Báthori István partiumi nagybirtokost emelték hatalomra (1571-1586). Ennek legfőbb oka. hogy a földesúr még jobban kiterjessze befolyását a jobbágyára. a székelyek és szászok képviselői a tartományi gyűléseken tudták befolyásolni a vajdaság. évi egyesítési kísérlet azonban kudarcba fulladt. akár magyar. az evangéliumi tisztaság eszményét hirdető egyház. Báthori István politikai koncepciója évtizedekre meghatározta Erdély sorsát. a cölibátus megszüntetése. cserében Miksa elismerte őt Erdély (önálló hercegség) fejedelmének. Ennek eredményeképp a Tiszántúl és a Temesköz is török fennhatóság alá került. Fráter György 1551-es meggyilkolását követően beálló patthelyzet után az erdélyi rendek hívására János Zsigmond 1556-ban visszatért Erdélybe. valamint a cuius regio. Az új fejedelem elküldte az adót a töröknek. tehát a fejedelem személyét és a külpolitikáját egyeztetni kellett. Erdélyben a nemzethez tartoztak a birtokos nemesek mellett a katonáskodó székelyek. hiszen nem a Habsburgokat. a protestantizmussal megjelenő olcsóbb. a házasság engedélyezése a papság körében sokakat vonzott. adófizetéssel tartozott. A megállapodás következtében Erdély államformája is megváltozott. aki azonban ekkor még a magyar királyi címet viselte. hogy amennyiben fiú utód nélkül hal meg. szász avagy román. és a Habsburgokkal rendezte a közjogi viszonyokat. királyságból fejedelemség lett. a speyeri egyezményt pedig magára nézve is kötelezőnek ismerte el. hogy szinte minden társadalmi réteg érdekeltté vált a reformációban. nem alakult ki olyan típusú politikai befolyása. amit török megtorlás. János Zsigmond elismerte a Habsburgok magyar trónját.

Rákóczi Ferencet. (Lásd a térképhez írtakat.) A XVI. A háborúk miatt bekövetkező adóemelés tovább fokozta az elégedetlenséget. a rendek szabadságjogainak megsértését. de a rendi sérelmek a nemességet is az udvar ellen hangolták.) 1703 áprilisában a Felső-Tisza-vidéki lázadó nép követei (Esze Tamás. ugyanis tisztában volt vele. Megszökött. hogy az elégedetlenség nem elég. aki elfogadta ajánlatukat. (Lásd a forráshoz írtakat. pusztítása miatt a magyar társadalom jelentős része szembekerült a Habsburgokkal. külső segítségre van szükség.) 1703 májusában még Brezánban kiadott kiáltványában fogalmazta meg az országot ért sérelmeket: a szabad királyválasztás eltörlését.) Az új rendelkezésekkel párhuzamosan mindig kimondták a „régi” felekezet védelmét is. az erdélyi fejedelmek örökösét (I.) Rákóczi látta. (Lásd a forráshoz írtakat. négy bevett vallást: a katolikus. a református és az unitárius irányzatot. Habsburg Mária udvartartása körében és a szász városokban terjedt el. Rákóczi kapcsolatot keresett a franciákkal. A török elleni harcok idején a magyar 52 . Kiss Albert és Szalontai György) felkeresték Rákóczit Brezán várában. Az ortodox vallás is csak a megtűrt vallás kategóriájába tartozhatott. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona fia). Bercsényi Miklós felvidéki főnemes szervezkedést indított.2 millió holdat tettek ki. 31. Az 1570-es évekre Magyarország lakosságának több mint 75-80%-a valamely protestáns felekezetre tért át.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Az új hit először a királyi udvarban. Kifejtés 1701-ben kitört a franciák és a Habsburgok között a spanyol örökösödési háború. Az Erdélyi Fejedelemség vallási megoszlása igen változatos volt. amihez megnyerte II. A reformáció hívei szerint a magyarságot ért megpróbáltatások kiváltója a katolikus egyház világias. hogy Magyarország önállóan nem képes felvenni a küzdelmet a Habsburgokkal szemben. A szász polgárok után először a főnemesség fogadta el a tanokat. aminek következtében a császári hadsereget szinte teljesen kivonták Magyarországról. Ezt a felkelést a császári haderő leverte. több törvény is kimondta a vallásfelekezetek szabadságát. őt magát bebörtönözték. 1697-ben Tokajhegyalján parasztlázadás tört ki. Perényi Péter sárospataki. és Lengyelországba menekült. századi vallásháborúk korában azonban Erdélyben békességben éltek a felekezetek. de a XIV. az Udvari Kamara önkényuralmát. Elfogadták tehát az ún. Csak kedvező külpolitikai viszonyok mellett volt hajlandó felvállalni a felkelést. az ország egyik legnagyobb birtokosát. A főurak (pl. (Lásd a forrásokhoz írtakat. (Birtokai kb. Lipót abszolutisztikus politikája és a török kiűzésének terhei. magas adók bevezetését. hogyan próbálta meg Rákóczi a hadsereg létszámát és képzettségét növelni! FELELETVÁZLAT Bevezetés I. és a mozgalom élére állt. az evangélikus. 1. az anabaptistákat azonban Erdélyben is üldözték. az ellenállás jogának eltörlését. Lajossal folytatott levelezését leleplezték. Nádasdy Tamás sárvári) udvarai reformációs központokká alakultak át. hitéletet elhanyagoló magatartása volt. tétel: A Rákóczi-szabadságharc Rá fordulópontjai FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével jellemezze a Rákóczi-szabadságharc belső támogatottságának kérdését! Térjen ki arra.

és önkényuralmat gyakorol a szabadság leple alatt. vezetője Bercsényi Miklós. fegyelmezettebb. Ez azért volt fontos. Az elhúzódó háború miatt azonban a parasztság elkedvetlenedett. mivel azonban alig volt megfelelően képzett tiszt. ill. a harci fegyelem biztosítása érdekében rendelkezett a hadirendtartás kiadásáról és a vallási ellentétek tompításáról (katolikus. A szabadságharc anyagi bázisát részben Rákóczi saját birtokai. hogy elejét 53 . Az újszerzeményi jog bevezetése következtében a nemesek egy része nem kapta vissza régi birtokait. Országszerte raktárakat létesített. A Rákóczi-szabadságharc sorsa azonban alapvetően nem a magyarországi hadszíntéren dőlt el – ezzel II. A hadsereg leginkább lovasságból állt. Bár Rákóczi a gazdasági intézkedésekkel igyekezett biztosítani a hadsereg ellátását. részben a francia segítség. A kuruc hadsereg két alapvető egységből állt: egyrészt a reguláris haderőből. 1704-ben a franciák (és bajorok) vereséget szenvedtek Höchstädtnél. jobban tudott manőverezni. Lajos csak mint erdélyi fejedelmet tekintette tárgyalópartnerének (ugyanis Magyarországot rebellis. amely önkéntesekből állt. 1704-ben az erdélyi rendek fejedelmükké választották Rákóczit. Lipót megkezdte a várak szisztematikus megsemmisítését. lázadó államnak tartotta). amelynek vezetője Károlyi Sándor. Rákóczi Ferenc is tisztában volt. Lajos csak 10000 tallért folyósított havonta. valamint az irreguláris haderőből. az utánpótlási vonalak elvágására törekvő hadműveleteket hajtottak végre. hogy a hadsereg is javarészt jobbágyokból állt. evangélikus felekezetek szabad működése). Turóc vármegye követei azzal vádolták Rákóczit. (XIV. másoknak pedig fegyverváltságot kellett fizetni érte.) A fegyverhiány megszüntetése érdekében állami manufaktúrákat hozott létre. mert XIV. az udvari tanács önkényesen hozta meg döntéseit. (Ekkor még nem merték kimondani a trónfosztást. de legnagyobb részben a jobbágyok adói biztosították.) Lezárás. Az 1707. Bercsényi és hívei. Ekkortól kezdődően már csak a rendi jogok biztosítása a magyarok célja. Szeged). a várak élére külföldieket állítottak.) Később (1708) a végsőkig kitartóknak hajdúszabadságot ígértek. ez csak részben sikerült. holott az azokból származó jövedelmekre szükség lett volna. Az 1707. Lipótvár. ezért a nagyobb ütközeteket ők nyerték. ez toborzott. illetve a vitézlő rend térnyerésének megakadályozása céljából). a nemesség azonban parasztlázadást látott a mozgalomban (fegyvert is fog ellenük több helyen). A nehézséget növelte. akik viszont így nem tudták megművelni a földjeiket. A fegyvereket részben importálniuk kellett. ezért 1703 augusztusában a vetési pátensben a hadba lépőknek és legközelebbi családtagjaiknak mentességet ígért az állami és földesúri szolgáltatások alól. a szabadságharc befejezését követelték. A fontos várak Habsburg kézen maradtak (Buda. ráadásul 1702-től I. döntésből.katonákat mellőzték. A hadsereg ellátására Rákóczi pénzt veretett. A számszerű adatok is igazolják. de kevés volt közöttük a főrendű. a rendi jogok védelme érdekében. ezért többnyire portyázó lesvetéseket. és vezérlő fejedelmükké választották Rákóczit. A rendelkezések következtében a nemesség egy része csatlakozott (Károlyi Sándor is) a felkeléshez. hogy viszonylag kis haderő is elég volt a magyar front egyensúlyban tartásához. s még ugyanebben az évben a felkelők is vereséget szenvedtek Nagyszombatnál. mivel azonban ez rézből készült (rézlibertás). évi ónodi országgyűlésen kimondták ugyan a közteherviselést. 1705-ben a szécsényi országgyűlésen a rendek szövetséget kötöttek. kastélyok elleni paraszti fellépést. hogy a nemességet és a parasztságot egy táborban kell tartania. református. Várad. melyekből a hadsereg fegyvereket és ellátmányt vételezhetett. konföderációt hoztak létre. kiképzett hadsereg volt. összegzés 1707-re a katonai helyzet lényegesen nem változott. a katonák zsoldja miatt is sok pénzre volt szükség. a nemesség egy része pedig szembefordult a fejedelemmel ősi szabadságjogaik sérelme miatt (az adómentesség. hogy az általa kivetett adók magasabbak a császáréinál is. (Még ebben az évben a családtagokra vonatkozó rendelkezést érvényteleníti. A gyulai pátensben viszont megtiltotta a nemesek. A nemeseket kizárták minden tanácskozásból. ám ez nem javította lényegesen az anyagi feltételeket. Rákóczi azonban tudta. évi ónodi országgyűlésen már komoly feszültségek jelentkeztek. féltek Rákócziék a főúri ellenállástól. A kiáltvány ugyan a nemes és „nemtelen” országlakosokhoz szól. ezért hamar értékét vesztette. A császári haderő rendezettebb. amely biztosította a rendiség rendszerét.

Színes érettségi tételek történelemből
középszint – szóbeli
vegyék egy esetleges Rákóczi-ellenes rendi fellépésnek, lekaszabolták a Turóc vármegyei követeket, ezzel az ellenzéket megfélemlítették. Kimondták a közteherviselést, a Habsburg-ház (I. József) trónfosztását. II. Rákóczi Ferenc olyan uralkodót akart a magyar trónra, aki meg is tudja védeni az országot, ám a tárgyalások a trencsényi csatavesztés miatt (1708) kudarcba fulladtak. A vereség döntő fordulatot eredményezett a szabadságharc történetében, hiszen az új, ill. nagy harcértékű magyar csapatok megsemmisültek, a kurucok nagy része többé nem tért vissza harcolni, ill. ezredek álltak át a labancokhoz. Rohamosan fogyott a kuruc haderő, és ezzel együtt az általuk felügyelt terület is. 1709-ben a nemzetközi helyzet is még kedvezőtlenebb lett, a franciák veresége, a spanyol örökösödési háború is a vége felé közeledett, a békéket kezdték előkészíteni. XIV. Lajos beszüntette a magyar mozgalom támogatását. XIV. Lajos a trónfosztás kimondása ellenére is vonakodott formális szövetségre lépni a fejedelemmel, a francia érdekek ekkor már mást kívántak. Még 1707-ben Varsóban Rákóczi szerződést kötött I. Péter orosz cárral, de az oroszoknak más érdekeik fűződtek ehhez, nem kívántak a Habsburgokkal mélyebb konfliktusba keveredni, azaz Oroszország csak eszközként kívánta felhasználni a Rákóczi-szabadságharcot a svédek ellenében. A szabadságharcot lezáró béke megkötésére 1711-ben – Rákóczi távollétében – került sor Szatmáron. A majtényi síkon tették le a fegyvert a csapatok.

32. tétel: D Demográfiai em változások, a nemzetiségi arányok alakulása a XVIII. X VIII században
FELADAT:

A források és saját ismeretei segítségével mutassa be, hogyan változtak a demográfiai viszonyok, a népesség etnikai összetétele Magyarországon a XVIII. században! FELELETVÁZLAT
Bevezetés Az elhúzódó háborúskodás, az éhínségek, a járványok a lakosság nagyarányú pusztulását eredményezte főként az Alföldön, a végvári vonal mentén és a Dél-Dunántúlon, a települések jelentős része a népességgel együtt eltűnt, elpusztult. Az érintett térségekben az egykori szántók helyét legelők, bokros parlagok, vadvizek váltották fel. A várak építése, a hadsereg tűzifaigénye megritkította az erdőket, a talaj elpusztult, sok helyen átadta helyét a futóhomoknak, ezért az egykori kultúrtáj elvadult vidékké változott. A pusztásodást elősegítette az éghajlati változás is. A településszerkezet is átalakult: az Alföldről sokan a védettebb városokba mentek megélhetést találni a háborúk idején, az Alföld aprófalvai nagy számban, de védtelenebb mezővárosai is jelentős mértékben elpusztultak. Kifejtés Mindezen változások következtében egész országrészek váltak lakatlanná, aránytalanságok jelentek meg a népsűrűségben. A háborúktól megkímélt nyugati, északnyugati országrészek népsűrűsége sokkal nagyobb volt: egy-egy megyében több mint százezer ember élt, míg a déli, délkeleti területeken megyénként alig 3-4000.

54

1711 volt a demográfiai mélypont, utána – a tartós békének köszönhetően – gyors gyarapodás, népességnövekedés kezdődött. Ebben egyaránt szerepet játszott az újjáépítés, a gazdasági helyzet javulása, a bevándorlás, a belső vándorlás (migráció) és a betelepítés is. Mivel a háborúk elsősorban az alföldi, dombsági és völgyi területeket pusztították, a hegyvidékek érintetlenek maradtak, ezért a hegyvidéken élő magyarok, románok, ruszinok, szlovákok a térség kedvezőtlen mezőgazdasági adottságai és a relatíve magas népsűrűség miatt megindultak a völgyek, sík vidékek felé (migráció). Döntően az Észak-Dunántúl és az Alföld peremvidékén élő magyarok népesítették be az ország ritkán lakott, belső vidékeit, ezzel a magyar etnikai határ a Kárpát-medence belseje felé tolódott. A földesurak egy része a hódoltságon fellépő munkaerőhiány miatt támogatta a vándorlást, sőt kedvezményeket (átmeneti adómentességet) adott a földjére betelepülő parasztoknak. Az ideáramló jobbágyok megkezdték a bozótosok és vadvizek visszahódítását, a hatalmas megműveletlen földek sokkal jobb életlehetőségeket kínáltak számukra a kezdeti nehézségek ellenére is. A földesurak másik része azonban rendeletileg és törvényekkel próbálta megakadályozni a munkaerő elvándorlását, hiszen az ő jobbágyaik száma jelentősen csökkent. Az öntevékeny betelepülés szervezetlen, de nem mindig spontán népmozgást jelentett. A szabad földterületek az ország határai mentén élők közül sokakat csábítottak Magyarországra. A gazdasági lehetőségek mellett szerepet játszott a török előli menekülés is (pl. szerbek, bolgárok). Az elvándorolt magyarok helyébe és a pusztaságokra áramlottak a hegyvidék különböző népei, elsősorban a szlovákok és a románok. Ekkor jöttek létre az Alföld és Temesköz szlovák szigetei, északról pedig csehek, lengyelek, ruszinok érkeztek a délre vándorló szlovák családok helyére. A románok is lehúzódtak a völgyekbe (ill. a határon túlról is érkeztek új csoportok) és az Alföld irányába. Ennek a népmozgásnak a következtében Erdélyben többségbe kerültek a románok. A népmozgás ösztönzői a magyar nemesek voltak, akik birtokaik megművelésére igyekeztek munkaerőt biztosítani, s ezért átmeneti engedményeket is adtak. A szervezett betelepülés részben a földbirtokosok, de döntően az állam irányításával folyt az 1720-as évektől. (Bár előzményei már voltak a Rákóczi-szabadságharc idején is.) Az udvar és a főnemesség ún. pátensekben toborzott a sűrűbben lakott német nyelvű területeken. III. Károlyt elsődlegesen az adóalap növekedése vezette, de felekezeti szempontok is szerepet kaptak, hiszen a svábok érkezésével a katolikusok arányát kívánták növelni. Az első kísérletek gyakran végződtek kudarccal, többen visszatértek eredeti hazájukba. A problémákból okulva a következő csoportokat már előkészítettebben fogadták, Mária Terézia 1766-ban fel is állított egy telepítő biztosságot. A megérkezők jelentős kedvezményeket kaptak az udvartól (pl. állami adó elengedése), a Bánátban előre felépített falvak, szerszámokkal felszerelt házak várták a lakókat. A svábok szétszórtan, több jelentős szigetet alkotva települtek le (pl. Tolna, Baranya vidéke, Buda környéke, Bakony, Kalocsa, Dél-Balaton térsége). A vándormozgalmak hosszú távú következményeiként csökkent a magyarság aránya az országon belül (Horvátországgal együtt nem érte el a 44%-ot, de Horvátország nélkül is csak 50% körül alakult); másrészt etnikailag kevertebbé vált az ország, bár létrejöttek nagy etnikai tömbök is. A lakosság arányairól lásd az adatsorokhoz írtakat. A XVIII. században a településszerkezet is jelentősen átalakult. A háborúk következtében eltűntek az Alföld aprófalvai, és helyettük megnőtt a városias településeken élők aránya. A XVIII. században a tartós békének köszönhetően kialakult az alföldi tanyarendszer. A ritkán lakott, termékeny területeken a települések határa jóval szélesebb lett, mint a korábbi időszakban. Sok gazda a tél beálltáig a tanyán lakott. (Kecskemét tanyáinak száma pl. 1000 körül volt.) A XVIII. század első felében Debrecen és Pozsony volt a két legnépesebb település, de az újjáépítésnek és a betelepülésnek köszönhetően megelőzte őket Pest és Buda. Mivel ez utóbbi városokat a török háborúk után újjá kellett építeni, így sokkal modernebbnek tűntek, mint a török által nem pusztított városok. (Lásd a forrásokhoz írtakat.)

55

Színes érettségi tételek történelemből
középszint – szóbeli
Lezárás, összegzés A betelepülésnek és a betelepítésnek köszönhetően tehát a XVIII. század végére a lakosság megkétszereződött, a II. József korában készült népszámlálás adatai szerint kb. 9,3 millió lett. A népességnövekedés mértéke – pontos kiinduló adatok hiányában – vitatott, de általában a megkétszereződést tartják reálisnak. (Természetes szaporodás a jobb életkörülmények között kb. 2 millió, és kb. ugyanennyi a betelepülő.) A század során elért változások már csak azért is igen figyelemre méltóak, mert a gazdaság fejlődése, az életszínvonal tagadhatatlan emelkedése mellett is mindennapos dolog volt a magas halálozás: éhínségek és járványok (tüdőbaj, pestis, vérhas, himlő, torokgyík) pusztítottak, két nagy pestisjárványt (1711-ben és 1738-41 között) pedig a hatóságok vesztegzárral, fertőtlenítéssel, a higiénia megteremtésével próbáltak megállítani. A II. József korában készült népszámlálás nem tért ki a nemzetiségek vizsgálatára – mert erre az információra az államnak akkoriban semmi szüksége nem volt –, ezért pontos számadatok nem állnak rendelkezésre, arányuk becsült. A betelepülésekkel Magyarország többnemzetiségű országgá vált, de egyben kevert népességű is, mivel több népcsoport élt egy helyen (pl. Temesköz). A horvátokat kivéve az összes magyarországi nemzetiség ún. csonka társadalmat alkotott, ez olyan társadalmi szerkezet, amelyből hiányzik valamelyik társadalmi réteg. A horvát és a magyar ún. teljes társadalom volt.

33. tétel: A ma magyarországi reformáció
FELADAT:

A források és ismeretei alapján mutassa be a reformáció magyarországi térhódítását és jelentőségét! FELELETVÁZLAT
Bevezetés A reformáció előzményének tekinthető, hogy Mátyás király az udvarába hívott számos humanista gondolkodót, akiket azután magas egyházi tisztségekbe helyezett. Ők nem elsősorban egyházi értékrendet képviseltek, hanem a humanizmus szellemében ténykedtek. Az egyház vezető rétege kezdett elvilágiasodni, reneszánsz életvitelt képviselt (pl. Janus Pannonius, Vitéz János, Bakócz Tamás). A reformáció gyorsan terjedt a XVI. század első felének Magyarországán. A katolikus egyházban számos visszásság és visszaélés volt megfigyelhető a tárgyalt időszakban, vagyis az európai tendenciáknak megfelelően Magyarországon is elterjedt a nepotizmus, simonia, a reneszánsz életvitel, tisztségek halmozása, az alsópapság érdekeinek szem elől tévesztése stb. Ezeket a jelenségeket az egyházon belül is számos irányzat, csoport bírálta, pl. közéjük tartoztak az obszerváns ferencesek. A római egyház meggyengüléséhez mindenképp hozzájárult, hogy a mohácsi csatában 7 főpap hunyt el, azaz szinte „lefejeződött” a katolikus egyház, amely vezetők nélkül nem igazán tudott megbirkózni a reformáció okozta kihívással. Kifejtés Az új hit először a királyi udvarban, Habsburg Mária udvartartása körében jelent meg, bár II. Lajos udvarában még törvény tiltotta a reformáció terjesztését, ill. a lutheránus vallás gyakorlását. A szász polgárok után először a főnemesség fogadta el a tanokat.

56

században. kapcsolatot tartottak a reformáció külföldi vezetőivel. nyomdák alapítását. összegzés A reformáció egyik legfőbb vonzereje az anyanyelvűség volt. Az Erdélyi Fejedelemség vallási megoszlása igen változatos volt. Az 1550-es években jelent meg a magyarok körében a kálvinizmus. (Néhány évtized múlva ugyanezzel a váddal illették a reformációt. mert így függetlenedni tudtak az egyháztól. a Felvidék németek lakta városaiban. az evangélikus. Bár I. A földesurak számára csábító volt a szekularizáció nyújtotta birtokszerzési lehetőség. A vallásháborúk korában azonban Erdélyben békességben éltek a felekezetek. Az evangélikus közösséghez kapcsolódott az első Újszövetség-fordítás is (Sylvester János). A városok polgárai körében is gyorsan tért hódítottak az új tanok. Ferdinánd is elfogadta ezt a hitvallást. Jelentős kálvinista prédikátor volt még Kálmáncsehi Sánta Márton és Szegedi Kis István is. A Szászföldön evangélikusok. A reformáció nagyobb irányzatai közül Luther tanai idővel szélesebb körben is elterjedtek. A reformáció hívei szerint a magyarságot ért megpróbáltatások kiváltója a katolikus egyház és a magyarság világias. 75-80%-a valamely protestáns felekezetre tért át. Dévai Bíró Mátyás (egykor ferences rendi szerzetes) a wittenbergi egyetemen tanult. majd Szapolyai János is bebörtönözte. szabadulása után már az egész országban prédikált. Eperjes. s ez az irányzat a mezővárosi lakosság és a végvári vitézek körében terjedt gyorsan. de elterjedt az erdélyi szászok körében is. hogy a földesúr még jobban kiterjessze befolyását a jobbágyára. kisebb részben reformátusok laktak. ill. a cölibátus megszüntetése. mint a katolikus egyháznak. a házasság engedélyezése a papság körében sokakat vonzott. a Székelyföldön zömében katolikusok.) A XVI. leginkább a városi lakosság körében. Ferdinánd. jelentősebb katolikus tömb a nyugati országrészben. Az evangélikus vallás terjedését igazolja az ún. Lőcse és Kisszeben polgársága megfogalmazta a lutheri tanoknak megfelelő hittételeit hasonlóan az augsburgi hitvalláshoz (1549). 57 . Bártfa. ami lehetőséget biztosított arra. Lezárás. hogy itt nyomdákat és iskolákat alapított. másrészt a kálvini egyházszervezet sok szempontból hasonlított a városi önkormányzatokhoz. A korszak egyik legjelentősebb hitvitázója volt. század eleji Magyarországon szinte minden társadalmi rétegből csatlakoztak a reformációhoz. nem alakult ki olyan típusú politikai befolyása. Kialakult az új egyházszervezet. több törvény is kimondta a vallásfelekezetek szabadságát.) Az új rendelkezésekkel párhuzamosan mindig kimondták a „régi” felekezet védelmét is. (Lásd a forrásokhoz írtakat. az anabaptistákat azonban Erdélyben is üldözték. Az ortodox vallás is csak a megtűrt vallás kategóriájába tartozhatott. amely főként a Felvidéken szilárdult meg. ötvárosi hitvallás megszületése. a házasság felbontásának lehetősége (számos jobbágy élt ezzel a lehetőséggel). a magyar Luthernek is nevezték a kortársak. Ráadásul a reformációval átalakuló társadalmi hierarchiában a földesúri hatalmat a papság nem veszélyeztette. A magyarországi református egyház legnagyobb alakja Méliusz Juhász Péter volt. hitéletet elhanyagoló magatartása volt. A Részek (Partium) és a 7 vármegye területén többségében reformátusok éltek. a protestantizmussal megjelenő olcsóbb. Az anyanyelvi istentisztelet. Elfogadták tehát az ún. Az 1570-es évekre Magyarország lakosságának tehát kb. a jobbágyok terheinek csökkenése (nem kellett fizetniük a tizedet). a református és az unitárius irányzatot. Debrecent „kálvinista Rómává” tette azzal. Ebben Kassa. a Habsburgok által ellenőrzött területen és a legkeletibb területeken. de megjelentek az unitáriusok elszórtan elhelyezkedő közösségei és a nagyobb görögkeleti vallású románok lakta régiók is. A legelterjedtebb felekezetté vált a XVI. az anyanyelvi igehirdetés terjedését. A református és az unitáriusok elsősorban a magyar etnikumhoz tartozóak voltak. Perényi Péter sárospataki. A református egyház megszilárdulását a debreceni zsinat (1562) határozatainak köszönhette (Debrecen – Egervölgyi Hitvallás). a Székelyföldön maradt csak. négy bevett vallást: a katolikus. Nádasdy Tamás sárvári) udvarai reformációs központokká alakultak át: támogatták iskolák. I. és elterjesztette ezeket a tanokat Kassán. az evangéliumi tisztaság eszményét hirdető egyház. eius religio elve. valamint a cuius regio.A főurak (pl. vagyis minden baj forrásának tekintették az ellenreformáció időszakában.

május 5-re összehívta a Rendi Gyűlést Versailles-ba. A parasztságot az 1780-as évek gazdasági válsága sújtotta: éhínség. 1000 könyvet adtak ki. Gyulafehérvár. (1526-1560 között a krakkói és wittenbergi egyetemre pl. Az alsóbb évfolyamos diákok központokban tanulhattak tovább. A polgárság gazdasági befolyása egyre nőtt. s ezek fejlesztését szorgalmazta pl. de ábécéskönyveket és széphistóriákat is megjelentettek. 58 . másrészt pazarló életvitele miatt. az államadósság a kezelhetetlenség határán állt. de a helyzetet valóban súlyosbította. 650-700 magyarországi diák járt. Két lehetőség állt fenn: Az 1614-es forma. Személyes okok: XVI. Sárospatak. meg kellett szüntetni a kiváltságos rétegek adómentességét. hogy befolyása visszaszorult. Állandó nyomdák működtek: Sárváron.) Félve az újbóli államcsődtől. Mivel Magyarországon nem volt egyetem. (A XVI. taláros nemesség. Lajos felesége. a bürokráciában egyre jelentősebb szerepet kapott az ún. melyben mind a három rend azonos számú (300) követtel képviselteti magát. Mindenképp át kellett alakítani az adórendszert. Kolozsváron.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Károli Gáspár Bibliája az irodalmi nyelv kialakulásában döntő szerepet játszott. akiknek erre lehetősége volt. Debrecen. a politikában még nagyobb szerepet szeretne. tétel: A francia fra alkotmányos monarchia válsága és bukása FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a királyi hatalom jellegének változását a forradalom kirobbanásától az alkotmányos monarchia bukásáig! FELELETVÁZLAT Bevezetés A forradalom okai: Társadalmi okok: A nemesség úgy érezte. Várad. emelkedő árak és az adóterhek növekedése. hiszen 1614 óta a királyok nem hívták össze a rendi gyűlést. az alkotmányos átalakulás pedig számukra garanciát jelent erre. Kolozsvár. A polgárság körében egyre jelentősebbé vált a felvilágosult értelmiség befolyása. Marie Antoinette igen népszerűtlenné tette a királyi családot egyrészt osztrák származása. Gazdasági okok: A korszerűtlen adózási rendszer és az elhúzódó háborúk miatt a francia állam csőd közelébe jutott.) Az új felekezetek nagy súlyt fektettek az oktatásra. főként teológiai műveket. Nagyszebenben. (A francia államcsődöt nem az udvar költekezése okozta. ezért külföldi egyetemeken tanulhattak csak tovább. Lajos 1789. XVI. Iskolákat alapítottak: pl. Tolna. Debrecenben. században kb. Először az ülésezés rendjét kellett eldönteni. Óriási szerepe volt a reformáció terjedésében az anyanyelvi éneklés (zsoltárfordítások. Egy-egy iskola kisebb országrészek oktatását felügyelte. egyházi énekeskönyvek) meghonosításának is. Apáczai Csere János is.) 34.

Rögzítette a közteherviselést. Ezeknek a lépéseknek köszönhetően népszerűsége folyamatosan csökkent. 1789. A dokumentum az alkotmányos átalakulás elveit határozta meg azzal. A rendek panaszfüzetekben foglalták össze követeléseiket. a törvény előtti egyenlőséget. ráadásul ellenséges gesztusokat tett (esküt nem tevő pap kezéből áldozott). augusztus 26-án fogadta el az alkotmányozó nemzetgyűlés az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát. Az emigránsok. Marat: A nép barátja című újság cikkei). Bízott abban. A tömeg azonban ki akarta erőszakolni a király és családja Párizsba költözését is. A nemesség alkotmányos monarchiát. és új városi tanácsot alakítottak. és Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek kiáltotta ki magát.Új szisztéma szerinti.) Miután XVI. A vidék forradalmát („nagy félelem időszaka”) követően a nemzetgyűlésen a nemesség. Ez a lépése a tömegek radikalizálódását segítette elő (pl. Mirabeau márki és La Fayette márki. kenyeret követelve.és sajtószabadság. porosz) vissza tudja majd állítani abszolút hatalmát. június 17-én a Rendi Gyűlés Nemzetgyűléssé alakult. amelyben a harmadik rendnek ugyanannyi követe van. Párizsban a régi hatalom összeomlott. Lajos a Tuilleriákba tette át székhelyét. azaz érvényesülnie kell a népfelség elvének. A király szökését követően felerősödött a köztársaságot kívánók tábora. ami azonban a forradalom kirobbanását követően nem enyhült. július 14-én megostromolta a zsarnokság szimbólumát. hogy addig nem oszlanak fel. Október 5-én javarészt asszonyokból álló tömeg vonult Versailles-ba. a polgári társulás célja az ember jogainak megőrzése. az egyháziak és a királyi hatalom visszaállításában érdekelt nemesek tanácsára hallgatva belement a szökésbe is (1791. Itt megfogadták. és elfogadta az augusztusi határozatokat. és nem fogadta el az augusztus 4-ei és 26-ai rendelkezéseket. Az abszolutizmus bukásának fő oka a pénzügyi csőd volt. Június 20-án az uralkodó munkák ürügyén bezáratta az üléstermet. 20. XVI. A választási küzdelemben a politika az utcára vonult: röpiratok. A papság és a vidéki parasztság egy jelentős része szembefordult a forradalommal. mint a másik kettőnek együttesen. XVI. hogy az uralkodó a nemzetgyűlés mellett az alkotmányos monarchistákkal sem volt képes együttműködni. La Fayette ágyúkkal löve- 59 . A király azonban kétkamarás rendszert és királyi vétót követelt. a papság. kiáltványok árasztották el a városokat (a nép követeléseit tartalmazták. és megalázó módon visszavitték Párizsba („A monarchia halottas menete”). Lajos katonákat állított Párizs köré. A politikai élet radikalizálódását félreértette a király. ezzel tovább növelte a feszültséget. és az utcára vitte a küzdelmeket. miközben a papság és a nemesség egy része a polgárság mellé állt. (Vezetők: Sieyes abbé. Az uralkodó végül az utóbbi mellett döntött. ám a nemzetgyűlés csak az utóbbit adta meg. a polgárság jogegyenlőséget akart. az alapvető polgári szabadságjogokat (vallásszabadság. melyeket a radikális értelmiség fogalmazott). míg meg nem születik az új alkotmány – ez az ún. Az uralkodó a tömeg nyomására engedett. de meghagyta a külön ülésezést és a rendenkénti szavazást. Július 17-én aláírásgyűjtésbe kezdtek a Mars-mezőn a köztársaság kikiáltásáért. így próbálván az indulatokat lecsendesíteni. szólás. ehhez a királyi hatalomnak is alkalmazkodnia kellett (volna).). hogy külső segítséggel (osztrák. a tulajdon sérthetetlensége). A nemzetőrség azonban letartóztatta. és a városok lemondtak a kiváltságaikról. Július 12-án megkezdődött a nemzetőrség szervezése. június. Maga a király is Párizsba ment. hiszen a hatalom forrása a nép. a Bastille-t. Egyetlen lehetőségnek az egyházi és emigráns vagyon kisajátítása mutatkozott. La Fayette a nemzetőrség parancsnoka lett. Kifejtés A harmadik rend együttes ülésezést követelt. ezzel a régi rendszer társadalmi értelemben megszűnt. labdaházi eskü. hogy kimondta: nincsenek születési előjogok. A politikai feszültséget az is növelte. a parasztság pedig alacsonyabb adókat és a földesúri szolgáltatások csökkentését várta. de a nemzetőrség vezetője. amelyet október 6-án végre is hajtottak. alábecsülte a politikai erők belső küzdelmeit is. mire a Nemzetgyűlés a Labdaházba vonult. sőt felerősödött. Lajos ismét csapatokat hívott Versailles-ba. Amikor a tömeg fegyverkezésbe kezdett.

és megdöntötte a monarchiát. továbbra sem adta fel eredeti terveit (külföldi segítséggel visszaszerzi hatalmát). ha a királyt baj éri. hogy az „Isten kegyelméből” uralkodó király a három hatalmi ág: a törvényhozó. Lajos szemében nem volt más. a végrehajtó hatalom egy kézben való egyesítésével teljhatalomra tett szert. ez lett Franciaország első írott alkotmánya. melyben a tulajdonosok kezében van a hatalom. április 20-án girondi kormányt nevezett ki. 1793. hogy az országban ne lehessen visszaállítani az abszolutizmust. leváltotta a girondi kormányt. január 21-én guillotine-nal kivégezték. augusztus 10-én megostromolta a Tuilleriákat. Ennek a lépésnek köszönhetően nemcsak a király. így növelte a király bizalmatlanságát. Az abszolutizmus lényege volt. századi szocializmus eszmerendszerének létrejöttét. Lajos 1792. Erre a párizsi községtanács vezette tömeg 1792. A nemzetgyűlés 1791 szeptemberére alkotta meg az alkotmányos monarchia működéséhez szükséges törvényeket. Koblenzben kiáltványt adtak ki. szeptember 20). összegzés Az uralkodó sorsa politikai kérdéssé vált. XVI. Az alkotmányos monarchia a hatalmi ágak megosztására épült. és hadat üzent a Habsburg Birodalomnak. amit alapvetően barátságtalan gesztusként értelmezett. az igazságszolgáltató. és nem felelt tetteiért az alattvalóknak. augusztusi pillnitzi osztrák-porosz nyilatkozatot követően fokozódott Franciaországban a külföldi beavatkozástól való félelem. és Capet Lajost a Konventben halálra ítélték. A hírek hallatán az emigráció központjában. valamint megtagadta a védelmi rendelkezések teljesítését. A francia forradalom tehát megszüntette az abszolutizmust. XIX század főbb eszmeáramlatai FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a XIX. (Lásd a forráshoz írtakat. míg az alkotmányos monarchisták és a jakobinusok ellenezték. másrészt pedig. Miután vereségek követték egymást. Mivel a tömeg a király halálát kívánta. Átalakultak a politikai erőviszonyok: az alkotmányos monarchisták mellett a girondiak erősödtek meg. ill. mint királyi jogainak korlátozása. a király szembeszállt a nemzetgyűléssel. Az alkotmányozó gyűlés 1791 októberében feloszlott.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli tett a tömegbe. A girondiak végül kénytelen voltak engedni. Először június 20-án szállta meg a párizsi tömeg a Tuilleriákat. melyben lerombolással fenyegették meg Párizst. 35. később köztársasági államforma váltotta fel (1792. hogy a girondiakkal szemben növeljék befolyásukat. hanem az alkotmányos monarchisták is egyre inkább elszigetelődtek. Lezárás. hogy ésszerűen berendezkedett állam jöjjön létre. de a királyt nem sikerült megfélemlíteni. folytatta politikáját. legfőbb irányzatait! FELELETVÁZLAT Bevezetés Demográfiai változások: (lásd táblázat adatai) 60 . és átadta helyét a törvényhozó nemzetgyűlésnek. A girondiak a királlyal együtt a háborút támogatták. az abszolút monarchiát alkotmányos monarchia. Megalkotóit két cél vezette: egyrészt az. A királyt és családját a Temple börtönébe zárták. Az 1791. Az új állam az egyéni szabadságjogok és a politikai egyenlőség megvalósítása során a népfelség elvét juttatta érvényre.) Az alkotmány XVI. a jakobinusok is melléjük álltak. tétel: A XIX.

majd politikai szerepet is vállaltak. másrészt a higiéniás viszonyok javulásának köszönhető.). A géprombolás az embertelen körülmények között élők természetes és ösztönös reakciója volt. Ő úgy tartotta. kábítószer-fogyasztás). (Lásd forráshoz írtakat. ilyen dokumentumot terjesztettek a parlament elé. A munkásság ellehetetlenült életkörülményei (alkoholizmus. önsegélyező szervezetek (bérkövetelés. A brit gazdaság dinamikus fejlődése is enyhítette a gondokat. Ezek kezdetben szakmai jellegű. de nem tudták betartatni. a feudális járadékaiból élő. Fourier és Saint-Simon csak teoretikusan próbálta megoldani a problémákat. a riválisnak tekintett gépeket próbálták elpusztítani. vallásukat. azaz a papság. ezzel létrejött a chartizmus. Alapvetően a polgári értékrend jellemző rájuk. de egyes elemeiben megvalósíthatók. A proletariátus nagy és koncentrált tömegként jelent meg. középvállalkozók. A XIX. A charter 6 pontját lásd a forrásban. Kialakult a burzsoázia és a proletariátus (munkásosztály). hogy az egyházak (pl. új iparvidékek alakultak ki. Megjelent a középosztály. teljes egészében nem. század közepére tompultak az ellentétek. nyomortelepek jöttek létre. dologtalan nemesség. korlátozták a gyermekek munkaidejét. 61 . ezért nevezték őket „ pedagógiai optimistáknak” is. Eredmény a gyáripari törvények elfogadása. életkörülményeinek javítására különböző mozgalmak alakultak ki. ezért általános volt köztük a pauperizálódás (elszegényedés). A mezőgazdasági gépek megjelenése miatt a városi és falusi lakosság aránya megváltozott: a falvakból a városba költöztek (urbanizáció). A hirtelen lakosságnövekedés miatt nem volt elegendő lakóhely. ill. értelmiség. ahol a környezetszennyezés miatt nagyon egészségtelen volt az élet (légszennyezés. Szerinte a megoldás az iparosok és tudósok együttműködése volna (dolgozó osztály). valamint a faluban való élet által nyújtott támogatásokat. Gyárvárosok. ill. vízszennyezés stb. majd megalakulhattak az első szervezetek. Az utópikus szocialisták (Morus Utópia című művéről kapták nevüket). hogy neveléssel lehet megváltoztatni a szemléletet. hivatalnokok. a társadalmi robbanás lehetősége sok embert elméleti vizsgálódásra ösztönzött. Ausztráliába történő deportálás volt a büntetés. Hittek abban. Kifejtés A munkásság érdekeinek védelmére. munkaviszonyok. bár nem szüntette meg.A lakosság számának gyors növekedése egyrészt a több és jobb élelmiszernek. Az utópiák a fennálló társadalmi rend kritikáját jelentik. melynek okai a henyélők. szociológia) írták le. s így reformokra ösztönöztek. Kiderült az is. Angliában Ned Ludd volt a feltételezett vezetőjük (luddizmus). prostitúció. A chartizmus elnevezése a charter (alkotmányjavaslat) szóból származik.) Bár már 1802-ben és 1819-ben is születtek ilyen tárgyú törvények. Kolping) és magánszemélyek által biztosított segélyezés nem oldja meg a problémákat. elterjedt a női és gyermekmunka alkalmazása. Owen a gyakorlatban is kipróbálta. ide tartoztak az önállóan termelő kisparaszti elemek. A parlamenti váltógazdálkodás miatt Angliában a parlamenti pártok közötti verseny biztosította a munkásság szervezkedésének törvényes hátterét (1824). munkaidő kérdése) voltak. s főleg a szakszervezeti színtéren zajlottak a viták a munkaadó és a munkavállaló között. A. A városba költözés során az emberek elvesztették hagyományos kultúrájukat. A társadalom átrétegződése az ipari forradalom által érintett országokban: (lásd a forráshoz írtakat) Megváltozott a parasztság és a munkásság aránya. Saint-Simon elméletén erősen érződik a felvilágosodás hatása. hogy a bajok forrása a káosz. A kormányok erőteljesen felléptek ellenük: Angliában halálbüntetés. de Franciaországban és Poroszországban is katonai erővel verték le a mozgalmakat. A korabeli társadalmat új társadalomtudományok (közgazdaságtan. A nagyvárosokban az életkörülmények kezdetben nagyon rosszak voltak. a szakszervezetek (trade unionok). Eszerint tilos a női és gyermekmunka a bányákban.

Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Fourier a jól szervezett társadalomban és az élvezettel végzett munkában látta a megoldást. egyes társadalmi csoportok közötti különbségek hihetetlen mértékű növekedése stb. ugyanakkor ők is tulajdonosok voltak. (Lásd a forráshoz írtakat. Internacionálé 1889-ben. s lehetővé tette. A marxisták szerint a történelem osztályharcok története. Blanqui is egyenlősítő programot akart megvalósítani. tömeges elszegényesedés. század második felében formálódott nagyobb hatású szocialista mozgalommá (pl. létrehozni a demokratikus szocializmust (ill. Internacionáléban a marxizmus domináns szerephez jutott. klubok. leállás esetén minimális bér stb. azaz a polgári társadalom ellenében jöttek létre. hogy bár gyűlölték a kapitalizmust. Az I. A tulajdonnal nem rendelkezők vagy be sem kerültek a társadalom rendszerébe (pl. öregségi biztosítás. hogy váltsa a társadalmi tulajdon. Lezárás. amelynek célja a szociális igazságtalanságok kiküszöbölése. Az egyház a munkásokat. a szociális támogatás különböző módozatait alkalmazta (óvoda. A munkásság első nemzetközi szervezete. Bakunyin) az anarchizmus. állam nélküli rendre való törekvés) megvalósítását. A szociális törekvéseket Krisztus szociális tanaival összhangban állónak tekintettek. a szegényeket vette védelmébe. állam által támogatott nemzeti műhelyek szervezését. akkor kénytelenek voltak munkaerejüket rendkívül alacsony áron eladni. így jött létre a revizionizmus. Leo pápa Rerum Novarum című (1891) enciklikája összegezte. A szocializmusok egyértelműen a magántulajdon. betegségi. gyermekmunka. akik a forradalomban látták a társadalom tömegeit érintő problémák megoldását. amihez szükségesnek tartja a magántulajdon eltörlését és az uralomnélküliség (hatalom. a kiszolgáltatott embereknek választójogot kell adni. (A II. munkanélküliek). (Lásd a forráshoz írtakat. pl. vagy ha mégis. iskola. az angol polgári gazdaságtan (Smith) és az utópikus szocializmus volt.). vagyis a marxizmus. Az utópistáknál erőteljesebb fellépést sürgettek a szocialisták. a magántulajdont szerintük fel kell. az ő érdekeik képviseletében lépett fel. Hegel). Képviselője Karl Marx és Friedrich Engels. falansztereket akart létrehozni (lásd Madách: Az ember tragédiája). a versenyt a kooperáció és a polgári társadalmat a szocialista társadalom.) A XIX. hogy a munkásmozgalom valamennyi áramlatának képviselői elfogadhassák a közös elveket.) Eduard Bernstein revízió alá vette Marx nézeteit.). amely kétségkívül nagy társadalmi problémákat szült (pl. A marxizmus forrása a német filozófia (Kant. A XIX. de kudarcot vallott. 1848-ban meg is kísérlik a munkások által üzemeltetett. helyette jogszerű és törvényes eszközökkel. összegzés A szocializmus a születésekor tehát egyfajta válasz volt a nyugat-európai iparosodási folyamatra. amely elveti a forradalmat. az I. század közepén megjelenő keresztényszocialista gondolatokat XIII. a III. Internacionálé [Komintern] pedig 1919-ben jött létre. ezért többen a kommunizmus előfutárának tekintették. szociáldemokráciát). Proudhon szerint a tulajdon lopás. megkérdőjelezte az állam szerepét. Internacionálé (Nemzetközi Munkásszövetség) 1864-ben jött létre.) 62 . kísérlete kudarcba fulladt. elutasította a piacot. Owen angol gyáros volt (New Lanark). A szocializmusok közül a legnagyobb hatású a tudományos szocializmus/történelmi materializmus. az individualizmust a kollektivizmus. parlamentáris úton akar érvényt szerezni céljainak. Sok eszméjében az anarchisták előfutárának tekinthető. Louis Blanc szerint nemzeti műhelyeket kell létrehozni a munkások szociális kérdéseinek megoldására. Nézeteik belső ellentmondását többek között az jelentette.

Megjelent a középosztály. A proletariátus nagy és koncentrált tömegként jelent meg. amikor az emberi erőre. hiszen a gépek leállítása és újraindítása költséges és időigényes folyamat volt. A kialakult munkaerő-felesleg először olcsóbb munkaerőhöz. így ezekre a munkafolyamatokra is hozzáértő munkaerőt kellett kiképezni. Az 1770-es években intenzíven fejlődött a mezőgazdaság.)! FELELETVÁZLAT Bevezetés Ipari forradalomnak azt a folyamatot nevezzük. középvállalkozók. elterjedt a női és gyermekmunka alkalmazása. egyre több munkaerő szabadult fel a fejlődésnek indult ipar számára. vetésforgót alkalmaztak. anyagbeszerzés. 63 . értelmiség. azaz a gyárak létrehozása. a raktározás és értékesítés. ezért általános volt köztük a pauperizálódás (elszegényedés). vallásukat. A lakosság számának a növekedésének azonban nemcsak a nagyvárosokba költözés a következménye. A városba költözés során az emberek elvesztették a hagyományos kultúrájukat. Ahogy fokozódott a termelékenység. valamint a faluban való élet által nyújtott támogatásokat. gépekkel végzett tömegtermelés. másrészt az egészségügyi viszonyok javulásának és az orvostudomány új felismeréseinek köszönhető.36. ami növekvő keresletet. Kifejtés Demográfiai változások (lásd még a táblázathoz írtakat) A lakosság számának gyors növekedése egyrészt a több és jobb élelmiszernek. Az ipari forradalom alapvető feltétele tehát a mezőgazdasági termelés átalakulása. aminek következtében kevesebb munkás egyre több városi lakos (pl. A tömegtermelés miatt egyrészt a gyárak egyre több embert foglalkoztattak. másrészt viszont fontos szemponttá vált a termelés folyamatosságának biztosítása. környezetszennyezés stb. nagyobb felvevőpiacot biztosított. Ennek a folyamatnak a feltételei Európában Angliában jelentkeztek leghamarabb. tétel: A Az z ipari ip forradalom teremtette ellentmondások FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be az ipari forradalom társadalmi és környezeti hatásait (demográfia. a gyarmati országokban való letelepedők számának az emelkedése is. A gőzgépek megjelenésével gazdaságossá vált a nagyobb üzemek. A társadalom átrétegződése (Lásd még az ábrához írtakat!) Megváltozott a parasztság és a munkásság aránya. bérmunkások) eltartására volt képes. a gyártáselőkészítés. városiasodás. hivatalnokok. és az visszahatott a termelésre. kézimunkára épülő termelő tevékenységet felváltja a gyárakban. Kialakult a burzsoázia és a proletariátus (munkásosztály). életkörülmények. vagy csökkenő terület mellett egyre több terméket tudtak előállítani. a földeket trágyázták. Alapvetően a polgári értékrend jellemző rájuk. A gépek kiszolgálása érdekében tehát fontossá vált a tervezés. A mezőgazdaság fejlődése miatt növekedésnek indult a népesség. majd munkanélküliséghez vezetett. aminek következtében azonos. hanem az új egzisztencia megteremtésének reményével elinduló kivándorlók. A mezőgazdasági gépek megjelenése miatt a városi és falusi lakosság aránya megváltozott: a falvakból a városba költöztek (urbanizáció). ide tartoztak az önállóan termelő gazdálkodók. amelyek egy területen koncentrálták a gépeket.

összegzés Az ipari forradalom kibontakozása és továbbfejlődése miatt a városok a XIX. Drasztikusan csökkent a zöld terület. mert nem volt. század második felében átalakultak. a légkör és a vizek szennyezése miatt felborult az addigi biológiai egyensúly. fogyasztói szokásait. ami megfogja a talajt. azaz az egyes társadalmi rétegek lakóhelyük szerint elkülönültek (munkásnegyed.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Ehhez a jelenséghez kapcsolódik a munkásság kettéválása: a kétkezi munkát végző kékgalléros és a szervező. mert növekedtek a települések. Az ipari forradalomnak köszönhetően Anglia lett a „világ műhelye”. században (lásd a forráshoz írtakat). A légkör szennyezése is tovább folyt. 37. A környezetszennyezés a korábbinál is nagyobb mértéket öltött. ahol a környezetszennyezés miatt nagyon egészségtelen volt az élet (légszennyezés. kertváros. Új iparnegyedek alakultak ki. akár mérgezést is jelenthettek. és a gyárakat a bányák közelébe építették. ott lett legerősebb a talajerózió. tétel: A Az z ipari ip forradalom legjelentősebb területei és néhány találmánya FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be a gépesítés jelentőségét az ipari forradalom első szakasza idején! 64 . A szennyvíz belekerült a folyókba. ahol óriási iparvidékek alakultak ki. (Lásd a forrásokhoz írtakat!) A munkásság kiszolgáltatott helyzetben volt. A természeti kincsek kitermelése (felszíni bányászat) átformálta a környezetet. nyomortelepek jöttek létre. ezért pusztultak az erdők. A hirtelen lakosságnövekedés miatt nem volt elegendő lakóhely. majd a táplálékláncon keresztül kihatott más fajokra is. tavakba és ez tönkretette az ott élő növény. A művelődés széles körben terjedt (az analfabetizmus minimálisra csökken az ipari társadalmakban).) A városi lét alapvetően alakította át az emberek értékrendjét. a nagyvárosokban viszont magányosnak érezte magát az ember. a sebesség. a tőzsde központja is a XIX. Ahol az erdőket kiirtották. a munka feltételei a munkaadótól függtek. amelyek a munkások jogait védték volna. A nagy ipari és bányavárosok mellett kezdődött meg a természet károsítása is. ill. vízszennyezés stb.és állatvilágot. A városszerkezet átalakulásával kiépültek a lakónegyedek. a különböző ipari eljárások (vegyipar. ám eközben elveszítette az egyéniségét. tervező munkát végző munkás elitnek. az elit kifinomult kultúrája visszaszorult. ipari nagyvárosok létesültek (Liverpool. egyediségét és beleolvadt az átlagosba. a XIX. A pénz. és a csapadék is könnyen le tudta mosni a termőréteget. az információ hajszolása csapdahelyzetet is teremtett: az ember vélt. fémipar) a korábbiaknál is nagyobb veszélyt. a rovarirtó szerek. mivel azonban ez egyet jelent a tömegkultúra megerősödésével. a meggazdagodás utáni hajsza. hiszen a vegyipar kialakulásával és elterjedésével a műtrágyák. az ipari hulladékok a korábbiaknál is jobban károsították a természeti környezetet. De Anglia a világkereskedelem és a bankélet. század első harmadában nem voltak törvények. A talaj. század első felében elindult folyamatok folytatásai. Lezárás.). city stb. A nagyvárosokban az életkörülmények kezdetben nagyon rosszak voltak. A fejlődés szétbomlasztotta a régi közösségeket. Az ipari forradalom második szakaszában zajló változások jelentős részben a XIX. Az ipar számára rengeteg faanyagot kellett biztosítani. gyorsan fejlődött a vasúthálózat. Manchester). a fehérgalléros munkásoknak a megjelenése. valós szükségletei rabjává lett.

de erre az állati vagy vízenergia által hajtott gépek nem voltak képesek. s emiatt jelentős vasbehozatalra (svéd. emiatt a vidéki népesség a városokba áramlott. Ezt az első szakaszt a gőzgépek. amely már tengely hajtására is alkalmas volt. az elektromosság megjelenése. Elengedhetetlen volt a sok energiaforrás és a gyarmatok jelentette biztos piac. Az ipari fejlődés először a textiliparban jelentkezett. istállózó állattartás. segítette az átalakulást az előnyös földrajzi fekvés. Alapvető technikaitechnológiai változások azonban a XVIII. A gépesítés következtében az angol vasfelhasználás a XIX. ami az új üzemformák és szervezési eljárások elterjedését. Új lendületet adott a bekerítéseknek. vasút. Az első gépeket emberi és állati erővel. óriási piacon. hiszen a gyarmatokkal folytatott kereskedelem legfőbb iparcikke a textília. Mindez hosszú és tartós fejlődéshez vezetett. majd még tovább csökkent. így szélesebb körben fel lehetett használni (fonó-és szövőgépek. esztergák meghajtása). A textiliparban egészen kevés hitellel hatalmas jövedelemre lehetett szert tenni. ahol a XVI. az 1860 és 1918 közötti második szakaszt pedig a nehézipar. A gőzgép elterjedését segítette az. megerősödése. Kifejtés A fejlődés alapja tehát a fejlett angol mezőgazdaság. Ezt felismerve fejlesztette ki Hargreaves fonógépét („fonó Jenny”). az acélgyártás. aratógép). olcsó és nagy tömegű áru szállítására alkalmas közlekedési hálózat kialakítása volt (csatornázás. orosz) szorultak. század közepéig megháromszorozódott (gőzgép és a vasút). majd a gyapjú mellett egyre inkább tért hódított a gyarmati ültetvényekről (Észak-Amerika. fajnemesítés. gőzhajózás). A gazdasági fejlődés egyik alapvető feltétele a gyors. A találmányok átalakították az energiafelhasználást is. Ez az ipari forradalom kezdete. hogy a felszín közeli bányák kimerültek. így a növekvő piacon viszonylag kis tőkebefektetéssel. textilipar gépesítése. A változások következtében az angol gyapjúfonal előállításának ára a felére. John Kay-féle repülő vetélővel gyorsabban és egyszerűbben lehetett szőni. A széntermelés viszont ötszörösére emelkedett. tengeri szállítási lehetőséget biztosító hosszú tengerpart. James Watt termelékenyebb gőzgépet épített. folyamszabályozás. Az iparral együtt fejlődött az infrastruktúra is. Innentől a két ágazat egymást húzva fejlődött.FELELETVÁZLAT Bevezetés Az árforradalom következtében kibontakozott a tőkés ipar és mezőgazdaság. A textilipari találmányok egyszerű mechanikus szerkezetek voltak. vízi és szélenergiával működtették (lehetővé tették a vízi energia által keltett forgómozgás felhasználását). a vegyipar. melynek az első/klasszikus szakasza az 1780-1860-as évekre tehető. új eszközök (jobb ekék. Mindez hatékonyabb működést tett lehetővé. a mélyben lévőkből pedig folyamatosan szivattyúzni kellett a vizet. vetésforgó. csatornázás. hogy az angol mezőgazdaságban felhalmozódott tőke lehetővé tette az iparvállalkozások megkezdését. ami fellendítette a juhtenyésztést. amelyek a munkát gyorsították (a minőséget azonban kezdetben nem javították). de a kitermelt szén jó részét ezek el is emésztették. olcsó nyersanyaggal hatalmas hasznot lehetett produkálni. századtól nőtt a termelékenység. században: a manufaktúraipart felváltotta a gépeket alkalmazó gyár. „fonaléhség”-et vont maga után. kohászat. a szénből gőzenergia előállítása jellemzi. a munkások számának növelését vonta maga után. az iparág a paraszti kiegészítő háziiparból a tőke révén bérmunkásokat foglalkoztató gyáriparrá fejlődött. Másrészt viszont nagy volt a nyersanyagszükséglet (gyapjú). az olcsó. textilipar. 65 . fúrók. A Thomas Savery által tervezett első gőzgépek alkalmasak voltak a szivattyúk hajtására. ám ez ún. század közepéig nem mentek végbe. a mezőgazdaság egyre belterjesebbé vált. pl. elterjedt a trágyázás. India) behozott gyapotból készült pamut. talajjavítás. A gépesítés miatt egyrészt egyre kevesebb parasztra volt szükség. majd ezt felváltotta a gőzgép. Az 1780-as években ugrásszerű átalakulás következett be. a jó kikötők. Mindez a gazdasági fejlődés Angliából indult a XVIII. A beruházások megkövetelték a közös földek tagosítását.

vízszennyezés stb. nyomortelepek jöttek létre. századi gazdasági fellendülés általános modernizációs folyamatot indított el. A XVIII. A másik problémát az jelentette. hogy a fényjeleket elektromos jelzésekkel helyettesítsék.és Heine-idézethez írtakat. A gazdaság élénkülése lehetővé tette és meg is kívánta az optikai távírórendszer kiépítését. megváltozott a társadalomszerkezet. ahol a környezetszennyezés miatt nagyon egészségtelen volt az élet (légszennyezés. Maudslay esztergája. a mozdonyok. 66 . a városok forradalma. bár ezekre a folyamatokra csak korlátozottan tudtak befolyást gyakorolni. 38. Megjelentek a szerszámgépek. Kibontakozott az ipar. biztosították az alkatrészek könnyebb cseréjét. értékrendjét és fogyasztói szokásait. pl. a mezőgazdaság. lehetővé vált az anyagi javak és szolgáltatások gyors megsokszorozása. Morse találmánya. mellyel a vasat is meg lehetett művelni. századi balkáni konfliktusok okait és hatásukat a nagyhatalmi politikára! FELELETVÁZLAT Bevezetés A XIX. az infrastruktúra. század első harmadában nem voltak törvények. (Lásd a Goethe. az elektromosságról nyert egyre alaposabb ismeretek azonban lehetővé tették. A Török Birodalom hanyatlása hatalmi vákuumot hozott létre. Nagy-Britannia viszont meg kívánta őrizni a török államot. Új iparvidékek alakultak ki. amit két ország kívánt betölteni: az Osztrák–Magyar Monarchia (OMM) és Oroszország. században a keleti kérdés lényege nem változott. amelyek a munkások jogait védték volna. Lezárás. a távíró gyorsan terjedt. A fejlődés kikényszerítette a szabványosítást. Kezdett kiépülni a csatorna. Egységes nemzeti piac jött létre. az egységes csavarok pl. így biztosítva saját befolyását a térségben. összegzés Az ipari forradalom következtében kialakuló nagyvárosokban az életkörülmények kezdetben nagyon rosszak voltak. Az ipari forradalom még ma is tart.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A gyors ütemű vasútépítés tehát nagyon megnövelte a szén és vas iránti igényt. sínek nagyipari előállítása. kiépült az USA és Anglia közötti összeköttetés is. a XIX.és vízhálózat.).) Az ipari forradalom következtében tehát megindult az európai gazdaság önfenntartó növekedése. a munka feltételei a munkaadótól függtek. Az egymástól látótávolságra kiépített állomások kezdetben fényjelekkel kommunikáltak. Az iparosodás következtében bekövetkező urbanizáció alapvetően átalakította a társadalom szerkezetét. A hirtelen lakosságnövekedés miatt nem volt elegendő lakóhely. hogy önálló balkáni nemzetállamokat kívántak létrehozni az itt élő népek. Ezt a nagyhatalmak valamelyest támogatták. Mindez jelentős hatással volt a tudományok és művészetek fejlődésére is. A megváltozott városi életmódhoz hozzátartozott a gázvilágítás. megsokszorozódott a népesség. a járda és a kövezett út. tétel: A balkáni ba konfliktusok okai FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a XIX. (Lásd a forrásokhoz írtakat!) A munkásság kiszolgáltatott helyzetben volt. a gépgyártás viszont a szerszámipart is forradalmasította. az azonos fesztávok pedig a vonatközlekedés gyorsaságát és hatékonyságát stb.

ugyanakkor a Monarchia megszállhatja (okkupálhatja) Bosznia-Hercegovinát. A török csapatokat 1862-ben kivonták a helyőrségekből. és elszigetelte a franciákat. 1859-ben került sor Havasalföld és Moldva függetlenedésére. Mivel azonban visszautasította Bosznia és Bulgária autonómiáját. ami egyrészt a lassú. A balkáni államok befolyása a század folyamán nő. elsősorban Oroszország által egyre inkább támogatott keresztény lakosság gyakran összetűzésbe került a török hatóságokkal. valamint a nagyhatalmi befolyás is hátráltatta a gyorsabb modernizációt. ezzel ürügyet szolgáltatott az orosz beavatkozásra. A konfliktusok és a politikai fordulatok ellenére a Balkán társadalmi-etnikai összetétele nem változott. míg a földesurak csak törökök lehettek (ez utóbbi alól kivétel Románia. ha a tengerszorosok orosz ellenőrzés alá kerülnének. bojároknak nevezték őket). a törökök 1820-tól elismerték autonóm fejedelemségként. Habsburg Birodalom). de ezek köre részben bővült.A térséget korábban is a meghatározó nagyhatalmak uralták (Nagy-Britannia. függetlenül attól. 67 . ahol az osztrákok nem érezték biztonságban magukat az orosz terjeszkedés miatt. hiszen számára igen kedvezőtlen fordulat lenne. 1877-ben titkos szerződést kötöttek az OMM-val (budapesti egyezmény): a Monarchia semleges marad. ill. Az újonnan létrejövő államok a gazdasági és társadalmi problémák miatt válságba kerültek. mert: a gyarmati és kereskedelmi pozícióit féltette. ahol a birtokosok is románok. Abdulhamid) megpróbálta megakadályozni a válság kiszélesedését. Oroszország és az OMM között az ún. Az 1821 és 1829 között zajló háború eredményeképp a törököktől függetlenné vált Görögország. ezzel Szerbia teljesen önálló lett. az európai egyensúlyt fenn kívánta tartani. jelentős számú törökkel. de folyamatos gazdasági fejlődésnek. Oroszországnak és a Habsburg Birodalomnak. OMM-nek) egy táborba kerülését. részben a nacionalizmus térhódításának és a független államok létrejöttének köszönhető. majd Bulgária lázadt fel (1876). a Balkánon élő. Az oroszok a hadüzenet előtt. részben némileg átalakult a XIX. ezért először a francia. 1862-ben jött létre a Cuza fejedelem vezette egységes Románia. hiszen ez az állam is fenyegetve érezte magát az oroszoktól. A korábban török uralom alatt élők szinte csak parasztok voltak. se gyarmati ellentét. (Bár a németek és az oroszok közt nem volt se európai. Szerbia hadba lépett a török ellen. A kívülről. Oroszország. hogy milyen számban lakott az egyes területeken. Először Boszniában tört ki felkelés a magas adók miatt (1875). három császár szövetsége. A török szultán (II. de teljes vereséget szenvedett a kölcsönös kegyetlenséggel folyó háborúban. emiatt minden nép igényt tartott a félsziget jelentős részére. Nagy-Britannia elsősorban Ausztriára (ill. 1873-ban létrejött Németország. század második felében: létrejött az egységes Németország. Bismarck ezzel a lépéssel megakadályozta a német egység ellenfeleinek (Franciaországnak. Oroszország a krími háború (1853-1856) után diplomáciailag elszigetelődött. A szövetség gyenge pontja azonban a Balkán.) Kifejtés Az Oszmán Birodalom meggyengülésével keletkező hatalmi űrbe az Orosz Birodalom akart a legerőteljesebben behatolni. S bár támogatta a német egység létrejöttét. Az etnikumok keverten helyezkedtek el. s ez az oka részben a három császár szövetsége (1873) felbomlásának. a francia kapcsolatokat sem számolta fel. azaz az expanzív külpolitikával kívánták feledtetni a belső gondokat. század folyamán. legfőképp Nagy-Britannia azonban ezt megakadályozta. ill. Az 1870-es években a Balkánon kiéleződött a helyzet. ezért Konstantinápolyban nemzetközi konferenciát hívott össze. erejük megnőtt. de Németország inkább az OMM-t támogatta ebben a kérdésben. majd a porosz együttműködés felé nyitott. Szerbia először 1817-ben választott saját fejedelmet (Obrenović-dinasztia). ha Oroszország csak Besszarábia déli részét kapja meg. A tengeri hatalmak. A balkáni népek szerepe jelentősen megváltozott a XIX. a Habsburg Birodalomból pedig dualista berendezkedésű Osztrák–Magyar Monarchia lett. Franciaország. A balkáni államok elsősorban egymás rovására próbáltak terjeszkedni. az OMM-re) támaszkodott.

s nem etnikai elvek alapján határozták meg. A berlini kongresszuson (1878) a következő döntések születtek: Németország. de nem szűnt meg. A balkáni államok határait nagyhatalmi stratégiai szempontok szerint. amely 35 állam és 4 szabad város laza szövetsége volt. s nemzetközi konfliktus csak a nagyhatalmak szembenállásakor törhetett ki a folyamatos balkáni etnikai villongásokból. (Majd csak 1886-ban. hogy a balkáni „lőporos hordó” „kanócát” a nagyhatalmak tartják kezükben (1912-13).: a brit flotta befutott a Boszporuszba) Oroszország elfogadta. A San Stefanó-i békében a szultán lemondott minden európai területről (a főváros kivételével).) A törökök jelentős balkáni területek urai maradtak. tétel: N Németország ém nagyhatalommá válása FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be Németország nagyhatalommá válásának folyamatát! FELELETVÁZLAT Bevezetés Az 1648-as vesztfáliai béke után a Német-római Császárság széttagolódott. több mint 300 kisebb-nagyobb fejedelemség laza szövetségéből állt. NagyBulgária. Ez a lépés azonban súlyosan sértette a többi nagyhatalom (elsősorban Nagy-Britannia és az OMM) érdekeit. orvosolhatatlannak látszó etnikai problémákat. A tagállamokat 68 . bosnyákok lakták. mert ez a Monarchia területét veszélyeztető szerb irredentizmust erősítette volna. de orosz kézre került Besszarábia. hogy a megszerzett területeken létrejöjjön egy orosz befolyás alatt álló ország. Anglia és az OMM képviselői elismerték diplomáciai szinten Szerbia. horvátok.) Lezárás. egy Szerbiával vívott háború után egyesülhetett Kelet-Ruméliával. Napóleon 1806-ban megszüntette a Császárságot. hogy a rendezésről nemzetközi kongresszus döntsön. Nyilvánvalóvá vált. 39. A szultán San Stefanónál békét kötött az oroszokkal. a Sipka-szorosban). A Monarchiát nem újabb délszláv tartományok megszerzése vezette Bosznia elfoglalásakor. Románia és Montenegró függetlenségét. 1815-ben létrejött Ausztria és Poroszország vezetésével a Német Szövetség (Bund). az orosz túlerő miatt mégis rövidesen összeroppantak. de nem jött létre Nagy-Bulgária. összegzés A berlini kongresszus után Oroszország eltávolodott Németországtól és az OMM-tól. a Monarchia pedig okkupálta Bosznia-Hercegovinát. így az orosz seregek Isztambulhoz közeledtek. hanem megakadályozták. hogy Bosznia szerb kézbe kerüljön. amelyek sorsa a szomszédos államoktól függött. így próbálván megakadályozni. hogy az oroszok elfoglalják és esetleg lerombolják a török fővárost.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A török seregek nem várt ellenállást fejtettek ki (pl. s ezt az 1814-15-ös bécsi kongresszus sem állította vissza. (Boszniát szerbek. Az OMM és Oroszország viszonya viszont elhidegült. A széttagoltság tehát csökkent. Mivel az orosz győzelem a nagyhatalmi egyensúly felborulásával fenyegetett. ezért nagyhatalmi nyomásra (pl. Oroszország. ami előrevetítette a rövid időn belül kialakuló. valamint beleegyezett abba.

a polgárság egyre ellenzékibbé vált. de 1848-ban és 1859-ben bebizonyosodott. és csökkent a nagy német (Ausztriával együttes) egység támogatottsága. és ez később Poroszország számára előnyt jelentett. protestáns nemzetállamként. A szövetség élén az osztrák császár állt. 1864-ben tört ki a Schleswig-Holstein körüli háború. Schleswig végül porosz. A XVIII. s 1848 májusában összeült a német nemzetgyűlés Majna-Frankfurtban. ami háborúhoz vezetett Poroszország és Ausztria közt. A Vámszövetség (Zollverein). a nagy és a kis német egység. (Lásd táblázatokhoz írtakat. 1848 forradalmai ugyan elbuktak a német területeken. hogy 1848-ban a forradalmak hatására majdnem szétesett. Holstein osztrák igazgatás alá kerül. A Ruhr-vidék és Szilézia kőszéntelepei biztosították a modern nehézipar nyersanyagszükségletét. mint a német területeké. ami egységes piacot biztosított a német ipar számára. A Habsburgok helyzetét nehezítette az is. amely folytatódott az 1850-es években. amikor I.vámhatárok választották el egymástól. elszigetelődött gazdaságilag. A kis német egységet a poroszok akarták megvalósítani a Habsburg tartományok mellőzésével. Ausztria megpróbálta ugyan ismét megszilárdítani egykori helyzetét. nem volt közös pénzrendszer.) A gazdasági fejlődést elősegítő tényezők: Világszínvonalú iparvállalatok. amely magában foglalta volna a Habsburgok nem német országait is. 1848 tavaszán sorra törtek ki a forradalmak a német területeken. melynek több német állam is tagja. A Német Szövetség minden tagállamában nőtt a forradalmi elégedetlenség. és a német területek számára csak laza föderációt jelentett volna. Másrészt fejlődött ugyan a gazdasága. Ausztria itáliai veresége után (1859) növekedett a kis német (Ausztria nélküli) egység híveinek száma. Egyrészt az angolok az európai egyensúly érdekében fontosnak tartottak egy erős német államot. de a két tartomány így folyamatos konfliktusforrást jelent. Porosz részről akkor következik be fordulat. A nagy német egységet Ausztria hozta volna létre. 1834-ben porosz vezetéssel létrejött a Német Vámszövetség. de a helyi kormányok sorra kiiktatták a fejlődést akadályozó feudális korlátozásokat. hogy Ausztria önmagában nem az. század óta két hatalom vetélkedett a Németország feletti uralom megszerzéséért: Ausztria és Poroszország. Poroszország katonai ereje a többszörösére nőtt. hogy soknemzetiségű birodalmuk élén nem képesek nemzeti dinasztiaként fellépni. amelyben Poroszország és Ausztria szövetséget kötöttek Dánia ellen. 69 . Ausztria azonban kimaradt a szövetségből. amelynek legfontosabb feladata az egységes Németország megteremtése volt. Kifejtés Az 1830-as évek közepétől Poroszországban és az észak-német területeken megkezdődött az ipari forradalom. a meghatározó. míg a porosz királyi család. Másrészt pedig Ausztria és Oroszország szövetsége felbomlott a krími háború során. amely 1866-ban megépíti az Európa és Amerika közötti első távközlési kábelt). A Bismarck vezette Poroszország jóval kedvezőbb helyzetben vágott neki a háborúnak. s ennek érdekében a parlament megkerülésével bevezette a hadseregreformot (modern fegyverek. Vilmos porosz király Otto von Bismarckot nevezi ki kancellárrá 1862 szeptemberében. így állandó és biztos piacot jelentett a termékeknek. A német egység megteremtésére két út kínálkozott. de a további fejlődés megkövetelte a politikai egység létrehozását. ám sokkal kevésbé. Az 1840-es években megerősödtek a liberális mozgalmak. 1848 után azonban egyre inkább Poroszország lett az erősebb. 1848 előtt inkább Ausztria. a Siemens-gyár. Bismarck viszont az 1863-as lengyel felkelés során tanúsított oroszbarát politikájával a cár támogatására tett szert. és a magyar kérdés a későbbiekben is korlátozta külpolitikáját. a Hohenzollern igen. A gazdasági növekedés hatására bővült és egységesült a német területek piaca. központi kormányzat. részvénytársaságok jöttek létre (pl. de ezt akadályozta egyrészt. általános hadkötelezettség). A „vaskancellár” célja a porosz vezetésű kis német egység létrehozása.

Ezért a poroszoknak először le kellett győzniük a Habsburgok német szövetségeseit. Poroszország pedig létrehozta az Északnémet Szövetséget. 1878). Európában vezető ipari nagyhatalma lett az ipari forradalom második szakaszában. szeptember 2-án Sedannál a porosz seregek megverték a franciákat.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Bismarck III. központosításra is lehetőséget adó hatalmat építhetett ki. 70 . s ezzel megkezdődött az agresszív német külpolitika időszaka. 1871. A berlini kongresszuson megvalósuló német-osztrák-magyar együttműködést Bismarck és Andrássy Gyula szorosabbra vonta. ezért a nagyhatalmak Oroszországot tárgyalóasztalhoz ültették (berlini kongresszus. amelynek értelmében Velence csatlakozhatott Olaszországhoz. Az orosz előretörést sem Anglia. 2 nap múlva pedig az új francia kormány elfogadta a német fegyverszüneti ajánlatot. majd Königgrätznél egy nap alatt megsemmisítették az osztrák főerőket. hanem az uralkodónak felelős. a császár pedig a mindenkori porosz király lett. az olasz szövetségesek azonban gyors vereséget szenvedtek. Azt ígérte. mert a délnémet államokat csak így tudja megszerezni. 1866-ban megkötötték a porosz-olasz szövetséget. január 18-án a versailles-i kastély tükörtermében kikiáltották a Német Császárságot.) A német gazdasági és politikai érdekek megvalósulását szolgálta volna a világ újrafelosztása és/vagy a németek totális európai hegemóniája. mert a Monarchia és Oroszország között a balkáni kérdésekben komoly érdekellentét alakult ki. a porosz-francia háború során alapvető fontossággal bír majd. III. ezért 1873-ban létrejött a német-orosz-osztrák császár szövetsége. Franciaország elszigetelése volt. 1871 után Bismarck. ami később. Vilmos császár menesztette Bismarckot. a „vaskancellár” célja a status quo megerősítése. A szövetség elsősorban a Monarchia számára volt kedvező. „Európa politikát” a gyarmati terjeszkedés váltotta fel. Napóleont is megpróbálta szövetségesnek megnyerni. Lezárás. A szövetségekre épülő ún. Tartott attól. hanem Elzász-Lotaringia elszakítása és egy csillagászati összegű hadisarc megszerzése (ötmilliárd frank). Bismarck célja most már nem csak az egység. Németország az 1890-es évektől új külpolitikába kezdett. A szövetség azonban ingatag lábakon állt. Napóleon is fogságba esett. az eltérő szokások. ahol a parlamentbe általános szavazati jog alapján kerülnek be a képviselők. Az enyhe feltételek nem késztették visszavágásra Ausztriát. Németország a világ második (az USA után). hogy csak az északnémet területek egységéről van szó. A Német Császárság szövetségi állam volt. (Elzász-Lotaringia nagy vasérctelepei és az óriási hadisarc felgyorsította a folyamatot. hogy Németország ellen a francia diplomácia megszervez egy francia-orosz-osztrák szövetséget. sőt a császár parlamenti kontroll nélkül is dönthetett – s így a hadseregre építve erős. és a német államok nagy része is Bismarck politikája ellen fordult. összegzés Az 1888-ban trónra lépő II. így konfliktusokhoz vezetett. A tartományi önállóság problémája azonban továbbra is fennállt. jogrend akadályozta az egységes kormányzást. sem a Monarchia nem tűrhette. hiszen orosz támadás esetén német támogatást biztosított. ezért 1879-ben megkötötték a kettős szövetséget. és cserében Rajna menti területeket ígért Franciaországnak. A kormány azonban nem a törvényhozásnak. Bismarck külpolitikai törekvéseit a szövetségkötés szándéka határozta meg. A háborút a prágai béke zárta le (1866). A kancellár ezenkívül kihasználta az 1849-es magyar emigrációt és az olasz egységtörekvéseket Ausztria ellen. ezért kiprovokálta a porosz-francia háborút. ám ezek a törekvések kivívták Anglia ellenkezését. 1870. Bismarck azonban teljes Németországot akart.

kereskedelem (pl. A gyarmatok a kedvező természeti feltételek miatt gyorsan fejlődtek a XVII-XVIII. Ennek a térségnek a központja Boston. egymástól függetlenül. században kezdődött avval. Ezeket az árukat elsősorban Európába szállították. 1620). A gyarmatok gazdasági megerősödése miatt Anglia azt gondolta. szerszámok). így ezek a területek szorosabban kötődtek az angol gazdasághoz is. Önálló törvényhozó testületeket alakítottak (az adózók. cukor. Tovább növelte az angol terheket a térség védelmének és igazgatásának megszervezése. században. tétel: A Az z USA U kialakulása és nagyhatalommá válása FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be az észak-amerikai gyarmatok függetlenné válásának folyamatát! FELELETVÁZLAT Bevezetés Észak-Amerika gyarmatosítása a XVI. a gazdasági együttműködés mindkét fél számára előnyösen működött. Ebben az együttműködésben a hétéves háború hoz változást. gyapotot termesztettek. akikkel részben kereskedtek (pl. A háború végére Franciaország gyakorlatilag kiszorult a kontinensről. dohányt. Az angolok a Hudson-öböl és az atlanti partok felől érkeztek. s ennek fejében 4-7 évre átmenetileg rabszolgaként éltek és dolgoztak. A franciák a Kínába vezető észak-nyugati átjárót keresték. Őket már tőkés vállalkozók szállították pénzért. de az újabb telepesek érkezésével a területekért harc tört ki.40. A telepesek szükségszerűen kapcsolatba kerültek a területen élő indián törzsekkel. A déli gyarmatokon rabszolgatartó ültetvények voltak. s ezeket a költségeket a gyarmatokkal kívánták megfizettetni (adóemelés). majd a Sziklás-hegységet. de a Szent Lőrinc-folyót fedezték fel. hogy konkurenciát jelenthetnek számára. cukornádat. ahol indigót. A behurcolt betegségek és a harcok következtében az indiánok jelentős része meghalt. Így az angol gyarmati kormányzat célja a lakosság megtartása lett. században jöttek létre Virginiában (1607). indián prémekért cserében fehér fegyverek. Az északi gyarmatok iparral is foglalkoztak: kiépültek a malmok. Mayflower. A hétéves háborúig a gyarmatok jó viszonyt alakítottak ki az anyaországgal. A király a gyarmati tanács segítségével kormányozta a gyarmatokat. A középső gyarmatokon elsősorban a farmergazdálkodás és az ehhez kapcsolódó kézműipar erősödött meg. és a gyarmati önigazgatást vissza akarták szorítani. A puritánok magukkal hozták az önigazgatás gyakorlatát. A puritán csoportok érkezése jelentős változást hozott (pl. ezért elégedetlenség esetén nyugatabbra vándoroltak. amiért hajlandók voltak engedményeket tenni a politikai jogok. Kifejtés A települések a XVII. a szabad földfoglalás és a vallásszabadság terén. rum). ami nem volt érdeke a kormányzatnak az adózók elvesztése miatt. Mivel farmokat alapítottak a szabaddá váló területeken. század végén gyarmatokká egyesültek. húzóágazat lett a hajóépítés. majd minden férfi szavazhatott). halászat. az első telepek azonban csak a XVII. s az angol közigazgatás hiányában maguk alakították kormányzati rendszerüket. így megpróbálta akadályozni a fejlődésüket. Ennek a térségnek a központja New York. Anglia azonban nagyon eladósodott a nagy költségek miatt. de mindet külön-külön. Az északi árukkal szembeni angol védővámok be- 71 . hogy a spanyolok dél felől érkezve elfoglalták Floridát. így jöttek létre a hugenotta telepek a part mentén.

Franciaország) szövetséget kötöttek a gyarmatokkal. ha azt saját törvényhozóik vetik ki rájuk. Az angol megtorlások miatt a gyarmatok 1774-ben összehívták az első Kontinentális Kongresszust. ezért a háború véglegessé vált. de képviseleti jogot továbbra sem adtak. összegzés Az új állam szövetségi köztársaság lett. de a spanyol és a holland is – fegyveresen támogatta a királyukat zsarnoknak nyilvánító. Lezárás.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli vezetése és az amerikai kereskedők kitiltása a Brit Birodalom piacairól komoly sérelmet jelentett a gyarmatokon. azaz képviseleti jogot követeltek. ám közben nem vették tekintetbe. A teavám kivételével végül minden korlátozó intézkedést eltöröltek. A független ország első államfője a hadsereg vezetője. Az engedmények azonban átmenetiek voltak. (Lásd a forráshoz írtakat. délen rabszolgatartó társadalom jött létre). Az amerikaiak meghirdették a tea bojkottját. helyette az indián szétszórt alakzatot alkalmazták a brit erők felmorzsolására. ma is érvényes alaptörvény. A gyarmatok elleni újabb szankciók (lásd táblázatos kronológia) polgári engedetlenségi mozgalmakhoz vezettek: pl. A rabszolgatartást azonban az 1787-es alkotmányban sem törölték el. György király a gyarmatok teljes behódolását akarta. Az 1777-es saratogai amerikai győzelem után Anglia ellenfelei (Spanyolország. amire a gyarmatok nem voltak hajlandók. A britek erre blokád alá vették Bostont. a teára azonban a Kelet-indiai Társaság monopóliumot kapott. Anglia meggyengítésének lehetőségét ugyanis nem akarták elszalasztani. azaz az egyes tagállamok belső önkormányzattal rendelkeztek. 1781-ben Yorktownnál az amerikaiak döntő győzelmet arattak. az angol katonákat („bostoni mészárlás”). bostoni teadélutánon a tengerbe borították a hajók rakományát. Mivel III. a szabadságjogokra épülő elvek az ő koronájukra is veszélyeket jelenthetnek. Ez a fő ellentét észak és dél között. tétel: B Budapest uda világvárossá fejlődése FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be Pest és Buda fejlődését a reformkorban! 72 . hogy csak akkor fizetnek adót. és korlátozták a helyi igazgatás jogkörét. 41. Az 1783-ban Versailles-ban megkötött békében az angolok elismerték a gyarmatok függetlenségét. ami majd a polgárháborúhoz vezet. újra emelték az adókat és a vámokat. nehogy a déli államok elszakadjanak (északon tőkés. Az USA alkotmánya a legrégibb. július 4-én a Kongresszus elfogadta a Thomas Jeffersonék által megfogalmazott Függetlenségi Nyilatkozatot. George Washington lett. Számos európai uralkodó – főleg a francia (XVI. ezért brit üzleti körök követelésére enyhítette az angol kormányzat a megszorításokat. Az angol áruk bojkottja miatt az angol gazdasági bevételek visszaestek. az amerikaiak megtámadták a vámtiszteket. hogy az új. Hollandia. szigorították a nyugatra költözés tilalmát. bojkottáltak. és kinyilvánították a kényszerítő intézkedések törvénytelenségét. és 1773-ban az ún.) A kezdeti brit győzelmek után az amerikaiak kerülték a frontális ütközeteket. csempésztek. Lajos). fellázadt gyarmatokat. 1776. Kimondták. adót nem fizettek. Az első fegyveres akcióra Lexingtonnál került sor (1775).

A szabad királyi város Buda polgársága és a mezővárosias Óbuda lakossága szőlőműveléssel és bortermeléssel foglalkozott elsősorban a XVIII. pl. közigazgatási vezető szerepét nem kapta vissza Bécstől. Megalapították az első pesti manufaktúrákat és bankokat. a közbiztonság még sok kívánnivalót hagyott maga után. külvárosok is fejlődésnek indultak. a főkapitányt) külön-külön választotta. s jelentős kedvezményekben részesítették őket azért. akik a városi tanáccsal közösen irányították a települések ügyeit. A reformkorban alapozódott meg Pest klasszicista stílusa. A XVIII. elkezdődtek a vasúti fejlesztések. míg Pesten inkább kereskedelemből és iparból éltek a polgárok. egyetlen lakható ház sem maradt a bevett várhegy területén. kereskedők és marhahajcsárok kiszolgálása. század közepére az ország elvitathatatlan központja lett. a korábbi barokk városképet a klasszicista stílus uralma váltotta fel. században is politikai megfontolások tárgya lett. hogy itt letelepedjenek. az ún. a polgármestert. sem gazdasági erejét nem nyerte még vissza a XVIII.FELELETVÁZLAT Bevezetés 1686-ban a budai vár felszabadult a 145 éves török uralom alól. század közepéig. de hatalmas áron: a vár és a város teljesen elpusztult. Buda a XVIII. Sikerült azonban néhány év alatt kiheverni a csapást.vagy betelepülő polgárság szorgalmazta. és nagyrészt az 1860-as évekig tartó újjáépítés során nyerte el a város mai szerkezetét. sok földszintes vagy egyemeletes házzal. A királynő az újjáépíttetett királyi várba helyezte el a nagyszombati egyetemet. A gazdasági élet meghatározó részét jelentette az átmenő forgalom. hogy Pest is. valamint a Helytartótanácsot és a Magyar Kamarát költöztette a városba. Kifejtés A két város a vezetőket (a bírót. városi házzal rendelkeztek. József pedig mérnökképző intézetet alapított. A két település vidéki barokk kisváros jelleget mutatott a XVIII. A lakosság csaknem teljesen meghalt az ostrom alatt. s ez a hajóhíd kötötte össze az ország két részét is. hiszen sem kormányzati. A terménykereskedők kezén felhalmozott tőkét az infrastruktúrába fektették. Az udvar eltűri ezeket a változásokat.) Az 1830-as évektől újra növekvő gazdasági fejlődés eredményeként Buda és Pest gazdasági központ szerepe megerősödött. A városba települő új hivatalnokrétegnek és a természetes népszaporulatnak köszönhetően a XVIII. és Buda is kapja vissza kiváltságlevelét. (Lásd az adatokhoz írtakat. az utazók. A városba és a szomszédos Óbudára a német fejedelemségek területéről toboroztak családokat. József intézkedései nyomán. század második felében az ország igazgatási központja lett Mária Terézia és II. míg Budán túlsúlyban voltak a barokk épületek. művelés alá vonják a budai dombokat és a pesti síkságot. Az egyértelmű különbség elsősorban az 1838-as nagy árvíznek „köszönhető”. Az egy-két eme- 73 . hogy a Rákóczi-szabadságharc idején nem állt a felkelők oldalára. Pozsonytól. mert a magyar ipar nem vetélytársa. a túlélők fogságba kerültek. Az országgyűlések színhelye azonban egyelőre Pozsony maradt. hidat építettek. század végétől a lakosság növekedése is felgyorsult. A pesti és a budai vásárokra emiatt az egész országból feljártak az árusok. s valamilyen kézműves mesterséget folytattak vagy kereskedtek. Pest és Buda polgárjoggal rendelkező lakosai ingatlannal. században bekövetkező gazdasági változások. A két város között 1769 óta álló hajóhídon közlekedtek a polgárok. a tisztaság. A dinamikusan fejlődő Pest a XIX. Buda elveszítette még Mohács előtti főváros szerepét is. ill. Buda újjáépítése elsősorban katonai jelentősége okán a XVIII. sok kis térrel és sikátorral. II. A valóságos városi jegyek pedig még sokáig hiányoztak mind a két városból: az utcák kövezése. század végéig. a városokat újjáépítsék. nem kis mértékben jutalmul azért. század folyamán is. Mindkét város csak két évtizedes küzdelem árán jutott szabad királyi városi jogaihoz. világítása. a fellendülés következtében a városfalakon kívüli települések. Az újjáépítéssel együtt a vissza. ugyanis az ország két fele között a pesti rév volt az egyik legforgalmasabb dunai átkelőhely.

század elején a Duna partján még két kisváros terült el. amely a modernizálás összes területére kiterjedt. támogatta a Lánchíd budai hídfőjénél az alagút megépülését. A kor leghíresebb építésze Hild József volt. és felpezsdült a kulturális élet. tétel: A ref reformkor fő kérdései Magyarországon FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a jobbágyfelszabadítás kérdéskörét! FELELETVÁZLAT Bevezetés A jobbágyság terhei a XVIII. a porció (katonák beszállásolása és ellátása) és a katonáskodás. József nádor támogató tevékenysége. intézmény létrejötte köszönhető Széchenyi Istvánnak. és megnyerte tervének József nádort is. polgárokat.) Első nagy tette a Lánchíd építésének kezdeményezése volt. (Az egyéb építkezésekről és fejlesztésekről lásd a kronologikus táblázathoz írtakat. (Lásd a forráshoz írtakat. században az ország földrajzi központjának számító Pest és Buda Magyarország kereskedelmének. óriási szerepe volt a Nemzeti Színház megalakulásában. század első felében a következőképpen oszlottak meg: állami terhek a hadiadó. addig a XIX. század második felében fogják orvosolni.) A Lánchídon kívül még számos budapesti épület.) 1849-ben. a Váci utca elnyerte mai szerepét. (Szükségességéről lásd a forráshoz írtakat. A gyors és igen intenzív változásoknak azonban árnyoldala is volt. A paloták mellett szállodák épültek. században és a XIX.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli letes apróbb házak helyén igazi városhoz méltó két-három emeletes paloták sokasága épült: a nemesség tehetősebb tagjai egymás után építtették fel pesti és budai palotáikat. Ugyanebben az évben adták át a Lánchidat.) Lezárás.) A látványos fejlődés és a gazdasági lehetőségek miatt Pest-Buda vonzani kezdte az új betelepülőket. összegzés Míg tehát a XVIII. Kiépült a városközpont. József nádor támogatásával gróf Széchenyi István alkotta meg azt az átfogó programot. hanem a gazdaság további fellendülését is szolgálta. kormányzatának és kulturális életének központjává vált. iparosokat Magyarországról és külföldről egyaránt. a gőzhajózás. csatornázási problémákat majd a XIX. az egyházi adó a tized volt. Mindkét város fejlődésére jótékonyan hatott a nádori udvar jelenléte. Ő alapította a Magyar Tudományos Akadémiát. s ezekkel a lépésekkel nemcsak a városi lakosság polgárosodását. Buda várának ostromakor a palotasor megsemmisült. provinciális jelleggel. és végső célja – a két város összetartozásának és egymásrautaltságának felismerése után – Pestnek és Budának Budapest néven történő egyesülése. közigazgatásának. A folyamszabályozás. 74 . (Az első állandó Dunahidat végül csak 1849 novemberében adhatták át a forgalomnak. a forspont (katonák szállítása). Ezeket a (tömeg)közlekedési.) Megalakította a Budapesti Hídegyletet. (A Budapest elnevezést is Széchenyi javasolta elsőként. 42. a városépítészet nem tudott lépést tartani a megnövekvő lakosság igényeivel. csekély népességgel. (Lásd a forrásokhoz írtakat. a vasútépítés vagy a lóversenyek elindulása szintén jórészt Széchenyi elképzelései szerint valósult meg.

közvetlenül az állam is. ill. bocskoros nemesség). a banalitások (a földesúr kizárólagos joga malom. a szegényparasztság kénytelen volt telkének jövedelmét többletmunkával kiegészíteni. amelyek hozzájárultak termelőeszközeik elveszítéséhez. akiket csak kiváltságai különböztettek meg a jobbágyoktól (pl. Egyedül a gazdagparaszti réteg volt képes piacra termelni. ezért arra korszerű. a földjéről az elvi lehetőség ellenére költözni nem tudó jobbágy miatt nem jött létre a szabad munkaerő. nem biztosították munkaerejük kihasználását. Ám a rossz piaci adottságú területek nemessége és azok. A bérmunkások béreit a megyei döntések jelentősen befolyásolhatták. külpiacokon is eladható termékeket produkáló gazdálkodást alapozni lehetetlen. A nemesség számára nyilvánvalóvá vált. a különböző országrészek eltérő gazdasági fejlettsége következtében jelentős eltérések alakultak ki a jobbágyok terheiben. Ezt a helyzetet azonban a parasztok egyáltalán nem tekintették megoldásnak. A cselédség függő helyzetéből adódóan az egyik legkiszolgáltatottabb rétege a jobbágyságnak. de nem rendezte a jobbágyok földhöz jutásának kérdését. A középparaszti réteg önmagát és családját tartotta el.) A reformkorban a parasztság is differenciálódott. a robot (egész telek után heti 1-2 nap). A reformkori politikai viták egyik fő témája a jobbágykérdés. hogy a jobbágy robotmunkája gazdaságtalan. A vállalkozó szellemű nemesek a jobbágyi terhek megszüntetésétől várták a birtokkorszerűsítéshez elengedhetetlen pénzt és szabad munkaerőt. hogy megélhetése biztosítására bérmunkát vállaljon. században. nem létezett szabad tőkeáramlás. házas zsellérek. de ezek egyike sem volt meg. Azok a viszonyok azonban. A jobbágyfelszabadításnak két lehetséges formáját fogalmazták meg a reformkorban: a kárpótlással vagy anélkül történőt. A jobbágyok vitás ügyeiket általában a földesúr úriszéke előtt intézték.) II. A majorsági cselédek házzal sem rendelkeztek. Az ország egyes területeinek eltérő természeti adottságaiból következett. a jobbágyrendszer fenntartásában voltak érdekeltek. ezt az őket felfogadó földesúr biztosította számukra. melyet a jobbágyok a földesúr által meghatározott díj ellenében használhattak). míg a többi. A nagygazdák igaerejük révén több telket is birtokolhattak. és megtiltotta a jobbágy név használatát. Az uradalmi központokban dolgozó uradalmi cselédek alapvetően természetbeni fizetést kaptak. (Lásd a forráshoz írtakat. mely az iparosításnak is alapfeltétele volt. amelyben megszüntette az örökös jobbágyi állapotot. Ez utóbbi réteg rendszeresen arra kényszerült.) 75 . hogy a hegyvidéki területekről sokan jártak le az Alföldre ún. részes aratóként. az ajándékok. a csoportok jogi helyzetét a rendi „alkotmány” határozta meg. A reformkori társadalom tagolódása feudális viszonyokat tükrözött. ők az önálló egzisztencia megteremtésére törekedtek. (Ez utóbbi kettő a kötelező örökváltság. ún. József az 1784-es Horia és Kloska vezette parasztfelkelés után adta ki jobbágyrendeletét.Földesúri terhek: a kilenced. század derekára a társadalmi és gazdasági haladás akadályává lett. üzemeltetése. házatlan zsellér jó esetben házhellyel és legeltetési joggal. az ország benépesítésének idején a földesúri terhek helyi eltérései. A hatékony termeléshez szabad munkaerő és pénz kell. amit kisebb mértékben egészített ki pénzbeni fizetés. A XVIII.) A zselléreknek jogilag két jelentősebb csoportja volt: az ún. Ezenkívül a nagyszámú. mint a bérmunkás vagy a szabad paraszt. Nem voltak bankok. s ehhez telekre lett volna szükségük. hiszen a jobbágy nem volt annyira érdekelt a termelésben. melynek legfontosabb eredménye a jobbágyság terheinek törvényes rögzítése volt. s fölhasználták a nincstelenek munkaerejét. A nemesi vármegye költségeit is a jobbágyok viselték a háziadó formájában. A kárpótlást fizethette a jobbágy saját vagyonából (önkéntes örökváltság) vagy az állam támogatásával. kocsma. pusztákat bérelhettek. stb. Ezért adta ki Mária Terézia az Urbáriumot (1767). (Lásd a forráshoz írtakat. és ehhez kapcsolódva az örökváltság problémája. Kifejtés A jobbágyság léte a XIX. (Számukról lásd az adatokhoz írtakat. A zsellérek számottevő munkaerő-tartalékot képeztek. akik 1/8-nál kisebb töredéktelekkel és házhellyel rendelkeztek.

tehát nem támogatták azt. tehát a jobbágyok a földesurukkal szabadon egyezkedve pénzzel örökre megválthatják szabadságukat és telküket.) A nemesség megosztott ebben a kérdésben.) 1847-től a reformellenzék már egységesen állami kártalanítást és közteherviselést követelt. a szabadságharc veresége után került sor. ám ez nem sikerült. 43. ezért ezt Kossuth és a reformtábor ellenezte. Széchenyi István ellenezte a robotot. Lezárás. Az érdekegyesítés fontos eleme a birtokbírhatás kiterjesztése. amely az 1843-44-es országgyűlésen valósult meg. (Lásd a térképhez írtakat.) Az udvar is fontosnak tartotta a parasztok védelmét. hogy Magyarország mezőgazdasága azért elmaradott.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A reformkor egyik nagy programalkotója. vagyis tényleges megoldást nem hozott. Az 1839-40-es országgyűlésen végül törvénybe iktatták az önkéntes örökváltságot. hisz ők voltak a legfőbb adóalanyok. (Lásd a forrásokhoz írtakat. és a kortársak véleményének felhasználásával értékelje Kossuth modernizációs programját! 76 . A reformpárti nemesség az 1832-36-os országgyűlésen el akarta fogadtatni az önkéntes örökváltságot. (Lásd a forráshoz írtakat. Táncsics Mihály és a radikálisok egy része a kármentesítés nélküli jobbágyfelszabadítást támogatta volna. Wesselényi szerint a megváltást a parasztságnak kellett volna kifizetnie állami támogatással a nemesség adóztatása mellett. Viszont a terményfelesleg kevés arra. Ez a radikális elképzelés veszélyeztette az érdekegyesítést. S bár Széchenyi nem dolgozta ki részletesen a jobbágyfelszabadítás kérdését. az önkéntes örökváltság hívének számított. tétel: K Kossuth oss Lajos reformprogramja FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be. E jobbágyfelszabadítás kérdésében azonban az udvar a konzervatív főnemesség mellett állt. összegzés A reformkorban tehát a jobbágyfelszabadítással összhangban került előtérbe az érdekegyesítés gondolata. A kárpótlásra azonban csak 1853-tól. a nemesség számára meglehetősen kedvezőtlen formában. Ezt a lehetőséget azonban 1848-ig a jobbágyság mindössze 1%-a tudta kihasználni. Az érdekegyesítés Kossuth és az általa vezetett reformellenzék programjában kapott hangsúlyos szerepet. mert a jobbágyokat semmi nem ösztönzi a munkára. ami polgári tulajdonná vált. és ők voltak a katonák is. A jobbágyfelszabadítás végül az 1848-as áprilisi törvényekkel valósult meg kötelező örökváltság formájában. Wesselényi Miklós és Kossuth Lajos a jobbágykérdést kötelező örökváltsággal akarta megoldani. melyet állami kárpótlással kívántak végrehajtani. mivel a munkájukért bért nem kapnak. szimbolikus értelemben azonban a jogegyenlőségért vívott harcnak fontos állomása ez a törvény. Ez a jobbágyság és a földbirtokos nemesség érdekeinek összhangba hozását jelenti a polgári átalakulás érdekében. hogy jó életet teremtsenek maguknak. Úgy tartotta.

Kossuth közkedveltté tette a Pesti Hírlapot (induláskor kb. A reformkori országgyűlés közönségét alkotó. többnyire nemesi származású értelmiségi fiatalok. s az információk továbbításával megpróbálni a megyék között a kapcsolatot kiépíteni. itt adta ki a Törvényhatósági Tudósításokat. A Tudósítást többségében kéziratosan (néhányat kőnyomatosan. amelyben az üléseken zajló vitákról tudósított. ezért Kossuthot 1837 májusában letartóztatták. hogy szükség van egy olyan fórumra. Másrészt tapasztalva a kormányzat megfélemlítésen és megvesztegetésen alapuló taktikáját. a vesztegzár biztosítása. 50 példányban jelent meg. Az üléseken legtöbbször Kossuth Lajos készített jegyzeteket.) A forma maradt a kéziratos magánlevél. Landerer (a többi lapkiadóhoz hasonlóan) a titkosrendőrséggel állt kapcsolatban. Tudósítások – már nem Kossuth szerkesztésében – készültek az 1839-40-es és az 1843-44-es országgyűlésekről is. Tartalma tehát az országgyűlésen elhangzottakra épül. 1844-ben már 5000 példányban). sajátos szónoklati formáit. Ám a hatóságok úgy gondolták. de a követküldők is ezek által értesülhettek először követeik szerepléséről. A Tudósítás az ellenzék szócsöve lett. előfizetés fejében érkező „levél” voltaképpen hírlap. birtoktalan (evangélikus) nemesi családban. Ekkor honosodott meg Magyarországon a vezércikk. a reformok ügyét ezzel is elősegíteni. Kifejtés Ezen az országgyűlésen született meg az ötlet. érvekkel alátámasztva közölte beszédeiket. Újságírói tevékenységét azonban nem adta fel. Megtartotta a felszólalók egyéni. bírált és véleményt nyilvánított – a formálódó ellenzék szemszögéből. részben szervező funkciójú produktumról. valamint a két tábla közötti iratváltásokat ismertették. az elszántságot. hanem egy más. hogy a hirdetéseket is tartalmazó. még nagyobb szükség van valami központi orgánumra. Úgy gondolta. majd lakásán jegyzőkönyvet diktált. az üléseken lezajló vitákról nem tudósíthattak. hogy megalapítja az Országgyűlési Tudósításokat. az ún. de rendszerint szabatosabban. hogy mivel az országgyűlés végével az ellenzéki nemesség hazatért a megyékbe. s ekkor szembesült a jobbágyság életét megkötő problémákkal. a reformtábor vezetőivel. illetve az uralkodó és az országgyűlés. 1841 januárjában Landerer Lajos felajánlotta neki a Pesti Hírlap szerkesztői állását. évi országgyűlésen a távollévő Zemplén megyei főrendi képviselőt helyettesítette. országgyűlési ifjak közül is sokan részt vettek az Országgyűlési Tudósítások készítésében. de a hírközlésen kívül értékelést is tartalmazott. A lap célja a megyegyűléseken történtekről begyűjteni az információkat (minden megyében igyekezett Kossuth „tudósítót” megnyerni a reformpártiak közül). ezekben népszerűsítette az el- 77 . Az Országgyűlési Tudósítások hatására az – erős cenzúra felügyelete alatt álló – hírlapok is egyre több információt közöltek az országgyűlésen történtekről.FELELETVÁZLAT Bevezetés A Zemplén megyei Monokon született. az amnesztiarendelet értelmében szabadult. Az 1832-36. ám mint megfigyelőnek.) 1840-ben. (A börtönben angolul tanult. A kiadványt a sajtószabadság hiánya hozta létre. Itt ismerkedett meg a formálódó reformeszmékkel. azért bízta meg Kossuthot. hogy kézben tudja tartani a kormányzat. Az elkészült kéziratot a szerkesztési munkák után a szükséges példányszámban iratmásolókkal leíratta. amelyre nem vonatkozott a cenzúra. 1831-ben a kolerajárvány idején feladatai közé tartozott a járvány elszigetelése. de a hatóság lefoglalta a gépeket) és levél formájában terjesztették (így nem vonatkoztak rá a hírlapokra érvényes korlátozások és a cenzúra). Karrierjét Sátoraljaújhelyen kezdte. magas ára ellenére gyorsan népszerű lett. heti rendszerességgel. úgy vélte. igen korlátozott lehetőségei voltak csak. jogi végzettséget szerzett. a közvetlen munkába nem kapcsolódhatott be. és 4 évi börtönbüntetésre ítélték. amely ébren tartja a reformgondolatokat. Kossuth az országgyűlés feloszlatása után Pestre költözött. Az 1830-as években ugyanis a hírlapok csak az országgyűlés üléseinek tárgyát. és tanulmányozta a közgazdaságtant. (Ebből a szempontból nem egyszerűen az Országgyűlési Tudósítások folytatásáról van szó.

Deák Ferenc) bevonásával egy középpártot létrehozni. a centralisták orgánumává lett. ez vagy a kormányzat ellenállását. de a XIX. amit állami kárpótlással lehet megvalósítani. A cenzúra miatt általában nem nyíltan. de a közgazdasági tanulmányaiból szerzett ismeretek és a magyar gazdaság helyzete alapján felülvizsgálta korábbi nézeteit. Mivel sem megnyerni (lefizetni). vagy forradalmat generál. ezért 1844-ben leváltották a Pesti Hírlap éléről. hanem igyekezett a nagyvilág bemutatásával is érzékeltetni a reformok szükségességét. hanem a sorok között elbújtatva hozta nyilvánosságra gondolatait. tehát amíg a magyar társadalom és jogrend több évszázados. A lapban képviselt program a Kölcsey Ferenc által elkezdett. ha érdekei védelméről van szó. valamint radikálisabb (Kossuth) vezette szárnya is. 1844-re a liberális ellenzék egyik meghatározó alakjává lett. A rendi alkotmány liberális kiterjesztése. hogy az érdekegyesítés csak úgy valósítható meg. Nemzetiségi kérdésben az egy politikai nemzet koncepciót vallották. majd Wesselényi Miklós által folytatott úton haladt. században már teljesen korszerűtlenné vált gyakorlata alapján a nemesség és a jobbágyság között olyan ellentétek állnak fenn. (Lásd a forráshoz írtakat. Szerinte azonban Kossuth veszélyezteti a békés reformokat a radikális politikával. megszületett a vitázó.) A rendi alapon szerveződő helyett népképviseleti országgyűlést akartak. Lezárás. összegzés A Pesti Hírlap érzelmekre ható. ezekkel lehet a nemzetgazdaságot megvédeni. Széchenyi szerint célok tekintetében nincs különbség kettejük között.) A lap sikere és egyre egyértelműbb politikai szervező szerepe miatt a hatóság megpróbálta Kossuthot meghátrálásra kényszeríteni. addig az ország nem lesz képes lemaradását behozni. Ekkor fordult Széchenyi nyíltan Kossuth ellen (1841 nyara – Kelet Népe). Fő pontjai: Érdekegyesítés. amelyet elfogadott a liberális ellenzék mérsékeltebb (Batthyány és Deák). azaz meg kell szűnnie az adómentesség rendi jellegű kiváltságának. Széchenyi megkísérelt a mérsékeltebb liberálisok (Batthyány Lajos. Az örökváltság egyben azt is jelenti. Úgy gondolta. (Lásd a forráshoz írtakat. ezt viszont ő is elutasította. Meg kell találni azokat a célokat. radikális hangvétele sértette Széchenyi érzékenységét. Ennek jegyében szervezték meg az első Iparkiállítást. hogy a bécsi udvar erőszakos eszközöktől sem riad vissza. 1847-ben megfogalmazták a programjukat összefoglaló Ellenzéki Nyilatkozatot. azaz Kossuthot támogatta. amelyek bármikor jobbágyfelkelésekhez vezetnek. majd 1844-ben a Védegyletet. de kudarcot vallott. hiszen a rendi jogok megszüntetésén és a jogegyenlőségen alapult. Ez a tapasztalat az ellenzéket is gyorsabb előrehaladásra ösztönözte. a szabad versenyt támogatta.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli lenzék eszméit. csak az eszközök különbözők. A kötelező örökváltságot kell bevezetni.) 78 . ráadásul Kossuth szinte minden kérdésben támadta az egyre mérsékeltebb (óvatosabb) grófot. A lap nemcsak magyarországi híreket tartalmazott. ha régi jogai csorbulnak – azaz a nem nemesekre is kiterjesztik azokat.) A lap nem szűnt meg. Az 1846-os galíciai felkelés véres leverése azonban arra hívta fel a figyelmet. de társadalmi rang alapján nem tett különbséget a választásra jogosultak között. a változások elengedhetetlenségét. (Lásd a képhez és a forrásokhoz írtakat. Ehhez be kell vezetni a közteherviselést is. (Lásd a forráshoz írtakat. hogy a fejlődés záloga a védővám. Széchenyi elszigetelődött. (Lásd a forráshoz írtakat. sem megfélemlíteni nem sikerült.) Bár Kossuthtól elvették legfőbb fórumát. elemző publicisztika („sorok közötti olvasás”). A liberális közvélemény azonban az intenzívebb átalakítást pártfogolta. A nemességnek pedig el kell fogadnia. amely a korban szokásos vagyoni cenzusok megtartásával. alapították meg az Iparegyesületet. hogy a földet polgári tulajdonná kell nyilvánítani. amelyek érdekében az összefogás megvalósulhat. A gazdaság terén kezdetben a vámhatárok lebontását. Deákék nem kívánták megbontani a liberálisok egységét. már csak korábbi konzervatív ellenfelei támogathatták volna. ami igazából a rendi alkotmány helyett egy polgári alkotmány bevezetését jelentette volna.

Huszártiszti pályára lépett. hiszen a hagyományos rendi ellenzékiség. dunai és balatoni gőzhajózás). Édesapja Széchényi Ferenc. hogy a korszakos lemaradást csak korszakváltással lehet felszámolni. amikor a személyes higiéné fontosságát bizonyítandó fürdődézsában fogadta a vendégeit. édesanyja Festetich Júlianna (a Georgikont alapító Festetich György nővére). tétel: S Széchenyi zéc István reformprogramja FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be gróf Széchenyi István életútját és reformprogramjának főbb elemeit a forradalom előtt! FELELETVÁZLAT Bevezetés A kultúrtörténet (és az irodalomtörténet is) 1825-től eredezteti a reformkort. jólét. amellyel az volt a célja. téli kikötők.) Ezért a reformkor történelmi kezdetének vagy ezt. az uralkodó pedig ezért cserébe az adók és az újoncok megszavazását követelte. A nemesség hangoztatta rendi kiváltságait (adómentesség). Európai körútjai során elsősorban Anglia nyerte el tetszését (alkotmányos monarchia. (1827: A lovakrúl című munkája) Nemzeti Kaszinót alapít Pozsonyban (1827). általa műveletlennek és maradinak gondolt nemesség szerinte alkalmatlan erre a feladatra. s ajánlotta fel egy évi jövedelmét a később Tudományos Akadémiának nevezett intézmény felállítására. vagy az 1832-36-os országgyűlést tekintik. Az 1830-31-es országgyűlés már nem az uralkodó és a rendek közötti hagyományos kompromisszum jegyében telt. hogy vezető szerepet kell játszania Magyarország civilizálásában. A gőzhajózás lehetőségeinek megteremtésével (óbudai hajógyár.) A lóverseny meghonosítása egyrészt az angliai tapasztalatokból kiindulva a szórakozás új formáját akarta meghonosítani. a sérelmi politika jegyében telt. Elsősorban az arisztokráciát várta el a kaszinóba is. Az 1820-as évek végére azonban már egyértelművé vált. a kolerajárvány miatt a nyílt politikai összeütközés elmaradt. Célja a személyes példamutatáson alapuló átnevelés. ahol a viták és beszélgetések (ahogy akkor mondták: az elmesúrlódás) számára kellemes környezetet biztosítottak. udvarhű arisztokrata család sarjaként. Az Angliában látottak alapján született meg benne a tenni akarás vágya. a küldetéstudat. (Igaz. Az 1825-27-es országgyűlésen szólalt fel Széchenyi. 79 . széles középosztály.) Gyakorlati tevékenysége (Lásd még a képekhez írtakat.44. (Ennek sokakat meghökkentő példája volt. hogy az arisztokrácia tagjai követni fogják őt. ezért az arisztokratákra (mágnásokra) támaszkodik. de a katonatiszti pályán lassan haladt előre. s ezen alkalmakkal döbben rá Magyarország elmaradottságára. Kifejtés Széchenyi Bécsben született. s a Vaskapu szabályozásával. bízott benne. hogy az angol klubok mintájára megteremtse az igényes társasági élet intézményeit. azaz a reformokra feltétlenül szükség van. Utazásai során kezdetben Wesselényi Miklós volt a kísérője. részt vett a Napóleon elleni harcokban (a győri ütközetben és a lipcsei csatában).) Történeti szempontból azonban ez az országgyűlés nem hozott újat. a Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár alapítója. A rendi kiváltságait őrző. újfajta életmód). (Lásd a forráshoz írtakat. másrészt pedig gazdasági hasznot látott a (fajállat) lótenyésztésben. a dunai és tiszai folyószabályozások terveinek elkészítésével a személyszállítás mellett elsősorban a kereskedelem fellendítését kívánta elérni.

mű taglalatja (Taglalat) a konzervatív rendi ellenzék véleményét tartalmazza. a vámpolitika átalakításában egyetértettek.) Lezárás. és ezért hitelért folyamodott az egyik bécsi bankhoz. s ezzel a jóval nagyobb létszámú és a reformkorban egyre jelentősebb politikai szerepet játszó köznemességet. Tervei között szerepelt Pest és Buda egységének megteremtése is. ugyanis nem árverezhetők el nemesi birtokok. és az ehhez elengedhetetlenül szükséges állandó híd megépítése. hogy az arisztokráciát tartotta a változások letéteményesének. amikor ők a változásokat. Széchenyi nem látta be.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Szintén az angliai minta alapján kezdeményezte a vasútépítést. Kossuth is ezekért a gyakorlati reformokért. fel kell számolni a rendi kiváltságokat. s a liberálisokat forradalmároknak tartotta. hiszen birtokai nem képezhetnek fedezetet a bank számára.) Széchenyi a Világ című műben (1831) reagált. Az udvarra kíván támaszkodni a reformok végrehajtásakor. Ha más eszköze már nem maradt. Széchenyi úgy tartotta. kidolgozta a leendő közlekedési hálózat tervét. A bank azonban visszautasította a kérést az ősiség törvényére hivatkozva (1351). s próbálta a Hitelben leírt gondolatait közérthetőbben megmagyarázni (a mű címe a világosságra utal). végül azonban közadakozásból épült fel.és kisnemesi származású értelmiséget maga ellen hangolta. mert a rendi állapot reformja helyett az angol minta alapján a régi rendet kívánta megszüntetni. de irigyei is elismerték eredményeit. valamint a köz. ez szemben áll a modern tőkés gazdasági és társadalmi elvárásokkal. amikor az megfélemlítéssel vagy zsarolással a reformok útját állta (pl. A reformokat lassan. A Stádium (1833) programszerűen. az 1832-36-os országgyűlés után). S ez utóbbi csak akkor javítható. sokan irigyelték. a szükségszerű változtatás szakaszaira (stádiumaira) utal. sokan tisztelték. hogy a köznemesség és a jobbágyok türelmetlensége veszélybe sodorhatja az országot. akkor az ellentábor megosztásával. fokozatosan kívánta bevezetni. Támadja Széchenyit azért. Az ő elképzelései szerint az arisztokrácia támogatásával valósult volna meg a Színház. El kell törölni a kilencedet. Akkor is bízott az udvarban. mert nemcsak a számára szükséges banki hitelről van szó. A mű címe kettős értelmű. viszont birtokait modernizálni kívánta. A mű nagy siker (három kiadása készül el rövid idő alatt). A kultúrát szolgálta a Nemzeti Színház megalapításának támogatása is. Jelentős szerepe volt az 1838-as árvíz után a városrendezés új terveinek elkészítésében. (Lásd a forrásokhoz írtakat. 80 . és így a nemes számára sem hatékony robot helyett be kell vezetni a bérmunkát. s ezért el kell törölni az ősiség törvényét. ha elkezdődik az ország modernizálása. a bortermelés támogatása.) Az 1830-as évek váltak Széchenyi évtizedévé. az ország gazdasága és kulturális fejlesztése érdekében végzett hatalmas munkájáért nevezte a legnagyobb magyarnak. A modernizációhoz azonban a nemességnek feltétlenül hitelekre van szüksége (a devalvációk és a gazdasági állapot miatt hiányzik a fejlesztéshez szükséges tőke). (A jobbágykérdésben. változtatni kell a hagyományos nemesi szemléleten is. A gazdaság fellendítését szolgálta a selyemhernyó-tenyésztés meghonosítása. (Lásd a forráshoz írtakat. Elméleti tevékenysége Hitel című műve (1830) egyéni problémájából született. a malomipar fellendítése (gőzhengermalmok). hiszen az utazások és a fényűző életmód miatt eladósodott. hogy az arisztokraták inkább a konzervatívokhoz csatlakoztak. Ez a reformkor első programja. hiteléről. a jobbágy számára egyáltalán nem motiváló. összegzés Széchenyi politikájának főbb jellemzője tehát. vasúttársaságok alapítását. hanem átvitt értelemben Magyarország elfogadottságáról. de támadásokat és kritikát is kapott. a kor kívánalmait felismerve gyorsítani akarták. Dessewffy József: A Hitel c. s ezért feltűnően kerülte a közjogi kérdéseket. vádaskodással igyekezett eredményeket elérni: szembe akarta állítani a liberális tábor két szárnyát. s elkészítette Pest árvízbiztosításának tervét is. 12 pontban összegezve fejti ki elképzeléseit. A hitel azonban önmagában nem elég.

a rendi országgyűlések váltak a magyar államnyelvért folyó küzdelem színtereivé. Vörösmarty Mihály a Zalán futását. etnikai tartalommal bővítették a rendi ellenállást. Ennek hatására indult el a nyelvújítás.Az 1840-es években azonban Széchenyi – jórészt saját politikájának köszönhetően – elszigetelődött. problémáik megfogalmazásához sokkal jobban értő. nyelvmegújító mozgalmak (Dugonics András) nyelvi. az irodalmi nyelv kimunkálása. József nyelvrendeletére reagáló nyelvművelő. Vörösmarty Mihály. Az idegen elnyomás ellen és a nemzeti nyelvért folyó harc a romantika korában olyan társadalmi-politikai szerepet erőszakolt az írókra. zene stb. A magyar nemesi nemzet tagjai az azonos jogok és kiváltságok révén alkottak egységet eredetileg. A romantika az irodalomtörténet egyik leghatásosabb mozgalma. kiváló szónoki és újságírói kvalitásokkal rendelkező Kossuth időszaka érkezett el. a széttagoltság. Közép. József nyelvrendelete azonban politikai tartalommal töltötte fel ezt a problémát. A romantika az irodalomban fejlődött ki. a történelmi múltat bemutató műveket alkossanak. az idegen uralmon belül is más. (Lásd a táblázathoz írtakat.és Kelet-Európában az egyes népek nemzeti függetlenségének hiánya. és innen terjedt át más művészeti ágakra (zene. ekkor kezdte pályáját Petőfi Sándor és Arany János). történelmi múlt. kultúra FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a reformkori magyar művelődés és kultúra helyzetében bekövetkező változásokat! FELELETVÁZLAT Bevezetés A reformkorban (1825/1830-1848) Magyarországon felpezsdült a kulturális élet. Megjelenik a magyar nemzeti hős az irodalomban János vitéz (1844) és Toldi Miklós (1847) személyében. Kifejtés A liberalizmussal párhuzamosan megerősödő nacionalizmus (mely egy új polgári nemzeteszményt fogalmazott meg) követői a jogi és vagyoni korlátokat áthidaló nemzeti közösség elvét vallják. század elején hódított a romantika stílusirányzata egész Európában. s ezt Széchenyi nem tudta vagy nem akarta elismerni. A II. hogy az együvé tartozás egyetlen ismérve a közös nyelv maradt. tétel: A ref reformkori művelődés. viselet.) 81 . Ebben az időben született meg Katona Józseftől a Bánk bán. hogy minél szélesebb csoportok lehessenek részesei a kulturális felemelkedésnek. festészet. hogy kizárólag magas erkölcsi mintákat felmutató. A magyar liberálisok azonban a magyar rendi nemzettudatból eredeztették nemzetfelfogásukat. II. Magyarországon a nemzeti öntudat erősödését bizonyítja. A reformáció és a felvilágosodás azért szorgalmazta a magyar nyelv használatát. A közvélemény elvárta tőlük. A XIX. Így a XIX.). 45. ez az évtized már egy új stílusú politizálást kívánt. nagy nemzetek közé való ékelődés oda vezetett. szobrászat). Kölcsey Ferenc. hogy 1823-ban Kölcsey Ferenc megírta a Himnuszt. 1836-ban pedig a Szózatot. így Magyarországon is. század első felében megfogalmazódott magyar polgári nemzetfelfogás sok szempontból azonos a nemesi nemzetfelfogással (pl. A tömegek megszólításához. Ebben az időszakban tevékenykedtek legnagyszerűbb költőink közül többen is (Berzsenyi Dániel. támogató vagy a nemzeti sorsot. nemzeti erények. a nagy nemzeti célokat is megfogalmazó. ami korábban nem volt jellemző. magasztos.

hanem műveltségközvetítő programjukkal a magyar kultúra ügyét is szolgálták. A XVIII. hanem történelmi. negyedszázad múlva már megnőtt a különbség a magyar javára. Az igazi újságírás megalapítói a magyarországi német nyelvű polgárok közül kerültek ki. A két tényező pedig összekapcsolódott a megyékben az iskolák. magyar nemzeti opera. a nacionalizmus ébredése szükségszerűen feszültségekhez vezetett az ugyanezen az úton némi késéssel elinduló nemzetiségek és a magyarok között. A tudományos élet képviselői ennél szélesebb hatáskörű. Pest-Budán még nem volt állandó magyar színház. magyar táncokat táncolni. Pest vármegye építtette meg a Pesti Magyar Színházat. és végül – Széchenyi akaratával szemben és neheztelése mellett – az ő álláspontjuk érvényesült. nyelvi képződmény. de számos kutatást végzett. több tudományágra kiterjedő Akadémiát képzeltek el. A magyar államnyelv ügyének sikeréhez az vezetett. magyar zenét hallgatni. Az állam nem etnikai. amikor a nyelvújítás és a hozzá kapcsolódó rendszeres nyelvtanok elkészültek. Pesti Divatlap).) A nemzeti ébredés korában fontos kifejezési formává vált a színjátszás.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Széchenyi István az 1825-ös pozsonyi országgyűlésen felajánlotta birtokainak egy évi jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. a hazai és külföldi szellemi áramlatok kölcsönös közvetítésének szándékával indították meg lapjaikat a XVIII-XIX. A Pesti Hírlap. Ezekből alakult ki az érzelmekre erősen ható. A kormányzat pedig szelepként használta a nyelvkérdést: itt engedett. óvodák. amely a francia Enciklopédia államnemzet fogalmából indul ki. A legnépszerűbbé a divatlapok váltak. Divattá vált magyar ruhákban járni. amely szintén a nyelv művelését és az irodalmi élet pártolását tűzte ki célul. a polgárság nagy része németül is beszélt. filológiai tudományok központjaként. A prózai darabok mellett zenés előadásokat is rendeztek. Kolozsvárott id. Regélő. egyház nyelvének magyarosí- 82 .) Ebből jött létre a Nemzeti Színház (egy 1840-es törvény „országos pártfogás” alá vette). 1843-ban csendült föl először a megzenésített Szózat. Megalakult a Kisfaludy Társaság is. ugyanannyi német és magyar nyelvű lap jelent meg. az öltözködéssel foglalkozó cikkek és a csatolt divatképek mellett elsősorban elbeszéléseket. A magyar kultúra fejlődése. és megalkotta az angol-tibeti szótárt is. Az 1800-as évek elején még több vagy kb. míg más kérdésekben merev magatartást tanúsított. Hosszú évekig tartózkodott Tibetben és Indiában. mely 1830-ban meg is kezdte működését. (Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című művével nyílt meg 1837-ben. Tehát nem csupán a hazai német polgárság érdekeit képviselték. Az első divatlap a század elején Franciaországban jelent meg. a társadalmi és kulturális életre vonatkozó írásokat közöltek (pl. de emellett több vándortársulat is járta az országot. Az 1820-as. Ezt az ellentmondást a liberálisok az (egy) politikai nemzet koncepcióval kívánták feloldani. Széchenyi eredeti elképzelései szerint az intézet akkor is megmaradt volna a nyelvi. század fordulóján. ezért a nemzet elismerését az állami léthez kötötték. a meglévő német nyelven játszott. a magyar nyelv államnyelvvé tétele is. a Világ és az Életképek megindulása után (1840-es évek) az előfizetők számának megugrása inkább a magyar lapok fokozódó népszerűségére utal. az értelmiség. Erkel Ferenc Hunyadi László című művének (1844) óriási sikerét elősegíthette a nemzeti érzelmek hű kifejezőjének tekintett – a korban rendkívül divatos – verbunkos elemeket felhasználó hangzásvilág. hogy ez volt az egyetlen kérdés. A liberálisok tehát a jogkiterjesztés kapcsán a nemzetiségeket is a politikai nemzet részének tekintették. Kőrösi Csoma Sándor a feltételezett őshaza felé indult. ezeket a közvélemény jobban kedvelte. Sokan kutatni kezdték népünk. Az államnemzet megteremtésének lett eszköze a jogkiterjesztés. verseket. hiszen a lakosság nagyobb része ekkor még németnek vallotta magát. báró Wesselényi Miklós támogatásával megnyílt az ország első magyar nyelven játszó kőszínháza. és 1821-ben. amelyben a reformkorban formálódó politikai platformok mind egyetértettek. Olvasóik táborába tartozott ugyanis a magyar anyanyelvű közönség is. 30-as években állandó színházak létesültek. nyelvünk történetét. (Lásd a forráshoz írtakat. jogi képződmény. A magyar színjátszás nem tudott lábra állni anyagiak hiányában. Expedíciója során nem sikerült a magyarok eredetére fényt derítenie. hiszen történelmi okok miatt a nemesség. Pest-Budán állandó színházi épület nélkül működött egy magyar színtársulat. század közepétől Magyarország lakosságának több mint fele nem magyar anyanyelvű volt.

Nyugat-Európában tehát az ipari forradalom következtében fellépő szociális feszültségek radikalizálták a szegényeket. szocializmus. s a holtponton a párizsi forradalom híre lendítette túl a képviselőket. a feudalizmus eltörlése és az önálló nemzeti államok megteremtésének igénye. Az első megmozdulások 1848 januárjában Palermóban és februárban Párizsban voltak. hogy Kossuth felirati javaslatát pontokba szedve terjesztik. társadalmi és eszmei okok állnak. (Lásd a forrásokhoz írtakat. Lezárás. Kossuth a március 3-ai felirati javaslatában a katasztrófa megelőzése érdekében a reformok végrehajtását javasolta. tétel: A Az z áprilisi áp törvények FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be. Az 1840-es évek közepétől rossz termésű évek követték egymást. Kifejtés Az 1847-1848. hogyan zajlott le 1848-ban Magyarországon az ún. (Lásd a forráshoz írtakat. amelynek fontos része volt a történelmi múlt nemzeti szempontú feltárása. 83 . Bécstől várták problémáikra a megoldást. A forradalmi mozgalmak tömegeit hasonló eszmék mozgatták: liberalizmus. Közép-Európában azonban a kezdetleges polgári átalakulás. a városok német és zsidó lakosságának körében volt jelentős. A rendek attól tartottak.) A nemzetiségi vezetők elképzelései nem voltak egységesek: az önálló tartománytól a nemzeti kulturális intézmények követeléséig terjedtek. ami ellátási problémákat eredményezett. ez alól kivételt az Oszmán Birodalom és a cári Oroszország jelentett. évi (s egyben utolsó rendi) országgyűlésen a magyar konzervatívok és reformerők közt patthelyzet alakult ki. ill. 46. A magyar egy politikai nemzet koncepció miatt a kormányzat (udvar) felé sodródtak.tásával (olykor túlkapásokkal). Március 13-án Bécsben kitört a forradalom. ill. összegzés A magyarországi nemzetiségek körében is megkezdődött a nemzeti eszme térhódítása. Az élelmezési és az azt kiegészítő ipari válság kettős szorításában a városi szegénység kilátástalan helyzetbe került. hogy a kormányra nyomást gyakoroljanak. a nyelv fejlesztése. nem merte nyíltan elutasítani a javaslatot.) A felsőtábla és a kormányzat azonban húzta az időt. a nemzeti keretek kiterjesztése. a felsőtábla is támogatta a javaslatot. A pozsonyi ellenzéki vezetők elfogadták a pesti radikálisok tervezett fellépését. az alsótábla többsége mellé állt. nacionalizmus. A forradalmak hátterében közvetlen. ezért a kormány engedni kényszerült. ám céljaik eltérőek voltak. utóbbi hatására indult el a forradalmi hullám Európában. Kossuth megegyezett Irányi Dániellel. Tényleges asszimiláció a nemzetiségek köréből kikerülő nemességnek. de elfogadni sem állt szándékában. de a középosztályokat is sújtották a problémák. hosszú távú gazdasági. hogy a francia események elsősorban a jobbágykérdés megoldatlansága miatt felkeléseket okoznak. törvényes forradalom! FELELETVÁZLAT Bevezetés 1848 tavaszán Európa országaiban futótűzként terjedt a forradalom. ez lett a 12 pont.

Törvénybe iktatták a népképviseletet. hogy a kincstári birtokok áruba bocsátásából fedezik majd. Ferdinánd szentesítette a törvényeket. s ezzel megszületett a polgári és alkotmányos Magyarország. a költségvetést az országgyűlés hagyja jóvá. Perszonáluniót határoz tehát meg. A közteherviselést bevezették. nemzetiségi lázadás). Eközben Pozsonyban rémhírek terjedtek a Petőfi vezetésével szerveződő parasztsereg alakulásáról.) Az ország önrendelkezéséről szóló törvények: független magyar felelős kormányt állítsanak fel. (A Határőrvidék katonai közigazgatásának megszűnése azonban tisztázandó kérdés még.) Az önkényuralom időszakában születnek meg majd a vonatkozó törvények (1853). A nádor Batthyány Lajost kinevezte miniszterelnökké. A magyarországi jobbágyfelszabadítás következtében ment végbe a morvaországi és ausztriai jobbágyfelszabadítás is. és nem volt hosszú ideig fizetendő adósság (mint Oroszországban). (Neveket és tárcákat lásd a táblázatban. S bár a kamarilla végül nem egyezett bele Batthyány kinevezésébe. évenként Pesten országgyűlést tartsanak népképviseleti alapon.) Az áprilisi törvényekben elért eredmények: Az érdekegyesítés jegyében a jobbágyság 80%-a földhöz jutott ugyan (még a házas zsellérek is a közös legelőkből). de csak 16-án fogadták őket azután. A törvények három nagy csoportba oszthatók: (Lásd a forráshoz írtakat. de a magyar liberálisok ezt megakadályozták. A földesurak kárpótlását későbbre halasztották. A dinasztia helyzetét további törvényekkel pontosítják majd. nemzetőrséget állítsanak fel. Külügyek és hadügyek terén továbbra is a királyé maradt a rendelkezési jog. (Az volt a terv. Batthyány Lajos koalíciós kormányt hozott létre. Az azonnali jobbágyfelszabadítás állami támogatással (kötelező örökváltság) történt meg. A Magyar Királyság egyesül Erdéllyel. A cenzúrát eltörölték. Széchenyi javaslatára ekkor az udvar taktikát váltott: megkezdődtek a tárgyalások egy felelős magyar kormány felállításának lehetőségéről. Április 11-én V. A sajtószabadságot bevezették.) Az Államtanács próbálta visszavonni az engedményeket. Az ősiséget eltörölték. ahol a király jogkörét távollétében a nádor látja el (miniszteri ellenjegyzés). Az országnak a birodalmon belüli önállóságát deklaráló törvények: Magyarország alkotmányos monarchiává vált: Ausztriával elméletileg csak a közös uralkodó kötötte össze. ill. mert nem vették el földjeik egy részét (mint Poroszországban). a többséget azonban a liberálisok alkották. de csak a telki állomány alapján. A tárgyalásokat nagyban megkönnyítette. az idegenekből (főként olaszokból) álló helyőrséget nem merték bevetni. mert az ifjak együttműködtek a megyei és városi vezetőkkel.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Március 15-én megérkezett a pozsonyi delegáció a felirati javaslattal a Burgba. A magyar jobbágyfelszabadítás kedvező volt a jobbágyság számára. 84 . március 17-én a nádor személyesen a királyt (egyben az unokatestvérét) vette rá. hogy éjszaka megérkezett a pesti forradalom híre. hogy nevezze ki Batthyány Lajost miniszterelnökké. a minisztériumban minden jelentős politikai párt. Ebben a kérdésben a nádor és Esterházy Pál is Batthyány mellett állt (lásd a forráshoz írtakat). István nádor közbelépésére az uralkodó jóváhagyta a feliratot. A feudalizmus lebontását és a polgári átalakulást célzó törvények: Felszámolták a rendi kiváltságokat. csoport képviselve volt. amit először az Államtanács szorult helyzetében sem fogadott el. Feszültség alakul ki a földet nem kapók körében (parasztfelkelés. hogy a pesti forradalom vér nélkül zajlott le.

Az országgyűlés végül július 11-én megszavazta a pénzt a 200 ezer újonc kiképzésére és felszerelésére. Még mindig a Pragmatica Sanctio határozza meg a közjogi viszonyt. A bécsi kormány javaslatára augusztus 31-én az uralkodó visszavonta az önálló magyar had. Itáliából). Az Államtanács és az osztrák kormány azonban az áprilisi törvényekben is nyitottan hagyott kérdésben a magyar hadügy. és a király is szentesíti. Az április 11-én a rendi országgyűlésen elfogadott törvények értelmében a diéta feloszlott. ezért elkezdődött a nemzetőrség fejlesztése.és pénzügyminisztérium jogkörét. így próbálván meg növelni a magyar haderő létszámát. Lezárás. Létrejött a felelő kormány. A Kossuth felirati javaslatában megfogalmazott pontok közül a népképviselet. a Határőrvidéket (Magyarországon állomásozó katonaságot) is Magyarország alá rendelték. a polgári állam viszonyai között akarták megvalósítani a (rendi dualizmus idején még működő) birodalmi egységet és a birodalmon belüli magyar függetlenséget. összegzés Magyarországon a polgári átalakulás tehát vérontás nélkül lezajlott. Batthyány Lajos a magyar sorozású ezredek hazaküldését kérte (pl. Helyreállt Magyarország egysége. ha az országgyűlés elfogadja. meghatározó feszültség összetevői: A magyar kormány célja az alkotmányosság biztosítása. de a közjogi viszonyt nem tisztázhatta ez sem. X. által szabályozott független rendi berendezkedés most polgári parlamentáris berendezkedéssé alakult. milyen külső és belső tényezők vezettek a magyar szabadságharc bukásához! FELELETVÁZLAT Bevezetés A magyar és az osztrák kormányzat között kialakult. de ez egy alkotmányos rendszerben sem tűnt működőképesnek 1848-ban.Létrejött a népképviseleten alapuló alkotmányos állam. céljuk a tartományi érdekek összhangja alapján biztosítani az önállóságot. A kérését nem teljesítették. és májusban kiadta az utasítást az első 10 honvédzászlóalj toborzására is. tc. az örökváltság és a közteherviselés megvalósult.és valutakérdés megoldatlansága. A Birodalom tartományainak alkotmányosságát és az Ausztriához fűződő viszonyt azonban nem tudták egyértelműen rendezni. 47. Ezt azonban a magyar vezetés nem fogadta el. a vám. Az 1791. tétel: A sza szabadságharc FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be. amelyet a kor követelményeihez kellett volna igazítani. uniója Erdéllyel (és Partiummal). népfelkelést hirdet- 85 . Súlyosan terhelte az udvar és a magyar kormány kapcsolatát az önálló magyar hadsereg és külképviseletek hiánya. Ez utóbbi intézkedés azonban csak akkor léphetett volna érvénybe. Konfliktus forrása volt a magyar haderő kérdése. A liberálisok eredendően nem kívántak elszakadni a Birodalomtól.és pénzügyminisztérium ügyében a Pragmatica Sanctióra hivatkozva egyértelműen a beolvasztást szorgalmazta 1848 nyarán. ahol – a kor szokásainak megfelelően – a választójogot cenzus korlátozta. és a júniusi választások után összeült a népképviseleti országgyűlés. az uralkodó jogköre pedig korlátozott.

Az alkotmány csalódást jelent a magyarságnak. fegyvert. Ferdinánd azonban már nem volt király. december 2-án V. 86 . a Függetlenségi Nyilatkozatot. (A nyugat-európai forradalmak kudarcának egyik alapvető oka. ezért fokozatos közeledés indul meg a tárgyalókészségét folytonosan jelző magyar kormányzat felé.). vállalták a fegyveres küzdelmet is. ill. létre sem jött. eközben a magyarok ellen lázította a nemzetiségeket. A volt császári és királyi tisztek nem tudták. Az 1849. így mivel vereség esetén biztos halál várt rájuk. de rendelkezései csak miniszteri ellenjegyzéssel voltak érvényesek. és a parasztság meggyőzése érdekében eltörölték a szőlődézsmát (szeptember 15. hogy ott ez a társadalmi egység megbomlott. hiszen nem írta alá azokat. A főerők Windish-Grätz herceg vezetésével a Duna mentén haladtak. A kormányt és a törvényhozást Debrecenbe. Az OHB emberfeletti munkával teremtette elő a katonát. sokan visszavonultak.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli tek.) Kossuth a függetlenség kimondásától az ország elismerését és külső támogatást remélt. A nagyhatalmak a Habsburg Birodalmat az európai egyensúly alapkövének tekintették. bár eredeti céljukat (az osztrák csapatok bekerítése) nem tudták elérni. (Lásd a forráshoz írtakat. A királyváltás bonyolult jogi helyzetet eredményezett. a hadiipart Nagyváradra költöztették.). 1848 decemberében támadás indult Magyarország ellen. bár a magyar kormány 1848. államfőként kinevezhette a minisztereket. 1849 áprilisában a tavaszi hadjárat során a magyar seregek jelentős győzelmeket aratnak (pl. Papírpénzt. tehát le kell mondaniuk autonómiaterveikről.) Mivel az olmützi alkotmány Magyarországot beolvasztja a centralizált birodalomba. A katonai fordulat és az olmützi alkotmány hatására Kossuth felvetette a függetlenség kimondását először az OHB. és az eddig udvarhű nemzetiségeknek is. 1848. Kossuthot kormányzó-elnökké választották. ám épp ellenkezőleg történt. bár nyíltan nem léptek fel ellene. április 14-én a debreceni Nagytemplomban elfogadják Kossuth javaslatát. elrendelték az újoncozást. Kifejtés Az udvar nem kívánt tárgyalni a magyar kormánnyal. A magyar országgyűlés azonban a harc folytatása mellett döntött. Mivel eredményt nem tudtak elérni. de nem koronázták meg magyar királynak. márciusi ajánlatánál nemzetiségi szempontból kedvezőbb. valamint fiatal kora és tapasztalatlansága miatt befolyásolhatónak tartották. sőt egy 100 tagú országgyűlési küldöttséget sem fogadott a király. akit – a bécsi udvar felfogása szerint – nem kötöttek az áprilisi törvények. muníciót. (Az új kormány elnöke Szemere Bertalan lett. a magyar oldalon a megegyezés ellenzői megerősödnek. és helyette a 18 éves Ferenc József (Ferenc Károly főherceg és Zsófia főhercegnő fia) lett a király. V. ill. február 26-27-én Kápolnánál vívott. ahol ennek hatására 1849. az államformáról ekkor nem rendelkeztek. s ezzel semmibe veszi a magyar törekvéseket nemzeti és alkotmányos szempontból. mely októbertől a végrehajtó hatalom szerepét töltötte be. majd az országgyűlés zárt ülésén. békekötéshez pedig a nemzetgyűlés hozzájárulása lett volna szükséges. Először egyik testületet sem sikerül meggyőznie. a diadal így is óriási. ám lemondását a magyar országgyűlés nem fogadta el. Kossuth és Görgey között a módszerek és a további lépések kérdésében olyan ellentét alakult ki. Kossuth elnökletével létrehozták az Országos Honvédelmi Bizottmányt. hogy kit kell szolgálni. a magyarok vereségével végződött csata után WindischGrätz a felkelés teljes megsemmisülését jelenti az udvarnak.) A trónfosztás nem jelentette a királyság megszűntét. hiszen Ferenc József császár volt ugyan. március 4-én a Schwarzenberg-kormány kiadta az olmützi alkotmányt. A centralizáció a nemzetiségeket is érinti. és komolyabb ellenállás hiányában elfoglalták Pestet (január 4.) A jogilag vitás helyzetben októbertől a volt császári és királyi tisztek és az OHB közti ellentétek fokozódtak. amely a későbbiekben is meghatározta a szabadságharc eseményeit (váci nyilatkozat). Végül 1849. Az események hatására Esterházy és Batthyány is lemondott. (Lásd a forráshoz írtakat. hadüzenethez. gondoskodott a törvények kihirdetéséről. hogy hűek maradjanak katonai esküjükhöz. Ferdinándot lemondatták. Isaszeg). Batthyány – a sikertelen béketárgyalásokat követően – házi őrizetbe került. Kossuth-bankót adtak ki. a bécsi kormány továbbra sem akart tárgyalni. Tápióbicske. a kormány lassan feloszlott.

A további sikerekhez a nagyhatalmak semlegességére lett volna szükség. komáromi csata). és törte meg a területi elszakadásra törő nemzetiségek lázadásait. Görgey a megoldást az erők koncentrálásában látta: az orosz felvonulás előtt vereséget akart mérni az osztrákokra (2. Görgey hada az egyetlen. Világos) mellett döntött. Lezárás. a nemzetiségi törvény pedig – a szabadságharc további sikerei szempontjából – későn született meg. így amikor augusztus 11-én Kossuth Görgeynek adta át a teljhatalmat. Bem kiszorul Erdélyből. (Ez azonban hibás elképzelés volt. I.) 1849. Apponyi György javasolta a 87 . Görgey már augusztus 6-tól folyamatosan egyeztetett az oroszokkal. (Lásd a forrásokhoz írtakat. Miklós csak azzal a feltétellel volt hajlandó segítséget nyújtani. összegzés Június 18-án indultak meg az orosz hadak. korlátait! FELELETVÁZLAT Bevezetés Az 1850-es évek abszolutizmusának (Bach-rendszer) kudarca után az osztrák politika a magyarokkal való megbékélést látta sikeres megoldásnak. Kossuth nemzetiségekkel való tárgyalása nem hozta meg a remélt sikert. Pulszky Ferenc Londonban. miközben egyre jobban éleződött az osztrák-német ellentét. tétel: A kie kiegyezés tartalma és értékelése FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be a dualizmus kori politikai berendezkedés működési elveit. dolgozzanak ki megoldási javaslatot az osztrák-magyar viszony elrendezésére. Kossuth először elfogadta az előterjesztést. A magyar katonai győzelmek hatására Ferenc József I. aminek következtében az európai közvélemény figyelme Magyarországra irányult. Az udvar ezért felkérte a magyar konzervatívokat. Miklós orosz cár támogatását kérte a Szent Szövetségben foglaltakra és a magyar szabadságharcban részt vevő lengyel katonák nagy számára hivatkozva. május 9-én a cár bejelentette az orosz hadak megindítását (kb. 48. Schmerling-provizórium (1861-1865) ideje alatt pénzügyi csőd következett be. Ezen a tényen az sem változatott. A végső vereséget augusztus 9-én szenvedték el a magyar csapatok Temesvárnál. majd Dembiński javaslata mellé állt.) Haynau hada (kb. a szőregi csatában megveri és tovább üldözi. aki az erők egyesítését Szegedtől délre tervezte. május 21. ám közel volt a menekülést jelentő török határ. Az ún. hogy Teleki László Párizsban. a honvédség reménytelen helyzetbe került. rokonszenveztek az ország szabadságküzdelmével. újra passzív ellenállásba vonult (októberi diploma. amelynek oka a vesztes olasz háborúk után a Németország egységesítéséért folytatott küzdelem volt. 200 ezer fő). (Lásd a forráshoz írtakat. Andrássy Gyula Isztambulban sikeresen képviselte a magyar ügyet.az országot hivatalosan nem ismerték el. akkor a haditanács a fegyverletétel (augusztus 13. 170 ezer fő) nagyon gyorsan követi a fősereget.) A magyar hadsereg egyszerre verte ki az országból a birodalmi haderőt. ami Aradra megérkezik. szabadította fel a fővárosát (1849. ez azonban nem adatott meg. bízva a büntetlenség ígéretében. ám az erre irányuló intézkedéseket a magyar politikai elit elutasította. mellyel egyedül is képes legyőzni a magyar hadsereget. februári pátens).). ha akkora sereggel érkezhet. a cári erők felvonulását pedig tárgyalásokkal igyekezett lassítani.

1867. (Lásd a forráshoz írtakat. had-. Deák visszatartotta az országgyűlést attól. akkor uralkodói hatáskörbe került a kvóta mértékének megállapítása. A dualizmus nem volt perszonálunió (még ha Deákék annak is tartották). Az idő lejárta után meg lehetett hosszabbítani vagy újratárgyalni. amelyből Ausztria 70. A magyar vezetőréteg elvárásait kevesebb áldozattal nem lehetett biztosítani (területi egység. dualista államszervezet volt. hogy Ausztria nagyhatalmi helyzetének fenntartásához magyar támogatásra van szükség. az uralkodó személye. A századfordulóra a magyar kvóta elérte a 36%-ot. A magyar politikai elit jelentős részét is a megegyezési szándék vezette már ekkor. ezért az 1865-ös Húsvéti cikkben kilátásba helyezte. sőt az új miniszterelnök. pénzügy) közös kezelését. A megegyezést siettette. Az országgyűlés egy bizottságot választott a közös ügyek megtárgyalására. Ennek a magatartásnak köszönhetően Ferenc József magyarokba vetett bizalma megerősödött. Erzsébetet királynévá koronázták a budai Mátyástemplomban. ugyanakkor reális kompromisszum volt.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli vitás ügyek (kül-. szabaddá tették a tőke és a munkaerő áramlását.) Kossuth az ún.) Az 1867-ben megalakult Osztrák–Magyar Monarchia kétközpontú. június 8-án Ferenc Józsefet magyar királlyá. és ezek ellenőrzését a független törvényhozások által kiküldött delegációkra bízta volna. kvótabizottságok javaslatai alapján állapították meg 10 évre. meghagyták a közös valutát. majd Ferenc József megesküdött a magyar alkotmányra. május 29-én a képviselőház [209:89 arányban. Cassandra-levélben elítélte a kiegyezést. ezért kapta a „szép akasztott” nevet). amelyet az osztrák és magyar törvényhozásnak egyaránt el kell fogadnia. amelyet a közös ügyek egy másik alkotmányos rendszerhez fűztek. hogy kihasználja a birodalom szorult helyzetét. a gyakorlatban inkább reáluniónak tarthatjuk. A politikai kiegyezés mellett megszületettek a gazdasági együttműködést szabályozó jogszabályok is (gazdasági kiegyezés). védelem az orosz és német törekvésekkel szemben). mérték-. (Lásd a forráshoz írtakat. Kifejtés Deák belátta. (Deák nem vett részt a szertartáson. Bécsben is egyre többen a megegyezés hívei lettek. 1867. a közös ügyek. de a külpolitikai körülmények változása (Oroszország megerősödése és Poroszország előtörése) is a megegyezésre sarkallt. A gazdasági megállapodásokat 10 évre kötötték. s az ezek fedezését szolgáló pénzügyek tekintetében (az alkotmányosság visszaállítása esetén).) 1867 februárjában Ferenc József kinevezte Andrássy Gyulát magyar miniszterelnökké (akit egyébként 1849-es szerepvállalásáért távollétében már halálra ítéltek. ui. hogy az 1866. A birodalmat egységes piaccá tették: vámszövetséget kötöttek. 83 tartózkodás mellett] elfogadta a közös ügyekről szóló törvényjavaslatot. magyar vezetés. Beust meggyőzte Ferenc Józsefet arról is. (A magyarok ügyét segítette. A dualista állam két államalkotó nemzete közötti viszonyt (közjogi kérdés) a Pragmatica Sanctio figyelembevételével határozták meg. Ferenc József 1865-ben összehívta az országgyűlést. valamint a Pragmatica Sanctio szorosabb közjogi kötődést eredményezett a perszonáluniónál. hogy Magyarország törvényes keretek között engedni hajlandó a közös külpolitika. közlekedési és hírközlési rendszert. hogy az alkotmányos egység nem valósítható meg a ’48-as törvények tiszta perszonálunióként való értelmezésével.) A kiegyezés nem biztosított teljes függetlenséget. A közös ügyek fedezésére kvótát állapítottak meg. Magyarország államformája alkotmányos monarchia lett. A gazdasági 88 . Ennek belpolitikai oka a passzív ellenállás kifáradása és a nemzetiségekkel folytatott tárgyalások kudarca volt. július 3-ai königgrätzi csatában az osztrákok vereséget szenvedtek a poroszoktól. védelem. Magyarország 30%-kal részesedett (ez a két állam fejlettségét tekintve méltányosnak mondható). hogy Erzsébet királyné támogatta Deák és Andrássy lépéseit. Liszt Ferenc koronázási miséje közben Andrássy Gyula és az esztergomi érsek tették a király fejére a koronát. Ha nem sikerült megegyezni. amelynek vezetője Andrássy Gyula lett. A kvótát a két törvényhozó szerv által kiküldött ún. összehangolták az adó-.

és fegyverkezni kezdett. a védvámrendszer pedig lehetőséget adott a magyar agrártermékek és a Lajtántúl iparának védelmére. valamint az uralkodói (alkotmányossággal nem teljesen egyező) kiváltságok jelentős szerepet játszottak a dualizmus válságában. s az uralkodó is hajlott arra. társadalmi megújulásra. (Lásd a forrásokhoz írtakat. általános választójog). A vegyes vidékeken a 20%-ot elérő nemzetiségeknek is biztosítottak anyanyelvi jogokat. Az ennél többre vágyó nemzetiségeket azonban ez nem elégítette ki. Lehetővé tették egyesületek és pénzalapok létrehozását. (Balkáni terjeszkedési törekvésekről lásd a forráshoz írtakat. Palacky fel is emelte szavát. Sokan tartottak attól.kiegyezés biztosította a térség és az ország gyors gazdasági fejlődését. ezért követelték függetlenségük elismerését. Az európai erőegyensúly fontos szereplője. mert a horvátok a magyarokkal és az osztrákokkal egyenrangú helyzetre törekedtek. Működhetett a szabor (horvát országgyűlés). a lakosságszám (35 millió) alapján harmadik legnagyobb állama lett. (A századfordulón az akkori trónörökös. Ferenc Ferdinánd újra felveti majd a trializmus kérdését. Horvát-magyar kiegyezés (1868) elfogadására végül csak a horvát tartománygyűlés többszöri feloszlatása. ill.) 89 . a politikai. az igazságszolgáltatás alsó és középső szintjén. Az osztrák-német nagypolgárság. A dualizmus válságának fontos összetevője még a parlamenti politizálás korabeli eredménytelensége (lásd obstrukció) is. Fiume és Muraköz átadását. A magyar kormányban külön horvát miniszteri tárcát hoztak létre. mert abban az ausztroszláv törekvések bukását látták. Fiume magyar irányítás alatt maradt. A horvátokat elismerték politikai nemzetnek. összegzés A kiegyezéssel létrejött birodalom a területe alapján (600. a demokratikusabb (pl.) A kortársak számára kérdéses volt. illetve Szerbia. (Lásd forráshoz írtakat. Ez utóbbi nem következett be.000 km2) Európa második. hogy az uralkodó visszalép majd ettől a kompromisszumtól. a cseh németek és a magyar vezetés hatására azonban végül Ferenc József visszalépett ettől a tervtől. az igazságszolgáltatás és az oktatásügy függetlenségével rendelkezett. hogy mennyire teljesül a kiegyezéshez fűződő remény. a közigazgatásban. német és brit nagyhatalmi vetélkedés idején azonban egyre inkább Németország felé sodródott. akikre egyre nagyobb hatással volt a kialakuló Románia. hogy a dualizmust trializmussá alakítsák át. hogy a gazdaság fejlődése nem lesz várt ütemű. beligazgatási autonómiát kaptak. amely a magyarokkal közös országgyűlésbe 42 képviselőt delegálhatott. és egyáltalán képes-e az ország megtartani a nemzetiségeket. hogy a rendszer továbbfejleszthető. de megnyugvást egyrészt azért nem hozott. Deákék még hittek abban. A törvény hatása attól is függött. bár a gazdasági kiegyezés újratárgyalása jelentős feszültségeket eredményezett. másrészt pedig más nemzetiségek is követelték ugyanezeket a jogokat. Horvátország élén a bán áll.) A csehek fogadták a kiegyezést a legnagyobb ellenszenvvel. A báni kormány a közigazgatás. A törvény a területi egység és az egy politikai nemzet elvét fel nem adva széles körű nyelvhasználatot biztosított az oktatásban (állami feladat). azaz Közép-Európában nagyhatalomnak számított.) Lezárás. A nemzetiségi viszonyok rendezése érdekében alkották meg 1868-ban a nemzetiségi törvényt is Eötvös József minisztersége idején.) Horvátország a magyarokhoz fűződő viszonyt perszonálunióra akarta redukálni. akit a király nevezett ki a magyar miniszterelnök beleegyezésével. A magyarok azonban csak tartományi különállásukat ismerték el. s a horvát lett a hivatalos nyelv. ám a későbbi fejlődést a politikusok változatlan elvárásai (a 67-es alaphoz képest) akadályozták meg. polgári jellegű társadalom kiépülésére irányuló szándék gyengesége. A horvát autonómia megteremtése a korabeli Európában a nemzetiségi kérdés kezelésének kis számú pozitív példája volt. (Lásd a forrásokhoz írtakat. mennyiben hajtja végre a magyar állam. a pártok közötti erős megosztottság. Ez. a század második felében megjelenő orosz. A korabeli Európa legjelentősebb nemzetiségi törvénye volt. újabb választások és jelentős előnyök biztosítása után kerülhetett sor.

ill. de ehhez a vámtörvények átalakítására lett volna szükség.) A fejlődést segítette a bérleti rendszer terjedése is. tejgazdaságok jöttek létre. Növénynemesítő intézetet állítottak fel. tétel: K Kibontakozó ibo ipar. amelyet az osztrák és magyar törvényhozásnak egyaránt el kell fogadnia. A birodalmi mellett kialakuló országos piac is biztos értékesítési lehetőséget jelentett a specializálódó termelés számára is. ezeken a területeken nem lehetett mezőgazdasági termelést folytatni. A hegyvidéki és síkvidéki kisparcellákon a gazdálkodás azonban nem sokat változott (lásd a forráshoz írtakat). fejlődő mezőgazdaság. kalocsai vagy szegedi paprika. Tisza Kálmánhoz hasonlóan az időszak több miniszterelnöke kísérletet tett a gazdasági kiegyezés megújítása után az ipar fejlődésének támogatására. (Lásd a forrásokhoz írtakat. (A munkálatok során 6300 km gát épült meg. a védvámrendszer pedig lehetőséget adott a magyar agrártermékek és a Lajtántúl iparának védelmére. ártereket hoztak létre. gépek (alagcsövezés.és gyümölcstermesztés. valamint 1892-től az arany alapú korona lett a közös pénz). makói hagyma. 90 . Az ország egyes területein kialakul a térségre jellemző sajátos termelési struktúra: pl. bővülő piaca Magyarország rendelkezésére állt. Mivel az alföldi folyók árvizei mocsarakat.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 49. s 6. Az alföldi mezővárosok virágzása jellemzi a korszakot. közlekedés a dualizmus k orá korában FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be a dualizmus kori iparban és a mezőgazdaságban megfigyelhető alapvető változásokat! Vázolja fel.3 millió katasztrális hold vált szántóterületté. A gazdasági megállapodásokat 10 évre kötötték. hogy a folyószabályozások lezárultával jelentős területek kerültek művelés alá. A gazdaság fejlesztésének törvényi kereteit a gazdasági kiegyezés jelentette. Kifejtés Míg az európai államok mezőgazdasága értékesítési gondokkal küszködött.) A fejlődés tehát egyrészt annak köszönhető. milyen nemzetközi gazdasági tendenciák állnak a változások hátterében! FELELETVÁZLAT Bevezetés A magyar gazdaság ebben az időszakban fejlődött a legtöbbet. homoki szőlőkultúra a Duna-Tisza közén stb. addig a Monarchia védett. vetőgép. A gazdasági kiegyezés biztosította a térség és az ország gyors gazdasági fejlődését. szabaddá tették a tőke és a munkaerő áramlását. napszámosok) is akadályozta azonban a gépesítés még szélesebb körű elterjedését. A kisbirtokok nagy száma mellett az olcsó bérmunka (idénymunkások. meghagyták a közös valutát (1878-től közös jegybank működött. a tőkével rendelkező bérlők növelték a mezőgazdasági befektetéseket. csányi dinnye. bár a gépesítésre és a modernebb eljárások bevezetésére csak a jelentősebb anyagi háttérrel rendelkező nagyobb birtokok tulajdonosai voltak képesek. összehangolták az adó-. mérték-. a Monarchia piaci védettségének. ami a bécsi kormányzat ellenállása miatt nem sikerült.) a termelékenység növekedést vonja maga után. Ez azonban nem jelentette a fejlesztések elmaradását. köszönhetően az ipari forradalom jótékony hatásának. aratógép stb. másrészt pedig a nagybirtokokon elterjedő korszerű eljárások. Az idő lejárta után meg lehetett hosszabbítani vagy újratárgyalni. A birodalmat egységes piaccá tették: vámszövetséget kötöttek. A városok – főleg Budapest – környékén a városi piacokra termelő zöldség. A modernizálást a gátrendszerek kiépítésével a mezőgazdaságban kellett kezdeni. közlekedési és hírközlési rendszert. műtrágya. kecskeméti kajszibarack.

a monopóliumok (pl. Mindez új fajták megjelenését is jelentette: a magyar szürkét felváltotta a hízékonyabb. ami az európai élvonalba emelte a magyar ipart. amit a bankok hitelekkel finanszírozták.vagy repülőgépgyártás (Pesten. Rákoson repülőgépgyártás. s ezután gyorsan nőtt a hitelintézetek száma is. Az ipar egyes szektorainak (pl. A reformkori Pesti Magyar Kereskedelmi Bank (1842) és a Pesti Hazai Első Takarékpénztár mellett létrejött a Magyar Földhitelintézet (1863). Temesvár–Bécs. s ennek segítségével a magyar mezőgazdasági termékek gyorsan eljutottak a világpiacra (pl. Spanyolországot. jól tejelő „színes” svájci és holland szarvasmarha. Portugáliát és a Balkánt megelőzte a korabeli magyar gazdaság. s ez lehetővé tette a Monarchia. A fejlődés fokozottan érvényesült az újonnan megalakult iparágakban: pl. Korszerű. a politikai stabilitás. A már hagyományosnak tekinthető iparágak tovább erősödnek (pl. hanem az európait is. és a tőkés gazdaságra jellemző ciklikusság (túltermelés és pangás váltakozása).A tradicionális juhtenyésztés és rideg állattartás visszaszorulóban volt. Győrött a Rába).). vegyipar. Rimamurány–Salgótarján. gépgyártás) fellendülését nagymértékben segítette. Lezárás. A folyószabályozás lehetővé tette a gőzhajózást a Dunán. a mezőgazdasági ország olcsó megélhetési viszonyai – melyek alacsonyabb munkabért tettek lehetővé – alapozták meg a látványos változást.és vasúthálózat. Nagyvárad–Fiume vasútvonal). A századfordulóra megerősödött a jelentős részben terménykereskedelemből származó magyar tőke szerepe. ferdevállú magyar nagyipar. A magyar közlekedési rendszerben óriási változás történt. A konjunktúra nem lett volna lehetséges a külföldi tőke beáramlása nélkül. Mechwart András rovátkolt hengerszéke. élelmiszeripar). Déva–Temesvár) erősödtek meg.és acéltermelés felfutásának köszönhetően magas színvonalú gépgyártás alakult ki. A magyar gazdaság és ezen belül az ipar fejlődését a Monarchia egységes piaca. A korszakban fejlődött az ország gazdasági központjává és világvárossá Budapest. a szitálás gépesítése). A tőkebehozatal részben bányák és gyárak alapításához járult hozzá. a magyar gőzmozdonyok sorra nyerték el az ipari kiállítások díjait. élelmiszeripar. Az 1880-as évek közepétől az ipari forradalom hatására Magyarországon az ipar fejlődése újabb lendületet vett. Győr–Pozsony. ún. Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. A fő kereskedelmi útvonalat azonban a vasút jelentette. hogy rendelkezésre állt a Monarchia egész piaca is. Budapest mellett új iparvidékek (pl. sőt Magyarország több iparágban és fejlesztésben a világ élvonalába került. A kiegyezés évében alapították a Magyar Általános Hitelbankot. megjelentek pl. a világ harmadik legnagyobb izzólámpagyártója). Míg Oroszországot. Kassa–Diósgyőr. monopolkapitalizmus 91 . A fejlődés ellenére/hatására aránytalanságok figyelhetők meg a magyar gazdaságon belül. Tiszán. A változások hatására az ipari forradalom vált meghatározóvá. közepesen fejlett agráripari országgá vált. A magyar ipar kicsit megkésett fejlődése a többi nyugati állam iparához képest előnyöket is rejtett magában. Egyes területeken világszínvonalú fejlesztések valósultak meg (pl. azon belül is Magyarország gazdaságának felzárkózását. s nem csak Ausztria ipari fejlettségét közelítette meg. a makkoltatva tartott bakonyi sertést pedig a mangalica és az angol hússertés. ill. az európai élbolyt elérni nem volt képes. az állami iparpártolás. Száván és a Maroson is. de kiegyensúlyozatlan. összegzés A dualizmus korában lejátszódó gazdasági változások jelentős fellendülést eredményeztek. fejlett bank. ami a gazdasági kiegyezés megújításakor minden esetben komoly vitákhoz vezetett. A magyar ipar fejlődését a magyar kormányok adókedvezményekkel segítették. A bejövő tőke jelentős része német eredetű volt. gépipar és az ezekre épülő gépgyártás: autó. ami magas termelékenységhez vezetett. Ezekben az iparágakban a termelés súlypontja a Monarchián belül már Magyarországra tevődött. az izzólámpagyártás (az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. mivel az újonnan létesült vállalatok az ipari forradalom legújabb vívmányait is alkalmazhatták már. a vas. Dráván. Aradon autógyártás. helyette az istállózó állattartás terjedt el.

A ki. világháborúig) vette kezdetét. A reformkor érdekegyesítési gondolata elvileg kiterjedt a nemzetiségi érdekek egyeztetésére is. Kanada. hamarabb vált a demográfiai robbanás részévé a magyarság.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli jött létre.és bevándorlás is a magyarság arányát növelte.5%-ra nőtt. 50. Dunántúl. hiszen minden 100 kivándorlóból csak 33 volt magyar. A XIX. század második felében tehát jelentős arányeltolódások mentek végbe a nemzetiségi összetételben: a magyarság aránya (Horvátország nélkül) 41%-ról 54. az 1880-as évektől egyenletes. vallásuk pedig 1895-ben lett bevett vallás. tétel: N Nemzetiségek em a dualizmus időszakában FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével ismertesse a magyarok és a nemzetiségek viszonyát a dualizmus kori Magyarországon! FELELETVÁZLAT Bevezetés Magyarország lakossága másfél évszázad alatt 2. még a járványok (pestis. Az ország népessége 30 év alatt 33%-kal nőtt a jelentős mértékű kivándorlás ellenére is. hogy a népszámláláskor sem derült ki egyértelműen az etnikai hovatartozás. másrészt a vidékről városba költözött. megélhetési gondokkal küzdő társadalmi rétegek. egyház – elszakadó emberek a városok domináns etnikumába olvadtak be. vagy alkalmazkodásképp az asszimilálódó népesség tagjának is vallhatta magát. a lakóhelyén megélni nem tudó mezőgazdasági népesség megindult a munkaalkalmat kínáló városokba és részben a tengerentúlra (pl. Felvidék) hamarabb ment végbe. a demográfiai robbanás azonban nem azonnal és nem egyszerre érintette az országot: a fejlettebb területeken (városok. család. A kivándorlás során a legnagyobb veszteség a szlovákokat érte. A városlakók asszimilációja azonban jelentős volt. Dél-Amerika felé). tbc) ellenére is. (A zsidóság egyenjogúsítására 1867-ben került sor. Kifejtés A XIX. A demográfiai robbanás nagyarányú elvándorlást okozott. gyors ütemű folyamat (I. a gyökereiktől – szülőföld. tehát a kivándorlók között az össztársadalmi arányoknál jóval magasabb volt a nemzetiségiek aránya. USA. kolera. Az asszimiláció (beolvadás) egyrészt felgyorsult a városi német és zsidó lakosság körében. s bár két nagy kolerajárvány visszavetette a fejlődést. Az egyéni szabadságjogokat a nemzetállami léttel egybekapcsoló klasszikus liberalizmus saját ideológiájából 92 . Az elvándorlás a Felvidéket és a Kárpátalját érintette leginkább. törpebirtokosok milliói. hiszen a megkérdezett lehet kettős gyökerű. az elmaradott térségekben (Erdély) később jelentkezett.) A korabeli adatok hitelét azonban csökkenti. az érdekegyesítő nemzetiségi politika realizálása azonban – mint 1848 bizonyítja – nem sikerült. a másik oldalon azonban kis-.5-szeresére nőtt. a németekkel. század második felében indult meg az ipari forradalommal összefüggő népességugrás (demográfiai forradalom). A változás alapvetően három dolognak köszönhető: Az életkörülmények javulása miatt megnőtt a természetes szaporulat. szlovákokkal és ruszinokkal együtt. mint a többi nemzetiség.

Horvátország. országgyűlést alakíthatott ki. Ferenc Ferdinánd köre a dualizmus 93 . A magyar politikai elit 1867-ben a kiegyezéssel történelmi kompromisszumot kötött Béccsel. század elején és az I. Az 1868-as rendezés nem magyar nyelvek és kultúrák iránti toleranciáját a dualizmus kor kormányai egyre kevésbé érvényesítették. Ez a tényező. s ezt Bécsbe vitték Ferenc Józsefhez. Az uralkodó azonban felbontatlanul továbbította a dokumentumot a magyar kormányhoz. ezért tiltakozásuk jeléül jó ideig passzív ellenállást folytattak. s ezen keresztül nyelvi-kulturális magyarosításra törekedtek. az oktatásban és az egyházi életben biztosította a nem magyar népek számára az anyanyelv használatát. A nemzetiségek a nemzetiségi törvénynél többet akartak. Az 1868-as horvát-magyar kiegyezéssel Horvátország széleskörű önkormányzatot kapott: saját közigazgatást. Szerbia. A román vezetők összeállították nemzetiségi sérelmeik listáját. sokan megkérdőjelezték. azaz nem vettek részt a magyar országgyűlés munkájában. és képviselőket küldhetett a magyar országgyűlésbe. A per (1-5 éves börtönbüntetést kaptak a vezetők) hatására egyrészt megerősödött a romániai magyarellenes szervezetek propagandája. a magyarországi nemzetiségi kérdés pedig magyar belüggyé vált. Az anyanyelvű oktatás támogatása helyett inkább a magyar nyelvű oktatás kiterjesztésére. Ők társnemzeti státust igényeltek. a korábbi. az alsó fokú bíráskodásban. hogy a nemzetállamok korában reális alternatíva-e egy ilyen államszövetség. a nemzetiségi szervezetek és egyesületek megalakításának jogát. mint a cári Oroszországban vagy 1915-ben az örményekkel szemben az ifjú török mozgalom részéről.fakadóan nem talált megoldást a nemzetiségi kérdésre. Az 1867 utáni magyar asszimilációs politika „eredményeképp” a nemzetiségi iskolahálózat az 1880-as évektől nem fejlődött. mind a nemzetiségi vezetőréteg elutasította. valamint a választójog szűk korlátok között tartása és a választások nyílt jellege ugyancsak összefüggött a magyar állam magyar jellegének erősítésére való törekvéssel. a magyarok közül Kossuth Lajos dolgozta ki a Duna-menti konföderáció tervét. A tervezetet mind a magyar. Lezárás. A nemzetiségi elit számára azonban ez a felfogás elfogadhatatlan volt. Románia.) A Duna völgyi népek összefogásnak terve a XIX. azaz – az autonómiával felruházott horvátokat kivéve – tagadta a nem magyar nyelvi-kulturális közösségek nemzet jellegét. A törvény azonban nem tért el az egy politikai nemzet elvétől. a magyar vezetőréteg nem vette komolyan a feszültség nagyságát. Erdély) szövetséget hoznak létre a Habsburg Birodalom helyett. autonómiát követeltek. föderatív átszervezést vártak.) A törvényhatóságok és a községek önkormányzatának szűkítése. összegzés Magyarországon elnyomták a nemzetiségeket abban az értelemben. valamint az. (Lásd a forrásokhoz írtakat. Határőrvidék). 1848-as rokonszenven alapuló pozitív viszonyulás az ellenkezőjére változott. ennek következtében a feszültség egyre nőtt. kormányt. de olyasféle terror. aminek következtében pert indítottak ellenük a magyar hatóságok. a korabeli Európa legjelentősebb nemzetiségi törvénye számos liberális elemet tartalmazott. (Lásd a forrásokhoz írtakat. Az önrendelkezés hiányának elmaradása miatt a XX. a megnyíló politikai szabadságjogok viszont a nemzetiségi törekvéseknek nyitottak szabadabb teret. a központi hatalom erősítése. Az 1868-as törvény. ahol a községek és megyék nemzeti alapú önkormányzatával kívánta a nemzetek érdekképviseletét megoldani. A századfordulón a Monarchia mérvadó politikacsináló köreiben napirenden van a dualizmus revíziójának és a birodalom valamiféle föderalizálásának a gondolata. világháború alatt a nemzetiségi politikusok már nem az OMM-án belül képzelték el népük további sorsát. hogy önrendelkezési joggal bíró kollektivitásként nem jelenhettek meg a politikában. Községi szinten. hogy társadalmi szerkezetüknél fogva és a magyar választási rendszer szabályaiból fakadóan kevesebb képviselőjük jutott mandátumhoz. Kossuth tervezete (1862) szerint a térség kisebb államai (Magyarország. egyesíthette a történelmi magyar államrészeket (Erdély. nem mutatkozott. aminek értelmében lemondott a teljes önállóságról. században több osztrákellenes nemzeti mozgalom képviselőjében felmerült. Erre jó példa a román Memorandum-per (1894). másrészt az intézkedés Nyugat-Európában megrökönyödést váltott ki. Az 1890-es évektől kezdve azonban fokozottabban síkra szálltak jogaik bővítése érdekében.

A kiegyezést követő négy évtizedben Magyarország lakossága 13. A csecsemő. század elején bontakozott ki. Korányi Frigyes) magyarázható. 51. megszűnt a közép-európai egységes piac. ezzel azonban csak ideig-óráig odázta el a problémát. (Lásd az adatokhoz írtakat. noha még ekkor is túlsúlyban volt a vidéki. században korábban soha nem látott demográfiai fejlődést élt meg: 1800 és 1914 között megduplázódott az emberiség lélekszáma. század második fele a nemzetállamok megalakulásának kora Európában. orvosi felfedezések. A korszak másik. más körök másféle föderalizálási lehetőségben. javult a megtermelt élelmiszerek elosztása). gyors ütemű volt a folyamat (az I. A kormányzat ugyan ügyesen kihasználva a gazdasági konjunktúrát. világháborúig). tétel: A Az z életmód él változásai a századforduló Magyarországán FELADAT: A források és ismeretei segítségével értékelje a polgárosodás folyamatát a dualizmus kori Magyarországon! FELELETVÁZLAT Bevezetés A világ a XIX.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli trializmussá alakításában gondolkodott. A gazdasági fejlődés nyomán bekövetkezett változások. Bár a technikai. A határok mentén megvalósuló nemzetállamok biztatására azonban a Monarchia nemzetiségei a nemzeti önmegvalósítás kérdése felé fordultak. A XIX.) 94 . a munkások lakta külvárosok többségében borzalmas körülmények között éltek az emberek. és a század végéig csak alig-alig részesültek a fejlődés áldásaiból. A városi lakosság növekedése a dualizmus idején háromszorosan felülmúlta az országos átlagot. az 1880-as évektől viszont egyenletes. század második felében indult meg tehát az ipari forradalommal összefüggő népességugrás (demográfiai forradalom).6 millióról 18. A demográfiai robbanás azonban nem azonnal és nem egyszerre érintette az országot: a fejlettebb területeken (városok. Kanada. Felvidék) hamarabb ment végbe.és kisgyermekkori halálozás számarányának csökkenése részben a táplálkozási szokások megváltozásával (emelkedett az élelmiszertermelés. az ipari forradalommal összefüggő társadalmi változása a városiasodás. így az ipari forradalom vívmányaiból részesedő Magyarországon is. minőségi javulásával és az orvostudomány fejlődésével (Semmelweis Ignác. USA. Ebben a mozgástérben jelentkeztek a magyar nemzeti törekvések ellen fellépő nemzetiségi törekvések is. agrárjellegű településeken élő népesség aránya. Dunántúl. változások kedvezően hatottak az életben maradás tekintetében. az életkörülmények átalakulása. A városfejlődés jelentősebb szakasza Magyarországon a XIX. s bár két nagy kolerajárvány és a jelentős mértékű kivándorlás visszavetette a fejlődést. A XIX. az elmaradott térségekben (Erdély) később jelentkezett. az OMM azonban nem tudott alternatívája lenni a nemzetállamnak. a tudományok nagyarányú fejlődése együttesen vezettek ehhez a nagyarányú népességnövekedéshez.) A demográfiai robbanás nagyarányú elvándorlást okozott. a lakóhelyén megélni nem tudó mezőgazdasági népesség megindult a munkaalkalmat kínáló városokba és részben a tengerentúlra (pl. (A nemzetiségek helyzetéről lásd a foglalkoztatási táblázathoz írtakat. Kifejtés A gyermekhalandósági mutató 1865-től Európa-szerte csökkent. vissza tudta szorítani a demokratikus és a szociális törekvéseket. Dél-Amerika felé).3 millióra nőtt.

városházák. míg a gyárnegyedek ipari centrummá tették a fővárost. Az egyre virágzóbb főváros azonban elszakadt a lassabban korszerűsödő vidéktől. járda. s ezzel Európa-szerte a tankötelezettség törvénybe iktatásának ideje. másrészt az alkalmazotti réteg növekedése jóvoltából következett be.) 95 . Közkedveltek lettek a kávéházak. szállodák. Az oktatást kiemelt feladatként. század a polgári államok kiépülése. posták. (Az alap-. ami egyrészt a munkásság munkaidejének csökkenéséből. villamosság. utat törtek az új találmányok. A XIX. Debrecen) közötti átmenet. kirándulás stb.) A magyar városok (belvárosok) városias külsőt öltöttek. Kassa. A járványok visszaszorultak. gyors ütemben. posta. (Lásd a forrásokhoz írtakat. A dualizmus kori társadalom új jelensége a megnövekedett szabadidő. a dualizmus idején a gyorsan „fogyasztható”. mozi. A sikeresebb lapkiadók egész „sajtóbirodalmat” hoztak létre. tornaklub. vízvezeték. pl. szenzációkat) is közlő. A városokban terjedtek a civilizáció vívmányai (csatornázás. ilyenek voltak a bulvárhíreket (bűnügyeket. sok városunk mai arculata (bankok. a szakoktatás és az egyetemi képzés kiépítésének korszaka. hogy még a módos rétegek körében is sokkal kevesebb volt a kövér ember. minden társadalmi réteget megpróbált kiszolgálni. egyébként is a korban a hír fontosabbnak számított a véleménynél. (Lásd a forrásokhoz írtakat. stratégiai ágazatként kezelték a kormányzatok. mélyebb előismereteket és komolyabb elemzést nélkülöző. bérházak. A nők számára is – különösen a század második felétől kezdve és főleg a városokban – jelentősen javultak a tanulási és munkavállalási esélyek. Az éhínségek megszűntek. összegzés A századfordulón lett valódi nagyhatalommá a sajtó Magyarországon.) Lezárás. ez azonban nem jelentette azt.és felsőfokú oktatásról lásd a forrásokhoz írtakat. A lapokat a rikkancsok segítségével az utcán is árusították. (Lásd a forrásokhoz írtakat. a művészek és középosztálybeliek találka. A népszerű lapokban jelentős volt a hirdetések aránya. A fizetőképes kereslet először Budapesten jelentkezett. A korabeli festmények és fotók tanulmányozásával szembeötlő. kövezett út).A közművesítés óriási változásokat eredményezett a lakosság életszínvonalában.) Budapest a századfordulón már Európa 10 legnagyobb városa közé tartozott.) A szórakoztatóipar üzletté vált. (Lásd a forráshoz írtakat. Temesvár. vurstli. cirkusz. Jól elkülönültek egymástól a különböző negyedek: a belváros lett a politikai irányítás mellett a kereskedelem és bankvilág központja. így az új szórakozási formák és lehetőségek is itt alakultak ki. turizmus. hogy mindenki jól is lakott. botrányokat. nagyobb tömegek számára is érthető. mind a gazdaságban. közvilágítás. hivatalok. rövidebb cikkek voltak népszerűek. közép. kialakult a modern tömegközlekedés. hiszen a képzettebb munkaerőtől nagyobb teljesítményt várhattak el mind az államigazgatásban. mint ma. ám az iparosodás következményeként megkezdődött az ivóvízkészletek és a természetes vizek szennyezése. tervszerűen épült.) A politikai lapok – a piac megtartása érdekében – kerülték a nyílt pártpolitizálást. iskolák stb. ráadásul hiányzott a világvárossá váló Budapest és a vidéki nagyvárosok (Pozsony. (Pl. egész oldalas sportrovatot megjelentető Est-lapok. kórházak. Míg a reformkorban Kossuth vezércikkei hozták a Pesti Hírlap számára a sikert.) a századforduló táján alakult ki.és rendszeres szórakozóhelyeként. a pályaudvarok és a megépülő hidak közlekedési csomóponttá. sportolás.

hogy sikerül visszaállítani a háború alatt megingott hatalmi egyensúlyt. (Szovjet-)Oroszországot meg sem hívták a békekonferenciára. határmódosító tervezetek készítését a Tanács felügyeletével. ami a világ elsőszámú hatalmává tette még a XIX. tengerhajózás szabadsága) és nagyhatalmi státuszát igyekezett biztosítani.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 52. 1918 januárjában kidolgozott ún. AusztriaMagyarország népeinek önálló fejlődési lehetőséget.) A konferencián 27 állam képviselte magát. Mivel az Egyesült Államoknak Németország legyőzése volt a célja. 58 bizottság végezte a részletes munkákat: az előkészítések. a kereskedelem szabadságát.) A konferencia munkáját irányító testület a Tízek Tanácsa (amely kormányfőkből és külügyminiszterekből állt) és a kormányfőkből álló Ötök Tanácsa volt. így enyhébb békefeltételeket tudott kialakítani. Az USA érdekei alapvetően mások voltak. a Tükörteremben. de a vesztesek nem vehettek részt a tárgyalásokon (Lásd a forráshoz írtakat. hanem megvizsgálták. január 18-án Versailles-ban a Német Császárság. hogy a győztesek területi igényei hogyan teljesíthetők. a titkos diplomácia megszüntetésének szükségességét. tisztességes béke (Wilson 14 pontja). Wilson a béke garantálására javasolta a Népszövetség felállítását. s egyben – a német gyarmatok egy részének megszerzésével – konszolidálni tudja a Brit Birodalmat. valamint a gazdaság. január 18-án jött létre a Porosz Királyság. 1919 márciusától azonban az Ötök Tanácsa helyett Négyek Tanácsa működött. Schleswig-Holstein északi része pedig Dániához került. Jelentős területi veszteségeket szenvedett el az ország: Elzász-Lotaringia Franciaországé lett. Nagy-Britannia bízott abban. A franciák Németország visszaszorítására. január 18-án nyitották meg ünnepélyes keretek között Versailles-ban. hiszen az európai hatalmi villongások nem érintették. kisebb területek (5 város) Belgiumhoz. e tnik és gazdasági vonatkozásai etnikai FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a versailles-i és a washingtoni békerendszer létrehozásakor érvényesülő nagyhatalmi érdekeket! Térjen ki a Németországgal kötött békemegállapodás részleteire is! FELELETVÁZLAT Bevezetés Már 1917-ben megfogalmazódott a világháborút lezáró béke jellege és tartalma. Pomeránia 96 . mert a japán kormányfő nem vett részt az európai ügyek rendezésében. Elsősorban saját gazdasági előretörését (nyitott kapuk. de szélesebb nyilvánosságot kapott a Wilson amerikai elnök által képviselt. jelentések. június 28-án kötöttek békét igen súlyos feltételek mellett. Béketervek közül kettő kapott nagyobb propagandát: az egyik a Lenin által képviselt azonnali és igazságos (annexió nélküli) béke. században is. mint a háborús pusztítást közvetlenül is elviselő európai országok. Németországgal 1919. tétel: A Párizs Pá környéki békék területi. A wilsoni pontok többek között deklarálták a fegyverkezés csökkentésének. a francia hegemónia biztosítására törekedtek Közép-Európában. majd ezután tértek rá a békefeltételek megvitatására. (1701. A békekonferencia céljai közé tartozott a háború alatt tett területi ígéretek valóra váltása. Az időpont kiválasztása nem volt véletlen. amit elsősorban a nagyhatalmi érdekek befolyásoltak. valamint igyekeztek lezárni a vitákat az etnikailag kevert területek és hatalmi konfliktusok kérdésében. Kifejtés A békekonferenciát 1919. majd 1871. A konferencia általános célja a nagyhatalmi törekvések egyeztetése volt. azaz a bizottságok nem a békefeltételek megállapítását végezték először. a nemzeti elv érvényesítésének. független Lengyelországot.

tengeralattjárók. de a végső és teljes összeget később állapították meg. és Lengyelország az ún. Az eredeti francia szándékokhoz képest mérsékeltebbé váltak a területi követelések. A Rajna-vidék (a folyó jobb partját 50-60 km mélységben) 15 évre nemzetközi megszállás alá vonták és egyben demilitarizálták. az Anschluss tilalma. a revíziós törekvések alapvetően meghatározták az európai hatalmi viszonyokat a két világháború közötti időszakban. A washingtoni békében (1921-22) rögzítették a nagyhatalmak flottáiknak arányát és a tengeri kereskedelemben a nyitott kapuk elvét. főként a britek nem nézték jó szemmel Franciaország túlzottnak tűnő megerősödését. pl. Lezárás. Felső-Szilézia azonban népszavazás után Németországnál maradt.) Németország területének 15%-át (70 ezer km2). léghajók és repülők hadrendbe állítását. támogatta a nemzetközi konfliktusok békés úton történő rendezését. kisebbségvédelmi törvények is születtek. Az aláíró országok kötelezték magukat arra. így a Kelet-Közép-Európában fellángoló nacionalizmust a győztesek nem fékezték kellőképpen. Poznan és térsége Lengyelországé lett. A békerendszer „eredménye” a belső ellentmondások és a nagyhatalmi érdekek ütközése miatt hosszú távon egy újabb háború kirobbanása volt. összegzés Az USA. A béke Németországgal szemben megalázó feltételeket határozott meg. A jóvátétel összegéről 1921 májusában született egy előzetes megállapodás. Működésképtelenné vált amiatt. Nyugat-Poroszország jelentős része. s ez idő alatt az itteni szénbányákat Franciaország aknázhatta ki. hogy a lakosságnak biztosítják a teljes jogi egyenlőséget. a túlzott jóvátétel. ám ezért „kárpótlásul” Franciaország hatalmas hadisarc és jóvátétel kifizetését eszközöl(het)te ki. június 7-én aláírt Young-tervben 113. felügyelte a kisebbségvédelmi szerződések betartatását és gyámkodott a német gyarmatokból és török területekből kialakított mandátumterületek felett.5 millió fő) vesztette el. tartózkodott az új nemzetközi rendszer garantálásától is. Megtiltották harckocsik. A Saar-vidéket 15 évre nemzetközi felügyelet alá helyezték. A békeszerződés tartalmazta az Anschluss tilalmát is. (Lásd majd a hitleri Németország terjeszkedő politikája. a flottát pedig elsüllyesztették. világháborúhoz. Gdansk (Danzig) „szabad terület” státuszban nemzetközi (Népszövetség) felügyelet alá tartozott. (Az 1929. s feloszlatták a vezérkart. a Távol-Keleten Japán). addig most ennek megteremtése már nem volt közös érdek. lakosságának 10%-át (6. Az etnikai elvet – bár a wilsoni pontok között szerepelt – a határok meghúzásánál végül nem vették figyelembe. világháború) Míg a 18-19. ami miatt a nemzetközi konfliktusok idején nem tudott megfelelő tekintéllyel élni.keleti része. A békekonferencián ún. kivonulva a béketárgyalásokról.) 97 . a német nép (és szövetségesei) kizárólagos felelősségének kimondása. s mivel nem lépett be az eredetileg Wilson által megálmodott Népszövetségbe sem. de a lengyelek használhatták. megtagadta a békeszerződések ratifikációját. században a konfliktusok lezárultát követően az európai nagyhatalmak a hatalmi egyensúly megteremtésére törekedtek. Végül az angol-francia vetélkedés színtere lett. Az USA megpróbálta érvényesíteni érdekeit a Csendes-óceán térségében. A békerendszer alapot szolgáltatott a II.9 milliárd márka „végleges” jóvátételt határoztak meg. A francia hegemón törekvések miatt a győztesek között is viták bontakoztak ki. A hadsereg maximális létszámát 100 ezer főben határozták meg (ebből 4000 tiszt). korridor (Kelet-Poroszország és Németország közötti rész) révén kijutott a tengerre. eszerint 20 milliárd márkát kellett fizessen Németország azonnal. a haderő és fegyverzet túl radikális leszerelése. hogy döntéseit egyhangúlag kellett meghoznia és nem rendelkezett katonai békefenntartó erővel. A genfi székhelyű Népszövetség (Nemzetek Szövetsége) eredeti szerepe szerint szavatolta a békeszerződések végrehajtását. (II. A német gyarmatokat a győztesek kapták meg (pl. ezeket azonban nemigen tartották be. A Népszövetség azonban nem tudta betölteni a rá osztott szerepet.

ami elsősorban a Monarchia számára volt kedvező. pl. Németország. ill. század végére öt európai nagyhatalom (Nagy-Britannia. Kifejtés A XIX. mint Németország. de Európa legnépesebb. ami ezáltal hármas szövetséggé alakult 1882-ben. s 1879-ben megkötötték a kettős szövetséget. a német diplomácia – kihasználva az észak-afrikai olasz-francia ellentéteket – Olaszországot is bevonta a kettős szövetségbe. Ennek eszköze pedig a hadsereg volt. és az öt európai hatalomból maga mellett tudjon kettőt (OMM és Oroszország). (Lásd a forrásokhoz írtakat. tétel: A Az z el első világháborúhoz vezető konfliktusok FELADAT: A források és ismeretei segítségével ismertesse a hatalmi viszonyok és érdekek változásait. a Balkán. hiszen a gyarmatok nyersanyagforrások és piacok is voltak egyben (gyarmatbirodalmak). Jelentős szerepet játszott az újabb gyarmatosításban a nagyhatalmak közötti verseny. század folyamán befolyását folyamatosan növelő Oroszország hatalmi ambícióit (Földközitenger. Mandzsúria) mind Nagy-Britannia. Vilmos trónra lépésével (1888) megváltozott: Németország bekapcsolódott a gyarmatokért folyó küzdelembe. porosz vezetésű német egységállam külpolitikája kezdetben arra irányult. szövetségi politika azonban II. Franciaország) párhuzamosan új államok is bekapcsolódtak a terjeszkedésbe.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 53. a korábbi gyarmatosítók kezén lévő területek „újraosztására”. a gazdasági élet központja. században Európa vezető hatalma. mind az OMM vissza akarta szorítani. hogy elszigetelje Franciaországot. 98 . hiszen aki nem szerzett gyarmatokat. Ezért került sor az eddig még el nem foglalt területek megszerzésére. Perzsia. Az 1871-ben megvalósult. A XIX. (A következő évben Románia is csatlakozott ehhez a szövetséghez. bár elmaradott gazdaságú országa mégis jelentős katonai potenciált képviselt. Japán) gyorsabb növekedési ütemet produkáltak.) Az intenzív fejlődés maga után vonta a hódítások. amelyek az első világháború kirobbanásához vezettek! FELELETVÁZLAT Bevezetés A XIX. Németország.) A Bismarck nevéhez kapcsolható kontinentális. lemaradhatott a nagyhatalmi versenyben. Franciaország és Ausztria/OMM a német egységért vívott háborúban elszenvedett veresége és az ipari fejlesztések lassabb üteme miatt sokat veszített korábbi befolyásából. Franciaország és az ún. A régi gyarmatosító hatalmakkal (Nagy-Britannia. Franciaország. az OMM. akik csak az ipari forradalom második szakaszába tudtak bekapcsolódni.) Az orosz-török háborút lezáró berlini kongresszuson (1878) megvalósuló német–osztrák–magyar együttműködést Bismarck és Andrássy Gyula szorosabbra vonta. A változások intenzitása alapján a centrum országok két csoportra oszthatók: az ipari forradalom első szakaszában is részt vevő országok. második felében jelentős ipari fellendülés zajlott le Európában és Észak-Amerikában. sz. S bár mind a két ország igyekezett javítani kapcsolatait Oroszországgal. Az alacsonyabb szintről indulók (USA. Oroszország) határozta meg a világpolitikát. (Lásd a vastermelési adatokhoz írtakat. Minden terület stratégiai jelentőséget nyert. a legnagyobb gyarmatbirodalommal rendelkező Nagy-Britannia. Nagy-Britannia. A XIX. az újabb gyarmati területek megszerzésének kényszerét. „későn jövők”. az USA és Japán. óriási nyersanyagtartalékokkal rendelkező. világhatalommá akarta tenni országát. így beérték az addigi centrum országokat.

Az antant államok önálló külpolitikát folytattak. összegzés A világpolitika új erővonalát a XX. ill. Az egyre egyértelműbb német gyarmatosítási szándékok (pl. bagdadi vasút) sértették Nagy-Britannia érdekeit.II. A német haderő fejlesztése és a német flottaépítési program (lásd a forráshoz írtakat) arra késztette a franciákat és a briteket. gyakorlatilag csak vészhelyzetekben léptek fel szövetségesként. Vilmos hatalomra kerülésekor tehát mind Franciaország. mert az angolok nem akarták vezető pozíciójukat elveszteni. A rendkívül intenzíven fejlődő német gazdaságnak piacra és olcsó nyersanyagforrásokra volt szüksége. Lezárás. és ezzel jelentősen meggyengülő Oroszországgal szövetséget kötött Nagy-Britannia (1907). II. mind Oroszország szövetségben állt. Az antant megerősödése. az afrikai terjeszkedés pedig Franciaországét. 99 .) A balkáni államok saját érdekeik szerint kerestek és találtak nagyhatalmi szövetségeseket maguknak. a cár hajlott a franciákkal kötendő szövetségre (1893). Vilmos és a militáns körök által irányított agresszív külpolitika nemcsak hatalmi kérdés. (Lásd a forráshoz írtakat. az ellentétek miatt a helyzet bizonytalan maradt a félszigeten. jeruzsálemi zarándoklat. mind Oroszországgal (Közép-Ázsia) szembekerült a századfordulón. s mivel nem voltak egymással ellentéteik. század elejére az angol-német szembenállás jelentette. Kialakult tehát a két szövetségi rendszer. szoros szövetséggé válása éppen a német expanzív külpolitikának volt köszönhető.) A japánoktól vereséget szenvedő. a németek pedig a korábbi pozíciójukba nem nyugodtak bele. A szerződés azonban egyértelműen jelezte a korábban ellenséges viszonyban álló két nagyhatalom együttműködési szándékát. Vilmos látogatása Isztambulban. (Balkán = lőporos hordó. Az antant első problémája s egyben szakítópróbája az első marokkói válság volt (1905). mind Oroszország veszélyesnek ítélte a helyzetet. így vélelmezhető volt. (Lásd a forráshoz írtakat.) A gyarmati terjeszkedés miatt Nagy-Britannia mind Franciaországgal (Afrika). ekkortól Hármas Antantnak nevezték az együttműködést. (Katonai erőviszonyokról lásd a táblázathoz írtakat. hogy egy újabb balkáni konfliktus európai/világméretű háborúvá szélesedik ki.) Mivel a berlini kongresszus egyáltalán nem oldotta meg a balkáni konfliktusforrásokat. amelyek egy minden korábbinál nagyobb háború kitörését tették valószínűvé. a Német Császárságot azonban ezzel a lépéssel körbe tudták fogni. hogy megkössék a hivatalosan csak a kétoldalú gyarmati konfliktusok megoldásáról szóló entente cordiale-t (1904). hanem – ahogy a többi országnál is – egyfajta gazdasági kényszer következménye. hiszen a brit gyarmati érdekeket már nem veszélyeztette Perzsiában. hiszen a marokkói válság idején Nagy-Britannia Franciaország mellé állt. II. A növekvő katonai erejének tudatában egyre magabiztosabbá váló német külpolitika azonban visszautasította a közeledést. ezért feladva a „fényes elszigeteltség” politikáját Németországhoz próbált közeledni. Így elindult a francia-angol közeledés a fashodai válság (1898) után. amelyek tagjai között olyan jellegű konfliktusok halmozódtak. Mivel Franciaországgal mind Nagy-Britannia.

tüntetéseket szerveztek. hanem tudományos képzésben is részesültek. a forradalmi átalakítás felé terelni nagyhatalmú férfi ismerőseiket. amely elszántan hangot ad érdekeinek. az egészségügy nagyarányú fejlődésének köszönhetően a XIX. amelynek nincs neme). Manon de Condorcet). században megjelent az a felismerés is. hogy a nőknek lehetővé kell tenni a politizálást (bár ez még nem feltétlen jelentette a választójog megadását). A mezőgazdasággal foglalkozó. tétel: A nő nők szerepének változása FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a nők szerepében bekövetkezett változásokat a XIX-XX. Fontos szerepet játszottak azok is. hanem olyan jelenségként kell felfogni. egyre többen fogalmazták meg a nők iskoláztatásának fontosságát.) A csecsemő. a Konventhez. de közéleti szerepüket lassan szerezték viszsza. 100 . iskoláztatásának fontosságáról és ennek közéleti következményeiről. hiszen ezt bérerejük lehetővé tette. században a fejlett világ korábban soha nem látott demográfiai fejlődést élt meg. ingó és ingatlan vagyont örökölhettek.és kisgyermekkori halálozás számarányának csökkenése és a halálozási ráta stagnálása idézte elő a népesség növekedését a társadalom különböző rétegeiben. A gazdasági és társadalmi változásoknak. (A jakobinus terror idején guillotine végez Olympe de Gouges-zsal. Kifejtés A francia forradalom idején a nők jelentős politikai szerepet vállaltak. illetve Madame Roland-nal is. szeretőiket vagy rokonaikat (Madame Roland. vidéken élő nőket érintették talán legkevésbé a változások. de a királynak átnyújtott petíciók sem voltak ismeretlenek. (Lásd a forráshoz írtakat. az életkörülmények átalakulásának. Ebbe a folyamatba illeszkedik a lányok számára alapított iskolák számának növekedése. az ipar szükségleteinek megfelelően bővült a szakoktatás rendszere.) 1793-ban azonban betiltották a női politikai klubokat. (pl. hogy a nőknek (családanyáknak) legalább akkora szerepe volt a társadalmi és gazdasági változások megalapozásában. tehát politikai vezetőkként léptek fel. Descartes filozófiájára támaszkodva (amely szerint az ész nem tekinthető férfi avagy női princípiumnak.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 54. a tudományok. (Lásd a forráshoz írtakat. és felgyorsult az egyetemi képzés kiépítése. (1800 és 1914 között megduplázódott az emberiség lélekszáma. kezdeményeztek (pl. mint a férfiaknak. hogy érvényre juttassa őket. A munkások soraiban dolgozó nők is egyre több jogot (pl. században Európa nyugati és középső részében egyre több helyen iktatták törvénybe a tankötelezettséget. század fordulóján! FELELETVÁZLAT Bevezetés A felvilágosodás hatására egyre jelentősebb vita bontakozott ki a nők művelődésének. A tömeggyűlések szónokaiként léptek fel. Ennek a gondolatmenetnek folytatásaként vallották többen is. az asszonyok menete Versailles-ba) beadványokat szerkesztettek a Nemzetgyűléshez. Olympe de Gouges megfogalmazta A nők jogainak nyilatkozatát) A nők tehát több alkalommal is olyan csoportként jelentek meg. munkakörülmények) és nagyobb önállóságot vívtak ki maguknak. munkaidő.) A francia forradalom után polgárosodó társadalmakban a nők dolga lett például a gyermeknevelés. vitairatokat vagy újságcikkeket tettek közzé. és olykor arra is képes. akik nyíltan igyekeztek befolyásolni. A XVIII. majd a nőknek megtiltottak mindennemű politikai tevékenységet. a háztartás vezetése.) A XIX. ahol már nemcsak a hagyományos női feladatokra való felkészítés folyt.

a családon belüli munkamegosztási elveket. Magyarországon az első hölgy 1896-1900 között végezte el az orvosegyetemet. A szüfrazsetteket még a kilátásba helyezett börtönbüntetés sem riasztotta vissza a kirakatok betörésétől. hogy a polgári réteghez tartozó férjezett nők dolgozzanak. A feminista aktivisták még ennél erőszakosabb cselekedetektől sem riadtak vissza: egy 1913-as lóversenyen Emily Davison a király lova elé vetette magát. A világháborúk következtében megváltozott a munkaerőpiaci helyzet. A századfordulós női divat is tükrözte a változásokat: elterjedtek a könnyebb anyagok. de a közvélemény meghatározó része még elutasította. A tudományos életben is megjelentek a nők. Az Országos Nőképző Egyesület törekvéseinek eredményeképpen. mint a dualizmus-kori Magyarországon is jellemzően a városi nők különböző rétegeire volt jellemző. hasznosnak vélt tevékenységeket végezzenek a nők.) A XIX. eltérő gondolkodásmódot és képességeiket korlátozó természetet tulajdonítottak. latint is csak az ötödik osztálytól kezdve tanítottak. Még 1912-ben is csak három ilyen intézmény működött az országban. hogy a társadalom (vagy inkább a férfiak) megítélése szerint látványos. és a nők tömeges munkába állása átalakította a társadalom képét. illetve nagyvárosaira korlátozódtak. átgondolásra késztette többek között a hagyományos nemi szerepekről vallott nézeteket. a politizálásra. a vezető pozíciót betöltő nő még ritkaságszámba ment. (Lásd a forráshoz írtakat. a nadrág hétköznapi viseletként sem számított már kivételesnek. Tanterve főbb vonásaiban megegyezett a fiúgimnáziumok tantervével. A leánygimnáziumok létesítése azonban nehézkesen haladt. 1895-től tanulhattak Magyarországon a nők bölcsészeti. A nyilvános helyen cigarettázó hölgyeknek sem kellett már hangos rendreutasítástól tartaniuk. munkahelyi előmenetele és közéleti szerepe jóval elmaradt a férfiakétól. Észak-Amerika és Ausztrália felvilágosultabb országaira. hogy beleszóljanak saját társadalmi–politikai helyzetük alakításába. a rajz és a kézimunka oktatása is. A XIX-XX. század végi könyvek és sajtótermékek között szembetűnően megnőtt azoknak az írásoknak a száma. A szexuális normák ugyan már kevésbé voltak szigorúak. Angliában erőszakos eseményekre is sor került: a magukat szüfrazsetteknek nevező úri hölgyek tüntetéseken csaptak össze a kivezényelt rendőrökkel. Erkölcstelennek minősült a nemi felvilágosítás vagy a házasság előtti nemi élet is. a nők jogaiért fellépő egyesületek. De még itt sem volt szó egyenlőségről. Az asszonyoknak valami sajátos. a hagyományos polgári. amelyek a nőkről és nőknek (ún. század végéig komolyan fel sem merült (a francia forradalom idején akadt kivétel).) A nők jogaiban bekövetkezett változások Európa. század fordulóján világszerte sorra alakultak a feminista. 1896-ban megnyílt az első leánygimnázium.) Lezárás. A feminista mozgalmaknak azonban létezett egy jóval békésebb. és az így szerzett sérüléseibe belehalt. ezért válhatott a feminista mozgalmak egyik legfontosabb céljává a választójog megszerzése. női szerepekkel jobban összeegyeztethető vonulata is: a jótékonysági. A fiúk számára is kötelező tárgyak mellett a tantervben szerepelt az ének. A nők fogyasztóként is jelentősen befolyásolni tudták már a média átalakulását. A nők fizetése. a felelős döntésekre alkalmatlannak tartották őket. A nyugati társadalmakban – az életszín- 101 . század második felétől kezdve és főleg a városokban – jelentősen javultak a tanulási és munkavállalási esélyek. még kevésbé egyenlő feltételekről. s bár elismerésük nem volt általános. a szoknyák és a frizurák.A dualizmus kori Magyarországon a nők képzésében is új korszak kezdődött. Őt tekintették a nőmozgalom első mártírjának. rövidebbek lettek a ruhák. Európában először a zürichi egyetem engedélyezte nőhallgatók beiratkozását. összegzés A nők számára is – különösen a XIX. orvosi és gyógyszerészeti karokon. az egyesület budapesti felsőbb leányiskolájában. de itt görög nyelvet nem. Az életmód megváltozása Nyugat-Európában csakúgy. a lengyel származású francia Marie Sklodowska-Curie asszony 1903-ban fizikai. A nők választójoga a XIX. A gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítvány a lányokat is feljogosította a felsőfokú tanulmányok folytatására. női témákat feldolgozva) íródtak. (Lásd a forráshoz írtakat. Ezzel elvitatták tőlük a jogot. szociális. sőt a gyújtogatástól sem. egyházakhoz kapcsolódó női szervezetek működése lehetőséget biztosított arra. (Lásd a forráshoz írtakat. 1911-ben pedig kémiai Nobel-díjat kapott.

A konjunktúrát. 1929 második felében azonban az USA-ban csökkent az építkezések száma. folyamatát illetve a megoldására született törekvéseket! FELELETVÁZLAT Bevezetés Az I. Az amerikai gazdaságban igen magas szintet ért el a részvényspekuláció. Az ár mögött nem volt valós érték. annak látszatát a világháborúban résztvevő országok számára folyósított sokmilliárdos kölcsön. ezért az egyes cégek részvényeinek árfolyama sokszorosan meghaladta az adott cég tényleges jövedelmét. 55. s ezért mindenki szabadulni akart az értékpapírjaitól. a későbbi Brit Nemzetközösség országainak. (Lásd a forráshoz írtakat. Clara Zetkin. Ezek magas kamatúak voltak. Az értékesítési problémák miatt a részvények árfolyama megingott. a tartós fogyasztási cikkek. az újabb határok nehezítették az áru szabad áramlását. felbomlott a birodalom gazdasági egysége. viszont az érintett országok viszonylag rövid idő alatt újjáépítették a gazdaságukat. amely csak fokozatosan és kis lépésekben kapcsolódott be ismét a nemzetközi gazdaság rendszerébe. mielőtt még teljesen elértéktelenedtek volna. világháború megrázkódtatását ki nem heverő és a Dawes-terv megvalósításának módja miatt ingatag világgazdaság volt. A New York-i tőzsdén a kereslet egyre nőtt. 1929 első felében még általános derűlátás uralkodott az Egyesült Államokban. így a gépkocsik eladása is. ill. amely előnyöket nyújtott a brit birodalom. A gazdasági kapcsolatokat akadályozta a világháború alatt és után bevezetett protekcionista behozatali vámok továbbélése Nagy-Britanniában. Az amerikai gazdasági helyzet változásai világméretű következményekkel jártak. (Lásd a forráshoz írtakat) A szocialista mozgalmak is felkarolták a nők egyenjogúságának ügyét. a hatalmas fogyasztó piac és az értékpapírok árfolyamának megkétszereződése tartotta fenn. Az USA pozíciója a háborúnak köszönhetően tovább erősödött. világháború véget vetett a XIX. a Német Szocialista Párt tagjaként egyik irányítója volt a szocialista nőmozgalomnak. Másrészt jelentős változást okozott a hatalmas orosz térség kiesése az áruforgalomból. s a birodalmi méretekre tervezett iparágakat megfosztották felvevőpiacuktól. tétel: A vilá világválság jelenségei. különösen a pénzügy és a kereskedelem terén.) A folyamat azonban teljes egészében az Egyesült Államok gazdasági prosperitásától függött. OMM) szétverése is negatív gazdasági következményekkel járt.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli vonal fenntartása érdekében – egyre elterjedtebbé válik a kétkeresős családmodell. Ő szervezte 1907-ben az első nemzetközi szocialista nőkonferenciát. Az USA rövid lejáratú hiteleket folyósított a háború után a vesztes országoknak. az ő javaslatára alapította az 1910-ben Koppenhágában tartott Szocialista Internacionálé a nemzetközi nőnapot. Kifejtés A válság egyik fő oka az I. Miután a 102 . században megalapozott világgazdasági rendszernek. gazdasági g azd és társadalmi következményei FELADAT: A források és ismeretei alapján ismertesse a nagy gazdasági világválság okait.és kelet-európai birodalmak (pl. hiszen az ország gazdaságának meghatározó szerepe volt. amely az áruk viszonylag zavartalan cseréjén és az egyre jobban kiépülő világkereskedelmen alapult. A közép.

pontos beszámolók a meggyőző hazaszeretet és demokráciába vetett hit jelszavaival egészültek ki. 1932 novemberében az USA elnöke a demokrata párti politikus. Meghatározta a munkabérek alsó és felső határát. s a banktörvény kimondta: új bankot csak a pénzügyminiszter engedélyével lehet nyitni.) A válság megoldása igen sok lemondással járt. (Lásd a forráshoz írtakat. helyi megoldások léteztek. Lezárás. Első intézkedései egyikeként lehetetlenné tette a bankbetétek tömeges kivételét. Létrehozták a mai napig fennálló tőzsde. 1929. javítóműhelyek. összegzés Az 1929-es válság: komplex válság volt. Összességében azonban nem született világméretű válasz a válság kezelésére. január 30. (Lásd a forrásokhoz írtakat. A válság megoldására új gazdaságpolitikai elmélet született: John Keynes. Válságmegoldó programja a New Deal. így teremtette meg egy önellátó össztársadalmi nemzetgazdaság létrejöttének a kereteit. Franklin Delano Roosevelt lett. csökkentek az árak.kínálat felülmúlta a keresletet. „fekete csütörtök”.és hídépítés. az állammonopol-kapitalizmus. aki a totális háborúra készülő fegyverkezési program és az infrastruktúra kiépítésének segítségével gyakorlatilag megoldotta a munkanélküliséget. míg Németországban a nemzetiszocialista eszmék és az erős német állam felépítésének ígéretével. szállást kaptak. Sor került a Tennesse folyó völgyének helyreállítása. másrészt csökkentette a munkanélküliséget. ami miatt a német és osztrák bankok fizetésképtelenek lettek. ezáltal enyhül a túlzsúfolt piac. repülőterek. még ha borul is az éves költségvetés a túlköltekezés és az állami megrendelések miatt.) Az első megoldási kísérletek kudarca után kiderült. Megállapította a tisztességes verseny szabályait. Megalapította a Polgári Tartalék Hadtestet: munkanélküli fiatalok jelentkezését várta. szakmai szakoktatás stb).). hogy nincs többé visszaút a hagyományos liberális gazdaságpolitikához (az önszabályozó piachoz és a szabad tőkeforgalomhoz). 103 . vízerőművek építésére is. Szerinte szükség esetén az államnak igenis bele kell avatkoznia a gazdasági keretekbe a válság megfékezése érdekében. megszabta az adott szakágban a (belföldre) termelés mennyiségét. sőt az amerikai bankok felmondták az európai hitelintézeteknek nyújtott hiteleket. fenn kell tartania a keresletet. (A II.és betétfelügyeleti intézményeket. Németországban a válság mélypontján jutott hatalomra Adolf Hitler (1933. parkosítás stb. helyette természetessé vált az állami beavatkozás: pl. brit közgazdász szerint nem igaz. A kapitalizmus új korszaka következett be. út. október 29. A Hadtest tagjai egyrészt fogyasztóként jelentek meg (elsősorban élelmiszereket). az USA-ban. más területeken (főként a harmadik gazdasági szektorban) viszont új beruházásokat ösztönzött (út-. Nagy-Britanniában államosítottak. A Birodalmi Munkaszolgálat létrehozásával elsősorban a német lakosság élelmiszerellátást próbálta biztosítani. Kiterjedt minden gazdasági szektorra. „fekete kedd”). A tőzsde összeomlása és a túltermelési válság egymás hatását erősítették. világháború után az 1929–33-as gazdasági világválság közvetett és közvetlen hatására a szabadversenyes piacgazdaságot felváltja a szociális piacgazdaság. célja az egyensúly fenntartása. és műszaki szakemberek koordinálásával produktív közmunkát végeztek (pl. erdőültetés. s az inflációs gazdaságpolitikának és az állami ellenőrzésnek (minimális és maximális árak meghatározása) köszönhetően stabilizálódott a dollár. hogy a dollár aranyalaphoz kötöttsége megszűnt. ill. hiszen az Egyesült Államokból megszűnt a tőkeexport.). amihez a munkavállalóknak fizetőképes keresőként kellett megjelennie a piacon. (Lásd a forráshoz írtakat. leszorította az inflációt. október 24. hatással volt a politikai berendezkedésre és az emberek szemléletmódjára is.) A válság rövid időn belül láncreakcióhoz hasonlóan átterjedt Európára. meghatározatlan időre megtiltotta az arany kivitelét. és a problémákat megoldja maga a piac „vitalitása” a kereslet-kínálat révén. Németországban pedig diktatórikus eszközökkel érte el Hitler a céljait. csak lokális. ezért meg kellett nyerni a közvéleményt: az USA-ban a rádió segítségével a reformokról közvetített rendszeres. autópálya-építés. hogy a nagyarányú munkanélküliség egy természetes állapot.) Kimondták. akik ingyen étkeztetést. Az eladási láz hisztérikussá lett (1929. A nemzeti ipar és mezőgazdaság helyreállítása érdekében állami beavatkozással visszafogta a kínálatot.

Színes érettségi tételek történelemből
középszint – szóbeli

56. tétel: A nác náci ideológia és propaganda
FELADAT:

A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a náci ideológia legfőbb elemeit és a terjesztésére használt propaganda eszközeit! FELELETVÁZLAT
Bevezetés A német szélsőséges csoportok a weimari köztársaság alatt nem jutottak komoly politikai szerephez. Az elégedetlenek főleg a válság által sújtott parasztok, kisvárosi polgárok és a munkanélküliek közül kerültek ki, ezért a mérsékelt középpártok támogatottsága csökkent, és mellettük megerősödött a munkásmozgalom, illetve a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP), azaz a náci párt. Az NSDAP (Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) 1919-ben alakult meg. A párt célja, hogy gyűjtőhelye legyen a háborús vereség után létrejött rendszerben csalódott embereknek, a társadalom perifériájára került kommunista és kapitalizmus ellenes rétegeknek. A pártnak Hitler is tagja, 1921-től pedig elnöke volt. A párt kezdetben erőszakos úton kísérelte meg a hatalomátvételt. Első nagy akciójuk 1923 novemberében az ún. müncheni sörpuccs volt, amikor foglyul ejtették a bajor tartományi miniszterelnököt. A kísérlet azonban kudarcba fulladt, Hitler és társai börtönbe kerültek (Hitler ekkor kezdte írni a Mein Kampfot). A kudarcból Hitler azt a következtetést vonta le, hogy a hatalmat törvényes, legális úton kell megszereznie, parlamenti mandátumokért kell küzdenie, ezért amikor kiszabadult a börtönből (1925), újjászervezte a pártját és pártja propagandáját. Kifejtés Hitler az egész társadalom támogatását maga mögött szeretné tudni, ezért az 1921-ben kiadott 25 pontból álló program a szociális demagógia eszközeit vonultatta fel. A nagytőkéseknek megígérik az expanziót, azaz a régi gyarmatok visszaszerzésével újra piacokhoz jut Németország, valamint a kommunista mozgalom teljes felszámolását. A középrétegeknek állami támogatást, biztosabb egzisztenciát, a nagytőke korlátozását, valamint a középtulajdonosok védelmét ígérték. Az alsóbb rétegek felé szintén megfogalmazták a nagytőke korlátozását, emellett szociális biztonságot jelentő intézkedéseket ígértek: rögzített árakat és béreket, a munkanélküliség felszámolását, az adósságok kamatainak csökkentését, jobb hitelfelvételi és a parasztságnak új birtokszerzési lehetőségeket. Elutasították a német érdekeket súlyosan sértő versailles-i békeszerződést, és ilyen nagymennyiségű, főleg amerikai tőkének az országba engedését (Dawes-terv 1924-29), ami Németországot az Egyesült Államoktól való gazdasági függésbe sodorta. A német nemzeti múlt elemeit, a germán mítoszokat is felhasználták propagandájukban. Az NSDAP programjában megjelent a fajelmélet (Herrenvolk) és a szociáldarwinizmus is. (Lásd a forrásokhoz írtakat.) A fajelmélet szerint az uralkodó, árja nép a német, másodrendű a többi germán nép. Szolganépek a szlávok és más kelet-európai népek, a legnagyobb ellenség azonban a kezdetben Németországból kitiltandó, ill. életminőségében korlátozandó, majd kiirtandó zsidóság és a cigányok. Fő céljuk egy fajilag tiszta, homogén Nagynémet Birodalom létrehozása volt. Az élettérelmélet (Lebensraum) azon alapul, hogy Németország túlnépesedik majd a gazdasági fellendülés és a nemzeti jelszavak hatására megnövekvő gyerekvállalás miatt, ezért új területek kellenek majd

104

az ellátás biztosítására. (Jellemzően Kelet-Európa meghódításáról, a térség feletti német jogról szól a program.) A program céljai közé tartozott Európa német nyelvű lakóinak egyesítése, majd következő lépésként egy egész Európára kiterjedő nagynémet birodalom, s végül egy német világbirodalom létrehozása. A pontok egymásnak ellentmondanak, ami abból fakad, hogy minden réteget meg akartak nyerni, ráadásul kezdettől fogva nem is titkolták, hogy bizonyos pontokat (pl. a nem zsidó nagytőke korlátozását) nem akarják végrehajtani. Az NSDAP erősen hierarchikus szervezet lett, ahol a vezér akarata a meghatározó (Führer-elv vagy vezér-elv). (Lásd a forrásokhoz írtakat.) Az 1920-as évek második felében és különösen a nagy gazdasági világválság (1929-1933) kitörésekor a párt tömegagitációba kezdett, Hitler újra a szociáldemagógia eszközével próbálta meggyőzni a tömegeket arról, hogy kizárólagosan ő képviseli a társadalmi igazságosságot és a német nemzeti érdekeket. A kibontakozó világválság a külkapcsolatoknak kiszolgáltatott német gazdaságot érintette a legérzékenyebben. A termelés rohamosan csökkent, ezrével mentek tönkre a kis-és középüzemek, a parasztbirtokok tízezreit árverezték el. A válság mélypontján (1932) a munkanélküliség elérte az 50%-ot. A gazdasági helyzet egyre reménytelenebbé válása nemcsak a politikai egyensúlyt borította fel, hanem a törvényes rendet is. A náci és kommunista pártok fegyveres alakulatai az utcákon csaptak össze vagy igyekeztek tönkretenni az ellenfelek politikai rendezvényeit. (A náci párt fegyveres szervezete az SA volt, ami az 1930-as évek elejére jól szervezett, az egész országot behálózó párthadsereggé vált. Katonai külsőségek hangsúlyozása jellemző rájuk, majd megalakult az SS és a Gestapo.) A világgazdasági válság alatt egyaránt nő a kommunista, a szociáldemokrata valamint a náci párt tömegbázisa, népszerűsége. 1932-ben, a gazdasági világválság mélypontján háromszor is tartottak választásokat, ahol bár a baloldali pártok is egyre nagyobb támogatottsággal szerepeltek, az NSDAP-é volt a legnagyobb részarány. Hitlert 1933. január 30-án nevezte ki Hindenburg Németország kancellárjává. Az NSDAP a válság megoldására tett sikertelen próbálkozásokat követő csalódottságra alapozva ki tudta használni a demokráciába vetett bizalom megingását, és egyre több embert győzött meg arról, hogy a kivezető út az új rend, az erőre és a hatalom tiszteletére épülő társadalom. A sztrájkok megszüntetését, a munkanélküliség felszámolását, a közrend biztosítását ígérték. Hitler meggyőződése volt, hogy a tömeg alkalmatlan arra, hogy magát irányítsa, ezért szerinte szükségszerű a demokrácia bukása. A tömeget ostoba, manipulálható, irányításra szoruló „csordának” tekintette, a náci propaganda is ezekre épült. (Lásd a forrásokhoz írtakat.) Leggyakrabban használt jelképük a náci zászló, a horogkereszt és a karlendítés “Heil Hitler!” kiáltással. A jelképek tudatos és hatásvadász felhasználásával azt akarták elérni, hogy az emberek azt érezzék, az élet minden területén jelen van a párt és annak vezetője. A propaganda eszközeiről lásd még a képekhez írtakat. Lezárás, összegzés A nácik hatalomra jutásának veszélyét felmérő német körök megdöbbenésüknek adtak hangot Hitler kancellári kinevezése után, mások azonban úgy vélekedtek, hogy ez nem biztos, hogy rossz, mert most nyílt színen kell a náciknak a tarthatatlan politikájukat folytatni, amivel legkésőbb nyolc hónap múlva megbuknak (pl. Thomas Mann). A felhatalmazási törvény jelentette legitimációval és az erőszakszervezetek támogatásával nem egészen egy év alatt kiépült a totális fasiszta diktatúra. A Reichstag felgyújtásának ürügyén (1933. február 27.) Hitler törvényen kívül helyezte a kommunista pártot, június-július folyamán felszámolta a szociáldemokrata pártot, majd a szakszervezeteket, ezt követően az összes ellenzéki pártot betiltotta, és a polgári szabadságjogokat korlátozták.

105

Színes érettségi tételek történelemből
középszint – szóbeli

57. tétel: A szt sztálini diktatúra legfőbb jellemzői
FELADAT:

A források és saját ismeretei segítségével mutassa be, hogyan épült ki a bolsevik diktatúra a Szovjetunióban! FELELETVÁZLAT
Bevezetés 1922-ben létrejött a Szovjetunió, a kommunista pártállam. A legfőbb végrehajtó hatalom a Népbiztosok Tanácsa volt, az országgyűlés helyett pedig szovjetkongresszus hozott törvényeket. Népbíróságokat állítottak fel. Lenin 1922-ben súlyosan megbetegedett (agyvérzést kapott), s emiatt időszerűvé váltak az utódlási viták. Sztálin óriási hatalmat kapott azzal, hogy a párt titkára lett, s ezt Lenin nem tartotta helyesnek. Lenin 1924-es halála után a hatalmi harcban végül Sztálin győzedelmeskedett a nagy rivális, Trockij felett. (Lásd a forráshoz írtakat.) Sztálin minden jelentős posztra saját embereit állította, amivel egyrészt saját befolyását biztosította, másrészt igyekezett a hatalomból kiszorítani azokat, akik valamilyen értelemben korlátot jelentettek számára. (Pl. összefogott Zinovjevvel és Kamenyevvel Trockij ellen, majd Buharinnal Zinovjev és Kamenyev ellen, s végül Buharint is kiszorította a döntéshozatalból.) Trockij előbb belső, majd külső emigrációba vonult (Mexikó), végül 1940-ben meggyilkolták. A polgárháború végére (Szovjet)Oroszország gazdasága teljesen szétzilálódott. A gazdaság helyreállításának érdekében a polgárháború idején bevezetett hadikommunizmusról áttértek az új gazdaságpolitikára, a NEP-re. Kifejtés A NEP keretében a fontosabb gazdasági ágazatok állami tulajdonban maradtak (közlekedés, nehézipar, hadipar, bányászat), a parasztok beszolgáltatási kötelezettségeit azonban adó váltotta fel, és ismét engedélyezték – bár korlátok között – a magánkereskedelmet. A magánkereskedelem hatására a társadalom differenciálódni kezdett: a kereskedők és kulákok (tehetős parasztok) közül többen is jelentősebb vagyont szereztek. Ez a differenciálódás, az infláció és az ellátási problémák megosztották a bolsevik párt vezetőségét. (Az alacsony felvásárlási ár miatt a parasztok rejtegették az árujukat, illetve feketén próbálták eladni.) Az 1927-es XV. Pártkongresszuson a problémák felszámolására három egymástól eltérő alternatíva fogalmazódott meg. Buharin szerint a NEP-et minden hibája ellenére folytatni kell, de úgy, hogy magasabb felvásárlási árat meghatározva növeljék a parasztok érdekeltségét, és ellenezte a kollektivizálást is. Buharin úgy érvelt, hogy ha a paraszt többet termel, mert jobb áron tudja eladni, akkor egyrészt így ő is jobban él, másrészt a városok élelmiszerellátása is megoldódna. Ráadásul, ha a paraszt megjelenik vevőként a piacon, akkor keresletet jelentene az ipar számára, ami fellendüléshez vezetne ebben a gazdasági szektorban is. (Az állam pedig progresszív adórendszert vezethetne be.) Trockij szerint viszont Preobrazsenszkij "eredeti szocialista tőkefelhalmozás" elméletét kell megvalósítani. Trockij abból indult ki, hogy a szocializmus nem lehet tartós egyetlenegy országban, ahhoz azonban, hogy győzzön más országokban is (világforradalom) gyors iparosításra lenne szükség. Ehhez azonban a pénzt csak a mezőgazdaságból lehet elvonni, tehát a parasztokat kötelezni kell az alacsony felvásárlási árak megtartásával terményük eladására, továbbá növelni kell az adókat is.

106

amikor a párt és állam legfőbb vezetőit.) Bár a kultusz kialakulásához vezető tisztelet sokakban őszintén is kialakulhatott. politikai célokat szolgáló bírósági tárgyalásokon halálra ítélték. valamint az összes tengernagyot kivégezték. Sztálinnak sikerült a programját 1928-ra elfogadtatni. vagy „az. ezzel az ország önellátóvá válik a lehető legtöbb ágazatban. a forradalom legendás vezetőit vádolták meg árulással. a kultúrpolitika. Zinovjev. de abból indult ki. a leningrádi párttitkárt akarta Sztálin helyére megválasztani a többség. ha minden téren megvalósul a központosítás. majd a kulákok ellen lépnek fel. besúgó rendszer. aki szembefordult. Sztálin korlátlan hatalomra tett szert. fiatal vezérkar. Kezdetben a szabotázzsal vádoltak. (Az öt marsallból hármat. azaz hamis vádakon alapuló. 107 . A mesterségesen gerjesztett hisztérikus légkörben tág tere volt az egyéni bosszúnak és ellenszenvnek is.Sztálin részben átvette Trockij programját. A szavazást végül Sztálin parancsára meghamisították. és megindult a kollektivizálás mellett az első ötéves terv is. (Magát a személyi kultusz kifejezést először Hruscsov használta 1956-ban a XX. A Kirov gyilkosság azonban alapot adott Sztálinnak arra. A külső és a belső „ellenségek” felkutatására és megsemmisítéséhez kérték és várták a lakosság együttműködését (megfélemlítés. Buharin) Több vezető öngyilkosság segítségével „menekült el” a bírósági tárgyalás elöl. Kamenyev. illetve a főtitkár és a Központi Bizottság határozta meg. hogy hatalma tartós legyen. mint a paraszti kisgazdaságok. hogy végül pontosan hány millió embert tartottak fogva és hányan haltak meg. Mindennek eredményeként Sztálinnak sikerül felszámolnia ellenzékét. de több millió ártatlan ember életét is kioltotta a kivégzések során vagy a börtönökben. ehhez tőkét és munkaerőt a mezőgazdaságból kell elvonni. hiszen ők ellenezték a kollektivizálást. sok zsidó tudóst végeznek ki.) 1929-től (Sztálin 50 éves lett) jelentek meg a személyi kultusz első elemei. Korábban a terror általában gazdasági célokhoz kapcsolódott. az oktatási rendszer gerjesztette. amely 1936–39-ben tetőzött. A gazdaságirányítás tervutasításokkal történt. hiszen a feljelentéssel „bizonyította” az illető saját elkötelezettségét a rendszer iránt. Továbbá fel kell mérni és ki kell aknázni az eddig kihasználatlan természeti erőforrásokat. A nagy terror után. a tisztikar létszáma a felére csökkent. ám létrejött egy új. minden apró területét az állami irányításnak a párt titkárai. általában az ország tömegtájékoztatási eszközei. (Pl. Lezárás. amelyek gyakran a valóságtól elrugaszkodó elképzelések voltak. azaz a központi apparátus hozta a rendeleteket. ezért kollektivizálni (államosítani) kell. vagy szembefordulhat vele.) 1934-ben. „Az ellenség köztünk van”. Kirovot pedig meggyilkoltatta. összegzés Sztálin tehát létrehozott egy a gyakorlatban hosszútávon is működőképes kommunista pártállami diktatúrát. hogy ki kell irtani mindenkit. ami fennállását az igen erős centralizációnak és az NKVD tevékenységének köszönhette. kongresszusán Kirovot. hogy egy országban akkor is tartós lehet a szocializmus. 1938–39-ben az értelmiség ellen lép fel. Meg kell tehát valósítani a szocialista iparosítást. 1937-ben új réteget szemel ki magának Sztálin: a Vörös Hadsereg tisztikarát. A kommunista párt az állam fölött állt. hogy elinduljon a „nagy tisztogatás”. kikényszerítve a népből az áhítatot a vezető iránt. de voltak kivégzések is.) Ennek a lépésnek katasztrofális következményei lettek a második világháború első éveiben. pártkongresszuson Sztálin kapcsán. A GULAG táboraiban nem lehet tudni. s koncepciós. Lenin idején léptek be a pártba. Mivel az állam számára a nagyüzemek jobban ellenőrizhetőek. Gyakran az önvédelem eszköze volt mások feljelentése. (Lásd a forráshoz írtakat. Sztálin úgy gondolta. Az ekkor elítéltek többsége a GULAG valamelyik táborába került munkaszolgálatra Szibériába. akik javarészt még régi bolsevikok voltak. az ellenünk van” jelszavak a szüntelen éberségre hívták fel a figyelmet. a tizenhat tábornokból tizennégyet. (Lásd a forrásokhoz írtakat. Sztálinhoz feltétlen hű. letartóztatások). Ezzel az eseménnyel kezdetét vette a terror egy új szakasza. aki nincs velünk. a világgazdasági válság után az SZKP XVII.

aminek jegyében az amerikai kölcsönből helyreállították Németország gazdaságát. világháború kitöréséhez! FELELETVÁZLAT Bevezetés Az I. Németország. s így – bár még nem Hitler volt a kancellár a döntés megszületésekor – a közvélemény mégis őhozzá kötötte ezt az eseményt. Kifejtés A válságban egzisztenciájukat vesztett vagy azt veszélyben látó tömegek radikalizálódtak. v világháború előzményei. s megszüntették az ország katonai ellenőrzését is.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A sztálini modernizációnak azonban pozitív társadalmi hatásai is voltak. 58. s még ebben az évben – a korabeli diplomáciában teljesen szokatlan módon – kilépett a Népszövetségből. mérnökök. 108 . ahogy tudta. revíziót akartak. Locarnóban (1925) elfogadták Németország nyugati határait. Németországot pedig a nem-teljesítés politika uralta ekkor. megtagadta a jóvátétel fizetését. hogy Hitler nem tekinti magára nézve kötelezőnek azokat a nemzetközi szankciókat. katonai k ato és politikai fordulópontjai FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be. s így ki tudta fizetni a háborús jóvátételt Franciaországnak és NagyBritanniának. hogy Németország a versailles-i béke revíziójára készül. ami képes volt a II. tétel: A II. ami egyrészt erősítette a sztálini vezetés társadalmi bázisát. másrészt. Ezért Franciaország 1920-ban elfoglalta Frankfurtot és Darmstadtot. a gazdasági és társadalmi feszültségek okán a vesztes országok újra aktivizálódtak. ezért a nemzetközi kapcsolatokat évekig a volt ellenfelek közötti szembenállás határozta meg. világháború idején a német támadások megállítására. másrészt bár a szocialista iparfejlesztés ára iszonyatos volt.és hadiipart teremtett. ám eredményt nem tudtak elérni. hiszen az NSDAP már kezdetektől követelte a német jóvátétel eltörlését. A gazdasági világválság azonban felborította a számításokat. Ez a döntés az egyre erősebb és kancellári pozícióra törő Hitlernek igen kedvező volt. az expanzív politika újjáéledt. Németország a válság miatt felmondta a jóvátétel fizetését. január 30-án lett Németország kancellárja. ill. ez az ipar már képessé vált egy erős tömeghadsereg ellátására és olyan nehéz. munkások és parasztok milliói lettek tanárok. Ezzel egyértelműen jelezte. milyen konfliktusok vezettek a II. Hitler 1933. majd 1926-ban Németországot felvették a Nemzetek Szövetségébe. A Szovjetunió 1939-re ipari nagyhatalommá vált. felszámolták a munkanélküliséget. majd Belgiummal közösen 1923-ban a Ruhr-vidéket is. (Franciaországot a grandeur-politika. amelyek az agresszívvá váló német külpolitikával szemben megfogalmazódtak. halasztotta. hivatalnokok. ezért az 1932-es Lausanne-ban rendezett konferencián az egyszeri 3 milliárdos fizetésen felüli összegeket eltörölték. az általános közoktatásnak köszönhetően megnőtt a társadalmi mobilitás. világháborút lezáró versailles-i béke a németek számára elfogadhatatlan volt.) A megoldást végül az 1924-es Dawes-terv hozta el. Ezt a folyamatot látva 1932-ben összehívták a Népszövetség leszerelési konferenciáját. a szociális demagógiával párosuló nacionalizmus Németországban is felerősítette a revans követelését.

így ez a terület német fennhatóság alá került. de konkrét együttműködésről nem döntöttek. március 15-én következmények nélkül megszállhatta Prágát és létrehozta a Cseh-Morva Protektorátust. A német fenyegetésre először Franciaország reagált. valamint létrehozzák a német légierőt és a haditengerészetet is felfejlesztik. összegzés 1939 tavaszán megkezdődtek a nagyhatalmak és a németek. hiszen közvetlenül is veszélyeztetve érezte magát. keleti-Locarnó szerződésben.) Mussolini kezdetben gyanakodva figyelte Hitler politikáját. Nagy-Britannia és Franciaország diplomáciai tiltakozáson kívül nem lépett fel komolyabban a német külpolitika ellen. Hitler el tudta hitetni a nyugatiakkal. Ellenállásba nem ütközött. A rendezés után létrejött „maradék” Csehszlovákiának az aláíró nagyhatalmak garanciát ígértek.) 1936-ban Németország és Japán is szövetséget kötött. (Lásd a forráshoz írtakat.) Amikor 1934-ben Hitler nyilvánosan bejelentette. Ezt az elképzelést támogatta Nagy-Britannia is. valamint lengyel. együttműködést írt elő mindkét országnak támadó háború esetére is. Valójában a politikai érdekszférákat osztották fel e paktumban. s rá akarták bírni őket. elutasította az Anschlusst is. Barthou halála (1934. amelyek ezen államok háborútól való távoltartását szolgálták volna. ám a szerződések nem születtek meg. másrészt viszont azt is.) Szeptember 29-én aláírták a müncheni egyezményt. amelyek a kölcsönös bizalmatlanság jegyében folytak. Németország felfegyverzése. (Lásd a forráshoz írtakat. akkor Nagy-Britannia. Acélpaktum már katonai szövetséget jelentett. ez volt a szovjetellenes Antikomintern paktum. 109 . hogy nem engedhető meg a német expanziós politika. s a lépést nemzetközileg is elfogadták. 1938 szeptemberében ült össze Münchenben a Chamberlain brit miniszterelnök által kezdeményezett konferencia. 3 millió német élt. Franciaország és Olaszország összehívta a stresai konferenciát (1935). Barthou külügyminiszter úgy gondolta. aminek értelmében Csehszlovákiának át kellett adnia német többségű területeit. marseille-i merénylet) után azonban ezek a célok nem valósultak meg. Az 1939 májusában Németország és Olaszország között létrejött ún. A Szudéta-vidéken kb. „Harmadik Birodalom” Európa egészét uralma alá akarja vonni. Schuschnigg osztrák kancellár népszavazást írt ki a kérdésről. (Lásd a forráshoz írtakat. március 12-13-án megszállta az országot. Távolabbi célként megfogalmazták. (Lásd a forráshoz írtakat. Lezárás. és 1935-től az engedékenységi politikát folytatták a németekkel szemben. ezért fel akarta újítani az 1893-as francia-orosz(szovjet) együttműködést. 1936-ban a locarnói szerződést megszegve a német csapatok bevonultak a Rajna-vidéken lévő demilitarizált övezetbe. és intenzív fegyverkezési programba kezdtek. és rögzíteni akarta Németország keleti határait egy ún. s tárgyalásokat kellett kezdenie lengyel és magyar szomszédjaival azok területi igényeiről (lásd első bécsi döntés). hogy a versailles-i béke megszegésével 600 ezerre emelik a német hadsereg létszámát. ukrán és orosz földön az „élettér” (Lebensraum) megszerzése. hogy nincsenek további követelései. hiszen Hitler 1939.) 1935-ben a Saar-vidéki népszavazáson a helyi lakosság többsége Németország mellett döntött. illetve a nagyhatalmak egymás közötti titkos tárgyalásai.Az NSDAP már az 1920-as években egyértelműen megfogalmazta külpolitikai céljait: versailles-i békeszerződés érvénytelenítése. Ezután a francia külpolitika megváltozott. a Birodalmon kívüli németek egy államban való egyesítése (Herrenvolk). hogy az ún. hogy a vidék megszerzéséért háborúra is képes. de Hitler még a szavazás előtt. 1938-ban Hitler fokozta a nyomást Ausztriára az Anschluss érdekében. ám ez végül semmit sem ért. Áprilisban német-brit és németfrancia tárgyalások kezdődtek. hogy kelet felé terjeszkedjenek. amihez 1937-ben Olaszország is csatlakozott. (Lásd a forráshoz írtakat. Ezután Hitler bejelentette az általános hadkötelezettség bevezetését. Az abesszin háború következtében azonban egyre inkább Németországhoz közeledett.

szeptember 1. meghatározta a szolganépek körét is (pl. Sztálin szerette volna a feleket megnyerni azon elképzelésének. A német-szovjet tárgyalások végül eredményre vezettek. antiszociális elemek. A párt célja. A németek hivatalos célja Danzig megszerzése és a Kelet. sem a tömeges kivégzések nem érték el a céljukat. augusztus 23-án létrejön a tíz évre szóló német-szovjet megnemtámadási szerződés. mert sem a gettók (az éhínség. mert Németország nem akar kétfrontos háborúba keveredni. valamint megjelölte a németség legfőbb ellenségeit. Jehova tanúi vallás tagjai stb. tétel: A holokauszt ho FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be azokat az ideológiai. (Lásd a forráshoz írtakat. Az NSDAP a válság megoldására tett sikertelen próbálkozásokat követő csalódottságra alapozva ki tudta használni a demokráciába vetett bizalom megingását.) A megvalósítás eszköze a koncentrációs tábor lett. 59.) Kifejtés Hitler egész Európára kiterjedő uralmat tervezett. hogy gyűjtőhelye legyen a háborús vereség után létrejött rendszerben csalódott embereknek. homoszexuálisok. és egyre több embert győzött meg arról. Elképzelései szerint a Birodalmat segédállamok veszik majd körül. A pártnak Hitler is tagja.jén 04:45-kor indul meg. 1933. a kiirtandó népeket (zsidók. 1939. január 30-án Hitler lett Németország kancellárja. Az 1920-as évek második felében és különösen a nagy gazdasági világválság (1929-1933) kitörésekor a párt tömegagitációba kezdett. (Lásd a forráshoz írtakat.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Ezután az oroszok tárgyaltak a britekkel és a franciákkal.Poroszországgal való egyesülés. az erőre és a hatalom tiszteletére épülő társadalom. a társadalom perifériájára került kommunista és kapitalizmus ellenes rétegeknek. amelyek a náci Németországban a holokauszthoz vezettek! FELELETVÁZLAT Bevezetés Az NSDAP (Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) 1919-ben alakult meg. A megnemtámadási szerződés mindkét félnek igen fontos. Hitler újra a szociáldemagógia eszközével próbálta meggyőzni a tömegeket arról.) A Lengyelország elleni totális támadás végül is 1939. hogy a kivezető út az új rend. ám ezt a nyugati hatalmak elutasították. 110 . 1921-től pedig elnöke volt. szlávok). Ezzel megkezdődik a második világháború. hogy kizárólagosan ő képviseli a társadalmi igazságosságot és a német nemzeti érdekeket. a járványok és az őrök brutalitása révén). cigányok) és társadalmi csoportokat (értelmi fogyatékosok. hogy egy német-szovjet konfliktus esetén a szovjetek átvonulhassanak Lengyelországon. amit az árja faj. Ezek után a lengyelek a britekkel és a franciák kötöttek egy kölcsönös segítségnyújtási egyezményt. 250 milliós német nép irányít. társadalmi és gazdasági jelenségeket. és a Szovjetunió is jobban szeretné nagyobb konfliktus nélkül elérni céljait. a kb. Az NSDAP programjában kezdettől fogva megjelent az antiszemitizmussal összekapcsolódó fajelmélet (Herrenvolk) és a szociáldarwinizmus is.

(Az első tömeges elgázosításra Nyugat-Lengyelországban Chelmnóban került sor. Először ún. (Fizikai bántalmazás. pl. az USA-ban a bevándorlók ellen.A táborok eredetileg internálótáborok voltak. Himmlert a keleti fronton tett látogatása során (1941) megrázta és elgondolkodtatta a kivégzés kegyetlensége és a német katonákra gyakorolt hatása. Az Endlösung fő vezetője Adolf Eichman lett. majd a holttesteket elégették. majd 1942-től alkalmazták tömeges megsemmisítésre. A németek a britektől vették át az elnevezést. Hitler kancellári kinevezése után gyakorlatilag azonnal létrehozták az első koncentrációs táborokat. más adatok szerint 93 ezer szellemi fogyatékost öltek meg. azaz genocídiummá. vád nélkül zárták ide az állambiztonsági szempontból veszélyesnek ítélt politikai ellenzéket vagy kisebbségi csoportokat. (Internálótáborok több helyen is működtek. Mengele kísérletei). (Ez idő alatt 70 ezer. mint a társadalom számára „felesleges” embert. Treblinka. egyelőre átfogó terv nélkül.) 1938-tól s különösen a háború idején az SS már kifejezetten gazdasági célzattal aknázta ki a koncentrációs táborok lakóinak munkaerejét. és főként az egyházak nyomására Hitler leállította azt. A leghírhedtebb: Auschwitz-Birkenau.) Egyes koncentrációs táborokat a háború alatt megsemmisítő táborként működtettek. Reinhard Heydrich vezetésével ezen a konferencián hangolták össze a zsidókérdés „végleges megoldásának” feladatait. Ehhez egyrészt az 1935. hogy a nem harcoló búr lakosság így elzárva ne nyújthasson támogatást az angolok ellen harcoló búroknak. s ezek a kivégzőosztagok közel másfél millió embert öltek meg. vagyonuk elvétele. Zuhanyozóhelyiségnek álcázott gázkamrákat építettek. Németországban 1933 tavaszán. a többieket a kegyetlen munka és az éhezés.) A koncentrációs tábor (Konzentrationslager) elnevezés kegyetlenebb és még inkább büntető jellegű tábort takar. de „csak” 1941-ig folytatódott a begyűjtésük és kivégzésük. Majdanek. ezért „humánusabb” kivégzési módszer kidolgozására adott utasítást. kipufogógázt vezettek vissza a zárt teherautókba. 1934-től már az SS felügyelte a táborokat. üzemekben dolgoztatták a foglyokat (pl. emigrációba kényszerítése. (Lásd a forrásokhoz írtakat. a környezetükben működő vagy odatelepített gyárakban. mert kitudódott. Mauthausenben és Buchenwaldban). kialakításáról. a munkára valamiért alkalmatlannak ítélteket azonnal. betegség következményeképp vittek a gázkamrákba. Az állam által is támogatott erőszak egyik példája 1938. Itt és így gázosították el a Magyarországról deportált zsidókat is. másrészt a hivatalosan is antiszemita állami propaganda miatt senkit sem büntettek esetleges egyéni „túlkapásért”. a Szovjetunióban a GULAG. A kivégzésnek ez a módja teljesen személytelen. Kulmhof volt. évi nürnbergi törvények adtak jogi alapot. melyeket dízelmotorokkal termelt szénmonoxiddal árasztottak el. döntöttek a zsidó nép teljes kiirtásáról. 1942 januárjában. Einsatzgruppe-k tevékenykedtek. Belzec. 111 . polgári bűncselekmény miatt kerülnek a foglyok. s mint eszközt az angol-búr háború (1899-1902) idején alkalmazták.) 1939 októberétől az elmebetegeken ún. hanem rendelet vagy katonai parancs alapján. kristályéjszaka volt. november 9-én az ún. kimerítő munkavégzés. a kommunisták és a szociáldemokraták számára. 1942-ben nyíltak meg a speciális táborok először Lengyelországban. ahová nem jogi úton. 1941-1942-ben a lengyel területeken kezdték meg az európai zsidóság szisztematikus megsemmisítését. 1933-tól kezdődött Németországban a zsidók bántalmazása. „eutanáziaprogramot” hajtottak végre. az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítéséről. ekkor még a politikai ellenfelek. A Ciklon-B gázt először Auschwitzban próbálták ki orosz hadifoglyokon (1941 ősze). elégtelen táplálkozás és szállás stb. amelyeknek a feladata a gyors és tömeges kivégzés volt. Sobibor. Buchenwaldban és Dachauban pedig orvosi kísérleteket is folytattak a foglyokon (pl. A Szovjetunió megtámadása után vált az Endlösüng igazi népirtássá. 1944-ben naponta 200 ezer fő halt meg így. (1962-ben végezték ki népirtás vádjával). s az SA önkényeskedő brutalitása helyett szisztematikus terrort alkalmaztak.) A szisztematikus rendszert végül a wannsee-i konferencián dolgozták ki.

A zsidóság kiirtására tett kísérlet elnevezésére két szó használatos. Magyar rövidítése ENSZ. világháború után. hogy a különböző országok között a korábbinál összehangoltabb nemzetközi együttműködésre lesz szükség egy újabb háború megelőzése érdekében. 1915-ben az örmények elleni török atrocitások). vonatokon történt. a mocsoknak. egész népeket deportáltak. A történelemben a népirtás nem volt egyedi jelenség (pl. az emberi maradványokból pl. a kényszermunkára hurcolt foglyoknak pedig a 90%-a halt meg. szappan. A holttesteket meggyalázták. hiszen a vonatok közlekedéséhez. modern szervezési elveket és ipari technikát alkalmaztak. 1941 augusztusában az Atlanti Charta (Churchill és Roosevelt nyilatkozata). és ehhez modern tömegpusztító eljárásokat. így a csecseneket. szemüvegeit újrahasznosították. A megaláztatásoknak. D. A második világháború alatt nyilvánvalóvá vált. a sztálini rendszer is alkalmazta. 1 millió szerb és kb. csomagjait. tétel: A Az z ENSZ EN létrejötte és működése FELADAT: A források és saját ismeretei alapján mutassa be az ENSZ kialakulásának előzményeit. lámpaernyő készült. 4 év alatt ingyenes volt az út. Az aranyfogakat kitépték a halottakból. hadifogoly is. Az Egyesült Nemzetek kifejezés F. (A cinizmust mutatja. szerencsétlenség”). Az USA-ban 117 ezer japánt zártak koncentrációs táborba a háború idején. ill. a nők haját párnába tették bélésnek.7 milliós zsidó lakosságából 5. hogy egy egész népet akartak kiirtani (kortól. Az adott korszak vezetői nem igazán akarták tudomásul venni.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A deportálás.8 millió embert gyilkoltak meg (kb. 60%). a gyárak működtetéséhez civilekre is szükség volt. összegzés 1944 áprilisában két szlovák fogoly megszökött Auschwitzból. a korábban állatok szállítására használt vagonokba sokszor 100 embert is zsúfoltak embertelen körülmények között. volt csoportos kedvezmény. A népirtás nem csak a zsidókat érintette. és kb. nemtől függetlenül) csupán származása miatt. amerikai indiánok. 3 millió lengyel polgári személy. 200 ezer romát öltek meg a zsidókhoz hasonló módon. ruhafogas. ingusokat. Roosevelt amerikai elnöktől származik. a szervezet angol nevéből. De a tömeges kivégzésekben és a koncentrációs táborokban meghalt kb. Holokauszt (görögül „égő áldozat”) vagy Soá (héberül „katasztrófa. cigányság kiirtása is cél volt. ráadásul a népirtás végrehajtásában nemcsak az SS vett részt. a United Nations-ból ered az UN rövidítés. 60. krími tatárokat a németekkel való kollaborálás megtörténte vagy lehetősége ürügyén. kb.) Az elhunytak ruháit. táborokba szállítás (transzport). művégtagjait.6-5. majd 1942. a szervezet működését! FELELETVÁZLAT Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Szervezete az 1919 és 1945 között működő Népszövetség utódszervezeteként jött létre a II. január 1-jén az Egye- 112 . hanem megsemmisítendő állatnak tekintsék. áldozataikat ne embernek. pl. A holokauszt egyedi voltát azonban az jelenti. az ő vallomásukat tartalmazza az ún. az éheztetésnek az volt a funkciója. 4 millió szovjet polgári személy. Auschwitz-jegyzőkönyv. hogy a vonatjegyeket az áldozatokkal kifizettették. hogy a németek számára megkönnyítse. ezt Porrajmosnak nevezik. A japán hadifogolytáborokban a foglyok mintegy negyede. Lezárás. A holokauszt által érintett országok 9.

(Lásd a forráshoz írtakat. rendszabályokat vezethet be (pl. valamint a Közgyűlés által megalkotott ajánlásokhoz. Szovjetunió). illetve létrehozta az egyezményokmány betartását vizsgáló Emberi Jogok Bizottságát is. ellenőrzése elsősorban Nagy-Britannia és a Szovjetunió érdekütközését hozták. a Szovjetunió valamint Kína képviselői kidolgozták az ENSZ alapokmányát.) Az alapokmányban felsorolt egyetemes érvényű alapelvek a nemzetközi együttműködés alaptételeivé váltak. Ezenkívül létrehozták a Biztonsági Tanácsot. Cipruson kialakuló konfliktusok rendezése idején. A Biztonsági Tanács (Security Council) az Alapokmány értelmében elsődlegesen felelős a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért. október) – egyeztetett egy nemzetközi szervezet létrehozásában. Jugoszláviában. azaz a Biztonsági Tanács csak az 5 nagyhatalom igenlő szavazatával hozhat határozatot. de konkrét szervezeti elképzelések még nem merültek fel. ahol állandó tagként vesz részt a munkában az öt nagyhatalom (USA. Kasmírban. Nagy-Britannia. (Lásd a százalékos megosztásról és a nagyhatalmak érdekérvényesítéséről a forrásokhoz írtakat.) A béke veszélyeztetése esetén a BT háromféle megoldás közül választhat: először felhívhatja az érdekelt feleket. Roosevelt és Sztálin a Krím-félszigeten levő Jaltában. akkor fegyveres erő felhasználásával nem járó szankciókat. de a szervezeten belül a központi szerep a Biztonsági Tanácsé. április-június).) 113 . a Biztonsági Tanács szavazati rendjében. E főként szovjet kívánságra elfogadott rendelkezés hosszú időre megbénította az ENSZ munkáját a hidegháború idején. Ezeket egészítette ki a helsinki záróokmány (1975). pl. illetve az 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmánya egyrészt deklarálta az emberi jogokat. hogy az ENSZ legfelsőbb fóruma a tagállamok közgyűlése. amelyek hadüzenetet intéztek a második világháború során Németország. (Lásd a forráshoz írtakat. Kifejtés 1944 augusztusában Washington közelében (Dumbarton Oaks) ült össze az Egyesült Nemzetek Szervezetét előkészítő tanácskozás. Az ENSZ működését alapvetően három intézmény biztosítja: a Közgyűlés. Ha ez is hatástalan. Szudánban. Kína. amely ismételten és lényegre törően foglalta össze az államok közötti kapcsolatokat szabályozó legfontosabb tíz alapelvet. A nagyhatalmi együttműködést azonban ekkor már beárnyékolták a háború utáni rendezés egyéb kérdései: a szövetségesek jelenléte és a befolyási övezetek kialakítása. hogy alkalmazkodjanak az ideiglenes rendszabályokhoz. Megállapodtak abban. illetve Japán ellen. Franciaország. a nemzetek közötti egyenjogúság.) A végül San Franciscóban aláírt ENSZ-alapokmány 1945. Az USA és Nagy-Britannia kezdeményezésére a Szovjetunióval együtt a három szövetséges nagyhatalom a moszkvai külügyminiszteri értekezleten (1943. február 4-én ismét találkozott Churchill. és a Titkárság. Egy szupranacionális (nemzetek fölötti) szervezet megalakításáról és annak fő feladatairól tehát először a teheráni konferencián (1943. gazdasági blokád). és nemzetközi konferenciát hívott össze San Franciscóba az ENSZ alapokmányának elfogadására (1945. amelyeknek vétójoguk van. Nagy-Britannia. A „három nagy” megegyezett a létrehozandó Egyesült Nemzetek Szövetségének (ENSZ) működési alapelveiben. október 24-én lépett hatályba (ez az ENSZ napja). november) esett szó államvezetői szinten. az önrendelkezési jog és a szabadságjogok tiszteletben tartása. (A kéksisakosok szerepet vállaltak az 1948-as arab-izraeli háború után. akkor már fegyveres erő felhasználásával járó műveleteket is elrendelhet. A Közgyűlés (General Assembly) a legfőbb tanácskozó testület.sült Nemzetek Nyilatkozata (vagy más néven a Washingtoni Nyilatkozat) is deklarálta ennek szükségességét. a Biztonsági Tanács (BT). Olaszország.) A háború alatti nagyhatalmi konferenciák folytatásaként 1945. Az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Kenyában. amelynek során az Egyesült Államok. (Minden nagyhatalom vétózott már az alapítás óta eltelt időszakban. ha ez nem eredményes. a baráti kapcsolatok fejlesztése. Az ENSZ Alapokmányának fő célkitűzése a béke és a biztonság fenntartása. Az alapító tagok közé tartoztak (51 győztes állam) azok az államok.

amely nélkülözhetetlen garanciája a világ békéjének. Bécsben és Nairobiban. Potsdam). A hidegháború első tíz évében a tagfelvétel körül minden egyes esetben komoly politikai harc bontakozott ki. A Bíróság előtt csak államok lehetnek a peres felek. délszláv háborúk). Az ENSZ a New Yorkban található központján kívül jelentős hivatalokat tart fenn Genfben. A potsdami konferencián azonban a Jaltán is érezhető bizalmatlanság felerősödött. a nemzetközi béke és biztonság fenntartásával kapcsolatban nem mindig váltotta/váltja be a hozzá fűzött reményeket. 1960-ban 16 afrikai tagállam és Ciprus felvételével. Ennek egyik legfőbb oka az. a bűnmegelőzés és büntetőjog területén illetékes. december 14-én történt meg. amelyeken az aktuális katonai és politikai teendőket egyeztetik. hogy a meghozott döntések végrehajtását nehéz és nem mindig célravezető kikényszeríteni. A Nemzetközi Bíróság (International Court of Justice – ICJ) az államok között kialakult jogviták. koordinálása. sokan nem tartották elég hatékonynak. Moszkva.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A Titkárság (Secretariat) a főtitkárból és tisztviselői karból áll. Az ENSZ Nairobi Hivatala elsődlegesen a környezeti kérdésekkel foglalkozik. megbomlott a korábban tapasztalható összhang a felek között. (FAO. Nagy-Britannia. A 2001. Vietnám. bírósági tárgyaláson történő rendezésére hívatott. Az ENSZ további feladatai közé tartozik a nemzetközi gazdasági. Franciaország és a Szovjetunió a második világháború alatt különféle konferenciákon vesznek részt (Teherán. de a főtitkári funkció mindenekelőtt diplomáciai. összegzés A szervezet elsődleges céljával. Kuba) okait. ő a szervezet legfőbb igazgatási tisztségviselője. összetevőit és hatásait! FELELETVÁZLAT Bevezetés A világ vezető hatalmai: az Egyesült Államok. század végén szerepe megkérdőjeleződött. szeptember 11-ei merénylet után azonban a fejlődő országok területén zajló konfliktusokban az ENSZ közvetítő és ellenőrző szerepe megkerülhetetlenné vált. illetve 1973-ban a két német állam (az NDK és NSZK) egyidejű belépésével jelentősen megnőtt a szervezet taglétszáma. Szuez. hogy a 20. Az ENSZ Genfi Hivatala a leszerelés és az emberi jogok fóruma. a harmadik világbeli IMF politikát is erős kritika érte. így mára valóban az egész világot átfogó szervezetté vált. Magyarország belépése – 15 másik országgal együtt – 1955. tétel: N Nemzetközi em konfliktusok a hidegháború idején FELADAT: A források és saját ismeretei alapján vázolja fel a hidegháború időszakában kibontakozó Európán kívüli nemzetközi konfliktusok (Korea. politikai jellegű feladat. és az ez irányú együttműködés előmozdítása. Jalta. E téren teljesítménye vitathatatlanul pozitív. 114 . WHO) Úgy tűnt. valamint a háborús konfliktusok békés. A főtitkárnak nagyon jelentős feladata van. szociális és humanitárius feladatok megoldása. 61. a tagállamok pedig féltve őrzik nemzetközi jogi értelemben is szinte érinthetetlen szuverenitásukat. Az ENSZ Bécsi Hivatala többek között a nemzetközi kábítószer-ellenőrzés. Lezárás. Az utóbbi években egyre nagyobb jelentőséggel bír ez az ENSZ-szervezet (lásd pl.

1955-ben (Varsói Szerződés) a katonai tömbök is kialakultak. művészetek terén a „szocialista realizmus” meghirdetése). A Truman-doktrínát az 1950-es években a „felszabadítási” és a „fellazítási” politika váltotta föl Nixon elnök külügyminiszteréhez. agresszor) és az imperialistaellenes. genetika. Mindkét doktrína a saját életformáját tartotta magasabb rendűnek. 1949-től a Szovjetunió is atomhatalommá vált. Dulleshoz kapcsolódóan. szuperhatalommá. A Szovjetunióban Sztálin halála nem okozott túl nagy változást. Kifejtés 1946. De Gaulle is egyetértett a mondandójával. demokratikus táborra. 1961-ben szovjet ember jutott fel elsőként a világűrbe (Jurij Gagarin). Ez az ún. Hruscsov már elkerülhetőnek tartotta a harmadik világháborút. másik szereplője mögé a másik szuperhatalom állt. politikai terrorral igyekeztek befolyásukat biztosítani. de utódja. ill. politikai és gazdasági háborút folytatnak a befolyási övezetek biztosítására. Németország gazdasága megsemmisült. ill. pszichológia. hogy a szovjetek zsarnoki uralmat építenek ki Európa keleti felében. A hidegháborús időszak háborúiban a konfliktusok egyik résztvevője mögé az egyik. ami a konkrét katonai célon túl (Japán kapitulációra késztetése) erődemonstrációként hatott. a diplomáciai viszony a legkritikusabb helyzetekben sem szakadt meg. 1949-ben (NATO). 1947 márciusában Truman nyilvánosságra hozta doktrínáját. NagyBritanniát nem érték ekkora veszteségek.) 1948-ra a Kominform segítségével a keleti blokkban megtörtént a kommunista hatalomátvétel. kiterjesztésére. A második világháború után egy nagyhatalmi átrendeződés figyelhető meg. műszaki és ideológiai zár) osztja ketté nyugati (demokratikus) és keleti (kommunista) tömbre. illetve más országokban a politikai eszközökkel történő „föllazítás”. de gyarmatbirodalma szintén felbomlóban volt. Franciaország szintén meggyengült a háború idején. 1948-ra a két világrend gazdasági elszigetelődése is végbement (Marshall-terv. és hogy a kontinenst (Stettintől Triesztig húzódó) „vasfüggöny” (katonai. atomkorszakról. a többiek jóval elmaradtak tőlük. Sztálin azonban háborús uszításnak minősítette Churchill mondatait. de megálljt kívántak parancsolni a további terjeszkedésnek. (Tito kiközösítése és a titoista perek sorozata. Az USA kezdeti előnye 1949-ig tartott. október): a világ valóban két táborra oszlik: az imperialistákra (kizsákmányoló. ekkorra lett kész a szovjet atombomba. amelyet „győzelemre ítélt a történelem”. de gazdaságilag messze elmarad tőle. március 5-én Churchill fultoni beszédében felhívta a közvélemény figyelmét arra. 115 . Az USA mellé katonai és politikai szempontból fölzárkózott a Szovjetunió is. hidegháború: befagyasztják a nemzetközi kapcsolatokat. gyarmatosító. mivel a „feltartóztatási politika” csak részben valósult meg. demokratikus nemzetek és a totalitáriánus rendszerek ellentéte osztja meg. a béketáborra. hogy a Szovjetunió az általa megszállt országokban a szovjet típusú politikai rendszer létrehozását támogatja. szociológia betiltása. és ezért mindent meg kell tenni a terjesztéséért. gazdasági és katonai támogatást nyújtottak. A szovjet választ Zsdanov fogalmazta meg (1947. Szembe kell szállni a burzsoá ideológiai befolyással (pl. ami arról szól. A két szuperhatalom több évtizedes szembenállása nem vezetett közvetlen katonai összecsapáshoz. ráadásul négy megszállási övezetre volt osztva. Az akkor épp semmilyen kormányzati pozíciót sem birtokló Churchill előzetesen egyeztette beszédét Trumannal is. hogy a világot a szabad. kibernetika. Truman ezért meghirdette a feltartóztatás politikáját: elfogadták. 1969-ben azonban az amerikai Armstrong lépett elsőként a Holdra. 1947). ezért beszélünk a világháború után a kétpólusú világ kialakulásáról. emellett pedig tisztogatással. A hidegháború időszakában a két szuperhatalom között fegyverkezési verseny folyt. szükséges a Közel-Keleten és Vietnámban a katonai „fölszabadítás”. és még túl kellett tennie magát gyarmatbirodalma jelentős részének elvesztésén is. majd 1957-ben először a Szovjetunió lőtt fel mesterséges tárgyat (Szputnyik nevű műholdat) Föld körüli pályára. valamint ideológiai. politikai. Ezután következett a hidrogénbomba. Az Egyesült Államok és a Szovjetunió vált tehát a két legnagyobb hatalommá.ráadásul a konferencia második napján az Egyesült Államok sikeres kísérleti atomrobbantást hajtott végre. Eszerint. 1947-re egyértelművé vált az elkülönülés és a konfrontálódás.

tárgyalási készségük nőtt.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Az USA-ban „Szputnyik sokk”-ról beszéltek. A szuezi válságról lásd a forráshoz írtakat. A két Vietnám között kirobbanó háborúba avatkozott bele az USA a déliek oldalán kezdetben tanácsadók küldésével. míg a déliek az USA támogatásával egy Nyugat-barát rendszer kiépítésébe kezdtek. amire azért is szükség volt. Szíria) támogatta. igaz. hogy egy kommunista ország műszaki területen képes előnyt szerezni a fejlettebbnek tartott Nyugattal szemben. s a két országrész egyesülésével 1975-ben kommunisták kerülnek hatalomra. nem engedhetik meg. összegzés A hidegháború „klasszikus”. Az egymás közötti tárgyalások azonban innentől kezdve rendszeresebbé váltak. (1963-1975). hogy egy esetleges téves riasztás miatt atomháború tör ki. hogy 1963-ban a két szuperhatalom főhadiszállásai között állandó összeköttetést ún. (Föld alatti robbantások továbbra is lehetségesek. Az enyhülés egyik fontos jele volt 1955-ben a genfi csúcs. ugyanis ezzel az egymást ledöntő dominókhoz hasonló hatalomátvételre kerül sor a környező országokban is (lásd a forráshoz írtakat). s ezután kivonulva a térségből elismerték az itteni népek önrendelkezési jogát. A két országnak természetesen érdeke minél nagyobb területet a befolyása alá hajtani. Nyugat-Európa és Latin-Amerika. Vietnámot azonban egy ideiglenes demarkációs vonal osztotta ketté. hogy bármilyen kevéssé jelentős országban a kommunisták kerüljenek hatalomra. másrészt pedig atomháborúban mindegy hogy ki győz. majd az ún. amelyen a négy nagyhatalom a béketárgyalások után először ült tárgyalóasztalhoz. mert fönnáll annak is a veszélye. Franciaország és Kína is nukleáris hatalom lett. (Lásd a forráshoz írtakat. A hidegháború legsúlyosabb konfliktusa a karibi válság lett.) Lezárás. „forró drót”-ot létesítettek a „véletlen” atomháború kockázatának csökkentésére. hogy az USA-t már nem védi az óceánpajzs. A háború az északiak győzelmével zárul. mind a víz alatt. A vietnami háború 1946-ban a gyarmati státusz megszüntetése miatt tört ki. ahogy a szomszédos Kambodzsában és Laoszban is. hogy a két szuperhatalom birtokában lévő több ezer nukleáris robbanófej új stratégiát követel: egyrészt azért. Kiderült. a felek szembenállása csökkent. A koreai háború kitöréséről lásd a forráshoz írtakat. A világ számára mindeközben egyfajta biztosítékot jelentett. mert az 1960-as években Nagy-Britannia. 1965-től azonban már fegyveres erők térségbe küldésével is. Az 1960-as évekre világossá vált. „kis hidegháború” (1979-1985) idején újra elmélyültek a konfliktusok. amelynek értelmében betiltották a kísérleti bombázásokat mind a légkörben. mert a radioaktív égéstermék és por miatt beállhat a „nukleáris tél”. kelet-közép-európai és balkáni területekben érdekelt. 1949 októberében kikiáltották a Kínai Népköztársaságot. az északiak kommunista. 1953 júliusában kötött fegyverszünetet a két Korea Panmindzsonban. Izrael ellenfeleit (Irak. atomsorompó szerződés). ami kommunista vezetésű államként veszélyt jelentett az amerikai törekvésekre. A franciák Dien Bien Phunál döntő vereséget szenvedtek (1954). a fegyverkezési verseny azonban tovább folytatódott. rövidebb enyhülési szakaszokkal tördelt korszakát (1947-1962) az átmeneti és nem kiegyensúlyozott enyhülés korszaka követette. Az Egyesült Államok érdekterületei: a csendes-óceáni térség. 1963-ban szintén a kubai válság hatására aláírták az atomcsend egyezményt. A Szovjetunió pedig elsősorban távol-keleti. s ez az egész emberiség pusztulását vonja maga után. (Lásd a forrásokhoz írtakat. Az USA vezetése úgy vélte.) Az ázsiai térség mellett a Közel-Keleten is megnőtt a szovjet befolyás. a kettéosztottság a mai napig fennáll. mert olyan váratlan volt. eredmény nélkül. 116 .) Az egyezményt továbbfejlesztették 1968-ban (ún.

gazdasági és politikai számvetést. (Lásd a forráshoz írtakat. Brezsnyev-doktrínáról. Eszerint a szocialista tömb országai akkor sem választhatják meg saját útjukat.) A Szovjetunió alulmaradt a fegyverkezési versenyben. hogy a KGST-n belüli együttműködés sem hozta meg a várt eredményeket: pazarló. Ehhez hozzájárult. (Lásd a forráshoz írtakat. hogy alapvető gazdasági szerkezetváltásra is szükség van. a sztálini rendszer ellen azonban több esetben is felkelés tört ki a tábor különböző államaiban. Gorbacsov megpróbálta fokozatosan és lassan érvényesíteni a piaci normákat az országban. Kifejtés Míg az 1960-as években a szocialista országok látványos gazdasági növekedést produkáltak.) Gorbacsovval „csúcsról jövő forradalom” valósult meg. Magyarország. a valóságban azonban a tagállamok egymással versengő nehézipart építettek ki. világháború végén szovjet befolyás alá került országokban (későbbi NDK. de az emberek a korábbiakhoz képest önállóbban irányíthatták életüket. Az 1980-as évekre már súlyos gazdasági válság bontakozott ki a szocialista tömbön belül: az olajválságból következő eladósodás. új cselekvési programot jelentett be. Az első jelentősebb felkelés 1953-ban Kelet-Berlinből indult. a népi demokráciák. (Lásd a forráshoz írtakat. A lengyel és magyar események elbuktak. A kelet-német felkelésnek szerepe volt a későbbi szovjetellenes megmozdulásokban is. 54 évesen Sztálin óta ő a legfiatalabb e poszton. majd amikor ez lehetetlenné vált. a kommunista párt irányításával hajtják azt végre. 1956 júniusában Poznanban. Beszédében Gorbacsov radikális gazdasági reformokat. kis hidegháború véget ért. a proletárdiktatúrák megvalósítása. elítélve a Brezsnyev alatti pangást. a nyugaton eladhatatlan áruk előállítása és a gabonahiány azt jelezték. a leszerelési tárgyalások és az afganisztáni kivonulás (1989) a szuperhatalmi státusz végét jelezte. azaz a korlátozott szuverenitás elvéről. A nyugati sajtó az 1968-as prágai forradalom leverése kapcsán kezdett írni az ún. ami a korlátozások feloldását jelentette az általános üzleti és politikai tevékenység terén. a hatalmi érdekrendszer átalakítását ígérte. A szovjet gazdaság nem bírta el a terheket. A létező szocializmus. ha békésen. Ezekben az államokban megtörtént a sztálinizmus „adaptálása”. Románia. akkor kisebbíteni jelentőségét és veszélyét. Bulgária) szovjetbarát kormányok alakultak (1946-1949). A kommunista rendszer alapvonásai nem változtak. a szovjet beavatkozás pedig nem agressziónak. A peresztrojka. Lengyelország. az 1970-es években ez a növekedés már elmaradt a nyugati társadalmakétól. tétel: R Rendszerváltás end Kelet-Közép-Európában FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be a Gorbacsov nevéhez kapcsolt változások okait és céljait. a felszínen „testvéri együttműködésről” volt szó. de változtatásra késztették a szovjet vezetőket. ezért az ún. Csehszlovákia. hanem önvédelemnek minősül. Mihail Gorbacsov 1985 márciusában lett az SZKP Központi Bizottságának a főtitkára. ám ugyanakkor hiánygazdaság jött létre. azaz a nyíltság. azaz átalakítás néven közismert gorbacsovi reformprogram összetevője volt a „glasznoszty”. valamint ezek hatását Kelet-Közép-Európában! FELELETVÁZLAT Bevezetés A II.) 117 . majd októberben Magyarországon csaptak össze a felkelők és a szovjet alakulatok.62. A glasznoszty korlátai is hamar egyértelművé váltak: a csernobili atomreaktor robbanását először igyekeztek eltitkolni.

s az abból kiteljesedő Szolidaritás Szakszervezet követelései azonban nemcsak a gazdaságot. hogy a népek és az államok szabadon határozzák meg sorsukat. a hatalmas sztrájkhullám alapjaiban rázta meg az egyébként is válság felé sodródó országot.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Nem tisztázódott. A rendszerváltás politikailag azt jelentette. a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének helyébe szuverén szövetségi és nemzetállamok léptek. 1981 decemberében a szükségállapot bevezetése vetett véget. A demokratizálás (a nagyobb nyilvánosság. Gorbacsov nem avatkozott be a keleti blokk országaiban 1989-ben bekövetkező megmozdulásokba. A kezdeti reményt kiábrándultság váltotta fel. A magánosítást nem nevezték nevén. a lakosság többsége nem érzékelt sem több és jobb árut. 1989 júniusában Mihail Gorbacsov szovjet pártfőtitkár és Helmut Kohl német kancellár nyilatkozatban rögzítette. ám egy új rendnek még körvonalai sem mutatkoztak. más szóval a „nyitást”. de saját népe ellene fordult. Lengyelország gazdasági válsága az 1980-81-es nagy sztrájkok idején is egyértelmű volt. Gorbacsov tudta: a régi gazdasági rendszer nem tartható. a kapitalizmus. Lech Wałesát pedig 1990-ben köztársasági elnökké választották. 1987 februárjára a szovjetNDK viszony alaposan megromlott. az NDK vezetése azonban megosztott volt az új szovjet irányvonal kapcsán. amelyek (a baltiak kivételével) laza. mivel a palackból kiszabadított szellem megfékezésére nem volt. A jogi és politikai változásokat nem követte az 1990-es években az életviszonyok javulása. Amikor Gorbacsov meghirdette a gazdasági (peresztrojka) és a társadalmi (glasznoszty) változásokat. A politikai és jogi lépések is új vonalat mutattak: a kommunista országok közül elsőként Lengyelországnak lett alkotmánybírósága és emberjogi ombudsmanja. az egyén felszabadítását. és ha igen. konföderatív jellegű szövetségbe tömörültek. amelynek helyébe októberben az ún. A közel másfél évig tartó hatalmi harcnak. a gazdaság decentralizálását és a népek önrendelkezési jogát elismerő gorbacsovi irányvonal mély egyetértésre talált az NSZK-ban. a jogállami elemek megjelenése) felszínre hozta a rendszer gyengéit. de az újról – a jelszavakon túl – nem volt igazán elképzelése. az állami kontroll gyengülése miatt pedig a korrupció. Az ellenzéki politizálás Lengyelországban addig sosem látott mérteket öltött az 1980-as években. nehézkességét. a nyitást. A peresztrojkából megindítójának szándéka ellenére rendszerváltás lett. majd demokratikus tulajdonreformként emlegették. engedélyezték például a nyugati tőkéjű vegyes vállalatokat. mert az egyes szocialista társadalmak összeomlásával egy időben példa nélküli gyorsasággal omlott össze a „szocialista világbirodalom” Európában. 1989 elejére az állami tulajdon társadalmasításának elvont programjától eljutottak a Világbank és az IMF által ajánlott privatizációig. Gorbacsov népszerűsége ugyan Nyugaton töretlen maradt. 1989-90-ben elkezdődött a szovjet csapatok kivonása is.és sajtószabadság növekedése. hogy a szocialista gazdaságot lehet-e. Sinatra-doktrína lépett (a népszerű My Way dalból levezetett „saját út” lehetősége). a szólás. Az 1991. mely nemsokára tárgyalásokat kezdett az állampárttal. de nem is lehetett képes. 1989-re a szovjet rendszer reformjának gorbacsovi modellje is válságba jutott. A Gdanskban megalakult sztrájkbizottság.) 1985 márciusa után a demokratizálást. 1988 után újra legalizálták a Szolidaritást. s kapcsolataikat szuverén módon alakítják. hogy az állami tulajdon dominanciájára épülő államszocialista rendszert felváltja a magántulajdonra épülő piacgazdaság. sejtette közeli széthullását. gazdaságilag pedig azt. augusztusi elvetélt moszkvai puccskísérlet felgyorsította a feltartóztathatatlan bomlást. Lengyelországban a szocialista pártvezetés a szükségállapot alatt reformokat vezetett be. (Lásd a forráshoz írtakat. 25-én Gorbacsov lemondott szovjet elnöki posztjáról. sem hatékonyabb gazdaságot. a Szolidaritás vezérét. december 21-én gyakorlatilag megszűnt. Gorbacsov ezzel nyíltan visszavonta a Brezsnyev-doktrínát. A szocialista-kommunista rendszerek összeomlása más-más úton játszódott le a különböző szocialista országokban. A szegénységgel összefüggésben nőtt a bűnözés. Ennek eredményeként 1989 augusztusában felállt a szovjet tömb első nem kommunista vezetésű kormánya. hogy az egypártrendszerű diktatórikus rendszer helyébe a többpártrendszerű demokrácia lép. először szocialista államtalanításként. 118 . ami akkor az összes szovjet befolyás alatt élő országban éreztette hatását. A Szovjetunió 1991. ellentmondásait. miként a világrendszerhez kapcsolni. hanem a politikai szervezeti rendszert is érintették. ám ez csak azért következhetett be. s az ellenzékiség fenntartásában jelentős szerepet játszott a szamizdatirodalom és a katolikus egyház is.

a szolgáltatás folyamatos romlása. A politikai válság új méreteket öltött az 1989. a növekvő gazdasági gondok. hogy ilyen eszközökkel már nem él. amikor 1989. Lengyelország. május 7-i helyhatósági választásokon. Észtország. köztük a nemzetiségi kérdés (pl. november 9-én megnyitották a berlini fal határátkelőit. Kohl nyugatnémet kancellár segítséget ígért az NDK gazdasági nehézségeinek megoldására. Gorbacsov figyelmeztette.A közelgő válságra azonban az NDK-ban is számos jel utalt. Európában nem mindenhol fogadták kitörő lelkesedéssel az újraegyesítés ötletét: London és Párizs a német újraegyesítéstől az európai rendszert látta veszélyeztetve. A politikai átalakulást nehezítette a demokratikus hagyományok hiánya. ennek feltételéül azonban egy legitim. A piacgazdaság kialakítása értelmében nagyszabású privatizációs folyamatok indultak meg. Csehszlovákia és Jugoszlávia). Korábban tabuként kezelt problémák kerültek felszínre. Az 1989. hogy az NSZK végcélja az egyesítés. Nőtt a szegénység és a társadalmi különbségek. összegzés A 80-as években válságba kerülő szocializmust a gorbacsovi reformok sem tudták megmenteni. társadalmi és etnikai hatásai FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be a trianoni béke jellemző vonásait! Térjen ki a béke magyarországi fogadtatásának kérdésére is! 119 . A rendszerváltás és gazdasági átalakulás mindenütt gazdasági visszaeséssel. Lettország és Litvánia – 2004-ben tagországgá váltak. tömeges munkanélküliséggel járt együtt. az NDK vezetése elszigetelődött. Lezárás. nyári-őszi hónapok legfontosabb eseménye a Magyarországon. Szlovákia. ahol csalásokkal próbálta meg az állampárt megtartani a hatalmat. de csak a Szovjetunió hozzájárulásával. 63. Az egyesítés menetéről lásd a forráshoz írtakat. Mivel a szocialista tábor több országában elkezdődött a politikai átalakulás. A rendszerváltást segítette az európai integráció és a felgyorsuló globalizáció is. Csehország. demokratikus kormány megalakulását szabta. mind a Szovjetunión belüli szocialista birodalom darabjaira esett. A nagyobb városokban kitörő utcai megmozdulások eredményeképp szimbolikus esemény volt. Magyarország. A vezetés kezdetben – a korábbi reflexek alapján – elnyomta az ellenzéket. Csehszlovákián és Lengyelországon keresztül az NSZK-ba irányuló menekülthullám volt (határnyitás). Ekkortól merült fel nyíltan a német újraegyesítés lehetősége. tétel: T Trianon rian gazdasági. A függetlenedő államok többsége azonnal közelíteni kezdett az Európai Unióhoz és nyolcan közülük – Szlovénia. Mind a Szovjetunió köré szervezett és egybefüggő nemzetközi diktatúra rendszereként összetartott nemzetközi szocializmus. a környezeti problémák és az áremelések miatt nőtt a belső elégedetlenség. A változásoknak azonban az NDK vezetése sem tudta útját állni. de ezzel megágyaztak a korrupciónak is. a belpolitikai feszültséget enyhítendő engedélyezte a rendszer bírálóinak NSZK-ba való távozását. Egyidejűleg határozottan kimondta. Amikor a keletnémet külügyminiszter Moszkvában a Varsói Szerződés tagállamainak összehívásával igyekezett elérni Magyarország „megregulázását”.

Mivel az Antant már a háború alatt jelentős területeket ígért Olaszországnak. Teleki Pál. Nagy-Britannia bízott abban. geográfiai. valamint a gazdaság. a titkos diplomácia megszüntetésének szükségességét. jelentések. de szélesebb nyilvánosságot kapott a Wilson amerikai elnök által képviselt. amit elsősorban a nagyhatalmi érdekek befolyásoltak. hiszen szétdarabolásáról más a háború alatt döntés született a nemzetiségeknek tett területi ígéretekben. A szerbek a Délvidéken lecserélték a közigazgatást. augusztus 1-jei bukása után az antant határozott tiltakozása ellenére nemcsak Budapestre vonultak be. s 1919.) 120 . ezért Franciaország érdekei mentén az új. Szerbiának és Romániának a támogatásért cserébe. azaz a bizottságok nem a békefeltételek megállapítását végezték először. hiszen az európai hatalmi villongások nem érintették. január 18-án nyitották meg ünnepélyes keretek között Versailles-ban. Wilson a béke garantálására javasolta a Népszövetség felállítását. amely kiindulópontja lehet a Monarchia „újraélesztésének”. Kifejtés A békekonferenciát 1919. határmódosító tervezetek készítését. Az USA érdekei alapvetően mások voltak. közlekedési és gazdasági érvekkel bebizonyítsák a történelmi Magyarország és a Kárpát-medence feloszthatatlanságát. független Lengyelországot. s egyben – a német gyarmatok egy részének megszerzésével – konszolidálni tudja a Brit Birodalmat. A konferencián 27 állam képviselte magát. Majd a Magyar Tanácsköztársaság 1919. tengerhajózás szabadsága) és nagyhatalmi státuszát igyekezett biztosítani. A konferencia munkáját irányító testület a Tízek Tanácsa mellett 58 bizottság végezte a részletes munkákat: az előkészítések. baráti „ütközőállamok” szövetségét hozzák létre. Románia 1918. november végén támadásba lendült Magyarország ellen. a kereskedelem szabadságát. A konferencia általános célja a nagyhatalmi törekvések egyeztetése volt. 1918 januárjában kidolgozott ún. hogy etnikai. történeti. században is. ezért a szomszédos országok a háború befejeztével el is kezdték a területeket magukhoz csatolni. A békekonferencia céljai közé tartozott a háború alatti területi ígéretek valóra váltása. A franciák Németország visszaszorítására. Ausztria-Magyarország népei részére önálló fejlődési lehetőséget. a francia hegemónia biztosítására törekedtek Közép-Európában. majd ezután tértek rá a békefeltételek megvitatására. elsősorban saját gazdasági előretörését (nyitott kapuk. Bethlen István) már 1920 januárjában kiutazott Párizsba. ami a világ elsőszámú hatalmává tette még a 19. Mivel erre az OMM nem lehetett alkalmas. a nemzeti elv érvényesítésének. azaz akkor aktuálisan Szovjet-Oroszország elszigetelését. a csehszlovák csapatok a Felvidéket vonták ellenőrzésük alá. április végéig a Tiszáig jutottak. amely a szovjet-orosz bolsevik veszélynek éppúgy.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli FELELETVÁZLAT Bevezetés Már 1917-ben felmerült a világháborút lezáró béke jellege és tartalma. a Tükörteremben. az úgynevezett „egészségügyi” övezet. tisztességes béke (Wilson 14 pontja). Béketervek közül kettő kapott nagyobb nyilvánosságot: az egyik a Lenin által képviselt azonnali és igazságos (annexió nélküli) béke. hogy sikerül visszaállítani a háború alatt megingott hatalmi egyensúlyt. valamint igyekeztek lezárni a vitákat az etnikailag kevert területek és hatalmi konfliktusok kérdésében. A magyar békedelegáció (Apponyi Albert. Mivel Nagy-Britannia mindenképp biztosítani akarta a kontinens hatalmi erőegyensúlyát. ezért támogatta Közép-Európában egy olyan középhatalom fenntartását. Magyarországgal kapcsolatban pedig mindenképp meg akarták akadályozni a Habsburg restaurációt. A wilsoni pontok többek között deklarálták a fegyverkezés csökkentésének. a demarkációs vonalig megszállták a területet. ami erre képes. (Lásd a forrásokhoz írtakat. A belgrádi konvencióban a demarkációs vonal kijelölte a magyar állam déli határát. s mivel Károlyi Mihály elrendelte a magyar hadsereg feloszlatását. hanem a Dunántúl egy részére is ezzel is nyomatékosítva területi igényüket. az ország védelem nélkül maradt. mint alkalomadtán a megerősödő Németország egyeduralmi törekvéseinek is ellent tud állni – a nagyhatalmak reményei szerint. A „cordon sanitaire”. hogy a győztesek területi igényei hogyan teljesíthetők. de a vesztesek nem vehettek részt a tárgyalásokon. hanem megvizsgálták.

Sopron azért nyerte el a „civitas fidelissima” címet (1921. Lezárás. ami egyik oldalon jelentős sérelmeket okozott Németországban. hogy az alkalmatlan legyen bármilyen katonai visszavágásra. a vízi kereskedelem jelentős útvonalai kerültek a szomszédos országokhoz. század fordulóján a világ egyik legerősebb hatalmává vált. 121 .) A környező országok erős fegyverkezése miatt külön-külön is erősebbé váltak. Németországhoz hasonlóan Magyarországon is igen nagy lélektani hatása volt Trianonnak. a vasérc pedig csehszlovák területeken rekedt. Megszűnt az egységes piac. az áru. Végül az ellentétes érdekek miatt kompromisszumos béke született. hogy komolyabb veszélyt már többé ne jelentsen. szakadt meg. ami miatt nem hozhatott megoldást a nagyhatalmak közötti feszültségekre. a békeszerződést a magyar társadalom súlyos igazságtalanságként fogta fel. amely katonai fenyegetéssel is élt pl. Kárpátalja. másrészt viszont Nagy-Britannia meg akarta előzni Franciaország túlzott megerősödését is. köztük Magyarországra is. mert bár összes környező település az elszakadás mellett szavazott. Egyrészt azért. a reggeleket – nem csak az iskolákban – Magyarország „feltámadásáért” könyörgő imákkal kezdték. mert olyan belső ellentmondást hordozott. másik oldalon viszont nem gyengítette le annyira. Pl. így a Kelet-Közép-Európában fellángoló nacionalizmusokat a győztesek nem fékezték kellőképpen. mint Magyarország. A béke jelentősen megváltoztatta az ország gazdasági szerkezetét. ezeket azonban nemigen tartották be. hogy a lakosságnak biztosítják a teljes jogi egyenlőséget. június 4-én írták alá a békediktátumot a versailles-i Nagy-Trianon palotában. tc. vasérc) maradtak a határokon kívül. nyersanyagforrások (szén. Kettészakítottak olyan ipari egységeket. hiszen az egész Kárpátok vonulata (Felvidék. így a város Magyarország része maradt. ami – főként a vasút esetén – a megmaradt területek összeköttetését is megnehezítette. fa. a vasúthálózat. az annexiómentes békekötést valló a Szovjetunió sem volt hajlandó aláírni. mint Borsod. a munkaerő-. így a feldolgozásra szakosodott magyar városok maradtak nyersanyag nélkül. az alföldek jelentős része (pl.1920. Erdély) a bányákkal együtt. összegzés Az amerikai küldöttség még a békekonferencia alatt elhagyta Párizst. A katonai intézkedések fő célja volt.). A nemzetgyűlés 1920. ill. és a két világháború közötti magyar politika legfontosabb célja annak revíziója volt. (Lásd a forrásokhoz írtakat. július 31-én emelkedett törvényerőre (XXXIII. Wilson elnök a népek önrendelkezési jogára hivatkozva nem írta alá a Magyarországgal a békét. megszüntette (pl. Az etnikai elvet – bár a wilsoni pontok között szerepelt – a határok meghúzásánál végül nem vették figyelembe. A békediktátum határozatai ellenében megfogalmazott revíziós törekvésekben pedig Németország támaszkodhatott az I. világháború többi vesztes országára. hogy ne legyen alapja a revanspolitikának. Az új béke évszázados gazdasági határokat szakított szét. Az amerikai és a brit vezetők azonban arra törekedtek. 1920-21-ben létrejött a kisantant. Pécs-Szeged). november 15-én fogadta el. propaganda versek születtek. a királypuccsok idején. Magyarország végül 1921-ben kötött különbékét az Egyesült Államokkal. (Az „imperialista rablóbékét”. december). Bánság. Az aláíró országok kötelezték magukat arra. akkor Sopron túlnyomó többségének döntése határozta meg a szavazás végső kimenetelét. A területben és lakosságszámban bekövetkezett változásokról lásd a forráshoz írtakat.) Egyes vitás területeknél népszavazás kiírását írták elő. Németország a XIX-XX. hogy Magyarország hadi potenciálját olyan szintre süllyesszék.) A versailles-i békerendszert már születése pillanatában rengeteg kritika érte. Bácska. hogy Németországot ne alázzák meg túlságosan. A revíziót hirdető szervezetek nagy támogatást élveztek. és a tőke szabad áramlása. (Lásd a forráshoz írtakat. hogy újra megerősödve ne jelentsen megint háborús veszélyt. és 1921. amit a vesztes világháború után a franciák oly mértékig le akartak gyengíteni. kisebbségvédelmi törvények is születtek. ahol a szén magyar területeken. Kisalföld északi része. Burgenland) külföldre került. A békekonferencián ún.

s nem egyszer olyan területeken. hiszen Budapest potenciálja 20 millió emberre volt méretezve. Az új béke évszázados gazdasági határokat szakított szét. mind nagyságát tekintve. mint Borsod. november 15-én fogadta el. (Lásd a forráshoz írtakat. Ekkor vált Magyarország korabeli szóhasználattal „vízfejű csecsemővé”. mind a közigazgatását. Erdély) a bányákkal együtt. jelentéktelen határvárossá. (Lásd a forráshoz írtakat.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 64. a korábbi 43 %-ára csökkent.2 százaléka. só) maradtak a határokon kívül.2 millió főről 7. Partium). a korábbi 33%-ára csökkent. ahol a szén magyar területeken. ami miatt zálogjogként a legfontosabb jövedelmeket lefoglalta a Jóvátételi Bizottság. mind közlekedését. Kettészakítottak olyan ipari egységeket. A háború. így viszont az állam nem tudott miből fizetni. az inflációból hiperinfláció lett. hiszen sokszor a Monarchiára méretezett kapacitások kihasználatlanul maradtak (pl.6 millióra. A területben és lakosságszámban bekövetkezett változásokról lásd a forráshoz írtakat. az alföldek jelentős része (pl. az áru. az azt követő forradalmak. így a feldolgozásra szakosodott magyar városok maradtak nyersanyag nélkül. ami az iparcikkekre is vonatkozott.). Lakossága 18. kb. Kisalföld északi része. a munkaerő-.2 millió fő volt magyar. Kárpátalja. és a tőke szabad áramlása. ami – főként a vasút esetén – a megmaradt területek összeköttetését is megnehezítette. Burgenland) külföldre került. Pécs-Szeged). Nagyvárad. A gyakorlatban azonban nem vált be. A gondokat növelte. ahol a határ mentén homogén magyar településtömbben éltek (Csehszlovákia. Célja az államháztartás egyensúlyának megteremtése volt. megszüntette (pl. vagyonadót vezetett be. Kifejtés A béke jelentősen megváltoztatta az ország gazdasági szerkezetét. hogy Magyarországot vesztes államként jóvátétel fizetésére kötelezték. mert az adóalanyok nem siettek fizetni. az egész Kárpátok vonulata (Felvidék. A nemzetgyűlés 1920. a vasérc pedig csehszlovák területeken rekedt. és 1921. 3. Debrecen.) 122 . A Hegedűs-féle reform sikertelen volt. tehát a gazdaság messze állt attól. pl. július 31-én emelkedett törvényerőre (XXXIII.) Megszűnt az egységes piac. malomipar). Az elszabaduló inflációt 1920-1921 között először Hegedűs Lóránt. pl. tétel: T Trianon rian gazdasági. Pécs. Vajdaság. fa. fejlődőképes városok váltak vonzáskörzet nélküli. mind a feldolgozó iparát. a román megszállás és a tartós blokád a területvesztéssel (trianoni béke) együtt rendkívüli visszaesést eredményezett a magyar gazdaságban. ezért leállíttatta a bankóprést. a vízi kereskedelem jelentős útvonalai kerültek a szomszédos országokhoz. nyersanyagforrások (szén. Az elcsatolt területek lakosságának 30. a vasúthálózat. a Teleki-kormány pénzügyminisztere próbálta megállítani. hogy megvalósítsa a profilváltást. vasérc. Az új határok meghúzása után korábban regionális gazdasági centrum szerepét betöltő. Kis túlzással szinte az egész ország Budapest vonzáskörzetévé vált a trianoni béke után. A trianoni békeszerződés szerint Magyarország Horvátország nélkül számított területe 283 ezer négyzetkilométerről (Horvátországgal együtt 325 ezer) 93 ezer négyzetkilométerre. június 4-én írták alá a békediktátumot a versailles-i Nagy-Trianon palotában. Bácska. Bánság. Szeged. társadalmi és etnikai hatásai FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be a magyar gazdaság ipari és mezőgazdasági szektorában megfigyelhető alapvető változásokat a Bethlen-korszakban! FELELETVÁZLAT Bevezetés 1920. tc.

Az inflációt sikerült megállítani. mert a nagybirtokos érdekek egyre erősebben érvényesültek a kormányban. Az inflációs gazdaságpolitikának tagadhatatlanul volt előnye pl. ami belpolitikai feszültséget okozott. külföldről próbáltak meg kölcsönt kérni.A Teleki-kormány idején született meg egy földreform is. iskola. 123 . (Lásd a forrásokhoz írtakat. úthálózat. másrészt pedig az ország kitört a vesztesekre rótt elszigeteltségből. független pénzintézet.) Magyarországon is megindult tehát a külföldi kölcsönök felvétele. Leáll a tőkeképződés és a hitelnyújtás és a súlyos infláció miatt az ország gazdasága kiszolgáltatottá válik a külföldi valutáknak.5. ezért pénzügyi stabilizációt kellett végrehajtani. összegzés A magyar külpolitika egyik jelentős sikerének bizonyult.) A népszövetségi kölcsön fedezete részben a cukoradó. felvásárlás) útján szerzett meg az állam.) A földreform eredeti célja az agrárproletárok elégedetlenségének csökkentése. a győztes és semleges országok egyaránt hiteleztek.5 ezer katasztrális holdat vásárlás útján. Végül az ország 16. azonban bizalmat ébresztett a magántőkében is. kórház fejlesztése és bővítése. majd 1924-ben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mint önálló.16 millió katasztrális holdnyi területéből a földreform végrehajtásához 1 millió 120 ezer katasztrális holdat vettek igénybe. Kölcsönből történt meg a Bálhidai-erőmű építése Budapesten és Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonal villamosítása is. Az inflációs politikai azonban nem tartható sokáig. 300 ezer fő) föld nélküli agrárproletár. de a gazdaság tartósabb egyensúlyának biztosítására új pénz bevezetésére volna szükség. 948. Lezárás. A népszövetségi kölcsön tehát a várakozásokat felülmúlóan sikeresnek tűnt. (Lásd a forráshoz írtakat. Ebből 171. a hiperinfláció miatt a lakosság elégedetlensége nőtt. 5 ezer katasztrális holdat pedig vagyonváltság és megváltás (kártalanítás.) A legnagyobb tőkés beruházó és megrendelő az állam lett. (Lásd a forráshoz írtakat. más része ún. megmaradt a falusi munkanélküliség. részben vámok bevezetése. Jelentős összegeket fordítottak a turizmus fejlesztésére is. Mivel a földreform során az ország termőterületének 8. átlagosan 1. hogy csökkent a reálbér és az adó is. aranyfedezete volt.7 katasztrális holdnyi. Ezek egy része ún. Az ipari konszolidáció eredményeiről lásd a forrásokhoz írtakat. A földhözjuttatottak többsége (kb. valamint a korábbi hitelek törlesztése is könnyebb (ha nem valorizálták). ezért a nagybirtokrendszer. ( Ráadásul a részvénypiacon a külföldi tőke komoly pozíciókat szerezhet.) Hátránya viszont. akit rendkívül széles jogkörrel láttak el (a bizalmatlanság megnyilvánulása Magyarországgal szemben): gazdasági és pénzpolitikai kérdésekben az országgyűlési végzést is felülbírálhatta. ami azonban – megfogalmazója eredetei szándékaival szemben – nem változatta meg a birtokstruktúrát: Nagyatádi Szabó István (kisgazda földművelésügyi miniszter) sorozatos kompromisszumokra kényszerült. a magyar mezőgazdasági termelés struktúrája nem változott. 1924-ben megállt a korona romlása. valamint a só és dohányjövedék. 700 ezer katasztrális holdat) több mint 400 ezer igényjogosult között osztottak ki. Népszövetségi főbiztos érkezett Magyarországra. mérsékelt gazdasági fellendülés indulhatott meg. A pénzügyi stabilitás biztosítására létrejön a Magyar Királyi Állami Jegyintézet. (Lásd a forráshoz írtakat. megszüntetése és a birtokos parasztság megnyerése volt. 1925-ben született törvény az új pénz. hasznos célra fordított kölcsön: pl. termelésbővítő kölcsön. január 1-től törvényes fizetési eszköz. ill. ami gazdasági dezorganizációhoz vezet. gyakorlatilag életképtelen kisbirtokok formájában. a pengő bevezetéséről. igaz. törpebirtokos és kisparaszt volt. 1927. hogy 1922-ben Magyarországot felvették a Népszövetségbe. Az 1921 és 1931 között miniszterelnöki feladatot ellátó Bethlen István 1921 és 1924 között tudatosan alkalmazta a gazdaság újraindítása érdekében az inflációt. Az igénybe vett terület legnagyobb részét (kb. de jelentős szerepet kaptak a hazai nagytőkések is. hogy a reálbércsökkentés olyan mértékű. hogy a fogyasztás drasztikusan visszaesik. Ez tette lehetővé egyrészt a gazdasági konszolidációt megalapozó kölcsönt. hogy igen drágán kapta meg az ország. %-át használták fel. A stabilizációs kísérlet azonban önerőből nem lehet sikeres.

november 15-én fogadta el. mert Ausztriában akkorra már nemcsak a Habsburg-házat detronizálták. A nemzetgyűlés 1920. tétel: A Az z el ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be. a román megszállás és a tartós blokád a területvesztéssel (trianoni béke) együtt rendkívüli visszaesést eredményezett a magyar gazdaságban. A területben és lakosságszámban bekövetkezett változásokról lásd a forráshoz írtakat. Kifejtés Gróf Teleki Pál kormányalakításával (1920. Teleki elfogadtatta a numerust clausust (1920). a vasúthálózat. Az új politikai elit a világháború és az azt követő baloldali forradalmak után a keresztény-nemzeti értékrendet követ. gazdasági. július 31-én emelkedett törvényerőre (XXXIII. Károly volt magyar király 1921 folyamán kétszer próbálta meg visszaszerezni hatalmát Magyarországon. IV. ami miatt az évtized végére a legeladósodottabb ország lett Európában. tc. még az OMM örökségeként. mert jelentős importra szorult. kísérelte meg. Ez a tény és ennek káros következményei.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A külkapcsolatok átalakulása már csak azért is elengedhetetlen volt az ország számára. megszűnt az egységes piac. június 4-én írták alá a békediktátumot a versailles-i Nagy-Trianon palotában. A volt Osztrák-Magyar Monarchia önállóvá lett államai – Magyarország szomszédai – azonban a magyar legitimista erők további mozgolódásai miatt követelték a trónfosztást. július-1921. A revíziós propaganda valamint a szomszédos államokban is erős nacionalizmus a külkereskedelmet lehetetlenné tette. sem ellátásuk nem volt megoldott. 124 . Az 1920-as években tekintélyes kölcsönfelvétel jellemezte az országot. amivel igyekezett az egyetemeken csökkenteni az értelmiségi túlképzést és álláshoz juttatni az elcsatolt területekről Magyarországra menekülő értelmiséget. és a tőke szabad áramlása. IV. az áru. se elhelyezésük. Fellépett a forradalmak végén és után megerősödő jobboldali radikalizmus és tiszti különítményesek ellen éppúgy. a magyar mezőgazdasági termékeknek pedig piacot kellett keresni.). április) kezdetét vette az ellenforradalmi rendszer konszolidációja. ellenkező esetben támadást helyeztek kilátásba. ezért az intézkedés a forradalmak után felerősödő antiszemita hangulat kielégítését is szolgálta.) A két puccsot a kormányzóhoz hű erők leverték. társadalmi és kulturális tekintetben! FELELETVÁZLAT Bevezetés 1920. miként valósult meg a bethleni konszolidáció politikai.) A trianoni béke jelentősen megváltoztatta az ország gazdasági szerkezetét. Károly száműzetésben halt meg. Károly egyébként azért is a magyar trón visszafoglalását. a munkaerő-. (Lásd a forráshoz írtakat. mint a kommunisták ellen. világháború végén szétesett Osztrák-Magyar Monarchia utolsó uralkodója. Mivel a továbbtanulók arányát a „népfajok és nemzetiségek” országos arányszáma és a „nemzethűség és erkölcsi megbízhatóság” alapján szabták meg. Az I. Jelentős társadalmi feszültséget hordozott az utódállamokból érkező menekültek problémája. az azt követő forradalmak. 65.) A háború. (IV. majd csak a világválság bekövetkeztével válnak sokak számára egyértelművé. hiszen a Monarchiára méretezett kapacitások kihasználatlanul maradtak. és 1921. (Lásd a forráshoz írtakat. hanem a köztársasági államformát is törvénybe iktatták. A legfontosabb partnerek Ausztria és Csehszlovákia voltak.

hogy Magyarországot vesztes államként jóvátétel fizetésére kötelezték. Kölcsönből történt meg a Bálhidai-erőmű építése Budapesten és Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonal villamosítása is. termelésbővítő kölcsön. 300 ezer fő) föld nélküli agrárproletár. azonban bizalmat ébresztett a magántőkében is. ezért pénzügyi stabilizációt kellett végrehajtani. gyakorlatilag életképtelen kisbirtokok formájában. mind a belpolitikát. hogy igen drágán kapta meg az ország. Az állam lett a legnagyobb tőkés beruházó és megrendelő az országban.5%-át használták fel. a kommunista párt továbbra is illegálisan működhetett csak. 1924-ben megállt a korona romlása. (Lásd a forráshoz írtakat. mind a bel. Magyarországon többpártrendszer volt. amiknek eredeti célja az agrárproletárok elégedetlenségének csökkentése. a békeszerződést a magyar társadalom 125 .és külpolitikában nyugalmat és kiszámíthatóságot kellett teremteni. Ez tette lehetővé egyrészt a gazdasági konszolidációt megalapozó kölcsönt. A magyar külpolitika egyik jelentős sikerének bizonyult. Népszövetségi főbiztos érkezett Magyarországra. (Lásd a forrásokhoz írtakat. akit rendkívül széles jogkörrel láttak el (a bizalmatlanság megnyilvánulása Magyarországgal szemben): gazdasági és pénzpolitikai kérdésekben az országgyűlési végzést is felülbírálhatta. A tárgyalásokat a kormány kezdeményezte azzal a céllal. kórház fejlesztése és bővítése. 1927. Az inflációs politika azonban nem tartható sokáig.A Teleki-kormány idején született meg egy földreform is. A pénzügyi stabilitás biztosítására létrejön a Magyar Királyi Állami Jegyintézet. hiszen a korlátozott választójog és a – törvényhatósági jogú városok kivételével – nyílt szavazás biztosította a kormányzati akarat teljesülését. aranyfedezete volt. Az igénybe vett terület legnagyobb részét (kb. hogy 1922-ben Magyarországot felvették a Népszövetségbe. hogy a szociáldemokrata mozgalmat a rendszer megszilárdításának szolgálatába állítsa. Mivel a földreform során az ország termőterületének 8. a Szociáldemokrata Párt képviselője. január 1-től a pengő lett a törvényes fizetési eszköz. a hiperinfláció miatt a lakosság elégedetlensége nőtt. a győztes és semleges országok egyaránt hiteleztek. ezért a nagybirtokrendszer. ill. Az 1921 és 1931 között miniszterelnöki feladatot ellátó Bethlen István 1921 és 1924 között tudatosan alkalmazta a gazdaság újraindítása érdekében az inflációt. december 22-én írta alá Bethlen István miniszterelnök és Peyer Károly. Először híveivel együtt belépett a kisgazdapártba. független pénzintézet. más része ún. mérsékelt gazdasági fellendülés indulhatott meg. A Bethlen-Peyer paktumot 1921.) Magyarországon is megindult tehát a külföldi kölcsönök felvétele. A szélsőbaloldallal és a szélsőjobboldallal szemben azonban fellépett. átlagosan 1. 700 ezer katasztrális holdat) több mint 400 ezer igényjogosult között osztották ki. másrészt pedig az ország kitört a vesztesekre rótt elszigeteltségből. megszüntetése és a birtokos parasztság megnyerése volt. sőt ekkor nyert erőteljes lendületet. ami miatt zálogjogként a legfontosabb jövedelmeket lefoglalta a Jóvátételi Bizottság. Az egymást követő politikai fordulatok után mind a gazdaságban. A revíziós törekvések azonban áthatották mind a kül-. ami belpolitikai feszültséget okozott. A konszolidáció gróf Bethlen István idején is folytatódott. jelentős összegeket fordítottak a turizmus fejlesztésére is. A reformok kulcsa a stabil parlamenti többség volt. Az elszabaduló inflációt 1920-1921 között először Hegedűs Lóránt. A földhözjuttatottak többsége (kb. Az új miniszterelnök igyekezett megegyezni a legerősebb ellenzéki párttal. majd 1924-ben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mint önálló. A stabilizációs kísérlet azonban önerőből nem lehet sikeres. a Teleki-kormány pénzügyminisztere próbálta megállítani. hasznos célra fordított kölcsön: pl. külföldről próbáltak meg kölcsönt kérni. A népszövetségi kölcsön tehát a várakozásokat felülmúlóan sikeresnek tűnt.) Az inflációt sikerült megállítani. a magyar mezőgazdasági termelés struktúrája nem változott. úthálózat. Németországhoz hasonlóan Magyarországon is igen nagy lélektani hatása volt Trianonnak. igaz. A kormánypárt parlamenti többségét az 1922-es választójogi rendelettel biztosította.7 katasztrális holdnyi. de a gazdaság tartósabb egyensúlyának biztosítására új pénz bevezetésére volna szükség. amit kormánypárttá formált Egységes Párt néven. Ezek egy része ún. A gondokat növelte. törpebirtokos és kisparaszt volt. s a szélsőjobboldal képviselőit is igyekezett a kormánypártból kiszorítani (pl. iskola. Gömbös Gyula).

) Lezárás. ami miatt az évtized végére a legeladósodottabb ország lett Európában. s a megoldásukra hozott intézkedéseket! FELELETVÁZLAT Bevezetés A Horthy-korszak 1920 márciusától. A 20-as évek közepétől jellemző gazdasági stabilitás a politikai konszolidációt is elősegítette. A kormánypolitika tisztában volt azonban azzal. Ennek a változásnak az ára a korlátozott parlamentarizmus volt. ami miatt a népesség jelentős hányada nem kapott politikai képviseletet. Az 1929-33-as világválság hatására azonban a magyar gazdaság összeomlott. posztjától 1944. Magyarország így – részben a korszakban mindvégig élő revíziós törekvések mellett – gazdasági értelemben is egyre szorosabb kapcsolatot alakított ki a náci Németországgal. hogy a revízió a közeljövőben nem valósítható meg. A Gömbös Gyula (1932-1936) vezette kormányzat idején a gazdaság talpra állítása sikeres volt. nem érvényesültek teljesen a szabadságjogok. Magyarország pl. tétel: T Társadalmi ársa rétegződés a húszas-harmincas években FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a Horthy-korszak társadalmi problémáit. erősen szűkítették a választójogot is.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli súlyos igazságtalanságként fogta fel. ám mivel jelentős részben külföldi tőkén nyugodtak. Bethlen Konszolidációja létrehozta az új gazdasági és politikai kereteket. a gazdasági és a politikai konszolidáció végrehajtása Bethlen István (1921-1931) miniszterelnökségéhez kapcsolható. összegzés A Bethlen-kormány által bevezetett gazdasági reformok prosperitást hoztak. kormányzóvá választása után visszavonult a mindennapi politikai életből. 66. Az 1920-as években tehát tekintélyes kölcsönfelvétel (a régebbi kölcsönöket és a jóvátételt újabb kölcsönökkel finanszírozták) jellemezte az országot. Horthy Miklós kormányzóvá választásától veszi kezdetét. ám a magyar törekvések alátámasztására minden lehető eszközt kihasználtak. (Lásd a forrásokhoz írtakat. s ez jelentős mértékben a német piacok megnyitásának volt köszönhető. a világválság hatására újra megerősödtek a szélsőségek is. Politikai súlyuk azonban ekkor még jelentéktelen volt. az ország kiszolgáltatottá vált a külgazdasági folyamatoknak. 126 . október 15-én a világháborúból való sikertelen kiugrási kísérlet után mondott le. ami politikai-ideológiai téren is éreztette hatását. A külföldi kölcsönök jelentős részét pedig az oktatás fejlesztésére használták fel. hiszen a szélsőségeket kiszorították a politikai életből. hogy alá lehessen támasztani a kultúrfölény koncepciót. megkötötte az örök barátsági szerződést a versailles-i béke revíziójában szintén érdekelt Olaszországgal (1927). és a két világháború közötti magyar politika legfontosabb célja annak revíziója volt. ami a törlesztést lehetővé tette volna. majd csak a világválság bekövetkeztével válnak sokak számára egyértelművé. hiszen az alkotmányos pártok működését is korlátozták. Ez a tény és ennek káros következményei. A vesztes világháború és a Tanácsköztársaság utáni válsághelyzetben a politikai konszolidáció kezdete Teleki Pál (1920-1921). Ráadásul a kölcsönökből megvalósított befektetések jelentős része nem termelt olyan jövedelmet. Maga Horthy.

Sváb-hegyi csillagvizsgáló. ezért a nagybirtokrendszer. egykézés stb.) A Klebelsberg-féle népiskolai törvénynek megfelelően a népiskolákat fejlesztették: az elmaradott. hogy Magyarországon csődöt mondott a dualizmus korában megnyilvánuló liberális politikai gondolkodás. Szeged. megszüntetése és a birtokos parasztság megnyerése volt. s a korábbinál jelentősebb összegeket fordítottak az alsóbb társadalmi osztályok támogatására.) A népiskolai programnak köszönhetően az analfabéták aránya csökkent. Mivel a földreform során az ország termőterületének 8. elsősorban a nagyvárosokban javultak a higiénés viszonyok. gyakorlatilag életképtelen kisbirtokok formájában történt meg. külföldi magyar intézetek felállítására (pl. tanítói lakásokat építettek. s egy tanítóra átlag 50 gyerek jutott. 5000 népiskolai egység. ám amíg a mérsékelt politikusok az etnikai revíziót (csak magyar többségű területek visszaszerzését) sürgették. ill. (Lásd a forrásokhoz írtakat. elsősorban tanyasi és falusi térségekben tantermeket. amiknek eredeti célja az agrárproletárok elégedetlenségének csökkentése. A hivatalos propagandát. tagolt. Eltérő életforma alakult ki a polgárosultabb nyugati megyékben.7 katasztrális holdnyi. Ellenforradalmiság. Nem foglalták egységes rendszerbe. „Mindent vissza!” jelszava határozta meg (irredentizmus). (Lásd a forráshoz írtakat. (Lásd a forráshoz írtakat. (Lásd a forrásokhoz írtakat. azaz a történelmi Magyarország visszaállítása. A korszak kultuszminiszterei (gróf Klebelsberg Kunó és Hóman Bálint) a politika elvárásainak megfelelően. 3000 könyvtár létesítése szerepelt a programban. A földosztás azonban átlagosan 1. az árutermelésből kimaradt falvakban (a népesség közel 2/3-a falvakban élt). Teljes egyetértés alakult ki a magyar politikusok körében a trianoni békeszerződés elítélésében. bécsi. Ebből fakadt az ideológia antikommunizmusa is. ezen kívül jelentős összegeket fordítottak tudományos kutatásra. Pécs. azaz egyetértettek abban.) a falukutató mozgalom írta le. a kultúrfölény és a szellemi honvédelem koncepciójának megfelelően az oktatási tárcát stratégiai ágazatként tudták kezelni. A szociális problémákat (munkanélküliség. mint politikai eszközt és különösen károsnak tekintették a magyarság szempontjából az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság idején történteket. más területeket is igényelt. 1928-ban megalakult az OTI (Országos Társadalombiztosító Intézet). de központi elemei a következők voltak: A revízió szükségessége. már utolérte az európai átlagot. mereven elhatárolódó. A kor vívmányai közé tartozott. A jelentős vagyoni különbségek mellett a torlódott társadalom jellegéből fakadó feszültségek is terhelték az egyes csoportok viszonyát. a népbetegségnek számító tbc-t azonban nem sikerül felszámolni. Liberalizmus-ellenesség. viszont elősegítette a zsidóság befolyá- 127 . 3 főiskola. (Az iskoláknak csaknem felében egyetlen tanító dolgozott.) A Horthy-korszak uralkodó ideológiáját „szegedi gondolatnak”. Tihanyi Biológiai Intézet. azaz elvetették a forradalmakat.) Bevezetik a kötelező betegbiztosítást. és megint más a tanyavilágban. A földhözjuttatottak többsége (kb. A sikeres egészségügyi kampányoknak köszönhetően csökkent a halandóság csökken. a kilencmilliós Magyarország a „hárommillió koldus országa” maradt. Hóman Bálint minisztersége alatt újabb oktatási reformot vezettek be. (Lásd a forrásokhoz írtakat. 3 egyetem. hiszen a trianoni békeszerződés után meg kellett oldani az egyetemi képzést (Budapest mellett.) A Teleki-kormány idején született meg egy földreform is. analfabetizmus. törpebirtokos és kisparaszt volt. más az alföldi mezővárosokban. A legjelentősebb regionális különbség Budapest és a vidék között bontakozott ki. egyetlen tanteremben. Debrecen lettek az új egyetemi városok). a magyar mezőgazdasági termelés struktúrája nem változott. 500 óvoda. ösztöndíjakra. (Lásd a forráshoz írtakat. hogy javult az orvosi ellátás.) Az oktatásfejlesztés céljai közé tartozott a felsőoktatás reformja is. %-át használták fel. jelentős költségvetési összegeket fordíthattak az oktatás fejlesztésére. addig a kormánypárti politikusok másik része a magyar többségi térségeken túl. vagy „keresztény-nemzeti eszmének” nevezték. Az agrárnépesség nagy szegénységben élt. 300 ezer fő) föld nélküli agrárproletár.5.Kifejtés A Horthy-korszak társadalma alapvetően a dualizmus örökségét vitte tovább. berlini Collegium Hungaricum és a római Magyar Akadémia).) Az oktatási rendszer jelentős mértékben átalakult a két világháború között. hierarchizált társadalmi rétegekre oszlott. Igen jelentős regionális különbségek figyelhetők meg.

128 . majd megállíthatatlanná vált jobbratolódása pedig újabb világháborúba vezette az országot. A rendszer tekintélyelvűsége. helyette a korlátozott parlamentarizmuson alapuló ún. Mivel a korszakban alapvetően csökkent a vallási különbség szerepe. módosult. irányított demokrácia bevezetése (lásd a forráshoz írtakat). a gazdasági válságok időszakában ez is növelte az ellenszenvet irányukban.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli sának megnövekedését és a keresztény nemzeti gondolat szerint elsősorban ez vezetett a világháborús vereséghez. március 19-ig – ha nem is minden politikai kockázat nélkül – szabadon nyilvánulhattak meg a parlamentben.) Lezárás. illetve őket hibáztatták az 1918-19-es katasztrófákért. revizionista politikája. a történelmi Magyarország széthullása. 67. ami egyrészt abból fakadt. A parlament – az 1944-es német megszállásig – folyamatosan. a forradalmakhoz. lassú. szociáldemokraták és liberálisok) 1944. ám nem volt minden részletében azonos. kulturális életben. ám a revízió tartalmára és eszközeire vonatkozó kérdésekben azonban korántsem volt teljes a konszenzus: amíg a mérsékelt politikusok etnikai revíziót (csak magyar többségű területek visszaszerzését) sürgették. A hivatalos propagandát a „Mindent vissza!” jelszava határozta meg (irredentizmus). ezért a zsidó-kérdés sem vallási. az uralmon levő politikai elit nem hajtott végre számottevő reformokat. más területeket is igényelt. minden alkotmányos válságot nélkülözően működött. Mivel a zsidóság a lakosságon belüli arányához képest magasabb arányban volt jelen a gazdasági. hogy a két világháború közötti magyar külpolitika legfőbb céljává az új határok revíziója váljon. a folyton mozgásban lévő nemzetközi viszonyok és a mindenkori belső helyzet függvényében időről időre változott. a forradalmak és az ellenforradalom után a helyzet stabilizálása. tétel: Magy Ma Magyarország külpolitikai céljai és kapcsolatai a két világháború között k özö FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be. hanem politikai kérdés volt. A két világháború közötti magyar kormánypolitikát a „nagyokra figyelés” koncepciója jellemezte. A polgári demokrácia elvetése. hogy a kozmopolitának tartott zsidóságot azonosították a liberalizmussal és a baloldalisággal. A pártok és az uralkodó elit ebben tökéletesen egyetértettek. A revízió célja azonban állandó maradt. a keresztény hitre áttérteket is zsidónak tartották. a harmincas évek végére mind kritikusabbá váló a földkérdés és a szociális problémák kezelésére. majd a viszonyok konszolidálása a Bethlen István vezette politikai csoport elképzelései szerint alakult és Bethlen alkotása időtállónak bizonyult. hogyan alakult Magyarország külpolitikája a két világháború közötti időszakban! FELELETVÁZLAT Bevezetés A trianoni békediktátum elkerülhetetlenné tette. ill. az ellenzéki pártok képviselői (kisgazdák. Antiszemitizmus. ez a szemlélet jellemezte az utódállamokat is. összegzés A háborús vereség. E stabilitás azonban egyben rugalmatlanságot is jelentett. (Lásd a forrásokhoz írtakat. addig a kormánypárti politikusok többsége a magyar többségi térségeken túl.

hogy bár a békeszerződés döntéseinek megváltoztatására pillanatnyilag nem lát lehetőséget. azaz a német piacok megnyitása volt a kelet. Az 1920-as és az 1930-as évek fordulójától. mind Csehszlovákia felé közeledett a határok megváltoztatása igényével. Károly visszatérési kísérletei – mellett ez a magyar magatartás is hozzájárult ahhoz. (Lásd a forráshoz írtakat. hanem a Népszövetség pénzügyi ellenőrzése alatt is állt.) Olaszország és Németország mellett a magyar külpolitikai aktivitás harmadik célpontja a Szovjetunió volt. Lord Rothermere cikke (lásd a forráshoz írtakat) és az általa kavart nemzetközi sajtóháború a magyar kormányt ellentmondásos helyzetbe hozta. A szerződésre korábban azért sem kerülhetett sor.) A másik lehetőség. Egyrészt a nemzetközi közvélemény „lelkiismeretének” felébresztése teljes mértékben beleillett terveibe. aki a Szerb-Horvát-Szlovén Királysággal (későbbi Jugoszlávia) szemben keresett szövetségest. Románia és Jugoszlávia 1920– 21 folyamán szövetségi szerződéseket kötött. a vesztes államok német vezetés alatti összefogása volt. majd 1927 márciusában a helyszíni katonai ellenőrzés is megszűnt. A kezdeményezés Mussolinitól indult ki. kezdetben mind Románia. s egyúttal a kelet-közép. A trianoni békeszerződés revíziójának kérdése az 1920-as évek utolsó harmadában a világsajtóban is jelentős nyilvánosságot kapott. A kisantant célja Magyarország katonai fenyegetése és egymás kölcsönös megsegítése volt a status quo fenntartásában. A magyar külpolitika számára fontos lépés volt – a kisantant országokhoz hasonlóan Franciaország szövetségi rendszeréhez tartozó – a Lengyelországgal kötött megállapodás (1928). Pilsudski marsall.és délkelet-európai agrártermékek és nyersanyagok előtt. (Lásd a forráshoz írtakat. Ezt követte a nemzetközi kölcsönért folyamodás 1923 elején. a revízió szükségességének napirenden tartását és a békeszerződés későbbi módosítását támogatja. Az ideológiai szempontok szerint ellentétesnek tűnő viszonyt is a revízió magyarázta. Egyéb okok – például IV. amelynek egyik feltételeként a magyar kormánynak még egyszer el kellett ismernie a trianoni békeszerződésben megállapított határok érvényességét. amellyel a magyar külpolitika az 1920-as évek legelején számolt. mert a gazdaság sikeres szanálásának köszönhetően 1926 nyarán a Népszövetség enyhítette Magyarország pénzügyi ellenőrzését.) A kiépülő német– magyar kapcsolatok ellenére Magyarország első számú külpolitikai szövetségese az 1930-as évek utolsó harmadáig változatlanul Olaszország volt. A nemzetközi viszonyok stabilizálódásával.Kifejtés A békeszerződés aláírása körüli hónapokban a magyar külpolitika nem rendelkezett határozott érdekérvényesítéssel. Az 1930-as évek első felében Németország nemcsak Magyarországgal. a szovjet 129 . A regionális együttműködés legfőbb patrónusává Franciaország vált.) Gömbös Gyula azonban mindent megtett azért. Hitler hatalomra jutása előtt a német külpolitika iránya is megváltozott: egyre nyíltabban és határozottabban fordult szembe a versailles-i renddel. hogy a Németországgal való kapcsolatot még szorosabbra fonja. A németek a megbékélés és a beilleszkedés elvét vallották ekkor. hogy a Habsburg-dinasztia egyik tagja sem tér vissza a magyar trónra.és délkelet-európai francia befolyást akarta ellensúlyozni. nem provokált magyar támadás esetére. (Lásd a forráshoz írtakat. aminek egyik legfontosabb eszköze a kereskedelempolitika. Az egyetértést 1928 végén egy lengyel– magyar döntőbírósági szerződés pecsételte meg. a mezőgazdasági termékeknek piacot talált. hogy Csehszlovákia. A külpolitikai elszigeteltségből való kitörés első jelentős lépésének az Olaszországgal kötött barátsági szerződés tekinthető (1927). és egyben azt is garantálnia kellett. de ez – elsősorban a németek elutasító magatartása miatt – szintén nem lehetett reális elképzelés. (Lásd a forráshoz írtakat. másrészt viszont a lord által támogatott etnikai revíziót kevésnek érezték. A magyar szándékokat elképzeléseket erősítette a győztes Olaszország nyíltan revíziós politikája (lásd a forráshoz írtakat). lengyel államfő kijelentette ugyan. az ország teljes elszigetelődésének veszélyével és a magyar gazdaság kölcsönszükségleteivel számot vetve 1922– 23 folyamán a Bethlen-kormány szakított ezzel a kettősséggel. Mindemellett egyre intenzívebbé vált keletre irányuló német külpolitikai is. A kölcsönfelvétel után tehát Magyarország nemcsak a nagyhatalmak katonai. hanem a térség többi államával is kétoldalú barterszerződéseket kötött. ennek egyik első jele Magyarország felvétele volt a Nemzetek Szövetségébe (1922).

befogadták a lengyel menekülteket. november 2-án Bécsben meghozott döntés (1. bécsi döntésben (1940. valamint a Berlin–Róma. Miután Anglia és Franciaország érdektelenséget nyilvánított az ügyben. Mussolini. és egy fegyveres konfliktus kirobbantásával teremtse meg az ürügyet a német katonai beavatkozásra. sőt Magyarország és a kisantant között 1937 eleje óta zajló tárgyalások eredményeként feltételes megállapodást írtak alá. hanem ruszin (ukrán) nemzetiségűnek vallotta magát. s Hitler még ugyanabban az évben kiválasztotta a következő célpontokat: Ausztriát és Csehszlovákiát. összegzés Teleki Pál külpolitikai vonalvezetését a háború kitörését követően két alapvető cél vezérelte. Berlin jóváhagyása azonban végül megérkezett. Az ily módon visszakerült terület nagysága ismét 12 ezer km2-t. Lezárás. s ezért cserébe a Csehszlovákiával szembeni magyar területi követeléseket jogosnak ismerik el. A magyar remények szerint pedig ezzel a lépéssel a külkereskedelemi kapcsolatok mellett Románia elleni szövetségest is talált az ország. (Az egyezmény véglegesítése végül elmaradt. a négy hatalom újabb közös tanácskozást és döntést helyezett kilátásba. November végén engedélyezte a német kisebbség náci jellegű szervezetének. Az 1930-as évek közepén új szakasz kezdődött az európai diplomáciában. a lengyel–magyar közös határ megteremtése érdekében – különösen Kárpátalja visszaszerzését tartotta fontosnak. de akadtak elégedetlen hangok is. Az 1935-ös szovjet– francia szerződés aláírásával. illetve a világ kezdett ismét két egymással szemben álló nagy blokká alakulni. azaz a tengelyhatalmakhoz. Szlovákia kikiáltotta függetlenségét (március 14. A bécsi döntés körülményei nyilvánvalóvá tették. Nemcsak a hivatalos Magyarország ünnepelt. ezzel Csehszlovákia megszűnt létezni. Magyarország pedig cserébe lemondott az erőszak alkalmazásáról. szeptember 29-ei müncheni egyezmény a németek lakta cseh területeket (Szudéta-vidék) csatolja a Német Birodalomhoz. augusztus 30.) Magyarország visszakapta Észak-Erdélyt. A parafált egyezmény értelmében a kisantant elismerte Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát (győri program). hogy a magyar és a csehszlovák kormány egyezzen meg a magyar kisebbséggel kapcsolatos vitás kérdésekben. 1936-ban a német csapatok bevonultak a rajnai demilitarizált övezetbe. hanem annak magyar többségű része került „csak” vissza.). amelyet ekkor Imrédy Béla vezetett. hogy a további revízióhoz Németország támogatása elengedhetetlen. A minisztertanács 1939. ekkorra már Hitler elképzeléseinek támogatójává vált. az itt élők túlnyomó többsége. német– olasz döntőbíráskodásra került sor. mintegy 70–75%-a nem magyar. 1939 szeptemberében Lengyelország elleni német támadáshoz nem adott felvonulási területet Magyarország. A magyar vezetés azonban nem vállalkozott erre a szerepre. 130 .és a Berlin–Tokió-tengely (antikomintern paktum) 1936-os létrejöttével Európa. Lényegében azt szerette volna. a Volksbundnak a megalakítását. a fegyveres semlegesség és a revízió. Arra az esetre. A kormány. bécsi döntés) értelmében 11 927 km2nyi terület került vissza Magyarországhoz 1 millió 60 ezer főnyi lakossal. 1938-39 fordulóján több lépéssel igyekezett demonstrálni németbarátságát. hogy Budapest vállalja az agresszor szerepét. aminek következtében csatlakozott a háromhatalmi egyezményhez. az Anschluss korábbi ellenzője. március 10-én – az új miniszterelnök. A kormány – stratégiai okokból. hogy Kárpátalját katonai akció keretében akár német beleegyezés nélkül is visszafoglalja. (Az 1941-es magyar népszámlálás szerint a lakosság 84%-a volt magyar. Csehszlovákia feldarabolásával kapcsolatos tervében Hitler fontos szerepet szánt Magyarországnak. lakóinak száma pedig csaknem 700 ezer főt tett ki.) 1938. Eltérően azonban az 1938-as területgyarapodástól. s mivel március 15-én német csapatok vonultak be Prágába. Teleki Pál javaslatára – olyan határozatot hozott.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli vezetés nyíltan a versailles-i rend destabilizálására törekedett. zsidótörvények születnek. A II. hanem annak ellenzéke is. ha ez három hónapon belül nem sikerülne. hiszen nem az egész Felvidék. majd januárban bejelentette Magyarország kilépési szándékát a Népszövetségből és csatlakozási óhaját az antikomintern paktumhoz. és az egyezményhez csatolt záradék javasolta.) A volt Felvidék déli szegélyének visszatérését a magyar közvélemény kitörő lelkesedéssel fogadta. Az 1938.

és várni a balkáni partraszállást. hogy a német vezérkar dolgozza ki Magyarország és Románia megszállásának a tervét. tétel: M Magyarország agy német megszállása és a nyilas hatalomátvétel FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be Magyarország német megszállásának körülményeit és következményeit a nyilasok hatalomra jutásáig! FELELETVÁZLAT Bevezetés 1943 fordulatot hozott a második világháborúban.) A magyar kormány számára az egyetlen lehetséges megoldásnak a kivárás politikája tűnt. Kifejtés Miután értesült a Kállay-kormány különbéke-tapogatózásairól. kormányon maradni. viszont elveszíteni az angolszászok jóindulatának maradékát. Az előzetes fegyverszüneti megállapodást a Kállay-kormány nagy sikernek értékelte. és arról nem szólt. Az 1943. 68. hogy Magyarország katonai és gazdasági erejét maximálisan állítsa a német célok szolgálatába. A németek a megbízható hírszerzés révén pontos értesülésekkel rendelkeztek a kiugrási tárgyalásokat illetően. A Margarethe-terv első változata 1943 szeptemberében készült el. majd Mussolini bukása nagyot lendített a magyar béketapogatózásokon.A két irányvonal tehát összeegyeztethetetlennek bizonyult 1941 áprilisára. mivel azonban az ősz folyamán a Vörös Hadsereg folytatta sikeres támadását. mi a teendő. s ezáltal kiteljesíteni a revíziót. az ország belépett a II. (Lásd a forráshoz írtakat. április 3-ára virradó éjjelen főbe lőtte magát. Teljesíteni a német igényeket. A sztálingrádi és a kurszki német vereség. 131 . (Lásd a forráshoz írtakat. áprilisi tárgyalásokon Hitler bírálta Kállay „kétszínű” politikáját és a magyar hadsereg addigi teljesítményét.) Hitler viszont a hazai szélsőjobboldal támogatásával éppen 1943-tól igényelte. pedig az csak az angolszász erők balkáni partraszállása esetén léphetett életbe. A kormányzó viszont határozottan szembehelyezkedett Hitlerrel. A Szovjetunióval viszont semmilyen formában nem számoltak. Az érdekek különbözőségéből fakadóan a két ország között állandóak lettek a súrlódások. és az 1941. Hitler elrendelte. legalábbis azok minimumát. avagy ellenállni. s ezáltal kitenni az országot a német megszállás veszélyének. világháborúba. A németeknek katonai vonalon sem sikerült engedékenységre bírniuk a kormányt. S mivel a közel félmillió főnyi magyarság által lakott Délvidék visszacsatolására vonatkozó német ajánlatot Horthy és az új kormány nem utasította/ utasíthatta vissza. A miniszterelnök elégedett volt addigi politikája eredményeiből és újból a kivárás álláspontjára helyezkedett. A szövetségesek júliusi szicíliai partraszállása. kapcsolatot sem kerestek vele 1944 szeptemberéig. Észak-Afrika elvesztése a nácikkal szövetséges országok politikai vezetését rádöbbentette. A döntéssel járó politikai és morális felelősség súlya alatt Teleki valószínűleg lelkileg összeroppant. és elégedetlenek voltak a magyar segítség mértékével. viszont megőrizni a szövetségesek rokonszenvét. és lassan megközelítette a Kárpátoknál húzódó magyar határt. Az alternatíva: engedni Hitler követelésének. ha a szovjetek érkeznek meg előbb a Duna-medencébe. a németek többször átdolgozták a tervet. hogy a háború megnyerésére a német hadseregnek egyre kevesebb az esélye.

akkor a kormányzat tisztában volt azzal. miközben a nácik semmiért sem fizettek. a szövetségesek sikeres normandiai inváziója és az Auschwitzból szökött rabok vallomását tartalmazó jegyzőkönyv hatására a kormányzó július elején leállíttatta a deportálásokat. amelyet hivatalosan munkavégzés – a valóságban megsemmisítés – céljával vittek el. és Horthyt gyakorlatilag túszként akarják addig Klessheimben tartani. Ezzel a mintegy 200 ezres budapesti zsidóság egyelőre megmenekült. bevonultak Budapestre.) A nemzetközi tiltakozások. A nagyobb létszámú. és a németek elvárásainak megfelelő kormányt nevez ki. lecserélték a városi polgármesterek. Azok nagy része.) A kollaboráns Sztójay-kormány formailag törvényes keretek között került hatalomra: az előző kabinet lemondott. a helyén marad. majd koncentrációs táborokba kerültek.) A gyárakat hadiüzemként a birodalmi termelés részévé tették. hogy fennáll a megszállás veszélye. Horthyék nem akarták azzal provokálni a németeket. A Gestapo a vele együttműködő magyar ügynökök révén előre elkészített névlisták alapján dolgozott. 132 .Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Február végén Bécs környékén megkezdődött a megszálló katonai alakulatok összevonása. számos tábornokot és rendőri vezetőt. kénytelen volt kiadni a parancsot a megszállásra. május 15-én kezdődtek a tömeges deportálások. Magyarország élére teljhatalmú német megbízottat nevezett ki Hitler. 1944 tavaszáig Magyarországot nem bombázták a szövetségesek. de a budapesti német követség hadgyakorlattal magyarázta azokat. a magyarországi vagy németországi Gestapo-börtönökbe. újságokat és folyóiratokat. A megszállás után megindult az ország kifosztása. mert a román kiugrás és a németeknek szóló hadüzenet miatt újra elhalasztották a deportálást. hogy a kormányzó a Hitlerrel folytatott tárgyalások során engedmények révén el tudja hárítani a veszélyt. és körülvették a laktanyákat. de szétszórt és gyengén felszerelt magyar csapatok a vezérkari főnök parancsának megfelelően nem tanúsítottak ellenállást. A megszálló csapatok élén Budapestre érkezett egy. a német rendőrség különböző szerveinek 5-600 munkatársából álló speciális alakulat. hogy a főváros védelmére átcsoportosítják haderejüket. Betiltották a nem németbarát pártokat és egyesületeket. május 2-án pedig elindult az első transzport. repülőtereket. beleegyezik Kállay menesztésébe. Hitler azonban nem tárgyalni akart. Végül szóbeli kompromisszum született: Horthy nem ad parancsot az ellenállásra. hanem közölte. hogy mivel Kállay áruló. A német hadvezetés igényeit kiszolgálandó újabb magyar katonák indultak a keleti frontra. a német bevonulással azonban megkezdődtek a légitámadások a nagyobb városok – elsősorban Budapest – az ipari és közlekedési csomópontok ellen. 1944. A parlamentet feloszlatták. gabona és egyéb nyersanyagok. a magyarországi német kisebbségből a 18-62 év közöttieket a Waffen SS-ben katonai szolgálatra kényszerítették. Ugrásszerűen megnőtt a Németországba szállított olaj. a feltétlen németbarát Sztóyay Dömét. túlnyomó többségük Auschwitzba került. köztük a német titkosrendőrség (Gestapo) emberei. hogy a megszállás csak átmeneti lesz. (Lásd a forráshoz írtakat. A kollaboráns Sztójay-kormány gyorsan felszámolta az addig létező politikai ellenzéket és annak sajtóját. a megyei főispánok kétharmadát. és Horthy megbízta az új miniszterelnököt. szén. (Lásd a forráshoz írtakat. 1944. amelynek legfontosabb feladata a háborúból való kilépés megszervezése volt. és most megszervezhették volna az esetleges ellenállást. (Pl. hidakat. Amikor Hitler Horthyt március 18-ára a klessheimi kastélyba hívta tárgyalásokra. a vezérkari főnököt. a kormánytagok zöme nácibarát. elkötelezett szélsőjobboldali volt. így július 9-ig 437 ezer zsidót szállítottak ki az országból. Megindult az államigazgatás és a közélet vezetőinek szélsőjobboldali politikusokra cserélése. Bíztak benne. Cserében Hitler megígérte. az új megalakulását az alkotmányos előírásoknak megfelelően Horthy hagyta jóvá. április 16-án kezdődött meg a zsidók gettókba költöztetése. és leváltva a Sztójay-kormányt egy új kabinetet állított fel Lakatos Géza vezérezredes vezetésével. valamint élelmiszer mennyisége. Horthy kihasználta a németek meggyengülését. A magyar kormány értesült a határ menti hadmozdulatokról. Március 19-én hajnalban a Wehrmacht és az SS-alakulatok több irányból átlépték a határt. akik az elmúlt években sokat tettek a németektől való függés gyengítésére. akik azonnal hozzáláttak a politikai szempontból veszélyes személyek letartóztatásához. A németek néhány óra alatt megszállták a stratégiai jelentőségű településeket.

hogy fegyverszüneti delegációt küldjön Moszkvába. 1945. Mivel a nácik igen pontos információkkal rendelkeztek a kiugrási előkészületekről. bár nem tartották kormányzóképesnek. A nácik. Az új pénz. március). Faragho október 11-én aláírta az előzetes fegyverszüneti megállapodást. járművet Németországba szállítottak. A nyilasok az ország minden élő és gazdasági erejét mozgósítani akarták. A Magyar Kommunista Párt (MKP) szovjet támogatással fokozatosan megszerezte a politikai-gazdasági 133 . A háborús pusztítás. Október közepére a Vörös Hadsereg már elfoglalta az ország felét és feltartóztathatatlanul nyomult nyugat felé.) kudarcba fulladt. s igyekezett elkerülni a tárgyalásokat a szovjetekkel. majd a Tildy. Megkezdődött az ország szisztematikus kifosztása. amikor a kormányzó részben a nyugati figyelmeztetés. ifj. nyersanyagot. (Lásd a forrásokhoz írtakat.A kormányzó és köre sokáig reménykedett abban.) 69. A szovjet hadsereg már a trianoni ország keleti részén volt. Erőteljes beavatkozással. hogy sikerül az angolszász szövetségesekkel fegyverszünetet kötnie. összegzés A nyilasoktól azt várták. (Ő a csendőrség felügyelőjeként a nyári deportálások egyik felelőse volt). részben a katonapolitikai realitás miatt elhatározta magát. és a dezorganizálódott gazdaság helyreállítása volt.és Nagy Ferenc vezette kormányok legfontosabb gazdasági célja az újjáépítés. a kiürítés. tétel: A Az z 50-es 50 évek jellemzői. a szovjet megszállás és a jóvátételi kötelezettségek következtében Magyarország gazdasága katasztrofális helyzetbe került. az állam erőteljes beavatkozásával és kontrolljával megkezdték a kitűzött célok megvalósítását (földreform. igyekeztek lehetetlenné tenni azt. amelynek során mintegy 600 ezer tonnányi gépet. és véglegesen megoldják a magyar „zsidókérdést”. amikor december elején Hitler fogadta Berlinben. a rendszer működése a Rákosi-korszakban FELADAT: A források és ismeretei segítségével jellemezze a szocialista tervgazdálkodást magyarországi megvalósítása alapján! FELELETVÁZLAT Bevezetés Magyarországot a világháború következtében súlyos veszteségek érték. A gyenge konspiráció. A háborús áldozatok. a hadifogság. a kényszer-kitelepítések és az emigráció tovább nehezítették az ország talpra állását. Lezárás.) sikerült stabilizálni a gazdaságot. Az Ideiglenes Kormány. és ezt a totális terror bevezetésével látták megvalósíthatónak. utolsó tartalékként mozgósították Szálasit és a nyilasokat. A küldöttséget az oroszul jól beszélő Faragho Gábor altábornagy vezette. az infláció megállítása. a forint bevezetésével (1946. és nem vette figyelembe az ország keleti határai felé feltartóztathatatlanul közeledő Vörös Hadsereg jelenlétének realitását. a földreform végrehajtása. A szovjet katonai jelenlét azonban nem tette lehetővé a nyugati típusú piacgazdaság fenntartását. Szálasi a végsőkig elkötelezte magát és az országot a német szövetség és a háború folytatása mellett. A szovjetek ellenőrzése alá került térség államai – köztük Magyarország – az amerikai Marshall-terv európai újjáépítési programjából a Szovjetunió tiltása és katonai jelenléte miatt nem részesedhettek. Horthy Miklós elrablása és a kormányzó végig jellemző hezitálása miatt a kiugrás (október 15. hogy Magyarországot az utolsó pillanatig Németország oldalán tartják. augusztus 1.

) A szovjet típusú tervutasítási rendszerben elsősorban katonai. és hasonló módszerekkel valósult meg. a feszült kelet-nyugati viszony felgyorsította a magyar gazdaság szovjet mintájú átszervezését. s a gazdasági stabilizáció együtt járt az állami irányítás fenntartásával. 1946-47 folyamán megkezdődött a kulcsfontosságú ágazatok (bányák. gépgyártás.) A szigorúan központosított tervutasításos gazdasági rendszernek fontos jellegzetessége a gazdasági szervezet végletesen centralizált felépítése. a sztálini típusú gazdasági fordulatot. nyersanyag. Az 1947-ben bevezetett hároméves terv jelentős fejlesztéseket irányzott elő mind az iparban. bankok. felszámolták a piacgazdaság utolsó elemeit is. Gazdasági Főtanács). Az erőforrás-felhasználás extenzív jellegének következtében mindent ezeknek a céloknak rendeltek alá a fogyasztástól. A szocialista gazdasági rendszer alapja a megtermelt javak központosítása és újraelosztása. stratégiai szempontok kerültek előtérbe. Az újjáépítés gyorsan haladt. A kommunista előretörés Európa keleti térségében több lépcsőben. A tervgazdálkodás fontos – jelentős részben propagandaként használt eleme – a munkaverseny-mozgalom vagy sztahanovizmus. A keleti tömb országainak gazdasági együttműködését – s egyben szovjet ellenőrzés alá vonását –valósította meg az 1949-ben létrehozott Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST). konzervgyártás a szocialista blokk számára is termelő) szerepet kapott. külföldi érdekeltségek) részleges és teljes államosítása. bor kivitel. élelmiszeripar. Magyarország a KGST keretében elsősorban mezőgazdasági (gabona. Magyarország. hogy Magyarországot a vas és acél országává kell 134 . hús. Lengyelország. A gazdaság szerkezetében mélyreható átalakulás indult meg: az iparon belül a nehézipari termelés jelentősen növekedett.és uránbányászat játszott nagyobb szerepet. Az új pénz bevezetésével történő pénzügyi stabilizáció is a MKP népszerűségét növelte. ezért a földosztás a magyarországi kommunisták támogatottságát növelte. Megszüntették a tőzsdét. A Kominform utasítására 1948-49-ben államosították a 100. A végrehajtás során azonban a kommunista befolyás növekedése következtében arányeltolódás következett be a mezőgazdaság fejlesztésének rovására. ami biztosította az állami ellenőrzést. Megszűnt a munkanélküliség és büntették a munkakerülést. Románia) 1949-re végbement a kommunista hatalomátvétel. a gazdaságpolitikáért felelős Gerő Ernő kijelentette. míg a könnyűipari ágazatok háttérbe szorultak. (Ha a szocialista állam nem ellenőrizheti a termelést. akkor természetesen a javak elosztásának „egyenlőségét” sem képes biztosítani. a folyamatos áru-. a központi tervezés jegyében a tervutasítás eszközeivel működtetett. majd 10 főnél több embert foglalkoztató üzemeket is. erőművek. A terv végrehajtása mindezzel együtt sikeres volt. 1951-ben bevezették a jegyrendszert és az ország gabonabehozatalra szorult. az önszabályozó gazdasági mechanizmusok működését lehetetlenné tették. a költségvetés jelentős részét fegyverkezésre fordították. Az ipari termelés 1949-ben 40%-kal múlta felül az 1938-as szintet. Az államosítás és a Dinnyés-kormány idején elfogadott. A hidegháborús feszültségek növekedése miatt visszafogták a fogyasztást. A szovjet befolyási övezetbe tartozó országokban (Bulgária. a jövedelemelosztáson át a foglalkoztatáspolitika gyakorlatáig. az újjáépítést meghirdető hároméves terv (1947 augusztusától) készítette elő a gazdasági rendszerváltást. alma. (Lásd a forráshoz írtakat.és munkaerőhiány a szocialista gazdaság működésének természetes velejárójává vált. A hidegháborús nemzetközi légkör. A B-listázással lecserélték a régi tisztviselőket és gazdasági vezetőket. (Ahogy Rákosi mondta: „határ a csillagos ég”. Csehszlovákia. mind a mezőgazdaságban.) Miután a termelés nem a valós igények és gazdasági tények alapján szerveződött.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli hatalmat (Belügyminisztérium. s mivel Nagy Imre volt a miniszter. igen gyakran a tervanarchiába (végrehajthatatlan tervszámok) torkolló gazdasági intézményrendszer. A gazdasági folyamatokban a racionalitást a politikai akaratok háttérbe szorították. bauxit. Kifejtés Az 1945 tavaszán végrehajtott földreform felszámolta a nagybirtokrendszert. és az államilag ellenőrzött gazdálkodást a tőkés termelés visszaszorításával kötötte össze. nehézipari fejlesztések közül az elektromos ipar.

részben épp annak feltételeit megteremtendő (élelmiszer. s a mezőgazdasági ismeretnél.és középbirtokos paraszti réteg („kulák”) ellehetetlenítése.) Az iparosítással egyidejűleg. Magyarország – agrár adottságai ellenére – a Rákosi-korszakban kenyérgabona és bor importjára kényszerült. a nagy. zavarok alakultak ki az élelmiszerellátásban. a Nagy Imre miniszterelnök (1953-55) vezette „új szakasz politikájának” megvalósítását. a mezőgazdaság kevés fejlesztési forráshoz jutott: zavarok keletkeztek a közellátásban. a vasércet importálni kellett. nehézipari központokba. ami még tovább rontotta a teljesítményt. A vásárlóerő csökkenését eredményezték a terv-és békekölcsön kampányok (a lakosság vásároljon állami kötvényt) hozzájárultak a reáljövedelem és a fogyasztás (jegyrendszer) drasztikus visszaeséséhez.) A lakosság ellátása másodlagos lett. az eredményeket és a problémákat! 135 . tétel: A Kádár-rendszer Kád jellemzése FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az 1960-70-es évekbeli szocialista gazdaság és gazdaságpolitika változását.és textilipar fejlesztését elhanyagolták. 1953-ban a megművelt földterület kétharmada még mindig magángazdák kezében volt. a falvakból az ipari központokba csábította a fiatalokat. a beszolgáltatási rendszer és a padlássöprés (1952) miatt a mezőgazdasági termelés szintje nem érte el a háború előttit. az ország adottságainak jobban megfelelő élelmiszer. internálások. (Lásd a forráshoz írtakat. az életszínvonal azonban nem érte el a háború előtti szintet sem. A mintagazdaságok és gépállomások létrehozása is az állam monopolhelyzetét erősítette. vezetőiket az állam politikai úton nevezte ki. a koncepciós perek és a gazdasági aránytalanságok rendkívül feszült politikai helyzetet eredményeztek. a kulákok üldözése. 70. ami miatt szükség volt az állami/párt akaratát mindenek felett képviselő erőszakszervezetre is.) A Sztálin halála (1953. általánossá vált a női munkások alkalmazása is. Az erőszakos átalakítás. A létrejövő téeszek önállósága formális volt. Az 50-es éveket a teljes foglalkoztatottság jellemezte. március 5. mert a mezőgazdaság erőszakos átalakítása miatt több százezren végleg felhagytak a gazdálkodással. (Lásd a forráshoz írtakat. hogy Magyarország nyersanyagbázisa ehhez nem volt elegendő. a kollektivizálás.) A termények és jószágok kötelező beszolgáltatása. tapasztalatnál gyakran fontosabb volt a politikai megbízhatóság. (ÁVH) (Lásd a forrásokhoz írtakat. Ennek következtében 1953-ra az ipari termelés az 1938-as háromszorosára növekedett. (Lásd a forrásokhoz írtakat. egyúttal a politikai célok megvalósítását szolgálta. Az ipar dinamikus fejlődésnek indult és felszívta a munkaerő-felesleget. a kitelepítések. Az elhanyagolt infrastruktúra mégis hátráltatta a növekedést. A parasztság ellenállása miatt azonban a téeszek szervezése lassan haladt. összegzés Az új gazdasági rendszer miatt jelentős társadalmi változások is bekövetkeztek.változtatni. a tagosítás (tudatosan rossz földcserére kényszerítették a földbirtokosokat). (Lásd a forrásokhoz írtakat. felszabaduló munkaerő) megkezdődött a mezőgazdaság szovjet mintájú átszervezése is. függetlenül attól. Jelentősen megnövekedett az önkéntes vagy kényszerű társadalmi mobilitás.) Lezárás. A falvakból sokan költöztek be az iparosodó városokba.) utáni szovjet politika változásai tették lehetővé a Rákosi-diktatúra felszámolását. holott a hivatalos propaganda szerint emelkedett az életszínvonal.

) Ekkortól fokozatosan szélesedett a mezőgazdasági szövetkezetek szervezeti. ezért a rendszer a patriarchális család viszonyai. A forradalmat követően a forradalom idején megalakult kommunista állampárt. mint a forradalom előtt. szovjet katonai és politikai támogatással hatalomra jutott Kádár János több mint három évtizedes rendszere (1956-89) nem alkotott egységes időszakot: különböző szakaszait erősen befolyásolták a hazai és a nemzetközi politikai változások. annak irányításával működött. Az ellátás javulását fejezi ki a frizsiderszocializmus. a korábbi fő gazdasági célok lényegében nem változtak. a parlamentnek csak jelképes szerepe volt. a Szovjetunióval való szoros kapcsolat. A lelassult gazdasági növekedés gyorsítása érdekében egyik oldalon erősítették a központi irányítást egyúttal viszont a vállalati önállóságot is (árszabályozás és bértömeg képzés mellett nyereségre ösztönzés). Puha diktatúra jellemezte ezután a korszakot. Mindezzel együtt jelentősen megemelték a mezőgazdaságban felhasználható fejlesztési források összegét. Nem történt radikális gazdasági irányváltás sem.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli FELELETVÁZLAT Bevezetés Az 1956-os forradalom leverésével. és szervezetileg is lehetővé tették az önálló szövetkezeti gépállomány kiépítését (az addigi állami gépállomási rendszer fokozatos felszámolásával). de az ellenszenvet nem volt veszélytelen kimutatni. amit azonban 1964 februárjában az MSZMP Központi Bizottsága megváltoztatott a terméscsökkenés és az ebből fakadó ellátási problémák miatt. 1962-ben. azzal szinte párhuzamosan és részben hasonló megfontolások alapján. a közhangulatot pedig a legvidámabb barakk kifejezés. Kifejtés A kádári paternalizmus javított az életkörülményeken. A rendszer mégis másképp működött. Gondoskodó. 136 . amely a mindennapokban is jól érzékelhető pozitív változásokat hozott. nem tértek vissza az ötvenes évek elejének durva módszereihez. Kádár tanult a Rákosi-korszak hibáiból. megmaradt a tervutasításos újraelosztó rendszer. hogy a külföldi megfigyelők egyenesen „gulyáskommunizmusról” beszéltek. a téeszesítés befejezése és az amnesztia rendelet kiadása után kijelentették. gazdálkodási önállósága. a társadalom jólétét. az velünk van.”) Nem alakult ki Kádár körül személyi kultusz és a szellemi élet is valamelyest szabadabbá vált.) Az életszínvonal emeléséhez hozzá tartozott. a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) az ún. szerepét a gazdasági szabályozók vették át. A politikai rendszer és ideológia alapelemei nem változtak: megkérdőjelezhetetlen maradt az egypártrendszer. de a cenzúra (3T) nem szűnt meg. s bár a szövetkezeteket kényszerrel hozták létre. nem kellett lelkesedni. a hétköznapok átpolitizáltsága csökkent. A parasztok a kezükben hagyott kis földterületen háztáji gazdálkodást folytathattak. s csak a nyolcvanas évek elejétől váltak láthatóvá az alkalmazott eszközök. Bár az élet minden területén érvényesült az állami ellenőrzés. „kemény diktatúrával” (megtorlás. Az élelmezés olyan nagy mértékben javult. Kádár is a kollektivizálás híve volt. hogy a teljes foglalkoztatottság fenntartásával együtt folyamatosan nőttek a jövedelmek. Mindez azonban az állami újraelosztó rendszerének köszönhető. A tömeges kollektivizálással az agrárgazdaságban is a közvetlen tervutasításos módszer vált uralkodóvá. erőszakszervezetek. nemzetközi kapcsolatok újraszervezése) kezdte meg hatalmának kiépítését. hogy „lerakták a szocializmus alapjait”. („Aki nincs velünk. biztonságát lehetőség szerint növelő politikát folytatott. (Lásd a forráshoz írtakat. Az ezzel kezdődött változások a hatvanas évek második felétől az agrárgazdaságot több mint egy évtizedre a magyar gazdaság sikerágazatává tették. 1962-64-ben átformálták az iparvállalatok szervezeti kereteit. a korlátlan hatalmú „családfő” mintájára. A mezőgazdasági termelés szervezetének átalakítása mellett. megszűnt az addigi tervutasításos rendszer. az ellenünk” helyett „Aki nincs ellenünk. (Lásd a forráshoz írtakat. szervezeti formák korlátai.

amikor a gazdaság növekedése megtorpant. A 1960-1970-es években bevezetett nagyvonalú szociális intézkedések bevezetésekor nem számoltak a hosszú távú következményekkel. A tervgazdaságot az az illúzió szülte. ami messze meghaladta a gazdaság egészének növekedését. Egyértelművé vált az is. Lezárás. Meghatározóvá vált az a tévhit. a súlyos eladósodás.) 1960 és 1980 között a nyolcszorosára nőttek. megúszható a gazdaság érdemi szerkezeti átalakulása. tervlebontások rendszere. ezért már nem képes a kisebb szocialista országokat olcsó nyersanyaggal ellátni. az erősödő infláció. GYED.és anyagelosztás. Az 1979-80-ban már egyértelművé váló gazdaságpolitikai fordulat miatt az egész világon újra erősödött az állami beavatkozás. A gazdasági visszaesés. folyamatos eseti beavatkozásokat indukálva. igaz. Egy ideig úgy látszott. (Lásd a forrásokhoz írtakat. hogy a magyar gazdaságpolitika az évtized nagyobb részében alapvetően elhibázott irányt követett. (Lásd a forráshoz írtakat. egyáltalán gazdaságilag magához kötni.) 1977-re azonban olyan drámaivá vált az ország külkereskedelmi mérlegének hiánya és az eladósodás. de nem a kívánalmakhoz viszonyítva – drasztikus változtatásokra kényszerült. ingyenes egészségügy. Másrészt az erőtartalékok kimerülésével évről évre csökkenő összegű elosztható jövedelem állt rendelkezésre.) Az 1985-86-ra azonban világosan látszott. az életszínvonal csökkenése. a tervgazdaság miatt nem lehetett sikeres. A rendszer 137 . illetve ezek részeként eszköz. az egyre nyilvánvalóbban elkerülhetetlen nyílt munkanélküliség. összegzés A Kádár-korszakban több kísérlet is történt a gazdaság átalakítására. a népgazdaság irányítása központilag történik). GYES stb. a rugalmasabb. amelyek tovább növelték a káoszt. ennek következtében a termelés kiegyensúlyozottabb és hatékonyabb lesz. (Lásd a forrásokhoz írtakat. hogy az ne vezessen társadalmi robbanáshoz. a tervutasítások. Bármely hiba. évtizedekre maradandó előnyöket is hozó gazdasági változtatásokat. hogy gondos tervezéssel ki lehet küszöbölni a piac irracionalitását. Ezzel Magyarországon bevallottan piaci jellegű. sőt.) Az 1968-as reformmal végül is megszűnt a részletes központi előírások. gyakorlatilag tehát az elvonásokat kellett úgy elosztani. a ciklikusságot. a növekedés pedig gyorsabb. hanem a szocialista rendszer sajátos korlátai. de ez Magyarországon a régi reflexek felerősödését jelentette és többnyire az alig létező piaci jellegű intézmények háttérbe szorításával járt. a költségek növekedése folytatódott a nyolcvanas években is. a világ és a magyar gazdaság helyzetének változásait automatikusan érzékelő berendezkedés kialakítása. kézi vezérléssel – megteremthető a gazdasági egyensúly. hogy a vezetés – a maga normái szerint.Az 1968. ami a politikai intézményrendszerre vonatkozott (az állami vállalatok össznépi tulajdonban vannak. de nem jelentette a szocialista rendszer alternatív gazdasági mechanizmusát. a túltermelési válságokat. A modern tömegtermelés minden fázisát azonban képtelenség volt központilag szabályozni. nem kalkulált esemény vagy tényező dominószerűen döntötte romba egész ágazatok működését. A tervezett reform a gazdaság jobb működését elősegítő változás volt. hogy a Szovjetunió gazdasági erejét felemésztette az Egyesült Államokkal folytatott katonai versengés. hogy a piacgazdaságokat átrendező nemzetközi cserearány-változás az olajárak 1973 utáni ugrásszerű emelkedésével hozzánk nem gyűrűzik be. Feladták az életszínvonal folyamatos emelésének politikai követelményét. alapvető változásokra van szükség. különösen nem tartalmazhatott olyan elemet. A társadalombiztosítási kiadások (teljes körű nyugdíj. hogy az adminisztratív intézkedésekkel – ahogy egykoron nevezték. ám ez nemcsak a külgazdasági környezet Magyarország számára hátrányos változása. amikor a reformot a Szovjetunió leállíttatta. A hetvenes évek utolsó harmadára nyilvánvalóvá vált. azt jelentős részben csak imitáló eszközökkel működtették a gazdaságot 1974-ig. hogy a gondok nem átmenetiek. a költségvetési hiány vált meghatározóvá. évi gazdasági reform során az általában igen óvatos kádári vezetés hajtotta végre a szocialista országok közül – Jugoszláviát nem számítva – a legradikálisabb.

január 25-én jött létre. teljes foglalkoztatás) támogatták a veszteséges vállalatokat. A rendelkezésre álló forrásokat – amint később az eladósodás révén bevont külföldi hitelek jelentékeny hányadát is – nem a piacképesség. a nyereségesség. a mesterséges árrendszer nem tükrözte a valódi költségeket és ráfordításokat. 71. Mindezek a változások biztosították a gazdaság totális ellenőrzését. Magyarországon is a Szovjetunióhoz fűződő gazdasági szálak erősítését szorgalmazták. a jóvátétel teljesítése a nemzetgazdaság legfőbb feladata lett. mint gazdasági integrációs szervezeti forma hivatalosan 1949. melyek azt tárgyalták. A szovjet ellenőrzés alatt álló országokban a Marshall-segély felvételét megtiltották. amely osztotta legfőbb céljait. hogy a szomszédos országokkal miképp lehetne szorosabbra fűzni a gazdasági kapcsolatokat. a pártállam kiépülésével párhuzamosan történt a gazdaság szovjetizálása is: az államosítások során megszűnt a magántulajdon. hanem a politikai beágyazottság szerint osztották el. Csehszlovákia. annak ellensúlyozására javasolta maga Sztálin a szocialista tömb gazdasági integrációját. világháború végén szovjet befolyás alá került országokban (későbbi NDK. kollektivizálták a mezőgazdaságot. azaz a szocializmus és a kommunizmus építését szándékozott végrehajtani. Magyarország.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli ráadásul öncélúan működött. ill. A szocialista gazdasági rendszert egyszerre jellemezte a hiány és a pazarlás. hanem a hatalom saját önképéhez igazodó elvárásait kellett kielégítenie. Az alapító dokumentum rögzítette a tagállamok szuverén egyenlőségét. amely a termelést és az elosztást szervezi a tervutasítással. Célja a „testvéri” tagországok népgazdaságának a gazdasági összefogás és a nemzetközi szocialista munkamegosztás útján való fejlesztése és termelőerőik színvonalának emelése volt. A vesztes országok üzemei a szovjet hadsereget látták el. Lengyelország. az innovációra való képesség. A szovjet pártvezetés felsőbb köreiben azonban ekkor a kisebb országok közötti együttműködés helyett a szocialista tábor más országaihoz hasonlóan. a kölcsönös előnyök 138 . Románia. Már 1945–46-ban napvilágot láttak olyan közgazdasági elemzések Magyarországon. A szovjet típusú rendszer kiépítésének állomásai a SZEB-ben lévő szovjet befolyás és a Vörös Hadsereg jelenlétét kihasználva a kommunisták kulcsszerephez juttatása volt az egyes országok kormányában. a nemzeti érdekek tiszteletben tartását. és bevezették a tervutasításos rendszert. Bulgária) 1945-1948 között szovjetbarát kormányok alakultak. Az 1948-as év elejéig határozottan jelentkezett az ezekkel az országokkal való – politikai. Létrejöttében kiemelt a szerepe az USA által felkínált újjáépítési segély (Marshall-segély) visszautasításának. Az egypártrendszer. Kifejtés A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. hiszen a munkaadó az állam. majd erőltetett iparosítási programokat indítottak. bármely ország csatlakozhatott hozzá. ill. KGST nem volt zárt szervezet. azaz ideológiailag alátámasztható okokból (pl. Nem a valódi fogyasztói igényeket. gazdasági – együttműködés igénye. tétel: A szo szovjet blokk kialakulása és jellemzői FELADAT: A források és ismeretei segítségével jellemezze a KGST-be illeszkedő magyar gazdaságot és a rendszerváltás gazdasági következményeit! FELELETVÁZLAT Bevezetés A II. A szövetségi rendszeren belüli önellátás eszméje is egyre inkább meghatározóvá vált a külgazdasági stratégia szempontjából.

1950-ben a Német Demokratikus Köztársaság. A szocialista gazdasági rendszert egyszerre jellemezte a hiány és a pazarlás. ám ezek nem valósultak meg. a ciklikusságot. tapasztalatcserére. Észak-Koreának. A tagországok együttműködését jócskán elősegítették a gazdaságilag erősebb tagországok nyújtotta kamatmentes vagy nagyon alacsony kamatozású hitelek. Videoton. A KGST tevékenysége a kezdeti szakaszban főként az áruforgalom szélesítésére. földgáz. azaz nem rendelkezett nemzetek feletti intézményi rendszerrel. hatékonyabban működő szervezet kialakításának az igényeként. a Kínai Népköztársaságnak. Ikarus. amelybe minden tagország egy miniszterelnökhelyettest delegált. Még 1949-ben csatlakozott a szervezethez Albánia (1961 után már nem vett részt a KGST munkájában).és villamosenergia-hálózat teljes függést jelentett a Szovjetuniótól. a villamos energia csaknem 100 százaléka. 1962-ben Mongólia. A rendszer kimerítette az extenzív növekedés tartalékait. ennek következtében a termelés kiegyensúlyozottabb és hatékonyabb lesz.és nyersanyagok zömét évtizedeken keresztül a KGST-partnerek egymástól szerezték be. Az erre való törekvés fölfogható egy központosítottabb. hogy gondos tervezéssel ki lehet küszöbölni a piac irracionalitását. a növekedés pedig gyorsabb. a nyersanyagok és az energiahordozók egyre bővülő felhasználásával és a kelet-európai társadalmakban rejlő munkaerő-tartalékok mozgósításával tudta elérni. amelyeket csak a tagországok illetékes szerveinek beleegyezése után lehetett végrehajtani. a nyereségesség. A KGST végső ellehetetlenülésében jelentős szerepet játszott az 1970-es évek olajválsága. az ólom. a faáru és réz jelentős hányada. Nicaraguának. a munkamegosztást. A sztálinista és poszt-sztálinista tervgazdaság a növekedést a belső erőforrások. Jugoszláviának. Bármely hiba. A KGST legfelsőbb végrehajtó szerve (Tanács). a cink zöme. a felhalmozásra. a külkereskedelemre vonatkozó mutatókat. A Szovjetunió egyre kevésbé tudta kielégíteni az olcsó nyersanyagok és energia iránti igényt. az innovációra való képesség. mert az olajárrobbanás megváltoztatta a tagállamok közötti együttműködést. Laosznak. Afganisztánnak. A rendszer ráadásul öncélúan működött. (Az erőviszonyokat és a szankcionálási lehetőségeket jelentősen befolyásolták a hidegháborús események és a szovjet hatalmi törekvések. A KGST nem volt szupranacionális szervezet. A kőolaj-. a termelésre. Különböző időszakokban megfigyelői státusa volt a KGST-ben pl. Később a tagállamok egyeztették a gazdaságfejlesztés főbb irányait. kohókoksz. a szakosítás is. bor. közvetlenül nem utasíthatta a tagállamok szervezeteit és vállalatait. A tervgazdaságot az az illúzió szülte. a kőolaj. gazdasági együttműködést érintő döntései mindössze ajánlások voltak. amelyek tovább növelték a káoszt. műszaki segítségnyújtásra. Orion) és mezőgazdaság termékei (pl. alma. A hiányzó legfontosabb fűtő. a szakemberképzés területére korlátozódott. A modern tömegtermelés minden fázisát képtelenség volt központilag szabályozni. a túltermelési válságokat.) Határozatokat csak eljárási és szervezeti kérdésekben hozhatott. A rendelkezésre álló forrásokat – amint később az eladósodás révén bevont külföldi hitelek jelentékeny hányadát is – nem a piacképesség. A „proletárdiktatúra” hatalmi szerkezetét és ideológiai előfeltevéseit megjelenítő központi tervutasításos rendszer a legapróbb részletekig igyekezett szabályozni a javak termelésének és elosztásának láncolatát. A magyar ipar (pl. 1973-ban Kuba. A KGST-ből származott az importált vasérc. folyamatos eseti beavatkozásokat indukálva.és a kölcsönös segítés elvét. nem kalkulált esemény vagy tényező dominószerűen döntötte romba egész ágazatok működését. teljes foglalkoztatás) támogatták a veszteséges vállalatokat. A másik alapvető probléma a tervgazdaság természetéből fakadt. és nem alkalmazhatott szankciót velük szemben. konzerv) jó részének viszont a KGST-tagállamokkal kötött hosszúlejáratú szerződések nyújtottak biztos elhelyezési lehetőséget. a fogyasztásra. azaz ideológiailag alátámasztható okokból (pl. 139 . hanem a politikai beágyazottság szerint osztották el. Nem a valódi fogyasztói igényeket. hanem a hatalom saját önképéhez igazodó elvárásait kellett kielégítenie. A szervezetben egyértelmű volt a szovjet dominancia. 1978-ban a Vietnami Szocialista Köztársaság. a mesterséges árrendszer nem tükrözte a valódi költségeket és ráfordításokat. majd napirendre került a népgazdasági tervek összehangolása.

szeptember 26-án a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa hivatalosan is beszüntette működését. hanem egyrészt annak. román. hogy az állami tulajdon dominanciájára épülő államszocialista rendszert felváltja a magántulajdonra épülő piacgazdaság. a tagállamok közötti kereskedelem lényegében összeomlott – 1991. Az elmaradott technológiára és gazdasági alapra épülő KGST versenyképtelennek bizonyult a világpiacon. A reálbérek az 1980-as években folyamatosan csökkentek. A gazdaság modernizálásához nem volt elég belső tőke. csehszlovák rendszerváltás felgyorsította szocialista tábor felbomlását és az egyes szocialista társadalmak összeomlásával egy időben példa nélküli gyorsasággal omlott össze a „szocialista világbirodalom” Európában. hogy a túlmunkában. A válság elburjánzását leginkább az eladósodás növekedése mutatta. A politikai váltás a külgazdasági kérdésekben is éreztette hatását. hogy az MNB vezérkara ekkor még szerencsésen spekulált az árfolyamokkal. 1991 elején.és külpolitikáját egyre erőteljesebben határozta meg a peresztrojka hatása. Amikor Gorbacsov 1985-ben az SZKP főtitkára lett. Engedélyezték a vállalkozást. 1984-ben a KGST moszkvai csúcstalálkozóján döntenek a párbeszéd megkezdéséről az Európai Közösségekkel.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 1979-ben némi decentralizáció figyelhető meg a KGST döntéshozatali rendszerében. 72. a rendszerváltás körülményeit! 140 . gazdaságilag pedig azt. hogy az állami újraelosztásban a hitelek egy részét a jóléti rendszer fönntartására fordították.) Lezárás. egészen 1996-ig. a kapitalizmus. a külső tőkebevonást pedig gazdasági és politikai gátak egyaránt akadályozták. amiképpen a foglakoztatási szint brutális visszaesésével és az infláció elszabadulásával is. összegzés A rendszerváltás politikailag azt jelentette. A reáljövedelmek radikális csökkenésével már a rendszerváltás utáni kormányoknak kellett szembesülniük. hogy a gazdaságot kézi vezérlésre állították át. másrészt. A ’80-as évek közepétől a KGST-tagállamok gazdaság. majd meghirdette a gazdasági (peresztrojka) és a társadalmi (glasznoszty) változásokat. amikor a Szovjetunió tilalmat vezetett be a barter-ügyletekre. akkor az az összes szovjet befolyás alatt élő országban éreztette hatását. a második gazdaságban szerzett jövedelmek valamint az. ezért Mihail Gorbacsov a párbeszéd felújítását indítványozta az EK-nak 1986-ban megkezdődött a kétoldalú kereskedelmi-gazdasági megállapodások megkötése és a diplomáciai kapcsolatok felvétele. A keletnémet (NDK). A Magyarországon 1981-ben kis híján bekövetkezett államcsőd után 1984-ig valamelyest csökkent az adósságállomány. a gazdaságpolitikai konzultációt. tétel: A ren rendszerváltozás Magyarországon FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az 1980-as évek második felének Magyarországát.és többoldalú együttműködés szervezetét. szabályozták a két. az életszínvonalat azonban ideig-óráig szinten tartották. (Lásd a forrás adatait. más szóval a „nyitást”. Ez a csökkenés azonban nem a gazdaság szerkezetváltásának volt betudható. hogy az egypártrendszerű diktatórikus rendszer helyébe a többpártrendszerű demokrácia lép.

mert az egyes szocialista társadalmak összeomlásával egy időben példa nélküli gyorsasággal omlott össze a „szocialista világbirodalom” Európában. Demszky Gábor) nevezett csoport (ún.FELELETVÁZLAT Bevezetés Mihail Gorbacsov 1985 márciusában lett az SZKP Központi Bizottságának a főtitkára. ők elsősorban a szakkollégiumokon belül szerveződtek (Bibó István Szakkollégium. de ez csak átmeneti javulást hoz. A két világháború közötti népi írók ún. akkor az az összes szovjet befolyás alatt élő országban éreztette hatását. Kifejtés Az 1980-as évek második felében a többi szocialista országhoz hasonlósan a magyar gazdaság. Kőszeg Ferenc. privatizáció). (Lásd a forrásokhoz írtakat. párton belüli reformkommunisták csoportja. A Szovjetunió nem szólt bele a keleti blokk országaiban lezajlódó folyamatokba (1989). elítélve a Brezsnyev alatti pangást. Csengey Dénes.) A pénzügyi összeomlást ekkor még el lehetett kerülni azzal. Beszélő kör) a legfontosabb szamizdat kiadványáról kapta a nevét. Az ellenzéki. 54 évesen ő e poszton a legfiatalabb Sztálin óta. mert vagy negatívan érintették volna a rendszer legfontosabb vívmányait (pl. Magyarországon a politikai ellenzék nyíltan az 1970-es évek második felétől lépett fel. a kapitalizmus. 1985-ben a monori találkozón az ellenzék két csoportja kísérletet tett az összefogásra. társadalom és politika is válságba jutott. Rajk László Szakkollégium). Az 1980-as évek közepén megjelent az ellenzéki ifjúság új generációja. Gorbacsov radikális gazdasági reformokat. voltak közöttük érintkezési pontok. új cselekvési programot jelentett be. A szocialista-kommunista rendszerek összeomlása más-más úton játszódott le a különböző szocialista országokban. mivel a magyar termékekért alacsony árat fizettek a világpiacon (cserearányromlás). Bírálta a rendszert. általános foglalkoztatás) vagy ideológiailag bizonyultak vállalhatatlannak (magánszektor további növelése. Összefogás azonban nem jött létre a csoportok között. ám ez csak azért következhetett be. így ebből kevés bevétel származott. a hatalmi érdekrendszer átalakítását ígérte. hogy az egypártrendszerű diktatórikus rendszer helyébe a többpártrendszerű demokrácia lép. Charta’77 vagy a Bibó-kör). Ez az ún. harmadik utas elképzeléseit vallotta a másik ellenzéki csoportosulás (Csoóri Sándor. Ennek egyik forrása az ország eladósodása az olajválság következtében. Lezsák Sándor). emiatt gyakran zaklatták őket a hivatalos szervek. Kis János. de a felfogásbeli különbségek olyan nagyok voltak. hogy az állami tulajdon dominanciájára épülő államszocialista rendszert felváltja a magántulajdonra épülő piacgazdaság. az ún. nem törődött kellően a népességcsökkenés jelenségével és nem állt ki az országhatáron kívül élő magyar kisebbségekért. Solt Ottilia. A reformerek között akadtak párttagok is. Állandó szervezői és résztvevői voltak a rendőrség által nem engedélyezett március 15-i és október 23-i megmozdulásoknak. gazdaságilag pedig azt. Az alapvető. Magyarország egyre több hitelt vett fel. Amikor Gorbacsov meghirdette a gazdasági (peresztrojka) és a társadalmi (glasznoszty) változásokat. Átfogó reformokkal lehetett volna csak a helyzeten javítani. Egy idő után már a hitelek törlesztésének érdekében kellett újabb hiteleket felvenni (adósságspirál). A demokratikus ellenzéknek (pl. fél-ellenzéki és reformer gondolatok és csoportok még nem különültek el élesen. A gyakran kéziratban vagy stencilgépen sokszorosított írásokban álltak ki a parlamentáris demokrácia kialakítása és a szabadságjogok mellett. hogy ez nem sikerült. aminek egyik oka a még a két világháború közötti időszakra visszamenő. más szóval a „nyitást”. hogy Magyarország belép a Nemzetközi Valutaalapba és a Világbankba. hiszen a dráguló olajt csak hitelekből lehetett megvásárolni. az államcsőd veszélye jelentette. mert nem igyekezett megőrizni a hagyományos népi kultúrát. demokratikus ellenzék és népi írók közötti népi-urbánus vita volt. Csurka István. képviselőik hatottak egymásra (pl. ezeket azonban elodázták. ám ők egy bizonyos ponton nem mehettek túl pozícióik veszélyeztetése nélkül. gazdasági és politikai számvetést. a lakosságot elsősorban foglalkoztató gondokat a gazdaság összeomláshoz közeli helyzete. akik korlátozott politikai 141 . A rendszerváltás politikailag azt jelentette.

a Hősök terén. Nagy Imre halálának 30. 1988-ban több fórumon. a hatalom azonban még ellenállt. Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP). a Független Kisgazdapárt (FKgP). és céljuk a forradalom résztvevőinek rehabilitálása volt. évfordulójára tervezett (ellenzéki) megemlékezést viszont a hatalom megakadályozta. bár nem is ellenezte). s bizonyos kérdésekben az ellenzékkel is együttműködtek. ill. a Magyar Demokrata Fórum (MDF). hogy 1956-ban nem ellenforradalom. sarkalatos törvényeket. ahol megjelent Pozsgay Imre is. valamint igyekezett az MSZMP-n belül akadályozni a változásokat. hogy a parlament elé terjeszti az alkotmánymódosítást. Társadalmi szervezetként megalakult a Magyar Demokrata Fórum. Legmagasabb pozíciót betöltő képviselőjük Pozsgay Imre. S bár 1988 novemberében Grósz Károly a sportcsarnoki beszédében felfordulással és fehérterrorral riogatott.) 1989. célját nem érte el. ill. amiben kimondják a helyzet tarthatatlanságát: „Kádárnak mennie kell!”. Az 1980-as évek közepén az MSZMP-ben olyan politikusok jutnak főszerephez. egy gazdasági. hogy Kádár János 3 héttel később halt meg azon a napon. A párton belül sokan bírálták Pozsgayt. általában párttag. 1988 májusában létrejött a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ). akik hatalmi érdekből (generációs alapon) le kívánják váltani Kádárt. 1989 októberében tartotta utolsó kongresszusát az MSZMP. az idős pártfőtitkárt. s a reformerek létrehozták az MSZP-t (Magyar Szocialista Pártot). Ugyanebben az évben Lakitelken az ellenzék másik ága összejövetelt tartott. politikai és szociális reformterveket összefoglaló tervezet is. már nyilvánosan megkérdőjelezték az egypártrendszert. Az 1988. majd szabadon engedte. június 16-án százezrek jelenlétében újratemették Nagy Imrét és társait (Lásd a forráshoz írtakat. de nem akadályozták meg ezután azt sem. A reformkommunisták MSZMP-reformköröket szerveztek országszerte. Megalakult a Történelmi Igazságtétel Bizottsága (TIB). 1989 márciusában összeült az Ellenzéki Kerekasztal (EKA). Hazafias Népfront. Az MSZMP nem akadályozta meg 1988 folyamán az új pártok megalakulását. SZOT. Fő képviselőjük Grósz Károly. ami ellen hatalmi erőszakot is kilátásba helyezett. március 15-i tüntetésen már közösen jelentek meg az ellenzék tagjai. (kivéve a Fidesz és az SZDSZ. 142 . a Szabad Kezdeményezések Hálózatából az Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ). reformoknak elkötelezett társadalomtudósok adtak ki.) 1987-ben a demokratikus ellenzék kiadja a Társadalmi szerződés című írást. (Lásd a forráshoz írtakat.) Szimbolikus esemény. Az MSZMP elfogadta. harmadik oldalként hivatalos társadalmi szervezetek (pl. Magyar Szociáldemokrata Párt (MSZDP). A tüntetés részvevőit letartóztatta. a Hazafias Népfront elnöke volt. 1988-ban jelentős tömeg vett részt a bős-nagymarosi gát megépítése és a romániai falurombolás ellen szervezett tüntetéseken a Parlament előtt. amit az államapparátusban dolgozó. pártok: Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz). június 16-ra.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli reformok bevezetését is támogatták az égetően szükséges gazdasági reformok mellett. DEMISZ stb. Ennek jegyében a korábbiaknál sokkal békésebben telt 1989. hogy nyilvánosságra kerüljenek Nagy Imre és társai újratemetésének követelőinek nyilatkozatai. amelyen a párt megszüntette önmagát. az MSZMP és ún. (Lásd a forráshoz írtakat. a régiek újjáalakulását. szeptember 18-án az EKA és az MSZMP aláírta a megállapodást. amikor hivatalosan is rehabilitálták Nagy Imrét. március 15-e. októberben az országgyűlés el is fogadta az ún. melyet a Független Jogász Fórum kezdeményezett. (Lásd a forráshoz írtakat.) 1989. Az 1988. amivel megszűnt a pártállami szakszervezetek kizárólagossága.) Az EKA tárgyalásokra szólította fel az MSZMP-t és békés átmenetet követelt az állampárttól. A rendszerváltás jogi kereteit kidolgozó Nemzeti Kerekasztal tagjai lettek a volt Ellenzéki Kerekasztal (EKA) szervezetei és pártjai. Amikor 1989 januárjában (Grósz külföldi útját kihasználva) Pozsgay Imre kijelentette.) 1988-89-ben jöttek létre vagy alakultak újjá a következő politikai szervezetek. amelyet az 1956-os forradalom túlélői hoztak létre. hanem népfelkelés volt. (Lásd a forráshoz írtakat. ezután gyakorlatilag a többpártrendszer létrejöttét nem lehetett kétségbe vonni. 1987-ben jelent meg a Fordulat és reform című. akkor ezzel az MSZMP hatalmának legitimitását kérdőjelezte meg.

az SZDSZ és az MDF szembekerült az ún.) A rendszerváltás politikailag azt jelentette. vér nélkül. SZOT. 1989 őszén a rendszerváltó pártok között kialakult az első komoly ellentét. tárgyalásos úton megtörtént. 1989 márciusában összeült az Ellenzéki Kerekasztal (EKA). Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP). A gazdasági rendszerváltás az 1990-es években kezdődött meg. ezzel jogi értelemben a rendszerváltás békésen. a FIDESZ. a kapitalizmus. Az EKA tárgyalásokra szólította fel az MSZMP-t és békés átmenetet követelt az állampárttól. hogy minél előbb vonják ki az összes szovjet katonát az ország területéről. ezután gyakorlatilag a többpártrendszer létrejöttét nem lehetett kétségbe vonni. s ezzel az MSZMP átmenti hatalmát az új rendszerbe. a régiek újjáalakulását. csehszlovák rendszerváltás felgyorsította szocialista tábor felbomlását. gazdaságilag pedig azt. melyet a Független Jogász Fórum kezdeményezett. 73. a Szabad Kezdeményezések Hálózatából az Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ). az FKGP attól tartott. 143 . a Független Kisgazdapárt (FKgP). az MSZMP és ún. (Lásd a forráshoz írtakat. 1990 márciusában lehetősége nyílt az országnak tárgyalni a Szovjetunióval. összegzés Mivel a keletnémet (NDK). hogy ha a köztársasági elnök választása közvetlen és a parlamenti választás előtt lesz. a Magyar Demokrata Fórum (MDF).1989. hogy az egypártrendszerű diktatórikus rendszer helyébe a többpártrendszerű demokrácia lép. Lezárás. román. október 23-án megszűnt a Magyar Népköztársaság. harmadik oldalként hivatalos társadalmi szervezetek (pl. hogy az állami tulajdon dominanciájára épülő államszocialista rendszert felváltja a magántulajdonra épülő piacgazdaság. civil és szakszervezetek) és pártok. négyigenes népszavazás kapcsán. Végül a harmadik köztársaság első elnökét a parlament választotta meg Göncz Árpád személyében az SZDSZ és az MDF megállapodása alapján. A szavazás igazi tétje a köztársasági elnök választása volt.) 1990. Történelmi Igazságtétel Bizottság. március 25-én tartották az első szabad választást Magyarországon. Magyar Szociáldemokrata Párt (MSZDP). tétel: A ren rendszerváltás Magyarországon FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a rendszerváltáskor született magyar választási rendszert. A rendszerváltás jogi kereteit kidolgozó Nemzeti Kerekasztal tagjai lettek a volt Ellenzéki Kerekasztal (EKA) szervezetei és pártjai. DEMISZ stb. helyette kikiáltották a harmadik Magyar Köztársaságot. amelyek a rendszerváltás követően a politikai életet meghatározták: (Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz). Az SZDSZ. akkor a választást a volt MSZMP-s Pozsgay Imre nyeri (az ellenzéknek nem volt ugyanis országosan ismert és elismert „arca” ellenjelöltként). ill. az első választásokat! FELELETVÁZLAT Bevezetés 1988-ban jöttek létre vagy alakultak újjá a Magyarországon azok politikai szervezetek (pl. Hazafias Népfront.) Az MSZMP nem akadályozta meg 1988 folyamán az új pártok megalakulását.

7%) az MDF lett.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Kifejtés 1989.6% és a FIDESZ 5. A magyar választójogi rendszerről. A parlamentbe bejutott még a két liberális párt (SZDSZ 23. aki a legtöbb szavazatot kapja. Mindez csak akkor valósulhat meg. a szavazás pedig közvetlen és titkos. ha a képviselők kiválasztásában minden választójoggal rendelkező állampolgár azonos értékű szavazattal vehet részt. az országgyűlési képviselői választásokkal szemben nincs „érvényességi küszöb”. A helyi önkormányzat választott vezetője a polgármester. március 25-én tartották a rendszerváltás utáni első szabad választást Magyarországon. az egész társadalom. amely saját ügyeiben a központi hatalomtól független döntéseket hozhat. A demokratikus államokban ezért a választójog általános és egyenlő. aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. kétszavazatos. hanem a meglévőt módosították jelentős mértékben.) Az önkormányzat a helyi közösség életét irányító. (Budapest esetében az egyes kerületek önálló települési egységnek számítanak. A képviselők kb. A választás az önkormányzatok esetében egyfordulós. A győztes párt (42. MSZMP elfogadta. évi XXXIV. Az önkormányzati képviselőket és a polgármestereket a magyar alkotmány szerint szintén négyévenként választják a választópolgárok. A német modellen alapuló vegyes magyar választási rendszer – amelyet az 1989. 144 . hogy az államhatalom működésének legfőbb forrása a nép. az országgyűlési választások tavasszal. tehát az érvényességhez és eredményességhez nincs megállapítva részvételi arány. A megválasztható képviselők száma a szavazólapon fel van tüntetve. az aktív és apaszív választójogról lásd a forráshoz írtakat. Az új alkotmány szerint az országgyűlés kétharmados többséggel dönthet az alkotmány módosításáról. töredékszavazat-visszaszámláló rendszer. valamint a vártnál jóval rosszabb szerepléssel az MSZP (8. s mivel nem szerezte meg a szavazatok több mint felét. amely a legkisebb szavazatveszteség érdekében kombinálja a többségi (egyéni) és az arányos (pártlistás) rendszert. törvény szabályoz – kétfordulós. Kompenzációs listák a település egyéni választókerületeiből összesített töredékszavazatok arányában kapnak mandátumot. illetve polgármester (főpolgármester) jelöltségéhez szükséges arányokat. Az országgyűlési és az önkormányzati képviselők választása egy évben történik. bár nem is ellenezték). 60%-át egyéni választókerületben választják meg. A polgármester választása közvetlenül történik. Az alkotmányban megjelennek az alapvető emberi szabadságjogok és megvalósul a hatalmi ágak szétválasztása. az eredmény megállapításáról lásd a forrásokhoz írtakat. Magyarország több mint négyezer települése közül kb. hogy gyűjtőpártként működött és megrázkódtatástól mentes (nem radikális) átmenetet ígért a választóknak. akik a legtöbb szavazatot kapják. A képviselők azok lesznek. sarkalatos törvényeket. A rendszerváltáskor nem hoztak létre új alkotmányt. A törvény meghatározza az önkormányzati képviselő. annak közvetlen érdekeit kifejező. ezért koalícióra lépett az FKGP-vel és a KDNP-vel. (kivéve a Fideszt és az SZDSZ-t. októberben az országgyűlés el is fogadta az ún. A 10. Fontos szempont lehetett. Az egyéni választókerület képviselője az lesz.000-nél nagyobb lakosú településeken és a fővárosi kerületekben vegyes választási rendszert alkalmaznak. hogy a parlament elé terjeszti az alkotmánymódosítást. Az aktív és a passzív választójog feltételei nem különböznek az országos választásokétól. A magyar alkotmány értelmében a választójog általános és egyenlő. hogy a kampányban a „nyugodt erőként” jelent meg. A képviselők másik része pedig a pártok.4%). háromezer rendelkezik önálló települési önkormányzattal. illetve társadalmi szervezetek (jelölő szervezetek) által állított kompenzációs listáról juthat mandátumhoz. a szavazás közvetlen és titkos. Az MDF győzelmének oka az lehetett.6%). A demokrácia egyik legfontosabb alapelve az. míg a helyi önkormányzati választások ősszel. Az országgyűlési választásokról. független szervezet. A 10. szeptember 18-án az EKA és az MSZMP aláírta a megállapodást.000 lakosú vagy annál kisebb településeken a képviselő jelöltek abc sorrendben szerepelnek a szavazólapon. 1990. Polgármester az lesz. A miniszterelnök Antall József lett.

hogy az ellenségeskedéseket a politikai és gazdasági egyesülés. az SZDSZ-szel. az európai integráció útján lehetne és kellene elkerülni. de megalkotói azzal indokolták ezt. Fontos szerepet játszott a világkereskedelem liberalizálása érdekében az 1948-ban létrehozott Általános Vámtarifa. hanem a parlament választja 5 évre. amelynek az Egyesült Államok mellett a Marshall-tervben részt vevő országok lettek az alapító tagjai. a képviselők és önkormányzatok számát pedig az ország nagyságához képest túlzónak tartják. ezért 1948 márciusában a Benelux-országok.és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) is. Belgium. Európa világelsőségének elvesztése láttán kezdték felismerni Európa politikusai. 145 . világháború nyomán. majd 1961-től OECD). tétel: A Az z Európai Eu Unió legfontosabb intézményei FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az európai egységgondolat megszületésének körülményeit. A választórendszer valóban elég bonyolult a kompenzációs számítások miatt. Izland. A szerződés kiterjedt a gazdasági. A skandináv országok – Dánia. Az európai egységtörekvések alakulása szempontjából jelentős szerepet játszott az Egyesült Államok gazdaságpolitikája is. hogy a relatív többséget szerzett párt így stabil parlamenti többséget tud szerezni. A harmadik Magyar Köztársaság első elnöke Göncz Árpád lett. Hollandia és Luxemburg vámuniót hozott létre a gazdasági integráció érdekében. kulturális együttműködés.) Volt Európának két olyan régiója. Nagy-Britannia és Franciaország megkötötték a Brüsszeli Szerződést.A stabil kormányzás érdekében Antall József paktumot kötött a legerősebb párttal. ahol rögtön a háború után már tényleges lépések is történtek az integráció felé. majd a II. működését a Maastrichti Szerződés elfogadásáig! FELELETVÁZLAT Bevezetés Az I. (Lásd a forráshoz írtakat. A megállapodás másik pontja értelmében a magyar köztársasági elnököt nem közvetlenül a választópolgárok. összegzés A pártok plakátjairól írtakat lásd a forrásoknál. szociális. vagyis a mindenkori kormányfő ellen csak akkor lehet bizalmatlanságot szavazni a parlamentben. az 1947-ben meghirdetett Marshall-segély elosztására ugyanis az érintett 16 európai kormány létrehozta az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezetet (OEEC. ha ezzel egyidejűleg egy másik jelöltnek többsége alakul ki. 1990 őszén lezajlottak az első önkormányzati választások is. Felmerült Európában egy közös védelmi rendszer létrehozása az esetleges szovjet agresszióval szemben. lépéseit és az európai integráció alapelveit. Lezárás. 74. A NATO létrejöttével a Brüsszeli Szerződés elvesztette jelentőségét. Norvégia és Svédország – pedig lazább politikai és jogi együttműködés felé vettek irányt. A magyar választási rendszert sokan igen bonyolultnak. valóban bonyolult. Ennek alapján bevezették a konstruktív bizalmatlansági indítvány intézményét. valamint az önvédelem területeire is.

Színes érettségi tételek történelemből
középszint – szóbeli
Kifejtés A II. világháború után a nyugat-európai országokban sorra alakultak a különböző politikai színezetű és eszmeiségű Európa-mozgalmak. E mozgalmak nagy része képviseltette magát az 1948 májusában Hágában tartott Európa-kongresszuson, ahol megfogalmazták az Egyesült Európa, Emberi jogok chartája, Bizottság és Parlament létrehozását is. A hágai kongresszus nyomán 1949-ben Londonban, tíz állam részvételével megszületett az Európa Tanács. A szervezet kormányközi együttműködésre épül és csakis a részt vevő kormányok teljes egyetértése esetén hozhat döntéseket. Az Európa Tanács, amelyhez idővel csatlakozott valamennyi demokratikus nyugat-európai ország, elsődlegesen arra törekedett, hogy többoldalú egyezményekkel erősítse a demokratikus jogállam működését és az emberi jogok érvényesülését. Az integráció másik útját jelentette a Schuman, francia külügyminiszter és Jean Monnet, a francia kormány tervezési részlegének vezetője által jegyzett ún. Schuman-terv (1950), amely lerakta az európai integráció, a későbbi Európai Unió alapkövét. Az integrációt a gazdasági együttműködés felöl közelítette meg, és a francia-német együttműködés biztonsági garanciáit akarta megteremteni. Az alapötlet egy nemzetek fölötti (szupranacionális) főhatóság létesítése volt, amely ellenőrzi a francia és német szén- és acéltermelést, valamint természetesen azon országokéit is, amelyek csatlakoznak a szervezethez. A németek és az olaszok is támogatták a javaslatot, hiszen a szén- és acélközösség terve az iparfejlesztés biztos alapokra helyezését ígérte. A Benelux-államok szintén rögtön felsorakoztak a terv mellé. A britek számára csak a kormányközi együttműködés volt elfogadható. 1951 májusában hat ország – Franciaország, Németország, Olaszország és a három Benelux-ország – külügyminiszterei aláírták az ún. Párizsi Szerződést az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK vagy Montánunió) létrehozásáról, 1952-ben lépett hatályba a ratifikációk után. Az együttműködés meggyőző eredményeket hozott, a közösség acélipara látványosan növekedett, ezért a Benelux országok azzal a merész javaslattal álltak elő, hogy hozzák létre a vámoktól és mennyiségi korlátozásoktól mentes európai közös piacot. 1956 nyarára két szerződéstervezet készült: az egyik teljes vámuniót irányzott elő a közösség országai között (belső vámok eltörlése, külső vámhatár pedig közös piaccá a közösség területét), a másik a békés célú atomenergia-ipar közös irányítását és fejlesztését. A Montánunióban is részt vevő hat állam külügyminiszterei 1957-ben aláírták az Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac) és az Euratom alapító szerződését. (Római Szerződés) A közös piac kiépítését egy 12 éves, három periódusból álló időszak alatt akarták megvalósítani, de a vámunió létrehozása gyorsabban ment a vártnál. Gazdasági tekintetben azt remélték, hogy a vámunió dinamizáló hatással lesz az egész gazdaságfejlődésre az egészséges versenyhelyzet megteremtésével és a nagyszériás termelés lehetővé tételével. Politikai oldalról a föderalisták azt remélték, hogy döntéseik meghozatala fokozatosan az európai intézmények kezébe kerül. 1967-1968 folyamán jelentős változtatásokra került sor, összevonták a három meglévő integrációs intézmény, az EGK, az Euratom és a Montánunió addig párhuzamosan működő szerveit, s ekkortól használatos az Európai Közösségek elnevezés. A hetvenes évek elején egyértelművé vált, hogy az európai integrációnak a bővülés adhatja meg a további lendületet. Nagy-Britannia először 1961-ben kérte felvételét a Közösségbe, de Gaulle francia elnök azonban megvétózta. Így végül csak de Gaulle távozása után, 1970 nyarán kezdődtek meg a tárgyalások Nagy-Britannia, Dánia, Írország és Norvégia csatlakozásáról. A belépő új tagoknak el kellett fogadniuk az EK teljes joganyagát, de kaptak 5 év haladékot a hozzájuk való alkalmazkodásra. 1971 májusára sikerült megoldást találni a britekkel a nemzetközösségi kereskedelemmel és a finanszírozással kapcsolatos nézeteltérésekre is. A Norvégiában tartott népszavazáson azonban a lakosság nemet mondott a csatlakozásra. A brit, a dán és az ír csatlakozást követően a kibővült Közösség már magáénak mondhatta a világkereskedelem egyötödét, s ez megváltoztatta Európa gazdaságpolitikai súlyát a világban. Az USA korábbi elfogadó magatartása is változott, ekkortól fenntartásokkal fogadta az EK erejének növekedését, tartva az európai protekcionizmustól.

146

Görögország, Spanyolország és Portugália csatlakozásuk időszakában az EK tag-államokhoz képest szegények, gazdaságilag fejletlenebbek, iparilag gyengébbek, politikai struktúrájuk tekintetében pedig instabilak voltak. Vissza nem térítendő támogatást kaptak gazdaságfejlesztésre. Görögország 1981-ben, Spanyolország és Portugália pedig 1986-ban vált taggá. A déli kibővülés sikeresnek mondható a szélesebb piacok megteremtése és az új demokráciák politikai stabilizálása szempontjából. Az immár 12 tagot számláló Közösség közel 350 milliós piacot jelentett, amely egyre bonyolultabb belső szabályaival, bővülő joganyagával, egyre átláthatatlanabb brüsszeli bürokráciájával is meghatározó szerepet töltött be Európa és a világ sorsának alakításában. 1995-ben Ausztria, Svédország és Finnország csatlakozásával jött létre a tizenötök integrációja. Ezeknek az országoknak az oktatási, kulturális és szociális rendszere a belépés időpontjában fejlettebb volt az uniós átlagnál, és gazdaságilag is különösebb nehézségek nélkül integrálódtak. Az 1986 elején aláírt Egységes Európai Okmány az alapszerződések addigi legjelentősebb módosítását jelentette, amely új távlatokat nyitott a Közösség számára. A szerződés tételesen felsorolta, milyen jellegű akadályok maradtak továbbra is a cél (egységes piac megteremtése) megvalósításának útjában, a vámok teljes felszámolása után is (eltérő szabványok, adótörvények, hatósági és egyéb előírások, pénzügyi korlátozások stb.). 1992 végében jelölték meg az egységes piac teljes megvalósításának határidejét. Az egységes belső piac megteremtése lényegében lépésről lépésre, a kitűzött időre megvalósult. Teljesen megszűnt a határellenőrzés, a vámeljárás már nem a határokon, hanem az induló- vagy célállomásokon történt. Összehangolták az áruforgalomra, kereskedelemre érvényes számtalan szavatossági, egészségügyi és biztonsági előírást, az eltérő műszaki szabványokat, a fogyasztó- és környezetvédelmi előírásokat. A munkavállalók akadálytalan mozgása érdekében teljessé tették a diplomák, iskolai végzettségek kölcsönös elismerését, a munkavállalási feltételeket. A nem aktív munkavállalók (nyugdíjasok, diákok, járadékot élvezők) letelepedése más tagországokban azonban továbbra sem vált korlátlanná. Közelítették egymáshoz az adórendszereket, elsősorban a hozzáadottérték-adó kulcsot és a jövedéki adó alá eső cikkek körét. Felszabadították a tőkemozgásokat is a még meglévő korlátozások alól. A határok átjárhatóbbá tétele a bevándorlási politikák összehangolását kívánta volna meg, de ebben a kérdésben komoly viták alakultak ki, mert a tagországok egyike sem akart lemondani szuverenitásáról a tekintetben, hogy kit enged be határain. Végül a Schengeni Egyezmény (1985, 1990) tartalmazta a megegyezést az Unión belüli határellenőrzések megszüntetéséről, a vízumpolitika közös elveiről. Az Uniós tagországok közül egyedül Nagy-Britannia és Írország maradt ki a schengeni övezetből, szigetország helyzete miatt. Az Európai Uniós Szerződést, az ún. Maastrichti Szerződést 1992. február 7-én a hollandiai Maastricht városában írták alá. (Lásd a forráshoz írtakat.) A Maastrichti Szerződés révén sajátos, ún. három pilléres szerkezet jött létre. Első pillérként határozták meg az addig működő három Közösséget, az Európai Közösségeket, beleértve a pénzügyi unió célkitűzéseiből adódó feladatokat is. A második és a harmadik pillér az új, kormányközi alapon szerveződő kül- és biztonságpolitikai, valamint a bel- és igazságügyi együttműködések lettek, amelyeknél a közösségi intézmények illetékessége erőteljesen korlátozott maradt. A három pillér együtt alkotja az Európai Uniót. Lezárás, összegzés A Maastrichti Szerződés elkészítésekor a döntéshozatal hatékonyabbá és demokratikusabbá tételét is alapvető célként határozták meg. Ennek következtében a Szerződés jelentős mértékben növelte az Európai Parlament hatásköreit és szélesítette a Tanácsban a többségi szavazási eljárás alkalmazási körét is. Nem tett azonban jót az integrációnak a kilencvenes évek elején beköszöntött gazdasági recesszió, amely erősen megviselte a monetáris rendszert, s amelynek következtében igen nehéznek tűnt a pénzügyi unió feltételeinek teljesítése és a közös pénz határidőre történő bevezetése. A közösség 1995-re új dilemmával találta szembe magát. Az egységes piac megfelelő működése érdekében szerette volna mind több területre kiterjeszteni és elmélyíteni a tagországok együttműködését,

147

Színes érettségi tételek történelemből
középszint – szóbeli
ugyanakkor szembesült a szocialista tábor felbomlásával lehetőséggé váló keleti bővítés egyre sürgetőbb kérdésével, és az intézményi reform szükségszerűségével.

75. tétel: A fejlődő fej országok főbb problémái
FELADAT:

A források és saját ismeretei segítségével jellemezze a „harmadik világ”, a „fejlődő” világ társadalmi, népesedési problémáit! FELELETVÁZLAT
Bevezetés A II. világháború után a világ országait három nagy csoportba lehetett besorolni: az ún. első világ a fejlett tőkés országokat, a második világ a szocialista országokat, míg a harmadik világ a legszegényebb fejlődő országokat foglalta magában. (Maga a fogalom Hruscsovhoz kötődik, ő ugyanis nem fogadta el a két tábor elméletet, s ezért az el nem kötelezetteket a harmadik világ országainak kezdte nevezni.) A Nyugat és Kelet megosztottság mellett az iparosodott Észak és a gyarmati sorból kitörő Dél ellentéte is jellemzi az 1945 utáni kort. A világ akkori politikai helyzetét az USA és a Szovjetunió szembenállása jellemezte, ami tulajdonképpen a tőkés és szocialista világrendszer, vagyis Nyugat és Kelet ellentétét jelentette. A dekolonizáció, vagyis a gyarmatok függetlenedése a Közel-Keleten és Kelet-, illetve Dél-Ázsiában kezdődött. 1955-ben Bandungban találkoztak a függetlenné vált államok vezetői, s létrehozták a fejlődő országok mozgalmát, ami azt jelentette, hogy egyenlő távolságtartásra kell törekedniük a Nyugattól és a Szovjetuniótól. (Ez azonban nem igazán valósulhatott meg.) Az el nem kötelezett országok 1961-ben Belgrádban megfogalmazták a békés egymás mellett élés szükségességét, s ennek jegyében helyzetüket a katonai tömbökön kívül határoztak meg. A hidegháború árnyékában kevesebb figyelem irányult arra a problémára, hogy a világ országainak egy igen jelentős része lényegesen szegényebb és elmaradottabb a nyugati társadalmaknál. Az 1960-as években ugyan az ENSZ keretein belül történtek kezdeményezések arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt a fejlettségbeli különbséget csökkenteni, a nagyhatalmak érdektelensége miatt azonban ezek csekély eredménnyel jártak. Kifejtés A Szovjetunió összeomlásával a Kelet-Nyugat szembenállás megszűnt, az Észak-Dél ellentét azonban továbbra is fennmaradt, és a világ globális problémáinak súlyosbodásával újra reflektorfénybe került. Az Észak-Dél ellentét nagyjából a fejlett-fejletlen, gazdag-szegény, centrum-periféria megjelöléseknek felel meg. A polaritást érzékelteti, hogy míg a fejlett országok rendelkeznek a világ jövedelmének (GDP) 4/5-ével, addig a világ népességének csak 1/5-e él ezekben az országokban. A fejlődő országokban viszont a világnépesség 4/5-e él, de a világtermelésből csak 20 %-kal részesednek. (Lásd a GDP, GNI és a népesedési adatok összefüggéséről a forrásokhoz írtakat.) A fejlődő országok hátrányának okai elsősorban a gyarmati múlt örökségében kereshetők. A gyarmatosítás idején ugyanis ezek az országok a gyarmattartók fő nyersanyag-ellátói és iparcikk-felvevői voltak, így gazdaságuk meglehetősen egyoldalúvá vált. A gyarmatosítás sok esetben szétzúzta a hagyományos társadalmi-gazdasági formákat is.

148

Azonban azt is figyelembe kell venni. 2001 után – többek között – a végtelenül fejleszthető világkereskedelem is megkérdőjeleződött. Rio de Janeiróban rendezett Környezet és Fejlődés konferenciája fogadta el a fenntartható fejlődés koncepcióját. a fontosabb nemzetközi intézményekben azonban a fejlett ipari országok dominanciája (neokolonializmus) érvényesül. A zöldek álláspontja szerint a jelenlegi világgazdasági modell. század elején Kína. 100 év múlva már 14 milliárdan élnek majd a Globuson. A túlnépesedés jelenti az egyik legjelentősebb demográfiai problémát. A gyarapodás a világ legfejletlenebb. modellváltásra van szükség. melynek célja az áruk. tehát az egyetemességet is ezen alapelvek és értékek fényében kell értelmezni. Az emberi jogi eszmekör két fontos alapelve a diszkrimináció tilalma és a tolerancia. kereskedelmének és pénzügyi rendszerének meghatározójává vált a XXI. Az Európai Unió. ezért a jelenlegi modell tarthatatlan. amely a jelen szükségleteit úgy elégíti ki. számítások azt igazolják. vagyis mások jogainak tiszteletben tartása. ami veszélyezteti a Föld és az emberiség életét. a gazdaságnak és az ökológiának azonos súlyú és jelentőségű tényezőknek kell lenniük. mert előbb vagy utóbb a természeti erőforrások kimerüléséhez. hogy vannak bizonyos alapvető értékek. akkor is még legalább egy generáció szükséges ahhoz. A fenntartható fejlődésnek része az emberi jogok biztosítása is. E szerint a fenntartható fejlődés olyan feltételrendszer. hogy a fejlődő országok lemaradása tovább nő. ami további súlyos problémákat vet fel. Ezeknek az értékeknek a képviseletében (és negligálásában) kiemelt szerepe van a mai világban a médiának. Az ENSZ 1992-ben. és ez a szám évente 90 millióval gyarapodik. Az egyetemesség azt jelenti. a családtervezési programoknak. Ma már a minden embert megillető jogokat értjük az emberi jogok fogalma alatt. A fenntartható fejlődés egyik célja a szegénység leküzdése. tartalmilag pedig a szabadságjogokon. a gazdasági növekedés minden áron való hajszolása ökológiai válsághoz vezetett. Ha a népességnövekedés üteme változatlan marad. a szociális jólét biztosítása a jelen és a jövő nemzedékei számára. a szolgáltatások. és a nagyfokú specializálódás erős egyoldalú függő helyzetet teremtett számukra a világpiacon. Jelenleg mintegy 6 milliárd ember él Földünkön. A centrum fejlett országai három pólus köré tömörültek. Az emberi jogok csak az egyéni és a közösségi jólét minimális feltételeit határozzák meg. a tőke. hogy a növekedés lelassuljon. Az emberi jogok egyetemessége összeegyeztethető a társadalmak és kultúrák sokféleségével.A függetlenség kivívása után a torz gazdasági struktúra megnehezítette a világgazdaságba való integrálódást. növekedési pólusát. a szegényebb országok teljes lemaradásához és globális ökológiai válsághoz vezethet. hogy a jelenlegi gazdasági növekedés koncepciója alapjaiban hibás. mert az egyetemesség nem egyformaságot jelent. amíg az nem semmisíti meg az alapvető emberi (jogi) értékeket. A világ ipari termelésének. sőt az állam és a polgár kapcsolatán túlmenően ma már az emberi jogok biztosításának igénye kiterjed az egyének egymás közötti kapcsolataira is. Az iparosodott társadalmak népessége öregszik. A fenntartható fejlődés három alappillérének a társadalomnak. a fejlődő országok társadalma pedig fiatalodik. Egyre több szakértő vélekedik úgy. Az Észak-Dél ellentét felszámolására a világgazdaság jelenlegi tendenciái (a világ gazdasági globalizálódása. amelyek végső soron a legtöbb civilizációban érvényes közös értékek. szociális és kulturális jogok). az USA és Japán alkotják a világgazdaság három nagy tömbjét. tehát fenntartható gazdasági fejlődés a szociális jogok biztosítása nélkül elképzelhetetlen. az ismeretterjesztésnek és az egészségügyi helyzet javításának köszönhetően. amelyek az ember (biológiai és társadalmi) természetéből adódóan minden ember számára fontosak és elidegeníthetetlenek. hogy nem teszi lehetetlenné a jövő nemzedékek számára sem a saját szükségleteik kielégítését. korlátozások nélküli áramlása) sem adnak alkalmat. legszegényebb országaiban legintenzívebb. Az egyetemesség toleráns minden kultúrával szemben mindaddig. 149 . A fejlődő országok több fórumon igyekeztek a világgazdaságban elfoglalt pozíciójukat javítani. az állami beavatkozástól való tartózkodás követelményein túl ide tartoznak az állam részéről valamilyen tevőleges magatartást igénylő jogok is (többségükben – de nem kizárólagosan – gazdasági. hogy ha lényegesen csökkenne is a születések száma a szociális fejlődésnek. de konkrét megfogalmazásuk és megvalósulásuk kultúránként eltérő lehet. a technológia és az emberek minél szabadabb.

akkor senki nem éhezne. Felgyorsult a fajok kihalása is. A savas esők savanyítják a tavak vizét. a szubtrópusi öv a mérsékelt övezet felé.) Lezárás. szén-dioxid. A talajok pusztulásában az ember közvetlenül is részt vesz. városokat. 150 . míg a mérsékelt övezet a sarki övezet felé tolódhat el. a viharok. de fizetőképes kereslettel csak a fejlett országok állnak elő. ami a tavi élővilág pusztulásához vezet. aminek következtében a levegő hőmérséklete emelkedik (globális felmelegedés). (Lásd a forráshoz írtakat. A nagyvárosi népességkoncentráció nagyobb fogyasztással és szennyezőanyag-. ahol az ember kiirtotta az eredeti növénytakarót és ezáltal utat enged a víz és a szél pusztító hatásainak. Az élelmezési válság okai tehát a termelés és elosztás egyenlőtlenségében keresendők. sőt még a jelenleginél nagyobb népesség eltartása is lehetséges volna. Az üvegházhatás fokozódásának következménye a világtenger szintjének 20-40 cm-es emelkedése. Az élelmiszerek világpiacán bőséges a kínálat. de gyakoribbá lett az aszály. Az emberi tevékenység következtében évente mintegy 25 milliárd tonna termőtalajjal lesz kevesebb a Földön. hogy a népesség növekedésével a városlakók száma is emelkedik. ózon. amikor utakat. Jelenleg több ember él a Földön. s ez tovább növeli az afrikai térségekben az élelmezési problémákat. A globalizáció egyre növekvő fogyasztásra épített elvárásai illúzióvá lettek. A csapadék kémhatása ennek következtében savasabbá válik. A levegőbe jutó ún. Az ásványi tüzelőanyagok elégetése során a levegőbe kerülő kén-dioxid és nitrogén-oxidok a csapadékkal savakat (kénsav és salétromsav) képeznek és visszahullanak a földre. és pusztítóbbá váltak az árvizek. A talaj erózióját főként a csapadék és a szél okozza. ami a sarki jégsapkák olvadásából adódik. a szegényebbek nem tudják megvenni a szükséges élelmiszereket. Az urbanizációs válság abból fakad. gyárakat épít. a növényzetet. szén-monoxid) koncentrációja az emberi tevékenység következtében folyamatosan emelkedik. üvegházgázok (pl.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A Föld eltartóképessége a jelenlegi technológiai feltételek mellett is véges. hulladék-kibocsátással jár. A globális felmelegedés hatására hosszú távon az éghajlati övezetek eltolódása következhet be. de a kutatók szerint ha a megtermelt élelmiszerek elosztása egyenletes volna a Földön. 2009-ben a globális pénzügyi és termelési válság a fenntartható fejlődés szerinti gazdasági rendszernek kialakítására ösztönöz. károsítják az erdőket. A sivatagosodást nem csak a gyakoribb aszály. A termés mennyiségét és így a népesség ellátását befolyásolják az egyre gyakoribbá váló savas esők. metán. savasabbá teszik a talajt. A talajerózió azokon a területeken pusztít elsősorban. összegzés A demográfiai viszonyokat meghatározzák még egyéb globalizációs problémák is. hanem a túllegeltetés és a szikesedéshez vezető rossz technológiával alkalmazott túlöntözés is okozhatja. mint eddig az emberiség történetében. jelenleg a Föld lakóinak 45%-a városokban él.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->