Oktatási Hivatal

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Szerkesztői előszó
A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta a pedagógusminősítés eszközrendszerét. A pedagógusok munkájának megkönnyítése, a pedagógus-előmeneteli és pedagógusminősítési rendszerrel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében jött létre az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadványunk. Az összeállítás a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet gyakorlatba ültetését szolgálja, emellett segíti a rendeletben foglaltak értelmezését és alkalmazását. Az Útmutató célja a gyakorló pedagógusok, a minősítő szakértők, az intézményvezetők, a minősítés szervezéséért és koordinálásáért felelős kormányhivatalok munkatársai, továbbá a pedagógus-életpálya iránt érdeklődő szakmai csoportok tájékoztatása. Támogatni kívánja a gyakorló pedagógusokat a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben, a minősítő szakértőket a minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben és ezek kivitelezésében, az intézményvezetőket és a kormányhivatalokat a minősítővizsgák és a minősítési eljárások megszervezésében és kivitelezésében. Emellett pontos, egyértelmű információkat kíván adni a szakmai közvélemény számára a minősítési rendszer filozófiájáról és működéséről. Az Útmutató kitér az e-portfólió felépítésére, elkészítésének, összeállításának, feltöltésének módjára, az e-portfólióvédés folyamatára, az óra/foglalkozáslátogatás menetére, valamint az adott elemekhez kapcsolódó értékelésekre, így bemutatja az adott fokozatokhoz kapcsolódó szintleírásokat (sztenderdeket), és a megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírásokat, azaz indikátorokat. Mindezek mellett időbeosztási javaslatokkal, fogalomtárral, dokumentummintákkal és sablonokkal segíti a pedagógus felkészülését a minősítés folyamatára. Az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott Útmutató a pedagógusminősítés alapdokumentuma, amely az alábbi területeken és szakokon egyedi tartalmakkal egészül ki a fejlesztés következő szakaszában:           Óvodai terület Alsó tagozat Felső tagozat, középiskola – angol, biológia, ének, fizika, földrajz és természetismeret, informatika, kémia, magyar nyelv- és irodalom, matematika, nemzetiségi nyelv és irodalom, rajz, technika, testnevelés, történelem, hon- és népismeret Alapfokú művészeti nevelés Gyógypedagógia Kollégium Könyvtár Pedagógiai-szakmai szolgáltatás Pedagógia szakszolgálat Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelési terület

Az egyedi tartalmak megjelenéséről a www.oktatas.hu oldalon, valamint hírlevelünkből értesülhet. A hírlevélre (Tematikus hírlevél a pedagógus-életpályamodell kialakításáról) a http://hirlevel.oktatas.gov.hu/ linkre kattintva iratkozhat fel. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatban a minosites@oh.gov.hu e-mail címen tehetik fel kérdéseiket az érdeklődők. A most nyilvánosságra hozott Útmutató a pedagógusminősítési rendszer bevezetésének rendkívül fontos lépését jelenti. 2014-ben több ezer próbaminősítést tart az Oktatási Hivatal. A szakértők a próbaminősítések tapasztalatai, a résztvevők észrevételei, javaslatai alapján fejlesztik tovább a minősítés tartalmi elemeit, eszközeit, módszereit és eljárásrendjét.

Oktatási Hivatal

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

hu weboldalon kerül közzétételre.oktatas. Farkas László Nyelvi lektor: Antalné Szabó Ágnes A kiadvány az Oktatási Hivatal által a TÁMOP-3. Móri Árpádné. 4 . Szőke-Milinte Enikő. Fűrész Edit. Wölfling Zsuzsanna Szakmai lektorok: Gloviczki Zoltán. Tóth Mária szakmai vezető. Hámori Veronika. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.1. A kiadvány elektronikus formában a www. Kimmel Magdolna. A szakmai tartalom kialakításához hozzájárultak: Kerekes Balázs projektigazgató. Kotschy Beáta. Bessenyeiné Tóth Tünde.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerzők: Antalné Szabó Ágnes.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt uniós projekt keretében készült. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Pusztai Katalin szakmai szakértők . Kopp Gyöngyvér.

....) Kutatótanár............. .......................................................... 35 Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? .......................................................................................................................... VI............................................. 38 VII........................................................................ 23 B) Milyen indikátorok tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? ................................................................. 9 A) Miért készült el az Útmutató? ......... 11 II................................................... 20 VIII........................................................................................................................... Kutatótanár........ 38 1............................................ 19 1.............................................................................................. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.......... 38 2...... 10 F) Hogyan kell használni az Útmutatót jelenlegi állapotában? ............ 13 Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? ................................................. 9 B) Kinek készült az Útmutató? ............ 36 A) Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban? ......................................................................................................) Mesterpedagógus .......... 17 Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének?............................................................................ rendelet szerint ............................... 20 6........................................................................................................... 9 D) Miként épül fel az Útmutató? .... Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? ..................................) Gyakornoki időszak.................................................................................................. .................. 29 1............. Hogyan épül fel a minősítési rendszer?...................................................................................... Tudnivalók az útmutató használatáról ............... 13 Milyen életpályamodellre van szükség? ...................................................................................... III...........................................) Pedagógus I..............................................................................................................................) Az életpálya befejező szakasza . 37 C) Hogyan történik az értékelés a minősítővizsgán? .......................... Pedagógus II......................................... 20 4................................. 19 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.......... V...... sztenderdszint indikátorlistája ...) Mesterpedagógus.......................................................................................................................................................................... 20 5........... 19 3......................................................................................................... X..................................................................................................................... 19 2.......................... 11 Miért van szükség a pedagógus-életpályamodellre? ..........) Pedagógus I..... 21 A) A pedagóguskompetenciák a 326/2013....................................................................... 30 IX...................... A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala.................................................................................................................................................................... 5 I...................... 9 E) Az Útmutató összeállításának alapelvei ............................................................................... 22 1...................... (VIII.............................................) Korm............................................................................. 36 B) Melyek a minősítővizsga tartalmi elemei (részei)? ............................. Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? ....... 18 A) A pedagógus-életpályamodell szakaszai.................................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék ........) Milyen fejlődési szintek (sztenderdek) tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? ........................................................ 37 D) Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei (részei)?............ .................. a minősítési rendszer fokozatai: ................) Pedagógus II.................................................................................... IV...) A Pedagógus II.................. 9 C) Mi az Útmutató célja? ........................................ 30............................... 5 ....

.............................................. 59 5.................... 63 5............. 6 .................................... 63 4...... megbeszélése.......................................) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió alapján ............) Az óra/foglalkozás megfigyelése..........................................) Az e-portfólióvédés tartalma ..... etikai és személyiségjoghoz fűződő kötelezettségek vannak? .................................................................... 48 I) J) Melyek a gyakornok feladatai? ...............................................) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait? ....... 52 K) Milyen........................................................................................................................ 60 A) Mit jelent az... 61 D) Mit jelent az................) Ha a pedagógus több tárgyat is tanít..... 62 2.. 39 F) Hogyan történik a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való jelentkezés? ..................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.......................... 61 E) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására...................................................... értékelése ......................... 50 Melyek a pedagógus feladatai? ......................................... a minősítővizsgával és a minősítési eljárással kapcsolatos titoktartási.......................................................................... 39 H) Melyek a minősítőbizottság feladatai? ................................... 61 1. vagy két tanítási nyelvű képzésben dolgozik? .................) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió védése alapján ......................................................... tematikus tervet stb..) Az értékelés eljárásrendje ............................ Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? ..................................... melyik tárgyból nyújtsa be az e-portfóliót? .................................................................. 58 2................................................................................................................................) Miért szükséges a reflexió? .... 39 1........ 56 M) Milyen módszerekkel értékelik a pedagógus kompetenciáit a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban? ..................................) Mi tartozik „A nevelő-oktató munka dokumentumai” rész alapdokumentumai és szabadon választható dokumentumai közé? ................................................................................................................................................................. 54 1......................... ha idegen nyelv szakos a pedagógus.....) A pedagógiai e-portfólió tartalmi elemei .................................................................................................... 60 C) Hogyan lehet definiálni a pedagógiai e-portfóliót? . hogy „készítőjének reflexióival kiegészítve”? .............................. 58 1............ 62 1.....Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék E) Mit értékelnek a minősítési eljáráson? ....................) Melyek az eljárásrendet meghatározó jogszabályok? ...........................) A védés menete..........................................................) Miért kapnak a pedagógusok dokumentummintákat (óratervet.................... amelyekkel a gyakornoknak és pedagógusnak is érdemes tisztában lenni?....... 59 4......) az e-portfólió elkészítéséhez és a gyakorló tanításhoz? ........................................................................................ 59 6........................................... 59 XI....................) Milyen nyelven készüljenek a dokumentumok........................................................................................... 55 2.............................................. 60 B) Miben különbözik az e-portfólió a papíralapú portfóliótól? ............................... 53 L) Mit jelent az összegző értékelés? ................................................................... hogy teljesítményértékelési eszköz? .......................................................................................................................................................................) Összegző értékelés ... 39 G) Miként épül fel a minősítés eljárásrendje?..... 64 Az emberi erőforrások minisztere által 2013..................................................................................................................... hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? ............................ 62 3............. 58 N) A felsorolt módszerek közül melyek azok.................... 58 3...............................................................................

............................................ 87 1................ november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag...........................) Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése...................................................) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás elemzése? ............................................................................................................................. 96 6........................ 84 7................................................... elkészítése ...................... 87 I) J) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az e-portfólió dokumentumaival kapcsolatban? ............. 70 7......................) Mi a célja a szakértő és a gyakornok/pedagógus óra vagy foglalkozás előtti személyes találkozójának? ................. 94 2............ 81 2......... 88 K) Mi történik az e-portfólió dokumentumainak értékelése után? ...............................................................) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az óralátogatással kapcsolatban? ................................................................................................................... 102 8............................................ 83 6...................... 85 H) Kinek a segítségét veheti igénybe a pedagógus az e-portfólió elkészítéséhez? ..................................) A hetedik lépés: az ünneplés............. Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? .............................................) A második lépés: a dokumentumok gyűjtése..................) Melyek a látogatás dokumentumai? ..................... 82 4....Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék 6................................................................................................................................................ 82 5............. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat?...............................................................................................................................) A negyedik lépés: a reflexiók végleges formába öntése ........vagy a foglalkozás látogatásának menete? ........... 95 4.............................................. kitöltése ... 93 1........................................) Óra............................) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás megfigyelése? ..........) Óra...........................) A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának feltöltése ....................................... 77 F) Hogyan készül az e-portfólió? ..........................................................) Mit tartalmaznak az értékelési táblázatok? .................................................... 77 8.................. 88 XII...) Hogyan történik a látogatás egyeztetése? .......................) Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok? ..............és foglalkozásmegfigyelési napló ...... 89 D) Mi az óra..... 87 Hogyan értékelik a pedagógiai e-portfóliót? .....................................) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz....) Hogyan győződhet meg a pedagógus arról........... 89 C) Miként lehetséges a kompetenciák megfigyelése a tanítási órán/foglalkozáson? ........................................................... a használható dokumentumok körének behatárolása ................................................................................... 7 ............................................................................ hogy mind a nyolc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat? .................................... 103 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.......................................................... 89 A) Mi a látogatás célja? Kik a szereplői? .......................................................... 94 3..................) A harmadik lépés: a válogatás .................................................................................... 89 B) Mi képezi az óralátogatás értékelésének alapját? ................................................................. 82 3................................................................................. 95 5......és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv ............................................................. 97 7........................ 85 G) Hogyan ütemezze a pedagógus ezeket a lépéseket?..................... 81 1.......) Az első lépés: a célok azonosítása..........................

. melléklet Példák hospitáláshoz kapcsolódó reflexióra ....... 127 6........................................................................ 105 3................... változat (belépő osztály) . melléklet Óraterv – „B” változat ........................................... melléklet Eredetiségnyilatkozat.............................................................................................. 130 9................................................................................... sz.................... 128 7......... sz............... 145 19.............................................................................................. 143 18......... sz........ sz.......... 109 4..................... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés... sz.................................................... 134 12................................ 8 ............ melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján (a szakértő és az intézményvezető számára) ... sz................. melléklet A dokumentumok kapcsolati rendszere .... melléklet Az egyéni fejlesztési terv sablonja és tartalmi elemei ...... melléklet A minősítés folyamatábrái ....................... Mellékletek ......................... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az előzetes értékelés szerint ............ sz..................................................... sz................................ sz. sz............. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 1.................... sz... sz................................................................ 149 XIV.............. 135 13.............................................................. melléklet Tanmenet .. melléklet Példa egy dolgozat eredményeivel kapcsolatos reflexióra ......... melléklet Tematikus terv . melléklet Hospitálási/óralátogatási napló.......................................................... sz....................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék XIII.............. 104 1....................................................................................................... 142 17............. melléklet Esetleírás ......................... sz.................................... 136 14................................ sz......... 146 20................. sz................... sz......... melléklet Óraterv – „A” változat .............. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az e-portfólió és védése alapján ................................. melléklet Pedagógusminősítő értékelés ........... 138 15............................................................................................................................................ valamint az órá(k) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján (a szakos szakértő számára) .......... változat (A pedagógus legalább egy éve osztályfőnöke az osztálynak) .............................................................................. 132 10.......................... 104 2............ sz.... 129 8............................. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 2................................................ sz.............................................................................. sz.................................... melléklet Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása ................ 139 16.............................................. 132 11......... 118 5........................ 151 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag... Fogalomtár ...........

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tudnivalók az útmutató használatáról I.  Támogatni az iskolaigazgatókat és a kormányhivatalokat a minősítővizsgák és a minősítési eljárások megszervezésében és kivitelezésében. egyértelmű információkat adni a minősítési rendszer filozófiájáról és működéséről. rendeletnek a gyakorlatba ültetését szolgálja. D) Miként épül fel az Útmutató?  A pedagógus-életpályamodell filozófiája. 30. 9 . Jelen Útmutató nem tudja fölvállalni a pedagógiai-szakmai szolgáltatóknál. segíti a rendeletben foglaltak értelmezését és alkalmazását. sztenderdek és indikátorok kidolgozását valamint a minősítési eljárásnak az említett területeken történő leírását. a minősítési rendszer koordinálásáért felelős kormányhivatalok munkatársai. (VIII. valamint a pedagógus-életpálya iránt érdeklődő szakmai csoportok. a művészeti nevelésben. iskolaigazgatók –. B) Kinek készült az Útmutató? Az Útmutató célközönsége a pedagógustársadalom – a gyakorló pedagógusok. minősítő szakértők.) Korm. viszont alapdokumentumként kiindulási alapot jelenthet ehhez a munkához. elméleti keretei  A magyarországi minősítési rendszer és ennek felépítése  Az eljárásrend ismertetése  A pedagógiai e-portfólió  Az óra/foglalkozás értékelése Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a szakképzésben és a gyermekvédelem és javítóintézeti nevelésben dolgozó pedagógus kollégák minősítéséhez szükséges kompetenciák. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Tudnivalók az útmutató használatáról A) Miért készült el az Útmutató? Az Útmutató a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013.  A szakmai közvélemény számára pontos.  Támogatni a minősítő szakértőket a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben és ezek kivitelezésében. C) Mi az Útmutató célja?  Támogatni a gyakorló pedagógusokat a minősítővizsgára és a minősítő eljárásra való felkészülésben. elősegíti a pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos szakmai párbeszédet.

A Mesterpedagógus és a Kutatótanár indikátorlistájának és értékelőlapjának elkészítése folyamatban van. Szakértő II. amelyek részletesen és koherens elméleti rendszerben mutatják be a kompetenciaalapú pedagógusminősítést. hogy az életpálya egyes szintjein más-más arányú teljesítményt vár el a pedagógustól ugyanazon indikátorlista alkalmazásával (60%. előzetes értékelés).  az indikátorok számának megállapításakor a minimálisan elfogadható számú indikátorral dolgozik.. és amelyekre az Útmutató elméleti része is épül. fejlesztő szemléletmód érvényesítésére a minősítés i rendszerben: a pedagógus szembesülhet az erősségeivel és a fejlesztendő területeivel. Az egyes indikátorokkal jelzett fejlettségi szintek feltérképezése lehetőséget biztosít egy ún. kritériumainak és módszertanának egységes rendszere. ezáltal mind a minősítő szakértő. csak azokat foglalja össze. megtervezheti saját szakmai fejlődését. Ennek következtében:  nem különíti el az ismerettípusú.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tudnivalók az útmutató használatáról  Kompetenciaalapú összesítő értékelőlapok (Szakértő I. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 75%). összeállításakor egyszerűségre. Az értékelés-minősítés filozófiájának ismertetése csak azokat az alapvetéseket tartalmazza. fokozatba lépést fogják jelenteni. Az Útmutató a minősítés eljárásrendjének logikáját követi. Tartalmazza ugyanakkor azokat a forrásmegjelöléseket is. az Útmutatóban csak a Pedagógus II. és a Pedagógus II. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 10 . A minősítési eljárás jelen állapotában ezt úgy próbálja megvalósítani. amelyek hiányában nem látható át a minősítés folyamatának. a képességtípusú és az attitűdtípusú indikátort. amelyek a minősítési rendszer filozófiájának értelmezéséhez feltétlenül szükségesek. közérthetőségre és áttekinthetőségre törekedtünk. Az Útmutatónak jelen állapotában nem célja.  a Pedagógus II. mind a pedagógus teljes és koherens képet alkothat a minősítési eljárás tartalmi elemeiről és módszertanáról. Az Útmutató a sztenderdek és az indikátorok leírásában is törekszik az egyszerűségre és az érthetőségre. amelyek a két szint fejlettsége között reálisan megfigyelhetők. Mivel a kötelező minősítések a Pedagógus I. Pedagógusminősítő értékelés lapja  Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása  A feltöltendő dokumentumok kapcsolati rendszere  Dokumentumminták gyűjteménye  Fogalomtár E) Az Útmutató összeállításának alapelvei Annak érdekében. fokozatra érvényes indikátorlistát tartalmazza.-re kidolgozott indikátorlista található meg. hogy a kompetenciaalapú minősítés minden elméleti tézisét felsorakoztassa. Igazgató. hogy az Útmutató betölthesse a kormányrendeletnek az értelmezést és gyakorlati alkalmazást támogató szerepét. Az indikátorlista alkalmazásával lehetőség lesz rámutatni azokra a különbségekre is. az érdeklődő szakemberek ezekben a forrásokban az adott témáról tovább tájékozódhatnak.. ezért az Útmutató ezt még nem tartalmazza.

korrigálásra kerülnek.ektf. alprojekt A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei.) Korm. http://www.2-08/1/B-2009-0002 13. a további közös munka alapját képezi. Kotschy2) célszerű a magyarországi minősítési rendszer kormányrendeletben foglalt leírását elolvasni (326/2013. majd az óralátogatással és annak értékelésével célszerű megismerkedni. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.és indikátorértelmezéseit. és ha szükséges. TÁMOP -4.epednet. a pedagógiai-szakmai szolgálati és a gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés területek kompetencia. Nemzetközi áttekintés. A diákok iskolai teljesítményét az oktatáspolitika által is befolyásolható tényezők közül elsősorban a pedagógusi munka minősége határozza meg.) 2011. hogy a dokumentumok egymáshoz való viszonya egyértelművé és világossá váljék. ezek után az e-portfólióval. ahogy a neve is mutatja. A „kiművelt emberfők”. .1. II. Eger. a szaktárgyankénti és területspecifikus. az e-portfólió indikátorok szerinti értékelésével. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. A hazai pedagóguskompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslat megtalálható: Kotschy Beáta Szerk. 30. században az oktatáspolitikával és az oktatással befolyásolható humánerőforrás fejlettsége a társadalmak kulcskérdésévé vált. A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala A 21. F) Hogyan kell használni az Útmutatót jelenlegi állapotában? Az életpályamodell filozófiájának megismerése után (az Útmutató anyagát kiegészítve a megjelölt szakirodalmakkal: Falus1. Az eljárásrend logikájának a megértését a mellékletek ábrái segítik. Egy ország versenyképességét csak részben határozzák meg a GDP-ben kifejezhető gazdasági mutatók. (VIII. ennek ellenére minden érintett számára szükséges és hasznos az indikátorok kompetenciaértékekké alakításának megismerése. Az Útmutató mellékletei tartalmazni fogják az óvodai. A tanulási-tanítási környezet más összetevőinek – az 1 2 Falus Iván (szerk. EKF. a szilárd erkölccsel rendelkező emberek a jövő zálogai. A próbaminősítések tapasztalatai alapján ezek felülvizsgálásra. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról). évi XXXIII. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Eger. a tanítói. de a megfogalmazásokat nem tekinti végleges változatnak. ez pedig jórészt az oktatás színvonalától függ. az e-portfólió tartalmi elemeivel.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei. Törekszik a kompetenciaelemek és a sztenderdek pontos leírására. Ezért minden fejlődő társadalom versenyképességének az alapja az oktatás sikeressége. alapdokumentum és munkaanyag. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 2011. az emberi élet minősége a kevésbé számszerűsíthető. Végezetül javasoljuk a kompetenciaalapú összesítő értékelőlapok áttekintését azért. Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítását egy szoftver fogja végezni.pdf 11 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ám hosszú távon annál inkább meghatározó humánerőforrás minőségétől. a szakszolgálati.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala Az Útmutató jelen állapotában egy ún.

Mourshed. az osztálylétszámnak. ösztönözték.  növelték a béreket. ha a pedagógusszakma presztízse össztársadalmi szinten is növekedésnek indul. A hatékony pedagógusok pályára vonzása. és a már gyakorló eredményes pedagógusok a pályán maradjanak. 2009. – Chijioke. Jelentés a magyar közoktatásról. 01. Ez akkor lehetséges. 01. Oktatási és Kulturális Minisztérium EU Kapcsolatok Főosztálya az OECD engedélyével. 3 Sági Matild – Varga Júlia 2010.  állami vagy független minősítési rendszereket vezettek be és működtetnek.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala oktatásra fordított összegek nagyságának. fontos a pedagógushivatás fejlesztése. Ehhez járulhat hozzá a hosszú évek óta tervezett pedagógus-életpályamodell bevezetése. legtehetségesebb emberek válasszák. Mona – Barber. hogy a sikeres oktatási rendszerek a pedagógusokat állították a középpontba. http://iel. 115. tapasztalt pedagógusok munkáját elismerték. fejlesztése és a pályán való megtartása.  biztosították az oktató-nevelő munkához szükséges segítő szakembereket. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 12 4 5 6 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a tárgyi felszereltség színvonalának – sokkal kisebb mértékben mutatható ki a tanulók eredményeire tett hatása.pdf. „Az oktatás sikerének a kulcsa a megbecsült. Az egyik legfontosabb oktatáspolitikai cél. Pedagógusok. A külföldi szakemberek véleményével összecseng a Sólyom László korábbi köztársasági elnök által felkért Bölcsek Tanácsának álláspontja.ca/storage/6/1304014879/McKinsey_Full_Report_Nov_2010%282%29. . Szárny és teher. utolsó letöltés: 2013. C.hu/kiadvanyaink/jelentes-2010/18-pedagogusok.ofi. 2005. és teljesítményhez kötötték. A tanárok számítanak. A második McKinsey-jelentés5 szerint ahhoz. hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb.  megerősítették az intézményvezetést. 2010. 08. hogy a világon mindenütt meghatározó elem a kormányzatok gondolkozásában a pedagógusok ügye. M. utolsó letöltés: 2013.immix. amelyet a Szárny és teher 6 című tanulmánykötet tartalmaz. Bölcsek Tanácsa Alapítvány. In. 08. A fejlődő oktatási rendszerek az oktatás színvonalának javítása érdekében számos intézkedést hoztak:  emelték a pedagógusképzés színvonalát. 2007. o. http://www.  a rutinos.3 Az elmúlt évtized nemzetközi kutatási eredményei arra a következtetésre jutottak. hogy egy oktatási rendszer a jó szintről magas színvonalúra javuljon. motivált. Teachers Matter. How the World’s Most Improved School Systems Keep Getting Better. „A tanárok számítanak” címet viselő OECD4-kutatásból látható. McKinsey&Company. kiváló pedagógus… a pályájáért és tárgyáért lelkesedő pedagógus csodákra képes” – olvasható a kiadványban.

Joggal feltételezhető. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. módszertanból és eljárásrendből áll. Miért van szükség a pedagóguséletpályamodellre? 1. (VIII. Eger. és ennek megfelelően kidolgozta azokat a minőségbiztosítási és minősítési modelleket. 30. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról Falus Iván (szerk.) 2011. Eger.7 2. Spanyolország. Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? A hazai pedagógusminősítési rendszer kidolgozását a nemzetközi tapasztalatok feltáró vizsgálata előzte meg. Ausztria. az eljárásrendet. Ezeknél a szakmáknál a szakmai életutaknak világos és pontos szakaszai vannak. mérnök.) Korm. 7 8 Falus Iván (szerk. A fejlett és a fejlődő országok jelentős része már több évtizede felismerte a pedagógusmunka minőségének a jelentőségét. Az életpályamodell központi eleme a minősítési rendszer. Olaszország. védjegyként garantálva a pedagógiai munka színvonalát és minőségét. Franciaország. Nemzetközi áttekintés. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Svédország és az Amerikai Egyesült Államok) gyakorlatának és tapasztalatainak összevetése volt. jogász – esetében a társadalmi megbecsültség.) 2011. hogy egy életpályamodell a pálya egészére ösztönzően hat a pedagógus szakma esetében is: szavatolja a pedagógusi munka minőségének emelését. a minősítésben részt vevő szakértőket és a minősítési rendszer működtetésének anyagi és humánerőforrásait a törvények és rendeletek garantálják. segítheti a pedagógusok elkötelezettségét saját szakmai fejlődésük iránt. az oktatás fenntartója és az oktatást igénybe vevők felé egyaránt. Hollandia. hogy a minősítési rendszernek a minőség garanciájának üzenetét kell közvetítenie a pedagógusok. A magas presztízsű értelmiségi szakmák – orvos. Ezekben az országokban folyamatosan dolgoznak a minőségbiztosítási modellek tökéletesítésén. amelyek segítségével az oktatás színvonalának emelését a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének támogatásával biztosíthatja. A minősítési rendszer tartalmi elemeit.8 IV. 13 9 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Nemzetközi áttekintés. amelynek alapvető célja tíz ország (Anglia. Finnország. amely alapján ki lehetett dolgozni a magyar köznevelés és pedagógiai kultúra számára leginkább célravezető minősítési sztenderdeket 9. ugyanakkor folyamatosan mérik a bevezetett minőségbiztosítási rendszerek tanulói és pedagógusi teljesítményre gyakorolt hatását. . amelyek eléréséhez pontosan körvonalazott teljesítményeket és anyagi megbecsültséget rendeltek. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Románia. a szakmai életutak és a szakma gyakorlóinak elégedettsége között szoros kapcsolat mutatható ki. 326/2013. a magasabb teljesítmények elérésében. módszertanát. évi XXXIII. a foglalkoztatási biztonságot. Az eredmények egyértelműen azt igazolják. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. hogy a minőségbiztosítás pozitívan befolyásolja az oktatás színvonalát és a pedagógusok életpályáját. a minőséghez köthető differenciált bérezést. Fontos hangsúlyozni. Így a szakma gyakorlói hosszú távon érdekeltek a szakmai életutak megtervezésében és építésében. Németország.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miért van szükség a pedagógus-életpályamodellre? III. amely szakmailag megalapozott tartalmi elemekből.

értékelés és ellenőrzés. kritikus szemléletmód. A tanulók közötti különbségek figyelembevétele. a személyes szakmai fejlődés igénye. alapműveltség és kommunikáció. mint közalkalmazottal szembeni elvárások: semlegesség.  A családokkal való intenzív kapcsolattartás. kommunikáció és együttműködés. egyéni döntések meghozatalára. . neveléstudományi ismeretek és speciális nevelési igények iránti érzékenység. tanítás. amelyek a tanulókat képessé teszik az autonóm.  Pedagógiai attitűdök: kapcsolat a diákokkal. Multimédia alkalmazása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? Vizsgált országok  Kiemelten kezelt kompetenciák A pedagógussal. 10 IKT: információs és kommunikációs technológiák 14 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amely különösen figyel az esélyegyenlőségre.  Anglia  Szakmai képességek: tervezés. a tér. figyelem a megfelelő tanítási környezet kialakítására. Alkalmazkodás a tanulók előzetes szintjéhez. érdeklődéséhez. A pedagógus társadalmi szerepének elsajátítása. Olyan tanulási környezetet kialakítása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. titoktartás. Tanulást előmozdító osztálytermi környezet kialakítása. Olyan stratégiák alkalmazása. Franciaország    Olaszország           Spanyolország  A tanítás történeti jellegzetességeinek ismerete. a tanítás hatékonyságának és a tanulók fejlődésének nyomon követése. értékelés. Az idő. képzéséhez. amelyek az oktatási intézményt a helyi közösség részévé teszik. Az IKT10 alkalmazásának képessége. Nyitott. Az anyanyelv kiváló ismerete. Pedagógiai ismeretek és tudatosság: tanítás és tanulás. csapatmunka és együttműködés. a feladatok és a kötelezettségek tisztelete. szaktárgyi és tantervi ismeretek. az eszközök megfelelő szervezése. fegyelmezés. etika. Kommunikáció. Olyan tevékenységek szervezése. a szólásszabadság biztosítása. elfogadása. ellenőrzés.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  Tantervek. innovatív tevékenységére. nem tesz különbséget a kezdő és a gyakorló pedagógusok között. Iskola. önképzésére. Hollandia  A kompetencia. Finnország Pedagógusszerepek:  pedagógus (a tanulás vezetője). Példaként egy – a jouensuu-i egyetem által kidolgozott – szempontrendszer kiemelve. A pedagógusi funkciók feladatkörök szerint kevésbé differenciáltak. Svédország A kompetencia fogalmának értelmezésében a tudás és a képesség mellett a harmadik komponens nem az attitűdök (mint nálunk).  tanulási tevékenység támogatója (tanulási környezetet teremt. pedagógiai. fejlesztési eszközök.  Szakmódszertani. pedagógus. hanem az ítéletek és a megközelítések. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. szervezési feladatok. módszerek tervezése és alkalmazása. környezet.  teljes ember (empatikus.  Partneri együttműködés. kolléga. Kompetenciák:  Tanulókra koncentráló. A pedagóguskompetenciák szerepek szerint meghatározva: interperszonális.  szakértő (a szakterületének ismerője). bátorít. tanulási stílusokat támogat).és oktatásfejlesztés. hogy kire vagy mire irányul: tanuló. innovatív tanulási-tanítási folyamatok. Románia  A tanulási-tanítási folyamat eredményeinek értékelése. a tantárgy és a tanítási módszerek szakértője.  Személyes és szakmai fejlődés.  Pedagógiai. Kompetenciaterületek: Németország  Szaktárgyi. 15 . A pedagóguskompetenciák megítélése a munkáltató feladata is. Nagy hangsúlyt fektet a pedagógusok önismeretére. konkrét tevékenységekben azonosítja a pedagóguskompetenciákat. A kompetencialista nagy jelentőséget tulajdonít a kritikai szemléletnek és a különböző életkorú tanulók tanítása közötti kapcsolat erősítésének. felelősséget vállal).és sztenderdrendszer nagyon differenciált és sokrétű.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer?  Hét kompetenciát különböztet meg aszerint. Nincs országosan egységes kompetenciarendszer. amely pedagógusszerepek szerinti bontásban.

de a javadalmazásban az automatikus továbblépés eszközével nem élnek.  A tanulás értékelése. Az említett országokban figyelembe veszik a pályán eltöltött évek számát. Miközben a kompetenciák tartalmának leírására minden országban tettek kísérletet. a következő szinteken elvárja a kompetenciák kiterjesztését a helyi szintről regionális vagy Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  a tanítási tevékenységek széles választékának felhasználása. a minősítési rendszer megfelelő működésére.  Tervezési készségek.  a csoportok megismerése.  Többféle oktatási stratégia alkalmazása. kapcsolat a pedagógiai folyamat résztvevőivel. kompetenciák:  egyes tanulók megismerése.  a pedagógiai folyamat értékelése. fejlődésük elősegítése. az oktatási folyamat irányítása. addig a kompetenciák szintjeinek meghatározására alig vállalkoztak.  Együttműködés.  a szaktudományos ismeretek megléte és integrálása a tanulók személyiségének fejlesztése érdekében. fejlődésük elősegítése. A pedagógusértékelési sztenderdek és a pályamodell kapcsolódására az egyes országokban vannak próbálkozások. Több említett ország gyakorlatában felismerhető közös elemek. Ez a modell az első három szinten közvetlenül az adott pedagógus oktatási tevékenységében vizsgálja a kompetenciák fejlődését. a képző intézeteknek a képzés tartalmi és formai elemeinek a megtervezésére.  Az emberi fejlődés és tanulás ismerete. Cél egy olyan longitudinális és koherens rendszer megteremtése. de kidolgozott pályamodellel csak Anglia esetében találkozunk. amely alapot szolgáltat a pedagógusoknak az önfejlesztésre. Amerikai Egyesült  Motivációs tanulásszervezési készségek.  felelősségvállalás a pedagógus saját szakmai fejlődéséért. A feltáró vizsgálat legfontosabb tapasztalata az egyes országokban a pedagógus felkészültségének megítéléséhez szükséges kompetenciák tartalmának a tanulmányozásából származott. A magyarországi törekvésekben a pályamodell kialakítása és a kompetenciaszintek (sztenderdek) leírása szoros kapcsolatban áll. Államok  Kommunikációs készségek.  kommunikáció.  a pedagógiai folyamatok tervezése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? Pedagóguskompetenciák:  A tantárgy ismerete.  Szakmai elkötelezettség és felelősségvállalás.  Az oktatás adaptálása az egyéni szükségletekhez. 16 .

amelyek megoldásához segítséget kér és kap a pedagógus a szaktanácsadótól. és sikerrel teljesítik ennek követelményeit. amely támogatja a pedagógust a minősítési eljárásra való felkészülésben. A minősítési rendszer a pedagógus szakmai munkájának színvonalát és az alapfeladatokon túlmutató szakmai teljesítményét jutalmazza a különböző minőségi fokozatokba való besorolással. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 17 . 4. a szaktanácsadás. A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok. valamint a szakértő személyes tapasztalatainak (az óralátogatások) értékelése alapján. Milyen életpályamodellre van szükség? Tanulmányozva a rendelkezésre álló nemzetközi tapasztalatokat. szint – vezetőpedagógus. szint – pedagógus. a fokozatokhoz rendelt fizetésemeléssel és a magasabb presztízsű szakmai feladatok ellátásához szükséges jogosultság megadásával. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának folyamatos és rendszeres szakmai értékelése. mert ennek eredménye a minősítési eljárás tárgyát képezi (az intézményi önértékeléssel együtt összesen 30%-ban). A tanfelügyeleti szakértők rendszeresen látogatják a gyakorló pedagógusokat. A szaktanácsadó arra törekszik. és a sztenderdek alapján rendszeresen értékelik a pedagógusok tevékenységét függetlenül attól. olyan mesterpedagógusok és kutatótanárok. V. 2. a minősítési eljárás követelményeiben meghatározott. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a minősítési eljárást a nevelés-oktatás minőségének javítása érdekében. Kiemelten kell figyelni arra. olyan szakemberekből. akik részt vesznek az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) által szervezett tanfelügyeleti továbbképző programon. a pedagógus számos tevékenységét érintő és értékelő dokumentum. hiszen a pedagógiaiszakmai ellenőrzés eredményei az intézményi önértékeléssel együtt 30%-os arányban képezik részét a minősítési eljárásnak. szint – minősített pedagógus. hogy megadja a szükséges szaktárgyi. A pedagógus minősítését a megnevezés és a magasabb fizetési kategória jelzi: 1. A szaktanácsadó és a pedagógus közötti kapcsolat a pedagógus szakmai fejlődését elősegítő bizalmi kapcsolat. Azok a problémák. és összekapcsolja a szaktanácsadást. módszertani és pedagógiai támogatást a segítséget kérő pedagógus számára. minőségi munkavégzésük elismerése lett. a magyar pedagóguséletpályamodell központi eleme a pedagógusok szakmai fejlesztése. szint – pályakezdő. szint – kiváló pedagógus. nem képezik a minősítési eljárás tárgyát. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést tanfelügyeleti szakértők végzik. hogy a pedagógus a minősítésre történő jelentkezése előtti évben vegyen részt tanfelügyeleti ellenőrzésben. 3. javaslatokkal a javítandó részterületek minőségének fejlesztése. A mesterpedagógusok és a kutatótanárok tapasztalatára és munkájára számít mind a szaktanácsadás. és emellett – a szaktanácsadói továbbképző program sikeres elvégzése után – képesek a pedagógusok szakszerű szakmai segítésére is. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A minőségbiztosítási rendszer három eleme. valamint a pedagógusok munkájával kapcsolatos visszajelzések eljuttatása a minőségbiztosítási rendszer számára.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen életpályamodellre van szükség? akár országos szintre. majd megfelelő szakmai támogatással. hogy a pedagógus készül-e egy újabb minősítési fokozat megszerzésére. és nem nyilvánosak. 5. A tanácsadói munka csakis a pedagógus egyéni fejlődését szolgálja. akik szakmájukat magas szinten művelik. avagy nem. A szaktanácsadás célja a pedagógiai munka erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása. mind az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás is. A szaktanácsadók a mesterpedagógusokból és a kutatótanárokból kerülnek ki. illetve a gyakorló pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg. Az életpályamodell a hangsúlyt a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére helyezi.

18 . amelyek lehetővé teszik a jelenleginél differenciáltabb célrendszer megfogalmazását is. Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének? A minősítési rendszer a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének motiválásával. a szakmai munka értékelésével. hogy a pedagógus gyakorlati munkája megfelel-e a minősítési rendszer adott fokozatához kapcsolódó sztenderdeknek. értékelése lehetőséget teremt olyan tapasztalatok elemzésére. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének? az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás kiegészítik és támogatják egymást. Az iskolai munka eredményességének növelése. A minősítő értékelés. másrészt segítik az optimális továbbfejlődési irányok megtalálását. mentorálás. A gyakorlati megvalósulás folyamatos követése. szaktanácsadás). valamint javaslatokat tesznek a pedagógus számára. 2. Az alábbi felsorolás a bevezetés legfontosabb céljait tartalmazza. Egyrészt megvizsgálják. szakfelügyelet. 3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az oktató-nevelő munka értékelésében országosan egységes rendszer kialakítása. hol és hogyan hasznosíthatók szakmai kompetenciái leghatékonyabban a köznevelés rendszerében (pl. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a szaktanácsadás kapcsolatát az alábbi ábra mutatja: VI. a világos pályakép megrajzolásával hatást gyakorol az egyes pedagógusok életpályáján túl az oktatás teljes rendszerére. A közoktatás rendszerének eredményesebbé tétele. A minősítési rendszer várt céljai: 1.

minősítési eljárás során érhető el.) jelzik a pedagógus munkájának szakmai és a társadalmi elismerését. a pedagóguskompetenciák határozzák meg. (VIII. A minősítési rendszer két központi eleme a minősítővizsga és a minősítési eljárás. Aki megfelel a vizsgán. A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a kormányhivatal szervezi meg és folytatja le. Aki másodszorra sem felel meg a minősítővizsgán. Minősítővizsgát a diploma megszerzését követő második gyakornoki év végén tesz a pedagógus. A pályakezdő szakasz 2 évig tart. évet követően. 2. Ha a gyakornoki időszak végén a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kap. Az életpályamodell és a minősítési rendszer figyelembe veszi. mentor által támogatott gyakornoki időszak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A szintekhez rendelt pénzügyi források és feladatok (szaktanácsadás. nem nevezhető ki. fokozatba lép. és továbblép az életpálya Pedagógus I. pedagógusi kinevezést kap. amely minősítővizsgával zárul. év során kell megtörténnie. A többi életpálya-fokozat az ún. a szakmai fejlődés természetes menetét figyelembe véve különböző szinteket állapít meg a pedagógusok előmeneteléhez. erkölcsi és anyagi megbecsülését. A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására. VII. mentorálás.) Gyakornoki időszak A pedagógus-életpálya első szakasza a mindenki számára kötelező. amely a minősítési eljárás keretében. A gyakornok a sikeres minősítővizsgát követően Pedagógus I. és legfeljebb két évvel hosszabbítható meg. hogy a pedagóguskompetenciákat 100%-ban megtestesítő mesterségbeli tudás megszerzése a diploma kézhez vétele után még hosszú folyamat. de legkésőbb a 9. cím elnyeréséért. 30. rendelet szabályozza. a Pedagógus I. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A) A pedagógus-életpályamodell szakaszai.) Korm. A minőség elismerése és jutalmazása. A minősítés kritériumrendszerét a pedagógusok képzési és kimeneteli követelményei (KKK). fokozatban lévő pedagógus következő minősítésének legkorábban a fokozatban töltött 6. A minősítővizsga és a minősítési eljárás rendjét.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan épül fel a minősítési rendszer? 4. Hogyan épül fel a minősítési rendszer? A pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési rendszer bevezetésének célja egy olyan rendszer létrehozása. jogviszonya az adott intézményben a törvény erejénél fogva megszűnik. 19 . A pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésének ösztönzése. 6. ennek tartalmi elemeit és módszertanát a 326/2013. A vonatkozó rendelet szerint a Pedagógus I. szakaszába. Ezt a fokozatot elérő pedagógus lehet osztályfőnök és vizsgáztató pedagógus. 5. tanfelügyeletben való részvétel stb.) Pedagógus I. a minősítési rendszer fokozatai 1.

6. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. szaktanácsadói. A mesterpedagógusi fokozatba kerülés további feltétele a pedagógus-szakvizsga és a második minősítés megszerzése. Figyelmet kell fordítani arra.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan épül fel a minősítési rendszer? 3. vagy csökkentett munkaidőben dolgoznak. mind a Mesterpedagógus. mentori vagy vezetői megbízás). taneszközfejlesztés stb. akik a nyugdíjkorhatár előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 évet töltöttek a pedagóguspályán. A kedvezményes befejező szakaszt csak azok a pedagógus-munkakörben alkalmazottak választhatják. . Ha a pedagógus szeretne továbblépni egy magasabb szintre. annak is megvan a lehetősége. fizetésük pedig csak az óraszámcsökkentés mértékének 50 százalékával csökkenhet. A minősítési eljárás során kiemelt szerepet kapnak a tudományos munka elvégzésére és a kutatási eredmények felhasználására vonatkozó dokumentumok.) Az életpálya befejező szakasza A mindenkori nyugdíjkorhatár elérését megelőző ötödik évtől a pedagógusok dönthetnek úgy. (Az óraszámcsökkentést választó pedagógus nem vállalhat túlórát. 4. A minősítés alapját a pedagógus általános pedagógusi kompetenciáinak megfelelő szintű fejlettsége mellett a pedagógus által meghatározott speciális szakmai feladatokhoz kapcsolódó kompetenciák és az e téren végzett tevékenység eredményességének igazolása képezi. A kedvezményes befejező szakasz választáson alapul.) Kutatótanár A Kutatótanár kategóriába kerülhet a tudományos fokozatot megszerző és rendszeresen publikáló 11 pedagógus. vezetőtanári. 5.) Mesterpedagógus A mesterpedagógusi fokozatot legkevesebb 14 év szakmai gyakorlat után lehet elérni. de vannak olyan munkakörök (pl. A mesterpedagógusi és a kutatótanári kategóriába való továbblépés tehát nem kötelező.) 11 Évente minimum két szaktanulmány. szakértői. a munkáltató nem kötelezheti rá a dolgozót. hogy alacsonyabb óraszámban tanítanak. hogy vonatkozó rendeletben megjelölt időponttól a Pedagógus II.) Pedagógus II. A fokozat elérésének további feltétele a legalább 14 éves szakmai gyakorlat és a második minősítés megszerzése. fokozatba lépés feltétele a legalább 8 éves pedagógusi gyakorlat – és a minősítővizsgához hasonlóan – a pedagógus kompetenciáinak meghatározott szintű fejlettségét elismerő minősítés. Ezzel a lehetőséggel az óvodai dajkák is élhetnek. 20 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amelyek betöltéséhez jogszabályok előírják. A Pedagógus II. fokozat megszerzése feltétele a pályán maradásnak. szabadalom. mind a Kutatótanár fokozat elérésével. ugyanakkor pályája végéig maradhat ebben a fokozatban.

Ezeket a kompetenciaszinteket sztenderdeknek nevezzük.2-08/1/B-2009-0002 13. pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák. hogy el lehessen dönteni.1. sztenderd.)). Annak érdekében. vagy előléphet-e a pedagógusi életpályán. (I.ektf.12 A pedagóguskompetenciák tehát a tudásnak. attitűdöket és képességeket különféle értékelési módszerekkel és eszközökkel állapítjuk meg. problémamegoldó képessége. meg kell vizsgálni. . Az ilyen értelemben vett kompetenciák meghatározása először az angolszász országokban. Eger.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? VIII.2-08/1/B-2009-0002 13. A pedagóguskompetenciák kidolgozása többéves kutató folyamat eredménye. és azzal pedagógus-munkakörben önállóan dolgozhat-e. gondolkodási.) EMMI-rendelet megjelenése (Magyar Közlöny (2013/15. EKF. 2. hogy tevékenységüket. annak függvényében. 2011. http://www. az indikátorok és a sztenderdek (szintek) tartalma folyamatosan módosult. hogy a pedagógus a kompetenciák megfelelő szintjével rendelkezik-e. amelynek két meghatározó állomását tartjuk számon: 1. attitűdbeli komponenseket és a gyakorlati alkalmazásukhoz szükséges képességeket is. A pedagógus személyisége. alprojekt A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei.pdf 21 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. célszerű a tudásnak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. majd Európa és a világ több más országában az 1990-es évektől kezdődően került sor. Az indikátoroknak megfelelő tudást. de a minőség legbiztosabb mutatói a pedagógus kompetenciái. A „mesterségbeli tudás” elemzésének módszerei a pedagóguskutatások fő területét alkotják. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. 30. amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra. hogy a sztenderdek elérését meg lehessen ítélni. A kutatások jelenlegi eredményei szerint ezek a megközelítések mind lényeges elemekre vonatkoznak. A TÁMOP-4. Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? A minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. akinél az indikátorok a kompetenciák meglétét és elvárt fejlettségét bizonyítják. Az a jelölt kaphat diplomát. A kutatási folyamat során a kompetenciák száma és azok tartalma nem változott. Ahhoz. hogy egy hallgató iskolai gyakorlatra bocsátható-e. az attitűdöknek és a képességeknek a külső megfigyelő számára is megragadható elemeit meghatározni. döntési mechanizmusai. A tanárképzés képesítési és kimeneti követelményeit tartalmazó 8/2013. A minősítéshez szükséges kompetencia-.epednet.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei. megkaphatja-e a diplomáját. tevékenysége. TÁMOP -4. mert ezek integráltan tartalmazzák az értelmi. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei című munkaanyag elkészítése. hogy milyen integrációs szinteken és milyen célból kívánt foglalkozni az adott dokumentum a pedagóguskompetenciákkal. és az a pedagógus léphet előre az életpályamodell szintjein. A sztenderdeknek megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírásokat nevezzük indikátoroknak. nyelvi formája.és 12 A hazai pedagóguskompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslat megtalálható: Kotschy Beáta Szerk. alprojekt keretében.1. az önelemzés-önértékelés az egyes megközelítésekben külön-külön kiemelt szerepet játszanak. az attitűdöknek és a képességeknek azon összességét jelentik. sorrendje.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? indikátormeghatározások azt a célt szolgálják. közösségek alakulásának segítése. (VIII. kompetencia: A tanulói csoportok. ezeket írják le az Útmutatóban az indikátorok. . kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A kompetenciamodell értelmében az egyes kompetenciák nem egymástól függetlenül és elszigetelten jelennek meg a pedagógus személyiségében és pedagógiai tevékenységében. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. tanulási. kompetencia: A tanulás támogatása 4. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. egymást kiegészítve. szaktudományos. elemzése 7. 30. csak az adott kompetenciához kapcsolódó komponensek. kompetencia: Szakmai feladatok. A kompetenciák felölelik az oktató-nevelő munka és a szakmai fejlődés egyes területeit. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. 22 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a hátrányos helyzetű. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. integrációs tevékenység. fejlesztése. a továbbiakban még két alkalommal is találkozni fog a kompetenciák felsorolásával és a hozzájuk rendelt indikátorokkal. A) A pedagóguskompetenciák a 326/2013. Ez az egységes nézőpont teszi lehetővé a fejlettség szintjeinek egyértelmű meghatározását és a további fejlődés irányainak világos kijelölését. Az indikátorok funkcionális (egy feladat vagy probléma megoldását biztosító) és integrációs struktúrái alkotják a sztenderdeket. tanuló többi gyermekkel. problémamegoldás 8. kompetencia: Pedagógiai folyamatok.) Korm. tantervi tudás 2. esélyteremtés. A kompetenciák jelentik a szaktanácsadó számára a fejlesztés céljait. Ennek következtében a kompetenciák meglétét a tevékenységben jelző indikátorok sem önálló. 13 Mivel az e-portfólió értékelésének és a tanítási óra megfigyelésének a nyolc pedagóguskompetencia az alapja. hanem megjelenhetnek más kompetenciák elemeiként is. valamint a minősítő értékelés szempontrendszerét. hanem integráltan. attitűdbeli és képességbeli komponensekből szerveződik. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. és ezáltal kritériumrendszerként alkalmazhatók a pedagógus értékelésének különböző formáiban. A pedagógus tudása ismeretbeli. a tanfelügyelő számára az eredmények és a hiányosságok viszonyítási pontjait. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. szaktárgyi. hogy ezek minél pontosabban legyenek képesek leírni a szakmai fejlődési szinteket. osztályfőnöki tevékenység 6. rendelet szerint13 1. az egyéni bánásmód érvényesülése. és minél objektívebb értékelést tegyenek lehetővé.

Átlátja a speciális szakmai kompetenciák fejlesztési lehetőségeit. összefüggéseinek. tantárgyak alapvető fogalmainak. a minősítővizsgához (a gyakornoki idő letelte) és a Pedagógus II. a tanulási folyamat segítése a fejlesztő pedagógusoknál stb. ezért a minősítési rendszer figyelembe veszi a pályán eltöltött évek számát. digitális tananyagok hatékony és szakszerű alkalmazására. problémamegoldási módszereinek. eszközei azonosak. amelyek hatására a tanulók kialakíthatják saját gyakorlatban alkalmazható tudásukat. és munkája Az emberi erőforrások minisztere által 2013. megismerési. Képes a tanulók előzetes tudására építeni. amelyek személyre szabottan jelennek meg a minősítési kritériumok sorában. (Részletesen ld. Ezekben a minősítési eljárásokban az általánosan kötelező kompetenciák mellett a sajátos feladatkör ellátásához szükséges kompetenciák megléte és fejlettsége lesz a vizsgálódás új területe. az esetleges megértési nehézségeket leküzdeni. hanem az egyes kompetenciaelemek elvárt fejlettségi szintjében. szaktudományos. az egyéni képességek befolyásoló hatását is. szervezési formák kiválasztására és megvalósítására. tantervi tudás Pedagógus I. másrészt a megszerzett tapasztalatok minőségétől függően változó. a pedagógiai sztenderdek 1. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás az egyéni pálya alakulásától függően differenciált értékelésre ad lehetőséget. differenciálást. tantervi követelményeinek. Pedagógus II. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A pedagógus az általa tanított műveltségi területek. minősítő szakemberek esetében. problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek. a hagyományos és az információs-kommunikációs technikákra épülő eszközök. Ez magyarázza. Az értékelés rendszere c. a szakmai teljesítmény szintjére vonatkozó előírások viszont különbözőek. Szakmai feladatok. tanulói aktivitást biztosító. hogy bár a vizsgálat módja. mert azok a mindennapi szakmai feladatok ellátásához alapvetően szükségesek. minősítéshez szükséges kompetenciák nem a megnevezésükben különböznek – ezek már követelményként megfogalmazódnak a pedagógusmesterség KKK-iban (képzési és kimeneteli követelményeiben) –. valamint a tantárgy tanulási sajátosságainak ismeretében képes olyan feltételeket biztosítani. a képességek és a tudás fejlesztésének egységben való kezelésére. szaktanácsadók.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 1. szaktárgyi. a pedagógiai értékelés a tanfelügyelők. szaktárgyi. A pedagógus törekszik szaktudományi. a motivációt. tanuláselméleti és tantervi tudásának minél hatékonyabb integrálására. Képes az elméleti és tapasztalati tudásának önálló és integrált alkalmazására. A Pedagógus I. A pedagóguskompetenciák fejlődésének szintjei. művelődési területekhez való kapcsolódás lehetőségeit. fokozat azoknak a kompetenciáknak a fejlettségét vizsgálja. fejezetben). pályaelképzeléseikhez. A diplomaszerzéshez. a tanulók gondolkodási. ezek fejlődésének. alkalmazkodva az egyes pedagógusok érdeklődéséhez. a pedagógiai tervezés az intézményvezetőknél. 23 . és II.). Képes a különböző céloknak megfelelő stratégiák.) Milyen fejlődési szintek (sztenderdek) tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? A kompetenciák fejlődése egyrészt a pedagógus személyiségétől. Felismeri a más szaktárgyakhoz. Sok esetben az általános pedagóguskompetenciák valamelyike kiemelt szerepet kap (pl. amelyek megléte minden pedagógus számára egyaránt „kötelező”. illetve az érdeklődés. de ehhez járulnak még azok a sajátos kompetenciaelemek. illetve ismeretekkel bír a tantárgyakon átívelő fejlesztési lehetőségekről.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? során fel is használja őket. a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjainak érvényesítésére. aktívan vesz részt a szakmai közéletben. Kész az alkotó tevékenységre szakmájával összefüggő területeken. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Pedagógus I. logikai felépítését. Gyakorlati tapasztalatainak beépítésével képes a tananyag sokoldalú bemutatására. Mesterpedagógus14 Rendelkezik szakmai munkájához. szakterületéhez kapcsolódó fejlesztési elképzelésekkel. Az iskolával szemben megfogalmazott szülői és fenntartói igények. Képes rugalmasan alakítani a tanítási stratégiákat a tanulási célokkal összhangban és differenciálni a tanulói képességeknek megfelelően. országos. képességei. pedagógiai céljainak megfelelően a jelölt képes meghatározni a tanítandó tartalmakat. Képes kollégái szakmai fejlődését irányítani. Kiemelkedő teljesítményre képes a szakértői. illetve kutatási tevékenységekben irányító szerepet betölteni saját intézményében vagy azon kívül. Kutatótanár15 Képes szakmai kompetenciáit sokoldalúan. aktívan képes részt venni az iskola szaktárgyi munkaközösségének munkájában. 24 15 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Korszerű szaktárgyi ismereteinek birtokában. nyitott a külső változásokra. illetve helyi vagy regionális szinten szakmai vezetői szerepet betölteni. ezek struktúráját. valamint az egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni és a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani. értékelni a kollégákkal. A Kutatótanár sztenderdjeinek részletes kidolgozása további kutatások tárgya . a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és az óraterv/foglalkozásterv szintjén. terveit reflektív módon elemezni. Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttműködni. elismerik. Fontosnak tartja a formális. 2. kutatási és/vagy fejlesztési munkákban. a pedagógiai folyamat elemei közötti összefüggéseket és kölcsönhatásokat tudatosan felhasználni. Pedagógus II. innovatív módon alkalmazni. . az itt bemutatott kompetenciánkénti sztenderdek a további munka kiindulópontját képezik. előzetes tudása és tapasztalatai. tanulási környezetben szerzett tudás összekapcsolását. a tanulók életkora. Pedagógiai folyamatok. szociális felkészültsége és az elsajátítandó tudás sajátosságai közötti összhang megteremtésével képes pedagógiai munkájának megtervezésére a tanmenet. a taneszközöket. a nem formális és az informális úton. Önállóság jellemzi. különböző változatokban gondolkodni. Nyitott a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal való együttműködésre. kiválasztani a tanulás-tanítás megfelelő stratégiáit. Képes felkérésre szakértői feladatot ellátni. iskolán belül. illetve nemzetközi szinten is ismerik. a tanulói személyiség fejlesztésére vonatkozó tantervi célkitűzések. érdeklődése. 14 A Mesterpedagógus sztenderdjeinek részletes kidolgozása további kutatások tárgya. Képes fejlesztési. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az itt bemutatott kompetenciánkénti sztenderdek a további munka kiindulópontját képezik. a célokhoz és az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan. ezek megvalósításában kezdeményező szerepet tud betölteni. Munkája eredményeit iskolán kívüli környezetben.

támogatja a tanulókat egyéni tanulási útjuk megtalálásában. és ezeket az intézményfejlesztés szolgálatába állítja. Fontosnak tartja a tanulási képességek fejlesztését. előzetes tudására épít. A tanulás támogatása Pedagógus I. amelyek építenek az egyes tanulók/tanulócsoportok sajátos tanulási. az IKT új pedagógiai alkalmazásának megismerésére és saját tanulási-tanítási folyamatába való beépítésére. az élethosszig tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztésére. a folyamat során fellépő tanulási nehézségek felismerésére és megoldására. pedagógiai rendszerfejlesztés terén. helyi. és a személyre szabott tanulás változatos feltételeit teremtik meg. Osztálytermi környezetben képes bizalomteli légkör kialakítására. ötleteit. 25 . Képes a tanulók motivációjára építeni és bevonni őket saját tanulási folyamatuk irányításába. támogatására. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző stratégiákat. illetve regionális fejlesztési munkákban. az egyéni és a csoportsajátosságoknak megfelelő. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az önálló. kezdeményezéseit. Az optimális tanulási környezet. Tapasztalatait szívesen használja fel helyi. differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák. hogy az egyes gyerekek. és az intézményi tanulásfejlesztés szolgálatába állítja. fejlesztéseit iskolai. tanulási légkör megteremtésekor figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit. tervezésébe. Képes az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartására. Törekszik a tanulók tanórai. aktivitást. módszerek alkalmazására. Tudja. 3. módszereket igényel. Pedagógus II. Tapasztalatokkal rendelkezik a tantervi értékelés. tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének összehangolására. A tanulás támogatásával kapcsolatos ötleteit. regionális szinten terjeszti. Tisztában van a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásaival. nevelési igényeire. tanulási-tanítási módszerek. Aktívan részt vesz komplex tanulási környezeteket integráló tanulási programok kidolgozásában. Ismeri a tanulóközpontú tanulási környezet jellemzőit. és nyitott az élethosszig tartó tanulásra. Nyitott az új tanuláselméletek. Képes az önszabályozott tanulás szintjének megfelelő változatos feladatadásra. az együttműködésnek a tanulásra gyakorolt előnyeit és hátrányait.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Mesterpedagógus Munkájában kezdeményező. értékelésébe. valamint regionális disszeminációjában. helyi. amelyekkel a tervezés terén elsősorban a tantervelméleti-tantervfejlesztési munkálatokat gazdagítja országos és nemzetközi szinten. A tanulók tapasztalataira. Képes egyéni tanulásfejlesztési tervet kidolgozni és széles körű együttműködést kezdeményezni a tanulási problémák kezelésében az érintettek körében. és terjeszti a szélesebb szakmai közönség számára. Mesterpedagógus Aktívan részt vesz olyan fejlesztő programok. jó gyakorlatok kidolgozásában és iskolai. aktívan részt vesz az intézmény tantervfejlesztési folyamatában. ezért törekszik az életkori. ösztönzi a magasabb szintű gondolkodási folyamatokat. önszabályozó tanulás kialakítására. Kutatótanár Pedagógiai feladatainak kiváló szintű ellátása mellett szaktudományi és neveléstudományi kutatásokat végez.

5. Kutatótanár Rendelkezik a tudományos munkához szükséges kompetenciákkal. Képes a tanulói közösségeket tudatosan szervezni. tanulási. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A pedagógus a személyiségfejlődés és a tanulás sajátosságainak ismeretében képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni. a tanulók személyre szabott fejlesztésével. fejlesztések eredményeit országos/nemzetközi szinten is terjeszti. A tanuló személyiségének fejlesztése. a nemzeti és az egyetemes emberi értékek elfogadására. Mesterpedagógus Munkája során magas szintű eredményeket ér el a tanulók egyéni fejlesztése terén. alkotó és/vagy tudományos jellegű művelésével vesz részt különböző. A pedagógus a csoport és a csoportfejlődés pszichológiai. tanuló többi gyermekkel. az egyéni bánásmód megvalósításában. az egyéni bánásmód érvényesülése. érzelmi.és hosszú távú fejlesztési tervek kialakítására és megvalósítására. amelyek alapján nyitottá válnak a demokratikus társadalomban való aktív részvételre. integrációs tevékenység. közösségek alakulásának segítése. komplex tanulási környezeteket integráló fejlesztő programok kidolgozásában. Pedagógus II. szociális és erkölcsi fejlődését. megvalósításában. amely az egész életen át tartó tanulás képességének kialakításához szükséges. Képes a személyiségfejlesztés komplex szemléletén alapuló közép. megoldásuk különböző módozatainak kidolgozására. 4. tanulásfejlesztéssel. 26 . Képes a pedagógiai gyakorlatot elemezni meglévő elméleti tudása és a tanulók/tanulócsoportok megismerési módszereinek felhasználásával és ezáltal reális képet kialakítani a tanulók világáról. szociológiai. Sokéves pedagógiai tapasztalataira építve a pedagógiai gyakorlat és elmélet problémáira saját kutatásai és fejlesztési tevékenysége által kíván választ adni.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Kutatótanár Tevékenységének kimagasló szintű. kulturális meghatározottságát. szociológiai. a hátrányos helyzetű. kompetenciafejlesztéssel foglalkozó jó gyakorlatok. értékelésében. amelyek elősegítik a tanulók értelmi. fejlesztése. A tanulói csoportok. elsősorban az adaptív szemlélet kialakításában. Rendelkezik mindazzal a tudással. Felismeri a nevelési folyamat pszichológiai. a pedagógiai problémák felismerésére. a helyi. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. esélyteremtés. amelyek elősegítik a tanulók szűkebb és tágabb közösségek iránti elkötelezettségét. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. kulturális sajátosságainak ismeretében képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének lehetőségeiről. a konfliktusok építő megoldását segíteni és előmozdítani az iskolai demokráciát. Szakmai tudását megosztva másokkal részt vesz a fiatalok/kezdők szakmai támogatásában. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Pedagógus I. osztályfőnöki tevékenység Pedagógus I. képes feltárni ezeket az összefüggéseket és adaptív módon felhasználni a tanulók egyéni fejlesztése során. A tanulás támogatásával kapcsolatos innovatív kezdeményezéseit.

képes olyan pedagógiai helyzetek teremtésére. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás. tervezésébe. Tevékenyen vesz részt intézményi. Tudatosan kezeli az értékek sokféleségét. elemzése Pedagógus I. vagy a tanításhoz kapcsolódó más területeken végzett alkotó tevékenységgel valósít meg. amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit. értékelésében. Szakszerű tudása van az értékelés folyamatáról. Mesterpedagógus Aktívan együttműködik kollégáival saját. Tisztában van alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal. társadalmi kontextusával is érdemben foglalkozni. Kutatótanár Tudományos. értékeinek megismerésére.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Pedagógus II. összefüggésekkel. amelyek ezeknek az értékeknek elfogadását segítik. nyitott mások véleményének. regionális. A pedagógus képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák és módszerek meghatározására. Pedagógus II. kollégái és az iskola értékelő munkájának fejlesztése érdekében. 6. igyekszik diákjait. illetve alkotó-fejlesztő munkájával vagy nemzeti. 27 . Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális folyamatokat. és közvetíti a tevékeny állampolgári magatartásmód értékeit a tanulóknak is. Kutatótanár Célja a szakmai önmegvalósítás. Betartja az értékelés etikai normáit. Mesterpedagógus Elkötelezetté válik a szélesebb társadalmi közösség építésében. Tudatosan alkalmazza az értékelés különböző funkcióit a pedagógiai folyamat szabályozására. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. mentoráltjait is bevonni. Részt vesz a kultúrák közötti kapcsolatok építésében. Képes előmozdítani a nagyobb egyenlőséget az iskolában. és rábízott kollégáinak ez irányú fejlődését is segíti. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Alkotó munkájával bekapcsolódik a multikulturalizmushoz és az interkulturális oktatáshoz kapcsolódó kezdeményezésekbe. önértékelési képességük kialakítására. Képes a tanítás – és ezen belül az értékelés – tágabb. országos vagy nemzetközi felmérésekben. intézményi. és elfogadja ezek szükségességét a pedagógiai tevékenységek elemzésében. amelyet vagy osztálytermi munkájában. Értékelési gyakorlatára a komplexitás jellemző. individualizálás szempontjait és elősegíteni a tanulók részvételét saját fejlődésük értékelésében. Bekapcsolódik különböző szintű értékelő tevékenységek elemzésébe. nemzetközi társadalmi szervezetekben végzett fejlesztő tevékenységével hozzájárul az esélyteremtéshez társadalmi szinten is. szervezésébe és működtetésébe. az értékelés eszközeinek megválasztására. iskolai és iskolán kívüli életét. tiszteletben tartására. Képes pedagógiai céljainak megfelelő értékelési eszközök fejlesztésére. kollégáit. a tanulói személyiség fejlesztésére. formáiról és módszereiről. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. értékelési folyamatokban.

kezeléséről. tudományos adatokon és tapasztalatai elemzésén nyugvó véleményalkotás jellemzi. Tevékenysége során tudatosan épít a szervezeten belüli és kívüli kapcsolatokra. Mesterpedagógus Saját szakmai munkája során tudatosan épít az egymástól tanulás lehetőségeire. lelki egészségének megőrzésére. Törekszik önismeretének. támogatja mások szakmai fejlődését. Képes egyszerűbb kutatási módszerek használatára. szükség esetén szakmai segítség felhasználásával. Kommunikáció és szakmai együttműködés. és rendszeresen értékeli. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az intézményen belül szakmai kérdések megbeszélésében aktív. Képes és kész mások osztálytermi kommunikációjának fejlődését szakmailag támogatni. tisztában van a pedagógiai kutatás. jogszabályok és etikai normák ismeretében képes megfogalmazni saját szakmai szerepvállalását. Szerepet vállal és kezdeményező szervezeti szintű megbeszéléseken. szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. problémamegoldás Pedagógus I. Széles körű szakmai kapcsolatrendszerrel bír. fejlesztés és innováció sajátosságaival. kezdeményező szerepet vállal. Nyitott a konfliktushelyzetek és a problémák feltárására és megoldására. képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. Képes szaktudományi és neveléstudományi szakszövegek pontos értelmezésére. kollégáival. Különböző szakmai szituációkban képes nyílt és hiteles kommunikációra. alapszintű szakmai szövegek megalkotására. fejlesztési eredményeit. Ezeket a forrásokat készségszinten használja szakmai munkájában. a szakmai párbeszédek eredményeire. saját személyiségének fejlesztésére.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 7. a szülőkkel. és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. valamint az ezekre ható társadalmi folyamatok. és ezeket szakmailag érvényes módon tudja kommunikálni is. Szaktudománya vagy a neveléstudomány és társtudományai terén kiemelkedő tudományos eredményeket ér el. Felelősséggel vesz részt szakmai kérdések megvitatásban helyi és országos szinten is. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását. és ezek alapján reflektív módon törekszik tevékenységének javítására. A pedagógus képes partneri együttműködésre a tanulókkal. képes elemezni. szóban és írásban. Aktívan közreműködik a pedagógiai és szervezeti tevékenységekben. 28 . Tájékozott a szakterületéhez és pedagógusi hivatásához kötődő információs forrásokról. Jól tájékozódik a pedagógiai és a szaktárgyi szakirodalomban. együttműködési lehetőségekre. Részt vállal a tudásmegosztásban. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pedagógus I. Pedagógus II. szervezetekről és ezek elérhetőségéről. 8. Követi és figyelembe veszi munkájában a helyi innovációk eredményeit. a tanulók és az iskola életében szerepet játszó szakemberekkel. Kutatótanár Szerepet vállal a pedagógusi szakma országos szervezeteinek működtetésében. Tudományos igényű munkát végez az osztálytermi kommunikáció vizsgálata és a fejlesztés módszereinek kidolgozásában. értelmezni e területek kutatási. A pedagógusi szerepek és feladatok. aktív szakmai kapcsolatokat működtet. Szakmai kérdésekben tájékozottság és önálló. az iskola más munkatársaival.

a pedagógia elmélete által megalapozott kompetenciák sztenderdekhez viszonyított értékelését a hozzájuk rendelt indikátorok teszik lehetővé. hogy a magasabb szint magában foglalja az előző szint elvárásait. lelki egészségvédelmének támogatására. Pedagógiai munkájában felmerülő problémái megértéséhez és megoldásához képes adekvát szakirodalmat keresni. speciális/vezető pozíciót tölt be. nemzetközi szintű terjesztésében. Mesterpedagógus A pedagóguskollégák szakmai támogatásában és az iskola szervezeti életében kezdeményező. Kutatótanár A pedagógusszakmát. fejlesztési eredményeket az iskolai. Képes a kollégák önismeretének.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Pedagógus II. a továbbiakban még két alkalommal is találkozni fog a kompetenciákkal és az indikátorokkal. Az iskolai innovációkban kollégáit szakmailag segíti. a pedagógusokat. szakmai fejlődésének segítésére. felhasználni. Iskolai kutatási. amely a külső megfigyelő számára lehetővé teszi ezek megragadását a pedagógiai munka során. Az iskolákat. a problémamegoldásban kezdeményező. az életpálya során meglehetősen összetett folyamatban fejlődnek. az eredményeket országos (és nemzetközi) szinten terjeszti. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. helyi. szaktárgyi kutatásokat. a pedagógusok társadalmi felelősségét. fejlesztéseket végez. regionális szinten. Az iskola szervezeti életét. . de nem ismétli meg az előző szinten megfogalmazottakat. párbeszédet kezdeményez. az értékelhetőség reális lehetőségeit figyelembe véve a hangsúlyt a legjellemzőbb tevékenységekre helyezve korlátozni kell az 16 Mivel az e-portfólió értékelésének és a tanítási óra/foglalkozás megfigyelésének a nyolc pedagógus kompetencia az alapja. szakmai elemző technikáinak megosztására. pályázatok tervezését. -munka és -feladatok kérdéseiről. képességek és attitűdök olyan tevékenységformákban való megfogalmazása. 29 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Egy-egy kompetencia igen sokféle tevékenységben jelenhet meg. az iskolát érintő kérdésekben országos és esetleg nemzetközi fórumokon alkotóan és felelősségteljesen vesz részt. helyi. A pedagóguskompetenciák nem statikusak. saját reflektív. él a kiégést megelőző technikák alkalmazásával. nevelési-oktatási problémák értelmezésében. és nagy egyéni eltéréseket mutatnak. a pedagógusszakmát érintő problémákról. iskolát érintő kérdésekben állást foglal. A kutatási. és széles körű érdeklődésre számot tartó pedagógiai. Elfogadja az iskola. Az iskolai. kérdésekről képes szakmai párbeszédet kezdeményezni az iskolai. Tudatosan figyel lelki egészsége megőrzésére. képes az iskolán belül és a helyi közösséget érintve szakmai párbeszédet. Az indikátorok a kompetenciákban megfogalmazott tudás. fejlesztési projektek vezetését. megvalósítását képes ellátni. B) Milyen indikátorok tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz?16 A pedagógiai gyakorlat igényeit figyelembe vevő. regionális szinten népszerűsíti. Elkötelezett a tudományos igényű kutatások iránt. Az egyes életpályaszakaszok leírásai ezért úgy épülnek fel. A megfigyelhetőség. csak az új elvárásokat írja le. Tevékeny szerepet játszik a reflektív gyakorlat és a pedagógiai mentálhigiéné országos. aktív szerepet tölt be. így az indikátorok száma is rendkívül sok lehet. egyeztetést kezdeményezni a pedagógusszerep.

1. kritikusan értékeli és megfelelően használja.-be sorolt pedagógusoknál pedig minimálisan 75%-ban kell megfelelniük a sztenderdeknek. sztenderdszint indikátorlistája 1.1.4. hanem leginkább annak jelzése. következetes. tantervi tudás Alapos. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár sztenderdjeinek bemutatása sem képezi tárgyát jelen Útmutatónak. hogy minden dokumentum és egyéb információforrás értékelése ugyanazon kompetencia. és ehhez képest fogja a két szinten a sajátos szakmai tudásokat megjeleníteni a sztenderdekben és az indikátorokban. Fogalomhasználata pontos. a Pedagógus II. és ezek az információforrások más-más súllyal számítanak17. 1. 17 1. hogy bár a jelen Útmutató a Pedagógus II. ezért egy konkrét pedagógiai tevékenység (pl. a rendszeresen tájékozódik a szaktárgya és a pedagógiai tudományára vonatkozó legújabb eredményekről indikátor egy tanítási órán valószínűleg nem figyelhető meg a pedagógus tevékenységében). de az értékelésben csak azok számítanak.) Ez az eljárás.és indikátorlista alapján történik. így az indikátorok fejlődésére is az integratív (a magasabb fejlettségi szint magában foglalja az alacsonyabbat) és kumulatív (a teljesített indikátorok mellett újakat. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. sztenderdhez kapcsolódó indikátorlistával dolgozik a Pedagógus I. 1. ezért jelen Útmutató nem vállalja fel a gyakornoki sztenderdekhez kapcsolódó indikátorok leírását. és mik a fejlesztendő területei. Az indikátorlista az adott kompetenciához kapcsolódó teljes tevékenységkörre vonatkozik. Ez azt jelenti. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A kezdő pedagógus (gyakornok) munkájában az egyes kompetenciák és indikátoraik valószínűleg alacsonyabb szinten valósulnak meg. kompetencia: Szakmai feladatok.) A Pedagógus II. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. hogy mely sztenderd alapján milyen mértékben felelt meg a pedagógus.2.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? indikátorok számát. a magasabb szintek értelemszerűen magukban foglalják az alacsonyabb szinteket. hogy a megfelelt és a nem felelt meg minőségi fokozatok megállapításra kerüljenek. amelyekről információt lehetett szerezni. A Gyakornok minősítővizsgájának kidolgozása folyamatban van. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. (A Pedagógus I. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. 1. szaktudományos.3. 30 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. változatos oktatási módszereket. 1. taneszközöket alkalmaz. A minősítés számára a kompetenciákhoz leginkább hozzárendelhető tevékenységeket átlagosan 10 indikátor írja le. vagyis a minősítésnek nemcsak az a célja. egy tanóra) természetesen nem ad lehetőséget az összes indikátor megjelenítésére (pl. szaktárgyi. . sztenderdhez kapcsolódó indikátorlistát tekinti kiindulási alapnak. integráltabbakat kell a két felső szinten teljesíteni) természet a jellemző. 1. A rendelkezésére álló tananyagokat.7. Ez magyarázza azt.5. szint esetében is. a minősítési rendszer esetük ben a Pedagógus II. de a fokozat megszerzéséhez alacsonyabb pontszám megszerzését követeli meg. mik az erősségei. Lásd az eljárás tartalmi elemei és a rendelet.6. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). Az egyes minősítési szintek sztenderdjei egymásra épülnek. a fejlődésbe vetett hit filozófiájával magyarázható. 1. -be sorolt pedagógusoknál minimálisan 60%-ban.

a diákok döntéshozatalba való bevonásával. online eszközöket. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. Célszerűen használja a digitális. érzelmi állapotát.12. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. gyakorlására. 3. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. továbbadásának kritikus. 3. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. az intézmény pedagógiai programját. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. A tanulók tevékenységét. 2.5. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein.1. Tanítványait önálló gondolkodásra. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai.5. a tanultak alkalmazására neveli. webes felületeket működtet. az oktatási környezet lehetőségeit. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.4. 3. taneszközöket. 3. 2. kompetencia: A tanulás támogatása Épít a tanulók szükségleteire. 3.3. 2. a tanulási folyamatot tartja szem előtt.11. 2. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. 2.8. aktivizálására.. ahol minden tanuló hibázhat. 3.10. Alkalmazza a differenciálás elvét. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. 1. Pozitív visszajelzésekre épülő.10. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 1.8. korlátait stb. 2. 2. logikusan építi fel. 3.6. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A célok tudatosításából indul ki.9. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. 3. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. mindenkinek lehetősége van a javításra.1. motiváltságát. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. kutatás igényét. a tanulók előzetes tudását.4. 2.3. Pedagógiai munkáját éves szinten. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. etikus módját. 31 .7. 2. 2. feldolgozásának.8. a taneszközök használatával. bizalomteli légkört alakít ki. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.6. 2. 2.9. életkori sajátosságait. 1. módszereket. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.2. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. 3.2. 2. pl.7. céljaira.

más kultúrák elfogadása jellemzi. Az együttműködést támogató.9. társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. 5. keretében. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás 5. ahol 5. 5. Óráin harmóniát. szervezésével.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 4. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. Az együttműködés. nyitottság. Tanítványait egymás elfogadására. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. például megbeszélések 5.3. 4. elfogadó légkört teremt. tevékeny. osztályfőnöki tevékenység 5. és képes számukra 4. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.1. fejleszti a tanulók vitakultúráját. következetes és kiszámítható értékeléssel.10. sokoldalúan tárja fel.1. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. esélyteremtés. tanuló többi gyermekkel. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. megvalósítását. tiszteletére neveli.3. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. 4. altruizmus. illetve 5. értékteremtő. elősegítő módon reagál rájuk. helyesen értelmezi. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. érzékenység. és hatékonyan kezeli. közös szabályok megfogalmazásával. és ezeket hatékonyan meg is valósítja. 32 . 5.2. a hátrányos helyzetű.4. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli. egységben kezeli.6. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. 5. Együttműködés. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. mind a szabadidős tevékenységek során. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kompetencia: A tanulói csoportok. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. 5.10. véleménycserét ösztönzi. tanulási. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. társadalmi 5.2.6. A tanulók közötti kommunikációt.8. fejlesztése. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat 4. az egyéni megértést 4.7. megfelelő stratégiák alkalmazására.8. az egyéni bánásmód érvényesülése. hanem fejlődésében szemléli. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. biztonságot.7.9. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek 4. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 4. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális.5.4. Az iskolai.5. közösségek alakulásának segítése. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési 4. integrációs tevékenység. 4. terveket dolgoz ki. A tanuló hibáit.

9. 7. A diákok érdekében önállóan.10. 7. Nyitott a szülő. 7. projektoktatás. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. eszközöket. a tanuló. 6. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. 7. Értékeléseivel. ünnepség. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. tárgyszerűek.7. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és ő maga is meggyőzhető.7. kirándulás) megvalósításában. 6.3. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait.2. 7. problémáit önállóan. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. a szaktanácsadó visszajelzéseire. az egyéni.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 6. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl.5. problémamegoldás Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. 6. elemzése Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit.5. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. 33 . felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 7. a szakmai partnerekkel.2. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. szervezetekkel. Visszajelzései. 6. a kollégák.4.4. szükség esetén gyakorlatát módosítani.1. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját.1. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. témanap.8. a vitákban képes másokat meggyőzni. intézi. 6. a szülőkkel. 7.6.3. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. következetesen alkalmazni. 7. feltételeket alakít ki. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni.8. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. 6. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. egyértelműek. 7. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. fejlesztését. A megbeszéléseken. 6. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. az intézményvezető. 7. 7. a vitákban. értékelései világosak.6. 6. tudásszintmérő teszteket) készít. Céljainak megfelelően.

8. 8. 8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Tisztában van szakmai felkészültségével.1. 8. tudományos eredményeket. Munkájában alkalmaz új módszereket. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 8. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. 8. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.3. 8. Részt vesz intézményi innovációban. Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. 8.8.7.6. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 8. pályázatokban.4. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. 34 . konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat.5. eszközökről.9. 8. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. személyiségének sajátosságaival.2. kutatásban. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

képesek -e reális. ezen belül kiemelten a szakmai fejlődést bemutató dokumentum nyújt lehetőséget. amelyek megnövelhetik a minősítés objektivitását? Mindannak tudatában. A mérhető. amelyek nem tartoznak ezekbe a kategóriákba. tanulói. Jelenleg a pedagógus-életpálya folyamatának bemutatására egyrészt az e-portfólió. másrészt a pedagógus fejlődését bemutató igazgatói. az e-portfólióhoz kapcsolódó szakmai beszélgetés. Vannak olyan mutatók (tanulói eredmények. amely minden egyszeri alkalomra szorítkozó eljárásban felvethető. Következtetések vonhatók le a tanulói eredmények javulásából. Az eljárás kiemelten fontos mozzanata a jelölt és a bizottság tagjai között lezajló. Ennek hitelességét viszont jól erősítik vagy gyengítik az e-portfóliótól különböző információforrások. pontosabb értelmezésére. szülői. hiszen minden forrás és minden elemző-értékelő megnyilvánulás emberektől származik. szakmai teljesítménye bemutatásához. az iskolai értékelési folyamat pedagógusra vonatkozó dokumentumai (igazgatói. hogy a teljes objektivitás nem érhető el. az új rendszer igyekszik különböző módokat biztosítani a pályázó számára felkészültsége. a szakmai fejlődés dokumentumai. szakmai vezetői. tanfelügyelői vélemények). 35 . tevékenységkörök). dokumentálható eredmények. a valósághoz közeli képet adni a pályázó pedagógus munkájának értékeiről. Lehetséges-e a pedagógus munkáját fejlődésében szemlélni a minősítés korlátozott időtartama alatt? Ez a kérdés szintén olyan.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? IX. Ennek a kritériumnak az elérése a következő kérdéseket veti fel: Beépíthetők-e az értékelés rendszerébe olyan elemek. amelyek tárgyszerűen és számszerűen adnak információt a pedagógus munkájáról. Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? Az életpályamodell bevezetésének sikeressége elsősorban azon múlik. hanem olyanokra is. a sokoldalú információszerzés és a személyes találkozás együttesen biztosíthatja. hogy a lehető legteljesebb kép alakulhasson ki a pedagógusról. az órák/foglalkozások látogatása és megbeszélése. szakmai munkaközösség-vezetői. munkaközösség-vezetői vélemény. Az értékelés objektivitására való törekvés legfontosabb mutatója és egyben biztosítéka: az értékelés kritériumrendszere a sztenderdekhez rendelt indikátorok listája. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. objektív tényekre támaszkodik a kompetenciák vizsgálatakor. és maga a szakmai megbeszélés is lehetőséget ad a fejlődésre vonatkozó kérdések megválaszolására. A minősítési eljárás azonban nem csupán ezekre a jól mérhető teljesítményekre. a minősítőbizottság külső tagjai. hogy a minősítés folyamán alkalmazott értékelési módszerek milyen mértékben képesek feltárni a valós helyzetet. a tanfelügyelő értékeléséhez viszonyított változásokból. Az e-portfólióban a pedagógus saját szakmai teljesítményéről természetesen a lehető legpozitívabb képet kívánja a bizottság elé tárni. A személyes beszélgetés alkalmat ad a hiányzó információk kiegészítésére.

A) Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?18 A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a minősítőbizottság folytatja le. a pedagógus írásos visszajelzést kap az erősségeiről és fejlesztendő területeiről. továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott. (VIII. azonos tartalmi és módszertani elemek alkalmazásával történik. vezetői megbízással rendelkező alkalmazott. amely három főből áll. Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok. az Országos szakértői névjegyzékben pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) vagy pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő. hogy az értékelés egységesen kompetenciaalapú.  A pedagógus reflexiója saját tervezési és tanítási-nevelési tevékenységére. videofelvétel. illetve a pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? X. Tagjai a gyakornoki minősítővizsga esetén valamely pedagógusképző felsőoktatási intézmény Tanárképzési Központjának javaslatára az intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának.  Tanítási-nevelési tevékenység. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt. . tervezés. vagy ennek dokumentumaiban (óraterv/foglalkozásterv.) vizsgálja a bizottság. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. A nyolc pedagóguskompetencia indikátorait a megfelelő szintek (sztenderdek) szerint fogják értékelni a következő területeken:  Felkészülés a tanításra-nevelésre. 18 326/2013. fejlesztett tananyag. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 30. Azért. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló rendelet alapján 36 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja. a pedagógus tevékenységéről kapott dokumentumok és a személyes tapasztalatok alapján.) Korm. pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői. valamint az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részének a minősítés rendszerébe való integrálása (30%) azáltal válik lehetségessé. gyakorlóóvodájának. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt. feladatlap. interjú). Elnöke a kormányhivatal által delegált. Mesterpedagógus fokozatba sorolt. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. írásos reflexió stb. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés visszajelzésének. hanem fejlesztő/támogató szerepet is kapjon a pedagógusok minősítésében. Az indikátorok fejlettségét vagy a konkrét tevékenységben (tanítási óra. évi XXXIII. didaktikai eszköz. hogy az értékelés ne csak minősítő.

fokozatba sorolt alkalmazottja. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Tagjai a minősítési eljárás esetén a kormányhivatal által delegált. Az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője. Csak magasabb fokozatba tartozó. azonos munkakörben dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában. tanóra megtartása. A Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében a minősítőbizottság további tagja a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja. C) Hogyan történik az értékelés a minősítővizsgán?  Az e-portfólió és ennek védése alapján. A köznevelési szakértőt az egyházi fenntartó által fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki. ha az egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan.  Az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó megállapításai alapján. az Országos szakértői név jegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő. pedagógus-szakvizsgával rendelkező alkalmazott. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott.  A gyakornok e-portfóliójának áttekintése. A minősítővizsga és a minősítési eljárás esetén a minősítőbizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos az értékelt pedagógusnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgyának megfelelő szakképzettségével. a jelölt legalább két szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és elemzése.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a tanfelügyelőnek a pedagógusra vonatkozó megállapításai alapján. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben részt vett. gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. Az egyházi intézményben vagy egyes magániskolákban a minősítővizsga és a minősítési eljárás során a felsőoktatási intézmény által delegált köznevelési szakértőt az intézményfenntartó kéri fel. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. B) Melyek a minősítővizsga tartalmi elemei (részei)?  Ha a munkakör részét képezi foglalkozás.  Ha a munkakör részét képezi. a meglátogatott szakórák vagy foglalkozások alapján. gyakorlóóvodájának. értékelése (portfólióvédés). 37 .

. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az országos pedagógiai. tanóra megtartása. a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról 20 Nem képezi a munkakör részét a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? D) Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei (részei)?19 1. pedagógiai előadó. 1. (VIII.) Pedagógus I. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése 30 20 50 B % 19 326/2013. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 30. valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak esetében. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. Pedagógus II. Kutatótanár A Az értékelés elemei A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése. szakmai ellenőrzés összegző értékelése 30 B % 50 2. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. tanóra megtartása20. A Az értékelés elemei 1.) Korm. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. tanóra megtartása. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tanóra megtartása. Szakértői.) Mesterpedagógus. a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 3. akkreditált jó gyakorlat bemutatása a portfólióban Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban 2. szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai. a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás. a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 3. szaktanácsadói. intézményvezetői tevékenység. 38 . 20 2. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. tehetséggondozás. tanóra megtartása.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? E) Mit értékelnek a minősítési eljáráson? A minősítési eljárás során a minősítőbizottság áttekinti a pedagógus által feltöltött e-portfóliót. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelését. (VIII.) Korm. ezek munkáltatójára. 30. A minősítővizsgára jelentkezett gyakornokot a minősítési tervbe fel kell venni. A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 1. 39 . napjáig kezdeményezi a minősítését a területileg illetékes kormányhivatalnál. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. szervezetileg összevonva működik. évi CXC. minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. 30. F) Hogyan történik a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való jelentkezés? A miniszter minden év február utolsó napjáig teszi közzé a következő évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. munkaviszonyban foglalkoztatottakra. törvény (a továbbiakban: Nkt. évi XXXIII. (I. hogy a köznevelési intézmény önálló intézményként vagy másik intézmény szervezetéhez tartozva. A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a döntés meghozatalát követően. G) Miként épül fel a minősítés eljárásrendje? Az eljárás kiterjed fenntartótól függetlenül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. a meglátogatott foglalkozások és az e-portfólió védése alapján értékeli a pedagógust. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) Melyek az eljárásrendet meghatározó jogszabályok?  2011. törvény a nemzeti köznevelésről  326/2013. § (1) bekezdésben meghatározott köznevelési intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban. az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit. évi CXC.) 7. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról  8/2013. A miniszter az Oktatási Hivatal javaslata alapján elkészített minősítési tervben minden év április 30-ig dönt a következő évben minősítővizsgán. megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. legkésőbb május 31-ig értesíti. a minősítővizsga és a minősítési eljárás megszervezésében és lefolytatásában részt vevőkre függetlenül attól.

tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. 4. 2. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a szakmai önéletrajz.22 A gyakornok feltölti az e-portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. 5. Az e-portfólió elkészítésére. eszközéről. 40 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. 21 22 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. minősítésre való felkészülésre a gyakornoki idő alatt. dokumentumai. művészeti tevékenységek bemutatása. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. tevékenysége. különösen legalább tíz tanóra. a szakmai életút értékelése. Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit21. értelmezése alapján. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve . 6. dokumentumai. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. formáját illetően. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a technikai feltételekről. 3. Dokumentumok/eredmény A minősítővizsga dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. . a pedagógus szakmai útja. lefolytatásáról. önálló alkotói. a nevelő-oktató munka dokumentumai. a mentor közreműködésével kerül sor. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Jelentkezteti a gyakornokot a kormányhivatalnál.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítővizsga esetén A 2 év gyakornoki idő lejártának hónapjában kötelező a minősítővizsga. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap az minősítővizsga módszereiről. A gyakornoki idő letételének hónapját megelőző hónap első napján az intézményvezető értesíti a kormányhivatalt. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. Egyezteti a bemutató óra/foglalkozás tartalmát. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében.

értékelése. fokozatba lép. Elkészítik az összegző értékelést. dokumentáció. akkor a gyakornoki idő 2 évvel meghosszabbodik. értékelése. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője 41 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. értékelése. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd összegző értékelés táblázata). . az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. foglalkozások látogatása. értékelése. az e-portfólió védésének lebonyolítása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. értékelése. ha nem az első sikertelen vizsgája. A minősítővizsga során az értékelés szempontjait. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. megbeszélése. melléklete határozza meg. nem felelt meg: ha az első sikertelen vizsgája. A minősítővizsga lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt23. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. A Pedagógus I. fokozat eléréséhez az összpontszám 60%-a szükséges. A pedagógus két órájának/foglalkozásának látogatása. 23 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. a pedagógus által tartott szakórák. Az e-portfólió védésének értékelése. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. akkor a foglalkoztatási jogviszonya az adott intézményben megszűnik. felkészülés a védés lebonyolítására. A minősítővizsga módszerei:       az e-portfólió előzetes vizsgálata. Összegző értékelés. Értékelés: megfelelt: a Pedagógus I. értékelése.

a pedagógus szakmai útja. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. lefolytatásáról. 6 év P1-ben szerzett gyakorlat után. A pedagógus módosíthatja e-portfólióját. 3. a szakmai életút értékelése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P1  P2 Saját kezdeményezésére min. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. a technikai feltételekről. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. önálló alkotói. A P1-ben szerzett gyakorlat 9. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. Dokumentumok/eredmény A minősítési eljárás dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. Az e-portfólió elkészítése. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. biztosítja az intézményben zajló minősítési eljárás feltételeit. . különösen legalább tíz tanóra. Megszervezi az órák/foglalkozások látogatását. a nevelő-oktató munka dokumentumai. 42 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. dokumentumai. 2. A kötelező minősítési eljárást a munkáltató írja elő. művészeti tevékenységek bemutatása. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit24. dokumentumai. értelmezése alapján.25 E-portfóliójának feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes feltöltőfelületre a jelentkezéssel egyidőben. 5. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. a szakmai önéletrajz. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. 24 25 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. eszközéről. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. évében kötelező. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. 6. ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. tevékenysége. 4. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói.

Összegző értékelés. értékelése. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. 26 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. értékelése. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. értékelése. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó áttekintése. Ha a munkakör részét képezi a pedagógus két órájának/foglalkozásának látogatása. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője 43 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. dokumentáció. Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak megismerése. felkészülés a védés lebonyolítására. évben. dokumentumok A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt26 A minősítési eljárás módszerei:       az e-portfólió előzetes vizsgálata. fokozat eléréséhez az összpontszám 75%-a szükséges.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. Értékelés: megfelelt: a Pedagógus II. Elkészítik az összegző értékelést. A Pedagógus II. értékelése. foglalkozások látogatása. értékelése. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd összegző értékelés táblázata). értékelése. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. Az e-portfólió védésének értékelése. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. fokozatba lép. a pedagógus által tartott szakórák. újabb minősítés szükséges: megismételt eljárás minimum 2 év múlva. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. megbeszélése. melléklete határozza meg. . Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. Az újabb minősítési eljárás sikertelensége esetén munkaviszonya megszűnik. az e-portfólió védésének lebonyolítása. legkésőbb a 11.

27 28 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. önálló alkotói. 5. 6. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. a nevelő-oktató munka dokumentumai. . dokumentumai. 44 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. 4. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. a pedagógus szakmai útja. 6 év P2-ben szerzett gyakorlat és pedagógus-szakvizsga megléte esetén. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. a szakmai önéletrajz. eszközéről. 3. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit27. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. a pedagógus módosíthatja az e-portfólióját. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. különösen legalább tíz tanóra. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. művészeti tevékenységek bemutatása. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. lefolytatásáról. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P2  Mesterpedagógus Saját kezdeményezésére min. értelmezése alapján. Dokumentumok/eredmény A minősítési eljárás dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tevékenysége. 2. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve.28 Az e-portfólió feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre a jelentkezéssel egyidejűleg. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. Ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. a technikai feltételekről. dokumentumai. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. a szakmai életút értékelése. Az e-portfólió elkészítése.

foglalkozás látogatása. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. A Mesterpedagógus fokozat eléréséhez az összpontszám 85%-a szükséges. értékelése. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. nem felelt meg: a Pedagógus II. szakértői. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. tehetséggondozás. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. a pedagógus egy foglalkozásának látogatása. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője. 29 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. dokumentáció. . felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. intézményvezetői Elkészítik az összegző értékelést. értékelése. a pedagógus által tartott szakóra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az e-portfólió védésének értékelése. összegző értékelés táblázata). az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. akkreditált jó gyakorlat áttekintése. szaktanácsadói feladatok ellátására. fokozatban marad. az e-portfólió védésének lebonyolítása. értékelése. Megismételt eljárás minimum 2 év múlva. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. Összegző értékelés. akkreditált jó gyakorlat áttekintése. Ha a munkakör részét képezi. értékelése. melléklete határozza meg. megbeszélése. minősítési. 45 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.   felkészülés a védés lebonyolítására. értékelése. szaktanácsadói. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. értékelése. Értékelés: megfelelt: a Mesterpedagógus fokozatba lép. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. munkaidő-kedvezményben részesül az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési. A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt29 A minősítővizsga módszerei:      az e-portfólió előzetes vizsgálata. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd. tevékenység. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. intézményvezetői tevékenység. értékelése. szaktanácsadói. tehetséggondozás. Az e-portfólióban bemutatott szakértői. értékelése.

32 Az e-portfólió feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. rendszeres publikálás30. 6 év P2-ben szerzett gyakorlat. fokozatba besorolt pedagógus kezdeményezheti a Kutatótanár fokozatba történő átsorolását a munkáltatónál. valamint megszervezi a minősítési eljárást. dokumentumai. Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. dokumentumai. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. Minősítőbizottság Az illetékes kormányhivatal megvizsgálja. a pedagógus módosíthatja az e-portfólióját. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit31. Mesterpedagógus  Kutatótanár A legalább Pedagógus II. .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P2. 4. Feltétele: min. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. a szakmai önéletrajz. 5. Ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. 46 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. lefolytatásáról. Dokumentumok/eredmény A sikeres védés után a munkáltató a kormányhivatal igazolása alapján átsorolja a pedagógust. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. eszközéről. művészeti tevékenységek bemutatása. taneszközfejlesztés stb. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. tevékenysége. a szakmai életút értékelése. 30 31 32 Évente minimum két szaktanulmány. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. különösen legalább tíz tanóra. legalább két minősítésen való sikeres részvétel. a nevelő-oktató munka dokumentumai. szakterületen szerzett tudományos fokozat. önálló alkotói. értelmezése alapján. 3. hogy a pedagógus megfelel-e a Kutatótanár fokozatba történő besorolás feltételeinek. Az e-portfólió elkészítése. valamint doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím. 2. 6. a pedagógus szakmai útja. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. szabadalom.

összegző értékelés táblázata). értékelése. értékelése. A Kutatótanár fokozat eléréséhez az összpontszám 85%-a szükséges. melléklete határozza meg. Ha a munkakör részét képezi a pedagógus egy foglalkozásának látogatása. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. munka áttekintése. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok. Elkészítik az összegző értékelést. Kutatótanár fokozatba az összes nevelésioktatási intézményben a pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak legfeljebb 1 százaléka sorolható be. értékelése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Összegző értékelés. szaktanácsadói feladatok ellátására. az intézményi önértékelésnek az adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. munkaidő-kedvezményben részesül az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési. a pedagógus által tartott szakóra. A minősítővizsga módszerei:        az e-portfólió előzetes vizsgálata. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. értékelése. minősítési. értékelése. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. értékelése. az e-portfólió védésének lebonyolítása. fokozatban marad. foglalkozás látogatása. Az e-portfólióban bemutatott kutatási-fejlesztési tevékenység áttekintése. kutatási-fejlesztési tevékenység. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. Értékelés: megfelelt: a Kutatótanár fokozatba lép. 47 . dokumentáció. nem felelt meg: a Pedagógus II. megbeszélése. értékelése. Az e-portfólió védésének értékelése. értékelése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. kutató tevékenység áttekintése. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. felkészülés a védés lebonyolítására. Megismételt eljárás minimum 2 év múlva.

Felveszi a kapcsolatot a minősítőbizottság tagjaival. a határidők.Az információk. valamint az állnak. eljuttatott kérdésekre való reflektálás. országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. valamint a szakértők kérdéseire adott válaszokat. megindul. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. Saját tevékenységét dokumentálja. bocsátása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? H) Melyek a minősítőbizottság feladatai? A minősítőbizottság elnöke (Szakértő I. Áttekinti az intézményvezető által feltöltött intézményi kitöltött értékelőlapok rendelkezésre önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit.-nek. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. technikai szükségletek egyeztetése. a lióját.információk rendelkezésre felületre. 48 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a hivatalos eljárás év július 31-ig. Az időpontok. Felveszi a kapcsolatot az intézmény vezetőjével. 33 A pedagógus minősítési eljárása esetén a minősítőbizottság egyik tagja szakképzettségének azonosnak kell lennie az értékelt pedagógus szakképzettségével. a keletkezett iratokat. a tárgyi. rendelkezésre áll. a helyszínek. tanár esetén a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgy tanítására jogosító szakképzettségével. Szakértő II. védését. a hivatalos eljárás év július 31-ig. nyilvántartást vezet. Értékeli a bizottság tagjaival a pedagógus e-portfólióját és ennek Az összegző értékelés elkészül. megindul. . Áttekinti. a kommunikációs csatornák egyeztetése. az elemzések. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. A minősítőbizottság tagjaival elkészített összegző értékelést fel. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e-portfó. Az időpontok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.A megbízásnak való megfelelés. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól vagy módosulása.) Feladatok Dokumentum/eredmény Átveszi a kormányhivataltól a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél.33 Feladatok Dokumentum/eredmény Átveszi a kormányhivataltól a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. A továbbiakban ezt a szakértőt nevezzük Szakértő II. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. az tölti az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltő.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Áttekinti. A kitöltött értékelőlapok amelynek tárgya a látott órák megbeszélése. rendelkezésre áll. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. a e-portfólióját. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött Az információk. előzetesen eljuttatott kérdésekre való reflektálás. Megfigyeli. Intézményvezető Feladatok Dokumentum/eredmény A kormányhivataltól átveszi a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. Értékeli a pedagógus látogatott óráit/foglalkozásait. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. 49 . Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól vagy módosulása. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. ennek védését. Áttekinti az intézményvezető által feltöltött kitöltött értékelőlapok rendelkezésre intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését. az elemzések. Az óra/foglalkozáslátogatás értékelése elkészül. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. pedagógusra vonatkozó részeit. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. állnak. megindul. értékeli a pedagógusnak meghatározott számú óráját/foglalkozását. a hivatalos eljárás év július 31-ig. és Az összegző értékelés elkészül. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a rendeletben A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. valamint a szakértők kérdéseire adott rendelkezésre áll. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. rendelkezésre állnak. nyilvántartást vezet. Értékeli a bizottság tagjaival a pedagógus e-portfólióját. Összeállítja és feltölti az Oktatási Hivatal által kijelölt A feltöltött dokumentumok elektronikus feltöltőfelületre az intézményi önértékelés rendelkezésre állnak. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. a keletkezett iratokat. Saját tevékenységét dokumentálja. válaszokat.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. valamint áttekinti az országos pedagógiai-szakmai állnak. a keletkezett iratokat. A bizottság jelölttel azonos szakos tagjával megfigyeli a Az információk rendelkezésre pedagógus rendeletben meghatározott számú állnak. az elemzések. biztosítja az intézményben zajló A feltételek biztosítva vannak az minősítővizsga/minősítési eljárás személyi. Figyelemmel kíséri. értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítővizsgánál Az információk rendelkezésre alkalmazott útmutatókat. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e-portfólió. feltételeit. Áttekinti. látottakról. megelőző hónap első napján az intézményvezető értesíti az illetékes kormányhivatalt a gyakornoki minősítővizsga esedékességéről. Saját tevékenységét dokumentálja. állnak. technikai. a ját. ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. az értékelőlap elkészül a óráját/foglalkozását. nyilvántartást vezet. értékelési eszközöket. sorolása. dokumentálja a minősített pedagógusnak A pedagógus magasabb fokozatba az életpályamodellben történő előrelépését. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a tanítási év utolsó hónapjában tesz minősítővizsgát. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. Megszervezi. az vagy módosulása. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól eljuttatott kérdésekre való reflektálás.Az információk. tárgyi eredményes minősítéshez. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. Feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonat. 50 . kinevezés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Áttekinti. Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. Ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le. I) Melyek a gyakornok feladatai? Gyakornok Feladatok Dokumentum/eredmény A két év gyakornoki idő lejártának hónapjában kerül sor a A gyakornokot regisztrálják a minősítésre. e-portfólióját és ennek védését. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya a látott órák/foglalkozások megbeszélése. A gyakornoki minősítővizsga letételének hónapját minősítési tervben. Értékeli a bizottság tagjaival a meglátogatott pedagógus Az összegző értékelés elkészül.kitöltött értékelőlapok rendelkezésre kozó részeit.

majd feltölti az Oktatási információk ismertté válnak. A sikeres minősítővizsgáról a gyakornok tanúsítványt kap. A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. az e-portfólió védése és szakmai beszélgetés során szakmai munkája ismertté válik. 51 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? E-portfólió elkészítéséhez. Megtartja a számára rendeletben előírt számú órát/foglalkozást. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi. fejlesztés lehetőségei. digitális bemutatóval támogatott elő. előkészíti a minősítővizsgába bevont szakmai dokumentumait a helyszíni áttekintésre. Megvalósul a minősítési tervben szereplő pedagógus minősítése a jelentkezést követő naptári évben. gitális bemutató rendelkezésre áll. a bizottság értékelését kompetenciaterületenként. mentora és intézményvezetője segítségét. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. tárgyi és technikai feltételekről. ségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. valamint az erős. Elkészíti óraterveit/foglalkozásterveit. fokozatba. Ezt követően szakmai beszélgetés keretében 15 percben. A minősítővizsgát követő 15 napon belül megkapja a minősítő. szakmai reflexiókhoz igénybe veszi/veheti szakmai segítség rendelkezésre áll.továbblépés. az Hivatal által kijelölt elektronikus felületre.Ismertté válik szakmai értékelése. realizálódik. Elkészíti saját e-portfólióját az útmutatóban szereplő Az eljárással kapcsolatos információk figyelembevételével. A látott órák/foglalkozások megbeszélése. A sikeres minősítővizsgát követő év január 1-jétől a gyakornok Szakmai siker. e-portfólió feltöltésre kerül. az előrelépés átlép a Pedagógus I. digitális bemutató segítségével bemutatja saját pedagógiai tevékenységét és ahhoz kapcsolódó reflexióit. Átveszi az értesítést a minősítővizsga időpontjáról. Felkészül a szakértőktől kapott kérdésekre és saját e-portfóliója Megfelelő informáltság és felkévédésére 15 perces. A diadásban. saját óráinak/foglalkozásainak A minősítő eljáráshoz szükséges megtervezéséhez. Válaszol a szakértők előzetesen megismert kérdéseire.szültség a pedagógus részéről.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. állnak. Egyidejűleg feltölti az e-portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi. saját óráinak/foglakozásainak megtervezéséhez. A bemutató rendelkezésre áll. A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. szakmai reflexiókhoz. Igénybe veszi/veheti az országos szaktanácsadói rendszer keretein A minősítési eljáráshoz szükséges belül a szaktanácsadói segítségnyújtást az e-portfólió elkészítésé. hez. áll a pedagógus szakmai munkájáról. Elkészíti óraterveit/foglalkozásterveit. Figyelemmel alakulásáról. felkészültség a pedagógus részéről. megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. a következő évre vonatkozó minősítési különös feltételei.szakmai segítség rendelkezésre áll. értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítési eljárásban Az információk rendelkezésre alkalmazott útmutatókat. A vélemény kikérése után az adott év március 31. látott foglalkozásairól. az e-portfólió feltöltésre kerül. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. keretszámai keretszámainak alakulását. kíséri a miniszter döntését A munkáltató véleménye ismertté válik. előkészíti a minősítési eljárásba bevont szakmai dokumentumait a helyszíni áttekintésre. ismertté válnak. kérelmének Legkésőbb május 31-ig a döntés eredménye ismertté válik a munkáltató és a pedagógus számára. Felkészül a szakértőktől kapott kérdésekre és saját e-portfóliója Megfelelő informáltság és védésére 15 perces. 52 . napjáig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál. Május 31-ig átveszi az értesítést a minősítési eljárásban való Megvalósul a minősítési tervben részvételéről. szereplő pedagógus minősítése a jelentkezést követő naptári évben.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? J) Melyek a pedagógus feladatai? Pedagógus Feladatok Dokumentum/eredmény Ellenőrzött pedagógusként részt vesz az országos pedagógiai. Áttekinti. tárgyi és technikai feltételekről. Az eljárással kapcsolatos információk ismertté válnak. értékelési eszközöket. A pedagógus figyelemmel kíséri a miniszter minden év február A minősítési tervbe történő felvétel utolsó napjáig közzétett.Az összegző értékelés rendelkezésre szakmai ellenőrzésben. Kikéri a munkáltató véleményét a minősítésre vonatkozó elképzeléséről. az eljárás megindul. digitális bemutatóval támogatott előadással.

amelyet előzetesen az e-portfóliójában bemutatott. fejlesztési terv a beazonosításra nem alkalmas jelöléssel kell ellátni. A sikeres minősítési eljárásról a pedagógus tanúsítványt kap. az előrelépés pedagógus átlép a következő/magasabb életpálya-fokozatba. A minősítési eljárást követő 15 napon belül megkapja a minősítő. csak abban az esetben fogadható el.  A pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el. esetleírás. 53 .  Az intézmény és a csoportprofil bemutatásakor az azonos intézményben azonos tanulói csoportot tanító pedagógusok esetében az adategyezések nem számítanak plágiumnak. hogy ki vehet részt az óralátogatásán. Ezt követően a szakmai beszélgetés keretében 15 percben.  A pedagógus saját e-portfóliójának minősítési eljáráson túli nyilvánosságáról maga hozhat döntést.  Abban az esetben. tanulócsoporthoz. A minősítési eljárás lezajlik. a szakértők az eljárást azonnali hatállyal felfüggesztik. Válaszol a szakértők előzetesen megismert kérdéseire. ezeket a dokumentumokat a pedagógusnak kell összegyűjtenie.  A pedagógus jóváhagyásával az Intézetvezető nyilvánosságra hozhatja a minősítési eljárás eredményét a tantestület számára. a minősítővizsgával és a minősítési eljárással kapcsolatos titoktartási. gyermekekről.Ismertté válik szakmai értékelése.  A gyermek személyes adatait tartalmazó dokumentumokat. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és valóban plágiumot követett el. fejlesztés lehetőségei. videofelvételeknél szülői hozzájárulás szükséges.  Az adott minősítésben szakértőként csak az vehet részt. digitális bemutatóval támogatva bemutatja szakmai életútját és ehhez kapcsolódó reflexióit. erősségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését. amikor egy pedagógus egy tananyagcsomag részét képező tanmenet. a bizottság értékelését kompetenciaterületenként. tanulási-tanítási egység/tematikus terv vagy óraterv/foglalkozásterv mintáival dolgozik. etikai és személyiségjoghoz fűződő kötelezettségek vannak?  Az e-portfólió dokumentumaiban felhasznált. valamint az továbblépés. realizálódik. pl. diákokról készült képeknél.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Megtartja a számára rendeletben előírt számú órát/foglalkozást. A minősítőbizottság elnöke jelenti a vétséget a kormányhivatalnak. ha valakit a számítógépes plágiumvizsgáló rendszer kiszűr. akit a pedagógus tárgyilagos megítélésében összeférhetetlenség nem gátol. ha ezeket az anyagokat adaptálja ahhoz a csoportprofilhoz.  Abban az esetben. K) Milyen. A sikeres minősítési eljárást követő év január 1-jétől a Szakmai siker. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

melléklet). ha a minősítés teljes folyamatában nem tudja a bizottság tagjait meggyőzni az adott kompetencia elfogadható szintjéről. Az eljárásrenddel kapcsolatban a minősítés közlésétől számított 15 napon belül nyújthat be fellebbezést az illetékes kormányhivatalhoz. sz. sz. az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. melléklet). az órák/foglalkozások tapasztalatait (3. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését (6. sz. A megismételt és a nem kötelező minősítési eljárás díját az eljárás kezdeményezője viseli. és ezt feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. Az értékelt pedagógus súlyozott összesített eredményt kap kompetenciaterületenként. azaz valamely kompetencia értéke az összegző értékelésben 1-es. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Ha az e-portfólió összesített értékelésekor a három értékelésben részt vevő személy által adott érdemjegyek között legalább 2 értéknyi eltérés van. Ha a pedagógus minősítése nem lett eredményes. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatait. 54 . sz. valamint az erősségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését a minősítési eljárás lebonyolítása után legkésőbb 15 nappal (Az összegző értékelést az alábbi táblázat és a 7. sz. melléklet és 4. melléklet tartalmazza. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatban minden kompetenciából minimum 3-as értékelést kell elérni. Az értékelés során a pedagógus-előmeneteli fokozatok eléréséhez a megfelelés kritériumait százalékban megadva az eljárásrend rögzíti. A pedagógus minősítése „nem felelt meg” lesz abban az esetben. sz. a súlyozásos értékszámítás leírását pedig a 8. sz. melléklet). az általuk adott pontszámok átlaga alapján jutnak végső döntésre (5. a szakértőknek – az adott kompetenciaértékeket illetően – egyeztetniük szükséges. a teljes minősítési eljárást leghamarabb 2 év elteltével ismételheti meg.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? L) Mit jelent az összegző értékelés? A minősítőbizottság tagjai áttekintik és értékelik a pedagógus által feltöltött e-portfóliót és az e-portfólió védését (3. melléklet mutatja. A minősítésben közreműködő szakértők megvitatják a tapasztalatokat.) A minősítésről tanúsítványt kap. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Elkészítik az összegző értékelést. melléklet). A pedagógus a szakértői minősítést nem vonhatja kétségbe.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

1.) Az értékelés eljárásrendje
Felelős bizottsági tag
Szakértő I. Szakértő II. Intézményvezető az e-portfólió és a védés értékelése 5. sz. melléklet kompetenciánként 1–5 érték indikátoronként 0–3 pont

Tevékenység

Eszköz
3. sz. melléklet 4. sz. melléklet

Értékskála
indikátoronként 0–3 pont

Háttérszámítás
az indikátorcsoportokból a kompetenciaértékelés leképezése a három értékelő személy pontjainak átlagolása az indikátorcsoportokból a kompetenciaértékelés leképezése

Eredmény

kompetenciánként 1–5 érték

Szakértő II.

az óralátogatás(ok) értékelése az előzetes értékelés eredményeinek feltöltése az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelése

3. sz. melléklet

kompetenciánként 1–5 érték

Intézményvezető

6. sz. melléklet

kompetenciánként 1–5 érték

a három értékelési terület értékének átlagolása

kompetenciánként 1–5 érték

kompetenciánként Szakértő I. az összegző értékelés elkészítése az összegző értékelés táblázata 1–5 érték szöveges értékelés: erősségek, fejlesztendő területek

az értékelési területek súlypontozása és átlagolása -

kompetenciánként 1–5 érték -

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

55

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

2.) Összegző értékelés
Az értékelés elemei A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató e-portfólió és védésének értékelése Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai -szakmai ellenőrzés összegző értékelése

Kompetenciák

A pedagógus által vezetett foglalkozás(ok) értékelése

Súlyozott érték (1–5)

A súlyozás mértéke
50% 20%

30%

Az értékelés eredménye (1–5)
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 56

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Összes pontszám: (max. 40 pont)

A pedagógus teljesítménye (összes kapott kompetenciaérték) A minősítés eredménye (%)

A pedagógus az elvárt teljesítménynek megfelelt – nem felelt meg – újabb minősítés szükséges

További javaslatok A pedagógus erősségei: ..................................................................................................................................................................................................... A pedagógus fejlesztendő területei: .................................................................................................................................................................................. Dátum: ................................................ A minősítőbizottság elnöke: ..............................................................

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

57

A minősítővizsga során a minősítőbizottság kiemelten figyelembe veszi a 326/2013. felkészülés a védés lebonyolítására. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az értékelők pedig az indikátorok segítségével értékelik őket.  Az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése.  Az e-portfólióvédés értékelése. Az értékelt pedagógus a saját maga által készített e-portfólióját védi meg szakmai beszélgetés keretében.  Az e-portfólióvédés lebonyolítása. Az e-portfólió értékelésére szolgáló táblázatokban ezek a viselkedési jellemzők.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott órák/foglalkozások tapasztalatainak megismerése. Az értékelőknek figyelembe kell venniük. képességek és attitűdök megfelelő szintű birtoklását a pedagógiai tevékenységek végzése során mutatott viselkedési jellemzők bizonyítják.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? M) Milyen módszerekkel értékelik a pedagógus kompetenciáit a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?  Az e-portfólió előzetes vizsgálata. 58 . A védés teljes időtartama: 60 perc. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. rendeletben meghatározott pedagóguskompetenciákat. A pedagógus az e-portfólióban dokumentálja különböző tevékenységeit. továbbá a munkaköréhez kapcsolódó módszertani ismeretekről. vagyis bizonyos tudás. (VIII.) Az e-portfólióvédés tartalma Az e-portfólió védése szakmai beszélgetés az e-portfólió dokumentumai alapján. N) A felsorolt módszerek közül melyek azok. értékelése. Ezért az értékelőknek egy-egy kompetencia értékelésénél tulajdonképpen az e-portfólió minden dokumentumát figyelembe kell venniük. valamint a pedagógust foglalkoztató intézmény pedagógiai programjával összefüggő kérdésekről kell számot adnia. hogy egy tevékenység dokumentumai több kompetencia megfelelő sztenderdjének elérését is alátámaszthatják. 2.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének elemzése. amelyekkel a gyakornoknak és pedagógusnak is érdemes tisztában lenni? 1.  A pedagógus által tartott órák/foglalkozások látogatása. megbeszélése.) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió alapján A kompetenciák. 30.) Korm. más szóval indikátorok találhatók. Az e-portfólió védésére a pedagógus előzetesen felkészül az értékelőknek az e-portfólió megismerése után a jelölthöz eljuttatott kérdései alapján.  Az információk értékelése. A védésen jelen van a minősítőbizottság két szakértő tagja és az intézményvezető.

az e-portfólió dokumentumai alapján történt értékelését akár meg is változtathatja a bizottság. Az óra vagy a foglakozás megfigyelését az óra. A megbeszélés témája a pedagóguskompetenciák fejlettségi szintjének és az óra főbb didaktikai komponenseinek elemzése. amit a legfontosabbnak tart pedagógiai munkásságából. Az óralátogatást a szakos szakértő értékeli. Az óra/foglalkozás után ennek értékelésére kerül sor a részvevők mindegyikének a jelenlétében. A védés eredményeként az egyes kompetenciaterületek előzetes.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? 3. 59 .) Miért kapnak a pedagógusok dokumentummintákat (óratervet. Az óra/foglalkozás látogatásán részt vesz a szakos szakértő és az intézmény vezetője. Erre majd a minősítőbizottság együttes jelentésében kerül sor.)  Végül az e-portfólió dokumentumai és prezentációja alapján szakmai beszélgetést folytat a bizottság tagjaival.) A védés menete  A pedagógus 15 perces digitális bemutatóban bemutatja mindazt. (Lehetősége van arra is. minősítési eljárás során a jelölt előzőekben meghatározott számú órájának/foglalkozásának látogatására. értékelést. hogy már a prezentáció során kitérjen ezekre a kérdésekre. 4.és foglalkozásmegfigyelési napló támogatja (lásd az óralátogatás dokumentumainál). hogy a minősítési eljárások során a pedagógusok munkájában valódi minőségi javulás következzen be. értékelése A minősítővizsga.  A védés végén a pedagógus nem kap visszajelzést. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. értékelése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a nyolc pedagóguskompetencia alapján történő értékelésére kerül sor.) az e-portfólió elkészítéséhez és a gyakorló tanításhoz? A minősítési rendszer alapelve.  Reflektál az e-portfólió dokumentumai alapján kapott kérdésekre. Műveltségterületenként a pedagógusok rendelkezésére bocsátott dokumentumminták a pedagógusok szakmai fejlődését kívánják támogatni. tematikus tervet stb.) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió védése alapján A védés az egyes kompetenciaterületek e-portfólió alapján történő értékeléséhez nyújthat további adalékokat. A megfigyelés is a nyolc kompetencia és az óralátogatás alapján értelmezhető indikátorok alapján történik.) Az óra/foglalkozás megfigyelése. 6. 5. megbeszélése. majd azt követő megbeszélésére.

különben nem lehetséges a készítő fejlődéséről. Az e-portfólió a készítés médiumát tekintve más: az e-portfólió dokumentumait nem papíralapon kell elkészíteni és egy kapcsos. Értékelési céllal: a dokumentumokat áttekintve képet kapjunk készítőjének kompetenciáiról. a fotós vagy a modell portfóliója az általa készített munkák reprezentatív gyűjteménye. igaz. Teaching and Teacher Education. azt. az e-portfóliót a szakirodalom a teljesítményértékelési eszközök közé sorolja (Darling-Hammond és Synder 200034). hogy teljesítményértékelési eszköz? Amikor az állásinterjún a személyi asszisztensi állásra jelentkezők azt a feladatot kapják. Authentic Assessment of Teaching in Context. A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkájának dokumentumait tartalmazza.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? XI. az építész. Ez a teljesítményértékelés egy módja. és meg tudjuk határozni. hogy adott idő alatt készítsenek el egy összefoglalót a rendelkezésükre álló munkaanyagokból. a leendő munkaadó egy valós. No. vagyis a megfelelő sztenderdek elérését hivatott bizonyítani. tehát értékelési portfólió. Mint értékelési eszközt. B) Miben különbözik az e-portfólió a papíralapú portfóliótól? Az e-portfólió nem a portfóliók egy újabb típusa. 16. hanem egy erre a célra a kifejlesztett online felületre kell feltölteni digitalizált formában. akik e dokumentumok alapján alkotnak képet a pedagógus kompetenciáiról. csak a végállomást. 34 Darling-Hammond. 523–545. J. a dokumentumokat nem szimulált. 2000. hogy milyen területen mit kell tennie a továbblépés érdekében. Synder. bár szimulált feladat elvégzése során alkot képet a jelentkezők kompetenciáiról. . Ez a dokumentumgyűjtemény kettős céllal készíthető el: Fejlesztési céllal: a dokumentumokat áttekintve képet kapjunk készítőjének fejlődéséről egy vagy több területen. hogy készítője hol tart szakmai fejlődésében. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. céljait tekintve az e-portfólió is fejlesztési vagy értékelési céllal készülhet. Az ilyen típusú e-portfólió nem mutatja be a fejlődési utat. 60 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az ilyen e-portfóliót értékelési portfóliónak nevezzük. vaskos dossziéban összegyűjteni. erőfeszítéseiről átfogó képet kapni. L. Ennek megfelelően a pedagógiai portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény. A pedagógiai e-portfólió minősítési. A festő. hanem valós feladatvégzés közben és után maga a készítő gyűjti össze és bocsátja az értékelők rendelkezésére. szakértői dossziét jelent. Az ilyen e-portfóliót munkaportfóliónak nevezzük. A) Mit jelent az. Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? A portfólió szó maga (hordozható) dokumentumgyűjteményt. Ennek megfelelően az értékelési céllal készült e-portfólió egy dokumentumválogatás. értékelési céllal készül. p. amely az egyes kompetenciák megfelelő szintű fejlettségét. Az elsősorban fejlesztési céllal készülő e-portfólióba hosszabb időszak teljes dokumentációját kell elhelyezni.

például az óratervhez/foglalkozástervhez kapcsolódó döntések magyarázata. elemzését jelenti. milyen anyagrészből. a tanulságok levonása. milyen csoportnak. Önértékelés: mérlegelnünk kell.) Miért szükséges a reflexió? A reflexió világítja meg az olvasó számára az e-portfólió készítőjének gondolkodásmódját. Leírás: a pedagógiai helyzet leírása. csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. amit teszünk. leginkább a tanulókra és önmagunkra nézve. 1. (A cselekvés előtti reflexió. Az e-portfólió célja annak alátámasztása. hogy készítője mind a nyolc kompetenciaterületen elérte a minősítés megszerzéséhez szükséges fejlettségi szintet. A reflexió alapvetően három részre tagolódik: 1. milyen célokkal. pl.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? C) Hogyan lehet definiálni a pedagógiai e-portfóliót? A pedagógus gyakorlatának célirányosan összeválogatott dokumentumait tartalmazza. 2. és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. hogy mit miért tesz. elemzését. D) Mit jelent az. Emellett a szisztematikus reflexió lehetővé teszi a készítő számára saját pedagógiai gyakorlatának kritikus vizsgálatát is. Elemzés/érvelés: a dokumentum interpretálása. 2. Elemzés/érvelés: annak indoklása. az óra eredményességének értékelése.) 3. hogy „készítőjének reflexióival kiegészítve”? A reflexió tapasztalataink. tehát a szakmai fejlődést is szolgálja. (A cselekvés utáni reflexió. és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben. jelen esetben a dokumentumban bemutatott pedagógiai tevékenység szisztematikus végiggondolását. 3. Önértékelés: az óra megtartása után a tervezés sikerességének. 61 . azt. ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását. hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre.) Például: 1. hogy miért tesszük azt. Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése. amelyet választunk. óraterv/foglalkozásterv. alátámasztása. ha ez már a dokumentumban megtörtént. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. készítőjének reflexióival kiegészítve. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

melléklet) 1. 1. hogy a pedagógus az egyes kompetenciaterületeken elérte a minősítéshez szükséges szintet. A z e-portfólióban az egyes kompetenciák megfelelő szintjének elérését többféle. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (max. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve/foglalkozásterve. 3. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása.). hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? 1. E dokumentumok közül nem kerül értékelésre. csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai önéletrajz és a munkahely bemutatása. művészeti tevékenységek bemutatása. dokumentumai (min. A többi dokumentum képezi az e-portfólió kompetenciaalapú értékelésének alapját. a szakértő számára az értékelés megkönnyítése érdekében a nevelő-oktató munka dokumentumait két nagyobb csoportba osztottuk: alap. (Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületek esetén relevánsak. (Ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintjén várhatók el. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Alapdokumentumok: a pedagógiai munkának vannak olyan sarokkövei. sz. 3–5 oldal). amelyek nélkül nem lehet a pedagógus munkáját értékelni.35 4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? E) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására. Önálló alkotói. 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló alkotói. 2. a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. A nevelő-oktató munka dokumentumai. különösen legalább tíz tanóra. 1. 2. esetleg mellékletekben. . szinte végtelen típusú dokumentum igazolhatná. max. Szakmai önéletrajz (formanyomtatvány kitöltése).) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait? Az e-portfólió szívét a nevelő-oktató munka dokumentumai képezik. munkáiról. A szakmai életút értékelése (önértékelés) (kb. albumokban bemutatva). művészeti tevékenységéről. ilyenek például a pedagógiai munka megtervezésének dokumentumai 35 Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. 6.és szabadon választott dokumentumokra. a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell.) 62 36 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hiszen ezek támasztják alá azt. dokumentumai (szakmai szervezeti tagság. oldal). bizottsági tagság stb.) Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni.) A pedagógiai e-portfólió tartalmi elemei Eredetiségnyilatkozat (1. A pedagógiai e-portfólió azonban értékelési céllal készült dokumentumválogatás.36 5. A pedagógus számára a válogatás.

maximum öt szabadon választott dokumentumot kell feltöltenie az e-portfóliójába. A nevelő oktató munka alapdokumentumai mellett a pedagógusnak a Pedagógus I. melyik tárgyból nyújtsa be az e-portfóliót? A magasabb óraszámban tanított tárgyból kell minősítésre jelentkezni. a többit magyarul (ld. Az e-portfóliónak azonban egyben készítőjének egyedi arcát. amelyet a célnyelven készít el a tanév során. mint a tárgy anyanyelvi oktatásának óraszáma. ha ez a nagyobb óraszámban tanított tárgya.) Milyen nyelven készüljenek a dokumentumok. A feltöltendő dokumentum fejlécében célszerű jelezni. A többit. szintre történő minősítéshez összesen minimum három. és a Pedagógus II. témazáró dolgozat. 4. Bizonyos típusú dokumentumokat tehát mindenképpen szükséges bemutatni az e-portfólióban. A két tanítási nyelvű képzésben az e-portfólió nyelvét a szaktárgy célnyelvi tanításának óraszáma határozza meg: ha ez kisebb. hogy egy-egy dokumentum több kompetencia megfelelő szintjének elérését is bizonyíthatja.). hogy bemutassa az iskolai munkán túlmutató szakmai tevékenységeit.) Ha a pedagógus több tárgyat is tanít. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. amelyet célnyelven készít el a tanév során (éves ütemterv. és miért. a tanulás eredményeinek bemutatása és elemzése. bármely IKT-ra épülő vagy más feladat stb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? vagy a tanulási-tanítási folyamat során készült tanulói munkák. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintre történő minősítési eljárás során a szabadon választott dokumentumok száma nincs korlátozva. akkor a pedagógusnak magyarul kell nyújtania a dokumentumokat. óraterv/foglalkozásterv. hogy melyik kompetenciája vagy kompetenciái alátámasztására alkalmas a benyújtott dokumentum. és ebből a tárgyból kell benyújtani az e-portfóliót is. a célnyelven csatolhat. Az alábbi két táblázat közül az elsőben az alapdokumentumokat soroljuk fel. 3. például a reflexiókat magyarul csatolja. mint előbb az idegen nyelv szakosok esetében). hogy mely kompetenciák birtoklásának alátámasztására szolgál a pedagógus megítélése szerint egy adott dokumentum. A pedagógusi munka komplexitásából következik. Ezt a táblázat utolsó oszlopában próbáltuk érzékeltetni. vagy két tanítási nyelvű képzésben dolgozik? Idegen nyelv szakosként. akkor minden dokumentumot. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az egyes dokumentumokhoz fűzött reflexiókban pedig bővebben is érdemes kifejteni. Ha nagyobb. hiszen a pedagógus számára lehetőséget kell nyújtani arra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a másodikban példák találhatók szabadon választott dokumentumokra. mert a bizottságnak nem minden tagja ismeri a célnyelvet. 63 . illetve kutatói munkásságát. Ezeknek az egyéni színeknek a bemutatására alkalmasak a szabadon választott elemek. ha idegen nyelv szakos a pedagógus. portréját is tükröznie kell. a célnyelven nyúj that be minden olyan dokumentumot a pedagógus.

tantervi tudás 2. szaktárgyi. osztályfőnöki tevékenység 6. a hátrányos helyzetű. esélyteremtés. tanuló többi gyermekkel. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A táblázatok könnyebb értelmezése érdekében felsoroljuk a kompetenciákat. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. Pedagógiai folyamatok. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. közösségek alakulásának segítése. 1.) Mi tartozik „A nevelő-oktató munka dokumentumai” rész alapdokumentumai és szabadon választható dokumentumai közé? A következő két táblázatban az e-portfóliónak „A nevelő-oktató munka dokumentumai” című részét alap. szaktudományos. Kommunikáció és szakmai együttműködés. az egyéni bánásmód érvényesülése. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. elemzése 7. A tanuló személyiségének fejlesztése. tanulási. fejlesztése. A tanulás támogatása 4. integrációs tevékenység. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulói csoportok. A szabadon választott dokumentumok csak példák. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.és szabadon választott dokumentumokra bontva mutatjuk be. A táblázatok harmadik oszlopában található számok a pedagóguskompetenciákra utalnak. a pedagógus más dokumentumokat is feltölthet kompetenciái alátámasztására. 64 . Szakmai feladatok.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 5. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. problémamegoldás 8. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési.

). 3. Tananyagok és segédanyagok: szükség szerint. versenyelőkészítés. 5. hogy gondoskodjon a megfelelő számú dokumentum feltöltéséről. 2 foglalkozás terve37. cím. . segédanyagokkal együtt39 (a tankönyv oldalai. A többi lehet szabadon választott dokumentum. 6 Csoportprofil: kb. Feltöltendő dokumentumok és terjedelmük Mely kompetenciák alátámasztására szolgálhat leginkább? 4. a kiadás éve). 2 oldal. kiadó. szemléltető anyagok. 30. Csoportprofil. akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag. A felhasznált tananyag(ok). 3 37 A 326/2013. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik. segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. 1 oldal. segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző. Csoportprofil: kb. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. A pedagógus feladata. abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el. Reflexiók: kb. kiegészítő. Reflexió: kb. digitális bemutató. 2 oldal. valamint a hozzájuk tartozó óratervekkel/foglalkozástervekkel (összesen 10 db). 1. Tervek: kb. Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. 2. fakultáció. Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv.) Korm. feladatlapok. (VIII. óraterv/foglalkozásterv: kb. Az alapdokumentumok között előírjuk minimum két foglalkozásterv csatolását ide. 2. min. Egymásra épülő óraterveket/foglalkozásterveket kell csatolni. míg minimum négy óravázlatot a tematikus tervhez kapcsolódóan kell majd feltölteni. a csoport profiljával együtt. 65 38 39 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.) féléves ütemterve. táblaterv stb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Alapdokumentumok Féléves ütemterv. illetve foglalkozás reflexiókkal ellátott tervének a feltöltését. a hozzájuk tartozó. Reflexió: a döntések indoklása. foglalkozásterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör. hátránykompenzáció stb. 4. korrepetálás. 2 dokumentum (tanulói munka). hogy a pedagógus a tanulási-tanítási/fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani. A feltöltött tananyag(ok). összesen legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység tervével/tematikus tervvel. 15 oldal. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 2 oldal. 3 oldal és a felhasznált tananyag és max. legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek38 (10 db) a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal. óratervek/foglalkozástervek Egy tanulócsoport profiljának ismertetése. 1. egyébként plágiumnak minősül. Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 db óratervet/foglalkozástervet. megvalósításának dokumentumai. felzárkóztatás. A bemutatott tanulócsoportra adaptált legalább egy. rendelet előírja legalább tíz tanóra.

munkaformák sikerességének elemzése.) Leírás és reflexió: kb. 4. A tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott differenciálás bemutatása. 1 oldal Az értékelés dokumentumai: max. 1–2 oldal 6. 5 db Reflexió: kb. órai munkaszervezésben megnyilvánuló differenciálás. 1–2 db 7. 4. 3 oldal 3. témazáró. 1. mintákon át. (A pedagógus órát látogatott. Esetleírás Esetleírás: pedagógiai problémák megoldásának leírása. Minták az értékelés dokumentumai közül (pl. (egyéni feladatok. 2. füzetlapok. IKT alkalmazása IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása. 1. esetleg tanulói visszajelzések. Hospitálási napló (a pedagógus órát látogat. esszék. 1 oldal Ha van diákvisszajelzés: a formanyomtatvány Tanulói munkák és a megvalósítás egyéb dokumentumai: kb. a munkaközösség-vezető. A hospitáló pedagógus visszajelzése: kb. 4. 3 db Reflexió: kb. 1–2 oldal. minta: 2–3 db Reflexió: kb. 7 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése. visszajelzése.) Az értékelés dokumentumai Az előző két pontban bemutatott tanulási-tanítási egységben (tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek) alkalmazott értékelési rendszer bemutatása. tanulói munkák. 3. 3 Példa. elemzése. 6. a tanulói visszajelzések alapján. 7 Hospitálási napló (1 db). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. dokumentálása. projektmunka dokumentumai. Dokumentumok: max.) Az egyik órára meghívott munkaközösség-vezető hospitálási naplója.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? A megvalósítás dokumentumai (a pedagógus óráját látogatják) Az előző pontban kért tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek megvalósításának dokumentumai (pl. a tanulási folyamat elősegítése szempontjából. vagy bemutatóórát tartott. más tanulói munkák) Reflexió: az eredmények elemzése.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutatóóra tanulságai. 1. 5. differenciált házi feladat. 66 .: fényképek. 5 Dokumentum: 1 db hospitálási napló Reflexió: kb. a választott módszerek. vagy bemutatóórát tart) Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. 2 Leírás: kb. 1 oldal 7. Reflexió: a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv megtanításának értékelése a tanulói munkák. példákon. és ha vannak. 1–2 oldal 3. visszacsatolás a további tanítási folyamatra.

IKT-tananyag.és társértékelés alkalmazásának bemutatása példákon át. Az értékekés szempontjai. Ismertetés és elemzés: kb. A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. 8 3. A rendszer nem tud videofájlokat fogadni. 8 2. 1 oldal 3. 2. Reflexiók: kb. megvalósításnak dokumentumai. csak a linkre lehet majd a feltöltött dokumentumban hivatkozni. pl. 1. 8 A pedagógus által tartott óra/foglalkozás egy részletének videofelvétele. 1. Az eljárás értékelése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Példák szabadon választott dokumentumokra Saját fejlesztésű tananyag. Az alapdokumentumok között szereplő tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egy órájának felvételéből max. 2. elemzése és visszacsatolás a tanítási folyamatra. 1. 7. 5. 8 40 Abban az esetben. 3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. feladatlap stb. 7 A tanulói ön. 3 tanulói értékelés csatolása. (anonim!) 6. bemutatása. 1–2 oldal. 3. 4. 1. 3. 2. 1 oldal Dokumentumok. 2. Tanulási tréning: terve. 6. Bemutatás: max. az eljárás leírása. 5. értékelése Feltöltendő dokumentumok és terjedelmük Dokumentum: max. 1 oldal Max. 4. 1 oldal 6. 8 6. 40 41 Reflexió: a felvett óra elemzése A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása az alapdokumentumok között bemutatott tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján. 4. Terv kb. 1 oldal Melyik kompetenciák alátámasztására szolgálhat leginkább? 1. 3. és ha a pedagógus fel tudja tölteni biztonságos felületre. félév vagy év végén. 7. . értékelése Projektterv és megvalósításának dokumentumai. 5. 1 oldal Reflexió: kb. 2–3 oldal Az eljárás és a szempontok leírása: kb. 4 . tanulói munkák: max. Reflexió (értékelés): kb. 8 Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése. 67 41 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.3. 7. 1 oldal. 20 perc. 2 db (bemutatás) Reflexió (értékelés): kb. 1. ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére. 3 oldal A megvalósítás dokumentumai Reflexió: kb. 20 perc. pl. Felvétel: max. 2 db Reflexió (értékelés): kb. értékelése. 4. 2 oldal Terv: kb. 4 3.

tehetséggondozó team. 2 oldal Munkaterv: kb. 4. 8 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az adatok ismertetése. főbb didaktikai feladatok. 6. 1 oldal 5. szervezettel való együttműködésről (Nevelési Tanácsadó. 2 db) Reflexió: kb. támogatásra szoruló tanítványok. 1 oldal. egy adott csoporthoz. eredmények elemzése Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása. 2. 1–2 oldal Csatolható dokumentáció: a tanuló fejlesztésébe bevont más személlyel. Dokumentum: max. családok érdekében tett lépései. 5. 2–3oldal (kérdőív. szülőkkel. Reflexió: kb. esetleg együttműködés. 4. Reflexió: a tevékenység elemzése. 3. 2. 8 5. 68 . Az adatok elemzése: kb. a tanuló profiljával együtt. 8 Segítségre. 10 oldal 4. értékelése. kommunikáció a kollégákkal. külső szervezetekkel. 7. 2 oldal Az együttműködés dokumentumai Reflexiók: kb. 1 oldal Reflexió kb. kapcsolódó ismeretek megjelölésével. a fejlesztendő készségek és képességek. 3 db Reflexió: kb. elemzése. 8 A Nemzeti alaptantervre. kb. 1. 1 oldal Tanulói profil (1 oldal) Terv: max. 2 oldal. 1 oldal 7. Tanmenet: max. 7. Esetleírás: kb. elért eredmények. és a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. Dokumentumok: max. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. cselekvési terv Dokumentum: kb. Reflexiók: a tanulságok levonása Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása Reflexió: a szabályrendszer születésének bemutatása. tantárgyhoz kapcsolódva. 2 oldal. tanulságok Egy tanuló egyéni fejlesztési terve. 6.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Szociometria készítése. 3. 8 4. 8 Osztályprofil: kb. 2–3 oldal Tanulói munkák (max. szülők stb. 6 alkalomra. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet. A tanórák felosztása témakörönként.) 5. Osztályprofil Osztályfőnöki munkaterv A munkaterv megvalósításának dokumentumai. tanulói munkák.

Elemzés: kb. Kb. 69 . 7. pl. reflexiók az elért eredményekre A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk. 2 oldal. sportnap. 1. a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása. 8. 2 oldal Max. 1. 3. 3 dokumentum 1 tanulói e-portfólió: max. Kb. 1. 5. 8 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása. értékelése. 2 oldal Kb. 6. 8 1. 3 oldal Leírás és dokumentumok: kb. 2 oldal. 2 db Max. 8 1. A tevékenység bemutatása. könyv. kutatásban való részvétel. innovációk bemutatása.: új elemek. Dokumentumok: max. kirándulás. 8 6. 7. meghívók (pl. írások. e-mailek. 3. ajánlással Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek. 2 oldal Kb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kipróbálása. az érettségi elnök értékelése. a megvalósítás során a kollégákkal. 10 oldal. hatékony pedagógiai módszerek (max. 2 oldal. Kb. diákrendezvény (pl. 1. 2 oldal Elemzés és értékelés: kb. pl. témanap rövid leírása. 7. 7 8. a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl. 1 oldal. Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásának. 3. képek. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/ cikket?) 1 rendezvény leírása és a saját szerep bemutatása: kb. 8 1. min. 2 oldal. 10 db. diákcsereprogram stb. 8 6. 1. 1. 2-2 oldal. 2. 1 oldal Bemutatás: kb. 8 4. Szakmai publikációk. Tanórán kívüli közösségi program. 10 db. Részvétel az intézményben folyó innovációban. rövid ismertetetése és reflexiók. pályázatokon Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését. 2 oldal Kb. 3. reflexiók az elért eredményekre Nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése. volt tanítványok doktori védésére) Tanulói e-portfólió (tanulói munkák gyűjteménye) – elemzése a tanulói önállóság fejlesztése szempontjából.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Iskolai szintű szakmai rendezvény. max. tankönyvírás stb. bármely kompetencia 7. erdei iskola. rajzok. A szaktárgy tanításához kapcsolódó. háziverseny. Dokumentálás: szükség szerint Reflexió: kb. rövid értékeléssel. max. 3 5. iskolai ünnepség. 3 oldal Reflexió: kb. 7 3. 5. Érettségi eredmények. 2 rendezvény összefoglaló leírása: kb. Saját jó gyakorlatok. ajánlással.). 4. 3. értékeléssel. 2 db) A szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény. múzeumlátogatás.) összefoglaló leírása. tanulói beszámolók. 1. videó stb. eljárások. az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. 4. módszerek kidolgozása. bármely kompetencia 1. 7. min. dokumentálása.

max. Ezeknek a táblázatoknak a segítségével a pedagógus ellenőrizni tudja. illetve javasoljuk. innovációk bemutatása. könyv. 4 oldal 70 .) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Saját fejlesztésű tananyag. max. módszerek kidolgozása. Terjedelem Dokumentum: max. feladatlap. 2. rövid értékeléssel. szaktudományos. ajánlással A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk. IKTtananyag. amelyeket elsősorban bizonyíthatnak.és a szabadon választható dokumentumokat a nyolc kompetencia köré csoportosítva mutatjuk be. szaktárgyi. eljárások. kompetencia Szakmai feladatok. hatékony pedagógiai módszerek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tantervi tudás Alapdokumentumok (A kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. értékeléssel. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/cikket?) Saját jó gyakorlatok. új elemek. kb. hogy minden kompetencia alátámasztására feltöltött -e dokumentumokat. 10 db. bemutatása.) Hogyan győződhet meg a pedagógus arról. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kipróbálása. min. pl. amint az az előző két táblázatban is látható. Az egyes kompetenciák mellett feltüntetett dokumentumok természetesen más kompetenciák alátámasztására is alkalmasak. 5. db. 10 db. 1. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról szabadon választott dokumentumok segítségével. A szaktárgy tanításához kapcsolódó. max. 1–2 oldal A szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény. Itt csak a könnyebb tájékozódás kedvéért kerültek azok mellé a kompetenciák mellé. 2 db (bemutatás) Reflexió (értékelés): kb. max. ajánlással. 5.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 6. min. hogy mind a nyolc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat? A következő nyolc táblázatban az alap. 2 oldal a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása. 1–2 oldal. Kb. rövid ismertetetése és reflexiók.

kapcsolódó ismeretek megjelölésével. 2 oldal Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óraterv/foglalkozásterv: kb. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Alapdokumentumok Egy tanulócsoport profiljának ismertetése. Tanmenet: max. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet. főbb didaktikai feladatok. pl. feladatlapok. kiegészítő. 71 43 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 db óratervet/foglalkozástervet. összesen de legfeljebb három darab tanulásitanítási egység tervével/tematikus tervével. táblaterv stb. szemléltető anyagok. a fejlesztendő készségek és képességek. kompetencia Pedagógiai folyamatok. abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el. egyébként plágiumnak minősül. 2 db Reflexió (értékelés): kb. valamint a hozzájuk tartozó óratervekkel/foglalkozástervekkel (összesen 10 db). a kiadás éve). A felhasznált tananyag(ok). 1 oldal Dokumentumok. 15 oldal Tananyagok és segédanyagok: szükség szerint Reflexió: kb. értékelése Terjedelem Terv kb. A bemutatott tanulócsoportra adaptált legalább egy. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik. 2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Projektterv és megvalósításának dokumentumai. akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag. tantárgyhoz kapcsolódva. Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek42 (10 db) a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal. A feltöltött tananyag(ok). segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző. hogy a pedagógus a tanulási-tanítási/fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani. Reflexió: a döntések indoklása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 2. digitális bemutató. kiadó. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. cím. a hozzájuk tartozó. 10 oldal 42 Egymásra épülő óraterveket/foglalkozásterveket kell csatolni. 1 oldal A Nemzeti alaptantervre. Terjedelem Csoportprofil: kb.). segédanyagokkal együtt43 (a tankönyv oldalai. . A tanórák felosztása témakörönként. egy adott csoporthoz. tanulói munkák: max.

ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére.) Az egyik órára meghívott munkaközösség-vezető hospitálási jegyzőkönyve. Elemzés: kb. 20 perc. 3 oldal A megvalósítás dokumentuma: szükség szerinti Reflexió: kb. Reflexiók: kb. projektmunka dokumentumai. a munkaközösség-vezető (esetleg tanulók) visszajelzése alapján. megvalósításának dokumentumai. 1–2 oldal Tanulási tréning: terve. elemzése. A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása a bemutatott tanulásitanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján. 44 45 Reflexió: a felvett óra elemzése Terjedelem Felvétel: max. 2 oldal. 1 oldal Ha van diákvisszajelzés: a formanyomtatvány Tanulói munkák és a megvalósítás egyéb dokumentumai: kb. füzetlapok. tanulói munkák. 1 oldal 44 45 Abban az esetben. 5 db Reflexió: kb. Terv: kb. A tanulásitanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott differenciálás bemutatása. értékelése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 3. 1 tanulói e-portfólió: max. Reflexió: a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanításának értékelése a tanulói munkák. 1 oldal Tanulói e-portfólió (tanulói munkák gyűjteménye) elemzése a tanulói önállóság fejlesztése szempontjából. . A hospitáló munkaközösségvezető visszajelzése: kb. 72 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Reflexió: kb. órai munkaszervezésben megnyilvánuló differenciálás. 10 oldal. visszajelzése. (Egyéni feladatok. Az alapdokumentumok között szereplő tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egy órájának felvételéből max. 3 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra A pedagógus által tartott óra egy részletének videofelvétele.) IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása példákon. 2 oldal Példa. 20 perc. a választott módszerek. differenciált házi feladat. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a tanulási folyamat elősegítése szempontjából. mintákon át. munkaformák sikerességének elemzése. esetleg tanulói visszajelzések. minta: 2–3 db Reflexió: kb. Terjedelem Hospitálási jegyzőkönyv (1 db). kompetencia A tanulás támogatása Alapdokumentumok Az előző pontban kért tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és a kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek megvalósításának dokumentumai (pl.: fényképek.

volt tanítványok doktori védésére) Terjedelem Tanulói profil (1 oldal) Terv: max. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Alapdokumentumok Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 4. 3 oldal és a felhasznált tananyag és max. Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek. kb. meghívók (pl. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése Terjedelem Csoportprofil: kb. korrepetálás. hátránykompenzáció stb. 1 oldal. 73 . 2 dokumentum (tanulói munka) Reflexiók: kb. tanuló többi gyermekkel. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. az egyéni bánásmód érvényesülése. tanulói munkák. 2–3 oldal Tanulói munkák (max. 3 dokumentum Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tanulási.) féléves ütemterve. kompetencia A tanuló személyiségének fejlesztése. 2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Egy tanuló egyéni fejlesztési terve a tanuló profiljával együtt és a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. 6 alkalomra. e-mailek. Tervek: kb. elért eredmények. versenyelőkészítés. a hátrányos helyzetű. min. fakultáció. a csoport profiljával együtt. megvalósításának dokumentumai. felzárkóztatás. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. 2 foglalkozás terve. 2 db) Max.

rajzok. 2 oldal. képek. 2 rendezvény összefoglaló leírása: kb. közösségek alakulásának segítése. Max.) Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásárnak. 1 oldal Reflexió: kb. Dokumentumok: max. 2 oldal. 2 oldal Munkaterv: kb. esélyteremtés. 2 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 2–3 oldal (kérdőív. 2-2 oldal Dokumentálás: szükség szerint Reflexió: kb. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról a szabadon választott dokumentumok segítségével.) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Szociometria készítése. sportnap. 3 db Reflexió: kb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) megvalósítása: összefoglaló leírás. tanulói beszámolók. eredmények elemzése Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása. elemzése. kirándulás. értékelése. tanulságok Tanórán kívüli közösségi program. külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása. erdei iskola. videó stb. múzeumlátogatás. 1 oldal Osztályprofil: kb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 5. kompetencia A tanulói csoportok. cselekvési terv Terjedelem Dokumentum: kb.) Az adatok elemzése: kb. a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl. iskolai ünnepség. nyitottság a különböző társadalmikulturális sokféleségre. 1 oldal Osztályprofil Osztályfőnöki munkaterv A munkaterv megvalósításának dokumentumai. 74 . osztályfőnöki tevékenység Alapdokumentumok (A kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. fejlesztése. illetve javasoljuk. a megvalósítás során kollégákkal. Dokumentum: max. Reflexiók: a tanulságok levonása Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása Reflexió: szabályrendszer születésének bemutatása. integrációs tevékenység. diákcsereprogram stb. 1 oldal Reflexió kb. az adatok ismertetése. diákrendezvény (pl.

3 tanulói értékelés csatolása (anonim!) Az ön. A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. kompetencia értékeléséhez benyújtott dokumentumokban bemutatott tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott értékelési rendszer bemutatása. 1 oldal Kb. és a 3. félév vagy év végén. más tanulói munkák) Reflexió: az eredmények elemzése. Az eljárás értékelése. 75 . esszék. 2 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. elemzése Alapdokumentumok A 2. elemzése és visszacsatolás a tanítási folyamatra. Érettségi eredmények. eljárás leírása. 2–3 oldal Eljárás és szempontok leírása: kb. Terjedelem Leírás: kb.és társértékelés alkalmazásának bemutatása példákon át. 1 oldal Az értékelés dokumentumai: max. Minták az értékelés dokumentumai közül (pl. 1 oldal Reflexió (értékelés): kb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 6. témazáró. kompetencia Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. reflexiók az elért eredményekre Nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése. visszacsatolás a további tanítási folyamatra. reflexiók az elért eredményekre Bemutatás: max. 1–2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése. Az értékekés szempontjai. Terjedelem Ismertetés és elemzés: kb. az érettségi elnök értékelése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 2 oldal Kb. 3 db Reflexió: kb. 1 oldal Max.

esetleg együttműködés. (A pedagógus órát látogatott. pl. 1–2 db Iskolai szintű szakmai rendezvény. a kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. kommunikáció a kollégákkal. értékelése. vagy bemutatóórát tartott. támogatásra szoruló tanítványok. 1 oldal 8.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutató óra tanulságai. problémamegoldás Alapdokumentumok Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. külső szervezetekkel. 1–2 oldal. Esetleírás: pedagógia problémák megoldásának leírása. szülőkkel. Terjedelem Leírás és dokumentumok: kb. dokumentálása. Segítségre. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1 oldal. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról a szabadon választott dokumentumok segítségével) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Szakmai publikációk. 2 oldal Az együttműködés dokumentumai Reflexiók: kb. 3 oldal Reflexió: kb. kutatásban való részvétel. 76 . illetve javasoljuk. 3 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 2 db Esetleírás: kb. 1 rendezvény leírása és saját szerep bemutatása. kb. írások.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. tankönyvírás stb. Terjedelem Kb.) Terjedelem Dokumentum: 1 db napló Reflexió: kb. Dokumentumok: max. kompetencia Kommunikáció és szakmai együttműködés. kompetencia Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Alapdokumentumok (a szakmai önértékelést is és a tanúsítványokat is figyelembe vesszük. 1 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Részvétel az intézményben folyó innovációban. 1 oldal Leírás és reflexió: kb. családok érdekében tett lépései. Reflexió: a tevékenység elemzése. háziverseny. témanap rövid leírása. A tevékenység bemutatása. dokumentálása. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése. az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. pályázatokon Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését. Dokumentumok: max.

melléklet. mindössze segítség. hogy a feltöltött e-portfólió a pedagógus saját munkája. normál margó (mind a négy oldalon 2. sz. melléklet) Dokumentumminták A dokumentumok megfelelő minőségű elkészítését különféle dokumentumminták is segítik. hogy az elkészített anyagokat minden nehézség nélkül ki tudják majd nyitni az értékelők.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. 77 . 8.) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. melléklet) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. melléklet)  Óraterv (12. 3. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? Az e-portfólió elkészítését segítik: 1. Ezek kitöltése része az e-portfólió dokumentációjának. kiindulópont nyújtása a céljuk. Minta és több esetben sablon készült például a következő dokumentumtípusokhoz:  Tematikus terv (11. Ezt letöltés után alá kell írni. melléklet)  Esetleírás (15. Segítő szempontsorok. sz.) Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok? A dokumentumok elkészítéséhez egységes fájltípusokat kell használni annak érdekében. másfeles sorköz. A feltöltött képek. Formanyomtatványok. melléklet és 13. sz. A minták és a sablonok használata nem kötelező.  A Regisztráció menüpont alatti nyomtatvány kitöltése szükséges a minősítésre jelentkezéshez. Minden dokumentumtípusból több lehetséges változat is található ezen a felületen. sz. Formanyomtatványok A pedagógiai e-portfólió online felületén több formanyomtatvány is található. Az elfogadott fájltípusok és maximum terjedelmük megjelenik feltöltéskor a képernyőn. sz. amelyek a Dokumentumminták és -sablonok link alatt olvashatók.  Eredetiségnyilatkozat arról. 2. A dokumentumokat az egymásra épülésük sorrendjében lehet csak feltölteni. hangfájlok és videók fájltípusai és maximum terjedelmük megjelenik feltöltéskor a képernyőn. a köztük lévő kapcsolati rendszer áttekintéséhez. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. sz.  Formanyomtatvány áll rendelkezésre az Europass típusú önéletrajz elkészítéséhez. egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt a 9. majd beszkennelni és feltölteni a megadott felületre. (1. Dokumentumminták és -sablonok. sz. A szövegfájlok ajánlott formátuma: Times New Roman 12. feltöltéséhez.5 cm). melléklet)  Hospitálási/óralátogatási napló (14.

pedagógiai program. munkaközösségek. módszertani tudásának megújulása. melléklet) Segítő szempontsorok Az első két dokumentum. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.). címe. együttműködés a tantestületen belül. helyét a tantestületben. sajátos vonások. ezek hogyan hatottak szakmai fejlődésére! (8. típusa). különös tekintettel a tanított tárgyakra. melléklet és 20. Azonos intézményben tanító pedagógusok sem tölthetnek fel azonos intézményleírást.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról?  Osztályfőnöki terv (16. c) segítő szempontsor)  Tanórán kívüli foglalkozás (lásd. milyen nehézségekbe ütközött? (Pl. amelyeken részt vett! Ismertesse. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. sz. Az intézmény pedagógiai programjának sajátos vonásai (célok. szaktárgyi tudásának naprakészen tartása. egyrészt mert ugyanazt a jelenséget másként mutatják be és értékelik. a tanulók szociális háttere. műhelymunka stb. sz. más speciális vonás). a pedagógus saját helye a testületben és a munkaközösségekben). erősségek. Az intézmény tanulóközösségének profilja (létszám. mit tett az utolsó minősítés óta szakmai fejlődése érdekében! Milyen segítséget kapott ebben. amelyeket az e-portfólió dokumentumain keresztül nehéz bemutatni! Például: a szülőkkel való együttműködésének értékelése. végzettségek. eredmények). sz. másrészt ennek a dokumentumnak egyedi jegyeket is kell mutatnia: például amikor a pedagógus bemutatja a szaktárgy helyzetét vagy a saját szerepét. pl. a nemek aránya. melléklet)  Egyéni fejlesztési terv (18. Az intézmény infrastruktúrája. 1 oldal) Az intézmény adatai (neve. Természetesen az alapvető adatok egyezhetnek. b) A szakmai életút értékelése (kb. b) segítő szempontsor)  Reflexió (19. testvérkapcsolatok más iskolákkal. Az intézmény társadalmi kapcsolatai. nem. konferencia. f) segítő szempontsor)  Szakmai életút értékelése (lásd. de két különböző pedagógus leírása ugyanarról az intézményről nem lehet teljesen egyező. melléklet és 17. 78 . sz. a pedagógiai e-portfólió alapdokumentumai között szerepel: a) Az intézmény (a pedagógus jelenlegi munkahelye) rövid bemutatása (max. pedagógiai eszköztárának fejlesztése szempontjából. a szülői munkaközösség szerepe. kisebbségek. amelynek megírásához szempontsor található. Ez plágiumnak minősül. kompetencia) A pedagógiai kompetenciákat egyenként végigtekintve értékelje önmagát! Feltétlenül térjen ki az egyes kompetenciák olyan elemeire. a tanulócsoportok száma. sz. A tantestület profilja (kor. 3–5 oldal) Mutassa be. évfolyamok. e) segítő szempontsor)  Projektterv (lásd. A tanított tárgy helyzete az intézményben. melléklet)  Csoportprofil (lásd.) Reflektáljon legalább két szakmai rendezvényre (például továbbképzés.

illetve az egyéni tanulói profil nélkül a benyújtott dokumentumok nem vagy csak nehezen értelmezhetők. hiszen anélkül a terv nem értelmezhető. Ehhez nyújt segítséget az alábbi szempontsor: Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Ezért azonos csoportprofilok feltöltése plágiumnak minősül. az osztálytermi környezet bemutatása. Ezekhez a leírásokhoz is kap a pedagógus segítséget. Ha más szaktárgyat tanítanak. elvi alapjai. akiknek a nézőpontja értelemszerűen különböző.  A csoport megismerése érdekében a pedagógus által tett lépések. feladatainak ismertetése. (Ezen a ponton is szükséges lehet egyes tanulókról írni. a nemek aránya. kompetencia) Vagy: a szakmai munkaközösség(ek)ben végzett munka bemutatása. pl. c) A tanított csoport(ok) profilja  A csoport: a tanulók száma. és 8. pl. kik az osztályfőnök(ök). a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. Az egyéni fejlesztési terv készítése szükségessé teszi a tanuló profiljának felvázolását. A választások indoklása. egyes tanulók szerepe. az intézményben betöltött szerepének. hogyan alakult ki a csoport. d) Egyéni tanulói profil Az e-portfólió egyik szabadon választható dokumentuma egy tanuló számára egyéni fejlesztési terv készítése. Természetesen a szempontsorok használata nem kötelező. egyéni tanulói profil. akkor nyilván a csoport szaktárgyi fejlődésének bemutatása is különböző lesz. tananyagok.  A csoport szaktárgyi fejlődésének megvilágítása: előző tanulmányok (ha voltak). amiért két azonos intézményben tanító pedagógus intézményleírása is eltér majd egymástól: két különböző emberről van szó. módszerek. és hogyan szeretné ezeket a terveket valóra váltani? További dokumentumok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az adott tárgyat kik tanították előzőleg a csoportban.). 79 . jelenlegi célok. új tanulók/elmentek stb.  A csoportban előzőleg használt és jelenleg használt tankönyvek. IKT. más. a tanulmányi kirándulás dokumentálása és a pedagógiai problémamegoldás dokumentálása. munkájának értékelése.) Ha két pedagógus ugyanarról a csoportról készít csoportprofilt a minősítési eljárás során. a pedagógus és a csoport által eddig kitűzött célok.)  A pedagógus lépései a csoporttal való megfelelő viszony kialakítása érdekében. Ismertesse szakmai terveit! Milyen szakmai tervei vannak. (Ezen a ponton szükséges lehet az egyes tanulókról külön is írni.  A csoportdinamika működése ebben a tanulócsoportban. a főbb nehézségek és megoldásuk lehetséges útjai. Mivel a tanítás erősen kontextushoz kötött munka. a csoport erősségei. tanulói munkákkal. eredmények.  A csoport története (pl. a csoport/osztályközösség bemutatása. akkor is elvárható két különböző csoportprofil feltöltése ugyanazért.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? gyakorlatának jellemzése. (7. A két pedagógus és a csoport viszonya is alapvetően más. szociokulturális jellemzők. kompetencia). amelyeknek megírásához szempontsor található: a tanított csoportok profilja. a pedagógus lépései a megfelelő csoportdinamika kialakítása érdekében. (7.

művészettörténeti stb. általános fejlesztési célú.  Feladatmegosztás. szervezésben). esetleg teljes iskola). A szervezés lépései. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. szülőkkel. vetélkedő vagy más esti program anyaga stb.  A produktum bemutatása (illusztrálva). tanórán. országismereti. 80 . tanulási szempontból erősségei. ii.  A tanulóval folytatott megbeszélés rövid összefoglalása. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. motivációjáról. attitűdjéről és tanulási stratégiáiról. iv. A kirándulás értékelése: mennyiben érte el céljait. módszereiről. iskolán kívül stb. tárgyhoz való viszonyáról. túrázás). szervezésbe).  a pedagógus egyéni célja: pl. tanulói idegenvezetés. sporttevékenység (pl. iii.). különös tekintettel az adott tárgyra. tudás fejlesztése). információk a tanuló iskolához. akár egész tanévre szóló). tanulságok). indoklása (pl. az adott tárgyból rendelkezésre álló tanulói munkák elemzése.  egyéni fejlesztés (egyéni feladat a tervezésben.  közösségfejlesztő célja (pl. A kirándulás céljai:  tanulmányi (pl. problémái.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról?  A tanuló személyiségének megismeréséhez igénybe vett források.)  Összefoglalás: a tanuló személyisége. interjúk. e) Segítő szempontsor tanulmányi kirándulás dokumentálásához: i. földrajzi. v.  Tervezett időtartam és ütemterv (egy naptól több hetet meghaladóig.  a szülők bevonása. A kirándulás programja. céljairól. osztályfőnökkel folytatott megbeszélés.  A projektmunka értékelése (a megvalósítás eredményessége. tananyaghoz kapcsolódó.  A téma feldolgozása (pl.). a kommunikáció javítása a tanulókkal. mire lehet építeni a fejlesztésben.  Az adatgyűjtés módja. pl. a rendelkezésre álló dokumentumok és a belőlük nyert adatok elemzése. ünnephez kapcsolódik). (Új információk a tanuló háttéréről. a történelmi. társaihoz.  A résztvevők köre (kiscsoport. f) Segítő szempontsor projekt bemutatásához  A témaválasztás bemutatása.  A tanuló iskolai pályafutásának rövid áttekintése. A kirándulás dokumentumai (képek. nagyobb közösség. a tanuló énképéről. tanórán kívül. a kommunikáció javítása közös feladatokon keresztül) vagy a tanulók közösségi felelősségvállalásának a fejlesztése (bevonásuk a tervezésbe. klikkek megbontása.

dokumentálásához  Az eset leírása: az eset tényszerű ismertetése. Ha nem volt biztos az értelmezésben. amelyekhez már „csak” reflexiókat kell csatolnia. A cél pontosabb megismerése érdekében ajánlott. (Pl. jó gyakorlat leírása. állandó fegyelmezési problémák egy tanulóval.)  Az eset értelmezése: milyen okokra vezette vissza a problémát. amelyekkel már rendelkezik.) Az első lépés: a célok azonosítása. a használható dokumentumok körének behatárolása A cél jelen esetben világos. (Pl. azonosítsa. de a végleges döntést ebben a kérdésben érdemes az e-portfólió anyagainak végső összeállításakor meghozni. Először célszerű a nevelő-oktató munka dokumentumaira koncentrálni. dokumentumokkal tudja alátámasztani. hogy a pedagógus kompetenciáit bemutassa. Ekkor kell eldöntenie azt is. melyik téma adja majd az e-portfólió alapdokumentumai között kért tanulási-tanítási egység tervét/tematikus tervet és a kapcsolódó óraterveket. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ezt az értelmezést milyen tényekkel. Ennek a résznek az a célja. Az e-portfólió készítője dönthet úgy. például tanúsítványok. A szabadon választható dokumentumok körének végiggondolása rögtön a munka elkezdésekor igen hasznos. milyen terjedelemben és formátumban. és így más értelmezési keretbe kellett helyeznie a történteket.) Sikertelenség esetén új megoldási terv kialakítása. hogy egy adott kompetenciáját más dokumentum segítségével mutatja be. mert a dokumentumok gyűjtését azonnal el kell kezdenie. F) Hogyan készül az e-portfólió? A pedagógiai e-portfólió készítése hosszú folyamat. vagy helyes volt az értelmezés. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Érdemes rögtön azonosítani azokat a dokumentumokat. hogy milyen dokumentumokra van szükség. párhuzamosan is folyhatnak. hogy a pedagógus alaposan tekintse át az értékelési kritériumokat. mert ezek képezik az e-portfólió gerincét. 1. A fenti táblázatokban megadott szabadon választott dokumentumok csak ajánlások. ennek csatolása. és ezek alapján hogyan értelmezte az esetet. hogy a nagyobb óraszámban tanított tárgy melyik csoportjában. mert új adatok merültek fel. vagyis ismerkedjen meg a kompetencialeírásokkal és az indikátorokkal. ha van dokumentum. pedagógia problémák megoldásának leírásához. de nem a megfelelő megoldást választotta. a dokumentumok körének behatárolását pedig az e-portfólió tervezői már jobbára elvégezték. iskola rendezvények dokumentumai. amelynek egymást követő lépései átfedésben is lehetnek egymással.)  Milyen lépéseket tett a probléma megoldására? Miért ezeket a lépéseket választotta?  Milyen sikerrel jártak a lépései? Miért? Ha nem volt sikeres. és minden más. beszélt a szülőkkel. foglalkozásterveket. Ennek ellenére az egyes lépések elég világosan elkülöníthetők egymástól. Még egy feladat maradt a pedagógus számára: a szabadon választható dokumentumok kiválasztása. példák.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? g) Segítő szempontsor esetleíráshoz. nem volt megfelelő az eset értelmezése. osztályfőnökkel stb. Ezután olvassa el figyelmesen az alapdokumentumok listáját. miért nem? (Pl. milyen eszközökkel jutott újabb adatokhoz. 81 .

Bár használatuk nem kötelező. és ne felejtse el elkérni a tanulóktól. hogy Az e-portfólió jelentős része tulajdonképpen a mindennapi nevelési. vagy a e-munkaportfólióban tudja a elkészítésére. A tanulási-tanítási egység terve. az e-portfólió értékelése során sokat számít. 82 . a megvalósítás dokumentumai.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 2. amelyek a legjobban megfelelnek ennek a célnak. amely az e-portfólió dokumentumai alapján egyáltalán értékelhető. Célszerű a pedagógusnak gondosan eltenni azokat a dokumentumokat. Érdemes átnézni a mintákat is. Érdemes áttekinteni az e-portfólió egészét is. akkor érdemes egy munkaportfólióba. a tanulási-tanítási egység tervéhez/tematikus tervhez tartozó óratervek/foglalkozástervek. Ha a pedagógusnak évei vannak az e-portfólió mindenből. Ajánlott még a tervezés fázisában átgondolni. Ajánljuk figyelembe venni. foglalkozások megtartása után javasoljuk azonnal feljegyezni a legfontosabb gondolatokat. Érdemes rögtön szkennelni a papíralapú dokumentumokat. foglalkozástervek kidolgozásához is kínálunk mintákat. amelyeket az óravázlatokhoz. mindenképpen célszerű megnézni a mintákat.vagy szabadon választható dokumentumból több is rendelkezésére áll egy-egy kompetencia birtoklásának alátámasztására. formanyomtatványokat több változatban is.) A második lépés: a dokumentumok gyűjtése. Mivel a reflexiók világítják meg az értékelők számára azt. azaz a nevek kitakarásáról.) A negyedik lépés: a reflexiók végleges formába öntése A reflexiók végleges formába öntése következhet. hogy minden írás folyamat. A gyermek/tanulói munkák esetén szkennelés előtt gondoskodni kell az anonimitásról. mit ír le jegyzeteiben. Ha a pedagógus a dokumentumgyűjtés folyamán már írt reflektív jegyzeteket. gyermekektő l azokat a munkáikat. akkor is célszerű gondosan újra elolvasni az útmutató elejét arról. A csoportprofil megírásához az előző pontban található segítő szempontsor. amit tesz. milyen pedagógiai nézetek és tudásanyag vezeti a munkájában. több dokumentumot elhelyezni később legyen majd lehetősége a válogatásra. a gyermek/tanulói munkák és az eredmények értékelése. a csoportban tanított egység/téma terve. mit kell tartalmaznia a reflexiónak. amiből csak lehetséges. Érdemes ilyenkor áttekinteni az egyes kompetenciák értékelési táblázatait és ezek fényében meghozni a döntést (lásd az értékelési táblázatokat). elkészítése A következő lépés a dokumentumok gyűjtése. hogy milyen kompetenciáikat tud majd bizonyítani az adott dokumentummal. tanítási tevékenység dokumentálása: egy adott csoport profilja. a következő lépés a dokumentumok alapos áttekintése és azoknak a kiválasztása. mennyire tudatosan teszi. Az óra/órák. és csak ezután véglegesíteni a reflektív jegyzeteket. mennyire ad kiegyensúlyozott képet a pedagógus munkájáról. és csak azután elkezdeni a munkát. Lehetőség szerint minden kompetencia minden olyan indikátorának az értékeléséhez adatot kell szolgáltatnia.) A harmadik lépés: a válogatás Ha a pedagógusnak egy-egy alap. amelyeket szeretne felhasználni. hogy a reflektív jegyzetekben majd fel lehessen használni őket. 4. foglalkozástervekhez csatolni akar. tematikus terv és az óratervek. 3. hogy a pedagógus mit miért csinál. így hasznos lehet fogalmazója számára a reflexió első vázlatát egy időre Az emberi erőforrások minisztere által 2013. vagy a számítógépén. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy ez a munka ne maradjon az e-portfólió készítésének végső szakaszára. A dokumentumokat Pedagógus-életpályamodell (továbbiakban PÉM) honlapján található pedagógus gyűjteni.

akkor ezek nagy részét már a munkaportfólióba történő belépéskor ki kellett töltenie (például az önéletrajzot). értékelés tényekkel megfelelően alá van-e támasztva? 4. a feltöltött dokumentumban jelezze ezt. Tanácsos elolvastatni egy kritikus baráttal. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (segítő szempontsor található az útmutató előző pontjában) 5. sz.) (1. majd visszatérni hozzá és friss szemmel újra megnézni. Figyelembe veszi-e – ha vannak – a külső visszajelzéseket? (Pl. szakmai tudására támaszkodik-e? 6. Figyelembe veszi-e az etikai szempontokat? 7. Ha a pedagógus végig a PÉM e-portfóliójának a felületén dolgozott. . A megfelelő szakmai nyelvezetet használja-e? 5.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? félretenni. 83 47 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Figyelembe veszi-e az elemzésnél a körülményeket. Kritikusan értékeli-e a gyakorlatát? 9. kollégák. A szakmai életút értékelése (Segítő szempontsor található az útmutató előző pontjában) 46 Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. kollégával. melléklet) 1. Elég világos és szabatos-e a megfogalmazás? 10. a feltöltött dokumentumban hivatkozzon erre. A reflexiók áttekintésekor hasznos lehet a következő ellenőrző kérdéssor: 1. szülők. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a mentorral és visszajelzést kérni tőle. a tanulók. Ezek a dokumentumok csak Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár minősítése során kötelezőek. a kontextust? 5. Milyen egyéb.) Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. iskolavezetés visszajelzéseit. amelyet elemzés. Önálló alkotói. az ott rendelkezésére álló munkaportfólió felületet használta. Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. majd a visszajelzés alapján újra átgondolni a reflexiókat. A reflexió puszta leírás vagy olyan leírás. a nevelő-oktató munka dokumentumain kívüli kötelező elemek vannak a P1 és P2 szinteken? Eredetiségnyilatkozat (Kitöltendő formanyomtatvány található a pedagógiai e-portfólió online felületén. érvelés. Az elemzésben/érvelésben elvekre. művészeti tevékenységek bemutatása és dokumentumai47 4.) 8. kitöltése Ezután szükséges kitölteni a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumait. Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületeken dolgozó pedagógusok számára szükségesek. A pedagógiai helyzet/probléma leírása pontos és szakszerű-e? 2. Szakmai önéletrajz (Formanyomtatvány a pedagógiai e-portfólió online felületén) 2. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása és dokumentumai46 3. Az elemzés. érvelés és értékelés is követ? 3.

és képes saját szakmai fejlődésének irányát megszabni. tehát felesleges az e-portfólióban? 4. hogy tökéletes. ha van videó feltöltve valahová. értékelni. Figyelnie kell arra. a köztük lévő kapcsolati rendszer áttekintéséhez. Érdemes ebben a stádiumban egy külső értékelő. amit csatolni kellene? 3. Olyan munka-e az e-portfólió. világosak. figyelembe véve a külső véleményeket is.és hangminősége megfelelő. A szabadon választott dokumentumok elősegítik-e azt.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? E dokumentumok közül kiemelkedik a szakmai életút értékelése. Van-e olyan dokumentum. és képes önmagát. hogy a feladat leírása szerint a gátló-segítő tényezőket is megemlítse. hanem azt. hibák. A jelöltnek nem azt kell bizonyítania. Végül tanácsos még egyszer áttekinteni az e-portfóliót és megpróbálni külső szemlélő szemével is nézni. annak kép. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tulajdonképpen a kompetenciák értékelésére alkalmazott indikátorok alapján átfogó önértékelést írni. Tartalmazza-e a kompetenciák bizonyítására az összes alapdokumentumot? 2. egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt a 9. amely nem nyújt a többihez képest új információt. arról tudatosan dönteni. A dokumentumokban nem maradtak-e elírások. A reflektív jegyzetek megfelelően megvilágítják-e az Ön gyakorlatának alapelveit? 5. és a szakmai fejlődési terveit is fel kell vázolnia. Mindegyik dokumentum megnyitható-e. hogy elérte a megfelelő szinteket az egyes kompetenciaterületeken. a videó elérhető? 8.) A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának feltöltése A dokumentumokat az egymásra épülésük sorrendjében lehet csak feltölteni. szakmai munkáját objektíven elemezni. melléklet. Érdemes a pedagógusnak ennek a dokumentumnak a megírását utolsó lépésként elvégezni. hogy az értékelők az Ön pedagógiai munkásságáról a lehető leghitelesebb és legteljesebb képet alkothassák? Van-e még valami. 6. sz. egy megbízható kolléga/mentor véleményét kikérni és a következő ellenőrző kérdéssor alapján még egyszer megvizsgálni az e-portfóliót. a megfelelő formátumban került-e feltöltésre. Minden dokumentum a megadott terjedelmi keretek között maradt-e? Mindegyik megfelel-e a megadott formai kritériumoknak? 6. az összefüggő szövegek koherensek. amelyre Ön joggal lehet büszke? Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a szkennelt dokumentumok jól olvashatók. 1. nyelvezetük szakszerű? 7. 84 . eredményeiről? 9. Az e-portfólió hiteles és átfogó képet nyújt-e az Ön pedagógiai munkásságáról.

Vol. mit felejtett ki. pp. hogy amikor minősítésre jelentkezik. Perspectives on Alternative Assessment Reform. Az angol nyelvű szakirodalom egyenesen „portfólióbörtönről” beszél: az utolsó hetekben a kétségbeesett kapkodás hosszas szobafogságra ítélheti a pedagógust.1. lépésnél két szín. Ha nem. hogy valamelyik kompetencia dokumentálását nem is tudjuk megoldani. 39. és addig nem is fogadja be az e-portfóliót. (Hargreaves. Lorna. esetleg akkor felfedezni. 48 Hargreaves. Michele. 69–95. . 2002. e-portfóliójának már készen kell lennie.) A hetedik lépés: az ünneplés Ha minden kérdésre van válasz. Earl and Schmidt 200248) Ezért a munkát időben el kell kezdeni és a megfelelő ütemben elvégezni. akkor be lehet nyújtani az e-portfóliót. Ezért igen kockázatos a munkát az utolsó pillanatra hagyni. Ha a dokumentáció teljes. Andy. Fontos: az egyes fázisok átfedésben lehetnek egymással. No. egységes formába öntése. Például a reflektív jegyzetek írása végigkíséri az egész folyamatot. majd a folyamat végén szükséges a jegyzetek koherens. akkor jelzi a pedagógusnak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Szem előtt kell tartania a pedagógusnak. Ezért szerepel a 4. 85 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a találomra felhalmozott. American Educational Research Journal. Earl.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. akkor a rendszer azonnal nyugtázza az e-portfólió benyújtását. G) Hogyan ütemezze a pedagógus ezeket a lépéseket? A pedagógiai e-portfólió elkészítése hosszabb folyamat. amíg a hiányosságot nem pótolja. összegyűjtött anyagok közül a beadás előtti utolsó pillanatban kiválasztani a megfelelőnek vélt dokumentumokat. – Schmidt.

hónap 4. feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés 1. 86 . kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése. feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés 1.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Egy lehetséges ütemezés hat hónapra: Tevékenységek Az első lépés: a célok azonosítása. kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hónap Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hónap 6. hónap 3. végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók megírása. hónap Egy másik lehetséges ütemezés négy hónapra: Tevékenységek Az első lépés: a célok azonosítása. hónap 4. a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók írása és végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. hónap 3. hónap 2. hónap 2. hónap 5.

Az óraterv/foglalkozásterv elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a pedagógus. illetve a későbbiekben az értékelőkben felmerülhetnek. témazárók. Rendkívül fontos még az e-portfólióban a tanulók anonimitásának a biztosítása. hogy a kritikus barát szerepe a fent leírtakra korlátozódik-e vagy sem. vagy az egyik reflektív jegyzetben az érvelés nem világos az olvasó számára. csoport. hogy a pedagógus az adott kompetencia területen az adott szintet elérte. A kritikus barát szerepe tehát rokonítható a szakdolgozat témavezetőjének szerepével.) Az e-portfólió dokumentumainak azt kell alátámasztaniuk. Az viszont az e-portfólió esetében kideríthető. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hanem a dokumentumokkal bizonyított kompetenciák értékelését. videót készít és tölt fel. és a minősítőbizottság elnöke jelenti az esetet az illetékes kormányhivatalnak. igazítsa azt a tanulócsoport profiljához és megfelelő forrásmegjelöléss el. projektmunkák stb. A pedagógusnak nemcsak a tanulói. hogy nézze át az e-portfóliót. és adjon visszajelzést. reflexióit tölti fel az e-portfólió rendszerébe. még keresztnevüket sem. 87 . szaktanácsadóját. A segítség csak és kizárólag visszajelzés lehet. például annak jelzése. ha túlságosan beleavatkozott a folyamatba. hogy valami kimaradt a dokumentumok közül. Ez azonban nem azt jelenti. Az elemzésekben sem használhatja a tanulók valódi nevét. amelyek a munkával vagy egyes részeivel kapcsolatba n az olvasóban. Ez az e-portfólió esetében is plágiumvétségnek számít. (A kompetenciák. amikor tanulói vagy gyermekmunkákat tölt fel. illetve olyan kérdések megfogalmazása. hanem minden esetben.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? H) Kinek a segítségét veheti igénybe a pedagógus az e-portfólió elkészítéséhez? Az e-portfólió elkészítéséhez a pedagógus igénybe veheti kritikus barát(ok) segítségét. vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített óratervvel/ foglalkozástervvel dolgozik. például megkérheti egy hozzáértőnek ítélt kollégáját.és osztályprofilok elkészítésekor kell erre ügyelnie. akár csak nyelvhelyességi szempontból is. J) Hogyan értékelik a pedagógiai e-portfóliót? A pedagógiai e-portfólió értékelése nem a dokumentumok egyenkénti értékelését jelenti. hivatkozással lássa el az óratervet/foglalkozástervet. ellenőrizni senki sem tudja. I) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az e-portfólió dokumentumaival kapcsolatban? Azt. A szülők beleegyező nyilatkozatait el kell tennie. A nyilatkozatokat a védés során a szakértők ellenőrizhetik. hogy kritikus barátja bármilyen dokumentumot elkészíthet vagy átírhat. a védésnél azonban könnyen kiderülhet. gyakornok esetében mentorát. ha egy pedagógus valaki más előzőleg már beadott dokumentumait. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szülői beleegyezést kell kérnie. Ezért kell a készítőjének aláírnia és az e-portfólióval együtt benyújtania egy eredetiségnyilatkozatot. Ha az e-portfólióval kapcsolatban plágiumgyanú merül fel. a minősítési eljárást a szakértők felfüggesztik. sztenderdek és indikátorok fogalmáról lásd az Útmutató Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? című fejezetét. Ha fényképet. legyenek ezek prezentációk.

é. a pedagógus jelzi a dokumentum fejlécében. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.. Az e-portfólió dokumentumait a két szakértő egymástól függetlenül értékeli. az e-portfólióból nem. 0 = nem jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés nem támasztják alá azt. de a szakértő szerint nem felel meg ennek a célnak. sz. 2 = többnyire jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése meghatározóan kimutatható. nem jellemző. Azt.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Az e-portfólióban egy dokumentum több kompetencia megfelelő sztenderdjének elérését is dokumentálhatja. A szakértőnek ettől függetlenül figyelembe kell vennie a dokumentumot az adott kompetencia értékelésekor. 1 = kevéssé jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése esetleges. hogy a pedagógus munkájában az indikátorral leírt viselkedés megjelenik. így ilyen esetekben az értékelő köteles a nem értelmezhető (N. amelyek alátámasztására az e-portfólió dokumentumaiban nem lehet adatot találni. K) Mi történik az e-portfólió dokumentumainak értékelése után? Az e-portfólió dokumentumainak értékelése után mind a két szakértő megfogalmazza kérdéseit. és alkalmazása a pedagógus reflexiói alapján tudatos. bár nem következetes és állandó. Elképzelhető azonban.: Az adott indikátor nem értelmezhető az e-portfólió dokumentumai alapján. mellékletben és a 4. é.) bejegyzést tenni a megfelelő indikátor mellé és a kompetencia értékelésénél ezt. amelynek a megfelelő szintjét az adott dokumentum bizonyítja. elfogadó légkört teremt. sz. hogy fel tudjon készülni a védésre. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 88 . é. A Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján a 3.) Mit tartalmaznak az értékelési táblázatok? A táblázatok fejlécében található N. 3 = jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése következetes. (Előfordulhat ennek az ellenkezője is: a pedagógus egy adott dokumentumot egy bizonyos kompetencia bizonyítására alkalmasként jelöl meg. állandó. valamint az ehhez hasonló indikátorokat figyelmen kívül hagyni.” Nyilvánvaló. mellékletben található. hogy ezt csak az óralátogatás során lehet megállapítani. többnyire jellemző és jellemző kifejezések jelentése a következő: N. hogy egy dokumentum milyen kompetenciák bizonyítására alkalmas.) Ezért összefoglalóan azt lehet mondani. illetve a pedagógus reflexiói alapján kevéssé tudatos. és a pedagógus reflexiói alapján a viselkedés tudatos. hogy nem minden olyan kompetenciát jelöl itt. Például „Óráin harmóniát. A kérdéseket eljuttatják a pedagógushoz. kevéssé jellemző. 1. biztonságot. Az értékelési táblázatok indikátorai között szerepelnek olyanok. hogy a szakértőnek az e-portfólió minden dokumentumát mérlegelnie kell az egyes kompetenciák értékelésekor.

a tanulási-tanítási és nevelési célok világos ismerete és követése. illetve a foglalkozáslátogatás szerves része a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési eljárásnak.és indikátorértelmezések. valamint a hozzájuk kapcsolódó indikátorok alapján történik. Az óramegfigyelési és az értékelési szempontokat a szakértők előzetesen megkapják. Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A) Mi a látogatás célja? Kik a szereplői? Az óralátogatás. hogy egy indikátor nem értelmezhető egy tanítási órán/foglalkozáson. hogy az óra megtervezése. megtartása és elemzése a pedagógusnak milyen kompetenciáiról és a meglevő kompetenciák milyen szintjéről tanúskodnak. a tanulókkal kialakított együttműködés különböző formái. szervezett és kivitelezett konkrét oktatási-nevelési tevékenységek megfigyelésén keresztül – a pedagógus kompetenciáinak a fejlettségét határozza meg.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? XII. Az óralátogatással kapcsolatos fogalmak értelmezését az útmutatót záró Fogalomtár tartalmazza. a legkorszerűbb oktatási-nevelési stratégiák alkalmazása. Jó. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Előfordulhat. ha a szakértő az indikátorok értékelése előtt mérlegeli. A megbízott szakértő a jelölt két (Mesterpedagógus és Kutatótanár esetében egy) óráját vagy foglalkozását látogatja meg egy előre egyeztetett időpontban. szakmai szolgálati és a gyermekvédelem és javítóintézeti nevelésre vonatkozó kompetencia. B) Mi képezi az óralátogatás értékelésének alapját? A minősítési eljárásban a szakértő a szakórát vagy a foglalkozást aszerint értékeli. C) Miként lehetséges a kompetenciák megfigyelése a tanítási órán/foglalkozáson? A minősítési szakértő feladata. Az értékelés egységesen a megadott nyolc pedagóguskompetencia szerint. szakszolgálati. az általa előkészített naprakész és rendszerezett oktatási tartalom.és nevelésszemlélete. 89 . Az óra vagy a foglalkozás látogatását a szakos szakértő és az intézmény vezetője közösen végzi. a pedagógusok is megismerhetik őket. Az óralátogatás célja a pedagógus kompetenciáinak és kompetenciaszintjének értékelése a pedagógus tervezési és tanítási tevékenysége alapján. tanítói. Ennek eldöntésében segíthetik a szakértőt a mellékletben szereplő óvodai. Az óra/foglalkozás látogatása alatt az indikátorok szerinti értékelés nem lehetséges.és foglalkozásmegfigyelési napló sablon (XII/D/7. amelyek nem értelmezhetők az adott óra/foglalkozás értékelésekor. hogy a tanítási óra/foglalkozás látogatása során az óra . Ezért a minősítő szakértő – a pedagógus által tervezett. erre az óra megbeszélése után kerülhet sor az összes tapasztalat mérlegelése után. szaktárgyankénti. fejezet) szerint pontosan feljegyezze az órával/foglalkozással kapcsolatos összes pedagógiai észrevételét. az aktivizálás és a motiválás gyakorlati megvalósításai mind a pedagógus kompetenciájának a gyakorlati bizonyítékai. ebben az esetben az adott indikátort az értékelésből ki kell hagyni. A pedagógus korszerű oktatás. a differenciálás. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az óralátogatás értékelése része a pedagógus átfogó minősítésének. hogy melyek azok az indikátorok.

a helyi tantervben és a NAT-ban előírt célokhoz és feladatokhoz. szaktudományos. Óratervminta. ugyanakkor a következő fejlődési lépcső lehetőségét is körvonalazza számukra. A pedagógus óratervében. kompetencia: Pedagógiai folyamatok.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A szakértő a tanítási órán/foglalkozáson a kompetenciák megfigyelésére törekszik: 1. a motiválás és a differenciálás mint fő szempont jellemzi tervezési tevékenységét. foglalkozástervében képes komplex módon összehangolni a pedagógiai tevékenység összes elemét és ezeket a tanulói személyiségfejlesztés szolgálatába állítani (vö. és azonnali. és ha szükséges. miközben gondolkodásukat. hogy a pedagógus milyen tantervi. hogy ismeri szaktárgya legkorszerűbb tudományos eredményeit. kompetencia: A tanulás támogatása A szakértőnek a tanítási órán meg kell figyelnie. személyes példája segítségével hozzájárul a tanulók szaktudományos érdeklődésének a felkeltéséhez és fenntartásához. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A pedagógus óratervében. szaktárgyi és pedagógiai tudást birtokol. sz. tantervi tudás A tanítási óra/foglalkozás cél. milyen nevelésfilozófiát vall. adaptív módon kell alkalmaznia. mennyire vetít elő a cél. Továbbá képes a korszerű nevelés. kreativitásukat. interdiszciplináris szemléleten alapuló szaktárgyi problémafelvető és problémamegoldó attitűd jellemzi. hogy a pedagógusnak mennyire sikerült a tanítási célokat úgy megfogalmazni. A pedagógus tevékenységében érdemes megfigyelni. 2. továbbá az aktivizálás. a nevelési és oktatási stratégiákban konkretizálni és ezáltal a nevelés és az oktatás folyamatát tudatosan meghatározni. Ugyanakkor a pedagógusnak a terveit a pedagógiai valóság igényeihez mérten. illetve ezek gyakorlati alkalmazhatóságát. új megoldásokat találjon a pedagógiai hatékonyság érdekében. és ezt érvényesíti a tervezésben. melléklet). szaktárgyi. A tervezésben képes rövid és hosszú távon is gondolkodni. 3.és feladatrendszer meghatározásában olyan teljesítményeket a pedagógus. hogy a terveitől eltérjen. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.és feladatrendszerének kidolgozása annak is bizonyítéka. hogy a pedagógus mennyire képes a szaktárgyi tartalmat olyan tanulási modellé összeállítani.és feladatrendszer szervesen illeszkedik a tanulási-tanítási egység tervében/tematikus tervében. foglalkozástervében meghatározott cél. Az általa alkalmazott stratégiák arról tájékoztatják a szakértőt. kompetencia: Szakmai feladatok. hogy milyen módszertani kultúrával rendelkezik a gyakorló pedagógus. tisztában van a tartalomközpontú (pl. matematika) személyiségfejlesztés lehetőségeivel. koordinálni. 12. A pedagógus képes referenciaszeméllyé válni tanítványai számára. sz melléklet és 13. a tartalom és a stratégia közötti kapcsolatot. hogy miként valósítja meg a tanulók közötti együttműködést a szaktárgyi tudás elsajátítása érdekében. Pontosan látja a cél. Továbbá az oktatás-nevelés tartalmának a kidolgozása során bizonyíthatja a pedagógus. önálló tanulási módszereiket is fejleszti. A pedagógus képes csoportok és egyének számára fejlesztési terveket kidolgozni a tanítási órára és ezeket a tanulókkal együttműködve hatékonyan megvalósítani. hogy azok részben a tanulók tanulási céljaivá válhassanak. A hatékony pedagógus a tervezésbe a folyamatos visszajelzés és értékelés mozzanatát tudatosan beépíti. mennyire ismeri és mennyire alkalmazza az e-tanulási környezetekben rejlő lehetőségeket. 90 . képesnek kell lennie arra. A tanítási stratégia arról is árulkodik. Továbbá a szakmai közéletben való szakmai kommunikáció és együttműködés gyakorlásának a példaképévé válhat. Ennek megítéléséhez célszerű az órát a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egységében is megvizsgálni.és tanuláselméleteket a tervezés szintjén. amelyekért a Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amely épít a tanulók előzetes tudására és tapasztalatára.

tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. elmélet). eszközök és szervezési formák összehangolását. azaz az ismeretek (fogalom. tanulási. ha szükséges. a tanulócsoport sajátosságaihoz igazítani és a személyiségfejlesztés feladatának alárendelni. annak a megállapítása. A tanulók és a tanulócsoportok egyéni igényeihez és sajátosságaihoz való alkalmazkodásnak már a célok megfogalmazásában is érvényesülnie kell. a tanulók személyiségét. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. leírás. tanuló többi gyermekkel. törvény. a hátrányos helyzetű. modellezés. és tekintettel vannak az egyén sajátosságaira is. A nevelési és oktatási stratégiáknak a pedagógiai tevékenységben tanulási-tanítási modelleket kell követniük (ez határozza meg a tanítás-tanulás folyamatát). módszerek. hogy a célok meghatározásakor mennyire sikerül a személyiséget a maga egységében szemlélni. igényekkel. így az oktatási és nevelési célokat. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. egyéni tanulási stratégiája.és feladatrendszere mennyire volt képes a tanulói személyiség dinamikáját megragadni (pl. feladatokat nem különállóan.) Az oktatás tartalmának megválasztásánál meg kell figyelni. a képességek. A nevelési és oktatási stratégiák a célok megvalósulását és ezáltal a személyiségfejlődést oly módon szolgálják. 91 . azonosítás stb. támassza alá bizonyítékkal (a röpdolgozat eredménye. Továbbá az is fontos szempont. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. a fontosabb logikai egységek jól elkülönüljenek egymástól. elegendő tényanyag és megfelelő szintű általánosítás kapcsolódjon hozzá. komplex módon megfogalmazni. empíria. hogy az óra/foglalkozás cél . hogy közben megfelelő módon biztosítják a tananyag feldolgozását. az előzetes készségek. amelyek találkoznak a tanulói motivációkkal. a jártasságok. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. konkrét kérdésekre adott tanulói válaszok stb. a készségek (analízis. projekt stb. ugyanakkor a hibák javításakor a pedagógus tartsa tiszteletben az egyéni sajátosságokat. az egyéni bánásmód érvényesülése. eszközök). Fontos. logikus és követhető legyen. hanem egymást kiegészítve.). majd az erre épülő jártasságok rögzítése). mind a szakértő a célokban és feladatokban az egyéniesített fejlesztés és fejlődés megvalósulását állapítsa meg. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A szakértő a tanítási óra/foglalkozás során azt vizsgálja. alapelv. azt milyen elméleti modellben helyezte el. szintézis. A pedagógus által alkalmazott stratégiának maximálisan támogatnia kell a tanulók tanulási stratégiáit. felismerés. illetve az attitűdök (viselkedési és magatartási módok) adott funkció szerint szerveződő rendszereként szemlélni. általánosítás. segítségével megismerkedhetnek a tanulók a számukra legmegfelelőbb tanulási modellekkel (problémamegoldás. A szakértő számára fontos megfigyelési szempont a tanulási környezet megteremtése és ennek dinamikája (ülésrend. a legkorszerűbb módszerek. hogy mennyire alkalmas a pedagógus a tudás iránti mély érdeklődést és kíváncsiságot felkelteni a tanulókban. mennyire képes a tanítási órán a pedagógus adaptálni az általa meghatározott célokat és feladato kat a tanulók aktuális érzelmi vagy fizikai állapotához. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az IKT-eszközök felhasználásának segítségével a tanulási-tanítási módszerek és modellek szélesebb tárházát sikerrel alkalmazhatja a pedagógus. szabály. hanem a hatékony tanulási modellek elsajátításához is. mennyire tudta a célokhoz és feladatokhoz. a pedagógusnak a tanulással és a tudásszerzéssel kapcsolatos attitűdje. felidézés. hozzájárulva ezáltal nemcsak a célok hatékony megvalósításához és általában a tanulók személyiségfejlődéséhez. hogy mennyire korszerű tartalommal dolgozott a pedagógus.) A tanítási stratégiának alárendelt oktatási tartalom struktúrája világos. összehasonlítás. 4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? tanulók lelkesedhetnek. Fontos. érdeklődésekkel. hogy a tanítási órán ne forduljon elő tárgyi hiba. hogy a tanítási óra végén mind a pedagógus.

az oktatás stratégiájának problémamegoldó természete kommunikációs szempontból jelentőséggel bír. harc. hogy középpontjában valamilyen oktatási vagy nevelési probléma megoldása áll. és miként segíti a tanulók önértékelésének a fejlődését. hogy a pedagógus milyen gyakran és milyen módszereket alkalmaz a tanulók/gyermekek személyiségfejlődésének az értékelésére. segítő kommunikáció. elemzése A szakértő a tanítási órán/foglalkozáson megfigyelheti. kompromisszum. Az alkalmazott nevelési és oktatási stratégia kapcsán fontos megvizsgálni. elköteleződött-e a konstruktív feszültségkezelés mellett. az általuk alkalmazott kommunikációs stratégiák (együttműködés. hiszen a pedagógus-gyermek közötti kapcsolat sajátossága. A kapcsolatépítés stratégiái: az együttműködés (problémamegoldás. esetleg ütköztetését. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. ahol egymás segítése a közösség tagjai számára természetes szükséglet. A pedagógusgyermek kapcsolat minőségének megítélése. hogyan sikerült az esetlegesen felmerült konfliktusokat kezelni. esélyteremtés. Végül meg kell figyelni a tanítási óra/foglalkozás légkörét. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a kölcsönösséget.és a feladatrendszer megállapítása során figyelembe vette-e az együttműködést. elkerülés. a nyitottságot és a toleranciát. 92 . a felmerülő problémákkal szembeni kommunikációs attitűd. 5. játszmák). kölcsönösségen alapuló bizalmi légkör megteremtésének az alapja is. fejlesztése. közösségek alakulásának segítése. osztályfőnöki tevékenység A tanítás/foglalkozás során meg kell figyelni. hogy mennyire sikerült biztonságos tanulási környezetet teremteni a tanulók számára. versengés. játszma). hogy ez mennyire szolgálta a tanulócsoporton belüli együttműködést. valamint azt. kölcsönös segítést. alku. problémamegoldás Az óra/foglalkozás légkörét a pedagógus és a gyermekek szerepviselkedése. a vélemények kölcsönös meghallgatását. a segítő attitűdöt. amelyet a felek közös erőfeszítéssel Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy a pedagógus a cél. önmaguk és egymás értékelése a fejlődés természetes mozgatórugója. mennyire vannak összhangban a pedagógus visszajelzései az általa kitűzött célokkal. Ezért fontos szempont az órák megfigyelésekor a pedagógus és a gyermekek kommunikációs szerepviselkedése. integrációs tevékenység. valamint a közösségalkotás szempontjából jelzésértékű a pedagógus által alkalmazott pozitív és negatív visszajelzések mennyisége és minősége. szerződés. Fontos továbbá annak a megállapítása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A pedagógus és a tanulók együttműködése az eredményes munkavégzés és a tanulás alapfeltétele. kommunikációs szükséglete. ugyanakkor a személyiségfejlődésnek leginkább kedvező. milyen volt a kommunikáció minősége. hogy az oktatás folyamatában miként tudja természetszerűleg beépíteni a folyamatos és differenciált visszajelzés mozzanatait. 7. kölcsönösség) és a versengés (alkalmazkodás. milyen volt a pedagógus értékközvetítő tevékenysége. Az oktatás tartalmának problémafelvető. kompetencia: A tanulói csoportok. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. 6. A nevelés és oktatás csak olyan tanulási környezetben mehet végbe eredményesen. hogy a tanítás tartalmának megválasztásakor kihasználta-e a tartalomban rejlő nevelő és közösségfejlesztő lehetőségeket. Fontos továbbá annak a megfigyelése. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. miként alkalmazza a formatív értékelést. mennyire sikerült egymás véleményének a tiszteletben tartása. hogy miként képes kihasználni a pedagógus a tanulói értékelések megfogalmazásakor az oktatás tartalmában rejlő lehetőségeket. felkészültsége és az általuk alkalmazott kommunikációs és tanulási stratégia határozza meg.

javaslatok. a megfigyelés előtti személyes találkozóból. Az óra/foglalkozás megbeszélés során azt is fontos megfigyelni. kommunikációs stb. 93 . 8. szakmódszertani. A látogatás eredményét. foglalkozásterv Az óra vagy a foglalkozás megfigyelése Az óra vagy a foglalkozás elemzése megfigyelés és a tapasztalatok rögzítése a pedagógus elemzése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy a pedagógus mennyire tájékozott az új kutatási módszerek. A látogatás menetét és a kapcsolódó dokumentumokat a következő táblázat foglalja össze. eszközök és eredmények területén. az órák vagy a foglalkozások megfigyeléséből és az elemzésből. önreflexiója a látogatók elemzése. reflexiója a pedagógus válasza a reflexiókra a következtetések. és a tanítási órán miként tudja szakterületének legújabb kutatási eredményeit felhasználni. mennyire jellemzi az önreflexió képessége.vagy a foglalkozás látogatásának menete? Az óra vagy a foglalkozás látogatása több szakaszból áll: a látogatás egyeztetéséből.) felkészültségével. a pedagógus munkájának a minősítését a szakértő az óra vagy a foglalkozás elemzése után rögzíti az értékelőlapon. tematikus terv óraterv. Fontos továbbá a pedagógus által használt szakterminológia megfigyelése. és milyen javaslatokat fogalmaz meg a hiányosságok pótlására. Az óra vagy a foglalkozás látogatásának menete Egyeztetés a látogatásról Megbeszélés a látogatás előtt Tevékenységtípusok a látogatás egyeztetése a pedagógus tájékoztatója a szakértő tájékoztatója Kapcsolódó dokumentumok a látogatás menetét és értékelését leíró eljárásrend tanmenet tanulási-tanítási egység terve. hogy a pedagógus mennyire van tisztában saját szakmai (szaktárgyi. A tanítási órán fontos megfigyelni a problémafelvetés természetét és a problémamegoldás individuális és kollektív módozatait. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A szakértő az órán megfigyelheti. D) Mi az óra.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? megpróbálnak felismerni és megoldani. tanulságok megfogalmazása óra.és foglalkozásmegfigyelési napló az óra vagy a foglalkozás megfigyelésén készült jegyzetek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. miként ismeri fel hiányosságait. pedagógiai.

). Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  a látogatás céljának tömör megfogalmazása. előzetes tudásáról. a gyermekek egyéb dokumentumai (rajzok stb. Az előzetes egyeztetésen célszerű megbeszélni a látogatás menetét is. a szakértő bemutatkozása.  a szakértő rövid tájékoztatója a látogatás menetéről. melyik szaktárgyból és mely osztályait vagy csoportjait látogatja meg. Az előzetes megbeszélésen részt vesznek: a pedagógus. témazáró dolgozat. a tanulócsoport osztályfőnöke stb. készségeiről és képességeiről. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. milyen helyszínen és milyen kezdési időponttal szervezik meg a látogatás előtti személyes megbeszélést. valamint azt. kollégák számára. Az óra vagy a foglalkozás megfigyelését megelőző személyes megbeszélés lehetséges témái:  kapcsolatteremtés. a szakértő és a látogatásban közreműködő további szakemberek (például az intézmény vezetője. gyermekcsoport egyéb dokumentumainak megismerése pedagógiai program kompetenciamérési dokumentumok tanulói dokumentumok (tanulói füzet.) Mi a célja a szakértő és a gyakornok/pedagógus óra vagy foglalkozás előtti személyes találkozójának? Az óra vagy a foglalkozás megfigyelését megelőzően fontos egy rövid. a látogató szakértő és a látogatásban részt vevő további szakemberek. tanulói e-portfólió stb. a látogatás pozitív légkörének megalapozása. az órák vagy a foglalkozások megfigyelését és az elemzést. hogy milyen módon.  a feszültség oldása.). hogy milyen időpontban.) Hogyan történik a látogatás egyeztetése? Az óra vagy a foglalkozás látogatása előtt a szakértő egyeztet a minősítési eljárásban részt vevő pedagógussal. az intézményi kompetenciamérések eredményeinek megismerése a tanulócsoport.  a pedagógus rövid tájékoztatója a gyermekcsoportról (a gyermekek jellemzőiről.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? Az óra vagy a foglalkozás látogatását kiegészítő.és foglalkozáslátogatási értékelőlap 1. 2. 94 . legfeljebb 5–15 perces személyes találkozót szervezni a pedagógus. a megfigyelés szempontjairól. valamint az intézményvezetővel arról.) A látogatás eredményének a rögzítése a látogatás adatainak és a szakértő értékelésének a rögzítése óra.és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv óra. a látogatáson részt vevő további személyek bemutatása. nem kötelező tevékenységek az intézmény pedagógiai programjának. az aktuális körülményekről).

a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv bemutatása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 3. Az óra vagy a foglalkozás elemzése egyrészt az óra vagy a foglalkozás Az emberi erőforrások minisztere által 2013. valamint a tervezést meghatározó egyéb körülményekről. reflexióikat. nyugodt környezetben megtartani. valamint az ezekhez kapcsolódó indikátorokra épül. Az óra. A pedagógus reflexiójának.vagy foglalkozástervtől való eltérések indoklása. A megfigyelés végén a szakértők elköszönnek a gyermekektől.  az óraterv/foglalkozásterv átadása minden közreműködőnek. Az elemzést a pedagógus reflexiója. önértékelésének lehetséges tartalmi elemei:  véleménynyilvánítás az óra vagy a foglalkozás eredményességéről. Az óra.  a pedagógus saját munkájának és személyének rövid értékelése a pedagóguskompetenciák tükrében. A megfigyelés a bevezetőben megadott nyolc pedagóguskompetenciára. hogy mennyire tartja eredményesnek az órát vagy a foglalkozást.) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás megfigyelése? A megfigyelés a tanulócsoport. Az indikátorok általános pedagógia-pszichológiai és szaktárgyi értelmezését a tervezés. kényelmes.és foglalkozásmegfigyelési naplóban rögzítik a pedagógus kompetenciáiról és ezek szintjéről a tapasztalataikat. tényszerű megfigyeléseiket.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?  a pedagógus rövid tájékoztatója az előzményekről (a házi feladatról.) és az óra vagy a foglalkozás főbb nevelési-oktatási céljairól.). A pedagógus egyrészt összefoglalja. Érdemes az óra vagy a foglalkozás elején a pedagógusnak röviden bemutatnia a megfigyelésen részt vevő személyeket a gyermekek számára. másrészt röviden értelmezheti. a megfigyelés és az elemzés kontextusában az indikátorokhoz kapcsolt magyarázatokban lehet olvasni. hogy a legkevésbé zavarják a gyermekek munkáját. a csengetésrendről stb. hogy a látogatást végző szakemberek úgy helyezkedjenek el a teremben.és foglalkozásmegfigyelési napló támogatja. az értékelés tömör indoklása. mi indokolja az eltérést. A megfigyelés közben a szakértők nem beszélgetnek.  az óra vagy a foglalkozás történéseinek rövid értelmezése és elemzése. milyen mértékben sikerült megvalósítania a kitűzött célokat.  egyeztetés a megfigyelés egyéb körülményeiről (az ülésrendről. Fontos. 4. illetve a gyermekcsoport termében történik. 95 . Ezután a szakértő elemzi az órát. valamint az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseiket.  az óra. saját pedagóguskompetenciáit az óra vagy a foglalkozás alapján. elemezheti a történéseket. Az óra vagy a foglakozás megfigyelését a következőkben megadott óra. majd az elemzés helyére távoznak.) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás elemzése? Az elemzést célszerű barátságos. csendben követik az óra vagy a foglalkozás történéseit. a megfigyelés helyéről a tanulási-tanítási egység tervében/tematikus tervben stb. önértékelése nyitja meg. A pedagógus önértékelését a látogatáson részt vevő további személyek reflexiói követik.vagy a foglalkozásterven is rögzíthetik az óra vagy a foglalkozás menetével és az időkerettel kapcsolatos megjegyzéseiket.

a megfelelően erős és a fejlesztendő kompetenciáival kapcsolatban.) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az óralátogatással kapcsolatban? A tanítási órán a szakértő. rajtuk kívül a pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el. és megfelelő forrásmegjelöléssel. átfogó elemzése a tervezés és a megvalósítása alapján. értékelése után a pedagógus lehetőséget kap arra. A pedagógus elemzést záró megszólalásának lehetséges tartalmi elemei:  köszönetnyilvánítás. dolgozatait.  tömör. külön-külön reflektáljon a hallottakra. hogy válaszoljon az elemzés során megfogalmazott véleményekre. Ebben segíthetnek a megfigyelés során készített jegyzetek. A tanítási óráról a pedagógus és a szülők engedélyével készülhet videofelvétel. hogy az elemzők állításaikat minden esetben az óra vagy a foglalkozás tervezésével és megtartásával kapcsolatos konkrét adatokkal. az intézményvezető.  véleménynyilvánítás az elhangzottakkal kapcsolatban. elemzésének lehetséges tartalmi elemei:  a pedagógus munkájának. igazítsa azt a tanulócsoport profiljához. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a szakértők. a kollégák reflexióinak megköszönése. a felmerült kérdésekre. megfigyelésekkel.  a pedagógus munkájának részletes elemzése a nyolc pedagóguskompetencia és az indikátorok általános. ezért hasznos.  a látogatásnak és a pedagógus kompetenciáinak összegző értékelése.  utalás saját fejlesztési tervére a látogatáson elemzett.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? menetének rövid áttekintése alapján. feladatlapjait. Nem javasoljuk.  következtetések és javaslatok megfogalmazása a látogatás alapján. 5. A szakértő reflexiójának. A tanítási óra tervének elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a pedagógus. ha szükségesnek tartja a pedagógusról alkotott szakmai vélemény kialakításához. 96 . másrészt az előzetesen megadott nyolc pedagóguskompetencia és az ezekhez kapcsolódó indikátorok alapján történik. összefoglaló válaszok a felmerült kérdésekre. hivatkozással lássa el az óratervet. illetve a megfigyelési napló. Célszerűbb az elemzés legvégén összefoglalóan megfogalmaznia gondolatait. vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített óratervvel dolgozik. az óra vagy a foglalkozás eredményességének rövid. ha az elemzés közben jegyzeteket készít. hogy ki vehet részt az óralátogatáson. Az óramegbeszélésen elhangzott információk csak a pedagógus engedélyével hozhatók nyilvánosságra. tapasztalatokkal támasszák alá. A szakértő elemzése. Az elemzésben szerepet játszanak az általános pedagógiai-pszichológiai és a szaktárgyi szempontok egyaránt. illetve szaktárgyi értelmezése alapján. A szakértő megtekintheti a tanulók füzeteit. Fontos. a mentor és a munkacsoport-vezető vesz részt. hogy a pedagógus közvetlenül az elemző szakértők megszólalásai után.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. például a tanmenet. melléklete. hogy a pedagógus bármely formáját választja is az óratervnek vagy a foglalkozástervnek. A tervezés támogatására választható sablonokat és kidolgozott szaktárgyi mintákat ajánl az útmutató 10-20. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. foglalkozásterv óra. 97 . a tematikus terv és az óraterv vagy a foglalkozásterv. az abban betöltött szerepét. sz.és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv. a pedagóguskompetenciák és az indikátorok értelmezése a látogatás kontextusában A pedagógus tervezési munkájának fontos dokumentumai: a különféle tanulási-tanítási egységeket leíró tervek. de ezektől eltérő formákat is választhat a pedagógus. óraterv. Az óraterv vagy a foglalkozásterv egy példányát a látogatási jegyzőkönyvhöz a szakértő mellékletként csatolja. A tanmenet bemutatása nem kötelező. mind a szakértő munkáját különféle dokumentumok támogatják. céljait meghatározni. aki a látogatáson részt vesz. az órá(k)/foglalkozás(ok) kompetencialapú értékelőlapja óra.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? 6. A látogatás választható és kötelező dokumentumai Választható dokumentumok A pedagógus munkájához kapcsolódó dokumentumok A szakértő munkájához kapcsolódó dokumentumok tanmenet Kötelező dokumentumok tematikus terv (tanulási-tanítási egység). Az óraterv és a foglalkozásterv elkészítéséhez az útmutató melléklete sablonokat ajánl. a következő táblázatban megadott tartalmi elemek jelenjenek meg benne. mind a szakértő számára.) Melyek a látogatás dokumentumai? A látogatáshoz kapcsolódóan mind a pedagógus munkáját.és foglalkozásmegfigyelési napló. Fontos. A tematikus terv (az adott tanulási-tanítási egység) kötelezően bemutatandó dokumentum a szakértő számára. A tematikus terv segíti a meglátogatott órát vagy foglalkozást a nevelési-oktatási folyamatban elhelyezni. bár hasznos lehet mind a pedagógus. kollégának. A látogatásra kijelölt óra vagy foglalkozás tervét az órát vagy a foglalkozást megelőző megbeszélésen a pedagógus kötelezően átadja minden olyan szakembernek.

a gyermekek tevékenységének a bemutatása.  a pedagógus tevékenységének a bemutatása stb.  az óra. 98 .) és az elérendő fejlesztési szint. szakirodalom stb. a gyermekcsoport.  az óra. a foglalkozás időpontja. digitális tananyag. az osztály.).és a foglalkozásterv lehetséges tartalmi elemei A pedagógus adatai:  név.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A fejléc tartalma: Az óra. ismétlés. a foglalkozás felépítésének bemutatása. ellenőrzés. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a foglalkozás cél.és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd(ök). megértés.  kapcsolat más területekkel. a gyermekek feladatainak (ha szükséges. készségek.  iskola stb. helye a tanulási-tanítási egységben.  az évfolyam. tudásszint megnevezése (felismerés. a foglalkozás témája. értékelés stb. a foglalkozás didaktikai feladatai: bevezetés a témába. fogalmak. szabályok. a szaktárgy neve. Az óra vagy a foglalkozás adatai:  a műveltségi terület.  felhasznált források (tankönyv.  a tanulói feladatok.  az óra. munkafüzet. összefoglalás. értelmezés. alkalmazás stb. a fontosabb pedagógusi instrukciók) leírása.).  az óra.  az óra. a foglalkozás időkeretének bemutatása.  a tanulók. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. összefüggések stb. gyakorlás. képességek. ismeretbővítés.. a tanítandó ismeretek (tények. online források.  szak. feladatés szöveggyűjtemény. Az óra vagy a foglalkozás menetének leírása:  az óra.

a foglalkozáson felhasznált szövegek. a házi feladat előkészítése. de ettől is eltérhet a pedagógus. feladatlapok a tanulóknak. a példák elemzése. vita stb.  a kivetítendő diák képe. a foglalkozás megfelelő szakaszaihoz a célok hozzárendelése (az új fogalom szemléltetése. Az óraterv és a foglalkozásterv mellékletei:  a kiosztandó feladatok.. gyermekeknek szánt formátumban. ismétlés. ismeretbővítés.  az eszközök használatához kapcsolódó leírások. pedagógusi magyarázat. A szakértő számára bemutatandó tematikus tervhez is ajánl az útmutató sablont. játék.  az órával és a gyermekcsoporttal kapcsolatos egyéb reflexiók stb. értékelés stb. a házi feladat kijelölése. a fogalmi jegyek meghatározása.  az alkalmazott módszerek megjelölése (megbeszélés.). nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése. írásbeli). illetve a gyermekek munkaformáinak megnevezése (frontális. szókártyák). foglalkozástervben megadott. a foglalkozás tartalmához és megszervezéséhez kapcsolódó kiegészítések. a foglalkozás szakaszaihoz kapcsolva a didaktikai feladatok megnevezése (ráhangolás. munkáltatás.  a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések.  az óra.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A nevelési-oktatási stratégia bemutatása:  az óra. összefoglalás. rendszerezés.  az órán. 99 .  az óratervben. képek a forrás pontos megnevezésével. a fogalom értelmezése.). Megjegyzések:  az óra.  az eszközök megnevezése.  a feladatok megoldása stb. páros és csoportos munka stb.  a tanulók. ellenőrzés. egyéni. az új ismeretek alkalmazása stb. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kooperatív tanulás. tanulói kiselőadás. gyakorlás.  az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szemléltetés.  a táblakép. szóbeli.). Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A következő táblázat a tematikus terv javasolt tartalmi elemeit foglalja össze. pedagógusi előadás.

 a tanulási-tanítási egység cél.  a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések. A tematikus tanulásitanítási egység bemutatása:  a tanulási-tanítási egység időkeretének. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  az órákkal. szabályok stb. Megjegyzések:  a tanulási-tanítási egység tartalmához kapcsolódó kiegészítések.  a fontosabb házi feladatok megjelölése stb. foglalkozások megfogalmazása. a tantárgy neve. foglalkozásokra bontása. előzményei.  a tanulási-tanítási egység témájának órákra. tanulócsoporttal. foglalkozásokon alkalmazott fő módszerek és munkaformák.). készségek.  az év megnevezése. foglalkozásokhoz kapcsolódó fejlesztési területek (attitűdök. képességek).  az osztály.  a tanulási-tanítási egység témája.  javaslatok a tematikus terv átdolgozására stb. a gyermekcsoport. a foglalkozásokkal és a gyermekcsoporttal kapcsolatos egyéb reflexiók.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A tematikus terv részei A fejléc tartalma: A tematikus terv tartalmi elemei A pedagógus adatai:  név.  az egyes órákon. helye az éves fejlesztési folyamatban. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  iskola stb.  tantárgyi kapcsolatok.  szak.  az ismeretanyag (a fogalmak.és feladatrendszere.  a jellemző eszközök.  a felhasznált források. az óraszámnak. a foglalkozások számának a bemutatása. 100 .  az órák. céljának és feladatainak rövid  az egyes órákhoz. A tematikus terv adatai:  a műveltségi terület.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

A szakértő munkáját az alábbiakban megtalálható, minden szakértő számára egységes óra- és foglalkozásmegfigyelési napló, óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv, valamint értékelőlap segíti. Az megfigyelési naplóban a nyolc pedagóguskompetenciának megfelelően a szakértő lejegyzi az óra megvalósítása során szerzett tapasztalatait, megfigyeléseit, valamint az ezekhez kapcsolódó reflexióit. Az óra vagy a foglalkozás időkeretével és menetével kapcsolatos megjegyzéseit az óraterven, illetve a foglalkozásterven is rögzítheti. A megfigyelési napló és az óraterv, illetve a foglalkozásterv szolgál az elemzés alapjául. A megfigyelési naplót nem szükséges csatolni a látogatási jegyzőkönyvhöz és az értékelőlaphoz. Az óra, illetve a foglalkozás elemzése után a szakértő minden óráról külön látogatási jegyzőkönyvet tölt ki. A jegyzőkönyvekben rögzíti a látogatás adatait, majd ezeket a látogatás résztvevői, közöttük a pedagógus aláírásukkal hitelesítik. A látogatási értékelőlapot is a szakértő tölti ki az elemzés után, ebben a megadott módon (0-tól 3-ig) minősíti a pedagógusnak azokat a kompetenciáit, amelyek az órák, illetve a foglalkozások megtervezése, megvalósítása és elemzése során értékelhetőek voltak. N. é. rövidítéssel jelöli meg azokat a kompetenciaterületeket, indikátorokat, amelyek a pedagógusnak az órák, illetve a foglalkozások megtervezésének, megvalósításának és elemzésének tevékenységei alapján nem értelmezhetőek. (3. sz. melléklet)

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

101

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

7.) Óra- és foglalkozásmegfigyelési napló
A pedagógus neve: ........................................................................................................ A látogatás helye: .......................................................................................................... Műveltségi terület: ......................................................................................................... Tantárgy: ....................................................................................................................... Az óra vagy a foglalkozás témája: ................................................................................ Az osztály, a csoport: .................................................................................................... A látogató szakértő neve: .............................................................................................. Dátum: ........................................................................................................................... Idő Az óra vagy a foglalkozás menete Megjegyzések

Pedagóguskompetenciák: 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

102

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

8.) Óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv
Az óra vagy a foglalkozás látogatásának adatai Az intézmény neve: Az intézmény címe: Az osztály, a csoport: A megfigyelés helye: A látogatás időpontja: Műveltségi terület: Tantárgy: Az óra vagy a foglalkozás témája:

A látogatás résztvevői Résztvevők Pedagógus: Intézményvezető: Szakértő: További résztvevő: További résztvevő: Név Aláírás

A jegyzőkönyvet összeállította: Név: Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap .............................................. aláírás A jegyzőkönyvet hitelesítette: Név: Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap .............................................. aláírás

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

103

hogy a plágium fogalmát megismertem................... Alulírott kijelentem...... aláírás Az emberi erőforrások minisztere által 2013..... honlapokon megjelenő anyagok forrásmegjelölés nélküli felhasználása......................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.. önálló munkám... év ..... hogy az e-portfólió esetén plágiumnak számít:  más dokumentumainak felhasználása saját dokumentumként.. melléklet Eredetiségnyilatkozat A pedagógus neve: ..... és tudomásul veszem................... megfelelő hivatkozás nélkül.................. hogy az e-portfólió saját.. .... sz..... pl. honlapok) felhasználása a szerzői jogok általános szabályainak megfelelően történt.................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek XIII.... feladatlapok... Alulírott ……………………………………… büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem.. hó ..  más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése......... többek között tankönyvek............. . és aláírásommal igazolom......  más reflexióinak felhasználása saját dokumentumként... Azonosítója: ....................... A hivatkozott nyomtatott és elektronikus források (pl.......... tankönyvek.. Mellékletek 1.. nap ........ ....... hogy plágium esetén e-portfólióm visszautasításra kerül. az ebben foglalt dokumentumok és reflexiók egyaránt...... feladatlapok..... Dátum: . megfelelő hivatkozás nélkül...... tesztkönyvek....... 104 .. Tudomásul veszem..... ..............

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. melléklet A minősítés folyamatábrái Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 105 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. sz.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 106 .

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 107 .

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 108 .

.......... a szakértő aláírása Az emberi erőforrások minisztere által 2013........................................................................ ................................................ év ......... nap ........................................................................................ ...................................................................................................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 3................................................................... A látogató szakértő neve: ......................... a csoport: ........................... A látogatás időpontja: ............................................................................................................................................. hó ............................................................................................... 109 ............................................ Dátum: .... Műveltségi terület: ..................... sz..................................................................................................... valamint az óra (órák) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján (a szakos szakértő számára) A pedagógus neve: ...................... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés......................................................................... Az osztály........................................................... .................................................................................... Az óra vagy a foglalkozás témája: ....................................... ....... Tantárgy: .. A látogatás helye: ............................................. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.....................................................

6. 1. 0 1 2 3 N. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására.2. feldolgozásának. é. 0 1 2 3 N. 110 . é. A rendelkezésére álló tananyagokat. 0 1 2 3 N.4. Fogalomhasználata pontos. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. Alapos. etikus módját. é. szaktudományos. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 0 1 2 3 N. é. 1 = kevéssé jellemző. é.7. 0 1 2 3 N.10. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 N. é. kritikusan értékeli és megfelelően használja. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1. é. 0 1 2 3 N. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. 0 1 2 3 N. 1. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N. továbbadásának kritikus. é. é. 0 1 2 3 N. 1. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.9. tantervi tudás N. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 1 2 3 N. 1. é. kompetencia: Szakmai feladatok. é. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). 0 1 2 3 N.3. 2 = többnyire jellemző. 1. é. é. a tanultak alkalmazására neveli. é.8. é. következetes. 1. é. szaktárgyi. é. 0 = nem jellemző. 1. Tanítványait önálló gondolkodásra. 1. é. é. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. 0 1 2 3 1. 0 1 2 3 N.1. taneszközöket alkalmaz. változatos oktatási módszereket. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik.5.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 1. é. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. 1. é. 0 1 2 3 N.

2. 0 1 2 3 N. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. 0 1 2 3 N. é. é. 2.3.8. é. 2. 2. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. motiváltságát. é. é. 0 1 2 3 N. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 2. é. 2 = többnyire jellemző. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. é. é.9. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. A tanulók tevékenységét. 2.10. é. logikusan építi fel. 0 1 2 3 N. N. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A célok tudatosításából indul ki.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2.1. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. é. 0 1 2 3 N.7. módszereket. 0 1 2 3 N. é. Pedagógiai munkáját éves szinten. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. é. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. a tanulók előzetes tudását. 0 1 2 3 N. taneszközöket. é. é. az intézmény pedagógiai programját. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. 0 1 2 3 N. életkori sajátosságait. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. 0 1 2 3 N. online eszközöket. é. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 2. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. é. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok) látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013.5. Célszerűen használja a digitális. az oktatási környezet lehetősé geit. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. é. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat. Alkalmazza a differenciálás elvét. 2. 0 1 2 3 N. 2. aktivizálására. 2. é. 2. é. é. 1 = kevéssé jellemző.11. 2.4. = nem értelmezhető. é. é. 0 1 2 3 N. 0 = nem jellemző. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. 2.12. 0 1 2 3 N. a tanulási folyamatot tartja szem előtt.6. 111 .2. 0 1 2 3 N. korlátait stb.

a diákok döntéshozatalba való bevonásával. 3. é. 3. 3. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. webes felületeket működtet. 3. 0 1 2 3 N. 3. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. é. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. 0 1 2 3 N. é. é. kompetencia: A tanulás támogatása Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 1 2 3 N. é. é. Épít a tanulók szükségleteire. 0 1 2 3 N.7. mindenkinek lehetősége van a javításra. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. 2 = többnyire jellemző.5. céljaira.3. 3 = jellemző 3. 3. ahol minden tanuló hibázhat.2.6. 0 1 2 3 N. é. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. 1 = kevéssé jellemző. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 N. Pozitív visszajelzésekre épülő. 0 1 2 3 N. é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N. é. gyakorlására. 112 . Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 3. 0 1 2 3 N. 3. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. kutatás igényét. 3. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában.8. é. 0 1 2 3 N.1. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai.4. é. pl. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. é. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N. é. é. érzelmi állapotát. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. bizalomteli légkört alakít ki. é. 0 = nem jellemző. a taneszközök használatával.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4. é.7. é. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. é. 0 1 2 3 N. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. 0 1 2 3 N. és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. é. 4. mint a tanulási folyamat részét kezeli. = nem értelmezhető. é. 0 1 2 3 N. 4. 4. 0 1 2 3 N. hanem fejlődésében szemléli. é. 0 1 2 3 N. é. N. é. é. 0 1 2 3 N. 113 . kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. tévesztéseit. é.8. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. é.6. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez.3. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 4. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. tanulási. 0 1 2 3 N. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. 4. 0 1 2 3 N. tanuló többi gyermekkel. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. 0 1 2 3 4. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. és ezeket hatékonyan meg is valósítja.2. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. 4. é. 4.9. 4.10. az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk.5. sokoldalúan tárja fel. 0 1 2 3 N. é. a hátrányos helyzetű. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki. é. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. A tanuló hibáit.1. é. az egyéni bánásmód érvényesülése. é.4. é. 2 = többnyire jellemző. é. 0 = nem jellemző. 4. é. 0 1 2 3 N. 1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli.

5.4. é. integrációs tevékenység.10. fejlesztése. 0 1 2 3 N. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. é. 5.5. é. mind a szabadidős tevékenységek során. helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli. Az iskolai. 0 1 2 3 N. é. é. közösségek alakulásának segítése. például megbeszélések szervezésével. biztonságot. 5. 0 1 2 3 N.3. 0 1 2 3 N. é. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é. Az együttműködés. Az együttműködést támogató. 0 = nem jellemző. Együttműködés. é. 0 1 2 3 N.2. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Tanítványait egymás elfogadására. 0 1 2 3 N. esélyteremtés. 0 1 2 3 N. osztályfőnöki tevékenység 5. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.8. é. 5. é. 0 1 2 3 N. közös szabályok megfogalmazásával. 114 . é. 2 = többnyire jellemző. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. 0 1 2 3 N. más kultúrák elfogadása jellemzi. következetes és kiszámítható értékeléssel. é. kompetencia: A tanulói csoportok. elfogadó légkört teremt.1. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 5. é. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. 5. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 5.6.7. véleménycserét ösztönzi. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. 0 1 2 3 N. altruizmus. é. 1 = kevéssé jellemző. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. é. = nem értelmezhető. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. nyitottság. ahol értékteremtő. 0 1 2 3 N. N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. é. 0 1 2 3 N. tevékeny. é. tiszteletére neveli. é. 5. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 5. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Óráin harmóniát. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. 5. illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. A tanulók közötti kommunikációt. é. é. 0 1 2 3 N.9. fejleszti a tanulók vitakultúráját. társadalmi érzékenység. é.

az egyéni. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 6. elemzése Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. é. Céljainak megfelelően. é.6. 6. é. 0 = nem jellemző. é. é. 1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 N. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. é. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. é. értékelései világosak. fejlesztését. 6. Visszajelzései. szükség esetén gyakorlatát módosítani. 0 1 2 3 N.5.4. 6. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. 0 1 2 3 N.1. Értékeléseivel. é. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. é. 0 1 2 3 N. 6. 0 1 2 3 N. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. 2 = többnyire jellemző.8. 6. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. 0 1 2 3 N. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti.7. é. 0 1 2 3 N. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6.3. 0 1 2 3 6. következetesen alkalmazni. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N. 6. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket.2. é. é. 0 1 2 3 N. 6. N. 0 1 2 3 N. tárgyszerűek. é. tudásszintmérő teszteket) készít. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. é. é. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. 0 1 2 3 N. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 0 1 2 3 N. egyértelműek. 115 . eszközöket. = nem értelmezhető.

7. a szaktanácsadó visszajelzéseire.8.4. A diákok érdekében önállóan. és ő maga is meggyőzhető. a vitákban. témanap. 7.10. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 1 = kevéssé jellemző. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. 0 = nem jellemző. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. 0 1 2 3 N. é.7. é. 7. ünnepség. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.1. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. problémáit önállóan. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. é.6. é. é. szervezetekkel. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. é. 7. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző.3. 7. é. é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N. 7.9. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. 116 . 7. é. é. a szakmai partnerekkel. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. é. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 7. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. kirándulás) megvalósításában.5. 0 1 2 3 N. A megbeszéléseken. 7. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. a kollégák. 3 = jellemző 7. 0 1 2 3 N. é. 7. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. az intézményvezető. 0 1 2 3 N. a szülőkkel. a tanuló. é. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. feltételeket alakít ki. 0 1 2 3 N. é. é. problémamegoldás Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. 0 1 2 3 N. projektoktatás. é. 0 1 2 3 N. Nyitott a szülő. 7. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 N. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. 0 1 2 3 N. intézi.2. a vitákban képes másokat meggyőzni.

3. 8. 0 1 2 3 N.1. é. 3 = jellemző 8.5. é. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. 8. é. személyiségének sajátosságaival.2. 8. é. é. kutatásban. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző. Munkájában alkalmaz új módszereket.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N. é. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. Részt vesz intézményi innovációban. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é. 0 1 2 3 N. é. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. 8. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról. 8. 8. é.8. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is.7.4. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. pályázatokban. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. é. 0 1 2 3 N. é. 8. é. 8. é. tudományos eredményeket. 0 1 2 3 N.6. é. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 8. é. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 1 2 3 N. 0 = nem jellemző. 1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 N. eszközökről. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. Tisztában van szakmai felkészültségével. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. 117 . é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

................ nap .................................................................................................................. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag................................................................................. év ........................... hó .............. Dátum: ......................... ... ........................... a szakértő aláírása Az emberi erőforrások minisztere által 2013........... A szakértő neve: ..... sz.......................................................... 118 ................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4......... . melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján (a szakértő és az intézményvezető számára) A pedagógus neve: ......... ...........

é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 1. Alapos. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 1. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 0 1 2 3 1. 1 = kevéssé jellemző. 1.2. változatos oktatási módszereket. = nem értelmezhető. é.4. a tanultak alkalmazására neveli. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.8. 1. 119 . Fogalomhasználata pontos. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. A rendelkezésére álló tananyagokat. következetes. 1. szaktudományos. é. 0 1 2 3 N.1. é. 1. é. é. kompetencia: Szakmai feladatok. 1.7. 1.6. 1. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013.5. N. 0 1 2 3 N. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. 0 1 2 3 N. továbbadásának kritikus. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. kritikusan értékeli és megfelelően használja. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. taneszközöket alkalmaz. 1. feldolgozásának. é.9. é. etikus módját. é. Tanítványait önálló gondolkodásra. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő.10. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N. é. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. 2 = többnyire jellemző. é. 0 = nem jellemző. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának.3. tantervi tudás 1. szaktárgyi. 0 1 2 3 N.

0 1 2 3 N. logikusan építi fel. módszereket. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. 0 1 2 3 N. é. motiváltságát. 2.3. 2. 2. 2. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. aktivizálására. 0 1 2 3 N. 0 = nem jellemző.5. 2.8. korlátait stb. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. 2. é. 0 1 2 3 N. A célok tudatosításából indul ki. 2. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. = nem értelmezhető.10. taneszközöket.2. é. 2. é. Pedagógiai munkáját éves szinten. é. é. 0 1 2 3 N. é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. a tanulók előzetes tudását. 2. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 2. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi.12. Alkalmazza a differenciálás elvét.9. é.4. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. é. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 2. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. é. 2. Célszerűen használja a digitális.11. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. 120 . online eszközöket. 1 = kevéssé jellemző. é. A tanulók tevékenységét. az intézmény pedagógiai programját. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. N. életkori sajátosságait. é. 0 1 2 3 N. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat.1.7. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 2. 0 1 2 3 N. az oktatási környezet lehetőségeit. é. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására.6.

6. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai.1. 0 1 2 3 N. kompetencia: A tanulás támogatása 3. é. 3. kutatás igényét. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. 0 1 2 3 N. 121 . é. ahol minden tanuló hibázhat. 0 1 2 3 N. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. 3. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. a taneszközök használatával.7. 1 = kevéssé jellemző. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 3. 3. 3. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. webes felületeket működtet. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. 0 = nem jellemző. céljaira. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é. 3. Épít a tanulók szükségleteire. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára.4.2. 2 = többnyire jellemző. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. érzelmi állapotát.3. é. mindenkinek lehetősége van a javításra. é. 0 1 2 3 3. é.8. gyakorlására. N. bizalomteli légkört alakít ki. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. pl.5. é. 0 1 2 3 N. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. 3. 3. Pozitív visszajelzésekre épülő. é. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket.

0 1 2 3 N. é. és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. é. 4. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. sokoldalúan tárja fel.7. 4.9. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N. é. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. é. N. 0 = nem jellemző. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. 0 1 2 3 N. 1 = kevéssé jellemző. a hátrányos helyzetű. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. tanuló többi gyermekkel. 4. 0 1 2 3 N. A tanuló hibáit. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az egyéni bánásmód érvényesülése.1. az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. 4. 4. 4. 4. mint a tanulási folyamat részét kezeli. é. 0 1 2 3 N. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. 122 . tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. hanem fejlődésében szemléli. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N. és ezeket hatékonyan meg is valósítja. 0 1 2 3 N. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki. é. = nem értelmezhető. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli.6.5.10. é. é. é.2. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. 4. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.3. tévesztéseit.4. é. é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. 0 1 2 3 N. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. 4. 0 1 2 3 N. autonómiájának kibontakoztatására törekszik.8. tanulási. 0 1 2 3 4.

é. tevékeny. elfogadó légkört teremt. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében. é. é. 5. A tanulók közötti kommunikációt. 123 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.7. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. 0 1 2 3 N. társadalmi érzékenység. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. közösségek alakulásának segítése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. 1 = kevéssé jellemző. helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli. 0 1 2 3 N. esélyteremtés. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. é. Az iskolai.8. Óráin harmóniát. 0 = nem jellemző. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 5. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. Tanítványait egymás elfogadására.4. é. Az együttműködést támogató. é. véleménycserét ösztönzi. é. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. 0 1 2 3 N.3. 5. 5.6.2. 2 = többnyire jellemző. 5. mind a szabadidős tevékenységek során. 5. 5. é. integrációs tevékenység. például megbeszélések szervezésével. 0 1 2 3 N. fejlesztése. 5. altruizmus. é.9. 0 1 2 3 N. 5. N. tiszteletére neveli. 0 1 2 3 N. következetes és kiszámítható értékeléssel . biztonságot. fejleszti a tanulók vitakultúráját. nyitottság.10.1. kompetencia: A tanulói csoportok. é. = nem értelmezhető. Együttműködés. más kultúrák elfogadása jellemzi. 5. 0 1 2 3 N. osztályfőnöki tevékenység 5. illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.5. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. közös szabályok megfogalmazásával. 0 1 2 3 N. ahol értékteremtő. é. Az együttműködés. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. 0 1 2 3 N.

5. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. N. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 6. Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. 6. 6.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6.2.8. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 6. Értékeléseivel. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. értékelései világosak. tárgyszerűek. 0 1 2 3 N. az egyéni.6. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. é. 6. 0 = nem jellemző. é. = nem értelmezhető. Visszajelzései. 0 1 2 3 N. é. fejlesztését. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. é. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző. 6. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. elemzése 6. 0 1 2 3 N. é. é. tudásszintmérő teszteket) készít. eszközöket. 1 = kevéssé jellemző. 124 . visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti.7.1. 6.3. 6.4. é. Céljainak megfelelően. következetesen alkalmazni. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. egyértelműek. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szükség esetén gyakorlatát módosítani. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.

A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. a szülőkkel. é. szervezetekkel. 7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. A megbeszéléseken. 7. é.3.10. problémamegoldás 7. 0 1 2 3 N. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. é.1. 7. 0 1 2 3 N. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál.5. é. é. a vitákban. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 7. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. 7. é. ünnepség. kirándulás) megvalósításában. é. 0 = nem jellemző. 7. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. 7. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. 0 1 2 3 N.9. problémáit önállóan.7. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. 0 1 2 3 N. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Nyitott a szülő. 0 1 2 3 N. N. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. 0 1 2 3 N. intézi. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. a kollégák. é. 0 1 2 3 N. é. a tanuló. az intézményvezető. 7.6. A diákok érdekében önállóan. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 7. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. 125 . felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.8. 7. é. témanap. feltételeket alakít ki. projektoktatás. a szaktanácsadó visszajelzéseire. 2 = többnyire jellemző.4. és ő maga is meggyőzhető.2. 1 = kevéssé jellemző. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 1 2 3 N. a szakmai partnerekkel. a vitákban képes másokat meggyőzni. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. 7.

é. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. 8. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. 0 1 2 3 N.1. 126 . 1 = kevéssé jellemző. 0 1 2 3 N.7. 0 1 2 3 N. é. Részt vesz intézményi innovációban. é. é. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. é. 8. é. é. 8. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. N. 8. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. 0 1 2 3 N. 8. Munkájában alkalmaz új módszereket.6. 0 = nem jellemző. 8. 8. eszközökről. tudományos eredményeket.2. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 8. 0 1 2 3 N. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. pályázatokban.3. = nem értelmezhető. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 8.4. személyiségének sajátosságaival. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. Tisztában van szakmai felkészültségével. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 8. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról. 2 = többnyire jellemző.5. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. kutatásban.8.

szaktárgyi. kompetencia 7. fejlesztése. a hátrányos helyzetű. kompetencia 8. szaktudományos. kompetencia Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. tanuló többi gyermekkel. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése. problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Szakértő I. esélyteremtés. közösségek alakulásának segítése. kompetencia 5. Szakértő II. kompetencia 2. 127 . sz. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. kompetencia Szakmai feladatok. az egyéni bánásmód érvényesülése. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. kompetencia 3. osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kompetencia 6. elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés. tanulási. 1–5 érték Intézményvezető Összesítés 4. tantervi tudás Pedagógiai folyamatok. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az e-portfólió és védése alapján Kompetenciák 1. integrációs tevékenység.

a hátrányos helyzetű. tantervi tudás Pedagógiai folyamatok. kompetencia 7. 128 . oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. tanulási. kompetencia 3. szaktárgyi. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. esélyteremtés. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az előzetes értékelés szerint Értékelési terület Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelése Kompetenciák Összesítés 1–5 érték 1. kompetencia Az emberi erőforrások minisztere által 2013. osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés. kompetencia 8.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6. kompetencia 5. az egyéni bánásmód érvényesülése. kompetencia 2. fejlesztése. tanuló többi gyermekkel. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. közösségek alakulásának segítése. kompetencia Szakmai feladatok. integrációs tevékenység. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése. szaktudományos. sz. kompetencia 6. problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 4.

........... szaktárgyi..... sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. ................ az egyéni bánásmód érvényesülése............................... A tanulás támogatása 4. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Értékelés A pedagógus teljesítménye (összes kapott kompetenciaérték) A minősítés eredménye (%) A pedagógus az elvárt teljesítménynek megfelelt – nem felelt meg – újabb minősítés szükséges További javaslatok A pedagógus erősségei: ............. problémamegoldás 8... sz. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5...... fejlesztése.. integrációs tevékenység... tanuló többi gyermekkel.......... a minősítőbizottság elnöke Az emberi erőforrások minisztere által 2013...... nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre...... Pedagógiai folyamatok....................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 7.. tanulási......................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A pedagógus fejlesztendő területei: ........ 129 ................................... A tanuló személyiségének fejlesztése.................... Dátum: ... esélyteremtés.. magatartási nehézséggel küzdő gyermek.................... szaktudományos. a hátrányos helyzetű.. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése....................... Kommunikáció és szakmai együttműködés...................... közösségek alakulásának segítése..... melléklet Pedagógusminősítő értékelés A pedagógus neve: ................................ tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3........... tantervi tudás 2..................... Kompetenciák 1.......... osztályfőnöki tevékenység 6......... A tanulói csoportok. Szakmai feladatok.......... elemzése 7............... tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez....

a tanfelügyelő által. Az e-portfólió védése után az adott indikátorpontokat a bizottsági tagok módosíthatják az e-portfólió és a védés együttes teljesítményének megfelelően.1 1. + 30 * III.5 0.3 2. Az óra/foglalkozáslátogatás értékelését a szakos szakértő végzi. az e-portfólió és a védés értékelése: 50% az óra/foglalkozáslátogatás értékelése: 20% az intézményi önértékelés és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés értékelései: 30% A súlyozásnak megfelelően kompetenciánként a következő számítási móddal számolhatók ki az összegző értékelés kompetenciaértékei: (50 * I. és a matematika szabályai szerint egész számra kerekítve adják a pedagógus e-portfóliójára adott értékelését.8–2.6–1. illetve ha egy kompetenciára valamely bizottsági tag 1-et adott.2–1. Az összegző értékelés: Részei – a részek aránya a végső kompetenciaértékben: I. Az óra/foglalkozáslátogatás alapján a 8 kompetenciához tartozó indikátorokra 0 és 3 közötti pontszámokat ad. Az egyeztetés után a bizottsági tagok vagy elfogadják az eredeti értékelést. egyeztetés szükséges. egymástól függetlenül az indikátorok alapján értékeli a pedagógus e-portfólióját. Az így kapott 0 és 3 közötti indikátorpontok átlagolásra kerülnek. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése szintén 1 és 5 közötti kompetenciaértékek meghatározásával zajlik a 8 kompetencia mentén.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 8. intézményvezető a 8 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai alapján a tanfelügyelő a 8 kompetenciára 1 és 5 közötti kompetenciaértékeket ad. előzetesen elbírált rész értékei kompetenciánként átlagolásra kerülnek. Megjegyzés: amennyiben a bizottsági tagok által adott kompetenciaértéknél legalább 2 az eltérés valamely kompetencia esetén. és az előbbiekben is használt táblázat alapján 1 és 5 közötti kompetenciaértékké váltja át a szoftver az átlag egy tizedesjegyre kerekített értékét. Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit az kompetenciához tartozóan 1 és 5 közötti kompetenciaértékekkel látja el. sz.4–3 Százalék 0%-tól 20%-tól 40%-tól 60%-tól 80%-tól Kompetenciaérték 1 2 3 4 5 A három bizottsági tag 8 kompetenciára adott értékei (1–5 értékek) átlagolásra kerülnek. a matematikailag egész számra kerekített értékek adják ezen rész kompetenciaértékeit. vagy módosítanak rajta az egyeztetésnek megfelelően. 130 .) / 100 számításból kapott súlyozott érték Az emberi erőforrások minisztere által 2013. majd ezek átlagolásra kerülnek. III. Átlag 0–0.7 1. Ezen három. és az alábbi táblázat szerint kompetenciaértékekké váltja át a szoftver az átlag egy tizedesjegyre kerekített értékét. melléklet Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása Az összegző értékelés és ennek alapjául szolgáló kompetenciaértékek kiszámításának módja: Az e-portfólió megtekintése utána mindhárom minősítőbizottsági tag egyenként és összességükben. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. II. + 20 * II.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az így kapott súlyozott értékhez a kompetenciaérték rendelése az alábbi átváltással történik: Súlyozott érték 1–1. Mesterpedagógus Kutatótanár % 60% 75% 85% Minimum elérendő kompetenciaérték 24 30 34 Az erősségek és a fejlesztendő területek meghatározását a szoftver automatikusan végzi: fejlesztendő terület a 0 pontos indikátorok. ha minden kompetenciára legalább 3-as kompetenciaértéket kapott. További követelmények a minősítés teljesítéséhez: A minősítés „nem felelt meg”.4–4. erősség a 3 pontos indikátorok listája. de a másik két bizottsági tag hitelesítése szükséges hozzá.1 4.6–3. ha az összegző értékelésben bármely kompetenciánál 1-es kompetenciaértéket kapott.7 1. Kutatótanár és Mesterpedagógus fokozatban a minősítés csak akkor „megfelelt”. 131 .5 2. Pedagógus II.3 3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Ebből az alábbi módon számolandó a teljesítés mértéke: (összes kapott kompetenciaérték) / (összes kapható kompetenciaérték. A teljesítendő szintek az összegző értékelés alapján a pedagóguspálya fokozataiban: Fokozat Gyakornok Pedagógus I.8–2. azaz 40).2–5 Kompetenciaérték 1 2 3 4 5 A teljesítés százalékának kiszámításához a 8 kompetenciára összesen kapható maximum 8*5 = 40 kompetenciaérték jelenti a 100%-os teljesítést. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Megjegyzés: módosítás a felvitt pontszámokban lehetséges.

melléklet A dokumentumok kapcsolati rendszere Alapdokumentumok. 132 . de minimum 1 csoportprofil töltendő fel. kapcsolati rendszerük: Projektterv Csoportprofil Osztályfőnöki munkaterv Gyermek/tanulói profil Tanmenet Tematikus terv A publikációk listája Fejlesztési terv Egyéb dokumentum Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kapcsolati rendszerük.vagy foglalkozásterv. sz. egyben segítség a feltöltéshez: (Összesen legalább 10 darab óra.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 9. ehhez két tematikus terv tartozik. akkor a követelményeknek eleget tesz. illetve 7 óra/foglalkozástervet tölt fel. de minimum 1 tematikus terv.) Csoportprofil Csoportprofil Csoportprofil A megvalósítás dokumentumai Tematikus terv Tematikus terv Tematikus terv Az értékelés dokumentumai Foglalkozásterv Foglalkozásterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Hospitálási napló Féléves ütemterv Csoportprofil Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Esetleírás IKT alkalmazása Szabadon választható dokumentumok. ehhez szükség esetén maximum 3. és a tematikus tervekhez 3. illetve szükség esetén maximum 3. Például: ha egy csoportprofilt tölt fel. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

........ melléklet Tanmenet A pedagógus neve: .......................... A műveltségi terület neve: ............................................................................................. 6..................................................................................... Dátum: ........ 133 ..... Ssz................ 9.................... 11.............. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag..... 2......................... 7.......... 10............... 4........................................................................................................ 5............... sz............................ 3........Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 10............................... Az ajánlott évfolyam: ............................. 1....... Témakörök Célok....... feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Az emberi erőforrások minisztere által 2013........................ A tantárgy neve: . 8....... 12..........................

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

11. sz. melléklet

Tematikus terv
A pedagógus neve: ................................................................................................................................................................................................................ A pedagógus szakja: ............................................................................................................................................................................................................. Az iskola neve: ...................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ................................................................................................................................................................................................................ Tantárgy: ............................................................................................................................................................................................................................... A tanulási-tanítás egység témája: .......................................................................................................................................................................................... A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: .............................................................................................................................................................. A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: ................................................................................................................... Tantárgyi kapcsolatok: .......................................................................................................................................................................................................... Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................. Felhasznált források: ............................................................................................................................................................................................................. Dátum: ...................................................................................................................................................................................................................................
Fejlesztési területek (attitűdök, készségek, képességek) Ismeretanyag (fogalmak, szabályok stb.)

Óra

A téma órákra bontása

Didaktikai feladatok

Módszerek, munkaformák

Szemléltetés, eszközök

Házi feladat

Megjegyzések

1. 2. 3.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

134

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

12. sz. melléklet

Óraterv – „A” változat
A pedagógus neve: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Tantárgy: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Az óra témája: ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Az óra didaktikai feladatai: .................................................................................................................................................................................................................................................. Tantárgyi kapcsolatok: ......................................................................................................................................................................................................................................................... Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat - és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): ............................................................................. Dátum: .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Időkeret

A tanulók tevékenysége

A pedagógus tevékenysége

Célok és feladatok

Módszerek

Tanulói munkaformák

Eszközök

Megjegyzések

A melléklet lehetséges tartalma:        a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; a kivetítendő diák képe; a feladatok megoldása.
135

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

13. sz. melléklet

Óraterv – „B” változat
A pedagógus neve: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Tantárgy: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Az óra témája: ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Az óra didaktikai feladatai: .................................................................................................................................................................................................................................................. Tantárgyi kapcsolatok: ......................................................................................................................................................................................................................................................... Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat - és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): ............................................................................. Dátum: .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Időkeret

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák
Eszközök

Megjegyzések

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

136

a táblakép. képek a forrás pontos megnevezésével. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 137 . nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése. feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek A melléklet lehetséges tartalma:        a kiosztandó feladatok. az órán felhasznált szövegek. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szókártyák). az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. a feladatok megoldása. a kivetítendő diák képe. az óratervben megadott.

.....Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 14............................ Dátum: .................................... 138 ....................................... sz.................... Műveltségi terület: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Az óralátogató neve: ................................ Tantárgy: ...................................... Az óra témája: ............................................. Az óralátogatás helye: ................................................................................................... Az osztály: .............................................................. Idő Az óra menete Megjegyzések Az emberi erőforrások minisztere által 2013........................................................... melléklet Hospitálási/óralátogatási napló A pedagógus neve: .......................................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag....................................................................................................................................

amely tele volt bejegyzésekkel.-t az osztályomba. a gyerekeknek külön szobájuk van. szellemi foglalkozású házaspár két gyereket nevel. 139 .) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A tanuló életkora: 12 év.) Az igazgató (az egyetértésemmel) felvette X. a szülőknél is hatékonyabban tudja „leszerelni” kishúgát. hogy harmonikus. ezeket következetesen betartatják. hogy tanulmányi átlaga félévkor 3. hogy a bejegyzések meghatározó többsége két pedagógustól származott. Elvárásaik reálisak. hogy figyelemmel kísérjük Y. (Ígéretüket betartva.) A szülők által előadott probléma: Y. netán verekedni. mert egy – általa igazságtalannak vélt – dolgozatjegyet kifogásolva fenyegetően ugrott fel a helyéről. hogy a problémák folytatódnak. visszabeszél a pedagógusainak. 40 év körüli. komoly fiatalember. nem követi a pedagógusi utasításokat. tartalmas életet éljenek. határozott nemmel válaszolt. zavarja az órákat/foglalkozásokat. Y. fontos számukra. (Nem szólt bele a beszélgetésbe. kiegyensúlyozott. Az indok: hirtelen haragú. Ezen a találkozáson már mint jövendő osztályfőnök is részt vettem. A szülők elmondták. 6. és engem is. megbeszéljük a gyerek segítésének módját iskolánk pszichológusának bevonásával. melléklet Esetleírás A tanuló neve: X. a tavaszi szünet végét szabva meg határidőnek. (A szülők megmutatták Y. és Y. átlagon felüli intelligenciát és nagyon fejlett igazságérzetet állapítottak meg. a gyerekkel foglakozó felnőtt részéről. és engedély nélkül kirohant a teremből. egy óvodás kislányt és Y.) A gyerek: (végig jelen volt a beszélgetésen) Középtermetű. Y. többi pedagógusánál is gyermekük viselkedéséről. mind irodalomból közepes osztályzata van. (A szülők telefonon keresték meg az iskola igazgatóját. tekintetük hitelesítette szavaikat. ahol enyhe fokú autizmust. A szülőkkel abban állapodtunk meg.) A család: (a szülők az első találkozás alkalmával – az igazgató kérdéseire válaszolva – mutatták be családjukat). rendezett életmódra nevelik gyermekeiket. vékony. alacsony ingerküszöböt. az órákon való kifogásolható magatartás miatt született. magatartását. Y. majd mosolyogva hozzátette. otthon is szívesen foglalkozik vele. (A szülők jó benyomást tettek ránk. Odafigyelnek gyermekeikre. ellenőrző könyvét. A városban laknak megfelelő körülmények között. A szülők rendszerezett. szemüveges. bevágva maga mögött az ajtót. hogy a húgával szokott-e kiabálni. sz. érdeklődő tekintetű.6 volt. (Arra kérdésünkre.-t a napokban a harmadik iskolából tanácsolták el. röviden tájékoztatták problémájukról. csak a hozzá intézett kérdésekre válaszolt pontosan fogalmazva.-t (ő fiú). Az utolsó intézményből azért tanácsolták el. valamint az átlagosnál is nagyobb türelmet minden. és ha úgy látjuk. (Mind matematikából. szereti a matematikát.) Kérdésünkre elmondta. élénk. és személyes találkozást kértek.) Az osztályfőnök tanácsára korábban felkeresték a Nevelési Tanácsadót (a szülők bemutatják a szakvéleményt: a személyes adatok kitakarásával csatolható dokumentum). feltűnő. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A szülők együttműködésükről biztosították az igazgatót is. indulatos.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 15. Terápiát nem javasoltak. csak a szülők és az iskola fokozott odafigyelését. és nagyon szeret olvasni. rendezetten öltözött. rendszeresen érdeklődtek nálam is. Valamennyi visszabeszélés. hogy a húga szokta őt megütni. hogy Y. végig a kérdező szemébe nézve. osztályos általános iskolás A tanulóval való első találkozás: a tavaszi szünet előtti utolsó hét (március vége).

de a kapott osztályzatot szó nélkül tudomásul vette. vagy nem értett egyet valamivel. (Rendkívül őszintén. A nagyon érdeklődő. 140 . hogy a valós okot mondja-e. – Y.) A kérdéseire választ kapott. (Leginkább a társak részéről. hogy mikor mondja el társainak az iskolaváltás okát. és azt is. hol nem. akit igazságtalanság ért. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.-ra. A következő dolgozat előtt valamennyi gyakorló feladatot megoldotta. tapasztalatairól. Tapasztalatok: A következő hónapokban egyetlen kollégától sem érkezett panasz Y. akik azt a feladatot kapták. segítőkész. de előfordult. mert gyorsabban dolgozott a többieknél. félelmeiről. igazságos. és tiszteletet vívott ki. amit a szülők elmondtak. beilleszkedését. és munkatempója is gyorsabb társaiénál. Hamarosan be. hogy ösztönösen azonnal kiállt a mellett a társa mellett. ismertessék meg a szokásokkal.-ra bíztam. őszinte gyerekeket). következetes értékelést a „fejlett igazságérzetű” diákok is elfogadják.  Összehívtam az osztályban tanító pedagógusokat. „szemtelenségét. (Matematikatanára elmondta.) Következtetések:  A viselkedésbeli deviancia mögött átlagon felüli képességek is meghúzódhatnak. A reális. türelmüket. hogy most nagyon nehéz helyzetben van. az ellenvetéseit hol elfogadtuk. és részletesen tájékoztattam őket mindarról. ha nem értett valamit. de hamar kitűnt. fogadják szeretettel.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az új tanuló befogadtatásának folyamata:  Felkészítettem az osztályt Y. mikor vallotta be. társairól. az első benyomásairól. hogy az első dolgozata – elsősorban figyelmetlenség. és mutassák meg neki az épületet. szülei. hogy segítsék Y. megértésüket kérve. Osztályzatai „vegyesek” voltak. illetve egyáltalán elmondta-e társainak átiratkozásának valós okát. hogy matematikai gondolkodása átlagon felüli mélységű. hogy pedagógusát győzte meg a valamiért elmarasztalt gyerek ártatlanságáról. de udvariasan mondta el véleményét az új iskoláról.-nal a két iskola szokásrendszerének különbözőségéről. indulatosságát” korábbi iskoláiban. minden diákjára odafigyelő pedagógus képes. képes meggyőzni másokat. de hamar kiderült. figyelmüket. Annyira problémamentesre sikerült a beilleszkedése. Azonnal visszakérdezett (mindig udvariasan). hogy nem is tudom. Az órákon rendszeresen külön feladatokat kapott. hogy Y. Ez utóbbi elsősorban annak köszönhető.) Kijelöltem mellé két „mentort” (befogadó. mert el kellett jönnie a régi iskolájából. fogadására (a gyerekeknek annyit mondtam róla. és az eredmény sem maradt el. hogy mi válthatta ki Y. mindenre figyelő gyerek rendkívül idegessé vált. amelynek kezelésére csak szakmailag-módszertanilag jól felkészült.  Az első néhány nap elteltével tanítás után hosszan beszélgettem Y. türelmes. intelligens kérdései meghazudtolták életkorát. Kijelentéseit indokolta. vagy – számára kevésbé szégyenletes – más magyarázatot ad. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és elmondta ellenvéleményét (mindig érvekkel alátámasztva. türelmetlenség miatt – gyengén sikerült. és segítsék. és ő is meggyőzhető logikus érvekkel.és elfogadták az osztály vezéregyéniségei. Aktívan vett részt minden órán.) Osztályfőnökként hamar meggyőződtem arról.)  A szülőknek (értekezlet nem lévén ebben az időszakban) a szülői e-mail körön keresztül mutatkoztak be Y. népszerű lett.

majd később hetente jelentkeztek nálam. Több mint két évnek kellett eltelnie ahhoz.) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és 8.) Az általános iskolát befejezve a város legjobb gimnáziumában folytatta tanulmányait. a 7.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek  Az „alacsony ingerküszöböt” sem lépi át a gyerek. azt magas szinten. hogy elhiggyék: egészséges a gyermekük. és a pedagógus tudásával és az általa adott viselkedésmintával vívja ki tekintélyét. további sorsa: Y. osztályt kiváló (de sohasem kitűnő) eredménnyel végezte. hogy szorongva érdeklődjenek fiúk magatartása felől. Túljutva a kamaszkoron visszafogottabb lett (eredménye is javult. A középiskolában a diákönkormányzat „harcos”. 141 . Y. ha nem provokálják. amit nem. mind a közösségnek akarnia kell. nagy népszerűségnek örvendő tagja. és a közös fogadóórára az előző évek rossz tapasztalatai miatt gyomorgörccsel érkeztek. de igazságérzete változatlan maradt. de a kezdő lépést a közösségnek kell megtennie. hiszen a kapkodásból adódó hibákat már nem követte el). (Szelektált a tárgyak között. amit szeretett. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. azt „jó” szinten. hogy jeles osztályzatot kapjon. és mérnöknek készül. dicséretes jeles eredménnyel tanulta. (A szülők az első hónapokban naponta. Jövőre érettségizik a reál tagozaton. „Logikus” magyarázatot tudott adni arra is. X. Minden pedagógust felkerestek a fogadóóráján.  A „beilleszkedés” kétirányú folyamat: mind az újonnan érkezőnek. A gimnáziumban is példás a magatartása. hogy miért nem fektet több energiát egy tárgyba csak azért. nem formális. foglalkozásából adódó eszközökkel próbálja kikényszeríteni azt.

változat (belépő osztály) 1. Egyéb programok. A közösséggé alakulás érdekében szervezett programok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az osztályfőnöki tevékenység során esetlegesen felhasznált szakirodalom Az emberi erőforrások minisztere által 2013. sz. Kulturális programok 8. létszám. a közösségalakítás eszközei (osztályfőnöki órán. a többségnél sokkal idősebb/fiatalabb gyerekek száma. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 1. életkor szerinti megoszlás. a pedagógus szakórájához csatlakozó szünetben. Az osztályfőnök és az osztály tanulói kapcsolattartásának. tanórán kívül). konzultáció az osztályban tanító kollégákkal. bevezetendő szokások) 10. a felelősségérzet erősítése érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység 5.) 4. Adatok az osztályról: (évfolyam/osztály. fiú-lány megoszlás. osztályszintű programok tervezése stb. az osztályfőnök magatartásbeli/viselkedésbeli elvárásai – a szabályszegés következményei 3. az életkoreltérés oka) 2. az egyéni problémák megbeszélésének módja. tanítás után vagy előtt stb. bármelyik szünetben. osztályfőnöki órán feldolgozott témák 9. szabályai (csak az osztályfőnöki órán. 142 . a tanulási módszerek tanításához kapcsolódó osztályfőnöki órai programok stb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 16.) 6. ez ek tervezése. Esetleges egyéb feladatok (az iskolai munkatervnek az osztály számára előírt feladatai. Betartandó „belső” szabályok.) 11. A szülőkkel való kapcsolattartás formái („szabályok”. Az egészséges életmód igényének kialakítása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (a napi munka során. osztályfőnöki órai beszélgetés/előadás formájában. tanórán kívüli iskolai vagy osztályprogram keretében) 7. A tanulás támogatása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (hospitálás az osztály óráin.

sz. kiscsoportos vagy egyéni beszélgetések szülőkkel.a. osztályszintű vagy kiscsoportos feladatok. a tantárgyakhoz való viszony. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. egyéni beszélgetések. Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. közösségi programok. „szülőklub” Az emberi erőforrások minisztere által 2013. programok szervezése. negatívumok és ezek okai)  A közösség alakulása (szociometriai felmérés eredménye. a segítségre szoruló tanulók megsegítésének alakulása 2. a művészetekhez való viszony. 143 . óralátogatások. viselkedésbeli. tanulás-módszertani előadások. az osztályfőnöki órák tematikájának célirányos tervezése. internetes kommunikáció („mint cél”) stb. – az esetleges érdeklődés. a tanév céljainak kijelölése  Az erkölcsi. az esetleg tapasztalt anomáliák okainak elemzése)  Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása (a kultúrához. pozitívumok. a pedagógusokkal való kapcsolat általános jellemzői. szociometriai felmérések stb. ld.)  Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása terén (beszélgetések szervezése az osztályban tanító pedagógusokkal.)  Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása terén (együttműködés az osztályban tanító pedagógusokkal. ezek kisebb csoportjával vagy a teljes közösséggel. tréningek szervezése stb.)  Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása terén (szülői értekezletek tematikájának célirányos megtervezése. magatartási szabályok betartása terén (a korábbi szabályok megváltoztatása. célcsoportos. Csoportprofil (csatlakozó dokumentum. az osztályfőnöki órák tematikájának célirányos megtervezése stb. hiány okai)  Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása  Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása  Az egyéni problémák megoldásának. viselkedésbeli.b. az osztályfőnöki óra témájának kijelölése stb. ill. Az előző tanév tapasztalatai alapján szükséges feladatok kijelölése  Az erkölcsi. Az előző tanév során tapasztalt fejlődés bemutatása. magatartási szabályok betartásának szintje (a kitűzött célok és az eredmény összevetése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 17. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 2.)  A közösség alakulása terén (osztályszintű. közösségi programok. több felmérés összehasonlítása – az esetlegesen tapasztalt anomáliák okai) esetén  Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása az előző év során (a tanulási módszerek eredményessége. változat (A pedagógus legalább egy éve osztályfőnöke az osztálynak) 1. XI/E/8. sporttevékenység. óralátogatások stb.)  Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása terén (együttműködés szaktanárokkal és szülőkkel. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? című fejezet c) segítő szempontsora) VAGY 1.

a közös problémák megbeszélésére. barátok bevonása a segítségnyújtásba stb. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. osztályszintű programok tervezése stb. a segítségre szoruló tanulók megsegítése terén (segítségre szoruló tanulók és problémáik elemzése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ezek tervezése. a megoldás/segítség módjainak meghatározásával: pl. a Gyermekjóléti Szolgálat bevonása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek szervezése. nevelőmunkájuk segítése. az osztálytársak. 144 . a többi pedagógus tájékoztatása és bevonása a segítségnyújtásba. Esetleges egyéb feladatok (az iskolai munkatervnek az osztály számára előírt feladatai.) 3. a szülői elektronikus levelezőkör célirányos felhasználása a kommunikáció javítása érdekében)  Az egyéni problémák megoldása.). a szülőkkel való kapcsolattartás.

szülőtől. írásbeli feladat elkészítéséhez több idő/több feladat biztosításával. téri orientáció zavara. egyéni beszámoltatással. sorbarendezési zavar. forrásanyag. a nagy és a finommozgás koordinációjának zavara. munkafüzet.) Az egyéni fejlesztéshez használt eszközök: (a csoportétól eltérő tankönyv. több is megjelölhető) Az egyéni fejlesztés szükségessége azonosításának módja: (saját tapasztalat. összetételű an yag bemutatása) Az egyéni fejlesztés eredménye vagy kudarca: (osztályzat javulása. A fejlesztés területe: (tevékenységi terület. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az egyensúlyérzékelés zavara és a bizonytalan testséma. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. diszlexia. hetente egy órában stb. foglalkozásokra bontott tematikája (a csoporttal feldolgozott anyagtól eltérő mennyiségű. otthoni feladattal. szakkör. képesség stb. diszgráfia. egyéni foglalkozás – több is megjelölhető. 145 . a térbeli relációk helyes felismerésének nehézsége. házidolgozat értékelésével. kollégáktól szerzett ismeret. tanítási órán kívüli korrepetálás. más segédeszközök) A fejlesztés során elért eredmény mérésének. diszkalkulia. versenyeredmény – dokumentumokkal igazolva. több is megjelölhető) A jelölt rész helyettesíthető a tanuló személyiségprofiljával ld. Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. IKT segítségével) A fejlesztés éves/féléves/egy tematikus egységre/egy képességterületre vonatkozó. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? című fejezet d) segítő szempontsora. – vagy kiemelkedő tehetség. képességvizsgálat eredménye – más is. alakfelismerési zavar. képességbeli fejlődés.) Az egyéni fejlesztés formái és gyakorisága: (órai differenciálás. minden órán. IKT-eszközök. példatár. XI/E/8. ill. értékelésének eszközei: (a csoporttal azonos módon. az egymásutániság felépítése nehézséget jelent. az esetleges kudarc okainak elemzése. saját készítésű feladatlapok. A tanuló évfolyama/osztálya: Az egyéni fejlesztés indoka: (tanulási zavar. nevelési tanácsadó javaslata. csak az egyszerre jelenlévő ingereket tudja hatékonyan feldolgozni. melléklet Az egyéni fejlesztési terv sablonja és tartalmi elemei A fejlesztésbe bevont tanuló neve: X. sz. az átlagosnál gyorsabb haladási sebesség – más is. Y.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 18.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

19. sz. melléklet

Példák hospitáláshoz kapcsolódó reflexióra
1. példa: Az órát nem szakmai szempontból figyeltem (más szakos vagyok). Arra voltam kíváncsi, hogy tanítványaim, akiknek osztályfőnöke/tanára vagyok, hogy viselkednek X. Y. kolléga óráján, mennyire sikerül a diákokat motiválnia. Tapasztalatom szerint a kollégát a diákok többsége tiszteli, a kolléga az óra minden percében mindenkire figyel, aki lemarad, elkalandozik, azt gesztusokkal, mások számára alig észrevehető jelekkel figyelmezteti. Végig a gyerekek szemébe nézve magyaráz, onnan olvassa ki, hogy milyen szinten értik az elhangzottakat. Megfelelően sok az óraközi önálló vagy pármunka, ezt az időt használja ki arra, hogy egyéni segítséget nyújtson azoknak, akiknek szükségük van rá. Méltán népszerű a kolléga a diákok körében. Feladataim (osztályfőnökként):  Megdicsérni az egész csoportot az órán tapasztalt fegyelmezett munkájukért  Osztály előtt elismerni B. T. aktivitását, okos hozzászólásait. (B. T. az én tárgyamból és a hasonló képességekre épülő tárgyakból gyengébb teljesítményt nyújt. A gyakori elmarasztalás a „rossz tanuló” képzetét keltheti benne. Biztosítanom kell arról, hogy az erősségei előttem is láthatóvá váltak ezen az órán. Ezt a tapasztalatomat meg kell osztanom azokkal a kollégákkal, akiknek a tárgyából B. T. gyenge teljesítményt nyújt.)  Tájékoztatni a kollégát, hogy K. M. tanuló nem a képességei gyengesége miatt tartozik a gyenge közepes mezőnybe az ő tárgyából. Más tárgyakból képes kiemelkedő teljesítményre. Meg kell találnia K. M. motiválásának módját.  Külön elbeszélgetni X. Y.-nal és Z. W.-vel, akiket óra közben figyelmeztetnie kellett a kollégának (meg kell értetni velük, hogy gyengébb teljesítményükért ne a tanárt okolják).  Felelősségre vonni az órára késve érkező két diákot.  Meg kell beszélnem a kollégával, hogy U. T. diáknak milyen segítséget nyújtsunk, hogy fel tudjon zárkózni. (Korrepetálásra kötelezni? A szülőkkel beszélni? Tanulópárt állítani mellé?)  Felhívni a gyerekek figyelmét a tanterem rendjére (táskák, kabátok szanaszét hevernek, a padokban rendetlenség…)  Több lehetőséget kell adni a diákoknak az otthon elvégezhető alkotómunkára! Láthatóan szívesen vállalkoznak egyéni produkciókra.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

146

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

2. példa: Az órát szakmai-módszertani szempontból figyeltem. Kollégám 20 éves tapasztalattal és kiváló eredményekkel rendelkezik. Tanulni szeretnék tőle. Meglepett, hogy az órán nem történt semmi különösen figyelemre méltó dolog, mégis az összbenyomásom nagyon jó volt. A házi feladatot nem kérte számon, az óra közben mégis mindenkiről kiderült, hogy elkészítette-e, és milyen minőségben. Az óra eleji feladatok megoldásából és kérdések megválaszolásából az otthoni feladat minden lényeges elemére fény derült. Mindenki megszólalt az órának ebben a részében! Az új anyag felvezetése olyan természetesen illeszkedett az előzményekhez, hogy észre sem vettem, mikor lépték át az új ismeretszerzés határát. A feladatlap, amely átvezetett a régiből az újba, kiváló volt. (Mellékelem.) Az óra második részében (20–45. perc) szinte csak a diákok beszéltek, egy tanári kérdésre átlagosan három diákmegszólalás jutott. (Nagyon érdekes volt, hogy a diákok milyen sokszor letértek a tanár által kijelölt útról, és a kolléga milyen könnyedén vezette vissza őket; mindig elismerve az elhangzottakból azt, ami figyelemre méltó, indokolva cáfolta a tévedéseket. Nem fojtotta bele senkibe a szót, és nem szégyenített meg senkit, de az eredeti gondolatot megfogalmazó diáknak mondott egyegy szava, gesztusa nyomán szinte megdicsőült a gyerek.) Az óravezetés higgadt, nyugodt, éppen megfelelő tempójú volt. Mindenki dolgozott, minden percben történt valami fontos, befejezték a téma feldolgozását, és még az óra végi lényegkiemelésre, ismétlésre is volt idő. Amit érdemes megtanulnom a kollégától:  Az anyag otthoni tudatos feldolgozását, a gondos és meggondolt előkészítést. (Különösen a feladatok válogatására kell nagy súlyt helyezni. Alap a tankönyv, de a kérdések sorrendje, az egyes kérdések és feladatok kisebb egységekre bontása a siker titka.)  Olyan biztos tudással kell a gyerekek elé állni, hogy az óra minden percében rájuk tudjak figyelni, ne kelljen a következő lépésen gondolkodnom.  Nagyon sokat kell dicsérni! A gyerek minden mondatában meg kell találni a jót akkor is, ha összességében nem helytálló a megszólalása.  Mindent a gyerekekből kell kiszedni, nem szabad elsietni a következtetések levonását. Amire ők jönnek rá, jobban rögzül, mint amit én mondok meg.  A lényeget nem elég nekem elmondani: el kell ismételtetni – különböző kérdések, feladatok segítségével – a tanulókkal; meg kell győződni arról, hogy mindenki megértette-e. Amivel nem értettem egyet:  Túl halkan beszél, az én erőteljesebb hangomra figyelni kevésbé megerőltető a gyereknek.  Nem lehet csak a gyerekekre bízni a jegyzetelést. Táblavázlat kell.  A „folyamatban” történő házi feladat ellenőrzése mellett néhány füzetet is ellenőrizni kell, mert így elsikkad, ha valaki nem készítette el a feladatát.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

147

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

 Nemcsak pozitív visszajelzést kell adni. Aki nem a kérdésre válaszol, vagy rossz választ ad, annak jelezni kell, hogy nem volt elég figyelmes vagy meggondolt.

Feladataim:  Meglátogatni a kolléga más típusú óráját is. (Pl. számonkérő órát.)  Más kollégák óráit is megnézni.  Feladatlapokat készíteni, illetve kérdéssorokat gyűjteni miden témakörhöz (ehhez az szükséges, hogy a teljes témakör tanítására egyszerre és ne óránként készüljek fel. Csak akkor lehet jó módszereket választani, helyesen felépíteni a témakör tanítását, ha minden részletében átlátom, előzményeivel és a következő témakörrel való összefüggéseivel együtt.) Magabiztosnak kell lennem, és ez csak komoly felkészülés után lehetséges.  Visszafogni magam az órákon: ne én legyek a főszereplő.  Az óra tervezésekor nem percekre bontott tervet kell készíteni, hanem az óra módszertani egységeinek időtartamát megtervezni, hogy ne zökkentsenek ki a gyerekek más irányba vivő hozzászólásai.  Sokkal többet dicsérni a gyerekeket, megszólalásaikat előítélet nélkül meghallgatni. (Nem csak a „jó tanuló” mondhat okosat, és nem mindig mond helytelen dolgot a „rossz tanuló.”) Tudatosítani kell magamban, hogy egy új témakör feldolgozása során nemcsak célirányos hibátlan mondatok hangozhatnak el. Összességében: Nagyon sokat kell még tanulnom ahhoz, hogy az „átlagos” órám is ilyen eredményes legyen. Más a személyiségem, habitusom, mint a kollégáé. Nem biztos, hogy hiteles lennék, ha átvenném a kolléga szófordulatait, gesztusait.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

148

2. F egyik csoportja (a tárgyat alapóraszámban tanulók) Az osztály/csoport létszáma: 16 A dolgozat típusa: egyórás témazáró (más lehetőségek: új ismeret megértését mérő egész órás vagy rövidebb dolgozat. Kiemelkedő képességű diák nincs. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ennek ellenére – a szorgalmuk miatt – többen a képességeiket felülmúló teljesítményre képesek. (Más lehetőségek: különböző pontot érnek a feladatok. illetve gyakorlást igénylő feladatok esetében – az elégséges alsó határa lehet 50%.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 20.) A dolgozat eredményeinek eloszlása: elégtelen: elégséges: közepes: jó: jeles: 3 tanuló 2 tanuló 6 tanuló 4 tanuló 1 tanuló A témazáró dolgozat feladatainak ponttáblázata: Tanuló 1. A csoportban a tantárgy sikeres tanulásához szükséges képességekkel csak kis mértékben rendelkező tanulók is szorgalmasak. feladat 5 … 2. és jelest csak a hibátlan munkára adunk. sz. (az öt feladat mindegyike 10-10 pontot ér. stb. melléklet Példa egy dolgozat eredményeivel kapcsolatos reflexióra A dolgozat eredménye Tantárgy: Osztály: 11. feladat 2 Összes 19 (2) Értékelés: A dolgozat átlageredménye eltér a csoport eddig tapasztalt teljesítményétől. csak memorizálást. nehézségi szintjük szerint) A pontszámok osztályzatra váltása: 30% (15 pont)-tól elégséges 50% (25 pont)-tól közepes 75% (32 pont)-tól jó 90% (45 pont)-tól jeles (Más lehetőségek: egyenletes elosztás vagy – új gondolatot nem kívánó. felkészülést/gyakorlást/memoritertanulást ellenőrző dolgozat) A dolgozat anyaga: (feladatlap vagy kérdéssor mellékelve) Pontszámtáblázat: A dolgozat összpontszáma 50 pont. feladat 5 … 3. feladat 4 5. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. amelyekhez önálló gondolatok nem szükségesek. ezért sikeresen reprodukálják azokat az ismereteket. … 1. feladat 3 4. 149 .

A reflexió lényege az elemzés. memorizálás folyamata van. 5 tanuló jó eredményűre és 4 tanuló jelesre írta. hanem hiteles visszajelzésnek is saját munkájáról és a tanulók felkészültségéről. tanártól függően. A sok hiba és hiányosság oka a gyakorlás és a figyelem hiánya. A bevezető órákat követő. A legtöbb problémát a 3. amelyet be kell adniuk a tanulóknak. amelyből a pedagógus azt a következtetést vonja le. Az ezt követő gyakorló-alkalmazó órák során változó hozzáállással rögzítették a tanultakat.) Valamennyi feladatra született – több – hibátlan megoldás. megfogalmazható más feladat. (Feltehetően a jól sikerült röpdolgozatot követően nem foglalkoztak annyit a tárggyal.) Következtetések:  A feladatsor összeállítása megfelelő volt. ameddig az alapokat nem tanulja meg mindenki legalább elégséges szintig. így az egymásról másolást kizárhatjuk. amely elsősorban egyéni feladat. A házi feladatot „személyre szabva” kapják. mert úgy értékeli. az 5. feladat okozta (legalacsonyabb az átlagpontszáma). feladatot kivéve. a későbbi anyagrészek megértése szempontjából nagyon fontos. a többieknek fakultatív módon lehetőséget adok javító dolgozat írására (tanórán kívül). amikor a pedagógus nem ad lehetőséget a javításra. a gyenge jegy hanyagságának vagy gyengébb képességének az eredménye. hogy a megértés még nem tudás. amelyet ez a dolgozat zárt. a megértést vizsgáló röpdolgozatot 7 tanuló közepesre. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Erre részben jó megoldást is csak kevesen adtak. Ez bizonyítja. sőt témakörtől függően is. amennyit kellett volna. hogy minden tanulónak vállalnia kell hiányos felkészültsége következményeit. Természetesen olyan helyzet is van. A kettő között a gyakorlás. Megjegyzés: Mind az értékelés. mind a következtetések nagyon eltérőek lehetnek iskolától. o A beadott feladat kijavítását követően (legkésőbb egy hét múlva) az elégtelent és elégségest szerzett gyerekeknek kötelezően. Ezért: o A dolgozatjavítást követően beadandó házi feladatként a jellemző hibákkal kapcsolatos feladatsort adok házi feladatnak. a feladat megfogalmazása szokatlan volt a diákoknak. Ezt a feladatot – majdnem ugyanebben a formában – házi feladatként megoldották a gyerekek. Feltehetően a kérdésfeltevés. feladatot kivéve. addig nem mehetünk tovább. további órákat kell a témakörre szánnia. 150 . hogy a pedagógus a dolgozat íratását nem csupán „osztályzatszerzés”-nek tekinti. hogy nem magyarázta el. (Ehhez hasonló módon korábban nem tettem fel kérdést az adott ismeretre.  Ismét fel kell hívni a tanulók figyelmét arra. csoporttól. nem tanította meg elég alaposan az ismeretanyagot.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az a témakör. Van olyan eredmény. az 5.  Tekintettel a témakör fontosságára. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Ugyanannál a pedagógusnál ugyanannak a csoportnak két hasonló értékű dolgozata esetében is levonható más következtetés.

osztálytermi kommunikációs. Fogalomtár A fogalomtár azoknak a fontosabb fogalmaknak a rövid. az ellenőrzés. 151 . didaktikai feladat A nevelési-oktatási stratégia része. egy-egy témakör vagy a tanóra egyes szakaszaihoz. A csoportmunkát csoportvezetők segíthetik. az ismétlés. Tehát a szócikkek a fogalmakat a pedagógiai e-portfólió és az óra-. differenciálás Nevelési-oktatási eljárás. Didaktikai feladatok lehetnek például: a témakör bevezetése. tömör magyarázatát kínálja. munkaformák. Az egyéni munkának különböző típusai vannak attól függően. alkalmazása révén valósítja meg a pedagógus. A didaktikai feladatok hozzárendelhetők a tanév. munkaformája. az egyéni bánásmód biztosítása. Különféle módszerekkel. segíti a csoportok munkáját. egyéni munka A tanulásnak és a tanításnak az a szervezési módja. hogy világos legyen a csoportmunka időkerete. A pedagógus partneri. valamint a minősítéssel kapcsolatos alapfogalmak szócikkeit tartalmazza. munkaformája. A kooperatív tanulásra épülő csoportmunkában a tanulók különböző feladatot oldanak meg a csoporton belül. önállóan oldanak meg egy feladatot. A differenciálást adaptív módszerek. hogy minden csoport aktívan vegyen részt benne. amelynek célja a gyermek egyéni sajátosságaihoz igazodó fejlesztés. illetve a foglalkozáslátogatás kontextusában értelmezik. de együttműködve egymással. amelyeket a pedagógusok és a szakértők a pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítés során használhatnak. Fontos. az összefoglalás. A csoportbeszámolókat és a munka értékelését célszerű úgy megszervezni. a gyakorlás. és az útmutatóban megjelenő jelentésüket igyekeznek egyértelművé tenni. A fogalomtár elsősorban általános pedagógiai. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az értékelés stb. eszközök stb. munkaformákkal. csoportmunka A tanulásnak és a tanításnak az a szervezési módja. szakpedagógiai. támogatói szerepben figyeli. részben vagy teljesen egyénre szabott tanulói munkát. amikor a tanulók egyénileg. rétegmunkát. A csoportmunka hagyományos típusában a csoport tagjai azonos feladatot kapnak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a tanulási-tanítási folyamat szakaszait és szervezését határozza meg. gyakorlattípusokkal és eszközökkel valósíthatók meg. Így megkülönböztetünk egyedül végzett munkát.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár XIV. az ismeretbővítés. didaktikai. és a későbbiekben tovább bővülhet újabb fogalmakkal. amikor a tanulók csoportban oldanak meg egy feladatot. hogy a pedagógus milyen mértékben igazodik az egyéni sajátosságokhoz a feladat meghatározásakor. szolgálhatja a felzárkóztatást és a tehetséggondozást is.

formatív (fejlesztő) és szummatív (minősítő) értékelést. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Célja egy jelenség.és reflexiógyűjtemény. értékelés A tanulási-tanítási folyamatban. válogatott dokumentum. Az e-portfólió típusai: munkaportfólió és értékelési portfólió.és az ötletgyűjtéstől a vázlatíráson és a piszkozatok megfogalmazásán át a szöveg végső kidolgozásáig és bemutatásáig.és fejlettségi szintjének felmérése. fejlettségi szintjére. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. 152 .és időkorlátoktól független tanulási-tanítási forma. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. ellenőrzés A tanulási-tanítási folyamathoz. Funkciója szerint megkülönböztetünk diagnosztikus (helyzetfeltáró). tér. személy vagy tárgy érzékletes. Számítógépes hálózaton érhető el. magukban foglalják a tanulási-tanítási rendszert. egységes keretrendszerbe foglalva teszi hozzáférhetővé a pedagógus és a tanuló számára. regionális szinten. országos. amelynek célja a tanulók tudás. Az értékelést különféle értékelési eszközök támogatják. tutorálja a tanulási folyamatot. Nem csak a pedagógusnak lehet e-portfóliója. Egy tanulási-tanítási szakaszhoz is lehet e-portfóliót kapcsolni. a pedagógus szakmai munkáját bemutató. egy intézmény és intézményen belüli csoportok. esemény. folyamat. folyamatosan bővülő dokumentum. Lehetővé válik általa. illetve az egyének szintjén. amelynek célja a fejlesztő visszacsatolás a tanulók teljesítményére. e-tanulás Más néven e-learning. Például egy tanuló szövegalkotási folyamatát külön e-portfólióban lehet szemléltetni az anyag. webalapú tanulásból és távoktatásból) építkeznek. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. e-portfólió A pedagógus munkáját. szemléletes bemutatása. Mindkét e-portfólió tartalmazhat különböző típusú és forrású dokumentumokat. egy adott tanulócsoportnak vagy egy tanulónak is. Az értékelési portfólió az adott minősítési eljáráshoz és szempontrendszerhez igazodó. nevelési-oktatási tevékenységét szemléltető dokumentumok és az ezekkel kapcsolatos reflexiók gyűjteménye. egy adott tanulási-tanítási egységben olyan pedagógiai tevékenység. a tananyagfejlesztő tevékenységet is. Az értékelés különböző szinteken történhet: nemzetközi.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár elbeszélés Nevelési-oktatási módszer. amelyek három forráshalmazból (számítógéppel segített tanulásból. A munkaportfólió a pedagógus teljes munkáját tükröző.és reflexiógyűjtemény. hanem egy pedagógiai intézménynek. Az ellenőrzéshez szervesen hozzátartozik a tanulói teljesítmény értékelése. Az ellenőrzés didaktikai feladatához is kapcsolódik. Olyan tevékenységek gyűjtőneve. közvetlen találkozás nélkül támogassa. A tanulási-tanítási folyamatot interaktív oktatószoftver(ek) alkalmazásával. hogy a pedagógus egy virtuális tanulási környezetben.

gyakorlattípus A nevelési-oktatási célok.és viselkedésleírásokat nevezzük indikátoroknak. amely a tanulók által elsajátított ismeretek alkalmazását. jelző’.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár frontális munka Az órának az a szervezési módja. amilyen arányban feltétlenül szükség van rá. milyen gondolkodási. hogy a tanulók szóban vagy írásban végzik-e őket. fejlettségi szintjét jelző tevékenység. Az IKT felhasználható a különféle didaktikai feladatok megvalósításában is. alkalmazás. gyűjtés. -rendezés. Másrészt a gyakorlatok típusát meghatározhatja az is. A frontális szervezési mód pedagógusközpontú. Fontos. jelzőszám. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. -feldolgozás. közös nevelési-oktatási célok jellemzik. 153 . módszereknek és eljárásoknak az alkalmazása az oktatásban. kiegészítés. elemzés. amikor az együtt tanuló és tanított gyermekek tanulási tevékenysége egy időben és általában egy ütemben. hogy milyen tevékenységet. IKT Jelentése: információs és kommunikációs technológiák. és fontos más munkaformákkal felváltva alkalmazni. gyakorlás Egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. Ezek lehetnek például: felismerés. mind pedig tértől és időtől függetlenül is megoldható. attitűdbeli és képességbeli tudását. az alkalmazás gyakorlását szolgálja. alkotás stb. hogy a házi feladatok az egyéni fejlesztést is szolgálják. helyettesítés. A tanórán szervesen kapcsolódik az ismeretbővítés folyamatához. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban a pedagóguskompetenciák meglétét. arányosan és változatosan alkalmazza a különféle gyakorlattípusokat. a fejlesztés megvalósításának eszköze. Alkalmazásának céljai különbözőek lehetnek: információgyűjtés. választás. párhuzamosan folyik. amely a tanítási órán kívül végzett. kommunikáció stb. segítségével a tanulás támogatása mind a tanórákon. A pedagógusok ismeretbeli. és kevéssé alkalmas arra. -megosztás. hogy a tanulók egyéni sajátosságaihoz. Fontos. logikai műveletet végeznek a tanulók a gyakorlat megoldása közben. átalakítás. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. igazodjanak a tanulók egyéni sajátosságaihoz. illetve az IKT-ra épülő eszközöknek. önálló tanulási tevékenységen alapul. hogy a pedagógus a nevelési-oktatási célnak megfelelően. tevékenységét leíró indikátorok a pedagóguskompetenciák fejlettségi szintjét leíró sztenderdeket alkotják. motiválóak legyenek. csoportosítás. házi feladat Nevelési-oktatási módszer. indikátor A szó jelentése a szakterülettől függően többféle lehet: ’jelzőanyag. A fejlesztő gyakorlatokat egyrészt aszerint lehet csoportosítani. Ezért célszerű frontális munkát csak olyan arányban szervezni a tanórán. A frontális munkát az egész tanulócsoportra vonatkozó. törlés. összehasonlítás. megnevezés. az egyéni tanulási-tanítási célokhoz igazodjon. munkaformája.

képességeket és ismereteket. A tanórán a gyakorlatok előtt is szükség lehet az előzetes ismeretek felidézésére. Célja a meglevő ismeretekre építve a tanulók ismereteinek bővítése. kerettanterv Az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott pedagógiai dokumentum. játék Nevelési-oktatási módszer. b) szemléltetésre. amely a Nemzeti alaptantervet követően a tartalmi szabályozás következő szintjét képviseli. amely a gyermekek egyéni. 154 . valamint az írás és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése. páros vagy csoportos játéktevékenységére épül.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár ismeretbővítés A nevelési-oktatási folyamathoz. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az új ismeretek elsajátításának különböző kognitív útjai lehetnek: a) a tanulók aktív feladatmegoldására. Ez szorosan kapcsolódik az adott kompetencia részét képező attitűd(ök) formálásához és az új ismeretek bővítéséhez is. Célja az adott kompetencia használatához szükséges készségek és képességek fejlesztése. épülhet. d) tanulói kiselőadásra. készségeket. A játék speciális fajtája a kommunikációs nevelést szolgáló szerepjáték. felfedeztető tanulásra. hogy az adott órán milyen tudásszint elsajátítása a cél: az új fogalom felismerése. Megkülönböztetünk óra eleji. Célja a korábban elsajátított ismeretek felidézése. ismétlésére. f) számítógépes programra stb. tartalmát. az egyes tantárgyak témaköreit. A nevelés-oktatás tartalmának. hogy a pedagógus minél nagyobb arányban válassza a tanulók aktív és interaktív tevékenységére épülő ismeretbővítési eljárásokat. készség. problémaalapú. az olvasás és a szövegértés. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. Az ismeretbővítés folyamatának elmaradhatatlan része az ismeretek alkalmazása. munkáltatásra. amely magában foglalja az adott területtel kapcsolatos attitűdöt. Rögzíti az egyes iskolatípusokban és fejlesztési szakaszokban a nevelés-oktatás céljait. a beszédértés. évfolyamonkénti követelményeit és az ajánlott időkeretet. megnevezése. ismétlés A nevelési-oktatási folyamathoz. A minden műveltségi terület tanulását és tanítását megalapozó anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének fő területei: a beszéd és a szóbeli szövegalkotás. c) a pedagógus közlésére. a gyermekek motiválása a fejlesztési folyamatban. e) a tanulók kooperatív tanulására. Az óratervben/foglalkozástervben a nevelési-oktatási célok között célszerű megfogalmazni azt is.és képességfejlesztés A kompetenciafejlesztés része a nevelési-oktatási folyamatban. témakört bevezető és év eleji ismétlést. Fontos. kompetencia A pszichikus képződmények olyan rendszere. a tantárgyi rendszert. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. Célja a játék által a nevelési-didaktikai célok és feladatok megvalósítása. értelmezése vagy alkalmazása stb.

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. fejlődéshez. csoportinterjú. a közéletben és a magánélet különféle színterein való boldoguláshoz. egyesített. amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra. Az Európai Unió által megadott kulcskompetenciákra épülnek a Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció. Lényege. diákkvartett stb. amely dialogikus szóbeli közlésre épül. a magasabb szintek indikátorai magukban foglalják az alacsonyabb szinteket. szóforgó. amely történhet párban vagy csoportban. A műveltségi területekhez sajátos. A magasabb szinteken az alacsonyabb szinteket leíró indikátorok mellett újabb és integráltabb indikátorok jelzik a teljesítendő követelményeket. hogy a pedagógus kérdései problémamegoldásra. attitűdöknek és képességeknek az összességét nevezi meg. gondolkodásra ösztönözzék a tanulókat. ezáltal a különböző minősítési szintekhez tartozó indikátorok integrált és kumulatív rendszert alkotnak. megbeszélés Nevelési-oktatási módszer. A pedagógus -életpályamodellben az egyes minősítési szintek sztenderdjei egymásra épülnek. idegen nyelvi kommunikáció. A nemzetközi és nemzeti tartalmi szabályozó dokumentumokban megadott kulcskompetenciák az intézményes nevelés minden szintjére és színterére vonatkoznak. matematikai kompetencia. építő egymásrautaltság alakul ki a csoporton belül. hogy tevékenységüket. Hagyományosan a tanulók a pedagógus kérdéseire válaszolva dolgozzák fel a tananyagot. A kooperatív tanulásnak különféle technikái alkalmazhatók: beszélgető korongok. kulcskompetencia Olyan kompetencia. összesített’. másrészt a csoportmunka egyik szervezési módja. A tanulók együttműködésén alapuló tanulást jelenti. esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség. munkájuk értékelése. a munkában. Fontos. Hasznos. A pedagóguséletpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban nyolc pedagóguskompetencia alapján történik a pedagógusok minősítése. kooperatív tanulás Egyrészt tanulási-tanítási módszer. hatékony. önálló tanulás. digitális kompetencia. az adott szakterülettel összefüggő kompetenciák is kapcsolódnak. természettudományos és technikai kompetencia. A nyolc pedagóguskompetencia azon tudásnak. szociális és állampolgári kompetencia. 155 . és pozitív függés. hogy a tanulók a közös cél eléréséhez egyéni teljesítményükkel is hozzájárulnak. Megnő a csoporttagok egyéni felelőssége. mozaiktechnika. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ha a Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár az intézményes nevelés célrendszerének meghatározó elemei a fejlesztendő kompetenciák. szakértői mozaik. minden csoporttag részt vesz a feladatmegoldásban. helytálláshoz. amely minden egyén számára szükséges a társadalmi életben. pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák. kumulatív A szó jelentése: ’felhalmozódó.

nemzeti sajátosságaihoz egyaránt. adaptív módszereket. célokat. társadalmi életükben is alkalmazhatnak. amely során a tanulók tárgyakkal vagy eszközökkel manipulatív tevékenységeket végeznek különféle nevelési-oktatási célok érdekében. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 156 . A nevelés egész folyamatára érvényes a tanulók szociális érzékenységének a szükségszerű fejlesztése. viselkedésében. További nevelési alapelvek lehetnek: a célszerűség. ezekhez alkalmazkodó. a pedagógus támogatásával. A kreativitás és a tevékenységközpontúság elve szerint a fejlesztő gyakorlatok a tanulók kreativitására és minél sokrétűbb tevékenységére épülnek. a folyamatosság. feladatokat kell meghatározni. szervezési módokat és eszközöket szükséges alkalmazni. az egyéni bánásmód elve. a változatosság. amelyeket mindennapi. készségeiben. a játékosság elve stb. valamint műveltségi területenként további alapelveket. célokat és feladatokat. A célok és az elérésüket szolgáló feladatok komplex cél. egymásnak is feltehetnek kérdéseket. például a kerettantervek és az intézmények pedagógiai programjai. hogy a tanulási-tanítási tevékenységek eredményeképpen milyen változás történik az adott területen a tanuló személyiségében. Nemzeti alaptanterv A nemzeti nevelés és oktatás különféle szintjeit meghatározó tartalmi szabályozó do kumentum. A nemzeti alaptantervre épülnek a további szabályozó dokumentumok. Leírásuk tartalmazza ez elérendő tudásszint és fejlődési szint. munkaforma  szervezési mód munkáltató módszer Nevelési-oktatási módszer.és feladatrendszert alkotnak. illetve egy adott tanulási-tanítási egység lezárásakor várt eredmény. tudásában. amely szerint a tanulók egyéni sajátosságaihoz és a csoport jellemzőihez igazodó fejlesztési célokat. nevelési-oktatási cél A nevelési-oktatási folyamat. amely igazodik az Európai Unió oktatáspolitikai programjához és Magyarország oktatáspolitikai törekvéseihez. valamint a pedagógusok által készített tervezési dokumentumok. nevelési alapelv A pedagógiai tevékenységet meghatározó.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár megbeszélésben a tanulók is lehetnek a diskurzus kezdeményezői. attitűdjében. különböző munkaformákban. A nevelési-oktatási célok elérése érdekében komplex nevelési-oktatási stratégiát alkalmaznak a pedagógusok. Az egyik legfontosabb nevelési alapelv az adaptivitás. A Nemzeti alaptanterv általános nevelési elveket. A produktivitás elve szerint a képzés során a tanulóknak olyan használható kompetenciákat kell elsajátítaniuk. ezt alapozza meg az ismeretek elsajátítása. a nevelés egész folyamatára ható pedagógiai szemléletmód. az elvárt viselkedési formák megnevezését is. A funkcionalitás elve szerint a tanuláshoz problémaorientált tanulási környezetet és életszerű gyakorlatokat szükséges biztosítani. képességeiben. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A fejlesztés elsődlegességének elve szerint a tanulók fejlesztése és az attitűdformálás a meghatározó. fejlesztési feladatokat és közműveltségi tartalmakat határoz meg. amely meghatározza.

feladatgyűjtemény. A módszerek folyamatosan fejlődnek. tanulói kiselőadás. A számítógép. De a nevelési folyamatban meghatározó szerepük van a kisközösségi és a társadalmi élet egyéb színtereinek is. a színezés és a kiemelés egyéb módjai is. vita. természeti tárgyak. számuk gyarapszik. Az Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ábra. rádióműsor. Fontos. a tanulócsoport sajátosságaihoz és a tanulás-tanítás egyéb körülményeihez is igazodik. projektmódszer. oktatási eszköz A nevelési-oktatási célok és stratégiák megvalósítását támogató eszköz. óraelemzés Az óralátogatáshoz kapcsolódó. a szervezési módok. az óvoda és az iskola. és új kultúraelsajátítási formák alakulnak ki. hogy a pedagógus célszerűen. Egyre inkább terjed az IKT alkalmazása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár nevelési-oktatási stratégia Az órán alkalmazott eljárásrendszer. Igen hasznosak a szemléltetést kísérő grafikai eszközök: a táblázat. számítógép) stb. az eszközök komplex alkalmazását a nevelési-oktatási cél elérése érdekében. sportszerek). oktatási módszer A nevelési-oktatási cél érdekében. Az intézményes nevelés színtereihez a nevelő-oktató munka különféle pedagógiai szakaszai kapcsolódnak. tanulmányi kirándulás. Érdemes a tanulói tevékenységekre építő módszereket nagyobb arányban alkalmazni a tanórán. a bekeretezés. film. játék. értékelése. tévéműsor. megbeszélés. magyarázat. nevelés színterei A gyermekek nevelésének legfontosabb színtere a család. Gyakran használatos módszerek: tanári előadás. elbeszélés. az adott nevelési -oktatási célnak és az adott tanulási környezetnek megfelelően. munkáltatás. számítógépes oktatóprogram. amely magában foglalja az óra felépítését. szemléltetés. Főbb típusai: háromdimenziós demonstrációs eszközök (pl. CD-lejátszó. tankönyv. hogy a gyermekek nevelését a tömegkommunikációs eszközök is befolyásolják. digitális tananyag). a módszerek. projektor. nyomtatott segédletek (pl. televízió. kísérleti eszközök. Megkülönböztethetünk általánosan alkalmazható és szaktárgyspecikus módszereket. oktatástechnikai eszközök (pl. házi feladat stb. fotó.és az internethasználat növekedésével a tanulási folyamatban egyre nagyobb szerepet játszik a virtuális tanulási környezet. Az intézményes nevelés főbb színterei: a bölcsőde. mint a pedagógusközpontú eljárásokat. a munkaformák. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. amelynek különböző kombinációi lehetségesek a tanulók és a pedagógus tevékenységeire vonatkozóan a céloknak megfelelően. hangfelvétel. tanulási szerződés. a halmazábra. feladatlap. a didaktikai eljárások. Az adaptív nevelési-oktatási stratégia az adott feltételekhez. honlaptartalom. a tanulási-tanítási folyamatban alkalmazott tanulási-tanítási eljárás. kooperatív tanulás. vetített vázlat. a személyes óramegfigyelést követő tevékenység. oktatástechnikai anyagok (pl. munkafüzet. Az intézményes nevelésben fontos figyelembe venni. rajz. falitabló). a gyakorlattípusok. a tanulók sajátosságaihoz igazodva válassza ki az eszközöket. az aláhúzás. Célja az óramegfigyelésre épülve a pedagógus tanórai munkájának elemzése. 157 . kézikönyv.

továbbá a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési eljárás része. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az óramegfigyelés és az óraelemzés. röviden bemutathatja a tanulócsoportot és az óra helyét az éves tanulási -tanítási folyamatban. Célja a pedagógus tanórai tevékenységének. Célja a pedagógus tanórai munkájának a megfigyelése. Az óramegfigyelésnek az óralátogatás céljaitól függően különböző szempontjai. Az óralátogató szakértő ebben rögzíti az óramegfigyelés és az óraelemzés alapján a pedagógus tanórai munkájának az értékelését. szempontsorai lehetnek. valamint az adott témakörben. akár el is hagyhatjuk ezt a tevékenységet. majd az óralátogatásra felkért szakértő hozzászólása. A hivatalos óralátogatást az óralátogatási értékelőlap kitöltése zárja. ezt követik az óramegfigyelésen részt vevők elemzései. ezekre épülve javaslatok megfogalmazása. tényeket és történéseket. Az óramegfigyelés tapasztalatait és az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseket különböző tartalmú és formájú óralátogatási naplókban lehet rögzíteni. ezekre épülve következtetéseket. Az óramegfigyelés előkészítésének az óralátogatás céljaitól függően különböző tartalmai lehetnek. óralátogatási értékelőlap Az óralátogatás hivatalos dokumentuma. óramegfigyelés Az óralátogatáshoz kapcsolódó tevékenység. A pedagógus az óraelemzés végén válaszolhat a kérdésekre és az elhangzott reflexiókra. de nyílt napokon a családtagok is. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az óralátogató ebben rögzíti az óramegfigyelés tapasztalatait. az intézmény vezetői.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár óraelemzésnek az óralátogatás céljaitól függően különböző szempontjai lehetnek. valamint az ezekkel kapcsolatos reflexióit. Az óralátogatás szakaszai: a látogatást előkészítő rövid megbeszélés. óramegfigyelés előkészítése Az óralátogatáshoz kapcsolódó tevékenység. Órát látogathatnak a munkaközösségek tagjai. A megbeszélésen átadhatja az óralátogatónak az óratervét/foglalkozástervét. a pedagógus és a tanulók együttműködésének a megfigyelése. Az óramegfigyelést előkészítő rövid megbeszélésen az órát tartó pedagógus felvázolhatja az óra célját. saját pedagógiai munkájának fejlesztésére vonatkozóan javaslatokat fogalmazhat meg. Célja az óramegfigyelés előkészítése. egyeztetés az óralátogatásban részt vevő személyekkel. óralátogatás A pedagógusok nevelési-oktatási munkája értékelésének egyik eszköze. az órával kapcsolatos adatokat. a szakértők. összegző értékelése. Az óralátogatás az intézmények minőségbiztosításának fontos eleme. óramegfigyelési napló Az óralátogatás dokumentuma. 158 . Az óraelemzést általában az órát tartó pedagógus rövid önértékelése nyitja meg. Az óramegfigyelési napló az alapja az óraelemzésnek és a hivatalos óralátogatási értékelőlapnak. esetleg a tanulási-tanítási egység tervét/tematikus tervet és a tanmenetet is. elemzése és értékelése.

Megkülönböztetünk óra végi. valamint a pedagógus instrukcióit is. összefoglalás A nevelési-oktatási folyamathoz. 159 . egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. táblázatok és halmazábrák. valamint a tanulók egymás között zajló kommunikációja. továbbá hasznosak a rendszerező fürtábrák. az alkalmazott módszereket és óraszervezési módokat. környezetének és a pedagógusok testületének sajátosságait is. továbbá a lehetséges tanulói válaszokat és választevékenységeket. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hanem minél több valóságos párbeszéd alakuljon ki a tanulók és a tanulócsoportok között. amely rögzíti a tanóra/foglalkozás céljait. Típusai: a pedagógus és a tanulók között. Célja az elsajátított ismeretek rendszerezése. Az óratervhez/foglalkozástervhez a mellékletben célszerű csatolni a tanulói feladatlapokat. alapelveit és a fejlesztés eljárásait meghatározó dokumentum.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár óraterv/foglalkozásterv A pedagógus által készített tervezési dokumentum. A pedagógiai program az érvényes Nemzeti alaptantervre és kerettantervekre épül. de a tanulók együttműködnek a feladat megoldása érdekében. A páros munka egyik típusában a pár tagjai azonos feladatot oldanak meg. témazáró és év végi összefoglalást. a tervezett táblaképet. amelyben a tanulók párban dolgoznak a tanórán. óravázlat  óraterv/foglalkozásterv osztálytermi kommunikáció A tanórán folyó kommunikáció. de figyelembe veszi az adott intézmény tanulóinak. kooperatív tanulásra épülő típusában a pár tagjai különböző feladatot végeznek. Az óraterv/foglalkozásterv tartalmazhatja a tanulói és a pedagógusi tevékenységek tömör leírását. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az egyéb segédeszközöket. Célszerű az összefoglaláshoz új szempontot alkalmazni az ismeretbővítés folyamatához képest. feladatait. valamint az eszközöket. amelynek szereplői a tanulók és a pedagógusok. az órán feldolgozott szövegeket. hogy a szóátadás és a megszólalók kijelölésének a joga se csupán őt illesse meg. pedagógiai program A nevelési-oktatási intézmények nevelési-oktatási céljait. nevelési-oktatási stratégiáját. A másik. gyakorlatokat is lezárhatják részösszefoglalások. menetét. hogy az osztálytermi kommunikációban a pedagógus kommunikációja világos. Az óratervhez/foglalkozástervhez érdemes mellékelni az IKT-tananyagokat is. érthető. A párban folyó tanulás bármilyen didaktikai célt szolgálhat. páros munka A tanulási-tanítási folyamatnak az a szervezési módja. az óra felépítését. a kommunikáció tanulói kezdeményezésére és a hosszabb tanulói megnyilatkozásokra. A pedagógusnak törekednie kell arra. Fontos. célszerű és mértéktartó legyen. A tanórán a tanulási-tanítási szakaszokat. megfelelő teret és lehetőséget adjon a tanulói megszólalásokra.

A pedagógusi beszédet nem nyelvi jelek kísérik: az arcjáték. amely a pedagógus kérdését fogalmazza meg. hatékonyan tudja fejleszteni saját kommunikációját. Főbb típusai: pedagógusi instrukció. pedagógusi előadás Nevelési-oktatási módszer. amely a tanulóktól várt tevékenységet. hogy a hangzó pedagógusi beszéd és a nem nyelvi jelek összhangban legyenek egymással. Minden külön tanulói feladatot külön instrukcióban célszerű megfogalmazni. egyéni sajátosságait. a szünettartás stb. és gyakran ténykérdés. kérdés. kijelentő. Ezek a szakaszok egymásra épülnek. pedagógusi kérdés Olyan tanórai megnyilatkozástípus. alapfokú nevelés-oktatás. A köznevelés főbb pedagógiai szakaszai: óvodai nevelés. Fontos. ha a pedagógus többféle módon bevonja a tanulókat az előadásba. pedagógusi megnyilatkozások. de cél. Gyakran más módszerekkel ötvöződik. és egy téma részletes. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. -tartó és záró. és a pedagógus fölöslegesen ne ismételje meg. pedagógusi beszéd A pedagógus beszéde fontos pedagógiai eszköz a nevelési-oktatási folyamatban. a beszédtempó.és feladatrendszerük szerint elhatárolhatók egymástól. A zárt végű kérdésre a tanulók csak egyfajta helyes választ adhatnak. szakképzés. gondolkodásra. Az írásbeli instrukciók általában nem tartalmaznak udvariassági elemeket. például a magyarázattal és az elbeszéléssel. Hasznos. a hangszín. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. pedagógusi instrukció A pedagógus egyik tanórai megnyilatkozástípusa. amely leggyakrabban ige: Olvassátok el némán a szöveget! Az instrukciós ige alakja igazodik a pedagógusi instrukció címzettjéhez. Érdemes a pedagógusnak megismernie saját beszédszokásait. Gyakran a miért kérdőszóval kezdődnek. érthető és követhető legyen. a hangfekvés. a hanglejtés. A pedagógus beszédkultúrájának meghatározó elemei a paralingvisztikai eszközök (a hangsúly. ne halmozza őket. hogy az instrukció egyszerű. 160 . hosszabb válasz megfogalmazására ösztönzik őket. a testmozgás. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A pedagógusi instrukció után a pedagógusnak elegendő időt kell adnia a tanulók számára a feladat végiggondolására. viszonylag hosszabb ideig tartó kifejtését szolgálja. Fontos. A pedagógusi instrukció része a feladatot megnevező szó.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár pedagógiai szakasz A nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő-oktató munka tagolódása az életkor és nevelési-oktatási cél szerint. értékelő. azaz csak egy-egy adatot (nevet. középfokú nevelés-oktatás. a hangerő. A pedagógusi előadás mint módszer túlzott arányú alkalmazása kevésbé ajánlatos a köznevelésben és a közoktatásban. és problémamegoldásra. diskurzusjelölő stb. hogy a pedagógusi előadás logikus felépítésű. és gyakran az instrukciós igével kezdődnek. kapcsolatteremtő. Az osztálytermi kommunikációnak meghatározó részei a pedagógus megnyilatkozásai. Fontos. a térközszabályozás stb. A nyílt végű kérdésre a tanulók különböző helyes válaszokat adhatnak. hogy megfelelő önismerettel. és szemléltetéssel kíséri. a tanulói feladatot fogalmazza meg.). magyarázó. Típusai: nyílt és zárt végű pedagógusi kérdések. világos és érthető legyen.

a pedagógus támogatói szerepben vesz részt benne. tömören és világosan megfogalmazni és csak a szükséges mértékben megismételni. halmazábrákat stb. formája és terjedelme igazodjon a tanulók életkori és egyéni sajátosságaihoz. Célszerű a pedagógusi kérdést egyszerűen. a jelenségek. A pedagógusi kérdések után megfelelő időt kell hagyni a tanulóknak a válasz végiggondolására. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Zárt végű az eldöntendő kérdés is. A projektek több műveltségi területhez is kapcsolódhatnak egyszerre. tervezik és szervezik meg. szabályok. pedagógusi magyarázat Nevelési-oktatási módszer. intézményleírását. A szövegekkel való munkát megelőzheti a szövegfeldolgozás előkészítése. projektmódszer Nevelési-oktatási módszer. törvényszerű összefüggések. Általában rövidebb a pedagógusi előadásnál. táblázatokat.) kér. A projekt során a tanulók valamilyen tárgyi vagy szellemi produktumot állítanak elő közösen. plágium A szó jelentése: ’idegen szellemi tulajdonnak vagy ennek részletének közreadása saját mű gyanánt’. a szövegben szereplő ismeretlen szavak értelmezése. csoportprofilját. is használhat. 161 . hogy minél több nyílt végű kérdést tegyen fel az órán. amely a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére. hogy a szemléltető szöveg tartalma. ha a pedagógus az e-portfóliójában mások munkáit (például mások óratervét.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár helyet stb. és fontos. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. együttműködésére épül.) használja fel forrásmegjelölés és hivatkozás nélkül. Ehhez maguk készítik elő. Szemléltetésül fürtábrákat. Ebben az esetben fontos. végzik el a munkát. az egyedi sajátosságok elemzésére. hogy a szemléltető szövegben megfelelő számban. amelyben a tanulás a fogalmak. szemléltetés Nevelési-oktatási módszer. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban plágiumnak minősül. A pedagógus problémamegoldó kérdésekkel a magyarázatba is bevonhatja a tanulókat. tételek és fogalmak értelmezését. majd ebből az általános tanulságok megfogalmazására épül. Hasznos. a tárgyak észlelésére. tananyag-értékelését stb. Fontos. az új fogalmak értelmezése. a folyamatok. A fogalmak tanítására ajánlatos módszer az induktív megközelítésű pedagógusi magyarázat. A szemléltető szöveg szolgálhatja a személtetés tanítási módszerére épülő ismeretbővítést is. ha a pedagógusi kérdéseket a pedagógus az óra előtt végiggondolja. szemléltető szöveg A nevelési-oktatási célt és a didaktikai feladatot szolgáló. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amikor a tipikus példák elemzéséből kiindulva történik meg a következtetések megfogalmazása. szemléltetésre alkalmazott szöveg. témazáró dolgozatát. ráhangolódás a szöveg tartalmára. és változatos típusú legyen. arányban és elosztásban legyenek az új fogalmakat és szabályokat szemléltető. megértését szolgálja. tipikus példák.

kooperatív tanulásra épülő csoportmunka és frontális munka. részben ismeretelsajátítás. tanterem A tanulás-tanítás egyik intézményi színtere. teljesítményszint. A tanmenet tartalmazza az osztály megnevezését.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár szervezési mód Más néven munkaforma. hagyományos csoportmunka. megjegyzéseivel egészítheti ki. A tanórán a tanulás és a tanítás szervezési módja a nevelési-oktatási célok elérésére. készségek. előírás. Tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését. ha nagyobb arányban alkalmazzák a pedagógusok a tanulóközpontú szervezési módokat. tudatos. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban a pedagóguskompetenciáknak az életpálya egyes szintjein megjelenő fejlettségi állapotát nevezzük sztenderdeknek. hogy eredményesebb a nevelés és az oktatás. Az oktatási gyakorlatban a tanulás a tanulónak a motiváció hatására végzett. 162 . ha mód van rá. ezeket írják le az indikátorok. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amely megfelelő ismeretek és különböző képességek. folyamatos tevékenysége. akkor szervezési módról. Ha a pedagógus tevékenységét nevezzük meg. A tanmenetet a pedagógus év közben a tapasztalataival. alkalmazkodik a tanórai tanulói tevékenységekhez. valamint fejlettségi szintjét különféle pedagógiai tevékenységek és viselkedések jelzik. fejlesztését. a figyelem és az emlékezet működtetése által. technikák és stratégiák birtoklását feltételezi. mérce’. A tanterem berendezése befolyásolja az alkalmazott nevelési-oktatási stratégiákat és eljárásokat. a fejlesztendő készségeket és képességeket. Kutatási eredmények igazolják. A sztenderdeket. A tanórákhoz kapcsolódva megadja a főbb didaktikai feladatokat. A szervezési módok és munkaformák típusai: egyéni munka. például a kooperatív tanulásra épülő páros és csoportmunkát. valamint a kapcsolódó ismereteket is. tanulás A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására. tanulási módszerek. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. egyénileg különböző erőfeszítést igénylő. attitűdök. Célja áttekintést adni a pedagógusnak egy szaktárgyhoz kapcsolódva az adott osztályban zajló egész éves nevelési oktatási folyamatáról. valamint a differenciált fejlesztést támogató egyéni munkát. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épül. alkalomszerű vagy tervszerű. A személyiségfejlődés és a tanulás összetartozó fogalmak. a pedagóguskompetenciák és kompetenciaelemek meglétét. akkor munkaformáról beszélünk. A padok elrendezése is különböző lehet. amely a Nemzeti alaptantervre. páros munka. Összetett tevékenység. sztenderd A szó jelentése: ’szabvány. tanmenet A pedagógus által készített tervezési dokumentum. ha a tanulók tevékenységét. a tanórák számát és felosztását témakörönként.

tervezési dokumentum Az intézményes nevelés tartalmát és rendszerét meghatározó dokumentum. tanulmányi kirándulás Nevelési-oktatási módszer. Egyik fajtája a tematikus terv. a fejlesztendő készségeken és képességeken. sajátítanak el új ismereteket. amely során a tanulók hosszabb-rövidebb ideig az iskolán kívül szereznek új tapasztalatokat. és készít tanmenetet. az adott műveltségi területhez és szaktárgyhoz kapcsolódó kerettantervre. tematikus tervet. mint a tanmenet. A tematikus terv részletesebb. tematikus terv A tanulási-tanítási egység egyik fajtája. A pedagógus segítheti a tanuló önálló felkészülését. tanulási-tanítási egység A tanulási-tanítási folyamatnak egy olyan egysége. az intézmény pedagógiai programjára és a pedagógus által készített tanmenetre épül. tartalmazhatja az osztály megnevezésén. egy tanuló monologikus szóbeli közlésére épül. amely a Nemzeti alaptantervre.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár tanulási szerződés Nevelési-oktatási módszer. Közéjük tartoznak a nemzetközi és a nemzeti oktatáspolitikai dokumentumok. vita Nevelési-oktatási módszer. a tanulótársaknak címezve. A 2012-ben megújult Nemzeti alaptantervre és a 2013-ban megjelent új kerettantervekre épülnek a pedagógiai intézmények saját pedagógiai programjai. amely a tanulók dialogikus szóbeli kommunikációjára épül. A pedagógus tudatosan készíti elő és szervezi meg a tanulmányi kirándulást. A pedagógus ezeket a dokumentumokat is figyelembe véve végzi nevelési-oktatási tervezőmunkáját. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Célja egy téma önálló kifejtése kiselőadás formájában előzetes felkészülés alapján. tanulói kiselőadás Nevelési-oktatási módszer. 163 . tanítási téma feldolgozása révén ér el. köznevelési törvényei és rendeletei. a tanórák számán és felosztásán. A pedagógus által készített tervezési dokumentum. a tanórákhoz rendelt didaktikai feladatokon. az érvelés fejlesztése. amelynek keretében a tanuló valamely nevelési-oktatási célt egy adott tananyag. A tanulásitanítási egységhez meghatározott időkeret kapcsolódik. szervezési módok és tanítási eszközök megnevezését is. a tanuló és a pedagógus közötti megállapodás egy adott tanulási cél elérése érdekében. a kulturált vita szabályainak elsajátítása. valamint a kapcsolódó ismereteken túl az alkalmazott főbb módszerek. például az Európai Unió oktatásinevelési dokumentumai. hogy áttekintést adjon egy adott osztályban egy konkrét témakörnek a tanulásitanítási folyamatáról. valamint Magyarország nemzeti oktatáspolitikai. Célja az ismeretek elsajátításán túl a kritikai gondolkodás. Célja. a véleménynyilvánítás. valamint óratervet/foglalkozástervet. A vitát a pedagógus a háttérből irányítja. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful