P. 1
Utmutato Pedagogusok Minositesi Rendszerehez

Utmutato Pedagogusok Minositesi Rendszerehez

|Views: 332|Likes:
Published by rohhhanoook
útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Magyarországon
útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Magyarországon

More info:

Published by: rohhhanoook on Feb 09, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

Oktatási Hivatal

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Szerkesztői előszó
A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta a pedagógusminősítés eszközrendszerét. A pedagógusok munkájának megkönnyítése, a pedagógus-előmeneteli és pedagógusminősítési rendszerrel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében jött létre az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadványunk. Az összeállítás a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet gyakorlatba ültetését szolgálja, emellett segíti a rendeletben foglaltak értelmezését és alkalmazását. Az Útmutató célja a gyakorló pedagógusok, a minősítő szakértők, az intézményvezetők, a minősítés szervezéséért és koordinálásáért felelős kormányhivatalok munkatársai, továbbá a pedagógus-életpálya iránt érdeklődő szakmai csoportok tájékoztatása. Támogatni kívánja a gyakorló pedagógusokat a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben, a minősítő szakértőket a minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben és ezek kivitelezésében, az intézményvezetőket és a kormányhivatalokat a minősítővizsgák és a minősítési eljárások megszervezésében és kivitelezésében. Emellett pontos, egyértelmű információkat kíván adni a szakmai közvélemény számára a minősítési rendszer filozófiájáról és működéséről. Az Útmutató kitér az e-portfólió felépítésére, elkészítésének, összeállításának, feltöltésének módjára, az e-portfólióvédés folyamatára, az óra/foglalkozáslátogatás menetére, valamint az adott elemekhez kapcsolódó értékelésekre, így bemutatja az adott fokozatokhoz kapcsolódó szintleírásokat (sztenderdeket), és a megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírásokat, azaz indikátorokat. Mindezek mellett időbeosztási javaslatokkal, fogalomtárral, dokumentummintákkal és sablonokkal segíti a pedagógus felkészülését a minősítés folyamatára. Az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott Útmutató a pedagógusminősítés alapdokumentuma, amely az alábbi területeken és szakokon egyedi tartalmakkal egészül ki a fejlesztés következő szakaszában:           Óvodai terület Alsó tagozat Felső tagozat, középiskola – angol, biológia, ének, fizika, földrajz és természetismeret, informatika, kémia, magyar nyelv- és irodalom, matematika, nemzetiségi nyelv és irodalom, rajz, technika, testnevelés, történelem, hon- és népismeret Alapfokú művészeti nevelés Gyógypedagógia Kollégium Könyvtár Pedagógiai-szakmai szolgáltatás Pedagógia szakszolgálat Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelési terület

Az egyedi tartalmak megjelenéséről a www.oktatas.hu oldalon, valamint hírlevelünkből értesülhet. A hírlevélre (Tematikus hírlevél a pedagógus-életpályamodell kialakításáról) a http://hirlevel.oktatas.gov.hu/ linkre kattintva iratkozhat fel. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatban a minosites@oh.gov.hu e-mail címen tehetik fel kérdéseiket az érdeklődők. A most nyilvánosságra hozott Útmutató a pedagógusminősítési rendszer bevezetésének rendkívül fontos lépését jelenti. 2014-ben több ezer próbaminősítést tart az Oktatási Hivatal. A szakértők a próbaminősítések tapasztalatai, a résztvevők észrevételei, javaslatai alapján fejlesztik tovább a minősítés tartalmi elemeit, eszközeit, módszereit és eljárásrendjét.

Oktatási Hivatal

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

A szakmai tartalom kialakításához hozzájárultak: Kerekes Balázs projektigazgató.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt uniós projekt keretében készült.1. Pusztai Katalin szakmai szakértők .hu weboldalon kerül közzétételre. Bessenyeiné Tóth Tünde. Wölfling Zsuzsanna Szakmai lektorok: Gloviczki Zoltán. Kimmel Magdolna. Hámori Veronika. A kiadvány elektronikus formában a www. Szőke-Milinte Enikő. Kopp Gyöngyvér. Farkas László Nyelvi lektor: Antalné Szabó Ágnes A kiadvány az Oktatási Hivatal által a TÁMOP-3. 4 . Tóth Mária szakmai vezető. Kotschy Beáta. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.oktatas.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerzők: Antalné Szabó Ágnes. Móri Árpádné. Fűrész Edit. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

................... 9 B) Kinek készült az Útmutató? ............................... 9 C) Mi az Útmutató célja? ....... 11 Miért van szükség a pedagógus-életpályamodellre? ............. A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala......) Gyakornoki időszak...........................) Mesterpedagógus ....... Kutatótanár................................ ........................................ 36 A) Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban? ........................................................ 35 Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? ......................... Hogyan épül fel a minősítési rendszer?................ Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? ............................... 19 2...................................................................................................................................................................... 13 Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? ....... VI.......................... 20 6.................................................................. 36 B) Melyek a minősítővizsga tartalmi elemei (részei)? . Pedagógus II............................) Kutatótanár.................................................................) Mesterpedagógus..........................) Az életpálya befejező szakasza ...................... 13 Milyen életpályamodellre van szükség? ............................................) A Pedagógus II.................. 30................................................................................. 22 1................................... 18 A) A pedagógus-életpályamodell szakaszai..................................................................................................... 37 C) Hogyan történik az értékelés a minősítővizsgán? ..................................................................... 9 D) Miként épül fel az Útmutató? .......................................... rendelet szerint ...................................................................... 20 4... X........................................................... a minősítési rendszer fokozatai: ............................. 19 Az emberi erőforrások minisztere által 2013............................................. IV....................... sztenderdszint indikátorlistája .................................................................................................................................... 19 3................... ......................................................................................... 20 5........................................... 38 1........................................................................ (VIII......... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag........................... 9 E) Az Útmutató összeállításának alapelvei .......................................................................................) Pedagógus I............................................................................................................................... 21 A) A pedagóguskompetenciák a 326/2013............Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék ........................................................................................................................................... Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? ....... 37 D) Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei (részei)?........................................................... 29 1.................................................................................................................................................................................... .............) Korm............ 23 B) Milyen indikátorok tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? ................................... V........................................... 17 Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének?............................................................................... 30 IX.............. 10 F) Hogyan kell használni az Útmutatót jelenlegi állapotában? ............................................................................................ 20 VIII........... Tudnivalók az útmutató használatáról .................................................. III...............................................................) Milyen fejlődési szintek (sztenderdek) tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? ..................... 11 II......................................................................................................................................... 5 I....................................................... 38 VII..................................) Pedagógus I.......... 38 2........................... 5 ....... 9 A) Miért készült el az Útmutató? .......................) Pedagógus II.......... 19 1.............

................................................................. 58 2................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék E) Mit értékelnek a minősítési eljáráson? ...) Az óra/foglalkozás megfigyelése................................................. 56 M) Milyen módszerekkel értékelik a pedagógus kompetenciáit a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban? ................................................................................................... 61 E) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására.......................... 39 H) Melyek a minősítőbizottság feladatai? ......... 62 2................... 39 1........................................................................... 53 L) Mit jelent az összegző értékelés? ............................ 59 5...................................................................... a minősítővizsgával és a minősítési eljárással kapcsolatos titoktartási.... amelyekkel a gyakornoknak és pedagógusnak is érdemes tisztában lenni?................. hogy teljesítményértékelési eszköz? ................... vagy két tanítási nyelvű képzésben dolgozik? ....... 63 5......................................................................... megbeszélése.. 50 Melyek a pedagógus feladatai? ........................... 52 K) Milyen.................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag......... 54 1....................) Melyek az eljárásrendet meghatározó jogszabályok? .............................................) Összegző értékelés .................................................. hogy „készítőjének reflexióival kiegészítve”? ................................. 61 1.................................................................... értékelése ......................................................... ha idegen nyelv szakos a pedagógus................................................................................................ 55 2........ 39 F) Hogyan történik a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való jelentkezés? ....................................... 58 1.......................) Az e-portfólióvédés tartalma ...) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió védése alapján .) az e-portfólió elkészítéséhez és a gyakorló tanításhoz? .. 61 D) Mit jelent az................. 64 Az emberi erőforrások minisztere által 2013........................................................................... tematikus tervet stb......... hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? ........................................................................................................................... 60 A) Mit jelent az.... Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? ..................... 6 .......... 62 1.................................................................................................................................................. 63 4..............................) Miért kapnak a pedagógusok dokumentummintákat (óratervet............................................. melyik tárgyból nyújtsa be az e-portfóliót? ...........) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió alapján ........................................................) Mi tartozik „A nevelő-oktató munka dokumentumai” rész alapdokumentumai és szabadon választható dokumentumai közé? ............................) Miért szükséges a reflexió? ....................................................... 48 I) J) Melyek a gyakornok feladatai? .................. 58 3................................................) A védés menete.................................................. 59 4............................................................. 58 N) A felsorolt módszerek közül melyek azok.......) Az értékelés eljárásrendje ............. 60 B) Miben különbözik az e-portfólió a papíralapú portfóliótól? .......................) Ha a pedagógus több tárgyat is tanít...................................................... 59 XI............................................................................................................................................ 62 3..........................) Milyen nyelven készüljenek a dokumentumok.................................... etikai és személyiségjoghoz fűződő kötelezettségek vannak? .....................................) A pedagógiai e-portfólió tartalmi elemei .............................. 59 6.................................................) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait? ....................................................................... 39 G) Miként épül fel a minősítés eljárásrendje?...... 60 C) Hogyan lehet definiálni a pedagógiai e-portfóliót? ...........................................................

....) Hogyan történik a látogatás egyeztetése? ............) A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának feltöltése ........................................................................................... a használható dokumentumok körének behatárolása ................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék 6............................................................................. 93 1..) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás megfigyelése? .................................... 95 4........................................ 89 D) Mi az óra...........) Mi a célja a szakértő és a gyakornok/pedagógus óra vagy foglalkozás előtti személyes találkozójának? ................................................................................................................... 82 4................ hogy mind a nyolc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat? ............................................) Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok? ...................) Mit tartalmaznak az értékelési táblázatok? .... 82 3................... 87 1..................) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz...............) Melyek a látogatás dokumentumai? .............................. 96 6............................ 95 5.) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az óralátogatással kapcsolatban? ...............vagy a foglalkozás látogatásának menete? ................................... elkészítése ......és foglalkozásmegfigyelési napló .......... 85 H) Kinek a segítségét veheti igénybe a pedagógus az e-portfólió elkészítéséhez? ........................ 89 C) Miként lehetséges a kompetenciák megfigyelése a tanítási órán/foglalkozáson? ................................. 83 6........................ 103 Az emberi erőforrások minisztere által 2013...............) A negyedik lépés: a reflexiók végleges formába öntése .............. 7 .................................. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag..... kitöltése ..és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv .....) A harmadik lépés: a válogatás ........................ 82 5................ 94 2..........................) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás elemzése? ............................................................................................ 88 XII.................................................. 81 1....) Óra...................................................... 89 B) Mi képezi az óralátogatás értékelésének alapját? .................................................) Hogyan győződhet meg a pedagógus arról................................................................................................................................................................................... 87 I) J) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az e-portfólió dokumentumaival kapcsolatban? ........................) Az első lépés: a célok azonosítása........................................................................ 85 G) Hogyan ütemezze a pedagógus ezeket a lépéseket?................ 87 Hogyan értékelik a pedagógiai e-portfóliót? ................... Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? . 102 8.......................................................................... 84 7........) A hetedik lépés: az ünneplés.............................................................................................................................................. 81 2...................................) Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése..................................................................... 89 A) Mi a látogatás célja? Kik a szereplői? .......... 97 7.........................................................) A második lépés: a dokumentumok gyűjtése....................................................................................................................................... 77 F) Hogyan készül az e-portfólió? ...................................) Óra................................................... 70 7.... 77 8.............................................. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat?.............................................................................. 94 3............... 88 K) Mi történik az e-portfólió dokumentumainak értékelése után? .................................................................................

....................................... sz....................................... melléklet Óraterv – „A” változat ...................... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján (a szakértő és az intézményvezető számára) ...................... melléklet Tematikus terv ............................................................................................. 132 11.......... Fogalomtár ......... 130 9.................... 129 8.............. melléklet Pedagógusminősítő értékelés ................................ 104 1.......................................................................................................... melléklet Az egyéni fejlesztési terv sablonja és tartalmi elemei ......................................... melléklet Példák hospitáláshoz kapcsolódó reflexióra .......... melléklet A minősítés folyamatábrái ..................... melléklet Hospitálási/óralátogatási napló........................ november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag............... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az előzetes értékelés szerint ........................................... változat (belépő osztály) ............................................................................... sz............................ melléklet Óraterv – „B” változat ...................................................... sz.............................. 151 Az emberi erőforrások minisztere által 2013... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az e-portfólió és védése alapján ......... sz...................... melléklet Példa egy dolgozat eredményeivel kapcsolatos reflexióra ...................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék XIII.............................. sz....... sz... 138 15...................................................................................... 132 10............................... 118 5.............................................. sz. 136 14.......................................................... sz.................... sz.................................... változat (A pedagógus legalább egy éve osztályfőnöke az osztálynak) .... 142 17........... sz.................................................................................. sz................ valamint az órá(k) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján (a szakos szakértő számára) .......... 127 6.............. melléklet A dokumentumok kapcsolati rendszere . 128 7............... sz.............................................................................. melléklet Eredetiségnyilatkozat................ Mellékletek ... 134 12....... sz........................... melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 1......... melléklet Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása ....... sz............................................. 145 19... 105 3.. sz................................................. sz.......................... 135 13............ melléklet Tanmenet ........................................................................... sz......................... sz................. 8 ..... 104 2................................................................................ melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés............................................................... 146 20........ sz................................ 149 XIV.............. sz..... 139 16................. melléklet Esetleírás ............... 109 4..... melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 2.............................. 143 18...

D) Miként épül fel az Útmutató?  A pedagógus-életpályamodell filozófiája.) Korm. 9 . Jelen Útmutató nem tudja fölvállalni a pedagógiai-szakmai szolgáltatóknál. iskolaigazgatók –. B) Kinek készült az Útmutató? Az Útmutató célközönsége a pedagógustársadalom – a gyakorló pedagógusok. Tudnivalók az útmutató használatáról A) Miért készült el az Útmutató? Az Útmutató a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. minősítő szakértők. a szakképzésben és a gyermekvédelem és javítóintézeti nevelésben dolgozó pedagógus kollégák minősítéséhez szükséges kompetenciák. segíti a rendeletben foglaltak értelmezését és alkalmazását.  Támogatni a minősítő szakértőket a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben és ezek kivitelezésében. a minősítési rendszer koordinálásáért felelős kormányhivatalok munkatársai. rendeletnek a gyakorlatba ültetését szolgálja.  Támogatni az iskolaigazgatókat és a kormányhivatalokat a minősítővizsgák és a minősítési eljárások megszervezésében és kivitelezésében. 30. (VIII. sztenderdek és indikátorok kidolgozását valamint a minősítési eljárásnak az említett területeken történő leírását. elősegíti a pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos szakmai párbeszédet. egyértelmű információkat adni a minősítési rendszer filozófiájáról és működéséről. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tudnivalók az útmutató használatáról I. a művészeti nevelésben. C) Mi az Útmutató célja?  Támogatni a gyakorló pedagógusokat a minősítővizsgára és a minősítő eljárásra való felkészülésben. valamint a pedagógus-életpálya iránt érdeklődő szakmai csoportok.  A szakmai közvélemény számára pontos. elméleti keretei  A magyarországi minősítési rendszer és ennek felépítése  Az eljárásrend ismertetése  A pedagógiai e-portfólió  Az óra/foglalkozás értékelése Az emberi erőforrások minisztere által 2013. viszont alapdokumentumként kiindulási alapot jelenthet ehhez a munkához.

és a Pedagógus II. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Szakértő II. ezért az Útmutató ezt még nem tartalmazza. ezáltal mind a minősítő szakértő. Ennek következtében:  nem különíti el az ismerettípusú. előzetes értékelés). megtervezheti saját szakmai fejlődését. hogy az Útmutató betölthesse a kormányrendeletnek az értelmezést és gyakorlati alkalmazást támogató szerepét. a képességtípusú és az attitűdtípusú indikátort. Az Útmutató a minősítés eljárásrendjének logikáját követi. és amelyekre az Útmutató elméleti része is épül. fokozatra érvényes indikátorlistát tartalmazza. Pedagógusminősítő értékelés lapja  Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása  A feltöltendő dokumentumok kapcsolati rendszere  Dokumentumminták gyűjteménye  Fogalomtár E) Az Útmutató összeállításának alapelvei Annak érdekében. hogy az életpálya egyes szintjein más-más arányú teljesítményt vár el a pedagógustól ugyanazon indikátorlista alkalmazásával (60%... fejlesztő szemléletmód érvényesítésére a minősítés i rendszerben: a pedagógus szembesülhet az erősségeivel és a fejlesztendő területeivel. Tartalmazza ugyanakkor azokat a forrásmegjelöléseket is. Az értékelés-minősítés filozófiájának ismertetése csak azokat az alapvetéseket tartalmazza. fokozatba lépést fogják jelenteni. amelyek a minősítési rendszer filozófiájának értelmezéséhez feltétlenül szükségesek. Az egyes indikátorokkal jelzett fejlettségi szintek feltérképezése lehetőséget biztosít egy ún. az érdeklődő szakemberek ezekben a forrásokban az adott témáról tovább tájékozódhatnak. Az indikátorlista alkalmazásával lehetőség lesz rámutatni azokra a különbségekre is. 10 . hogy a kompetenciaalapú minősítés minden elméleti tézisét felsorakoztassa. Az Útmutatónak jelen állapotában nem célja. Mivel a kötelező minősítések a Pedagógus I. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. összeállításakor egyszerűségre. amelyek a két szint fejlettsége között reálisan megfigyelhetők.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tudnivalók az útmutató használatáról  Kompetenciaalapú összesítő értékelőlapok (Szakértő I. amelyek hiányában nem látható át a minősítés folyamatának. közérthetőségre és áttekinthetőségre törekedtünk.  a Pedagógus II. csak azokat foglalja össze. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár indikátorlistájának és értékelőlapjának elkészítése folyamatban van.-re kidolgozott indikátorlista található meg. A minősítési eljárás jelen állapotában ezt úgy próbálja megvalósítani. az Útmutatóban csak a Pedagógus II. kritériumainak és módszertanának egységes rendszere. mind a pedagógus teljes és koherens képet alkothat a minősítési eljárás tartalmi elemeiről és módszertanáról. amelyek részletesen és koherens elméleti rendszerben mutatják be a kompetenciaalapú pedagógusminősítést. Igazgató. Az Útmutató a sztenderdek és az indikátorok leírásában is törekszik az egyszerűségre és az érthetőségre.  az indikátorok számának megállapításakor a minimálisan elfogadható számú indikátorral dolgozik. 75%).

A „kiművelt emberfők”. ez pedig jórészt az oktatás színvonalától függ. Az eljárásrend logikájának a megértését a mellékletek ábrái segítik. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala Az Útmutató jelen állapotában egy ún.2-08/1/B-2009-0002 13. a pedagógiai-szakmai szolgálati és a gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés területek kompetencia. alprojekt A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. a további közös munka alapját képezi.epednet. Eger. Az Útmutató mellékletei tartalmazni fogják az óvodai. . A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala A 21. a szilárd erkölccsel rendelkező emberek a jövő zálogai. 30. a tanítói. F) Hogyan kell használni az Útmutatót jelenlegi állapotában? Az életpályamodell filozófiájának megismerése után (az Útmutató anyagát kiegészítve a megjelölt szakirodalmakkal: Falus1.pdf 11 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítását egy szoftver fogja végezni.ektf. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról).és indikátorértelmezéseit. Egy ország versenyképességét csak részben határozzák meg a GDP-ben kifejezhető gazdasági mutatók. században az oktatáspolitikával és az oktatással befolyásolható humánerőforrás fejlettsége a társadalmak kulcskérdésévé vált. a szaktárgyankénti és területspecifikus. az e-portfólió indikátorok szerinti értékelésével.) 2011. de a megfogalmazásokat nem tekinti végleges változatnak. az emberi élet minősége a kevésbé számszerűsíthető. A hazai pedagóguskompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslat megtalálható: Kotschy Beáta Szerk. EKF. A tanulási-tanítási környezet más összetevőinek – az 1 2 Falus Iván (szerk. Végezetül javasoljuk a kompetenciaalapú összesítő értékelőlapok áttekintését azért. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. majd az óralátogatással és annak értékelésével célszerű megismerkedni. Eger.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei. Nemzetközi áttekintés. alapdokumentum és munkaanyag. ahogy a neve is mutatja. Kotschy2) célszerű a magyarországi minősítési rendszer kormányrendeletben foglalt leírását elolvasni (326/2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az e-portfólió tartalmi elemeivel. TÁMOP -4. A próbaminősítések tapasztalatai alapján ezek felülvizsgálásra. a szakszolgálati. ennek ellenére minden érintett számára szükséges és hasznos az indikátorok kompetenciaértékekké alakításának megismerése.) Korm. II. 2011. hogy a dokumentumok egymáshoz való viszonya egyértelművé és világossá váljék.1. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. http://www. A diákok iskolai teljesítményét az oktatáspolitika által is befolyásolható tényezők közül elsősorban a pedagógusi munka minősége határozza meg. (VIII. évi XXXIII. és ha szükséges. ám hosszú távon annál inkább meghatározó humánerőforrás minőségétől. korrigálásra kerülnek. Ezért minden fejlődő társadalom versenyképességének az alapja az oktatás sikeressége. ezek után az e-portfólióval. Törekszik a kompetenciaelemek és a sztenderdek pontos leírására.

A hatékony pedagógusok pályára vonzása. hogy a világon mindenütt meghatározó elem a kormányzatok gondolkozásában a pedagógusok ügye. Bölcsek Tanácsa Alapítvány. A fejlődő oktatási rendszerek az oktatás színvonalának javítása érdekében számos intézkedést hoztak:  emelték a pedagógusképzés színvonalát. Ehhez járulhat hozzá a hosszú évek óta tervezett pedagógus-életpályamodell bevezetése. 12 4 5 6 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Jelentés a magyar közoktatásról.  állami vagy független minősítési rendszereket vezettek be és működtetnek.immix. kiváló pedagógus… a pályájáért és tárgyáért lelkesedő pedagógus csodákra képes” – olvasható a kiadványban. A második McKinsey-jelentés5 szerint ahhoz. How the World’s Most Improved School Systems Keep Getting Better. 01. Szárny és teher. http://iel. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. o.  a rutinos. A külföldi szakemberek véleményével összecseng a Sólyom László korábbi köztársasági elnök által felkért Bölcsek Tanácsának álláspontja. 01. 3 Sági Matild – Varga Júlia 2010. Mourshed. 2010. ha a pedagógusszakma presztízse össztársadalmi szinten is növekedésnek indul. fontos a pedagógushivatás fejlesztése. McKinsey&Company. . Az egyik legfontosabb oktatáspolitikai cél. In.  biztosították az oktató-nevelő munkához szükséges segítő szakembereket.3 Az elmúlt évtized nemzetközi kutatási eredményei arra a következtetésre jutottak. – Chijioke. http://www.  növelték a béreket. Oktatási és Kulturális Minisztérium EU Kapcsolatok Főosztálya az OECD engedélyével. és a már gyakorló eredményes pedagógusok a pályán maradjanak. Mona – Barber. „Az oktatás sikerének a kulcsa a megbecsült. 08. Teachers Matter.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala oktatásra fordított összegek nagyságának. Ez akkor lehetséges. C. a tárgyi felszereltség színvonalának – sokkal kisebb mértékben mutatható ki a tanulók eredményeire tett hatása. 08. tapasztalt pedagógusok munkáját elismerték. motivált. amelyet a Szárny és teher 6 című tanulmánykötet tartalmaz. utolsó letöltés: 2013. hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb. 115. Pedagógusok. ösztönözték.ofi. hogy egy oktatási rendszer a jó szintről magas színvonalúra javuljon. 2005. hogy a sikeres oktatási rendszerek a pedagógusokat állították a középpontba.hu/kiadvanyaink/jelentes-2010/18-pedagogusok. 2009. 2007.  megerősítették az intézményvezetést. M. legtehetségesebb emberek válasszák. az osztálylétszámnak. utolsó letöltés: 2013.ca/storage/6/1304014879/McKinsey_Full_Report_Nov_2010%282%29. és teljesítményhez kötötték. fejlesztése és a pályán való megtartása. „A tanárok számítanak” címet viselő OECD4-kutatásból látható.pdf. A tanárok számítanak.

Finnország.7 2. Nemzetközi áttekintés. hogy a minősítési rendszernek a minőség garanciájának üzenetét kell közvetítenie a pedagógusok. a minősítésben részt vevő szakértőket és a minősítési rendszer működtetésének anyagi és humánerőforrásait a törvények és rendeletek garantálják. az eljárásrendet. 7 8 Falus Iván (szerk. a minőséghez köthető differenciált bérezést. módszertanát. és ennek megfelelően kidolgozta azokat a minőségbiztosítási és minősítési modelleket. Nemzetközi áttekintés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miért van szükség a pedagógus-életpályamodellre? III. Hollandia. Fontos hangsúlyozni. amelyek eléréséhez pontosan körvonalazott teljesítményeket és anyagi megbecsültséget rendeltek. A magas presztízsű értelmiségi szakmák – orvos. jogász – esetében a társadalmi megbecsültség. Ezekben az országokban folyamatosan dolgoznak a minőségbiztosítási modellek tökéletesítésén. amely szakmailag megalapozott tartalmi elemekből. segítheti a pedagógusok elkötelezettségét saját szakmai fejlődésük iránt.) 2011. évi XXXIII. Franciaország. a foglalkoztatási biztonságot. ugyanakkor folyamatosan mérik a bevezetett minőségbiztosítási rendszerek tanulói és pedagógusi teljesítményre gyakorolt hatását. módszertanból és eljárásrendből áll. hogy a minőségbiztosítás pozitívan befolyásolja az oktatás színvonalát és a pedagógusok életpályáját. Eger. Svédország és az Amerikai Egyesült Államok) gyakorlatának és tapasztalatainak összevetése volt. Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? A hazai pedagógusminősítési rendszer kidolgozását a nemzetközi tapasztalatok feltáró vizsgálata előzte meg. amely alapján ki lehetett dolgozni a magyar köznevelés és pedagógiai kultúra számára leginkább célravezető minősítési sztenderdeket 9. 326/2013. Az eredmények egyértelműen azt igazolják. Így a szakma gyakorlói hosszú távon érdekeltek a szakmai életutak megtervezésében és építésében. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról Falus Iván (szerk. (VIII. Románia. Miért van szükség a pedagóguséletpályamodellre? 1. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. amelyek segítségével az oktatás színvonalának emelését a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének támogatásával biztosíthatja. . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 30. mérnök. 13 9 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Németország. Az életpályamodell központi eleme a minősítési rendszer. hogy egy életpályamodell a pálya egészére ösztönzően hat a pedagógus szakma esetében is: szavatolja a pedagógusi munka minőségének emelését. a szakmai életutak és a szakma gyakorlóinak elégedettsége között szoros kapcsolat mutatható ki. Ausztria. amelynek alapvető célja tíz ország (Anglia. az oktatás fenntartója és az oktatást igénybe vevők felé egyaránt. a magasabb teljesítmények elérésében.) 2011. Eger. Ezeknél a szakmáknál a szakmai életutaknak világos és pontos szakaszai vannak. védjegyként garantálva a pedagógiai munka színvonalát és minőségét. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Olaszország. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Joggal feltételezhető. Spanyolország. A fejlett és a fejlődő országok jelentős része már több évtizede felismerte a pedagógusmunka minőségének a jelentőségét.) Korm.8 IV. A minősítési rendszer tartalmi elemeit.

képzéséhez. tanítás. Az IKT10 alkalmazásának képessége. fegyelmezés. 10 IKT: információs és kommunikációs technológiák 14 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amelyek az oktatási intézményt a helyi közösség részévé teszik.  A családokkal való intenzív kapcsolattartás. amelyek a tanulókat képessé teszik az autonóm.  Pedagógiai attitűdök: kapcsolat a diákokkal. . Olyan stratégiák alkalmazása.  Anglia  Szakmai képességek: tervezés. csapatmunka és együttműködés. Tanulást előmozdító osztálytermi környezet kialakítása. Az idő. Pedagógiai ismeretek és tudatosság: tanítás és tanulás. szaktárgyi és tantervi ismeretek. Multimédia alkalmazása. ellenőrzés. A tanulók közötti különbségek figyelembevétele. az eszközök megfelelő szervezése. a feladatok és a kötelezettségek tisztelete. alapműveltség és kommunikáció. A pedagógus társadalmi szerepének elsajátítása. érdeklődéséhez. a személyes szakmai fejlődés igénye. elfogadása. a tanítás hatékonyságának és a tanulók fejlődésének nyomon követése. Olyan tanulási környezetet kialakítása. Nyitott. amely különösen figyel az esélyegyenlőségre. kritikus szemléletmód. Kommunikáció. figyelem a megfelelő tanítási környezet kialakítására. Olyan tevékenységek szervezése. értékelés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? Vizsgált országok  Kiemelten kezelt kompetenciák A pedagógussal. a tér. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. neveléstudományi ismeretek és speciális nevelési igények iránti érzékenység. etika. titoktartás. kommunikáció és együttműködés. egyéni döntések meghozatalára. mint közalkalmazottal szembeni elvárások: semlegesség. Az anyanyelv kiváló ismerete. értékelés és ellenőrzés. Franciaország    Olaszország           Spanyolország  A tanítás történeti jellegzetességeinek ismerete. Alkalmazkodás a tanulók előzetes szintjéhez. a szólásszabadság biztosítása.

Svédország A kompetencia fogalmának értelmezésében a tudás és a képesség mellett a harmadik komponens nem az attitűdök (mint nálunk). felelősséget vállal).és oktatásfejlesztés. kolléga.  Szakmódszertani. innovatív tevékenységére. amely pedagógusszerepek szerinti bontásban. Románia  A tanulási-tanítási folyamat eredményeinek értékelése.  Személyes és szakmai fejlődés. Nagy hangsúlyt fektet a pedagógusok önismeretére. bátorít. Finnország Pedagógusszerepek:  pedagógus (a tanulás vezetője). A pedagógusi funkciók feladatkörök szerint kevésbé differenciáltak. fejlesztési eszközök. Hollandia  A kompetencia. környezet. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tanulási stílusokat támogat).  szakértő (a szakterületének ismerője). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A pedagóguskompetenciák szerepek szerint meghatározva: interperszonális.  Pedagógiai.  Partneri együttműködés. a tantárgy és a tanítási módszerek szakértője. Kompetenciaterületek: Németország  Szaktárgyi. A pedagóguskompetenciák megítélése a munkáltató feladata is.  Tantervek. szervezési feladatok. Nincs országosan egységes kompetenciarendszer.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer?  Hét kompetenciát különböztet meg aszerint. Kompetenciák:  Tanulókra koncentráló. pedagógus. hogy kire vagy mire irányul: tanuló. Példaként egy – a jouensuu-i egyetem által kidolgozott – szempontrendszer kiemelve. pedagógiai. 15 . innovatív tanulási-tanítási folyamatok.és sztenderdrendszer nagyon differenciált és sokrétű. hanem az ítéletek és a megközelítések.  teljes ember (empatikus. módszerek tervezése és alkalmazása. önképzésére. A kompetencialista nagy jelentőséget tulajdonít a kritikai szemléletnek és a különböző életkorú tanulók tanítása közötti kapcsolat erősítésének. nem tesz különbséget a kezdő és a gyakorló pedagógusok között.  tanulási tevékenység támogatója (tanulási környezetet teremt. Iskola. konkrét tevékenységekben azonosítja a pedagóguskompetenciákat.

 kommunikáció. addig a kompetenciák szintjeinek meghatározására alig vállalkoztak. A feltáró vizsgálat legfontosabb tapasztalata az egyes országokban a pedagógus felkészültségének megítéléséhez szükséges kompetenciák tartalmának a tanulmányozásából származott.  Az oktatás adaptálása az egyéni szükségletekhez.  Szakmai elkötelezettség és felelősségvállalás. Ez a modell az első három szinten közvetlenül az adott pedagógus oktatási tevékenységében vizsgálja a kompetenciák fejlődését.  Együttműködés. Cél egy olyan longitudinális és koherens rendszer megteremtése. kompetenciák:  egyes tanulók megismerése.  A tanulás értékelése.  a pedagógiai folyamatok tervezése. Amerikai Egyesült  Motivációs tanulásszervezési készségek. Az említett országokban figyelembe veszik a pályán eltöltött évek számát.  Tervezési készségek. a minősítési rendszer megfelelő működésére.  a pedagógiai folyamat értékelése. amely alapot szolgáltat a pedagógusoknak az önfejlesztésre. de a javadalmazásban az automatikus továbblépés eszközével nem élnek. Államok  Kommunikációs készségek. Miközben a kompetenciák tartalmának leírására minden országban tettek kísérletet. A magyarországi törekvésekben a pályamodell kialakítása és a kompetenciaszintek (sztenderdek) leírása szoros kapcsolatban áll.  a csoportok megismerése.  Az emberi fejlődés és tanulás ismerete. az oktatási folyamat irányítása.  felelősségvállalás a pedagógus saját szakmai fejlődéséért. fejlődésük elősegítése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A pedagógusértékelési sztenderdek és a pályamodell kapcsolódására az egyes országokban vannak próbálkozások. a következő szinteken elvárja a kompetenciák kiterjesztését a helyi szintről regionális vagy Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  a szaktudományos ismeretek megléte és integrálása a tanulók személyiségének fejlesztése érdekében. de kidolgozott pályamodellel csak Anglia esetében találkozunk. 16 .  Többféle oktatási stratégia alkalmazása. kapcsolat a pedagógiai folyamat résztvevőivel. fejlődésük elősegítése. a képző intézeteknek a képzés tartalmi és formai elemeinek a megtervezésére.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? Pedagóguskompetenciák:  A tantárgy ismerete. Több említett ország gyakorlatában felismerhető közös elemek.  a tanítási tevékenységek széles választékának felhasználása.

hogy a pedagógus készül-e egy újabb minősítési fokozat megszerzésére. majd megfelelő szakmai támogatással. nem képezik a minősítési eljárás tárgyát. és sikerrel teljesítik ennek követelményeit. szint – vezetőpedagógus. hiszen a pedagógiaiszakmai ellenőrzés eredményei az intézményi önértékeléssel együtt 30%-os arányban képezik részét a minősítési eljárásnak. a szaktanácsadás. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a minősítési eljárást a nevelés-oktatás minőségének javítása érdekében. A szaktanácsadó arra törekszik. A mesterpedagógusok és a kutatótanárok tapasztalatára és munkájára számít mind a szaktanácsadás. A tanfelügyeleti szakértők rendszeresen látogatják a gyakorló pedagógusokat. a minősítési eljárás követelményeiben meghatározott. 3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. módszertani és pedagógiai támogatást a segítséget kérő pedagógus számára. A minőségbiztosítási rendszer három eleme. Milyen életpályamodellre van szükség? Tanulmányozva a rendelkezésre álló nemzetközi tapasztalatokat. szint – minősített pedagógus. és a sztenderdek alapján rendszeresen értékelik a pedagógusok tevékenységét függetlenül attól. akik szakmájukat magas szinten művelik. A pedagógus minősítését a megnevezés és a magasabb fizetési kategória jelzi: 1. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést tanfelügyeleti szakértők végzik. mert ennek eredménye a minősítési eljárás tárgyát képezi (az intézményi önértékeléssel együtt összesen 30%-ban). hogy a pedagógus a minősítésre történő jelentkezése előtti évben vegyen részt tanfelügyeleti ellenőrzésben. avagy nem. a pedagógus számos tevékenységét érintő és értékelő dokumentum. valamint a szakértő személyes tapasztalatainak (az óralátogatások) értékelése alapján. illetve a gyakorló pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg. V. Kiemelten kell figyelni arra. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és emellett – a szaktanácsadói továbbképző program sikeres elvégzése után – képesek a pedagógusok szakszerű szakmai segítésére is. valamint a pedagógusok munkájával kapcsolatos visszajelzések eljuttatása a minőségbiztosítási rendszer számára. minőségi munkavégzésük elismerése lett. amely támogatja a pedagógust a minősítési eljárásra való felkészülésben. olyan mesterpedagógusok és kutatótanárok. javaslatokkal a javítandó részterületek minőségének fejlesztése. olyan szakemberekből. A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok. Az életpályamodell a hangsúlyt a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére helyezi. a fokozatokhoz rendelt fizetésemeléssel és a magasabb presztízsű szakmai feladatok ellátásához szükséges jogosultság megadásával. és összekapcsolja a szaktanácsadást. Azok a problémák. szint – pályakezdő. 2. szint – pedagógus. A szaktanácsadás célja a pedagógiai munka erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása. 5. szint – kiváló pedagógus. 17 . Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának folyamatos és rendszeres szakmai értékelése. és nem nyilvánosak. 4. A minősítési rendszer a pedagógus szakmai munkájának színvonalát és az alapfeladatokon túlmutató szakmai teljesítményét jutalmazza a különböző minőségi fokozatokba való besorolással. A szaktanácsadók a mesterpedagógusokból és a kutatótanárokból kerülnek ki. A tanácsadói munka csakis a pedagógus egyéni fejlődését szolgálja. amelyek megoldásához segítséget kér és kap a pedagógus a szaktanácsadótól.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen életpályamodellre van szükség? akár országos szintre. mind az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás is. hogy megadja a szükséges szaktárgyi. A szaktanácsadó és a pedagógus közötti kapcsolat a pedagógus szakmai fejlődését elősegítő bizalmi kapcsolat. akik részt vesznek az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) által szervezett tanfelügyeleti továbbképző programon. a magyar pedagóguséletpályamodell központi eleme a pedagógusok szakmai fejlesztése.

Egyrészt megvizsgálják. szaktanácsadás). Az alábbi felsorolás a bevezetés legfontosabb céljait tartalmazza. valamint javaslatokat tesznek a pedagógus számára. másrészt segítik az optimális továbbfejlődési irányok megtalálását. A minősítési rendszer várt céljai: 1. amelyek lehetővé teszik a jelenleginél differenciáltabb célrendszer megfogalmazását is. Az oktató-nevelő munka értékelésében országosan egységes rendszer kialakítása. hogy a pedagógus gyakorlati munkája megfelel-e a minősítési rendszer adott fokozatához kapcsolódó sztenderdeknek. a világos pályakép megrajzolásával hatást gyakorol az egyes pedagógusok életpályáján túl az oktatás teljes rendszerére. A minősítő értékelés. A gyakorlati megvalósulás folyamatos követése. szakfelügyelet. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a szaktanácsadás kapcsolatát az alábbi ábra mutatja: VI. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A közoktatás rendszerének eredményesebbé tétele. Az iskolai munka eredményességének növelése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének? az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás kiegészítik és támogatják egymást. a szakmai munka értékelésével. Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének? A minősítési rendszer a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének motiválásával. 3. hol és hogyan hasznosíthatók szakmai kompetenciái leghatékonyabban a köznevelés rendszerében (pl. 2. 18 . értékelése lehetőséget teremt olyan tapasztalatok elemzésére. mentorálás.

Minősítővizsgát a diploma megszerzését követő második gyakornoki év végén tesz a pedagógus. Ha a gyakornoki időszak végén a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kap. VII. 30. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A pályakezdő szakasz 2 évig tart. jogviszonya az adott intézményben a törvény erejénél fogva megszűnik. a Pedagógus I.) Gyakornoki időszak A pedagógus-életpálya első szakasza a mindenki számára kötelező. a minősítési rendszer fokozatai 1. fokozatban lévő pedagógus következő minősítésének legkorábban a fokozatban töltött 6. hogy a pedagóguskompetenciákat 100%-ban megtestesítő mesterségbeli tudás megszerzése a diploma kézhez vétele után még hosszú folyamat. A minőség elismerése és jutalmazása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan épül fel a minősítési rendszer? 4. évet követően. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amely minősítővizsgával zárul. A minősítővizsga és a minősítési eljárás rendjét. Az életpályamodell és a minősítési rendszer figyelembe veszi.) Korm. A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a kormányhivatal szervezi meg és folytatja le. a szakmai fejlődés természetes menetét figyelembe véve különböző szinteket állapít meg a pedagógusok előmeneteléhez.) Pedagógus I. (VIII. Hogyan épül fel a minősítési rendszer? A pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési rendszer bevezetésének célja egy olyan rendszer létrehozása. tanfelügyeletben való részvétel stb. A) A pedagógus-életpályamodell szakaszai. Aki megfelel a vizsgán. rendelet szabályozza. A gyakornok a sikeres minősítővizsgát követően Pedagógus I. 6. ennek tartalmi elemeit és módszertanát a 326/2013.) jelzik a pedagógus munkájának szakmai és a társadalmi elismerését. 2. szakaszába. Ezt a fokozatot elérő pedagógus lehet osztályfőnök és vizsgáztató pedagógus. fokozatba lép. a pedagóguskompetenciák határozzák meg. A pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésének ösztönzése. A többi életpálya-fokozat az ún. mentor által támogatott gyakornoki időszak. A minősítés kritériumrendszerét a pedagógusok képzési és kimeneteli követelményei (KKK). 5. és legfeljebb két évvel hosszabbítható meg. év során kell megtörténnie. A vonatkozó rendelet szerint a Pedagógus I. és továbblép az életpálya Pedagógus I. A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására. nem nevezhető ki. minősítési eljárás során érhető el. cím elnyeréséért. de legkésőbb a 9. pedagógusi kinevezést kap. Aki másodszorra sem felel meg a minősítővizsgán. erkölcsi és anyagi megbecsülését. A minősítési rendszer két központi eleme a minősítővizsga és a minősítési eljárás. 19 . A szintekhez rendelt pénzügyi források és feladatok (szaktanácsadás. mentorálás. amely a minősítési eljárás keretében.

4. A fokozat elérésének további feltétele a legalább 14 éves szakmai gyakorlat és a második minősítés megszerzése. A minősítés alapját a pedagógus általános pedagógusi kompetenciáinak megfelelő szintű fejlettsége mellett a pedagógus által meghatározott speciális szakmai feladatokhoz kapcsolódó kompetenciák és az e téren végzett tevékenység eredményességének igazolása képezi. annak is megvan a lehetősége. A mesterpedagógusi fokozatba kerülés további feltétele a pedagógus-szakvizsga és a második minősítés megszerzése. A Pedagógus II.) Kutatótanár A Kutatótanár kategóriába kerülhet a tudományos fokozatot megszerző és rendszeresen publikáló 11 pedagógus. mind a Mesterpedagógus. ugyanakkor pályája végéig maradhat ebben a fokozatban. fokozat megszerzése feltétele a pályán maradásnak. vezetőtanári. . Ezzel a lehetőséggel az óvodai dajkák is élhetnek. szaktanácsadói. 6. (Az óraszámcsökkentést választó pedagógus nem vállalhat túlórát. mentori vagy vezetői megbízás). amelyek betöltéséhez jogszabályok előírják. A minősítési eljárás során kiemelt szerepet kapnak a tudományos munka elvégzésére és a kutatási eredmények felhasználására vonatkozó dokumentumok. vagy csökkentett munkaidőben dolgoznak. mind a Kutatótanár fokozat elérésével. hogy vonatkozó rendeletben megjelölt időponttól a Pedagógus II. 20 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A kedvezményes befejező szakasz választáson alapul. taneszközfejlesztés stb.) Az életpálya befejező szakasza A mindenkori nyugdíjkorhatár elérését megelőző ötödik évtől a pedagógusok dönthetnek úgy.) Pedagógus II.) 11 Évente minimum két szaktanulmány. hogy alacsonyabb óraszámban tanítanak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) Mesterpedagógus A mesterpedagógusi fokozatot legkevesebb 14 év szakmai gyakorlat után lehet elérni. fizetésük pedig csak az óraszámcsökkentés mértékének 50 százalékával csökkenhet. A kedvezményes befejező szakaszt csak azok a pedagógus-munkakörben alkalmazottak választhatják. Figyelmet kell fordítani arra. 5. fokozatba lépés feltétele a legalább 8 éves pedagógusi gyakorlat – és a minősítővizsgához hasonlóan – a pedagógus kompetenciáinak meghatározott szintű fejlettségét elismerő minősítés. szabadalom.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan épül fel a minősítési rendszer? 3. de vannak olyan munkakörök (pl. A mesterpedagógusi és a kutatótanári kategóriába való továbblépés tehát nem kötelező. Ha a pedagógus szeretne továbblépni egy magasabb szintre. akik a nyugdíjkorhatár előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 évet töltöttek a pedagóguspályán. a munkáltató nem kötelezheti rá a dolgozót. szakértői.

amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra. amelynek két meghatározó állomását tartjuk számon: 1. Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? A minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. 2011. vagy előléphet-e a pedagógusi életpályán. hogy el lehessen dönteni. Eger. az attitűdöknek és a képességeknek azon összességét jelentik. 2. és azzal pedagógus-munkakörben önállóan dolgozhat-e. A „mesterségbeli tudás” elemzésének módszerei a pedagóguskutatások fő területét alkotják. Az ilyen értelemben vett kompetenciák meghatározása először az angolszász országokban. nyelvi formája. . A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. attitűdbeli komponenseket és a gyakorlati alkalmazásukhoz szükséges képességeket is. Annak érdekében.)). A kutatási folyamat során a kompetenciák száma és azok tartalma nem változott.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei. A pedagóguskompetenciák kidolgozása többéves kutató folyamat eredménye. Ezeket a kompetenciaszinteket sztenderdeknek nevezzük. Ahhoz. megkaphatja-e a diplomáját. problémamegoldó képessége.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? VIII. http://www. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az indikátorok és a sztenderdek (szintek) tartalma folyamatosan módosult.1. 30.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt keretében. az attitűdöknek és a képességeknek a külső megfigyelő számára is megragadható elemeit meghatározni. A TÁMOP-4. hogy egy hallgató iskolai gyakorlatra bocsátható-e. annak függvényében. TÁMOP -4. alprojekt A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei.ektf. célszerű a tudásnak. pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák.1. majd Európa és a világ több más országában az 1990-es évektől kezdődően került sor. A kutatások jelenlegi eredményei szerint ezek a megközelítések mind lényeges elemekre vonatkoznak. A minősítéshez szükséges kompetencia-. gondolkodási.) EMMI-rendelet megjelenése (Magyar Közlöny (2013/15.pdf 21 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy a sztenderdek elérését meg lehessen ítélni.és 12 A hazai pedagóguskompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslat megtalálható: Kotschy Beáta Szerk. Az indikátoroknak megfelelő tudást. de a minőség legbiztosabb mutatói a pedagógus kompetenciái. sztenderd. mert ezek integráltan tartalmazzák az értelmi. EKF. az önelemzés-önértékelés az egyes megközelítésekben külön-külön kiemelt szerepet játszanak. (I. és az a pedagógus léphet előre az életpályamodell szintjein. A tanárképzés képesítési és kimeneti követelményeit tartalmazó 8/2013. hogy milyen integrációs szinteken és milyen célból kívánt foglalkozni az adott dokumentum a pedagóguskompetenciákkal. A sztenderdeknek megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírásokat nevezzük indikátoroknak.epednet.12 A pedagóguskompetenciák tehát a tudásnak. döntési mechanizmusai. sorrendje. tevékenysége. A pedagógus személyisége. akinél az indikátorok a kompetenciák meglétét és elvárt fejlettségét bizonyítják. Az a jelölt kaphat diplomát. meg kell vizsgálni. hogy a pedagógus a kompetenciák megfelelő szintjével rendelkezik-e. attitűdöket és képességeket különféle értékelési módszerekkel és eszközökkel állapítjuk meg.2-08/1/B-2009-0002 13. hogy tevékenységüket. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei című munkaanyag elkészítése.

(VIII. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. Az indikátorok funkcionális (egy feladat vagy probléma megoldását biztosító) és integrációs struktúrái alkotják a sztenderdeket. A kompetenciák felölelik az oktató-nevelő munka és a szakmai fejlődés egyes területeit. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A kompetenciamodell értelmében az egyes kompetenciák nem egymástól függetlenül és elszigetelten jelennek meg a pedagógus személyiségében és pedagógiai tevékenységében. a hátrányos helyzetű. 30. a továbbiakban még két alkalommal is találkozni fog a kompetenciák felsorolásával és a hozzájuk rendelt indikátorokkal. tanulási. A pedagógus tudása ismeretbeli. elemzése 7. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. A) A pedagóguskompetenciák a 326/2013. fejlesztése. hogy ezek minél pontosabban legyenek képesek leírni a szakmai fejlődési szinteket. rendelet szerint13 1. az egyéni bánásmód érvényesülése. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. integrációs tevékenység. A kompetenciák jelentik a szaktanácsadó számára a fejlesztés céljait. hanem integráltan. kompetencia: Szakmai feladatok. 13 Mivel az e-portfólió értékelésének és a tanítási óra megfigyelésének a nyolc pedagóguskompetencia az alapja. attitűdbeli és képességbeli komponensekből szerveződik. esélyteremtés. kompetencia: A tanulói csoportok. csak az adott kompetenciához kapcsolódó komponensek. kompetencia: A tanulás támogatása 4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? indikátormeghatározások azt a célt szolgálják.) Korm. szaktárgyi. tanuló többi gyermekkel. a tanfelügyelő számára az eredmények és a hiányosságok viszonyítási pontjait. problémamegoldás 8. hanem megjelenhetnek más kompetenciák elemeiként is. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. 22 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. közösségek alakulásának segítése. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. osztályfőnöki tevékenység 6. valamint a minősítő értékelés szempontrendszerét. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. szaktudományos. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. tantervi tudás 2. és ezáltal kritériumrendszerként alkalmazhatók a pedagógus értékelésének különböző formáiban. és minél objektívebb értékelést tegyenek lehetővé. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. Ez az egységes nézőpont teszi lehetővé a fejlettség szintjeinek egyértelmű meghatározását és a további fejlődés irányainak világos kijelölését. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. egymást kiegészítve. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. ezeket írják le az Útmutatóban az indikátorok. . Ennek következtében a kompetenciák meglétét a tevékenységben jelző indikátorok sem önálló.

Sok esetben az általános pedagóguskompetenciák valamelyike kiemelt szerepet kap (pl. tantervi tudás Pedagógus I. a motivációt. szervezési formák kiválasztására és megvalósítására. a tanulási folyamat segítése a fejlesztő pedagógusoknál stb. digitális tananyagok hatékony és szakszerű alkalmazására. eszközei azonosak. megismerési. a pedagógiai értékelés a tanfelügyelők. ezek fejlődésének. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a tanulók gondolkodási. a hagyományos és az információs-kommunikációs technikákra épülő eszközök.). (Részletesen ld. fejezetben). Ezekben a minősítési eljárásokban az általánosan kötelező kompetenciák mellett a sajátos feladatkör ellátásához szükséges kompetenciák megléte és fejlettsége lesz a vizsgálódás új területe. a képességek és a tudás fejlesztésének egységben való kezelésére. Felismeri a más szaktárgyakhoz. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás az egyéni pálya alakulásától függően differenciált értékelésre ad lehetőséget. A Pedagógus I. illetve az érdeklődés. művelődési területekhez való kapcsolódás lehetőségeit.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 1. és II. fokozat azoknak a kompetenciáknak a fejlettségét vizsgálja. Képes a különböző céloknak megfelelő stratégiák. szaktárgyi. Az értékelés rendszere c. differenciálást. ezért a minősítési rendszer figyelembe veszi a pályán eltöltött évek számát. szaktanácsadók. az esetleges megértési nehézségeket leküzdeni. összefüggéseinek. a minősítővizsgához (a gyakornoki idő letelte) és a Pedagógus II. szaktárgyi. minősítéshez szükséges kompetenciák nem a megnevezésükben különböznek – ezek már követelményként megfogalmazódnak a pedagógusmesterség KKK-iban (képzési és kimeneteli követelményeiben) –. alkalmazkodva az egyes pedagógusok érdeklődéséhez. tantervi követelményeinek. szaktudományos. mert azok a mindennapi szakmai feladatok ellátásához alapvetően szükségesek. valamint a tantárgy tanulási sajátosságainak ismeretében képes olyan feltételeket biztosítani. illetve ismeretekkel bír a tantárgyakon átívelő fejlesztési lehetőségekről. Pedagógus II. Képes az elméleti és tapasztalati tudásának önálló és integrált alkalmazására. A pedagógus törekszik szaktudományi. Átlátja a speciális szakmai kompetenciák fejlesztési lehetőségeit. és munkája Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a pedagógiai sztenderdek 1. hanem az egyes kompetenciaelemek elvárt fejlettségi szintjében. tanuláselméleti és tantervi tudásának minél hatékonyabb integrálására. de ehhez járulnak még azok a sajátos kompetenciaelemek. A pedagógus az általa tanított műveltségi területek. tanulói aktivitást biztosító. A pedagóguskompetenciák fejlődésének szintjei. 23 . a szakmai teljesítmény szintjére vonatkozó előírások viszont különbözőek. amelyek hatására a tanulók kialakíthatják saját gyakorlatban alkalmazható tudásukat. hogy bár a vizsgálat módja. Szakmai feladatok. amelyek megléte minden pedagógus számára egyaránt „kötelező”. pályaelképzeléseikhez. tantárgyak alapvető fogalmainak. Ez magyarázza. minősítő szakemberek esetében. Képes a tanulók előzetes tudására építeni.) Milyen fejlődési szintek (sztenderdek) tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? A kompetenciák fejlődése egyrészt a pedagógus személyiségétől. a pedagógiai tervezés az intézményvezetőknél. az egyéni képességek befolyásoló hatását is. amelyek személyre szabottan jelennek meg a minősítési kritériumok sorában. másrészt a megszerzett tapasztalatok minőségétől függően változó. A diplomaszerzéshez. problémamegoldási módszereinek. problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek.

országos. illetve nemzetközi szinten is ismerik. Kiemelkedő teljesítményre képes a szakértői. kiválasztani a tanulás-tanítás megfelelő stratégiáit. aktívan képes részt venni az iskola szaktárgyi munkaközösségének munkájában. a tanulók életkora. iskolán belül. az itt bemutatott kompetenciánkénti sztenderdek a további munka kiindulópontját képezik. pedagógiai céljainak megfelelően a jelölt képes meghatározni a tanítandó tartalmakat. a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjainak érvényesítésére. elismerik. Az iskolával szemben megfogalmazott szülői és fenntartói igények. a taneszközöket. Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttműködni. a tanulói személyiség fejlesztésére vonatkozó tantervi célkitűzések. Pedagógus II. érdeklődése. Nyitott a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal való együttműködésre. nyitott a külső változásokra. A Kutatótanár sztenderdjeinek részletes kidolgozása további kutatások tárgya . szociális felkészültsége és az elsajátítandó tudás sajátosságai közötti összhang megteremtésével képes pedagógiai munkájának megtervezésére a tanmenet. a nem formális és az informális úton. Képes kollégái szakmai fejlődését irányítani. 14 A Mesterpedagógus sztenderdjeinek részletes kidolgozása további kutatások tárgya. előzetes tudása és tapasztalatai. . tanulási környezetben szerzett tudás összekapcsolását. Kutatótanár15 Képes szakmai kompetenciáit sokoldalúan. Gyakorlati tapasztalatainak beépítésével képes a tananyag sokoldalú bemutatására. kutatási és/vagy fejlesztési munkákban. képességei. a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és az óraterv/foglalkozásterv szintjén. Pedagógiai folyamatok. valamint az egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni és a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani. Kész az alkotó tevékenységre szakmájával összefüggő területeken. értékelni a kollégákkal. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Pedagógus I. Képes rugalmasan alakítani a tanítási stratégiákat a tanulási célokkal összhangban és differenciálni a tanulói képességeknek megfelelően. ezek megvalósításában kezdeményező szerepet tud betölteni. Önállóság jellemzi. Fontosnak tartja a formális. Munkája eredményeit iskolán kívüli környezetben. 24 15 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. logikai felépítését. ezek struktúráját. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. különböző változatokban gondolkodni. a pedagógiai folyamat elemei közötti összefüggéseket és kölcsönhatásokat tudatosan felhasználni. innovatív módon alkalmazni. 2. illetve kutatási tevékenységekben irányító szerepet betölteni saját intézményében vagy azon kívül. az itt bemutatott kompetenciánkénti sztenderdek a további munka kiindulópontját képezik. szakterületéhez kapcsolódó fejlesztési elképzelésekkel. Képes fejlesztési.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? során fel is használja őket. Korszerű szaktárgyi ismereteinek birtokában. Képes felkérésre szakértői feladatot ellátni. a célokhoz és az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan. aktívan vesz részt a szakmai közéletben. Mesterpedagógus14 Rendelkezik szakmai munkájához. illetve helyi vagy regionális szinten szakmai vezetői szerepet betölteni. terveit reflektív módon elemezni.

és a személyre szabott tanulás változatos feltételeit teremtik meg. Tisztában van a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásaival. fejlesztéseit iskolai. Képes az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartására. és az intézményi tanulásfejlesztés szolgálatába állítja. Tudja. az önálló. ösztönzi a magasabb szintű gondolkodási folyamatokat. az együttműködésnek a tanulásra gyakorolt előnyeit és hátrányait. A tanulók tapasztalataira. módszereket igényel. A tanulás támogatása Pedagógus I. az élethosszig tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztésére. Osztálytermi környezetben képes bizalomteli légkör kialakítására. hogy az egyes gyerekek. Kutatótanár Pedagógiai feladatainak kiváló szintű ellátása mellett szaktudományi és neveléstudományi kutatásokat végez. Aktívan részt vesz komplex tanulási környezeteket integráló tanulási programok kidolgozásában. tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző stratégiákat. pedagógiai rendszerfejlesztés terén. helyi. amelyekkel a tervezés terén elsősorban a tantervelméleti-tantervfejlesztési munkálatokat gazdagítja országos és nemzetközi szinten. támogatja a tanulókat egyéni tanulási útjuk megtalálásában. illetve regionális fejlesztési munkákban. A tanulás támogatásával kapcsolatos ötleteit. amelyek építenek az egyes tanulók/tanulócsoportok sajátos tanulási. regionális szinten terjeszti. és terjeszti a szélesebb szakmai közönség számára. az IKT új pedagógiai alkalmazásának megismerésére és saját tanulási-tanítási folyamatába való beépítésére. kezdeményezéseit. differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák. Tapasztalatait szívesen használja fel helyi. az egyéni és a csoportsajátosságoknak megfelelő. Tapasztalatokkal rendelkezik a tantervi értékelés. és nyitott az élethosszig tartó tanulásra. előzetes tudására épít. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Pedagógus II. nevelési igényeire. Képes a tanulók motivációjára építeni és bevonni őket saját tanulási folyamatuk irányításába. és ezeket az intézményfejlesztés szolgálatába állítja. helyi. tanulási légkör megteremtésekor figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit. ezért törekszik az életkori. módszerek alkalmazására. Törekszik a tanulók tanórai. Az optimális tanulási környezet. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Ismeri a tanulóközpontú tanulási környezet jellemzőit. tanulási-tanítási módszerek. támogatására.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Mesterpedagógus Munkájában kezdeményező. tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének összehangolására. jó gyakorlatok kidolgozásában és iskolai. ötleteit. Fontosnak tartja a tanulási képességek fejlesztését. Képes egyéni tanulásfejlesztési tervet kidolgozni és széles körű együttműködést kezdeményezni a tanulási problémák kezelésében az érintettek körében. 3. Képes az önszabályozott tanulás szintjének megfelelő változatos feladatadásra. a folyamat során fellépő tanulási nehézségek felismerésére és megoldására. értékelésébe. Mesterpedagógus Aktívan részt vesz olyan fejlesztő programok. valamint regionális disszeminációjában. Nyitott az új tanuláselméletek. aktivitást. önszabályozó tanulás kialakítására. 25 . aktívan részt vesz az intézmény tantervfejlesztési folyamatában. tervezésébe.

szociális és erkölcsi fejlődését. fejlesztése. közösségek alakulásának segítése. esélyteremtés. A tanulás támogatásával kapcsolatos innovatív kezdeményezéseit. Sokéves pedagógiai tapasztalataira építve a pedagógiai gyakorlat és elmélet problémáira saját kutatásai és fejlesztési tevékenysége által kíván választ adni. A pedagógus a személyiségfejlődés és a tanulás sajátosságainak ismeretében képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni. a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének lehetőségeiről. A tanulói csoportok. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. Rendelkezik mindazzal a tudással. A pedagógus a csoport és a csoportfejlődés pszichológiai. a pedagógiai problémák felismerésére. értékelésében.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Kutatótanár Tevékenységének kimagasló szintű. tanulási. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. Képes a tanulói közösségeket tudatosan szervezni. megvalósításában. fejlesztések eredményeit országos/nemzetközi szinten is terjeszti. kulturális meghatározottságát. amely az egész életen át tartó tanulás képességének kialakításához szükséges. A tanuló személyiségének fejlesztése. osztályfőnöki tevékenység Pedagógus I. alkotó és/vagy tudományos jellegű művelésével vesz részt különböző. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. a konfliktusok építő megoldását segíteni és előmozdítani az iskolai demokráciát. komplex tanulási környezeteket integráló fejlesztő programok kidolgozásában. szociológiai. Mesterpedagógus Munkája során magas szintű eredményeket ér el a tanulók egyéni fejlesztése terén. a tanulók személyre szabott fejlesztésével. az egyéni bánásmód érvényesülése. Képes a pedagógiai gyakorlatot elemezni meglévő elméleti tudása és a tanulók/tanulócsoportok megismerési módszereinek felhasználásával és ezáltal reális képet kialakítani a tanulók világáról. kompetenciafejlesztéssel foglalkozó jó gyakorlatok. a hátrányos helyzetű. tanuló többi gyermekkel. Szakmai tudását megosztva másokkal részt vesz a fiatalok/kezdők szakmai támogatásában. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Pedagógus I. 5. érzelmi. Felismeri a nevelési folyamat pszichológiai. az egyéni bánásmód megvalósításában. amelyek alapján nyitottá válnak a demokratikus társadalomban való aktív részvételre. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 4. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 26 .és hosszú távú fejlesztési tervek kialakítására és megvalósítására. megoldásuk különböző módozatainak kidolgozására. kulturális sajátosságainak ismeretében képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni. elsősorban az adaptív szemlélet kialakításában. képes feltárni ezeket az összefüggéseket és adaptív módon felhasználni a tanulók egyéni fejlesztése során. a helyi. amelyek elősegítik a tanulók szűkebb és tágabb közösségek iránti elkötelezettségét. integrációs tevékenység. Képes a személyiségfejlesztés komplex szemléletén alapuló közép. tanulásfejlesztéssel. amelyek elősegítik a tanulók értelmi. a nemzeti és az egyetemes emberi értékek elfogadására. szociológiai. Pedagógus II. Kutatótanár Rendelkezik a tudományos munkához szükséges kompetenciákkal.

A pedagógus képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák és módszerek meghatározására. Képes előmozdítani a nagyobb egyenlőséget az iskolában. az értékelés eszközeinek megválasztására. Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális folyamatokat. formáiról és módszereiről. iskolai és iskolán kívüli életét. Alkotó munkájával bekapcsolódik a multikulturalizmushoz és az interkulturális oktatáshoz kapcsolódó kezdeményezésekbe. intézményi. elemzése Pedagógus I. illetve alkotó-fejlesztő munkájával vagy nemzeti. Tisztában van alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal. Képes a tanítás – és ezen belül az értékelés – tágabb. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. nyitott mások véleményének. igyekszik diákjait. vagy a tanításhoz kapcsolódó más területeken végzett alkotó tevékenységgel valósít meg. amelyet vagy osztálytermi munkájában. 27 . Mesterpedagógus Aktívan együttműködik kollégáival saját.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Pedagógus II. Szakszerű tudása van az értékelés folyamatáról. Kutatótanár Tudományos. individualizálás szempontjait és elősegíteni a tanulók részvételét saját fejlődésük értékelésében. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás. Kutatótanár Célja a szakmai önmegvalósítás. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. Bekapcsolódik különböző szintű értékelő tevékenységek elemzésébe. értékelési folyamatokban. összefüggésekkel. a tanulói személyiség fejlesztésére. Betartja az értékelés etikai normáit. és rábízott kollégáinak ez irányú fejlődését is segíti. Mesterpedagógus Elkötelezetté válik a szélesebb társadalmi közösség építésében. amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit. Részt vesz a kultúrák közötti kapcsolatok építésében. nemzetközi társadalmi szervezetekben végzett fejlesztő tevékenységével hozzájárul az esélyteremtéshez társadalmi szinten is. tiszteletben tartására. kollégáit. Pedagógus II. önértékelési képességük kialakítására. Tevékenyen vesz részt intézményi. regionális. tervezésébe. Tudatosan alkalmazza az értékelés különböző funkcióit a pedagógiai folyamat szabályozására. Képes pedagógiai céljainak megfelelő értékelési eszközök fejlesztésére. 6. és elfogadja ezek szükségességét a pedagógiai tevékenységek elemzésében. Tudatosan kezeli az értékek sokféleségét. értékelésében. kollégái és az iskola értékelő munkájának fejlesztése érdekében. Értékelési gyakorlatára a komplexitás jellemző. és közvetíti a tevékeny állampolgári magatartásmód értékeit a tanulóknak is. képes olyan pedagógiai helyzetek teremtésére. szervezésébe és működtetésébe. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. mentoráltjait is bevonni. értékeinek megismerésére. amelyek ezeknek az értékeknek elfogadását segítik. társadalmi kontextusával is érdemben foglalkozni. országos vagy nemzetközi felmérésekben.

fejlesztési eredményeit. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. alapszintű szakmai szövegek megalkotására. valamint az ezekre ható társadalmi folyamatok. problémamegoldás Pedagógus I. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pedagógus I. Kutatótanár Szerepet vállal a pedagógusi szakma országos szervezeteinek működtetésében. Tájékozott a szakterületéhez és pedagógusi hivatásához kötődő információs forrásokról. fejlesztés és innováció sajátosságaival. Nyitott a konfliktushelyzetek és a problémák feltárására és megoldására. kezeléséről. Képes szaktudományi és neveléstudományi szakszövegek pontos értelmezésére. támogatja mások szakmai fejlődését. a szülőkkel. Aktívan közreműködik a pedagógiai és szervezeti tevékenységekben. a tanulók és az iskola életében szerepet játszó szakemberekkel. Jól tájékozódik a pedagógiai és a szaktárgyi szakirodalomban. és ezek alapján reflektív módon törekszik tevékenységének javítására. Kommunikáció és szakmai együttműködés. 8. Szerepet vállal és kezdeményező szervezeti szintű megbeszéléseken. szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. lelki egészségének megőrzésére. az iskola más munkatársaival. kollégáival. Mesterpedagógus Saját szakmai munkája során tudatosan épít az egymástól tanulás lehetőségeire. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Törekszik önismeretének. tudományos adatokon és tapasztalatai elemzésén nyugvó véleményalkotás jellemzi. Ezeket a forrásokat készségszinten használja szakmai munkájában. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását. Tudományos igényű munkát végez az osztálytermi kommunikáció vizsgálata és a fejlesztés módszereinek kidolgozásában. aktív szakmai kapcsolatokat működtet. Széles körű szakmai kapcsolatrendszerrel bír. Képes és kész mások osztálytermi kommunikációjának fejlődését szakmailag támogatni. együttműködési lehetőségekre. Szaktudománya vagy a neveléstudomány és társtudományai terén kiemelkedő tudományos eredményeket ér el. szervezetekről és ezek elérhetőségéről.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 7. szükség esetén szakmai segítség felhasználásával. 28 . képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. saját személyiségének fejlesztésére. Képes egyszerűbb kutatási módszerek használatára. és rendszeresen értékeli. Felelősséggel vesz részt szakmai kérdések megvitatásban helyi és országos szinten is. Szakmai kérdésekben tájékozottság és önálló. a szakmai párbeszédek eredményeire. Követi és figyelembe veszi munkájában a helyi innovációk eredményeit. és ezeket szakmailag érvényes módon tudja kommunikálni is. Részt vállal a tudásmegosztásban. A pedagógus képes partneri együttműködésre a tanulókkal. képes elemezni. Az intézményen belül szakmai kérdések megbeszélésében aktív. Különböző szakmai szituációkban képes nyílt és hiteles kommunikációra. Pedagógus II. jogszabályok és etikai normák ismeretében képes megfogalmazni saját szakmai szerepvállalását. értelmezni e területek kutatási. Tevékenysége során tudatosan épít a szervezeten belüli és kívüli kapcsolatokra. tisztában van a pedagógiai kutatás. A pedagógusi szerepek és feladatok. és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. szóban és írásban. kezdeményező szerepet vállal.

regionális szinten népszerűsíti. 29 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az iskolai. a pedagógia elmélete által megalapozott kompetenciák sztenderdekhez viszonyított értékelését a hozzájuk rendelt indikátorok teszik lehetővé. az iskolát érintő kérdésekben országos és esetleg nemzetközi fórumokon alkotóan és felelősségteljesen vesz részt. Pedagógiai munkájában felmerülő problémái megértéséhez és megoldásához képes adekvát szakirodalmat keresni. kérdésekről képes szakmai párbeszédet kezdeményezni az iskolai. . -munka és -feladatok kérdéseiről. megvalósítását képes ellátni. lelki egészségvédelmének támogatására. A megfigyelhetőség. és nagy egyéni eltéréseket mutatnak. Az iskolai innovációkban kollégáit szakmailag segíti. speciális/vezető pozíciót tölt be. Kutatótanár A pedagógusszakmát. A pedagóguskompetenciák nem statikusak. képes az iskolán belül és a helyi közösséget érintve szakmai párbeszédet. Elfogadja az iskola. szakmai elemző technikáinak megosztására. Az iskolákat. iskolát érintő kérdésekben állást foglal. aktív szerepet tölt be. A kutatási. amely a külső megfigyelő számára lehetővé teszi ezek megragadását a pedagógiai munka során. szakmai fejlődésének segítésére. fejlesztési eredményeket az iskolai. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Tudatosan figyel lelki egészsége megőrzésére. csak az új elvárásokat írja le. Mesterpedagógus A pedagóguskollégák szakmai támogatásában és az iskola szervezeti életében kezdeményező. az életpálya során meglehetősen összetett folyamatban fejlődnek. hogy a magasabb szint magában foglalja az előző szint elvárásait. regionális szinten. felhasználni. nevelési-oktatási problémák értelmezésében. a pedagógusok társadalmi felelősségét. Az iskola szervezeti életét. Képes a kollégák önismeretének. az eredményeket országos (és nemzetközi) szinten terjeszti. a pedagógusokat. Elkötelezett a tudományos igényű kutatások iránt. pályázatok tervezését. Tevékeny szerepet játszik a reflektív gyakorlat és a pedagógiai mentálhigiéné országos. párbeszédet kezdeményez. a továbbiakban még két alkalommal is találkozni fog a kompetenciákkal és az indikátorokkal.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Pedagógus II. helyi. a pedagógusszakmát érintő problémákról. de nem ismétli meg az előző szinten megfogalmazottakat. helyi. fejlesztéseket végez. nemzetközi szintű terjesztésében. a problémamegoldásban kezdeményező. egyeztetést kezdeményezni a pedagógusszerep. Iskolai kutatási. szaktárgyi kutatásokat. képességek és attitűdök olyan tevékenységformákban való megfogalmazása. saját reflektív. így az indikátorok száma is rendkívül sok lehet. Az egyes életpályaszakaszok leírásai ezért úgy épülnek fel. Egy-egy kompetencia igen sokféle tevékenységben jelenhet meg. él a kiégést megelőző technikák alkalmazásával. fejlesztési projektek vezetését. és széles körű érdeklődésre számot tartó pedagógiai. az értékelhetőség reális lehetőségeit figyelembe véve a hangsúlyt a legjellemzőbb tevékenységekre helyezve korlátozni kell az 16 Mivel az e-portfólió értékelésének és a tanítási óra/foglalkozás megfigyelésének a nyolc pedagógus kompetencia az alapja. Az indikátorok a kompetenciákban megfogalmazott tudás. B) Milyen indikátorok tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz?16 A pedagógiai gyakorlat igényeit figyelembe vevő.

Az indikátorlista az adott kompetenciához kapcsolódó teljes tevékenységkörre vonatkozik. a rendszeresen tájékozódik a szaktárgya és a pedagógiai tudományára vonatkozó legújabb eredményekről indikátor egy tanítási órán valószínűleg nem figyelhető meg a pedagógus tevékenységében). szaktudományos. tantervi tudás Alapos. kritikusan értékeli és megfelelően használja. vagyis a minősítésnek nemcsak az a célja. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). hanem leginkább annak jelzése. szaktárgyi. A kezdő pedagógus (gyakornok) munkájában az egyes kompetenciák és indikátoraik valószínűleg alacsonyabb szinten valósulnak meg. egy tanóra) természetesen nem ad lehetőséget az összes indikátor megjelenítésére (pl. hogy a megfelelt és a nem felelt meg minőségi fokozatok megállapításra kerüljenek. ezért egy konkrét pedagógiai tevékenység (pl. hogy mely sztenderd alapján milyen mértékben felelt meg a pedagógus. 1.1. 1. sztenderdszint indikátorlistája 1. hogy minden dokumentum és egyéb információforrás értékelése ugyanazon kompetencia.) Ez az eljárás. következetes. Fogalomhasználata pontos. A Gyakornok minősítővizsgájának kidolgozása folyamatban van. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár sztenderdjeinek bemutatása sem képezi tárgyát jelen Útmutatónak. Ez azt jelenti. és ehhez képest fogja a két szinten a sajátos szakmai tudásokat megjeleníteni a sztenderdekben és az indikátorokban. -be sorolt pedagógusoknál minimálisan 60%-ban. 1.3. a magasabb szintek értelemszerűen magukban foglalják az alacsonyabb szinteket. a Pedagógus II. és mik a fejlesztendő területei. (A Pedagógus I. a minősítési rendszer esetük ben a Pedagógus II. Lásd az eljárás tartalmi elemei és a rendelet. sztenderdhez kapcsolódó indikátorlistával dolgozik a Pedagógus I. szint esetében is. integráltabbakat kell a két felső szinten teljesíteni) természet a jellemző.6. a fejlődésbe vetett hit filozófiájával magyarázható. sztenderdhez kapcsolódó indikátorlistát tekinti kiindulási alapnak. változatos oktatási módszereket. 1. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. és ezek az információforrások más-más súllyal számítanak17. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő.) A Pedagógus II. de a fokozat megszerzéséhez alacsonyabb pontszám megszerzését követeli meg. ezért jelen Útmutató nem vállalja fel a gyakornoki sztenderdekhez kapcsolódó indikátorok leírását.2.7. 1. . A minősítés számára a kompetenciákhoz leginkább hozzárendelhető tevékenységeket átlagosan 10 indikátor írja le. mik az erősségei. 17 1. 1. kompetencia: Szakmai feladatok.4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? indikátorok számát. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. amelyekről információt lehetett szerezni. 1. de az értékelésben csak azok számítanak. taneszközöket alkalmaz. Az egyes minősítési szintek sztenderdjei egymásra épülnek. 30 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. így az indikátorok fejlődésére is az integratív (a magasabb fejlettségi szint magában foglalja az alacsonyabbat) és kumulatív (a teljesített indikátorok mellett újakat. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására.-be sorolt pedagógusoknál pedig minimálisan 75%-ban kell megfelelniük a sztenderdeknek. Ez magyarázza azt. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. hogy bár a jelen Útmutató a Pedagógus II.5.és indikátorlista alapján történik. A rendelkezésére álló tananyagokat.

ahol minden tanuló hibázhat. feldolgozásának. pl.3. 2. 3. motiváltságát. kutatás igényét.2. az oktatási környezet lehetőségeit. Pedagógiai munkáját éves szinten. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. 3. 31 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 2.7. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai. Alkalmazza a differenciálás elvét.4. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. 2.7.10. 3. 1. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. aktivizálására. 1.6. a tanultak alkalmazására neveli. online eszközöket. 3. továbbadásának kritikus. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. 2. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A célok tudatosításából indul ki.9. 2.8. webes felületeket működtet. a tanulók előzetes tudását. 3. Pozitív visszajelzésekre épülő. korlátait stb. taneszközöket.. 2.12. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. mindenkinek lehetősége van a javításra. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. a taneszközök használatával. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. 3. A tanulók tevékenységét. 2.4.8. 3. etikus módját.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 1. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. kompetencia: A tanulás támogatása Épít a tanulók szükségleteire.5.5. 2. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. 2. Célszerűen használja a digitális.1. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására.6.11. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat.3.10. Tanítványait önálló gondolkodásra.9. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. céljaira.2. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. az intézmény pedagógiai programját. gyakorlására. módszereket. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. életkori sajátosságait. logikusan építi fel. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. 2. bizalomteli légkört alakít ki. 2. érzelmi állapotát. 3. 3. 2. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat. 2.1.8.

kompetencia: A tanulói csoportok. tevékeny.4. A tanulók közötti kommunikációt. közös szabályok megfogalmazásával.5.3. 5. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális.9. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. 4. az egyéni megértést 4. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.5. altruizmus. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek 4. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri.7. véleménycserét ösztönzi. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. és ezeket hatékonyan meg is valósítja. elfogadó légkört teremt. 4. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. osztályfőnöki tevékenység 5. Együttműködés. következetes és kiszámítható értékeléssel.6. egységben kezeli. esélyteremtés. keretében. A tanuló hibáit. társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. értékteremtő.8. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. 5. megvalósítását. integrációs tevékenység. az egyéni bánásmód érvényesülése. 5. tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli.9. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat 4. Az együttműködés. terveket dolgoz ki. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. sokoldalúan tárja fel. ahol 5. szervezésével. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 4. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. megfelelő stratégiák alkalmazására. 5. illetve 5. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. Az iskolai.8.7. 5. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás 5. fejleszti a tanulók vitakultúráját. és hatékonyan kezeli. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési 4. hanem fejlődésében szemléli.1. tanuló többi gyermekkel. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. Tanítványait egymás elfogadására.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 4.4.6.1. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. 4. a hátrányos helyzetű.3. Óráin harmóniát. biztonságot. 32 . társadalmi 5. közösségek alakulásának segítése. tiszteletére neveli. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. elősegítő módon reagál rájuk. segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni.10. helyesen értelmezi. tanulási. például megbeszélések 5. mind a szabadidős tevékenységek során. és képes számukra 4.2. fejlesztése. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. nyitottság.2. Az együttműködést támogató. más kultúrák elfogadása jellemzi. érzékenység.10.

a kollégák. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 33 . Visszajelzései. szervezetekkel. 6. feltételeket alakít ki. kirándulás) megvalósításában. elemzése Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. a tanuló. a vitákban képes másokat meggyőzni.8. A diákok érdekében önállóan. szükség esetén gyakorlatát módosítani. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. 6. A megbeszéléseken. problémamegoldás Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. 7. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl.9. 7. 6. 7. az egyéni. 7. 6. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni.3. 7. egyértelműek. 7. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret.1. 6.5. témanap. Nyitott a szülő. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti.7.10. az intézményvezető. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. projektoktatás.6. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. eszközöket. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.8. a szakmai partnerekkel.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 6. a vitákban. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. következetesen alkalmazni.7. Céljainak megfelelően.2. Értékeléseivel. problémáit önállóan. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre.5. intézi. 7. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 7.2. tárgyszerűek. a szaktanácsadó visszajelzéseire. 6.1. a szülőkkel.3. tudásszintmérő teszteket) készít. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. 6.6. 7. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál.4. értékelései világosak. 7. 7. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. és ő maga is meggyőzhető. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. ünnepség.4. 6. fejlesztését.

8. személyiségének sajátosságaival. 8. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. Részt vesz intézményi innovációban.4. 8.5.3. Munkájában alkalmaz új módszereket. 8. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kutatásban.6.9. 34 . Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről.8.1. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. 8. eszközökről. 8.7. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Tisztában van szakmai felkészültségével. pályázatokban. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat.2.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 8. Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. 8. tudományos eredményeket. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. 8. 8.

Következtetések vonhatók le a tanulói eredmények javulásából. Az eljárás kiemelten fontos mozzanata a jelölt és a bizottság tagjai között lezajló. hogy a teljes objektivitás nem érhető el. amelyek megnövelhetik a minősítés objektivitását? Mindannak tudatában. ezen belül kiemelten a szakmai fejlődést bemutató dokumentum nyújt lehetőséget. tevékenységkörök). munkaközösség-vezetői vélemény. pontosabb értelmezésére. az új rendszer igyekszik különböző módokat biztosítani a pályázó számára felkészültsége. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Jelenleg a pedagógus-életpálya folyamatának bemutatására egyrészt az e-portfólió. objektív tényekre támaszkodik a kompetenciák vizsgálatakor. dokumentálható eredmények. szülői. az órák/foglalkozások látogatása és megbeszélése. Ennek hitelességét viszont jól erősítik vagy gyengítik az e-portfóliótól különböző információforrások. Lehetséges-e a pedagógus munkáját fejlődésében szemlélni a minősítés korlátozott időtartama alatt? Ez a kérdés szintén olyan. hiszen minden forrás és minden elemző-értékelő megnyilvánulás emberektől származik. szakmai vezetői. hogy a lehető legteljesebb kép alakulhasson ki a pedagógusról. szakmai munkaközösség-vezetői. hanem olyanokra is. Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? Az életpályamodell bevezetésének sikeressége elsősorban azon múlik. A minősítési eljárás azonban nem csupán ezekre a jól mérhető teljesítményekre. Az e-portfólióban a pedagógus saját szakmai teljesítményéről természetesen a lehető legpozitívabb képet kívánja a bizottság elé tárni. Az értékelés objektivitására való törekvés legfontosabb mutatója és egyben biztosítéka: az értékelés kritériumrendszere a sztenderdekhez rendelt indikátorok listája. a tanfelügyelő értékeléséhez viszonyított változásokból. a szakmai fejlődés dokumentumai. Vannak olyan mutatók (tanulói eredmények. és maga a szakmai megbeszélés is lehetőséget ad a fejlődésre vonatkozó kérdések megválaszolására. képesek -e reális.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? IX. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a sokoldalú információszerzés és a személyes találkozás együttesen biztosíthatja. A mérhető. másrészt a pedagógus fejlődését bemutató igazgatói. az iskolai értékelési folyamat pedagógusra vonatkozó dokumentumai (igazgatói. A személyes beszélgetés alkalmat ad a hiányzó információk kiegészítésére. amelyek nem tartoznak ezekbe a kategóriákba. szakmai teljesítménye bemutatásához. Ennek a kritériumnak az elérése a következő kérdéseket veti fel: Beépíthetők-e az értékelés rendszerébe olyan elemek. a minősítőbizottság külső tagjai. tanfelügyelői vélemények). 35 . hogy a minősítés folyamán alkalmazott értékelési módszerek milyen mértékben képesek feltárni a valós helyzetet. a valósághoz közeli képet adni a pályázó pedagógus munkájának értékeiről. az e-portfólióhoz kapcsolódó szakmai beszélgetés. amely minden egyszeri alkalomra szorítkozó eljárásban felvethető. tanulói. amelyek tárgyszerűen és számszerűen adnak információt a pedagógus munkájáról.

.) Korm. Azért. Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok. gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. vezetői megbízással rendelkező alkalmazott. Az indikátorok fejlettségét vagy a konkrét tevékenységben (tanítási óra. vagy ennek dokumentumaiban (óraterv/foglalkozásterv. Elnöke a kormányhivatal által delegált. 18 326/2013. az Országos szakértői névjegyzékben pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) vagy pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő. írásos reflexió stb. videofelvétel.) vizsgálja a bizottság. fejlesztett tananyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? X. évi XXXIII. tervezés. interjú). rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. amely három főből áll. (VIII. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. A) Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?18 A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a minősítőbizottság folytatja le. Tagjai a gyakornoki minősítővizsga esetén valamely pedagógusképző felsőoktatási intézmény Tanárképzési Központjának javaslatára az intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának. didaktikai eszköz. gyakorlóóvodájának. illetve a pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg. valamint az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részének a minősítés rendszerébe való integrálása (30%) azáltal válik lehetségessé. azonos tartalmi és módszertani elemek alkalmazásával történik. A nyolc pedagóguskompetencia indikátorait a megfelelő szintek (sztenderdek) szerint fogják értékelni a következő területeken:  Felkészülés a tanításra-nevelésre. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés visszajelzésének. a pedagógus tevékenységéről kapott dokumentumok és a személyes tapasztalatok alapján. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt. hogy az értékelés ne csak minősítő. Mesterpedagógus fokozatba sorolt. pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott.  A pedagógus reflexiója saját tervezési és tanítási-nevelési tevékenységére. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló rendelet alapján 36 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy az értékelés egységesen kompetenciaalapú. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt. fokozatba sorolt alkalmazottja. hanem fejlesztő/támogató szerepet is kapjon a pedagógusok minősítésében.  Tanítási-nevelési tevékenység. a pedagógus írásos visszajelzést kap az erősségeiről és fejlesztendő területeiről. feladatlap. 30.

A minősítővizsga és a minősítési eljárás esetén a minősítőbizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos az értékelt pedagógusnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgyának megfelelő szakképzettségével. Az egyházi intézményben vagy egyes magániskolákban a minősítővizsga és a minősítési eljárás során a felsőoktatási intézmény által delegált köznevelési szakértőt az intézményfenntartó kéri fel. azonos munkakörben dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában. pedagógus-szakvizsgával rendelkező alkalmazott. tanóra megtartása. C) Hogyan történik az értékelés a minősítővizsgán?  Az e-portfólió és ennek védése alapján. értékelése (portfólióvédés).  Ha a munkakör részét képezi. Az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője. gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. a jelölt legalább két szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és elemzése.  A gyakornok e-portfóliójának áttekintése.  Az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó megállapításai alapján.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a tanfelügyelőnek a pedagógusra vonatkozó megállapításai alapján. A köznevelési szakértőt az egyházi fenntartó által fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a meglátogatott szakórák vagy foglalkozások alapján. az Országos szakértői név jegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő. 37 . ha az egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben részt vett. fokozatba sorolt alkalmazottja. továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott. gyakorlóóvodájának. B) Melyek a minősítővizsga tartalmi elemei (részei)?  Ha a munkakör részét képezi foglalkozás. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának. Csak magasabb fokozatba tartozó.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Tagjai a minősítési eljárás esetén a kormányhivatal által delegált. A Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében a minősítőbizottság további tagja a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja.

38 . felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. évi XXXIII. az országos pedagógiai. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 3.. tanóra megtartása. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. tanóra megtartása. A Az értékelés elemei 1. a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. intézményvezetői tevékenység.) Korm. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Szakértői. a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 3. tehetséggondozás.) Pedagógus I. 1. pedagógiai előadó. 30.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? D) Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei (részei)?19 1.) Mesterpedagógus. akkreditált jó gyakorlat bemutatása a portfólióban Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban 2. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról 20 Nem képezi a munkakör részét a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő. tanóra megtartása. szakmai ellenőrzés összegző értékelése 30 B % 50 2. valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak esetében. szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai. a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás. Pedagógus II. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése 30 20 50 B % 19 326/2013. szaktanácsadói. (VIII. Kutatótanár A Az értékelés elemei A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése. tanóra megtartása20. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. tanóra megtartása. 20 2.

§ (1) bekezdésben meghatározott köznevelési intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban.) Melyek az eljárásrendet meghatározó jogszabályok?  2011. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról  8/2013. (I. évi CXC. 1. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelését.) 7. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor. törvény (a továbbiakban: Nkt. megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. 30. a meglátogatott foglalkozások és az e-portfólió védése alapján értékeli a pedagógust. A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a döntés meghozatalát követően.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? E) Mit értékelnek a minősítési eljáráson? A minősítési eljárás során a minősítőbizottság áttekinti a pedagógus által feltöltött e-portfóliót. 30. (VIII. munkaviszonyban foglalkoztatottakra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. évi CXC. F) Hogyan történik a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való jelentkezés? A miniszter minden év február utolsó napjáig teszi közzé a következő évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit.) Korm. A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31. 39 . hogy a köznevelési intézmény önálló intézményként vagy másik intézmény szervezetéhez tartozva. szervezetileg összevonva működik. az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit. ezek munkáltatójára. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. A miniszter az Oktatási Hivatal javaslata alapján elkészített minősítési tervben minden év április 30-ig dönt a következő évben minősítővizsgán. A minősítővizsgára jelentkezett gyakornokot a minősítési tervbe fel kell venni. napjáig kezdeményezi a minősítését a területileg illetékes kormányhivatalnál. a minősítővizsga és a minősítési eljárás megszervezésében és lefolytatásában részt vevőkre függetlenül attól. G) Miként épül fel a minősítés eljárásrendje? Az eljárás kiterjed fenntartótól függetlenül a nemzeti köznevelésről szóló 2011.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről Az emberi erőforrások minisztere által 2013. évi XXXIII. törvény a nemzeti köznevelésről  326/2013. legkésőbb május 31-ig értesíti.

lefolytatásáról. 3. tevékenysége. értelmezése alapján. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Jelentkezteti a gyakornokot a kormányhivatalnál. a szakmai önéletrajz. dokumentumai. dokumentumai. a szakmai életút értékelése. a nevelő-oktató munka dokumentumai. Az e-portfólió elkészítésére. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 6. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. Dokumentumok/eredmény A minősítővizsga dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. eszközéről. 4. 5. a technikai feltételekről. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. formáját illetően. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap az minősítővizsga módszereiről. 21 22 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. 40 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. művészeti tevékenységek bemutatása. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. különösen legalább tíz tanóra.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítővizsga esetén A 2 év gyakornoki idő lejártának hónapjában kötelező a minősítővizsga. a mentor közreműködésével kerül sor. önálló alkotói. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. Egyezteti a bemutató óra/foglalkozás tartalmát. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. a pedagógus szakmai útja. 2.22 A gyakornok feltölti az e-portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. . a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve . tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. minősítésre való felkészülésre a gyakornoki idő alatt. Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit21. A gyakornoki idő letételének hónapját megelőző hónap első napján az intézményvezető értesíti a kormányhivatalt.

értékelése. fokozat eléréséhez az összpontszám 60%-a szükséges. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. fokozatba lép. értékelése. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. Összegző értékelés. A minősítővizsga lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt23. Az e-portfólió védésének értékelése. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. a pedagógus által tartott szakórák. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. akkor a foglalkoztatási jogviszonya az adott intézményben megszűnik. A pedagógus két órájának/foglalkozásának látogatása. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője 41 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd összegző értékelés táblázata). A minősítővizsga módszerei:       az e-portfólió előzetes vizsgálata. Értékelés: megfelelt: a Pedagógus I. értékelése. A Pedagógus I. értékelése. nem felelt meg: ha az első sikertelen vizsgája. megbeszélése. melléklete határozza meg. értékelése. . az e-portfólió védésének lebonyolítása. akkor a gyakornoki idő 2 évvel meghosszabbodik. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. Elkészítik az összegző értékelést. értékelése. ha nem az első sikertelen vizsgája. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. 23 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. dokumentáció. foglalkozások látogatása. A minősítővizsga során az értékelés szempontjait. felkészülés a védés lebonyolítására.

a szakmai önéletrajz. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. a technikai feltételekről. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. művészeti tevékenységek bemutatása. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. a szakmai életút értékelése. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése.25 E-portfóliójának feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes feltöltőfelületre a jelentkezéssel egyidőben. önálló alkotói. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. A pedagógus módosíthatja e-portfólióját. 6. 42 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. Dokumentumok/eredmény A minősítési eljárás dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. A kötelező minősítési eljárást a munkáltató írja elő. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. a nevelő-oktató munka dokumentumai. 3. a pedagógus szakmai útja. 6 év P1-ben szerzett gyakorlat után. . különösen legalább tíz tanóra. A P1-ben szerzett gyakorlat 9. dokumentumai. Az e-portfólió elkészítése. évében kötelező. eszközéről.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P1  P2 Saját kezdeményezésére min. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. 24 25 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. lefolytatásáról. 4. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. biztosítja az intézményben zajló minősítési eljárás feltételeit. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit24. értelmezése alapján. 2. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. dokumentumai. Megszervezi az órák/foglalkozások látogatását. tevékenysége. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. 5.

értékelése. foglalkozások látogatása. fokozat eléréséhez az összpontszám 75%-a szükséges. megbeszélése. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. a pedagógus által tartott szakórák. értékelése. Ha a munkakör részét képezi a pedagógus két órájának/foglalkozásának látogatása. értékelése. fokozatba lép. Az e-portfólió védésének értékelése. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. 26 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak megismerése. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó áttekintése. legkésőbb a 11. dokumentáció. évben. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az újabb minősítési eljárás sikertelensége esetén munkaviszonya megszűnik. az e-portfólió védésének lebonyolítása. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. felkészülés a védés lebonyolítására. melléklete határozza meg.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. . és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. A Pedagógus II. Elkészítik az összegző értékelést. újabb minősítés szükséges: megismételt eljárás minimum 2 év múlva. dokumentumok A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt26 A minősítési eljárás módszerei:       az e-portfólió előzetes vizsgálata. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd összegző értékelés táblázata). értékelése. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. értékelése. értékelése. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője 43 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Értékelés: megfelelt: a Pedagógus II. Összegző értékelés.

a technikai feltételekről. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. Dokumentumok/eredmény A minősítési eljárás dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P2  Mesterpedagógus Saját kezdeményezésére min. eszközéről. 6. dokumentumai. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. 3. 44 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. 5. a pedagógus módosíthatja az e-portfólióját. tevékenysége. különösen legalább tíz tanóra. önálló alkotói. dokumentumai. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. lefolytatásáról. 6 év P2-ben szerzett gyakorlat és pedagógus-szakvizsga megléte esetén. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 4. a szakmai életút értékelése. 2. a nevelő-oktató munka dokumentumai. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói.28 Az e-portfólió feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre a jelentkezéssel egyidejűleg. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. Ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a pedagógus szakmai útja. művészeti tevékenységek bemutatása. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. 27 28 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. Az e-portfólió elkészítése. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit27. a szakmai önéletrajz. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. értelmezése alapján.

és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. dokumentáció. A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt29 A minősítővizsga módszerei:      az e-portfólió előzetes vizsgálata. . pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. munkaidő-kedvezményben részesül az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. szaktanácsadói. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. értékelése. értékelése. Összegző értékelés. melléklete határozza meg. tevékenység. a pedagógus egy foglalkozásának látogatása. 45 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. akkreditált jó gyakorlat áttekintése. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.   felkészülés a védés lebonyolítására. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. értékelése. értékelése. 29 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. intézményvezetői tevékenység. a pedagógus által tartott szakóra. értékelése. Az e-portfólió védésének értékelése. fokozatban marad. foglalkozás látogatása. minősítési. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. értékelése. tehetséggondozás. szaktanácsadói. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd. Az e-portfólióban bemutatott szakértői. tehetséggondozás. A Mesterpedagógus fokozat eléréséhez az összpontszám 85%-a szükséges. intézményvezetői Elkészítik az összegző értékelést. Ha a munkakör részét képezi. értékelése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője. megbeszélése. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. szakértői. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. Megismételt eljárás minimum 2 év múlva. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. akkreditált jó gyakorlat áttekintése. nem felelt meg: a Pedagógus II. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. összegző értékelés táblázata). szaktanácsadói feladatok ellátására. Értékelés: megfelelt: a Mesterpedagógus fokozatba lép. értékelése. az e-portfólió védésének lebonyolítása.

szabadalom. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. 6 év P2-ben szerzett gyakorlat. valamint megszervezi a minősítési eljárást. taneszközfejlesztés stb. valamint doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím. lefolytatásáról. értelmezése alapján. 3. 2. 5. önálló alkotói.32 Az e-portfólió feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. 6. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. dokumentumai. dokumentumai. a nevelő-oktató munka dokumentumai. különösen legalább tíz tanóra. Dokumentumok/eredmény A sikeres védés után a munkáltató a kormányhivatal igazolása alapján átsorolja a pedagógust. fokozatba besorolt pedagógus kezdeményezheti a Kutatótanár fokozatba történő átsorolását a munkáltatónál.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P2. 4. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. rendszeres publikálás30. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit31. 46 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. . Az e-portfólió elkészítése. a szakmai önéletrajz. hogy a pedagógus megfelel-e a Kutatótanár fokozatba történő besorolás feltételeinek. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 30 31 32 Évente minimum két szaktanulmány. eszközéről. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. a pedagógus szakmai útja. a szakmai életút értékelése. legalább két minősítésen való sikeres részvétel. Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. Mesterpedagógus  Kutatótanár A legalább Pedagógus II. szakterületen szerzett tudományos fokozat. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. Ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. művészeti tevékenységek bemutatása. a pedagógus módosíthatja az e-portfólióját. tevékenysége. Minősítőbizottság Az illetékes kormányhivatal megvizsgálja. Feltétele: min. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd. értékelése. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. foglalkozás látogatása. dokumentáció. Összegző értékelés. értékelése. Az e-portfólió védésének értékelése. szaktanácsadói feladatok ellátására. az e-portfólió védésének lebonyolítása. A Kutatótanár fokozat eléréséhez az összpontszám 85%-a szükséges. Megismételt eljárás minimum 2 év múlva. értékelése. Elkészítik az összegző értékelést. értékelése. A minősítővizsga módszerei:        az e-portfólió előzetes vizsgálata. felkészülés a védés lebonyolítására.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. 47 . a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. fokozatban marad. nem felelt meg: a Pedagógus II. munkaidő-kedvezményben részesül az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. értékelése. melléklete határozza meg. Kutatótanár fokozatba az összes nevelésioktatási intézményben a pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak legfeljebb 1 százaléka sorolható be. összegző értékelés táblázata). az intézményi önértékelésnek az adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. minősítési. Értékelés: megfelelt: a Kutatótanár fokozatba lép. megbeszélése. munka áttekintése. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok. értékelése. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a pedagógus által tartott szakóra. kutatási-fejlesztési tevékenység. Ha a munkakör részét képezi a pedagógus egy foglalkozásának látogatása. értékelése. Az e-portfólióban bemutatott kutatási-fejlesztési tevékenység áttekintése. értékelése. kutató tevékenység áttekintése.

megindul. 33 A pedagógus minősítési eljárása esetén a minősítőbizottság egyik tagja szakképzettségének azonosnak kell lennie az értékelt pedagógus szakképzettségével. Értékeli a bizottság tagjaival a pedagógus e-portfólióját és ennek Az összegző értékelés elkészül. Felveszi a kapcsolatot az intézmény vezetőjével. országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. valamint a szakértők kérdéseire adott válaszokat. bocsátása. az tölti az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltő. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. megindul. tanár esetén a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgy tanítására jogosító szakképzettségével. a lióját. . Áttekinti. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. valamint az állnak. A minősítőbizottság tagjaival elkészített összegző értékelést fel. Saját tevékenységét dokumentálja. az elemzések. nyilvántartást vezet. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. Áttekinti az intézményvezető által feltöltött intézményi kitöltött értékelőlapok rendelkezésre önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. a helyszínek. a határidők. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e-portfó.-nek.A megbízásnak való megfelelés. a hivatalos eljárás év július 31-ig. rendelkezésre áll.) Feladatok Dokumentum/eredmény Átveszi a kormányhivataltól a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. a kommunikációs csatornák egyeztetése. a keletkezett iratokat. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? H) Melyek a minősítőbizottság feladatai? A minősítőbizottság elnöke (Szakértő I. Szakértő II. A továbbiakban ezt a szakértőt nevezzük Szakértő II. a tárgyi. 48 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. eljuttatott kérdésekre való reflektálás. a hivatalos eljárás év július 31-ig.33 Feladatok Dokumentum/eredmény Átveszi a kormányhivataltól a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél.információk rendelkezésre felületre. Az időpontok.Az információk. technikai szükségletek egyeztetése. védését. Az időpontok. Felveszi a kapcsolatot a minősítőbizottság tagjaival. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól vagy módosulása.

Értékeli a bizottság tagjaival a pedagógus e-portfólióját. Az óra/foglalkozáslátogatás értékelése elkészül. pedagógusra vonatkozó részeit. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. Áttekinti az intézményvezető által feltöltött kitöltött értékelőlapok rendelkezésre intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött Az információk. Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. megindul. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. rendelkezésre áll. értékeli a pedagógusnak meghatározott számú óráját/foglalkozását. előzetesen eljuttatott kérdésekre való reflektálás. a rendeletben A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. valamint a szakértők kérdéseire adott rendelkezésre áll. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és Az összegző értékelés elkészül. Saját tevékenységét dokumentálja. állnak. Értékeli a pedagógus látogatott óráit/foglalkozásait. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. Megfigyeli. a e-portfólióját. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. Intézményvezető Feladatok Dokumentum/eredmény A kormányhivataltól átveszi a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. az elemzések.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Áttekinti. a keletkezett iratokat. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését. A kitöltött értékelőlapok amelynek tárgya a látott órák megbeszélése. ennek védését. rendelkezésre állnak. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. nyilvántartást vezet. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. 49 . Összeállítja és feltölti az Oktatási Hivatal által kijelölt A feltöltött dokumentumok elektronikus feltöltőfelületre az intézményi önértékelés rendelkezésre állnak. válaszokat. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól vagy módosulása. a hivatalos eljárás év július 31-ig.

Áttekinti. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. Megszervezi.kitöltött értékelőlapok rendelkezésre kozó részeit. az értékelőlap elkészül a óráját/foglalkozását. Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. az vagy módosulása. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya a látott órák/foglalkozások megbeszélése. Saját tevékenységét dokumentálja. a keletkezett iratokat. Figyelemmel kíséri. Feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonat. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e-portfólió. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kinevezés. tárgyi eredményes minősítéshez. feltételeit. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. állnak. 50 . valamint áttekinti az országos pedagógiai-szakmai állnak.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Áttekinti. nyilvántartást vezet. biztosítja az intézményben zajló A feltételek biztosítva vannak az minősítővizsga/minősítési eljárás személyi. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. I) Melyek a gyakornok feladatai? Gyakornok Feladatok Dokumentum/eredmény A két év gyakornoki idő lejártának hónapjában kerül sor a A gyakornokot regisztrálják a minősítésre. technikai. Ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le. értékelési eszközöket. értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítővizsgánál Az információk rendelkezésre alkalmazott útmutatókat. e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól eljuttatott kérdésekre való reflektálás. látottakról. megelőző hónap első napján az intézményvezető értesíti az illetékes kormányhivatalt a gyakornoki minősítővizsga esedékességéről. A gyakornoki minősítővizsga letételének hónapját minősítési tervben.Az információk. Értékeli a bizottság tagjaival a meglátogatott pedagógus Az összegző értékelés elkészül. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az elemzések. e-portfólióját és ennek védését. dokumentálja a minősített pedagógusnak A pedagógus magasabb fokozatba az életpályamodellben történő előrelépését. a ját. a tanítási év utolsó hónapjában tesz minősítővizsgát. A bizottság jelölttel azonos szakos tagjával megfigyeli a Az információk rendelkezésre pedagógus rendeletben meghatározott számú állnak. sorolása. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van.

továbblépés. digitális bemutatóval támogatott elő. A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. ségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? E-portfólió elkészítéséhez. mentora és intézményvezetője segítségét. A látott órák/foglalkozások megbeszélése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A diadásban. Átveszi az értesítést a minősítővizsga időpontjáról. digitális bemutató segítségével bemutatja saját pedagógiai tevékenységét és ahhoz kapcsolódó reflexióit. előkészíti a minősítővizsgába bevont szakmai dokumentumait a helyszíni áttekintésre. 51 . fejlesztés lehetőségei. e-portfólió feltöltésre kerül. realizálódik. Ezt követően szakmai beszélgetés keretében 15 percben. saját óráinak/foglalkozásainak A minősítő eljáráshoz szükséges megtervezéséhez. az e-portfólió védése és szakmai beszélgetés során szakmai munkája ismertté válik. A sikeres minősítővizsgát követő év január 1-jétől a gyakornok Szakmai siker. A minősítővizsgát követő 15 napon belül megkapja a minősítő. Megvalósul a minősítési tervben szereplő pedagógus minősítése a jelentkezést követő naptári évben. Megtartja a számára rendeletben előírt számú órát/foglalkozást. szakmai reflexiókhoz igénybe veszi/veheti szakmai segítség rendelkezésre áll. Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi. az Hivatal által kijelölt elektronikus felületre. valamint az erős. Elkészíti saját e-portfólióját az útmutatóban szereplő Az eljárással kapcsolatos információk figyelembevételével. Elkészíti óraterveit/foglalkozásterveit. Felkészül a szakértőktől kapott kérdésekre és saját e-portfóliója Megfelelő informáltság és felkévédésére 15 perces. fokozatba. tárgyi és technikai feltételekről.Ismertté válik szakmai értékelése. az előrelépés átlép a Pedagógus I. gitális bemutató rendelkezésre áll. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. Válaszol a szakértők előzetesen megismert kérdéseire. majd feltölti az Oktatási információk ismertté válnak. A sikeres minősítővizsgáról a gyakornok tanúsítványt kap. a bizottság értékelését kompetenciaterületenként.szültség a pedagógus részéről.

Az eljárással kapcsolatos információk ismertté válnak. Kikéri a munkáltató véleményét a minősítésre vonatkozó elképzeléséről. Áttekinti. Figyelemmel alakulásáról. értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítési eljárásban Az információk rendelkezésre alkalmazott útmutatókat. saját óráinak/foglakozásainak megtervezéséhez. A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. látott foglalkozásairól. szakmai reflexiókhoz. kíséri a miniszter döntését A munkáltató véleménye ismertté válik. A pedagógus figyelemmel kíséri a miniszter minden év február A minősítési tervbe történő felvétel utolsó napjáig közzétett.szakmai segítség rendelkezésre áll. állnak. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Elkészíti óraterveit/foglalkozásterveit. az eljárás megindul. Egyidejűleg feltölti az e-portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. előkészíti a minősítési eljárásba bevont szakmai dokumentumait a helyszíni áttekintésre. felkészültség a pedagógus részéről. ismertté válnak. tárgyi és technikai feltételekről. napjáig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál. Felkészül a szakértőktől kapott kérdésekre és saját e-portfóliója Megfelelő informáltság és védésére 15 perces. értékelési eszközöket. az e-portfólió feltöltésre kerül. szereplő pedagógus minősítése a jelentkezést követő naptári évben. Május 31-ig átveszi az értesítést a minősítési eljárásban való Megvalósul a minősítési tervben részvételéről. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. A vélemény kikérése után az adott év március 31. kérelmének Legkésőbb május 31-ig a döntés eredménye ismertté válik a munkáltató és a pedagógus számára. 52 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? J) Melyek a pedagógus feladatai? Pedagógus Feladatok Dokumentum/eredmény Ellenőrzött pedagógusként részt vesz az országos pedagógiai. hez. a következő évre vonatkozó minősítési különös feltételei.Az összegző értékelés rendelkezésre szakmai ellenőrzésben. A bemutató rendelkezésre áll. digitális bemutatóval támogatott előadással. áll a pedagógus szakmai munkájáról. Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi. keretszámai keretszámainak alakulását. Igénybe veszi/veheti az országos szaktanácsadói rendszer keretein A minősítési eljáráshoz szükséges belül a szaktanácsadói segítségnyújtást az e-portfólió elkészítésé. megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot.

digitális bemutatóval támogatva bemutatja szakmai életútját és ehhez kapcsolódó reflexióit. gyermekekről. és valóban plágiumot követett el. tanulási-tanítási egység/tematikus terv vagy óraterv/foglalkozásterv mintáival dolgozik. realizálódik. Válaszol a szakértők előzetesen megismert kérdéseire. etikai és személyiségjoghoz fűződő kötelezettségek vannak?  Az e-portfólió dokumentumaiban felhasznált. valamint az továbblépés. a minősítővizsgával és a minősítési eljárással kapcsolatos titoktartási. csak abban az esetben fogadható el. fejlesztési terv a beazonosításra nem alkalmas jelöléssel kell ellátni.  A pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el. A sikeres minősítési eljárásról a pedagógus tanúsítványt kap. az előrelépés pedagógus átlép a következő/magasabb életpálya-fokozatba. akit a pedagógus tárgyilagos megítélésében összeférhetetlenség nem gátol. diákokról készült képeknél.  Abban az esetben. a szakértők az eljárást azonnali hatállyal felfüggesztik. amelyet előzetesen az e-portfóliójában bemutatott. A minősítési eljárást követő 15 napon belül megkapja a minősítő.  Az intézmény és a csoportprofil bemutatásakor az azonos intézményben azonos tanulói csoportot tanító pedagógusok esetében az adategyezések nem számítanak plágiumnak.  A pedagógus jóváhagyásával az Intézetvezető nyilvánosságra hozhatja a minősítési eljárás eredményét a tantestület számára. esetleírás. a bizottság értékelését kompetenciaterületenként. ha valakit a számítógépes plágiumvizsgáló rendszer kiszűr. fejlesztés lehetőségei. videofelvételeknél szülői hozzájárulás szükséges. Ezt követően a szakmai beszélgetés keretében 15 percben. erősségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését. A sikeres minősítési eljárást követő év január 1-jétől a Szakmai siker. pl. hogy ki vehet részt az óralátogatásán. 53 . ha ezeket az anyagokat adaptálja ahhoz a csoportprofilhoz.  Abban az esetben. A minősítési eljárás lezajlik. K) Milyen.  Az adott minősítésben szakértőként csak az vehet részt.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Megtartja a számára rendeletben előírt számú órát/foglalkozást.Ismertté válik szakmai értékelése.  A pedagógus saját e-portfóliójának minősítési eljáráson túli nyilvánosságáról maga hozhat döntést.  A gyermek személyes adatait tartalmazó dokumentumokat. amikor egy pedagógus egy tananyagcsomag részét képező tanmenet. ezeket a dokumentumokat a pedagógusnak kell összegyűjtenie. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tanulócsoporthoz. A minősítőbizottság elnöke jelenti a vétséget a kormányhivatalnak.

melléklet mutatja. ha a minősítés teljes folyamatában nem tudja a bizottság tagjait meggyőzni az adott kompetencia elfogadható szintjéről. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. sz. Elkészítik az összegző értékelést. Ha az e-portfólió összesített értékelésekor a három értékelésben részt vevő személy által adott érdemjegyek között legalább 2 értéknyi eltérés van. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését (6. melléklet tartalmazza. A minősítésben közreműködő szakértők megvitatják a tapasztalatokat. a szakértőknek – az adott kompetenciaértékeket illetően – egyeztetniük szükséges.) A minősítésről tanúsítványt kap. sz. Ha a pedagógus minősítése nem lett eredményes. sz. sz. melléklet). az általuk adott pontszámok átlaga alapján jutnak végső döntésre (5. Az értékelt pedagógus súlyozott összesített eredményt kap kompetenciaterületenként. Az eljárásrenddel kapcsolatban a minősítés közlésétől számított 15 napon belül nyújthat be fellebbezést az illetékes kormányhivatalhoz. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az órák/foglalkozások tapasztalatait (3. Az értékelés során a pedagógus-előmeneteli fokozatok eléréséhez a megfelelés kritériumait százalékban megadva az eljárásrend rögzíti. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatait. 54 . valamint az erősségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését a minősítési eljárás lebonyolítása után legkésőbb 15 nappal (Az összegző értékelést az alábbi táblázat és a 7. melléklet). sz. A megismételt és a nem kötelező minősítési eljárás díját az eljárás kezdeményezője viseli. azaz valamely kompetencia értéke az összegző értékelésben 1-es. melléklet). melléklet és 4. az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? L) Mit jelent az összegző értékelés? A minősítőbizottság tagjai áttekintik és értékelik a pedagógus által feltöltött e-portfóliót és az e-portfólió védését (3. és ezt feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. A pedagógus minősítése „nem felelt meg” lesz abban az esetben. a súlyozásos értékszámítás leírását pedig a 8. A pedagógus a szakértői minősítést nem vonhatja kétségbe. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatban minden kompetenciából minimum 3-as értékelést kell elérni. a teljes minősítési eljárást leghamarabb 2 év elteltével ismételheti meg. sz. melléklet). sz.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

1.) Az értékelés eljárásrendje
Felelős bizottsági tag
Szakértő I. Szakértő II. Intézményvezető az e-portfólió és a védés értékelése 5. sz. melléklet kompetenciánként 1–5 érték indikátoronként 0–3 pont

Tevékenység

Eszköz
3. sz. melléklet 4. sz. melléklet

Értékskála
indikátoronként 0–3 pont

Háttérszámítás
az indikátorcsoportokból a kompetenciaértékelés leképezése a három értékelő személy pontjainak átlagolása az indikátorcsoportokból a kompetenciaértékelés leképezése

Eredmény

kompetenciánként 1–5 érték

Szakértő II.

az óralátogatás(ok) értékelése az előzetes értékelés eredményeinek feltöltése az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelése

3. sz. melléklet

kompetenciánként 1–5 érték

Intézményvezető

6. sz. melléklet

kompetenciánként 1–5 érték

a három értékelési terület értékének átlagolása

kompetenciánként 1–5 érték

kompetenciánként Szakértő I. az összegző értékelés elkészítése az összegző értékelés táblázata 1–5 érték szöveges értékelés: erősségek, fejlesztendő területek

az értékelési területek súlypontozása és átlagolása -

kompetenciánként 1–5 érték -

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

55

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

2.) Összegző értékelés
Az értékelés elemei A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató e-portfólió és védésének értékelése Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai -szakmai ellenőrzés összegző értékelése

Kompetenciák

A pedagógus által vezetett foglalkozás(ok) értékelése

Súlyozott érték (1–5)

A súlyozás mértéke
50% 20%

30%

Az értékelés eredménye (1–5)
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 56

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Összes pontszám: (max. 40 pont)

A pedagógus teljesítménye (összes kapott kompetenciaérték) A minősítés eredménye (%)

A pedagógus az elvárt teljesítménynek megfelelt – nem felelt meg – újabb minősítés szükséges

További javaslatok A pedagógus erősségei: ..................................................................................................................................................................................................... A pedagógus fejlesztendő területei: .................................................................................................................................................................................. Dátum: ................................................ A minősítőbizottság elnöke: ..............................................................

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

57

) Az e-portfólióvédés tartalma Az e-portfólió védése szakmai beszélgetés az e-portfólió dokumentumai alapján. valamint a pedagógust foglalkoztató intézmény pedagógiai programjával összefüggő kérdésekről kell számot adnia. A védésen jelen van a minősítőbizottság két szakértő tagja és az intézményvezető. Az e-portfólió értékelésére szolgáló táblázatokban ezek a viselkedési jellemzők. képességek és attitűdök megfelelő szintű birtoklását a pedagógiai tevékenységek végzése során mutatott viselkedési jellemzők bizonyítják. N) A felsorolt módszerek közül melyek azok.  Az e-portfólióvédés értékelése. Az e-portfólió védésére a pedagógus előzetesen felkészül az értékelőknek az e-portfólió megismerése után a jelölthöz eljuttatott kérdései alapján.  Az e-portfólióvédés lebonyolítása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? M) Milyen módszerekkel értékelik a pedagógus kompetenciáit a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?  Az e-portfólió előzetes vizsgálata. Az értékelt pedagógus a saját maga által készített e-portfólióját védi meg szakmai beszélgetés keretében. Az értékelőknek figyelembe kell venniük. értékelése. amelyekkel a gyakornoknak és pedagógusnak is érdemes tisztában lenni? 1. hogy egy tevékenység dokumentumai több kompetencia megfelelő sztenderdjének elérését is alátámaszthatják.  A pedagógus által tartott órák/foglalkozások látogatása.  Az információk értékelése. 58 . 30.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott órák/foglalkozások tapasztalatainak megismerése. vagyis bizonyos tudás. rendeletben meghatározott pedagóguskompetenciákat.) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió alapján A kompetenciák.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének elemzése. továbbá a munkaköréhez kapcsolódó módszertani ismeretekről. A minősítővizsga során a minősítőbizottság kiemelten figyelembe veszi a 326/2013. felkészülés a védés lebonyolítására. 2.) Korm. más szóval indikátorok találhatók. az értékelők pedig az indikátorok segítségével értékelik őket. A védés teljes időtartama: 60 perc. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Ezért az értékelőknek egy-egy kompetencia értékelésénél tulajdonképpen az e-portfólió minden dokumentumát figyelembe kell venniük. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A pedagógus az e-portfólióban dokumentálja különböző tevékenységeit. megbeszélése.  Az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. (VIII.

minősítési eljárás során a jelölt előzőekben meghatározott számú órájának/foglalkozásának látogatására.) Miért kapnak a pedagógusok dokumentummintákat (óratervet.  Reflektál az e-portfólió dokumentumai alapján kapott kérdésekre. tematikus tervet stb. Műveltségterületenként a pedagógusok rendelkezésére bocsátott dokumentumminták a pedagógusok szakmai fejlődését kívánják támogatni.) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió védése alapján A védés az egyes kompetenciaterületek e-portfólió alapján történő értékeléséhez nyújthat további adalékokat. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? 3. Az óra/foglalkozás látogatásán részt vesz a szakos szakértő és az intézmény vezetője. hogy már a prezentáció során kitérjen ezekre a kérdésekre. majd azt követő megbeszélésére.) az e-portfólió elkészítéséhez és a gyakorló tanításhoz? A minősítési rendszer alapelve.)  Végül az e-portfólió dokumentumai és prezentációja alapján szakmai beszélgetést folytat a bizottság tagjaival. 4. Az óra/foglalkozás után ennek értékelésére kerül sor a részvevők mindegyikének a jelenlétében.  A védés végén a pedagógus nem kap visszajelzést. a nyolc pedagóguskompetencia alapján történő értékelésére kerül sor. Erre majd a minősítőbizottság együttes jelentésében kerül sor.és foglalkozásmegfigyelési napló támogatja (lásd az óralátogatás dokumentumainál).) A védés menete  A pedagógus 15 perces digitális bemutatóban bemutatja mindazt. A védés eredményeként az egyes kompetenciaterületek előzetes. értékelése A minősítővizsga. (Lehetősége van arra is. Az óralátogatást a szakos szakértő értékeli. megbeszélése. Az óra vagy a foglakozás megfigyelését az óra. 59 . Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amit a legfontosabbnak tart pedagógiai munkásságából. hogy a minősítési eljárások során a pedagógusok munkájában valódi minőségi javulás következzen be. 6.) Az óra/foglalkozás megfigyelése. A megbeszélés témája a pedagóguskompetenciák fejlettségi szintjének és az óra főbb didaktikai komponenseinek elemzése. 5. értékelése. az e-portfólió dokumentumai alapján történt értékelését akár meg is változtathatja a bizottság. értékelést. A megfigyelés is a nyolc kompetencia és az óralátogatás alapján értelmezhető indikátorok alapján történik.

a dokumentumokat nem szimulált. 34 Darling-Hammond. az építész. Az ilyen típusú e-portfólió nem mutatja be a fejlődési utat. . hanem valós feladatvégzés közben és után maga a készítő gyűjti össze és bocsátja az értékelők rendelkezésére. A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkájának dokumentumait tartalmazza. vagyis a megfelelő sztenderdek elérését hivatott bizonyítani. Ennek megfelelően a pedagógiai portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény. hogy adott idő alatt készítsenek el egy összefoglalót a rendelkezésükre álló munkaanyagokból. hogy készítője hol tart szakmai fejlődésében. Az elsősorban fejlesztési céllal készülő e-portfólióba hosszabb időszak teljes dokumentációját kell elhelyezni. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A pedagógiai e-portfólió minősítési. L. 2000. Ennek megfelelően az értékelési céllal készült e-portfólió egy dokumentumválogatás. vaskos dossziéban összegyűjteni. B) Miben különbözik az e-portfólió a papíralapú portfóliótól? Az e-portfólió nem a portfóliók egy újabb típusa. Mint értékelési eszközt. akik e dokumentumok alapján alkotnak képet a pedagógus kompetenciáiról. Teaching and Teacher Education. csak a végállomást. No. p. céljait tekintve az e-portfólió is fejlesztési vagy értékelési céllal készülhet. Az ilyen e-portfóliót munkaportfóliónak nevezzük.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? XI. erőfeszítéseiről átfogó képet kapni. Értékelési céllal: a dokumentumokat áttekintve képet kapjunk készítőjének kompetenciáiról. a fotós vagy a modell portfóliója az általa készített munkák reprezentatív gyűjteménye. azt. Synder. Ez a dokumentumgyűjtemény kettős céllal készíthető el: Fejlesztési céllal: a dokumentumokat áttekintve képet kapjunk készítőjének fejlődéséről egy vagy több területen. Az ilyen e-portfóliót értékelési portfóliónak nevezzük. igaz. 16. Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? A portfólió szó maga (hordozható) dokumentumgyűjteményt. és meg tudjuk határozni. a leendő munkaadó egy valós. bár szimulált feladat elvégzése során alkot képet a jelentkezők kompetenciáiról. A) Mit jelent az. hanem egy erre a célra a kifejlesztett online felületre kell feltölteni digitalizált formában. hogy milyen területen mit kell tennie a továbblépés érdekében. hogy teljesítményértékelési eszköz? Amikor az állásinterjún a személyi asszisztensi állásra jelentkezők azt a feladatot kapják. tehát értékelési portfólió. értékelési céllal készül. szakértői dossziét jelent. Ez a teljesítményértékelés egy módja. amely az egyes kompetenciák megfelelő szintű fejlettségét. különben nem lehetséges a készítő fejlődéséről. Authentic Assessment of Teaching in Context. 60 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. J. Az e-portfólió a készítés médiumát tekintve más: az e-portfólió dokumentumait nem papíralapon kell elkészíteni és egy kapcsos. A festő. 523–545. az e-portfóliót a szakirodalom a teljesítményértékelési eszközök közé sorolja (Darling-Hammond és Synder 200034).

) 3.) Miért szükséges a reflexió? A reflexió világítja meg az olvasó számára az e-portfólió készítőjének gondolkodásmódját. például az óratervhez/foglalkozástervhez kapcsolódó döntések magyarázata. Emellett a szisztematikus reflexió lehetővé teszi a készítő számára saját pedagógiai gyakorlatának kritikus vizsgálatát is. D) Mit jelent az. ha ez már a dokumentumban megtörtént. az óra eredményességének értékelése. milyen anyagrészből.) Például: 1. hogy „készítőjének reflexióival kiegészítve”? A reflexió tapasztalataink. pl. Önértékelés: mérlegelnünk kell. és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. hogy készítője mind a nyolc kompetenciaterületen elérte a minősítés megszerzéséhez szükséges fejlettségi szintet. Elemzés/érvelés: annak indoklása. Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése. (A cselekvés utáni reflexió. 2. és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben. Önértékelés: az óra megtartása után a tervezés sikerességének. amit teszünk. elemzését. milyen csoportnak. elemzését jelenti. Az e-portfólió célja annak alátámasztása. (A cselekvés előtti reflexió. hogy mit miért tesz.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? C) Hogyan lehet definiálni a pedagógiai e-portfóliót? A pedagógus gyakorlatának célirányosan összeválogatott dokumentumait tartalmazza. jelen esetben a dokumentumban bemutatott pedagógiai tevékenység szisztematikus végiggondolását. tehát a szakmai fejlődést is szolgálja. leginkább a tanulókra és önmagunkra nézve. Leírás: a pedagógiai helyzet leírása. 3. A reflexió alapvetően három részre tagolódik: 1. a tanulságok levonása. óraterv/foglalkozásterv. készítőjének reflexióival kiegészítve. hogy miért tesszük azt. 1. csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre. 61 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Elemzés/érvelés: a dokumentum interpretálása. alátámasztása. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. azt. ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását. amelyet választunk. 2. milyen célokkal.

hiszen ezek támasztják alá azt.és szabadon választott dokumentumokra. sz. melléklet) 1. csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai önéletrajz és a munkahely bemutatása. 6.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? E) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására.) 62 36 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A szakmai életút értékelése (önértékelés) (kb.35 4. amelyek nélkül nem lehet a pedagógus munkáját értékelni. szinte végtelen típusú dokumentum igazolhatná. 2. Szakmai önéletrajz (formanyomtatvány kitöltése). bizottsági tagság stb. 3. különösen legalább tíz tanóra. művészeti tevékenységek bemutatása. (Ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintjén várhatók el. A nevelő-oktató munka dokumentumai. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve/foglalkozásterve. ilyenek például a pedagógiai munka megtervezésének dokumentumai 35 Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. . 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló alkotói. művészeti tevékenységéről. A pedagógiai e-portfólió azonban értékelési céllal készült dokumentumválogatás. A többi dokumentum képezi az e-portfólió kompetenciaalapú értékelésének alapját. 2. hogy a pedagógus az egyes kompetenciaterületeken elérte a minősítéshez szükséges szintet.). a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. dokumentumai (min. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. dokumentumai (szakmai szervezeti tagság. (Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületek esetén relevánsak. E dokumentumok közül nem kerül értékelésre.) A pedagógiai e-portfólió tartalmi elemei Eredetiségnyilatkozat (1. Alapdokumentumok: a pedagógiai munkának vannak olyan sarokkövei.) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait? Az e-portfólió szívét a nevelő-oktató munka dokumentumai képezik.36 5. a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. A pedagógus számára a válogatás. hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? 1. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 3–5 oldal). A z e-portfólióban az egyes kompetenciák megfelelő szintjének elérését többféle. albumokban bemutatva). oldal). A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (max. esetleg mellékletekben. munkáiról.) Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. Önálló alkotói. a szakértő számára az értékelés megkönnyítése érdekében a nevelő-oktató munka dokumentumait két nagyobb csoportba osztottuk: alap. 1. max. 1.

akkor minden dokumentumot. Az e-portfóliónak azonban egyben készítőjének egyedi arcát. maximum öt szabadon választott dokumentumot kell feltöltenie az e-portfóliójába. Ha nagyobb. hogy bemutassa az iskolai munkán túlmutató szakmai tevékenységeit. A két tanítási nyelvű képzésben az e-portfólió nyelvét a szaktárgy célnyelvi tanításának óraszáma határozza meg: ha ez kisebb. amelyet a célnyelven készít el a tanév során. témazáró dolgozat. például a reflexiókat magyarul csatolja. 63 . a célnyelven csatolhat. amelyet célnyelven készít el a tanév során (éves ütemterv. bármely IKT-ra épülő vagy más feladat stb. 3. és ebből a tárgyból kell benyújtani az e-portfóliót is. illetve kutatói munkásságát. melyik tárgyból nyújtsa be az e-portfóliót? A magasabb óraszámban tanított tárgyból kell minősítésre jelentkezni. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A pedagógusi munka komplexitásából következik. óraterv/foglalkozásterv. Az egyes dokumentumokhoz fűzött reflexiókban pedig bővebben is érdemes kifejteni.) Ha a pedagógus több tárgyat is tanít. Az alábbi két táblázat közül az elsőben az alapdokumentumokat soroljuk fel. és miért. a többit magyarul (ld. 4. mert a bizottságnak nem minden tagja ismeri a célnyelvet. a tanulás eredményeinek bemutatása és elemzése. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. szintre történő minősítéshez összesen minimum három. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintre történő minősítési eljárás során a szabadon választott dokumentumok száma nincs korlátozva. A feltöltendő dokumentum fejlécében célszerű jelezni. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ha ez a nagyobb óraszámban tanított tárgya. hogy mely kompetenciák birtoklásának alátámasztására szolgál a pedagógus megítélése szerint egy adott dokumentum. hogy egy-egy dokumentum több kompetencia megfelelő szintjének elérését is bizonyíthatja. mint a tárgy anyanyelvi oktatásának óraszáma. akkor a pedagógusnak magyarul kell nyújtania a dokumentumokat.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? vagy a tanulási-tanítási folyamat során készült tanulói munkák. a másodikban példák találhatók szabadon választott dokumentumokra.) Milyen nyelven készüljenek a dokumentumok. A többit. hogy melyik kompetenciája vagy kompetenciái alátámasztására alkalmas a benyújtott dokumentum. Ezt a táblázat utolsó oszlopában próbáltuk érzékeltetni.). Ezeknek az egyéni színeknek a bemutatására alkalmasak a szabadon választott elemek. és a Pedagógus II. hiszen a pedagógus számára lehetőséget kell nyújtani arra. mint előbb az idegen nyelv szakosok esetében). portréját is tükröznie kell. Bizonyos típusú dokumentumokat tehát mindenképpen szükséges bemutatni az e-portfólióban. a célnyelven nyúj that be minden olyan dokumentumot a pedagógus. vagy két tanítási nyelvű képzésben dolgozik? Idegen nyelv szakosként. A nevelő oktató munka alapdokumentumai mellett a pedagógusnak a Pedagógus I. ha idegen nyelv szakos a pedagógus.

A táblázatok harmadik oszlopában található számok a pedagóguskompetenciákra utalnak.és szabadon választott dokumentumokra bontva mutatjuk be. A táblázatok könnyebb értelmezése érdekében felsoroljuk a kompetenciákat. 64 . A tanulói csoportok. Szakmai feladatok. Pedagógiai folyamatok. a pedagógus más dokumentumokat is feltölthet kompetenciái alátámasztására. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. fejlesztése. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. Kommunikáció és szakmai együttműködés. A tanuló személyiségének fejlesztése. közösségek alakulásának segítése. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az egyéni bánásmód érvényesülése. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 5. tanulási. tantervi tudás 2. elemzése 7. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. problémamegoldás 8. szaktudományos. esélyteremtés. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1. a hátrányos helyzetű. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre.) Mi tartozik „A nevelő-oktató munka dokumentumai” rész alapdokumentumai és szabadon választható dokumentumai közé? A következő két táblázatban az e-portfóliónak „A nevelő-oktató munka dokumentumai” című részét alap. integrációs tevékenység. szaktárgyi. A szabadon választott dokumentumok csak példák. tanuló többi gyermekkel. A tanulás támogatása 4. osztályfőnöki tevékenység 6.

2 dokumentum (tanulói munka). Csoportprofil. 2 foglalkozás terve37. abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el. rendelet előírja legalább tíz tanóra. 3 37 A 326/2013. Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. Feltöltendő dokumentumok és terjedelmük Mely kompetenciák alátámasztására szolgálhat leginkább? 4. óraterv/foglalkozásterv: kb. Egymásra épülő óraterveket/foglalkozásterveket kell csatolni. kiegészítő. min. 1 oldal.) Korm. digitális bemutató.). 1. feladatlapok. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik. hogy gondoskodjon a megfelelő számú dokumentum feltöltéséről. Reflexió: a döntések indoklása. Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 db óratervet/foglalkozástervet. . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. korrepetálás. a hozzájuk tartozó. Reflexió: kb. 2. 65 38 39 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.) féléves ütemterve. Az alapdokumentumok között előírjuk minimum két foglalkozásterv csatolását ide. legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek38 (10 db) a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal. Reflexiók: kb. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. 6 Csoportprofil: kb. míg minimum négy óravázlatot a tematikus tervhez kapcsolódóan kell majd feltölteni. megvalósításának dokumentumai. fakultáció.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Alapdokumentumok Féléves ütemterv. összesen legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység tervével/tematikus tervvel. Tervek: kb. 2 oldal. hátránykompenzáció stb. 2 oldal. 2. kiadó. táblaterv stb. a kiadás éve). a csoport profiljával együtt. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése. (VIII. Tananyagok és segédanyagok: szükség szerint. segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző. 15 oldal. hogy a pedagógus a tanulási-tanítási/fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani. szemléltető anyagok. A feltöltött tananyag(ok). óratervek/foglalkozástervek Egy tanulócsoport profiljának ismertetése. 3 oldal és a felhasznált tananyag és max. cím. segédanyagokkal együtt39 (a tankönyv oldalai. A pedagógus feladata. 5. felzárkóztatás. A bemutatott tanulócsoportra adaptált legalább egy. A felhasznált tananyag(ok). egyébként plágiumnak minősül. foglalkozásterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör. 2 oldal. Csoportprofil: kb. versenyelőkészítés. illetve foglalkozás reflexiókkal ellátott tervének a feltöltését. 3. akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag. 1. A többi lehet szabadon választott dokumentum. 30. segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. 4. valamint a hozzájuk tartozó óratervekkel/foglalkozástervekkel (összesen 10 db). Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv.

7 Hospitálási napló (1 db). visszacsatolás a további tanítási folyamatra. visszajelzése. 1 oldal Az értékelés dokumentumai: max. munkaformák sikerességének elemzése. a választott módszerek. 2. 1 oldal Ha van diákvisszajelzés: a formanyomtatvány Tanulói munkák és a megvalósítás egyéb dokumentumai: kb. Dokumentumok: max. esszék. példákon. 1. 4. A hospitáló pedagógus visszajelzése: kb. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése. 4. 1–2 oldal 3. 3 Példa. 1–2 oldal.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? A megvalósítás dokumentumai (a pedagógus óráját látogatják) Az előző pontban kért tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek megvalósításának dokumentumai (pl. füzetlapok. témazáró.) Az egyik órára meghívott munkaközösség-vezető hospitálási naplója. esetleg tanulói visszajelzések. Reflexió: a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv megtanításának értékelése a tanulói munkák. 3. 1. órai munkaszervezésben megnyilvánuló differenciálás. IKT alkalmazása IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása. a tanulói visszajelzések alapján.) Az értékelés dokumentumai Az előző két pontban bemutatott tanulási-tanítási egységben (tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek) alkalmazott értékelési rendszer bemutatása. mintákon át. 1–2 oldal 6. 7 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a tanulási folyamat elősegítése szempontjából. minta: 2–3 db Reflexió: kb. 2 Leírás: kb. 3 db Reflexió: kb. 1–2 db 7.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutatóóra tanulságai. 5. A tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott differenciálás bemutatása. elemzése. 1 oldal 7. 5 db Reflexió: kb. 66 . vagy bemutatóórát tart) Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. 3 oldal 3. 1. dokumentálása. Esetleírás Esetleírás: pedagógiai problémák megoldásának leírása. (egyéni feladatok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a munkaközösség-vezető.) Leírás és reflexió: kb. (A pedagógus órát látogatott.: fényképek. 4. Hospitálási napló (a pedagógus órát látogat. tanulói munkák. Minták az értékelés dokumentumai közül (pl. 5 Dokumentum: 1 db hospitálási napló Reflexió: kb. és ha vannak. vagy bemutatóórát tartott. projektmunka dokumentumai. differenciált házi feladat. 6. más tanulói munkák) Reflexió: az eredmények elemzése.

és ha a pedagógus fel tudja tölteni biztonságos felületre. 1 oldal Max. 2. 3. csak a linkre lehet majd a feltöltött dokumentumban hivatkozni. feladatlap stb. 3. 67 41 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 8 3. Reflexió (értékelés): kb. 8 40 Abban az esetben. 8 A pedagógus által tartott óra/foglalkozás egy részletének videofelvétele. 1 oldal 3. Bemutatás: max. 4. 4 3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 2 oldal Terv: kb. 5. félév vagy év végén. 7 A tanulói ön. értékelése Projektterv és megvalósításának dokumentumai. 40 41 Reflexió: a felvett óra elemzése A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása az alapdokumentumok között bemutatott tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján. 3. 1. 8 6. 7. Terv kb. értékelése Feltöltendő dokumentumok és terjedelmük Dokumentum: max.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Példák szabadon választott dokumentumokra Saját fejlesztésű tananyag. 2. 20 perc. 6. 2 db (bemutatás) Reflexió (értékelés): kb. 1 oldal Melyik kompetenciák alátámasztására szolgálhat leginkább? 1.3. pl. Az alapdokumentumok között szereplő tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egy órájának felvételéből max. elemzése és visszacsatolás a tanítási folyamatra. 4 . 3 oldal A megvalósítás dokumentumai Reflexió: kb. bemutatása. Tanulási tréning: terve. Az értékekés szempontjai. 20 perc. megvalósításnak dokumentumai. 2–3 oldal Az eljárás és a szempontok leírása: kb. az eljárás leírása. értékelése. 7. 7. 1 oldal Reflexió: kb. 1 oldal. (anonim!) 6. 1. Felvétel: max. ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére. 4. 1–2 oldal. 3. 8 2. 1. . 5. 4. 3 tanulói értékelés csatolása. 2. 8 Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése.és társértékelés alkalmazásának bemutatása példákon át. 2 db Reflexió (értékelés): kb. 1 oldal Dokumentumok. Reflexiók: kb. 1 oldal 6. 1. Az eljárás értékelése. 1. A rendszer nem tud videofájlokat fogadni. Ismertetés és elemzés: kb. 5. IKT-tananyag. 2. pl. 4. A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. tanulói munkák: max.

2 oldal Munkaterv: kb. 2 oldal. és a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. 2 oldal. tehetséggondozó team. főbb didaktikai feladatok. Reflexiók: a tanulságok levonása Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása Reflexió: a szabályrendszer születésének bemutatása. 7. 2. 8 Segítségre. esetleg együttműködés. külső szervezetekkel. Reflexió: a tevékenység elemzése. a tanuló profiljával együtt. cselekvési terv Dokumentum: kb. 1 oldal. 5. szervezettel való együttműködésről (Nevelési Tanácsadó. 2 db) Reflexió: kb. 4. 8 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. elemzése. Az adatok elemzése: kb. kb. családok érdekében tett lépései. 2 oldal Az együttműködés dokumentumai Reflexiók: kb. 7. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 8 A Nemzeti alaptantervre. 8 4. szülőkkel. 2–3 oldal Tanulói munkák (max. 1 oldal 7. 10 oldal 4. 6. 8 Osztályprofil: kb. 1 oldal Tanulói profil (1 oldal) Terv: max. 1 oldal 5.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Szociometria készítése. 1 oldal Reflexió kb. 4. A tanórák felosztása témakörönként. 1–2 oldal Csatolható dokumentáció: a tanuló fejlesztésébe bevont más személlyel. Tanmenet: max. Dokumentum: max. 3.) 5. kommunikáció a kollégákkal. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet. támogatásra szoruló tanítványok. 68 . Osztályprofil Osztályfőnöki munkaterv A munkaterv megvalósításának dokumentumai. kapcsolódó ismeretek megjelölésével. tanulói munkák. 3. szülők stb. a fejlesztendő készségek és képességek. 2–3oldal (kérdőív. tanulságok Egy tanuló egyéni fejlesztési terve. 8 5. egy adott csoporthoz. Dokumentumok: max. 2. értékelése. 6. 3 db Reflexió: kb. 1. 6 alkalomra. Esetleírás: kb. Reflexió: kb. elért eredmények. tantárgyhoz kapcsolódva. az adatok ismertetése. eredmények elemzése Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása.

pl. 1. 10 oldal. Dokumentumok: max. 1. a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása. A tevékenység bemutatása. bármely kompetencia 7. 7. sportnap. Részvétel az intézményben folyó innovációban. ajánlással. az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. 8 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kirándulás. 1. a megvalósítás során a kollégákkal. 8 1. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/ cikket?) 1 rendezvény leírása és a saját szerep bemutatása: kb. pl. 6. 5. hatékony pedagógiai módszerek (max. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Kb. 8 4. témanap rövid leírása. kipróbálása. 2 oldal. e-mailek.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Iskolai szintű szakmai rendezvény. volt tanítványok doktori védésére) Tanulói e-portfólió (tanulói munkák gyűjteménye) – elemzése a tanulói önállóság fejlesztése szempontjából. Kb. 8 1. diákrendezvény (pl. 1 oldal. 3. A szaktárgy tanításához kapcsolódó. 3. 8 1. a külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása. képek. 7. 2 oldal Kb. 8. dokumentálása. tankönyvírás stb. Elemzés: kb. reflexiók az elért eredményekre A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk. 1. 2.) összefoglaló leírása.). ajánlással Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek. 3. értékeléssel.: új elemek. értékelése. 3 dokumentum 1 tanulói e-portfólió: max. 7. innovációk bemutatása. 1 oldal Bemutatás: kb. erdei iskola. Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásának. bármely kompetencia 1. 1. 2 rendezvény összefoglaló leírása: kb. 3 oldal Reflexió: kb. reflexiók az elért eredményekre Nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése. 2 db) A szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény. Érettségi eredmények. az érettségi elnök értékelése. 2 oldal Kb. írások. 10 db. 7. rövid értékeléssel. rajzok. 2 oldal. tanulói beszámolók. 1. max. 3 oldal Leírás és dokumentumok: kb. 8 6. min. videó stb. 5. 2 oldal Kb. Tanórán kívüli közösségi program. rövid ismertetetése és reflexiók. 3. 4. 69 . 3 5. pályázatokon Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését. meghívók (pl. iskolai ünnepség. Szakmai publikációk. a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl. 8 6. Saját jó gyakorlatok. eljárások. kutatásban való részvétel. módszerek kidolgozása. 3. Dokumentálás: szükség szerint Reflexió: kb. 7 8. 2 oldal. min. 2 oldal Elemzés és értékelés: kb. max. könyv. 2 oldal Max. diákcsereprogram stb. 1. háziverseny. 2 oldal. 7 3. 2 db Max. 4. múzeumlátogatás. 10 db. Kb. 2-2 oldal.

Itt csak a könnyebb tájékozódás kedvéért kerültek azok mellé a kompetenciák mellé. hatékony pedagógiai módszerek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 1. 1–2 oldal A szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény. új elemek. 5. IKTtananyag. ajánlással A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk. db. hogy mind a nyolc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat? A következő nyolc táblázatban az alap. Az egyes kompetenciák mellett feltüntetett dokumentumok természetesen más kompetenciák alátámasztására is alkalmasak. könyv. min. 1–2 oldal. szaktudományos. 10 db. Kb. rövid értékeléssel.) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Saját fejlesztésű tananyag. tantervi tudás Alapdokumentumok (A kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. eljárások. 5. min. innovációk bemutatása. amelyeket elsősorban bizonyíthatnak. illetve javasoljuk. bemutatása. szaktárgyi. feladatlap. Ezeknek a táblázatoknak a segítségével a pedagógus ellenőrizni tudja. módszerek kidolgozása. pl. 2 oldal a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása. kipróbálása. Terjedelem Dokumentum: max. 4 oldal 70 . max. ajánlással. max. 2. max.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 6. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/cikket?) Saját jó gyakorlatok. rövid ismertetetése és reflexiók. A szaktárgy tanításához kapcsolódó. kb. kompetencia Szakmai feladatok. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról szabadon választott dokumentumok segítségével. 2 db (bemutatás) Reflexió (értékelés): kb.és a szabadon választható dokumentumokat a nyolc kompetencia köré csoportosítva mutatjuk be. amint az az előző két táblázatban is látható.) Hogyan győződhet meg a pedagógus arról. értékeléssel. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 10 db. max. hogy minden kompetencia alátámasztására feltöltött -e dokumentumokat.

A feltöltött tananyag(ok). a kiadás éve). . legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek42 (10 db) a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal. A felhasznált tananyag(ok). egy adott csoporthoz. 2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Projektterv és megvalósításának dokumentumai. 2 oldal Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óraterv/foglalkozásterv: kb. tanulói munkák: max. szemléltető anyagok. a hozzájuk tartozó. 10 oldal 42 Egymásra épülő óraterveket/foglalkozásterveket kell csatolni. hogy a pedagógus a tanulási-tanítási/fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani. cím. Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. értékelése Terjedelem Terv kb. kompetencia Pedagógiai folyamatok.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 2. segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. 71 43 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 2 db Reflexió (értékelés): kb. feladatlapok. Tanmenet: max. segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a fejlesztendő készségek és képességek. A tanórák felosztása témakörönként. 15 oldal Tananyagok és segédanyagok: szükség szerint Reflexió: kb. akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag. 1 oldal A Nemzeti alaptantervre. tantárgyhoz kapcsolódva. Terjedelem Csoportprofil: kb. abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el. kapcsolódó ismeretek megjelölésével. A bemutatott tanulócsoportra adaptált legalább egy. főbb didaktikai feladatok. segédanyagokkal együtt43 (a tankönyv oldalai. pl.). 1 oldal Dokumentumok. valamint a hozzájuk tartozó óratervekkel/foglalkozástervekkel (összesen 10 db). digitális bemutató. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet. összesen de legfeljebb három darab tanulásitanítási egység tervével/tematikus tervével. Reflexió: a döntések indoklása. kiegészítő. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Alapdokumentumok Egy tanulócsoport profiljának ismertetése. kiadó. Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 db óratervet/foglalkozástervet. egyébként plágiumnak minősül. táblaterv stb.

órai munkaszervezésben megnyilvánuló differenciálás. Reflexiók: kb. minta: 2–3 db Reflexió: kb. elemzése. mintákon át. A tanulásitanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott differenciálás bemutatása. értékelése. 3 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra A pedagógus által tartott óra egy részletének videofelvétele. 2 oldal. a munkaközösség-vezető (esetleg tanulók) visszajelzése alapján. 10 oldal. 3 oldal A megvalósítás dokumentuma: szükség szerinti Reflexió: kb. Elemzés: kb. differenciált házi feladat. esetleg tanulói visszajelzések. projektmunka dokumentumai. . 1–2 oldal Tanulási tréning: terve. 44 45 Reflexió: a felvett óra elemzése Terjedelem Felvétel: max. Terv: kb. 1 oldal Ha van diákvisszajelzés: a formanyomtatvány Tanulói munkák és a megvalósítás egyéb dokumentumai: kb.) Az egyik órára meghívott munkaközösség-vezető hospitálási jegyzőkönyve.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 3. a tanulási folyamat elősegítése szempontjából. munkaformák sikerességének elemzése. Reflexió: kb. 20 perc. füzetlapok. megvalósításának dokumentumai.) IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása példákon. a választott módszerek. 1 tanulói e-portfólió: max. 1 oldal Tanulói e-portfólió (tanulói munkák gyűjteménye) elemzése a tanulói önállóság fejlesztése szempontjából. tanulói munkák. A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása a bemutatott tanulásitanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján. ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére. (Egyéni feladatok. 72 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 20 perc. Terjedelem Hospitálási jegyzőkönyv (1 db). A hospitáló munkaközösségvezető visszajelzése: kb. Reflexió: a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanításának értékelése a tanulói munkák. 5 db Reflexió: kb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.: fényképek. kompetencia A tanulás támogatása Alapdokumentumok Az előző pontban kért tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és a kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek megvalósításának dokumentumai (pl. 2 oldal Példa. Az alapdokumentumok között szereplő tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egy órájának felvételéből max. visszajelzése. 1 oldal 44 45 Abban az esetben.

volt tanítványok doktori védésére) Terjedelem Tanulói profil (1 oldal) Terv: max. tanulói munkák. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek. az egyéni bánásmód érvényesülése. a csoport profiljával együtt.) féléves ütemterve. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése Terjedelem Csoportprofil: kb. korrepetálás. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Alapdokumentumok Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 4. meghívók (pl. felzárkóztatás. 2–3 oldal Tanulói munkák (max. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. tanulási. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. 2 db) Max. 73 . fakultáció. megvalósításának dokumentumai. 2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Egy tanuló egyéni fejlesztési terve a tanuló profiljával együtt és a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. 2 dokumentum (tanulói munka) Reflexiók: kb. versenyelőkészítés. 2 foglalkozás terve. 1 oldal. kb. hátránykompenzáció stb. e-mailek. elért eredmények. 3 dokumentum Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Tervek: kb. 6 alkalomra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. min. 3 oldal és a felhasznált tananyag és max. kompetencia A tanuló személyiségének fejlesztése. a hátrányos helyzetű. tanuló többi gyermekkel.

2 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. diákrendezvény (pl. 2 oldal. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról a szabadon választott dokumentumok segítségével. fejlesztése. Dokumentum: max. 2 oldal Munkaterv: kb. rajzok. nyitottság a különböző társadalmikulturális sokféleségre. az adatok ismertetése. külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása. esélyteremtés. 1 oldal Reflexió kb. erdei iskola. iskolai ünnepség. 3 db Reflexió: kb. tanulói beszámolók. múzeumlátogatás. a megvalósítás során kollégákkal. diákcsereprogram stb.) megvalósítása: összefoglaló leírás. 1 oldal Osztályprofil Osztályfőnöki munkaterv A munkaterv megvalósításának dokumentumai. kompetencia A tanulói csoportok.) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Szociometria készítése. sportnap.) Az adatok elemzése: kb. osztályfőnöki tevékenység Alapdokumentumok (A kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. 1 oldal Osztályprofil: kb. 1 oldal Reflexió: kb. kirándulás. a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 5. 2-2 oldal Dokumentálás: szükség szerint Reflexió: kb. 74 . Max. Reflexiók: a tanulságok levonása Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása Reflexió: szabályrendszer születésének bemutatása. képek. tanulságok Tanórán kívüli közösségi program. elemzése. integrációs tevékenység. értékelése. videó stb. eredmények elemzése Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása. 2–3 oldal (kérdőív.) Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásárnak. illetve javasoljuk. közösségek alakulásának segítése. 2 oldal. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. cselekvési terv Terjedelem Dokumentum: kb. Dokumentumok: max. 2 rendezvény összefoglaló leírása: kb.

3 db Reflexió: kb. 1 oldal Kb. reflexiók az elért eredményekre Bemutatás: max. visszacsatolás a további tanítási folyamatra. Terjedelem Ismertetés és elemzés: kb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 6. Az értékekés szempontjai. témazáró. kompetencia Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. Terjedelem Leírás: kb. kompetencia értékeléséhez benyújtott dokumentumokban bemutatott tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott értékelési rendszer bemutatása. Az eljárás értékelése. 2 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és a 3. 1–2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése. 1 oldal Reflexió (értékelés): kb. A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. eljárás leírása. 1 oldal Az értékelés dokumentumai: max. reflexiók az elért eredményekre Nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése. 3 tanulói értékelés csatolása (anonim!) Az ön. más tanulói munkák) Reflexió: az eredmények elemzése. az érettségi elnök értékelése. elemzése és visszacsatolás a tanítási folyamatra. esszék. Érettségi eredmények. 75 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1 oldal Max. 2–3 oldal Eljárás és szempontok leírása: kb. elemzése Alapdokumentumok A 2. félév vagy év végén.és társértékelés alkalmazásának bemutatása példákon át. Minták az értékelés dokumentumai közül (pl. 2 oldal Kb.

kb. pályázatokon Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését. Terjedelem Kb. illetve javasoljuk. kommunikáció a kollégákkal. 1 oldal Leírás és reflexió: kb. témanap rövid leírása. az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. 1 oldal 8. 1–2 oldal. 76 . 1–2 db Iskolai szintű szakmai rendezvény. (A pedagógus órát látogatott. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tankönyvírás stb. 1 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Részvétel az intézményben folyó innovációban. kutatásban való részvétel. Dokumentumok: max. külső szervezetekkel. pl. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése. a kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. 1 oldal. háziverseny. dokumentálása. Segítségre. esetleg együttműködés. A tevékenység bemutatása. dokumentálása. 2 db Esetleírás: kb. írások. támogatásra szoruló tanítványok. 2 oldal Az együttműködés dokumentumai Reflexiók: kb. 3 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kompetencia Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Alapdokumentumok (a szakmai önértékelést is és a tanúsítványokat is figyelembe vesszük. Reflexió: a tevékenység elemzése. vagy bemutatóórát tartott. kompetencia Kommunikáció és szakmai együttműködés.) Terjedelem Dokumentum: 1 db napló Reflexió: kb. Esetleírás: pedagógia problémák megoldásának leírása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. családok érdekében tett lépései. problémamegoldás Alapdokumentumok Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. Dokumentumok: max. értékelése. 1 rendezvény leírása és saját szerep bemutatása. Terjedelem Leírás és dokumentumok: kb.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutató óra tanulságai. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról a szabadon választott dokumentumok segítségével) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Szakmai publikációk. szülőkkel. 3 oldal Reflexió: kb.

hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? Az e-portfólió elkészítését segítik: 1. egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt a 9. Dokumentumminták és -sablonok. 2. sz.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. sz. Ezt letöltés után alá kell írni. melléklet) Dokumentumminták A dokumentumok megfelelő minőségű elkészítését különféle dokumentumminták is segítik. normál margó (mind a négy oldalon 2. sz.) Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok? A dokumentumok elkészítéséhez egységes fájltípusokat kell használni annak érdekében. melléklet) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 77 . Minta és több esetben sablon készült például a következő dokumentumtípusokhoz:  Tematikus terv (11. sz. melléklet. hangfájlok és videók fájltípusai és maximum terjedelmük megjelenik feltöltéskor a képernyőn. Formanyomtatványok A pedagógiai e-portfólió online felületén több formanyomtatvány is található. Minden dokumentumtípusból több lehetséges változat is található ezen a felületen. feltöltéséhez. A minták és a sablonok használata nem kötelező. A dokumentumokat az egymásra épülésük sorrendjében lehet csak feltölteni.  Formanyomtatvány áll rendelkezésre az Europass típusú önéletrajz elkészítéséhez.  A Regisztráció menüpont alatti nyomtatvány kitöltése szükséges a minősítésre jelentkezéshez. Segítő szempontsorok. Ezek kitöltése része az e-portfólió dokumentációjának. amelyek a Dokumentumminták és -sablonok link alatt olvashatók. sz. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kiindulópont nyújtása a céljuk. másfeles sorköz. hogy az elkészített anyagokat minden nehézség nélkül ki tudják majd nyitni az értékelők. sz. melléklet)  Óraterv (12.) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz.5 cm). melléklet és 13. sz. (1.  Eredetiségnyilatkozat arról. Formanyomtatványok. hogy a feltöltött e-portfólió a pedagógus saját munkája. 8. A feltöltött képek. Az elfogadott fájltípusok és maximum terjedelmük megjelenik feltöltéskor a képernyőn. A szövegfájlok ajánlott formátuma: Times New Roman 12. melléklet)  Hospitálási/óralátogatási napló (14. majd beszkennelni és feltölteni a megadott felületre. 3. melléklet)  Esetleírás (15. a köztük lévő kapcsolati rendszer áttekintéséhez. mindössze segítség.

a tanulók szociális háttere. amelynek megírásához szempontsor található. melléklet és 20.) Reflektáljon legalább két szakmai rendezvényre (például továbbképzés. a nemek aránya. évfolyamok. 3–5 oldal) Mutassa be. pl. együttműködés a tantestületen belül.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról?  Osztályfőnöki terv (16. erősségek. kompetencia) A pedagógiai kompetenciákat egyenként végigtekintve értékelje önmagát! Feltétlenül térjen ki az egyes kompetenciák olyan elemeire. A tantestület profilja (kor. a szülői munkaközösség szerepe. f) segítő szempontsor)  Szakmai életút értékelése (lásd. más speciális vonás). különös tekintettel a tanított tárgyakra. pedagógiai eszköztárának fejlesztése szempontjából. konferencia. sz. helyét a tantestületben. sz. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. b) A szakmai életút értékelése (kb. Az intézmény infrastruktúrája. sajátos vonások. munkaközösségek. 1 oldal) Az intézmény adatai (neve. kisebbségek. a tanulócsoportok száma. A tanított tárgy helyzete az intézményben. melléklet)  Egyéni fejlesztési terv (18. Az intézmény pedagógiai programjának sajátos vonásai (célok. melléklet) Segítő szempontsorok Az első két dokumentum. 78 . c) segítő szempontsor)  Tanórán kívüli foglalkozás (lásd. melléklet)  Csoportprofil (lásd. műhelymunka stb. eredmények). de két különböző pedagógus leírása ugyanarról az intézményről nem lehet teljesen egyező. címe. testvérkapcsolatok más iskolákkal. egyrészt mert ugyanazt a jelenséget másként mutatják be és értékelik. végzettségek. a pedagógus saját helye a testületben és a munkaközösségekben). Az intézmény társadalmi kapcsolatai. a pedagógiai e-portfólió alapdokumentumai között szerepel: a) Az intézmény (a pedagógus jelenlegi munkahelye) rövid bemutatása (max. típusa). amelyeket az e-portfólió dokumentumain keresztül nehéz bemutatni! Például: a szülőkkel való együttműködésének értékelése. sz. pedagógiai program. b) segítő szempontsor)  Reflexió (19. nem. sz. Az intézmény tanulóközösségének profilja (létszám. e) segítő szempontsor)  Projektterv (lásd. melléklet és 17. szaktárgyi tudásának naprakészen tartása. sz. módszertani tudásának megújulása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. amelyeken részt vett! Ismertesse. mit tett az utolsó minősítés óta szakmai fejlődése érdekében! Milyen segítséget kapott ebben. milyen nehézségekbe ütközött? (Pl. másrészt ennek a dokumentumnak egyedi jegyeket is kell mutatnia: például amikor a pedagógus bemutatja a szaktárgy helyzetét vagy a saját szerepét. Azonos intézményben tanító pedagógusok sem tölthetnek fel azonos intézményleírást. Ez plágiumnak minősül. ezek hogyan hatottak szakmai fejlődésére! (8. Természetesen az alapvető adatok egyezhetnek.).

pl. és 8. az adott tárgyat kik tanították előzőleg a csoportban. d) Egyéni tanulói profil Az e-portfólió egyik szabadon választható dokumentuma egy tanuló számára egyéni fejlesztési terv készítése. tananyagok. (Ezen a ponton is szükséges lehet egyes tanulókról írni. Mivel a tanítás erősen kontextushoz kötött munka. IKT. 79 .  A csoport szaktárgyi fejlődésének megvilágítása: előző tanulmányok (ha voltak). eredmények. tanulói munkákkal.) Ha két pedagógus ugyanarról a csoportról készít csoportprofilt a minősítési eljárás során. munkájának értékelése. egyes tanulók szerepe. a főbb nehézségek és megoldásuk lehetséges útjai. és hogyan szeretné ezeket a terveket valóra váltani? További dokumentumok. a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. az intézményben betöltött szerepének. Ezekhez a leírásokhoz is kap a pedagógus segítséget. módszerek. (7. elvi alapjai. amelyeknek megírásához szempontsor található: a tanított csoportok profilja. a pedagógus lépései a megfelelő csoportdinamika kialakítása érdekében. kompetencia) Vagy: a szakmai munkaközösség(ek)ben végzett munka bemutatása.  A csoportban előzőleg használt és jelenleg használt tankönyvek. hiszen anélkül a terv nem értelmezhető. Az egyéni fejlesztési terv készítése szükségessé teszi a tanuló profiljának felvázolását. egyéni tanulói profil. (Ezen a ponton szükséges lehet az egyes tanulókról külön is írni. A választások indoklása.  A csoport megismerése érdekében a pedagógus által tett lépések. Ha más szaktárgyat tanítanak.)  A pedagógus lépései a csoporttal való megfelelő viszony kialakítása érdekében.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? gyakorlatának jellemzése. akiknek a nézőpontja értelemszerűen különböző. a tanulmányi kirándulás dokumentálása és a pedagógiai problémamegoldás dokumentálása. a csoport erősségei. új tanulók/elmentek stb. más. kompetencia). pl. illetve az egyéni tanulói profil nélkül a benyújtott dokumentumok nem vagy csak nehezen értelmezhetők. Ehhez nyújt segítséget az alábbi szempontsor: Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a pedagógus és a csoport által eddig kitűzött célok. a nemek aránya. jelenlegi célok. A két pedagógus és a csoport viszonya is alapvetően más. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a csoport/osztályközösség bemutatása. az osztálytermi környezet bemutatása. hogyan alakult ki a csoport.  A csoport története (pl. Ismertesse szakmai terveit! Milyen szakmai tervei vannak. akkor nyilván a csoport szaktárgyi fejlődésének bemutatása is különböző lesz. amiért két azonos intézményben tanító pedagógus intézményleírása is eltér majd egymástól: két különböző emberről van szó. kik az osztályfőnök(ök). feladatainak ismertetése. Ezért azonos csoportprofilok feltöltése plágiumnak minősül. (7. szociokulturális jellemzők. akkor is elvárható két különböző csoportprofil feltöltése ugyanazért. Természetesen a szempontsorok használata nem kötelező.  A csoportdinamika működése ebben a tanulócsoportban.). c) A tanított csoport(ok) profilja  A csoport: a tanulók száma.

a kommunikáció javítása közös feladatokon keresztül) vagy a tanulók közösségi felelősségvállalásának a fejlesztése (bevonásuk a tervezésbe. tudás fejlesztése).  a szülők bevonása. e) Segítő szempontsor tanulmányi kirándulás dokumentálásához: i. motivációjáról. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tananyaghoz kapcsolódó. tanulságok). tanulói idegenvezetés. problémái. a történelmi. szervezésbe). tárgyhoz való viszonyáról. iskolán kívül stb.)  Összefoglalás: a tanuló személyisége. pl. információk a tanuló iskolához. vetélkedő vagy más esti program anyaga stb. társaihoz.  A téma feldolgozása (pl.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról?  A tanuló személyiségének megismeréséhez igénybe vett források. szervezésben). indoklása (pl. A kirándulás dokumentumai (képek.  Az adatgyűjtés módja.  A produktum bemutatása (illusztrálva).). tanórán.  A tanulóval folytatott megbeszélés rövid összefoglalása. ünnephez kapcsolódik). akár egész tanévre szóló).  közösségfejlesztő célja (pl.  A résztvevők köre (kiscsoport. a kommunikáció javítása a tanulókkal. iii. v.). iv. általános fejlesztési célú. szülőkkel. A kirándulás programja. klikkek megbontása. A kirándulás értékelése: mennyiben érte el céljait.  A projektmunka értékelése (a megvalósítás eredményessége. céljairól. attitűdjéről és tanulási stratégiáiról.  a pedagógus egyéni célja: pl.  egyéni fejlesztés (egyéni feladat a tervezésben. 80 . nagyobb közösség.  A tanuló iskolai pályafutásának rövid áttekintése. ii. a tanuló énképéről. tanórán kívül. különös tekintettel az adott tárgyra. f) Segítő szempontsor projekt bemutatásához  A témaválasztás bemutatása.  Tervezett időtartam és ütemterv (egy naptól több hetet meghaladóig. túrázás). földrajzi. mire lehet építeni a fejlesztésben. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. (Új információk a tanuló háttéréről. az adott tárgyból rendelkezésre álló tanulói munkák elemzése. A szervezés lépései. tanulási szempontból erősségei. esetleg teljes iskola). osztályfőnökkel folytatott megbeszélés. módszereiről. sporttevékenység (pl. a rendelkezésre álló dokumentumok és a belőlük nyert adatok elemzése. művészettörténeti stb. A kirándulás céljai:  tanulmányi (pl. országismereti. interjúk.  Feladatmegosztás.

) Sikertelenség esetén új megoldási terv kialakítása. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amelyekkel már rendelkezik.) Az első lépés: a célok azonosítása. Érdemes rögtön azonosítani azokat a dokumentumokat. melyik téma adja majd az e-portfólió alapdokumentumai között kért tanulási-tanítási egység tervét/tematikus tervet és a kapcsolódó óraterveket. Még egy feladat maradt a pedagógus számára: a szabadon választható dokumentumok kiválasztása. hogy a pedagógus kompetenciáit bemutassa. iskola rendezvények dokumentumai. mert ezek képezik az e-portfólió gerincét. mert a dokumentumok gyűjtését azonnal el kell kezdenie. A szabadon választható dokumentumok körének végiggondolása rögtön a munka elkezdésekor igen hasznos. és minden más. hogy a pedagógus alaposan tekintse át az értékelési kritériumokat. mert új adatok merültek fel. hogy milyen dokumentumokra van szükség. vagyis ismerkedjen meg a kompetencialeírásokkal és az indikátorokkal. 1. ennek csatolása. hogy a nagyobb óraszámban tanított tárgy melyik csoportjában.)  Milyen lépéseket tett a probléma megoldására? Miért ezeket a lépéseket választotta?  Milyen sikerrel jártak a lépései? Miért? Ha nem volt sikeres. de a végleges döntést ebben a kérdésben érdemes az e-portfólió anyagainak végső összeállításakor meghozni. hogy egy adott kompetenciáját más dokumentum segítségével mutatja be. milyen terjedelemben és formátumban. (Pl. de nem a megfelelő megoldást választotta. jó gyakorlat leírása. Ha nem volt biztos az értelmezésben. Az e-portfólió készítője dönthet úgy. amelyekhez már „csak” reflexiókat kell csatolnia. Ekkor kell eldöntenie azt is. például tanúsítványok. és ezek alapján hogyan értelmezte az esetet. A fenti táblázatokban megadott szabadon választott dokumentumok csak ajánlások. ha van dokumentum. és így más értelmezési keretbe kellett helyeznie a történteket. dokumentumokkal tudja alátámasztani. amelynek egymást követő lépései átfedésben is lehetnek egymással. foglalkozásterveket. Ennek ellenére az egyes lépések elég világosan elkülöníthetők egymástól. Ennek a résznek az a célja. párhuzamosan is folyhatnak. nem volt megfelelő az eset értelmezése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? g) Segítő szempontsor esetleíráshoz. pedagógia problémák megoldásának leírásához. dokumentálásához  Az eset leírása: az eset tényszerű ismertetése. állandó fegyelmezési problémák egy tanulóval. a dokumentumok körének behatárolását pedig az e-portfólió tervezői már jobbára elvégezték. milyen eszközökkel jutott újabb adatokhoz. beszélt a szülőkkel. F) Hogyan készül az e-portfólió? A pedagógiai e-portfólió készítése hosszú folyamat. a használható dokumentumok körének behatárolása A cél jelen esetben világos. ezt az értelmezést milyen tényekkel. vagy helyes volt az értelmezés. 81 . azonosítsa. A cél pontosabb megismerése érdekében ajánlott. példák. osztályfőnökkel stb. miért nem? (Pl. Először célszerű a nevelő-oktató munka dokumentumaira koncentrálni. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Ezután olvassa el figyelmesen az alapdokumentumok listáját. (Pl.)  Az eset értelmezése: milyen okokra vezette vissza a problémát.

amelyeket szeretne felhasználni. a következő lépés a dokumentumok alapos áttekintése és azoknak a kiválasztása. Lehetőség szerint minden kompetencia minden olyan indikátorának az értékeléséhez adatot kell szolgáltatnia. Az óra/órák. foglalkozástervekhez csatolni akar. a gyermek/tanulói munkák és az eredmények értékelése. Ajánljuk figyelembe venni. tematikus terv és az óratervek. hogy ez a munka ne maradjon az e-portfólió készítésének végső szakaszára. gyermekektő l azokat a munkáikat. A gyermek/tanulói munkák esetén szkennelés előtt gondoskodni kell az anonimitásról. A csoportprofil megírásához az előző pontban található segítő szempontsor. amiből csak lehetséges. a tanulási-tanítási egység tervéhez/tematikus tervhez tartozó óratervek/foglalkozástervek. milyen pedagógiai nézetek és tudásanyag vezeti a munkájában. akkor is célszerű gondosan újra elolvasni az útmutató elejét arról. Érdemes rögtön szkennelni a papíralapú dokumentumokat. mindenképpen célszerű megnézni a mintákat. Érdemes ilyenkor áttekinteni az egyes kompetenciák értékelési táblázatait és ezek fényében meghozni a döntést (lásd az értékelési táblázatokat). tanítási tevékenység dokumentálása: egy adott csoport profilja.) A negyedik lépés: a reflexiók végleges formába öntése A reflexiók végleges formába öntése következhet. és csak ezután véglegesíteni a reflektív jegyzeteket.) A második lépés: a dokumentumok gyűjtése. amely az e-portfólió dokumentumai alapján egyáltalán értékelhető. 3. 4. Érdemes áttekinteni az e-portfólió egészét is. amelyeket az óravázlatokhoz. elkészítése A következő lépés a dokumentumok gyűjtése. Ha a pedagógusnak évei vannak az e-portfólió mindenből. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Ajánlott még a tervezés fázisában átgondolni. a csoportban tanított egység/téma terve. így hasznos lehet fogalmazója számára a reflexió első vázlatát egy időre Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Célszerű a pedagógusnak gondosan eltenni azokat a dokumentumokat.) A harmadik lépés: a válogatás Ha a pedagógusnak egy-egy alap. amit tesz.vagy szabadon választható dokumentumból több is rendelkezésére áll egy-egy kompetencia birtoklásának alátámasztására. hogy a pedagógus mit miért csinál. hogy Az e-portfólió jelentős része tulajdonképpen a mindennapi nevelési. több dokumentumot elhelyezni később legyen majd lehetősége a válogatásra. foglalkozástervek kidolgozásához is kínálunk mintákat. Ha a pedagógus a dokumentumgyűjtés folyamán már írt reflektív jegyzeteket. és ne felejtse el elkérni a tanulóktól. A tanulási-tanítási egység terve. amelyek a legjobban megfelelnek ennek a célnak. akkor érdemes egy munkaportfólióba. azaz a nevek kitakarásáról.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 2. vagy a számítógépén. Mivel a reflexiók világítják meg az értékelők számára azt. 82 . és csak azután elkezdeni a munkát. az e-portfólió értékelése során sokat számít. A dokumentumokat Pedagógus-életpályamodell (továbbiakban PÉM) honlapján található pedagógus gyűjteni. mit kell tartalmaznia a reflexiónak. mit ír le jegyzeteiben. foglalkozások megtartása után javasoljuk azonnal feljegyezni a legfontosabb gondolatokat. mennyire tudatosan teszi. mennyire ad kiegyensúlyozott képet a pedagógus munkájáról. a megvalósítás dokumentumai. vagy a e-munkaportfólióban tudja a elkészítésére. formanyomtatványokat több változatban is. Érdemes átnézni a mintákat is. Bár használatuk nem kötelező. hogy milyen kompetenciáikat tud majd bizonyítani az adott dokumentummal. hogy minden írás folyamat. hogy a reflektív jegyzetekben majd fel lehessen használni őket.

a feltöltött dokumentumban jelezze ezt. kollégák.) (1. az ott rendelkezésére álló munkaportfólió felületet használta. a nevelő-oktató munka dokumentumain kívüli kötelező elemek vannak a P1 és P2 szinteken? Eredetiségnyilatkozat (Kitöltendő formanyomtatvány található a pedagógiai e-portfólió online felületén. Önálló alkotói. Az elemzésben/érvelésben elvekre. Figyelembe veszi-e az elemzésnél a körülményeket. kitöltése Ezután szükséges kitölteni a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumait. a mentorral és visszajelzést kérni tőle. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása és dokumentumai46 3. A reflexió puszta leírás vagy olyan leírás. Ezek a dokumentumok csak Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár minősítése során kötelezőek. Milyen egyéb. A reflexiók áttekintésekor hasznos lehet a következő ellenőrző kérdéssor: 1. Figyelembe veszi-e – ha vannak – a külső visszajelzéseket? (Pl. . kollégával. A szakmai életút értékelése (Segítő szempontsor található az útmutató előző pontjában) 46 Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. Az elemzés. a tanulók. szakmai tudására támaszkodik-e? 6. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (segítő szempontsor található az útmutató előző pontjában) 5. értékelés tényekkel megfelelően alá van-e támasztva? 4.) 8. Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületeken dolgozó pedagógusok számára szükségesek. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. akkor ezek nagy részét már a munkaportfólióba történő belépéskor ki kellett töltenie (például az önéletrajzot).Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? félretenni. Kritikusan értékeli-e a gyakorlatát? 9. Figyelembe veszi-e az etikai szempontokat? 7. sz. szülők. Elég világos és szabatos-e a megfogalmazás? 10. művészeti tevékenységek bemutatása és dokumentumai47 4. a kontextust? 5. majd a visszajelzés alapján újra átgondolni a reflexiókat. majd visszatérni hozzá és friss szemmel újra megnézni. Tanácsos elolvastatni egy kritikus baráttal. amelyet elemzés. A pedagógiai helyzet/probléma leírása pontos és szakszerű-e? 2. érvelés és értékelés is követ? 3.) Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. érvelés. a feltöltött dokumentumban hivatkozzon erre. iskolavezetés visszajelzéseit. melléklet) 1. Ha a pedagógus végig a PÉM e-portfóliójának a felületén dolgozott. A megfelelő szakmai nyelvezetet használja-e? 5. 83 47 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Szakmai önéletrajz (Formanyomtatvány a pedagógiai e-portfólió online felületén) 2.

hogy elérte a megfelelő szinteket az egyes kompetenciaterületeken. hibák. A dokumentumokban nem maradtak-e elírások. arról tudatosan dönteni. Mindegyik dokumentum megnyitható-e. A reflektív jegyzetek megfelelően megvilágítják-e az Ön gyakorlatának alapelveit? 5. melléklet. 1. Érdemes a pedagógusnak ennek a dokumentumnak a megírását utolsó lépésként elvégezni. sz. amely nem nyújt a többihez képest új információt. nyelvezetük szakszerű? 7. A szabadon választott dokumentumok elősegítik-e azt. a köztük lévő kapcsolati rendszer áttekintéséhez. Az e-portfólió hiteles és átfogó képet nyújt-e az Ön pedagógiai munkásságáról. hanem azt. Minden dokumentum a megadott terjedelmi keretek között maradt-e? Mindegyik megfelel-e a megadott formai kritériumoknak? 6.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? E dokumentumok közül kiemelkedik a szakmai életút értékelése. és képes önmagát. A jelöltnek nem azt kell bizonyítania. Van-e olyan dokumentum. az összefüggő szövegek koherensek. Érdemes ebben a stádiumban egy külső értékelő. annak kép. tehát felesleges az e-portfólióban? 4. egy megbízható kolléga/mentor véleményét kikérni és a következő ellenőrző kérdéssor alapján még egyszer megvizsgálni az e-portfóliót. egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt a 9. hogy a feladat leírása szerint a gátló-segítő tényezőket is megemlítse. hogy tökéletes. szakmai munkáját objektíven elemezni. eredményeiről? 9. amelyre Ön joggal lehet büszke? Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Figyelnie kell arra. Tartalmazza-e a kompetenciák bizonyítására az összes alapdokumentumot? 2. ha van videó feltöltve valahová. Olyan munka-e az e-portfólió. a szkennelt dokumentumok jól olvashatók. a videó elérhető? 8. amit csatolni kellene? 3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy az értékelők az Ön pedagógiai munkásságáról a lehető leghitelesebb és legteljesebb képet alkothassák? Van-e még valami.) A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának feltöltése A dokumentumokat az egymásra épülésük sorrendjében lehet csak feltölteni. 6. a megfelelő formátumban került-e feltöltésre. Végül tanácsos még egyszer áttekinteni az e-portfóliót és megpróbálni külső szemlélő szemével is nézni. 84 .és hangminősége megfelelő. és képes saját szakmai fejlődésének irányát megszabni. tulajdonképpen a kompetenciák értékelésére alkalmazott indikátorok alapján átfogó önértékelést írni. és a szakmai fejlődési terveit is fel kell vázolnia. értékelni. világosak. figyelembe véve a külső véleményeket is.

Ezért igen kockázatos a munkát az utolsó pillanatra hagyni. összegyűjtött anyagok közül a beadás előtti utolsó pillanatban kiválasztani a megfelelőnek vélt dokumentumokat. Michele. pp. a találomra felhalmozott. No. hogy valamelyik kompetencia dokumentálását nem is tudjuk megoldani. 69–95. Andy. lépésnél két szín. Earl and Schmidt 200248) Ezért a munkát időben el kell kezdeni és a megfelelő ütemben elvégezni. Például a reflektív jegyzetek írása végigkíséri az egész folyamatot. American Educational Research Journal. Az angol nyelvű szakirodalom egyenesen „portfólióbörtönről” beszél: az utolsó hetekben a kétségbeesett kapkodás hosszas szobafogságra ítélheti a pedagógust. 48 Hargreaves. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Ha nem. G) Hogyan ütemezze a pedagógus ezeket a lépéseket? A pedagógiai e-portfólió elkészítése hosszabb folyamat.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. Lorna.1. esetleg akkor felfedezni. Ha a dokumentáció teljes. akkor be lehet nyújtani az e-portfóliót. majd a folyamat végén szükséges a jegyzetek koherens. Vol. (Hargreaves. 2002. 85 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. . Szem előtt kell tartania a pedagógusnak. és addig nem is fogadja be az e-portfóliót.) A hetedik lépés: az ünneplés Ha minden kérdésre van válasz. egységes formába öntése. e-portfóliójának már készen kell lennie. Fontos: az egyes fázisok átfedésben lehetnek egymással. Perspectives on Alternative Assessment Reform. akkor a rendszer azonnal nyugtázza az e-portfólió benyújtását. amíg a hiányosságot nem pótolja. – Schmidt. hogy amikor minősítésre jelentkezik. mit felejtett ki. akkor jelzi a pedagógusnak. Ezért szerepel a 4. Earl. 39.

hónap 4. hónap 3. feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés 1. a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók írása és végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése. hónap 5. hónap 4. hónap 6. kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése. végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Egy lehetséges ütemezés hat hónapra: Tevékenységek Az első lépés: a célok azonosítása. feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés 1. hónap Egy másik lehetséges ütemezés négy hónapra: Tevékenységek Az első lépés: a célok azonosítása. 86 . hónap 2. hónap 3. a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók megírása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hónap 2. hónap Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

reflexióit tölti fel az e-portfólió rendszerébe. Ez az e-portfólió esetében is plágiumvétségnek számít. vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített óratervvel/ foglalkozástervvel dolgozik. igazítsa azt a tanulócsoport profiljához és megfelelő forrásmegjelöléss el. projektmunkák stb. legyenek ezek prezentációk. és adjon visszajelzést. Ezért kell a készítőjének aláírnia és az e-portfólióval együtt benyújtania egy eredetiségnyilatkozatot. A szülők beleegyező nyilatkozatait el kell tennie. szaktanácsadóját. hogy nézze át az e-portfóliót. például megkérheti egy hozzáértőnek ítélt kollégáját. Ez azonban nem azt jelenti. hogy a kritikus barát szerepe a fent leírtakra korlátozódik-e vagy sem. például annak jelzése. A nyilatkozatokat a védés során a szakértők ellenőrizhetik. A kritikus barát szerepe tehát rokonítható a szakdolgozat témavezetőjének szerepével. ha túlságosan beleavatkozott a folyamatba. hanem minden esetben. Az óraterv/foglalkozásterv elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a pedagógus. akár csak nyelvhelyességi szempontból is. illetve a későbbiekben az értékelőkben felmerülhetnek. gyakornok esetében mentorát. Rendkívül fontos még az e-portfólióban a tanulók anonimitásának a biztosítása. csoport. a minősítési eljárást a szakértők felfüggesztik. amikor tanulói vagy gyermekmunkákat tölt fel. hivatkozással lássa el az óratervet/foglalkozástervet. 87 . témazárók. (A kompetenciák. és a minősítőbizottság elnöke jelenti az esetet az illetékes kormányhivatalnak. ha egy pedagógus valaki más előzőleg már beadott dokumentumait. Ha az e-portfólióval kapcsolatban plágiumgyanú merül fel. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy valami kimaradt a dokumentumok közül. illetve olyan kérdések megfogalmazása. A pedagógusnak nemcsak a tanulói. I) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az e-portfólió dokumentumaival kapcsolatban? Azt. Az elemzésekben sem használhatja a tanulók valódi nevét. a védésnél azonban könnyen kiderülhet. hogy a pedagógus az adott kompetencia területen az adott szintet elérte. J) Hogyan értékelik a pedagógiai e-portfóliót? A pedagógiai e-portfólió értékelése nem a dokumentumok egyenkénti értékelését jelenti. amelyek a munkával vagy egyes részeivel kapcsolatba n az olvasóban. hogy kritikus barátja bármilyen dokumentumot elkészíthet vagy átírhat. ellenőrizni senki sem tudja.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? H) Kinek a segítségét veheti igénybe a pedagógus az e-portfólió elkészítéséhez? Az e-portfólió elkészítéséhez a pedagógus igénybe veheti kritikus barát(ok) segítségét. szülői beleegyezést kell kérnie. sztenderdek és indikátorok fogalmáról lásd az Útmutató Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? című fejezetét. még keresztnevüket sem.) Az e-portfólió dokumentumainak azt kell alátámasztaniuk. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. vagy az egyik reflektív jegyzetben az érvelés nem világos az olvasó számára.és osztályprofilok elkészítésekor kell erre ügyelnie. videót készít és tölt fel. hanem a dokumentumokkal bizonyított kompetenciák értékelését. Ha fényképet. A segítség csak és kizárólag visszajelzés lehet. Az viszont az e-portfólió esetében kideríthető.

: Az adott indikátor nem értelmezhető az e-portfólió dokumentumai alapján. 88 . valamint az ehhez hasonló indikátorokat figyelmen kívül hagyni. Elképzelhető azonban. hogy nem minden olyan kompetenciát jelöl itt. 1. (Előfordulhat ennek az ellenkezője is: a pedagógus egy adott dokumentumot egy bizonyos kompetencia bizonyítására alkalmasként jelöl meg. é.) Mit tartalmaznak az értékelési táblázatok? A táblázatok fejlécében található N. é. biztonságot. hogy ezt csak az óralátogatás során lehet megállapítani.. Azt. állandó. elfogadó légkört teremt. A Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján a 3. de a szakértő szerint nem felel meg ennek a célnak. Az értékelési táblázatok indikátorai között szerepelnek olyanok. amelyek alátámasztására az e-portfólió dokumentumaiban nem lehet adatot találni. bár nem következetes és állandó. A kérdéseket eljuttatják a pedagógushoz.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Az e-portfólióban egy dokumentum több kompetencia megfelelő sztenderdjének elérését is dokumentálhatja. és alkalmazása a pedagógus reflexiói alapján tudatos. Például „Óráin harmóniát. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é. hogy egy dokumentum milyen kompetenciák bizonyítására alkalmas.” Nyilvánvaló. többnyire jellemző és jellemző kifejezések jelentése a következő: N. nem jellemző. a pedagógus jelzi a dokumentum fejlécében. hogy a pedagógus munkájában az indikátorral leírt viselkedés megjelenik. 1 = kevéssé jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése esetleges. A szakértőnek ettől függetlenül figyelembe kell vennie a dokumentumot az adott kompetencia értékelésekor. hogy fel tudjon készülni a védésre.) Ezért összefoglalóan azt lehet mondani. 0 = nem jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés nem támasztják alá azt. hogy a szakértőnek az e-portfólió minden dokumentumát mérlegelnie kell az egyes kompetenciák értékelésekor. 2 = többnyire jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése meghatározóan kimutatható. K) Mi történik az e-portfólió dokumentumainak értékelése után? Az e-portfólió dokumentumainak értékelése után mind a két szakértő megfogalmazza kérdéseit.) bejegyzést tenni a megfelelő indikátor mellé és a kompetencia értékelésénél ezt. sz. mellékletben található. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 3 = jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése következetes. Az e-portfólió dokumentumait a két szakértő egymástól függetlenül értékeli. így ilyen esetekben az értékelő köteles a nem értelmezhető (N. illetve a pedagógus reflexiói alapján kevéssé tudatos. kevéssé jellemző. az e-portfólióból nem. mellékletben és a 4. sz. amelynek a megfelelő szintjét az adott dokumentum bizonyítja. és a pedagógus reflexiói alapján a viselkedés tudatos.

fejezet) szerint pontosan feljegyezze az órával/foglalkozással kapcsolatos összes pedagógiai észrevételét.és nevelésszemlélete. az aktivizálás és a motiválás gyakorlati megvalósításai mind a pedagógus kompetenciájának a gyakorlati bizonyítékai. hogy melyek azok az indikátorok. Az óralátogatással kapcsolatos fogalmak értelmezését az útmutatót záró Fogalomtár tartalmazza. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. illetve a foglalkozáslátogatás szerves része a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési eljárásnak. ebben az esetben az adott indikátort az értékelésből ki kell hagyni. szakszolgálati. Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A) Mi a látogatás célja? Kik a szereplői? Az óralátogatás. tanítói. Az értékelés egységesen a megadott nyolc pedagóguskompetencia szerint. Jó. erre az óra megbeszélése után kerülhet sor az összes tapasztalat mérlegelése után. a differenciálás. szervezett és kivitelezett konkrét oktatási-nevelési tevékenységek megfigyelésén keresztül – a pedagógus kompetenciáinak a fejlettségét határozza meg. Az óralátogatás értékelése része a pedagógus átfogó minősítésének. Előfordulhat. C) Miként lehetséges a kompetenciák megfigyelése a tanítási órán/foglalkozáson? A minősítési szakértő feladata. a legkorszerűbb oktatási-nevelési stratégiák alkalmazása. valamint a hozzájuk kapcsolódó indikátorok alapján történik. a tanulási-tanítási és nevelési célok világos ismerete és követése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? XII. hogy az óra megtervezése. 89 . szaktárgyankénti. amelyek nem értelmezhetők az adott óra/foglalkozás értékelésekor. Az óra/foglalkozás látogatása alatt az indikátorok szerinti értékelés nem lehetséges.és indikátorértelmezések. az általa előkészített naprakész és rendszerezett oktatási tartalom. Az óramegfigyelési és az értékelési szempontokat a szakértők előzetesen megkapják. megtartása és elemzése a pedagógusnak milyen kompetenciáiról és a meglevő kompetenciák milyen szintjéről tanúskodnak. szakmai szolgálati és a gyermekvédelem és javítóintézeti nevelésre vonatkozó kompetencia. hogy egy indikátor nem értelmezhető egy tanítási órán/foglalkozáson. A pedagógus korszerű oktatás. ha a szakértő az indikátorok értékelése előtt mérlegeli. a pedagógusok is megismerhetik őket. Az óra vagy a foglalkozás látogatását a szakos szakértő és az intézmény vezetője közösen végzi.és foglalkozásmegfigyelési napló sablon (XII/D/7. hogy a tanítási óra/foglalkozás látogatása során az óra . Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A megbízott szakértő a jelölt két (Mesterpedagógus és Kutatótanár esetében egy) óráját vagy foglalkozását látogatja meg egy előre egyeztetett időpontban. Ezért a minősítő szakértő – a pedagógus által tervezett. Az óralátogatás célja a pedagógus kompetenciáinak és kompetenciaszintjének értékelése a pedagógus tervezési és tanítási tevékenysége alapján. a tanulókkal kialakított együttműködés különböző formái. Ennek eldöntésében segíthetik a szakértőt a mellékletben szereplő óvodai. B) Mi képezi az óralátogatás értékelésének alapját? A minősítési eljárásban a szakértő a szakórát vagy a foglalkozást aszerint értékeli.

3. A pedagógus tevékenységében érdemes megfigyelni. A pedagógus képes referenciaszeméllyé válni tanítványai számára. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. a nevelési és oktatási stratégiákban konkretizálni és ezáltal a nevelés és az oktatás folyamatát tudatosan meghatározni. Továbbá a szakmai közéletben való szakmai kommunikáció és együttműködés gyakorlásának a példaképévé válhat. képesnek kell lennie arra.és feladatrendszer szervesen illeszkedik a tanulási-tanítási egység tervében/tematikus tervében. kompetencia: Szakmai feladatok. hogy a pedagógus mennyire képes a szaktárgyi tartalmat olyan tanulási modellé összeállítani. Pontosan látja a cél. Továbbá képes a korszerű nevelés. A tervezésben képes rövid és hosszú távon is gondolkodni. sz melléklet és 13. és azonnali. Ugyanakkor a pedagógusnak a terveit a pedagógiai valóság igényeihez mérten. Óratervminta. tisztában van a tartalomközpontú (pl. A hatékony pedagógus a tervezésbe a folyamatos visszajelzés és értékelés mozzanatát tudatosan beépíti. hogy a pedagógusnak mennyire sikerült a tanítási célokat úgy megfogalmazni. miközben gondolkodásukat. tantervi tudás A tanítási óra/foglalkozás cél. interdiszciplináris szemléleten alapuló szaktárgyi problémafelvető és problémamegoldó attitűd jellemzi. hogy miként valósítja meg a tanulók közötti együttműködést a szaktárgyi tudás elsajátítása érdekében. amelyekért a Az emberi erőforrások minisztere által 2013. matematika) személyiségfejlesztés lehetőségeivel. hogy azok részben a tanulók tanulási céljaivá válhassanak. Ennek megítéléséhez célszerű az órát a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egységében is megvizsgálni. és ha szükséges. foglalkozástervében meghatározott cél. szaktudományos. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A szakértő a tanítási órán/foglalkozáson a kompetenciák megfigyelésére törekszik: 1. önálló tanulási módszereiket is fejleszti. új megoldásokat találjon a pedagógiai hatékonyság érdekében. milyen nevelésfilozófiát vall. A tanítási stratégia arról is árulkodik. amely épít a tanulók előzetes tudására és tapasztalatára. melléklet). kompetencia: A tanulás támogatása A szakértőnek a tanítási órán meg kell figyelnie. Továbbá az oktatás-nevelés tartalmának a kidolgozása során bizonyíthatja a pedagógus. koordinálni. személyes példája segítségével hozzájárul a tanulók szaktudományos érdeklődésének a felkeltéséhez és fenntartásához. a tartalom és a stratégia közötti kapcsolatot. kreativitásukat.és tanuláselméleteket a tervezés szintjén. A pedagógus óratervében. illetve ezek gyakorlati alkalmazhatóságát. A pedagógus képes csoportok és egyének számára fejlesztési terveket kidolgozni a tanítási órára és ezeket a tanulókkal együttműködve hatékonyan megvalósítani. szaktárgyi. foglalkozástervében képes komplex módon összehangolni a pedagógiai tevékenység összes elemét és ezeket a tanulói személyiségfejlesztés szolgálatába állítani (vö. hogy ismeri szaktárgya legkorszerűbb tudományos eredményeit. Az általa alkalmazott stratégiák arról tájékoztatják a szakértőt. a helyi tantervben és a NAT-ban előírt célokhoz és feladatokhoz. a motiválás és a differenciálás mint fő szempont jellemzi tervezési tevékenységét. mennyire ismeri és mennyire alkalmazza az e-tanulási környezetekben rejlő lehetőségeket. 90 . hogy a terveitől eltérjen. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A pedagógus óratervében. ugyanakkor a következő fejlődési lépcső lehetőségét is körvonalazza számukra. hogy milyen módszertani kultúrával rendelkezik a gyakorló pedagógus. sz. továbbá az aktivizálás.és feladatrendszer meghatározásában olyan teljesítményeket a pedagógus. és ezt érvényesíti a tervezésben. szaktárgyi és pedagógiai tudást birtokol.és feladatrendszerének kidolgozása annak is bizonyítéka. hogy a pedagógus milyen tantervi. 2. adaptív módon kell alkalmaznia. 12. mennyire vetít elő a cél.

projekt stb. elmélet). eszközök). a készségek (analízis. szintézis. összehasonlítás. hozzájárulva ezáltal nemcsak a célok hatékony megvalósításához és általában a tanulók személyiségfejlődéséhez. érdeklődésekkel. hogy a tanítási órán ne forduljon elő tárgyi hiba. A nevelési és oktatási stratégiák a célok megvalósulását és ezáltal a személyiségfejlődést oly módon szolgálják. mennyire tudta a célokhoz és feladatokhoz. hogy mennyire alkalmas a pedagógus a tudás iránti mély érdeklődést és kíváncsiságot felkelteni a tanulókban. azt milyen elméleti modellben helyezte el. azaz az ismeretek (fogalom. konkrét kérdésekre adott tanulói válaszok stb. támassza alá bizonyítékkal (a röpdolgozat eredménye. elegendő tényanyag és megfelelő szintű általánosítás kapcsolódjon hozzá. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. az előzetes készségek. szabály. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. A szakértő számára fontos megfigyelési szempont a tanulási környezet megteremtése és ennek dinamikája (ülésrend. a legkorszerűbb módszerek. feladatokat nem különállóan. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. illetve az attitűdök (viselkedési és magatartási módok) adott funkció szerint szerveződő rendszereként szemlélni. modellezés. felidézés. mind a szakértő a célokban és feladatokban az egyéniesített fejlesztés és fejlődés megvalósulását állapítsa meg. 91 . A nevelési és oktatási stratégiáknak a pedagógiai tevékenységben tanulási-tanítási modelleket kell követniük (ez határozza meg a tanítás-tanulás folyamatát). a jártasságok. hanem a hatékony tanulási modellek elsajátításához is.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? tanulók lelkesedhetnek. hogy az óra/foglalkozás cél . ha szükséges. a képességek.) A tanítási stratégiának alárendelt oktatási tartalom struktúrája világos. majd az erre épülő jártasságok rögzítése). ugyanakkor a hibák javításakor a pedagógus tartsa tiszteletben az egyéni sajátosságokat.) Az oktatás tartalmának megválasztásánál meg kell figyelni. Az IKT-eszközök felhasználásának segítségével a tanulási-tanítási módszerek és modellek szélesebb tárházát sikerrel alkalmazhatja a pedagógus. tanulási. általánosítás. és tekintettel vannak az egyén sajátosságaira is. egyéni tanulási stratégiája. igényekkel. logikus és követhető legyen. hogy közben megfelelő módon biztosítják a tananyag feldolgozását. empíria. annak a megállapítása. azonosítás stb. hogy mennyire korszerű tartalommal dolgozott a pedagógus. A pedagógus által alkalmazott stratégiának maximálisan támogatnia kell a tanulók tanulási stratégiáit. leírás. Továbbá az is fontos szempont.). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. felismerés. alapelv. mennyire képes a tanítási órán a pedagógus adaptálni az általa meghatározott célokat és feladato kat a tanulók aktuális érzelmi vagy fizikai állapotához. hanem egymást kiegészítve. segítségével megismerkedhetnek a tanulók a számukra legmegfelelőbb tanulási modellekkel (problémamegoldás. a hátrányos helyzetű. az egyéni bánásmód érvényesülése. 4.és feladatrendszere mennyire volt képes a tanulói személyiség dinamikáját megragadni (pl. A tanulók és a tanulócsoportok egyéni igényeihez és sajátosságaihoz való alkalmazkodásnak már a célok megfogalmazásában is érvényesülnie kell. így az oktatási és nevelési célokat. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. hogy a tanítási óra végén mind a pedagógus. Fontos. komplex módon megfogalmazni. amelyek találkoznak a tanulói motivációkkal. Fontos. törvény. a tanulók személyiségét. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A szakértő a tanítási óra/foglalkozás során azt vizsgálja. a fontosabb logikai egységek jól elkülönüljenek egymástól. a pedagógusnak a tanulással és a tudásszerzéssel kapcsolatos attitűdje. módszerek. eszközök és szervezési formák összehangolását. a tanulócsoport sajátosságaihoz igazítani és a személyiségfejlesztés feladatának alárendelni. hogy a célok meghatározásakor mennyire sikerül a személyiséget a maga egységében szemlélni. tanuló többi gyermekkel.

osztályfőnöki tevékenység A tanítás/foglalkozás során meg kell figyelni. és miként segíti a tanulók önértékelésének a fejlődését. hogy a pedagógus a cél. elköteleződött-e a konstruktív feszültségkezelés mellett. elemzése A szakértő a tanítási órán/foglalkozáson megfigyelheti. hogyan sikerült az esetlegesen felmerült konfliktusokat kezelni. kölcsönös segítést. hogy mennyire sikerült biztonságos tanulási környezetet teremteni a tanulók számára. a kölcsönösséget. A pedagógusgyermek kapcsolat minőségének megítélése. 5. Ezért fontos szempont az órák megfigyelésekor a pedagógus és a gyermekek kommunikációs szerepviselkedése. közösségek alakulásának segítése. a segítő attitűdöt. hogy a pedagógus milyen gyakran és milyen módszereket alkalmaz a tanulók/gyermekek személyiségfejlődésének az értékelésére. hogy középpontjában valamilyen oktatási vagy nevelési probléma megoldása áll. esetleg ütköztetését. valamint a közösségalkotás szempontjából jelzésértékű a pedagógus által alkalmazott pozitív és negatív visszajelzések mennyisége és minősége. fejlesztése. a felmerülő problémákkal szembeni kommunikációs attitűd. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az oktatás stratégiájának problémamegoldó természete kommunikációs szempontból jelentőséggel bír. valamint azt. felkészültsége és az általuk alkalmazott kommunikációs és tanulási stratégia határozza meg. ugyanakkor a személyiségfejlődésnek leginkább kedvező. Az oktatás tartalmának problémafelvető. mennyire sikerült egymás véleményének a tiszteletben tartása. harc. versengés. hogy a tanítás tartalmának megválasztásakor kihasználta-e a tartalomban rejlő nevelő és közösségfejlesztő lehetőségeket. a nyitottságot és a toleranciát. az általuk alkalmazott kommunikációs stratégiák (együttműködés. A kapcsolatépítés stratégiái: az együttműködés (problémamegoldás. milyen volt a kommunikáció minősége. hiszen a pedagógus-gyermek közötti kapcsolat sajátossága. miként alkalmazza a formatív értékelést. szerződés. 6. milyen volt a pedagógus értékközvetítő tevékenysége.és a feladatrendszer megállapítása során figyelembe vette-e az együttműködést.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A pedagógus és a tanulók együttműködése az eredményes munkavégzés és a tanulás alapfeltétele. kommunikációs szükséglete. elkerülés. kölcsönösség) és a versengés (alkalmazkodás. játszma). A nevelés és oktatás csak olyan tanulási környezetben mehet végbe eredményesen. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. hogy ez mennyire szolgálta a tanulócsoporton belüli együttműködést. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. ahol egymás segítése a közösség tagjai számára természetes szükséglet. mennyire vannak összhangban a pedagógus visszajelzései az általa kitűzött célokkal. játszmák). problémamegoldás Az óra/foglalkozás légkörét a pedagógus és a gyermekek szerepviselkedése. hogy az oktatás folyamatában miként tudja természetszerűleg beépíteni a folyamatos és differenciált visszajelzés mozzanatait. esélyteremtés. Fontos továbbá annak a megfigyelése. 7. alku. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. önmaguk és egymás értékelése a fejlődés természetes mozgatórugója. amelyet a felek közös erőfeszítéssel Az emberi erőforrások minisztere által 2013. integrációs tevékenység. Az alkalmazott nevelési és oktatási stratégia kapcsán fontos megvizsgálni. kompromisszum. 92 . Fontos továbbá annak a megállapítása. a vélemények kölcsönös meghallgatását. hogy miként képes kihasználni a pedagógus a tanulói értékelések megfogalmazásakor az oktatás tartalmában rejlő lehetőségeket. Végül meg kell figyelni a tanítási óra/foglalkozás légkörét. segítő kommunikáció. kompetencia: A tanulói csoportok. kölcsönösségen alapuló bizalmi légkör megteremtésének az alapja is.

önreflexiója a látogatók elemzése. kommunikációs stb. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A szakértő az órán megfigyelheti. a megfigyelés előtti személyes találkozóból. szakmódszertani.és foglalkozásmegfigyelési napló az óra vagy a foglalkozás megfigyelésén készült jegyzetek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az óra/foglalkozás megbeszélés során azt is fontos megfigyelni. miként ismeri fel hiányosságait. foglalkozásterv Az óra vagy a foglalkozás megfigyelése Az óra vagy a foglalkozás elemzése megfigyelés és a tapasztalatok rögzítése a pedagógus elemzése. javaslatok. hogy a pedagógus mennyire van tisztában saját szakmai (szaktárgyi. tanulságok megfogalmazása óra. A látogatás menetét és a kapcsolódó dokumentumokat a következő táblázat foglalja össze. és milyen javaslatokat fogalmaz meg a hiányosságok pótlására. mennyire jellemzi az önreflexió képessége. eszközök és eredmények területén. és a tanítási órán miként tudja szakterületének legújabb kutatási eredményeit felhasználni. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. pedagógiai. az órák vagy a foglalkozások megfigyeléséből és az elemzésből.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? megpróbálnak felismerni és megoldani. A látogatás eredményét. reflexiója a pedagógus válasza a reflexiókra a következtetések. tematikus terv óraterv.) felkészültségével. a pedagógus munkájának a minősítését a szakértő az óra vagy a foglalkozás elemzése után rögzíti az értékelőlapon. 93 . Fontos továbbá a pedagógus által használt szakterminológia megfigyelése. D) Mi az óra. 8. A tanítási órán fontos megfigyelni a problémafelvetés természetét és a problémamegoldás individuális és kollektív módozatait. Az óra vagy a foglalkozás látogatásának menete Egyeztetés a látogatásról Megbeszélés a látogatás előtt Tevékenységtípusok a látogatás egyeztetése a pedagógus tájékoztatója a szakértő tájékoztatója Kapcsolódó dokumentumok a látogatás menetét és értékelését leíró eljárásrend tanmenet tanulási-tanítási egység terve. hogy a pedagógus mennyire tájékozott az új kutatási módszerek.vagy a foglalkozás látogatásának menete? Az óra vagy a foglalkozás látogatása több szakaszból áll: a látogatás egyeztetéséből.

valamint azt. valamint az intézményvezetővel arról.  a feszültség oldása. Az előzetes egyeztetésen célszerű megbeszélni a látogatás menetét is. az aktuális körülményekről).). a tanulócsoport osztályfőnöke stb. kollégák számára. az órák vagy a foglalkozások megfigyelését és az elemzést. melyik szaktárgyból és mely osztályait vagy csoportjait látogatja meg. tanulói e-portfólió stb. 2. hogy milyen módon. a látogatás pozitív légkörének megalapozása.) Hogyan történik a látogatás egyeztetése? Az óra vagy a foglalkozás látogatása előtt a szakértő egyeztet a minősítési eljárásban részt vevő pedagógussal.és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv óra. készségeiről és képességeiről. milyen helyszínen és milyen kezdési időponttal szervezik meg a látogatás előtti személyes megbeszélést. nem kötelező tevékenységek az intézmény pedagógiai programjának. Az óra vagy a foglalkozás megfigyelését megelőző személyes megbeszélés lehetséges témái:  kapcsolatteremtés. Az előzetes megbeszélésen részt vesznek: a pedagógus.és foglalkozáslátogatási értékelőlap 1. témazáró dolgozat. gyermekcsoport egyéb dokumentumainak megismerése pedagógiai program kompetenciamérési dokumentumok tanulói dokumentumok (tanulói füzet. a szakértő bemutatkozása.  a szakértő rövid tájékoztatója a látogatás menetéről. az intézményi kompetenciamérések eredményeinek megismerése a tanulócsoport. előzetes tudásáról.  a pedagógus rövid tájékoztatója a gyermekcsoportról (a gyermekek jellemzőiről. a gyermekek egyéb dokumentumai (rajzok stb.) A látogatás eredményének a rögzítése a látogatás adatainak és a szakértő értékelésének a rögzítése óra. hogy milyen időpontban.  a látogatás céljának tömör megfogalmazása. legfeljebb 5–15 perces személyes találkozót szervezni a pedagógus. 94 .) Mi a célja a szakértő és a gyakornok/pedagógus óra vagy foglalkozás előtti személyes találkozójának? Az óra vagy a foglalkozás megfigyelését megelőzően fontos egy rövid.).Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? Az óra vagy a foglalkozás látogatását kiegészítő. a látogatáson részt vevő további személyek bemutatása. a szakértő és a látogatásban közreműködő további szakemberek (például az intézmény vezetője. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a látogató szakértő és a látogatásban részt vevő további szakemberek. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a megfigyelés szempontjairól.

) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás elemzése? Az elemzést célszerű barátságos. A pedagógus reflexiójának.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?  a pedagógus rövid tájékoztatója az előzményekről (a házi feladatról. csendben követik az óra vagy a foglalkozás történéseit.  a pedagógus saját munkájának és személyének rövid értékelése a pedagóguskompetenciák tükrében. reflexióikat. A megfigyelés a bevezetőben megadott nyolc pedagóguskompetenciára.vagy foglalkozástervtől való eltérések indoklása. nyugodt környezetben megtartani.  az óraterv/foglalkozásterv átadása minden közreműködőnek. hogy mennyire tartja eredményesnek az órát vagy a foglalkozást. a megfigyelés helyéről a tanulási-tanítási egység tervében/tematikus tervben stb. kényelmes.) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás megfigyelése? A megfigyelés a tanulócsoport.  egyeztetés a megfigyelés egyéb körülményeiről (az ülésrendről.és foglalkozásmegfigyelési naplóban rögzítik a pedagógus kompetenciáiról és ezek szintjéről a tapasztalataikat.  az óra. A megfigyelés közben a szakértők nem beszélgetnek. a csengetésrendről stb. valamint a tervezést meghatározó egyéb körülményekről. önértékelésének lehetséges tartalmi elemei:  véleménynyilvánítás az óra vagy a foglalkozás eredményességéről. Az óra. A pedagógus önértékelését a látogatáson részt vevő további személyek reflexiói követik. a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv bemutatása. A megfigyelés végén a szakértők elköszönnek a gyermekektől. Az óra vagy a foglakozás megfigyelését a következőkben megadott óra. tényszerű megfigyeléseiket.és foglalkozásmegfigyelési napló támogatja. A pedagógus egyrészt összefoglalja. Az elemzést a pedagógus reflexiója. az értékelés tömör indoklása. Az indikátorok általános pedagógia-pszichológiai és szaktárgyi értelmezését a tervezés. 3.).) és az óra vagy a foglalkozás főbb nevelési-oktatási céljairól. majd az elemzés helyére távoznak. Az óra vagy a foglalkozás elemzése egyrészt az óra vagy a foglalkozás Az emberi erőforrások minisztere által 2013. valamint az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseiket. hogy a látogatást végző szakemberek úgy helyezkedjenek el a teremben. a megfigyelés és az elemzés kontextusában az indikátorokhoz kapcsolt magyarázatokban lehet olvasni. Az óra. önértékelése nyitja meg. milyen mértékben sikerült megvalósítania a kitűzött célokat. elemezheti a történéseket. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 4. Érdemes az óra vagy a foglalkozás elején a pedagógusnak röviden bemutatnia a megfigyelésen részt vevő személyeket a gyermekek számára. másrészt röviden értelmezheti. illetve a gyermekcsoport termében történik.vagy a foglalkozásterven is rögzíthetik az óra vagy a foglalkozás menetével és az időkerettel kapcsolatos megjegyzéseiket. mi indokolja az eltérést. valamint az ezekhez kapcsolódó indikátorokra épül. saját pedagóguskompetenciáit az óra vagy a foglalkozás alapján. Ezután a szakértő elemzi az órát.  az óra vagy a foglalkozás történéseinek rövid értelmezése és elemzése. hogy a legkevésbé zavarják a gyermekek munkáját. 95 . Fontos.

illetve a megfigyelési napló. hogy válaszoljon az elemzés során megfogalmazott véleményekre.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? menetének rövid áttekintése alapján. ha az elemzés közben jegyzeteket készít. rajtuk kívül a pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el. feladatlapjait. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 5. a szakértők. a mentor és a munkacsoport-vezető vesz részt. tapasztalatokkal támasszák alá. vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített óratervvel dolgozik.  véleménynyilvánítás az elhangzottakkal kapcsolatban.  a pedagógus munkájának részletes elemzése a nyolc pedagóguskompetencia és az indikátorok általános. külön-külön reflektáljon a hallottakra. A tanítási óra tervének elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a pedagógus. Célszerűbb az elemzés legvégén összefoglalóan megfogalmaznia gondolatait. A szakértő reflexiójának. a megfelelően erős és a fejlesztendő kompetenciáival kapcsolatban. a felmerült kérdésekre. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  következtetések és javaslatok megfogalmazása a látogatás alapján. ha szükségesnek tartja a pedagógusról alkotott szakmai vélemény kialakításához. elemzésének lehetséges tartalmi elemei:  a pedagógus munkájának. igazítsa azt a tanulócsoport profiljához. az óra vagy a foglalkozás eredményességének rövid.  tömör. az intézményvezető. A szakértő elemzése. hogy a pedagógus közvetlenül az elemző szakértők megszólalásai után.  a látogatásnak és a pedagógus kompetenciáinak összegző értékelése. megfigyelésekkel.) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az óralátogatással kapcsolatban? A tanítási órán a szakértő. A pedagógus elemzést záró megszólalásának lehetséges tartalmi elemei:  köszönetnyilvánítás. Ebben segíthetnek a megfigyelés során készített jegyzetek. 96 . a kollégák reflexióinak megköszönése. Az elemzésben szerepet játszanak az általános pedagógiai-pszichológiai és a szaktárgyi szempontok egyaránt.  utalás saját fejlesztési tervére a látogatáson elemzett. dolgozatait. illetve szaktárgyi értelmezése alapján. átfogó elemzése a tervezés és a megvalósítása alapján. hogy ki vehet részt az óralátogatáson. hivatkozással lássa el az óratervet. Az óramegbeszélésen elhangzott információk csak a pedagógus engedélyével hozhatók nyilvánosságra. értékelése után a pedagógus lehetőséget kap arra. Nem javasoljuk. A tanítási óráról a pedagógus és a szülők engedélyével készülhet videofelvétel. Fontos. ezért hasznos. és megfelelő forrásmegjelöléssel. hogy az elemzők állításaikat minden esetben az óra vagy a foglalkozás tervezésével és megtartásával kapcsolatos konkrét adatokkal. másrészt az előzetesen megadott nyolc pedagóguskompetencia és az ezekhez kapcsolódó indikátorok alapján történik. A szakértő megtekintheti a tanulók füzeteit. összefoglaló válaszok a felmerült kérdésekre.

óraterv.és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv. mind a szakértő munkáját különféle dokumentumok támogatják. hogy a pedagógus bármely formáját választja is az óratervnek vagy a foglalkozástervnek. kollégának. az abban betöltött szerepét. A tervezés támogatására választható sablonokat és kidolgozott szaktárgyi mintákat ajánl az útmutató 10-20. bár hasznos lehet mind a pedagógus. például a tanmenet. foglalkozásterv óra. céljait meghatározni. A tanmenet bemutatása nem kötelező. a tematikus terv és az óraterv vagy a foglalkozásterv. az órá(k)/foglalkozás(ok) kompetencialapú értékelőlapja óra.) Melyek a látogatás dokumentumai? A látogatáshoz kapcsolódóan mind a pedagógus munkáját. A tematikus terv (az adott tanulási-tanítási egység) kötelezően bemutatandó dokumentum a szakértő számára. aki a látogatáson részt vesz. A látogatásra kijelölt óra vagy foglalkozás tervét az órát vagy a foglalkozást megelőző megbeszélésen a pedagógus kötelezően átadja minden olyan szakembernek. Az óraterv és a foglalkozásterv elkészítéséhez az útmutató melléklete sablonokat ajánl. 97 . A látogatás választható és kötelező dokumentumai Választható dokumentumok A pedagógus munkájához kapcsolódó dokumentumok A szakértő munkájához kapcsolódó dokumentumok tanmenet Kötelező dokumentumok tematikus terv (tanulási-tanítási egység). sz. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. melléklete. Az óraterv vagy a foglalkozásterv egy példányát a látogatási jegyzőkönyvhöz a szakértő mellékletként csatolja.és foglalkozásmegfigyelési napló. mind a szakértő számára.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? 6. Fontos. a következő táblázatban megadott tartalmi elemek jelenjenek meg benne. de ezektől eltérő formákat is választhat a pedagógus. a pedagóguskompetenciák és az indikátorok értelmezése a látogatás kontextusában A pedagógus tervezési munkájának fontos dokumentumai: a különféle tanulási-tanítási egységeket leíró tervek. A tematikus terv segíti a meglátogatott órát vagy foglalkozást a nevelési-oktatási folyamatban elhelyezni.

a foglalkozás témája.  iskola stb. a fontosabb pedagógusi instrukciók) leírása.  az óra..  az évfolyam. a foglalkozás felépítésének bemutatása. szabályok. ismétlés. online források. a foglalkozás időkeretének bemutatása. feladatés szöveggyűjtemény. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az óra vagy a foglalkozás adatai:  a műveltségi terület. a gyermekek tevékenységének a bemutatása.  a tanulók.). munkafüzet.és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd(ök). a foglalkozás időpontja. digitális tananyag. az osztály.és a foglalkozásterv lehetséges tartalmi elemei A pedagógus adatai:  név.  a pedagógus tevékenységének a bemutatása stb.  felhasznált források (tankönyv. a gyermekcsoport. a tanítandó ismeretek (tények. helye a tanulási-tanítási egységben. értékelés stb. a foglalkozás cél. Az óra vagy a foglalkozás menetének leírása:  az óra.  az óra.  kapcsolat más területekkel. képességek.  szak. a gyermekek feladatainak (ha szükséges.  az óra. alkalmazás stb. ismeretbővítés.). megértés.  az óra.  az óra. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tudásszint megnevezése (felismerés.) és az elérendő fejlesztési szint. készségek. a szaktárgy neve. összefüggések stb. fogalmak. ellenőrzés. értelmezés. szakirodalom stb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A fejléc tartalma: Az óra. a foglalkozás didaktikai feladatai: bevezetés a témába.  a tanulói feladatok. gyakorlás. összefoglalás. 98 .

ellenőrzés.  az órával és a gyermekcsoporttal kapcsolatos egyéb reflexiók stb. az új ismeretek alkalmazása stb. a házi feladat kijelölése. összefoglalás. a példák elemzése. a fogalom értelmezése. nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése.. szókártyák). képek a forrás pontos megnevezésével. írásbeli).Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A nevelési-oktatási stratégia bemutatása:  az óra. gyakorlás. feladatlapok a tanulóknak. Megjegyzések:  az óra.). a foglalkozáson felhasznált szövegek. 99 . pedagógusi magyarázat. vita stb. ismeretbővítés.). A szakértő számára bemutatandó tematikus tervhez is ajánl az útmutató sablont. A következő táblázat a tematikus terv javasolt tartalmi elemeit foglalja össze. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  a kivetítendő diák képe.  az eszközök használatához kapcsolódó leírások. foglalkozástervben megadott.  az eszközök megnevezése.  az óra. szemléltetés.  az óratervben.  az órán. egyéni. rendszerezés. a foglalkozás szakaszaihoz kapcsolva a didaktikai feladatok megnevezése (ráhangolás. illetve a gyermekek munkaformáinak megnevezése (frontális. a házi feladat előkészítése.  a táblakép.  az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl.). ismétlés.  az alkalmazott módszerek megjelölése (megbeszélés. pedagógusi előadás.  a tanulók. gyermekeknek szánt formátumban. páros és csoportos munka stb. szóbeli. a fogalmi jegyek meghatározása. Az óraterv és a foglalkozásterv mellékletei:  a kiosztandó feladatok. kooperatív tanulás. a foglalkozás megfelelő szakaszaihoz a célok hozzárendelése (az új fogalom szemléltetése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tanulói kiselőadás. a foglalkozás tartalmához és megszervezéséhez kapcsolódó kiegészítések. munkáltatás.  a feladatok megoldása stb. játék. értékelés stb.  a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések. de ettől is eltérhet a pedagógus.

 iskola stb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A tematikus terv részei A fejléc tartalma: A tematikus terv tartalmi elemei A pedagógus adatai:  név. foglalkozásokra bontása.  a tanulási-tanítási egység témájának órákra. a tantárgy neve.  a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések.  a felhasznált források. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  a tanulási-tanítási egység témája. képességek). előzményei.  a jellemző eszközök.  az órákkal. foglalkozásokhoz kapcsolódó fejlesztési területek (attitűdök.  az egyes órákon.  az osztály. céljának és feladatainak rövid  az egyes órákhoz. az óraszámnak.  javaslatok a tematikus terv átdolgozására stb. Megjegyzések:  a tanulási-tanítási egység tartalmához kapcsolódó kiegészítések. a foglalkozásokkal és a gyermekcsoporttal kapcsolatos egyéb reflexiók.  a tanulási-tanítási egység cél.  szak. készségek. 100 .  tantárgyi kapcsolatok.  az órák. szabályok stb.  a fontosabb házi feladatok megjelölése stb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tanulócsoporttal. A tematikus tanulásitanítási egység bemutatása:  a tanulási-tanítási egység időkeretének. foglalkozások megfogalmazása. a foglalkozások számának a bemutatása. A tematikus terv adatai:  a műveltségi terület. a gyermekcsoport.  az év megnevezése. foglalkozásokon alkalmazott fő módszerek és munkaformák. helye az éves fejlesztési folyamatban.és feladatrendszere.).  az ismeretanyag (a fogalmak.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

A szakértő munkáját az alábbiakban megtalálható, minden szakértő számára egységes óra- és foglalkozásmegfigyelési napló, óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv, valamint értékelőlap segíti. Az megfigyelési naplóban a nyolc pedagóguskompetenciának megfelelően a szakértő lejegyzi az óra megvalósítása során szerzett tapasztalatait, megfigyeléseit, valamint az ezekhez kapcsolódó reflexióit. Az óra vagy a foglalkozás időkeretével és menetével kapcsolatos megjegyzéseit az óraterven, illetve a foglalkozásterven is rögzítheti. A megfigyelési napló és az óraterv, illetve a foglalkozásterv szolgál az elemzés alapjául. A megfigyelési naplót nem szükséges csatolni a látogatási jegyzőkönyvhöz és az értékelőlaphoz. Az óra, illetve a foglalkozás elemzése után a szakértő minden óráról külön látogatási jegyzőkönyvet tölt ki. A jegyzőkönyvekben rögzíti a látogatás adatait, majd ezeket a látogatás résztvevői, közöttük a pedagógus aláírásukkal hitelesítik. A látogatási értékelőlapot is a szakértő tölti ki az elemzés után, ebben a megadott módon (0-tól 3-ig) minősíti a pedagógusnak azokat a kompetenciáit, amelyek az órák, illetve a foglalkozások megtervezése, megvalósítása és elemzése során értékelhetőek voltak. N. é. rövidítéssel jelöli meg azokat a kompetenciaterületeket, indikátorokat, amelyek a pedagógusnak az órák, illetve a foglalkozások megtervezésének, megvalósításának és elemzésének tevékenységei alapján nem értelmezhetőek. (3. sz. melléklet)

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

101

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

7.) Óra- és foglalkozásmegfigyelési napló
A pedagógus neve: ........................................................................................................ A látogatás helye: .......................................................................................................... Műveltségi terület: ......................................................................................................... Tantárgy: ....................................................................................................................... Az óra vagy a foglalkozás témája: ................................................................................ Az osztály, a csoport: .................................................................................................... A látogató szakértő neve: .............................................................................................. Dátum: ........................................................................................................................... Idő Az óra vagy a foglalkozás menete Megjegyzések

Pedagóguskompetenciák: 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

102

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

8.) Óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv
Az óra vagy a foglalkozás látogatásának adatai Az intézmény neve: Az intézmény címe: Az osztály, a csoport: A megfigyelés helye: A látogatás időpontja: Műveltségi terület: Tantárgy: Az óra vagy a foglalkozás témája:

A látogatás résztvevői Résztvevők Pedagógus: Intézményvezető: Szakértő: További résztvevő: További résztvevő: Név Aláírás

A jegyzőkönyvet összeállította: Név: Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap .............................................. aláírás A jegyzőkönyvet hitelesítette: Név: Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap .............................................. aláírás

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

103

.................................... pl..... ....... Alulírott ……………………………………… büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem. tesztkönyvek....... ...... tankönyvek........ A hivatkozott nyomtatott és elektronikus források (pl..... melléklet Eredetiségnyilatkozat A pedagógus neve: ... Azonosítója: .... sz....... feladatlapok...................... hogy a plágium fogalmát megismertem.. Mellékletek 1........ és aláírásommal igazolom.... nap ..... hogy az e-portfólió esetén plágiumnak számít:  más dokumentumainak felhasználása saját dokumentumként..... önálló munkám....................... és tudomásul veszem. többek között tankönyvek....... hó ... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.. honlapokon megjelenő anyagok forrásmegjelölés nélküli felhasználása...... hogy az e-portfólió saját.... ..... az ebben foglalt dokumentumok és reflexiók egyaránt........ feladatlapok... Dátum: ... Alulírott kijelentem..Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek XIII.... honlapok) felhasználása a szerzői jogok általános szabályainak megfelelően történt..  más reflexióinak felhasználása saját dokumentumként........................... 104 .... hogy plágium esetén e-portfólióm visszautasításra kerül....................... megfelelő hivatkozás nélkül..............  más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése........ aláírás Az emberi erőforrások minisztere által 2013... Tudomásul veszem.... év . megfelelő hivatkozás nélkül....

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. sz. melléklet A minősítés folyamatábrái Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. 105 .

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 106 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

107 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 108 .

........... Az osztály....................................................................................................................... a csoport: ............ ... hó ................................. év ........................................................................................................ november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag........... Műveltségi terület: .................................... a szakértő aláírása Az emberi erőforrások minisztere által 2013............. Tantárgy: ................................................................................................. ............................................................ .. Az óra vagy a foglalkozás témája: .................................. sz........................................ melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés.......................................................................................................................................................... valamint az óra (órák) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján (a szakos szakértő számára) A pedagógus neve: ............................................................................................. nap ................................................................................................................................. 109 ...... A látogatás időpontja: ................. A látogató szakértő neve: ........ A látogatás helye: ................ ............................................................................................................................................................................................................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 3........... Dátum: ......................

é.9. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). 110 . Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. változatos oktatási módszereket. é. 0 1 2 3 N. é. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Tanítványait önálló gondolkodásra. 1. 1. 0 1 2 3 N.5. kompetencia: Szakmai feladatok. é. 1. Alapos. a tanultak alkalmazására neveli. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.8. é.4.1. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A rendelkezésére álló tananyagokat. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. 0 1 2 3 N. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 0 1 2 3 N. é. é.6. 0 1 2 3 N. é. 1 = kevéssé jellemző. 1. tantervi tudás N. é. 0 1 2 3 N. következetes. é. szaktudományos. 1. kritikusan értékeli és megfelelően használja. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 1. é. továbbadásának kritikus. 0 1 2 3 N. é. Fogalomhasználata pontos. 1. 1. 1. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. feldolgozásának. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. taneszközöket alkalmaz.3. 0 = nem jellemző. é. 1. = nem értelmezhető. é. etikus módját.10. é. 0 1 2 3 N.2. szaktárgyi. é.7. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 1. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. 1. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N.

5. az oktatási környezet lehetősé geit. é. 0 1 2 3 N.8. é. az intézmény pedagógiai programját. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. online eszközöket. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A célok tudatosításából indul ki. 111 . Alkalmazza a differenciálás elvét. 2.3. é.1. 1 = kevéssé jellemző. logikusan építi fel. Pedagógiai munkáját éves szinten. é.10. 0 1 2 3 N. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok) látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013.6. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. 2. 2. é. 0 1 2 3 N. é. korlátait stb. é. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. 0 1 2 3 N. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat. é. 0 1 2 3 N. 2. é. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. é. 2. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. é. 2. módszereket.12. Célszerűen használja a digitális. é. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. 2. é. 0 1 2 3 N. é. é. 2 = többnyire jellemző. é. 0 1 2 3 N. é.9. é. A tanulók tevékenységét. é. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. 2. aktivizálására. 0 1 2 3 N. életkori sajátosságait. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. 2. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 2. 0 = nem jellemző. é.7. taneszközöket. 0 1 2 3 N. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N.2. = nem értelmezhető. é. 0 1 2 3 N. é. 2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. a tanulók előzetes tudását. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 2.11. 0 1 2 3 N. motiváltságát. 0 1 2 3 N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. 0 1 2 3 N. N.4. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. 2. é. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. 0 1 2 3 N.

0 1 2 3 N. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. 3. é. 0 1 2 3 N. é.4. 3. 3 = jellemző 3. ahol minden tanuló hibázhat.6. pl. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. webes felületeket működtet.3. é.2. a taneszközök használatával. 3. kutatás igényét. é. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é. é. 0 = nem jellemző. é. é. é. érzelmi állapotát. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. 0 1 2 3 N.5. é. é. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés.7. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. 0 1 2 3 N. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N. céljaira. kompetencia: A tanulás támogatása Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.1. 3. 3. 0 1 2 3 N. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. 0 1 2 3 N. 3. 0 1 2 3 N. 3. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Pozitív visszajelzésekre épülő. bizalomteli légkört alakít ki. é.8. 0 1 2 3 N. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai. 0 1 2 3 3. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. é. 112 . 0 1 2 3 N. 1 = kevéssé jellemző. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető. mindenkinek lehetősége van a javításra. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. é. Épít a tanulók szükségleteire. 2 = többnyire jellemző. é. 3. gyakorlására.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N.

é. é. 4. é. magatartási nehézséggel küzdő gyermek.3. é. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. 0 1 2 3 N. 4. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hanem fejlődésében szemléli. 0 1 2 3 N. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. A tanuló hibáit.4. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki. é. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. 0 1 2 3 N. é. mint a tanulási folyamat részét kezeli. é. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. 0 1 2 3 N. 1 = kevéssé jellemző. 113 . é. 4.7. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. 0 1 2 3 N.10. 4. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N.8. é. 0 1 2 3 N. és ezeket hatékonyan meg is valósítja. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli. sokoldalúan tárja fel.6.1. é. é. 4. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. 0 1 2 3 4. é. é.9. é. 4. a hátrányos helyzetű. é.5. az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.2. é. N. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. é. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. tanuló többi gyermekkel. 0 1 2 3 N. 0 = nem jellemző. é. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. tévesztéseit. é. 4. 4. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 2 = többnyire jellemző. tanulási. 4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4. az egyéni bánásmód érvényesülése. é.

más kultúrák elfogadása jellemzi. fejlesztése. é.5. 5. mind a szabadidős tevékenységek során. 5.3. é. 0 1 2 3 N. é. 5. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén.7. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. esélyteremtés. = nem értelmezhető. é.8. é. é. 5. integrációs tevékenység. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. 0 1 2 3 N. társadalmi érzékenység.6. kompetencia: A tanulói csoportok. közösségek alakulásának segítése. 0 1 2 3 N. é. osztályfőnöki tevékenység 5. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli. é. ahol értékteremtő. 5. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 5.10. é. 5. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.1. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é.4. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. Az iskolai. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. é. tevékeny. 2 = többnyire jellemző. altruizmus.9. tiszteletére neveli. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. biztonságot. Óráin harmóniát. é. é. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében. 5. 5. 0 1 2 3 N. 1 = kevéssé jellemző. é. Együttműködés. é. 5. következetes és kiszámítható értékeléssel. véleménycserét ösztönzi. é.2. elfogadó légkört teremt. Az együttműködést támogató. 114 . 0 1 2 3 N. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Az együttműködés. illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. közös szabályok megfogalmazásával. A tanulók közötti kommunikációt. 0 1 2 3 N. nyitottság. fejleszti a tanulók vitakultúráját. é. 0 = nem jellemző. é. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. például megbeszélések szervezésével. Tanítványait egymás elfogadására. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. N. é. é.

é. Céljainak megfelelően.8. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. é.3. é. 6. egyértelműek. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 6. 0 1 2 3 N. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. 6. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6. 6. N. é. 0 1 2 3 N. eszközöket. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. é. 0 = nem jellemző. 0 1 2 3 N. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. é. 0 1 2 3 N. tárgyszerűek. é. következetesen alkalmazni. é. 0 1 2 3 6. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. Értékeléseivel.5. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. é. é. tudásszintmérő teszteket) készít. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. értékelései világosak. 115 . é. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 N.1. Visszajelzései. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 6. é. 0 1 2 3 N. é. az egyéni. 0 1 2 3 N. 1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző. 6.7. fejlesztését.6. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. 0 1 2 3 N. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. elemzése Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit.4. 6. 0 1 2 3 N. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket.2. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. é. é. szükség esetén gyakorlatát módosítani. é. 6.

tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. 0 = nem jellemző. problémáit önállóan. 7. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. a tanuló.2. é. é. A megbeszéléseken. 7. é. é. é. é. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N.10. 3 = jellemző 7. feltételeket alakít ki. Nyitott a szülő. kirándulás) megvalósításában. é. 0 1 2 3 N. 7. 0 1 2 3 N. é.5. é. 7. a vitákban. 7. a szülőkkel. 1 = kevéssé jellemző.3. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 7. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. A diákok érdekében önállóan. problémamegoldás Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. 0 1 2 3 N. 7. é. é. = nem értelmezhető. intézi. szervezetekkel. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N. é. 7. a vitákban képes másokat meggyőzni. a szakmai partnerekkel. 0 1 2 3 N. a kollégák. 0 1 2 3 N. a szaktanácsadó visszajelzéseire. 7. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. témanap. projektoktatás. é. é. é. 7. az intézményvezető.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N.4. 0 1 2 3 N.7. 116 . 0 1 2 3 N. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. 0 1 2 3 N. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. ünnepség. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N. 7. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait.1. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés.9. 0 1 2 3 N.8. é. é. é. és ő maga is meggyőzhető. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. 0 1 2 3 N. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret.6. é.

0 1 2 3 N. 117 . 0 1 2 3 N. 8. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. 0 1 2 3 N. é. Részt vesz intézményi innovációban. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. tudományos eredményeket. kutatásban. é. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. é. eszközökről. 8. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. 8.4. é. 1 = kevéssé jellemző. 8. é. 0 1 2 3 N. é. 8. pályázatokban.8. 0 = nem jellemző. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. é. 0 1 2 3 N. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. é.7. személyiségének sajátosságaival. 8. é. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. 3 = jellemző 8. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 8. é. Tisztában van szakmai felkészültségével.3. 0 1 2 3 N.1. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról. 0 1 2 3 N. é.6.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N. é. 8. é. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. 0 1 2 3 N.2. é. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 0 1 2 3 N. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 1 2 3 N. 8. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é.5. 0 1 2 3 N. Munkájában alkalmaz új módszereket.

... Dátum: .. ................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4...................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag................................................ 118 ........................................................................ sz............ ........ ...................................... a szakértő aláírása Az emberi erőforrások minisztere által 2013... .................................. év ........................................... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján (a szakértő és az intézményvezető számára) A pedagógus neve: .. A szakértő neve: ............................................................ nap ............................................. hó ...

é. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. következetes. a tanultak alkalmazására neveli. é. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. 0 1 2 3 N.2. A rendelkezésére álló tananyagokat. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 0 1 2 3 N.5. é. 1. é. tantervi tudás 1. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző.6. 0 1 2 3 N.1.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 1.10. é. é. Fogalomhasználata pontos.7. 1. 0 1 2 3 N. é. é.4. N. 1.3. továbbadásának kritikus. = nem értelmezhető. 1. é. 0 = nem jellemző. etikus módját. 1. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. Tanítványait önálló gondolkodásra. 0 1 2 3 N. kompetencia: Szakmai feladatok. 0 1 2 3 N.8. taneszközöket alkalmaz. 1. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. 1. változatos oktatási módszereket. szaktudományos. é. szaktárgyi. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. é. Alapos. 1. kritikusan értékeli és megfelelően használja. 119 . kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. feldolgozásának. 0 1 2 3 1. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt).9. 1.

2. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.11.2. 0 1 2 3 N. é. é. é. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 2. 0 1 2 3 N. é. motiváltságát. a tanulók előzetes tudását. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. online eszközöket. 0 1 2 3 N. 2. módszereket. 2. 2. 2. 2. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. é. taneszközöket. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. 0 = nem jellemző. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. 1 = kevéssé jellemző.7. Pedagógiai munkáját éves szinten. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 2. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N.9. é. Célszerűen használja a digitális. Az órát a cél(ok)nak megfelelően.5. 0 1 2 3 N. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat. é. Alkalmazza a differenciálás elvét. N. logikusan építi fel. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. é. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 2. 2 = többnyire jellemző. az oktatási környezet lehetőségeit.1. é. 2. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. aktivizálására.10. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására.12. é.4. é. A tanulók tevékenységét. korlátait stb. 2. A célok tudatosításából indul ki. é.8. életkori sajátosságait. 0 1 2 3 N. 2. 2. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat.6. 120 .3. az intézmény pedagógiai programját. é.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. gyakorlására. 0 1 2 3 N.6. 3. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein.8. é. é.1. é. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. 3. 0 1 2 3 N. N. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. 0 1 2 3 N. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. é. 121 . Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai. kutatás igényét. webes felületeket működtet. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. Pozitív visszajelzésekre épülő. é. mindenkinek lehetősége van a javításra. 3.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 3. 2 = többnyire jellemző.2.3. 0 1 2 3 N. 3. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 3. é. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. é. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra.5. bizalomteli légkört alakít ki. 3. ahol minden tanuló hibázhat.4. pl. 3. 1 = kevéssé jellemző. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. = nem értelmezhető. érzelmi állapotát. 0 1 2 3 N. 3. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. Épít a tanulók szükségleteire. kompetencia: A tanulás támogatása 3. 0 = nem jellemző.7. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. 0 1 2 3 N. é. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a taneszközök használatával. céljaira.

autonómiájának kibontakoztatására törekszik. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére.3. 4. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli. é. é. sokoldalúan tárja fel. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. = nem értelmezhető. é. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 1 2 3 N. 4. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. 1 = kevéssé jellemző. 4. é. 4. hanem fejlődésében szemléli. 0 1 2 3 N. tanulási.10. 0 = nem jellemző.7.9. é. 4. 0 1 2 3 4. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N. tévesztéseit. 0 1 2 3 N. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. é. A tanuló hibáit. a hátrányos helyzetű. 4. 0 1 2 3 N.8. és ezeket hatékonyan meg is valósítja. é. 0 1 2 3 N. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. az egyéni bánásmód érvényesülése.4. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. 122 . Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4. é. mint a tanulási folyamat részét kezeli. 0 1 2 3 N. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki. és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. é. 0 1 2 3 N. az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. 4. N.5. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. 4. 4. 0 1 2 3 N.6. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4.2.1. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tanuló többi gyermekkel. é. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

altruizmus. elfogadó légkört teremt. fejlesztése. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. például megbeszélések szervezésével. A tanulók közötti kommunikációt.7. 5. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 5.5. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri.1. integrációs tevékenység. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. é. nyitottság. N.8. társadalmi érzékenység. illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. 0 1 2 3 N.3. 2 = többnyire jellemző. ahol értékteremtő. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. 123 . 5. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető. é. 0 = nem jellemző. Az együttműködés. más kultúrák elfogadása jellemzi. tevékeny. mind a szabadidős tevékenységek során. é. osztályfőnöki tevékenység 5. 0 1 2 3 N. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében. esélyteremtés. biztonságot.2. Együttműködés. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén.6. Óráin harmóniát.9. tiszteletére neveli. é. é. 5. közösségek alakulásának segítése. é. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.4. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. é. közös szabályok megfogalmazásával. 5. 0 1 2 3 N. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. é. 0 1 2 3 N. helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli. 5.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. Az iskolai. 5. 5. Tanítványait egymás elfogadására. Az együttműködést támogató. 1 = kevéssé jellemző. fejleszti a tanulók vitakultúráját. 5. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. véleménycserét ösztönzi.10. é. következetes és kiszámítható értékeléssel . é. 5. kompetencia: A tanulói csoportok. 0 1 2 3 N. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N.

0 1 2 3 N. 6. é.7. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. 0 = nem jellemző. 2 = többnyire jellemző. é. 6. 1 = kevéssé jellemző. következetesen alkalmazni.4. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. é. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. é. az egyéni. elemzése 6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. egyértelműek.8. fejlesztését. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 N. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. tudásszintmérő teszteket) készít.5. 0 1 2 3 N. 124 . é. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. tárgyszerűek. szükség esetén gyakorlatát módosítani.2. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. 6. N.6. Értékeléseivel. 6. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. 6. 0 1 2 3 6. é. eszközöket. Visszajelzései. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. é. é. 0 1 2 3 N. értékelései világosak.3. 0 1 2 3 N. 6.1. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. Céljainak megfelelően. 6.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6.

kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. 2 = többnyire jellemző.10. és ő maga is meggyőzhető. a tanuló. a vitákban képes másokat meggyőzni. szervezetekkel. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját.6. 0 1 2 3 N. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. a szakmai partnerekkel. problémáit önállóan. 7. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. 7. é. 7.9. intézi. 7. 0 1 2 3 N. N. A diákok érdekében önállóan. a vitákban. = nem értelmezhető. kirándulás) megvalósításában. é.7. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. 1 = kevéssé jellemző.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 7. ünnepség. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal.5. 7. 0 = nem jellemző. é. 7. a szülőkkel. projektoktatás. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. é.8. 0 1 2 3 N. 7.3. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 7. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. 0 1 2 3 N. é. Nyitott a szülő. 7. a kollégák. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. témanap.1. é. az intézményvezető. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. A megbeszéléseken. feltételeket alakít ki. 7. a szaktanácsadó visszajelzéseire. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. é. é.4. é. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 0 1 2 3 N. 125 . A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret.2. 0 1 2 3 N. problémamegoldás 7. é.

0 1 2 3 N. 8. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető.4. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. 8. Tisztában van szakmai felkészültségével. 8. é. é. 8. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. 8. személyiségének sajátosságaival. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. tudományos eredményeket. é. 0 1 2 3 N. kutatásban. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. Részt vesz intézményi innovációban. é.8. 8. 126 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 8. pályázatokban. 0 1 2 3 N.2. é. é. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. 2 = többnyire jellemző. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. 8. eszközökről. 0 = nem jellemző. N. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. é.1. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.5.7. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 8.6. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 8.3. Munkájában alkalmaz új módszereket. 1 = kevéssé jellemző.

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. szaktudományos. kompetencia 7. kompetencia 2. kompetencia Az emberi erőforrások minisztere által 2013. problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Szakértő I. Szakértő II. 127 . kompetencia 6. esélyteremtés. a hátrányos helyzetű. tanuló többi gyermekkel. szaktárgyi. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés. kompetencia 8. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az e-portfólió és védése alapján Kompetenciák 1. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. közösségek alakulásának segítése. az egyéni bánásmód érvényesülése. tanulási. kompetencia 5. integrációs tevékenység. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése. kompetencia 3. sz. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. kompetencia Szakmai feladatok. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. tantervi tudás Pedagógiai folyamatok. osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. fejlesztése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. 1–5 érték Intézményvezető Összesítés 4.

elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok. kompetencia 5. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. közösségek alakulásának segítése. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. esélyteremtés. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az előzetes értékelés szerint Értékelési terület Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelése Kompetenciák Összesítés 1–5 érték 1. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kompetencia 6. az egyéni bánásmód érvényesülése. kompetencia Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 128 . problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 4. osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. sz. kompetencia Szakmai feladatok. kompetencia 8. tanuló többi gyermekkel.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6. szaktudományos. kompetencia 7. tanulási. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. fejlesztése. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése. kompetencia 2. integrációs tevékenység. tantervi tudás Pedagógiai folyamatok. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. szaktárgyi. kompetencia 3. a hátrányos helyzetű.

................ tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez............... integrációs tevékenység......... problémamegoldás 8..... esélyteremtés..... tantervi tudás 2................. az egyéni bánásmód érvényesülése.................................................................................. szaktárgyi. a hátrányos helyzetű... oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5.......... Dátum: ........... melléklet Pedagógusminősítő értékelés A pedagógus neve: ............... tanulási.. ... elemzése 7.. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Értékelés A pedagógus teljesítménye (összes kapott kompetenciaérték) A minősítés eredménye (%) A pedagógus az elvárt teljesítménynek megfelelt – nem felelt meg – újabb minősítés szükséges További javaslatok A pedagógus erősségei: . a minősítőbizottság elnöke Az emberi erőforrások minisztere által 2013............ sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési... Kommunikáció és szakmai együttműködés... tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3...... fejlesztése....... Szakmai feladatok............ A tanulás támogatása 4...... A pedagógus fejlesztendő területei: ...... Pedagógiai folyamatok.......... sz.... Kompetenciák 1. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag....... tanuló többi gyermekkel......................... A tanuló személyiségének fejlesztése....................... nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre....... Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése...................................... A tanulói csoportok........... osztályfőnöki tevékenység 6................ szaktudományos......... közösségek alakulásának segítése................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 7......... 129 . magatartási nehézséggel küzdő gyermek....

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 8. intézményvezető a 8 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai alapján a tanfelügyelő a 8 kompetenciára 1 és 5 közötti kompetenciaértékeket ad. 130 . a matematikailag egész számra kerekített értékek adják ezen rész kompetenciaértékeit. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése szintén 1 és 5 közötti kompetenciaértékek meghatározásával zajlik a 8 kompetencia mentén. és a matematika szabályai szerint egész számra kerekítve adják a pedagógus e-portfóliójára adott értékelését. a tanfelügyelő által. előzetesen elbírált rész értékei kompetenciánként átlagolásra kerülnek. Az e-portfólió védése után az adott indikátorpontokat a bizottsági tagok módosíthatják az e-portfólió és a védés együttes teljesítményének megfelelően.4–3 Százalék 0%-tól 20%-tól 40%-tól 60%-tól 80%-tól Kompetenciaérték 1 2 3 4 5 A három bizottsági tag 8 kompetenciára adott értékei (1–5 értékek) átlagolásra kerülnek. sz. Az összegző értékelés: Részei – a részek aránya a végső kompetenciaértékben: I. Ezen három.3 2. Az óra/foglalkozáslátogatás alapján a 8 kompetenciához tartozó indikátorokra 0 és 3 közötti pontszámokat ad. Az egyeztetés után a bizottsági tagok vagy elfogadják az eredeti értékelést.5 0. és az előbbiekben is használt táblázat alapján 1 és 5 közötti kompetenciaértékké váltja át a szoftver az átlag egy tizedesjegyre kerekített értékét. és az alábbi táblázat szerint kompetenciaértékekké váltja át a szoftver az átlag egy tizedesjegyre kerekített értékét. majd ezek átlagolásra kerülnek. Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit az kompetenciához tartozóan 1 és 5 közötti kompetenciaértékekkel látja el. az e-portfólió és a védés értékelése: 50% az óra/foglalkozáslátogatás értékelése: 20% az intézményi önértékelés és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés értékelései: 30% A súlyozásnak megfelelően kompetenciánként a következő számítási móddal számolhatók ki az összegző értékelés kompetenciaértékei: (50 * I. Az így kapott 0 és 3 közötti indikátorpontok átlagolásra kerülnek. vagy módosítanak rajta az egyeztetésnek megfelelően. illetve ha egy kompetenciára valamely bizottsági tag 1-et adott.) / 100 számításból kapott súlyozott érték Az emberi erőforrások minisztere által 2013. III. egyeztetés szükséges. Az óra/foglalkozáslátogatás értékelését a szakos szakértő végzi.2–1. Átlag 0–0.6–1. egymástól függetlenül az indikátorok alapján értékeli a pedagógus e-portfólióját.7 1.1 1. + 30 * III. Megjegyzés: amennyiben a bizottsági tagok által adott kompetenciaértéknél legalább 2 az eltérés valamely kompetencia esetén.8–2. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. + 20 * II. melléklet Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása Az összegző értékelés és ennek alapjául szolgáló kompetenciaértékek kiszámításának módja: Az e-portfólió megtekintése utána mindhárom minősítőbizottsági tag egyenként és összességükben. II.

Megjegyzés: módosítás a felvitt pontszámokban lehetséges.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az így kapott súlyozott értékhez a kompetenciaérték rendelése az alábbi átváltással történik: Súlyozott érték 1–1. ha az összegző értékelésben bármely kompetenciánál 1-es kompetenciaértéket kapott.4–4. Ebből az alábbi módon számolandó a teljesítés mértéke: (összes kapott kompetenciaérték) / (összes kapható kompetenciaérték. azaz 40). Az emberi erőforrások minisztere által 2013. erősség a 3 pontos indikátorok listája. Kutatótanár és Mesterpedagógus fokozatban a minősítés csak akkor „megfelelt”. ha minden kompetenciára legalább 3-as kompetenciaértéket kapott. A teljesítendő szintek az összegző értékelés alapján a pedagóguspálya fokozataiban: Fokozat Gyakornok Pedagógus I.8–2.6–3. 131 .2–5 Kompetenciaérték 1 2 3 4 5 A teljesítés százalékának kiszámításához a 8 kompetenciára összesen kapható maximum 8*5 = 40 kompetenciaérték jelenti a 100%-os teljesítést.3 3. Pedagógus II. Mesterpedagógus Kutatótanár % 60% 75% 85% Minimum elérendő kompetenciaérték 24 30 34 Az erősségek és a fejlesztendő területek meghatározását a szoftver automatikusan végzi: fejlesztendő terület a 0 pontos indikátorok. További követelmények a minősítés teljesítéséhez: A minősítés „nem felelt meg”.1 4. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.5 2. de a másik két bizottsági tag hitelesítése szükséges hozzá.7 1.

kapcsolati rendszerük. illetve 7 óra/foglalkozástervet tölt fel. de minimum 1 tematikus terv.) Csoportprofil Csoportprofil Csoportprofil A megvalósítás dokumentumai Tematikus terv Tematikus terv Tematikus terv Az értékelés dokumentumai Foglalkozásterv Foglalkozásterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Hospitálási napló Féléves ütemterv Csoportprofil Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Esetleírás IKT alkalmazása Szabadon választható dokumentumok. 132 . sz. ehhez szükség esetén maximum 3. ehhez két tematikus terv tartozik. egyben segítség a feltöltéshez: (Összesen legalább 10 darab óra. és a tematikus tervekhez 3. kapcsolati rendszerük: Projektterv Csoportprofil Osztályfőnöki munkaterv Gyermek/tanulói profil Tanmenet Tematikus terv A publikációk listája Fejlesztési terv Egyéb dokumentum Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. akkor a követelményeknek eleget tesz. illetve szükség esetén maximum 3.vagy foglalkozásterv.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 9. Például: ha egy csoportprofilt tölt fel. de minimum 1 csoportprofil töltendő fel. melléklet A dokumentumok kapcsolati rendszere Alapdokumentumok.

............................................................................................ 2...................................................................................................... 4....... melléklet Tanmenet A pedagógus neve: .. A műveltségi terület neve: ......... 12........................ 5.................................................................. Témakörök Célok.............................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 10.............. 3.......... A tantárgy neve: . feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Az emberi erőforrások minisztere által 2013.................... 9................. 133 ........ 8.................... sz..................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag... 10..................... Dátum: ............................................. 6...................... Ssz................... 11. 7..................... 1..................................... Az ajánlott évfolyam: ......

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

11. sz. melléklet

Tematikus terv
A pedagógus neve: ................................................................................................................................................................................................................ A pedagógus szakja: ............................................................................................................................................................................................................. Az iskola neve: ...................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ................................................................................................................................................................................................................ Tantárgy: ............................................................................................................................................................................................................................... A tanulási-tanítás egység témája: .......................................................................................................................................................................................... A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: .............................................................................................................................................................. A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: ................................................................................................................... Tantárgyi kapcsolatok: .......................................................................................................................................................................................................... Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................. Felhasznált források: ............................................................................................................................................................................................................. Dátum: ...................................................................................................................................................................................................................................
Fejlesztési területek (attitűdök, készségek, képességek) Ismeretanyag (fogalmak, szabályok stb.)

Óra

A téma órákra bontása

Didaktikai feladatok

Módszerek, munkaformák

Szemléltetés, eszközök

Házi feladat

Megjegyzések

1. 2. 3.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

134

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

12. sz. melléklet

Óraterv – „A” változat
A pedagógus neve: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Tantárgy: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Az óra témája: ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Az óra didaktikai feladatai: .................................................................................................................................................................................................................................................. Tantárgyi kapcsolatok: ......................................................................................................................................................................................................................................................... Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat - és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): ............................................................................. Dátum: .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Időkeret

A tanulók tevékenysége

A pedagógus tevékenysége

Célok és feladatok

Módszerek

Tanulói munkaformák

Eszközök

Megjegyzések

A melléklet lehetséges tartalma:        a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; a kivetítendő diák képe; a feladatok megoldása.
135

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

13. sz. melléklet

Óraterv – „B” változat
A pedagógus neve: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Tantárgy: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Az óra témája: ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Az óra didaktikai feladatai: .................................................................................................................................................................................................................................................. Tantárgyi kapcsolatok: ......................................................................................................................................................................................................................................................... Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat - és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): ............................................................................. Dátum: .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Időkeret

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák
Eszközök

Megjegyzések

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

136

az órán felhasznált szövegek. a feladatok megoldása. 137 . a táblakép. nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése. az óratervben megadott. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. képek a forrás pontos megnevezésével. feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban. a kivetítendő diák képe. szókártyák). Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek A melléklet lehetséges tartalma:        a kiosztandó feladatok.

......................................................................... Az óralátogatás helye: ...........................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 14....................................................... 138 ........ sz......................................................... Idő Az óra menete Megjegyzések Az emberi erőforrások minisztere által 2013........................................................................................................ november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag................................................................................................................................................................ Tantárgy: ..... Műveltségi terület: ....... Az osztály: ................................................................................................................................................................................................................................................. Az óra témája: ......... Dátum: ..................................... Az óralátogató neve: .................................................................................................................................................................................................. melléklet Hospitálási/óralátogatási napló A pedagógus neve: ....................

Ezen a találkozáson már mint jövendő osztályfőnök is részt vettem. Y. a szülőknél is hatékonyabban tudja „leszerelni” kishúgát. Az utolsó intézményből azért tanácsolták el.-t (ő fiú). otthon is szívesen foglalkozik vele. hogy a húgával szokott-e kiabálni. megbeszéljük a gyerek segítésének módját iskolánk pszichológusának bevonásával. Valamennyi visszabeszélés. A városban laknak megfelelő körülmények között. nem követi a pedagógusi utasításokat. A tanuló életkora: 12 év. zavarja az órákat/foglalkozásokat.-t a napokban a harmadik iskolából tanácsolták el.) Az igazgató (az egyetértésemmel) felvette X. melléklet Esetleírás A tanuló neve: X. egy óvodás kislányt és Y.6 volt. A szülők rendszerezett. Terápiát nem javasoltak. A szülők együttműködésükről biztosították az igazgatót is. és Y. szereti a matematikát. tekintetük hitelesítette szavaikat. valamint az átlagosnál is nagyobb türelmet minden. határozott nemmel válaszolt. bevágva maga mögött az ajtót.) A szülők által előadott probléma: Y. rendszeresen érdeklődtek nálam is. végig a kérdező szemébe nézve. 6. többi pedagógusánál is gyermekük viselkedéséről. szellemi foglalkozású házaspár két gyereket nevel. és engedély nélkül kirohant a teremből. hogy a bejegyzések meghatározó többsége két pedagógustól származott. Odafigyelnek gyermekeikre. szemüveges. a gyerekeknek külön szobájuk van.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 15.) A gyerek: (végig jelen volt a beszélgetésen) Középtermetű. hogy a húga szokta őt megütni. tartalmas életet éljenek. fontos számukra. (Ígéretüket betartva. (A szülők megmutatták Y. (A szülők telefonon keresték meg az iskola igazgatóját. alacsony ingerküszöböt. az órákon való kifogásolható magatartás miatt született. érdeklődő tekintetű. átlagon felüli intelligenciát és nagyon fejlett igazságérzetet állapítottak meg. majd mosolyogva hozzátette. vékony. osztályos általános iskolás A tanulóval való első találkozás: a tavaszi szünet előtti utolsó hét (március vége). ellenőrző könyvét. ahol enyhe fokú autizmust. röviden tájékoztatták problémájukról. mert egy – általa igazságtalannak vélt – dolgozatjegyet kifogásolva fenyegetően ugrott fel a helyéről.-t az osztályomba. rendezett életmódra nevelik gyermekeiket. (Arra kérdésünkre. és személyes találkozást kértek.) Az osztályfőnök tanácsára korábban felkeresték a Nevelési Tanácsadót (a szülők bemutatják a szakvéleményt: a személyes adatok kitakarásával csatolható dokumentum). hogy tanulmányi átlaga félévkor 3. sz. (Nem szólt bele a beszélgetésbe.) Kérdésünkre elmondta. 40 év körüli. hogy a problémák folytatódnak. 139 . és nagyon szeret olvasni. (Mind matematikából. komoly fiatalember. magatartását. Az indok: hirtelen haragú. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. (A szülők jó benyomást tettek ránk. mind irodalomból közepes osztályzata van. A szülőkkel abban állapodtunk meg. és ha úgy látjuk.) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amely tele volt bejegyzésekkel. Y. csak a szülők és az iskola fokozott odafigyelését. feltűnő. netán verekedni. Y. hogy harmonikus. csak a hozzá intézett kérdésekre válaszolt pontosan fogalmazva. A szülők elmondták. a gyerekkel foglakozó felnőtt részéről. és engem is. hogy Y. ezeket következetesen betartatják. rendezetten öltözött. Elvárásaik reálisak. élénk. hogy figyelemmel kísérjük Y. kiegyensúlyozott. indulatos. visszabeszél a pedagógusainak. a tavaszi szünet végét szabva meg határidőnek.) A család: (a szülők az első találkozás alkalmával – az igazgató kérdéseire válaszolva – mutatták be családjukat).

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Annyira problémamentesre sikerült a beilleszkedése. hogy segítsék Y.) Kijelöltem mellé két „mentort” (befogadó. hol nem. és részletesen tájékoztattam őket mindarról.-nal a két iskola szokásrendszerének különbözőségéről. mikor vallotta be. félelmeiről. és ő is meggyőzhető logikus érvekkel. akit igazságtalanság ért. fogadására (a gyerekeknek annyit mondtam róla. vagy nem értett egyet valamivel. minden diákjára odafigyelő pedagógus képes. megértésüket kérve. Tapasztalatok: A következő hónapokban egyetlen kollégától sem érkezett panasz Y. az ellenvetéseit hol elfogadtuk. hogy ösztönösen azonnal kiállt a mellett a társa mellett. türelmüket. Az órákon rendszeresen külön feladatokat kapott. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.-ra. tapasztalatairól. indulatosságát” korábbi iskoláiban.) Osztályfőnökként hamar meggyőződtem arról. de a kapott osztályzatot szó nélkül tudomásul vette. és segítsék.) A kérdéseire választ kapott. „szemtelenségét. ismertessék meg a szokásokkal. Kijelentéseit indokolta. ha nem értett valamit. az első benyomásairól. és elmondta ellenvéleményét (mindig érvekkel alátámasztva. (Rendkívül őszintén. türelmetlenség miatt – gyengén sikerült. türelmes. – Y. de udvariasan mondta el véleményét az új iskoláról. őszinte gyerekeket). hogy a valós okot mondja-e. szülei. amit a szülők elmondtak. 140 . figyelmüket. képes meggyőzni másokat. népszerű lett. Osztályzatai „vegyesek” voltak. A reális. és azt is. hogy most nagyon nehéz helyzetben van. hogy mi válthatta ki Y.  Összehívtam az osztályban tanító pedagógusokat.) Következtetések:  A viselkedésbeli deviancia mögött átlagon felüli képességek is meghúzódhatnak. Hamarosan be. Ez utóbbi elsősorban annak köszönhető. A nagyon érdeklődő. és munkatempója is gyorsabb társaiénál.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az új tanuló befogadtatásának folyamata:  Felkészítettem az osztályt Y. hogy pedagógusát győzte meg a valamiért elmarasztalt gyerek ártatlanságáról. de előfordult. (Leginkább a társak részéről. és az eredmény sem maradt el. akik azt a feladatot kapták. amelynek kezelésére csak szakmailag-módszertanilag jól felkészült.-ra bíztam. intelligens kérdései meghazudtolták életkorát. igazságos. hogy Y. de hamar kitűnt. de hamar kiderült. mert el kellett jönnie a régi iskolájából. hogy matematikai gondolkodása átlagon felüli mélységű. hogy nem is tudom. segítőkész. fogadják szeretettel. és tiszteletet vívott ki.és elfogadták az osztály vezéregyéniségei. társairól. Azonnal visszakérdezett (mindig udvariasan). vagy – számára kevésbé szégyenletes – más magyarázatot ad. mert gyorsabban dolgozott a többieknél. illetve egyáltalán elmondta-e társainak átiratkozásának valós okát.)  A szülőknek (értekezlet nem lévén ebben az időszakban) a szülői e-mail körön keresztül mutatkoztak be Y. hogy mikor mondja el társainak az iskolaváltás okát. Aktívan vett részt minden órán.  Az első néhány nap elteltével tanítás után hosszan beszélgettem Y. következetes értékelést a „fejlett igazságérzetű” diákok is elfogadják. hogy az első dolgozata – elsősorban figyelmetlenség. és mutassák meg neki az épületet. A következő dolgozat előtt valamennyi gyakorló feladatot megoldotta. mindenre figyelő gyerek rendkívül idegessé vált. (Matematikatanára elmondta. beilleszkedését.

ha nem provokálják. A gimnáziumban is példás a magatartása. Jövőre érettségizik a reál tagozaton. és a közös fogadóórára az előző évek rossz tapasztalatai miatt gyomorgörccsel érkeztek.) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és a pedagógus tudásával és az általa adott viselkedésmintával vívja ki tekintélyét. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. amit szeretett. hogy szorongva érdeklődjenek fiúk magatartása felől. foglalkozásából adódó eszközökkel próbálja kikényszeríteni azt. dicséretes jeles eredménnyel tanulta. és mérnöknek készül. Több mint két évnek kellett eltelnie ahhoz. további sorsa: Y. mind a közösségnek akarnia kell. amit nem. Y. osztályt kiváló (de sohasem kitűnő) eredménnyel végezte. nagy népszerűségnek örvendő tagja. hiszen a kapkodásból adódó hibákat már nem követte el). „Logikus” magyarázatot tudott adni arra is. Túljutva a kamaszkoron visszafogottabb lett (eredménye is javult. majd később hetente jelentkeztek nálam. a 7. azt magas szinten. X. A középiskolában a diákönkormányzat „harcos”. de a kezdő lépést a közösségnek kell megtennie.  A „beilleszkedés” kétirányú folyamat: mind az újonnan érkezőnek. 141 . hogy jeles osztályzatot kapjon. (A szülők az első hónapokban naponta. azt „jó” szinten. (Szelektált a tárgyak között. nem formális. és 8. Minden pedagógust felkerestek a fogadóóráján. de igazságérzete változatlan maradt. hogy miért nem fektet több energiát egy tárgyba csak azért. hogy elhiggyék: egészséges a gyermekük.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek  Az „alacsony ingerküszöböt” sem lépi át a gyerek.) Az általános iskolát befejezve a város legjobb gimnáziumában folytatta tanulmányait.

bevezetendő szokások) 10. a többségnél sokkal idősebb/fiatalabb gyerekek száma. a pedagógus szakórájához csatlakozó szünetben. ez ek tervezése. 142 . a tanulási módszerek tanításához kapcsolódó osztályfőnöki órai programok stb.) 11. Egyéb programok. bármelyik szünetben. konzultáció az osztályban tanító kollégákkal. Adatok az osztályról: (évfolyam/osztály. változat (belépő osztály) 1. A közösséggé alakulás érdekében szervezett programok. Az egészséges életmód igényének kialakítása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (a napi munka során.) 4. A tanulás támogatása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (hospitálás az osztály óráin.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 16. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A szülőkkel való kapcsolattartás formái („szabályok”. az osztályfőnök magatartásbeli/viselkedésbeli elvárásai – a szabályszegés következményei 3. osztályfőnöki órán feldolgozott témák 9. Az osztályfőnök és az osztály tanulói kapcsolattartásának. Az osztályfőnöki tevékenység során esetlegesen felhasznált szakirodalom Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Esetleges egyéb feladatok (az iskolai munkatervnek az osztály számára előírt feladatai. osztályszintű programok tervezése stb. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 1.) 6. tanítás után vagy előtt stb. a felelősségérzet erősítése érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység 5. életkor szerinti megoszlás. szabályai (csak az osztályfőnöki órán. tanórán kívüli iskolai vagy osztályprogram keretében) 7. a közösségalakítás eszközei (osztályfőnöki órán. az életkoreltérés oka) 2. az egyéni problémák megbeszélésének módja. Betartandó „belső” szabályok. osztályfőnöki órai beszélgetés/előadás formájában. létszám. fiú-lány megoszlás. tanórán kívül). Kulturális programok 8. sz.

Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. sporttevékenység. tanulás-módszertani előadások.b.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 17. XI/E/8. a pedagógusokkal való kapcsolat általános jellemzői. az osztályfőnöki órák tematikájának célirányos megtervezése stb. internetes kommunikáció („mint cél”) stb. viselkedésbeli. egyéni beszélgetések. pozitívumok. több felmérés összehasonlítása – az esetlegesen tapasztalt anomáliák okai) esetén  Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása az előző év során (a tanulási módszerek eredményessége.)  Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása terén (együttműködés szaktanárokkal és szülőkkel. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 2. 143 . az esetleg tapasztalt anomáliák okainak elemzése)  Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása (a kultúrához. sz. tréningek szervezése stb. a művészetekhez való viszony. negatívumok és ezek okai)  A közösség alakulása (szociometriai felmérés eredménye. közösségi programok. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? című fejezet c) segítő szempontsora) VAGY 1. az osztályfőnöki óra témájának kijelölése stb.)  Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása terén (beszélgetések szervezése az osztályban tanító pedagógusokkal. magatartási szabályok betartásának szintje (a kitűzött célok és az eredmény összevetése. óralátogatások. programok szervezése. változat (A pedagógus legalább egy éve osztályfőnöke az osztálynak) 1. Csoportprofil (csatlakozó dokumentum. közösségi programok.a. viselkedésbeli. osztályszintű vagy kiscsoportos feladatok. ezek kisebb csoportjával vagy a teljes közösséggel. Az előző tanév tapasztalatai alapján szükséges feladatok kijelölése  Az erkölcsi. a segítségre szoruló tanulók megsegítésének alakulása 2. magatartási szabályok betartása terén (a korábbi szabályok megváltoztatása. „szülőklub” Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ld.)  Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása terén (szülői értekezletek tematikájának célirányos megtervezése. hiány okai)  Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása  Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása  Az egyéni problémák megoldásának. a tanév céljainak kijelölése  Az erkölcsi. az osztályfőnöki órák tematikájának célirányos tervezése. óralátogatások stb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. – az esetleges érdeklődés. szociometriai felmérések stb. a tantárgyakhoz való viszony.)  A közösség alakulása terén (osztályszintű. ill. kiscsoportos vagy egyéni beszélgetések szülőkkel. Az előző tanév során tapasztalt fejlődés bemutatása. célcsoportos.)  Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása terén (együttműködés az osztályban tanító pedagógusokkal.

144 . a szülői elektronikus levelezőkör célirányos felhasználása a kommunikáció javítása érdekében)  Az egyéni problémák megoldása.).) 3. a segítségre szoruló tanulók megsegítése terén (segítségre szoruló tanulók és problémáik elemzése. a Gyermekjóléti Szolgálat bevonása. osztályszintű programok tervezése stb. a többi pedagógus tájékoztatása és bevonása a segítségnyújtásba. az osztálytársak.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek szervezése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a közös problémák megbeszélésére. a megoldás/segítség módjainak meghatározásával: pl. Esetleges egyéb feladatok (az iskolai munkatervnek az osztály számára előírt feladatai. a szülőkkel való kapcsolattartás. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ezek tervezése. barátok bevonása a segítségnyújtásba stb. nevelőmunkájuk segítése.

diszgráfia. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. egyéni beszámoltatással. A fejlesztés területe: (tevékenységi terület. diszlexia. képességvizsgálat eredménye – más is. tanítási órán kívüli korrepetálás. melléklet Az egyéni fejlesztési terv sablonja és tartalmi elemei A fejlesztésbe bevont tanuló neve: X. összetételű an yag bemutatása) Az egyéni fejlesztés eredménye vagy kudarca: (osztályzat javulása. képesség stb. írásbeli feladat elkészítéséhez több idő/több feladat biztosításával. IKT segítségével) A fejlesztés éves/féléves/egy tematikus egységre/egy képességterületre vonatkozó. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? című fejezet d) segítő szempontsora. más segédeszközök) A fejlesztés során elért eredmény mérésének. szülőtől. több is megjelölhető) A jelölt rész helyettesíthető a tanuló személyiségprofiljával ld. A tanuló évfolyama/osztálya: Az egyéni fejlesztés indoka: (tanulási zavar. ill. több is megjelölhető) Az egyéni fejlesztés szükségessége azonosításának módja: (saját tapasztalat. az egymásutániság felépítése nehézséget jelent. az esetleges kudarc okainak elemzése. otthoni feladattal. házidolgozat értékelésével. kollégáktól szerzett ismeret. IKT-eszközök. nevelési tanácsadó javaslata.) Az egyéni fejlesztés formái és gyakorisága: (órai differenciálás. sorbarendezési zavar. XI/E/8. csak az egyszerre jelenlévő ingereket tudja hatékonyan feldolgozni.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 18. Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. az egyensúlyérzékelés zavara és a bizonytalan testséma. sz. foglalkozásokra bontott tematikája (a csoporttal feldolgozott anyagtól eltérő mennyiségű. értékelésének eszközei: (a csoporttal azonos módon. diszkalkulia. az átlagosnál gyorsabb haladási sebesség – más is. minden órán. munkafüzet. képességbeli fejlődés. szakkör. példatár. – vagy kiemelkedő tehetség. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a nagy és a finommozgás koordinációjának zavara. alakfelismerési zavar. egyéni foglalkozás – több is megjelölhető. hetente egy órában stb. a térbeli relációk helyes felismerésének nehézsége.) Az egyéni fejlesztéshez használt eszközök: (a csoportétól eltérő tankönyv. saját készítésű feladatlapok. Y. versenyeredmény – dokumentumokkal igazolva. forrásanyag. téri orientáció zavara. 145 .

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

19. sz. melléklet

Példák hospitáláshoz kapcsolódó reflexióra
1. példa: Az órát nem szakmai szempontból figyeltem (más szakos vagyok). Arra voltam kíváncsi, hogy tanítványaim, akiknek osztályfőnöke/tanára vagyok, hogy viselkednek X. Y. kolléga óráján, mennyire sikerül a diákokat motiválnia. Tapasztalatom szerint a kollégát a diákok többsége tiszteli, a kolléga az óra minden percében mindenkire figyel, aki lemarad, elkalandozik, azt gesztusokkal, mások számára alig észrevehető jelekkel figyelmezteti. Végig a gyerekek szemébe nézve magyaráz, onnan olvassa ki, hogy milyen szinten értik az elhangzottakat. Megfelelően sok az óraközi önálló vagy pármunka, ezt az időt használja ki arra, hogy egyéni segítséget nyújtson azoknak, akiknek szükségük van rá. Méltán népszerű a kolléga a diákok körében. Feladataim (osztályfőnökként):  Megdicsérni az egész csoportot az órán tapasztalt fegyelmezett munkájukért  Osztály előtt elismerni B. T. aktivitását, okos hozzászólásait. (B. T. az én tárgyamból és a hasonló képességekre épülő tárgyakból gyengébb teljesítményt nyújt. A gyakori elmarasztalás a „rossz tanuló” képzetét keltheti benne. Biztosítanom kell arról, hogy az erősségei előttem is láthatóvá váltak ezen az órán. Ezt a tapasztalatomat meg kell osztanom azokkal a kollégákkal, akiknek a tárgyából B. T. gyenge teljesítményt nyújt.)  Tájékoztatni a kollégát, hogy K. M. tanuló nem a képességei gyengesége miatt tartozik a gyenge közepes mezőnybe az ő tárgyából. Más tárgyakból képes kiemelkedő teljesítményre. Meg kell találnia K. M. motiválásának módját.  Külön elbeszélgetni X. Y.-nal és Z. W.-vel, akiket óra közben figyelmeztetnie kellett a kollégának (meg kell értetni velük, hogy gyengébb teljesítményükért ne a tanárt okolják).  Felelősségre vonni az órára késve érkező két diákot.  Meg kell beszélnem a kollégával, hogy U. T. diáknak milyen segítséget nyújtsunk, hogy fel tudjon zárkózni. (Korrepetálásra kötelezni? A szülőkkel beszélni? Tanulópárt állítani mellé?)  Felhívni a gyerekek figyelmét a tanterem rendjére (táskák, kabátok szanaszét hevernek, a padokban rendetlenség…)  Több lehetőséget kell adni a diákoknak az otthon elvégezhető alkotómunkára! Láthatóan szívesen vállalkoznak egyéni produkciókra.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

146

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

2. példa: Az órát szakmai-módszertani szempontból figyeltem. Kollégám 20 éves tapasztalattal és kiváló eredményekkel rendelkezik. Tanulni szeretnék tőle. Meglepett, hogy az órán nem történt semmi különösen figyelemre méltó dolog, mégis az összbenyomásom nagyon jó volt. A házi feladatot nem kérte számon, az óra közben mégis mindenkiről kiderült, hogy elkészítette-e, és milyen minőségben. Az óra eleji feladatok megoldásából és kérdések megválaszolásából az otthoni feladat minden lényeges elemére fény derült. Mindenki megszólalt az órának ebben a részében! Az új anyag felvezetése olyan természetesen illeszkedett az előzményekhez, hogy észre sem vettem, mikor lépték át az új ismeretszerzés határát. A feladatlap, amely átvezetett a régiből az újba, kiváló volt. (Mellékelem.) Az óra második részében (20–45. perc) szinte csak a diákok beszéltek, egy tanári kérdésre átlagosan három diákmegszólalás jutott. (Nagyon érdekes volt, hogy a diákok milyen sokszor letértek a tanár által kijelölt útról, és a kolléga milyen könnyedén vezette vissza őket; mindig elismerve az elhangzottakból azt, ami figyelemre méltó, indokolva cáfolta a tévedéseket. Nem fojtotta bele senkibe a szót, és nem szégyenített meg senkit, de az eredeti gondolatot megfogalmazó diáknak mondott egyegy szava, gesztusa nyomán szinte megdicsőült a gyerek.) Az óravezetés higgadt, nyugodt, éppen megfelelő tempójú volt. Mindenki dolgozott, minden percben történt valami fontos, befejezték a téma feldolgozását, és még az óra végi lényegkiemelésre, ismétlésre is volt idő. Amit érdemes megtanulnom a kollégától:  Az anyag otthoni tudatos feldolgozását, a gondos és meggondolt előkészítést. (Különösen a feladatok válogatására kell nagy súlyt helyezni. Alap a tankönyv, de a kérdések sorrendje, az egyes kérdések és feladatok kisebb egységekre bontása a siker titka.)  Olyan biztos tudással kell a gyerekek elé állni, hogy az óra minden percében rájuk tudjak figyelni, ne kelljen a következő lépésen gondolkodnom.  Nagyon sokat kell dicsérni! A gyerek minden mondatában meg kell találni a jót akkor is, ha összességében nem helytálló a megszólalása.  Mindent a gyerekekből kell kiszedni, nem szabad elsietni a következtetések levonását. Amire ők jönnek rá, jobban rögzül, mint amit én mondok meg.  A lényeget nem elég nekem elmondani: el kell ismételtetni – különböző kérdések, feladatok segítségével – a tanulókkal; meg kell győződni arról, hogy mindenki megértette-e. Amivel nem értettem egyet:  Túl halkan beszél, az én erőteljesebb hangomra figyelni kevésbé megerőltető a gyereknek.  Nem lehet csak a gyerekekre bízni a jegyzetelést. Táblavázlat kell.  A „folyamatban” történő házi feladat ellenőrzése mellett néhány füzetet is ellenőrizni kell, mert így elsikkad, ha valaki nem készítette el a feladatát.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

147

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

 Nemcsak pozitív visszajelzést kell adni. Aki nem a kérdésre válaszol, vagy rossz választ ad, annak jelezni kell, hogy nem volt elég figyelmes vagy meggondolt.

Feladataim:  Meglátogatni a kolléga más típusú óráját is. (Pl. számonkérő órát.)  Más kollégák óráit is megnézni.  Feladatlapokat készíteni, illetve kérdéssorokat gyűjteni miden témakörhöz (ehhez az szükséges, hogy a teljes témakör tanítására egyszerre és ne óránként készüljek fel. Csak akkor lehet jó módszereket választani, helyesen felépíteni a témakör tanítását, ha minden részletében átlátom, előzményeivel és a következő témakörrel való összefüggéseivel együtt.) Magabiztosnak kell lennem, és ez csak komoly felkészülés után lehetséges.  Visszafogni magam az órákon: ne én legyek a főszereplő.  Az óra tervezésekor nem percekre bontott tervet kell készíteni, hanem az óra módszertani egységeinek időtartamát megtervezni, hogy ne zökkentsenek ki a gyerekek más irányba vivő hozzászólásai.  Sokkal többet dicsérni a gyerekeket, megszólalásaikat előítélet nélkül meghallgatni. (Nem csak a „jó tanuló” mondhat okosat, és nem mindig mond helytelen dolgot a „rossz tanuló.”) Tudatosítani kell magamban, hogy egy új témakör feldolgozása során nemcsak célirányos hibátlan mondatok hangozhatnak el. Összességében: Nagyon sokat kell még tanulnom ahhoz, hogy az „átlagos” órám is ilyen eredményes legyen. Más a személyiségem, habitusom, mint a kollégáé. Nem biztos, hogy hiteles lennék, ha átvenném a kolléga szófordulatait, gesztusait.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

148

ennek ellenére – a szorgalmuk miatt – többen a képességeiket felülmúló teljesítményre képesek. 149 . … 1. nehézségi szintjük szerint) A pontszámok osztályzatra váltása: 30% (15 pont)-tól elégséges 50% (25 pont)-tól közepes 75% (32 pont)-tól jó 90% (45 pont)-tól jeles (Más lehetőségek: egyenletes elosztás vagy – új gondolatot nem kívánó. A csoportban a tantárgy sikeres tanulásához szükséges képességekkel csak kis mértékben rendelkező tanulók is szorgalmasak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. melléklet Példa egy dolgozat eredményeivel kapcsolatos reflexióra A dolgozat eredménye Tantárgy: Osztály: 11. felkészülést/gyakorlást/memoritertanulást ellenőrző dolgozat) A dolgozat anyaga: (feladatlap vagy kérdéssor mellékelve) Pontszámtáblázat: A dolgozat összpontszáma 50 pont. és jelest csak a hibátlan munkára adunk.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 20. feladat 3 4. illetve gyakorlást igénylő feladatok esetében – az elégséges alsó határa lehet 50%. ezért sikeresen reprodukálják azokat az ismereteket. amelyekhez önálló gondolatok nem szükségesek. 2. (az öt feladat mindegyike 10-10 pontot ér. feladat 2 Összes 19 (2) Értékelés: A dolgozat átlageredménye eltér a csoport eddig tapasztalt teljesítményétől. (Más lehetőségek: különböző pontot érnek a feladatok. sz. feladat 5 … 3. F egyik csoportja (a tárgyat alapóraszámban tanulók) Az osztály/csoport létszáma: 16 A dolgozat típusa: egyórás témazáró (más lehetőségek: új ismeret megértését mérő egész órás vagy rövidebb dolgozat. csak memorizálást. Kiemelkedő képességű diák nincs. stb. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. feladat 5 … 2.) A dolgozat eredményeinek eloszlása: elégtelen: elégséges: közepes: jó: jeles: 3 tanuló 2 tanuló 6 tanuló 4 tanuló 1 tanuló A témazáró dolgozat feladatainak ponttáblázata: Tanuló 1. feladat 4 5.

Természetesen olyan helyzet is van. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. feladatot kivéve. A reflexió lényege az elemzés. amelyet ez a dolgozat zárt. Az ezt követő gyakorló-alkalmazó órák során változó hozzáállással rögzítették a tanultakat. (Ehhez hasonló módon korábban nem tettem fel kérdést az adott ismeretre. a gyenge jegy hanyagságának vagy gyengébb képességének az eredménye. Ezt a feladatot – majdnem ugyanebben a formában – házi feladatként megoldották a gyerekek. sőt témakörtől függően is. A sok hiba és hiányosság oka a gyakorlás és a figyelem hiánya.  Tekintettel a témakör fontosságára. mert úgy értékeli. amely elsősorban egyéni feladat.) Valamennyi feladatra született – több – hibátlan megoldás. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. megfogalmazható más feladat. így az egymásról másolást kizárhatjuk. amelyet be kell adniuk a tanulóknak.  Ismét fel kell hívni a tanulók figyelmét arra. további órákat kell a témakörre szánnia.) Következtetések:  A feladatsor összeállítása megfelelő volt. Ugyanannál a pedagógusnál ugyanannak a csoportnak két hasonló értékű dolgozata esetében is levonható más következtetés. A legtöbb problémát a 3. A házi feladatot „személyre szabva” kapják. Feltehetően a kérdésfeltevés. hogy nem magyarázta el. feladat okozta (legalacsonyabb az átlagpontszáma). Van olyan eredmény. A bevezető órákat követő. memorizálás folyamata van. Ez bizonyítja. amikor a pedagógus nem ad lehetőséget a javításra. hanem hiteles visszajelzésnek is saját munkájáról és a tanulók felkészültségéről. az 5.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az a témakör. (Feltehetően a jól sikerült röpdolgozatot követően nem foglalkoztak annyit a tárggyal. ameddig az alapokat nem tanulja meg mindenki legalább elégséges szintig. Erre részben jó megoldást is csak kevesen adtak. hogy a megértés még nem tudás. 5 tanuló jó eredményűre és 4 tanuló jelesre írta. Megjegyzés: Mind az értékelés. hogy minden tanulónak vállalnia kell hiányos felkészültsége következményeit. Ezért: o A dolgozatjavítást követően beadandó házi feladatként a jellemző hibákkal kapcsolatos feladatsort adok házi feladatnak. addig nem mehetünk tovább. 150 . nem tanította meg elég alaposan az ismeretanyagot. o A beadott feladat kijavítását követően (legkésőbb egy hét múlva) az elégtelent és elégségest szerzett gyerekeknek kötelezően. a többieknek fakultatív módon lehetőséget adok javító dolgozat írására (tanórán kívül). feladatot kivéve. amennyit kellett volna. az 5. a feladat megfogalmazása szokatlan volt a diákoknak. a megértést vizsgáló röpdolgozatot 7 tanuló közepesre. a későbbi anyagrészek megértése szempontjából nagyon fontos. A kettő között a gyakorlás. amelyből a pedagógus azt a következtetést vonja le. hogy a pedagógus a dolgozat íratását nem csupán „osztályzatszerzés”-nek tekinti. tanártól függően. csoporttól. mind a következtetések nagyon eltérőek lehetnek iskolától.

A differenciálást adaptív módszerek. amikor a tanulók egyénileg. gyakorlattípusokkal és eszközökkel valósíthatók meg. alkalmazása révén valósítja meg a pedagógus. Az egyéni munkának különböző típusai vannak attól függően. A fogalomtár elsősorban általános pedagógiai. az összefoglalás. segíti a csoportok munkáját. Tehát a szócikkek a fogalmakat a pedagógiai e-portfólió és az óra-. Különféle módszerekkel. illetve a foglalkozáslátogatás kontextusában értelmezik. és a későbbiekben tovább bővülhet újabb fogalmakkal. az értékelés stb. tömör magyarázatát kínálja. didaktikai. az ismeretbővítés. differenciálás Nevelési-oktatási eljárás. hogy világos legyen a csoportmunka időkerete. rétegmunkát. a gyakorlás. A kooperatív tanulásra épülő csoportmunkában a tanulók különböző feladatot oldanak meg a csoporton belül. munkaformákkal. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy a pedagógus milyen mértékben igazodik az egyéni sajátosságokhoz a feladat meghatározásakor. amikor a tanulók csoportban oldanak meg egy feladatot. Fogalomtár A fogalomtár azoknak a fontosabb fogalmaknak a rövid. amelynek célja a gyermek egyéni sajátosságaihoz igazodó fejlesztés. amelyeket a pedagógusok és a szakértők a pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítés során használhatnak. egyéni munka A tanulásnak és a tanításnak az a szervezési módja. didaktikai feladat A nevelési-oktatási stratégia része. valamint a minősítéssel kapcsolatos alapfogalmak szócikkeit tartalmazza. és az útmutatóban megjelenő jelentésüket igyekeznek egyértelművé tenni. A csoportmunka hagyományos típusában a csoport tagjai azonos feladatot kapnak. eszközök stb. osztálytermi kommunikációs. csoportmunka A tanulásnak és a tanításnak az a szervezési módja. de együttműködve egymással. részben vagy teljesen egyénre szabott tanulói munkát. egy-egy témakör vagy a tanóra egyes szakaszaihoz. A pedagógus partneri. A csoportbeszámolókat és a munka értékelését célszerű úgy megszervezni. munkaformája. az ismétlés. az ellenőrzés. az egyéni bánásmód biztosítása. támogatói szerepben figyeli. Fontos. szolgálhatja a felzárkóztatást és a tehetséggondozást is. a tanulási-tanítási folyamat szakaszait és szervezését határozza meg. hogy minden csoport aktívan vegyen részt benne. Didaktikai feladatok lehetnek például: a témakör bevezetése. munkaformák. önállóan oldanak meg egy feladatot. A didaktikai feladatok hozzárendelhetők a tanév. Így megkülönböztetünk egyedül végzett munkát. A csoportmunkát csoportvezetők segíthetik. szakpedagógiai. 151 . munkaformája.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár XIV.

a pedagógus szakmai munkáját bemutató. a tananyagfejlesztő tevékenységet is. nevelési-oktatási tevékenységét szemléltető dokumentumok és az ezekkel kapcsolatos reflexiók gyűjteménye. személy vagy tárgy érzékletes. e-tanulás Más néven e-learning. értékelés A tanulási-tanítási folyamatban. egységes keretrendszerbe foglalva teszi hozzáférhetővé a pedagógus és a tanuló számára. amelynek célja a fejlesztő visszacsatolás a tanulók teljesítményére. fejlettségi szintjére. egy intézmény és intézményen belüli csoportok. közvetlen találkozás nélkül támogassa. regionális szinten. válogatott dokumentum. esemény. Az ellenőrzés didaktikai feladatához is kapcsolódik. A tanulási-tanítási folyamatot interaktív oktatószoftver(ek) alkalmazásával. folyamatosan bővülő dokumentum. Mindkét e-portfólió tartalmazhat különböző típusú és forrású dokumentumokat. illetve az egyének szintjén. amelynek célja a tanulók tudás. e-portfólió A pedagógus munkáját. tér. Az ellenőrzéshez szervesen hozzátartozik a tanulói teljesítmény értékelése.és reflexiógyűjtemény. amelyek három forráshalmazból (számítógéppel segített tanulásból. ellenőrzés A tanulási-tanítási folyamathoz.és időkorlátoktól független tanulási-tanítási forma. A munkaportfólió a pedagógus teljes munkáját tükröző.és reflexiógyűjtemény. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár elbeszélés Nevelési-oktatási módszer. formatív (fejlesztő) és szummatív (minősítő) értékelést. Funkciója szerint megkülönböztetünk diagnosztikus (helyzetfeltáró). Nem csak a pedagógusnak lehet e-portfóliója. Lehetővé válik általa. hogy a pedagógus egy virtuális tanulási környezetben. magukban foglalják a tanulási-tanítási rendszert. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.és az ötletgyűjtéstől a vázlatíráson és a piszkozatok megfogalmazásán át a szöveg végső kidolgozásáig és bemutatásáig. egy adott tanulócsoportnak vagy egy tanulónak is. folyamat. szemléletes bemutatása. Az értékelési portfólió az adott minősítési eljáráshoz és szempontrendszerhez igazodó. webalapú tanulásból és távoktatásból) építkeznek. 152 . Egy tanulási-tanítási szakaszhoz is lehet e-portfóliót kapcsolni. Az értékelést különféle értékelési eszközök támogatják. hanem egy pedagógiai intézménynek. tutorálja a tanulási folyamatot. Például egy tanuló szövegalkotási folyamatát külön e-portfólióban lehet szemléltetni az anyag. Az értékelés különböző szinteken történhet: nemzetközi. Az e-portfólió típusai: munkaportfólió és értékelési portfólió.és fejlettségi szintjének felmérése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Célja egy jelenség. egy adott tanulási-tanítási egységben olyan pedagógiai tevékenység. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. országos. Olyan tevékenységek gyűjtőneve. Számítógépes hálózaton érhető el.

megnevezés. igazodjanak a tanulók egyéni sajátosságaihoz. attitűdbeli és képességbeli tudását. jelző’. gyakorlattípus A nevelési-oktatási célok. amilyen arányban feltétlenül szükség van rá. és kevéssé alkalmas arra. Ezek lehetnek például: felismerés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár frontális munka Az órának az a szervezési módja. választás. Másrészt a gyakorlatok típusát meghatározhatja az is. Az IKT felhasználható a különféle didaktikai feladatok megvalósításában is. kiegészítés. módszereknek és eljárásoknak az alkalmazása az oktatásban. hogy a tanulók egyéni sajátosságaihoz. amely a tanulók által elsajátított ismeretek alkalmazását. segítségével a tanulás támogatása mind a tanórákon. közös nevelési-oktatási célok jellemzik. Ezért célszerű frontális munkát csak olyan arányban szervezni a tanórán. A frontális szervezési mód pedagógusközpontú. amely a tanítási órán kívül végzett. párhuzamosan folyik. A frontális munkát az egész tanulócsoportra vonatkozó. az alkalmazás gyakorlását szolgálja. -feldolgozás. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban a pedagóguskompetenciák meglétét. házi feladat Nevelési-oktatási módszer. kommunikáció stb. -rendezés. A tanórán szervesen kapcsolódik az ismeretbővítés folyamatához. összehasonlítás. gyakorlás Egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. az egyéni tanulási-tanítási célokhoz igazodjon. csoportosítás. önálló tanulási tevékenységen alapul. illetve az IKT-ra épülő eszközöknek. IKT Jelentése: információs és kommunikációs technológiák. Alkalmazásának céljai különbözőek lehetnek: információgyűjtés. amikor az együtt tanuló és tanított gyermekek tanulási tevékenysége egy időben és általában egy ütemben. törlés. A fejlesztő gyakorlatokat egyrészt aszerint lehet csoportosítani. hogy a pedagógus a nevelési-oktatási célnak megfelelően. hogy a tanulók szóban vagy írásban végzik-e őket. milyen gondolkodási. Fontos. mind pedig tértől és időtől függetlenül is megoldható. munkaformája. indikátor A szó jelentése a szakterülettől függően többféle lehet: ’jelzőanyag. gyűjtés. -megosztás. hogy milyen tevékenységet. átalakítás. hogy a házi feladatok az egyéni fejlesztést is szolgálják. motiválóak legyenek. arányosan és változatosan alkalmazza a különféle gyakorlattípusokat.és viselkedésleírásokat nevezzük indikátoroknak. és fontos más munkaformákkal felváltva alkalmazni. A pedagógusok ismeretbeli. alkalmazás. jelzőszám. tevékenységét leíró indikátorok a pedagóguskompetenciák fejlettségi szintjét leíró sztenderdeket alkotják. elemzés. alkotás stb. logikai műveletet végeznek a tanulók a gyakorlat megoldása közben. a fejlesztés megvalósításának eszköze. fejlettségi szintjét jelző tevékenység. 153 . helyettesítés. Fontos.

Célja a meglevő ismeretekre építve a tanulók ismereteinek bővítése. amely a Nemzeti alaptantervet követően a tartalmi szabályozás következő szintjét képviseli. épülhet. Az ismeretbővítés folyamatának elmaradhatatlan része az ismeretek alkalmazása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár ismeretbővítés A nevelési-oktatási folyamathoz. ismétlésére. Célja a korábban elsajátított ismeretek felidézése. tartalmát. évfolyamonkénti követelményeit és az ajánlott időkeretet. az olvasás és a szövegértés. Megkülönböztetünk óra eleji. c) a pedagógus közlésére. hogy az adott órán milyen tudásszint elsajátítása a cél: az új fogalom felismerése. Ez szorosan kapcsolódik az adott kompetencia részét képező attitűd(ök) formálásához és az új ismeretek bővítéséhez is. Az új ismeretek elsajátításának különböző kognitív útjai lehetnek: a) a tanulók aktív feladatmegoldására. készségeket. amely a gyermekek egyéni. megnevezése. témakört bevezető és év eleji ismétlést. A játék speciális fajtája a kommunikációs nevelést szolgáló szerepjáték. b) szemléltetésre. Rögzíti az egyes iskolatípusokban és fejlesztési szakaszokban a nevelés-oktatás céljait. készség. kerettanterv Az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott pedagógiai dokumentum. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. A tanórán a gyakorlatok előtt is szükség lehet az előzetes ismeretek felidézésére. A nevelés-oktatás tartalmának. valamint az írás és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése. problémaalapú. Célja az adott kompetencia használatához szükséges készségek és képességek fejlesztése. a beszédértés. kompetencia A pszichikus képződmények olyan rendszere. értelmezése vagy alkalmazása stb. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. ismétlés A nevelési-oktatási folyamathoz. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a tantárgyi rendszert. f) számítógépes programra stb. páros vagy csoportos játéktevékenységére épül. képességeket és ismereteket. amely magában foglalja az adott területtel kapcsolatos attitűdöt. felfedeztető tanulásra. e) a tanulók kooperatív tanulására. hogy a pedagógus minél nagyobb arányban válassza a tanulók aktív és interaktív tevékenységére épülő ismeretbővítési eljárásokat.és képességfejlesztés A kompetenciafejlesztés része a nevelési-oktatási folyamatban. A minden műveltségi terület tanulását és tanítását megalapozó anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének fő területei: a beszéd és a szóbeli szövegalkotás. 154 . d) tanulói kiselőadásra. Az óratervben/foglalkozástervben a nevelési-oktatási célok között célszerű megfogalmazni azt is. a gyermekek motiválása a fejlesztési folyamatban. Célja a játék által a nevelési-didaktikai célok és feladatok megvalósítása. az egyes tantárgyak témaköreit. munkáltatásra. Fontos. játék Nevelési-oktatási módszer.

hogy a tanulók a közös cél eléréséhez egyéni teljesítményükkel is hozzájárulnak. munkájuk értékelése. mozaiktechnika. diákkvartett stb. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. matematikai kompetencia. egyesített. csoportinterjú. helytálláshoz. összesített’. hatékony. fejlődéshez. amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra. 155 . szociális és állampolgári kompetencia. kooperatív tanulás Egyrészt tanulási-tanítási módszer. Megnő a csoporttagok egyéni felelőssége. megbeszélés Nevelési-oktatási módszer. idegen nyelvi kommunikáció. A magasabb szinteken az alacsonyabb szinteket leíró indikátorok mellett újabb és integráltabb indikátorok jelzik a teljesítendő követelményeket. a munkában. digitális kompetencia. természettudományos és technikai kompetencia. ezáltal a különböző minősítési szintekhez tartozó indikátorok integrált és kumulatív rendszert alkotnak. másrészt a csoportmunka egyik szervezési módja. kulcskompetencia Olyan kompetencia. pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák. a közéletben és a magánélet különféle színterein való boldoguláshoz. A nyolc pedagóguskompetencia azon tudásnak. A pedagógus -életpályamodellben az egyes minősítési szintek sztenderdjei egymásra épülnek. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. amely dialogikus szóbeli közlésre épül.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár az intézményes nevelés célrendszerének meghatározó elemei a fejlesztendő kompetenciák. építő egymásrautaltság alakul ki a csoporton belül. szakértői mozaik. az adott szakterülettel összefüggő kompetenciák is kapcsolódnak. szóforgó. Lényege. A kooperatív tanulásnak különféle technikái alkalmazhatók: beszélgető korongok. A műveltségi területekhez sajátos. kumulatív A szó jelentése: ’felhalmozódó. gondolkodásra ösztönözzék a tanulókat. Az Európai Unió által megadott kulcskompetenciákra épülnek a Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció. Fontos. A nemzetközi és nemzeti tartalmi szabályozó dokumentumokban megadott kulcskompetenciák az intézményes nevelés minden szintjére és színterére vonatkoznak. a magasabb szintek indikátorai magukban foglalják az alacsonyabb szinteket. Hagyományosan a tanulók a pedagógus kérdéseire válaszolva dolgozzák fel a tananyagot. amely történhet párban vagy csoportban. minden csoporttag részt vesz a feladatmegoldásban. hogy a pedagógus kérdései problémamegoldásra. A tanulók együttműködésén alapuló tanulást jelenti. Hasznos. önálló tanulás. A pedagóguséletpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban nyolc pedagóguskompetencia alapján történik a pedagógusok minősítése. esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség. attitűdöknek és képességeknek az összességét nevezi meg. ha a Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és pozitív függés. hogy tevékenységüket. amely minden egyén számára szükséges a társadalmi életben.

A produktivitás elve szerint a képzés során a tanulóknak olyan használható kompetenciákat kell elsajátítaniuk. A célok és az elérésüket szolgáló feladatok komplex cél. például a kerettantervek és az intézmények pedagógiai programjai. amely szerint a tanulók egyéni sajátosságaihoz és a csoport jellemzőihez igazodó fejlesztési célokat. nevelési alapelv A pedagógiai tevékenységet meghatározó. a pedagógus támogatásával. az elvárt viselkedési formák megnevezését is. az egyéni bánásmód elve. feladatokat kell meghatározni. illetve egy adott tanulási-tanítási egység lezárásakor várt eredmény. ezt alapozza meg az ismeretek elsajátítása. adaptív módszereket. a változatosság. célokat. Nemzeti alaptanterv A nemzeti nevelés és oktatás különféle szintjeit meghatározó tartalmi szabályozó do kumentum. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A nemzeti alaptantervre épülnek a további szabályozó dokumentumok. Leírásuk tartalmazza ez elérendő tudásszint és fejlődési szint. valamint a pedagógusok által készített tervezési dokumentumok. tudásában. attitűdjében. A fejlesztés elsődlegességének elve szerint a tanulók fejlesztése és az attitűdformálás a meghatározó. nevelési-oktatási cél A nevelési-oktatási folyamat. A nevelési-oktatási célok elérése érdekében komplex nevelési-oktatási stratégiát alkalmaznak a pedagógusok.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár megbeszélésben a tanulók is lehetnek a diskurzus kezdeményezői. 156 . amely során a tanulók tárgyakkal vagy eszközökkel manipulatív tevékenységeket végeznek különféle nevelési-oktatási célok érdekében. ezekhez alkalmazkodó. társadalmi életükben is alkalmazhatnak. További nevelési alapelvek lehetnek: a célszerűség. munkaforma  szervezési mód munkáltató módszer Nevelési-oktatási módszer. amely igazodik az Európai Unió oktatáspolitikai programjához és Magyarország oktatáspolitikai törekvéseihez. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. nemzeti sajátosságaihoz egyaránt. célokat és feladatokat. A nevelés egész folyamatára érvényes a tanulók szociális érzékenységének a szükségszerű fejlesztése. viselkedésében. szervezési módokat és eszközöket szükséges alkalmazni. amelyeket mindennapi. amely meghatározza. a nevelés egész folyamatára ható pedagógiai szemléletmód. fejlesztési feladatokat és közműveltségi tartalmakat határoz meg. A funkcionalitás elve szerint a tanuláshoz problémaorientált tanulási környezetet és életszerű gyakorlatokat szükséges biztosítani. A Nemzeti alaptanterv általános nevelési elveket. egymásnak is feltehetnek kérdéseket. a folyamatosság. képességeiben. készségeiben. a játékosság elve stb. A kreativitás és a tevékenységközpontúság elve szerint a fejlesztő gyakorlatok a tanulók kreativitására és minél sokrétűbb tevékenységére épülnek. valamint műveltségi területenként további alapelveket. különböző munkaformákban. Az egyik legfontosabb nevelési alapelv az adaptivitás.és feladatrendszert alkotnak. hogy a tanulási-tanítási tevékenységek eredményeképpen milyen változás történik az adott területen a tanuló személyiségében.

a tanulók sajátosságaihoz igazodva válassza ki az eszközöket. vita. értékelése. 157 . házi feladat stb. Egyre inkább terjed az IKT alkalmazása. rádióműsor. Az intézményes nevelésben fontos figyelembe venni. a tanulócsoport sajátosságaihoz és a tanulás-tanítás egyéb körülményeihez is igazodik. CD-lejátszó. a munkaformák. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. De a nevelési folyamatban meghatározó szerepük van a kisközösségi és a társadalmi élet egyéb színtereinek is. az adott nevelési -oktatási célnak és az adott tanulási környezetnek megfelelően. munkafüzet. a halmazábra. és új kultúraelsajátítási formák alakulnak ki. Célja az óramegfigyelésre épülve a pedagógus tanórai munkájának elemzése. Fontos. fotó. a gyakorlattípusok.és az internethasználat növekedésével a tanulási folyamatban egyre nagyobb szerepet játszik a virtuális tanulási környezet. feladatgyűjtemény. projektor. kooperatív tanulás. az aláhúzás. kézikönyv. tévéműsor. oktatástechnikai anyagok (pl. mint a pedagógusközpontú eljárásokat. sportszerek). számítógépes oktatóprogram. Igen hasznosak a szemléltetést kísérő grafikai eszközök: a táblázat. nevelés színterei A gyermekek nevelésének legfontosabb színtere a család. hogy a pedagógus célszerűen. hogy a gyermekek nevelését a tömegkommunikációs eszközök is befolyásolják. televízió. rajz. Megkülönböztethetünk általánosan alkalmazható és szaktárgyspecikus módszereket. az eszközök komplex alkalmazását a nevelési-oktatási cél elérése érdekében. Érdemes a tanulói tevékenységekre építő módszereket nagyobb arányban alkalmazni a tanórán. az óvoda és az iskola. a didaktikai eljárások. tankönyv. Az Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a módszerek. vetített vázlat. Az adaptív nevelési-oktatási stratégia az adott feltételekhez. Gyakran használatos módszerek: tanári előadás.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár nevelési-oktatási stratégia Az órán alkalmazott eljárásrendszer. nyomtatott segédletek (pl. elbeszélés. projektmódszer. játék. óraelemzés Az óralátogatáshoz kapcsolódó. magyarázat. oktatástechnikai eszközök (pl. kísérleti eszközök. természeti tárgyak. oktatási eszköz A nevelési-oktatási célok és stratégiák megvalósítását támogató eszköz. megbeszélés. a személyes óramegfigyelést követő tevékenység. honlaptartalom. tanulói kiselőadás. tanulmányi kirándulás. film. falitabló). hangfelvétel. feladatlap. amelynek különböző kombinációi lehetségesek a tanulók és a pedagógus tevékenységeire vonatkozóan a céloknak megfelelően. Az intézményes nevelés főbb színterei: a bölcsőde. Az intézményes nevelés színtereihez a nevelő-oktató munka különféle pedagógiai szakaszai kapcsolódnak. szemléltetés. digitális tananyag). A számítógép. számuk gyarapszik. tanulási szerződés. a bekeretezés. A módszerek folyamatosan fejlődnek. a színezés és a kiemelés egyéb módjai is. munkáltatás. Főbb típusai: háromdimenziós demonstrációs eszközök (pl. a szervezési módok. ábra. oktatási módszer A nevelési-oktatási cél érdekében. amely magában foglalja az óra felépítését. a tanulási-tanítási folyamatban alkalmazott tanulási-tanítási eljárás. számítógép) stb.

Az óramegfigyelést előkészítő rövid megbeszélésen az órát tartó pedagógus felvázolhatja az óra célját.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár óraelemzésnek az óralátogatás céljaitól függően különböző szempontjai lehetnek. az óramegfigyelés és az óraelemzés. ezt követik az óramegfigyelésen részt vevők elemzései. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a szakértők. Az óraelemzést általában az órát tartó pedagógus rövid önértékelése nyitja meg. óramegfigyelési napló Az óralátogatás dokumentuma. egyeztetés az óralátogatásban részt vevő személyekkel. szempontsorai lehetnek. saját pedagógiai munkájának fejlesztésére vonatkozóan javaslatokat fogalmazhat meg. röviden bemutathatja a tanulócsoportot és az óra helyét az éves tanulási -tanítási folyamatban. ezekre épülve javaslatok megfogalmazása. Célja az óramegfigyelés előkészítése. óralátogatás A pedagógusok nevelési-oktatási munkája értékelésének egyik eszköze. esetleg a tanulási-tanítási egység tervét/tematikus tervet és a tanmenetet is. Az óralátogatás az intézmények minőségbiztosításának fontos eleme. összegző értékelése. tényeket és történéseket. Az óramegfigyelési napló az alapja az óraelemzésnek és a hivatalos óralátogatási értékelőlapnak. A hivatalos óralátogatást az óralátogatási értékelőlap kitöltése zárja. óralátogatási értékelőlap Az óralátogatás hivatalos dokumentuma. az órával kapcsolatos adatokat. Az óramegfigyelés előkészítésének az óralátogatás céljaitól függően különböző tartalmai lehetnek. A pedagógus az óraelemzés végén válaszolhat a kérdésekre és az elhangzott reflexiókra. de nyílt napokon a családtagok is. óramegfigyelés Az óralátogatáshoz kapcsolódó tevékenység. Órát látogathatnak a munkaközösségek tagjai. Az óramegfigyelés tapasztalatait és az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseket különböző tartalmú és formájú óralátogatási naplókban lehet rögzíteni. Célja a pedagógus tanórai tevékenységének. ezekre épülve következtetéseket. a pedagógus és a tanulók együttműködésének a megfigyelése. akár el is hagyhatjuk ezt a tevékenységet. az intézmény vezetői. Célja a pedagógus tanórai munkájának a megfigyelése. 158 . A megbeszélésen átadhatja az óralátogatónak az óratervét/foglalkozástervét. továbbá a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési eljárás része. Az óramegfigyelésnek az óralátogatás céljaitól függően különböző szempontjai. Az óralátogatás szakaszai: a látogatást előkészítő rövid megbeszélés. Az óralátogató ebben rögzíti az óramegfigyelés tapasztalatait. valamint az adott témakörben. Az óralátogató szakértő ebben rögzíti az óramegfigyelés és az óraelemzés alapján a pedagógus tanórai munkájának az értékelését. majd az óralátogatásra felkért szakértő hozzászólása. valamint az ezekkel kapcsolatos reflexióit. óramegfigyelés előkészítése Az óralátogatáshoz kapcsolódó tevékenység. elemzése és értékelése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

az óra felépítését. valamint az eszközöket. Megkülönböztetünk óra végi. kooperatív tanulásra épülő típusában a pár tagjai különböző feladatot végeznek. a tervezett táblaképet. A páros munka egyik típusában a pár tagjai azonos feladatot oldanak meg. menetét. megfelelő teret és lehetőséget adjon a tanulói megszólalásokra. hanem minél több valóságos párbeszéd alakuljon ki a tanulók és a tanulócsoportok között. Az óraterv/foglalkozásterv tartalmazhatja a tanulói és a pedagógusi tevékenységek tömör leírását. a kommunikáció tanulói kezdeményezésére és a hosszabb tanulói megnyilatkozásokra. az egyéb segédeszközöket. amely rögzíti a tanóra/foglalkozás céljait. óravázlat  óraterv/foglalkozásterv osztálytermi kommunikáció A tanórán folyó kommunikáció. A másik. valamint a pedagógus instrukcióit is. valamint a tanulók egymás között zajló kommunikációja. gyakorlatokat is lezárhatják részösszefoglalások. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. táblázatok és halmazábrák. Célja az elsajátított ismeretek rendszerezése. de a tanulók együttműködnek a feladat megoldása érdekében. Fontos. nevelési-oktatási stratégiáját. összefoglalás A nevelési-oktatási folyamathoz. Az óratervhez/foglalkozástervhez a mellékletben célszerű csatolni a tanulói feladatlapokat. az alkalmazott módszereket és óraszervezési módokat. A tanórán a tanulási-tanítási szakaszokat. továbbá a lehetséges tanulói válaszokat és választevékenységeket. az órán feldolgozott szövegeket. hogy a szóátadás és a megszólalók kijelölésének a joga se csupán őt illesse meg. alapelveit és a fejlesztés eljárásait meghatározó dokumentum. továbbá hasznosak a rendszerező fürtábrák. 159 . célszerű és mértéktartó legyen. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Típusai: a pedagógus és a tanulók között. de figyelembe veszi az adott intézmény tanulóinak. A párban folyó tanulás bármilyen didaktikai célt szolgálhat. hogy az osztálytermi kommunikációban a pedagógus kommunikációja világos. érthető. témazáró és év végi összefoglalást. amelynek szereplői a tanulók és a pedagógusok. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. amelyben a tanulók párban dolgoznak a tanórán. A pedagógiai program az érvényes Nemzeti alaptantervre és kerettantervekre épül. páros munka A tanulási-tanítási folyamatnak az a szervezési módja. pedagógiai program A nevelési-oktatási intézmények nevelési-oktatási céljait. feladatait.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár óraterv/foglalkozásterv A pedagógus által készített tervezési dokumentum. Célszerű az összefoglaláshoz új szempontot alkalmazni az ismeretbővítés folyamatához képest. A pedagógusnak törekednie kell arra. környezetének és a pedagógusok testületének sajátosságait is. Az óratervhez/foglalkozástervhez érdemes mellékelni az IKT-tananyagokat is.

ne halmozza őket.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár pedagógiai szakasz A nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő-oktató munka tagolódása az életkor és nevelési-oktatási cél szerint. Típusai: nyílt és zárt végű pedagógusi kérdések. és gyakran az instrukciós igével kezdődnek. A nyílt végű kérdésre a tanulók különböző helyes válaszokat adhatnak. középfokú nevelés-oktatás. pedagógusi előadás Nevelési-oktatási módszer.és feladatrendszerük szerint elhatárolhatók egymástól. Hasznos. A pedagógus beszédkultúrájának meghatározó elemei a paralingvisztikai eszközök (a hangsúly. a beszédtempó. amely leggyakrabban ige: Olvassátok el némán a szöveget! Az instrukciós ige alakja igazodik a pedagógusi instrukció címzettjéhez. -tartó és záró. diskurzusjelölő stb. kapcsolatteremtő. A pedagógusi előadás mint módszer túlzott arányú alkalmazása kevésbé ajánlatos a köznevelésben és a közoktatásban. A pedagógusi instrukció után a pedagógusnak elegendő időt kell adnia a tanulók számára a feladat végiggondolására. A zárt végű kérdésre a tanulók csak egyfajta helyes választ adhatnak. a hanglejtés. pedagógusi kérdés Olyan tanórai megnyilatkozástípus. hosszabb válasz megfogalmazására ösztönzik őket. amely a pedagógus kérdését fogalmazza meg. Az osztálytermi kommunikációnak meghatározó részei a pedagógus megnyilatkozásai. a hangerő. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. a szünettartás stb. Gyakran más módszerekkel ötvöződik. alapfokú nevelés-oktatás. kijelentő.). egyéni sajátosságait. és egy téma részletes. A pedagógusi instrukció része a feladatot megnevező szó. Gyakran a miért kérdőszóval kezdődnek. és problémamegoldásra. hogy a pedagógusi előadás logikus felépítésű. A pedagógusi beszédet nem nyelvi jelek kísérik: az arcjáték. Fontos. és gyakran ténykérdés. A köznevelés főbb pedagógiai szakaszai: óvodai nevelés. értékelő. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Érdemes a pedagógusnak megismernie saját beszédszokásait. Az írásbeli instrukciók általában nem tartalmaznak udvariassági elemeket. a hangfekvés. a testmozgás. a hangszín. például a magyarázattal és az elbeszéléssel. pedagógusi megnyilatkozások. Minden külön tanulói feladatot külön instrukcióban célszerű megfogalmazni. hogy az instrukció egyszerű. ha a pedagógus többféle módon bevonja a tanulókat az előadásba. pedagógusi instrukció A pedagógus egyik tanórai megnyilatkozástípusa. világos és érthető legyen. azaz csak egy-egy adatot (nevet. pedagógusi beszéd A pedagógus beszéde fontos pedagógiai eszköz a nevelési-oktatási folyamatban. kérdés. amely a tanulóktól várt tevékenységet. viszonylag hosszabb ideig tartó kifejtését szolgálja. hogy a hangzó pedagógusi beszéd és a nem nyelvi jelek összhangban legyenek egymással. magyarázó. a térközszabályozás stb. Ezek a szakaszok egymásra épülnek. Főbb típusai: pedagógusi instrukció. hatékonyan tudja fejleszteni saját kommunikációját. Fontos. hogy megfelelő önismerettel. és a pedagógus fölöslegesen ne ismételje meg. gondolkodásra. érthető és követhető legyen. 160 . de cél. szakképzés. a tanulói feladatot fogalmazza meg. és szemléltetéssel kíséri. Fontos.

majd ebből az általános tanulságok megfogalmazására épül. arányban és elosztásban legyenek az új fogalmakat és szabályokat szemléltető. és fontos. A fogalmak tanítására ajánlatos módszer az induktív megközelítésű pedagógusi magyarázat. hogy a szemléltető szövegben megfelelő számban. a folyamatok. szemléltetés Nevelési-oktatási módszer. tananyag-értékelését stb. hogy a szemléltető szöveg tartalma. végzik el a munkát. a pedagógus támogatói szerepben vesz részt benne. hogy minél több nyílt végű kérdést tegyen fel az órán. az új fogalmak értelmezése. Ehhez maguk készítik elő. plágium A szó jelentése: ’idegen szellemi tulajdonnak vagy ennek részletének közreadása saját mű gyanánt’. A projekt során a tanulók valamilyen tárgyi vagy szellemi produktumot állítanak elő közösen. amely a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére. Célszerű a pedagógusi kérdést egyszerűen. Hasznos. ha a pedagógus az e-portfóliójában mások munkáit (például mások óratervét. ráhangolódás a szöveg tartalmára. pedagógusi magyarázat Nevelési-oktatási módszer. Fontos. az egyedi sajátosságok elemzésére. A szemléltető szöveg szolgálhatja a személtetés tanítási módszerére épülő ismeretbővítést is. A projektek több műveltségi területhez is kapcsolódhatnak egyszerre. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. tipikus példák. Szemléltetésül fürtábrákat.) kér. a jelenségek. halmazábrákat stb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. témazáró dolgozatát. megértését szolgálja. tömören és világosan megfogalmazni és csak a szükséges mértékben megismételni. amelyben a tanulás a fogalmak. Ebben az esetben fontos. törvényszerű összefüggések. Zárt végű az eldöntendő kérdés is. csoportprofilját. A pedagógusi kérdések után megfelelő időt kell hagyni a tanulóknak a válasz végiggondolására. tételek és fogalmak értelmezését. a szövegben szereplő ismeretlen szavak értelmezése. 161 . táblázatokat. formája és terjedelme igazodjon a tanulók életkori és egyéni sajátosságaihoz. szemléltető szöveg A nevelési-oktatási célt és a didaktikai feladatot szolgáló. tervezik és szervezik meg. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ha a pedagógusi kérdéseket a pedagógus az óra előtt végiggondolja. és változatos típusú legyen. szemléltetésre alkalmazott szöveg. együttműködésére épül. projektmódszer Nevelési-oktatási módszer. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban plágiumnak minősül. A pedagógus problémamegoldó kérdésekkel a magyarázatba is bevonhatja a tanulókat. intézményleírását. szabályok. amikor a tipikus példák elemzéséből kiindulva történik meg a következtetések megfogalmazása.) használja fel forrásmegjelölés és hivatkozás nélkül.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár helyet stb. A szövegekkel való munkát megelőzheti a szövegfeldolgozás előkészítése. Általában rövidebb a pedagógusi előadásnál. is használhat. a tárgyak észlelésére.

tanmenet A pedagógus által készített tervezési dokumentum. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ha a tanulók tevékenységét. valamint a kapcsolódó ismereteket is. 162 . a pedagóguskompetenciák és kompetenciaelemek meglétét. valamint fejlettségi szintjét különféle pedagógiai tevékenységek és viselkedések jelzik. a tanórák számát és felosztását témakörönként. technikák és stratégiák birtoklását feltételezi. mérce’. alkalmazkodik a tanórai tanulói tevékenységekhez. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épül. attitűdök. tanulási módszerek. megjegyzéseivel egészítheti ki. részben ismeretelsajátítás. ezeket írják le az indikátorok. A padok elrendezése is különböző lehet. A szervezési módok és munkaformák típusai: egyéni munka. A tanmenet tartalmazza az osztály megnevezését. ha mód van rá. A személyiségfejlődés és a tanulás összetartozó fogalmak. készségek. Célja áttekintést adni a pedagógusnak egy szaktárgyhoz kapcsolódva az adott osztályban zajló egész éves nevelési oktatási folyamatáról. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. alkalomszerű vagy tervszerű. fejlesztését. akkor munkaformáról beszélünk. hogy eredményesebb a nevelés és az oktatás. páros munka. Az oktatási gyakorlatban a tanulás a tanulónak a motiváció hatására végzett. amely a Nemzeti alaptantervre. a figyelem és az emlékezet működtetése által. Kutatási eredmények igazolják. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban a pedagóguskompetenciáknak az életpálya egyes szintjein megjelenő fejlettségi állapotát nevezzük sztenderdeknek. hagyományos csoportmunka. Összetett tevékenység. A tanterem berendezése befolyásolja az alkalmazott nevelési-oktatási stratégiákat és eljárásokat. tanulás A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására. például a kooperatív tanulásra épülő páros és csoportmunkát. sztenderd A szó jelentése: ’szabvány. A sztenderdeket. akkor szervezési módról.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár szervezési mód Más néven munkaforma. A tanórán a tanulás és a tanítás szervezési módja a nevelési-oktatási célok elérésére. A tanmenetet a pedagógus év közben a tapasztalataival. folyamatos tevékenysége. egyénileg különböző erőfeszítést igénylő. előírás. tanterem A tanulás-tanítás egyik intézményi színtere. valamint a differenciált fejlesztést támogató egyéni munkát. a fejlesztendő készségeket és képességeket. amely megfelelő ismeretek és különböző képességek. kooperatív tanulásra épülő csoportmunka és frontális munka. ha nagyobb arányban alkalmazzák a pedagógusok a tanulóközpontú szervezési módokat. A tanórákhoz kapcsolódva megadja a főbb didaktikai feladatokat. tudatos. Ha a pedagógus tevékenységét nevezzük meg. Tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését. teljesítményszint.

a fejlesztendő készségeken és képességeken. tanulmányi kirándulás Nevelési-oktatási módszer. A tanulásitanítási egységhez meghatározott időkeret kapcsolódik. A pedagógus által készített tervezési dokumentum. valamint óratervet/foglalkozástervet. tanulási-tanítási egység A tanulási-tanítási folyamatnak egy olyan egysége. köznevelési törvényei és rendeletei. szervezési módok és tanítási eszközök megnevezését is. például az Európai Unió oktatásinevelési dokumentumai. a tanulótársaknak címezve. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. valamint Magyarország nemzeti oktatáspolitikai. Célja az ismeretek elsajátításán túl a kritikai gondolkodás. hogy áttekintést adjon egy adott osztályban egy konkrét témakörnek a tanulásitanítási folyamatáról. A 2012-ben megújult Nemzeti alaptantervre és a 2013-ban megjelent új kerettantervekre épülnek a pedagógiai intézmények saját pedagógiai programjai. amely a tanulók dialogikus szóbeli kommunikációjára épül. mint a tanmenet. egy tanuló monologikus szóbeli közlésére épül. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tanulói kiselőadás Nevelési-oktatási módszer. tematikus terv A tanulási-tanítási egység egyik fajtája. az intézmény pedagógiai programjára és a pedagógus által készített tanmenetre épül. Közéjük tartoznak a nemzetközi és a nemzeti oktatáspolitikai dokumentumok. sajátítanak el új ismereteket. az adott műveltségi területhez és szaktárgyhoz kapcsolódó kerettantervre. tematikus tervet. a tanuló és a pedagógus közötti megállapodás egy adott tanulási cél elérése érdekében. és készít tanmenetet. Célja. a tanórák számán és felosztásán. a kulturált vita szabályainak elsajátítása. valamint a kapcsolódó ismereteken túl az alkalmazott főbb módszerek. tanítási téma feldolgozása révén ér el. a véleménynyilvánítás. a tanórákhoz rendelt didaktikai feladatokon. Egyik fajtája a tematikus terv. tartalmazhatja az osztály megnevezésén. Célja egy téma önálló kifejtése kiselőadás formájában előzetes felkészülés alapján. amely során a tanulók hosszabb-rövidebb ideig az iskolán kívül szereznek új tapasztalatokat. vita Nevelési-oktatási módszer. A pedagógus ezeket a dokumentumokat is figyelembe véve végzi nevelési-oktatási tervezőmunkáját. 163 . amely a Nemzeti alaptantervre. A tematikus terv részletesebb. A pedagógus segítheti a tanuló önálló felkészülését.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár tanulási szerződés Nevelési-oktatási módszer. amelynek keretében a tanuló valamely nevelési-oktatási célt egy adott tananyag. az érvelés fejlesztése. A vitát a pedagógus a háttérből irányítja. A pedagógus tudatosan készíti elő és szervezi meg a tanulmányi kirándulást. tervezési dokumentum Az intézményes nevelés tartalmát és rendszerét meghatározó dokumentum.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->