Oktatási Hivatal

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Szerkesztői előszó
A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta a pedagógusminősítés eszközrendszerét. A pedagógusok munkájának megkönnyítése, a pedagógus-előmeneteli és pedagógusminősítési rendszerrel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében jött létre az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadványunk. Az összeállítás a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet gyakorlatba ültetését szolgálja, emellett segíti a rendeletben foglaltak értelmezését és alkalmazását. Az Útmutató célja a gyakorló pedagógusok, a minősítő szakértők, az intézményvezetők, a minősítés szervezéséért és koordinálásáért felelős kormányhivatalok munkatársai, továbbá a pedagógus-életpálya iránt érdeklődő szakmai csoportok tájékoztatása. Támogatni kívánja a gyakorló pedagógusokat a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben, a minősítő szakértőket a minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben és ezek kivitelezésében, az intézményvezetőket és a kormányhivatalokat a minősítővizsgák és a minősítési eljárások megszervezésében és kivitelezésében. Emellett pontos, egyértelmű információkat kíván adni a szakmai közvélemény számára a minősítési rendszer filozófiájáról és működéséről. Az Útmutató kitér az e-portfólió felépítésére, elkészítésének, összeállításának, feltöltésének módjára, az e-portfólióvédés folyamatára, az óra/foglalkozáslátogatás menetére, valamint az adott elemekhez kapcsolódó értékelésekre, így bemutatja az adott fokozatokhoz kapcsolódó szintleírásokat (sztenderdeket), és a megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírásokat, azaz indikátorokat. Mindezek mellett időbeosztási javaslatokkal, fogalomtárral, dokumentummintákkal és sablonokkal segíti a pedagógus felkészülését a minősítés folyamatára. Az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott Útmutató a pedagógusminősítés alapdokumentuma, amely az alábbi területeken és szakokon egyedi tartalmakkal egészül ki a fejlesztés következő szakaszában:           Óvodai terület Alsó tagozat Felső tagozat, középiskola – angol, biológia, ének, fizika, földrajz és természetismeret, informatika, kémia, magyar nyelv- és irodalom, matematika, nemzetiségi nyelv és irodalom, rajz, technika, testnevelés, történelem, hon- és népismeret Alapfokú művészeti nevelés Gyógypedagógia Kollégium Könyvtár Pedagógiai-szakmai szolgáltatás Pedagógia szakszolgálat Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelési terület

Az egyedi tartalmak megjelenéséről a www.oktatas.hu oldalon, valamint hírlevelünkből értesülhet. A hírlevélre (Tematikus hírlevél a pedagógus-életpályamodell kialakításáról) a http://hirlevel.oktatas.gov.hu/ linkre kattintva iratkozhat fel. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatban a minosites@oh.gov.hu e-mail címen tehetik fel kérdéseiket az érdeklődők. A most nyilvánosságra hozott Útmutató a pedagógusminősítési rendszer bevezetésének rendkívül fontos lépését jelenti. 2014-ben több ezer próbaminősítést tart az Oktatási Hivatal. A szakértők a próbaminősítések tapasztalatai, a résztvevők észrevételei, javaslatai alapján fejlesztik tovább a minősítés tartalmi elemeit, eszközeit, módszereit és eljárásrendjét.

Oktatási Hivatal

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

Hámori Veronika.1. Kimmel Magdolna. A kiadvány elektronikus formában a www. 4 . Fűrész Edit. Bessenyeiné Tóth Tünde.hu weboldalon kerül közzétételre. Kotschy Beáta.oktatas. Móri Árpádné.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerzők: Antalné Szabó Ágnes. Farkas László Nyelvi lektor: Antalné Szabó Ágnes A kiadvány az Oktatási Hivatal által a TÁMOP-3. Tóth Mária szakmai vezető. Szőke-Milinte Enikő. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Wölfling Zsuzsanna Szakmai lektorok: Gloviczki Zoltán.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt uniós projekt keretében készült. Pusztai Katalin szakmai szakértők . Kopp Gyöngyvér. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A szakmai tartalom kialakításához hozzájárultak: Kerekes Balázs projektigazgató.

.................................................................................) Kutatótanár...................... Tudnivalók az útmutató használatáról .... IV....................................................................................................................................................................................) Mesterpedagógus .............................................. 9 B) Kinek készült az Útmutató? ......................................................................................... Kutatótanár............. VI.................................................................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék ...................................... (VIII........... Hogyan épül fel a minősítési rendszer?......................................................... 21 A) A pedagóguskompetenciák a 326/2013. 17 Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének?.......... 19 2.......................................................................... Pedagógus II......................................................................................... 20 VIII........................... 22 1........................) Milyen fejlődési szintek (sztenderdek) tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? .. 36 B) Melyek a minősítővizsga tartalmi elemei (részei)? ..................................................................................... 5 I........................................................... 37 C) Hogyan történik az értékelés a minősítővizsgán? ..................................................................) A Pedagógus II......................... 19 3. 9 D) Miként épül fel az Útmutató? ......................................) Pedagógus II...................................................................... Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? ..............................................) Pedagógus I....................... 13 Milyen életpályamodellre van szükség? ..................... 38 2............................................................ 38 VII........................... 9 C) Mi az Útmutató célja? ..............................................) Pedagógus I.............................. 5 .................................................... Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? .......................) Az életpálya befejező szakasza ..................... 9 E) Az Útmutató összeállításának alapelvei .................................................................................................................................................................................................... 35 Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? ........... 9 A) Miért készült el az Útmutató? ............... X................. 18 A) A pedagógus-életpályamodell szakaszai............. 30.............................................................. 37 D) Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei (részei)?.......... rendelet szerint ....................................................................................) Mesterpedagógus.........................................................................) Gyakornoki időszak.......................................... A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala......................................................... 10 F) Hogyan kell használni az Útmutatót jelenlegi állapotában? .......................................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ....................................... ............................................................... 11 Miért van szükség a pedagógus-életpályamodellre? .................................................................................. 11 II.................................................................................................) Korm.................................................. V.. 30 IX.......... 13 Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? ........ 19 Az emberi erőforrások minisztere által 2013............................................................................................................ 20 6............ 20 5............................................... 38 1...... ..................... 29 1...................................................... III................................................................................ sztenderdszint indikátorlistája ...................................................................................................... a minősítési rendszer fokozatai: .............................................. 36 A) Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban? ................................................................. 20 4.. 19 1... 23 B) Milyen indikátorok tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? .........................

... 62 3........................ 39 1...) Összegző értékelés ........................... a minősítővizsgával és a minősítési eljárással kapcsolatos titoktartási...) Miért kapnak a pedagógusok dokumentummintákat (óratervet............... 39 F) Hogyan történik a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való jelentkezés? ....................... 61 E) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására........... 63 5...........) Milyen nyelven készüljenek a dokumentumok................................ 64 Az emberi erőforrások minisztere által 2013...................................................... értékelése ..... 58 N) A felsorolt módszerek közül melyek azok.....) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió alapján ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 59 5................................... etikai és személyiségjoghoz fűződő kötelezettségek vannak? .................................................................. Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? ..................... tematikus tervet stb.................. 6 .....................) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió védése alapján ...........................) A pedagógiai e-portfólió tartalmi elemei ................. 63 4................................................) Melyek az eljárásrendet meghatározó jogszabályok? ........ 53 L) Mit jelent az összegző értékelés? ............................................................ melyik tárgyból nyújtsa be az e-portfóliót? ........................................................) az e-portfólió elkészítéséhez és a gyakorló tanításhoz? ........ 60 B) Miben különbözik az e-portfólió a papíralapú portfóliótól? ......... 60 A) Mit jelent az..................................................................) Az óra/foglalkozás megfigyelése............................... 59 6.................... 60 C) Hogyan lehet definiálni a pedagógiai e-portfóliót? ...................... hogy teljesítményértékelési eszköz? ........) Miért szükséges a reflexió? ........ 59 XI... 61 1........................................... 52 K) Milyen...................................... amelyekkel a gyakornoknak és pedagógusnak is érdemes tisztában lenni?........................................................................................... 39 H) Melyek a minősítőbizottság feladatai? ....... megbeszélése.......................................................................... hogy „készítőjének reflexióival kiegészítve”? ..) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait? ....................... 58 2..................................................... 59 4.......... 62 1........................................................................................... 62 2....................................... vagy két tanítási nyelvű képzésben dolgozik? ... 61 D) Mit jelent az..) A védés menete....................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék E) Mit értékelnek a minősítési eljáráson? ............................................... 58 1........................................................................................................................................ 58 3........... 56 M) Milyen módszerekkel értékelik a pedagógus kompetenciáit a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban? ...............................................................................................) Mi tartozik „A nevelő-oktató munka dokumentumai” rész alapdokumentumai és szabadon választható dokumentumai közé? .....) Az értékelés eljárásrendje ............................................................................................... 50 Melyek a pedagógus feladatai? .........................................................................................................) Ha a pedagógus több tárgyat is tanít..... 54 1.... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.......................) Az e-portfólióvédés tartalma .. 55 2............................ ha idegen nyelv szakos a pedagógus............................................................................................................. hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? ........................ 48 I) J) Melyek a gyakornok feladatai? ........................................................................................................................................................... 39 G) Miként épül fel a minősítés eljárásrendje?...............................................................

.................... 82 5.....................) Melyek a látogatás dokumentumai? ........................................................................... 77 F) Hogyan készül az e-portfólió? ..................................................................) A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának feltöltése ......................................................... 77 8......................................) Mi a célja a szakértő és a gyakornok/pedagógus óra vagy foglalkozás előtti személyes találkozójának? ................. 84 7............................................ 7 ................................................................................... 103 Az emberi erőforrások minisztere által 2013..................................... 88 K) Mi történik az e-portfólió dokumentumainak értékelése után? .............................................................) A negyedik lépés: a reflexiók végleges formába öntése .................................................) Az első lépés: a célok azonosítása.................................... 89 C) Miként lehetséges a kompetenciák megfigyelése a tanítási órán/foglalkozáson? ............... 95 4............Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék 6................................ hogy mind a nyolc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat? ...................................................) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az óralátogatással kapcsolatban? .) A harmadik lépés: a válogatás ....... 82 3.............. 95 5..................................................................................................................................................................... 87 1............................ 97 7..............) Óra................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag...................) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás elemzése? . 81 1.......... elkészítése ..................... 89 D) Mi az óra......................................) Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok? .........) Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése..............................) A második lépés: a dokumentumok gyűjtése.............................................................) Mit tartalmaznak az értékelési táblázatok? ........... 82 4.....................................................) Hogyan történik a látogatás egyeztetése? .................. Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? ................. 96 6................................................................. 89 B) Mi képezi az óralátogatás értékelésének alapját? ................ 88 XII...) A hetedik lépés: az ünneplés................. a használható dokumentumok körének behatárolása ......... 85 G) Hogyan ütemezze a pedagógus ezeket a lépéseket?.................. 85 H) Kinek a segítségét veheti igénybe a pedagógus az e-portfólió elkészítéséhez? .... 83 6............................ hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat?............................... 94 2..... 93 1.................................) Óra........ 81 2...................................................................................................................................................................................................................................................................... 89 A) Mi a látogatás célja? Kik a szereplői? ......................................................................................................................................................................) Hogyan győződhet meg a pedagógus arról....... kitöltése ............................. 87 Hogyan értékelik a pedagógiai e-portfóliót? .............................................................. 94 3............................... 87 I) J) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az e-portfólió dokumentumaival kapcsolatban? ..................................................) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás megfigyelése? ........................................................) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz......és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv .................................................................és foglalkozásmegfigyelési napló ......................vagy a foglalkozás látogatásának menete? .................. 70 7....................... 102 8..................

................... melléklet Pedagógusminősítő értékelés ...................... sz...... 129 8....... 105 3............ Fogalomtár .......................................................................... 146 20.......... 8 ...................................................................................... 145 19..................... melléklet Tanmenet .............................................................................................. változat (belépő osztály) ................. 132 11.................................... sz......................................... 149 XIV.................................. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag................ 143 18...................................... melléklet Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása ................................ 128 7.................... 138 15................ sz........... melléklet Tematikus terv ... sz......................................................... sz.......... sz.......................... melléklet Hospitálási/óralátogatási napló...... melléklet Az egyéni fejlesztési terv sablonja és tartalmi elemei .. sz........................................................................................................................................................... melléklet Óraterv – „A” változat ................ 130 9....................................................................................................... 127 6.............................................. sz.................. 135 13.................................................... sz................................. 151 Az emberi erőforrások minisztere által 2013................ melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés.................. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 1........................................ melléklet Esetleírás ............................................ melléklet Példa egy dolgozat eredményeivel kapcsolatos reflexióra ............. 134 12................ 136 14............................ melléklet Óraterv – „B” változat .................................................. sz....... Mellékletek ................ változat (A pedagógus legalább egy éve osztályfőnöke az osztálynak) ................... sz.............. melléklet Példák hospitáláshoz kapcsolódó reflexióra ... melléklet Eredetiségnyilatkozat... sz..................... sz..................................................................... 142 17............................ melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján (a szakértő és az intézményvezető számára) .......................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék XIII.......... sz.................... valamint az órá(k) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján (a szakos szakértő számára) .... 104 2....................... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az e-portfólió és védése alapján ........................ 104 1......... melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 2...... sz............................... sz........ melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az előzetes értékelés szerint ...... 109 4........................................................................................................ sz............. 132 10.. sz..... sz............................ melléklet A dokumentumok kapcsolati rendszere . sz............... melléklet A minősítés folyamatábrái .... 118 5........... 139 16..............................................

 A szakmai közvélemény számára pontos. egyértelmű információkat adni a minősítési rendszer filozófiájáról és működéséről. elméleti keretei  A magyarországi minősítési rendszer és ennek felépítése  Az eljárásrend ismertetése  A pedagógiai e-portfólió  Az óra/foglalkozás értékelése Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Jelen Útmutató nem tudja fölvállalni a pedagógiai-szakmai szolgáltatóknál. iskolaigazgatók –. segíti a rendeletben foglaltak értelmezését és alkalmazását. D) Miként épül fel az Útmutató?  A pedagógus-életpályamodell filozófiája.  Támogatni a minősítő szakértőket a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben és ezek kivitelezésében. minősítő szakértők. a művészeti nevelésben. viszont alapdokumentumként kiindulási alapot jelenthet ehhez a munkához. 30. valamint a pedagógus-életpálya iránt érdeklődő szakmai csoportok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. elősegíti a pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos szakmai párbeszédet. C) Mi az Útmutató célja?  Támogatni a gyakorló pedagógusokat a minősítővizsgára és a minősítő eljárásra való felkészülésben.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tudnivalók az útmutató használatáról I. rendeletnek a gyakorlatba ültetését szolgálja. 9 . sztenderdek és indikátorok kidolgozását valamint a minősítési eljárásnak az említett területeken történő leírását. (VIII. a minősítési rendszer koordinálásáért felelős kormányhivatalok munkatársai. a szakképzésben és a gyermekvédelem és javítóintézeti nevelésben dolgozó pedagógus kollégák minősítéséhez szükséges kompetenciák. Tudnivalók az útmutató használatáról A) Miért készült el az Útmutató? Az Útmutató a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. B) Kinek készült az Útmutató? Az Útmutató célközönsége a pedagógustársadalom – a gyakorló pedagógusok.  Támogatni az iskolaigazgatókat és a kormányhivatalokat a minősítővizsgák és a minősítési eljárások megszervezésében és kivitelezésében.) Korm.

hogy a kompetenciaalapú minősítés minden elméleti tézisét felsorakoztassa. Az egyes indikátorokkal jelzett fejlettségi szintek feltérképezése lehetőséget biztosít egy ún. amelyek részletesen és koherens elméleti rendszerben mutatják be a kompetenciaalapú pedagógusminősítést. Az indikátorlista alkalmazásával lehetőség lesz rámutatni azokra a különbségekre is. megtervezheti saját szakmai fejlődését. a képességtípusú és az attitűdtípusú indikátort. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. előzetes értékelés). amelyek a minősítési rendszer filozófiájának értelmezéséhez feltétlenül szükségesek..Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tudnivalók az útmutató használatáról  Kompetenciaalapú összesítő értékelőlapok (Szakértő I. Szakértő II. Mivel a kötelező minősítések a Pedagógus I. összeállításakor egyszerűségre. kritériumainak és módszertanának egységes rendszere. Ennek következtében:  nem különíti el az ismerettípusú. 75%). ezáltal mind a minősítő szakértő. Igazgató. Az Útmutató a minősítés eljárásrendjének logikáját követi. csak azokat foglalja össze. és amelyekre az Útmutató elméleti része is épül. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A minősítési eljárás jelen állapotában ezt úgy próbálja megvalósítani. és a Pedagógus II. ezért az Útmutató ezt még nem tartalmazza. Az Útmutató a sztenderdek és az indikátorok leírásában is törekszik az egyszerűségre és az érthetőségre. Az értékelés-minősítés filozófiájának ismertetése csak azokat az alapvetéseket tartalmazza. 10 . hogy az életpálya egyes szintjein más-más arányú teljesítményt vár el a pedagógustól ugyanazon indikátorlista alkalmazásával (60%. közérthetőségre és áttekinthetőségre törekedtünk. az Útmutatóban csak a Pedagógus II. Tartalmazza ugyanakkor azokat a forrásmegjelöléseket is. Az Útmutatónak jelen állapotában nem célja. mind a pedagógus teljes és koherens képet alkothat a minősítési eljárás tartalmi elemeiről és módszertanáról. fokozatra érvényes indikátorlistát tartalmazza. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár indikátorlistájának és értékelőlapjának elkészítése folyamatban van..  az indikátorok számának megállapításakor a minimálisan elfogadható számú indikátorral dolgozik.-re kidolgozott indikátorlista található meg. fejlesztő szemléletmód érvényesítésére a minősítés i rendszerben: a pedagógus szembesülhet az erősségeivel és a fejlesztendő területeivel. hogy az Útmutató betölthesse a kormányrendeletnek az értelmezést és gyakorlati alkalmazást támogató szerepét. fokozatba lépést fogják jelenteni. az érdeklődő szakemberek ezekben a forrásokban az adott témáról tovább tájékozódhatnak. Pedagógusminősítő értékelés lapja  Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása  A feltöltendő dokumentumok kapcsolati rendszere  Dokumentumminták gyűjteménye  Fogalomtár E) Az Útmutató összeállításának alapelvei Annak érdekében. amelyek hiányában nem látható át a minősítés folyamatának. amelyek a két szint fejlettsége között reálisan megfigyelhetők.  a Pedagógus II.

Az eljárásrend logikájának a megértését a mellékletek ábrái segítik. a szilárd erkölccsel rendelkező emberek a jövő zálogai.) 2011. Az Útmutató mellékletei tartalmazni fogják az óvodai.) Korm. A „kiművelt emberfők”.2-08/1/B-2009-0002 13. A diákok iskolai teljesítményét az oktatáspolitika által is befolyásolható tényezők közül elsősorban a pedagógusi munka minősége határozza meg. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról). ezek után az e-portfólióval. az emberi élet minősége a kevésbé számszerűsíthető.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei. ez pedig jórészt az oktatás színvonalától függ. évi XXXIII. http://www. A hazai pedagóguskompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslat megtalálható: Kotschy Beáta Szerk. ám hosszú távon annál inkább meghatározó humánerőforrás minőségétől. A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala A 21. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. a szaktárgyankénti és területspecifikus. 30. alapdokumentum és munkaanyag. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. ennek ellenére minden érintett számára szükséges és hasznos az indikátorok kompetenciaértékekké alakításának megismerése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a szakszolgálati.1. A próbaminősítések tapasztalatai alapján ezek felülvizsgálásra.epednet. Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítását egy szoftver fogja végezni. korrigálásra kerülnek. Eger. Nemzetközi áttekintés. Végezetül javasoljuk a kompetenciaalapú összesítő értékelőlapok áttekintését azért.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala Az Útmutató jelen állapotában egy ún.és indikátorértelmezéseit. az e-portfólió tartalmi elemeivel. az e-portfólió indikátorok szerinti értékelésével. II. EKF. Kotschy2) célszerű a magyarországi minősítési rendszer kormányrendeletben foglalt leírását elolvasni (326/2013. Törekszik a kompetenciaelemek és a sztenderdek pontos leírására. században az oktatáspolitikával és az oktatással befolyásolható humánerőforrás fejlettsége a társadalmak kulcskérdésévé vált. a tanítói. a pedagógiai-szakmai szolgálati és a gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés területek kompetencia. de a megfogalmazásokat nem tekinti végleges változatnak.pdf 11 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. . alprojekt A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Egy ország versenyképességét csak részben határozzák meg a GDP-ben kifejezhető gazdasági mutatók. (VIII. a további közös munka alapját képezi. hogy a dokumentumok egymáshoz való viszonya egyértelművé és világossá váljék. Eger. F) Hogyan kell használni az Útmutatót jelenlegi állapotában? Az életpályamodell filozófiájának megismerése után (az Útmutató anyagát kiegészítve a megjelölt szakirodalmakkal: Falus1. ahogy a neve is mutatja. A tanulási-tanítási környezet más összetevőinek – az 1 2 Falus Iván (szerk. és ha szükséges. Ezért minden fejlődő társadalom versenyképességének az alapja az oktatás sikeressége. TÁMOP -4.ektf. majd az óralátogatással és annak értékelésével célszerű megismerkedni. 2011.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. o.pdf. Mourshed. utolsó letöltés: 2013. 01. Az egyik legfontosabb oktatáspolitikai cél. http://iel. legtehetségesebb emberek válasszák. 2005. 08. amelyet a Szárny és teher 6 című tanulmánykötet tartalmaz. Teachers Matter.hu/kiadvanyaink/jelentes-2010/18-pedagogusok. és a már gyakorló eredményes pedagógusok a pályán maradjanak.ofi. A külföldi szakemberek véleményével összecseng a Sólyom László korábbi köztársasági elnök által felkért Bölcsek Tanácsának álláspontja. Ehhez járulhat hozzá a hosszú évek óta tervezett pedagógus-életpályamodell bevezetése. Mona – Barber. Ez akkor lehetséges. A fejlődő oktatási rendszerek az oktatás színvonalának javítása érdekében számos intézkedést hoztak:  emelték a pedagógusképzés színvonalát. 3 Sági Matild – Varga Júlia 2010.ca/storage/6/1304014879/McKinsey_Full_Report_Nov_2010%282%29. 08.  növelték a béreket. 2007. kiváló pedagógus… a pályájáért és tárgyáért lelkesedő pedagógus csodákra képes” – olvasható a kiadványban. http://www.  biztosították az oktató-nevelő munkához szükséges segítő szakembereket. fejlesztése és a pályán való megtartása. McKinsey&Company. hogy egy oktatási rendszer a jó szintről magas színvonalúra javuljon.  állami vagy független minősítési rendszereket vezettek be és működtetnek. How the World’s Most Improved School Systems Keep Getting Better.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala oktatásra fordított összegek nagyságának. Szárny és teher. „A tanárok számítanak” címet viselő OECD4-kutatásból látható. „Az oktatás sikerének a kulcsa a megbecsült. 2009. az osztálylétszámnak. 2010.3 Az elmúlt évtized nemzetközi kutatási eredményei arra a következtetésre jutottak. tapasztalt pedagógusok munkáját elismerték. Bölcsek Tanácsa Alapítvány. Oktatási és Kulturális Minisztérium EU Kapcsolatok Főosztálya az OECD engedélyével. A tanárok számítanak. a tárgyi felszereltség színvonalának – sokkal kisebb mértékben mutatható ki a tanulók eredményeire tett hatása. C. hogy a sikeres oktatási rendszerek a pedagógusokat állították a középpontba. Pedagógusok. és teljesítményhez kötötték. hogy a világon mindenütt meghatározó elem a kormányzatok gondolkozásában a pedagógusok ügye.  a rutinos. In. ösztönözték. fontos a pedagógushivatás fejlesztése.  megerősítették az intézményvezetést. 01. . ha a pedagógusszakma presztízse össztársadalmi szinten is növekedésnek indul. motivált. A második McKinsey-jelentés5 szerint ahhoz. utolsó letöltés: 2013. hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb. M. Jelentés a magyar közoktatásról. 115. A hatékony pedagógusok pályára vonzása.immix. 12 4 5 6 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. – Chijioke.

Az eredmények egyértelműen azt igazolják. évi XXXIII. a magasabb teljesítmények elérésében. Így a szakma gyakorlói hosszú távon érdekeltek a szakmai életutak megtervezésében és építésében.7 2. . Joggal feltételezhető. amelyek eléréséhez pontosan körvonalazott teljesítményeket és anyagi megbecsültséget rendeltek.) 2011. Nemzetközi áttekintés. Az életpályamodell központi eleme a minősítési rendszer. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. a szakmai életutak és a szakma gyakorlóinak elégedettsége között szoros kapcsolat mutatható ki. Hollandia. Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? A hazai pedagógusminősítési rendszer kidolgozását a nemzetközi tapasztalatok feltáró vizsgálata előzte meg. amelynek alapvető célja tíz ország (Anglia. a foglalkoztatási biztonságot. Ausztria. Svédország és az Amerikai Egyesült Államok) gyakorlatának és tapasztalatainak összevetése volt. a minőséghez köthető differenciált bérezést. A magas presztízsű értelmiségi szakmák – orvos.8 IV. hogy a minőségbiztosítás pozitívan befolyásolja az oktatás színvonalát és a pedagógusok életpályáját. módszertanból és eljárásrendből áll. amely alapján ki lehetett dolgozni a magyar köznevelés és pedagógiai kultúra számára leginkább célravezető minősítési sztenderdeket 9. Finnország. Olaszország. ugyanakkor folyamatosan mérik a bevezetett minőségbiztosítási rendszerek tanulói és pedagógusi teljesítményre gyakorolt hatását. A minősítési rendszer tartalmi elemeit.) Korm. mérnök. 326/2013. Spanyolország. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. hogy egy életpályamodell a pálya egészére ösztönzően hat a pedagógus szakma esetében is: szavatolja a pedagógusi munka minőségének emelését. A fejlett és a fejlődő országok jelentős része már több évtizede felismerte a pedagógusmunka minőségének a jelentőségét. Eger. Fontos hangsúlyozni. amelyek segítségével az oktatás színvonalának emelését a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének támogatásával biztosíthatja. amely szakmailag megalapozott tartalmi elemekből. és ennek megfelelően kidolgozta azokat a minőségbiztosítási és minősítési modelleket. (VIII. módszertanát. 7 8 Falus Iván (szerk. Németország. a minősítésben részt vevő szakértőket és a minősítési rendszer működtetésének anyagi és humánerőforrásait a törvények és rendeletek garantálják.) 2011. Ezekben az országokban folyamatosan dolgoznak a minőségbiztosítási modellek tökéletesítésén. Nemzetközi áttekintés. Románia. segítheti a pedagógusok elkötelezettségét saját szakmai fejlődésük iránt. Franciaország. hogy a minősítési rendszernek a minőség garanciájának üzenetét kell közvetítenie a pedagógusok. jogász – esetében a társadalmi megbecsültség. az eljárásrendet. Ezeknél a szakmáknál a szakmai életutaknak világos és pontos szakaszai vannak.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miért van szükség a pedagógus-életpályamodellre? III. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az oktatás fenntartója és az oktatást igénybe vevők felé egyaránt. 30. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Miért van szükség a pedagóguséletpályamodellre? 1. 13 9 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Eger. védjegyként garantálva a pedagógiai munka színvonalát és minőségét. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról Falus Iván (szerk.

10 IKT: információs és kommunikációs technológiák 14 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A tanulók közötti különbségek figyelembevétele. amelyek az oktatási intézményt a helyi közösség részévé teszik. amelyek a tanulókat képessé teszik az autonóm. a tanítás hatékonyságának és a tanulók fejlődésének nyomon követése.  Pedagógiai attitűdök: kapcsolat a diákokkal. Tanulást előmozdító osztálytermi környezet kialakítása. fegyelmezés. Az IKT10 alkalmazásának képessége. Alkalmazkodás a tanulók előzetes szintjéhez. Az idő. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. érdeklődéséhez. egyéni döntések meghozatalára. csapatmunka és együttműködés. Pedagógiai ismeretek és tudatosság: tanítás és tanulás. etika. Olyan stratégiák alkalmazása. Multimédia alkalmazása. figyelem a megfelelő tanítási környezet kialakítására. az eszközök megfelelő szervezése. Olyan tevékenységek szervezése.  Anglia  Szakmai képességek: tervezés. a feladatok és a kötelezettségek tisztelete. mint közalkalmazottal szembeni elvárások: semlegesség. a tér. A pedagógus társadalmi szerepének elsajátítása. értékelés és ellenőrzés. a személyes szakmai fejlődés igénye. neveléstudományi ismeretek és speciális nevelési igények iránti érzékenység. Nyitott. kommunikáció és együttműködés. . elfogadása. Olyan tanulási környezetet kialakítása. képzéséhez. amely különösen figyel az esélyegyenlőségre. alapműveltség és kommunikáció. ellenőrzés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? Vizsgált országok  Kiemelten kezelt kompetenciák A pedagógussal. tanítás. kritikus szemléletmód. a szólásszabadság biztosítása. szaktárgyi és tantervi ismeretek. Franciaország    Olaszország           Spanyolország  A tanítás történeti jellegzetességeinek ismerete. Az anyanyelv kiváló ismerete. titoktartás.  A családokkal való intenzív kapcsolattartás. értékelés. Kommunikáció.

hogy kire vagy mire irányul: tanuló. Nagy hangsúlyt fektet a pedagógusok önismeretére. tanulási stílusokat támogat). amely pedagógusszerepek szerinti bontásban.  Személyes és szakmai fejlődés. felelősséget vállal). pedagógus. A pedagóguskompetenciák megítélése a munkáltató feladata is. módszerek tervezése és alkalmazása. önképzésére. A kompetencialista nagy jelentőséget tulajdonít a kritikai szemléletnek és a különböző életkorú tanulók tanítása közötti kapcsolat erősítésének. pedagógiai.  szakértő (a szakterületének ismerője). Iskola. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. fejlesztési eszközök. a tantárgy és a tanítási módszerek szakértője. Finnország Pedagógusszerepek:  pedagógus (a tanulás vezetője). innovatív tanulási-tanítási folyamatok. Kompetenciaterületek: Németország  Szaktárgyi.  Tantervek. A pedagóguskompetenciák szerepek szerint meghatározva: interperszonális. Kompetenciák:  Tanulókra koncentráló.és oktatásfejlesztés. Románia  A tanulási-tanítási folyamat eredményeinek értékelése. Példaként egy – a jouensuu-i egyetem által kidolgozott – szempontrendszer kiemelve. 15 . Hollandia  A kompetencia. hanem az ítéletek és a megközelítések.és sztenderdrendszer nagyon differenciált és sokrétű. innovatív tevékenységére. kolléga. szervezési feladatok. környezet.  tanulási tevékenység támogatója (tanulási környezetet teremt. A pedagógusi funkciók feladatkörök szerint kevésbé differenciáltak. konkrét tevékenységekben azonosítja a pedagóguskompetenciákat.  teljes ember (empatikus. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Svédország A kompetencia fogalmának értelmezésében a tudás és a képesség mellett a harmadik komponens nem az attitűdök (mint nálunk). nem tesz különbséget a kezdő és a gyakorló pedagógusok között.  Pedagógiai.  Partneri együttműködés.  Szakmódszertani.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer?  Hét kompetenciát különböztet meg aszerint. Nincs országosan egységes kompetenciarendszer. bátorít.

Amerikai Egyesült  Motivációs tanulásszervezési készségek.  kommunikáció.  Tervezési készségek. a képző intézeteknek a képzés tartalmi és formai elemeinek a megtervezésére. A pedagógusértékelési sztenderdek és a pályamodell kapcsolódására az egyes országokban vannak próbálkozások. amely alapot szolgáltat a pedagógusoknak az önfejlesztésre. 16 . de a javadalmazásban az automatikus továbblépés eszközével nem élnek. az oktatási folyamat irányítása. a minősítési rendszer megfelelő működésére. A magyarországi törekvésekben a pályamodell kialakítása és a kompetenciaszintek (sztenderdek) leírása szoros kapcsolatban áll.  felelősségvállalás a pedagógus saját szakmai fejlődéséért. kompetenciák:  egyes tanulók megismerése. Az említett országokban figyelembe veszik a pályán eltöltött évek számát.  a csoportok megismerése.  a tanítási tevékenységek széles választékának felhasználása. a következő szinteken elvárja a kompetenciák kiterjesztését a helyi szintről regionális vagy Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Ez a modell az első három szinten közvetlenül az adott pedagógus oktatási tevékenységében vizsgálja a kompetenciák fejlődését. de kidolgozott pályamodellel csak Anglia esetében találkozunk. Miközben a kompetenciák tartalmának leírására minden országban tettek kísérletet.  Az emberi fejlődés és tanulás ismerete.  a pedagógiai folyamatok tervezése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  a pedagógiai folyamat értékelése.  Többféle oktatási stratégia alkalmazása.  A tanulás értékelése.  Az oktatás adaptálása az egyéni szükségletekhez. fejlődésük elősegítése. addig a kompetenciák szintjeinek meghatározására alig vállalkoztak. A feltáró vizsgálat legfontosabb tapasztalata az egyes országokban a pedagógus felkészültségének megítéléséhez szükséges kompetenciák tartalmának a tanulmányozásából származott. Államok  Kommunikációs készségek.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? Pedagóguskompetenciák:  A tantárgy ismerete. Cél egy olyan longitudinális és koherens rendszer megteremtése. kapcsolat a pedagógiai folyamat résztvevőivel. fejlődésük elősegítése.  Együttműködés.  Szakmai elkötelezettség és felelősségvállalás. Több említett ország gyakorlatában felismerhető közös elemek.  a szaktudományos ismeretek megléte és integrálása a tanulók személyiségének fejlesztése érdekében.

A minőségbiztosítási rendszer három eleme. 5. amelyek megoldásához segítséget kér és kap a pedagógus a szaktanácsadótól. olyan szakemberekből. hogy megadja a szükséges szaktárgyi. és nem nyilvánosak. avagy nem. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a minősítési eljárást a nevelés-oktatás minőségének javítása érdekében. Kiemelten kell figyelni arra. minőségi munkavégzésük elismerése lett. Az életpályamodell a hangsúlyt a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére helyezi. akik részt vesznek az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) által szervezett tanfelügyeleti továbbképző programon. 17 . szint – vezetőpedagógus. szint – pályakezdő. és a sztenderdek alapján rendszeresen értékelik a pedagógusok tevékenységét függetlenül attól. a magyar pedagóguséletpályamodell központi eleme a pedagógusok szakmai fejlesztése. mind az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás is. a szaktanácsadás. Milyen életpályamodellre van szükség? Tanulmányozva a rendelkezésre álló nemzetközi tapasztalatokat. szint – pedagógus. 4. A mesterpedagógusok és a kutatótanárok tapasztalatára és munkájára számít mind a szaktanácsadás. szint – minősített pedagógus. a minősítési eljárás követelményeiben meghatározott. a pedagógus számos tevékenységét érintő és értékelő dokumentum. hogy a pedagógus készül-e egy újabb minősítési fokozat megszerzésére. a fokozatokhoz rendelt fizetésemeléssel és a magasabb presztízsű szakmai feladatok ellátásához szükséges jogosultság megadásával. akik szakmájukat magas szinten művelik. V. nem képezik a minősítési eljárás tárgyát. illetve a gyakorló pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg. amely támogatja a pedagógust a minősítési eljárásra való felkészülésben. valamint a pedagógusok munkájával kapcsolatos visszajelzések eljuttatása a minőségbiztosítási rendszer számára. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának folyamatos és rendszeres szakmai értékelése. A tanácsadói munka csakis a pedagógus egyéni fejlődését szolgálja. majd megfelelő szakmai támogatással. A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok. hogy a pedagógus a minősítésre történő jelentkezése előtti évben vegyen részt tanfelügyeleti ellenőrzésben. hiszen a pedagógiaiszakmai ellenőrzés eredményei az intézményi önértékeléssel együtt 30%-os arányban képezik részét a minősítési eljárásnak. javaslatokkal a javítandó részterületek minőségének fejlesztése. és sikerrel teljesítik ennek követelményeit. A szaktanácsadó arra törekszik. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szint – kiváló pedagógus. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést tanfelügyeleti szakértők végzik. A szaktanácsadás célja a pedagógiai munka erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása. A szaktanácsadó és a pedagógus közötti kapcsolat a pedagógus szakmai fejlődését elősegítő bizalmi kapcsolat. 3. és emellett – a szaktanácsadói továbbképző program sikeres elvégzése után – képesek a pedagógusok szakszerű szakmai segítésére is. és összekapcsolja a szaktanácsadást. mert ennek eredménye a minősítési eljárás tárgyát képezi (az intézményi önértékeléssel együtt összesen 30%-ban). A minősítési rendszer a pedagógus szakmai munkájának színvonalát és az alapfeladatokon túlmutató szakmai teljesítményét jutalmazza a különböző minőségi fokozatokba való besorolással. Azok a problémák. olyan mesterpedagógusok és kutatótanárok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen életpályamodellre van szükség? akár országos szintre. 2. valamint a szakértő személyes tapasztalatainak (az óralátogatások) értékelése alapján. módszertani és pedagógiai támogatást a segítséget kérő pedagógus számára. A szaktanácsadók a mesterpedagógusokból és a kutatótanárokból kerülnek ki. A pedagógus minősítését a megnevezés és a magasabb fizetési kategória jelzi: 1. A tanfelügyeleti szakértők rendszeresen látogatják a gyakorló pedagógusokat.

A gyakorlati megvalósulás folyamatos követése. Egyrészt megvizsgálják. a világos pályakép megrajzolásával hatást gyakorol az egyes pedagógusok életpályáján túl az oktatás teljes rendszerére. szaktanácsadás). hol és hogyan hasznosíthatók szakmai kompetenciái leghatékonyabban a köznevelés rendszerében (pl. amelyek lehetővé teszik a jelenleginél differenciáltabb célrendszer megfogalmazását is. 2. A minősítő értékelés. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a szaktanácsadás kapcsolatát az alábbi ábra mutatja: VI. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szakfelügyelet. valamint javaslatokat tesznek a pedagógus számára. a szakmai munka értékelésével.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének? az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás kiegészítik és támogatják egymást. másrészt segítik az optimális továbbfejlődési irányok megtalálását. Az iskolai munka eredményességének növelése. Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének? A minősítési rendszer a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének motiválásával. Az oktató-nevelő munka értékelésében országosan egységes rendszer kialakítása. értékelése lehetőséget teremt olyan tapasztalatok elemzésére. mentorálás. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy a pedagógus gyakorlati munkája megfelel-e a minősítési rendszer adott fokozatához kapcsolódó sztenderdeknek. 3. 18 . Az alábbi felsorolás a bevezetés legfontosabb céljait tartalmazza. A minősítési rendszer várt céljai: 1. A közoktatás rendszerének eredményesebbé tétele.

cím elnyeréséért. tanfelügyeletben való részvétel stb. A gyakornok a sikeres minősítővizsgát követően Pedagógus I. és továbblép az életpálya Pedagógus I.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan épül fel a minősítési rendszer? 4. A szintekhez rendelt pénzügyi források és feladatok (szaktanácsadás. a pedagóguskompetenciák határozzák meg. A vonatkozó rendelet szerint a Pedagógus I. Ezt a fokozatot elérő pedagógus lehet osztályfőnök és vizsgáztató pedagógus. a minősítési rendszer fokozatai 1. Aki másodszorra sem felel meg a minősítővizsgán. amely minősítővizsgával zárul. pedagógusi kinevezést kap. A) A pedagógus-életpályamodell szakaszai. szakaszába. mentor által támogatott gyakornoki időszak. (VIII.) jelzik a pedagógus munkájának szakmai és a társadalmi elismerését. de legkésőbb a 9. jogviszonya az adott intézményben a törvény erejénél fogva megszűnik. hogy a pedagóguskompetenciákat 100%-ban megtestesítő mesterségbeli tudás megszerzése a diploma kézhez vétele után még hosszú folyamat. és legfeljebb két évvel hosszabbítható meg. A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására. Az életpályamodell és a minősítési rendszer figyelembe veszi. Minősítővizsgát a diploma megszerzését követő második gyakornoki év végén tesz a pedagógus. A minősítővizsga és a minősítési eljárás rendjét. A pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésének ösztönzése. Hogyan épül fel a minősítési rendszer? A pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési rendszer bevezetésének célja egy olyan rendszer létrehozása. A minősítési rendszer két központi eleme a minősítővizsga és a minősítési eljárás. 2.) Gyakornoki időszak A pedagógus-életpálya első szakasza a mindenki számára kötelező. A minősítés kritériumrendszerét a pedagógusok képzési és kimeneteli követelményei (KKK). a szakmai fejlődés természetes menetét figyelembe véve különböző szinteket állapít meg a pedagógusok előmeneteléhez. A pályakezdő szakasz 2 évig tart. fokozatban lévő pedagógus következő minősítésének legkorábban a fokozatban töltött 6. nem nevezhető ki. amely a minősítési eljárás keretében. Aki megfelel a vizsgán.) Pedagógus I. a Pedagógus I. rendelet szabályozza. minősítési eljárás során érhető el. évet követően. 5. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ennek tartalmi elemeit és módszertanát a 326/2013. A minőség elismerése és jutalmazása. Ha a gyakornoki időszak végén a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kap. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A többi életpálya-fokozat az ún. 30. fokozatba lép. év során kell megtörténnie.) Korm. A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a kormányhivatal szervezi meg és folytatja le. VII. mentorálás. 6. 19 . erkölcsi és anyagi megbecsülését.

Figyelmet kell fordítani arra.) Mesterpedagógus A mesterpedagógusi fokozatot legkevesebb 14 év szakmai gyakorlat után lehet elérni. A Pedagógus II. amelyek betöltéséhez jogszabályok előírják.) Pedagógus II. annak is megvan a lehetősége. vagy csökkentett munkaidőben dolgoznak. mind a Kutatótanár fokozat elérésével. 5. szabadalom. taneszközfejlesztés stb.) Kutatótanár A Kutatótanár kategóriába kerülhet a tudományos fokozatot megszerző és rendszeresen publikáló 11 pedagógus. (Az óraszámcsökkentést választó pedagógus nem vállalhat túlórát.) 11 Évente minimum két szaktanulmány. 20 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A fokozat elérésének további feltétele a legalább 14 éves szakmai gyakorlat és a második minősítés megszerzése. ugyanakkor pályája végéig maradhat ebben a fokozatban. A mesterpedagógusi fokozatba kerülés további feltétele a pedagógus-szakvizsga és a második minősítés megszerzése. Ezzel a lehetőséggel az óvodai dajkák is élhetnek. szaktanácsadói. szakértői. fokozat megszerzése feltétele a pályán maradásnak. fokozatba lépés feltétele a legalább 8 éves pedagógusi gyakorlat – és a minősítővizsgához hasonlóan – a pedagógus kompetenciáinak meghatározott szintű fejlettségét elismerő minősítés. Ha a pedagógus szeretne továbblépni egy magasabb szintre. de vannak olyan munkakörök (pl. mind a Mesterpedagógus.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan épül fel a minősítési rendszer? 3. A kedvezményes befejező szakaszt csak azok a pedagógus-munkakörben alkalmazottak választhatják. . 4. 6. a munkáltató nem kötelezheti rá a dolgozót. A kedvezményes befejező szakasz választáson alapul. A mesterpedagógusi és a kutatótanári kategóriába való továbblépés tehát nem kötelező. mentori vagy vezetői megbízás). A minősítés alapját a pedagógus általános pedagógusi kompetenciáinak megfelelő szintű fejlettsége mellett a pedagógus által meghatározott speciális szakmai feladatokhoz kapcsolódó kompetenciák és az e téren végzett tevékenység eredményességének igazolása képezi. A minősítési eljárás során kiemelt szerepet kapnak a tudományos munka elvégzésére és a kutatási eredmények felhasználására vonatkozó dokumentumok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) Az életpálya befejező szakasza A mindenkori nyugdíjkorhatár elérését megelőző ötödik évtől a pedagógusok dönthetnek úgy. vezetőtanári. hogy vonatkozó rendeletben megjelölt időponttól a Pedagógus II. fizetésük pedig csak az óraszámcsökkentés mértékének 50 százalékával csökkenhet. akik a nyugdíjkorhatár előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 évet töltöttek a pedagóguspályán. hogy alacsonyabb óraszámban tanítanak.

Ahhoz. majd Európa és a világ több más országában az 1990-es évektől kezdődően került sor. akinél az indikátorok a kompetenciák meglétét és elvárt fejlettségét bizonyítják.epednet. döntési mechanizmusai. az attitűdöknek és a képességeknek azon összességét jelentik.12 A pedagóguskompetenciák tehát a tudásnak. de a minőség legbiztosabb mutatói a pedagógus kompetenciái. 2. A sztenderdeknek megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírásokat nevezzük indikátoroknak.1. annak függvényében. Az ilyen értelemben vett kompetenciák meghatározása először az angolszász országokban. attitűdöket és képességeket különféle értékelési módszerekkel és eszközökkel állapítjuk meg. . A pedagóguskompetenciák kidolgozása többéves kutató folyamat eredménye. hogy tevékenységüket. problémamegoldó képessége.ektf. attitűdbeli komponenseket és a gyakorlati alkalmazásukhoz szükséges képességeket is. Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? A minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. Eger. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei című munkaanyag elkészítése.2-08/1/B-2009-0002 13. A TÁMOP-4. hogy a pedagógus a kompetenciák megfelelő szintjével rendelkezik-e. A kutatások jelenlegi eredményei szerint ezek a megközelítések mind lényeges elemekre vonatkoznak. az attitűdöknek és a képességeknek a külső megfigyelő számára is megragadható elemeit meghatározni.pdf 21 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az indikátorok és a sztenderdek (szintek) tartalma folyamatosan módosult.és 12 A hazai pedagóguskompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslat megtalálható: Kotschy Beáta Szerk. hogy egy hallgató iskolai gyakorlatra bocsátható-e. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. tevékenysége. nyelvi formája. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei. A kutatási folyamat során a kompetenciák száma és azok tartalma nem változott. 30. alprojekt A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. meg kell vizsgálni. A „mesterségbeli tudás” elemzésének módszerei a pedagóguskutatások fő területét alkotják. pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák. Az a jelölt kaphat diplomát. sorrendje. EKF. hogy milyen integrációs szinteken és milyen célból kívánt foglalkozni az adott dokumentum a pedagóguskompetenciákkal. célszerű a tudásnak. vagy előléphet-e a pedagógusi életpályán. http://www. Ezeket a kompetenciaszinteket sztenderdeknek nevezzük.2-08/1/B-2009-0002 13. sztenderd. Annak érdekében. az önelemzés-önértékelés az egyes megközelítésekben külön-külön kiemelt szerepet játszanak.)). amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra. A tanárképzés képesítési és kimeneti követelményeit tartalmazó 8/2013.1. amelynek két meghatározó állomását tartjuk számon: 1. Az indikátoroknak megfelelő tudást. és az a pedagógus léphet előre az életpályamodell szintjein. mert ezek integráltan tartalmazzák az értelmi. hogy a sztenderdek elérését meg lehessen ítélni. gondolkodási. A pedagógus személyisége. megkaphatja-e a diplomáját. hogy el lehessen dönteni.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? VIII.) EMMI-rendelet megjelenése (Magyar Közlöny (2013/15. és azzal pedagógus-munkakörben önállóan dolgozhat-e. (I. alprojekt keretében. A minősítéshez szükséges kompetencia-. TÁMOP -4. 2011.

és minél objektívebb értékelést tegyenek lehetővé. a tanfelügyelő számára az eredmények és a hiányosságok viszonyítási pontjait. közösségek alakulásának segítése. 13 Mivel az e-portfólió értékelésének és a tanítási óra megfigyelésének a nyolc pedagóguskompetencia az alapja. a hátrányos helyzetű. problémamegoldás 8. hanem integráltan. integrációs tevékenység. 30. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. tanuló többi gyermekkel. szaktudományos. 22 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. fejlesztése. attitűdbeli és képességbeli komponensekből szerveződik. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. rendelet szerint13 1. a továbbiakban még két alkalommal is találkozni fog a kompetenciák felsorolásával és a hozzájuk rendelt indikátorokkal. A) A pedagóguskompetenciák a 326/2013. hogy ezek minél pontosabban legyenek képesek leírni a szakmai fejlődési szinteket. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A kompetenciamodell értelmében az egyes kompetenciák nem egymástól függetlenül és elszigetelten jelennek meg a pedagógus személyiségében és pedagógiai tevékenységében. ezeket írják le az Útmutatóban az indikátorok. hanem megjelenhetnek más kompetenciák elemeiként is.) Korm. valamint a minősítő értékelés szempontrendszerét. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kompetencia: A tanulás támogatása 4. csak az adott kompetenciához kapcsolódó komponensek. osztályfőnöki tevékenység 6. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. kompetencia: Szakmai feladatok. (VIII. szaktárgyi. A kompetenciák felölelik az oktató-nevelő munka és a szakmai fejlődés egyes területeit. A pedagógus tudása ismeretbeli. . Ennek következtében a kompetenciák meglétét a tevékenységben jelző indikátorok sem önálló. kompetencia: A tanulói csoportok. elemzése 7. tanulási. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. az egyéni bánásmód érvényesülése. tantervi tudás 2. Ez az egységes nézőpont teszi lehetővé a fejlettség szintjeinek egyértelmű meghatározását és a további fejlődés irányainak világos kijelölését. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. esélyteremtés. és ezáltal kritériumrendszerként alkalmazhatók a pedagógus értékelésének különböző formáiban. Az indikátorok funkcionális (egy feladat vagy probléma megoldását biztosító) és integrációs struktúrái alkotják a sztenderdeket. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. egymást kiegészítve. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. A kompetenciák jelentik a szaktanácsadó számára a fejlesztés céljait.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? indikátormeghatározások azt a célt szolgálják.

Átlátja a speciális szakmai kompetenciák fejlesztési lehetőségeit. (Részletesen ld. Ezekben a minősítési eljárásokban az általánosan kötelező kompetenciák mellett a sajátos feladatkör ellátásához szükséges kompetenciák megléte és fejlettsége lesz a vizsgálódás új területe. Az értékelés rendszere c. differenciálást. a pedagógiai tervezés az intézményvezetőknél. digitális tananyagok hatékony és szakszerű alkalmazására. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás az egyéni pálya alakulásától függően differenciált értékelésre ad lehetőséget. hanem az egyes kompetenciaelemek elvárt fejlettségi szintjében. amelyek hatására a tanulók kialakíthatják saját gyakorlatban alkalmazható tudásukat. az esetleges megértési nehézségeket leküzdeni. tanulói aktivitást biztosító. Szakmai feladatok. a hagyományos és az információs-kommunikációs technikákra épülő eszközök. az egyéni képességek befolyásoló hatását is. szaktanácsadók. a képességek és a tudás fejlesztésének egységben való kezelésére. alkalmazkodva az egyes pedagógusok érdeklődéséhez. fejezetben). a szakmai teljesítmény szintjére vonatkozó előírások viszont különbözőek. illetve ismeretekkel bír a tantárgyakon átívelő fejlesztési lehetőségekről. problémamegoldási módszereinek.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 1. mert azok a mindennapi szakmai feladatok ellátásához alapvetően szükségesek. Képes a különböző céloknak megfelelő stratégiák. fokozat azoknak a kompetenciáknak a fejlettségét vizsgálja. Ez magyarázza.). valamint a tantárgy tanulási sajátosságainak ismeretében képes olyan feltételeket biztosítani. Sok esetben az általános pedagóguskompetenciák valamelyike kiemelt szerepet kap (pl. és II. megismerési. másrészt a megszerzett tapasztalatok minőségétől függően változó. Képes az elméleti és tapasztalati tudásának önálló és integrált alkalmazására. de ehhez járulnak még azok a sajátos kompetenciaelemek. és munkája Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a motivációt. 23 . minősítéshez szükséges kompetenciák nem a megnevezésükben különböznek – ezek már követelményként megfogalmazódnak a pedagógusmesterség KKK-iban (képzési és kimeneteli követelményeiben) –. hogy bár a vizsgálat módja. szervezési formák kiválasztására és megvalósítására. szaktárgyi. Felismeri a más szaktárgyakhoz. A pedagógus az általa tanított műveltségi területek. minősítő szakemberek esetében. szaktárgyi. szaktudományos. a pedagógiai sztenderdek 1. ezek fejlődésének. tantárgyak alapvető fogalmainak. Képes a tanulók előzetes tudására építeni. a pedagógiai értékelés a tanfelügyelők. Pedagógus II. ezért a minősítési rendszer figyelembe veszi a pályán eltöltött évek számát. tantervi tudás Pedagógus I. a tanulási folyamat segítése a fejlesztő pedagógusoknál stb. művelődési területekhez való kapcsolódás lehetőségeit. tantervi követelményeinek.) Milyen fejlődési szintek (sztenderdek) tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? A kompetenciák fejlődése egyrészt a pedagógus személyiségétől. amelyek személyre szabottan jelennek meg a minősítési kritériumok sorában. problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek. A Pedagógus I. tanuláselméleti és tantervi tudásának minél hatékonyabb integrálására. A diplomaszerzéshez. A pedagógus törekszik szaktudományi. illetve az érdeklődés. A pedagóguskompetenciák fejlődésének szintjei. összefüggéseinek. amelyek megléte minden pedagógus számára egyaránt „kötelező”. a minősítővizsgához (a gyakornoki idő letelte) és a Pedagógus II. pályaelképzeléseikhez. a tanulók gondolkodási. eszközei azonosak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? során fel is használja őket. az itt bemutatott kompetenciánkénti sztenderdek a további munka kiindulópontját képezik. illetve nemzetközi szinten is ismerik. szociális felkészültsége és az elsajátítandó tudás sajátosságai közötti összhang megteremtésével képes pedagógiai munkájának megtervezésére a tanmenet. nyitott a külső változásokra. Kutatótanár15 Képes szakmai kompetenciáit sokoldalúan. Mesterpedagógus14 Rendelkezik szakmai munkájához. a tanulói személyiség fejlesztésére vonatkozó tantervi célkitűzések. érdeklődése. . különböző változatokban gondolkodni. tanulási környezetben szerzett tudás összekapcsolását. 2. Képes felkérésre szakértői feladatot ellátni. Képes rugalmasan alakítani a tanítási stratégiákat a tanulási célokkal összhangban és differenciálni a tanulói képességeknek megfelelően. illetve helyi vagy regionális szinten szakmai vezetői szerepet betölteni. Korszerű szaktárgyi ismereteinek birtokában. pedagógiai céljainak megfelelően a jelölt képes meghatározni a tanítandó tartalmakat. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Pedagógus I. Az iskolával szemben megfogalmazott szülői és fenntartói igények. a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és az óraterv/foglalkozásterv szintjén. Gyakorlati tapasztalatainak beépítésével képes a tananyag sokoldalú bemutatására. Pedagógus II. 24 15 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Képes kollégái szakmai fejlődését irányítani. elismerik. az itt bemutatott kompetenciánkénti sztenderdek a további munka kiindulópontját képezik. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ezek megvalósításában kezdeményező szerepet tud betölteni. értékelni a kollégákkal. Fontosnak tartja a formális. a célokhoz és az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan. a tanulók életkora. a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjainak érvényesítésére. országos. A Kutatótanár sztenderdjeinek részletes kidolgozása további kutatások tárgya . illetve kutatási tevékenységekben irányító szerepet betölteni saját intézményében vagy azon kívül. Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttműködni. Önállóság jellemzi. aktívan vesz részt a szakmai közéletben. képességei. kiválasztani a tanulás-tanítás megfelelő stratégiáit. ezek struktúráját. Pedagógiai folyamatok. kutatási és/vagy fejlesztési munkákban. Képes fejlesztési. 14 A Mesterpedagógus sztenderdjeinek részletes kidolgozása további kutatások tárgya. a nem formális és az informális úton. terveit reflektív módon elemezni. innovatív módon alkalmazni. Nyitott a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal való együttműködésre. Munkája eredményeit iskolán kívüli környezetben. előzetes tudása és tapasztalatai. valamint az egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni és a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani. logikai felépítését. a taneszközöket. a pedagógiai folyamat elemei közötti összefüggéseket és kölcsönhatásokat tudatosan felhasználni. Kiemelkedő teljesítményre képes a szakértői. aktívan képes részt venni az iskola szaktárgyi munkaközösségének munkájában. iskolán belül. szakterületéhez kapcsolódó fejlesztési elképzelésekkel. Kész az alkotó tevékenységre szakmájával összefüggő területeken.

Képes egyéni tanulásfejlesztési tervet kidolgozni és széles körű együttműködést kezdeményezni a tanulási problémák kezelésében az érintettek körében. Osztálytermi környezetben képes bizalomteli légkör kialakítására. a folyamat során fellépő tanulási nehézségek felismerésére és megoldására. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. fejlesztéseit iskolai. Fontosnak tartja a tanulási képességek fejlesztését. módszereket igényel. kezdeményezéseit. ösztönzi a magasabb szintű gondolkodási folyamatokat. az önálló. és ezeket az intézményfejlesztés szolgálatába állítja. ezért törekszik az életkori. tanulási-tanítási módszerek. Ismeri a tanulóközpontú tanulási környezet jellemzőit. támogatására. Tapasztalatait szívesen használja fel helyi. A tanulás támogatásával kapcsolatos ötleteit. Az optimális tanulási környezet. Törekszik a tanulók tanórai. módszerek alkalmazására. és nyitott az élethosszig tartó tanulásra. regionális szinten terjeszti. az együttműködésnek a tanulásra gyakorolt előnyeit és hátrányait. önszabályozó tanulás kialakítására. értékelésébe. és a személyre szabott tanulás változatos feltételeit teremtik meg. az élethosszig tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztésére. Pedagógus II. valamint regionális disszeminációjában. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Tisztában van a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásaival. és terjeszti a szélesebb szakmai közönség számára. tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző stratégiákat. Mesterpedagógus Aktívan részt vesz olyan fejlesztő programok. tanulási légkör megteremtésekor figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit. tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének összehangolására. tervezésébe. aktivitást. helyi. Képes az önszabályozott tanulás szintjének megfelelő változatos feladatadásra. Tudja. Tapasztalatokkal rendelkezik a tantervi értékelés. nevelési igényeire. az egyéni és a csoportsajátosságoknak megfelelő. és az intézményi tanulásfejlesztés szolgálatába állítja. amelyek építenek az egyes tanulók/tanulócsoportok sajátos tanulási. az IKT új pedagógiai alkalmazásának megismerésére és saját tanulási-tanítási folyamatába való beépítésére. Aktívan részt vesz komplex tanulási környezeteket integráló tanulási programok kidolgozásában. A tanulók tapasztalataira. 3. aktívan részt vesz az intézmény tantervfejlesztési folyamatában. illetve regionális fejlesztési munkákban. Képes az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartására.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Mesterpedagógus Munkájában kezdeményező. előzetes tudására épít. jó gyakorlatok kidolgozásában és iskolai. támogatja a tanulókat egyéni tanulási útjuk megtalálásában. Képes a tanulók motivációjára építeni és bevonni őket saját tanulási folyamatuk irányításába. hogy az egyes gyerekek. Kutatótanár Pedagógiai feladatainak kiváló szintű ellátása mellett szaktudományi és neveléstudományi kutatásokat végez. ötleteit. differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák. A tanulás támogatása Pedagógus I. helyi. Nyitott az új tanuláselméletek. pedagógiai rendszerfejlesztés terén. amelyekkel a tervezés terén elsősorban a tantervelméleti-tantervfejlesztési munkálatokat gazdagítja országos és nemzetközi szinten. 25 .

A pedagógus a személyiségfejlődés és a tanulás sajátosságainak ismeretében képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni. a konfliktusok építő megoldását segíteni és előmozdítani az iskolai demokráciát. Kutatótanár Rendelkezik a tudományos munkához szükséges kompetenciákkal. a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének lehetőségeiről. szociológiai. közösségek alakulásának segítése. tanulási.és hosszú távú fejlesztési tervek kialakítására és megvalósítására. Felismeri a nevelési folyamat pszichológiai. A pedagógus a csoport és a csoportfejlődés pszichológiai. képes feltárni ezeket az összefüggéseket és adaptív módon felhasználni a tanulók egyéni fejlesztése során. osztályfőnöki tevékenység Pedagógus I. a nemzeti és az egyetemes emberi értékek elfogadására. szociális és erkölcsi fejlődését. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a tanulók személyre szabott fejlesztésével. a pedagógiai problémák felismerésére. A tanulás támogatásával kapcsolatos innovatív kezdeményezéseit. 4. integrációs tevékenység. tanuló többi gyermekkel. fejlesztések eredményeit országos/nemzetközi szinten is terjeszti. A tanuló személyiségének fejlesztése. amelyek alapján nyitottá válnak a demokratikus társadalomban való aktív részvételre. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Pedagógus I. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. az egyéni bánásmód érvényesülése. Szakmai tudását megosztva másokkal részt vesz a fiatalok/kezdők szakmai támogatásában. a helyi. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. amelyek elősegítik a tanulók szűkebb és tágabb közösségek iránti elkötelezettségét. amely az egész életen át tartó tanulás képességének kialakításához szükséges. 26 . Képes a személyiségfejlesztés komplex szemléletén alapuló közép. A tanulói csoportok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a hátrányos helyzetű. értékelésében. Pedagógus II. esélyteremtés. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. komplex tanulási környezeteket integráló fejlesztő programok kidolgozásában. érzelmi. tanulásfejlesztéssel. Sokéves pedagógiai tapasztalataira építve a pedagógiai gyakorlat és elmélet problémáira saját kutatásai és fejlesztési tevékenysége által kíván választ adni. az egyéni bánásmód megvalósításában. elsősorban az adaptív szemlélet kialakításában. Képes a tanulói közösségeket tudatosan szervezni. Mesterpedagógus Munkája során magas szintű eredményeket ér el a tanulók egyéni fejlesztése terén. kompetenciafejlesztéssel foglalkozó jó gyakorlatok. Rendelkezik mindazzal a tudással. amelyek elősegítik a tanulók értelmi. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. alkotó és/vagy tudományos jellegű művelésével vesz részt különböző. megoldásuk különböző módozatainak kidolgozására.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Kutatótanár Tevékenységének kimagasló szintű. kulturális meghatározottságát. szociológiai. megvalósításában. Képes a pedagógiai gyakorlatot elemezni meglévő elméleti tudása és a tanulók/tanulócsoportok megismerési módszereinek felhasználásával és ezáltal reális képet kialakítani a tanulók világáról. fejlesztése. 5. kulturális sajátosságainak ismeretében képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni.

intézményi. az értékelés eszközeinek megválasztására. nemzetközi társadalmi szervezetekben végzett fejlesztő tevékenységével hozzájárul az esélyteremtéshez társadalmi szinten is. regionális. és elfogadja ezek szükségességét a pedagógiai tevékenységek elemzésében. Képes pedagógiai céljainak megfelelő értékelési eszközök fejlesztésére. Mesterpedagógus Elkötelezetté válik a szélesebb társadalmi közösség építésében.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Pedagógus II. Bekapcsolódik különböző szintű értékelő tevékenységek elemzésébe. Tudatosan alkalmazza az értékelés különböző funkcióit a pedagógiai folyamat szabályozására. Pedagógus II. illetve alkotó-fejlesztő munkájával vagy nemzeti. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás. A pedagógus képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák és módszerek meghatározására. tiszteletben tartására. a tanulói személyiség fejlesztésére. Betartja az értékelés etikai normáit. tervezésébe. és rábízott kollégáinak ez irányú fejlődését is segíti. kollégáit. Alkotó munkájával bekapcsolódik a multikulturalizmushoz és az interkulturális oktatáshoz kapcsolódó kezdeményezésekbe. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. országos vagy nemzetközi felmérésekben. Képes előmozdítani a nagyobb egyenlőséget az iskolában. amelyet vagy osztálytermi munkájában. vagy a tanításhoz kapcsolódó más területeken végzett alkotó tevékenységgel valósít meg. értékeinek megismerésére. igyekszik diákjait. Tisztában van alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal. Tevékenyen vesz részt intézményi. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. értékelési folyamatokban. formáiról és módszereiről. önértékelési képességük kialakítására. társadalmi kontextusával is érdemben foglalkozni. értékelésében. amelyek ezeknek az értékeknek elfogadását segítik. 6. elemzése Pedagógus I. nyitott mások véleményének. Szakszerű tudása van az értékelés folyamatáról. Mesterpedagógus Aktívan együttműködik kollégáival saját. amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit. szervezésébe és működtetésébe. Tudatosan kezeli az értékek sokféleségét. Részt vesz a kultúrák közötti kapcsolatok építésében. iskolai és iskolán kívüli életét. Kutatótanár Tudományos. Képes a tanítás – és ezen belül az értékelés – tágabb. Értékelési gyakorlatára a komplexitás jellemző. individualizálás szempontjait és elősegíteni a tanulók részvételét saját fejlődésük értékelésében. és közvetíti a tevékeny állampolgári magatartásmód értékeit a tanulóknak is. összefüggésekkel. képes olyan pedagógiai helyzetek teremtésére. kollégái és az iskola értékelő munkájának fejlesztése érdekében. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális folyamatokat. Kutatótanár Célja a szakmai önmegvalósítás. mentoráltjait is bevonni. 27 .

tisztában van a pedagógiai kutatás. Felelősséggel vesz részt szakmai kérdések megvitatásban helyi és országos szinten is. Ezeket a forrásokat készségszinten használja szakmai munkájában. kezdeményező szerepet vállal. 28 . és rendszeresen értékeli. Képes és kész mások osztálytermi kommunikációjának fejlődését szakmailag támogatni. Szakmai kérdésekben tájékozottság és önálló. szóban és írásban. saját személyiségének fejlesztésére. szükség esetén szakmai segítség felhasználásával. jogszabályok és etikai normák ismeretében képes megfogalmazni saját szakmai szerepvállalását. együttműködési lehetőségekre.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 7. Aktívan közreműködik a pedagógiai és szervezeti tevékenységekben. Tájékozott a szakterületéhez és pedagógusi hivatásához kötődő információs forrásokról. A pedagógus képes partneri együttműködésre a tanulókkal. értelmezni e területek kutatási. tudományos adatokon és tapasztalatai elemzésén nyugvó véleményalkotás jellemzi. a szülőkkel. Kommunikáció és szakmai együttműködés. Tudományos igényű munkát végez az osztálytermi kommunikáció vizsgálata és a fejlesztés módszereinek kidolgozásában. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pedagógus I. és ezek alapján reflektív módon törekszik tevékenységének javítására. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Jól tájékozódik a pedagógiai és a szaktárgyi szakirodalomban. támogatja mások szakmai fejlődését. 8. aktív szakmai kapcsolatokat működtet. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását. a tanulók és az iskola életében szerepet játszó szakemberekkel. Törekszik önismeretének. Részt vállal a tudásmegosztásban. és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. képes elemezni. Különböző szakmai szituációkban képes nyílt és hiteles kommunikációra. Szerepet vállal és kezdeményező szervezeti szintű megbeszéléseken. Követi és figyelembe veszi munkájában a helyi innovációk eredményeit. szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. alapszintű szakmai szövegek megalkotására. valamint az ezekre ható társadalmi folyamatok. lelki egészségének megőrzésére. Képes szaktudományi és neveléstudományi szakszövegek pontos értelmezésére. képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. az iskola más munkatársaival. Szaktudománya vagy a neveléstudomány és társtudományai terén kiemelkedő tudományos eredményeket ér el. Nyitott a konfliktushelyzetek és a problémák feltárására és megoldására. Széles körű szakmai kapcsolatrendszerrel bír. fejlesztés és innováció sajátosságaival. kezeléséről. a szakmai párbeszédek eredményeire. és ezeket szakmailag érvényes módon tudja kommunikálni is. fejlesztési eredményeit. problémamegoldás Pedagógus I. Mesterpedagógus Saját szakmai munkája során tudatosan épít az egymástól tanulás lehetőségeire. Tevékenysége során tudatosan épít a szervezeten belüli és kívüli kapcsolatokra. szervezetekről és ezek elérhetőségéről. Az intézményen belül szakmai kérdések megbeszélésében aktív. A pedagógusi szerepek és feladatok. kollégáival. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Pedagógus II. Kutatótanár Szerepet vállal a pedagógusi szakma országos szervezeteinek működtetésében. Képes egyszerűbb kutatási módszerek használatára.

saját reflektív. Egy-egy kompetencia igen sokféle tevékenységben jelenhet meg. az életpálya során meglehetősen összetett folyamatban fejlődnek. megvalósítását képes ellátni. Tevékeny szerepet játszik a reflektív gyakorlat és a pedagógiai mentálhigiéné országos. Az iskolai. speciális/vezető pozíciót tölt be. Az indikátorok a kompetenciákban megfogalmazott tudás.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Pedagógus II. Mesterpedagógus A pedagóguskollégák szakmai támogatásában és az iskola szervezeti életében kezdeményező. nevelési-oktatási problémák értelmezésében. él a kiégést megelőző technikák alkalmazásával. nemzetközi szintű terjesztésében. Iskolai kutatási. Az iskola szervezeti életét. Képes a kollégák önismeretének. csak az új elvárásokat írja le. 29 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és széles körű érdeklődésre számot tartó pedagógiai. Az iskolai innovációkban kollégáit szakmailag segíti. amely a külső megfigyelő számára lehetővé teszi ezek megragadását a pedagógiai munka során. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és nagy egyéni eltéréseket mutatnak. párbeszédet kezdeményez. Pedagógiai munkájában felmerülő problémái megértéséhez és megoldásához képes adekvát szakirodalmat keresni. A kutatási. a problémamegoldásban kezdeményező. az értékelhetőség reális lehetőségeit figyelembe véve a hangsúlyt a legjellemzőbb tevékenységekre helyezve korlátozni kell az 16 Mivel az e-portfólió értékelésének és a tanítási óra/foglalkozás megfigyelésének a nyolc pedagógus kompetencia az alapja. regionális szinten. A pedagóguskompetenciák nem statikusak. pályázatok tervezését. Kutatótanár A pedagógusszakmát. Az iskolákat. szakmai elemző technikáinak megosztására. így az indikátorok száma is rendkívül sok lehet. fejlesztési projektek vezetését. egyeztetést kezdeményezni a pedagógusszerep. fejlesztési eredményeket az iskolai. Tudatosan figyel lelki egészsége megőrzésére. képes az iskolán belül és a helyi közösséget érintve szakmai párbeszédet. szakmai fejlődésének segítésére. helyi. az iskolát érintő kérdésekben országos és esetleg nemzetközi fórumokon alkotóan és felelősségteljesen vesz részt. fejlesztéseket végez. a pedagógusok társadalmi felelősségét. A megfigyelhetőség. iskolát érintő kérdésekben állást foglal. Az egyes életpályaszakaszok leírásai ezért úgy épülnek fel. a továbbiakban még két alkalommal is találkozni fog a kompetenciákkal és az indikátorokkal. regionális szinten népszerűsíti. -munka és -feladatok kérdéseiről. felhasználni. a pedagógia elmélete által megalapozott kompetenciák sztenderdekhez viszonyított értékelését a hozzájuk rendelt indikátorok teszik lehetővé. Elfogadja az iskola. képességek és attitűdök olyan tevékenységformákban való megfogalmazása. helyi. az eredményeket országos (és nemzetközi) szinten terjeszti. a pedagógusokat. de nem ismétli meg az előző szinten megfogalmazottakat. Elkötelezett a tudományos igényű kutatások iránt. a pedagógusszakmát érintő problémákról. lelki egészségvédelmének támogatására. szaktárgyi kutatásokat. aktív szerepet tölt be. B) Milyen indikátorok tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz?16 A pedagógiai gyakorlat igényeit figyelembe vevő. kérdésekről képes szakmai párbeszédet kezdeményezni az iskolai. hogy a magasabb szint magában foglalja az előző szint elvárásait. .

a minősítési rendszer esetük ben a Pedagógus II. hogy bár a jelen Útmutató a Pedagógus II. Ez magyarázza azt. következetes. 1. egy tanóra) természetesen nem ad lehetőséget az összes indikátor megjelenítésére (pl. sztenderdhez kapcsolódó indikátorlistát tekinti kiindulási alapnak. kompetencia: Szakmai feladatok. ezért egy konkrét pedagógiai tevékenység (pl.-be sorolt pedagógusoknál pedig minimálisan 75%-ban kell megfelelniük a sztenderdeknek. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. Az indikátorlista az adott kompetenciához kapcsolódó teljes tevékenységkörre vonatkozik. és mik a fejlesztendő területei.6. Az egyes minősítési szintek sztenderdjei egymásra épülnek. tantervi tudás Alapos. a magasabb szintek értelemszerűen magukban foglalják az alacsonyabb szinteket. amelyekről információt lehetett szerezni. 1.4.és indikátorlista alapján történik. a fejlődésbe vetett hit filozófiájával magyarázható. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár sztenderdjeinek bemutatása sem képezi tárgyát jelen Útmutatónak. integráltabbakat kell a két felső szinten teljesíteni) természet a jellemző. szaktárgyi. (A Pedagógus I. a rendszeresen tájékozódik a szaktárgya és a pedagógiai tudományára vonatkozó legújabb eredményekről indikátor egy tanítási órán valószínűleg nem figyelhető meg a pedagógus tevékenységében). -be sorolt pedagógusoknál minimálisan 60%-ban. de az értékelésben csak azok számítanak.1. A minősítés számára a kompetenciákhoz leginkább hozzárendelhető tevékenységeket átlagosan 10 indikátor írja le. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. hogy a megfelelt és a nem felelt meg minőségi fokozatok megállapításra kerüljenek. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). hogy minden dokumentum és egyéb információforrás értékelése ugyanazon kompetencia. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. . változatos oktatási módszereket. vagyis a minősítésnek nemcsak az a célja. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. Fogalomhasználata pontos.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? indikátorok számát. hanem leginkább annak jelzése. szaktudományos. és ehhez képest fogja a két szinten a sajátos szakmai tudásokat megjeleníteni a sztenderdekben és az indikátorokban. 1. Ez azt jelenti.) Ez az eljárás. ezért jelen Útmutató nem vállalja fel a gyakornoki sztenderdekhez kapcsolódó indikátorok leírását.5. így az indikátorok fejlődésére is az integratív (a magasabb fejlettségi szint magában foglalja az alacsonyabbat) és kumulatív (a teljesített indikátorok mellett újakat. 1. sztenderdszint indikátorlistája 1. de a fokozat megszerzéséhez alacsonyabb pontszám megszerzését követeli meg. 17 1.) A Pedagógus II.3. mik az erősségei. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.7. Lásd az eljárás tartalmi elemei és a rendelet. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. 1. A kezdő pedagógus (gyakornok) munkájában az egyes kompetenciák és indikátoraik valószínűleg alacsonyabb szinten valósulnak meg.2. A rendelkezésére álló tananyagokat. taneszközöket alkalmaz. 1. a Pedagógus II. 30 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kritikusan értékeli és megfelelően használja. hogy mely sztenderd alapján milyen mértékben felelt meg a pedagógus. 1. sztenderdhez kapcsolódó indikátorlistával dolgozik a Pedagógus I. szint esetében is. és ezek az információforrások más-más súllyal számítanak17. A Gyakornok minősítővizsgájának kidolgozása folyamatban van.

módszereket. Célszerűen használja a digitális. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. korlátait stb. 2. 2. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. online eszközöket. bizalomteli légkört alakít ki. 3. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. 3. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 1. 2. 3.6. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. 2.7. gyakorlására. 1. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. A tanulók tevékenységét.9. Pedagógiai munkáját éves szinten. 3. céljaira.11. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A célok tudatosításából indul ki.2. érzelmi állapotát.5.8. 2. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. 3.8. motiváltságát.10.3.7. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. 2.6. kompetencia: A tanulás támogatása Épít a tanulók szükségleteire.3.12. az oktatási környezet lehetőségeit. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. 3. 2. Alkalmazza a differenciálás elvét. 2. 2.9.5. az intézmény pedagógiai programját. pl.4. 2. a tanulók előzetes tudását. kompetencia: Pedagógiai folyamatok.1. feldolgozásának. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. Tanítványait önálló gondolkodásra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ahol minden tanuló hibázhat. a tanultak alkalmazására neveli. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai. 31 . Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a taneszközök használatával. 1.2. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. taneszközöket. 3. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. 3.8. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. 2. 2.10. aktivizálására. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra.. Pozitív visszajelzésekre épülő. 3. webes felületeket működtet. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. logikusan építi fel. mindenkinek lehetősége van a javításra. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. továbbadásának kritikus. kutatás igényét. életkori sajátosságait. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. 2.1. etikus módját. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.4.

biztonságot. 5. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. és képes számukra 4. sokoldalúan tárja fel. Tanítványait egymás elfogadására. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. érzékenység. esélyteremtés.3.9. ahol 5. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. kompetencia: A tanulói csoportok. tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli. Az iskolai. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési 4. tiszteletére neveli. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat 4.10.5. más kultúrák elfogadása jellemzi. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. és ezeket hatékonyan meg is valósítja. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. 32 . hanem fejlődésében szemléli. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. elősegítő módon reagál rájuk. a hátrányos helyzetű. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek 4. elfogadó légkört teremt. 5. tanuló többi gyermekkel. 4. szervezésével. értékteremtő. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. helyesen értelmezi.9. következetes és kiszámítható értékeléssel. véleménycserét ösztönzi. társadalmi 5. altruizmus. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. az egyéni megértést 4. megvalósítását.6. terveket dolgoz ki. fejleszti a tanulók vitakultúráját.8. fejlesztése.1. például megbeszélések 5. 5.1. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. keretében. az egyéni bánásmód érvényesülése. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. Az együttműködést támogató. és hatékonyan kezeli. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 4. integrációs tevékenység.7. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. nyitottság. 4. 4. segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. 5. 5.6. A tanulók közötti kommunikációt. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan.3. mind a szabadidős tevékenységek során. A tanuló hibáit. társadalmi háttéréből adódó sajátosságait.4.8. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. osztályfőnöki tevékenység 5.7. közös szabályok megfogalmazásával.4. Együttműködés. tanulási. illetve 5. Óráin harmóniát. megfelelő stratégiák alkalmazására.2. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás 5.2. egységben kezeli. Az együttműködés.5. tevékeny. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 4.10. közösségek alakulásának segítése.

6. tudásszintmérő teszteket) készít. a kollégák. szükség esetén gyakorlatát módosítani. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. 7. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. feltételeket alakít ki. a vitákban.3. Értékeléseivel. az intézményvezető. és ő maga is meggyőzhető. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. 7.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 6. 7. szervezetekkel. Nyitott a szülő. projektoktatás. értékelései világosak. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti.7. egyértelműek. 6.1. 7.5. 7. 7. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. a szakmai partnerekkel.6. fejlesztését.4. 33 . A megbeszéléseken. tárgyszerűek. 6. 7. a szaktanácsadó visszajelzéseire. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. az egyéni. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. 6. 6. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal.8. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. eszközöket.6.1. a szülőkkel. 6. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.9.8.4. 7. 6. 6. következetesen alkalmazni. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. problémamegoldás Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. kirándulás) megvalósításában. ünnepség.3.2.7.10. problémáit önállóan. 7. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. A diákok érdekében önállóan. intézi. elemzése Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. Visszajelzései. 7. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. témanap. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik.5. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. 7. Céljainak megfelelően. a vitákban képes másokat meggyőzni. a tanuló.2.

eszközökről. pályázatokban. 8. 8. 8. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. személyiségének sajátosságaival. 8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Tisztában van szakmai felkészültségével. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.8. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.7. 34 .2. Munkájában alkalmaz új módszereket. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 8.3. 8. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat.5. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról. tudományos eredményeket. 8. 8.1. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. 8.4. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. kutatásban.9. Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 8.6. Részt vesz intézményi innovációban.

A mérhető. szakmai teljesítménye bemutatásához. pontosabb értelmezésére. képesek -e reális. a sokoldalú információszerzés és a személyes találkozás együttesen biztosíthatja. hogy a lehető legteljesebb kép alakulhasson ki a pedagógusról. tanfelügyelői vélemények). hiszen minden forrás és minden elemző-értékelő megnyilvánulás emberektől származik. Vannak olyan mutatók (tanulói eredmények. Az e-portfólióban a pedagógus saját szakmai teljesítményéről természetesen a lehető legpozitívabb képet kívánja a bizottság elé tárni. amelyek tárgyszerűen és számszerűen adnak információt a pedagógus munkájáról. a szakmai fejlődés dokumentumai. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amelyek nem tartoznak ezekbe a kategóriákba. a tanfelügyelő értékeléséhez viszonyított változásokból. Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? Az életpályamodell bevezetésének sikeressége elsősorban azon múlik. a valósághoz közeli képet adni a pályázó pedagógus munkájának értékeiről. Következtetések vonhatók le a tanulói eredmények javulásából. az iskolai értékelési folyamat pedagógusra vonatkozó dokumentumai (igazgatói. Az értékelés objektivitására való törekvés legfontosabb mutatója és egyben biztosítéka: az értékelés kritériumrendszere a sztenderdekhez rendelt indikátorok listája.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? IX. az új rendszer igyekszik különböző módokat biztosítani a pályázó számára felkészültsége. ezen belül kiemelten a szakmai fejlődést bemutató dokumentum nyújt lehetőséget. dokumentálható eredmények. szülői. 35 . a minősítőbizottság külső tagjai. Az eljárás kiemelten fontos mozzanata a jelölt és a bizottság tagjai között lezajló. tanulói. szakmai vezetői. szakmai munkaközösség-vezetői. Jelenleg a pedagógus-életpálya folyamatának bemutatására egyrészt az e-portfólió. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A minősítési eljárás azonban nem csupán ezekre a jól mérhető teljesítményekre. másrészt a pedagógus fejlődését bemutató igazgatói. amelyek megnövelhetik a minősítés objektivitását? Mindannak tudatában. objektív tényekre támaszkodik a kompetenciák vizsgálatakor. munkaközösség-vezetői vélemény. hanem olyanokra is. tevékenységkörök). A személyes beszélgetés alkalmat ad a hiányzó információk kiegészítésére. és maga a szakmai megbeszélés is lehetőséget ad a fejlődésre vonatkozó kérdések megválaszolására. az órák/foglalkozások látogatása és megbeszélése. Ennek hitelességét viszont jól erősítik vagy gyengítik az e-portfóliótól különböző információforrások. Lehetséges-e a pedagógus munkáját fejlődésében szemlélni a minősítés korlátozott időtartama alatt? Ez a kérdés szintén olyan. hogy a minősítés folyamán alkalmazott értékelési módszerek milyen mértékben képesek feltárni a valós helyzetet. Ennek a kritériumnak az elérése a következő kérdéseket veti fel: Beépíthetők-e az értékelés rendszerébe olyan elemek. az e-portfólióhoz kapcsolódó szakmai beszélgetés. amely minden egyszeri alkalomra szorítkozó eljárásban felvethető. hogy a teljes objektivitás nem érhető el.

hogy az értékelés egységesen kompetenciaalapú. videofelvétel. fokozatba sorolt alkalmazottja. Az indikátorok fejlettségét vagy a konkrét tevékenységben (tanítási óra. 18 326/2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy az értékelés ne csak minősítő. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv.) Korm.) vizsgálja a bizottság. gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. a pedagógus írásos visszajelzést kap az erősségeiről és fejlesztendő területeiről. Elnöke a kormányhivatal által delegált. illetve a pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés visszajelzésének. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt. tervezés. Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló rendelet alapján 36 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hanem fejlesztő/támogató szerepet is kapjon a pedagógusok minősítésében.  Tanítási-nevelési tevékenység. írásos reflexió stb.  A pedagógus reflexiója saját tervezési és tanítási-nevelési tevékenységére. Azért. a pedagógus tevékenységéről kapott dokumentumok és a személyes tapasztalatok alapján. feladatlap. . (VIII. továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott. valamint az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részének a minősítés rendszerébe való integrálása (30%) azáltal válik lehetségessé. vezetői megbízással rendelkező alkalmazott. didaktikai eszköz. interjú). A nyolc pedagóguskompetencia indikátorait a megfelelő szintek (sztenderdek) szerint fogják értékelni a következő területeken:  Felkészülés a tanításra-nevelésre. pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői. fejlesztett tananyag. vagy ennek dokumentumaiban (óraterv/foglalkozásterv. Mesterpedagógus fokozatba sorolt.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? X. azonos tartalmi és módszertani elemek alkalmazásával történik. A) Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?18 A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a minősítőbizottság folytatja le. gyakorlóóvodájának. évi XXXIII. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Tagjai a gyakornoki minősítővizsga esetén valamely pedagógusképző felsőoktatási intézmény Tanárképzési Központjának javaslatára az intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának. 30. amely három főből áll. az Országos szakértői névjegyzékben pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) vagy pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő.

Csak magasabb fokozatba tartozó. értékelése (portfólióvédés). a meglátogatott szakórák vagy foglalkozások alapján. ha az egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan. A minősítővizsga és a minősítési eljárás esetén a minősítőbizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos az értékelt pedagógusnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgyának megfelelő szakképzettségével. A Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében a minősítőbizottság további tagja a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja. Az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a tanfelügyelőnek a pedagógusra vonatkozó megállapításai alapján. az Országos szakértői név jegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Tagjai a minősítési eljárás esetén a kormányhivatal által delegált. tanóra megtartása. továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  Az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó megállapításai alapján. azonos munkakörben dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában.  Ha a munkakör részét képezi. A köznevelési szakértőt az egyházi fenntartó által fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben részt vett. a jelölt legalább két szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és elemzése. 37 . B) Melyek a minősítővizsga tartalmi elemei (részei)?  Ha a munkakör részét képezi foglalkozás. gyakorlóóvodájának. pedagógus-szakvizsgával rendelkező alkalmazott. fokozatba sorolt alkalmazottja. Az egyházi intézményben vagy egyes magániskolákban a minősítővizsga és a minősítési eljárás során a felsőoktatási intézmény által delegált köznevelési szakértőt az intézményfenntartó kéri fel. C) Hogyan történik az értékelés a minősítővizsgán?  Az e-portfólió és ennek védése alapján. gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  A gyakornok e-portfóliójának áttekintése.

akkreditált jó gyakorlat bemutatása a portfólióban Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban 2. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. tanóra megtartása. a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 3. évi XXXIII. Pedagógus II. Kutatótanár A Az értékelés elemei A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése. 30. valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak esetében. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. tanóra megtartása. szakmai ellenőrzés összegző értékelése 30 B % 50 2. a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás.) Mesterpedagógus. A Az értékelés elemei 1. a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 3. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. (VIII.) Korm. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról 20 Nem képezi a munkakör részét a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése 30 20 50 B % 19 326/2013. szaktanácsadói. Szakértői. tanóra megtartása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? D) Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei (részei)?19 1.. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. az országos pedagógiai. tanóra megtartása. tanóra megtartása20. szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai. 38 . intézményvezetői tevékenység. pedagógiai előadó.) Pedagógus I. 1. tehetséggondozás. 20 2.

) Melyek az eljárásrendet meghatározó jogszabályok?  2011. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. (I. A minősítővizsgára jelentkezett gyakornokot a minősítési tervbe fel kell venni. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról  8/2013.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről Az emberi erőforrások minisztere által 2013. minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. 30. A miniszter az Oktatási Hivatal javaslata alapján elkészített minősítési tervben minden év április 30-ig dönt a következő évben minősítővizsgán. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor. szervezetileg összevonva működik.) 7. az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit. F) Hogyan történik a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való jelentkezés? A miniszter minden év február utolsó napjáig teszi közzé a következő évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. évi XXXIII. a minősítővizsga és a minősítési eljárás megszervezésében és lefolytatásában részt vevőkre függetlenül attól. törvény a nemzeti köznevelésről  326/2013. ezek munkáltatójára. napjáig kezdeményezi a minősítését a területileg illetékes kormányhivatalnál. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelését.) Korm. 30. 1. évi CXC. A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a döntés meghozatalát követően. megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31. törvény (a továbbiakban: Nkt. 39 . munkaviszonyban foglalkoztatottakra. évi CXC.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? E) Mit értékelnek a minősítési eljáráson? A minősítési eljárás során a minősítőbizottság áttekinti a pedagógus által feltöltött e-portfóliót. (VIII. G) Miként épül fel a minősítés eljárásrendje? Az eljárás kiterjed fenntartótól függetlenül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. hogy a köznevelési intézmény önálló intézményként vagy másik intézmény szervezetéhez tartozva. legkésőbb május 31-ig értesíti. § (1) bekezdésben meghatározott köznevelési intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban. a meglátogatott foglalkozások és az e-portfólió védése alapján értékeli a pedagógust. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

a szakmai életút értékelése. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Jelentkezteti a gyakornokot a kormányhivatalnál. 2. különösen legalább tíz tanóra. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap az minősítővizsga módszereiről. eszközéről. tevékenysége. dokumentumai. minősítésre való felkészülésre a gyakornoki idő alatt. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. 4. önálló alkotói. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve . formáját illetően. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése.22 A gyakornok feltölti az e-portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. a szakmai önéletrajz. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 21 22 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. Dokumentumok/eredmény A minősítővizsga dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. 40 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. a mentor közreműködésével kerül sor. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítővizsga esetén A 2 év gyakornoki idő lejártának hónapjában kötelező a minősítővizsga. művészeti tevékenységek bemutatása. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. a pedagógus szakmai útja. . Egyezteti a bemutató óra/foglalkozás tartalmát. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. 3. lefolytatásáról. Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit21. A gyakornoki idő letételének hónapját megelőző hónap első napján az intézményvezető értesíti a kormányhivatalt. a nevelő-oktató munka dokumentumai. a technikai feltételekről. értelmezése alapján. dokumentumai. 6. 5. Az e-portfólió elkészítésére. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében.

Összegző értékelés. értékelése. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője 41 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A minősítővizsga során az értékelés szempontjait. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd összegző értékelés táblázata). az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. Az e-portfólió védésének értékelése. A minősítővizsga módszerei:       az e-portfólió előzetes vizsgálata. A minősítővizsga lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt23. foglalkozások látogatása. Értékelés: megfelelt: a Pedagógus I. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. értékelése. 23 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. értékelése. megbeszélése. A pedagógus két órájának/foglalkozásának látogatása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. . értékelése. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. melléklete határozza meg. dokumentáció. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. Elkészítik az összegző értékelést. nem felelt meg: ha az első sikertelen vizsgája. felkészülés a védés lebonyolítására. A Pedagógus I. ha nem az első sikertelen vizsgája. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. az e-portfólió védésének lebonyolítása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. értékelése. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. akkor a foglalkoztatási jogviszonya az adott intézményben megszűnik. akkor a gyakornoki idő 2 évvel meghosszabbodik. fokozat eléréséhez az összpontszám 60%-a szükséges. fokozatba lép. értékelése. a pedagógus által tartott szakórák.

42 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. biztosítja az intézményben zajló minősítési eljárás feltételeit. 4. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. dokumentumai. Az e-portfólió elkészítése. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. 6. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének.25 E-portfóliójának feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes feltöltőfelületre a jelentkezéssel egyidőben. 2. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. a pedagógus szakmai útja. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. A pedagógus módosíthatja e-portfólióját. a szakmai önéletrajz. eszközéről. lefolytatásáról. értelmezése alapján. A kötelező minősítési eljárást a munkáltató írja elő. 24 25 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. dokumentumai. különösen legalább tíz tanóra. 5. . 3. 6 év P1-ben szerzett gyakorlat után. A P1-ben szerzett gyakorlat 9. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. a technikai feltételekről. a nevelő-oktató munka dokumentumai. Megszervezi az órák/foglalkozások látogatását. évében kötelező. önálló alkotói. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. tevékenysége. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. művészeti tevékenységek bemutatása. Dokumentumok/eredmény A minősítési eljárás dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P1  P2 Saját kezdeményezésére min. a szakmai életút értékelése. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit24.

26 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. értékelése. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd összegző értékelés táblázata). melléklete határozza meg.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. Az újabb minősítési eljárás sikertelensége esetén munkaviszonya megszűnik. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó áttekintése. értékelése. a pedagógus által tartott szakórák. Értékelés: megfelelt: a Pedagógus II. értékelése. értékelése. évben. legkésőbb a 11. A Pedagógus II. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. értékelése. újabb minősítés szükséges: megismételt eljárás minimum 2 év múlva. fokozatba lép. felkészülés a védés lebonyolítására. Az e-portfólió védésének értékelése. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak megismerése. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. Ha a munkakör részét képezi a pedagógus két órájának/foglalkozásának látogatása. dokumentumok A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt26 A minősítési eljárás módszerei:       az e-portfólió előzetes vizsgálata. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. dokumentáció. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Elkészítik az összegző értékelést. az e-portfólió védésének lebonyolítása. foglalkozások látogatása. értékelése. Összegző értékelés. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője 43 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. megbeszélése. . fokozat eléréséhez az összpontszám 75%-a szükséges.

A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. Ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. Dokumentumok/eredmény A minősítési eljárás dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit27. eszközéről. Az e-portfólió elkészítése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a technikai feltételekről. önálló alkotói. a szakmai önéletrajz. a pedagógus módosíthatja az e-portfólióját. dokumentumai. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. 6. művészeti tevékenységek bemutatása. . biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. a pedagógus szakmai útja. különösen legalább tíz tanóra. 44 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. 4. lefolytatásáról. 6 év P2-ben szerzett gyakorlat és pedagógus-szakvizsga megléte esetén. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. a szakmai életút értékelése. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. tevékenysége. 27 28 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. értelmezése alapján. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. 3. 2.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P2  Mesterpedagógus Saját kezdeményezésére min. 5.28 Az e-portfólió feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre a jelentkezéssel egyidejűleg. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. dokumentumai. a nevelő-oktató munka dokumentumai.

akkreditált jó gyakorlat áttekintése. A Mesterpedagógus fokozat eléréséhez az összpontszám 85%-a szükséges. megbeszélése. a pedagógus egy foglalkozásának látogatása. nem felelt meg: a Pedagógus II. értékelése. 29 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. 45 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt29 A minősítővizsga módszerei:      az e-portfólió előzetes vizsgálata. . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. intézményvezetői tevékenység.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. tevékenység. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. Az e-portfólióban bemutatott szakértői. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. tehetséggondozás. tehetséggondozás. szaktanácsadói. foglalkozás látogatása. szakértői. értékelése. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. a pedagógus által tartott szakóra. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. értékelése. értékelése. fokozatban marad. Összegző értékelés. minősítési. szaktanácsadói. Az e-portfólió védésének értékelése. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. az e-portfólió védésének lebonyolítása. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. értékelése. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. akkreditált jó gyakorlat áttekintése. munkaidő-kedvezményben részesül az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési. szaktanácsadói feladatok ellátására. melléklete határozza meg. Megismételt eljárás minimum 2 év múlva.   felkészülés a védés lebonyolítására. értékelése. Ha a munkakör részét képezi. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd. értékelése. dokumentáció. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. intézményvezetői Elkészítik az összegző értékelést. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. értékelése. Értékelés: megfelelt: a Mesterpedagógus fokozatba lép. összegző értékelés táblázata). és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre.

a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit31. taneszközfejlesztés stb. eszközéről. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Mesterpedagógus  Kutatótanár A legalább Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus kezdeményezheti a Kutatótanár fokozatba történő átsorolását a munkáltatónál. a szakmai önéletrajz. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. tevékenysége. Az e-portfólió elkészítése. dokumentumai. 46 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. valamint megszervezi a minősítési eljárást. 5. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. a szakmai életút értékelése. dokumentumai. különösen legalább tíz tanóra. Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 3. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. 6 év P2-ben szerzett gyakorlat. Dokumentumok/eredmény A sikeres védés után a munkáltató a kormányhivatal igazolása alapján átsorolja a pedagógust. .32 Az e-portfólió feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. a pedagógus módosíthatja az e-portfólióját. Minősítőbizottság Az illetékes kormányhivatal megvizsgálja. Ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. szabadalom. a nevelő-oktató munka dokumentumai. lefolytatásáról.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P2. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. önálló alkotói. értelmezése alapján. valamint doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. művészeti tevékenységek bemutatása. hogy a pedagógus megfelel-e a Kutatótanár fokozatba történő besorolás feltételeinek. szakterületen szerzett tudományos fokozat. 4. 30 31 32 Évente minimum két szaktanulmány. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. legalább két minősítésen való sikeres részvétel. rendszeres publikálás30. 2. 6. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. a pedagógus szakmai útja. Feltétele: min.

nem felelt meg: a Pedagógus II. 47 . Az e-portfólió védésének értékelése. a pedagógus által tartott szakóra. Összegző értékelés. értékelése. melléklete határozza meg. Az e-portfólióban bemutatott kutatási-fejlesztési tevékenység áttekintése. munkaidő-kedvezményben részesül az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. Elkészítik az összegző értékelést. munka áttekintése. Értékelés: megfelelt: a Kutatótanár fokozatba lép. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd. értékelése. értékelése. értékelése. fokozatban marad.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kutatási-fejlesztési tevékenység. megbeszélése. minősítési. az intézményi önértékelésnek az adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. felkészülés a védés lebonyolítására. dokumentáció. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. értékelése. foglalkozás látogatása. értékelése. A Kutatótanár fokozat eléréséhez az összpontszám 85%-a szükséges. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. A minősítővizsga módszerei:        az e-portfólió előzetes vizsgálata. összegző értékelés táblázata). szaktanácsadói feladatok ellátására. Megismételt eljárás minimum 2 év múlva. kutató tevékenység áttekintése. az e-portfólió védésének lebonyolítása. értékelése. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok. Kutatótanár fokozatba az összes nevelésioktatási intézményben a pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak legfeljebb 1 százaléka sorolható be. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. Ha a munkakör részét képezi a pedagógus egy foglalkozásának látogatása. értékelése.

a keletkezett iratokat. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e-portfó. valamint az állnak. Áttekinti. tanár esetén a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgy tanítására jogosító szakképzettségével. 33 A pedagógus minősítési eljárása esetén a minősítőbizottság egyik tagja szakképzettségének azonosnak kell lennie az értékelt pedagógus szakképzettségével. védését.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? H) Melyek a minősítőbizottság feladatai? A minősítőbizottság elnöke (Szakértő I. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. Az időpontok. a hivatalos eljárás év július 31-ig.Az információk. Felveszi a kapcsolatot az intézmény vezetőjével. .A megbízásnak való megfelelés. Saját tevékenységét dokumentálja. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. valamint a szakértők kérdéseire adott válaszokat. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van.információk rendelkezésre felületre. technikai szükségletek egyeztetése. bocsátása. A továbbiakban ezt a szakértőt nevezzük Szakértő II. A minősítőbizottság tagjaival elkészített összegző értékelést fel. Felveszi a kapcsolatot a minősítőbizottság tagjaival. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. nyilvántartást vezet. Értékeli a bizottság tagjaival a pedagógus e-portfólióját és ennek Az összegző értékelés elkészül. a határidők. Áttekinti az intézményvezető által feltöltött intézményi kitöltött értékelőlapok rendelkezésre önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. megindul.33 Feladatok Dokumentum/eredmény Átveszi a kormányhivataltól a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. megindul.) Feladatok Dokumentum/eredmény Átveszi a kormányhivataltól a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. eljuttatott kérdésekre való reflektálás. 48 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.-nek. a lióját. Szakértő II. az tölti az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltő. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. a tárgyi. a kommunikációs csatornák egyeztetése. rendelkezésre áll. Az időpontok. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól vagy módosulása. országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. a hivatalos eljárás év július 31-ig. a helyszínek. az elemzések.

értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött Az információk. rendelkezésre áll. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól vagy módosulása. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. nyilvántartást vezet. a hivatalos eljárás év július 31-ig. Áttekinti az intézményvezető által feltöltött kitöltött értékelőlapok rendelkezésre intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. értékeli a pedagógusnak meghatározott számú óráját/foglalkozását. a e-portfólióját. Értékeli a bizottság tagjaival a pedagógus e-portfólióját. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését. rendelkezésre állnak. ennek védését. Intézményvezető Feladatok Dokumentum/eredmény A kormányhivataltól átveszi a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. Értékeli a pedagógus látogatott óráit/foglalkozásait. a rendeletben A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a keletkezett iratokat. Az óra/foglalkozáslátogatás értékelése elkészül. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. az elemzések. Saját tevékenységét dokumentálja. valamint a szakértők kérdéseire adott rendelkezésre áll. állnak. válaszokat. megindul. pedagógusra vonatkozó részeit. előzetesen eljuttatott kérdésekre való reflektálás. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Áttekinti. Összeállítja és feltölti az Oktatási Hivatal által kijelölt A feltöltött dokumentumok elektronikus feltöltőfelületre az intézményi önértékelés rendelkezésre állnak. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. A kitöltött értékelőlapok amelynek tárgya a látott órák megbeszélése. és Az összegző értékelés elkészül. Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Megfigyeli. 49 . Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról.

Értékeli a bizottság tagjaival a meglátogatott pedagógus Az összegző értékelés elkészül. Feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonat. A gyakornoki minősítővizsga letételének hónapját minősítési tervben. Figyelemmel kíséri. az értékelőlap elkészül a óráját/foglalkozását. a keletkezett iratokat.kitöltött értékelőlapok rendelkezésre kozó részeit. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e-portfólió. kinevezés. állnak. Saját tevékenységét dokumentálja. dokumentálja a minősített pedagógusnak A pedagógus magasabb fokozatba az életpályamodellben történő előrelépését. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya a látott órák/foglalkozások megbeszélése. értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítővizsgánál Az információk rendelkezésre alkalmazott útmutatókat. tárgyi eredményes minősítéshez. nyilvántartást vezet. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. értékelési eszközöket. az vagy módosulása. valamint áttekinti az országos pedagógiai-szakmai állnak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A bizottság jelölttel azonos szakos tagjával megfigyeli a Az információk rendelkezésre pedagógus rendeletben meghatározott számú állnak. Megszervezi. sorolása. megelőző hónap első napján az intézményvezető értesíti az illetékes kormányhivatalt a gyakornoki minősítővizsga esedékességéről. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. az elemzések. a ját. Ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le. e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól eljuttatott kérdésekre való reflektálás. ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. a tanítási év utolsó hónapjában tesz minősítővizsgát. e-portfólióját és ennek védését. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. I) Melyek a gyakornok feladatai? Gyakornok Feladatok Dokumentum/eredmény A két év gyakornoki idő lejártának hónapjában kerül sor a A gyakornokot regisztrálják a minősítésre. 50 . Az emberi erőforrások minisztere által 2013. látottakról. Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. Áttekinti.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Áttekinti.Az információk. feltételeit. biztosítja az intézményben zajló A feltételek biztosítva vannak az minősítővizsga/minősítési eljárás személyi. technikai.

Felkészül a szakértőktől kapott kérdésekre és saját e-portfóliója Megfelelő informáltság és felkévédésére 15 perces. Átveszi az értesítést a minősítővizsga időpontjáról. A látott órák/foglalkozások megbeszélése. A diadásban.szültség a pedagógus részéről. realizálódik. 51 . A minősítővizsgát követő 15 napon belül megkapja a minősítő. A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. majd feltölti az Oktatási információk ismertté válnak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Ezt követően szakmai beszélgetés keretében 15 percben. saját óráinak/foglalkozásainak A minősítő eljáráshoz szükséges megtervezéséhez. a bizottság értékelését kompetenciaterületenként.továbblépés. Válaszol a szakértők előzetesen megismert kérdéseire.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? E-portfólió elkészítéséhez. fejlesztés lehetőségei. előkészíti a minősítővizsgába bevont szakmai dokumentumait a helyszíni áttekintésre. Megvalósul a minősítési tervben szereplő pedagógus minősítése a jelentkezést követő naptári évben. Elkészíti saját e-portfólióját az útmutatóban szereplő Az eljárással kapcsolatos információk figyelembevételével.Ismertté válik szakmai értékelése. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. fokozatba. Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi. mentora és intézményvezetője segítségét. Megtartja a számára rendeletben előírt számú órát/foglalkozást. az Hivatal által kijelölt elektronikus felületre. ségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését. digitális bemutató segítségével bemutatja saját pedagógiai tevékenységét és ahhoz kapcsolódó reflexióit. az előrelépés átlép a Pedagógus I. digitális bemutatóval támogatott elő. az e-portfólió védése és szakmai beszélgetés során szakmai munkája ismertté válik. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. valamint az erős. tárgyi és technikai feltételekről. Elkészíti óraterveit/foglalkozásterveit. A sikeres minősítővizsgáról a gyakornok tanúsítványt kap. szakmai reflexiókhoz igénybe veszi/veheti szakmai segítség rendelkezésre áll. gitális bemutató rendelkezésre áll. e-portfólió feltöltésre kerül. A sikeres minősítővizsgát követő év január 1-jétől a gyakornok Szakmai siker.

keretszámai keretszámainak alakulását. az e-portfólió feltöltésre kerül. állnak. Május 31-ig átveszi az értesítést a minősítési eljárásban való Megvalósul a minősítési tervben részvételéről. digitális bemutatóval támogatott előadással. megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot.Az összegző értékelés rendelkezésre szakmai ellenőrzésben. szereplő pedagógus minősítése a jelentkezést követő naptári évben. 52 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tárgyi és technikai feltételekről. szakmai reflexiókhoz. látott foglalkozásairól. Az eljárással kapcsolatos információk ismertté válnak. A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. kérelmének Legkésőbb május 31-ig a döntés eredménye ismertté válik a munkáltató és a pedagógus számára. Áttekinti. az eljárás megindul. felkészültség a pedagógus részéről. értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítési eljárásban Az információk rendelkezésre alkalmazott útmutatókat. Kikéri a munkáltató véleményét a minősítésre vonatkozó elképzeléséről. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.szakmai segítség rendelkezésre áll. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. A bemutató rendelkezésre áll. A pedagógus figyelemmel kíséri a miniszter minden év február A minősítési tervbe történő felvétel utolsó napjáig közzétett. Figyelemmel alakulásáról. előkészíti a minősítési eljárásba bevont szakmai dokumentumait a helyszíni áttekintésre. Igénybe veszi/veheti az országos szaktanácsadói rendszer keretein A minősítési eljáráshoz szükséges belül a szaktanácsadói segítségnyújtást az e-portfólió elkészítésé. értékelési eszközöket. ismertté válnak. Elkészíti óraterveit/foglalkozásterveit. Felkészül a szakértőktől kapott kérdésekre és saját e-portfóliója Megfelelő informáltság és védésére 15 perces. áll a pedagógus szakmai munkájáról.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? J) Melyek a pedagógus feladatai? Pedagógus Feladatok Dokumentum/eredmény Ellenőrzött pedagógusként részt vesz az országos pedagógiai. saját óráinak/foglakozásainak megtervezéséhez. hez. Egyidejűleg feltölti az e-portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A vélemény kikérése után az adott év március 31. Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi. a következő évre vonatkozó minősítési különös feltételei. napjáig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál. kíséri a miniszter döntését A munkáltató véleménye ismertté válik.

 A gyermek személyes adatait tartalmazó dokumentumokat. az előrelépés pedagógus átlép a következő/magasabb életpálya-fokozatba. fejlesztési terv a beazonosításra nem alkalmas jelöléssel kell ellátni.  Abban az esetben.Ismertté válik szakmai értékelése. etikai és személyiségjoghoz fűződő kötelezettségek vannak?  Az e-portfólió dokumentumaiban felhasznált.  Az intézmény és a csoportprofil bemutatásakor az azonos intézményben azonos tanulói csoportot tanító pedagógusok esetében az adategyezések nem számítanak plágiumnak.  Abban az esetben. tanulócsoporthoz. videofelvételeknél szülői hozzájárulás szükséges. A sikeres minősítési eljárást követő év január 1-jétől a Szakmai siker. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a bizottság értékelését kompetenciaterületenként. a minősítővizsgával és a minősítési eljárással kapcsolatos titoktartási. esetleírás.  A pedagógus saját e-portfóliójának minősítési eljáráson túli nyilvánosságáról maga hozhat döntést.  Az adott minősítésben szakértőként csak az vehet részt. A sikeres minősítési eljárásról a pedagógus tanúsítványt kap. Válaszol a szakértők előzetesen megismert kérdéseire. amikor egy pedagógus egy tananyagcsomag részét képező tanmenet. realizálódik. ezeket a dokumentumokat a pedagógusnak kell összegyűjtenie. ha ezeket az anyagokat adaptálja ahhoz a csoportprofilhoz. diákokról készült képeknél. erősségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését. A minősítési eljárás lezajlik. 53 . K) Milyen.  A pedagógus jóváhagyásával az Intézetvezető nyilvánosságra hozhatja a minősítési eljárás eredményét a tantestület számára. Ezt követően a szakmai beszélgetés keretében 15 percben. tanulási-tanítási egység/tematikus terv vagy óraterv/foglalkozásterv mintáival dolgozik. a szakértők az eljárást azonnali hatállyal felfüggesztik. csak abban az esetben fogadható el.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Megtartja a számára rendeletben előírt számú órát/foglalkozást. ha valakit a számítógépes plágiumvizsgáló rendszer kiszűr. A minősítőbizottság elnöke jelenti a vétséget a kormányhivatalnak. A minősítési eljárást követő 15 napon belül megkapja a minősítő. akit a pedagógus tárgyilagos megítélésében összeférhetetlenség nem gátol. pl. amelyet előzetesen az e-portfóliójában bemutatott. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  A pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el. és valóban plágiumot követett el. fejlesztés lehetőségei. digitális bemutatóval támogatva bemutatja szakmai életútját és ehhez kapcsolódó reflexióit. hogy ki vehet részt az óralátogatásán. valamint az továbblépés. gyermekekről.

a teljes minősítési eljárást leghamarabb 2 év elteltével ismételheti meg. azaz valamely kompetencia értéke az összegző értékelésben 1-es. A pedagógus minősítése „nem felelt meg” lesz abban az esetben. Ha a pedagógus minősítése nem lett eredményes. sz. az órák/foglalkozások tapasztalatait (3.) A minősítésről tanúsítványt kap. és ezt feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? L) Mit jelent az összegző értékelés? A minősítőbizottság tagjai áttekintik és értékelik a pedagógus által feltöltött e-portfóliót és az e-portfólió védését (3. Ha az e-portfólió összesített értékelésekor a három értékelésben részt vevő személy által adott érdemjegyek között legalább 2 értéknyi eltérés van. ha a minősítés teljes folyamatában nem tudja a bizottság tagjait meggyőzni az adott kompetencia elfogadható szintjéről. melléklet). melléklet és 4. sz. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. melléklet). A pedagógus a szakértői minősítést nem vonhatja kétségbe. Az értékelt pedagógus súlyozott összesített eredményt kap kompetenciaterületenként. Az értékelés során a pedagógus-előmeneteli fokozatok eléréséhez a megfelelés kritériumait százalékban megadva az eljárásrend rögzíti. melléklet mutatja. az általuk adott pontszámok átlaga alapján jutnak végső döntésre (5. A megismételt és a nem kötelező minősítési eljárás díját az eljárás kezdeményezője viseli. sz. melléklet). valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését (6. sz. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatait. valamint az erősségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését a minősítési eljárás lebonyolítása után legkésőbb 15 nappal (Az összegző értékelést az alábbi táblázat és a 7. sz. 54 . melléklet tartalmazza. a súlyozásos értékszámítás leírását pedig a 8. az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatban minden kompetenciából minimum 3-as értékelést kell elérni. Elkészítik az összegző értékelést. sz. a szakértőknek – az adott kompetenciaértékeket illetően – egyeztetniük szükséges. Az eljárásrenddel kapcsolatban a minősítés közlésétől számított 15 napon belül nyújthat be fellebbezést az illetékes kormányhivatalhoz. melléklet). A minősítésben közreműködő szakértők megvitatják a tapasztalatokat. sz.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

1.) Az értékelés eljárásrendje
Felelős bizottsági tag
Szakértő I. Szakértő II. Intézményvezető az e-portfólió és a védés értékelése 5. sz. melléklet kompetenciánként 1–5 érték indikátoronként 0–3 pont

Tevékenység

Eszköz
3. sz. melléklet 4. sz. melléklet

Értékskála
indikátoronként 0–3 pont

Háttérszámítás
az indikátorcsoportokból a kompetenciaértékelés leképezése a három értékelő személy pontjainak átlagolása az indikátorcsoportokból a kompetenciaértékelés leképezése

Eredmény

kompetenciánként 1–5 érték

Szakértő II.

az óralátogatás(ok) értékelése az előzetes értékelés eredményeinek feltöltése az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelése

3. sz. melléklet

kompetenciánként 1–5 érték

Intézményvezető

6. sz. melléklet

kompetenciánként 1–5 érték

a három értékelési terület értékének átlagolása

kompetenciánként 1–5 érték

kompetenciánként Szakértő I. az összegző értékelés elkészítése az összegző értékelés táblázata 1–5 érték szöveges értékelés: erősségek, fejlesztendő területek

az értékelési területek súlypontozása és átlagolása -

kompetenciánként 1–5 érték -

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

55

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

2.) Összegző értékelés
Az értékelés elemei A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató e-portfólió és védésének értékelése Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai -szakmai ellenőrzés összegző értékelése

Kompetenciák

A pedagógus által vezetett foglalkozás(ok) értékelése

Súlyozott érték (1–5)

A súlyozás mértéke
50% 20%

30%

Az értékelés eredménye (1–5)
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 56

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Összes pontszám: (max. 40 pont)

A pedagógus teljesítménye (összes kapott kompetenciaérték) A minősítés eredménye (%)

A pedagógus az elvárt teljesítménynek megfelelt – nem felelt meg – újabb minősítés szükséges

További javaslatok A pedagógus erősségei: ..................................................................................................................................................................................................... A pedagógus fejlesztendő területei: .................................................................................................................................................................................. Dátum: ................................................ A minősítőbizottság elnöke: ..............................................................

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

57

30. A pedagógus az e-portfólióban dokumentálja különböző tevékenységeit.  Az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. továbbá a munkaköréhez kapcsolódó módszertani ismeretekről.) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió alapján A kompetenciák. amelyekkel a gyakornoknak és pedagógusnak is érdemes tisztában lenni? 1. Az e-portfólió értékelésére szolgáló táblázatokban ezek a viselkedési jellemzők.  Az e-portfólióvédés lebonyolítása. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. megbeszélése. N) A felsorolt módszerek közül melyek azok.  Az e-portfólióvédés értékelése. más szóval indikátorok találhatók. Az értékelt pedagógus a saját maga által készített e-portfólióját védi meg szakmai beszélgetés keretében. Ezért az értékelőknek egy-egy kompetencia értékelésénél tulajdonképpen az e-portfólió minden dokumentumát figyelembe kell venniük. hogy egy tevékenység dokumentumai több kompetencia megfelelő sztenderdjének elérését is alátámaszthatják.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? M) Milyen módszerekkel értékelik a pedagógus kompetenciáit a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?  Az e-portfólió előzetes vizsgálata. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 2.) Korm.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének elemzése. Az értékelőknek figyelembe kell venniük.) Az e-portfólióvédés tartalma Az e-portfólió védése szakmai beszélgetés az e-portfólió dokumentumai alapján. valamint a pedagógust foglalkoztató intézmény pedagógiai programjával összefüggő kérdésekről kell számot adnia. A minősítővizsga során a minősítőbizottság kiemelten figyelembe veszi a 326/2013. vagyis bizonyos tudás.  A pedagógus által tartott órák/foglalkozások látogatása.  Az információk értékelése. 58 . A védés teljes időtartama: 60 perc. az értékelők pedig az indikátorok segítségével értékelik őket. rendeletben meghatározott pedagóguskompetenciákat.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott órák/foglalkozások tapasztalatainak megismerése. Az e-portfólió védésére a pedagógus előzetesen felkészül az értékelőknek az e-portfólió megismerése után a jelölthöz eljuttatott kérdései alapján. képességek és attitűdök megfelelő szintű birtoklását a pedagógiai tevékenységek végzése során mutatott viselkedési jellemzők bizonyítják. értékelése. (VIII. felkészülés a védés lebonyolítására. A védésen jelen van a minősítőbizottság két szakértő tagja és az intézményvezető.

minősítési eljárás során a jelölt előzőekben meghatározott számú órájának/foglalkozásának látogatására. Műveltségterületenként a pedagógusok rendelkezésére bocsátott dokumentumminták a pedagógusok szakmai fejlődését kívánják támogatni. Az óra/foglalkozás látogatásán részt vesz a szakos szakértő és az intézmény vezetője. a nyolc pedagóguskompetencia alapján történő értékelésére kerül sor. 5. A megbeszélés témája a pedagóguskompetenciák fejlettségi szintjének és az óra főbb didaktikai komponenseinek elemzése. az e-portfólió dokumentumai alapján történt értékelését akár meg is változtathatja a bizottság. hogy a minősítési eljárások során a pedagógusok munkájában valódi minőségi javulás következzen be. Az óralátogatást a szakos szakértő értékeli. 6. (Lehetősége van arra is. A megfigyelés is a nyolc kompetencia és az óralátogatás alapján értelmezhető indikátorok alapján történik. 4. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.)  Végül az e-portfólió dokumentumai és prezentációja alapján szakmai beszélgetést folytat a bizottság tagjaival.  Reflektál az e-portfólió dokumentumai alapján kapott kérdésekre.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? 3.) A védés menete  A pedagógus 15 perces digitális bemutatóban bemutatja mindazt. értékelése. értékelése A minősítővizsga. hogy már a prezentáció során kitérjen ezekre a kérdésekre. Erre majd a minősítőbizottság együttes jelentésében kerül sor.) Miért kapnak a pedagógusok dokumentummintákat (óratervet. 59 .) Az óra/foglalkozás megfigyelése.és foglalkozásmegfigyelési napló támogatja (lásd az óralátogatás dokumentumainál). értékelést.) az e-portfólió elkészítéséhez és a gyakorló tanításhoz? A minősítési rendszer alapelve.  A védés végén a pedagógus nem kap visszajelzést. Az óra/foglalkozás után ennek értékelésére kerül sor a részvevők mindegyikének a jelenlétében.) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió védése alapján A védés az egyes kompetenciaterületek e-portfólió alapján történő értékeléséhez nyújthat további adalékokat. A védés eredményeként az egyes kompetenciaterületek előzetes. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amit a legfontosabbnak tart pedagógiai munkásságából. tematikus tervet stb. megbeszélése. Az óra vagy a foglakozás megfigyelését az óra. majd azt követő megbeszélésére.

A pedagógiai e-portfólió minősítési. hogy teljesítményértékelési eszköz? Amikor az állásinterjún a személyi asszisztensi állásra jelentkezők azt a feladatot kapják. L. különben nem lehetséges a készítő fejlődéséről. Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? A portfólió szó maga (hordozható) dokumentumgyűjteményt. Teaching and Teacher Education. értékelési céllal készül. p. 16. A) Mit jelent az. tehát értékelési portfólió.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? XI. 60 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az elsősorban fejlesztési céllal készülő e-portfólióba hosszabb időszak teljes dokumentációját kell elhelyezni. az e-portfóliót a szakirodalom a teljesítményértékelési eszközök közé sorolja (Darling-Hammond és Synder 200034). Synder. hanem egy erre a célra a kifejlesztett online felületre kell feltölteni digitalizált formában. . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és meg tudjuk határozni. a fotós vagy a modell portfóliója az általa készített munkák reprezentatív gyűjteménye. Az ilyen típusú e-portfólió nem mutatja be a fejlődési utat. Az ilyen e-portfóliót értékelési portfóliónak nevezzük. Ez a teljesítményértékelés egy módja. No. az építész. amely az egyes kompetenciák megfelelő szintű fejlettségét. hogy készítője hol tart szakmai fejlődésében. 34 Darling-Hammond. hogy milyen területen mit kell tennie a továbblépés érdekében. Értékelési céllal: a dokumentumokat áttekintve képet kapjunk készítőjének kompetenciáiról. Ennek megfelelően a pedagógiai portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény. hanem valós feladatvégzés közben és után maga a készítő gyűjti össze és bocsátja az értékelők rendelkezésére. Az e-portfólió a készítés médiumát tekintve más: az e-portfólió dokumentumait nem papíralapon kell elkészíteni és egy kapcsos. A festő. vagyis a megfelelő sztenderdek elérését hivatott bizonyítani. vaskos dossziéban összegyűjteni. céljait tekintve az e-portfólió is fejlesztési vagy értékelési céllal készülhet. erőfeszítéseiről átfogó képet kapni. Ennek megfelelően az értékelési céllal készült e-portfólió egy dokumentumválogatás. bár szimulált feladat elvégzése során alkot képet a jelentkezők kompetenciáiról. igaz. szakértői dossziét jelent. azt. A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkájának dokumentumait tartalmazza. hogy adott idő alatt készítsenek el egy összefoglalót a rendelkezésükre álló munkaanyagokból. 2000. B) Miben különbözik az e-portfólió a papíralapú portfóliótól? Az e-portfólió nem a portfóliók egy újabb típusa. csak a végállomást. Authentic Assessment of Teaching in Context. Mint értékelési eszközt. a dokumentumokat nem szimulált. a leendő munkaadó egy valós. 523–545. J. akik e dokumentumok alapján alkotnak képet a pedagógus kompetenciáiról. Ez a dokumentumgyűjtemény kettős céllal készíthető el: Fejlesztési céllal: a dokumentumokat áttekintve képet kapjunk készítőjének fejlődéséről egy vagy több területen. Az ilyen e-portfóliót munkaportfóliónak nevezzük.

pl.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? C) Hogyan lehet definiálni a pedagógiai e-portfóliót? A pedagógus gyakorlatának célirányosan összeválogatott dokumentumait tartalmazza. készítőjének reflexióival kiegészítve. azt. 61 . elemzését jelenti. Elemzés/érvelés: a dokumentum interpretálása. leginkább a tanulókra és önmagunkra nézve. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. 2. alátámasztása. Elemzés/érvelés: annak indoklása. (A cselekvés előtti reflexió. A reflexió alapvetően három részre tagolódik: 1. 2. D) Mit jelent az. 1. amit teszünk. elemzését. amelyet választunk. (A cselekvés utáni reflexió.) Például: 1. tehát a szakmai fejlődést is szolgálja. hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre. például az óratervhez/foglalkozástervhez kapcsolódó döntések magyarázata. a tanulságok levonása. Emellett a szisztematikus reflexió lehetővé teszi a készítő számára saját pedagógiai gyakorlatának kritikus vizsgálatát is. 3. Leírás: a pedagógiai helyzet leírása. jelen esetben a dokumentumban bemutatott pedagógiai tevékenység szisztematikus végiggondolását. milyen csoportnak. csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. Az e-portfólió célja annak alátámasztása. ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását. óraterv/foglalkozásterv. hogy készítője mind a nyolc kompetenciaterületen elérte a minősítés megszerzéséhez szükséges fejlettségi szintet.) 3. Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése.) Miért szükséges a reflexió? A reflexió világítja meg az olvasó számára az e-portfólió készítőjének gondolkodásmódját. az óra eredményességének értékelése. és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben. hogy „készítőjének reflexióival kiegészítve”? A reflexió tapasztalataink. milyen célokkal. hogy mit miért tesz. ha ez már a dokumentumban megtörtént. milyen anyagrészből. Önértékelés: az óra megtartása után a tervezés sikerességének. hogy miért tesszük azt. Önértékelés: mérlegelnünk kell.

36 5. 1. Alapdokumentumok: a pedagógiai munkának vannak olyan sarokkövei. különösen legalább tíz tanóra. művészeti tevékenységéről. dokumentumai (szakmai szervezeti tagság. a szakértő számára az értékelés megkönnyítése érdekében a nevelő-oktató munka dokumentumait két nagyobb csoportba osztottuk: alap. 2.és szabadon választott dokumentumokra. hogy a pedagógus az egyes kompetenciaterületeken elérte a minősítéshez szükséges szintet. A többi dokumentum képezi az e-portfólió kompetenciaalapú értékelésének alapját.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? E) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására. . (Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületek esetén relevánsak. A pedagógus számára a válogatás. hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? 1. 6. 3. a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. A nevelő-oktató munka dokumentumai. A z e-portfólióban az egyes kompetenciák megfelelő szintjének elérését többféle. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. (Ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintjén várhatók el. 3–5 oldal). 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló alkotói. sz. bizottsági tagság stb. max. Szakmai önéletrajz (formanyomtatvány kitöltése). szinte végtelen típusú dokumentum igazolhatná.) A pedagógiai e-portfólió tartalmi elemei Eredetiségnyilatkozat (1. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve/foglalkozásterve. a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. A szakmai életút értékelése (önértékelés) (kb. ilyenek például a pedagógiai munka megtervezésének dokumentumai 35 Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. dokumentumai (min.35 4.). hiszen ezek támasztják alá azt. amelyek nélkül nem lehet a pedagógus munkáját értékelni. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) 62 36 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. munkáiról. 1. melléklet) 1. albumokban bemutatva). A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (max. esetleg mellékletekben. 2.) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait? Az e-portfólió szívét a nevelő-oktató munka dokumentumai képezik.) Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. Önálló alkotói. csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai önéletrajz és a munkahely bemutatása. A pedagógiai e-portfólió azonban értékelési céllal készült dokumentumválogatás. E dokumentumok közül nem kerül értékelésre. oldal). művészeti tevékenységek bemutatása.

a másodikban példák találhatók szabadon választott dokumentumokra. hogy mely kompetenciák birtoklásának alátámasztására szolgál a pedagógus megítélése szerint egy adott dokumentum. Bizonyos típusú dokumentumokat tehát mindenképpen szükséges bemutatni az e-portfólióban. a célnyelven csatolhat. Az egyes dokumentumokhoz fűzött reflexiókban pedig bővebben is érdemes kifejteni. amelyet a célnyelven készít el a tanév során. ha idegen nyelv szakos a pedagógus. a tanulás eredményeinek bemutatása és elemzése. Ezt a táblázat utolsó oszlopában próbáltuk érzékeltetni. maximum öt szabadon választott dokumentumot kell feltöltenie az e-portfóliójába. hogy melyik kompetenciája vagy kompetenciái alátámasztására alkalmas a benyújtott dokumentum. ha ez a nagyobb óraszámban tanított tárgya. mint a tárgy anyanyelvi oktatásának óraszáma. Ezeknek az egyéni színeknek a bemutatására alkalmasak a szabadon választott elemek. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. Az e-portfóliónak azonban egyben készítőjének egyedi arcát. A nevelő oktató munka alapdokumentumai mellett a pedagógusnak a Pedagógus I. portréját is tükröznie kell.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? vagy a tanulási-tanítási folyamat során készült tanulói munkák. témazáró dolgozat. és ebből a tárgyból kell benyújtani az e-portfóliót is. akkor a pedagógusnak magyarul kell nyújtania a dokumentumokat. óraterv/foglalkozásterv. A többit. vagy két tanítási nyelvű képzésben dolgozik? Idegen nyelv szakosként. illetve kutatói munkásságát.) Ha a pedagógus több tárgyat is tanít. akkor minden dokumentumot. bármely IKT-ra épülő vagy más feladat stb. 4.). hogy bemutassa az iskolai munkán túlmutató szakmai tevékenységeit. 3. Ha nagyobb. 63 . szintre történő minősítéshez összesen minimum három. hiszen a pedagógus számára lehetőséget kell nyújtani arra.) Milyen nyelven készüljenek a dokumentumok. A pedagógusi munka komplexitásából következik. amelyet célnyelven készít el a tanév során (éves ütemterv. A két tanítási nyelvű képzésben az e-portfólió nyelvét a szaktárgy célnyelvi tanításának óraszáma határozza meg: ha ez kisebb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a célnyelven nyúj that be minden olyan dokumentumot a pedagógus. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és a Pedagógus II. A feltöltendő dokumentum fejlécében célszerű jelezni. Az alábbi két táblázat közül az elsőben az alapdokumentumokat soroljuk fel. a többit magyarul (ld. és miért. például a reflexiókat magyarul csatolja. mert a bizottságnak nem minden tagja ismeri a célnyelvet. hogy egy-egy dokumentum több kompetencia megfelelő szintjének elérését is bizonyíthatja. mint előbb az idegen nyelv szakosok esetében). melyik tárgyból nyújtsa be az e-portfóliót? A magasabb óraszámban tanított tárgyból kell minősítésre jelentkezni. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintre történő minősítési eljárás során a szabadon választott dokumentumok száma nincs korlátozva.

a pedagógus más dokumentumokat is feltölthet kompetenciái alátámasztására. A tanulói csoportok. közösségek alakulásának segítése. szaktárgyi. elemzése 7. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szaktudományos. A tanuló személyiségének fejlesztése. tanuló többi gyermekkel. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5.és szabadon választott dokumentumokra bontva mutatjuk be. A tanulás támogatása 4. Pedagógiai folyamatok. 64 . A szabadon választott dokumentumok csak példák. A táblázatok könnyebb értelmezése érdekében felsoroljuk a kompetenciákat. 1. Kommunikáció és szakmai együttműködés.) Mi tartozik „A nevelő-oktató munka dokumentumai” rész alapdokumentumai és szabadon választható dokumentumai közé? A következő két táblázatban az e-portfóliónak „A nevelő-oktató munka dokumentumai” című részét alap. integrációs tevékenység. Szakmai feladatok. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. a hátrányos helyzetű. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. esélyteremtés. az egyéni bánásmód érvényesülése. problémamegoldás 8. osztályfőnöki tevékenység 6. tantervi tudás 2. A táblázatok harmadik oszlopában található számok a pedagóguskompetenciákra utalnak. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. tanulási. fejlesztése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 5. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. a csoport profiljával együtt. Reflexió: a döntések indoklása. 2. Feltöltendő dokumentumok és terjedelmük Mely kompetenciák alátámasztására szolgálhat leginkább? 4. megvalósításának dokumentumai. segédanyagokkal együtt39 (a tankönyv oldalai. míg minimum négy óravázlatot a tematikus tervhez kapcsolódóan kell majd feltölteni. A feltöltött tananyag(ok). óraterv/foglalkozásterv: kb. Csoportprofil: kb. fakultáció. 65 38 39 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. (VIII. 2 dokumentum (tanulói munka). Reflexiók: kb. kiadó. min. a kiadás éve). abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el. 4. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1. 2 oldal. 3. a hozzájuk tartozó. kiegészítő.) féléves ütemterve. hogy gondoskodjon a megfelelő számú dokumentum feltöltéséről. 1 oldal. 1. . Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. óratervek/foglalkozástervek Egy tanulócsoport profiljának ismertetése. cím. egyébként plágiumnak minősül. segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző. 2 oldal. 3 37 A 326/2013. 2 oldal. Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. Tervek: kb. hogy a pedagógus a tanulási-tanítási/fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani. 3 oldal és a felhasznált tananyag és max. 2 foglalkozás terve37. szemléltető anyagok. A többi lehet szabadon választott dokumentum. illetve foglalkozás reflexiókkal ellátott tervének a feltöltését. 30. 5. Reflexió: kb. feladatlapok. A felhasznált tananyag(ok). Egymásra épülő óraterveket/foglalkozásterveket kell csatolni. A bemutatott tanulócsoportra adaptált legalább egy.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Alapdokumentumok Féléves ütemterv. 6 Csoportprofil: kb. 15 oldal. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik. versenyelőkészítés. Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 db óratervet/foglalkozástervet. hátránykompenzáció stb. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. Csoportprofil. A pedagógus feladata. digitális bemutató.). rendelet előírja legalább tíz tanóra. valamint a hozzájuk tartozó óratervekkel/foglalkozástervekkel (összesen 10 db). akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag. összesen legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység tervével/tematikus tervvel. foglalkozásterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör. Az alapdokumentumok között előírjuk minimum két foglalkozásterv csatolását ide. korrepetálás. legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek38 (10 db) a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal. Tananyagok és segédanyagok: szükség szerint. táblaterv stb. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése. felzárkóztatás.) Korm. 2.

1. 5 db Reflexió: kb. 1 oldal Ha van diákvisszajelzés: a formanyomtatvány Tanulói munkák és a megvalósítás egyéb dokumentumai: kb.) Leírás és reflexió: kb. példákon.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutatóóra tanulságai. Minták az értékelés dokumentumai közül (pl. 4. órai munkaszervezésben megnyilvánuló differenciálás. 66 . 5 Dokumentum: 1 db hospitálási napló Reflexió: kb. differenciált házi feladat. A hospitáló pedagógus visszajelzése: kb. minta: 2–3 db Reflexió: kb. 1–2 oldal 3. IKT alkalmazása IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása. és ha vannak. Esetleírás Esetleírás: pedagógiai problémák megoldásának leírása. füzetlapok. 1–2 oldal 6. 3 oldal 3. mintákon át. vagy bemutatóórát tart) Hospitálás vagy bemutatóóra naplója.) Az egyik órára meghívott munkaközösség-vezető hospitálási naplója. esetleg tanulói visszajelzések. 2 Leírás: kb.) Az értékelés dokumentumai Az előző két pontban bemutatott tanulási-tanítási egységben (tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek) alkalmazott értékelési rendszer bemutatása. (A pedagógus órát látogatott. 1–2 db 7. Hospitálási napló (a pedagógus órát látogat. 1. visszajelzése. 5. tanulói munkák. visszacsatolás a további tanítási folyamatra. 3 Példa. dokumentálása. Dokumentumok: max. esszék. 1 oldal 7. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése. a tanulói visszajelzések alapján. 4. más tanulói munkák) Reflexió: az eredmények elemzése. témazáró. 1 oldal Az értékelés dokumentumai: max. vagy bemutatóórát tartott. 3. a választott módszerek. projektmunka dokumentumai.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? A megvalósítás dokumentumai (a pedagógus óráját látogatják) Az előző pontban kért tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek megvalósításának dokumentumai (pl. a munkaközösség-vezető. 1–2 oldal. 6. elemzése. 7 Hospitálási napló (1 db). munkaformák sikerességének elemzése. A tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott differenciálás bemutatása. (egyéni feladatok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.: fényképek. 1. 2. 3 db Reflexió: kb. Reflexió: a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv megtanításának értékelése a tanulói munkák. 4. a tanulási folyamat elősegítése szempontjából. 7 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

3. 6. 1 oldal Melyik kompetenciák alátámasztására szolgálhat leginkább? 1. 1–2 oldal. 5. 20 perc. 7. Terv kb. 67 41 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 1 oldal Reflexió: kb. 4 3. Reflexiók: kb. . 3 tanulói értékelés csatolása. Tanulási tréning: terve. 8 6. 4. 5. 2. 8 40 Abban az esetben. bemutatása. 1. Ismertetés és elemzés: kb. 2 db (bemutatás) Reflexió (értékelés): kb. 7. csak a linkre lehet majd a feltöltött dokumentumban hivatkozni. 7 A tanulói ön. 4. 1. Az eljárás értékelése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Példák szabadon választott dokumentumokra Saját fejlesztésű tananyag. Reflexió (értékelés): kb. 8 Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése. félév vagy év végén. 3. 8 A pedagógus által tartott óra/foglalkozás egy részletének videofelvétele. 5. 2 db Reflexió (értékelés): kb. A rendszer nem tud videofájlokat fogadni. 1 oldal Max. 1. 1. Az értékekés szempontjai.3. 1. tanulói munkák: max. feladatlap stb. 2. pl. 4. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére. 2.és társértékelés alkalmazásának bemutatása példákon át. értékelése Projektterv és megvalósításának dokumentumai. 3. 40 41 Reflexió: a felvett óra elemzése A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása az alapdokumentumok között bemutatott tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján. Bemutatás: max. 4 . 8 2. az eljárás leírása. és ha a pedagógus fel tudja tölteni biztonságos felületre. A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. Az alapdokumentumok között szereplő tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egy órájának felvételéből max. 1 oldal. elemzése és visszacsatolás a tanítási folyamatra. értékelése Feltöltendő dokumentumok és terjedelmük Dokumentum: max. 2–3 oldal Az eljárás és a szempontok leírása: kb. pl. 1 oldal Dokumentumok. 3. 3 oldal A megvalósítás dokumentumai Reflexió: kb. 20 perc. (anonim!) 6. 8 3. Felvétel: max. 2. 1 oldal 3. IKT-tananyag. értékelése. megvalósításnak dokumentumai. 4. 7. 2 oldal Terv: kb. 1 oldal 6.

68 . cselekvési terv Dokumentum: kb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. szervezettel való együttműködésről (Nevelési Tanácsadó. 2–3oldal (kérdőív. 1 oldal Tanulói profil (1 oldal) Terv: max. az adatok ismertetése. eredmények elemzése Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása. 2. elemzése. 1. értékelése. Dokumentumok: max. 1–2 oldal Csatolható dokumentáció: a tanuló fejlesztésébe bevont más személlyel. 3. 4. 8 5. a fejlesztendő készségek és képességek. 1 oldal 7. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet. kommunikáció a kollégákkal. 8 Osztályprofil: kb. tanulságok Egy tanuló egyéni fejlesztési terve. 3 db Reflexió: kb. esetleg együttműködés. 2–3 oldal Tanulói munkák (max. Reflexió: a tevékenység elemzése. 8 Segítségre. 2 oldal. 4. 6 alkalomra. A tanórák felosztása témakörönként. a tanuló profiljával együtt. Esetleírás: kb. Reflexió: kb. 7. kb. szülők stb. 6. Reflexiók: a tanulságok levonása Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása Reflexió: a szabályrendszer születésének bemutatása. 1 oldal 5. tehetséggondozó team. 10 oldal 4. egy adott csoporthoz. 3. 2 oldal Az együttműködés dokumentumai Reflexiók: kb. 8 4. Tanmenet: max. 1 oldal Reflexió kb. 2. főbb didaktikai feladatok. tantárgyhoz kapcsolódva.) 5. 2 oldal. tanulói munkák. Osztályprofil Osztályfőnöki munkaterv A munkaterv megvalósításának dokumentumai. 7. 6. kapcsolódó ismeretek megjelölésével. 1 oldal. 8 A Nemzeti alaptantervre. elért eredmények. Az adatok elemzése: kb. és a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. külső szervezetekkel. szülőkkel. 8 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 5. családok érdekében tett lépései. támogatásra szoruló tanítványok. 2 oldal Munkaterv: kb. Dokumentum: max.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Szociometria készítése. 2 db) Reflexió: kb.

8 1. a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása. tanulói beszámolók. 10 db. kirándulás. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Kb. volt tanítványok doktori védésére) Tanulói e-portfólió (tanulói munkák gyűjteménye) – elemzése a tanulói önállóság fejlesztése szempontjából.: új elemek. 2 db) A szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény. rövid értékeléssel. módszerek kidolgozása. 3 dokumentum 1 tanulói e-portfólió: max. 10 db. 3 oldal Reflexió: kb. ajánlással Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek. az érettségi elnök értékelése. videó stb. 8 4. rövid ismertetetése és reflexiók. A tevékenység bemutatása. pályázatokon Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését. 3. Szakmai publikációk. 8 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 3. max. rajzok. Elemzés: kb. témanap rövid leírása. 7 3. 8 1. meghívók (pl. tankönyvírás stb. dokumentálása. a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl. 3. 8 6. min. múzeumlátogatás. bármely kompetencia 7. 1. diákrendezvény (pl. ajánlással. 3. Tanórán kívüli közösségi program. 2 oldal. eljárások. Kb. 1 oldal. 2 oldal. 2 oldal. 1. e-mailek. 2 oldal Elemzés és értékelés: kb. 3. könyv. 2-2 oldal. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/ cikket?) 1 rendezvény leírása és a saját szerep bemutatása: kb. 6. 8 1. képek. max. háziverseny. 8. 7 8. 2 rendezvény összefoglaló leírása: kb. 7.) összefoglaló leírása. 69 . 3 oldal Leírás és dokumentumok: kb. 8 6. Részvétel az intézményben folyó innovációban. 3 5. diákcsereprogram stb. 7. Saját jó gyakorlatok. 1 oldal Bemutatás: kb. 1. 2.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Iskolai szintű szakmai rendezvény. a megvalósítás során a kollégákkal. 1. 2 db Max. kipróbálása. innovációk bemutatása. értékeléssel. 2 oldal Max. 1. kutatásban való részvétel. min. erdei iskola. Dokumentumok: max. 2 oldal. az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. Kb. 5. Érettségi eredmények. 1. iskolai ünnepség. 2 oldal Kb. reflexiók az elért eredményekre A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk. hatékony pedagógiai módszerek (max. 4. a külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása. 2 oldal Kb. 7. Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásának. reflexiók az elért eredményekre Nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése. 1. írások. 10 oldal. értékelése. 2 oldal Kb. 4. 5.). sportnap. pl. bármely kompetencia 1. 7. A szaktárgy tanításához kapcsolódó. pl. Dokumentálás: szükség szerint Reflexió: kb.

bemutatása. min. hatékony pedagógiai módszerek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szaktárgyi. min.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 6. Ezeknek a táblázatoknak a segítségével a pedagógus ellenőrizni tudja. 1–2 oldal A szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény. 2 db (bemutatás) Reflexió (értékelés): kb. 4 oldal 70 . új elemek. módszerek kidolgozása. 1–2 oldal. feladatlap. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy mind a nyolc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat? A következő nyolc táblázatban az alap. Terjedelem Dokumentum: max. 5. hogy minden kompetencia alátámasztására feltöltött -e dokumentumokat. amelyeket elsősorban bizonyíthatnak. eljárások. amint az az előző két táblázatban is látható. 5. ajánlással A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk. 2. Kb.) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Saját fejlesztésű tananyag. max. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/cikket?) Saját jó gyakorlatok. illetve javasoljuk. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról szabadon választott dokumentumok segítségével. 2 oldal a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása. pl. értékeléssel. 10 db. IKTtananyag. max. innovációk bemutatása. kb. rövid értékeléssel. db. Itt csak a könnyebb tájékozódás kedvéért kerültek azok mellé a kompetenciák mellé.) Hogyan győződhet meg a pedagógus arról. tantervi tudás Alapdokumentumok (A kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. A szaktárgy tanításához kapcsolódó. kipróbálása. ajánlással. könyv. Az egyes kompetenciák mellett feltüntetett dokumentumok természetesen más kompetenciák alátámasztására is alkalmasak. max.és a szabadon választható dokumentumokat a nyolc kompetencia köré csoportosítva mutatjuk be. szaktudományos. kompetencia Szakmai feladatok. 1. 10 db. max. rövid ismertetetése és reflexiók.

10 oldal 42 Egymásra épülő óraterveket/foglalkozásterveket kell csatolni. Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 db óratervet/foglalkozástervet. pl. értékelése Terjedelem Terv kb. abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el. tantárgyhoz kapcsolódva. Tanmenet: max. cím. 2 oldal Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óraterv/foglalkozásterv: kb. főbb didaktikai feladatok. szemléltető anyagok. valamint a hozzájuk tartozó óratervekkel/foglalkozástervekkel (összesen 10 db). kiadó. 1 oldal A Nemzeti alaptantervre. segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. A tanórák felosztása témakörönként. Reflexió: a döntések indoklása. a fejlesztendő készségek és képességek. tanulói munkák: max. Terjedelem Csoportprofil: kb. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet. segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző. A felhasznált tananyag(ok). akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag. feladatlapok. 2 db Reflexió (értékelés): kb. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik. digitális bemutató. 15 oldal Tananyagok és segédanyagok: szükség szerint Reflexió: kb. A feltöltött tananyag(ok). kompetencia Pedagógiai folyamatok. 1 oldal Dokumentumok. egy adott csoporthoz. egyébként plágiumnak minősül. . táblaterv stb. legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek42 (10 db) a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal. 71 43 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 2. a kiadás éve). 2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Projektterv és megvalósításának dokumentumai. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kiegészítő. kapcsolódó ismeretek megjelölésével.). Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. segédanyagokkal együtt43 (a tankönyv oldalai. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Alapdokumentumok Egy tanulócsoport profiljának ismertetése. hogy a pedagógus a tanulási-tanítási/fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani. a hozzájuk tartozó. összesen de legfeljebb három darab tanulásitanítási egység tervével/tematikus tervével. A bemutatott tanulócsoportra adaptált legalább egy.

órai munkaszervezésben megnyilvánuló differenciálás. mintákon át. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Terjedelem Hospitálási jegyzőkönyv (1 db). 5 db Reflexió: kb. Az alapdokumentumok között szereplő tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egy órájának felvételéből max. Terv: kb. megvalósításának dokumentumai. 2 oldal Példa. 1 oldal Ha van diákvisszajelzés: a formanyomtatvány Tanulói munkák és a megvalósítás egyéb dokumentumai: kb. Reflexió: a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanításának értékelése a tanulói munkák. projektmunka dokumentumai. értékelése. ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére. Reflexió: kb. A tanulásitanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott differenciálás bemutatása. 1–2 oldal Tanulási tréning: terve. 44 45 Reflexió: a felvett óra elemzése Terjedelem Felvétel: max. 2 oldal. A hospitáló munkaközösségvezető visszajelzése: kb. 1 oldal 44 45 Abban az esetben.) IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása példákon. 10 oldal. a választott módszerek.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 3. . elemzése. minta: 2–3 db Reflexió: kb. munkaformák sikerességének elemzése.) Az egyik órára meghívott munkaközösség-vezető hospitálási jegyzőkönyve. 3 oldal A megvalósítás dokumentuma: szükség szerinti Reflexió: kb. Elemzés: kb. esetleg tanulói visszajelzések. 72 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. (Egyéni feladatok. 3 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra A pedagógus által tartott óra egy részletének videofelvétele. 20 perc. visszajelzése. 1 oldal Tanulói e-portfólió (tanulói munkák gyűjteménye) elemzése a tanulói önállóság fejlesztése szempontjából. a munkaközösség-vezető (esetleg tanulók) visszajelzése alapján. differenciált házi feladat. 1 tanulói e-portfólió: max.: fényképek. Reflexiók: kb. kompetencia A tanulás támogatása Alapdokumentumok Az előző pontban kért tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és a kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek megvalósításának dokumentumai (pl. 20 perc. füzetlapok. tanulói munkák. a tanulási folyamat elősegítése szempontjából. A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása a bemutatott tanulásitanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján.

versenyelőkészítés. 3 oldal és a felhasznált tananyag és max. Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése Terjedelem Csoportprofil: kb. az egyéni bánásmód érvényesülése. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. Tervek: kb. 73 . 2 foglalkozás terve. 2 dokumentum (tanulói munka) Reflexiók: kb. a hátrányos helyzetű. 6 alkalomra. meghívók (pl. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. megvalósításának dokumentumai. e-mailek. tanulói munkák. fakultáció. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. kompetencia A tanuló személyiségének fejlesztése. 2 db) Max. 3 dokumentum Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tanuló többi gyermekkel. 1 oldal. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Alapdokumentumok Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör. hátránykompenzáció stb. volt tanítványok doktori védésére) Terjedelem Tanulói profil (1 oldal) Terv: max. tanulási. elért eredmények. 2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Egy tanuló egyéni fejlesztési terve a tanuló profiljával együtt és a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. 2–3 oldal Tanulói munkák (max. kb. a csoport profiljával együtt. korrepetálás. felzárkóztatás. min.) féléves ütemterve. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 4.

esélyteremtés. képek. eredmények elemzése Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása.) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Szociometria készítése. tanulságok Tanórán kívüli közösségi program.) Az adatok elemzése: kb. iskolai ünnepség. 2 rendezvény összefoglaló leírása: kb. 1 oldal Reflexió: kb. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról a szabadon választott dokumentumok segítségével. 74 . az adatok ismertetése. közösségek alakulásának segítése. 1 oldal Reflexió kb. 2 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. sportnap. cselekvési terv Terjedelem Dokumentum: kb. 2-2 oldal Dokumentálás: szükség szerint Reflexió: kb.) megvalósítása: összefoglaló leírás. múzeumlátogatás. elemzése. 2 oldal. 1 oldal Osztályprofil Osztályfőnöki munkaterv A munkaterv megvalósításának dokumentumai. fejlesztése. rajzok. Reflexiók: a tanulságok levonása Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása Reflexió: szabályrendszer születésének bemutatása. Dokumentumok: max. 3 db Reflexió: kb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 5. a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl. diákrendezvény (pl. kirándulás. a megvalósítás során kollégákkal. külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása. Max. illetve javasoljuk. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 2–3 oldal (kérdőív. értékelése.) Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásárnak. tanulói beszámolók. kompetencia A tanulói csoportok. integrációs tevékenység. osztályfőnöki tevékenység Alapdokumentumok (A kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. videó stb. diákcsereprogram stb. nyitottság a különböző társadalmikulturális sokféleségre. 2 oldal. Dokumentum: max. erdei iskola. 1 oldal Osztályprofil: kb. 2 oldal Munkaterv: kb.

elemzése és visszacsatolás a tanítási folyamatra. 1 oldal Reflexió (értékelés): kb. 75 . Terjedelem Leírás: kb. 2 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. témazáró. 3 tanulói értékelés csatolása (anonim!) Az ön. 2 oldal Kb. 1 oldal Max. reflexiók az elért eredményekre Nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése. esszék. Az értékekés szempontjai.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 6. Terjedelem Ismertetés és elemzés: kb. visszacsatolás a további tanítási folyamatra. 3 db Reflexió: kb. kompetencia értékeléséhez benyújtott dokumentumokban bemutatott tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott értékelési rendszer bemutatása. 2–3 oldal Eljárás és szempontok leírása: kb. félév vagy év végén. az érettségi elnök értékelése. elemzése Alapdokumentumok A 2. és a 3. A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. más tanulói munkák) Reflexió: az eredmények elemzése. eljárás leírása. Az eljárás értékelése. 1–2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése. 1 oldal Az értékelés dokumentumai: max. Minták az értékelés dokumentumai közül (pl. Érettségi eredmények. 1 oldal Kb. reflexiók az elért eredményekre Bemutatás: max.és társértékelés alkalmazásának bemutatása példákon át. kompetencia Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése.

Dokumentumok: max. Esetleírás: pedagógia problémák megoldásának leírása. családok érdekében tett lépései. tankönyvírás stb. pl. 2 oldal Az együttműködés dokumentumai Reflexiók: kb. háziverseny. 1 oldal. illetve javasoljuk. 1 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Részvétel az intézményben folyó innovációban. 3 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 76 . gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról a szabadon választott dokumentumok segítségével) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Szakmai publikációk. Dokumentumok: max. Terjedelem Kb. kb. dokumentálása. Reflexió: a tevékenység elemzése. vagy bemutatóórát tartott.) Terjedelem Dokumentum: 1 db napló Reflexió: kb. pályázatokon Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését. Segítségre. 1–2 oldal.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. 1 rendezvény leírása és saját szerep bemutatása. írások. értékelése. 1 oldal 8. szülőkkel. problémamegoldás Alapdokumentumok Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. kompetencia Kommunikáció és szakmai együttműködés. 1 oldal Leírás és reflexió: kb. 1–2 db Iskolai szintű szakmai rendezvény. kompetencia Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Alapdokumentumok (a szakmai önértékelést is és a tanúsítványokat is figyelembe vesszük. (A pedagógus órát látogatott. 2 db Esetleírás: kb. kutatásban való részvétel. külső szervezetekkel. kommunikáció a kollégákkal. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. dokumentálása. támogatásra szoruló tanítványok. A tevékenység bemutatása. esetleg együttműködés. 3 oldal Reflexió: kb. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése. Terjedelem Leírás és dokumentumok: kb. a kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutató óra tanulságai. témanap rövid leírása.

kiindulópont nyújtása a céljuk. A dokumentumokat az egymásra épülésük sorrendjében lehet csak feltölteni. 77 . Dokumentumminták és -sablonok. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? Az e-portfólió elkészítését segítik: 1. majd beszkennelni és feltölteni a megadott felületre. sz.) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. sz. 8. 2. sz. Ezek kitöltése része az e-portfólió dokumentációjának. Ezt letöltés után alá kell írni. melléklet)  Óraterv (12. hangfájlok és videók fájltípusai és maximum terjedelmük megjelenik feltöltéskor a képernyőn. melléklet)  Esetleírás (15. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. sz. sz. sz. sz. (1. hogy az elkészített anyagokat minden nehézség nélkül ki tudják majd nyitni az értékelők. A minták és a sablonok használata nem kötelező. Formanyomtatványok. a köztük lévő kapcsolati rendszer áttekintéséhez. egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt a 9. 3. Minden dokumentumtípusból több lehetséges változat is található ezen a felületen.5 cm). melléklet)  Hospitálási/óralátogatási napló (14. melléklet) Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. A szövegfájlok ajánlott formátuma: Times New Roman 12.) Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok? A dokumentumok elkészítéséhez egységes fájltípusokat kell használni annak érdekében.  Formanyomtatvány áll rendelkezésre az Europass típusú önéletrajz elkészítéséhez.  Eredetiségnyilatkozat arról. Segítő szempontsorok. melléklet) Dokumentumminták A dokumentumok megfelelő minőségű elkészítését különféle dokumentumminták is segítik. Formanyomtatványok A pedagógiai e-portfólió online felületén több formanyomtatvány is található. hogy a feltöltött e-portfólió a pedagógus saját munkája. másfeles sorköz.  A Regisztráció menüpont alatti nyomtatvány kitöltése szükséges a minősítésre jelentkezéshez. Minta és több esetben sablon készült például a következő dokumentumtípusokhoz:  Tematikus terv (11. A feltöltött képek. melléklet és 13. normál margó (mind a négy oldalon 2. amelyek a Dokumentumminták és -sablonok link alatt olvashatók. melléklet. Az elfogadott fájltípusok és maximum terjedelmük megjelenik feltöltéskor a képernyőn. mindössze segítség. feltöltéséhez.

c) segítő szempontsor)  Tanórán kívüli foglalkozás (lásd. amelyeken részt vett! Ismertesse. melléklet és 17. kisebbségek. a pedagógus saját helye a testületben és a munkaközösségekben). pedagógiai eszköztárának fejlesztése szempontjából. ezek hogyan hatottak szakmai fejlődésére! (8. 1 oldal) Az intézmény adatai (neve. típusa). nem. szaktárgyi tudásának naprakészen tartása. 3–5 oldal) Mutassa be. melléklet)  Egyéni fejlesztési terv (18. b) segítő szempontsor)  Reflexió (19. Természetesen az alapvető adatok egyezhetnek. erősségek. együttműködés a tantestületen belül. melléklet és 20. melléklet)  Csoportprofil (lásd. amelyeket az e-portfólió dokumentumain keresztül nehéz bemutatni! Például: a szülőkkel való együttműködésének értékelése. 78 . munkaközösségek. Az intézmény társadalmi kapcsolatai. Ez plágiumnak minősül. évfolyamok. A tantestület profilja (kor. f) segítő szempontsor)  Szakmai életút értékelése (lásd. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Azonos intézményben tanító pedagógusok sem tölthetnek fel azonos intézményleírást. pl. sz. milyen nehézségekbe ütközött? (Pl. testvérkapcsolatok más iskolákkal. módszertani tudásának megújulása. más speciális vonás). b) A szakmai életút értékelése (kb. eredmények). kompetencia) A pedagógiai kompetenciákat egyenként végigtekintve értékelje önmagát! Feltétlenül térjen ki az egyes kompetenciák olyan elemeire. másrészt ennek a dokumentumnak egyedi jegyeket is kell mutatnia: például amikor a pedagógus bemutatja a szaktárgy helyzetét vagy a saját szerepét. A tanított tárgy helyzete az intézményben.) Reflektáljon legalább két szakmai rendezvényre (például továbbképzés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról?  Osztályfőnöki terv (16. a tanulócsoportok száma. Az intézmény infrastruktúrája. melléklet) Segítő szempontsorok Az első két dokumentum. e) segítő szempontsor)  Projektterv (lásd. sajátos vonások. sz.). egyrészt mert ugyanazt a jelenséget másként mutatják be és értékelik. konferencia. amelynek megírásához szempontsor található. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az intézmény tanulóközösségének profilja (létszám. mit tett az utolsó minősítés óta szakmai fejlődése érdekében! Milyen segítséget kapott ebben. a pedagógiai e-portfólió alapdokumentumai között szerepel: a) Az intézmény (a pedagógus jelenlegi munkahelye) rövid bemutatása (max. sz. végzettségek. különös tekintettel a tanított tárgyakra. helyét a tantestületben. pedagógiai program. sz. a nemek aránya. műhelymunka stb. a tanulók szociális háttere. Az intézmény pedagógiai programjának sajátos vonásai (célok. sz. a szülői munkaközösség szerepe. de két különböző pedagógus leírása ugyanarról az intézményről nem lehet teljesen egyező. címe.

a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. hogyan alakult ki a csoport. jelenlegi célok.  A csoport története (pl. az adott tárgyat kik tanították előzőleg a csoportban.). (Ezen a ponton is szükséges lehet egyes tanulókról írni. IKT. 79 . Az egyéni fejlesztési terv készítése szükségessé teszi a tanuló profiljának felvázolását.)  A pedagógus lépései a csoporttal való megfelelő viszony kialakítása érdekében. akiknek a nézőpontja értelemszerűen különböző. (7. amiért két azonos intézményben tanító pedagógus intézményleírása is eltér majd egymástól: két különböző emberről van szó. a pedagógus lépései a megfelelő csoportdinamika kialakítása érdekében. a csoport erősségei. a pedagógus és a csoport által eddig kitűzött célok. c) A tanított csoport(ok) profilja  A csoport: a tanulók száma.) Ha két pedagógus ugyanarról a csoportról készít csoportprofilt a minősítési eljárás során. kompetencia) Vagy: a szakmai munkaközösség(ek)ben végzett munka bemutatása. az osztálytermi környezet bemutatása. kompetencia). hiszen anélkül a terv nem értelmezhető. Ezért azonos csoportprofilok feltöltése plágiumnak minősül. eredmények. szociokulturális jellemzők. Mivel a tanítás erősen kontextushoz kötött munka. egyes tanulók szerepe. Ezekhez a leírásokhoz is kap a pedagógus segítséget. A választások indoklása. kik az osztályfőnök(ök). Ehhez nyújt segítséget az alábbi szempontsor: Az emberi erőforrások minisztere által 2013. akkor is elvárható két különböző csoportprofil feltöltése ugyanazért. a nemek aránya. tananyagok. tanulói munkákkal. a főbb nehézségek és megoldásuk lehetséges útjai. és hogyan szeretné ezeket a terveket valóra váltani? További dokumentumok. pl. amelyeknek megírásához szempontsor található: a tanított csoportok profilja. új tanulók/elmentek stb. és 8. (Ezen a ponton szükséges lehet az egyes tanulókról külön is írni.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? gyakorlatának jellemzése. Ismertesse szakmai terveit! Milyen szakmai tervei vannak. Természetesen a szempontsorok használata nem kötelező. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. feladatainak ismertetése. elvi alapjai. módszerek. illetve az egyéni tanulói profil nélkül a benyújtott dokumentumok nem vagy csak nehezen értelmezhetők. más. pl. a tanulmányi kirándulás dokumentálása és a pedagógiai problémamegoldás dokumentálása. d) Egyéni tanulói profil Az e-portfólió egyik szabadon választható dokumentuma egy tanuló számára egyéni fejlesztési terv készítése.  A csoportdinamika működése ebben a tanulócsoportban.  A csoport megismerése érdekében a pedagógus által tett lépések. egyéni tanulói profil. (7. a csoport/osztályközösség bemutatása.  A csoportban előzőleg használt és jelenleg használt tankönyvek. Ha más szaktárgyat tanítanak. akkor nyilván a csoport szaktárgyi fejlődésének bemutatása is különböző lesz. munkájának értékelése. A két pedagógus és a csoport viszonya is alapvetően más.  A csoport szaktárgyi fejlődésének megvilágítása: előző tanulmányok (ha voltak). az intézményben betöltött szerepének.

 a szülők bevonása.  A produktum bemutatása (illusztrálva). a rendelkezésre álló dokumentumok és a belőlük nyert adatok elemzése. különös tekintettel az adott tárgyra. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  A résztvevők köre (kiscsoport. céljairól.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról?  A tanuló személyiségének megismeréséhez igénybe vett források. tanórán.). v. információk a tanuló iskolához. f) Segítő szempontsor projekt bemutatásához  A témaválasztás bemutatása. iskolán kívül stb. osztályfőnökkel folytatott megbeszélés. szervezésbe). A kirándulás értékelése: mennyiben érte el céljait. problémái. általános fejlesztési célú.  Tervezett időtartam és ütemterv (egy naptól több hetet meghaladóig.)  Összefoglalás: a tanuló személyisége.  Az adatgyűjtés módja.  a pedagógus egyéni célja: pl. iv.  A tanuló iskolai pályafutásának rövid áttekintése. a történelmi.  Feladatmegosztás. szülőkkel. művészettörténeti stb. pl. vetélkedő vagy más esti program anyaga stb. tanulói idegenvezetés. tananyaghoz kapcsolódó.  A téma feldolgozása (pl. attitűdjéről és tanulási stratégiáiról. ünnephez kapcsolódik). tárgyhoz való viszonyáról. szervezésben). a tanuló énképéről.  közösségfejlesztő célja (pl. a kommunikáció javítása a tanulókkal.  A tanulóval folytatott megbeszélés rövid összefoglalása. túrázás). nagyobb közösség. 80 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A kirándulás dokumentumai (képek. akár egész tanévre szóló). motivációjáról. A kirándulás programja. tanórán kívül. klikkek megbontása. e) Segítő szempontsor tanulmányi kirándulás dokumentálásához: i.  A projektmunka értékelése (a megvalósítás eredményessége. ii. esetleg teljes iskola). iii. a kommunikáció javítása közös feladatokon keresztül) vagy a tanulók közösségi felelősségvállalásának a fejlesztése (bevonásuk a tervezésbe. (Új információk a tanuló háttéréről.). A kirándulás céljai:  tanulmányi (pl. társaihoz. módszereiről. országismereti. mire lehet építeni a fejlesztésben. az adott tárgyból rendelkezésre álló tanulói munkák elemzése. indoklása (pl. interjúk. tudás fejlesztése). tanulságok). A szervezés lépései. tanulási szempontból erősségei.  egyéni fejlesztés (egyéni feladat a tervezésben. földrajzi. sporttevékenység (pl.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. például tanúsítványok. és ezek alapján hogyan értelmezte az esetet. és így más értelmezési keretbe kellett helyeznie a történteket. ha van dokumentum.) Sikertelenség esetén új megoldási terv kialakítása. hogy egy adott kompetenciáját más dokumentum segítségével mutatja be. amelyekkel már rendelkezik. dokumentumokkal tudja alátámasztani. iskola rendezvények dokumentumai. Ha nem volt biztos az értelmezésben.) Az első lépés: a célok azonosítása. melyik téma adja majd az e-portfólió alapdokumentumai között kért tanulási-tanítási egység tervét/tematikus tervet és a kapcsolódó óraterveket. nem volt megfelelő az eset értelmezése. milyen terjedelemben és formátumban. milyen eszközökkel jutott újabb adatokhoz. Először célszerű a nevelő-oktató munka dokumentumaira koncentrálni. 81 . osztályfőnökkel stb. de nem a megfelelő megoldást választotta. Ekkor kell eldöntenie azt is. vagyis ismerkedjen meg a kompetencialeírásokkal és az indikátorokkal. hogy a pedagógus kompetenciáit bemutassa. azonosítsa. mert a dokumentumok gyűjtését azonnal el kell kezdenie. a dokumentumok körének behatárolását pedig az e-portfólió tervezői már jobbára elvégezték. ennek csatolása. Az e-portfólió készítője dönthet úgy. miért nem? (Pl. Ennek a résznek az a célja. A szabadon választható dokumentumok körének végiggondolása rögtön a munka elkezdésekor igen hasznos. példák. foglalkozásterveket. 1. hogy a nagyobb óraszámban tanított tárgy melyik csoportjában. (Pl. amelynek egymást követő lépései átfedésben is lehetnek egymással. Ezután olvassa el figyelmesen az alapdokumentumok listáját. vagy helyes volt az értelmezés. a használható dokumentumok körének behatárolása A cél jelen esetben világos. állandó fegyelmezési problémák egy tanulóval.)  Az eset értelmezése: milyen okokra vezette vissza a problémát. Ennek ellenére az egyes lépések elég világosan elkülöníthetők egymástól. ezt az értelmezést milyen tényekkel. A fenti táblázatokban megadott szabadon választott dokumentumok csak ajánlások. A cél pontosabb megismerése érdekében ajánlott. amelyekhez már „csak” reflexiókat kell csatolnia. de a végleges döntést ebben a kérdésben érdemes az e-portfólió anyagainak végső összeállításakor meghozni. beszélt a szülőkkel. és minden más. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. (Pl. F) Hogyan készül az e-portfólió? A pedagógiai e-portfólió készítése hosszú folyamat. párhuzamosan is folyhatnak. hogy a pedagógus alaposan tekintse át az értékelési kritériumokat. Még egy feladat maradt a pedagógus számára: a szabadon választható dokumentumok kiválasztása.)  Milyen lépéseket tett a probléma megoldására? Miért ezeket a lépéseket választotta?  Milyen sikerrel jártak a lépései? Miért? Ha nem volt sikeres. dokumentálásához  Az eset leírása: az eset tényszerű ismertetése. mert új adatok merültek fel.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? g) Segítő szempontsor esetleíráshoz. Érdemes rögtön azonosítani azokat a dokumentumokat. hogy milyen dokumentumokra van szükség. jó gyakorlat leírása. mert ezek képezik az e-portfólió gerincét. pedagógia problémák megoldásának leírásához.

Célszerű a pedagógusnak gondosan eltenni azokat a dokumentumokat. és csak azután elkezdeni a munkát. az e-portfólió értékelése során sokat számít. így hasznos lehet fogalmazója számára a reflexió első vázlatát egy időre Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy a reflektív jegyzetekben majd fel lehessen használni őket. Érdemes ilyenkor áttekinteni az egyes kompetenciák értékelési táblázatait és ezek fényében meghozni a döntést (lásd az értékelési táblázatokat). amit tesz. amiből csak lehetséges. a következő lépés a dokumentumok alapos áttekintése és azoknak a kiválasztása. 82 . Ha a pedagógus a dokumentumgyűjtés folyamán már írt reflektív jegyzeteket.) A negyedik lépés: a reflexiók végleges formába öntése A reflexiók végleges formába öntése következhet. milyen pedagógiai nézetek és tudásanyag vezeti a munkájában. a tanulási-tanítási egység tervéhez/tematikus tervhez tartozó óratervek/foglalkozástervek. mindenképpen célszerű megnézni a mintákat. elkészítése A következő lépés a dokumentumok gyűjtése. Ha a pedagógusnak évei vannak az e-portfólió mindenből. akkor is célszerű gondosan újra elolvasni az útmutató elejét arról. amelyek a legjobban megfelelnek ennek a célnak. Bár használatuk nem kötelező. Érdemes átnézni a mintákat is. és ne felejtse el elkérni a tanulóktól. A dokumentumokat Pedagógus-életpályamodell (továbbiakban PÉM) honlapján található pedagógus gyűjteni. formanyomtatványokat több változatban is. hogy Az e-portfólió jelentős része tulajdonképpen a mindennapi nevelési. amelyeket szeretne felhasználni. 3. azaz a nevek kitakarásáról. Az óra/órák. amely az e-portfólió dokumentumai alapján egyáltalán értékelhető. a megvalósítás dokumentumai. foglalkozástervekhez csatolni akar. mennyire tudatosan teszi. mit ír le jegyzeteiben. tematikus terv és az óratervek. tanítási tevékenység dokumentálása: egy adott csoport profilja. hogy minden írás folyamat. a csoportban tanított egység/téma terve. és csak ezután véglegesíteni a reflektív jegyzeteket. foglalkozástervek kidolgozásához is kínálunk mintákat.) A harmadik lépés: a válogatás Ha a pedagógusnak egy-egy alap. Ajánljuk figyelembe venni. amelyeket az óravázlatokhoz. A tanulási-tanítási egység terve. Érdemes rögtön szkennelni a papíralapú dokumentumokat. A csoportprofil megírásához az előző pontban található segítő szempontsor. hogy ez a munka ne maradjon az e-portfólió készítésének végső szakaszára. vagy a e-munkaportfólióban tudja a elkészítésére. Ajánlott még a tervezés fázisában átgondolni.vagy szabadon választható dokumentumból több is rendelkezésére áll egy-egy kompetencia birtoklásának alátámasztására.) A második lépés: a dokumentumok gyűjtése. gyermekektő l azokat a munkáikat. Mivel a reflexiók világítják meg az értékelők számára azt. vagy a számítógépén. hogy milyen kompetenciáikat tud majd bizonyítani az adott dokumentummal. mit kell tartalmaznia a reflexiónak. foglalkozások megtartása után javasoljuk azonnal feljegyezni a legfontosabb gondolatokat. 4. A gyermek/tanulói munkák esetén szkennelés előtt gondoskodni kell az anonimitásról.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 2. mennyire ad kiegyensúlyozott képet a pedagógus munkájáról. akkor érdemes egy munkaportfólióba. hogy a pedagógus mit miért csinál. a gyermek/tanulói munkák és az eredmények értékelése. több dokumentumot elhelyezni később legyen majd lehetősége a válogatásra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Érdemes áttekinteni az e-portfólió egészét is. Lehetőség szerint minden kompetencia minden olyan indikátorának az értékeléséhez adatot kell szolgáltatnia.

Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületeken dolgozó pedagógusok számára szükségesek. A reflexiók áttekintésekor hasznos lehet a következő ellenőrző kérdéssor: 1. Kritikusan értékeli-e a gyakorlatát? 9. a feltöltött dokumentumban hivatkozzon erre. kollégák. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (segítő szempontsor található az útmutató előző pontjában) 5. A megfelelő szakmai nyelvezetet használja-e? 5. .) 8.) (1. Ha a pedagógus végig a PÉM e-portfóliójának a felületén dolgozott. művészeti tevékenységek bemutatása és dokumentumai47 4. szülők. melléklet) 1. kitöltése Ezután szükséges kitölteni a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumait. majd visszatérni hozzá és friss szemmel újra megnézni. szakmai tudására támaszkodik-e? 6. a kontextust? 5. iskolavezetés visszajelzéseit. a feltöltött dokumentumban jelezze ezt. A reflexió puszta leírás vagy olyan leírás. 83 47 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amelyet elemzés. Az elemzés. a tanulók. a nevelő-oktató munka dokumentumain kívüli kötelező elemek vannak a P1 és P2 szinteken? Eredetiségnyilatkozat (Kitöltendő formanyomtatvány található a pedagógiai e-portfólió online felületén. Figyelembe veszi-e az elemzésnél a körülményeket. Figyelembe veszi-e – ha vannak – a külső visszajelzéseket? (Pl. Ezek a dokumentumok csak Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár minősítése során kötelezőek. A pedagógiai helyzet/probléma leírása pontos és szakszerű-e? 2. a mentorral és visszajelzést kérni tőle. Milyen egyéb. Elég világos és szabatos-e a megfogalmazás? 10. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása és dokumentumai46 3. akkor ezek nagy részét már a munkaportfólióba történő belépéskor ki kellett töltenie (például az önéletrajzot). Szakmai önéletrajz (Formanyomtatvány a pedagógiai e-portfólió online felületén) 2. kollégával.) Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. sz. majd a visszajelzés alapján újra átgondolni a reflexiókat. Tanácsos elolvastatni egy kritikus baráttal. érvelés. Figyelembe veszi-e az etikai szempontokat? 7. az ott rendelkezésére álló munkaportfólió felületet használta. Önálló alkotói.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? félretenni. A szakmai életút értékelése (Segítő szempontsor található az útmutató előző pontjában) 46 Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. Az elemzésben/érvelésben elvekre. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. értékelés tényekkel megfelelően alá van-e támasztva? 4. érvelés és értékelés is követ? 3.

tulajdonképpen a kompetenciák értékelésére alkalmazott indikátorok alapján átfogó önértékelést írni. és képes önmagát. 6. A szabadon választott dokumentumok elősegítik-e azt.és hangminősége megfelelő. 1. az összefüggő szövegek koherensek. hogy a feladat leírása szerint a gátló-segítő tényezőket is megemlítse. Van-e olyan dokumentum. 84 . Minden dokumentum a megadott terjedelmi keretek között maradt-e? Mindegyik megfelel-e a megadott formai kritériumoknak? 6. egy megbízható kolléga/mentor véleményét kikérni és a következő ellenőrző kérdéssor alapján még egyszer megvizsgálni az e-portfóliót. A dokumentumokban nem maradtak-e elírások. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és a szakmai fejlődési terveit is fel kell vázolnia. tehát felesleges az e-portfólióban? 4. a szkennelt dokumentumok jól olvashatók. a megfelelő formátumban került-e feltöltésre. eredményeiről? 9. A jelöltnek nem azt kell bizonyítania. a videó elérhető? 8. Figyelnie kell arra. a köztük lévő kapcsolati rendszer áttekintéséhez. figyelembe véve a külső véleményeket is. Tartalmazza-e a kompetenciák bizonyítására az összes alapdokumentumot? 2. A reflektív jegyzetek megfelelően megvilágítják-e az Ön gyakorlatának alapelveit? 5. melléklet. Végül tanácsos még egyszer áttekinteni az e-portfóliót és megpróbálni külső szemlélő szemével is nézni. amely nem nyújt a többihez képest új információt. hogy elérte a megfelelő szinteket az egyes kompetenciaterületeken. és képes saját szakmai fejlődésének irányát megszabni. amit csatolni kellene? 3. Olyan munka-e az e-portfólió. hogy az értékelők az Ön pedagógiai munkásságáról a lehető leghitelesebb és legteljesebb képet alkothassák? Van-e még valami. szakmai munkáját objektíven elemezni. annak kép. Az e-portfólió hiteles és átfogó képet nyújt-e az Ön pedagógiai munkásságáról. sz. ha van videó feltöltve valahová. Érdemes ebben a stádiumban egy külső értékelő.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? E dokumentumok közül kiemelkedik a szakmai életút értékelése. Érdemes a pedagógusnak ennek a dokumentumnak a megírását utolsó lépésként elvégezni. Mindegyik dokumentum megnyitható-e. egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt a 9. hibák. hogy tökéletes. világosak. nyelvezetük szakszerű? 7. hanem azt.) A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának feltöltése A dokumentumokat az egymásra épülésük sorrendjében lehet csak feltölteni. értékelni. arról tudatosan dönteni. amelyre Ön joggal lehet büszke? Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

Például a reflektív jegyzetek írása végigkíséri az egész folyamatot. majd a folyamat végén szükséges a jegyzetek koherens. egységes formába öntése. – Schmidt. e-portfóliójának már készen kell lennie. Ezért szerepel a 4. Fontos: az egyes fázisok átfedésben lehetnek egymással. hogy amikor minősítésre jelentkezik. akkor a rendszer azonnal nyugtázza az e-portfólió benyújtását. Earl. és addig nem is fogadja be az e-portfóliót. hogy valamelyik kompetencia dokumentálását nem is tudjuk megoldani. 69–95. Ha a dokumentáció teljes. Szem előtt kell tartania a pedagógusnak. esetleg akkor felfedezni. Perspectives on Alternative Assessment Reform. Vol. akkor jelzi a pedagógusnak. Michele. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 39. 2002. mit felejtett ki.) A hetedik lépés: az ünneplés Ha minden kérdésre van válasz. American Educational Research Journal. Earl and Schmidt 200248) Ezért a munkát időben el kell kezdeni és a megfelelő ütemben elvégezni. akkor be lehet nyújtani az e-portfóliót. Ezért igen kockázatos a munkát az utolsó pillanatra hagyni. (Hargreaves.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7.1. Lorna. . lépésnél két szín. pp. 48 Hargreaves. 85 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. összegyűjtött anyagok közül a beadás előtti utolsó pillanatban kiválasztani a megfelelőnek vélt dokumentumokat. No. G) Hogyan ütemezze a pedagógus ezeket a lépéseket? A pedagógiai e-portfólió elkészítése hosszabb folyamat. Andy. Az angol nyelvű szakirodalom egyenesen „portfólióbörtönről” beszél: az utolsó hetekben a kétségbeesett kapkodás hosszas szobafogságra ítélheti a pedagógust. a találomra felhalmozott. Ha nem. amíg a hiányosságot nem pótolja.

feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés 1. a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók írása és végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. 86 . feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés 1. hónap 5. kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése. kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése. hónap 3. hónap Egy másik lehetséges ütemezés négy hónapra: Tevékenységek Az első lépés: a célok azonosítása. hónap Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Egy lehetséges ütemezés hat hónapra: Tevékenységek Az első lépés: a célok azonosítása. hónap 2. végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. hónap 3. a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók megírása. hónap 4. hónap 2. hónap 4. hónap 6.

Ez az e-portfólió esetében is plágiumvétségnek számít. hanem a dokumentumokkal bizonyított kompetenciák értékelését. projektmunkák stb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy a kritikus barát szerepe a fent leírtakra korlátozódik-e vagy sem. videót készít és tölt fel. témazárók. A pedagógusnak nemcsak a tanulói. vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített óratervvel/ foglalkozástervvel dolgozik. a védésnél azonban könnyen kiderülhet. hogy a pedagógus az adott kompetencia területen az adott szintet elérte. ha egy pedagógus valaki más előzőleg már beadott dokumentumait. Az óraterv/foglalkozásterv elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a pedagógus.és osztályprofilok elkészítésekor kell erre ügyelnie. például annak jelzése. hanem minden esetben. Az viszont az e-portfólió esetében kideríthető. I) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az e-portfólió dokumentumaival kapcsolatban? Azt. Rendkívül fontos még az e-portfólióban a tanulók anonimitásának a biztosítása. szülői beleegyezést kell kérnie. legyenek ezek prezentációk.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? H) Kinek a segítségét veheti igénybe a pedagógus az e-portfólió elkészítéséhez? Az e-portfólió elkészítéséhez a pedagógus igénybe veheti kritikus barát(ok) segítségét. akár csak nyelvhelyességi szempontból is. ellenőrizni senki sem tudja. ha túlságosan beleavatkozott a folyamatba. hogy valami kimaradt a dokumentumok közül. sztenderdek és indikátorok fogalmáról lásd az Útmutató Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? című fejezetét. illetve olyan kérdések megfogalmazása. és a minősítőbizottság elnöke jelenti az esetet az illetékes kormányhivatalnak. és adjon visszajelzést. 87 . még keresztnevüket sem. amikor tanulói vagy gyermekmunkákat tölt fel. (A kompetenciák. gyakornok esetében mentorát. A segítség csak és kizárólag visszajelzés lehet. amelyek a munkával vagy egyes részeivel kapcsolatba n az olvasóban. vagy az egyik reflektív jegyzetben az érvelés nem világos az olvasó számára. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A nyilatkozatokat a védés során a szakértők ellenőrizhetik. Ezért kell a készítőjének aláírnia és az e-portfólióval együtt benyújtania egy eredetiségnyilatkozatot. szaktanácsadóját. A kritikus barát szerepe tehát rokonítható a szakdolgozat témavezetőjének szerepével. Ha az e-portfólióval kapcsolatban plágiumgyanú merül fel. illetve a későbbiekben az értékelőkben felmerülhetnek. J) Hogyan értékelik a pedagógiai e-portfóliót? A pedagógiai e-portfólió értékelése nem a dokumentumok egyenkénti értékelését jelenti. igazítsa azt a tanulócsoport profiljához és megfelelő forrásmegjelöléss el. csoport. Ha fényképet. Ez azonban nem azt jelenti. reflexióit tölti fel az e-portfólió rendszerébe. Az elemzésekben sem használhatja a tanulók valódi nevét. hogy kritikus barátja bármilyen dokumentumot elkészíthet vagy átírhat. például megkérheti egy hozzáértőnek ítélt kollégáját. hivatkozással lássa el az óratervet/foglalkozástervet. a minősítési eljárást a szakértők felfüggesztik. A szülők beleegyező nyilatkozatait el kell tennie.) Az e-portfólió dokumentumainak azt kell alátámasztaniuk. hogy nézze át az e-portfóliót.

hogy a pedagógus munkájában az indikátorral leírt viselkedés megjelenik. de a szakértő szerint nem felel meg ennek a célnak. sz.) Ezért összefoglalóan azt lehet mondani. 3 = jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése következetes. többnyire jellemző és jellemző kifejezések jelentése a következő: N. é. A szakértőnek ettől függetlenül figyelembe kell vennie a dokumentumot az adott kompetencia értékelésekor. elfogadó légkört teremt.. állandó. így ilyen esetekben az értékelő köteles a nem értelmezhető (N. (Előfordulhat ennek az ellenkezője is: a pedagógus egy adott dokumentumot egy bizonyos kompetencia bizonyítására alkalmasként jelöl meg. mellékletben és a 4. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1 = kevéssé jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése esetleges. amelynek a megfelelő szintjét az adott dokumentum bizonyítja. nem jellemző. é. 2 = többnyire jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése meghatározóan kimutatható.: Az adott indikátor nem értelmezhető az e-portfólió dokumentumai alapján. hogy egy dokumentum milyen kompetenciák bizonyítására alkalmas. az e-portfólióból nem. és a pedagógus reflexiói alapján a viselkedés tudatos. Az értékelési táblázatok indikátorai között szerepelnek olyanok. Például „Óráin harmóniát.) bejegyzést tenni a megfelelő indikátor mellé és a kompetencia értékelésénél ezt. K) Mi történik az e-portfólió dokumentumainak értékelése után? Az e-portfólió dokumentumainak értékelése után mind a két szakértő megfogalmazza kérdéseit. 1. hogy a szakértőnek az e-portfólió minden dokumentumát mérlegelnie kell az egyes kompetenciák értékelésekor. valamint az ehhez hasonló indikátorokat figyelmen kívül hagyni. hogy nem minden olyan kompetenciát jelöl itt. 88 . 0 = nem jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés nem támasztják alá azt. biztonságot. amelyek alátámasztására az e-portfólió dokumentumaiban nem lehet adatot találni. Azt. A Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján a 3. hogy ezt csak az óralátogatás során lehet megállapítani. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.) Mit tartalmaznak az értékelési táblázatok? A táblázatok fejlécében található N. hogy fel tudjon készülni a védésre. Az e-portfólió dokumentumait a két szakértő egymástól függetlenül értékeli. é. mellékletben található. és alkalmazása a pedagógus reflexiói alapján tudatos. bár nem következetes és állandó. Elképzelhető azonban. kevéssé jellemző. A kérdéseket eljuttatják a pedagógushoz. a pedagógus jelzi a dokumentum fejlécében. sz.” Nyilvánvaló. illetve a pedagógus reflexiói alapján kevéssé tudatos.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Az e-portfólióban egy dokumentum több kompetencia megfelelő sztenderdjének elérését is dokumentálhatja.

szervezett és kivitelezett konkrét oktatási-nevelési tevékenységek megfigyelésén keresztül – a pedagógus kompetenciáinak a fejlettségét határozza meg. ha a szakértő az indikátorok értékelése előtt mérlegeli. hogy az óra megtervezése. Ennek eldöntésében segíthetik a szakértőt a mellékletben szereplő óvodai. 89 . szakszolgálati. fejezet) szerint pontosan feljegyezze az órával/foglalkozással kapcsolatos összes pedagógiai észrevételét. A megbízott szakértő a jelölt két (Mesterpedagógus és Kutatótanár esetében egy) óráját vagy foglalkozását látogatja meg egy előre egyeztetett időpontban. tanítói. Az óramegfigyelési és az értékelési szempontokat a szakértők előzetesen megkapják. Az óralátogatás értékelése része a pedagógus átfogó minősítésének. Ezért a minősítő szakértő – a pedagógus által tervezett. B) Mi képezi az óralátogatás értékelésének alapját? A minősítési eljárásban a szakértő a szakórát vagy a foglalkozást aszerint értékeli. szakmai szolgálati és a gyermekvédelem és javítóintézeti nevelésre vonatkozó kompetencia. a pedagógusok is megismerhetik őket. a tanulókkal kialakított együttműködés különböző formái. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.és indikátorértelmezések. ebben az esetben az adott indikátort az értékelésből ki kell hagyni. C) Miként lehetséges a kompetenciák megfigyelése a tanítási órán/foglalkozáson? A minősítési szakértő feladata. az általa előkészített naprakész és rendszerezett oktatási tartalom. Az óralátogatással kapcsolatos fogalmak értelmezését az útmutatót záró Fogalomtár tartalmazza. Az óra/foglalkozás látogatása alatt az indikátorok szerinti értékelés nem lehetséges. Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A) Mi a látogatás célja? Kik a szereplői? Az óralátogatás. Jó. a tanulási-tanítási és nevelési célok világos ismerete és követése. illetve a foglalkozáslátogatás szerves része a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési eljárásnak. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. megtartása és elemzése a pedagógusnak milyen kompetenciáiról és a meglevő kompetenciák milyen szintjéről tanúskodnak. a legkorszerűbb oktatási-nevelési stratégiák alkalmazása.és nevelésszemlélete. szaktárgyankénti. hogy melyek azok az indikátorok. Előfordulhat. hogy a tanítási óra/foglalkozás látogatása során az óra . valamint a hozzájuk kapcsolódó indikátorok alapján történik. Az óralátogatás célja a pedagógus kompetenciáinak és kompetenciaszintjének értékelése a pedagógus tervezési és tanítási tevékenysége alapján. a differenciálás. amelyek nem értelmezhetők az adott óra/foglalkozás értékelésekor.és foglalkozásmegfigyelési napló sablon (XII/D/7. az aktivizálás és a motiválás gyakorlati megvalósításai mind a pedagógus kompetenciájának a gyakorlati bizonyítékai. Az óra vagy a foglalkozás látogatását a szakos szakértő és az intézmény vezetője közösen végzi. A pedagógus korszerű oktatás. hogy egy indikátor nem értelmezhető egy tanítási órán/foglalkozáson. erre az óra megbeszélése után kerülhet sor az összes tapasztalat mérlegelése után. Az értékelés egységesen a megadott nyolc pedagóguskompetencia szerint.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? XII.

személyes példája segítségével hozzájárul a tanulók szaktudományos érdeklődésének a felkeltéséhez és fenntartásához.és feladatrendszer meghatározásában olyan teljesítményeket a pedagógus. kreativitásukat. A pedagógus tevékenységében érdemes megfigyelni. kompetencia: Szakmai feladatok. új megoldásokat találjon a pedagógiai hatékonyság érdekében. képesnek kell lennie arra. Ugyanakkor a pedagógusnak a terveit a pedagógiai valóság igényeihez mérten. A tervezésben képes rövid és hosszú távon is gondolkodni. A pedagógus képes csoportok és egyének számára fejlesztési terveket kidolgozni a tanítási órára és ezeket a tanulókkal együttműködve hatékonyan megvalósítani.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A szakértő a tanítási órán/foglalkozáson a kompetenciák megfigyelésére törekszik: 1. kompetencia: A tanulás támogatása A szakértőnek a tanítási órán meg kell figyelnie. a helyi tantervben és a NAT-ban előírt célokhoz és feladatokhoz. foglalkozástervében képes komplex módon összehangolni a pedagógiai tevékenység összes elemét és ezeket a tanulói személyiségfejlesztés szolgálatába állítani (vö. ugyanakkor a következő fejlődési lépcső lehetőségét is körvonalazza számukra. Az általa alkalmazott stratégiák arról tájékoztatják a szakértőt. és ezt érvényesíti a tervezésben. sz. mennyire vetít elő a cél. hogy ismeri szaktárgya legkorszerűbb tudományos eredményeit. illetve ezek gyakorlati alkalmazhatóságát. a nevelési és oktatási stratégiákban konkretizálni és ezáltal a nevelés és az oktatás folyamatát tudatosan meghatározni. Továbbá képes a korszerű nevelés. Továbbá a szakmai közéletben való szakmai kommunikáció és együttműködés gyakorlásának a példaképévé válhat.és tanuláselméleteket a tervezés szintjén. amelyekért a Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A hatékony pedagógus a tervezésbe a folyamatos visszajelzés és értékelés mozzanatát tudatosan beépíti. foglalkozástervében meghatározott cél. hogy a pedagógusnak mennyire sikerült a tanítási célokat úgy megfogalmazni. 90 . hogy miként valósítja meg a tanulók közötti együttműködést a szaktárgyi tudás elsajátítása érdekében. Ennek megítéléséhez célszerű az órát a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egységében is megvizsgálni. Pontosan látja a cél. szaktárgyi és pedagógiai tudást birtokol. 3. tisztában van a tartalomközpontú (pl. mennyire ismeri és mennyire alkalmazza az e-tanulási környezetekben rejlő lehetőségeket. hogy milyen módszertani kultúrával rendelkezik a gyakorló pedagógus. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy a pedagógus mennyire képes a szaktárgyi tartalmat olyan tanulási modellé összeállítani. 12. szaktudományos. Óratervminta. hogy a pedagógus milyen tantervi. a motiválás és a differenciálás mint fő szempont jellemzi tervezési tevékenységét. szaktárgyi. koordinálni. önálló tanulási módszereiket is fejleszti. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A pedagógus óratervében. A pedagógus képes referenciaszeméllyé válni tanítványai számára. milyen nevelésfilozófiát vall. tantervi tudás A tanítási óra/foglalkozás cél. és azonnali. melléklet). matematika) személyiségfejlesztés lehetőségeivel. hogy azok részben a tanulók tanulási céljaivá válhassanak. a tartalom és a stratégia közötti kapcsolatot. amely épít a tanulók előzetes tudására és tapasztalatára. és ha szükséges. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. hogy a terveitől eltérjen.és feladatrendszerének kidolgozása annak is bizonyítéka. továbbá az aktivizálás. miközben gondolkodásukat. A pedagógus óratervében. interdiszciplináris szemléleten alapuló szaktárgyi problémafelvető és problémamegoldó attitűd jellemzi.és feladatrendszer szervesen illeszkedik a tanulási-tanítási egység tervében/tematikus tervében. A tanítási stratégia arról is árulkodik. sz melléklet és 13. 2. Továbbá az oktatás-nevelés tartalmának a kidolgozása során bizonyíthatja a pedagógus. adaptív módon kell alkalmaznia.

) Az oktatás tartalmának megválasztásánál meg kell figyelni. Továbbá az is fontos szempont. A tanulók és a tanulócsoportok egyéni igényeihez és sajátosságaihoz való alkalmazkodásnak már a célok megfogalmazásában is érvényesülnie kell. A nevelési és oktatási stratégiák a célok megvalósulását és ezáltal a személyiségfejlődést oly módon szolgálják. egyéni tanulási stratégiája. annak a megállapítása. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. módszerek. hanem a hatékony tanulási modellek elsajátításához is. ha szükséges. komplex módon megfogalmazni. leírás. támassza alá bizonyítékkal (a röpdolgozat eredménye. igényekkel. tanuló többi gyermekkel. feladatokat nem különállóan. elmélet). a tanulók személyiségét. Fontos. felidézés. illetve az attitűdök (viselkedési és magatartási módok) adott funkció szerint szerveződő rendszereként szemlélni. Fontos.és feladatrendszere mennyire volt képes a tanulói személyiség dinamikáját megragadni (pl. törvény. elegendő tényanyag és megfelelő szintű általánosítás kapcsolódjon hozzá. azonosítás stb. hozzájárulva ezáltal nemcsak a célok hatékony megvalósításához és általában a tanulók személyiségfejlődéséhez. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése.). hanem egymást kiegészítve. a fontosabb logikai egységek jól elkülönüljenek egymástól. szabály. empíria. az egyéni bánásmód érvényesülése. A nevelési és oktatási stratégiáknak a pedagógiai tevékenységben tanulási-tanítási modelleket kell követniük (ez határozza meg a tanítás-tanulás folyamatát). tanulási. a jártasságok. Az IKT-eszközök felhasználásának segítségével a tanulási-tanítási módszerek és modellek szélesebb tárházát sikerrel alkalmazhatja a pedagógus. a képességek. 4. amelyek találkoznak a tanulói motivációkkal. hogy a tanítási órán ne forduljon elő tárgyi hiba. szintézis.) A tanítási stratégiának alárendelt oktatási tartalom struktúrája világos. logikus és követhető legyen. a készségek (analízis. majd az erre épülő jártasságok rögzítése). modellezés. mennyire képes a tanítási órán a pedagógus adaptálni az általa meghatározott célokat és feladato kat a tanulók aktuális érzelmi vagy fizikai állapotához. a tanulócsoport sajátosságaihoz igazítani és a személyiségfejlesztés feladatának alárendelni. és tekintettel vannak az egyén sajátosságaira is. hogy közben megfelelő módon biztosítják a tananyag feldolgozását. általánosítás. hogy az óra/foglalkozás cél . oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A szakértő a tanítási óra/foglalkozás során azt vizsgálja. a legkorszerűbb módszerek. eszközök és szervezési formák összehangolását. a hátrányos helyzetű. magatartási nehézséggel küzdő gyermek.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? tanulók lelkesedhetnek. A szakértő számára fontos megfigyelési szempont a tanulási környezet megteremtése és ennek dinamikája (ülésrend. mennyire tudta a célokhoz és feladatokhoz. alapelv. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. hogy mennyire alkalmas a pedagógus a tudás iránti mély érdeklődést és kíváncsiságot felkelteni a tanulókban. az előzetes készségek. így az oktatási és nevelési célokat. a pedagógusnak a tanulással és a tudásszerzéssel kapcsolatos attitűdje. hogy mennyire korszerű tartalommal dolgozott a pedagógus. ugyanakkor a hibák javításakor a pedagógus tartsa tiszteletben az egyéni sajátosságokat. projekt stb. hogy a tanítási óra végén mind a pedagógus. felismerés. 91 . hogy a célok meghatározásakor mennyire sikerül a személyiséget a maga egységében szemlélni. azt milyen elméleti modellben helyezte el. összehasonlítás. azaz az ismeretek (fogalom. konkrét kérdésekre adott tanulói válaszok stb. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. segítségével megismerkedhetnek a tanulók a számukra legmegfelelőbb tanulási modellekkel (problémamegoldás. érdeklődésekkel. mind a szakértő a célokban és feladatokban az egyéniesített fejlesztés és fejlődés megvalósulását állapítsa meg. A pedagógus által alkalmazott stratégiának maximálisan támogatnia kell a tanulók tanulási stratégiáit. eszközök).

hogy a pedagógus milyen gyakran és milyen módszereket alkalmaz a tanulók/gyermekek személyiségfejlődésének az értékelésére. 7. ugyanakkor a személyiségfejlődésnek leginkább kedvező. játszmák). mennyire vannak összhangban a pedagógus visszajelzései az általa kitűzött célokkal.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A pedagógus és a tanulók együttműködése az eredményes munkavégzés és a tanulás alapfeltétele. esélyteremtés. milyen volt a pedagógus értékközvetítő tevékenysége. a kölcsönösséget. elemzése A szakértő a tanítási órán/foglalkozáson megfigyelheti. a vélemények kölcsönös meghallgatását. valamint a közösségalkotás szempontjából jelzésértékű a pedagógus által alkalmazott pozitív és negatív visszajelzések mennyisége és minősége. miként alkalmazza a formatív értékelést. felkészültsége és az általuk alkalmazott kommunikációs és tanulási stratégia határozza meg. önmaguk és egymás értékelése a fejlődés természetes mozgatórugója. hiszen a pedagógus-gyermek közötti kapcsolat sajátossága. játszma). Végül meg kell figyelni a tanítási óra/foglalkozás légkörét. közösségek alakulásának segítése. a nyitottságot és a toleranciát. integrációs tevékenység. esetleg ütköztetését. versengés. 92 . elköteleződött-e a konstruktív feszültségkezelés mellett. az oktatás stratégiájának problémamegoldó természete kommunikációs szempontból jelentőséggel bír. A kapcsolatépítés stratégiái: az együttműködés (problémamegoldás. a segítő attitűdöt. 5. alku. problémamegoldás Az óra/foglalkozás légkörét a pedagógus és a gyermekek szerepviselkedése. milyen volt a kommunikáció minősége. Fontos továbbá annak a megállapítása. fejlesztése. mennyire sikerült egymás véleményének a tiszteletben tartása. Az alkalmazott nevelési és oktatási stratégia kapcsán fontos megvizsgálni. hogy ez mennyire szolgálta a tanulócsoporton belüli együttműködést. A nevelés és oktatás csak olyan tanulási környezetben mehet végbe eredményesen. a felmerülő problémákkal szembeni kommunikációs attitűd. ahol egymás segítése a közösség tagjai számára természetes szükséglet. kölcsönösségen alapuló bizalmi légkör megteremtésének az alapja is. hogy a pedagógus a cél. hogy mennyire sikerült biztonságos tanulási környezetet teremteni a tanulók számára. Ezért fontos szempont az órák megfigyelésekor a pedagógus és a gyermekek kommunikációs szerepviselkedése. Az oktatás tartalmának problémafelvető. kompetencia: A tanulói csoportok. valamint azt. segítő kommunikáció. hogy az oktatás folyamatában miként tudja természetszerűleg beépíteni a folyamatos és differenciált visszajelzés mozzanatait. A pedagógusgyermek kapcsolat minőségének megítélése. hogyan sikerült az esetlegesen felmerült konfliktusokat kezelni. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. kölcsönösség) és a versengés (alkalmazkodás. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. hogy miként képes kihasználni a pedagógus a tanulói értékelések megfogalmazásakor az oktatás tartalmában rejlő lehetőségeket. kölcsönös segítést. kommunikációs szükséglete. kompromisszum. szerződés. hogy a tanítás tartalmának megválasztásakor kihasználta-e a tartalomban rejlő nevelő és közösségfejlesztő lehetőségeket. hogy középpontjában valamilyen oktatási vagy nevelési probléma megoldása áll. osztályfőnöki tevékenység A tanítás/foglalkozás során meg kell figyelni. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. elkerülés. amelyet a felek közös erőfeszítéssel Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az általuk alkalmazott kommunikációs stratégiák (együttműködés.és a feladatrendszer megállapítása során figyelembe vette-e az együttműködést. 6. harc. és miként segíti a tanulók önértékelésének a fejlődését. Fontos továbbá annak a megfigyelése.

eszközök és eredmények területén.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? megpróbálnak felismerni és megoldani. hogy a pedagógus mennyire tájékozott az új kutatási módszerek. Az óra vagy a foglalkozás látogatásának menete Egyeztetés a látogatásról Megbeszélés a látogatás előtt Tevékenységtípusok a látogatás egyeztetése a pedagógus tájékoztatója a szakértő tájékoztatója Kapcsolódó dokumentumok a látogatás menetét és értékelését leíró eljárásrend tanmenet tanulási-tanítási egység terve. mennyire jellemzi az önreflexió képessége. javaslatok. 8. önreflexiója a látogatók elemzése. tanulságok megfogalmazása óra. A látogatás menetét és a kapcsolódó dokumentumokat a következő táblázat foglalja össze. és a tanítási órán miként tudja szakterületének legújabb kutatási eredményeit felhasználni. Az óra/foglalkozás megbeszélés során azt is fontos megfigyelni. pedagógiai. D) Mi az óra.) felkészültségével. az órák vagy a foglalkozások megfigyeléséből és az elemzésből. 93 . tematikus terv óraterv.vagy a foglalkozás látogatásának menete? Az óra vagy a foglalkozás látogatása több szakaszból áll: a látogatás egyeztetéséből. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A szakértő az órán megfigyelheti. a megfigyelés előtti személyes találkozóból. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.és foglalkozásmegfigyelési napló az óra vagy a foglalkozás megfigyelésén készült jegyzetek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. reflexiója a pedagógus válasza a reflexiókra a következtetések. és milyen javaslatokat fogalmaz meg a hiányosságok pótlására. Fontos továbbá a pedagógus által használt szakterminológia megfigyelése. A látogatás eredményét. hogy a pedagógus mennyire van tisztában saját szakmai (szaktárgyi. kommunikációs stb. foglalkozásterv Az óra vagy a foglalkozás megfigyelése Az óra vagy a foglalkozás elemzése megfigyelés és a tapasztalatok rögzítése a pedagógus elemzése. A tanítási órán fontos megfigyelni a problémafelvetés természetét és a problémamegoldás individuális és kollektív módozatait. miként ismeri fel hiányosságait. szakmódszertani. a pedagógus munkájának a minősítését a szakértő az óra vagy a foglalkozás elemzése után rögzíti az értékelőlapon.

hogy milyen módon. Az óra vagy a foglalkozás megfigyelését megelőző személyes megbeszélés lehetséges témái:  kapcsolatteremtés.  a látogatás céljának tömör megfogalmazása. hogy milyen időpontban. Az előzetes egyeztetésen célszerű megbeszélni a látogatás menetét is.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? Az óra vagy a foglalkozás látogatását kiegészítő. a látogatás pozitív légkörének megalapozása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a látogatáson részt vevő további személyek bemutatása. nem kötelező tevékenységek az intézmény pedagógiai programjának.  a szakértő rövid tájékoztatója a látogatás menetéről. az aktuális körülményekről). a szakértő bemutatkozása. 94 .  a pedagógus rövid tájékoztatója a gyermekcsoportról (a gyermekek jellemzőiről. témazáró dolgozat. a szakértő és a látogatásban közreműködő további szakemberek (például az intézmény vezetője. tanulói e-portfólió stb. az órák vagy a foglalkozások megfigyelését és az elemzést.) Hogyan történik a látogatás egyeztetése? Az óra vagy a foglalkozás látogatása előtt a szakértő egyeztet a minősítési eljárásban részt vevő pedagógussal. az intézményi kompetenciamérések eredményeinek megismerése a tanulócsoport. Az előzetes megbeszélésen részt vesznek: a pedagógus. 2. valamint az intézményvezetővel arról. melyik szaktárgyból és mely osztályait vagy csoportjait látogatja meg.) Mi a célja a szakértő és a gyakornok/pedagógus óra vagy foglalkozás előtti személyes találkozójának? Az óra vagy a foglalkozás megfigyelését megelőzően fontos egy rövid.és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv óra.és foglalkozáslátogatási értékelőlap 1. készségeiről és képességeiről.  a feszültség oldása. előzetes tudásáról.) A látogatás eredményének a rögzítése a látogatás adatainak és a szakértő értékelésének a rögzítése óra. a tanulócsoport osztályfőnöke stb. valamint azt. a látogató szakértő és a látogatásban részt vevő további szakemberek. kollégák számára.). Az emberi erőforrások minisztere által 2013. legfeljebb 5–15 perces személyes találkozót szervezni a pedagógus. a megfigyelés szempontjairól.). a gyermekek egyéb dokumentumai (rajzok stb. gyermekcsoport egyéb dokumentumainak megismerése pedagógiai program kompetenciamérési dokumentumok tanulói dokumentumok (tanulói füzet. milyen helyszínen és milyen kezdési időponttal szervezik meg a látogatás előtti személyes megbeszélést.

csendben követik az óra vagy a foglalkozás történéseit. a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv bemutatása.). milyen mértékben sikerült megvalósítania a kitűzött célokat. hogy mennyire tartja eredményesnek az órát vagy a foglalkozást. a megfigyelés helyéről a tanulási-tanítási egység tervében/tematikus tervben stb. majd az elemzés helyére távoznak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.vagy a foglalkozásterven is rögzíthetik az óra vagy a foglalkozás menetével és az időkerettel kapcsolatos megjegyzéseiket. hogy a látogatást végző szakemberek úgy helyezkedjenek el a teremben. a megfigyelés és az elemzés kontextusában az indikátorokhoz kapcsolt magyarázatokban lehet olvasni. Az óra vagy a foglakozás megfigyelését a következőkben megadott óra. A pedagógus önértékelését a látogatáson részt vevő további személyek reflexiói követik. Az óra. a csengetésrendről stb.  egyeztetés a megfigyelés egyéb körülményeiről (az ülésrendről. A megfigyelés a bevezetőben megadott nyolc pedagóguskompetenciára. 95 . az értékelés tömör indoklása. másrészt röviden értelmezheti. 4. illetve a gyermekcsoport termében történik. A megfigyelés végén a szakértők elköszönnek a gyermekektől. A megfigyelés közben a szakértők nem beszélgetnek. nyugodt környezetben megtartani. tényszerű megfigyeléseiket. valamint a tervezést meghatározó egyéb körülményekről. mi indokolja az eltérést. saját pedagóguskompetenciáit az óra vagy a foglalkozás alapján. Az elemzést a pedagógus reflexiója.  a pedagógus saját munkájának és személyének rövid értékelése a pedagóguskompetenciák tükrében. valamint az ezekhez kapcsolódó indikátorokra épül. reflexióikat. kényelmes.és foglalkozásmegfigyelési napló támogatja. hogy a legkevésbé zavarják a gyermekek munkáját. Az óra vagy a foglalkozás elemzése egyrészt az óra vagy a foglalkozás Az emberi erőforrások minisztere által 2013. valamint az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseiket. önértékelése nyitja meg.) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás megfigyelése? A megfigyelés a tanulócsoport. Az indikátorok általános pedagógia-pszichológiai és szaktárgyi értelmezését a tervezés. Az óra. önértékelésének lehetséges tartalmi elemei:  véleménynyilvánítás az óra vagy a foglalkozás eredményességéről.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?  a pedagógus rövid tájékoztatója az előzményekről (a házi feladatról. elemezheti a történéseket.  az óra.) és az óra vagy a foglalkozás főbb nevelési-oktatási céljairól. A pedagógus egyrészt összefoglalja.  az óra vagy a foglalkozás történéseinek rövid értelmezése és elemzése.és foglalkozásmegfigyelési naplóban rögzítik a pedagógus kompetenciáiról és ezek szintjéről a tapasztalataikat.  az óraterv/foglalkozásterv átadása minden közreműködőnek. A pedagógus reflexiójának. Ezután a szakértő elemzi az órát. Fontos.vagy foglalkozástervtől való eltérések indoklása.) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás elemzése? Az elemzést célszerű barátságos. 3. Érdemes az óra vagy a foglalkozás elején a pedagógusnak röviden bemutatnia a megfigyelésen részt vevő személyeket a gyermekek számára.

) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az óralátogatással kapcsolatban? A tanítási órán a szakértő. A szakértő elemzése. átfogó elemzése a tervezés és a megvalósítása alapján. hivatkozással lássa el az óratervet. A pedagógus elemzést záró megszólalásának lehetséges tartalmi elemei:  köszönetnyilvánítás. a szakértők. másrészt az előzetesen megadott nyolc pedagóguskompetencia és az ezekhez kapcsolódó indikátorok alapján történik.  véleménynyilvánítás az elhangzottakkal kapcsolatban. a mentor és a munkacsoport-vezető vesz részt. külön-külön reflektáljon a hallottakra. az intézményvezető. 5. igazítsa azt a tanulócsoport profiljához. összefoglaló válaszok a felmerült kérdésekre. és megfelelő forrásmegjelöléssel.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? menetének rövid áttekintése alapján. ha az elemzés közben jegyzeteket készít. feladatlapjait. Célszerűbb az elemzés legvégén összefoglalóan megfogalmaznia gondolatait. Az óramegbeszélésen elhangzott információk csak a pedagógus engedélyével hozhatók nyilvánosságra. Ebben segíthetnek a megfigyelés során készített jegyzetek. hogy válaszoljon az elemzés során megfogalmazott véleményekre.  tömör. elemzésének lehetséges tartalmi elemei:  a pedagógus munkájának. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy a pedagógus közvetlenül az elemző szakértők megszólalásai után. illetve szaktárgyi értelmezése alapján. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A tanítási óra tervének elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a pedagógus. ezért hasznos. tapasztalatokkal támasszák alá.  a látogatásnak és a pedagógus kompetenciáinak összegző értékelése. a felmerült kérdésekre.  következtetések és javaslatok megfogalmazása a látogatás alapján. dolgozatait. Fontos. Nem javasoljuk. értékelése után a pedagógus lehetőséget kap arra. A szakértő megtekintheti a tanulók füzeteit. a megfelelően erős és a fejlesztendő kompetenciáival kapcsolatban. A szakértő reflexiójának. Az elemzésben szerepet játszanak az általános pedagógiai-pszichológiai és a szaktárgyi szempontok egyaránt. vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített óratervvel dolgozik. A tanítási óráról a pedagógus és a szülők engedélyével készülhet videofelvétel.  a pedagógus munkájának részletes elemzése a nyolc pedagóguskompetencia és az indikátorok általános. illetve a megfigyelési napló. rajtuk kívül a pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el. a kollégák reflexióinak megköszönése. hogy ki vehet részt az óralátogatáson. hogy az elemzők állításaikat minden esetben az óra vagy a foglalkozás tervezésével és megtartásával kapcsolatos konkrét adatokkal. 96 . az óra vagy a foglalkozás eredményességének rövid. ha szükségesnek tartja a pedagógusról alkotott szakmai vélemény kialakításához.  utalás saját fejlesztési tervére a látogatáson elemzett. megfigyelésekkel.

mind a szakértő munkáját különféle dokumentumok támogatják. foglalkozásterv óra. például a tanmenet.) Melyek a látogatás dokumentumai? A látogatáshoz kapcsolódóan mind a pedagógus munkáját. A látogatásra kijelölt óra vagy foglalkozás tervét az órát vagy a foglalkozást megelőző megbeszélésen a pedagógus kötelezően átadja minden olyan szakembernek. aki a látogatáson részt vesz. a következő táblázatban megadott tartalmi elemek jelenjenek meg benne.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? 6. bár hasznos lehet mind a pedagógus. óraterv. kollégának. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. sz. A tanmenet bemutatása nem kötelező. az órá(k)/foglalkozás(ok) kompetencialapú értékelőlapja óra. melléklete. Az óraterv vagy a foglalkozásterv egy példányát a látogatási jegyzőkönyvhöz a szakértő mellékletként csatolja. A látogatás választható és kötelező dokumentumai Választható dokumentumok A pedagógus munkájához kapcsolódó dokumentumok A szakértő munkájához kapcsolódó dokumentumok tanmenet Kötelező dokumentumok tematikus terv (tanulási-tanítási egység). hogy a pedagógus bármely formáját választja is az óratervnek vagy a foglalkozástervnek. a pedagóguskompetenciák és az indikátorok értelmezése a látogatás kontextusában A pedagógus tervezési munkájának fontos dokumentumai: a különféle tanulási-tanítási egységeket leíró tervek. A tervezés támogatására választható sablonokat és kidolgozott szaktárgyi mintákat ajánl az útmutató 10-20. a tematikus terv és az óraterv vagy a foglalkozásterv. A tematikus terv segíti a meglátogatott órát vagy foglalkozást a nevelési-oktatási folyamatban elhelyezni. A tematikus terv (az adott tanulási-tanítási egység) kötelezően bemutatandó dokumentum a szakértő számára.és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv. céljait meghatározni. az abban betöltött szerepét. de ezektől eltérő formákat is választhat a pedagógus.és foglalkozásmegfigyelési napló. Fontos. mind a szakértő számára. Az óraterv és a foglalkozásterv elkészítéséhez az útmutató melléklete sablonokat ajánl. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 97 .

 kapcsolat más területekkel. helye a tanulási-tanítási egységben.  az évfolyam. Az óra vagy a foglalkozás menetének leírása:  az óra.  az óra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a foglalkozás didaktikai feladatai: bevezetés a témába.és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd(ök). munkafüzet.).  felhasznált források (tankönyv.  a pedagógus tevékenységének a bemutatása stb. fogalmak. a foglalkozás időpontja. a foglalkozás témája.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A fejléc tartalma: Az óra. ismétlés. megértés. online források.  a tanulói feladatok. a foglalkozás időkeretének bemutatása. a gyermekek feladatainak (ha szükséges..és a foglalkozásterv lehetséges tartalmi elemei A pedagógus adatai:  név.  szak. a foglalkozás felépítésének bemutatása. képességek. alkalmazás stb.  az óra. gyakorlás. Az óra vagy a foglalkozás adatai:  a műveltségi terület. tudásszint megnevezése (felismerés. a szaktárgy neve. szakirodalom stb.  az óra.). a gyermekek tevékenységének a bemutatása.  iskola stb. az osztály. feladatés szöveggyűjtemény.  a tanulók. összefoglalás. készségek. a fontosabb pedagógusi instrukciók) leírása. szabályok.) és az elérendő fejlesztési szint. összefüggések stb. a gyermekcsoport.  az óra. értelmezés.  az óra. 98 . a tanítandó ismeretek (tények. digitális tananyag. értékelés stb. ismeretbővítés. ellenőrzés. a foglalkozás cél. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

a fogalom értelmezése.). Megjegyzések:  az óra. vita stb. szóbeli. ismétlés. gyakorlás.  az óra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. írásbeli).  az órán. képek a forrás pontos megnevezésével. szókártyák). A következő táblázat a tematikus terv javasolt tartalmi elemeit foglalja össze.  a táblakép. értékelés stb.  a tanulók. A szakértő számára bemutatandó tematikus tervhez is ajánl az útmutató sablont. a foglalkozás szakaszaihoz kapcsolva a didaktikai feladatok megnevezése (ráhangolás.  az órával és a gyermekcsoporttal kapcsolatos egyéb reflexiók stb. munkáltatás. a házi feladat kijelölése. rendszerezés.  az eszközök használatához kapcsolódó leírások. szemléltetés.).  az alkalmazott módszerek megjelölése (megbeszélés. a foglalkozáson felhasznált szövegek. a fogalmi jegyek meghatározása.  az eszközök megnevezése. illetve a gyermekek munkaformáinak megnevezése (frontális.  a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések. egyéni.  a feladatok megoldása stb. pedagógusi előadás.  az óratervben. foglalkozástervben megadott. gyermekeknek szánt formátumban. a példák elemzése. tanulói kiselőadás.. pedagógusi magyarázat. ellenőrzés. ismeretbővítés. Az óraterv és a foglalkozásterv mellékletei:  a kiosztandó feladatok. összefoglalás. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A nevelési-oktatási stratégia bemutatása:  az óra. páros és csoportos munka stb. de ettől is eltérhet a pedagógus. a házi feladat előkészítése.  a kivetítendő diák képe. 99 . játék. a foglalkozás tartalmához és megszervezéséhez kapcsolódó kiegészítések. feladatlapok a tanulóknak.). az új ismeretek alkalmazása stb. a foglalkozás megfelelő szakaszaihoz a célok hozzárendelése (az új fogalom szemléltetése. nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése.  az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. kooperatív tanulás.

Megjegyzések:  a tanulási-tanítási egység tartalmához kapcsolódó kiegészítések.és feladatrendszere. a foglalkozások számának a bemutatása. céljának és feladatainak rövid  az egyes órákhoz. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. foglalkozásokhoz kapcsolódó fejlesztési területek (attitűdök.  a tanulási-tanítási egység témájának órákra. foglalkozásokon alkalmazott fő módszerek és munkaformák.  a tanulási-tanítási egység cél. A tematikus terv adatai:  a műveltségi terület. foglalkozások megfogalmazása. előzményei.).  a felhasznált források. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  szak.  a jellemző eszközök.  a fontosabb házi feladatok megjelölése stb.  iskola stb. a foglalkozásokkal és a gyermekcsoporttal kapcsolatos egyéb reflexiók.  a tanulási-tanítási egység témája. a gyermekcsoport.  az órák. készségek.  tantárgyi kapcsolatok.  az osztály. helye az éves fejlesztési folyamatban. a tantárgy neve.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A tematikus terv részei A fejléc tartalma: A tematikus terv tartalmi elemei A pedagógus adatai:  név. szabályok stb.  az egyes órákon. 100 .  javaslatok a tematikus terv átdolgozására stb.  az év megnevezése. foglalkozásokra bontása.  az órákkal.  a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések.  az ismeretanyag (a fogalmak. A tematikus tanulásitanítási egység bemutatása:  a tanulási-tanítási egység időkeretének. az óraszámnak. képességek). tanulócsoporttal.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

A szakértő munkáját az alábbiakban megtalálható, minden szakértő számára egységes óra- és foglalkozásmegfigyelési napló, óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv, valamint értékelőlap segíti. Az megfigyelési naplóban a nyolc pedagóguskompetenciának megfelelően a szakértő lejegyzi az óra megvalósítása során szerzett tapasztalatait, megfigyeléseit, valamint az ezekhez kapcsolódó reflexióit. Az óra vagy a foglalkozás időkeretével és menetével kapcsolatos megjegyzéseit az óraterven, illetve a foglalkozásterven is rögzítheti. A megfigyelési napló és az óraterv, illetve a foglalkozásterv szolgál az elemzés alapjául. A megfigyelési naplót nem szükséges csatolni a látogatási jegyzőkönyvhöz és az értékelőlaphoz. Az óra, illetve a foglalkozás elemzése után a szakértő minden óráról külön látogatási jegyzőkönyvet tölt ki. A jegyzőkönyvekben rögzíti a látogatás adatait, majd ezeket a látogatás résztvevői, közöttük a pedagógus aláírásukkal hitelesítik. A látogatási értékelőlapot is a szakértő tölti ki az elemzés után, ebben a megadott módon (0-tól 3-ig) minősíti a pedagógusnak azokat a kompetenciáit, amelyek az órák, illetve a foglalkozások megtervezése, megvalósítása és elemzése során értékelhetőek voltak. N. é. rövidítéssel jelöli meg azokat a kompetenciaterületeket, indikátorokat, amelyek a pedagógusnak az órák, illetve a foglalkozások megtervezésének, megvalósításának és elemzésének tevékenységei alapján nem értelmezhetőek. (3. sz. melléklet)

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

101

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

7.) Óra- és foglalkozásmegfigyelési napló
A pedagógus neve: ........................................................................................................ A látogatás helye: .......................................................................................................... Műveltségi terület: ......................................................................................................... Tantárgy: ....................................................................................................................... Az óra vagy a foglalkozás témája: ................................................................................ Az osztály, a csoport: .................................................................................................... A látogató szakértő neve: .............................................................................................. Dátum: ........................................................................................................................... Idő Az óra vagy a foglalkozás menete Megjegyzések

Pedagóguskompetenciák: 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

102

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

8.) Óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv
Az óra vagy a foglalkozás látogatásának adatai Az intézmény neve: Az intézmény címe: Az osztály, a csoport: A megfigyelés helye: A látogatás időpontja: Műveltségi terület: Tantárgy: Az óra vagy a foglalkozás témája:

A látogatás résztvevői Résztvevők Pedagógus: Intézményvezető: Szakértő: További résztvevő: További résztvevő: Név Aláírás

A jegyzőkönyvet összeállította: Név: Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap .............................................. aláírás A jegyzőkönyvet hitelesítette: Név: Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap .............................................. aláírás

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

103

................. megfelelő hivatkozás nélkül. Mellékletek 1....................  más reflexióinak felhasználása saját dokumentumként... Azonosítója: . ... hogy plágium esetén e-portfólióm visszautasításra kerül. sz..... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag...................... feladatlapok.................. feladatlapok.. ........ A hivatkozott nyomtatott és elektronikus források (pl... hogy a plágium fogalmát megismertem.. honlapokon megjelenő anyagok forrásmegjelölés nélküli felhasználása.. 104 ............. nap . honlapok) felhasználása a szerzői jogok általános szabályainak megfelelően történt..... hó ................... év ........ az ebben foglalt dokumentumok és reflexiók egyaránt... Alulírott ……………………………………… büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem.... megfelelő hivatkozás nélkül...... tankönyvek.. ...... tesztkönyvek.......  más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése...... és tudomásul veszem...... melléklet Eredetiségnyilatkozat A pedagógus neve: .... ......... Dátum: .... Tudomásul veszem... pl.......... és aláírásommal igazolom.............. hogy az e-portfólió esetén plágiumnak számít:  más dokumentumainak felhasználása saját dokumentumként................ önálló munkám....... Alulírott kijelentem......... hogy az e-portfólió saját................ többek között tankönyvek.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek XIII...... aláírás Az emberi erőforrások minisztere által 2013...

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 105 . sz.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. melléklet A minősítés folyamatábrái Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 106 .

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 107 .

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 108 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

.... A látogatás helye: .................................................................................................................................... a csoport: ...................................................................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 3...................................................... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés.............................................................................. A látogatás időpontja: ......... nap ........................................................................................................................................................ ................................................................................................................. Az osztály..................................... a szakértő aláírása Az emberi erőforrások minisztere által 2013.................. Tantárgy: ............................................................ év ..................................................................................................................................... 109 ................................................................................................................................................................................. Az óra vagy a foglalkozás témája: ..... Dátum: ......... ........... A látogató szakértő neve: ........................ hó ...... .......................... .. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag........................................ sz..... Műveltségi terület: ........................................ valamint az óra (órák) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján (a szakos szakértő számára) A pedagógus neve: .................................

é. é. 0 1 2 3 N. é. 1. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 1. 0 1 2 3 N. 1. kritikusan értékeli és megfelelően használja. 0 = nem jellemző. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1. é. szaktárgyi.9. é. következetes. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. é. 0 1 2 3 N. feldolgozásának. 1.6. = nem értelmezhető. é. é.10. 0 1 2 3 N. szaktudományos. továbbadásának kritikus.5. tantervi tudás N. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N.4. é. 1. é. 0 1 2 3 N.2. a tanultak alkalmazására neveli. 0 1 2 3 N. taneszközöket alkalmaz. kompetencia: Szakmai feladatok. 1. é. 1 = kevéssé jellemző. é. változatos oktatási módszereket. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.7. 110 .3. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. é. 0 1 2 3 1. Tanítványait önálló gondolkodásra. é. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é. etikus módját. 0 1 2 3 N. Fogalomhasználata pontos. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. 1. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). é. 1. 0 1 2 3 N. 1. A rendelkezésére álló tananyagokat. 0 1 2 3 N.1. é. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. 1.8. 0 1 2 3 N. Alapos. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.

5. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 1 2 3 N. 2. 0 1 2 3 N. taneszközöket.12. 2. é.1. a tanulók előzetes tudását. é. 0 1 2 3 N. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. 2. 0 1 2 3 N. 1 = kevéssé jellemző. 2. online eszközöket. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. A tanulók tevékenységét. 0 1 2 3 N. é. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat.2. 0 1 2 3 N.9. 0 1 2 3 N. é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. 2. 0 1 2 3 N. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. Célszerűen használja a digitális. 2. é. Alkalmazza a differenciálás elvét.8. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. aktivizálására. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N.10. é. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 2. é. 0 1 2 3 N. é. é. é. 111 . 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 0 1 2 3 N. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. 2. 0 1 2 3 N. motiváltságát. Pedagógiai munkáját éves szinten. N.3. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A célok tudatosításából indul ki. 0 1 2 3 N. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. 0 1 2 3 N. é. életkori sajátosságait. logikusan építi fel. 2. 2. 0 1 2 3 N. é. korlátait stb. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.7. é. módszereket.6. = nem értelmezhető. é. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. é. 0 1 2 3 N. é. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. é. az oktatási környezet lehetősé geit. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. 0 1 2 3 N. é. é. é. é. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok) látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. az intézmény pedagógiai programját.4.11. 2. 0 = nem jellemző. é. 2. 2.

é. é. 3. 0 1 2 3 N. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. webes felületeket működtet. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. gyakorlására. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. mindenkinek lehetősége van a javításra.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N.7. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 3.3. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. érzelmi állapotát. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 3. 0 1 2 3 N. céljaira. 112 .1. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. ahol minden tanuló hibázhat. é. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. 3. é. é. a taneszközök használatával. 0 1 2 3 N. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok.5. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. 0 1 2 3 N.6. é. 3. 0 1 2 3 N. pl. é. é. kompetencia: A tanulás támogatása Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. 3. é.8. Épít a tanulók szükségleteire. 0 1 2 3 N. 3 = jellemző 3. é. é. = nem értelmezhető. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai. é. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. 2 = többnyire jellemző. é.2.4. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. 1 = kevéssé jellemző. é. kutatás igényét. 3. bizalomteli légkört alakít ki. é. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. Pozitív visszajelzésekre épülő. 3. 0 = nem jellemző.

6. tanuló többi gyermekkel. é. 4. 0 1 2 3 N. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. 0 1 2 3 N. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4. é. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. é. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 0 = nem jellemző. 113 . Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. 0 1 2 3 N. és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. hanem fejlődésében szemléli. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. N. 0 1 2 3 N. mint a tanulási folyamat részét kezeli. és ezeket hatékonyan meg is valósítja. é.3. é. 1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 N. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. A tanuló hibáit. 0 1 2 3 N. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez.5. 0 1 2 3 N. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. é. 4. 4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. é. é. é.2. 0 1 2 3 N. 4. 4. sokoldalúan tárja fel. é. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. é. é. 0 1 2 3 N. é. é.7. 0 1 2 3 N. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013.9. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N. az egyéni bánásmód érvényesülése. az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. 0 1 2 3 N. a hátrányos helyzetű. tévesztéseit. é. 0 1 2 3 N.4. 0 1 2 3 N.10. 0 1 2 3 4. é. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. tanulási. 0 1 2 3 N. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. é.8.1. é. é. 4. é. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető. 4. 4.

é. 0 1 2 3 N. Óráin harmóniát. é. tiszteletére neveli. fejlesztése. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 5. integrációs tevékenység. Az iskolai. 0 1 2 3 N. é. 5. 5.9. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.1. é. 0 1 2 3 N. helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli. Az együttműködés. 5. véleménycserét ösztönzi. Együttműködés. más kultúrák elfogadása jellemzi. ahol értékteremtő. é. esélyteremtés. társadalmi érzékenység. 0 1 2 3 N. é.5. következetes és kiszámítható értékeléssel.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. 0 = nem jellemző. 5. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.8. é. 1 = kevéssé jellemző. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 1 2 3 N.3. 0 1 2 3 N. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. é. altruizmus.10. é. például megbeszélések szervezésével. közös szabályok megfogalmazásával. 0 1 2 3 N. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. é. Az együttműködést támogató. 0 1 2 3 N. illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. 0 1 2 3 N. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében. 5. 5. é. é. 5.6. 5. é. = nem értelmezhető. é. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző.7. tevékeny. é. 5. 0 1 2 3 N. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. mind a szabadidős tevékenységek során. N. 0 1 2 3 N. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. osztályfőnöki tevékenység 5. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. Tanítványait egymás elfogadására. fejleszti a tanulók vitakultúráját. é. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. 114 .2. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. kompetencia: A tanulói csoportok. elfogadó légkört teremt. 0 1 2 3 N. biztonságot. nyitottság. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é. 0 1 2 3 N. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. é. é. é. közösségek alakulásának segítése. A tanulók közötti kommunikációt. 0 1 2 3 N.4. 0 1 2 3 N.

é. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket.4. 0 1 2 3 N. é. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. é. eszközöket. tárgyszerűek. Céljainak megfelelően. é. N. 0 1 2 3 N.3. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N. é. következetesen alkalmazni.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. fejlesztését. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 6.2. 6. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.1.6. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző.8. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 6. é. egyértelműek. 0 1 2 3 N. é. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. Visszajelzései. é. é. szükség esetén gyakorlatát módosítani. 0 1 2 3 N. 6. 6. 0 1 2 3 N. értékelései világosak. é. é. é. 0 1 2 3 6. elemzése Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. é. az egyéni. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. 1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 N. 115 . é. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 6. 0 1 2 3 N. tudásszintmérő teszteket) készít. é. 0 = nem jellemző. Értékeléseivel. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. é. 0 1 2 3 N. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket.5.7. = nem értelmezhető. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. 6. 6.

é. 0 = nem jellemző. a tanuló. Nyitott a szülő. 0 1 2 3 N. kirándulás) megvalósításában. é. a kollégák. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013.9. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli.8. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat.6. é. é. 116 . problémáit önállóan. é. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. 0 1 2 3 N. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. é. 7. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 3 = jellemző 7. 7. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a szülőkkel. a vitákban képes másokat meggyőzni. 0 1 2 3 N. é. ünnepség. projektoktatás. 0 1 2 3 N. 7.1. é. A diákok érdekében önállóan. és ő maga is meggyőzhető. problémamegoldás Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N. feltételeket alakít ki. é. a szaktanácsadó visszajelzéseire. 2 = többnyire jellemző. A megbeszéléseken. 7. é. 7. 0 1 2 3 N. 1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 N. 7. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 7.3. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.7. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését.2. é.5. 7. 7. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. 0 1 2 3 N. a vitákban. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é. 0 1 2 3 N. é. intézi. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. 0 1 2 3 N. 7. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. é. é. az intézményvezető. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető. é.10. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. témanap. 7. 0 1 2 3 N. a szakmai partnerekkel. é. 0 1 2 3 N. szervezetekkel. é.4. é.

é. kutatásban. é. é. 3 = jellemző 8. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. é. 8. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1 = kevéssé jellemző. é. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző. é. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. 0 1 2 3 N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 8.8.1. 8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 = nem jellemző. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. pályázatokban. 0 1 2 3 N. é.3. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. é. 8. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. Munkájában alkalmaz új módszereket. 0 1 2 3 N. eszközökről.2. 0 1 2 3 N. Részt vesz intézményi innovációban. Tisztában van szakmai felkészültségével. 0 1 2 3 N. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.5. 0 1 2 3 N. személyiségének sajátosságaival. é. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. 0 1 2 3 N.6. 0 1 2 3 N.4. 8. 8. 117 . 8. tudományos eredményeket. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é.7. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 8. é. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról. é. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. é. 8. é. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. 0 1 2 3 N.

..... 118 .......... év .................................................................................. A szakértő neve: ....................................................... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján (a szakértő és az intézményvezető számára) A pedagógus neve: ....Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4................... sz....................... a szakértő aláírása Az emberi erőforrások minisztere által 2013................................. ......... ........ ............. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag..................................... hó ............................... Dátum: .................................................... .... nap ..........................................

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 1. 1. 0 = nem jellemző. szaktárgyi. 0 1 2 3 N. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. N. é. 0 1 2 3 1. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. = nem értelmezhető. 1.10. 0 1 2 3 N.1. Alapos. é. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. é. taneszközöket alkalmaz. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N. kompetencia: Szakmai feladatok. Tanítványait önálló gondolkodásra. a tanultak alkalmazására neveli. 0 1 2 3 N. tantervi tudás 1. 1. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. 0 1 2 3 N. 1.2. 1.8. továbbadásának kritikus. é. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. Fogalomhasználata pontos. é. 1. 0 1 2 3 N. A rendelkezésére álló tananyagokat. szaktudományos. 0 1 2 3 N. kritikusan értékeli és megfelelően használja. 1. é. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. változatos oktatási módszereket.3.9. é. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. következetes. feldolgozásának. é. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. é. 119 . etikus módját. 1.4. é.6.5. 1. é. 1 = kevéssé jellemző.7. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.

é. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat.5. 0 1 2 3 N. 2. 0 1 2 3 N. 120 . 0 1 2 3 N. é. Célszerűen használja a digitális. 0 1 2 3 N. 2. az intézmény pedagógiai programját. 0 1 2 3 N.8. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. kompetencia: Pedagógiai folyamatok.9. 0 1 2 3 N. 2. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat. az oktatási környezet lehetőségeit. 2.6.10. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. 2. é. é. a tanulók előzetes tudását. életkori sajátosságait. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 2. é.11. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. 2.2. aktivizálására. motiváltságát. A tanulók tevékenységét. Pedagógiai munkáját éves szinten. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é. 2. online eszközöket. 2.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. 0 1 2 3 N. 2. é. é. taneszközöket. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. é. 0 = nem jellemző. módszereket. 0 1 2 3 N. N. A célok tudatosításából indul ki.3. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat.4. 2. = nem értelmezhető. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. korlátait stb.1. é. 2 = többnyire jellemző. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. 1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 N. 2. é. 0 1 2 3 N.7. é. é. logikusan építi fel.12. 0 1 2 3 N. Alkalmazza a differenciálás elvét. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 2. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.

0 1 2 3 3. érzelmi állapotát. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. Pozitív visszajelzésekre épülő. 3. gyakorlására. é. kompetencia: A tanulás támogatása 3. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. 0 1 2 3 N. é. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok.7. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. a taneszközök használatával. bizalomteli légkört alakít ki.8. 0 1 2 3 N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 3.3. kutatás igényét.2. = nem értelmezhető. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 3. é. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. mindenkinek lehetősége van a javításra. céljaira. ahol minden tanuló hibázhat.4. 3. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai.5. webes felületeket működtet. 0 1 2 3 N.1. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. 2 = többnyire jellemző. 3. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. 3. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 1 = kevéssé jellemző. 121 . pl. é. 3. é.6. é. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. N. 0 1 2 3 N. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. 0 = nem jellemző. é. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. 0 1 2 3 N. é. Épít a tanulók szükségleteire. 3.

3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. é. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki.5. 4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. 4. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. é. az egyéni bánásmód érvényesülése. 0 1 2 3 N. é.6. 0 1 2 3 N.1. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N. 122 .10. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. és ezeket hatékonyan meg is valósítja. 0 1 2 3 N. é. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. 4.3. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. é. 0 1 2 3 N. tanulási. 1 = kevéssé jellemző. é. 4. 0 1 2 3 N. 4. 0 1 2 3 4.8. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. A tanuló hibáit. mint a tanulási folyamat részét kezeli. és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni.4. az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. 4. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. é. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. 4. 0 1 2 3 N. tévesztéseit.2. 4.7. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. é. hanem fejlődésében szemléli. 0 1 2 3 N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4. sokoldalúan tárja fel. a hátrányos helyzetű.9. tanuló többi gyermekkel. = nem értelmezhető. é. 0 = nem jellemző. 4. 2 = többnyire jellemző. é. 0 1 2 3 N. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. N.

2.6. é. tiszteletére neveli. 5. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. 5. é. 0 1 2 3 N. 0 = nem jellemző. közös szabályok megfogalmazásával. 5. közösségek alakulásának segítése. é. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 5. 0 1 2 3 N. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1 = kevéssé jellemző.10. Együttműködés. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. fejleszti a tanulók vitakultúráját. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. például megbeszélések szervezésével. Az iskolai. 0 1 2 3 N. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális.8. é. é. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. esélyteremtés. tevékeny. Az együttműködés. 5. elfogadó légkört teremt. Az együttműködést támogató. 0 1 2 3 N. Óráin harmóniát.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. é.9. = nem értelmezhető. 5. é. illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. 5.7. Tanítványait egymás elfogadására. 0 1 2 3 N.3. 5. biztonságot. ahol értékteremtő. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 5. A tanulók közötti kommunikációt. 123 . véleménycserét ösztönzi. nyitottság. integrációs tevékenység. kompetencia: A tanulói csoportok. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. é. mind a szabadidős tevékenységek során. é. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.5. é. 5. é.1. 0 1 2 3 N. társadalmi érzékenység. N.4. fejlesztése. osztályfőnöki tevékenység 5. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. 2 = többnyire jellemző. altruizmus. következetes és kiszámítható értékeléssel . motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében. 0 1 2 3 N. más kultúrák elfogadása jellemzi. helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli.

és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. 6. 1 = kevéssé jellemző. Céljainak megfelelően. é. szükség esetén gyakorlatát módosítani. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6. é. é. é. é. 6. Értékeléseivel. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. 0 = nem jellemző. eszközöket. következetesen alkalmazni. Visszajelzései. az egyéni. 0 1 2 3 N. N.7. = nem értelmezhető. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni.6. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik.8.2. tudásszintmérő teszteket) készít. 6. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. 0 1 2 3 6. é. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. 0 1 2 3 N.5. é. 6. 2 = többnyire jellemző. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. 0 1 2 3 N. 124 . 0 1 2 3 N.4. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. tárgyszerűek.3. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.1. é. értékelései világosak. 6. 0 1 2 3 N. Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. 6. fejlesztését. é. egyértelműek. 6. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. elemzése 6.

kirándulás) megvalósításában. é. 0 1 2 3 N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 7. problémamegoldás 7.4. 0 1 2 3 N. szervezetekkel.8. é. 7. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.9.10. a szülőkkel. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját.6. projektoktatás. 0 1 2 3 N. é. é. intézi. 2 = többnyire jellemző. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. 0 1 2 3 N. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. é. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. a vitákban képes másokat meggyőzni. é. 7.5. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. A megbeszéléseken. témanap. 125 . A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat.3. 0 1 2 3 N. problémáit önállóan.7. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 7. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.2. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. é. a vitákban. a tanuló. a szaktanácsadó visszajelzéseire. é. é. 7. = nem értelmezhető. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. 7. A diákok érdekében önállóan. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. N. 7. 0 1 2 3 N. a szakmai partnerekkel. és ő maga is meggyőzhető. a kollégák.1. 0 1 2 3 N. 0 = nem jellemző. é. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. é. 7. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az intézményvezető. 7. 0 1 2 3 N. 1 = kevéssé jellemző. Nyitott a szülő. 0 1 2 3 N. 7. ünnepség. feltételeket alakít ki. 7.

5. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető. é. Munkájában alkalmaz új módszereket. 0 = nem jellemző. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 8. é. 0 1 2 3 N. 8. 8.8.1. tudományos eredményeket. 0 1 2 3 N. 8. é.7. Tisztában van szakmai felkészültségével. pályázatokban. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. 0 1 2 3 N. 8. N. é. Részt vesz intézményi innovációban. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról.3. é. kutatásban. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 8. 8. 2 = többnyire jellemző. 1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 N. é. eszközökről.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 8. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. 8. é.6. 0 1 2 3 N.4. é. 8. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.2. 126 . Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. személyiségének sajátosságaival.

kompetencia 5. elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés. 127 . nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. integrációs tevékenység. sz. a hátrányos helyzetű. esélyteremtés. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok. szaktárgyi. kompetencia 8. fejlesztése. Szakértő II. szaktudományos. tanulási. kompetencia 7.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. kompetencia 6. tantervi tudás Pedagógiai folyamatok. problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Szakértő I. kompetencia 2. tanuló többi gyermekkel. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. kompetencia Az emberi erőforrások minisztere által 2013. közösségek alakulásának segítése. kompetencia Szakmai feladatok. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az e-portfólió és védése alapján Kompetenciák 1. 1–5 érték Intézményvezető Összesítés 4. az egyéni bánásmód érvényesülése. kompetencia 3. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése.

kompetencia 5. kompetencia 2. kompetencia Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 128 . osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. esélyteremtés. sz. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése. kompetencia 6. kompetencia Szakmai feladatok. problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az előzetes értékelés szerint Értékelési terület Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelése Kompetenciák Összesítés 1–5 érték 1. kompetencia 8. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. közösségek alakulásának segítése. a hátrányos helyzetű. tanulási. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. fejlesztése. tanuló többi gyermekkel. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok. szaktárgyi. kompetencia 3. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés. kompetencia 7. az egyéni bánásmód érvényesülése. integrációs tevékenység. szaktudományos. tantervi tudás Pedagógiai folyamatok.

..... osztályfőnöki tevékenység 6...... 129 ...................... A pedagógus fejlesztendő területei: ...... melléklet Pedagógusminősítő értékelés A pedagógus neve: ....... a hátrányos helyzetű........ a minősítőbizottság elnöke Az emberi erőforrások minisztere által 2013....... A tanulás támogatása 4. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3....... magatartási nehézséggel küzdő gyermek...... tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez..... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.................... ... közösségek alakulásának segítése........................ Pedagógiai folyamatok................................................... szaktárgyi......... szaktudományos.......... Dátum: ............. az egyéni bánásmód érvényesülése.......... Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Értékelés A pedagógus teljesítménye (összes kapott kompetenciaérték) A minősítés eredménye (%) A pedagógus az elvárt teljesítménynek megfelelt – nem felelt meg – újabb minősítés szükséges További javaslatok A pedagógus erősségei: .... nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre.... tanuló többi gyermekkel......... Szakmai feladatok....... sz.. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése.. A tanulói csoportok............. tantervi tudás 2.................... fejlesztése. esélyteremtés............................ A tanuló személyiségének fejlesztése......... Kommunikáció és szakmai együttműködés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 7...... elemzése 7............ oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5................ problémamegoldás 8. integrációs tevékenység.......................................................... Kompetenciák 1............. tanulási. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési......

Az egyeztetés után a bizottsági tagok vagy elfogadják az eredeti értékelést. Az összegző értékelés: Részei – a részek aránya a végső kompetenciaértékben: I. és az előbbiekben is használt táblázat alapján 1 és 5 közötti kompetenciaértékké váltja át a szoftver az átlag egy tizedesjegyre kerekített értékét. illetve ha egy kompetenciára valamely bizottsági tag 1-et adott. + 20 * II.2–1. Az óra/foglalkozáslátogatás értékelését a szakos szakértő végzi. II. Átlag 0–0. egyeztetés szükséges.1 1. sz. a matematikailag egész számra kerekített értékek adják ezen rész kompetenciaértékeit.) / 100 számításból kapott súlyozott érték Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az óra/foglalkozáslátogatás alapján a 8 kompetenciához tartozó indikátorokra 0 és 3 közötti pontszámokat ad. intézményvezető a 8 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai alapján a tanfelügyelő a 8 kompetenciára 1 és 5 közötti kompetenciaértékeket ad. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése szintén 1 és 5 közötti kompetenciaértékek meghatározásával zajlik a 8 kompetencia mentén.7 1. Az e-portfólió védése után az adott indikátorpontokat a bizottsági tagok módosíthatják az e-portfólió és a védés együttes teljesítményének megfelelően. és a matematika szabályai szerint egész számra kerekítve adják a pedagógus e-portfóliójára adott értékelését. a tanfelügyelő által.8–2.5 0.3 2. Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit az kompetenciához tartozóan 1 és 5 közötti kompetenciaértékekkel látja el. egymástól függetlenül az indikátorok alapján értékeli a pedagógus e-portfólióját. 130 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. előzetesen elbírált rész értékei kompetenciánként átlagolásra kerülnek. Ezen három. és az alábbi táblázat szerint kompetenciaértékekké váltja át a szoftver az átlag egy tizedesjegyre kerekített értékét. + 30 * III. Az így kapott 0 és 3 közötti indikátorpontok átlagolásra kerülnek. Megjegyzés: amennyiben a bizottsági tagok által adott kompetenciaértéknél legalább 2 az eltérés valamely kompetencia esetén.6–1. majd ezek átlagolásra kerülnek.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 8.4–3 Százalék 0%-tól 20%-tól 40%-tól 60%-tól 80%-tól Kompetenciaérték 1 2 3 4 5 A három bizottsági tag 8 kompetenciára adott értékei (1–5 értékek) átlagolásra kerülnek. III. vagy módosítanak rajta az egyeztetésnek megfelelően. melléklet Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása Az összegző értékelés és ennek alapjául szolgáló kompetenciaértékek kiszámításának módja: Az e-portfólió megtekintése utána mindhárom minősítőbizottsági tag egyenként és összességükben. az e-portfólió és a védés értékelése: 50% az óra/foglalkozáslátogatás értékelése: 20% az intézményi önértékelés és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés értékelései: 30% A súlyozásnak megfelelően kompetenciánként a következő számítási móddal számolhatók ki az összegző értékelés kompetenciaértékei: (50 * I.

További követelmények a minősítés teljesítéséhez: A minősítés „nem felelt meg”. ha minden kompetenciára legalább 3-as kompetenciaértéket kapott. Mesterpedagógus Kutatótanár % 60% 75% 85% Minimum elérendő kompetenciaérték 24 30 34 Az erősségek és a fejlesztendő területek meghatározását a szoftver automatikusan végzi: fejlesztendő terület a 0 pontos indikátorok. de a másik két bizottsági tag hitelesítése szükséges hozzá.8–2. Kutatótanár és Mesterpedagógus fokozatban a minősítés csak akkor „megfelelt”. azaz 40). Ebből az alábbi módon számolandó a teljesítés mértéke: (összes kapott kompetenciaérték) / (összes kapható kompetenciaérték.1 4.2–5 Kompetenciaérték 1 2 3 4 5 A teljesítés százalékának kiszámításához a 8 kompetenciára összesen kapható maximum 8*5 = 40 kompetenciaérték jelenti a 100%-os teljesítést.6–3. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az így kapott súlyozott értékhez a kompetenciaérték rendelése az alábbi átváltással történik: Súlyozott érték 1–1.7 1.3 3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Megjegyzés: módosítás a felvitt pontszámokban lehetséges. Pedagógus II. 131 . A teljesítendő szintek az összegző értékelés alapján a pedagóguspálya fokozataiban: Fokozat Gyakornok Pedagógus I.5 2. erősség a 3 pontos indikátorok listája. ha az összegző értékelésben bármely kompetenciánál 1-es kompetenciaértéket kapott.4–4.

vagy foglalkozásterv. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ehhez két tematikus terv tartozik. melléklet A dokumentumok kapcsolati rendszere Alapdokumentumok. és a tematikus tervekhez 3. kapcsolati rendszerük: Projektterv Csoportprofil Osztályfőnöki munkaterv Gyermek/tanulói profil Tanmenet Tematikus terv A publikációk listája Fejlesztési terv Egyéb dokumentum Az emberi erőforrások minisztere által 2013. illetve szükség esetén maximum 3. akkor a követelményeknek eleget tesz. egyben segítség a feltöltéshez: (Összesen legalább 10 darab óra. sz. Például: ha egy csoportprofilt tölt fel.) Csoportprofil Csoportprofil Csoportprofil A megvalósítás dokumentumai Tematikus terv Tematikus terv Tematikus terv Az értékelés dokumentumai Foglalkozásterv Foglalkozásterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Hospitálási napló Féléves ütemterv Csoportprofil Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Esetleírás IKT alkalmazása Szabadon választható dokumentumok. kapcsolati rendszerük. illetve 7 óra/foglalkozástervet tölt fel. de minimum 1 csoportprofil töltendő fel. ehhez szükség esetén maximum 3. 132 . de minimum 1 tematikus terv.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 9.

........... 9...... Témakörök Célok.......................... 1........................ 12............................................................................... 5......................................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 10... 3........... 10.......... 8.. 133 ........................ 7.............................................................................................. Az ajánlott évfolyam: ........................... 6......... 2... 4......... 11............................... Ssz.............................................. sz................ A műveltségi terület neve: ............. feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Az emberi erőforrások minisztere által 2013................................ november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag..... A tantárgy neve: ................................................. Dátum: ... melléklet Tanmenet A pedagógus neve: ..............................

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

11. sz. melléklet

Tematikus terv
A pedagógus neve: ................................................................................................................................................................................................................ A pedagógus szakja: ............................................................................................................................................................................................................. Az iskola neve: ...................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ................................................................................................................................................................................................................ Tantárgy: ............................................................................................................................................................................................................................... A tanulási-tanítás egység témája: .......................................................................................................................................................................................... A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: .............................................................................................................................................................. A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: ................................................................................................................... Tantárgyi kapcsolatok: .......................................................................................................................................................................................................... Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................. Felhasznált források: ............................................................................................................................................................................................................. Dátum: ...................................................................................................................................................................................................................................
Fejlesztési területek (attitűdök, készségek, képességek) Ismeretanyag (fogalmak, szabályok stb.)

Óra

A téma órákra bontása

Didaktikai feladatok

Módszerek, munkaformák

Szemléltetés, eszközök

Házi feladat

Megjegyzések

1. 2. 3.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

134

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

12. sz. melléklet

Óraterv – „A” változat
A pedagógus neve: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Tantárgy: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Az óra témája: ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Az óra didaktikai feladatai: .................................................................................................................................................................................................................................................. Tantárgyi kapcsolatok: ......................................................................................................................................................................................................................................................... Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat - és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): ............................................................................. Dátum: .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Időkeret

A tanulók tevékenysége

A pedagógus tevékenysége

Célok és feladatok

Módszerek

Tanulói munkaformák

Eszközök

Megjegyzések

A melléklet lehetséges tartalma:        a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; a kivetítendő diák képe; a feladatok megoldása.
135

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

13. sz. melléklet

Óraterv – „B” változat
A pedagógus neve: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Tantárgy: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Az óra témája: ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Az óra didaktikai feladatai: .................................................................................................................................................................................................................................................. Tantárgyi kapcsolatok: ......................................................................................................................................................................................................................................................... Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat - és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): ............................................................................. Dátum: .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Időkeret

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák
Eszközök

Megjegyzések

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

136

nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek A melléklet lehetséges tartalma:        a kiosztandó feladatok. a kivetítendő diák képe. 137 . az órán felhasznált szövegek. a feladatok megoldása. az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. a táblakép. képek a forrás pontos megnevezésével. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban. szókártyák). az óratervben megadott.

............................................................................ Az óralátogatás helye: .......................................................................................................................................................................................................................................... 138 .............................................................. sz....................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 14..... Műveltségi terület: ..................................................... Az osztály: .............................................................................................................................................................. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag........................................................................ Dátum: .. Idő Az óra menete Megjegyzések Az emberi erőforrások minisztere által 2013................................................... melléklet Hospitálási/óralátogatási napló A pedagógus neve: ........... Az óra témája: ............................................................................................................................ Tantárgy: .............................................................................. Az óralátogató neve: ...................................................

-t az osztályomba. Valamennyi visszabeszélés. 6. hogy tanulmányi átlaga félévkor 3. valamint az átlagosnál is nagyobb türelmet minden. átlagon felüli intelligenciát és nagyon fejlett igazságérzetet állapítottak meg. A szülők elmondták. hogy a húgával szokott-e kiabálni. egy óvodás kislányt és Y. A szülők együttműködésükről biztosították az igazgatót is. Ezen a találkozáson már mint jövendő osztályfőnök is részt vettem.) Az osztályfőnök tanácsára korábban felkeresték a Nevelési Tanácsadót (a szülők bemutatják a szakvéleményt: a személyes adatok kitakarásával csatolható dokumentum). és Y. a szülőknél is hatékonyabban tudja „leszerelni” kishúgát.-t a napokban a harmadik iskolából tanácsolták el. 139 . hogy a húga szokta őt megütni. bevágva maga mögött az ajtót. Az indok: hirtelen haragú. Terápiát nem javasoltak. kiegyensúlyozott. melléklet Esetleírás A tanuló neve: X. mind irodalomból közepes osztályzata van. szellemi foglalkozású házaspár két gyereket nevel. indulatos. megbeszéljük a gyerek segítésének módját iskolánk pszichológusának bevonásával. Y. Y. A szülőkkel abban állapodtunk meg. A városban laknak megfelelő körülmények között. 40 év körüli. röviden tájékoztatták problémájukról. hogy harmonikus. nem követi a pedagógusi utasításokat. (Arra kérdésünkre. komoly fiatalember. hogy a problémák folytatódnak.) Az igazgató (az egyetértésemmel) felvette X. magatartását. végig a kérdező szemébe nézve. határozott nemmel válaszolt. Az utolsó intézményből azért tanácsolták el. hogy a bejegyzések meghatározó többsége két pedagógustól származott. (Ígéretüket betartva. és engem is. érdeklődő tekintetű. többi pedagógusánál is gyermekük viselkedéséről. A tanuló életkora: 12 év.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 15. élénk.) A család: (a szülők az első találkozás alkalmával – az igazgató kérdéseire válaszolva – mutatták be családjukat). (Mind matematikából. otthon is szívesen foglalkozik vele. (A szülők telefonon keresték meg az iskola igazgatóját. csak a hozzá intézett kérdésekre válaszolt pontosan fogalmazva. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ahol enyhe fokú autizmust. a gyerekeknek külön szobájuk van.6 volt. (Nem szólt bele a beszélgetésbe. hogy Y. rendszeresen érdeklődtek nálam is. vékony. A szülők rendszerezett. rendezetten öltözött. ezeket következetesen betartatják. visszabeszél a pedagógusainak. az órákon való kifogásolható magatartás miatt született. a tavaszi szünet végét szabva meg határidőnek. (A szülők megmutatták Y.-t (ő fiú). feltűnő. és személyes találkozást kértek. (A szülők jó benyomást tettek ránk. és engedély nélkül kirohant a teremből.) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amely tele volt bejegyzésekkel. fontos számukra. Y.) Kérdésünkre elmondta. szereti a matematikát. osztályos általános iskolás A tanulóval való első találkozás: a tavaszi szünet előtti utolsó hét (március vége). csak a szülők és az iskola fokozott odafigyelését.) A szülők által előadott probléma: Y. sz. Odafigyelnek gyermekeikre. a gyerekkel foglakozó felnőtt részéről. és ha úgy látjuk. hogy figyelemmel kísérjük Y. netán verekedni. rendezett életmódra nevelik gyermekeiket. tekintetük hitelesítette szavaikat. Elvárásaik reálisak. mert egy – általa igazságtalannak vélt – dolgozatjegyet kifogásolva fenyegetően ugrott fel a helyéről. zavarja az órákat/foglalkozásokat. alacsony ingerküszöböt. majd mosolyogva hozzátette.) A gyerek: (végig jelen volt a beszélgetésen) Középtermetű. és nagyon szeret olvasni. szemüveges. ellenőrző könyvét. tartalmas életet éljenek.

hogy az első dolgozata – elsősorban figyelmetlenség. vagy – számára kevésbé szégyenletes – más magyarázatot ad. türelmüket. hogy nem is tudom.-ra bíztam. beilleszkedését. hogy mikor mondja el társainak az iskolaváltás okát.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az új tanuló befogadtatásának folyamata:  Felkészítettem az osztályt Y. de udvariasan mondta el véleményét az új iskoláról. és mutassák meg neki az épületet. minden diákjára odafigyelő pedagógus képes.) Osztályfőnökként hamar meggyőződtem arról. és ő is meggyőzhető logikus érvekkel. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Aktívan vett részt minden órán.-nal a két iskola szokásrendszerének különbözőségéről. „szemtelenségét. (Rendkívül őszintén. mert gyorsabban dolgozott a többieknél. segítőkész. igazságos. népszerű lett.  Összehívtam az osztályban tanító pedagógusokat. (Leginkább a társak részéről. Azonnal visszakérdezett (mindig udvariasan).-ra. (Matematikatanára elmondta. fogadják szeretettel.) A kérdéseire választ kapott.)  A szülőknek (értekezlet nem lévén ebben az időszakban) a szülői e-mail körön keresztül mutatkoztak be Y. az első benyomásairól. amit a szülők elmondtak. és segítsék. ismertessék meg a szokásokkal. hol nem. tapasztalatairól. az ellenvetéseit hol elfogadtuk. hogy Y. és azt is.) Kijelöltem mellé két „mentort” (befogadó. akit igazságtalanság ért. hogy matematikai gondolkodása átlagon felüli mélységű. ha nem értett valamit. Az órákon rendszeresen külön feladatokat kapott. következetes értékelést a „fejlett igazságérzetű” diákok is elfogadják. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Hamarosan be. és részletesen tájékoztattam őket mindarról. mikor vallotta be. hogy most nagyon nehéz helyzetben van. hogy mi válthatta ki Y. hogy a valós okot mondja-e. amelynek kezelésére csak szakmailag-módszertanilag jól felkészült. megértésüket kérve. de hamar kiderült. de hamar kitűnt. vagy nem értett egyet valamivel. A nagyon érdeklődő. hogy segítsék Y.  Az első néhány nap elteltével tanítás után hosszan beszélgettem Y. szülei. képes meggyőzni másokat. de a kapott osztályzatot szó nélkül tudomásul vette. A reális. hogy pedagógusát győzte meg a valamiért elmarasztalt gyerek ártatlanságáról. de előfordult. – Y.) Következtetések:  A viselkedésbeli deviancia mögött átlagon felüli képességek is meghúzódhatnak. őszinte gyerekeket). Annyira problémamentesre sikerült a beilleszkedése. fogadására (a gyerekeknek annyit mondtam róla. illetve egyáltalán elmondta-e társainak átiratkozásának valós okát. Osztályzatai „vegyesek” voltak. figyelmüket. mert el kellett jönnie a régi iskolájából. társairól. Kijelentéseit indokolta. mindenre figyelő gyerek rendkívül idegessé vált. A következő dolgozat előtt valamennyi gyakorló feladatot megoldotta. és munkatempója is gyorsabb társaiénál. hogy ösztönösen azonnal kiállt a mellett a társa mellett. Tapasztalatok: A következő hónapokban egyetlen kollégától sem érkezett panasz Y. intelligens kérdései meghazudtolták életkorát. félelmeiről. türelmes. türelmetlenség miatt – gyengén sikerült. akik azt a feladatot kapták. és elmondta ellenvéleményét (mindig érvekkel alátámasztva. 140 . és az eredmény sem maradt el. és tiszteletet vívott ki.és elfogadták az osztály vezéregyéniségei. indulatosságát” korábbi iskoláiban. Ez utóbbi elsősorban annak köszönhető.

és mérnöknek készül.  A „beilleszkedés” kétirányú folyamat: mind az újonnan érkezőnek. Több mint két évnek kellett eltelnie ahhoz. nem formális. amit szeretett. a 7. és a közös fogadóórára az előző évek rossz tapasztalatai miatt gyomorgörccsel érkeztek. amit nem. de igazságérzete változatlan maradt. majd később hetente jelentkeztek nálam. azt magas szinten.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek  Az „alacsony ingerküszöböt” sem lépi át a gyerek. mind a közösségnek akarnia kell. dicséretes jeles eredménnyel tanulta. és 8. ha nem provokálják. hogy miért nem fektet több energiát egy tárgyba csak azért. hogy szorongva érdeklődjenek fiúk magatartása felől. további sorsa: Y. „Logikus” magyarázatot tudott adni arra is. hiszen a kapkodásból adódó hibákat már nem követte el). (A szülők az első hónapokban naponta. és a pedagógus tudásával és az általa adott viselkedésmintával vívja ki tekintélyét. Y.) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 141 . hogy elhiggyék: egészséges a gyermekük. A gimnáziumban is példás a magatartása. hogy jeles osztályzatot kapjon.) Az általános iskolát befejezve a város legjobb gimnáziumában folytatta tanulmányait. de a kezdő lépést a közösségnek kell megtennie. foglalkozásából adódó eszközökkel próbálja kikényszeríteni azt. Jövőre érettségizik a reál tagozaton. (Szelektált a tárgyak között. Minden pedagógust felkerestek a fogadóóráján. osztályt kiváló (de sohasem kitűnő) eredménnyel végezte. A középiskolában a diákönkormányzat „harcos”. X. azt „jó” szinten. nagy népszerűségnek örvendő tagja. Túljutva a kamaszkoron visszafogottabb lett (eredménye is javult.

Az osztályfőnök és az osztály tanulói kapcsolattartásának. tanórán kívül).) 4. tanítás után vagy előtt stb. osztályfőnöki órai beszélgetés/előadás formájában. osztályfőnöki órán feldolgozott témák 9. osztályszintű programok tervezése stb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) 11. Adatok az osztályról: (évfolyam/osztály. Kulturális programok 8. sz. tanórán kívüli iskolai vagy osztályprogram keretében) 7. az egyéni problémák megbeszélésének módja. Az osztályfőnöki tevékenység során esetlegesen felhasznált szakirodalom Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az osztályfőnök magatartásbeli/viselkedésbeli elvárásai – a szabályszegés következményei 3. ez ek tervezése. szabályai (csak az osztályfőnöki órán. a felelősségérzet erősítése érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység 5. Esetleges egyéb feladatok (az iskolai munkatervnek az osztály számára előírt feladatai. a pedagógus szakórájához csatlakozó szünetben. bevezetendő szokások) 10.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 16. bármelyik szünetben. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 1. változat (belépő osztály) 1. konzultáció az osztályban tanító kollégákkal. a közösségalakítás eszközei (osztályfőnöki órán. a tanulási módszerek tanításához kapcsolódó osztályfőnöki órai programok stb. létszám. A közösséggé alakulás érdekében szervezett programok. 142 .) 6. életkor szerinti megoszlás. fiú-lány megoszlás. Egyéb programok. az életkoreltérés oka) 2. A szülőkkel való kapcsolattartás formái („szabályok”. A tanulás támogatása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (hospitálás az osztály óráin. Betartandó „belső” szabályok. Az egészséges életmód igényének kialakítása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (a napi munka során. a többségnél sokkal idősebb/fiatalabb gyerekek száma.

Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz.)  Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása terén (együttműködés szaktanárokkal és szülőkkel.b. közösségi programok. programok szervezése. tanulás-módszertani előadások. 143 . ezek kisebb csoportjával vagy a teljes közösséggel. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 2.)  Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása terén (beszélgetések szervezése az osztályban tanító pedagógusokkal. viselkedésbeli. közösségi programok. a művészetekhez való viszony. tréningek szervezése stb. szociometriai felmérések stb. óralátogatások. a tantárgyakhoz való viszony. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. negatívumok és ezek okai)  A közösség alakulása (szociometriai felmérés eredménye. Az előző tanév tapasztalatai alapján szükséges feladatok kijelölése  Az erkölcsi. Az előző tanév során tapasztalt fejlődés bemutatása. több felmérés összehasonlítása – az esetlegesen tapasztalt anomáliák okai) esetén  Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása az előző év során (a tanulási módszerek eredményessége. XI/E/8. az esetleg tapasztalt anomáliák okainak elemzése)  Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása (a kultúrához.)  Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása terén (szülői értekezletek tematikájának célirányos megtervezése.a. internetes kommunikáció („mint cél”) stb.)  A közösség alakulása terén (osztályszintű. magatartási szabályok betartása terén (a korábbi szabályok megváltoztatása.)  Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása terén (együttműködés az osztályban tanító pedagógusokkal. pozitívumok. a pedagógusokkal való kapcsolat általános jellemzői. – az esetleges érdeklődés. egyéni beszélgetések. Csoportprofil (csatlakozó dokumentum.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 17. magatartási szabályok betartásának szintje (a kitűzött célok és az eredmény összevetése. ld. hiány okai)  Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása  Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása  Az egyéni problémák megoldásának. célcsoportos. az osztályfőnöki óra témájának kijelölése stb. változat (A pedagógus legalább egy éve osztályfőnöke az osztálynak) 1. óralátogatások stb. sz. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? című fejezet c) segítő szempontsora) VAGY 1. a segítségre szoruló tanulók megsegítésének alakulása 2. „szülőklub” Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az osztályfőnöki órák tematikájának célirányos tervezése. viselkedésbeli. ill. osztályszintű vagy kiscsoportos feladatok. kiscsoportos vagy egyéni beszélgetések szülőkkel. a tanév céljainak kijelölése  Az erkölcsi. sporttevékenység. az osztályfőnöki órák tematikájának célirányos megtervezése stb.

nevelőmunkájuk segítése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek szervezése.) 3. a megoldás/segítség módjainak meghatározásával: pl. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a többi pedagógus tájékoztatása és bevonása a segítségnyújtásba.). a segítségre szoruló tanulók megsegítése terén (segítségre szoruló tanulók és problémáik elemzése. a szülőkkel való kapcsolattartás. a közös problémák megbeszélésére. Esetleges egyéb feladatok (az iskolai munkatervnek az osztály számára előírt feladatai. a Gyermekjóléti Szolgálat bevonása. az osztálytársak. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. osztályszintű programok tervezése stb. 144 . barátok bevonása a segítségnyújtásba stb. a szülői elektronikus levelezőkör célirányos felhasználása a kommunikáció javítása érdekében)  Az egyéni problémák megoldása. ezek tervezése.

képességbeli fejlődés. kollégáktól szerzett ismeret. értékelésének eszközei: (a csoporttal azonos módon. minden órán. más segédeszközök) A fejlesztés során elért eredmény mérésének. sz. egyéni foglalkozás – több is megjelölhető. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Y. – vagy kiemelkedő tehetség.) Az egyéni fejlesztéshez használt eszközök: (a csoportétól eltérő tankönyv. téri orientáció zavara. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? című fejezet d) segítő szempontsora. az esetleges kudarc okainak elemzése. munkafüzet. saját készítésű feladatlapok. a nagy és a finommozgás koordinációjának zavara. képesség stb. otthoni feladattal. foglalkozásokra bontott tematikája (a csoporttal feldolgozott anyagtól eltérő mennyiségű. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az egyensúlyérzékelés zavara és a bizonytalan testséma. diszlexia. IKT segítségével) A fejlesztés éves/féléves/egy tematikus egységre/egy képességterületre vonatkozó. házidolgozat értékelésével. hetente egy órában stb. összetételű an yag bemutatása) Az egyéni fejlesztés eredménye vagy kudarca: (osztályzat javulása. ill. sorbarendezési zavar. írásbeli feladat elkészítéséhez több idő/több feladat biztosításával. 145 . alakfelismerési zavar. nevelési tanácsadó javaslata. diszkalkulia. melléklet Az egyéni fejlesztési terv sablonja és tartalmi elemei A fejlesztésbe bevont tanuló neve: X. egyéni beszámoltatással. példatár. csak az egyszerre jelenlévő ingereket tudja hatékonyan feldolgozni. A fejlesztés területe: (tevékenységi terület.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 18.) Az egyéni fejlesztés formái és gyakorisága: (órai differenciálás. szülőtől. több is megjelölhető) Az egyéni fejlesztés szükségessége azonosításának módja: (saját tapasztalat. Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. a térbeli relációk helyes felismerésének nehézsége. versenyeredmény – dokumentumokkal igazolva. XI/E/8. diszgráfia. szakkör. IKT-eszközök. több is megjelölhető) A jelölt rész helyettesíthető a tanuló személyiségprofiljával ld. képességvizsgálat eredménye – más is. A tanuló évfolyama/osztálya: Az egyéni fejlesztés indoka: (tanulási zavar. az átlagosnál gyorsabb haladási sebesség – más is. tanítási órán kívüli korrepetálás. az egymásutániság felépítése nehézséget jelent. forrásanyag.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

19. sz. melléklet

Példák hospitáláshoz kapcsolódó reflexióra
1. példa: Az órát nem szakmai szempontból figyeltem (más szakos vagyok). Arra voltam kíváncsi, hogy tanítványaim, akiknek osztályfőnöke/tanára vagyok, hogy viselkednek X. Y. kolléga óráján, mennyire sikerül a diákokat motiválnia. Tapasztalatom szerint a kollégát a diákok többsége tiszteli, a kolléga az óra minden percében mindenkire figyel, aki lemarad, elkalandozik, azt gesztusokkal, mások számára alig észrevehető jelekkel figyelmezteti. Végig a gyerekek szemébe nézve magyaráz, onnan olvassa ki, hogy milyen szinten értik az elhangzottakat. Megfelelően sok az óraközi önálló vagy pármunka, ezt az időt használja ki arra, hogy egyéni segítséget nyújtson azoknak, akiknek szükségük van rá. Méltán népszerű a kolléga a diákok körében. Feladataim (osztályfőnökként):  Megdicsérni az egész csoportot az órán tapasztalt fegyelmezett munkájukért  Osztály előtt elismerni B. T. aktivitását, okos hozzászólásait. (B. T. az én tárgyamból és a hasonló képességekre épülő tárgyakból gyengébb teljesítményt nyújt. A gyakori elmarasztalás a „rossz tanuló” képzetét keltheti benne. Biztosítanom kell arról, hogy az erősségei előttem is láthatóvá váltak ezen az órán. Ezt a tapasztalatomat meg kell osztanom azokkal a kollégákkal, akiknek a tárgyából B. T. gyenge teljesítményt nyújt.)  Tájékoztatni a kollégát, hogy K. M. tanuló nem a képességei gyengesége miatt tartozik a gyenge közepes mezőnybe az ő tárgyából. Más tárgyakból képes kiemelkedő teljesítményre. Meg kell találnia K. M. motiválásának módját.  Külön elbeszélgetni X. Y.-nal és Z. W.-vel, akiket óra közben figyelmeztetnie kellett a kollégának (meg kell értetni velük, hogy gyengébb teljesítményükért ne a tanárt okolják).  Felelősségre vonni az órára késve érkező két diákot.  Meg kell beszélnem a kollégával, hogy U. T. diáknak milyen segítséget nyújtsunk, hogy fel tudjon zárkózni. (Korrepetálásra kötelezni? A szülőkkel beszélni? Tanulópárt állítani mellé?)  Felhívni a gyerekek figyelmét a tanterem rendjére (táskák, kabátok szanaszét hevernek, a padokban rendetlenség…)  Több lehetőséget kell adni a diákoknak az otthon elvégezhető alkotómunkára! Láthatóan szívesen vállalkoznak egyéni produkciókra.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

146

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

2. példa: Az órát szakmai-módszertani szempontból figyeltem. Kollégám 20 éves tapasztalattal és kiváló eredményekkel rendelkezik. Tanulni szeretnék tőle. Meglepett, hogy az órán nem történt semmi különösen figyelemre méltó dolog, mégis az összbenyomásom nagyon jó volt. A házi feladatot nem kérte számon, az óra közben mégis mindenkiről kiderült, hogy elkészítette-e, és milyen minőségben. Az óra eleji feladatok megoldásából és kérdések megválaszolásából az otthoni feladat minden lényeges elemére fény derült. Mindenki megszólalt az órának ebben a részében! Az új anyag felvezetése olyan természetesen illeszkedett az előzményekhez, hogy észre sem vettem, mikor lépték át az új ismeretszerzés határát. A feladatlap, amely átvezetett a régiből az újba, kiváló volt. (Mellékelem.) Az óra második részében (20–45. perc) szinte csak a diákok beszéltek, egy tanári kérdésre átlagosan három diákmegszólalás jutott. (Nagyon érdekes volt, hogy a diákok milyen sokszor letértek a tanár által kijelölt útról, és a kolléga milyen könnyedén vezette vissza őket; mindig elismerve az elhangzottakból azt, ami figyelemre méltó, indokolva cáfolta a tévedéseket. Nem fojtotta bele senkibe a szót, és nem szégyenített meg senkit, de az eredeti gondolatot megfogalmazó diáknak mondott egyegy szava, gesztusa nyomán szinte megdicsőült a gyerek.) Az óravezetés higgadt, nyugodt, éppen megfelelő tempójú volt. Mindenki dolgozott, minden percben történt valami fontos, befejezték a téma feldolgozását, és még az óra végi lényegkiemelésre, ismétlésre is volt idő. Amit érdemes megtanulnom a kollégától:  Az anyag otthoni tudatos feldolgozását, a gondos és meggondolt előkészítést. (Különösen a feladatok válogatására kell nagy súlyt helyezni. Alap a tankönyv, de a kérdések sorrendje, az egyes kérdések és feladatok kisebb egységekre bontása a siker titka.)  Olyan biztos tudással kell a gyerekek elé állni, hogy az óra minden percében rájuk tudjak figyelni, ne kelljen a következő lépésen gondolkodnom.  Nagyon sokat kell dicsérni! A gyerek minden mondatában meg kell találni a jót akkor is, ha összességében nem helytálló a megszólalása.  Mindent a gyerekekből kell kiszedni, nem szabad elsietni a következtetések levonását. Amire ők jönnek rá, jobban rögzül, mint amit én mondok meg.  A lényeget nem elég nekem elmondani: el kell ismételtetni – különböző kérdések, feladatok segítségével – a tanulókkal; meg kell győződni arról, hogy mindenki megértette-e. Amivel nem értettem egyet:  Túl halkan beszél, az én erőteljesebb hangomra figyelni kevésbé megerőltető a gyereknek.  Nem lehet csak a gyerekekre bízni a jegyzetelést. Táblavázlat kell.  A „folyamatban” történő házi feladat ellenőrzése mellett néhány füzetet is ellenőrizni kell, mert így elsikkad, ha valaki nem készítette el a feladatát.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

147

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

 Nemcsak pozitív visszajelzést kell adni. Aki nem a kérdésre válaszol, vagy rossz választ ad, annak jelezni kell, hogy nem volt elég figyelmes vagy meggondolt.

Feladataim:  Meglátogatni a kolléga más típusú óráját is. (Pl. számonkérő órát.)  Más kollégák óráit is megnézni.  Feladatlapokat készíteni, illetve kérdéssorokat gyűjteni miden témakörhöz (ehhez az szükséges, hogy a teljes témakör tanítására egyszerre és ne óránként készüljek fel. Csak akkor lehet jó módszereket választani, helyesen felépíteni a témakör tanítását, ha minden részletében átlátom, előzményeivel és a következő témakörrel való összefüggéseivel együtt.) Magabiztosnak kell lennem, és ez csak komoly felkészülés után lehetséges.  Visszafogni magam az órákon: ne én legyek a főszereplő.  Az óra tervezésekor nem percekre bontott tervet kell készíteni, hanem az óra módszertani egységeinek időtartamát megtervezni, hogy ne zökkentsenek ki a gyerekek más irányba vivő hozzászólásai.  Sokkal többet dicsérni a gyerekeket, megszólalásaikat előítélet nélkül meghallgatni. (Nem csak a „jó tanuló” mondhat okosat, és nem mindig mond helytelen dolgot a „rossz tanuló.”) Tudatosítani kell magamban, hogy egy új témakör feldolgozása során nemcsak célirányos hibátlan mondatok hangozhatnak el. Összességében: Nagyon sokat kell még tanulnom ahhoz, hogy az „átlagos” órám is ilyen eredményes legyen. Más a személyiségem, habitusom, mint a kollégáé. Nem biztos, hogy hiteles lennék, ha átvenném a kolléga szófordulatait, gesztusait.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

148

(Más lehetőségek: különböző pontot érnek a feladatok.) A dolgozat eredményeinek eloszlása: elégtelen: elégséges: közepes: jó: jeles: 3 tanuló 2 tanuló 6 tanuló 4 tanuló 1 tanuló A témazáró dolgozat feladatainak ponttáblázata: Tanuló 1. feladat 5 … 2. és jelest csak a hibátlan munkára adunk. csak memorizálást. feladat 5 … 3. ennek ellenére – a szorgalmuk miatt – többen a képességeiket felülmúló teljesítményre képesek. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. feladat 4 5. melléklet Példa egy dolgozat eredményeivel kapcsolatos reflexióra A dolgozat eredménye Tantárgy: Osztály: 11. A csoportban a tantárgy sikeres tanulásához szükséges képességekkel csak kis mértékben rendelkező tanulók is szorgalmasak. 149 . illetve gyakorlást igénylő feladatok esetében – az elégséges alsó határa lehet 50%.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 20. 2. feladat 2 Összes 19 (2) Értékelés: A dolgozat átlageredménye eltér a csoport eddig tapasztalt teljesítményétől. … 1. nehézségi szintjük szerint) A pontszámok osztályzatra váltása: 30% (15 pont)-tól elégséges 50% (25 pont)-tól közepes 75% (32 pont)-tól jó 90% (45 pont)-tól jeles (Más lehetőségek: egyenletes elosztás vagy – új gondolatot nem kívánó. felkészülést/gyakorlást/memoritertanulást ellenőrző dolgozat) A dolgozat anyaga: (feladatlap vagy kérdéssor mellékelve) Pontszámtáblázat: A dolgozat összpontszáma 50 pont. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. F egyik csoportja (a tárgyat alapóraszámban tanulók) Az osztály/csoport létszáma: 16 A dolgozat típusa: egyórás témazáró (más lehetőségek: új ismeret megértését mérő egész órás vagy rövidebb dolgozat. Kiemelkedő képességű diák nincs. amelyekhez önálló gondolatok nem szükségesek. stb. ezért sikeresen reprodukálják azokat az ismereteket. feladat 3 4. (az öt feladat mindegyike 10-10 pontot ér. sz.

Feltehetően a kérdésfeltevés. A bevezető órákat követő. így az egymásról másolást kizárhatjuk.) Valamennyi feladatra született – több – hibátlan megoldás. A legtöbb problémát a 3. Ezért: o A dolgozatjavítást követően beadandó házi feladatként a jellemző hibákkal kapcsolatos feladatsort adok házi feladatnak. feladatot kivéve. Van olyan eredmény. az 5. hanem hiteles visszajelzésnek is saját munkájáról és a tanulók felkészültségéről. Természetesen olyan helyzet is van. (Ehhez hasonló módon korábban nem tettem fel kérdést az adott ismeretre. hogy a pedagógus a dolgozat íratását nem csupán „osztályzatszerzés”-nek tekinti. hogy a megértés még nem tudás.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az a témakör. 150 . Az ezt követő gyakorló-alkalmazó órák során változó hozzáállással rögzítették a tanultakat.  Tekintettel a témakör fontosságára. Megjegyzés: Mind az értékelés. A reflexió lényege az elemzés. a többieknek fakultatív módon lehetőséget adok javító dolgozat írására (tanórán kívül).  Ismét fel kell hívni a tanulók figyelmét arra. ameddig az alapokat nem tanulja meg mindenki legalább elégséges szintig. a megértést vizsgáló röpdolgozatot 7 tanuló közepesre. amelyből a pedagógus azt a következtetést vonja le. nem tanította meg elég alaposan az ismeretanyagot. addig nem mehetünk tovább. feladat okozta (legalacsonyabb az átlagpontszáma). Ugyanannál a pedagógusnál ugyanannak a csoportnak két hasonló értékű dolgozata esetében is levonható más következtetés. sőt témakörtől függően is. Ez bizonyítja. memorizálás folyamata van. amelyet ez a dolgozat zárt. o A beadott feladat kijavítását követően (legkésőbb egy hét múlva) az elégtelent és elégségest szerzett gyerekeknek kötelezően. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. amelyet be kell adniuk a tanulóknak. a feladat megfogalmazása szokatlan volt a diákoknak. A sok hiba és hiányosság oka a gyakorlás és a figyelem hiánya. amely elsősorban egyéni feladat. megfogalmazható más feladat. feladatot kivéve. amikor a pedagógus nem ad lehetőséget a javításra. Erre részben jó megoldást is csak kevesen adtak. az 5. csoporttól. (Feltehetően a jól sikerült röpdolgozatot követően nem foglalkoztak annyit a tárggyal. hogy nem magyarázta el. amennyit kellett volna. mind a következtetések nagyon eltérőek lehetnek iskolától. mert úgy értékeli. A kettő között a gyakorlás. 5 tanuló jó eredményűre és 4 tanuló jelesre írta. a későbbi anyagrészek megértése szempontjából nagyon fontos. Ezt a feladatot – majdnem ugyanebben a formában – házi feladatként megoldották a gyerekek. a gyenge jegy hanyagságának vagy gyengébb képességének az eredménye.) Következtetések:  A feladatsor összeállítása megfelelő volt. A házi feladatot „személyre szabva” kapják. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tanártól függően. további órákat kell a témakörre szánnia. hogy minden tanulónak vállalnia kell hiányos felkészültsége következményeit.

didaktikai. A differenciálást adaptív módszerek. csoportmunka A tanulásnak és a tanításnak az a szervezési módja. A fogalomtár elsősorban általános pedagógiai. amelynek célja a gyermek egyéni sajátosságaihoz igazodó fejlesztés. szolgálhatja a felzárkóztatást és a tehetséggondozást is. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. differenciálás Nevelési-oktatási eljárás. Didaktikai feladatok lehetnek például: a témakör bevezetése. munkaformákkal. A csoportmunka hagyományos típusában a csoport tagjai azonos feladatot kapnak. tömör magyarázatát kínálja. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. rétegmunkát. A pedagógus partneri. 151 . amikor a tanulók egyénileg. amikor a tanulók csoportban oldanak meg egy feladatot. az összefoglalás.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár XIV. az ismeretbővítés. hogy világos legyen a csoportmunka időkerete. Tehát a szócikkek a fogalmakat a pedagógiai e-portfólió és az óra-. hogy minden csoport aktívan vegyen részt benne. és az útmutatóban megjelenő jelentésüket igyekeznek egyértelművé tenni. egyéni munka A tanulásnak és a tanításnak az a szervezési módja. a gyakorlás. a tanulási-tanítási folyamat szakaszait és szervezését határozza meg. szakpedagógiai. gyakorlattípusokkal és eszközökkel valósíthatók meg. az ismétlés. A csoportbeszámolókat és a munka értékelését célszerű úgy megszervezni. A kooperatív tanulásra épülő csoportmunkában a tanulók különböző feladatot oldanak meg a csoporton belül. munkaformák. didaktikai feladat A nevelési-oktatási stratégia része. Az egyéni munkának különböző típusai vannak attól függően. segíti a csoportok munkáját. Fontos. támogatói szerepben figyeli. munkaformája. A didaktikai feladatok hozzárendelhetők a tanév. de együttműködve egymással. önállóan oldanak meg egy feladatot. amelyeket a pedagógusok és a szakértők a pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítés során használhatnak. egy-egy témakör vagy a tanóra egyes szakaszaihoz. az ellenőrzés. osztálytermi kommunikációs. Fogalomtár A fogalomtár azoknak a fontosabb fogalmaknak a rövid. Különféle módszerekkel. az egyéni bánásmód biztosítása. és a későbbiekben tovább bővülhet újabb fogalmakkal. az értékelés stb. munkaformája. részben vagy teljesen egyénre szabott tanulói munkát. alkalmazása révén valósítja meg a pedagógus. Így megkülönböztetünk egyedül végzett munkát. hogy a pedagógus milyen mértékben igazodik az egyéni sajátosságokhoz a feladat meghatározásakor. illetve a foglalkozáslátogatás kontextusában értelmezik. A csoportmunkát csoportvezetők segíthetik. eszközök stb. valamint a minősítéssel kapcsolatos alapfogalmak szócikkeit tartalmazza.

válogatott dokumentum. országos. Egy tanulási-tanítási szakaszhoz is lehet e-portfóliót kapcsolni. e-portfólió A pedagógus munkáját. Mindkét e-portfólió tartalmazhat különböző típusú és forrású dokumentumokat. egy intézmény és intézményen belüli csoportok. e-tanulás Más néven e-learning. Az e-portfólió típusai: munkaportfólió és értékelési portfólió. A munkaportfólió a pedagógus teljes munkáját tükröző. Célja egy jelenség. folyamatosan bővülő dokumentum.és az ötletgyűjtéstől a vázlatíráson és a piszkozatok megfogalmazásán át a szöveg végső kidolgozásáig és bemutatásáig. Az értékelést különféle értékelési eszközök támogatják.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár elbeszélés Nevelési-oktatási módszer. tutorálja a tanulási folyamatot. Nem csak a pedagógusnak lehet e-portfóliója. A tanulási-tanítási folyamatot interaktív oktatószoftver(ek) alkalmazásával. Az értékelési portfólió az adott minősítési eljáráshoz és szempontrendszerhez igazodó. tér. Az értékelés különböző szinteken történhet: nemzetközi. nevelési-oktatási tevékenységét szemléltető dokumentumok és az ezekkel kapcsolatos reflexiók gyűjteménye. amelyek három forráshalmazból (számítógéppel segített tanulásból. Funkciója szerint megkülönböztetünk diagnosztikus (helyzetfeltáró). a tananyagfejlesztő tevékenységet is. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. egységes keretrendszerbe foglalva teszi hozzáférhetővé a pedagógus és a tanuló számára. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. magukban foglalják a tanulási-tanítási rendszert. formatív (fejlesztő) és szummatív (minősítő) értékelést. a pedagógus szakmai munkáját bemutató. ellenőrzés A tanulási-tanítási folyamathoz. egy adott tanulócsoportnak vagy egy tanulónak is. hanem egy pedagógiai intézménynek. Az ellenőrzés didaktikai feladatához is kapcsolódik. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.és reflexiógyűjtemény. hogy a pedagógus egy virtuális tanulási környezetben. amelynek célja a fejlesztő visszacsatolás a tanulók teljesítményére. Például egy tanuló szövegalkotási folyamatát külön e-portfólióban lehet szemléltetni az anyag. egy adott tanulási-tanítási egységben olyan pedagógiai tevékenység. 152 . szemléletes bemutatása. értékelés A tanulási-tanítási folyamatban. illetve az egyének szintjén. Lehetővé válik általa. Olyan tevékenységek gyűjtőneve. amelynek célja a tanulók tudás. közvetlen találkozás nélkül támogassa. fejlettségi szintjére.és fejlettségi szintjének felmérése. Az ellenőrzéshez szervesen hozzátartozik a tanulói teljesítmény értékelése. esemény. személy vagy tárgy érzékletes. folyamat.és időkorlátoktól független tanulási-tanítási forma.és reflexiógyűjtemény. Számítógépes hálózaton érhető el. regionális szinten. webalapú tanulásból és távoktatásból) építkeznek. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül.

alkotás stb. választás. fejlettségi szintjét jelző tevékenység. -megosztás. amikor az együtt tanuló és tanított gyermekek tanulási tevékenysége egy időben és általában egy ütemben. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. arányosan és változatosan alkalmazza a különféle gyakorlattípusokat. logikai műveletet végeznek a tanulók a gyakorlat megoldása közben. hogy a pedagógus a nevelési-oktatási célnak megfelelően. IKT Jelentése: információs és kommunikációs technológiák. 153 . Fontos. gyűjtés. A pedagógusok ismeretbeli. A frontális munkát az egész tanulócsoportra vonatkozó. milyen gondolkodási. jelző’. Fontos. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy a tanulók egyéni sajátosságaihoz. csoportosítás. amely a tanítási órán kívül végzett. önálló tanulási tevékenységen alapul. az alkalmazás gyakorlását szolgálja. mind pedig tértől és időtől függetlenül is megoldható. összehasonlítás. párhuzamosan folyik. -feldolgozás. és kevéssé alkalmas arra. A frontális szervezési mód pedagógusközpontú. helyettesítés. hogy milyen tevékenységet. igazodjanak a tanulók egyéni sajátosságaihoz. az egyéni tanulási-tanítási célokhoz igazodjon. és fontos más munkaformákkal felváltva alkalmazni. jelzőszám. elemzés. megnevezés. indikátor A szó jelentése a szakterülettől függően többféle lehet: ’jelzőanyag. -rendezés. kommunikáció stb. házi feladat Nevelési-oktatási módszer. A tanórán szervesen kapcsolódik az ismeretbővítés folyamatához. amilyen arányban feltétlenül szükség van rá. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban a pedagóguskompetenciák meglétét.és viselkedésleírásokat nevezzük indikátoroknak. segítségével a tanulás támogatása mind a tanórákon. gyakorlattípus A nevelési-oktatási célok. gyakorlás Egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. hogy a tanulók szóban vagy írásban végzik-e őket. Az IKT felhasználható a különféle didaktikai feladatok megvalósításában is. munkaformája. hogy a házi feladatok az egyéni fejlesztést is szolgálják. Alkalmazásának céljai különbözőek lehetnek: információgyűjtés. módszereknek és eljárásoknak az alkalmazása az oktatásban. motiválóak legyenek. közös nevelési-oktatási célok jellemzik. a fejlesztés megvalósításának eszköze. alkalmazás.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár frontális munka Az órának az a szervezési módja. Ezért célszerű frontális munkát csak olyan arányban szervezni a tanórán. Másrészt a gyakorlatok típusát meghatározhatja az is. átalakítás. kiegészítés. A fejlesztő gyakorlatokat egyrészt aszerint lehet csoportosítani. törlés. amely a tanulók által elsajátított ismeretek alkalmazását. Ezek lehetnek például: felismerés. illetve az IKT-ra épülő eszközöknek. attitűdbeli és képességbeli tudását. tevékenységét leíró indikátorok a pedagóguskompetenciák fejlettségi szintjét leíró sztenderdeket alkotják.

c) a pedagógus közlésére. készség. Rögzíti az egyes iskolatípusokban és fejlesztési szakaszokban a nevelés-oktatás céljait. kompetencia A pszichikus képződmények olyan rendszere. 154 . valamint az írás és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. páros vagy csoportos játéktevékenységére épül. készségeket. ismétlésére.és képességfejlesztés A kompetenciafejlesztés része a nevelési-oktatási folyamatban. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Megkülönböztetünk óra eleji. kerettanterv Az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott pedagógiai dokumentum. Célja a játék által a nevelési-didaktikai célok és feladatok megvalósítása. Az ismeretbővítés folyamatának elmaradhatatlan része az ismeretek alkalmazása. amely magában foglalja az adott területtel kapcsolatos attitűdöt. a tantárgyi rendszert. Célja az adott kompetencia használatához szükséges készségek és képességek fejlesztése. amely a gyermekek egyéni. A nevelés-oktatás tartalmának. amely a Nemzeti alaptantervet követően a tartalmi szabályozás következő szintjét képviseli. e) a tanulók kooperatív tanulására. értelmezése vagy alkalmazása stb. megnevezése. játék Nevelési-oktatási módszer. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. munkáltatásra. ismétlés A nevelési-oktatási folyamathoz. b) szemléltetésre. témakört bevezető és év eleji ismétlést. Fontos.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár ismeretbővítés A nevelési-oktatási folyamathoz. tartalmát. Célja a korábban elsajátított ismeretek felidézése. képességeket és ismereteket. az olvasás és a szövegértés. A tanórán a gyakorlatok előtt is szükség lehet az előzetes ismeretek felidézésére. d) tanulói kiselőadásra. épülhet. a beszédértés. évfolyamonkénti követelményeit és az ajánlott időkeretet. Ez szorosan kapcsolódik az adott kompetencia részét képező attitűd(ök) formálásához és az új ismeretek bővítéséhez is. a gyermekek motiválása a fejlesztési folyamatban. felfedeztető tanulásra. Az új ismeretek elsajátításának különböző kognitív útjai lehetnek: a) a tanulók aktív feladatmegoldására. f) számítógépes programra stb. hogy az adott órán milyen tudásszint elsajátítása a cél: az új fogalom felismerése. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. problémaalapú. Az óratervben/foglalkozástervben a nevelési-oktatási célok között célszerű megfogalmazni azt is. Célja a meglevő ismeretekre építve a tanulók ismereteinek bővítése. hogy a pedagógus minél nagyobb arányban válassza a tanulók aktív és interaktív tevékenységére épülő ismeretbővítési eljárásokat. A minden műveltségi terület tanulását és tanítását megalapozó anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének fő területei: a beszéd és a szóbeli szövegalkotás. az egyes tantárgyak témaköreit. A játék speciális fajtája a kommunikációs nevelést szolgáló szerepjáték.

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. diákkvartett stb. szóforgó. Az Európai Unió által megadott kulcskompetenciákra épülnek a Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció. A pedagóguséletpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban nyolc pedagóguskompetencia alapján történik a pedagógusok minősítése. hogy a tanulók a közös cél eléréséhez egyéni teljesítményükkel is hozzájárulnak. amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra. Hagyományosan a tanulók a pedagógus kérdéseire válaszolva dolgozzák fel a tananyagot. hatékony. esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség. mozaiktechnika. szakértői mozaik. és pozitív függés. A műveltségi területekhez sajátos. minden csoporttag részt vesz a feladatmegoldásban. másrészt a csoportmunka egyik szervezési módja. összesített’. Lényege. gondolkodásra ösztönözzék a tanulókat. a közéletben és a magánélet különféle színterein való boldoguláshoz. önálló tanulás. A kooperatív tanulásnak különféle technikái alkalmazhatók: beszélgető korongok. 155 . A nyolc pedagóguskompetencia azon tudásnak. A nemzetközi és nemzeti tartalmi szabályozó dokumentumokban megadott kulcskompetenciák az intézményes nevelés minden szintjére és színterére vonatkoznak. az adott szakterülettel összefüggő kompetenciák is kapcsolódnak. amely minden egyén számára szükséges a társadalmi életben. építő egymásrautaltság alakul ki a csoporton belül. amely dialogikus szóbeli közlésre épül. megbeszélés Nevelési-oktatási módszer. amely történhet párban vagy csoportban. egyesített. Fontos. kooperatív tanulás Egyrészt tanulási-tanítási módszer. idegen nyelvi kommunikáció. természettudományos és technikai kompetencia. munkájuk értékelése. ha a Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szociális és állampolgári kompetencia. Hasznos. matematikai kompetencia. attitűdöknek és képességeknek az összességét nevezi meg.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár az intézményes nevelés célrendszerének meghatározó elemei a fejlesztendő kompetenciák. hogy a pedagógus kérdései problémamegoldásra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy tevékenységüket. A tanulók együttműködésén alapuló tanulást jelenti. a munkában. A magasabb szinteken az alacsonyabb szinteket leíró indikátorok mellett újabb és integráltabb indikátorok jelzik a teljesítendő követelményeket. fejlődéshez. kumulatív A szó jelentése: ’felhalmozódó. a magasabb szintek indikátorai magukban foglalják az alacsonyabb szinteket. ezáltal a különböző minősítési szintekhez tartozó indikátorok integrált és kumulatív rendszert alkotnak. kulcskompetencia Olyan kompetencia. digitális kompetencia. A pedagógus -életpályamodellben az egyes minősítési szintek sztenderdjei egymásra épülnek. csoportinterjú. helytálláshoz. pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák. Megnő a csoporttagok egyéni felelőssége.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. adaptív módszereket. tudásában. egymásnak is feltehetnek kérdéseket. az elvárt viselkedési formák megnevezését is. a változatosság. ezt alapozza meg az ismeretek elsajátítása. feladatokat kell meghatározni. a folyamatosság. társadalmi életükben is alkalmazhatnak. amely során a tanulók tárgyakkal vagy eszközökkel manipulatív tevékenységeket végeznek különféle nevelési-oktatási célok érdekében. A funkcionalitás elve szerint a tanuláshoz problémaorientált tanulási környezetet és életszerű gyakorlatokat szükséges biztosítani. a nevelés egész folyamatára ható pedagógiai szemléletmód.és feladatrendszert alkotnak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A kreativitás és a tevékenységközpontúság elve szerint a fejlesztő gyakorlatok a tanulók kreativitására és minél sokrétűbb tevékenységére épülnek. A nevelési-oktatási célok elérése érdekében komplex nevelési-oktatási stratégiát alkalmaznak a pedagógusok. nevelési alapelv A pedagógiai tevékenységet meghatározó. Az egyik legfontosabb nevelési alapelv az adaptivitás. valamint a pedagógusok által készített tervezési dokumentumok. Nemzeti alaptanterv A nemzeti nevelés és oktatás különféle szintjeit meghatározó tartalmi szabályozó do kumentum. képességeiben. a pedagógus támogatásával. amely meghatározza. A fejlesztés elsődlegességének elve szerint a tanulók fejlesztése és az attitűdformálás a meghatározó. hogy a tanulási-tanítási tevékenységek eredményeképpen milyen változás történik az adott területen a tanuló személyiségében. készségeiben. nevelési-oktatási cél A nevelési-oktatási folyamat. További nevelési alapelvek lehetnek: a célszerűség. célokat. amelyeket mindennapi. A produktivitás elve szerint a képzés során a tanulóknak olyan használható kompetenciákat kell elsajátítaniuk. attitűdjében. amely szerint a tanulók egyéni sajátosságaihoz és a csoport jellemzőihez igazodó fejlesztési célokat. nemzeti sajátosságaihoz egyaránt. célokat és feladatokat. illetve egy adott tanulási-tanítási egység lezárásakor várt eredmény. az egyéni bánásmód elve. A nevelés egész folyamatára érvényes a tanulók szociális érzékenységének a szükségszerű fejlesztése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár megbeszélésben a tanulók is lehetnek a diskurzus kezdeményezői. amely igazodik az Európai Unió oktatáspolitikai programjához és Magyarország oktatáspolitikai törekvéseihez. A célok és az elérésüket szolgáló feladatok komplex cél. a játékosság elve stb. fejlesztési feladatokat és közműveltségi tartalmakat határoz meg. szervezési módokat és eszközöket szükséges alkalmazni. A nemzeti alaptantervre épülnek a további szabályozó dokumentumok. munkaforma  szervezési mód munkáltató módszer Nevelési-oktatási módszer. viselkedésében. 156 . A Nemzeti alaptanterv általános nevelési elveket. Leírásuk tartalmazza ez elérendő tudásszint és fejlődési szint. például a kerettantervek és az intézmények pedagógiai programjai. ezekhez alkalmazkodó. valamint műveltségi területenként további alapelveket. különböző munkaformákban.

ábra. feladatgyűjtemény. szemléltetés. kísérleti eszközök. elbeszélés. tévéműsor. természeti tárgyak. vita. a módszerek. Célja az óramegfigyelésre épülve a pedagógus tanórai munkájának elemzése. a bekeretezés. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A számítógép. Egyre inkább terjed az IKT alkalmazása. feladatlap. játék. számuk gyarapszik. Az intézményes nevelés színtereihez a nevelő-oktató munka különféle pedagógiai szakaszai kapcsolódnak. projektor. Az Az emberi erőforrások minisztere által 2013. munkafüzet.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár nevelési-oktatási stratégia Az órán alkalmazott eljárásrendszer. Érdemes a tanulói tevékenységekre építő módszereket nagyobb arányban alkalmazni a tanórán. kooperatív tanulás. vetített vázlat. oktatástechnikai eszközök (pl. fotó. 157 . kézikönyv. CD-lejátszó. amelynek különböző kombinációi lehetségesek a tanulók és a pedagógus tevékenységeire vonatkozóan a céloknak megfelelően. oktatási módszer A nevelési-oktatási cél érdekében. televízió. hogy a pedagógus célszerűen. házi feladat stb. az óvoda és az iskola. a didaktikai eljárások. amely magában foglalja az óra felépítését. értékelése. a személyes óramegfigyelést követő tevékenység. Az adaptív nevelési-oktatási stratégia az adott feltételekhez. a tanulócsoport sajátosságaihoz és a tanulás-tanítás egyéb körülményeihez is igazodik. De a nevelési folyamatban meghatározó szerepük van a kisközösségi és a társadalmi élet egyéb színtereinek is. sportszerek). tanulói kiselőadás. rajz. magyarázat. oktatástechnikai anyagok (pl. Gyakran használatos módszerek: tanári előadás. az aláhúzás. honlaptartalom. számítógép) stb. a színezés és a kiemelés egyéb módjai is. tankönyv. tanulmányi kirándulás. rádióműsor. Igen hasznosak a szemléltetést kísérő grafikai eszközök: a táblázat. falitabló). Megkülönböztethetünk általánosan alkalmazható és szaktárgyspecikus módszereket. a gyakorlattípusok. a halmazábra. Az intézményes nevelésben fontos figyelembe venni. Főbb típusai: háromdimenziós demonstrációs eszközök (pl. nyomtatott segédletek (pl. digitális tananyag). A módszerek folyamatosan fejlődnek. óraelemzés Az óralátogatáshoz kapcsolódó. projektmódszer. és új kultúraelsajátítási formák alakulnak ki.és az internethasználat növekedésével a tanulási folyamatban egyre nagyobb szerepet játszik a virtuális tanulási környezet. hangfelvétel. az adott nevelési -oktatási célnak és az adott tanulási környezetnek megfelelően. számítógépes oktatóprogram. munkáltatás. oktatási eszköz A nevelési-oktatási célok és stratégiák megvalósítását támogató eszköz. a tanulók sajátosságaihoz igazodva válassza ki az eszközöket. a tanulási-tanítási folyamatban alkalmazott tanulási-tanítási eljárás. Fontos. Az intézményes nevelés főbb színterei: a bölcsőde. a szervezési módok. nevelés színterei A gyermekek nevelésének legfontosabb színtere a család. a munkaformák. az eszközök komplex alkalmazását a nevelési-oktatási cél elérése érdekében. film. tanulási szerződés. hogy a gyermekek nevelését a tömegkommunikációs eszközök is befolyásolják. mint a pedagógusközpontú eljárásokat. megbeszélés.

ezekre épülve következtetéseket. tényeket és történéseket. óramegfigyelés Az óralátogatáshoz kapcsolódó tevékenység. Célja a pedagógus tanórai munkájának a megfigyelése. elemzése és értékelése. óramegfigyelés előkészítése Az óralátogatáshoz kapcsolódó tevékenység.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár óraelemzésnek az óralátogatás céljaitól függően különböző szempontjai lehetnek. A hivatalos óralátogatást az óralátogatási értékelőlap kitöltése zárja. Az óralátogató ebben rögzíti az óramegfigyelés tapasztalatait. valamint az ezekkel kapcsolatos reflexióit. az óramegfigyelés és az óraelemzés. Célja az óramegfigyelés előkészítése. ezt követik az óramegfigyelésen részt vevők elemzései. az órával kapcsolatos adatokat. valamint az adott témakörben. Órát látogathatnak a munkaközösségek tagjai. Az óramegfigyelést előkészítő rövid megbeszélésen az órát tartó pedagógus felvázolhatja az óra célját. a pedagógus és a tanulók együttműködésének a megfigyelése. egyeztetés az óralátogatásban részt vevő személyekkel. a szakértők. röviden bemutathatja a tanulócsoportot és az óra helyét az éves tanulási -tanítási folyamatban. saját pedagógiai munkájának fejlesztésére vonatkozóan javaslatokat fogalmazhat meg. majd az óralátogatásra felkért szakértő hozzászólása. ezekre épülve javaslatok megfogalmazása. Az óralátogatás az intézmények minőségbiztosításának fontos eleme. akár el is hagyhatjuk ezt a tevékenységet. Az óramegfigyelésnek az óralátogatás céljaitól függően különböző szempontjai. óramegfigyelési napló Az óralátogatás dokumentuma. az intézmény vezetői. A pedagógus az óraelemzés végén válaszolhat a kérdésekre és az elhangzott reflexiókra. Az óraelemzést általában az órát tartó pedagógus rövid önértékelése nyitja meg. Az óralátogató szakértő ebben rögzíti az óramegfigyelés és az óraelemzés alapján a pedagógus tanórai munkájának az értékelését. Célja a pedagógus tanórai tevékenységének. óralátogatási értékelőlap Az óralátogatás hivatalos dokumentuma. 158 . Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az óramegfigyelési napló az alapja az óraelemzésnek és a hivatalos óralátogatási értékelőlapnak. összegző értékelése. Az óramegfigyelés tapasztalatait és az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseket különböző tartalmú és formájú óralátogatási naplókban lehet rögzíteni. esetleg a tanulási-tanítási egység tervét/tematikus tervet és a tanmenetet is. Az óralátogatás szakaszai: a látogatást előkészítő rövid megbeszélés. A megbeszélésen átadhatja az óralátogatónak az óratervét/foglalkozástervét. továbbá a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési eljárás része. Az óramegfigyelés előkészítésének az óralátogatás céljaitól függően különböző tartalmai lehetnek. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. óralátogatás A pedagógusok nevelési-oktatási munkája értékelésének egyik eszköze. szempontsorai lehetnek. de nyílt napokon a családtagok is.

megfelelő teret és lehetőséget adjon a tanulói megszólalásokra. az órán feldolgozott szövegeket. de figyelembe veszi az adott intézmény tanulóinak. 159 . de a tanulók együttműködnek a feladat megoldása érdekében. Fontos. valamint az eszközöket. valamint a pedagógus instrukcióit is. környezetének és a pedagógusok testületének sajátosságait is. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az óratervhez/foglalkozástervhez a mellékletben célszerű csatolni a tanulói feladatlapokat. táblázatok és halmazábrák. hogy az osztálytermi kommunikációban a pedagógus kommunikációja világos. amelynek szereplői a tanulók és a pedagógusok. érthető. kooperatív tanulásra épülő típusában a pár tagjai különböző feladatot végeznek. pedagógiai program A nevelési-oktatási intézmények nevelési-oktatási céljait. célszerű és mértéktartó legyen. a tervezett táblaképet. A pedagógiai program az érvényes Nemzeti alaptantervre és kerettantervekre épül. Típusai: a pedagógus és a tanulók között. Az óratervhez/foglalkozástervhez érdemes mellékelni az IKT-tananyagokat is. páros munka A tanulási-tanítási folyamatnak az a szervezési módja. Megkülönböztetünk óra végi. A párban folyó tanulás bármilyen didaktikai célt szolgálhat. óravázlat  óraterv/foglalkozásterv osztálytermi kommunikáció A tanórán folyó kommunikáció. menetét. A másik. amelyben a tanulók párban dolgoznak a tanórán. Célszerű az összefoglaláshoz új szempontot alkalmazni az ismeretbővítés folyamatához képest. Az óraterv/foglalkozásterv tartalmazhatja a tanulói és a pedagógusi tevékenységek tömör leírását. alapelveit és a fejlesztés eljárásait meghatározó dokumentum. továbbá hasznosak a rendszerező fürtábrák. az alkalmazott módszereket és óraszervezési módokat. nevelési-oktatási stratégiáját. az egyéb segédeszközöket. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. feladatait. A páros munka egyik típusában a pár tagjai azonos feladatot oldanak meg. Célja az elsajátított ismeretek rendszerezése. A pedagógusnak törekednie kell arra. összefoglalás A nevelési-oktatási folyamathoz. valamint a tanulók egymás között zajló kommunikációja. a kommunikáció tanulói kezdeményezésére és a hosszabb tanulói megnyilatkozásokra. gyakorlatokat is lezárhatják részösszefoglalások.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár óraterv/foglalkozásterv A pedagógus által készített tervezési dokumentum. hanem minél több valóságos párbeszéd alakuljon ki a tanulók és a tanulócsoportok között. amely rögzíti a tanóra/foglalkozás céljait. témazáró és év végi összefoglalást. A tanórán a tanulási-tanítási szakaszokat. az óra felépítését. továbbá a lehetséges tanulói válaszokat és választevékenységeket. hogy a szóátadás és a megszólalók kijelölésének a joga se csupán őt illesse meg.

alapfokú nevelés-oktatás. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. kérdés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár pedagógiai szakasz A nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő-oktató munka tagolódása az életkor és nevelési-oktatási cél szerint. pedagógusi kérdés Olyan tanórai megnyilatkozástípus. és a pedagógus fölöslegesen ne ismételje meg. ne halmozza őket. értékelő. és gyakran ténykérdés. pedagógusi előadás Nevelési-oktatási módszer. pedagógusi megnyilatkozások. a szünettartás stb. érthető és követhető legyen. hatékonyan tudja fejleszteni saját kommunikációját. hogy a pedagógusi előadás logikus felépítésű. Típusai: nyílt és zárt végű pedagógusi kérdések. a hanglejtés. A pedagógusi beszédet nem nyelvi jelek kísérik: az arcjáték. amely a pedagógus kérdését fogalmazza meg. Érdemes a pedagógusnak megismernie saját beszédszokásait. viszonylag hosszabb ideig tartó kifejtését szolgálja. A pedagógusi előadás mint módszer túlzott arányú alkalmazása kevésbé ajánlatos a köznevelésben és a közoktatásban. A nyílt végű kérdésre a tanulók különböző helyes válaszokat adhatnak. A pedagógus beszédkultúrájának meghatározó elemei a paralingvisztikai eszközök (a hangsúly. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. középfokú nevelés-oktatás. -tartó és záró. diskurzusjelölő stb. gondolkodásra. pedagógusi instrukció A pedagógus egyik tanórai megnyilatkozástípusa. a hangfekvés. azaz csak egy-egy adatot (nevet. Főbb típusai: pedagógusi instrukció. magyarázó. a tanulói feladatot fogalmazza meg. A köznevelés főbb pedagógiai szakaszai: óvodai nevelés. amely leggyakrabban ige: Olvassátok el némán a szöveget! Az instrukciós ige alakja igazodik a pedagógusi instrukció címzettjéhez. hogy az instrukció egyszerű. hogy megfelelő önismerettel. A pedagógusi instrukció után a pedagógusnak elegendő időt kell adnia a tanulók számára a feladat végiggondolására. Gyakran más módszerekkel ötvöződik. a beszédtempó. a testmozgás. pedagógusi beszéd A pedagógus beszéde fontos pedagógiai eszköz a nevelési-oktatási folyamatban. és problémamegoldásra. kijelentő. a térközszabályozás stb. Az osztálytermi kommunikációnak meghatározó részei a pedagógus megnyilatkozásai. de cél. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és egy téma részletes. világos és érthető legyen.). Hasznos. kapcsolatteremtő. a hangszín. Fontos. például a magyarázattal és az elbeszéléssel. 160 . Ezek a szakaszok egymásra épülnek. Fontos. szakképzés. hosszabb válasz megfogalmazására ösztönzik őket. Fontos. a hangerő. és gyakran az instrukciós igével kezdődnek. Minden külön tanulói feladatot külön instrukcióban célszerű megfogalmazni. Az írásbeli instrukciók általában nem tartalmaznak udvariassági elemeket.és feladatrendszerük szerint elhatárolhatók egymástól. amely a tanulóktól várt tevékenységet. ha a pedagógus többféle módon bevonja a tanulókat az előadásba. hogy a hangzó pedagógusi beszéd és a nem nyelvi jelek összhangban legyenek egymással. és szemléltetéssel kíséri. A pedagógusi instrukció része a feladatot megnevező szó. A zárt végű kérdésre a tanulók csak egyfajta helyes választ adhatnak. Gyakran a miért kérdőszóval kezdődnek. egyéni sajátosságait.

a szövegben szereplő ismeretlen szavak értelmezése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár helyet stb. tételek és fogalmak értelmezését. A pedagógus problémamegoldó kérdésekkel a magyarázatba is bevonhatja a tanulókat. A pedagógusi kérdések után megfelelő időt kell hagyni a tanulóknak a válasz végiggondolására. is használhat. végzik el a munkát. amelyben a tanulás a fogalmak. témazáró dolgozatát. a folyamatok. A projekt során a tanulók valamilyen tárgyi vagy szellemi produktumot állítanak elő közösen. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a tárgyak észlelésére. A szövegekkel való munkát megelőzheti a szövegfeldolgozás előkészítése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Ebben az esetben fontos. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban plágiumnak minősül. az egyedi sajátosságok elemzésére. tananyag-értékelését stb. Fontos. tipikus példák. táblázatokat. plágium A szó jelentése: ’idegen szellemi tulajdonnak vagy ennek részletének közreadása saját mű gyanánt’. intézményleírását. ha a pedagógusi kérdéseket a pedagógus az óra előtt végiggondolja. A szemléltető szöveg szolgálhatja a személtetés tanítási módszerére épülő ismeretbővítést is. tervezik és szervezik meg. Általában rövidebb a pedagógusi előadásnál. pedagógusi magyarázat Nevelési-oktatási módszer. hogy minél több nyílt végű kérdést tegyen fel az órán. szabályok. tömören és világosan megfogalmazni és csak a szükséges mértékben megismételni. és változatos típusú legyen. megértését szolgálja. Szemléltetésül fürtábrákat. Zárt végű az eldöntendő kérdés is. halmazábrákat stb. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. majd ebből az általános tanulságok megfogalmazására épül. az új fogalmak értelmezése. szemléltető szöveg A nevelési-oktatási célt és a didaktikai feladatot szolgáló. A projektek több műveltségi területhez is kapcsolódhatnak egyszerre. a pedagógus támogatói szerepben vesz részt benne.) kér. formája és terjedelme igazodjon a tanulók életkori és egyéni sajátosságaihoz. szemléltetés Nevelési-oktatási módszer. amely a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére. Célszerű a pedagógusi kérdést egyszerűen. együttműködésére épül. projektmódszer Nevelési-oktatási módszer. és fontos. a jelenségek. A fogalmak tanítására ajánlatos módszer az induktív megközelítésű pedagógusi magyarázat. amikor a tipikus példák elemzéséből kiindulva történik meg a következtetések megfogalmazása. törvényszerű összefüggések. hogy a szemléltető szövegben megfelelő számban. Hasznos. Ehhez maguk készítik elő. szemléltetésre alkalmazott szöveg.) használja fel forrásmegjelölés és hivatkozás nélkül. hogy a szemléltető szöveg tartalma. 161 . ha a pedagógus az e-portfóliójában mások munkáit (például mások óratervét. arányban és elosztásban legyenek az új fogalmakat és szabályokat szemléltető. ráhangolódás a szöveg tartalmára. csoportprofilját.

tudatos. tanmenet A pedagógus által készített tervezési dokumentum. A tanórákhoz kapcsolódva megadja a főbb didaktikai feladatokat. valamint a kapcsolódó ismereteket is. megjegyzéseivel egészítheti ki. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. akkor munkaformáról beszélünk. amely a Nemzeti alaptantervre. Célja áttekintést adni a pedagógusnak egy szaktárgyhoz kapcsolódva az adott osztályban zajló egész éves nevelési oktatási folyamatáról. hagyományos csoportmunka. A tanmenet tartalmazza az osztály megnevezését. A személyiségfejlődés és a tanulás összetartozó fogalmak. fejlesztését. mérce’. teljesítményszint. A tanórán a tanulás és a tanítás szervezési módja a nevelési-oktatási célok elérésére. akkor szervezési módról. sztenderd A szó jelentése: ’szabvány. ha mód van rá. A sztenderdeket. Kutatási eredmények igazolják. alkalomszerű vagy tervszerű. a figyelem és az emlékezet működtetése által. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban a pedagóguskompetenciáknak az életpálya egyes szintjein megjelenő fejlettségi állapotát nevezzük sztenderdeknek. páros munka. valamint a differenciált fejlesztést támogató egyéni munkát. a fejlesztendő készségeket és képességeket. tanterem A tanulás-tanítás egyik intézményi színtere. tanulási módszerek. például a kooperatív tanulásra épülő páros és csoportmunkát. a tanórák számát és felosztását témakörönként. Ha a pedagógus tevékenységét nevezzük meg. tanulás A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására. ha nagyobb arányban alkalmazzák a pedagógusok a tanulóközpontú szervezési módokat. egyénileg különböző erőfeszítést igénylő. amely megfelelő ismeretek és különböző képességek. attitűdök. részben ismeretelsajátítás. előírás. a pedagóguskompetenciák és kompetenciaelemek meglétét. Tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár szervezési mód Más néven munkaforma. A tanmenetet a pedagógus év közben a tapasztalataival. folyamatos tevékenysége. hogy eredményesebb a nevelés és az oktatás. A padok elrendezése is különböző lehet. Összetett tevékenység. készségek. A szervezési módok és munkaformák típusai: egyéni munka. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ezeket írják le az indikátorok. A tanterem berendezése befolyásolja az alkalmazott nevelési-oktatási stratégiákat és eljárásokat. kooperatív tanulásra épülő csoportmunka és frontális munka. valamint fejlettségi szintjét különféle pedagógiai tevékenységek és viselkedések jelzik. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épül. Az oktatási gyakorlatban a tanulás a tanulónak a motiváció hatására végzett. ha a tanulók tevékenységét. alkalmazkodik a tanórai tanulói tevékenységekhez. technikák és stratégiák birtoklását feltételezi. 162 .

a tanórák számán és felosztásán. A pedagógus által készített tervezési dokumentum. tervezési dokumentum Az intézményes nevelés tartalmát és rendszerét meghatározó dokumentum.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár tanulási szerződés Nevelési-oktatási módszer. Célja az ismeretek elsajátításán túl a kritikai gondolkodás. A pedagógus tudatosan készíti elő és szervezi meg a tanulmányi kirándulást. sajátítanak el új ismereteket. a véleménynyilvánítás. és készít tanmenetet. A vitát a pedagógus a háttérből irányítja. a tanuló és a pedagógus közötti megállapodás egy adott tanulási cél elérése érdekében. tartalmazhatja az osztály megnevezésén. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tematikus terv A tanulási-tanítási egység egyik fajtája. a tanórákhoz rendelt didaktikai feladatokon. A tanulásitanítási egységhez meghatározott időkeret kapcsolódik. A pedagógus segítheti a tanuló önálló felkészülését. Célja egy téma önálló kifejtése kiselőadás formájában előzetes felkészülés alapján. egy tanuló monologikus szóbeli közlésére épül. amely a Nemzeti alaptantervre. tanítási téma feldolgozása révén ér el. amelynek keretében a tanuló valamely nevelési-oktatási célt egy adott tananyag. mint a tanmenet. 163 . tanulási-tanítási egység A tanulási-tanítási folyamatnak egy olyan egysége. köznevelési törvényei és rendeletei. a fejlesztendő készségeken és képességeken. az érvelés fejlesztése. például az Európai Unió oktatásinevelési dokumentumai. valamint a kapcsolódó ismereteken túl az alkalmazott főbb módszerek. tanulói kiselőadás Nevelési-oktatási módszer. amely során a tanulók hosszabb-rövidebb ideig az iskolán kívül szereznek új tapasztalatokat. a kulturált vita szabályainak elsajátítása. szervezési módok és tanítási eszközök megnevezését is. Egyik fajtája a tematikus terv. Közéjük tartoznak a nemzetközi és a nemzeti oktatáspolitikai dokumentumok. valamint óratervet/foglalkozástervet. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a tanulótársaknak címezve. valamint Magyarország nemzeti oktatáspolitikai. A pedagógus ezeket a dokumentumokat is figyelembe véve végzi nevelési-oktatási tervezőmunkáját. amely a tanulók dialogikus szóbeli kommunikációjára épül. hogy áttekintést adjon egy adott osztályban egy konkrét témakörnek a tanulásitanítási folyamatáról. A 2012-ben megújult Nemzeti alaptantervre és a 2013-ban megjelent új kerettantervekre épülnek a pedagógiai intézmények saját pedagógiai programjai. az adott műveltségi területhez és szaktárgyhoz kapcsolódó kerettantervre. A tematikus terv részletesebb. tematikus tervet. vita Nevelési-oktatási módszer. Célja. tanulmányi kirándulás Nevelési-oktatási módszer. az intézmény pedagógiai programjára és a pedagógus által készített tanmenetre épül.