Oktatási Hivatal

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Szerkesztői előszó
A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta a pedagógusminősítés eszközrendszerét. A pedagógusok munkájának megkönnyítése, a pedagógus-előmeneteli és pedagógusminősítési rendszerrel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében jött létre az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadványunk. Az összeállítás a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet gyakorlatba ültetését szolgálja, emellett segíti a rendeletben foglaltak értelmezését és alkalmazását. Az Útmutató célja a gyakorló pedagógusok, a minősítő szakértők, az intézményvezetők, a minősítés szervezéséért és koordinálásáért felelős kormányhivatalok munkatársai, továbbá a pedagógus-életpálya iránt érdeklődő szakmai csoportok tájékoztatása. Támogatni kívánja a gyakorló pedagógusokat a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben, a minősítő szakértőket a minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben és ezek kivitelezésében, az intézményvezetőket és a kormányhivatalokat a minősítővizsgák és a minősítési eljárások megszervezésében és kivitelezésében. Emellett pontos, egyértelmű információkat kíván adni a szakmai közvélemény számára a minősítési rendszer filozófiájáról és működéséről. Az Útmutató kitér az e-portfólió felépítésére, elkészítésének, összeállításának, feltöltésének módjára, az e-portfólióvédés folyamatára, az óra/foglalkozáslátogatás menetére, valamint az adott elemekhez kapcsolódó értékelésekre, így bemutatja az adott fokozatokhoz kapcsolódó szintleírásokat (sztenderdeket), és a megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírásokat, azaz indikátorokat. Mindezek mellett időbeosztási javaslatokkal, fogalomtárral, dokumentummintákkal és sablonokkal segíti a pedagógus felkészülését a minősítés folyamatára. Az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott Útmutató a pedagógusminősítés alapdokumentuma, amely az alábbi területeken és szakokon egyedi tartalmakkal egészül ki a fejlesztés következő szakaszában:           Óvodai terület Alsó tagozat Felső tagozat, középiskola – angol, biológia, ének, fizika, földrajz és természetismeret, informatika, kémia, magyar nyelv- és irodalom, matematika, nemzetiségi nyelv és irodalom, rajz, technika, testnevelés, történelem, hon- és népismeret Alapfokú művészeti nevelés Gyógypedagógia Kollégium Könyvtár Pedagógiai-szakmai szolgáltatás Pedagógia szakszolgálat Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelési terület

Az egyedi tartalmak megjelenéséről a www.oktatas.hu oldalon, valamint hírlevelünkből értesülhet. A hírlevélre (Tematikus hírlevél a pedagógus-életpályamodell kialakításáról) a http://hirlevel.oktatas.gov.hu/ linkre kattintva iratkozhat fel. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatban a minosites@oh.gov.hu e-mail címen tehetik fel kérdéseiket az érdeklődők. A most nyilvánosságra hozott Útmutató a pedagógusminősítési rendszer bevezetésének rendkívül fontos lépését jelenti. 2014-ben több ezer próbaminősítést tart az Oktatási Hivatal. A szakértők a próbaminősítések tapasztalatai, a résztvevők észrevételei, javaslatai alapján fejlesztik tovább a minősítés tartalmi elemeit, eszközeit, módszereit és eljárásrendjét.

Oktatási Hivatal

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

Kimmel Magdolna.1. Szőke-Milinte Enikő. Kotschy Beáta.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerzők: Antalné Szabó Ágnes. Bessenyeiné Tóth Tünde. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A kiadvány elektronikus formában a www.hu weboldalon kerül közzétételre.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt uniós projekt keretében készült. A szakmai tartalom kialakításához hozzájárultak: Kerekes Balázs projektigazgató. 4 . Hámori Veronika. Farkas László Nyelvi lektor: Antalné Szabó Ágnes A kiadvány az Oktatási Hivatal által a TÁMOP-3.oktatas. Pusztai Katalin szakmai szakértők . Móri Árpádné. Wölfling Zsuzsanna Szakmai lektorok: Gloviczki Zoltán. Fűrész Edit. Kopp Gyöngyvér. Tóth Mária szakmai vezető. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

...........) Gyakornoki időszak......................................................... 20 VIII..................................................................... 35 Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? ..... 19 Az emberi erőforrások minisztere által 2013...... 37 D) Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei (részei)?....................) A Pedagógus II.......... 19 3........................................................................................................................ 10 F) Hogyan kell használni az Útmutatót jelenlegi állapotában? ........................................................ rendelet szerint .... Pedagógus II................................................ 21 A) A pedagóguskompetenciák a 326/2013......................................................... sztenderdszint indikátorlistája ........................................................................................... Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? ............................ 30.............................................................) Pedagógus I.................................................. 18 A) A pedagógus-életpályamodell szakaszai........................................................................ Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? .......................................... 11 II................................................................................ X.................................. 13 Milyen életpályamodellre van szükség? ......................................................................................... 17 Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének?.. ............................................... III.................................................................................................. 20 5.......................................................................................... A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala.....Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék ....................... 9 E) Az Útmutató összeállításának alapelvei ............................................................. 29 1..... ............................................................................................................. 19 1...................................................................) Mesterpedagógus ............................................) Pedagógus II....... Hogyan épül fel a minősítési rendszer?....... ......................................) Milyen fejlődési szintek (sztenderdek) tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? ................... 22 1................................................................................... 30 IX.................................................................................................................................. 13 Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? . 36 A) Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban? ........................................................................) Korm..... 38 VII................................................) Pedagógus I.................................. 36 B) Melyek a minősítővizsga tartalmi elemei (részei)? ............................................................................................................. 9 A) Miért készült el az Útmutató? .......) Az életpálya befejező szakasza ................................................................................................................ 20 6................................ VI.......................... 20 4................................................................................................................................................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag............... 5 .......................... 37 C) Hogyan történik az értékelés a minősítővizsgán? .. 38 2.................. IV............) Kutatótanár.......................................................................... 38 1..................................................................... 11 Miért van szükség a pedagógus-életpályamodellre? ........................................... 9 D) Miként épül fel az Útmutató? ............................................) Mesterpedagógus............................... 9 B) Kinek készült az Útmutató? ....................................................................... Kutatótanár........................................................ 19 2................ a minősítési rendszer fokozatai: ........................................... (VIII..... 23 B) Milyen indikátorok tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? ............................................. 5 I................ 9 C) Mi az Útmutató célja? ..................................... V.................... Tudnivalók az útmutató használatáról ......

.....................................) Melyek az eljárásrendet meghatározó jogszabályok? ...................................................................... 55 2........) Az e-portfólióvédés tartalma ....................................... 54 1................... 60 C) Hogyan lehet definiálni a pedagógiai e-portfóliót? ...............................) Az értékelés eljárásrendje ..) Miért kapnak a pedagógusok dokumentummintákat (óratervet...........................................................................................................) Ha a pedagógus több tárgyat is tanít........................................................................................ 39 F) Hogyan történik a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való jelentkezés? .............................................. tematikus tervet stb.................................................................... hogy teljesítményértékelési eszköz? . 59 4.......................................... 61 E) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására..............................) A védés menete..................... 50 Melyek a pedagógus feladatai? ............... 39 H) Melyek a minősítőbizottság feladatai? .................. hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? ................................ 59 XI.................................................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék E) Mit értékelnek a minősítési eljáráson? ....................) Az óra/foglalkozás megfigyelése....................................) Mi tartozik „A nevelő-oktató munka dokumentumai” rész alapdokumentumai és szabadon választható dokumentumai közé? ......................... 6 .................. 59 5.................................... 48 I) J) Melyek a gyakornok feladatai? .............................................................................................................. hogy „készítőjének reflexióival kiegészítve”? .. 62 1.......................... értékelése ....... 58 3... 59 6.................................................................... Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? ............. 60 B) Miben különbözik az e-portfólió a papíralapú portfóliótól? .......................... 60 A) Mit jelent az..................................................................................... 58 N) A felsorolt módszerek közül melyek azok......................... megbeszélése...................................... 39 1....................................) A pedagógiai e-portfólió tartalmi elemei ..... 58 2...........) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait? ..................) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió alapján ....................... 58 1.........................................................) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió védése alapján ........................................................................... 61 D) Mit jelent az.........................) az e-portfólió elkészítéséhez és a gyakorló tanításhoz? .................................................. melyik tárgyból nyújtsa be az e-portfóliót? .............................................................................................................................. 39 G) Miként épül fel a minősítés eljárásrendje?.......................................................................................... 52 K) Milyen....... 53 L) Mit jelent az összegző értékelés? ............. 62 3.......................................... 61 1.................. 63 5.............................) Milyen nyelven készüljenek a dokumentumok................................................. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag....................................... etikai és személyiségjoghoz fűződő kötelezettségek vannak? .....................................................................................................) Összegző értékelés ................................ ha idegen nyelv szakos a pedagógus......................................................... 63 4........................................................ 56 M) Milyen módszerekkel értékelik a pedagógus kompetenciáit a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban? ....................................... 62 2....................... vagy két tanítási nyelvű képzésben dolgozik? ..............) Miért szükséges a reflexió? ....... amelyekkel a gyakornoknak és pedagógusnak is érdemes tisztában lenni?............................. a minősítővizsgával és a minősítési eljárással kapcsolatos titoktartási.............................................. 64 Az emberi erőforrások minisztere által 2013..............................................

...................... 83 6...................................................................... 97 7.............vagy a foglalkozás látogatásának menete? ................................... 87 1............................................................................................................... 87 Hogyan értékelik a pedagógiai e-portfóliót? ...................................... a használható dokumentumok körének behatárolása .......................................................) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az óralátogatással kapcsolatban? ... 82 4............ 85 G) Hogyan ütemezze a pedagógus ezeket a lépéseket?.....) A hetedik lépés: az ünneplés.................... 7 ................................................................................................................................................................ 89 A) Mi a látogatás célja? Kik a szereplői? ...... 82 3................... 85 H) Kinek a segítségét veheti igénybe a pedagógus az e-portfólió elkészítéséhez? .................................. 89 B) Mi képezi az óralátogatás értékelésének alapját? ...................... 70 7..................................................) Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése......................) Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok? .... 81 2........................................... hogy mind a nyolc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat? ......................................................................... 93 1....................................... kitöltése ......................................................................................................................... 95 4.......) Hogyan történik a látogatás egyeztetése? .............. 87 I) J) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az e-portfólió dokumentumaival kapcsolatban? ........................ 88 K) Mi történik az e-portfólió dokumentumainak értékelése után? ..................................) Hogyan győződhet meg a pedagógus arról.......) A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának feltöltése ............................................. 89 D) Mi az óra....................) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás elemzése? ..) A negyedik lépés: a reflexiók végleges formába öntése ............................................. 84 7.......................) A harmadik lépés: a válogatás ..................................................................................... 81 1................. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat?.) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás megfigyelése? .......................................................................................................................................................... 96 6...................................................... 88 XII................................ 95 5..............................................................................................................................................................................................................................................és foglalkozásmegfigyelési napló ..................) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz............... 102 8.......................) A második lépés: a dokumentumok gyűjtése..... Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? ...............................................................) Óra............................... 89 C) Miként lehetséges a kompetenciák megfigyelése a tanítási órán/foglalkozáson? .....................) Óra.............................) Mit tartalmaznak az értékelési táblázatok? ......................................) Az első lépés: a célok azonosítása....... 94 2.... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag........ 82 5... elkészítése .......) Melyek a látogatás dokumentumai? ................. 77 F) Hogyan készül az e-portfólió? ................................és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv ..................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék 6.... 94 3...................... 77 8............................................................................................) Mi a célja a szakértő és a gyakornok/pedagógus óra vagy foglalkozás előtti személyes találkozójának? .......................... 103 Az emberi erőforrások minisztere által 2013........................

................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék XIII............................ változat (belépő osztály) ............................................................. sz................................. sz............................... 146 20. változat (A pedagógus legalább egy éve osztályfőnöke az osztálynak) .......................................................... 118 5............ sz........................................... melléklet Eredetiségnyilatkozat........... 151 Az emberi erőforrások minisztere által 2013................................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag................................................ melléklet Tematikus terv ...................... sz............ 130 9. 143 18..... sz.............................. melléklet Hospitálási/óralátogatási napló........................................ 134 12.................................. sz........... 136 14....................... sz................. sz............... 128 7........... melléklet A dokumentumok kapcsolati rendszere ............. melléklet A minősítés folyamatábrái ................................ 127 6................. melléklet Esetleírás . sz............ melléklet Pedagógusminősítő értékelés ........................................................................... valamint az órá(k) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján (a szakos szakértő számára) ....... melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 2........................ sz. 8 ....... 104 1..................................................... 139 16.................................................................................................................................... sz................................................................ 104 2.................................. melléklet Példa egy dolgozat eredményeivel kapcsolatos reflexióra ....................... 142 17................. sz........................ 132 11........... 135 13.............. melléklet Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása .............. sz.............................. sz................................................................................... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés.......... melléklet Óraterv – „A” változat ..................................... melléklet Az egyéni fejlesztési terv sablonja és tartalmi elemei ................................................................................................................................................ sz...... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján (a szakértő és az intézményvezető számára) ............. 105 3............................. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az e-portfólió és védése alapján .............................................................................................................................. 145 19....... sz.................... Mellékletek ............................. sz...................... melléklet Példák hospitáláshoz kapcsolódó reflexióra ........................... melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 1...................... melléklet Tanmenet ........ 129 8.. 149 XIV...................................... sz. sz. 138 15......... Fogalomtár ......... melléklet Óraterv – „B” változat ....................................................................... 132 10...... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az előzetes értékelés szerint ........ sz..................... 109 4.

sztenderdek és indikátorok kidolgozását valamint a minősítési eljárásnak az említett területeken történő leírását.  A szakmai közvélemény számára pontos. 9 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. minősítő szakértők. 30. iskolaigazgatók –.  Támogatni az iskolaigazgatókat és a kormányhivatalokat a minősítővizsgák és a minősítési eljárások megszervezésében és kivitelezésében. a művészeti nevelésben. elméleti keretei  A magyarországi minősítési rendszer és ennek felépítése  Az eljárásrend ismertetése  A pedagógiai e-portfólió  Az óra/foglalkozás értékelése Az emberi erőforrások minisztere által 2013. B) Kinek készült az Útmutató? Az Útmutató célközönsége a pedagógustársadalom – a gyakorló pedagógusok. valamint a pedagógus-életpálya iránt érdeklődő szakmai csoportok. rendeletnek a gyakorlatba ültetését szolgálja. elősegíti a pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos szakmai párbeszédet. a szakképzésben és a gyermekvédelem és javítóintézeti nevelésben dolgozó pedagógus kollégák minősítéséhez szükséges kompetenciák.  Támogatni a minősítő szakértőket a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben és ezek kivitelezésében. Tudnivalók az útmutató használatáról A) Miért készült el az Útmutató? Az Útmutató a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. Jelen Útmutató nem tudja fölvállalni a pedagógiai-szakmai szolgáltatóknál. a minősítési rendszer koordinálásáért felelős kormányhivatalok munkatársai. viszont alapdokumentumként kiindulási alapot jelenthet ehhez a munkához.) Korm. D) Miként épül fel az Útmutató?  A pedagógus-életpályamodell filozófiája. C) Mi az Útmutató célja?  Támogatni a gyakorló pedagógusokat a minősítővizsgára és a minősítő eljárásra való felkészülésben. egyértelmű információkat adni a minősítési rendszer filozófiájáról és működéséről. segíti a rendeletben foglaltak értelmezését és alkalmazását. (VIII.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tudnivalók az útmutató használatáról I.

amelyek a minősítési rendszer filozófiájának értelmezéséhez feltétlenül szükségesek. Az Útmutató a minősítés eljárásrendjének logikáját követi.. megtervezheti saját szakmai fejlődését. és a Pedagógus II. ezáltal mind a minősítő szakértő. Tartalmazza ugyanakkor azokat a forrásmegjelöléseket is. Az egyes indikátorokkal jelzett fejlettségi szintek feltérképezése lehetőséget biztosít egy ún. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár indikátorlistájának és értékelőlapjának elkészítése folyamatban van. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. fejlesztő szemléletmód érvényesítésére a minősítés i rendszerben: a pedagógus szembesülhet az erősségeivel és a fejlesztendő területeivel. Szakértő II. 75%). hogy a kompetenciaalapú minősítés minden elméleti tézisét felsorakoztassa.  az indikátorok számának megállapításakor a minimálisan elfogadható számú indikátorral dolgozik. fokozatba lépést fogják jelenteni. összeállításakor egyszerűségre. Pedagógusminősítő értékelés lapja  Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása  A feltöltendő dokumentumok kapcsolati rendszere  Dokumentumminták gyűjteménye  Fogalomtár E) Az Útmutató összeállításának alapelvei Annak érdekében.-re kidolgozott indikátorlista található meg. Az indikátorlista alkalmazásával lehetőség lesz rámutatni azokra a különbségekre is. a képességtípusú és az attitűdtípusú indikátort. és amelyekre az Útmutató elméleti része is épül. amelyek hiányában nem látható át a minősítés folyamatának. 10 . csak azokat foglalja össze. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kritériumainak és módszertanának egységes rendszere. ezért az Útmutató ezt még nem tartalmazza. az Útmutatóban csak a Pedagógus II.. A minősítési eljárás jelen állapotában ezt úgy próbálja megvalósítani. hogy az Útmutató betölthesse a kormányrendeletnek az értelmezést és gyakorlati alkalmazást támogató szerepét. közérthetőségre és áttekinthetőségre törekedtünk. Az Útmutató a sztenderdek és az indikátorok leírásában is törekszik az egyszerűségre és az érthetőségre. amelyek a két szint fejlettsége között reálisan megfigyelhetők. Ennek következtében:  nem különíti el az ismerettípusú. az érdeklődő szakemberek ezekben a forrásokban az adott témáról tovább tájékozódhatnak. hogy az életpálya egyes szintjein más-más arányú teljesítményt vár el a pedagógustól ugyanazon indikátorlista alkalmazásával (60%.  a Pedagógus II. fokozatra érvényes indikátorlistát tartalmazza. Mivel a kötelező minősítések a Pedagógus I.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tudnivalók az útmutató használatáról  Kompetenciaalapú összesítő értékelőlapok (Szakértő I. mind a pedagógus teljes és koherens képet alkothat a minősítési eljárás tartalmi elemeiről és módszertanáról. előzetes értékelés). Igazgató. amelyek részletesen és koherens elméleti rendszerben mutatják be a kompetenciaalapú pedagógusminősítést. Az Útmutatónak jelen állapotában nem célja. Az értékelés-minősítés filozófiájának ismertetése csak azokat az alapvetéseket tartalmazza.

évi XXXIII. (VIII. F) Hogyan kell használni az Útmutatót jelenlegi állapotában? Az életpályamodell filozófiájának megismerése után (az Útmutató anyagát kiegészítve a megjelölt szakirodalmakkal: Falus1. korrigálásra kerülnek. EKF.és indikátorértelmezéseit. a tanítói. alprojekt A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. A diákok iskolai teljesítményét az oktatáspolitika által is befolyásolható tényezők közül elsősorban a pedagógusi munka minősége határozza meg.2-08/1/B-2009-0002 13. de a megfogalmazásokat nem tekinti végleges változatnak. . a szaktárgyankénti és területspecifikus. és ha szükséges. Eger. a szakszolgálati. Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítását egy szoftver fogja végezni. TÁMOP -4. ez pedig jórészt az oktatás színvonalától függ. Eger. 30. 2011. hogy a dokumentumok egymáshoz való viszonya egyértelművé és világossá váljék. Az eljárásrend logikájának a megértését a mellékletek ábrái segítik. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek.) 2011. az emberi élet minősége a kevésbé számszerűsíthető. században az oktatáspolitikával és az oktatással befolyásolható humánerőforrás fejlettsége a társadalmak kulcskérdésévé vált. Az Útmutató mellékletei tartalmazni fogják az óvodai. Végezetül javasoljuk a kompetenciaalapú összesítő értékelőlapok áttekintését azért. Törekszik a kompetenciaelemek és a sztenderdek pontos leírására.1. ezek után az e-portfólióval. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. a további közös munka alapját képezi. Ezért minden fejlődő társadalom versenyképességének az alapja az oktatás sikeressége. az e-portfólió tartalmi elemeivel. Egy ország versenyképességét csak részben határozzák meg a GDP-ben kifejezhető gazdasági mutatók. a pedagógiai-szakmai szolgálati és a gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés területek kompetencia. A hazai pedagóguskompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslat megtalálható: Kotschy Beáta Szerk. ám hosszú távon annál inkább meghatározó humánerőforrás minőségétől. A tanulási-tanítási környezet más összetevőinek – az 1 2 Falus Iván (szerk. http://www.epednet. ennek ellenére minden érintett számára szükséges és hasznos az indikátorok kompetenciaértékekké alakításának megismerése.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei.) Korm. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. A próbaminősítések tapasztalatai alapján ezek felülvizsgálásra. majd az óralátogatással és annak értékelésével célszerű megismerkedni.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala Az Útmutató jelen állapotában egy ún. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról). A „kiművelt emberfők”. alapdokumentum és munkaanyag. II.pdf 11 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a szilárd erkölccsel rendelkező emberek a jövő zálogai. ahogy a neve is mutatja. Nemzetközi áttekintés. az e-portfólió indikátorok szerinti értékelésével.ektf. A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala A 21. Kotschy2) célszerű a magyarországi minősítési rendszer kormányrendeletben foglalt leírását elolvasni (326/2013.

08.  a rutinos. 115. fontos a pedagógushivatás fejlesztése. 2007.  megerősítették az intézményvezetést. 2005. A külföldi szakemberek véleményével összecseng a Sólyom László korábbi köztársasági elnök által felkért Bölcsek Tanácsának álláspontja. „A tanárok számítanak” címet viselő OECD4-kutatásból látható. fejlesztése és a pályán való megtartása. ösztönözték. amelyet a Szárny és teher 6 című tanulmánykötet tartalmaz. o. C. Oktatási és Kulturális Minisztérium EU Kapcsolatok Főosztálya az OECD engedélyével. motivált. In. 08. A fejlődő oktatási rendszerek az oktatás színvonalának javítása érdekében számos intézkedést hoztak:  emelték a pedagógusképzés színvonalát.hu/kiadvanyaink/jelentes-2010/18-pedagogusok. M. Bölcsek Tanácsa Alapítvány. 12 4 5 6 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.ca/storage/6/1304014879/McKinsey_Full_Report_Nov_2010%282%29. A második McKinsey-jelentés5 szerint ahhoz. A tanárok számítanak. legtehetségesebb emberek válasszák. utolsó letöltés: 2013. hogy a sikeres oktatási rendszerek a pedagógusokat állították a középpontba. 3 Sági Matild – Varga Júlia 2010. http://www.3 Az elmúlt évtized nemzetközi kutatási eredményei arra a következtetésre jutottak. Szárny és teher.pdf. Mourshed.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala oktatásra fordított összegek nagyságának. 2009. Pedagógusok. kiváló pedagógus… a pályájáért és tárgyáért lelkesedő pedagógus csodákra képes” – olvasható a kiadványban. – Chijioke.immix. az osztálylétszámnak. és teljesítményhez kötötték. utolsó letöltés: 2013. A hatékony pedagógusok pályára vonzása. 01. ha a pedagógusszakma presztízse össztársadalmi szinten is növekedésnek indul. és a már gyakorló eredményes pedagógusok a pályán maradjanak. hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb. Az egyik legfontosabb oktatáspolitikai cél.  növelték a béreket. Ehhez járulhat hozzá a hosszú évek óta tervezett pedagógus-életpályamodell bevezetése. 01. Mona – Barber. Teachers Matter. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a tárgyi felszereltség színvonalának – sokkal kisebb mértékben mutatható ki a tanulók eredményeire tett hatása.  állami vagy független minősítési rendszereket vezettek be és működtetnek. hogy a világon mindenütt meghatározó elem a kormányzatok gondolkozásában a pedagógusok ügye. tapasztalt pedagógusok munkáját elismerték. hogy egy oktatási rendszer a jó szintről magas színvonalúra javuljon. McKinsey&Company. 2010. http://iel. Ez akkor lehetséges. How the World’s Most Improved School Systems Keep Getting Better. „Az oktatás sikerének a kulcsa a megbecsült. Jelentés a magyar közoktatásról.ofi. .  biztosították az oktató-nevelő munkához szükséges segítő szakembereket.

a foglalkoztatási biztonságot. hogy egy életpályamodell a pálya egészére ösztönzően hat a pedagógus szakma esetében is: szavatolja a pedagógusi munka minőségének emelését. A magas presztízsű értelmiségi szakmák – orvos. 326/2013. amelyek eléréséhez pontosan körvonalazott teljesítményeket és anyagi megbecsültséget rendeltek. hogy a minőségbiztosítás pozitívan befolyásolja az oktatás színvonalát és a pedagógusok életpályáját. Ezeknél a szakmáknál a szakmai életutaknak világos és pontos szakaszai vannak. a magasabb teljesítmények elérésében.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miért van szükség a pedagógus-életpályamodellre? III. 7 8 Falus Iván (szerk. (VIII.7 2. módszertanát. Eger. . Nemzetközi áttekintés. Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? A hazai pedagógusminősítési rendszer kidolgozását a nemzetközi tapasztalatok feltáró vizsgálata előzte meg. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. a szakmai életutak és a szakma gyakorlóinak elégedettsége között szoros kapcsolat mutatható ki. módszertanból és eljárásrendből áll. amely szakmailag megalapozott tartalmi elemekből. segítheti a pedagógusok elkötelezettségét saját szakmai fejlődésük iránt. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek.8 IV. védjegyként garantálva a pedagógiai munka színvonalát és minőségét.) Korm. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Miért van szükség a pedagóguséletpályamodellre? 1. Ausztria.) 2011. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról Falus Iván (szerk. Finnország. a minősítésben részt vevő szakértőket és a minősítési rendszer működtetésének anyagi és humánerőforrásait a törvények és rendeletek garantálják. amely alapján ki lehetett dolgozni a magyar köznevelés és pedagógiai kultúra számára leginkább célravezető minősítési sztenderdeket 9. Hollandia. 13 9 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Románia. A fejlett és a fejlődő országok jelentős része már több évtizede felismerte a pedagógusmunka minőségének a jelentőségét.) 2011. jogász – esetében a társadalmi megbecsültség. Így a szakma gyakorlói hosszú távon érdekeltek a szakmai életutak megtervezésében és építésében. Svédország és az Amerikai Egyesült Államok) gyakorlatának és tapasztalatainak összevetése volt. Az életpályamodell központi eleme a minősítési rendszer. Németország. amelyek segítségével az oktatás színvonalának emelését a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének támogatásával biztosíthatja. Az eredmények egyértelműen azt igazolják. az oktatás fenntartója és az oktatást igénybe vevők felé egyaránt. Eger. Joggal feltételezhető. 30. az eljárásrendet. Nemzetközi áttekintés. évi XXXIII. A minősítési rendszer tartalmi elemeit. Franciaország. és ennek megfelelően kidolgozta azokat a minőségbiztosítási és minősítési modelleket. a minőséghez köthető differenciált bérezést. amelynek alapvető célja tíz ország (Anglia. hogy a minősítési rendszernek a minőség garanciájának üzenetét kell közvetítenie a pedagógusok. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Ezekben az országokban folyamatosan dolgoznak a minőségbiztosítási modellek tökéletesítésén. ugyanakkor folyamatosan mérik a bevezetett minőségbiztosítási rendszerek tanulói és pedagógusi teljesítményre gyakorolt hatását. Olaszország. Spanyolország. mérnök. Fontos hangsúlyozni.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Olyan tanulási környezetet kialakítása. Nyitott. Olyan stratégiák alkalmazása. Tanulást előmozdító osztálytermi környezet kialakítása. A pedagógus társadalmi szerepének elsajátítása. a feladatok és a kötelezettségek tisztelete. Az anyanyelv kiváló ismerete. egyéni döntések meghozatalára. az eszközök megfelelő szervezése. Olyan tevékenységek szervezése. szaktárgyi és tantervi ismeretek. a tanítás hatékonyságának és a tanulók fejlődésének nyomon követése. . csapatmunka és együttműködés. tanítás. Az IKT10 alkalmazásának képessége. mint közalkalmazottal szembeni elvárások: semlegesség. érdeklődéséhez. A tanulók közötti különbségek figyelembevétele. Az idő. alapműveltség és kommunikáció. fegyelmezés. ellenőrzés. elfogadása. amelyek az oktatási intézményt a helyi közösség részévé teszik.  Anglia  Szakmai képességek: tervezés. Alkalmazkodás a tanulók előzetes szintjéhez.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? Vizsgált országok  Kiemelten kezelt kompetenciák A pedagógussal. kommunikáció és együttműködés. kritikus szemléletmód. értékelés és ellenőrzés. figyelem a megfelelő tanítási környezet kialakítására. a személyes szakmai fejlődés igénye. neveléstudományi ismeretek és speciális nevelési igények iránti érzékenység. Franciaország    Olaszország           Spanyolország  A tanítás történeti jellegzetességeinek ismerete. titoktartás. amely különösen figyel az esélyegyenlőségre. a tér. Multimédia alkalmazása. amelyek a tanulókat képessé teszik az autonóm. 10 IKT: információs és kommunikációs technológiák 14 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  A családokkal való intenzív kapcsolattartás. a szólásszabadság biztosítása.  Pedagógiai attitűdök: kapcsolat a diákokkal. értékelés. képzéséhez. Kommunikáció. etika. Pedagógiai ismeretek és tudatosság: tanítás és tanulás.

önképzésére. A pedagóguskompetenciák megítélése a munkáltató feladata is. Hollandia  A kompetencia. Svédország A kompetencia fogalmának értelmezésében a tudás és a képesség mellett a harmadik komponens nem az attitűdök (mint nálunk). Nincs országosan egységes kompetenciarendszer. kolléga.  Szakmódszertani. Finnország Pedagógusszerepek:  pedagógus (a tanulás vezetője). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a tantárgy és a tanítási módszerek szakértője. 15 . pedagógus. tanulási stílusokat támogat). pedagógiai.  Pedagógiai. bátorít.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer?  Hét kompetenciát különböztet meg aszerint. szervezési feladatok. innovatív tanulási-tanítási folyamatok.  Személyes és szakmai fejlődés. Példaként egy – a jouensuu-i egyetem által kidolgozott – szempontrendszer kiemelve. konkrét tevékenységekben azonosítja a pedagóguskompetenciákat. módszerek tervezése és alkalmazása. felelősséget vállal). Kompetenciák:  Tanulókra koncentráló. A kompetencialista nagy jelentőséget tulajdonít a kritikai szemléletnek és a különböző életkorú tanulók tanítása közötti kapcsolat erősítésének. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.és sztenderdrendszer nagyon differenciált és sokrétű. hanem az ítéletek és a megközelítések. A pedagógusi funkciók feladatkörök szerint kevésbé differenciáltak. Iskola. Románia  A tanulási-tanítási folyamat eredményeinek értékelése.  tanulási tevékenység támogatója (tanulási környezetet teremt. nem tesz különbséget a kezdő és a gyakorló pedagógusok között.  szakértő (a szakterületének ismerője). környezet. Nagy hangsúlyt fektet a pedagógusok önismeretére. hogy kire vagy mire irányul: tanuló.  Partneri együttműködés. Kompetenciaterületek: Németország  Szaktárgyi. fejlesztési eszközök.  Tantervek.  teljes ember (empatikus. innovatív tevékenységére. amely pedagógusszerepek szerinti bontásban. A pedagóguskompetenciák szerepek szerint meghatározva: interperszonális.és oktatásfejlesztés.

Miközben a kompetenciák tartalmának leírására minden országban tettek kísérletet.  Tervezési készségek. de a javadalmazásban az automatikus továbblépés eszközével nem élnek. Államok  Kommunikációs készségek. A feltáró vizsgálat legfontosabb tapasztalata az egyes országokban a pedagógus felkészültségének megítéléséhez szükséges kompetenciák tartalmának a tanulmányozásából származott. A magyarországi törekvésekben a pályamodell kialakítása és a kompetenciaszintek (sztenderdek) leírása szoros kapcsolatban áll. Cél egy olyan longitudinális és koherens rendszer megteremtése. A pedagógusértékelési sztenderdek és a pályamodell kapcsolódására az egyes országokban vannak próbálkozások. a minősítési rendszer megfelelő működésére. amely alapot szolgáltat a pedagógusoknak az önfejlesztésre.  a pedagógiai folyamat értékelése.  Együttműködés. kompetenciák:  egyes tanulók megismerése. az oktatási folyamat irányítása. fejlődésük elősegítése. Az említett országokban figyelembe veszik a pályán eltöltött évek számát.  kommunikáció. Ez a modell az első három szinten közvetlenül az adott pedagógus oktatási tevékenységében vizsgálja a kompetenciák fejlődését.  Többféle oktatási stratégia alkalmazása.  a pedagógiai folyamatok tervezése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? Pedagóguskompetenciák:  A tantárgy ismerete. a képző intézeteknek a képzés tartalmi és formai elemeinek a megtervezésére.  felelősségvállalás a pedagógus saját szakmai fejlődéséért.  Az emberi fejlődés és tanulás ismerete.  Szakmai elkötelezettség és felelősségvállalás. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Több említett ország gyakorlatában felismerhető közös elemek. Amerikai Egyesült  Motivációs tanulásszervezési készségek.  a szaktudományos ismeretek megléte és integrálása a tanulók személyiségének fejlesztése érdekében.  Az oktatás adaptálása az egyéni szükségletekhez. de kidolgozott pályamodellel csak Anglia esetében találkozunk.  A tanulás értékelése. fejlődésük elősegítése. 16 .  a tanítási tevékenységek széles választékának felhasználása. a következő szinteken elvárja a kompetenciák kiterjesztését a helyi szintről regionális vagy Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kapcsolat a pedagógiai folyamat résztvevőivel.  a csoportok megismerése. addig a kompetenciák szintjeinek meghatározására alig vállalkoztak.

A tanácsadói munka csakis a pedagógus egyéni fejlődését szolgálja. valamint a pedagógusok munkájával kapcsolatos visszajelzések eljuttatása a minőségbiztosítási rendszer számára. akik részt vesznek az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) által szervezett tanfelügyeleti továbbképző programon.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen életpályamodellre van szükség? akár országos szintre. a pedagógus számos tevékenységét érintő és értékelő dokumentum. A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok. a minősítési eljárás követelményeiben meghatározott. hogy megadja a szükséges szaktárgyi. szint – kiváló pedagógus. a magyar pedagóguséletpályamodell központi eleme a pedagógusok szakmai fejlesztése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy a pedagógus a minősítésre történő jelentkezése előtti évben vegyen részt tanfelügyeleti ellenőrzésben. módszertani és pedagógiai támogatást a segítséget kérő pedagógus számára. 2. 3. és emellett – a szaktanácsadói továbbképző program sikeres elvégzése után – képesek a pedagógusok szakszerű szakmai segítésére is. és a sztenderdek alapján rendszeresen értékelik a pedagógusok tevékenységét függetlenül attól. A pedagógus minősítését a megnevezés és a magasabb fizetési kategória jelzi: 1. szint – pedagógus. A szaktanácsadók a mesterpedagógusokból és a kutatótanárokból kerülnek ki. 5. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a minősítési eljárást a nevelés-oktatás minőségének javítása érdekében. a fokozatokhoz rendelt fizetésemeléssel és a magasabb presztízsű szakmai feladatok ellátásához szükséges jogosultság megadásával. A mesterpedagógusok és a kutatótanárok tapasztalatára és munkájára számít mind a szaktanácsadás. avagy nem. Milyen életpályamodellre van szükség? Tanulmányozva a rendelkezésre álló nemzetközi tapasztalatokat. A minőségbiztosítási rendszer három eleme. szint – pályakezdő. illetve a gyakorló pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg. A szaktanácsadás célja a pedagógiai munka erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása. olyan szakemberekből. A szaktanácsadó arra törekszik. a szaktanácsadás. majd megfelelő szakmai támogatással. szint – minősített pedagógus. minőségi munkavégzésük elismerése lett. 17 . A szaktanácsadó és a pedagógus közötti kapcsolat a pedagógus szakmai fejlődését elősegítő bizalmi kapcsolat. és sikerrel teljesítik ennek követelményeit. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának folyamatos és rendszeres szakmai értékelése. Kiemelten kell figyelni arra. és összekapcsolja a szaktanácsadást. amelyek megoldásához segítséget kér és kap a pedagógus a szaktanácsadótól. V. mert ennek eredménye a minősítési eljárás tárgyát képezi (az intézményi önértékeléssel együtt összesen 30%-ban). olyan mesterpedagógusok és kutatótanárok. Az életpályamodell a hangsúlyt a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére helyezi. javaslatokkal a javítandó részterületek minőségének fejlesztése. és nem nyilvánosak. mind az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás is. akik szakmájukat magas szinten művelik. valamint a szakértő személyes tapasztalatainak (az óralátogatások) értékelése alapján. Azok a problémák. hiszen a pedagógiaiszakmai ellenőrzés eredményei az intézményi önértékeléssel együtt 30%-os arányban képezik részét a minősítési eljárásnak. nem képezik a minősítési eljárás tárgyát. amely támogatja a pedagógust a minősítési eljárásra való felkészülésben. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést tanfelügyeleti szakértők végzik. szint – vezetőpedagógus. A minősítési rendszer a pedagógus szakmai munkájának színvonalát és az alapfeladatokon túlmutató szakmai teljesítményét jutalmazza a különböző minőségi fokozatokba való besorolással. A tanfelügyeleti szakértők rendszeresen látogatják a gyakorló pedagógusokat. hogy a pedagógus készül-e egy újabb minősítési fokozat megszerzésére. 4.

mentorálás. a világos pályakép megrajzolásával hatást gyakorol az egyes pedagógusok életpályáján túl az oktatás teljes rendszerére. hol és hogyan hasznosíthatók szakmai kompetenciái leghatékonyabban a köznevelés rendszerében (pl.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének? az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás kiegészítik és támogatják egymást. 3. Az oktató-nevelő munka értékelésében országosan egységes rendszer kialakítása. valamint javaslatokat tesznek a pedagógus számára. 2. másrészt segítik az optimális továbbfejlődési irányok megtalálását. amelyek lehetővé teszik a jelenleginél differenciáltabb célrendszer megfogalmazását is. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. szakfelügyelet. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a szaktanácsadás kapcsolatát az alábbi ábra mutatja: VI. A minősítési rendszer várt céljai: 1. A gyakorlati megvalósulás folyamatos követése. szaktanácsadás). Egyrészt megvizsgálják. A közoktatás rendszerének eredményesebbé tétele. Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének? A minősítési rendszer a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének motiválásával. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az alábbi felsorolás a bevezetés legfontosabb céljait tartalmazza. Az iskolai munka eredményességének növelése. értékelése lehetőséget teremt olyan tapasztalatok elemzésére. hogy a pedagógus gyakorlati munkája megfelel-e a minősítési rendszer adott fokozatához kapcsolódó sztenderdeknek. A minősítő értékelés. 18 . a szakmai munka értékelésével.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan épül fel a minősítési rendszer? 4. a pedagóguskompetenciák határozzák meg. és legfeljebb két évvel hosszabbítható meg. 2. jogviszonya az adott intézményben a törvény erejénél fogva megszűnik. Ha a gyakornoki időszak végén a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kap. Az életpályamodell és a minősítési rendszer figyelembe veszi. amely a minősítési eljárás keretében. Hogyan épül fel a minősítési rendszer? A pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési rendszer bevezetésének célja egy olyan rendszer létrehozása. Ezt a fokozatot elérő pedagógus lehet osztályfőnök és vizsgáztató pedagógus.) Pedagógus I. A pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésének ösztönzése. Aki másodszorra sem felel meg a minősítővizsgán. de legkésőbb a 9. 6. a Pedagógus I. mentor által támogatott gyakornoki időszak. A minősítővizsga és a minősítési eljárás rendjét. hogy a pedagóguskompetenciákat 100%-ban megtestesítő mesterségbeli tudás megszerzése a diploma kézhez vétele után még hosszú folyamat. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. cím elnyeréséért. A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a kormányhivatal szervezi meg és folytatja le. tanfelügyeletben való részvétel stb. fokozatban lévő pedagógus következő minősítésének legkorábban a fokozatban töltött 6. mentorálás. erkölcsi és anyagi megbecsülését. amely minősítővizsgával zárul. A minősítési rendszer két központi eleme a minősítővizsga és a minősítési eljárás. A szintekhez rendelt pénzügyi források és feladatok (szaktanácsadás.) Korm. A minőség elismerése és jutalmazása. évet követően. ennek tartalmi elemeit és módszertanát a 326/2013. A vonatkozó rendelet szerint a Pedagógus I. (VIII. fokozatba lép. 30. rendelet szabályozza. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A pályakezdő szakasz 2 évig tart.) Gyakornoki időszak A pedagógus-életpálya első szakasza a mindenki számára kötelező. minősítési eljárás során érhető el. év során kell megtörténnie.) jelzik a pedagógus munkájának szakmai és a társadalmi elismerését. a minősítési rendszer fokozatai 1. 5. VII. A minősítés kritériumrendszerét a pedagógusok képzési és kimeneteli követelményei (KKK). 19 . szakaszába. nem nevezhető ki. és továbblép az életpálya Pedagógus I. Minősítővizsgát a diploma megszerzését követő második gyakornoki év végén tesz a pedagógus. A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására. pedagógusi kinevezést kap. A) A pedagógus-életpályamodell szakaszai. Aki megfelel a vizsgán. A gyakornok a sikeres minősítővizsgát követően Pedagógus I. A többi életpálya-fokozat az ún. a szakmai fejlődés természetes menetét figyelembe véve különböző szinteket állapít meg a pedagógusok előmeneteléhez.

A minősítési eljárás során kiemelt szerepet kapnak a tudományos munka elvégzésére és a kutatási eredmények felhasználására vonatkozó dokumentumok. A mesterpedagógusi és a kutatótanári kategóriába való továbblépés tehát nem kötelező.) Pedagógus II.) Mesterpedagógus A mesterpedagógusi fokozatot legkevesebb 14 év szakmai gyakorlat után lehet elérni. A Pedagógus II. ugyanakkor pályája végéig maradhat ebben a fokozatban. fokozatba lépés feltétele a legalább 8 éves pedagógusi gyakorlat – és a minősítővizsgához hasonlóan – a pedagógus kompetenciáinak meghatározott szintű fejlettségét elismerő minősítés. 6. hogy alacsonyabb óraszámban tanítanak. mind a Mesterpedagógus. mentori vagy vezetői megbízás). szabadalom. fizetésük pedig csak az óraszámcsökkentés mértékének 50 százalékával csökkenhet. A kedvezményes befejező szakasz választáson alapul. mind a Kutatótanár fokozat elérésével. de vannak olyan munkakörök (pl.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan épül fel a minősítési rendszer? 3. szakértői.) Az életpálya befejező szakasza A mindenkori nyugdíjkorhatár elérését megelőző ötödik évtől a pedagógusok dönthetnek úgy. hogy vonatkozó rendeletben megjelölt időponttól a Pedagógus II. A fokozat elérésének további feltétele a legalább 14 éves szakmai gyakorlat és a második minősítés megszerzése.) Kutatótanár A Kutatótanár kategóriába kerülhet a tudományos fokozatot megszerző és rendszeresen publikáló 11 pedagógus. 5. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. . a munkáltató nem kötelezheti rá a dolgozót. Figyelmet kell fordítani arra.) 11 Évente minimum két szaktanulmány. taneszközfejlesztés stb. szaktanácsadói. (Az óraszámcsökkentést választó pedagógus nem vállalhat túlórát. akik a nyugdíjkorhatár előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 évet töltöttek a pedagóguspályán. A minősítés alapját a pedagógus általános pedagógusi kompetenciáinak megfelelő szintű fejlettsége mellett a pedagógus által meghatározott speciális szakmai feladatokhoz kapcsolódó kompetenciák és az e téren végzett tevékenység eredményességének igazolása képezi. A mesterpedagógusi fokozatba kerülés további feltétele a pedagógus-szakvizsga és a második minősítés megszerzése. fokozat megszerzése feltétele a pályán maradásnak. amelyek betöltéséhez jogszabályok előírják. vagy csökkentett munkaidőben dolgoznak. annak is megvan a lehetősége. 4. Ezzel a lehetőséggel az óvodai dajkák is élhetnek. vezetőtanári. A kedvezményes befejező szakaszt csak azok a pedagógus-munkakörben alkalmazottak választhatják. 20 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Ha a pedagógus szeretne továbblépni egy magasabb szintre.

az attitűdöknek és a képességeknek a külső megfigyelő számára is megragadható elemeit meghatározni.) EMMI-rendelet megjelenése (Magyar Közlöny (2013/15. A sztenderdeknek megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírásokat nevezzük indikátoroknak. sorrendje. Az indikátoroknak megfelelő tudást. A tanárképzés képesítési és kimeneti követelményeit tartalmazó 8/2013. nyelvi formája. hogy a pedagógus a kompetenciák megfelelő szintjével rendelkezik-e. hogy tevékenységüket. pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák. mert ezek integráltan tartalmazzák az értelmi. attitűdbeli komponenseket és a gyakorlati alkalmazásukhoz szükséges képességeket is. A pedagógus személyisége. döntési mechanizmusai. amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra. 2011. 2.)).pdf 21 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és azzal pedagógus-munkakörben önállóan dolgozhat-e. és az a pedagógus léphet előre az életpályamodell szintjein. A pedagóguskompetenciák kidolgozása többéves kutató folyamat eredménye.ektf. EKF. vagy előléphet-e a pedagógusi életpályán. A „mesterségbeli tudás” elemzésének módszerei a pedagóguskutatások fő területét alkotják. problémamegoldó képessége. A minősítéshez szükséges kompetencia-. Annak érdekében. A kutatási folyamat során a kompetenciák száma és azok tartalma nem változott. meg kell vizsgálni. Az a jelölt kaphat diplomát. az attitűdöknek és a képességeknek azon összességét jelentik.epednet. Ezeket a kompetenciaszinteket sztenderdeknek nevezzük. hogy milyen integrációs szinteken és milyen célból kívánt foglalkozni az adott dokumentum a pedagóguskompetenciákkal.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei. Az ilyen értelemben vett kompetenciák meghatározása először az angolszász országokban. . A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. majd Európa és a világ több más országában az 1990-es évektől kezdődően került sor. az indikátorok és a sztenderdek (szintek) tartalma folyamatosan módosult.2-08/1/B-2009-0002 13. gondolkodási. TÁMOP -4. Ahhoz. hogy el lehessen dönteni. az önelemzés-önértékelés az egyes megközelítésekben külön-külön kiemelt szerepet játszanak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A kutatások jelenlegi eredményei szerint ezek a megközelítések mind lényeges elemekre vonatkoznak. Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? A minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. amelynek két meghatározó állomását tartjuk számon: 1. megkaphatja-e a diplomáját. annak függvényében. alprojekt A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei.2-08/1/B-2009-0002 13.és 12 A hazai pedagóguskompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslat megtalálható: Kotschy Beáta Szerk. sztenderd.12 A pedagóguskompetenciák tehát a tudásnak.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? VIII. hogy egy hallgató iskolai gyakorlatra bocsátható-e. A TÁMOP-4.1. célszerű a tudásnak. 30. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei című munkaanyag elkészítése. http://www. attitűdöket és képességeket különféle értékelési módszerekkel és eszközökkel állapítjuk meg. de a minőség legbiztosabb mutatói a pedagógus kompetenciái. akinél az indikátorok a kompetenciák meglétét és elvárt fejlettségét bizonyítják. Eger.1. (I. alprojekt keretében. tevékenysége. hogy a sztenderdek elérését meg lehessen ítélni.

30. Az indikátorok funkcionális (egy feladat vagy probléma megoldását biztosító) és integrációs struktúrái alkotják a sztenderdeket. integrációs tevékenység. a továbbiakban még két alkalommal is találkozni fog a kompetenciák felsorolásával és a hozzájuk rendelt indikátorokkal. csak az adott kompetenciához kapcsolódó komponensek. ezeket írják le az Útmutatóban az indikátorok. egymást kiegészítve. kompetencia: A tanulói csoportok. hanem integráltan. hogy ezek minél pontosabban legyenek képesek leírni a szakmai fejlődési szinteket. attitűdbeli és képességbeli komponensekből szerveződik.) Korm. problémamegoldás 8. és minél objektívebb értékelést tegyenek lehetővé. a hátrányos helyzetű. Ez az egységes nézőpont teszi lehetővé a fejlettség szintjeinek egyértelmű meghatározását és a további fejlődés irányainak világos kijelölését. 22 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Ennek következtében a kompetenciák meglétét a tevékenységben jelző indikátorok sem önálló. . sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. A kompetenciák jelentik a szaktanácsadó számára a fejlesztés céljait. szaktárgyi. tantervi tudás 2. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A kompetenciamodell értelmében az egyes kompetenciák nem egymástól függetlenül és elszigetelten jelennek meg a pedagógus személyiségében és pedagógiai tevékenységében. fejlesztése. 13 Mivel az e-portfólió értékelésének és a tanítási óra megfigyelésének a nyolc pedagóguskompetencia az alapja. A kompetenciák felölelik az oktató-nevelő munka és a szakmai fejlődés egyes területeit. hanem megjelenhetnek más kompetenciák elemeiként is. valamint a minősítő értékelés szempontrendszerét. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. kompetencia: A tanulás támogatása 4. kompetencia: Szakmai feladatok. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. közösségek alakulásának segítése. a tanfelügyelő számára az eredmények és a hiányosságok viszonyítási pontjait. tanuló többi gyermekkel. tanulási. és ezáltal kritériumrendszerként alkalmazhatók a pedagógus értékelésének különböző formáiban. (VIII. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. A pedagógus tudása ismeretbeli. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. rendelet szerint13 1. osztályfőnöki tevékenység 6. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. elemzése 7. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. esélyteremtés. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. szaktudományos.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? indikátormeghatározások azt a célt szolgálják. az egyéni bánásmód érvényesülése. A) A pedagóguskompetenciák a 326/2013.

a motivációt. problémamegoldási módszereinek. tantárgyak alapvető fogalmainak. digitális tananyagok hatékony és szakszerű alkalmazására. a szakmai teljesítmény szintjére vonatkozó előírások viszont különbözőek. megismerési. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek. Felismeri a más szaktárgyakhoz. Szakmai feladatok. szervezési formák kiválasztására és megvalósítására. művelődési területekhez való kapcsolódás lehetőségeit. Ez magyarázza. a tanulók gondolkodási. fejezetben). amelyek hatására a tanulók kialakíthatják saját gyakorlatban alkalmazható tudásukat. tantervi tudás Pedagógus I. a hagyományos és az információs-kommunikációs technikákra épülő eszközök. 23 . amelyek megléte minden pedagógus számára egyaránt „kötelező”. hogy bár a vizsgálat módja. differenciálást. szaktárgyi. (Részletesen ld. Képes a különböző céloknak megfelelő stratégiák. Képes az elméleti és tapasztalati tudásának önálló és integrált alkalmazására. minősítéshez szükséges kompetenciák nem a megnevezésükben különböznek – ezek már követelményként megfogalmazódnak a pedagógusmesterség KKK-iban (képzési és kimeneteli követelményeiben) –. A pedagógus az általa tanított műveltségi területek. A diplomaszerzéshez. tanuláselméleti és tantervi tudásának minél hatékonyabb integrálására. A pedagógus törekszik szaktudományi. a képességek és a tudás fejlesztésének egységben való kezelésére. hanem az egyes kompetenciaelemek elvárt fejlettségi szintjében. Átlátja a speciális szakmai kompetenciák fejlesztési lehetőségeit. szaktanácsadók. fokozat azoknak a kompetenciáknak a fejlettségét vizsgálja. valamint a tantárgy tanulási sajátosságainak ismeretében képes olyan feltételeket biztosítani. szaktudományos. az esetleges megértési nehézségeket leküzdeni. a minősítővizsgához (a gyakornoki idő letelte) és a Pedagógus II. A Pedagógus I. az egyéni képességek befolyásoló hatását is. Sok esetben az általános pedagóguskompetenciák valamelyike kiemelt szerepet kap (pl. ezek fejlődésének. tantervi követelményeinek. A pedagóguskompetenciák fejlődésének szintjei. ezért a minősítési rendszer figyelembe veszi a pályán eltöltött évek számát. szaktárgyi. Pedagógus II. Képes a tanulók előzetes tudására építeni. tanulói aktivitást biztosító. mert azok a mindennapi szakmai feladatok ellátásához alapvetően szükségesek. a tanulási folyamat segítése a fejlesztő pedagógusoknál stb. de ehhez járulnak még azok a sajátos kompetenciaelemek. másrészt a megszerzett tapasztalatok minőségétől függően változó.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 1.) Milyen fejlődési szintek (sztenderdek) tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? A kompetenciák fejlődése egyrészt a pedagógus személyiségétől. alkalmazkodva az egyes pedagógusok érdeklődéséhez. Ezekben a minősítési eljárásokban az általánosan kötelező kompetenciák mellett a sajátos feladatkör ellátásához szükséges kompetenciák megléte és fejlettsége lesz a vizsgálódás új területe. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás az egyéni pálya alakulásától függően differenciált értékelésre ad lehetőséget. amelyek személyre szabottan jelennek meg a minősítési kritériumok sorában. összefüggéseinek. illetve az érdeklődés. pályaelképzeléseikhez. Az értékelés rendszere c. a pedagógiai sztenderdek 1. illetve ismeretekkel bír a tantárgyakon átívelő fejlesztési lehetőségekről. a pedagógiai tervezés az intézményvezetőknél. a pedagógiai értékelés a tanfelügyelők. eszközei azonosak. és II. minősítő szakemberek esetében. és munkája Az emberi erőforrások minisztere által 2013.).

aktívan képes részt venni az iskola szaktárgyi munkaközösségének munkájában. A Kutatótanár sztenderdjeinek részletes kidolgozása további kutatások tárgya . Kiemelkedő teljesítményre képes a szakértői. Pedagógus II. kutatási és/vagy fejlesztési munkákban. a tanulói személyiség fejlesztésére vonatkozó tantervi célkitűzések. az itt bemutatott kompetenciánkénti sztenderdek a további munka kiindulópontját képezik. tanulási környezetben szerzett tudás összekapcsolását. különböző változatokban gondolkodni. valamint az egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni és a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani. ezek megvalósításában kezdeményező szerepet tud betölteni. értékelni a kollégákkal. ezek struktúráját. Mesterpedagógus14 Rendelkezik szakmai munkájához. a taneszközöket. Képes rugalmasan alakítani a tanítási stratégiákat a tanulási célokkal összhangban és differenciálni a tanulói képességeknek megfelelően.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? során fel is használja őket. Munkája eredményeit iskolán kívüli környezetben. Képes fejlesztési. Kutatótanár15 Képes szakmai kompetenciáit sokoldalúan. Az iskolával szemben megfogalmazott szülői és fenntartói igények. . Pedagógiai folyamatok. 2. szociális felkészültsége és az elsajátítandó tudás sajátosságai közötti összhang megteremtésével képes pedagógiai munkájának megtervezésére a tanmenet. Képes kollégái szakmai fejlődését irányítani. a tanulók életkora. iskolán belül. Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttműködni. Korszerű szaktárgyi ismereteinek birtokában. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Pedagógus I. pedagógiai céljainak megfelelően a jelölt képes meghatározni a tanítandó tartalmakat. szakterületéhez kapcsolódó fejlesztési elképzelésekkel. Önállóság jellemzi. illetve helyi vagy regionális szinten szakmai vezetői szerepet betölteni. aktívan vesz részt a szakmai közéletben. a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és az óraterv/foglalkozásterv szintjén. Gyakorlati tapasztalatainak beépítésével képes a tananyag sokoldalú bemutatására. 14 A Mesterpedagógus sztenderdjeinek részletes kidolgozása további kutatások tárgya. Nyitott a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal való együttműködésre. terveit reflektív módon elemezni. érdeklődése. képességei. elismerik. az itt bemutatott kompetenciánkénti sztenderdek a további munka kiindulópontját képezik. a célokhoz és az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. innovatív módon alkalmazni. a pedagógiai folyamat elemei közötti összefüggéseket és kölcsönhatásokat tudatosan felhasználni. Kész az alkotó tevékenységre szakmájával összefüggő területeken. a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjainak érvényesítésére. illetve kutatási tevékenységekben irányító szerepet betölteni saját intézményében vagy azon kívül. országos. a nem formális és az informális úton. nyitott a külső változásokra. logikai felépítését. előzetes tudása és tapasztalatai. Fontosnak tartja a formális. kiválasztani a tanulás-tanítás megfelelő stratégiáit. Képes felkérésre szakértői feladatot ellátni. illetve nemzetközi szinten is ismerik. 24 15 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

jó gyakorlatok kidolgozásában és iskolai. az élethosszig tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztésére. támogatja a tanulókat egyéni tanulási útjuk megtalálásában. differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák. Ismeri a tanulóközpontú tanulási környezet jellemzőit. Tapasztalatait szívesen használja fel helyi. amelyek építenek az egyes tanulók/tanulócsoportok sajátos tanulási. aktívan részt vesz az intézmény tantervfejlesztési folyamatában. 25 . Pedagógus II. és a személyre szabott tanulás változatos feltételeit teremtik meg.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Mesterpedagógus Munkájában kezdeményező. ötleteit. támogatására. A tanulás támogatásával kapcsolatos ötleteit. Nyitott az új tanuláselméletek. regionális szinten terjeszti. Fontosnak tartja a tanulási képességek fejlesztését. módszerek alkalmazására. aktivitást. kezdeményezéseit. módszereket igényel. fejlesztéseit iskolai. az együttműködésnek a tanulásra gyakorolt előnyeit és hátrányait. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Képes az önszabályozott tanulás szintjének megfelelő változatos feladatadásra. amelyekkel a tervezés terén elsősorban a tantervelméleti-tantervfejlesztési munkálatokat gazdagítja országos és nemzetközi szinten. Az optimális tanulási környezet. Tisztában van a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásaival. tanulási légkör megteremtésekor figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit. helyi. és az intézményi tanulásfejlesztés szolgálatába állítja. hogy az egyes gyerekek. és nyitott az élethosszig tartó tanulásra. A tanulás támogatása Pedagógus I. önszabályozó tanulás kialakítására. nevelési igényeire. tanulási-tanítási módszerek. Képes a tanulók motivációjára építeni és bevonni őket saját tanulási folyamatuk irányításába. A tanulók tapasztalataira. Képes az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartására. Tapasztalatokkal rendelkezik a tantervi értékelés. előzetes tudására épít. értékelésébe. Kutatótanár Pedagógiai feladatainak kiváló szintű ellátása mellett szaktudományi és neveléstudományi kutatásokat végez. tervezésébe. Tudja. a folyamat során fellépő tanulási nehézségek felismerésére és megoldására. ösztönzi a magasabb szintű gondolkodási folyamatokat. az IKT új pedagógiai alkalmazásának megismerésére és saját tanulási-tanítási folyamatába való beépítésére. illetve regionális fejlesztési munkákban. Mesterpedagógus Aktívan részt vesz olyan fejlesztő programok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az önálló. Aktívan részt vesz komplex tanulási környezeteket integráló tanulási programok kidolgozásában. ezért törekszik az életkori. Osztálytermi környezetben képes bizalomteli légkör kialakítására. az egyéni és a csoportsajátosságoknak megfelelő. tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző stratégiákat. pedagógiai rendszerfejlesztés terén. Törekszik a tanulók tanórai. valamint regionális disszeminációjában. helyi. Képes egyéni tanulásfejlesztési tervet kidolgozni és széles körű együttműködést kezdeményezni a tanulási problémák kezelésében az érintettek körében. tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének összehangolására. és ezeket az intézményfejlesztés szolgálatába állítja. 3. és terjeszti a szélesebb szakmai közönség számára.

tanulási. Sokéves pedagógiai tapasztalataira építve a pedagógiai gyakorlat és elmélet problémáira saját kutatásai és fejlesztési tevékenysége által kíván választ adni. az egyéni bánásmód érvényesülése. A pedagógus a csoport és a csoportfejlődés pszichológiai. a nemzeti és az egyetemes emberi értékek elfogadására. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. fejlesztések eredményeit országos/nemzetközi szinten is terjeszti. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. kulturális sajátosságainak ismeretében képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni. Képes a pedagógiai gyakorlatot elemezni meglévő elméleti tudása és a tanulók/tanulócsoportok megismerési módszereinek felhasználásával és ezáltal reális képet kialakítani a tanulók világáról. Szakmai tudását megosztva másokkal részt vesz a fiatalok/kezdők szakmai támogatásában. integrációs tevékenység. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 5. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. a helyi. amelyek elősegítik a tanulók szűkebb és tágabb közösségek iránti elkötelezettségét. megoldásuk különböző módozatainak kidolgozására.és hosszú távú fejlesztési tervek kialakítására és megvalósítására. érzelmi. a tanulók személyre szabott fejlesztésével. képes feltárni ezeket az összefüggéseket és adaptív módon felhasználni a tanulók egyéni fejlesztése során. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Pedagógus I. Felismeri a nevelési folyamat pszichológiai. a pedagógiai problémák felismerésére. a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének lehetőségeiről. tanulásfejlesztéssel. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. A pedagógus a személyiségfejlődés és a tanulás sajátosságainak ismeretében képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni. a hátrányos helyzetű. elsősorban az adaptív szemlélet kialakításában.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Kutatótanár Tevékenységének kimagasló szintű. Mesterpedagógus Munkája során magas szintű eredményeket ér el a tanulók egyéni fejlesztése terén. amelyek elősegítik a tanulók értelmi. szociológiai. komplex tanulási környezeteket integráló fejlesztő programok kidolgozásában. Pedagógus II. alkotó és/vagy tudományos jellegű művelésével vesz részt különböző. Képes a tanulói közösségeket tudatosan szervezni. szociológiai. fejlesztése. az egyéni bánásmód megvalósításában. amely az egész életen át tartó tanulás képességének kialakításához szükséges. amelyek alapján nyitottá válnak a demokratikus társadalomban való aktív részvételre. közösségek alakulásának segítése. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. szociális és erkölcsi fejlődését. Rendelkezik mindazzal a tudással. osztályfőnöki tevékenység Pedagógus I. kulturális meghatározottságát. A tanulás támogatásával kapcsolatos innovatív kezdeményezéseit. a konfliktusok építő megoldását segíteni és előmozdítani az iskolai demokráciát. tanuló többi gyermekkel. 26 . Képes a személyiségfejlesztés komplex szemléletén alapuló közép. Kutatótanár Rendelkezik a tudományos munkához szükséges kompetenciákkal. kompetenciafejlesztéssel foglalkozó jó gyakorlatok. értékelésében. A tanuló személyiségének fejlesztése. megvalósításában. esélyteremtés. A tanulói csoportok. 4.

Pedagógus II. Bekapcsolódik különböző szintű értékelő tevékenységek elemzésébe. Betartja az értékelés etikai normáit. Tisztában van alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal. értékeinek megismerésére. 27 . 6. és rábízott kollégáinak ez irányú fejlődését is segíti. individualizálás szempontjait és elősegíteni a tanulók részvételét saját fejlődésük értékelésében. összefüggésekkel. regionális. és elfogadja ezek szükségességét a pedagógiai tevékenységek elemzésében. Kutatótanár Célja a szakmai önmegvalósítás. a tanulói személyiség fejlesztésére. nemzetközi társadalmi szervezetekben végzett fejlesztő tevékenységével hozzájárul az esélyteremtéshez társadalmi szinten is. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás. Kutatótanár Tudományos. értékelésében. kollégái és az iskola értékelő munkájának fejlesztése érdekében. vagy a tanításhoz kapcsolódó más területeken végzett alkotó tevékenységgel valósít meg. iskolai és iskolán kívüli életét. igyekszik diákjait. formáiról és módszereiről. Mesterpedagógus Aktívan együttműködik kollégáival saját. Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális folyamatokat. tiszteletben tartására. társadalmi kontextusával is érdemben foglalkozni. A pedagógus képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák és módszerek meghatározására. és közvetíti a tevékeny állampolgári magatartásmód értékeit a tanulóknak is. Képes a tanítás – és ezen belül az értékelés – tágabb. tervezésébe. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Pedagógus II. Értékelési gyakorlatára a komplexitás jellemző. szervezésébe és működtetésébe. nyitott mások véleményének. amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit. önértékelési képességük kialakítására. kollégáit. értékelési folyamatokban. Mesterpedagógus Elkötelezetté válik a szélesebb társadalmi közösség építésében. országos vagy nemzetközi felmérésekben. Részt vesz a kultúrák közötti kapcsolatok építésében. mentoráltjait is bevonni. amelyet vagy osztálytermi munkájában. illetve alkotó-fejlesztő munkájával vagy nemzeti. Szakszerű tudása van az értékelés folyamatáról. Tudatosan alkalmazza az értékelés különböző funkcióit a pedagógiai folyamat szabályozására. Tudatosan kezeli az értékek sokféleségét. Alkotó munkájával bekapcsolódik a multikulturalizmushoz és az interkulturális oktatáshoz kapcsolódó kezdeményezésekbe. intézményi. Tevékenyen vesz részt intézményi. Képes pedagógiai céljainak megfelelő értékelési eszközök fejlesztésére. képes olyan pedagógiai helyzetek teremtésére. elemzése Pedagógus I. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. amelyek ezeknek az értékeknek elfogadását segítik. az értékelés eszközeinek megválasztására. Képes előmozdítani a nagyobb egyenlőséget az iskolában.

Szerepet vállal és kezdeményező szervezeti szintű megbeszéléseken. Képes és kész mások osztálytermi kommunikációjának fejlődését szakmailag támogatni. kollégáival. tudományos adatokon és tapasztalatai elemzésén nyugvó véleményalkotás jellemzi. és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. valamint az ezekre ható társadalmi folyamatok. fejlesztési eredményeit. Képes egyszerűbb kutatási módszerek használatára. lelki egészségének megőrzésére. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pedagógus I. Tudományos igényű munkát végez az osztálytermi kommunikáció vizsgálata és a fejlesztés módszereinek kidolgozásában. kezdeményező szerepet vállal. kezeléséről. Aktívan közreműködik a pedagógiai és szervezeti tevékenységekben. képes elemezni. Képes szaktudományi és neveléstudományi szakszövegek pontos értelmezésére. Törekszik önismeretének. Mesterpedagógus Saját szakmai munkája során tudatosan épít az egymástól tanulás lehetőségeire. értelmezni e területek kutatási. Tevékenysége során tudatosan épít a szervezeten belüli és kívüli kapcsolatokra. jogszabályok és etikai normák ismeretében képes megfogalmazni saját szakmai szerepvállalását. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Felelősséggel vesz részt szakmai kérdések megvitatásban helyi és országos szinten is. Különböző szakmai szituációkban képes nyílt és hiteles kommunikációra. és ezeket szakmailag érvényes módon tudja kommunikálni is. 8. alapszintű szakmai szövegek megalkotására. Ezeket a forrásokat készségszinten használja szakmai munkájában. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és rendszeresen értékeli. Széles körű szakmai kapcsolatrendszerrel bír. Tájékozott a szakterületéhez és pedagógusi hivatásához kötődő információs forrásokról. problémamegoldás Pedagógus I. Jól tájékozódik a pedagógiai és a szaktárgyi szakirodalomban. képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. Az intézményen belül szakmai kérdések megbeszélésében aktív. szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. aktív szakmai kapcsolatokat működtet. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását. a szakmai párbeszédek eredményeire. a tanulók és az iskola életében szerepet játszó szakemberekkel. Kutatótanár Szerepet vállal a pedagógusi szakma országos szervezeteinek működtetésében. és ezek alapján reflektív módon törekszik tevékenységének javítására. 28 . szóban és írásban. Szakmai kérdésekben tájékozottság és önálló. A pedagógusi szerepek és feladatok. Szaktudománya vagy a neveléstudomány és társtudományai terén kiemelkedő tudományos eredményeket ér el. fejlesztés és innováció sajátosságaival.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 7. támogatja mások szakmai fejlődését. együttműködési lehetőségekre. az iskola más munkatársaival. A pedagógus képes partneri együttműködésre a tanulókkal. Követi és figyelembe veszi munkájában a helyi innovációk eredményeit. a szülőkkel. Nyitott a konfliktushelyzetek és a problémák feltárására és megoldására. szervezetekről és ezek elérhetőségéről. Kommunikáció és szakmai együttműködés. Részt vállal a tudásmegosztásban. szükség esetén szakmai segítség felhasználásával. saját személyiségének fejlesztésére. Pedagógus II. tisztában van a pedagógiai kutatás.

Az indikátorok a kompetenciákban megfogalmazott tudás. párbeszédet kezdeményez. de nem ismétli meg az előző szinten megfogalmazottakat. az iskolát érintő kérdésekben országos és esetleg nemzetközi fórumokon alkotóan és felelősségteljesen vesz részt. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. amely a külső megfigyelő számára lehetővé teszi ezek megragadását a pedagógiai munka során. Kutatótanár A pedagógusszakmát. és nagy egyéni eltéréseket mutatnak. B) Milyen indikátorok tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz?16 A pedagógiai gyakorlat igényeit figyelembe vevő. Az egyes életpályaszakaszok leírásai ezért úgy épülnek fel. Pedagógiai munkájában felmerülő problémái megértéséhez és megoldásához képes adekvát szakirodalmat keresni. a továbbiakban még két alkalommal is találkozni fog a kompetenciákkal és az indikátorokkal. . és széles körű érdeklődésre számot tartó pedagógiai. nemzetközi szintű terjesztésében. regionális szinten. Az iskola szervezeti életét. a pedagógusszakmát érintő problémákról. nevelési-oktatási problémák értelmezésében. szakmai fejlődésének segítésére. iskolát érintő kérdésekben állást foglal. saját reflektív. Tevékeny szerepet játszik a reflektív gyakorlat és a pedagógiai mentálhigiéné országos. fejlesztési projektek vezetését. Tudatosan figyel lelki egészsége megőrzésére. lelki egészségvédelmének támogatására. él a kiégést megelőző technikák alkalmazásával. Elkötelezett a tudományos igényű kutatások iránt. Az iskolai. Az iskolákat. megvalósítását képes ellátni. a pedagógusokat. egyeztetést kezdeményezni a pedagógusszerep. Az iskolai innovációkban kollégáit szakmailag segíti. helyi. Elfogadja az iskola. a pedagógusok társadalmi felelősségét.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Pedagógus II. regionális szinten népszerűsíti. helyi. az életpálya során meglehetősen összetett folyamatban fejlődnek. szaktárgyi kutatásokat. a problémamegoldásban kezdeményező. képes az iskolán belül és a helyi közösséget érintve szakmai párbeszédet. az értékelhetőség reális lehetőségeit figyelembe véve a hangsúlyt a legjellemzőbb tevékenységekre helyezve korlátozni kell az 16 Mivel az e-portfólió értékelésének és a tanítási óra/foglalkozás megfigyelésének a nyolc pedagógus kompetencia az alapja. kérdésekről képes szakmai párbeszédet kezdeményezni az iskolai. képességek és attitűdök olyan tevékenységformákban való megfogalmazása. szakmai elemző technikáinak megosztására. a pedagógia elmélete által megalapozott kompetenciák sztenderdekhez viszonyított értékelését a hozzájuk rendelt indikátorok teszik lehetővé. fejlesztési eredményeket az iskolai. Egy-egy kompetencia igen sokféle tevékenységben jelenhet meg. speciális/vezető pozíciót tölt be. Iskolai kutatási. Mesterpedagógus A pedagóguskollégák szakmai támogatásában és az iskola szervezeti életében kezdeményező. Képes a kollégák önismeretének. aktív szerepet tölt be. 29 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A pedagóguskompetenciák nem statikusak. pályázatok tervezését. felhasználni. A megfigyelhetőség. csak az új elvárásokat írja le. az eredményeket országos (és nemzetközi) szinten terjeszti. hogy a magasabb szint magában foglalja az előző szint elvárásait. így az indikátorok száma is rendkívül sok lehet. fejlesztéseket végez. -munka és -feladatok kérdéseiről. A kutatási.

ezért jelen Útmutató nem vállalja fel a gyakornoki sztenderdekhez kapcsolódó indikátorok leírását. így az indikátorok fejlődésére is az integratív (a magasabb fejlettségi szint magában foglalja az alacsonyabbat) és kumulatív (a teljesített indikátorok mellett újakat. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő.5. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). A minősítés számára a kompetenciákhoz leginkább hozzárendelhető tevékenységeket átlagosan 10 indikátor írja le. sztenderdhez kapcsolódó indikátorlistát tekinti kiindulási alapnak. sztenderdszint indikátorlistája 1.1.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? indikátorok számát. 30 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. -be sorolt pedagógusoknál minimálisan 60%-ban.2. hogy mely sztenderd alapján milyen mértékben felelt meg a pedagógus. 1. ezért egy konkrét pedagógiai tevékenység (pl. és mik a fejlesztendő területei. és ezek az információforrások más-más súllyal számítanak17. tantervi tudás Alapos. (A Pedagógus I. a rendszeresen tájékozódik a szaktárgya és a pedagógiai tudományára vonatkozó legújabb eredményekről indikátor egy tanítási órán valószínűleg nem figyelhető meg a pedagógus tevékenységében). hogy minden dokumentum és egyéb információforrás értékelése ugyanazon kompetencia. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár sztenderdjeinek bemutatása sem képezi tárgyát jelen Útmutatónak. de az értékelésben csak azok számítanak. következetes. a magasabb szintek értelemszerűen magukban foglalják az alacsonyabb szinteket. a minősítési rendszer esetük ben a Pedagógus II. és ehhez képest fogja a két szinten a sajátos szakmai tudásokat megjeleníteni a sztenderdekben és az indikátorokban. Az indikátorlista az adott kompetenciához kapcsolódó teljes tevékenységkörre vonatkozik.) A Pedagógus II. A Gyakornok minősítővizsgájának kidolgozása folyamatban van. 1. 1. 1. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. 1. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. Fogalomhasználata pontos. hanem leginkább annak jelzése. Az egyes minősítési szintek sztenderdjei egymásra épülnek.és indikátorlista alapján történik. a Pedagógus II. változatos oktatási módszereket. . kritikusan értékeli és megfelelően használja.-be sorolt pedagógusoknál pedig minimálisan 75%-ban kell megfelelniük a sztenderdeknek. 17 1. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. szint esetében is. Ez azt jelenti. Lásd az eljárás tartalmi elemei és a rendelet. integráltabbakat kell a két felső szinten teljesíteni) természet a jellemző. A rendelkezésére álló tananyagokat. 1. amelyekről információt lehetett szerezni. mik az erősségei. szaktudományos. A kezdő pedagógus (gyakornok) munkájában az egyes kompetenciák és indikátoraik valószínűleg alacsonyabb szinten valósulnak meg. 1.7. sztenderdhez kapcsolódó indikátorlistával dolgozik a Pedagógus I. de a fokozat megszerzéséhez alacsonyabb pontszám megszerzését követeli meg. a fejlődésbe vetett hit filozófiájával magyarázható. Ez magyarázza azt.) Ez az eljárás. hogy bár a jelen Útmutató a Pedagógus II. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. vagyis a minősítésnek nemcsak az a célja. szaktárgyi. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. egy tanóra) természetesen nem ad lehetőséget az összes indikátor megjelenítésére (pl.6. hogy a megfelelt és a nem felelt meg minőségi fokozatok megállapításra kerüljenek.3. taneszközöket alkalmaz. kompetencia: Szakmai feladatok.4.

2. 3. 2.4. 2.1.7. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. Célszerűen használja a digitális. 2.8. 3.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 1. Alkalmazza a differenciálás elvét. 2.10. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. mindenkinek lehetősége van a javításra.8.3.4. 2. az intézmény pedagógiai programját. motiváltságát. 3.. webes felületeket működtet. Pozitív visszajelzésekre épülő.2. gyakorlására. 2.2. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. érzelmi állapotát.1. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein.8. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. 2. online eszközöket. Pedagógiai munkáját éves szinten. a tanultak alkalmazására neveli. etikus módját. kutatás igényét. 2. továbbadásának kritikus. 3. 2.12.10. 3. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. 1. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi.11. pl.5. 2. aktivizálására. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. taneszközöket. 3. 3. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. 2. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai. a taneszközök használatával. feldolgozásának. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Tanítványait önálló gondolkodásra.6. korlátait stb. ahol minden tanuló hibázhat. kompetencia: A tanulás támogatása Épít a tanulók szükségleteire. logikusan építi fel. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat. 31 . a tanulók előzetes tudását.9. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára.5.6. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. módszereket.7. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A célok tudatosításából indul ki. A tanulók tevékenységét. 2.9. 3.3. céljaira. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. bizalomteli légkört alakít ki. 1. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. az oktatási környezet lehetőségeit. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. 3. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. életkori sajátosságait.

érzékenység.10. terveket dolgoz ki. biztonságot.9. Tanítványait egymás elfogadására.4. közösségek alakulásának segítése. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez.1. értékteremtő. 32 . elősegítő módon reagál rájuk. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése.8.3. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. esélyteremtés.7. altruizmus. megfelelő stratégiák alkalmazására. integrációs tevékenység. segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. egységben kezeli. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. és hatékonyan kezeli. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4.2. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. más kultúrák elfogadása jellemzi. társadalmi 5.5. megvalósítását. fejlesztése. következetes és kiszámítható értékeléssel. társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás 5.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 4. tiszteletére neveli. közös szabályok megfogalmazásával. 4. a hátrányos helyzetű.2. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat 4. és ezeket hatékonyan meg is valósítja. véleménycserét ösztönzi. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 4. sokoldalúan tárja fel. A tanulók közötti kommunikációt. Az együttműködést támogató.1. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. osztályfőnöki tevékenység 5. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. az egyéni megértést 4. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.6. nyitottság. és képes számukra 4. A tanuló hibáit. helyesen értelmezi.4. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési 4. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. hanem fejlődésében szemléli. tevékeny. fejleszti a tanulók vitakultúráját. mind a szabadidős tevékenységek során. 5. 5. ahol 5. szervezésével. az egyéni bánásmód érvényesülése. 4.7.8. tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli. elfogadó légkört teremt. illetve 5. kompetencia: A tanulói csoportok. Az együttműködés. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. 5. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. 5. Együttműködés. 4. 5. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre.10.9. Óráin harmóniát. tanuló többi gyermekkel.5. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. keretében. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek 4. Az iskolai. tanulási. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén.6.3. például megbeszélések 5.

témanap. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. Céljainak megfelelően. a kollégák.7. 6. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. egyértelműek. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. a vitákban. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését.8. 7.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 6. következetesen alkalmazni. a szülőkkel.1. szervezetekkel. 7.5. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. tárgyszerűek.6. 6. 6. eszközöket. a szaktanácsadó visszajelzéseire. szükség esetén gyakorlatát módosítani. Nyitott a szülő. és ő maga is meggyőzhető. A diákok érdekében önállóan. intézi. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál.2.2.5. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. a tanuló. elemzése Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése.3. kirándulás) megvalósításában.1. 6. feltételeket alakít ki. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az egyéni. 7.6. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 6. ünnepség. az intézményvezető. 7. problémáit önállóan.4. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. 6. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. 7.8. 33 .9. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.7. tudásszintmérő teszteket) készít. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. értékelései világosak. 7. A megbeszéléseken. a szakmai partnerekkel. 6. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. projektoktatás. 7. Értékeléseivel. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. 7. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. a vitákban képes másokat meggyőzni. 7. fejlesztését. Visszajelzései.3. 7. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. 7.10.4. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. 6. problémamegoldás Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket.

9. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.4. pályázatokban. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről.3. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. személyiségének sajátosságaival. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket.6. 8.1. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 8. 8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Tisztában van szakmai felkészültségével. 8.2. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. tudományos eredményeket.8. 8. 8. 8. Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. 8. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. Részt vesz intézményi innovációban. 34 .5. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. eszközökről.7. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról. Munkájában alkalmaz új módszereket. 8. kutatásban. 8.

Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? Az életpályamodell bevezetésének sikeressége elsősorban azon múlik. a valósághoz közeli képet adni a pályázó pedagógus munkájának értékeiről. 35 . szakmai munkaközösség-vezetői. az iskolai értékelési folyamat pedagógusra vonatkozó dokumentumai (igazgatói. pontosabb értelmezésére. az e-portfólióhoz kapcsolódó szakmai beszélgetés. hogy a minősítés folyamán alkalmazott értékelési módszerek milyen mértékben képesek feltárni a valós helyzetet. A mérhető. dokumentálható eredmények. hiszen minden forrás és minden elemző-értékelő megnyilvánulás emberektől származik. munkaközösség-vezetői vélemény.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? IX. és maga a szakmai megbeszélés is lehetőséget ad a fejlődésre vonatkozó kérdések megválaszolására. Következtetések vonhatók le a tanulói eredmények javulásából. Jelenleg a pedagógus-életpálya folyamatának bemutatására egyrészt az e-portfólió. A minősítési eljárás azonban nem csupán ezekre a jól mérhető teljesítményekre. amelyek megnövelhetik a minősítés objektivitását? Mindannak tudatában. hogy a teljes objektivitás nem érhető el. amelyek nem tartoznak ezekbe a kategóriákba. a sokoldalú információszerzés és a személyes találkozás együttesen biztosíthatja. objektív tényekre támaszkodik a kompetenciák vizsgálatakor. a szakmai fejlődés dokumentumai. hogy a lehető legteljesebb kép alakulhasson ki a pedagógusról. az új rendszer igyekszik különböző módokat biztosítani a pályázó számára felkészültsége. tanulói. másrészt a pedagógus fejlődését bemutató igazgatói. a tanfelügyelő értékeléséhez viszonyított változásokból. amelyek tárgyszerűen és számszerűen adnak információt a pedagógus munkájáról. szakmai vezetői. a minősítőbizottság külső tagjai. hanem olyanokra is. amely minden egyszeri alkalomra szorítkozó eljárásban felvethető. Lehetséges-e a pedagógus munkáját fejlődésében szemlélni a minősítés korlátozott időtartama alatt? Ez a kérdés szintén olyan. Az értékelés objektivitására való törekvés legfontosabb mutatója és egyben biztosítéka: az értékelés kritériumrendszere a sztenderdekhez rendelt indikátorok listája. képesek -e reális. Az eljárás kiemelten fontos mozzanata a jelölt és a bizottság tagjai között lezajló. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tevékenységkörök). Az e-portfólióban a pedagógus saját szakmai teljesítményéről természetesen a lehető legpozitívabb képet kívánja a bizottság elé tárni. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. szülői. szakmai teljesítménye bemutatásához. Ennek hitelességét viszont jól erősítik vagy gyengítik az e-portfóliótól különböző információforrások. tanfelügyelői vélemények). A személyes beszélgetés alkalmat ad a hiányzó információk kiegészítésére. Ennek a kritériumnak az elérése a következő kérdéseket veti fel: Beépíthetők-e az értékelés rendszerébe olyan elemek. Vannak olyan mutatók (tanulói eredmények. ezen belül kiemelten a szakmai fejlődést bemutató dokumentum nyújt lehetőséget. az órák/foglalkozások látogatása és megbeszélése.

fejlesztett tananyag. Elnöke a kormányhivatal által delegált. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló rendelet alapján 36 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az indikátorok fejlettségét vagy a konkrét tevékenységben (tanítási óra. évi XXXIII. 18 326/2013. írásos reflexió stb. azonos tartalmi és módszertani elemek alkalmazásával történik. vagy ennek dokumentumaiban (óraterv/foglalkozásterv. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. feladatlap. pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői. illetve a pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg. gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt.) vizsgálja a bizottság. 30.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? X. Mesterpedagógus fokozatba sorolt. fokozatba sorolt alkalmazottja. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés visszajelzésének. Azért. a pedagógus írásos visszajelzést kap az erősségeiről és fejlesztendő területeiről. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt. A) Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?18 A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a minősítőbizottság folytatja le. interjú). vezetői megbízással rendelkező alkalmazott. továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott.) Korm. hogy az értékelés ne csak minősítő. . a pedagógus tevékenységéről kapott dokumentumok és a személyes tapasztalatok alapján. hanem fejlesztő/támogató szerepet is kapjon a pedagógusok minősítésében.  A pedagógus reflexiója saját tervezési és tanítási-nevelési tevékenységére. az Országos szakértői névjegyzékben pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) vagy pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő. didaktikai eszköz. valamint az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részének a minősítés rendszerébe való integrálása (30%) azáltal válik lehetségessé.  Tanítási-nevelési tevékenység. A nyolc pedagóguskompetencia indikátorait a megfelelő szintek (sztenderdek) szerint fogják értékelni a következő területeken:  Felkészülés a tanításra-nevelésre. hogy az értékelés egységesen kompetenciaalapú. amely három főből áll. gyakorlóóvodájának. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. tervezés. (VIII. videofelvétel. Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok. Tagjai a gyakornoki minősítővizsga esetén valamely pedagógusképző felsőoktatási intézmény Tanárképzési Központjának javaslatára az intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának.

azonos munkakörben dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. C) Hogyan történik az értékelés a minősítővizsgán?  Az e-portfólió és ennek védése alapján. B) Melyek a minősítővizsga tartalmi elemei (részei)?  Ha a munkakör részét képezi foglalkozás. az Országos szakértői név jegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő. ha az egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Tagjai a minősítési eljárás esetén a kormányhivatal által delegált. A Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében a minősítőbizottság további tagja a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja. Csak magasabb fokozatba tartozó. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának. gyakorlóóvodájának. továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott. tanóra megtartása. pedagógus-szakvizsgával rendelkező alkalmazott.  Az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó megállapításai alapján. a meglátogatott szakórák vagy foglalkozások alapján. A minősítővizsga és a minősítési eljárás esetén a minősítőbizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos az értékelt pedagógusnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgyának megfelelő szakképzettségével. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben részt vett. gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II.  Ha a munkakör részét képezi. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a jelölt legalább két szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és elemzése. Az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője. Az egyházi intézményben vagy egyes magániskolákban a minősítővizsga és a minősítési eljárás során a felsőoktatási intézmény által delegált köznevelési szakértőt az intézményfenntartó kéri fel. értékelése (portfólióvédés).  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a tanfelügyelőnek a pedagógusra vonatkozó megállapításai alapján. 37 .  A gyakornok e-portfóliójának áttekintése. fokozatba sorolt alkalmazottja. A köznevelési szakértőt az egyházi fenntartó által fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki.

a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás. 38 . (VIII. tanóra megtartása. a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 3..) Korm. 20 2. a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás. akkreditált jó gyakorlat bemutatása a portfólióban Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban 2. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése 30 20 50 B % 19 326/2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) Pedagógus I. Pedagógus II. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. A Az értékelés elemei 1. évi XXXIII. szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai. tehetséggondozás. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról 20 Nem képezi a munkakör részét a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő. valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak esetében. Szakértői. tanóra megtartása. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? D) Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei (részei)?19 1. szaktanácsadói. Kutatótanár A Az értékelés elemei A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. 30. tanóra megtartása. az országos pedagógiai. pedagógiai előadó. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.) Mesterpedagógus. a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 3. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tanóra megtartása20. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. 1. szakmai ellenőrzés összegző értékelése 30 B % 50 2. intézményvezetői tevékenység. tanóra megtartása.

) 7. ezek munkáltatójára. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor. megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról  8/2013. a minősítővizsga és a minősítési eljárás megszervezésében és lefolytatásában részt vevőkre függetlenül attól. 1. napjáig kezdeményezi a minősítését a területileg illetékes kormányhivatalnál. legkésőbb május 31-ig értesíti. 30. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit. (VIII. A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31. (I. törvény a nemzeti köznevelésről  326/2013.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.) Melyek az eljárásrendet meghatározó jogszabályok?  2011. 30. F) Hogyan történik a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való jelentkezés? A miniszter minden év február utolsó napjáig teszi közzé a következő évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. a meglátogatott foglalkozások és az e-portfólió védése alapján értékeli a pedagógust. törvény (a továbbiakban: Nkt.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről Az emberi erőforrások minisztere által 2013. munkaviszonyban foglalkoztatottakra. hogy a köznevelési intézmény önálló intézményként vagy másik intézmény szervezetéhez tartozva. A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a döntés meghozatalát követően. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelését. A minősítővizsgára jelentkezett gyakornokot a minősítési tervbe fel kell venni. minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. évi CXC. § (1) bekezdésben meghatározott köznevelési intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban. évi XXXIII. G) Miként épül fel a minősítés eljárásrendje? Az eljárás kiterjed fenntartótól függetlenül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. A miniszter az Oktatási Hivatal javaslata alapján elkészített minősítési tervben minden év április 30-ig dönt a következő évben minősítővizsgán. 39 . szervezetileg összevonva működik.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? E) Mit értékelnek a minősítési eljáráson? A minősítési eljárás során a minősítőbizottság áttekinti a pedagógus által feltöltött e-portfóliót. évi CXC.

21 22 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. a szakmai önéletrajz. Egyezteti a bemutató óra/foglalkozás tartalmát. Dokumentumok/eredmény A minősítővizsga dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit21. 4. művészeti tevékenységek bemutatása. lefolytatásáról. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Jelentkezteti a gyakornokot a kormányhivatalnál. a pedagógus szakmai útja. minősítésre való felkészülésre a gyakornoki idő alatt. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve . Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítővizsga esetén A 2 év gyakornoki idő lejártának hónapjában kötelező a minősítővizsga. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. a technikai feltételekről. A gyakornoki idő letételének hónapját megelőző hónap első napján az intézményvezető értesíti a kormányhivatalt. értelmezése alapján. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. a szakmai életút értékelése.22 A gyakornok feltölti az e-portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. önálló alkotói. . dokumentumai. a mentor közreműködésével kerül sor. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap az minősítővizsga módszereiről. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tevékenysége. 2. különösen legalább tíz tanóra. a nevelő-oktató munka dokumentumai. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. Az e-portfólió elkészítésére. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. 3. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. formáját illetően. 6. 40 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. eszközéről. dokumentumai. 5.

az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. foglalkozások látogatása. A minősítővizsga lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt23. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. értékelése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. Értékelés: megfelelt: a Pedagógus I. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. felkészülés a védés lebonyolítására. értékelése. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. Elkészítik az összegző értékelést. A minősítővizsga módszerei:       az e-portfólió előzetes vizsgálata. akkor a gyakornoki idő 2 évvel meghosszabbodik. a pedagógus által tartott szakórák. megbeszélése. 23 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. fokozatba lép. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. . értékelése. ha nem az első sikertelen vizsgája. értékelése. akkor a foglalkoztatási jogviszonya az adott intézményben megszűnik. melléklete határozza meg. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője 41 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. fokozat eléréséhez az összpontszám 60%-a szükséges. Összegző értékelés. az e-portfólió védésének lebonyolítása. értékelése. nem felelt meg: ha az első sikertelen vizsgája. A pedagógus két órájának/foglalkozásának látogatása. értékelése. dokumentáció. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. Az e-portfólió védésének értékelése. A Pedagógus I. A minősítővizsga során az értékelés szempontjait. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd összegző értékelés táblázata). az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. a pedagógus szakmai útja. 42 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. a nevelő-oktató munka dokumentumai. dokumentumai. 4. tevékenysége. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. Az e-portfólió elkészítése. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. 24 25 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. értelmezése alapján. 2. lefolytatásáról. 6 év P1-ben szerzett gyakorlat után. Dokumentumok/eredmény A minősítési eljárás dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. 5. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. A kötelező minősítési eljárást a munkáltató írja elő. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. dokumentumai. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P1  P2 Saját kezdeményezésére min. a technikai feltételekről. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. művészeti tevékenységek bemutatása. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. különösen legalább tíz tanóra. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. eszközéről. önálló alkotói. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit24. ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. 3. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. a szakmai önéletrajz. biztosítja az intézményben zajló minősítési eljárás feltételeit.25 E-portfóliójának feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes feltöltőfelületre a jelentkezéssel egyidőben. évében kötelező. . 6. A pedagógus módosíthatja e-portfólióját. Megszervezi az órák/foglalkozások látogatását. A P1-ben szerzett gyakorlat 9. a szakmai életút értékelése.

és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. dokumentumok A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt26 A minősítési eljárás módszerei:       az e-portfólió előzetes vizsgálata. a pedagógus által tartott szakórák. legkésőbb a 11. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. felkészülés a védés lebonyolítására. értékelése. megbeszélése. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó áttekintése. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. értékelése. fokozat eléréséhez az összpontszám 75%-a szükséges. értékelése. értékelése. Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak megismerése. az e-portfólió védésének lebonyolítása. Ha a munkakör részét képezi a pedagógus két órájának/foglalkozásának látogatása. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. fokozatba lép. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd összegző értékelés táblázata). dokumentáció. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője 43 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A Pedagógus II. melléklete határozza meg. értékelése. Összegző értékelés. 26 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. . értékelése. Az újabb minősítési eljárás sikertelensége esetén munkaviszonya megszűnik. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. Az e-portfólió védésének értékelése. foglalkozások látogatása. újabb minősítés szükséges: megismételt eljárás minimum 2 év múlva. Elkészítik az összegző értékelést. Értékelés: megfelelt: a Pedagógus II. évben.

6. . 5. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Dokumentumok/eredmény A minősítési eljárás dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. a pedagógus szakmai útja. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. 4. dokumentumai.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P2  Mesterpedagógus Saját kezdeményezésére min. a szakmai önéletrajz. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. Az e-portfólió elkészítése. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. Ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. 6 év P2-ben szerzett gyakorlat és pedagógus-szakvizsga megléte esetén. dokumentumai. a nevelő-oktató munka dokumentumai. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. művészeti tevékenységek bemutatása. a pedagógus módosíthatja az e-portfólióját. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. lefolytatásáról. különösen legalább tíz tanóra. eszközéről. önálló alkotói. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. a technikai feltételekről. 44 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1.28 Az e-portfólió feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre a jelentkezéssel egyidejűleg. 27 28 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. 3. tevékenysége. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. a szakmai életút értékelése. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit27. értelmezése alapján. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. 2. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról.

értékelése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. értékelése. értékelése. Az e-portfólióban bemutatott szakértői. tehetséggondozás. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. munkaidő-kedvezményben részesül az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. Az e-portfólió védésének értékelése. A Mesterpedagógus fokozat eléréséhez az összpontszám 85%-a szükséges. A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt29 A minősítővizsga módszerei:      az e-portfólió előzetes vizsgálata. 29 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. értékelése. Összegző értékelés. szaktanácsadói. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője. intézményvezetői tevékenység. intézményvezetői Elkészítik az összegző értékelést. nem felelt meg: a Pedagógus II. értékelése. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. akkreditált jó gyakorlat áttekintése. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd. értékelése. minősítési. megbeszélése. tevékenység. . szakértői. összegző értékelés táblázata). Értékelés: megfelelt: a Mesterpedagógus fokozatba lép. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. Megismételt eljárás minimum 2 év múlva. szaktanácsadói feladatok ellátására. Ha a munkakör részét képezi. tehetséggondozás. a pedagógus egy foglalkozásának látogatása. értékelése. szaktanácsadói.   felkészülés a védés lebonyolítására. a pedagógus által tartott szakóra. dokumentáció. akkreditált jó gyakorlat áttekintése. értékelése. foglalkozás látogatása. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. az e-portfólió védésének lebonyolítása. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. 45 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. fokozatban marad. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. melléklete határozza meg.

. a szakmai önéletrajz. Jelölt Az e-portfólió elkészítése.32 Az e-portfólió feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. a pedagógus módosíthatja az e-portfólióját. művészeti tevékenységek bemutatása. Dokumentumok/eredmény A sikeres védés után a munkáltató a kormányhivatal igazolása alapján átsorolja a pedagógust. a szakmai életút értékelése. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. 30 31 32 Évente minimum két szaktanulmány. fokozatba besorolt pedagógus kezdeményezheti a Kutatótanár fokozatba történő átsorolását a munkáltatónál. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. legalább két minősítésen való sikeres részvétel. szakterületen szerzett tudományos fokozat. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. értelmezése alapján. rendszeres publikálás30. 3. Minősítőbizottság Az illetékes kormányhivatal megvizsgálja. Az e-portfólió elkészítése. különösen legalább tíz tanóra. 6 év P2-ben szerzett gyakorlat. a pedagógus szakmai útja. Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. 2. hogy a pedagógus megfelel-e a Kutatótanár fokozatba történő besorolás feltételeinek. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. 5. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. 46 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. dokumentumai. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. 4. lefolytatásáról.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P2. taneszközfejlesztés stb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit31. tevékenysége. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. Mesterpedagógus  Kutatótanár A legalább Pedagógus II. 6. eszközéről. önálló alkotói. valamint doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím. a nevelő-oktató munka dokumentumai. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. dokumentumai. Ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. Feltétele: min. szabadalom. valamint megszervezi a minősítési eljárást.

értékelése. a pedagógus által tartott szakóra. értékelése. A minősítővizsga módszerei:        az e-portfólió előzetes vizsgálata. értékelése. összegző értékelés táblázata). fokozatban marad. értékelése. Ha a munkakör részét képezi a pedagógus egy foglalkozásának látogatása. dokumentáció. munkaidő-kedvezményben részesül az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési. Értékelés: megfelelt: a Kutatótanár fokozatba lép. Kutatótanár fokozatba az összes nevelésioktatási intézményben a pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak legfeljebb 1 százaléka sorolható be. az intézményi önértékelésnek az adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. szaktanácsadói feladatok ellátására. értékelése. értékelése. munka áttekintése. az e-portfólió védésének lebonyolítása. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd. felkészülés a védés lebonyolítására. 47 . nem felelt meg: a Pedagógus II. melléklete határozza meg. kutató tevékenység áttekintése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. megbeszélése. kutatási-fejlesztési tevékenység. A Kutatótanár fokozat eléréséhez az összpontszám 85%-a szükséges. értékelése. Az e-portfólióban bemutatott kutatási-fejlesztési tevékenység áttekintése. foglalkozás látogatása. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. Összegző értékelés. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. Elkészítik az összegző értékelést. minősítési. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. Az e-portfólió védésének értékelése. Megismételt eljárás minimum 2 év múlva. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. értékelése.

védését. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. technikai szükségletek egyeztetése. eljuttatott kérdésekre való reflektálás. Az időpontok. a tárgyi. Áttekinti. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e-portfó.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? H) Melyek a minősítőbizottság feladatai? A minősítőbizottság elnöke (Szakértő I. a helyszínek. Felveszi a kapcsolatot az intézmény vezetőjével.Az információk. 48 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.A megbízásnak való megfelelés. Szakértő II.33 Feladatok Dokumentum/eredmény Átveszi a kormányhivataltól a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. A minősítőbizottság tagjaival elkészített összegző értékelést fel. a lióját. Értékeli a bizottság tagjaival a pedagógus e-portfólióját és ennek Az összegző értékelés elkészül. Felveszi a kapcsolatot a minősítőbizottság tagjaival. Áttekinti az intézményvezető által feltöltött intézményi kitöltött értékelőlapok rendelkezésre önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. 33 A pedagógus minősítési eljárása esetén a minősítőbizottság egyik tagja szakképzettségének azonosnak kell lennie az értékelt pedagógus szakképzettségével. a kommunikációs csatornák egyeztetése. A továbbiakban ezt a szakértőt nevezzük Szakértő II. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. a hivatalos eljárás év július 31-ig. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. rendelkezésre áll. valamint a szakértők kérdéseire adott válaszokat. .) Feladatok Dokumentum/eredmény Átveszi a kormányhivataltól a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. nyilvántartást vezet. Az időpontok. megindul. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. az elemzések. a keletkezett iratokat. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól vagy módosulása. országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait.-nek. a hivatalos eljárás év július 31-ig. megindul. a határidők. Saját tevékenységét dokumentálja. valamint az állnak. bocsátása.információk rendelkezésre felületre. az tölti az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltő. tanár esetén a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgy tanítására jogosító szakképzettségével.

a keletkezett iratokat. a hivatalos eljárás év július 31-ig. értékeli a pedagógusnak meghatározott számú óráját/foglalkozását. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött Az információk.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Áttekinti. Értékeli a bizottság tagjaival a pedagógus e-portfólióját. Áttekinti az intézményvezető által feltöltött kitöltött értékelőlapok rendelkezésre intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. állnak. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését. Összeállítja és feltölti az Oktatási Hivatal által kijelölt A feltöltött dokumentumok elektronikus feltöltőfelületre az intézményi önértékelés rendelkezésre állnak. Saját tevékenységét dokumentálja. Értékeli a pedagógus látogatott óráit/foglalkozásait. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. A kitöltött értékelőlapok amelynek tárgya a látott órák megbeszélése. a e-portfólióját. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. és Az összegző értékelés elkészül. rendelkezésre állnak. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. Intézményvezető Feladatok Dokumentum/eredmény A kormányhivataltól átveszi a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. ennek védését. rendelkezésre áll. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 49 . nyilvántartást vezet. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. pedagógusra vonatkozó részeit. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. válaszokat. a rendeletben A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. Az óra/foglalkozáslátogatás értékelése elkészül. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól vagy módosulása. valamint a szakértők kérdéseire adott rendelkezésre áll. előzetesen eljuttatott kérdésekre való reflektálás. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. megindul. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Megfigyeli. az elemzések.

valamint áttekinti az országos pedagógiai-szakmai állnak. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. Áttekinti. az elemzések. sorolása. 50 . kinevezés. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e-portfólió. Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya a látott órák/foglalkozások megbeszélése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. látottakról. e-portfólióját és ennek védését. megelőző hónap első napján az intézményvezető értesíti az illetékes kormányhivatalt a gyakornoki minősítővizsga esedékességéről. biztosítja az intézményben zajló A feltételek biztosítva vannak az minősítővizsga/minősítési eljárás személyi. értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítővizsgánál Az információk rendelkezésre alkalmazott útmutatókat. a tanítási év utolsó hónapjában tesz minősítővizsgát. A gyakornoki minősítővizsga letételének hónapját minősítési tervben.Az információk. dokumentálja a minősített pedagógusnak A pedagógus magasabb fokozatba az életpályamodellben történő előrelépését. A bizottság jelölttel azonos szakos tagjával megfigyeli a Az információk rendelkezésre pedagógus rendeletben meghatározott számú állnak. a keletkezett iratokat. nyilvántartást vezet. tárgyi eredményes minősítéshez. Megszervezi.kitöltött értékelőlapok rendelkezésre kozó részeit. Ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le. állnak. e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól eljuttatott kérdésekre való reflektálás. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. értékelési eszközöket. Saját tevékenységét dokumentálja. az értékelőlap elkészül a óráját/foglalkozását. Feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonat. az vagy módosulása. I) Melyek a gyakornok feladatai? Gyakornok Feladatok Dokumentum/eredmény A két év gyakornoki idő lejártának hónapjában kerül sor a A gyakornokot regisztrálják a minősítésre. Értékeli a bizottság tagjaival a meglátogatott pedagógus Az összegző értékelés elkészül. technikai. ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Áttekinti. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. Figyelemmel kíséri. feltételeit. a ját.

realizálódik. 51 .továbblépés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? E-portfólió elkészítéséhez. Ezt követően szakmai beszélgetés keretében 15 percben. A sikeres minősítővizsgáról a gyakornok tanúsítványt kap. saját óráinak/foglalkozásainak A minősítő eljáráshoz szükséges megtervezéséhez. gitális bemutató rendelkezésre áll. A diadásban. fokozatba. szakmai reflexiókhoz igénybe veszi/veheti szakmai segítség rendelkezésre áll. ségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését. A minősítővizsgát követő 15 napon belül megkapja a minősítő. digitális bemutatóval támogatott elő. Elkészíti saját e-portfólióját az útmutatóban szereplő Az eljárással kapcsolatos információk figyelembevételével. fejlesztés lehetőségei. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. majd feltölti az Oktatási információk ismertté válnak. tárgyi és technikai feltételekről. Válaszol a szakértők előzetesen megismert kérdéseire. Átveszi az értesítést a minősítővizsga időpontjáról. A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. Felkészül a szakértőktől kapott kérdésekre és saját e-portfóliója Megfelelő informáltság és felkévédésére 15 perces. az előrelépés átlép a Pedagógus I.szültség a pedagógus részéről. mentora és intézményvezetője segítségét. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A látott órák/foglalkozások megbeszélése.Ismertté válik szakmai értékelése. Elkészíti óraterveit/foglalkozásterveit. Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi. valamint az erős. az Hivatal által kijelölt elektronikus felületre. e-portfólió feltöltésre kerül. előkészíti a minősítővizsgába bevont szakmai dokumentumait a helyszíni áttekintésre. az e-portfólió védése és szakmai beszélgetés során szakmai munkája ismertté válik. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. digitális bemutató segítségével bemutatja saját pedagógiai tevékenységét és ahhoz kapcsolódó reflexióit. a bizottság értékelését kompetenciaterületenként. A sikeres minősítővizsgát követő év január 1-jétől a gyakornok Szakmai siker. Megtartja a számára rendeletben előírt számú órát/foglalkozást. Megvalósul a minősítési tervben szereplő pedagógus minősítése a jelentkezést követő naptári évben.

az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. Egyidejűleg feltölti az e-portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe.Az összegző értékelés rendelkezésre szakmai ellenőrzésben. ismertté válnak. a következő évre vonatkozó minősítési különös feltételei. Kikéri a munkáltató véleményét a minősítésre vonatkozó elképzeléséről. szereplő pedagógus minősítése a jelentkezést követő naptári évben. áll a pedagógus szakmai munkájáról. Elkészíti óraterveit/foglalkozásterveit. állnak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Igénybe veszi/veheti az országos szaktanácsadói rendszer keretein A minősítési eljáráshoz szükséges belül a szaktanácsadói segítségnyújtást az e-portfólió elkészítésé. A vélemény kikérése után az adott év március 31. digitális bemutatóval támogatott előadással. kérelmének Legkésőbb május 31-ig a döntés eredménye ismertté válik a munkáltató és a pedagógus számára. értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítési eljárásban Az információk rendelkezésre alkalmazott útmutatókat. értékelési eszközöket.szakmai segítség rendelkezésre áll. saját óráinak/foglakozásainak megtervezéséhez. felkészültség a pedagógus részéről. tárgyi és technikai feltételekről. Áttekinti. A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. Figyelemmel alakulásáról. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 52 . megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? J) Melyek a pedagógus feladatai? Pedagógus Feladatok Dokumentum/eredmény Ellenőrzött pedagógusként részt vesz az országos pedagógiai. Május 31-ig átveszi az értesítést a minősítési eljárásban való Megvalósul a minősítési tervben részvételéről. keretszámai keretszámainak alakulását. az eljárás megindul. A bemutató rendelkezésre áll. hez. Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi. A pedagógus figyelemmel kíséri a miniszter minden év február A minősítési tervbe történő felvétel utolsó napjáig közzétett. szakmai reflexiókhoz. Felkészül a szakértőktől kapott kérdésekre és saját e-portfóliója Megfelelő informáltság és védésére 15 perces. látott foglalkozásairól. az e-portfólió feltöltésre kerül. Az eljárással kapcsolatos információk ismertté válnak. előkészíti a minősítési eljárásba bevont szakmai dokumentumait a helyszíni áttekintésre. kíséri a miniszter döntését A munkáltató véleménye ismertté válik. napjáig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál.

amikor egy pedagógus egy tananyagcsomag részét képező tanmenet. amelyet előzetesen az e-portfóliójában bemutatott. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. csak abban az esetben fogadható el. valamint az továbblépés.  A pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el. gyermekekről. etikai és személyiségjoghoz fűződő kötelezettségek vannak?  Az e-portfólió dokumentumaiban felhasznált. A sikeres minősítési eljárást követő év január 1-jétől a Szakmai siker. hogy ki vehet részt az óralátogatásán.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Megtartja a számára rendeletben előírt számú órát/foglalkozást.  Abban az esetben.  A gyermek személyes adatait tartalmazó dokumentumokat. a szakértők az eljárást azonnali hatállyal felfüggesztik. A minősítési eljárást követő 15 napon belül megkapja a minősítő. K) Milyen. A minősítési eljárás lezajlik. ha valakit a számítógépes plágiumvizsgáló rendszer kiszűr. a minősítővizsgával és a minősítési eljárással kapcsolatos titoktartási. a bizottság értékelését kompetenciaterületenként. videofelvételeknél szülői hozzájárulás szükséges. akit a pedagógus tárgyilagos megítélésében összeférhetetlenség nem gátol. az előrelépés pedagógus átlép a következő/magasabb életpálya-fokozatba. tanulási-tanítási egység/tematikus terv vagy óraterv/foglalkozásterv mintáival dolgozik.  Az adott minősítésben szakértőként csak az vehet részt. fejlesztési terv a beazonosításra nem alkalmas jelöléssel kell ellátni. A minősítőbizottság elnöke jelenti a vétséget a kormányhivatalnak. pl. realizálódik.Ismertté válik szakmai értékelése. 53 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tanulócsoporthoz. és valóban plágiumot követett el.  A pedagógus saját e-portfóliójának minősítési eljáráson túli nyilvánosságáról maga hozhat döntést.  A pedagógus jóváhagyásával az Intézetvezető nyilvánosságra hozhatja a minősítési eljárás eredményét a tantestület számára. digitális bemutatóval támogatva bemutatja szakmai életútját és ehhez kapcsolódó reflexióit.  Az intézmény és a csoportprofil bemutatásakor az azonos intézményben azonos tanulói csoportot tanító pedagógusok esetében az adategyezések nem számítanak plágiumnak. Ezt követően a szakmai beszélgetés keretében 15 percben. esetleírás. Válaszol a szakértők előzetesen megismert kérdéseire. ezeket a dokumentumokat a pedagógusnak kell összegyűjtenie. A sikeres minősítési eljárásról a pedagógus tanúsítványt kap.  Abban az esetben. ha ezeket az anyagokat adaptálja ahhoz a csoportprofilhoz. erősségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését. diákokról készült képeknél. fejlesztés lehetőségei.

Ha a pedagógus minősítése nem lett eredményes. melléklet). az órák/foglalkozások tapasztalatait (3. az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. 54 . Elkészítik az összegző értékelést. a szakértőknek – az adott kompetenciaértékeket illetően – egyeztetniük szükséges. valamint az erősségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését a minősítési eljárás lebonyolítása után legkésőbb 15 nappal (Az összegző értékelést az alábbi táblázat és a 7. A pedagógus a szakértői minősítést nem vonhatja kétségbe. azaz valamely kompetencia értéke az összegző értékelésben 1-es. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatban minden kompetenciából minimum 3-as értékelést kell elérni. A minősítésben közreműködő szakértők megvitatják a tapasztalatokat. melléklet és 4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? L) Mit jelent az összegző értékelés? A minősítőbizottság tagjai áttekintik és értékelik a pedagógus által feltöltött e-portfóliót és az e-portfólió védését (3. Az értékelt pedagógus súlyozott összesített eredményt kap kompetenciaterületenként. A pedagógus minősítése „nem felelt meg” lesz abban az esetben. melléklet). A megismételt és a nem kötelező minősítési eljárás díját az eljárás kezdeményezője viseli. a súlyozásos értékszámítás leírását pedig a 8. sz. sz. sz. sz. Ha az e-portfólió összesített értékelésekor a három értékelésben részt vevő személy által adott érdemjegyek között legalább 2 értéknyi eltérés van. sz. sz. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a teljes minősítési eljárást leghamarabb 2 év elteltével ismételheti meg. melléklet tartalmazza.) A minősítésről tanúsítványt kap. melléklet). és ezt feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését (6. melléklet mutatja. ha a minősítés teljes folyamatában nem tudja a bizottság tagjait meggyőzni az adott kompetencia elfogadható szintjéről. az általuk adott pontszámok átlaga alapján jutnak végső döntésre (5. Az eljárásrenddel kapcsolatban a minősítés közlésétől számított 15 napon belül nyújthat be fellebbezést az illetékes kormányhivatalhoz. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. melléklet). Az értékelés során a pedagógus-előmeneteli fokozatok eléréséhez a megfelelés kritériumait százalékban megadva az eljárásrend rögzíti. sz. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatait.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

1.) Az értékelés eljárásrendje
Felelős bizottsági tag
Szakértő I. Szakértő II. Intézményvezető az e-portfólió és a védés értékelése 5. sz. melléklet kompetenciánként 1–5 érték indikátoronként 0–3 pont

Tevékenység

Eszköz
3. sz. melléklet 4. sz. melléklet

Értékskála
indikátoronként 0–3 pont

Háttérszámítás
az indikátorcsoportokból a kompetenciaértékelés leképezése a három értékelő személy pontjainak átlagolása az indikátorcsoportokból a kompetenciaértékelés leképezése

Eredmény

kompetenciánként 1–5 érték

Szakértő II.

az óralátogatás(ok) értékelése az előzetes értékelés eredményeinek feltöltése az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelése

3. sz. melléklet

kompetenciánként 1–5 érték

Intézményvezető

6. sz. melléklet

kompetenciánként 1–5 érték

a három értékelési terület értékének átlagolása

kompetenciánként 1–5 érték

kompetenciánként Szakértő I. az összegző értékelés elkészítése az összegző értékelés táblázata 1–5 érték szöveges értékelés: erősségek, fejlesztendő területek

az értékelési területek súlypontozása és átlagolása -

kompetenciánként 1–5 érték -

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

55

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

2.) Összegző értékelés
Az értékelés elemei A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató e-portfólió és védésének értékelése Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai -szakmai ellenőrzés összegző értékelése

Kompetenciák

A pedagógus által vezetett foglalkozás(ok) értékelése

Súlyozott érték (1–5)

A súlyozás mértéke
50% 20%

30%

Az értékelés eredménye (1–5)
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 56

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Összes pontszám: (max. 40 pont)

A pedagógus teljesítménye (összes kapott kompetenciaérték) A minősítés eredménye (%)

A pedagógus az elvárt teljesítménynek megfelelt – nem felelt meg – újabb minősítés szükséges

További javaslatok A pedagógus erősségei: ..................................................................................................................................................................................................... A pedagógus fejlesztendő területei: .................................................................................................................................................................................. Dátum: ................................................ A minősítőbizottság elnöke: ..............................................................

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

57

2. N) A felsorolt módszerek közül melyek azok. valamint a pedagógust foglalkoztató intézmény pedagógiai programjával összefüggő kérdésekről kell számot adnia. az értékelők pedig az indikátorok segítségével értékelik őket.) Az e-portfólióvédés tartalma Az e-portfólió védése szakmai beszélgetés az e-portfólió dokumentumai alapján. 58 . Az értékelőknek figyelembe kell venniük. Az e-portfólió védésére a pedagógus előzetesen felkészül az értékelőknek az e-portfólió megismerése után a jelölthöz eljuttatott kérdései alapján. hogy egy tevékenység dokumentumai több kompetencia megfelelő sztenderdjének elérését is alátámaszthatják. megbeszélése.) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió alapján A kompetenciák. A minősítővizsga során a minősítőbizottság kiemelten figyelembe veszi a 326/2013. felkészülés a védés lebonyolítására.  A pedagógus által tartott órák/foglalkozások látogatása.  Az e-portfólióvédés lebonyolítása. A védésen jelen van a minősítőbizottság két szakértő tagja és az intézményvezető. Az értékelt pedagógus a saját maga által készített e-portfólióját védi meg szakmai beszélgetés keretében.) Korm. amelyekkel a gyakornoknak és pedagógusnak is érdemes tisztában lenni? 1. (VIII. A pedagógus az e-portfólióban dokumentálja különböző tevékenységeit.  Az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. Az e-portfólió értékelésére szolgáló táblázatokban ezek a viselkedési jellemzők. rendeletben meghatározott pedagóguskompetenciákat. továbbá a munkaköréhez kapcsolódó módszertani ismeretekről.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott órák/foglalkozások tapasztalatainak megismerése. értékelése. képességek és attitűdök megfelelő szintű birtoklását a pedagógiai tevékenységek végzése során mutatott viselkedési jellemzők bizonyítják.  Az e-portfólióvédés értékelése. vagyis bizonyos tudás.  Az információk értékelése. más szóval indikátorok találhatók. 30. Ezért az értékelőknek egy-egy kompetencia értékelésénél tulajdonképpen az e-portfólió minden dokumentumát figyelembe kell venniük.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? M) Milyen módszerekkel értékelik a pedagógus kompetenciáit a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?  Az e-portfólió előzetes vizsgálata. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A védés teljes időtartama: 60 perc.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének elemzése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

6. az e-portfólió dokumentumai alapján történt értékelését akár meg is változtathatja a bizottság.) A védés menete  A pedagógus 15 perces digitális bemutatóban bemutatja mindazt. Az óralátogatást a szakos szakértő értékeli.  Reflektál az e-portfólió dokumentumai alapján kapott kérdésekre.) az e-portfólió elkészítéséhez és a gyakorló tanításhoz? A minősítési rendszer alapelve.) Miért kapnak a pedagógusok dokumentummintákat (óratervet.) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió védése alapján A védés az egyes kompetenciaterületek e-portfólió alapján történő értékeléséhez nyújthat további adalékokat. amit a legfontosabbnak tart pedagógiai munkásságából. 4.) Az óra/foglalkozás megfigyelése.)  Végül az e-portfólió dokumentumai és prezentációja alapján szakmai beszélgetést folytat a bizottság tagjaival. minősítési eljárás során a jelölt előzőekben meghatározott számú órájának/foglalkozásának látogatására. 5. Az óra/foglalkozás látogatásán részt vesz a szakos szakértő és az intézmény vezetője. 59 . Az óra/foglalkozás után ennek értékelésére kerül sor a részvevők mindegyikének a jelenlétében. értékelést. hogy már a prezentáció során kitérjen ezekre a kérdésekre. értékelése A minősítővizsga. tematikus tervet stb. hogy a minősítési eljárások során a pedagógusok munkájában valódi minőségi javulás következzen be. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A megfigyelés is a nyolc kompetencia és az óralátogatás alapján értelmezhető indikátorok alapján történik. Az óra vagy a foglakozás megfigyelését az óra. Műveltségterületenként a pedagógusok rendelkezésére bocsátott dokumentumminták a pedagógusok szakmai fejlődését kívánják támogatni. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  A védés végén a pedagógus nem kap visszajelzést. A megbeszélés témája a pedagóguskompetenciák fejlettségi szintjének és az óra főbb didaktikai komponenseinek elemzése. megbeszélése.és foglalkozásmegfigyelési napló támogatja (lásd az óralátogatás dokumentumainál). Erre majd a minősítőbizottság együttes jelentésében kerül sor. a nyolc pedagóguskompetencia alapján történő értékelésére kerül sor. A védés eredményeként az egyes kompetenciaterületek előzetes. majd azt követő megbeszélésére.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? 3. értékelése. (Lehetősége van arra is.

Teaching and Teacher Education. hogy milyen területen mit kell tennie a továbblépés érdekében. azt. A pedagógiai e-portfólió minősítési. Az ilyen e-portfóliót munkaportfóliónak nevezzük. J. hogy teljesítményértékelési eszköz? Amikor az állásinterjún a személyi asszisztensi állásra jelentkezők azt a feladatot kapják. 34 Darling-Hammond. 16. erőfeszítéseiről átfogó képet kapni. az e-portfóliót a szakirodalom a teljesítményértékelési eszközök közé sorolja (Darling-Hammond és Synder 200034). akik e dokumentumok alapján alkotnak képet a pedagógus kompetenciáiról. Az e-portfólió a készítés médiumát tekintve más: az e-portfólió dokumentumait nem papíralapon kell elkészíteni és egy kapcsos.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? XI. Ennek megfelelően az értékelési céllal készült e-portfólió egy dokumentumválogatás. L. értékelési céllal készül. Synder. 523–545. Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? A portfólió szó maga (hordozható) dokumentumgyűjteményt. hanem valós feladatvégzés közben és után maga a készítő gyűjti össze és bocsátja az értékelők rendelkezésére. a dokumentumokat nem szimulált. p. A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkájának dokumentumait tartalmazza. és meg tudjuk határozni. Mint értékelési eszközt. hogy készítője hol tart szakmai fejlődésében. Ez a dokumentumgyűjtemény kettős céllal készíthető el: Fejlesztési céllal: a dokumentumokat áttekintve képet kapjunk készítőjének fejlődéséről egy vagy több területen. a leendő munkaadó egy valós. 2000. Az ilyen típusú e-portfólió nem mutatja be a fejlődési utat. bár szimulált feladat elvégzése során alkot képet a jelentkezők kompetenciáiról. céljait tekintve az e-portfólió is fejlesztési vagy értékelési céllal készülhet. hogy adott idő alatt készítsenek el egy összefoglalót a rendelkezésükre álló munkaanyagokból. B) Miben különbözik az e-portfólió a papíralapú portfóliótól? Az e-portfólió nem a portfóliók egy újabb típusa. A) Mit jelent az. vagyis a megfelelő sztenderdek elérését hivatott bizonyítani. csak a végállomást. a fotós vagy a modell portfóliója az általa készített munkák reprezentatív gyűjteménye. 60 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szakértői dossziét jelent. Az ilyen e-portfóliót értékelési portfóliónak nevezzük. hanem egy erre a célra a kifejlesztett online felületre kell feltölteni digitalizált formában. A festő. amely az egyes kompetenciák megfelelő szintű fejlettségét. tehát értékelési portfólió. vaskos dossziéban összegyűjteni. Az elsősorban fejlesztési céllal készülő e-portfólióba hosszabb időszak teljes dokumentációját kell elhelyezni. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. No. különben nem lehetséges a készítő fejlődéséről. . Authentic Assessment of Teaching in Context. az építész. Ennek megfelelően a pedagógiai portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény. Ez a teljesítményértékelés egy módja. Értékelési céllal: a dokumentumokat áttekintve képet kapjunk készítőjének kompetenciáiról. igaz.

Az e-portfólió célja annak alátámasztása.) Miért szükséges a reflexió? A reflexió világítja meg az olvasó számára az e-portfólió készítőjének gondolkodásmódját. elemzését jelenti.) 3. Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése. Önértékelés: az óra megtartása után a tervezés sikerességének. Önértékelés: mérlegelnünk kell. és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. alátámasztása. készítőjének reflexióival kiegészítve. hogy miért tesszük azt. leginkább a tanulókra és önmagunkra nézve. óraterv/foglalkozásterv. Elemzés/érvelés: a dokumentum interpretálása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) Például: 1. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy készítője mind a nyolc kompetenciaterületen elérte a minősítés megszerzéséhez szükséges fejlettségi szintet. pl. hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre. 2. 2. hogy mit miért tesz. Emellett a szisztematikus reflexió lehetővé teszi a készítő számára saját pedagógiai gyakorlatának kritikus vizsgálatát is. ha ez már a dokumentumban megtörtént. D) Mit jelent az. amelyet választunk. milyen csoportnak. elemzését. az óra eredményességének értékelése. amit teszünk. Elemzés/érvelés: annak indoklása. milyen anyagrészből. csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. a tanulságok levonása. jelen esetben a dokumentumban bemutatott pedagógiai tevékenység szisztematikus végiggondolását. (A cselekvés előtti reflexió. azt. ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását. 3. A reflexió alapvetően három részre tagolódik: 1. és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben. (A cselekvés utáni reflexió. tehát a szakmai fejlődést is szolgálja. 1.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? C) Hogyan lehet definiálni a pedagógiai e-portfóliót? A pedagógus gyakorlatának célirányosan összeválogatott dokumentumait tartalmazza. hogy „készítőjének reflexióival kiegészítve”? A reflexió tapasztalataink. például az óratervhez/foglalkozástervhez kapcsolódó döntések magyarázata. Leírás: a pedagógiai helyzet leírása. milyen célokkal. 61 .

2. csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai önéletrajz és a munkahely bemutatása.) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait? Az e-portfólió szívét a nevelő-oktató munka dokumentumai képezik. esetleg mellékletekben. A z e-portfólióban az egyes kompetenciák megfelelő szintjének elérését többféle. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. munkáiról. hiszen ezek támasztják alá azt.35 4. melléklet) 1. ilyenek például a pedagógiai munka megtervezésének dokumentumai 35 Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. A nevelő-oktató munka dokumentumai.). . albumokban bemutatva). Szakmai önéletrajz (formanyomtatvány kitöltése). A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (max. max. bizottsági tagság stb. dokumentumai (min. A szakmai életút értékelése (önértékelés) (kb.) A pedagógiai e-portfólió tartalmi elemei Eredetiségnyilatkozat (1.és szabadon választott dokumentumokra. A pedagógiai e-portfólió azonban értékelési céllal készült dokumentumválogatás. oldal). amelyek nélkül nem lehet a pedagógus munkáját értékelni.36 5. 6. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. Önálló alkotói. 2. a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. a szakértő számára az értékelés megkönnyítése érdekében a nevelő-oktató munka dokumentumait két nagyobb csoportba osztottuk: alap. 1. A pedagógus számára a válogatás. 1. E dokumentumok közül nem kerül értékelésre. hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? 1. 3–5 oldal). (Ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintjén várhatók el. dokumentumai (szakmai szervezeti tagság. szinte végtelen típusú dokumentum igazolhatná.) 62 36 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.) Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. 3. Alapdokumentumok: a pedagógiai munkának vannak olyan sarokkövei. (Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületek esetén relevánsak. különösen legalább tíz tanóra. a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. A többi dokumentum képezi az e-portfólió kompetenciaalapú értékelésének alapját. művészeti tevékenységek bemutatása. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve/foglalkozásterve. művészeti tevékenységéről. sz. 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló alkotói. hogy a pedagógus az egyes kompetenciaterületeken elérte a minősítéshez szükséges szintet.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? E) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására.

maximum öt szabadon választott dokumentumot kell feltöltenie az e-portfóliójába.) Ha a pedagógus több tárgyat is tanít. hogy melyik kompetenciája vagy kompetenciái alátámasztására alkalmas a benyújtott dokumentum. témazáró dolgozat. a másodikban példák találhatók szabadon választott dokumentumokra. portréját is tükröznie kell. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy bemutassa az iskolai munkán túlmutató szakmai tevékenységeit. és ebből a tárgyból kell benyújtani az e-portfóliót is. Ezt a táblázat utolsó oszlopában próbáltuk érzékeltetni. amelyet a célnyelven készít el a tanév során. hogy mely kompetenciák birtoklásának alátámasztására szolgál a pedagógus megítélése szerint egy adott dokumentum. ha ez a nagyobb óraszámban tanított tárgya. szintre történő minősítéshez összesen minimum három. A többit. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. A nevelő oktató munka alapdokumentumai mellett a pedagógusnak a Pedagógus I. akkor minden dokumentumot. ha idegen nyelv szakos a pedagógus. illetve kutatói munkásságát. Bizonyos típusú dokumentumokat tehát mindenképpen szükséges bemutatni az e-portfólióban. 4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? vagy a tanulási-tanítási folyamat során készült tanulói munkák. mert a bizottságnak nem minden tagja ismeri a célnyelvet. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Ha nagyobb. a többit magyarul (ld. hogy egy-egy dokumentum több kompetencia megfelelő szintjének elérését is bizonyíthatja. amelyet célnyelven készít el a tanév során (éves ütemterv. mint a tárgy anyanyelvi oktatásának óraszáma.). Az e-portfóliónak azonban egyben készítőjének egyedi arcát. Az alábbi két táblázat közül az elsőben az alapdokumentumokat soroljuk fel. például a reflexiókat magyarul csatolja. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintre történő minősítési eljárás során a szabadon választott dokumentumok száma nincs korlátozva. akkor a pedagógusnak magyarul kell nyújtania a dokumentumokat. hiszen a pedagógus számára lehetőséget kell nyújtani arra. 3. a tanulás eredményeinek bemutatása és elemzése. vagy két tanítási nyelvű képzésben dolgozik? Idegen nyelv szakosként. 63 . A feltöltendő dokumentum fejlécében célszerű jelezni. és miért. a célnyelven csatolhat. Az egyes dokumentumokhoz fűzött reflexiókban pedig bővebben is érdemes kifejteni. bármely IKT-ra épülő vagy más feladat stb. óraterv/foglalkozásterv. Ezeknek az egyéni színeknek a bemutatására alkalmasak a szabadon választott elemek. A két tanítási nyelvű képzésben az e-portfólió nyelvét a szaktárgy célnyelvi tanításának óraszáma határozza meg: ha ez kisebb.) Milyen nyelven készüljenek a dokumentumok. a célnyelven nyúj that be minden olyan dokumentumot a pedagógus. A pedagógusi munka komplexitásából következik. melyik tárgyból nyújtsa be az e-portfóliót? A magasabb óraszámban tanított tárgyból kell minősítésre jelentkezni. mint előbb az idegen nyelv szakosok esetében). és a Pedagógus II.

magatartási nehézséggel küzdő gyermek. a pedagógus más dokumentumokat is feltölthet kompetenciái alátámasztására. A tanulás támogatása 4. elemzése 7. fejlesztése. A szabadon választott dokumentumok csak példák. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. szaktudományos. 64 .és szabadon választott dokumentumokra bontva mutatjuk be. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a hátrányos helyzetű. A táblázatok harmadik oszlopában található számok a pedagóguskompetenciákra utalnak. szaktárgyi. közösségek alakulásának segítése. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. A tanuló személyiségének fejlesztése. integrációs tevékenység. A tanulói csoportok. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési.) Mi tartozik „A nevelő-oktató munka dokumentumai” rész alapdokumentumai és szabadon választható dokumentumai közé? A következő két táblázatban az e-portfóliónak „A nevelő-oktató munka dokumentumai” című részét alap.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 5. problémamegoldás 8. tanulási. Pedagógiai folyamatok. osztályfőnöki tevékenység 6. tantervi tudás 2. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. esélyteremtés. tanuló többi gyermekkel. Kommunikáció és szakmai együttműködés. 1. Szakmai feladatok. az egyéni bánásmód érvényesülése. A táblázatok könnyebb értelmezése érdekében felsoroljuk a kompetenciákat.

foglalkozásterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör. A bemutatott tanulócsoportra adaptált legalább egy. A többi lehet szabadon választott dokumentum. 2. kiegészítő. 6 Csoportprofil: kb. Az alapdokumentumok között előírjuk minimum két foglalkozásterv csatolását ide. 65 38 39 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 15 oldal. 1. min. Csoportprofil. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése. 2 dokumentum (tanulói munka). óraterv/foglalkozásterv: kb. segédanyagokkal együtt39 (a tankönyv oldalai.). 2. feladatlapok. Tananyagok és segédanyagok: szükség szerint. Tervek: kb. Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. illetve foglalkozás reflexiókkal ellátott tervének a feltöltését. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik. 3 37 A 326/2013. táblaterv stb. a kiadás éve). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Feltöltendő dokumentumok és terjedelmük Mely kompetenciák alátámasztására szolgálhat leginkább? 4.) Korm. valamint a hozzájuk tartozó óratervekkel/foglalkozástervekkel (összesen 10 db). hogy gondoskodjon a megfelelő számú dokumentum feltöltéséről. 2 oldal. összesen legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység tervével/tematikus tervvel. rendelet előírja legalább tíz tanóra. Egymásra épülő óraterveket/foglalkozásterveket kell csatolni. felzárkóztatás. korrepetálás. 3. abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el. Csoportprofil: kb. A pedagógus feladata. a hozzájuk tartozó. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. míg minimum négy óravázlatot a tematikus tervhez kapcsolódóan kell majd feltölteni. 1. 30. Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 db óratervet/foglalkozástervet. segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző. szemléltető anyagok. 2 foglalkozás terve37.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Alapdokumentumok Féléves ütemterv. (VIII. A felhasznált tananyag(ok). egyébként plágiumnak minősül. segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. a csoport profiljával együtt. akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag. megvalósításának dokumentumai. kiadó. Reflexió: a döntések indoklása. 1 oldal. cím.) féléves ütemterve. digitális bemutató. Reflexió: kb. 3 oldal és a felhasznált tananyag és max. Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. . 4. versenyelőkészítés. fakultáció. 2 oldal. hátránykompenzáció stb. Reflexiók: kb. 2 oldal. 5. legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek38 (10 db) a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal. A feltöltött tananyag(ok). hogy a pedagógus a tanulási-tanítási/fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani. óratervek/foglalkozástervek Egy tanulócsoport profiljának ismertetése.

órai munkaszervezésben megnyilvánuló differenciálás.: fényképek. visszacsatolás a további tanítási folyamatra. (egyéni feladatok. a választott módszerek.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutatóóra tanulságai. Esetleírás Esetleírás: pedagógiai problémák megoldásának leírása. 5 Dokumentum: 1 db hospitálási napló Reflexió: kb. 4. A tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott differenciálás bemutatása. 7 Hospitálási napló (1 db). dokumentálása. 4. 5. Reflexió: a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv megtanításának értékelése a tanulói munkák. projektmunka dokumentumai. Dokumentumok: max. a tanulási folyamat elősegítése szempontjából. 1–2 db 7. esetleg tanulói visszajelzések. és ha vannak.) Az egyik órára meghívott munkaközösség-vezető hospitálási naplója. 3 Példa. tanulói munkák. 3 oldal 3. 7 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. minta: 2–3 db Reflexió: kb. IKT alkalmazása IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása.) Leírás és reflexió: kb. 5 db Reflexió: kb. a tanulói visszajelzések alapján. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése. 1 oldal Az értékelés dokumentumai: max.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? A megvalósítás dokumentumai (a pedagógus óráját látogatják) Az előző pontban kért tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek megvalósításának dokumentumai (pl. más tanulói munkák) Reflexió: az eredmények elemzése. vagy bemutatóórát tartott. Hospitálási napló (a pedagógus órát látogat. 1. 1–2 oldal. A hospitáló pedagógus visszajelzése: kb. a munkaközösség-vezető. példákon. 66 . 6. vagy bemutatóórát tart) Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. 1. (A pedagógus órát látogatott. esszék. füzetlapok. visszajelzése. differenciált házi feladat. elemzése. 2. 2 Leírás: kb. mintákon át. 1 oldal Ha van diákvisszajelzés: a formanyomtatvány Tanulói munkák és a megvalósítás egyéb dokumentumai: kb. témazáró. 1–2 oldal 3. Minták az értékelés dokumentumai közül (pl. munkaformák sikerességének elemzése. 1–2 oldal 6. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 3.) Az értékelés dokumentumai Az előző két pontban bemutatott tanulási-tanítási egységben (tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek) alkalmazott értékelési rendszer bemutatása. 1. 1 oldal 7. 4. 3 db Reflexió: kb.

3. Felvétel: max. IKT-tananyag. 3 oldal A megvalósítás dokumentumai Reflexió: kb. értékelése Feltöltendő dokumentumok és terjedelmük Dokumentum: max. 1 oldal Melyik kompetenciák alátámasztására szolgálhat leginkább? 1. 7 A tanulói ön. Az alapdokumentumok között szereplő tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egy órájának felvételéből max. 1. 4. 2. pl. Tanulási tréning: terve. 2 db (bemutatás) Reflexió (értékelés): kb. 1–2 oldal. 4 . 1 oldal 6. 20 perc. A rendszer nem tud videofájlokat fogadni. 3. . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.3. 67 41 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Terv kb. Reflexiók: kb. 3 tanulói értékelés csatolása. 6. 8 6. 3. 4 3. feladatlap stb. 40 41 Reflexió: a felvett óra elemzése A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása az alapdokumentumok között bemutatott tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján. 8 2. 7. 20 perc. csak a linkre lehet majd a feltöltött dokumentumban hivatkozni. 5. 5. bemutatása. 2. 1. Reflexió (értékelés): kb. 4. 1 oldal. 8 40 Abban az esetben. Ismertetés és elemzés: kb. megvalósításnak dokumentumai. 1 oldal Max. és ha a pedagógus fel tudja tölteni biztonságos felületre. 8 Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése. 2.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Példák szabadon választott dokumentumokra Saját fejlesztésű tananyag. 3. az eljárás leírása. Az értékekés szempontjai. félév vagy év végén. 8 3. 1. ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére. Bemutatás: max. 4. 2 db Reflexió (értékelés): kb. 5. 1 oldal Dokumentumok. 1 oldal Reflexió: kb. 2–3 oldal Az eljárás és a szempontok leírása: kb. értékelése Projektterv és megvalósításának dokumentumai. elemzése és visszacsatolás a tanítási folyamatra.és társértékelés alkalmazásának bemutatása példákon át. A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. 2. (anonim!) 6. tanulói munkák: max. értékelése. 4. 1. 8 A pedagógus által tartott óra/foglalkozás egy részletének videofelvétele. Az eljárás értékelése. pl. 2 oldal Terv: kb. 1 oldal 3. 7. 1. 7.

Reflexiók: a tanulságok levonása Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása Reflexió: a szabályrendszer születésének bemutatása. szülőkkel. 2 oldal. A tanórák felosztása témakörönként. 1 oldal 7. 2 db) Reflexió: kb. 4. eredmények elemzése Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása. 2 oldal Munkaterv: kb. 2 oldal. 3. Reflexió: kb. Osztályprofil Osztályfőnöki munkaterv A munkaterv megvalósításának dokumentumai. 6. 1. 68 . 2–3 oldal Tanulói munkák (max. 8 5. szülők stb. külső szervezetekkel. a fejlesztendő készségek és képességek.) 5. 2 oldal Az együttműködés dokumentumai Reflexiók: kb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. elemzése. 3. Esetleírás: kb. 8 Osztályprofil: kb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Szociometria készítése. és a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. tehetséggondozó team. 6 alkalomra. támogatásra szoruló tanítványok. Az adatok elemzése: kb. esetleg együttműködés. 8 Segítségre. 1 oldal. 3 db Reflexió: kb. 2–3oldal (kérdőív. 1 oldal Reflexió kb. főbb didaktikai feladatok. Tanmenet: max. 1 oldal Tanulói profil (1 oldal) Terv: max. kb. a tanuló profiljával együtt. 2. 2. Dokumentum: max. elért eredmények. tanulói munkák. 7. szervezettel való együttműködésről (Nevelési Tanácsadó. Dokumentumok: max. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet. családok érdekében tett lépései. tanulságok Egy tanuló egyéni fejlesztési terve. 8 4. 7. 1 oldal 5. az adatok ismertetése. kapcsolódó ismeretek megjelölésével. 6. kommunikáció a kollégákkal. 1–2 oldal Csatolható dokumentáció: a tanuló fejlesztésébe bevont más személlyel. egy adott csoporthoz. 10 oldal 4. 5. cselekvési terv Dokumentum: kb. 8 A Nemzeti alaptantervre. értékelése. 8 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 4. Reflexió: a tevékenység elemzése. tantárgyhoz kapcsolódva.

értékeléssel. ajánlással Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek. témanap rövid leírása. 69 . Dokumentálás: szükség szerint Reflexió: kb. 1. 2 rendezvény összefoglaló leírása: kb. Szakmai publikációk. Kb. 8 1. 2. 2 oldal. 1. Elemzés: kb. pl. rövid értékeléssel. 1. 3 oldal Leírás és dokumentumok: kb. az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. írások. 1. dokumentálása. 3. meghívók (pl. 2 oldal Kb. a megvalósítás során a kollégákkal.). 5. 1 oldal. 3. 2 oldal. a külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása. 8 6. 8. volt tanítványok doktori védésére) Tanulói e-portfólió (tanulói munkák gyűjteménye) – elemzése a tanulói önállóság fejlesztése szempontjából. 8 6. 2 oldal. Részvétel az intézményben folyó innovációban. módszerek kidolgozása. 2 oldal. 10 db. 3. 5. 2 oldal Kb. Kb. 3. 7 8. 7. 3 dokumentum 1 tanulói e-portfólió: max. a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása. 2 db) A szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény. 1 oldal Bemutatás: kb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Iskolai szintű szakmai rendezvény. 6. pl. rajzok. 8 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. diákrendezvény (pl. bármely kompetencia 7. 3 5. min. 7. könyv. 1. A tevékenység bemutatása. 2-2 oldal. sportnap. diákcsereprogram stb. 8 1. 3. 8 4. 8 1. A szaktárgy tanításához kapcsolódó. 4. tankönyvírás stb. hatékony pedagógiai módszerek (max. 4. 2 oldal Kb. 2 oldal Max. 1. múzeumlátogatás. iskolai ünnepség. innovációk bemutatása. erdei iskola. 1. videó stb. tanulói beszámolók. 2 oldal Elemzés és értékelés: kb. 2 db Max. 10 oldal. a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl. reflexiók az elért eredményekre Nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése. max. e-mailek. reflexiók az elért eredményekre A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk. 7 3. Saját jó gyakorlatok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Kb. 7.) összefoglaló leírása. értékelése. Tanórán kívüli közösségi program. min. eljárások. ajánlással. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/ cikket?) 1 rendezvény leírása és a saját szerep bemutatása: kb. 10 db. kutatásban való részvétel. kirándulás. 7. pályázatokon Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését. 3 oldal Reflexió: kb.: új elemek. Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásának. bármely kompetencia 1. háziverseny. Dokumentumok: max. képek. max. Érettségi eredmények. rövid ismertetetése és reflexiók. az érettségi elnök értékelése. kipróbálása.

értékeléssel. db. max. 2 oldal a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása. 1. rövid értékeléssel. kb. könyv. pl. hogy mind a nyolc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat? A következő nyolc táblázatban az alap. max. tantervi tudás Alapdokumentumok (A kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. 1–2 oldal A szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény. eljárások. Itt csak a könnyebb tájékozódás kedvéért kerültek azok mellé a kompetenciák mellé. ajánlással. 10 db. amelyeket elsősorban bizonyíthatnak. Kb. Ezeknek a táblázatoknak a segítségével a pedagógus ellenőrizni tudja. 1–2 oldal. új elemek. min.) Hogyan győződhet meg a pedagógus arról. max. min. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról szabadon választott dokumentumok segítségével. szaktárgyi. 2. IKTtananyag. hogy minden kompetencia alátámasztására feltöltött -e dokumentumokat. rövid ismertetetése és reflexiók. kipróbálása. hatékony pedagógiai módszerek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szaktudományos. bemutatása. módszerek kidolgozása. A szaktárgy tanításához kapcsolódó. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/cikket?) Saját jó gyakorlatok. illetve javasoljuk. innovációk bemutatása.és a szabadon választható dokumentumokat a nyolc kompetencia köré csoportosítva mutatjuk be. Az egyes kompetenciák mellett feltüntetett dokumentumok természetesen más kompetenciák alátámasztására is alkalmasak. 4 oldal 70 .) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Saját fejlesztésű tananyag. 5. 5. kompetencia Szakmai feladatok. feladatlap. max.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 6. Terjedelem Dokumentum: max. ajánlással A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 2 db (bemutatás) Reflexió (értékelés): kb. 10 db. amint az az előző két táblázatban is látható.

a hozzájuk tartozó. tantárgyhoz kapcsolódva. értékelése Terjedelem Terv kb. A felhasznált tananyag(ok). tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Alapdokumentumok Egy tanulócsoport profiljának ismertetése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 2. segédanyagokkal együtt43 (a tankönyv oldalai. segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik. pl. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet. főbb didaktikai feladatok. 2 db Reflexió (értékelés): kb. valamint a hozzájuk tartozó óratervekkel/foglalkozástervekkel (összesen 10 db). 15 oldal Tananyagok és segédanyagok: szükség szerint Reflexió: kb. táblaterv stb. A bemutatott tanulócsoportra adaptált legalább egy. 71 43 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kiadó. kiegészítő. szemléltető anyagok. kompetencia Pedagógiai folyamatok. 2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Projektterv és megvalósításának dokumentumai. digitális bemutató. tanulói munkák: max. A tanórák felosztása témakörönként. segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző. 1 oldal Dokumentumok. hogy a pedagógus a tanulási-tanítási/fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani. Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. Tanmenet: max. összesen de legfeljebb három darab tanulásitanítási egység tervével/tematikus tervével. 10 oldal 42 Egymásra épülő óraterveket/foglalkozásterveket kell csatolni.). akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag. abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el. egy adott csoporthoz. kapcsolódó ismeretek megjelölésével. cím. Reflexió: a döntések indoklása. A feltöltött tananyag(ok). feladatlapok. 2 oldal Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óraterv/foglalkozásterv: kb. 1 oldal A Nemzeti alaptantervre. a fejlesztendő készségek és képességek. Terjedelem Csoportprofil: kb. . egyébként plágiumnak minősül. Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 db óratervet/foglalkozástervet. legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek42 (10 db) a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal. a kiadás éve).

mintákon át. Terjedelem Hospitálási jegyzőkönyv (1 db). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása példákon. Terv: kb. a választott módszerek. 20 perc. tanulói munkák. megvalósításának dokumentumai. Az alapdokumentumok között szereplő tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egy órájának felvételéből max. A tanulásitanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott differenciálás bemutatása. értékelése.: fényképek. elemzése. 44 45 Reflexió: a felvett óra elemzése Terjedelem Felvétel: max. 1 tanulói e-portfólió: max. 1 oldal Ha van diákvisszajelzés: a formanyomtatvány Tanulói munkák és a megvalósítás egyéb dokumentumai: kb. ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére. munkaformák sikerességének elemzése. 3 oldal A megvalósítás dokumentuma: szükség szerinti Reflexió: kb. 2 oldal. 2 oldal Példa. füzetlapok. 1 oldal 44 45 Abban az esetben. a munkaközösség-vezető (esetleg tanulók) visszajelzése alapján. Reflexió: a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanításának értékelése a tanulói munkák. a tanulási folyamat elősegítése szempontjából. A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása a bemutatott tanulásitanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján. differenciált házi feladat. . 10 oldal. projektmunka dokumentumai. (Egyéni feladatok.) Az egyik órára meghívott munkaközösség-vezető hospitálási jegyzőkönyve. 3 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra A pedagógus által tartott óra egy részletének videofelvétele. 5 db Reflexió: kb. 72 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 1 oldal Tanulói e-portfólió (tanulói munkák gyűjteménye) elemzése a tanulói önállóság fejlesztése szempontjából. Reflexió: kb. órai munkaszervezésben megnyilvánuló differenciálás. 1–2 oldal Tanulási tréning: terve. esetleg tanulói visszajelzések. A hospitáló munkaközösségvezető visszajelzése: kb. Reflexiók: kb. minta: 2–3 db Reflexió: kb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 3. visszajelzése. Elemzés: kb. kompetencia A tanulás támogatása Alapdokumentumok Az előző pontban kért tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és a kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek megvalósításának dokumentumai (pl. 20 perc.

Tervek: kb. az egyéni bánásmód érvényesülése. kb. 2–3 oldal Tanulói munkák (max. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 4.) féléves ütemterve. tanuló többi gyermekkel. versenyelőkészítés. 2 foglalkozás terve. felzárkóztatás. 73 . 1 oldal. meghívók (pl. hátránykompenzáció stb. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése Terjedelem Csoportprofil: kb. tanulási. kompetencia A tanuló személyiségének fejlesztése. 3 dokumentum Az emberi erőforrások minisztere által 2013. megvalósításának dokumentumai. 2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Egy tanuló egyéni fejlesztési terve a tanuló profiljával együtt és a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. 2 db) Max. 2 dokumentum (tanulói munka) Reflexiók: kb. 3 oldal és a felhasznált tananyag és max. volt tanítványok doktori védésére) Terjedelem Tanulói profil (1 oldal) Terv: max. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. a hátrányos helyzetű. korrepetálás. 6 alkalomra. e-mailek. elért eredmények. min. tanulói munkák. fakultáció. a csoport profiljával együtt. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Alapdokumentumok Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

2 oldal. 2 rendezvény összefoglaló leírása: kb. múzeumlátogatás. 74 . tanulói beszámolók. Dokumentumok: max. az adatok ismertetése.) Az adatok elemzése: kb. 2–3 oldal (kérdőív. Reflexiók: a tanulságok levonása Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása Reflexió: szabályrendszer születésének bemutatása. a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl. kirándulás. 2 oldal Munkaterv: kb. elemzése.) megvalósítása: összefoglaló leírás. iskolai ünnepség. 2-2 oldal Dokumentálás: szükség szerint Reflexió: kb. kompetencia A tanulói csoportok. 2 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Dokumentum: max. 1 oldal Osztályprofil Osztályfőnöki munkaterv A munkaterv megvalósításának dokumentumai. illetve javasoljuk. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról a szabadon választott dokumentumok segítségével. 1 oldal Reflexió: kb.) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Szociometria készítése. 1 oldal Reflexió kb. tanulságok Tanórán kívüli közösségi program. erdei iskola. nyitottság a különböző társadalmikulturális sokféleségre. képek. osztályfőnöki tevékenység Alapdokumentumok (A kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. fejlesztése. eredmények elemzése Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása. külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása. integrációs tevékenység. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. közösségek alakulásának segítése. sportnap.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 5. esélyteremtés. a megvalósítás során kollégákkal.) Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásárnak. 2 oldal. értékelése. rajzok. cselekvési terv Terjedelem Dokumentum: kb. videó stb. diákcsereprogram stb. Max. 3 db Reflexió: kb. 1 oldal Osztályprofil: kb. diákrendezvény (pl.

1 oldal Az értékelés dokumentumai: max. 2 oldal Kb. 1 oldal Max. 1 oldal Reflexió (értékelés): kb. Minták az értékelés dokumentumai közül (pl. félév vagy év végén.és társértékelés alkalmazásának bemutatása példákon át. más tanulói munkák) Reflexió: az eredmények elemzése. A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. Terjedelem Leírás: kb. 3 tanulói értékelés csatolása (anonim!) Az ön. 2–3 oldal Eljárás és szempontok leírása: kb. eljárás leírása. Az eljárás értékelése. kompetencia Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. 2 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 75 . visszacsatolás a további tanítási folyamatra. kompetencia értékeléséhez benyújtott dokumentumokban bemutatott tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott értékelési rendszer bemutatása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 6. reflexiók az elért eredményekre Nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése. témazáró. esszék. 1 oldal Kb. az érettségi elnök értékelése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és a 3. Az értékekés szempontjai. Terjedelem Ismertetés és elemzés: kb. elemzése Alapdokumentumok A 2. 3 db Reflexió: kb. 1–2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése. Érettségi eredmények. reflexiók az elért eredményekre Bemutatás: max. elemzése és visszacsatolás a tanítási folyamatra.

pl. (A pedagógus órát látogatott. 1 oldal. kompetencia Kommunikáció és szakmai együttműködés. családok érdekében tett lépései. dokumentálása. témanap rövid leírása. háziverseny. 2 db Esetleírás: kb. 3 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 1 oldal Leírás és reflexió: kb. Segítségre. kutatásban való részvétel. kb. Reflexió: a tevékenység elemzése. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése. az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. 2 oldal Az együttműködés dokumentumai Reflexiók: kb.) Terjedelem Dokumentum: 1 db napló Reflexió: kb. A tevékenység bemutatása. 1 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Részvétel az intézményben folyó innovációban. Esetleírás: pedagógia problémák megoldásának leírása. esetleg együttműködés. Terjedelem Leírás és dokumentumok: kb. illetve javasoljuk. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról a szabadon választott dokumentumok segítségével) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Szakmai publikációk. a kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. kommunikáció a kollégákkal. 76 . vagy bemutatóórát tartott.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutató óra tanulságai. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Dokumentumok: max. 1–2 db Iskolai szintű szakmai rendezvény. kompetencia Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Alapdokumentumok (a szakmai önértékelést is és a tanúsítványokat is figyelembe vesszük. Dokumentumok: max. dokumentálása. problémamegoldás Alapdokumentumok Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. külső szervezetekkel. 1 oldal 8. támogatásra szoruló tanítványok. 1–2 oldal. 3 oldal Reflexió: kb. 1 rendezvény leírása és saját szerep bemutatása. szülőkkel. tankönyvírás stb. értékelése. Terjedelem Kb. írások. pályázatokon Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7.

kiindulópont nyújtása a céljuk. majd beszkennelni és feltölteni a megadott felületre. A minták és a sablonok használata nem kötelező. amelyek a Dokumentumminták és -sablonok link alatt olvashatók. melléklet)  Esetleírás (15. sz. Segítő szempontsorok. másfeles sorköz. A feltöltött képek.  A Regisztráció menüpont alatti nyomtatvány kitöltése szükséges a minősítésre jelentkezéshez. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? Az e-portfólió elkészítését segítik: 1. normál margó (mind a négy oldalon 2. Minta és több esetben sablon készült például a következő dokumentumtípusokhoz:  Tematikus terv (11. A szövegfájlok ajánlott formátuma: Times New Roman 12.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. hangfájlok és videók fájltípusai és maximum terjedelmük megjelenik feltöltéskor a képernyőn. Formanyomtatványok. melléklet) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. feltöltéséhez. hogy az elkészített anyagokat minden nehézség nélkül ki tudják majd nyitni az értékelők. melléklet. 3. melléklet)  Hospitálási/óralátogatási napló (14. sz. hogy a feltöltött e-portfólió a pedagógus saját munkája. Ezek kitöltése része az e-portfólió dokumentációjának. Minden dokumentumtípusból több lehetséges változat is található ezen a felületen.  Formanyomtatvány áll rendelkezésre az Europass típusú önéletrajz elkészítéséhez. sz. sz. melléklet) Dokumentumminták A dokumentumok megfelelő minőségű elkészítését különféle dokumentumminták is segítik. A dokumentumokat az egymásra épülésük sorrendjében lehet csak feltölteni.) Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok? A dokumentumok elkészítéséhez egységes fájltípusokat kell használni annak érdekében. Dokumentumminták és -sablonok. a köztük lévő kapcsolati rendszer áttekintéséhez. 2. 77 . sz. 8.) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. Formanyomtatványok A pedagógiai e-portfólió online felületén több formanyomtatvány is található. sz. Az elfogadott fájltípusok és maximum terjedelmük megjelenik feltöltéskor a képernyőn.  Eredetiségnyilatkozat arról. egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt a 9. sz. Ezt letöltés után alá kell írni. (1. mindössze segítség. melléklet és 13.5 cm). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. melléklet)  Óraterv (12.

eredmények). sz. a nemek aránya. melléklet)  Egyéni fejlesztési terv (18. a tanulók szociális háttere. erősségek. Az intézmény pedagógiai programjának sajátos vonásai (célok. különös tekintettel a tanított tárgyakra. Az intézmény infrastruktúrája. szaktárgyi tudásának naprakészen tartása. évfolyamok. együttműködés a tantestületen belül.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról?  Osztályfőnöki terv (16. sz.). pl. 1 oldal) Az intézmény adatai (neve. pedagógiai program. mit tett az utolsó minősítés óta szakmai fejlődése érdekében! Milyen segítséget kapott ebben. pedagógiai eszköztárának fejlesztése szempontjából. a szülői munkaközösség szerepe. műhelymunka stb. más speciális vonás). de két különböző pedagógus leírása ugyanarról az intézményről nem lehet teljesen egyező. c) segítő szempontsor)  Tanórán kívüli foglalkozás (lásd. Ez plágiumnak minősül. címe. 3–5 oldal) Mutassa be. b) segítő szempontsor)  Reflexió (19. Azonos intézményben tanító pedagógusok sem tölthetnek fel azonos intézményleírást. sz. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. típusa). 78 . melléklet és 20. másrészt ennek a dokumentumnak egyedi jegyeket is kell mutatnia: például amikor a pedagógus bemutatja a szaktárgy helyzetét vagy a saját szerepét. testvérkapcsolatok más iskolákkal. melléklet) Segítő szempontsorok Az első két dokumentum. kompetencia) A pedagógiai kompetenciákat egyenként végigtekintve értékelje önmagát! Feltétlenül térjen ki az egyes kompetenciák olyan elemeire. e) segítő szempontsor)  Projektterv (lásd. Természetesen az alapvető adatok egyezhetnek. helyét a tantestületben. sz. egyrészt mert ugyanazt a jelenséget másként mutatják be és értékelik. f) segítő szempontsor)  Szakmai életút értékelése (lásd. amelyeket az e-portfólió dokumentumain keresztül nehéz bemutatni! Például: a szülőkkel való együttműködésének értékelése. végzettségek. nem. A tantestület profilja (kor. a pedagógiai e-portfólió alapdokumentumai között szerepel: a) Az intézmény (a pedagógus jelenlegi munkahelye) rövid bemutatása (max. Az intézmény társadalmi kapcsolatai. konferencia. b) A szakmai életút értékelése (kb. amelynek megírásához szempontsor található. kisebbségek. amelyeken részt vett! Ismertesse. Az intézmény tanulóközösségének profilja (létszám.) Reflektáljon legalább két szakmai rendezvényre (például továbbképzés. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ezek hogyan hatottak szakmai fejlődésére! (8. sz. a pedagógus saját helye a testületben és a munkaközösségekben). A tanított tárgy helyzete az intézményben. melléklet)  Csoportprofil (lásd. sajátos vonások. munkaközösségek. milyen nehézségekbe ütközött? (Pl. a tanulócsoportok száma. melléklet és 17. módszertani tudásának megújulása.

A választások indoklása. a főbb nehézségek és megoldásuk lehetséges útjai.  A csoport megismerése érdekében a pedagógus által tett lépések. az adott tárgyat kik tanították előzőleg a csoportban. A két pedagógus és a csoport viszonya is alapvetően más. Ha más szaktárgyat tanítanak. illetve az egyéni tanulói profil nélkül a benyújtott dokumentumok nem vagy csak nehezen értelmezhetők. egyes tanulók szerepe. és hogyan szeretné ezeket a terveket valóra váltani? További dokumentumok. más.)  A pedagógus lépései a csoporttal való megfelelő viszony kialakítása érdekében. (Ezen a ponton is szükséges lehet egyes tanulókról írni. a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. Ezekhez a leírásokhoz is kap a pedagógus segítséget. c) A tanított csoport(ok) profilja  A csoport: a tanulók száma. az osztálytermi környezet bemutatása. a csoport/osztályközösség bemutatása. a pedagógus és a csoport által eddig kitűzött célok. feladatainak ismertetése. és 8. pl. Természetesen a szempontsorok használata nem kötelező. elvi alapjai. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kik az osztályfőnök(ök). Ehhez nyújt segítséget az alábbi szempontsor: Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 79 . akkor is elvárható két különböző csoportprofil feltöltése ugyanazért. pl. jelenlegi célok.  A csoportban előzőleg használt és jelenleg használt tankönyvek. szociokulturális jellemzők. amelyeknek megírásához szempontsor található: a tanított csoportok profilja. a nemek aránya. Ezért azonos csoportprofilok feltöltése plágiumnak minősül.  A csoport szaktárgyi fejlődésének megvilágítása: előző tanulmányok (ha voltak). új tanulók/elmentek stb. (Ezen a ponton szükséges lehet az egyes tanulókról külön is írni. a tanulmányi kirándulás dokumentálása és a pedagógiai problémamegoldás dokumentálása. eredmények. (7. Ismertesse szakmai terveit! Milyen szakmai tervei vannak. akkor nyilván a csoport szaktárgyi fejlődésének bemutatása is különböző lesz. kompetencia). a pedagógus lépései a megfelelő csoportdinamika kialakítása érdekében.). amiért két azonos intézményben tanító pedagógus intézményleírása is eltér majd egymástól: két különböző emberről van szó. d) Egyéni tanulói profil Az e-portfólió egyik szabadon választható dokumentuma egy tanuló számára egyéni fejlesztési terv készítése. a csoport erősségei. (7.) Ha két pedagógus ugyanarról a csoportról készít csoportprofilt a minősítési eljárás során. tanulói munkákkal.  A csoportdinamika működése ebben a tanulócsoportban. munkájának értékelése.  A csoport története (pl. Mivel a tanítás erősen kontextushoz kötött munka. hogyan alakult ki a csoport. egyéni tanulói profil. módszerek. kompetencia) Vagy: a szakmai munkaközösség(ek)ben végzett munka bemutatása. IKT.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? gyakorlatának jellemzése. Az egyéni fejlesztési terv készítése szükségessé teszi a tanuló profiljának felvázolását. hiszen anélkül a terv nem értelmezhető. akiknek a nézőpontja értelemszerűen különböző. az intézményben betöltött szerepének. tananyagok.

 A résztvevők köre (kiscsoport.  a szülők bevonása. szervezésben). tanulási szempontból erősségei. f) Segítő szempontsor projekt bemutatásához  A témaválasztás bemutatása. céljairól. a tanuló énképéről. különös tekintettel az adott tárgyra.  közösségfejlesztő célja (pl. v. iskolán kívül stb. művészettörténeti stb. interjúk.  Feladatmegosztás. A szervezés lépései. földrajzi.  A tanuló iskolai pályafutásának rövid áttekintése.  egyéni fejlesztés (egyéni feladat a tervezésben. országismereti. tanulói idegenvezetés. tárgyhoz való viszonyáról. társaihoz.  A produktum bemutatása (illusztrálva). a történelmi. túrázás).  A projektmunka értékelése (a megvalósítás eredményessége.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról?  A tanuló személyiségének megismeréséhez igénybe vett források. szervezésbe). tanórán. tanórán kívül.  Az adatgyűjtés módja. az adott tárgyból rendelkezésre álló tanulói munkák elemzése. ii. szülőkkel. iii. (Új információk a tanuló háttéréről. esetleg teljes iskola). A kirándulás értékelése: mennyiben érte el céljait. vetélkedő vagy más esti program anyaga stb. tanulságok). mire lehet építeni a fejlesztésben. nagyobb közösség. 80 . sporttevékenység (pl. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. pl. iv. A kirándulás dokumentumai (képek. klikkek megbontása.  Tervezett időtartam és ütemterv (egy naptól több hetet meghaladóig. információk a tanuló iskolához.  A téma feldolgozása (pl. tudás fejlesztése). ünnephez kapcsolódik). A kirándulás céljai:  tanulmányi (pl. indoklása (pl. tananyaghoz kapcsolódó. problémái. módszereiről.). osztályfőnökkel folytatott megbeszélés. általános fejlesztési célú.)  Összefoglalás: a tanuló személyisége. a kommunikáció javítása közös feladatokon keresztül) vagy a tanulók közösségi felelősségvállalásának a fejlesztése (bevonásuk a tervezésbe. e) Segítő szempontsor tanulmányi kirándulás dokumentálásához: i. akár egész tanévre szóló).). A kirándulás programja.  a pedagógus egyéni célja: pl. attitűdjéről és tanulási stratégiáiról. motivációjáról.  A tanulóval folytatott megbeszélés rövid összefoglalása. a kommunikáció javítása a tanulókkal. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a rendelkezésre álló dokumentumok és a belőlük nyert adatok elemzése.

Ennek ellenére az egyes lépések elég világosan elkülöníthetők egymástól. de nem a megfelelő megoldást választotta. milyen terjedelemben és formátumban. Ha nem volt biztos az értelmezésben. példák. F) Hogyan készül az e-portfólió? A pedagógiai e-portfólió készítése hosszú folyamat. milyen eszközökkel jutott újabb adatokhoz. mert a dokumentumok gyűjtését azonnal el kell kezdenie. hogy milyen dokumentumokra van szükség. de a végleges döntést ebben a kérdésben érdemes az e-portfólió anyagainak végső összeállításakor meghozni. például tanúsítványok. dokumentumokkal tudja alátámasztani. Ennek a résznek az a célja.) Az első lépés: a célok azonosítása. hogy a pedagógus alaposan tekintse át az értékelési kritériumokat. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.)  Az eset értelmezése: milyen okokra vezette vissza a problémát. Ekkor kell eldöntenie azt is. Még egy feladat maradt a pedagógus számára: a szabadon választható dokumentumok kiválasztása. 1. Először célszerű a nevelő-oktató munka dokumentumaira koncentrálni. amelyekhez már „csak” reflexiókat kell csatolnia. Érdemes rögtön azonosítani azokat a dokumentumokat. jó gyakorlat leírása. Az e-portfólió készítője dönthet úgy.)  Milyen lépéseket tett a probléma megoldására? Miért ezeket a lépéseket választotta?  Milyen sikerrel jártak a lépései? Miért? Ha nem volt sikeres. foglalkozásterveket. Ezután olvassa el figyelmesen az alapdokumentumok listáját. amelyekkel már rendelkezik. vagyis ismerkedjen meg a kompetencialeírásokkal és az indikátorokkal. melyik téma adja majd az e-portfólió alapdokumentumai között kért tanulási-tanítási egység tervét/tematikus tervet és a kapcsolódó óraterveket. amelynek egymást követő lépései átfedésben is lehetnek egymással. ha van dokumentum. osztályfőnökkel stb. mert új adatok merültek fel. hogy a nagyobb óraszámban tanított tárgy melyik csoportjában. és minden más.) Sikertelenség esetén új megoldási terv kialakítása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? g) Segítő szempontsor esetleíráshoz. és így más értelmezési keretbe kellett helyeznie a történteket. miért nem? (Pl. ezt az értelmezést milyen tényekkel. hogy egy adott kompetenciáját más dokumentum segítségével mutatja be. (Pl. vagy helyes volt az értelmezés. 81 . azonosítsa. nem volt megfelelő az eset értelmezése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. iskola rendezvények dokumentumai. (Pl. dokumentálásához  Az eset leírása: az eset tényszerű ismertetése. pedagógia problémák megoldásának leírásához. beszélt a szülőkkel. párhuzamosan is folyhatnak. a dokumentumok körének behatárolását pedig az e-portfólió tervezői már jobbára elvégezték. A cél pontosabb megismerése érdekében ajánlott. a használható dokumentumok körének behatárolása A cél jelen esetben világos. és ezek alapján hogyan értelmezte az esetet. A fenti táblázatokban megadott szabadon választott dokumentumok csak ajánlások. mert ezek képezik az e-portfólió gerincét. hogy a pedagógus kompetenciáit bemutassa. ennek csatolása. A szabadon választható dokumentumok körének végiggondolása rögtön a munka elkezdésekor igen hasznos. állandó fegyelmezési problémák egy tanulóval.

Ajánlott még a tervezés fázisában átgondolni. formanyomtatványokat több változatban is. amelyeket szeretne felhasználni. amelyek a legjobban megfelelnek ennek a célnak. a csoportban tanított egység/téma terve. 82 . hogy minden írás folyamat. a megvalósítás dokumentumai. hogy a reflektív jegyzetekben majd fel lehessen használni őket. mit kell tartalmaznia a reflexiónak. Ha a pedagógus a dokumentumgyűjtés folyamán már írt reflektív jegyzeteket. hogy a pedagógus mit miért csinál.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 2. tematikus terv és az óratervek. a következő lépés a dokumentumok alapos áttekintése és azoknak a kiválasztása. Ha a pedagógusnak évei vannak az e-portfólió mindenből. mit ír le jegyzeteiben. amiből csak lehetséges. így hasznos lehet fogalmazója számára a reflexió első vázlatát egy időre Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Érdemes ilyenkor áttekinteni az egyes kompetenciák értékelési táblázatait és ezek fényében meghozni a döntést (lásd az értékelési táblázatokat). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. mennyire ad kiegyensúlyozott képet a pedagógus munkájáról. több dokumentumot elhelyezni később legyen majd lehetősége a válogatásra. és csak ezután véglegesíteni a reflektív jegyzeteket. Érdemes átnézni a mintákat is. akkor érdemes egy munkaportfólióba. elkészítése A következő lépés a dokumentumok gyűjtése. A dokumentumokat Pedagógus-életpályamodell (továbbiakban PÉM) honlapján található pedagógus gyűjteni. hogy ez a munka ne maradjon az e-portfólió készítésének végső szakaszára. az e-portfólió értékelése során sokat számít. foglalkozások megtartása után javasoljuk azonnal feljegyezni a legfontosabb gondolatokat. milyen pedagógiai nézetek és tudásanyag vezeti a munkájában. 3.) A negyedik lépés: a reflexiók végleges formába öntése A reflexiók végleges formába öntése következhet. Bár használatuk nem kötelező. a gyermek/tanulói munkák és az eredmények értékelése. vagy a e-munkaportfólióban tudja a elkészítésére. Érdemes áttekinteni az e-portfólió egészét is. mindenképpen célszerű megnézni a mintákat. 4. Érdemes rögtön szkennelni a papíralapú dokumentumokat. és ne felejtse el elkérni a tanulóktól. mennyire tudatosan teszi. akkor is célszerű gondosan újra elolvasni az útmutató elejét arról. Lehetőség szerint minden kompetencia minden olyan indikátorának az értékeléséhez adatot kell szolgáltatnia. hogy Az e-portfólió jelentős része tulajdonképpen a mindennapi nevelési. tanítási tevékenység dokumentálása: egy adott csoport profilja.) A második lépés: a dokumentumok gyűjtése. foglalkozástervek kidolgozásához is kínálunk mintákat. hogy milyen kompetenciáikat tud majd bizonyítani az adott dokumentummal.vagy szabadon választható dokumentumból több is rendelkezésére áll egy-egy kompetencia birtoklásának alátámasztására. A csoportprofil megírásához az előző pontban található segítő szempontsor. foglalkozástervekhez csatolni akar. A gyermek/tanulói munkák esetén szkennelés előtt gondoskodni kell az anonimitásról. a tanulási-tanítási egység tervéhez/tematikus tervhez tartozó óratervek/foglalkozástervek. azaz a nevek kitakarásáról.) A harmadik lépés: a válogatás Ha a pedagógusnak egy-egy alap. Célszerű a pedagógusnak gondosan eltenni azokat a dokumentumokat. Mivel a reflexiók világítják meg az értékelők számára azt. amit tesz. Az óra/órák. gyermekektő l azokat a munkáikat. vagy a számítógépén. amelyeket az óravázlatokhoz. A tanulási-tanítási egység terve. Ajánljuk figyelembe venni. amely az e-portfólió dokumentumai alapján egyáltalán értékelhető. és csak azután elkezdeni a munkát.

Az elemzés. Önálló alkotói. kollégával. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. majd visszatérni hozzá és friss szemmel újra megnézni. a kontextust? 5.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? félretenni. A reflexió puszta leírás vagy olyan leírás. szülők. a feltöltött dokumentumban jelezze ezt. akkor ezek nagy részét már a munkaportfólióba történő belépéskor ki kellett töltenie (például az önéletrajzot). szakmai tudására támaszkodik-e? 6. a mentorral és visszajelzést kérni tőle. Kritikusan értékeli-e a gyakorlatát? 9. kitöltése Ezután szükséges kitölteni a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumait. Ha a pedagógus végig a PÉM e-portfóliójának a felületén dolgozott. Milyen egyéb. A reflexiók áttekintésekor hasznos lehet a következő ellenőrző kérdéssor: 1. értékelés tényekkel megfelelően alá van-e támasztva? 4. Elég világos és szabatos-e a megfogalmazás? 10. a nevelő-oktató munka dokumentumain kívüli kötelező elemek vannak a P1 és P2 szinteken? Eredetiségnyilatkozat (Kitöltendő formanyomtatvány található a pedagógiai e-portfólió online felületén. Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületeken dolgozó pedagógusok számára szükségesek. Figyelembe veszi-e az elemzésnél a körülményeket.) (1. Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. iskolavezetés visszajelzéseit. Az elemzésben/érvelésben elvekre. az ott rendelkezésére álló munkaportfólió felületet használta. A megfelelő szakmai nyelvezetet használja-e? 5. Figyelembe veszi-e – ha vannak – a külső visszajelzéseket? (Pl. kollégák. A pedagógiai helyzet/probléma leírása pontos és szakszerű-e? 2. érvelés és értékelés is követ? 3. Figyelembe veszi-e az etikai szempontokat? 7. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (segítő szempontsor található az útmutató előző pontjában) 5. A szakmai életút értékelése (Segítő szempontsor található az útmutató előző pontjában) 46 Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. sz.) Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. művészeti tevékenységek bemutatása és dokumentumai47 4. majd a visszajelzés alapján újra átgondolni a reflexiókat.) 8. Ezek a dokumentumok csak Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár minősítése során kötelezőek. érvelés. . 83 47 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása és dokumentumai46 3. a tanulók. amelyet elemzés. Szakmai önéletrajz (Formanyomtatvány a pedagógiai e-portfólió online felületén) 2. melléklet) 1. a feltöltött dokumentumban hivatkozzon erre. Tanácsos elolvastatni egy kritikus baráttal.

az összefüggő szövegek koherensek. tehát felesleges az e-portfólióban? 4. egy megbízható kolléga/mentor véleményét kikérni és a következő ellenőrző kérdéssor alapján még egyszer megvizsgálni az e-portfóliót. és képes önmagát. arról tudatosan dönteni. Mindegyik dokumentum megnyitható-e.) A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának feltöltése A dokumentumokat az egymásra épülésük sorrendjében lehet csak feltölteni. és a szakmai fejlődési terveit is fel kell vázolnia.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? E dokumentumok közül kiemelkedik a szakmai életút értékelése. Olyan munka-e az e-portfólió. hibák. A szabadon választott dokumentumok elősegítik-e azt. hanem azt. értékelni. sz. Érdemes ebben a stádiumban egy külső értékelő. világosak. A dokumentumokban nem maradtak-e elírások. Tartalmazza-e a kompetenciák bizonyítására az összes alapdokumentumot? 2. és képes saját szakmai fejlődésének irányát megszabni. ha van videó feltöltve valahová. Érdemes a pedagógusnak ennek a dokumentumnak a megírását utolsó lépésként elvégezni. Végül tanácsos még egyszer áttekinteni az e-portfóliót és megpróbálni külső szemlélő szemével is nézni. 1. Figyelnie kell arra. szakmai munkáját objektíven elemezni. amit csatolni kellene? 3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a szkennelt dokumentumok jól olvashatók. eredményeiről? 9. Az e-portfólió hiteles és átfogó képet nyújt-e az Ön pedagógiai munkásságáról. amely nem nyújt a többihez képest új információt. hogy a feladat leírása szerint a gátló-segítő tényezőket is megemlítse. A jelöltnek nem azt kell bizonyítania. hogy tökéletes. tulajdonképpen a kompetenciák értékelésére alkalmazott indikátorok alapján átfogó önértékelést írni. melléklet. a megfelelő formátumban került-e feltöltésre.és hangminősége megfelelő. egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt a 9. A reflektív jegyzetek megfelelően megvilágítják-e az Ön gyakorlatának alapelveit? 5. Minden dokumentum a megadott terjedelmi keretek között maradt-e? Mindegyik megfelel-e a megadott formai kritériumoknak? 6. amelyre Ön joggal lehet büszke? Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a köztük lévő kapcsolati rendszer áttekintéséhez. hogy elérte a megfelelő szinteket az egyes kompetenciaterületeken. figyelembe véve a külső véleményeket is. Van-e olyan dokumentum. 6. hogy az értékelők az Ön pedagógiai munkásságáról a lehető leghitelesebb és legteljesebb képet alkothassák? Van-e még valami. a videó elérhető? 8. 84 . annak kép. nyelvezetük szakszerű? 7.

. akkor be lehet nyújtani az e-portfóliót. American Educational Research Journal. 69–95. – Schmidt. G) Hogyan ütemezze a pedagógus ezeket a lépéseket? A pedagógiai e-portfólió elkészítése hosszabb folyamat. 39. Earl. 85 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Lorna. Ezért igen kockázatos a munkát az utolsó pillanatra hagyni. Az angol nyelvű szakirodalom egyenesen „portfólióbörtönről” beszél: az utolsó hetekben a kétségbeesett kapkodás hosszas szobafogságra ítélheti a pedagógust. e-portfóliójának már készen kell lennie. mit felejtett ki. hogy valamelyik kompetencia dokumentálását nem is tudjuk megoldani. Például a reflektív jegyzetek írása végigkíséri az egész folyamatot. pp. Perspectives on Alternative Assessment Reform. (Hargreaves. Fontos: az egyes fázisok átfedésben lehetnek egymással. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 2002. Michele. majd a folyamat végén szükséges a jegyzetek koherens. Andy. Ha nem. Vol. No. esetleg akkor felfedezni. egységes formába öntése. összegyűjtött anyagok közül a beadás előtti utolsó pillanatban kiválasztani a megfelelőnek vélt dokumentumokat. akkor jelzi a pedagógusnak. hogy amikor minősítésre jelentkezik. a találomra felhalmozott. Ezért szerepel a 4. akkor a rendszer azonnal nyugtázza az e-portfólió benyújtását. Szem előtt kell tartania a pedagógusnak. Ha a dokumentáció teljes. amíg a hiányosságot nem pótolja. Earl and Schmidt 200248) Ezért a munkát időben el kell kezdeni és a megfelelő ütemben elvégezni. lépésnél két szín.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7.1.) A hetedik lépés: az ünneplés Ha minden kérdésre van válasz. és addig nem is fogadja be az e-portfóliót. 48 Hargreaves.

hónap 6. feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés 1. 86 . végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése. hónap 2. a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók írása és végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók megírása. hónap 3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hónap 3. hónap Az emberi erőforrások minisztere által 2013. feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés 1. hónap 4. hónap 5. hónap 2. hónap 4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Egy lehetséges ütemezés hat hónapra: Tevékenységek Az első lépés: a célok azonosítása. hónap Egy másik lehetséges ütemezés négy hónapra: Tevékenységek Az első lépés: a célok azonosítása. kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése.

J) Hogyan értékelik a pedagógiai e-portfóliót? A pedagógiai e-portfólió értékelése nem a dokumentumok egyenkénti értékelését jelenti. hivatkozással lássa el az óratervet/foglalkozástervet. A nyilatkozatokat a védés során a szakértők ellenőrizhetik. Az elemzésekben sem használhatja a tanulók valódi nevét. Az viszont az e-portfólió esetében kideríthető. még keresztnevüket sem. és a minősítőbizottság elnöke jelenti az esetet az illetékes kormányhivatalnak. a védésnél azonban könnyen kiderülhet. I) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az e-portfólió dokumentumaival kapcsolatban? Azt. projektmunkák stb. hogy nézze át az e-portfóliót. vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített óratervvel/ foglalkozástervvel dolgozik.) Az e-portfólió dokumentumainak azt kell alátámasztaniuk. ellenőrizni senki sem tudja. Ha az e-portfólióval kapcsolatban plágiumgyanú merül fel. amikor tanulói vagy gyermekmunkákat tölt fel. szülői beleegyezést kell kérnie.és osztályprofilok elkészítésekor kell erre ügyelnie. illetve a későbbiekben az értékelőkben felmerülhetnek. hanem minden esetben. A kritikus barát szerepe tehát rokonítható a szakdolgozat témavezetőjének szerepével. szaktanácsadóját. Rendkívül fontos még az e-portfólióban a tanulók anonimitásának a biztosítása. Ha fényképet. például annak jelzése. Az óraterv/foglalkozásterv elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a pedagógus. Ez az e-portfólió esetében is plágiumvétségnek számít. videót készít és tölt fel. és adjon visszajelzést. vagy az egyik reflektív jegyzetben az érvelés nem világos az olvasó számára. csoport. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. sztenderdek és indikátorok fogalmáról lásd az Útmutató Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? című fejezetét. ha túlságosan beleavatkozott a folyamatba. hanem a dokumentumokkal bizonyított kompetenciák értékelését. a minősítési eljárást a szakértők felfüggesztik. akár csak nyelvhelyességi szempontból is. ha egy pedagógus valaki más előzőleg már beadott dokumentumait. A szülők beleegyező nyilatkozatait el kell tennie. témazárók. illetve olyan kérdések megfogalmazása. A segítség csak és kizárólag visszajelzés lehet. például megkérheti egy hozzáértőnek ítélt kollégáját. Ez azonban nem azt jelenti.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? H) Kinek a segítségét veheti igénybe a pedagógus az e-portfólió elkészítéséhez? Az e-portfólió elkészítéséhez a pedagógus igénybe veheti kritikus barát(ok) segítségét. (A kompetenciák. gyakornok esetében mentorát. hogy a kritikus barát szerepe a fent leírtakra korlátozódik-e vagy sem. igazítsa azt a tanulócsoport profiljához és megfelelő forrásmegjelöléss el. 87 . A pedagógusnak nemcsak a tanulói. hogy a pedagógus az adott kompetencia területen az adott szintet elérte. hogy valami kimaradt a dokumentumok közül. amelyek a munkával vagy egyes részeivel kapcsolatba n az olvasóban. Ezért kell a készítőjének aláírnia és az e-portfólióval együtt benyújtania egy eredetiségnyilatkozatot. hogy kritikus barátja bármilyen dokumentumot elkészíthet vagy átírhat. reflexióit tölti fel az e-portfólió rendszerébe. legyenek ezek prezentációk. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

é.: Az adott indikátor nem értelmezhető az e-portfólió dokumentumai alapján.” Nyilvánvaló. hogy ezt csak az óralátogatás során lehet megállapítani. A szakértőnek ettől függetlenül figyelembe kell vennie a dokumentumot az adott kompetencia értékelésekor. K) Mi történik az e-portfólió dokumentumainak értékelése után? Az e-portfólió dokumentumainak értékelése után mind a két szakértő megfogalmazza kérdéseit. A kérdéseket eljuttatják a pedagógushoz.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Az e-portfólióban egy dokumentum több kompetencia megfelelő sztenderdjének elérését is dokumentálhatja. így ilyen esetekben az értékelő köteles a nem értelmezhető (N. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. mellékletben található. a pedagógus jelzi a dokumentum fejlécében. hogy nem minden olyan kompetenciát jelöl itt. nem jellemző. hogy a pedagógus munkájában az indikátorral leírt viselkedés megjelenik. az e-portfólióból nem. A Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján a 3. hogy a szakértőnek az e-portfólió minden dokumentumát mérlegelnie kell az egyes kompetenciák értékelésekor. és alkalmazása a pedagógus reflexiói alapján tudatos. 1 = kevéssé jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése esetleges. Az e-portfólió dokumentumait a két szakértő egymástól függetlenül értékeli. 2 = többnyire jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése meghatározóan kimutatható. biztonságot. sz. amelyek alátámasztására az e-portfólió dokumentumaiban nem lehet adatot találni. 3 = jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése következetes. 1. többnyire jellemző és jellemző kifejezések jelentése a következő: N. hogy egy dokumentum milyen kompetenciák bizonyítására alkalmas. elfogadó légkört teremt. 0 = nem jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés nem támasztják alá azt. sz. Azt. mellékletben és a 4. bár nem következetes és állandó. é. amelynek a megfelelő szintjét az adott dokumentum bizonyítja. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. állandó.) bejegyzést tenni a megfelelő indikátor mellé és a kompetencia értékelésénél ezt. Elképzelhető azonban. illetve a pedagógus reflexiói alapján kevéssé tudatos. és a pedagógus reflexiói alapján a viselkedés tudatos. de a szakértő szerint nem felel meg ennek a célnak.) Mit tartalmaznak az értékelési táblázatok? A táblázatok fejlécében található N. hogy fel tudjon készülni a védésre. Az értékelési táblázatok indikátorai között szerepelnek olyanok. valamint az ehhez hasonló indikátorokat figyelmen kívül hagyni. 88 .) Ezért összefoglalóan azt lehet mondani.. (Előfordulhat ennek az ellenkezője is: a pedagógus egy adott dokumentumot egy bizonyos kompetencia bizonyítására alkalmasként jelöl meg. kevéssé jellemző. é. Például „Óráin harmóniát.

Az óramegfigyelési és az értékelési szempontokat a szakértők előzetesen megkapják. valamint a hozzájuk kapcsolódó indikátorok alapján történik. fejezet) szerint pontosan feljegyezze az órával/foglalkozással kapcsolatos összes pedagógiai észrevételét. A pedagógus korszerű oktatás. Az értékelés egységesen a megadott nyolc pedagóguskompetencia szerint. Az óralátogatás értékelése része a pedagógus átfogó minősítésének.és indikátorértelmezések. szakszolgálati. Az óra vagy a foglalkozás látogatását a szakos szakértő és az intézmény vezetője közösen végzi. tanítói. Ennek eldöntésében segíthetik a szakértőt a mellékletben szereplő óvodai. az általa előkészített naprakész és rendszerezett oktatási tartalom. Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A) Mi a látogatás célja? Kik a szereplői? Az óralátogatás. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? XII. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. illetve a foglalkozáslátogatás szerves része a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési eljárásnak. C) Miként lehetséges a kompetenciák megfigyelése a tanítási órán/foglalkozáson? A minősítési szakértő feladata. Jó. a pedagógusok is megismerhetik őket. Ezért a minősítő szakértő – a pedagógus által tervezett. B) Mi képezi az óralátogatás értékelésének alapját? A minősítési eljárásban a szakértő a szakórát vagy a foglalkozást aszerint értékeli. a legkorszerűbb oktatási-nevelési stratégiák alkalmazása. Előfordulhat. 89 . a tanulókkal kialakított együttműködés különböző formái. hogy melyek azok az indikátorok. szervezett és kivitelezett konkrét oktatási-nevelési tevékenységek megfigyelésén keresztül – a pedagógus kompetenciáinak a fejlettségét határozza meg. szakmai szolgálati és a gyermekvédelem és javítóintézeti nevelésre vonatkozó kompetencia. Az óralátogatás célja a pedagógus kompetenciáinak és kompetenciaszintjének értékelése a pedagógus tervezési és tanítási tevékenysége alapján. amelyek nem értelmezhetők az adott óra/foglalkozás értékelésekor. megtartása és elemzése a pedagógusnak milyen kompetenciáiról és a meglevő kompetenciák milyen szintjéről tanúskodnak. Az óralátogatással kapcsolatos fogalmak értelmezését az útmutatót záró Fogalomtár tartalmazza.és nevelésszemlélete. ebben az esetben az adott indikátort az értékelésből ki kell hagyni. a differenciálás.és foglalkozásmegfigyelési napló sablon (XII/D/7. a tanulási-tanítási és nevelési célok világos ismerete és követése. A megbízott szakértő a jelölt két (Mesterpedagógus és Kutatótanár esetében egy) óráját vagy foglalkozását látogatja meg egy előre egyeztetett időpontban. erre az óra megbeszélése után kerülhet sor az összes tapasztalat mérlegelése után. az aktivizálás és a motiválás gyakorlati megvalósításai mind a pedagógus kompetenciájának a gyakorlati bizonyítékai. ha a szakértő az indikátorok értékelése előtt mérlegeli. szaktárgyankénti. hogy az óra megtervezése. hogy a tanítási óra/foglalkozás látogatása során az óra . Az óra/foglalkozás látogatása alatt az indikátorok szerinti értékelés nem lehetséges. hogy egy indikátor nem értelmezhető egy tanítási órán/foglalkozáson.

sz melléklet és 13. hogy a terveitől eltérjen. kompetencia: A tanulás támogatása A szakértőnek a tanítási órán meg kell figyelnie. foglalkozástervében képes komplex módon összehangolni a pedagógiai tevékenység összes elemét és ezeket a tanulói személyiségfejlesztés szolgálatába állítani (vö. milyen nevelésfilozófiát vall.és feladatrendszerének kidolgozása annak is bizonyítéka. Ennek megítéléséhez célszerű az órát a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egységében is megvizsgálni. A tanítási stratégia arról is árulkodik. interdiszciplináris szemléleten alapuló szaktárgyi problémafelvető és problémamegoldó attitűd jellemzi. a helyi tantervben és a NAT-ban előírt célokhoz és feladatokhoz. új megoldásokat találjon a pedagógiai hatékonyság érdekében. Pontosan látja a cél. melléklet). A pedagógus tevékenységében érdemes megfigyelni. sz. A tervezésben képes rövid és hosszú távon is gondolkodni. koordinálni. hogy ismeri szaktárgya legkorszerűbb tudományos eredményeit. továbbá az aktivizálás. mennyire vetít elő a cél. hogy a pedagógusnak mennyire sikerült a tanítási célokat úgy megfogalmazni. Az általa alkalmazott stratégiák arról tájékoztatják a szakértőt. tisztában van a tartalomközpontú (pl. hogy azok részben a tanulók tanulási céljaivá válhassanak. a tartalom és a stratégia közötti kapcsolatot. kompetencia: Pedagógiai folyamatok.és feladatrendszer meghatározásában olyan teljesítményeket a pedagógus. A pedagógus óratervében. adaptív módon kell alkalmaznia. Továbbá az oktatás-nevelés tartalmának a kidolgozása során bizonyíthatja a pedagógus. személyes példája segítségével hozzájárul a tanulók szaktudományos érdeklődésének a felkeltéséhez és fenntartásához. szaktárgyi és pedagógiai tudást birtokol. A pedagógus képes referenciaszeméllyé válni tanítványai számára. hogy milyen módszertani kultúrával rendelkezik a gyakorló pedagógus. a motiválás és a differenciálás mint fő szempont jellemzi tervezési tevékenységét. mennyire ismeri és mennyire alkalmazza az e-tanulási környezetekben rejlő lehetőségeket. és azonnali.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A szakértő a tanítási órán/foglalkozáson a kompetenciák megfigyelésére törekszik: 1. önálló tanulási módszereiket is fejleszti. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kreativitásukat. ugyanakkor a következő fejlődési lépcső lehetőségét is körvonalazza számukra. miközben gondolkodásukat.és tanuláselméleteket a tervezés szintjén. hogy miként valósítja meg a tanulók közötti együttműködést a szaktárgyi tudás elsajátítása érdekében. szaktárgyi. amely épít a tanulók előzetes tudására és tapasztalatára. 12. Ugyanakkor a pedagógusnak a terveit a pedagógiai valóság igényeihez mérten. képesnek kell lennie arra. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A pedagógus óratervében. Továbbá a szakmai közéletben való szakmai kommunikáció és együttműködés gyakorlásának a példaképévé válhat.és feladatrendszer szervesen illeszkedik a tanulási-tanítási egység tervében/tematikus tervében. kompetencia: Szakmai feladatok. szaktudományos. és ha szükséges. A hatékony pedagógus a tervezésbe a folyamatos visszajelzés és értékelés mozzanatát tudatosan beépíti. A pedagógus képes csoportok és egyének számára fejlesztési terveket kidolgozni a tanítási órára és ezeket a tanulókkal együttműködve hatékonyan megvalósítani. és ezt érvényesíti a tervezésben. Továbbá képes a korszerű nevelés. hogy a pedagógus milyen tantervi. 2. a nevelési és oktatási stratégiákban konkretizálni és ezáltal a nevelés és az oktatás folyamatát tudatosan meghatározni. illetve ezek gyakorlati alkalmazhatóságát. Óratervminta. 90 . 3. foglalkozástervében meghatározott cél. hogy a pedagógus mennyire képes a szaktárgyi tartalmat olyan tanulási modellé összeállítani. matematika) személyiségfejlesztés lehetőségeivel. amelyekért a Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tantervi tudás A tanítási óra/foglalkozás cél.

ugyanakkor a hibák javításakor a pedagógus tartsa tiszteletben az egyéni sajátosságokat. hogy a tanítási órán ne forduljon elő tárgyi hiba. szabály. komplex módon megfogalmazni. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. összehasonlítás. logikus és követhető legyen. azaz az ismeretek (fogalom. eszközök). Továbbá az is fontos szempont. hozzájárulva ezáltal nemcsak a célok hatékony megvalósításához és általában a tanulók személyiségfejlődéséhez. empíria. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. konkrét kérdésekre adott tanulói válaszok stb. törvény. felidézés. módszerek. elegendő tényanyag és megfelelő szintű általánosítás kapcsolódjon hozzá. mennyire képes a tanítási órán a pedagógus adaptálni az általa meghatározott célokat és feladato kat a tanulók aktuális érzelmi vagy fizikai állapotához. szintézis. azt milyen elméleti modellben helyezte el. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A szakértő a tanítási óra/foglalkozás során azt vizsgálja. annak a megállapítása. azonosítás stb. Az IKT-eszközök felhasználásának segítségével a tanulási-tanítási módszerek és modellek szélesebb tárházát sikerrel alkalmazhatja a pedagógus. segítségével megismerkedhetnek a tanulók a számukra legmegfelelőbb tanulási modellekkel (problémamegoldás. projekt stb. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. 4. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. hogy mennyire alkalmas a pedagógus a tudás iránti mély érdeklődést és kíváncsiságot felkelteni a tanulókban. 91 . támassza alá bizonyítékkal (a röpdolgozat eredménye.és feladatrendszere mennyire volt képes a tanulói személyiség dinamikáját megragadni (pl.). alapelv. az egyéni bánásmód érvényesülése. hanem egymást kiegészítve. általánosítás. igényekkel. A pedagógus által alkalmazott stratégiának maximálisan támogatnia kell a tanulók tanulási stratégiáit. Fontos. a hátrányos helyzetű. így az oktatási és nevelési célokat. egyéni tanulási stratégiája. tanulási. modellezés. a pedagógusnak a tanulással és a tudásszerzéssel kapcsolatos attitűdje. hanem a hatékony tanulási modellek elsajátításához is. a jártasságok. eszközök és szervezési formák összehangolását. érdeklődésekkel. felismerés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? tanulók lelkesedhetnek. feladatokat nem különállóan. a képességek. az előzetes készségek. mind a szakértő a célokban és feladatokban az egyéniesített fejlesztés és fejlődés megvalósulását állapítsa meg. Fontos. hogy az óra/foglalkozás cél . és tekintettel vannak az egyén sajátosságaira is. majd az erre épülő jártasságok rögzítése). a tanulók személyiségét. a készségek (analízis. hogy mennyire korszerű tartalommal dolgozott a pedagógus. elmélet). A tanulók és a tanulócsoportok egyéni igényeihez és sajátosságaihoz való alkalmazkodásnak már a célok megfogalmazásában is érvényesülnie kell. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. A nevelési és oktatási stratégiáknak a pedagógiai tevékenységben tanulási-tanítási modelleket kell követniük (ez határozza meg a tanítás-tanulás folyamatát). mennyire tudta a célokhoz és feladatokhoz. tanuló többi gyermekkel. A szakértő számára fontos megfigyelési szempont a tanulási környezet megteremtése és ennek dinamikája (ülésrend. A nevelési és oktatási stratégiák a célok megvalósulását és ezáltal a személyiségfejlődést oly módon szolgálják. a fontosabb logikai egységek jól elkülönüljenek egymástól.) A tanítási stratégiának alárendelt oktatási tartalom struktúrája világos. a legkorszerűbb módszerek. ha szükséges. hogy a célok meghatározásakor mennyire sikerül a személyiséget a maga egységében szemlélni.) Az oktatás tartalmának megválasztásánál meg kell figyelni. leírás. hogy a tanítási óra végén mind a pedagógus. hogy közben megfelelő módon biztosítják a tananyag feldolgozását. amelyek találkoznak a tanulói motivációkkal. illetve az attitűdök (viselkedési és magatartási módok) adott funkció szerint szerveződő rendszereként szemlélni. a tanulócsoport sajátosságaihoz igazítani és a személyiségfejlesztés feladatának alárendelni.

kommunikációs szükséglete. Az alkalmazott nevelési és oktatási stratégia kapcsán fontos megvizsgálni. a vélemények kölcsönös meghallgatását. Végül meg kell figyelni a tanítási óra/foglalkozás légkörét. hogy ez mennyire szolgálta a tanulócsoporton belüli együttműködést. hiszen a pedagógus-gyermek közötti kapcsolat sajátossága. kölcsönös segítést. milyen volt a kommunikáció minősége. milyen volt a pedagógus értékközvetítő tevékenysége. Fontos továbbá annak a megfigyelése. mennyire sikerült egymás véleményének a tiszteletben tartása. felkészültsége és az általuk alkalmazott kommunikációs és tanulási stratégia határozza meg. esetleg ütköztetését. kölcsönösség) és a versengés (alkalmazkodás. alku. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. 7. hogy mennyire sikerült biztonságos tanulási környezetet teremteni a tanulók számára. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. valamint a közösségalkotás szempontjából jelzésértékű a pedagógus által alkalmazott pozitív és negatív visszajelzések mennyisége és minősége. integrációs tevékenység. hogy miként képes kihasználni a pedagógus a tanulói értékelések megfogalmazásakor az oktatás tartalmában rejlő lehetőségeket. fejlesztése. problémamegoldás Az óra/foglalkozás légkörét a pedagógus és a gyermekek szerepviselkedése. a kölcsönösséget. a nyitottságot és a toleranciát. harc. 92 . 5. hogy középpontjában valamilyen oktatási vagy nevelési probléma megoldása áll. Fontos továbbá annak a megállapítása. hogy a tanítás tartalmának megválasztásakor kihasználta-e a tartalomban rejlő nevelő és közösségfejlesztő lehetőségeket.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A pedagógus és a tanulók együttműködése az eredményes munkavégzés és a tanulás alapfeltétele. Ezért fontos szempont az órák megfigyelésekor a pedagógus és a gyermekek kommunikációs szerepviselkedése. valamint azt. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. hogy a pedagógus milyen gyakran és milyen módszereket alkalmaz a tanulók/gyermekek személyiségfejlődésének az értékelésére. játszma). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az általuk alkalmazott kommunikációs stratégiák (együttműködés. szerződés. kölcsönösségen alapuló bizalmi légkör megteremtésének az alapja is. játszmák). és miként segíti a tanulók önértékelésének a fejlődését. a segítő attitűdöt. hogy a pedagógus a cél. elemzése A szakértő a tanítási órán/foglalkozáson megfigyelheti. versengés. amelyet a felek közös erőfeszítéssel Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az oktatás stratégiájának problémamegoldó természete kommunikációs szempontból jelentőséggel bír. miként alkalmazza a formatív értékelést. esélyteremtés. ugyanakkor a személyiségfejlődésnek leginkább kedvező. elköteleződött-e a konstruktív feszültségkezelés mellett. kompromisszum. elkerülés. A nevelés és oktatás csak olyan tanulási környezetben mehet végbe eredményesen. hogy az oktatás folyamatában miként tudja természetszerűleg beépíteni a folyamatos és differenciált visszajelzés mozzanatait. osztályfőnöki tevékenység A tanítás/foglalkozás során meg kell figyelni. Az oktatás tartalmának problémafelvető. mennyire vannak összhangban a pedagógus visszajelzései az általa kitűzött célokkal. 6. segítő kommunikáció. önmaguk és egymás értékelése a fejlődés természetes mozgatórugója. a felmerülő problémákkal szembeni kommunikációs attitűd.és a feladatrendszer megállapítása során figyelembe vette-e az együttműködést. kompetencia: A tanulói csoportok. ahol egymás segítése a közösség tagjai számára természetes szükséglet. A kapcsolatépítés stratégiái: az együttműködés (problémamegoldás. A pedagógusgyermek kapcsolat minőségének megítélése. hogyan sikerült az esetlegesen felmerült konfliktusokat kezelni. közösségek alakulásának segítése.

A látogatás menetét és a kapcsolódó dokumentumokat a következő táblázat foglalja össze. hogy a pedagógus mennyire van tisztában saját szakmai (szaktárgyi. pedagógiai. tanulságok megfogalmazása óra. Az óra vagy a foglalkozás látogatásának menete Egyeztetés a látogatásról Megbeszélés a látogatás előtt Tevékenységtípusok a látogatás egyeztetése a pedagógus tájékoztatója a szakértő tájékoztatója Kapcsolódó dokumentumok a látogatás menetét és értékelését leíró eljárásrend tanmenet tanulási-tanítási egység terve. szakmódszertani. A tanítási órán fontos megfigyelni a problémafelvetés természetét és a problémamegoldás individuális és kollektív módozatait. a pedagógus munkájának a minősítését a szakértő az óra vagy a foglalkozás elemzése után rögzíti az értékelőlapon. A látogatás eredményét. a megfigyelés előtti személyes találkozóból.vagy a foglalkozás látogatásának menete? Az óra vagy a foglalkozás látogatása több szakaszból áll: a látogatás egyeztetéséből. eszközök és eredmények területén. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A szakértő az órán megfigyelheti.és foglalkozásmegfigyelési napló az óra vagy a foglalkozás megfigyelésén készült jegyzetek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. D) Mi az óra. tematikus terv óraterv. foglalkozásterv Az óra vagy a foglalkozás megfigyelése Az óra vagy a foglalkozás elemzése megfigyelés és a tapasztalatok rögzítése a pedagógus elemzése. reflexiója a pedagógus válasza a reflexiókra a következtetések. és a tanítási órán miként tudja szakterületének legújabb kutatási eredményeit felhasználni.) felkészültségével. 8. hogy a pedagógus mennyire tájékozott az új kutatási módszerek. az órák vagy a foglalkozások megfigyeléséből és az elemzésből. önreflexiója a látogatók elemzése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? megpróbálnak felismerni és megoldani. miként ismeri fel hiányosságait. 93 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. mennyire jellemzi az önreflexió képessége. javaslatok. és milyen javaslatokat fogalmaz meg a hiányosságok pótlására. Fontos továbbá a pedagógus által használt szakterminológia megfigyelése. kommunikációs stb. Az óra/foglalkozás megbeszélés során azt is fontos megfigyelni.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. valamint az intézményvezetővel arról.  a feszültség oldása. tanulói e-portfólió stb. az intézményi kompetenciamérések eredményeinek megismerése a tanulócsoport. melyik szaktárgyból és mely osztályait vagy csoportjait látogatja meg.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? Az óra vagy a foglalkozás látogatását kiegészítő.) Mi a célja a szakértő és a gyakornok/pedagógus óra vagy foglalkozás előtti személyes találkozójának? Az óra vagy a foglalkozás megfigyelését megelőzően fontos egy rövid. milyen helyszínen és milyen kezdési időponttal szervezik meg a látogatás előtti személyes megbeszélést. hogy milyen módon. készségeiről és képességeiről. nem kötelező tevékenységek az intézmény pedagógiai programjának.  a pedagógus rövid tájékoztatója a gyermekcsoportról (a gyermekek jellemzőiről. kollégák számára.  a szakértő rövid tájékoztatója a látogatás menetéről. legfeljebb 5–15 perces személyes találkozót szervezni a pedagógus. Az előzetes egyeztetésen célszerű megbeszélni a látogatás menetét is.) A látogatás eredményének a rögzítése a látogatás adatainak és a szakértő értékelésének a rögzítése óra. Az előzetes megbeszélésen részt vesznek: a pedagógus. hogy milyen időpontban. valamint azt. a látogató szakértő és a látogatásban részt vevő további szakemberek. gyermekcsoport egyéb dokumentumainak megismerése pedagógiai program kompetenciamérési dokumentumok tanulói dokumentumok (tanulói füzet.) Hogyan történik a látogatás egyeztetése? Az óra vagy a foglalkozás látogatása előtt a szakértő egyeztet a minősítési eljárásban részt vevő pedagógussal. Az óra vagy a foglalkozás megfigyelését megelőző személyes megbeszélés lehetséges témái:  kapcsolatteremtés.és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv óra. 94 . témazáró dolgozat. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.).). a tanulócsoport osztályfőnöke stb. a szakértő és a látogatásban közreműködő további szakemberek (például az intézmény vezetője. a látogatás pozitív légkörének megalapozása. a gyermekek egyéb dokumentumai (rajzok stb. az órák vagy a foglalkozások megfigyelését és az elemzést.és foglalkozáslátogatási értékelőlap 1. a látogatáson részt vevő további személyek bemutatása. a szakértő bemutatkozása. 2. az aktuális körülményekről).  a látogatás céljának tömör megfogalmazása. előzetes tudásáról. a megfigyelés szempontjairól.

 az óraterv/foglalkozásterv átadása minden közreműködőnek. Érdemes az óra vagy a foglalkozás elején a pedagógusnak röviden bemutatnia a megfigyelésen részt vevő személyeket a gyermekek számára. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. valamint az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseiket.és foglalkozásmegfigyelési napló támogatja. másrészt röviden értelmezheti. majd az elemzés helyére távoznak.  az óra. mi indokolja az eltérést. hogy mennyire tartja eredményesnek az órát vagy a foglalkozást. reflexióikat. tényszerű megfigyeléseiket. 95 .  az óra vagy a foglalkozás történéseinek rövid értelmezése és elemzése. önértékelése nyitja meg. 4. önértékelésének lehetséges tartalmi elemei:  véleménynyilvánítás az óra vagy a foglalkozás eredményességéről. milyen mértékben sikerült megvalósítania a kitűzött célokat. A megfigyelés végén a szakértők elköszönnek a gyermekektől.vagy foglalkozástervtől való eltérések indoklása. A megfigyelés a bevezetőben megadott nyolc pedagóguskompetenciára. Az óra. Az elemzést a pedagógus reflexiója. kényelmes.) és az óra vagy a foglalkozás főbb nevelési-oktatási céljairól. A megfigyelés közben a szakértők nem beszélgetnek. Az óra.vagy a foglalkozásterven is rögzíthetik az óra vagy a foglalkozás menetével és az időkerettel kapcsolatos megjegyzéseiket. csendben követik az óra vagy a foglalkozás történéseit. A pedagógus reflexiójának. az értékelés tömör indoklása. Az óra vagy a foglalkozás elemzése egyrészt az óra vagy a foglalkozás Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az óra vagy a foglakozás megfigyelését a következőkben megadott óra. Fontos.  a pedagógus saját munkájának és személyének rövid értékelése a pedagóguskompetenciák tükrében.  egyeztetés a megfigyelés egyéb körülményeiről (az ülésrendről. a megfigyelés helyéről a tanulási-tanítási egység tervében/tematikus tervben stb. hogy a látogatást végző szakemberek úgy helyezkedjenek el a teremben. illetve a gyermekcsoport termében történik. elemezheti a történéseket. a csengetésrendről stb. a megfigyelés és az elemzés kontextusában az indikátorokhoz kapcsolt magyarázatokban lehet olvasni. A pedagógus önértékelését a látogatáson részt vevő további személyek reflexiói követik. nyugodt környezetben megtartani.és foglalkozásmegfigyelési naplóban rögzítik a pedagógus kompetenciáiról és ezek szintjéről a tapasztalataikat. 3. valamint a tervezést meghatározó egyéb körülményekről.). saját pedagóguskompetenciáit az óra vagy a foglalkozás alapján. a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv bemutatása. Ezután a szakértő elemzi az órát. valamint az ezekhez kapcsolódó indikátorokra épül. Az indikátorok általános pedagógia-pszichológiai és szaktárgyi értelmezését a tervezés. hogy a legkevésbé zavarják a gyermekek munkáját.) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás elemzése? Az elemzést célszerű barátságos. A pedagógus egyrészt összefoglalja.) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás megfigyelése? A megfigyelés a tanulócsoport.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?  a pedagógus rövid tájékoztatója az előzményekről (a házi feladatról.

a szakértők. átfogó elemzése a tervezés és a megvalósítása alapján. a megfelelően erős és a fejlesztendő kompetenciáival kapcsolatban. a mentor és a munkacsoport-vezető vesz részt. hogy válaszoljon az elemzés során megfogalmazott véleményekre. A szakértő elemzése. feladatlapjait. az intézményvezető. a felmerült kérdésekre. vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített óratervvel dolgozik. tapasztalatokkal támasszák alá. Célszerűbb az elemzés legvégén összefoglalóan megfogalmaznia gondolatait. hogy ki vehet részt az óralátogatáson. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az óramegbeszélésen elhangzott információk csak a pedagógus engedélyével hozhatók nyilvánosságra. A tanítási óra tervének elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a pedagógus. Ebben segíthetnek a megfigyelés során készített jegyzetek. Az elemzésben szerepet játszanak az általános pedagógiai-pszichológiai és a szaktárgyi szempontok egyaránt. ha az elemzés közben jegyzeteket készít. rajtuk kívül a pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? menetének rövid áttekintése alapján. A pedagógus elemzést záró megszólalásának lehetséges tartalmi elemei:  köszönetnyilvánítás. és megfelelő forrásmegjelöléssel. 5.  a látogatásnak és a pedagógus kompetenciáinak összegző értékelése. dolgozatait. megfigyelésekkel. Fontos. az óra vagy a foglalkozás eredményességének rövid. 96 . igazítsa azt a tanulócsoport profiljához.  a pedagógus munkájának részletes elemzése a nyolc pedagóguskompetencia és az indikátorok általános. külön-külön reflektáljon a hallottakra. A szakértő reflexiójának. illetve a megfigyelési napló.  utalás saját fejlesztési tervére a látogatáson elemzett. elemzésének lehetséges tartalmi elemei:  a pedagógus munkájának. másrészt az előzetesen megadott nyolc pedagóguskompetencia és az ezekhez kapcsolódó indikátorok alapján történik.  következtetések és javaslatok megfogalmazása a látogatás alapján.) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az óralátogatással kapcsolatban? A tanítási órán a szakértő. hogy az elemzők állításaikat minden esetben az óra vagy a foglalkozás tervezésével és megtartásával kapcsolatos konkrét adatokkal.  tömör. illetve szaktárgyi értelmezése alapján. ha szükségesnek tartja a pedagógusról alkotott szakmai vélemény kialakításához. A tanítási óráról a pedagógus és a szülők engedélyével készülhet videofelvétel. hivatkozással lássa el az óratervet. ezért hasznos.  véleménynyilvánítás az elhangzottakkal kapcsolatban. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Nem javasoljuk. összefoglaló válaszok a felmerült kérdésekre. hogy a pedagógus közvetlenül az elemző szakértők megszólalásai után. értékelése után a pedagógus lehetőséget kap arra. a kollégák reflexióinak megköszönése. A szakértő megtekintheti a tanulók füzeteit.

kollégának.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? 6. de ezektől eltérő formákat is választhat a pedagógus. melléklete. Az óraterv vagy a foglalkozásterv egy példányát a látogatási jegyzőkönyvhöz a szakértő mellékletként csatolja. aki a látogatáson részt vesz. mind a szakértő számára. a tematikus terv és az óraterv vagy a foglalkozásterv. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a következő táblázatban megadott tartalmi elemek jelenjenek meg benne. céljait meghatározni. az abban betöltött szerepét. például a tanmenet. mind a szakértő munkáját különféle dokumentumok támogatják. Fontos. A tervezés támogatására választható sablonokat és kidolgozott szaktárgyi mintákat ajánl az útmutató 10-20. az órá(k)/foglalkozás(ok) kompetencialapú értékelőlapja óra. A tematikus terv segíti a meglátogatott órát vagy foglalkozást a nevelési-oktatási folyamatban elhelyezni. bár hasznos lehet mind a pedagógus. a pedagóguskompetenciák és az indikátorok értelmezése a látogatás kontextusában A pedagógus tervezési munkájának fontos dokumentumai: a különféle tanulási-tanítási egységeket leíró tervek. A tematikus terv (az adott tanulási-tanítási egység) kötelezően bemutatandó dokumentum a szakértő számára. foglalkozásterv óra. A látogatásra kijelölt óra vagy foglalkozás tervét az órát vagy a foglalkozást megelőző megbeszélésen a pedagógus kötelezően átadja minden olyan szakembernek. hogy a pedagógus bármely formáját választja is az óratervnek vagy a foglalkozástervnek.és foglalkozásmegfigyelési napló. óraterv. A látogatás választható és kötelező dokumentumai Választható dokumentumok A pedagógus munkájához kapcsolódó dokumentumok A szakértő munkájához kapcsolódó dokumentumok tanmenet Kötelező dokumentumok tematikus terv (tanulási-tanítási egység). A tanmenet bemutatása nem kötelező.és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az óraterv és a foglalkozásterv elkészítéséhez az útmutató melléklete sablonokat ajánl.) Melyek a látogatás dokumentumai? A látogatáshoz kapcsolódóan mind a pedagógus munkáját. 97 . sz.

gyakorlás. a gyermekek feladatainak (ha szükséges.  felhasznált források (tankönyv. képességek. munkafüzet. a foglalkozás cél. a foglalkozás időkeretének bemutatása.  szak.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A fejléc tartalma: Az óra. alkalmazás stb. összefoglalás. feladatés szöveggyűjtemény. tudásszint megnevezése (felismerés. megértés.  az óra. Az óra vagy a foglalkozás menetének leírása:  az óra.  az óra. Az óra vagy a foglalkozás adatai:  a műveltségi terület.és a foglalkozásterv lehetséges tartalmi elemei A pedagógus adatai:  név. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  a tanulók. értelmezés. ismeretbővítés. a tanítandó ismeretek (tények.).  iskola stb. készségek.). összefüggések stb.  a tanulói feladatok. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ismétlés. helye a tanulási-tanítási egységben. a foglalkozás didaktikai feladatai: bevezetés a témába. a foglalkozás felépítésének bemutatása. szakirodalom stb. a gyermekek tevékenységének a bemutatása.  az óra.  a pedagógus tevékenységének a bemutatása stb. a gyermekcsoport. digitális tananyag..és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd(ök). ellenőrzés. a foglalkozás témája. 98 .  kapcsolat más területekkel. a szaktárgy neve. értékelés stb. szabályok. az osztály.  az évfolyam.  az óra. online források. a fontosabb pedagógusi instrukciók) leírása. fogalmak.) és az elérendő fejlesztési szint. a foglalkozás időpontja.  az óra.

a foglalkozás tartalmához és megszervezéséhez kapcsolódó kiegészítések. szóbeli. a foglalkozás megfelelő szakaszaihoz a célok hozzárendelése (az új fogalom szemléltetése. kooperatív tanulás. játék. gyermekeknek szánt formátumban. a házi feladat kijelölése. de ettől is eltérhet a pedagógus. a foglalkozás szakaszaihoz kapcsolva a didaktikai feladatok megnevezése (ráhangolás.).. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tanulói kiselőadás. A következő táblázat a tematikus terv javasolt tartalmi elemeit foglalja össze. szemléltetés. a fogalmi jegyek meghatározása. Megjegyzések:  az óra. ellenőrzés. szókártyák).  az óra. az új ismeretek alkalmazása stb.  az alkalmazott módszerek megjelölése (megbeszélés. pedagógusi előadás. a példák elemzése. összefoglalás.).Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A nevelési-oktatási stratégia bemutatása:  az óra. a foglalkozáson felhasznált szövegek. feladatlapok a tanulóknak. páros és csoportos munka stb.  az óratervben. gyakorlás. értékelés stb.  az eszközök használatához kapcsolódó leírások. képek a forrás pontos megnevezésével. egyéni. a fogalom értelmezése. A szakértő számára bemutatandó tematikus tervhez is ajánl az útmutató sablont.  a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések.  a táblakép. foglalkozástervben megadott. rendszerezés. nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése.  a tanulók.  a feladatok megoldása stb. a házi feladat előkészítése. illetve a gyermekek munkaformáinak megnevezése (frontális.  a kivetítendő diák képe. írásbeli). vita stb. pedagógusi magyarázat. 99 .  az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  az eszközök megnevezése. ismétlés.). Az óraterv és a foglalkozásterv mellékletei:  a kiosztandó feladatok.  az órán. munkáltatás.  az órával és a gyermekcsoporttal kapcsolatos egyéb reflexiók stb. ismeretbővítés.

foglalkozások megfogalmazása.  az ismeretanyag (a fogalmak. a gyermekcsoport. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. helye az éves fejlesztési folyamatban. az óraszámnak. a tantárgy neve. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  a felhasznált források. tanulócsoporttal. 100 .  az órákkal. készségek.  iskola stb. foglalkozásokra bontása.  a tanulási-tanítási egység témája.  tantárgyi kapcsolatok. a foglalkozások számának a bemutatása. szabályok stb. foglalkozásokhoz kapcsolódó fejlesztési területek (attitűdök.). Megjegyzések:  a tanulási-tanítási egység tartalmához kapcsolódó kiegészítések.  a tanulási-tanítási egység témájának órákra.  a jellemző eszközök. előzményei.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A tematikus terv részei A fejléc tartalma: A tematikus terv tartalmi elemei A pedagógus adatai:  név.  az órák.  a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések.  javaslatok a tematikus terv átdolgozására stb.  szak.és feladatrendszere. A tematikus terv adatai:  a műveltségi terület. a foglalkozásokkal és a gyermekcsoporttal kapcsolatos egyéb reflexiók. céljának és feladatainak rövid  az egyes órákhoz.  a fontosabb házi feladatok megjelölése stb.  az év megnevezése.  az osztály. képességek). foglalkozásokon alkalmazott fő módszerek és munkaformák.  az egyes órákon.  a tanulási-tanítási egység cél. A tematikus tanulásitanítási egység bemutatása:  a tanulási-tanítási egység időkeretének.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

A szakértő munkáját az alábbiakban megtalálható, minden szakértő számára egységes óra- és foglalkozásmegfigyelési napló, óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv, valamint értékelőlap segíti. Az megfigyelési naplóban a nyolc pedagóguskompetenciának megfelelően a szakértő lejegyzi az óra megvalósítása során szerzett tapasztalatait, megfigyeléseit, valamint az ezekhez kapcsolódó reflexióit. Az óra vagy a foglalkozás időkeretével és menetével kapcsolatos megjegyzéseit az óraterven, illetve a foglalkozásterven is rögzítheti. A megfigyelési napló és az óraterv, illetve a foglalkozásterv szolgál az elemzés alapjául. A megfigyelési naplót nem szükséges csatolni a látogatási jegyzőkönyvhöz és az értékelőlaphoz. Az óra, illetve a foglalkozás elemzése után a szakértő minden óráról külön látogatási jegyzőkönyvet tölt ki. A jegyzőkönyvekben rögzíti a látogatás adatait, majd ezeket a látogatás résztvevői, közöttük a pedagógus aláírásukkal hitelesítik. A látogatási értékelőlapot is a szakértő tölti ki az elemzés után, ebben a megadott módon (0-tól 3-ig) minősíti a pedagógusnak azokat a kompetenciáit, amelyek az órák, illetve a foglalkozások megtervezése, megvalósítása és elemzése során értékelhetőek voltak. N. é. rövidítéssel jelöli meg azokat a kompetenciaterületeket, indikátorokat, amelyek a pedagógusnak az órák, illetve a foglalkozások megtervezésének, megvalósításának és elemzésének tevékenységei alapján nem értelmezhetőek. (3. sz. melléklet)

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

101

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

7.) Óra- és foglalkozásmegfigyelési napló
A pedagógus neve: ........................................................................................................ A látogatás helye: .......................................................................................................... Műveltségi terület: ......................................................................................................... Tantárgy: ....................................................................................................................... Az óra vagy a foglalkozás témája: ................................................................................ Az osztály, a csoport: .................................................................................................... A látogató szakértő neve: .............................................................................................. Dátum: ........................................................................................................................... Idő Az óra vagy a foglalkozás menete Megjegyzések

Pedagóguskompetenciák: 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

102

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

8.) Óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv
Az óra vagy a foglalkozás látogatásának adatai Az intézmény neve: Az intézmény címe: Az osztály, a csoport: A megfigyelés helye: A látogatás időpontja: Műveltségi terület: Tantárgy: Az óra vagy a foglalkozás témája:

A látogatás résztvevői Résztvevők Pedagógus: Intézményvezető: Szakértő: További résztvevő: További résztvevő: Név Aláírás

A jegyzőkönyvet összeállította: Név: Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap .............................................. aláírás A jegyzőkönyvet hitelesítette: Név: Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap .............................................. aláírás

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

103

... és tudomásul veszem..... 104 . feladatlapok.. melléklet Eredetiségnyilatkozat A pedagógus neve: .... hogy az e-portfólió esetén plágiumnak számít:  más dokumentumainak felhasználása saját dokumentumként. Azonosítója: ................................ Alulírott kijelentem.... megfelelő hivatkozás nélkül.. honlapokon megjelenő anyagok forrásmegjelölés nélküli felhasználása..... hó .... feladatlapok......... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag... év ... nap ........................................ sz... tesztkönyvek................ ........... tankönyvek... hogy az e-portfólió saját.. önálló munkám....... aláírás Az emberi erőforrások minisztere által 2013................. Mellékletek 1. A hivatkozott nyomtatott és elektronikus források (pl... Dátum: .............. Alulírott ……………………………………… büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem.... megfelelő hivatkozás nélkül....... többek között tankönyvek. pl....... Tudomásul veszem............ hogy plágium esetén e-portfólióm visszautasításra kerül........ az ebben foglalt dokumentumok és reflexiók egyaránt... ........ hogy a plágium fogalmát megismertem...... és aláírásommal igazolom.....Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek XIII............ honlapok) felhasználása a szerzői jogok általános szabályainak megfelelően történt.......  más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése... ........  más reflexióinak felhasználása saját dokumentumként......... .

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. sz. 105 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. melléklet A minősítés folyamatábrái Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 106 .

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 107 .

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 108 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

........................................................................................................................................................................................ sz.................................................................................. nap ........................................................................................................... A látogató szakértő neve: .............. ................................................. A látogatás helye: .. 109 . a szakértő aláírása Az emberi erőforrások minisztere által 2013.......................................................................................... valamint az óra (órák) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján (a szakos szakértő számára) A pedagógus neve: .. Tantárgy: ......... A látogatás időpontja: ................................. hó . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag............................................................................................................................................................................... ................................................................................. a csoport: ................ év ......................................................................... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés............................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 3............................................................. Műveltségi terület: ............ Az óra vagy a foglalkozás témája: .................................................................................... Dátum: ............. ................ Az osztály................................................................................. .....................................

1. é. é. Alapos. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. tantervi tudás N. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. é. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). 1. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. 1. Tanítványait önálló gondolkodásra. é. A rendelkezésére álló tananyagokat. 1.3. feldolgozásának. 0 1 2 3 N.2. é. é.8. változatos oktatási módszereket. taneszközöket alkalmaz. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. 0 1 2 3 N.4. é. é. = nem értelmezhető.7. 1. 1. 0 1 2 3 1. é. é.5. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. é. 0 1 2 3 N. Fogalomhasználata pontos. 0 1 2 3 N. kritikusan értékeli és megfelelően használja. 0 = nem jellemző. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 110 . 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. továbbadásának kritikus.10. 1. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 1. 1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é.6. 1. é. következetes. szaktudományos. 0 1 2 3 N. é. kompetencia: Szakmai feladatok. 0 1 2 3 N. etikus módját. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. é. é. 0 1 2 3 N. 1. szaktárgyi. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é. a tanultak alkalmazására neveli. 0 1 2 3 N. é.1. é. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására.9.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 1. 0 1 2 3 N.

0 1 2 3 N. 2. é.10. 2. 0 1 2 3 N. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N.7. 1 = kevéssé jellemző. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. é. Célszerűen használja a digitális. 2.8. é. módszereket. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A célok tudatosításából indul ki. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.9. online eszközöket.11. é. é. é. 0 1 2 3 N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. 0 1 2 3 N. é. 2. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. é. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. é. az intézmény pedagógiai programját. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é. 111 . 2. 0 1 2 3 N. é.3. 2. N. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. é. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.2. 0 1 2 3 N. logikusan építi fel. Pedagógiai munkáját éves szinten. 0 1 2 3 N.12. é. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok) látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 = nem jellemző. é. é. korlátait stb. é.4. 2. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 2. taneszközöket. 0 1 2 3 N. é. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat. aktivizálására. A tanulók tevékenységét. 2.1. 2. motiváltságát. 0 1 2 3 N. Alkalmazza a differenciálás elvét. 0 1 2 3 N. 2. 2. é. = nem értelmezhető. életkori sajátosságait. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. 0 1 2 3 N. é. 2. é. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. a tanulók előzetes tudását. 0 1 2 3 N.5. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. 0 1 2 3 N.6. é. 0 1 2 3 N. az oktatási környezet lehetősé geit. é.

1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. é. 0 1 2 3 N. 3. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. 0 1 2 3 3.6.1. é. = nem értelmezhető. ahol minden tanuló hibázhat. 0 1 2 3 N.7.3. 3. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein.8. é. gyakorlására.2.5. 0 1 2 3 N. 3. 0 = nem jellemző. Épít a tanulók szükségleteire. 0 1 2 3 N. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. 0 1 2 3 N. kompetencia: A tanulás támogatása Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. é.4. 2 = többnyire jellemző. 3. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. a taneszközök használatával. 3 = jellemző 3. é. 0 1 2 3 N. Pozitív visszajelzésekre épülő. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. mindenkinek lehetősége van a javításra. webes felületeket működtet. 3. é. é. é. é. é. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai. é. 3. 3. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. é. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. kutatás igényét. pl. 0 1 2 3 N. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. érzelmi állapotát. 112 . é. 3. é. bizalomteli légkört alakít ki. 0 1 2 3 N. céljaira.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N.

az egyéni bánásmód érvényesülése. 0 1 2 3 N. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. = nem értelmezhető. é. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki. 4. é. A tanuló hibáit. é. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. 4. é. é. é. sokoldalúan tárja fel. a hátrányos helyzetű. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 113 . Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. és ezeket hatékonyan meg is valósítja.8. é. é. 4. 0 = nem jellemző. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit.4. tévesztéseit. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan.9. tanulási. 0 1 2 3 N. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. 0 1 2 3 N. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. é.3. az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk.6. 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 N. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. tanuló többi gyermekkel. é. é. é. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző. mint a tanulási folyamat részét kezeli. N.1. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 0 1 2 3 N. é. 4. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.10.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4.5. 4. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. 4. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli. é. és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. é. 4. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. é. é. é. 4. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. 0 1 2 3 N. 4. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. hanem fejlődésében szemléli. 0 1 2 3 N.2. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési.7. é. 1 = kevéssé jellemző.

Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. következetes és kiszámítható értékeléssel. Óráin harmóniát. 5. 0 1 2 3 N. 1 = kevéssé jellemző. é. fejlesztése. illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. ahol értékteremtő. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. tevékeny. é. Az iskolai. = nem értelmezhető. é. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. nyitottság. 0 1 2 3 N. é. 5. 0 1 2 3 N. Az együttműködés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. 0 1 2 3 N. 5. osztályfőnöki tevékenység 5. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. közös szabályok megfogalmazásával. é. kompetencia: A tanulói csoportok. közösségek alakulásának segítése. fejleszti a tanulók vitakultúráját. elfogadó légkört teremt. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Együttműködés. é. 0 1 2 3 N. é. társadalmi érzékenység. 5. 5.1. esélyteremtés. 0 1 2 3 N.6. 5. é.2. Az együttműködést támogató. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.7. helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli.4. é. 5. é. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. é. Tanítványait egymás elfogadására. tiszteletére neveli. 5. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. é. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében. A tanulók közötti kommunikációt. 0 = nem jellemző. 0 1 2 3 N. más kultúrák elfogadása jellemzi.3. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 5. 0 1 2 3 N. é. N. biztonságot. véleménycserét ösztönzi.5. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. például megbeszélések szervezésével. é. 2 = többnyire jellemző. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. altruizmus. é. 114 . 0 1 2 3 N.10. é. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. mind a szabadidős tevékenységek során. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N.8. é. 0 1 2 3 N. é. é. é. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. 5.9. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. integrációs tevékenység.

amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6.2. 0 1 2 3 N.1. é. 6. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 6. 6. 0 1 2 3 N. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. é. é. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. 0 1 2 3 N. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013.7. 0 1 2 3 N. tárgyszerűek. fejlesztését. é. szükség esetén gyakorlatát módosítani. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. é. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. 6. é. 115 . é. 0 1 2 3 N. 6. 0 1 2 3 N. é. 1 = kevéssé jellemző. 6. 6. é. értékelései világosak. egyértelműek. 0 1 2 3 N.6.4. é. elemzése Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. Céljainak megfelelően. é. 0 = nem jellemző. é. az egyéni. é. Visszajelzései. eszközöket. é. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. Értékeléseivel. N.5.8. é. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. é.3. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tudásszintmérő teszteket) készít. 6. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. 0 1 2 3 N. 6. 0 1 2 3 N. következetesen alkalmazni.

a kollégák. a tanuló. az intézményvezető.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N. problémamegoldás Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 1 2 3 N. 7. é. 0 1 2 3 N. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. 0 1 2 3 N. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal.3. 3 = jellemző 7. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. A megbeszéléseken. 0 1 2 3 N. é. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. 0 1 2 3 N. 7. é. 7. 0 1 2 3 N. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 7.6. é. problémáit önállóan. 0 1 2 3 N. é. a szakmai partnerekkel.7. é. 7. 0 = nem jellemző. 1 = kevéssé jellemző. é. 0 1 2 3 N.2. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. 0 1 2 3 N.10.5. feltételeket alakít ki. é. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. 7. é. szervezetekkel. 7. 0 1 2 3 N. é. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. a vitákban. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. é. 0 1 2 3 N. é. é. é.4. 2 = többnyire jellemző. ünnepség. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 7. a szaktanácsadó visszajelzéseire. kirándulás) megvalósításában. 0 1 2 3 N. A diákok érdekében önállóan. 0 1 2 3 N. é. 7.9. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 N.8. Nyitott a szülő. 0 1 2 3 N. témanap. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N. a vitákban képes másokat meggyőzni. 7. é. és ő maga is meggyőzhető. é. projektoktatás. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. a szülőkkel. é. intézi.1. é. 116 . 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 7.

Munkájában alkalmaz új módszereket. 0 1 2 3 N. 8. 8. kutatásban. 0 1 2 3 N. 8. é. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 N. é.7. é. é. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. 0 1 2 3 N. 8.6. é. 0 1 2 3 N. é.2.5. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N. tudományos eredményeket. személyiségének sajátosságaival. é. Részt vesz intézményi innovációban. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.8. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 8.4. é. 0 1 2 3 N. Tisztában van szakmai felkészültségével. 117 . pályázatokban. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. 8. é. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. é. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. 0 1 2 3 N. 8. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. eszközökről. é. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. 0 = nem jellemző. é. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é.3. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 8. 0 1 2 3 N. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. 1 = kevéssé jellemző. é. 3 = jellemző 8. 8. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról. é. 2 = többnyire jellemző. é. é.1.

.............................................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4........ ........................ .......... 118 ............... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag............................... a szakértő aláírása Az emberi erőforrások minisztere által 2013................................................. nap ......... .......................................... sz....... .................................................... Dátum: ...... év ....... A szakértő neve: .............. hó ................ melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján (a szakértő és az intézményvezető számára) A pedagógus neve: ............................................................................

7.8. 0 1 2 3 N.3. é. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 1 2 3 N. Alapos. 0 1 2 3 N. é. tantervi tudás 1. é. 1 = kevéssé jellemző. kritikusan értékeli és megfelelően használja. szaktárgyi. következetes. é.5. é. 1. 1. é. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. é. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N. é. 1. 1. a tanultak alkalmazására neveli. = nem értelmezhető. taneszközöket alkalmaz. etikus módját. kompetencia: Szakmai feladatok. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 0 1 2 3 N.6. 0 1 2 3 N. N. 1. szaktudományos. é. Tanítványait önálló gondolkodásra. 0 1 2 3 N.4. feldolgozásának. 1. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 1. továbbadásának kritikus. A rendelkezésére álló tananyagokat.1. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő.10.9. 1. Fogalomhasználata pontos. 0 1 2 3 N. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). 0 = nem jellemző. 1. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. 0 1 2 3 N. é. 119 . változatos oktatási módszereket. é. 2 = többnyire jellemző. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. 1.2. 0 1 2 3 1.

tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 2. módszereket. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. logikusan építi fel. korlátait stb.6. Pedagógiai munkáját éves szinten. 2. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. a tanulók előzetes tudását. é. 0 1 2 3 N. Alkalmazza a differenciálás elvét.11. 2. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. 2. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 2.4.7. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 2. 0 1 2 3 N. a tanulási folyamatot tartja szem előtt.9. 2. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. é. motiváltságát. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. é. 2. 2. az intézmény pedagógiai programját. életkori sajátosságait. 1 = kevéssé jellemző. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat.8. é.1. é.10. é. é. é. 0 1 2 3 N. Célszerűen használja a digitális. taneszközöket. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. 2. 0 1 2 3 N.12. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 = nem jellemző. 120 . N.3. = nem értelmezhető. az oktatási környezet lehetőségeit. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. é.2. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. A tanulók tevékenységét. 2. aktivizálására. 2 = többnyire jellemző. 2. 0 1 2 3 N. online eszközöket. 2.5. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. é. A célok tudatosításából indul ki.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.4. é. 3.2. 3. 0 = nem jellemző.1.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 3. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. céljaira. 3. 0 1 2 3 N. pl. é. é. N. gyakorlására. bizalomteli légkört alakít ki. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. é. 0 1 2 3 N. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. é. 0 1 2 3 N. kompetencia: A tanulás támogatása 3. = nem értelmezhető. ahol minden tanuló hibázhat. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 3.5. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. 0 1 2 3 N. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. érzelmi állapotát. Épít a tanulók szükségleteire. 3. webes felületeket működtet.3. é. é.8. 1 = kevéssé jellemző.7. 0 1 2 3 3. 121 . Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. Pozitív visszajelzésekre épülő. a taneszközök használatával. 0 1 2 3 N. mindenkinek lehetősége van a javításra.6. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. é. kutatás igényét. 3. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. 2 = többnyire jellemző. 3.

1 = kevéssé jellemző. é. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. é. 0 1 2 3 N. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását.9. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. 0 1 2 3 N. az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. tévesztéseit.8. 0 1 2 3 N. 4.2. 4. 0 1 2 3 N. 0 = nem jellemző. é. és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. 4. 4. A tanuló hibáit. magatartási nehézséggel küzdő gyermek.10. 0 1 2 3 N. 4. é. é. sokoldalúan tárja fel. é. 0 1 2 3 N. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli. N.6. é. 0 1 2 3 N. 122 . tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. és ezeket hatékonyan meg is valósítja. tanuló többi gyermekkel.4. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. 0 1 2 3 4. 4. é.1. hanem fejlődésében szemléli.3. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit.5. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. é. é. 4. 0 1 2 3 N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4. é. mint a tanulási folyamat részét kezeli. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. tanulási. 4. 4. 2 = többnyire jellemző. az egyéni bánásmód érvényesülése. a hátrányos helyzetű.7. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető.

0 1 2 3 N. nyitottság.5. é. tiszteletére neveli. 0 1 2 3 N. é. é. illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. Óráin harmóniát. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 5. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. elfogadó légkört teremt.7. 5. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. 1 = kevéssé jellemző.6. 0 1 2 3 N. Az iskolai. 123 . 5. Tanítványait egymás elfogadására. közös szabályok megfogalmazásával. A tanulók közötti kommunikációt.1.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. 5. 5. ahol értékteremtő. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é.3. más kultúrák elfogadása jellemzi.8.10. 5. biztonságot. helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli. 5. 0 1 2 3 N. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. 0 1 2 3 N. é. Az együttműködés. mind a szabadidős tevékenységek során. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. é. é. közösségek alakulásának segítése. 2 = többnyire jellemző. tevékeny. fejleszti a tanulók vitakultúráját. 0 1 2 3 N. 5. altruizmus. osztályfőnöki tevékenység 5. Együttműködés.2. é. például megbeszélések szervezésével. 5. integrációs tevékenység. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. esélyteremtés. következetes és kiszámítható értékeléssel . 0 = nem jellemző. kompetencia: A tanulói csoportok. 5. 0 1 2 3 N. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében. társadalmi érzékenység. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. N.4. fejlesztése. Az együttműködést támogató.9. véleménycserét ösztönzi. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. é. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 N.

0 1 2 3 N. eszközöket. = nem értelmezhető. Értékeléseivel. 6. 0 1 2 3 N. Céljainak megfelelően. é. 0 1 2 3 N. az egyéni. 6. értékelései világosak. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. 6. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. 2 = többnyire jellemző.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6. fejlesztését.1. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. egyértelműek. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni.4.5.8. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. tudásszintmérő teszteket) készít.7. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. 0 1 2 3 6. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. tárgyszerűek. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. 1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 N. é. 6. 0 1 2 3 N. 124 . Visszajelzései.3. é. 0 1 2 3 N. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. következetesen alkalmazni. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. szükség esetén gyakorlatát módosítani. N. 0 = nem jellemző.6. 0 1 2 3 N.2. 6. é. é. 6. elemzése 6. é. é. 6. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. é. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése.

és ő maga is meggyőzhető. = nem értelmezhető.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 7. a vitákban. 7.7. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. é. problémáit önállóan. 0 = nem jellemző. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 7. 0 1 2 3 N. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. A diákok érdekében önállóan. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. é.1. a szülőkkel. 0 1 2 3 N. N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 7. é. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 7. intézi.9. é. é. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. ünnepség. 0 1 2 3 N. 7. a szaktanácsadó visszajelzéseire. 7. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat.8. 7. az intézményvezető. a szakmai partnerekkel. 7. feltételeket alakít ki. 7. 2 = többnyire jellemző. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. é. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. é. a vitákban képes másokat meggyőzni. 7. témanap. a kollégák. Nyitott a szülő. szervezetekkel. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. 0 1 2 3 N. a tanuló. é. kirándulás) megvalósításában.6. é. 1 = kevéssé jellemző.5. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. é.3. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 125 . projektoktatás.4.10. A megbeszéléseken.2. problémamegoldás 7.

0 1 2 3 N. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 8. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. é.2. 126 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 8. é. 0 1 2 3 N. pályázatokban. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. Részt vesz intézményi innovációban. kutatásban. tudományos eredményeket. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é.4. é. 8. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 8.7. 8. eszközökről. 8. é. 8. 0 1 2 3 N. N. 0 1 2 3 N. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. 1 = kevéssé jellemző.6. 0 1 2 3 N. személyiségének sajátosságaival. 2 = többnyire jellemző. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. é. 8. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.3. Munkájában alkalmaz új módszereket. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról.8.1. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. é. é. 0 = nem jellemző. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 8. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről.5. Tisztában van szakmai felkészültségével. é. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. = nem értelmezhető. 8.

kompetencia 6. kompetencia 2. esélyteremtés. 1–5 érték Intézményvezető Összesítés 4. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. közösségek alakulásának segítése. 127 . tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése. a hátrányos helyzetű. integrációs tevékenység. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az e-portfólió és védése alapján Kompetenciák 1. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. tanulási. problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Szakértő I. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. szaktárgyi. kompetencia 5. Szakértő II.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. tantervi tudás Pedagógiai folyamatok. fejlesztése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kompetencia 3. kompetencia Szakmai feladatok. tanuló többi gyermekkel. szaktudományos. az egyéni bánásmód érvényesülése. elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés. kompetencia 7. kompetencia 8. sz. kompetencia Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

kompetencia 6.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6. szaktárgyi. kompetencia Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése. kompetencia 2. osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. közösségek alakulásának segítése. kompetencia Szakmai feladatok. tanulási. a hátrányos helyzetű. esélyteremtés. az egyéni bánásmód érvényesülése. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. integrációs tevékenység. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok. tantervi tudás Pedagógiai folyamatok. kompetencia 8. fejlesztése. kompetencia 7. elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés. sz. szaktudományos. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. 128 . nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. tanuló többi gyermekkel. kompetencia 3. problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 4. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az előzetes értékelés szerint Értékelési terület Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelése Kompetenciák Összesítés 1–5 érték 1. kompetencia 5.

.. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. a minősítőbizottság elnöke Az emberi erőforrások minisztere által 2013... fejlesztése......................... problémamegoldás 8............... A tanuló személyiségének fejlesztése............ nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre...... Szakmai feladatok...... közösségek alakulásának segítése...... A tanulói csoportok...................... tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3...Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 7.. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési.............. tantervi tudás 2....... melléklet Pedagógusminősítő értékelés A pedagógus neve: ..... A tanulás támogatása 4...... osztályfőnöki tevékenység 6.......... integrációs tevékenység........ ..... magatartási nehézséggel küzdő gyermek............................. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez........... tanulási...... a hátrányos helyzetű.... A pedagógus fejlesztendő területei: .. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag............ az egyéni bánásmód érvényesülése. esélyteremtés....... Kommunikáció és szakmai együttműködés. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Értékelés A pedagógus teljesítménye (összes kapott kompetenciaérték) A minősítés eredménye (%) A pedagógus az elvárt teljesítménynek megfelelt – nem felelt meg – újabb minősítés szükséges További javaslatok A pedagógus erősségei: .................. tanuló többi gyermekkel...... Kompetenciák 1... Dátum: ....... 129 ........................... szaktárgyi................ szaktudományos........................ Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése...................................... elemzése 7. Pedagógiai folyamatok................................................. sz.............

és a matematika szabályai szerint egész számra kerekítve adják a pedagógus e-portfóliójára adott értékelését. majd ezek átlagolásra kerülnek. Átlag 0–0. előzetesen elbírált rész értékei kompetenciánként átlagolásra kerülnek. a matematikailag egész számra kerekített értékek adják ezen rész kompetenciaértékeit.8–2.3 2.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 8.7 1.4–3 Százalék 0%-tól 20%-tól 40%-tól 60%-tól 80%-tól Kompetenciaérték 1 2 3 4 5 A három bizottsági tag 8 kompetenciára adott értékei (1–5 értékek) átlagolásra kerülnek.1 1. + 30 * III. Az egyeztetés után a bizottsági tagok vagy elfogadják az eredeti értékelést. és az alábbi táblázat szerint kompetenciaértékekké váltja át a szoftver az átlag egy tizedesjegyre kerekített értékét. III. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. melléklet Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása Az összegző értékelés és ennek alapjául szolgáló kompetenciaértékek kiszámításának módja: Az e-portfólió megtekintése utána mindhárom minősítőbizottsági tag egyenként és összességükben. Az e-portfólió védése után az adott indikátorpontokat a bizottsági tagok módosíthatják az e-portfólió és a védés együttes teljesítményének megfelelően. Az így kapott 0 és 3 közötti indikátorpontok átlagolásra kerülnek. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése szintén 1 és 5 közötti kompetenciaértékek meghatározásával zajlik a 8 kompetencia mentén. egyeztetés szükséges. + 20 * II. intézményvezető a 8 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai alapján a tanfelügyelő a 8 kompetenciára 1 és 5 közötti kompetenciaértékeket ad.2–1.) / 100 számításból kapott súlyozott érték Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 130 . Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit az kompetenciához tartozóan 1 és 5 közötti kompetenciaértékekkel látja el. sz. Az összegző értékelés: Részei – a részek aránya a végső kompetenciaértékben: I. az e-portfólió és a védés értékelése: 50% az óra/foglalkozáslátogatás értékelése: 20% az intézményi önértékelés és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés értékelései: 30% A súlyozásnak megfelelően kompetenciánként a következő számítási móddal számolhatók ki az összegző értékelés kompetenciaértékei: (50 * I.5 0. Ezen három. egymástól függetlenül az indikátorok alapján értékeli a pedagógus e-portfólióját. II. Az óra/foglalkozáslátogatás alapján a 8 kompetenciához tartozó indikátorokra 0 és 3 közötti pontszámokat ad. Megjegyzés: amennyiben a bizottsági tagok által adott kompetenciaértéknél legalább 2 az eltérés valamely kompetencia esetén. Az óra/foglalkozáslátogatás értékelését a szakos szakértő végzi.6–1. vagy módosítanak rajta az egyeztetésnek megfelelően. a tanfelügyelő által. illetve ha egy kompetenciára valamely bizottsági tag 1-et adott. és az előbbiekben is használt táblázat alapján 1 és 5 közötti kompetenciaértékké váltja át a szoftver az átlag egy tizedesjegyre kerekített értékét.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. de a másik két bizottsági tag hitelesítése szükséges hozzá. erősség a 3 pontos indikátorok listája. Ebből az alábbi módon számolandó a teljesítés mértéke: (összes kapott kompetenciaérték) / (összes kapható kompetenciaérték.4–4.8–2.1 4.5 2. További követelmények a minősítés teljesítéséhez: A minősítés „nem felelt meg”. Megjegyzés: módosítás a felvitt pontszámokban lehetséges.7 1. 131 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Pedagógus II. A teljesítendő szintek az összegző értékelés alapján a pedagóguspálya fokozataiban: Fokozat Gyakornok Pedagógus I.6–3. ha minden kompetenciára legalább 3-as kompetenciaértéket kapott. azaz 40). Kutatótanár és Mesterpedagógus fokozatban a minősítés csak akkor „megfelelt”.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az így kapott súlyozott értékhez a kompetenciaérték rendelése az alábbi átváltással történik: Súlyozott érték 1–1.3 3. Mesterpedagógus Kutatótanár % 60% 75% 85% Minimum elérendő kompetenciaérték 24 30 34 Az erősségek és a fejlesztendő területek meghatározását a szoftver automatikusan végzi: fejlesztendő terület a 0 pontos indikátorok. ha az összegző értékelésben bármely kompetenciánál 1-es kompetenciaértéket kapott.2–5 Kompetenciaérték 1 2 3 4 5 A teljesítés százalékának kiszámításához a 8 kompetenciára összesen kapható maximum 8*5 = 40 kompetenciaérték jelenti a 100%-os teljesítést.

akkor a követelményeknek eleget tesz. kapcsolati rendszerük. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. egyben segítség a feltöltéshez: (Összesen legalább 10 darab óra.vagy foglalkozásterv. és a tematikus tervekhez 3. melléklet A dokumentumok kapcsolati rendszere Alapdokumentumok.) Csoportprofil Csoportprofil Csoportprofil A megvalósítás dokumentumai Tematikus terv Tematikus terv Tematikus terv Az értékelés dokumentumai Foglalkozásterv Foglalkozásterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Hospitálási napló Féléves ütemterv Csoportprofil Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Esetleírás IKT alkalmazása Szabadon választható dokumentumok. ehhez szükség esetén maximum 3. illetve szükség esetén maximum 3. ehhez két tematikus terv tartozik. de minimum 1 tematikus terv. illetve 7 óra/foglalkozástervet tölt fel. kapcsolati rendszerük: Projektterv Csoportprofil Osztályfőnöki munkaterv Gyermek/tanulói profil Tanmenet Tematikus terv A publikációk listája Fejlesztési terv Egyéb dokumentum Az emberi erőforrások minisztere által 2013. sz.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 9. de minimum 1 csoportprofil töltendő fel. 132 . Például: ha egy csoportprofilt tölt fel.

.............. feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Az emberi erőforrások minisztere által 2013....... 2......................... A tantárgy neve: ..................................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag..................... 10........ Ssz.... melléklet Tanmenet A pedagógus neve: ............. 9.................................... 8............................. 11......... 7.......................................... 3.......................................................................................................................... 12...... Az ajánlott évfolyam: ....................... 4.......... 5............................... Témakörök Célok............... 6................... sz..Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 10............. Dátum: ................ A műveltségi terület neve: ......... 133 .................................................... 1......................................................

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

11. sz. melléklet

Tematikus terv
A pedagógus neve: ................................................................................................................................................................................................................ A pedagógus szakja: ............................................................................................................................................................................................................. Az iskola neve: ...................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ................................................................................................................................................................................................................ Tantárgy: ............................................................................................................................................................................................................................... A tanulási-tanítás egység témája: .......................................................................................................................................................................................... A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: .............................................................................................................................................................. A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: ................................................................................................................... Tantárgyi kapcsolatok: .......................................................................................................................................................................................................... Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................. Felhasznált források: ............................................................................................................................................................................................................. Dátum: ...................................................................................................................................................................................................................................
Fejlesztési területek (attitűdök, készségek, képességek) Ismeretanyag (fogalmak, szabályok stb.)

Óra

A téma órákra bontása

Didaktikai feladatok

Módszerek, munkaformák

Szemléltetés, eszközök

Házi feladat

Megjegyzések

1. 2. 3.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

134

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

12. sz. melléklet

Óraterv – „A” változat
A pedagógus neve: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Tantárgy: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Az óra témája: ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Az óra didaktikai feladatai: .................................................................................................................................................................................................................................................. Tantárgyi kapcsolatok: ......................................................................................................................................................................................................................................................... Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat - és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): ............................................................................. Dátum: .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Időkeret

A tanulók tevékenysége

A pedagógus tevékenysége

Célok és feladatok

Módszerek

Tanulói munkaformák

Eszközök

Megjegyzések

A melléklet lehetséges tartalma:        a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; a kivetítendő diák képe; a feladatok megoldása.
135

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

13. sz. melléklet

Óraterv – „B” változat
A pedagógus neve: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Tantárgy: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Az óra témája: ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Az óra didaktikai feladatai: .................................................................................................................................................................................................................................................. Tantárgyi kapcsolatok: ......................................................................................................................................................................................................................................................... Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat - és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): ............................................................................. Dátum: .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Időkeret

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák
Eszközök

Megjegyzések

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

136

az óratervben megadott. a kivetítendő diák képe. feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban. a táblakép. az órán felhasznált szövegek. 137 . képek a forrás pontos megnevezésével. az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a feladatok megoldása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek A melléklet lehetséges tartalma:        a kiosztandó feladatok. szókártyák). Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

.................................................................................................. melléklet Hospitálási/óralátogatási napló A pedagógus neve: ................................................................................................ Az óralátogatás helye: ............................................................................................................................ Műveltségi terület: .............................. Tantárgy: .........................................................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 14................................... 138 .............................. Az óralátogató neve: ................ Az óra témája: .................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag................................................................................................................................................................................. sz................................................................................................................ Idő Az óra menete Megjegyzések Az emberi erőforrások minisztere által 2013.............................. Dátum: .................................................................................................................................................. Az osztály: ..........

a szülőknél is hatékonyabban tudja „leszerelni” kishúgát. érdeklődő tekintetű. A tanuló életkora: 12 év. rendezett életmódra nevelik gyermekeiket. (Mind matematikából. Odafigyelnek gyermekeikre. (Nem szólt bele a beszélgetésbe. Y.) Kérdésünkre elmondta. csak a hozzá intézett kérdésekre válaszolt pontosan fogalmazva. Az utolsó intézményből azért tanácsolták el. melléklet Esetleírás A tanuló neve: X. visszabeszél a pedagógusainak. (A szülők megmutatták Y. és nagyon szeret olvasni. rendszeresen érdeklődtek nálam is. 6.-t a napokban a harmadik iskolából tanácsolták el. röviden tájékoztatták problémájukról. a tavaszi szünet végét szabva meg határidőnek. sz. A szülők elmondták. határozott nemmel válaszolt. komoly fiatalember. A szülőkkel abban állapodtunk meg. szereti a matematikát. rendezetten öltözött. valamint az átlagosnál is nagyobb türelmet minden. netán verekedni. tartalmas életet éljenek.) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és engem is. feltűnő. és Y. az órákon való kifogásolható magatartás miatt született. hogy a bejegyzések meghatározó többsége két pedagógustól származott. csak a szülők és az iskola fokozott odafigyelését. tekintetük hitelesítette szavaikat.) A szülők által előadott probléma: Y. A városban laknak megfelelő körülmények között. végig a kérdező szemébe nézve.) A gyerek: (végig jelen volt a beszélgetésen) Középtermetű. hogy figyelemmel kísérjük Y. (A szülők telefonon keresték meg az iskola igazgatóját. szellemi foglalkozású házaspár két gyereket nevel. (Arra kérdésünkre. hogy tanulmányi átlaga félévkor 3. Y. (Ígéretüket betartva. és személyes találkozást kértek. bevágva maga mögött az ajtót. Az indok: hirtelen haragú. kiegyensúlyozott. és ha úgy látjuk. mert egy – általa igazságtalannak vélt – dolgozatjegyet kifogásolva fenyegetően ugrott fel a helyéről. osztályos általános iskolás A tanulóval való első találkozás: a tavaszi szünet előtti utolsó hét (március vége).) Az igazgató (az egyetértésemmel) felvette X.) Az osztályfőnök tanácsára korábban felkeresték a Nevelési Tanácsadót (a szülők bemutatják a szakvéleményt: a személyes adatok kitakarásával csatolható dokumentum). A szülők rendszerezett. fontos számukra. hogy a húga szokta őt megütni. nem követi a pedagógusi utasításokat.6 volt. zavarja az órákat/foglalkozásokat. Y. hogy a húgával szokott-e kiabálni. megbeszéljük a gyerek segítésének módját iskolánk pszichológusának bevonásával. Terápiát nem javasoltak. 40 év körüli. magatartását.-t (ő fiú). majd mosolyogva hozzátette. a gyerekeknek külön szobájuk van. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. otthon is szívesen foglalkozik vele. hogy Y. szemüveges. Ezen a találkozáson már mint jövendő osztályfőnök is részt vettem. Elvárásaik reálisak. hogy harmonikus. (A szülők jó benyomást tettek ránk. többi pedagógusánál is gyermekük viselkedéséről. egy óvodás kislányt és Y. a gyerekkel foglakozó felnőtt részéről.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 15. vékony. ezeket következetesen betartatják. 139 . mind irodalomból közepes osztályzata van. átlagon felüli intelligenciát és nagyon fejlett igazságérzetet állapítottak meg. alacsony ingerküszöböt. indulatos. Valamennyi visszabeszélés. hogy a problémák folytatódnak.) A család: (a szülők az első találkozás alkalmával – az igazgató kérdéseire válaszolva – mutatták be családjukat). amely tele volt bejegyzésekkel. élénk. A szülők együttműködésükről biztosították az igazgatót is. ahol enyhe fokú autizmust. ellenőrző könyvét. és engedély nélkül kirohant a teremből.-t az osztályomba.

) Következtetések:  A viselkedésbeli deviancia mögött átlagon felüli képességek is meghúzódhatnak. Hamarosan be. hogy mikor mondja el társainak az iskolaváltás okát. (Leginkább a társak részéről. A nagyon érdeklődő. hogy Y. figyelmüket.) A kérdéseire választ kapott. megértésüket kérve. hogy mi válthatta ki Y. őszinte gyerekeket). A reális. társairól. beilleszkedését. hogy a valós okot mondja-e. az ellenvetéseit hol elfogadtuk. amelynek kezelésére csak szakmailag-módszertanilag jól felkészült. illetve egyáltalán elmondta-e társainak átiratkozásának valós okát.  Összehívtam az osztályban tanító pedagógusokat. segítőkész.-ra. Az órákon rendszeresen külön feladatokat kapott. tapasztalatairól. akit igazságtalanság ért. mikor vallotta be. de udvariasan mondta el véleményét az új iskoláról. ha nem értett valamit. (Rendkívül őszintén. hogy nem is tudom.-ra bíztam. Osztályzatai „vegyesek” voltak. mert el kellett jönnie a régi iskolájából. és részletesen tájékoztattam őket mindarról. (Matematikatanára elmondta. Kijelentéseit indokolta. Azonnal visszakérdezett (mindig udvariasan). intelligens kérdései meghazudtolták életkorát. mert gyorsabban dolgozott a többieknél. és az eredmény sem maradt el. hogy matematikai gondolkodása átlagon felüli mélységű.-nal a két iskola szokásrendszerének különbözőségéről. Ez utóbbi elsősorban annak köszönhető.) Osztályfőnökként hamar meggyőződtem arról. hogy most nagyon nehéz helyzetben van. türelmes. hogy pedagógusát győzte meg a valamiért elmarasztalt gyerek ártatlanságáról. ismertessék meg a szokásokkal. türelmüket.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az új tanuló befogadtatásának folyamata:  Felkészítettem az osztályt Y.  Az első néhány nap elteltével tanítás után hosszan beszélgettem Y. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és ő is meggyőzhető logikus érvekkel. Annyira problémamentesre sikerült a beilleszkedése.)  A szülőknek (értekezlet nem lévén ebben az időszakban) a szülői e-mail körön keresztül mutatkoztak be Y. fogadására (a gyerekeknek annyit mondtam róla. 140 . Tapasztalatok: A következő hónapokban egyetlen kollégától sem érkezett panasz Y. de előfordult. indulatosságát” korábbi iskoláiban. türelmetlenség miatt – gyengén sikerült. de hamar kiderült. mindenre figyelő gyerek rendkívül idegessé vált. „szemtelenségét. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.) Kijelöltem mellé két „mentort” (befogadó. fogadják szeretettel. vagy nem értett egyet valamivel. és azt is. – Y. igazságos. az első benyomásairól. hol nem. de a kapott osztályzatot szó nélkül tudomásul vette. hogy az első dolgozata – elsősorban figyelmetlenség. képes meggyőzni másokat. következetes értékelést a „fejlett igazságérzetű” diákok is elfogadják. és tiszteletet vívott ki. népszerű lett. és munkatempója is gyorsabb társaiénál. hogy segítsék Y. de hamar kitűnt. szülei. és elmondta ellenvéleményét (mindig érvekkel alátámasztva. Aktívan vett részt minden órán. A következő dolgozat előtt valamennyi gyakorló feladatot megoldotta. félelmeiről. amit a szülők elmondtak. vagy – számára kevésbé szégyenletes – más magyarázatot ad. hogy ösztönösen azonnal kiállt a mellett a társa mellett. minden diákjára odafigyelő pedagógus képes. és segítsék. akik azt a feladatot kapták.és elfogadták az osztály vezéregyéniségei. és mutassák meg neki az épületet.

amit szeretett. amit nem. de a kezdő lépést a közösségnek kell megtennie. hogy szorongva érdeklődjenek fiúk magatartása felől. (A szülők az első hónapokban naponta. hogy miért nem fektet több energiát egy tárgyba csak azért. dicséretes jeles eredménnyel tanulta. azt „jó” szinten. majd később hetente jelentkeztek nálam. „Logikus” magyarázatot tudott adni arra is. hogy jeles osztályzatot kapjon. mind a közösségnek akarnia kell. a 7. A gimnáziumban is példás a magatartása.) Az általános iskolát befejezve a város legjobb gimnáziumában folytatta tanulmányait.  A „beilleszkedés” kétirányú folyamat: mind az újonnan érkezőnek. de igazságérzete változatlan maradt. Jövőre érettségizik a reál tagozaton. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és 8. Y. hogy elhiggyék: egészséges a gyermekük. azt magas szinten. foglalkozásából adódó eszközökkel próbálja kikényszeríteni azt. A középiskolában a diákönkormányzat „harcos”. Több mint két évnek kellett eltelnie ahhoz. (Szelektált a tárgyak között. hiszen a kapkodásból adódó hibákat már nem követte el). osztályt kiváló (de sohasem kitűnő) eredménnyel végezte. Túljutva a kamaszkoron visszafogottabb lett (eredménye is javult. nagy népszerűségnek örvendő tagja. X. és mérnöknek készül. ha nem provokálják. és a pedagógus tudásával és az általa adott viselkedésmintával vívja ki tekintélyét. Minden pedagógust felkerestek a fogadóóráján.) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. további sorsa: Y. nem formális.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek  Az „alacsony ingerküszöböt” sem lépi át a gyerek. és a közös fogadóórára az előző évek rossz tapasztalatai miatt gyomorgörccsel érkeztek. 141 .

életkor szerinti megoszlás. tanórán kívül). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a közösségalakítás eszközei (osztályfőnöki órán. változat (belépő osztály) 1. bevezetendő szokások) 10. a többségnél sokkal idősebb/fiatalabb gyerekek száma. Az osztályfőnök és az osztály tanulói kapcsolattartásának. konzultáció az osztályban tanító kollégákkal. sz. Egyéb programok. Esetleges egyéb feladatok (az iskolai munkatervnek az osztály számára előírt feladatai. a felelősségérzet erősítése érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység 5. tanórán kívüli iskolai vagy osztályprogram keretében) 7. Adatok az osztályról: (évfolyam/osztály. Kulturális programok 8. A tanulás támogatása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (hospitálás az osztály óráin. tanítás után vagy előtt stb. bármelyik szünetben. osztályfőnöki órán feldolgozott témák 9.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 16. A közösséggé alakulás érdekében szervezett programok. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 1.) 11.) 4.) 6. 142 . az osztályfőnök magatartásbeli/viselkedésbeli elvárásai – a szabályszegés következményei 3. Betartandó „belső” szabályok. Az egészséges életmód igényének kialakítása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (a napi munka során. osztályfőnöki órai beszélgetés/előadás formájában. létszám. szabályai (csak az osztályfőnöki órán. ez ek tervezése. az egyéni problémák megbeszélésének módja. osztályszintű programok tervezése stb. az életkoreltérés oka) 2. a tanulási módszerek tanításához kapcsolódó osztályfőnöki órai programok stb. Az osztályfőnöki tevékenység során esetlegesen felhasznált szakirodalom Az emberi erőforrások minisztere által 2013. fiú-lány megoszlás. A szülőkkel való kapcsolattartás formái („szabályok”. a pedagógus szakórájához csatlakozó szünetben.

a segítségre szoruló tanulók megsegítésének alakulása 2. „szülőklub” Az emberi erőforrások minisztere által 2013. óralátogatások stb. viselkedésbeli. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? című fejezet c) segítő szempontsora) VAGY 1. ill.)  Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása terén (együttműködés szaktanárokkal és szülőkkel. az osztályfőnöki órák tematikájának célirányos megtervezése stb. a tantárgyakhoz való viszony. az osztályfőnöki órák tematikájának célirányos tervezése. célcsoportos. sporttevékenység. több felmérés összehasonlítása – az esetlegesen tapasztalt anomáliák okai) esetén  Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása az előző év során (a tanulási módszerek eredményessége. egyéni beszélgetések.)  Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása terén (együttműködés az osztályban tanító pedagógusokkal. a művészetekhez való viszony. közösségi programok. ld. az osztályfőnöki óra témájának kijelölése stb. Csoportprofil (csatlakozó dokumentum. a tanév céljainak kijelölése  Az erkölcsi. pozitívumok. negatívumok és ezek okai)  A közösség alakulása (szociometriai felmérés eredménye.a.b. Az előző tanév tapasztalatai alapján szükséges feladatok kijelölése  Az erkölcsi. közösségi programok. osztályszintű vagy kiscsoportos feladatok. magatartási szabályok betartásának szintje (a kitűzött célok és az eredmény összevetése. hiány okai)  Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása  Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása  Az egyéni problémák megoldásának.)  Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása terén (szülői értekezletek tematikájának célirányos megtervezése. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 2.)  A közösség alakulása terén (osztályszintű. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. magatartási szabályok betartása terén (a korábbi szabályok megváltoztatása. kiscsoportos vagy egyéni beszélgetések szülőkkel. tréningek szervezése stb. internetes kommunikáció („mint cél”) stb. programok szervezése. Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 17. 143 . óralátogatások. szociometriai felmérések stb. XI/E/8. sz. Az előző tanév során tapasztalt fejlődés bemutatása. változat (A pedagógus legalább egy éve osztályfőnöke az osztálynak) 1. ezek kisebb csoportjával vagy a teljes közösséggel. – az esetleges érdeklődés. viselkedésbeli. az esetleg tapasztalt anomáliák okainak elemzése)  Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása (a kultúrához.)  Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása terén (beszélgetések szervezése az osztályban tanító pedagógusokkal. a pedagógusokkal való kapcsolat általános jellemzői. tanulás-módszertani előadások.

a szülői elektronikus levelezőkör célirányos felhasználása a kommunikáció javítása érdekében)  Az egyéni problémák megoldása. a közös problémák megbeszélésére. a szülőkkel való kapcsolattartás. az osztálytársak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a segítségre szoruló tanulók megsegítése terén (segítségre szoruló tanulók és problémáik elemzése. a megoldás/segítség módjainak meghatározásával: pl. nevelőmunkájuk segítése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a többi pedagógus tájékoztatása és bevonása a segítségnyújtásba.) 3. osztályszintű programok tervezése stb. barátok bevonása a segítségnyújtásba stb. 144 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek szervezése. Esetleges egyéb feladatok (az iskolai munkatervnek az osztály számára előírt feladatai.). ezek tervezése. a Gyermekjóléti Szolgálat bevonása.

hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? című fejezet d) segítő szempontsora. versenyeredmény – dokumentumokkal igazolva. írásbeli feladat elkészítéséhez több idő/több feladat biztosításával. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. XI/E/8.) Az egyéni fejlesztéshez használt eszközök: (a csoportétól eltérő tankönyv. az esetleges kudarc okainak elemzése. A tanuló évfolyama/osztálya: Az egyéni fejlesztés indoka: (tanulási zavar. csak az egyszerre jelenlévő ingereket tudja hatékonyan feldolgozni. otthoni feladattal. melléklet Az egyéni fejlesztési terv sablonja és tartalmi elemei A fejlesztésbe bevont tanuló neve: X. értékelésének eszközei: (a csoporttal azonos módon. diszgráfia. minden órán. ill. szülőtől. egyéni beszámoltatással. saját készítésű feladatlapok. példatár. több is megjelölhető) Az egyéni fejlesztés szükségessége azonosításának módja: (saját tapasztalat. Y. az egymásutániság felépítése nehézséget jelent. diszkalkulia. munkafüzet. kollégáktól szerzett ismeret. foglalkozásokra bontott tematikája (a csoporttal feldolgozott anyagtól eltérő mennyiségű.) Az egyéni fejlesztés formái és gyakorisága: (órai differenciálás. egyéni foglalkozás – több is megjelölhető. képességvizsgálat eredménye – más is. diszlexia. sz. A fejlesztés területe: (tevékenységi terület. 145 . alakfelismerési zavar. más segédeszközök) A fejlesztés során elért eredmény mérésének. sorbarendezési zavar. tanítási órán kívüli korrepetálás. – vagy kiemelkedő tehetség.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 18. több is megjelölhető) A jelölt rész helyettesíthető a tanuló személyiségprofiljával ld. IKT segítségével) A fejlesztés éves/féléves/egy tematikus egységre/egy képességterületre vonatkozó. a térbeli relációk helyes felismerésének nehézsége. a nagy és a finommozgás koordinációjának zavara. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hetente egy órában stb. szakkör. összetételű an yag bemutatása) Az egyéni fejlesztés eredménye vagy kudarca: (osztályzat javulása. téri orientáció zavara. nevelési tanácsadó javaslata. képesség stb. forrásanyag. képességbeli fejlődés. Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. az egyensúlyérzékelés zavara és a bizonytalan testséma. IKT-eszközök. házidolgozat értékelésével. az átlagosnál gyorsabb haladási sebesség – más is.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

19. sz. melléklet

Példák hospitáláshoz kapcsolódó reflexióra
1. példa: Az órát nem szakmai szempontból figyeltem (más szakos vagyok). Arra voltam kíváncsi, hogy tanítványaim, akiknek osztályfőnöke/tanára vagyok, hogy viselkednek X. Y. kolléga óráján, mennyire sikerül a diákokat motiválnia. Tapasztalatom szerint a kollégát a diákok többsége tiszteli, a kolléga az óra minden percében mindenkire figyel, aki lemarad, elkalandozik, azt gesztusokkal, mások számára alig észrevehető jelekkel figyelmezteti. Végig a gyerekek szemébe nézve magyaráz, onnan olvassa ki, hogy milyen szinten értik az elhangzottakat. Megfelelően sok az óraközi önálló vagy pármunka, ezt az időt használja ki arra, hogy egyéni segítséget nyújtson azoknak, akiknek szükségük van rá. Méltán népszerű a kolléga a diákok körében. Feladataim (osztályfőnökként):  Megdicsérni az egész csoportot az órán tapasztalt fegyelmezett munkájukért  Osztály előtt elismerni B. T. aktivitását, okos hozzászólásait. (B. T. az én tárgyamból és a hasonló képességekre épülő tárgyakból gyengébb teljesítményt nyújt. A gyakori elmarasztalás a „rossz tanuló” képzetét keltheti benne. Biztosítanom kell arról, hogy az erősségei előttem is láthatóvá váltak ezen az órán. Ezt a tapasztalatomat meg kell osztanom azokkal a kollégákkal, akiknek a tárgyából B. T. gyenge teljesítményt nyújt.)  Tájékoztatni a kollégát, hogy K. M. tanuló nem a képességei gyengesége miatt tartozik a gyenge közepes mezőnybe az ő tárgyából. Más tárgyakból képes kiemelkedő teljesítményre. Meg kell találnia K. M. motiválásának módját.  Külön elbeszélgetni X. Y.-nal és Z. W.-vel, akiket óra közben figyelmeztetnie kellett a kollégának (meg kell értetni velük, hogy gyengébb teljesítményükért ne a tanárt okolják).  Felelősségre vonni az órára késve érkező két diákot.  Meg kell beszélnem a kollégával, hogy U. T. diáknak milyen segítséget nyújtsunk, hogy fel tudjon zárkózni. (Korrepetálásra kötelezni? A szülőkkel beszélni? Tanulópárt állítani mellé?)  Felhívni a gyerekek figyelmét a tanterem rendjére (táskák, kabátok szanaszét hevernek, a padokban rendetlenség…)  Több lehetőséget kell adni a diákoknak az otthon elvégezhető alkotómunkára! Láthatóan szívesen vállalkoznak egyéni produkciókra.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

146

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

2. példa: Az órát szakmai-módszertani szempontból figyeltem. Kollégám 20 éves tapasztalattal és kiváló eredményekkel rendelkezik. Tanulni szeretnék tőle. Meglepett, hogy az órán nem történt semmi különösen figyelemre méltó dolog, mégis az összbenyomásom nagyon jó volt. A házi feladatot nem kérte számon, az óra közben mégis mindenkiről kiderült, hogy elkészítette-e, és milyen minőségben. Az óra eleji feladatok megoldásából és kérdések megválaszolásából az otthoni feladat minden lényeges elemére fény derült. Mindenki megszólalt az órának ebben a részében! Az új anyag felvezetése olyan természetesen illeszkedett az előzményekhez, hogy észre sem vettem, mikor lépték át az új ismeretszerzés határát. A feladatlap, amely átvezetett a régiből az újba, kiváló volt. (Mellékelem.) Az óra második részében (20–45. perc) szinte csak a diákok beszéltek, egy tanári kérdésre átlagosan három diákmegszólalás jutott. (Nagyon érdekes volt, hogy a diákok milyen sokszor letértek a tanár által kijelölt útról, és a kolléga milyen könnyedén vezette vissza őket; mindig elismerve az elhangzottakból azt, ami figyelemre méltó, indokolva cáfolta a tévedéseket. Nem fojtotta bele senkibe a szót, és nem szégyenített meg senkit, de az eredeti gondolatot megfogalmazó diáknak mondott egyegy szava, gesztusa nyomán szinte megdicsőült a gyerek.) Az óravezetés higgadt, nyugodt, éppen megfelelő tempójú volt. Mindenki dolgozott, minden percben történt valami fontos, befejezték a téma feldolgozását, és még az óra végi lényegkiemelésre, ismétlésre is volt idő. Amit érdemes megtanulnom a kollégától:  Az anyag otthoni tudatos feldolgozását, a gondos és meggondolt előkészítést. (Különösen a feladatok válogatására kell nagy súlyt helyezni. Alap a tankönyv, de a kérdések sorrendje, az egyes kérdések és feladatok kisebb egységekre bontása a siker titka.)  Olyan biztos tudással kell a gyerekek elé állni, hogy az óra minden percében rájuk tudjak figyelni, ne kelljen a következő lépésen gondolkodnom.  Nagyon sokat kell dicsérni! A gyerek minden mondatában meg kell találni a jót akkor is, ha összességében nem helytálló a megszólalása.  Mindent a gyerekekből kell kiszedni, nem szabad elsietni a következtetések levonását. Amire ők jönnek rá, jobban rögzül, mint amit én mondok meg.  A lényeget nem elég nekem elmondani: el kell ismételtetni – különböző kérdések, feladatok segítségével – a tanulókkal; meg kell győződni arról, hogy mindenki megértette-e. Amivel nem értettem egyet:  Túl halkan beszél, az én erőteljesebb hangomra figyelni kevésbé megerőltető a gyereknek.  Nem lehet csak a gyerekekre bízni a jegyzetelést. Táblavázlat kell.  A „folyamatban” történő házi feladat ellenőrzése mellett néhány füzetet is ellenőrizni kell, mert így elsikkad, ha valaki nem készítette el a feladatát.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

147

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

 Nemcsak pozitív visszajelzést kell adni. Aki nem a kérdésre válaszol, vagy rossz választ ad, annak jelezni kell, hogy nem volt elég figyelmes vagy meggondolt.

Feladataim:  Meglátogatni a kolléga más típusú óráját is. (Pl. számonkérő órát.)  Más kollégák óráit is megnézni.  Feladatlapokat készíteni, illetve kérdéssorokat gyűjteni miden témakörhöz (ehhez az szükséges, hogy a teljes témakör tanítására egyszerre és ne óránként készüljek fel. Csak akkor lehet jó módszereket választani, helyesen felépíteni a témakör tanítását, ha minden részletében átlátom, előzményeivel és a következő témakörrel való összefüggéseivel együtt.) Magabiztosnak kell lennem, és ez csak komoly felkészülés után lehetséges.  Visszafogni magam az órákon: ne én legyek a főszereplő.  Az óra tervezésekor nem percekre bontott tervet kell készíteni, hanem az óra módszertani egységeinek időtartamát megtervezni, hogy ne zökkentsenek ki a gyerekek más irányba vivő hozzászólásai.  Sokkal többet dicsérni a gyerekeket, megszólalásaikat előítélet nélkül meghallgatni. (Nem csak a „jó tanuló” mondhat okosat, és nem mindig mond helytelen dolgot a „rossz tanuló.”) Tudatosítani kell magamban, hogy egy új témakör feldolgozása során nemcsak célirányos hibátlan mondatok hangozhatnak el. Összességében: Nagyon sokat kell még tanulnom ahhoz, hogy az „átlagos” órám is ilyen eredményes legyen. Más a személyiségem, habitusom, mint a kollégáé. Nem biztos, hogy hiteles lennék, ha átvenném a kolléga szófordulatait, gesztusait.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

148

nehézségi szintjük szerint) A pontszámok osztályzatra váltása: 30% (15 pont)-tól elégséges 50% (25 pont)-tól közepes 75% (32 pont)-tól jó 90% (45 pont)-tól jeles (Más lehetőségek: egyenletes elosztás vagy – új gondolatot nem kívánó. feladat 4 5. melléklet Példa egy dolgozat eredményeivel kapcsolatos reflexióra A dolgozat eredménye Tantárgy: Osztály: 11. A csoportban a tantárgy sikeres tanulásához szükséges képességekkel csak kis mértékben rendelkező tanulók is szorgalmasak. és jelest csak a hibátlan munkára adunk. illetve gyakorlást igénylő feladatok esetében – az elégséges alsó határa lehet 50%. 149 . Az emberi erőforrások minisztere által 2013. (Más lehetőségek: különböző pontot érnek a feladatok.) A dolgozat eredményeinek eloszlása: elégtelen: elégséges: közepes: jó: jeles: 3 tanuló 2 tanuló 6 tanuló 4 tanuló 1 tanuló A témazáró dolgozat feladatainak ponttáblázata: Tanuló 1. felkészülést/gyakorlást/memoritertanulást ellenőrző dolgozat) A dolgozat anyaga: (feladatlap vagy kérdéssor mellékelve) Pontszámtáblázat: A dolgozat összpontszáma 50 pont. csak memorizálást. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. feladat 5 … 2. sz. F egyik csoportja (a tárgyat alapóraszámban tanulók) Az osztály/csoport létszáma: 16 A dolgozat típusa: egyórás témazáró (más lehetőségek: új ismeret megértését mérő egész órás vagy rövidebb dolgozat. feladat 5 … 3. … 1. amelyekhez önálló gondolatok nem szükségesek. feladat 3 4. feladat 2 Összes 19 (2) Értékelés: A dolgozat átlageredménye eltér a csoport eddig tapasztalt teljesítményétől. Kiemelkedő képességű diák nincs. 2. ennek ellenére – a szorgalmuk miatt – többen a képességeiket felülmúló teljesítményre képesek. (az öt feladat mindegyike 10-10 pontot ér.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 20. stb. ezért sikeresen reprodukálják azokat az ismereteket.

Ezt a feladatot – majdnem ugyanebben a formában – házi feladatként megoldották a gyerekek. a gyenge jegy hanyagságának vagy gyengébb képességének az eredménye. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a többieknek fakultatív módon lehetőséget adok javító dolgozat írására (tanórán kívül). memorizálás folyamata van. Ezért: o A dolgozatjavítást követően beadandó házi feladatként a jellemző hibákkal kapcsolatos feladatsort adok házi feladatnak. A reflexió lényege az elemzés. az 5. így az egymásról másolást kizárhatjuk. (Feltehetően a jól sikerült röpdolgozatot követően nem foglalkoztak annyit a tárggyal. megfogalmazható más feladat. Van olyan eredmény. Megjegyzés: Mind az értékelés. A bevezető órákat követő. Ugyanannál a pedagógusnál ugyanannak a csoportnak két hasonló értékű dolgozata esetében is levonható más következtetés. a későbbi anyagrészek megértése szempontjából nagyon fontos. amelyet ez a dolgozat zárt. hogy nem magyarázta el. hanem hiteles visszajelzésnek is saját munkájáról és a tanulók felkészültségéről. Természetesen olyan helyzet is van. Feltehetően a kérdésfeltevés. feladatot kivéve. nem tanította meg elég alaposan az ismeretanyagot. A házi feladatot „személyre szabva” kapják. amely elsősorban egyéni feladat. sőt témakörtől függően is. tanártól függően. a feladat megfogalmazása szokatlan volt a diákoknak. 5 tanuló jó eredményűre és 4 tanuló jelesre írta. amikor a pedagógus nem ad lehetőséget a javításra. hogy a megértés még nem tudás. mert úgy értékeli.  Tekintettel a témakör fontosságára. Erre részben jó megoldást is csak kevesen adtak. az 5. ameddig az alapokat nem tanulja meg mindenki legalább elégséges szintig. o A beadott feladat kijavítását követően (legkésőbb egy hét múlva) az elégtelent és elégségest szerzett gyerekeknek kötelezően. amelyből a pedagógus azt a következtetést vonja le. mind a következtetések nagyon eltérőek lehetnek iskolától.) Következtetések:  A feladatsor összeállítása megfelelő volt.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az a témakör. hogy a pedagógus a dolgozat íratását nem csupán „osztályzatszerzés”-nek tekinti.) Valamennyi feladatra született – több – hibátlan megoldás. Az ezt követő gyakorló-alkalmazó órák során változó hozzáállással rögzítették a tanultakat. A legtöbb problémát a 3. A sok hiba és hiányosság oka a gyakorlás és a figyelem hiánya. csoporttól. 150 . a megértést vizsgáló röpdolgozatot 7 tanuló közepesre. addig nem mehetünk tovább.  Ismét fel kell hívni a tanulók figyelmét arra. A kettő között a gyakorlás. (Ehhez hasonló módon korábban nem tettem fel kérdést az adott ismeretre. amelyet be kell adniuk a tanulóknak. hogy minden tanulónak vállalnia kell hiányos felkészültsége következményeit. feladat okozta (legalacsonyabb az átlagpontszáma). feladatot kivéve. amennyit kellett volna. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Ez bizonyítja. további órákat kell a témakörre szánnia.

szolgálhatja a felzárkóztatást és a tehetséggondozást is. 151 . gyakorlattípusokkal és eszközökkel valósíthatók meg. A fogalomtár elsősorban általános pedagógiai. önállóan oldanak meg egy feladatot.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár XIV. munkaformája. illetve a foglalkozáslátogatás kontextusában értelmezik. szakpedagógiai. és az útmutatóban megjelenő jelentésüket igyekeznek egyértelművé tenni. az összefoglalás. Fontos. támogatói szerepben figyeli. didaktikai feladat A nevelési-oktatási stratégia része. Az egyéni munkának különböző típusai vannak attól függően. amelynek célja a gyermek egyéni sajátosságaihoz igazodó fejlesztés. munkaformája. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Tehát a szócikkek a fogalmakat a pedagógiai e-portfólió és az óra-. Így megkülönböztetünk egyedül végzett munkát. osztálytermi kommunikációs. A differenciálást adaptív módszerek. tömör magyarázatát kínálja. amikor a tanulók egyénileg. munkaformákkal. Fogalomtár A fogalomtár azoknak a fontosabb fogalmaknak a rövid. és a későbbiekben tovább bővülhet újabb fogalmakkal. az ellenőrzés. hogy minden csoport aktívan vegyen részt benne. munkaformák. segíti a csoportok munkáját. csoportmunka A tanulásnak és a tanításnak az a szervezési módja. a tanulási-tanítási folyamat szakaszait és szervezését határozza meg. de együttműködve egymással. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. alkalmazása révén valósítja meg a pedagógus. az ismétlés. rétegmunkát. valamint a minősítéssel kapcsolatos alapfogalmak szócikkeit tartalmazza. részben vagy teljesen egyénre szabott tanulói munkát. az ismeretbővítés. A csoportbeszámolókat és a munka értékelését célszerű úgy megszervezni. A didaktikai feladatok hozzárendelhetők a tanév. didaktikai. hogy a pedagógus milyen mértékben igazodik az egyéni sajátosságokhoz a feladat meghatározásakor. amikor a tanulók csoportban oldanak meg egy feladatot. differenciálás Nevelési-oktatási eljárás. amelyeket a pedagógusok és a szakértők a pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítés során használhatnak. az értékelés stb. A csoportmunka hagyományos típusában a csoport tagjai azonos feladatot kapnak. eszközök stb. Didaktikai feladatok lehetnek például: a témakör bevezetése. a gyakorlás. A pedagógus partneri. egyéni munka A tanulásnak és a tanításnak az a szervezési módja. A kooperatív tanulásra épülő csoportmunkában a tanulók különböző feladatot oldanak meg a csoporton belül. Különféle módszerekkel. hogy világos legyen a csoportmunka időkerete. egy-egy témakör vagy a tanóra egyes szakaszaihoz. A csoportmunkát csoportvezetők segíthetik. az egyéni bánásmód biztosítása.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár elbeszélés Nevelési-oktatási módszer. közvetlen találkozás nélkül támogassa. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. formatív (fejlesztő) és szummatív (minősítő) értékelést. a tananyagfejlesztő tevékenységet is. hanem egy pedagógiai intézménynek. tér.és időkorlátoktól független tanulási-tanítási forma. Nem csak a pedagógusnak lehet e-portfóliója. Az értékelés különböző szinteken történhet: nemzetközi. 152 . fejlettségi szintjére. országos. szemléletes bemutatása. Egy tanulási-tanítási szakaszhoz is lehet e-portfóliót kapcsolni. Az értékelést különféle értékelési eszközök támogatják. Az ellenőrzés didaktikai feladatához is kapcsolódik.és reflexiógyűjtemény. a pedagógus szakmai munkáját bemutató. nevelési-oktatási tevékenységét szemléltető dokumentumok és az ezekkel kapcsolatos reflexiók gyűjteménye. Funkciója szerint megkülönböztetünk diagnosztikus (helyzetfeltáró). webalapú tanulásból és távoktatásból) építkeznek.és reflexiógyűjtemény.és fejlettségi szintjének felmérése. e-tanulás Más néven e-learning. egy intézmény és intézményen belüli csoportok. e-portfólió A pedagógus munkáját.és az ötletgyűjtéstől a vázlatíráson és a piszkozatok megfogalmazásán át a szöveg végső kidolgozásáig és bemutatásáig. ellenőrzés A tanulási-tanítási folyamathoz. Az e-portfólió típusai: munkaportfólió és értékelési portfólió. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. Számítógépes hálózaton érhető el. regionális szinten. tutorálja a tanulási folyamatot. személy vagy tárgy érzékletes. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amelynek célja a fejlesztő visszacsatolás a tanulók teljesítményére. egy adott tanulócsoportnak vagy egy tanulónak is. A tanulási-tanítási folyamatot interaktív oktatószoftver(ek) alkalmazásával. illetve az egyének szintjén. amelynek célja a tanulók tudás. esemény. Például egy tanuló szövegalkotási folyamatát külön e-portfólióban lehet szemléltetni az anyag. A munkaportfólió a pedagógus teljes munkáját tükröző. válogatott dokumentum. Az értékelési portfólió az adott minősítési eljáráshoz és szempontrendszerhez igazodó. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. egy adott tanulási-tanítási egységben olyan pedagógiai tevékenység. amelyek három forráshalmazból (számítógéppel segített tanulásból. hogy a pedagógus egy virtuális tanulási környezetben. folyamat. Az ellenőrzéshez szervesen hozzátartozik a tanulói teljesítmény értékelése. Lehetővé válik általa. Célja egy jelenség. magukban foglalják a tanulási-tanítási rendszert. értékelés A tanulási-tanítási folyamatban. Mindkét e-portfólió tartalmazhat különböző típusú és forrású dokumentumokat. Olyan tevékenységek gyűjtőneve. folyamatosan bővülő dokumentum. egységes keretrendszerbe foglalva teszi hozzáférhetővé a pedagógus és a tanuló számára.

A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban a pedagóguskompetenciák meglétét. az alkalmazás gyakorlását szolgálja. milyen gondolkodási. -feldolgozás. amikor az együtt tanuló és tanított gyermekek tanulási tevékenysége egy időben és általában egy ütemben. Másrészt a gyakorlatok típusát meghatározhatja az is. gyakorlattípus A nevelési-oktatási célok. alkotás stb. mind pedig tértől és időtől függetlenül is megoldható. hogy a tanulók egyéni sajátosságaihoz. gyakorlás Egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. Fontos. csoportosítás. önálló tanulási tevékenységen alapul. IKT Jelentése: információs és kommunikációs technológiák. Ezért célszerű frontális munkát csak olyan arányban szervezni a tanórán. törlés. Alkalmazásának céljai különbözőek lehetnek: információgyűjtés. attitűdbeli és képességbeli tudását. választás. A tanórán szervesen kapcsolódik az ismeretbővítés folyamatához. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kommunikáció stb. Az IKT felhasználható a különféle didaktikai feladatok megvalósításában is. -megosztás. Ezek lehetnek például: felismerés. jelzőszám. amely a tanulók által elsajátított ismeretek alkalmazását. elemzés. a fejlesztés megvalósításának eszköze. indikátor A szó jelentése a szakterülettől függően többféle lehet: ’jelzőanyag. arányosan és változatosan alkalmazza a különféle gyakorlattípusokat. házi feladat Nevelési-oktatási módszer. Fontos. A pedagógusok ismeretbeli. amilyen arányban feltétlenül szükség van rá. munkaformája. A fejlesztő gyakorlatokat egyrészt aszerint lehet csoportosítani. és fontos más munkaformákkal felváltva alkalmazni. módszereknek és eljárásoknak az alkalmazása az oktatásban. helyettesítés. átalakítás. A frontális munkát az egész tanulócsoportra vonatkozó. hogy a házi feladatok az egyéni fejlesztést is szolgálják. az egyéni tanulási-tanítási célokhoz igazodjon. összehasonlítás. motiválóak legyenek. megnevezés. fejlettségi szintjét jelző tevékenység. illetve az IKT-ra épülő eszközöknek. alkalmazás. párhuzamosan folyik. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. logikai műveletet végeznek a tanulók a gyakorlat megoldása közben. gyűjtés. tevékenységét leíró indikátorok a pedagóguskompetenciák fejlettségi szintjét leíró sztenderdeket alkotják.és viselkedésleírásokat nevezzük indikátoroknak. 153 . hogy milyen tevékenységet. és kevéssé alkalmas arra. amely a tanítási órán kívül végzett.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár frontális munka Az órának az a szervezési módja. jelző’. segítségével a tanulás támogatása mind a tanórákon. közös nevelési-oktatási célok jellemzik. igazodjanak a tanulók egyéni sajátosságaihoz. hogy a pedagógus a nevelési-oktatási célnak megfelelően. hogy a tanulók szóban vagy írásban végzik-e őket. A frontális szervezési mód pedagógusközpontú. kiegészítés. -rendezés.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. készség. c) a pedagógus közlésére. hogy a pedagógus minél nagyobb arányban válassza a tanulók aktív és interaktív tevékenységére épülő ismeretbővítési eljárásokat. Célja a meglevő ismeretekre építve a tanulók ismereteinek bővítése. felfedeztető tanulásra. problémaalapú. e) a tanulók kooperatív tanulására. A minden műveltségi terület tanulását és tanítását megalapozó anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének fő területei: a beszéd és a szóbeli szövegalkotás. Az ismeretbővítés folyamatának elmaradhatatlan része az ismeretek alkalmazása. évfolyamonkénti követelményeit és az ajánlott időkeretet. Megkülönböztetünk óra eleji. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. b) szemléltetésre. kerettanterv Az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott pedagógiai dokumentum. az olvasás és a szövegértés. Fontos. Célja az adott kompetencia használatához szükséges készségek és képességek fejlesztése. képességeket és ismereteket. ismétlésére. témakört bevezető és év eleji ismétlést.és képességfejlesztés A kompetenciafejlesztés része a nevelési-oktatási folyamatban. készségeket. páros vagy csoportos játéktevékenységére épül. Célja a korábban elsajátított ismeretek felidézése. A játék speciális fajtája a kommunikációs nevelést szolgáló szerepjáték. amely magában foglalja az adott területtel kapcsolatos attitűdöt. épülhet. f) számítógépes programra stb. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. A nevelés-oktatás tartalmának. amely a Nemzeti alaptantervet követően a tartalmi szabályozás következő szintjét képviseli. Az óratervben/foglalkozástervben a nevelési-oktatási célok között célszerű megfogalmazni azt is. 154 . d) tanulói kiselőadásra. valamint az írás és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése. Célja a játék által a nevelési-didaktikai célok és feladatok megvalósítása. a gyermekek motiválása a fejlesztési folyamatban. amely a gyermekek egyéni. ismétlés A nevelési-oktatási folyamathoz. játék Nevelési-oktatási módszer.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár ismeretbővítés A nevelési-oktatási folyamathoz. Az új ismeretek elsajátításának különböző kognitív útjai lehetnek: a) a tanulók aktív feladatmegoldására. munkáltatásra. az egyes tantárgyak témaköreit. Rögzíti az egyes iskolatípusokban és fejlesztési szakaszokban a nevelés-oktatás céljait. hogy az adott órán milyen tudásszint elsajátítása a cél: az új fogalom felismerése. a tantárgyi rendszert. A tanórán a gyakorlatok előtt is szükség lehet az előzetes ismeretek felidézésére. kompetencia A pszichikus képződmények olyan rendszere. tartalmát. értelmezése vagy alkalmazása stb. megnevezése. Ez szorosan kapcsolódik az adott kompetencia részét képező attitűd(ök) formálásához és az új ismeretek bővítéséhez is. a beszédértés. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat.

Hasznos. matematikai kompetencia. ezáltal a különböző minősítési szintekhez tartozó indikátorok integrált és kumulatív rendszert alkotnak. hatékony. 155 . amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra. hogy a tanulók a közös cél eléréséhez egyéni teljesítményükkel is hozzájárulnak. megbeszélés Nevelési-oktatási módszer. ha a Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Fontos. A nemzetközi és nemzeti tartalmi szabályozó dokumentumokban megadott kulcskompetenciák az intézményes nevelés minden szintjére és színterére vonatkoznak. amely dialogikus szóbeli közlésre épül. fejlődéshez. természettudományos és technikai kompetencia. amely történhet párban vagy csoportban. idegen nyelvi kommunikáció. kooperatív tanulás Egyrészt tanulási-tanítási módszer. szakértői mozaik. és pozitív függés. A pedagóguséletpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban nyolc pedagóguskompetencia alapján történik a pedagógusok minősítése. az adott szakterülettel összefüggő kompetenciák is kapcsolódnak. esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség. A nyolc pedagóguskompetencia azon tudásnak. A tanulók együttműködésén alapuló tanulást jelenti. kumulatív A szó jelentése: ’felhalmozódó. amely minden egyén számára szükséges a társadalmi életben. A pedagógus -életpályamodellben az egyes minősítési szintek sztenderdjei egymásra épülnek. csoportinterjú. gondolkodásra ösztönözzék a tanulókat. Megnő a csoporttagok egyéni felelőssége. a munkában. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A magasabb szinteken az alacsonyabb szinteket leíró indikátorok mellett újabb és integráltabb indikátorok jelzik a teljesítendő követelményeket.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár az intézményes nevelés célrendszerének meghatározó elemei a fejlesztendő kompetenciák. önálló tanulás. helytálláshoz. Lényege. minden csoporttag részt vesz a feladatmegoldásban. hogy tevékenységüket. szóforgó. attitűdöknek és képességeknek az összességét nevezi meg. másrészt a csoportmunka egyik szervezési módja. pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák. egyesített. A műveltségi területekhez sajátos. hogy a pedagógus kérdései problémamegoldásra. építő egymásrautaltság alakul ki a csoporton belül. diákkvartett stb. munkájuk értékelése. Hagyományosan a tanulók a pedagógus kérdéseire válaszolva dolgozzák fel a tananyagot. a magasabb szintek indikátorai magukban foglalják az alacsonyabb szinteket. Az Európai Unió által megadott kulcskompetenciákra épülnek a Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció. A kooperatív tanulásnak különféle technikái alkalmazhatók: beszélgető korongok. összesített’. szociális és állampolgári kompetencia. kulcskompetencia Olyan kompetencia. a közéletben és a magánélet különféle színterein való boldoguláshoz. digitális kompetencia. mozaiktechnika.

ezt alapozza meg az ismeretek elsajátítása. az elvárt viselkedési formák megnevezését is. ezekhez alkalmazkodó. A nevelés egész folyamatára érvényes a tanulók szociális érzékenységének a szükségszerű fejlesztése. A funkcionalitás elve szerint a tanuláshoz problémaorientált tanulási környezetet és életszerű gyakorlatokat szükséges biztosítani. képességeiben. nevelési-oktatási cél A nevelési-oktatási folyamat. További nevelési alapelvek lehetnek: a célszerűség. Leírásuk tartalmazza ez elérendő tudásszint és fejlődési szint. viselkedésében. Nemzeti alaptanterv A nemzeti nevelés és oktatás különféle szintjeit meghatározó tartalmi szabályozó do kumentum. tudásában. amelyeket mindennapi. A célok és az elérésüket szolgáló feladatok komplex cél. nevelési alapelv A pedagógiai tevékenységet meghatározó. célokat és feladatokat. a változatosság. A kreativitás és a tevékenységközpontúság elve szerint a fejlesztő gyakorlatok a tanulók kreativitására és minél sokrétűbb tevékenységére épülnek. az egyéni bánásmód elve. például a kerettantervek és az intézmények pedagógiai programjai. amely meghatározza. nemzeti sajátosságaihoz egyaránt. a nevelés egész folyamatára ható pedagógiai szemléletmód. A Nemzeti alaptanterv általános nevelési elveket. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. valamint a pedagógusok által készített tervezési dokumentumok. készségeiben. amely igazodik az Európai Unió oktatáspolitikai programjához és Magyarország oktatáspolitikai törekvéseihez. különböző munkaformákban. adaptív módszereket. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. feladatokat kell meghatározni. társadalmi életükben is alkalmazhatnak.és feladatrendszert alkotnak. A nemzeti alaptantervre épülnek a további szabályozó dokumentumok. szervezési módokat és eszközöket szükséges alkalmazni. 156 . valamint műveltségi területenként további alapelveket. amely során a tanulók tárgyakkal vagy eszközökkel manipulatív tevékenységeket végeznek különféle nevelési-oktatási célok érdekében. célokat. A produktivitás elve szerint a képzés során a tanulóknak olyan használható kompetenciákat kell elsajátítaniuk. illetve egy adott tanulási-tanítási egység lezárásakor várt eredmény. munkaforma  szervezési mód munkáltató módszer Nevelési-oktatási módszer. A fejlesztés elsődlegességének elve szerint a tanulók fejlesztése és az attitűdformálás a meghatározó. a pedagógus támogatásával. egymásnak is feltehetnek kérdéseket. fejlesztési feladatokat és közműveltségi tartalmakat határoz meg. amely szerint a tanulók egyéni sajátosságaihoz és a csoport jellemzőihez igazodó fejlesztési célokat. Az egyik legfontosabb nevelési alapelv az adaptivitás. a játékosság elve stb. A nevelési-oktatási célok elérése érdekében komplex nevelési-oktatási stratégiát alkalmaznak a pedagógusok.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár megbeszélésben a tanulók is lehetnek a diskurzus kezdeményezői. a folyamatosság. attitűdjében. hogy a tanulási-tanítási tevékenységek eredményeképpen milyen változás történik az adott területen a tanuló személyiségében.

kísérleti eszközök. amely magában foglalja az óra felépítését. a halmazábra. a bekeretezés. digitális tananyag). rajz. oktatástechnikai anyagok (pl. Érdemes a tanulói tevékenységekre építő módszereket nagyobb arányban alkalmazni a tanórán. a módszerek. nyomtatott segédletek (pl. házi feladat stb. feladatgyűjtemény. A módszerek folyamatosan fejlődnek. a személyes óramegfigyelést követő tevékenység. Az intézményes nevelés főbb színterei: a bölcsőde. számítógép) stb. Az adaptív nevelési-oktatási stratégia az adott feltételekhez. Fontos. Az Az emberi erőforrások minisztere által 2013. projektor. Igen hasznosak a szemléltetést kísérő grafikai eszközök: a táblázat. tankönyv. oktatási eszköz A nevelési-oktatási célok és stratégiák megvalósítását támogató eszköz. megbeszélés. tanulói kiselőadás. tanulmányi kirándulás. 157 . a munkaformák. tévéműsor. a színezés és a kiemelés egyéb módjai is. és új kultúraelsajátítási formák alakulnak ki. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kézikönyv. tanulási szerződés. számítógépes oktatóprogram. ábra. számuk gyarapszik. a szervezési módok. az adott nevelési -oktatási célnak és az adott tanulási környezetnek megfelelően. Megkülönböztethetünk általánosan alkalmazható és szaktárgyspecikus módszereket. óraelemzés Az óralátogatáshoz kapcsolódó.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár nevelési-oktatási stratégia Az órán alkalmazott eljárásrendszer. film. hogy a gyermekek nevelését a tömegkommunikációs eszközök is befolyásolják. értékelése.és az internethasználat növekedésével a tanulási folyamatban egyre nagyobb szerepet játszik a virtuális tanulási környezet. munkafüzet. játék. vita. oktatási módszer A nevelési-oktatási cél érdekében. a tanulási-tanítási folyamatban alkalmazott tanulási-tanítási eljárás. kooperatív tanulás. falitabló). az óvoda és az iskola. elbeszélés. természeti tárgyak. honlaptartalom. sportszerek). magyarázat. rádióműsor. televízió. fotó. a didaktikai eljárások. oktatástechnikai eszközök (pl. az aláhúzás. Az intézményes nevelésben fontos figyelembe venni. Gyakran használatos módszerek: tanári előadás. az eszközök komplex alkalmazását a nevelési-oktatási cél elérése érdekében. Célja az óramegfigyelésre épülve a pedagógus tanórai munkájának elemzése. mint a pedagógusközpontú eljárásokat. Főbb típusai: háromdimenziós demonstrációs eszközök (pl. projektmódszer. CD-lejátszó. De a nevelési folyamatban meghatározó szerepük van a kisközösségi és a társadalmi élet egyéb színtereinek is. Egyre inkább terjed az IKT alkalmazása. munkáltatás. Az intézményes nevelés színtereihez a nevelő-oktató munka különféle pedagógiai szakaszai kapcsolódnak. szemléltetés. hangfelvétel. a tanulók sajátosságaihoz igazodva válassza ki az eszközöket. amelynek különböző kombinációi lehetségesek a tanulók és a pedagógus tevékenységeire vonatkozóan a céloknak megfelelően. a gyakorlattípusok. a tanulócsoport sajátosságaihoz és a tanulás-tanítás egyéb körülményeihez is igazodik. vetített vázlat. hogy a pedagógus célszerűen. nevelés színterei A gyermekek nevelésének legfontosabb színtere a család. A számítógép. feladatlap.

Az óramegfigyelést előkészítő rövid megbeszélésen az órát tartó pedagógus felvázolhatja az óra célját. összegző értékelése. a szakértők. valamint az adott témakörben. ezekre épülve következtetéseket. Célja a pedagógus tanórai munkájának a megfigyelése. Célja az óramegfigyelés előkészítése. valamint az ezekkel kapcsolatos reflexióit. az órával kapcsolatos adatokat. Az óralátogatás az intézmények minőségbiztosításának fontos eleme. esetleg a tanulási-tanítási egység tervét/tematikus tervet és a tanmenetet is. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. óramegfigyelési napló Az óralátogatás dokumentuma. röviden bemutathatja a tanulócsoportot és az óra helyét az éves tanulási -tanítási folyamatban. saját pedagógiai munkájának fejlesztésére vonatkozóan javaslatokat fogalmazhat meg. Órát látogathatnak a munkaközösségek tagjai. az óramegfigyelés és az óraelemzés. Az óralátogatás szakaszai: a látogatást előkészítő rövid megbeszélés. Az óralátogató szakértő ebben rögzíti az óramegfigyelés és az óraelemzés alapján a pedagógus tanórai munkájának az értékelését. elemzése és értékelése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár óraelemzésnek az óralátogatás céljaitól függően különböző szempontjai lehetnek. 158 . Célja a pedagógus tanórai tevékenységének. az intézmény vezetői. Az óramegfigyelés tapasztalatait és az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseket különböző tartalmú és formájú óralátogatási naplókban lehet rögzíteni. tényeket és történéseket. Az óraelemzést általában az órát tartó pedagógus rövid önértékelése nyitja meg. majd az óralátogatásra felkért szakértő hozzászólása. ezt követik az óramegfigyelésen részt vevők elemzései. Az óramegfigyelés előkészítésének az óralátogatás céljaitól függően különböző tartalmai lehetnek. egyeztetés az óralátogatásban részt vevő személyekkel. szempontsorai lehetnek. óramegfigyelés előkészítése Az óralátogatáshoz kapcsolódó tevékenység. óralátogatás A pedagógusok nevelési-oktatási munkája értékelésének egyik eszköze. a pedagógus és a tanulók együttműködésének a megfigyelése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az óramegfigyelési napló az alapja az óraelemzésnek és a hivatalos óralátogatási értékelőlapnak. akár el is hagyhatjuk ezt a tevékenységet. ezekre épülve javaslatok megfogalmazása. óramegfigyelés Az óralátogatáshoz kapcsolódó tevékenység. továbbá a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési eljárás része. óralátogatási értékelőlap Az óralátogatás hivatalos dokumentuma. Az óramegfigyelésnek az óralátogatás céljaitól függően különböző szempontjai. de nyílt napokon a családtagok is. A hivatalos óralátogatást az óralátogatási értékelőlap kitöltése zárja. Az óralátogató ebben rögzíti az óramegfigyelés tapasztalatait. A megbeszélésen átadhatja az óralátogatónak az óratervét/foglalkozástervét. A pedagógus az óraelemzés végén válaszolhat a kérdésekre és az elhangzott reflexiókra.

az óra felépítését. hanem minél több valóságos párbeszéd alakuljon ki a tanulók és a tanulócsoportok között. Célszerű az összefoglaláshoz új szempontot alkalmazni az ismeretbővítés folyamatához képest. feladatait. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. összefoglalás A nevelési-oktatási folyamathoz. hogy a szóátadás és a megszólalók kijelölésének a joga se csupán őt illesse meg. A pedagógiai program az érvényes Nemzeti alaptantervre és kerettantervekre épül. táblázatok és halmazábrák. Fontos.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár óraterv/foglalkozásterv A pedagógus által készített tervezési dokumentum. célszerű és mértéktartó legyen. Megkülönböztetünk óra végi. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. óravázlat  óraterv/foglalkozásterv osztálytermi kommunikáció A tanórán folyó kommunikáció. Típusai: a pedagógus és a tanulók között. valamint a tanulók egymás között zajló kommunikációja. de a tanulók együttműködnek a feladat megoldása érdekében. érthető. továbbá a lehetséges tanulói válaszokat és választevékenységeket. az órán feldolgozott szövegeket. megfelelő teret és lehetőséget adjon a tanulói megszólalásokra. 159 . A páros munka egyik típusában a pár tagjai azonos feladatot oldanak meg. az egyéb segédeszközöket. A tanórán a tanulási-tanítási szakaszokat. Az óratervhez/foglalkozástervhez a mellékletben célszerű csatolni a tanulói feladatlapokat. a tervezett táblaképet. továbbá hasznosak a rendszerező fürtábrák. A párban folyó tanulás bármilyen didaktikai célt szolgálhat. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. nevelési-oktatási stratégiáját. gyakorlatokat is lezárhatják részösszefoglalások. A pedagógusnak törekednie kell arra. amelyben a tanulók párban dolgoznak a tanórán. páros munka A tanulási-tanítási folyamatnak az a szervezési módja. kooperatív tanulásra épülő típusában a pár tagjai különböző feladatot végeznek. témazáró és év végi összefoglalást. pedagógiai program A nevelési-oktatási intézmények nevelési-oktatási céljait. Az óraterv/foglalkozásterv tartalmazhatja a tanulói és a pedagógusi tevékenységek tömör leírását. valamint az eszközöket. amely rögzíti a tanóra/foglalkozás céljait. A másik. alapelveit és a fejlesztés eljárásait meghatározó dokumentum. amelynek szereplői a tanulók és a pedagógusok. környezetének és a pedagógusok testületének sajátosságait is. de figyelembe veszi az adott intézmény tanulóinak. Célja az elsajátított ismeretek rendszerezése. Az óratervhez/foglalkozástervhez érdemes mellékelni az IKT-tananyagokat is. hogy az osztálytermi kommunikációban a pedagógus kommunikációja világos. a kommunikáció tanulói kezdeményezésére és a hosszabb tanulói megnyilatkozásokra. valamint a pedagógus instrukcióit is. menetét. az alkalmazott módszereket és óraszervezési módokat.

A pedagógusi előadás mint módszer túlzott arányú alkalmazása kevésbé ajánlatos a köznevelésben és a közoktatásban. magyarázó. pedagógusi kérdés Olyan tanórai megnyilatkozástípus. de cél. pedagógusi előadás Nevelési-oktatási módszer. és problémamegoldásra. 160 . amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. hogy a hangzó pedagógusi beszéd és a nem nyelvi jelek összhangban legyenek egymással. Gyakran más módszerekkel ötvöződik. a hangerő. ne halmozza őket. hogy a pedagógusi előadás logikus felépítésű. egyéni sajátosságait. a beszédtempó. és szemléltetéssel kíséri. és a pedagógus fölöslegesen ne ismételje meg. A zárt végű kérdésre a tanulók csak egyfajta helyes választ adhatnak. Fontos. hosszabb válasz megfogalmazására ösztönzik őket. például a magyarázattal és az elbeszéléssel. a tanulói feladatot fogalmazza meg. -tartó és záró. amely a tanulóktól várt tevékenységet. a hanglejtés.és feladatrendszerük szerint elhatárolhatók egymástól. hogy megfelelő önismerettel. azaz csak egy-egy adatot (nevet. Gyakran a miért kérdőszóval kezdődnek. hatékonyan tudja fejleszteni saját kommunikációját. A pedagógusi instrukció után a pedagógusnak elegendő időt kell adnia a tanulók számára a feladat végiggondolására. Érdemes a pedagógusnak megismernie saját beszédszokásait. középfokú nevelés-oktatás. alapfokú nevelés-oktatás. a hangszín. ha a pedagógus többféle módon bevonja a tanulókat az előadásba. A köznevelés főbb pedagógiai szakaszai: óvodai nevelés. viszonylag hosszabb ideig tartó kifejtését szolgálja.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár pedagógiai szakasz A nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő-oktató munka tagolódása az életkor és nevelési-oktatási cél szerint. Ezek a szakaszok egymásra épülnek. A pedagógusi beszédet nem nyelvi jelek kísérik: az arcjáték. Hasznos. amely a pedagógus kérdését fogalmazza meg. Főbb típusai: pedagógusi instrukció. Minden külön tanulói feladatot külön instrukcióban célszerű megfogalmazni. Az osztálytermi kommunikációnak meghatározó részei a pedagógus megnyilatkozásai. amely leggyakrabban ige: Olvassátok el némán a szöveget! Az instrukciós ige alakja igazodik a pedagógusi instrukció címzettjéhez. Az írásbeli instrukciók általában nem tartalmaznak udvariassági elemeket. és egy téma részletes. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szakképzés. és gyakran az instrukciós igével kezdődnek. kérdés. gondolkodásra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A nyílt végű kérdésre a tanulók különböző helyes válaszokat adhatnak.). értékelő. hogy az instrukció egyszerű. világos és érthető legyen. és gyakran ténykérdés. diskurzusjelölő stb. érthető és követhető legyen. a térközszabályozás stb. Fontos. A pedagógusi instrukció része a feladatot megnevező szó. pedagógusi beszéd A pedagógus beszéde fontos pedagógiai eszköz a nevelési-oktatási folyamatban. kijelentő. kapcsolatteremtő. Típusai: nyílt és zárt végű pedagógusi kérdések. a testmozgás. pedagógusi instrukció A pedagógus egyik tanórai megnyilatkozástípusa. a hangfekvés. a szünettartás stb. Fontos. pedagógusi megnyilatkozások. A pedagógus beszédkultúrájának meghatározó elemei a paralingvisztikai eszközök (a hangsúly.

a szövegben szereplő ismeretlen szavak értelmezése. pedagógusi magyarázat Nevelési-oktatási módszer. szemléltetés Nevelési-oktatási módszer. és változatos típusú legyen. végzik el a munkát. együttműködésére épül. Célszerű a pedagógusi kérdést egyszerűen. ha a pedagógus az e-portfóliójában mások munkáit (például mások óratervét. plágium A szó jelentése: ’idegen szellemi tulajdonnak vagy ennek részletének közreadása saját mű gyanánt’. ráhangolódás a szöveg tartalmára. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. Zárt végű az eldöntendő kérdés is. szemléltető szöveg A nevelési-oktatási célt és a didaktikai feladatot szolgáló. A projekt során a tanulók valamilyen tárgyi vagy szellemi produktumot állítanak elő közösen. a jelenségek. tömören és világosan megfogalmazni és csak a szükséges mértékben megismételni. Általában rövidebb a pedagógusi előadásnál. megértését szolgálja. formája és terjedelme igazodjon a tanulók életkori és egyéni sajátosságaihoz. halmazábrákat stb. az egyedi sajátosságok elemzésére. az új fogalmak értelmezése. projektmódszer Nevelési-oktatási módszer. amely a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére. tételek és fogalmak értelmezését. Ebben az esetben fontos. arányban és elosztásban legyenek az új fogalmakat és szabályokat szemléltető. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban plágiumnak minősül. majd ebből az általános tanulságok megfogalmazására épül. amikor a tipikus példák elemzéséből kiindulva történik meg a következtetések megfogalmazása. témazáró dolgozatát. hogy a szemléltető szöveg tartalma. Ehhez maguk készítik elő. ha a pedagógusi kérdéseket a pedagógus az óra előtt végiggondolja. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szemléltetésre alkalmazott szöveg. Szemléltetésül fürtábrákat. is használhat. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) kér. A fogalmak tanítására ajánlatos módszer az induktív megközelítésű pedagógusi magyarázat. Fontos. 161 . tipikus példák. A projektek több műveltségi területhez is kapcsolódhatnak egyszerre. tananyag-értékelését stb. A pedagógus problémamegoldó kérdésekkel a magyarázatba is bevonhatja a tanulókat.) használja fel forrásmegjelölés és hivatkozás nélkül. a pedagógus támogatói szerepben vesz részt benne. tervezik és szervezik meg. és fontos. törvényszerű összefüggések. a tárgyak észlelésére. a folyamatok. A pedagógusi kérdések után megfelelő időt kell hagyni a tanulóknak a válasz végiggondolására.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár helyet stb. intézményleírását. amelyben a tanulás a fogalmak. táblázatokat. A szemléltető szöveg szolgálhatja a személtetés tanítási módszerére épülő ismeretbővítést is. csoportprofilját. Hasznos. hogy a szemléltető szövegben megfelelő számban. szabályok. hogy minél több nyílt végű kérdést tegyen fel az órán. A szövegekkel való munkát megelőzheti a szövegfeldolgozás előkészítése.

A sztenderdeket. A tanterem berendezése befolyásolja az alkalmazott nevelési-oktatási stratégiákat és eljárásokat. akkor munkaformáról beszélünk. A tanórákhoz kapcsolódva megadja a főbb didaktikai feladatokat. A tanórán a tanulás és a tanítás szervezési módja a nevelési-oktatási célok elérésére. folyamatos tevékenysége. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épül. Kutatási eredmények igazolják. páros munka.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár szervezési mód Más néven munkaforma. a pedagóguskompetenciák és kompetenciaelemek meglétét. alkalmazkodik a tanórai tanulói tevékenységekhez. Tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését. akkor szervezési módról. részben ismeretelsajátítás. tudatos. A szervezési módok és munkaformák típusai: egyéni munka. alkalomszerű vagy tervszerű. sztenderd A szó jelentése: ’szabvány. A tanmenetet a pedagógus év közben a tapasztalataival. mérce’. készségek. 162 . előírás. ezeket írják le az indikátorok. A személyiségfejlődés és a tanulás összetartozó fogalmak. Az oktatási gyakorlatban a tanulás a tanulónak a motiváció hatására végzett. egyénileg különböző erőfeszítést igénylő. tanulási módszerek. hagyományos csoportmunka. teljesítményszint. valamint fejlettségi szintjét különféle pedagógiai tevékenységek és viselkedések jelzik. tanmenet A pedagógus által készített tervezési dokumentum. amely megfelelő ismeretek és különböző képességek. tanulás A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására. valamint a differenciált fejlesztést támogató egyéni munkát. fejlesztését. A padok elrendezése is különböző lehet. Célja áttekintést adni a pedagógusnak egy szaktárgyhoz kapcsolódva az adott osztályban zajló egész éves nevelési oktatási folyamatáról. amely a Nemzeti alaptantervre. A tanmenet tartalmazza az osztály megnevezését. ha nagyobb arányban alkalmazzák a pedagógusok a tanulóközpontú szervezési módokat. attitűdök. Ha a pedagógus tevékenységét nevezzük meg. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kooperatív tanulásra épülő csoportmunka és frontális munka. ha mód van rá. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban a pedagóguskompetenciáknak az életpálya egyes szintjein megjelenő fejlettségi állapotát nevezzük sztenderdeknek. Összetett tevékenység. ha a tanulók tevékenységét. a fejlesztendő készségeket és képességeket. valamint a kapcsolódó ismereteket is. a tanórák számát és felosztását témakörönként. a figyelem és az emlékezet működtetése által. megjegyzéseivel egészítheti ki. hogy eredményesebb a nevelés és az oktatás. technikák és stratégiák birtoklását feltételezi. tanterem A tanulás-tanítás egyik intézményi színtere. például a kooperatív tanulásra épülő páros és csoportmunkát.

Egyik fajtája a tematikus terv. valamint a kapcsolódó ismereteken túl az alkalmazott főbb módszerek. Közéjük tartoznak a nemzetközi és a nemzeti oktatáspolitikai dokumentumok. például az Európai Unió oktatásinevelési dokumentumai. A pedagógus által készített tervezési dokumentum. valamint óratervet/foglalkozástervet. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. sajátítanak el új ismereteket. az intézmény pedagógiai programjára és a pedagógus által készített tanmenetre épül. a tanulótársaknak címezve. mint a tanmenet. amelynek keretében a tanuló valamely nevelési-oktatási célt egy adott tananyag. tanulói kiselőadás Nevelési-oktatási módszer. tanulmányi kirándulás Nevelési-oktatási módszer. 163 . Célja az ismeretek elsajátításán túl a kritikai gondolkodás. A pedagógus ezeket a dokumentumokat is figyelembe véve végzi nevelési-oktatási tervezőmunkáját. a tanuló és a pedagógus közötti megállapodás egy adott tanulási cél elérése érdekében. az érvelés fejlesztése. tanulási-tanítási egység A tanulási-tanítási folyamatnak egy olyan egysége. hogy áttekintést adjon egy adott osztályban egy konkrét témakörnek a tanulásitanítási folyamatáról. A pedagógus tudatosan készíti elő és szervezi meg a tanulmányi kirándulást. A vitát a pedagógus a háttérből irányítja. tartalmazhatja az osztály megnevezésén. A tematikus terv részletesebb. tematikus tervet. a fejlesztendő készségeken és képességeken. tervezési dokumentum Az intézményes nevelés tartalmát és rendszerét meghatározó dokumentum. amely a tanulók dialogikus szóbeli kommunikációjára épül. A tanulásitanítási egységhez meghatározott időkeret kapcsolódik. Célja. amely során a tanulók hosszabb-rövidebb ideig az iskolán kívül szereznek új tapasztalatokat. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a tanórák számán és felosztásán. A 2012-ben megújult Nemzeti alaptantervre és a 2013-ban megjelent új kerettantervekre épülnek a pedagógiai intézmények saját pedagógiai programjai. tanítási téma feldolgozása révén ér el. az adott műveltségi területhez és szaktárgyhoz kapcsolódó kerettantervre. tematikus terv A tanulási-tanítási egység egyik fajtája. a tanórákhoz rendelt didaktikai feladatokon. amely a Nemzeti alaptantervre. vita Nevelési-oktatási módszer. a véleménynyilvánítás. A pedagógus segítheti a tanuló önálló felkészülését. Célja egy téma önálló kifejtése kiselőadás formájában előzetes felkészülés alapján. a kulturált vita szabályainak elsajátítása. szervezési módok és tanítási eszközök megnevezését is. és készít tanmenetet. egy tanuló monologikus szóbeli közlésére épül. valamint Magyarország nemzeti oktatáspolitikai.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár tanulási szerződés Nevelési-oktatási módszer. köznevelési törvényei és rendeletei.