Oktatási Hivatal

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Szerkesztői előszó
A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta a pedagógusminősítés eszközrendszerét. A pedagógusok munkájának megkönnyítése, a pedagógus-előmeneteli és pedagógusminősítési rendszerrel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében jött létre az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadványunk. Az összeállítás a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet gyakorlatba ültetését szolgálja, emellett segíti a rendeletben foglaltak értelmezését és alkalmazását. Az Útmutató célja a gyakorló pedagógusok, a minősítő szakértők, az intézményvezetők, a minősítés szervezéséért és koordinálásáért felelős kormányhivatalok munkatársai, továbbá a pedagógus-életpálya iránt érdeklődő szakmai csoportok tájékoztatása. Támogatni kívánja a gyakorló pedagógusokat a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben, a minősítő szakértőket a minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben és ezek kivitelezésében, az intézményvezetőket és a kormányhivatalokat a minősítővizsgák és a minősítési eljárások megszervezésében és kivitelezésében. Emellett pontos, egyértelmű információkat kíván adni a szakmai közvélemény számára a minősítési rendszer filozófiájáról és működéséről. Az Útmutató kitér az e-portfólió felépítésére, elkészítésének, összeállításának, feltöltésének módjára, az e-portfólióvédés folyamatára, az óra/foglalkozáslátogatás menetére, valamint az adott elemekhez kapcsolódó értékelésekre, így bemutatja az adott fokozatokhoz kapcsolódó szintleírásokat (sztenderdeket), és a megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírásokat, azaz indikátorokat. Mindezek mellett időbeosztási javaslatokkal, fogalomtárral, dokumentummintákkal és sablonokkal segíti a pedagógus felkészülését a minősítés folyamatára. Az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott Útmutató a pedagógusminősítés alapdokumentuma, amely az alábbi területeken és szakokon egyedi tartalmakkal egészül ki a fejlesztés következő szakaszában:           Óvodai terület Alsó tagozat Felső tagozat, középiskola – angol, biológia, ének, fizika, földrajz és természetismeret, informatika, kémia, magyar nyelv- és irodalom, matematika, nemzetiségi nyelv és irodalom, rajz, technika, testnevelés, történelem, hon- és népismeret Alapfokú művészeti nevelés Gyógypedagógia Kollégium Könyvtár Pedagógiai-szakmai szolgáltatás Pedagógia szakszolgálat Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelési terület

Az egyedi tartalmak megjelenéséről a www.oktatas.hu oldalon, valamint hírlevelünkből értesülhet. A hírlevélre (Tematikus hírlevél a pedagógus-életpályamodell kialakításáról) a http://hirlevel.oktatas.gov.hu/ linkre kattintva iratkozhat fel. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatban a minosites@oh.gov.hu e-mail címen tehetik fel kérdéseiket az érdeklődők. A most nyilvánosságra hozott Útmutató a pedagógusminősítési rendszer bevezetésének rendkívül fontos lépését jelenti. 2014-ben több ezer próbaminősítést tart az Oktatási Hivatal. A szakértők a próbaminősítések tapasztalatai, a résztvevők észrevételei, javaslatai alapján fejlesztik tovább a minősítés tartalmi elemeit, eszközeit, módszereit és eljárásrendjét.

Oktatási Hivatal

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

A szakmai tartalom kialakításához hozzájárultak: Kerekes Balázs projektigazgató. Bessenyeiné Tóth Tünde.hu weboldalon kerül közzétételre. Hámori Veronika. Pusztai Katalin szakmai szakértők . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Kimmel Magdolna. A kiadvány elektronikus formában a www.1.oktatas. Kopp Gyöngyvér. 4 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerzők: Antalné Szabó Ágnes.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt uniós projekt keretében készült. Farkas László Nyelvi lektor: Antalné Szabó Ágnes A kiadvány az Oktatási Hivatal által a TÁMOP-3. Tóth Mária szakmai vezető. Fűrész Edit. Kotschy Beáta. Szőke-Milinte Enikő. Móri Árpádné. Wölfling Zsuzsanna Szakmai lektorok: Gloviczki Zoltán. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

..................................................... 38 2.......................................................................................................................................................... 20 4................................... ... sztenderdszint indikátorlistája ........................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék ..... 20 6........................................................................................................................... IV............................. rendelet szerint .......................) Pedagógus I............................... 19 1... X............................. 9 C) Mi az Útmutató célja? ...) Korm.......................................................................................................... Tudnivalók az útmutató használatáról .... 10 F) Hogyan kell használni az Útmutatót jelenlegi állapotában? .................. 20 5........................... 21 A) A pedagóguskompetenciák a 326/2013.... III.... a minősítési rendszer fokozatai: ...... 30 IX...................... 9 D) Miként épül fel az Útmutató? ................................ 17 Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének?...................................................) Az életpálya befejező szakasza .................................. 37 D) Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei (részei)?..................................................... A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala.......................) Milyen fejlődési szintek (sztenderdek) tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? ........................................................................................... 5 .... 13 Milyen életpályamodellre van szükség? ....) Mesterpedagógus................................................ 9 B) Kinek készült az Útmutató? .................. 5 I........................................................... Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? .................................................................................................................................................................................................................................................. 9 E) Az Útmutató összeállításának alapelvei .................. 29 1............................................. 11 II................................................................................. 22 1.. 11 Miért van szükség a pedagógus-életpályamodellre? ............... 36 A) Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban? ............ 35 Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? ....................................................................) Pedagógus I............................................................................................................................. 9 A) Miért készült el az Útmutató? ..... .................. 38 VII............................... (VIII................................. 19 3.................... 18 A) A pedagógus-életpályamodell szakaszai......................................................................................................................................................................................... Hogyan épül fel a minősítési rendszer?...............................................) Mesterpedagógus .......................... Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? ................ 13 Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? ....................... 37 C) Hogyan történik az értékelés a minősítővizsgán? ............................... 23 B) Milyen indikátorok tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? ........................ Pedagógus II........ 38 1..............................................................................................................................................................................................) A Pedagógus II........................................................................................... Kutatótanár.....................) Gyakornoki időszak.... 19 2.................) Pedagógus II...... VI......................................................................................... 20 VIII.) Kutatótanár...... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag............................................................................................ ......................................... 19 Az emberi erőforrások minisztere által 2013......................................................................................................................................................................................................... V......................................................... 36 B) Melyek a minősítővizsga tartalmi elemei (részei)? ................................... 30......................

................) Milyen nyelven készüljenek a dokumentumok...........................................................) Összegző értékelés ..................................... 64 Az emberi erőforrások minisztere által 2013....................... Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? ...............................) az e-portfólió elkészítéséhez és a gyakorló tanításhoz? ......... 62 3................ 58 1........................) A védés menete.......... 39 G) Miként épül fel a minősítés eljárásrendje?........................................... 60 C) Hogyan lehet definiálni a pedagógiai e-portfóliót? .................................... melyik tárgyból nyújtsa be az e-portfóliót? .................................................................................................................................................... hogy teljesítményértékelési eszköz? ............... 53 L) Mit jelent az összegző értékelés? .. 54 1.......................................... megbeszélése.....................................) Miért szükséges a reflexió? .............................. 56 M) Milyen módszerekkel értékelik a pedagógus kompetenciáit a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban? ..... 58 2.................. hogy „készítőjének reflexióival kiegészítve”? .............................................. 61 E) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására.................. 59 XI................................................................. 63 5.........) Mi tartozik „A nevelő-oktató munka dokumentumai” rész alapdokumentumai és szabadon választható dokumentumai közé? ............ 52 K) Milyen......) Miért kapnak a pedagógusok dokumentummintákat (óratervet..................................................................................................................................................................... 63 4..... 55 2... 60 A) Mit jelent az............................................................................. hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? .......................................................................... 62 2........... 61 D) Mit jelent az....... 39 H) Melyek a minősítőbizottság feladatai? ................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék E) Mit értékelnek a minősítési eljáráson? ................................ 59 5............ a minősítővizsgával és a minősítési eljárással kapcsolatos titoktartási.................................................................... ha idegen nyelv szakos a pedagógus................................. tematikus tervet stb...............) Ha a pedagógus több tárgyat is tanít....................) A pedagógiai e-portfólió tartalmi elemei ............................................................................................ 59 4................) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió alapján ........................................................................................................................) Melyek az eljárásrendet meghatározó jogszabályok? ..... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag........................... vagy két tanítási nyelvű képzésben dolgozik? ..... 60 B) Miben különbözik az e-portfólió a papíralapú portfóliótól? ............ 62 1............................................................................................................................................ amelyekkel a gyakornoknak és pedagógusnak is érdemes tisztában lenni?....... 59 6............................................... 39 F) Hogyan történik a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való jelentkezés? ................................................................................ értékelése .....................................................................................) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió védése alapján ........) Az e-portfólióvédés tartalma ...) Az óra/foglalkozás megfigyelése.................................................. 58 3........................................... 50 Melyek a pedagógus feladatai? ....................................................................... 61 1............................................................................................................... 58 N) A felsorolt módszerek közül melyek azok.... etikai és személyiségjoghoz fűződő kötelezettségek vannak? ......................) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait? ........................................... 39 1........................ 48 I) J) Melyek a gyakornok feladatai? ..............................................................) Az értékelés eljárásrendje .................................................. 6 ..................

........... 83 6.... 7 .................) Óra....................... 89 A) Mi a látogatás célja? Kik a szereplői? ....... 89 B) Mi képezi az óralátogatás értékelésének alapját? ......................... 87 Hogyan értékelik a pedagógiai e-portfóliót? ......................................................................................................) A harmadik lépés: a válogatás .....................és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv ........................................................................... 82 3.......... Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? .................................................................. kitöltése ................... 89 D) Mi az óra...............................) A hetedik lépés: az ünneplés.................. elkészítése ......) Mi a célja a szakértő és a gyakornok/pedagógus óra vagy foglalkozás előtti személyes találkozójának? ......) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás megfigyelése? .............................................................. 89 C) Miként lehetséges a kompetenciák megfigyelése a tanítási órán/foglalkozáson? ....................) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz.......................................... 81 2............................................................................................................ 77 8.....................................................................) Óra....... 94 3............................................................................................................................. 87 I) J) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az e-portfólió dokumentumaival kapcsolatban? ... 82 4.................................................... 94 2................................................................. 82 5.................................................... 87 1...................) Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése...................................) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás elemzése? .........................................................................................és foglalkozásmegfigyelési napló ..... 85 G) Hogyan ütemezze a pedagógus ezeket a lépéseket?.) Hogyan győződhet meg a pedagógus arról.................................................................. 93 1................. 96 6. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag................ 88 XII............................................................................................ 95 4................................... 81 1.............. 84 7...............) Melyek a látogatás dokumentumai? ..................................................... 88 K) Mi történik az e-portfólió dokumentumainak értékelése után? .... 85 H) Kinek a segítségét veheti igénybe a pedagógus az e-portfólió elkészítéséhez? ..........................) Hogyan történik a látogatás egyeztetése? ..) Mit tartalmaznak az értékelési táblázatok? .................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék 6.............................................) A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának feltöltése ................ hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat?..............) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az óralátogatással kapcsolatban? .............. hogy mind a nyolc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat? .... 97 7.....................) A negyedik lépés: a reflexiók végleges formába öntése .. 77 F) Hogyan készül az e-portfólió? . 103 Az emberi erőforrások minisztere által 2013..............................................) Az első lépés: a célok azonosítása................................................................................................................................................................................................................ 70 7...............................................................................) A második lépés: a dokumentumok gyűjtése.............................. 95 5.................................................................................................) Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok? ................................................................................................................ a használható dokumentumok körének behatárolása ..................vagy a foglalkozás látogatásának menete? ...................................... 102 8....

...... 134 12.......................................... sz..................................................... 105 3........................ sz. változat (A pedagógus legalább egy éve osztályfőnöke az osztálynak) ............................ melléklet Pedagógusminősítő értékelés ............................................................ Mellékletek ........................... sz................................................... melléklet A minősítés folyamatábrái .... 138 15....... Fogalomtár ...... 142 17............... melléklet Példa egy dolgozat eredményeivel kapcsolatos reflexióra . sz................... sz....... melléklet Eredetiségnyilatkozat.................... sz.. 135 13......................... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján (a szakértő és az intézményvezető számára) . 118 5.................................................. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag................. sz........................ 139 16............................................................... 129 8........ melléklet Hospitálási/óralátogatási napló........................................................ sz....................................... melléklet A dokumentumok kapcsolati rendszere ..... sz. sz........... 132 10............... sz..... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az e-portfólió és védése alapján ......... melléklet Esetleírás .............. sz.............. változat (belépő osztály) .......................................................................................... melléklet Óraterv – „B” változat .............. melléklet Példák hospitáláshoz kapcsolódó reflexióra ..... melléklet Tanmenet .......... sz...................................................... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés.......................... melléklet Az egyéni fejlesztési terv sablonja és tartalmi elemei ............................. melléklet Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása ... 132 11................... 136 14........................... sz..... sz..... sz...........................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék XIII................................................................................................................................................................................ 130 9. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az előzetes értékelés szerint ...... 8 ........................ 151 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.......... 145 19........................................................... 149 XIV................. sz................... 146 20............................................................................ 104 1.............. 127 6............ melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 1.. valamint az órá(k) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján (a szakos szakértő számára) ........................ sz............................... sz....................................... 143 18...................................................................................................... melléklet Óraterv – „A” változat ......................... melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 2........ 128 7................................................................................................................................................................ 104 2.......... 109 4........................ melléklet Tematikus terv ... sz...................................................

segíti a rendeletben foglaltak értelmezését és alkalmazását. 9 .  Támogatni a minősítő szakértőket a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben és ezek kivitelezésében. a művészeti nevelésben. a szakképzésben és a gyermekvédelem és javítóintézeti nevelésben dolgozó pedagógus kollégák minősítéséhez szükséges kompetenciák. B) Kinek készült az Útmutató? Az Útmutató célközönsége a pedagógustársadalom – a gyakorló pedagógusok.  A szakmai közvélemény számára pontos. egyértelmű információkat adni a minősítési rendszer filozófiájáról és működéséről.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tudnivalók az útmutató használatáról I. rendeletnek a gyakorlatba ültetését szolgálja. (VIII. a minősítési rendszer koordinálásáért felelős kormányhivatalok munkatársai. minősítő szakértők. viszont alapdokumentumként kiindulási alapot jelenthet ehhez a munkához. Jelen Útmutató nem tudja fölvállalni a pedagógiai-szakmai szolgáltatóknál.) Korm. iskolaigazgatók –. elősegíti a pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos szakmai párbeszédet. sztenderdek és indikátorok kidolgozását valamint a minősítési eljárásnak az említett területeken történő leírását. valamint a pedagógus-életpálya iránt érdeklődő szakmai csoportok. elméleti keretei  A magyarországi minősítési rendszer és ennek felépítése  Az eljárásrend ismertetése  A pedagógiai e-portfólió  Az óra/foglalkozás értékelése Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Tudnivalók az útmutató használatáról A) Miért készült el az Útmutató? Az Útmutató a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. C) Mi az Útmutató célja?  Támogatni a gyakorló pedagógusokat a minősítővizsgára és a minősítő eljárásra való felkészülésben. D) Miként épül fel az Útmutató?  A pedagógus-életpályamodell filozófiája. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 30.  Támogatni az iskolaigazgatókat és a kormányhivatalokat a minősítővizsgák és a minősítési eljárások megszervezésében és kivitelezésében.

Az Útmutató a sztenderdek és az indikátorok leírásában is törekszik az egyszerűségre és az érthetőségre. Az Útmutató a minősítés eljárásrendjének logikáját követi. fokozatba lépést fogják jelenteni. Az Útmutatónak jelen állapotában nem célja. kritériumainak és módszertanának egységes rendszere. megtervezheti saját szakmai fejlődését. és amelyekre az Útmutató elméleti része is épül. Az értékelés-minősítés filozófiájának ismertetése csak azokat az alapvetéseket tartalmazza. Az indikátorlista alkalmazásával lehetőség lesz rámutatni azokra a különbségekre is. mind a pedagógus teljes és koherens képet alkothat a minősítési eljárás tartalmi elemeiről és módszertanáról. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár indikátorlistájának és értékelőlapjának elkészítése folyamatban van. amelyek a két szint fejlettsége között reálisan megfigyelhetők. fejlesztő szemléletmód érvényesítésére a minősítés i rendszerben: a pedagógus szembesülhet az erősségeivel és a fejlesztendő területeivel. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. csak azokat foglalja össze. ezért az Útmutató ezt még nem tartalmazza. Mivel a kötelező minősítések a Pedagógus I. 75%). előzetes értékelés).Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tudnivalók az útmutató használatáról  Kompetenciaalapú összesítő értékelőlapok (Szakértő I. Pedagógusminősítő értékelés lapja  Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása  A feltöltendő dokumentumok kapcsolati rendszere  Dokumentumminták gyűjteménye  Fogalomtár E) Az Útmutató összeállításának alapelvei Annak érdekében. az érdeklődő szakemberek ezekben a forrásokban az adott témáról tovább tájékozódhatnak. a képességtípusú és az attitűdtípusú indikátort. amelyek a minősítési rendszer filozófiájának értelmezéséhez feltétlenül szükségesek. Tartalmazza ugyanakkor azokat a forrásmegjelöléseket is. amelyek hiányában nem látható át a minősítés folyamatának. amelyek részletesen és koherens elméleti rendszerben mutatják be a kompetenciaalapú pedagógusminősítést. hogy az Útmutató betölthesse a kormányrendeletnek az értelmezést és gyakorlati alkalmazást támogató szerepét. 10 . közérthetőségre és áttekinthetőségre törekedtünk. az Útmutatóban csak a Pedagógus II. hogy a kompetenciaalapú minősítés minden elméleti tézisét felsorakoztassa. Az egyes indikátorokkal jelzett fejlettségi szintek feltérképezése lehetőséget biztosít egy ún. Ennek következtében:  nem különíti el az ismerettípusú. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.-re kidolgozott indikátorlista található meg. A minősítési eljárás jelen állapotában ezt úgy próbálja megvalósítani. összeállításakor egyszerűségre. és a Pedagógus II.  a Pedagógus II. Szakértő II.  az indikátorok számának megállapításakor a minimálisan elfogadható számú indikátorral dolgozik. Igazgató.. fokozatra érvényes indikátorlistát tartalmazza. ezáltal mind a minősítő szakértő.. hogy az életpálya egyes szintjein más-más arányú teljesítményt vár el a pedagógustól ugyanazon indikátorlista alkalmazásával (60%.

az e-portfólió tartalmi elemeivel. A „kiművelt emberfők”. Kotschy2) célszerű a magyarországi minősítési rendszer kormányrendeletben foglalt leírását elolvasni (326/2013. Egy ország versenyképességét csak részben határozzák meg a GDP-ben kifejezhető gazdasági mutatók. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei.pdf 11 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.és indikátorértelmezéseit. században az oktatáspolitikával és az oktatással befolyásolható humánerőforrás fejlettsége a társadalmak kulcskérdésévé vált. F) Hogyan kell használni az Útmutatót jelenlegi állapotában? Az életpályamodell filozófiájának megismerése után (az Útmutató anyagát kiegészítve a megjelölt szakirodalmakkal: Falus1. a további közös munka alapját képezi. a szilárd erkölccsel rendelkező emberek a jövő zálogai. ám hosszú távon annál inkább meghatározó humánerőforrás minőségétől. alapdokumentum és munkaanyag. ez pedig jórészt az oktatás színvonalától függ.epednet. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról). TÁMOP -4.2-08/1/B-2009-0002 13. Az eljárásrend logikájának a megértését a mellékletek ábrái segítik.ektf. a pedagógiai-szakmai szolgálati és a gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés területek kompetencia. http://www. az emberi élet minősége a kevésbé számszerűsíthető. és ha szükséges. A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala A 21. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Végezetül javasoljuk a kompetenciaalapú összesítő értékelőlapok áttekintését azért. ahogy a neve is mutatja. II. Nemzetközi áttekintés. alprojekt A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. korrigálásra kerülnek. hogy a dokumentumok egymáshoz való viszonya egyértelművé és világossá váljék. Eger. Az Útmutató mellékletei tartalmazni fogják az óvodai. (VIII. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Eger. az e-portfólió indikátorok szerinti értékelésével. EKF. A hazai pedagóguskompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslat megtalálható: Kotschy Beáta Szerk. a szaktárgyankénti és területspecifikus. A diákok iskolai teljesítményét az oktatáspolitika által is befolyásolható tényezők közül elsősorban a pedagógusi munka minősége határozza meg. 2011. de a megfogalmazásokat nem tekinti végleges változatnak. a tanítói. Törekszik a kompetenciaelemek és a sztenderdek pontos leírására.1. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek.) 2011. ennek ellenére minden érintett számára szükséges és hasznos az indikátorok kompetenciaértékekké alakításának megismerése. . Ezért minden fejlődő társadalom versenyképességének az alapja az oktatás sikeressége. évi XXXIII. majd az óralátogatással és annak értékelésével célszerű megismerkedni. A próbaminősítések tapasztalatai alapján ezek felülvizsgálásra.) Korm.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala Az Útmutató jelen állapotában egy ún. A tanulási-tanítási környezet más összetevőinek – az 1 2 Falus Iván (szerk. 30. ezek után az e-portfólióval.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei. a szakszolgálati. Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítását egy szoftver fogja végezni.

amelyet a Szárny és teher 6 című tanulmánykötet tartalmaz.ofi. http://iel. Az egyik legfontosabb oktatáspolitikai cél. 01. C. „A tanárok számítanak” címet viselő OECD4-kutatásból látható. 2009. Ez akkor lehetséges. M. legtehetségesebb emberek válasszák. 01. és teljesítményhez kötötték. Ehhez járulhat hozzá a hosszú évek óta tervezett pedagógus-életpályamodell bevezetése.immix.  növelték a béreket. ha a pedagógusszakma presztízse össztársadalmi szinten is növekedésnek indul.  állami vagy független minősítési rendszereket vezettek be és működtetnek. motivált. hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb. http://www. utolsó letöltés: 2013.pdf. A második McKinsey-jelentés5 szerint ahhoz. How the World’s Most Improved School Systems Keep Getting Better.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala oktatásra fordított összegek nagyságának. 2007. 3 Sági Matild – Varga Júlia 2010. tapasztalt pedagógusok munkáját elismerték.hu/kiadvanyaink/jelentes-2010/18-pedagogusok. In. A külföldi szakemberek véleményével összecseng a Sólyom László korábbi köztársasági elnök által felkért Bölcsek Tanácsának álláspontja.ca/storage/6/1304014879/McKinsey_Full_Report_Nov_2010%282%29. 12 4 5 6 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Teachers Matter.  megerősítették az intézményvezetést. Szárny és teher.3 Az elmúlt évtized nemzetközi kutatási eredményei arra a következtetésre jutottak. fontos a pedagógushivatás fejlesztése. fejlesztése és a pályán való megtartása. a tárgyi felszereltség színvonalának – sokkal kisebb mértékben mutatható ki a tanulók eredményeire tett hatása. McKinsey&Company. 08. Mona – Barber. hogy a sikeres oktatási rendszerek a pedagógusokat állították a középpontba. – Chijioke. 115. 2005. Oktatási és Kulturális Minisztérium EU Kapcsolatok Főosztálya az OECD engedélyével. „Az oktatás sikerének a kulcsa a megbecsült. kiváló pedagógus… a pályájáért és tárgyáért lelkesedő pedagógus csodákra képes” – olvasható a kiadványban. .  biztosították az oktató-nevelő munkához szükséges segítő szakembereket. és a már gyakorló eredményes pedagógusok a pályán maradjanak.  a rutinos. Bölcsek Tanácsa Alapítvány. A tanárok számítanak. A fejlődő oktatási rendszerek az oktatás színvonalának javítása érdekében számos intézkedést hoztak:  emelték a pedagógusképzés színvonalát. hogy a világon mindenütt meghatározó elem a kormányzatok gondolkozásában a pedagógusok ügye. utolsó letöltés: 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. o. A hatékony pedagógusok pályára vonzása. Pedagógusok. 08. Jelentés a magyar közoktatásról. az osztálylétszámnak. 2010. Mourshed. ösztönözték. hogy egy oktatási rendszer a jó szintről magas színvonalúra javuljon.

Románia. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. mérnök. hogy a minőségbiztosítás pozitívan befolyásolja az oktatás színvonalát és a pedagógusok életpályáját. Fontos hangsúlyozni. az eljárásrendet.) 2011. módszertanát. amely szakmailag megalapozott tartalmi elemekből.) 2011. Svédország és az Amerikai Egyesült Államok) gyakorlatának és tapasztalatainak összevetése volt. A magas presztízsű értelmiségi szakmák – orvos. Eger. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról Falus Iván (szerk. a szakmai életutak és a szakma gyakorlóinak elégedettsége között szoros kapcsolat mutatható ki. (VIII. a magasabb teljesítmények elérésében. évi XXXIII. Miért van szükség a pedagóguséletpályamodellre? 1. . 13 9 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. védjegyként garantálva a pedagógiai munka színvonalát és minőségét. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. amely alapján ki lehetett dolgozni a magyar köznevelés és pedagógiai kultúra számára leginkább célravezető minősítési sztenderdeket 9.7 2. Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? A hazai pedagógusminősítési rendszer kidolgozását a nemzetközi tapasztalatok feltáró vizsgálata előzte meg. hogy a minősítési rendszernek a minőség garanciájának üzenetét kell közvetítenie a pedagógusok. Joggal feltételezhető. Nemzetközi áttekintés. a foglalkoztatási biztonságot. hogy egy életpályamodell a pálya egészére ösztönzően hat a pedagógus szakma esetében is: szavatolja a pedagógusi munka minőségének emelését.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miért van szükség a pedagógus-életpályamodellre? III. amelyek eléréséhez pontosan körvonalazott teljesítményeket és anyagi megbecsültséget rendeltek. az oktatás fenntartója és az oktatást igénybe vevők felé egyaránt. Hollandia. Franciaország. 7 8 Falus Iván (szerk. Olaszország.) Korm. a minősítésben részt vevő szakértőket és a minősítési rendszer működtetésének anyagi és humánerőforrásait a törvények és rendeletek garantálják. Finnország. 326/2013. Az életpályamodell központi eleme a minősítési rendszer. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. ugyanakkor folyamatosan mérik a bevezetett minőségbiztosítási rendszerek tanulói és pedagógusi teljesítményre gyakorolt hatását. 30. jogász – esetében a társadalmi megbecsültség. módszertanból és eljárásrendből áll. Ezeknél a szakmáknál a szakmai életutaknak világos és pontos szakaszai vannak. Nemzetközi áttekintés. amelyek segítségével az oktatás színvonalának emelését a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének támogatásával biztosíthatja. a minőséghez köthető differenciált bérezést. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Így a szakma gyakorlói hosszú távon érdekeltek a szakmai életutak megtervezésében és építésében. Ezekben az országokban folyamatosan dolgoznak a minőségbiztosítási modellek tökéletesítésén.8 IV. Spanyolország. Az eredmények egyértelműen azt igazolják. Ausztria. és ennek megfelelően kidolgozta azokat a minőségbiztosítási és minősítési modelleket. Eger. amelynek alapvető célja tíz ország (Anglia. segítheti a pedagógusok elkötelezettségét saját szakmai fejlődésük iránt. A fejlett és a fejlődő országok jelentős része már több évtizede felismerte a pedagógusmunka minőségének a jelentőségét. A minősítési rendszer tartalmi elemeit. Németország.

a feladatok és a kötelezettségek tisztelete. . figyelem a megfelelő tanítási környezet kialakítására. a szólásszabadság biztosítása. szaktárgyi és tantervi ismeretek. Olyan tanulási környezetet kialakítása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? Vizsgált országok  Kiemelten kezelt kompetenciák A pedagógussal. fegyelmezés. mint közalkalmazottal szembeni elvárások: semlegesség. Tanulást előmozdító osztálytermi környezet kialakítása. elfogadása. alapműveltség és kommunikáció. etika. kommunikáció és együttműködés. A pedagógus társadalmi szerepének elsajátítása. kritikus szemléletmód. Az anyanyelv kiváló ismerete. értékelés és ellenőrzés. Pedagógiai ismeretek és tudatosság: tanítás és tanulás. amelyek a tanulókat képessé teszik az autonóm.  Anglia  Szakmai képességek: tervezés. érdeklődéséhez. a tanítás hatékonyságának és a tanulók fejlődésének nyomon követése. amelyek az oktatási intézményt a helyi közösség részévé teszik. Olyan stratégiák alkalmazása. tanítás. csapatmunka és együttműködés. Franciaország    Olaszország           Spanyolország  A tanítás történeti jellegzetességeinek ismerete. Kommunikáció. értékelés. ellenőrzés. Nyitott. egyéni döntések meghozatalára.  A családokkal való intenzív kapcsolattartás. Az IKT10 alkalmazásának képessége. titoktartás. amely különösen figyel az esélyegyenlőségre. A tanulók közötti különbségek figyelembevétele. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Olyan tevékenységek szervezése. Alkalmazkodás a tanulók előzetes szintjéhez. Az idő. Multimédia alkalmazása. 10 IKT: információs és kommunikációs technológiák 14 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a személyes szakmai fejlődés igénye. képzéséhez. neveléstudományi ismeretek és speciális nevelési igények iránti érzékenység. az eszközök megfelelő szervezése. a tér.  Pedagógiai attitűdök: kapcsolat a diákokkal.

tanulási stílusokat támogat).és oktatásfejlesztés. Svédország A kompetencia fogalmának értelmezésében a tudás és a képesség mellett a harmadik komponens nem az attitűdök (mint nálunk).  Pedagógiai.  Tantervek. kolléga. pedagógus. Példaként egy – a jouensuu-i egyetem által kidolgozott – szempontrendszer kiemelve. hogy kire vagy mire irányul: tanuló.és sztenderdrendszer nagyon differenciált és sokrétű. Kompetenciák:  Tanulókra koncentráló. módszerek tervezése és alkalmazása. hanem az ítéletek és a megközelítések.  Szakmódszertani. Kompetenciaterületek: Németország  Szaktárgyi. fejlesztési eszközök. A kompetencialista nagy jelentőséget tulajdonít a kritikai szemléletnek és a különböző életkorú tanulók tanítása közötti kapcsolat erősítésének. környezet.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer?  Hét kompetenciát különböztet meg aszerint.  tanulási tevékenység támogatója (tanulási környezetet teremt. A pedagóguskompetenciák megítélése a munkáltató feladata is. Románia  A tanulási-tanítási folyamat eredményeinek értékelése. A pedagógusi funkciók feladatkörök szerint kevésbé differenciáltak. pedagógiai. A pedagóguskompetenciák szerepek szerint meghatározva: interperszonális. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  szakértő (a szakterületének ismerője). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 15 . konkrét tevékenységekben azonosítja a pedagóguskompetenciákat. Nagy hangsúlyt fektet a pedagógusok önismeretére.  Személyes és szakmai fejlődés. bátorít. innovatív tanulási-tanítási folyamatok. önképzésére. innovatív tevékenységére.  teljes ember (empatikus. Finnország Pedagógusszerepek:  pedagógus (a tanulás vezetője). Hollandia  A kompetencia. nem tesz különbséget a kezdő és a gyakorló pedagógusok között. amely pedagógusszerepek szerinti bontásban. felelősséget vállal). Nincs országosan egységes kompetenciarendszer. Iskola.  Partneri együttműködés. a tantárgy és a tanítási módszerek szakértője. szervezési feladatok.

 a pedagógiai folyamatok tervezése. fejlődésük elősegítése. amely alapot szolgáltat a pedagógusoknak az önfejlesztésre.  Az emberi fejlődés és tanulás ismerete. Az említett országokban figyelembe veszik a pályán eltöltött évek számát.  Együttműködés. a minősítési rendszer megfelelő működésére.  a pedagógiai folyamat értékelése. Amerikai Egyesült  Motivációs tanulásszervezési készségek.  kommunikáció.  Többféle oktatási stratégia alkalmazása. Cél egy olyan longitudinális és koherens rendszer megteremtése. fejlődésük elősegítése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? Pedagóguskompetenciák:  A tantárgy ismerete. Államok  Kommunikációs készségek. A feltáró vizsgálat legfontosabb tapasztalata az egyes országokban a pedagógus felkészültségének megítéléséhez szükséges kompetenciák tartalmának a tanulmányozásából származott.  a csoportok megismerése. de kidolgozott pályamodellel csak Anglia esetében találkozunk. az oktatási folyamat irányítása.  felelősségvállalás a pedagógus saját szakmai fejlődéséért. a képző intézeteknek a képzés tartalmi és formai elemeinek a megtervezésére. kompetenciák:  egyes tanulók megismerése.  Tervezési készségek. Több említett ország gyakorlatában felismerhető közös elemek. de a javadalmazásban az automatikus továbblépés eszközével nem élnek. A magyarországi törekvésekben a pályamodell kialakítása és a kompetenciaszintek (sztenderdek) leírása szoros kapcsolatban áll.  Szakmai elkötelezettség és felelősségvállalás. a következő szinteken elvárja a kompetenciák kiterjesztését a helyi szintről regionális vagy Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 16 . addig a kompetenciák szintjeinek meghatározására alig vállalkoztak. A pedagógusértékelési sztenderdek és a pályamodell kapcsolódására az egyes országokban vannak próbálkozások. Ez a modell az első három szinten közvetlenül az adott pedagógus oktatási tevékenységében vizsgálja a kompetenciák fejlődését. kapcsolat a pedagógiai folyamat résztvevőivel. Miközben a kompetenciák tartalmának leírására minden országban tettek kísérletet. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  A tanulás értékelése.  a szaktudományos ismeretek megléte és integrálása a tanulók személyiségének fejlesztése érdekében.  a tanítási tevékenységek széles választékának felhasználása.  Az oktatás adaptálása az egyéni szükségletekhez.

olyan szakemberekből. mind az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás is. majd megfelelő szakmai támogatással. szint – vezetőpedagógus. amely támogatja a pedagógust a minősítési eljárásra való felkészülésben. a minősítési eljárás követelményeiben meghatározott. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést tanfelügyeleti szakértők végzik. A szaktanácsadó arra törekszik. A tanfelügyeleti szakértők rendszeresen látogatják a gyakorló pedagógusokat. nem képezik a minősítési eljárás tárgyát. 17 . minőségi munkavégzésük elismerése lett. Azok a problémák. illetve a gyakorló pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és összekapcsolja a szaktanácsadást. szint – minősített pedagógus. Milyen életpályamodellre van szükség? Tanulmányozva a rendelkezésre álló nemzetközi tapasztalatokat. olyan mesterpedagógusok és kutatótanárok. és emellett – a szaktanácsadói továbbképző program sikeres elvégzése után – képesek a pedagógusok szakszerű szakmai segítésére is. 3. A szaktanácsadó és a pedagógus közötti kapcsolat a pedagógus szakmai fejlődését elősegítő bizalmi kapcsolat. a fokozatokhoz rendelt fizetésemeléssel és a magasabb presztízsű szakmai feladatok ellátásához szükséges jogosultság megadásával. akik részt vesznek az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) által szervezett tanfelügyeleti továbbképző programon. szint – kiváló pedagógus. 2. Kiemelten kell figyelni arra. A mesterpedagógusok és a kutatótanárok tapasztalatára és munkájára számít mind a szaktanácsadás. valamint a szakértő személyes tapasztalatainak (az óralátogatások) értékelése alapján. és nem nyilvánosak. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának folyamatos és rendszeres szakmai értékelése. valamint a pedagógusok munkájával kapcsolatos visszajelzések eljuttatása a minőségbiztosítási rendszer számára. a magyar pedagóguséletpályamodell központi eleme a pedagógusok szakmai fejlesztése. a szaktanácsadás. A minőségbiztosítási rendszer három eleme. szint – pályakezdő. akik szakmájukat magas szinten művelik. avagy nem. szint – pedagógus. mert ennek eredménye a minősítési eljárás tárgyát képezi (az intézményi önértékeléssel együtt összesen 30%-ban). az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a minősítési eljárást a nevelés-oktatás minőségének javítása érdekében.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen életpályamodellre van szükség? akár országos szintre. A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok. A minősítési rendszer a pedagógus szakmai munkájának színvonalát és az alapfeladatokon túlmutató szakmai teljesítményét jutalmazza a különböző minőségi fokozatokba való besorolással. 4. hiszen a pedagógiaiszakmai ellenőrzés eredményei az intézményi önértékeléssel együtt 30%-os arányban képezik részét a minősítési eljárásnak. 5. A pedagógus minősítését a megnevezés és a magasabb fizetési kategória jelzi: 1. hogy megadja a szükséges szaktárgyi. hogy a pedagógus a minősítésre történő jelentkezése előtti évben vegyen részt tanfelügyeleti ellenőrzésben. és sikerrel teljesítik ennek követelményeit. hogy a pedagógus készül-e egy újabb minősítési fokozat megszerzésére. amelyek megoldásához segítséget kér és kap a pedagógus a szaktanácsadótól. V. A tanácsadói munka csakis a pedagógus egyéni fejlődését szolgálja. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a pedagógus számos tevékenységét érintő és értékelő dokumentum. javaslatokkal a javítandó részterületek minőségének fejlesztése. és a sztenderdek alapján rendszeresen értékelik a pedagógusok tevékenységét függetlenül attól. A szaktanácsadás célja a pedagógiai munka erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása. Az életpályamodell a hangsúlyt a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére helyezi. A szaktanácsadók a mesterpedagógusokból és a kutatótanárokból kerülnek ki. módszertani és pedagógiai támogatást a segítséget kérő pedagógus számára.

értékelése lehetőséget teremt olyan tapasztalatok elemzésére. 3. mentorálás. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a szaktanácsadás kapcsolatát az alábbi ábra mutatja: VI. A gyakorlati megvalósulás folyamatos követése. Egyrészt megvizsgálják. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. szaktanácsadás). szakfelügyelet. Az oktató-nevelő munka értékelésében országosan egységes rendszer kialakítása. másrészt segítik az optimális továbbfejlődési irányok megtalálását. Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének? A minősítési rendszer a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének motiválásával. Az alábbi felsorolás a bevezetés legfontosabb céljait tartalmazza. a szakmai munka értékelésével. amelyek lehetővé teszik a jelenleginél differenciáltabb célrendszer megfogalmazását is. hogy a pedagógus gyakorlati munkája megfelel-e a minősítési rendszer adott fokozatához kapcsolódó sztenderdeknek. 18 . A minősítő értékelés. A közoktatás rendszerének eredményesebbé tétele.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének? az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás kiegészítik és támogatják egymást. a világos pályakép megrajzolásával hatást gyakorol az egyes pedagógusok életpályáján túl az oktatás teljes rendszerére. A minősítési rendszer várt céljai: 1. valamint javaslatokat tesznek a pedagógus számára. Az iskolai munka eredményességének növelése. 2. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hol és hogyan hasznosíthatók szakmai kompetenciái leghatékonyabban a köznevelés rendszerében (pl.

30. 19 . hogy a pedagóguskompetenciákat 100%-ban megtestesítő mesterségbeli tudás megszerzése a diploma kézhez vétele után még hosszú folyamat. 6. és legfeljebb két évvel hosszabbítható meg. cím elnyeréséért.) Korm. erkölcsi és anyagi megbecsülését. Az életpályamodell és a minősítési rendszer figyelembe veszi. Hogyan épül fel a minősítési rendszer? A pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési rendszer bevezetésének célja egy olyan rendszer létrehozása. A gyakornok a sikeres minősítővizsgát követően Pedagógus I. A minősítővizsga és a minősítési eljárás rendjét. év során kell megtörténnie. minősítési eljárás során érhető el. jogviszonya az adott intézményben a törvény erejénél fogva megszűnik. (VIII. ennek tartalmi elemeit és módszertanát a 326/2013. Aki megfelel a vizsgán. A szintekhez rendelt pénzügyi források és feladatok (szaktanácsadás. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. mentor által támogatott gyakornoki időszak. VII. A minőség elismerése és jutalmazása. Ezt a fokozatot elérő pedagógus lehet osztályfőnök és vizsgáztató pedagógus. A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására. A) A pedagógus-életpályamodell szakaszai. mentorálás. A többi életpálya-fokozat az ún. A minősítés kritériumrendszerét a pedagógusok képzési és kimeneteli követelményei (KKK). rendelet szabályozza. A pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésének ösztönzése.) Gyakornoki időszak A pedagógus-életpálya első szakasza a mindenki számára kötelező. a szakmai fejlődés természetes menetét figyelembe véve különböző szinteket állapít meg a pedagógusok előmeneteléhez. tanfelügyeletben való részvétel stb.) jelzik a pedagógus munkájának szakmai és a társadalmi elismerését. de legkésőbb a 9. Ha a gyakornoki időszak végén a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kap. A pályakezdő szakasz 2 évig tart.) Pedagógus I. amely a minősítési eljárás keretében. a minősítési rendszer fokozatai 1. a Pedagógus I. nem nevezhető ki. A minősítési rendszer két központi eleme a minősítővizsga és a minősítési eljárás. Aki másodszorra sem felel meg a minősítővizsgán. a pedagóguskompetenciák határozzák meg. szakaszába. Minősítővizsgát a diploma megszerzését követő második gyakornoki év végén tesz a pedagógus.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan épül fel a minősítési rendszer? 4. 5. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. évet követően. A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a kormányhivatal szervezi meg és folytatja le. amely minősítővizsgával zárul. A vonatkozó rendelet szerint a Pedagógus I. 2. fokozatba lép. pedagógusi kinevezést kap. fokozatban lévő pedagógus következő minősítésének legkorábban a fokozatban töltött 6. és továbblép az életpálya Pedagógus I.

vagy csökkentett munkaidőben dolgoznak. A fokozat elérésének további feltétele a legalább 14 éves szakmai gyakorlat és a második minősítés megszerzése. taneszközfejlesztés stb. fokozat megszerzése feltétele a pályán maradásnak. A kedvezményes befejező szakaszt csak azok a pedagógus-munkakörben alkalmazottak választhatják. amelyek betöltéséhez jogszabályok előírják.) Mesterpedagógus A mesterpedagógusi fokozatot legkevesebb 14 év szakmai gyakorlat után lehet elérni.) Pedagógus II. szakértői. hogy alacsonyabb óraszámban tanítanak. ugyanakkor pályája végéig maradhat ebben a fokozatban.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan épül fel a minősítési rendszer? 3. A minősítési eljárás során kiemelt szerepet kapnak a tudományos munka elvégzésére és a kutatási eredmények felhasználására vonatkozó dokumentumok. A mesterpedagógusi fokozatba kerülés további feltétele a pedagógus-szakvizsga és a második minősítés megszerzése. A kedvezményes befejező szakasz választáson alapul. szaktanácsadói. hogy vonatkozó rendeletben megjelölt időponttól a Pedagógus II. A mesterpedagógusi és a kutatótanári kategóriába való továbblépés tehát nem kötelező. . fizetésük pedig csak az óraszámcsökkentés mértékének 50 százalékával csökkenhet.) 11 Évente minimum két szaktanulmány. vezetőtanári. de vannak olyan munkakörök (pl. fokozatba lépés feltétele a legalább 8 éves pedagógusi gyakorlat – és a minősítővizsgához hasonlóan – a pedagógus kompetenciáinak meghatározott szintű fejlettségét elismerő minősítés. mind a Mesterpedagógus. akik a nyugdíjkorhatár előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 évet töltöttek a pedagóguspályán. Figyelmet kell fordítani arra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. mentori vagy vezetői megbízás). 6. Ha a pedagógus szeretne továbblépni egy magasabb szintre. 5. a munkáltató nem kötelezheti rá a dolgozót. 20 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.) Kutatótanár A Kutatótanár kategóriába kerülhet a tudományos fokozatot megszerző és rendszeresen publikáló 11 pedagógus. 4. A minősítés alapját a pedagógus általános pedagógusi kompetenciáinak megfelelő szintű fejlettsége mellett a pedagógus által meghatározott speciális szakmai feladatokhoz kapcsolódó kompetenciák és az e téren végzett tevékenység eredményességének igazolása képezi. Ezzel a lehetőséggel az óvodai dajkák is élhetnek.) Az életpálya befejező szakasza A mindenkori nyugdíjkorhatár elérését megelőző ötödik évtől a pedagógusok dönthetnek úgy. szabadalom. mind a Kutatótanár fokozat elérésével. A Pedagógus II. (Az óraszámcsökkentést választó pedagógus nem vállalhat túlórát. annak is megvan a lehetősége.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? VIII. A pedagóguskompetenciák kidolgozása többéves kutató folyamat eredménye.pdf 21 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.2-08/1/B-2009-0002 13.) EMMI-rendelet megjelenése (Magyar Közlöny (2013/15.12 A pedagóguskompetenciák tehát a tudásnak. A tanárképzés képesítési és kimeneti követelményeit tartalmazó 8/2013. Az a jelölt kaphat diplomát. célszerű a tudásnak. A sztenderdeknek megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírásokat nevezzük indikátoroknak. majd Európa és a világ több más országában az 1990-es évektől kezdődően került sor. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. sztenderd.1. vagy előléphet-e a pedagógusi életpályán. attitűdöket és képességeket különféle értékelési módszerekkel és eszközökkel állapítjuk meg.1. gondolkodási. mert ezek integráltan tartalmazzák az értelmi. Ezeket a kompetenciaszinteket sztenderdeknek nevezzük. A kutatási folyamat során a kompetenciák száma és azok tartalma nem változott. alprojekt A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Annak érdekében. Az indikátoroknak megfelelő tudást. amelynek két meghatározó állomását tartjuk számon: 1.2-08/1/B-2009-0002 13. (I. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. meg kell vizsgálni.és 12 A hazai pedagóguskompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslat megtalálható: Kotschy Beáta Szerk. hogy egy hallgató iskolai gyakorlatra bocsátható-e.epednet. 2011. tevékenysége.ektf. Ahhoz. A minősítéshez szükséges kompetencia-. amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra. megkaphatja-e a diplomáját. akinél az indikátorok a kompetenciák meglétét és elvárt fejlettségét bizonyítják. Eger.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei. hogy el lehessen dönteni. A „mesterségbeli tudás” elemzésének módszerei a pedagóguskutatások fő területét alkotják. Az ilyen értelemben vett kompetenciák meghatározása először az angolszász országokban. alprojekt keretében. TÁMOP -4. az attitűdöknek és a képességeknek a külső megfigyelő számára is megragadható elemeit meghatározni. annak függvényében. EKF. hogy tevékenységüket. nyelvi formája. . problémamegoldó képessége. hogy milyen integrációs szinteken és milyen célból kívánt foglalkozni az adott dokumentum a pedagóguskompetenciákkal. az attitűdöknek és a képességeknek azon összességét jelentik.)). 30. attitűdbeli komponenseket és a gyakorlati alkalmazásukhoz szükséges képességeket is. A TÁMOP-4. és azzal pedagógus-munkakörben önállóan dolgozhat-e. és az a pedagógus léphet előre az életpályamodell szintjein. A kutatások jelenlegi eredményei szerint ezek a megközelítések mind lényeges elemekre vonatkoznak. pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák. sorrendje. de a minőség legbiztosabb mutatói a pedagógus kompetenciái. az önelemzés-önértékelés az egyes megközelítésekben külön-külön kiemelt szerepet játszanak. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei című munkaanyag elkészítése. Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? A minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. az indikátorok és a sztenderdek (szintek) tartalma folyamatosan módosult. hogy a sztenderdek elérését meg lehessen ítélni. http://www. A pedagógus személyisége. 2. döntési mechanizmusai. hogy a pedagógus a kompetenciák megfelelő szintjével rendelkezik-e.

közösségek alakulásának segítése.) Korm. osztályfőnöki tevékenység 6. a tanfelügyelő számára az eredmények és a hiányosságok viszonyítási pontjait. fejlesztése. A) A pedagóguskompetenciák a 326/2013. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A kompetenciamodell értelmében az egyes kompetenciák nem egymástól függetlenül és elszigetelten jelennek meg a pedagógus személyiségében és pedagógiai tevékenységében. egymást kiegészítve. . 30. tanuló többi gyermekkel. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. (VIII. elemzése 7. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. 13 Mivel az e-portfólió értékelésének és a tanítási óra megfigyelésének a nyolc pedagóguskompetencia az alapja. ezeket írják le az Útmutatóban az indikátorok. az egyéni bánásmód érvényesülése. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. A kompetenciák felölelik az oktató-nevelő munka és a szakmai fejlődés egyes területeit. szaktárgyi. és minél objektívebb értékelést tegyenek lehetővé. integrációs tevékenység. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. problémamegoldás 8.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? indikátormeghatározások azt a célt szolgálják. Ez az egységes nézőpont teszi lehetővé a fejlettség szintjeinek egyértelmű meghatározását és a további fejlődés irányainak világos kijelölését. hanem megjelenhetnek más kompetenciák elemeiként is. tanulási. szaktudományos. a hátrányos helyzetű. kompetencia: A tanulás támogatása 4. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. a továbbiakban még két alkalommal is találkozni fog a kompetenciák felsorolásával és a hozzájuk rendelt indikátorokkal. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Ennek következtében a kompetenciák meglétét a tevékenységben jelző indikátorok sem önálló. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. kompetencia: Szakmai feladatok. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. rendelet szerint13 1. esélyteremtés. valamint a minősítő értékelés szempontrendszerét. hogy ezek minél pontosabban legyenek képesek leírni a szakmai fejlődési szinteket. csak az adott kompetenciához kapcsolódó komponensek. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. hanem integráltan. tantervi tudás 2. attitűdbeli és képességbeli komponensekből szerveződik. és ezáltal kritériumrendszerként alkalmazhatók a pedagógus értékelésének különböző formáiban. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. A kompetenciák jelentik a szaktanácsadó számára a fejlesztés céljait. A pedagógus tudása ismeretbeli. Az indikátorok funkcionális (egy feladat vagy probléma megoldását biztosító) és integrációs struktúrái alkotják a sztenderdeket. kompetencia: A tanulói csoportok. 22 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

összefüggéseinek.). szervezési formák kiválasztására és megvalósítására. hogy bár a vizsgálat módja. illetve az érdeklődés. tanulói aktivitást biztosító. az esetleges megértési nehézségeket leküzdeni. de ehhez járulnak még azok a sajátos kompetenciaelemek. fokozat azoknak a kompetenciáknak a fejlettségét vizsgálja. problémamegoldási módszereinek. alkalmazkodva az egyes pedagógusok érdeklődéséhez. minősítő szakemberek esetében. Szakmai feladatok. Ezekben a minősítési eljárásokban az általánosan kötelező kompetenciák mellett a sajátos feladatkör ellátásához szükséges kompetenciák megléte és fejlettsége lesz a vizsgálódás új területe. a pedagógiai értékelés a tanfelügyelők. az egyéni képességek befolyásoló hatását is. tanuláselméleti és tantervi tudásának minél hatékonyabb integrálására. a minősítővizsgához (a gyakornoki idő letelte) és a Pedagógus II. másrészt a megszerzett tapasztalatok minőségétől függően változó. szaktárgyi. Az értékelés rendszere c. a pedagógiai tervezés az intézményvezetőknél. 23 . a képességek és a tudás fejlesztésének egységben való kezelésére. Felismeri a más szaktárgyakhoz. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás az egyéni pálya alakulásától függően differenciált értékelésre ad lehetőséget. amelyek hatására a tanulók kialakíthatják saját gyakorlatban alkalmazható tudásukat. valamint a tantárgy tanulási sajátosságainak ismeretében képes olyan feltételeket biztosítani. szaktárgyi. Pedagógus II. és II. tantervi tudás Pedagógus I. mert azok a mindennapi szakmai feladatok ellátásához alapvetően szükségesek. a tanulási folyamat segítése a fejlesztő pedagógusoknál stb. a hagyományos és az információs-kommunikációs technikákra épülő eszközök. Képes az elméleti és tapasztalati tudásának önálló és integrált alkalmazására. szaktudományos. hanem az egyes kompetenciaelemek elvárt fejlettségi szintjében. a pedagógiai sztenderdek 1. a motivációt.) Milyen fejlődési szintek (sztenderdek) tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? A kompetenciák fejlődése egyrészt a pedagógus személyiségétől. problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek. Képes a különböző céloknak megfelelő stratégiák. A pedagógus törekszik szaktudományi. Ez magyarázza. megismerési. és munkája Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ezek fejlődésének. Átlátja a speciális szakmai kompetenciák fejlesztési lehetőségeit. Képes a tanulók előzetes tudására építeni. pályaelképzeléseikhez.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 1. tantervi követelményeinek. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. szaktanácsadók. eszközei azonosak. A diplomaszerzéshez. Sok esetben az általános pedagóguskompetenciák valamelyike kiemelt szerepet kap (pl. amelyek megléte minden pedagógus számára egyaránt „kötelező”. differenciálást. ezért a minősítési rendszer figyelembe veszi a pályán eltöltött évek számát. A Pedagógus I. A pedagóguskompetenciák fejlődésének szintjei. illetve ismeretekkel bír a tantárgyakon átívelő fejlesztési lehetőségekről. digitális tananyagok hatékony és szakszerű alkalmazására. minősítéshez szükséges kompetenciák nem a megnevezésükben különböznek – ezek már követelményként megfogalmazódnak a pedagógusmesterség KKK-iban (képzési és kimeneteli követelményeiben) –. amelyek személyre szabottan jelennek meg a minősítési kritériumok sorában. tantárgyak alapvető fogalmainak. A pedagógus az általa tanított műveltségi területek. a tanulók gondolkodási. művelődési területekhez való kapcsolódás lehetőségeit. fejezetben). (Részletesen ld. a szakmai teljesítmény szintjére vonatkozó előírások viszont különbözőek.

14 A Mesterpedagógus sztenderdjeinek részletes kidolgozása további kutatások tárgya. Kész az alkotó tevékenységre szakmájával összefüggő területeken. szociális felkészültsége és az elsajátítandó tudás sajátosságai közötti összhang megteremtésével képes pedagógiai munkájának megtervezésére a tanmenet. Munkája eredményeit iskolán kívüli környezetben. ezek struktúráját. Pedagógiai folyamatok. Önállóság jellemzi. Képes kollégái szakmai fejlődését irányítani. logikai felépítését. valamint az egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni és a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani. szakterületéhez kapcsolódó fejlesztési elképzelésekkel. a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjainak érvényesítésére. terveit reflektív módon elemezni. 24 15 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a célokhoz és az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan. nyitott a külső változásokra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Nyitott a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal való együttműködésre.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? során fel is használja őket. 2. a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és az óraterv/foglalkozásterv szintjén. értékelni a kollégákkal. érdeklődése. innovatív módon alkalmazni. illetve nemzetközi szinten is ismerik. Pedagógus II. Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttműködni. a nem formális és az informális úton. A Kutatótanár sztenderdjeinek részletes kidolgozása további kutatások tárgya . Kutatótanár15 Képes szakmai kompetenciáit sokoldalúan. a pedagógiai folyamat elemei közötti összefüggéseket és kölcsönhatásokat tudatosan felhasználni. kiválasztani a tanulás-tanítás megfelelő stratégiáit. az itt bemutatott kompetenciánkénti sztenderdek a további munka kiindulópontját képezik. Az iskolával szemben megfogalmazott szülői és fenntartói igények. Képes fejlesztési. tanulási környezetben szerzett tudás összekapcsolását. illetve helyi vagy regionális szinten szakmai vezetői szerepet betölteni. Kiemelkedő teljesítményre képes a szakértői. aktívan vesz részt a szakmai közéletben. országos. Korszerű szaktárgyi ismereteinek birtokában. pedagógiai céljainak megfelelően a jelölt képes meghatározni a tanítandó tartalmakat. illetve kutatási tevékenységekben irányító szerepet betölteni saját intézményében vagy azon kívül. elismerik. kutatási és/vagy fejlesztési munkákban. Fontosnak tartja a formális. a tanulói személyiség fejlesztésére vonatkozó tantervi célkitűzések. Mesterpedagógus14 Rendelkezik szakmai munkájához. iskolán belül. a taneszközöket. ezek megvalósításában kezdeményező szerepet tud betölteni. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Pedagógus I. különböző változatokban gondolkodni. Képes felkérésre szakértői feladatot ellátni. a tanulók életkora. az itt bemutatott kompetenciánkénti sztenderdek a további munka kiindulópontját képezik. képességei. . előzetes tudása és tapasztalatai. aktívan képes részt venni az iskola szaktárgyi munkaközösségének munkájában. Gyakorlati tapasztalatainak beépítésével képes a tananyag sokoldalú bemutatására. Képes rugalmasan alakítani a tanítási stratégiákat a tanulási célokkal összhangban és differenciálni a tanulói képességeknek megfelelően.

Tapasztalatokkal rendelkezik a tantervi értékelés. Mesterpedagógus Aktívan részt vesz olyan fejlesztő programok. pedagógiai rendszerfejlesztés terén. Az optimális tanulási környezet. módszerek alkalmazására. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Tapasztalatait szívesen használja fel helyi. Ismeri a tanulóközpontú tanulási környezet jellemzőit. Tudja. Tisztában van a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásaival. az önálló. aktívan részt vesz az intézmény tantervfejlesztési folyamatában. 25 . és az intézményi tanulásfejlesztés szolgálatába állítja. és nyitott az élethosszig tartó tanulásra.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Mesterpedagógus Munkájában kezdeményező. Kutatótanár Pedagógiai feladatainak kiváló szintű ellátása mellett szaktudományi és neveléstudományi kutatásokat végez. Fontosnak tartja a tanulási képességek fejlesztését. tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző stratégiákat. a folyamat során fellépő tanulási nehézségek felismerésére és megoldására. Törekszik a tanulók tanórai. differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák. Képes az önszabályozott tanulás szintjének megfelelő változatos feladatadásra. helyi. az egyéni és a csoportsajátosságoknak megfelelő. regionális szinten terjeszti. tervezésébe. kezdeményezéseit. helyi. ösztönzi a magasabb szintű gondolkodási folyamatokat. illetve regionális fejlesztési munkákban. támogatására. és terjeszti a szélesebb szakmai közönség számára. Osztálytermi környezetben képes bizalomteli légkör kialakítására. Pedagógus II. előzetes tudására épít. önszabályozó tanulás kialakítására. ezért törekszik az életkori. tanulási-tanítási módszerek. Képes a tanulók motivációjára építeni és bevonni őket saját tanulási folyamatuk irányításába. amelyek építenek az egyes tanulók/tanulócsoportok sajátos tanulási. nevelési igényeire. A tanulás támogatása Pedagógus I. tanulási légkör megteremtésekor figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit. hogy az egyes gyerekek. Aktívan részt vesz komplex tanulási környezeteket integráló tanulási programok kidolgozásában. 3. A tanulás támogatásával kapcsolatos ötleteit. tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének összehangolására. fejlesztéseit iskolai. és ezeket az intézményfejlesztés szolgálatába állítja. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. valamint regionális disszeminációjában. és a személyre szabott tanulás változatos feltételeit teremtik meg. Nyitott az új tanuláselméletek. A tanulók tapasztalataira. módszereket igényel. értékelésébe. amelyekkel a tervezés terén elsősorban a tantervelméleti-tantervfejlesztési munkálatokat gazdagítja országos és nemzetközi szinten. aktivitást. az együttműködésnek a tanulásra gyakorolt előnyeit és hátrányait. jó gyakorlatok kidolgozásában és iskolai. Képes egyéni tanulásfejlesztési tervet kidolgozni és széles körű együttműködést kezdeményezni a tanulási problémák kezelésében az érintettek körében. az IKT új pedagógiai alkalmazásának megismerésére és saját tanulási-tanítási folyamatába való beépítésére. Képes az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartására. támogatja a tanulókat egyéni tanulási útjuk megtalálásában. ötleteit. az élethosszig tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztésére.

Felismeri a nevelési folyamat pszichológiai. képes feltárni ezeket az összefüggéseket és adaptív módon felhasználni a tanulók egyéni fejlesztése során. amelyek alapján nyitottá válnak a demokratikus társadalomban való aktív részvételre. integrációs tevékenység. a pedagógiai problémák felismerésére. kulturális meghatározottságát. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A pedagógus a csoport és a csoportfejlődés pszichológiai. A tanulás támogatásával kapcsolatos innovatív kezdeményezéseit. osztályfőnöki tevékenység Pedagógus I. 5. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. Szakmai tudását megosztva másokkal részt vesz a fiatalok/kezdők szakmai támogatásában.és hosszú távú fejlesztési tervek kialakítására és megvalósítására. a tanulók személyre szabott fejlesztésével. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. tanulási. A pedagógus a személyiségfejlődés és a tanulás sajátosságainak ismeretében képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni. esélyteremtés. érzelmi. a hátrányos helyzetű. A tanulói csoportok. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. közösségek alakulásának segítése. amelyek elősegítik a tanulók értelmi. amelyek elősegítik a tanulók szűkebb és tágabb közösségek iránti elkötelezettségét. a nemzeti és az egyetemes emberi értékek elfogadására. alkotó és/vagy tudományos jellegű művelésével vesz részt különböző.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Kutatótanár Tevékenységének kimagasló szintű. fejlesztések eredményeit országos/nemzetközi szinten is terjeszti. Sokéves pedagógiai tapasztalataira építve a pedagógiai gyakorlat és elmélet problémáira saját kutatásai és fejlesztési tevékenysége által kíván választ adni. tanulásfejlesztéssel. Képes a pedagógiai gyakorlatot elemezni meglévő elméleti tudása és a tanulók/tanulócsoportok megismerési módszereinek felhasználásával és ezáltal reális képet kialakítani a tanulók világáról. az egyéni bánásmód megvalósításában. Képes a személyiségfejlesztés komplex szemléletén alapuló közép. elsősorban az adaptív szemlélet kialakításában. megoldásuk különböző módozatainak kidolgozására. fejlesztése. 4. értékelésében. Pedagógus II. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Mesterpedagógus Munkája során magas szintű eredményeket ér el a tanulók egyéni fejlesztése terén. a helyi. a konfliktusok építő megoldását segíteni és előmozdítani az iskolai demokráciát. Képes a tanulói közösségeket tudatosan szervezni. szociológiai. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének lehetőségeiről. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Pedagógus I. szociológiai. 26 . Kutatótanár Rendelkezik a tudományos munkához szükséges kompetenciákkal. A tanuló személyiségének fejlesztése. megvalósításában. kompetenciafejlesztéssel foglalkozó jó gyakorlatok. Rendelkezik mindazzal a tudással. szociális és erkölcsi fejlődését. komplex tanulási környezeteket integráló fejlesztő programok kidolgozásában. tanuló többi gyermekkel. az egyéni bánásmód érvényesülése. amely az egész életen át tartó tanulás képességének kialakításához szükséges. kulturális sajátosságainak ismeretében képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni.

és rábízott kollégáinak ez irányú fejlődését is segíti. regionális. Tudatosan alkalmazza az értékelés különböző funkcióit a pedagógiai folyamat szabályozására. 6. értékelési folyamatokban. és elfogadja ezek szükségességét a pedagógiai tevékenységek elemzésében. értékeinek megismerésére. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. társadalmi kontextusával is érdemben foglalkozni. Képes a tanítás – és ezen belül az értékelés – tágabb. tiszteletben tartására. Mesterpedagógus Aktívan együttműködik kollégáival saját. Kutatótanár Tudományos. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. individualizálás szempontjait és elősegíteni a tanulók részvételét saját fejlődésük értékelésében. nyitott mások véleményének. tervezésébe. iskolai és iskolán kívüli életét.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Pedagógus II. Képes előmozdítani a nagyobb egyenlőséget az iskolában. Betartja az értékelés etikai normáit. és közvetíti a tevékeny állampolgári magatartásmód értékeit a tanulóknak is. képes olyan pedagógiai helyzetek teremtésére. Kutatótanár Célja a szakmai önmegvalósítás. elemzése Pedagógus I. Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális folyamatokat. Tudatosan kezeli az értékek sokféleségét. amelyek ezeknek az értékeknek elfogadását segítik. intézményi. Bekapcsolódik különböző szintű értékelő tevékenységek elemzésébe. országos vagy nemzetközi felmérésekben. Értékelési gyakorlatára a komplexitás jellemző. kollégáit. Mesterpedagógus Elkötelezetté válik a szélesebb társadalmi közösség építésében. A pedagógus képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák és módszerek meghatározására. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás. amelyet vagy osztálytermi munkájában. önértékelési képességük kialakítására. a tanulói személyiség fejlesztésére. 27 . Képes pedagógiai céljainak megfelelő értékelési eszközök fejlesztésére. vagy a tanításhoz kapcsolódó más területeken végzett alkotó tevékenységgel valósít meg. szervezésébe és működtetésébe. összefüggésekkel. igyekszik diákjait. értékelésében. Pedagógus II. illetve alkotó-fejlesztő munkájával vagy nemzeti. Alkotó munkájával bekapcsolódik a multikulturalizmushoz és az interkulturális oktatáshoz kapcsolódó kezdeményezésekbe. amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit. kollégái és az iskola értékelő munkájának fejlesztése érdekében. Tevékenyen vesz részt intézményi. formáiról és módszereiről. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. mentoráltjait is bevonni. Tisztában van alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal. Részt vesz a kultúrák közötti kapcsolatok építésében. az értékelés eszközeinek megválasztására. Szakszerű tudása van az értékelés folyamatáról. nemzetközi társadalmi szervezetekben végzett fejlesztő tevékenységével hozzájárul az esélyteremtéshez társadalmi szinten is.

fejlesztési eredményeit. képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. és ezek alapján reflektív módon törekszik tevékenységének javítására. Tevékenysége során tudatosan épít a szervezeten belüli és kívüli kapcsolatokra. tisztában van a pedagógiai kutatás. képes elemezni. Részt vállal a tudásmegosztásban. saját személyiségének fejlesztésére. Tájékozott a szakterületéhez és pedagógusi hivatásához kötődő információs forrásokról. Ezeket a forrásokat készségszinten használja szakmai munkájában. Követi és figyelembe veszi munkájában a helyi innovációk eredményeit. Képes és kész mások osztálytermi kommunikációjának fejlődését szakmailag támogatni. Kutatótanár Szerepet vállal a pedagógusi szakma országos szervezeteinek működtetésében. a szakmai párbeszédek eredményeire. valamint az ezekre ható társadalmi folyamatok. A pedagógusi szerepek és feladatok. Az intézményen belül szakmai kérdések megbeszélésében aktív. szóban és írásban. Törekszik önismeretének. alapszintű szakmai szövegek megalkotására. Jól tájékozódik a pedagógiai és a szaktárgyi szakirodalomban. Tudományos igényű munkát végez az osztálytermi kommunikáció vizsgálata és a fejlesztés módszereinek kidolgozásában. jogszabályok és etikai normák ismeretében képes megfogalmazni saját szakmai szerepvállalását. kollégáival. és ezeket szakmailag érvényes módon tudja kommunikálni is. Képes szaktudományi és neveléstudományi szakszövegek pontos értelmezésére. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pedagógus I. Szaktudománya vagy a neveléstudomány és társtudományai terén kiemelkedő tudományos eredményeket ér el. fejlesztés és innováció sajátosságaival. aktív szakmai kapcsolatokat működtet. Szerepet vállal és kezdeményező szervezeti szintű megbeszéléseken. Kommunikáció és szakmai együttműködés. szervezetekről és ezek elérhetőségéről.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 7. Széles körű szakmai kapcsolatrendszerrel bír. az iskola más munkatársaival. Nyitott a konfliktushelyzetek és a problémák feltárására és megoldására. és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Mesterpedagógus Saját szakmai munkája során tudatosan épít az egymástól tanulás lehetőségeire. Felelősséggel vesz részt szakmai kérdések megvitatásban helyi és országos szinten is. szükség esetén szakmai segítség felhasználásával. kezeléséről. szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kezdeményező szerepet vállal. Pedagógus II. lelki egészségének megőrzésére. támogatja mások szakmai fejlődését. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását. Aktívan közreműködik a pedagógiai és szervezeti tevékenységekben. problémamegoldás Pedagógus I. 8. Szakmai kérdésekben tájékozottság és önálló. Képes egyszerűbb kutatási módszerek használatára. tudományos adatokon és tapasztalatai elemzésén nyugvó véleményalkotás jellemzi. együttműködési lehetőségekre. értelmezni e területek kutatási. A pedagógus képes partneri együttműködésre a tanulókkal. a szülőkkel. és rendszeresen értékeli. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 28 . a tanulók és az iskola életében szerepet játszó szakemberekkel. Különböző szakmai szituációkban képes nyílt és hiteles kommunikációra.

hogy a magasabb szint magában foglalja az előző szint elvárásait. a pedagógusokat. az értékelhetőség reális lehetőségeit figyelembe véve a hangsúlyt a legjellemzőbb tevékenységekre helyezve korlátozni kell az 16 Mivel az e-portfólió értékelésének és a tanítási óra/foglalkozás megfigyelésének a nyolc pedagógus kompetencia az alapja. Képes a kollégák önismeretének. Mesterpedagógus A pedagóguskollégák szakmai támogatásában és az iskola szervezeti életében kezdeményező. pályázatok tervezését. a pedagógia elmélete által megalapozott kompetenciák sztenderdekhez viszonyított értékelését a hozzájuk rendelt indikátorok teszik lehetővé. fejlesztéseket végez. aktív szerepet tölt be. A kutatási. Iskolai kutatási. a pedagógusszakmát érintő problémákról. saját reflektív. felhasználni. helyi. speciális/vezető pozíciót tölt be. megvalósítását képes ellátni. képes az iskolán belül és a helyi közösséget érintve szakmai párbeszédet. Kutatótanár A pedagógusszakmát. és széles körű érdeklődésre számot tartó pedagógiai. szakmai fejlődésének segítésére. iskolát érintő kérdésekben állást foglal. regionális szinten népszerűsíti. helyi. kérdésekről képes szakmai párbeszédet kezdeményezni az iskolai. a pedagógusok társadalmi felelősségét. Elkötelezett a tudományos igényű kutatások iránt. csak az új elvárásokat írja le. párbeszédet kezdeményez. a problémamegoldásban kezdeményező. az iskolát érintő kérdésekben országos és esetleg nemzetközi fórumokon alkotóan és felelősségteljesen vesz részt. Pedagógiai munkájában felmerülő problémái megértéséhez és megoldásához képes adekvát szakirodalmat keresni. 29 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A megfigyelhetőség. Tudatosan figyel lelki egészsége megőrzésére. az életpálya során meglehetősen összetett folyamatban fejlődnek. él a kiégést megelőző technikák alkalmazásával. Az iskolai innovációkban kollégáit szakmailag segíti. . Elfogadja az iskola.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Pedagógus II. képességek és attitűdök olyan tevékenységformákban való megfogalmazása. nevelési-oktatási problémák értelmezésében. amely a külső megfigyelő számára lehetővé teszi ezek megragadását a pedagógiai munka során. egyeztetést kezdeményezni a pedagógusszerep. a továbbiakban még két alkalommal is találkozni fog a kompetenciákkal és az indikátorokkal. B) Milyen indikátorok tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz?16 A pedagógiai gyakorlat igényeit figyelembe vevő. és nagy egyéni eltéréseket mutatnak. nemzetközi szintű terjesztésében. de nem ismétli meg az előző szinten megfogalmazottakat. Az iskola szervezeti életét. fejlesztési eredményeket az iskolai. Egy-egy kompetencia igen sokféle tevékenységben jelenhet meg. Az iskolákat. Az indikátorok a kompetenciákban megfogalmazott tudás. szakmai elemző technikáinak megosztására. lelki egészségvédelmének támogatására. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Tevékeny szerepet játszik a reflektív gyakorlat és a pedagógiai mentálhigiéné országos. Az iskolai. fejlesztési projektek vezetését. szaktárgyi kutatásokat. A pedagóguskompetenciák nem statikusak. -munka és -feladatok kérdéseiről. Az egyes életpályaszakaszok leírásai ezért úgy épülnek fel. így az indikátorok száma is rendkívül sok lehet. regionális szinten. az eredményeket országos (és nemzetközi) szinten terjeszti.

de az értékelésben csak azok számítanak. A Gyakornok minősítővizsgájának kidolgozása folyamatban van. 30 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szaktudományos. Fogalomhasználata pontos. szint esetében is. de a fokozat megszerzéséhez alacsonyabb pontszám megszerzését követeli meg. A kezdő pedagógus (gyakornok) munkájában az egyes kompetenciák és indikátoraik valószínűleg alacsonyabb szinten valósulnak meg. 1. a rendszeresen tájékozódik a szaktárgya és a pedagógiai tudományára vonatkozó legújabb eredményekről indikátor egy tanítási órán valószínűleg nem figyelhető meg a pedagógus tevékenységében). A minősítés számára a kompetenciákhoz leginkább hozzárendelhető tevékenységeket átlagosan 10 indikátor írja le. hanem leginkább annak jelzése. hogy mely sztenderd alapján milyen mértékben felelt meg a pedagógus. mik az erősségei. kompetencia: Szakmai feladatok. amelyekről információt lehetett szerezni. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. 1.és indikátorlista alapján történik. és ehhez képest fogja a két szinten a sajátos szakmai tudásokat megjeleníteni a sztenderdekben és az indikátorokban. változatos oktatási módszereket. vagyis a minősítésnek nemcsak az a célja. 17 1. sztenderdhez kapcsolódó indikátorlistával dolgozik a Pedagógus I.2. taneszközöket alkalmaz. sztenderdszint indikátorlistája 1. a Pedagógus II. 1. kritikusan értékeli és megfelelően használja. 1. egy tanóra) természetesen nem ad lehetőséget az összes indikátor megjelenítésére (pl. így az indikátorok fejlődésére is az integratív (a magasabb fejlettségi szint magában foglalja az alacsonyabbat) és kumulatív (a teljesített indikátorok mellett újakat. Lásd az eljárás tartalmi elemei és a rendelet. (A Pedagógus I. Ez magyarázza azt.3. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár sztenderdjeinek bemutatása sem képezi tárgyát jelen Útmutatónak. A rendelkezésére álló tananyagokat.) A Pedagógus II.6. ezért jelen Útmutató nem vállalja fel a gyakornoki sztenderdekhez kapcsolódó indikátorok leírását. hogy minden dokumentum és egyéb információforrás értékelése ugyanazon kompetencia.7.-be sorolt pedagógusoknál pedig minimálisan 75%-ban kell megfelelniük a sztenderdeknek. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). tantervi tudás Alapos. Ez azt jelenti.1. ezért egy konkrét pedagógiai tevékenység (pl. 1. és mik a fejlesztendő területei. integráltabbakat kell a két felső szinten teljesíteni) természet a jellemző. következetes. . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az indikátorlista az adott kompetenciához kapcsolódó teljes tevékenységkörre vonatkozik.4. 1.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? indikátorok számát. 1. Az egyes minősítési szintek sztenderdjei egymásra épülnek.) Ez az eljárás. hogy a megfelelt és a nem felelt meg minőségi fokozatok megállapításra kerüljenek. hogy bár a jelen Útmutató a Pedagógus II. -be sorolt pedagógusoknál minimálisan 60%-ban. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. és ezek az információforrások más-más súllyal számítanak17. sztenderdhez kapcsolódó indikátorlistát tekinti kiindulási alapnak. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. a minősítési rendszer esetük ben a Pedagógus II. szaktárgyi.5. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. a magasabb szintek értelemszerűen magukban foglalják az alacsonyabb szinteket. a fejlődésbe vetett hit filozófiájával magyarázható.

az intézmény pedagógiai programját. Alkalmazza a differenciálás elvét. továbbadásának kritikus. 3. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. a tanulók előzetes tudását. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra.6.1. 2. 3. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. bizalomteli légkört alakít ki. céljaira. 3.10. aktivizálására.7. 3. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. korlátait stb.4.7. 3. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. 2.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 1. a tanultak alkalmazására neveli.9. webes felületeket működtet. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. 1. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának.10. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai. 1. logikusan építi fel. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. 31 . a tanulási folyamatot tartja szem előtt. 2.3.2. Pedagógiai munkáját éves szinten. 2. online eszközöket.. 2. kutatás igényét.6. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. ahol minden tanuló hibázhat. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A célok tudatosításából indul ki. 3. pl. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 2. Pozitív visszajelzésekre épülő. feldolgozásának. etikus módját. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. kompetencia: A tanulás támogatása Épít a tanulók szükségleteire. 2. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat. Tanítványait önálló gondolkodásra. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. módszereket. életkori sajátosságait. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat.9.5.12.8. 2. érzelmi állapotát. A tanulók tevékenységét. motiváltságát. Célszerűen használja a digitális. 2. a taneszközök használatával.2.11. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. 3. 2. 2. 3. taneszközöket.3. 2. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein.8. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. 2.1. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével.4. 3.5. az oktatási környezet lehetőségeit.8. gyakorlására. mindenkinek lehetősége van a javításra.

5.4. tanulási. szervezésével. megvalósítását. fejleszti a tanulók vitakultúráját.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 4. 4. megfelelő stratégiák alkalmazására. közös szabályok megfogalmazásával. 5. Értékközvetítő tevékenysége tudatos.7. biztonságot. ahol 5. közösségek alakulásának segítése.10. helyesen értelmezi. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. Óráin harmóniát. társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. Az együttműködést támogató.2. tiszteletére neveli.3.8.10.2. A tanulók közötti kommunikációt. tevékeny. Tanítványait egymás elfogadására. elfogadó légkört teremt. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. más kultúrák elfogadása jellemzi. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás 5. egységben kezeli.5. következetes és kiszámítható értékeléssel. az egyéni megértést 4. érzékenység. A tanuló hibáit.4. kompetencia: A tanulói csoportok. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek 4. sokoldalúan tárja fel. értékteremtő.7. 5. tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli. altruizmus. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel.6. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat 4. véleménycserét ösztönzi. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. osztályfőnöki tevékenység 5.3. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. és hatékonyan kezeli. Az iskolai. például megbeszélések 5. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. és képes számukra 4. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. 4. esélyteremtés. hanem fejlődésében szemléli. keretében.9. 4. 5. integrációs tevékenység. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik.6. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.1. fejlesztése. mind a szabadidős tevékenységek során.9. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. Az együttműködés. terveket dolgoz ki. nyitottság. 5. illetve 5. társadalmi 5. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési 4. elősegítő módon reagál rájuk. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. a hátrányos helyzetű. Együttműködés. az egyéni bánásmód érvényesülése. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. 32 . és ezeket hatékonyan meg is valósítja. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. tanuló többi gyermekkel. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 4. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. autonómiájának kibontakoztatására törekszik.8.1. 5. segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni.

A megbeszéléseken.8. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. Céljainak megfelelően. a vitákban képes másokat meggyőzni. 6. 7.1. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. az intézményvezető. 33 . 6. következetesen alkalmazni. Értékeléseivel. a szakmai partnerekkel. Nyitott a szülő.6. Visszajelzései. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. az egyéni. 7. témanap. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. 7. 7.7.7. tárgyszerűek. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. a tanuló. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. szükség esetén gyakorlatát módosítani. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket.8. eszközöket. értékelései világosak. 6. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.9. 6. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. tudásszintmérő teszteket) készít. fejlesztését. 6. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. a szülőkkel. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. és ő maga is meggyőzhető. 6. problémamegoldás Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. problémáit önállóan. A diákok érdekében önállóan. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 6. 7. 6. ünnepség. egyértelműek. szervezetekkel.4.10.5. 7. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. intézi. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a kollégák. feltételeket alakít ki. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. projektoktatás. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait.1. kirándulás) megvalósításában. 7. elemzése Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit.5.3. 6. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását.3.4.2. 7. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése.6. 7.2. 7. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. a szaktanácsadó visszajelzéseire. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a vitákban. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. 7. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését.

Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. 8. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról.5. pályázatokban. 8. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 8. 34 . eszközökről. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. 8. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. Részt vesz intézményi innovációban. 8. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. kutatásban. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.2. 8. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. 8. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 8.7.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 8.3. tudományos eredményeket.4.9. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Tisztában van szakmai felkészültségével.1. 8. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. Munkájában alkalmaz új módszereket. személyiségének sajátosságaival.8.6.

szakmai vezetői. szülői. hiszen minden forrás és minden elemző-értékelő megnyilvánulás emberektől származik. képesek -e reális. a sokoldalú információszerzés és a személyes találkozás együttesen biztosíthatja. Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? Az életpályamodell bevezetésének sikeressége elsősorban azon múlik. hogy a teljes objektivitás nem érhető el. Az e-portfólióban a pedagógus saját szakmai teljesítményéről természetesen a lehető legpozitívabb képet kívánja a bizottság elé tárni. Az értékelés objektivitására való törekvés legfontosabb mutatója és egyben biztosítéka: az értékelés kritériumrendszere a sztenderdekhez rendelt indikátorok listája. szakmai munkaközösség-vezetői. Ennek a kritériumnak az elérése a következő kérdéseket veti fel: Beépíthetők-e az értékelés rendszerébe olyan elemek. Lehetséges-e a pedagógus munkáját fejlődésében szemlélni a minősítés korlátozott időtartama alatt? Ez a kérdés szintén olyan. és maga a szakmai megbeszélés is lehetőséget ad a fejlődésre vonatkozó kérdések megválaszolására. hanem olyanokra is. Következtetések vonhatók le a tanulói eredmények javulásából. másrészt a pedagógus fejlődését bemutató igazgatói. hogy a minősítés folyamán alkalmazott értékelési módszerek milyen mértékben képesek feltárni a valós helyzetet. Jelenleg a pedagógus-életpálya folyamatának bemutatására egyrészt az e-portfólió.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? IX. amely minden egyszeri alkalomra szorítkozó eljárásban felvethető. amelyek megnövelhetik a minősítés objektivitását? Mindannak tudatában. dokumentálható eredmények. A minősítési eljárás azonban nem csupán ezekre a jól mérhető teljesítményekre. A személyes beszélgetés alkalmat ad a hiányzó információk kiegészítésére. ezen belül kiemelten a szakmai fejlődést bemutató dokumentum nyújt lehetőséget. objektív tényekre támaszkodik a kompetenciák vizsgálatakor. az e-portfólióhoz kapcsolódó szakmai beszélgetés. az órák/foglalkozások látogatása és megbeszélése. a valósághoz közeli képet adni a pályázó pedagógus munkájának értékeiről. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az iskolai értékelési folyamat pedagógusra vonatkozó dokumentumai (igazgatói. hogy a lehető legteljesebb kép alakulhasson ki a pedagógusról. az új rendszer igyekszik különböző módokat biztosítani a pályázó számára felkészültsége. a szakmai fejlődés dokumentumai. tanfelügyelői vélemények). amelyek tárgyszerűen és számszerűen adnak információt a pedagógus munkájáról. a tanfelügyelő értékeléséhez viszonyított változásokból. tanulói. munkaközösség-vezetői vélemény. a minősítőbizottság külső tagjai. Ennek hitelességét viszont jól erősítik vagy gyengítik az e-portfóliótól különböző információforrások. amelyek nem tartoznak ezekbe a kategóriákba. Az eljárás kiemelten fontos mozzanata a jelölt és a bizottság tagjai között lezajló. szakmai teljesítménye bemutatásához. tevékenységkörök). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A mérhető. 35 . pontosabb értelmezésére. Vannak olyan mutatók (tanulói eredmények.

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló rendelet alapján 36 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amely három főből áll. vagy ennek dokumentumaiban (óraterv/foglalkozásterv. a pedagógus írásos visszajelzést kap az erősségeiről és fejlesztendő területeiről.  Tanítási-nevelési tevékenység. interjú).Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? X. hogy az értékelés ne csak minősítő. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. Azért. Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok. feladatlap. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt. valamint az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részének a minősítés rendszerébe való integrálása (30%) azáltal válik lehetségessé. továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott. 30. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A) Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?18 A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a minősítőbizottság folytatja le. tervezés. hogy az értékelés egységesen kompetenciaalapú. videofelvétel. A nyolc pedagóguskompetencia indikátorait a megfelelő szintek (sztenderdek) szerint fogják értékelni a következő területeken:  Felkészülés a tanításra-nevelésre.) vizsgálja a bizottság. illetve a pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg.) Korm. (VIII. évi XXXIII. . a pedagógus tevékenységéről kapott dokumentumok és a személyes tapasztalatok alapján. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. gyakorlóóvodájának.  A pedagógus reflexiója saját tervezési és tanítási-nevelési tevékenységére. írásos reflexió stb. Mesterpedagógus fokozatba sorolt. Elnöke a kormányhivatal által delegált. fokozatba sorolt alkalmazottja. gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. didaktikai eszköz. vezetői megbízással rendelkező alkalmazott. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés visszajelzésének. pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői. az Országos szakértői névjegyzékben pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) vagy pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő. fejlesztett tananyag. azonos tartalmi és módszertani elemek alkalmazásával történik. hanem fejlesztő/támogató szerepet is kapjon a pedagógusok minősítésében. 18 326/2013. Tagjai a gyakornoki minősítővizsga esetén valamely pedagógusképző felsőoktatási intézmény Tanárképzési Központjának javaslatára az intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának. Az indikátorok fejlettségét vagy a konkrét tevékenységben (tanítási óra.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Tagjai a minősítési eljárás esetén a kormányhivatal által delegált. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben részt vett. a jelölt legalább két szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és elemzése.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a tanfelügyelőnek a pedagógusra vonatkozó megállapításai alapján. az Országos szakértői név jegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő. A minősítővizsga és a minősítési eljárás esetén a minősítőbizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos az értékelt pedagógusnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgyának megfelelő szakképzettségével. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának. Az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője. gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. gyakorlóóvodájának. továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott. A Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében a minősítőbizottság további tagja a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja. Az egyházi intézményben vagy egyes magániskolákban a minősítővizsga és a minősítési eljárás során a felsőoktatási intézmény által delegált köznevelési szakértőt az intézményfenntartó kéri fel. 37 .  Az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó megállapításai alapján. ha az egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan. Csak magasabb fokozatba tartozó. azonos munkakörben dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában.  A gyakornok e-portfóliójának áttekintése. értékelése (portfólióvédés). tanóra megtartása. pedagógus-szakvizsgával rendelkező alkalmazott. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. B) Melyek a minősítővizsga tartalmi elemei (részei)?  Ha a munkakör részét képezi foglalkozás. C) Hogyan történik az értékelés a minősítővizsgán?  Az e-portfólió és ennek védése alapján. a meglátogatott szakórák vagy foglalkozások alapján.  Ha a munkakör részét képezi. fokozatba sorolt alkalmazottja. A köznevelési szakértőt az egyházi fenntartó által fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki.

felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. tanóra megtartása. 20 2. pedagógiai előadó. A Az értékelés elemei 1. a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 3. 38 .) Mesterpedagógus. évi XXXIII. akkreditált jó gyakorlat bemutatása a portfólióban Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban 2. a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 3. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. Kutatótanár A Az értékelés elemei A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése.) Korm. 1. a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás. szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai. valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak esetében. 30. tanóra megtartása20. tehetséggondozás. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. tanóra megtartása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás. tanóra megtartása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? D) Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei (részei)?19 1. Pedagógus II. tanóra megtartása. szaktanácsadói. (VIII. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése 30 20 50 B % 19 326/2013. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. intézményvezetői tevékenység..) Pedagógus I. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. szakmai ellenőrzés összegző értékelése 30 B % 50 2. az országos pedagógiai. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról 20 Nem képezi a munkakör részét a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. Szakértői.

A miniszter az Oktatási Hivatal javaslata alapján elkészített minősítési tervben minden év április 30-ig dönt a következő évben minősítővizsgán. a minősítővizsga és a minősítési eljárás megszervezésében és lefolytatásában részt vevőkre függetlenül attól.) Melyek az eljárásrendet meghatározó jogszabályok?  2011. évi CXC. évi XXXIII. G) Miként épül fel a minősítés eljárásrendje? Az eljárás kiterjed fenntartótól függetlenül a nemzeti köznevelésről szóló 2011.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? E) Mit értékelnek a minősítési eljáráson? A minősítési eljárás során a minősítőbizottság áttekinti a pedagógus által feltöltött e-portfóliót. 30. megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. (I. A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a döntés meghozatalát követően. munkaviszonyban foglalkoztatottakra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. napjáig kezdeményezi a minősítését a területileg illetékes kormányhivatalnál. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról  8/2013. § (1) bekezdésben meghatározott köznevelési intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban. a meglátogatott foglalkozások és az e-portfólió védése alapján értékeli a pedagógust. hogy a köznevelési intézmény önálló intézményként vagy másik intézmény szervezetéhez tartozva. 1. szervezetileg összevonva működik. minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. 39 . törvény a nemzeti köznevelésről  326/2013. évi CXC. A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31. ezek munkáltatójára. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelését. az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit. legkésőbb május 31-ig értesíti.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről Az emberi erőforrások minisztere által 2013. F) Hogyan történik a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való jelentkezés? A miniszter minden év február utolsó napjáig teszi közzé a következő évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. (VIII. 30. törvény (a továbbiakban: Nkt.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. A minősítővizsgára jelentkezett gyakornokot a minősítési tervbe fel kell venni.) 7.

eszközéről. 21 22 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. Dokumentumok/eredmény A minősítővizsga dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. a szakmai életút értékelése.22 A gyakornok feltölti az e-portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. különösen legalább tíz tanóra. 3. dokumentumai. önálló alkotói. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve . Egyezteti a bemutató óra/foglalkozás tartalmát. a technikai feltételekről. . Az e-portfólió elkészítésére.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítővizsga esetén A 2 év gyakornoki idő lejártának hónapjában kötelező a minősítővizsga. minősítésre való felkészülésre a gyakornoki idő alatt. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. a mentor közreműködésével kerül sor. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. a nevelő-oktató munka dokumentumai. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. formáját illetően. 5. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap az minősítővizsga módszereiről. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Jelentkezteti a gyakornokot a kormányhivatalnál. művészeti tevékenységek bemutatása. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. dokumentumai. tevékenysége. lefolytatásáról. 2. 4. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. értelmezése alapján. 6. Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit21. a pedagógus szakmai útja. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. a szakmai önéletrajz. A gyakornoki idő letételének hónapját megelőző hónap első napján az intézményvezető értesíti a kormányhivatalt. 40 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

A minősítővizsga lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt23. fokozatba lép. fokozat eléréséhez az összpontszám 60%-a szükséges. Értékelés: megfelelt: a Pedagógus I. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője 41 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. értékelése. megbeszélése. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. A minősítővizsga során az értékelés szempontjait. Összegző értékelés. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd összegző értékelés táblázata). melléklete határozza meg. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. értékelése. A Pedagógus I. akkor a gyakornoki idő 2 évvel meghosszabbodik. ha nem az első sikertelen vizsgája. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. A minősítővizsga módszerei:       az e-portfólió előzetes vizsgálata. Az e-portfólió védésének értékelése. értékelése. Elkészítik az összegző értékelést. foglalkozások látogatása. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. A pedagógus két órájának/foglalkozásának látogatása. dokumentáció. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. nem felelt meg: ha az első sikertelen vizsgája. akkor a foglalkoztatási jogviszonya az adott intézményben megszűnik. 23 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. az e-portfólió védésének lebonyolítása. értékelése. a pedagógus által tartott szakórák. felkészülés a védés lebonyolítására. értékelése. értékelése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése.

a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. a technikai feltételekről. 3. 6 év P1-ben szerzett gyakorlat után. dokumentumai. Az e-portfólió elkészítése. dokumentumai. A pedagógus módosíthatja e-portfólióját. a szakmai életút értékelése. a szakmai önéletrajz. eszközéről. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. lefolytatásáról. 6. a nevelő-oktató munka dokumentumai. évében kötelező. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. értelmezése alapján. 42 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. önálló alkotói. Dokumentumok/eredmény A minősítési eljárás dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Megszervezi az órák/foglalkozások látogatását. 2. különösen legalább tíz tanóra. tevékenysége. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. 24 25 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. A P1-ben szerzett gyakorlat 9. a pedagógus szakmai útja. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. művészeti tevékenységek bemutatása. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit24. 5.25 E-portfóliójának feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes feltöltőfelületre a jelentkezéssel egyidőben. 4. . biztosítja az intézményben zajló minősítési eljárás feltételeit.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P1  P2 Saját kezdeményezésére min. A kötelező minősítési eljárást a munkáltató írja elő.

értékelése. értékelése. Összegző értékelés. értékelése. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. Értékelés: megfelelt: a Pedagógus II. melléklete határozza meg. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. fokozatba lép. évben. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd összegző értékelés táblázata). Ha a munkakör részét képezi a pedagógus két órájának/foglalkozásának látogatása. dokumentumok A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt26 A minősítési eljárás módszerei:       az e-portfólió előzetes vizsgálata. értékelése. az e-portfólió védésének lebonyolítása. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó áttekintése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. fokozat eléréséhez az összpontszám 75%-a szükséges. legkésőbb a 11. A Pedagógus II. 26 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. értékelése. újabb minősítés szükséges: megismételt eljárás minimum 2 év múlva. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. értékelése. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak megismerése. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. Az újabb minősítési eljárás sikertelensége esetén munkaviszonya megszűnik. felkészülés a védés lebonyolítására. foglalkozások látogatása. dokumentáció. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a pedagógus által tartott szakórák. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. Az e-portfólió védésének értékelése. Elkészítik az összegző értékelést. megbeszélése. . fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője 43 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

a szakmai életút értékelése. művészeti tevékenységek bemutatása. Az e-portfólió elkészítése. 4. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. értelmezése alapján. a technikai feltételekről. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. eszközéről. 2. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. különösen legalább tíz tanóra. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. a pedagógus szakmai útja. Ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el.28 Az e-portfólió feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre a jelentkezéssel egyidejűleg. 44 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. . 3. 6. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. 27 28 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. lefolytatásáról. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. 5. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. dokumentumai. dokumentumai. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. a nevelő-oktató munka dokumentumai. a szakmai önéletrajz. Dokumentumok/eredmény A minősítési eljárás dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. a pedagógus módosíthatja az e-portfólióját. 6 év P2-ben szerzett gyakorlat és pedagógus-szakvizsga megléte esetén. tevékenysége. önálló alkotói.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P2  Mesterpedagógus Saját kezdeményezésére min. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit27. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról.

összegző értékelés táblázata). az e-portfólió védésének lebonyolítása. Az e-portfólióban bemutatott szakértői. minősítési. 45 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. értékelése. fokozatban marad. akkreditált jó gyakorlat áttekintése. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. értékelése. megbeszélése. szakértői.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. szaktanácsadói. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. értékelése. Értékelés: megfelelt: a Mesterpedagógus fokozatba lép. foglalkozás látogatása. értékelése. szaktanácsadói feladatok ellátására. tevékenység. A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt29 A minősítővizsga módszerei:      az e-portfólió előzetes vizsgálata. szaktanácsadói. dokumentáció. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. a pedagógus egy foglalkozásának látogatása. Megismételt eljárás minimum 2 év múlva. akkreditált jó gyakorlat áttekintése. tehetséggondozás. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. A Mesterpedagógus fokozat eléréséhez az összpontszám 85%-a szükséges. Az e-portfólió védésének értékelése. Összegző értékelés. értékelése. intézményvezetői tevékenység. értékelése. intézményvezetői Elkészítik az összegző értékelést. Ha a munkakör részét képezi. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. . felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. melléklete határozza meg. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. a pedagógus által tartott szakóra. értékelése. tehetséggondozás. értékelése. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője.   felkészülés a védés lebonyolítására. 29 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd. nem felelt meg: a Pedagógus II. munkaidő-kedvezményben részesül az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési.

4. Mesterpedagógus  Kutatótanár A legalább Pedagógus II. valamint megszervezi a minősítési eljárást. eszközéről. 46 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. Minősítőbizottság Az illetékes kormányhivatal megvizsgálja. szakterületen szerzett tudományos fokozat. 30 31 32 Évente minimum két szaktanulmány. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. a pedagógus módosíthatja az e-portfólióját. rendszeres publikálás30. 6 év P2-ben szerzett gyakorlat. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. Feltétele: min. valamint doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. dokumentumai. 5. szabadalom. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. Ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. Az e-portfólió elkészítése. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. különösen legalább tíz tanóra.32 Az e-portfólió feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. . tevékenysége. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. 2. lefolytatásáról. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. értelmezése alapján. fokozatba besorolt pedagógus kezdeményezheti a Kutatótanár fokozatba történő átsorolását a munkáltatónál. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. legalább két minősítésen való sikeres részvétel. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Dokumentumok/eredmény A sikeres védés után a munkáltató a kormányhivatal igazolása alapján átsorolja a pedagógust. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit31. önálló alkotói. taneszközfejlesztés stb. a nevelő-oktató munka dokumentumai. a szakmai önéletrajz. a pedagógus szakmai útja. 3. 6.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P2. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. hogy a pedagógus megfelel-e a Kutatótanár fokozatba történő besorolás feltételeinek. a szakmai életút értékelése. dokumentumai. művészeti tevékenységek bemutatása.

47 . Összegző értékelés. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok. összegző értékelés táblázata). kutatási-fejlesztési tevékenység. értékelése. dokumentáció. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. az e-portfólió védésének lebonyolítása. értékelése. az intézményi önértékelésnek az adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. értékelése. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. A Kutatótanár fokozat eléréséhez az összpontszám 85%-a szükséges. minősítési. Ha a munkakör részét képezi a pedagógus egy foglalkozásának látogatása. értékelése. melléklete határozza meg. megbeszélése. Az e-portfólióban bemutatott kutatási-fejlesztési tevékenység áttekintése. Elkészítik az összegző értékelést. fokozatban marad. értékelése. A minősítővizsga módszerei:        az e-portfólió előzetes vizsgálata. munka áttekintése. Kutatótanár fokozatba az összes nevelésioktatási intézményben a pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak legfeljebb 1 százaléka sorolható be. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. értékelése. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. kutató tevékenység áttekintése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. a pedagógus által tartott szakóra. szaktanácsadói feladatok ellátására. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd. munkaidő-kedvezményben részesül az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Értékelés: megfelelt: a Kutatótanár fokozatba lép. foglalkozás látogatása. Megismételt eljárás minimum 2 év múlva. értékelése. felkészülés a védés lebonyolítására. Az e-portfólió védésének értékelése. értékelése. nem felelt meg: a Pedagógus II.

Az időpontok. technikai szükségletek egyeztetése. a határidők.Az információk. 33 A pedagógus minősítési eljárása esetén a minősítőbizottság egyik tagja szakképzettségének azonosnak kell lennie az értékelt pedagógus szakképzettségével. a helyszínek. valamint az állnak. Értékeli a bizottság tagjaival a pedagógus e-portfólióját és ennek Az összegző értékelés elkészül. Áttekinti az intézményvezető által feltöltött intézményi kitöltött értékelőlapok rendelkezésre önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. A minősítőbizottság tagjaival elkészített összegző értékelést fel. a kommunikációs csatornák egyeztetése.információk rendelkezésre felületre. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. . valamint a szakértők kérdéseire adott válaszokat.33 Feladatok Dokumentum/eredmény Átveszi a kormányhivataltól a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. az tölti az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltő. Saját tevékenységét dokumentálja. eljuttatott kérdésekre való reflektálás.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? H) Melyek a minősítőbizottság feladatai? A minősítőbizottság elnöke (Szakértő I. a hivatalos eljárás év július 31-ig. megindul. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e-portfó.) Feladatok Dokumentum/eredmény Átveszi a kormányhivataltól a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. Az időpontok. megindul. nyilvántartást vezet. Áttekinti. Felveszi a kapcsolatot a minősítőbizottság tagjaival. rendelkezésre áll. az elemzések. országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. a keletkezett iratokat. 48 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól vagy módosulása. Felveszi a kapcsolatot az intézmény vezetőjével. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. A továbbiakban ezt a szakértőt nevezzük Szakértő II. a lióját. védését. bocsátása. Szakértő II. a tárgyi.-nek. a hivatalos eljárás év július 31-ig. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.A megbízásnak való megfelelés. tanár esetén a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgy tanítására jogosító szakképzettségével.

értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött Az információk. Intézményvezető Feladatok Dokumentum/eredmény A kormányhivataltól átveszi a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. az elemzések. nyilvántartást vezet. a e-portfólióját. rendelkezésre áll. Az óra/foglalkozáslátogatás értékelése elkészül. Értékeli a bizottság tagjaival a pedagógus e-portfólióját. Értékeli a pedagógus látogatott óráit/foglalkozásait. a rendeletben A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. válaszokat. előzetesen eljuttatott kérdésekre való reflektálás. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. Áttekinti az intézményvezető által feltöltött kitöltött értékelőlapok rendelkezésre intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. A kitöltött értékelőlapok amelynek tárgya a látott órák megbeszélése. pedagógusra vonatkozó részeit. a hivatalos eljárás év július 31-ig. és Az összegző értékelés elkészül. Összeállítja és feltölti az Oktatási Hivatal által kijelölt A feltöltött dokumentumok elektronikus feltöltőfelületre az intézményi önértékelés rendelkezésre állnak. Megfigyeli. a keletkezett iratokat. Saját tevékenységét dokumentálja. értékeli a pedagógusnak meghatározott számú óráját/foglalkozását. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól vagy módosulása. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. megindul. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ennek védését. 49 . valamint a szakértők kérdéseire adott rendelkezésre áll. állnak. rendelkezésre állnak. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Áttekinti. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését.

az vagy módosulása. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. sorolása. értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítővizsgánál Az információk rendelkezésre alkalmazott útmutatókat.Az információk. a keletkezett iratokat. Megszervezi. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. biztosítja az intézményben zajló A feltételek biztosítva vannak az minősítővizsga/minősítési eljárás személyi. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya a látott órák/foglalkozások megbeszélése. e-portfólióját és ennek védését. kinevezés. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. értékelési eszközöket. A bizottság jelölttel azonos szakos tagjával megfigyeli a Az információk rendelkezésre pedagógus rendeletben meghatározott számú állnak. Figyelemmel kíséri. A gyakornoki minősítővizsga letételének hónapját minősítési tervben. Ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le. Feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonat. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e-portfólió. nyilvántartást vezet. e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól eljuttatott kérdésekre való reflektálás. Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. 50 . tárgyi eredményes minősítéshez. az elemzések. látottakról. technikai.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Áttekinti.kitöltött értékelőlapok rendelkezésre kozó részeit. a tanítási év utolsó hónapjában tesz minősítővizsgát. ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. Értékeli a bizottság tagjaival a meglátogatott pedagógus Az összegző értékelés elkészül. állnak. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. Saját tevékenységét dokumentálja. a ját. I) Melyek a gyakornok feladatai? Gyakornok Feladatok Dokumentum/eredmény A két év gyakornoki idő lejártának hónapjában kerül sor a A gyakornokot regisztrálják a minősítésre. valamint áttekinti az országos pedagógiai-szakmai állnak. Áttekinti. az értékelőlap elkészül a óráját/foglalkozását. dokumentálja a minősített pedagógusnak A pedagógus magasabb fokozatba az életpályamodellben történő előrelépését. feltételeit. megelőző hónap első napján az intézményvezető értesíti az illetékes kormányhivatalt a gyakornoki minősítővizsga esedékességéről. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van.

A sikeres minősítővizsgáról a gyakornok tanúsítványt kap. gitális bemutató rendelkezésre áll. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Elkészíti óraterveit/foglalkozásterveit. A minősítővizsgát követő 15 napon belül megkapja a minősítő. A diadásban. Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi. A látott órák/foglalkozások megbeszélése. mentora és intézményvezetője segítségét.Ismertté válik szakmai értékelése. Felkészül a szakértőktől kapott kérdésekre és saját e-portfóliója Megfelelő informáltság és felkévédésére 15 perces. Megvalósul a minősítési tervben szereplő pedagógus minősítése a jelentkezést követő naptári évben. Válaszol a szakértők előzetesen megismert kérdéseire. digitális bemutató segítségével bemutatja saját pedagógiai tevékenységét és ahhoz kapcsolódó reflexióit. 51 . az előrelépés átlép a Pedagógus I. Ezt követően szakmai beszélgetés keretében 15 percben. Átveszi az értesítést a minősítővizsga időpontjáról. a bizottság értékelését kompetenciaterületenként. Elkészíti saját e-portfólióját az útmutatóban szereplő Az eljárással kapcsolatos információk figyelembevételével. szakmai reflexiókhoz igénybe veszi/veheti szakmai segítség rendelkezésre áll. fokozatba. e-portfólió feltöltésre kerül. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az e-portfólió védése és szakmai beszélgetés során szakmai munkája ismertté válik. saját óráinak/foglalkozásainak A minősítő eljáráshoz szükséges megtervezéséhez. realizálódik. digitális bemutatóval támogatott elő. fejlesztés lehetőségei. előkészíti a minősítővizsgába bevont szakmai dokumentumait a helyszíni áttekintésre.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? E-portfólió elkészítéséhez. ségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését. Megtartja a számára rendeletben előírt számú órát/foglalkozást.szültség a pedagógus részéről. A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. valamint az erős. A sikeres minősítővizsgát követő év január 1-jétől a gyakornok Szakmai siker. az Hivatal által kijelölt elektronikus felületre. tárgyi és technikai feltételekről. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról.továbblépés. majd feltölti az Oktatási információk ismertté válnak.

keretszámai keretszámainak alakulását. látott foglalkozásairól. Május 31-ig átveszi az értesítést a minősítési eljárásban való Megvalósul a minősítési tervben részvételéről. A pedagógus figyelemmel kíséri a miniszter minden év február A minősítési tervbe történő felvétel utolsó napjáig közzétett. előkészíti a minősítési eljárásba bevont szakmai dokumentumait a helyszíni áttekintésre. állnak. felkészültség a pedagógus részéről. kérelmének Legkésőbb május 31-ig a döntés eredménye ismertté válik a munkáltató és a pedagógus számára. Felkészül a szakértőktől kapott kérdésekre és saját e-portfóliója Megfelelő informáltság és védésére 15 perces. megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. A bemutató rendelkezésre áll. a következő évre vonatkozó minősítési különös feltételei. saját óráinak/foglakozásainak megtervezéséhez. hez. A vélemény kikérése után az adott év március 31. az eljárás megindul. digitális bemutatóval támogatott előadással. értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítési eljárásban Az információk rendelkezésre alkalmazott útmutatókat. 52 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? J) Melyek a pedagógus feladatai? Pedagógus Feladatok Dokumentum/eredmény Ellenőrzött pedagógusként részt vesz az országos pedagógiai. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról.szakmai segítség rendelkezésre áll. Kikéri a munkáltató véleményét a minősítésre vonatkozó elképzeléséről. Figyelemmel alakulásáról. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kíséri a miniszter döntését A munkáltató véleménye ismertté válik. Az eljárással kapcsolatos információk ismertté válnak. értékelési eszközöket. szakmai reflexiókhoz. tárgyi és technikai feltételekről. áll a pedagógus szakmai munkájáról. Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi. szereplő pedagógus minősítése a jelentkezést követő naptári évben. Elkészíti óraterveit/foglalkozásterveit. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az e-portfólió feltöltésre kerül. napjáig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál.Az összegző értékelés rendelkezésre szakmai ellenőrzésben. A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. ismertté válnak. Egyidejűleg feltölti az e-portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. Áttekinti. Igénybe veszi/veheti az országos szaktanácsadói rendszer keretein A minősítési eljáráshoz szükséges belül a szaktanácsadói segítségnyújtást az e-portfólió elkészítésé.

pl. esetleírás. valamint az továbblépés.  A pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el. fejlesztési terv a beazonosításra nem alkalmas jelöléssel kell ellátni. és valóban plágiumot követett el. Válaszol a szakértők előzetesen megismert kérdéseire. az előrelépés pedagógus átlép a következő/magasabb életpálya-fokozatba.Ismertté válik szakmai értékelése. etikai és személyiségjoghoz fűződő kötelezettségek vannak?  Az e-portfólió dokumentumaiban felhasznált. A minősítési eljárás lezajlik. ezeket a dokumentumokat a pedagógusnak kell összegyűjtenie. K) Milyen. tanulási-tanítási egység/tematikus terv vagy óraterv/foglalkozásterv mintáival dolgozik.  A pedagógus saját e-portfóliójának minősítési eljáráson túli nyilvánosságáról maga hozhat döntést. Ezt követően a szakmai beszélgetés keretében 15 percben.  A gyermek személyes adatait tartalmazó dokumentumokat. amelyet előzetesen az e-portfóliójában bemutatott. akit a pedagógus tárgyilagos megítélésében összeférhetetlenség nem gátol. videofelvételeknél szülői hozzájárulás szükséges. a szakértők az eljárást azonnali hatállyal felfüggesztik. A minősítési eljárást követő 15 napon belül megkapja a minősítő.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Megtartja a számára rendeletben előírt számú órát/foglalkozást. gyermekekről. hogy ki vehet részt az óralátogatásán.  Abban az esetben. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a minősítővizsgával és a minősítési eljárással kapcsolatos titoktartási. A sikeres minősítési eljárásról a pedagógus tanúsítványt kap. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a bizottság értékelését kompetenciaterületenként. A sikeres minősítési eljárást követő év január 1-jétől a Szakmai siker.  Az adott minősítésben szakértőként csak az vehet részt. diákokról készült képeknél. ha valakit a számítógépes plágiumvizsgáló rendszer kiszűr. 53 . amikor egy pedagógus egy tananyagcsomag részét képező tanmenet. ha ezeket az anyagokat adaptálja ahhoz a csoportprofilhoz. tanulócsoporthoz. fejlesztés lehetőségei. erősségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését. A minősítőbizottság elnöke jelenti a vétséget a kormányhivatalnak.  A pedagógus jóváhagyásával az Intézetvezető nyilvánosságra hozhatja a minősítési eljárás eredményét a tantestület számára.  Az intézmény és a csoportprofil bemutatásakor az azonos intézményben azonos tanulói csoportot tanító pedagógusok esetében az adategyezések nem számítanak plágiumnak. realizálódik.  Abban az esetben. digitális bemutatóval támogatva bemutatja szakmai életútját és ehhez kapcsolódó reflexióit. csak abban az esetben fogadható el.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? L) Mit jelent az összegző értékelés? A minősítőbizottság tagjai áttekintik és értékelik a pedagógus által feltöltött e-portfóliót és az e-portfólió védését (3. melléklet). a teljes minősítési eljárást leghamarabb 2 év elteltével ismételheti meg. sz. A megismételt és a nem kötelező minősítési eljárás díját az eljárás kezdeményezője viseli. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a szakértőknek – az adott kompetenciaértékeket illetően – egyeztetniük szükséges. sz. sz. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatait. melléklet mutatja. melléklet tartalmazza. az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. A pedagógus a szakértői minősítést nem vonhatja kétségbe. ha a minősítés teljes folyamatában nem tudja a bizottság tagjait meggyőzni az adott kompetencia elfogadható szintjéről. sz. a súlyozásos értékszámítás leírását pedig a 8. sz. A pedagógus minősítése „nem felelt meg” lesz abban az esetben. melléklet).) A minősítésről tanúsítványt kap. melléklet és 4. Az eljárásrenddel kapcsolatban a minősítés közlésétől számított 15 napon belül nyújthat be fellebbezést az illetékes kormányhivatalhoz. melléklet). 54 . Az értékelés során a pedagógus-előmeneteli fokozatok eléréséhez a megfelelés kritériumait százalékban megadva az eljárásrend rögzíti. sz. Az értékelt pedagógus súlyozott összesített eredményt kap kompetenciaterületenként. és ezt feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. A minősítésben közreműködő szakértők megvitatják a tapasztalatokat. az általuk adott pontszámok átlaga alapján jutnak végső döntésre (5. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatban minden kompetenciából minimum 3-as értékelést kell elérni. Ha az e-portfólió összesített értékelésekor a három értékelésben részt vevő személy által adott érdemjegyek között legalább 2 értéknyi eltérés van. Elkészítik az összegző értékelést. azaz valamely kompetencia értéke az összegző értékelésben 1-es. valamint az erősségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését a minősítési eljárás lebonyolítása után legkésőbb 15 nappal (Az összegző értékelést az alábbi táblázat és a 7. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését (6. sz. az órák/foglalkozások tapasztalatait (3. Ha a pedagógus minősítése nem lett eredményes. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. melléklet).

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

1.) Az értékelés eljárásrendje
Felelős bizottsági tag
Szakértő I. Szakértő II. Intézményvezető az e-portfólió és a védés értékelése 5. sz. melléklet kompetenciánként 1–5 érték indikátoronként 0–3 pont

Tevékenység

Eszköz
3. sz. melléklet 4. sz. melléklet

Értékskála
indikátoronként 0–3 pont

Háttérszámítás
az indikátorcsoportokból a kompetenciaértékelés leképezése a három értékelő személy pontjainak átlagolása az indikátorcsoportokból a kompetenciaértékelés leképezése

Eredmény

kompetenciánként 1–5 érték

Szakértő II.

az óralátogatás(ok) értékelése az előzetes értékelés eredményeinek feltöltése az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelése

3. sz. melléklet

kompetenciánként 1–5 érték

Intézményvezető

6. sz. melléklet

kompetenciánként 1–5 érték

a három értékelési terület értékének átlagolása

kompetenciánként 1–5 érték

kompetenciánként Szakértő I. az összegző értékelés elkészítése az összegző értékelés táblázata 1–5 érték szöveges értékelés: erősségek, fejlesztendő területek

az értékelési területek súlypontozása és átlagolása -

kompetenciánként 1–5 érték -

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

55

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

2.) Összegző értékelés
Az értékelés elemei A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató e-portfólió és védésének értékelése Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai -szakmai ellenőrzés összegző értékelése

Kompetenciák

A pedagógus által vezetett foglalkozás(ok) értékelése

Súlyozott érték (1–5)

A súlyozás mértéke
50% 20%

30%

Az értékelés eredménye (1–5)
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 56

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Összes pontszám: (max. 40 pont)

A pedagógus teljesítménye (összes kapott kompetenciaérték) A minősítés eredménye (%)

A pedagógus az elvárt teljesítménynek megfelelt – nem felelt meg – újabb minősítés szükséges

További javaslatok A pedagógus erősségei: ..................................................................................................................................................................................................... A pedagógus fejlesztendő területei: .................................................................................................................................................................................. Dátum: ................................................ A minősítőbizottság elnöke: ..............................................................

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

57

Az értékelőknek figyelembe kell venniük. 58 . 30.  Az e-portfólióvédés értékelése. az értékelők pedig az indikátorok segítségével értékelik őket. hogy egy tevékenység dokumentumai több kompetencia megfelelő sztenderdjének elérését is alátámaszthatják.  Az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. N) A felsorolt módszerek közül melyek azok. rendeletben meghatározott pedagóguskompetenciákat. Az e-portfólió értékelésére szolgáló táblázatokban ezek a viselkedési jellemzők.) Korm.  A pedagógus által tartott órák/foglalkozások látogatása. A pedagógus az e-portfólióban dokumentálja különböző tevékenységeit. Az értékelt pedagógus a saját maga által készített e-portfólióját védi meg szakmai beszélgetés keretében. A minősítővizsga során a minősítőbizottság kiemelten figyelembe veszi a 326/2013. más szóval indikátorok találhatók.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének elemzése.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott órák/foglalkozások tapasztalatainak megismerése. valamint a pedagógust foglalkoztató intézmény pedagógiai programjával összefüggő kérdésekről kell számot adnia. képességek és attitűdök megfelelő szintű birtoklását a pedagógiai tevékenységek végzése során mutatott viselkedési jellemzők bizonyítják. Az e-portfólió védésére a pedagógus előzetesen felkészül az értékelőknek az e-portfólió megismerése után a jelölthöz eljuttatott kérdései alapján. (VIII.) Az e-portfólióvédés tartalma Az e-portfólió védése szakmai beszélgetés az e-portfólió dokumentumai alapján. amelyekkel a gyakornoknak és pedagógusnak is érdemes tisztában lenni? 1.) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió alapján A kompetenciák. Ezért az értékelőknek egy-egy kompetencia értékelésénél tulajdonképpen az e-portfólió minden dokumentumát figyelembe kell venniük.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? M) Milyen módszerekkel értékelik a pedagógus kompetenciáit a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?  Az e-portfólió előzetes vizsgálata. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. értékelése.  Az e-portfólióvédés lebonyolítása. A védésen jelen van a minősítőbizottság két szakértő tagja és az intézményvezető. A védés teljes időtartama: 60 perc. 2. vagyis bizonyos tudás.  Az információk értékelése. felkészülés a védés lebonyolítására. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. megbeszélése. továbbá a munkaköréhez kapcsolódó módszertani ismeretekről.

megbeszélése. 59 . amit a legfontosabbnak tart pedagógiai munkásságából. (Lehetősége van arra is.  Reflektál az e-portfólió dokumentumai alapján kapott kérdésekre. hogy a minősítési eljárások során a pedagógusok munkájában valódi minőségi javulás következzen be. Az óralátogatást a szakos szakértő értékeli.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? 3.) Az óra/foglalkozás megfigyelése. 6. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az óra/foglalkozás után ennek értékelésére kerül sor a részvevők mindegyikének a jelenlétében.  A védés végén a pedagógus nem kap visszajelzést. A megbeszélés témája a pedagóguskompetenciák fejlettségi szintjének és az óra főbb didaktikai komponenseinek elemzése. tematikus tervet stb. a nyolc pedagóguskompetencia alapján történő értékelésére kerül sor. A védés eredményeként az egyes kompetenciaterületek előzetes. hogy már a prezentáció során kitérjen ezekre a kérdésekre.és foglalkozásmegfigyelési napló támogatja (lásd az óralátogatás dokumentumainál). az e-portfólió dokumentumai alapján történt értékelését akár meg is változtathatja a bizottság. Műveltségterületenként a pedagógusok rendelkezésére bocsátott dokumentumminták a pedagógusok szakmai fejlődését kívánják támogatni.) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió védése alapján A védés az egyes kompetenciaterületek e-portfólió alapján történő értékeléséhez nyújthat további adalékokat.)  Végül az e-portfólió dokumentumai és prezentációja alapján szakmai beszélgetést folytat a bizottság tagjaival. értékelése A minősítővizsga. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. minősítési eljárás során a jelölt előzőekben meghatározott számú órájának/foglalkozásának látogatására. Az óra/foglalkozás látogatásán részt vesz a szakos szakértő és az intézmény vezetője. Erre majd a minősítőbizottság együttes jelentésében kerül sor.) az e-portfólió elkészítéséhez és a gyakorló tanításhoz? A minősítési rendszer alapelve. majd azt követő megbeszélésére. értékelése. 5.) A védés menete  A pedagógus 15 perces digitális bemutatóban bemutatja mindazt.) Miért kapnak a pedagógusok dokumentummintákat (óratervet. A megfigyelés is a nyolc kompetencia és az óralátogatás alapján értelmezhető indikátorok alapján történik. értékelést. 4. Az óra vagy a foglakozás megfigyelését az óra.

az építész. No. Ez a dokumentumgyűjtemény kettős céllal készíthető el: Fejlesztési céllal: a dokumentumokat áttekintve képet kapjunk készítőjének fejlődéséről egy vagy több területen. Authentic Assessment of Teaching in Context. vagyis a megfelelő sztenderdek elérését hivatott bizonyítani. amely az egyes kompetenciák megfelelő szintű fejlettségét. szakértői dossziét jelent. Synder. céljait tekintve az e-portfólió is fejlesztési vagy értékelési céllal készülhet. Ennek megfelelően a pedagógiai portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény. azt. 60 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. L. Teaching and Teacher Education. hanem valós feladatvégzés közben és után maga a készítő gyűjti össze és bocsátja az értékelők rendelkezésére. 16. Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? A portfólió szó maga (hordozható) dokumentumgyűjteményt. Az ilyen e-portfóliót értékelési portfóliónak nevezzük. A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkájának dokumentumait tartalmazza. vaskos dossziéban összegyűjteni. Mint értékelési eszközt. különben nem lehetséges a készítő fejlődéséről. Ennek megfelelően az értékelési céllal készült e-portfólió egy dokumentumválogatás. csak a végállomást. és meg tudjuk határozni. A) Mit jelent az. igaz. hogy adott idő alatt készítsenek el egy összefoglalót a rendelkezésükre álló munkaanyagokból. p. hanem egy erre a célra a kifejlesztett online felületre kell feltölteni digitalizált formában. bár szimulált feladat elvégzése során alkot képet a jelentkezők kompetenciáiról. tehát értékelési portfólió. 34 Darling-Hammond. Az ilyen e-portfóliót munkaportfóliónak nevezzük. . a leendő munkaadó egy valós. A pedagógiai e-portfólió minősítési.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? XI. akik e dokumentumok alapján alkotnak képet a pedagógus kompetenciáiról. 523–545. hogy készítője hol tart szakmai fejlődésében. hogy teljesítményértékelési eszköz? Amikor az állásinterjún a személyi asszisztensi állásra jelentkezők azt a feladatot kapják. az e-portfóliót a szakirodalom a teljesítményértékelési eszközök közé sorolja (Darling-Hammond és Synder 200034). erőfeszítéseiről átfogó képet kapni. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy milyen területen mit kell tennie a továbblépés érdekében. Az e-portfólió a készítés médiumát tekintve más: az e-portfólió dokumentumait nem papíralapon kell elkészíteni és egy kapcsos. a dokumentumokat nem szimulált. Értékelési céllal: a dokumentumokat áttekintve képet kapjunk készítőjének kompetenciáiról. értékelési céllal készül. a fotós vagy a modell portfóliója az általa készített munkák reprezentatív gyűjteménye. B) Miben különbözik az e-portfólió a papíralapú portfóliótól? Az e-portfólió nem a portfóliók egy újabb típusa. Az ilyen típusú e-portfólió nem mutatja be a fejlődési utat. 2000. Ez a teljesítményértékelés egy módja. Az elsősorban fejlesztési céllal készülő e-portfólióba hosszabb időszak teljes dokumentációját kell elhelyezni. A festő. J.

milyen anyagrészből. hogy mit miért tesz. hogy „készítőjének reflexióival kiegészítve”? A reflexió tapasztalataink. elemzését. (A cselekvés előtti reflexió. a tanulságok levonása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) 3.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? C) Hogyan lehet definiálni a pedagógiai e-portfóliót? A pedagógus gyakorlatának célirányosan összeválogatott dokumentumait tartalmazza. 2. Elemzés/érvelés: annak indoklása. és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben. ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását. milyen csoportnak. milyen célokkal. alátámasztása. elemzését jelenti.) Például: 1. tehát a szakmai fejlődést is szolgálja. Leírás: a pedagógiai helyzet leírása. D) Mit jelent az. Elemzés/érvelés: a dokumentum interpretálása. 61 . Emellett a szisztematikus reflexió lehetővé teszi a készítő számára saját pedagógiai gyakorlatának kritikus vizsgálatát is. 1. Önértékelés: az óra megtartása után a tervezés sikerességének. leginkább a tanulókra és önmagunkra nézve.) Miért szükséges a reflexió? A reflexió világítja meg az olvasó számára az e-portfólió készítőjének gondolkodásmódját. Önértékelés: mérlegelnünk kell. 2. (A cselekvés utáni reflexió. óraterv/foglalkozásterv. csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre. Az e-portfólió célja annak alátámasztása. 3. ha ez már a dokumentumban megtörtént. jelen esetben a dokumentumban bemutatott pedagógiai tevékenység szisztematikus végiggondolását. Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése. és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. például az óratervhez/foglalkozástervhez kapcsolódó döntések magyarázata. amit teszünk. készítőjének reflexióival kiegészítve. hogy készítője mind a nyolc kompetenciaterületen elérte a minősítés megszerzéséhez szükséges fejlettségi szintet. pl. hogy miért tesszük azt. A reflexió alapvetően három részre tagolódik: 1. az óra eredményességének értékelése. azt. amelyet választunk. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

művészeti tevékenységéről. E dokumentumok közül nem kerül értékelésre. hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? 1. oldal). hogy a pedagógus az egyes kompetenciaterületeken elérte a minősítéshez szükséges szintet. max.és szabadon választott dokumentumokra.) A pedagógiai e-portfólió tartalmi elemei Eredetiségnyilatkozat (1. a szakértő számára az értékelés megkönnyítése érdekében a nevelő-oktató munka dokumentumait két nagyobb csoportba osztottuk: alap. A pedagógus számára a válogatás. különösen legalább tíz tanóra. 3–5 oldal). 3.) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait? Az e-portfólió szívét a nevelő-oktató munka dokumentumai képezik. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve/foglalkozásterve.35 4. amelyek nélkül nem lehet a pedagógus munkáját értékelni. 2. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (max.). dokumentumai (szakmai szervezeti tagság. ilyenek például a pedagógiai munka megtervezésének dokumentumai 35 Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. esetleg mellékletekben. 2. Szakmai önéletrajz (formanyomtatvány kitöltése). A szakmai életút értékelése (önértékelés) (kb. 6. (Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületek esetén relevánsak.) 62 36 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A nevelő-oktató munka dokumentumai.36 5. A többi dokumentum képezi az e-portfólió kompetenciaalapú értékelésének alapját.) Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló alkotói. sz. munkáiról. albumokban bemutatva). a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Alapdokumentumok: a pedagógiai munkának vannak olyan sarokkövei. (Ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintjén várhatók el. Önálló alkotói. A pedagógiai e-portfólió azonban értékelési céllal készült dokumentumválogatás. 1. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. művészeti tevékenységek bemutatása. dokumentumai (min. 1. bizottsági tagság stb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? E) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására. . melléklet) 1. szinte végtelen típusú dokumentum igazolhatná. A z e-portfólióban az egyes kompetenciák megfelelő szintjének elérését többféle. csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai önéletrajz és a munkahely bemutatása. hiszen ezek támasztják alá azt.

hogy egy-egy dokumentum több kompetencia megfelelő szintjének elérését is bizonyíthatja. 63 . hiszen a pedagógus számára lehetőséget kell nyújtani arra. óraterv/foglalkozásterv. a tanulás eredményeinek bemutatása és elemzése. amelyet a célnyelven készít el a tanév során.). ha idegen nyelv szakos a pedagógus. A pedagógusi munka komplexitásából következik. Bizonyos típusú dokumentumokat tehát mindenképpen szükséges bemutatni az e-portfólióban.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? vagy a tanulási-tanítási folyamat során készült tanulói munkák. és a Pedagógus II. akkor minden dokumentumot. A két tanítási nyelvű képzésben az e-portfólió nyelvét a szaktárgy célnyelvi tanításának óraszáma határozza meg: ha ez kisebb. Ezeknek az egyéni színeknek a bemutatására alkalmasak a szabadon választott elemek. és miért. A többit. hogy mely kompetenciák birtoklásának alátámasztására szolgál a pedagógus megítélése szerint egy adott dokumentum. amelyet célnyelven készít el a tanév során (éves ütemterv. bármely IKT-ra épülő vagy más feladat stb. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. vagy két tanítási nyelvű képzésben dolgozik? Idegen nyelv szakosként. Az egyes dokumentumokhoz fűzött reflexiókban pedig bővebben is érdemes kifejteni. 4. a célnyelven csatolhat. mert a bizottságnak nem minden tagja ismeri a célnyelvet. és ebből a tárgyból kell benyújtani az e-portfóliót is. melyik tárgyból nyújtsa be az e-portfóliót? A magasabb óraszámban tanított tárgyból kell minősítésre jelentkezni. Az e-portfóliónak azonban egyben készítőjének egyedi arcát. például a reflexiókat magyarul csatolja. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. mint a tárgy anyanyelvi oktatásának óraszáma. maximum öt szabadon választott dokumentumot kell feltöltenie az e-portfóliójába.) Ha a pedagógus több tárgyat is tanít. Az alábbi két táblázat közül az elsőben az alapdokumentumokat soroljuk fel. Ha nagyobb. témazáró dolgozat. a célnyelven nyúj that be minden olyan dokumentumot a pedagógus. szintre történő minősítéshez összesen minimum három. akkor a pedagógusnak magyarul kell nyújtania a dokumentumokat. A feltöltendő dokumentum fejlécében célszerű jelezni. mint előbb az idegen nyelv szakosok esetében). a másodikban példák találhatók szabadon választott dokumentumokra. 3. a többit magyarul (ld. hogy bemutassa az iskolai munkán túlmutató szakmai tevékenységeit. A nevelő oktató munka alapdokumentumai mellett a pedagógusnak a Pedagógus I. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) Milyen nyelven készüljenek a dokumentumok. portréját is tükröznie kell. illetve kutatói munkásságát. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintre történő minősítési eljárás során a szabadon választott dokumentumok száma nincs korlátozva. Ezt a táblázat utolsó oszlopában próbáltuk érzékeltetni. ha ez a nagyobb óraszámban tanított tárgya. hogy melyik kompetenciája vagy kompetenciái alátámasztására alkalmas a benyújtott dokumentum.

Kommunikáció és szakmai együttműködés. közösségek alakulásának segítése. A tanulói csoportok. esélyteremtés. osztályfőnöki tevékenység 6.és szabadon választott dokumentumokra bontva mutatjuk be. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. integrációs tevékenység. Pedagógiai folyamatok. fejlesztése. az egyéni bánásmód érvényesülése. A tanuló személyiségének fejlesztése. 64 . Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. elemzése 7. A táblázatok harmadik oszlopában található számok a pedagóguskompetenciákra utalnak. A tanulás támogatása 4. a pedagógus más dokumentumokat is feltölthet kompetenciái alátámasztására. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. szaktárgyi. problémamegoldás 8. tanuló többi gyermekkel. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. a hátrányos helyzetű. A szabadon választott dokumentumok csak példák. szaktudományos. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) Mi tartozik „A nevelő-oktató munka dokumentumai” rész alapdokumentumai és szabadon választható dokumentumai közé? A következő két táblázatban az e-portfóliónak „A nevelő-oktató munka dokumentumai” című részét alap. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A táblázatok könnyebb értelmezése érdekében felsoroljuk a kompetenciákat. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. tantervi tudás 2.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 5. tanulási. 1. Szakmai feladatok.

2. Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. A többi lehet szabadon választott dokumentum. cím. min. Csoportprofil: kb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Alapdokumentumok Féléves ütemterv. Egymásra épülő óraterveket/foglalkozásterveket kell csatolni. 65 38 39 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.) féléves ütemterve. A pedagógus feladata. felzárkóztatás. 2. 5. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik. Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 db óratervet/foglalkozástervet. Reflexiók: kb. 2 oldal. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése. hogy a pedagógus a tanulási-tanítási/fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani. 2 foglalkozás terve37. Az alapdokumentumok között előírjuk minimum két foglalkozásterv csatolását ide. míg minimum négy óravázlatot a tematikus tervhez kapcsolódóan kell majd feltölteni. Reflexió: kb. valamint a hozzájuk tartozó óratervekkel/foglalkozástervekkel (összesen 10 db). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy gondoskodjon a megfelelő számú dokumentum feltöltéséről. 2 oldal. segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző. a hozzájuk tartozó. megvalósításának dokumentumai. A bemutatott tanulócsoportra adaptált legalább egy. Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. feladatlapok. fakultáció.) Korm. hátránykompenzáció stb. illetve foglalkozás reflexiókkal ellátott tervének a feltöltését. szemléltető anyagok. (VIII. 1. a csoport profiljával együtt. kiadó. 2 oldal. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag. 4. 3 37 A 326/2013. a kiadás éve). 1. legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek38 (10 db) a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal. Csoportprofil. Tananyagok és segédanyagok: szükség szerint. digitális bemutató. segédanyagokkal együtt39 (a tankönyv oldalai. összesen legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység tervével/tematikus tervvel. A felhasznált tananyag(ok). versenyelőkészítés. Reflexió: a döntések indoklása. Tervek: kb. rendelet előírja legalább tíz tanóra. segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. A feltöltött tananyag(ok). 1 oldal. táblaterv stb. korrepetálás. óratervek/foglalkozástervek Egy tanulócsoport profiljának ismertetése. 2 dokumentum (tanulói munka). 15 oldal. Feltöltendő dokumentumok és terjedelmük Mely kompetenciák alátámasztására szolgálhat leginkább? 4. 3 oldal és a felhasznált tananyag és max. 6 Csoportprofil: kb. kiegészítő. egyébként plágiumnak minősül. . foglalkozásterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör. 30.). 3. óraterv/foglalkozásterv: kb. abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el.

5. (egyéni feladatok. IKT alkalmazása IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása. témazáró. 1–2 oldal 3. 3 db Reflexió: kb. vagy bemutatóórát tartott. 1–2 oldal 6. a tanulói visszajelzések alapján.: fényképek. 66 . Dokumentumok: max. 5 Dokumentum: 1 db hospitálási napló Reflexió: kb. 1 oldal 7. 1. mintákon át. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése. példákon. A tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott differenciálás bemutatása. 7 Hospitálási napló (1 db).) Az értékelés dokumentumai Az előző két pontban bemutatott tanulási-tanítási egységben (tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek) alkalmazott értékelési rendszer bemutatása. füzetlapok. a munkaközösség-vezető. munkaformák sikerességének elemzése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? A megvalósítás dokumentumai (a pedagógus óráját látogatják) Az előző pontban kért tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek megvalósításának dokumentumai (pl. a tanulási folyamat elősegítése szempontjából.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutatóóra tanulságai. dokumentálása. elemzése. tanulói munkák. vagy bemutatóórát tart) Hospitálás vagy bemutatóóra naplója.) Leírás és reflexió: kb. 1. 4. 6. 3. és ha vannak. 3 oldal 3. 1–2 db 7. projektmunka dokumentumai. 3 Példa. 2 Leírás: kb. Reflexió: a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv megtanításának értékelése a tanulói munkák. minta: 2–3 db Reflexió: kb. 1 oldal Ha van diákvisszajelzés: a formanyomtatvány Tanulói munkák és a megvalósítás egyéb dokumentumai: kb. 2. órai munkaszervezésben megnyilvánuló differenciálás.) Az egyik órára meghívott munkaközösség-vezető hospitálási naplója. 1 oldal Az értékelés dokumentumai: max. A hospitáló pedagógus visszajelzése: kb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. (A pedagógus órát látogatott. 1. differenciált házi feladat. 4. más tanulói munkák) Reflexió: az eredmények elemzése. 7 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Esetleírás Esetleírás: pedagógiai problémák megoldásának leírása. 1–2 oldal. visszajelzése. Hospitálási napló (a pedagógus órát látogat. esetleg tanulói visszajelzések. Minták az értékelés dokumentumai közül (pl. esszék. 5 db Reflexió: kb. visszacsatolás a további tanítási folyamatra. 4. a választott módszerek.

Az eljárás értékelése. 8 40 Abban az esetben. 2. 2. 1 oldal 6. 1. Tanulási tréning: terve. 8 A pedagógus által tartott óra/foglalkozás egy részletének videofelvétele. félév vagy év végén. Ismertetés és elemzés: kb. 3. 4 3. 8 Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése. elemzése és visszacsatolás a tanítási folyamatra. 1. 8 6. és ha a pedagógus fel tudja tölteni biztonságos felületre. Az értékekés szempontjai. 2. 1 oldal. pl. Reflexió (értékelés): kb. 1. 8 2. 20 perc. Terv kb. 2–3 oldal Az eljárás és a szempontok leírása: kb. Bemutatás: max. 4. megvalósításnak dokumentumai. A rendszer nem tud videofájlokat fogadni. bemutatása. Felvétel: max. 7 A tanulói ön. 4. az eljárás leírása. értékelése. 40 41 Reflexió: a felvett óra elemzése A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása az alapdokumentumok között bemutatott tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján. 67 41 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. feladatlap stb. 1 oldal Melyik kompetenciák alátámasztására szolgálhat leginkább? 1.és társértékelés alkalmazásának bemutatása példákon át. 6. 1 oldal Max. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 3 oldal A megvalósítás dokumentumai Reflexió: kb. 2. 1 oldal Reflexió: kb. 2 db (bemutatás) Reflexió (értékelés): kb. 2 db Reflexió (értékelés): kb. 1. 3 tanulói értékelés csatolása. 8 3. 7. 1 oldal 3. ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére. értékelése Projektterv és megvalósításának dokumentumai. 1 oldal Dokumentumok. 7. pl. A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. 1–2 oldal. 4. 5. Az alapdokumentumok között szereplő tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egy órájának felvételéből max. (anonim!) 6. 3. 4 . 2 oldal Terv: kb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Példák szabadon választott dokumentumokra Saját fejlesztésű tananyag. csak a linkre lehet majd a feltöltött dokumentumban hivatkozni. értékelése Feltöltendő dokumentumok és terjedelmük Dokumentum: max. 3. tanulói munkák: max. 3. 20 perc. 1. 4. . 7. Reflexiók: kb. IKT-tananyag. 5. 5.3.

8 4. 1. tanulságok Egy tanuló egyéni fejlesztési terve. 6. 2. 2 oldal Az együttműködés dokumentumai Reflexiók: kb. 2–3oldal (kérdőív. tantárgyhoz kapcsolódva. 1 oldal 7. tehetséggondozó team. szülők stb. Dokumentumok: max. 10 oldal 4. 8 A Nemzeti alaptantervre. 1 oldal.) 5. kapcsolódó ismeretek megjelölésével. cselekvési terv Dokumentum: kb. 3. 3 db Reflexió: kb. Osztályprofil Osztályfőnöki munkaterv A munkaterv megvalósításának dokumentumai. tanulói munkák. kommunikáció a kollégákkal. külső szervezetekkel. 7. 1 oldal Tanulói profil (1 oldal) Terv: max. 1 oldal 5. értékelése. Reflexió: a tevékenység elemzése. támogatásra szoruló tanítványok. elért eredmények. 6 alkalomra. 2–3 oldal Tanulói munkák (max. 8 Segítségre. az adatok ismertetése. Reflexió: kb. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet. a fejlesztendő készségek és képességek. Dokumentum: max. 8 Osztályprofil: kb. 4. főbb didaktikai feladatok. 5. 1 oldal Reflexió kb. Esetleírás: kb. elemzése. 68 . Tanmenet: max. esetleg együttműködés. a tanuló profiljával együtt. 2 db) Reflexió: kb. 8 5. 6. Az adatok elemzése: kb. és a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. 2 oldal. 1–2 oldal Csatolható dokumentáció: a tanuló fejlesztésébe bevont más személlyel. 8 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 2. 4. szülőkkel. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. eredmények elemzése Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása. A tanórák felosztása témakörönként. 2 oldal. 7. kb. szervezettel való együttműködésről (Nevelési Tanácsadó. egy adott csoporthoz. családok érdekében tett lépései. Reflexiók: a tanulságok levonása Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása Reflexió: a szabályrendszer születésének bemutatása. 3.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Szociometria készítése. 2 oldal Munkaterv: kb.

a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl. Tanórán kívüli közösségi program. múzeumlátogatás. ajánlással. 8 1. módszerek kidolgozása. 2 oldal. 8 1. háziverseny. 1. A szaktárgy tanításához kapcsolódó. 6. 10 oldal. 2 oldal Kb. tanulói beszámolók. 8 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 7. dokumentálása. 2. rövid ismertetetése és reflexiók. pályázatokon Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését. 1. Elemzés: kb. diákrendezvény (pl. 2 oldal Kb. diákcsereprogram stb.). reflexiók az elért eredményekre A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk. 3. ajánlással Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek. Dokumentumok: max. 2 oldal Elemzés és értékelés: kb. írások. 10 db. meghívók (pl. 8. Részvétel az intézményben folyó innovációban. 2 oldal. pl. Szakmai publikációk. 2 db Max. 1 oldal Bemutatás: kb. innovációk bemutatása. Kb. 3 dokumentum 1 tanulói e-portfólió: max. 4. 69 . 3 5. 10 db. könyv. 7. témanap rövid leírása. min. 2 oldal. 5. pl. 8 1. 1.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Iskolai szintű szakmai rendezvény. 1. a külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása. 3. 1. 2 oldal Max. 4. 3. 2 rendezvény összefoglaló leírása: kb. min. Kb. reflexiók az elért eredményekre Nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése. e-mailek. 3.: új elemek. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/ cikket?) 1 rendezvény leírása és a saját szerep bemutatása: kb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 7 8. Saját jó gyakorlatok. Érettségi eredmények. 3 oldal Reflexió: kb. kutatásban való részvétel. 2 oldal. 1 oldal. kirándulás. max. 7 3. az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. értékeléssel.) összefoglaló leírása. 1. kipróbálása. bármely kompetencia 7. a megvalósítás során a kollégákkal. rajzok. erdei iskola. 8 6. 2 oldal Kb. rövid értékeléssel. 8 6. hatékony pedagógiai módszerek (max. videó stb. tankönyvírás stb. iskolai ünnepség. 5. 2-2 oldal. 7. 3 oldal Leírás és dokumentumok: kb. Dokumentálás: szükség szerint Reflexió: kb. 8 4. 2 db) A szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény. 7. az érettségi elnök értékelése. max. volt tanítványok doktori védésére) Tanulói e-portfólió (tanulói munkák gyűjteménye) – elemzése a tanulói önállóság fejlesztése szempontjából. A tevékenység bemutatása. Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásának. 3. sportnap. Kb. a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása. bármely kompetencia 1. képek. 1. értékelése. eljárások.

hatékony pedagógiai módszerek Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 6. feladatlap. Itt csak a könnyebb tájékozódás kedvéért kerültek azok mellé a kompetenciák mellé.) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Saját fejlesztésű tananyag. A szaktárgy tanításához kapcsolódó. innovációk bemutatása. db. amelyeket elsősorban bizonyíthatnak. 2 db (bemutatás) Reflexió (értékelés): kb. max. hogy mind a nyolc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat? A következő nyolc táblázatban az alap. 2. IKTtananyag. Ezeknek a táblázatoknak a segítségével a pedagógus ellenőrizni tudja. amint az az előző két táblázatban is látható. Terjedelem Dokumentum: max. 10 db. max.) Hogyan győződhet meg a pedagógus arról. 5. ajánlással A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk. max. értékeléssel. 1–2 oldal A szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény. 1. új elemek. 2 oldal a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása. min. kompetencia Szakmai feladatok. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról szabadon választott dokumentumok segítségével. kb. rövid értékeléssel. kipróbálása. eljárások. hogy minden kompetencia alátámasztására feltöltött -e dokumentumokat.és a szabadon választható dokumentumokat a nyolc kompetencia köré csoportosítva mutatjuk be. Kb. 1–2 oldal. 4 oldal 70 . (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/cikket?) Saját jó gyakorlatok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az egyes kompetenciák mellett feltüntetett dokumentumok természetesen más kompetenciák alátámasztására is alkalmasak. illetve javasoljuk. 5. pl. rövid ismertetetése és reflexiók. szaktárgyi. módszerek kidolgozása. bemutatása. min. max. ajánlással. könyv. 10 db. szaktudományos. tantervi tudás Alapdokumentumok (A kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik.

akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag. főbb didaktikai feladatok. segédanyagokkal együtt43 (a tankönyv oldalai. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Alapdokumentumok Egy tanulócsoport profiljának ismertetése. A feltöltött tananyag(ok). legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek42 (10 db) a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal.). kompetencia Pedagógiai folyamatok. 2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Projektterv és megvalósításának dokumentumai. Reflexió: a döntések indoklása. 2 oldal Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óraterv/foglalkozásterv: kb. Terjedelem Csoportprofil: kb. . hogy a pedagógus a tanulási-tanítási/fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani. segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. a hozzájuk tartozó. Tanmenet: max. Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 db óratervet/foglalkozástervet. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A tanórák felosztása témakörönként. a kiadás éve). kiegészítő. szemléltető anyagok.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 2. cím. 71 43 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. feladatlapok. segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző. a fejlesztendő készségek és képességek. tantárgyhoz kapcsolódva. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet. kiadó. 15 oldal Tananyagok és segédanyagok: szükség szerint Reflexió: kb. értékelése Terjedelem Terv kb. összesen de legfeljebb három darab tanulásitanítási egység tervével/tematikus tervével. 1 oldal Dokumentumok. egy adott csoporthoz. digitális bemutató. 1 oldal A Nemzeti alaptantervre. egyébként plágiumnak minősül. 2 db Reflexió (értékelés): kb. A bemutatott tanulócsoportra adaptált legalább egy. táblaterv stb. kapcsolódó ismeretek megjelölésével. pl. 10 oldal 42 Egymásra épülő óraterveket/foglalkozásterveket kell csatolni. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik. A felhasznált tananyag(ok). abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el. valamint a hozzájuk tartozó óratervekkel/foglalkozástervekkel (összesen 10 db). tanulói munkák: max.

projektmunka dokumentumai. Terjedelem Hospitálási jegyzőkönyv (1 db). 3 oldal A megvalósítás dokumentuma: szükség szerinti Reflexió: kb. kompetencia A tanulás támogatása Alapdokumentumok Az előző pontban kért tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és a kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek megvalósításának dokumentumai (pl. órai munkaszervezésben megnyilvánuló differenciálás. A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása a bemutatott tanulásitanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján. visszajelzése. . 10 oldal. 1 oldal Ha van diákvisszajelzés: a formanyomtatvány Tanulói munkák és a megvalósítás egyéb dokumentumai: kb. füzetlapok. 2 oldal. értékelése.) Az egyik órára meghívott munkaközösség-vezető hospitálási jegyzőkönyve. 2 oldal Példa. megvalósításának dokumentumai. Az alapdokumentumok között szereplő tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egy órájának felvételéből max.: fényképek. 3 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra A pedagógus által tartott óra egy részletének videofelvétele. A hospitáló munkaközösségvezető visszajelzése: kb. tanulói munkák. a tanulási folyamat elősegítése szempontjából. elemzése. 5 db Reflexió: kb. Reflexiók: kb. Terv: kb. differenciált házi feladat. Reflexió: a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanításának értékelése a tanulói munkák.) IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása példákon. 1–2 oldal Tanulási tréning: terve. A tanulásitanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott differenciálás bemutatása. 44 45 Reflexió: a felvett óra elemzése Terjedelem Felvétel: max. a munkaközösség-vezető (esetleg tanulók) visszajelzése alapján. 72 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a választott módszerek. minta: 2–3 db Reflexió: kb. 1 oldal Tanulói e-portfólió (tanulói munkák gyűjteménye) elemzése a tanulói önállóság fejlesztése szempontjából. Reflexió: kb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. munkaformák sikerességének elemzése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 3. 1 tanulói e-portfólió: max. mintákon át. 1 oldal 44 45 Abban az esetben. Elemzés: kb. esetleg tanulói visszajelzések. ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére. 20 perc. (Egyéni feladatok. 20 perc.

tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. 2 dokumentum (tanulói munka) Reflexiók: kb. volt tanítványok doktori védésére) Terjedelem Tanulói profil (1 oldal) Terv: max. 2 db) Max. hátránykompenzáció stb. felzárkóztatás. megvalósításának dokumentumai. tanulói munkák. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1 oldal. meghívók (pl. 2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Egy tanuló egyéni fejlesztési terve a tanuló profiljával együtt és a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. a csoport profiljával együtt. versenyelőkészítés. 6 alkalomra. tanulási. korrepetálás. 3 dokumentum Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kb. az egyéni bánásmód érvényesülése. elért eredmények. 2 foglalkozás terve. a hátrányos helyzetű. 3 oldal és a felhasznált tananyag és max. e-mailek. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése Terjedelem Csoportprofil: kb. 73 . Tervek: kb. 2–3 oldal Tanulói munkák (max. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. fakultáció. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Alapdokumentumok Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör. Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek. kompetencia A tanuló személyiségének fejlesztése.) féléves ütemterve.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 4. min. tanuló többi gyermekkel.

gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról a szabadon választott dokumentumok segítségével. illetve javasoljuk. Max.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 5. nyitottság a különböző társadalmikulturális sokféleségre. eredmények elemzése Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. képek. fejlesztése. 2–3 oldal (kérdőív. a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl. múzeumlátogatás. 1 oldal Reflexió kb.) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Szociometria készítése.) megvalósítása: összefoglaló leírás. Reflexiók: a tanulságok levonása Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása Reflexió: szabályrendszer születésének bemutatása. 2-2 oldal Dokumentálás: szükség szerint Reflexió: kb. diákcsereprogram stb. Dokumentum: max. erdei iskola. integrációs tevékenység. 2 oldal. tanulói beszámolók. közösségek alakulásának segítése. 1 oldal Osztályprofil: kb. cselekvési terv Terjedelem Dokumentum: kb. külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása. elemzése. osztályfőnöki tevékenység Alapdokumentumok (A kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. kompetencia A tanulói csoportok. 2 oldal Munkaterv: kb. 2 rendezvény összefoglaló leírása: kb. 2 oldal. a megvalósítás során kollégákkal.) Az adatok elemzése: kb. 1 oldal Osztályprofil Osztályfőnöki munkaterv A munkaterv megvalósításának dokumentumai. sportnap. videó stb.) Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásárnak. iskolai ünnepség. rajzok. 1 oldal Reflexió: kb. kirándulás. értékelése. tanulságok Tanórán kívüli közösségi program. diákrendezvény (pl. 74 . 2 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. esélyteremtés. 3 db Reflexió: kb. az adatok ismertetése. Dokumentumok: max.

75 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 6. 1 oldal Reflexió (értékelés): kb. 3 db Reflexió: kb. kompetencia Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. Érettségi eredmények. 1 oldal Kb. Minták az értékelés dokumentumai közül (pl. Terjedelem Leírás: kb. 3 tanulói értékelés csatolása (anonim!) Az ön. félév vagy év végén. témazáró. 2–3 oldal Eljárás és szempontok leírása: kb. az érettségi elnök értékelése. reflexiók az elért eredményekre Nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése. Az értékekés szempontjai. visszacsatolás a további tanítási folyamatra. Az eljárás értékelése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 2 oldal Kb. esszék.és társértékelés alkalmazásának bemutatása példákon át. 1 oldal Az értékelés dokumentumai: max. 2 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. elemzése Alapdokumentumok A 2. kompetencia értékeléséhez benyújtott dokumentumokban bemutatott tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott értékelési rendszer bemutatása. elemzése és visszacsatolás a tanítási folyamatra. 1 oldal Max. Terjedelem Ismertetés és elemzés: kb. 1–2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése. és a 3. eljárás leírása. más tanulói munkák) Reflexió: az eredmények elemzése. reflexiók az elért eredményekre Bemutatás: max.

az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. Dokumentumok: max. Dokumentumok: max. problémamegoldás Alapdokumentumok Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. 3 oldal Reflexió: kb. a kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. (A pedagógus órát látogatott.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. Esetleírás: pedagógia problémák megoldásának leírása. 1–2 oldal. értékelése. külső szervezetekkel. kommunikáció a kollégákkal. írások. 1 oldal Leírás és reflexió: kb. 1 oldal. Terjedelem Leírás és dokumentumok: kb.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutató óra tanulságai. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése. támogatásra szoruló tanítványok. Terjedelem Kb. 1–2 db Iskolai szintű szakmai rendezvény. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1 rendezvény leírása és saját szerep bemutatása. vagy bemutatóórát tartott. kompetencia Kommunikáció és szakmai együttműködés. A tevékenység bemutatása.) Terjedelem Dokumentum: 1 db napló Reflexió: kb. kompetencia Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Alapdokumentumok (a szakmai önértékelést is és a tanúsítványokat is figyelembe vesszük. családok érdekében tett lépései. esetleg együttműködés. dokumentálása. pl. háziverseny. 1 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Részvétel az intézményben folyó innovációban. szülőkkel. 76 . 1 oldal 8. 2 db Esetleírás: kb. tankönyvírás stb. illetve javasoljuk. témanap rövid leírása. pályázatokon Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését. 2 oldal Az együttműködés dokumentumai Reflexiók: kb. kutatásban való részvétel. dokumentálása. Segítségre. kb. Reflexió: a tevékenység elemzése. 3 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról a szabadon választott dokumentumok segítségével) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Szakmai publikációk.

egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt a 9.  A Regisztráció menüpont alatti nyomtatvány kitöltése szükséges a minősítésre jelentkezéshez. A dokumentumokat az egymásra épülésük sorrendjében lehet csak feltölteni. mindössze segítség. A feltöltött képek. sz. melléklet) Dokumentumminták A dokumentumok megfelelő minőségű elkészítését különféle dokumentumminták is segítik. Az elfogadott fájltípusok és maximum terjedelmük megjelenik feltöltéskor a képernyőn. A szövegfájlok ajánlott formátuma: Times New Roman 12. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? Az e-portfólió elkészítését segítik: 1. melléklet és 13. melléklet)  Esetleírás (15.  Eredetiségnyilatkozat arról. hangfájlok és videók fájltípusai és maximum terjedelmük megjelenik feltöltéskor a képernyőn. (1.) Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok? A dokumentumok elkészítéséhez egységes fájltípusokat kell használni annak érdekében. 3. melléklet) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Ezek kitöltése része az e-portfólió dokumentációjának. 8. hogy az elkészített anyagokat minden nehézség nélkül ki tudják majd nyitni az értékelők.5 cm). melléklet)  Óraterv (12. hogy a feltöltött e-portfólió a pedagógus saját munkája.  Formanyomtatvány áll rendelkezésre az Europass típusú önéletrajz elkészítéséhez. Segítő szempontsorok. a köztük lévő kapcsolati rendszer áttekintéséhez. sz.) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. melléklet)  Hospitálási/óralátogatási napló (14. feltöltéséhez. 2. sz.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. sz. Minden dokumentumtípusból több lehetséges változat is található ezen a felületen. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Dokumentumminták és -sablonok. melléklet. majd beszkennelni és feltölteni a megadott felületre. sz. Formanyomtatványok. sz. A minták és a sablonok használata nem kötelező. amelyek a Dokumentumminták és -sablonok link alatt olvashatók. másfeles sorköz. normál margó (mind a négy oldalon 2. kiindulópont nyújtása a céljuk. Formanyomtatványok A pedagógiai e-portfólió online felületén több formanyomtatvány is található. sz. Minta és több esetben sablon készült például a következő dokumentumtípusokhoz:  Tematikus terv (11. 77 . Ezt letöltés után alá kell írni.

). Az intézmény társadalmi kapcsolatai. testvérkapcsolatok más iskolákkal. más speciális vonás). nem. Az intézmény pedagógiai programjának sajátos vonásai (célok. a szülői munkaközösség szerepe. ezek hogyan hatottak szakmai fejlődésére! (8. a nemek aránya. pedagógiai program. milyen nehézségekbe ütközött? (Pl. a tanulócsoportok száma. pedagógiai eszköztárának fejlesztése szempontjából. sz. f) segítő szempontsor)  Szakmai életút értékelése (lásd. erősségek. amelynek megírásához szempontsor található. kisebbségek. a tanulók szociális háttere. melléklet)  Csoportprofil (lásd. Azonos intézményben tanító pedagógusok sem tölthetnek fel azonos intézményleírást. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. b) A szakmai életút értékelése (kb. A tanított tárgy helyzete az intézményben. műhelymunka stb. helyét a tantestületben. melléklet) Segítő szempontsorok Az első két dokumentum. amelyeken részt vett! Ismertesse. 1 oldal) Az intézmény adatai (neve. szaktárgyi tudásának naprakészen tartása. típusa). kompetencia) A pedagógiai kompetenciákat egyenként végigtekintve értékelje önmagát! Feltétlenül térjen ki az egyes kompetenciák olyan elemeire. módszertani tudásának megújulása. egyrészt mert ugyanazt a jelenséget másként mutatják be és értékelik.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról?  Osztályfőnöki terv (16. melléklet és 17. Természetesen az alapvető adatok egyezhetnek. sajátos vonások. A tantestület profilja (kor. sz. különös tekintettel a tanított tárgyakra. e) segítő szempontsor)  Projektterv (lásd. pl. melléklet)  Egyéni fejlesztési terv (18. de két különböző pedagógus leírása ugyanarról az intézményről nem lehet teljesen egyező. évfolyamok. Ez plágiumnak minősül. melléklet és 20. amelyeket az e-portfólió dokumentumain keresztül nehéz bemutatni! Például: a szülőkkel való együttműködésének értékelése. a pedagógiai e-portfólió alapdokumentumai között szerepel: a) Az intézmény (a pedagógus jelenlegi munkahelye) rövid bemutatása (max. sz. Az intézmény infrastruktúrája. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 3–5 oldal) Mutassa be. eredmények). Az intézmény tanulóközösségének profilja (létszám. b) segítő szempontsor)  Reflexió (19. a pedagógus saját helye a testületben és a munkaközösségekben). sz. címe. munkaközösségek. sz. végzettségek. mit tett az utolsó minősítés óta szakmai fejlődése érdekében! Milyen segítséget kapott ebben. 78 .) Reflektáljon legalább két szakmai rendezvényre (például továbbképzés. együttműködés a tantestületen belül. másrészt ennek a dokumentumnak egyedi jegyeket is kell mutatnia: például amikor a pedagógus bemutatja a szaktárgy helyzetét vagy a saját szerepét. c) segítő szempontsor)  Tanórán kívüli foglalkozás (lásd. konferencia.

az adott tárgyat kik tanították előzőleg a csoportban. hiszen anélkül a terv nem értelmezhető. új tanulók/elmentek stb. akiknek a nézőpontja értelemszerűen különböző. a főbb nehézségek és megoldásuk lehetséges útjai. d) Egyéni tanulói profil Az e-portfólió egyik szabadon választható dokumentuma egy tanuló számára egyéni fejlesztési terv készítése. (Ezen a ponton is szükséges lehet egyes tanulókról írni. szociokulturális jellemzők. (Ezen a ponton szükséges lehet az egyes tanulókról külön is írni. Ehhez nyújt segítséget az alábbi szempontsor: Az emberi erőforrások minisztere által 2013. módszerek. az osztálytermi környezet bemutatása. a nemek aránya. tanulói munkákkal. a csoport erősségei. Mivel a tanítás erősen kontextushoz kötött munka. más. jelenlegi célok. A választások indoklása. a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. munkájának értékelése. a csoport/osztályközösség bemutatása. tananyagok. hogyan alakult ki a csoport. 79 . Az egyéni fejlesztési terv készítése szükségessé teszi a tanuló profiljának felvázolását. a tanulmányi kirándulás dokumentálása és a pedagógiai problémamegoldás dokumentálása. kompetencia). Ezekhez a leírásokhoz is kap a pedagógus segítséget.  A csoport szaktárgyi fejlődésének megvilágítása: előző tanulmányok (ha voltak). Ezért azonos csoportprofilok feltöltése plágiumnak minősül. pl. c) A tanított csoport(ok) profilja  A csoport: a tanulók száma. és hogyan szeretné ezeket a terveket valóra váltani? További dokumentumok. eredmények. kik az osztályfőnök(ök).  A csoportban előzőleg használt és jelenleg használt tankönyvek. akkor nyilván a csoport szaktárgyi fejlődésének bemutatása is különböző lesz.) Ha két pedagógus ugyanarról a csoportról készít csoportprofilt a minősítési eljárás során. Természetesen a szempontsorok használata nem kötelező. feladatainak ismertetése.  A csoport megismerése érdekében a pedagógus által tett lépések. egyes tanulók szerepe. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. egyéni tanulói profil. (7.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? gyakorlatának jellemzése. elvi alapjai.  A csoport története (pl. és 8. a pedagógus lépései a megfelelő csoportdinamika kialakítása érdekében. pl. akkor is elvárható két különböző csoportprofil feltöltése ugyanazért. a pedagógus és a csoport által eddig kitűzött célok. (7. kompetencia) Vagy: a szakmai munkaközösség(ek)ben végzett munka bemutatása. az intézményben betöltött szerepének. IKT.)  A pedagógus lépései a csoporttal való megfelelő viszony kialakítása érdekében. amiért két azonos intézményben tanító pedagógus intézményleírása is eltér majd egymástól: két különböző emberről van szó.). A két pedagógus és a csoport viszonya is alapvetően más. amelyeknek megírásához szempontsor található: a tanított csoportok profilja. Ismertesse szakmai terveit! Milyen szakmai tervei vannak. illetve az egyéni tanulói profil nélkül a benyújtott dokumentumok nem vagy csak nehezen értelmezhetők. Ha más szaktárgyat tanítanak.  A csoportdinamika működése ebben a tanulócsoportban.

A szervezés lépései. tudás fejlesztése).). információk a tanuló iskolához.  A tanulóval folytatott megbeszélés rövid összefoglalása. A kirándulás céljai:  tanulmányi (pl. tárgyhoz való viszonyáról.  Tervezett időtartam és ütemterv (egy naptól több hetet meghaladóig. különös tekintettel az adott tárgyra. esetleg teljes iskola). az adott tárgyból rendelkezésre álló tanulói munkák elemzése. problémái. a történelmi. iv. országismereti. interjúk. általános fejlesztési célú.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról?  A tanuló személyiségének megismeréséhez igénybe vett források. társaihoz. a rendelkezésre álló dokumentumok és a belőlük nyert adatok elemzése.  A résztvevők köre (kiscsoport. A kirándulás programja. ünnephez kapcsolódik). tanulói idegenvezetés. osztályfőnökkel folytatott megbeszélés. sporttevékenység (pl.  közösségfejlesztő célja (pl. tanórán kívül.  a szülők bevonása. indoklása (pl. művészettörténeti stb. e) Segítő szempontsor tanulmányi kirándulás dokumentálásához: i. (Új információk a tanuló háttéréről. földrajzi. iskolán kívül stb. 80 .  Feladatmegosztás. A kirándulás dokumentumai (képek.  Az adatgyűjtés módja. A kirándulás értékelése: mennyiben érte el céljait. túrázás). a kommunikáció javítása közös feladatokon keresztül) vagy a tanulók közösségi felelősségvállalásának a fejlesztése (bevonásuk a tervezésbe. tanulási szempontból erősségei.). szervezésbe). vetélkedő vagy más esti program anyaga stb. motivációjáról. tanórán.  a pedagógus egyéni célja: pl. iii. a kommunikáció javítása a tanulókkal. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tananyaghoz kapcsolódó. pl. attitűdjéről és tanulási stratégiáiról. szervezésben).)  Összefoglalás: a tanuló személyisége. ii. v.  egyéni fejlesztés (egyéni feladat a tervezésben. tanulságok). mire lehet építeni a fejlesztésben. módszereiről.  A projektmunka értékelése (a megvalósítás eredményessége. klikkek megbontása.  A tanuló iskolai pályafutásának rövid áttekintése. akár egész tanévre szóló). Az emberi erőforrások minisztere által 2013. f) Segítő szempontsor projekt bemutatásához  A témaválasztás bemutatása. a tanuló énképéről. szülőkkel.  A téma feldolgozása (pl.  A produktum bemutatása (illusztrálva). céljairól. nagyobb közösség.

jó gyakorlat leírása. Ennek a résznek az a célja. hogy a pedagógus kompetenciáit bemutassa. beszélt a szülőkkel. állandó fegyelmezési problémák egy tanulóval. A fenti táblázatokban megadott szabadon választott dokumentumok csak ajánlások. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. például tanúsítványok. mert ezek képezik az e-portfólió gerincét. foglalkozásterveket. Ha nem volt biztos az értelmezésben. Először célszerű a nevelő-oktató munka dokumentumaira koncentrálni. és így más értelmezési keretbe kellett helyeznie a történteket. hogy egy adott kompetenciáját más dokumentum segítségével mutatja be. dokumentumokkal tudja alátámasztani. és minden más. vagyis ismerkedjen meg a kompetencialeírásokkal és az indikátorokkal. (Pl. párhuzamosan is folyhatnak. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. dokumentálásához  Az eset leírása: az eset tényszerű ismertetése. a használható dokumentumok körének behatárolása A cél jelen esetben világos. vagy helyes volt az értelmezés. ezt az értelmezést milyen tényekkel. de a végleges döntést ebben a kérdésben érdemes az e-portfólió anyagainak végső összeállításakor meghozni. példák. 81 . mert új adatok merültek fel. 1. Ennek ellenére az egyes lépések elég világosan elkülöníthetők egymástól. Érdemes rögtön azonosítani azokat a dokumentumokat. és ezek alapján hogyan értelmezte az esetet. hogy a nagyobb óraszámban tanított tárgy melyik csoportjában. amelynek egymást követő lépései átfedésben is lehetnek egymással. Még egy feladat maradt a pedagógus számára: a szabadon választható dokumentumok kiválasztása. miért nem? (Pl. mert a dokumentumok gyűjtését azonnal el kell kezdenie.)  Milyen lépéseket tett a probléma megoldására? Miért ezeket a lépéseket választotta?  Milyen sikerrel jártak a lépései? Miért? Ha nem volt sikeres. F) Hogyan készül az e-portfólió? A pedagógiai e-portfólió készítése hosszú folyamat. iskola rendezvények dokumentumai. milyen eszközökkel jutott újabb adatokhoz. ennek csatolása. milyen terjedelemben és formátumban. Ekkor kell eldöntenie azt is. pedagógia problémák megoldásának leírásához.) Sikertelenség esetén új megoldási terv kialakítása. Az e-portfólió készítője dönthet úgy. nem volt megfelelő az eset értelmezése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? g) Segítő szempontsor esetleíráshoz. azonosítsa. amelyekkel már rendelkezik. de nem a megfelelő megoldást választotta. hogy milyen dokumentumokra van szükség. ha van dokumentum. amelyekhez már „csak” reflexiókat kell csatolnia.)  Az eset értelmezése: milyen okokra vezette vissza a problémát.) Az első lépés: a célok azonosítása. osztályfőnökkel stb. (Pl. Ezután olvassa el figyelmesen az alapdokumentumok listáját. hogy a pedagógus alaposan tekintse át az értékelési kritériumokat. melyik téma adja majd az e-portfólió alapdokumentumai között kért tanulási-tanítási egység tervét/tematikus tervet és a kapcsolódó óraterveket. a dokumentumok körének behatárolását pedig az e-portfólió tervezői már jobbára elvégezték. A cél pontosabb megismerése érdekében ajánlott. A szabadon választható dokumentumok körének végiggondolása rögtön a munka elkezdésekor igen hasznos.

Célszerű a pedagógusnak gondosan eltenni azokat a dokumentumokat. Lehetőség szerint minden kompetencia minden olyan indikátorának az értékeléséhez adatot kell szolgáltatnia. hogy ez a munka ne maradjon az e-portfólió készítésének végső szakaszára. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Érdemes áttekinteni az e-portfólió egészét is. és csak ezután véglegesíteni a reflektív jegyzeteket. tematikus terv és az óratervek. Az óra/órák. így hasznos lehet fogalmazója számára a reflexió első vázlatát egy időre Az emberi erőforrások minisztere által 2013. elkészítése A következő lépés a dokumentumok gyűjtése. a tanulási-tanítási egység tervéhez/tematikus tervhez tartozó óratervek/foglalkozástervek. hogy Az e-portfólió jelentős része tulajdonképpen a mindennapi nevelési. hogy a reflektív jegyzetekben majd fel lehessen használni őket. mit ír le jegyzeteiben. hogy a pedagógus mit miért csinál.) A harmadik lépés: a válogatás Ha a pedagógusnak egy-egy alap. akkor érdemes egy munkaportfólióba. amelyeket szeretne felhasználni. Érdemes átnézni a mintákat is. mennyire ad kiegyensúlyozott képet a pedagógus munkájáról. a gyermek/tanulói munkák és az eredmények értékelése. több dokumentumot elhelyezni később legyen majd lehetősége a válogatásra. Ha a pedagógus a dokumentumgyűjtés folyamán már írt reflektív jegyzeteket. 82 . Érdemes rögtön szkennelni a papíralapú dokumentumokat. és ne felejtse el elkérni a tanulóktól. Mivel a reflexiók világítják meg az értékelők számára azt. amelyek a legjobban megfelelnek ennek a célnak. gyermekektő l azokat a munkáikat. vagy a e-munkaportfólióban tudja a elkészítésére.) A második lépés: a dokumentumok gyűjtése. A tanulási-tanítási egység terve. foglalkozások megtartása után javasoljuk azonnal feljegyezni a legfontosabb gondolatokat. amit tesz. akkor is célszerű gondosan újra elolvasni az útmutató elejét arról. 4. vagy a számítógépén. A csoportprofil megírásához az előző pontban található segítő szempontsor. mit kell tartalmaznia a reflexiónak.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 2. 3. Ajánlott még a tervezés fázisában átgondolni. az e-portfólió értékelése során sokat számít. hogy minden írás folyamat. amiből csak lehetséges. Ajánljuk figyelembe venni. milyen pedagógiai nézetek és tudásanyag vezeti a munkájában. A gyermek/tanulói munkák esetén szkennelés előtt gondoskodni kell az anonimitásról. foglalkozástervekhez csatolni akar. Ha a pedagógusnak évei vannak az e-portfólió mindenből. Bár használatuk nem kötelező. a következő lépés a dokumentumok alapos áttekintése és azoknak a kiválasztása. A dokumentumokat Pedagógus-életpályamodell (továbbiakban PÉM) honlapján található pedagógus gyűjteni. azaz a nevek kitakarásáról. és csak azután elkezdeni a munkát. amelyeket az óravázlatokhoz. mindenképpen célszerű megnézni a mintákat. Érdemes ilyenkor áttekinteni az egyes kompetenciák értékelési táblázatait és ezek fényében meghozni a döntést (lásd az értékelési táblázatokat). mennyire tudatosan teszi. foglalkozástervek kidolgozásához is kínálunk mintákat. tanítási tevékenység dokumentálása: egy adott csoport profilja. formanyomtatványokat több változatban is.) A negyedik lépés: a reflexiók végleges formába öntése A reflexiók végleges formába öntése következhet. amely az e-portfólió dokumentumai alapján egyáltalán értékelhető. hogy milyen kompetenciáikat tud majd bizonyítani az adott dokumentummal. a megvalósítás dokumentumai.vagy szabadon választható dokumentumból több is rendelkezésére áll egy-egy kompetencia birtoklásának alátámasztására. a csoportban tanított egység/téma terve.

a mentorral és visszajelzést kérni tőle. Az elemzésben/érvelésben elvekre. Figyelembe veszi-e az elemzésnél a körülményeket. Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. érvelés és értékelés is követ? 3. Elég világos és szabatos-e a megfogalmazás? 10. 83 47 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása és dokumentumai46 3. a feltöltött dokumentumban jelezze ezt. A reflexiók áttekintésekor hasznos lehet a következő ellenőrző kérdéssor: 1. a kontextust? 5. értékelés tényekkel megfelelően alá van-e támasztva? 4. érvelés. Szakmai önéletrajz (Formanyomtatvány a pedagógiai e-portfólió online felületén) 2. Tanácsos elolvastatni egy kritikus baráttal. a nevelő-oktató munka dokumentumain kívüli kötelező elemek vannak a P1 és P2 szinteken? Eredetiségnyilatkozat (Kitöltendő formanyomtatvány található a pedagógiai e-portfólió online felületén. iskolavezetés visszajelzéseit. melléklet) 1. sz. kitöltése Ezután szükséges kitölteni a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumait. majd a visszajelzés alapján újra átgondolni a reflexiókat. Az elemzés. Figyelembe veszi-e – ha vannak – a külső visszajelzéseket? (Pl. Figyelembe veszi-e az etikai szempontokat? 7. az ott rendelkezésére álló munkaportfólió felületet használta. A pedagógiai helyzet/probléma leírása pontos és szakszerű-e? 2. Kritikusan értékeli-e a gyakorlatát? 9. a feltöltött dokumentumban hivatkozzon erre. amelyet elemzés.) Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? félretenni. kollégák. szakmai tudására támaszkodik-e? 6. Önálló alkotói. a tanulók. Ha a pedagógus végig a PÉM e-portfóliójának a felületén dolgozott.) 8. . majd visszatérni hozzá és friss szemmel újra megnézni. kollégával. akkor ezek nagy részét már a munkaportfólióba történő belépéskor ki kellett töltenie (például az önéletrajzot). Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületeken dolgozó pedagógusok számára szükségesek. A reflexió puszta leírás vagy olyan leírás. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (segítő szempontsor található az útmutató előző pontjában) 5. A szakmai életút értékelése (Segítő szempontsor található az útmutató előző pontjában) 46 Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. Ezek a dokumentumok csak Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár minősítése során kötelezőek. Milyen egyéb. művészeti tevékenységek bemutatása és dokumentumai47 4.) (1. A megfelelő szakmai nyelvezetet használja-e? 5. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. szülők.

értékelni. sz. A jelöltnek nem azt kell bizonyítania. arról tudatosan dönteni. annak kép. hogy elérte a megfelelő szinteket az egyes kompetenciaterületeken. amely nem nyújt a többihez képest új információt. Érdemes a pedagógusnak ennek a dokumentumnak a megírását utolsó lépésként elvégezni.és hangminősége megfelelő. 84 . Olyan munka-e az e-portfólió. hanem azt. és képes saját szakmai fejlődésének irányát megszabni. szakmai munkáját objektíven elemezni. amelyre Ön joggal lehet büszke? Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és a szakmai fejlődési terveit is fel kell vázolnia. Az e-portfólió hiteles és átfogó képet nyújt-e az Ön pedagógiai munkásságáról. 6. figyelembe véve a külső véleményeket is. a megfelelő formátumban került-e feltöltésre. világosak. a köztük lévő kapcsolati rendszer áttekintéséhez. Tartalmazza-e a kompetenciák bizonyítására az összes alapdokumentumot? 2. ha van videó feltöltve valahová. Érdemes ebben a stádiumban egy külső értékelő. tulajdonképpen a kompetenciák értékelésére alkalmazott indikátorok alapján átfogó önértékelést írni. 1. hibák. eredményeiről? 9. A szabadon választott dokumentumok elősegítik-e azt. Mindegyik dokumentum megnyitható-e.) A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának feltöltése A dokumentumokat az egymásra épülésük sorrendjében lehet csak feltölteni. a szkennelt dokumentumok jól olvashatók. és képes önmagát. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? E dokumentumok közül kiemelkedik a szakmai életút értékelése. A reflektív jegyzetek megfelelően megvilágítják-e az Ön gyakorlatának alapelveit? 5. nyelvezetük szakszerű? 7. Minden dokumentum a megadott terjedelmi keretek között maradt-e? Mindegyik megfelel-e a megadott formai kritériumoknak? 6. amit csatolni kellene? 3. egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt a 9. Van-e olyan dokumentum. az összefüggő szövegek koherensek. egy megbízható kolléga/mentor véleményét kikérni és a következő ellenőrző kérdéssor alapján még egyszer megvizsgálni az e-portfóliót. hogy tökéletes. melléklet. tehát felesleges az e-portfólióban? 4. hogy az értékelők az Ön pedagógiai munkásságáról a lehető leghitelesebb és legteljesebb képet alkothassák? Van-e még valami. Figyelnie kell arra. Végül tanácsos még egyszer áttekinteni az e-portfóliót és megpróbálni külső szemlélő szemével is nézni. hogy a feladat leírása szerint a gátló-segítő tényezőket is megemlítse. A dokumentumokban nem maradtak-e elírások. a videó elérhető? 8.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy amikor minősítésre jelentkezik. 48 Hargreaves. Fontos: az egyes fázisok átfedésben lehetnek egymással. Perspectives on Alternative Assessment Reform. pp. egységes formába öntése. American Educational Research Journal. Earl. G) Hogyan ütemezze a pedagógus ezeket a lépéseket? A pedagógiai e-portfólió elkészítése hosszabb folyamat. akkor a rendszer azonnal nyugtázza az e-portfólió benyújtását. összegyűjtött anyagok közül a beadás előtti utolsó pillanatban kiválasztani a megfelelőnek vélt dokumentumokat. Andy. akkor jelzi a pedagógusnak. akkor be lehet nyújtani az e-portfóliót. és addig nem is fogadja be az e-portfóliót. 69–95. mit felejtett ki. Ezért szerepel a 4. Lorna.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. majd a folyamat végén szükséges a jegyzetek koherens. 39. Ezért igen kockázatos a munkát az utolsó pillanatra hagyni. Earl and Schmidt 200248) Ezért a munkát időben el kell kezdeni és a megfelelő ütemben elvégezni. amíg a hiányosságot nem pótolja. hogy valamelyik kompetencia dokumentálását nem is tudjuk megoldani. No. Vol.1. lépésnél két szín. Például a reflektív jegyzetek írása végigkíséri az egész folyamatot.) A hetedik lépés: az ünneplés Ha minden kérdésre van válasz. (Hargreaves. – Schmidt. Az angol nyelvű szakirodalom egyenesen „portfólióbörtönről” beszél: az utolsó hetekben a kétségbeesett kapkodás hosszas szobafogságra ítélheti a pedagógust. a találomra felhalmozott. esetleg akkor felfedezni. e-portfóliójának már készen kell lennie. Szem előtt kell tartania a pedagógusnak. . 2002. Michele. Ha nem. Ha a dokumentáció teljes. 85 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

hónap 3. hónap 4. hónap 4. hónap Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hónap 6. a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók megírása. 86 . kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése. feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés 1.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Egy lehetséges ütemezés hat hónapra: Tevékenységek Az első lépés: a célok azonosítása. kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése. a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók írása és végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. hónap 3. végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. hónap 2. hónap 5. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés 1. hónap Egy másik lehetséges ütemezés négy hónapra: Tevékenységek Az első lépés: a célok azonosítása. hónap 2.

hogy kritikus barátja bármilyen dokumentumot elkészíthet vagy átírhat. Ez az e-portfólió esetében is plágiumvétségnek számít. Az elemzésekben sem használhatja a tanulók valódi nevét. hogy nézze át az e-portfóliót. például annak jelzése. gyakornok esetében mentorát. 87 . ha egy pedagógus valaki más előzőleg már beadott dokumentumait.) Az e-portfólió dokumentumainak azt kell alátámasztaniuk. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. legyenek ezek prezentációk. akár csak nyelvhelyességi szempontból is. és a minősítőbizottság elnöke jelenti az esetet az illetékes kormányhivatalnak. szülői beleegyezést kell kérnie. Rendkívül fontos még az e-portfólióban a tanulók anonimitásának a biztosítása. illetve olyan kérdések megfogalmazása. J) Hogyan értékelik a pedagógiai e-portfóliót? A pedagógiai e-portfólió értékelése nem a dokumentumok egyenkénti értékelését jelenti. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? H) Kinek a segítségét veheti igénybe a pedagógus az e-portfólió elkészítéséhez? Az e-portfólió elkészítéséhez a pedagógus igénybe veheti kritikus barát(ok) segítségét. A nyilatkozatokat a védés során a szakértők ellenőrizhetik. még keresztnevüket sem. hogy valami kimaradt a dokumentumok közül.és osztályprofilok elkészítésekor kell erre ügyelnie. csoport. illetve a későbbiekben az értékelőkben felmerülhetnek. vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített óratervvel/ foglalkozástervvel dolgozik. Az viszont az e-portfólió esetében kideríthető. amikor tanulói vagy gyermekmunkákat tölt fel. videót készít és tölt fel. hanem minden esetben. Az óraterv/foglalkozásterv elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a pedagógus. Ha fényképet. I) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az e-portfólió dokumentumaival kapcsolatban? Azt. reflexióit tölti fel az e-portfólió rendszerébe. (A kompetenciák. projektmunkák stb. Ezért kell a készítőjének aláírnia és az e-portfólióval együtt benyújtania egy eredetiségnyilatkozatot. hivatkozással lássa el az óratervet/foglalkozástervet. A pedagógusnak nemcsak a tanulói. hanem a dokumentumokkal bizonyított kompetenciák értékelését. szaktanácsadóját. A szülők beleegyező nyilatkozatait el kell tennie. Ez azonban nem azt jelenti. A kritikus barát szerepe tehát rokonítható a szakdolgozat témavezetőjének szerepével. vagy az egyik reflektív jegyzetben az érvelés nem világos az olvasó számára. a védésnél azonban könnyen kiderülhet. ha túlságosan beleavatkozott a folyamatba. témazárók. A segítség csak és kizárólag visszajelzés lehet. Ha az e-portfólióval kapcsolatban plágiumgyanú merül fel. és adjon visszajelzést. sztenderdek és indikátorok fogalmáról lásd az Útmutató Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? című fejezetét. a minősítési eljárást a szakértők felfüggesztik. ellenőrizni senki sem tudja. amelyek a munkával vagy egyes részeivel kapcsolatba n az olvasóban. hogy a kritikus barát szerepe a fent leírtakra korlátozódik-e vagy sem. hogy a pedagógus az adott kompetencia területen az adott szintet elérte. igazítsa azt a tanulócsoport profiljához és megfelelő forrásmegjelöléss el. például megkérheti egy hozzáértőnek ítélt kollégáját.

Elképzelhető azonban. hogy ezt csak az óralátogatás során lehet megállapítani. Azt. mellékletben és a 4. 88 .) bejegyzést tenni a megfelelő indikátor mellé és a kompetencia értékelésénél ezt. bár nem következetes és állandó. é. állandó. hogy a pedagógus munkájában az indikátorral leírt viselkedés megjelenik. nem jellemző. hogy a szakértőnek az e-portfólió minden dokumentumát mérlegelnie kell az egyes kompetenciák értékelésekor. A szakértőnek ettől függetlenül figyelembe kell vennie a dokumentumot az adott kompetencia értékelésekor.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Az e-portfólióban egy dokumentum több kompetencia megfelelő sztenderdjének elérését is dokumentálhatja. többnyire jellemző és jellemző kifejezések jelentése a következő: N. mellékletben található. hogy fel tudjon készülni a védésre. amelynek a megfelelő szintjét az adott dokumentum bizonyítja. Az értékelési táblázatok indikátorai között szerepelnek olyanok..) Ezért összefoglalóan azt lehet mondani. A kérdéseket eljuttatják a pedagógushoz. 1 = kevéssé jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése esetleges. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az e-portfólióból nem.: Az adott indikátor nem értelmezhető az e-portfólió dokumentumai alapján. így ilyen esetekben az értékelő köteles a nem értelmezhető (N. illetve a pedagógus reflexiói alapján kevéssé tudatos. a pedagógus jelzi a dokumentum fejlécében. 1. de a szakértő szerint nem felel meg ennek a célnak. kevéssé jellemző. sz. és a pedagógus reflexiói alapján a viselkedés tudatos. (Előfordulhat ennek az ellenkezője is: a pedagógus egy adott dokumentumot egy bizonyos kompetencia bizonyítására alkalmasként jelöl meg. biztonságot. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 = nem jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés nem támasztják alá azt. hogy egy dokumentum milyen kompetenciák bizonyítására alkalmas. és alkalmazása a pedagógus reflexiói alapján tudatos.) Mit tartalmaznak az értékelési táblázatok? A táblázatok fejlécében található N. valamint az ehhez hasonló indikátorokat figyelmen kívül hagyni. amelyek alátámasztására az e-portfólió dokumentumaiban nem lehet adatot találni. A Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján a 3. é. Például „Óráin harmóniát.” Nyilvánvaló. 2 = többnyire jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése meghatározóan kimutatható. Az e-portfólió dokumentumait a két szakértő egymástól függetlenül értékeli. é. elfogadó légkört teremt. K) Mi történik az e-portfólió dokumentumainak értékelése után? Az e-portfólió dokumentumainak értékelése után mind a két szakértő megfogalmazza kérdéseit. hogy nem minden olyan kompetenciát jelöl itt. 3 = jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése következetes. sz.

Ezért a minősítő szakértő – a pedagógus által tervezett.és nevelésszemlélete. Ennek eldöntésében segíthetik a szakértőt a mellékletben szereplő óvodai. Az óramegfigyelési és az értékelési szempontokat a szakértők előzetesen megkapják. A megbízott szakértő a jelölt két (Mesterpedagógus és Kutatótanár esetében egy) óráját vagy foglalkozását látogatja meg egy előre egyeztetett időpontban. Az óra vagy a foglalkozás látogatását a szakos szakértő és az intézmény vezetője közösen végzi. Előfordulhat. szaktárgyankénti. a tanulókkal kialakított együttműködés különböző formái. 89 . B) Mi képezi az óralátogatás értékelésének alapját? A minősítési eljárásban a szakértő a szakórát vagy a foglalkozást aszerint értékeli. hogy melyek azok az indikátorok. valamint a hozzájuk kapcsolódó indikátorok alapján történik. fejezet) szerint pontosan feljegyezze az órával/foglalkozással kapcsolatos összes pedagógiai észrevételét. megtartása és elemzése a pedagógusnak milyen kompetenciáiról és a meglevő kompetenciák milyen szintjéről tanúskodnak. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a differenciálás.és foglalkozásmegfigyelési napló sablon (XII/D/7. a pedagógusok is megismerhetik őket. erre az óra megbeszélése után kerülhet sor az összes tapasztalat mérlegelése után. Az értékelés egységesen a megadott nyolc pedagóguskompetencia szerint. a tanulási-tanítási és nevelési célok világos ismerete és követése. tanítói. Az óralátogatás célja a pedagógus kompetenciáinak és kompetenciaszintjének értékelése a pedagógus tervezési és tanítási tevékenysége alapján. a legkorszerűbb oktatási-nevelési stratégiák alkalmazása. A pedagógus korszerű oktatás.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? XII. Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A) Mi a látogatás célja? Kik a szereplői? Az óralátogatás. az aktivizálás és a motiválás gyakorlati megvalósításai mind a pedagógus kompetenciájának a gyakorlati bizonyítékai. amelyek nem értelmezhetők az adott óra/foglalkozás értékelésekor. Az óralátogatással kapcsolatos fogalmak értelmezését az útmutatót záró Fogalomtár tartalmazza. szakszolgálati. Jó. Az óra/foglalkozás látogatása alatt az indikátorok szerinti értékelés nem lehetséges. hogy az óra megtervezése. szakmai szolgálati és a gyermekvédelem és javítóintézeti nevelésre vonatkozó kompetencia. illetve a foglalkozáslátogatás szerves része a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési eljárásnak. Az óralátogatás értékelése része a pedagógus átfogó minősítésének. hogy egy indikátor nem értelmezhető egy tanítási órán/foglalkozáson. ebben az esetben az adott indikátort az értékelésből ki kell hagyni. C) Miként lehetséges a kompetenciák megfigyelése a tanítási órán/foglalkozáson? A minősítési szakértő feladata. ha a szakértő az indikátorok értékelése előtt mérlegeli. szervezett és kivitelezett konkrét oktatási-nevelési tevékenységek megfigyelésén keresztül – a pedagógus kompetenciáinak a fejlettségét határozza meg. hogy a tanítási óra/foglalkozás látogatása során az óra . az általa előkészített naprakész és rendszerezett oktatási tartalom. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.és indikátorértelmezések.

Ugyanakkor a pedagógusnak a terveit a pedagógiai valóság igényeihez mérten. foglalkozástervében képes komplex módon összehangolni a pedagógiai tevékenység összes elemét és ezeket a tanulói személyiségfejlesztés szolgálatába állítani (vö. a helyi tantervben és a NAT-ban előírt célokhoz és feladatokhoz. amelyekért a Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szaktudományos. a motiválás és a differenciálás mint fő szempont jellemzi tervezési tevékenységét. 2. matematika) személyiségfejlesztés lehetőségeivel. A tervezésben képes rövid és hosszú távon is gondolkodni.és feladatrendszer meghatározásában olyan teljesítményeket a pedagógus. 12. melléklet). hogy azok részben a tanulók tanulási céljaivá válhassanak. és ha szükséges.és tanuláselméleteket a tervezés szintjén. 3. adaptív módon kell alkalmaznia. Továbbá a szakmai közéletben való szakmai kommunikáció és együttműködés gyakorlásának a példaképévé válhat. A pedagógus tevékenységében érdemes megfigyelni. A pedagógus képes csoportok és egyének számára fejlesztési terveket kidolgozni a tanítási órára és ezeket a tanulókkal együttműködve hatékonyan megvalósítani. mennyire vetít elő a cél. hogy a terveitől eltérjen. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. hogy milyen módszertani kultúrával rendelkezik a gyakorló pedagógus. Továbbá az oktatás-nevelés tartalmának a kidolgozása során bizonyíthatja a pedagógus. hogy ismeri szaktárgya legkorszerűbb tudományos eredményeit. a nevelési és oktatási stratégiákban konkretizálni és ezáltal a nevelés és az oktatás folyamatát tudatosan meghatározni. illetve ezek gyakorlati alkalmazhatóságát. miközben gondolkodásukat. kompetencia: A tanulás támogatása A szakértőnek a tanítási órán meg kell figyelnie. hogy a pedagógus mennyire képes a szaktárgyi tartalmat olyan tanulási modellé összeállítani. hogy a pedagógusnak mennyire sikerült a tanítási célokat úgy megfogalmazni. Továbbá képes a korszerű nevelés. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. sz melléklet és 13. interdiszciplináris szemléleten alapuló szaktárgyi problémafelvető és problémamegoldó attitűd jellemzi. A tanítási stratégia arról is árulkodik. továbbá az aktivizálás.és feladatrendszer szervesen illeszkedik a tanulási-tanítási egység tervében/tematikus tervében. A hatékony pedagógus a tervezésbe a folyamatos visszajelzés és értékelés mozzanatát tudatosan beépíti. és ezt érvényesíti a tervezésben. Az általa alkalmazott stratégiák arról tájékoztatják a szakértőt. szaktárgyi. mennyire ismeri és mennyire alkalmazza az e-tanulási környezetekben rejlő lehetőségeket. A pedagógus óratervében. kreativitásukat. milyen nevelésfilozófiát vall. Óratervminta. koordinálni. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A pedagógus óratervében. a tartalom és a stratégia közötti kapcsolatot. sz. kompetencia: Szakmai feladatok.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A szakértő a tanítási órán/foglalkozáson a kompetenciák megfigyelésére törekszik: 1. ugyanakkor a következő fejlődési lépcső lehetőségét is körvonalazza számukra. foglalkozástervében meghatározott cél. és azonnali. szaktárgyi és pedagógiai tudást birtokol. személyes példája segítségével hozzájárul a tanulók szaktudományos érdeklődésének a felkeltéséhez és fenntartásához.és feladatrendszerének kidolgozása annak is bizonyítéka. tantervi tudás A tanítási óra/foglalkozás cél. amely épít a tanulók előzetes tudására és tapasztalatára. képesnek kell lennie arra. hogy a pedagógus milyen tantervi. Ennek megítéléséhez célszerű az órát a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egységében is megvizsgálni. Pontosan látja a cél. önálló tanulási módszereiket is fejleszti. hogy miként valósítja meg a tanulók közötti együttműködést a szaktárgyi tudás elsajátítása érdekében. A pedagógus képes referenciaszeméllyé válni tanítványai számára. tisztában van a tartalomközpontú (pl. 90 . új megoldásokat találjon a pedagógiai hatékonyság érdekében.

eszközök és szervezési formák összehangolását. a készségek (analízis. A tanulók és a tanulócsoportok egyéni igényeihez és sajátosságaihoz való alkalmazkodásnak már a célok megfogalmazásában is érvényesülnie kell. tanulási. szintézis. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a tanulók személyiségét. érdeklődésekkel. elmélet). a fontosabb logikai egységek jól elkülönüljenek egymástól. a jártasságok. 4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? tanulók lelkesedhetnek. A szakértő számára fontos megfigyelési szempont a tanulási környezet megteremtése és ennek dinamikája (ülésrend. általánosítás. szabály. támassza alá bizonyítékkal (a röpdolgozat eredménye. Az IKT-eszközök felhasználásának segítségével a tanulási-tanítási módszerek és modellek szélesebb tárházát sikerrel alkalmazhatja a pedagógus. A nevelési és oktatási stratégiáknak a pedagógiai tevékenységben tanulási-tanítási modelleket kell követniük (ez határozza meg a tanítás-tanulás folyamatát). ha szükséges. a legkorszerűbb módszerek. illetve az attitűdök (viselkedési és magatartási módok) adott funkció szerint szerveződő rendszereként szemlélni. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. a tanulócsoport sajátosságaihoz igazítani és a személyiségfejlesztés feladatának alárendelni. A pedagógus által alkalmazott stratégiának maximálisan támogatnia kell a tanulók tanulási stratégiáit. az előzetes készségek. azaz az ismeretek (fogalom. hogy mennyire korszerű tartalommal dolgozott a pedagógus. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. amelyek találkoznak a tanulói motivációkkal. konkrét kérdésekre adott tanulói válaszok stb. modellezés. így az oktatási és nevelési célokat. a pedagógusnak a tanulással és a tudásszerzéssel kapcsolatos attitűdje. törvény. hanem egymást kiegészítve. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. leírás. hogy a tanítási órán ne forduljon elő tárgyi hiba. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. projekt stb. feladatokat nem különállóan. egyéni tanulási stratégiája. mind a szakértő a célokban és feladatokban az egyéniesített fejlesztés és fejlődés megvalósulását állapítsa meg. hogy a célok meghatározásakor mennyire sikerül a személyiséget a maga egységében szemlélni. komplex módon megfogalmazni. hanem a hatékony tanulási modellek elsajátításához is. tanuló többi gyermekkel. azonosítás stb. és tekintettel vannak az egyén sajátosságaira is. Fontos. összehasonlítás. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.). igényekkel. elegendő tényanyag és megfelelő szintű általánosítás kapcsolódjon hozzá. mennyire képes a tanítási órán a pedagógus adaptálni az általa meghatározott célokat és feladato kat a tanulók aktuális érzelmi vagy fizikai állapotához. segítségével megismerkedhetnek a tanulók a számukra legmegfelelőbb tanulási modellekkel (problémamegoldás.) Az oktatás tartalmának megválasztásánál meg kell figyelni. a hátrányos helyzetű. hozzájárulva ezáltal nemcsak a célok hatékony megvalósításához és általában a tanulók személyiségfejlődéséhez. azt milyen elméleti modellben helyezte el. logikus és követhető legyen. A nevelési és oktatási stratégiák a célok megvalósulását és ezáltal a személyiségfejlődést oly módon szolgálják. az egyéni bánásmód érvényesülése. felismerés. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A szakértő a tanítási óra/foglalkozás során azt vizsgálja. mennyire tudta a célokhoz és feladatokhoz. hogy a tanítási óra végén mind a pedagógus.) A tanítási stratégiának alárendelt oktatási tartalom struktúrája világos. eszközök). felidézés. hogy közben megfelelő módon biztosítják a tananyag feldolgozását. 91 . hogy az óra/foglalkozás cél .és feladatrendszere mennyire volt képes a tanulói személyiség dinamikáját megragadni (pl. Továbbá az is fontos szempont. annak a megállapítása. majd az erre épülő jártasságok rögzítése). empíria. hogy mennyire alkalmas a pedagógus a tudás iránti mély érdeklődést és kíváncsiságot felkelteni a tanulókban. Fontos. alapelv. módszerek. a képességek. ugyanakkor a hibák javításakor a pedagógus tartsa tiszteletben az egyéni sajátosságokat.

kompetencia: A tanulói csoportok. valamint a közösségalkotás szempontjából jelzésértékű a pedagógus által alkalmazott pozitív és negatív visszajelzések mennyisége és minősége. 92 . nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. hogy középpontjában valamilyen oktatási vagy nevelési probléma megoldása áll. hogy a pedagógus a cél. és miként segíti a tanulók önértékelésének a fejlődését. hogy a tanítás tartalmának megválasztásakor kihasználta-e a tartalomban rejlő nevelő és közösségfejlesztő lehetőségeket. kölcsönös segítést. A nevelés és oktatás csak olyan tanulási környezetben mehet végbe eredményesen. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Fontos továbbá annak a megállapítása. elemzése A szakértő a tanítási órán/foglalkozáson megfigyelheti. kompromisszum. Végül meg kell figyelni a tanítási óra/foglalkozás légkörét. esetleg ütköztetését. a kölcsönösséget. miként alkalmazza a formatív értékelést. mennyire sikerült egymás véleményének a tiszteletben tartása.és a feladatrendszer megállapítása során figyelembe vette-e az együttműködést. a nyitottságot és a toleranciát. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. közösségek alakulásának segítése. versengés. az általuk alkalmazott kommunikációs stratégiák (együttműködés. problémamegoldás Az óra/foglalkozás légkörét a pedagógus és a gyermekek szerepviselkedése. ugyanakkor a személyiségfejlődésnek leginkább kedvező. A pedagógusgyermek kapcsolat minőségének megítélése. Az alkalmazott nevelési és oktatási stratégia kapcsán fontos megvizsgálni. alku. önmaguk és egymás értékelése a fejlődés természetes mozgatórugója. a felmerülő problémákkal szembeni kommunikációs attitűd. elköteleződött-e a konstruktív feszültségkezelés mellett. milyen volt a pedagógus értékközvetítő tevékenysége. hogyan sikerült az esetlegesen felmerült konfliktusokat kezelni. kommunikációs szükséglete. játszma). Fontos továbbá annak a megfigyelése. az oktatás stratégiájának problémamegoldó természete kommunikációs szempontból jelentőséggel bír. hogy az oktatás folyamatában miként tudja természetszerűleg beépíteni a folyamatos és differenciált visszajelzés mozzanatait. amelyet a felek közös erőfeszítéssel Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az oktatás tartalmának problémafelvető. milyen volt a kommunikáció minősége. harc. valamint azt. 6. felkészültsége és az általuk alkalmazott kommunikációs és tanulási stratégia határozza meg. integrációs tevékenység.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A pedagógus és a tanulók együttműködése az eredményes munkavégzés és a tanulás alapfeltétele. elkerülés. kölcsönösségen alapuló bizalmi légkör megteremtésének az alapja is. hiszen a pedagógus-gyermek közötti kapcsolat sajátossága. játszmák). segítő kommunikáció. hogy ez mennyire szolgálta a tanulócsoporton belüli együttműködést. a vélemények kölcsönös meghallgatását. hogy a pedagógus milyen gyakran és milyen módszereket alkalmaz a tanulók/gyermekek személyiségfejlődésének az értékelésére. hogy mennyire sikerült biztonságos tanulási környezetet teremteni a tanulók számára. ahol egymás segítése a közösség tagjai számára természetes szükséglet. mennyire vannak összhangban a pedagógus visszajelzései az általa kitűzött célokkal. A kapcsolatépítés stratégiái: az együttműködés (problémamegoldás. szerződés. kölcsönösség) és a versengés (alkalmazkodás. fejlesztése. osztályfőnöki tevékenység A tanítás/foglalkozás során meg kell figyelni. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. hogy miként képes kihasználni a pedagógus a tanulói értékelések megfogalmazásakor az oktatás tartalmában rejlő lehetőségeket. Ezért fontos szempont az órák megfigyelésekor a pedagógus és a gyermekek kommunikációs szerepviselkedése. 7. a segítő attitűdöt. 5. esélyteremtés.

8. miként ismeri fel hiányosságait. A látogatás eredményét. Az óra/foglalkozás megbeszélés során azt is fontos megfigyelni. hogy a pedagógus mennyire van tisztában saját szakmai (szaktárgyi. tematikus terv óraterv. Fontos továbbá a pedagógus által használt szakterminológia megfigyelése. a pedagógus munkájának a minősítését a szakértő az óra vagy a foglalkozás elemzése után rögzíti az értékelőlapon. reflexiója a pedagógus válasza a reflexiókra a következtetések. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A szakértő az órán megfigyelheti. eszközök és eredmények területén.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? megpróbálnak felismerni és megoldani. A látogatás menetét és a kapcsolódó dokumentumokat a következő táblázat foglalja össze. mennyire jellemzi az önreflexió képessége.) felkészültségével. kommunikációs stb. és a tanítási órán miként tudja szakterületének legújabb kutatási eredményeit felhasználni. hogy a pedagógus mennyire tájékozott az új kutatási módszerek. A tanítási órán fontos megfigyelni a problémafelvetés természetét és a problémamegoldás individuális és kollektív módozatait. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. önreflexiója a látogatók elemzése. a megfigyelés előtti személyes találkozóból. szakmódszertani. Az óra vagy a foglalkozás látogatásának menete Egyeztetés a látogatásról Megbeszélés a látogatás előtt Tevékenységtípusok a látogatás egyeztetése a pedagógus tájékoztatója a szakértő tájékoztatója Kapcsolódó dokumentumok a látogatás menetét és értékelését leíró eljárásrend tanmenet tanulási-tanítási egység terve. 93 . foglalkozásterv Az óra vagy a foglalkozás megfigyelése Az óra vagy a foglalkozás elemzése megfigyelés és a tapasztalatok rögzítése a pedagógus elemzése. pedagógiai. D) Mi az óra. és milyen javaslatokat fogalmaz meg a hiányosságok pótlására.vagy a foglalkozás látogatásának menete? Az óra vagy a foglalkozás látogatása több szakaszból áll: a látogatás egyeztetéséből.és foglalkozásmegfigyelési napló az óra vagy a foglalkozás megfigyelésén készült jegyzetek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az órák vagy a foglalkozások megfigyeléséből és az elemzésből. javaslatok. tanulságok megfogalmazása óra.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. nem kötelező tevékenységek az intézmény pedagógiai programjának. gyermekcsoport egyéb dokumentumainak megismerése pedagógiai program kompetenciamérési dokumentumok tanulói dokumentumok (tanulói füzet. a szakértő és a látogatásban közreműködő további szakemberek (például az intézmény vezetője. 94 . témazáró dolgozat. a látogató szakértő és a látogatásban részt vevő további szakemberek.és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv óra. előzetes tudásáról.  a szakértő rövid tájékoztatója a látogatás menetéről. Az előzetes egyeztetésen célszerű megbeszélni a látogatás menetét is. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.) Hogyan történik a látogatás egyeztetése? Az óra vagy a foglalkozás látogatása előtt a szakértő egyeztet a minősítési eljárásban részt vevő pedagógussal. a szakértő bemutatkozása. hogy milyen időpontban. Az előzetes megbeszélésen részt vesznek: a pedagógus. a tanulócsoport osztályfőnöke stb. tanulói e-portfólió stb.). a gyermekek egyéb dokumentumai (rajzok stb. 2. a megfigyelés szempontjairól. melyik szaktárgyból és mely osztályait vagy csoportjait látogatja meg. az órák vagy a foglalkozások megfigyelését és az elemzést. készségeiről és képességeiről. az aktuális körülményekről). Az óra vagy a foglalkozás megfigyelését megelőző személyes megbeszélés lehetséges témái:  kapcsolatteremtés.).) A látogatás eredményének a rögzítése a látogatás adatainak és a szakértő értékelésének a rögzítése óra.és foglalkozáslátogatási értékelőlap 1.  a pedagógus rövid tájékoztatója a gyermekcsoportról (a gyermekek jellemzőiről.  a feszültség oldása. hogy milyen módon. valamint az intézményvezetővel arról.) Mi a célja a szakértő és a gyakornok/pedagógus óra vagy foglalkozás előtti személyes találkozójának? Az óra vagy a foglalkozás megfigyelését megelőzően fontos egy rövid. az intézményi kompetenciamérések eredményeinek megismerése a tanulócsoport.  a látogatás céljának tömör megfogalmazása. a látogatás pozitív légkörének megalapozása. legfeljebb 5–15 perces személyes találkozót szervezni a pedagógus.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? Az óra vagy a foglalkozás látogatását kiegészítő. a látogatáson részt vevő további személyek bemutatása. milyen helyszínen és milyen kezdési időponttal szervezik meg a látogatás előtti személyes megbeszélést. kollégák számára. valamint azt.

nyugodt környezetben megtartani. A pedagógus reflexiójának.  az óra.és foglalkozásmegfigyelési napló támogatja. az értékelés tömör indoklása. 95 .) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás elemzése? Az elemzést célszerű barátságos. másrészt röviden értelmezheti. Az elemzést a pedagógus reflexiója. saját pedagóguskompetenciáit az óra vagy a foglalkozás alapján. Az óra. Fontos. a csengetésrendről stb. kényelmes. hogy a legkevésbé zavarják a gyermekek munkáját.  az óraterv/foglalkozásterv átadása minden közreműködőnek. mi indokolja az eltérést. a megfigyelés és az elemzés kontextusában az indikátorokhoz kapcsolt magyarázatokban lehet olvasni. Érdemes az óra vagy a foglalkozás elején a pedagógusnak röviden bemutatnia a megfigyelésen részt vevő személyeket a gyermekek számára. illetve a gyermekcsoport termében történik. valamint az ezekhez kapcsolódó indikátorokra épül. 4. tényszerű megfigyeléseiket. valamint az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseiket.) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás megfigyelése? A megfigyelés a tanulócsoport.vagy a foglalkozásterven is rögzíthetik az óra vagy a foglalkozás menetével és az időkerettel kapcsolatos megjegyzéseiket. A megfigyelés végén a szakértők elköszönnek a gyermekektől. Ezután a szakértő elemzi az órát.) és az óra vagy a foglalkozás főbb nevelési-oktatási céljairól. önértékelésének lehetséges tartalmi elemei:  véleménynyilvánítás az óra vagy a foglalkozás eredményességéről. hogy a látogatást végző szakemberek úgy helyezkedjenek el a teremben. valamint a tervezést meghatározó egyéb körülményekről. milyen mértékben sikerült megvalósítania a kitűzött célokat.  a pedagógus saját munkájának és személyének rövid értékelése a pedagóguskompetenciák tükrében. önértékelése nyitja meg. A megfigyelés közben a szakértők nem beszélgetnek. elemezheti a történéseket.és foglalkozásmegfigyelési naplóban rögzítik a pedagógus kompetenciáiról és ezek szintjéről a tapasztalataikat.vagy foglalkozástervtől való eltérések indoklása. reflexióikat. hogy mennyire tartja eredményesnek az órát vagy a foglalkozást. a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv bemutatása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?  a pedagógus rövid tájékoztatója az előzményekről (a házi feladatról. Az óra. a megfigyelés helyéről a tanulási-tanítási egység tervében/tematikus tervben stb. 3.). Az óra vagy a foglalkozás elemzése egyrészt az óra vagy a foglalkozás Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az indikátorok általános pedagógia-pszichológiai és szaktárgyi értelmezését a tervezés. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  egyeztetés a megfigyelés egyéb körülményeiről (az ülésrendről. A pedagógus egyrészt összefoglalja. A pedagógus önértékelését a látogatáson részt vevő további személyek reflexiói követik. Az óra vagy a foglakozás megfigyelését a következőkben megadott óra. csendben követik az óra vagy a foglalkozás történéseit.  az óra vagy a foglalkozás történéseinek rövid értelmezése és elemzése. majd az elemzés helyére távoznak. A megfigyelés a bevezetőben megadott nyolc pedagóguskompetenciára.

a megfelelően erős és a fejlesztendő kompetenciáival kapcsolatban. összefoglaló válaszok a felmerült kérdésekre. A tanítási óráról a pedagógus és a szülők engedélyével készülhet videofelvétel.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? menetének rövid áttekintése alapján. a szakértők. az intézményvezető.  tömör. feladatlapjait. Célszerűbb az elemzés legvégén összefoglalóan megfogalmaznia gondolatait. vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített óratervvel dolgozik. hogy az elemzők állításaikat minden esetben az óra vagy a foglalkozás tervezésével és megtartásával kapcsolatos konkrét adatokkal. A tanítási óra tervének elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a pedagógus.  véleménynyilvánítás az elhangzottakkal kapcsolatban. Az óramegbeszélésen elhangzott információk csak a pedagógus engedélyével hozhatók nyilvánosságra. 96 . az óra vagy a foglalkozás eredményességének rövid. a kollégák reflexióinak megköszönése. hogy válaszoljon az elemzés során megfogalmazott véleményekre. átfogó elemzése a tervezés és a megvalósítása alapján. ezért hasznos. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy ki vehet részt az óralátogatáson.  utalás saját fejlesztési tervére a látogatáson elemzett. hogy a pedagógus közvetlenül az elemző szakértők megszólalásai után. dolgozatait. ha szükségesnek tartja a pedagógusról alkotott szakmai vélemény kialakításához.) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az óralátogatással kapcsolatban? A tanítási órán a szakértő. 5. a felmerült kérdésekre. Az elemzésben szerepet játszanak az általános pedagógiai-pszichológiai és a szaktárgyi szempontok egyaránt. A szakértő megtekintheti a tanulók füzeteit.  a látogatásnak és a pedagógus kompetenciáinak összegző értékelése. igazítsa azt a tanulócsoport profiljához. megfigyelésekkel.  következtetések és javaslatok megfogalmazása a látogatás alapján. elemzésének lehetséges tartalmi elemei:  a pedagógus munkájának. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. külön-külön reflektáljon a hallottakra. és megfelelő forrásmegjelöléssel. illetve a megfigyelési napló. Nem javasoljuk. A szakértő reflexiójának. Fontos. a mentor és a munkacsoport-vezető vesz részt. A szakértő elemzése. illetve szaktárgyi értelmezése alapján. tapasztalatokkal támasszák alá. hivatkozással lássa el az óratervet.  a pedagógus munkájának részletes elemzése a nyolc pedagóguskompetencia és az indikátorok általános. ha az elemzés közben jegyzeteket készít. A pedagógus elemzést záró megszólalásának lehetséges tartalmi elemei:  köszönetnyilvánítás. rajtuk kívül a pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el. Ebben segíthetnek a megfigyelés során készített jegyzetek. értékelése után a pedagógus lehetőséget kap arra. másrészt az előzetesen megadott nyolc pedagóguskompetencia és az ezekhez kapcsolódó indikátorok alapján történik.

A látogatásra kijelölt óra vagy foglalkozás tervét az órát vagy a foglalkozást megelőző megbeszélésen a pedagógus kötelezően átadja minden olyan szakembernek. bár hasznos lehet mind a pedagógus. A látogatás választható és kötelező dokumentumai Választható dokumentumok A pedagógus munkájához kapcsolódó dokumentumok A szakértő munkájához kapcsolódó dokumentumok tanmenet Kötelező dokumentumok tematikus terv (tanulási-tanítási egység). mind a szakértő munkáját különféle dokumentumok támogatják. melléklete. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A tanmenet bemutatása nem kötelező. A tervezés támogatására választható sablonokat és kidolgozott szaktárgyi mintákat ajánl az útmutató 10-20. óraterv. foglalkozásterv óra. sz. 97 . Az óraterv vagy a foglalkozásterv egy példányát a látogatási jegyzőkönyvhöz a szakértő mellékletként csatolja. az órá(k)/foglalkozás(ok) kompetencialapú értékelőlapja óra. a tematikus terv és az óraterv vagy a foglalkozásterv.és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv. mind a szakértő számára. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. például a tanmenet. Az óraterv és a foglalkozásterv elkészítéséhez az útmutató melléklete sablonokat ajánl.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? 6. Fontos. A tematikus terv segíti a meglátogatott órát vagy foglalkozást a nevelési-oktatási folyamatban elhelyezni.és foglalkozásmegfigyelési napló. kollégának. A tematikus terv (az adott tanulási-tanítási egység) kötelezően bemutatandó dokumentum a szakértő számára. hogy a pedagógus bármely formáját választja is az óratervnek vagy a foglalkozástervnek. aki a látogatáson részt vesz. a következő táblázatban megadott tartalmi elemek jelenjenek meg benne. de ezektől eltérő formákat is választhat a pedagógus. céljait meghatározni.) Melyek a látogatás dokumentumai? A látogatáshoz kapcsolódóan mind a pedagógus munkáját. a pedagóguskompetenciák és az indikátorok értelmezése a látogatás kontextusában A pedagógus tervezési munkájának fontos dokumentumai: a különféle tanulási-tanítási egységeket leíró tervek. az abban betöltött szerepét.

a szaktárgy neve. a foglalkozás felépítésének bemutatása.  szak.) és az elérendő fejlesztési szint. a tanítandó ismeretek (tények.és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd(ök).  kapcsolat más területekkel. a foglalkozás témája. a gyermekek tevékenységének a bemutatása. fogalmak.  iskola stb. értelmezés.  a tanulók.  felhasznált források (tankönyv. készségek. online források. képességek.  a tanulói feladatok. a foglalkozás időpontja.és a foglalkozásterv lehetséges tartalmi elemei A pedagógus adatai:  név.. munkafüzet. megértés. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a gyermekcsoport. az osztály. a foglalkozás időkeretének bemutatása. Az óra vagy a foglalkozás menetének leírása:  az óra.  a pedagógus tevékenységének a bemutatása stb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a foglalkozás cél. ismeretbővítés.). ismétlés. szabályok. Az óra vagy a foglalkozás adatai:  a műveltségi terület.  az óra. alkalmazás stb. gyakorlás.  az óra. digitális tananyag. a fontosabb pedagógusi instrukciók) leírása. helye a tanulási-tanítási egységben.  az óra.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A fejléc tartalma: Az óra. 98 .). összefüggések stb. feladatés szöveggyűjtemény. tudásszint megnevezése (felismerés.  az évfolyam. szakirodalom stb.  az óra. a foglalkozás didaktikai feladatai: bevezetés a témába. értékelés stb. összefoglalás. a gyermekek feladatainak (ha szükséges.  az óra. ellenőrzés.

a foglalkozás megfelelő szakaszaihoz a célok hozzárendelése (az új fogalom szemléltetése. Megjegyzések:  az óra. ismétlés.  a tanulók.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A nevelési-oktatási stratégia bemutatása:  az óra. munkáltatás.  az eszközök megnevezése. szemléltetés. összefoglalás. szóbeli. a foglalkozás tartalmához és megszervezéséhez kapcsolódó kiegészítések. gyakorlás. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ismeretbővítés. 99 . rendszerezés. A következő táblázat a tematikus terv javasolt tartalmi elemeit foglalja össze. a házi feladat kijelölése.  az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. a példák elemzése. a házi feladat előkészítése. ellenőrzés.  az eszközök használatához kapcsolódó leírások. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tanulói kiselőadás.  a táblakép. foglalkozástervben megadott. a fogalmi jegyek meghatározása.).  az óratervben. pedagógusi magyarázat. kooperatív tanulás. pedagógusi előadás.  a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések. Az óraterv és a foglalkozásterv mellékletei:  a kiosztandó feladatok. de ettől is eltérhet a pedagógus. nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése.  a kivetítendő diák képe.. szókártyák).). a foglalkozáson felhasznált szövegek. vita stb. feladatlapok a tanulóknak. a foglalkozás szakaszaihoz kapcsolva a didaktikai feladatok megnevezése (ráhangolás. az új ismeretek alkalmazása stb. páros és csoportos munka stb. értékelés stb. írásbeli). a fogalom értelmezése.  a feladatok megoldása stb. képek a forrás pontos megnevezésével.  az óra. játék. illetve a gyermekek munkaformáinak megnevezése (frontális.  az órával és a gyermekcsoporttal kapcsolatos egyéb reflexiók stb.  az órán. egyéni.). A szakértő számára bemutatandó tematikus tervhez is ajánl az útmutató sablont. gyermekeknek szánt formátumban.  az alkalmazott módszerek megjelölése (megbeszélés.

foglalkozásokon alkalmazott fő módszerek és munkaformák. az óraszámnak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  az órákkal. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  a jellemző eszközök. tanulócsoporttal.).  a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések.  az órák. A tematikus terv adatai:  a műveltségi terület.  az év megnevezése. készségek. A tematikus tanulásitanítási egység bemutatása:  a tanulási-tanítási egység időkeretének. a tantárgy neve. képességek). 100 .  a felhasznált források.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A tematikus terv részei A fejléc tartalma: A tematikus terv tartalmi elemei A pedagógus adatai:  név.  az egyes órákon.és feladatrendszere.  a fontosabb házi feladatok megjelölése stb.  a tanulási-tanítási egység témájának órákra. szabályok stb. előzményei. céljának és feladatainak rövid  az egyes órákhoz. a foglalkozások számának a bemutatása. foglalkozások megfogalmazása. foglalkozásokhoz kapcsolódó fejlesztési területek (attitűdök.  szak.  iskola stb.  a tanulási-tanítási egység cél. helye az éves fejlesztési folyamatban. foglalkozásokra bontása. a foglalkozásokkal és a gyermekcsoporttal kapcsolatos egyéb reflexiók.  az ismeretanyag (a fogalmak.  javaslatok a tematikus terv átdolgozására stb.  az osztály. Megjegyzések:  a tanulási-tanítási egység tartalmához kapcsolódó kiegészítések. a gyermekcsoport.  tantárgyi kapcsolatok.  a tanulási-tanítási egység témája.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

A szakértő munkáját az alábbiakban megtalálható, minden szakértő számára egységes óra- és foglalkozásmegfigyelési napló, óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv, valamint értékelőlap segíti. Az megfigyelési naplóban a nyolc pedagóguskompetenciának megfelelően a szakértő lejegyzi az óra megvalósítása során szerzett tapasztalatait, megfigyeléseit, valamint az ezekhez kapcsolódó reflexióit. Az óra vagy a foglalkozás időkeretével és menetével kapcsolatos megjegyzéseit az óraterven, illetve a foglalkozásterven is rögzítheti. A megfigyelési napló és az óraterv, illetve a foglalkozásterv szolgál az elemzés alapjául. A megfigyelési naplót nem szükséges csatolni a látogatási jegyzőkönyvhöz és az értékelőlaphoz. Az óra, illetve a foglalkozás elemzése után a szakértő minden óráról külön látogatási jegyzőkönyvet tölt ki. A jegyzőkönyvekben rögzíti a látogatás adatait, majd ezeket a látogatás résztvevői, közöttük a pedagógus aláírásukkal hitelesítik. A látogatási értékelőlapot is a szakértő tölti ki az elemzés után, ebben a megadott módon (0-tól 3-ig) minősíti a pedagógusnak azokat a kompetenciáit, amelyek az órák, illetve a foglalkozások megtervezése, megvalósítása és elemzése során értékelhetőek voltak. N. é. rövidítéssel jelöli meg azokat a kompetenciaterületeket, indikátorokat, amelyek a pedagógusnak az órák, illetve a foglalkozások megtervezésének, megvalósításának és elemzésének tevékenységei alapján nem értelmezhetőek. (3. sz. melléklet)

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

101

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

7.) Óra- és foglalkozásmegfigyelési napló
A pedagógus neve: ........................................................................................................ A látogatás helye: .......................................................................................................... Műveltségi terület: ......................................................................................................... Tantárgy: ....................................................................................................................... Az óra vagy a foglalkozás témája: ................................................................................ Az osztály, a csoport: .................................................................................................... A látogató szakértő neve: .............................................................................................. Dátum: ........................................................................................................................... Idő Az óra vagy a foglalkozás menete Megjegyzések

Pedagóguskompetenciák: 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

102

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

8.) Óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv
Az óra vagy a foglalkozás látogatásának adatai Az intézmény neve: Az intézmény címe: Az osztály, a csoport: A megfigyelés helye: A látogatás időpontja: Műveltségi terület: Tantárgy: Az óra vagy a foglalkozás témája:

A látogatás résztvevői Résztvevők Pedagógus: Intézményvezető: Szakértő: További résztvevő: További résztvevő: Név Aláírás

A jegyzőkönyvet összeállította: Név: Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap .............................................. aláírás A jegyzőkönyvet hitelesítette: Név: Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap .............................................. aláírás

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

103

.......  más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése..... melléklet Eredetiségnyilatkozat A pedagógus neve: .... megfelelő hivatkozás nélkül. . ...... 104 ............. feladatlapok......... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag... ............. és aláírásommal igazolom. pl....... nap ................. önálló munkám. aláírás Az emberi erőforrások minisztere által 2013........... tesztkönyvek..... .... sz...... hogy a plágium fogalmát megismertem..................... hó ....  más reflexióinak felhasználása saját dokumentumként..Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek XIII..... hogy az e-portfólió esetén plágiumnak számít:  más dokumentumainak felhasználása saját dokumentumként....... hogy plágium esetén e-portfólióm visszautasításra kerül...... megfelelő hivatkozás nélkül. tankönyvek. Alulírott kijelentem............................ Azonosítója: .... az ebben foglalt dokumentumok és reflexiók egyaránt.. hogy az e-portfólió saját.......... A hivatkozott nyomtatott és elektronikus források (pl.......... Tudomásul veszem.................... honlapokon megjelenő anyagok forrásmegjelölés nélküli felhasználása.......... feladatlapok.... és tudomásul veszem.. év .... Dátum: .. többek között tankönyvek. honlapok) felhasználása a szerzői jogok általános szabályainak megfelelően történt............. Alulírott ……………………………………… büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem............ Mellékletek 1.............

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 105 . sz. melléklet A minősítés folyamatábrái Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 106 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 107 .

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 108 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................. nap ........................................................................................................................ Tantárgy: ...................................................................... hó ................................... Az óra vagy a foglalkozás témája: .................................................. A látogatás helye: .....................................................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 3............................................................................... Az osztály................................................................... a szakértő aláírása Az emberi erőforrások minisztere által 2013................................................................ valamint az óra (órák) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján (a szakos szakértő számára) A pedagógus neve: .................. sz...................................... év ...... Dátum: ............... ................................................................................................. ............................................ ........... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés........................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag...... A látogatás időpontja: ............................ A látogató szakértő neve: . 109 ............................. ............................................................................ a csoport: ...... Műveltségi terület: ......

eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. é. é. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 1. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). 1. é. Fogalomhasználata pontos. é. é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 1. a tanultak alkalmazására neveli. 1. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. Alapos. 0 1 2 3 N. é.7. é. 1. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. é. 0 1 2 3 N. 1. taneszközöket alkalmaz. 0 1 2 3 N. é. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére.2. 1 = kevéssé jellemző. é. é. feldolgozásának.10. következetes. 0 1 2 3 N. szaktárgyi. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. é. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. kritikusan értékeli és megfelelően használja. 1. é. etikus módját.6. 0 1 2 3 1. továbbadásának kritikus. változatos oktatási módszereket. 1. 0 1 2 3 N.9. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.4. tantervi tudás N. 0 1 2 3 N. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. 2 = többnyire jellemző. 1. szaktudományos. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é.5. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. kompetencia: Szakmai feladatok. = nem értelmezhető. A rendelkezésére álló tananyagokat. 0 1 2 3 N. 1. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. é.3. é.8. 1. 0 = nem jellemző. é. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013.1. 110 . Tanítványait önálló gondolkodásra. é.

0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 2. é. Alkalmazza a differenciálás elvét.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok) látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é. é. é.1. 0 1 2 3 N. é. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. 2. 0 1 2 3 N. é.9.6.5. 0 1 2 3 N. 1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. a tanulók előzetes tudását. 2. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat. é. 2.7. é. 0 1 2 3 N. é. é. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A célok tudatosításából indul ki. 2. 0 1 2 3 N. 2. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. é. 0 1 2 3 N. 2. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. é. é. 2. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. é. aktivizálására. Célszerűen használja a digitális. az oktatási környezet lehetősé geit.3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 2 = többnyire jellemző. Pedagógiai munkáját éves szinten. 0 1 2 3 N. 111 . korlátait stb. logikusan építi fel. 2.2. 2. 0 1 2 3 N.10. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. é. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. 2. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. kompetencia: Pedagógiai folyamatok.8. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 2.12. N. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. é. é.11. motiváltságát. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. életkori sajátosságait. 0 1 2 3 N. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. é.4. az intézmény pedagógiai programját. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é. A tanulók tevékenységét. = nem értelmezhető. online eszközöket. é. é. taneszközöket. é. módszereket. 0 = nem jellemző. 2.

0 1 2 3 N. 3 = jellemző 3. é. 3. é. 0 1 2 3 N.7. 3.2. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. 0 1 2 3 N. 3. é. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. é. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. 0 1 2 3 3. céljaira. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.8. 0 = nem jellemző. 0 1 2 3 N. ahol minden tanuló hibázhat. érzelmi állapotát. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é. Épít a tanulók szükségleteire. gyakorlására. 0 1 2 3 N. 112 . 3. é. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N. 0 1 2 3 N. é. Pozitív visszajelzésekre épülő. é. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai. pl. kutatás igényét. 3. 3. 0 1 2 3 N. é. mindenkinek lehetősége van a javításra. 3. = nem értelmezhető. é. 2 = többnyire jellemző. 1 = kevéssé jellemző. webes felületeket működtet. bizalomteli légkört alakít ki. 3.5. é. é.4. 0 1 2 3 N. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés.1.6. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. é. 0 1 2 3 N.3. a taneszközök használatával. é. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. 0 1 2 3 N. é. kompetencia: A tanulás támogatása Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. 0 1 2 3 N. é.

é. 0 1 2 3 N. tanuló többi gyermekkel. é. 4. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére.4.2. 0 1 2 3 N. é. é. az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk.9.5. é.7. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. 2 = többnyire jellemző. 4. é. 0 1 2 3 N. és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. 4. 0 1 2 3 N. é. 1 = kevéssé jellemző. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. 0 1 2 3 N. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. 113 . é. é. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. 0 1 2 3 N. mint a tanulási folyamat részét kezeli. é. é. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. é. 4. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 1 2 3 4. A tanuló hibáit. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. é.1. 0 1 2 3 N. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan.8. 0 1 2 3 N. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. é. 0 1 2 3 N. é. = nem értelmezhető. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki. a hátrányos helyzetű. 0 = nem jellemző. 0 1 2 3 N. tanulási.10. 0 1 2 3 N. é. é. é. 4. tévesztéseit. 4. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. N. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. hanem fejlődésében szemléli. 0 1 2 3 N. 4. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. az egyéni bánásmód érvényesülése. sokoldalúan tárja fel.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4. é. 4. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. és ezeket hatékonyan meg is valósítja. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli.6.3. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 4. autonómiájának kibontakoztatására törekszik.

altruizmus.9. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. 0 1 2 3 N. fejleszti a tanulók vitakultúráját. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. mind a szabadidős tevékenységek során. osztályfőnöki tevékenység 5. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző. integrációs tevékenység. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. é. 5. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. é. é. 1 = kevéssé jellemző. Óráin harmóniát. Az együttműködést támogató. é. é. é. é. véleménycserét ösztönzi. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. 0 1 2 3 N. esélyteremtés.3. é. é. Az együttműködés. é. más kultúrák elfogadása jellemzi. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. é. például megbeszélések szervezésével. é. 5. illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait.8. 5. biztonságot. 5. társadalmi érzékenység. N. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében. következetes és kiszámítható értékeléssel. nyitottság. 0 1 2 3 N. kompetencia: A tanulói csoportok. 0 = nem jellemző. tiszteletére neveli. é. ahol értékteremtő. helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli. 114 . é. Együttműködés. 5. = nem értelmezhető. 5. 5. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. é. 0 1 2 3 N. é. A tanulók közötti kommunikációt. 0 1 2 3 N.10.4. 5.1.5.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. elfogadó légkört teremt.2. 0 1 2 3 N. Tanítványait egymás elfogadására. 5.7. 0 1 2 3 N. é. é.6. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 5. közös szabályok megfogalmazásával. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. fejlesztése. közösségek alakulásának segítése. 0 1 2 3 N. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. 0 1 2 3 N. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. é. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. 0 1 2 3 N. tevékeny. 0 1 2 3 N. Az iskolai. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.

6. Céljainak megfelelően. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. 0 1 2 3 N. é. = nem értelmezhető.2. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. 0 1 2 3 N. szükség esetén gyakorlatát módosítani. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. következetesen alkalmazni. é. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. é. 6. 1 = kevéssé jellemző. Visszajelzései.6. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.4. 0 1 2 3 6. egyértelműek. az egyéni. é. é. 0 1 2 3 N. tudásszintmérő teszteket) készít. 0 1 2 3 N. é. é. é. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. eszközöket. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. 6.5. tárgyszerűek. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6.3.8. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. értékelései világosak. elemzése Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. é. 0 1 2 3 N. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. Értékeléseivel. 0 1 2 3 N. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. 2 = többnyire jellemző. 6. fejlesztését. é. é. é. 0 1 2 3 N. N. 0 1 2 3 N. é. 6. 0 = nem jellemző. 6. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni.7.1. 6. é. é. 115 . 6.

kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é. é.10. 0 1 2 3 N. 7. é. 7. é. é.6. é. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. é. 1 = kevéssé jellemző. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. szervezetekkel. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. é. 7. 7. 0 1 2 3 N. 7. a vitákban képes másokat meggyőzni. problémáit önállóan. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Nyitott a szülő. a szakmai partnerekkel. a tanuló. a szülőkkel. kirándulás) megvalósításában.9. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. projektoktatás. 116 . é. é. a szaktanácsadó visszajelzéseire. 0 1 2 3 N. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl.7. a vitákban. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 7. 7. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető.4. 0 1 2 3 N. intézi. ünnepség. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.3. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. 0 1 2 3 N. é. é. é. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. 7. az intézményvezető. 0 1 2 3 N. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. 0 1 2 3 N. A diákok érdekében önállóan. 7. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. problémamegoldás Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.5. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. 7.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.1. 0 = nem jellemző. és ő maga is meggyőzhető. témanap. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. 0 1 2 3 N. 3 = jellemző 7. 7. a kollégák. feltételeket alakít ki. é. A megbeszéléseken.2. é. 0 1 2 3 N.8. é. é. é. 0 1 2 3 N. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését.

8. 0 1 2 3 N. é. Tisztában van szakmai felkészültségével. 8. é. é. é. é. 8. 0 1 2 3 N. 8. 0 = nem jellemző. 8. 117 . eszközökről. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tudományos eredményeket. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. 0 1 2 3 N. Részt vesz intézményi innovációban. 8. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N.6. 0 1 2 3 N.7.8. 8. é. Munkájában alkalmaz új módszereket. 0 1 2 3 N.3. 0 1 2 3 N. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 8. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. é. pályázatokban. 0 1 2 3 N.5. 0 1 2 3 N.1. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. é. kutatásban. 0 1 2 3 N. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N. = nem értelmezhető. személyiségének sajátosságaival. 0 1 2 3 N. é.4. é. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. 3 = jellemző 8. 0 1 2 3 N. é. 1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 8. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző. é. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is.2. é. é.

..................................................... hó .................... a szakértő aláírása Az emberi erőforrások minisztere által 2013..................................................................................... ...................... nap ............................... év ........ melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján (a szakértő és az intézményvezető számára) A pedagógus neve: ................ sz.. A szakértő neve: .. 118 ...... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.. . ................................................................ Dátum: .....................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4....... .......................................................................

8. 0 1 2 3 N. kritikusan értékeli és megfelelően használja. 1. 2 = többnyire jellemző. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. változatos oktatási módszereket. 0 1 2 3 1. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. Tanítványait önálló gondolkodásra. szaktudományos. 1. 1. é. é. é. 1.4. é. 0 1 2 3 N. taneszközöket alkalmaz. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 1. 1. 119 . é. 1. é. etikus módját. Alapos. Fogalomhasználata pontos. A rendelkezésére álló tananyagokat. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. szaktárgyi. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 1. 0 1 2 3 N.2. é.7. é. kompetencia: Szakmai feladatok.10. a tanultak alkalmazására neveli. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. 0 1 2 3 N. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. továbbadásának kritikus. 1.5. é. N. feldolgozásának. 1.6. 1 = kevéssé jellemző. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri.1. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető. é. következetes. 0 = nem jellemző. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). é. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának.9. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.3. tantervi tudás 1.

3. Célszerűen használja a digitális. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 2. é.5. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.11. 0 1 2 3 N. é. 2 = többnyire jellemző. 2. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.4.8. a tanulási folyamatot tartja szem előtt.12. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. é. 2. é. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 2. 1 = kevéssé jellemző. 2. Pedagógiai munkáját éves szinten. N. é. é. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.1. A tanulók tevékenységét. 0 1 2 3 N.9. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013.2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. 0 1 2 3 N. é.6. 2. korlátait stb. 2. 0 1 2 3 N. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. 120 . A célok tudatosításából indul ki. = nem értelmezhető. 2. motiváltságát.7. é. 0 1 2 3 N. 0 = nem jellemző. aktivizálására. 0 1 2 3 N. az intézmény pedagógiai programját. módszereket. 2. logikusan építi fel. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. 2. 0 1 2 3 N. Alkalmazza a differenciálás elvét. é. taneszközöket. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. 2. 2. online eszközöket. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. életkori sajátosságait. é. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja.10. az oktatási környezet lehetőségeit. é. a tanulók előzetes tudását. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. é. 2.

é. 3. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. é. 3.1. é. é. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. é. = nem értelmezhető. ahol minden tanuló hibázhat. 3.3.7. bizalomteli légkört alakít ki. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. érzelmi állapotát. kompetencia: A tanulás támogatása 3. 3. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 121 . igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. 0 = nem jellemző. pl. Épít a tanulók szükségleteire. é. é. 0 1 2 3 N. 3. céljaira. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. webes felületeket működtet. 2 = többnyire jellemző.6. é. N. 0 1 2 3 N. kutatás igényét. 0 1 2 3 N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 3. mindenkinek lehetősége van a javításra. 3. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai. 0 1 2 3 N.4. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. 3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. gyakorlására. é. 0 1 2 3 3.8. 1 = kevéssé jellemző. Pozitív visszajelzésekre épülő. 0 1 2 3 N.2. 0 1 2 3 N. a taneszközök használatával. 0 1 2 3 N.5.

Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására.2. az egyéni bánásmód érvényesülése. magatartási nehézséggel küzdő gyermek.3. é. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. 0 1 2 3 N. tévesztéseit. a hátrányos helyzetű. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan.5. é. 122 . sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli. mint a tanulási folyamat részét kezeli. hanem fejlődésében szemléli.9. 0 1 2 3 N. 4. N. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. 0 1 2 3 4. és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. 2 = többnyire jellemző. 4. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. 0 1 2 3 N.10. é. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki.6. = nem értelmezhető. é. é. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli.8. 0 1 2 3 N. 0 = nem jellemző. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. 4. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit.1. 4. é. A tanuló hibáit. é. és ezeket hatékonyan meg is valósítja. 4. é. 0 1 2 3 N. é. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4. 1 = kevéssé jellemző. é. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013.4. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. 0 1 2 3 N. tanuló többi gyermekkel. 4. é.7. 4. sokoldalúan tárja fel. 0 1 2 3 N. 4. 0 1 2 3 N. az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. tanulási.

ahol értékteremtő. 0 1 2 3 N. altruizmus. 5.2. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. közös szabályok megfogalmazásával. tiszteletére neveli. 5. é. 0 1 2 3 N. 1 = kevéssé jellemző. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. tevékeny. például megbeszélések szervezésével. é. következetes és kiszámítható értékeléssel . é. mind a szabadidős tevékenységek során. biztonságot. 0 1 2 3 N. osztályfőnöki tevékenység 5. é. = nem értelmezhető. é. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 5.7. 5. Tanítványait egymás elfogadására. Az együttműködést támogató. 5. 0 1 2 3 N. é. társadalmi érzékenység. integrációs tevékenység. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik.8. N. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. esélyteremtés. A tanulók közötti kommunikációt. illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. 0 1 2 3 N. közösségek alakulásának segítése. elfogadó légkört teremt. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. 5. Az együttműködés. 0 = nem jellemző. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre.9. véleménycserét ösztönzi.5. 5. é. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében.10. 0 1 2 3 N. fejlesztése. é.4. 2 = többnyire jellemző. 5. más kultúrák elfogadása jellemzi. helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli. é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. 5. Óráin harmóniát. 123 . Az iskolai. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013.1. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 5. é. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. Együttműködés. nyitottság. kompetencia: A tanulói csoportok.6.3. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. fejleszti a tanulók vitakultúráját.

amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. é. tárgyszerűek.5.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6. Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. 0 = nem jellemző. Értékeléseivel. 6. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.4. N. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Visszajelzései. 1 = kevéssé jellemző. értékelései világosak.3. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. 0 1 2 3 N. elemzése 6. é.2. 6.7. következetesen alkalmazni. 0 1 2 3 N. fejlesztését. egyértelműek. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző. é. é. é. é. 6.8.6.1. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. szükség esetén gyakorlatát módosítani. 6. 0 1 2 3 N. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. 6. 0 1 2 3 6. 6. é. 124 . Céljainak megfelelően. = nem értelmezhető. az egyéni. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. é. tudásszintmérő teszteket) készít. eszközöket. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 6.

7. é. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. A megbeszéléseken. 125 . 7. é. 0 1 2 3 N. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. N. feltételeket alakít ki. 0 1 2 3 N. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. é. a szaktanácsadó visszajelzéseire. a vitákban. 7.8. = nem értelmezhető. 7. 0 1 2 3 N. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.10. a szülőkkel. problémamegoldás 7. problémáit önállóan. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. és ő maga is meggyőzhető. é. A diákok érdekében önállóan.3. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 7. 7. 0 1 2 3 N. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. 7. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző. Nyitott a szülő. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.1. témanap. é.6. é. a tanuló.5. a szakmai partnerekkel. szervezetekkel. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. 0 1 2 3 N. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. projektoktatás. é.7. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. kirándulás) megvalósításában. ünnepség. a kollégák. intézi. é. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. 0 1 2 3 N.2. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 7. 0 1 2 3 N. é. 7. a vitákban képes másokat meggyőzni.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 7. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. 0 = nem jellemző. 1 = kevéssé jellemző. az intézményvezető. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli.9.4. 0 1 2 3 N. 7.

8. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. é. 1 = kevéssé jellemző.3. é. 0 1 2 3 N. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é. é. é. é.2. 8. 0 1 2 3 N. eszközökről. 8. kutatásban. 0 1 2 3 N.4. Munkájában alkalmaz új módszereket. é.5. 0 1 2 3 N.1. tudományos eredményeket.8. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról. 0 1 2 3 N. Részt vesz intézményi innovációban. személyiségének sajátosságaival. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 = nem jellemző. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. = nem értelmezhető. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. 8. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 8. é. Tisztában van szakmai felkészültségével. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. 8.6. N. pályázatokban. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 8. 8. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. 126 . 2 = többnyire jellemző.7. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 8.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 8. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése. fejlesztése. kompetencia 2. sz. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Szakértő I. kompetencia 7. integrációs tevékenység. kompetencia 6. kompetencia Szakmai feladatok. kompetencia 8. tanulási. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. a hátrányos helyzetű. tantervi tudás Pedagógiai folyamatok. kompetencia Az emberi erőforrások minisztere által 2013. elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés. kompetencia 5. kompetencia 3. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. esélyteremtés. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az e-portfólió és védése alapján Kompetenciák 1. közösségek alakulásának segítése. tanuló többi gyermekkel. osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. 127 . oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok. 1–5 érték Intézményvezető Összesítés 4. szaktudományos. szaktárgyi. az egyéni bánásmód érvényesülése. Szakértő II.

kompetencia 8. kompetencia 2. tanulási. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. esélyteremtés. kompetencia 7. kompetencia 5. 128 . fejlesztése. tanuló többi gyermekkel. kompetencia 6. kompetencia Szakmai feladatok. elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok. osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. közösségek alakulásának segítése. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. szaktudományos. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. szaktárgyi. kompetencia 3. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az előzetes értékelés szerint Értékelési terület Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelése Kompetenciák Összesítés 1–5 érték 1. sz. kompetencia Az emberi erőforrások minisztere által 2013. problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 4. a hátrányos helyzetű. integrációs tevékenység. tantervi tudás Pedagógiai folyamatok. az egyéni bánásmód érvényesülése.

...... nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre........... oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5...... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag....... a hátrányos helyzetű..... tanuló többi gyermekkel....................... A tanulói csoportok............... Kompetenciák 1......... A tanulás támogatása 4........................ A tanuló személyiségének fejlesztése.......... szaktárgyi...... magatartási nehézséggel küzdő gyermek.......... Pedagógiai folyamatok................... elemzése 7............ sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési....... integrációs tevékenység..... .... sz.... tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3............ esélyteremtés....... tanulási........ Kommunikáció és szakmai együttműködés......... Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Értékelés A pedagógus teljesítménye (összes kapott kompetenciaérték) A minősítés eredménye (%) A pedagógus az elvárt teljesítménynek megfelelt – nem felelt meg – újabb minősítés szükséges További javaslatok A pedagógus erősségei: ......... az egyéni bánásmód érvényesülése....... közösségek alakulásának segítése............. osztályfőnöki tevékenység 6............ tantervi tudás 2..... szaktudományos.. melléklet Pedagógusminősítő értékelés A pedagógus neve: ........ A pedagógus fejlesztendő területei: ........ Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése.............. fejlesztése................... Dátum: ............. 129 ......... problémamegoldás 8.................................. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez.. Szakmai feladatok.........Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 7............................................ a minősítőbizottság elnöke Az emberi erőforrások minisztere által 2013......

Az így kapott 0 és 3 közötti indikátorpontok átlagolásra kerülnek.1 1. melléklet Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása Az összegző értékelés és ennek alapjául szolgáló kompetenciaértékek kiszámításának módja: Az e-portfólió megtekintése utána mindhárom minősítőbizottsági tag egyenként és összességükben. a tanfelügyelő által. Az óra/foglalkozáslátogatás értékelését a szakos szakértő végzi. Az e-portfólió védése után az adott indikátorpontokat a bizottsági tagok módosíthatják az e-portfólió és a védés együttes teljesítményének megfelelően. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a matematikailag egész számra kerekített értékek adják ezen rész kompetenciaértékeit. III.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 8.6–1. Az óra/foglalkozáslátogatás alapján a 8 kompetenciához tartozó indikátorokra 0 és 3 közötti pontszámokat ad. majd ezek átlagolásra kerülnek. Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit az kompetenciához tartozóan 1 és 5 közötti kompetenciaértékekkel látja el. Az egyeztetés után a bizottsági tagok vagy elfogadják az eredeti értékelést. és az alábbi táblázat szerint kompetenciaértékekké váltja át a szoftver az átlag egy tizedesjegyre kerekített értékét.3 2. az e-portfólió és a védés értékelése: 50% az óra/foglalkozáslátogatás értékelése: 20% az intézményi önértékelés és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés értékelései: 30% A súlyozásnak megfelelően kompetenciánként a következő számítási móddal számolhatók ki az összegző értékelés kompetenciaértékei: (50 * I. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése szintén 1 és 5 közötti kompetenciaértékek meghatározásával zajlik a 8 kompetencia mentén.7 1. egymástól függetlenül az indikátorok alapján értékeli a pedagógus e-portfólióját. vagy módosítanak rajta az egyeztetésnek megfelelően.5 0. és a matematika szabályai szerint egész számra kerekítve adják a pedagógus e-portfóliójára adott értékelését. sz. Ezen három.2–1. előzetesen elbírált rész értékei kompetenciánként átlagolásra kerülnek.8–2. + 30 * III. Megjegyzés: amennyiben a bizottsági tagok által adott kompetenciaértéknél legalább 2 az eltérés valamely kompetencia esetén. II.4–3 Százalék 0%-tól 20%-tól 40%-tól 60%-tól 80%-tól Kompetenciaérték 1 2 3 4 5 A három bizottsági tag 8 kompetenciára adott értékei (1–5 értékek) átlagolásra kerülnek. Átlag 0–0. 130 . Az összegző értékelés: Részei – a részek aránya a végső kompetenciaértékben: I.) / 100 számításból kapott súlyozott érték Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és az előbbiekben is használt táblázat alapján 1 és 5 közötti kompetenciaértékké váltja át a szoftver az átlag egy tizedesjegyre kerekített értékét. illetve ha egy kompetenciára valamely bizottsági tag 1-et adott. intézményvezető a 8 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai alapján a tanfelügyelő a 8 kompetenciára 1 és 5 közötti kompetenciaértékeket ad. + 20 * II. egyeztetés szükséges.

erősség a 3 pontos indikátorok listája. További követelmények a minősítés teljesítéséhez: A minősítés „nem felelt meg”. azaz 40). ha az összegző értékelésben bármely kompetenciánál 1-es kompetenciaértéket kapott.4–4.3 3.8–2. 131 . Pedagógus II. ha minden kompetenciára legalább 3-as kompetenciaértéket kapott. Ebből az alábbi módon számolandó a teljesítés mértéke: (összes kapott kompetenciaérték) / (összes kapható kompetenciaérték. Mesterpedagógus Kutatótanár % 60% 75% 85% Minimum elérendő kompetenciaérték 24 30 34 Az erősségek és a fejlesztendő területek meghatározását a szoftver automatikusan végzi: fejlesztendő terület a 0 pontos indikátorok. A teljesítendő szintek az összegző értékelés alapján a pedagóguspálya fokozataiban: Fokozat Gyakornok Pedagógus I.6–3. Kutatótanár és Mesterpedagógus fokozatban a minősítés csak akkor „megfelelt”. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.2–5 Kompetenciaérték 1 2 3 4 5 A teljesítés százalékának kiszámításához a 8 kompetenciára összesen kapható maximum 8*5 = 40 kompetenciaérték jelenti a 100%-os teljesítést.7 1. Megjegyzés: módosítás a felvitt pontszámokban lehetséges.5 2. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az így kapott súlyozott értékhez a kompetenciaérték rendelése az alábbi átváltással történik: Súlyozott érték 1–1. de a másik két bizottsági tag hitelesítése szükséges hozzá.1 4.

vagy foglalkozásterv. melléklet A dokumentumok kapcsolati rendszere Alapdokumentumok. akkor a követelményeknek eleget tesz. egyben segítség a feltöltéshez: (Összesen legalább 10 darab óra.) Csoportprofil Csoportprofil Csoportprofil A megvalósítás dokumentumai Tematikus terv Tematikus terv Tematikus terv Az értékelés dokumentumai Foglalkozásterv Foglalkozásterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Hospitálási napló Féléves ütemterv Csoportprofil Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Esetleírás IKT alkalmazása Szabadon választható dokumentumok. illetve 7 óra/foglalkozástervet tölt fel. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ehhez szükség esetén maximum 3. Például: ha egy csoportprofilt tölt fel.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 9. ehhez két tematikus terv tartozik. és a tematikus tervekhez 3. 132 . kapcsolati rendszerük: Projektterv Csoportprofil Osztályfőnöki munkaterv Gyermek/tanulói profil Tanmenet Tematikus terv A publikációk listája Fejlesztési terv Egyéb dokumentum Az emberi erőforrások minisztere által 2013. illetve szükség esetén maximum 3. de minimum 1 tematikus terv. de minimum 1 csoportprofil töltendő fel. sz. kapcsolati rendszerük.

......... sz............................. 1...... 7........ Ssz................................................... 9..............................................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 10............................ 133 ... 11........................ 4.......... 12........................... 3........................................ feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Az emberi erőforrások minisztere által 2013.............................................................................. 6. A műveltségi terület neve: ............ november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag... 5................. Témakörök Célok........................ A tantárgy neve: .............................. Az ajánlott évfolyam: ............... 2.............................. melléklet Tanmenet A pedagógus neve: .............. Dátum: ......................................... 8........................ 10...............................

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

11. sz. melléklet

Tematikus terv
A pedagógus neve: ................................................................................................................................................................................................................ A pedagógus szakja: ............................................................................................................................................................................................................. Az iskola neve: ...................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ................................................................................................................................................................................................................ Tantárgy: ............................................................................................................................................................................................................................... A tanulási-tanítás egység témája: .......................................................................................................................................................................................... A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: .............................................................................................................................................................. A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: ................................................................................................................... Tantárgyi kapcsolatok: .......................................................................................................................................................................................................... Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................. Felhasznált források: ............................................................................................................................................................................................................. Dátum: ...................................................................................................................................................................................................................................
Fejlesztési területek (attitűdök, készségek, képességek) Ismeretanyag (fogalmak, szabályok stb.)

Óra

A téma órákra bontása

Didaktikai feladatok

Módszerek, munkaformák

Szemléltetés, eszközök

Házi feladat

Megjegyzések

1. 2. 3.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

134

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

12. sz. melléklet

Óraterv – „A” változat
A pedagógus neve: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Tantárgy: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Az óra témája: ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Az óra didaktikai feladatai: .................................................................................................................................................................................................................................................. Tantárgyi kapcsolatok: ......................................................................................................................................................................................................................................................... Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat - és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): ............................................................................. Dátum: .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Időkeret

A tanulók tevékenysége

A pedagógus tevékenysége

Célok és feladatok

Módszerek

Tanulói munkaformák

Eszközök

Megjegyzések

A melléklet lehetséges tartalma:        a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; a kivetítendő diák képe; a feladatok megoldása.
135

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

13. sz. melléklet

Óraterv – „B” változat
A pedagógus neve: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Tantárgy: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Az óra témája: ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Az óra didaktikai feladatai: .................................................................................................................................................................................................................................................. Tantárgyi kapcsolatok: ......................................................................................................................................................................................................................................................... Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat - és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): ............................................................................. Dátum: .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Időkeret

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák
Eszközök

Megjegyzések

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

136

képek a forrás pontos megnevezésével. az órán felhasznált szövegek. feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban. nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése. 137 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a feladatok megoldása. a táblakép.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek A melléklet lehetséges tartalma:        a kiosztandó feladatok. az óratervben megadott. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák). a kivetítendő diák képe.

........... Az óralátogató neve: ....... Műveltségi terület: ........................................... Az óralátogatás helye: .................................................................. Dátum: .................................................................................................................................... Az óra témája: ...................................................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag........................................... 138 .................................................................................. melléklet Hospitálási/óralátogatási napló A pedagógus neve: ............................ Tantárgy: ............................................................................... Az osztály: .................................... sz................................................................. Idő Az óra menete Megjegyzések Az emberi erőforrások minisztere által 2013............................................................................................................................................................................................................................................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 14...................................................................................................

hogy a problémák folytatódnak. A tanuló életkora: 12 év. sz. végig a kérdező szemébe nézve. Valamennyi visszabeszélés. érdeklődő tekintetű. (A szülők megmutatták Y.) Az igazgató (az egyetértésemmel) felvette X.) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szemüveges. ezeket következetesen betartatják. a gyerekeknek külön szobájuk van. Odafigyelnek gyermekeikre.-t az osztályomba.) Az osztályfőnök tanácsára korábban felkeresték a Nevelési Tanácsadót (a szülők bemutatják a szakvéleményt: a személyes adatok kitakarásával csatolható dokumentum). amely tele volt bejegyzésekkel. vékony. hogy a húgával szokott-e kiabálni. (Mind matematikából. rendezett életmódra nevelik gyermekeiket. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. magatartását. és személyes találkozást kértek. melléklet Esetleírás A tanuló neve: X. 40 év körüli. ellenőrző könyvét. rendezetten öltözött. mind irodalomból közepes osztályzata van. Y. hogy a húga szokta őt megütni. valamint az átlagosnál is nagyobb türelmet minden. majd mosolyogva hozzátette. Ezen a találkozáson már mint jövendő osztályfőnök is részt vettem. (Arra kérdésünkre. mert egy – általa igazságtalannak vélt – dolgozatjegyet kifogásolva fenyegetően ugrott fel a helyéről. egy óvodás kislányt és Y. ahol enyhe fokú autizmust. (A szülők jó benyomást tettek ránk. Y. hogy tanulmányi átlaga félévkor 3. többi pedagógusánál is gyermekük viselkedéséről.) A család: (a szülők az első találkozás alkalmával – az igazgató kérdéseire válaszolva – mutatták be családjukat). A szülők elmondták. otthon is szívesen foglalkozik vele. 6. alacsony ingerküszöböt. bevágva maga mögött az ajtót. és ha úgy látjuk. Elvárásaik reálisak. (Ígéretüket betartva. tartalmas életet éljenek. visszabeszél a pedagógusainak. a tavaszi szünet végét szabva meg határidőnek. (Nem szólt bele a beszélgetésbe. A városban laknak megfelelő körülmények között. zavarja az órákat/foglalkozásokat. hogy Y. és nagyon szeret olvasni. 139 .-t (ő fiú). az órákon való kifogásolható magatartás miatt született.6 volt. Terápiát nem javasoltak. A szülők együttműködésükről biztosították az igazgatót is. tekintetük hitelesítette szavaikat. indulatos.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 15. kiegyensúlyozott. Y. csak a szülők és az iskola fokozott odafigyelését. és engedély nélkül kirohant a teremből. megbeszéljük a gyerek segítésének módját iskolánk pszichológusának bevonásával. hogy figyelemmel kísérjük Y. Az utolsó intézményből azért tanácsolták el. és Y. határozott nemmel válaszolt.) Kérdésünkre elmondta. és engem is.) A gyerek: (végig jelen volt a beszélgetésen) Középtermetű.-t a napokban a harmadik iskolából tanácsolták el. csak a hozzá intézett kérdésekre válaszolt pontosan fogalmazva.) A szülők által előadott probléma: Y. a szülőknél is hatékonyabban tudja „leszerelni” kishúgát. fontos számukra. rendszeresen érdeklődtek nálam is. osztályos általános iskolás A tanulóval való első találkozás: a tavaszi szünet előtti utolsó hét (március vége). feltűnő. szellemi foglalkozású házaspár két gyereket nevel. A szülőkkel abban állapodtunk meg. nem követi a pedagógusi utasításokat. röviden tájékoztatták problémájukról. Az indok: hirtelen haragú. átlagon felüli intelligenciát és nagyon fejlett igazságérzetet állapítottak meg. hogy a bejegyzések meghatározó többsége két pedagógustól származott. szereti a matematikát. a gyerekkel foglakozó felnőtt részéről. A szülők rendszerezett. (A szülők telefonon keresték meg az iskola igazgatóját. komoly fiatalember. élénk. hogy harmonikus. netán verekedni.

minden diákjára odafigyelő pedagógus képes. hogy mikor mondja el társainak az iskolaváltás okát. A következő dolgozat előtt valamennyi gyakorló feladatot megoldotta.) Osztályfőnökként hamar meggyőződtem arról. félelmeiről. de udvariasan mondta el véleményét az új iskoláról.-nal a két iskola szokásrendszerének különbözőségéről. társairól. Kijelentéseit indokolta. képes meggyőzni másokat. hol nem. Az órákon rendszeresen külön feladatokat kapott. mert gyorsabban dolgozott a többieknél.) Kijelöltem mellé két „mentort” (befogadó. amelynek kezelésére csak szakmailag-módszertanilag jól felkészült. és elmondta ellenvéleményét (mindig érvekkel alátámasztva. és azt is. és segítsék. amit a szülők elmondtak. következetes értékelést a „fejlett igazságérzetű” diákok is elfogadják. A reális. tapasztalatairól.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az új tanuló befogadtatásának folyamata:  Felkészítettem az osztályt Y. de a kapott osztályzatot szó nélkül tudomásul vette.  Az első néhány nap elteltével tanítás után hosszan beszélgettem Y. ismertessék meg a szokásokkal.) A kérdéseire választ kapott. az első benyomásairól. türelmes. de hamar kiderült. és az eredmény sem maradt el. Azonnal visszakérdezett (mindig udvariasan). Osztályzatai „vegyesek” voltak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Annyira problémamentesre sikerült a beilleszkedése. figyelmüket. vagy nem értett egyet valamivel.)  A szülőknek (értekezlet nem lévén ebben az időszakban) a szülői e-mail körön keresztül mutatkoztak be Y. intelligens kérdései meghazudtolták életkorát.-ra. fogadják szeretettel. népszerű lett. hogy Y. (Leginkább a társak részéről. akit igazságtalanság ért. őszinte gyerekeket). az ellenvetéseit hol elfogadtuk. Aktívan vett részt minden órán. de előfordult. hogy nem is tudom. (Matematikatanára elmondta. türelmüket. és mutassák meg neki az épületet. és tiszteletet vívott ki. indulatosságát” korábbi iskoláiban. hogy pedagógusát győzte meg a valamiért elmarasztalt gyerek ártatlanságáról. mindenre figyelő gyerek rendkívül idegessé vált. segítőkész. ha nem értett valamit. hogy most nagyon nehéz helyzetben van. A nagyon érdeklődő. beilleszkedését. „szemtelenségét. de hamar kitűnt. hogy mi válthatta ki Y. hogy az első dolgozata – elsősorban figyelmetlenség. szülei. fogadására (a gyerekeknek annyit mondtam róla.-ra bíztam. hogy matematikai gondolkodása átlagon felüli mélységű. vagy – számára kevésbé szégyenletes – más magyarázatot ad. türelmetlenség miatt – gyengén sikerült. Ez utóbbi elsősorban annak köszönhető. hogy segítsék Y. Hamarosan be. 140 . mert el kellett jönnie a régi iskolájából. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.) Következtetések:  A viselkedésbeli deviancia mögött átlagon felüli képességek is meghúzódhatnak. akik azt a feladatot kapták. Tapasztalatok: A következő hónapokban egyetlen kollégától sem érkezett panasz Y. (Rendkívül őszintén. – Y. mikor vallotta be.  Összehívtam az osztályban tanító pedagógusokat. megértésüket kérve. igazságos. és részletesen tájékoztattam őket mindarról. hogy ösztönösen azonnal kiállt a mellett a társa mellett. és ő is meggyőzhető logikus érvekkel. illetve egyáltalán elmondta-e társainak átiratkozásának valós okát.és elfogadták az osztály vezéregyéniségei. és munkatempója is gyorsabb társaiénál. hogy a valós okot mondja-e.

141 .  A „beilleszkedés” kétirányú folyamat: mind az újonnan érkezőnek.) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és a közös fogadóórára az előző évek rossz tapasztalatai miatt gyomorgörccsel érkeztek. azt magas szinten. hiszen a kapkodásból adódó hibákat már nem követte el). Minden pedagógust felkerestek a fogadóóráján.) Az általános iskolát befejezve a város legjobb gimnáziumában folytatta tanulmányait. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. majd később hetente jelentkeztek nálam. Y. foglalkozásából adódó eszközökkel próbálja kikényszeríteni azt. de a kezdő lépést a közösségnek kell megtennie. hogy elhiggyék: egészséges a gyermekük. azt „jó” szinten. Túljutva a kamaszkoron visszafogottabb lett (eredménye is javult. és a pedagógus tudásával és az általa adott viselkedésmintával vívja ki tekintélyét. A középiskolában a diákönkormányzat „harcos”. dicséretes jeles eredménnyel tanulta. (A szülők az első hónapokban naponta. mind a közösségnek akarnia kell. nem formális. „Logikus” magyarázatot tudott adni arra is.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek  Az „alacsony ingerküszöböt” sem lépi át a gyerek. további sorsa: Y. a 7. Több mint két évnek kellett eltelnie ahhoz. és mérnöknek készül. hogy miért nem fektet több energiát egy tárgyba csak azért. de igazságérzete változatlan maradt. nagy népszerűségnek örvendő tagja. és 8. ha nem provokálják. (Szelektált a tárgyak között. amit nem. A gimnáziumban is példás a magatartása. Jövőre érettségizik a reál tagozaton. hogy szorongva érdeklődjenek fiúk magatartása felől. X. hogy jeles osztályzatot kapjon. osztályt kiváló (de sohasem kitűnő) eredménnyel végezte. amit szeretett.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az egészséges életmód igényének kialakítása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (a napi munka során. fiú-lány megoszlás. az életkoreltérés oka) 2. szabályai (csak az osztályfőnöki órán. osztályszintű programok tervezése stb. A közösséggé alakulás érdekében szervezett programok. Az osztályfőnök és az osztály tanulói kapcsolattartásának. Az osztályfőnöki tevékenység során esetlegesen felhasznált szakirodalom Az emberi erőforrások minisztere által 2013. életkor szerinti megoszlás.) 11. a többségnél sokkal idősebb/fiatalabb gyerekek száma. bevezetendő szokások) 10. sz. Betartandó „belső” szabályok. tanórán kívüli iskolai vagy osztályprogram keretében) 7. a felelősségérzet erősítése érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység 5. a közösségalakítás eszközei (osztályfőnöki órán.) 6. az egyéni problémák megbeszélésének módja.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 16. létszám. változat (belépő osztály) 1. a pedagógus szakórájához csatlakozó szünetben. Esetleges egyéb feladatok (az iskolai munkatervnek az osztály számára előírt feladatai.) 4. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 1. A szülőkkel való kapcsolattartás formái („szabályok”. Egyéb programok. Kulturális programok 8. A tanulás támogatása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (hospitálás az osztály óráin. osztályfőnöki órai beszélgetés/előadás formájában. Adatok az osztályról: (évfolyam/osztály. konzultáció az osztályban tanító kollégákkal. osztályfőnöki órán feldolgozott témák 9. bármelyik szünetben. az osztályfőnök magatartásbeli/viselkedésbeli elvárásai – a szabályszegés következményei 3. a tanulási módszerek tanításához kapcsolódó osztályfőnöki órai programok stb. ez ek tervezése. tanórán kívül). 142 . tanítás után vagy előtt stb.

pozitívumok. kiscsoportos vagy egyéni beszélgetések szülőkkel. sporttevékenység. negatívumok és ezek okai)  A közösség alakulása (szociometriai felmérés eredménye. Csoportprofil (csatlakozó dokumentum.)  A közösség alakulása terén (osztályszintű. Az előző tanév tapasztalatai alapján szükséges feladatok kijelölése  Az erkölcsi. az osztályfőnöki óra témájának kijelölése stb. Az előző tanév során tapasztalt fejlődés bemutatása. hiány okai)  Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása  Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása  Az egyéni problémák megoldásának. a pedagógusokkal való kapcsolat általános jellemzői. változat (A pedagógus legalább egy éve osztályfőnöke az osztálynak) 1. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 2. ezek kisebb csoportjával vagy a teljes közösséggel.)  Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása terén (beszélgetések szervezése az osztályban tanító pedagógusokkal. az osztályfőnöki órák tematikájának célirányos megtervezése stb. XI/E/8. több felmérés összehasonlítása – az esetlegesen tapasztalt anomáliák okai) esetén  Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása az előző év során (a tanulási módszerek eredményessége. közösségi programok. 143 . a tanév céljainak kijelölése  Az erkölcsi. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. célcsoportos.b. viselkedésbeli. viselkedésbeli. szociometriai felmérések stb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 17. a művészetekhez való viszony. a segítségre szoruló tanulók megsegítésének alakulása 2. Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. sz.a. internetes kommunikáció („mint cél”) stb. közösségi programok. magatartási szabályok betartása terén (a korábbi szabályok megváltoztatása.)  Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása terén (szülői értekezletek tematikájának célirányos megtervezése. osztályszintű vagy kiscsoportos feladatok. az osztályfőnöki órák tematikájának célirányos tervezése. tréningek szervezése stb. a tantárgyakhoz való viszony. tanulás-módszertani előadások. „szülőklub” Az emberi erőforrások minisztere által 2013. egyéni beszélgetések. programok szervezése.)  Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása terén (együttműködés az osztályban tanító pedagógusokkal. ill. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? című fejezet c) segítő szempontsora) VAGY 1. magatartási szabályok betartásának szintje (a kitűzött célok és az eredmény összevetése. óralátogatások. az esetleg tapasztalt anomáliák okainak elemzése)  Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása (a kultúrához. ld. óralátogatások stb.)  Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása terén (együttműködés szaktanárokkal és szülőkkel. – az esetleges érdeklődés.

barátok bevonása a segítségnyújtásba stb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Esetleges egyéb feladatok (az iskolai munkatervnek az osztály számára előírt feladatai. 144 .) 3. a szülői elektronikus levelezőkör célirányos felhasználása a kommunikáció javítása érdekében)  Az egyéni problémák megoldása. a közös problémák megbeszélésére.). a többi pedagógus tájékoztatása és bevonása a segítségnyújtásba. osztályszintű programok tervezése stb. a szülőkkel való kapcsolattartás. a megoldás/segítség módjainak meghatározásával: pl.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek szervezése. nevelőmunkájuk segítése. a Gyermekjóléti Szolgálat bevonása. ezek tervezése. az osztálytársak. a segítségre szoruló tanulók megsegítése terén (segítségre szoruló tanulók és problémáik elemzése.

a nagy és a finommozgás koordinációjának zavara. IKT-eszközök. sz. foglalkozásokra bontott tematikája (a csoporttal feldolgozott anyagtól eltérő mennyiségű. tanítási órán kívüli korrepetálás. képességbeli fejlődés. több is megjelölhető) A jelölt rész helyettesíthető a tanuló személyiségprofiljával ld. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. több is megjelölhető) Az egyéni fejlesztés szükségessége azonosításának módja: (saját tapasztalat. egyéni beszámoltatással. az egyensúlyérzékelés zavara és a bizonytalan testséma. diszkalkulia. téri orientáció zavara. diszlexia.) Az egyéni fejlesztés formái és gyakorisága: (órai differenciálás. az egymásutániság felépítése nehézséget jelent. IKT segítségével) A fejlesztés éves/féléves/egy tematikus egységre/egy képességterületre vonatkozó. csak az egyszerre jelenlévő ingereket tudja hatékonyan feldolgozni. értékelésének eszközei: (a csoporttal azonos módon. más segédeszközök) A fejlesztés során elért eredmény mérésének. 145 . Y. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ill. összetételű an yag bemutatása) Az egyéni fejlesztés eredménye vagy kudarca: (osztályzat javulása. A tanuló évfolyama/osztálya: Az egyéni fejlesztés indoka: (tanulási zavar. szakkör. minden órán. diszgráfia. a térbeli relációk helyes felismerésének nehézsége. az esetleges kudarc okainak elemzése. az átlagosnál gyorsabb haladási sebesség – más is. Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. házidolgozat értékelésével.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 18. A fejlesztés területe: (tevékenységi terület. kollégáktól szerzett ismeret. képesség stb. – vagy kiemelkedő tehetség. nevelési tanácsadó javaslata. alakfelismerési zavar. melléklet Az egyéni fejlesztési terv sablonja és tartalmi elemei A fejlesztésbe bevont tanuló neve: X. szülőtől. hetente egy órában stb.) Az egyéni fejlesztéshez használt eszközök: (a csoportétól eltérő tankönyv. saját készítésű feladatlapok. munkafüzet. sorbarendezési zavar. egyéni foglalkozás – több is megjelölhető. képességvizsgálat eredménye – más is. forrásanyag. versenyeredmény – dokumentumokkal igazolva. XI/E/8. otthoni feladattal. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? című fejezet d) segítő szempontsora. példatár. írásbeli feladat elkészítéséhez több idő/több feladat biztosításával.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

19. sz. melléklet

Példák hospitáláshoz kapcsolódó reflexióra
1. példa: Az órát nem szakmai szempontból figyeltem (más szakos vagyok). Arra voltam kíváncsi, hogy tanítványaim, akiknek osztályfőnöke/tanára vagyok, hogy viselkednek X. Y. kolléga óráján, mennyire sikerül a diákokat motiválnia. Tapasztalatom szerint a kollégát a diákok többsége tiszteli, a kolléga az óra minden percében mindenkire figyel, aki lemarad, elkalandozik, azt gesztusokkal, mások számára alig észrevehető jelekkel figyelmezteti. Végig a gyerekek szemébe nézve magyaráz, onnan olvassa ki, hogy milyen szinten értik az elhangzottakat. Megfelelően sok az óraközi önálló vagy pármunka, ezt az időt használja ki arra, hogy egyéni segítséget nyújtson azoknak, akiknek szükségük van rá. Méltán népszerű a kolléga a diákok körében. Feladataim (osztályfőnökként):  Megdicsérni az egész csoportot az órán tapasztalt fegyelmezett munkájukért  Osztály előtt elismerni B. T. aktivitását, okos hozzászólásait. (B. T. az én tárgyamból és a hasonló képességekre épülő tárgyakból gyengébb teljesítményt nyújt. A gyakori elmarasztalás a „rossz tanuló” képzetét keltheti benne. Biztosítanom kell arról, hogy az erősségei előttem is láthatóvá váltak ezen az órán. Ezt a tapasztalatomat meg kell osztanom azokkal a kollégákkal, akiknek a tárgyából B. T. gyenge teljesítményt nyújt.)  Tájékoztatni a kollégát, hogy K. M. tanuló nem a képességei gyengesége miatt tartozik a gyenge közepes mezőnybe az ő tárgyából. Más tárgyakból képes kiemelkedő teljesítményre. Meg kell találnia K. M. motiválásának módját.  Külön elbeszélgetni X. Y.-nal és Z. W.-vel, akiket óra közben figyelmeztetnie kellett a kollégának (meg kell értetni velük, hogy gyengébb teljesítményükért ne a tanárt okolják).  Felelősségre vonni az órára késve érkező két diákot.  Meg kell beszélnem a kollégával, hogy U. T. diáknak milyen segítséget nyújtsunk, hogy fel tudjon zárkózni. (Korrepetálásra kötelezni? A szülőkkel beszélni? Tanulópárt állítani mellé?)  Felhívni a gyerekek figyelmét a tanterem rendjére (táskák, kabátok szanaszét hevernek, a padokban rendetlenség…)  Több lehetőséget kell adni a diákoknak az otthon elvégezhető alkotómunkára! Láthatóan szívesen vállalkoznak egyéni produkciókra.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

146

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

2. példa: Az órát szakmai-módszertani szempontból figyeltem. Kollégám 20 éves tapasztalattal és kiváló eredményekkel rendelkezik. Tanulni szeretnék tőle. Meglepett, hogy az órán nem történt semmi különösen figyelemre méltó dolog, mégis az összbenyomásom nagyon jó volt. A házi feladatot nem kérte számon, az óra közben mégis mindenkiről kiderült, hogy elkészítette-e, és milyen minőségben. Az óra eleji feladatok megoldásából és kérdések megválaszolásából az otthoni feladat minden lényeges elemére fény derült. Mindenki megszólalt az órának ebben a részében! Az új anyag felvezetése olyan természetesen illeszkedett az előzményekhez, hogy észre sem vettem, mikor lépték át az új ismeretszerzés határát. A feladatlap, amely átvezetett a régiből az újba, kiváló volt. (Mellékelem.) Az óra második részében (20–45. perc) szinte csak a diákok beszéltek, egy tanári kérdésre átlagosan három diákmegszólalás jutott. (Nagyon érdekes volt, hogy a diákok milyen sokszor letértek a tanár által kijelölt útról, és a kolléga milyen könnyedén vezette vissza őket; mindig elismerve az elhangzottakból azt, ami figyelemre méltó, indokolva cáfolta a tévedéseket. Nem fojtotta bele senkibe a szót, és nem szégyenített meg senkit, de az eredeti gondolatot megfogalmazó diáknak mondott egyegy szava, gesztusa nyomán szinte megdicsőült a gyerek.) Az óravezetés higgadt, nyugodt, éppen megfelelő tempójú volt. Mindenki dolgozott, minden percben történt valami fontos, befejezték a téma feldolgozását, és még az óra végi lényegkiemelésre, ismétlésre is volt idő. Amit érdemes megtanulnom a kollégától:  Az anyag otthoni tudatos feldolgozását, a gondos és meggondolt előkészítést. (Különösen a feladatok válogatására kell nagy súlyt helyezni. Alap a tankönyv, de a kérdések sorrendje, az egyes kérdések és feladatok kisebb egységekre bontása a siker titka.)  Olyan biztos tudással kell a gyerekek elé állni, hogy az óra minden percében rájuk tudjak figyelni, ne kelljen a következő lépésen gondolkodnom.  Nagyon sokat kell dicsérni! A gyerek minden mondatában meg kell találni a jót akkor is, ha összességében nem helytálló a megszólalása.  Mindent a gyerekekből kell kiszedni, nem szabad elsietni a következtetések levonását. Amire ők jönnek rá, jobban rögzül, mint amit én mondok meg.  A lényeget nem elég nekem elmondani: el kell ismételtetni – különböző kérdések, feladatok segítségével – a tanulókkal; meg kell győződni arról, hogy mindenki megértette-e. Amivel nem értettem egyet:  Túl halkan beszél, az én erőteljesebb hangomra figyelni kevésbé megerőltető a gyereknek.  Nem lehet csak a gyerekekre bízni a jegyzetelést. Táblavázlat kell.  A „folyamatban” történő házi feladat ellenőrzése mellett néhány füzetet is ellenőrizni kell, mert így elsikkad, ha valaki nem készítette el a feladatát.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

147

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

 Nemcsak pozitív visszajelzést kell adni. Aki nem a kérdésre válaszol, vagy rossz választ ad, annak jelezni kell, hogy nem volt elég figyelmes vagy meggondolt.

Feladataim:  Meglátogatni a kolléga más típusú óráját is. (Pl. számonkérő órát.)  Más kollégák óráit is megnézni.  Feladatlapokat készíteni, illetve kérdéssorokat gyűjteni miden témakörhöz (ehhez az szükséges, hogy a teljes témakör tanítására egyszerre és ne óránként készüljek fel. Csak akkor lehet jó módszereket választani, helyesen felépíteni a témakör tanítását, ha minden részletében átlátom, előzményeivel és a következő témakörrel való összefüggéseivel együtt.) Magabiztosnak kell lennem, és ez csak komoly felkészülés után lehetséges.  Visszafogni magam az órákon: ne én legyek a főszereplő.  Az óra tervezésekor nem percekre bontott tervet kell készíteni, hanem az óra módszertani egységeinek időtartamát megtervezni, hogy ne zökkentsenek ki a gyerekek más irányba vivő hozzászólásai.  Sokkal többet dicsérni a gyerekeket, megszólalásaikat előítélet nélkül meghallgatni. (Nem csak a „jó tanuló” mondhat okosat, és nem mindig mond helytelen dolgot a „rossz tanuló.”) Tudatosítani kell magamban, hogy egy új témakör feldolgozása során nemcsak célirányos hibátlan mondatok hangozhatnak el. Összességében: Nagyon sokat kell még tanulnom ahhoz, hogy az „átlagos” órám is ilyen eredményes legyen. Más a személyiségem, habitusom, mint a kollégáé. Nem biztos, hogy hiteles lennék, ha átvenném a kolléga szófordulatait, gesztusait.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

148

(Más lehetőségek: különböző pontot érnek a feladatok. stb. csak memorizálást.) A dolgozat eredményeinek eloszlása: elégtelen: elégséges: közepes: jó: jeles: 3 tanuló 2 tanuló 6 tanuló 4 tanuló 1 tanuló A témazáró dolgozat feladatainak ponttáblázata: Tanuló 1. sz. 2. amelyekhez önálló gondolatok nem szükségesek. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ennek ellenére – a szorgalmuk miatt – többen a képességeiket felülmúló teljesítményre képesek. nehézségi szintjük szerint) A pontszámok osztályzatra váltása: 30% (15 pont)-tól elégséges 50% (25 pont)-tól közepes 75% (32 pont)-tól jó 90% (45 pont)-tól jeles (Más lehetőségek: egyenletes elosztás vagy – új gondolatot nem kívánó.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 20. melléklet Példa egy dolgozat eredményeivel kapcsolatos reflexióra A dolgozat eredménye Tantárgy: Osztály: 11. illetve gyakorlást igénylő feladatok esetében – az elégséges alsó határa lehet 50%. feladat 5 … 2. (az öt feladat mindegyike 10-10 pontot ér. A csoportban a tantárgy sikeres tanulásához szükséges képességekkel csak kis mértékben rendelkező tanulók is szorgalmasak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. feladat 4 5. és jelest csak a hibátlan munkára adunk. ezért sikeresen reprodukálják azokat az ismereteket. feladat 2 Összes 19 (2) Értékelés: A dolgozat átlageredménye eltér a csoport eddig tapasztalt teljesítményétől. Kiemelkedő képességű diák nincs. … 1. F egyik csoportja (a tárgyat alapóraszámban tanulók) Az osztály/csoport létszáma: 16 A dolgozat típusa: egyórás témazáró (más lehetőségek: új ismeret megértését mérő egész órás vagy rövidebb dolgozat. feladat 5 … 3. felkészülést/gyakorlást/memoritertanulást ellenőrző dolgozat) A dolgozat anyaga: (feladatlap vagy kérdéssor mellékelve) Pontszámtáblázat: A dolgozat összpontszáma 50 pont. 149 . feladat 3 4.

a megértést vizsgáló röpdolgozatot 7 tanuló közepesre. o A beadott feladat kijavítását követően (legkésőbb egy hét múlva) az elégtelent és elégségest szerzett gyerekeknek kötelezően. amelyet ez a dolgozat zárt. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. további órákat kell a témakörre szánnia. feladat okozta (legalacsonyabb az átlagpontszáma). Természetesen olyan helyzet is van.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az a témakör. Ezért: o A dolgozatjavítást követően beadandó házi feladatként a jellemző hibákkal kapcsolatos feladatsort adok házi feladatnak. amelyet be kell adniuk a tanulóknak. így az egymásról másolást kizárhatjuk. A legtöbb problémát a 3. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. feladatot kivéve. Van olyan eredmény. memorizálás folyamata van. 150 . a gyenge jegy hanyagságának vagy gyengébb képességének az eredménye. mert úgy értékeli.  Ismét fel kell hívni a tanulók figyelmét arra. megfogalmazható más feladat. a többieknek fakultatív módon lehetőséget adok javító dolgozat írására (tanórán kívül). A reflexió lényege az elemzés. A sok hiba és hiányosság oka a gyakorlás és a figyelem hiánya. (Ehhez hasonló módon korábban nem tettem fel kérdést az adott ismeretre. 5 tanuló jó eredményűre és 4 tanuló jelesre írta. hanem hiteles visszajelzésnek is saját munkájáról és a tanulók felkészültségéről. feladatot kivéve. az 5. a későbbi anyagrészek megértése szempontjából nagyon fontos. Ez bizonyítja. nem tanította meg elég alaposan az ismeretanyagot. (Feltehetően a jól sikerült röpdolgozatot követően nem foglalkoztak annyit a tárggyal. tanártól függően. Ezt a feladatot – majdnem ugyanebben a formában – házi feladatként megoldották a gyerekek. a feladat megfogalmazása szokatlan volt a diákoknak. csoporttól. amelyből a pedagógus azt a következtetést vonja le. addig nem mehetünk tovább. amennyit kellett volna. mind a következtetések nagyon eltérőek lehetnek iskolától. hogy minden tanulónak vállalnia kell hiányos felkészültsége következményeit. ameddig az alapokat nem tanulja meg mindenki legalább elégséges szintig. amely elsősorban egyéni feladat. A kettő között a gyakorlás.) Valamennyi feladatra született – több – hibátlan megoldás. Az ezt követő gyakorló-alkalmazó órák során változó hozzáállással rögzítették a tanultakat. sőt témakörtől függően is.) Következtetések:  A feladatsor összeállítása megfelelő volt. hogy a pedagógus a dolgozat íratását nem csupán „osztályzatszerzés”-nek tekinti. Erre részben jó megoldást is csak kevesen adtak. az 5. A bevezető órákat követő. Ugyanannál a pedagógusnál ugyanannak a csoportnak két hasonló értékű dolgozata esetében is levonható más következtetés. hogy a megértés még nem tudás. Megjegyzés: Mind az értékelés. Feltehetően a kérdésfeltevés. A házi feladatot „személyre szabva” kapják. hogy nem magyarázta el.  Tekintettel a témakör fontosságára. amikor a pedagógus nem ad lehetőséget a javításra.

Így megkülönböztetünk egyedül végzett munkát. amelyeket a pedagógusok és a szakértők a pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítés során használhatnak. amikor a tanulók egyénileg. differenciálás Nevelési-oktatási eljárás. szolgálhatja a felzárkóztatást és a tehetséggondozást is. didaktikai. egy-egy témakör vagy a tanóra egyes szakaszaihoz. rétegmunkát. Különféle módszerekkel. amelynek célja a gyermek egyéni sajátosságaihoz igazodó fejlesztés. részben vagy teljesen egyénre szabott tanulói munkát. az ismeretbővítés. hogy minden csoport aktívan vegyen részt benne. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. alkalmazása révén valósítja meg a pedagógus. A csoportbeszámolókat és a munka értékelését célszerű úgy megszervezni. munkaformák. illetve a foglalkozáslátogatás kontextusában értelmezik. Fogalomtár A fogalomtár azoknak a fontosabb fogalmaknak a rövid. Fontos. munkaformákkal. az összefoglalás. önállóan oldanak meg egy feladatot.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár XIV. és az útmutatóban megjelenő jelentésüket igyekeznek egyértelművé tenni. osztálytermi kommunikációs. az értékelés stb. de együttműködve egymással. a gyakorlás. szakpedagógiai. az ellenőrzés. az egyéni bánásmód biztosítása. A csoportmunkát csoportvezetők segíthetik. A pedagógus partneri. hogy világos legyen a csoportmunka időkerete. A differenciálást adaptív módszerek. A csoportmunka hagyományos típusában a csoport tagjai azonos feladatot kapnak. csoportmunka A tanulásnak és a tanításnak az a szervezési módja. és a későbbiekben tovább bővülhet újabb fogalmakkal. munkaformája. az ismétlés. támogatói szerepben figyeli. segíti a csoportok munkáját. A kooperatív tanulásra épülő csoportmunkában a tanulók különböző feladatot oldanak meg a csoporton belül. valamint a minősítéssel kapcsolatos alapfogalmak szócikkeit tartalmazza. eszközök stb. gyakorlattípusokkal és eszközökkel valósíthatók meg. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. egyéni munka A tanulásnak és a tanításnak az a szervezési módja. Didaktikai feladatok lehetnek például: a témakör bevezetése. hogy a pedagógus milyen mértékben igazodik az egyéni sajátosságokhoz a feladat meghatározásakor. 151 . Az egyéni munkának különböző típusai vannak attól függően. A didaktikai feladatok hozzárendelhetők a tanév. amikor a tanulók csoportban oldanak meg egy feladatot. tömör magyarázatát kínálja. a tanulási-tanítási folyamat szakaszait és szervezését határozza meg. munkaformája. didaktikai feladat A nevelési-oktatási stratégia része. Tehát a szócikkek a fogalmakat a pedagógiai e-portfólió és az óra-. A fogalomtár elsősorban általános pedagógiai.

esemény.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár elbeszélés Nevelési-oktatási módszer. ellenőrzés A tanulási-tanítási folyamathoz. Például egy tanuló szövegalkotási folyamatát külön e-portfólióban lehet szemléltetni az anyag.és reflexiógyűjtemény. Olyan tevékenységek gyűjtőneve. Egy tanulási-tanítási szakaszhoz is lehet e-portfóliót kapcsolni. tutorálja a tanulási folyamatot. fejlettségi szintjére. amelynek célja a fejlesztő visszacsatolás a tanulók teljesítményére.és időkorlátoktól független tanulási-tanítási forma. Nem csak a pedagógusnak lehet e-portfóliója. hanem egy pedagógiai intézménynek. a tananyagfejlesztő tevékenységet is. amelyek három forráshalmazból (számítógéppel segített tanulásból.és az ötletgyűjtéstől a vázlatíráson és a piszkozatok megfogalmazásán át a szöveg végső kidolgozásáig és bemutatásáig. 152 . Az ellenőrzéshez szervesen hozzátartozik a tanulói teljesítmény értékelése. hogy a pedagógus egy virtuális tanulási környezetben. a pedagógus szakmai munkáját bemutató. formatív (fejlesztő) és szummatív (minősítő) értékelést. Számítógépes hálózaton érhető el. Az ellenőrzés didaktikai feladatához is kapcsolódik. egységes keretrendszerbe foglalva teszi hozzáférhetővé a pedagógus és a tanuló számára. magukban foglalják a tanulási-tanítási rendszert. folyamatosan bővülő dokumentum. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. Az értékelés különböző szinteken történhet: nemzetközi. e-tanulás Más néven e-learning. Az e-portfólió típusai: munkaportfólió és értékelési portfólió. regionális szinten. tér. Mindkét e-portfólió tartalmazhat különböző típusú és forrású dokumentumokat. webalapú tanulásból és távoktatásból) építkeznek.és reflexiógyűjtemény. Lehetővé válik általa. egy intézmény és intézményen belüli csoportok. egy adott tanulócsoportnak vagy egy tanulónak is. A tanulási-tanítási folyamatot interaktív oktatószoftver(ek) alkalmazásával. Funkciója szerint megkülönböztetünk diagnosztikus (helyzetfeltáró). személy vagy tárgy érzékletes. nevelési-oktatási tevékenységét szemléltető dokumentumok és az ezekkel kapcsolatos reflexiók gyűjteménye. Az értékelési portfólió az adott minősítési eljáráshoz és szempontrendszerhez igazodó. válogatott dokumentum. egy adott tanulási-tanítási egységben olyan pedagógiai tevékenység. értékelés A tanulási-tanítási folyamatban. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. folyamat. amelynek célja a tanulók tudás. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. e-portfólió A pedagógus munkáját.és fejlettségi szintjének felmérése. Célja egy jelenség. A munkaportfólió a pedagógus teljes munkáját tükröző. országos. illetve az egyének szintjén. Az értékelést különféle értékelési eszközök támogatják. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. szemléletes bemutatása. közvetlen találkozás nélkül támogassa.

-feldolgozás. elemzés. hogy a házi feladatok az egyéni fejlesztést is szolgálják. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. logikai műveletet végeznek a tanulók a gyakorlat megoldása közben. indikátor A szó jelentése a szakterülettől függően többféle lehet: ’jelzőanyag. párhuzamosan folyik. módszereknek és eljárásoknak az alkalmazása az oktatásban. hogy a tanulók szóban vagy írásban végzik-e őket. -megosztás. kommunikáció stb. motiválóak legyenek. amilyen arányban feltétlenül szükség van rá. munkaformája. az alkalmazás gyakorlását szolgálja. helyettesítés. A frontális munkát az egész tanulócsoportra vonatkozó. amely a tanulók által elsajátított ismeretek alkalmazását. milyen gondolkodási. jelző’. gyakorlattípus A nevelési-oktatási célok. önálló tanulási tevékenységen alapul. illetve az IKT-ra épülő eszközöknek. jelzőszám. és kevéssé alkalmas arra. és fontos más munkaformákkal felváltva alkalmazni. a fejlesztés megvalósításának eszköze. Fontos. fejlettségi szintjét jelző tevékenység. 153 . attitűdbeli és képességbeli tudását. tevékenységét leíró indikátorok a pedagóguskompetenciák fejlettségi szintjét leíró sztenderdeket alkotják. gyűjtés. Fontos. hogy a pedagógus a nevelési-oktatási célnak megfelelően.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár frontális munka Az órának az a szervezési módja. igazodjanak a tanulók egyéni sajátosságaihoz. az egyéni tanulási-tanítási célokhoz igazodjon. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban a pedagóguskompetenciák meglétét. IKT Jelentése: információs és kommunikációs technológiák. A tanórán szervesen kapcsolódik az ismeretbővítés folyamatához. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. megnevezés. A frontális szervezési mód pedagógusközpontú. segítségével a tanulás támogatása mind a tanórákon. -rendezés. átalakítás. közös nevelési-oktatási célok jellemzik. alkalmazás. arányosan és változatosan alkalmazza a különféle gyakorlattípusokat. választás. Ezért célszerű frontális munkát csak olyan arányban szervezni a tanórán. Az IKT felhasználható a különféle didaktikai feladatok megvalósításában is. alkotás stb. A fejlesztő gyakorlatokat egyrészt aszerint lehet csoportosítani. törlés. házi feladat Nevelési-oktatási módszer. kiegészítés. Ezek lehetnek például: felismerés. A pedagógusok ismeretbeli. hogy a tanulók egyéni sajátosságaihoz. csoportosítás. amely a tanítási órán kívül végzett. Másrészt a gyakorlatok típusát meghatározhatja az is. amikor az együtt tanuló és tanított gyermekek tanulási tevékenysége egy időben és általában egy ütemben.és viselkedésleírásokat nevezzük indikátoroknak. összehasonlítás. hogy milyen tevékenységet. mind pedig tértől és időtől függetlenül is megoldható. gyakorlás Egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. Alkalmazásának céljai különbözőek lehetnek: információgyűjtés.

a gyermekek motiválása a fejlesztési folyamatban. megnevezése. a tantárgyi rendszert. Fontos. évfolyamonkénti követelményeit és az ajánlott időkeretet. a beszédértés. Célja az adott kompetencia használatához szükséges készségek és képességek fejlesztése. értelmezése vagy alkalmazása stb. hogy az adott órán milyen tudásszint elsajátítása a cél: az új fogalom felismerése. Az új ismeretek elsajátításának különböző kognitív útjai lehetnek: a) a tanulók aktív feladatmegoldására. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. ismétlésére. készség. A nevelés-oktatás tartalmának. épülhet. Az óratervben/foglalkozástervben a nevelési-oktatási célok között célszerű megfogalmazni azt is. A minden műveltségi terület tanulását és tanítását megalapozó anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének fő területei: a beszéd és a szóbeli szövegalkotás. Rögzíti az egyes iskolatípusokban és fejlesztési szakaszokban a nevelés-oktatás céljait. képességeket és ismereteket. játék Nevelési-oktatási módszer. kompetencia A pszichikus képződmények olyan rendszere. munkáltatásra. A tanórán a gyakorlatok előtt is szükség lehet az előzetes ismeretek felidézésére. az egyes tantárgyak témaköreit. ismétlés A nevelési-oktatási folyamathoz. hogy a pedagógus minél nagyobb arányban válassza a tanulók aktív és interaktív tevékenységére épülő ismeretbővítési eljárásokat. páros vagy csoportos játéktevékenységére épül. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. d) tanulói kiselőadásra. készségeket. Ez szorosan kapcsolódik az adott kompetencia részét képező attitűd(ök) formálásához és az új ismeretek bővítéséhez is. kerettanterv Az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott pedagógiai dokumentum. A játék speciális fajtája a kommunikációs nevelést szolgáló szerepjáték. Célja a korábban elsajátított ismeretek felidézése. 154 . Célja a meglevő ismeretekre építve a tanulók ismereteinek bővítése. tartalmát.és képességfejlesztés A kompetenciafejlesztés része a nevelési-oktatási folyamatban. amely a Nemzeti alaptantervet követően a tartalmi szabályozás következő szintjét képviseli. témakört bevezető és év eleji ismétlést. b) szemléltetésre. problémaalapú. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amely a gyermekek egyéni. Az ismeretbővítés folyamatának elmaradhatatlan része az ismeretek alkalmazása. az olvasás és a szövegértés. e) a tanulók kooperatív tanulására. c) a pedagógus közlésére.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár ismeretbővítés A nevelési-oktatási folyamathoz. Megkülönböztetünk óra eleji. felfedeztető tanulásra. f) számítógépes programra stb. amely magában foglalja az adott területtel kapcsolatos attitűdöt. Célja a játék által a nevelési-didaktikai célok és feladatok megvalósítása. valamint az írás és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

A pedagógus -életpályamodellben az egyes minősítési szintek sztenderdjei egymásra épülnek. amely dialogikus szóbeli közlésre épül. csoportinterjú. A magasabb szinteken az alacsonyabb szinteket leíró indikátorok mellett újabb és integráltabb indikátorok jelzik a teljesítendő követelményeket. Hasznos. az adott szakterülettel összefüggő kompetenciák is kapcsolódnak. szakértői mozaik. építő egymásrautaltság alakul ki a csoporton belül. A pedagóguséletpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban nyolc pedagóguskompetencia alapján történik a pedagógusok minősítése. és pozitív függés. hogy a tanulók a közös cél eléréséhez egyéni teljesítményükkel is hozzájárulnak. szociális és állampolgári kompetencia. amely történhet párban vagy csoportban. A műveltségi területekhez sajátos. 155 . egyesített. kulcskompetencia Olyan kompetencia. ezáltal a különböző minősítési szintekhez tartozó indikátorok integrált és kumulatív rendszert alkotnak. természettudományos és technikai kompetencia. helytálláshoz. Megnő a csoporttagok egyéni felelőssége.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár az intézményes nevelés célrendszerének meghatározó elemei a fejlesztendő kompetenciák. Hagyományosan a tanulók a pedagógus kérdéseire válaszolva dolgozzák fel a tananyagot. a munkában. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A nyolc pedagóguskompetencia azon tudásnak. fejlődéshez. kumulatív A szó jelentése: ’felhalmozódó. munkájuk értékelése. szóforgó. amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra. amely minden egyén számára szükséges a társadalmi életben. attitűdöknek és képességeknek az összességét nevezi meg. A kooperatív tanulásnak különféle technikái alkalmazhatók: beszélgető korongok. esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség. gondolkodásra ösztönözzék a tanulókat. pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák. A nemzetközi és nemzeti tartalmi szabályozó dokumentumokban megadott kulcskompetenciák az intézményes nevelés minden szintjére és színterére vonatkoznak. összesített’. hogy tevékenységüket. digitális kompetencia. Fontos. másrészt a csoportmunka egyik szervezési módja. ha a Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy a pedagógus kérdései problémamegoldásra. A tanulók együttműködésén alapuló tanulást jelenti. mozaiktechnika. matematikai kompetencia. megbeszélés Nevelési-oktatási módszer. önálló tanulás. Az Európai Unió által megadott kulcskompetenciákra épülnek a Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció. idegen nyelvi kommunikáció. a közéletben és a magánélet különféle színterein való boldoguláshoz. hatékony. Lényege. diákkvartett stb. minden csoporttag részt vesz a feladatmegoldásban. kooperatív tanulás Egyrészt tanulási-tanítási módszer. a magasabb szintek indikátorai magukban foglalják az alacsonyabb szinteket. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amely meghatározza. nemzeti sajátosságaihoz egyaránt. amely igazodik az Európai Unió oktatáspolitikai programjához és Magyarország oktatáspolitikai törekvéseihez. A funkcionalitás elve szerint a tanuláshoz problémaorientált tanulási környezetet és életszerű gyakorlatokat szükséges biztosítani. képességeiben. feladatokat kell meghatározni. például a kerettantervek és az intézmények pedagógiai programjai. Nemzeti alaptanterv A nemzeti nevelés és oktatás különféle szintjeit meghatározó tartalmi szabályozó do kumentum. a változatosság. Leírásuk tartalmazza ez elérendő tudásszint és fejlődési szint. valamint műveltségi területenként további alapelveket. célokat és feladatokat. szervezési módokat és eszközöket szükséges alkalmazni. Az egyik legfontosabb nevelési alapelv az adaptivitás. amelyeket mindennapi. a pedagógus támogatásával. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A kreativitás és a tevékenységközpontúság elve szerint a fejlesztő gyakorlatok a tanulók kreativitására és minél sokrétűbb tevékenységére épülnek. az egyéni bánásmód elve. adaptív módszereket. amely szerint a tanulók egyéni sajátosságaihoz és a csoport jellemzőihez igazodó fejlesztési célokat. valamint a pedagógusok által készített tervezési dokumentumok. A nemzeti alaptantervre épülnek a további szabályozó dokumentumok. nevelési alapelv A pedagógiai tevékenységet meghatározó. A célok és az elérésüket szolgáló feladatok komplex cél. illetve egy adott tanulási-tanítási egység lezárásakor várt eredmény. a nevelés egész folyamatára ható pedagógiai szemléletmód. amely során a tanulók tárgyakkal vagy eszközökkel manipulatív tevékenységeket végeznek különféle nevelési-oktatási célok érdekében. célokat. A fejlesztés elsődlegességének elve szerint a tanulók fejlesztése és az attitűdformálás a meghatározó. a folyamatosság. egymásnak is feltehetnek kérdéseket. nevelési-oktatási cél A nevelési-oktatási folyamat.és feladatrendszert alkotnak. tudásában. a játékosság elve stb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár megbeszélésben a tanulók is lehetnek a diskurzus kezdeményezői. A nevelés egész folyamatára érvényes a tanulók szociális érzékenységének a szükségszerű fejlesztése. A nevelési-oktatási célok elérése érdekében komplex nevelési-oktatási stratégiát alkalmaznak a pedagógusok. fejlesztési feladatokat és közműveltségi tartalmakat határoz meg. A Nemzeti alaptanterv általános nevelési elveket. attitűdjében. További nevelési alapelvek lehetnek: a célszerűség. 156 . A produktivitás elve szerint a képzés során a tanulóknak olyan használható kompetenciákat kell elsajátítaniuk. viselkedésében. az elvárt viselkedési formák megnevezését is. társadalmi életükben is alkalmazhatnak. ezekhez alkalmazkodó. munkaforma  szervezési mód munkáltató módszer Nevelési-oktatási módszer. készségeiben. hogy a tanulási-tanítási tevékenységek eredményeképpen milyen változás történik az adott területen a tanuló személyiségében. ezt alapozza meg az ismeretek elsajátítása. különböző munkaformákban.

ábra. nyomtatott segédletek (pl. kézikönyv. A módszerek folyamatosan fejlődnek. hangfelvétel. kísérleti eszközök. Egyre inkább terjed az IKT alkalmazása. feladatlap. hogy a gyermekek nevelését a tömegkommunikációs eszközök is befolyásolják. CD-lejátszó. értékelése. Főbb típusai: háromdimenziós demonstrációs eszközök (pl. a didaktikai eljárások. oktatási módszer A nevelési-oktatási cél érdekében. a tanulócsoport sajátosságaihoz és a tanulás-tanítás egyéb körülményeihez is igazodik. munkáltatás. digitális tananyag). amelynek különböző kombinációi lehetségesek a tanulók és a pedagógus tevékenységeire vonatkozóan a céloknak megfelelően. a munkaformák. tanulmányi kirándulás. televízió. nevelés színterei A gyermekek nevelésének legfontosabb színtere a család. tévéműsor. film. Az Az emberi erőforrások minisztere által 2013. elbeszélés. sportszerek). számítógépes oktatóprogram. a tanulók sajátosságaihoz igazodva válassza ki az eszközöket. szemléltetés. játék. amely magában foglalja az óra felépítését. tankönyv. hogy a pedagógus célszerűen. és új kultúraelsajátítási formák alakulnak ki. fotó. a személyes óramegfigyelést követő tevékenység. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a színezés és a kiemelés egyéb módjai is. a halmazábra. Igen hasznosak a szemléltetést kísérő grafikai eszközök: a táblázat. házi feladat stb. Az adaptív nevelési-oktatási stratégia az adott feltételekhez. a szervezési módok. a bekeretezés. tanulási szerződés. az aláhúzás.és az internethasználat növekedésével a tanulási folyamatban egyre nagyobb szerepet játszik a virtuális tanulási környezet. a gyakorlattípusok. munkafüzet. az eszközök komplex alkalmazását a nevelési-oktatási cél elérése érdekében. projektmódszer. rajz. természeti tárgyak. projektor. a tanulási-tanítási folyamatban alkalmazott tanulási-tanítási eljárás. a módszerek. De a nevelési folyamatban meghatározó szerepük van a kisközösségi és a társadalmi élet egyéb színtereinek is.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár nevelési-oktatási stratégia Az órán alkalmazott eljárásrendszer. honlaptartalom. Érdemes a tanulói tevékenységekre építő módszereket nagyobb arányban alkalmazni a tanórán. 157 . Az intézményes nevelés főbb színterei: a bölcsőde. tanulói kiselőadás. Megkülönböztethetünk általánosan alkalmazható és szaktárgyspecikus módszereket. falitabló). megbeszélés. Az intézményes nevelésben fontos figyelembe venni. az adott nevelési -oktatási célnak és az adott tanulási környezetnek megfelelően. oktatástechnikai eszközök (pl. magyarázat. Célja az óramegfigyelésre épülve a pedagógus tanórai munkájának elemzése. Fontos. az óvoda és az iskola. kooperatív tanulás. feladatgyűjtemény. Az intézményes nevelés színtereihez a nevelő-oktató munka különféle pedagógiai szakaszai kapcsolódnak. oktatási eszköz A nevelési-oktatási célok és stratégiák megvalósítását támogató eszköz. vetített vázlat. óraelemzés Az óralátogatáshoz kapcsolódó. számítógép) stb. A számítógép. Gyakran használatos módszerek: tanári előadás. rádióműsor. számuk gyarapszik. oktatástechnikai anyagok (pl. mint a pedagógusközpontú eljárásokat. vita.

óramegfigyelés előkészítése Az óralátogatáshoz kapcsolódó tevékenység. 158 . Az óramegfigyelés előkészítésének az óralátogatás céljaitól függően különböző tartalmai lehetnek. akár el is hagyhatjuk ezt a tevékenységet. Célja a pedagógus tanórai tevékenységének. óramegfigyelés Az óralátogatáshoz kapcsolódó tevékenység. Az óralátogató szakértő ebben rögzíti az óramegfigyelés és az óraelemzés alapján a pedagógus tanórai munkájának az értékelését. valamint az ezekkel kapcsolatos reflexióit. óralátogatási értékelőlap Az óralátogatás hivatalos dokumentuma. Az óralátogató ebben rögzíti az óramegfigyelés tapasztalatait.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár óraelemzésnek az óralátogatás céljaitól függően különböző szempontjai lehetnek. Az óraelemzést általában az órát tartó pedagógus rövid önértékelése nyitja meg. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A hivatalos óralátogatást az óralátogatási értékelőlap kitöltése zárja. ezekre épülve javaslatok megfogalmazása. óramegfigyelési napló Az óralátogatás dokumentuma. Az óramegfigyelési napló az alapja az óraelemzésnek és a hivatalos óralátogatási értékelőlapnak. az óramegfigyelés és az óraelemzés. összegző értékelése. az órával kapcsolatos adatokat. ezekre épülve következtetéseket. de nyílt napokon a családtagok is. Az óralátogatás szakaszai: a látogatást előkészítő rövid megbeszélés. saját pedagógiai munkájának fejlesztésére vonatkozóan javaslatokat fogalmazhat meg. Az óramegfigyelés tapasztalatait és az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseket különböző tartalmú és formájú óralátogatási naplókban lehet rögzíteni. ezt követik az óramegfigyelésen részt vevők elemzései. az intézmény vezetői. Órát látogathatnak a munkaközösségek tagjai. elemzése és értékelése. Az óramegfigyelésnek az óralátogatás céljaitól függően különböző szempontjai. A megbeszélésen átadhatja az óralátogatónak az óratervét/foglalkozástervét. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. egyeztetés az óralátogatásban részt vevő személyekkel. Az óralátogatás az intézmények minőségbiztosításának fontos eleme. a szakértők. A pedagógus az óraelemzés végén válaszolhat a kérdésekre és az elhangzott reflexiókra. továbbá a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési eljárás része. Az óramegfigyelést előkészítő rövid megbeszélésen az órát tartó pedagógus felvázolhatja az óra célját. Célja az óramegfigyelés előkészítése. a pedagógus és a tanulók együttműködésének a megfigyelése. Célja a pedagógus tanórai munkájának a megfigyelése. szempontsorai lehetnek. valamint az adott témakörben. esetleg a tanulási-tanítási egység tervét/tematikus tervet és a tanmenetet is. majd az óralátogatásra felkért szakértő hozzászólása. tényeket és történéseket. óralátogatás A pedagógusok nevelési-oktatási munkája értékelésének egyik eszköze. röviden bemutathatja a tanulócsoportot és az óra helyét az éves tanulási -tanítási folyamatban.

az alkalmazott módszereket és óraszervezési módokat. A pedagógusnak törekednie kell arra. megfelelő teret és lehetőséget adjon a tanulói megszólalásokra. amely rögzíti a tanóra/foglalkozás céljait. Fontos. Az óratervhez/foglalkozástervhez érdemes mellékelni az IKT-tananyagokat is. feladatait. a tervezett táblaképet. gyakorlatokat is lezárhatják részösszefoglalások. Az óratervhez/foglalkozástervhez a mellékletben célszerű csatolni a tanulói feladatlapokat. A tanórán a tanulási-tanítási szakaszokat. valamint a tanulók egymás között zajló kommunikációja. hogy a szóátadás és a megszólalók kijelölésének a joga se csupán őt illesse meg. de a tanulók együttműködnek a feladat megoldása érdekében. kooperatív tanulásra épülő típusában a pár tagjai különböző feladatot végeznek. táblázatok és halmazábrák. hogy az osztálytermi kommunikációban a pedagógus kommunikációja világos. az óra felépítését. az egyéb segédeszközöket. valamint a pedagógus instrukcióit is. de figyelembe veszi az adott intézmény tanulóinak. pedagógiai program A nevelési-oktatási intézmények nevelési-oktatási céljait. A páros munka egyik típusában a pár tagjai azonos feladatot oldanak meg. környezetének és a pedagógusok testületének sajátosságait is. továbbá a lehetséges tanulói válaszokat és választevékenységeket. Megkülönböztetünk óra végi. A párban folyó tanulás bármilyen didaktikai célt szolgálhat. A pedagógiai program az érvényes Nemzeti alaptantervre és kerettantervekre épül.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár óraterv/foglalkozásterv A pedagógus által készített tervezési dokumentum. Célszerű az összefoglaláshoz új szempontot alkalmazni az ismeretbővítés folyamatához képest. a kommunikáció tanulói kezdeményezésére és a hosszabb tanulói megnyilatkozásokra. továbbá hasznosak a rendszerező fürtábrák. Az óraterv/foglalkozásterv tartalmazhatja a tanulói és a pedagógusi tevékenységek tömör leírását. alapelveit és a fejlesztés eljárásait meghatározó dokumentum. érthető. amelynek szereplői a tanulók és a pedagógusok. 159 . Célja az elsajátított ismeretek rendszerezése. az órán feldolgozott szövegeket. összefoglalás A nevelési-oktatási folyamathoz. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A másik. amelyben a tanulók párban dolgoznak a tanórán. nevelési-oktatási stratégiáját. Típusai: a pedagógus és a tanulók között. valamint az eszközöket. témazáró és év végi összefoglalást. páros munka A tanulási-tanítási folyamatnak az a szervezési módja. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. célszerű és mértéktartó legyen. óravázlat  óraterv/foglalkozásterv osztálytermi kommunikáció A tanórán folyó kommunikáció. hanem minél több valóságos párbeszéd alakuljon ki a tanulók és a tanulócsoportok között. menetét.

és problémamegoldásra. A pedagógusi beszédet nem nyelvi jelek kísérik: az arcjáték. A pedagógusi instrukció része a feladatot megnevező szó. hatékonyan tudja fejleszteni saját kommunikációját. pedagógusi instrukció A pedagógus egyik tanórai megnyilatkozástípusa. a hangfekvés.és feladatrendszerük szerint elhatárolhatók egymástól. magyarázó. hosszabb válasz megfogalmazására ösztönzik őket. és gyakran ténykérdés. Fontos. érthető és követhető legyen. Gyakran a miért kérdőszóval kezdődnek.). Hasznos. a térközszabályozás stb. kapcsolatteremtő. Érdemes a pedagógusnak megismernie saját beszédszokásait. a szünettartás stb. kérdés. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy a pedagógusi előadás logikus felépítésű. például a magyarázattal és az elbeszéléssel. szakképzés. Ezek a szakaszok egymásra épülnek. világos és érthető legyen.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár pedagógiai szakasz A nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő-oktató munka tagolódása az életkor és nevelési-oktatási cél szerint. Fontos. a hangerő. amely a tanulóktól várt tevékenységet. a hanglejtés. Gyakran más módszerekkel ötvöződik. alapfokú nevelés-oktatás. pedagógusi beszéd A pedagógus beszéde fontos pedagógiai eszköz a nevelési-oktatási folyamatban. Típusai: nyílt és zárt végű pedagógusi kérdések. Minden külön tanulói feladatot külön instrukcióban célszerű megfogalmazni. de cél. A zárt végű kérdésre a tanulók csak egyfajta helyes választ adhatnak. A köznevelés főbb pedagógiai szakaszai: óvodai nevelés. hogy a hangzó pedagógusi beszéd és a nem nyelvi jelek összhangban legyenek egymással. -tartó és záró. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy megfelelő önismerettel. ne halmozza őket. Főbb típusai: pedagógusi instrukció. hogy az instrukció egyszerű. a tanulói feladatot fogalmazza meg. értékelő. egyéni sajátosságait. A nyílt végű kérdésre a tanulók különböző helyes válaszokat adhatnak. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. A pedagógus beszédkultúrájának meghatározó elemei a paralingvisztikai eszközök (a hangsúly. és szemléltetéssel kíséri. Az osztálytermi kommunikációnak meghatározó részei a pedagógus megnyilatkozásai. középfokú nevelés-oktatás. A pedagógusi instrukció után a pedagógusnak elegendő időt kell adnia a tanulók számára a feladat végiggondolására. azaz csak egy-egy adatot (nevet. gondolkodásra. kijelentő. Az írásbeli instrukciók általában nem tartalmaznak udvariassági elemeket. amely a pedagógus kérdését fogalmazza meg. A pedagógusi előadás mint módszer túlzott arányú alkalmazása kevésbé ajánlatos a köznevelésben és a közoktatásban. Fontos. a beszédtempó. diskurzusjelölő stb. pedagógusi megnyilatkozások. és gyakran az instrukciós igével kezdődnek. pedagógusi kérdés Olyan tanórai megnyilatkozástípus. és egy téma részletes. pedagógusi előadás Nevelési-oktatási módszer. a hangszín. amely leggyakrabban ige: Olvassátok el némán a szöveget! Az instrukciós ige alakja igazodik a pedagógusi instrukció címzettjéhez. a testmozgás. ha a pedagógus többféle módon bevonja a tanulókat az előadásba. és a pedagógus fölöslegesen ne ismételje meg. 160 . viszonylag hosszabb ideig tartó kifejtését szolgálja.

amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. Hasznos. formája és terjedelme igazodjon a tanulók életkori és egyéni sajátosságaihoz. amelyben a tanulás a fogalmak. A pedagógus problémamegoldó kérdésekkel a magyarázatba is bevonhatja a tanulókat. amikor a tipikus példák elemzéséből kiindulva történik meg a következtetések megfogalmazása. tervezik és szervezik meg. táblázatokat. szabályok. tételek és fogalmak értelmezését. az új fogalmak értelmezése. szemléltető szöveg A nevelési-oktatási célt és a didaktikai feladatot szolgáló.) kér. a pedagógus támogatói szerepben vesz részt benne. majd ebből az általános tanulságok megfogalmazására épül. szemléltetésre alkalmazott szöveg. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban plágiumnak minősül. arányban és elosztásban legyenek az új fogalmakat és szabályokat szemléltető. tananyag-értékelését stb. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. együttműködésére épül. törvényszerű összefüggések. tömören és világosan megfogalmazni és csak a szükséges mértékben megismételni. a szövegben szereplő ismeretlen szavak értelmezése. a tárgyak észlelésére. pedagógusi magyarázat Nevelési-oktatási módszer.) használja fel forrásmegjelölés és hivatkozás nélkül. Ehhez maguk készítik elő. amely a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére. plágium A szó jelentése: ’idegen szellemi tulajdonnak vagy ennek részletének közreadása saját mű gyanánt’. ha a pedagógusi kérdéseket a pedagógus az óra előtt végiggondolja. hogy a szemléltető szövegben megfelelő számban. Célszerű a pedagógusi kérdést egyszerűen. hogy a szemléltető szöveg tartalma. szemléltetés Nevelési-oktatási módszer. ha a pedagógus az e-portfóliójában mások munkáit (például mások óratervét. Szemléltetésül fürtábrákat. Fontos. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A pedagógusi kérdések után megfelelő időt kell hagyni a tanulóknak a válasz végiggondolására.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár helyet stb. és változatos típusú legyen. halmazábrákat stb. Ebben az esetben fontos. is használhat. A projektek több műveltségi területhez is kapcsolódhatnak egyszerre. csoportprofilját. intézményleírását. megértését szolgálja. A szemléltető szöveg szolgálhatja a személtetés tanítási módszerére épülő ismeretbővítést is. az egyedi sajátosságok elemzésére. a folyamatok. ráhangolódás a szöveg tartalmára. és fontos. témazáró dolgozatát. A projekt során a tanulók valamilyen tárgyi vagy szellemi produktumot állítanak elő közösen. hogy minél több nyílt végű kérdést tegyen fel az órán. a jelenségek. végzik el a munkát. A szövegekkel való munkát megelőzheti a szövegfeldolgozás előkészítése. Általában rövidebb a pedagógusi előadásnál. tipikus példák. Zárt végű az eldöntendő kérdés is. projektmódszer Nevelési-oktatási módszer. 161 . A fogalmak tanítására ajánlatos módszer az induktív megközelítésű pedagógusi magyarázat.

A tanmenetet a pedagógus év közben a tapasztalataival. megjegyzéseivel egészítheti ki. 162 . ha a tanulók tevékenységét. akkor munkaformáról beszélünk. valamint a differenciált fejlesztést támogató egyéni munkát. attitűdök. előírás.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár szervezési mód Más néven munkaforma. Tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését. a tanórák számát és felosztását témakörönként. ha nagyobb arányban alkalmazzák a pedagógusok a tanulóközpontú szervezési módokat. A tanórán a tanulás és a tanítás szervezési módja a nevelési-oktatási célok elérésére. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épül. például a kooperatív tanulásra épülő páros és csoportmunkát. A sztenderdeket. páros munka. A tanórákhoz kapcsolódva megadja a főbb didaktikai feladatokat. Ha a pedagógus tevékenységét nevezzük meg. Kutatási eredmények igazolják. tanmenet A pedagógus által készített tervezési dokumentum. Célja áttekintést adni a pedagógusnak egy szaktárgyhoz kapcsolódva az adott osztályban zajló egész éves nevelési oktatási folyamatáról. A személyiségfejlődés és a tanulás összetartozó fogalmak. A szervezési módok és munkaformák típusai: egyéni munka. tanterem A tanulás-tanítás egyik intézményi színtere. akkor szervezési módról. részben ismeretelsajátítás. teljesítményszint. valamint a kapcsolódó ismereteket is. a fejlesztendő készségeket és képességeket. amely megfelelő ismeretek és különböző képességek. Az oktatási gyakorlatban a tanulás a tanulónak a motiváció hatására végzett. kooperatív tanulásra épülő csoportmunka és frontális munka. valamint fejlettségi szintjét különféle pedagógiai tevékenységek és viselkedések jelzik. sztenderd A szó jelentése: ’szabvány. mérce’. Összetett tevékenység. folyamatos tevékenysége. technikák és stratégiák birtoklását feltételezi. készségek. hagyományos csoportmunka. amely a Nemzeti alaptantervre. egyénileg különböző erőfeszítést igénylő. ezeket írják le az indikátorok. A tanmenet tartalmazza az osztály megnevezését. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A padok elrendezése is különböző lehet. alkalmazkodik a tanórai tanulói tevékenységekhez. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban a pedagóguskompetenciáknak az életpálya egyes szintjein megjelenő fejlettségi állapotát nevezzük sztenderdeknek. tanulás A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására. tudatos. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A tanterem berendezése befolyásolja az alkalmazott nevelési-oktatási stratégiákat és eljárásokat. tanulási módszerek. a figyelem és az emlékezet működtetése által. fejlesztését. alkalomszerű vagy tervszerű. ha mód van rá. a pedagóguskompetenciák és kompetenciaelemek meglétét. hogy eredményesebb a nevelés és az oktatás.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. amely a tanulók dialogikus szóbeli kommunikációjára épül. köznevelési törvényei és rendeletei. A pedagógus által készített tervezési dokumentum. A 2012-ben megújult Nemzeti alaptantervre és a 2013-ban megjelent új kerettantervekre épülnek a pedagógiai intézmények saját pedagógiai programjai. Célja egy téma önálló kifejtése kiselőadás formájában előzetes felkészülés alapján. amely során a tanulók hosszabb-rövidebb ideig az iskolán kívül szereznek új tapasztalatokat. az adott műveltségi területhez és szaktárgyhoz kapcsolódó kerettantervre. tanítási téma feldolgozása révén ér el. amelynek keretében a tanuló valamely nevelési-oktatási célt egy adott tananyag. Célja. a kulturált vita szabályainak elsajátítása. A pedagógus ezeket a dokumentumokat is figyelembe véve végzi nevelési-oktatási tervezőmunkáját. a véleménynyilvánítás. egy tanuló monologikus szóbeli közlésére épül. valamint a kapcsolódó ismereteken túl az alkalmazott főbb módszerek. sajátítanak el új ismereteket. valamint óratervet/foglalkozástervet. tematikus tervet. a tanórák számán és felosztásán. A pedagógus tudatosan készíti elő és szervezi meg a tanulmányi kirándulást. tanulási-tanítási egység A tanulási-tanítási folyamatnak egy olyan egysége. mint a tanmenet. szervezési módok és tanítási eszközök megnevezését is. az érvelés fejlesztése. A tanulásitanítási egységhez meghatározott időkeret kapcsolódik. tervezési dokumentum Az intézményes nevelés tartalmát és rendszerét meghatározó dokumentum. a tanórákhoz rendelt didaktikai feladatokon. valamint Magyarország nemzeti oktatáspolitikai. Egyik fajtája a tematikus terv. a fejlesztendő készségeken és képességeken. Célja az ismeretek elsajátításán túl a kritikai gondolkodás. A vitát a pedagógus a háttérből irányítja. tanulmányi kirándulás Nevelési-oktatási módszer. például az Európai Unió oktatásinevelési dokumentumai. a tanuló és a pedagógus közötti megállapodás egy adott tanulási cél elérése érdekében. hogy áttekintést adjon egy adott osztályban egy konkrét témakörnek a tanulásitanítási folyamatáról. tematikus terv A tanulási-tanítási egység egyik fajtája. 163 . és készít tanmenetet. A tematikus terv részletesebb. amely a Nemzeti alaptantervre. A pedagógus segítheti a tanuló önálló felkészülését. tanulói kiselőadás Nevelési-oktatási módszer. az intézmény pedagógiai programjára és a pedagógus által készített tanmenetre épül.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár tanulási szerződés Nevelési-oktatási módszer. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. vita Nevelési-oktatási módszer. a tanulótársaknak címezve. Közéjük tartoznak a nemzetközi és a nemzeti oktatáspolitikai dokumentumok. tartalmazhatja az osztály megnevezésén.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful