Oktatási Hivatal

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Szerkesztői előszó
A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta a pedagógusminősítés eszközrendszerét. A pedagógusok munkájának megkönnyítése, a pedagógus-előmeneteli és pedagógusminősítési rendszerrel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében jött létre az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadványunk. Az összeállítás a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet gyakorlatba ültetését szolgálja, emellett segíti a rendeletben foglaltak értelmezését és alkalmazását. Az Útmutató célja a gyakorló pedagógusok, a minősítő szakértők, az intézményvezetők, a minősítés szervezéséért és koordinálásáért felelős kormányhivatalok munkatársai, továbbá a pedagógus-életpálya iránt érdeklődő szakmai csoportok tájékoztatása. Támogatni kívánja a gyakorló pedagógusokat a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben, a minősítő szakértőket a minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben és ezek kivitelezésében, az intézményvezetőket és a kormányhivatalokat a minősítővizsgák és a minősítési eljárások megszervezésében és kivitelezésében. Emellett pontos, egyértelmű információkat kíván adni a szakmai közvélemény számára a minősítési rendszer filozófiájáról és működéséről. Az Útmutató kitér az e-portfólió felépítésére, elkészítésének, összeállításának, feltöltésének módjára, az e-portfólióvédés folyamatára, az óra/foglalkozáslátogatás menetére, valamint az adott elemekhez kapcsolódó értékelésekre, így bemutatja az adott fokozatokhoz kapcsolódó szintleírásokat (sztenderdeket), és a megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírásokat, azaz indikátorokat. Mindezek mellett időbeosztási javaslatokkal, fogalomtárral, dokumentummintákkal és sablonokkal segíti a pedagógus felkészülését a minősítés folyamatára. Az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott Útmutató a pedagógusminősítés alapdokumentuma, amely az alábbi területeken és szakokon egyedi tartalmakkal egészül ki a fejlesztés következő szakaszában:           Óvodai terület Alsó tagozat Felső tagozat, középiskola – angol, biológia, ének, fizika, földrajz és természetismeret, informatika, kémia, magyar nyelv- és irodalom, matematika, nemzetiségi nyelv és irodalom, rajz, technika, testnevelés, történelem, hon- és népismeret Alapfokú művészeti nevelés Gyógypedagógia Kollégium Könyvtár Pedagógiai-szakmai szolgáltatás Pedagógia szakszolgálat Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelési terület

Az egyedi tartalmak megjelenéséről a www.oktatas.hu oldalon, valamint hírlevelünkből értesülhet. A hírlevélre (Tematikus hírlevél a pedagógus-életpályamodell kialakításáról) a http://hirlevel.oktatas.gov.hu/ linkre kattintva iratkozhat fel. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatban a minosites@oh.gov.hu e-mail címen tehetik fel kérdéseiket az érdeklődők. A most nyilvánosságra hozott Útmutató a pedagógusminősítési rendszer bevezetésének rendkívül fontos lépését jelenti. 2014-ben több ezer próbaminősítést tart az Oktatási Hivatal. A szakértők a próbaminősítések tapasztalatai, a résztvevők észrevételei, javaslatai alapján fejlesztik tovább a minősítés tartalmi elemeit, eszközeit, módszereit és eljárásrendjét.

Oktatási Hivatal

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

Móri Árpádné.1. Hámori Veronika. Fűrész Edit. A szakmai tartalom kialakításához hozzájárultak: Kerekes Balázs projektigazgató. 4 . Tóth Mária szakmai vezető. Bessenyeiné Tóth Tünde. Kotschy Beáta. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerzők: Antalné Szabó Ágnes. Wölfling Zsuzsanna Szakmai lektorok: Gloviczki Zoltán. Kopp Gyöngyvér. Szőke-Milinte Enikő.hu weboldalon kerül közzétételre. Farkas László Nyelvi lektor: Antalné Szabó Ágnes A kiadvány az Oktatási Hivatal által a TÁMOP-3. Pusztai Katalin szakmai szakértők .5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt uniós projekt keretében készült. Kimmel Magdolna. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A kiadvány elektronikus formában a www.oktatas.

............. 20 5.......... 20 4................................................................................................................................................................ 9 A) Miért készült el az Útmutató? ................................................................................................................................................................................................... 13 Milyen életpályamodellre van szükség? ................... 38 1...) Pedagógus I........................................................................................................................................ 23 B) Milyen indikátorok tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? ................................................... 20 6....................... V......................... 38 VII........................................ 10 F) Hogyan kell használni az Útmutatót jelenlegi állapotában? ...................................................................................................... 30 IX.............. 9 D) Miként épül fel az Útmutató? ...............................................................................) Pedagógus II............................................................................................................................ 5 I... 35 Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? ....... 19 3............................................ 36 B) Melyek a minősítővizsga tartalmi elemei (részei)? ................................................ 19 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.. III........................................................................................... 11 II................. a minősítési rendszer fokozatai: .....................) Mesterpedagógus ........................................................ 36 A) Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban? ................................................) Az életpálya befejező szakasza .................................................... 21 A) A pedagóguskompetenciák a 326/2013..... Pedagógus II.... Tudnivalók az útmutató használatáról ..................................... 38 2............................... 22 1.... 20 VIII............................................................................ 5 .. IV.................................................................................................... 30.......................................... rendelet szerint ....................... Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? ........................... Hogyan épül fel a minősítési rendszer?..........Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék .............................................................................................. 37 D) Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei (részei)?........................................................ (VIII................................................................................................................................................. 29 1.......................................................................................... Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? .............. 9 B) Kinek készült az Útmutató? ................................................... X........... ...........) Kutatótanár................................... 17 Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének?......... Kutatótanár........................................................................) Korm........) A Pedagógus II.................. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.................................................................... 11 Miért van szükség a pedagógus-életpályamodellre? .................................. 9 C) Mi az Útmutató célja? .. 18 A) A pedagógus-életpályamodell szakaszai............................... sztenderdszint indikátorlistája ............................................................................................................ 19 2................................................................................. ..................................) Pedagógus I......... VI............................... 13 Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? ................... 19 1.........................................) Mesterpedagógus....................................) Gyakornoki időszak......... ...................... 9 E) Az Útmutató összeállításának alapelvei ...................................................) Milyen fejlődési szintek (sztenderdek) tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? ............. 37 C) Hogyan történik az értékelés a minősítővizsgán? ........................................................................ A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala....................................................................

................................................................. 62 1............. megbeszélése...................... hogy teljesítményértékelési eszköz? ...............................) Az e-portfólióvédés tartalma ................................... 59 XI...................................... 61 1.................................. 64 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.) Ha a pedagógus több tárgyat is tanít. 6 ................ 62 2........................................ 53 L) Mit jelent az összegző értékelés? ............................ 58 3............................) Az óra/foglalkozás megfigyelése........... 54 1........... 48 I) J) Melyek a gyakornok feladatai? ................................................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag....................................................................................................................................................................................... 55 2........ 39 G) Miként épül fel a minősítés eljárásrendje?............................) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió alapján .......................... Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? ........................ amelyekkel a gyakornoknak és pedagógusnak is érdemes tisztában lenni?.) A védés menete................................................................................................................................................................................. 59 4......................) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió védése alapján .... melyik tárgyból nyújtsa be az e-portfóliót? .. 56 M) Milyen módszerekkel értékelik a pedagógus kompetenciáit a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban? .........................) Melyek az eljárásrendet meghatározó jogszabályok? ................................................................................................................................... 61 E) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására....................................) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait? ........................................) Az értékelés eljárásrendje ............ 58 N) A felsorolt módszerek közül melyek azok................................ 58 1.................................. 59 6.............................. 50 Melyek a pedagógus feladatai? ................................................ 52 K) Milyen..... 63 5.......) Összegző értékelés ............ 58 2.............................. ha idegen nyelv szakos a pedagógus............... 61 D) Mit jelent az................................................................) az e-portfólió elkészítéséhez és a gyakorló tanításhoz? ...................) Miért szükséges a reflexió? ....) Milyen nyelven készüljenek a dokumentumok............................................................................................................................... értékelése .....................................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék E) Mit értékelnek a minősítési eljáráson? ....................................... vagy két tanítási nyelvű képzésben dolgozik? .................. 60 B) Miben különbözik az e-portfólió a papíralapú portfóliótól? ................................ 63 4....................................................................................) Miért kapnak a pedagógusok dokumentummintákat (óratervet..................................... 59 5..) Mi tartozik „A nevelő-oktató munka dokumentumai” rész alapdokumentumai és szabadon választható dokumentumai közé? .... a minősítővizsgával és a minősítési eljárással kapcsolatos titoktartási............................ 62 3.......................................................................................................... 39 1................................................................ etikai és személyiségjoghoz fűződő kötelezettségek vannak? ................. 39 F) Hogyan történik a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való jelentkezés? . hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? ............................................... 39 H) Melyek a minősítőbizottság feladatai? ............................................................................................................................................................................................ tematikus tervet stb.... 60 C) Hogyan lehet definiálni a pedagógiai e-portfóliót? ................. hogy „készítőjének reflexióival kiegészítve”? ......................................) A pedagógiai e-portfólió tartalmi elemei ..................................................................... 60 A) Mit jelent az.....................

............................................................................................................ 85 H) Kinek a segítségét veheti igénybe a pedagógus az e-portfólió elkészítéséhez? ............................................................................................... 89 A) Mi a látogatás célja? Kik a szereplői? ... 93 1......................... 89 C) Miként lehetséges a kompetenciák megfigyelése a tanítási órán/foglalkozáson? ................. 77 F) Hogyan készül az e-portfólió? ........................................ 89 D) Mi az óra........................................ Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? ........................................) Mi a célja a szakértő és a gyakornok/pedagógus óra vagy foglalkozás előtti személyes találkozójának? ................................................... 88 XII............................................... 95 4........ 88 K) Mi történik az e-portfólió dokumentumainak értékelése után? ............................) A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának feltöltése ............................... 95 5.........................) A második lépés: a dokumentumok gyűjtése..........) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás elemzése? ...........................) A negyedik lépés: a reflexiók végleges formába öntése ......vagy a foglalkozás látogatásának menete? ........... 77 8......... 89 B) Mi képezi az óralátogatás értékelésének alapját? .......................................................................................) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az óralátogatással kapcsolatban? ........................................................................... 94 3.....................................................) Az első lépés: a célok azonosítása............ 82 5................................................................................................................................................) Hogyan győződhet meg a pedagógus arról........................................... 82 4.......) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás megfigyelése? .......................................................... 83 6...................................................... 87 1............Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék 6................................) Óra..................................................................... 94 2...... 87 I) J) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az e-portfólió dokumentumaival kapcsolatban? .......................................................................... 82 3.....) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz..................................................................................) Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok? ..................................................................) A hetedik lépés: az ünneplés........................ 97 7........... hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat?...................... 7 ............ a használható dokumentumok körének behatárolása ............és foglalkozásmegfigyelési napló .................... 81 1................................és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv ................................................................................. 102 8............................................................................ 96 6............................................................. elkészítése ......................................) Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése......... hogy mind a nyolc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat? .......................) Óra............................ 85 G) Hogyan ütemezze a pedagógus ezeket a lépéseket?...................... kitöltése ...............) Melyek a látogatás dokumentumai? .........................................................................) Mit tartalmaznak az értékelési táblázatok? ........... 81 2.............. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag...................... 103 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.................................) Hogyan történik a látogatás egyeztetése? ............................... 84 7............................ 87 Hogyan értékelik a pedagógiai e-portfóliót? ......................) A harmadik lépés: a válogatás ............................................................................. 70 7.....

................................................................... sz....................... 130 9. 8 ........................ 105 3........................................................................................................... sz..................... sz............... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az előzetes értékelés szerint ....................................... 138 15..... melléklet Hospitálási/óralátogatási napló........................ 136 14............ sz....................................................... 132 11................... melléklet Eredetiségnyilatkozat........... 109 4............................ melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 1...................................... sz......... 146 20.......................................... sz..... sz..................................................................... 129 8................. sz..................................... Fogalomtár ....... 135 13......... melléklet Példa egy dolgozat eredményeivel kapcsolatos reflexióra .... 104 1..................................... 118 5.................... sz................. 142 17... 134 12............................... melléklet Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása ................... sz... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján (a szakértő és az intézményvezető számára) .............................................................. sz............................................................... sz.............................. melléklet Óraterv – „A” változat ........ melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az e-portfólió és védése alapján ....................... valamint az órá(k) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján (a szakos szakértő számára) ....... 149 XIV.............. 143 18......... sz.............................................................................. változat (A pedagógus legalább egy éve osztályfőnöke az osztálynak) .................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag............ sz.................................................. változat (belépő osztály) ........... melléklet Óraterv – „B” változat ..................................... melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 2..................................... 104 2...... melléklet Példák hospitáláshoz kapcsolódó reflexióra ...... melléklet Tanmenet ........................................ 151 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Mellékletek ............. 128 7............................. melléklet A dokumentumok kapcsolati rendszere ......................................................................................................... sz............................. 145 19................... melléklet Esetleírás ......................................... melléklet Az egyéni fejlesztési terv sablonja és tartalmi elemei ........ melléklet Pedagógusminősítő értékelés ... sz........................................ melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés................. sz................................ 139 16................................................................................... melléklet Tematikus terv .................................... 132 10.................................................. melléklet A minősítés folyamatábrái ......................................................... 127 6.........Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék XIII... sz................ sz............ sz...................

segíti a rendeletben foglaltak értelmezését és alkalmazását. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Tudnivalók az útmutató használatáról A) Miért készült el az Útmutató? Az Útmutató a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. B) Kinek készült az Útmutató? Az Útmutató célközönsége a pedagógustársadalom – a gyakorló pedagógusok.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tudnivalók az útmutató használatáról I. C) Mi az Útmutató célja?  Támogatni a gyakorló pedagógusokat a minősítővizsgára és a minősítő eljárásra való felkészülésben.  A szakmai közvélemény számára pontos. minősítő szakértők. a minősítési rendszer koordinálásáért felelős kormányhivatalok munkatársai. (VIII. elősegíti a pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos szakmai párbeszédet. a szakképzésben és a gyermekvédelem és javítóintézeti nevelésben dolgozó pedagógus kollégák minősítéséhez szükséges kompetenciák. elméleti keretei  A magyarországi minősítési rendszer és ennek felépítése  Az eljárásrend ismertetése  A pedagógiai e-portfólió  Az óra/foglalkozás értékelése Az emberi erőforrások minisztere által 2013.) Korm. valamint a pedagógus-életpálya iránt érdeklődő szakmai csoportok. 9 . 30. viszont alapdokumentumként kiindulási alapot jelenthet ehhez a munkához. rendeletnek a gyakorlatba ültetését szolgálja. sztenderdek és indikátorok kidolgozását valamint a minősítési eljárásnak az említett területeken történő leírását.  Támogatni az iskolaigazgatókat és a kormányhivatalokat a minősítővizsgák és a minősítési eljárások megszervezésében és kivitelezésében. a művészeti nevelésben. D) Miként épül fel az Útmutató?  A pedagógus-életpályamodell filozófiája. iskolaigazgatók –.  Támogatni a minősítő szakértőket a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben és ezek kivitelezésében. egyértelmű információkat adni a minősítési rendszer filozófiájáról és működéséről. Jelen Útmutató nem tudja fölvállalni a pedagógiai-szakmai szolgáltatóknál.

Az egyes indikátorokkal jelzett fejlettségi szintek feltérképezése lehetőséget biztosít egy ún. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár indikátorlistájának és értékelőlapjának elkészítése folyamatban van. kritériumainak és módszertanának egységes rendszere. amelyek a két szint fejlettsége között reálisan megfigyelhetők. és a Pedagógus II. ezért az Útmutató ezt még nem tartalmazza. Pedagógusminősítő értékelés lapja  Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása  A feltöltendő dokumentumok kapcsolati rendszere  Dokumentumminták gyűjteménye  Fogalomtár E) Az Útmutató összeállításának alapelvei Annak érdekében. Mivel a kötelező minősítések a Pedagógus I. hogy az Útmutató betölthesse a kormányrendeletnek az értelmezést és gyakorlati alkalmazást támogató szerepét. amelyek hiányában nem látható át a minősítés folyamatának. amelyek a minősítési rendszer filozófiájának értelmezéséhez feltétlenül szükségesek. megtervezheti saját szakmai fejlődését. Az értékelés-minősítés filozófiájának ismertetése csak azokat az alapvetéseket tartalmazza..-re kidolgozott indikátorlista található meg. Tartalmazza ugyanakkor azokat a forrásmegjelöléseket is. Szakértő II. hogy a kompetenciaalapú minősítés minden elméleti tézisét felsorakoztassa. fokozatba lépést fogják jelenteni. csak azokat foglalja össze. Az indikátorlista alkalmazásával lehetőség lesz rámutatni azokra a különbségekre is.  az indikátorok számának megállapításakor a minimálisan elfogadható számú indikátorral dolgozik. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A minősítési eljárás jelen állapotában ezt úgy próbálja megvalósítani. Az Útmutatónak jelen állapotában nem célja. a képességtípusú és az attitűdtípusú indikátort.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tudnivalók az útmutató használatáról  Kompetenciaalapú összesítő értékelőlapok (Szakértő I. Az Útmutató a sztenderdek és az indikátorok leírásában is törekszik az egyszerűségre és az érthetőségre. az érdeklődő szakemberek ezekben a forrásokban az adott témáról tovább tájékozódhatnak. előzetes értékelés).  a Pedagógus II. ezáltal mind a minősítő szakértő. 75%). hogy az életpálya egyes szintjein más-más arányú teljesítményt vár el a pedagógustól ugyanazon indikátorlista alkalmazásával (60%. fejlesztő szemléletmód érvényesítésére a minősítés i rendszerben: a pedagógus szembesülhet az erősségeivel és a fejlesztendő területeivel. az Útmutatóban csak a Pedagógus II. Igazgató. 10 .. fokozatra érvényes indikátorlistát tartalmazza. és amelyekre az Útmutató elméleti része is épül. amelyek részletesen és koherens elméleti rendszerben mutatják be a kompetenciaalapú pedagógusminősítést. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. mind a pedagógus teljes és koherens képet alkothat a minősítési eljárás tartalmi elemeiről és módszertanáról. összeállításakor egyszerűségre. Ennek következtében:  nem különíti el az ismerettípusú. Az Útmutató a minősítés eljárásrendjének logikáját követi. közérthetőségre és áttekinthetőségre törekedtünk.

de a megfogalmazásokat nem tekinti végleges változatnak. a szilárd erkölccsel rendelkező emberek a jövő zálogai. az e-portfólió indikátorok szerinti értékelésével.) Korm. és ha szükséges. . a további közös munka alapját képezi.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei. ennek ellenére minden érintett számára szükséges és hasznos az indikátorok kompetenciaértékekké alakításának megismerése. F) Hogyan kell használni az Útmutatót jelenlegi állapotában? Az életpályamodell filozófiájának megismerése után (az Útmutató anyagát kiegészítve a megjelölt szakirodalmakkal: Falus1. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Kotschy2) célszerű a magyarországi minősítési rendszer kormányrendeletben foglalt leírását elolvasni (326/2013. Eger. (VIII. században az oktatáspolitikával és az oktatással befolyásolható humánerőforrás fejlettsége a társadalmak kulcskérdésévé vált. A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala A 21. Végezetül javasoljuk a kompetenciaalapú összesítő értékelőlapok áttekintését azért.és indikátorértelmezéseit. évi XXXIII. Egy ország versenyképességét csak részben határozzák meg a GDP-ben kifejezhető gazdasági mutatók.ektf. Az eljárásrend logikájának a megértését a mellékletek ábrái segítik. az emberi élet minősége a kevésbé számszerűsíthető.) 2011. Nemzetközi áttekintés. majd az óralátogatással és annak értékelésével célszerű megismerkedni.2-08/1/B-2009-0002 13. Az Útmutató mellékletei tartalmazni fogják az óvodai. alprojekt A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. az e-portfólió tartalmi elemeivel. A próbaminősítések tapasztalatai alapján ezek felülvizsgálásra.epednet. 30. A tanulási-tanítási környezet más összetevőinek – az 1 2 Falus Iván (szerk. alapdokumentum és munkaanyag. hogy a dokumentumok egymáshoz való viszonya egyértelművé és világossá váljék. A diákok iskolai teljesítményét az oktatáspolitika által is befolyásolható tényezők közül elsősorban a pedagógusi munka minősége határozza meg. Törekszik a kompetenciaelemek és a sztenderdek pontos leírására. a szaktárgyankénti és területspecifikus. korrigálásra kerülnek. ahogy a neve is mutatja. EKF. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Eger.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala Az Útmutató jelen állapotában egy ún. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról). Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítását egy szoftver fogja végezni. ez pedig jórészt az oktatás színvonalától függ. A hazai pedagóguskompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslat megtalálható: Kotschy Beáta Szerk. a tanítói. TÁMOP -4. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.pdf 11 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. II.1. Ezért minden fejlődő társadalom versenyképességének az alapja az oktatás sikeressége. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. A „kiművelt emberfők”. ezek után az e-portfólióval. ám hosszú távon annál inkább meghatározó humánerőforrás minőségétől. a szakszolgálati. 2011. http://www. a pedagógiai-szakmai szolgálati és a gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés területek kompetencia.

legtehetségesebb emberek válasszák.3 Az elmúlt évtized nemzetközi kutatási eredményei arra a következtetésre jutottak. hogy a sikeres oktatási rendszerek a pedagógusokat állították a középpontba.  megerősítették az intézményvezetést. 08.  biztosították az oktató-nevelő munkához szükséges segítő szakembereket. amelyet a Szárny és teher 6 című tanulmánykötet tartalmaz. és a már gyakorló eredményes pedagógusok a pályán maradjanak. http://www. 08. 01. 2009. Szárny és teher. a tárgyi felszereltség színvonalának – sokkal kisebb mértékben mutatható ki a tanulók eredményeire tett hatása. és teljesítményhez kötötték. hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb. 2005.  a rutinos. Teachers Matter. A tanárok számítanak. ösztönözték.ofi. In. A fejlődő oktatási rendszerek az oktatás színvonalának javítása érdekében számos intézkedést hoztak:  emelték a pedagógusképzés színvonalát.  állami vagy független minősítési rendszereket vezettek be és működtetnek. 3 Sági Matild – Varga Júlia 2010. 2007. az osztálylétszámnak.hu/kiadvanyaink/jelentes-2010/18-pedagogusok. Pedagógusok.  növelték a béreket. o. Mona – Barber. utolsó letöltés: 2013. „A tanárok számítanak” címet viselő OECD4-kutatásból látható. M. hogy egy oktatási rendszer a jó szintről magas színvonalúra javuljon. „Az oktatás sikerének a kulcsa a megbecsült. ha a pedagógusszakma presztízse össztársadalmi szinten is növekedésnek indul. 115. 01. fontos a pedagógushivatás fejlesztése. A hatékony pedagógusok pályára vonzása. motivált.ca/storage/6/1304014879/McKinsey_Full_Report_Nov_2010%282%29. hogy a világon mindenütt meghatározó elem a kormányzatok gondolkozásában a pedagógusok ügye.immix.pdf. Bölcsek Tanácsa Alapítvány. McKinsey&Company. Ehhez járulhat hozzá a hosszú évek óta tervezett pedagógus-életpályamodell bevezetése. http://iel. Mourshed. A külföldi szakemberek véleményével összecseng a Sólyom László korábbi köztársasági elnök által felkért Bölcsek Tanácsának álláspontja. 12 4 5 6 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Jelentés a magyar közoktatásról. C. Az egyik legfontosabb oktatáspolitikai cél. kiváló pedagógus… a pályájáért és tárgyáért lelkesedő pedagógus csodákra képes” – olvasható a kiadványban.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala oktatásra fordított összegek nagyságának. fejlesztése és a pályán való megtartása. – Chijioke. . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. How the World’s Most Improved School Systems Keep Getting Better. Ez akkor lehetséges. A második McKinsey-jelentés5 szerint ahhoz. tapasztalt pedagógusok munkáját elismerték. utolsó letöltés: 2013. 2010. Oktatási és Kulturális Minisztérium EU Kapcsolatok Főosztálya az OECD engedélyével.

és ennek megfelelően kidolgozta azokat a minőségbiztosítási és minősítési modelleket. Az életpályamodell központi eleme a minősítési rendszer. A minősítési rendszer tartalmi elemeit. hogy egy életpályamodell a pálya egészére ösztönzően hat a pedagógus szakma esetében is: szavatolja a pedagógusi munka minőségének emelését. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Ausztria. 326/2013. Joggal feltételezhető. A magas presztízsű értelmiségi szakmák – orvos. a minősítésben részt vevő szakértőket és a minősítési rendszer működtetésének anyagi és humánerőforrásait a törvények és rendeletek garantálják.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miért van szükség a pedagógus-életpályamodellre? III. Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? A hazai pedagógusminősítési rendszer kidolgozását a nemzetközi tapasztalatok feltáró vizsgálata előzte meg. Fontos hangsúlyozni. jogász – esetében a társadalmi megbecsültség. Svédország és az Amerikai Egyesült Államok) gyakorlatának és tapasztalatainak összevetése volt.) 2011. amelyek eléréséhez pontosan körvonalazott teljesítményeket és anyagi megbecsültséget rendeltek. 30. 7 8 Falus Iván (szerk. a foglalkoztatási biztonságot. módszertanát. ugyanakkor folyamatosan mérik a bevezetett minőségbiztosítási rendszerek tanulói és pedagógusi teljesítményre gyakorolt hatását. .) Korm. amelynek alapvető célja tíz ország (Anglia. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról Falus Iván (szerk. a minőséghez köthető differenciált bérezést. amely alapján ki lehetett dolgozni a magyar köznevelés és pedagógiai kultúra számára leginkább célravezető minősítési sztenderdeket 9. évi XXXIII. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Hollandia.) 2011. amelyek segítségével az oktatás színvonalának emelését a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének támogatásával biztosíthatja. Eger. A fejlett és a fejlődő országok jelentős része már több évtizede felismerte a pedagógusmunka minőségének a jelentőségét. az eljárásrendet. Nemzetközi áttekintés. Így a szakma gyakorlói hosszú távon érdekeltek a szakmai életutak megtervezésében és építésében. Franciaország. hogy a minőségbiztosítás pozitívan befolyásolja az oktatás színvonalát és a pedagógusok életpályáját. a szakmai életutak és a szakma gyakorlóinak elégedettsége között szoros kapcsolat mutatható ki. segítheti a pedagógusok elkötelezettségét saját szakmai fejlődésük iránt. Finnország. Olaszország. Miért van szükség a pedagóguséletpályamodellre? 1. 13 9 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Spanyolország. védjegyként garantálva a pedagógiai munka színvonalát és minőségét. Ezekben az országokban folyamatosan dolgoznak a minőségbiztosítási modellek tökéletesítésén. Németország. Nemzetközi áttekintés. Románia. hogy a minősítési rendszernek a minőség garanciájának üzenetét kell közvetítenie a pedagógusok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.8 IV. az oktatás fenntartója és az oktatást igénybe vevők felé egyaránt. (VIII. Az eredmények egyértelműen azt igazolják.7 2. Eger. Ezeknél a szakmáknál a szakmai életutaknak világos és pontos szakaszai vannak. amely szakmailag megalapozott tartalmi elemekből. a magasabb teljesítmények elérésében. módszertanból és eljárásrendből áll. mérnök. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

. csapatmunka és együttműködés. a tér.  Pedagógiai attitűdök: kapcsolat a diákokkal. Pedagógiai ismeretek és tudatosság: tanítás és tanulás. A pedagógus társadalmi szerepének elsajátítása. egyéni döntések meghozatalára. fegyelmezés. Az anyanyelv kiváló ismerete. a szólásszabadság biztosítása.  Anglia  Szakmai képességek: tervezés. etika. ellenőrzés. Az idő. az eszközök megfelelő szervezése. kritikus szemléletmód. amelyek az oktatási intézményt a helyi közösség részévé teszik. 10 IKT: információs és kommunikációs technológiák 14 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. képzéséhez. A tanulók közötti különbségek figyelembevétele. Olyan tanulási környezetet kialakítása. kommunikáció és együttműködés. értékelés és ellenőrzés. elfogadása. Olyan tevékenységek szervezése. a feladatok és a kötelezettségek tisztelete. Tanulást előmozdító osztálytermi környezet kialakítása. titoktartás. a személyes szakmai fejlődés igénye. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Kommunikáció. a tanítás hatékonyságának és a tanulók fejlődésének nyomon követése. alapműveltség és kommunikáció. neveléstudományi ismeretek és speciális nevelési igények iránti érzékenység. szaktárgyi és tantervi ismeretek. értékelés. amelyek a tanulókat képessé teszik az autonóm. érdeklődéséhez. Olyan stratégiák alkalmazása. tanítás. Alkalmazkodás a tanulók előzetes szintjéhez.  A családokkal való intenzív kapcsolattartás. Az IKT10 alkalmazásának képessége. figyelem a megfelelő tanítási környezet kialakítására. mint közalkalmazottal szembeni elvárások: semlegesség. Multimédia alkalmazása. amely különösen figyel az esélyegyenlőségre. Franciaország    Olaszország           Spanyolország  A tanítás történeti jellegzetességeinek ismerete. Nyitott.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? Vizsgált országok  Kiemelten kezelt kompetenciák A pedagógussal.

pedagógus. amely pedagógusszerepek szerinti bontásban. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  Személyes és szakmai fejlődés. környezet. Kompetenciák:  Tanulókra koncentráló. nem tesz különbséget a kezdő és a gyakorló pedagógusok között. Románia  A tanulási-tanítási folyamat eredményeinek értékelése. tanulási stílusokat támogat). Nincs országosan egységes kompetenciarendszer.  Tantervek.  Szakmódszertani.  szakértő (a szakterületének ismerője).Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer?  Hét kompetenciát különböztet meg aszerint. szervezési feladatok. A pedagóguskompetenciák megítélése a munkáltató feladata is. önképzésére. Iskola. bátorít.  tanulási tevékenység támogatója (tanulási környezetet teremt.  Partneri együttműködés. A pedagóguskompetenciák szerepek szerint meghatározva: interperszonális. Példaként egy – a jouensuu-i egyetem által kidolgozott – szempontrendszer kiemelve. Kompetenciaterületek: Németország  Szaktárgyi. kolléga. konkrét tevékenységekben azonosítja a pedagóguskompetenciákat.és sztenderdrendszer nagyon differenciált és sokrétű.  Pedagógiai. pedagógiai. a tantárgy és a tanítási módszerek szakértője. innovatív tevékenységére. Nagy hangsúlyt fektet a pedagógusok önismeretére. hanem az ítéletek és a megközelítések. innovatív tanulási-tanítási folyamatok.és oktatásfejlesztés. módszerek tervezése és alkalmazása. A pedagógusi funkciók feladatkörök szerint kevésbé differenciáltak. Finnország Pedagógusszerepek:  pedagógus (a tanulás vezetője). Hollandia  A kompetencia. Svédország A kompetencia fogalmának értelmezésében a tudás és a képesség mellett a harmadik komponens nem az attitűdök (mint nálunk). 15 . Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy kire vagy mire irányul: tanuló. felelősséget vállal). fejlesztési eszközök.  teljes ember (empatikus. A kompetencialista nagy jelentőséget tulajdonít a kritikai szemléletnek és a különböző életkorú tanulók tanítása közötti kapcsolat erősítésének.

Cél egy olyan longitudinális és koherens rendszer megteremtése.  a pedagógiai folyamat értékelése. fejlődésük elősegítése. A pedagógusértékelési sztenderdek és a pályamodell kapcsolódására az egyes országokban vannak próbálkozások. Az említett országokban figyelembe veszik a pályán eltöltött évek számát.  Együttműködés. Amerikai Egyesült  Motivációs tanulásszervezési készségek. Államok  Kommunikációs készségek. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  felelősségvállalás a pedagógus saját szakmai fejlődéséért. addig a kompetenciák szintjeinek meghatározására alig vállalkoztak. amely alapot szolgáltat a pedagógusoknak az önfejlesztésre.  a szaktudományos ismeretek megléte és integrálása a tanulók személyiségének fejlesztése érdekében. 16 .  kommunikáció. kapcsolat a pedagógiai folyamat résztvevőivel.  a tanítási tevékenységek széles választékának felhasználása. de kidolgozott pályamodellel csak Anglia esetében találkozunk.  Tervezési készségek. a következő szinteken elvárja a kompetenciák kiterjesztését a helyi szintről regionális vagy Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  a pedagógiai folyamatok tervezése.  Szakmai elkötelezettség és felelősségvállalás.  a csoportok megismerése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? Pedagóguskompetenciák:  A tantárgy ismerete.  Az emberi fejlődés és tanulás ismerete. Miközben a kompetenciák tartalmának leírására minden országban tettek kísérletet. a képző intézeteknek a képzés tartalmi és formai elemeinek a megtervezésére.  A tanulás értékelése. fejlődésük elősegítése. az oktatási folyamat irányítása. Ez a modell az első három szinten közvetlenül az adott pedagógus oktatási tevékenységében vizsgálja a kompetenciák fejlődését. A magyarországi törekvésekben a pályamodell kialakítása és a kompetenciaszintek (sztenderdek) leírása szoros kapcsolatban áll.  Többféle oktatási stratégia alkalmazása.  Az oktatás adaptálása az egyéni szükségletekhez. kompetenciák:  egyes tanulók megismerése. A feltáró vizsgálat legfontosabb tapasztalata az egyes országokban a pedagógus felkészültségének megítéléséhez szükséges kompetenciák tartalmának a tanulmányozásából származott. de a javadalmazásban az automatikus továbblépés eszközével nem élnek. Több említett ország gyakorlatában felismerhető közös elemek. a minősítési rendszer megfelelő működésére.

hogy a pedagógus a minősítésre történő jelentkezése előtti évben vegyen részt tanfelügyeleti ellenőrzésben. illetve a gyakorló pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg. 4. valamint a szakértő személyes tapasztalatainak (az óralátogatások) értékelése alapján. amelyek megoldásához segítséget kér és kap a pedagógus a szaktanácsadótól. szint – pedagógus. majd megfelelő szakmai támogatással. hogy a pedagógus készül-e egy újabb minősítési fokozat megszerzésére. hiszen a pedagógiaiszakmai ellenőrzés eredményei az intézményi önértékeléssel együtt 30%-os arányban képezik részét a minősítési eljárásnak. A szaktanácsadók a mesterpedagógusokból és a kutatótanárokból kerülnek ki. V. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és nem nyilvánosak. és összekapcsolja a szaktanácsadást. és emellett – a szaktanácsadói továbbképző program sikeres elvégzése után – képesek a pedagógusok szakszerű szakmai segítésére is. szint – minősített pedagógus. A tanfelügyeleti szakértők rendszeresen látogatják a gyakorló pedagógusokat. akik szakmájukat magas szinten művelik. a minősítési eljárás követelményeiben meghatározott. a szaktanácsadás. valamint a pedagógusok munkájával kapcsolatos visszajelzések eljuttatása a minőségbiztosítási rendszer számára. A minőségbiztosítási rendszer három eleme. Azok a problémák. olyan szakemberekből. hogy megadja a szükséges szaktárgyi.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen életpályamodellre van szükség? akár országos szintre. A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok. a magyar pedagóguséletpályamodell központi eleme a pedagógusok szakmai fejlesztése. A pedagógus minősítését a megnevezés és a magasabb fizetési kategória jelzi: 1. 2. avagy nem. szint – vezetőpedagógus. akik részt vesznek az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) által szervezett tanfelügyeleti továbbképző programon. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A szaktanácsadó és a pedagógus közötti kapcsolat a pedagógus szakmai fejlődését elősegítő bizalmi kapcsolat. szint – kiváló pedagógus. nem képezik a minősítési eljárás tárgyát. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának folyamatos és rendszeres szakmai értékelése. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést tanfelügyeleti szakértők végzik. A minősítési rendszer a pedagógus szakmai munkájának színvonalát és az alapfeladatokon túlmutató szakmai teljesítményét jutalmazza a különböző minőségi fokozatokba való besorolással. mert ennek eredménye a minősítési eljárás tárgyát képezi (az intézményi önértékeléssel együtt összesen 30%-ban). és a sztenderdek alapján rendszeresen értékelik a pedagógusok tevékenységét függetlenül attól. olyan mesterpedagógusok és kutatótanárok. és sikerrel teljesítik ennek követelményeit. A mesterpedagógusok és a kutatótanárok tapasztalatára és munkájára számít mind a szaktanácsadás. Kiemelten kell figyelni arra. 17 . a pedagógus számos tevékenységét érintő és értékelő dokumentum. minőségi munkavégzésük elismerése lett. Milyen életpályamodellre van szükség? Tanulmányozva a rendelkezésre álló nemzetközi tapasztalatokat. a fokozatokhoz rendelt fizetésemeléssel és a magasabb presztízsű szakmai feladatok ellátásához szükséges jogosultság megadásával. szint – pályakezdő. javaslatokkal a javítandó részterületek minőségének fejlesztése. 5. Az életpályamodell a hangsúlyt a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére helyezi. mind az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás is. amely támogatja a pedagógust a minősítési eljárásra való felkészülésben. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a minősítési eljárást a nevelés-oktatás minőségének javítása érdekében. A szaktanácsadó arra törekszik. 3. módszertani és pedagógiai támogatást a segítséget kérő pedagógus számára. A tanácsadói munka csakis a pedagógus egyéni fejlődését szolgálja. A szaktanácsadás célja a pedagógiai munka erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása.

A minősítési rendszer várt céljai: 1. valamint javaslatokat tesznek a pedagógus számára. A közoktatás rendszerének eredményesebbé tétele. mentorálás. A minősítő értékelés. a világos pályakép megrajzolásával hatást gyakorol az egyes pedagógusok életpályáján túl az oktatás teljes rendszerére. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Egyrészt megvizsgálják. 2. hogy a pedagógus gyakorlati munkája megfelel-e a minősítési rendszer adott fokozatához kapcsolódó sztenderdeknek. szaktanácsadás). hol és hogyan hasznosíthatók szakmai kompetenciái leghatékonyabban a köznevelés rendszerében (pl. másrészt segítik az optimális továbbfejlődési irányok megtalálását. 3. szakfelügyelet. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a szaktanácsadás kapcsolatát az alábbi ábra mutatja: VI. Az alábbi felsorolás a bevezetés legfontosabb céljait tartalmazza. A gyakorlati megvalósulás folyamatos követése. amelyek lehetővé teszik a jelenleginél differenciáltabb célrendszer megfogalmazását is. 18 . a szakmai munka értékelésével. értékelése lehetőséget teremt olyan tapasztalatok elemzésére.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének? az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás kiegészítik és támogatják egymást. Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének? A minősítési rendszer a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének motiválásával. Az iskolai munka eredményességének növelése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az oktató-nevelő munka értékelésében országosan egységes rendszer kialakítása.

A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a kormányhivatal szervezi meg és folytatja le. de legkésőbb a 9. pedagógusi kinevezést kap. szakaszába. tanfelügyeletben való részvétel stb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan épül fel a minősítési rendszer? 4. jogviszonya az adott intézményben a törvény erejénél fogva megszűnik. 2. A minősítés kritériumrendszerét a pedagógusok képzési és kimeneteli követelményei (KKK). ennek tartalmi elemeit és módszertanát a 326/2013. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és legfeljebb két évvel hosszabbítható meg. Aki megfelel a vizsgán. Hogyan épül fel a minősítési rendszer? A pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési rendszer bevezetésének célja egy olyan rendszer létrehozása. a Pedagógus I. A vonatkozó rendelet szerint a Pedagógus I.) Korm. 5. Az életpályamodell és a minősítési rendszer figyelembe veszi. 30. A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására.) Pedagógus I. Minősítővizsgát a diploma megszerzését követő második gyakornoki év végén tesz a pedagógus. a minősítési rendszer fokozatai 1. fokozatban lévő pedagógus következő minősítésének legkorábban a fokozatban töltött 6. erkölcsi és anyagi megbecsülését.) jelzik a pedagógus munkájának szakmai és a társadalmi elismerését. cím elnyeréséért. mentorálás. rendelet szabályozza. minősítési eljárás során érhető el. év során kell megtörténnie. hogy a pedagóguskompetenciákat 100%-ban megtestesítő mesterségbeli tudás megszerzése a diploma kézhez vétele után még hosszú folyamat. A minősítővizsga és a minősítési eljárás rendjét. 6. A többi életpálya-fokozat az ún. 19 . fokozatba lép. A pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésének ösztönzése.) Gyakornoki időszak A pedagógus-életpálya első szakasza a mindenki számára kötelező. Ha a gyakornoki időszak végén a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kap. (VIII. A gyakornok a sikeres minősítővizsgát követően Pedagógus I. Ezt a fokozatot elérő pedagógus lehet osztályfőnök és vizsgáztató pedagógus. VII. mentor által támogatott gyakornoki időszak. amely minősítővizsgával zárul. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A minősítési rendszer két központi eleme a minősítővizsga és a minősítési eljárás. A szintekhez rendelt pénzügyi források és feladatok (szaktanácsadás. amely a minősítési eljárás keretében. a szakmai fejlődés természetes menetét figyelembe véve különböző szinteket állapít meg a pedagógusok előmeneteléhez. Aki másodszorra sem felel meg a minősítővizsgán. a pedagóguskompetenciák határozzák meg. A) A pedagógus-életpályamodell szakaszai. A minőség elismerése és jutalmazása. és továbblép az életpálya Pedagógus I. nem nevezhető ki. A pályakezdő szakasz 2 évig tart. évet követően.

taneszközfejlesztés stb. Ha a pedagógus szeretne továbblépni egy magasabb szintre.) Mesterpedagógus A mesterpedagógusi fokozatot legkevesebb 14 év szakmai gyakorlat után lehet elérni. A Pedagógus II. Figyelmet kell fordítani arra. 4. vezetőtanári. a munkáltató nem kötelezheti rá a dolgozót. fizetésük pedig csak az óraszámcsökkentés mértékének 50 százalékával csökkenhet. ugyanakkor pályája végéig maradhat ebben a fokozatban. A mesterpedagógusi és a kutatótanári kategóriába való továbblépés tehát nem kötelező. hogy alacsonyabb óraszámban tanítanak. szaktanácsadói. mind a Mesterpedagógus. vagy csökkentett munkaidőben dolgoznak. mind a Kutatótanár fokozat elérésével. fokozat megszerzése feltétele a pályán maradásnak. A minősítési eljárás során kiemelt szerepet kapnak a tudományos munka elvégzésére és a kutatási eredmények felhasználására vonatkozó dokumentumok.) 11 Évente minimum két szaktanulmány.) Pedagógus II. annak is megvan a lehetősége. 5. hogy vonatkozó rendeletben megjelölt időponttól a Pedagógus II. A kedvezményes befejező szakasz választáson alapul. mentori vagy vezetői megbízás). Ezzel a lehetőséggel az óvodai dajkák is élhetnek. (Az óraszámcsökkentést választó pedagógus nem vállalhat túlórát.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan épül fel a minősítési rendszer? 3. szakértői. fokozatba lépés feltétele a legalább 8 éves pedagógusi gyakorlat – és a minősítővizsgához hasonlóan – a pedagógus kompetenciáinak meghatározott szintű fejlettségét elismerő minősítés. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 6. szabadalom. 20 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A mesterpedagógusi fokozatba kerülés további feltétele a pedagógus-szakvizsga és a második minősítés megszerzése. amelyek betöltéséhez jogszabályok előírják. . de vannak olyan munkakörök (pl.) Az életpálya befejező szakasza A mindenkori nyugdíjkorhatár elérését megelőző ötödik évtől a pedagógusok dönthetnek úgy. A fokozat elérésének további feltétele a legalább 14 éves szakmai gyakorlat és a második minősítés megszerzése. akik a nyugdíjkorhatár előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 évet töltöttek a pedagóguspályán. A kedvezményes befejező szakaszt csak azok a pedagógus-munkakörben alkalmazottak választhatják. A minősítés alapját a pedagógus általános pedagógusi kompetenciáinak megfelelő szintű fejlettsége mellett a pedagógus által meghatározott speciális szakmai feladatokhoz kapcsolódó kompetenciák és az e téren végzett tevékenység eredményességének igazolása képezi.) Kutatótanár A Kutatótanár kategóriába kerülhet a tudományos fokozatot megszerző és rendszeresen publikáló 11 pedagógus.

sorrendje. alprojekt A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. sztenderd. A kutatások jelenlegi eredményei szerint ezek a megközelítések mind lényeges elemekre vonatkoznak.pdf 21 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. alprojekt keretében. pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák. Ezeket a kompetenciaszinteket sztenderdeknek nevezzük.2-08/1/B-2009-0002 13. gondolkodási. attitűdbeli komponenseket és a gyakorlati alkalmazásukhoz szükséges képességeket is. A „mesterségbeli tudás” elemzésének módszerei a pedagóguskutatások fő területét alkotják. A pedagóguskompetenciák kidolgozása többéves kutató folyamat eredménye. A minősítéshez szükséges kompetencia-.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei. annak függvényében. hogy egy hallgató iskolai gyakorlatra bocsátható-e.) EMMI-rendelet megjelenése (Magyar Közlöny (2013/15. megkaphatja-e a diplomáját.epednet. hogy el lehessen dönteni.1. . az attitűdöknek és a képességeknek a külső megfigyelő számára is megragadható elemeit meghatározni. és azzal pedagógus-munkakörben önállóan dolgozhat-e.1. tevékenysége. Az ilyen értelemben vett kompetenciák meghatározása először az angolszász országokban. amelynek két meghatározó állomását tartjuk számon: 1. az indikátorok és a sztenderdek (szintek) tartalma folyamatosan módosult. az önelemzés-önértékelés az egyes megközelítésekben külön-külön kiemelt szerepet játszanak. döntési mechanizmusai. problémamegoldó képessége.)). de a minőség legbiztosabb mutatói a pedagógus kompetenciái. A kutatási folyamat során a kompetenciák száma és azok tartalma nem változott. Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? A minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. 30. EKF. A pedagógus személyisége. Ahhoz. hogy tevékenységüket. majd Európa és a világ több más országában az 1990-es évektől kezdődően került sor. Az a jelölt kaphat diplomát. az attitűdöknek és a képességeknek azon összességét jelentik. Az indikátoroknak megfelelő tudást.ektf. A TÁMOP-4.2-08/1/B-2009-0002 13. hogy milyen integrációs szinteken és milyen célból kívánt foglalkozni az adott dokumentum a pedagóguskompetenciákkal.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? VIII. és az a pedagógus léphet előre az életpályamodell szintjein. A sztenderdeknek megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírásokat nevezzük indikátoroknak. meg kell vizsgálni. attitűdöket és képességeket különféle értékelési módszerekkel és eszközökkel állapítjuk meg. vagy előléphet-e a pedagógusi életpályán. hogy a pedagógus a kompetenciák megfelelő szintjével rendelkezik-e. TÁMOP -4. célszerű a tudásnak.és 12 A hazai pedagóguskompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslat megtalálható: Kotschy Beáta Szerk. 2. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy a sztenderdek elérését meg lehessen ítélni. nyelvi formája. akinél az indikátorok a kompetenciák meglétét és elvárt fejlettségét bizonyítják. 2011. Annak érdekében. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei című munkaanyag elkészítése.12 A pedagóguskompetenciák tehát a tudásnak. (I. mert ezek integráltan tartalmazzák az értelmi. amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra. A tanárképzés képesítési és kimeneti követelményeit tartalmazó 8/2013. http://www. Eger.

kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A kompetenciamodell értelmében az egyes kompetenciák nem egymástól függetlenül és elszigetelten jelennek meg a pedagógus személyiségében és pedagógiai tevékenységében. szaktudományos. tanuló többi gyermekkel. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. elemzése 7. osztályfőnöki tevékenység 6. csak az adott kompetenciához kapcsolódó komponensek. integrációs tevékenység. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. . kompetencia: A tanulói csoportok. attitűdbeli és képességbeli komponensekből szerveződik. és minél objektívebb értékelést tegyenek lehetővé. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. Az indikátorok funkcionális (egy feladat vagy probléma megoldását biztosító) és integrációs struktúrái alkotják a sztenderdeket. esélyteremtés. tantervi tudás 2. a hátrányos helyzetű.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? indikátormeghatározások azt a célt szolgálják. és ezáltal kritériumrendszerként alkalmazhatók a pedagógus értékelésének különböző formáiban. a tanfelügyelő számára az eredmények és a hiányosságok viszonyítási pontjait. A) A pedagóguskompetenciák a 326/2013. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési.) Korm. kompetencia: A tanulás támogatása 4. 30. hogy ezek minél pontosabban legyenek képesek leírni a szakmai fejlődési szinteket. kompetencia: Szakmai feladatok. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. (VIII. A kompetenciák jelentik a szaktanácsadó számára a fejlesztés céljait. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. tanulási. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. Ez az egységes nézőpont teszi lehetővé a fejlettség szintjeinek egyértelmű meghatározását és a további fejlődés irányainak világos kijelölését. Ennek következtében a kompetenciák meglétét a tevékenységben jelző indikátorok sem önálló. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. rendelet szerint13 1. A kompetenciák felölelik az oktató-nevelő munka és a szakmai fejlődés egyes területeit. problémamegoldás 8. A pedagógus tudása ismeretbeli. ezeket írják le az Útmutatóban az indikátorok. az egyéni bánásmód érvényesülése. egymást kiegészítve. a továbbiakban még két alkalommal is találkozni fog a kompetenciák felsorolásával és a hozzájuk rendelt indikátorokkal. hanem megjelenhetnek más kompetenciák elemeiként is. szaktárgyi. közösségek alakulásának segítése. 13 Mivel az e-portfólió értékelésének és a tanítási óra megfigyelésének a nyolc pedagóguskompetencia az alapja. fejlesztése. 22 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. valamint a minősítő értékelés szempontrendszerét. hanem integráltan. kompetencia: Pedagógiai folyamatok.

fokozat azoknak a kompetenciáknak a fejlettségét vizsgálja. pályaelképzeléseikhez. hogy bár a vizsgálat módja. Pedagógus II. a pedagógiai sztenderdek 1. Ez magyarázza. a tanulási folyamat segítése a fejlesztő pedagógusoknál stb. Az értékelés rendszere c. a képességek és a tudás fejlesztésének egységben való kezelésére. a minősítővizsgához (a gyakornoki idő letelte) és a Pedagógus II. ezért a minősítési rendszer figyelembe veszi a pályán eltöltött évek számát. eszközei azonosak.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 1. valamint a tantárgy tanulási sajátosságainak ismeretében képes olyan feltételeket biztosítani. mert azok a mindennapi szakmai feladatok ellátásához alapvetően szükségesek. illetve az érdeklődés. a pedagógiai értékelés a tanfelügyelők. illetve ismeretekkel bír a tantárgyakon átívelő fejlesztési lehetőségekről. de ehhez járulnak még azok a sajátos kompetenciaelemek. tanulói aktivitást biztosító. szaktárgyi. a pedagógiai tervezés az intézményvezetőknél. és II. tantervi követelményeinek. amelyek személyre szabottan jelennek meg a minősítési kritériumok sorában. A diplomaszerzéshez. megismerési. A pedagógus törekszik szaktudományi. az egyéni képességek befolyásoló hatását is. digitális tananyagok hatékony és szakszerű alkalmazására.) Milyen fejlődési szintek (sztenderdek) tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? A kompetenciák fejlődése egyrészt a pedagógus személyiségétől. Képes a különböző céloknak megfelelő stratégiák. fejezetben). amelyek hatására a tanulók kialakíthatják saját gyakorlatban alkalmazható tudásukat. A pedagóguskompetenciák fejlődésének szintjei. összefüggéseinek. szaktárgyi. szaktudományos. az esetleges megértési nehézségeket leküzdeni. A Pedagógus I. minősítéshez szükséges kompetenciák nem a megnevezésükben különböznek – ezek már követelményként megfogalmazódnak a pedagógusmesterség KKK-iban (képzési és kimeneteli követelményeiben) –. differenciálást. Átlátja a speciális szakmai kompetenciák fejlesztési lehetőségeit.). (Részletesen ld. Felismeri a más szaktárgyakhoz. Sok esetben az általános pedagóguskompetenciák valamelyike kiemelt szerepet kap (pl. 23 . Ezekben a minősítési eljárásokban az általánosan kötelező kompetenciák mellett a sajátos feladatkör ellátásához szükséges kompetenciák megléte és fejlettsége lesz a vizsgálódás új területe. a hagyományos és az információs-kommunikációs technikákra épülő eszközök. a tanulók gondolkodási. szervezési formák kiválasztására és megvalósítására. tanuláselméleti és tantervi tudásának minél hatékonyabb integrálására. művelődési területekhez való kapcsolódás lehetőségeit. a szakmai teljesítmény szintjére vonatkozó előírások viszont különbözőek. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. szaktanácsadók. amelyek megléte minden pedagógus számára egyaránt „kötelező”. Képes a tanulók előzetes tudására építeni. A pedagógus az általa tanított műveltségi területek. Képes az elméleti és tapasztalati tudásának önálló és integrált alkalmazására. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás az egyéni pálya alakulásától függően differenciált értékelésre ad lehetőséget. másrészt a megszerzett tapasztalatok minőségétől függően változó. hanem az egyes kompetenciaelemek elvárt fejlettségi szintjében. ezek fejlődésének. a motivációt. minősítő szakemberek esetében. problémamegoldási módszereinek. és munkája Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tantárgyak alapvető fogalmainak. alkalmazkodva az egyes pedagógusok érdeklődéséhez. Szakmai feladatok. tantervi tudás Pedagógus I. problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek.

a tanulói személyiség fejlesztésére vonatkozó tantervi célkitűzések. Pedagógiai folyamatok. Az iskolával szemben megfogalmazott szülői és fenntartói igények. értékelni a kollégákkal. terveit reflektív módon elemezni. aktívan vesz részt a szakmai közéletben. az itt bemutatott kompetenciánkénti sztenderdek a további munka kiindulópontját képezik. Korszerű szaktárgyi ismereteinek birtokában. innovatív módon alkalmazni. Képes kollégái szakmai fejlődését irányítani. . kutatási és/vagy fejlesztési munkákban. szakterületéhez kapcsolódó fejlesztési elképzelésekkel. ezek megvalósításában kezdeményező szerepet tud betölteni. Munkája eredményeit iskolán kívüli környezetben. illetve nemzetközi szinten is ismerik.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? során fel is használja őket. 24 15 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. logikai felépítését. Kész az alkotó tevékenységre szakmájával összefüggő területeken. az itt bemutatott kompetenciánkénti sztenderdek a további munka kiindulópontját képezik. a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjainak érvényesítésére. a pedagógiai folyamat elemei közötti összefüggéseket és kölcsönhatásokat tudatosan felhasználni. a tanulók életkora. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kiválasztani a tanulás-tanítás megfelelő stratégiáit. Fontosnak tartja a formális. Kiemelkedő teljesítményre képes a szakértői. szociális felkészültsége és az elsajátítandó tudás sajátosságai közötti összhang megteremtésével képes pedagógiai munkájának megtervezésére a tanmenet. Képes fejlesztési. elismerik. különböző változatokban gondolkodni. a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és az óraterv/foglalkozásterv szintjén. Nyitott a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal való együttműködésre. országos. 2. a nem formális és az informális úton. valamint az egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni és a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani. Gyakorlati tapasztalatainak beépítésével képes a tananyag sokoldalú bemutatására. A Kutatótanár sztenderdjeinek részletes kidolgozása további kutatások tárgya . tanulási környezetben szerzett tudás összekapcsolását. a célokhoz és az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan. illetve kutatási tevékenységekben irányító szerepet betölteni saját intézményében vagy azon kívül. 14 A Mesterpedagógus sztenderdjeinek részletes kidolgozása további kutatások tárgya. nyitott a külső változásokra. ezek struktúráját. aktívan képes részt venni az iskola szaktárgyi munkaközösségének munkájában. érdeklődése. Önállóság jellemzi. képességei. Mesterpedagógus14 Rendelkezik szakmai munkájához. Pedagógus II. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Pedagógus I. pedagógiai céljainak megfelelően a jelölt képes meghatározni a tanítandó tartalmakat. iskolán belül. a taneszközöket. illetve helyi vagy regionális szinten szakmai vezetői szerepet betölteni. előzetes tudása és tapasztalatai. Képes felkérésre szakértői feladatot ellátni. Képes rugalmasan alakítani a tanítási stratégiákat a tanulási célokkal összhangban és differenciálni a tanulói képességeknek megfelelően. Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttműködni. Kutatótanár15 Képes szakmai kompetenciáit sokoldalúan.

Mesterpedagógus Aktívan részt vesz olyan fejlesztő programok. hogy az egyes gyerekek. módszereket igényel. és terjeszti a szélesebb szakmai közönség számára. valamint regionális disszeminációjában. amelyek építenek az egyes tanulók/tanulócsoportok sajátos tanulási. Aktívan részt vesz komplex tanulási környezeteket integráló tanulási programok kidolgozásában.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Mesterpedagógus Munkájában kezdeményező. A tanulás támogatásával kapcsolatos ötleteit. helyi. Osztálytermi környezetben képes bizalomteli légkör kialakítására. Képes a tanulók motivációjára építeni és bevonni őket saját tanulási folyamatuk irányításába. ezért törekszik az életkori. Fontosnak tartja a tanulási képességek fejlesztését. amelyekkel a tervezés terén elsősorban a tantervelméleti-tantervfejlesztési munkálatokat gazdagítja országos és nemzetközi szinten. Képes egyéni tanulásfejlesztési tervet kidolgozni és széles körű együttműködést kezdeményezni a tanulási problémák kezelésében az érintettek körében. 25 . az önálló. Ismeri a tanulóközpontú tanulási környezet jellemzőit. Pedagógus II. az együttműködésnek a tanulásra gyakorolt előnyeit és hátrányait. Tapasztalatokkal rendelkezik a tantervi értékelés. Tisztában van a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásaival. ötleteit. illetve regionális fejlesztési munkákban. Képes az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartására. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Kutatótanár Pedagógiai feladatainak kiváló szintű ellátása mellett szaktudományi és neveléstudományi kutatásokat végez. támogatására. Tapasztalatait szívesen használja fel helyi. kezdeményezéseit. tanulási légkör megteremtésekor figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit. regionális szinten terjeszti. támogatja a tanulókat egyéni tanulási útjuk megtalálásában. fejlesztéseit iskolai. nevelési igényeire. Az optimális tanulási környezet. az IKT új pedagógiai alkalmazásának megismerésére és saját tanulási-tanítási folyamatába való beépítésére. jó gyakorlatok kidolgozásában és iskolai. és a személyre szabott tanulás változatos feltételeit teremtik meg. aktívan részt vesz az intézmény tantervfejlesztési folyamatában. Törekszik a tanulók tanórai. és az intézményi tanulásfejlesztés szolgálatába állítja. tanulási-tanítási módszerek. előzetes tudására épít. helyi. pedagógiai rendszerfejlesztés terén. tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző stratégiákat. módszerek alkalmazására. Képes az önszabályozott tanulás szintjének megfelelő változatos feladatadásra. a folyamat során fellépő tanulási nehézségek felismerésére és megoldására. A tanulók tapasztalataira. tervezésébe. differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák. az egyéni és a csoportsajátosságoknak megfelelő. Tudja. Nyitott az új tanuláselméletek. A tanulás támogatása Pedagógus I. aktivitást. értékelésébe. 3. tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének összehangolására. önszabályozó tanulás kialakítására. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és nyitott az élethosszig tartó tanulásra. az élethosszig tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztésére. és ezeket az intézményfejlesztés szolgálatába állítja. ösztönzi a magasabb szintű gondolkodási folyamatokat.

A tanulói csoportok. amely az egész életen át tartó tanulás képességének kialakításához szükséges. kulturális meghatározottságát. amelyek elősegítik a tanulók értelmi. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Sokéves pedagógiai tapasztalataira építve a pedagógiai gyakorlat és elmélet problémáira saját kutatásai és fejlesztési tevékenysége által kíván választ adni. Pedagógus II. fejlesztése. szociológiai. Kutatótanár Rendelkezik a tudományos munkához szükséges kompetenciákkal. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének lehetőségeiről. a pedagógiai problémák felismerésére. komplex tanulási környezeteket integráló fejlesztő programok kidolgozásában. elsősorban az adaptív szemlélet kialakításában. megoldásuk különböző módozatainak kidolgozására. amelyek alapján nyitottá válnak a demokratikus társadalomban való aktív részvételre. A pedagógus a csoport és a csoportfejlődés pszichológiai. fejlesztések eredményeit országos/nemzetközi szinten is terjeszti. esélyteremtés. a hátrányos helyzetű. tanulásfejlesztéssel. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. integrációs tevékenység. Szakmai tudását megosztva másokkal részt vesz a fiatalok/kezdők szakmai támogatásában. megvalósításában. szociális és erkölcsi fejlődését. a tanulók személyre szabott fejlesztésével. Rendelkezik mindazzal a tudással. értékelésében. Képes a tanulói közösségeket tudatosan szervezni. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Pedagógus I. az egyéni bánásmód megvalósításában. közösségek alakulásának segítése. alkotó és/vagy tudományos jellegű művelésével vesz részt különböző. kompetenciafejlesztéssel foglalkozó jó gyakorlatok. 5. a konfliktusok építő megoldását segíteni és előmozdítani az iskolai demokráciát.és hosszú távú fejlesztési tervek kialakítására és megvalósítására. 26 . 4. a nemzeti és az egyetemes emberi értékek elfogadására. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. Felismeri a nevelési folyamat pszichológiai. Mesterpedagógus Munkája során magas szintű eredményeket ér el a tanulók egyéni fejlesztése terén. A pedagógus a személyiségfejlődés és a tanulás sajátosságainak ismeretében képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. tanuló többi gyermekkel. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. érzelmi. szociológiai. az egyéni bánásmód érvényesülése. képes feltárni ezeket az összefüggéseket és adaptív módon felhasználni a tanulók egyéni fejlesztése során. osztályfőnöki tevékenység Pedagógus I. tanulási. A tanulás támogatásával kapcsolatos innovatív kezdeményezéseit. A tanuló személyiségének fejlesztése. a helyi.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Kutatótanár Tevékenységének kimagasló szintű. amelyek elősegítik a tanulók szűkebb és tágabb közösségek iránti elkötelezettségét. Képes a személyiségfejlesztés komplex szemléletén alapuló közép. Képes a pedagógiai gyakorlatot elemezni meglévő elméleti tudása és a tanulók/tanulócsoportok megismerési módszereinek felhasználásával és ezáltal reális képet kialakítani a tanulók világáról. kulturális sajátosságainak ismeretében képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni.

Képes előmozdítani a nagyobb egyenlőséget az iskolában. Alkotó munkájával bekapcsolódik a multikulturalizmushoz és az interkulturális oktatáshoz kapcsolódó kezdeményezésekbe. Tisztában van alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal. igyekszik diákjait. Tudatosan alkalmazza az értékelés különböző funkcióit a pedagógiai folyamat szabályozására. formáiról és módszereiről. kollégáit. önértékelési képességük kialakítására. amelyet vagy osztálytermi munkájában. Mesterpedagógus Elkötelezetté válik a szélesebb társadalmi közösség építésében. Kutatótanár Célja a szakmai önmegvalósítás. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. elemzése Pedagógus I. tiszteletben tartására. szervezésébe és működtetésébe. országos vagy nemzetközi felmérésekben. Képes a tanítás – és ezen belül az értékelés – tágabb. Betartja az értékelés etikai normáit. individualizálás szempontjait és elősegíteni a tanulók részvételét saját fejlődésük értékelésében. és rábízott kollégáinak ez irányú fejlődését is segíti. Értékelési gyakorlatára a komplexitás jellemző. társadalmi kontextusával is érdemben foglalkozni. Tudatosan kezeli az értékek sokféleségét. és közvetíti a tevékeny állampolgári magatartásmód értékeit a tanulóknak is. nemzetközi társadalmi szervezetekben végzett fejlesztő tevékenységével hozzájárul az esélyteremtéshez társadalmi szinten is. Bekapcsolódik különböző szintű értékelő tevékenységek elemzésébe. iskolai és iskolán kívüli életét. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás. Szakszerű tudása van az értékelés folyamatáról. vagy a tanításhoz kapcsolódó más területeken végzett alkotó tevékenységgel valósít meg. és elfogadja ezek szükségességét a pedagógiai tevékenységek elemzésében. amelyek ezeknek az értékeknek elfogadását segítik. Tevékenyen vesz részt intézményi. illetve alkotó-fejlesztő munkájával vagy nemzeti. 6. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. nyitott mások véleményének. a tanulói személyiség fejlesztésére. az értékelés eszközeinek megválasztására. értékelési folyamatokban. tervezésébe. értékeinek megismerésére.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Pedagógus II. Mesterpedagógus Aktívan együttműködik kollégáival saját. Részt vesz a kultúrák közötti kapcsolatok építésében. 27 . mentoráltjait is bevonni. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. regionális. A pedagógus képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák és módszerek meghatározására. képes olyan pedagógiai helyzetek teremtésére. amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit. Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális folyamatokat. intézményi. összefüggésekkel. Pedagógus II. értékelésében. Kutatótanár Tudományos. kollégái és az iskola értékelő munkájának fejlesztése érdekében. Képes pedagógiai céljainak megfelelő értékelési eszközök fejlesztésére.

és ezek alapján reflektív módon törekszik tevékenységének javítására. az iskola más munkatársaival. szervezetekről és ezek elérhetőségéről. tisztában van a pedagógiai kutatás. kollégáival. együttműködési lehetőségekre. képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. 28 . A pedagógusi szerepek és feladatok. 8. Mesterpedagógus Saját szakmai munkája során tudatosan épít az egymástól tanulás lehetőségeire. Pedagógus II. képes elemezni. fejlesztési eredményeit. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását. a szakmai párbeszédek eredményeire. Az intézményen belül szakmai kérdések megbeszélésében aktív. Követi és figyelembe veszi munkájában a helyi innovációk eredményeit. jogszabályok és etikai normák ismeretében képes megfogalmazni saját szakmai szerepvállalását. valamint az ezekre ható társadalmi folyamatok. szóban és írásban. Kutatótanár Szerepet vállal a pedagógusi szakma országos szervezeteinek működtetésében. kezdeményező szerepet vállal. szükség esetén szakmai segítség felhasználásával. Különböző szakmai szituációkban képes nyílt és hiteles kommunikációra. a tanulók és az iskola életében szerepet játszó szakemberekkel. a szülőkkel. és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. tudományos adatokon és tapasztalatai elemzésén nyugvó véleményalkotás jellemzi. Felelősséggel vesz részt szakmai kérdések megvitatásban helyi és országos szinten is. Szakmai kérdésekben tájékozottság és önálló. Törekszik önismeretének. aktív szakmai kapcsolatokat működtet. Tudományos igényű munkát végez az osztálytermi kommunikáció vizsgálata és a fejlesztés módszereinek kidolgozásában. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pedagógus I. Nyitott a konfliktushelyzetek és a problémák feltárására és megoldására.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés. Ezeket a forrásokat készségszinten használja szakmai munkájában. Tájékozott a szakterületéhez és pedagógusi hivatásához kötődő információs forrásokról. Szerepet vállal és kezdeményező szervezeti szintű megbeszéléseken. Képes és kész mások osztálytermi kommunikációjának fejlődését szakmailag támogatni. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. fejlesztés és innováció sajátosságaival. és rendszeresen értékeli. Széles körű szakmai kapcsolatrendszerrel bír. Képes egyszerűbb kutatási módszerek használatára. Tevékenysége során tudatosan épít a szervezeten belüli és kívüli kapcsolatokra. támogatja mások szakmai fejlődését. lelki egészségének megőrzésére. A pedagógus képes partneri együttműködésre a tanulókkal. kezeléséről. Részt vállal a tudásmegosztásban. Aktívan közreműködik a pedagógiai és szervezeti tevékenységekben. Jól tájékozódik a pedagógiai és a szaktárgyi szakirodalomban. értelmezni e területek kutatási. Képes szaktudományi és neveléstudományi szakszövegek pontos értelmezésére. saját személyiségének fejlesztésére. alapszintű szakmai szövegek megalkotására. problémamegoldás Pedagógus I. és ezeket szakmailag érvényes módon tudja kommunikálni is. Szaktudománya vagy a neveléstudomány és társtudományai terén kiemelkedő tudományos eredményeket ér el. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére.

fejlesztési projektek vezetését. Kutatótanár A pedagógusszakmát. . lelki egészségvédelmének támogatására. Pedagógiai munkájában felmerülő problémái megértéséhez és megoldásához képes adekvát szakirodalmat keresni. az életpálya során meglehetősen összetett folyamatban fejlődnek. kérdésekről képes szakmai párbeszédet kezdeményezni az iskolai. B) Milyen indikátorok tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz?16 A pedagógiai gyakorlat igényeit figyelembe vevő. saját reflektív. az értékelhetőség reális lehetőségeit figyelembe véve a hangsúlyt a legjellemzőbb tevékenységekre helyezve korlátozni kell az 16 Mivel az e-portfólió értékelésének és a tanítási óra/foglalkozás megfigyelésének a nyolc pedagógus kompetencia az alapja. helyi. a pedagógusokat. Elkötelezett a tudományos igényű kutatások iránt. pályázatok tervezését. nevelési-oktatási problémák értelmezésében. párbeszédet kezdeményez. Egy-egy kompetencia igen sokféle tevékenységben jelenhet meg. de nem ismétli meg az előző szinten megfogalmazottakat. Tudatosan figyel lelki egészsége megőrzésére. Az indikátorok a kompetenciákban megfogalmazott tudás. A kutatási. felhasználni. és széles körű érdeklődésre számot tartó pedagógiai. egyeztetést kezdeményezni a pedagógusszerep. speciális/vezető pozíciót tölt be. -munka és -feladatok kérdéseiről. Mesterpedagógus A pedagóguskollégák szakmai támogatásában és az iskola szervezeti életében kezdeményező. Iskolai kutatási. Képes a kollégák önismeretének. a pedagógusszakmát érintő problémákról. szakmai fejlődésének segítésére. szakmai elemző technikáinak megosztására. Az egyes életpályaszakaszok leírásai ezért úgy épülnek fel. képes az iskolán belül és a helyi közösséget érintve szakmai párbeszédet. Elfogadja az iskola. Az iskolákat. szaktárgyi kutatásokat. A megfigyelhetőség. Tevékeny szerepet játszik a reflektív gyakorlat és a pedagógiai mentálhigiéné országos. a továbbiakban még két alkalommal is találkozni fog a kompetenciákkal és az indikátorokkal. regionális szinten. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A pedagóguskompetenciák nem statikusak. fejlesztéseket végez. helyi. hogy a magasabb szint magában foglalja az előző szint elvárásait. fejlesztési eredményeket az iskolai. Az iskolai.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Pedagógus II. és nagy egyéni eltéréseket mutatnak. él a kiégést megelőző technikák alkalmazásával. a pedagógia elmélete által megalapozott kompetenciák sztenderdekhez viszonyított értékelését a hozzájuk rendelt indikátorok teszik lehetővé. képességek és attitűdök olyan tevékenységformákban való megfogalmazása. Az iskolai innovációkban kollégáit szakmailag segíti. csak az új elvárásokat írja le. 29 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. iskolát érintő kérdésekben állást foglal. az iskolát érintő kérdésekben országos és esetleg nemzetközi fórumokon alkotóan és felelősségteljesen vesz részt. regionális szinten népszerűsíti. a problémamegoldásban kezdeményező. Az iskola szervezeti életét. aktív szerepet tölt be. nemzetközi szintű terjesztésében. a pedagógusok társadalmi felelősségét. amely a külső megfigyelő számára lehetővé teszi ezek megragadását a pedagógiai munka során. az eredményeket országos (és nemzetközi) szinten terjeszti. így az indikátorok száma is rendkívül sok lehet. megvalósítását képes ellátni.

7. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár sztenderdjeinek bemutatása sem képezi tárgyát jelen Útmutatónak. A minősítés számára a kompetenciákhoz leginkább hozzárendelhető tevékenységeket átlagosan 10 indikátor írja le. ezért jelen Útmutató nem vállalja fel a gyakornoki sztenderdekhez kapcsolódó indikátorok leírását. 17 1. következetes. . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ezért egy konkrét pedagógiai tevékenység (pl. hogy bár a jelen Útmutató a Pedagógus II.4. A kezdő pedagógus (gyakornok) munkájában az egyes kompetenciák és indikátoraik valószínűleg alacsonyabb szinten valósulnak meg. és mik a fejlesztendő területei.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? indikátorok számát. 1. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. de az értékelésben csak azok számítanak. Ez azt jelenti. és ehhez képest fogja a két szinten a sajátos szakmai tudásokat megjeleníteni a sztenderdekben és az indikátorokban. de a fokozat megszerzéséhez alacsonyabb pontszám megszerzését követeli meg. 1. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. kritikusan értékeli és megfelelően használja.1. 30 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy minden dokumentum és egyéb információforrás értékelése ugyanazon kompetencia. mik az erősségei. hogy a megfelelt és a nem felelt meg minőségi fokozatok megállapításra kerüljenek.5.és indikátorlista alapján történik. A Gyakornok minősítővizsgájának kidolgozása folyamatban van. 1. a minősítési rendszer esetük ben a Pedagógus II. hogy mely sztenderd alapján milyen mértékben felelt meg a pedagógus. Az indikátorlista az adott kompetenciához kapcsolódó teljes tevékenységkörre vonatkozik. így az indikátorok fejlődésére is az integratív (a magasabb fejlettségi szint magában foglalja az alacsonyabbat) és kumulatív (a teljesített indikátorok mellett újakat. szint esetében is. (A Pedagógus I. amelyekről információt lehetett szerezni. a rendszeresen tájékozódik a szaktárgya és a pedagógiai tudományára vonatkozó legújabb eredményekről indikátor egy tanítási órán valószínűleg nem figyelhető meg a pedagógus tevékenységében). szaktárgyi. sztenderdhez kapcsolódó indikátorlistával dolgozik a Pedagógus I. hanem leginkább annak jelzése.2. 1. kompetencia: Szakmai feladatok. vagyis a minősítésnek nemcsak az a célja.) A Pedagógus II. 1. Ez magyarázza azt. Fogalomhasználata pontos.6.-be sorolt pedagógusoknál pedig minimálisan 75%-ban kell megfelelniük a sztenderdeknek. 1. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. a fejlődésbe vetett hit filozófiájával magyarázható. Lásd az eljárás tartalmi elemei és a rendelet.3. integráltabbakat kell a két felső szinten teljesíteni) természet a jellemző. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. és ezek az információforrások más-más súllyal számítanak17.) Ez az eljárás. 1. változatos oktatási módszereket. sztenderdhez kapcsolódó indikátorlistát tekinti kiindulási alapnak. -be sorolt pedagógusoknál minimálisan 60%-ban. Az egyes minősítési szintek sztenderdjei egymásra épülnek. tantervi tudás Alapos. a magasabb szintek értelemszerűen magukban foglalják az alacsonyabb szinteket. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). egy tanóra) természetesen nem ad lehetőséget az összes indikátor megjelenítésére (pl. szaktudományos. sztenderdszint indikátorlistája 1. taneszközöket alkalmaz. A rendelkezésére álló tananyagokat. a Pedagógus II.

gyakorlására.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 1. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. kompetencia: A tanulás támogatása Épít a tanulók szükségleteire. 2. taneszközöket. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. 3.3. 2.8.6. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. az oktatási környezet lehetőségeit. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 31 . feldolgozásának.8. 2.2. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein.10. a tanultak alkalmazására neveli. logikusan építi fel. érzelmi állapotát. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. webes felületeket működtet. 2.4. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A célok tudatosításából indul ki. 2. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. kutatás igényét. mindenkinek lehetősége van a javításra. 2. 3. 2. 3. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. 1.12.5..8. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. Pedagógiai munkáját éves szinten. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére.10. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. a tanulók előzetes tudását. bizalomteli légkört alakít ki. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. továbbadásának kritikus. 1. Tanítványait önálló gondolkodásra. 2. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. online eszközöket. 3. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.3. 2. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. módszereket.7. a taneszközök használatával. 2. aktivizálására.1.11. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. 2.4. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. az intézmény pedagógiai programját. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. etikus módját. 3. 3.7.6.9.2. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat. korlátait stb. 2. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. ahol minden tanuló hibázhat. Alkalmazza a differenciálás elvét. 3. 3. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra.5. Célszerűen használja a digitális. A tanulók tevékenységét.1. pl. céljaira. 2. életkori sajátosságait. Pozitív visszajelzésekre épülő.9. 3. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai. motiváltságát.

9.7. segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. társadalmi 5.5. közösségek alakulásának segítése. és képes számukra 4.9. sokoldalúan tárja fel. fejleszti a tanulók vitakultúráját. tanuló többi gyermekkel.7. Az együttműködést támogató. tiszteletére neveli. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. A tanulók közötti kommunikációt. biztonságot. altruizmus. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési.3. nyitottság. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat 4. esélyteremtés. 4.4. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. Az együttműködés. megfelelő stratégiák alkalmazására. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás 5. 4. 5. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre.2. szervezésével.8. integrációs tevékenység.6. a hátrányos helyzetű. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. 5. érzékenység. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. megvalósítását. elfogadó légkört teremt. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. egységben kezeli. például megbeszélések 5. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. véleménycserét ösztönzi.1. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 4. autonómiájának kibontakoztatására törekszik.8. elősegítő módon reagál rájuk.4. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. tanulási. következetes és kiszámítható értékeléssel.3. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. terveket dolgoz ki.1. más kultúrák elfogadása jellemzi. 5. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. osztályfőnöki tevékenység 5. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére.10. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek 4. 5. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. értékteremtő. kompetencia: A tanulói csoportok. az egyéni megértést 4. 32 . Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. A tanuló hibáit. Az iskolai. Tanítványait egymás elfogadására.2.10. keretében.5. tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli. és hatékonyan kezeli.6. és ezeket hatékonyan meg is valósítja. társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. közös szabályok megfogalmazásával. helyesen értelmezi. tevékeny. fejlesztése. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. Együttműködés. mind a szabadidős tevékenységek során. ahol 5. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési 4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 4. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. hanem fejlődésében szemléli. az egyéni bánásmód érvényesülése. illetve 5. 4. Óráin harmóniát. 5.

7. 7. 7. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat.7.5. Visszajelzései. Nyitott a szülő. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. 7. tárgyszerűek. a szakmai partnerekkel. értékelései világosak. 7. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 6. szükség esetén gyakorlatát módosítani.4.1. 6. problémáit önállóan.8. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. a vitákban képes másokat meggyőzni. következetesen alkalmazni. és ő maga is meggyőzhető. 7. témanap. problémamegoldás Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. 7.5. szervezetekkel. projektoktatás. 7. A diákok érdekében önállóan.9. a szaktanácsadó visszajelzéseire. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.10. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli.6. a kollégák. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. 6.3. az intézményvezető. Céljainak megfelelően. 7. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik.4. 6. 7. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál.3.2. 33 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 6. 6. egyértelműek. elemzése Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl.8. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. eszközöket.1. kirándulás) megvalósításában. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. Értékeléseivel. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. az egyéni. tudásszintmérő teszteket) készít.2. fejlesztését. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. 7. feltételeket alakít ki. 6. intézi. 6. a szülőkkel.6. a vitákban. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. ünnepség. 7. a tanuló. A megbeszéléseken. 6.

eszközökről. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. 8.5.3.6. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.9.2. Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 8. pályázatokban.4. Részt vesz intézményi innovációban. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Tisztában van szakmai felkészültségével. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. 34 . 8. 8. 8.1. 8.8. 8.7. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Munkájában alkalmaz új módszereket. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról. 8. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. kutatásban. tudományos eredményeket. személyiségének sajátosságaival. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. 8. 8.

Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? Az életpályamodell bevezetésének sikeressége elsősorban azon múlik. szakmai vezetői. hanem olyanokra is. és maga a szakmai megbeszélés is lehetőséget ad a fejlődésre vonatkozó kérdések megválaszolására. az új rendszer igyekszik különböző módokat biztosítani a pályázó számára felkészültsége. az órák/foglalkozások látogatása és megbeszélése. hiszen minden forrás és minden elemző-értékelő megnyilvánulás emberektől származik. Az eljárás kiemelten fontos mozzanata a jelölt és a bizottság tagjai között lezajló. a tanfelügyelő értékeléséhez viszonyított változásokból. tanfelügyelői vélemények). amely minden egyszeri alkalomra szorítkozó eljárásban felvethető. dokumentálható eredmények. a sokoldalú információszerzés és a személyes találkozás együttesen biztosíthatja. 35 . tanulói. hogy a minősítés folyamán alkalmazott értékelési módszerek milyen mértékben képesek feltárni a valós helyzetet. Lehetséges-e a pedagógus munkáját fejlődésében szemlélni a minősítés korlátozott időtartama alatt? Ez a kérdés szintén olyan. képesek -e reális. Ennek hitelességét viszont jól erősítik vagy gyengítik az e-portfóliótól különböző információforrások. amelyek megnövelhetik a minősítés objektivitását? Mindannak tudatában. Az értékelés objektivitására való törekvés legfontosabb mutatója és egyben biztosítéka: az értékelés kritériumrendszere a sztenderdekhez rendelt indikátorok listája. Az e-portfólióban a pedagógus saját szakmai teljesítményéről természetesen a lehető legpozitívabb képet kívánja a bizottság elé tárni. hogy a lehető legteljesebb kép alakulhasson ki a pedagógusról. A személyes beszélgetés alkalmat ad a hiányzó információk kiegészítésére. ezen belül kiemelten a szakmai fejlődést bemutató dokumentum nyújt lehetőséget. tevékenységkörök). az iskolai értékelési folyamat pedagógusra vonatkozó dokumentumai (igazgatói.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? IX. az e-portfólióhoz kapcsolódó szakmai beszélgetés. a minősítőbizottság külső tagjai. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szakmai munkaközösség-vezetői. amelyek nem tartoznak ezekbe a kategóriákba. Vannak olyan mutatók (tanulói eredmények. másrészt a pedagógus fejlődését bemutató igazgatói. A minősítési eljárás azonban nem csupán ezekre a jól mérhető teljesítményekre. Jelenleg a pedagógus-életpálya folyamatának bemutatására egyrészt az e-portfólió. szakmai teljesítménye bemutatásához. pontosabb értelmezésére. munkaközösség-vezetői vélemény. szülői. a szakmai fejlődés dokumentumai. Ennek a kritériumnak az elérése a következő kérdéseket veti fel: Beépíthetők-e az értékelés rendszerébe olyan elemek. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A mérhető. Következtetések vonhatók le a tanulói eredmények javulásából. a valósághoz közeli képet adni a pályázó pedagógus munkájának értékeiről. objektív tényekre támaszkodik a kompetenciák vizsgálatakor. hogy a teljes objektivitás nem érhető el. amelyek tárgyszerűen és számszerűen adnak információt a pedagógus munkájáról.

rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. didaktikai eszköz. hogy az értékelés egységesen kompetenciaalapú. gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. 30. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt. videofelvétel. évi XXXIII. Mesterpedagógus fokozatba sorolt. írásos reflexió stb. vezetői megbízással rendelkező alkalmazott. hogy az értékelés ne csak minősítő. amely három főből áll. (VIII. pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői. továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott. Elnöke a kormányhivatal által delegált.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? X. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv.) vizsgálja a bizottság. Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok. vagy ennek dokumentumaiban (óraterv/foglalkozásterv. gyakorlóóvodájának. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés visszajelzésének. fejlesztett tananyag. 18 326/2013. A nyolc pedagóguskompetencia indikátorait a megfelelő szintek (sztenderdek) szerint fogják értékelni a következő területeken:  Felkészülés a tanításra-nevelésre. Azért. hanem fejlesztő/támogató szerepet is kapjon a pedagógusok minősítésében.  Tanítási-nevelési tevékenység. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt. valamint az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részének a minősítés rendszerébe való integrálása (30%) azáltal válik lehetségessé. A) Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?18 A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a minősítőbizottság folytatja le. . interjú). a pedagógus írásos visszajelzést kap az erősségeiről és fejlesztendő területeiről. azonos tartalmi és módszertani elemek alkalmazásával történik. a pedagógus tevékenységéről kapott dokumentumok és a személyes tapasztalatok alapján. tervezés. feladatlap. Tagjai a gyakornoki minősítővizsga esetén valamely pedagógusképző felsőoktatási intézmény Tanárképzési Központjának javaslatára az intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának. Az indikátorok fejlettségét vagy a konkrét tevékenységben (tanítási óra. fokozatba sorolt alkalmazottja. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló rendelet alapján 36 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az Országos szakértői névjegyzékben pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) vagy pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) Korm.  A pedagógus reflexiója saját tervezési és tanítási-nevelési tevékenységére. illetve a pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg.

értékelése (portfólióvédés).Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Tagjai a minősítési eljárás esetén a kormányhivatal által delegált.  A gyakornok e-portfóliójának áttekintése. a meglátogatott szakórák vagy foglalkozások alapján. fokozatba sorolt alkalmazottja. Csak magasabb fokozatba tartozó. Az egyházi intézményben vagy egyes magániskolákban a minősítővizsga és a minősítési eljárás során a felsőoktatási intézmény által delegált köznevelési szakértőt az intézményfenntartó kéri fel. a jelölt legalább két szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és elemzése. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben részt vett. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának.  Ha a munkakör részét képezi. 37 . Az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője. továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott. gyakorlóóvodájának. pedagógus-szakvizsgával rendelkező alkalmazott.  Az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó megállapításai alapján. A minősítővizsga és a minősítési eljárás esetén a minősítőbizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos az értékelt pedagógusnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgyának megfelelő szakképzettségével. gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. tanóra megtartása.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a tanfelügyelőnek a pedagógusra vonatkozó megállapításai alapján. B) Melyek a minősítővizsga tartalmi elemei (részei)?  Ha a munkakör részét képezi foglalkozás. C) Hogyan történik az értékelés a minősítővizsgán?  Az e-portfólió és ennek védése alapján. azonos munkakörben dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az Országos szakértői név jegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő. A Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében a minősítőbizottság további tagja a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja. ha az egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan. A köznevelési szakértőt az egyházi fenntartó által fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése 30 20 50 B % 19 326/2013. pedagógiai előadó. intézményvezetői tevékenység. 1. a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.. szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A Az értékelés elemei 1. tehetséggondozás. Szakértői. tanóra megtartása20. Kutatótanár A Az értékelés elemei A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése.) Korm.) Pedagógus I. a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 3. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? D) Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei (részei)?19 1. akkreditált jó gyakorlat bemutatása a portfólióban Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban 2. 30. (VIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról 20 Nem képezi a munkakör részét a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő. tanóra megtartása. valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak esetében. szaktanácsadói. tanóra megtartása. tanóra megtartása. 20 2. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. tanóra megtartása. 38 . Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szakmai ellenőrzés összegző értékelése 30 B % 50 2. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. évi XXXIII. a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 3.) Mesterpedagógus. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. Pedagógus II. az országos pedagógiai. a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás.

) 7. 1. szervezetileg összevonva működik. A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a döntés meghozatalát követően. munkaviszonyban foglalkoztatottakra.) Melyek az eljárásrendet meghatározó jogszabályok?  2011. évi CXC. G) Miként épül fel a minősítés eljárásrendje? Az eljárás kiterjed fenntartótól függetlenül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. törvény (a továbbiakban: Nkt. F) Hogyan történik a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való jelentkezés? A miniszter minden év február utolsó napjáig teszi közzé a következő évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. ezek munkáltatójára. A minősítővizsgára jelentkezett gyakornokot a minősítési tervbe fel kell venni. § (1) bekezdésben meghatározott köznevelési intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban. A miniszter az Oktatási Hivatal javaslata alapján elkészített minősítési tervben minden év április 30-ig dönt a következő évben minősítővizsgán.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? E) Mit értékelnek a minősítési eljáráson? A minősítési eljárás során a minősítőbizottság áttekinti a pedagógus által feltöltött e-portfóliót. hogy a köznevelési intézmény önálló intézményként vagy másik intézmény szervezetéhez tartozva. a minősítővizsga és a minősítési eljárás megszervezésében és lefolytatásában részt vevőkre függetlenül attól. (I. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor. megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. (VIII. évi CXC. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 30. 30. az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit. legkésőbb május 31-ig értesíti. A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31. 39 . minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. törvény a nemzeti köznevelésről  326/2013. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról  8/2013. a meglátogatott foglalkozások és az e-portfólió védése alapján értékeli a pedagógust. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelését.) Korm. évi XXXIII.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről Az emberi erőforrások minisztere által 2013. napjáig kezdeményezi a minősítését a területileg illetékes kormányhivatalnál.

Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. 21 22 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. lefolytatásáról. minősítésre való felkészülésre a gyakornoki idő alatt. eszközéről. a szakmai életút értékelése. művészeti tevékenységek bemutatása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a szakmai önéletrajz. 6. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. 5. a technikai feltételekről.22 A gyakornok feltölti az e-portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. tevékenysége. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Jelentkezteti a gyakornokot a kormányhivatalnál. dokumentumai. 2. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap az minősítővizsga módszereiről. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. formáját illetően. dokumentumai. 3. értelmezése alapján. A gyakornoki idő letételének hónapját megelőző hónap első napján az intézményvezető értesíti a kormányhivatalt. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. a mentor közreműködésével kerül sor. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve . amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit21. 4. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. Egyezteti a bemutató óra/foglalkozás tartalmát. 40 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. Dokumentumok/eredmény A minősítővizsga dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítővizsga esetén A 2 év gyakornoki idő lejártának hónapjában kötelező a minősítővizsga. önálló alkotói. a nevelő-oktató munka dokumentumai. különösen legalább tíz tanóra. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. . Az e-portfólió elkészítésére. a pedagógus szakmai útja. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

értékelése. értékelése. Az e-portfólió védésének értékelése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. Összegző értékelés. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. Elkészítik az összegző értékelést. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. fokozatba lép. foglalkozások látogatása. nem felelt meg: ha az első sikertelen vizsgája. dokumentáció. A minősítővizsga során az értékelés szempontjait. 23 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd összegző értékelés táblázata). fokozat eléréséhez az összpontszám 60%-a szükséges. a pedagógus által tartott szakórák. ha nem az első sikertelen vizsgája. A Pedagógus I. melléklete határozza meg. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. felkészülés a védés lebonyolítására. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. akkor a gyakornoki idő 2 évvel meghosszabbodik. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. az e-portfólió védésének lebonyolítása. értékelése. A pedagógus két órájának/foglalkozásának látogatása. értékelése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. . A minősítővizsga módszerei:       az e-portfólió előzetes vizsgálata. megbeszélése. A minősítővizsga lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt23. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője 41 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. akkor a foglalkoztatási jogviszonya az adott intézményben megszűnik. értékelése. értékelése. Értékelés: megfelelt: a Pedagógus I.

értelmezése alapján. évében kötelező. Dokumentumok/eredmény A minősítési eljárás dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. a pedagógus szakmai útja. 42 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. önálló alkotói. Megszervezi az órák/foglalkozások látogatását. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. 6. 4. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. A P1-ben szerzett gyakorlat 9. ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. lefolytatásáról. 24 25 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. 6 év P1-ben szerzett gyakorlat után. 2. a technikai feltételekről. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. .25 E-portfóliójának feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes feltöltőfelületre a jelentkezéssel egyidőben. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. dokumentumai. a nevelő-oktató munka dokumentumai. a szakmai önéletrajz. művészeti tevékenységek bemutatása. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. dokumentumai. 3. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit24. eszközéről. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. különösen legalább tíz tanóra. a szakmai életút értékelése. tevékenysége.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P1  P2 Saját kezdeményezésére min. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. Az e-portfólió elkészítése. biztosítja az intézményben zajló minősítési eljárás feltételeit. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. A kötelező minősítési eljárást a munkáltató írja elő. A pedagógus módosíthatja e-portfólióját. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. 5.

Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak megismerése. Értékelés: megfelelt: a Pedagógus II. Összegző értékelés. melléklete határozza meg. értékelése. dokumentumok A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt26 A minősítési eljárás módszerei:       az e-portfólió előzetes vizsgálata. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. foglalkozások látogatása. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. fokozat eléréséhez az összpontszám 75%-a szükséges. újabb minősítés szükséges: megismételt eljárás minimum 2 év múlva. Az újabb minősítési eljárás sikertelensége esetén munkaviszonya megszűnik. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd összegző értékelés táblázata). tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó áttekintése. dokumentáció. az e-portfólió védésének lebonyolítása. Elkészítik az összegző értékelést. értékelése. évben. Ha a munkakör részét képezi a pedagógus két órájának/foglalkozásának látogatása. a pedagógus által tartott szakórák. értékelése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 26 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. felkészülés a védés lebonyolítására. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. legkésőbb a 11. értékelése. . az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. A Pedagógus II. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. fokozatba lép. értékelése. értékelése. Az e-portfólió védésének értékelése. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője 43 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. megbeszélése.

4. a technikai feltételekről. Az e-portfólió elkészítése. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. dokumentumai. a nevelő-oktató munka dokumentumai. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. művészeti tevékenységek bemutatása. különösen legalább tíz tanóra. értelmezése alapján. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. a szakmai életút értékelése. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit27. 6 év P2-ben szerzett gyakorlat és pedagógus-szakvizsga megléte esetén. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. 2. 6. eszközéről. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. a pedagógus szakmai útja. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. a pedagógus módosíthatja az e-portfólióját. 44 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. 3. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 5. . 27 28 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. Dokumentumok/eredmény A minősítési eljárás dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. Jelölt Az e-portfólió elkészítése.28 Az e-portfólió feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre a jelentkezéssel egyidejűleg. tevékenysége. lefolytatásáról. önálló alkotói. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. a szakmai önéletrajz. Ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. dokumentumai.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P2  Mesterpedagógus Saját kezdeményezésére min. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről.

munkaidő-kedvezményben részesül az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési. tehetséggondozás. értékelése. minősítési. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. szaktanácsadói. melléklete határozza meg. nem felelt meg: a Pedagógus II. 45 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd. Az e-portfólió védésének értékelése. Ha a munkakör részét képezi. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. Értékelés: megfelelt: a Mesterpedagógus fokozatba lép. tehetséggondozás. a pedagógus egy foglalkozásának látogatása. Az e-portfólióban bemutatott szakértői.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. az e-portfólió védésének lebonyolítása. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője. a pedagógus által tartott szakóra. szaktanácsadói. szakértői. 29 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. értékelése.   felkészülés a védés lebonyolítására. akkreditált jó gyakorlat áttekintése. foglalkozás látogatása. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. Megismételt eljárás minimum 2 év múlva. szaktanácsadói feladatok ellátására. intézményvezetői Elkészítik az összegző értékelést. értékelése. . Összegző értékelés. intézményvezetői tevékenység. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. értékelése. értékelése. összegző értékelés táblázata). dokumentáció. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. A Mesterpedagógus fokozat eléréséhez az összpontszám 85%-a szükséges. értékelése. fokozatban marad. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. tevékenység. értékelése. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt29 A minősítővizsga módszerei:      az e-portfólió előzetes vizsgálata. akkreditált jó gyakorlat áttekintése. megbeszélése. értékelése.

lefolytatásáról. tevékenysége. 30 31 32 Évente minimum két szaktanulmány. a pedagógus szakmai útja. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. dokumentumai. értelmezése alapján. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P2. legalább két minősítésen való sikeres részvétel. Minősítőbizottság Az illetékes kormányhivatal megvizsgálja. hogy a pedagógus megfelel-e a Kutatótanár fokozatba történő besorolás feltételeinek. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. dokumentumai. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. Dokumentumok/eredmény A sikeres védés után a munkáltató a kormányhivatal igazolása alapján átsorolja a pedagógust. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. Az e-portfólió elkészítése. 6 év P2-ben szerzett gyakorlat. 46 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1.32 Az e-portfólió feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. a nevelő-oktató munka dokumentumai. valamint doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím. 5. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. 4. Feltétele: min. a szakmai életút értékelése. a szakmai önéletrajz. szabadalom. Mesterpedagógus  Kutatótanár A legalább Pedagógus II. önálló alkotói. 3. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. eszközéről. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit31. a pedagógus módosíthatja az e-portfólióját. Ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. 2. fokozatba besorolt pedagógus kezdeményezheti a Kutatótanár fokozatba történő átsorolását a munkáltatónál. . szakterületen szerzett tudományos fokozat. rendszeres publikálás30. művészeti tevékenységek bemutatása. valamint megszervezi a minősítési eljárást. taneszközfejlesztés stb. 6. különösen legalább tíz tanóra. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések.

nem felelt meg: a Pedagógus II. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. dokumentáció. Megismételt eljárás minimum 2 év múlva. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. Kutatótanár fokozatba az összes nevelésioktatási intézményben a pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak legfeljebb 1 százaléka sorolható be. A Kutatótanár fokozat eléréséhez az összpontszám 85%-a szükséges. A minősítővizsga módszerei:        az e-portfólió előzetes vizsgálata. felkészülés a védés lebonyolítására. a pedagógus által tartott szakóra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. értékelése. Értékelés: megfelelt: a Kutatótanár fokozatba lép. értékelése. Az e-portfólióban bemutatott kutatási-fejlesztési tevékenység áttekintése. munka áttekintése. értékelése. az intézményi önértékelésnek az adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. az e-portfólió védésének lebonyolítása. Összegző értékelés. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. értékelése. értékelése. értékelése. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd. megbeszélése. minősítési. fokozatban marad. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. melléklete határozza meg. munkaidő-kedvezményben részesül az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési. kutatási-fejlesztési tevékenység. Az e-portfólió védésének értékelése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. foglalkozás látogatása. összegző értékelés táblázata). értékelése. szaktanácsadói feladatok ellátására. értékelése. Ha a munkakör részét képezi a pedagógus egy foglalkozásának látogatása. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok. Elkészítik az összegző értékelést. kutató tevékenység áttekintése. 47 .

A minősítőbizottság tagjaival elkészített összegző értékelést fel. valamint a szakértők kérdéseire adott válaszokat. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e-portfó. Értékeli a bizottság tagjaival a pedagógus e-portfólióját és ennek Az összegző értékelés elkészül. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. Az időpontok.információk rendelkezésre felületre. a hivatalos eljárás év július 31-ig. Áttekinti az intézményvezető által feltöltött intézményi kitöltött értékelőlapok rendelkezésre önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit.A megbízásnak való megfelelés. a tárgyi. a hivatalos eljárás év július 31-ig. nyilvántartást vezet. tanár esetén a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgy tanítására jogosító szakképzettségével. védését. eljuttatott kérdésekre való reflektálás. technikai szükségletek egyeztetése. az elemzések. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti.Az információk.33 Feladatok Dokumentum/eredmény Átveszi a kormányhivataltól a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. valamint az állnak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a keletkezett iratokat. Áttekinti. országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. . a kommunikációs csatornák egyeztetése. megindul. az tölti az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltő. a helyszínek. 48 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az időpontok.) Feladatok Dokumentum/eredmény Átveszi a kormányhivataltól a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél.-nek. a határidők. Felveszi a kapcsolatot a minősítőbizottság tagjaival. Felveszi a kapcsolatot az intézmény vezetőjével.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? H) Melyek a minősítőbizottság feladatai? A minősítőbizottság elnöke (Szakértő I. bocsátása. megindul. rendelkezésre áll. Szakértő II. a lióját. 33 A pedagógus minősítési eljárása esetén a minősítőbizottság egyik tagja szakképzettségének azonosnak kell lennie az értékelt pedagógus szakképzettségével. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. Saját tevékenységét dokumentálja. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól vagy módosulása. A továbbiakban ezt a szakértőt nevezzük Szakértő II.

a hivatalos eljárás év július 31-ig. rendelkezésre áll. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. Értékeli a bizottság tagjaival a pedagógus e-portfólióját. Intézményvezető Feladatok Dokumentum/eredmény A kormányhivataltól átveszi a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. a keletkezett iratokat. előzetesen eljuttatott kérdésekre való reflektálás. állnak. A kitöltött értékelőlapok amelynek tárgya a látott órák megbeszélése. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. a e-portfólióját. a rendeletben A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Áttekinti. Értékeli a pedagógus látogatott óráit/foglalkozásait. az elemzések. ennek védését. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól vagy módosulása. rendelkezésre állnak. Az óra/foglalkozáslátogatás értékelése elkészül. válaszokat. valamint a szakértők kérdéseire adott rendelkezésre áll. Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Megfigyeli. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött Az információk. és Az összegző értékelés elkészül. 49 . Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. megindul. értékeli a pedagógusnak meghatározott számú óráját/foglalkozását. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. Áttekinti az intézményvezető által feltöltött kitöltött értékelőlapok rendelkezésre intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. nyilvántartást vezet. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. Saját tevékenységét dokumentálja. Összeállítja és feltölti az Oktatási Hivatal által kijelölt A feltöltött dokumentumok elektronikus feltöltőfelületre az intézményi önértékelés rendelkezésre állnak. pedagógusra vonatkozó részeit.

Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. Saját tevékenységét dokumentálja. 50 . kinevezés. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A bizottság jelölttel azonos szakos tagjával megfigyeli a Az információk rendelkezésre pedagógus rendeletben meghatározott számú állnak. Megszervezi. Áttekinti. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e-portfólió.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Áttekinti. Figyelemmel kíséri. az elemzések. állnak. Értékeli a bizottság tagjaival a meglátogatott pedagógus Az összegző értékelés elkészül. az értékelőlap elkészül a óráját/foglalkozását. ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. feltételeit. Feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonat. a keletkezett iratokat. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya a látott órák/foglalkozások megbeszélése. értékelési eszközöket.kitöltött értékelőlapok rendelkezésre kozó részeit.Az információk. valamint áttekinti az országos pedagógiai-szakmai állnak. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. I) Melyek a gyakornok feladatai? Gyakornok Feladatok Dokumentum/eredmény A két év gyakornoki idő lejártának hónapjában kerül sor a A gyakornokot regisztrálják a minősítésre. biztosítja az intézményben zajló A feltételek biztosítva vannak az minősítővizsga/minősítési eljárás személyi. technikai. dokumentálja a minősített pedagógusnak A pedagógus magasabb fokozatba az életpályamodellben történő előrelépését. az vagy módosulása. látottakról. a tanítási év utolsó hónapjában tesz minősítővizsgát. A gyakornoki minősítővizsga letételének hónapját minősítési tervben. e-portfólióját és ennek védését. e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól eljuttatott kérdésekre való reflektálás. Ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le. sorolása. tárgyi eredményes minősítéshez. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. nyilvántartást vezet. megelőző hónap első napján az intézményvezető értesíti az illetékes kormányhivatalt a gyakornoki minősítővizsga esedékességéről. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítővizsgánál Az információk rendelkezésre alkalmazott útmutatókat. a ját.

51 . az előrelépés átlép a Pedagógus I. gitális bemutató rendelkezésre áll. A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. Átveszi az értesítést a minősítővizsga időpontjáról. A sikeres minősítővizsgát követő év január 1-jétől a gyakornok Szakmai siker. szakmai reflexiókhoz igénybe veszi/veheti szakmai segítség rendelkezésre áll. A diadásban. digitális bemutató segítségével bemutatja saját pedagógiai tevékenységét és ahhoz kapcsolódó reflexióit. valamint az erős. A sikeres minősítővizsgáról a gyakornok tanúsítványt kap.továbblépés. előkészíti a minősítővizsgába bevont szakmai dokumentumait a helyszíni áttekintésre. ségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését. Megtartja a számára rendeletben előírt számú órát/foglalkozást. A minősítővizsgát követő 15 napon belül megkapja a minősítő. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. Válaszol a szakértők előzetesen megismert kérdéseire. Elkészíti óraterveit/foglalkozásterveit.szültség a pedagógus részéről.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? E-portfólió elkészítéséhez. saját óráinak/foglalkozásainak A minősítő eljáráshoz szükséges megtervezéséhez. majd feltölti az Oktatási információk ismertté válnak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. mentora és intézményvezetője segítségét. e-portfólió feltöltésre kerül. Ezt követően szakmai beszélgetés keretében 15 percben. tárgyi és technikai feltételekről. fejlesztés lehetőségei. Felkészül a szakértőktől kapott kérdésekre és saját e-portfóliója Megfelelő informáltság és felkévédésére 15 perces. Elkészíti saját e-portfólióját az útmutatóban szereplő Az eljárással kapcsolatos információk figyelembevételével. az e-portfólió védése és szakmai beszélgetés során szakmai munkája ismertté válik. digitális bemutatóval támogatott elő. Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi. az Hivatal által kijelölt elektronikus felületre. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. realizálódik. Megvalósul a minősítési tervben szereplő pedagógus minősítése a jelentkezést követő naptári évben. fokozatba.Ismertté válik szakmai értékelése. A látott órák/foglalkozások megbeszélése. a bizottság értékelését kompetenciaterületenként.

hez. szakmai reflexiókhoz. látott foglalkozásairól. az eljárás megindul. napjáig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál. Május 31-ig átveszi az értesítést a minősítési eljárásban való Megvalósul a minősítési tervben részvételéről. Felkészül a szakértőktől kapott kérdésekre és saját e-portfóliója Megfelelő informáltság és védésére 15 perces. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ismertté válnak. állnak. saját óráinak/foglakozásainak megtervezéséhez. kíséri a miniszter döntését A munkáltató véleménye ismertté válik. áll a pedagógus szakmai munkájáról. A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. Elkészíti óraterveit/foglalkozásterveit. keretszámai keretszámainak alakulását. Az eljárással kapcsolatos információk ismertté válnak. Figyelemmel alakulásáról. értékelési eszközöket. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. felkészültség a pedagógus részéről. A vélemény kikérése után az adott év március 31.szakmai segítség rendelkezésre áll.Az összegző értékelés rendelkezésre szakmai ellenőrzésben. előkészíti a minősítési eljárásba bevont szakmai dokumentumait a helyszíni áttekintésre. Egyidejűleg feltölti az e-portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. az e-portfólió feltöltésre kerül. értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítési eljárásban Az információk rendelkezésre alkalmazott útmutatókat. Igénybe veszi/veheti az országos szaktanácsadói rendszer keretein A minősítési eljáráshoz szükséges belül a szaktanácsadói segítségnyújtást az e-portfólió elkészítésé. megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. tárgyi és technikai feltételekről. szereplő pedagógus minősítése a jelentkezést követő naptári évben. Kikéri a munkáltató véleményét a minősítésre vonatkozó elképzeléséről.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? J) Melyek a pedagógus feladatai? Pedagógus Feladatok Dokumentum/eredmény Ellenőrzött pedagógusként részt vesz az országos pedagógiai. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. 52 . kérelmének Legkésőbb május 31-ig a döntés eredménye ismertté válik a munkáltató és a pedagógus számára. A pedagógus figyelemmel kíséri a miniszter minden év február A minősítési tervbe történő felvétel utolsó napjáig közzétett. a következő évre vonatkozó minősítési különös feltételei. Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi. digitális bemutatóval támogatott előadással. A bemutató rendelkezésre áll. Áttekinti.

tanulócsoporthoz. Ezt követően a szakmai beszélgetés keretében 15 percben. realizálódik. Válaszol a szakértők előzetesen megismert kérdéseire. digitális bemutatóval támogatva bemutatja szakmai életútját és ehhez kapcsolódó reflexióit. csak abban az esetben fogadható el.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Megtartja a számára rendeletben előírt számú órát/foglalkozást. 53 . diákokról készült képeknél. gyermekekről. fejlesztési terv a beazonosításra nem alkalmas jelöléssel kell ellátni. etikai és személyiségjoghoz fűződő kötelezettségek vannak?  Az e-portfólió dokumentumaiban felhasznált. pl. a minősítővizsgával és a minősítési eljárással kapcsolatos titoktartási. az előrelépés pedagógus átlép a következő/magasabb életpálya-fokozatba. A minősítési eljárást követő 15 napon belül megkapja a minősítő.  A gyermek személyes adatait tartalmazó dokumentumokat.  A pedagógus jóváhagyásával az Intézetvezető nyilvánosságra hozhatja a minősítési eljárás eredményét a tantestület számára.  A pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el. ha ezeket az anyagokat adaptálja ahhoz a csoportprofilhoz.  Abban az esetben. amikor egy pedagógus egy tananyagcsomag részét képező tanmenet. videofelvételeknél szülői hozzájárulás szükséges. ezeket a dokumentumokat a pedagógusnak kell összegyűjtenie. A minősítési eljárás lezajlik. erősségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését. hogy ki vehet részt az óralátogatásán. és valóban plágiumot követett el. K) Milyen. a szakértők az eljárást azonnali hatállyal felfüggesztik.  Az adott minősítésben szakértőként csak az vehet részt. esetleírás. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Ismertté válik szakmai értékelése. tanulási-tanítási egység/tematikus terv vagy óraterv/foglalkozásterv mintáival dolgozik.  A pedagógus saját e-portfóliójának minősítési eljáráson túli nyilvánosságáról maga hozhat döntést. a bizottság értékelését kompetenciaterületenként. valamint az továbblépés. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. fejlesztés lehetőségei.  Az intézmény és a csoportprofil bemutatásakor az azonos intézményben azonos tanulói csoportot tanító pedagógusok esetében az adategyezések nem számítanak plágiumnak. A minősítőbizottság elnöke jelenti a vétséget a kormányhivatalnak.  Abban az esetben. A sikeres minősítési eljárásról a pedagógus tanúsítványt kap. amelyet előzetesen az e-portfóliójában bemutatott. A sikeres minősítési eljárást követő év január 1-jétől a Szakmai siker. akit a pedagógus tárgyilagos megítélésében összeférhetetlenség nem gátol. ha valakit a számítógépes plágiumvizsgáló rendszer kiszűr.

melléklet). sz. Elkészítik az összegző értékelést. Az eljárásrenddel kapcsolatban a minősítés közlésétől számított 15 napon belül nyújthat be fellebbezést az illetékes kormányhivatalhoz.) A minősítésről tanúsítványt kap. sz. melléklet). A megismételt és a nem kötelező minősítési eljárás díját az eljárás kezdeményezője viseli. sz. az órák/foglalkozások tapasztalatait (3. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatait. melléklet és 4. Ha a pedagógus minősítése nem lett eredményes. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését (6. sz. A pedagógus minősítése „nem felelt meg” lesz abban az esetben. az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. ha a minősítés teljes folyamatában nem tudja a bizottság tagjait meggyőzni az adott kompetencia elfogadható szintjéről. A pedagógus a szakértői minősítést nem vonhatja kétségbe. és ezt feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. sz. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a teljes minősítési eljárást leghamarabb 2 év elteltével ismételheti meg. az általuk adott pontszámok átlaga alapján jutnak végső döntésre (5. 54 . sz. azaz valamely kompetencia értéke az összegző értékelésben 1-es. melléklet tartalmazza. Az értékelés során a pedagógus-előmeneteli fokozatok eléréséhez a megfelelés kritériumait százalékban megadva az eljárásrend rögzíti. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatban minden kompetenciából minimum 3-as értékelést kell elérni. a szakértőknek – az adott kompetenciaértékeket illetően – egyeztetniük szükséges. Az értékelt pedagógus súlyozott összesített eredményt kap kompetenciaterületenként. melléklet mutatja. a súlyozásos értékszámítás leírását pedig a 8. melléklet). sz. valamint az erősségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését a minősítési eljárás lebonyolítása után legkésőbb 15 nappal (Az összegző értékelést az alábbi táblázat és a 7. Ha az e-portfólió összesített értékelésekor a három értékelésben részt vevő személy által adott érdemjegyek között legalább 2 értéknyi eltérés van.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? L) Mit jelent az összegző értékelés? A minősítőbizottság tagjai áttekintik és értékelik a pedagógus által feltöltött e-portfóliót és az e-portfólió védését (3. melléklet). A minősítésben közreműködő szakértők megvitatják a tapasztalatokat. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

1.) Az értékelés eljárásrendje
Felelős bizottsági tag
Szakértő I. Szakértő II. Intézményvezető az e-portfólió és a védés értékelése 5. sz. melléklet kompetenciánként 1–5 érték indikátoronként 0–3 pont

Tevékenység

Eszköz
3. sz. melléklet 4. sz. melléklet

Értékskála
indikátoronként 0–3 pont

Háttérszámítás
az indikátorcsoportokból a kompetenciaértékelés leképezése a három értékelő személy pontjainak átlagolása az indikátorcsoportokból a kompetenciaértékelés leképezése

Eredmény

kompetenciánként 1–5 érték

Szakértő II.

az óralátogatás(ok) értékelése az előzetes értékelés eredményeinek feltöltése az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelése

3. sz. melléklet

kompetenciánként 1–5 érték

Intézményvezető

6. sz. melléklet

kompetenciánként 1–5 érték

a három értékelési terület értékének átlagolása

kompetenciánként 1–5 érték

kompetenciánként Szakértő I. az összegző értékelés elkészítése az összegző értékelés táblázata 1–5 érték szöveges értékelés: erősségek, fejlesztendő területek

az értékelési területek súlypontozása és átlagolása -

kompetenciánként 1–5 érték -

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

55

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

2.) Összegző értékelés
Az értékelés elemei A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató e-portfólió és védésének értékelése Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai -szakmai ellenőrzés összegző értékelése

Kompetenciák

A pedagógus által vezetett foglalkozás(ok) értékelése

Súlyozott érték (1–5)

A súlyozás mértéke
50% 20%

30%

Az értékelés eredménye (1–5)
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 56

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Összes pontszám: (max. 40 pont)

A pedagógus teljesítménye (összes kapott kompetenciaérték) A minősítés eredménye (%)

A pedagógus az elvárt teljesítménynek megfelelt – nem felelt meg – újabb minősítés szükséges

További javaslatok A pedagógus erősségei: ..................................................................................................................................................................................................... A pedagógus fejlesztendő területei: .................................................................................................................................................................................. Dátum: ................................................ A minősítőbizottság elnöke: ..............................................................

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

57

A védésen jelen van a minősítőbizottság két szakértő tagja és az intézményvezető. A védés teljes időtartama: 60 perc. amelyekkel a gyakornoknak és pedagógusnak is érdemes tisztában lenni? 1.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott órák/foglalkozások tapasztalatainak megismerése. Ezért az értékelőknek egy-egy kompetencia értékelésénél tulajdonképpen az e-portfólió minden dokumentumát figyelembe kell venniük. az értékelők pedig az indikátorok segítségével értékelik őket. felkészülés a védés lebonyolítására. 2.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének elemzése.  Az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. vagyis bizonyos tudás. képességek és attitűdök megfelelő szintű birtoklását a pedagógiai tevékenységek végzése során mutatott viselkedési jellemzők bizonyítják. Az értékelt pedagógus a saját maga által készített e-portfólióját védi meg szakmai beszélgetés keretében. továbbá a munkaköréhez kapcsolódó módszertani ismeretekről. Az e-portfólió értékelésére szolgáló táblázatokban ezek a viselkedési jellemzők.  A pedagógus által tartott órák/foglalkozások látogatása. A pedagógus az e-portfólióban dokumentálja különböző tevékenységeit.  Az e-portfólióvédés értékelése. Az értékelőknek figyelembe kell venniük.  Az információk értékelése.) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió alapján A kompetenciák. 58 . megbeszélése. N) A felsorolt módszerek közül melyek azok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az e-portfólió védésére a pedagógus előzetesen felkészül az értékelőknek az e-portfólió megismerése után a jelölthöz eljuttatott kérdései alapján. értékelése. (VIII. hogy egy tevékenység dokumentumai több kompetencia megfelelő sztenderdjének elérését is alátámaszthatják.) Az e-portfólióvédés tartalma Az e-portfólió védése szakmai beszélgetés az e-portfólió dokumentumai alapján. más szóval indikátorok találhatók.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? M) Milyen módszerekkel értékelik a pedagógus kompetenciáit a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?  Az e-portfólió előzetes vizsgálata.) Korm.  Az e-portfólióvédés lebonyolítása. A minősítővizsga során a minősítőbizottság kiemelten figyelembe veszi a 326/2013. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. rendeletben meghatározott pedagóguskompetenciákat. 30. valamint a pedagógust foglalkoztató intézmény pedagógiai programjával összefüggő kérdésekről kell számot adnia.

)  Végül az e-portfólió dokumentumai és prezentációja alapján szakmai beszélgetést folytat a bizottság tagjaival.) Miért kapnak a pedagógusok dokumentummintákat (óratervet.  Reflektál az e-portfólió dokumentumai alapján kapott kérdésekre.) Az óra/foglalkozás megfigyelése. amit a legfontosabbnak tart pedagógiai munkásságából. Műveltségterületenként a pedagógusok rendelkezésére bocsátott dokumentumminták a pedagógusok szakmai fejlődését kívánják támogatni.) A védés menete  A pedagógus 15 perces digitális bemutatóban bemutatja mindazt. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A megbeszélés témája a pedagóguskompetenciák fejlettségi szintjének és az óra főbb didaktikai komponenseinek elemzése. tematikus tervet stb. a nyolc pedagóguskompetencia alapján történő értékelésére kerül sor. Erre majd a minősítőbizottság együttes jelentésében kerül sor. 59 . megbeszélése. értékelése A minősítővizsga.) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió védése alapján A védés az egyes kompetenciaterületek e-portfólió alapján történő értékeléséhez nyújthat további adalékokat.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? 3.  A védés végén a pedagógus nem kap visszajelzést. hogy a minősítési eljárások során a pedagógusok munkájában valódi minőségi javulás következzen be. 5. Az óralátogatást a szakos szakértő értékeli. A védés eredményeként az egyes kompetenciaterületek előzetes. Az óra vagy a foglakozás megfigyelését az óra. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy már a prezentáció során kitérjen ezekre a kérdésekre. Az óra/foglalkozás látogatásán részt vesz a szakos szakértő és az intézmény vezetője. értékelése. az e-portfólió dokumentumai alapján történt értékelését akár meg is változtathatja a bizottság.és foglalkozásmegfigyelési napló támogatja (lásd az óralátogatás dokumentumainál). A megfigyelés is a nyolc kompetencia és az óralátogatás alapján értelmezhető indikátorok alapján történik. Az óra/foglalkozás után ennek értékelésére kerül sor a részvevők mindegyikének a jelenlétében. majd azt követő megbeszélésére. minősítési eljárás során a jelölt előzőekben meghatározott számú órájának/foglalkozásának látogatására. értékelést. 4.) az e-portfólió elkészítéséhez és a gyakorló tanításhoz? A minősítési rendszer alapelve. (Lehetősége van arra is. 6.

Mint értékelési eszközt. az e-portfóliót a szakirodalom a teljesítményértékelési eszközök közé sorolja (Darling-Hammond és Synder 200034). amely az egyes kompetenciák megfelelő szintű fejlettségét. hogy adott idő alatt készítsenek el egy összefoglalót a rendelkezésükre álló munkaanyagokból. Synder. különben nem lehetséges a készítő fejlődéséről. szakértői dossziét jelent. tehát értékelési portfólió. A pedagógiai e-portfólió minősítési. Értékelési céllal: a dokumentumokat áttekintve képet kapjunk készítőjének kompetenciáiról. Az ilyen e-portfóliót értékelési portfóliónak nevezzük. a fotós vagy a modell portfóliója az általa készített munkák reprezentatív gyűjteménye. J. vagyis a megfelelő sztenderdek elérését hivatott bizonyítani. értékelési céllal készül. vaskos dossziéban összegyűjteni. Az ilyen típusú e-portfólió nem mutatja be a fejlődési utat. az építész.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? XI. Az ilyen e-portfóliót munkaportfóliónak nevezzük. hogy teljesítményértékelési eszköz? Amikor az állásinterjún a személyi asszisztensi állásra jelentkezők azt a feladatot kapják. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. No. és meg tudjuk határozni. hanem egy erre a célra a kifejlesztett online felületre kell feltölteni digitalizált formában. Ez a teljesítményértékelés egy módja. Authentic Assessment of Teaching in Context. 16. csak a végállomást. a dokumentumokat nem szimulált. Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? A portfólió szó maga (hordozható) dokumentumgyűjteményt. Az elsősorban fejlesztési céllal készülő e-portfólióba hosszabb időszak teljes dokumentációját kell elhelyezni. L. 34 Darling-Hammond. A) Mit jelent az. a leendő munkaadó egy valós. hogy készítője hol tart szakmai fejlődésében. Ennek megfelelően a pedagógiai portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény. A festő. p. akik e dokumentumok alapján alkotnak képet a pedagógus kompetenciáiról. Ennek megfelelően az értékelési céllal készült e-portfólió egy dokumentumválogatás. Az e-portfólió a készítés médiumát tekintve más: az e-portfólió dokumentumait nem papíralapon kell elkészíteni és egy kapcsos. igaz. erőfeszítéseiről átfogó képet kapni. A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkájának dokumentumait tartalmazza. azt. B) Miben különbözik az e-portfólió a papíralapú portfóliótól? Az e-portfólió nem a portfóliók egy újabb típusa. hogy milyen területen mit kell tennie a továbblépés érdekében. Teaching and Teacher Education. céljait tekintve az e-portfólió is fejlesztési vagy értékelési céllal készülhet. hanem valós feladatvégzés közben és után maga a készítő gyűjti össze és bocsátja az értékelők rendelkezésére. 60 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 2000. 523–545. Ez a dokumentumgyűjtemény kettős céllal készíthető el: Fejlesztési céllal: a dokumentumokat áttekintve képet kapjunk készítőjének fejlődéséről egy vagy több területen. . bár szimulált feladat elvégzése során alkot képet a jelentkezők kompetenciáiról.

1. a tanulságok levonása. leginkább a tanulókra és önmagunkra nézve. készítőjének reflexióival kiegészítve. amelyet választunk.) 3. elemzését jelenti. Önértékelés: mérlegelnünk kell. ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását. Elemzés/érvelés: annak indoklása. például az óratervhez/foglalkozástervhez kapcsolódó döntések magyarázata. és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben. milyen anyagrészből. 2. alátámasztása. csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. milyen csoportnak. milyen célokkal. D) Mit jelent az. Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése. hogy „készítőjének reflexióival kiegészítve”? A reflexió tapasztalataink. (A cselekvés előtti reflexió. hogy mit miért tesz. tehát a szakmai fejlődést is szolgálja. A reflexió alapvetően három részre tagolódik: 1. Leírás: a pedagógiai helyzet leírása. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ha ez már a dokumentumban megtörtént. pl.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? C) Hogyan lehet definiálni a pedagógiai e-portfóliót? A pedagógus gyakorlatának célirányosan összeválogatott dokumentumait tartalmazza. (A cselekvés utáni reflexió. azt. hogy készítője mind a nyolc kompetenciaterületen elérte a minősítés megszerzéséhez szükséges fejlettségi szintet. Az e-portfólió célja annak alátámasztása. Önértékelés: az óra megtartása után a tervezés sikerességének. elemzését. Elemzés/érvelés: a dokumentum interpretálása. óraterv/foglalkozásterv.) Miért szükséges a reflexió? A reflexió világítja meg az olvasó számára az e-portfólió készítőjének gondolkodásmódját. és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. amit teszünk. Emellett a szisztematikus reflexió lehetővé teszi a készítő számára saját pedagógiai gyakorlatának kritikus vizsgálatát is. hogy miért tesszük azt. az óra eredményességének értékelése. jelen esetben a dokumentumban bemutatott pedagógiai tevékenység szisztematikus végiggondolását. 61 . 2. hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre.) Például: 1. 3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? E) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására. munkáiról. szinte végtelen típusú dokumentum igazolhatná. dokumentumai (min. A z e-portfólióban az egyes kompetenciák megfelelő szintjének elérését többféle. A nevelő-oktató munka dokumentumai.). A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. 2. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) 62 36 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve/foglalkozásterve.35 4. oldal). amelyek nélkül nem lehet a pedagógus munkáját értékelni. különösen legalább tíz tanóra. ilyenek például a pedagógiai munka megtervezésének dokumentumai 35 Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. 1. művészeti tevékenységek bemutatása.) A pedagógiai e-portfólió tartalmi elemei Eredetiségnyilatkozat (1. 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló alkotói. albumokban bemutatva). bizottsági tagság stb.és szabadon választott dokumentumokra. 3. Önálló alkotói. a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. a szakértő számára az értékelés megkönnyítése érdekében a nevelő-oktató munka dokumentumait két nagyobb csoportba osztottuk: alap. hiszen ezek támasztják alá azt. (Ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintjén várhatók el. 2. művészeti tevékenységéről.36 5. 3–5 oldal). 1. . Alapdokumentumok: a pedagógiai munkának vannak olyan sarokkövei. esetleg mellékletekben. melléklet) 1.) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait? Az e-portfólió szívét a nevelő-oktató munka dokumentumai képezik. max. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (max. Szakmai önéletrajz (formanyomtatvány kitöltése). (Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületek esetén relevánsak. A szakmai életút értékelése (önértékelés) (kb. dokumentumai (szakmai szervezeti tagság. csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai önéletrajz és a munkahely bemutatása.) Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. 6. A pedagógus számára a válogatás. E dokumentumok közül nem kerül értékelésre. A pedagógiai e-portfólió azonban értékelési céllal készült dokumentumválogatás. hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? 1. hogy a pedagógus az egyes kompetenciaterületeken elérte a minősítéshez szükséges szintet. sz. A többi dokumentum képezi az e-portfólió kompetenciaalapú értékelésének alapját.

A Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintre történő minősítési eljárás során a szabadon választott dokumentumok száma nincs korlátozva. hiszen a pedagógus számára lehetőséget kell nyújtani arra. amelyet a célnyelven készít el a tanév során. maximum öt szabadon választott dokumentumot kell feltöltenie az e-portfóliójába. mint a tárgy anyanyelvi oktatásának óraszáma.). a célnyelven csatolhat. a tanulás eredményeinek bemutatása és elemzése. például a reflexiókat magyarul csatolja. ha ez a nagyobb óraszámban tanított tárgya. amelyet célnyelven készít el a tanév során (éves ütemterv. vagy két tanítási nyelvű képzésben dolgozik? Idegen nyelv szakosként. hogy mely kompetenciák birtoklásának alátámasztására szolgál a pedagógus megítélése szerint egy adott dokumentum. hogy melyik kompetenciája vagy kompetenciái alátámasztására alkalmas a benyújtott dokumentum. bármely IKT-ra épülő vagy más feladat stb. akkor minden dokumentumot. Az e-portfóliónak azonban egyben készítőjének egyedi arcát. hogy bemutassa az iskolai munkán túlmutató szakmai tevékenységeit. Ezt a táblázat utolsó oszlopában próbáltuk érzékeltetni. Az alábbi két táblázat közül az elsőben az alapdokumentumokat soroljuk fel. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 3. A feltöltendő dokumentum fejlécében célszerű jelezni. akkor a pedagógusnak magyarul kell nyújtania a dokumentumokat. A többit. ha idegen nyelv szakos a pedagógus. szintre történő minősítéshez összesen minimum három. 63 . tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv.) Ha a pedagógus több tárgyat is tanít. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. témazáró dolgozat. a többit magyarul (ld. hogy egy-egy dokumentum több kompetencia megfelelő szintjének elérését is bizonyíthatja. Ezeknek az egyéni színeknek a bemutatására alkalmasak a szabadon választott elemek. és a Pedagógus II. és ebből a tárgyból kell benyújtani az e-portfóliót is. 4. a célnyelven nyúj that be minden olyan dokumentumot a pedagógus. portréját is tükröznie kell. A pedagógusi munka komplexitásából következik. illetve kutatói munkásságát. mint előbb az idegen nyelv szakosok esetében). mert a bizottságnak nem minden tagja ismeri a célnyelvet. Bizonyos típusú dokumentumokat tehát mindenképpen szükséges bemutatni az e-portfólióban. A két tanítási nyelvű képzésben az e-portfólió nyelvét a szaktárgy célnyelvi tanításának óraszáma határozza meg: ha ez kisebb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? vagy a tanulási-tanítási folyamat során készült tanulói munkák.) Milyen nyelven készüljenek a dokumentumok. Ha nagyobb. Az egyes dokumentumokhoz fűzött reflexiókban pedig bővebben is érdemes kifejteni. A nevelő oktató munka alapdokumentumai mellett a pedagógusnak a Pedagógus I. óraterv/foglalkozásterv. a másodikban példák találhatók szabadon választott dokumentumokra. és miért. melyik tárgyból nyújtsa be az e-portfóliót? A magasabb óraszámban tanított tárgyból kell minősítésre jelentkezni.

szaktárgyi. elemzése 7. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. A táblázatok harmadik oszlopában található számok a pedagóguskompetenciákra utalnak. tantervi tudás 2. integrációs tevékenység. Kommunikáció és szakmai együttműködés. A tanuló személyiségének fejlesztése. 64 .) Mi tartozik „A nevelő-oktató munka dokumentumai” rész alapdokumentumai és szabadon választható dokumentumai közé? A következő két táblázatban az e-portfóliónak „A nevelő-oktató munka dokumentumai” című részét alap. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. A táblázatok könnyebb értelmezése érdekében felsoroljuk a kompetenciákat. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. Pedagógiai folyamatok. A szabadon választott dokumentumok csak példák. a pedagógus más dokumentumokat is feltölthet kompetenciái alátámasztására. fejlesztése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 5. 1. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. Szakmai feladatok. tanuló többi gyermekkel. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. osztályfőnöki tevékenység 6. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. közösségek alakulásának segítése. esélyteremtés. A tanulói csoportok. a hátrányos helyzetű. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tanulási. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. problémamegoldás 8. szaktudományos.és szabadon választott dokumentumokra bontva mutatjuk be. az egyéni bánásmód érvényesülése. A tanulás támogatása 4.

versenyelőkészítés. cím. 65 38 39 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Reflexió: a döntések indoklása. fakultáció. a kiadás éve). 6 Csoportprofil: kb. Reflexió: kb. hátránykompenzáció stb. a hozzájuk tartozó. A többi lehet szabadon választott dokumentum. 15 oldal. 2. segédanyagokkal együtt39 (a tankönyv oldalai. Az alapdokumentumok között előírjuk minimum két foglalkozásterv csatolását ide. szemléltető anyagok. Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. korrepetálás. Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. 3 oldal és a felhasznált tananyag és max. 3 37 A 326/2013. összesen legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység tervével/tematikus tervvel. rendelet előírja legalább tíz tanóra. A felhasznált tananyag(ok). Csoportprofil: kb. kiegészítő. megvalósításának dokumentumai. illetve foglalkozás reflexiókkal ellátott tervének a feltöltését. A feltöltött tananyag(ok). 1. 1 oldal. Tervek: kb. 2. felzárkóztatás. valamint a hozzájuk tartozó óratervekkel/foglalkozástervekkel (összesen 10 db). táblaterv stb. segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. Egymásra épülő óraterveket/foglalkozásterveket kell csatolni. A pedagógus feladata. 2 oldal. a csoport profiljával együtt. 30. foglalkozásterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör. kiadó. feladatlapok. egyébként plágiumnak minősül. 4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Alapdokumentumok Féléves ütemterv. 2 foglalkozás terve37. akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag. . min. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. míg minimum négy óravázlatot a tematikus tervhez kapcsolódóan kell majd feltölteni. Reflexiók: kb. 2 oldal. A bemutatott tanulócsoportra adaptált legalább egy. óraterv/foglalkozásterv: kb. 2 oldal. segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése. Csoportprofil. Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 db óratervet/foglalkozástervet. digitális bemutató. abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1. legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek38 (10 db) a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal. 2 dokumentum (tanulói munka). Feltöltendő dokumentumok és terjedelmük Mely kompetenciák alátámasztására szolgálhat leginkább? 4.) féléves ütemterve.). (VIII. Tananyagok és segédanyagok: szükség szerint.) Korm. hogy gondoskodjon a megfelelő számú dokumentum feltöltéséről. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik. hogy a pedagógus a tanulási-tanítási/fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani. 5. 3. óratervek/foglalkozástervek Egy tanulócsoport profiljának ismertetése.

Minták az értékelés dokumentumai közül (pl. 1–2 db 7. 1.: fényképek. 66 . 7 Hospitálási napló (1 db). (egyéni feladatok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. órai munkaszervezésben megnyilvánuló differenciálás. dokumentálása. a munkaközösség-vezető.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutatóóra tanulságai. Esetleírás Esetleírás: pedagógiai problémák megoldásának leírása. a tanulási folyamat elősegítése szempontjából. a választott módszerek. munkaformák sikerességének elemzése. mintákon át. 5.) Az értékelés dokumentumai Az előző két pontban bemutatott tanulási-tanítási egységben (tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek) alkalmazott értékelési rendszer bemutatása. a tanulói visszajelzések alapján. 1–2 oldal 3. példákon. visszajelzése. visszacsatolás a további tanítási folyamatra. 1–2 oldal 6. 5 Dokumentum: 1 db hospitálási napló Reflexió: kb. és ha vannak. 1–2 oldal. differenciált házi feladat. 3 oldal 3. témazáró. 4. A hospitáló pedagógus visszajelzése: kb. Dokumentumok: max. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése. 6. vagy bemutatóórát tart) Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. 1 oldal Ha van diákvisszajelzés: a formanyomtatvány Tanulói munkák és a megvalósítás egyéb dokumentumai: kb. 3. (A pedagógus órát látogatott.) Az egyik órára meghívott munkaközösség-vezető hospitálási naplója. IKT alkalmazása IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása. 4. minta: 2–3 db Reflexió: kb. 3 db Reflexió: kb. 1.) Leírás és reflexió: kb. elemzése. Hospitálási napló (a pedagógus órát látogat. 3 Példa. 5 db Reflexió: kb. projektmunka dokumentumai. 1 oldal 7.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? A megvalósítás dokumentumai (a pedagógus óráját látogatják) Az előző pontban kért tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek megvalósításának dokumentumai (pl. tanulói munkák. 2 Leírás: kb. Reflexió: a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv megtanításának értékelése a tanulói munkák. más tanulói munkák) Reflexió: az eredmények elemzése. 4. 1. 7 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 1 oldal Az értékelés dokumentumai: max. vagy bemutatóórát tartott. esetleg tanulói visszajelzések. füzetlapok. esszék. 2. A tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott differenciálás bemutatása.

4. félév vagy év végén. és ha a pedagógus fel tudja tölteni biztonságos felületre. 2. megvalósításnak dokumentumai. 67 41 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 1. tanulói munkák: max. Felvétel: max. 3. 1. 1 oldal Melyik kompetenciák alátámasztására szolgálhat leginkább? 1. 2. 7. IKT-tananyag. értékelése Feltöltendő dokumentumok és terjedelmük Dokumentum: max. (anonim!) 6.és társértékelés alkalmazásának bemutatása példákon át. 1 oldal. csak a linkre lehet majd a feltöltött dokumentumban hivatkozni. 2 oldal Terv: kb. 2–3 oldal Az eljárás és a szempontok leírása: kb. Terv kb. 1. 4. 1 oldal 3. Bemutatás: max. 6. Az alapdokumentumok között szereplő tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egy órájának felvételéből max. 5. 8 40 Abban az esetben. Az értékekés szempontjai. Reflexió (értékelés): kb. 1 oldal Dokumentumok. 3.3. értékelése. A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. pl. 5. 8 Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése. 1. 4. 40 41 Reflexió: a felvett óra elemzése A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása az alapdokumentumok között bemutatott tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján. 3 oldal A megvalósítás dokumentumai Reflexió: kb. értékelése Projektterv és megvalósításának dokumentumai. 7. Tanulási tréning: terve. 2. 20 perc. ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére. 2. 1 oldal 6. 8 2. 2 db Reflexió (értékelés): kb. 7 A tanulói ön. 1.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Példák szabadon választott dokumentumokra Saját fejlesztésű tananyag. 5. 8 3. pl. . 4 3. A rendszer nem tud videofájlokat fogadni. Ismertetés és elemzés: kb. 3. 3 tanulói értékelés csatolása. elemzése és visszacsatolás a tanítási folyamatra. 2 db (bemutatás) Reflexió (értékelés): kb. 1–2 oldal. bemutatása. Az eljárás értékelése. 8 A pedagógus által tartott óra/foglalkozás egy részletének videofelvétele. Reflexiók: kb. 4. 20 perc. 4 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1 oldal Reflexió: kb. az eljárás leírása. 8 6. 3. 7. 1 oldal Max. feladatlap stb.

a fejlesztendő készségek és képességek. tehetséggondozó team. esetleg együttműködés. szülők stb. Reflexiók: a tanulságok levonása Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása Reflexió: a szabályrendszer születésének bemutatása. 1. tantárgyhoz kapcsolódva. eredmények elemzése Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása. kapcsolódó ismeretek megjelölésével. 2–3oldal (kérdőív. értékelése. és a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. 3. A tanórák felosztása témakörönként. 2 oldal Az együttműködés dokumentumai Reflexiók: kb. 1 oldal Reflexió kb. 1–2 oldal Csatolható dokumentáció: a tanuló fejlesztésébe bevont más személlyel. családok érdekében tett lépései.) 5. Osztályprofil Osztályfőnöki munkaterv A munkaterv megvalósításának dokumentumai. az adatok ismertetése. 8 A Nemzeti alaptantervre. 1 oldal Tanulói profil (1 oldal) Terv: max. 2 oldal. 1 oldal 5. szülőkkel. Esetleírás: kb. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet. 8 4. tanulói munkák. 2. 8 Osztályprofil: kb. Tanmenet: max. 10 oldal 4. tanulságok Egy tanuló egyéni fejlesztési terve. 2. 5. 7. 7. 8 5. egy adott csoporthoz. kommunikáció a kollégákkal. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. szervezettel való együttműködésről (Nevelési Tanácsadó. Dokumentum: max. elemzése. 4. főbb didaktikai feladatok. 3 db Reflexió: kb. Reflexió: kb. 4. 8 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Szociometria készítése. 2 oldal. 8 Segítségre. 2 db) Reflexió: kb. támogatásra szoruló tanítványok. kb. 6 alkalomra. 68 . 1 oldal 7. Reflexió: a tevékenység elemzése. a tanuló profiljával együtt. 3. elért eredmények. cselekvési terv Dokumentum: kb. 2–3 oldal Tanulói munkák (max. Az adatok elemzése: kb. 6. Dokumentumok: max. 6. 2 oldal Munkaterv: kb. külső szervezetekkel. 1 oldal.

2 rendezvény összefoglaló leírása: kb. 2 oldal Kb. 1. 4. kirándulás. 1. pályázatokon Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését. 2. erdei iskola. Elemzés: kb. a megvalósítás során a kollégákkal. 8 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 1. min. videó stb. 3 dokumentum 1 tanulói e-portfólió: max. 3. Kb. diákrendezvény (pl. 3 5. dokumentálása. 2 oldal. 6. a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása. 7. 2 oldal Kb. 1. 4. ajánlással Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek.) összefoglaló leírása. Kb. hatékony pedagógiai módszerek (max.). (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/ cikket?) 1 rendezvény leírása és a saját szerep bemutatása: kb. Dokumentálás: szükség szerint Reflexió: kb. 5. 7 8. könyv. módszerek kidolgozása. 2 oldal Max. tankönyvírás stb. ajánlással. az érettségi elnök értékelése. értékelése. 3 oldal Reflexió: kb. bármely kompetencia 1. 2-2 oldal. 2 oldal. kutatásban való részvétel. innovációk bemutatása. 8 4. múzeumlátogatás. A szaktárgy tanításához kapcsolódó.: új elemek. 3. 2 db) A szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl. 3. meghívók (pl. Tanórán kívüli közösségi program. 1. iskolai ünnepség. rövid értékeléssel. 3 oldal Leírás és dokumentumok: kb. Szakmai publikációk. 2 oldal. reflexiók az elért eredményekre Nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése. A tevékenység bemutatása. 5. 2 oldal. 10 oldal. max. reflexiók az elért eredményekre A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk. Dokumentumok: max. 2 oldal Elemzés és értékelés: kb. 8 6. 2 oldal Kb. Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásának. 3. 1 oldal. témanap rövid leírása. 8 6. 8 1. sportnap. volt tanítványok doktori védésére) Tanulói e-portfólió (tanulói munkák gyűjteménye) – elemzése a tanulói önállóság fejlesztése szempontjából. max. 3. min. 7. rövid ismertetetése és reflexiók. 8. 2 db Max. 7. kipróbálása. Kb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Iskolai szintű szakmai rendezvény. háziverseny. rajzok. értékeléssel. írások. az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. Saját jó gyakorlatok. e-mailek. képek. 1 oldal Bemutatás: kb. pl. diákcsereprogram stb. 8 1. 8 1. 7 3. 1. eljárások. 10 db. Részvétel az intézményben folyó innovációban. a külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása. 69 . pl. 7. tanulói beszámolók. bármely kompetencia 7. Érettségi eredmények. 10 db. 1.

2 oldal a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása. A szaktárgy tanításához kapcsolódó. tantervi tudás Alapdokumentumok (A kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. szaktárgyi. értékeléssel. kompetencia Szakmai feladatok. hogy mind a nyolc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat? A következő nyolc táblázatban az alap. 1–2 oldal A szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény. min. rövid ismertetetése és reflexiók. max. IKTtananyag. ajánlással.) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Saját fejlesztésű tananyag. ajánlással A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk. 2. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról szabadon választott dokumentumok segítségével. kb. feladatlap. pl. max. új elemek. Az egyes kompetenciák mellett feltüntetett dokumentumok természetesen más kompetenciák alátámasztására is alkalmasak. max. 2 db (bemutatás) Reflexió (értékelés): kb. szaktudományos. rövid értékeléssel. hatékony pedagógiai módszerek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Terjedelem Dokumentum: max. 1. amelyeket elsősorban bizonyíthatnak. 1–2 oldal. hogy minden kompetencia alátámasztására feltöltött -e dokumentumokat.) Hogyan győződhet meg a pedagógus arról. módszerek kidolgozása. amint az az előző két táblázatban is látható. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 6. db. kipróbálása. max. illetve javasoljuk. Itt csak a könnyebb tájékozódás kedvéért kerültek azok mellé a kompetenciák mellé.és a szabadon választható dokumentumokat a nyolc kompetencia köré csoportosítva mutatjuk be. bemutatása. 10 db. Ezeknek a táblázatoknak a segítségével a pedagógus ellenőrizni tudja. min. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/cikket?) Saját jó gyakorlatok. eljárások. 4 oldal 70 . innovációk bemutatása. Kb. 10 db. könyv. 5. 5.

főbb didaktikai feladatok. 1 oldal Dokumentumok.). tanulói munkák: max. 2 db Reflexió (értékelés): kb. 71 43 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kiegészítő. egy adott csoporthoz. szemléltető anyagok. feladatlapok. 10 oldal 42 Egymásra épülő óraterveket/foglalkozásterveket kell csatolni. akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag. Tanmenet: max. kiadó. valamint a hozzájuk tartozó óratervekkel/foglalkozástervekkel (összesen 10 db). hogy a pedagógus a tanulási-tanítási/fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani. kapcsolódó ismeretek megjelölésével. 15 oldal Tananyagok és segédanyagok: szükség szerint Reflexió: kb. abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el. 2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Projektterv és megvalósításának dokumentumai. Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. értékelése Terjedelem Terv kb. tantárgyhoz kapcsolódva. segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 2. 2 oldal Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óraterv/foglalkozásterv: kb. a kiadás éve). Reflexió: a döntések indoklása. segédanyagokkal együtt43 (a tankönyv oldalai. a hozzájuk tartozó. egyébként plágiumnak minősül. összesen de legfeljebb három darab tanulásitanítási egység tervével/tematikus tervével. A bemutatott tanulócsoportra adaptált legalább egy. segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Alapdokumentumok Egy tanulócsoport profiljának ismertetése. pl. legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek42 (10 db) a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal. táblaterv stb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. . Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 db óratervet/foglalkozástervet. cím. kompetencia Pedagógiai folyamatok. A felhasznált tananyag(ok). digitális bemutató. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik. A tanórák felosztása témakörönként. a fejlesztendő készségek és képességek. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet. A feltöltött tananyag(ok). Terjedelem Csoportprofil: kb. 1 oldal A Nemzeti alaptantervre.

elemzése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére.) Az egyik órára meghívott munkaközösség-vezető hospitálási jegyzőkönyve. a választott módszerek. A hospitáló munkaközösségvezető visszajelzése: kb. 3 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra A pedagógus által tartott óra egy részletének videofelvétele. (Egyéni feladatok. Terjedelem Hospitálási jegyzőkönyv (1 db). projektmunka dokumentumai. 5 db Reflexió: kb. értékelése. Elemzés: kb. 1 tanulói e-portfólió: max. A tanulásitanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott differenciálás bemutatása. Az alapdokumentumok között szereplő tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egy órájának felvételéből max. 20 perc. órai munkaszervezésben megnyilvánuló differenciálás. 1 oldal 44 45 Abban az esetben.) IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása példákon. 20 perc. a tanulási folyamat elősegítése szempontjából. 3 oldal A megvalósítás dokumentuma: szükség szerinti Reflexió: kb. . visszajelzése. mintákon át. 2 oldal Példa. 1–2 oldal Tanulási tréning: terve. 1 oldal Ha van diákvisszajelzés: a formanyomtatvány Tanulói munkák és a megvalósítás egyéb dokumentumai: kb.: fényképek. füzetlapok. Reflexió: kb. kompetencia A tanulás támogatása Alapdokumentumok Az előző pontban kért tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és a kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek megvalósításának dokumentumai (pl. 72 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 2 oldal. 1 oldal Tanulói e-portfólió (tanulói munkák gyűjteménye) elemzése a tanulói önállóság fejlesztése szempontjából. esetleg tanulói visszajelzések. 44 45 Reflexió: a felvett óra elemzése Terjedelem Felvétel: max. differenciált házi feladat. A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása a bemutatott tanulásitanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján. munkaformák sikerességének elemzése. Terv: kb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 3. 10 oldal. minta: 2–3 db Reflexió: kb. Reflexió: a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanításának értékelése a tanulói munkák. tanulói munkák. Reflexiók: kb. megvalósításának dokumentumai. a munkaközösség-vezető (esetleg tanulók) visszajelzése alapján.

tanulási. 2 foglalkozás terve. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. a hátrányos helyzetű. kb. e-mailek. a csoport profiljával együtt. min. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. fakultáció. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1 oldal. megvalósításának dokumentumai. 3 oldal és a felhasznált tananyag és max. hátránykompenzáció stb. 2 db) Max. 73 . az egyéni bánásmód érvényesülése. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. versenyelőkészítés. meghívók (pl. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése Terjedelem Csoportprofil: kb. Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek. felzárkóztatás. 2–3 oldal Tanulói munkák (max. kompetencia A tanuló személyiségének fejlesztése. elért eredmények. Tervek: kb. 6 alkalomra. 2 dokumentum (tanulói munka) Reflexiók: kb. tanulói munkák. korrepetálás. 3 dokumentum Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Egy tanuló egyéni fejlesztési terve a tanuló profiljával együtt és a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 4. volt tanítványok doktori védésére) Terjedelem Tanulói profil (1 oldal) Terv: max. tanuló többi gyermekkel.) féléves ütemterve. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Alapdokumentumok Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör.

a megvalósítás során kollégákkal.) Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásárnak. 3 db Reflexió: kb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1 oldal Osztályprofil: kb. diákrendezvény (pl. esélyteremtés. Dokumentumok: max. 74 . külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása. 2 oldal Munkaterv: kb. értékelése.) megvalósítása: összefoglaló leírás. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról a szabadon választott dokumentumok segítségével. fejlesztése. kompetencia A tanulói csoportok. iskolai ünnepség. 2 rendezvény összefoglaló leírása: kb. tanulói beszámolók. nyitottság a különböző társadalmikulturális sokféleségre. kirándulás. 1 oldal Osztályprofil Osztályfőnöki munkaterv A munkaterv megvalósításának dokumentumai. 2 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 2–3 oldal (kérdőív. közösségek alakulásának segítése.) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Szociometria készítése. cselekvési terv Terjedelem Dokumentum: kb. képek. elemzése. osztályfőnöki tevékenység Alapdokumentumok (A kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. 2 oldal. Max. a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl. rajzok.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 5. videó stb. 2 oldal. Reflexiók: a tanulságok levonása Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása Reflexió: szabályrendszer születésének bemutatása. 2-2 oldal Dokumentálás: szükség szerint Reflexió: kb. 1 oldal Reflexió kb. múzeumlátogatás. diákcsereprogram stb. Dokumentum: max. sportnap. eredmények elemzése Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása. tanulságok Tanórán kívüli közösségi program. az adatok ismertetése.) Az adatok elemzése: kb. integrációs tevékenység. 1 oldal Reflexió: kb. illetve javasoljuk. erdei iskola.

visszacsatolás a további tanítási folyamatra. félév vagy év végén. és a 3. elemzése és visszacsatolás a tanítási folyamatra. 3 tanulói értékelés csatolása (anonim!) Az ön. 2 oldal Kb. 1 oldal Az értékelés dokumentumai: max. reflexiók az elért eredményekre Bemutatás: max. Az eljárás értékelése. témazáró. kompetencia értékeléséhez benyújtott dokumentumokban bemutatott tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott értékelési rendszer bemutatása. más tanulói munkák) Reflexió: az eredmények elemzése. 1 oldal Kb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 6. elemzése Alapdokumentumok A 2. Terjedelem Leírás: kb. 1 oldal Max. Érettségi eredmények.és társértékelés alkalmazásának bemutatása példákon át. az érettségi elnök értékelése. 75 . 1–2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése. Terjedelem Ismertetés és elemzés: kb. Az értékekés szempontjai. kompetencia Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. esszék. eljárás leírása. 2–3 oldal Eljárás és szempontok leírása: kb. 3 db Reflexió: kb. 2 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. reflexiók az elért eredményekre Nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése. 1 oldal Reflexió (értékelés): kb. Minták az értékelés dokumentumai közül (pl.

családok érdekében tett lépései. 1 rendezvény leírása és saját szerep bemutatása. dokumentálása. háziverseny. pl. támogatásra szoruló tanítványok. illetve javasoljuk. vagy bemutatóórát tartott. 3 oldal Reflexió: kb. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról a szabadon választott dokumentumok segítségével) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Szakmai publikációk. a kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. 2 db Esetleírás: kb.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutató óra tanulságai. Reflexió: a tevékenység elemzése. 3 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Dokumentumok: max. az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. írások. 1 oldal Leírás és reflexió: kb. pályázatokon Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését. (A pedagógus órát látogatott.) Terjedelem Dokumentum: 1 db napló Reflexió: kb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. Dokumentumok: max. 76 . kb. Esetleírás: pedagógia problémák megoldásának leírása. kompetencia Kommunikáció és szakmai együttműködés. 1–2 db Iskolai szintű szakmai rendezvény. 1 oldal 8. dokumentálása. 2 oldal Az együttműködés dokumentumai Reflexiók: kb. kompetencia Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Alapdokumentumok (a szakmai önértékelést is és a tanúsítványokat is figyelembe vesszük. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése. külső szervezetekkel. Terjedelem Kb. témanap rövid leírása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. problémamegoldás Alapdokumentumok Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. értékelése. 1 oldal. kutatásban való részvétel. szülőkkel. 1 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Részvétel az intézményben folyó innovációban. esetleg együttműködés. tankönyvírás stb. 1–2 oldal. kommunikáció a kollégákkal. Terjedelem Leírás és dokumentumok: kb. Segítségre. A tevékenység bemutatása.

feltöltéséhez. A feltöltött képek. melléklet) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy az elkészített anyagokat minden nehézség nélkül ki tudják majd nyitni az értékelők. Dokumentumminták és -sablonok. kiindulópont nyújtása a céljuk. Ezek kitöltése része az e-portfólió dokumentációjának. hangfájlok és videók fájltípusai és maximum terjedelmük megjelenik feltöltéskor a képernyőn. melléklet)  Óraterv (12. melléklet és 13. majd beszkennelni és feltölteni a megadott felületre. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? Az e-portfólió elkészítését segítik: 1. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. sz. hogy a feltöltött e-portfólió a pedagógus saját munkája. A szövegfájlok ajánlott formátuma: Times New Roman 12. másfeles sorköz.  Eredetiségnyilatkozat arról. melléklet)  Esetleírás (15. (1. amelyek a Dokumentumminták és -sablonok link alatt olvashatók. mindössze segítség. egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt a 9. sz. sz.) Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok? A dokumentumok elkészítéséhez egységes fájltípusokat kell használni annak érdekében. sz. Segítő szempontsorok. A dokumentumokat az egymásra épülésük sorrendjében lehet csak feltölteni.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7.  Formanyomtatvány áll rendelkezésre az Europass típusú önéletrajz elkészítéséhez.5 cm). Ezt letöltés után alá kell írni. Minta és több esetben sablon készült például a következő dokumentumtípusokhoz:  Tematikus terv (11. 77 .) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. 2. 8. normál margó (mind a négy oldalon 2. Formanyomtatványok. Minden dokumentumtípusból több lehetséges változat is található ezen a felületen. Formanyomtatványok A pedagógiai e-portfólió online felületén több formanyomtatvány is található. melléklet. a köztük lévő kapcsolati rendszer áttekintéséhez. sz. sz. sz. A minták és a sablonok használata nem kötelező. melléklet)  Hospitálási/óralátogatási napló (14.  A Regisztráció menüpont alatti nyomtatvány kitöltése szükséges a minősítésre jelentkezéshez. Az elfogadott fájltípusok és maximum terjedelmük megjelenik feltöltéskor a képernyőn. melléklet) Dokumentumminták A dokumentumok megfelelő minőségű elkészítését különféle dokumentumminták is segítik. 3.

). b) segítő szempontsor)  Reflexió (19. helyét a tantestületben. együttműködés a tantestületen belül. eredmények). b) A szakmai életút értékelése (kb. ezek hogyan hatottak szakmai fejlődésére! (8. sz. testvérkapcsolatok más iskolákkal. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. amelyeket az e-portfólió dokumentumain keresztül nehéz bemutatni! Például: a szülőkkel való együttműködésének értékelése. melléklet és 17. címe. Az intézmény infrastruktúrája. Az intézmény társadalmi kapcsolatai. más speciális vonás). kisebbségek. amelynek megírásához szempontsor található. c) segítő szempontsor)  Tanórán kívüli foglalkozás (lásd. a tanulók szociális háttere. Az intézmény tanulóközösségének profilja (létszám. sajátos vonások. e) segítő szempontsor)  Projektterv (lásd. a tanulócsoportok száma. amelyeken részt vett! Ismertesse. Természetesen az alapvető adatok egyezhetnek. Az intézmény pedagógiai programjának sajátos vonásai (célok. melléklet)  Egyéni fejlesztési terv (18. típusa).) Reflektáljon legalább két szakmai rendezvényre (például továbbképzés. pedagógiai eszköztárának fejlesztése szempontjából. a szülői munkaközösség szerepe. szaktárgyi tudásának naprakészen tartása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról?  Osztályfőnöki terv (16. a pedagógus saját helye a testületben és a munkaközösségekben). sz. melléklet) Segítő szempontsorok Az első két dokumentum. Azonos intézményben tanító pedagógusok sem tölthetnek fel azonos intézményleírást. melléklet és 20. évfolyamok. Ez plágiumnak minősül. erősségek. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 78 . melléklet)  Csoportprofil (lásd. kompetencia) A pedagógiai kompetenciákat egyenként végigtekintve értékelje önmagát! Feltétlenül térjen ki az egyes kompetenciák olyan elemeire. pl. másrészt ennek a dokumentumnak egyedi jegyeket is kell mutatnia: például amikor a pedagógus bemutatja a szaktárgy helyzetét vagy a saját szerepét. mit tett az utolsó minősítés óta szakmai fejlődése érdekében! Milyen segítséget kapott ebben. milyen nehézségekbe ütközött? (Pl. különös tekintettel a tanított tárgyakra. 1 oldal) Az intézmény adatai (neve. a pedagógiai e-portfólió alapdokumentumai között szerepel: a) Az intézmény (a pedagógus jelenlegi munkahelye) rövid bemutatása (max. A tanított tárgy helyzete az intézményben. végzettségek. sz. nem. egyrészt mert ugyanazt a jelenséget másként mutatják be és értékelik. f) segítő szempontsor)  Szakmai életút értékelése (lásd. 3–5 oldal) Mutassa be. pedagógiai program. munkaközösségek. A tantestület profilja (kor. sz. műhelymunka stb. a nemek aránya. módszertani tudásának megújulása. de két különböző pedagógus leírása ugyanarról az intézményről nem lehet teljesen egyező. sz. konferencia.

a főbb nehézségek és megoldásuk lehetséges útjai. jelenlegi célok. A választások indoklása. a csoport erősségei. más. a pedagógus lépései a megfelelő csoportdinamika kialakítása érdekében. a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. akiknek a nézőpontja értelemszerűen különböző. Ehhez nyújt segítséget az alábbi szempontsor: Az emberi erőforrások minisztere által 2013. pl. pl. egyes tanulók szerepe. a pedagógus és a csoport által eddig kitűzött célok. Ezért azonos csoportprofilok feltöltése plágiumnak minősül. munkájának értékelése. akkor is elvárható két különböző csoportprofil feltöltése ugyanazért. Az egyéni fejlesztési terv készítése szükségessé teszi a tanuló profiljának felvázolását. Ha más szaktárgyat tanítanak. (7. kompetencia) Vagy: a szakmai munkaközösség(ek)ben végzett munka bemutatása.)  A pedagógus lépései a csoporttal való megfelelő viszony kialakítása érdekében. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. illetve az egyéni tanulói profil nélkül a benyújtott dokumentumok nem vagy csak nehezen értelmezhetők. amelyeknek megírásához szempontsor található: a tanított csoportok profilja.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? gyakorlatának jellemzése. szociokulturális jellemzők. hogyan alakult ki a csoport. és 8.  A csoportdinamika működése ebben a tanulócsoportban. (7. (Ezen a ponton szükséges lehet az egyes tanulókról külön is írni.  A csoportban előzőleg használt és jelenleg használt tankönyvek. a tanulmányi kirándulás dokumentálása és a pedagógiai problémamegoldás dokumentálása. az intézményben betöltött szerepének. az osztálytermi környezet bemutatása. eredmények.  A csoport megismerése érdekében a pedagógus által tett lépések. elvi alapjai. Mivel a tanítás erősen kontextushoz kötött munka. kompetencia). akkor nyilván a csoport szaktárgyi fejlődésének bemutatása is különböző lesz. A két pedagógus és a csoport viszonya is alapvetően más.  A csoport szaktárgyi fejlődésének megvilágítása: előző tanulmányok (ha voltak).) Ha két pedagógus ugyanarról a csoportról készít csoportprofilt a minősítési eljárás során. az adott tárgyat kik tanították előzőleg a csoportban.). kik az osztályfőnök(ök). hiszen anélkül a terv nem értelmezhető. Természetesen a szempontsorok használata nem kötelező. Ismertesse szakmai terveit! Milyen szakmai tervei vannak. amiért két azonos intézményben tanító pedagógus intézményleírása is eltér majd egymástól: két különböző emberről van szó. tanulói munkákkal. c) A tanított csoport(ok) profilja  A csoport: a tanulók száma. módszerek. (Ezen a ponton is szükséges lehet egyes tanulókról írni. a nemek aránya. 79 . tananyagok. új tanulók/elmentek stb. a csoport/osztályközösség bemutatása. feladatainak ismertetése. és hogyan szeretné ezeket a terveket valóra váltani? További dokumentumok. egyéni tanulói profil. IKT. d) Egyéni tanulói profil Az e-portfólió egyik szabadon választható dokumentuma egy tanuló számára egyéni fejlesztési terv készítése. Ezekhez a leírásokhoz is kap a pedagógus segítséget.  A csoport története (pl.

problémái. tanulói idegenvezetés. vetélkedő vagy más esti program anyaga stb. indoklása (pl. szervezésben).  Az adatgyűjtés módja. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. v. osztályfőnökkel folytatott megbeszélés. attitűdjéről és tanulási stratégiáiról.  A téma feldolgozása (pl. interjúk. tudás fejlesztése).  közösségfejlesztő célja (pl. ünnephez kapcsolódik).).  A produktum bemutatása (illusztrálva). klikkek megbontása. A szervezés lépései. tanulási szempontból erősségei. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a rendelkezésre álló dokumentumok és a belőlük nyert adatok elemzése. szülőkkel.  A résztvevők köre (kiscsoport. tanulságok). különös tekintettel az adott tárgyra.  A projektmunka értékelése (a megvalósítás eredményessége. pl. iskolán kívül stb. esetleg teljes iskola). 80 . tárgyhoz való viszonyáról. mire lehet építeni a fejlesztésben. információk a tanuló iskolához. tanórán kívül.  A tanuló iskolai pályafutásának rövid áttekintése. A kirándulás programja. A kirándulás értékelése: mennyiben érte el céljait. A kirándulás céljai:  tanulmányi (pl. sporttevékenység (pl.  a pedagógus egyéni célja: pl. e) Segítő szempontsor tanulmányi kirándulás dokumentálásához: i. motivációjáról. f) Segítő szempontsor projekt bemutatásához  A témaválasztás bemutatása. céljairól.)  Összefoglalás: a tanuló személyisége. szervezésbe). (Új információk a tanuló háttéréről. földrajzi. akár egész tanévre szóló). iv. a történelmi. tanórán. a kommunikáció javítása közös feladatokon keresztül) vagy a tanulók közösségi felelősségvállalásának a fejlesztése (bevonásuk a tervezésbe. társaihoz. országismereti.  A tanulóval folytatott megbeszélés rövid összefoglalása.  egyéni fejlesztés (egyéni feladat a tervezésben. a tanuló énképéről.  a szülők bevonása.). iii.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról?  A tanuló személyiségének megismeréséhez igénybe vett források. általános fejlesztési célú. módszereiről. a kommunikáció javítása a tanulókkal. az adott tárgyból rendelkezésre álló tanulói munkák elemzése. A kirándulás dokumentumai (képek.  Feladatmegosztás. művészettörténeti stb. ii. túrázás). tananyaghoz kapcsolódó.  Tervezett időtartam és ütemterv (egy naptól több hetet meghaladóig. nagyobb közösség.

milyen terjedelemben és formátumban. dokumentumokkal tudja alátámasztani. és ezek alapján hogyan értelmezte az esetet.)  Az eset értelmezése: milyen okokra vezette vissza a problémát. nem volt megfelelő az eset értelmezése. A szabadon választható dokumentumok körének végiggondolása rögtön a munka elkezdésekor igen hasznos. hogy a pedagógus alaposan tekintse át az értékelési kritériumokat. (Pl. Először célszerű a nevelő-oktató munka dokumentumaira koncentrálni. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. jó gyakorlat leírása. osztályfőnökkel stb. és így más értelmezési keretbe kellett helyeznie a történteket.) Sikertelenség esetén új megoldási terv kialakítása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? g) Segítő szempontsor esetleíráshoz. Ennek a résznek az a célja. F) Hogyan készül az e-portfólió? A pedagógiai e-portfólió készítése hosszú folyamat. Ennek ellenére az egyes lépések elég világosan elkülöníthetők egymástól.)  Milyen lépéseket tett a probléma megoldására? Miért ezeket a lépéseket választotta?  Milyen sikerrel jártak a lépései? Miért? Ha nem volt sikeres. mert ezek képezik az e-portfólió gerincét. foglalkozásterveket. és minden más. hogy a pedagógus kompetenciáit bemutassa. mert a dokumentumok gyűjtését azonnal el kell kezdenie. vagy helyes volt az értelmezés. például tanúsítványok. vagyis ismerkedjen meg a kompetencialeírásokkal és az indikátorokkal. hogy a nagyobb óraszámban tanított tárgy melyik csoportjában. amelynek egymást követő lépései átfedésben is lehetnek egymással. de nem a megfelelő megoldást választotta. azonosítsa. milyen eszközökkel jutott újabb adatokhoz. párhuzamosan is folyhatnak. a dokumentumok körének behatárolását pedig az e-portfólió tervezői már jobbára elvégezték. amelyekkel már rendelkezik. 81 . miért nem? (Pl. Az e-portfólió készítője dönthet úgy. állandó fegyelmezési problémák egy tanulóval. (Pl. Ezután olvassa el figyelmesen az alapdokumentumok listáját. ezt az értelmezést milyen tényekkel. 1.) Az első lépés: a célok azonosítása. Még egy feladat maradt a pedagógus számára: a szabadon választható dokumentumok kiválasztása. iskola rendezvények dokumentumai. Ha nem volt biztos az értelmezésben. pedagógia problémák megoldásának leírásához. a használható dokumentumok körének behatárolása A cél jelen esetben világos. de a végleges döntést ebben a kérdésben érdemes az e-portfólió anyagainak végső összeállításakor meghozni. Érdemes rögtön azonosítani azokat a dokumentumokat. példák. A cél pontosabb megismerése érdekében ajánlott. A fenti táblázatokban megadott szabadon választott dokumentumok csak ajánlások. melyik téma adja majd az e-portfólió alapdokumentumai között kért tanulási-tanítási egység tervét/tematikus tervet és a kapcsolódó óraterveket. ha van dokumentum. mert új adatok merültek fel. ennek csatolása. beszélt a szülőkkel. hogy milyen dokumentumokra van szükség. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. dokumentálásához  Az eset leírása: az eset tényszerű ismertetése. Ekkor kell eldöntenie azt is. hogy egy adott kompetenciáját más dokumentum segítségével mutatja be. amelyekhez már „csak” reflexiókat kell csatolnia.

milyen pedagógiai nézetek és tudásanyag vezeti a munkájában. a megvalósítás dokumentumai. a gyermek/tanulói munkák és az eredmények értékelése. mindenképpen célszerű megnézni a mintákat. A csoportprofil megírásához az előző pontban található segítő szempontsor. tematikus terv és az óratervek. a tanulási-tanítási egység tervéhez/tematikus tervhez tartozó óratervek/foglalkozástervek. vagy a e-munkaportfólióban tudja a elkészítésére. hogy a reflektív jegyzetekben majd fel lehessen használni őket.vagy szabadon választható dokumentumból több is rendelkezésére áll egy-egy kompetencia birtoklásának alátámasztására. amit tesz. hogy a pedagógus mit miért csinál. és csak azután elkezdeni a munkát. A dokumentumokat Pedagógus-életpályamodell (továbbiakban PÉM) honlapján található pedagógus gyűjteni. 3. elkészítése A következő lépés a dokumentumok gyűjtése.) A negyedik lépés: a reflexiók végleges formába öntése A reflexiók végleges formába öntése következhet. Ha a pedagógusnak évei vannak az e-portfólió mindenből. amelyek a legjobban megfelelnek ennek a célnak. hogy ez a munka ne maradjon az e-portfólió készítésének végső szakaszára. és csak ezután véglegesíteni a reflektív jegyzeteket. Érdemes rögtön szkennelni a papíralapú dokumentumokat. vagy a számítógépén. mit ír le jegyzeteiben. tanítási tevékenység dokumentálása: egy adott csoport profilja. a következő lépés a dokumentumok alapos áttekintése és azoknak a kiválasztása. akkor is célszerű gondosan újra elolvasni az útmutató elejét arról. foglalkozástervekhez csatolni akar. foglalkozástervek kidolgozásához is kínálunk mintákat. mit kell tartalmaznia a reflexiónak.) A harmadik lépés: a válogatás Ha a pedagógusnak egy-egy alap. amelyeket az óravázlatokhoz. hogy minden írás folyamat. Ha a pedagógus a dokumentumgyűjtés folyamán már írt reflektív jegyzeteket. akkor érdemes egy munkaportfólióba. A tanulási-tanítási egység terve. azaz a nevek kitakarásáról. formanyomtatványokat több változatban is. az e-portfólió értékelése során sokat számít. amely az e-portfólió dokumentumai alapján egyáltalán értékelhető. gyermekektő l azokat a munkáikat. amelyeket szeretne felhasználni.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 2. mennyire ad kiegyensúlyozott képet a pedagógus munkájáról. Bár használatuk nem kötelező. Célszerű a pedagógusnak gondosan eltenni azokat a dokumentumokat. hogy milyen kompetenciáikat tud majd bizonyítani az adott dokumentummal. több dokumentumot elhelyezni később legyen majd lehetősége a válogatásra. Lehetőség szerint minden kompetencia minden olyan indikátorának az értékeléséhez adatot kell szolgáltatnia. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a csoportban tanított egység/téma terve. hogy Az e-portfólió jelentős része tulajdonképpen a mindennapi nevelési. és ne felejtse el elkérni a tanulóktól. Mivel a reflexiók világítják meg az értékelők számára azt. mennyire tudatosan teszi. amiből csak lehetséges. Érdemes ilyenkor áttekinteni az egyes kompetenciák értékelési táblázatait és ezek fényében meghozni a döntést (lásd az értékelési táblázatokat). 82 .) A második lépés: a dokumentumok gyűjtése. Az óra/órák. Ajánlott még a tervezés fázisában átgondolni. Érdemes átnézni a mintákat is. foglalkozások megtartása után javasoljuk azonnal feljegyezni a legfontosabb gondolatokat. A gyermek/tanulói munkák esetén szkennelés előtt gondoskodni kell az anonimitásról. így hasznos lehet fogalmazója számára a reflexió első vázlatát egy időre Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 4. Ajánljuk figyelembe venni. Érdemes áttekinteni az e-portfólió egészét is.

Milyen egyéb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Figyelembe veszi-e – ha vannak – a külső visszajelzéseket? (Pl. amelyet elemzés.) (1. Az elemzésben/érvelésben elvekre. művészeti tevékenységek bemutatása és dokumentumai47 4. a feltöltött dokumentumban hivatkozzon erre. szakmai tudására támaszkodik-e? 6. értékelés tényekkel megfelelően alá van-e támasztva? 4.) Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. Szakmai önéletrajz (Formanyomtatvány a pedagógiai e-portfólió online felületén) 2. a nevelő-oktató munka dokumentumain kívüli kötelező elemek vannak a P1 és P2 szinteken? Eredetiségnyilatkozat (Kitöltendő formanyomtatvány található a pedagógiai e-portfólió online felületén. kitöltése Ezután szükséges kitölteni a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumait. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (segítő szempontsor található az útmutató előző pontjában) 5. érvelés és értékelés is követ? 3. az ott rendelkezésére álló munkaportfólió felületet használta. Kritikusan értékeli-e a gyakorlatát? 9. Elég világos és szabatos-e a megfogalmazás? 10. a mentorral és visszajelzést kérni tőle. Figyelembe veszi-e az elemzésnél a körülményeket. iskolavezetés visszajelzéseit. Tanácsos elolvastatni egy kritikus baráttal. a feltöltött dokumentumban jelezze ezt. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása és dokumentumai46 3. Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületeken dolgozó pedagógusok számára szükségesek. kollégák. A pedagógiai helyzet/probléma leírása pontos és szakszerű-e? 2. Az elemzés. Ezek a dokumentumok csak Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár minősítése során kötelezőek. majd visszatérni hozzá és friss szemmel újra megnézni. sz. érvelés. Figyelembe veszi-e az etikai szempontokat? 7. .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? félretenni. A reflexió puszta leírás vagy olyan leírás. Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. akkor ezek nagy részét már a munkaportfólióba történő belépéskor ki kellett töltenie (például az önéletrajzot). A reflexiók áttekintésekor hasznos lehet a következő ellenőrző kérdéssor: 1. a kontextust? 5. A szakmai életút értékelése (Segítő szempontsor található az útmutató előző pontjában) 46 Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. a tanulók. 83 47 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. melléklet) 1. majd a visszajelzés alapján újra átgondolni a reflexiókat. kollégával. A megfelelő szakmai nyelvezetet használja-e? 5. szülők. Ha a pedagógus végig a PÉM e-portfóliójának a felületén dolgozott.) 8. Önálló alkotói.

Mindegyik dokumentum megnyitható-e. melléklet. ha van videó feltöltve valahová. 6. és a szakmai fejlődési terveit is fel kell vázolnia. hogy elérte a megfelelő szinteket az egyes kompetenciaterületeken. a szkennelt dokumentumok jól olvashatók. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és képes saját szakmai fejlődésének irányát megszabni. A szabadon választott dokumentumok elősegítik-e azt. hanem azt. hogy az értékelők az Ön pedagógiai munkásságáról a lehető leghitelesebb és legteljesebb képet alkothassák? Van-e még valami. nyelvezetük szakszerű? 7. értékelni. világosak. eredményeiről? 9.) A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának feltöltése A dokumentumokat az egymásra épülésük sorrendjében lehet csak feltölteni.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? E dokumentumok közül kiemelkedik a szakmai életút értékelése. szakmai munkáját objektíven elemezni. Olyan munka-e az e-portfólió. a köztük lévő kapcsolati rendszer áttekintéséhez. Az e-portfólió hiteles és átfogó képet nyújt-e az Ön pedagógiai munkásságáról. sz. Tartalmazza-e a kompetenciák bizonyítására az összes alapdokumentumot? 2. amely nem nyújt a többihez képest új információt. 1. egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt a 9. a megfelelő formátumban került-e feltöltésre. hogy tökéletes. egy megbízható kolléga/mentor véleményét kikérni és a következő ellenőrző kérdéssor alapján még egyszer megvizsgálni az e-portfóliót. az összefüggő szövegek koherensek. A dokumentumokban nem maradtak-e elírások. Figyelnie kell arra. és képes önmagát. Érdemes a pedagógusnak ennek a dokumentumnak a megírását utolsó lépésként elvégezni. Van-e olyan dokumentum. Végül tanácsos még egyszer áttekinteni az e-portfóliót és megpróbálni külső szemlélő szemével is nézni. hibák. arról tudatosan dönteni. a videó elérhető? 8. Érdemes ebben a stádiumban egy külső értékelő. tehát felesleges az e-portfólióban? 4. Minden dokumentum a megadott terjedelmi keretek között maradt-e? Mindegyik megfelel-e a megadott formai kritériumoknak? 6. figyelembe véve a külső véleményeket is. A jelöltnek nem azt kell bizonyítania. tulajdonképpen a kompetenciák értékelésére alkalmazott indikátorok alapján átfogó önértékelést írni. amit csatolni kellene? 3. hogy a feladat leírása szerint a gátló-segítő tényezőket is megemlítse.és hangminősége megfelelő. 84 . annak kép. A reflektív jegyzetek megfelelően megvilágítják-e az Ön gyakorlatának alapelveit? 5. amelyre Ön joggal lehet büszke? Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

egységes formába öntése. 39.) A hetedik lépés: az ünneplés Ha minden kérdésre van válasz. és addig nem is fogadja be az e-portfóliót. hogy valamelyik kompetencia dokumentálását nem is tudjuk megoldani. – Schmidt. Szem előtt kell tartania a pedagógusnak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. . Vol. Például a reflektív jegyzetek írása végigkíséri az egész folyamatot. hogy amikor minősítésre jelentkezik. Andy. akkor a rendszer azonnal nyugtázza az e-portfólió benyújtását. akkor jelzi a pedagógusnak. esetleg akkor felfedezni. majd a folyamat végén szükséges a jegyzetek koherens. akkor be lehet nyújtani az e-portfóliót. Ezért igen kockázatos a munkát az utolsó pillanatra hagyni. Ezért szerepel a 4. lépésnél két szín. összegyűjtött anyagok közül a beadás előtti utolsó pillanatban kiválasztani a megfelelőnek vélt dokumentumokat. 2002. pp. a találomra felhalmozott. Fontos: az egyes fázisok átfedésben lehetnek egymással. (Hargreaves. Ha a dokumentáció teljes.1.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. Perspectives on Alternative Assessment Reform. Az angol nyelvű szakirodalom egyenesen „portfólióbörtönről” beszél: az utolsó hetekben a kétségbeesett kapkodás hosszas szobafogságra ítélheti a pedagógust. No. Earl. mit felejtett ki. Earl and Schmidt 200248) Ezért a munkát időben el kell kezdeni és a megfelelő ütemben elvégezni. Michele. 85 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 69–95. 48 Hargreaves. amíg a hiányosságot nem pótolja. Ha nem. Lorna. American Educational Research Journal. e-portfóliójának már készen kell lennie. G) Hogyan ütemezze a pedagógus ezeket a lépéseket? A pedagógiai e-portfólió elkészítése hosszabb folyamat.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hónap 2. hónap 6. a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók megírása. hónap Egy másik lehetséges ütemezés négy hónapra: Tevékenységek Az első lépés: a célok azonosítása. hónap 4. hónap 2. feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés 1.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Egy lehetséges ütemezés hat hónapra: Tevékenységek Az első lépés: a célok azonosítása. hónap 4. hónap Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók írása és végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. hónap 3. kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése. kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése. 86 . hónap 3. hónap 5. feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés 1.

igazítsa azt a tanulócsoport profiljához és megfelelő forrásmegjelöléss el. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.és osztályprofilok elkészítésekor kell erre ügyelnie. Ez az e-portfólió esetében is plágiumvétségnek számít. hogy kritikus barátja bármilyen dokumentumot elkészíthet vagy átírhat. vagy az egyik reflektív jegyzetben az érvelés nem világos az olvasó számára. a védésnél azonban könnyen kiderülhet. ha túlságosan beleavatkozott a folyamatba. például annak jelzése. hanem minden esetben. akár csak nyelvhelyességi szempontból is. Az óraterv/foglalkozásterv elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a pedagógus. (A kompetenciák. szülői beleegyezést kell kérnie. amikor tanulói vagy gyermekmunkákat tölt fel. A kritikus barát szerepe tehát rokonítható a szakdolgozat témavezetőjének szerepével. csoport. A szülők beleegyező nyilatkozatait el kell tennie. ellenőrizni senki sem tudja. ha egy pedagógus valaki más előzőleg már beadott dokumentumait. például megkérheti egy hozzáértőnek ítélt kollégáját. illetve a későbbiekben az értékelőkben felmerülhetnek. J) Hogyan értékelik a pedagógiai e-portfóliót? A pedagógiai e-portfólió értékelése nem a dokumentumok egyenkénti értékelését jelenti. legyenek ezek prezentációk. A segítség csak és kizárólag visszajelzés lehet. Az elemzésekben sem használhatja a tanulók valódi nevét. Az viszont az e-portfólió esetében kideríthető. sztenderdek és indikátorok fogalmáról lásd az Útmutató Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? című fejezetét. Ezért kell a készítőjének aláírnia és az e-portfólióval együtt benyújtania egy eredetiségnyilatkozatot. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Ha az e-portfólióval kapcsolatban plágiumgyanú merül fel. hanem a dokumentumokkal bizonyított kompetenciák értékelését. videót készít és tölt fel. és adjon visszajelzést. A nyilatkozatokat a védés során a szakértők ellenőrizhetik. Ez azonban nem azt jelenti. gyakornok esetében mentorát. hogy a kritikus barát szerepe a fent leírtakra korlátozódik-e vagy sem. A pedagógusnak nemcsak a tanulói. 87 . a minősítési eljárást a szakértők felfüggesztik. témazárók. hogy valami kimaradt a dokumentumok közül. vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített óratervvel/ foglalkozástervvel dolgozik. hivatkozással lássa el az óratervet/foglalkozástervet. még keresztnevüket sem.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? H) Kinek a segítségét veheti igénybe a pedagógus az e-portfólió elkészítéséhez? Az e-portfólió elkészítéséhez a pedagógus igénybe veheti kritikus barát(ok) segítségét. és a minősítőbizottság elnöke jelenti az esetet az illetékes kormányhivatalnak. szaktanácsadóját. I) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az e-portfólió dokumentumaival kapcsolatban? Azt. illetve olyan kérdések megfogalmazása. hogy a pedagógus az adott kompetencia területen az adott szintet elérte. Rendkívül fontos még az e-portfólióban a tanulók anonimitásának a biztosítása. amelyek a munkával vagy egyes részeivel kapcsolatba n az olvasóban. hogy nézze át az e-portfóliót.) Az e-portfólió dokumentumainak azt kell alátámasztaniuk. projektmunkák stb. reflexióit tölti fel az e-portfólió rendszerébe. Ha fényképet.

é. illetve a pedagógus reflexiói alapján kevéssé tudatos. A Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján a 3. és alkalmazása a pedagógus reflexiói alapján tudatos. de a szakértő szerint nem felel meg ennek a célnak. amelyek alátámasztására az e-portfólió dokumentumaiban nem lehet adatot találni. hogy egy dokumentum milyen kompetenciák bizonyítására alkalmas. 3 = jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése következetes.” Nyilvánvaló.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Az e-portfólióban egy dokumentum több kompetencia megfelelő sztenderdjének elérését is dokumentálhatja.) Ezért összefoglalóan azt lehet mondani. K) Mi történik az e-portfólió dokumentumainak értékelése után? Az e-portfólió dokumentumainak értékelése után mind a két szakértő megfogalmazza kérdéseit. A szakértőnek ettől függetlenül figyelembe kell vennie a dokumentumot az adott kompetencia értékelésekor. Az értékelési táblázatok indikátorai között szerepelnek olyanok. az e-portfólióból nem. mellékletben található.: Az adott indikátor nem értelmezhető az e-portfólió dokumentumai alapján. bár nem következetes és állandó.) bejegyzést tenni a megfelelő indikátor mellé és a kompetencia értékelésénél ezt. hogy a pedagógus munkájában az indikátorral leírt viselkedés megjelenik. Azt. mellékletben és a 4. a pedagógus jelzi a dokumentum fejlécében. A kérdéseket eljuttatják a pedagógushoz. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az e-portfólió dokumentumait a két szakértő egymástól függetlenül értékeli. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. elfogadó légkört teremt. 1 = kevéssé jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése esetleges. é. sz. é. amelynek a megfelelő szintjét az adott dokumentum bizonyítja. nem jellemző. sz. hogy a szakértőnek az e-portfólió minden dokumentumát mérlegelnie kell az egyes kompetenciák értékelésekor. hogy ezt csak az óralátogatás során lehet megállapítani.. 88 . (Előfordulhat ennek az ellenkezője is: a pedagógus egy adott dokumentumot egy bizonyos kompetencia bizonyítására alkalmasként jelöl meg. és a pedagógus reflexiói alapján a viselkedés tudatos. Elképzelhető azonban. biztonságot.) Mit tartalmaznak az értékelési táblázatok? A táblázatok fejlécében található N. így ilyen esetekben az értékelő köteles a nem értelmezhető (N. 2 = többnyire jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése meghatározóan kimutatható. 0 = nem jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés nem támasztják alá azt. hogy nem minden olyan kompetenciát jelöl itt. hogy fel tudjon készülni a védésre. 1. valamint az ehhez hasonló indikátorokat figyelmen kívül hagyni. kevéssé jellemző. többnyire jellemző és jellemző kifejezések jelentése a következő: N. Például „Óráin harmóniát. állandó.

hogy melyek azok az indikátorok. A megbízott szakértő a jelölt két (Mesterpedagógus és Kutatótanár esetében egy) óráját vagy foglalkozását látogatja meg egy előre egyeztetett időpontban. amelyek nem értelmezhetők az adott óra/foglalkozás értékelésekor. a differenciálás. Ennek eldöntésében segíthetik a szakértőt a mellékletben szereplő óvodai. valamint a hozzájuk kapcsolódó indikátorok alapján történik. C) Miként lehetséges a kompetenciák megfigyelése a tanítási órán/foglalkozáson? A minősítési szakértő feladata. ha a szakértő az indikátorok értékelése előtt mérlegeli. hogy a tanítási óra/foglalkozás látogatása során az óra . a pedagógusok is megismerhetik őket. hogy az óra megtervezése. szervezett és kivitelezett konkrét oktatási-nevelési tevékenységek megfigyelésén keresztül – a pedagógus kompetenciáinak a fejlettségét határozza meg. az aktivizálás és a motiválás gyakorlati megvalósításai mind a pedagógus kompetenciájának a gyakorlati bizonyítékai. a legkorszerűbb oktatási-nevelési stratégiák alkalmazása. Az értékelés egységesen a megadott nyolc pedagóguskompetencia szerint. a tanulási-tanítási és nevelési célok világos ismerete és követése. tanítói. fejezet) szerint pontosan feljegyezze az órával/foglalkozással kapcsolatos összes pedagógiai észrevételét.és nevelésszemlélete. 89 . Az óralátogatás célja a pedagógus kompetenciáinak és kompetenciaszintjének értékelése a pedagógus tervezési és tanítási tevékenysége alapján. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az óra vagy a foglalkozás látogatását a szakos szakértő és az intézmény vezetője közösen végzi. Előfordulhat. Az óralátogatás értékelése része a pedagógus átfogó minősítésének. Az óramegfigyelési és az értékelési szempontokat a szakértők előzetesen megkapják. szakszolgálati. Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A) Mi a látogatás célja? Kik a szereplői? Az óralátogatás. Az óra/foglalkozás látogatása alatt az indikátorok szerinti értékelés nem lehetséges. Az óralátogatással kapcsolatos fogalmak értelmezését az útmutatót záró Fogalomtár tartalmazza. A pedagógus korszerű oktatás.és indikátorértelmezések. erre az óra megbeszélése után kerülhet sor az összes tapasztalat mérlegelése után. hogy egy indikátor nem értelmezhető egy tanítási órán/foglalkozáson. illetve a foglalkozáslátogatás szerves része a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési eljárásnak. megtartása és elemzése a pedagógusnak milyen kompetenciáiról és a meglevő kompetenciák milyen szintjéről tanúskodnak. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szakmai szolgálati és a gyermekvédelem és javítóintézeti nevelésre vonatkozó kompetencia. szaktárgyankénti.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? XII. az általa előkészített naprakész és rendszerezett oktatási tartalom. B) Mi képezi az óralátogatás értékelésének alapját? A minősítési eljárásban a szakértő a szakórát vagy a foglalkozást aszerint értékeli. Jó. ebben az esetben az adott indikátort az értékelésből ki kell hagyni. a tanulókkal kialakított együttműködés különböző formái. Ezért a minősítő szakértő – a pedagógus által tervezett.és foglalkozásmegfigyelési napló sablon (XII/D/7.

miközben gondolkodásukat. illetve ezek gyakorlati alkalmazhatóságát. 12. képesnek kell lennie arra. kompetencia: A tanulás támogatása A szakértőnek a tanítási órán meg kell figyelnie. szaktudományos. Ennek megítéléséhez célszerű az órát a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egységében is megvizsgálni. szaktárgyi és pedagógiai tudást birtokol. a tartalom és a stratégia közötti kapcsolatot. Továbbá a szakmai közéletben való szakmai kommunikáció és együttműködés gyakorlásának a példaképévé válhat. koordinálni. tisztában van a tartalomközpontú (pl.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A szakértő a tanítási órán/foglalkozáson a kompetenciák megfigyelésére törekszik: 1. melléklet). kompetencia: Pedagógiai folyamatok. Továbbá képes a korszerű nevelés. személyes példája segítségével hozzájárul a tanulók szaktudományos érdeklődésének a felkeltéséhez és fenntartásához.és feladatrendszerének kidolgozása annak is bizonyítéka. amely épít a tanulók előzetes tudására és tapasztalatára. amelyekért a Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A pedagógus óratervében. sz melléklet és 13. és ha szükséges. továbbá az aktivizálás. matematika) személyiségfejlesztés lehetőségeivel. A pedagógus tevékenységében érdemes megfigyelni. hogy a pedagógusnak mennyire sikerült a tanítási célokat úgy megfogalmazni. önálló tanulási módszereiket is fejleszti. a helyi tantervben és a NAT-ban előírt célokhoz és feladatokhoz. mennyire ismeri és mennyire alkalmazza az e-tanulási környezetekben rejlő lehetőségeket. 2. foglalkozástervében képes komplex módon összehangolni a pedagógiai tevékenység összes elemét és ezeket a tanulói személyiségfejlesztés szolgálatába állítani (vö. Óratervminta. A hatékony pedagógus a tervezésbe a folyamatos visszajelzés és értékelés mozzanatát tudatosan beépíti. hogy milyen módszertani kultúrával rendelkezik a gyakorló pedagógus. Ugyanakkor a pedagógusnak a terveit a pedagógiai valóság igényeihez mérten. 90 . kreativitásukat. a motiválás és a differenciálás mint fő szempont jellemzi tervezési tevékenységét. kompetencia: Szakmai feladatok. milyen nevelésfilozófiát vall. Pontosan látja a cél. új megoldásokat találjon a pedagógiai hatékonyság érdekében.és feladatrendszer szervesen illeszkedik a tanulási-tanítási egység tervében/tematikus tervében. A tanítási stratégia arról is árulkodik. sz. a nevelési és oktatási stratégiákban konkretizálni és ezáltal a nevelés és az oktatás folyamatát tudatosan meghatározni. Az általa alkalmazott stratégiák arról tájékoztatják a szakértőt. A pedagógus képes referenciaszeméllyé válni tanítványai számára. foglalkozástervében meghatározott cél. hogy a pedagógus milyen tantervi. ugyanakkor a következő fejlődési lépcső lehetőségét is körvonalazza számukra. hogy a pedagógus mennyire képes a szaktárgyi tartalmat olyan tanulási modellé összeállítani. hogy azok részben a tanulók tanulási céljaivá válhassanak. hogy a terveitől eltérjen.és feladatrendszer meghatározásában olyan teljesítményeket a pedagógus. 3. szaktárgyi. hogy ismeri szaktárgya legkorszerűbb tudományos eredményeit. interdiszciplináris szemléleten alapuló szaktárgyi problémafelvető és problémamegoldó attitűd jellemzi. A tervezésben képes rövid és hosszú távon is gondolkodni. és azonnali. adaptív módon kell alkalmaznia. A pedagógus képes csoportok és egyének számára fejlesztési terveket kidolgozni a tanítási órára és ezeket a tanulókkal együttműködve hatékonyan megvalósítani. mennyire vetít elő a cél. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Továbbá az oktatás-nevelés tartalmának a kidolgozása során bizonyíthatja a pedagógus. A pedagógus óratervében. hogy miként valósítja meg a tanulók közötti együttműködést a szaktárgyi tudás elsajátítása érdekében.és tanuláselméleteket a tervezés szintjén. és ezt érvényesíti a tervezésben. tantervi tudás A tanítási óra/foglalkozás cél.

logikus és követhető legyen. hogy mennyire korszerű tartalommal dolgozott a pedagógus. hogy mennyire alkalmas a pedagógus a tudás iránti mély érdeklődést és kíváncsiságot felkelteni a tanulókban. mennyire képes a tanítási órán a pedagógus adaptálni az általa meghatározott célokat és feladato kat a tanulók aktuális érzelmi vagy fizikai állapotához. mennyire tudta a célokhoz és feladatokhoz. egyéni tanulási stratégiája. amelyek találkoznak a tanulói motivációkkal. ugyanakkor a hibák javításakor a pedagógus tartsa tiszteletben az egyéni sajátosságokat. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. hozzájárulva ezáltal nemcsak a célok hatékony megvalósításához és általában a tanulók személyiségfejlődéséhez. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. támassza alá bizonyítékkal (a röpdolgozat eredménye. az egyéni bánásmód érvényesülése.). konkrét kérdésekre adott tanulói válaszok stb. A nevelési és oktatási stratégiáknak a pedagógiai tevékenységben tanulási-tanítási modelleket kell követniük (ez határozza meg a tanítás-tanulás folyamatát). a legkorszerűbb módszerek. A szakértő számára fontos megfigyelési szempont a tanulási környezet megteremtése és ennek dinamikája (ülésrend. hanem egymást kiegészítve. annak a megállapítása. a képességek. komplex módon megfogalmazni. az előzetes készségek. szintézis. a tanulók személyiségét. azt milyen elméleti modellben helyezte el. általánosítás. hogy a célok meghatározásakor mennyire sikerül a személyiséget a maga egységében szemlélni. a hátrányos helyzetű.) Az oktatás tartalmának megválasztásánál meg kell figyelni. a fontosabb logikai egységek jól elkülönüljenek egymástól. hogy a tanítási óra végén mind a pedagógus. illetve az attitűdök (viselkedési és magatartási módok) adott funkció szerint szerveződő rendszereként szemlélni. Továbbá az is fontos szempont. magatartási nehézséggel küzdő gyermek.és feladatrendszere mennyire volt képes a tanulói személyiség dinamikáját megragadni (pl. alapelv. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A szakértő a tanítási óra/foglalkozás során azt vizsgálja. törvény. igényekkel. a jártasságok. szabály. Fontos. azonosítás stb.) A tanítási stratégiának alárendelt oktatási tartalom struktúrája világos. a tanulócsoport sajátosságaihoz igazítani és a személyiségfejlesztés feladatának alárendelni. azaz az ismeretek (fogalom. elmélet). leírás. elegendő tényanyag és megfelelő szintű általánosítás kapcsolódjon hozzá. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. A tanulók és a tanulócsoportok egyéni igényeihez és sajátosságaihoz való alkalmazkodásnak már a célok megfogalmazásában is érvényesülnie kell. hogy közben megfelelő módon biztosítják a tananyag feldolgozását. eszközök és szervezési formák összehangolását. hogy az óra/foglalkozás cél . a pedagógusnak a tanulással és a tudásszerzéssel kapcsolatos attitűdje. Az IKT-eszközök felhasználásának segítségével a tanulási-tanítási módszerek és modellek szélesebb tárházát sikerrel alkalmazhatja a pedagógus. segítségével megismerkedhetnek a tanulók a számukra legmegfelelőbb tanulási modellekkel (problémamegoldás. 4. tanuló többi gyermekkel. hanem a hatékony tanulási modellek elsajátításához is. majd az erre épülő jártasságok rögzítése). és tekintettel vannak az egyén sajátosságaira is. érdeklődésekkel. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. felismerés. mind a szakértő a célokban és feladatokban az egyéniesített fejlesztés és fejlődés megvalósulását állapítsa meg. A pedagógus által alkalmazott stratégiának maximálisan támogatnia kell a tanulók tanulási stratégiáit. összehasonlítás. 91 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? tanulók lelkesedhetnek. projekt stb. empíria. módszerek. eszközök). hogy a tanítási órán ne forduljon elő tárgyi hiba. A nevelési és oktatási stratégiák a célok megvalósulását és ezáltal a személyiségfejlődést oly módon szolgálják. a készségek (analízis. így az oktatási és nevelési célokat. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Fontos. felidézés. tanulási. ha szükséges. modellezés. feladatokat nem különállóan.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. fejlesztése. elkerülés. esetleg ütköztetését. 6. A pedagógusgyermek kapcsolat minőségének megítélése. milyen volt a pedagógus értékközvetítő tevékenysége.és a feladatrendszer megállapítása során figyelembe vette-e az együttműködést. szerződés. miként alkalmazza a formatív értékelést. amelyet a felek közös erőfeszítéssel Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kölcsönösség) és a versengés (alkalmazkodás. és miként segíti a tanulók önértékelésének a fejlődését. játszma). a kölcsönösséget. Végül meg kell figyelni a tanítási óra/foglalkozás légkörét. hogy mennyire sikerült biztonságos tanulási környezetet teremteni a tanulók számára. A nevelés és oktatás csak olyan tanulási környezetben mehet végbe eredményesen. Az oktatás tartalmának problémafelvető. Ezért fontos szempont az órák megfigyelésekor a pedagógus és a gyermekek kommunikációs szerepviselkedése. a nyitottságot és a toleranciát. 92 . problémamegoldás Az óra/foglalkozás légkörét a pedagógus és a gyermekek szerepviselkedése. kompetencia: A tanulói csoportok. versengés. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. 5. hogy miként képes kihasználni a pedagógus a tanulói értékelések megfogalmazásakor az oktatás tartalmában rejlő lehetőségeket. elemzése A szakértő a tanítási órán/foglalkozáson megfigyelheti. a vélemények kölcsönös meghallgatását. valamint a közösségalkotás szempontjából jelzésértékű a pedagógus által alkalmazott pozitív és negatív visszajelzések mennyisége és minősége. hogy a tanítás tartalmának megválasztásakor kihasználta-e a tartalomban rejlő nevelő és közösségfejlesztő lehetőségeket. A kapcsolatépítés stratégiái: az együttműködés (problémamegoldás. integrációs tevékenység. Fontos továbbá annak a megállapítása. önmaguk és egymás értékelése a fejlődés természetes mozgatórugója. kompromisszum. valamint azt. kommunikációs szükséglete. harc. alku. hogyan sikerült az esetlegesen felmerült konfliktusokat kezelni. a felmerülő problémákkal szembeni kommunikációs attitűd. az oktatás stratégiájának problémamegoldó természete kommunikációs szempontból jelentőséggel bír. felkészültsége és az általuk alkalmazott kommunikációs és tanulási stratégia határozza meg. hogy ez mennyire szolgálta a tanulócsoporton belüli együttműködést. milyen volt a kommunikáció minősége. Az alkalmazott nevelési és oktatási stratégia kapcsán fontos megvizsgálni. osztályfőnöki tevékenység A tanítás/foglalkozás során meg kell figyelni. 7. mennyire sikerült egymás véleményének a tiszteletben tartása. Fontos továbbá annak a megfigyelése. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. hogy a pedagógus milyen gyakran és milyen módszereket alkalmaz a tanulók/gyermekek személyiségfejlődésének az értékelésére. ahol egymás segítése a közösség tagjai számára természetes szükséglet. ugyanakkor a személyiségfejlődésnek leginkább kedvező. játszmák). hogy középpontjában valamilyen oktatási vagy nevelési probléma megoldása áll. hogy az oktatás folyamatában miként tudja természetszerűleg beépíteni a folyamatos és differenciált visszajelzés mozzanatait. hogy a pedagógus a cél. kölcsönösségen alapuló bizalmi légkör megteremtésének az alapja is. segítő kommunikáció. az általuk alkalmazott kommunikációs stratégiák (együttműködés. kölcsönös segítést. hiszen a pedagógus-gyermek közötti kapcsolat sajátossága. mennyire vannak összhangban a pedagógus visszajelzései az általa kitűzött célokkal.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A pedagógus és a tanulók együttműködése az eredményes munkavégzés és a tanulás alapfeltétele. a segítő attitűdöt. elköteleződött-e a konstruktív feszültségkezelés mellett. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. esélyteremtés. közösségek alakulásának segítése.

reflexiója a pedagógus válasza a reflexiókra a következtetések. 8. Az óra vagy a foglalkozás látogatásának menete Egyeztetés a látogatásról Megbeszélés a látogatás előtt Tevékenységtípusok a látogatás egyeztetése a pedagógus tájékoztatója a szakértő tájékoztatója Kapcsolódó dokumentumok a látogatás menetét és értékelését leíró eljárásrend tanmenet tanulási-tanítási egység terve.) felkészültségével. hogy a pedagógus mennyire van tisztában saját szakmai (szaktárgyi. tanulságok megfogalmazása óra. foglalkozásterv Az óra vagy a foglalkozás megfigyelése Az óra vagy a foglalkozás elemzése megfigyelés és a tapasztalatok rögzítése a pedagógus elemzése. D) Mi az óra. a megfigyelés előtti személyes találkozóból. A látogatás menetét és a kapcsolódó dokumentumokat a következő táblázat foglalja össze. miként ismeri fel hiányosságait. javaslatok. a pedagógus munkájának a minősítését a szakértő az óra vagy a foglalkozás elemzése után rögzíti az értékelőlapon. Fontos továbbá a pedagógus által használt szakterminológia megfigyelése. és milyen javaslatokat fogalmaz meg a hiányosságok pótlására. önreflexiója a látogatók elemzése. pedagógiai. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy a pedagógus mennyire tájékozott az új kutatási módszerek.és foglalkozásmegfigyelési napló az óra vagy a foglalkozás megfigyelésén készült jegyzetek Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? megpróbálnak felismerni és megoldani. és a tanítási órán miként tudja szakterületének legújabb kutatási eredményeit felhasználni. tematikus terv óraterv. A látogatás eredményét. 93 . szakmódszertani.vagy a foglalkozás látogatásának menete? Az óra vagy a foglalkozás látogatása több szakaszból áll: a látogatás egyeztetéséből. A tanítási órán fontos megfigyelni a problémafelvetés természetét és a problémamegoldás individuális és kollektív módozatait. Az óra/foglalkozás megbeszélés során azt is fontos megfigyelni. eszközök és eredmények területén. az órák vagy a foglalkozások megfigyeléséből és az elemzésből. mennyire jellemzi az önreflexió képessége. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A szakértő az órán megfigyelheti. kommunikációs stb.

 a szakértő rövid tájékoztatója a látogatás menetéről. előzetes tudásáról.). a szakértő bemutatkozása. hogy milyen időpontban. a megfigyelés szempontjairól.és foglalkozáslátogatási értékelőlap 1. tanulói e-portfólió stb. 94 . melyik szaktárgyból és mely osztályait vagy csoportjait látogatja meg. az aktuális körülményekről). milyen helyszínen és milyen kezdési időponttal szervezik meg a látogatás előtti személyes megbeszélést. valamint azt. a szakértő és a látogatásban közreműködő további szakemberek (például az intézmény vezetője.és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv óra. 2. nem kötelező tevékenységek az intézmény pedagógiai programjának.  a feszültség oldása. a látogató szakértő és a látogatásban részt vevő további szakemberek. valamint az intézményvezetővel arról. a gyermekek egyéb dokumentumai (rajzok stb. Az előzetes egyeztetésen célszerű megbeszélni a látogatás menetét is. az intézményi kompetenciamérések eredményeinek megismerése a tanulócsoport. Az előzetes megbeszélésen részt vesznek: a pedagógus. a látogatás pozitív légkörének megalapozása. a tanulócsoport osztályfőnöke stb.) Hogyan történik a látogatás egyeztetése? Az óra vagy a foglalkozás látogatása előtt a szakértő egyeztet a minősítési eljárásban részt vevő pedagógussal. témazáró dolgozat.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? Az óra vagy a foglalkozás látogatását kiegészítő. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  a pedagógus rövid tájékoztatója a gyermekcsoportról (a gyermekek jellemzőiről.  a látogatás céljának tömör megfogalmazása. legfeljebb 5–15 perces személyes találkozót szervezni a pedagógus. gyermekcsoport egyéb dokumentumainak megismerése pedagógiai program kompetenciamérési dokumentumok tanulói dokumentumok (tanulói füzet.).) A látogatás eredményének a rögzítése a látogatás adatainak és a szakértő értékelésének a rögzítése óra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy milyen módon. Az óra vagy a foglalkozás megfigyelését megelőző személyes megbeszélés lehetséges témái:  kapcsolatteremtés.) Mi a célja a szakértő és a gyakornok/pedagógus óra vagy foglalkozás előtti személyes találkozójának? Az óra vagy a foglalkozás megfigyelését megelőzően fontos egy rövid. az órák vagy a foglalkozások megfigyelését és az elemzést. készségeiről és képességeiről. kollégák számára. a látogatáson részt vevő további személyek bemutatása.

reflexióikat. tényszerű megfigyeléseiket.  az óraterv/foglalkozásterv átadása minden közreműködőnek. saját pedagóguskompetenciáit az óra vagy a foglalkozás alapján. Ezután a szakértő elemzi az órát. Az elemzést a pedagógus reflexiója.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?  a pedagógus rövid tájékoztatója az előzményekről (a házi feladatról. önértékelésének lehetséges tartalmi elemei:  véleménynyilvánítás az óra vagy a foglalkozás eredményességéről. mi indokolja az eltérést. csendben követik az óra vagy a foglalkozás történéseit.) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás elemzése? Az elemzést célszerű barátságos. az értékelés tömör indoklása. A pedagógus egyrészt összefoglalja.) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás megfigyelése? A megfigyelés a tanulócsoport. elemezheti a történéseket. hogy a legkevésbé zavarják a gyermekek munkáját. Érdemes az óra vagy a foglalkozás elején a pedagógusnak röviden bemutatnia a megfigyelésen részt vevő személyeket a gyermekek számára. Az óra vagy a foglakozás megfigyelését a következőkben megadott óra.és foglalkozásmegfigyelési naplóban rögzítik a pedagógus kompetenciáiról és ezek szintjéről a tapasztalataikat. 95 . A megfigyelés a bevezetőben megadott nyolc pedagóguskompetenciára. illetve a gyermekcsoport termében történik. milyen mértékben sikerült megvalósítania a kitűzött célokat. valamint az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseiket. hogy a látogatást végző szakemberek úgy helyezkedjenek el a teremben. A megfigyelés közben a szakértők nem beszélgetnek. hogy mennyire tartja eredményesnek az órát vagy a foglalkozást. majd az elemzés helyére távoznak. a megfigyelés helyéről a tanulási-tanítási egység tervében/tematikus tervben stb.vagy a foglalkozásterven is rögzíthetik az óra vagy a foglalkozás menetével és az időkerettel kapcsolatos megjegyzéseiket. valamint a tervezést meghatározó egyéb körülményekről. önértékelése nyitja meg. Az óra. 3. nyugodt környezetben megtartani. A megfigyelés végén a szakértők elköszönnek a gyermekektől. másrészt röviden értelmezheti. kényelmes. a megfigyelés és az elemzés kontextusában az indikátorokhoz kapcsolt magyarázatokban lehet olvasni. a csengetésrendről stb. Az óra vagy a foglalkozás elemzése egyrészt az óra vagy a foglalkozás Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A pedagógus reflexiójának.vagy foglalkozástervtől való eltérések indoklása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Fontos. Az indikátorok általános pedagógia-pszichológiai és szaktárgyi értelmezését a tervezés. a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv bemutatása. A pedagógus önértékelését a látogatáson részt vevő további személyek reflexiói követik. Az óra.és foglalkozásmegfigyelési napló támogatja.  az óra vagy a foglalkozás történéseinek rövid értelmezése és elemzése.  a pedagógus saját munkájának és személyének rövid értékelése a pedagóguskompetenciák tükrében.  az óra. valamint az ezekhez kapcsolódó indikátorokra épül.). 4.  egyeztetés a megfigyelés egyéb körülményeiről (az ülésrendről.) és az óra vagy a foglalkozás főbb nevelési-oktatási céljairól.

az óra vagy a foglalkozás eredményességének rövid. A pedagógus elemzést záró megszólalásának lehetséges tartalmi elemei:  köszönetnyilvánítás. ha szükségesnek tartja a pedagógusról alkotott szakmai vélemény kialakításához. vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített óratervvel dolgozik. A szakértő megtekintheti a tanulók füzeteit. értékelése után a pedagógus lehetőséget kap arra. tapasztalatokkal támasszák alá. Az elemzésben szerepet játszanak az általános pedagógiai-pszichológiai és a szaktárgyi szempontok egyaránt. A szakértő elemzése. Nem javasoljuk. Célszerűbb az elemzés legvégén összefoglalóan megfogalmaznia gondolatait. a megfelelően erős és a fejlesztendő kompetenciáival kapcsolatban.  a látogatásnak és a pedagógus kompetenciáinak összegző értékelése. igazítsa azt a tanulócsoport profiljához.  következtetések és javaslatok megfogalmazása a látogatás alapján. A tanítási óráról a pedagógus és a szülők engedélyével készülhet videofelvétel. hogy válaszoljon az elemzés során megfogalmazott véleményekre. a szakértők. hogy az elemzők állításaikat minden esetben az óra vagy a foglalkozás tervezésével és megtartásával kapcsolatos konkrét adatokkal. ezért hasznos. megfigyelésekkel.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? menetének rövid áttekintése alapján. összefoglaló válaszok a felmerült kérdésekre. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy a pedagógus közvetlenül az elemző szakértők megszólalásai után. rajtuk kívül a pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el. átfogó elemzése a tervezés és a megvalósítása alapján. külön-külön reflektáljon a hallottakra. Ebben segíthetnek a megfigyelés során készített jegyzetek. és megfelelő forrásmegjelöléssel. az intézményvezető.  véleménynyilvánítás az elhangzottakkal kapcsolatban. a felmerült kérdésekre. Fontos. dolgozatait. elemzésének lehetséges tartalmi elemei:  a pedagógus munkájának. 96 . másrészt az előzetesen megadott nyolc pedagóguskompetencia és az ezekhez kapcsolódó indikátorok alapján történik. A tanítási óra tervének elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a pedagógus.) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az óralátogatással kapcsolatban? A tanítási órán a szakértő. a mentor és a munkacsoport-vezető vesz részt. hogy ki vehet részt az óralátogatáson. feladatlapjait.  tömör. ha az elemzés közben jegyzeteket készít. hivatkozással lássa el az óratervet. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a kollégák reflexióinak megköszönése. Az óramegbeszélésen elhangzott információk csak a pedagógus engedélyével hozhatók nyilvánosságra. illetve szaktárgyi értelmezése alapján.  a pedagógus munkájának részletes elemzése a nyolc pedagóguskompetencia és az indikátorok általános. A szakértő reflexiójának. illetve a megfigyelési napló. 5.  utalás saját fejlesztési tervére a látogatáson elemzett.

melléklete. mind a szakértő számára. A tanmenet bemutatása nem kötelező. például a tanmenet. az abban betöltött szerepét. óraterv. A tematikus terv segíti a meglátogatott órát vagy foglalkozást a nevelési-oktatási folyamatban elhelyezni. Az óraterv vagy a foglalkozásterv egy példányát a látogatási jegyzőkönyvhöz a szakértő mellékletként csatolja. A tematikus terv (az adott tanulási-tanítási egység) kötelezően bemutatandó dokumentum a szakértő számára. 97 . a pedagóguskompetenciák és az indikátorok értelmezése a látogatás kontextusában A pedagógus tervezési munkájának fontos dokumentumai: a különféle tanulási-tanítási egységeket leíró tervek. bár hasznos lehet mind a pedagógus. hogy a pedagógus bármely formáját választja is az óratervnek vagy a foglalkozástervnek. foglalkozásterv óra. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kollégának. Az óraterv és a foglalkozásterv elkészítéséhez az útmutató melléklete sablonokat ajánl. aki a látogatáson részt vesz.) Melyek a látogatás dokumentumai? A látogatáshoz kapcsolódóan mind a pedagógus munkáját.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? 6.és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv. A tervezés támogatására választható sablonokat és kidolgozott szaktárgyi mintákat ajánl az útmutató 10-20. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A látogatásra kijelölt óra vagy foglalkozás tervét az órát vagy a foglalkozást megelőző megbeszélésen a pedagógus kötelezően átadja minden olyan szakembernek. mind a szakértő munkáját különféle dokumentumok támogatják. a következő táblázatban megadott tartalmi elemek jelenjenek meg benne. sz. de ezektől eltérő formákat is választhat a pedagógus. az órá(k)/foglalkozás(ok) kompetencialapú értékelőlapja óra. a tematikus terv és az óraterv vagy a foglalkozásterv. Fontos. A látogatás választható és kötelező dokumentumai Választható dokumentumok A pedagógus munkájához kapcsolódó dokumentumok A szakértő munkájához kapcsolódó dokumentumok tanmenet Kötelező dokumentumok tematikus terv (tanulási-tanítási egység).és foglalkozásmegfigyelési napló. céljait meghatározni.

 az évfolyam.). a foglalkozás felépítésének bemutatása.  a tanulók. Az óra vagy a foglalkozás adatai:  a műveltségi terület. online források.és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd(ök). az osztály. a foglalkozás témája.  iskola stb. munkafüzet. gyakorlás. a gyermekcsoport. a foglalkozás időpontja.) és az elérendő fejlesztési szint. a gyermekek tevékenységének a bemutatása.  a tanulói feladatok. a foglalkozás didaktikai feladatai: bevezetés a témába. a foglalkozás időkeretének bemutatása. ellenőrzés. értelmezés. fogalmak.  az óra.  az óra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az óra vagy a foglalkozás menetének leírása:  az óra.és a foglalkozásterv lehetséges tartalmi elemei A pedagógus adatai:  név.  a pedagógus tevékenységének a bemutatása stb.  felhasznált források (tankönyv. a gyermekek feladatainak (ha szükséges. a fontosabb pedagógusi instrukciók) leírása. digitális tananyag. a szaktárgy neve. szakirodalom stb. készségek.. a tanítandó ismeretek (tények.  az óra. értékelés stb.  az óra. képességek. feladatés szöveggyűjtemény. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. összefoglalás. megértés.  az óra. tudásszint megnevezése (felismerés.  kapcsolat más területekkel. a foglalkozás cél. ismétlés.). szabályok. alkalmazás stb. ismeretbővítés.  szak. összefüggések stb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A fejléc tartalma: Az óra. 98 . helye a tanulási-tanítási egységben.

a házi feladat előkészítése.  az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl.  a kivetítendő diák képe.  a tanulók. összefoglalás. a házi feladat kijelölése. a foglalkozás megfelelő szakaszaihoz a célok hozzárendelése (az új fogalom szemléltetése.  az eszközök használatához kapcsolódó leírások.  az alkalmazott módszerek megjelölése (megbeszélés. a foglalkozáson felhasznált szövegek. játék. a fogalom értelmezése.  az órán. szókártyák). feladatlapok a tanulóknak.  az óratervben. ismeretbővítés. szemléltetés. tanulói kiselőadás. munkáltatás. Az óraterv és a foglalkozásterv mellékletei:  a kiosztandó feladatok. pedagógusi magyarázat. értékelés stb. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  a táblakép. foglalkozástervben megadott. kooperatív tanulás. egyéni. ismétlés. gyakorlás. de ettől is eltérhet a pedagógus. pedagógusi előadás. a példák elemzése. nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése.). ellenőrzés. A következő táblázat a tematikus terv javasolt tartalmi elemeit foglalja össze. Megjegyzések:  az óra. páros és csoportos munka stb.  a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések. az új ismeretek alkalmazása stb.  az óra.  a feladatok megoldása stb. szóbeli.  az eszközök megnevezése. képek a forrás pontos megnevezésével. A szakértő számára bemutatandó tematikus tervhez is ajánl az útmutató sablont..). 99 . a foglalkozás szakaszaihoz kapcsolva a didaktikai feladatok megnevezése (ráhangolás. a fogalmi jegyek meghatározása. vita stb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.). illetve a gyermekek munkaformáinak megnevezése (frontális. rendszerezés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A nevelési-oktatási stratégia bemutatása:  az óra. írásbeli). gyermekeknek szánt formátumban.  az órával és a gyermekcsoporttal kapcsolatos egyéb reflexiók stb. a foglalkozás tartalmához és megszervezéséhez kapcsolódó kiegészítések.

 javaslatok a tematikus terv átdolgozására stb.  a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések.  a fontosabb házi feladatok megjelölése stb. a foglalkozások számának a bemutatása. a gyermekcsoport.  a felhasznált források. előzményei.  az egyes órákon.és feladatrendszere. A tematikus terv adatai:  a műveltségi terület.  szak.  az osztály.  a jellemző eszközök. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  az órák. foglalkozásokra bontása. céljának és feladatainak rövid  az egyes órákhoz. foglalkozások megfogalmazása. tanulócsoporttal. foglalkozásokhoz kapcsolódó fejlesztési területek (attitűdök. helye az éves fejlesztési folyamatban. a tantárgy neve. az óraszámnak.  a tanulási-tanítási egység témája. készségek. foglalkozásokon alkalmazott fő módszerek és munkaformák.  az órákkal.  a tanulási-tanítási egység cél.  a tanulási-tanítási egység témájának órákra. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  iskola stb. képességek).). a foglalkozásokkal és a gyermekcsoporttal kapcsolatos egyéb reflexiók. 100 . Megjegyzések:  a tanulási-tanítási egység tartalmához kapcsolódó kiegészítések.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A tematikus terv részei A fejléc tartalma: A tematikus terv tartalmi elemei A pedagógus adatai:  név. szabályok stb. A tematikus tanulásitanítási egység bemutatása:  a tanulási-tanítási egység időkeretének.  tantárgyi kapcsolatok.  az ismeretanyag (a fogalmak.  az év megnevezése.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

A szakértő munkáját az alábbiakban megtalálható, minden szakértő számára egységes óra- és foglalkozásmegfigyelési napló, óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv, valamint értékelőlap segíti. Az megfigyelési naplóban a nyolc pedagóguskompetenciának megfelelően a szakértő lejegyzi az óra megvalósítása során szerzett tapasztalatait, megfigyeléseit, valamint az ezekhez kapcsolódó reflexióit. Az óra vagy a foglalkozás időkeretével és menetével kapcsolatos megjegyzéseit az óraterven, illetve a foglalkozásterven is rögzítheti. A megfigyelési napló és az óraterv, illetve a foglalkozásterv szolgál az elemzés alapjául. A megfigyelési naplót nem szükséges csatolni a látogatási jegyzőkönyvhöz és az értékelőlaphoz. Az óra, illetve a foglalkozás elemzése után a szakértő minden óráról külön látogatási jegyzőkönyvet tölt ki. A jegyzőkönyvekben rögzíti a látogatás adatait, majd ezeket a látogatás résztvevői, közöttük a pedagógus aláírásukkal hitelesítik. A látogatási értékelőlapot is a szakértő tölti ki az elemzés után, ebben a megadott módon (0-tól 3-ig) minősíti a pedagógusnak azokat a kompetenciáit, amelyek az órák, illetve a foglalkozások megtervezése, megvalósítása és elemzése során értékelhetőek voltak. N. é. rövidítéssel jelöli meg azokat a kompetenciaterületeket, indikátorokat, amelyek a pedagógusnak az órák, illetve a foglalkozások megtervezésének, megvalósításának és elemzésének tevékenységei alapján nem értelmezhetőek. (3. sz. melléklet)

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

101

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

7.) Óra- és foglalkozásmegfigyelési napló
A pedagógus neve: ........................................................................................................ A látogatás helye: .......................................................................................................... Műveltségi terület: ......................................................................................................... Tantárgy: ....................................................................................................................... Az óra vagy a foglalkozás témája: ................................................................................ Az osztály, a csoport: .................................................................................................... A látogató szakértő neve: .............................................................................................. Dátum: ........................................................................................................................... Idő Az óra vagy a foglalkozás menete Megjegyzések

Pedagóguskompetenciák: 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

102

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

8.) Óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv
Az óra vagy a foglalkozás látogatásának adatai Az intézmény neve: Az intézmény címe: Az osztály, a csoport: A megfigyelés helye: A látogatás időpontja: Műveltségi terület: Tantárgy: Az óra vagy a foglalkozás témája:

A látogatás résztvevői Résztvevők Pedagógus: Intézményvezető: Szakértő: További résztvevő: További résztvevő: Név Aláírás

A jegyzőkönyvet összeállította: Név: Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap .............................................. aláírás A jegyzőkönyvet hitelesítette: Név: Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap .............................................. aláírás

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

103

.. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. önálló munkám..................... ........ melléklet Eredetiségnyilatkozat A pedagógus neve: ........ ......... feladatlapok..... és aláírásommal igazolom............ év .... hogy az e-portfólió saját.................. Mellékletek 1............ az ebben foglalt dokumentumok és reflexiók egyaránt. nap ............Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek XIII................. Alulírott ……………………………………… büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem................... honlapokon megjelenő anyagok forrásmegjelölés nélküli felhasználása. hogy a plágium fogalmát megismertem.... és tudomásul veszem......... megfelelő hivatkozás nélkül. hogy az e-portfólió esetén plágiumnak számít:  más dokumentumainak felhasználása saját dokumentumként..  más reflexióinak felhasználása saját dokumentumként.... Tudomásul veszem.... hogy plágium esetén e-portfólióm visszautasításra kerül................. 104 . megfelelő hivatkozás nélkül... A hivatkozott nyomtatott és elektronikus források (pl................... többek között tankönyvek.. .. Alulírott kijelentem........... tesztkönyvek....  más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése.......... pl................ Azonosítója: ...... Dátum: ..... tankönyvek..... hó .. honlapok) felhasználása a szerzői jogok általános szabályainak megfelelően történt. aláírás Az emberi erőforrások minisztere által 2013.. sz. ............. feladatlapok..

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 105 . sz.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. melléklet A minősítés folyamatábrái Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

106 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

107 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 108 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

.............................. A látogatás időpontja: ............................................ ..................................................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag...................................................................................................... A látogató szakértő neve: ................................................... év ..................................................................................... ........... Műveltségi terület: .................... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés........................................................................................................................... .................................................... Az óra vagy a foglalkozás témája: ................................................................................................................................... Az osztály................................ sz........................................................ a csoport: ........ ................ 109 ........................................................... nap ........................... Dátum: ..............................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 3.......................................... hó ........................... Tantárgy: ....................... a szakértő aláírása Az emberi erőforrások minisztere által 2013........................................................................................................................ valamint az óra (órák) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján (a szakos szakértő számára) A pedagógus neve: ........................... A látogatás helye: ..................................................................................

etikus módját. taneszközöket alkalmaz. é. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. 0 1 2 3 N.1. é. Tanítványait önálló gondolkodásra. változatos oktatási módszereket. kompetencia: Szakmai feladatok. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. 1. 1. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 0 1 2 3 N. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). 0 1 2 3 N. 1.9. feldolgozásának. é. é. 1. é.6.2. 0 1 2 3 N. következetes. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. 1. 2 = többnyire jellemző. kritikusan értékeli és megfelelően használja. A rendelkezésére álló tananyagokat. a tanultak alkalmazására neveli. 0 1 2 3 N.10. é. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 1. szaktárgyi. é. 0 1 2 3 N.5.4. Fogalomhasználata pontos. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. é. 0 = nem jellemző. é. 0 1 2 3 1. é. é. továbbadásának kritikus. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. 0 1 2 3 N. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 1. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. é.8. 0 1 2 3 N. 110 . szaktudományos. é.7. é. 1 = kevéssé jellemző.3. é. é. tantervi tudás N. 0 1 2 3 N. 1. 1. 1. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. Alapos. é. 0 1 2 3 N.

tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A célok tudatosításából indul ki. online eszközöket. 2. é. 2. 2. 0 1 2 3 N. é. a tanulók előzetes tudását. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok) látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N. 2. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Alkalmazza a differenciálás elvét. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. logikusan építi fel.11. 0 1 2 3 N. módszereket. 0 1 2 3 N. é. 2. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 1 2 3 N. é. motiváltságát.3. 2 = többnyire jellemző. é. az oktatási környezet lehetősé geit. N. 0 1 2 3 N.12. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 2. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. aktivizálására. 0 1 2 3 N. 2. é. é. é. é. taneszközöket. 0 1 2 3 N.1. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 N.4. é. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 111 .7.5. é. korlátait stb. é. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat. 0 1 2 3 N.10. A tanulók tevékenységét. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. é. 0 1 2 3 N. 2. Pedagógiai munkáját éves szinten. 0 1 2 3 N. é.2. é. 1 = kevéssé jellemző. 2. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.9. é. é. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. az intézmény pedagógiai programját. életkori sajátosságait. 2. é. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. é. 2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok.8. 2.6. 2. é. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Célszerűen használja a digitális. é. é. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. 0 = nem jellemző. é.

érzelmi állapotát. 3. 0 1 2 3 N.1. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. é. 3. 0 1 2 3 N. 3.8. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. = nem értelmezhető. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. 112 . é. 0 1 2 3 N. é. mindenkinek lehetősége van a javításra. 3. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é. pl. 0 1 2 3 N. 0 = nem jellemző. ahol minden tanuló hibázhat. 3 = jellemző 3. 0 1 2 3 3. é.4. é. céljaira. bizalomteli légkört alakít ki. 0 1 2 3 N. a taneszközök használatával. gyakorlására.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.7. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. é. é. 3. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai.6. 3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1 = kevéssé jellemző. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában.5. é. 0 1 2 3 N. Épít a tanulók szükségleteire. é. 0 1 2 3 N. kompetencia: A tanulás támogatása Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 1 2 3 N. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. é. é. é. é. 3. kutatás igényét. 0 1 2 3 N. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein.2. 3. é. Pozitív visszajelzésekre épülő.3. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. 0 1 2 3 N. webes felületeket működtet. 2 = többnyire jellemző. é. Felismeri a tanulók tanulási problémáit.

0 1 2 3 N. hanem fejlődésében szemléli. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére.1. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. é.5. a hátrányos helyzetű.3. 4. é. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. 0 1 2 3 N. 113 . é. 0 1 2 3 N. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 4. N. 0 1 2 3 N. A tanuló hibáit. 2 = többnyire jellemző. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4. é. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési.7. 0 1 2 3 N. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. 0 1 2 3 N. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. sokoldalúan tárja fel. é. 0 1 2 3 N. 4. 4. 0 1 2 3 N. é. é. é. é. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli. é. é. 4. = nem értelmezhető. é. az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. 0 1 2 3 N.6. 0 1 2 3 4. 1 = kevéssé jellemző. é. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. 0 = nem jellemző. 4. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. 0 1 2 3 N. 4. 0 1 2 3 N. é.9. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. 4.4. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é.10. tévesztéseit. tanulási. é. és ezeket hatékonyan meg is valósítja.8. 0 1 2 3 N. magatartási nehézséggel küzdő gyermek.2. tanuló többi gyermekkel. é. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. mint a tanulási folyamat részét kezeli. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. az egyéni bánásmód érvényesülése. 0 1 2 3 N.

0 1 2 3 N. tiszteletére neveli. 0 1 2 3 N. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. 0 1 2 3 N. é. más kultúrák elfogadása jellemzi. é. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető. é. é. fejleszti a tanulók vitakultúráját. é. é. 5. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. é.6. közösségek alakulásának segítése. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében. 5. 5. é. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. 0 1 2 3 N.4. osztályfőnöki tevékenység 5. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. 2 = többnyire jellemző. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. 0 1 2 3 N. é. é. 0 1 2 3 N. Óráin harmóniát. 0 1 2 3 N. fejlesztése. é. ahol értékteremtő.2. é. 1 = kevéssé jellemző. elfogadó légkört teremt. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. Az iskolai. 0 1 2 3 N. N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.8. é. é. közös szabályok megfogalmazásával. 0 = nem jellemző. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.1. esélyteremtés.7.9. 0 1 2 3 N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 5. 5. Együttműködés. tevékeny. 5. kompetencia: A tanulói csoportok. é. 5. Az együttműködés. A tanulók közötti kommunikációt. helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli. 0 1 2 3 N.3. 0 1 2 3 N. mind a szabadidős tevékenységek során. 0 1 2 3 N. 5. Az együttműködést támogató.5. altruizmus. véleménycserét ösztönzi. társadalmi érzékenység. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. Tanítványait egymás elfogadására. nyitottság.10. 5. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. é. következetes és kiszámítható értékeléssel. 0 1 2 3 N. é. biztonságot. é. é. é. 114 . 0 1 2 3 N. integrációs tevékenység. például megbeszélések szervezésével. 5.

fejlesztését. elemzése Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni.2. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző. é. 0 1 2 3 N.3. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é. tárgyszerűek. é. 1 = kevéssé jellemző. 6. 0 1 2 3 N. é. 6. 0 1 2 3 N. Értékeléseivel. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. é. 6. é. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. 0 1 2 3 6. 6. következetesen alkalmazni. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. é.4. 6. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6.6. é. 0 1 2 3 N. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni.8. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. 0 1 2 3 N. 6.7. eszközöket. 0 1 2 3 N. é.5.1. az egyéni. Visszajelzései. é. é. é. Céljainak megfelelően. 0 = nem jellemző. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. értékelései világosak. 0 1 2 3 N. é. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. 6. 0 1 2 3 N. 115 . é. N. szükség esetén gyakorlatát módosítani. 0 1 2 3 N. tudásszintmérő teszteket) készít. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. é. 0 1 2 3 N. é. 6. egyértelműek.

0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. Nyitott a szülő. 0 1 2 3 N. 7. 0 1 2 3 N. é. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. é. é. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. intézi. é. 0 1 2 3 N. é. a szaktanácsadó visszajelzéseire.4. A diákok érdekében önállóan. 0 1 2 3 N. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. é. a kollégák. é. a szakmai partnerekkel. a vitákban. é. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. projektoktatás. témanap.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N. problémamegoldás Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é.6. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. ünnepség. a vitákban képes másokat meggyőzni. é. A megbeszéléseken. 7.9. 0 1 2 3 N. é. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. é. 0 = nem jellemző. a szülőkkel.7. é. é. szervezetekkel. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. 7. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 3 = jellemző 7. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 7. 2 = többnyire jellemző. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. 7. 7.1. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. és ő maga is meggyőzhető. problémáit önállóan. az intézményvezető. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. 0 1 2 3 N.2. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. é. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. 7. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 7. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é.10. 0 1 2 3 N.5. feltételeket alakít ki. 116 . 0 1 2 3 N. é. kirándulás) megvalósításában.3. = nem értelmezhető. a tanuló. 7. 1 = kevéssé jellemző. é. 7.8. 0 1 2 3 N. 7. 0 1 2 3 N.

8. 8. é. 0 1 2 3 N. é. 3 = jellemző 8. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. pályázatokban. 1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 N. é.3. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. személyiségének sajátosságaival. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról.6. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.2. kutatásban. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. 8. é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N.7. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. 8. 8. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N. é. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. é. 8. 0 1 2 3 N. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.5. é. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. é.1. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. é. é. = nem értelmezhető. Munkájában alkalmaz új módszereket. eszközökről.8. 8. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. Tisztában van szakmai felkészültségével. Részt vesz intézményi innovációban. tudományos eredményeket. 0 = nem jellemző. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 8. é.4. 0 1 2 3 N. 117 . é. 8. é. é.

hó . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag..................................................................... sz..................... a szakértő aláírása Az emberi erőforrások minisztere által 2013.................... Dátum: ..................................... .............. .............. ................................................. nap ................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4.................................................................................................. .................................................. A szakértő neve: .... 118 ....... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján (a szakértő és az intézményvezető számára) A pedagógus neve: ........... év ................

1. 0 1 2 3 N. é.2. 1. 1. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. 1. é.3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tantervi tudás 1. 1. A rendelkezésére álló tananyagokat. 1. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. szaktudományos. é. N. kompetencia: Szakmai feladatok. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 1. é. továbbadásának kritikus.9. é.1. Tanítványait önálló gondolkodásra. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. 119 . A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. 1. Fogalomhasználata pontos. é. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. 1 = kevéssé jellemző. Alapos. é. szaktárgyi. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.6. változatos oktatási módszereket. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). é. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013.10. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. 0 1 2 3 N.8. a tanultak alkalmazására neveli. taneszközöket alkalmaz. 1. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. 2 = többnyire jellemző. következetes. etikus módját.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 1.5. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. kritikusan értékeli és megfelelően használja. = nem értelmezhető. é.7. 1. 0 1 2 3 N. 0 = nem jellemző. feldolgozásának.4. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik.

é. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat. aktivizálására. 2 = többnyire jellemző. é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. logikusan építi fel.11. é. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. 0 1 2 3 N. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat.6.9. taneszközöket. 2. 0 1 2 3 N. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. 2. é. 2. é. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. 0 1 2 3 N. 1 = kevéssé jellemző. az oktatási környezet lehetőségeit. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. A tanulók tevékenységét. é. A célok tudatosításából indul ki. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 2. 2. Pedagógiai munkáját éves szinten. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. 0 1 2 3 N.12. 0 1 2 3 N. életkori sajátosságait. 0 1 2 3 N.3. motiváltságát. 0 1 2 3 N.2. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. é. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. 0 1 2 3 N. 2.8.5. 2. online eszközöket. 2. 0 1 2 3 N. 2.10.1. módszereket. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. é. = nem értelmezhető.4. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. 2. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é. 0 = nem jellemző. 120 . 2. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 2. az intézmény pedagógiai programját. é. é. Alkalmazza a differenciálás elvét. korlátait stb. a tanulók előzetes tudását. Célszerűen használja a digitális. N. é.7. 2.

gyakorlására.4. 0 1 2 3 N. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.7.8. bizalomteli légkört alakít ki. 1 = kevéssé jellemző. érzelmi állapotát. é. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. 0 1 2 3 N. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. 3. webes felületeket működtet. 0 1 2 3 N. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. 3. 3. 3. é. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai. mindenkinek lehetősége van a javításra. é. pl. 0 1 2 3 N. kompetencia: A tanulás támogatása 3. é.2. 121 . Pozitív visszajelzésekre épülő. 2 = többnyire jellemző. Épít a tanulók szükségleteire. N. a taneszközök használatával. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. é. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein.5. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 3. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével.6. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. é. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. 0 1 2 3 3. 3. kutatás igényét. 3. 0 = nem jellemző. é. 0 1 2 3 N. céljaira. ahol minden tanuló hibázhat. é. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é.3.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 3.1. = nem értelmezhető.

0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. 4. 0 1 2 3 4. 4. N. 1 = kevéssé jellemző. 4. az egyéni bánásmód érvényesülése. é. 4. 4. és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. 0 1 2 3 N. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit.9. a hátrányos helyzetű. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 2 = többnyire jellemző. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki.1. 0 1 2 3 N. mint a tanulási folyamat részét kezeli. hanem fejlődésében szemléli.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4. 0 1 2 3 N. tanulási. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. 0 1 2 3 N. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. é. és ezeket hatékonyan meg is valósítja. sokoldalúan tárja fel.10. é. 0 1 2 3 N.7. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. 0 = nem jellemző. tévesztéseit. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. 0 1 2 3 N.8.5. é. é. tanuló többi gyermekkel. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. é. 122 . é. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013.6. 4. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. é. é. 4. é. = nem értelmezhető.4. 0 1 2 3 N. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez.3. az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk.2. 4. 4. A tanuló hibáit. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4.

5. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. é. 0 1 2 3 N. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. tiszteletére neveli.2.1. é. 5. é. 0 1 2 3 N. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. például megbeszélések szervezésével. nyitottság. é. 5. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.10. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.7. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 5. A tanulók közötti kommunikációt.4. é. 5. mind a szabadidős tevékenységek során. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében. é.5. é. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. altruizmus. Az iskolai.3. 5. 0 1 2 3 N. más kultúrák elfogadása jellemzi. Az együttműködést támogató. integrációs tevékenység. é. é. következetes és kiszámítható értékeléssel .9. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 N. osztályfőnöki tevékenység 5. é. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. 0 1 2 3 N. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. Tanítványait egymás elfogadására. illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. Együttműködés. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. esélyteremtés. elfogadó légkört teremt. fejleszti a tanulók vitakultúráját. véleménycserét ösztönzi. 1 = kevéssé jellemző. helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli.6. tevékeny. 5. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. közösségek alakulásának segítése. társadalmi érzékenység. N. 5. Az együttműködés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. kompetencia: A tanulói csoportok. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 5. 0 1 2 3 N. 5. közös szabályok megfogalmazásával. 123 . 2 = többnyire jellemző. 0 = nem jellemző. Óráin harmóniát. fejlesztése. é. biztonságot. ahol értékteremtő.8. 0 1 2 3 N.

6. Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. szükség esetén gyakorlatát módosítani. 0 1 2 3 6. értékelései világosak. az egyéni. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. 0 = nem jellemző.7. Céljainak megfelelően. 0 1 2 3 N. é. eszközöket. 6. 6. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket.4. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. Értékeléseivel.2. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 6. elemzése 6. 0 1 2 3 N.3. é. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. 2 = többnyire jellemző. é. egyértelműek. é. 6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. é.6. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tudásszintmérő teszteket) készít. N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. fejlesztését. 0 1 2 3 N. é.5. é.1. 124 . 0 1 2 3 N. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. Visszajelzései. 0 1 2 3 N. 6. 1 = kevéssé jellemző.8. 0 1 2 3 N. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. 0 1 2 3 N. 6. = nem értelmezhető. é. tárgyszerűek. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. következetesen alkalmazni. é. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre.

problémáit önállóan. 7. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. és ő maga is meggyőzhető. 0 1 2 3 N.1. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. a szaktanácsadó visszajelzéseire. 0 1 2 3 N. 0 = nem jellemző. é. 0 1 2 3 N. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. intézi. a tanuló. 0 1 2 3 N.7. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret.2. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. é. N. é. A megbeszéléseken. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N.6. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 7. é. é. é. Nyitott a szülő. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. 7. feltételeket alakít ki. ünnepség.9. é. a vitákban képes másokat meggyőzni. é. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. 7. szervezetekkel. az intézményvezető.5.3. 7. 7. 0 1 2 3 N.8. témanap. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. problémamegoldás 7.4. 7. a szakmai partnerekkel. 125 . 0 1 2 3 N. kirándulás) megvalósításában. 7. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. 0 1 2 3 N. 7. projektoktatás. 0 1 2 3 N. a szülőkkel. a vitákban.10. 7. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. = nem értelmezhető. é. é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 7. 1 = kevéssé jellemző. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. a kollégák. é. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. A diákok érdekében önállóan.

Részt vesz intézményi innovációban.1. é. Munkájában alkalmaz új módszereket. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. 1 = kevéssé jellemző. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 8.5. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 8.4. 8. 0 = nem jellemző. é. é. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. eszközökről. 0 1 2 3 N.8.3. tudományos eredményeket. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Tisztában van szakmai felkészültségével. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. é. kutatásban. 8. pályázatokban. 8.6. 8. é. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. 8.2. 8. é. 0 1 2 3 N. é. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. N. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 8. 2 = többnyire jellemző. 8. személyiségének sajátosságaival. é. = nem értelmezhető. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról.7. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 126 . é.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. sz. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése. esélyteremtés. szaktudományos. tanuló többi gyermekkel. Szakértő II. fejlesztése. kompetencia Az emberi erőforrások minisztere által 2013. elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés. tanulási. 1–5 érték Intézményvezető Összesítés 4. osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. kompetencia 6. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Szakértő I. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az egyéni bánásmód érvényesülése. közösségek alakulásának segítése. kompetencia 2. tantervi tudás Pedagógiai folyamatok. kompetencia Szakmai feladatok. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok. kompetencia 8. integrációs tevékenység. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. szaktárgyi. kompetencia 5. a hátrányos helyzetű. kompetencia 3. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. kompetencia 7. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az e-portfólió és védése alapján Kompetenciák 1. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. 127 .

tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése. tantervi tudás Pedagógiai folyamatok. kompetencia 5. kompetencia Szakmai feladatok. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. kompetencia 8. integrációs tevékenység. osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. kompetencia 7. 128 . esélyteremtés. szaktárgyi. kompetencia 3. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. fejlesztése. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az előzetes értékelés szerint Értékelési terület Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelése Kompetenciák Összesítés 1–5 érték 1. elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tanulási. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok. kompetencia Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kompetencia 2. kompetencia 6. közösségek alakulásának segítése. tanuló többi gyermekkel. a hátrányos helyzetű. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. szaktudományos.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6. az egyéni bánásmód érvényesülése. problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 4. sz.

... Pedagógiai folyamatok.....Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 7.......................... A tanuló személyiségének fejlesztése........................ integrációs tevékenység........................... szaktudományos.......... problémamegoldás 8.......... A tanulás támogatása 4.... 129 .................. a minősítőbizottság elnöke Az emberi erőforrások minisztere által 2013...... Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Értékelés A pedagógus teljesítménye (összes kapott kompetenciaérték) A minősítés eredménye (%) A pedagógus az elvárt teljesítménynek megfelelt – nem felelt meg – újabb minősítés szükséges További javaslatok A pedagógus erősségei: .... A tanulói csoportok. Szakmai feladatok..... tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez............... ....................... Dátum: .. tantervi tudás 2............ november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.... osztályfőnöki tevékenység 6.......................... nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre.......... Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése.. az egyéni bánásmód érvényesülése... Kommunikáció és szakmai együttműködés.... szaktárgyi............... sz...... sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési........ magatartási nehézséggel küzdő gyermek.. tanuló többi gyermekkel......... A pedagógus fejlesztendő területei: ............ tanulási.................. közösségek alakulásának segítése......... esélyteremtés.......................... fejlesztése....... melléklet Pedagógusminősítő értékelés A pedagógus neve: ............................ Kompetenciák 1.. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3... elemzése 7.... oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5........... a hátrányos helyzetű.............................

Megjegyzés: amennyiben a bizottsági tagok által adott kompetenciaértéknél legalább 2 az eltérés valamely kompetencia esetén.2–1. előzetesen elbírált rész értékei kompetenciánként átlagolásra kerülnek. + 20 * II. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése szintén 1 és 5 közötti kompetenciaértékek meghatározásával zajlik a 8 kompetencia mentén. sz. 130 . Az óra/foglalkozáslátogatás értékelését a szakos szakértő végzi.1 1. egymástól függetlenül az indikátorok alapján értékeli a pedagógus e-portfólióját. Az e-portfólió védése után az adott indikátorpontokat a bizottsági tagok módosíthatják az e-portfólió és a védés együttes teljesítményének megfelelően. majd ezek átlagolásra kerülnek.3 2. és a matematika szabályai szerint egész számra kerekítve adják a pedagógus e-portfóliójára adott értékelését.8–2. és az alábbi táblázat szerint kompetenciaértékekké váltja át a szoftver az átlag egy tizedesjegyre kerekített értékét. II. illetve ha egy kompetenciára valamely bizottsági tag 1-et adott. egyeztetés szükséges. a matematikailag egész számra kerekített értékek adják ezen rész kompetenciaértékeit. vagy módosítanak rajta az egyeztetésnek megfelelően. Az egyeztetés után a bizottsági tagok vagy elfogadják az eredeti értékelést. az e-portfólió és a védés értékelése: 50% az óra/foglalkozáslátogatás értékelése: 20% az intézményi önértékelés és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés értékelései: 30% A súlyozásnak megfelelően kompetenciánként a következő számítási móddal számolhatók ki az összegző értékelés kompetenciaértékei: (50 * I.6–1. Az így kapott 0 és 3 közötti indikátorpontok átlagolásra kerülnek. melléklet Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása Az összegző értékelés és ennek alapjául szolgáló kompetenciaértékek kiszámításának módja: Az e-portfólió megtekintése utána mindhárom minősítőbizottsági tag egyenként és összességükben. és az előbbiekben is használt táblázat alapján 1 és 5 közötti kompetenciaértékké váltja át a szoftver az átlag egy tizedesjegyre kerekített értékét. intézményvezető a 8 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai alapján a tanfelügyelő a 8 kompetenciára 1 és 5 közötti kompetenciaértékeket ad.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 8.4–3 Százalék 0%-tól 20%-tól 40%-tól 60%-tól 80%-tól Kompetenciaérték 1 2 3 4 5 A három bizottsági tag 8 kompetenciára adott értékei (1–5 értékek) átlagolásra kerülnek. Átlag 0–0. Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit az kompetenciához tartozóan 1 és 5 közötti kompetenciaértékekkel látja el. Az összegző értékelés: Részei – a részek aránya a végső kompetenciaértékben: I. a tanfelügyelő által. Ezen három. III.5 0.) / 100 számításból kapott súlyozott érték Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az óra/foglalkozáslátogatás alapján a 8 kompetenciához tartozó indikátorokra 0 és 3 közötti pontszámokat ad. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.7 1. + 30 * III.

Kutatótanár és Mesterpedagógus fokozatban a minősítés csak akkor „megfelelt”.4–4. A teljesítendő szintek az összegző értékelés alapján a pedagóguspálya fokozataiban: Fokozat Gyakornok Pedagógus I.6–3. de a másik két bizottsági tag hitelesítése szükséges hozzá.3 3. Ebből az alábbi módon számolandó a teljesítés mértéke: (összes kapott kompetenciaérték) / (összes kapható kompetenciaérték. Pedagógus II. azaz 40). 131 . Mesterpedagógus Kutatótanár % 60% 75% 85% Minimum elérendő kompetenciaérték 24 30 34 Az erősségek és a fejlesztendő területek meghatározását a szoftver automatikusan végzi: fejlesztendő terület a 0 pontos indikátorok. erősség a 3 pontos indikátorok listája. További követelmények a minősítés teljesítéséhez: A minősítés „nem felelt meg”.8–2.7 1. Megjegyzés: módosítás a felvitt pontszámokban lehetséges. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az így kapott súlyozott értékhez a kompetenciaérték rendelése az alábbi átváltással történik: Súlyozott érték 1–1. ha minden kompetenciára legalább 3-as kompetenciaértéket kapott. ha az összegző értékelésben bármely kompetenciánál 1-es kompetenciaértéket kapott.2–5 Kompetenciaérték 1 2 3 4 5 A teljesítés százalékának kiszámításához a 8 kompetenciára összesen kapható maximum 8*5 = 40 kompetenciaérték jelenti a 100%-os teljesítést.1 4. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.5 2.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) Csoportprofil Csoportprofil Csoportprofil A megvalósítás dokumentumai Tematikus terv Tematikus terv Tematikus terv Az értékelés dokumentumai Foglalkozásterv Foglalkozásterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Hospitálási napló Féléves ütemterv Csoportprofil Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Esetleírás IKT alkalmazása Szabadon választható dokumentumok. akkor a követelményeknek eleget tesz. de minimum 1 tematikus terv. 132 . Például: ha egy csoportprofilt tölt fel.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 9. illetve 7 óra/foglalkozástervet tölt fel. egyben segítség a feltöltéshez: (Összesen legalább 10 darab óra. és a tematikus tervekhez 3. sz. melléklet A dokumentumok kapcsolati rendszere Alapdokumentumok. kapcsolati rendszerük.vagy foglalkozásterv. de minimum 1 csoportprofil töltendő fel. kapcsolati rendszerük: Projektterv Csoportprofil Osztályfőnöki munkaterv Gyermek/tanulói profil Tanmenet Tematikus terv A publikációk listája Fejlesztési terv Egyéb dokumentum Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ehhez szükség esetén maximum 3. ehhez két tematikus terv tartozik. illetve szükség esetén maximum 3.

........................................... 1.. 3......................................................................... Az ajánlott évfolyam: ................................................................. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag... A műveltségi terület neve: ..... 9....... melléklet Tanmenet A pedagógus neve: .......... Ssz........................... 4............................................................................................................................ A tantárgy neve: ........... 12.......................... Témakörök Célok..Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 10....................... Dátum: ............. feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Az emberi erőforrások minisztere által 2013........ 133 .... 11................... 6........... 10......................................................................... 5........ 7..... 8..... 2............................... sz...................

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

11. sz. melléklet

Tematikus terv
A pedagógus neve: ................................................................................................................................................................................................................ A pedagógus szakja: ............................................................................................................................................................................................................. Az iskola neve: ...................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ................................................................................................................................................................................................................ Tantárgy: ............................................................................................................................................................................................................................... A tanulási-tanítás egység témája: .......................................................................................................................................................................................... A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: .............................................................................................................................................................. A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: ................................................................................................................... Tantárgyi kapcsolatok: .......................................................................................................................................................................................................... Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................. Felhasznált források: ............................................................................................................................................................................................................. Dátum: ...................................................................................................................................................................................................................................
Fejlesztési területek (attitűdök, készségek, képességek) Ismeretanyag (fogalmak, szabályok stb.)

Óra

A téma órákra bontása

Didaktikai feladatok

Módszerek, munkaformák

Szemléltetés, eszközök

Házi feladat

Megjegyzések

1. 2. 3.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

134

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

12. sz. melléklet

Óraterv – „A” változat
A pedagógus neve: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Tantárgy: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Az óra témája: ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Az óra didaktikai feladatai: .................................................................................................................................................................................................................................................. Tantárgyi kapcsolatok: ......................................................................................................................................................................................................................................................... Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat - és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): ............................................................................. Dátum: .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Időkeret

A tanulók tevékenysége

A pedagógus tevékenysége

Célok és feladatok

Módszerek

Tanulói munkaformák

Eszközök

Megjegyzések

A melléklet lehetséges tartalma:        a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; a kivetítendő diák képe; a feladatok megoldása.
135

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

13. sz. melléklet

Óraterv – „B” változat
A pedagógus neve: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Tantárgy: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Az óra témája: ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Az óra didaktikai feladatai: .................................................................................................................................................................................................................................................. Tantárgyi kapcsolatok: ......................................................................................................................................................................................................................................................... Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat - és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): ............................................................................. Dátum: .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Időkeret

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák
Eszközök

Megjegyzések

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

136

az óratervben megadott. az órán felhasznált szövegek. az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 137 . Az emberi erőforrások minisztere által 2013. képek a forrás pontos megnevezésével. a táblakép.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek A melléklet lehetséges tartalma:        a kiosztandó feladatok. nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése. feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban. szókártyák). a feladatok megoldása. a kivetítendő diák képe.

.............................................. sz.................................................................................................. Dátum: .......................................... Az óralátogatás helye: ..................................... Tantárgy: ................................ Idő Az óra menete Megjegyzések Az emberi erőforrások minisztere által 2013.................................................... Az óra témája: ............................................... Műveltségi terület: ......................................................................................................................................................................................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag........................................................... Az osztály: .................................................................................................................................................................................................................. 138 ................................................ melléklet Hospitálási/óralátogatási napló A pedagógus neve: ............................................................... Az óralátogató neve: ........................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 14......................................

Elvárásaik reálisak. indulatos. mert egy – általa igazságtalannak vélt – dolgozatjegyet kifogásolva fenyegetően ugrott fel a helyéről. a gyerekkel foglakozó felnőtt részéről. kiegyensúlyozott. röviden tájékoztatták problémájukról. rendszeresen érdeklődtek nálam is. Ezen a találkozáson már mint jövendő osztályfőnök is részt vettem. (Ígéretüket betartva. sz. Y. (Nem szólt bele a beszélgetésbe.6 volt. Az utolsó intézményből azért tanácsolták el. amely tele volt bejegyzésekkel.) A gyerek: (végig jelen volt a beszélgetésen) Középtermetű. a gyerekeknek külön szobájuk van. zavarja az órákat/foglalkozásokat. (Arra kérdésünkre. rendezett életmódra nevelik gyermekeiket. komoly fiatalember. és nagyon szeret olvasni. mind irodalomból közepes osztályzata van. hogy a problémák folytatódnak. (A szülők telefonon keresték meg az iskola igazgatóját. Valamennyi visszabeszélés.) A család: (a szülők az első találkozás alkalmával – az igazgató kérdéseire válaszolva – mutatták be családjukat). és Y. alacsony ingerküszöböt.) Kérdésünkre elmondta. (A szülők jó benyomást tettek ránk. osztályos általános iskolás A tanulóval való első találkozás: a tavaszi szünet előtti utolsó hét (március vége). hogy a húgával szokott-e kiabálni. átlagon felüli intelligenciát és nagyon fejlett igazságérzetet állapítottak meg. netán verekedni. (A szülők megmutatták Y. Y.-t a napokban a harmadik iskolából tanácsolták el. feltűnő. szellemi foglalkozású házaspár két gyereket nevel. melléklet Esetleírás A tanuló neve: X. bevágva maga mögött az ajtót. A szülőkkel abban állapodtunk meg. érdeklődő tekintetű. visszabeszél a pedagógusainak. Odafigyelnek gyermekeikre. és engedély nélkül kirohant a teremből. és engem is. és személyes találkozást kértek. Az indok: hirtelen haragú. fontos számukra. 40 év körüli. A szülők rendszerezett.-t (ő fiú). hogy a bejegyzések meghatározó többsége két pedagógustól származott. valamint az átlagosnál is nagyobb türelmet minden. csak a szülők és az iskola fokozott odafigyelését. ahol enyhe fokú autizmust. A szülők együttműködésükről biztosították az igazgatót is. tartalmas életet éljenek. szereti a matematikát. nem követi a pedagógusi utasításokat. határozott nemmel válaszolt. többi pedagógusánál is gyermekük viselkedéséről. a tavaszi szünet végét szabva meg határidőnek. hogy figyelemmel kísérjük Y. A városban laknak megfelelő körülmények között.) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tekintetük hitelesítette szavaikat.) Az igazgató (az egyetértésemmel) felvette X. egy óvodás kislányt és Y.) Az osztályfőnök tanácsára korábban felkeresték a Nevelési Tanácsadót (a szülők bemutatják a szakvéleményt: a személyes adatok kitakarásával csatolható dokumentum).) A szülők által előadott probléma: Y. 6. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. otthon is szívesen foglalkozik vele. rendezetten öltözött. majd mosolyogva hozzátette. szemüveges.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 15.-t az osztályomba. Terápiát nem javasoltak. az órákon való kifogásolható magatartás miatt született. ellenőrző könyvét. megbeszéljük a gyerek segítésének módját iskolánk pszichológusának bevonásával. hogy tanulmányi átlaga félévkor 3. vékony. (Mind matematikából. csak a hozzá intézett kérdésekre válaszolt pontosan fogalmazva. végig a kérdező szemébe nézve. magatartását. és ha úgy látjuk. hogy harmonikus. hogy a húga szokta őt megütni. Y. hogy Y. a szülőknél is hatékonyabban tudja „leszerelni” kishúgát. 139 . élénk. ezeket következetesen betartatják. A tanuló életkora: 12 év. A szülők elmondták.

(Leginkább a társak részéről.  Az első néhány nap elteltével tanítás után hosszan beszélgettem Y. szülei. beilleszkedését. ha nem értett valamit.) Következtetések:  A viselkedésbeli deviancia mögött átlagon felüli képességek is meghúzódhatnak. hogy az első dolgozata – elsősorban figyelmetlenség. illetve egyáltalán elmondta-e társainak átiratkozásának valós okát. hol nem. akit igazságtalanság ért.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az új tanuló befogadtatásának folyamata:  Felkészítettem az osztályt Y. hogy mikor mondja el társainak az iskolaváltás okát.) Osztályfőnökként hamar meggyőződtem arról. és tiszteletet vívott ki. türelmüket.)  A szülőknek (értekezlet nem lévén ebben az időszakban) a szülői e-mail körön keresztül mutatkoztak be Y.-ra. és az eredmény sem maradt el. Azonnal visszakérdezett (mindig udvariasan). Aktívan vett részt minden órán. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tapasztalatairól. türelmes. hogy pedagógusát győzte meg a valamiért elmarasztalt gyerek ártatlanságáról. indulatosságát” korábbi iskoláiban. hogy a valós okot mondja-e. amit a szülők elmondtak. megértésüket kérve. „szemtelenségét. képes meggyőzni másokat. hogy most nagyon nehéz helyzetben van. hogy nem is tudom. de udvariasan mondta el véleményét az új iskoláról. minden diákjára odafigyelő pedagógus képes. igazságos. és segítsék. akik azt a feladatot kapták. és mutassák meg neki az épületet. mikor vallotta be. (Matematikatanára elmondta. népszerű lett. az ellenvetéseit hol elfogadtuk. következetes értékelést a „fejlett igazságérzetű” diákok is elfogadják. 140 .-nal a két iskola szokásrendszerének különbözőségéről. félelmeiről. Az órákon rendszeresen külön feladatokat kapott. A reális. társairól. Hamarosan be. Annyira problémamentesre sikerült a beilleszkedése. hogy ösztönösen azonnal kiállt a mellett a társa mellett. figyelmüket. amelynek kezelésére csak szakmailag-módszertanilag jól felkészült.) Kijelöltem mellé két „mentort” (befogadó. az első benyomásairól. hogy Y. A következő dolgozat előtt valamennyi gyakorló feladatot megoldotta. mindenre figyelő gyerek rendkívül idegessé vált. őszinte gyerekeket). Kijelentéseit indokolta. és elmondta ellenvéleményét (mindig érvekkel alátámasztva. türelmetlenség miatt – gyengén sikerült. intelligens kérdései meghazudtolták életkorát. Ez utóbbi elsősorban annak köszönhető. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.és elfogadták az osztály vezéregyéniségei. – Y. ismertessék meg a szokásokkal. de hamar kiderült. és azt is. és részletesen tájékoztattam őket mindarról. vagy nem értett egyet valamivel. A nagyon érdeklődő. mert el kellett jönnie a régi iskolájából. Osztályzatai „vegyesek” voltak. Tapasztalatok: A következő hónapokban egyetlen kollégától sem érkezett panasz Y. de előfordult. mert gyorsabban dolgozott a többieknél. de a kapott osztályzatot szó nélkül tudomásul vette. de hamar kitűnt. fogadják szeretettel. hogy segítsék Y. és munkatempója is gyorsabb társaiénál. hogy mi válthatta ki Y. (Rendkívül őszintén.) A kérdéseire választ kapott.  Összehívtam az osztályban tanító pedagógusokat. fogadására (a gyerekeknek annyit mondtam róla.-ra bíztam. és ő is meggyőzhető logikus érvekkel. vagy – számára kevésbé szégyenletes – más magyarázatot ad. hogy matematikai gondolkodása átlagon felüli mélységű. segítőkész.

Minden pedagógust felkerestek a fogadóóráján.  A „beilleszkedés” kétirányú folyamat: mind az újonnan érkezőnek. A gimnáziumban is példás a magatartása. hogy szorongva érdeklődjenek fiúk magatartása felől. Több mint két évnek kellett eltelnie ahhoz. foglalkozásából adódó eszközökkel próbálja kikényszeríteni azt. Jövőre érettségizik a reál tagozaton. azt magas szinten. hogy elhiggyék: egészséges a gyermekük. és 8. a 7. azt „jó” szinten. és a pedagógus tudásával és az általa adott viselkedésmintával vívja ki tekintélyét. majd később hetente jelentkeztek nálam.) Az általános iskolát befejezve a város legjobb gimnáziumában folytatta tanulmányait. (A szülők az első hónapokban naponta. mind a közösségnek akarnia kell. nagy népszerűségnek örvendő tagja. hiszen a kapkodásból adódó hibákat már nem követte el). további sorsa: Y. „Logikus” magyarázatot tudott adni arra is. Y. hogy miért nem fektet több energiát egy tárgyba csak azért. amit szeretett. ha nem provokálják.) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. osztályt kiváló (de sohasem kitűnő) eredménnyel végezte. hogy jeles osztályzatot kapjon. Túljutva a kamaszkoron visszafogottabb lett (eredménye is javult. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és a közös fogadóórára az előző évek rossz tapasztalatai miatt gyomorgörccsel érkeztek. X. és mérnöknek készül. de igazságérzete változatlan maradt. dicséretes jeles eredménnyel tanulta. nem formális. amit nem.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek  Az „alacsony ingerküszöböt” sem lépi át a gyerek. A középiskolában a diákönkormányzat „harcos”. 141 . de a kezdő lépést a közösségnek kell megtennie. (Szelektált a tárgyak között.

változat (belépő osztály) 1. létszám. osztályfőnöki órán feldolgozott témák 9. bevezetendő szokások) 10. szabályai (csak az osztályfőnöki órán. a felelősségérzet erősítése érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység 5. tanítás után vagy előtt stb. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 1. a többségnél sokkal idősebb/fiatalabb gyerekek száma. Egyéb programok. Adatok az osztályról: (évfolyam/osztály. bármelyik szünetben. Betartandó „belső” szabályok. sz. osztályszintű programok tervezése stb. A közösséggé alakulás érdekében szervezett programok.) 4. Az osztályfőnöki tevékenység során esetlegesen felhasznált szakirodalom Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a tanulási módszerek tanításához kapcsolódó osztályfőnöki órai programok stb.) 6. A szülőkkel való kapcsolattartás formái („szabályok”. osztályfőnöki órai beszélgetés/előadás formájában. a pedagógus szakórájához csatlakozó szünetben. Az osztályfőnök és az osztály tanulói kapcsolattartásának. tanórán kívül). Az egészséges életmód igényének kialakítása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (a napi munka során.) 11. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. fiú-lány megoszlás. A tanulás támogatása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (hospitálás az osztály óráin. Esetleges egyéb feladatok (az iskolai munkatervnek az osztály számára előírt feladatai. az egyéni problémák megbeszélésének módja. konzultáció az osztályban tanító kollégákkal. ez ek tervezése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 16. 142 . az osztályfőnök magatartásbeli/viselkedésbeli elvárásai – a szabályszegés következményei 3. Kulturális programok 8. tanórán kívüli iskolai vagy osztályprogram keretében) 7. a közösségalakítás eszközei (osztályfőnöki órán. életkor szerinti megoszlás. az életkoreltérés oka) 2.

internetes kommunikáció („mint cél”) stb. az esetleg tapasztalt anomáliák okainak elemzése)  Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása (a kultúrához.)  Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása terén (beszélgetések szervezése az osztályban tanító pedagógusokkal. ld.a. negatívumok és ezek okai)  A közösség alakulása (szociometriai felmérés eredménye. az osztályfőnöki óra témájának kijelölése stb. Csoportprofil (csatlakozó dokumentum.)  Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása terén (együttműködés szaktanárokkal és szülőkkel. hiány okai)  Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása  Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása  Az egyéni problémák megoldásának. a pedagógusokkal való kapcsolat általános jellemzői. ill. Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. Az előző tanév során tapasztalt fejlődés bemutatása. „szülőklub” Az emberi erőforrások minisztere által 2013. magatartási szabályok betartása terén (a korábbi szabályok megváltoztatása. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? című fejezet c) segítő szempontsora) VAGY 1.)  A közösség alakulása terén (osztályszintű. ezek kisebb csoportjával vagy a teljes közösséggel. tanulás-módszertani előadások. magatartási szabályok betartásának szintje (a kitűzött célok és az eredmény összevetése. az osztályfőnöki órák tematikájának célirányos megtervezése stb. osztályszintű vagy kiscsoportos feladatok. sz. változat (A pedagógus legalább egy éve osztályfőnöke az osztálynak) 1. programok szervezése. XI/E/8. közösségi programok. egyéni beszélgetések. pozitívumok. sporttevékenység.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 17.)  Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása terén (szülői értekezletek tematikájának célirányos megtervezése. tréningek szervezése stb. óralátogatások. a segítségre szoruló tanulók megsegítésének alakulása 2. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. célcsoportos. 143 . szociometriai felmérések stb. az osztályfőnöki órák tematikájának célirányos tervezése. Az előző tanév tapasztalatai alapján szükséges feladatok kijelölése  Az erkölcsi. a tanév céljainak kijelölése  Az erkölcsi. a tantárgyakhoz való viszony.b. – az esetleges érdeklődés. a művészetekhez való viszony. kiscsoportos vagy egyéni beszélgetések szülőkkel. viselkedésbeli. több felmérés összehasonlítása – az esetlegesen tapasztalt anomáliák okai) esetén  Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása az előző év során (a tanulási módszerek eredményessége. közösségi programok. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 2. óralátogatások stb.)  Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása terén (együttműködés az osztályban tanító pedagógusokkal. viselkedésbeli.

a szülőkkel való kapcsolattartás. a többi pedagógus tájékoztatása és bevonása a segítségnyújtásba. a szülői elektronikus levelezőkör célirányos felhasználása a kommunikáció javítása érdekében)  Az egyéni problémák megoldása. 144 . a megoldás/segítség módjainak meghatározásával: pl.). barátok bevonása a segítségnyújtásba stb. a Gyermekjóléti Szolgálat bevonása. a közös problémák megbeszélésére. ezek tervezése.) 3. az osztálytársak. osztályszintű programok tervezése stb. nevelőmunkájuk segítése. a segítségre szoruló tanulók megsegítése terén (segítségre szoruló tanulók és problémáik elemzése. Esetleges egyéb feladatok (az iskolai munkatervnek az osztály számára előírt feladatai.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek szervezése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

Y. ill.) Az egyéni fejlesztéshez használt eszközök: (a csoportétól eltérő tankönyv. A fejlesztés területe: (tevékenységi terület.) Az egyéni fejlesztés formái és gyakorisága: (órai differenciálás. kollégáktól szerzett ismeret. példatár. sorbarendezési zavar. több is megjelölhető) A jelölt rész helyettesíthető a tanuló személyiségprofiljával ld. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tanítási órán kívüli korrepetálás. alakfelismerési zavar. írásbeli feladat elkészítéséhez több idő/több feladat biztosításával. melléklet Az egyéni fejlesztési terv sablonja és tartalmi elemei A fejlesztésbe bevont tanuló neve: X. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? című fejezet d) segítő szempontsora. 145 . képességvizsgálat eredménye – más is. szakkör. munkafüzet. téri orientáció zavara. szülőtől. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. egyéni foglalkozás – több is megjelölhető. forrásanyag. a térbeli relációk helyes felismerésének nehézsége. képesség stb. nevelési tanácsadó javaslata. csak az egyszerre jelenlévő ingereket tudja hatékonyan feldolgozni. az átlagosnál gyorsabb haladási sebesség – más is. a nagy és a finommozgás koordinációjának zavara. IKT segítségével) A fejlesztés éves/féléves/egy tematikus egységre/egy képességterületre vonatkozó. összetételű an yag bemutatása) Az egyéni fejlesztés eredménye vagy kudarca: (osztályzat javulása. diszlexia. IKT-eszközök. sz. az egymásutániság felépítése nehézséget jelent. A tanuló évfolyama/osztálya: Az egyéni fejlesztés indoka: (tanulási zavar. minden órán. hetente egy órában stb. az esetleges kudarc okainak elemzése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 18. képességbeli fejlődés. Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. egyéni beszámoltatással. más segédeszközök) A fejlesztés során elért eredmény mérésének. foglalkozásokra bontott tematikája (a csoporttal feldolgozott anyagtól eltérő mennyiségű. XI/E/8. diszkalkulia. az egyensúlyérzékelés zavara és a bizonytalan testséma. – vagy kiemelkedő tehetség. otthoni feladattal. diszgráfia. házidolgozat értékelésével. saját készítésű feladatlapok. értékelésének eszközei: (a csoporttal azonos módon. több is megjelölhető) Az egyéni fejlesztés szükségessége azonosításának módja: (saját tapasztalat. versenyeredmény – dokumentumokkal igazolva.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

19. sz. melléklet

Példák hospitáláshoz kapcsolódó reflexióra
1. példa: Az órát nem szakmai szempontból figyeltem (más szakos vagyok). Arra voltam kíváncsi, hogy tanítványaim, akiknek osztályfőnöke/tanára vagyok, hogy viselkednek X. Y. kolléga óráján, mennyire sikerül a diákokat motiválnia. Tapasztalatom szerint a kollégát a diákok többsége tiszteli, a kolléga az óra minden percében mindenkire figyel, aki lemarad, elkalandozik, azt gesztusokkal, mások számára alig észrevehető jelekkel figyelmezteti. Végig a gyerekek szemébe nézve magyaráz, onnan olvassa ki, hogy milyen szinten értik az elhangzottakat. Megfelelően sok az óraközi önálló vagy pármunka, ezt az időt használja ki arra, hogy egyéni segítséget nyújtson azoknak, akiknek szükségük van rá. Méltán népszerű a kolléga a diákok körében. Feladataim (osztályfőnökként):  Megdicsérni az egész csoportot az órán tapasztalt fegyelmezett munkájukért  Osztály előtt elismerni B. T. aktivitását, okos hozzászólásait. (B. T. az én tárgyamból és a hasonló képességekre épülő tárgyakból gyengébb teljesítményt nyújt. A gyakori elmarasztalás a „rossz tanuló” képzetét keltheti benne. Biztosítanom kell arról, hogy az erősségei előttem is láthatóvá váltak ezen az órán. Ezt a tapasztalatomat meg kell osztanom azokkal a kollégákkal, akiknek a tárgyából B. T. gyenge teljesítményt nyújt.)  Tájékoztatni a kollégát, hogy K. M. tanuló nem a képességei gyengesége miatt tartozik a gyenge közepes mezőnybe az ő tárgyából. Más tárgyakból képes kiemelkedő teljesítményre. Meg kell találnia K. M. motiválásának módját.  Külön elbeszélgetni X. Y.-nal és Z. W.-vel, akiket óra közben figyelmeztetnie kellett a kollégának (meg kell értetni velük, hogy gyengébb teljesítményükért ne a tanárt okolják).  Felelősségre vonni az órára késve érkező két diákot.  Meg kell beszélnem a kollégával, hogy U. T. diáknak milyen segítséget nyújtsunk, hogy fel tudjon zárkózni. (Korrepetálásra kötelezni? A szülőkkel beszélni? Tanulópárt állítani mellé?)  Felhívni a gyerekek figyelmét a tanterem rendjére (táskák, kabátok szanaszét hevernek, a padokban rendetlenség…)  Több lehetőséget kell adni a diákoknak az otthon elvégezhető alkotómunkára! Láthatóan szívesen vállalkoznak egyéni produkciókra.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

146

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

2. példa: Az órát szakmai-módszertani szempontból figyeltem. Kollégám 20 éves tapasztalattal és kiváló eredményekkel rendelkezik. Tanulni szeretnék tőle. Meglepett, hogy az órán nem történt semmi különösen figyelemre méltó dolog, mégis az összbenyomásom nagyon jó volt. A házi feladatot nem kérte számon, az óra közben mégis mindenkiről kiderült, hogy elkészítette-e, és milyen minőségben. Az óra eleji feladatok megoldásából és kérdések megválaszolásából az otthoni feladat minden lényeges elemére fény derült. Mindenki megszólalt az órának ebben a részében! Az új anyag felvezetése olyan természetesen illeszkedett az előzményekhez, hogy észre sem vettem, mikor lépték át az új ismeretszerzés határát. A feladatlap, amely átvezetett a régiből az újba, kiváló volt. (Mellékelem.) Az óra második részében (20–45. perc) szinte csak a diákok beszéltek, egy tanári kérdésre átlagosan három diákmegszólalás jutott. (Nagyon érdekes volt, hogy a diákok milyen sokszor letértek a tanár által kijelölt útról, és a kolléga milyen könnyedén vezette vissza őket; mindig elismerve az elhangzottakból azt, ami figyelemre méltó, indokolva cáfolta a tévedéseket. Nem fojtotta bele senkibe a szót, és nem szégyenített meg senkit, de az eredeti gondolatot megfogalmazó diáknak mondott egyegy szava, gesztusa nyomán szinte megdicsőült a gyerek.) Az óravezetés higgadt, nyugodt, éppen megfelelő tempójú volt. Mindenki dolgozott, minden percben történt valami fontos, befejezték a téma feldolgozását, és még az óra végi lényegkiemelésre, ismétlésre is volt idő. Amit érdemes megtanulnom a kollégától:  Az anyag otthoni tudatos feldolgozását, a gondos és meggondolt előkészítést. (Különösen a feladatok válogatására kell nagy súlyt helyezni. Alap a tankönyv, de a kérdések sorrendje, az egyes kérdések és feladatok kisebb egységekre bontása a siker titka.)  Olyan biztos tudással kell a gyerekek elé állni, hogy az óra minden percében rájuk tudjak figyelni, ne kelljen a következő lépésen gondolkodnom.  Nagyon sokat kell dicsérni! A gyerek minden mondatában meg kell találni a jót akkor is, ha összességében nem helytálló a megszólalása.  Mindent a gyerekekből kell kiszedni, nem szabad elsietni a következtetések levonását. Amire ők jönnek rá, jobban rögzül, mint amit én mondok meg.  A lényeget nem elég nekem elmondani: el kell ismételtetni – különböző kérdések, feladatok segítségével – a tanulókkal; meg kell győződni arról, hogy mindenki megértette-e. Amivel nem értettem egyet:  Túl halkan beszél, az én erőteljesebb hangomra figyelni kevésbé megerőltető a gyereknek.  Nem lehet csak a gyerekekre bízni a jegyzetelést. Táblavázlat kell.  A „folyamatban” történő házi feladat ellenőrzése mellett néhány füzetet is ellenőrizni kell, mert így elsikkad, ha valaki nem készítette el a feladatát.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

147

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

 Nemcsak pozitív visszajelzést kell adni. Aki nem a kérdésre válaszol, vagy rossz választ ad, annak jelezni kell, hogy nem volt elég figyelmes vagy meggondolt.

Feladataim:  Meglátogatni a kolléga más típusú óráját is. (Pl. számonkérő órát.)  Más kollégák óráit is megnézni.  Feladatlapokat készíteni, illetve kérdéssorokat gyűjteni miden témakörhöz (ehhez az szükséges, hogy a teljes témakör tanítására egyszerre és ne óránként készüljek fel. Csak akkor lehet jó módszereket választani, helyesen felépíteni a témakör tanítását, ha minden részletében átlátom, előzményeivel és a következő témakörrel való összefüggéseivel együtt.) Magabiztosnak kell lennem, és ez csak komoly felkészülés után lehetséges.  Visszafogni magam az órákon: ne én legyek a főszereplő.  Az óra tervezésekor nem percekre bontott tervet kell készíteni, hanem az óra módszertani egységeinek időtartamát megtervezni, hogy ne zökkentsenek ki a gyerekek más irányba vivő hozzászólásai.  Sokkal többet dicsérni a gyerekeket, megszólalásaikat előítélet nélkül meghallgatni. (Nem csak a „jó tanuló” mondhat okosat, és nem mindig mond helytelen dolgot a „rossz tanuló.”) Tudatosítani kell magamban, hogy egy új témakör feldolgozása során nemcsak célirányos hibátlan mondatok hangozhatnak el. Összességében: Nagyon sokat kell még tanulnom ahhoz, hogy az „átlagos” órám is ilyen eredményes legyen. Más a személyiségem, habitusom, mint a kollégáé. Nem biztos, hogy hiteles lennék, ha átvenném a kolléga szófordulatait, gesztusait.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

148

feladat 4 5.) A dolgozat eredményeinek eloszlása: elégtelen: elégséges: közepes: jó: jeles: 3 tanuló 2 tanuló 6 tanuló 4 tanuló 1 tanuló A témazáró dolgozat feladatainak ponttáblázata: Tanuló 1. csak memorizálást. ezért sikeresen reprodukálják azokat az ismereteket.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 20. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. felkészülést/gyakorlást/memoritertanulást ellenőrző dolgozat) A dolgozat anyaga: (feladatlap vagy kérdéssor mellékelve) Pontszámtáblázat: A dolgozat összpontszáma 50 pont. stb. sz. illetve gyakorlást igénylő feladatok esetében – az elégséges alsó határa lehet 50%. (az öt feladat mindegyike 10-10 pontot ér. 149 . 2. feladat 5 … 2. ennek ellenére – a szorgalmuk miatt – többen a képességeiket felülmúló teljesítményre képesek. (Más lehetőségek: különböző pontot érnek a feladatok. Kiemelkedő képességű diák nincs. … 1. feladat 3 4. feladat 5 … 3. melléklet Példa egy dolgozat eredményeivel kapcsolatos reflexióra A dolgozat eredménye Tantárgy: Osztály: 11. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A csoportban a tantárgy sikeres tanulásához szükséges képességekkel csak kis mértékben rendelkező tanulók is szorgalmasak. F egyik csoportja (a tárgyat alapóraszámban tanulók) Az osztály/csoport létszáma: 16 A dolgozat típusa: egyórás témazáró (más lehetőségek: új ismeret megértését mérő egész órás vagy rövidebb dolgozat. és jelest csak a hibátlan munkára adunk. nehézségi szintjük szerint) A pontszámok osztályzatra váltása: 30% (15 pont)-tól elégséges 50% (25 pont)-tól közepes 75% (32 pont)-tól jó 90% (45 pont)-tól jeles (Más lehetőségek: egyenletes elosztás vagy – új gondolatot nem kívánó. amelyekhez önálló gondolatok nem szükségesek. feladat 2 Összes 19 (2) Értékelés: A dolgozat átlageredménye eltér a csoport eddig tapasztalt teljesítményétől.

mert úgy értékeli. Feltehetően a kérdésfeltevés. feladatot kivéve. mind a következtetések nagyon eltérőek lehetnek iskolától. A bevezető órákat követő. tanártól függően. a többieknek fakultatív módon lehetőséget adok javító dolgozat írására (tanórán kívül). Ezt a feladatot – majdnem ugyanebben a formában – házi feladatként megoldották a gyerekek. Az ezt követő gyakorló-alkalmazó órák során változó hozzáállással rögzítették a tanultakat. A legtöbb problémát a 3. hogy a megértés még nem tudás. o A beadott feladat kijavítását követően (legkésőbb egy hét múlva) az elégtelent és elégségest szerzett gyerekeknek kötelezően. sőt témakörtől függően is. hogy minden tanulónak vállalnia kell hiányos felkészültsége következményeit. A kettő között a gyakorlás. ameddig az alapokat nem tanulja meg mindenki legalább elégséges szintig. 5 tanuló jó eredményűre és 4 tanuló jelesre írta. amelyet be kell adniuk a tanulóknak. az 5.  Ismét fel kell hívni a tanulók figyelmét arra. (Feltehetően a jól sikerült röpdolgozatot követően nem foglalkoztak annyit a tárggyal. A házi feladatot „személyre szabva” kapják. amelyből a pedagógus azt a következtetést vonja le. a megértést vizsgáló röpdolgozatot 7 tanuló közepesre. nem tanította meg elég alaposan az ismeretanyagot. A sok hiba és hiányosság oka a gyakorlás és a figyelem hiánya. hogy nem magyarázta el. feladatot kivéve. (Ehhez hasonló módon korábban nem tettem fel kérdést az adott ismeretre.) Következtetések:  A feladatsor összeállítása megfelelő volt. Erre részben jó megoldást is csak kevesen adtak. megfogalmazható más feladat. amelyet ez a dolgozat zárt.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az a témakör. Ugyanannál a pedagógusnál ugyanannak a csoportnak két hasonló értékű dolgozata esetében is levonható más következtetés. Van olyan eredmény. az 5. Ezért: o A dolgozatjavítást követően beadandó házi feladatként a jellemző hibákkal kapcsolatos feladatsort adok házi feladatnak. memorizálás folyamata van. A reflexió lényege az elemzés. a későbbi anyagrészek megértése szempontjából nagyon fontos. addig nem mehetünk tovább. amennyit kellett volna. Megjegyzés: Mind az értékelés. így az egymásról másolást kizárhatjuk. hanem hiteles visszajelzésnek is saját munkájáról és a tanulók felkészültségéről.  Tekintettel a témakör fontosságára. hogy a pedagógus a dolgozat íratását nem csupán „osztályzatszerzés”-nek tekinti. a feladat megfogalmazása szokatlan volt a diákoknak. amely elsősorban egyéni feladat. a gyenge jegy hanyagságának vagy gyengébb képességének az eredménye.) Valamennyi feladatra született – több – hibátlan megoldás. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amikor a pedagógus nem ad lehetőséget a javításra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 150 . további órákat kell a témakörre szánnia. csoporttól. Ez bizonyítja. feladat okozta (legalacsonyabb az átlagpontszáma). Természetesen olyan helyzet is van.

Az egyéni munkának különböző típusai vannak attól függően. amelynek célja a gyermek egyéni sajátosságaihoz igazodó fejlesztés. A csoportmunkát csoportvezetők segíthetik. differenciálás Nevelési-oktatási eljárás. az egyéni bánásmód biztosítása. segíti a csoportok munkáját. egyéni munka A tanulásnak és a tanításnak az a szervezési módja. A csoportbeszámolókat és a munka értékelését célszerű úgy megszervezni. munkaformák. A didaktikai feladatok hozzárendelhetők a tanév. az ellenőrzés. az értékelés stb. amikor a tanulók csoportban oldanak meg egy feladatot. hogy világos legyen a csoportmunka időkerete. csoportmunka A tanulásnak és a tanításnak az a szervezési módja. 151 . de együttműködve egymással. alkalmazása révén valósítja meg a pedagógus. didaktikai. az ismeretbővítés. munkaformája. hogy a pedagógus milyen mértékben igazodik az egyéni sajátosságokhoz a feladat meghatározásakor. Így megkülönböztetünk egyedül végzett munkát. rétegmunkát. az összefoglalás. egy-egy témakör vagy a tanóra egyes szakaszaihoz. a tanulási-tanítási folyamat szakaszait és szervezését határozza meg. tömör magyarázatát kínálja. amikor a tanulók egyénileg. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A csoportmunka hagyományos típusában a csoport tagjai azonos feladatot kapnak. A fogalomtár elsősorban általános pedagógiai. szolgálhatja a felzárkóztatást és a tehetséggondozást is. A kooperatív tanulásra épülő csoportmunkában a tanulók különböző feladatot oldanak meg a csoporton belül. a gyakorlás. A differenciálást adaptív módszerek. illetve a foglalkozáslátogatás kontextusában értelmezik. támogatói szerepben figyeli. amelyeket a pedagógusok és a szakértők a pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítés során használhatnak. eszközök stb. hogy minden csoport aktívan vegyen részt benne. munkaformája. Fogalomtár A fogalomtár azoknak a fontosabb fogalmaknak a rövid. szakpedagógiai. és az útmutatóban megjelenő jelentésüket igyekeznek egyértelművé tenni. A pedagógus partneri. didaktikai feladat A nevelési-oktatási stratégia része. az ismétlés. gyakorlattípusokkal és eszközökkel valósíthatók meg. Fontos. Különféle módszerekkel. valamint a minősítéssel kapcsolatos alapfogalmak szócikkeit tartalmazza. osztálytermi kommunikációs. munkaformákkal. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. önállóan oldanak meg egy feladatot. Didaktikai feladatok lehetnek például: a témakör bevezetése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár XIV. részben vagy teljesen egyénre szabott tanulói munkát. Tehát a szócikkek a fogalmakat a pedagógiai e-portfólió és az óra-. és a későbbiekben tovább bővülhet újabb fogalmakkal.

amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. Például egy tanuló szövegalkotási folyamatát külön e-portfólióban lehet szemléltetni az anyag. egy adott tanulócsoportnak vagy egy tanulónak is. e-tanulás Más néven e-learning.és reflexiógyűjtemény. Az értékelést különféle értékelési eszközök támogatják. magukban foglalják a tanulási-tanítási rendszert. Az értékelési portfólió az adott minősítési eljáráshoz és szempontrendszerhez igazodó. Lehetővé válik általa. formatív (fejlesztő) és szummatív (minősítő) értékelést. nevelési-oktatási tevékenységét szemléltető dokumentumok és az ezekkel kapcsolatos reflexiók gyűjteménye. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a tananyagfejlesztő tevékenységet is. Az ellenőrzés didaktikai feladatához is kapcsolódik. amelynek célja a tanulók tudás. A tanulási-tanítási folyamatot interaktív oktatószoftver(ek) alkalmazásával. folyamatosan bővülő dokumentum. Olyan tevékenységek gyűjtőneve. egységes keretrendszerbe foglalva teszi hozzáférhetővé a pedagógus és a tanuló számára. e-portfólió A pedagógus munkáját. Célja egy jelenség.és fejlettségi szintjének felmérése. illetve az egyének szintjén. Az e-portfólió típusai: munkaportfólió és értékelési portfólió. válogatott dokumentum. esemény. amelyek három forráshalmazból (számítógéppel segített tanulásból. Egy tanulási-tanítási szakaszhoz is lehet e-portfóliót kapcsolni. egy intézmény és intézményen belüli csoportok.és az ötletgyűjtéstől a vázlatíráson és a piszkozatok megfogalmazásán át a szöveg végső kidolgozásáig és bemutatásáig. a pedagógus szakmai munkáját bemutató. országos. egy adott tanulási-tanítási egységben olyan pedagógiai tevékenység. tér. értékelés A tanulási-tanítási folyamatban.és időkorlátoktól független tanulási-tanítási forma. A munkaportfólió a pedagógus teljes munkáját tükröző. hogy a pedagógus egy virtuális tanulási környezetben.és reflexiógyűjtemény. ellenőrzés A tanulási-tanítási folyamathoz. hanem egy pedagógiai intézménynek. folyamat. Az értékelés különböző szinteken történhet: nemzetközi. fejlettségi szintjére. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. Funkciója szerint megkülönböztetünk diagnosztikus (helyzetfeltáró).Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár elbeszélés Nevelési-oktatási módszer. 152 . személy vagy tárgy érzékletes. regionális szinten. Az ellenőrzéshez szervesen hozzátartozik a tanulói teljesítmény értékelése. webalapú tanulásból és távoktatásból) építkeznek. Nem csak a pedagógusnak lehet e-portfóliója. Számítógépes hálózaton érhető el. amelynek célja a fejlesztő visszacsatolás a tanulók teljesítményére. szemléletes bemutatása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tutorálja a tanulási folyamatot. közvetlen találkozás nélkül támogassa. Mindkét e-portfólió tartalmazhat különböző típusú és forrású dokumentumokat.

A frontális munkát az egész tanulócsoportra vonatkozó. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban a pedagóguskompetenciák meglétét. Alkalmazásának céljai különbözőek lehetnek: információgyűjtés. amilyen arányban feltétlenül szükség van rá. kiegészítés. A pedagógusok ismeretbeli. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. mind pedig tértől és időtől függetlenül is megoldható. A tanórán szervesen kapcsolódik az ismeretbővítés folyamatához. -feldolgozás. igazodjanak a tanulók egyéni sajátosságaihoz. módszereknek és eljárásoknak az alkalmazása az oktatásban. Másrészt a gyakorlatok típusát meghatározhatja az is. gyakorlás Egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár frontális munka Az órának az a szervezési módja. választás. Fontos. és kevéssé alkalmas arra. csoportosítás. amely a tanítási órán kívül végzett. és fontos más munkaformákkal felváltva alkalmazni. törlés. indikátor A szó jelentése a szakterülettől függően többféle lehet: ’jelzőanyag. hogy milyen tevékenységet. attitűdbeli és képességbeli tudását. hogy a tanulók egyéni sajátosságaihoz. hogy a tanulók szóban vagy írásban végzik-e őket. Ezek lehetnek például: felismerés. Az IKT felhasználható a különféle didaktikai feladatok megvalósításában is. a fejlesztés megvalósításának eszköze. párhuzamosan folyik. munkaformája. megnevezés. jelző’. az alkalmazás gyakorlását szolgálja. 153 . önálló tanulási tevékenységen alapul. fejlettségi szintjét jelző tevékenység.és viselkedésleírásokat nevezzük indikátoroknak. logikai műveletet végeznek a tanulók a gyakorlat megoldása közben. amikor az együtt tanuló és tanított gyermekek tanulási tevékenysége egy időben és általában egy ütemben. -megosztás. kommunikáció stb. összehasonlítás. elemzés. arányosan és változatosan alkalmazza a különféle gyakorlattípusokat. hogy a pedagógus a nevelési-oktatási célnak megfelelően. -rendezés. Ezért célszerű frontális munkát csak olyan arányban szervezni a tanórán. illetve az IKT-ra épülő eszközöknek. segítségével a tanulás támogatása mind a tanórákon. gyűjtés. amely a tanulók által elsajátított ismeretek alkalmazását. IKT Jelentése: információs és kommunikációs technológiák. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. átalakítás. A fejlesztő gyakorlatokat egyrészt aszerint lehet csoportosítani. motiválóak legyenek. alkalmazás. A frontális szervezési mód pedagógusközpontú. Fontos. jelzőszám. tevékenységét leíró indikátorok a pedagóguskompetenciák fejlettségi szintjét leíró sztenderdeket alkotják. az egyéni tanulási-tanítási célokhoz igazodjon. házi feladat Nevelési-oktatási módszer. gyakorlattípus A nevelési-oktatási célok. milyen gondolkodási. helyettesítés. közös nevelési-oktatási célok jellemzik. hogy a házi feladatok az egyéni fejlesztést is szolgálják. alkotás stb.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. c) a pedagógus közlésére. értelmezése vagy alkalmazása stb. amely a gyermekek egyéni. Célja a játék által a nevelési-didaktikai célok és feladatok megvalósítása. képességeket és ismereteket. d) tanulói kiselőadásra. Célja a meglevő ismeretekre építve a tanulók ismereteinek bővítése. 154 . ismétlésére. Az új ismeretek elsajátításának különböző kognitív útjai lehetnek: a) a tanulók aktív feladatmegoldására. készség.és képességfejlesztés A kompetenciafejlesztés része a nevelési-oktatási folyamatban. épülhet. évfolyamonkénti követelményeit és az ajánlott időkeretet. készségeket. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. felfedeztető tanulásra. A minden műveltségi terület tanulását és tanítását megalapozó anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének fő területei: a beszéd és a szóbeli szövegalkotás. megnevezése. amely magában foglalja az adott területtel kapcsolatos attitűdöt. Az ismeretbővítés folyamatának elmaradhatatlan része az ismeretek alkalmazása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár ismeretbővítés A nevelési-oktatási folyamathoz. az egyes tantárgyak témaköreit. hogy az adott órán milyen tudásszint elsajátítása a cél: az új fogalom felismerése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A tanórán a gyakorlatok előtt is szükség lehet az előzetes ismeretek felidézésére. valamint az írás és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése. kompetencia A pszichikus képződmények olyan rendszere. b) szemléltetésre. Célja a korábban elsajátított ismeretek felidézése. f) számítógépes programra stb. a tantárgyi rendszert. játék Nevelési-oktatási módszer. A nevelés-oktatás tartalmának. ismétlés A nevelési-oktatási folyamathoz. a beszédértés. témakört bevezető és év eleji ismétlést. hogy a pedagógus minél nagyobb arányban válassza a tanulók aktív és interaktív tevékenységére épülő ismeretbővítési eljárásokat. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. kerettanterv Az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott pedagógiai dokumentum. e) a tanulók kooperatív tanulására. Fontos. munkáltatásra. A játék speciális fajtája a kommunikációs nevelést szolgáló szerepjáték. Célja az adott kompetencia használatához szükséges készségek és képességek fejlesztése. páros vagy csoportos játéktevékenységére épül. az olvasás és a szövegértés. Rögzíti az egyes iskolatípusokban és fejlesztési szakaszokban a nevelés-oktatás céljait. amely a Nemzeti alaptantervet követően a tartalmi szabályozás következő szintjét képviseli. Megkülönböztetünk óra eleji. problémaalapú. Az óratervben/foglalkozástervben a nevelési-oktatási célok között célszerű megfogalmazni azt is. Ez szorosan kapcsolódik az adott kompetencia részét képező attitűd(ök) formálásához és az új ismeretek bővítéséhez is. tartalmát. a gyermekek motiválása a fejlesztési folyamatban.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. munkájuk értékelése. hatékony. pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák. fejlődéshez. A tanulók együttműködésén alapuló tanulást jelenti. esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár az intézményes nevelés célrendszerének meghatározó elemei a fejlesztendő kompetenciák. digitális kompetencia. ezáltal a különböző minősítési szintekhez tartozó indikátorok integrált és kumulatív rendszert alkotnak. amely történhet párban vagy csoportban. Megnő a csoporttagok egyéni felelőssége. ha a Az emberi erőforrások minisztere által 2013. önálló tanulás. a közéletben és a magánélet különféle színterein való boldoguláshoz. csoportinterjú. matematikai kompetencia. diákkvartett stb. építő egymásrautaltság alakul ki a csoporton belül. amely minden egyén számára szükséges a társadalmi életben. A nyolc pedagóguskompetencia azon tudásnak. az adott szakterülettel összefüggő kompetenciák is kapcsolódnak. A magasabb szinteken az alacsonyabb szinteket leíró indikátorok mellett újabb és integráltabb indikátorok jelzik a teljesítendő követelményeket. attitűdöknek és képességeknek az összességét nevezi meg. a magasabb szintek indikátorai magukban foglalják az alacsonyabb szinteket. 155 . idegen nyelvi kommunikáció. minden csoporttag részt vesz a feladatmegoldásban. hogy tevékenységüket. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. A kooperatív tanulásnak különféle technikái alkalmazhatók: beszélgető korongok. összesített’. hogy a tanulók a közös cél eléréséhez egyéni teljesítményükkel is hozzájárulnak. szociális és állampolgári kompetencia. Hasznos. Lényege. hogy a pedagógus kérdései problémamegoldásra. Fontos. A pedagógus -életpályamodellben az egyes minősítési szintek sztenderdjei egymásra épülnek. kulcskompetencia Olyan kompetencia. a munkában. amely dialogikus szóbeli közlésre épül. A nemzetközi és nemzeti tartalmi szabályozó dokumentumokban megadott kulcskompetenciák az intézményes nevelés minden szintjére és színterére vonatkoznak. másrészt a csoportmunka egyik szervezési módja. A műveltségi területekhez sajátos. mozaiktechnika. Hagyományosan a tanulók a pedagógus kérdéseire válaszolva dolgozzák fel a tananyagot. megbeszélés Nevelési-oktatási módszer. kooperatív tanulás Egyrészt tanulási-tanítási módszer. helytálláshoz. kumulatív A szó jelentése: ’felhalmozódó. természettudományos és technikai kompetencia. Az Európai Unió által megadott kulcskompetenciákra épülnek a Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció. egyesített. szakértői mozaik. gondolkodásra ösztönözzék a tanulókat. és pozitív függés. szóforgó. A pedagóguséletpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban nyolc pedagóguskompetencia alapján történik a pedagógusok minősítése. amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra.

egymásnak is feltehetnek kérdéseket. a nevelés egész folyamatára ható pedagógiai szemléletmód. illetve egy adott tanulási-tanítási egység lezárásakor várt eredmény. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A fejlesztés elsődlegességének elve szerint a tanulók fejlesztése és az attitűdformálás a meghatározó. amelyeket mindennapi. társadalmi életükben is alkalmazhatnak. A funkcionalitás elve szerint a tanuláshoz problémaorientált tanulási környezetet és életszerű gyakorlatokat szükséges biztosítani. amely szerint a tanulók egyéni sajátosságaihoz és a csoport jellemzőihez igazodó fejlesztési célokat. szervezési módokat és eszközöket szükséges alkalmazni. a pedagógus támogatásával. tudásában. adaptív módszereket. amely meghatározza. A célok és az elérésüket szolgáló feladatok komplex cél. különböző munkaformákban. A nevelés egész folyamatára érvényes a tanulók szociális érzékenységének a szükségszerű fejlesztése. a játékosság elve stb. amely során a tanulók tárgyakkal vagy eszközökkel manipulatív tevékenységeket végeznek különféle nevelési-oktatási célok érdekében. Az egyik legfontosabb nevelési alapelv az adaptivitás. fejlesztési feladatokat és közműveltségi tartalmakat határoz meg. A Nemzeti alaptanterv általános nevelési elveket. amely igazodik az Európai Unió oktatáspolitikai programjához és Magyarország oktatáspolitikai törekvéseihez. valamint a pedagógusok által készített tervezési dokumentumok. nevelési-oktatási cél A nevelési-oktatási folyamat. A nemzeti alaptantervre épülnek a további szabályozó dokumentumok. célokat.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár megbeszélésben a tanulók is lehetnek a diskurzus kezdeményezői. feladatokat kell meghatározni. nemzeti sajátosságaihoz egyaránt. Nemzeti alaptanterv A nemzeti nevelés és oktatás különféle szintjeit meghatározó tartalmi szabályozó do kumentum. a változatosság. munkaforma  szervezési mód munkáltató módszer Nevelési-oktatási módszer. a folyamatosság. készségeiben. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 156 . ezekhez alkalmazkodó. nevelési alapelv A pedagógiai tevékenységet meghatározó. A nevelési-oktatási célok elérése érdekében komplex nevelési-oktatási stratégiát alkalmaznak a pedagógusok. hogy a tanulási-tanítási tevékenységek eredményeképpen milyen változás történik az adott területen a tanuló személyiségében. Leírásuk tartalmazza ez elérendő tudásszint és fejlődési szint. képességeiben. viselkedésében. A produktivitás elve szerint a képzés során a tanulóknak olyan használható kompetenciákat kell elsajátítaniuk.és feladatrendszert alkotnak. További nevelési alapelvek lehetnek: a célszerűség. valamint műveltségi területenként további alapelveket. A kreativitás és a tevékenységközpontúság elve szerint a fejlesztő gyakorlatok a tanulók kreativitására és minél sokrétűbb tevékenységére épülnek. például a kerettantervek és az intézmények pedagógiai programjai. az egyéni bánásmód elve. az elvárt viselkedési formák megnevezését is. attitűdjében. ezt alapozza meg az ismeretek elsajátítása. célokat és feladatokat.

számuk gyarapszik. Az adaptív nevelési-oktatási stratégia az adott feltételekhez. a tanulási-tanítási folyamatban alkalmazott tanulási-tanítási eljárás. az óvoda és az iskola. honlaptartalom. a bekeretezés. kézikönyv. a színezés és a kiemelés egyéb módjai is. megbeszélés. Megkülönböztethetünk általánosan alkalmazható és szaktárgyspecikus módszereket. oktatástechnikai eszközök (pl. hogy a pedagógus célszerűen. munkáltatás. projektor. kísérleti eszközök. a személyes óramegfigyelést követő tevékenység. vetített vázlat. a munkaformák. a tanulócsoport sajátosságaihoz és a tanulás-tanítás egyéb körülményeihez is igazodik. nyomtatott segédletek (pl.és az internethasználat növekedésével a tanulási folyamatban egyre nagyobb szerepet játszik a virtuális tanulási környezet. kooperatív tanulás. Érdemes a tanulói tevékenységekre építő módszereket nagyobb arányban alkalmazni a tanórán. tankönyv. Az intézményes nevelés főbb színterei: a bölcsőde. hangfelvétel. az eszközök komplex alkalmazását a nevelési-oktatási cél elérése érdekében. házi feladat stb. Az intézményes nevelésben fontos figyelembe venni. feladatlap. Az intézményes nevelés színtereihez a nevelő-oktató munka különféle pedagógiai szakaszai kapcsolódnak. sportszerek). tanulási szerződés. a gyakorlattípusok. vita. oktatási módszer A nevelési-oktatási cél érdekében. és új kultúraelsajátítási formák alakulnak ki. oktatási eszköz A nevelési-oktatási célok és stratégiák megvalósítását támogató eszköz. a tanulók sajátosságaihoz igazodva válassza ki az eszközöket. Főbb típusai: háromdimenziós demonstrációs eszközök (pl. az adott nevelési -oktatási célnak és az adott tanulási környezetnek megfelelően. A módszerek folyamatosan fejlődnek. tévéműsor. Igen hasznosak a szemléltetést kísérő grafikai eszközök: a táblázat. a didaktikai eljárások. nevelés színterei A gyermekek nevelésének legfontosabb színtere a család. munkafüzet. magyarázat. ábra. Fontos. tanulmányi kirándulás. oktatástechnikai anyagok (pl. Az Az emberi erőforrások minisztere által 2013. fotó. projektmódszer. falitabló). elbeszélés. óraelemzés Az óralátogatáshoz kapcsolódó. a módszerek. film.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár nevelési-oktatási stratégia Az órán alkalmazott eljárásrendszer. De a nevelési folyamatban meghatározó szerepük van a kisközösségi és a társadalmi élet egyéb színtereinek is. CD-lejátszó. amely magában foglalja az óra felépítését. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. játék. tanulói kiselőadás. 157 . amelynek különböző kombinációi lehetségesek a tanulók és a pedagógus tevékenységeire vonatkozóan a céloknak megfelelően. az aláhúzás. szemléltetés. rajz. Gyakran használatos módszerek: tanári előadás. Egyre inkább terjed az IKT alkalmazása. a szervezési módok. televízió. a halmazábra. természeti tárgyak. Célja az óramegfigyelésre épülve a pedagógus tanórai munkájának elemzése. számítógépes oktatóprogram. digitális tananyag). A számítógép. hogy a gyermekek nevelését a tömegkommunikációs eszközök is befolyásolják. mint a pedagógusközpontú eljárásokat. rádióműsor. feladatgyűjtemény. értékelése. számítógép) stb.

Az óralátogató szakértő ebben rögzíti az óramegfigyelés és az óraelemzés alapján a pedagógus tanórai munkájának az értékelését. valamint az ezekkel kapcsolatos reflexióit. ezt követik az óramegfigyelésen részt vevők elemzései. 158 . akár el is hagyhatjuk ezt a tevékenységet. Az óralátogatás szakaszai: a látogatást előkészítő rövid megbeszélés. Az óramegfigyelési napló az alapja az óraelemzésnek és a hivatalos óralátogatási értékelőlapnak. óramegfigyelési napló Az óralátogatás dokumentuma. az intézmény vezetői. a pedagógus és a tanulók együttműködésének a megfigyelése. elemzése és értékelése. a szakértők. az órával kapcsolatos adatokat. esetleg a tanulási-tanítási egység tervét/tematikus tervet és a tanmenetet is. Célja a pedagógus tanórai tevékenységének. A megbeszélésen átadhatja az óralátogatónak az óratervét/foglalkozástervét. Az óramegfigyelés előkészítésének az óralátogatás céljaitól függően különböző tartalmai lehetnek. Az óramegfigyelésnek az óralátogatás céljaitól függően különböző szempontjai. Az óraelemzést általában az órát tartó pedagógus rövid önértékelése nyitja meg. de nyílt napokon a családtagok is. Célja a pedagógus tanórai munkájának a megfigyelése. Az óralátogatás az intézmények minőségbiztosításának fontos eleme. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. valamint az adott témakörben. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. továbbá a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési eljárás része. óramegfigyelés Az óralátogatáshoz kapcsolódó tevékenység. majd az óralátogatásra felkért szakértő hozzászólása. ezekre épülve javaslatok megfogalmazása. Az óramegfigyelés tapasztalatait és az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseket különböző tartalmú és formájú óralátogatási naplókban lehet rögzíteni.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár óraelemzésnek az óralátogatás céljaitól függően különböző szempontjai lehetnek. Órát látogathatnak a munkaközösségek tagjai. saját pedagógiai munkájának fejlesztésére vonatkozóan javaslatokat fogalmazhat meg. Az óramegfigyelést előkészítő rövid megbeszélésen az órát tartó pedagógus felvázolhatja az óra célját. ezekre épülve következtetéseket. A hivatalos óralátogatást az óralátogatási értékelőlap kitöltése zárja. szempontsorai lehetnek. összegző értékelése. tényeket és történéseket. Az óralátogató ebben rögzíti az óramegfigyelés tapasztalatait. óramegfigyelés előkészítése Az óralátogatáshoz kapcsolódó tevékenység. Célja az óramegfigyelés előkészítése. röviden bemutathatja a tanulócsoportot és az óra helyét az éves tanulási -tanítási folyamatban. A pedagógus az óraelemzés végén válaszolhat a kérdésekre és az elhangzott reflexiókra. óralátogatás A pedagógusok nevelési-oktatási munkája értékelésének egyik eszköze. az óramegfigyelés és az óraelemzés. egyeztetés az óralátogatásban részt vevő személyekkel. óralátogatási értékelőlap Az óralátogatás hivatalos dokumentuma.

témazáró és év végi összefoglalást. Célja az elsajátított ismeretek rendszerezése. de a tanulók együttműködnek a feladat megoldása érdekében. menetét. környezetének és a pedagógusok testületének sajátosságait is. amely rögzíti a tanóra/foglalkozás céljait. A párban folyó tanulás bármilyen didaktikai célt szolgálhat. megfelelő teret és lehetőséget adjon a tanulói megszólalásokra. Megkülönböztetünk óra végi. az alkalmazott módszereket és óraszervezési módokat. Célszerű az összefoglaláshoz új szempontot alkalmazni az ismeretbővítés folyamatához képest. Típusai: a pedagógus és a tanulók között. az órán feldolgozott szövegeket. gyakorlatokat is lezárhatják részösszefoglalások. hogy a szóátadás és a megszólalók kijelölésének a joga se csupán őt illesse meg. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A tanórán a tanulási-tanítási szakaszokat. az óra felépítését. A pedagógusnak törekednie kell arra. A másik. de figyelembe veszi az adott intézmény tanulóinak. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. továbbá hasznosak a rendszerező fürtábrák. feladatait. Az óratervhez/foglalkozástervhez érdemes mellékelni az IKT-tananyagokat is. a kommunikáció tanulói kezdeményezésére és a hosszabb tanulói megnyilatkozásokra. óravázlat  óraterv/foglalkozásterv osztálytermi kommunikáció A tanórán folyó kommunikáció. a tervezett táblaképet. hogy az osztálytermi kommunikációban a pedagógus kommunikációja világos. amelyben a tanulók párban dolgoznak a tanórán. pedagógiai program A nevelési-oktatási intézmények nevelési-oktatási céljait. az egyéb segédeszközöket. valamint a tanulók egymás között zajló kommunikációja.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár óraterv/foglalkozásterv A pedagógus által készített tervezési dokumentum. érthető. 159 . Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kooperatív tanulásra épülő típusában a pár tagjai különböző feladatot végeznek. hanem minél több valóságos párbeszéd alakuljon ki a tanulók és a tanulócsoportok között. célszerű és mértéktartó legyen. valamint a pedagógus instrukcióit is. összefoglalás A nevelési-oktatási folyamathoz. Az óraterv/foglalkozásterv tartalmazhatja a tanulói és a pedagógusi tevékenységek tömör leírását. amelynek szereplői a tanulók és a pedagógusok. páros munka A tanulási-tanítási folyamatnak az a szervezési módja. Fontos. valamint az eszközöket. Az óratervhez/foglalkozástervhez a mellékletben célszerű csatolni a tanulói feladatlapokat. A pedagógiai program az érvényes Nemzeti alaptantervre és kerettantervekre épül. továbbá a lehetséges tanulói válaszokat és választevékenységeket. A páros munka egyik típusában a pár tagjai azonos feladatot oldanak meg. alapelveit és a fejlesztés eljárásait meghatározó dokumentum. táblázatok és halmazábrák. nevelési-oktatási stratégiáját.

középfokú nevelés-oktatás. Gyakran más módszerekkel ötvöződik. Főbb típusai: pedagógusi instrukció. pedagógusi előadás Nevelési-oktatási módszer. gondolkodásra. magyarázó. alapfokú nevelés-oktatás.és feladatrendszerük szerint elhatárolhatók egymástól. a hanglejtés. 160 . Fontos. azaz csak egy-egy adatot (nevet. viszonylag hosszabb ideig tartó kifejtését szolgálja. érthető és követhető legyen. A pedagógusi előadás mint módszer túlzott arányú alkalmazása kevésbé ajánlatos a köznevelésben és a közoktatásban. a hangszín. hogy az instrukció egyszerű. de cél. a hangfekvés. kijelentő. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. Típusai: nyílt és zárt végű pedagógusi kérdések. pedagógusi kérdés Olyan tanórai megnyilatkozástípus. és szemléltetéssel kíséri. Fontos. a tanulói feladatot fogalmazza meg. és a pedagógus fölöslegesen ne ismételje meg. pedagógusi instrukció A pedagógus egyik tanórai megnyilatkozástípusa. és gyakran az instrukciós igével kezdődnek. A zárt végű kérdésre a tanulók csak egyfajta helyes választ adhatnak. A pedagógus beszédkultúrájának meghatározó elemei a paralingvisztikai eszközök (a hangsúly. ne halmozza őket. Érdemes a pedagógusnak megismernie saját beszédszokásait. és problémamegoldásra. és egy téma részletes. kapcsolatteremtő. A pedagógusi instrukció része a feladatot megnevező szó. hatékonyan tudja fejleszteni saját kommunikációját. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Ezek a szakaszok egymásra épülnek. A nyílt végű kérdésre a tanulók különböző helyes válaszokat adhatnak. hogy megfelelő önismerettel. szakképzés. pedagógusi megnyilatkozások. -tartó és záró. a térközszabályozás stb. a hangerő. Gyakran a miért kérdőszóval kezdődnek. hogy a hangzó pedagógusi beszéd és a nem nyelvi jelek összhangban legyenek egymással. kérdés. egyéni sajátosságait. pedagógusi beszéd A pedagógus beszéde fontos pedagógiai eszköz a nevelési-oktatási folyamatban. Minden külön tanulói feladatot külön instrukcióban célszerű megfogalmazni. A köznevelés főbb pedagógiai szakaszai: óvodai nevelés. Az írásbeli instrukciók általában nem tartalmaznak udvariassági elemeket. hosszabb válasz megfogalmazására ösztönzik őket. A pedagógusi instrukció után a pedagógusnak elegendő időt kell adnia a tanulók számára a feladat végiggondolására.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár pedagógiai szakasz A nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő-oktató munka tagolódása az életkor és nevelési-oktatási cél szerint. amely leggyakrabban ige: Olvassátok el némán a szöveget! Az instrukciós ige alakja igazodik a pedagógusi instrukció címzettjéhez. diskurzusjelölő stb. világos és érthető legyen. Fontos.). a testmozgás. ha a pedagógus többféle módon bevonja a tanulókat az előadásba. a szünettartás stb. amely a pedagógus kérdését fogalmazza meg. értékelő. Az osztálytermi kommunikációnak meghatározó részei a pedagógus megnyilatkozásai. amely a tanulóktól várt tevékenységet. és gyakran ténykérdés. A pedagógusi beszédet nem nyelvi jelek kísérik: az arcjáték. Hasznos. például a magyarázattal és az elbeszéléssel. a beszédtempó. hogy a pedagógusi előadás logikus felépítésű. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

tömören és világosan megfogalmazni és csak a szükséges mértékben megismételni. az új fogalmak értelmezése. Ebben az esetben fontos. a tárgyak észlelésére. hogy minél több nyílt végű kérdést tegyen fel az órán. majd ebből az általános tanulságok megfogalmazására épül. A fogalmak tanítására ajánlatos módszer az induktív megközelítésű pedagógusi magyarázat. A pedagógus problémamegoldó kérdésekkel a magyarázatba is bevonhatja a tanulókat. Fontos. témazáró dolgozatát. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. együttműködésére épül. végzik el a munkát. Szemléltetésül fürtábrákat. hogy a szemléltető szöveg tartalma.) kér. amely a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére. pedagógusi magyarázat Nevelési-oktatási módszer. szabályok. amikor a tipikus példák elemzéséből kiindulva történik meg a következtetések megfogalmazása. halmazábrákat stb. arányban és elosztásban legyenek az új fogalmakat és szabályokat szemléltető. tervezik és szervezik meg. hogy a szemléltető szövegben megfelelő számban. plágium A szó jelentése: ’idegen szellemi tulajdonnak vagy ennek részletének közreadása saját mű gyanánt’. a jelenségek. A pedagógusi kérdések után megfelelő időt kell hagyni a tanulóknak a válasz végiggondolására. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a pedagógus támogatói szerepben vesz részt benne. projektmódszer Nevelési-oktatási módszer. táblázatokat. Célszerű a pedagógusi kérdést egyszerűen. tételek és fogalmak értelmezését. szemléltetés Nevelési-oktatási módszer. a folyamatok. megértését szolgálja. formája és terjedelme igazodjon a tanulók életkori és egyéni sajátosságaihoz. ha a pedagógusi kérdéseket a pedagógus az óra előtt végiggondolja. tananyag-értékelését stb. az egyedi sajátosságok elemzésére. Ehhez maguk készítik elő.) használja fel forrásmegjelölés és hivatkozás nélkül. és változatos típusú legyen. csoportprofilját. Hasznos. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban plágiumnak minősül. A szemléltető szöveg szolgálhatja a személtetés tanítási módszerére épülő ismeretbővítést is. szemléltetésre alkalmazott szöveg. A projektek több műveltségi területhez is kapcsolódhatnak egyszerre. intézményleírását. tipikus példák. Zárt végű az eldöntendő kérdés is.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár helyet stb. ha a pedagógus az e-portfóliójában mások munkáit (például mások óratervét. szemléltető szöveg A nevelési-oktatási célt és a didaktikai feladatot szolgáló. ráhangolódás a szöveg tartalmára. 161 . a szövegben szereplő ismeretlen szavak értelmezése. is használhat. és fontos. amelyben a tanulás a fogalmak. A projekt során a tanulók valamilyen tárgyi vagy szellemi produktumot állítanak elő közösen. Általában rövidebb a pedagógusi előadásnál. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. törvényszerű összefüggések. A szövegekkel való munkát megelőzheti a szövegfeldolgozás előkészítése.

Kutatási eredmények igazolják. ha mód van rá. alkalmazkodik a tanórai tanulói tevékenységekhez. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban a pedagóguskompetenciáknak az életpálya egyes szintjein megjelenő fejlettségi állapotát nevezzük sztenderdeknek. A tanórákhoz kapcsolódva megadja a főbb didaktikai feladatokat. attitűdök. ha nagyobb arányban alkalmazzák a pedagógusok a tanulóközpontú szervezési módokat. előírás. A személyiségfejlődés és a tanulás összetartozó fogalmak. megjegyzéseivel egészítheti ki. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a fejlesztendő készségeket és képességeket. mérce’. tudatos. Tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését. tanulási módszerek. a pedagóguskompetenciák és kompetenciaelemek meglétét. valamint a kapcsolódó ismereteket is. teljesítményszint. Ha a pedagógus tevékenységét nevezzük meg. ezeket írják le az indikátorok. folyamatos tevékenysége. hogy eredményesebb a nevelés és az oktatás. amely a Nemzeti alaptantervre. a tanórák számát és felosztását témakörönként. A szervezési módok és munkaformák típusai: egyéni munka. Összetett tevékenység. akkor munkaformáról beszélünk. amely megfelelő ismeretek és különböző képességek. egyénileg különböző erőfeszítést igénylő. részben ismeretelsajátítás. a figyelem és az emlékezet működtetése által. fejlesztését. A tanórán a tanulás és a tanítás szervezési módja a nevelési-oktatási célok elérésére. tanterem A tanulás-tanítás egyik intézményi színtere. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épül. A tanterem berendezése befolyásolja az alkalmazott nevelési-oktatási stratégiákat és eljárásokat. 162 . A tanmenet tartalmazza az osztály megnevezését. valamint a differenciált fejlesztést támogató egyéni munkát. hagyományos csoportmunka. sztenderd A szó jelentése: ’szabvány. például a kooperatív tanulásra épülő páros és csoportmunkát. Az oktatási gyakorlatban a tanulás a tanulónak a motiváció hatására végzett. készségek. Célja áttekintést adni a pedagógusnak egy szaktárgyhoz kapcsolódva az adott osztályban zajló egész éves nevelési oktatási folyamatáról. tanulás A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására. valamint fejlettségi szintjét különféle pedagógiai tevékenységek és viselkedések jelzik. tanmenet A pedagógus által készített tervezési dokumentum. akkor szervezési módról. alkalomszerű vagy tervszerű. páros munka. kooperatív tanulásra épülő csoportmunka és frontális munka. ha a tanulók tevékenységét. technikák és stratégiák birtoklását feltételezi. A sztenderdeket. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár szervezési mód Más néven munkaforma. A padok elrendezése is különböző lehet. A tanmenetet a pedagógus év közben a tapasztalataival.

tanulási-tanítási egység A tanulási-tanítási folyamatnak egy olyan egysége. a fejlesztendő készségeken és képességeken. tanulmányi kirándulás Nevelési-oktatási módszer. tanulói kiselőadás Nevelési-oktatási módszer. hogy áttekintést adjon egy adott osztályban egy konkrét témakörnek a tanulásitanítási folyamatáról. a tanulótársaknak címezve. A pedagógus által készített tervezési dokumentum. az intézmény pedagógiai programjára és a pedagógus által készített tanmenetre épül. mint a tanmenet. tervezési dokumentum Az intézményes nevelés tartalmát és rendszerét meghatározó dokumentum. a tanuló és a pedagógus közötti megállapodás egy adott tanulási cél elérése érdekében. amely a Nemzeti alaptantervre. szervezési módok és tanítási eszközök megnevezését is. amely a tanulók dialogikus szóbeli kommunikációjára épül. A tanulásitanítási egységhez meghatározott időkeret kapcsolódik. A pedagógus segítheti a tanuló önálló felkészülését. A pedagógus ezeket a dokumentumokat is figyelembe véve végzi nevelési-oktatási tervezőmunkáját. és készít tanmenetet. Célja egy téma önálló kifejtése kiselőadás formájában előzetes felkészülés alapján. A 2012-ben megújult Nemzeti alaptantervre és a 2013-ban megjelent új kerettantervekre épülnek a pedagógiai intézmények saját pedagógiai programjai. a tanórákhoz rendelt didaktikai feladatokon. valamint óratervet/foglalkozástervet. valamint Magyarország nemzeti oktatáspolitikai. amelynek keretében a tanuló valamely nevelési-oktatási célt egy adott tananyag. 163 . Közéjük tartoznak a nemzetközi és a nemzeti oktatáspolitikai dokumentumok. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Célja az ismeretek elsajátításán túl a kritikai gondolkodás. sajátítanak el új ismereteket.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár tanulási szerződés Nevelési-oktatási módszer. vita Nevelési-oktatási módszer. A pedagógus tudatosan készíti elő és szervezi meg a tanulmányi kirándulást. Célja. az adott műveltségi területhez és szaktárgyhoz kapcsolódó kerettantervre. amely során a tanulók hosszabb-rövidebb ideig az iskolán kívül szereznek új tapasztalatokat. a véleménynyilvánítás. az érvelés fejlesztése. köznevelési törvényei és rendeletei. a kulturált vita szabályainak elsajátítása. tematikus terv A tanulási-tanítási egység egyik fajtája. A tematikus terv részletesebb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. valamint a kapcsolódó ismereteken túl az alkalmazott főbb módszerek. egy tanuló monologikus szóbeli közlésére épül. tematikus tervet. tartalmazhatja az osztály megnevezésén. A vitát a pedagógus a háttérből irányítja. Egyik fajtája a tematikus terv. a tanórák számán és felosztásán. például az Európai Unió oktatásinevelési dokumentumai. tanítási téma feldolgozása révén ér el.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful