Oktatási Hivatal

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Szerkesztői előszó
A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta a pedagógusminősítés eszközrendszerét. A pedagógusok munkájának megkönnyítése, a pedagógus-előmeneteli és pedagógusminősítési rendszerrel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében jött létre az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadványunk. Az összeállítás a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet gyakorlatba ültetését szolgálja, emellett segíti a rendeletben foglaltak értelmezését és alkalmazását. Az Útmutató célja a gyakorló pedagógusok, a minősítő szakértők, az intézményvezetők, a minősítés szervezéséért és koordinálásáért felelős kormányhivatalok munkatársai, továbbá a pedagógus-életpálya iránt érdeklődő szakmai csoportok tájékoztatása. Támogatni kívánja a gyakorló pedagógusokat a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben, a minősítő szakértőket a minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben és ezek kivitelezésében, az intézményvezetőket és a kormányhivatalokat a minősítővizsgák és a minősítési eljárások megszervezésében és kivitelezésében. Emellett pontos, egyértelmű információkat kíván adni a szakmai közvélemény számára a minősítési rendszer filozófiájáról és működéséről. Az Útmutató kitér az e-portfólió felépítésére, elkészítésének, összeállításának, feltöltésének módjára, az e-portfólióvédés folyamatára, az óra/foglalkozáslátogatás menetére, valamint az adott elemekhez kapcsolódó értékelésekre, így bemutatja az adott fokozatokhoz kapcsolódó szintleírásokat (sztenderdeket), és a megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírásokat, azaz indikátorokat. Mindezek mellett időbeosztási javaslatokkal, fogalomtárral, dokumentummintákkal és sablonokkal segíti a pedagógus felkészülését a minősítés folyamatára. Az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott Útmutató a pedagógusminősítés alapdokumentuma, amely az alábbi területeken és szakokon egyedi tartalmakkal egészül ki a fejlesztés következő szakaszában:           Óvodai terület Alsó tagozat Felső tagozat, középiskola – angol, biológia, ének, fizika, földrajz és természetismeret, informatika, kémia, magyar nyelv- és irodalom, matematika, nemzetiségi nyelv és irodalom, rajz, technika, testnevelés, történelem, hon- és népismeret Alapfokú művészeti nevelés Gyógypedagógia Kollégium Könyvtár Pedagógiai-szakmai szolgáltatás Pedagógia szakszolgálat Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelési terület

Az egyedi tartalmak megjelenéséről a www.oktatas.hu oldalon, valamint hírlevelünkből értesülhet. A hírlevélre (Tematikus hírlevél a pedagógus-életpályamodell kialakításáról) a http://hirlevel.oktatas.gov.hu/ linkre kattintva iratkozhat fel. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatban a minosites@oh.gov.hu e-mail címen tehetik fel kérdéseiket az érdeklődők. A most nyilvánosságra hozott Útmutató a pedagógusminősítési rendszer bevezetésének rendkívül fontos lépését jelenti. 2014-ben több ezer próbaminősítést tart az Oktatási Hivatal. A szakértők a próbaminősítések tapasztalatai, a résztvevők észrevételei, javaslatai alapján fejlesztik tovább a minősítés tartalmi elemeit, eszközeit, módszereit és eljárásrendjét.

Oktatási Hivatal

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

A kiadvány elektronikus formában a www. Wölfling Zsuzsanna Szakmai lektorok: Gloviczki Zoltán. Kotschy Beáta. A szakmai tartalom kialakításához hozzájárultak: Kerekes Balázs projektigazgató. Fűrész Edit. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 4 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerzők: Antalné Szabó Ágnes. Kopp Gyöngyvér.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt uniós projekt keretében készült. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Kimmel Magdolna. Hámori Veronika. Móri Árpádné. Tóth Mária szakmai vezető. Bessenyeiné Tóth Tünde. Szőke-Milinte Enikő. Pusztai Katalin szakmai szakértők .hu weboldalon kerül közzétételre. Farkas László Nyelvi lektor: Antalné Szabó Ágnes A kiadvány az Oktatási Hivatal által a TÁMOP-3.oktatas.1.

....................................................................................................................................................................... 13 Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? ....... Tudnivalók az útmutató használatáról ................................................................................... ......Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék .............................................................................................) Mesterpedagógus .................................................................................................................................................................. 20 VIII.......... 19 Az emberi erőforrások minisztere által 2013........... 9 E) Az Útmutató összeállításának alapelvei .......................................................................................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag..) Pedagógus I.......................................... Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? ....................... .................... 11 II................... 11 Miért van szükség a pedagógus-életpályamodellre? ........... 5 I................................................................. 9 A) Miért készült el az Útmutató? ......................... Hogyan épül fel a minősítési rendszer?............ 9 C) Mi az Útmutató célja? ....................................................... 19 3.) Pedagógus I...........................................) A Pedagógus II................................................................................) Pedagógus II................................................................................................................................................. 20 4.......... a minősítési rendszer fokozatai: ......................... (VIII.......................................... 37 D) Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei (részei)?................................ 18 A) A pedagógus-életpályamodell szakaszai...... 30.................. 22 1........................................................ 13 Milyen életpályamodellre van szükség? ..................................................................................................................................................................................................................... .. 19 1.......... Kutatótanár...... 36 B) Melyek a minősítővizsga tartalmi elemei (részei)? ....................................................................................) Mesterpedagógus........................................................................ VI................................................................................................................ 17 Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének?............................ 20 5....................................... Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? .. 36 A) Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban? .................................. 38 2............ IV............................................................................................... 10 F) Hogyan kell használni az Útmutatót jelenlegi állapotában? ....................................................................................... 30 IX........... 19 2..........................................................) Kutatótanár........................................................................... rendelet szerint ......... 38 VII............... 9 D) Miként épül fel az Útmutató? ...... 9 B) Kinek készült az Útmutató? ........................................... 23 B) Milyen indikátorok tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? ................ V....................................................................) Gyakornoki időszak. X............................................ sztenderdszint indikátorlistája .................................................................. III....................... 21 A) A pedagóguskompetenciák a 326/2013.....................................................) Az életpálya befejező szakasza ................................................................. 38 1................................................................................... Pedagógus II........................................... 37 C) Hogyan történik az értékelés a minősítővizsgán? ................................................................................................................................... 35 Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? ....................................) Korm..... 29 1...... 20 6........ 5 ....................) Milyen fejlődési szintek (sztenderdek) tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? .............................. A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala...............

.........................................................) Miért szükséges a reflexió? ............................................ hogy teljesítményértékelési eszköz? .......................... 54 1........................................................... hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? ................ 39 1...... 52 K) Milyen......................................................................... 60 C) Hogyan lehet definiálni a pedagógiai e-portfóliót? ....................... amelyekkel a gyakornoknak és pedagógusnak is érdemes tisztában lenni?..............................................) Az e-portfólióvédés tartalma ........................... 59 XI..........) Ha a pedagógus több tárgyat is tanít....................................... vagy két tanítási nyelvű képzésben dolgozik? .................................................................................. tematikus tervet stb............................. 53 L) Mit jelent az összegző értékelés? ....................................................................................................... 62 2......................................... 59 5...................... 39 G) Miként épül fel a minősítés eljárásrendje?.......................................... 59 4.... 58 2.......................) Mi tartozik „A nevelő-oktató munka dokumentumai” rész alapdokumentumai és szabadon választható dokumentumai közé? ............................... megbeszélése.............................................. 64 Az emberi erőforrások minisztere által 2013...............................................................................................................) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió alapján ..............................................................................) Az értékelés eljárásrendje ............................ 56 M) Milyen módszerekkel értékelik a pedagógus kompetenciáit a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban? ....................... 58 N) A felsorolt módszerek közül melyek azok..........................................................................................) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait? ..................................... 63 4.) Összegző értékelés .................................................) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió védése alapján .................................................) Melyek az eljárásrendet meghatározó jogszabályok? ......................................... 60 A) Mit jelent az...................................................................... melyik tárgyból nyújtsa be az e-portfóliót? ...................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.....................) A védés menete....... 61 D) Mit jelent az...........................................................) A pedagógiai e-portfólió tartalmi elemei ..................................................................) az e-portfólió elkészítéséhez és a gyakorló tanításhoz? .........Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék E) Mit értékelnek a minősítési eljáráson? .. 62 3..... 55 2....................... értékelése ..........................................................) Miért kapnak a pedagógusok dokumentummintákat (óratervet................................................ 58 1............................ a minősítővizsgával és a minősítési eljárással kapcsolatos titoktartási..... 62 1...... 39 H) Melyek a minősítőbizottság feladatai? ................................... 58 3.............................................................................. 63 5.............................................. ha idegen nyelv szakos a pedagógus...................................................................................... 60 B) Miben különbözik az e-portfólió a papíralapú portfóliótól? ........ Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? ..... 61 1.......................................................................................................) Az óra/foglalkozás megfigyelése................... 50 Melyek a pedagógus feladatai? ......... etikai és személyiségjoghoz fűződő kötelezettségek vannak? ....... 6 .......................... 39 F) Hogyan történik a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való jelentkezés? .................................................................. hogy „készítőjének reflexióival kiegészítve”? ................... 48 I) J) Melyek a gyakornok feladatai? ........... 61 E) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására.............) Milyen nyelven készüljenek a dokumentumok............................................................................................. 59 6...............................

................................................... a használható dokumentumok körének behatárolása .................... Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? ..........................................................és foglalkozásmegfigyelési napló .................................................................................................................................................................................................. 87 Hogyan értékelik a pedagógiai e-portfóliót? ...................................................................... 77 8............................ 89 A) Mi a látogatás célja? Kik a szereplői? ....................... 81 1.......................................................) A második lépés: a dokumentumok gyűjtése...................................................... 87 1....... 88 K) Mi történik az e-portfólió dokumentumainak értékelése után? ......................) A hetedik lépés: az ünneplés....................... 88 XII...................) Hogyan történik a látogatás egyeztetése? ..................................) Óra.............................. 7 ............................) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás elemzése? ... 81 2.....................................................................és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv ............................. 82 5.................. 87 I) J) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az e-portfólió dokumentumaival kapcsolatban? ........... 94 2........ 85 G) Hogyan ütemezze a pedagógus ezeket a lépéseket?...............................................................................................) Az első lépés: a célok azonosítása.................................... hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat?.............) Melyek a látogatás dokumentumai? ................. 95 5............................................................................................ kitöltése ..............) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz.............................................................................................vagy a foglalkozás látogatásának menete? ............................... hogy mind a nyolc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat? ...................... 70 7.................. 83 6.......................................................................................) Mit tartalmaznak az értékelési táblázatok? ................................................................................................................................................................) Óra..........................................) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az óralátogatással kapcsolatban? ................................................... 93 1.........................................................................) A negyedik lépés: a reflexiók végleges formába öntése . 103 Az emberi erőforrások minisztere által 2013............ 96 6..................) A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának feltöltése .............) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás megfigyelése? ......) Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok? ................... 94 3................................................. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag................................................. 77 F) Hogyan készül az e-portfólió? ....Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék 6. 82 4.... 85 H) Kinek a segítségét veheti igénybe a pedagógus az e-portfólió elkészítéséhez? .................................................... 89 B) Mi képezi az óralátogatás értékelésének alapját? ..................................) A harmadik lépés: a válogatás ......................) Hogyan győződhet meg a pedagógus arról.................... 95 4.......) Mi a célja a szakértő és a gyakornok/pedagógus óra vagy foglalkozás előtti személyes találkozójának? ......................... elkészítése ................... 102 8.............................................................................................................................................................. 89 D) Mi az óra. 82 3.................... 97 7....... 84 7.....) Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése.......................... 89 C) Miként lehetséges a kompetenciák megfigyelése a tanítási órán/foglalkozáson? ................................

................. melléklet A minősítés folyamatábrái .................................. 105 3...... 128 7............................................... sz...................................... 143 18...................................... sz................. 130 9................. melléklet Példa egy dolgozat eredményeivel kapcsolatos reflexióra ............. melléklet Eredetiségnyilatkozat........... melléklet Tematikus terv ... melléklet Óraterv – „A” változat ................................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag............................. sz........................... sz.................................................... 149 XIV................................................................... 132 10........................................................... melléklet Hospitálási/óralátogatási napló........................ sz..................................................................................... 104 2.......... 134 12........ 109 4...................................................... melléklet Óraterv – „B” változat ......................... 135 13.................................... valamint az órá(k) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján (a szakos szakértő számára) .................................................. 136 14.............................. melléklet Az egyéni fejlesztési terv sablonja és tartalmi elemei ........ sz. 132 11............. melléklet Pedagógusminősítő értékelés ......... melléklet Esetleírás ..................... 139 16. sz....................................................... változat (belépő osztály) ....................................................................... melléklet A dokumentumok kapcsolati rendszere .... 146 20.......................................... változat (A pedagógus legalább egy éve osztályfőnöke az osztálynak) ................................ melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az e-portfólió és védése alapján ................................ 8 ................................... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés.... melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 2...................... sz.............................................. melléklet Példák hospitáláshoz kapcsolódó reflexióra .............................. 151 Az emberi erőforrások minisztere által 2013......... sz.. 127 6. sz................................................................ Mellékletek ................ melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az előzetes értékelés szerint .................................................... melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 1...... sz............................................................. sz...... 145 19.................................................................... melléklet Tanmenet ............. sz. 142 17.............................. melléklet Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása ............. 118 5......................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék XIII........................... sz.................. 138 15............................................................................. sz............. sz........... Fogalomtár ........................... sz...... 104 1............... sz................................... 129 8.............. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján (a szakértő és az intézményvezető számára) ........ sz........................................................ sz........................

B) Kinek készült az Útmutató? Az Útmutató célközönsége a pedagógustársadalom – a gyakorló pedagógusok.  A szakmai közvélemény számára pontos. elméleti keretei  A magyarországi minősítési rendszer és ennek felépítése  Az eljárásrend ismertetése  A pedagógiai e-portfólió  Az óra/foglalkozás értékelése Az emberi erőforrások minisztere által 2013. viszont alapdokumentumként kiindulási alapot jelenthet ehhez a munkához. Jelen Útmutató nem tudja fölvállalni a pedagógiai-szakmai szolgáltatóknál. segíti a rendeletben foglaltak értelmezését és alkalmazását. sztenderdek és indikátorok kidolgozását valamint a minősítési eljárásnak az említett területeken történő leírását. elősegíti a pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos szakmai párbeszédet.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tudnivalók az útmutató használatáról I. 30. rendeletnek a gyakorlatba ültetését szolgálja. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  Támogatni a minősítő szakértőket a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben és ezek kivitelezésében. D) Miként épül fel az Útmutató?  A pedagógus-életpályamodell filozófiája.) Korm. egyértelmű információkat adni a minősítési rendszer filozófiájáról és működéséről. a minősítési rendszer koordinálásáért felelős kormányhivatalok munkatársai. 9 .  Támogatni az iskolaigazgatókat és a kormányhivatalokat a minősítővizsgák és a minősítési eljárások megszervezésében és kivitelezésében. a művészeti nevelésben. valamint a pedagógus-életpálya iránt érdeklődő szakmai csoportok. C) Mi az Útmutató célja?  Támogatni a gyakorló pedagógusokat a minősítővizsgára és a minősítő eljárásra való felkészülésben. Tudnivalók az útmutató használatáról A) Miért készült el az Útmutató? Az Útmutató a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. minősítő szakértők. a szakképzésben és a gyermekvédelem és javítóintézeti nevelésben dolgozó pedagógus kollégák minősítéséhez szükséges kompetenciák. (VIII. iskolaigazgatók –.

ezáltal mind a minősítő szakértő. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ezért az Útmutató ezt még nem tartalmazza. összeállításakor egyszerűségre. fokozatra érvényes indikátorlistát tartalmazza. Az indikátorlista alkalmazásával lehetőség lesz rámutatni azokra a különbségekre is. kritériumainak és módszertanának egységes rendszere. mind a pedagógus teljes és koherens képet alkothat a minősítési eljárás tartalmi elemeiről és módszertanáról. Ennek következtében:  nem különíti el az ismerettípusú. a képességtípusú és az attitűdtípusú indikátort. 75%). hogy az Útmutató betölthesse a kormányrendeletnek az értelmezést és gyakorlati alkalmazást támogató szerepét.. közérthetőségre és áttekinthetőségre törekedtünk. Az Útmutatónak jelen állapotában nem célja.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tudnivalók az útmutató használatáról  Kompetenciaalapú összesítő értékelőlapok (Szakértő I. fejlesztő szemléletmód érvényesítésére a minősítés i rendszerben: a pedagógus szembesülhet az erősségeivel és a fejlesztendő területeivel. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár indikátorlistájának és értékelőlapjának elkészítése folyamatban van. amelyek a minősítési rendszer filozófiájának értelmezéséhez feltétlenül szükségesek. A minősítési eljárás jelen állapotában ezt úgy próbálja megvalósítani. Az egyes indikátorokkal jelzett fejlettségi szintek feltérképezése lehetőséget biztosít egy ún. amelyek részletesen és koherens elméleti rendszerben mutatják be a kompetenciaalapú pedagógusminősítést. Pedagógusminősítő értékelés lapja  Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása  A feltöltendő dokumentumok kapcsolati rendszere  Dokumentumminták gyűjteménye  Fogalomtár E) Az Útmutató összeállításának alapelvei Annak érdekében. amelyek a két szint fejlettsége között reálisan megfigyelhetők. Az értékelés-minősítés filozófiájának ismertetése csak azokat az alapvetéseket tartalmazza. Az Útmutató a minősítés eljárásrendjének logikáját követi. hogy a kompetenciaalapú minősítés minden elméleti tézisét felsorakoztassa. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Tartalmazza ugyanakkor azokat a forrásmegjelöléseket is. az érdeklődő szakemberek ezekben a forrásokban az adott témáról tovább tájékozódhatnak. az Útmutatóban csak a Pedagógus II.  a Pedagógus II. és a Pedagógus II. hogy az életpálya egyes szintjein más-más arányú teljesítményt vár el a pedagógustól ugyanazon indikátorlista alkalmazásával (60%. Igazgató. Mivel a kötelező minősítések a Pedagógus I. amelyek hiányában nem látható át a minősítés folyamatának. 10 . Az Útmutató a sztenderdek és az indikátorok leírásában is törekszik az egyszerűségre és az érthetőségre.. megtervezheti saját szakmai fejlődését. Szakértő II. és amelyekre az Útmutató elméleti része is épül. fokozatba lépést fogják jelenteni.  az indikátorok számának megállapításakor a minimálisan elfogadható számú indikátorral dolgozik. előzetes értékelés). csak azokat foglalja össze.-re kidolgozott indikátorlista található meg.

pdf 11 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ezek után az e-portfólióval. http://www. majd az óralátogatással és annak értékelésével célszerű megismerkedni. de a megfogalmazásokat nem tekinti végleges változatnak. ahogy a neve is mutatja.ektf. II. században az oktatáspolitikával és az oktatással befolyásolható humánerőforrás fejlettsége a társadalmak kulcskérdésévé vált. (VIII. az e-portfólió tartalmi elemeivel. ez pedig jórészt az oktatás színvonalától függ. hogy a dokumentumok egymáshoz való viszonya egyértelművé és világossá váljék.és indikátorértelmezéseit. ennek ellenére minden érintett számára szükséges és hasznos az indikátorok kompetenciaértékekké alakításának megismerése. Eger. a tanítói.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei. és ha szükséges. A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala A 21. TÁMOP -4. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. EKF. a szilárd erkölccsel rendelkező emberek a jövő zálogai. korrigálásra kerülnek.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala Az Útmutató jelen állapotában egy ún. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról). Nemzetközi áttekintés. Végezetül javasoljuk a kompetenciaalapú összesítő értékelőlapok áttekintését azért. Az Útmutató mellékletei tartalmazni fogják az óvodai. a további közös munka alapját képezi. A tanulási-tanítási környezet más összetevőinek – az 1 2 Falus Iván (szerk. 30. alapdokumentum és munkaanyag.) Korm. Az eljárásrend logikájának a megértését a mellékletek ábrái segítik. a szaktárgyankénti és területspecifikus. A hazai pedagóguskompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslat megtalálható: Kotschy Beáta Szerk. Ezért minden fejlődő társadalom versenyképességének az alapja az oktatás sikeressége. a pedagógiai-szakmai szolgálati és a gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés területek kompetencia.epednet. a szakszolgálati. 2011. ám hosszú távon annál inkább meghatározó humánerőforrás minőségétől. F) Hogyan kell használni az Útmutatót jelenlegi állapotában? Az életpályamodell filozófiájának megismerése után (az Útmutató anyagát kiegészítve a megjelölt szakirodalmakkal: Falus1. Törekszik a kompetenciaelemek és a sztenderdek pontos leírására. Egy ország versenyképességét csak részben határozzák meg a GDP-ben kifejezhető gazdasági mutatók. A „kiművelt emberfők”. évi XXXIII. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. az e-portfólió indikátorok szerinti értékelésével. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei.2-08/1/B-2009-0002 13. A diákok iskolai teljesítményét az oktatáspolitika által is befolyásolható tényezők közül elsősorban a pedagógusi munka minősége határozza meg. A próbaminősítések tapasztalatai alapján ezek felülvizsgálásra.1. . Eger.) 2011. Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítását egy szoftver fogja végezni. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Kotschy2) célszerű a magyarországi minősítési rendszer kormányrendeletben foglalt leírását elolvasni (326/2013. az emberi élet minősége a kevésbé számszerűsíthető. alprojekt A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei.

Mona – Barber. ha a pedagógusszakma presztízse össztársadalmi szinten is növekedésnek indul. Ehhez járulhat hozzá a hosszú évek óta tervezett pedagógus-életpályamodell bevezetése. o. hogy egy oktatási rendszer a jó szintről magas színvonalúra javuljon. 2010.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala oktatásra fordított összegek nagyságának. utolsó letöltés: 2013. Bölcsek Tanácsa Alapítvány. motivált.ca/storage/6/1304014879/McKinsey_Full_Report_Nov_2010%282%29. fontos a pedagógushivatás fejlesztése. Szárny és teher. hogy a világon mindenütt meghatározó elem a kormányzatok gondolkozásában a pedagógusok ügye. 01.3 Az elmúlt évtized nemzetközi kutatási eredményei arra a következtetésre jutottak. utolsó letöltés: 2013. 08.  megerősítették az intézményvezetést. M. McKinsey&Company. „A tanárok számítanak” címet viselő OECD4-kutatásból látható. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. amelyet a Szárny és teher 6 című tanulmánykötet tartalmaz. 01. – Chijioke.ofi. fejlesztése és a pályán való megtartása. legtehetségesebb emberek válasszák. A hatékony pedagógusok pályára vonzása. kiváló pedagógus… a pályájáért és tárgyáért lelkesedő pedagógus csodákra képes” – olvasható a kiadványban. http://iel. Ez akkor lehetséges.  állami vagy független minősítési rendszereket vezettek be és működtetnek. a tárgyi felszereltség színvonalának – sokkal kisebb mértékben mutatható ki a tanulók eredményeire tett hatása. Oktatási és Kulturális Minisztérium EU Kapcsolatok Főosztálya az OECD engedélyével. Az egyik legfontosabb oktatáspolitikai cél. 08. In. hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb. Mourshed. .hu/kiadvanyaink/jelentes-2010/18-pedagogusok. tapasztalt pedagógusok munkáját elismerték. A második McKinsey-jelentés5 szerint ahhoz. 2007. az osztálylétszámnak. How the World’s Most Improved School Systems Keep Getting Better. és teljesítményhez kötötték. A külföldi szakemberek véleményével összecseng a Sólyom László korábbi köztársasági elnök által felkért Bölcsek Tanácsának álláspontja. „Az oktatás sikerének a kulcsa a megbecsült. Jelentés a magyar közoktatásról. ösztönözték. 2009.  a rutinos. A fejlődő oktatási rendszerek az oktatás színvonalának javítása érdekében számos intézkedést hoztak:  emelték a pedagógusképzés színvonalát. 115. 2005.pdf. Teachers Matter. A tanárok számítanak. http://www. Pedagógusok. C. 12 4 5 6 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  biztosították az oktató-nevelő munkához szükséges segítő szakembereket. és a már gyakorló eredményes pedagógusok a pályán maradjanak. hogy a sikeres oktatási rendszerek a pedagógusokat állították a középpontba.immix.  növelték a béreket. 3 Sági Matild – Varga Júlia 2010.

Nemzetközi áttekintés. az oktatás fenntartója és az oktatást igénybe vevők felé egyaránt. A magas presztízsű értelmiségi szakmák – orvos. segítheti a pedagógusok elkötelezettségét saját szakmai fejlődésük iránt. Hollandia.8 IV. 13 9 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. módszertanát. módszertanból és eljárásrendből áll. Az életpályamodell központi eleme a minősítési rendszer. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Románia. jogász – esetében a társadalmi megbecsültség. 326/2013. Nemzetközi áttekintés. . (VIII.) 2011. amelyek eléréséhez pontosan körvonalazott teljesítményeket és anyagi megbecsültséget rendeltek. Az eredmények egyértelműen azt igazolják. ugyanakkor folyamatosan mérik a bevezetett minőségbiztosítási rendszerek tanulói és pedagógusi teljesítményre gyakorolt hatását. Finnország. Olaszország. hogy egy életpályamodell a pálya egészére ösztönzően hat a pedagógus szakma esetében is: szavatolja a pedagógusi munka minőségének emelését. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról Falus Iván (szerk. 7 8 Falus Iván (szerk. a foglalkoztatási biztonságot. amely szakmailag megalapozott tartalmi elemekből. Joggal feltételezhető. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. a minőséghez köthető differenciált bérezést. Franciaország. Svédország és az Amerikai Egyesült Államok) gyakorlatának és tapasztalatainak összevetése volt. 30.) 2011. Eger. Ezeknél a szakmáknál a szakmai életutaknak világos és pontos szakaszai vannak. Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? A hazai pedagógusminősítési rendszer kidolgozását a nemzetközi tapasztalatok feltáró vizsgálata előzte meg. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. mérnök. Németország. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Így a szakma gyakorlói hosszú távon érdekeltek a szakmai életutak megtervezésében és építésében.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miért van szükség a pedagógus-életpályamodellre? III. hogy a minőségbiztosítás pozitívan befolyásolja az oktatás színvonalát és a pedagógusok életpályáját. Miért van szükség a pedagóguséletpályamodellre? 1. védjegyként garantálva a pedagógiai munka színvonalát és minőségét. amelyek segítségével az oktatás színvonalának emelését a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének támogatásával biztosíthatja. a magasabb teljesítmények elérésében. Eger. Fontos hangsúlyozni. Spanyolország. a szakmai életutak és a szakma gyakorlóinak elégedettsége között szoros kapcsolat mutatható ki.7 2. Ausztria. A fejlett és a fejlődő országok jelentős része már több évtizede felismerte a pedagógusmunka minőségének a jelentőségét. és ennek megfelelően kidolgozta azokat a minőségbiztosítási és minősítési modelleket. az eljárásrendet.) Korm. amely alapján ki lehetett dolgozni a magyar köznevelés és pedagógiai kultúra számára leginkább célravezető minősítési sztenderdeket 9. a minősítésben részt vevő szakértőket és a minősítési rendszer működtetésének anyagi és humánerőforrásait a törvények és rendeletek garantálják. amelynek alapvető célja tíz ország (Anglia. Ezekben az országokban folyamatosan dolgoznak a minőségbiztosítási modellek tökéletesítésén. A minősítési rendszer tartalmi elemeit. hogy a minősítési rendszernek a minőség garanciájának üzenetét kell közvetítenie a pedagógusok.

Olyan tevékenységek szervezése. elfogadása.  A családokkal való intenzív kapcsolattartás. Pedagógiai ismeretek és tudatosság: tanítás és tanulás. érdeklődéséhez. A tanulók közötti különbségek figyelembevétele. egyéni döntések meghozatalára. kritikus szemléletmód. a tér. alapműveltség és kommunikáció. etika. Az idő. mint közalkalmazottal szembeni elvárások: semlegesség. . Alkalmazkodás a tanulók előzetes szintjéhez. Olyan tanulási környezetet kialakítása. Kommunikáció. az eszközök megfelelő szervezése. értékelés. Az IKT10 alkalmazásának képessége. szaktárgyi és tantervi ismeretek. amely különösen figyel az esélyegyenlőségre. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az anyanyelv kiváló ismerete. a szólásszabadság biztosítása. titoktartás. tanítás.  Pedagógiai attitűdök: kapcsolat a diákokkal. értékelés és ellenőrzés. Nyitott. A pedagógus társadalmi szerepének elsajátítása. csapatmunka és együttműködés. a tanítás hatékonyságának és a tanulók fejlődésének nyomon követése.  Anglia  Szakmai képességek: tervezés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? Vizsgált országok  Kiemelten kezelt kompetenciák A pedagógussal. Tanulást előmozdító osztálytermi környezet kialakítása. ellenőrzés. amelyek az oktatási intézményt a helyi közösség részévé teszik. neveléstudományi ismeretek és speciális nevelési igények iránti érzékenység. kommunikáció és együttműködés. fegyelmezés. 10 IKT: információs és kommunikációs technológiák 14 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a személyes szakmai fejlődés igénye. Multimédia alkalmazása. képzéséhez. Olyan stratégiák alkalmazása. figyelem a megfelelő tanítási környezet kialakítására. Franciaország    Olaszország           Spanyolország  A tanítás történeti jellegzetességeinek ismerete. a feladatok és a kötelezettségek tisztelete. amelyek a tanulókat képessé teszik az autonóm.

Példaként egy – a jouensuu-i egyetem által kidolgozott – szempontrendszer kiemelve. konkrét tevékenységekben azonosítja a pedagóguskompetenciákat.  Partneri együttműködés. tanulási stílusokat támogat).  Személyes és szakmai fejlődés.  tanulási tevékenység támogatója (tanulási környezetet teremt. A kompetencialista nagy jelentőséget tulajdonít a kritikai szemléletnek és a különböző életkorú tanulók tanítása közötti kapcsolat erősítésének. fejlesztési eszközök. önképzésére. Finnország Pedagógusszerepek:  pedagógus (a tanulás vezetője). innovatív tanulási-tanítási folyamatok. A pedagógusi funkciók feladatkörök szerint kevésbé differenciáltak. Iskola.  teljes ember (empatikus. amely pedagógusszerepek szerinti bontásban. a tantárgy és a tanítási módszerek szakértője. Nincs országosan egységes kompetenciarendszer. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. módszerek tervezése és alkalmazása. 15 .és oktatásfejlesztés.  Tantervek. pedagógus.és sztenderdrendszer nagyon differenciált és sokrétű. pedagógiai. környezet. Kompetenciák:  Tanulókra koncentráló. Svédország A kompetencia fogalmának értelmezésében a tudás és a képesség mellett a harmadik komponens nem az attitűdök (mint nálunk). innovatív tevékenységére. felelősséget vállal). szervezési feladatok. bátorít.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer?  Hét kompetenciát különböztet meg aszerint. Nagy hangsúlyt fektet a pedagógusok önismeretére. nem tesz különbséget a kezdő és a gyakorló pedagógusok között. hogy kire vagy mire irányul: tanuló. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Románia  A tanulási-tanítási folyamat eredményeinek értékelése.  Szakmódszertani. hanem az ítéletek és a megközelítések.  szakértő (a szakterületének ismerője). Hollandia  A kompetencia. A pedagóguskompetenciák szerepek szerint meghatározva: interperszonális. A pedagóguskompetenciák megítélése a munkáltató feladata is.  Pedagógiai. Kompetenciaterületek: Németország  Szaktárgyi. kolléga.

a képző intézeteknek a képzés tartalmi és formai elemeinek a megtervezésére.  Szakmai elkötelezettség és felelősségvállalás.  Az emberi fejlődés és tanulás ismerete. kapcsolat a pedagógiai folyamat résztvevőivel. a minősítési rendszer megfelelő működésére.  kommunikáció.  a tanítási tevékenységek széles választékának felhasználása. az oktatási folyamat irányítása. fejlődésük elősegítése.  Tervezési készségek. Több említett ország gyakorlatában felismerhető közös elemek.  Többféle oktatási stratégia alkalmazása. a következő szinteken elvárja a kompetenciák kiterjesztését a helyi szintről regionális vagy Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kompetenciák:  egyes tanulók megismerése. 16 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? Pedagóguskompetenciák:  A tantárgy ismerete. de kidolgozott pályamodellel csak Anglia esetében találkozunk. A feltáró vizsgálat legfontosabb tapasztalata az egyes országokban a pedagógus felkészültségének megítéléséhez szükséges kompetenciák tartalmának a tanulmányozásából származott. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  a csoportok megismerése. Ez a modell az első három szinten közvetlenül az adott pedagógus oktatási tevékenységében vizsgálja a kompetenciák fejlődését. amely alapot szolgáltat a pedagógusoknak az önfejlesztésre. A magyarországi törekvésekben a pályamodell kialakítása és a kompetenciaszintek (sztenderdek) leírása szoros kapcsolatban áll. Államok  Kommunikációs készségek. de a javadalmazásban az automatikus továbblépés eszközével nem élnek. Miközben a kompetenciák tartalmának leírására minden országban tettek kísérletet.  A tanulás értékelése. Az említett országokban figyelembe veszik a pályán eltöltött évek számát.  Az oktatás adaptálása az egyéni szükségletekhez.  a szaktudományos ismeretek megléte és integrálása a tanulók személyiségének fejlesztése érdekében. A pedagógusértékelési sztenderdek és a pályamodell kapcsolódására az egyes országokban vannak próbálkozások.  a pedagógiai folyamat értékelése.  a pedagógiai folyamatok tervezése.  felelősségvállalás a pedagógus saját szakmai fejlődéséért. addig a kompetenciák szintjeinek meghatározására alig vállalkoztak. Amerikai Egyesült  Motivációs tanulásszervezési készségek. Cél egy olyan longitudinális és koherens rendszer megteremtése. fejlődésük elősegítése.  Együttműködés.

olyan mesterpedagógusok és kutatótanárok. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést tanfelügyeleti szakértők végzik. 3. A szaktanácsadás célja a pedagógiai munka erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása. szint – pályakezdő. szint – minősített pedagógus. a szaktanácsadás. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy a pedagógus készül-e egy újabb minősítési fokozat megszerzésére. majd megfelelő szakmai támogatással. A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok. a fokozatokhoz rendelt fizetésemeléssel és a magasabb presztízsű szakmai feladatok ellátásához szükséges jogosultság megadásával. amely támogatja a pedagógust a minősítési eljárásra való felkészülésben. Kiemelten kell figyelni arra. hogy megadja a szükséges szaktárgyi. A mesterpedagógusok és a kutatótanárok tapasztalatára és munkájára számít mind a szaktanácsadás. hogy a pedagógus a minősítésre történő jelentkezése előtti évben vegyen részt tanfelügyeleti ellenőrzésben. 4. és a sztenderdek alapján rendszeresen értékelik a pedagógusok tevékenységét függetlenül attól. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának folyamatos és rendszeres szakmai értékelése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen életpályamodellre van szükség? akár országos szintre. A minőségbiztosítási rendszer három eleme. olyan szakemberekből. mind az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás is. A tanfelügyeleti szakértők rendszeresen látogatják a gyakorló pedagógusokat. és nem nyilvánosak. nem képezik a minősítési eljárás tárgyát. 5. és sikerrel teljesítik ennek követelményeit. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a minősítési eljárást a nevelés-oktatás minőségének javítása érdekében. és emellett – a szaktanácsadói továbbképző program sikeres elvégzése után – képesek a pedagógusok szakszerű szakmai segítésére is. a pedagógus számos tevékenységét érintő és értékelő dokumentum. minőségi munkavégzésük elismerése lett. A tanácsadói munka csakis a pedagógus egyéni fejlődését szolgálja. valamint a pedagógusok munkájával kapcsolatos visszajelzések eljuttatása a minőségbiztosítási rendszer számára. A szaktanácsadók a mesterpedagógusokból és a kutatótanárokból kerülnek ki. A szaktanácsadó arra törekszik. mert ennek eredménye a minősítési eljárás tárgyát képezi (az intézményi önértékeléssel együtt összesen 30%-ban). 2. a magyar pedagóguséletpályamodell központi eleme a pedagógusok szakmai fejlesztése. A pedagógus minősítését a megnevezés és a magasabb fizetési kategória jelzi: 1. és összekapcsolja a szaktanácsadást. szint – kiváló pedagógus. Milyen életpályamodellre van szükség? Tanulmányozva a rendelkezésre álló nemzetközi tapasztalatokat. A minősítési rendszer a pedagógus szakmai munkájának színvonalát és az alapfeladatokon túlmutató szakmai teljesítményét jutalmazza a különböző minőségi fokozatokba való besorolással. illetve a gyakorló pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg. Az életpályamodell a hangsúlyt a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére helyezi. akik szakmájukat magas szinten művelik. javaslatokkal a javítandó részterületek minőségének fejlesztése. valamint a szakértő személyes tapasztalatainak (az óralátogatások) értékelése alapján. szint – vezetőpedagógus. akik részt vesznek az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) által szervezett tanfelügyeleti továbbképző programon. hiszen a pedagógiaiszakmai ellenőrzés eredményei az intézményi önértékeléssel együtt 30%-os arányban képezik részét a minősítési eljárásnak. a minősítési eljárás követelményeiben meghatározott. A szaktanácsadó és a pedagógus közötti kapcsolat a pedagógus szakmai fejlődését elősegítő bizalmi kapcsolat. amelyek megoldásához segítséget kér és kap a pedagógus a szaktanácsadótól. 17 . Azok a problémák. szint – pedagógus. V. módszertani és pedagógiai támogatást a segítséget kérő pedagógus számára. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. avagy nem.

a világos pályakép megrajzolásával hatást gyakorol az egyes pedagógusok életpályáján túl az oktatás teljes rendszerére. amelyek lehetővé teszik a jelenleginél differenciáltabb célrendszer megfogalmazását is. valamint javaslatokat tesznek a pedagógus számára. A gyakorlati megvalósulás folyamatos követése. mentorálás. Az alábbi felsorolás a bevezetés legfontosabb céljait tartalmazza. A minősítő értékelés. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a szaktanácsadás kapcsolatát az alábbi ábra mutatja: VI. másrészt segítik az optimális továbbfejlődési irányok megtalálását.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének? az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás kiegészítik és támogatják egymást. a szakmai munka értékelésével. Egyrészt megvizsgálják. A közoktatás rendszerének eredményesebbé tétele. Az oktató-nevelő munka értékelésében országosan egységes rendszer kialakítása. értékelése lehetőséget teremt olyan tapasztalatok elemzésére. szakfelügyelet. Az iskolai munka eredményességének növelése. szaktanácsadás). 18 . 2. A minősítési rendszer várt céljai: 1. Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének? A minősítési rendszer a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének motiválásával. hogy a pedagógus gyakorlati munkája megfelel-e a minősítési rendszer adott fokozatához kapcsolódó sztenderdeknek. hol és hogyan hasznosíthatók szakmai kompetenciái leghatékonyabban a köznevelés rendszerében (pl. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 3. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

A pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésének ösztönzése. Ha a gyakornoki időszak végén a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kap. a szakmai fejlődés természetes menetét figyelembe véve különböző szinteket állapít meg a pedagógusok előmeneteléhez. évet követően. mentorálás. A gyakornok a sikeres minősítővizsgát követően Pedagógus I. A szintekhez rendelt pénzügyi források és feladatok (szaktanácsadás. A pályakezdő szakasz 2 évig tart. hogy a pedagóguskompetenciákat 100%-ban megtestesítő mesterségbeli tudás megszerzése a diploma kézhez vétele után még hosszú folyamat. 2.) Pedagógus I. A minőség elismerése és jutalmazása. de legkésőbb a 9. tanfelügyeletben való részvétel stb. A minősítővizsga és a minősítési eljárás rendjét. és legfeljebb két évvel hosszabbítható meg. pedagógusi kinevezést kap. fokozatban lévő pedagógus következő minősítésének legkorábban a fokozatban töltött 6. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. (VIII. Az életpályamodell és a minősítési rendszer figyelembe veszi. VII. rendelet szabályozza. 19 . A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására. mentor által támogatott gyakornoki időszak. minősítési eljárás során érhető el. Aki megfelel a vizsgán. 6.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan épül fel a minősítési rendszer? 4. ennek tartalmi elemeit és módszertanát a 326/2013.) jelzik a pedagógus munkájának szakmai és a társadalmi elismerését. A minősítési rendszer két központi eleme a minősítővizsga és a minősítési eljárás. és továbblép az életpálya Pedagógus I. Ezt a fokozatot elérő pedagógus lehet osztályfőnök és vizsgáztató pedagógus. A) A pedagógus-életpályamodell szakaszai. amely minősítővizsgával zárul. 30. A többi életpálya-fokozat az ún. Minősítővizsgát a diploma megszerzését követő második gyakornoki év végén tesz a pedagógus. a minősítési rendszer fokozatai 1. erkölcsi és anyagi megbecsülését. Aki másodszorra sem felel meg a minősítővizsgán. a Pedagógus I. A vonatkozó rendelet szerint a Pedagógus I. fokozatba lép. szakaszába. a pedagóguskompetenciák határozzák meg.) Korm. jogviszonya az adott intézményben a törvény erejénél fogva megszűnik. Hogyan épül fel a minősítési rendszer? A pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési rendszer bevezetésének célja egy olyan rendszer létrehozása. A minősítés kritériumrendszerét a pedagógusok képzési és kimeneteli követelményei (KKK). 5. nem nevezhető ki. év során kell megtörténnie. A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a kormányhivatal szervezi meg és folytatja le.) Gyakornoki időszak A pedagógus-életpálya első szakasza a mindenki számára kötelező. amely a minősítési eljárás keretében. cím elnyeréséért.

szaktanácsadói.) Pedagógus II. mind a Kutatótanár fokozat elérésével. fokozatba lépés feltétele a legalább 8 éves pedagógusi gyakorlat – és a minősítővizsgához hasonlóan – a pedagógus kompetenciáinak meghatározott szintű fejlettségét elismerő minősítés. a munkáltató nem kötelezheti rá a dolgozót. . hogy alacsonyabb óraszámban tanítanak. hogy vonatkozó rendeletben megjelölt időponttól a Pedagógus II. mentori vagy vezetői megbízás). (Az óraszámcsökkentést választó pedagógus nem vállalhat túlórát. fokozat megszerzése feltétele a pályán maradásnak. taneszközfejlesztés stb. amelyek betöltéséhez jogszabályok előírják. de vannak olyan munkakörök (pl.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan épül fel a minősítési rendszer? 3.) Mesterpedagógus A mesterpedagógusi fokozatot legkevesebb 14 év szakmai gyakorlat után lehet elérni.) 11 Évente minimum két szaktanulmány. Ha a pedagógus szeretne továbblépni egy magasabb szintre. szabadalom. mind a Mesterpedagógus. 4. vezetőtanári. szakértői. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. annak is megvan a lehetősége. A mesterpedagógusi és a kutatótanári kategóriába való továbblépés tehát nem kötelező. 5. A kedvezményes befejező szakasz választáson alapul. Ezzel a lehetőséggel az óvodai dajkák is élhetnek. A minősítés alapját a pedagógus általános pedagógusi kompetenciáinak megfelelő szintű fejlettsége mellett a pedagógus által meghatározott speciális szakmai feladatokhoz kapcsolódó kompetenciák és az e téren végzett tevékenység eredményességének igazolása képezi.) Kutatótanár A Kutatótanár kategóriába kerülhet a tudományos fokozatot megszerző és rendszeresen publikáló 11 pedagógus.) Az életpálya befejező szakasza A mindenkori nyugdíjkorhatár elérését megelőző ötödik évtől a pedagógusok dönthetnek úgy. vagy csökkentett munkaidőben dolgoznak. 20 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. fizetésük pedig csak az óraszámcsökkentés mértékének 50 százalékával csökkenhet. A mesterpedagógusi fokozatba kerülés további feltétele a pedagógus-szakvizsga és a második minősítés megszerzése. A fokozat elérésének további feltétele a legalább 14 éves szakmai gyakorlat és a második minősítés megszerzése. A Pedagógus II. A kedvezményes befejező szakaszt csak azok a pedagógus-munkakörben alkalmazottak választhatják. A minősítési eljárás során kiemelt szerepet kapnak a tudományos munka elvégzésére és a kutatási eredmények felhasználására vonatkozó dokumentumok. ugyanakkor pályája végéig maradhat ebben a fokozatban. 6. akik a nyugdíjkorhatár előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 évet töltöttek a pedagóguspályán. Figyelmet kell fordítani arra.

attitűdöket és képességeket különféle értékelési módszerekkel és eszközökkel állapítjuk meg. hogy egy hallgató iskolai gyakorlatra bocsátható-e.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? VIII. problémamegoldó képessége. 30. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei című munkaanyag elkészítése. attitűdbeli komponenseket és a gyakorlati alkalmazásukhoz szükséges képességeket is. mert ezek integráltan tartalmazzák az értelmi. 2. A tanárképzés képesítési és kimeneti követelményeit tartalmazó 8/2013. http://www. Az ilyen értelemben vett kompetenciák meghatározása először az angolszász országokban. hogy el lehessen dönteni.epednet.pdf 21 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az a jelölt kaphat diplomát. vagy előléphet-e a pedagógusi életpályán. majd Európa és a világ több más országában az 1990-es évektől kezdődően került sor.2-08/1/B-2009-0002 13. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei.és 12 A hazai pedagóguskompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslat megtalálható: Kotschy Beáta Szerk. célszerű a tudásnak.1. Annak érdekében.2-08/1/B-2009-0002 13.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei. A minősítéshez szükséges kompetencia-. hogy a pedagógus a kompetenciák megfelelő szintjével rendelkezik-e. A kutatások jelenlegi eredményei szerint ezek a megközelítések mind lényeges elemekre vonatkoznak. hogy milyen integrációs szinteken és milyen célból kívánt foglalkozni az adott dokumentum a pedagóguskompetenciákkal. akinél az indikátorok a kompetenciák meglétét és elvárt fejlettségét bizonyítják. meg kell vizsgálni. EKF. amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra. tevékenysége. A pedagóguskompetenciák kidolgozása többéves kutató folyamat eredménye. A pedagógus személyisége. hogy a sztenderdek elérését meg lehessen ítélni. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. gondolkodási.12 A pedagóguskompetenciák tehát a tudásnak. A sztenderdeknek megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírásokat nevezzük indikátoroknak. az indikátorok és a sztenderdek (szintek) tartalma folyamatosan módosult. megkaphatja-e a diplomáját. az attitűdöknek és a képességeknek a külső megfigyelő számára is megragadható elemeit meghatározni. amelynek két meghatározó állomását tartjuk számon: 1. A TÁMOP-4.1. (I. nyelvi formája. alprojekt A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Ahhoz. TÁMOP -4. sztenderd.ektf. Eger. és az a pedagógus léphet előre az életpályamodell szintjein. 2011. annak függvényében. A „mesterségbeli tudás” elemzésének módszerei a pedagóguskutatások fő területét alkotják. alprojekt keretében. pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák. sorrendje. és azzal pedagógus-munkakörben önállóan dolgozhat-e. Ezeket a kompetenciaszinteket sztenderdeknek nevezzük. hogy tevékenységüket. A kutatási folyamat során a kompetenciák száma és azok tartalma nem változott. az önelemzés-önértékelés az egyes megközelítésekben külön-külön kiemelt szerepet játszanak. . az attitűdöknek és a képességeknek azon összességét jelentik.)). Az indikátoroknak megfelelő tudást.) EMMI-rendelet megjelenése (Magyar Közlöny (2013/15. döntési mechanizmusai. de a minőség legbiztosabb mutatói a pedagógus kompetenciái. Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? A minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia.

integrációs tevékenység. esélyteremtés. osztályfőnöki tevékenység 6. A kompetenciák felölelik az oktató-nevelő munka és a szakmai fejlődés egyes területeit. a hátrányos helyzetű. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. A pedagógus tudása ismeretbeli. elemzése 7. szaktudományos. fejlesztése.) Korm. közösségek alakulásának segítése. A kompetenciák jelentik a szaktanácsadó számára a fejlesztés céljait. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. hogy ezek minél pontosabban legyenek képesek leírni a szakmai fejlődési szinteket. Ennek következtében a kompetenciák meglétét a tevékenységben jelző indikátorok sem önálló.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? indikátormeghatározások azt a célt szolgálják. tanulási. 13 Mivel az e-portfólió értékelésének és a tanítási óra megfigyelésének a nyolc pedagóguskompetencia az alapja. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. A) A pedagóguskompetenciák a 326/2013. problémamegoldás 8. csak az adott kompetenciához kapcsolódó komponensek. attitűdbeli és képességbeli komponensekből szerveződik. szaktárgyi. Az indikátorok funkcionális (egy feladat vagy probléma megoldását biztosító) és integrációs struktúrái alkotják a sztenderdeket. kompetencia: A tanulói csoportok. kompetencia: Szakmai feladatok. valamint a minősítő értékelés szempontrendszerét. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. . a tanfelügyelő számára az eredmények és a hiányosságok viszonyítási pontjait. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. (VIII. 22 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A kompetenciamodell értelmében az egyes kompetenciák nem egymástól függetlenül és elszigetelten jelennek meg a pedagógus személyiségében és pedagógiai tevékenységében. tanuló többi gyermekkel. rendelet szerint13 1. tantervi tudás 2. és minél objektívebb értékelést tegyenek lehetővé. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és ezáltal kritériumrendszerként alkalmazhatók a pedagógus értékelésének különböző formáiban. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. az egyéni bánásmód érvényesülése. hanem megjelenhetnek más kompetenciák elemeiként is. kompetencia: A tanulás támogatása 4. Ez az egységes nézőpont teszi lehetővé a fejlettség szintjeinek egyértelmű meghatározását és a további fejlődés irányainak világos kijelölését. ezeket írják le az Útmutatóban az indikátorok. egymást kiegészítve. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. hanem integráltan. 30. a továbbiakban még két alkalommal is találkozni fog a kompetenciák felsorolásával és a hozzájuk rendelt indikátorokkal.

tantervi tudás Pedagógus I. a képességek és a tudás fejlesztésének egységben való kezelésére. szaktudományos.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 1. Sok esetben az általános pedagóguskompetenciák valamelyike kiemelt szerepet kap (pl. minősítő szakemberek esetében. Ez magyarázza. 23 . Az értékelés rendszere c. amelyek megléte minden pedagógus számára egyaránt „kötelező”.) Milyen fejlődési szintek (sztenderdek) tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? A kompetenciák fejlődése egyrészt a pedagógus személyiségétől. hanem az egyes kompetenciaelemek elvárt fejlettségi szintjében. a minősítővizsgához (a gyakornoki idő letelte) és a Pedagógus II. szaktárgyi. az esetleges megértési nehézségeket leküzdeni. az egyéni képességek befolyásoló hatását is. összefüggéseinek. a hagyományos és az információs-kommunikációs technikákra épülő eszközök. amelyek személyre szabottan jelennek meg a minősítési kritériumok sorában. A pedagógus törekszik szaktudományi. mert azok a mindennapi szakmai feladatok ellátásához alapvetően szükségesek. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás az egyéni pálya alakulásától függően differenciált értékelésre ad lehetőséget. Átlátja a speciális szakmai kompetenciák fejlesztési lehetőségeit. Szakmai feladatok. és II. pályaelképzeléseikhez. A pedagógus az általa tanított műveltségi területek. valamint a tantárgy tanulási sajátosságainak ismeretében képes olyan feltételeket biztosítani. minősítéshez szükséges kompetenciák nem a megnevezésükben különböznek – ezek már követelményként megfogalmazódnak a pedagógusmesterség KKK-iban (képzési és kimeneteli követelményeiben) –. Képes a különböző céloknak megfelelő stratégiák. szervezési formák kiválasztására és megvalósítására. illetve ismeretekkel bír a tantárgyakon átívelő fejlesztési lehetőségekről. a tanulók gondolkodási. szaktárgyi. művelődési területekhez való kapcsolódás lehetőségeit. problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek. digitális tananyagok hatékony és szakszerű alkalmazására. Felismeri a más szaktárgyakhoz. másrészt a megszerzett tapasztalatok minőségétől függően változó. a szakmai teljesítmény szintjére vonatkozó előírások viszont különbözőek. megismerési. differenciálást. a motivációt. eszközei azonosak. problémamegoldási módszereinek. Képes az elméleti és tapasztalati tudásának önálló és integrált alkalmazására. szaktanácsadók. a tanulási folyamat segítése a fejlesztő pedagógusoknál stb. Pedagógus II. A Pedagógus I. Képes a tanulók előzetes tudására építeni. tantárgyak alapvető fogalmainak. alkalmazkodva az egyes pedagógusok érdeklődéséhez. A pedagóguskompetenciák fejlődésének szintjei. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és munkája Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A diplomaszerzéshez.). tantervi követelményeinek. illetve az érdeklődés. a pedagógiai tervezés az intézményvezetőknél. amelyek hatására a tanulók kialakíthatják saját gyakorlatban alkalmazható tudásukat. ezért a minősítési rendszer figyelembe veszi a pályán eltöltött évek számát. tanulói aktivitást biztosító. fejezetben). a pedagógiai értékelés a tanfelügyelők. a pedagógiai sztenderdek 1. (Részletesen ld. fokozat azoknak a kompetenciáknak a fejlettségét vizsgálja. Ezekben a minősítési eljárásokban az általánosan kötelező kompetenciák mellett a sajátos feladatkör ellátásához szükséges kompetenciák megléte és fejlettsége lesz a vizsgálódás új területe. ezek fejlődésének. hogy bár a vizsgálat módja. de ehhez járulnak még azok a sajátos kompetenciaelemek. tanuláselméleti és tantervi tudásának minél hatékonyabb integrálására.

iskolán belül. Korszerű szaktárgyi ismereteinek birtokában. ezek struktúráját. Kiemelkedő teljesítményre képes a szakértői. Az iskolával szemben megfogalmazott szülői és fenntartói igények. előzetes tudása és tapasztalatai. Képes fejlesztési. a célokhoz és az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan. az itt bemutatott kompetenciánkénti sztenderdek a további munka kiindulópontját képezik. a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjainak érvényesítésére. a taneszközöket. 2. elismerik. Kész az alkotó tevékenységre szakmájával összefüggő területeken. Gyakorlati tapasztalatainak beépítésével képes a tananyag sokoldalú bemutatására. Kutatótanár15 Képes szakmai kompetenciáit sokoldalúan. Képes kollégái szakmai fejlődését irányítani. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Pedagógus I. illetve nemzetközi szinten is ismerik. . valamint az egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni és a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani. a tanulói személyiség fejlesztésére vonatkozó tantervi célkitűzések. érdeklődése. szociális felkészültsége és az elsajátítandó tudás sajátosságai közötti összhang megteremtésével képes pedagógiai munkájának megtervezésére a tanmenet.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? során fel is használja őket. innovatív módon alkalmazni. illetve helyi vagy regionális szinten szakmai vezetői szerepet betölteni. Munkája eredményeit iskolán kívüli környezetben. országos. terveit reflektív módon elemezni. 14 A Mesterpedagógus sztenderdjeinek részletes kidolgozása további kutatások tárgya. Nyitott a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal való együttműködésre. a nem formális és az informális úton. illetve kutatási tevékenységekben irányító szerepet betölteni saját intézményében vagy azon kívül. aktívan vesz részt a szakmai közéletben. ezek megvalósításában kezdeményező szerepet tud betölteni. a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és az óraterv/foglalkozásterv szintjén. Képes rugalmasan alakítani a tanítási stratégiákat a tanulási célokkal összhangban és differenciálni a tanulói képességeknek megfelelően. tanulási környezetben szerzett tudás összekapcsolását. az itt bemutatott kompetenciánkénti sztenderdek a további munka kiindulópontját képezik. a pedagógiai folyamat elemei közötti összefüggéseket és kölcsönhatásokat tudatosan felhasználni. Pedagógiai folyamatok. kutatási és/vagy fejlesztési munkákban. logikai felépítését. a tanulók életkora. értékelni a kollégákkal. szakterületéhez kapcsolódó fejlesztési elképzelésekkel. Pedagógus II. Mesterpedagógus14 Rendelkezik szakmai munkájához. Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttműködni. képességei. Fontosnak tartja a formális. Képes felkérésre szakértői feladatot ellátni. aktívan képes részt venni az iskola szaktárgyi munkaközösségének munkájában. 24 15 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Önállóság jellemzi. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. nyitott a külső változásokra. kiválasztani a tanulás-tanítás megfelelő stratégiáit. pedagógiai céljainak megfelelően a jelölt képes meghatározni a tanítandó tartalmakat. A Kutatótanár sztenderdjeinek részletes kidolgozása további kutatások tárgya . különböző változatokban gondolkodni.

aktivitást. amelyek építenek az egyes tanulók/tanulócsoportok sajátos tanulási. jó gyakorlatok kidolgozásában és iskolai. Ismeri a tanulóközpontú tanulási környezet jellemzőit. Képes egyéni tanulásfejlesztési tervet kidolgozni és széles körű együttműködést kezdeményezni a tanulási problémák kezelésében az érintettek körében. tanulási-tanítási módszerek. és terjeszti a szélesebb szakmai közönség számára. kezdeményezéseit. Tapasztalatait szívesen használja fel helyi. Képes az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartására. Képes a tanulók motivációjára építeni és bevonni őket saját tanulási folyamatuk irányításába. és nyitott az élethosszig tartó tanulásra. tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének összehangolására. Törekszik a tanulók tanórai. ezért törekszik az életkori. Fontosnak tartja a tanulási képességek fejlesztését. az élethosszig tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztésére. és az intézményi tanulásfejlesztés szolgálatába állítja. az IKT új pedagógiai alkalmazásának megismerésére és saját tanulási-tanítási folyamatába való beépítésére. előzetes tudására épít. önszabályozó tanulás kialakítására. tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző stratégiákat. módszerek alkalmazására. amelyekkel a tervezés terén elsősorban a tantervelméleti-tantervfejlesztési munkálatokat gazdagítja országos és nemzetközi szinten. tanulási légkör megteremtésekor figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit. Mesterpedagógus Aktívan részt vesz olyan fejlesztő programok. Kutatótanár Pedagógiai feladatainak kiváló szintű ellátása mellett szaktudományi és neveléstudományi kutatásokat végez. Nyitott az új tanuláselméletek. Aktívan részt vesz komplex tanulási környezeteket integráló tanulási programok kidolgozásában. nevelési igényeire. pedagógiai rendszerfejlesztés terén. A tanulók tapasztalataira. aktívan részt vesz az intézmény tantervfejlesztési folyamatában. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák. fejlesztéseit iskolai. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. helyi.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Mesterpedagógus Munkájában kezdeményező. regionális szinten terjeszti. Képes az önszabályozott tanulás szintjének megfelelő változatos feladatadásra. tervezésébe. valamint regionális disszeminációjában. Az optimális tanulási környezet. módszereket igényel. ösztönzi a magasabb szintű gondolkodási folyamatokat. a folyamat során fellépő tanulási nehézségek felismerésére és megoldására. A tanulás támogatása Pedagógus I. az önálló. Pedagógus II. 25 . Tapasztalatokkal rendelkezik a tantervi értékelés. és ezeket az intézményfejlesztés szolgálatába állítja. ötleteit. Osztálytermi környezetben képes bizalomteli légkör kialakítására. helyi. 3. az együttműködésnek a tanulásra gyakorolt előnyeit és hátrányait. illetve regionális fejlesztési munkákban. támogatására. Tudja. hogy az egyes gyerekek. értékelésébe. Tisztában van a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásaival. az egyéni és a csoportsajátosságoknak megfelelő. és a személyre szabott tanulás változatos feltételeit teremtik meg. A tanulás támogatásával kapcsolatos ötleteit. támogatja a tanulókat egyéni tanulási útjuk megtalálásában.

elsősorban az adaptív szemlélet kialakításában. 26 . a nemzeti és az egyetemes emberi értékek elfogadására. Szakmai tudását megosztva másokkal részt vesz a fiatalok/kezdők szakmai támogatásában. komplex tanulási környezeteket integráló fejlesztő programok kidolgozásában. szociológiai. 5. amelyek elősegítik a tanulók értelmi. szociológiai. amely az egész életen át tartó tanulás képességének kialakításához szükséges. a hátrányos helyzetű. kulturális sajátosságainak ismeretében képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni. Kutatótanár Rendelkezik a tudományos munkához szükséges kompetenciákkal. esélyteremtés. az egyéni bánásmód érvényesülése. A pedagógus a személyiségfejlődés és a tanulás sajátosságainak ismeretében képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni. tanulásfejlesztéssel. a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének lehetőségeiről. alkotó és/vagy tudományos jellegű művelésével vesz részt különböző. A tanulás támogatásával kapcsolatos innovatív kezdeményezéseit. Képes a személyiségfejlesztés komplex szemléletén alapuló közép. kompetenciafejlesztéssel foglalkozó jó gyakorlatok. fejlesztések eredményeit országos/nemzetközi szinten is terjeszti. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. Rendelkezik mindazzal a tudással. A pedagógus a csoport és a csoportfejlődés pszichológiai. tanuló többi gyermekkel. Sokéves pedagógiai tapasztalataira építve a pedagógiai gyakorlat és elmélet problémáira saját kutatásai és fejlesztési tevékenysége által kíván választ adni. Mesterpedagógus Munkája során magas szintű eredményeket ér el a tanulók egyéni fejlesztése terén. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. az egyéni bánásmód megvalósításában. értékelésében. osztályfőnöki tevékenység Pedagógus I. a konfliktusok építő megoldását segíteni és előmozdítani az iskolai demokráciát. a tanulók személyre szabott fejlesztésével. közösségek alakulásának segítése. 4. érzelmi. kulturális meghatározottságát. a helyi. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. amelyek alapján nyitottá válnak a demokratikus társadalomban való aktív részvételre. a pedagógiai problémák felismerésére. Felismeri a nevelési folyamat pszichológiai. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Pedagógus I.és hosszú távú fejlesztési tervek kialakítására és megvalósítására. tanulási. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. amelyek elősegítik a tanulók szűkebb és tágabb közösségek iránti elkötelezettségét. Képes a tanulói közösségeket tudatosan szervezni. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A tanulói csoportok. képes feltárni ezeket az összefüggéseket és adaptív módon felhasználni a tanulók egyéni fejlesztése során. megvalósításában. Pedagógus II. integrációs tevékenység. megoldásuk különböző módozatainak kidolgozására. A tanuló személyiségének fejlesztése. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. fejlesztése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Kutatótanár Tevékenységének kimagasló szintű. Képes a pedagógiai gyakorlatot elemezni meglévő elméleti tudása és a tanulók/tanulócsoportok megismerési módszereinek felhasználásával és ezáltal reális képet kialakítani a tanulók világáról. szociális és erkölcsi fejlődését.

iskolai és iskolán kívüli életét. Betartja az értékelés etikai normáit. kollégáit. Szakszerű tudása van az értékelés folyamatáról. szervezésébe és működtetésébe. országos vagy nemzetközi felmérésekben. értékeinek megismerésére. Képes előmozdítani a nagyobb egyenlőséget az iskolában. intézményi. Bekapcsolódik különböző szintű értékelő tevékenységek elemzésébe. amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit. Tudatosan kezeli az értékek sokféleségét. és rábízott kollégáinak ez irányú fejlődését is segíti. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. nemzetközi társadalmi szervezetekben végzett fejlesztő tevékenységével hozzájárul az esélyteremtéshez társadalmi szinten is. önértékelési képességük kialakítására. és közvetíti a tevékeny állampolgári magatartásmód értékeit a tanulóknak is. tiszteletben tartására. Kutatótanár Tudományos. vagy a tanításhoz kapcsolódó más területeken végzett alkotó tevékenységgel valósít meg. értékelésében. amelyet vagy osztálytermi munkájában. Képes a tanítás – és ezen belül az értékelés – tágabb. nyitott mások véleményének. Alkotó munkájával bekapcsolódik a multikulturalizmushoz és az interkulturális oktatáshoz kapcsolódó kezdeményezésekbe. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. értékelési folyamatokban. Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális folyamatokat. mentoráltjait is bevonni. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás. Részt vesz a kultúrák közötti kapcsolatok építésében. formáiról és módszereiről. 6. Tudatosan alkalmazza az értékelés különböző funkcióit a pedagógiai folyamat szabályozására. elemzése Pedagógus I. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. regionális. igyekszik diákjait. Értékelési gyakorlatára a komplexitás jellemző. A pedagógus képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák és módszerek meghatározására. képes olyan pedagógiai helyzetek teremtésére. Mesterpedagógus Elkötelezetté válik a szélesebb társadalmi közösség építésében. Mesterpedagógus Aktívan együttműködik kollégáival saját. Pedagógus II. Tisztában van alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Pedagógus II. 27 . amelyek ezeknek az értékeknek elfogadását segítik. a tanulói személyiség fejlesztésére. és elfogadja ezek szükségességét a pedagógiai tevékenységek elemzésében. az értékelés eszközeinek megválasztására. Képes pedagógiai céljainak megfelelő értékelési eszközök fejlesztésére. Kutatótanár Célja a szakmai önmegvalósítás. Tevékenyen vesz részt intézményi. individualizálás szempontjait és elősegíteni a tanulók részvételét saját fejlődésük értékelésében. kollégái és az iskola értékelő munkájának fejlesztése érdekében. összefüggésekkel. illetve alkotó-fejlesztő munkájával vagy nemzeti. társadalmi kontextusával is érdemben foglalkozni. tervezésébe.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a szakmai párbeszédek eredményeire. kezdeményező szerepet vállal. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pedagógus I. lelki egészségének megőrzésére. Jól tájékozódik a pedagógiai és a szaktárgyi szakirodalomban. fejlesztés és innováció sajátosságaival. kollégáival. saját személyiségének fejlesztésére. jogszabályok és etikai normák ismeretében képes megfogalmazni saját szakmai szerepvállalását. Nyitott a konfliktushelyzetek és a problémák feltárására és megoldására. Részt vállal a tudásmegosztásban. Mesterpedagógus Saját szakmai munkája során tudatosan épít az egymástól tanulás lehetőségeire. Törekszik önismeretének. szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. Szakmai kérdésekben tájékozottság és önálló. képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. A pedagógus képes partneri együttműködésre a tanulókkal. Szerepet vállal és kezdeményező szervezeti szintű megbeszéléseken. alapszintű szakmai szövegek megalkotására. az iskola más munkatársaival. Különböző szakmai szituációkban képes nyílt és hiteles kommunikációra. és rendszeresen értékeli. Felelősséggel vesz részt szakmai kérdések megvitatásban helyi és országos szinten is. értelmezni e területek kutatási. 8. Az intézményen belül szakmai kérdések megbeszélésében aktív. Széles körű szakmai kapcsolatrendszerrel bír. aktív szakmai kapcsolatokat működtet. Tevékenysége során tudatosan épít a szervezeten belüli és kívüli kapcsolatokra. Tájékozott a szakterületéhez és pedagógusi hivatásához kötődő információs forrásokról. és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. szükség esetén szakmai segítség felhasználásával. a szülőkkel. Képes és kész mások osztálytermi kommunikációjának fejlődését szakmailag támogatni. képes elemezni. Kutatótanár Szerepet vállal a pedagógusi szakma országos szervezeteinek működtetésében. kezeléséről. tudományos adatokon és tapasztalatai elemzésén nyugvó véleményalkotás jellemzi. támogatja mások szakmai fejlődését. fejlesztési eredményeit. és ezek alapján reflektív módon törekszik tevékenységének javítására. együttműködési lehetőségekre. Képes egyszerűbb kutatási módszerek használatára. Pedagógus II. Kommunikáció és szakmai együttműködés. Képes szaktudományi és neveléstudományi szakszövegek pontos értelmezésére. problémamegoldás Pedagógus I. valamint az ezekre ható társadalmi folyamatok. és ezeket szakmailag érvényes módon tudja kommunikálni is. A pedagógusi szerepek és feladatok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tisztában van a pedagógiai kutatás. szóban és írásban. Szaktudománya vagy a neveléstudomány és társtudományai terén kiemelkedő tudományos eredményeket ér el. a tanulók és az iskola életében szerepet játszó szakemberekkel. Aktívan közreműködik a pedagógiai és szervezeti tevékenységekben. 28 . szervezetekről és ezek elérhetőségéről. Tudományos igényű munkát végez az osztálytermi kommunikáció vizsgálata és a fejlesztés módszereinek kidolgozásában. Ezeket a forrásokat készségszinten használja szakmai munkájában.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 7. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását. Követi és figyelembe veszi munkájában a helyi innovációk eredményeit.

-munka és -feladatok kérdéseiről. Elfogadja az iskola. felhasználni. Pedagógiai munkájában felmerülő problémái megértéséhez és megoldásához képes adekvát szakirodalmat keresni. Tevékeny szerepet játszik a reflektív gyakorlat és a pedagógiai mentálhigiéné országos. a pedagógusokat. A kutatási. a pedagógia elmélete által megalapozott kompetenciák sztenderdekhez viszonyított értékelését a hozzájuk rendelt indikátorok teszik lehetővé. Elkötelezett a tudományos igényű kutatások iránt. regionális szinten népszerűsíti. megvalósítását képes ellátni. hogy a magasabb szint magában foglalja az előző szint elvárásait. képes az iskolán belül és a helyi közösséget érintve szakmai párbeszédet. . nemzetközi szintű terjesztésében. képességek és attitűdök olyan tevékenységformákban való megfogalmazása. Képes a kollégák önismeretének. de nem ismétli meg az előző szinten megfogalmazottakat. speciális/vezető pozíciót tölt be. B) Milyen indikátorok tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz?16 A pedagógiai gyakorlat igényeit figyelembe vevő. kérdésekről képes szakmai párbeszédet kezdeményezni az iskolai. egyeztetést kezdeményezni a pedagógusszerep.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Pedagógus II. a problémamegoldásban kezdeményező. Kutatótanár A pedagógusszakmát. párbeszédet kezdeményez. iskolát érintő kérdésekben állást foglal. él a kiégést megelőző technikák alkalmazásával. a pedagógusszakmát érintő problémákról. Az indikátorok a kompetenciákban megfogalmazott tudás. fejlesztési projektek vezetését. A megfigyelhetőség. nevelési-oktatási problémák értelmezésében. Az iskolai. Az iskolákat. A pedagóguskompetenciák nem statikusak. csak az új elvárásokat írja le. fejlesztéseket végez. és széles körű érdeklődésre számot tartó pedagógiai. Tudatosan figyel lelki egészsége megőrzésére. saját reflektív. Az egyes életpályaszakaszok leírásai ezért úgy épülnek fel. így az indikátorok száma is rendkívül sok lehet. az életpálya során meglehetősen összetett folyamatban fejlődnek. Iskolai kutatási. fejlesztési eredményeket az iskolai. Az iskolai innovációkban kollégáit szakmailag segíti. az eredményeket országos (és nemzetközi) szinten terjeszti. regionális szinten. 29 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. pályázatok tervezését. az iskolát érintő kérdésekben országos és esetleg nemzetközi fórumokon alkotóan és felelősségteljesen vesz részt. szaktárgyi kutatásokat. Egy-egy kompetencia igen sokféle tevékenységben jelenhet meg. szakmai fejlődésének segítésére. Mesterpedagógus A pedagóguskollégák szakmai támogatásában és az iskola szervezeti életében kezdeményező. az értékelhetőség reális lehetőségeit figyelembe véve a hangsúlyt a legjellemzőbb tevékenységekre helyezve korlátozni kell az 16 Mivel az e-portfólió értékelésének és a tanítási óra/foglalkozás megfigyelésének a nyolc pedagógus kompetencia az alapja. és nagy egyéni eltéréseket mutatnak. helyi. a továbbiakban még két alkalommal is találkozni fog a kompetenciákkal és az indikátorokkal. szakmai elemző technikáinak megosztására. Az iskola szervezeti életét. amely a külső megfigyelő számára lehetővé teszi ezek megragadását a pedagógiai munka során. aktív szerepet tölt be. helyi. lelki egészségvédelmének támogatására. a pedagógusok társadalmi felelősségét.

Lásd az eljárás tartalmi elemei és a rendelet. szint esetében is.-be sorolt pedagógusoknál pedig minimálisan 75%-ban kell megfelelniük a sztenderdeknek.2. (A Pedagógus I. mik az erősségei. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár sztenderdjeinek bemutatása sem képezi tárgyát jelen Útmutatónak. Az egyes minősítési szintek sztenderdjei egymásra épülnek. A rendelkezésére álló tananyagokat. következetes. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A Gyakornok minősítővizsgájának kidolgozása folyamatban van. 1. a rendszeresen tájékozódik a szaktárgya és a pedagógiai tudományára vonatkozó legújabb eredményekről indikátor egy tanítási órán valószínűleg nem figyelhető meg a pedagógus tevékenységében). 1. hogy mely sztenderd alapján milyen mértékben felelt meg a pedagógus. ezért egy konkrét pedagógiai tevékenység (pl. 1. 30 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. . átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. szaktárgyi. hogy a megfelelt és a nem felelt meg minőségi fokozatok megállapításra kerüljenek. kritikusan értékeli és megfelelően használja. integráltabbakat kell a két felső szinten teljesíteni) természet a jellemző. hanem leginkább annak jelzése. Ez magyarázza azt. sztenderdhez kapcsolódó indikátorlistával dolgozik a Pedagógus I. A kezdő pedagógus (gyakornok) munkájában az egyes kompetenciák és indikátoraik valószínűleg alacsonyabb szinten valósulnak meg. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt).és indikátorlista alapján történik. de az értékelésben csak azok számítanak. 1. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. tantervi tudás Alapos. változatos oktatási módszereket. a minősítési rendszer esetük ben a Pedagógus II.7.) A Pedagógus II. de a fokozat megszerzéséhez alacsonyabb pontszám megszerzését követeli meg.3. amelyekről információt lehetett szerezni. így az indikátorok fejlődésére is az integratív (a magasabb fejlettségi szint magában foglalja az alacsonyabbat) és kumulatív (a teljesített indikátorok mellett újakat.) Ez az eljárás. sztenderdszint indikátorlistája 1.6. Fogalomhasználata pontos. és ehhez képest fogja a két szinten a sajátos szakmai tudásokat megjeleníteni a sztenderdekben és az indikátorokban. Ez azt jelenti.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? indikátorok számát.1. szaktudományos. hogy minden dokumentum és egyéb információforrás értékelése ugyanazon kompetencia. kompetencia: Szakmai feladatok. taneszközöket alkalmaz. 1. 17 1. a Pedagógus II. ezért jelen Útmutató nem vállalja fel a gyakornoki sztenderdekhez kapcsolódó indikátorok leírását. Az indikátorlista az adott kompetenciához kapcsolódó teljes tevékenységkörre vonatkozik. -be sorolt pedagógusoknál minimálisan 60%-ban. 1. sztenderdhez kapcsolódó indikátorlistát tekinti kiindulási alapnak. 1. egy tanóra) természetesen nem ad lehetőséget az összes indikátor megjelenítésére (pl. a fejlődésbe vetett hit filozófiájával magyarázható. és mik a fejlesztendő területei. A minősítés számára a kompetenciákhoz leginkább hozzárendelhető tevékenységeket átlagosan 10 indikátor írja le. hogy bár a jelen Útmutató a Pedagógus II. a magasabb szintek értelemszerűen magukban foglalják az alacsonyabb szinteket.5. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri.4. vagyis a minősítésnek nemcsak az a célja. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. és ezek az információforrások más-más súllyal számítanak17.

2. 3. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. logikusan építi fel.9. Pedagógiai munkáját éves szinten. online eszközöket. taneszközöket.11. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A célok tudatosításából indul ki. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat.3. webes felületeket működtet. 1. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. 2. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. 3. 2. ahol minden tanuló hibázhat. Tanítványait önálló gondolkodásra.9. Pozitív visszajelzésekre épülő. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. céljaira. 2. a diákok döntéshozatalba való bevonásával.1. Célszerűen használja a digitális. 2.1. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. 2.5. 3. 2.4. gyakorlására. módszereket. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. az oktatási környezet lehetőségeit.12. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. 3. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. korlátait stb. 2. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. feldolgozásának. kompetencia: A tanulás támogatása Épít a tanulók szükségleteire. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. 3.7. a taneszközök használatával.6.6. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. kutatás igényét.10.3. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. 3. 2. aktivizálására. az intézmény pedagógiai programját. életkori sajátosságait. 3. 1. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 1. 2.8. A tanulók tevékenységét. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. mindenkinek lehetősége van a javításra. érzelmi állapotát. motiváltságát. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai. 31 . Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. 3. 2.8.5. Alkalmazza a differenciálás elvét.7. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. 2. a tanultak alkalmazására neveli.. 2. bizalomteli légkört alakít ki. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. pl.4. 3. etikus módját.10.8.2. 2. a tanulók előzetes tudását. továbbadásának kritikus. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

illetve 5. 5. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás 5. osztályfőnöki tevékenység 5. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési 4. nyitottság. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. következetes és kiszámítható értékeléssel. fejlesztése. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. Az együttműködés. értékteremtő. társadalmi 5. 5. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. A tanuló hibáit.7. segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. Tanítványait egymás elfogadására. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. fejleszti a tanulók vitakultúráját. egységben kezeli. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. megvalósítását.2.1. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek 4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 4. tanuló többi gyermekkel.4. kompetencia: A tanulói csoportok. helyesen értelmezi. biztonságot. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. például megbeszélések 5. ahol 5. Az iskolai. 4. keretében. elősegítő módon reagál rájuk.9. Az együttműködést támogató. közös szabályok megfogalmazásával. érzékenység. megfelelő stratégiák alkalmazására. mind a szabadidős tevékenységek során. és képes számukra 4.7. 5. közösségek alakulásának segítése. szervezésével. 4. az egyéni bánásmód érvényesülése. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. társadalmi háttéréből adódó sajátosságait.5. magatartási nehézséggel küzdő gyermek.8.3.1.5.3. esélyteremtés. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel.6. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4.10. Együttműködés. és hatékonyan kezeli. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 4. 4. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre.6. más kultúrák elfogadása jellemzi. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. hanem fejlődésében szemléli.10. tanulási. tevékeny. altruizmus. sokoldalúan tárja fel. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A tanulók közötti kommunikációt. tiszteletére neveli. a hátrányos helyzetű. tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. az egyéni megértést 4.8. Óráin harmóniát. és ezeket hatékonyan meg is valósítja.2. elfogadó légkört teremt. véleménycserét ösztönzi. 5. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat 4.4. terveket dolgoz ki. 5. integrációs tevékenység.9. 32 .

az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket.3.5. 7.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 6. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. 7. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. tudásszintmérő teszteket) készít. szervezetekkel. értékelései világosak. szükség esetén gyakorlatát módosítani.9. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. fejlesztését. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását.6. 6. feltételeket alakít ki.3. 6. 7.2.8. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. 7. Visszajelzései. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. 7. a szülőkkel. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. 6.5. ünnepség. 7. a tanuló. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre.7. elemzése Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. kirándulás) megvalósításában. intézi. 6. projektoktatás. a szakmai partnerekkel. 6. A megbeszéléseken. Nyitott a szülő.2. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. problémáit önállóan. 7.1. egyértelműek.8. az egyéni. 7. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni.7. problémamegoldás Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.4. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. 7.10.4. 7. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. az intézményvezető.6. eszközöket. 33 . a vitákban képes másokat meggyőzni. témanap. a vitákban. következetesen alkalmazni. Értékeléseivel. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 6. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. a szaktanácsadó visszajelzéseire. Céljainak megfelelően. 6.1. tárgyszerűek. A diákok érdekében önállóan. 6. a kollégák. 7. és ő maga is meggyőzhető.

8. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. 8. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 34 . kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. 8. 8. pályázatokban. 8.8. kutatásban.9.6.7. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Tisztában van szakmai felkészültségével.5. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. 8.1. Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. Munkájában alkalmaz új módszereket. tudományos eredményeket. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.2. 8. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. eszközökről. személyiségének sajátosságaival.3. Részt vesz intézményi innovációban. 8. 8.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 8. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről.4.

a minősítőbizottság külső tagjai. 35 . a valósághoz közeli képet adni a pályázó pedagógus munkájának értékeiről. Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? Az életpályamodell bevezetésének sikeressége elsősorban azon múlik. Vannak olyan mutatók (tanulói eredmények. az új rendszer igyekszik különböző módokat biztosítani a pályázó számára felkészültsége. tanulói. Az e-portfólióban a pedagógus saját szakmai teljesítményéről természetesen a lehető legpozitívabb képet kívánja a bizottság elé tárni. A minősítési eljárás azonban nem csupán ezekre a jól mérhető teljesítményekre. dokumentálható eredmények. Ennek hitelességét viszont jól erősítik vagy gyengítik az e-portfóliótól különböző információforrások. és maga a szakmai megbeszélés is lehetőséget ad a fejlődésre vonatkozó kérdések megválaszolására. képesek -e reális. hiszen minden forrás és minden elemző-értékelő megnyilvánulás emberektől származik. amely minden egyszeri alkalomra szorítkozó eljárásban felvethető. tanfelügyelői vélemények). hogy a minősítés folyamán alkalmazott értékelési módszerek milyen mértékben képesek feltárni a valós helyzetet. szülői. a sokoldalú információszerzés és a személyes találkozás együttesen biztosíthatja. szakmai vezetői. a szakmai fejlődés dokumentumai. tevékenységkörök). amelyek tárgyszerűen és számszerűen adnak információt a pedagógus munkájáról. hogy a lehető legteljesebb kép alakulhasson ki a pedagógusról. Ennek a kritériumnak az elérése a következő kérdéseket veti fel: Beépíthetők-e az értékelés rendszerébe olyan elemek. ezen belül kiemelten a szakmai fejlődést bemutató dokumentum nyújt lehetőséget.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? IX. Jelenleg a pedagógus-életpálya folyamatának bemutatására egyrészt az e-portfólió. a tanfelügyelő értékeléséhez viszonyított változásokból. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. munkaközösség-vezetői vélemény. másrészt a pedagógus fejlődését bemutató igazgatói. az iskolai értékelési folyamat pedagógusra vonatkozó dokumentumai (igazgatói. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az órák/foglalkozások látogatása és megbeszélése. Az eljárás kiemelten fontos mozzanata a jelölt és a bizottság tagjai között lezajló. Lehetséges-e a pedagógus munkáját fejlődésében szemlélni a minősítés korlátozott időtartama alatt? Ez a kérdés szintén olyan. Következtetések vonhatók le a tanulói eredmények javulásából. szakmai munkaközösség-vezetői. amelyek nem tartoznak ezekbe a kategóriákba. A mérhető. A személyes beszélgetés alkalmat ad a hiányzó információk kiegészítésére. objektív tényekre támaszkodik a kompetenciák vizsgálatakor. pontosabb értelmezésére. hogy a teljes objektivitás nem érhető el. hanem olyanokra is. szakmai teljesítménye bemutatásához. az e-portfólióhoz kapcsolódó szakmai beszélgetés. Az értékelés objektivitására való törekvés legfontosabb mutatója és egyben biztosítéka: az értékelés kritériumrendszere a sztenderdekhez rendelt indikátorok listája. amelyek megnövelhetik a minősítés objektivitását? Mindannak tudatában.

vagy ennek dokumentumaiban (óraterv/foglalkozásterv. hogy az értékelés ne csak minősítő.) Korm. interjú). azonos tartalmi és módszertani elemek alkalmazásával történik. A) Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?18 A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a minősítőbizottság folytatja le. 18 326/2013. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Tagjai a gyakornoki minősítővizsga esetén valamely pedagógusképző felsőoktatási intézmény Tanárképzési Központjának javaslatára az intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának. hanem fejlesztő/támogató szerepet is kapjon a pedagógusok minősítésében. Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló rendelet alapján 36 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt. tervezés. feladatlap. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt. a pedagógus írásos visszajelzést kap az erősségeiről és fejlesztendő területeiről. Az indikátorok fejlettségét vagy a konkrét tevékenységben (tanítási óra. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés visszajelzésének. gyakorlóóvodájának.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? X. Mesterpedagógus fokozatba sorolt. 30. gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II.) vizsgálja a bizottság. az Országos szakértői névjegyzékben pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) vagy pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő. fejlesztett tananyag. .  A pedagógus reflexiója saját tervezési és tanítási-nevelési tevékenységére. írásos reflexió stb. illetve a pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg. A nyolc pedagóguskompetencia indikátorait a megfelelő szintek (sztenderdek) szerint fogják értékelni a következő területeken:  Felkészülés a tanításra-nevelésre.  Tanítási-nevelési tevékenység. a pedagógus tevékenységéről kapott dokumentumok és a személyes tapasztalatok alapján. pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői. (VIII. évi XXXIII. Elnöke a kormányhivatal által delegált. valamint az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részének a minősítés rendszerébe való integrálása (30%) azáltal válik lehetségessé. fokozatba sorolt alkalmazottja. Azért. továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott. didaktikai eszköz. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. amely három főből áll. hogy az értékelés egységesen kompetenciaalapú. videofelvétel. vezetői megbízással rendelkező alkalmazott.

Csak magasabb fokozatba tartozó. A köznevelési szakértőt az egyházi fenntartó által fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki. gyakorlóóvodájának. A minősítővizsga és a minősítési eljárás esetén a minősítőbizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos az értékelt pedagógusnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgyának megfelelő szakképzettségével. Az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője. B) Melyek a minősítővizsga tartalmi elemei (részei)?  Ha a munkakör részét képezi foglalkozás. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. C) Hogyan történik az értékelés a minősítővizsgán?  Az e-portfólió és ennek védése alapján. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott. A Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében a minősítőbizottság további tagja a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja. a meglátogatott szakórák vagy foglalkozások alapján. pedagógus-szakvizsgával rendelkező alkalmazott. az Országos szakértői név jegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő.  Az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó megállapításai alapján. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben részt vett. Az egyházi intézményben vagy egyes magániskolákban a minősítővizsga és a minősítési eljárás során a felsőoktatási intézmény által delegált köznevelési szakértőt az intézményfenntartó kéri fel.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Tagjai a minősítési eljárás esetén a kormányhivatal által delegált. azonos munkakörben dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában.  A gyakornok e-portfóliójának áttekintése.  Ha a munkakör részét képezi. 37 . a jelölt legalább két szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és elemzése. ha az egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan. tanóra megtartása. gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a tanfelügyelőnek a pedagógusra vonatkozó megállapításai alapján. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának. fokozatba sorolt alkalmazottja. értékelése (portfólióvédés).

pedagógiai előadó. Szakértői.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? D) Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei (részei)?19 1. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése 30 20 50 B % 19 326/2013. szakmai ellenőrzés összegző értékelése 30 B % 50 2. a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás.) Pedagógus I. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. tanóra megtartása. tanóra megtartása. szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai. tanóra megtartása. (VIII. akkreditált jó gyakorlat bemutatása a portfólióban Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban 2. tanóra megtartása.) Mesterpedagógus. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. Kutatótanár A Az értékelés elemei A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. 20 2. a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 3. Pedagógus II. intézményvezetői tevékenység. A Az értékelés elemei 1. tanóra megtartása20. 1. az országos pedagógiai. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. 30. valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak esetében. tehetséggondozás. a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 3. évi XXXIII.) Korm. a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás. szaktanácsadói. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység.. 38 . törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról 20 Nem képezi a munkakör részét a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő.

A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a döntés meghozatalát követően. szervezetileg összevonva működik. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról  8/2013. törvény (a továbbiakban: Nkt. évi XXXIII. G) Miként épül fel a minősítés eljárásrendje? Az eljárás kiterjed fenntartótól függetlenül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelését. 30.) 7. hogy a köznevelési intézmény önálló intézményként vagy másik intézmény szervezetéhez tartozva. 1. a minősítővizsga és a minősítési eljárás megszervezésében és lefolytatásában részt vevőkre függetlenül attól. (VIII. § (1) bekezdésben meghatározott köznevelési intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban. F) Hogyan történik a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való jelentkezés? A miniszter minden év február utolsó napjáig teszi közzé a következő évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. (I.) Korm. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  326/2013. napjáig kezdeményezi a minősítését a területileg illetékes kormányhivatalnál. A miniszter az Oktatási Hivatal javaslata alapján elkészített minősítési tervben minden év április 30-ig dönt a következő évben minősítővizsgán. az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit. 39 . a meglátogatott foglalkozások és az e-portfólió védése alapján értékeli a pedagógust. minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A minősítővizsgára jelentkezett gyakornokot a minősítési tervbe fel kell venni.) Melyek az eljárásrendet meghatározó jogszabályok?  2011. munkaviszonyban foglalkoztatottakra. 30. legkésőbb május 31-ig értesíti.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről Az emberi erőforrások minisztere által 2013. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? E) Mit értékelnek a minősítési eljáráson? A minősítési eljárás során a minősítőbizottság áttekinti a pedagógus által feltöltött e-portfóliót. megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. évi CXC. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor. ezek munkáltatójára.

eszközéről. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve . formáját illetően. minősítésre való felkészülésre a gyakornoki idő alatt. a szakmai életút értékelése. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról.22 A gyakornok feltölti az e-portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. 5. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 4. önálló alkotói. Dokumentumok/eredmény A minősítővizsga dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. a mentor közreműködésével kerül sor. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Jelentkezteti a gyakornokot a kormányhivatalnál. Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit21. művészeti tevékenységek bemutatása. 2. A gyakornoki idő letételének hónapját megelőző hónap első napján az intézményvezető értesíti a kormányhivatalt. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. tevékenysége. 21 22 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap az minősítővizsga módszereiről. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. . a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítővizsga esetén A 2 év gyakornoki idő lejártának hónapjában kötelező a minősítővizsga. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 6. lefolytatásáról. 3. 40 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. a szakmai önéletrajz. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. a pedagógus szakmai útja. a technikai feltételekről. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. dokumentumai. különösen legalább tíz tanóra. Az e-portfólió elkészítésére. Egyezteti a bemutató óra/foglalkozás tartalmát. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. értelmezése alapján. a nevelő-oktató munka dokumentumai. dokumentumai.

Értékelés: megfelelt: a Pedagógus I. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. az e-portfólió védésének lebonyolítása. értékelése. felkészülés a védés lebonyolítására. akkor a foglalkoztatási jogviszonya az adott intézményben megszűnik. Az e-portfólió védésének értékelése. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. A minősítővizsga módszerei:       az e-portfólió előzetes vizsgálata. Elkészítik az összegző értékelést. A pedagógus két órájának/foglalkozásának látogatása. 23 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. akkor a gyakornoki idő 2 évvel meghosszabbodik. A minősítővizsga során az értékelés szempontjait. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. foglalkozások látogatása. nem felelt meg: ha az első sikertelen vizsgája. A minősítővizsga lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt23. A Pedagógus I. értékelése. fokozatba lép. Összegző értékelés. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője 41 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. értékelése. fokozat eléréséhez az összpontszám 60%-a szükséges. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd összegző értékelés táblázata). tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. értékelése. melléklete határozza meg. megbeszélése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. értékelése. értékelése. ha nem az első sikertelen vizsgája. dokumentáció. a pedagógus által tartott szakórák. . a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. önálló alkotói. ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. . foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. 24 25 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. 4. 6 év P1-ben szerzett gyakorlat után. Az e-portfólió elkészítése. 6. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit24.25 E-portfóliójának feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes feltöltőfelületre a jelentkezéssel egyidőben. különösen legalább tíz tanóra. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. tevékenysége. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. biztosítja az intézményben zajló minősítési eljárás feltételeit. 2.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P1  P2 Saját kezdeményezésére min. Megszervezi az órák/foglalkozások látogatását. Dokumentumok/eredmény A minősítési eljárás dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. 42 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. évében kötelező. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. a szakmai életút értékelése. a szakmai önéletrajz. lefolytatásáról. 5. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. A pedagógus módosíthatja e-portfólióját. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. A P1-ben szerzett gyakorlat 9. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. értelmezése alapján. eszközéről. dokumentumai. 3. a pedagógus szakmai útja. művészeti tevékenységek bemutatása. dokumentumai. A kötelező minősítési eljárást a munkáltató írja elő. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a technikai feltételekről. a nevelő-oktató munka dokumentumai.

Ha a munkakör részét képezi a pedagógus két órájának/foglalkozásának látogatása. értékelése. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. . értékelése. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó áttekintése. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. megbeszélése. értékelése. értékelése. felkészülés a védés lebonyolítására. legkésőbb a 11. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. foglalkozások látogatása. Összegző értékelés. Az e-portfólió védésének értékelése. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. fokozatba lép. fokozat eléréséhez az összpontszám 75%-a szükséges. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője 43 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a pedagógus által tartott szakórák. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. dokumentumok A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt26 A minősítési eljárás módszerei:       az e-portfólió előzetes vizsgálata. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. melléklete határozza meg.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. Értékelés: megfelelt: a Pedagógus II. értékelése. Az újabb minősítési eljárás sikertelensége esetén munkaviszonya megszűnik. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. Elkészítik az összegző értékelést. 26 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. az e-portfólió védésének lebonyolítása. újabb minősítés szükséges: megismételt eljárás minimum 2 év múlva. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd összegző értékelés táblázata). tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. A Pedagógus II. évben. Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak megismerése. értékelése. dokumentáció.

önálló alkotói.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P2  Mesterpedagógus Saját kezdeményezésére min. 4. 2. Dokumentumok/eredmény A minősítési eljárás dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. 6 év P2-ben szerzett gyakorlat és pedagógus-szakvizsga megléte esetén. tevékenysége. Ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. 6. értelmezése alapján. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. művészeti tevékenységek bemutatása. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. . 5. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. a pedagógus módosíthatja az e-portfólióját. Az e-portfólió elkészítése. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. 44 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. dokumentumai. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. a szakmai önéletrajz. lefolytatásáról. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit27. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében.28 Az e-portfólió feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre a jelentkezéssel egyidejűleg. 3. a nevelő-oktató munka dokumentumai. 27 28 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. a szakmai életút értékelése. eszközéről. a technikai feltételekről. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. különösen legalább tíz tanóra. a pedagógus szakmai útja. dokumentumai.

A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt29 A minősítővizsga módszerei:      az e-portfólió előzetes vizsgálata. értékelése. összegző értékelés táblázata). tehetséggondozás. értékelése. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. minősítési. A Mesterpedagógus fokozat eléréséhez az összpontszám 85%-a szükséges. szaktanácsadói feladatok ellátására. értékelése. dokumentáció. értékelése. értékelése. Az e-portfólióban bemutatott szakértői. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. Megismételt eljárás minimum 2 év múlva. melléklete határozza meg. értékelése. a pedagógus egy foglalkozásának látogatása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. értékelése. Összegző értékelés. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. Ha a munkakör részét képezi. . tehetséggondozás.   felkészülés a védés lebonyolítására. szaktanácsadói. Az e-portfólió védésének értékelése. értékelése. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. munkaidő-kedvezményben részesül az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési. Értékelés: megfelelt: a Mesterpedagógus fokozatba lép. nem felelt meg: a Pedagógus II. akkreditált jó gyakorlat áttekintése. tevékenység. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. fokozatban marad. intézményvezetői Elkészítik az összegző értékelést. szakértői. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. 29 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. intézményvezetői tevékenység. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd. akkreditált jó gyakorlat áttekintése. a pedagógus által tartott szakóra. megbeszélése. az e-portfólió védésének lebonyolítása. foglalkozás látogatása. szaktanácsadói.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. 45 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység.

értelmezése alapján. szakterületen szerzett tudományos fokozat. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 6. 6 év P2-ben szerzett gyakorlat. 46 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P2. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit31. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. 3. önálló alkotói. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. 4. 5. lefolytatásáról. szabadalom. Dokumentumok/eredmény A sikeres védés után a munkáltató a kormányhivatal igazolása alapján átsorolja a pedagógust. a szakmai önéletrajz. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. Minősítőbizottság Az illetékes kormányhivatal megvizsgálja. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. a pedagógus szakmai útja.32 Az e-portfólió feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. 30 31 32 Évente minimum két szaktanulmány. dokumentumai. 2. Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. legalább két minősítésen való sikeres részvétel. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. . Ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. a pedagógus módosíthatja az e-portfólióját. tevékenysége. taneszközfejlesztés stb. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. eszközéről. hogy a pedagógus megfelel-e a Kutatótanár fokozatba történő besorolás feltételeinek. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. különösen legalább tíz tanóra. fokozatba besorolt pedagógus kezdeményezheti a Kutatótanár fokozatba történő átsorolását a munkáltatónál. művészeti tevékenységek bemutatása. valamint megszervezi a minősítési eljárást. a nevelő-oktató munka dokumentumai. rendszeres publikálás30. Mesterpedagógus  Kutatótanár A legalább Pedagógus II. a szakmai életút értékelése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az e-portfólió elkészítése. valamint doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím. Feltétele: min. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. dokumentumai.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. kutatási-fejlesztési tevékenység. A minősítővizsga módszerei:        az e-portfólió előzetes vizsgálata. munka áttekintése. 47 . kutató tevékenység áttekintése. összegző értékelés táblázata). minősítési. értékelése. Megismételt eljárás minimum 2 év múlva. Elkészítik az összegző értékelést. értékelése. értékelése. nem felelt meg: a Pedagógus II. az intézményi önértékelésnek az adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. fokozatban marad. Az e-portfólióban bemutatott kutatási-fejlesztési tevékenység áttekintése. az e-portfólió védésének lebonyolítása. Az e-portfólió védésének értékelése. a pedagógus által tartott szakóra. dokumentáció. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok. A Kutatótanár fokozat eléréséhez az összpontszám 85%-a szükséges. értékelése. felkészülés a védés lebonyolítására. munkaidő-kedvezményben részesül az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési. Értékelés: megfelelt: a Kutatótanár fokozatba lép. Kutatótanár fokozatba az összes nevelésioktatási intézményben a pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak legfeljebb 1 százaléka sorolható be. melléklete határozza meg. szaktanácsadói feladatok ellátására.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. értékelése. Ha a munkakör részét képezi a pedagógus egy foglalkozásának látogatása. értékelése. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. megbeszélése. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. értékelése. értékelése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Összegző értékelés. foglalkozás látogatása. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait.

Az információk. . Értékeli a bizottság tagjaival a pedagógus e-portfólióját és ennek Az összegző értékelés elkészül. megindul. eljuttatott kérdésekre való reflektálás.-nek. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e-portfó. nyilvántartást vezet. Szakértő II. A továbbiakban ezt a szakértőt nevezzük Szakértő II. valamint a szakértők kérdéseire adott válaszokat.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? H) Melyek a minősítőbizottság feladatai? A minősítőbizottság elnöke (Szakértő I. az elemzések. Áttekinti. a hivatalos eljárás év július 31-ig. Áttekinti az intézményvezető által feltöltött intézményi kitöltött értékelőlapok rendelkezésre önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. a lióját. technikai szükségletek egyeztetése. tanár esetén a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgy tanítására jogosító szakképzettségével. Felveszi a kapcsolatot a minősítőbizottság tagjaival. országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. a határidők. A minősítőbizottság tagjaival elkészített összegző értékelést fel.) Feladatok Dokumentum/eredmény Átveszi a kormányhivataltól a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. bocsátása.33 Feladatok Dokumentum/eredmény Átveszi a kormányhivataltól a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. 33 A pedagógus minősítési eljárása esetén a minősítőbizottság egyik tagja szakképzettségének azonosnak kell lennie az értékelt pedagógus szakképzettségével. Felveszi a kapcsolatot az intézmény vezetőjével. a hivatalos eljárás év július 31-ig. megindul. védését. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. az tölti az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltő. Saját tevékenységét dokumentálja. a kommunikációs csatornák egyeztetése. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól vagy módosulása. Az időpontok.információk rendelkezésre felületre. 48 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. Az időpontok. rendelkezésre áll. a helyszínek. valamint az állnak. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. a tárgyi.A megbízásnak való megfelelés. a keletkezett iratokat.

az elemzések. Értékeli a pedagógus látogatott óráit/foglalkozásait. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és Az összegző értékelés elkészül. állnak. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. Összeállítja és feltölti az Oktatási Hivatal által kijelölt A feltöltött dokumentumok elektronikus feltöltőfelületre az intézményi önértékelés rendelkezésre állnak. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. értékeli a pedagógusnak meghatározott számú óráját/foglalkozását. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. előzetesen eljuttatott kérdésekre való reflektálás. Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. nyilvántartást vezet. válaszokat. Megfigyeli. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. Saját tevékenységét dokumentálja. valamint a szakértők kérdéseire adott rendelkezésre áll. Intézményvezető Feladatok Dokumentum/eredmény A kormányhivataltól átveszi a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. a hivatalos eljárás év július 31-ig. megindul. Értékeli a bizottság tagjaival a pedagógus e-portfólióját. ennek védését. pedagógusra vonatkozó részeit. A kitöltött értékelőlapok amelynek tárgya a látott órák megbeszélése. 49 . a e-portfólióját. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól vagy módosulása. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött Az információk. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. Az óra/foglalkozáslátogatás értékelése elkészül.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Áttekinti. rendelkezésre áll. a rendeletben A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. a keletkezett iratokat. Áttekinti az intézményvezető által feltöltött kitöltött értékelőlapok rendelkezésre intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. rendelkezésre állnak.

értékelési eszközöket. Áttekinti. 50 . Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. sorolása. az értékelőlap elkészül a óráját/foglalkozását. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya a látott órák/foglalkozások megbeszélése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Áttekinti. a tanítási év utolsó hónapjában tesz minősítővizsgát. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki.Az információk. A gyakornoki minősítővizsga letételének hónapját minősítési tervben. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. Megszervezi. Feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonat. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. valamint áttekinti az országos pedagógiai-szakmai állnak. biztosítja az intézményben zajló A feltételek biztosítva vannak az minősítővizsga/minősítési eljárás személyi. Értékeli a bizottság tagjaival a meglátogatott pedagógus Az összegző értékelés elkészül. feltételeit. tárgyi eredményes minősítéshez. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e-portfólió. ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. Ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le. dokumentálja a minősített pedagógusnak A pedagógus magasabb fokozatba az életpályamodellben történő előrelépését. technikai. e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól eljuttatott kérdésekre való reflektálás. I) Melyek a gyakornok feladatai? Gyakornok Feladatok Dokumentum/eredmény A két év gyakornoki idő lejártának hónapjában kerül sor a A gyakornokot regisztrálják a minősítésre. látottakról. az elemzések. az vagy módosulása. nyilvántartást vezet. a ját. értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítővizsgánál Az információk rendelkezésre alkalmazott útmutatókat.kitöltött értékelőlapok rendelkezésre kozó részeit. megelőző hónap első napján az intézményvezető értesíti az illetékes kormányhivatalt a gyakornoki minősítővizsga esedékességéről. A bizottság jelölttel azonos szakos tagjával megfigyeli a Az információk rendelkezésre pedagógus rendeletben meghatározott számú állnak. e-portfólióját és ennek védését. állnak. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kinevezés. a keletkezett iratokat. Saját tevékenységét dokumentálja. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Figyelemmel kíséri.

51 . Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi. Elkészíti saját e-portfólióját az útmutatóban szereplő Az eljárással kapcsolatos információk figyelembevételével.szültség a pedagógus részéről. majd feltölti az Oktatási információk ismertté válnak. előkészíti a minősítővizsgába bevont szakmai dokumentumait a helyszíni áttekintésre. Válaszol a szakértők előzetesen megismert kérdéseire. valamint az erős. A minősítővizsgát követő 15 napon belül megkapja a minősítő. tárgyi és technikai feltételekről. Felkészül a szakértőktől kapott kérdésekre és saját e-portfóliója Megfelelő informáltság és felkévédésére 15 perces. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. gitális bemutató rendelkezésre áll. A diadásban.továbblépés. saját óráinak/foglalkozásainak A minősítő eljáráshoz szükséges megtervezéséhez. Ezt követően szakmai beszélgetés keretében 15 percben. szakmai reflexiókhoz igénybe veszi/veheti szakmai segítség rendelkezésre áll. realizálódik. fejlesztés lehetőségei. fokozatba. digitális bemutatóval támogatott elő. Elkészíti óraterveit/foglalkozásterveit. A sikeres minősítővizsgát követő év január 1-jétől a gyakornok Szakmai siker. digitális bemutató segítségével bemutatja saját pedagógiai tevékenységét és ahhoz kapcsolódó reflexióit. az Hivatal által kijelölt elektronikus felületre. Megvalósul a minősítési tervben szereplő pedagógus minősítése a jelentkezést követő naptári évben. ségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését. mentora és intézményvezetője segítségét. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. A látott órák/foglalkozások megbeszélése. A sikeres minősítővizsgáról a gyakornok tanúsítványt kap. az e-portfólió védése és szakmai beszélgetés során szakmai munkája ismertté válik. A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? E-portfólió elkészítéséhez. Megtartja a számára rendeletben előírt számú órát/foglalkozást. az előrelépés átlép a Pedagógus I. Átveszi az értesítést a minősítővizsga időpontjáról. e-portfólió feltöltésre kerül. a bizottság értékelését kompetenciaterületenként.Ismertté válik szakmai értékelése.

a következő évre vonatkozó minősítési különös feltételei. A pedagógus figyelemmel kíséri a miniszter minden év február A minősítési tervbe történő felvétel utolsó napjáig közzétett. Igénybe veszi/veheti az országos szaktanácsadói rendszer keretein A minősítési eljáráshoz szükséges belül a szaktanácsadói segítségnyújtást az e-portfólió elkészítésé. ismertté válnak. Az eljárással kapcsolatos információk ismertté válnak. Figyelemmel alakulásáról.szakmai segítség rendelkezésre áll. az eljárás megindul.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? J) Melyek a pedagógus feladatai? Pedagógus Feladatok Dokumentum/eredmény Ellenőrzött pedagógusként részt vesz az országos pedagógiai. A bemutató rendelkezésre áll.Az összegző értékelés rendelkezésre szakmai ellenőrzésben. Felkészül a szakértőktől kapott kérdésekre és saját e-portfóliója Megfelelő informáltság és védésére 15 perces. értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítési eljárásban Az információk rendelkezésre alkalmazott útmutatókat. 52 . az e-portfólió feltöltésre kerül. látott foglalkozásairól. A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. kérelmének Legkésőbb május 31-ig a döntés eredménye ismertté válik a munkáltató és a pedagógus számára. hez. keretszámai keretszámainak alakulását. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. állnak. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. napjáig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál. szereplő pedagógus minősítése a jelentkezést követő naptári évben. értékelési eszközöket. Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi. előkészíti a minősítési eljárásba bevont szakmai dokumentumait a helyszíni áttekintésre. áll a pedagógus szakmai munkájáról. A vélemény kikérése után az adott év március 31. Kikéri a munkáltató véleményét a minősítésre vonatkozó elképzeléséről. szakmai reflexiókhoz. kíséri a miniszter döntését A munkáltató véleménye ismertté válik. Elkészíti óraterveit/foglalkozásterveit. tárgyi és technikai feltételekről. megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. Egyidejűleg feltölti az e-portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. saját óráinak/foglakozásainak megtervezéséhez. felkészültség a pedagógus részéről. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. digitális bemutatóval támogatott előadással. Május 31-ig átveszi az értesítést a minősítési eljárásban való Megvalósul a minősítési tervben részvételéről. Áttekinti.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A minősítési eljárás lezajlik. a minősítővizsgával és a minősítési eljárással kapcsolatos titoktartási. realizálódik.  Abban az esetben. A minősítőbizottság elnöke jelenti a vétséget a kormányhivatalnak. csak abban az esetben fogadható el. valamint az továbblépés. a bizottság értékelését kompetenciaterületenként.  A pedagógus jóváhagyásával az Intézetvezető nyilvánosságra hozhatja a minősítési eljárás eredményét a tantestület számára. A sikeres minősítési eljárásról a pedagógus tanúsítványt kap. akit a pedagógus tárgyilagos megítélésében összeférhetetlenség nem gátol. A minősítési eljárást követő 15 napon belül megkapja a minősítő. ha ezeket az anyagokat adaptálja ahhoz a csoportprofilhoz. amikor egy pedagógus egy tananyagcsomag részét képező tanmenet. pl. fejlesztés lehetőségei. 53 . fejlesztési terv a beazonosításra nem alkalmas jelöléssel kell ellátni. diákokról készült képeknél. a szakértők az eljárást azonnali hatállyal felfüggesztik.  A pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el.  A gyermek személyes adatait tartalmazó dokumentumokat. etikai és személyiségjoghoz fűződő kötelezettségek vannak?  Az e-portfólió dokumentumaiban felhasznált. Ezt követően a szakmai beszélgetés keretében 15 percben.  Az intézmény és a csoportprofil bemutatásakor az azonos intézményben azonos tanulói csoportot tanító pedagógusok esetében az adategyezések nem számítanak plágiumnak. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tanulócsoporthoz. amelyet előzetesen az e-portfóliójában bemutatott. digitális bemutatóval támogatva bemutatja szakmai életútját és ehhez kapcsolódó reflexióit. hogy ki vehet részt az óralátogatásán. tanulási-tanítási egység/tematikus terv vagy óraterv/foglalkozásterv mintáival dolgozik. A sikeres minősítési eljárást követő év január 1-jétől a Szakmai siker. az előrelépés pedagógus átlép a következő/magasabb életpálya-fokozatba. videofelvételeknél szülői hozzájárulás szükséges.Ismertté válik szakmai értékelése.  Az adott minősítésben szakértőként csak az vehet részt. ha valakit a számítógépes plágiumvizsgáló rendszer kiszűr. és valóban plágiumot követett el.  Abban az esetben. esetleírás. gyermekekről. Válaszol a szakértők előzetesen megismert kérdéseire. K) Milyen.  A pedagógus saját e-portfóliójának minősítési eljáráson túli nyilvánosságáról maga hozhat döntést. erősségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Megtartja a számára rendeletben előírt számú órát/foglalkozást. ezeket a dokumentumokat a pedagógusnak kell összegyűjtenie.

Ha a pedagógus minősítése nem lett eredményes. melléklet). Az értékelés során a pedagógus-előmeneteli fokozatok eléréséhez a megfelelés kritériumait százalékban megadva az eljárásrend rögzíti. a szakértőknek – az adott kompetenciaértékeket illetően – egyeztetniük szükséges. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését (6. sz. sz. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatait. az órák/foglalkozások tapasztalatait (3. Az értékelt pedagógus súlyozott összesített eredményt kap kompetenciaterületenként. melléklet tartalmazza. sz. az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. melléklet mutatja. A pedagógus minősítése „nem felelt meg” lesz abban az esetben. 54 . sz. melléklet). Az eljárásrenddel kapcsolatban a minősítés közlésétől számított 15 napon belül nyújthat be fellebbezést az illetékes kormányhivatalhoz. A megismételt és a nem kötelező minősítési eljárás díját az eljárás kezdeményezője viseli. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. sz.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? L) Mit jelent az összegző értékelés? A minősítőbizottság tagjai áttekintik és értékelik a pedagógus által feltöltött e-portfóliót és az e-portfólió védését (3. valamint az erősségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését a minősítési eljárás lebonyolítása után legkésőbb 15 nappal (Az összegző értékelést az alábbi táblázat és a 7. melléklet és 4. az általuk adott pontszámok átlaga alapján jutnak végső döntésre (5.) A minősítésről tanúsítványt kap. A pedagógus a szakértői minősítést nem vonhatja kétségbe. a teljes minősítési eljárást leghamarabb 2 év elteltével ismételheti meg. és ezt feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. sz. ha a minősítés teljes folyamatában nem tudja a bizottság tagjait meggyőzni az adott kompetencia elfogadható szintjéről. A minősítésben közreműködő szakértők megvitatják a tapasztalatokat. azaz valamely kompetencia értéke az összegző értékelésben 1-es. melléklet). a súlyozásos értékszámítás leírását pedig a 8. sz. melléklet). Ha az e-portfólió összesített értékelésekor a három értékelésben részt vevő személy által adott érdemjegyek között legalább 2 értéknyi eltérés van. Elkészítik az összegző értékelést. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatban minden kompetenciából minimum 3-as értékelést kell elérni. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

1.) Az értékelés eljárásrendje
Felelős bizottsági tag
Szakértő I. Szakértő II. Intézményvezető az e-portfólió és a védés értékelése 5. sz. melléklet kompetenciánként 1–5 érték indikátoronként 0–3 pont

Tevékenység

Eszköz
3. sz. melléklet 4. sz. melléklet

Értékskála
indikátoronként 0–3 pont

Háttérszámítás
az indikátorcsoportokból a kompetenciaértékelés leképezése a három értékelő személy pontjainak átlagolása az indikátorcsoportokból a kompetenciaértékelés leképezése

Eredmény

kompetenciánként 1–5 érték

Szakértő II.

az óralátogatás(ok) értékelése az előzetes értékelés eredményeinek feltöltése az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelése

3. sz. melléklet

kompetenciánként 1–5 érték

Intézményvezető

6. sz. melléklet

kompetenciánként 1–5 érték

a három értékelési terület értékének átlagolása

kompetenciánként 1–5 érték

kompetenciánként Szakértő I. az összegző értékelés elkészítése az összegző értékelés táblázata 1–5 érték szöveges értékelés: erősségek, fejlesztendő területek

az értékelési területek súlypontozása és átlagolása -

kompetenciánként 1–5 érték -

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

55

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

2.) Összegző értékelés
Az értékelés elemei A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató e-portfólió és védésének értékelése Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai -szakmai ellenőrzés összegző értékelése

Kompetenciák

A pedagógus által vezetett foglalkozás(ok) értékelése

Súlyozott érték (1–5)

A súlyozás mértéke
50% 20%

30%

Az értékelés eredménye (1–5)
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 56

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Összes pontszám: (max. 40 pont)

A pedagógus teljesítménye (összes kapott kompetenciaérték) A minősítés eredménye (%)

A pedagógus az elvárt teljesítménynek megfelelt – nem felelt meg – újabb minősítés szükséges

További javaslatok A pedagógus erősségei: ..................................................................................................................................................................................................... A pedagógus fejlesztendő területei: .................................................................................................................................................................................. Dátum: ................................................ A minősítőbizottság elnöke: ..............................................................

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

57

Az értékelt pedagógus a saját maga által készített e-portfólióját védi meg szakmai beszélgetés keretében. valamint a pedagógust foglalkoztató intézmény pedagógiai programjával összefüggő kérdésekről kell számot adnia. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A védésen jelen van a minősítőbizottság két szakértő tagja és az intézményvezető.  Az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. vagyis bizonyos tudás. rendeletben meghatározott pedagóguskompetenciákat. N) A felsorolt módszerek közül melyek azok. Ezért az értékelőknek egy-egy kompetencia értékelésénél tulajdonképpen az e-portfólió minden dokumentumát figyelembe kell venniük.  Az e-portfólióvédés lebonyolítása. Az e-portfólió értékelésére szolgáló táblázatokban ezek a viselkedési jellemzők.  Az információk értékelése.) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió alapján A kompetenciák.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? M) Milyen módszerekkel értékelik a pedagógus kompetenciáit a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?  Az e-portfólió előzetes vizsgálata. értékelése. hogy egy tevékenység dokumentumai több kompetencia megfelelő sztenderdjének elérését is alátámaszthatják. (VIII. 30. továbbá a munkaköréhez kapcsolódó módszertani ismeretekről. megbeszélése. 58 . az értékelők pedig az indikátorok segítségével értékelik őket. Az e-portfólió védésére a pedagógus előzetesen felkészül az értékelőknek az e-portfólió megismerése után a jelölthöz eljuttatott kérdései alapján. Az értékelőknek figyelembe kell venniük.) Korm. felkészülés a védés lebonyolítására. A minősítővizsga során a minősítőbizottság kiemelten figyelembe veszi a 326/2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A pedagógus az e-portfólióban dokumentálja különböző tevékenységeit. amelyekkel a gyakornoknak és pedagógusnak is érdemes tisztában lenni? 1. 2.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott órák/foglalkozások tapasztalatainak megismerése.  Az e-portfólióvédés értékelése. A védés teljes időtartama: 60 perc.) Az e-portfólióvédés tartalma Az e-portfólió védése szakmai beszélgetés az e-portfólió dokumentumai alapján. más szóval indikátorok találhatók.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének elemzése. képességek és attitűdök megfelelő szintű birtoklását a pedagógiai tevékenységek végzése során mutatott viselkedési jellemzők bizonyítják.  A pedagógus által tartott órák/foglalkozások látogatása.

) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió védése alapján A védés az egyes kompetenciaterületek e-portfólió alapján történő értékeléséhez nyújthat további adalékokat. 59 .)  Végül az e-portfólió dokumentumai és prezentációja alapján szakmai beszélgetést folytat a bizottság tagjaival. Erre majd a minősítőbizottság együttes jelentésében kerül sor. hogy a minősítési eljárások során a pedagógusok munkájában valódi minőségi javulás következzen be.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? 3.) az e-portfólió elkészítéséhez és a gyakorló tanításhoz? A minősítési rendszer alapelve. értékelése. Az óra vagy a foglakozás megfigyelését az óra. a nyolc pedagóguskompetencia alapján történő értékelésére kerül sor. értékelést. A megbeszélés témája a pedagóguskompetenciák fejlettségi szintjének és az óra főbb didaktikai komponenseinek elemzése. tematikus tervet stb.) A védés menete  A pedagógus 15 perces digitális bemutatóban bemutatja mindazt. A megfigyelés is a nyolc kompetencia és az óralátogatás alapján értelmezhető indikátorok alapján történik.) Az óra/foglalkozás megfigyelése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az óra/foglalkozás látogatásán részt vesz a szakos szakértő és az intézmény vezetője. az e-portfólió dokumentumai alapján történt értékelését akár meg is változtathatja a bizottság. amit a legfontosabbnak tart pedagógiai munkásságából. (Lehetősége van arra is. A védés eredményeként az egyes kompetenciaterületek előzetes.  Reflektál az e-portfólió dokumentumai alapján kapott kérdésekre. megbeszélése. majd azt követő megbeszélésére. minősítési eljárás során a jelölt előzőekben meghatározott számú órájának/foglalkozásának látogatására. Műveltségterületenként a pedagógusok rendelkezésére bocsátott dokumentumminták a pedagógusok szakmai fejlődését kívánják támogatni. 5. 6.és foglalkozásmegfigyelési napló támogatja (lásd az óralátogatás dokumentumainál). Az óralátogatást a szakos szakértő értékeli. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  A védés végén a pedagógus nem kap visszajelzést. hogy már a prezentáció során kitérjen ezekre a kérdésekre. 4.) Miért kapnak a pedagógusok dokumentummintákat (óratervet. értékelése A minősítővizsga. Az óra/foglalkozás után ennek értékelésére kerül sor a részvevők mindegyikének a jelenlétében.

Az ilyen típusú e-portfólió nem mutatja be a fejlődési utat. szakértői dossziét jelent. Ennek megfelelően az értékelési céllal készült e-portfólió egy dokumentumválogatás. az építész. Ez a teljesítményértékelés egy módja. Értékelési céllal: a dokumentumokat áttekintve képet kapjunk készítőjének kompetenciáiról. a dokumentumokat nem szimulált. értékelési céllal készül. No. hanem egy erre a célra a kifejlesztett online felületre kell feltölteni digitalizált formában. A pedagógiai e-portfólió minősítési. 34 Darling-Hammond. A) Mit jelent az. bár szimulált feladat elvégzése során alkot képet a jelentkezők kompetenciáiról. B) Miben különbözik az e-portfólió a papíralapú portfóliótól? Az e-portfólió nem a portfóliók egy újabb típusa. tehát értékelési portfólió. 2000. Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? A portfólió szó maga (hordozható) dokumentumgyűjteményt. hanem valós feladatvégzés közben és után maga a készítő gyűjti össze és bocsátja az értékelők rendelkezésére. különben nem lehetséges a készítő fejlődéséről. hogy adott idő alatt készítsenek el egy összefoglalót a rendelkezésükre álló munkaanyagokból. p. Az ilyen e-portfóliót értékelési portfóliónak nevezzük. hogy teljesítményértékelési eszköz? Amikor az állásinterjún a személyi asszisztensi állásra jelentkezők azt a feladatot kapják. és meg tudjuk határozni. csak a végállomást.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? XI. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 523–545. A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkájának dokumentumait tartalmazza. vagyis a megfelelő sztenderdek elérését hivatott bizonyítani. erőfeszítéseiről átfogó képet kapni. vaskos dossziéban összegyűjteni. Ez a dokumentumgyűjtemény kettős céllal készíthető el: Fejlesztési céllal: a dokumentumokat áttekintve képet kapjunk készítőjének fejlődéséről egy vagy több területen. azt. Az ilyen e-portfóliót munkaportfóliónak nevezzük. Teaching and Teacher Education. Ennek megfelelően a pedagógiai portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény. az e-portfóliót a szakirodalom a teljesítményértékelési eszközök közé sorolja (Darling-Hammond és Synder 200034). Az elsősorban fejlesztési céllal készülő e-portfólióba hosszabb időszak teljes dokumentációját kell elhelyezni. A festő. . Az e-portfólió a készítés médiumát tekintve más: az e-portfólió dokumentumait nem papíralapon kell elkészíteni és egy kapcsos. hogy készítője hol tart szakmai fejlődésében. Authentic Assessment of Teaching in Context. hogy milyen területen mit kell tennie a továbblépés érdekében. 16. a fotós vagy a modell portfóliója az általa készített munkák reprezentatív gyűjteménye. Synder. L. céljait tekintve az e-portfólió is fejlesztési vagy értékelési céllal készülhet. akik e dokumentumok alapján alkotnak képet a pedagógus kompetenciáiról. 60 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. J. a leendő munkaadó egy valós. igaz. Mint értékelési eszközt. amely az egyes kompetenciák megfelelő szintű fejlettségét.

az óra eredményességének értékelése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. milyen célokkal. (A cselekvés előtti reflexió. A reflexió alapvetően három részre tagolódik: 1. pl. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. készítőjének reflexióival kiegészítve. 2. tehát a szakmai fejlődést is szolgálja. 3.) Például: 1. 61 . 2. milyen csoportnak. Önértékelés: az óra megtartása után a tervezés sikerességének.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? C) Hogyan lehet definiálni a pedagógiai e-portfóliót? A pedagógus gyakorlatának célirányosan összeválogatott dokumentumait tartalmazza. D) Mit jelent az. jelen esetben a dokumentumban bemutatott pedagógiai tevékenység szisztematikus végiggondolását. alátámasztása.) 3. Elemzés/érvelés: a dokumentum interpretálása. Emellett a szisztematikus reflexió lehetővé teszi a készítő számára saját pedagógiai gyakorlatának kritikus vizsgálatát is. Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése. csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. elemzését. hogy készítője mind a nyolc kompetenciaterületen elérte a minősítés megszerzéséhez szükséges fejlettségi szintet. milyen anyagrészből. hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre. amelyet választunk. Az e-portfólió célja annak alátámasztása. például az óratervhez/foglalkozástervhez kapcsolódó döntések magyarázata. azt. (A cselekvés utáni reflexió. hogy miért tesszük azt. Leírás: a pedagógiai helyzet leírása. ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását. Önértékelés: mérlegelnünk kell. amit teszünk. és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. Elemzés/érvelés: annak indoklása. a tanulságok levonása. hogy mit miért tesz. 1. elemzését jelenti.) Miért szükséges a reflexió? A reflexió világítja meg az olvasó számára az e-portfólió készítőjének gondolkodásmódját. ha ez már a dokumentumban megtörtént. hogy „készítőjének reflexióival kiegészítve”? A reflexió tapasztalataink. leginkább a tanulókra és önmagunkra nézve. óraterv/foglalkozásterv. és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben.

3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló alkotói. 1. a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. . 2.és szabadon választott dokumentumokra.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? E) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására. hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? 1. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve/foglalkozásterve.) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait? Az e-portfólió szívét a nevelő-oktató munka dokumentumai képezik. művészeti tevékenységéről. 6. A szakmai életút értékelése (önértékelés) (kb.). albumokban bemutatva). A nevelő-oktató munka dokumentumai. E dokumentumok közül nem kerül értékelésre. 2. a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. Szakmai önéletrajz (formanyomtatvány kitöltése). 3–5 oldal). különösen legalább tíz tanóra. művészeti tevékenységek bemutatása. a szakértő számára az értékelés megkönnyítése érdekében a nevelő-oktató munka dokumentumait két nagyobb csoportba osztottuk: alap. bizottsági tagság stb. dokumentumai (szakmai szervezeti tagság. 1. max. csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai önéletrajz és a munkahely bemutatása. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. munkáiról.35 4. 3.) 62 36 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (max. (Ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintjén várhatók el. melléklet) 1. esetleg mellékletekben. Alapdokumentumok: a pedagógiai munkának vannak olyan sarokkövei. hogy a pedagógus az egyes kompetenciaterületeken elérte a minősítéshez szükséges szintet. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A pedagógus számára a válogatás. dokumentumai (min.36 5. amelyek nélkül nem lehet a pedagógus munkáját értékelni. Önálló alkotói.) Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. (Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületek esetén relevánsak.) A pedagógiai e-portfólió tartalmi elemei Eredetiségnyilatkozat (1. szinte végtelen típusú dokumentum igazolhatná. A pedagógiai e-portfólió azonban értékelési céllal készült dokumentumválogatás. oldal). sz. hiszen ezek támasztják alá azt. A többi dokumentum képezi az e-portfólió kompetenciaalapú értékelésének alapját. A z e-portfólióban az egyes kompetenciák megfelelő szintjének elérését többféle. ilyenek például a pedagógiai munka megtervezésének dokumentumai 35 Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni.

A többit. bármely IKT-ra épülő vagy más feladat stb. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. melyik tárgyból nyújtsa be az e-portfóliót? A magasabb óraszámban tanított tárgyból kell minősítésre jelentkezni. hogy egy-egy dokumentum több kompetencia megfelelő szintjének elérését is bizonyíthatja. Az alábbi két táblázat közül az elsőben az alapdokumentumokat soroljuk fel. amelyet célnyelven készít el a tanév során (éves ütemterv. Bizonyos típusú dokumentumokat tehát mindenképpen szükséges bemutatni az e-portfólióban. mint a tárgy anyanyelvi oktatásának óraszáma. a másodikban példák találhatók szabadon választott dokumentumokra. Ezt a táblázat utolsó oszlopában próbáltuk érzékeltetni. A két tanítási nyelvű képzésben az e-portfólió nyelvét a szaktárgy célnyelvi tanításának óraszáma határozza meg: ha ez kisebb. hogy bemutassa az iskolai munkán túlmutató szakmai tevékenységeit. a célnyelven csatolhat. ha idegen nyelv szakos a pedagógus. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és ebből a tárgyból kell benyújtani az e-portfóliót is. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 63 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? vagy a tanulási-tanítási folyamat során készült tanulói munkák. óraterv/foglalkozásterv. maximum öt szabadon választott dokumentumot kell feltöltenie az e-portfóliójába. Az e-portfóliónak azonban egyben készítőjének egyedi arcát. 3. portréját is tükröznie kell. és a Pedagógus II.) Milyen nyelven készüljenek a dokumentumok. Ezeknek az egyéni színeknek a bemutatására alkalmasak a szabadon választott elemek. mint előbb az idegen nyelv szakosok esetében). a tanulás eredményeinek bemutatása és elemzése.). témazáró dolgozat. szintre történő minősítéshez összesen minimum három. hogy mely kompetenciák birtoklásának alátámasztására szolgál a pedagógus megítélése szerint egy adott dokumentum.) Ha a pedagógus több tárgyat is tanít. hogy melyik kompetenciája vagy kompetenciái alátámasztására alkalmas a benyújtott dokumentum. és miért. a többit magyarul (ld. amelyet a célnyelven készít el a tanév során. vagy két tanítási nyelvű képzésben dolgozik? Idegen nyelv szakosként. ha ez a nagyobb óraszámban tanított tárgya. Az egyes dokumentumokhoz fűzött reflexiókban pedig bővebben is érdemes kifejteni. akkor a pedagógusnak magyarul kell nyújtania a dokumentumokat. mert a bizottságnak nem minden tagja ismeri a célnyelvet. Ha nagyobb. akkor minden dokumentumot. A pedagógusi munka komplexitásából következik. például a reflexiókat magyarul csatolja. A feltöltendő dokumentum fejlécében célszerű jelezni. A nevelő oktató munka alapdokumentumai mellett a pedagógusnak a Pedagógus I. illetve kutatói munkásságát. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintre történő minősítési eljárás során a szabadon választott dokumentumok száma nincs korlátozva. 4. hiszen a pedagógus számára lehetőséget kell nyújtani arra. a célnyelven nyúj that be minden olyan dokumentumot a pedagógus.

az egyéni bánásmód érvényesülése.) Mi tartozik „A nevelő-oktató munka dokumentumai” rész alapdokumentumai és szabadon választható dokumentumai közé? A következő két táblázatban az e-portfóliónak „A nevelő-oktató munka dokumentumai” című részét alap. 1. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. elemzése 7. tanuló többi gyermekkel. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Pedagógiai folyamatok.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 5. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. A táblázatok harmadik oszlopában található számok a pedagóguskompetenciákra utalnak. szaktárgyi. problémamegoldás 8. osztályfőnöki tevékenység 6. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. a pedagógus más dokumentumokat is feltölthet kompetenciái alátámasztására. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. a hátrányos helyzetű. közösségek alakulásának segítése. esélyteremtés. A tanulás támogatása 4. integrációs tevékenység. Kommunikáció és szakmai együttműködés. A táblázatok könnyebb értelmezése érdekében felsoroljuk a kompetenciákat. Szakmai feladatok. A szabadon választott dokumentumok csak példák. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. tantervi tudás 2. fejlesztése. A tanuló személyiségének fejlesztése. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. A tanulói csoportok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tanulási.és szabadon választott dokumentumokra bontva mutatjuk be. 64 . szaktudományos.

(VIII. Csoportprofil: kb. rendelet előírja legalább tíz tanóra. abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el. kiegészítő. segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző. szemléltető anyagok. 3 37 A 326/2013. 2. Egymásra épülő óraterveket/foglalkozásterveket kell csatolni. 2 oldal.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Alapdokumentumok Féléves ütemterv. Feltöltendő dokumentumok és terjedelmük Mely kompetenciák alátámasztására szolgálhat leginkább? 4. míg minimum négy óravázlatot a tematikus tervhez kapcsolódóan kell majd feltölteni. hogy gondoskodjon a megfelelő számú dokumentum feltöltéséről. Reflexió: a döntések indoklása. Csoportprofil. 65 38 39 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Reflexió: kb. fakultáció. valamint a hozzájuk tartozó óratervekkel/foglalkozástervekkel (összesen 10 db). 2 dokumentum (tanulói munka). felzárkóztatás.) Korm.). feladatlapok. 2 oldal. 3. versenyelőkészítés. 2 foglalkozás terve37. Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. óratervek/foglalkozástervek Egy tanulócsoport profiljának ismertetése. 1. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése. 1. legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek38 (10 db) a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal. foglalkozásterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik. . összesen legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység tervével/tematikus tervvel. hogy a pedagógus a tanulási-tanítási/fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani. Tervek: kb. segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. 15 oldal. 2.) féléves ütemterve. Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 db óratervet/foglalkozástervet. korrepetálás. Az alapdokumentumok között előírjuk minimum két foglalkozásterv csatolását ide. A bemutatott tanulócsoportra adaptált legalább egy. egyébként plágiumnak minősül. 4. A feltöltött tananyag(ok). segédanyagokkal együtt39 (a tankönyv oldalai. 6 Csoportprofil: kb. digitális bemutató. 5. 30. akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag. min. A többi lehet szabadon választott dokumentum. 2 oldal. kiadó. Reflexiók: kb. táblaterv stb. 1 oldal. 3 oldal és a felhasznált tananyag és max. a csoport profiljával együtt. Tananyagok és segédanyagok: szükség szerint. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. A felhasznált tananyag(ok). óraterv/foglalkozásterv: kb. illetve foglalkozás reflexiókkal ellátott tervének a feltöltését. cím. a kiadás éve). megvalósításának dokumentumai. A pedagógus feladata. Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. a hozzájuk tartozó. hátránykompenzáció stb.

minta: 2–3 db Reflexió: kb. 4. témazáró. 66 . és ha vannak. a választott módszerek. 3. Reflexió: a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv megtanításának értékelése a tanulói munkák. 1–2 db 7. 3 Példa. esetleg tanulói visszajelzések. tanulói munkák. mintákon át. 7 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Minták az értékelés dokumentumai közül (pl. 3 db Reflexió: kb. 1 oldal 7. dokumentálása. 3 oldal 3. visszacsatolás a további tanítási folyamatra. vagy bemutatóórát tartott. Hospitálási napló (a pedagógus órát látogat. órai munkaszervezésben megnyilvánuló differenciálás. 1–2 oldal 6. vagy bemutatóórát tart) Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. példákon. 7 Hospitálási napló (1 db). 1–2 oldal 3. a tanulási folyamat elősegítése szempontjából. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése. 6. 1 oldal Ha van diákvisszajelzés: a formanyomtatvány Tanulói munkák és a megvalósítás egyéb dokumentumai: kb. 5 db Reflexió: kb. Dokumentumok: max. differenciált házi feladat. IKT alkalmazása IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása. 1.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? A megvalósítás dokumentumai (a pedagógus óráját látogatják) Az előző pontban kért tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek megvalósításának dokumentumai (pl. a tanulói visszajelzések alapján. projektmunka dokumentumai. (egyéni feladatok. visszajelzése. A tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott differenciálás bemutatása. 1–2 oldal.) Az értékelés dokumentumai Az előző két pontban bemutatott tanulási-tanítási egységben (tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek) alkalmazott értékelési rendszer bemutatása. elemzése. 1. más tanulói munkák) Reflexió: az eredmények elemzése. A hospitáló pedagógus visszajelzése: kb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Esetleírás Esetleírás: pedagógiai problémák megoldásának leírása. a munkaközösség-vezető. (A pedagógus órát látogatott. munkaformák sikerességének elemzése. 5 Dokumentum: 1 db hospitálási napló Reflexió: kb.) Leírás és reflexió: kb. füzetlapok. 2 Leírás: kb. 4. 1. 4.) Az egyik órára meghívott munkaközösség-vezető hospitálási naplója. 2. 5. 1 oldal Az értékelés dokumentumai: max. esszék.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutatóóra tanulságai.: fényképek.

5. pl. 5. értékelése Projektterv és megvalósításának dokumentumai. Reflexió (értékelés): kb. 1 oldal Reflexió: kb. csak a linkre lehet majd a feltöltött dokumentumban hivatkozni. Felvétel: max. 1. 4. 7. 4. feladatlap stb. 2. bemutatása. 2. Reflexiók: kb. értékelése Feltöltendő dokumentumok és terjedelmük Dokumentum: max. Az értékekés szempontjai. tanulói munkák: max. 2 oldal Terv: kb. ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére.és társértékelés alkalmazásának bemutatása példákon át. 4. értékelése. 3. pl. félév vagy év végén. A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. elemzése és visszacsatolás a tanítási folyamatra. 1–2 oldal. 7. 1. 8 3. 1. Ismertetés és elemzés: kb. 2. 4 3. 3 oldal A megvalósítás dokumentumai Reflexió: kb. 3. 1 oldal. az eljárás leírása. 20 perc. 1 oldal 6. 5. 3 tanulói értékelés csatolása. 67 41 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 1 oldal Melyik kompetenciák alátámasztására szolgálhat leginkább? 1. 40 41 Reflexió: a felvett óra elemzése A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása az alapdokumentumok között bemutatott tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján. 1 oldal 3. 7 A tanulói ön. 7. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1 oldal Dokumentumok. 8 6. Tanulási tréning: terve.3. .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Példák szabadon választott dokumentumokra Saját fejlesztésű tananyag. és ha a pedagógus fel tudja tölteni biztonságos felületre. 3. Az alapdokumentumok között szereplő tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egy órájának felvételéből max. megvalósításnak dokumentumai. IKT-tananyag. 2–3 oldal Az eljárás és a szempontok leírása: kb. 1. 1. 2 db (bemutatás) Reflexió (értékelés): kb. (anonim!) 6. 2. 8 A pedagógus által tartott óra/foglalkozás egy részletének videofelvétele. Bemutatás: max. 3. 20 perc. 4. 8 2. 2 db Reflexió (értékelés): kb. 8 Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése. A rendszer nem tud videofájlokat fogadni. 8 40 Abban az esetben. 1 oldal Max. 6. Terv kb. Az eljárás értékelése. 4 .

1. cselekvési terv Dokumentum: kb. tanulói munkák. 1 oldal Reflexió kb. 68 . 1 oldal. Az adatok elemzése: kb. az adatok ismertetése. egy adott csoporthoz. családok érdekében tett lépései. értékelése. szülők stb. 6. esetleg együttműködés. Dokumentum: max. a tanuló profiljával együtt. 6. kapcsolódó ismeretek megjelölésével. Reflexió: a tevékenység elemzése. Osztályprofil Osztályfőnöki munkaterv A munkaterv megvalósításának dokumentumai. 2 oldal Munkaterv: kb. kb. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet. főbb didaktikai feladatok. 8 Osztályprofil: kb. 8 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 4. 2 oldal. 8 Segítségre. szervezettel való együttműködésről (Nevelési Tanácsadó. Tanmenet: max.) 5. 2–3oldal (kérdőív. tanulságok Egy tanuló egyéni fejlesztési terve. külső szervezetekkel. 8 4. 1–2 oldal Csatolható dokumentáció: a tanuló fejlesztésébe bevont más személlyel. 6 alkalomra. 1 oldal 7. 2 oldal Az együttműködés dokumentumai Reflexiók: kb. elért eredmények. Dokumentumok: max. Reflexió: kb. 2. 7. 3. 10 oldal 4. 2–3 oldal Tanulói munkák (max. A tanórák felosztása témakörönként. szülőkkel. 8 5. 2. tantárgyhoz kapcsolódva. 1 oldal 5.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Szociometria készítése. 7. a fejlesztendő készségek és képességek. 3 db Reflexió: kb. eredmények elemzése Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása. 8 A Nemzeti alaptantervre. 2 db) Reflexió: kb. Esetleírás: kb. és a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. 4. 2 oldal. támogatásra szoruló tanítványok. 5. tehetséggondozó team. elemzése. 3. Reflexiók: a tanulságok levonása Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása Reflexió: a szabályrendszer születésének bemutatása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1 oldal Tanulói profil (1 oldal) Terv: max. kommunikáció a kollégákkal.

Érettségi eredmények. e-mailek. max. ajánlással. 1. 8. reflexiók az elért eredményekre A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk. tankönyvírás stb. 1. 2 oldal Kb. pályázatokon Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését. 1. 2 oldal. 1 oldal Bemutatás: kb. 3 dokumentum 1 tanulói e-portfólió: max. 1. háziverseny. 2 db Max. 1. múzeumlátogatás. kipróbálása. 3. Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásának. az érettségi elnök értékelése. 2 db) A szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény. 5. tanulói beszámolók. bármely kompetencia 1. módszerek kidolgozása. innovációk bemutatása. Elemzés: kb. az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. 7 3. 2 oldal. diákrendezvény (pl. 3 oldal Reflexió: kb. 1 oldal. 3. Saját jó gyakorlatok. 6. max. a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása. 8 6. 4. 8 6. rövid értékeléssel. 2-2 oldal. 10 oldal. 2 oldal Kb. pl. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/ cikket?) 1 rendezvény leírása és a saját szerep bemutatása: kb. 3. 8 1. 5. 10 db. meghívók (pl.) összefoglaló leírása. írások. 7 8. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1. rövid ismertetetése és reflexiók. 2 oldal Max. a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl. pl. 4. a külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása.). Dokumentálás: szükség szerint Reflexió: kb. hatékony pedagógiai módszerek (max. témanap rövid leírása. Kb. 2 oldal. iskolai ünnepség.: új elemek. 7. bármely kompetencia 7. 10 db. értékelése. kirándulás. min. 2 oldal Elemzés és értékelés: kb. 2. Kb. 1. Kb. 3 oldal Leírás és dokumentumok: kb. erdei iskola. sportnap. dokumentálása. Tanórán kívüli közösségi program. diákcsereprogram stb. a megvalósítás során a kollégákkal. A tevékenység bemutatása. Szakmai publikációk. volt tanítványok doktori védésére) Tanulói e-portfólió (tanulói munkák gyűjteménye) – elemzése a tanulói önállóság fejlesztése szempontjából. képek. 8 4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Iskolai szintű szakmai rendezvény. 3. 7. 7. reflexiók az elért eredményekre Nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése. ajánlással Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek. A szaktárgy tanításához kapcsolódó. 2 oldal. rajzok. Részvétel az intézményben folyó innovációban. 7. könyv. eljárások. videó stb. 8 1. 3 5. min. 69 . Dokumentumok: max. 8 1. 2 rendezvény összefoglaló leírása: kb. értékeléssel. 2 oldal Kb. kutatásban való részvétel. 8 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 3.

2 oldal a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása. Itt csak a könnyebb tájékozódás kedvéért kerültek azok mellé a kompetenciák mellé. innovációk bemutatása. ajánlással A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk. 5. Az egyes kompetenciák mellett feltüntetett dokumentumok természetesen más kompetenciák alátámasztására is alkalmasak.és a szabadon választható dokumentumokat a nyolc kompetencia köré csoportosítva mutatjuk be. max. 2 db (bemutatás) Reflexió (értékelés): kb.) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Saját fejlesztésű tananyag. IKTtananyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 6. Ezeknek a táblázatoknak a segítségével a pedagógus ellenőrizni tudja. db. bemutatása. 1–2 oldal A szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény. amelyeket elsősorban bizonyíthatnak. Terjedelem Dokumentum: max. ajánlással. illetve javasoljuk. szaktárgyi. min. hatékony pedagógiai módszerek Az emberi erőforrások minisztere által 2013.) Hogyan győződhet meg a pedagógus arról. 4 oldal 70 . kompetencia Szakmai feladatok. 1. hogy minden kompetencia alátámasztására feltöltött -e dokumentumokat. módszerek kidolgozása. rövid ismertetetése és reflexiók. min. 10 db. pl. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. könyv. A szaktárgy tanításához kapcsolódó. tantervi tudás Alapdokumentumok (A kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. új elemek. hogy mind a nyolc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat? A következő nyolc táblázatban az alap. kb. 10 db. értékeléssel. 1–2 oldal. max. max. kipróbálása. amint az az előző két táblázatban is látható. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról szabadon választott dokumentumok segítségével. max. feladatlap. 2. eljárások. Kb. 5. rövid értékeléssel. szaktudományos. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/cikket?) Saját jó gyakorlatok.

főbb didaktikai feladatok. 10 oldal 42 Egymásra épülő óraterveket/foglalkozásterveket kell csatolni. 15 oldal Tananyagok és segédanyagok: szükség szerint Reflexió: kb. digitális bemutató. valamint a hozzájuk tartozó óratervekkel/foglalkozástervekkel (összesen 10 db). tantárgyhoz kapcsolódva.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 2.). feladatlapok. A bemutatott tanulócsoportra adaptált legalább egy. értékelése Terjedelem Terv kb. 2 db Reflexió (értékelés): kb. abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el. Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 db óratervet/foglalkozástervet. A felhasznált tananyag(ok). kapcsolódó ismeretek megjelölésével. segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. tanulói munkák: max. cím. Terjedelem Csoportprofil: kb. A feltöltött tananyag(ok). tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Alapdokumentumok Egy tanulócsoport profiljának ismertetése. a kiadás éve). A tanórák felosztása témakörönként. segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző. legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek42 (10 db) a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal. szemléltető anyagok. kiegészítő. pl. 2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Projektterv és megvalósításának dokumentumai. 2 oldal Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óraterv/foglalkozásterv: kb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Reflexió: a döntések indoklása. Tanmenet: max. kiadó. 71 43 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet. egyébként plágiumnak minősül. 1 oldal A Nemzeti alaptantervre. 1 oldal Dokumentumok. összesen de legfeljebb három darab tanulásitanítási egység tervével/tematikus tervével. a hozzájuk tartozó. kompetencia Pedagógiai folyamatok. Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. segédanyagokkal együtt43 (a tankönyv oldalai. hogy a pedagógus a tanulási-tanítási/fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani. akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik. táblaterv stb. egy adott csoporthoz. . a fejlesztendő készségek és képességek.

20 perc. órai munkaszervezésben megnyilvánuló differenciálás. elemzése. értékelése. A hospitáló munkaközösségvezető visszajelzése: kb. tanulói munkák. 1 tanulói e-portfólió: max. 1 oldal Tanulói e-portfólió (tanulói munkák gyűjteménye) elemzése a tanulói önállóság fejlesztése szempontjából. 20 perc. 2 oldal Példa.: fényképek. 5 db Reflexió: kb. a tanulási folyamat elősegítése szempontjából.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 3. Reflexiók: kb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. . ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére. visszajelzése. 3 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra A pedagógus által tartott óra egy részletének videofelvétele. Elemzés: kb. megvalósításának dokumentumai. Az alapdokumentumok között szereplő tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egy órájának felvételéből max. munkaformák sikerességének elemzése. 1 oldal Ha van diákvisszajelzés: a formanyomtatvány Tanulói munkák és a megvalósítás egyéb dokumentumai: kb. kompetencia A tanulás támogatása Alapdokumentumok Az előző pontban kért tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és a kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek megvalósításának dokumentumai (pl. projektmunka dokumentumai.) Az egyik órára meghívott munkaközösség-vezető hospitálási jegyzőkönyve. Terjedelem Hospitálási jegyzőkönyv (1 db). 3 oldal A megvalósítás dokumentuma: szükség szerinti Reflexió: kb. differenciált házi feladat.) IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása példákon. Reflexió: kb. esetleg tanulói visszajelzések. 1–2 oldal Tanulási tréning: terve. A tanulásitanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott differenciálás bemutatása. 1 oldal 44 45 Abban az esetben. Reflexió: a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanításának értékelése a tanulói munkák. a választott módszerek. A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása a bemutatott tanulásitanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján. füzetlapok. 72 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Terv: kb. 44 45 Reflexió: a felvett óra elemzése Terjedelem Felvétel: max. 2 oldal. a munkaközösség-vezető (esetleg tanulók) visszajelzése alapján. 10 oldal. (Egyéni feladatok. minta: 2–3 db Reflexió: kb. mintákon át.

kompetencia A tanuló személyiségének fejlesztése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 4. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Alapdokumentumok Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör. korrepetálás. 1 oldal. 6 alkalomra. 3 dokumentum Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Tervek: kb. versenyelőkészítés. 3 oldal és a felhasznált tananyag és max. a hátrányos helyzetű. tanulói munkák. 2 db) Max. Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek. hátránykompenzáció stb. tanuló többi gyermekkel. elért eredmények. meghívók (pl. 2 foglalkozás terve. 2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Egy tanuló egyéni fejlesztési terve a tanuló profiljával együtt és a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése Terjedelem Csoportprofil: kb. kb. 73 . felzárkóztatás. volt tanítványok doktori védésére) Terjedelem Tanulói profil (1 oldal) Terv: max. 2–3 oldal Tanulói munkák (max. fakultáció. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. 2 dokumentum (tanulói munka) Reflexiók: kb. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. min. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) féléves ütemterve. e-mailek. az egyéni bánásmód érvényesülése. megvalósításának dokumentumai. tanulási. a csoport profiljával együtt.

rajzok. 1 oldal Osztályprofil: kb. közösségek alakulásának segítése. elemzése. fejlesztése. iskolai ünnepség. 1 oldal Osztályprofil Osztályfőnöki munkaterv A munkaterv megvalósításának dokumentumai. kirándulás. 2 rendezvény összefoglaló leírása: kb. 2 oldal Munkaterv: kb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 5. 2-2 oldal Dokumentálás: szükség szerint Reflexió: kb. 3 db Reflexió: kb. 1 oldal Reflexió: kb. tanulságok Tanórán kívüli közösségi program. nyitottság a különböző társadalmikulturális sokféleségre. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról a szabadon választott dokumentumok segítségével. Max. illetve javasoljuk. esélyteremtés. múzeumlátogatás.) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Szociometria készítése. diákrendezvény (pl. képek. videó stb. sportnap. értékelése. erdei iskola. 2 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Dokumentum: max.) Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásárnak. eredmények elemzése Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása. 2 oldal. Dokumentumok: max. cselekvési terv Terjedelem Dokumentum: kb. 1 oldal Reflexió kb. diákcsereprogram stb. 2 oldal. a megvalósítás során kollégákkal. 2–3 oldal (kérdőív. külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. osztályfőnöki tevékenység Alapdokumentumok (A kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik.) Az adatok elemzése: kb. 74 .) megvalósítása: összefoglaló leírás. kompetencia A tanulói csoportok. integrációs tevékenység. tanulói beszámolók. a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl. Reflexiók: a tanulságok levonása Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása Reflexió: szabályrendszer születésének bemutatása. az adatok ismertetése.

elemzése és visszacsatolás a tanítási folyamatra. Az eljárás értékelése. más tanulói munkák) Reflexió: az eredmények elemzése. az érettségi elnök értékelése. 75 . Az értékekés szempontjai. reflexiók az elért eredményekre Nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése. 2 oldal Kb. 1 oldal Az értékelés dokumentumai: max. 2–3 oldal Eljárás és szempontok leírása: kb. reflexiók az elért eredményekre Bemutatás: max. elemzése Alapdokumentumok A 2. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. Érettségi eredmények. témazáró. 1 oldal Max. eljárás leírása. és a 3. visszacsatolás a további tanítási folyamatra. 1–2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése. 1 oldal Reflexió (értékelés): kb. kompetencia Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 6. félév vagy év végén. 3 db Reflexió: kb. 1 oldal Kb. 3 tanulói értékelés csatolása (anonim!) Az ön. kompetencia értékeléséhez benyújtott dokumentumokban bemutatott tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott értékelési rendszer bemutatása. 2 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. esszék. Terjedelem Ismertetés és elemzés: kb.és társértékelés alkalmazásának bemutatása példákon át. Minták az értékelés dokumentumai közül (pl. Terjedelem Leírás: kb.

pályázatokon Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését. 1 rendezvény leírása és saját szerep bemutatása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. családok érdekében tett lépései. 3 oldal Reflexió: kb. esetleg együttműködés. Segítségre. témanap rövid leírása.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutató óra tanulságai. kompetencia Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Alapdokumentumok (a szakmai önértékelést is és a tanúsítványokat is figyelembe vesszük. 1 oldal 8. kutatásban való részvétel. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése. Reflexió: a tevékenység elemzése. 3 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 1–2 db Iskolai szintű szakmai rendezvény. értékelése. 2 db Esetleírás: kb. Terjedelem Kb. támogatásra szoruló tanítványok. (A pedagógus órát látogatott. kommunikáció a kollégákkal. Dokumentumok: max. dokumentálása. kompetencia Kommunikáció és szakmai együttműködés. Terjedelem Leírás és dokumentumok: kb. az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról a szabadon választott dokumentumok segítségével) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Szakmai publikációk. 2 oldal Az együttműködés dokumentumai Reflexiók: kb. Dokumentumok: max. problémamegoldás Alapdokumentumok Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. dokumentálása. kb. írások. a kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A tevékenység bemutatása. vagy bemutatóórát tartott. 1 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Részvétel az intézményben folyó innovációban. 1 oldal. 1–2 oldal. külső szervezetekkel. szülőkkel. pl. háziverseny. 76 . 1 oldal Leírás és reflexió: kb. illetve javasoljuk. tankönyvírás stb.) Terjedelem Dokumentum: 1 db napló Reflexió: kb. Esetleírás: pedagógia problémák megoldásának leírása.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. sz. Ezek kitöltése része az e-portfólió dokumentációjának. melléklet)  Hospitálási/óralátogatási napló (14. A feltöltött képek. egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt a 9. Az elfogadott fájltípusok és maximum terjedelmük megjelenik feltöltéskor a képernyőn. mindössze segítség.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. Dokumentumminták és -sablonok. 77 . sz. melléklet) Dokumentumminták A dokumentumok megfelelő minőségű elkészítését különféle dokumentumminták is segítik. A dokumentumokat az egymásra épülésük sorrendjében lehet csak feltölteni.5 cm). Formanyomtatványok A pedagógiai e-portfólió online felületén több formanyomtatvány is található. Minden dokumentumtípusból több lehetséges változat is található ezen a felületen. (1.  Eredetiségnyilatkozat arról. amelyek a Dokumentumminták és -sablonok link alatt olvashatók. hangfájlok és videók fájltípusai és maximum terjedelmük megjelenik feltöltéskor a képernyőn. a köztük lévő kapcsolati rendszer áttekintéséhez. melléklet.) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. másfeles sorköz. Formanyomtatványok. melléklet és 13. kiindulópont nyújtása a céljuk. Ezt letöltés után alá kell írni. melléklet) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 2. A minták és a sablonok használata nem kötelező. feltöltéséhez. sz. melléklet)  Esetleírás (15. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? Az e-portfólió elkészítését segítik: 1. Segítő szempontsorok. 3. sz. sz. sz. A szövegfájlok ajánlott formátuma: Times New Roman 12. Minta és több esetben sablon készült például a következő dokumentumtípusokhoz:  Tematikus terv (11. hogy az elkészített anyagokat minden nehézség nélkül ki tudják majd nyitni az értékelők. normál margó (mind a négy oldalon 2. 8. hogy a feltöltött e-portfólió a pedagógus saját munkája. majd beszkennelni és feltölteni a megadott felületre.  A Regisztráció menüpont alatti nyomtatvány kitöltése szükséges a minősítésre jelentkezéshez. sz.  Formanyomtatvány áll rendelkezésre az Europass típusú önéletrajz elkészítéséhez. melléklet)  Óraterv (12.) Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok? A dokumentumok elkészítéséhez egységes fájltípusokat kell használni annak érdekében.

a nemek aránya. együttműködés a tantestületen belül. Ez plágiumnak minősül. testvérkapcsolatok más iskolákkal. b) segítő szempontsor)  Reflexió (19. mit tett az utolsó minősítés óta szakmai fejlődése érdekében! Milyen segítséget kapott ebben. Természetesen az alapvető adatok egyezhetnek. milyen nehézségekbe ütközött? (Pl. kisebbségek. végzettségek. pedagógiai eszköztárának fejlesztése szempontjából. Azonos intézményben tanító pedagógusok sem tölthetnek fel azonos intézményleírást. 3–5 oldal) Mutassa be. kompetencia) A pedagógiai kompetenciákat egyenként végigtekintve értékelje önmagát! Feltétlenül térjen ki az egyes kompetenciák olyan elemeire. melléklet és 17. helyét a tantestületben. másrészt ennek a dokumentumnak egyedi jegyeket is kell mutatnia: például amikor a pedagógus bemutatja a szaktárgy helyzetét vagy a saját szerepét. címe. sajátos vonások. konferencia. Az intézmény infrastruktúrája. A tantestület profilja (kor. Az intézmény társadalmi kapcsolatai. de két különböző pedagógus leírása ugyanarról az intézményről nem lehet teljesen egyező. műhelymunka stb. e) segítő szempontsor)  Projektterv (lásd. c) segítő szempontsor)  Tanórán kívüli foglalkozás (lásd. amelyeket az e-portfólió dokumentumain keresztül nehéz bemutatni! Például: a szülőkkel való együttműködésének értékelése. módszertani tudásának megújulása. f) segítő szempontsor)  Szakmai életút értékelése (lásd. sz. egyrészt mert ugyanazt a jelenséget másként mutatják be és értékelik. amelyeken részt vett! Ismertesse.). évfolyamok. Az intézmény tanulóközösségének profilja (létszám. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. típusa). Az intézmény pedagógiai programjának sajátos vonásai (célok. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. sz. pl. 1 oldal) Az intézmény adatai (neve. 78 . különös tekintettel a tanított tárgyakra. erősségek. melléklet)  Csoportprofil (lásd. a pedagógus saját helye a testületben és a munkaközösségekben). melléklet) Segítő szempontsorok Az első két dokumentum. a tanulócsoportok száma. amelynek megírásához szempontsor található.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról?  Osztályfőnöki terv (16. sz. a szülői munkaközösség szerepe. b) A szakmai életút értékelése (kb.) Reflektáljon legalább két szakmai rendezvényre (például továbbképzés. eredmények). más speciális vonás). ezek hogyan hatottak szakmai fejlődésére! (8. sz. munkaközösségek. melléklet)  Egyéni fejlesztési terv (18. szaktárgyi tudásának naprakészen tartása. pedagógiai program. a pedagógiai e-portfólió alapdokumentumai között szerepel: a) Az intézmény (a pedagógus jelenlegi munkahelye) rövid bemutatása (max. sz. nem. melléklet és 20. A tanított tárgy helyzete az intézményben. a tanulók szociális háttere.

Ehhez nyújt segítséget az alábbi szempontsor: Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az adott tárgyat kik tanították előzőleg a csoportban. amelyeknek megírásához szempontsor található: a tanított csoportok profilja. a főbb nehézségek és megoldásuk lehetséges útjai. az osztálytermi környezet bemutatása. és hogyan szeretné ezeket a terveket valóra váltani? További dokumentumok. a csoport/osztályközösség bemutatása. (Ezen a ponton is szükséges lehet egyes tanulókról írni. illetve az egyéni tanulói profil nélkül a benyújtott dokumentumok nem vagy csak nehezen értelmezhetők. pl. más. akiknek a nézőpontja értelemszerűen különböző. amiért két azonos intézményben tanító pedagógus intézményleírása is eltér majd egymástól: két különböző emberről van szó. Mivel a tanítás erősen kontextushoz kötött munka. elvi alapjai. hogyan alakult ki a csoport. Az egyéni fejlesztési terv készítése szükségessé teszi a tanuló profiljának felvázolását. tanulói munkákkal. hiszen anélkül a terv nem értelmezhető. a pedagógus és a csoport által eddig kitűzött célok. munkájának értékelése. Természetesen a szempontsorok használata nem kötelező. (7. kompetencia) Vagy: a szakmai munkaközösség(ek)ben végzett munka bemutatása. Ezekhez a leírásokhoz is kap a pedagógus segítséget. pl. új tanulók/elmentek stb. feladatainak ismertetése.  A csoportdinamika működése ebben a tanulócsoportban. IKT. jelenlegi célok.  A csoport szaktárgyi fejlődésének megvilágítása: előző tanulmányok (ha voltak). egyes tanulók szerepe. eredmények. 79 . egyéni tanulói profil. akkor is elvárható két különböző csoportprofil feltöltése ugyanazért. és 8. a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. c) A tanított csoport(ok) profilja  A csoport: a tanulók száma. (Ezen a ponton szükséges lehet az egyes tanulókról külön is írni. Ha más szaktárgyat tanítanak.) Ha két pedagógus ugyanarról a csoportról készít csoportprofilt a minősítési eljárás során. kompetencia). d) Egyéni tanulói profil Az e-portfólió egyik szabadon választható dokumentuma egy tanuló számára egyéni fejlesztési terv készítése. a nemek aránya.). a csoport erősségei. a tanulmányi kirándulás dokumentálása és a pedagógiai problémamegoldás dokumentálása. (7.)  A pedagógus lépései a csoporttal való megfelelő viszony kialakítása érdekében.  A csoport története (pl. Ismertesse szakmai terveit! Milyen szakmai tervei vannak. az intézményben betöltött szerepének.  A csoportban előzőleg használt és jelenleg használt tankönyvek. a pedagógus lépései a megfelelő csoportdinamika kialakítása érdekében. akkor nyilván a csoport szaktárgyi fejlődésének bemutatása is különböző lesz.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? gyakorlatának jellemzése. tananyagok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A választások indoklása. kik az osztályfőnök(ök). módszerek. A két pedagógus és a csoport viszonya is alapvetően más. szociokulturális jellemzők.  A csoport megismerése érdekében a pedagógus által tett lépések. Ezért azonos csoportprofilok feltöltése plágiumnak minősül.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról?  A tanuló személyiségének megismeréséhez igénybe vett források. a kommunikáció javítása közös feladatokon keresztül) vagy a tanulók közösségi felelősségvállalásának a fejlesztése (bevonásuk a tervezésbe. tanórán kívül. akár egész tanévre szóló). szervezésben).). módszereiről.  A résztvevők köre (kiscsoport. interjúk. mire lehet építeni a fejlesztésben. tanulói idegenvezetés. tárgyhoz való viszonyáról.  A tanulóval folytatott megbeszélés rövid összefoglalása. motivációjáról.  A produktum bemutatása (illusztrálva).). pl. (Új információk a tanuló háttéréről.  A projektmunka értékelése (a megvalósítás eredményessége. problémái.  a szülők bevonása. 80 . e) Segítő szempontsor tanulmányi kirándulás dokumentálásához: i. ünnephez kapcsolódik). A kirándulás dokumentumai (képek. az adott tárgyból rendelkezésre álló tanulói munkák elemzése. a történelmi. f) Segítő szempontsor projekt bemutatásához  A témaválasztás bemutatása.)  Összefoglalás: a tanuló személyisége. A kirándulás értékelése: mennyiben érte el céljait. tudás fejlesztése).  Az adatgyűjtés módja. szervezésbe). A kirándulás programja. esetleg teljes iskola). országismereti. szülőkkel. A kirándulás céljai:  tanulmányi (pl.  közösségfejlesztő célja (pl. iskolán kívül stb. v. klikkek megbontása. tanulságok). osztályfőnökkel folytatott megbeszélés. művészettörténeti stb.  A téma feldolgozása (pl. társaihoz. tanórán. általános fejlesztési célú. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. földrajzi. a tanuló énképéről. a rendelkezésre álló dokumentumok és a belőlük nyert adatok elemzése. tanulási szempontból erősségei. iii. A szervezés lépései. nagyobb közösség. céljairól. túrázás). a kommunikáció javítása a tanulókkal. iv.  A tanuló iskolai pályafutásának rövid áttekintése. vetélkedő vagy más esti program anyaga stb. ii.  Tervezett időtartam és ütemterv (egy naptól több hetet meghaladóig. attitűdjéről és tanulási stratégiáiról. indoklása (pl. különös tekintettel az adott tárgyra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  Feladatmegosztás. információk a tanuló iskolához. tananyaghoz kapcsolódó. sporttevékenység (pl.  egyéni fejlesztés (egyéni feladat a tervezésben.  a pedagógus egyéni célja: pl.

amelynek egymást követő lépései átfedésben is lehetnek egymással. 1. a dokumentumok körének behatárolását pedig az e-portfólió tervezői már jobbára elvégezték. F) Hogyan készül az e-portfólió? A pedagógiai e-portfólió készítése hosszú folyamat. Még egy feladat maradt a pedagógus számára: a szabadon választható dokumentumok kiválasztása. de a végleges döntést ebben a kérdésben érdemes az e-portfólió anyagainak végső összeállításakor meghozni. (Pl. ennek csatolása. beszélt a szülőkkel. vagy helyes volt az értelmezés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? g) Segítő szempontsor esetleíráshoz.) Az első lépés: a célok azonosítása. Ha nem volt biztos az értelmezésben. Ekkor kell eldöntenie azt is. példák. foglalkozásterveket. dokumentálásához  Az eset leírása: az eset tényszerű ismertetése. hogy milyen dokumentumokra van szükség. és minden más. hogy a nagyobb óraszámban tanított tárgy melyik csoportjában. vagyis ismerkedjen meg a kompetencialeírásokkal és az indikátorokkal. mert a dokumentumok gyűjtését azonnal el kell kezdenie.)  Milyen lépéseket tett a probléma megoldására? Miért ezeket a lépéseket választotta?  Milyen sikerrel jártak a lépései? Miért? Ha nem volt sikeres. mert új adatok merültek fel. nem volt megfelelő az eset értelmezése. azonosítsa. pedagógia problémák megoldásának leírásához. például tanúsítványok. ha van dokumentum. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. állandó fegyelmezési problémák egy tanulóval. párhuzamosan is folyhatnak. hogy egy adott kompetenciáját más dokumentum segítségével mutatja be. Érdemes rögtön azonosítani azokat a dokumentumokat. Ezután olvassa el figyelmesen az alapdokumentumok listáját. Ennek a résznek az a célja.) Sikertelenség esetén új megoldási terv kialakítása. és ezek alapján hogyan értelmezte az esetet. 81 . A szabadon választható dokumentumok körének végiggondolása rögtön a munka elkezdésekor igen hasznos. jó gyakorlat leírása. A cél pontosabb megismerése érdekében ajánlott. amelyekkel már rendelkezik. (Pl. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. milyen terjedelemben és formátumban. hogy a pedagógus alaposan tekintse át az értékelési kritériumokat. miért nem? (Pl.)  Az eset értelmezése: milyen okokra vezette vissza a problémát. a használható dokumentumok körének behatárolása A cél jelen esetben világos. dokumentumokkal tudja alátámasztani. de nem a megfelelő megoldást választotta. Ennek ellenére az egyes lépések elég világosan elkülöníthetők egymástól. és így más értelmezési keretbe kellett helyeznie a történteket. hogy a pedagógus kompetenciáit bemutassa. milyen eszközökkel jutott újabb adatokhoz. Az e-portfólió készítője dönthet úgy. A fenti táblázatokban megadott szabadon választott dokumentumok csak ajánlások. melyik téma adja majd az e-portfólió alapdokumentumai között kért tanulási-tanítási egység tervét/tematikus tervet és a kapcsolódó óraterveket. iskola rendezvények dokumentumai. ezt az értelmezést milyen tényekkel. osztályfőnökkel stb. mert ezek képezik az e-portfólió gerincét. Először célszerű a nevelő-oktató munka dokumentumaira koncentrálni. amelyekhez már „csak” reflexiókat kell csatolnia.

elkészítése A következő lépés a dokumentumok gyűjtése. így hasznos lehet fogalmazója számára a reflexió első vázlatát egy időre Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy minden írás folyamat. foglalkozástervek kidolgozásához is kínálunk mintákat. A csoportprofil megírásához az előző pontban található segítő szempontsor. több dokumentumot elhelyezni később legyen majd lehetősége a válogatásra. azaz a nevek kitakarásáról. és csak ezután véglegesíteni a reflektív jegyzeteket. amelyeket az óravázlatokhoz. Bár használatuk nem kötelező. tanítási tevékenység dokumentálása: egy adott csoport profilja. A tanulási-tanítási egység terve. hogy milyen kompetenciáikat tud majd bizonyítani az adott dokumentummal. foglalkozástervekhez csatolni akar.) A második lépés: a dokumentumok gyűjtése. Ha a pedagógus a dokumentumgyűjtés folyamán már írt reflektív jegyzeteket. amiből csak lehetséges. 4.) A negyedik lépés: a reflexiók végleges formába öntése A reflexiók végleges formába öntése következhet. mit ír le jegyzeteiben. mit kell tartalmaznia a reflexiónak. és csak azután elkezdeni a munkát. gyermekektő l azokat a munkáikat. vagy a számítógépén. foglalkozások megtartása után javasoljuk azonnal feljegyezni a legfontosabb gondolatokat. Az óra/órák. 3. Ajánlott még a tervezés fázisában átgondolni. hogy a reflektív jegyzetekben majd fel lehessen használni őket. Érdemes áttekinteni az e-portfólió egészét is. és ne felejtse el elkérni a tanulóktól. hogy Az e-portfólió jelentős része tulajdonképpen a mindennapi nevelési. A gyermek/tanulói munkák esetén szkennelés előtt gondoskodni kell az anonimitásról. mennyire tudatosan teszi. Érdemes ilyenkor áttekinteni az egyes kompetenciák értékelési táblázatait és ezek fényében meghozni a döntést (lásd az értékelési táblázatokat). formanyomtatványokat több változatban is. Ajánljuk figyelembe venni. amelyek a legjobban megfelelnek ennek a célnak. A dokumentumokat Pedagógus-életpályamodell (továbbiakban PÉM) honlapján található pedagógus gyűjteni. a megvalósítás dokumentumai. 82 . Érdemes rögtön szkennelni a papíralapú dokumentumokat. Lehetőség szerint minden kompetencia minden olyan indikátorának az értékeléséhez adatot kell szolgáltatnia. tematikus terv és az óratervek. Célszerű a pedagógusnak gondosan eltenni azokat a dokumentumokat. mennyire ad kiegyensúlyozott képet a pedagógus munkájáról. amit tesz. az e-portfólió értékelése során sokat számít. a következő lépés a dokumentumok alapos áttekintése és azoknak a kiválasztása. akkor is célszerű gondosan újra elolvasni az útmutató elejét arról. hogy a pedagógus mit miért csinál. mindenképpen célszerű megnézni a mintákat. amely az e-portfólió dokumentumai alapján egyáltalán értékelhető. amelyeket szeretne felhasználni. Ha a pedagógusnak évei vannak az e-portfólió mindenből. a csoportban tanított egység/téma terve. Mivel a reflexiók világítják meg az értékelők számára azt. vagy a e-munkaportfólióban tudja a elkészítésére. akkor érdemes egy munkaportfólióba. hogy ez a munka ne maradjon az e-portfólió készítésének végső szakaszára. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a tanulási-tanítási egység tervéhez/tematikus tervhez tartozó óratervek/foglalkozástervek.vagy szabadon választható dokumentumból több is rendelkezésére áll egy-egy kompetencia birtoklásának alátámasztására.) A harmadik lépés: a válogatás Ha a pedagógusnak egy-egy alap. a gyermek/tanulói munkák és az eredmények értékelése. Érdemes átnézni a mintákat is. milyen pedagógiai nézetek és tudásanyag vezeti a munkájában.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 2.

Kritikusan értékeli-e a gyakorlatát? 9. Figyelembe veszi-e az elemzésnél a körülményeket. Ha a pedagógus végig a PÉM e-portfóliójának a felületén dolgozott. értékelés tényekkel megfelelően alá van-e támasztva? 4. akkor ezek nagy részét már a munkaportfólióba történő belépéskor ki kellett töltenie (például az önéletrajzot). a mentorral és visszajelzést kérni tőle. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása és dokumentumai46 3. a nevelő-oktató munka dokumentumain kívüli kötelező elemek vannak a P1 és P2 szinteken? Eredetiségnyilatkozat (Kitöltendő formanyomtatvány található a pedagógiai e-portfólió online felületén. érvelés. a feltöltött dokumentumban jelezze ezt. Elég világos és szabatos-e a megfogalmazás? 10. A szakmai életút értékelése (Segítő szempontsor található az útmutató előző pontjában) 46 Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. a feltöltött dokumentumban hivatkozzon erre. Tanácsos elolvastatni egy kritikus baráttal. sz. A reflexió puszta leírás vagy olyan leírás.) 8. a kontextust? 5.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? félretenni. kitöltése Ezután szükséges kitölteni a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumait. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (segítő szempontsor található az útmutató előző pontjában) 5. Milyen egyéb. iskolavezetés visszajelzéseit.) Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. szakmai tudására támaszkodik-e? 6. szülők. majd a visszajelzés alapján újra átgondolni a reflexiókat. a tanulók. az ott rendelkezésére álló munkaportfólió felületet használta. Figyelembe veszi-e az etikai szempontokat? 7. A megfelelő szakmai nyelvezetet használja-e? 5. Ezek a dokumentumok csak Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár minősítése során kötelezőek. érvelés és értékelés is követ? 3. 83 47 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az elemzés. . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) (1. Szakmai önéletrajz (Formanyomtatvány a pedagógiai e-portfólió online felületén) 2. Figyelembe veszi-e – ha vannak – a külső visszajelzéseket? (Pl. művészeti tevékenységek bemutatása és dokumentumai47 4. amelyet elemzés. Az elemzésben/érvelésben elvekre. Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületeken dolgozó pedagógusok számára szükségesek. majd visszatérni hozzá és friss szemmel újra megnézni. A reflexiók áttekintésekor hasznos lehet a következő ellenőrző kérdéssor: 1. Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. A pedagógiai helyzet/probléma leírása pontos és szakszerű-e? 2. kollégával. kollégák. Önálló alkotói. melléklet) 1.

A jelöltnek nem azt kell bizonyítania. Érdemes a pedagógusnak ennek a dokumentumnak a megírását utolsó lépésként elvégezni. A reflektív jegyzetek megfelelően megvilágítják-e az Ön gyakorlatának alapelveit? 5. 1. szakmai munkáját objektíven elemezni.) A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának feltöltése A dokumentumokat az egymásra épülésük sorrendjében lehet csak feltölteni. egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt a 9. nyelvezetük szakszerű? 7. amely nem nyújt a többihez képest új információt. egy megbízható kolléga/mentor véleményét kikérni és a következő ellenőrző kérdéssor alapján még egyszer megvizsgálni az e-portfóliót. Van-e olyan dokumentum. Minden dokumentum a megadott terjedelmi keretek között maradt-e? Mindegyik megfelel-e a megadott formai kritériumoknak? 6. hogy elérte a megfelelő szinteket az egyes kompetenciaterületeken. A szabadon választott dokumentumok elősegítik-e azt. sz. amit csatolni kellene? 3. Végül tanácsos még egyszer áttekinteni az e-portfóliót és megpróbálni külső szemlélő szemével is nézni. a videó elérhető? 8. és képes saját szakmai fejlődésének irányát megszabni. melléklet. Mindegyik dokumentum megnyitható-e. eredményeiről? 9. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A dokumentumokban nem maradtak-e elírások. a megfelelő formátumban került-e feltöltésre. hanem azt. amelyre Ön joggal lehet büszke? Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Olyan munka-e az e-portfólió. értékelni. hibák. a szkennelt dokumentumok jól olvashatók. az összefüggő szövegek koherensek. hogy tökéletes. hogy az értékelők az Ön pedagógiai munkásságáról a lehető leghitelesebb és legteljesebb képet alkothassák? Van-e még valami. 84 . annak kép. figyelembe véve a külső véleményeket is. Érdemes ebben a stádiumban egy külső értékelő.és hangminősége megfelelő. a köztük lévő kapcsolati rendszer áttekintéséhez.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? E dokumentumok közül kiemelkedik a szakmai életút értékelése. Tartalmazza-e a kompetenciák bizonyítására az összes alapdokumentumot? 2. és képes önmagát. tehát felesleges az e-portfólióban? 4. 6. tulajdonképpen a kompetenciák értékelésére alkalmazott indikátorok alapján átfogó önértékelést írni. Az e-portfólió hiteles és átfogó képet nyújt-e az Ön pedagógiai munkásságáról. és a szakmai fejlődési terveit is fel kell vázolnia. arról tudatosan dönteni. ha van videó feltöltve valahová. Figyelnie kell arra. világosak. hogy a feladat leírása szerint a gátló-segítő tényezőket is megemlítse.

Michele. Ha a dokumentáció teljes. 48 Hargreaves. 85 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. majd a folyamat végén szükséges a jegyzetek koherens. No. Ezért igen kockázatos a munkát az utolsó pillanatra hagyni. e-portfóliójának már készen kell lennie. (Hargreaves. akkor be lehet nyújtani az e-portfóliót. . Ha nem. Például a reflektív jegyzetek írása végigkíséri az egész folyamatot. mit felejtett ki.1. amíg a hiányosságot nem pótolja. G) Hogyan ütemezze a pedagógus ezeket a lépéseket? A pedagógiai e-portfólió elkészítése hosszabb folyamat. lépésnél két szín. 2002. American Educational Research Journal. 69–95. – Schmidt.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. Earl and Schmidt 200248) Ezért a munkát időben el kell kezdeni és a megfelelő ütemben elvégezni. pp. a találomra felhalmozott. hogy amikor minősítésre jelentkezik. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. akkor a rendszer azonnal nyugtázza az e-portfólió benyújtását. hogy valamelyik kompetencia dokumentálását nem is tudjuk megoldani. esetleg akkor felfedezni. akkor jelzi a pedagógusnak. egységes formába öntése.) A hetedik lépés: az ünneplés Ha minden kérdésre van válasz. Vol. Perspectives on Alternative Assessment Reform. és addig nem is fogadja be az e-portfóliót. Szem előtt kell tartania a pedagógusnak. Andy. Az angol nyelvű szakirodalom egyenesen „portfólióbörtönről” beszél: az utolsó hetekben a kétségbeesett kapkodás hosszas szobafogságra ítélheti a pedagógust. összegyűjtött anyagok közül a beadás előtti utolsó pillanatban kiválasztani a megfelelőnek vélt dokumentumokat. Lorna. Earl. 39. Ezért szerepel a 4. Fontos: az egyes fázisok átfedésben lehetnek egymással.

feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés 1. végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Egy lehetséges ütemezés hat hónapra: Tevékenységek Az első lépés: a célok azonosítása. hónap Egy másik lehetséges ütemezés négy hónapra: Tevékenységek Az első lépés: a célok azonosítása. hónap Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hónap 2. hónap 5. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hónap 2. hónap 3. feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés 1. hónap 4. hónap 3. hónap 4. kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése. hónap 6. a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók írása és végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók megírása. 86 . kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése.

sztenderdek és indikátorok fogalmáról lásd az Útmutató Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? című fejezetét. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. legyenek ezek prezentációk. és a minősítőbizottság elnöke jelenti az esetet az illetékes kormányhivatalnak. amelyek a munkával vagy egyes részeivel kapcsolatba n az olvasóban. A pedagógusnak nemcsak a tanulói. témazárók. ha túlságosan beleavatkozott a folyamatba. Ez az e-portfólió esetében is plágiumvétségnek számít. hivatkozással lássa el az óratervet/foglalkozástervet. 87 . Az elemzésekben sem használhatja a tanulók valódi nevét. a minősítési eljárást a szakértők felfüggesztik. Ha fényképet. igazítsa azt a tanulócsoport profiljához és megfelelő forrásmegjelöléss el. gyakornok esetében mentorát. ha egy pedagógus valaki más előzőleg már beadott dokumentumait. A nyilatkozatokat a védés során a szakértők ellenőrizhetik. vagy az egyik reflektív jegyzetben az érvelés nem világos az olvasó számára. hogy nézze át az e-portfóliót. csoport. hanem minden esetben. például annak jelzése. J) Hogyan értékelik a pedagógiai e-portfóliót? A pedagógiai e-portfólió értékelése nem a dokumentumok egyenkénti értékelését jelenti.) Az e-portfólió dokumentumainak azt kell alátámasztaniuk.és osztályprofilok elkészítésekor kell erre ügyelnie. szaktanácsadóját. hogy kritikus barátja bármilyen dokumentumot elkészíthet vagy átírhat. Az viszont az e-portfólió esetében kideríthető. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. I) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az e-portfólió dokumentumaival kapcsolatban? Azt. reflexióit tölti fel az e-portfólió rendszerébe. hogy a pedagógus az adott kompetencia területen az adott szintet elérte. videót készít és tölt fel. A kritikus barát szerepe tehát rokonítható a szakdolgozat témavezetőjének szerepével. hogy valami kimaradt a dokumentumok közül. projektmunkák stb. akár csak nyelvhelyességi szempontból is. vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített óratervvel/ foglalkozástervvel dolgozik. és adjon visszajelzést. amikor tanulói vagy gyermekmunkákat tölt fel. Ez azonban nem azt jelenti. Ha az e-portfólióval kapcsolatban plágiumgyanú merül fel. illetve a későbbiekben az értékelőkben felmerülhetnek. ellenőrizni senki sem tudja. a védésnél azonban könnyen kiderülhet. szülői beleegyezést kell kérnie. illetve olyan kérdések megfogalmazása. hanem a dokumentumokkal bizonyított kompetenciák értékelését. (A kompetenciák. Az óraterv/foglalkozásterv elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a pedagógus. még keresztnevüket sem. A szülők beleegyező nyilatkozatait el kell tennie. A segítség csak és kizárólag visszajelzés lehet.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? H) Kinek a segítségét veheti igénybe a pedagógus az e-portfólió elkészítéséhez? Az e-portfólió elkészítéséhez a pedagógus igénybe veheti kritikus barát(ok) segítségét. például megkérheti egy hozzáértőnek ítélt kollégáját. Ezért kell a készítőjének aláírnia és az e-portfólióval együtt benyújtania egy eredetiségnyilatkozatot. Rendkívül fontos még az e-portfólióban a tanulók anonimitásának a biztosítása. hogy a kritikus barát szerepe a fent leírtakra korlátozódik-e vagy sem.

valamint az ehhez hasonló indikátorokat figyelmen kívül hagyni. bár nem következetes és állandó. K) Mi történik az e-portfólió dokumentumainak értékelése után? Az e-portfólió dokumentumainak értékelése után mind a két szakértő megfogalmazza kérdéseit. a pedagógus jelzi a dokumentum fejlécében. hogy nem minden olyan kompetenciát jelöl itt.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Az e-portfólióban egy dokumentum több kompetencia megfelelő sztenderdjének elérését is dokumentálhatja.: Az adott indikátor nem értelmezhető az e-portfólió dokumentumai alapján. Azt. hogy ezt csak az óralátogatás során lehet megállapítani. illetve a pedagógus reflexiói alapján kevéssé tudatos.) bejegyzést tenni a megfelelő indikátor mellé és a kompetencia értékelésénél ezt. (Előfordulhat ennek az ellenkezője is: a pedagógus egy adott dokumentumot egy bizonyos kompetencia bizonyítására alkalmasként jelöl meg. Az értékelési táblázatok indikátorai között szerepelnek olyanok.” Nyilvánvaló. mellékletben található. A szakértőnek ettől függetlenül figyelembe kell vennie a dokumentumot az adott kompetencia értékelésekor. sz. 2 = többnyire jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése meghatározóan kimutatható. többnyire jellemző és jellemző kifejezések jelentése a következő: N. A kérdéseket eljuttatják a pedagógushoz. sz. nem jellemző.) Ezért összefoglalóan azt lehet mondani. biztonságot. hogy egy dokumentum milyen kompetenciák bizonyítására alkalmas. kevéssé jellemző. de a szakértő szerint nem felel meg ennek a célnak. az e-portfólióból nem. és alkalmazása a pedagógus reflexiói alapján tudatos. állandó. 0 = nem jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés nem támasztják alá azt. Az e-portfólió dokumentumait a két szakértő egymástól függetlenül értékeli. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1. elfogadó légkört teremt. 88 . mellékletben és a 4. amelyek alátámasztására az e-portfólió dokumentumaiban nem lehet adatot találni. 1 = kevéssé jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése esetleges. é. é. 3 = jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése következetes. Például „Óráin harmóniát.) Mit tartalmaznak az értékelési táblázatok? A táblázatok fejlécében található N. hogy a pedagógus munkájában az indikátorral leírt viselkedés megjelenik. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é.. hogy a szakértőnek az e-portfólió minden dokumentumát mérlegelnie kell az egyes kompetenciák értékelésekor. így ilyen esetekben az értékelő köteles a nem értelmezhető (N. hogy fel tudjon készülni a védésre. Elképzelhető azonban. és a pedagógus reflexiói alapján a viselkedés tudatos. A Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján a 3. amelynek a megfelelő szintjét az adott dokumentum bizonyítja.

szakszolgálati. szaktárgyankénti.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? XII. szakmai szolgálati és a gyermekvédelem és javítóintézeti nevelésre vonatkozó kompetencia. fejezet) szerint pontosan feljegyezze az órával/foglalkozással kapcsolatos összes pedagógiai észrevételét. Előfordulhat. Az óralátogatás értékelése része a pedagógus átfogó minősítésének. Az értékelés egységesen a megadott nyolc pedagóguskompetencia szerint. Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A) Mi a látogatás célja? Kik a szereplői? Az óralátogatás. Az óramegfigyelési és az értékelési szempontokat a szakértők előzetesen megkapják. megtartása és elemzése a pedagógusnak milyen kompetenciáiról és a meglevő kompetenciák milyen szintjéről tanúskodnak. a tanulási-tanítási és nevelési célok világos ismerete és követése. hogy a tanítási óra/foglalkozás látogatása során az óra . ha a szakértő az indikátorok értékelése előtt mérlegeli. A pedagógus korszerű oktatás. a tanulókkal kialakított együttműködés különböző formái. Az óralátogatás célja a pedagógus kompetenciáinak és kompetenciaszintjének értékelése a pedagógus tervezési és tanítási tevékenysége alapján. ebben az esetben az adott indikátort az értékelésből ki kell hagyni. A megbízott szakértő a jelölt két (Mesterpedagógus és Kutatótanár esetében egy) óráját vagy foglalkozását látogatja meg egy előre egyeztetett időpontban. Az óra/foglalkozás látogatása alatt az indikátorok szerinti értékelés nem lehetséges. erre az óra megbeszélése után kerülhet sor az összes tapasztalat mérlegelése után. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Ennek eldöntésében segíthetik a szakértőt a mellékletben szereplő óvodai. hogy az óra megtervezése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. C) Miként lehetséges a kompetenciák megfigyelése a tanítási órán/foglalkozáson? A minősítési szakértő feladata.és nevelésszemlélete. 89 . szervezett és kivitelezett konkrét oktatási-nevelési tevékenységek megfigyelésén keresztül – a pedagógus kompetenciáinak a fejlettségét határozza meg. valamint a hozzájuk kapcsolódó indikátorok alapján történik. amelyek nem értelmezhetők az adott óra/foglalkozás értékelésekor. Az óralátogatással kapcsolatos fogalmak értelmezését az útmutatót záró Fogalomtár tartalmazza. a legkorszerűbb oktatási-nevelési stratégiák alkalmazása. az általa előkészített naprakész és rendszerezett oktatási tartalom. Ezért a minősítő szakértő – a pedagógus által tervezett. hogy egy indikátor nem értelmezhető egy tanítási órán/foglalkozáson. tanítói.és indikátorértelmezések. hogy melyek azok az indikátorok. a pedagógusok is megismerhetik őket.és foglalkozásmegfigyelési napló sablon (XII/D/7. illetve a foglalkozáslátogatás szerves része a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési eljárásnak. Jó. a differenciálás. az aktivizálás és a motiválás gyakorlati megvalósításai mind a pedagógus kompetenciájának a gyakorlati bizonyítékai. Az óra vagy a foglalkozás látogatását a szakos szakértő és az intézmény vezetője közösen végzi. B) Mi képezi az óralátogatás értékelésének alapját? A minősítési eljárásban a szakértő a szakórát vagy a foglalkozást aszerint értékeli.

szaktárgyi és pedagógiai tudást birtokol. hogy a terveitől eltérjen. szaktudományos. képesnek kell lennie arra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az általa alkalmazott stratégiák arról tájékoztatják a szakértőt. A hatékony pedagógus a tervezésbe a folyamatos visszajelzés és értékelés mozzanatát tudatosan beépíti. melléklet). hogy miként valósítja meg a tanulók közötti együttműködést a szaktárgyi tudás elsajátítása érdekében. milyen nevelésfilozófiát vall. kompetencia: A tanulás támogatása A szakértőnek a tanítási órán meg kell figyelnie. 90 . kreativitásukat. adaptív módon kell alkalmaznia. tantervi tudás A tanítási óra/foglalkozás cél. a helyi tantervben és a NAT-ban előírt célokhoz és feladatokhoz. a nevelési és oktatási stratégiákban konkretizálni és ezáltal a nevelés és az oktatás folyamatát tudatosan meghatározni. amelyekért a Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amely épít a tanulók előzetes tudására és tapasztalatára. Továbbá képes a korszerű nevelés.és feladatrendszerének kidolgozása annak is bizonyítéka. A tanítási stratégia arról is árulkodik. hogy a pedagógusnak mennyire sikerült a tanítási célokat úgy megfogalmazni. személyes példája segítségével hozzájárul a tanulók szaktudományos érdeklődésének a felkeltéséhez és fenntartásához. 3.és feladatrendszer meghatározásában olyan teljesítményeket a pedagógus. tisztában van a tartalomközpontú (pl. új megoldásokat találjon a pedagógiai hatékonyság érdekében. sz melléklet és 13. Továbbá a szakmai közéletben való szakmai kommunikáció és együttműködés gyakorlásának a példaképévé válhat. mennyire vetít elő a cél.és tanuláselméleteket a tervezés szintjén. matematika) személyiségfejlesztés lehetőségeivel. koordinálni. miközben gondolkodásukat. foglalkozástervében meghatározott cél. és ezt érvényesíti a tervezésben.és feladatrendszer szervesen illeszkedik a tanulási-tanítási egység tervében/tematikus tervében. illetve ezek gyakorlati alkalmazhatóságát. A pedagógus képes csoportok és egyének számára fejlesztési terveket kidolgozni a tanítási órára és ezeket a tanulókkal együttműködve hatékonyan megvalósítani. hogy ismeri szaktárgya legkorszerűbb tudományos eredményeit. és ha szükséges. A pedagógus tevékenységében érdemes megfigyelni. a motiválás és a differenciálás mint fő szempont jellemzi tervezési tevékenységét. Ugyanakkor a pedagógusnak a terveit a pedagógiai valóság igényeihez mérten. Továbbá az oktatás-nevelés tartalmának a kidolgozása során bizonyíthatja a pedagógus. szaktárgyi. A tervezésben képes rövid és hosszú távon is gondolkodni. továbbá az aktivizálás. foglalkozástervében képes komplex módon összehangolni a pedagógiai tevékenység összes elemét és ezeket a tanulói személyiségfejlesztés szolgálatába állítani (vö. önálló tanulási módszereiket is fejleszti. hogy milyen módszertani kultúrával rendelkezik a gyakorló pedagógus. interdiszciplináris szemléleten alapuló szaktárgyi problémafelvető és problémamegoldó attitűd jellemzi. hogy a pedagógus mennyire képes a szaktárgyi tartalmat olyan tanulási modellé összeállítani. 2. 12. a tartalom és a stratégia közötti kapcsolatot. sz. kompetencia: Szakmai feladatok. Óratervminta. Ennek megítéléséhez célszerű az órát a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egységében is megvizsgálni.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A szakértő a tanítási órán/foglalkozáson a kompetenciák megfigyelésére törekszik: 1. A pedagógus óratervében. Pontosan látja a cél. ugyanakkor a következő fejlődési lépcső lehetőségét is körvonalazza számukra. A pedagógus képes referenciaszeméllyé válni tanítványai számára. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. hogy azok részben a tanulók tanulási céljaivá válhassanak. mennyire ismeri és mennyire alkalmazza az e-tanulási környezetekben rejlő lehetőségeket. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A pedagógus óratervében. és azonnali. hogy a pedagógus milyen tantervi.

Fontos. amelyek találkoznak a tanulói motivációkkal. a tanulók személyiségét. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. a jártasságok. tanuló többi gyermekkel. A nevelési és oktatási stratégiáknak a pedagógiai tevékenységben tanulási-tanítási modelleket kell követniük (ez határozza meg a tanítás-tanulás folyamatát). hanem a hatékony tanulási modellek elsajátításához is. mind a szakértő a célokban és feladatokban az egyéniesített fejlesztés és fejlődés megvalósulását állapítsa meg. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A szakértő a tanítási óra/foglalkozás során azt vizsgálja. az előzetes készségek. azaz az ismeretek (fogalom. logikus és követhető legyen. alapelv. Továbbá az is fontos szempont. ugyanakkor a hibák javításakor a pedagógus tartsa tiszteletben az egyéni sajátosságokat. a hátrányos helyzetű. annak a megállapítása. eszközök és szervezési formák összehangolását. az egyéni bánásmód érvényesülése. tanulási.) A tanítási stratégiának alárendelt oktatási tartalom struktúrája világos. azt milyen elméleti modellben helyezte el. egyéni tanulási stratégiája. feladatokat nem különállóan. a tanulócsoport sajátosságaihoz igazítani és a személyiségfejlesztés feladatának alárendelni. ha szükséges. 4. a pedagógusnak a tanulással és a tudásszerzéssel kapcsolatos attitűdje. majd az erre épülő jártasságok rögzítése). hogy közben megfelelő módon biztosítják a tananyag feldolgozását. leírás. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a legkorszerűbb módszerek. empíria. így az oktatási és nevelési célokat. modellezés. hogy a célok meghatározásakor mennyire sikerül a személyiséget a maga egységében szemlélni.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? tanulók lelkesedhetnek. mennyire képes a tanítási órán a pedagógus adaptálni az általa meghatározott célokat és feladato kat a tanulók aktuális érzelmi vagy fizikai állapotához. A szakértő számára fontos megfigyelési szempont a tanulási környezet megteremtése és ennek dinamikája (ülésrend. hogy mennyire korszerű tartalommal dolgozott a pedagógus. a fontosabb logikai egységek jól elkülönüljenek egymástól. elmélet).és feladatrendszere mennyire volt képes a tanulói személyiség dinamikáját megragadni (pl. 91 . Fontos. konkrét kérdésekre adott tanulói válaszok stb. hogy az óra/foglalkozás cél .). összehasonlítás. igényekkel. és tekintettel vannak az egyén sajátosságaira is. A pedagógus által alkalmazott stratégiának maximálisan támogatnia kell a tanulók tanulási stratégiáit. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. a képességek. azonosítás stb. hanem egymást kiegészítve. módszerek. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. A nevelési és oktatási stratégiák a célok megvalósulását és ezáltal a személyiségfejlődést oly módon szolgálják.) Az oktatás tartalmának megválasztásánál meg kell figyelni. általánosítás. komplex módon megfogalmazni. elegendő tényanyag és megfelelő szintű általánosítás kapcsolódjon hozzá. szintézis. szabály. mennyire tudta a célokhoz és feladatokhoz. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. hogy a tanítási órán ne forduljon elő tárgyi hiba. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. illetve az attitűdök (viselkedési és magatartási módok) adott funkció szerint szerveződő rendszereként szemlélni. érdeklődésekkel. felismerés. törvény. hogy mennyire alkalmas a pedagógus a tudás iránti mély érdeklődést és kíváncsiságot felkelteni a tanulókban. Az IKT-eszközök felhasználásának segítségével a tanulási-tanítási módszerek és modellek szélesebb tárházát sikerrel alkalmazhatja a pedagógus. hozzájárulva ezáltal nemcsak a célok hatékony megvalósításához és általában a tanulók személyiségfejlődéséhez. segítségével megismerkedhetnek a tanulók a számukra legmegfelelőbb tanulási modellekkel (problémamegoldás. A tanulók és a tanulócsoportok egyéni igényeihez és sajátosságaihoz való alkalmazkodásnak már a célok megfogalmazásában is érvényesülnie kell. felidézés. a készségek (analízis. támassza alá bizonyítékkal (a röpdolgozat eredménye. eszközök). projekt stb. hogy a tanítási óra végén mind a pedagógus.

Az oktatás tartalmának problémafelvető. 6. 5. A pedagógusgyermek kapcsolat minőségének megítélése. önmaguk és egymás értékelése a fejlődés természetes mozgatórugója. segítő kommunikáció. mennyire sikerült egymás véleményének a tiszteletben tartása. hogyan sikerült az esetlegesen felmerült konfliktusokat kezelni. Végül meg kell figyelni a tanítási óra/foglalkozás légkörét. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. játszmák). harc. A kapcsolatépítés stratégiái: az együttműködés (problémamegoldás. ahol egymás segítése a közösség tagjai számára természetes szükséglet. fejlesztése. versengés. és miként segíti a tanulók önértékelésének a fejlődését. hiszen a pedagógus-gyermek közötti kapcsolat sajátossága. hogy mennyire sikerült biztonságos tanulási környezetet teremteni a tanulók számára. ugyanakkor a személyiségfejlődésnek leginkább kedvező. játszma). a kölcsönösséget. a nyitottságot és a toleranciát. a vélemények kölcsönös meghallgatását. Fontos továbbá annak a megfigyelése. esélyteremtés. közösségek alakulásának segítése. az általuk alkalmazott kommunikációs stratégiák (együttműködés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A pedagógus és a tanulók együttműködése az eredményes munkavégzés és a tanulás alapfeltétele. kommunikációs szükséglete. szerződés.és a feladatrendszer megállapítása során figyelembe vette-e az együttműködést. az oktatás stratégiájának problémamegoldó természete kommunikációs szempontból jelentőséggel bír. hogy a pedagógus a cél. Az alkalmazott nevelési és oktatási stratégia kapcsán fontos megvizsgálni. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. valamint a közösségalkotás szempontjából jelzésértékű a pedagógus által alkalmazott pozitív és negatív visszajelzések mennyisége és minősége. amelyet a felek közös erőfeszítéssel Az emberi erőforrások minisztere által 2013. elemzése A szakértő a tanítási órán/foglalkozáson megfigyelheti. hogy a pedagógus milyen gyakran és milyen módszereket alkalmaz a tanulók/gyermekek személyiségfejlődésének az értékelésére. a felmerülő problémákkal szembeni kommunikációs attitűd. esetleg ütköztetését. felkészültsége és az általuk alkalmazott kommunikációs és tanulási stratégia határozza meg. hogy középpontjában valamilyen oktatási vagy nevelési probléma megoldása áll. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. hogy ez mennyire szolgálta a tanulócsoporton belüli együttműködést. hogy miként képes kihasználni a pedagógus a tanulói értékelések megfogalmazásakor az oktatás tartalmában rejlő lehetőségeket. A nevelés és oktatás csak olyan tanulási környezetben mehet végbe eredményesen. 92 . milyen volt a pedagógus értékközvetítő tevékenysége. a segítő attitűdöt. osztályfőnöki tevékenység A tanítás/foglalkozás során meg kell figyelni. elköteleződött-e a konstruktív feszültségkezelés mellett. 7. milyen volt a kommunikáció minősége. alku. valamint azt. kölcsönösség) és a versengés (alkalmazkodás. hogy az oktatás folyamatában miként tudja természetszerűleg beépíteni a folyamatos és differenciált visszajelzés mozzanatait. kompetencia: A tanulói csoportok. kölcsönös segítést. problémamegoldás Az óra/foglalkozás légkörét a pedagógus és a gyermekek szerepviselkedése. mennyire vannak összhangban a pedagógus visszajelzései az általa kitűzött célokkal. Ezért fontos szempont az órák megfigyelésekor a pedagógus és a gyermekek kommunikációs szerepviselkedése. elkerülés. Fontos továbbá annak a megállapítása. kölcsönösségen alapuló bizalmi légkör megteremtésének az alapja is. hogy a tanítás tartalmának megválasztásakor kihasználta-e a tartalomban rejlő nevelő és közösségfejlesztő lehetőségeket. miként alkalmazza a formatív értékelést. kompromisszum. integrációs tevékenység. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

és milyen javaslatokat fogalmaz meg a hiányosságok pótlására. 8. szakmódszertani. a megfigyelés előtti személyes találkozóból. kommunikációs stb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A szakértő az órán megfigyelheti.) felkészültségével. Az óra/foglalkozás megbeszélés során azt is fontos megfigyelni. miként ismeri fel hiányosságait. hogy a pedagógus mennyire tájékozott az új kutatási módszerek.vagy a foglalkozás látogatásának menete? Az óra vagy a foglalkozás látogatása több szakaszból áll: a látogatás egyeztetéséből. és a tanítási órán miként tudja szakterületének legújabb kutatási eredményeit felhasználni. 93 . reflexiója a pedagógus válasza a reflexiókra a következtetések. foglalkozásterv Az óra vagy a foglalkozás megfigyelése Az óra vagy a foglalkozás elemzése megfigyelés és a tapasztalatok rögzítése a pedagógus elemzése. Fontos továbbá a pedagógus által használt szakterminológia megfigyelése. A látogatás eredményét. D) Mi az óra. önreflexiója a látogatók elemzése. Az óra vagy a foglalkozás látogatásának menete Egyeztetés a látogatásról Megbeszélés a látogatás előtt Tevékenységtípusok a látogatás egyeztetése a pedagógus tájékoztatója a szakértő tájékoztatója Kapcsolódó dokumentumok a látogatás menetét és értékelését leíró eljárásrend tanmenet tanulási-tanítási egység terve.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? megpróbálnak felismerni és megoldani. mennyire jellemzi az önreflexió képessége. a pedagógus munkájának a minősítését a szakértő az óra vagy a foglalkozás elemzése után rögzíti az értékelőlapon. javaslatok. A látogatás menetét és a kapcsolódó dokumentumokat a következő táblázat foglalja össze.és foglalkozásmegfigyelési napló az óra vagy a foglalkozás megfigyelésén készült jegyzetek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. pedagógiai. tematikus terv óraterv. A tanítási órán fontos megfigyelni a problémafelvetés természetét és a problémamegoldás individuális és kollektív módozatait. hogy a pedagógus mennyire van tisztában saját szakmai (szaktárgyi. az órák vagy a foglalkozások megfigyeléséből és az elemzésből. tanulságok megfogalmazása óra. eszközök és eredmények területén.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? Az óra vagy a foglalkozás látogatását kiegészítő. a látogató szakértő és a látogatásban részt vevő további szakemberek. valamint azt. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. témazáró dolgozat. tanulói e-portfólió stb. gyermekcsoport egyéb dokumentumainak megismerése pedagógiai program kompetenciamérési dokumentumok tanulói dokumentumok (tanulói füzet. a látogatáson részt vevő további személyek bemutatása. legfeljebb 5–15 perces személyes találkozót szervezni a pedagógus. a látogatás pozitív légkörének megalapozása.  a szakértő rövid tájékoztatója a látogatás menetéről. a szakértő bemutatkozása.). nem kötelező tevékenységek az intézmény pedagógiai programjának.  a pedagógus rövid tájékoztatója a gyermekcsoportról (a gyermekek jellemzőiről. melyik szaktárgyból és mely osztályait vagy csoportjait látogatja meg. 2. az intézményi kompetenciamérések eredményeinek megismerése a tanulócsoport. Az előzetes megbeszélésen részt vesznek: a pedagógus. hogy milyen módon. előzetes tudásáról.és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv óra. a szakértő és a látogatásban közreműködő további szakemberek (például az intézmény vezetője. a gyermekek egyéb dokumentumai (rajzok stb.és foglalkozáslátogatási értékelőlap 1. a megfigyelés szempontjairól. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy milyen időpontban. kollégák számára. készségeiről és képességeiről.). Az előzetes egyeztetésen célszerű megbeszélni a látogatás menetét is.  a látogatás céljának tömör megfogalmazása. milyen helyszínen és milyen kezdési időponttal szervezik meg a látogatás előtti személyes megbeszélést.  a feszültség oldása. a tanulócsoport osztályfőnöke stb.) A látogatás eredményének a rögzítése a látogatás adatainak és a szakértő értékelésének a rögzítése óra. az órák vagy a foglalkozások megfigyelését és az elemzést.) Hogyan történik a látogatás egyeztetése? Az óra vagy a foglalkozás látogatása előtt a szakértő egyeztet a minősítési eljárásban részt vevő pedagógussal. az aktuális körülményekről). 94 . Az óra vagy a foglalkozás megfigyelését megelőző személyes megbeszélés lehetséges témái:  kapcsolatteremtés. valamint az intézményvezetővel arról.) Mi a célja a szakértő és a gyakornok/pedagógus óra vagy foglalkozás előtti személyes találkozójának? Az óra vagy a foglalkozás megfigyelését megelőzően fontos egy rövid.

valamint az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseiket.) és az óra vagy a foglalkozás főbb nevelési-oktatási céljairól. a csengetésrendről stb.  a pedagógus saját munkájának és személyének rövid értékelése a pedagóguskompetenciák tükrében.  az óra. hogy a látogatást végző szakemberek úgy helyezkedjenek el a teremben. tényszerű megfigyeléseiket. 4.vagy a foglalkozásterven is rögzíthetik az óra vagy a foglalkozás menetével és az időkerettel kapcsolatos megjegyzéseiket. hogy a legkevésbé zavarják a gyermekek munkáját. mi indokolja az eltérést. A megfigyelés közben a szakértők nem beszélgetnek.  egyeztetés a megfigyelés egyéb körülményeiről (az ülésrendről. csendben követik az óra vagy a foglalkozás történéseit. hogy mennyire tartja eredményesnek az órát vagy a foglalkozást. reflexióikat.  az óraterv/foglalkozásterv átadása minden közreműködőnek. önértékelése nyitja meg. az értékelés tömör indoklása.és foglalkozásmegfigyelési napló támogatja. 3. A megfigyelés a bevezetőben megadott nyolc pedagóguskompetenciára. önértékelésének lehetséges tartalmi elemei:  véleménynyilvánítás az óra vagy a foglalkozás eredményességéről.) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás elemzése? Az elemzést célszerű barátságos. valamint a tervezést meghatározó egyéb körülményekről. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.és foglalkozásmegfigyelési naplóban rögzítik a pedagógus kompetenciáiról és ezek szintjéről a tapasztalataikat.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?  a pedagógus rövid tájékoztatója az előzményekről (a házi feladatról. Érdemes az óra vagy a foglalkozás elején a pedagógusnak röviden bemutatnia a megfigyelésen részt vevő személyeket a gyermekek számára. Az óra. Az indikátorok általános pedagógia-pszichológiai és szaktárgyi értelmezését a tervezés. Fontos. elemezheti a történéseket. majd az elemzés helyére távoznak. Az elemzést a pedagógus reflexiója.vagy foglalkozástervtől való eltérések indoklása. A pedagógus önértékelését a látogatáson részt vevő további személyek reflexiói követik. A pedagógus egyrészt összefoglalja. a megfigyelés és az elemzés kontextusában az indikátorokhoz kapcsolt magyarázatokban lehet olvasni.  az óra vagy a foglalkozás történéseinek rövid értelmezése és elemzése. nyugodt környezetben megtartani.). saját pedagóguskompetenciáit az óra vagy a foglalkozás alapján. Az óra vagy a foglalkozás elemzése egyrészt az óra vagy a foglalkozás Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv bemutatása. kényelmes. Az óra. Az óra vagy a foglakozás megfigyelését a következőkben megadott óra. 95 . illetve a gyermekcsoport termében történik. milyen mértékben sikerült megvalósítania a kitűzött célokat. A megfigyelés végén a szakértők elköszönnek a gyermekektől. a megfigyelés helyéről a tanulási-tanítási egység tervében/tematikus tervben stb. Ezután a szakértő elemzi az órát.) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás megfigyelése? A megfigyelés a tanulócsoport. másrészt röviden értelmezheti. valamint az ezekhez kapcsolódó indikátorokra épül. A pedagógus reflexiójának.

A szakértő megtekintheti a tanulók füzeteit. hogy ki vehet részt az óralátogatáson.  a pedagógus munkájának részletes elemzése a nyolc pedagóguskompetencia és az indikátorok általános.  következtetések és javaslatok megfogalmazása a látogatás alapján. illetve a megfigyelési napló.  utalás saját fejlesztési tervére a látogatáson elemzett. hogy válaszoljon az elemzés során megfogalmazott véleményekre. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. külön-külön reflektáljon a hallottakra. Célszerűbb az elemzés legvégén összefoglalóan megfogalmaznia gondolatait.  a látogatásnak és a pedagógus kompetenciáinak összegző értékelése. a megfelelően erős és a fejlesztendő kompetenciáival kapcsolatban. Nem javasoljuk. ha az elemzés közben jegyzeteket készít. Fontos. tapasztalatokkal támasszák alá. átfogó elemzése a tervezés és a megvalósítása alapján. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az elemzésben szerepet játszanak az általános pedagógiai-pszichológiai és a szaktárgyi szempontok egyaránt. és megfelelő forrásmegjelöléssel. illetve szaktárgyi értelmezése alapján. vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített óratervvel dolgozik. Az óramegbeszélésen elhangzott információk csak a pedagógus engedélyével hozhatók nyilvánosságra. hivatkozással lássa el az óratervet. ezért hasznos. A pedagógus elemzést záró megszólalásának lehetséges tartalmi elemei:  köszönetnyilvánítás. hogy az elemzők állításaikat minden esetben az óra vagy a foglalkozás tervezésével és megtartásával kapcsolatos konkrét adatokkal. A szakértő reflexiójának. rajtuk kívül a pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el. másrészt az előzetesen megadott nyolc pedagóguskompetencia és az ezekhez kapcsolódó indikátorok alapján történik. A szakértő elemzése. igazítsa azt a tanulócsoport profiljához. A tanítási óra tervének elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a pedagógus. elemzésének lehetséges tartalmi elemei:  a pedagógus munkájának. a szakértők. dolgozatait. összefoglaló válaszok a felmerült kérdésekre. A tanítási óráról a pedagógus és a szülők engedélyével készülhet videofelvétel. a kollégák reflexióinak megköszönése. hogy a pedagógus közvetlenül az elemző szakértők megszólalásai után. Ebben segíthetnek a megfigyelés során készített jegyzetek. az óra vagy a foglalkozás eredményességének rövid. értékelése után a pedagógus lehetőséget kap arra. a mentor és a munkacsoport-vezető vesz részt.  véleménynyilvánítás az elhangzottakkal kapcsolatban. ha szükségesnek tartja a pedagógusról alkotott szakmai vélemény kialakításához. 5. feladatlapjait. az intézményvezető. a felmerült kérdésekre.  tömör.) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az óralátogatással kapcsolatban? A tanítási órán a szakértő. megfigyelésekkel.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? menetének rövid áttekintése alapján. 96 .

) Melyek a látogatás dokumentumai? A látogatáshoz kapcsolódóan mind a pedagógus munkáját.és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv. A tanmenet bemutatása nem kötelező. A tematikus terv segíti a meglátogatott órát vagy foglalkozást a nevelési-oktatási folyamatban elhelyezni. mind a szakértő munkáját különféle dokumentumok támogatják. óraterv. kollégának.és foglalkozásmegfigyelési napló. A tervezés támogatására választható sablonokat és kidolgozott szaktárgyi mintákat ajánl az útmutató 10-20. a következő táblázatban megadott tartalmi elemek jelenjenek meg benne. A látogatásra kijelölt óra vagy foglalkozás tervét az órát vagy a foglalkozást megelőző megbeszélésen a pedagógus kötelezően átadja minden olyan szakembernek. A látogatás választható és kötelező dokumentumai Választható dokumentumok A pedagógus munkájához kapcsolódó dokumentumok A szakértő munkájához kapcsolódó dokumentumok tanmenet Kötelező dokumentumok tematikus terv (tanulási-tanítási egység). bár hasznos lehet mind a pedagógus. aki a látogatáson részt vesz. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. melléklete. de ezektől eltérő formákat is választhat a pedagógus. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A tematikus terv (az adott tanulási-tanítási egység) kötelezően bemutatandó dokumentum a szakértő számára. céljait meghatározni. a tematikus terv és az óraterv vagy a foglalkozásterv. Az óraterv vagy a foglalkozásterv egy példányát a látogatási jegyzőkönyvhöz a szakértő mellékletként csatolja. például a tanmenet. Fontos. 97 . hogy a pedagógus bármely formáját választja is az óratervnek vagy a foglalkozástervnek. az órá(k)/foglalkozás(ok) kompetencialapú értékelőlapja óra. mind a szakértő számára. az abban betöltött szerepét.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? 6. a pedagóguskompetenciák és az indikátorok értelmezése a látogatás kontextusában A pedagógus tervezési munkájának fontos dokumentumai: a különféle tanulási-tanítási egységeket leíró tervek. sz. foglalkozásterv óra. Az óraterv és a foglalkozásterv elkészítéséhez az útmutató melléklete sablonokat ajánl.

értékelés stb.  kapcsolat más területekkel.  szak.és a foglalkozásterv lehetséges tartalmi elemei A pedagógus adatai:  név. 98 . a foglalkozás didaktikai feladatai: bevezetés a témába. a tanítandó ismeretek (tények.  az óra. fogalmak. a gyermekek feladatainak (ha szükséges. munkafüzet. a fontosabb pedagógusi instrukciók) leírása. megértés.  a pedagógus tevékenységének a bemutatása stb.  az óra. Az óra vagy a foglalkozás adatai:  a műveltségi terület.). a gyermekcsoport. a gyermekek tevékenységének a bemutatása. gyakorlás. összefoglalás. tudásszint megnevezése (felismerés.  az óra. a foglalkozás időpontja. ismeretbővítés. szabályok.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A fejléc tartalma: Az óra.  felhasznált források (tankönyv. ismétlés. a foglalkozás témája. a szaktárgy neve..és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd(ök). összefüggések stb. a foglalkozás időkeretének bemutatása. helye a tanulási-tanítási egységben. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  a tanulók. digitális tananyag.  az évfolyam. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a foglalkozás felépítésének bemutatása. képességek. ellenőrzés. a foglalkozás cél. készségek. online források. Az óra vagy a foglalkozás menetének leírása:  az óra. alkalmazás stb.).) és az elérendő fejlesztési szint.  a tanulói feladatok. feladatés szöveggyűjtemény. értelmezés.  iskola stb.  az óra. szakirodalom stb. az osztály.  az óra.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A nevelési-oktatási stratégia bemutatása:  az óra. illetve a gyermekek munkaformáinak megnevezése (frontális. pedagógusi előadás.  az alkalmazott módszerek megjelölése (megbeszélés. tanulói kiselőadás.  a kivetítendő diák képe. a házi feladat kijelölése. Megjegyzések:  az óra. szókártyák). egyéni.).  a feladatok megoldása stb. a fogalom értelmezése.  az eszközök használatához kapcsolódó leírások. szemléltetés. a foglalkozáson felhasznált szövegek. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a fogalmi jegyek meghatározása. a foglalkozás megfelelő szakaszaihoz a célok hozzárendelése (az új fogalom szemléltetése.  a táblakép. összefoglalás. értékelés stb.). 99 . de ettől is eltérhet a pedagógus. gyermekeknek szánt formátumban.  az órán. gyakorlás. feladatlapok a tanulóknak.  az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. Az óraterv és a foglalkozásterv mellékletei:  a kiosztandó feladatok. képek a forrás pontos megnevezésével. a házi feladat előkészítése. A következő táblázat a tematikus terv javasolt tartalmi elemeit foglalja össze. pedagógusi magyarázat. ismeretbővítés. páros és csoportos munka stb. az új ismeretek alkalmazása stb. a foglalkozás tartalmához és megszervezéséhez kapcsolódó kiegészítések.  az óratervben. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. írásbeli).  a tanulók. nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése. szóbeli. ellenőrzés. a foglalkozás szakaszaihoz kapcsolva a didaktikai feladatok megnevezése (ráhangolás. rendszerezés. a példák elemzése.  az eszközök megnevezése.  az órával és a gyermekcsoporttal kapcsolatos egyéb reflexiók stb. kooperatív tanulás.  az óra. vita stb. játék.). ismétlés. A szakértő számára bemutatandó tematikus tervhez is ajánl az útmutató sablont..  a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések. munkáltatás. foglalkozástervben megadott.

 a jellemző eszközök.  az egyes órákon.  a tanulási-tanítási egység cél.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A tematikus terv részei A fejléc tartalma: A tematikus terv tartalmi elemei A pedagógus adatai:  név.  szak. a foglalkozásokkal és a gyermekcsoporttal kapcsolatos egyéb reflexiók. készségek. szabályok stb.  az év megnevezése. A tematikus terv adatai:  a műveltségi terület. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések. helye az éves fejlesztési folyamatban. foglalkozások megfogalmazása. képességek). foglalkozásokra bontása. tanulócsoporttal. céljának és feladatainak rövid  az egyes órákhoz.és feladatrendszere. a foglalkozások számának a bemutatása.  az órák.  a fontosabb házi feladatok megjelölése stb. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  az ismeretanyag (a fogalmak. előzményei.  a felhasznált források.  az osztály.  javaslatok a tematikus terv átdolgozására stb.  az órákkal.  iskola stb.  a tanulási-tanítási egység témájának órákra. a gyermekcsoport. A tematikus tanulásitanítási egység bemutatása:  a tanulási-tanítási egység időkeretének. foglalkozásokhoz kapcsolódó fejlesztési területek (attitűdök.  a tanulási-tanítási egység témája. az óraszámnak. Megjegyzések:  a tanulási-tanítási egység tartalmához kapcsolódó kiegészítések. foglalkozásokon alkalmazott fő módszerek és munkaformák.  tantárgyi kapcsolatok. 100 . a tantárgy neve.).

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

A szakértő munkáját az alábbiakban megtalálható, minden szakértő számára egységes óra- és foglalkozásmegfigyelési napló, óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv, valamint értékelőlap segíti. Az megfigyelési naplóban a nyolc pedagóguskompetenciának megfelelően a szakértő lejegyzi az óra megvalósítása során szerzett tapasztalatait, megfigyeléseit, valamint az ezekhez kapcsolódó reflexióit. Az óra vagy a foglalkozás időkeretével és menetével kapcsolatos megjegyzéseit az óraterven, illetve a foglalkozásterven is rögzítheti. A megfigyelési napló és az óraterv, illetve a foglalkozásterv szolgál az elemzés alapjául. A megfigyelési naplót nem szükséges csatolni a látogatási jegyzőkönyvhöz és az értékelőlaphoz. Az óra, illetve a foglalkozás elemzése után a szakértő minden óráról külön látogatási jegyzőkönyvet tölt ki. A jegyzőkönyvekben rögzíti a látogatás adatait, majd ezeket a látogatás résztvevői, közöttük a pedagógus aláírásukkal hitelesítik. A látogatási értékelőlapot is a szakértő tölti ki az elemzés után, ebben a megadott módon (0-tól 3-ig) minősíti a pedagógusnak azokat a kompetenciáit, amelyek az órák, illetve a foglalkozások megtervezése, megvalósítása és elemzése során értékelhetőek voltak. N. é. rövidítéssel jelöli meg azokat a kompetenciaterületeket, indikátorokat, amelyek a pedagógusnak az órák, illetve a foglalkozások megtervezésének, megvalósításának és elemzésének tevékenységei alapján nem értelmezhetőek. (3. sz. melléklet)

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

101

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

7.) Óra- és foglalkozásmegfigyelési napló
A pedagógus neve: ........................................................................................................ A látogatás helye: .......................................................................................................... Műveltségi terület: ......................................................................................................... Tantárgy: ....................................................................................................................... Az óra vagy a foglalkozás témája: ................................................................................ Az osztály, a csoport: .................................................................................................... A látogató szakértő neve: .............................................................................................. Dátum: ........................................................................................................................... Idő Az óra vagy a foglalkozás menete Megjegyzések

Pedagóguskompetenciák: 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

102

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

8.) Óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv
Az óra vagy a foglalkozás látogatásának adatai Az intézmény neve: Az intézmény címe: Az osztály, a csoport: A megfigyelés helye: A látogatás időpontja: Műveltségi terület: Tantárgy: Az óra vagy a foglalkozás témája:

A látogatás résztvevői Résztvevők Pedagógus: Intézményvezető: Szakértő: További résztvevő: További résztvevő: Név Aláírás

A jegyzőkönyvet összeállította: Név: Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap .............................................. aláírás A jegyzőkönyvet hitelesítette: Név: Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap .............................................. aláírás

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

103

........ tesztkönyvek.  más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése...... Mellékletek 1.. és aláírásommal igazolom...... feladatlapok..Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek XIII........... feladatlapok.... nap ... hó ....... 104 ............. aláírás Az emberi erőforrások minisztere által 2013.... önálló munkám.... .......... többek között tankönyvek... . Alulírott kijelentem................  más reflexióinak felhasználása saját dokumentumként.. ...... Alulírott ……………………………………… büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem........................... Tudomásul veszem............. A hivatkozott nyomtatott és elektronikus források (pl.... az ebben foglalt dokumentumok és reflexiók egyaránt.... hogy az e-portfólió esetén plágiumnak számít:  más dokumentumainak felhasználása saját dokumentumként.. honlapokon megjelenő anyagok forrásmegjelölés nélküli felhasználása.. honlapok) felhasználása a szerzői jogok általános szabályainak megfelelően történt. ..... hogy a plágium fogalmát megismertem....... megfelelő hivatkozás nélkül............ sz.......................... megfelelő hivatkozás nélkül.... hogy az e-portfólió saját....... és tudomásul veszem.. pl...... Azonosítója: .. Dátum: .... hogy plágium esetén e-portfólióm visszautasításra kerül. év ............................... tankönyvek............... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag........... melléklet Eredetiségnyilatkozat A pedagógus neve: .

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. melléklet A minősítés folyamatábrái Az emberi erőforrások minisztere által 2013. sz. 105 .

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 106 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

107 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

108 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 3..... Az osztály.................................... nap ................................................. ................................................. ............................................................ Tantárgy: ............................. .............. Dátum: ........................... sz.................................................................................... A látogató szakértő neve: ................ 109 ............ a csoport: ......................................................................................................... A látogatás helye: ...................................................................... valamint az óra (órák) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján (a szakos szakértő számára) A pedagógus neve: ................... ................................................................................................................................... Műveltségi terület: ................ hó ...... A látogatás időpontja: ........................................................................................................................................................................................ november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag................................................................................................ a szakértő aláírása Az emberi erőforrások minisztere által 2013...................................... Az óra vagy a foglalkozás témája: ....................................................................................................... év ............................... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés.......................................................................

0 1 2 3 N. 1. 0 1 2 3 N. 1. a tanultak alkalmazására neveli. 0 1 2 3 N. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. 1. é. kompetencia: Szakmai feladatok. é. 0 = nem jellemző. é. é.6.7. 0 1 2 3 N. é. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. é. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. é. 1. 0 1 2 3 N. é.4. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. 1. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. é. 1. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 1. é.8. 1. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. 1.2. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 0 1 2 3 N. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. = nem értelmezhető. tantervi tudás N. 0 1 2 3 N. szaktárgyi.10. feldolgozásának. következetes. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 1. é.3. taneszközöket alkalmaz.9. é. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 1. etikus módját. A rendelkezésére álló tananyagokat. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. Tanítványait önálló gondolkodásra. szaktudományos. é.1.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 1. 0 1 2 3 N. Fogalomhasználata pontos. 0 1 2 3 N. továbbadásának kritikus. 1 = kevéssé jellemző. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. é.5. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. változatos oktatási módszereket. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). é. é. é. é. Alapos. 110 . 0 1 2 3 N. kritikusan értékeli és megfelelően használja. é. é.

kompetencia: Pedagógiai folyamatok. é. 0 = nem jellemző. é. 2.9. 0 1 2 3 N. 2. 2. é. 0 1 2 3 N. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. taneszközöket. é. 2. é. A tanulók tevékenységét. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. é. 2. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.11. 0 1 2 3 N. Alkalmazza a differenciálás elvét. é.7. 2. 0 1 2 3 N. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N.12.1. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. 0 1 2 3 N. 1 = kevéssé jellemző. é. 2. é. é. é. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat. é. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. az oktatási környezet lehetősé geit. é. é. 2. online eszközöket. é. módszereket. a tanulók előzetes tudását. é. 0 1 2 3 N. Célszerűen használja a digitális. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 2. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi.6. = nem értelmezhető. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A célok tudatosításából indul ki. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. 2. é.2. 0 1 2 3 N. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. logikusan építi fel. é. é. 0 1 2 3 N. é.5. 111 . é. 0 1 2 3 N. az intézmény pedagógiai programját. motiváltságát. korlátait stb. aktivizálására. 2. 0 1 2 3 N. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. 0 1 2 3 N. 2.4.8. 0 1 2 3 N. é. életkori sajátosságait.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.10. é. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok) látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 0 1 2 3 N.3. é. 2. 0 1 2 3 N. N. 0 1 2 3 N. Pedagógiai munkáját éves szinten.

0 1 2 3 N. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 3. 0 1 2 3 N.7. é.2.8. 3. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai. 3. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. kutatás igényét. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 3. 0 1 2 3 N. 112 .3. 0 1 2 3 N. bizalomteli légkört alakít ki. é. 0 1 2 3 N. é. kompetencia: A tanulás támogatása Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.4. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. érzelmi állapotát.6. é. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. mindenkinek lehetősége van a javításra. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. é. é. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. é. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. é. céljaira. 0 1 2 3 N. pl. 0 1 2 3 N. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. 3 = jellemző 3. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. Pozitív visszajelzésekre épülő. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é. a taneszközök használatával. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. é. é. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. 3. 3. ahol minden tanuló hibázhat. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. é. Épít a tanulók szükségleteire. 0 = nem jellemző. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető. 1 = kevéssé jellemző. 3. 0 1 2 3 N. é. gyakorlására. 3. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. 3. é.5. é. webes felületeket működtet. 2 = többnyire jellemző.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N.1.

0 1 2 3 N. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. é. és ezeket hatékonyan meg is valósítja. é. és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. sokoldalúan tárja fel. é. tanuló többi gyermekkel. é.8. é. 1 = kevéssé jellemző. = nem értelmezhető. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli. é. 4. é. é. 0 1 2 3 N.1. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. 4. 0 = nem jellemző. 4. é. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki. 0 1 2 3 N.7. 4. 0 1 2 3 N.3. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. é. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N.9.2. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.4. é. 113 . hanem fejlődésében szemléli. é. 4. 0 1 2 3 4. tanulási.5.6. é. 0 1 2 3 N. é. é. 4. tévesztéseit. 0 1 2 3 N. 4. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. 0 1 2 3 N. é. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. az egyéni bánásmód érvényesülése. 0 1 2 3 N. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. 0 1 2 3 N. é. é. é. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. 4. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. 0 1 2 3 N. 4. a hátrányos helyzetű.10. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. 0 1 2 3 N. A tanuló hibáit. é. mint a tanulási folyamat részét kezeli.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4. 0 1 2 3 N. N.

0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző. é. 0 1 2 3 N. é. 5. é. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. például megbeszélések szervezésével. Óráin harmóniát. 5. 5. é. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 5. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. é. é. fejlesztése. 5. esélyteremtés. 5.6. A tanulók közötti kommunikációt. fejleszti a tanulók vitakultúráját. kompetencia: A tanulói csoportok. 114 . biztonságot. tiszteletére neveli. 1 = kevéssé jellemző. közösségek alakulásának segítése. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. é. Az együttműködést támogató. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. integrációs tevékenység. é. 0 1 2 3 N. N. társadalmi érzékenység. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 5.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. é. = nem értelmezhető. véleménycserét ösztönzi.9. Az együttműködés. 0 1 2 3 N. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Együttműködés. tevékeny. é. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 5.1. következetes és kiszámítható értékeléssel. más kultúrák elfogadása jellemzi. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 1 2 3 N. altruizmus. é.7. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli. Az iskolai. é. 0 1 2 3 N. é. mind a szabadidős tevékenységek során.4. 0 1 2 3 N.2. 5. é. 5. é. é.5. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. 0 1 2 3 N. közös szabályok megfogalmazásával. ahol értékteremtő. 0 = nem jellemző.8. Tanítványait egymás elfogadására. 0 1 2 3 N. osztályfőnöki tevékenység 5. nyitottság. 0 1 2 3 N. elfogadó légkört teremt. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. é. é. é. 0 1 2 3 N.3.10. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében.

6. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. é. é. 6. értékelései világosak. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. é. 0 1 2 3 N. é. é. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. egyértelműek. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. 6.1. é.4. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik.2. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. é. Céljainak megfelelően. 115 . 6. 2 = többnyire jellemző. következetesen alkalmazni. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 6.3.8. é. 0 1 2 3 N. é. é. 1 = kevéssé jellemző. 6. é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6. eszközöket. é. tárgyszerűek. N. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni.6. Visszajelzései. elemzése Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. 0 1 2 3 6. fejlesztését. az egyéni. 0 1 2 3 N. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. 0 = nem jellemző. é.7. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. tudásszintmérő teszteket) készít. 0 1 2 3 N.5. 6. é. 6. é. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. é. Értékeléseivel. szükség esetén gyakorlatát módosítani.

a szakmai partnerekkel. é. 0 1 2 3 N. 7. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. témanap. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 7. szervezetekkel.2. ünnepség. 0 1 2 3 N. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N. az intézményvezető. 0 1 2 3 N. problémamegoldás Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 = nem jellemző. a kollégák. 0 1 2 3 N. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. és ő maga is meggyőzhető. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. é. 7. é. a szaktanácsadó visszajelzéseire. 2 = többnyire jellemző. problémáit önállóan. 0 1 2 3 N. é.4. Nyitott a szülő. é. 0 1 2 3 N. é. 116 . 0 1 2 3 N. A diákok érdekében önállóan. é. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. é.3. 7. 7. 7. kirándulás) megvalósításában. é. 7. 0 1 2 3 N. é. 1 = kevéssé jellemző.1. 0 1 2 3 N. a szülőkkel. 0 1 2 3 N. feltételeket alakít ki. 0 1 2 3 N. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. é. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. A megbeszéléseken. a vitákban képes másokat meggyőzni.10. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. é. a vitákban. é. 0 1 2 3 N.9. 7. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését.7. 7. 3 = jellemző 7. projektoktatás. 0 1 2 3 N. é. é.5. intézi. é. é. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. 0 1 2 3 N. a tanuló. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 7. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. 7.8.6. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés.

8. 8.7. 0 1 2 3 N. é. 8. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. Tisztában van szakmai felkészültségével.2. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. 8. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. 0 1 2 3 N. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.3. 1 = kevéssé jellemző. 117 . 0 = nem jellemző. 3 = jellemző 8.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N.4. 0 1 2 3 N. Részt vesz intézményi innovációban. 0 1 2 3 N. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. é. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. é. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.1. pályázatokban. 2 = többnyire jellemző. é. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. 8. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. é. é. kutatásban. 0 1 2 3 N. eszközökről. é. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 8. személyiségének sajátosságaival. 0 1 2 3 N. é. = nem értelmezhető. é. 0 1 2 3 N. Munkájában alkalmaz új módszereket. 8. é. é. 0 1 2 3 N. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról.6.5. é.8. 8. 0 1 2 3 N. tudományos eredményeket. 0 1 2 3 N. 8. é.

.......... .......................................................... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján (a szakértő és az intézményvezető számára) A pedagógus neve: .................................. hó ................. 118 ....... év .............. nap . .....Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4........................................... a szakértő aláírása Az emberi erőforrások minisztere által 2013..................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag...................................................................................................... .................... A szakértő neve: ........................................ ... Dátum: ........... sz.........................................

0 1 2 3 N. feldolgozásának. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. etikus módját. továbbadásának kritikus. é. 1. szaktudományos. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. 0 1 2 3 N. é. 2 = többnyire jellemző. 1. 0 1 2 3 N. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. Tanítványait önálló gondolkodásra. kompetencia: Szakmai feladatok.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 1. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri.10. A rendelkezésére álló tananyagokat.5. Alapos. Fogalomhasználata pontos.2. 119 . é. 1. taneszközöket alkalmaz. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. = nem értelmezhető. 1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 N. 1. változatos oktatási módszereket. é. N. 0 1 2 3 N. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). 1. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tantervi tudás 1. 1. 1. é.1. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására.9.7. é. 1. é. szaktárgyi. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással.4.3. kritikusan értékeli és megfelelően használja.8. következetes. 0 1 2 3 N. a tanultak alkalmazására neveli. é. é. 0 = nem jellemző. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1. 0 1 2 3 N.6. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 1.

0 1 2 3 N. é. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.5. az intézmény pedagógiai programját. Alkalmazza a differenciálás elvét. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 2. módszereket. é.4.9. 2. 2.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. aktivizálására. logikusan építi fel. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. é. 0 1 2 3 N. online eszközöket. 0 1 2 3 N. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. 2. é. 0 1 2 3 N. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. é.12. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. 2. 2. é. 2.8. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. Pedagógiai munkáját éves szinten. 0 1 2 3 N. Célszerűen használja a digitális. korlátait stb. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 120 . 2. 1 = kevéssé jellemző. é. é. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. A célok tudatosításából indul ki.6. é. 0 = nem jellemző. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. 0 1 2 3 N. N. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 2.2. 2. A tanulók tevékenységét.3. é.7. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. motiváltságát. 2. az oktatási környezet lehetőségeit. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat.1. 2 = többnyire jellemző. 2.11. 0 1 2 3 N. a tanulók előzetes tudását.10. taneszközöket. életkori sajátosságait. = nem értelmezhető. é. é. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.

Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai. kompetencia: A tanulás támogatása 3. é. é. 3. é. 3. gyakorlására. 0 1 2 3 3. é. 0 1 2 3 N. céljaira.7. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.4. mindenkinek lehetősége van a javításra. Épít a tanulók szükségleteire. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. 3. 121 .1. N. webes felületeket működtet. 3. 0 1 2 3 N. pl. é. 0 1 2 3 N. bizalomteli légkört alakít ki. = nem értelmezhető. a taneszközök használatával. Pozitív visszajelzésekre épülő. ahol minden tanuló hibázhat. 0 = nem jellemző. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. é. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására.5. é.3.2.8. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. 1 = kevéssé jellemző.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 3. é. é. 3. 0 1 2 3 N. érzelmi állapotát. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. 3. 3. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N.6. 0 1 2 3 N. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. 2 = többnyire jellemző. kutatás igényét.

0 1 2 3 4. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. sokoldalúan tárja fel. 4. = nem értelmezhető. 4. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. 4. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. 4. 0 = nem jellemző. 0 1 2 3 N.4. 4. é.2.5. é. 0 1 2 3 N. 4. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. 0 1 2 3 N. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására.6. tévesztéseit. az egyéni bánásmód érvényesülése. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. 122 . é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. é.1. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. a hátrányos helyzetű. 0 1 2 3 N. hanem fejlődésében szemléli. 4. é. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N.3. N. 1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 N. az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. 2 = többnyire jellemző. tanulási. 4.7. 0 1 2 3 N. é.10. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. tanuló többi gyermekkel.9.8. é. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. A tanuló hibáit. 0 1 2 3 N. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli. é. é. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki. 4. mint a tanulási folyamat részét kezeli. é. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. és ezeket hatékonyan meg is valósítja. 0 1 2 3 N. és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni.

3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 1 = kevéssé jellemző. Tanítványait egymás elfogadására. A tanulók közötti kommunikációt. közös szabályok megfogalmazásával.2.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. elfogadó légkört teremt. kompetencia: A tanulói csoportok. tevékeny. é. 5.10. 5.8. 5.9. 5. é. Az iskolai.7. 0 1 2 3 N. é. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. véleménycserét ösztönzi. é. fejleszti a tanulók vitakultúráját. 0 1 2 3 N. osztályfőnöki tevékenység 5. más kultúrák elfogadása jellemzi. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. 2 = többnyire jellemző. mind a szabadidős tevékenységek során. é. fejlesztése. é. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. például megbeszélések szervezésével. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri.3.4. 0 = nem jellemző. 123 . Együttműködés. 5. 0 1 2 3 N. é. közösségek alakulásának segítése. Az együttműködést támogató. 5. é. integrációs tevékenység. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. N. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 5. tiszteletére neveli. 5. Az együttműködés. ahol értékteremtő. nyitottság. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.6. biztonságot. következetes és kiszámítható értékeléssel . altruizmus. 5. é. társadalmi érzékenység. = nem értelmezhető. esélyteremtés. 0 1 2 3 N.1. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Óráin harmóniát.5. é. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. 5. illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. é. 0 1 2 3 N. helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli. 0 1 2 3 N.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tudásszintmérő teszteket) készít. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 N.5.4. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 = nem jellemző. Céljainak megfelelően. fejlesztését.1. 0 1 2 3 N. 6. 0 1 2 3 N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6. tárgyszerűek. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. 6. szükség esetén gyakorlatát módosítani. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. 0 1 2 3 N. 1 = kevéssé jellemző. Visszajelzései. é. egyértelműek. elemzése 6. 0 1 2 3 N. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. következetesen alkalmazni. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.3. Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. é. 2 = többnyire jellemző. é. 6. 124 . 0 1 2 3 N. é. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik.8. értékelései világosak. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. Értékeléseivel. 6. é.2. 6. N. é. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. 6. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre.6. 0 1 2 3 6. 6. 0 1 2 3 N. é. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. az egyéni. é. eszközöket. é.7.

a szakmai partnerekkel. é. feltételeket alakít ki. 7. é. az intézményvezető.6. é. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. 7. a vitákban képes másokat meggyőzni. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. 0 1 2 3 N. a vitákban. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. 1 = kevéssé jellemző. ünnepség. témanap. é.1. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. a tanuló.7. projektoktatás. problémamegoldás 7. 125 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 7. 7. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. é. intézi. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. 0 = nem jellemző. 2 = többnyire jellemző. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. és ő maga is meggyőzhető.10. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 7. 0 1 2 3 N. 7. a kollégák. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. Nyitott a szülő. kirándulás) megvalósításában. 0 1 2 3 N. é.5.3. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. 7. 7. problémáit önállóan.9. é. a szaktanácsadó visszajelzéseire. 7. szervezetekkel. é. 7. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 N. A diákok érdekében önállóan. a szülőkkel. é. é. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 0 1 2 3 N. A megbeszéléseken. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.8. 7.2. N.4.

3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.1. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról. Részt vesz intézményi innovációban. 0 = nem jellemző. 8. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. személyiségének sajátosságaival.7. 8. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. é. 2 = többnyire jellemző.8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 8. é. 8. 0 1 2 3 N. é. tudományos eredményeket. é. 0 1 2 3 N. N. pályázatokban. = nem értelmezhető. é. 0 1 2 3 N. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. 8.6. kutatásban. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.2. Tisztában van szakmai felkészültségével. 8. 8. é. é. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013.4.5.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 8. 0 1 2 3 N. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. eszközökről. 126 . 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 8. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. é.3. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. 1 = kevéssé jellemző. 8. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. é. Munkájában alkalmaz új módszereket.

az egyéni bánásmód érvényesülése. problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Szakértő I. Szakértő II. kompetencia 3.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. kompetencia 6. szaktudományos. 1–5 érték Intézményvezető Összesítés 4. közösségek alakulásának segítése. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. kompetencia 7. kompetencia Szakmai feladatok. tanuló többi gyermekkel. fejlesztése. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. a hátrányos helyzetű. elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. 127 . tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése. kompetencia 8. tantervi tudás Pedagógiai folyamatok. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az e-portfólió és védése alapján Kompetenciák 1. esélyteremtés. kompetencia 2. tanulási. kompetencia 5. integrációs tevékenység. szaktárgyi. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kompetencia Az emberi erőforrások minisztere által 2013. osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. sz.

kompetencia 5. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. integrációs tevékenység. tantervi tudás Pedagógiai folyamatok. tanulási. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kompetencia 6. közösségek alakulásának segítése. osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az előzetes értékelés szerint Értékelési terület Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelése Kompetenciák Összesítés 1–5 érték 1. a hátrányos helyzetű. fejlesztése. kompetencia Szakmai feladatok. szaktárgyi.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6. kompetencia Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése. kompetencia 7. kompetencia 2. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. szaktudományos. kompetencia 3. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok. problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 4. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. esélyteremtés. elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés. az egyéni bánásmód érvényesülése. kompetencia 8. 128 . sz. tanuló többi gyermekkel.

............. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési....... problémamegoldás 8. tanuló többi gyermekkel............... Pedagógiai folyamatok................. A tanuló személyiségének fejlesztése......... tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez...... A tanulói csoportok. A pedagógus fejlesztendő területei: ........ elemzése 7.......... sz... tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. a minősítőbizottság elnöke Az emberi erőforrások minisztere által 2013....................... oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5...... magatartási nehézséggel küzdő gyermek........ nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre....... Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése............................... közösségek alakulásának segítése................... tanulási....... Kompetenciák 1.. szaktudományos..... fejlesztése. A tanulás támogatása 4......... Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Értékelés A pedagógus teljesítménye (összes kapott kompetenciaérték) A minősítés eredménye (%) A pedagógus az elvárt teljesítménynek megfelelt – nem felelt meg – újabb minősítés szükséges További javaslatok A pedagógus erősségei: ........ melléklet Pedagógusminősítő értékelés A pedagógus neve: ................ november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag........................................................ tantervi tudás 2.........Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 7............................ a hátrányos helyzetű............................ osztályfőnöki tevékenység 6.......... ........... 129 ....................... esélyteremtés.. Dátum: ..... Kommunikáció és szakmai együttműködés............. az egyéni bánásmód érvényesülése.. szaktárgyi...... integrációs tevékenység...... Szakmai feladatok.

) / 100 számításból kapott súlyozott érték Az emberi erőforrások minisztere által 2013. egyeztetés szükséges. + 30 * III.7 1.2–1. III. majd ezek átlagolásra kerülnek. és az alábbi táblázat szerint kompetenciaértékekké váltja át a szoftver az átlag egy tizedesjegyre kerekített értékét. Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit az kompetenciához tartozóan 1 és 5 közötti kompetenciaértékekkel látja el. Átlag 0–0. egymástól függetlenül az indikátorok alapján értékeli a pedagógus e-portfólióját. sz. II. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése szintén 1 és 5 közötti kompetenciaértékek meghatározásával zajlik a 8 kompetencia mentén. és a matematika szabályai szerint egész számra kerekítve adják a pedagógus e-portfóliójára adott értékelését.4–3 Százalék 0%-tól 20%-tól 40%-tól 60%-tól 80%-tól Kompetenciaérték 1 2 3 4 5 A három bizottsági tag 8 kompetenciára adott értékei (1–5 értékek) átlagolásra kerülnek. 130 . Az óra/foglalkozáslátogatás értékelését a szakos szakértő végzi. Az óra/foglalkozáslátogatás alapján a 8 kompetenciához tartozó indikátorokra 0 és 3 közötti pontszámokat ad. Az így kapott 0 és 3 közötti indikátorpontok átlagolásra kerülnek.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 8. az e-portfólió és a védés értékelése: 50% az óra/foglalkozáslátogatás értékelése: 20% az intézményi önértékelés és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés értékelései: 30% A súlyozásnak megfelelően kompetenciánként a következő számítási móddal számolhatók ki az összegző értékelés kompetenciaértékei: (50 * I. vagy módosítanak rajta az egyeztetésnek megfelelően. Az e-portfólió védése után az adott indikátorpontokat a bizottsági tagok módosíthatják az e-portfólió és a védés együttes teljesítményének megfelelően. Az összegző értékelés: Részei – a részek aránya a végső kompetenciaértékben: I.5 0. Megjegyzés: amennyiben a bizottsági tagok által adott kompetenciaértéknél legalább 2 az eltérés valamely kompetencia esetén. és az előbbiekben is használt táblázat alapján 1 és 5 közötti kompetenciaértékké váltja át a szoftver az átlag egy tizedesjegyre kerekített értékét. a tanfelügyelő által. + 20 * II. Ezen három.1 1. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. intézményvezető a 8 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai alapján a tanfelügyelő a 8 kompetenciára 1 és 5 közötti kompetenciaértékeket ad. illetve ha egy kompetenciára valamely bizottsági tag 1-et adott.6–1. előzetesen elbírált rész értékei kompetenciánként átlagolásra kerülnek. melléklet Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása Az összegző értékelés és ennek alapjául szolgáló kompetenciaértékek kiszámításának módja: Az e-portfólió megtekintése utána mindhárom minősítőbizottsági tag egyenként és összességükben.8–2.3 2. Az egyeztetés után a bizottsági tagok vagy elfogadják az eredeti értékelést. a matematikailag egész számra kerekített értékek adják ezen rész kompetenciaértékeit.

2–5 Kompetenciaérték 1 2 3 4 5 A teljesítés százalékának kiszámításához a 8 kompetenciára összesen kapható maximum 8*5 = 40 kompetenciaérték jelenti a 100%-os teljesítést. ha az összegző értékelésben bármely kompetenciánál 1-es kompetenciaértéket kapott. azaz 40). Pedagógus II.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az így kapott súlyozott értékhez a kompetenciaérték rendelése az alábbi átváltással történik: Súlyozott érték 1–1.7 1.5 2.3 3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Mesterpedagógus Kutatótanár % 60% 75% 85% Minimum elérendő kompetenciaérték 24 30 34 Az erősségek és a fejlesztendő területek meghatározását a szoftver automatikusan végzi: fejlesztendő terület a 0 pontos indikátorok. Megjegyzés: módosítás a felvitt pontszámokban lehetséges. További követelmények a minősítés teljesítéséhez: A minősítés „nem felelt meg”. Kutatótanár és Mesterpedagógus fokozatban a minősítés csak akkor „megfelelt”.4–4.1 4.8–2.6–3. A teljesítendő szintek az összegző értékelés alapján a pedagóguspálya fokozataiban: Fokozat Gyakornok Pedagógus I. erősség a 3 pontos indikátorok listája. Ebből az alábbi módon számolandó a teljesítés mértéke: (összes kapott kompetenciaérték) / (összes kapható kompetenciaérték. ha minden kompetenciára legalább 3-as kompetenciaértéket kapott. de a másik két bizottsági tag hitelesítése szükséges hozzá. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 131 .

egyben segítség a feltöltéshez: (Összesen legalább 10 darab óra. kapcsolati rendszerük: Projektterv Csoportprofil Osztályfőnöki munkaterv Gyermek/tanulói profil Tanmenet Tematikus terv A publikációk listája Fejlesztési terv Egyéb dokumentum Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ehhez két tematikus terv tartozik. melléklet A dokumentumok kapcsolati rendszere Alapdokumentumok. de minimum 1 csoportprofil töltendő fel. de minimum 1 tematikus terv.vagy foglalkozásterv. illetve 7 óra/foglalkozástervet tölt fel. sz. 132 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) Csoportprofil Csoportprofil Csoportprofil A megvalósítás dokumentumai Tematikus terv Tematikus terv Tematikus terv Az értékelés dokumentumai Foglalkozásterv Foglalkozásterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Hospitálási napló Féléves ütemterv Csoportprofil Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Esetleírás IKT alkalmazása Szabadon választható dokumentumok. és a tematikus tervekhez 3. illetve szükség esetén maximum 3. akkor a követelményeknek eleget tesz. Például: ha egy csoportprofilt tölt fel. kapcsolati rendszerük.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 9. ehhez szükség esetén maximum 3.

.................................. 9........................... Ssz. 4........ 8................ 133 ............... sz........................................................................................ 5....... 11...... Az ajánlott évfolyam: ...................... 3............................................. 7...............Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 10............ november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.......................................................... melléklet Tanmenet A pedagógus neve: ........... A műveltségi terület neve: .................. 1.................................................... 6... feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Az emberi erőforrások minisztere által 2013............................. 2................. Témakörök Célok.... 12.... A tantárgy neve: ................................................................................... 10..... Dátum: .....................................

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

11. sz. melléklet

Tematikus terv
A pedagógus neve: ................................................................................................................................................................................................................ A pedagógus szakja: ............................................................................................................................................................................................................. Az iskola neve: ...................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ................................................................................................................................................................................................................ Tantárgy: ............................................................................................................................................................................................................................... A tanulási-tanítás egység témája: .......................................................................................................................................................................................... A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: .............................................................................................................................................................. A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: ................................................................................................................... Tantárgyi kapcsolatok: .......................................................................................................................................................................................................... Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................. Felhasznált források: ............................................................................................................................................................................................................. Dátum: ...................................................................................................................................................................................................................................
Fejlesztési területek (attitűdök, készségek, képességek) Ismeretanyag (fogalmak, szabályok stb.)

Óra

A téma órákra bontása

Didaktikai feladatok

Módszerek, munkaformák

Szemléltetés, eszközök

Házi feladat

Megjegyzések

1. 2. 3.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

134

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

12. sz. melléklet

Óraterv – „A” változat
A pedagógus neve: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Tantárgy: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Az óra témája: ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Az óra didaktikai feladatai: .................................................................................................................................................................................................................................................. Tantárgyi kapcsolatok: ......................................................................................................................................................................................................................................................... Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat - és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): ............................................................................. Dátum: .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Időkeret

A tanulók tevékenysége

A pedagógus tevékenysége

Célok és feladatok

Módszerek

Tanulói munkaformák

Eszközök

Megjegyzések

A melléklet lehetséges tartalma:        a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; a kivetítendő diák képe; a feladatok megoldása.
135

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

13. sz. melléklet

Óraterv – „B” változat
A pedagógus neve: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Tantárgy: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Az óra témája: ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Az óra didaktikai feladatai: .................................................................................................................................................................................................................................................. Tantárgyi kapcsolatok: ......................................................................................................................................................................................................................................................... Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat - és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): ............................................................................. Dátum: .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Időkeret

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák
Eszközök

Megjegyzések

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

136

feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban. 137 . az órán felhasznált szövegek. a feladatok megoldása. a táblakép.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek A melléklet lehetséges tartalma:        a kiosztandó feladatok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése. a kivetítendő diák képe. szókártyák). az óratervben megadott. az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. képek a forrás pontos megnevezésével. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

.............................. Műveltségi terület: ............................................... Az osztály: ................. sz.................................. Az óra témája: ................................................................................. Tantárgy: .....................................................................................................................................................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 14.......................................................................................................................................................................................................... 138 ..................... Az óralátogató neve: ........................................................................................ Idő Az óra menete Megjegyzések Az emberi erőforrások minisztere által 2013............................. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag........................................................................... Dátum: ........................................................... Az óralátogatás helye: ............................................................. melléklet Hospitálási/óralátogatási napló A pedagógus neve: ........................................................................................

rendezett életmódra nevelik gyermekeiket. Y. határozott nemmel válaszolt. A szülők együttműködésükről biztosították az igazgatót is. csak a szülők és az iskola fokozott odafigyelését. (Nem szólt bele a beszélgetésbe. rendszeresen érdeklődtek nálam is. Y. (A szülők jó benyomást tettek ránk. 40 év körüli. A szülők rendszerezett. szellemi foglalkozású házaspár két gyereket nevel. (Arra kérdésünkre. szereti a matematikát. mert egy – általa igazságtalannak vélt – dolgozatjegyet kifogásolva fenyegetően ugrott fel a helyéről. Ezen a találkozáson már mint jövendő osztályfőnök is részt vettem. hogy harmonikus.6 volt. A városban laknak megfelelő körülmények között. és személyes találkozást kértek. Elvárásaik reálisak. átlagon felüli intelligenciát és nagyon fejlett igazságérzetet állapítottak meg.) A család: (a szülők az első találkozás alkalmával – az igazgató kérdéseire válaszolva – mutatták be családjukat). és Y. vékony. többi pedagógusánál is gyermekük viselkedéséről. hogy a húgával szokott-e kiabálni.) A szülők által előadott probléma: Y. a tavaszi szünet végét szabva meg határidőnek. kiegyensúlyozott. zavarja az órákat/foglalkozásokat. alacsony ingerküszöböt. Valamennyi visszabeszélés. sz. (Mind matematikából. hogy figyelemmel kísérjük Y. melléklet Esetleírás A tanuló neve: X. valamint az átlagosnál is nagyobb türelmet minden. rendezetten öltözött. tekintetük hitelesítette szavaikat.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 15. ahol enyhe fokú autizmust.-t az osztályomba. feltűnő.-t (ő fiú). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. egy óvodás kislányt és Y. ellenőrző könyvét.) Az osztályfőnök tanácsára korábban felkeresték a Nevelési Tanácsadót (a szülők bemutatják a szakvéleményt: a személyes adatok kitakarásával csatolható dokumentum).) A gyerek: (végig jelen volt a beszélgetésen) Középtermetű. csak a hozzá intézett kérdésekre válaszolt pontosan fogalmazva. Az indok: hirtelen haragú. és engem is. Terápiát nem javasoltak. (Ígéretüket betartva. végig a kérdező szemébe nézve. érdeklődő tekintetű. hogy a húga szokta őt megütni. és ha úgy látjuk. A szülőkkel abban állapodtunk meg. hogy a problémák folytatódnak. 6. (A szülők megmutatták Y. 139 . Odafigyelnek gyermekeikre. visszabeszél a pedagógusainak. osztályos általános iskolás A tanulóval való első találkozás: a tavaszi szünet előtti utolsó hét (március vége). A tanuló életkora: 12 év. hogy a bejegyzések meghatározó többsége két pedagógustól származott.) Kérdésünkre elmondta. megbeszéljük a gyerek segítésének módját iskolánk pszichológusának bevonásával. ezeket következetesen betartatják.-t a napokban a harmadik iskolából tanácsolták el. a szülőknél is hatékonyabban tudja „leszerelni” kishúgát. szemüveges. és engedély nélkül kirohant a teremből. majd mosolyogva hozzátette. (A szülők telefonon keresték meg az iskola igazgatóját.) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a gyerekkel foglakozó felnőtt részéről. indulatos. röviden tájékoztatták problémájukról. a gyerekeknek külön szobájuk van. tartalmas életet éljenek. Y. komoly fiatalember. amely tele volt bejegyzésekkel. magatartását. A szülők elmondták. hogy tanulmányi átlaga félévkor 3. az órákon való kifogásolható magatartás miatt született. otthon is szívesen foglalkozik vele.) Az igazgató (az egyetértésemmel) felvette X. netán verekedni. fontos számukra. mind irodalomból közepes osztályzata van. és nagyon szeret olvasni. bevágva maga mögött az ajtót. hogy Y. nem követi a pedagógusi utasításokat. Az utolsó intézményből azért tanácsolták el. élénk.

és az eredmény sem maradt el.) A kérdéseire választ kapott. félelmeiről. Tapasztalatok: A következő hónapokban egyetlen kollégától sem érkezett panasz Y. hol nem. hogy mi válthatta ki Y. Aktívan vett részt minden órán. vagy – számára kevésbé szégyenletes – más magyarázatot ad. illetve egyáltalán elmondta-e társainak átiratkozásának valós okát. következetes értékelést a „fejlett igazságérzetű” diákok is elfogadják. türelmüket. Hamarosan be. vagy nem értett egyet valamivel. de hamar kiderült. megértésüket kérve. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. (Leginkább a társak részéről. – Y. akit igazságtalanság ért. Azonnal visszakérdezett (mindig udvariasan). hogy matematikai gondolkodása átlagon felüli mélységű.-nal a két iskola szokásrendszerének különbözőségéről. és munkatempója is gyorsabb társaiénál. fogadására (a gyerekeknek annyit mondtam róla.-ra bíztam. A következő dolgozat előtt valamennyi gyakorló feladatot megoldotta. figyelmüket. (Matematikatanára elmondta. hogy ösztönösen azonnal kiállt a mellett a társa mellett.  Az első néhány nap elteltével tanítás után hosszan beszélgettem Y. és segítsék. ha nem értett valamit. szülei. társairól. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az ellenvetéseit hol elfogadtuk. „szemtelenségét. őszinte gyerekeket). Annyira problémamentesre sikerült a beilleszkedése. türelmes. amelynek kezelésére csak szakmailag-módszertanilag jól felkészült. amit a szülők elmondtak.-ra. hogy segítsék Y. Ez utóbbi elsősorban annak köszönhető. igazságos. hogy most nagyon nehéz helyzetben van. hogy Y. indulatosságát” korábbi iskoláiban. tapasztalatairól. minden diákjára odafigyelő pedagógus képes. fogadják szeretettel. mert el kellett jönnie a régi iskolájából. és ő is meggyőzhető logikus érvekkel. ismertessék meg a szokásokkal.)  A szülőknek (értekezlet nem lévén ebben az időszakban) a szülői e-mail körön keresztül mutatkoztak be Y. hogy a valós okot mondja-e. segítőkész. intelligens kérdései meghazudtolták életkorát. hogy az első dolgozata – elsősorban figyelmetlenség. és tiszteletet vívott ki. mert gyorsabban dolgozott a többieknél. 140 . akik azt a feladatot kapták.) Kijelöltem mellé két „mentort” (befogadó. Osztályzatai „vegyesek” voltak. és részletesen tájékoztattam őket mindarról. mikor vallotta be. de előfordult. és elmondta ellenvéleményét (mindig érvekkel alátámasztva. népszerű lett. de hamar kitűnt. képes meggyőzni másokat.) Osztályfőnökként hamar meggyőződtem arról.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az új tanuló befogadtatásának folyamata:  Felkészítettem az osztályt Y. hogy mikor mondja el társainak az iskolaváltás okát. Kijelentéseit indokolta. az első benyomásairól. mindenre figyelő gyerek rendkívül idegessé vált. de a kapott osztályzatot szó nélkül tudomásul vette.  Összehívtam az osztályban tanító pedagógusokat. beilleszkedését. és azt is. de udvariasan mondta el véleményét az új iskoláról. és mutassák meg neki az épületet. Az órákon rendszeresen külön feladatokat kapott. A reális.és elfogadták az osztály vezéregyéniségei.) Következtetések:  A viselkedésbeli deviancia mögött átlagon felüli képességek is meghúzódhatnak. hogy pedagógusát győzte meg a valamiért elmarasztalt gyerek ártatlanságáról. türelmetlenség miatt – gyengén sikerült. hogy nem is tudom. (Rendkívül őszintén. A nagyon érdeklődő.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek  Az „alacsony ingerküszöböt” sem lépi át a gyerek. dicséretes jeles eredménnyel tanulta. hogy szorongva érdeklődjenek fiúk magatartása felől. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Jövőre érettségizik a reál tagozaton.) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. X. A gimnáziumban is példás a magatartása. amit szeretett. amit nem. a 7. azt „jó” szinten. de a kezdő lépést a közösségnek kell megtennie. további sorsa: Y. nagy népszerűségnek örvendő tagja. majd később hetente jelentkeztek nálam. A középiskolában a diákönkormányzat „harcos”. hogy elhiggyék: egészséges a gyermekük. és a pedagógus tudásával és az általa adott viselkedésmintával vívja ki tekintélyét. ha nem provokálják. Minden pedagógust felkerestek a fogadóóráján. és a közös fogadóórára az előző évek rossz tapasztalatai miatt gyomorgörccsel érkeztek. 141 . hiszen a kapkodásból adódó hibákat már nem követte el). és 8. mind a közösségnek akarnia kell. és mérnöknek készül. nem formális.) Az általános iskolát befejezve a város legjobb gimnáziumában folytatta tanulmányait. (A szülők az első hónapokban naponta. (Szelektált a tárgyak között. osztályt kiváló (de sohasem kitűnő) eredménnyel végezte. Túljutva a kamaszkoron visszafogottabb lett (eredménye is javult. de igazságérzete változatlan maradt. hogy jeles osztályzatot kapjon. foglalkozásából adódó eszközökkel próbálja kikényszeríteni azt. azt magas szinten.  A „beilleszkedés” kétirányú folyamat: mind az újonnan érkezőnek. Y. Több mint két évnek kellett eltelnie ahhoz. hogy miért nem fektet több energiát egy tárgyba csak azért. „Logikus” magyarázatot tudott adni arra is.

) 4.) 11. a pedagógus szakórájához csatlakozó szünetben. a felelősségérzet erősítése érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység 5. Betartandó „belső” szabályok.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 16. tanórán kívüli iskolai vagy osztályprogram keretében) 7. osztályszintű programok tervezése stb. sz. Az osztályfőnök és az osztály tanulói kapcsolattartásának. A közösséggé alakulás érdekében szervezett programok. változat (belépő osztály) 1. Egyéb programok. A szülőkkel való kapcsolattartás formái („szabályok”. Kulturális programok 8. osztályfőnöki órai beszélgetés/előadás formájában. életkor szerinti megoszlás. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 1. Esetleges egyéb feladatok (az iskolai munkatervnek az osztály számára előírt feladatai. konzultáció az osztályban tanító kollégákkal. az életkoreltérés oka) 2. létszám. fiú-lány megoszlás. bevezetendő szokások) 10. osztályfőnöki órán feldolgozott témák 9. ez ek tervezése. A tanulás támogatása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (hospitálás az osztály óráin. szabályai (csak az osztályfőnöki órán. a tanulási módszerek tanításához kapcsolódó osztályfőnöki órai programok stb. Adatok az osztályról: (évfolyam/osztály. tanítás után vagy előtt stb. bármelyik szünetben. az egyéni problémák megbeszélésének módja. Az egészséges életmód igényének kialakítása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (a napi munka során. a közösségalakítás eszközei (osztályfőnöki órán.) 6. a többségnél sokkal idősebb/fiatalabb gyerekek száma. Az osztályfőnöki tevékenység során esetlegesen felhasznált szakirodalom Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az osztályfőnök magatartásbeli/viselkedésbeli elvárásai – a szabályszegés következményei 3. tanórán kívül). 142 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

közösségi programok.)  A közösség alakulása terén (osztályszintű. célcsoportos. – az esetleges érdeklődés. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 2. internetes kommunikáció („mint cél”) stb. a művészetekhez való viszony. az osztályfőnöki óra témájának kijelölése stb.)  Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása terén (együttműködés az osztályban tanító pedagógusokkal. osztályszintű vagy kiscsoportos feladatok. az osztályfőnöki órák tematikájának célirányos megtervezése stb. több felmérés összehasonlítása – az esetlegesen tapasztalt anomáliák okai) esetén  Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása az előző év során (a tanulási módszerek eredményessége. „szülőklub” Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a tanév céljainak kijelölése  Az erkölcsi. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? című fejezet c) segítő szempontsora) VAGY 1. tréningek szervezése stb. óralátogatások stb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. viselkedésbeli.)  Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása terén (beszélgetések szervezése az osztályban tanító pedagógusokkal. a tantárgyakhoz való viszony. a pedagógusokkal való kapcsolat általános jellemzői.)  Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása terén (együttműködés szaktanárokkal és szülőkkel. Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. 143 . sporttevékenység. XI/E/8. ezek kisebb csoportjával vagy a teljes közösséggel. sz. változat (A pedagógus legalább egy éve osztályfőnöke az osztálynak) 1. az osztályfőnöki órák tematikájának célirányos tervezése. ill. szociometriai felmérések stb. óralátogatások. egyéni beszélgetések. programok szervezése. pozitívumok.a. magatartási szabályok betartásának szintje (a kitűzött célok és az eredmény összevetése. Az előző tanév tapasztalatai alapján szükséges feladatok kijelölése  Az erkölcsi. magatartási szabályok betartása terén (a korábbi szabályok megváltoztatása. negatívumok és ezek okai)  A közösség alakulása (szociometriai felmérés eredménye. ld. a segítségre szoruló tanulók megsegítésének alakulása 2.b.)  Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása terén (szülői értekezletek tematikájának célirányos megtervezése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 17. hiány okai)  Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása  Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása  Az egyéni problémák megoldásának. viselkedésbeli. tanulás-módszertani előadások. az esetleg tapasztalt anomáliák okainak elemzése)  Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása (a kultúrához. Az előző tanév során tapasztalt fejlődés bemutatása. Csoportprofil (csatlakozó dokumentum. közösségi programok. kiscsoportos vagy egyéni beszélgetések szülőkkel.

) 3. ezek tervezése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. osztályszintű programok tervezése stb. a többi pedagógus tájékoztatása és bevonása a segítségnyújtásba. a közös problémák megbeszélésére. az osztálytársak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a szülőkkel való kapcsolattartás. 144 . a segítségre szoruló tanulók megsegítése terén (segítségre szoruló tanulók és problémáik elemzése. nevelőmunkájuk segítése. a megoldás/segítség módjainak meghatározásával: pl. a Gyermekjóléti Szolgálat bevonása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek szervezése. barátok bevonása a segítségnyújtásba stb. a szülői elektronikus levelezőkör célirányos felhasználása a kommunikáció javítása érdekében)  Az egyéni problémák megoldása. Esetleges egyéb feladatok (az iskolai munkatervnek az osztály számára előírt feladatai.).

tanítási órán kívüli korrepetálás. az egyensúlyérzékelés zavara és a bizonytalan testséma. alakfelismerési zavar. kollégáktól szerzett ismeret. házidolgozat értékelésével. képesség stb.) Az egyéni fejlesztés formái és gyakorisága: (órai differenciálás. csak az egyszerre jelenlévő ingereket tudja hatékonyan feldolgozni. diszgráfia. A tanuló évfolyama/osztálya: Az egyéni fejlesztés indoka: (tanulási zavar. otthoni feladattal. az esetleges kudarc okainak elemzése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Y. versenyeredmény – dokumentumokkal igazolva. képességvizsgálat eredménye – más is. egyéni foglalkozás – több is megjelölhető. melléklet Az egyéni fejlesztési terv sablonja és tartalmi elemei A fejlesztésbe bevont tanuló neve: X. az egymásutániság felépítése nehézséget jelent. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. összetételű an yag bemutatása) Az egyéni fejlesztés eredménye vagy kudarca: (osztályzat javulása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 18. sorbarendezési zavar. téri orientáció zavara. az átlagosnál gyorsabb haladási sebesség – más is. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? című fejezet d) segítő szempontsora. saját készítésű feladatlapok. ill. munkafüzet. több is megjelölhető) Az egyéni fejlesztés szükségessége azonosításának módja: (saját tapasztalat. IKT segítségével) A fejlesztés éves/féléves/egy tematikus egységre/egy képességterületre vonatkozó. a nagy és a finommozgás koordinációjának zavara. XI/E/8. Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. nevelési tanácsadó javaslata. írásbeli feladat elkészítéséhez több idő/több feladat biztosításával. a térbeli relációk helyes felismerésének nehézsége. A fejlesztés területe: (tevékenységi terület. foglalkozásokra bontott tematikája (a csoporttal feldolgozott anyagtól eltérő mennyiségű. hetente egy órában stb. más segédeszközök) A fejlesztés során elért eredmény mérésének. diszkalkulia. egyéni beszámoltatással.) Az egyéni fejlesztéshez használt eszközök: (a csoportétól eltérő tankönyv. több is megjelölhető) A jelölt rész helyettesíthető a tanuló személyiségprofiljával ld. értékelésének eszközei: (a csoporttal azonos módon. diszlexia. – vagy kiemelkedő tehetség. szakkör. szülőtől. minden órán. 145 . IKT-eszközök. képességbeli fejlődés. forrásanyag. sz. példatár.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

19. sz. melléklet

Példák hospitáláshoz kapcsolódó reflexióra
1. példa: Az órát nem szakmai szempontból figyeltem (más szakos vagyok). Arra voltam kíváncsi, hogy tanítványaim, akiknek osztályfőnöke/tanára vagyok, hogy viselkednek X. Y. kolléga óráján, mennyire sikerül a diákokat motiválnia. Tapasztalatom szerint a kollégát a diákok többsége tiszteli, a kolléga az óra minden percében mindenkire figyel, aki lemarad, elkalandozik, azt gesztusokkal, mások számára alig észrevehető jelekkel figyelmezteti. Végig a gyerekek szemébe nézve magyaráz, onnan olvassa ki, hogy milyen szinten értik az elhangzottakat. Megfelelően sok az óraközi önálló vagy pármunka, ezt az időt használja ki arra, hogy egyéni segítséget nyújtson azoknak, akiknek szükségük van rá. Méltán népszerű a kolléga a diákok körében. Feladataim (osztályfőnökként):  Megdicsérni az egész csoportot az órán tapasztalt fegyelmezett munkájukért  Osztály előtt elismerni B. T. aktivitását, okos hozzászólásait. (B. T. az én tárgyamból és a hasonló képességekre épülő tárgyakból gyengébb teljesítményt nyújt. A gyakori elmarasztalás a „rossz tanuló” képzetét keltheti benne. Biztosítanom kell arról, hogy az erősségei előttem is láthatóvá váltak ezen az órán. Ezt a tapasztalatomat meg kell osztanom azokkal a kollégákkal, akiknek a tárgyából B. T. gyenge teljesítményt nyújt.)  Tájékoztatni a kollégát, hogy K. M. tanuló nem a képességei gyengesége miatt tartozik a gyenge közepes mezőnybe az ő tárgyából. Más tárgyakból képes kiemelkedő teljesítményre. Meg kell találnia K. M. motiválásának módját.  Külön elbeszélgetni X. Y.-nal és Z. W.-vel, akiket óra közben figyelmeztetnie kellett a kollégának (meg kell értetni velük, hogy gyengébb teljesítményükért ne a tanárt okolják).  Felelősségre vonni az órára késve érkező két diákot.  Meg kell beszélnem a kollégával, hogy U. T. diáknak milyen segítséget nyújtsunk, hogy fel tudjon zárkózni. (Korrepetálásra kötelezni? A szülőkkel beszélni? Tanulópárt állítani mellé?)  Felhívni a gyerekek figyelmét a tanterem rendjére (táskák, kabátok szanaszét hevernek, a padokban rendetlenség…)  Több lehetőséget kell adni a diákoknak az otthon elvégezhető alkotómunkára! Láthatóan szívesen vállalkoznak egyéni produkciókra.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

146

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

2. példa: Az órát szakmai-módszertani szempontból figyeltem. Kollégám 20 éves tapasztalattal és kiváló eredményekkel rendelkezik. Tanulni szeretnék tőle. Meglepett, hogy az órán nem történt semmi különösen figyelemre méltó dolog, mégis az összbenyomásom nagyon jó volt. A házi feladatot nem kérte számon, az óra közben mégis mindenkiről kiderült, hogy elkészítette-e, és milyen minőségben. Az óra eleji feladatok megoldásából és kérdések megválaszolásából az otthoni feladat minden lényeges elemére fény derült. Mindenki megszólalt az órának ebben a részében! Az új anyag felvezetése olyan természetesen illeszkedett az előzményekhez, hogy észre sem vettem, mikor lépték át az új ismeretszerzés határát. A feladatlap, amely átvezetett a régiből az újba, kiváló volt. (Mellékelem.) Az óra második részében (20–45. perc) szinte csak a diákok beszéltek, egy tanári kérdésre átlagosan három diákmegszólalás jutott. (Nagyon érdekes volt, hogy a diákok milyen sokszor letértek a tanár által kijelölt útról, és a kolléga milyen könnyedén vezette vissza őket; mindig elismerve az elhangzottakból azt, ami figyelemre méltó, indokolva cáfolta a tévedéseket. Nem fojtotta bele senkibe a szót, és nem szégyenített meg senkit, de az eredeti gondolatot megfogalmazó diáknak mondott egyegy szava, gesztusa nyomán szinte megdicsőült a gyerek.) Az óravezetés higgadt, nyugodt, éppen megfelelő tempójú volt. Mindenki dolgozott, minden percben történt valami fontos, befejezték a téma feldolgozását, és még az óra végi lényegkiemelésre, ismétlésre is volt idő. Amit érdemes megtanulnom a kollégától:  Az anyag otthoni tudatos feldolgozását, a gondos és meggondolt előkészítést. (Különösen a feladatok válogatására kell nagy súlyt helyezni. Alap a tankönyv, de a kérdések sorrendje, az egyes kérdések és feladatok kisebb egységekre bontása a siker titka.)  Olyan biztos tudással kell a gyerekek elé állni, hogy az óra minden percében rájuk tudjak figyelni, ne kelljen a következő lépésen gondolkodnom.  Nagyon sokat kell dicsérni! A gyerek minden mondatában meg kell találni a jót akkor is, ha összességében nem helytálló a megszólalása.  Mindent a gyerekekből kell kiszedni, nem szabad elsietni a következtetések levonását. Amire ők jönnek rá, jobban rögzül, mint amit én mondok meg.  A lényeget nem elég nekem elmondani: el kell ismételtetni – különböző kérdések, feladatok segítségével – a tanulókkal; meg kell győződni arról, hogy mindenki megértette-e. Amivel nem értettem egyet:  Túl halkan beszél, az én erőteljesebb hangomra figyelni kevésbé megerőltető a gyereknek.  Nem lehet csak a gyerekekre bízni a jegyzetelést. Táblavázlat kell.  A „folyamatban” történő házi feladat ellenőrzése mellett néhány füzetet is ellenőrizni kell, mert így elsikkad, ha valaki nem készítette el a feladatát.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

147

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

 Nemcsak pozitív visszajelzést kell adni. Aki nem a kérdésre válaszol, vagy rossz választ ad, annak jelezni kell, hogy nem volt elég figyelmes vagy meggondolt.

Feladataim:  Meglátogatni a kolléga más típusú óráját is. (Pl. számonkérő órát.)  Más kollégák óráit is megnézni.  Feladatlapokat készíteni, illetve kérdéssorokat gyűjteni miden témakörhöz (ehhez az szükséges, hogy a teljes témakör tanítására egyszerre és ne óránként készüljek fel. Csak akkor lehet jó módszereket választani, helyesen felépíteni a témakör tanítását, ha minden részletében átlátom, előzményeivel és a következő témakörrel való összefüggéseivel együtt.) Magabiztosnak kell lennem, és ez csak komoly felkészülés után lehetséges.  Visszafogni magam az órákon: ne én legyek a főszereplő.  Az óra tervezésekor nem percekre bontott tervet kell készíteni, hanem az óra módszertani egységeinek időtartamát megtervezni, hogy ne zökkentsenek ki a gyerekek más irányba vivő hozzászólásai.  Sokkal többet dicsérni a gyerekeket, megszólalásaikat előítélet nélkül meghallgatni. (Nem csak a „jó tanuló” mondhat okosat, és nem mindig mond helytelen dolgot a „rossz tanuló.”) Tudatosítani kell magamban, hogy egy új témakör feldolgozása során nemcsak célirányos hibátlan mondatok hangozhatnak el. Összességében: Nagyon sokat kell még tanulnom ahhoz, hogy az „átlagos” órám is ilyen eredményes legyen. Más a személyiségem, habitusom, mint a kollégáé. Nem biztos, hogy hiteles lennék, ha átvenném a kolléga szófordulatait, gesztusait.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

148

feladat 5 … 3. ennek ellenére – a szorgalmuk miatt – többen a képességeiket felülmúló teljesítményre képesek. feladat 3 4. (Más lehetőségek: különböző pontot érnek a feladatok. feladat 4 5. amelyekhez önálló gondolatok nem szükségesek. … 1.) A dolgozat eredményeinek eloszlása: elégtelen: elégséges: közepes: jó: jeles: 3 tanuló 2 tanuló 6 tanuló 4 tanuló 1 tanuló A témazáró dolgozat feladatainak ponttáblázata: Tanuló 1. 2. ezért sikeresen reprodukálják azokat az ismereteket. F egyik csoportja (a tárgyat alapóraszámban tanulók) Az osztály/csoport létszáma: 16 A dolgozat típusa: egyórás témazáró (más lehetőségek: új ismeret megértését mérő egész órás vagy rövidebb dolgozat. melléklet Példa egy dolgozat eredményeivel kapcsolatos reflexióra A dolgozat eredménye Tantárgy: Osztály: 11. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. stb. Kiemelkedő képességű diák nincs. nehézségi szintjük szerint) A pontszámok osztályzatra váltása: 30% (15 pont)-tól elégséges 50% (25 pont)-tól közepes 75% (32 pont)-tól jó 90% (45 pont)-tól jeles (Más lehetőségek: egyenletes elosztás vagy – új gondolatot nem kívánó. csak memorizálást. felkészülést/gyakorlást/memoritertanulást ellenőrző dolgozat) A dolgozat anyaga: (feladatlap vagy kérdéssor mellékelve) Pontszámtáblázat: A dolgozat összpontszáma 50 pont. (az öt feladat mindegyike 10-10 pontot ér. sz. illetve gyakorlást igénylő feladatok esetében – az elégséges alsó határa lehet 50%. A csoportban a tantárgy sikeres tanulásához szükséges képességekkel csak kis mértékben rendelkező tanulók is szorgalmasak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és jelest csak a hibátlan munkára adunk. feladat 5 … 2.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 20. 149 . feladat 2 Összes 19 (2) Értékelés: A dolgozat átlageredménye eltér a csoport eddig tapasztalt teljesítményétől.

A legtöbb problémát a 3. amennyit kellett volna. feladatot kivéve. Ez bizonyítja. a megértést vizsgáló röpdolgozatot 7 tanuló közepesre. A házi feladatot „személyre szabva” kapják.) Következtetések:  A feladatsor összeállítása megfelelő volt. az 5. feladatot kivéve. A bevezető órákat követő. amely elsősorban egyéni feladat. további órákat kell a témakörre szánnia. 150 .  Tekintettel a témakör fontosságára. a későbbi anyagrészek megértése szempontjából nagyon fontos. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. memorizálás folyamata van. hanem hiteles visszajelzésnek is saját munkájáról és a tanulók felkészültségéről. A reflexió lényege az elemzés. amelyből a pedagógus azt a következtetést vonja le. így az egymásról másolást kizárhatjuk. feladat okozta (legalacsonyabb az átlagpontszáma). Ezt a feladatot – majdnem ugyanebben a formában – házi feladatként megoldották a gyerekek. a többieknek fakultatív módon lehetőséget adok javító dolgozat írására (tanórán kívül). Természetesen olyan helyzet is van. amikor a pedagógus nem ad lehetőséget a javításra.  Ismét fel kell hívni a tanulók figyelmét arra. Erre részben jó megoldást is csak kevesen adtak. nem tanította meg elég alaposan az ismeretanyagot. mind a következtetések nagyon eltérőek lehetnek iskolától. Ezért: o A dolgozatjavítást követően beadandó házi feladatként a jellemző hibákkal kapcsolatos feladatsort adok házi feladatnak. A kettő között a gyakorlás. o A beadott feladat kijavítását követően (legkésőbb egy hét múlva) az elégtelent és elégségest szerzett gyerekeknek kötelezően. csoporttól. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Feltehetően a kérdésfeltevés. ameddig az alapokat nem tanulja meg mindenki legalább elégséges szintig. amelyet ez a dolgozat zárt. (Ehhez hasonló módon korábban nem tettem fel kérdést az adott ismeretre. Az ezt követő gyakorló-alkalmazó órák során változó hozzáállással rögzítették a tanultakat. hogy minden tanulónak vállalnia kell hiányos felkészültsége következményeit. a feladat megfogalmazása szokatlan volt a diákoknak. amelyet be kell adniuk a tanulóknak. hogy a pedagógus a dolgozat íratását nem csupán „osztályzatszerzés”-nek tekinti. addig nem mehetünk tovább. 5 tanuló jó eredményűre és 4 tanuló jelesre írta.) Valamennyi feladatra született – több – hibátlan megoldás. tanártól függően. megfogalmazható más feladat. az 5. mert úgy értékeli. Ugyanannál a pedagógusnál ugyanannak a csoportnak két hasonló értékű dolgozata esetében is levonható más következtetés. A sok hiba és hiányosság oka a gyakorlás és a figyelem hiánya. (Feltehetően a jól sikerült röpdolgozatot követően nem foglalkoztak annyit a tárggyal. sőt témakörtől függően is. hogy a megértés még nem tudás. hogy nem magyarázta el. a gyenge jegy hanyagságának vagy gyengébb képességének az eredménye.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az a témakör. Van olyan eredmény. Megjegyzés: Mind az értékelés.

Az egyéni munkának különböző típusai vannak attól függően. Fogalomtár A fogalomtár azoknak a fontosabb fogalmaknak a rövid. segíti a csoportok munkáját. részben vagy teljesen egyénre szabott tanulói munkát. didaktikai feladat A nevelési-oktatási stratégia része. munkaformája. 151 . A csoportmunka hagyományos típusában a csoport tagjai azonos feladatot kapnak. hogy a pedagógus milyen mértékben igazodik az egyéni sajátosságokhoz a feladat meghatározásakor. hogy világos legyen a csoportmunka időkerete. támogatói szerepben figyeli. amikor a tanulók csoportban oldanak meg egy feladatot. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. gyakorlattípusokkal és eszközökkel valósíthatók meg.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár XIV. az ellenőrzés. illetve a foglalkozáslátogatás kontextusában értelmezik. a gyakorlás. amelyeket a pedagógusok és a szakértők a pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítés során használhatnak. és az útmutatóban megjelenő jelentésüket igyekeznek egyértelművé tenni. Különféle módszerekkel. alkalmazása révén valósítja meg a pedagógus. valamint a minősítéssel kapcsolatos alapfogalmak szócikkeit tartalmazza. A didaktikai feladatok hozzárendelhetők a tanév. differenciálás Nevelési-oktatási eljárás. A fogalomtár elsősorban általános pedagógiai. amikor a tanulók egyénileg. Didaktikai feladatok lehetnek például: a témakör bevezetése. munkaformákkal. hogy minden csoport aktívan vegyen részt benne. az ismétlés. szolgálhatja a felzárkóztatást és a tehetséggondozást is. és a későbbiekben tovább bővülhet újabb fogalmakkal. munkaformája. szakpedagógiai. didaktikai. osztálytermi kommunikációs. az egyéni bánásmód biztosítása. A csoportbeszámolókat és a munka értékelését célszerű úgy megszervezni. Tehát a szócikkek a fogalmakat a pedagógiai e-portfólió és az óra-. A kooperatív tanulásra épülő csoportmunkában a tanulók különböző feladatot oldanak meg a csoporton belül. az értékelés stb. rétegmunkát. A differenciálást adaptív módszerek. az ismeretbővítés. a tanulási-tanítási folyamat szakaszait és szervezését határozza meg. de együttműködve egymással. egyéni munka A tanulásnak és a tanításnak az a szervezési módja. önállóan oldanak meg egy feladatot. A pedagógus partneri. Fontos. Így megkülönböztetünk egyedül végzett munkát. egy-egy témakör vagy a tanóra egyes szakaszaihoz. csoportmunka A tanulásnak és a tanításnak az a szervezési módja. amelynek célja a gyermek egyéni sajátosságaihoz igazodó fejlesztés. A csoportmunkát csoportvezetők segíthetik. az összefoglalás. eszközök stb. munkaformák. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tömör magyarázatát kínálja.

formatív (fejlesztő) és szummatív (minősítő) értékelést. szemléletes bemutatása.és fejlettségi szintjének felmérése. e-tanulás Más néven e-learning. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. Számítógépes hálózaton érhető el. nevelési-oktatási tevékenységét szemléltető dokumentumok és az ezekkel kapcsolatos reflexiók gyűjteménye. a pedagógus szakmai munkáját bemutató. országos. Funkciója szerint megkülönböztetünk diagnosztikus (helyzetfeltáró). értékelés A tanulási-tanítási folyamatban. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. a tananyagfejlesztő tevékenységet is. hanem egy pedagógiai intézménynek.és időkorlátoktól független tanulási-tanítási forma. Lehetővé válik általa. 152 . Egy tanulási-tanítási szakaszhoz is lehet e-portfóliót kapcsolni. webalapú tanulásból és távoktatásból) építkeznek. egy adott tanulócsoportnak vagy egy tanulónak is. esemény. Az értékelés különböző szinteken történhet: nemzetközi. Olyan tevékenységek gyűjtőneve. személy vagy tárgy érzékletes. válogatott dokumentum. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. magukban foglalják a tanulási-tanítási rendszert.és reflexiógyűjtemény. e-portfólió A pedagógus munkáját. folyamatosan bővülő dokumentum. illetve az egyének szintjén. Az értékelést különféle értékelési eszközök támogatják. egységes keretrendszerbe foglalva teszi hozzáférhetővé a pedagógus és a tanuló számára. folyamat. amelyek három forráshalmazból (számítógéppel segített tanulásból. tér. Nem csak a pedagógusnak lehet e-portfóliója. közvetlen találkozás nélkül támogassa. Az e-portfólió típusai: munkaportfólió és értékelési portfólió. Mindkét e-portfólió tartalmazhat különböző típusú és forrású dokumentumokat. Például egy tanuló szövegalkotási folyamatát külön e-portfólióban lehet szemléltetni az anyag. Az értékelési portfólió az adott minősítési eljáráshoz és szempontrendszerhez igazodó. Az ellenőrzés didaktikai feladatához is kapcsolódik. Az ellenőrzéshez szervesen hozzátartozik a tanulói teljesítmény értékelése. A munkaportfólió a pedagógus teljes munkáját tükröző. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. amelynek célja a tanulók tudás. ellenőrzés A tanulási-tanítási folyamathoz.és reflexiógyűjtemény.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár elbeszélés Nevelési-oktatási módszer. regionális szinten. Célja egy jelenség. A tanulási-tanítási folyamatot interaktív oktatószoftver(ek) alkalmazásával. fejlettségi szintjére. amelynek célja a fejlesztő visszacsatolás a tanulók teljesítményére. tutorálja a tanulási folyamatot. egy intézmény és intézményen belüli csoportok. hogy a pedagógus egy virtuális tanulási környezetben.és az ötletgyűjtéstől a vázlatíráson és a piszkozatok megfogalmazásán át a szöveg végső kidolgozásáig és bemutatásáig. egy adott tanulási-tanítási egységben olyan pedagógiai tevékenység.

segítségével a tanulás támogatása mind a tanórákon. A tanórán szervesen kapcsolódik az ismeretbővítés folyamatához. az egyéni tanulási-tanítási célokhoz igazodjon.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár frontális munka Az órának az a szervezési módja. házi feladat Nevelési-oktatási módszer. amikor az együtt tanuló és tanított gyermekek tanulási tevékenysége egy időben és általában egy ütemben. Ezek lehetnek például: felismerés. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. csoportosítás. amely a tanulók által elsajátított ismeretek alkalmazását. elemzés. gyakorlattípus A nevelési-oktatási célok. megnevezés. munkaformája. az alkalmazás gyakorlását szolgálja. -rendezés. A frontális munkát az egész tanulócsoportra vonatkozó. arányosan és változatosan alkalmazza a különféle gyakorlattípusokat. összehasonlítás. hogy a házi feladatok az egyéni fejlesztést is szolgálják. kiegészítés. Az IKT felhasználható a különféle didaktikai feladatok megvalósításában is. amely a tanítási órán kívül végzett.és viselkedésleírásokat nevezzük indikátoroknak. -megosztás. attitűdbeli és képességbeli tudását. Ezért célszerű frontális munkát csak olyan arányban szervezni a tanórán. IKT Jelentése: információs és kommunikációs technológiák. hogy a pedagógus a nevelési-oktatási célnak megfelelően. hogy a tanulók egyéni sajátosságaihoz. -feldolgozás. logikai műveletet végeznek a tanulók a gyakorlat megoldása közben. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. gyűjtés. helyettesítés. motiválóak legyenek. amilyen arányban feltétlenül szükség van rá. Másrészt a gyakorlatok típusát meghatározhatja az is. A fejlesztő gyakorlatokat egyrészt aszerint lehet csoportosítani. hogy a tanulók szóban vagy írásban végzik-e őket. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban a pedagóguskompetenciák meglétét. választás. gyakorlás Egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. 153 . közös nevelési-oktatási célok jellemzik. és kevéssé alkalmas arra. Fontos. törlés. kommunikáció stb. és fontos más munkaformákkal felváltva alkalmazni. milyen gondolkodási. módszereknek és eljárásoknak az alkalmazása az oktatásban. A frontális szervezési mód pedagógusközpontú. jelzőszám. A pedagógusok ismeretbeli. indikátor A szó jelentése a szakterülettől függően többféle lehet: ’jelzőanyag. alkalmazás. alkotás stb. átalakítás. hogy milyen tevékenységet. párhuzamosan folyik. a fejlesztés megvalósításának eszköze. mind pedig tértől és időtől függetlenül is megoldható. tevékenységét leíró indikátorok a pedagóguskompetenciák fejlettségi szintjét leíró sztenderdeket alkotják. fejlettségi szintjét jelző tevékenység. önálló tanulási tevékenységen alapul. Fontos. igazodjanak a tanulók egyéni sajátosságaihoz. Alkalmazásának céljai különbözőek lehetnek: információgyűjtés. illetve az IKT-ra épülő eszközöknek. jelző’.

hogy a pedagógus minél nagyobb arányban válassza a tanulók aktív és interaktív tevékenységére épülő ismeretbővítési eljárásokat. f) számítógépes programra stb. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. 154 . Az óratervben/foglalkozástervben a nevelési-oktatási célok között célszerű megfogalmazni azt is. tartalmát. e) a tanulók kooperatív tanulására. a beszédértés. értelmezése vagy alkalmazása stb. b) szemléltetésre. Célja a játék által a nevelési-didaktikai célok és feladatok megvalósítása. témakört bevezető és év eleji ismétlést. ismétlés A nevelési-oktatási folyamathoz. amely a Nemzeti alaptantervet követően a tartalmi szabályozás következő szintjét képviseli. kompetencia A pszichikus képződmények olyan rendszere. ismétlésére. Rögzíti az egyes iskolatípusokban és fejlesztési szakaszokban a nevelés-oktatás céljait. Célja a korábban elsajátított ismeretek felidézése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A tanórán a gyakorlatok előtt is szükség lehet az előzetes ismeretek felidézésére. felfedeztető tanulásra. munkáltatásra. d) tanulói kiselőadásra. évfolyamonkénti követelményeit és az ajánlott időkeretet. az egyes tantárgyak témaköreit. c) a pedagógus közlésére. amely magában foglalja az adott területtel kapcsolatos attitűdöt. megnevezése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Célja a meglevő ismeretekre építve a tanulók ismereteinek bővítése. páros vagy csoportos játéktevékenységére épül. a tantárgyi rendszert. Az ismeretbővítés folyamatának elmaradhatatlan része az ismeretek alkalmazása. Célja az adott kompetencia használatához szükséges készségek és képességek fejlesztése. készség. hogy az adott órán milyen tudásszint elsajátítása a cél: az új fogalom felismerése. épülhet. készségeket. Az új ismeretek elsajátításának különböző kognitív útjai lehetnek: a) a tanulók aktív feladatmegoldására. A minden műveltségi terület tanulását és tanítását megalapozó anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének fő területei: a beszéd és a szóbeli szövegalkotás. képességeket és ismereteket.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár ismeretbővítés A nevelési-oktatási folyamathoz. valamint az írás és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése. Megkülönböztetünk óra eleji. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. Ez szorosan kapcsolódik az adott kompetencia részét képező attitűd(ök) formálásához és az új ismeretek bővítéséhez is. amely a gyermekek egyéni. az olvasás és a szövegértés. kerettanterv Az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott pedagógiai dokumentum.és képességfejlesztés A kompetenciafejlesztés része a nevelési-oktatási folyamatban. játék Nevelési-oktatási módszer. problémaalapú. Fontos. A nevelés-oktatás tartalmának. a gyermekek motiválása a fejlesztési folyamatban. A játék speciális fajtája a kommunikációs nevelést szolgáló szerepjáték.

amely minden egyén számára szükséges a társadalmi életben. munkájuk értékelése. A pedagógus -életpályamodellben az egyes minősítési szintek sztenderdjei egymásra épülnek.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár az intézményes nevelés célrendszerének meghatározó elemei a fejlesztendő kompetenciák. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség. szociális és állampolgári kompetencia. Hagyományosan a tanulók a pedagógus kérdéseire válaszolva dolgozzák fel a tananyagot. A tanulók együttműködésén alapuló tanulást jelenti. Lényege. ha a Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A nyolc pedagóguskompetencia azon tudásnak. Az Európai Unió által megadott kulcskompetenciákra épülnek a Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció. szakértői mozaik. kulcskompetencia Olyan kompetencia. idegen nyelvi kommunikáció. a közéletben és a magánélet különféle színterein való boldoguláshoz. matematikai kompetencia. amely történhet párban vagy csoportban. hogy tevékenységüket. amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra. a magasabb szintek indikátorai magukban foglalják az alacsonyabb szinteket. gondolkodásra ösztönözzék a tanulókat. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy a tanulók a közös cél eléréséhez egyéni teljesítményükkel is hozzájárulnak. és pozitív függés. Hasznos. pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák. Fontos. attitűdöknek és képességeknek az összességét nevezi meg. egyesített. megbeszélés Nevelési-oktatási módszer. kumulatív A szó jelentése: ’felhalmozódó. Megnő a csoporttagok egyéni felelőssége. fejlődéshez. a munkában. diákkvartett stb. kooperatív tanulás Egyrészt tanulási-tanítási módszer. A műveltségi területekhez sajátos. mozaiktechnika. amely dialogikus szóbeli közlésre épül. ezáltal a különböző minősítési szintekhez tartozó indikátorok integrált és kumulatív rendszert alkotnak. A magasabb szinteken az alacsonyabb szinteket leíró indikátorok mellett újabb és integráltabb indikátorok jelzik a teljesítendő követelményeket. digitális kompetencia. hogy a pedagógus kérdései problémamegoldásra. összesített’. A nemzetközi és nemzeti tartalmi szabályozó dokumentumokban megadott kulcskompetenciák az intézményes nevelés minden szintjére és színterére vonatkoznak. A pedagóguséletpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban nyolc pedagóguskompetencia alapján történik a pedagógusok minősítése. szóforgó. természettudományos és technikai kompetencia. hatékony. csoportinterjú. minden csoporttag részt vesz a feladatmegoldásban. önálló tanulás. 155 . A kooperatív tanulásnak különféle technikái alkalmazhatók: beszélgető korongok. az adott szakterülettel összefüggő kompetenciák is kapcsolódnak. építő egymásrautaltság alakul ki a csoporton belül. helytálláshoz. másrészt a csoportmunka egyik szervezési módja.

és feladatrendszert alkotnak. szervezési módokat és eszközöket szükséges alkalmazni. viselkedésében. ezekhez alkalmazkodó. valamint műveltségi területenként további alapelveket. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amely meghatározza. A kreativitás és a tevékenységközpontúság elve szerint a fejlesztő gyakorlatok a tanulók kreativitására és minél sokrétűbb tevékenységére épülnek. A Nemzeti alaptanterv általános nevelési elveket. a játékosság elve stb. társadalmi életükben is alkalmazhatnak. a folyamatosság. különböző munkaformákban. például a kerettantervek és az intézmények pedagógiai programjai. amelyeket mindennapi. az egyéni bánásmód elve. képességeiben. Leírásuk tartalmazza ez elérendő tudásszint és fejlődési szint. a nevelés egész folyamatára ható pedagógiai szemléletmód. A nevelési-oktatási célok elérése érdekében komplex nevelési-oktatási stratégiát alkalmaznak a pedagógusok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. célokat és feladatokat. tudásában. amely szerint a tanulók egyéni sajátosságaihoz és a csoport jellemzőihez igazodó fejlesztési célokat. az elvárt viselkedési formák megnevezését is. munkaforma  szervezési mód munkáltató módszer Nevelési-oktatási módszer. hogy a tanulási-tanítási tevékenységek eredményeképpen milyen változás történik az adott területen a tanuló személyiségében. attitűdjében. ezt alapozza meg az ismeretek elsajátítása. valamint a pedagógusok által készített tervezési dokumentumok. egymásnak is feltehetnek kérdéseket. A nemzeti alaptantervre épülnek a további szabályozó dokumentumok. illetve egy adott tanulási-tanítási egység lezárásakor várt eredmény.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár megbeszélésben a tanulók is lehetnek a diskurzus kezdeményezői. készségeiben. adaptív módszereket. Az egyik legfontosabb nevelési alapelv az adaptivitás. a változatosság. amely igazodik az Európai Unió oktatáspolitikai programjához és Magyarország oktatáspolitikai törekvéseihez. Nemzeti alaptanterv A nemzeti nevelés és oktatás különféle szintjeit meghatározó tartalmi szabályozó do kumentum. nevelési alapelv A pedagógiai tevékenységet meghatározó. A produktivitás elve szerint a képzés során a tanulóknak olyan használható kompetenciákat kell elsajátítaniuk. A nevelés egész folyamatára érvényes a tanulók szociális érzékenységének a szükségszerű fejlesztése. nemzeti sajátosságaihoz egyaránt. amely során a tanulók tárgyakkal vagy eszközökkel manipulatív tevékenységeket végeznek különféle nevelési-oktatási célok érdekében. fejlesztési feladatokat és közműveltségi tartalmakat határoz meg. További nevelési alapelvek lehetnek: a célszerűség. A fejlesztés elsődlegességének elve szerint a tanulók fejlesztése és az attitűdformálás a meghatározó. 156 . célokat. nevelési-oktatási cél A nevelési-oktatási folyamat. A célok és az elérésüket szolgáló feladatok komplex cél. a pedagógus támogatásával. feladatokat kell meghatározni. A funkcionalitás elve szerint a tanuláshoz problémaorientált tanulási környezetet és életszerű gyakorlatokat szükséges biztosítani.

tanulói kiselőadás. Az intézményes nevelés színtereihez a nevelő-oktató munka különféle pedagógiai szakaszai kapcsolódnak. projektor. a munkaformák. hogy a pedagógus célszerűen. A módszerek folyamatosan fejlődnek. Érdemes a tanulói tevékenységekre építő módszereket nagyobb arányban alkalmazni a tanórán.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár nevelési-oktatási stratégia Az órán alkalmazott eljárásrendszer. Főbb típusai: háromdimenziós demonstrációs eszközök (pl. CD-lejátszó. tévéműsor. vita. a színezés és a kiemelés egyéb módjai is.és az internethasználat növekedésével a tanulási folyamatban egyre nagyobb szerepet játszik a virtuális tanulási környezet. projektmódszer. Célja az óramegfigyelésre épülve a pedagógus tanórai munkájának elemzése. digitális tananyag). kooperatív tanulás. az adott nevelési -oktatási célnak és az adott tanulási környezetnek megfelelően. munkafüzet. Gyakran használatos módszerek: tanári előadás. az eszközök komplex alkalmazását a nevelési-oktatási cél elérése érdekében. A számítógép. a bekeretezés. oktatástechnikai anyagok (pl. tanulási szerződés. számítógép) stb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hangfelvétel. rajz. honlaptartalom. De a nevelési folyamatban meghatározó szerepük van a kisközösségi és a társadalmi élet egyéb színtereinek is. Megkülönböztethetünk általánosan alkalmazható és szaktárgyspecikus módszereket. kézikönyv. Az intézményes nevelésben fontos figyelembe venni. amely magában foglalja az óra felépítését. televízió. nevelés színterei A gyermekek nevelésének legfontosabb színtere a család. hogy a gyermekek nevelését a tömegkommunikációs eszközök is befolyásolják. szemléltetés. 157 . amelynek különböző kombinációi lehetségesek a tanulók és a pedagógus tevékenységeire vonatkozóan a céloknak megfelelően. elbeszélés. ábra. a tanulócsoport sajátosságaihoz és a tanulás-tanítás egyéb körülményeihez is igazodik. tanulmányi kirándulás. Igen hasznosak a szemléltetést kísérő grafikai eszközök: a táblázat. munkáltatás. vetített vázlat. Egyre inkább terjed az IKT alkalmazása. a módszerek. kísérleti eszközök. óraelemzés Az óralátogatáshoz kapcsolódó. Az Az emberi erőforrások minisztere által 2013. feladatlap. nyomtatott segédletek (pl. oktatási eszköz A nevelési-oktatási célok és stratégiák megvalósítását támogató eszköz. a szervezési módok. a tanulási-tanítási folyamatban alkalmazott tanulási-tanítási eljárás. rádióműsor. az óvoda és az iskola. és új kultúraelsajátítási formák alakulnak ki. megbeszélés. Az intézményes nevelés főbb színterei: a bölcsőde. a személyes óramegfigyelést követő tevékenység. Fontos. film. feladatgyűjtemény. sportszerek). mint a pedagógusközpontú eljárásokat. falitabló). Az adaptív nevelési-oktatási stratégia az adott feltételekhez. értékelése. fotó. természeti tárgyak. a tanulók sajátosságaihoz igazodva válassza ki az eszközöket. az aláhúzás. magyarázat. számuk gyarapszik. játék. a didaktikai eljárások. oktatástechnikai eszközök (pl. a gyakorlattípusok. tankönyv. oktatási módszer A nevelési-oktatási cél érdekében. a halmazábra. házi feladat stb. számítógépes oktatóprogram.

Az óramegfigyelési napló az alapja az óraelemzésnek és a hivatalos óralátogatási értékelőlapnak. óralátogatás A pedagógusok nevelési-oktatási munkája értékelésének egyik eszköze. egyeztetés az óralátogatásban részt vevő személyekkel. Célja az óramegfigyelés előkészítése. Az óralátogató ebben rögzíti az óramegfigyelés tapasztalatait.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár óraelemzésnek az óralátogatás céljaitól függően különböző szempontjai lehetnek. a szakértők. de nyílt napokon a családtagok is. akár el is hagyhatjuk ezt a tevékenységet. majd az óralátogatásra felkért szakértő hozzászólása. Az óraelemzést általában az órát tartó pedagógus rövid önértékelése nyitja meg. Az óramegfigyelés előkészítésének az óralátogatás céljaitól függően különböző tartalmai lehetnek. Célja a pedagógus tanórai munkájának a megfigyelése. szempontsorai lehetnek. Az óralátogató szakértő ebben rögzíti az óramegfigyelés és az óraelemzés alapján a pedagógus tanórai munkájának az értékelését. ezt követik az óramegfigyelésen részt vevők elemzései. Az óramegfigyelésnek az óralátogatás céljaitól függően különböző szempontjai. Az óramegfigyelés tapasztalatait és az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseket különböző tartalmú és formájú óralátogatási naplókban lehet rögzíteni. óramegfigyelés előkészítése Az óralátogatáshoz kapcsolódó tevékenység. Célja a pedagógus tanórai tevékenységének. ezekre épülve következtetéseket. 158 . összegző értékelése. Az óralátogatás szakaszai: a látogatást előkészítő rövid megbeszélés. ezekre épülve javaslatok megfogalmazása. A pedagógus az óraelemzés végén válaszolhat a kérdésekre és az elhangzott reflexiókra. valamint az ezekkel kapcsolatos reflexióit. óralátogatási értékelőlap Az óralátogatás hivatalos dokumentuma. A hivatalos óralátogatást az óralátogatási értékelőlap kitöltése zárja. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Órát látogathatnak a munkaközösségek tagjai. továbbá a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési eljárás része. óramegfigyelési napló Az óralátogatás dokumentuma. elemzése és értékelése. A megbeszélésen átadhatja az óralátogatónak az óratervét/foglalkozástervét. saját pedagógiai munkájának fejlesztésére vonatkozóan javaslatokat fogalmazhat meg. Az óramegfigyelést előkészítő rövid megbeszélésen az órát tartó pedagógus felvázolhatja az óra célját. esetleg a tanulási-tanítási egység tervét/tematikus tervet és a tanmenetet is. a pedagógus és a tanulók együttműködésének a megfigyelése. Az óralátogatás az intézmények minőségbiztosításának fontos eleme. óramegfigyelés Az óralátogatáshoz kapcsolódó tevékenység. az órával kapcsolatos adatokat. valamint az adott témakörben. tényeket és történéseket. röviden bemutathatja a tanulócsoportot és az óra helyét az éves tanulási -tanítási folyamatban. az intézmény vezetői. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az óramegfigyelés és az óraelemzés.

amely rögzíti a tanóra/foglalkozás céljait. valamint a pedagógus instrukcióit is. A páros munka egyik típusában a pár tagjai azonos feladatot oldanak meg. gyakorlatokat is lezárhatják részösszefoglalások. amelyben a tanulók párban dolgoznak a tanórán. valamint az eszközöket. az alkalmazott módszereket és óraszervezési módokat. összefoglalás A nevelési-oktatási folyamathoz. páros munka A tanulási-tanítási folyamatnak az a szervezési módja. hogy az osztálytermi kommunikációban a pedagógus kommunikációja világos. az egyéb segédeszközöket. feladatait. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. de figyelembe veszi az adott intézmény tanulóinak. menetét. Típusai: a pedagógus és a tanulók között. az óra felépítését. megfelelő teret és lehetőséget adjon a tanulói megszólalásokra. pedagógiai program A nevelési-oktatási intézmények nevelési-oktatási céljait. táblázatok és halmazábrák. A pedagógiai program az érvényes Nemzeti alaptantervre és kerettantervekre épül. A pedagógusnak törekednie kell arra. a kommunikáció tanulói kezdeményezésére és a hosszabb tanulói megnyilatkozásokra. Az óratervhez/foglalkozástervhez érdemes mellékelni az IKT-tananyagokat is. nevelési-oktatási stratégiáját. hanem minél több valóságos párbeszéd alakuljon ki a tanulók és a tanulócsoportok között. kooperatív tanulásra épülő típusában a pár tagjai különböző feladatot végeznek. alapelveit és a fejlesztés eljárásait meghatározó dokumentum. továbbá a lehetséges tanulói válaszokat és választevékenységeket. Az óratervhez/foglalkozástervhez a mellékletben célszerű csatolni a tanulói feladatlapokat. 159 . valamint a tanulók egymás között zajló kommunikációja. Az óraterv/foglalkozásterv tartalmazhatja a tanulói és a pedagógusi tevékenységek tömör leírását. Fontos. A tanórán a tanulási-tanítási szakaszokat. óravázlat  óraterv/foglalkozásterv osztálytermi kommunikáció A tanórán folyó kommunikáció. továbbá hasznosak a rendszerező fürtábrák. hogy a szóátadás és a megszólalók kijelölésének a joga se csupán őt illesse meg. környezetének és a pedagógusok testületének sajátosságait is. érthető. a tervezett táblaképet.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár óraterv/foglalkozásterv A pedagógus által készített tervezési dokumentum. célszerű és mértéktartó legyen. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amelynek szereplői a tanulók és a pedagógusok. Célszerű az összefoglaláshoz új szempontot alkalmazni az ismeretbővítés folyamatához képest. témazáró és év végi összefoglalást. A másik. Megkülönböztetünk óra végi. Célja az elsajátított ismeretek rendszerezése. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. de a tanulók együttműködnek a feladat megoldása érdekében. A párban folyó tanulás bármilyen didaktikai célt szolgálhat. az órán feldolgozott szövegeket.

A pedagógus beszédkultúrájának meghatározó elemei a paralingvisztikai eszközök (a hangsúly. kérdés. magyarázó.). középfokú nevelés-oktatás. és gyakran ténykérdés. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. gondolkodásra. kijelentő.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár pedagógiai szakasz A nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő-oktató munka tagolódása az életkor és nevelési-oktatási cél szerint. diskurzusjelölő stb. a hangfekvés. a térközszabályozás stb. ne halmozza őket. Fontos. a szünettartás stb. 160 . például a magyarázattal és az elbeszéléssel. Fontos. A pedagógusi előadás mint módszer túlzott arányú alkalmazása kevésbé ajánlatos a köznevelésben és a közoktatásban. Minden külön tanulói feladatot külön instrukcióban célszerű megfogalmazni. Hasznos. Ezek a szakaszok egymásra épülnek. alapfokú nevelés-oktatás. viszonylag hosszabb ideig tartó kifejtését szolgálja. érthető és követhető legyen. A zárt végű kérdésre a tanulók csak egyfajta helyes választ adhatnak. a testmozgás. Főbb típusai: pedagógusi instrukció. Típusai: nyílt és zárt végű pedagógusi kérdések. a hanglejtés. A pedagógusi beszédet nem nyelvi jelek kísérik: az arcjáték. hogy az instrukció egyszerű. Gyakran a miért kérdőszóval kezdődnek. a hangerő. pedagógusi kérdés Olyan tanórai megnyilatkozástípus. értékelő. és egy téma részletes. pedagógusi előadás Nevelési-oktatási módszer. hogy a hangzó pedagógusi beszéd és a nem nyelvi jelek összhangban legyenek egymással. és szemléltetéssel kíséri. -tartó és záró. pedagógusi beszéd A pedagógus beszéde fontos pedagógiai eszköz a nevelési-oktatási folyamatban. és gyakran az instrukciós igével kezdődnek. és problémamegoldásra.és feladatrendszerük szerint elhatárolhatók egymástól. Gyakran más módszerekkel ötvöződik. pedagógusi megnyilatkozások. a hangszín. amely a pedagógus kérdését fogalmazza meg. ha a pedagógus többféle módon bevonja a tanulókat az előadásba. azaz csak egy-egy adatot (nevet. Fontos. pedagógusi instrukció A pedagógus egyik tanórai megnyilatkozástípusa. A pedagógusi instrukció része a feladatot megnevező szó. amely a tanulóktól várt tevékenységet. A pedagógusi instrukció után a pedagógusnak elegendő időt kell adnia a tanulók számára a feladat végiggondolására. amely leggyakrabban ige: Olvassátok el némán a szöveget! Az instrukciós ige alakja igazodik a pedagógusi instrukció címzettjéhez. világos és érthető legyen. de cél. A köznevelés főbb pedagógiai szakaszai: óvodai nevelés. Érdemes a pedagógusnak megismernie saját beszédszokásait. Az osztálytermi kommunikációnak meghatározó részei a pedagógus megnyilatkozásai. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A nyílt végű kérdésre a tanulók különböző helyes válaszokat adhatnak. a beszédtempó. Az írásbeli instrukciók általában nem tartalmaznak udvariassági elemeket. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy a pedagógusi előadás logikus felépítésű. és a pedagógus fölöslegesen ne ismételje meg. egyéni sajátosságait. a tanulói feladatot fogalmazza meg. kapcsolatteremtő. hatékonyan tudja fejleszteni saját kommunikációját. hogy megfelelő önismerettel. szakképzés. hosszabb válasz megfogalmazására ösztönzik őket.

A fogalmak tanítására ajánlatos módszer az induktív megközelítésű pedagógusi magyarázat. amikor a tipikus példák elemzéséből kiindulva történik meg a következtetések megfogalmazása. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. szemléltető szöveg A nevelési-oktatási célt és a didaktikai feladatot szolgáló. amely a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére. A projektek több műveltségi területhez is kapcsolódhatnak egyszerre. ha a pedagógusi kérdéseket a pedagógus az óra előtt végiggondolja. formája és terjedelme igazodjon a tanulók életkori és egyéni sajátosságaihoz. 161 . A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban plágiumnak minősül. együttműködésére épül. pedagógusi magyarázat Nevelési-oktatási módszer. ha a pedagógus az e-portfóliójában mások munkáit (például mások óratervét. csoportprofilját. Zárt végű az eldöntendő kérdés is. tervezik és szervezik meg. szemléltetés Nevelési-oktatási módszer.) kér. Szemléltetésül fürtábrákat. amelyben a tanulás a fogalmak. halmazábrákat stb. majd ebből az általános tanulságok megfogalmazására épül. a szövegben szereplő ismeretlen szavak értelmezése. táblázatokat. tananyag-értékelését stb. tipikus példák. A pedagógusi kérdések után megfelelő időt kell hagyni a tanulóknak a válasz végiggondolására. Fontos. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A szövegekkel való munkát megelőzheti a szövegfeldolgozás előkészítése. A projekt során a tanulók valamilyen tárgyi vagy szellemi produktumot állítanak elő közösen. ráhangolódás a szöveg tartalmára. Ehhez maguk készítik elő. és változatos típusú legyen.) használja fel forrásmegjelölés és hivatkozás nélkül. hogy minél több nyílt végű kérdést tegyen fel az órán.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár helyet stb. tömören és világosan megfogalmazni és csak a szükséges mértékben megismételni. a tárgyak észlelésére. projektmódszer Nevelési-oktatási módszer. intézményleírását. törvényszerű összefüggések. hogy a szemléltető szöveg tartalma. is használhat. az egyedi sajátosságok elemzésére. Általában rövidebb a pedagógusi előadásnál. végzik el a munkát. a jelenségek. és fontos. hogy a szemléltető szövegben megfelelő számban. plágium A szó jelentése: ’idegen szellemi tulajdonnak vagy ennek részletének közreadása saját mű gyanánt’. az új fogalmak értelmezése. A szemléltető szöveg szolgálhatja a személtetés tanítási módszerére épülő ismeretbővítést is. tételek és fogalmak értelmezését. témazáró dolgozatát. Célszerű a pedagógusi kérdést egyszerűen. Ebben az esetben fontos. Hasznos. arányban és elosztásban legyenek az új fogalmakat és szabályokat szemléltető. szemléltetésre alkalmazott szöveg. a pedagógus támogatói szerepben vesz részt benne. a folyamatok. A pedagógus problémamegoldó kérdésekkel a magyarázatba is bevonhatja a tanulókat. szabályok. megértését szolgálja.

akkor szervezési módról. alkalomszerű vagy tervszerű. valamint a differenciált fejlesztést támogató egyéni munkát. ezeket írják le az indikátorok. Ha a pedagógus tevékenységét nevezzük meg. kooperatív tanulásra épülő csoportmunka és frontális munka. hogy eredményesebb a nevelés és az oktatás. ha mód van rá. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban a pedagóguskompetenciáknak az életpálya egyes szintjein megjelenő fejlettségi állapotát nevezzük sztenderdeknek. A tanterem berendezése befolyásolja az alkalmazott nevelési-oktatási stratégiákat és eljárásokat. folyamatos tevékenysége. ha nagyobb arányban alkalmazzák a pedagógusok a tanulóközpontú szervezési módokat. 162 . a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épül. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a fejlesztendő készségeket és képességeket. egyénileg különböző erőfeszítést igénylő. megjegyzéseivel egészítheti ki. tudatos. tanulás A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására. a tanórák számát és felosztását témakörönként. a pedagóguskompetenciák és kompetenciaelemek meglétét.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár szervezési mód Más néven munkaforma. mérce’. amely megfelelő ismeretek és különböző képességek. Az oktatási gyakorlatban a tanulás a tanulónak a motiváció hatására végzett. ha a tanulók tevékenységét. A tanmenet tartalmazza az osztály megnevezését. készségek. tanmenet A pedagógus által készített tervezési dokumentum. A tanórákhoz kapcsolódva megadja a főbb didaktikai feladatokat. A tanmenetet a pedagógus év közben a tapasztalataival. alkalmazkodik a tanórai tanulói tevékenységekhez. valamint fejlettségi szintjét különféle pedagógiai tevékenységek és viselkedések jelzik. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. valamint a kapcsolódó ismereteket is. fejlesztését. sztenderd A szó jelentése: ’szabvány. A padok elrendezése is különböző lehet. amely a Nemzeti alaptantervre. tanterem A tanulás-tanítás egyik intézményi színtere. részben ismeretelsajátítás. attitűdök. teljesítményszint. A sztenderdeket. tanulási módszerek. Tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését. Kutatási eredmények igazolják. A tanórán a tanulás és a tanítás szervezési módja a nevelési-oktatási célok elérésére. például a kooperatív tanulásra épülő páros és csoportmunkát. technikák és stratégiák birtoklását feltételezi. A szervezési módok és munkaformák típusai: egyéni munka. A személyiségfejlődés és a tanulás összetartozó fogalmak. Célja áttekintést adni a pedagógusnak egy szaktárgyhoz kapcsolódva az adott osztályban zajló egész éves nevelési oktatási folyamatáról. előírás. a figyelem és az emlékezet működtetése által. Összetett tevékenység. páros munka. hagyományos csoportmunka. akkor munkaformáról beszélünk.

a tanórákhoz rendelt didaktikai feladatokon. valamint Magyarország nemzeti oktatáspolitikai. szervezési módok és tanítási eszközök megnevezését is. az érvelés fejlesztése. vita Nevelési-oktatási módszer. sajátítanak el új ismereteket. amely a tanulók dialogikus szóbeli kommunikációjára épül. amely során a tanulók hosszabb-rövidebb ideig az iskolán kívül szereznek új tapasztalatokat. tematikus tervet. az intézmény pedagógiai programjára és a pedagógus által készített tanmenetre épül. a kulturált vita szabályainak elsajátítása. például az Európai Unió oktatásinevelési dokumentumai. A vitát a pedagógus a háttérből irányítja. és készít tanmenetet. köznevelési törvényei és rendeletei. tartalmazhatja az osztály megnevezésén. tematikus terv A tanulási-tanítási egység egyik fajtája. a fejlesztendő készségeken és képességeken. Célja egy téma önálló kifejtése kiselőadás formájában előzetes felkészülés alapján. a tanórák számán és felosztásán. A pedagógus ezeket a dokumentumokat is figyelembe véve végzi nevelési-oktatási tervezőmunkáját. A tematikus terv részletesebb. tervezési dokumentum Az intézményes nevelés tartalmát és rendszerét meghatározó dokumentum. A pedagógus tudatosan készíti elő és szervezi meg a tanulmányi kirándulást. A 2012-ben megújult Nemzeti alaptantervre és a 2013-ban megjelent új kerettantervekre épülnek a pedagógiai intézmények saját pedagógiai programjai. a véleménynyilvánítás. a tanulótársaknak címezve. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. egy tanuló monologikus szóbeli közlésére épül. amelynek keretében a tanuló valamely nevelési-oktatási célt egy adott tananyag. tanítási téma feldolgozása révén ér el. Célja az ismeretek elsajátításán túl a kritikai gondolkodás. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 163 . valamint a kapcsolódó ismereteken túl az alkalmazott főbb módszerek. A pedagógus által készített tervezési dokumentum. tanulmányi kirándulás Nevelési-oktatási módszer. A tanulásitanítási egységhez meghatározott időkeret kapcsolódik. valamint óratervet/foglalkozástervet. a tanuló és a pedagógus közötti megállapodás egy adott tanulási cél elérése érdekében. mint a tanmenet. az adott műveltségi területhez és szaktárgyhoz kapcsolódó kerettantervre. A pedagógus segítheti a tanuló önálló felkészülését. tanulói kiselőadás Nevelési-oktatási módszer. amely a Nemzeti alaptantervre. hogy áttekintést adjon egy adott osztályban egy konkrét témakörnek a tanulásitanítási folyamatáról. Célja.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár tanulási szerződés Nevelési-oktatási módszer. Egyik fajtája a tematikus terv. Közéjük tartoznak a nemzetközi és a nemzeti oktatáspolitikai dokumentumok. tanulási-tanítási egység A tanulási-tanítási folyamatnak egy olyan egysége.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful