P. 1
Utmutato Pedagogusok Minositesi Rendszerehez

Utmutato Pedagogusok Minositesi Rendszerehez

|Views: 332|Likes:
Published by rohhhanoook
útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Magyarországon
útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Magyarországon

More info:

Published by: rohhhanoook on Feb 09, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

Oktatási Hivatal

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Szerkesztői előszó
A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta a pedagógusminősítés eszközrendszerét. A pedagógusok munkájának megkönnyítése, a pedagógus-előmeneteli és pedagógusminősítési rendszerrel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében jött létre az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadványunk. Az összeállítás a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet gyakorlatba ültetését szolgálja, emellett segíti a rendeletben foglaltak értelmezését és alkalmazását. Az Útmutató célja a gyakorló pedagógusok, a minősítő szakértők, az intézményvezetők, a minősítés szervezéséért és koordinálásáért felelős kormányhivatalok munkatársai, továbbá a pedagógus-életpálya iránt érdeklődő szakmai csoportok tájékoztatása. Támogatni kívánja a gyakorló pedagógusokat a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben, a minősítő szakértőket a minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben és ezek kivitelezésében, az intézményvezetőket és a kormányhivatalokat a minősítővizsgák és a minősítési eljárások megszervezésében és kivitelezésében. Emellett pontos, egyértelmű információkat kíván adni a szakmai közvélemény számára a minősítési rendszer filozófiájáról és működéséről. Az Útmutató kitér az e-portfólió felépítésére, elkészítésének, összeállításának, feltöltésének módjára, az e-portfólióvédés folyamatára, az óra/foglalkozáslátogatás menetére, valamint az adott elemekhez kapcsolódó értékelésekre, így bemutatja az adott fokozatokhoz kapcsolódó szintleírásokat (sztenderdeket), és a megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírásokat, azaz indikátorokat. Mindezek mellett időbeosztási javaslatokkal, fogalomtárral, dokumentummintákkal és sablonokkal segíti a pedagógus felkészülését a minősítés folyamatára. Az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott Útmutató a pedagógusminősítés alapdokumentuma, amely az alábbi területeken és szakokon egyedi tartalmakkal egészül ki a fejlesztés következő szakaszában:           Óvodai terület Alsó tagozat Felső tagozat, középiskola – angol, biológia, ének, fizika, földrajz és természetismeret, informatika, kémia, magyar nyelv- és irodalom, matematika, nemzetiségi nyelv és irodalom, rajz, technika, testnevelés, történelem, hon- és népismeret Alapfokú művészeti nevelés Gyógypedagógia Kollégium Könyvtár Pedagógiai-szakmai szolgáltatás Pedagógia szakszolgálat Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelési terület

Az egyedi tartalmak megjelenéséről a www.oktatas.hu oldalon, valamint hírlevelünkből értesülhet. A hírlevélre (Tematikus hírlevél a pedagógus-életpályamodell kialakításáról) a http://hirlevel.oktatas.gov.hu/ linkre kattintva iratkozhat fel. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatban a minosites@oh.gov.hu e-mail címen tehetik fel kérdéseiket az érdeklődők. A most nyilvánosságra hozott Útmutató a pedagógusminősítési rendszer bevezetésének rendkívül fontos lépését jelenti. 2014-ben több ezer próbaminősítést tart az Oktatási Hivatal. A szakértők a próbaminősítések tapasztalatai, a résztvevők észrevételei, javaslatai alapján fejlesztik tovább a minősítés tartalmi elemeit, eszközeit, módszereit és eljárásrendjét.

Oktatási Hivatal

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

hu weboldalon kerül közzétételre. Móri Árpádné. A kiadvány elektronikus formában a www. Kopp Gyöngyvér. Kimmel Magdolna.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerzők: Antalné Szabó Ágnes. Tóth Mária szakmai vezető. Bessenyeiné Tóth Tünde.1. 4 . A szakmai tartalom kialakításához hozzájárultak: Kerekes Balázs projektigazgató. Farkas László Nyelvi lektor: Antalné Szabó Ágnes A kiadvány az Oktatási Hivatal által a TÁMOP-3.oktatas. Kotschy Beáta. Hámori Veronika. Pusztai Katalin szakmai szakértők . Fűrész Edit. Wölfling Zsuzsanna Szakmai lektorok: Gloviczki Zoltán.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt uniós projekt keretében készült. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Szőke-Milinte Enikő. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

............................................................................ 23 B) Milyen indikátorok tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? .................................................................... Tudnivalók az útmutató használatáról .......................................... . 36 B) Melyek a minősítővizsga tartalmi elemei (részei)? ................................................ 9 B) Kinek készült az Útmutató? ..................... 20 5.......................................................................................................................................................................... Pedagógus II...................) Pedagógus I... 38 VII............. sztenderdszint indikátorlistája ........................................................................................... Kutatótanár............................................................................) Mesterpedagógus ............ 38 2.............................................................) A Pedagógus II....... 20 6............. 18 A) A pedagógus-életpályamodell szakaszai............................................................ 19 3.... 35 Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? ................................................... 36 A) Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban? .............................................. 9 D) Miként épül fel az Útmutató? .........................) Korm.............) Az életpálya befejező szakasza ................................... rendelet szerint ......................................................................................................................... 21 A) A pedagóguskompetenciák a 326/2013............................................................................................................................................... 30 IX................................... III..................................................................... 11 II.................................................................................................................................................................. 5 I................................................ 37 C) Hogyan történik az értékelés a minősítővizsgán? .......................) Milyen fejlődési szintek (sztenderdek) tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? .................................................................................................... 38 1. 37 D) Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei (részei)?...................................................................... 20 4................................................. 19 Az emberi erőforrások minisztere által 2013....... VI......... V.......................... 19 2....... 19 1.................................................................. 9 A) Miért készült el az Útmutató? ............... 11 Miért van szükség a pedagógus-életpályamodellre? .....) Kutatótanár......... 29 1.............................................. 10 F) Hogyan kell használni az Útmutatót jelenlegi állapotában? .................................................................. ...................................................................... a minősítési rendszer fokozatai: ..............................................................) Gyakornoki időszak................................................... 5 ............................................... 9 C) Mi az Útmutató célja? ........................................... Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? ... .......................................................................... 20 VIII..........) Pedagógus II........ 17 Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének?....... 9 E) Az Útmutató összeállításának alapelvei ...................) Pedagógus I...........................) Mesterpedagógus.............................................. X............................................. IV............. Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? . 30.......................................................................................................................... Hogyan épül fel a minősítési rendszer?............................................................... (VIII............... 22 1................................................................................................................................ 13 Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? ..... A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala........................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék .......... 13 Milyen életpályamodellre van szükség? .......................................................................................................................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag........................................

..................................................... 53 L) Mit jelent az összegző értékelés? .............................................................................................. 63 5............................................. 59 6................) Milyen nyelven készüljenek a dokumentumok......................................................................... 62 3..................................................... 61 E) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására............ 62 2.......................................................................................................... megbeszélése....................... 6 ....................................) Miért szükséges a reflexió? ............................. tematikus tervet stb..............) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió védése alapján ............................................) Az e-portfólióvédés tartalma .................. 58 1... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.................................... melyik tárgyból nyújtsa be az e-portfóliót? .............................................................................................................................. 60 B) Miben különbözik az e-portfólió a papíralapú portfóliótól? ..... 56 M) Milyen módszerekkel értékelik a pedagógus kompetenciáit a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban? ............... 63 4........................................... hogy teljesítményértékelési eszköz? .................................. 52 K) Milyen. 61 D) Mit jelent az...) Összegző értékelés .............................. amelyekkel a gyakornoknak és pedagógusnak is érdemes tisztában lenni?.. 54 1................................................................) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió alapján .................................................................................................................. 39 1....................................................................................... 58 2..................................................................................) az e-portfólió elkészítéséhez és a gyakorló tanításhoz? ......................................................................................................................... 55 2........) Az óra/foglalkozás megfigyelése.................................................. a minősítővizsgával és a minősítési eljárással kapcsolatos titoktartási......... 60 A) Mit jelent az....................... 58 N) A felsorolt módszerek közül melyek azok....................................... etikai és személyiségjoghoz fűződő kötelezettségek vannak? ... 48 I) J) Melyek a gyakornok feladatai? .................. hogy „készítőjének reflexióival kiegészítve”? .. 58 3...................................................... 62 1....... 61 1...................................................) Melyek az eljárásrendet meghatározó jogszabályok? ............................................... 39 G) Miként épül fel a minősítés eljárásrendje?................................................................. Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? ................ 39 H) Melyek a minősítőbizottság feladatai? ...................................................................................................................... 64 Az emberi erőforrások minisztere által 2013..................................... 59 XI..............) Az értékelés eljárásrendje .) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait? ............................) Mi tartozik „A nevelő-oktató munka dokumentumai” rész alapdokumentumai és szabadon választható dokumentumai közé? ....................... 39 F) Hogyan történik a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való jelentkezés? ............................................. 60 C) Hogyan lehet definiálni a pedagógiai e-portfóliót? .............Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék E) Mit értékelnek a minősítési eljáráson? ..... ha idegen nyelv szakos a pedagógus...................................................... 59 5.................. hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? ......................................................................) A védés menete................................................................. 59 4..........................) A pedagógiai e-portfólió tartalmi elemei .... értékelése .................................................... 50 Melyek a pedagógus feladatai? .........................) Ha a pedagógus több tárgyat is tanít................... vagy két tanítási nyelvű képzésben dolgozik? ..............) Miért kapnak a pedagógusok dokumentummintákat (óratervet...................................

.............. 77 F) Hogyan készül az e-portfólió? ...................................................................................................................................................... a használható dokumentumok körének behatárolása .......................................................) Óra.....) Hogyan történik a látogatás egyeztetése? .................... 96 6.... kitöltése ....) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz......) A hetedik lépés: az ünneplés.................. 88 XII......................................................................................... 85 H) Kinek a segítségét veheti igénybe a pedagógus az e-portfólió elkészítéséhez? ........................ 95 4........................................... elkészítése ..........................) A második lépés: a dokumentumok gyűjtése...................................... 82 3... 89 B) Mi képezi az óralátogatás értékelésének alapját? .........................................................) Melyek a látogatás dokumentumai? ......................................................) Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése.............................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék 6........... 94 2............................... 87 Hogyan értékelik a pedagógiai e-portfóliót? ......... hogy mind a nyolc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat? ................ 7 ...................) Hogyan győződhet meg a pedagógus arról..........................................................) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás megfigyelése? .....) A negyedik lépés: a reflexiók végleges formába öntése ..... 93 1............................................................................és foglalkozásmegfigyelési napló ................................................ 85 G) Hogyan ütemezze a pedagógus ezeket a lépéseket?....................... 94 3....................... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag............) A harmadik lépés: a válogatás ............................... 103 Az emberi erőforrások minisztere által 2013........................) Mit tartalmaznak az értékelési táblázatok? ........................................................................... 89 C) Miként lehetséges a kompetenciák megfigyelése a tanítási órán/foglalkozáson? ...........................és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv ...... 81 1........... 87 I) J) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az e-portfólió dokumentumaival kapcsolatban? ................................................................................... 97 7.............................................................. Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? ................................................................................... 88 K) Mi történik az e-portfólió dokumentumainak értékelése után? ....... 102 8......................................................................................................... 95 5............) Az első lépés: a célok azonosítása.............. 70 7..................................................................................... 83 6.................. 89 A) Mi a látogatás célja? Kik a szereplői? .......................................................................................................................................................................................................................vagy a foglalkozás látogatásának menete? ............................) Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok? ..................) A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának feltöltése ...............) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás elemzése? ................ 82 4....................................... 84 7...........................................) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az óralátogatással kapcsolatban? ................. 81 2........) Óra................................................................................... 89 D) Mi az óra.................................... 87 1........................... 77 8... 82 5........................................................................ hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat?..................) Mi a célja a szakértő és a gyakornok/pedagógus óra vagy foglalkozás előtti személyes találkozójának? ..............................

132 10............ sz........................................................... melléklet Példák hospitáláshoz kapcsolódó reflexióra .............Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tartalomjegyzék XIII....................... 143 18....... sz........................................ 151 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.... sz.......... 127 6....................................................... 135 13................. sz.................. 149 XIV. sz........... sz................................ sz......... sz......................................................................................................................... melléklet A minősítés folyamatábrái ....... 136 14.......................................................................................... 105 3................. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés....... melléklet Példa egy dolgozat eredményeivel kapcsolatos reflexióra . 118 5.......................................................... melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 2...... melléklet Az egyéni fejlesztési terv sablonja és tartalmi elemei ............ sz................................................................................ november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag........................................................................................................... változat (belépő osztály) ................................................ változat (A pedagógus legalább egy éve osztályfőnöke az osztálynak) ................ sz......................................... melléklet A dokumentumok kapcsolati rendszere ..... 142 17...................................... 134 12...................................................................... sz....................................... sz.................. sz. sz...... 104 2...... melléklet Hospitálási/óralátogatási napló........................................................................... valamint az órá(k) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján (a szakos szakértő számára) ................................................................... 138 15........................ 130 9... melléklet Tematikus terv ....................................... Mellékletek ............................................................. melléklet Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása ...................... sz..................................... melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 1............. Fogalomtár .. 104 1............ melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján (a szakértő és az intézményvezető számára) .. 128 7............ 8 .................. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az e-portfólió és védése alapján ..................................................................................................... melléklet Óraterv – „A” változat .......... 129 8...................... 139 16.................................. sz....................... sz.... sz............................................... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az előzetes értékelés szerint ........................ 146 20........... melléklet Eredetiségnyilatkozat. sz............. melléklet Óraterv – „B” változat ............. sz............ 145 19...... melléklet Esetleírás .................................. melléklet Pedagógusminősítő értékelés ........... 109 4................................................................... 132 11............ melléklet Tanmenet ................

 Támogatni a minősítő szakértőket a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben és ezek kivitelezésében.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tudnivalók az útmutató használatáról I. (VIII. iskolaigazgatók –. a minősítési rendszer koordinálásáért felelős kormányhivatalok munkatársai. elősegíti a pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos szakmai párbeszédet. Jelen Útmutató nem tudja fölvállalni a pedagógiai-szakmai szolgáltatóknál. sztenderdek és indikátorok kidolgozását valamint a minősítési eljárásnak az említett területeken történő leírását.  Támogatni az iskolaigazgatókat és a kormányhivatalokat a minősítővizsgák és a minősítési eljárások megszervezésében és kivitelezésében.) Korm. a művészeti nevelésben. viszont alapdokumentumként kiindulási alapot jelenthet ehhez a munkához. rendeletnek a gyakorlatba ültetését szolgálja. minősítő szakértők. elméleti keretei  A magyarországi minősítési rendszer és ennek felépítése  Az eljárásrend ismertetése  A pedagógiai e-portfólió  Az óra/foglalkozás értékelése Az emberi erőforrások minisztere által 2013. B) Kinek készült az Útmutató? Az Útmutató célközönsége a pedagógustársadalom – a gyakorló pedagógusok. 9 . Tudnivalók az útmutató használatáról A) Miért készült el az Útmutató? Az Útmutató a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013.  A szakmai közvélemény számára pontos. valamint a pedagógus-életpálya iránt érdeklődő szakmai csoportok. segíti a rendeletben foglaltak értelmezését és alkalmazását. D) Miként épül fel az Útmutató?  A pedagógus-életpályamodell filozófiája. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 30. C) Mi az Útmutató célja?  Támogatni a gyakorló pedagógusokat a minősítővizsgára és a minősítő eljárásra való felkészülésben. a szakképzésben és a gyermekvédelem és javítóintézeti nevelésben dolgozó pedagógus kollégák minősítéséhez szükséges kompetenciák. egyértelmű információkat adni a minősítési rendszer filozófiájáról és működéséről.

hogy az Útmutató betölthesse a kormányrendeletnek az értelmezést és gyakorlati alkalmazást támogató szerepét. mind a pedagógus teljes és koherens képet alkothat a minősítési eljárás tartalmi elemeiről és módszertanáról. Az értékelés-minősítés filozófiájának ismertetése csak azokat az alapvetéseket tartalmazza. Szakértő II. 10 . Az indikátorlista alkalmazásával lehetőség lesz rámutatni azokra a különbségekre is.. A minősítési eljárás jelen állapotában ezt úgy próbálja megvalósítani. Az Útmutatónak jelen állapotában nem célja. csak azokat foglalja össze. az Útmutatóban csak a Pedagógus II. az érdeklődő szakemberek ezekben a forrásokban az adott témáról tovább tájékozódhatnak. 75%). a képességtípusú és az attitűdtípusú indikátort. amelyek részletesen és koherens elméleti rendszerben mutatják be a kompetenciaalapú pedagógusminősítést. amelyek hiányában nem látható át a minősítés folyamatának. Pedagógusminősítő értékelés lapja  Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása  A feltöltendő dokumentumok kapcsolati rendszere  Dokumentumminták gyűjteménye  Fogalomtár E) Az Útmutató összeállításának alapelvei Annak érdekében. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár indikátorlistájának és értékelőlapjának elkészítése folyamatban van. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az egyes indikátorokkal jelzett fejlettségi szintek feltérképezése lehetőséget biztosít egy ún. amelyek a két szint fejlettsége között reálisan megfigyelhetők. fejlesztő szemléletmód érvényesítésére a minősítés i rendszerben: a pedagógus szembesülhet az erősségeivel és a fejlesztendő területeivel. közérthetőségre és áttekinthetőségre törekedtünk. Igazgató. összeállításakor egyszerűségre. kritériumainak és módszertanának egységes rendszere. ezáltal mind a minősítő szakértő. ezért az Útmutató ezt még nem tartalmazza. megtervezheti saját szakmai fejlődését. fokozatra érvényes indikátorlistát tartalmazza. hogy a kompetenciaalapú minősítés minden elméleti tézisét felsorakoztassa. hogy az életpálya egyes szintjein más-más arányú teljesítményt vár el a pedagógustól ugyanazon indikátorlista alkalmazásával (60%.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Tudnivalók az útmutató használatáról  Kompetenciaalapú összesítő értékelőlapok (Szakértő I.-re kidolgozott indikátorlista található meg.  a Pedagógus II. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az Útmutató a sztenderdek és az indikátorok leírásában is törekszik az egyszerűségre és az érthetőségre.  az indikátorok számának megállapításakor a minimálisan elfogadható számú indikátorral dolgozik. és a Pedagógus II. fokozatba lépést fogják jelenteni. Ennek következtében:  nem különíti el az ismerettípusú. Az Útmutató a minősítés eljárásrendjének logikáját követi. előzetes értékelés).. Mivel a kötelező minősítések a Pedagógus I. Tartalmazza ugyanakkor azokat a forrásmegjelöléseket is. és amelyekre az Útmutató elméleti része is épül. amelyek a minősítési rendszer filozófiájának értelmezéséhez feltétlenül szükségesek.

http://www. az e-portfólió indikátorok szerinti értékelésével. alapdokumentum és munkaanyag. a tanítói. században az oktatáspolitikával és az oktatással befolyásolható humánerőforrás fejlettsége a társadalmak kulcskérdésévé vált. majd az óralátogatással és annak értékelésével célszerű megismerkedni. A tanulási-tanítási környezet más összetevőinek – az 1 2 Falus Iván (szerk.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról). Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítását egy szoftver fogja végezni. Törekszik a kompetenciaelemek és a sztenderdek pontos leírására. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a szaktárgyankénti és területspecifikus. korrigálásra kerülnek. Végezetül javasoljuk a kompetenciaalapú összesítő értékelőlapok áttekintését azért. TÁMOP -4. A hazai pedagóguskompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslat megtalálható: Kotschy Beáta Szerk. EKF. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei.epednet. ezek után az e-portfólióval. az e-portfólió tartalmi elemeivel.1. A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala A 21.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala Az Útmutató jelen állapotában egy ún. az emberi élet minősége a kevésbé számszerűsíthető.) 2011. 30.) Korm. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. alprojekt A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. évi XXXIII. II. Eger. . de a megfogalmazásokat nem tekinti végleges változatnak.ektf. Ezért minden fejlődő társadalom versenyképességének az alapja az oktatás sikeressége. Eger. a pedagógiai-szakmai szolgálati és a gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés területek kompetencia. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. A diákok iskolai teljesítményét az oktatáspolitika által is befolyásolható tényezők közül elsősorban a pedagógusi munka minősége határozza meg. A „kiművelt emberfők”. ahogy a neve is mutatja. hogy a dokumentumok egymáshoz való viszonya egyértelművé és világossá váljék.2-08/1/B-2009-0002 13. Az eljárásrend logikájának a megértését a mellékletek ábrái segítik. (VIII. Kotschy2) célszerű a magyarországi minősítési rendszer kormányrendeletben foglalt leírását elolvasni (326/2013. ennek ellenére minden érintett számára szükséges és hasznos az indikátorok kompetenciaértékekké alakításának megismerése. Az Útmutató mellékletei tartalmazni fogják az óvodai. Egy ország versenyképességét csak részben határozzák meg a GDP-ben kifejezhető gazdasági mutatók. és ha szükséges. ez pedig jórészt az oktatás színvonalától függ. a szilárd erkölccsel rendelkező emberek a jövő zálogai. Nemzetközi áttekintés. a további közös munka alapját képezi. a szakszolgálati.és indikátorértelmezéseit. 2011. F) Hogyan kell használni az Útmutatót jelenlegi állapotában? Az életpályamodell filozófiájának megismerése után (az Útmutató anyagát kiegészítve a megjelölt szakirodalmakkal: Falus1. ám hosszú távon annál inkább meghatározó humánerőforrás minőségétől.pdf 11 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A próbaminősítések tapasztalatai alapján ezek felülvizsgálásra.

utolsó letöltés: 2013. ösztönözték. o. 2009. Szárny és teher. legtehetségesebb emberek válasszák. „Az oktatás sikerének a kulcsa a megbecsült.  megerősítették az intézményvezetést. A külföldi szakemberek véleményével összecseng a Sólyom László korábbi köztársasági elnök által felkért Bölcsek Tanácsának álláspontja. hogy a világon mindenütt meghatározó elem a kormányzatok gondolkozásában a pedagógusok ügye. 08. A fejlődő oktatási rendszerek az oktatás színvonalának javítása érdekében számos intézkedést hoztak:  emelték a pedagógusképzés színvonalát. Jelentés a magyar közoktatásról. M. Az egyik legfontosabb oktatáspolitikai cél. 2007. 2005. 01. McKinsey&Company. 12 4 5 6 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. http://iel.ca/storage/6/1304014879/McKinsey_Full_Report_Nov_2010%282%29.  a rutinos. fontos a pedagógushivatás fejlesztése. és a már gyakorló eredményes pedagógusok a pályán maradjanak. hogy egy oktatási rendszer a jó szintről magas színvonalúra javuljon. motivált.ofi. 01. Oktatási és Kulturális Minisztérium EU Kapcsolatok Főosztálya az OECD engedélyével. utolsó letöltés: 2013. How the World’s Most Improved School Systems Keep Getting Better.  biztosították az oktató-nevelő munkához szükséges segítő szakembereket.  állami vagy független minősítési rendszereket vezettek be és működtetnek.3 Az elmúlt évtized nemzetközi kutatási eredményei arra a következtetésre jutottak. hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb. 2010.pdf. 115. és teljesítményhez kötötték. Mourshed. . A hatékony pedagógusok pályára vonzása. „A tanárok számítanak” címet viselő OECD4-kutatásból látható. amelyet a Szárny és teher 6 című tanulmánykötet tartalmaz.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez A pedagógusmunka minősége és az oktatás színvonala oktatásra fordított összegek nagyságának.immix. a tárgyi felszereltség színvonalának – sokkal kisebb mértékben mutatható ki a tanulók eredményeire tett hatása. 08. Ez akkor lehetséges. Pedagógusok. Teachers Matter. tapasztalt pedagógusok munkáját elismerték. A tanárok számítanak. – Chijioke. Mona – Barber. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy a sikeres oktatási rendszerek a pedagógusokat állították a középpontba.  növelték a béreket. A második McKinsey-jelentés5 szerint ahhoz. C. fejlesztése és a pályán való megtartása. 3 Sági Matild – Varga Júlia 2010. Ehhez járulhat hozzá a hosszú évek óta tervezett pedagógus-életpályamodell bevezetése. Bölcsek Tanácsa Alapítvány. az osztálylétszámnak. In. kiváló pedagógus… a pályájáért és tárgyáért lelkesedő pedagógus csodákra képes” – olvasható a kiadványban. http://www.hu/kiadvanyaink/jelentes-2010/18-pedagogusok. ha a pedagógusszakma presztízse össztársadalmi szinten is növekedésnek indul.

amelyek eléréséhez pontosan körvonalazott teljesítményeket és anyagi megbecsültséget rendeltek. .8 IV. amely szakmailag megalapozott tartalmi elemekből. a minősítésben részt vevő szakértőket és a minősítési rendszer működtetésének anyagi és humánerőforrásait a törvények és rendeletek garantálják. a foglalkoztatási biztonságot. hogy egy életpályamodell a pálya egészére ösztönzően hat a pedagógus szakma esetében is: szavatolja a pedagógusi munka minőségének emelését. A minősítési rendszer tartalmi elemeit. Németország. hogy a minőségbiztosítás pozitívan befolyásolja az oktatás színvonalát és a pedagógusok életpályáját. 7 8 Falus Iván (szerk. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Ausztria. segítheti a pedagógusok elkötelezettségét saját szakmai fejlődésük iránt. Fontos hangsúlyozni. Eger. módszertanból és eljárásrendből áll. módszertanát. Franciaország. hogy a minősítési rendszernek a minőség garanciájának üzenetét kell közvetítenie a pedagógusok. Olaszország. jogász – esetében a társadalmi megbecsültség. évi XXXIII. amelynek alapvető célja tíz ország (Anglia. Miért van szükség a pedagóguséletpályamodellre? 1. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról Falus Iván (szerk. A fejlett és a fejlődő országok jelentős része már több évtizede felismerte a pedagógusmunka minőségének a jelentőségét. 326/2013. védjegyként garantálva a pedagógiai munka színvonalát és minőségét. mérnök.7 2. Spanyolország. és ennek megfelelően kidolgozta azokat a minőségbiztosítási és minősítési modelleket.) 2011. A magas presztízsű értelmiségi szakmák – orvos. Ezeknél a szakmáknál a szakmai életutaknak világos és pontos szakaszai vannak.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miért van szükség a pedagógus-életpályamodellre? III.) 2011. a magasabb teljesítmények elérésében. 30. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. ugyanakkor folyamatosan mérik a bevezetett minőségbiztosítási rendszerek tanulói és pedagógusi teljesítményre gyakorolt hatását. az oktatás fenntartója és az oktatást igénybe vevők felé egyaránt. amelyek segítségével az oktatás színvonalának emelését a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének támogatásával biztosíthatja. Svédország és az Amerikai Egyesült Államok) gyakorlatának és tapasztalatainak összevetése volt. Joggal feltételezhető. Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? A hazai pedagógusminősítési rendszer kidolgozását a nemzetközi tapasztalatok feltáró vizsgálata előzte meg. Finnország. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Így a szakma gyakorlói hosszú távon érdekeltek a szakmai életutak megtervezésében és építésében.) Korm. Nemzetközi áttekintés. Az eredmények egyértelműen azt igazolják. Hollandia. az eljárásrendet. (VIII. Ezekben az országokban folyamatosan dolgoznak a minőségbiztosítási modellek tökéletesítésén. Románia. Eger. amely alapján ki lehetett dolgozni a magyar köznevelés és pedagógiai kultúra számára leginkább célravezető minősítési sztenderdeket 9. a minőséghez köthető differenciált bérezést. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. 13 9 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Nemzetközi áttekintés. Az életpályamodell központi eleme a minősítési rendszer. a szakmai életutak és a szakma gyakorlóinak elégedettsége között szoros kapcsolat mutatható ki.

A pedagógus társadalmi szerepének elsajátítása. képzéséhez. az eszközök megfelelő szervezése. kritikus szemléletmód.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? Vizsgált országok  Kiemelten kezelt kompetenciák A pedagógussal. etika. érdeklődéséhez. Alkalmazkodás a tanulók előzetes szintjéhez. a szólásszabadság biztosítása. Tanulást előmozdító osztálytermi környezet kialakítása. Franciaország    Olaszország           Spanyolország  A tanítás történeti jellegzetességeinek ismerete. figyelem a megfelelő tanítási környezet kialakítására. Az anyanyelv kiváló ismerete.  Anglia  Szakmai képességek: tervezés. amelyek a tanulókat képessé teszik az autonóm. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Pedagógiai ismeretek és tudatosság: tanítás és tanulás. Olyan tevékenységek szervezése. mint közalkalmazottal szembeni elvárások: semlegesség. titoktartás. értékelés. csapatmunka és együttműködés. amely különösen figyel az esélyegyenlőségre. a tanítás hatékonyságának és a tanulók fejlődésének nyomon követése.  Pedagógiai attitűdök: kapcsolat a diákokkal. egyéni döntések meghozatalára. elfogadása. Olyan stratégiák alkalmazása. Az idő. Multimédia alkalmazása. értékelés és ellenőrzés. ellenőrzés. neveléstudományi ismeretek és speciális nevelési igények iránti érzékenység. 10 IKT: információs és kommunikációs technológiák 14 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Olyan tanulási környezetet kialakítása. . Az IKT10 alkalmazásának képessége. tanítás. amelyek az oktatási intézményt a helyi közösség részévé teszik. a személyes szakmai fejlődés igénye. fegyelmezés. a feladatok és a kötelezettségek tisztelete. A tanulók közötti különbségek figyelembevétele. Nyitott. alapműveltség és kommunikáció.  A családokkal való intenzív kapcsolattartás. Kommunikáció. szaktárgyi és tantervi ismeretek. kommunikáció és együttműködés. a tér.

 teljes ember (empatikus. tanulási stílusokat támogat). pedagógus. pedagógiai. bátorít. innovatív tanulási-tanítási folyamatok. Nagy hangsúlyt fektet a pedagógusok önismeretére. Hollandia  A kompetencia. hogy kire vagy mire irányul: tanuló. A pedagóguskompetenciák megítélése a munkáltató feladata is. Svédország A kompetencia fogalmának értelmezésében a tudás és a képesség mellett a harmadik komponens nem az attitűdök (mint nálunk). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  Pedagógiai. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A pedagóguskompetenciák szerepek szerint meghatározva: interperszonális.  Személyes és szakmai fejlődés.és sztenderdrendszer nagyon differenciált és sokrétű.és oktatásfejlesztés. szervezési feladatok. Iskola. A pedagógusi funkciók feladatkörök szerint kevésbé differenciáltak.  Szakmódszertani. Nincs országosan egységes kompetenciarendszer. kolléga. módszerek tervezése és alkalmazása. Románia  A tanulási-tanítási folyamat eredményeinek értékelése. a tantárgy és a tanítási módszerek szakértője. konkrét tevékenységekben azonosítja a pedagóguskompetenciákat.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer?  Hét kompetenciát különböztet meg aszerint. Példaként egy – a jouensuu-i egyetem által kidolgozott – szempontrendszer kiemelve. Kompetenciák:  Tanulókra koncentráló. amely pedagógusszerepek szerinti bontásban. környezet. fejlesztési eszközök. nem tesz különbséget a kezdő és a gyakorló pedagógusok között.  szakértő (a szakterületének ismerője). önképzésére. hanem az ítéletek és a megközelítések. Finnország Pedagógusszerepek:  pedagógus (a tanulás vezetője).  Partneri együttműködés. A kompetencialista nagy jelentőséget tulajdonít a kritikai szemléletnek és a különböző életkorú tanulók tanítása közötti kapcsolat erősítésének. innovatív tevékenységére. felelősséget vállal).  Tantervek.  tanulási tevékenység támogatója (tanulási környezetet teremt. Kompetenciaterületek: Németország  Szaktárgyi. 15 .

 a pedagógiai folyamatok tervezése. Cél egy olyan longitudinális és koherens rendszer megteremtése.  a szaktudományos ismeretek megléte és integrálása a tanulók személyiségének fejlesztése érdekében. de kidolgozott pályamodellel csak Anglia esetében találkozunk.  a tanítási tevékenységek széles választékának felhasználása.  a csoportok megismerése. a minősítési rendszer megfelelő működésére. a következő szinteken elvárja a kompetenciák kiterjesztését a helyi szintről regionális vagy Az emberi erőforrások minisztere által 2013. fejlődésük elősegítése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhat a magyarországi minősítési rendszer? Pedagóguskompetenciák:  A tantárgy ismerete.  Tervezési készségek. kapcsolat a pedagógiai folyamat résztvevőivel.  A tanulás értékelése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. addig a kompetenciák szintjeinek meghatározására alig vállalkoztak.  Többféle oktatási stratégia alkalmazása. Az említett országokban figyelembe veszik a pályán eltöltött évek számát.  a pedagógiai folyamat értékelése. amely alapot szolgáltat a pedagógusoknak az önfejlesztésre. A magyarországi törekvésekben a pályamodell kialakítása és a kompetenciaszintek (sztenderdek) leírása szoros kapcsolatban áll. kompetenciák:  egyes tanulók megismerése. fejlődésük elősegítése. az oktatási folyamat irányítása. a képző intézeteknek a képzés tartalmi és formai elemeinek a megtervezésére.  felelősségvállalás a pedagógus saját szakmai fejlődéséért. Amerikai Egyesült  Motivációs tanulásszervezési készségek.  Együttműködés.  Az emberi fejlődés és tanulás ismerete. de a javadalmazásban az automatikus továbblépés eszközével nem élnek. A feltáró vizsgálat legfontosabb tapasztalata az egyes országokban a pedagógus felkészültségének megítéléséhez szükséges kompetenciák tartalmának a tanulmányozásából származott.  Szakmai elkötelezettség és felelősségvállalás. Miközben a kompetenciák tartalmának leírására minden országban tettek kísérletet.  Az oktatás adaptálása az egyéni szükségletekhez. A pedagógusértékelési sztenderdek és a pályamodell kapcsolódására az egyes országokban vannak próbálkozások. Több említett ország gyakorlatában felismerhető közös elemek. 16 . Államok  Kommunikációs készségek. Ez a modell az első három szinten közvetlenül az adott pedagógus oktatási tevékenységében vizsgálja a kompetenciák fejlődését.  kommunikáció.

4. a fokozatokhoz rendelt fizetésemeléssel és a magasabb presztízsű szakmai feladatok ellátásához szükséges jogosultság megadásával. szint – pályakezdő. hogy a pedagógus készül-e egy újabb minősítési fokozat megszerzésére. valamint a pedagógusok munkájával kapcsolatos visszajelzések eljuttatása a minőségbiztosítási rendszer számára. a pedagógus számos tevékenységét érintő és értékelő dokumentum. a szaktanácsadás. A minőségbiztosítási rendszer három eleme. 17 . az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a minősítési eljárást a nevelés-oktatás minőségének javítása érdekében. és a sztenderdek alapján rendszeresen értékelik a pedagógusok tevékenységét függetlenül attól. és emellett – a szaktanácsadói továbbképző program sikeres elvégzése után – képesek a pedagógusok szakszerű szakmai segítésére is. Az életpályamodell a hangsúlyt a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére helyezi. A pedagógus minősítését a megnevezés és a magasabb fizetési kategória jelzi: 1. Azok a problémák. szint – kiváló pedagógus. olyan mesterpedagógusok és kutatótanárok. olyan szakemberekből. akik szakmájukat magas szinten művelik. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést tanfelügyeleti szakértők végzik. mind az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás is. nem képezik a minősítési eljárás tárgyát. amely támogatja a pedagógust a minősítési eljárásra való felkészülésben. Milyen életpályamodellre van szükség? Tanulmányozva a rendelkezésre álló nemzetközi tapasztalatokat. Kiemelten kell figyelni arra. A mesterpedagógusok és a kutatótanárok tapasztalatára és munkájára számít mind a szaktanácsadás. hogy a pedagógus a minősítésre történő jelentkezése előtti évben vegyen részt tanfelügyeleti ellenőrzésben. 5. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amelyek megoldásához segítséget kér és kap a pedagógus a szaktanácsadótól. 2. akik részt vesznek az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) által szervezett tanfelügyeleti továbbképző programon. avagy nem. illetve a gyakorló pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg. A szaktanácsadó és a pedagógus közötti kapcsolat a pedagógus szakmai fejlődését elősegítő bizalmi kapcsolat. A szaktanácsadók a mesterpedagógusokból és a kutatótanárokból kerülnek ki. A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok. szint – minősített pedagógus. hogy megadja a szükséges szaktárgyi. módszertani és pedagógiai támogatást a segítséget kérő pedagógus számára. 3. V. a minősítési eljárás követelményeiben meghatározott. minőségi munkavégzésük elismerése lett. A minősítési rendszer a pedagógus szakmai munkájának színvonalát és az alapfeladatokon túlmutató szakmai teljesítményét jutalmazza a különböző minőségi fokozatokba való besorolással. A tanfelügyeleti szakértők rendszeresen látogatják a gyakorló pedagógusokat. A szaktanácsadó arra törekszik. és nem nyilvánosak. és összekapcsolja a szaktanácsadást. hiszen a pedagógiaiszakmai ellenőrzés eredményei az intézményi önértékeléssel együtt 30%-os arányban képezik részét a minősítési eljárásnak. szint – pedagógus. szint – vezetőpedagógus. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának folyamatos és rendszeres szakmai értékelése. javaslatokkal a javítandó részterületek minőségének fejlesztése. mert ennek eredménye a minősítési eljárás tárgyát képezi (az intézményi önértékeléssel együtt összesen 30%-ban). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Milyen életpályamodellre van szükség? akár országos szintre. a magyar pedagóguséletpályamodell központi eleme a pedagógusok szakmai fejlesztése. és sikerrel teljesítik ennek követelményeit. A tanácsadói munka csakis a pedagógus egyéni fejlődését szolgálja. A szaktanácsadás célja a pedagógiai munka erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása. majd megfelelő szakmai támogatással. valamint a szakértő személyes tapasztalatainak (az óralátogatások) értékelése alapján.

hogy a pedagógus gyakorlati munkája megfelel-e a minősítési rendszer adott fokozatához kapcsolódó sztenderdeknek. szakfelügyelet.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének? az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás kiegészítik és támogatják egymást. Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének? A minősítési rendszer a pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének motiválásával. a szakmai munka értékelésével. értékelése lehetőséget teremt olyan tapasztalatok elemzésére. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a szaktanácsadás kapcsolatát az alábbi ábra mutatja: VI. A minősítő értékelés. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. mentorálás. a világos pályakép megrajzolásával hatást gyakorol az egyes pedagógusok életpályáján túl az oktatás teljes rendszerére. A minősítési rendszer várt céljai: 1. hol és hogyan hasznosíthatók szakmai kompetenciái leghatékonyabban a köznevelés rendszerében (pl. A közoktatás rendszerének eredményesebbé tétele. amelyek lehetővé teszik a jelenleginél differenciáltabb célrendszer megfogalmazását is. Az alábbi felsorolás a bevezetés legfontosabb céljait tartalmazza. Az iskolai munka eredményességének növelése. Az oktató-nevelő munka értékelésében országosan egységes rendszer kialakítása. valamint javaslatokat tesznek a pedagógus számára. Egyrészt megvizsgálják. szaktanácsadás). 3. másrészt segítik az optimális továbbfejlődési irányok megtalálását. A gyakorlati megvalósulás folyamatos követése. 18 . 2. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

a szakmai fejlődés természetes menetét figyelembe véve különböző szinteket állapít meg a pedagógusok előmeneteléhez.) Korm. minősítési eljárás során érhető el. fokozatban lévő pedagógus következő minősítésének legkorábban a fokozatban töltött 6. 19 . A minősítővizsga és a minősítési eljárás rendjét. 6. Ha a gyakornoki időszak végén a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kap. A többi életpálya-fokozat az ún. VII. pedagógusi kinevezést kap. 5. cím elnyeréséért. amely a minősítési eljárás keretében. A gyakornok a sikeres minősítővizsgát követően Pedagógus I.) Gyakornoki időszak A pedagógus-életpálya első szakasza a mindenki számára kötelező. Minősítővizsgát a diploma megszerzését követő második gyakornoki év végén tesz a pedagógus. a minősítési rendszer fokozatai 1. Hogyan épül fel a minősítési rendszer? A pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési rendszer bevezetésének célja egy olyan rendszer létrehozása. A minőség elismerése és jutalmazása. rendelet szabályozza. tanfelügyeletben való részvétel stb. A pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésének ösztönzése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan épül fel a minősítési rendszer? 4. a Pedagógus I. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására. erkölcsi és anyagi megbecsülését. év során kell megtörténnie. mentorálás. mentor által támogatott gyakornoki időszak. és legfeljebb két évvel hosszabbítható meg. ennek tartalmi elemeit és módszertanát a 326/2013. nem nevezhető ki. Ezt a fokozatot elérő pedagógus lehet osztályfőnök és vizsgáztató pedagógus. A szintekhez rendelt pénzügyi források és feladatok (szaktanácsadás. A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a kormányhivatal szervezi meg és folytatja le. évet követően. A) A pedagógus-életpályamodell szakaszai. Az életpályamodell és a minősítési rendszer figyelembe veszi.) jelzik a pedagógus munkájának szakmai és a társadalmi elismerését. 2. de legkésőbb a 9. és továbblép az életpálya Pedagógus I. A vonatkozó rendelet szerint a Pedagógus I. jogviszonya az adott intézményben a törvény erejénél fogva megszűnik. a pedagóguskompetenciák határozzák meg. hogy a pedagóguskompetenciákat 100%-ban megtestesítő mesterségbeli tudás megszerzése a diploma kézhez vétele után még hosszú folyamat. A minősítési rendszer két központi eleme a minősítővizsga és a minősítési eljárás. Aki másodszorra sem felel meg a minősítővizsgán. fokozatba lép.) Pedagógus I. A minősítés kritériumrendszerét a pedagógusok képzési és kimeneteli követelményei (KKK). szakaszába. amely minősítővizsgával zárul. A pályakezdő szakasz 2 évig tart. (VIII. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Aki megfelel a vizsgán. 30.

a munkáltató nem kötelezheti rá a dolgozót.) 11 Évente minimum két szaktanulmány. szaktanácsadói. 4.) Az életpálya befejező szakasza A mindenkori nyugdíjkorhatár elérését megelőző ötödik évtől a pedagógusok dönthetnek úgy. fokozatba lépés feltétele a legalább 8 éves pedagógusi gyakorlat – és a minősítővizsgához hasonlóan – a pedagógus kompetenciáinak meghatározott szintű fejlettségét elismerő minősítés. A Pedagógus II. szakértői. mentori vagy vezetői megbízás). Ha a pedagógus szeretne továbblépni egy magasabb szintre. A mesterpedagógusi fokozatba kerülés további feltétele a pedagógus-szakvizsga és a második minősítés megszerzése. mind a Mesterpedagógus. A kedvezményes befejező szakasz választáson alapul. Ezzel a lehetőséggel az óvodai dajkák is élhetnek. annak is megvan a lehetősége. hogy alacsonyabb óraszámban tanítanak. 20 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Figyelmet kell fordítani arra. . taneszközfejlesztés stb. vagy csökkentett munkaidőben dolgoznak. fizetésük pedig csak az óraszámcsökkentés mértékének 50 százalékával csökkenhet. amelyek betöltéséhez jogszabályok előírják. de vannak olyan munkakörök (pl. 5. A minősítési eljárás során kiemelt szerepet kapnak a tudományos munka elvégzésére és a kutatási eredmények felhasználására vonatkozó dokumentumok. A mesterpedagógusi és a kutatótanári kategóriába való továbblépés tehát nem kötelező. A minősítés alapját a pedagógus általános pedagógusi kompetenciáinak megfelelő szintű fejlettsége mellett a pedagógus által meghatározott speciális szakmai feladatokhoz kapcsolódó kompetenciák és az e téren végzett tevékenység eredményességének igazolása képezi. hogy vonatkozó rendeletben megjelölt időponttól a Pedagógus II. mind a Kutatótanár fokozat elérésével.) Mesterpedagógus A mesterpedagógusi fokozatot legkevesebb 14 év szakmai gyakorlat után lehet elérni. (Az óraszámcsökkentést választó pedagógus nem vállalhat túlórát. A kedvezményes befejező szakaszt csak azok a pedagógus-munkakörben alkalmazottak választhatják.) Pedagógus II. vezetőtanári. ugyanakkor pályája végéig maradhat ebben a fokozatban.) Kutatótanár A Kutatótanár kategóriába kerülhet a tudományos fokozatot megszerző és rendszeresen publikáló 11 pedagógus. A fokozat elérésének további feltétele a legalább 14 éves szakmai gyakorlat és a második minősítés megszerzése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 6. akik a nyugdíjkorhatár előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 évet töltöttek a pedagóguspályán. szabadalom.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan épül fel a minősítési rendszer? 3. fokozat megszerzése feltétele a pályán maradásnak.

döntési mechanizmusai. A pedagóguskompetenciák kidolgozása többéves kutató folyamat eredménye. A kutatások jelenlegi eredményei szerint ezek a megközelítések mind lényeges elemekre vonatkoznak. gondolkodási.epednet. az indikátorok és a sztenderdek (szintek) tartalma folyamatosan módosult. 30. mert ezek integráltan tartalmazzák az értelmi. az attitűdöknek és a képességeknek azon összességét jelentik. A pedagógus személyisége. Ahhoz. az önelemzés-önértékelés az egyes megközelítésekben külön-külön kiemelt szerepet játszanak. sztenderd. hogy milyen integrációs szinteken és milyen célból kívánt foglalkozni az adott dokumentum a pedagóguskompetenciákkal. (I. akinél az indikátorok a kompetenciák meglétét és elvárt fejlettségét bizonyítják. attitűdbeli komponenseket és a gyakorlati alkalmazásukhoz szükséges képességeket is.12 A pedagóguskompetenciák tehát a tudásnak. Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? A minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia.1. és azzal pedagógus-munkakörben önállóan dolgozhat-e.)). A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. sorrendje.2-08/1/B-2009-0002 13. megkaphatja-e a diplomáját.1. de a minőség legbiztosabb mutatói a pedagógus kompetenciái. A TÁMOP-4. Annak érdekében. EKF.és 12 A hazai pedagóguskompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslat megtalálható: Kotschy Beáta Szerk. TÁMOP -4. A minősítéshez szükséges kompetencia-. . http://www.pdf 21 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. vagy előléphet-e a pedagógusi életpályán.2-08/1/B-2009-0002 13. hogy tevékenységüket. annak függvényében. nyelvi formája. A kutatási folyamat során a kompetenciák száma és azok tartalma nem változott. alprojekt A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. célszerű a tudásnak.) EMMI-rendelet megjelenése (Magyar Közlöny (2013/15. amelynek két meghatározó állomását tartjuk számon: 1. pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák. tevékenysége.ektf. hogy a sztenderdek elérését meg lehessen ítélni. majd Európa és a világ több más országában az 1990-es évektől kezdődően került sor. hogy a pedagógus a kompetenciák megfelelő szintjével rendelkezik-e. és az a pedagógus léphet előre az életpályamodell szintjein. alprojekt keretében. az attitűdöknek és a képességeknek a külső megfigyelő számára is megragadható elemeit meghatározni. problémamegoldó képessége. 2011. Az indikátoroknak megfelelő tudást.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei. Eger. meg kell vizsgálni. A „mesterségbeli tudás” elemzésének módszerei a pedagóguskutatások fő területét alkotják. hogy egy hallgató iskolai gyakorlatra bocsátható-e. A sztenderdeknek megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírásokat nevezzük indikátoroknak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az ilyen értelemben vett kompetenciák meghatározása először az angolszász országokban. 2.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? VIII. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei című munkaanyag elkészítése. Ezeket a kompetenciaszinteket sztenderdeknek nevezzük. Az a jelölt kaphat diplomát. attitűdöket és képességeket különféle értékelési módszerekkel és eszközökkel állapítjuk meg. amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra. hogy el lehessen dönteni. A tanárképzés képesítési és kimeneti követelményeit tartalmazó 8/2013.

szaktudományos. Ez az egységes nézőpont teszi lehetővé a fejlettség szintjeinek egyértelmű meghatározását és a további fejlődés irányainak világos kijelölését. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. 22 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.) Korm.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? indikátormeghatározások azt a célt szolgálják. csak az adott kompetenciához kapcsolódó komponensek. esélyteremtés. egymást kiegészítve. tanulási. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. osztályfőnöki tevékenység 6. kompetencia: A tanulás támogatása 4. az egyéni bánásmód érvényesülése. kompetencia: Szakmai feladatok. A) A pedagóguskompetenciák a 326/2013. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. (VIII. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. hanem integráltan. 30. hanem megjelenhetnek más kompetenciák elemeiként is. rendelet szerint13 1. tantervi tudás 2. közösségek alakulásának segítése. tanuló többi gyermekkel. integrációs tevékenység. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. valamint a minősítő értékelés szempontrendszerét. . szaktárgyi. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. kompetencia: A tanulói csoportok. Az indikátorok funkcionális (egy feladat vagy probléma megoldását biztosító) és integrációs struktúrái alkotják a sztenderdeket. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. fejlesztése. attitűdbeli és képességbeli komponensekből szerveződik. a továbbiakban még két alkalommal is találkozni fog a kompetenciák felsorolásával és a hozzájuk rendelt indikátorokkal. hogy ezek minél pontosabban legyenek képesek leírni a szakmai fejlődési szinteket. és minél objektívebb értékelést tegyenek lehetővé. a tanfelügyelő számára az eredmények és a hiányosságok viszonyítási pontjait. A kompetenciák jelentik a szaktanácsadó számára a fejlesztés céljait. A pedagógus tudása ismeretbeli. A kompetenciák felölelik az oktató-nevelő munka és a szakmai fejlődés egyes területeit. a hátrányos helyzetű. elemzése 7. problémamegoldás 8. Ennek következtében a kompetenciák meglétét a tevékenységben jelző indikátorok sem önálló. 13 Mivel az e-portfólió értékelésének és a tanítási óra megfigyelésének a nyolc pedagóguskompetencia az alapja. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A kompetenciamodell értelmében az egyes kompetenciák nem egymástól függetlenül és elszigetelten jelennek meg a pedagógus személyiségében és pedagógiai tevékenységében. ezeket írják le az Útmutatóban az indikátorok. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. és ezáltal kritériumrendszerként alkalmazhatók a pedagógus értékelésének különböző formáiban.

szaktárgyi. illetve ismeretekkel bír a tantárgyakon átívelő fejlesztési lehetőségekről.). A Pedagógus I. amelyek hatására a tanulók kialakíthatják saját gyakorlatban alkalmazható tudásukat. A diplomaszerzéshez. tantárgyak alapvető fogalmainak. a minősítővizsgához (a gyakornoki idő letelte) és a Pedagógus II. valamint a tantárgy tanulási sajátosságainak ismeretében képes olyan feltételeket biztosítani. alkalmazkodva az egyes pedagógusok érdeklődéséhez. a tanulási folyamat segítése a fejlesztő pedagógusoknál stb. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás az egyéni pálya alakulásától függően differenciált értékelésre ad lehetőséget. a pedagógiai tervezés az intézményvezetőknél. szaktárgyi. eszközei azonosak. szervezési formák kiválasztására és megvalósítására. szaktanácsadók. a szakmai teljesítmény szintjére vonatkozó előírások viszont különbözőek. amelyek megléte minden pedagógus számára egyaránt „kötelező”. (Részletesen ld. a motivációt. digitális tananyagok hatékony és szakszerű alkalmazására. Szakmai feladatok. problémamegoldási módszereinek. a pedagógiai sztenderdek 1. összefüggéseinek. minősítéshez szükséges kompetenciák nem a megnevezésükben különböznek – ezek már követelményként megfogalmazódnak a pedagógusmesterség KKK-iban (képzési és kimeneteli követelményeiben) –. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tantervi tudás Pedagógus I. az egyéni képességek befolyásoló hatását is. Képes az elméleti és tapasztalati tudásának önálló és integrált alkalmazására. Az értékelés rendszere c. A pedagógus törekszik szaktudományi. hogy bár a vizsgálat módja. Képes a tanulók előzetes tudására építeni. amelyek személyre szabottan jelennek meg a minősítési kritériumok sorában. Ez magyarázza. a képességek és a tudás fejlesztésének egységben való kezelésére.) Milyen fejlődési szintek (sztenderdek) tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz? A kompetenciák fejlődése egyrészt a pedagógus személyiségétől. Pedagógus II. mert azok a mindennapi szakmai feladatok ellátásához alapvetően szükségesek. megismerési. Képes a különböző céloknak megfelelő stratégiák.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 1. problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek. minősítő szakemberek esetében. az esetleges megértési nehézségeket leküzdeni. és II. illetve az érdeklődés. a tanulók gondolkodási. 23 . hanem az egyes kompetenciaelemek elvárt fejlettségi szintjében. szaktudományos. Átlátja a speciális szakmai kompetenciák fejlesztési lehetőségeit. tantervi követelményeinek. Sok esetben az általános pedagóguskompetenciák valamelyike kiemelt szerepet kap (pl. tanulói aktivitást biztosító. a hagyományos és az információs-kommunikációs technikákra épülő eszközök. A pedagóguskompetenciák fejlődésének szintjei. pályaelképzeléseikhez. másrészt a megszerzett tapasztalatok minőségétől függően változó. ezért a minősítési rendszer figyelembe veszi a pályán eltöltött évek számát. művelődési területekhez való kapcsolódás lehetőségeit. tanuláselméleti és tantervi tudásának minél hatékonyabb integrálására. ezek fejlődésének. A pedagógus az általa tanított műveltségi területek. differenciálást. Felismeri a más szaktárgyakhoz. fokozat azoknak a kompetenciáknak a fejlettségét vizsgálja. Ezekben a minősítési eljárásokban az általánosan kötelező kompetenciák mellett a sajátos feladatkör ellátásához szükséges kompetenciák megléte és fejlettsége lesz a vizsgálódás új területe. és munkája Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a pedagógiai értékelés a tanfelügyelők. fejezetben). de ehhez járulnak még azok a sajátos kompetenciaelemek.

különböző változatokban gondolkodni. Pedagógus II. a tanulók életkora. tanulási környezetben szerzett tudás összekapcsolását. Gyakorlati tapasztalatainak beépítésével képes a tananyag sokoldalú bemutatására. a nem formális és az informális úton. a tanulói személyiség fejlesztésére vonatkozó tantervi célkitűzések. Fontosnak tartja a formális. képességei. Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttműködni. illetve helyi vagy regionális szinten szakmai vezetői szerepet betölteni. Az iskolával szemben megfogalmazott szülői és fenntartói igények. 2. előzetes tudása és tapasztalatai. az itt bemutatott kompetenciánkénti sztenderdek a további munka kiindulópontját képezik. innovatív módon alkalmazni. szakterületéhez kapcsolódó fejlesztési elképzelésekkel. valamint az egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni és a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani. Képes fejlesztési. illetve nemzetközi szinten is ismerik. iskolán belül. Munkája eredményeit iskolán kívüli környezetben. értékelni a kollégákkal. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Pedagógus I. Képes kollégái szakmai fejlődését irányítani. aktívan képes részt venni az iskola szaktárgyi munkaközösségének munkájában. ezek struktúráját. Mesterpedagógus14 Rendelkezik szakmai munkájához. a pedagógiai folyamat elemei közötti összefüggéseket és kölcsönhatásokat tudatosan felhasználni. Képes felkérésre szakértői feladatot ellátni. aktívan vesz részt a szakmai közéletben. a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjainak érvényesítésére. Kész az alkotó tevékenységre szakmájával összefüggő területeken. a taneszközöket. logikai felépítését. terveit reflektív módon elemezni. Kutatótanár15 Képes szakmai kompetenciáit sokoldalúan. a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és az óraterv/foglalkozásterv szintjén. kutatási és/vagy fejlesztési munkákban. A Kutatótanár sztenderdjeinek részletes kidolgozása további kutatások tárgya . az itt bemutatott kompetenciánkénti sztenderdek a további munka kiindulópontját képezik. szociális felkészültsége és az elsajátítandó tudás sajátosságai közötti összhang megteremtésével képes pedagógiai munkájának megtervezésére a tanmenet. kiválasztani a tanulás-tanítás megfelelő stratégiáit. érdeklődése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? során fel is használja őket. ezek megvalósításában kezdeményező szerepet tud betölteni. Pedagógiai folyamatok. 14 A Mesterpedagógus sztenderdjeinek részletes kidolgozása további kutatások tárgya. országos. Képes rugalmasan alakítani a tanítási stratégiákat a tanulási célokkal összhangban és differenciálni a tanulói képességeknek megfelelően. pedagógiai céljainak megfelelően a jelölt képes meghatározni a tanítandó tartalmakat. nyitott a külső változásokra. elismerik. Önállóság jellemzi. illetve kutatási tevékenységekben irányító szerepet betölteni saját intézményében vagy azon kívül. Korszerű szaktárgyi ismereteinek birtokában. a célokhoz és az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan. 24 15 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Nyitott a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal való együttműködésre. Kiemelkedő teljesítményre képes a szakértői. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. .

aktivitást. A tanulás támogatásával kapcsolatos ötleteit. Fontosnak tartja a tanulási képességek fejlesztését. Képes a tanulók motivációjára építeni és bevonni őket saját tanulási folyamatuk irányításába. tanulási-tanítási módszerek. Pedagógus II. helyi. Tisztában van a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásaival. Aktívan részt vesz komplex tanulási környezeteket integráló tanulási programok kidolgozásában. ötleteit. támogatja a tanulókat egyéni tanulási útjuk megtalálásában. Nyitott az új tanuláselméletek. tanulási légkör megteremtésekor figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit. nevelési igényeire.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Mesterpedagógus Munkájában kezdeményező. regionális szinten terjeszti. és nyitott az élethosszig tartó tanulásra. Mesterpedagógus Aktívan részt vesz olyan fejlesztő programok. valamint regionális disszeminációjában. és a személyre szabott tanulás változatos feltételeit teremtik meg. Osztálytermi környezetben képes bizalomteli légkör kialakítására. A tanulók tapasztalataira. A tanulás támogatása Pedagógus I. előzetes tudására épít. módszereket igényel. az önálló. jó gyakorlatok kidolgozásában és iskolai. illetve regionális fejlesztési munkákban. Tapasztalatait szívesen használja fel helyi. Képes egyéni tanulásfejlesztési tervet kidolgozni és széles körű együttműködést kezdeményezni a tanulási problémák kezelésében az érintettek körében. amelyekkel a tervezés terén elsősorban a tantervelméleti-tantervfejlesztési munkálatokat gazdagítja országos és nemzetközi szinten. kezdeményezéseit. amelyek építenek az egyes tanulók/tanulócsoportok sajátos tanulási. aktívan részt vesz az intézmény tantervfejlesztési folyamatában. és ezeket az intézményfejlesztés szolgálatába állítja. az IKT új pedagógiai alkalmazásának megismerésére és saját tanulási-tanítási folyamatába való beépítésére. és terjeszti a szélesebb szakmai közönség számára. helyi. a folyamat során fellépő tanulási nehézségek felismerésére és megoldására. Törekszik a tanulók tanórai. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az egyéni és a csoportsajátosságoknak megfelelő. tervezésébe. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének összehangolására. fejlesztéseit iskolai. differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák. és az intézményi tanulásfejlesztés szolgálatába állítja. Tapasztalatokkal rendelkezik a tantervi értékelés. az együttműködésnek a tanulásra gyakorolt előnyeit és hátrányait. Képes az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartására. 3. Tudja. ezért törekszik az életkori. hogy az egyes gyerekek. értékelésébe. módszerek alkalmazására. pedagógiai rendszerfejlesztés terén. ösztönzi a magasabb szintű gondolkodási folyamatokat. önszabályozó tanulás kialakítására. Az optimális tanulási környezet. Képes az önszabályozott tanulás szintjének megfelelő változatos feladatadásra. 25 . Ismeri a tanulóközpontú tanulási környezet jellemzőit. Kutatótanár Pedagógiai feladatainak kiváló szintű ellátása mellett szaktudományi és neveléstudományi kutatásokat végez. az élethosszig tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztésére. tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző stratégiákat. támogatására.

Képes a pedagógiai gyakorlatot elemezni meglévő elméleti tudása és a tanulók/tanulócsoportok megismerési módszereinek felhasználásával és ezáltal reális képet kialakítani a tanulók világáról. osztályfőnöki tevékenység Pedagógus I. érzelmi. alkotó és/vagy tudományos jellegű művelésével vesz részt különböző.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Kutatótanár Tevékenységének kimagasló szintű. elsősorban az adaptív szemlélet kialakításában. Mesterpedagógus Munkája során magas szintű eredményeket ér el a tanulók egyéni fejlesztése terén. szociológiai. A tanulás támogatásával kapcsolatos innovatív kezdeményezéseit. integrációs tevékenység. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. Felismeri a nevelési folyamat pszichológiai. amely az egész életen át tartó tanulás képességének kialakításához szükséges. a tanulók személyre szabott fejlesztésével. a hátrányos helyzetű. szociológiai. a nemzeti és az egyetemes emberi értékek elfogadására. értékelésében. fejlesztések eredményeit országos/nemzetközi szinten is terjeszti. esélyteremtés. tanulási. A pedagógus a csoport és a csoportfejlődés pszichológiai. kulturális meghatározottságát. kompetenciafejlesztéssel foglalkozó jó gyakorlatok. Szakmai tudását megosztva másokkal részt vesz a fiatalok/kezdők szakmai támogatásában. Képes a tanulói közösségeket tudatosan szervezni. A pedagógus a személyiségfejlődés és a tanulás sajátosságainak ismeretében képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni. a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének lehetőségeiről. amelyek elősegítik a tanulók értelmi.és hosszú távú fejlesztési tervek kialakítására és megvalósítására. A tanuló személyiségének fejlesztése. megvalósításában. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 26 . kulturális sajátosságainak ismeretében képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni. képes feltárni ezeket az összefüggéseket és adaptív módon felhasználni a tanulók egyéni fejlesztése során. a pedagógiai problémák felismerésére. Pedagógus II. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amelyek elősegítik a tanulók szűkebb és tágabb közösségek iránti elkötelezettségét. Kutatótanár Rendelkezik a tudományos munkához szükséges kompetenciákkal. az egyéni bánásmód érvényesülése. 4. amelyek alapján nyitottá válnak a demokratikus társadalomban való aktív részvételre. komplex tanulási környezeteket integráló fejlesztő programok kidolgozásában. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Pedagógus I. tanulásfejlesztéssel. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. fejlesztése. szociális és erkölcsi fejlődését. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. a helyi. Sokéves pedagógiai tapasztalataira építve a pedagógiai gyakorlat és elmélet problémáira saját kutatásai és fejlesztési tevékenysége által kíván választ adni. a konfliktusok építő megoldását segíteni és előmozdítani az iskolai demokráciát. megoldásuk különböző módozatainak kidolgozására. az egyéni bánásmód megvalósításában. 5. Rendelkezik mindazzal a tudással. tanuló többi gyermekkel. A tanulói csoportok. Képes a személyiségfejlesztés komplex szemléletén alapuló közép. közösségek alakulásának segítése.

Szakszerű tudása van az értékelés folyamatáról. országos vagy nemzetközi felmérésekben. intézményi. a tanulói személyiség fejlesztésére. társadalmi kontextusával is érdemben foglalkozni. Képes pedagógiai céljainak megfelelő értékelési eszközök fejlesztésére. tervezésébe. illetve alkotó-fejlesztő munkájával vagy nemzeti. és elfogadja ezek szükségességét a pedagógiai tevékenységek elemzésében. formáiról és módszereiről. Tisztában van alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal. szervezésébe és működtetésébe. az értékelés eszközeinek megválasztására. nemzetközi társadalmi szervezetekben végzett fejlesztő tevékenységével hozzájárul az esélyteremtéshez társadalmi szinten is. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás. amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit. individualizálás szempontjait és elősegíteni a tanulók részvételét saját fejlődésük értékelésében. amelyet vagy osztálytermi munkájában. nyitott mások véleményének. Részt vesz a kultúrák közötti kapcsolatok építésében. értékelésében. Bekapcsolódik különböző szintű értékelő tevékenységek elemzésébe. Tudatosan alkalmazza az értékelés különböző funkcióit a pedagógiai folyamat szabályozására. A pedagógus képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák és módszerek meghatározására. igyekszik diákjait. Kutatótanár Célja a szakmai önmegvalósítás. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. Képes a tanítás – és ezen belül az értékelés – tágabb. Pedagógus II. Mesterpedagógus Elkötelezetté válik a szélesebb társadalmi közösség építésében. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Tudatosan kezeli az értékek sokféleségét.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Pedagógus II. értékeinek megismerésére. Értékelési gyakorlatára a komplexitás jellemző. és rábízott kollégáinak ez irányú fejlődését is segíti. összefüggésekkel. mentoráltjait is bevonni. iskolai és iskolán kívüli életét. 27 . tiszteletben tartására. Mesterpedagógus Aktívan együttműködik kollégáival saját. Tevékenyen vesz részt intézményi. Alkotó munkájával bekapcsolódik a multikulturalizmushoz és az interkulturális oktatáshoz kapcsolódó kezdeményezésekbe. Képes előmozdítani a nagyobb egyenlőséget az iskolában. 6. és közvetíti a tevékeny állampolgári magatartásmód értékeit a tanulóknak is. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. vagy a tanításhoz kapcsolódó más területeken végzett alkotó tevékenységgel valósít meg. amelyek ezeknek az értékeknek elfogadását segítik. Betartja az értékelés etikai normáit. Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális folyamatokat. értékelési folyamatokban. Kutatótanár Tudományos. képes olyan pedagógiai helyzetek teremtésére. elemzése Pedagógus I. önértékelési képességük kialakítására. regionális. kollégái és az iskola értékelő munkájának fejlesztése érdekében. kollégáit.

Képes egyszerűbb kutatási módszerek használatára. támogatja mások szakmai fejlődését. Mesterpedagógus Saját szakmai munkája során tudatosan épít az egymástól tanulás lehetőségeire. a szakmai párbeszédek eredményeire. Kommunikáció és szakmai együttműködés. lelki egészségének megőrzésére. Aktívan közreműködik a pedagógiai és szervezeti tevékenységekben. szervezetekről és ezek elérhetőségéről. Pedagógus II. képes elemezni. Képes szaktudományi és neveléstudományi szakszövegek pontos értelmezésére. problémamegoldás Pedagógus I. a tanulók és az iskola életében szerepet játszó szakemberekkel. Szakmai kérdésekben tájékozottság és önálló. kezeléséről. 28 . Az intézményen belül szakmai kérdések megbeszélésében aktív. tisztában van a pedagógiai kutatás. Tevékenysége során tudatosan épít a szervezeten belüli és kívüli kapcsolatokra. Ezeket a forrásokat készségszinten használja szakmai munkájában. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Tudományos igényű munkát végez az osztálytermi kommunikáció vizsgálata és a fejlesztés módszereinek kidolgozásában. képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. Széles körű szakmai kapcsolatrendszerrel bír. Követi és figyelembe veszi munkájában a helyi innovációk eredményeit. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Szaktudománya vagy a neveléstudomány és társtudományai terén kiemelkedő tudományos eredményeket ér el. kezdeményező szerepet vállal. fejlesztés és innováció sajátosságaival. az iskola más munkatársaival. értelmezni e területek kutatási. a szülőkkel. jogszabályok és etikai normák ismeretében képes megfogalmazni saját szakmai szerepvállalását. Tájékozott a szakterületéhez és pedagógusi hivatásához kötődő információs forrásokról. Jól tájékozódik a pedagógiai és a szaktárgyi szakirodalomban. szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Szerepet vállal és kezdeményező szervezeti szintű megbeszéléseken. tudományos adatokon és tapasztalatai elemzésén nyugvó véleményalkotás jellemzi. Törekszik önismeretének. együttműködési lehetőségekre. aktív szakmai kapcsolatokat működtet. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pedagógus I. és ezek alapján reflektív módon törekszik tevékenységének javítására. Részt vállal a tudásmegosztásban. alapszintű szakmai szövegek megalkotására. Felelősséggel vesz részt szakmai kérdések megvitatásban helyi és országos szinten is. szükség esetén szakmai segítség felhasználásával. fejlesztési eredményeit. Nyitott a konfliktushelyzetek és a problémák feltárására és megoldására. Kutatótanár Szerepet vállal a pedagógusi szakma országos szervezeteinek működtetésében. saját személyiségének fejlesztésére. A pedagógusi szerepek és feladatok. Képes és kész mások osztálytermi kommunikációjának fejlődését szakmailag támogatni. szóban és írásban. és rendszeresen értékeli. A pedagógus képes partneri együttműködésre a tanulókkal. kollégáival. és ezeket szakmailag érvényes módon tudja kommunikálni is. valamint az ezekre ható társadalmi folyamatok.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 7. Különböző szakmai szituációkban képes nyílt és hiteles kommunikációra. 8.

Az iskola szervezeti életét.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? Pedagógus II. Az egyes életpályaszakaszok leírásai ezért úgy épülnek fel. párbeszédet kezdeményez. így az indikátorok száma is rendkívül sok lehet. szakmai fejlődésének segítésére. amely a külső megfigyelő számára lehetővé teszi ezek megragadását a pedagógiai munka során. a pedagógia elmélete által megalapozott kompetenciák sztenderdekhez viszonyított értékelését a hozzájuk rendelt indikátorok teszik lehetővé. regionális szinten. regionális szinten népszerűsíti. fejlesztéseket végez. Pedagógiai munkájában felmerülő problémái megértéséhez és megoldásához képes adekvát szakirodalmat keresni. . fejlesztési eredményeket az iskolai. egyeztetést kezdeményezni a pedagógusszerep. képes az iskolán belül és a helyi közösséget érintve szakmai párbeszédet. lelki egészségvédelmének támogatására. képességek és attitűdök olyan tevékenységformákban való megfogalmazása. Az indikátorok a kompetenciákban megfogalmazott tudás. az iskolát érintő kérdésekben országos és esetleg nemzetközi fórumokon alkotóan és felelősségteljesen vesz részt. A kutatási. helyi. Az iskolákat. Az iskolai. B) Milyen indikátorok tartoznak a pedagóguskompetenciákhoz?16 A pedagógiai gyakorlat igényeit figyelembe vevő. 29 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a pedagógusok társadalmi felelősségét. aktív szerepet tölt be. Az iskolai innovációkban kollégáit szakmailag segíti. él a kiégést megelőző technikák alkalmazásával. a pedagógusokat. A pedagóguskompetenciák nem statikusak. csak az új elvárásokat írja le. saját reflektív. az eredményeket országos (és nemzetközi) szinten terjeszti. Egy-egy kompetencia igen sokféle tevékenységben jelenhet meg. az életpálya során meglehetősen összetett folyamatban fejlődnek. a továbbiakban még két alkalommal is találkozni fog a kompetenciákkal és az indikátorokkal. pályázatok tervezését. speciális/vezető pozíciót tölt be. de nem ismétli meg az előző szinten megfogalmazottakat. megvalósítását képes ellátni. -munka és -feladatok kérdéseiről. Mesterpedagógus A pedagóguskollégák szakmai támogatásában és az iskola szervezeti életében kezdeményező. és széles körű érdeklődésre számot tartó pedagógiai. szakmai elemző technikáinak megosztására. Iskolai kutatási. nemzetközi szintű terjesztésében. Elkötelezett a tudományos igényű kutatások iránt. Kutatótanár A pedagógusszakmát. helyi. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. fejlesztési projektek vezetését. Tudatosan figyel lelki egészsége megőrzésére. A megfigyelhetőség. kérdésekről képes szakmai párbeszédet kezdeményezni az iskolai. és nagy egyéni eltéréseket mutatnak. nevelési-oktatási problémák értelmezésében. a problémamegoldásban kezdeményező. szaktárgyi kutatásokat. hogy a magasabb szint magában foglalja az előző szint elvárásait. Tevékeny szerepet játszik a reflektív gyakorlat és a pedagógiai mentálhigiéné országos. az értékelhetőség reális lehetőségeit figyelembe véve a hangsúlyt a legjellemzőbb tevékenységekre helyezve korlátozni kell az 16 Mivel az e-portfólió értékelésének és a tanítási óra/foglalkozás megfigyelésének a nyolc pedagógus kompetencia az alapja. felhasználni. a pedagógusszakmát érintő problémákról. Képes a kollégák önismeretének. iskolát érintő kérdésekben állást foglal. Elfogadja az iskola.

mik az erősségei. hogy bár a jelen Útmutató a Pedagógus II. 1. sztenderdhez kapcsolódó indikátorlistát tekinti kiindulási alapnak. hogy minden dokumentum és egyéb információforrás értékelése ugyanazon kompetencia. Az egyes minősítési szintek sztenderdjei egymásra épülnek. amelyekről információt lehetett szerezni.-be sorolt pedagógusoknál pedig minimálisan 75%-ban kell megfelelniük a sztenderdeknek. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. és ehhez képest fogja a két szinten a sajátos szakmai tudásokat megjeleníteni a sztenderdekben és az indikátorokban. 1. szaktárgyi. a Pedagógus II.2. szaktudományos. 1. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár sztenderdjeinek bemutatása sem képezi tárgyát jelen Útmutatónak. szint esetében is. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő.7. a rendszeresen tájékozódik a szaktárgya és a pedagógiai tudományára vonatkozó legújabb eredményekről indikátor egy tanítási órán valószínűleg nem figyelhető meg a pedagógus tevékenységében). A minősítés számára a kompetenciákhoz leginkább hozzárendelhető tevékenységeket átlagosan 10 indikátor írja le. integráltabbakat kell a két felső szinten teljesíteni) természet a jellemző. 1. a fejlődésbe vetett hit filozófiájával magyarázható. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. és mik a fejlesztendő területei. sztenderdszint indikátorlistája 1. A Gyakornok minősítővizsgájának kidolgozása folyamatban van. Lásd az eljárás tartalmi elemei és a rendelet.) A Pedagógus II. 17 1. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). Az indikátorlista az adott kompetenciához kapcsolódó teljes tevékenységkörre vonatkozik. a minősítési rendszer esetük ben a Pedagógus II.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? indikátorok számát. A kezdő pedagógus (gyakornok) munkájában az egyes kompetenciák és indikátoraik valószínűleg alacsonyabb szinten valósulnak meg. hanem leginkább annak jelzése. így az indikátorok fejlődésére is az integratív (a magasabb fejlettségi szint magában foglalja az alacsonyabbat) és kumulatív (a teljesített indikátorok mellett újakat. hogy mely sztenderd alapján milyen mértékben felelt meg a pedagógus. hogy a megfelelt és a nem felelt meg minőségi fokozatok megállapításra kerüljenek. 1. vagyis a minősítésnek nemcsak az a célja. a magasabb szintek értelemszerűen magukban foglalják az alacsonyabb szinteket. változatos oktatási módszereket. sztenderdhez kapcsolódó indikátorlistával dolgozik a Pedagógus I. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására.4. -be sorolt pedagógusoknál minimálisan 60%-ban. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kritikusan értékeli és megfelelően használja. taneszközöket alkalmaz. Fogalomhasználata pontos. Ez magyarázza azt. de az értékelésben csak azok számítanak. kompetencia: Szakmai feladatok. 30 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. . Ez azt jelenti. 1.és indikátorlista alapján történik.) Ez az eljárás.3. 1. egy tanóra) természetesen nem ad lehetőséget az összes indikátor megjelenítésére (pl. és ezek az információforrások más-más súllyal számítanak17.6. de a fokozat megszerzéséhez alacsonyabb pontszám megszerzését követeli meg. ezért jelen Útmutató nem vállalja fel a gyakornoki sztenderdekhez kapcsolódó indikátorok leírását. ezért egy konkrét pedagógiai tevékenység (pl. A rendelkezésére álló tananyagokat. tantervi tudás Alapos. következetes.1.5. (A Pedagógus I.

kutatás igényét. kompetencia: A tanulás támogatása Épít a tanulók szükségleteire. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. Célszerűen használja a digitális. 3. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. taneszközöket. 2.12.4. az oktatási környezet lehetőségeit. A tanulók tevékenységét. 2. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. online eszközöket. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. 3.10. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra.3. életkori sajátosságait. 3. 2. 3.9. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. 3. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. 2. Alkalmazza a differenciálás elvét. Pozitív visszajelzésekre épülő. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. 2.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 1.6.4. gyakorlására. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat. aktivizálására. 3. módszereket. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. a tanulók előzetes tudását. bizalomteli légkört alakít ki. céljaira. etikus módját. 3. motiváltságát. 2. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 2.2.1. 2. továbbadásának kritikus. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására.10. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A célok tudatosításából indul ki. ahol minden tanuló hibázhat. 1. 2. érzelmi állapotát. 2. pl. logikusan építi fel. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. 3. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. webes felületeket működtet.9. 31 .5.8. a taneszközök használatával. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés.5. a tanultak alkalmazására neveli. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi.. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. feldolgozásának.1. Tanítványait önálló gondolkodásra. 1. az intézmény pedagógiai programját.11. mindenkinek lehetősége van a javításra. 3.8. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására.3.8.7. 2. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában.6. 2.7. 2. korlátait stb. Pedagógiai munkáját éves szinten.2.

Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális.2.6. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. keretében. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. 4.8. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. fejleszti a tanulók vitakultúráját. helyesen értelmezi. nyitottság. Tanítványait egymás elfogadására. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. 5. tanulási. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. más kultúrák elfogadása jellemzi. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek 4. fejlesztése. megvalósítását.4. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. az egyéni megértést 4. következetes és kiszámítható értékeléssel.10.7. illetve 5. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. elősegítő módon reagál rájuk. Óráin harmóniát. szervezésével. Az együttműködés. mind a szabadidős tevékenységek során. társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. biztonságot.5. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat 4. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli. az egyéni bánásmód érvényesülése. esélyteremtés. és ezeket hatékonyan meg is valósítja. sokoldalúan tárja fel. segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. 5. társadalmi 5.4. közösségek alakulásának segítése. 5. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. véleménycserét ösztönzi. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. 4. Az együttműködést támogató. tiszteletére neveli. a hátrányos helyzetű. 5.9. 32 . elfogadó légkört teremt.3. tanuló többi gyermekkel. ahol 5. 5. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. értékteremtő. megfelelő stratégiák alkalmazására.5. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. hanem fejlődésében szemléli.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 4. tevékeny. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 4. 4. terveket dolgoz ki. Az iskolai. kompetencia: A tanulói csoportok. érzékenység.6.7. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. egységben kezeli. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési 4. közös szabályok megfogalmazásával. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. A tanulók közötti kommunikációt. és képes számukra 4.10. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. Együttműködés. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás 5. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre.8. altruizmus.2.3. és hatékonyan kezeli.9. osztályfőnöki tevékenység 5.1. például megbeszélések 5.1. integrációs tevékenység. A tanuló hibáit.

feltételeket alakít ki.2.8. A diákok érdekében önállóan. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés.7. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. 6. a szaktanácsadó visszajelzéseire.4.8. Visszajelzései. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni.5. szervezetekkel.2.1.10. 6. 7. szükség esetén gyakorlatát módosítani. 6. következetesen alkalmazni. a szülőkkel. ünnepség. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait.3.3. projektoktatás. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret.7. értékelései világosak. Értékeléseivel.6. az egyéni. fejlesztését. 7. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. Céljainak megfelelően. egyértelműek. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. tárgyszerűek. és ő maga is meggyőzhető. intézi. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. Nyitott a szülő. 7. a vitákban képes másokat meggyőzni. elemzése Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. 7. 33 . 6. a tanuló. a kollégák. 6. az intézményvezető. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját.4. 7.6. 6. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a szakmai partnerekkel. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. 7.5. 7. 7. a vitákban. A megbeszéléseken. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését.9. problémamegoldás Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 6. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. 7. tudásszintmérő teszteket) készít. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 6.1. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. kirándulás) megvalósításában. problémáit önállóan. eszközöket. 6. témanap. 7. 7. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

Munkájában alkalmaz új módszereket. 8. 8. Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.9. személyiségének sajátosságaival.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? 8. 8. pályázatokban. 8. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Tisztában van szakmai felkészültségével. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.3. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. 8.6. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. kutatásban. 8.8.7. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról. eszközökről.4.1. 34 .2. Részt vesz intézményi innovációban. 8. 8. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. 8. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.5. tudományos eredményeket.

hogy a minősítés folyamán alkalmazott értékelési módszerek milyen mértékben képesek feltárni a valós helyzetet. A személyes beszélgetés alkalmat ad a hiányzó információk kiegészítésére. ezen belül kiemelten a szakmai fejlődést bemutató dokumentum nyújt lehetőséget. amelyek nem tartoznak ezekbe a kategóriákba. amelyek megnövelhetik a minősítés objektivitását? Mindannak tudatában. hiszen minden forrás és minden elemző-értékelő megnyilvánulás emberektől származik. pontosabb értelmezésére. hanem olyanokra is. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az iskolai értékelési folyamat pedagógusra vonatkozó dokumentumai (igazgatói. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. dokumentálható eredmények. munkaközösség-vezetői vélemény. Vannak olyan mutatók (tanulói eredmények. tevékenységkörök). szakmai vezetői. Következtetések vonhatók le a tanulói eredmények javulásából. Lehetséges-e a pedagógus munkáját fejlődésében szemlélni a minősítés korlátozott időtartama alatt? Ez a kérdés szintén olyan. A mérhető. objektív tényekre támaszkodik a kompetenciák vizsgálatakor. Ennek hitelességét viszont jól erősítik vagy gyengítik az e-portfóliótól különböző információforrások. a sokoldalú információszerzés és a személyes találkozás együttesen biztosíthatja. a valósághoz közeli képet adni a pályázó pedagógus munkájának értékeiről.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? IX. Az értékelés objektivitására való törekvés legfontosabb mutatója és egyben biztosítéka: az értékelés kritériumrendszere a sztenderdekhez rendelt indikátorok listája. 35 . az órák/foglalkozások látogatása és megbeszélése. a szakmai fejlődés dokumentumai. Az e-portfólióban a pedagógus saját szakmai teljesítményéről természetesen a lehető legpozitívabb képet kívánja a bizottság elé tárni. a minősítőbizottság külső tagjai. és maga a szakmai megbeszélés is lehetőséget ad a fejlődésre vonatkozó kérdések megválaszolására. a tanfelügyelő értékeléséhez viszonyított változásokból. szakmai teljesítménye bemutatásához. az új rendszer igyekszik különböző módokat biztosítani a pályázó számára felkészültsége. amely minden egyszeri alkalomra szorítkozó eljárásban felvethető. másrészt a pedagógus fejlődését bemutató igazgatói. tanfelügyelői vélemények). Ennek a kritériumnak az elérése a következő kérdéseket veti fel: Beépíthetők-e az értékelés rendszerébe olyan elemek. szakmai munkaközösség-vezetői. Mi a garanciája a minősítővizsga és a minősítési eljárás sikerességének? Az életpályamodell bevezetésének sikeressége elsősorban azon múlik. tanulói. szülői. képesek -e reális. A minősítési eljárás azonban nem csupán ezekre a jól mérhető teljesítményekre. Az eljárás kiemelten fontos mozzanata a jelölt és a bizottság tagjai között lezajló. hogy a teljes objektivitás nem érhető el. Jelenleg a pedagógus-életpálya folyamatának bemutatására egyrészt az e-portfólió. az e-portfólióhoz kapcsolódó szakmai beszélgetés. hogy a lehető legteljesebb kép alakulhasson ki a pedagógusról. amelyek tárgyszerűen és számszerűen adnak információt a pedagógus munkájáról.

amely három főből áll. didaktikai eszköz. .  A pedagógus reflexiója saját tervezési és tanítási-nevelési tevékenységére. feladatlap. hogy az értékelés ne csak minősítő. fokozatba sorolt alkalmazottja. interjú). hogy az értékelés egységesen kompetenciaalapú. Mesterpedagógus fokozatba sorolt.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? X. a pedagógus tevékenységéről kapott dokumentumok és a személyes tapasztalatok alapján. Elnöke a kormányhivatal által delegált.) vizsgálja a bizottság.  Tanítási-nevelési tevékenység. valamint az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részének a minősítés rendszerébe való integrálása (30%) azáltal válik lehetségessé. évi XXXIII. fejlesztett tananyag. írásos reflexió stb. 18 326/2013. Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok. gyakorlóóvodájának. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A nyolc pedagóguskompetencia indikátorait a megfelelő szintek (sztenderdek) szerint fogják értékelni a következő területeken:  Felkészülés a tanításra-nevelésre. Azért. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt. tervezés. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. Az indikátorok fejlettségét vagy a konkrét tevékenységben (tanítási óra.) Korm. (VIII. az Országos szakértői névjegyzékben pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) vagy pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő. gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. 30. Tagjai a gyakornoki minősítővizsga esetén valamely pedagógusképző felsőoktatási intézmény Tanárképzési Központjának javaslatára az intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának. vezetői megbízással rendelkező alkalmazott. pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői. illetve a pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés visszajelzésének. A) Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?18 A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a minősítőbizottság folytatja le. azonos tartalmi és módszertani elemek alkalmazásával történik. a pedagógus írásos visszajelzést kap az erősségeiről és fejlesztendő területeiről. továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott. hanem fejlesztő/támogató szerepet is kapjon a pedagógusok minősítésében. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló rendelet alapján 36 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt. vagy ennek dokumentumaiban (óraterv/foglalkozásterv. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. videofelvétel.

tanóra megtartása. fokozatba sorolt alkalmazottja. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának. A minősítővizsga és a minősítési eljárás esetén a minősítőbizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos az értékelt pedagógusnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgyának megfelelő szakképzettségével. A köznevelési szakértőt az egyházi fenntartó által fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki. gyakorlóóvodájának. továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Tagjai a minősítési eljárás esetén a kormányhivatal által delegált.  Ha a munkakör részét képezi. a jelölt legalább két szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és elemzése. Az egyházi intézményben vagy egyes magániskolákban a minősítővizsga és a minősítési eljárás során a felsőoktatási intézmény által delegált köznevelési szakértőt az intézményfenntartó kéri fel.  A gyakornok e-portfóliójának áttekintése. értékelése (portfólióvédés). 37 . Az emberi erőforrások minisztere által 2013. gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. az Országos szakértői név jegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő. a meglátogatott szakórák vagy foglalkozások alapján. A Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében a minősítőbizottság további tagja a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a tanfelügyelőnek a pedagógusra vonatkozó megállapításai alapján. Csak magasabb fokozatba tartozó. pedagógus-szakvizsgával rendelkező alkalmazott. aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben részt vett.  Az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó megállapításai alapján. C) Hogyan történik az értékelés a minősítővizsgán?  Az e-portfólió és ennek védése alapján. azonos munkakörben dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában. ha az egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan. Az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője. B) Melyek a minősítővizsga tartalmi elemei (részei)?  Ha a munkakör részét képezi foglalkozás.

rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. tanóra megtartása. a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 3.) Mesterpedagógus. (VIII. a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 30. tanóra megtartása. Szakértői. 20 2. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szakmai ellenőrzés összegző értékelése 30 B % 50 2. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. évi XXXIII. Kutatótanár A Az értékelés elemei A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése. valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak esetében. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. tanóra megtartása.) Korm. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás. tanóra megtartása.) Pedagógus I. intézményvezetői tevékenység. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról 20 Nem képezi a munkakör részét a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő. szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai. Pedagógus II. akkreditált jó gyakorlat bemutatása a portfólióban Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban 2.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? D) Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei (részei)?19 1.. 1. tehetséggondozás. 38 . tanóra megtartása20. a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás. szaktanácsadói. pedagógiai előadó. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése 30 20 50 B % 19 326/2013. az országos pedagógiai. A Az értékelés elemei 1.

rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? E) Mit értékelnek a minősítési eljáráson? A minősítési eljárás során a minősítőbizottság áttekinti a pedagógus által feltöltött e-portfóliót. a minősítővizsga és a minősítési eljárás megszervezésében és lefolytatásában részt vevőkre függetlenül attól. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor. legkésőbb május 31-ig értesíti. (I. ezek munkáltatójára. A minősítővizsgára jelentkezett gyakornokot a minősítési tervbe fel kell venni. F) Hogyan történik a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való jelentkezés? A miniszter minden év február utolsó napjáig teszi közzé a következő évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. (VIII. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 1. törvény a nemzeti köznevelésről  326/2013.) Korm. szervezetileg összevonva működik. 30. napjáig kezdeményezi a minősítését a területileg illetékes kormányhivatalnál. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelését.) Melyek az eljárásrendet meghatározó jogszabályok?  2011. 30. törvény (a továbbiakban: Nkt. hogy a köznevelési intézmény önálló intézményként vagy másik intézmény szervezetéhez tartozva. 39 . munkaviszonyban foglalkoztatottakra. évi CXC. évi CXC. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról  8/2013. megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. évi XXXIII. minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról.) 7. a meglátogatott foglalkozások és az e-portfólió védése alapján értékeli a pedagógust. A miniszter az Oktatási Hivatal javaslata alapján elkészített minősítési tervben minden év április 30-ig dönt a következő évben minősítővizsgán. A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a döntés meghozatalát követően. az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit. A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31. § (1) bekezdésben meghatározott köznevelési intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban. G) Miként épül fel a minősítés eljárásrendje? Az eljárás kiterjed fenntartótól függetlenül a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

a mentor közreműködésével kerül sor. Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit21. . 6. dokumentumai. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. eszközéről. Az e-portfólió elkészítésére. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.22 A gyakornok feltölti az e-portfólióját az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. A gyakornoki idő letételének hónapját megelőző hónap első napján az intézményvezető értesíti a kormányhivatalt. a szakmai önéletrajz. Egyezteti a bemutató óra/foglalkozás tartalmát. a technikai feltételekről. művészeti tevékenységek bemutatása. formáját illetően. a nevelő-oktató munka dokumentumai. a pedagógus szakmai útja. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. dokumentumai. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. lefolytatásáról. 5. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve . 2. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. tevékenysége. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Jelentkezteti a gyakornokot a kormányhivatalnál. önálló alkotói. a szakmai életút értékelése. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Dokumentumok/eredmény A minősítővizsga dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítővizsga esetén A 2 év gyakornoki idő lejártának hónapjában kötelező a minősítővizsga. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap az minősítővizsga módszereiről. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. különösen legalább tíz tanóra. 21 22 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. minősítésre való felkészülésre a gyakornoki idő alatt. 40 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. értelmezése alapján. 4. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. 3. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének.

. 23 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. ha nem az első sikertelen vizsgája. akkor a gyakornoki idő 2 évvel meghosszabbodik. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. fokozat eléréséhez az összpontszám 60%-a szükséges. A minősítővizsga során az értékelés szempontjait.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. értékelése. értékelése. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd összegző értékelés táblázata). Értékelés: megfelelt: a Pedagógus I. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője 41 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Elkészítik az összegző értékelést. értékelése. A minősítővizsga módszerei:       az e-portfólió előzetes vizsgálata. Az e-portfólió védésének értékelése. fokozatba lép. értékelése. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. az e-portfólió védésének lebonyolítása. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. A minősítővizsga lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt23. a pedagógus által tartott szakórák. dokumentáció. értékelése. nem felelt meg: ha az első sikertelen vizsgája. értékelése. akkor a foglalkoztatási jogviszonya az adott intézményben megszűnik. Összegző értékelés. felkészülés a védés lebonyolítására. A pedagógus két órájának/foglalkozásának látogatása. megbeszélése. foglalkozások látogatása. A Pedagógus I. melléklete határozza meg. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

A kötelező minősítési eljárást a munkáltató írja elő. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. biztosítja az intézményben zajló minősítési eljárás feltételeit.25 E-portfóliójának feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes feltöltőfelületre a jelentkezéssel egyidőben. a szakmai életút értékelése. 42 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. 6 év P1-ben szerzett gyakorlat után. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. . dokumentumai. a nevelő-oktató munka dokumentumai. a pedagógus szakmai útja. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. 2. 4. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a technikai feltételekről. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. különösen legalább tíz tanóra. a szakmai önéletrajz. értelmezése alapján. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. dokumentumai. 6. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. Az e-portfólió elkészítése. évében kötelező. A pedagógus módosíthatja e-portfólióját. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. 5. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit24.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P1  P2 Saját kezdeményezésére min. önálló alkotói. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. lefolytatásáról. Megszervezi az órák/foglalkozások látogatását. eszközéről. tevékenysége. Dokumentumok/eredmény A minősítési eljárás dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. 3. művészeti tevékenységek bemutatása. A P1-ben szerzett gyakorlat 9. 24 25 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések.

Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó áttekintése. Az e-portfólió védésének értékelése. Ha a munkakör részét képezi a pedagógus két órájának/foglalkozásának látogatása. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője 43 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. Összegző értékelés. értékelése. megbeszélése. újabb minősítés szükséges: megismételt eljárás minimum 2 év múlva. értékelése. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. legkésőbb a 11. értékelése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. foglalkozások látogatása. Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak megismerése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. értékelése. felkészülés a védés lebonyolítására. dokumentumok A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt26 A minősítési eljárás módszerei:       az e-portfólió előzetes vizsgálata. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. a pedagógus által tartott szakórák. értékelése. dokumentáció. 26 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. Elkészítik az összegző értékelést. melléklete határozza meg. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd összegző értékelés táblázata). Értékelés: megfelelt: a Pedagógus II. évben. . Az újabb minősítési eljárás sikertelensége esetén munkaviszonya megszűnik. értékelése. A Pedagógus II. fokozat eléréséhez az összpontszám 75%-a szükséges. az e-portfólió védésének lebonyolítása. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. fokozatba lép.

önálló alkotói. Az e-portfólió elkészítése. Ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. 4. dokumentumai. 5. tagjainak megbízása a kormányhivatal részéről. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit27. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. dokumentumai. . a pedagógus szakmai útja. tevékenysége. 27 28 Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. Egyeztetés a bizottsági tagok és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője között az eljárás lefolytatásáról. a technikai feltételekről. a nevelő-oktató munka dokumentumai.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P2  Mesterpedagógus Saját kezdeményezésére min. Minősítőbizottság A minősítőbizottság elnökének. a szakmai életút értékelése. 6. Dokumentumok/eredmény A minősítési eljárás dokumentumai a bizottság rendelkezésére állnak. a szakmai önéletrajz. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a pedagógus módosíthatja az e-portfólióját. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. 44 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. értelmezése alapján. 6 év P2-ben szerzett gyakorlat és pedagógus-szakvizsga megléte esetén. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. 2. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. eszközéről. lefolytatásáról.28 Az e-portfólió feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre a jelentkezéssel egyidejűleg. 3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. művészeti tevékenységek bemutatása. különösen legalább tíz tanóra. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve.

az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. A minősítési eljárás lefolytatása a 3 tagú minősítőbizottság előtt29 A minősítővizsga módszerei:      az e-portfólió előzetes vizsgálata. a pedagógus egy foglalkozásának látogatása. értékelése. A Mesterpedagógus fokozat eléréséhez az összpontszám 85%-a szükséges. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok áttekintése. összegző értékelés táblázata).Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. 29 Elnöke: a kormányhivatal által delegált szakértő. értékelése. nem felelt meg: a Pedagógus II. Ha a munkakör részét képezi. értékelése. megbeszélése. szakértői.   felkészülés a védés lebonyolítására. tehetséggondozás. . értékelése. tevékenység. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. fokozatba sorolt alkalmazottja és a jelöltet foglalkoztató intézmény vezetője. fokozatban marad. felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység. az e-portfólió védésének lebonyolítása. értékelése. tehetséggondozás. Az e-portfólió védésének értékelése. munkaidő-kedvezményben részesül az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. Összegző értékelés. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. melléklete határozza meg. intézményvezetői tevékenység. akkreditált jó gyakorlat áttekintése. szaktanácsadói. értékelése. akkreditált jó gyakorlat áttekintése. tagjai: felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. Az e-portfólióban bemutatott szakértői. szaktanácsadói feladatok ellátására. szaktanácsadói. értékelése. dokumentáció. minősítési. Megismételt eljárás minimum 2 év múlva. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel. a pedagógus által tartott szakóra. értékelése. 45 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Értékelés: megfelelt: a Mesterpedagógus fokozatba lép. intézményvezetői Elkészítik az összegző értékelést. foglalkozás látogatása. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál P2. rendszeres publikálás30. értelmezése alapján. különösen legalább tíz tanóra. Az e-portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény. . a pedagógus szakmai útja. 6 év P2-ben szerzett gyakorlat.32 Az e-portfólió feltöltése az Oktatási Hivatal által meghatározott internetes felületre. művészeti tevékenységek bemutatása. Dokumentumok/eredmény A sikeres védés után a munkáltató a kormányhivatal igazolása alapján átsorolja a pedagógust. eszközéről. Az e-portfólió elkészítése. Jelölt Az e-portfólió elkészítése. dokumentumai. 6. a pedagógus módosíthatja az e-portfólióját. tevékenysége. önálló alkotói. biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit. lefolytatásáról. 5. valamint doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím. Minősítőbizottság Az illetékes kormányhivatal megvizsgálja. szakterületen szerzett tudományos fokozat. legalább két minősítésen való sikeres részvétel. valamint megszervezi a minősítési eljárást. szabadalom. 2. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. 30 31 32 Évente minimum két szaktanulmány. amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Összeállítja és feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit31. másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 46 Az e-portfólió tartalmi elemei: 1. dokumentumai. hogy a pedagógus megfelel-e a Kutatótanár fokozatba történő besorolás feltételeinek. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása. Mesterpedagógus  Kutatótanár A legalább Pedagógus II. Az országos tanfelügyelői ellenőrzés során készített pedagógusi és intézményi önértékelések. a szakmai önéletrajz. fokozatba besorolt pedagógus kezdeményezheti a Kutatótanár fokozatba történő átsorolását a munkáltatónál. a szakmai életút értékelése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében. A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítési eljárás módszereiről. a nevelő-oktató munka dokumentumai. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. 4. taneszközfejlesztés stb. Feltétele: min. Ha a jelentkezés és az e-portfólió védése között több mint hat hónap telik el. 3.

kutató tevékenység áttekintése. minősítési. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A minősítővizsga módszerei:        az e-portfólió előzetes vizsgálata. az e-portfólió védésének lebonyolítása. a pedagóguskompetenciák tükrében (lásd. melléklete határozza meg. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a pedagógus által tartott szakóra. fokozatban marad. értékelése. dokumentáció. Helyszíni tevékenységek: A helyszínen vizsgálandó dokumentumok áttekintése. szaktanácsadói feladatok ellátására. az intézményi önértékelésnek az adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. Ha a munkakör részét képezi a pedagógus egy foglalkozásának látogatása. foglalkozás látogatása. értékelése. Az e-portfólióban bemutatott kutatási-fejlesztési tevékenység áttekintése. értékelése. felkészülés a védés lebonyolítására. kutatási-fejlesztési tevékenység. összegző értékelés táblázata). értékelése. A Kutatótanár fokozat eléréséhez az összpontszám 85%-a szükséges. értékelése. Megismételt eljárás minimum 2 év múlva. Az intézményi önértékelés dokumentumaiból az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumok. nem felelt meg: a Pedagógus II. A minősítési eljárás során az értékelés szempontjait. Összegző értékelés. értékelése. munka áttekintése. értékelése. Kutatótanár fokozatba az összes nevelésioktatási intézményben a pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak legfeljebb 1 százaléka sorolható be.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése. munkaidő-kedvezményben részesül az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési. Értékelés: megfelelt: a Kutatótanár fokozatba lép. és feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. Elkészítik az összegző értékelést. értékelése. 47 . megbeszélése. a szempontok értékelésének módját a kormányrendelet 1. Az e-portfólió védésének értékelése.

Az időpontok. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti.információk rendelkezésre felületre. Saját tevékenységét dokumentálja. 48 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. eljuttatott kérdésekre való reflektálás. rendelkezésre áll. technikai szükségletek egyeztetése.Az információk. Áttekinti. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. védését. A minősítőbizottság tagjaival elkészített összegző értékelést fel. a hivatalos eljárás év július 31-ig. az elemzések. a keletkezett iratokat. a határidők. A továbbiakban ezt a szakértőt nevezzük Szakértő II. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tanár esetén a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgy tanítására jogosító szakképzettségével. az tölti az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltő. Szakértő II. a kommunikációs csatornák egyeztetése. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. nyilvántartást vezet.A megbízásnak való megfelelés. Az időpontok. megindul. 33 A pedagógus minősítési eljárása esetén a minősítőbizottság egyik tagja szakképzettségének azonosnak kell lennie az értékelt pedagógus szakképzettségével. Felveszi a kapcsolatot a minősítőbizottság tagjaival. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e-portfó. megindul. Felveszi a kapcsolatot az intézmény vezetőjével. . Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. valamint az állnak.) Feladatok Dokumentum/eredmény Átveszi a kormányhivataltól a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél.33 Feladatok Dokumentum/eredmény Átveszi a kormányhivataltól a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. a tárgyi.-nek. a helyszínek. a hivatalos eljárás év július 31-ig.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? H) Melyek a minősítőbizottság feladatai? A minősítőbizottság elnöke (Szakértő I. Értékeli a bizottság tagjaival a pedagógus e-portfólióját és ennek Az összegző értékelés elkészül. országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. valamint a szakértők kérdéseire adott válaszokat. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól vagy módosulása. bocsátása. a lióját. Áttekinti az intézményvezető által feltöltött intézményi kitöltött értékelőlapok rendelkezésre önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit.

rendelkezésre áll. 49 . valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. állnak. Megfigyeli. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. pedagógusra vonatkozó részeit. a hivatalos eljárás év július 31-ig. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. Saját tevékenységét dokumentálja. valamint a szakértők kérdéseire adott rendelkezésre áll. és Az összegző értékelés elkészül. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól vagy módosulása. a keletkezett iratokat. előzetesen eljuttatott kérdésekre való reflektálás. Értékeli a pedagógus látogatott óráit/foglalkozásait. a e-portfólióját. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését. nyilvántartást vezet. ennek védését. az elemzések. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. válaszokat. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. értékeli a pedagógusnak meghatározott számú óráját/foglalkozását. Intézményvezető Feladatok Dokumentum/eredmény A kormányhivataltól átveszi a felkérést a minősítést megelőző Megbízólevél. Az óra/foglalkozáslátogatás értékelése elkészül. Összeállítja és feltölti az Oktatási Hivatal által kijelölt A feltöltött dokumentumok elektronikus feltöltőfelületre az intézményi önértékelés rendelkezésre állnak. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött Az információk. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Értékeli a bizottság tagjaival a pedagógus e-portfólióját. Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. Áttekinti az intézményvezető által feltöltött kitöltött értékelőlapok rendelkezésre intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. a rendeletben A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. megindul.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Áttekinti. rendelkezésre állnak. A kitöltött értékelőlapok amelynek tárgya a látott órák megbeszélése.

a ját. A gyakornoki minősítővizsga letételének hónapját minősítési tervben. a keletkezett iratokat. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. Megszervezi. Ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le. az vagy módosulása. e-portfólióját és ennek védését. I) Melyek a gyakornok feladatai? Gyakornok Feladatok Dokumentum/eredmény A két év gyakornoki idő lejártának hónapjában kerül sor a A gyakornokot regisztrálják a minősítésre. értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e-portfólió. sorolása. értékelési eszközöket. Értékeli a bizottság tagjaival a meglátogatott pedagógus Az összegző értékelés elkészül. dokumentálja a minősített pedagógusnak A pedagógus magasabb fokozatba az életpályamodellben történő előrelépését. Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen. biztosítja az intézményben zajló A feltételek biztosítva vannak az minősítővizsga/minősítési eljárás személyi.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Áttekinti. megelőző hónap első napján az intézményvezető értesíti az illetékes kormányhivatalt a gyakornoki minősítővizsga esedékességéről. értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítővizsgánál Az információk rendelkezésre alkalmazott útmutatókat. A szakértői tevékenység folyamatos bizonylatokat összegyűjti. e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól eljuttatott kérdésekre való reflektálás. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az előzetes vélemény megerősítése amelynek tárgya a látott órák/foglalkozások megbeszélése. látottakról. Saját tevékenységét dokumentálja. kinevezés. a megbízásával kapcsolatosan nyomon követése biztosítva van. az elemzések. valamint áttekinti az országos pedagógiai-szakmai állnak. Áttekinti. nyilvántartást vezet.kitöltött értékelőlapok rendelkezésre kozó részeit.Az információk. tárgyi eredményes minősítéshez. a tanítási év utolsó hónapjában tesz minősítővizsgát. Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. feltételeit. ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. technikai. az értékelőlap elkészül a óráját/foglalkozását. Feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonat. 50 . Figyelemmel kíséri. állnak. A bizottság jelölttel azonos szakos tagjával megfigyeli a Az információk rendelkezésre pedagógus rendeletben meghatározott számú állnak. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

fokozatba. e-portfólió feltöltésre kerül.szültség a pedagógus részéről. realizálódik. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. A diadásban. tárgyi és technikai feltételekről. Felkészül a szakértőktől kapott kérdésekre és saját e-portfóliója Megfelelő informáltság és felkévédésére 15 perces. 51 . A minősítővizsgát követő 15 napon belül megkapja a minősítő. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A látott órák/foglalkozások megbeszélése. előkészíti a minősítővizsgába bevont szakmai dokumentumait a helyszíni áttekintésre. Válaszol a szakértők előzetesen megismert kérdéseire. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. szakmai reflexiókhoz igénybe veszi/veheti szakmai segítség rendelkezésre áll. ségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését. majd feltölti az Oktatási információk ismertté válnak. az Hivatal által kijelölt elektronikus felületre. digitális bemutató segítségével bemutatja saját pedagógiai tevékenységét és ahhoz kapcsolódó reflexióit. Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi. az e-portfólió védése és szakmai beszélgetés során szakmai munkája ismertté válik. gitális bemutató rendelkezésre áll.továbblépés. az előrelépés átlép a Pedagógus I. A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. fejlesztés lehetőségei. a bizottság értékelését kompetenciaterületenként. A sikeres minősítővizsgát követő év január 1-jétől a gyakornok Szakmai siker.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? E-portfólió elkészítéséhez. Megtartja a számára rendeletben előírt számú órát/foglalkozást. Elkészíti óraterveit/foglalkozásterveit. valamint az erős. Ezt követően szakmai beszélgetés keretében 15 percben. A sikeres minősítővizsgáról a gyakornok tanúsítványt kap. saját óráinak/foglalkozásainak A minősítő eljáráshoz szükséges megtervezéséhez. mentora és intézményvezetője segítségét. digitális bemutatóval támogatott elő. Elkészíti saját e-portfólióját az útmutatóban szereplő Az eljárással kapcsolatos információk figyelembevételével.Ismertté válik szakmai értékelése. Átveszi az értesítést a minősítővizsga időpontjáról. Megvalósul a minősítési tervben szereplő pedagógus minősítése a jelentkezést követő naptári évben.

felkészültség a pedagógus részéről. Elkészíti óraterveit/foglalkozásterveit. az e-portfólió feltöltésre kerül. előkészíti a minősítési eljárásba bevont szakmai dokumentumait a helyszíni áttekintésre. Felkészül a szakértőktől kapott kérdésekre és saját e-portfóliója Megfelelő informáltság és védésére 15 perces. Május 31-ig átveszi az értesítést a minősítési eljárásban való Megvalósul a minősítési tervben részvételéről. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Figyelemmel alakulásáról.szakmai segítség rendelkezésre áll. ismertté válnak. Az eljárással kapcsolatos információk ismertté válnak. áll a pedagógus szakmai munkájáról. a következő évre vonatkozó minősítési különös feltételei. Áttekinti. értékelési eszközöket. hez. az értékelőlapok elkészülnek a látottakról. saját óráinak/foglakozásainak megtervezéséhez. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az eljárás megindul. megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. kérelmének Legkésőbb május 31-ig a döntés eredménye ismertté válik a munkáltató és a pedagógus számára. Kikéri a munkáltató véleményét a minősítésre vonatkozó elképzeléséről.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? J) Melyek a pedagógus feladatai? Pedagógus Feladatok Dokumentum/eredmény Ellenőrzött pedagógusként részt vesz az országos pedagógiai. szereplő pedagógus minősítése a jelentkezést követő naptári évben. szakmai reflexiókhoz.Az összegző értékelés rendelkezésre szakmai ellenőrzésben. értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítési eljárásban Az információk rendelkezésre alkalmazott útmutatókat. 52 . állnak. A gyakorlatban látott tapasztalatok rendelkezésre állnak. keretszámai keretszámainak alakulását. A bemutató rendelkezésre áll. digitális bemutatóval támogatott előadással. kíséri a miniszter döntését A munkáltató véleménye ismertté válik. Egyidejűleg feltölti az e-portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. tárgyi és technikai feltételekről. A pedagógus figyelemmel kíséri a miniszter minden év február A minősítési tervbe történő felvétel utolsó napjáig közzétett. Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi. látott foglalkozásairól. Igénybe veszi/veheti az országos szaktanácsadói rendszer keretein A minősítési eljáráshoz szükséges belül a szaktanácsadói segítségnyújtást az e-portfólió elkészítésé. A vélemény kikérése után az adott év március 31. napjáig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál.

ha valakit a számítógépes plágiumvizsgáló rendszer kiszűr. tanulócsoporthoz. fejlesztés lehetőségei. esetleírás. etikai és személyiségjoghoz fűződő kötelezettségek vannak?  Az e-portfólió dokumentumaiban felhasznált.  A pedagógus jóváhagyásával az Intézetvezető nyilvánosságra hozhatja a minősítési eljárás eredményét a tantestület számára.  Az intézmény és a csoportprofil bemutatásakor az azonos intézményben azonos tanulói csoportot tanító pedagógusok esetében az adategyezések nem számítanak plágiumnak. videofelvételeknél szülői hozzájárulás szükséges. erősségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését. a minősítővizsgával és a minősítési eljárással kapcsolatos titoktartási. ezeket a dokumentumokat a pedagógusnak kell összegyűjtenie. hogy ki vehet részt az óralátogatásán. akit a pedagógus tárgyilagos megítélésében összeférhetetlenség nem gátol. A sikeres minősítési eljárásról a pedagógus tanúsítványt kap. amelyet előzetesen az e-portfóliójában bemutatott.  A gyermek személyes adatait tartalmazó dokumentumokat. diákokról készült képeknél. realizálódik. K) Milyen. 53 . ha ezeket az anyagokat adaptálja ahhoz a csoportprofilhoz. az előrelépés pedagógus átlép a következő/magasabb életpálya-fokozatba. digitális bemutatóval támogatva bemutatja szakmai életútját és ehhez kapcsolódó reflexióit.  Abban az esetben.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? Megtartja a számára rendeletben előírt számú órát/foglalkozást. A minősítőbizottság elnöke jelenti a vétséget a kormányhivatalnak. valamint az továbblépés. a szakértők az eljárást azonnali hatállyal felfüggesztik.  Az adott minősítésben szakértőként csak az vehet részt. amikor egy pedagógus egy tananyagcsomag részét képező tanmenet. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és valóban plágiumot követett el. Ezt követően a szakmai beszélgetés keretében 15 percben. A minősítési eljárást követő 15 napon belül megkapja a minősítő.  A pedagógus saját e-portfóliójának minősítési eljáráson túli nyilvánosságáról maga hozhat döntést. A sikeres minősítési eljárást követő év január 1-jétől a Szakmai siker.Ismertté válik szakmai értékelése.  A pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A minősítési eljárás lezajlik. tanulási-tanítási egység/tematikus terv vagy óraterv/foglalkozásterv mintáival dolgozik. fejlesztési terv a beazonosításra nem alkalmas jelöléssel kell ellátni. Válaszol a szakértők előzetesen megismert kérdéseire. pl. csak abban az esetben fogadható el. gyermekekről. a bizottság értékelését kompetenciaterületenként.  Abban az esetben.

valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését (6. melléklet). az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatait. az órák/foglalkozások tapasztalatait (3. a szakértőknek – az adott kompetenciaértékeket illetően – egyeztetniük szükséges. melléklet). A megismételt és a nem kötelező minősítési eljárás díját az eljárás kezdeményezője viseli. Ha a pedagógus minősítése nem lett eredményes. az általuk adott pontszámok átlaga alapján jutnak végső döntésre (5. sz. sz.) A minősítésről tanúsítványt kap. sz. Az értékelés során a pedagógus-előmeneteli fokozatok eléréséhez a megfelelés kritériumait százalékban megadva az eljárásrend rögzíti. sz. sz. azaz valamely kompetencia értéke az összegző értékelésben 1-es. az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. sz. a teljes minősítési eljárást leghamarabb 2 év elteltével ismételheti meg. Ha az e-portfólió összesített értékelésekor a három értékelésben részt vevő személy által adott érdemjegyek között legalább 2 értéknyi eltérés van. valamint az erősségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését a minősítési eljárás lebonyolítása után legkésőbb 15 nappal (Az összegző értékelést az alábbi táblázat és a 7. melléklet mutatja. melléklet). A pedagógus minősítése „nem felelt meg” lesz abban az esetben.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? L) Mit jelent az összegző értékelés? A minősítőbizottság tagjai áttekintik és értékelik a pedagógus által feltöltött e-portfóliót és az e-portfólió védését (3. sz. a súlyozásos értékszámítás leírását pedig a 8. A pedagógus a szakértői minősítést nem vonhatja kétségbe. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ha a minősítés teljes folyamatában nem tudja a bizottság tagjait meggyőzni az adott kompetencia elfogadható szintjéről. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatban minden kompetenciából minimum 3-as értékelést kell elérni. Az értékelt pedagógus súlyozott összesített eredményt kap kompetenciaterületenként. melléklet). 54 . melléklet és 4. és ezt feltöltik az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltőfelületre. melléklet tartalmazza. A minősítésben közreműködő szakértők megvitatják a tapasztalatokat. Az eljárásrenddel kapcsolatban a minősítés közlésétől számított 15 napon belül nyújthat be fellebbezést az illetékes kormányhivatalhoz. Elkészítik az összegző értékelést.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

1.) Az értékelés eljárásrendje
Felelős bizottsági tag
Szakértő I. Szakértő II. Intézményvezető az e-portfólió és a védés értékelése 5. sz. melléklet kompetenciánként 1–5 érték indikátoronként 0–3 pont

Tevékenység

Eszköz
3. sz. melléklet 4. sz. melléklet

Értékskála
indikátoronként 0–3 pont

Háttérszámítás
az indikátorcsoportokból a kompetenciaértékelés leképezése a három értékelő személy pontjainak átlagolása az indikátorcsoportokból a kompetenciaértékelés leképezése

Eredmény

kompetenciánként 1–5 érték

Szakértő II.

az óralátogatás(ok) értékelése az előzetes értékelés eredményeinek feltöltése az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelése

3. sz. melléklet

kompetenciánként 1–5 érték

Intézményvezető

6. sz. melléklet

kompetenciánként 1–5 érték

a három értékelési terület értékének átlagolása

kompetenciánként 1–5 érték

kompetenciánként Szakértő I. az összegző értékelés elkészítése az összegző értékelés táblázata 1–5 érték szöveges értékelés: erősségek, fejlesztendő területek

az értékelési területek súlypontozása és átlagolása -

kompetenciánként 1–5 érték -

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

55

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

2.) Összegző értékelés
Az értékelés elemei A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató e-portfólió és védésének értékelése Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai -szakmai ellenőrzés összegző értékelése

Kompetenciák

A pedagógus által vezetett foglalkozás(ok) értékelése

Súlyozott érték (1–5)

A súlyozás mértéke
50% 20%

30%

Az értékelés eredménye (1–5)
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 56

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Összes pontszám: (max. 40 pont)

A pedagógus teljesítménye (összes kapott kompetenciaérték) A minősítés eredménye (%)

A pedagógus az elvárt teljesítménynek megfelelt – nem felelt meg – újabb minősítés szükséges

További javaslatok A pedagógus erősségei: ..................................................................................................................................................................................................... A pedagógus fejlesztendő területei: .................................................................................................................................................................................. Dátum: ................................................ A minősítőbizottság elnöke: ..............................................................

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

57

A védés teljes időtartama: 60 perc. értékelése. megbeszélése. (VIII.  Az e-portfólióvédés lebonyolítása. az értékelők pedig az indikátorok segítségével értékelik őket. Az értékelőknek figyelembe kell venniük. 2. A védésen jelen van a minősítőbizottság két szakértő tagja és az intézményvezető.  Az e-portfólióvédés értékelése. Az értékelt pedagógus a saját maga által készített e-portfólióját védi meg szakmai beszélgetés keretében.  Az információk értékelése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott órák/foglalkozások tapasztalatainak megismerése. amelyekkel a gyakornoknak és pedagógusnak is érdemes tisztában lenni? 1.) Korm. rendeletben meghatározott pedagóguskompetenciákat. 58 . Ezért az értékelőknek egy-egy kompetencia értékelésénél tulajdonképpen az e-portfólió minden dokumentumát figyelembe kell venniük. valamint a pedagógust foglalkoztató intézmény pedagógiai programjával összefüggő kérdésekről kell számot adnia.) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió alapján A kompetenciák.  Az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. Az e-portfólió értékelésére szolgáló táblázatokban ezek a viselkedési jellemzők. más szóval indikátorok találhatók. továbbá a munkaköréhez kapcsolódó módszertani ismeretekről. képességek és attitűdök megfelelő szintű birtoklását a pedagógiai tevékenységek végzése során mutatott viselkedési jellemzők bizonyítják. A pedagógus az e-portfólióban dokumentálja különböző tevékenységeit. hogy egy tevékenység dokumentumai több kompetencia megfelelő sztenderdjének elérését is alátámaszthatják. A minősítővizsga során a minősítőbizottság kiemelten figyelembe veszi a 326/2013. felkészülés a védés lebonyolítására. N) A felsorolt módszerek közül melyek azok. Az e-portfólió védésére a pedagógus előzetesen felkészül az értékelőknek az e-portfólió megismerése után a jelölthöz eljuttatott kérdései alapján.  A pedagógus által tartott órák/foglalkozások látogatása.  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének elemzése.) Az e-portfólióvédés tartalma Az e-portfólió védése szakmai beszélgetés az e-portfólió dokumentumai alapján. 30. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? M) Milyen módszerekkel értékelik a pedagógus kompetenciáit a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?  Az e-portfólió előzetes vizsgálata. vagyis bizonyos tudás.

4. 6. majd azt követő megbeszélésére.) A védés menete  A pedagógus 15 perces digitális bemutatóban bemutatja mindazt.) az e-portfólió elkészítéséhez és a gyakorló tanításhoz? A minősítési rendszer alapelve. értékelése A minősítővizsga. Az óralátogatást a szakos szakértő értékeli. az e-portfólió dokumentumai alapján történt értékelését akár meg is változtathatja a bizottság. A védés eredményeként az egyes kompetenciaterületek előzetes.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? 3. hogy a minősítési eljárások során a pedagógusok munkájában valódi minőségi javulás következzen be. 59 .  A védés végén a pedagógus nem kap visszajelzést. Az óra/foglalkozás látogatásán részt vesz a szakos szakértő és az intézmény vezetője. Műveltségterületenként a pedagógusok rendelkezésére bocsátott dokumentumminták a pedagógusok szakmai fejlődését kívánják támogatni. 5.) A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió védése alapján A védés az egyes kompetenciaterületek e-portfólió alapján történő értékeléséhez nyújthat további adalékokat. megbeszélése. Az óra/foglalkozás után ennek értékelésére kerül sor a részvevők mindegyikének a jelenlétében. Erre majd a minősítőbizottság együttes jelentésében kerül sor.) Az óra/foglalkozás megfigyelése. hogy már a prezentáció során kitérjen ezekre a kérdésekre. A megbeszélés témája a pedagóguskompetenciák fejlettségi szintjének és az óra főbb didaktikai komponenseinek elemzése. (Lehetősége van arra is. amit a legfontosabbnak tart pedagógiai munkásságából.)  Végül az e-portfólió dokumentumai és prezentációja alapján szakmai beszélgetést folytat a bizottság tagjaival. Az óra vagy a foglakozás megfigyelését az óra. A megfigyelés is a nyolc kompetencia és az óralátogatás alapján értelmezhető indikátorok alapján történik. tematikus tervet stb. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.) Miért kapnak a pedagógusok dokumentummintákat (óratervet. értékelése. a nyolc pedagóguskompetencia alapján történő értékelésére kerül sor. értékelést.és foglalkozásmegfigyelési napló támogatja (lásd az óralátogatás dokumentumainál). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  Reflektál az e-portfólió dokumentumai alapján kapott kérdésekre. minősítési eljárás során a jelölt előzőekben meghatározott számú órájának/foglalkozásának látogatására.

és meg tudjuk határozni. A pedagógiai e-portfólió minősítési. a leendő munkaadó egy valós. igaz. különben nem lehetséges a készítő fejlődéséről. L. az e-portfóliót a szakirodalom a teljesítményértékelési eszközök közé sorolja (Darling-Hammond és Synder 200034). A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkájának dokumentumait tartalmazza. Az ilyen e-portfóliót munkaportfóliónak nevezzük. hanem egy erre a célra a kifejlesztett online felületre kell feltölteni digitalizált formában. tehát értékelési portfólió. Ez a dokumentumgyűjtemény kettős céllal készíthető el: Fejlesztési céllal: a dokumentumokat áttekintve képet kapjunk készítőjének fejlődéséről egy vagy több területen. 60 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. csak a végállomást. 34 Darling-Hammond. erőfeszítéseiről átfogó képet kapni. szakértői dossziét jelent. Mint értékelési eszközt. Teaching and Teacher Education. azt. hogy adott idő alatt készítsenek el egy összefoglalót a rendelkezésükre álló munkaanyagokból. hogy készítője hol tart szakmai fejlődésében. A) Mit jelent az. az építész. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. vagyis a megfelelő sztenderdek elérését hivatott bizonyítani. J. vaskos dossziéban összegyűjteni. No. 2000. bár szimulált feladat elvégzése során alkot képet a jelentkezők kompetenciáiról. A festő. hanem valós feladatvégzés közben és után maga a készítő gyűjti össze és bocsátja az értékelők rendelkezésére. Ennek megfelelően a pedagógiai portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény. a dokumentumokat nem szimulált. céljait tekintve az e-portfólió is fejlesztési vagy értékelési céllal készülhet. p. hogy teljesítményértékelési eszköz? Amikor az állásinterjún a személyi asszisztensi állásra jelentkezők azt a feladatot kapják. Értékelési céllal: a dokumentumokat áttekintve képet kapjunk készítőjének kompetenciáiról. Az ilyen típusú e-portfólió nem mutatja be a fejlődési utat. Ez a teljesítményértékelés egy módja. a fotós vagy a modell portfóliója az általa készített munkák reprezentatív gyűjteménye. Az e-portfólió a készítés médiumát tekintve más: az e-portfólió dokumentumait nem papíralapon kell elkészíteni és egy kapcsos. Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? A portfólió szó maga (hordozható) dokumentumgyűjteményt. Authentic Assessment of Teaching in Context. akik e dokumentumok alapján alkotnak képet a pedagógus kompetenciáiról. 523–545. hogy milyen területen mit kell tennie a továbblépés érdekében. amely az egyes kompetenciák megfelelő szintű fejlettségét. B) Miben különbözik az e-portfólió a papíralapú portfóliótól? Az e-portfólió nem a portfóliók egy újabb típusa. Az ilyen e-portfóliót értékelési portfóliónak nevezzük. . értékelési céllal készül. Synder. Ennek megfelelően az értékelési céllal készült e-portfólió egy dokumentumválogatás. Az elsősorban fejlesztési céllal készülő e-portfólióba hosszabb időszak teljes dokumentációját kell elhelyezni. 16.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? XI.

amelyet választunk. elemzését jelenti. Önértékelés: mérlegelnünk kell. Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése. milyen csoportnak. A reflexió alapvetően három részre tagolódik: 1. amit teszünk. hogy mit miért tesz. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. például az óratervhez/foglalkozástervhez kapcsolódó döntések magyarázata. 2. hogy miért tesszük azt. 3. milyen célokkal. hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre.) Miért szükséges a reflexió? A reflexió világítja meg az olvasó számára az e-portfólió készítőjének gondolkodásmódját. Elemzés/érvelés: a dokumentum interpretálása. a tanulságok levonása. leginkább a tanulókra és önmagunkra nézve. (A cselekvés előtti reflexió. alátámasztása. tehát a szakmai fejlődést is szolgálja. Leírás: a pedagógiai helyzet leírása. készítőjének reflexióival kiegészítve. óraterv/foglalkozásterv. azt. hogy készítője mind a nyolc kompetenciaterületen elérte a minősítés megszerzéséhez szükséges fejlettségi szintet.) 3. D) Mit jelent az. hogy „készítőjének reflexióival kiegészítve”? A reflexió tapasztalataink. és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. az óra eredményességének értékelése. (A cselekvés utáni reflexió. 2. milyen anyagrészből.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? C) Hogyan lehet definiálni a pedagógiai e-portfóliót? A pedagógus gyakorlatának célirányosan összeválogatott dokumentumait tartalmazza. pl. jelen esetben a dokumentumban bemutatott pedagógiai tevékenység szisztematikus végiggondolását. Az e-portfólió célja annak alátámasztása.) Például: 1. és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben. 61 . Önértékelés: az óra megtartása után a tervezés sikerességének. Elemzés/érvelés: annak indoklása. ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását. 1. ha ez már a dokumentumban megtörtént. Emellett a szisztematikus reflexió lehetővé teszi a készítő számára saját pedagógiai gyakorlatának kritikus vizsgálatát is. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. elemzését. csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira.

esetleg mellékletekben. albumokban bemutatva). munkáiról. 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló alkotói. a szakértő számára az értékelés megkönnyítése érdekében a nevelő-oktató munka dokumentumait két nagyobb csoportba osztottuk: alap. foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve/foglalkozásterve.).Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? E) Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására. oldal). művészeti tevékenységek bemutatása. amelyek nélkül nem lehet a pedagógus munkáját értékelni. a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell.) 62 36 Az emberi erőforrások minisztere által 2013.) A pedagógiai e-portfólió tartalmi elemei Eredetiségnyilatkozat (1. . dokumentumai (min. művészeti tevékenységéről. 3. csak háttérinformációkat szolgáltat a szakmai önéletrajz és a munkahely bemutatása. Önálló alkotói. A többi dokumentum képezi az e-portfólió kompetenciaalapú értékelésének alapját. A pedagógus számára a válogatás. A szakmai életút értékelése (önértékelés) (kb. E dokumentumok közül nem kerül értékelésre.és szabadon választott dokumentumokra. Szakmai önéletrajz (formanyomtatvány kitöltése). 1. max. hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? 1. (Ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintjén várhatók el. 2. hogy a pedagógus az egyes kompetenciaterületeken elérte a minősítéshez szükséges szintet. hiszen ezek támasztják alá azt. Alapdokumentumok: a pedagógiai munkának vannak olyan sarokkövei. bizottsági tagság stb.36 5. 6. a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell.) Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait? Az e-portfólió szívét a nevelő-oktató munka dokumentumai képezik. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (max. A pedagógiai e-portfólió azonban értékelési céllal készült dokumentumválogatás. dokumentumai (szakmai szervezeti tagság. melléklet) 1. A z e-portfólióban az egyes kompetenciák megfelelő szintjének elérését többféle. különösen legalább tíz tanóra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. sz. 1.) Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása.35 4. szinte végtelen típusú dokumentum igazolhatná. 3–5 oldal). ilyenek például a pedagógiai munka megtervezésének dokumentumai 35 Amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. (Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületek esetén relevánsak. A nevelő-oktató munka dokumentumai. 2.

amelyet a célnyelven készít el a tanév során. portréját is tükröznie kell. hogy mely kompetenciák birtoklásának alátámasztására szolgál a pedagógus megítélése szerint egy adott dokumentum. A pedagógusi munka komplexitásából következik. A két tanítási nyelvű képzésben az e-portfólió nyelvét a szaktárgy célnyelvi tanításának óraszáma határozza meg: ha ez kisebb. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a többit magyarul (ld. például a reflexiókat magyarul csatolja. illetve kutatói munkásságát. A többit.) Milyen nyelven készüljenek a dokumentumok. 4. Ezeknek az egyéni színeknek a bemutatására alkalmasak a szabadon választott elemek. A feltöltendő dokumentum fejlécében célszerű jelezni. hogy bemutassa az iskolai munkán túlmutató szakmai tevékenységeit. bármely IKT-ra épülő vagy más feladat stb. és miért. maximum öt szabadon választott dokumentumot kell feltöltenie az e-portfóliójába. ha idegen nyelv szakos a pedagógus. szintre történő minősítéshez összesen minimum három. Az e-portfóliónak azonban egyben készítőjének egyedi arcát.) Ha a pedagógus több tárgyat is tanít. hogy egy-egy dokumentum több kompetencia megfelelő szintjének elérését is bizonyíthatja. óraterv/foglalkozásterv.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? vagy a tanulási-tanítási folyamat során készült tanulói munkák. ha ez a nagyobb óraszámban tanított tárgya. vagy két tanítási nyelvű képzésben dolgozik? Idegen nyelv szakosként. Bizonyos típusú dokumentumokat tehát mindenképpen szükséges bemutatni az e-portfólióban. mint előbb az idegen nyelv szakosok esetében). a célnyelven csatolhat. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintre történő minősítési eljárás során a szabadon választott dokumentumok száma nincs korlátozva. mert a bizottságnak nem minden tagja ismeri a célnyelvet. és ebből a tárgyból kell benyújtani az e-portfóliót is. Az alábbi két táblázat közül az elsőben az alapdokumentumokat soroljuk fel. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. A nevelő oktató munka alapdokumentumai mellett a pedagógusnak a Pedagógus I. a célnyelven nyúj that be minden olyan dokumentumot a pedagógus. Ezt a táblázat utolsó oszlopában próbáltuk érzékeltetni. a tanulás eredményeinek bemutatása és elemzése. melyik tárgyból nyújtsa be az e-portfóliót? A magasabb óraszámban tanított tárgyból kell minősítésre jelentkezni. Az egyes dokumentumokhoz fűzött reflexiókban pedig bővebben is érdemes kifejteni. hogy melyik kompetenciája vagy kompetenciái alátámasztására alkalmas a benyújtott dokumentum.). és a Pedagógus II. 63 . hiszen a pedagógus számára lehetőséget kell nyújtani arra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Ha nagyobb. akkor minden dokumentumot. 3. amelyet célnyelven készít el a tanév során (éves ütemterv. témazáró dolgozat. mint a tárgy anyanyelvi oktatásának óraszáma. akkor a pedagógusnak magyarul kell nyújtania a dokumentumokat. a másodikban példák találhatók szabadon választott dokumentumokra.

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. Kommunikáció és szakmai együttműködés. Szakmai feladatok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 5. A szabadon választott dokumentumok csak példák. szaktudományos. A táblázatok harmadik oszlopában található számok a pedagóguskompetenciákra utalnak. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. a hátrányos helyzetű. A tanulás támogatása 4.és szabadon választott dokumentumokra bontva mutatjuk be. elemzése 7. A tanulói csoportok. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. 64 . az egyéni bánásmód érvényesülése. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tantervi tudás 2. közösségek alakulásának segítése. tanulási. 1. a pedagógus más dokumentumokat is feltölthet kompetenciái alátámasztására. fejlesztése. tanuló többi gyermekkel. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. esélyteremtés. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. szaktárgyi. Pedagógiai folyamatok. A tanuló személyiségének fejlesztése.) Mi tartozik „A nevelő-oktató munka dokumentumai” rész alapdokumentumai és szabadon választható dokumentumai közé? A következő két táblázatban az e-portfóliónak „A nevelő-oktató munka dokumentumai” című részét alap. A táblázatok könnyebb értelmezése érdekében felsoroljuk a kompetenciákat. problémamegoldás 8. osztályfőnöki tevékenység 6. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. integrációs tevékenység.

min. Reflexió: kb. Csoportprofil: kb. 1 oldal. felzárkóztatás. 2 dokumentum (tanulói munka). megvalósításának dokumentumai. kiadó. fakultáció. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik. Feltöltendő dokumentumok és terjedelmük Mely kompetenciák alátámasztására szolgálhat leginkább? 4. hogy gondoskodjon a megfelelő számú dokumentum feltöltéséről. rendelet előírja legalább tíz tanóra. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése. valamint a hozzájuk tartozó óratervekkel/foglalkozástervekkel (összesen 10 db). korrepetálás. kiegészítő. Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 db óratervet/foglalkozástervet.). legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek38 (10 db) a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal. 1. Az alapdokumentumok között előírjuk minimum két foglalkozásterv csatolását ide. abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el. A pedagógus feladata. óraterv/foglalkozásterv: kb. 2 foglalkozás terve37. versenyelőkészítés.) féléves ütemterve.) Korm. 5. 4. foglalkozásterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör. Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. a kiadás éve). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hátránykompenzáció stb. 1. Csoportprofil. táblaterv stb. 2. míg minimum négy óravázlatot a tematikus tervhez kapcsolódóan kell majd feltölteni. 65 38 39 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Reflexió: a döntések indoklása. egyébként plágiumnak minősül. 3. óratervek/foglalkozástervek Egy tanulócsoport profiljának ismertetése. szemléltető anyagok. A bemutatott tanulócsoportra adaptált legalább egy. akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag. 30. 3 37 A 326/2013. segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. illetve foglalkozás reflexiókkal ellátott tervének a feltöltését. hogy a pedagógus a tanulási-tanítási/fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani. A többi lehet szabadon választott dokumentum. Tananyagok és segédanyagok: szükség szerint. 6 Csoportprofil: kb. Egymásra épülő óraterveket/foglalkozásterveket kell csatolni. (VIII. Reflexiók: kb. feladatlapok. A felhasznált tananyag(ok). a hozzájuk tartozó. a csoport profiljával együtt. 2 oldal. digitális bemutató.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Alapdokumentumok Féléves ütemterv. tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. A feltöltött tananyag(ok). összesen legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység tervével/tematikus tervvel. Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv. 15 oldal. cím. . 3 oldal és a felhasznált tananyag és max. Tervek: kb. 2 oldal. 2 oldal. segédanyagokkal együtt39 (a tankönyv oldalai. 2. segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző.

mintákon át. vagy bemutatóórát tart) Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. vagy bemutatóórát tartott. 2 Leírás: kb. 1. Minták az értékelés dokumentumai közül (pl. példákon. munkaformák sikerességének elemzése. Esetleírás Esetleírás: pedagógiai problémák megoldásának leírása.) Az egyik órára meghívott munkaközösség-vezető hospitálási naplója. 1 oldal Ha van diákvisszajelzés: a formanyomtatvány Tanulói munkák és a megvalósítás egyéb dokumentumai: kb. 4. 2. más tanulói munkák) Reflexió: az eredmények elemzése. minta: 2–3 db Reflexió: kb. 5.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutatóóra tanulságai. A hospitáló pedagógus visszajelzése: kb. 5 db Reflexió: kb. Dokumentumok: max. esetleg tanulói visszajelzések. 4. 6. 7 Hospitálási napló (1 db). november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. IKT alkalmazása IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása. esszék. 3. differenciált házi feladat. 5 Dokumentum: 1 db hospitálási napló Reflexió: kb. 1–2 oldal 3. 3 db Reflexió: kb. 4. a tanulási folyamat elősegítése szempontjából. Hospitálási napló (a pedagógus órát látogat. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése. a munkaközösség-vezető. visszacsatolás a további tanítási folyamatra. 66 .) Az értékelés dokumentumai Az előző két pontban bemutatott tanulási-tanítási egységben (tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek) alkalmazott értékelési rendszer bemutatása. elemzése. 1–2 oldal. 7 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a választott módszerek. a tanulói visszajelzések alapján. 1. (egyéni feladatok. tanulói munkák. témazáró.: fényképek.) Leírás és reflexió: kb. Reflexió: a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv megtanításának értékelése a tanulói munkák. 1 oldal 7. 1 oldal Az értékelés dokumentumai: max. dokumentálása. 1. (A pedagógus órát látogatott. füzetlapok. projektmunka dokumentumai. A tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott differenciálás bemutatása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? A megvalósítás dokumentumai (a pedagógus óráját látogatják) Az előző pontban kért tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek megvalósításának dokumentumai (pl. órai munkaszervezésben megnyilvánuló differenciálás. 3 oldal 3. 1–2 oldal 6. és ha vannak. visszajelzése. 3 Példa. 1–2 db 7.

2.és társértékelés alkalmazásának bemutatása példákon át. 8 3. feladatlap stb. 1. 8 6. 1–2 oldal. elemzése és visszacsatolás a tanítási folyamatra. Az eljárás értékelése. 40 41 Reflexió: a felvett óra elemzése A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása az alapdokumentumok között bemutatott tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján. 8 2. 8 Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése. 4. 3. 4. 1 oldal Reflexió: kb. 5. 3 oldal A megvalósítás dokumentumai Reflexió: kb. 1. . 20 perc. 7. 2. IKT-tananyag. 2 db Reflexió (értékelés): kb. bemutatása. 1 oldal 6. Reflexió (értékelés): kb. 1 oldal Max. megvalósításnak dokumentumai.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Példák szabadon választott dokumentumokra Saját fejlesztésű tananyag. Az értékekés szempontjai. 5. értékelése Projektterv és megvalósításának dokumentumai. pl. 1 oldal Dokumentumok. A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. Az alapdokumentumok között szereplő tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egy órájának felvételéből max. 67 41 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Ismertetés és elemzés: kb. (anonim!) 6. csak a linkre lehet majd a feltöltött dokumentumban hivatkozni. 20 perc. 1. félév vagy év végén. értékelése. 4. 2 db (bemutatás) Reflexió (értékelés): kb. 1. 4 3. 3. 7 A tanulói ön.3. Bemutatás: max. 1. 5. 4. 2. Felvétel: max. 3. 2–3 oldal Az eljárás és a szempontok leírása: kb. Reflexiók: kb. 8 A pedagógus által tartott óra/foglalkozás egy részletének videofelvétele. 6. 4 . 1 oldal Melyik kompetenciák alátámasztására szolgálhat leginkább? 1. ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 7. értékelése Feltöltendő dokumentumok és terjedelmük Dokumentum: max. 1 oldal. tanulói munkák: max. az eljárás leírása. 7. 3. 3 tanulói értékelés csatolása. Tanulási tréning: terve. 2 oldal Terv: kb. Terv kb. 1 oldal 3. A rendszer nem tud videofájlokat fogadni. pl. 8 40 Abban az esetben. és ha a pedagógus fel tudja tölteni biztonságos felületre. 2.

8 Osztályprofil: kb. 1 oldal Reflexió kb. 3. 10 oldal 4. családok érdekében tett lépései. kapcsolódó ismeretek megjelölésével. 2. Az adatok elemzése: kb. A tanórák felosztása témakörönként. esetleg együttműködés. az adatok ismertetése. 1–2 oldal Csatolható dokumentáció: a tanuló fejlesztésébe bevont más személlyel. Osztályprofil Osztályfőnöki munkaterv A munkaterv megvalósításának dokumentumai. 68 . kb. 6. egy adott csoporthoz. Reflexió: a tevékenység elemzése. 7. 2 oldal. 2 oldal Az együttműködés dokumentumai Reflexiók: kb. 8 Segítségre. elért eredmények. Dokumentumok: max. 8 4. 2 oldal Munkaterv: kb. és a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. cselekvési terv Dokumentum: kb. 1 oldal 7. értékelése. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Szociometria készítése. Dokumentum: max. Esetleírás: kb. 2–3 oldal Tanulói munkák (max. 1 oldal Tanulói profil (1 oldal) Terv: max. tehetséggondozó team. 4. 2. főbb didaktikai feladatok. támogatásra szoruló tanítványok. 2 db) Reflexió: kb. elemzése. külső szervezetekkel. a fejlesztendő készségek és képességek. 5. Tanmenet: max. 3. szülőkkel. eredmények elemzése Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása. tantárgyhoz kapcsolódva. 2 oldal. 8 A Nemzeti alaptantervre. 1. szülők stb. 6. 6 alkalomra. 4. kommunikáció a kollégákkal. 8 5. 1 oldal 5. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 7. Reflexió: kb. tanulságok Egy tanuló egyéni fejlesztési terve. 8 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tanulói munkák.) 5. Reflexiók: a tanulságok levonása Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása Reflexió: a szabályrendszer születésének bemutatása. a tanuló profiljával együtt. 3 db Reflexió: kb. szervezettel való együttműködésről (Nevelési Tanácsadó. 1 oldal. 2–3oldal (kérdőív.

7. 8 1. 3. Szakmai publikációk. 5. 3 dokumentum 1 tanulói e-portfólió: max. min. Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásának. 1 oldal. 2 oldal Kb. bármely kompetencia 7.). kipróbálása. hatékony pedagógiai módszerek (max. iskolai ünnepség. 2 oldal. 69 . írások. 3 oldal Reflexió: kb. témanap rövid leírása. tanulói beszámolók. tankönyvírás stb. a megvalósítás során a kollégákkal. ajánlással Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek. sportnap. 1. Tanórán kívüli közösségi program.: új elemek. videó stb. 2 oldal Kb. ajánlással. 2 oldal. 2-2 oldal. 2 oldal. bármely kompetencia 1. diákcsereprogram stb. háziverseny. A tevékenység bemutatása. 1. volt tanítványok doktori védésére) Tanulói e-portfólió (tanulói munkák gyűjteménye) – elemzése a tanulói önállóság fejlesztése szempontjából. 2. 2 oldal Kb. 1. meghívók (pl. diákrendezvény (pl. Kb. könyv. Részvétel az intézményben folyó innovációban. kirándulás. 8 1. 3. 1. rövid értékeléssel. innovációk bemutatása. reflexiók az elért eredményekre Nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése. módszerek kidolgozása. 6. A szaktárgy tanításához kapcsolódó. Érettségi eredmények. 2 rendezvény összefoglaló leírása: kb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Iskolai szintű szakmai rendezvény. 4. eljárások. max. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. értékeléssel. erdei iskola. 3. 2 db Max. rajzok. 1. 3 oldal Leírás és dokumentumok: kb. 7. 7 8. Kb. 8 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. pályázatokon Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését. dokumentálása. pl. az érettségi elnök értékelése. a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása. 3 5. 1. 7. 8. 8 1. min. reflexiók az elért eredményekre A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk. a külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása. e-mailek. pl. 3. Saját jó gyakorlatok. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/ cikket?) 1 rendezvény leírása és a saját szerep bemutatása: kb. 2 oldal. 10 db. 2 oldal Elemzés és értékelés: kb. az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. 8 6. Elemzés: kb. értékelése. kutatásban való részvétel. 7. 1 oldal Bemutatás: kb. Dokumentumok: max. 5. Dokumentálás: szükség szerint Reflexió: kb. 4.) összefoglaló leírása. a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl. 2 db) A szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény. 8 4. Kb. múzeumlátogatás. 10 db. max. 3. rövid ismertetetése és reflexiók. 7 3. 8 6. 10 oldal. 2 oldal Max. képek. 1.

A szaktárgy tanításához kapcsolódó. 2 db (bemutatás) Reflexió (értékelés): kb. rövid ismertetetése és reflexiók. amelyeket elsősorban bizonyíthatnak.és a szabadon választható dokumentumokat a nyolc kompetencia köré csoportosítva mutatjuk be. hogy mind a nyolc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat? A következő nyolc táblázatban az alap. 2. hatékony pedagógiai módszerek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. ajánlással A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk. ajánlással. max. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tantervi tudás Alapdokumentumok (A kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. 1–2 oldal A szaktárgy tanításához készített linkgyűjtemény. kompetencia Szakmai feladatok. feladatlap. módszerek kidolgozása. könyv. bemutatása. eljárások. értékeléssel. pl. 1–2 oldal. 1. Kb. 10 db. Itt csak a könnyebb tájékozódás kedvéért kerültek azok mellé a kompetenciák mellé. szaktudományos. min. Terjedelem Dokumentum: max. szaktárgyi. IKTtananyag. min.) Hogyan győződhet meg a pedagógus arról. Az egyes kompetenciák mellett feltüntetett dokumentumok természetesen más kompetenciák alátámasztására is alkalmasak.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 6. 10 db. 5. db. illetve javasoljuk. kb. max. amint az az előző két táblázatban is látható. innovációk bemutatása. max. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/cikket?) Saját jó gyakorlatok. rövid értékeléssel. 4 oldal 70 . kipróbálása. 5. új elemek. 2 oldal a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása.) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Saját fejlesztésű tananyag. hogy minden kompetencia alátámasztására feltöltött -e dokumentumokat. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról szabadon választott dokumentumok segítségével. max. Ezeknek a táblázatoknak a segítségével a pedagógus ellenőrizni tudja.

a hozzájuk tartozó. Reflexió: a döntések indoklása. 1 oldal Dokumentumok. 2 oldal Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óraterv/foglalkozásterv: kb. legfeljebb három darab tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek42 (10 db) a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal. 71 43 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. szemléltető anyagok. kiadó. valamint a hozzájuk tartozó óratervekkel/foglalkozástervekkel (összesen 10 db). segédanyagok feltöltése szükséges a tervek megfelelő értelmezéséhez. 15 oldal Tananyagok és segédanyagok: szükség szerint Reflexió: kb. segédanyagok fejlécében vagy a fájl elnevezésében pontosan meg kell jelölni a forrást (szerző. kapcsolódó ismeretek megjelölésével. akkor csakis a megfelelő forrás megjelölésével és a csoportra történt adaptálás egyértelmű jelölésével fogadható el az anyag. A tanórák felosztása témakörönként. A felhasznált tananyag(ok). táblaterv stb. A bemutatott tanulócsoportra adaptált legalább egy. cím. 2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Projektterv és megvalósításának dokumentumai. kiegészítő. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el. Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 db óratervet/foglalkozástervet. Ha kereskedelmi forgalomban vagy az interneten található tervek alapján dolgozik. feladatlapok. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épülő egész éves tanmenet. pl. értékelése Terjedelem Terv kb. segédanyagokkal együtt43 (a tankönyv oldalai. 10 oldal 42 Egymásra épülő óraterveket/foglalkozásterveket kell csatolni. kompetencia Pedagógiai folyamatok. tantárgyhoz kapcsolódva. hogy a pedagógus a tanulási-tanítási/fejlesztési folyamatot megfelelően meg tudja világítani.). Csak önállóan készített tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek elfogadhatóak. összesen de legfeljebb három darab tanulásitanítási egység tervével/tematikus tervével. 2 db Reflexió (értékelés): kb. egy adott csoporthoz. a kiadás éve). a fejlesztendő készségek és képességek. tanulói munkák: max. . tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Alapdokumentumok Egy tanulócsoport profiljának ismertetése. 1 oldal A Nemzeti alaptantervre. egyébként plágiumnak minősül. A feltöltött tananyag(ok).Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 2. digitális bemutató. Terjedelem Csoportprofil: kb. főbb didaktikai feladatok. Tanmenet: max.

3 oldal A megvalósítás dokumentuma: szükség szerinti Reflexió: kb. esetleg tanulói visszajelzések. 3 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra A pedagógus által tartott óra egy részletének videofelvétele.) IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása példákon.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 3. 2 oldal Példa. kompetencia A tanulás támogatása Alapdokumentumok Az előző pontban kért tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv és a kapcsolódó óratervek/foglalkozástervek megvalósításának dokumentumai (pl. ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére. differenciált házi feladat. értékelése. projektmunka dokumentumai. 1 oldal Tanulói e-portfólió (tanulói munkák gyűjteménye) elemzése a tanulói önállóság fejlesztése szempontjából. 5 db Reflexió: kb. a munkaközösség-vezető (esetleg tanulók) visszajelzése alapján. tanulói munkák. 44 45 Reflexió: a felvett óra elemzése Terjedelem Felvétel: max. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. . Reflexió: kb. Reflexió: a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanításának értékelése a tanulói munkák. 20 perc. minta: 2–3 db Reflexió: kb. A hospitáló munkaközösségvezető visszajelzése: kb. A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása a bemutatott tanulásitanítási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján. a választott módszerek. 72 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 10 oldal. munkaformák sikerességének elemzése. 20 perc. 1 tanulói e-portfólió: max. 1 oldal 44 45 Abban az esetben. mintákon át. elemzése. Az alapdokumentumok között szereplő tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egy órájának felvételéből max. a tanulási folyamat elősegítése szempontjából. 1 oldal Ha van diákvisszajelzés: a formanyomtatvány Tanulói munkák és a megvalósítás egyéb dokumentumai: kb. 1–2 oldal Tanulási tréning: terve. Terjedelem Hospitálási jegyzőkönyv (1 db). órai munkaszervezésben megnyilvánuló differenciálás. Terv: kb. Elemzés: kb. (Egyéni feladatok. Reflexiók: kb. 2 oldal. megvalósításának dokumentumai. visszajelzése. A tanulásitanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott differenciálás bemutatása.) Az egyik órára meghívott munkaközösség-vezető hospitálási jegyzőkönyve. füzetlapok.: fényképek.

73 . Tervek: kb. tanulási. 2 foglalkozás terve. 2 db) Max. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. volt tanítványok doktori védésére) Terjedelem Tanulói profil (1 oldal) Terv: max. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. elért eredmények. hátránykompenzáció stb. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése Terjedelem Csoportprofil: kb. korrepetálás. megvalósításának dokumentumai. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Alapdokumentumok Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör. az egyéni bánásmód érvényesülése. 3 oldal és a felhasznált tananyag és max. felzárkóztatás. versenyelőkészítés. a csoport profiljával együtt. kompetencia A tanuló személyiségének fejlesztése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 4. 6 alkalomra.) féléves ütemterve. a hátrányos helyzetű. 3 dokumentum Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek. e-mailek. 2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Egy tanuló egyéni fejlesztési terve a tanuló profiljával együtt és a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. kb. min. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1 oldal. 2–3 oldal Tanulói munkák (max. meghívók (pl. 2 dokumentum (tanulói munka) Reflexiók: kb. tanulói munkák. tanuló többi gyermekkel. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. fakultáció.

) Reflexió: a tevékenység közösségfejlesztő hatásárnak. 2–3 oldal (kérdőív. 1 oldal Osztályprofil Osztályfőnöki munkaterv A munkaterv megvalósításának dokumentumai. videó stb. eredmények elemzése Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása. 2 oldal. erdei iskola. cselekvési terv Terjedelem Dokumentum: kb. rajzok. 1 oldal Osztályprofil: kb. osztályfőnöki tevékenység Alapdokumentumok (A kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. külső szervezetekkel történt együttműködésnek a bemutatása. sportnap. tanulói beszámolók. diákcsereprogram stb. integrációs tevékenység. Max. értékelése. kompetencia A tanulói csoportok. a megvalósítás során kollégákkal. az adatok ismertetése. Dokumentum: max. 2-2 oldal Dokumentálás: szükség szerint Reflexió: kb. Dokumentumok: max. 3 db Reflexió: kb.) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Szociometria készítése. 2 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. nyitottság a különböző társadalmikulturális sokféleségre. a szervezés és a megvalósítás dokumentumai (pl. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról a szabadon választott dokumentumok segítségével. 74 .) megvalósítása: összefoglaló leírás.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 5. képek. 2 rendezvény összefoglaló leírása: kb. illetve javasoljuk. Reflexiók: a tanulságok levonása Egy tanulócsoporttal közösen alkotott szabályrendszer csatolása Reflexió: szabályrendszer születésének bemutatása. múzeumlátogatás. esélyteremtés. elemzése. iskolai ünnepség. kirándulás. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. közösségek alakulásának segítése. fejlesztése. diákrendezvény (pl. tanulságok Tanórán kívüli közösségi program. 2 oldal Munkaterv: kb. 1 oldal Reflexió kb.) Az adatok elemzése: kb. 2 oldal. 1 oldal Reflexió: kb.

kompetencia Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. A tanulók munkájának személyre szabott értékelése pl. félév vagy év végén. Minták az értékelés dokumentumai közül (pl. és a 3. 2 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 3 db Reflexió: kb. más tanulói munkák) Reflexió: az eredmények elemzése. 1 oldal Max. esszék. Az eljárás értékelése. 1–2 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Kompetenciamérések eredményeinek ismertetése. 3 tanulói értékelés csatolása (anonim!) Az ön. 1 oldal Az értékelés dokumentumai: max. 2 oldal Kb. 75 . témazáró.és társértékelés alkalmazásának bemutatása példákon át. Érettségi eredmények.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 6. kompetencia értékeléséhez benyújtott dokumentumokban bemutatott tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanítása során alkalmazott értékelési rendszer bemutatása. Terjedelem Ismertetés és elemzés: kb. reflexiók az elért eredményekre Bemutatás: max. eljárás leírása. Az értékekés szempontjai. elemzése és visszacsatolás a tanítási folyamatra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1 oldal Reflexió (értékelés): kb. Terjedelem Leírás: kb. az érettségi elnök értékelése. elemzése Alapdokumentumok A 2. reflexiók az elért eredményekre Nyelvvizsga és OKTV eredmények értékelése. visszacsatolás a további tanítási folyamatra. 2–3 oldal Eljárás és szempontok leírása: kb. 1 oldal Kb.

) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutató óra tanulságai. 1–2 db Iskolai szintű szakmai rendezvény. 2 db Esetleírás: kb. illetve javasoljuk. Esetleírás: pedagógia problémák megoldásának leírása. A tevékenység bemutatása. 1 oldal 8. dokumentálása. 3 oldal Az emberi erőforrások minisztere által 2013. kompetencia Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Alapdokumentumok (a szakmai önértékelést is és a tanúsítványokat is figyelembe vesszük.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. 1 oldal Leírás és reflexió: kb. Dokumentumok: max. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. értékelése. dokumentálása. kommunikáció a kollégákkal. kompetencia Kommunikáció és szakmai együttműködés. tankönyvírás stb. háziverseny. 1–2 oldal. 1 rendezvény leírása és saját szerep bemutatása. a kompetencia értékelése a többi alapdokumentumon át történik. vagy bemutatóórát tartott. Terjedelem Leírás és dokumentumok: kb. pl. 2 oldal Az együttműködés dokumentumai Reflexiók: kb. kutatásban való részvétel. 1 oldal Példák szabadon választott dokumentumokra Részvétel az intézményben folyó innovációban. problémamegoldás Alapdokumentumok Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. támogatásra szoruló tanítványok. írások. 76 . Terjedelem Kb. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése. pályázatokon Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését. Segítségre. (A pedagógus órát látogatott. gondoskodjon a megfelelő dokumentálásról a szabadon választott dokumentumok segítségével) Terjedelem Példák szabadon választott dokumentumokra Szakmai publikációk. esetleg együttműködés. külső szervezetekkel. 1 oldal.) Terjedelem Dokumentum: 1 db napló Reflexió: kb. szülőkkel. családok érdekében tett lépései. kb. az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. témanap rövid leírása. Reflexió: a tevékenység elemzése. Dokumentumok: max. 3 oldal Reflexió: kb.

Ezt letöltés után alá kell írni. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A feltöltött képek. melléklet)  Hospitálási/óralátogatási napló (14.) Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. Az elfogadott fájltípusok és maximum terjedelmük megjelenik feltöltéskor a képernyőn. a köztük lévő kapcsolati rendszer áttekintéséhez. sz. majd beszkennelni és feltölteni a megadott felületre. sz. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? Az e-portfólió elkészítését segítik: 1. Minta és több esetben sablon készült például a következő dokumentumtípusokhoz:  Tematikus terv (11.  A Regisztráció menüpont alatti nyomtatvány kitöltése szükséges a minősítésre jelentkezéshez. Minden dokumentumtípusból több lehetséges változat is található ezen a felületen. melléklet) Dokumentumminták A dokumentumok megfelelő minőségű elkészítését különféle dokumentumminták is segítik.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. kiindulópont nyújtása a céljuk. A szövegfájlok ajánlott formátuma: Times New Roman 12. (1. normál margó (mind a négy oldalon 2. mindössze segítség.  Eredetiségnyilatkozat arról. melléklet)  Óraterv (12. egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt a 9. melléklet)  Esetleírás (15. sz. melléklet és 13. amelyek a Dokumentumminták és -sablonok link alatt olvashatók.5 cm). sz. sz.  Formanyomtatvány áll rendelkezésre az Europass típusú önéletrajz elkészítéséhez. melléklet. Dokumentumminták és -sablonok. 8. Ezek kitöltése része az e-portfólió dokumentációjának. 3. sz. 77 . hogy a feltöltött e-portfólió a pedagógus saját munkája. sz. hogy az elkészített anyagokat minden nehézség nélkül ki tudják majd nyitni az értékelők. melléklet) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. feltöltéséhez. hangfájlok és videók fájltípusai és maximum terjedelmük megjelenik feltöltéskor a képernyőn. Formanyomtatványok. Formanyomtatványok A pedagógiai e-portfólió online felületén több formanyomtatvány is található. Segítő szempontsorok. másfeles sorköz. A dokumentumokat az egymásra épülésük sorrendjében lehet csak feltölteni. 2.) Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok? A dokumentumok elkészítéséhez egységes fájltípusokat kell használni annak érdekében. A minták és a sablonok használata nem kötelező.

helyét a tantestületben. amelynek megírásához szempontsor található. a pedagógiai e-portfólió alapdokumentumai között szerepel: a) Az intézmény (a pedagógus jelenlegi munkahelye) rövid bemutatása (max. f) segítő szempontsor)  Szakmai életút értékelése (lásd. végzettségek. 3–5 oldal) Mutassa be.). különös tekintettel a tanított tárgyakra. Az intézmény tanulóközösségének profilja (létszám. a tanulók szociális háttere. Természetesen az alapvető adatok egyezhetnek. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. egyrészt mert ugyanazt a jelenséget másként mutatják be és értékelik. más speciális vonás). nem. sajátos vonások. munkaközösségek. melléklet)  Egyéni fejlesztési terv (18. kompetencia) A pedagógiai kompetenciákat egyenként végigtekintve értékelje önmagát! Feltétlenül térjen ki az egyes kompetenciák olyan elemeire. a nemek aránya. b) A szakmai életút értékelése (kb. sz. Ez plágiumnak minősül. sz. konferencia. pl. Az intézmény infrastruktúrája. testvérkapcsolatok más iskolákkal.) Reflektáljon legalább két szakmai rendezvényre (például továbbképzés. c) segítő szempontsor)  Tanórán kívüli foglalkozás (lásd. kisebbségek. ezek hogyan hatottak szakmai fejlődésére! (8. együttműködés a tantestületen belül. milyen nehézségekbe ütközött? (Pl. amelyeket az e-portfólió dokumentumain keresztül nehéz bemutatni! Például: a szülőkkel való együttműködésének értékelése. 1 oldal) Az intézmény adatai (neve. Azonos intézményben tanító pedagógusok sem tölthetnek fel azonos intézményleírást. 78 . A tanított tárgy helyzete az intézményben. pedagógiai program. a tanulócsoportok száma. melléklet és 17. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. de két különböző pedagógus leírása ugyanarról az intézményről nem lehet teljesen egyező. eredmények). mit tett az utolsó minősítés óta szakmai fejlődése érdekében! Milyen segítséget kapott ebben. sz. módszertani tudásának megújulása. típusa). sz. címe. sz. évfolyamok. műhelymunka stb. a szülői munkaközösség szerepe. b) segítő szempontsor)  Reflexió (19. melléklet és 20. a pedagógus saját helye a testületben és a munkaközösségekben). Az intézmény pedagógiai programjának sajátos vonásai (célok. erősségek. e) segítő szempontsor)  Projektterv (lásd. szaktárgyi tudásának naprakészen tartása.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról?  Osztályfőnöki terv (16. amelyeken részt vett! Ismertesse. pedagógiai eszköztárának fejlesztése szempontjából. A tantestület profilja (kor. melléklet) Segítő szempontsorok Az első két dokumentum. melléklet)  Csoportprofil (lásd. Az intézmény társadalmi kapcsolatai. másrészt ennek a dokumentumnak egyedi jegyeket is kell mutatnia: például amikor a pedagógus bemutatja a szaktárgy helyzetét vagy a saját szerepét.

A két pedagógus és a csoport viszonya is alapvetően más.  A csoport szaktárgyi fejlődésének megvilágítása: előző tanulmányok (ha voltak). pl. (7. Az egyéni fejlesztési terv készítése szükségessé teszi a tanuló profiljának felvázolását. egyes tanulók szerepe. 79 . a főbb nehézségek és megoldásuk lehetséges útjai.  A csoportdinamika működése ebben a tanulócsoportban. a pedagógus lépései a megfelelő csoportdinamika kialakítása érdekében. az intézményben betöltött szerepének. Ha más szaktárgyat tanítanak. amiért két azonos intézményben tanító pedagógus intézményleírása is eltér majd egymástól: két különböző emberről van szó. (7. munkájának értékelése. a pedagógus és a csoport által eddig kitűzött célok. amelyeknek megírásához szempontsor található: a tanított csoportok profilja. akiknek a nézőpontja értelemszerűen különböző. szociokulturális jellemzők. (Ezen a ponton szükséges lehet az egyes tanulókról külön is írni. más. új tanulók/elmentek stb. akkor is elvárható két különböző csoportprofil feltöltése ugyanazért. a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása. hogyan alakult ki a csoport. az adott tárgyat kik tanították előzőleg a csoportban. módszerek. pl. kompetencia) Vagy: a szakmai munkaközösség(ek)ben végzett munka bemutatása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) Ha két pedagógus ugyanarról a csoportról készít csoportprofilt a minősítési eljárás során. A választások indoklása. az osztálytermi környezet bemutatása. Ehhez nyújt segítséget az alábbi szempontsor: Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Mivel a tanítás erősen kontextushoz kötött munka. eredmények. Ismertesse szakmai terveit! Milyen szakmai tervei vannak. IKT. illetve az egyéni tanulói profil nélkül a benyújtott dokumentumok nem vagy csak nehezen értelmezhetők. Természetesen a szempontsorok használata nem kötelező. egyéni tanulói profil. elvi alapjai. akkor nyilván a csoport szaktárgyi fejlődésének bemutatása is különböző lesz. a tanulmányi kirándulás dokumentálása és a pedagógiai problémamegoldás dokumentálása. d) Egyéni tanulói profil Az e-portfólió egyik szabadon választható dokumentuma egy tanuló számára egyéni fejlesztési terv készítése.  A csoport megismerése érdekében a pedagógus által tett lépések.)  A pedagógus lépései a csoporttal való megfelelő viszony kialakítása érdekében. és hogyan szeretné ezeket a terveket valóra váltani? További dokumentumok.  A csoport története (pl. feladatainak ismertetése. c) A tanított csoport(ok) profilja  A csoport: a tanulók száma.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? gyakorlatának jellemzése. a nemek aránya. tananyagok. jelenlegi célok. Ezekhez a leírásokhoz is kap a pedagógus segítséget.). hiszen anélkül a terv nem értelmezhető.  A csoportban előzőleg használt és jelenleg használt tankönyvek. (Ezen a ponton is szükséges lehet egyes tanulókról írni. Ezért azonos csoportprofilok feltöltése plágiumnak minősül. és 8. kik az osztályfőnök(ök). a csoport/osztályközösség bemutatása. kompetencia). a csoport erősségei. tanulói munkákkal.

ii. vetélkedő vagy más esti program anyaga stb.  A résztvevők köre (kiscsoport. indoklása (pl. esetleg teljes iskola). tanulási szempontból erősségei.  közösségfejlesztő célja (pl. társaihoz. információk a tanuló iskolához. A kirándulás dokumentumai (képek. e) Segítő szempontsor tanulmányi kirándulás dokumentálásához: i.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról?  A tanuló személyiségének megismeréséhez igénybe vett források. művészettörténeti stb. mire lehet építeni a fejlesztésben. 80 . a rendelkezésre álló dokumentumok és a belőlük nyert adatok elemzése. nagyobb közösség. a tanuló énképéről.  A tanuló iskolai pályafutásának rövid áttekintése. a kommunikáció javítása a tanulókkal. általános fejlesztési célú. klikkek megbontása.  Feladatmegosztás. sporttevékenység (pl. földrajzi. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tanórán kívül. iv. szülőkkel.)  Összefoglalás: a tanuló személyisége.). A szervezés lépései. túrázás). akár egész tanévre szóló). f) Segítő szempontsor projekt bemutatásához  A témaválasztás bemutatása. tanórán. A kirándulás céljai:  tanulmányi (pl.  Az adatgyűjtés módja. módszereiről. (Új információk a tanuló háttéréről.  A produktum bemutatása (illusztrálva).  A téma feldolgozása (pl. céljairól. A kirándulás értékelése: mennyiben érte el céljait. a történelmi.  Tervezett időtartam és ütemterv (egy naptól több hetet meghaladóig. interjúk. az adott tárgyból rendelkezésre álló tanulói munkák elemzése. tárgyhoz való viszonyáról. tudás fejlesztése). pl. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.  egyéni fejlesztés (egyéni feladat a tervezésben.). tanulságok).  a szülők bevonása. tanulói idegenvezetés.  A tanulóval folytatott megbeszélés rövid összefoglalása. iii. A kirándulás programja. osztályfőnökkel folytatott megbeszélés. problémái. ünnephez kapcsolódik). a kommunikáció javítása közös feladatokon keresztül) vagy a tanulók közösségi felelősségvállalásának a fejlesztése (bevonásuk a tervezésbe.  A projektmunka értékelése (a megvalósítás eredményessége.  a pedagógus egyéni célja: pl. szervezésben). szervezésbe). attitűdjéről és tanulási stratégiáiról. különös tekintettel az adott tárgyra. iskolán kívül stb. motivációjáról. tananyaghoz kapcsolódó. országismereti. v.

Ezután olvassa el figyelmesen az alapdokumentumok listáját. foglalkozásterveket. pedagógia problémák megoldásának leírásához. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.)  Milyen lépéseket tett a probléma megoldására? Miért ezeket a lépéseket választotta?  Milyen sikerrel jártak a lépései? Miért? Ha nem volt sikeres. milyen terjedelemben és formátumban.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? g) Segítő szempontsor esetleíráshoz. A fenti táblázatokban megadott szabadon választott dokumentumok csak ajánlások. amelyekkel már rendelkezik. dokumentumokkal tudja alátámasztani. vagyis ismerkedjen meg a kompetencialeírásokkal és az indikátorokkal. párhuzamosan is folyhatnak. de a végleges döntést ebben a kérdésben érdemes az e-portfólió anyagainak végső összeállításakor meghozni. F) Hogyan készül az e-portfólió? A pedagógiai e-portfólió készítése hosszú folyamat. A cél pontosabb megismerése érdekében ajánlott. Ekkor kell eldöntenie azt is. ezt az értelmezést milyen tényekkel. jó gyakorlat leírása. osztályfőnökkel stb. 1. és ezek alapján hogyan értelmezte az esetet. és minden más. mert új adatok merültek fel. (Pl. Még egy feladat maradt a pedagógus számára: a szabadon választható dokumentumok kiválasztása. mert a dokumentumok gyűjtését azonnal el kell kezdenie. milyen eszközökkel jutott újabb adatokhoz. a dokumentumok körének behatárolását pedig az e-portfólió tervezői már jobbára elvégezték. vagy helyes volt az értelmezés. állandó fegyelmezési problémák egy tanulóval. hogy a pedagógus kompetenciáit bemutassa. de nem a megfelelő megoldást választotta. amelyekhez már „csak” reflexiókat kell csatolnia. ennek csatolása. és így más értelmezési keretbe kellett helyeznie a történteket. példák. Ennek ellenére az egyes lépések elég világosan elkülöníthetők egymástól. hogy milyen dokumentumokra van szükség. a használható dokumentumok körének behatárolása A cél jelen esetben világos. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. melyik téma adja majd az e-portfólió alapdokumentumai között kért tanulási-tanítási egység tervét/tematikus tervet és a kapcsolódó óraterveket. beszélt a szülőkkel. ha van dokumentum.) Sikertelenség esetén új megoldási terv kialakítása. (Pl.) Az első lépés: a célok azonosítása.)  Az eset értelmezése: milyen okokra vezette vissza a problémát. dokumentálásához  Az eset leírása: az eset tényszerű ismertetése. iskola rendezvények dokumentumai. amelynek egymást követő lépései átfedésben is lehetnek egymással. Érdemes rögtön azonosítani azokat a dokumentumokat. hogy egy adott kompetenciáját más dokumentum segítségével mutatja be. azonosítsa. hogy a pedagógus alaposan tekintse át az értékelési kritériumokat. Ha nem volt biztos az értelmezésben. hogy a nagyobb óraszámban tanított tárgy melyik csoportjában. nem volt megfelelő az eset értelmezése. például tanúsítványok. Az e-portfólió készítője dönthet úgy. Ennek a résznek az a célja. mert ezek képezik az e-portfólió gerincét. 81 . Először célszerű a nevelő-oktató munka dokumentumaira koncentrálni. A szabadon választható dokumentumok körének végiggondolása rögtön a munka elkezdésekor igen hasznos. miért nem? (Pl.

és ne felejtse el elkérni a tanulóktól. 82 . mennyire ad kiegyensúlyozott képet a pedagógus munkájáról. foglalkozások megtartása után javasoljuk azonnal feljegyezni a legfontosabb gondolatokat. Lehetőség szerint minden kompetencia minden olyan indikátorának az értékeléséhez adatot kell szolgáltatnia. hogy a pedagógus mit miért csinál. hogy milyen kompetenciáikat tud majd bizonyítani az adott dokumentummal. hogy minden írás folyamat. amelyeket az óravázlatokhoz. mindenképpen célszerű megnézni a mintákat. és csak azután elkezdeni a munkát. Érdemes rögtön szkennelni a papíralapú dokumentumokat. hogy ez a munka ne maradjon az e-portfólió készítésének végső szakaszára. A dokumentumokat Pedagógus-életpályamodell (továbbiakban PÉM) honlapján található pedagógus gyűjteni. amelyeket szeretne felhasználni. amit tesz. Érdemes ilyenkor áttekinteni az egyes kompetenciák értékelési táblázatait és ezek fényében meghozni a döntést (lásd az értékelési táblázatokat). hogy a reflektív jegyzetekben majd fel lehessen használni őket.) A harmadik lépés: a válogatás Ha a pedagógusnak egy-egy alap. tanítási tevékenység dokumentálása: egy adott csoport profilja. és csak ezután véglegesíteni a reflektív jegyzeteket. gyermekektő l azokat a munkáikat.) A második lépés: a dokumentumok gyűjtése. A tanulási-tanítási egység terve. Érdemes átnézni a mintákat is. Érdemes áttekinteni az e-portfólió egészét is. mit kell tartalmaznia a reflexiónak. A csoportprofil megírásához az előző pontban található segítő szempontsor. amelyek a legjobban megfelelnek ennek a célnak. amiből csak lehetséges. A gyermek/tanulói munkák esetén szkennelés előtt gondoskodni kell az anonimitásról. 4. tematikus terv és az óratervek. hogy Az e-portfólió jelentős része tulajdonképpen a mindennapi nevelési. akkor érdemes egy munkaportfólióba. Ajánlott még a tervezés fázisában átgondolni. mennyire tudatosan teszi. mit ír le jegyzeteiben. így hasznos lehet fogalmazója számára a reflexió első vázlatát egy időre Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az óra/órák. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a megvalósítás dokumentumai. Mivel a reflexiók világítják meg az értékelők számára azt. vagy a számítógépén.) A negyedik lépés: a reflexiók végleges formába öntése A reflexiók végleges formába öntése következhet. a gyermek/tanulói munkák és az eredmények értékelése. Bár használatuk nem kötelező. Ha a pedagógus a dokumentumgyűjtés folyamán már írt reflektív jegyzeteket. 3. Ha a pedagógusnak évei vannak az e-portfólió mindenből. azaz a nevek kitakarásáról.vagy szabadon választható dokumentumból több is rendelkezésére áll egy-egy kompetencia birtoklásának alátámasztására. az e-portfólió értékelése során sokat számít. vagy a e-munkaportfólióban tudja a elkészítésére. a következő lépés a dokumentumok alapos áttekintése és azoknak a kiválasztása. a csoportban tanított egység/téma terve. Ajánljuk figyelembe venni. elkészítése A következő lépés a dokumentumok gyűjtése. több dokumentumot elhelyezni később legyen majd lehetősége a válogatásra. formanyomtatványokat több változatban is. milyen pedagógiai nézetek és tudásanyag vezeti a munkájában. a tanulási-tanítási egység tervéhez/tematikus tervhez tartozó óratervek/foglalkozástervek. akkor is célszerű gondosan újra elolvasni az útmutató elejét arról. foglalkozástervekhez csatolni akar. foglalkozástervek kidolgozásához is kínálunk mintákat. Célszerű a pedagógusnak gondosan eltenni azokat a dokumentumokat. amely az e-portfólió dokumentumai alapján egyáltalán értékelhető.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 2.

szülők. amelyet elemzés. a nevelő-oktató munka dokumentumain kívüli kötelező elemek vannak a P1 és P2 szinteken? Eredetiségnyilatkozat (Kitöltendő formanyomtatvány található a pedagógiai e-portfólió online felületén. A pedagógiai helyzet/probléma leírása pontos és szakszerű-e? 2. a kontextust? 5. A szakmai életút értékelése (Segítő szempontsor található az útmutató előző pontjában) 46 Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. sz. Az elemzés.) Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. a feltöltött dokumentumban jelezze ezt. A reflexió puszta leírás vagy olyan leírás. kitöltése Ezután szükséges kitölteni a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumait. A reflexiók áttekintésekor hasznos lehet a következő ellenőrző kérdéssor: 1. . az ott rendelkezésére álló munkaportfólió felületet használta. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása (segítő szempontsor található az útmutató előző pontjában) 5. Ezek a dokumentumok csak bizonyos szakterületeken dolgozó pedagógusok számára szükségesek. Figyelembe veszi-e – ha vannak – a külső visszajelzéseket? (Pl. Amennyiben nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni. érvelés és értékelés is követ? 3. a tanulók.) 8. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása és dokumentumai46 3. kollégák. 83 47 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. értékelés tényekkel megfelelően alá van-e támasztva? 4. a feltöltött dokumentumban hivatkozzon erre. kollégával. Elég világos és szabatos-e a megfogalmazás? 10. Az elemzésben/érvelésben elvekre.) (1. akkor ezek nagy részét már a munkaportfólióba történő belépéskor ki kellett töltenie (például az önéletrajzot). Szakmai önéletrajz (Formanyomtatvány a pedagógiai e-portfólió online felületén) 2. melléklet) 1. Milyen egyéb. művészeti tevékenységek bemutatása és dokumentumai47 4. A megfelelő szakmai nyelvezetet használja-e? 5. iskolavezetés visszajelzéseit. Ezek a dokumentumok csak Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár minősítése során kötelezőek. a mentorral és visszajelzést kérni tőle. majd visszatérni hozzá és friss szemmel újra megnézni. szakmai tudására támaszkodik-e? 6. Ha a pedagógus végig a PÉM e-portfóliójának a felületén dolgozott. Tanácsos elolvastatni egy kritikus baráttal.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? félretenni. Figyelembe veszi-e az elemzésnél a körülményeket. Önálló alkotói. Kritikusan értékeli-e a gyakorlatát? 9. érvelés. Figyelembe veszi-e az etikai szempontokat? 7. majd a visszajelzés alapján újra átgondolni a reflexiókat.

sz. szakmai munkáját objektíven elemezni. Minden dokumentum a megadott terjedelmi keretek között maradt-e? Mindegyik megfelel-e a megadott formai kritériumoknak? 6. hogy a feladat leírása szerint a gátló-segítő tényezőket is megemlítse. egy megbízható kolléga/mentor véleményét kikérni és a következő ellenőrző kérdéssor alapján még egyszer megvizsgálni az e-portfóliót. tehát felesleges az e-portfólióban? 4. 1. ha van videó feltöltve valahová. a videó elérhető? 8. világosak.és hangminősége megfelelő. A dokumentumokban nem maradtak-e elírások. nyelvezetük szakszerű? 7. a megfelelő formátumban került-e feltöltésre. Végül tanácsos még egyszer áttekinteni az e-portfóliót és megpróbálni külső szemlélő szemével is nézni. 84 . amit csatolni kellene? 3. és képes saját szakmai fejlődésének irányát megszabni. Van-e olyan dokumentum. Tartalmazza-e a kompetenciák bizonyítására az összes alapdokumentumot? 2. Mindegyik dokumentum megnyitható-e.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? E dokumentumok közül kiemelkedik a szakmai életút értékelése. hogy tökéletes. tulajdonképpen a kompetenciák értékelésére alkalmazott indikátorok alapján átfogó önértékelést írni. és képes önmagát. hanem azt. a köztük lévő kapcsolati rendszer áttekintéséhez. arról tudatosan dönteni. egyben a helyes feltöltési sorrend követéséhez segítséget nyújt a 9. Figyelnie kell arra. Az e-portfólió hiteles és átfogó képet nyújt-e az Ön pedagógiai munkásságáról. A szabadon választott dokumentumok elősegítik-e azt. amely nem nyújt a többihez képest új információt. Érdemes ebben a stádiumban egy külső értékelő. A jelöltnek nem azt kell bizonyítania. A reflektív jegyzetek megfelelően megvilágítják-e az Ön gyakorlatának alapelveit? 5. és a szakmai fejlődési terveit is fel kell vázolnia. az összefüggő szövegek koherensek. hogy az értékelők az Ön pedagógiai munkásságáról a lehető leghitelesebb és legteljesebb képet alkothassák? Van-e még valami. amelyre Ön joggal lehet büszke? Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hibák. eredményeiről? 9. Olyan munka-e az e-portfólió. melléklet. hogy elérte a megfelelő szinteket az egyes kompetenciaterületeken. Érdemes a pedagógusnak ennek a dokumentumnak a megírását utolsó lépésként elvégezni. figyelembe véve a külső véleményeket is. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának feltöltése A dokumentumokat az egymásra épülésük sorrendjében lehet csak feltölteni. a szkennelt dokumentumok jól olvashatók. annak kép. értékelni. 6.

Fontos: az egyes fázisok átfedésben lehetnek egymással. 39. egységes formába öntése. esetleg akkor felfedezni. Ha nem. Earl and Schmidt 200248) Ezért a munkát időben el kell kezdeni és a megfelelő ütemben elvégezni.1. . Ezért szerepel a 4. amíg a hiányosságot nem pótolja. összegyűjtött anyagok közül a beadás előtti utolsó pillanatban kiválasztani a megfelelőnek vélt dokumentumokat.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? 7. 2002. Szem előtt kell tartania a pedagógusnak. Perspectives on Alternative Assessment Reform. Lorna. akkor a rendszer azonnal nyugtázza az e-portfólió benyújtását. Michele. pp. mit felejtett ki. hogy valamelyik kompetencia dokumentálását nem is tudjuk megoldani. American Educational Research Journal. 48 Hargreaves. 69–95. Andy. Earl. e-portfóliójának már készen kell lennie. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. – Schmidt. és addig nem is fogadja be az e-portfóliót. Az angol nyelvű szakirodalom egyenesen „portfólióbörtönről” beszél: az utolsó hetekben a kétségbeesett kapkodás hosszas szobafogságra ítélheti a pedagógust. lépésnél két szín. akkor be lehet nyújtani az e-portfóliót. Ha a dokumentáció teljes. G) Hogyan ütemezze a pedagógus ezeket a lépéseket? A pedagógiai e-portfólió elkészítése hosszabb folyamat. (Hargreaves. No. hogy amikor minősítésre jelentkezik. majd a folyamat végén szükséges a jegyzetek koherens. 85 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. akkor jelzi a pedagógusnak.) A hetedik lépés: az ünneplés Ha minden kérdésre van válasz. Vol. a találomra felhalmozott. Például a reflektív jegyzetek írása végigkíséri az egész folyamatot. Ezért igen kockázatos a munkát az utolsó pillanatra hagyni.

kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hónap 3. végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. hónap 3. hónap 6. hónap 2. a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók megírása. hónap 4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Egy lehetséges ütemezés hat hónapra: Tevékenységek Az első lépés: a célok azonosítása. hónap 2. hónap Egy másik lehetséges ütemezés négy hónapra: Tevékenységek Az első lépés: a célok azonosítása. hónap 5. hónap 4. 86 . feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés 1. kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése. hónap Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók írása és végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése. feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés 1.

szülői beleegyezést kell kérnie. Ezért kell a készítőjének aláírnia és az e-portfólióval együtt benyújtania egy eredetiségnyilatkozatot. hogy a pedagógus az adott kompetencia területen az adott szintet elérte. videót készít és tölt fel. hanem minden esetben. akár csak nyelvhelyességi szempontból is. Rendkívül fontos még az e-portfólióban a tanulók anonimitásának a biztosítása. a védésnél azonban könnyen kiderülhet. Az viszont az e-portfólió esetében kideríthető. és adjon visszajelzést. sztenderdek és indikátorok fogalmáról lásd az Útmutató Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás? című fejezetét. Ez az e-portfólió esetében is plágiumvétségnek számít. témazárók. ha túlságosan beleavatkozott a folyamatba. reflexióit tölti fel az e-portfólió rendszerébe. például annak jelzése. hivatkozással lássa el az óratervet/foglalkozástervet. projektmunkák stb. ha egy pedagógus valaki más előzőleg már beadott dokumentumait. hanem a dokumentumokkal bizonyított kompetenciák értékelését. Ha fényképet. még keresztnevüket sem. amikor tanulói vagy gyermekmunkákat tölt fel. hogy a kritikus barát szerepe a fent leírtakra korlátozódik-e vagy sem. Az elemzésekben sem használhatja a tanulók valódi nevét. igazítsa azt a tanulócsoport profiljához és megfelelő forrásmegjelöléss el. ellenőrizni senki sem tudja. vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített óratervvel/ foglalkozástervvel dolgozik.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? H) Kinek a segítségét veheti igénybe a pedagógus az e-portfólió elkészítéséhez? Az e-portfólió elkészítéséhez a pedagógus igénybe veheti kritikus barát(ok) segítségét. legyenek ezek prezentációk. csoport. illetve olyan kérdések megfogalmazása. a minősítési eljárást a szakértők felfüggesztik. (A kompetenciák. illetve a későbbiekben az értékelőkben felmerülhetnek. A segítség csak és kizárólag visszajelzés lehet. A pedagógusnak nemcsak a tanulói. A kritikus barát szerepe tehát rokonítható a szakdolgozat témavezetőjének szerepével. A nyilatkozatokat a védés során a szakértők ellenőrizhetik. Ha az e-portfólióval kapcsolatban plágiumgyanú merül fel. gyakornok esetében mentorát. amelyek a munkával vagy egyes részeivel kapcsolatba n az olvasóban. J) Hogyan értékelik a pedagógiai e-portfóliót? A pedagógiai e-portfólió értékelése nem a dokumentumok egyenkénti értékelését jelenti. szaktanácsadóját. hogy kritikus barátja bármilyen dokumentumot elkészíthet vagy átírhat. például megkérheti egy hozzáértőnek ítélt kollégáját.) Az e-portfólió dokumentumainak azt kell alátámasztaniuk. vagy az egyik reflektív jegyzetben az érvelés nem világos az olvasó számára. A szülők beleegyező nyilatkozatait el kell tennie. 87 . hogy valami kimaradt a dokumentumok közül. I) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az e-portfólió dokumentumaival kapcsolatban? Azt. Az óraterv/foglalkozásterv elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a pedagógus. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy nézze át az e-portfóliót.és osztályprofilok elkészítésekor kell erre ügyelnie. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és a minősítőbizottság elnöke jelenti az esetet az illetékes kormányhivatalnak. Ez azonban nem azt jelenti.

hogy a szakértőnek az e-portfólió minden dokumentumát mérlegelnie kell az egyes kompetenciák értékelésekor. Az értékelési táblázatok indikátorai között szerepelnek olyanok. é. Elképzelhető azonban. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.) Ezért összefoglalóan azt lehet mondani. Az e-portfólió dokumentumait a két szakértő egymástól függetlenül értékeli.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mit kell tudni a pedagógiai e-portfólióról? Az e-portfólióban egy dokumentum több kompetencia megfelelő sztenderdjének elérését is dokumentálhatja. é. és alkalmazása a pedagógus reflexiói alapján tudatos. bár nem következetes és állandó. kevéssé jellemző. 1. elfogadó légkört teremt. A Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján a 3. sz. biztonságot. mellékletben található. Például „Óráin harmóniát. hogy fel tudjon készülni a védésre. de a szakértő szerint nem felel meg ennek a célnak. 2 = többnyire jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése meghatározóan kimutatható.” Nyilvánvaló. A szakértőnek ettől függetlenül figyelembe kell vennie a dokumentumot az adott kompetencia értékelésekor. az e-portfólióból nem. sz. hogy nem minden olyan kompetenciát jelöl itt. é. 1 = kevéssé jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése esetleges. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 0 = nem jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés nem támasztják alá azt. valamint az ehhez hasonló indikátorokat figyelmen kívül hagyni. nem jellemző. hogy ezt csak az óralátogatás során lehet megállapítani.) Mit tartalmaznak az értékelési táblázatok? A táblázatok fejlécében található N. hogy egy dokumentum milyen kompetenciák bizonyítására alkalmas. állandó. hogy a pedagógus munkájában az indikátorral leírt viselkedés megjelenik. K) Mi történik az e-portfólió dokumentumainak értékelése után? Az e-portfólió dokumentumainak értékelése után mind a két szakértő megfogalmazza kérdéseit. a pedagógus jelzi a dokumentum fejlécében. mellékletben és a 4. és a pedagógus reflexiói alapján a viselkedés tudatos. így ilyen esetekben az értékelő köteles a nem értelmezhető (N.) bejegyzést tenni a megfelelő indikátor mellé és a kompetencia értékelésénél ezt.: Az adott indikátor nem értelmezhető az e-portfólió dokumentumai alapján. A kérdéseket eljuttatják a pedagógushoz. amelynek a megfelelő szintjét az adott dokumentum bizonyítja. illetve a pedagógus reflexiói alapján kevéssé tudatos. (Előfordulhat ennek az ellenkezője is: a pedagógus egy adott dokumentumot egy bizonyos kompetencia bizonyítására alkalmasként jelöl meg. többnyire jellemző és jellemző kifejezések jelentése a következő: N. amelyek alátámasztására az e-portfólió dokumentumaiban nem lehet adatot találni. 88 . Azt. 3 = jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése következetes..

az aktivizálás és a motiválás gyakorlati megvalósításai mind a pedagógus kompetenciájának a gyakorlati bizonyítékai. Az óramegfigyelési és az értékelési szempontokat a szakértők előzetesen megkapják. hogy a tanítási óra/foglalkozás látogatása során az óra . 89 . Az óra vagy a foglalkozás látogatását a szakos szakértő és az intézmény vezetője közösen végzi. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Előfordulhat.és foglalkozásmegfigyelési napló sablon (XII/D/7. megtartása és elemzése a pedagógusnak milyen kompetenciáiról és a meglevő kompetenciák milyen szintjéről tanúskodnak. Az értékelés egységesen a megadott nyolc pedagóguskompetencia szerint. B) Mi képezi az óralátogatás értékelésének alapját? A minősítési eljárásban a szakértő a szakórát vagy a foglalkozást aszerint értékeli. Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A) Mi a látogatás célja? Kik a szereplői? Az óralátogatás. C) Miként lehetséges a kompetenciák megfigyelése a tanítási órán/foglalkozáson? A minősítési szakértő feladata. Ezért a minősítő szakértő – a pedagógus által tervezett. amelyek nem értelmezhetők az adott óra/foglalkozás értékelésekor. erre az óra megbeszélése után kerülhet sor az összes tapasztalat mérlegelése után. A megbízott szakértő a jelölt két (Mesterpedagógus és Kutatótanár esetében egy) óráját vagy foglalkozását látogatja meg egy előre egyeztetett időpontban. a pedagógusok is megismerhetik őket. a tanulókkal kialakított együttműködés különböző formái. szaktárgyankénti. a differenciálás. hogy egy indikátor nem értelmezhető egy tanítási órán/foglalkozáson. Az óralátogatás célja a pedagógus kompetenciáinak és kompetenciaszintjének értékelése a pedagógus tervezési és tanítási tevékenysége alapján.és nevelésszemlélete. a tanulási-tanítási és nevelési célok világos ismerete és követése. ebben az esetben az adott indikátort az értékelésből ki kell hagyni. szakszolgálati.és indikátorértelmezések. a legkorszerűbb oktatási-nevelési stratégiák alkalmazása. Jó. Ennek eldöntésében segíthetik a szakértőt a mellékletben szereplő óvodai. hogy az óra megtervezése. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. fejezet) szerint pontosan feljegyezze az órával/foglalkozással kapcsolatos összes pedagógiai észrevételét. tanítói. illetve a foglalkozáslátogatás szerves része a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési eljárásnak. A pedagógus korszerű oktatás. hogy melyek azok az indikátorok. szakmai szolgálati és a gyermekvédelem és javítóintézeti nevelésre vonatkozó kompetencia. Az óra/foglalkozás látogatása alatt az indikátorok szerinti értékelés nem lehetséges. valamint a hozzájuk kapcsolódó indikátorok alapján történik. ha a szakértő az indikátorok értékelése előtt mérlegeli. az általa előkészített naprakész és rendszerezett oktatási tartalom.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? XII. Az óralátogatás értékelése része a pedagógus átfogó minősítésének. szervezett és kivitelezett konkrét oktatási-nevelési tevékenységek megfigyelésén keresztül – a pedagógus kompetenciáinak a fejlettségét határozza meg. Az óralátogatással kapcsolatos fogalmak értelmezését az útmutatót záró Fogalomtár tartalmazza.

hogy a pedagógus milyen tantervi.és feladatrendszerének kidolgozása annak is bizonyítéka. személyes példája segítségével hozzájárul a tanulók szaktudományos érdeklődésének a felkeltéséhez és fenntartásához. Továbbá az oktatás-nevelés tartalmának a kidolgozása során bizonyíthatja a pedagógus. A pedagógus tevékenységében érdemes megfigyelni. a helyi tantervben és a NAT-ban előírt célokhoz és feladatokhoz. Továbbá a szakmai közéletben való szakmai kommunikáció és együttműködés gyakorlásának a példaképévé válhat. amely épít a tanulók előzetes tudására és tapasztalatára.és feladatrendszer szervesen illeszkedik a tanulási-tanítási egység tervében/tematikus tervében. sz melléklet és 13. miközben gondolkodásukat. kreativitásukat. A pedagógus képes csoportok és egyének számára fejlesztési terveket kidolgozni a tanítási órára és ezeket a tanulókkal együttműködve hatékonyan megvalósítani. milyen nevelésfilozófiát vall. A pedagógus óratervében. A hatékony pedagógus a tervezésbe a folyamatos visszajelzés és értékelés mozzanatát tudatosan beépíti.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A szakértő a tanítási órán/foglalkozáson a kompetenciák megfigyelésére törekszik: 1. a tartalom és a stratégia közötti kapcsolatot. és ezt érvényesíti a tervezésben. Az általa alkalmazott stratégiák arról tájékoztatják a szakértőt. Ugyanakkor a pedagógusnak a terveit a pedagógiai valóság igényeihez mérten. önálló tanulási módszereiket is fejleszti. hogy miként valósítja meg a tanulók közötti együttműködést a szaktárgyi tudás elsajátítása érdekében. amelyekért a Az emberi erőforrások minisztere által 2013. koordinálni. hogy azok részben a tanulók tanulási céljaivá válhassanak.és tanuláselméleteket a tervezés szintjén. új megoldásokat találjon a pedagógiai hatékonyság érdekében. illetve ezek gyakorlati alkalmazhatóságát. kompetencia: Szakmai feladatok. A tervezésben képes rövid és hosszú távon is gondolkodni. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ugyanakkor a következő fejlődési lépcső lehetőségét is körvonalazza számukra. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A pedagógus óratervében. szaktárgyi és pedagógiai tudást birtokol. 2. hogy a terveitől eltérjen. a motiválás és a differenciálás mint fő szempont jellemzi tervezési tevékenységét. melléklet). a nevelési és oktatási stratégiákban konkretizálni és ezáltal a nevelés és az oktatás folyamatát tudatosan meghatározni. és azonnali. képesnek kell lennie arra. és ha szükséges. foglalkozástervében képes komplex módon összehangolni a pedagógiai tevékenység összes elemét és ezeket a tanulói személyiségfejlesztés szolgálatába állítani (vö. 3. Óratervminta. tisztában van a tartalomközpontú (pl. matematika) személyiségfejlesztés lehetőségeivel. sz. A pedagógus képes referenciaszeméllyé válni tanítványai számára. hogy ismeri szaktárgya legkorszerűbb tudományos eredményeit.és feladatrendszer meghatározásában olyan teljesítményeket a pedagógus. mennyire vetít elő a cél. adaptív módon kell alkalmaznia. mennyire ismeri és mennyire alkalmazza az e-tanulási környezetekben rejlő lehetőségeket. Pontosan látja a cél. 12. hogy a pedagógusnak mennyire sikerült a tanítási célokat úgy megfogalmazni. tantervi tudás A tanítási óra/foglalkozás cél. szaktudományos. Továbbá képes a korszerű nevelés. 90 . továbbá az aktivizálás. hogy milyen módszertani kultúrával rendelkezik a gyakorló pedagógus. hogy a pedagógus mennyire képes a szaktárgyi tartalmat olyan tanulási modellé összeállítani. foglalkozástervében meghatározott cél. A tanítási stratégia arról is árulkodik. szaktárgyi. interdiszciplináris szemléleten alapuló szaktárgyi problémafelvető és problémamegoldó attitűd jellemzi. Ennek megítéléséhez célszerű az órát a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv egységében is megvizsgálni. kompetencia: A tanulás támogatása A szakértőnek a tanítási órán meg kell figyelnie. kompetencia: Pedagógiai folyamatok.

tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. modellezés. illetve az attitűdök (viselkedési és magatartási módok) adott funkció szerint szerveződő rendszereként szemlélni. A nevelési és oktatási stratégiáknak a pedagógiai tevékenységben tanulási-tanítási modelleket kell követniük (ez határozza meg a tanítás-tanulás folyamatát). a pedagógusnak a tanulással és a tudásszerzéssel kapcsolatos attitűdje. feladatokat nem különállóan. hanem a hatékony tanulási modellek elsajátításához is. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. a fontosabb logikai egységek jól elkülönüljenek egymástól. leírás. a tanulócsoport sajátosságaihoz igazítani és a személyiségfejlesztés feladatának alárendelni. konkrét kérdésekre adott tanulói válaszok stb. amelyek találkoznak a tanulói motivációkkal. a képességek. hogy az óra/foglalkozás cél . alapelv.). hogy közben megfelelő módon biztosítják a tananyag feldolgozását. hogy a tanítási óra végén mind a pedagógus. a legkorszerűbb módszerek. logikus és követhető legyen. érdeklődésekkel. Fontos. elmélet). ha szükséges. azaz az ismeretek (fogalom. szintézis. A tanulók és a tanulócsoportok egyéni igényeihez és sajátosságaihoz való alkalmazkodásnak már a célok megfogalmazásában is érvényesülnie kell. a készségek (analízis. eszközök). oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A szakértő a tanítási óra/foglalkozás során azt vizsgálja. A pedagógus által alkalmazott stratégiának maximálisan támogatnia kell a tanulók tanulási stratégiáit. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. módszerek. igényekkel. összehasonlítás. hogy a célok meghatározásakor mennyire sikerül a személyiséget a maga egységében szemlélni. tanuló többi gyermekkel. mennyire tudta a célokhoz és feladatokhoz. így az oktatási és nevelési célokat. mennyire képes a tanítási órán a pedagógus adaptálni az általa meghatározott célokat és feladato kat a tanulók aktuális érzelmi vagy fizikai állapotához. ugyanakkor a hibák javításakor a pedagógus tartsa tiszteletben az egyéni sajátosságokat. felismerés. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.) A tanítási stratégiának alárendelt oktatási tartalom struktúrája világos. szabály. annak a megállapítása. hogy mennyire alkalmas a pedagógus a tudás iránti mély érdeklődést és kíváncsiságot felkelteni a tanulókban. az előzetes készségek. Az IKT-eszközök felhasználásának segítségével a tanulási-tanítási módszerek és modellek szélesebb tárházát sikerrel alkalmazhatja a pedagógus. a tanulók személyiségét.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? tanulók lelkesedhetnek. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. támassza alá bizonyítékkal (a röpdolgozat eredménye. 91 . hogy mennyire korszerű tartalommal dolgozott a pedagógus. Továbbá az is fontos szempont. és tekintettel vannak az egyén sajátosságaira is. törvény. mind a szakértő a célokban és feladatokban az egyéniesített fejlesztés és fejlődés megvalósulását állapítsa meg. eszközök és szervezési formák összehangolását. a jártasságok. tanulási. a hátrányos helyzetű. azonosítás stb. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. felidézés.) Az oktatás tartalmának megválasztásánál meg kell figyelni. empíria. hogy a tanítási órán ne forduljon elő tárgyi hiba. A szakértő számára fontos megfigyelési szempont a tanulási környezet megteremtése és ennek dinamikája (ülésrend.és feladatrendszere mennyire volt képes a tanulói személyiség dinamikáját megragadni (pl. hanem egymást kiegészítve. Fontos. az egyéni bánásmód érvényesülése. segítségével megismerkedhetnek a tanulók a számukra legmegfelelőbb tanulási modellekkel (problémamegoldás. A nevelési és oktatási stratégiák a célok megvalósulását és ezáltal a személyiségfejlődést oly módon szolgálják. egyéni tanulási stratégiája. komplex módon megfogalmazni. projekt stb. általánosítás. hozzájárulva ezáltal nemcsak a célok hatékony megvalósításához és általában a tanulók személyiségfejlődéséhez. 4. azt milyen elméleti modellben helyezte el. elegendő tényanyag és megfelelő szintű általánosítás kapcsolódjon hozzá. majd az erre épülő jártasságok rögzítése).

a segítő attitűdöt. esélyteremtés. valamint a közösségalkotás szempontjából jelzésértékű a pedagógus által alkalmazott pozitív és negatív visszajelzések mennyisége és minősége.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A pedagógus és a tanulók együttműködése az eredményes munkavégzés és a tanulás alapfeltétele. hogy miként képes kihasználni a pedagógus a tanulói értékelések megfogalmazásakor az oktatás tartalmában rejlő lehetőségeket. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az oktatás stratégiájának problémamegoldó természete kommunikációs szempontból jelentőséggel bír.és a feladatrendszer megállapítása során figyelembe vette-e az együttműködést. 7. A pedagógusgyermek kapcsolat minőségének megítélése. kölcsönösség) és a versengés (alkalmazkodás. ugyanakkor a személyiségfejlődésnek leginkább kedvező. hogy ez mennyire szolgálta a tanulócsoporton belüli együttműködést. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. hogy mennyire sikerült biztonságos tanulási környezetet teremteni a tanulók számára. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. Az alkalmazott nevelési és oktatási stratégia kapcsán fontos megvizsgálni. 6. elemzése A szakértő a tanítási órán/foglalkozáson megfigyelheti. játszmák). Végül meg kell figyelni a tanítási óra/foglalkozás légkörét. ahol egymás segítése a közösség tagjai számára természetes szükséglet. valamint azt. a felmerülő problémákkal szembeni kommunikációs attitűd. hiszen a pedagógus-gyermek közötti kapcsolat sajátossága. Ezért fontos szempont az órák megfigyelésekor a pedagógus és a gyermekek kommunikációs szerepviselkedése. 5. játszma). kompetencia: A tanulói csoportok. mennyire vannak összhangban a pedagógus visszajelzései az általa kitűzött célokkal. versengés. hogy a pedagógus a cél. hogy a pedagógus milyen gyakran és milyen módszereket alkalmaz a tanulók/gyermekek személyiségfejlődésének az értékelésére. integrációs tevékenység. a vélemények kölcsönös meghallgatását. szerződés. Az oktatás tartalmának problémafelvető. kölcsönösségen alapuló bizalmi légkör megteremtésének az alapja is. milyen volt a pedagógus értékközvetítő tevékenysége. kommunikációs szükséglete. a nyitottságot és a toleranciát. felkészültsége és az általuk alkalmazott kommunikációs és tanulási stratégia határozza meg. 92 . közösségek alakulásának segítése. milyen volt a kommunikáció minősége. hogy középpontjában valamilyen oktatási vagy nevelési probléma megoldása áll. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. Fontos továbbá annak a megállapítása. hogy a tanítás tartalmának megválasztásakor kihasználta-e a tartalomban rejlő nevelő és közösségfejlesztő lehetőségeket. problémamegoldás Az óra/foglalkozás légkörét a pedagógus és a gyermekek szerepviselkedése. harc. elköteleződött-e a konstruktív feszültségkezelés mellett. amelyet a felek közös erőfeszítéssel Az emberi erőforrások minisztere által 2013. önmaguk és egymás értékelése a fejlődés természetes mozgatórugója. és miként segíti a tanulók önértékelésének a fejlődését. esetleg ütköztetését. miként alkalmazza a formatív értékelést. kölcsönös segítést. elkerülés. kompromisszum. hogyan sikerült az esetlegesen felmerült konfliktusokat kezelni. a kölcsönösséget. A kapcsolatépítés stratégiái: az együttműködés (problémamegoldás. mennyire sikerült egymás véleményének a tiszteletben tartása. osztályfőnöki tevékenység A tanítás/foglalkozás során meg kell figyelni. segítő kommunikáció. Fontos továbbá annak a megfigyelése. A nevelés és oktatás csak olyan tanulási környezetben mehet végbe eredményesen. az általuk alkalmazott kommunikációs stratégiák (együttműködés. hogy az oktatás folyamatában miként tudja természetszerűleg beépíteni a folyamatos és differenciált visszajelzés mozzanatait. alku. fejlesztése.

tanulságok megfogalmazása óra. D) Mi az óra. A látogatás menetét és a kapcsolódó dokumentumokat a következő táblázat foglalja össze. miként ismeri fel hiányosságait. önreflexiója a látogatók elemzése. a megfigyelés előtti személyes találkozóból. A látogatás eredményét. tematikus terv óraterv. és milyen javaslatokat fogalmaz meg a hiányosságok pótlására. reflexiója a pedagógus válasza a reflexiókra a következtetések. a pedagógus munkájának a minősítését a szakértő az óra vagy a foglalkozás elemzése után rögzíti az értékelőlapon. szakmódszertani.és foglalkozásmegfigyelési napló az óra vagy a foglalkozás megfigyelésén készült jegyzetek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az óra vagy a foglalkozás látogatásának menete Egyeztetés a látogatásról Megbeszélés a látogatás előtt Tevékenységtípusok a látogatás egyeztetése a pedagógus tájékoztatója a szakértő tájékoztatója Kapcsolódó dokumentumok a látogatás menetét és értékelését leíró eljárásrend tanmenet tanulási-tanítási egység terve. 8. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.vagy a foglalkozás látogatásának menete? Az óra vagy a foglalkozás látogatása több szakaszból áll: a látogatás egyeztetéséből. Az óra/foglalkozás megbeszélés során azt is fontos megfigyelni. javaslatok. eszközök és eredmények területén. A tanítási órán fontos megfigyelni a problémafelvetés természetét és a problémamegoldás individuális és kollektív módozatait. 93 .) felkészültségével. pedagógiai. Fontos továbbá a pedagógus által használt szakterminológia megfigyelése. kommunikációs stb. hogy a pedagógus mennyire tájékozott az új kutatási módszerek. mennyire jellemzi az önreflexió képessége. és a tanítási órán miként tudja szakterületének legújabb kutatási eredményeit felhasználni. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A szakértő az órán megfigyelheti. foglalkozásterv Az óra vagy a foglalkozás megfigyelése Az óra vagy a foglalkozás elemzése megfigyelés és a tapasztalatok rögzítése a pedagógus elemzése. hogy a pedagógus mennyire van tisztában saját szakmai (szaktárgyi.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? megpróbálnak felismerni és megoldani. az órák vagy a foglalkozások megfigyeléséből és az elemzésből.

a látogatás pozitív légkörének megalapozása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. hogy milyen időpontban.) Mi a célja a szakértő és a gyakornok/pedagógus óra vagy foglalkozás előtti személyes találkozójának? Az óra vagy a foglalkozás megfigyelését megelőzően fontos egy rövid.  a látogatás céljának tömör megfogalmazása.) A látogatás eredményének a rögzítése a látogatás adatainak és a szakértő értékelésének a rögzítése óra. a látogatáson részt vevő további személyek bemutatása. kollégák számára. Az előzetes egyeztetésen célszerű megbeszélni a látogatás menetét is. a gyermekek egyéb dokumentumai (rajzok stb. a megfigyelés szempontjairól. 94 . az aktuális körülményekről). 2. gyermekcsoport egyéb dokumentumainak megismerése pedagógiai program kompetenciamérési dokumentumok tanulói dokumentumok (tanulói füzet.  a szakértő rövid tájékoztatója a látogatás menetéről.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? Az óra vagy a foglalkozás látogatását kiegészítő.és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv óra. legfeljebb 5–15 perces személyes találkozót szervezni a pedagógus. témazáró dolgozat.  a feszültség oldása. a látogató szakértő és a látogatásban részt vevő további szakemberek. melyik szaktárgyból és mely osztályait vagy csoportjait látogatja meg. tanulói e-portfólió stb. a szakértő és a látogatásban közreműködő további szakemberek (például az intézmény vezetője.és foglalkozáslátogatási értékelőlap 1. Az óra vagy a foglalkozás megfigyelését megelőző személyes megbeszélés lehetséges témái:  kapcsolatteremtés.  a pedagógus rövid tájékoztatója a gyermekcsoportról (a gyermekek jellemzőiről. az órák vagy a foglalkozások megfigyelését és az elemzést. Az előzetes megbeszélésen részt vesznek: a pedagógus. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. előzetes tudásáról. készségeiről és képességeiről. hogy milyen módon.). valamint az intézményvezetővel arról. a szakértő bemutatkozása. milyen helyszínen és milyen kezdési időponttal szervezik meg a látogatás előtti személyes megbeszélést. nem kötelező tevékenységek az intézmény pedagógiai programjának.) Hogyan történik a látogatás egyeztetése? Az óra vagy a foglalkozás látogatása előtt a szakértő egyeztet a minősítési eljárásban részt vevő pedagógussal. az intézményi kompetenciamérések eredményeinek megismerése a tanulócsoport. valamint azt.). a tanulócsoport osztályfőnöke stb.

A pedagógus egyrészt összefoglalja. majd az elemzés helyére távoznak.vagy a foglalkozásterven is rögzíthetik az óra vagy a foglalkozás menetével és az időkerettel kapcsolatos megjegyzéseiket. hogy a legkevésbé zavarják a gyermekek munkáját. másrészt röviden értelmezheti. elemezheti a történéseket. A megfigyelés végén a szakértők elköszönnek a gyermekektől.  a pedagógus saját munkájának és személyének rövid értékelése a pedagóguskompetenciák tükrében. Az óra.és foglalkozásmegfigyelési naplóban rögzítik a pedagógus kompetenciáiról és ezek szintjéről a tapasztalataikat. Ezután a szakértő elemzi az órát.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?  a pedagógus rövid tájékoztatója az előzményekről (a házi feladatról. nyugodt környezetben megtartani. valamint az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseiket. 4.  egyeztetés a megfigyelés egyéb körülményeiről (az ülésrendről. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.). A pedagógus önértékelését a látogatáson részt vevő további személyek reflexiói követik. tényszerű megfigyeléseiket. kényelmes. illetve a gyermekcsoport termében történik. hogy mennyire tartja eredményesnek az órát vagy a foglalkozást.) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás elemzése? Az elemzést célszerű barátságos. milyen mértékben sikerült megvalósítania a kitűzött célokat.) Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás megfigyelése? A megfigyelés a tanulócsoport. mi indokolja az eltérést. Az óra vagy a foglalkozás elemzése egyrészt az óra vagy a foglalkozás Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A megfigyelés a bevezetőben megadott nyolc pedagóguskompetenciára.  az óra vagy a foglalkozás történéseinek rövid értelmezése és elemzése. valamint az ezekhez kapcsolódó indikátorokra épül.és foglalkozásmegfigyelési napló támogatja. A megfigyelés közben a szakértők nem beszélgetnek. önértékelése nyitja meg. csendben követik az óra vagy a foglalkozás történéseit. Az óra vagy a foglakozás megfigyelését a következőkben megadott óra. Az indikátorok általános pedagógia-pszichológiai és szaktárgyi értelmezését a tervezés. valamint a tervezést meghatározó egyéb körülményekről. a megfigyelés és az elemzés kontextusában az indikátorokhoz kapcsolt magyarázatokban lehet olvasni. Fontos. A pedagógus reflexiójának. Az óra.  az óraterv/foglalkozásterv átadása minden közreműködőnek. reflexióikat. Érdemes az óra vagy a foglalkozás elején a pedagógusnak röviden bemutatnia a megfigyelésen részt vevő személyeket a gyermekek számára. a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv bemutatása. saját pedagóguskompetenciáit az óra vagy a foglalkozás alapján. a csengetésrendről stb.  az óra. hogy a látogatást végző szakemberek úgy helyezkedjenek el a teremben. 3. önértékelésének lehetséges tartalmi elemei:  véleménynyilvánítás az óra vagy a foglalkozás eredményességéről. 95 . a megfigyelés helyéről a tanulási-tanítási egység tervében/tematikus tervben stb. az értékelés tömör indoklása.vagy foglalkozástervtől való eltérések indoklása. Az elemzést a pedagógus reflexiója.) és az óra vagy a foglalkozás főbb nevelési-oktatási céljairól.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? menetének rövid áttekintése alapján. ha az elemzés közben jegyzeteket készít. A szakértő megtekintheti a tanulók füzeteit. illetve a megfigyelési napló. 96 . az óra vagy a foglalkozás eredményességének rövid. átfogó elemzése a tervezés és a megvalósítása alapján. a megfelelően erős és a fejlesztendő kompetenciáival kapcsolatban. dolgozatait.  a pedagógus munkájának részletes elemzése a nyolc pedagóguskompetencia és az indikátorok általános. igazítsa azt a tanulócsoport profiljához. A pedagógus elemzést záró megszólalásának lehetséges tartalmi elemei:  köszönetnyilvánítás. hogy válaszoljon az elemzés során megfogalmazott véleményekre. összefoglaló válaszok a felmerült kérdésekre. elemzésének lehetséges tartalmi elemei:  a pedagógus munkájának.  utalás saját fejlesztési tervére a látogatáson elemzett. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az intézményvezető.  következtetések és javaslatok megfogalmazása a látogatás alapján. ha szükségesnek tartja a pedagógusról alkotott szakmai vélemény kialakításához.  véleménynyilvánítás az elhangzottakkal kapcsolatban. Nem javasoljuk. A tanítási óráról a pedagógus és a szülők engedélyével készülhet videofelvétel. illetve szaktárgyi értelmezése alapján. a mentor és a munkacsoport-vezető vesz részt.  a látogatásnak és a pedagógus kompetenciáinak összegző értékelése. tapasztalatokkal támasszák alá. Az elemzésben szerepet játszanak az általános pedagógiai-pszichológiai és a szaktárgyi szempontok egyaránt. megfigyelésekkel. hivatkozással lássa el az óratervet. Fontos. feladatlapjait. másrészt az előzetesen megadott nyolc pedagóguskompetencia és az ezekhez kapcsolódó indikátorok alapján történik. rajtuk kívül a pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el. a szakértők. értékelése után a pedagógus lehetőséget kap arra.  tömör. 5. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. hogy a pedagógus közvetlenül az elemző szakértők megszólalásai után. a felmerült kérdésekre. a kollégák reflexióinak megköszönése. Célszerűbb az elemzés legvégén összefoglalóan megfogalmaznia gondolatait. A szakértő reflexiójának. hogy az elemzők állításaikat minden esetben az óra vagy a foglalkozás tervezésével és megtartásával kapcsolatos konkrét adatokkal. A tanítási óra tervének elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a pedagógus. Az óramegbeszélésen elhangzott információk csak a pedagógus engedélyével hozhatók nyilvánosságra. és megfelelő forrásmegjelöléssel. hogy ki vehet részt az óralátogatáson. vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített óratervvel dolgozik. külön-külön reflektáljon a hallottakra. A szakértő elemzése. ezért hasznos. Ebben segíthetnek a megfigyelés során készített jegyzetek.) Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az óralátogatással kapcsolatban? A tanítási órán a szakértő.

A tematikus terv segíti a meglátogatott órát vagy foglalkozást a nevelési-oktatási folyamatban elhelyezni.és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv. de ezektől eltérő formákat is választhat a pedagógus. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. óraterv.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? 6. a pedagóguskompetenciák és az indikátorok értelmezése a látogatás kontextusában A pedagógus tervezési munkájának fontos dokumentumai: a különféle tanulási-tanítási egységeket leíró tervek. Fontos.) Melyek a látogatás dokumentumai? A látogatáshoz kapcsolódóan mind a pedagógus munkáját. az abban betöltött szerepét. például a tanmenet. a tematikus terv és az óraterv vagy a foglalkozásterv. A látogatás választható és kötelező dokumentumai Választható dokumentumok A pedagógus munkájához kapcsolódó dokumentumok A szakértő munkájához kapcsolódó dokumentumok tanmenet Kötelező dokumentumok tematikus terv (tanulási-tanítási egység).és foglalkozásmegfigyelési napló. 97 . bár hasznos lehet mind a pedagógus. az órá(k)/foglalkozás(ok) kompetencialapú értékelőlapja óra. melléklete. hogy a pedagógus bármely formáját választja is az óratervnek vagy a foglalkozástervnek. kollégának. sz. A tematikus terv (az adott tanulási-tanítási egység) kötelezően bemutatandó dokumentum a szakértő számára. Az óraterv vagy a foglalkozásterv egy példányát a látogatási jegyzőkönyvhöz a szakértő mellékletként csatolja. Az óraterv és a foglalkozásterv elkészítéséhez az útmutató melléklete sablonokat ajánl. a következő táblázatban megadott tartalmi elemek jelenjenek meg benne. A tervezés támogatására választható sablonokat és kidolgozott szaktárgyi mintákat ajánl az útmutató 10-20. aki a látogatáson részt vesz. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. céljait meghatározni. A tanmenet bemutatása nem kötelező. foglalkozásterv óra. mind a szakértő munkáját különféle dokumentumok támogatják. mind a szakértő számára. A látogatásra kijelölt óra vagy foglalkozás tervét az órát vagy a foglalkozást megelőző megbeszélésen a pedagógus kötelezően átadja minden olyan szakembernek.

összefüggések stb. helye a tanulási-tanítási egységben.  iskola stb. szabályok. a gyermekcsoport.  szak. értelmezés.  az óra.és a foglalkozásterv lehetséges tartalmi elemei A pedagógus adatai:  név. a fontosabb pedagógusi instrukciók) leírása. a foglalkozás cél. megértés.  a tanulók. digitális tananyag. összefoglalás. a foglalkozás felépítésének bemutatása. a foglalkozás didaktikai feladatai: bevezetés a témába. a szaktárgy neve.  az óra. feladatés szöveggyűjtemény. a foglalkozás témája.  az óra. a tanítandó ismeretek (tények. gyakorlás. Az óra vagy a foglalkozás menetének leírása:  az óra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a foglalkozás időpontja.  az évfolyam.). értékelés stb. 98 .).  az óra. képességek.és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd(ök).) és az elérendő fejlesztési szint. ismétlés. a gyermekek feladatainak (ha szükséges. fogalmak. alkalmazás stb. készségek.  a tanulói feladatok. a gyermekek tevékenységének a bemutatása.  felhasznált források (tankönyv.  az óra.  kapcsolat más területekkel. ellenőrzés. tudásszint megnevezése (felismerés. a foglalkozás időkeretének bemutatása.  a pedagógus tevékenységének a bemutatása stb. munkafüzet. Az óra vagy a foglalkozás adatai:  a műveltségi terület. az osztály. ismeretbővítés. szakirodalom stb. online források. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A fejléc tartalma: Az óra..

a foglalkozás tartalmához és megszervezéséhez kapcsolódó kiegészítések. a foglalkozáson felhasznált szövegek. az új ismeretek alkalmazása stb. Az óraterv és a foglalkozásterv mellékletei:  a kiosztandó feladatok. írásbeli). foglalkozástervben megadott.  az óratervben. ismétlés.).). Az emberi erőforrások minisztere által 2013. összefoglalás.  az órával és a gyermekcsoporttal kapcsolatos egyéb reflexiók stb. nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A nevelési-oktatási stratégia bemutatása:  az óra.  az órán. a házi feladat kijelölése. kooperatív tanulás. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. értékelés stb. a fogalom értelmezése. szóbeli. páros és csoportos munka stb.  az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl.  a tanulók. egyéni.  az eszközök megnevezése. tanulói kiselőadás.  az alkalmazott módszerek megjelölése (megbeszélés. a fogalmi jegyek meghatározása.). vita stb. a foglalkozás szakaszaihoz kapcsolva a didaktikai feladatok megnevezése (ráhangolás. szókártyák). A szakértő számára bemutatandó tematikus tervhez is ajánl az útmutató sablont. a házi feladat előkészítése. gyakorlás. szemléltetés. A következő táblázat a tematikus terv javasolt tartalmi elemeit foglalja össze. képek a forrás pontos megnevezésével. gyermekeknek szánt formátumban. pedagógusi előadás. illetve a gyermekek munkaformáinak megnevezése (frontális.  a táblakép.  a feladatok megoldása stb. a foglalkozás megfelelő szakaszaihoz a célok hozzárendelése (az új fogalom szemléltetése.  az óra. 99 . rendszerezés. a példák elemzése. ellenőrzés. pedagógusi magyarázat.  a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések. munkáltatás. Megjegyzések:  az óra. ismeretbővítés. játék. feladatlapok a tanulóknak..  a kivetítendő diák képe. de ettől is eltérhet a pedagógus.  az eszközök használatához kapcsolódó leírások.

 az év megnevezése. az óraszámnak.  az egyes órákon.  az ismeretanyag (a fogalmak. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.  az órákkal. a foglalkozások számának a bemutatása.  a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések.  az osztály. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.).  az órák. szabályok stb.  a tanulási-tanítási egység témája. foglalkozásokra bontása. készségek. Megjegyzések:  a tanulási-tanítási egység tartalmához kapcsolódó kiegészítések.  a felhasznált források. helye az éves fejlesztési folyamatban. előzményei. foglalkozásokhoz kapcsolódó fejlesztési területek (attitűdök.  tantárgyi kapcsolatok. A tematikus tanulásitanítási egység bemutatása:  a tanulási-tanítási egység időkeretének.  a tanulási-tanítási egység cél. foglalkozások megfogalmazása. A tematikus terv adatai:  a műveltségi terület. 100 .  a fontosabb házi feladatok megjelölése stb.  szak.  a jellemző eszközök.  a tanulási-tanítási egység témájának órákra. céljának és feladatainak rövid  az egyes órákhoz. a foglalkozásokkal és a gyermekcsoporttal kapcsolatos egyéb reflexiók. tanulócsoporttal.  iskola stb.és feladatrendszere. a tantárgy neve. a gyermekcsoport.  javaslatok a tematikus terv átdolgozására stb. képességek).Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást? A tematikus terv részei A fejléc tartalma: A tematikus terv tartalmi elemei A pedagógus adatai:  név. foglalkozásokon alkalmazott fő módszerek és munkaformák.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

A szakértő munkáját az alábbiakban megtalálható, minden szakértő számára egységes óra- és foglalkozásmegfigyelési napló, óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv, valamint értékelőlap segíti. Az megfigyelési naplóban a nyolc pedagóguskompetenciának megfelelően a szakértő lejegyzi az óra megvalósítása során szerzett tapasztalatait, megfigyeléseit, valamint az ezekhez kapcsolódó reflexióit. Az óra vagy a foglalkozás időkeretével és menetével kapcsolatos megjegyzéseit az óraterven, illetve a foglalkozásterven is rögzítheti. A megfigyelési napló és az óraterv, illetve a foglalkozásterv szolgál az elemzés alapjául. A megfigyelési naplót nem szükséges csatolni a látogatási jegyzőkönyvhöz és az értékelőlaphoz. Az óra, illetve a foglalkozás elemzése után a szakértő minden óráról külön látogatási jegyzőkönyvet tölt ki. A jegyzőkönyvekben rögzíti a látogatás adatait, majd ezeket a látogatás résztvevői, közöttük a pedagógus aláírásukkal hitelesítik. A látogatási értékelőlapot is a szakértő tölti ki az elemzés után, ebben a megadott módon (0-tól 3-ig) minősíti a pedagógusnak azokat a kompetenciáit, amelyek az órák, illetve a foglalkozások megtervezése, megvalósítása és elemzése során értékelhetőek voltak. N. é. rövidítéssel jelöli meg azokat a kompetenciaterületeket, indikátorokat, amelyek a pedagógusnak az órák, illetve a foglalkozások megtervezésének, megvalósításának és elemzésének tevékenységei alapján nem értelmezhetőek. (3. sz. melléklet)

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

101

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

7.) Óra- és foglalkozásmegfigyelési napló
A pedagógus neve: ........................................................................................................ A látogatás helye: .......................................................................................................... Műveltségi terület: ......................................................................................................... Tantárgy: ....................................................................................................................... Az óra vagy a foglalkozás témája: ................................................................................ Az osztály, a csoport: .................................................................................................... A látogató szakértő neve: .............................................................................................. Dátum: ........................................................................................................................... Idő Az óra vagy a foglalkozás menete Megjegyzések

Pedagóguskompetenciák: 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

102

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Miként értékeli a szakértő az órát/foglalkozást?

8.) Óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv
Az óra vagy a foglalkozás látogatásának adatai Az intézmény neve: Az intézmény címe: Az osztály, a csoport: A megfigyelés helye: A látogatás időpontja: Műveltségi terület: Tantárgy: Az óra vagy a foglalkozás témája:

A látogatás résztvevői Résztvevők Pedagógus: Intézményvezető: Szakértő: További résztvevő: További résztvevő: Név Aláírás

A jegyzőkönyvet összeállította: Név: Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap .............................................. aláírás A jegyzőkönyvet hitelesítette: Név: Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap .............................................. aláírás

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

103

........... tankönyvek......... A hivatkozott nyomtatott és elektronikus források (pl.... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag............... év . . többek között tankönyvek........ Alulírott ……………………………………… büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek XIII.............. feladatlapok......... tesztkönyvek............ sz........ Dátum: ...... Azonosítója: .... . hogy a plágium fogalmát megismertem........  más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése........ az ebben foglalt dokumentumok és reflexiók egyaránt............. hó .... feladatlapok... hogy plágium esetén e-portfólióm visszautasításra kerül....... megfelelő hivatkozás nélkül... Mellékletek 1............. ....... pl......... Alulírott kijelentem. aláírás Az emberi erőforrások minisztere által 2013... Tudomásul veszem............... honlapok) felhasználása a szerzői jogok általános szabályainak megfelelően történt... nap ................... önálló munkám... melléklet Eredetiségnyilatkozat A pedagógus neve: ...... . hogy az e-portfólió saját.................... hogy az e-portfólió esetén plágiumnak számít:  más dokumentumainak felhasználása saját dokumentumként......... és tudomásul veszem... és aláírásommal igazolom....... honlapokon megjelenő anyagok forrásmegjelölés nélküli felhasználása.  más reflexióinak felhasználása saját dokumentumként. megfelelő hivatkozás nélkül........ 104 .................

105 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. melléklet A minősítés folyamatábrái Az emberi erőforrások minisztere által 2013. sz.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 106 .

107 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 108 . november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

............................................ Tantárgy: .................... A látogatás időpontja: ...............Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 3..................................... Az osztály........... nap ................................................... a csoport: ................................................................................................................... melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés.................................................................................................................... Az óra vagy a foglalkozás témája: ................................................................................................................................................ ....................... A látogatás helye: ......................................................................................................................................................... valamint az óra (órák) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján (a szakos szakértő számára) A pedagógus neve: ................ november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.... Dátum: .............................................................................. Műveltségi terület: ........................... A látogató szakértő neve: ........................................................................................... év ............................................................ ......................... sz.... .. 109 ....................................................... hó ....... a szakértő aláírása Az emberi erőforrások minisztere által 2013...................................................................................................................................................... ...

1. Tanítványait önálló gondolkodásra. etikus módját. 0 1 2 3 N. 0 = nem jellemző.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 1. 1. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. é. é. tantervi tudás N. 0 1 2 3 N.8. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására.10. változatos oktatási módszereket. 1. 1. 1. é. é. 0 1 2 3 1. 0 1 2 3 N.4. taneszközöket alkalmaz. 1.2. é. 110 . é. é. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 1. 0 1 2 3 N. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.7. feldolgozásának. é. 0 1 2 3 N. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. A rendelkezésére álló tananyagokat.5. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. továbbadásának kritikus. 1. szaktudományos. é. 1 = kevéssé jellemző.9. 0 1 2 3 N. é. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.1. é. a tanultak alkalmazására neveli. 1. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. é. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N. szaktárgyi. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. é. 1. é. Alapos. kritikusan értékeli és megfelelően használja. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri. 0 1 2 3 N. é. következetes. 0 1 2 3 N. é.3. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. é. é. kompetencia: Szakmai feladatok.6. Fogalomhasználata pontos.

tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A célok tudatosításából indul ki. 0 = nem jellemző. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző. é. 0 1 2 3 N.1.12. 1 = kevéssé jellemző. 2. 0 1 2 3 N. é. é. é. 2.11.9. é. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. 0 1 2 3 N.3. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. 0 1 2 3 N. az intézmény pedagógiai programját. 2. korlátait stb. 2. é. 2. 2. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. é. é. 0 1 2 3 N. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. 0 1 2 3 N. é. módszereket. taneszközöket. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Alkalmazza a differenciálás elvét. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. é.8. életkori sajátosságait. é. 2. 0 1 2 3 N. é. é. a tanulók előzetes tudását. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 2. é. 2. az oktatási környezet lehetősé geit. logikusan építi fel. 111 . Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. N. 2. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 2. 0 1 2 3 N. Pedagógiai munkáját éves szinten. 2. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok) látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. A tanulók tevékenységét.6. 2. é. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N.10.7. é.2. online eszközöket. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat. = nem értelmezhető. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. Célszerűen használja a digitális. 0 1 2 3 N. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására. é. 0 1 2 3 N. é.4.5. motiváltságát. aktivizálására. é. 0 1 2 3 N. é. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. é. é.

a taneszközök használatával. 3.7. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Pozitív visszajelzésekre épülő. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. = nem értelmezhető. 3. bizalomteli légkört alakít ki. 0 1 2 3 N. érzelmi állapotát. é. 3. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 3. 0 1 2 3 N. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. é. 0 1 2 3 N. Felismeri a tanulók tanulási problémáit.2. 3. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára. é. 112 .Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N. pl. é.4. gyakorlására. 3. é. kompetencia: A tanulás támogatása Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket.1. é. 3.5. ahol minden tanuló hibázhat. é. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai.6. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. 0 = nem jellemző. webes felületeket működtet. 3. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. 3 = jellemző 3. é. 2 = többnyire jellemző. é. 0 1 2 3 N. kutatás igényét. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. 3. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. é. mindenkinek lehetősége van a javításra. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. 1 = kevéssé jellemző.8. 0 1 2 3 N. é. céljaira.3. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. é. 0 1 2 3 N. Épít a tanulók szükségleteire. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására.

é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.7. és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. A tanuló hibáit. é. 4. 0 1 2 3 4. é. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. tanulási. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. 4. 0 1 2 3 N. 4. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tanuló többi gyermekkel. mint a tanulási folyamat részét kezeli. a hátrányos helyzetű. 4. é. é. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. 113 . az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. 0 1 2 3 N. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. é. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki. 4. 1 = kevéssé jellemző. é. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel. é. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 N. é.4.8. sokoldalúan tárja fel. 4. 0 1 2 3 N. é. é. é. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit.5.10. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli.1. 0 1 2 3 N. hanem fejlődésében szemléli.6. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. N. 0 1 2 3 N.9. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é. 0 = nem jellemző.3.2. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. 4. az egyéni bánásmód érvényesülése. é. é. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. 0 1 2 3 N. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 4. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. tévesztéseit. 4. é. és ezeket hatékonyan meg is valósítja.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5.6. biztonságot. 5. társadalmi érzékenység. é. elfogadó légkört teremt. ahol értékteremtő. 0 1 2 3 N.1. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013.4. Együttműködés. tevékeny. 5. 1 = kevéssé jellemző. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. é. 5. fejlesztése. osztályfőnöki tevékenység 5. például megbeszélések szervezésével. 0 = nem jellemző. 5. 5. é. 5. é. Tanítványait egymás elfogadására. 0 1 2 3 N. közösségek alakulásának segítése. mind a szabadidős tevékenységek során. Óráin harmóniát. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. altruizmus. é.2. é.3. következetes és kiszámítható értékeléssel. 0 1 2 3 N. é.10. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. é. 2 = többnyire jellemző. 5. illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. é. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 5. integrációs tevékenység. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri. más kultúrák elfogadása jellemzi. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. Az iskolai. véleménycserét ösztönzi. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. nyitottság. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. Az együttműködést támogató. 0 1 2 3 N. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. 5. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. közös szabályok megfogalmazásával. fejleszti a tanulók vitakultúráját. é. é. 0 1 2 3 N. é. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében.9. helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. esélyteremtés. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. tiszteletére neveli. 5. é. é.5. é. N.7. Az együttműködés. 114 . 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. kompetencia: A tanulói csoportok. 0 1 2 3 N.8. é. A tanulók közötti kommunikációt. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. é. = nem értelmezhető.

3. 0 1 2 3 N. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. 0 1 2 3 N. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. 1 = kevéssé jellemző. az egyéni. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. Értékeléseivel. 6. é. 6.2.8. N. tárgyszerűek. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető.5. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. é. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. 2 = többnyire jellemző. eszközöket. 0 1 2 3 N. é. é. 0 = nem jellemző. tudásszintmérő teszteket) készít. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni.7. 6.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6. következetesen alkalmazni. szükség esetén gyakorlatát módosítani. é. é. 0 1 2 3 N. elemzése Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Céljainak megfelelően. egyértelműek. 115 . 0 1 2 3 N. Visszajelzései. é. értékelései világosak. é. 0 1 2 3 Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. 6. 6. é. 6. 6. é. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket. é.6. é. é. fejlesztését. 0 1 2 3 6. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 6.4. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N. é. é. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket. é. 0 1 2 3 N.1.

0 1 2 3 N. 7. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 7. a kollégák. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. a szülőkkel. a szaktanácsadó visszajelzéseire. é. = nem értelmezhető. projektoktatás. 0 = nem jellemző. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. é. 7. 0 1 2 3 N. a tanuló. ünnepség. a vitákban képes másokat meggyőzni. témanap. 7. 0 1 2 3 N. az intézményvezető.9.10. é. és ő maga is meggyőzhető. 116 . A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. Nyitott a szülő. é. 0 1 2 3 N. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. 0 1 2 3 N. 1 = kevéssé jellemző.1. 7. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. é. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.6. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. 0 1 2 3 N. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é. 0 1 2 3 N.7. é. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. é. A megbeszéléseken. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. 0 1 2 3 N. é. é. é.4. é. 7. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 0 1 2 3 N.2. a vitákban. a szakmai partnerekkel. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N. 7. é. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. 7. 3 = jellemző 7. intézi. 0 1 2 3 N. é. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N.5. é. problémáit önállóan. 0 1 2 3 N. kirándulás) megvalósításában. é. problémamegoldás Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. feltételeket alakít ki. 7. 0 1 2 3 N. 7.3. 0 1 2 3 N. é. A diákok érdekében önállóan. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. é. 7. szervezetekkel. é. 0 1 2 3 N. é. 0 1 2 3 N.8.

Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. 8. 8. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. é. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. pályázatokban. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. 0 = nem jellemző. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 8. kutatásban. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek N. tudományos eredményeket. é. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről.5. é. 8. személyiségének sajátosságaival. é. 1 = kevéssé jellemző. é. 8. Részt vesz intézményi innovációban. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.3. = nem értelmezhető. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. 3 = jellemző 8. Munkájában alkalmaz új módszereket. é.4. 0 1 2 3 N. eszközökről. 0 1 2 3 N.1. 0 1 2 3 N. é.8. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 8. é. 0 1 2 3 A kompetencia értéke (1–5 érték) 8. 8. Tisztában van szakmai felkészültségével. é. 8.6. 0 1 2 3 N. é. é. é. 0 1 2 3 N. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről.2. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.7. é. 117 . é. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az óra (órák) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é.

.................................................................. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag......................... ................................. . melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján (a szakértő és az intézményvezető számára) A pedagógus neve: ......................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4....................... nap .......... év ............................................................... hó ......................... ............. ........................................................................... Dátum: ................ a szakértő aláírása Az emberi erőforrások minisztere által 2013........ 118 ........ A szakértő neve: ................... sz....................

1. N. átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Fogalomhasználata pontos. é. é.5. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. továbbadásának kritikus. 0 1 2 3 N. 119 . é. etikus módját.4. feldolgozásának. 1. változatos oktatási módszereket. 1. é. szaktudományos. a tanultak alkalmazására neveli. 0 1 2 3 N. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására.9. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 1 = kevéssé jellemző.7. 1. é. 0 1 2 3 N. é.3. 1. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). 0 = nem jellemző. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Tanítványait önálló gondolkodásra.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 1. 0 1 2 3 N. tantervi tudás 1.10. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának. é. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A rendelkezésére álló tananyagokat. 0 1 2 3 N. eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri.2. é.1. kompetencia: Szakmai feladatok. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő. 1. taneszközöket alkalmaz.6. 0 1 2 3 1. 1. szaktárgyi.8. 1. következetes. é. Alapos. é. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető. 1. é. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. kritikusan értékeli és megfelelően használja.

Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat.7. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 120 . é. a tanulók előzetes tudását. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. N. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. Célszerűen használja a digitális. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. 0 1 2 3 N. é. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. 0 1 2 3 N. a tanulási folyamatot tartja szem előtt. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.12. 0 1 2 3 N. 0 = nem jellemző. 2. 2.11. 2. 2. = nem értelmezhető.1. online eszközöket. 0 1 2 3 N.9. korlátait stb. 2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok. taneszközöket. é. 0 1 2 3 N. módszereket. é. 2. Alkalmazza a differenciálás elvét. aktivizálására. 2.2.5. 2. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. A célok tudatosításából indul ki. logikusan építi fel.4. az intézmény pedagógiai programját. tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. az oktatási környezet lehetőségeit. é. 1 = kevéssé jellemző. Az órát a cél(ok)nak megfelelően. motiváltságát.10. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat. é. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására.3. é. 2. 2.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 2. é. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 2. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. é. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 2. A tanulók tevékenységét. 2. életkori sajátosságait. 0 1 2 3 N. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat. Pedagógiai munkáját éves szinten. 0 1 2 3 N. é.8. 2 = többnyire jellemző. é.6. é.

3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 121 . igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. bizalomteli légkört alakít ki. 0 1 2 3 N. mindenkinek lehetősége van a javításra.5. Felismeri a tanulók tanulási problémáit. é. amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok.8.2. é. é. érzelmi állapotát. céljaira. 3. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 1 = kevéssé jellemző. gyakorlására. szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. a taneszközök használatával. 0 1 2 3 N. Épít a tanulók szükségleteire. 3. 3. Pozitív visszajelzésekre épülő. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés. é. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai. é. 3. ahol minden tanuló hibázhat. 3. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. 0 1 2 3 N. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 N.7. kutatás igényét. 3. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására. é. 0 1 2 3 N. N. a diákok döntéshozatalba való bevonásával. kompetencia: A tanulás támogatása 3. é. 2 = többnyire jellemző. 0 1 2 3 3.3. 3. 0 = nem jellemző. pl.4.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 3. 0 1 2 3 N. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára.1. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével. és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. é.6. 0 1 2 3 N. webes felületeket működtet.

6. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. 0 1 2 3 N.2.1. 4. é.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 4. hanem fejlődésében szemléli. 4. az egyéni bánásmód érvényesülése. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. 1 = kevéssé jellemző. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A tanuló hibáit. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. 4. é. é. az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk.10. 2 = többnyire jellemző. tanuló többi gyermekkel. 4. sokoldalúan tárja fel. = nem értelmezhető. 4. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. 0 1 2 3 N.4. é.7. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 122 . A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. 0 1 2 3 N. 4. autonómiájának kibontakoztatására törekszik.5. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. tévesztéseit. 4. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. N.9. a hátrányos helyzetű. é. 0 1 2 3 4. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan. é. 0 1 2 3 N. 4.3. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit. és ezeket hatékonyan meg is valósítja. é. mint a tanulási folyamat részét kezeli.8. 0 1 2 3 N. é. é. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. é. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki. 0 1 2 3 N. é. 0 = nem jellemző. tanulási. 0 1 2 3 N. 4. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel.

3. 0 1 2 3 N. 5. é. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális. é. 0 = nem jellemző.5. Óráin harmóniát. Együttműködés. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri.9. motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében. 0 1 2 3 N. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. 5. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 5. 5. é. 2 = többnyire jellemző. helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli. elfogadó légkört teremt. osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik.2. Tanítványait egymás elfogadására. é. 0 1 2 3 N. é. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. 5. közös szabályok megfogalmazásával. ahol értékteremtő. 123 . például megbeszélések szervezésével. é.8. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. altruizmus. Az iskolai. illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. nyitottság. é. kompetencia: A tanulói csoportok. más kultúrák elfogadása jellemzi. esélyteremtés. társadalmi érzékenység. kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre. 0 1 2 3 N. közösségek alakulásának segítése. 1 = kevéssé jellemző. é. véleménycserét ösztönzi. Az együttműködés. é. 5. é. követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. fejlesztése. = nem értelmezhető. 5. biztonságot. 0 1 2 3 N. Az együttműködést támogató. tiszteletére neveli. A tanulók közötti kommunikációt.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é. 5. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N.6. következetes és kiszámítható értékeléssel .7. 5. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. N.1.4. fejleszti a tanulók vitakultúráját.10. osztályfőnöki tevékenység 5. tevékeny. 5. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. mind a szabadidős tevékenységek során. integrációs tevékenység.

124 . 1 = kevéssé jellemző. tudásszintmérő teszteket) készít. 6. 0 = nem jellemző. egyértelműek.8. szükség esetén gyakorlatát módosítani. 0 1 2 3 6. visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik. 6. Céljainak megfelelően. az egyéni.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. Értékeléseivel. elemzése 6.2. N. 0 1 2 3 N. é. é. 0 1 2 3 N. értékelései világosak. é. = nem értelmezhető. 0 1 2 3 N. 6. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 6. é.7. 0 1 2 3 N. tárgyszerűek. 6. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. 6. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni. é. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket.4. Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit. következetesen alkalmazni. amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását. Visszajelzései. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 0 1 2 3 N. 2 = többnyire jellemző.1. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni. fejlesztését. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni. é. é. é. változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket.6. eszközöket. 6. é.5.3.

feltételeket alakít ki. problémamegoldás 7. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal. kirándulás) megvalósításában. é. 0 = nem jellemző. é. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 7. szervezetekkel. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 2 = többnyire jellemző. 7. a szaktanácsadó visszajelzéseire.4. N. é. a vitákban. 1 = kevéssé jellemző. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés. 0 1 2 3 N. az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját. 7. 7. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal.3. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 0 1 2 3 N. a szakmai partnerekkel. é.1. é. 0 1 2 3 N. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. és ő maga is meggyőzhető. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 7.7. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret. 0 1 2 3 N. problémáit önállóan. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. é. 7. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 7. a vitákban képes másokat meggyőzni. 7. ünnepség. az intézményvezető. projektoktatás. a tanuló.10.5. 7. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 7. Nyitott a szülő. 0 1 2 3 N.8. intézi. é. 125 . é. a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli. A diákok érdekében önállóan. 7.9.2. a szülőkkel. témanap. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait. a kollégák. = nem értelmezhető. A megbeszéléseken. é. é. é.6.

0 1 2 3 N. é. konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. é. 0 1 2 3 N. 0 1 2 3 N. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 8.3. = nem értelmezhető.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 8. eszközökről. 0 1 2 3 N. 8. 0 1 2 3 N. Munkájában alkalmaz új módszereket. 126 . 0 1 2 3 Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) 8. személyiségének sajátosságaival. 8. é.1. 0 = nem jellemző. Részt vesz intézményi innovációban. é. é.2.7. Tisztában van szakmai felkészültségével. 2 = többnyire jellemző. é.6. é. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról. 0 1 2 3 N. az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. 8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 8. 8.8. 8. kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. 0 1 2 3 N. 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján N. 1 = kevéssé jellemző. tudományos eredményeket. pályázatokban. 8. N. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.4. kutatásban. kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Az emberi erőforrások minisztere által 2013. é. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is.5. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. é.

kompetencia 3. problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Szakértő I. kompetencia 7. tanulási. integrációs tevékenység. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. szaktudományos.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 5. kompetencia 6. kompetencia 5. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. kompetencia 8. tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése. elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés. kompetencia Szakmai feladatok. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az e-portfólió és védése alapján Kompetenciák 1. osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. a hátrányos helyzetű. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. fejlesztése. kompetencia Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az egyéni bánásmód érvényesülése. tanuló többi gyermekkel. közösségek alakulásának segítése. 1–5 érték Intézményvezető Összesítés 4. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. sz. szaktárgyi. kompetencia 2. tantervi tudás Pedagógiai folyamatok. 127 . oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok. Szakértő II. esélyteremtés.

kompetencia Szakmai feladatok.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 6. kompetencia 2. tanuló többi gyermekkel. tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez. kompetencia 3. sz. oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok. kompetencia 6. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési. kompetencia 5. esélyteremtés. nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése. 128 . tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése. problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 4. az egyéni bánásmód érvényesülése. kompetencia 7. szaktárgyi. a hátrányos helyzetű. integrációs tevékenység. tanulási. kompetencia 8. melléklet Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az előzetes értékelés szerint Értékelési terület Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelése Kompetenciák Összesítés 1–5 érték 1. elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés. közösségek alakulásának segítése. tantervi tudás Pedagógiai folyamatok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. fejlesztése. szaktudományos. kompetencia Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

......... melléklet Pedagógusminősítő értékelés A pedagógus neve: .............................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 7....... a hátrányos helyzetű...... az egyéni bánásmód érvényesülése............. integrációs tevékenység........... A tanulás támogatása 4... magatartási nehézséggel küzdő gyermek........... Dátum: .......... tanulási............. osztályfőnöki tevékenység 6...... Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Értékelés A pedagógus teljesítménye (összes kapott kompetenciaérték) A minősítés eredménye (%) A pedagógus az elvárt teljesítménynek megfelelt – nem felelt meg – újabb minősítés szükséges További javaslatok A pedagógus erősségei: .................... oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5...... Kommunikáció és szakmai együttműködés... szaktudományos.................. szaktárgyi.......... Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése............... Pedagógiai folyamatok...... ......... problémamegoldás 8................... A tanuló személyiségének fejlesztése.... tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez.................. A pedagógus fejlesztendő területei: ................. a minősítőbizottság elnöke Az emberi erőforrások minisztere által 2013...... közösségek alakulásának segítése......... sz................ november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.......... 129 .... A tanulói csoportok. Kompetenciák 1.. tantervi tudás 2... tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3.............. sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési..... nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. tanuló többi gyermekkel.............. esélyteremtés..................... elemzése 7................................... fejlesztése......................... Szakmai feladatok....

Ezen három.8–2. Az óra/foglalkozáslátogatás alapján a 8 kompetenciához tartozó indikátorokra 0 és 3 közötti pontszámokat ad. illetve ha egy kompetenciára valamely bizottsági tag 1-et adott. + 20 * II. 130 .5 0. melléklet Az összegző értékelés súlyozásos kiszámítása Az összegző értékelés és ennek alapjául szolgáló kompetenciaértékek kiszámításának módja: Az e-portfólió megtekintése utána mindhárom minősítőbizottsági tag egyenként és összességükben. + 30 * III. III. Átlag 0–0.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 8. előzetesen elbírált rész értékei kompetenciánként átlagolásra kerülnek. Az óra/foglalkozáslátogatás értékelését a szakos szakértő végzi. majd ezek átlagolásra kerülnek. Az e-portfólió védése után az adott indikátorpontokat a bizottsági tagok módosíthatják az e-portfólió és a védés együttes teljesítményének megfelelően. sz.7 1. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése szintén 1 és 5 közötti kompetenciaértékek meghatározásával zajlik a 8 kompetencia mentén. intézményvezető a 8 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai alapján a tanfelügyelő a 8 kompetenciára 1 és 5 közötti kompetenciaértékeket ad. Megjegyzés: amennyiben a bizottsági tagok által adott kompetenciaértéknél legalább 2 az eltérés valamely kompetencia esetén. Az így kapott 0 és 3 közötti indikátorpontok átlagolásra kerülnek.) / 100 számításból kapott súlyozott érték Az emberi erőforrások minisztere által 2013.2–1. és az alábbi táblázat szerint kompetenciaértékekké váltja át a szoftver az átlag egy tizedesjegyre kerekített értékét. és a matematika szabályai szerint egész számra kerekítve adják a pedagógus e-portfóliójára adott értékelését. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.3 2.4–3 Százalék 0%-tól 20%-tól 40%-tól 60%-tól 80%-tól Kompetenciaérték 1 2 3 4 5 A három bizottsági tag 8 kompetenciára adott értékei (1–5 értékek) átlagolásra kerülnek. a tanfelügyelő által. az e-portfólió és a védés értékelése: 50% az óra/foglalkozáslátogatás értékelése: 20% az intézményi önértékelés és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés értékelései: 30% A súlyozásnak megfelelően kompetenciánként a következő számítási móddal számolhatók ki az összegző értékelés kompetenciaértékei: (50 * I. vagy módosítanak rajta az egyeztetésnek megfelelően. II. és az előbbiekben is használt táblázat alapján 1 és 5 közötti kompetenciaértékké váltja át a szoftver az átlag egy tizedesjegyre kerekített értékét.1 1. a matematikailag egész számra kerekített értékek adják ezen rész kompetenciaértékeit. egymástól függetlenül az indikátorok alapján értékeli a pedagógus e-portfólióját. egyeztetés szükséges. Az összegző értékelés: Részei – a részek aránya a végső kompetenciaértékben: I. Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit az kompetenciához tartozóan 1 és 5 közötti kompetenciaértékekkel látja el.6–1. Az egyeztetés után a bizottsági tagok vagy elfogadják az eredeti értékelést.

de a másik két bizottsági tag hitelesítése szükséges hozzá. 131 . Pedagógus II. ha minden kompetenciára legalább 3-as kompetenciaértéket kapott. azaz 40). Megjegyzés: módosítás a felvitt pontszámokban lehetséges. Ebből az alábbi módon számolandó a teljesítés mértéke: (összes kapott kompetenciaérték) / (összes kapható kompetenciaérték. A teljesítendő szintek az összegző értékelés alapján a pedagóguspálya fokozataiban: Fokozat Gyakornok Pedagógus I.1 4.8–2.2–5 Kompetenciaérték 1 2 3 4 5 A teljesítés százalékának kiszámításához a 8 kompetenciára összesen kapható maximum 8*5 = 40 kompetenciaérték jelenti a 100%-os teljesítést. Kutatótanár és Mesterpedagógus fokozatban a minősítés csak akkor „megfelelt”. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.7 1. erősség a 3 pontos indikátorok listája.3 3. Mesterpedagógus Kutatótanár % 60% 75% 85% Minimum elérendő kompetenciaérték 24 30 34 Az erősségek és a fejlesztendő területek meghatározását a szoftver automatikusan végzi: fejlesztendő terület a 0 pontos indikátorok.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az így kapott súlyozott értékhez a kompetenciaérték rendelése az alábbi átváltással történik: Súlyozott érték 1–1. További követelmények a minősítés teljesítéséhez: A minősítés „nem felelt meg”. ha az összegző értékelésben bármely kompetenciánál 1-es kompetenciaértéket kapott.6–3.4–4.5 2.

kapcsolati rendszerük: Projektterv Csoportprofil Osztályfőnöki munkaterv Gyermek/tanulói profil Tanmenet Tematikus terv A publikációk listája Fejlesztési terv Egyéb dokumentum Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kapcsolati rendszerük. egyben segítség a feltöltéshez: (Összesen legalább 10 darab óra.vagy foglalkozásterv. de minimum 1 csoportprofil töltendő fel.) Csoportprofil Csoportprofil Csoportprofil A megvalósítás dokumentumai Tematikus terv Tematikus terv Tematikus terv Az értékelés dokumentumai Foglalkozásterv Foglalkozásterv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Hospitálási napló Féléves ütemterv Csoportprofil Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Esetleírás IKT alkalmazása Szabadon választható dokumentumok. sz. de minimum 1 tematikus terv. ehhez szükség esetén maximum 3. 132 . Például: ha egy csoportprofilt tölt fel. és a tematikus tervekhez 3. melléklet A dokumentumok kapcsolati rendszere Alapdokumentumok. illetve 7 óra/foglalkozástervet tölt fel.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 9. akkor a követelményeknek eleget tesz. illetve szükség esetén maximum 3. ehhez két tematikus terv tartozik.

........................ sz........................ A tantárgy neve: ............ feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Az emberi erőforrások minisztere által 2013.................. Ssz................ 3................................................................................ 12......... november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 10..................................... 8...................... 11.................. 7......................... Az ajánlott évfolyam: ... 2.............................................. Témakörök Célok....................................... Dátum: ....................... 10.......................................... 1................ 5.... 4............................................ 6............................ melléklet Tanmenet A pedagógus neve: . A műveltségi terület neve: ................. 9... 133 .................................

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

11. sz. melléklet

Tematikus terv
A pedagógus neve: ................................................................................................................................................................................................................ A pedagógus szakja: ............................................................................................................................................................................................................. Az iskola neve: ...................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ................................................................................................................................................................................................................ Tantárgy: ............................................................................................................................................................................................................................... A tanulási-tanítás egység témája: .......................................................................................................................................................................................... A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: .............................................................................................................................................................. A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: ................................................................................................................... Tantárgyi kapcsolatok: .......................................................................................................................................................................................................... Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................. Felhasznált források: ............................................................................................................................................................................................................. Dátum: ...................................................................................................................................................................................................................................
Fejlesztési területek (attitűdök, készségek, képességek) Ismeretanyag (fogalmak, szabályok stb.)

Óra

A téma órákra bontása

Didaktikai feladatok

Módszerek, munkaformák

Szemléltetés, eszközök

Házi feladat

Megjegyzések

1. 2. 3.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

134

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

12. sz. melléklet

Óraterv – „A” változat
A pedagógus neve: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Tantárgy: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Az óra témája: ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Az óra didaktikai feladatai: .................................................................................................................................................................................................................................................. Tantárgyi kapcsolatok: ......................................................................................................................................................................................................................................................... Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat - és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): ............................................................................. Dátum: .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Időkeret

A tanulók tevékenysége

A pedagógus tevékenysége

Célok és feladatok

Módszerek

Tanulói munkaformák

Eszközök

Megjegyzések

A melléklet lehetséges tartalma:        a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban; az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése; az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével; az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák); a táblakép; a kivetítendő diák képe; a feladatok megoldása.
135

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

13. sz. melléklet

Óraterv – „B” változat
A pedagógus neve: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Műveltségi terület: ............................................................................................................................................................................................................................................................... Tantárgy: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Osztály: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Az óra témája: ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Az óra didaktikai feladatai: .................................................................................................................................................................................................................................................. Tantárgyi kapcsolatok: ......................................................................................................................................................................................................................................................... Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat - és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): ............................................................................. Dátum: .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Időkeret

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák
Eszközök

Megjegyzések

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

136

az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. képek a forrás pontos megnevezésével. szókártyák). a táblakép. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 137 . az óratervben megadott. a feladatok megoldása. a kivetítendő diák képe. nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek A melléklet lehetséges tartalma:        a kiosztandó feladatok. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az órán felhasznált szövegek. feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban.

.................................................. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag....................... Tantárgy: ....................................Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 14........................................................................................................................................................................... Az óra témája: ............................................................... Az óralátogató neve: ............................................................................................................................................. Az osztály: .............. Műveltségi terület: ................................... Dátum: ................................ Idő Az óra menete Megjegyzések Az emberi erőforrások minisztere által 2013.......................................... sz............................................................................................................................. 138 ........................................................... melléklet Hospitálási/óralátogatási napló A pedagógus neve: ..................................................................................................................... Az óralátogatás helye: .........................................................................................

hogy a problémák folytatódnak. indulatos. a tavaszi szünet végét szabva meg határidőnek. vékony. mert egy – általa igazságtalannak vélt – dolgozatjegyet kifogásolva fenyegetően ugrott fel a helyéről. röviden tájékoztatták problémájukról. 6. hogy a húga szokta őt megütni. Y. a gyerekkel foglakozó felnőtt részéről. tartalmas életet éljenek. alacsony ingerküszöböt.) Az osztályfőnök tanácsára korábban felkeresték a Nevelési Tanácsadót (a szülők bemutatják a szakvéleményt: a személyes adatok kitakarásával csatolható dokumentum). hogy a bejegyzések meghatározó többsége két pedagógustól származott. nem követi a pedagógusi utasításokat. és ha úgy látjuk.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 15. A szülők elmondták. Terápiát nem javasoltak. otthon is szívesen foglalkozik vele. ahol enyhe fokú autizmust. és engem is. Ezen a találkozáson már mint jövendő osztályfőnök is részt vettem.) A család: (a szülők az első találkozás alkalmával – az igazgató kérdéseire válaszolva – mutatták be családjukat). végig a kérdező szemébe nézve. és személyes találkozást kértek. hogy Y. A városban laknak megfelelő körülmények között.) Kérdésünkre elmondta.) A szülők által előadott probléma: Y. osztályos általános iskolás A tanulóval való első találkozás: a tavaszi szünet előtti utolsó hét (március vége). mind irodalomból közepes osztályzata van. és Y. Elvárásaik reálisak. bevágva maga mögött az ajtót.-t (ő fiú). megbeszéljük a gyerek segítésének módját iskolánk pszichológusának bevonásával. 40 év körüli. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. szellemi foglalkozású házaspár két gyereket nevel. fontos számukra. hogy tanulmányi átlaga félévkor 3. visszabeszél a pedagógusainak. amely tele volt bejegyzésekkel. (A szülők megmutatták Y.) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Y. érdeklődő tekintetű.6 volt. A szülők rendszerezett. rendezett életmódra nevelik gyermekeiket. (Mind matematikából.) A gyerek: (végig jelen volt a beszélgetésen) Középtermetű. (Arra kérdésünkre. hogy figyelemmel kísérjük Y. (Nem szólt bele a beszélgetésbe. tekintetük hitelesítette szavaikat. többi pedagógusánál is gyermekük viselkedéséről. netán verekedni. átlagon felüli intelligenciát és nagyon fejlett igazságérzetet állapítottak meg. szemüveges. A szülőkkel abban állapodtunk meg. az órákon való kifogásolható magatartás miatt született. (A szülők telefonon keresték meg az iskola igazgatóját. egy óvodás kislányt és Y. és nagyon szeret olvasni. A tanuló életkora: 12 év. ellenőrző könyvét. rendszeresen érdeklődtek nálam is. csak a hozzá intézett kérdésekre válaszolt pontosan fogalmazva. ezeket következetesen betartatják. (A szülők jó benyomást tettek ránk. valamint az átlagosnál is nagyobb türelmet minden. hogy harmonikus.) Az igazgató (az egyetértésemmel) felvette X. Valamennyi visszabeszélés. Az indok: hirtelen haragú. 139 . majd mosolyogva hozzátette. élénk. a gyerekeknek külön szobájuk van. csak a szülők és az iskola fokozott odafigyelését. (Ígéretüket betartva. Odafigyelnek gyermekeikre. komoly fiatalember. melléklet Esetleírás A tanuló neve: X. zavarja az órákat/foglalkozásokat. Y. A szülők együttműködésükről biztosították az igazgatót is. feltűnő. rendezetten öltözött. sz. a szülőknél is hatékonyabban tudja „leszerelni” kishúgát. határozott nemmel válaszolt. szereti a matematikát. és engedély nélkül kirohant a teremből. kiegyensúlyozott. Az utolsó intézményből azért tanácsolták el.-t a napokban a harmadik iskolából tanácsolták el. hogy a húgával szokott-e kiabálni.-t az osztályomba. magatartását.

de a kapott osztályzatot szó nélkül tudomásul vette. A következő dolgozat előtt valamennyi gyakorló feladatot megoldotta. megértésüket kérve.-nal a két iskola szokásrendszerének különbözőségéről. hogy mikor mondja el társainak az iskolaváltás okát. hogy ösztönösen azonnal kiállt a mellett a társa mellett. igazságos.) A kérdéseire választ kapott.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az új tanuló befogadtatásának folyamata:  Felkészítettem az osztályt Y. és az eredmény sem maradt el. tapasztalatairól. vagy nem értett egyet valamivel. 140 . türelmüket. mert el kellett jönnie a régi iskolájából. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. de előfordult. hogy segítsék Y.  Az első néhány nap elteltével tanítás után hosszan beszélgettem Y. hogy mi válthatta ki Y.  Összehívtam az osztályban tanító pedagógusokat. de hamar kiderült.) Következtetések:  A viselkedésbeli deviancia mögött átlagon felüli képességek is meghúzódhatnak. képes meggyőzni másokat. hogy nem is tudom. türelmetlenség miatt – gyengén sikerült. Hamarosan be. hogy Y. mert gyorsabban dolgozott a többieknél. illetve egyáltalán elmondta-e társainak átiratkozásának valós okát. Kijelentéseit indokolta.)  A szülőknek (értekezlet nem lévén ebben az időszakban) a szülői e-mail körön keresztül mutatkoztak be Y. fogadására (a gyerekeknek annyit mondtam róla. A nagyon érdeklődő. (Matematikatanára elmondta. mikor vallotta be. – Y. indulatosságát” korábbi iskoláiban. és azt is. hogy a valós okot mondja-e. amit a szülők elmondtak. intelligens kérdései meghazudtolták életkorát. és munkatempója is gyorsabb társaiénál. de hamar kitűnt. az első benyomásairól. ha nem értett valamit. és ő is meggyőzhető logikus érvekkel. hogy most nagyon nehéz helyzetben van. Azonnal visszakérdezett (mindig udvariasan). türelmes.) Kijelöltem mellé két „mentort” (befogadó. „szemtelenségét. (Rendkívül őszintén. hogy pedagógusát győzte meg a valamiért elmarasztalt gyerek ártatlanságáról.és elfogadták az osztály vezéregyéniségei. A reális. de udvariasan mondta el véleményét az új iskoláról. vagy – számára kevésbé szégyenletes – más magyarázatot ad. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és mutassák meg neki az épületet. őszinte gyerekeket). minden diákjára odafigyelő pedagógus képes.-ra. társairól. hogy az első dolgozata – elsősorban figyelmetlenség. Osztályzatai „vegyesek” voltak.-ra bíztam. figyelmüket.) Osztályfőnökként hamar meggyőződtem arról. szülei. akik azt a feladatot kapták. népszerű lett. Az órákon rendszeresen külön feladatokat kapott. ismertessék meg a szokásokkal. Aktívan vett részt minden órán. Annyira problémamentesre sikerült a beilleszkedése. hogy matematikai gondolkodása átlagon felüli mélységű. Tapasztalatok: A következő hónapokban egyetlen kollégától sem érkezett panasz Y. az ellenvetéseit hol elfogadtuk. mindenre figyelő gyerek rendkívül idegessé vált. és segítsék. Ez utóbbi elsősorban annak köszönhető. (Leginkább a társak részéről. amelynek kezelésére csak szakmailag-módszertanilag jól felkészült. akit igazságtalanság ért. segítőkész. beilleszkedését. és részletesen tájékoztattam őket mindarról. fogadják szeretettel. következetes értékelést a „fejlett igazságérzetű” diákok is elfogadják. hol nem. és elmondta ellenvéleményét (mindig érvekkel alátámasztva. félelmeiről. és tiszteletet vívott ki.

azt magas szinten. X. de igazságérzete változatlan maradt. hogy elhiggyék: egészséges a gyermekük. „Logikus” magyarázatot tudott adni arra is. mind a közösségnek akarnia kell.  A „beilleszkedés” kétirányú folyamat: mind az újonnan érkezőnek.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek  Az „alacsony ingerküszöböt” sem lépi át a gyerek. (Szelektált a tárgyak között. Több mint két évnek kellett eltelnie ahhoz. hogy jeles osztályzatot kapjon. Minden pedagógust felkerestek a fogadóóráján. további sorsa: Y. de a kezdő lépést a közösségnek kell megtennie. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. ha nem provokálják. hiszen a kapkodásból adódó hibákat már nem követte el). a 7. amit nem. Y. és 8. majd később hetente jelentkeztek nálam. 141 . amit szeretett. azt „jó” szinten. hogy miért nem fektet több energiát egy tárgyba csak azért. Jövőre érettségizik a reál tagozaton. A gimnáziumban is példás a magatartása.) Az emberi erőforrások minisztere által 2013. dicséretes jeles eredménnyel tanulta.) Az általános iskolát befejezve a város legjobb gimnáziumában folytatta tanulmányait. nagy népszerűségnek örvendő tagja. nem formális. és a pedagógus tudásával és az általa adott viselkedésmintával vívja ki tekintélyét. és a közös fogadóórára az előző évek rossz tapasztalatai miatt gyomorgörccsel érkeztek. hogy szorongva érdeklődjenek fiúk magatartása felől. Túljutva a kamaszkoron visszafogottabb lett (eredménye is javult. A középiskolában a diákönkormányzat „harcos”. osztályt kiváló (de sohasem kitűnő) eredménnyel végezte. foglalkozásából adódó eszközökkel próbálja kikényszeríteni azt. (A szülők az első hónapokban naponta. és mérnöknek készül.

november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.) 6. Az osztályfőnök és az osztály tanulói kapcsolattartásának. tanítás után vagy előtt stb. konzultáció az osztályban tanító kollégákkal. tanórán kívül). szabályai (csak az osztályfőnöki órán. az osztályfőnök magatartásbeli/viselkedésbeli elvárásai – a szabályszegés következményei 3. Adatok az osztályról: (évfolyam/osztály. osztályszintű programok tervezése stb. osztályfőnöki órán feldolgozott témák 9. A közösséggé alakulás érdekében szervezett programok. Egyéb programok. osztályfőnöki órai beszélgetés/előadás formájában. ez ek tervezése. a pedagógus szakórájához csatlakozó szünetben. tanórán kívüli iskolai vagy osztályprogram keretében) 7. Betartandó „belső” szabályok. Esetleges egyéb feladatok (az iskolai munkatervnek az osztály számára előírt feladatai. Az egészséges életmód igényének kialakítása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (a napi munka során. a közösségalakítás eszközei (osztályfőnöki órán. sz. az egyéni problémák megbeszélésének módja. bármelyik szünetben. Kulturális programok 8. 142 . életkor szerinti megoszlás. A szülőkkel való kapcsolattartás formái („szabályok”. változat (belépő osztály) 1.) 11. a tanulási módszerek tanításához kapcsolódó osztályfőnöki órai programok stb. bevezetendő szokások) 10. az életkoreltérés oka) 2. létszám. a többségnél sokkal idősebb/fiatalabb gyerekek száma. A tanulás támogatása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (hospitálás az osztály óráin. a felelősségérzet erősítése érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység 5.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 16. Az osztályfőnöki tevékenység során esetlegesen felhasznált szakirodalom Az emberi erőforrások minisztere által 2013. fiú-lány megoszlás. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 1.) 4.

pozitívumok. ezek kisebb csoportjával vagy a teljes közösséggel. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a tanév céljainak kijelölése  Az erkölcsi. ill. szociometriai felmérések stb.)  Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása terén (beszélgetések szervezése az osztályban tanító pedagógusokkal. XI/E/8. egyéni beszélgetések. az osztályfőnöki órák tematikájának célirányos tervezése. az osztályfőnöki órák tematikájának célirányos megtervezése stb. melléklet Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 2. osztályszintű vagy kiscsoportos feladatok. Csoportprofil (csatlakozó dokumentum. a segítségre szoruló tanulók megsegítésének alakulása 2. internetes kommunikáció („mint cél”) stb. a tantárgyakhoz való viszony.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 17.)  Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása terén (szülői értekezletek tematikájának célirányos megtervezése. hiány okai)  Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása  Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása  Az egyéni problémák megoldásának. Az előző tanév tapasztalatai alapján szükséges feladatok kijelölése  Az erkölcsi. tanulás-módszertani előadások. ld. változat (A pedagógus legalább egy éve osztályfőnöke az osztálynak) 1.b.)  Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása terén (együttműködés az osztályban tanító pedagógusokkal. Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. célcsoportos. magatartási szabályok betartása terén (a korábbi szabályok megváltoztatása. programok szervezése. sporttevékenység. közösségi programok. – az esetleges érdeklődés. viselkedésbeli. óralátogatások stb. „szülőklub” Az emberi erőforrások minisztere által 2013.)  A közösség alakulása terén (osztályszintű.a. negatívumok és ezek okai)  A közösség alakulása (szociometriai felmérés eredménye. viselkedésbeli. az osztályfőnöki óra témájának kijelölése stb. több felmérés összehasonlítása – az esetlegesen tapasztalt anomáliák okai) esetén  Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása az előző év során (a tanulási módszerek eredményessége. az esetleg tapasztalt anomáliák okainak elemzése)  Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása (a kultúrához. magatartási szabályok betartásának szintje (a kitűzött célok és az eredmény összevetése. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? című fejezet c) segítő szempontsora) VAGY 1. óralátogatások. a művészetekhez való viszony. kiscsoportos vagy egyéni beszélgetések szülőkkel. Az előző tanév során tapasztalt fejlődés bemutatása. közösségi programok. sz. 143 .)  Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása terén (együttműködés szaktanárokkal és szülőkkel. a pedagógusokkal való kapcsolat általános jellemzői. tréningek szervezése stb.

a szülői elektronikus levelezőkör célirányos felhasználása a kommunikáció javítása érdekében)  Az egyéni problémák megoldása. a többi pedagógus tájékoztatása és bevonása a segítségnyújtásba.) 3. a Gyermekjóléti Szolgálat bevonása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a segítségre szoruló tanulók megsegítése terén (segítségre szoruló tanulók és problémáik elemzése. a szülőkkel való kapcsolattartás. osztályszintű programok tervezése stb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek szervezése. barátok bevonása a segítségnyújtásba stb. Esetleges egyéb feladatok (az iskolai munkatervnek az osztály számára előírt feladatai. a közös problémák megbeszélésére. ezek tervezése. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. az osztálytársak.). nevelőmunkájuk segítése. a megoldás/segítség módjainak meghatározásával: pl. 144 .

XI/E/8. diszlexia.) Az egyéni fejlesztés formái és gyakorisága: (órai differenciálás. szülőtől. A fejlesztés területe: (tevékenységi terület. tanítási órán kívüli korrepetálás.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 18. minden órán. Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz. példatár. alakfelismerési zavar.) Az egyéni fejlesztéshez használt eszközök: (a csoportétól eltérő tankönyv. egyéni beszámoltatással. más segédeszközök) A fejlesztés során elért eredmény mérésének. diszkalkulia. ill. képességvizsgálat eredménye – más is. több is megjelölhető) A jelölt rész helyettesíthető a tanuló személyiségprofiljával ld. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. munkafüzet. kollégáktól szerzett ismeret. sorbarendezési zavar. az egymásutániság felépítése nehézséget jelent. forrásanyag. foglalkozásokra bontott tematikája (a csoporttal feldolgozott anyagtól eltérő mennyiségű. otthoni feladattal. a térbeli relációk helyes felismerésének nehézsége. egyéni foglalkozás – több is megjelölhető. A tanuló évfolyama/osztálya: Az egyéni fejlesztés indoka: (tanulási zavar. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. összetételű an yag bemutatása) Az egyéni fejlesztés eredménye vagy kudarca: (osztályzat javulása. téri orientáció zavara. csak az egyszerre jelenlévő ingereket tudja hatékonyan feldolgozni. az egyensúlyérzékelés zavara és a bizonytalan testséma. – vagy kiemelkedő tehetség. a nagy és a finommozgás koordinációjának zavara. több is megjelölhető) Az egyéni fejlesztés szükségessége azonosításának módja: (saját tapasztalat. IKT segítségével) A fejlesztés éves/féléves/egy tematikus egységre/egy képességterületre vonatkozó. hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? című fejezet d) segítő szempontsora. az esetleges kudarc okainak elemzése. szakkör. hetente egy órában stb. értékelésének eszközei: (a csoporttal azonos módon. 145 . diszgráfia. az átlagosnál gyorsabb haladási sebesség – más is. IKT-eszközök. házidolgozat értékelésével. sz. írásbeli feladat elkészítéséhez több idő/több feladat biztosításával. versenyeredmény – dokumentumokkal igazolva. Y. képességbeli fejlődés. képesség stb. melléklet Az egyéni fejlesztési terv sablonja és tartalmi elemei A fejlesztésbe bevont tanuló neve: X. nevelési tanácsadó javaslata. saját készítésű feladatlapok.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

19. sz. melléklet

Példák hospitáláshoz kapcsolódó reflexióra
1. példa: Az órát nem szakmai szempontból figyeltem (más szakos vagyok). Arra voltam kíváncsi, hogy tanítványaim, akiknek osztályfőnöke/tanára vagyok, hogy viselkednek X. Y. kolléga óráján, mennyire sikerül a diákokat motiválnia. Tapasztalatom szerint a kollégát a diákok többsége tiszteli, a kolléga az óra minden percében mindenkire figyel, aki lemarad, elkalandozik, azt gesztusokkal, mások számára alig észrevehető jelekkel figyelmezteti. Végig a gyerekek szemébe nézve magyaráz, onnan olvassa ki, hogy milyen szinten értik az elhangzottakat. Megfelelően sok az óraközi önálló vagy pármunka, ezt az időt használja ki arra, hogy egyéni segítséget nyújtson azoknak, akiknek szükségük van rá. Méltán népszerű a kolléga a diákok körében. Feladataim (osztályfőnökként):  Megdicsérni az egész csoportot az órán tapasztalt fegyelmezett munkájukért  Osztály előtt elismerni B. T. aktivitását, okos hozzászólásait. (B. T. az én tárgyamból és a hasonló képességekre épülő tárgyakból gyengébb teljesítményt nyújt. A gyakori elmarasztalás a „rossz tanuló” képzetét keltheti benne. Biztosítanom kell arról, hogy az erősségei előttem is láthatóvá váltak ezen az órán. Ezt a tapasztalatomat meg kell osztanom azokkal a kollégákkal, akiknek a tárgyából B. T. gyenge teljesítményt nyújt.)  Tájékoztatni a kollégát, hogy K. M. tanuló nem a képességei gyengesége miatt tartozik a gyenge közepes mezőnybe az ő tárgyából. Más tárgyakból képes kiemelkedő teljesítményre. Meg kell találnia K. M. motiválásának módját.  Külön elbeszélgetni X. Y.-nal és Z. W.-vel, akiket óra közben figyelmeztetnie kellett a kollégának (meg kell értetni velük, hogy gyengébb teljesítményükért ne a tanárt okolják).  Felelősségre vonni az órára késve érkező két diákot.  Meg kell beszélnem a kollégával, hogy U. T. diáknak milyen segítséget nyújtsunk, hogy fel tudjon zárkózni. (Korrepetálásra kötelezni? A szülőkkel beszélni? Tanulópárt állítani mellé?)  Felhívni a gyerekek figyelmét a tanterem rendjére (táskák, kabátok szanaszét hevernek, a padokban rendetlenség…)  Több lehetőséget kell adni a diákoknak az otthon elvégezhető alkotómunkára! Láthatóan szívesen vállalkoznak egyéni produkciókra.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

146

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

2. példa: Az órát szakmai-módszertani szempontból figyeltem. Kollégám 20 éves tapasztalattal és kiváló eredményekkel rendelkezik. Tanulni szeretnék tőle. Meglepett, hogy az órán nem történt semmi különösen figyelemre méltó dolog, mégis az összbenyomásom nagyon jó volt. A házi feladatot nem kérte számon, az óra közben mégis mindenkiről kiderült, hogy elkészítette-e, és milyen minőségben. Az óra eleji feladatok megoldásából és kérdések megválaszolásából az otthoni feladat minden lényeges elemére fény derült. Mindenki megszólalt az órának ebben a részében! Az új anyag felvezetése olyan természetesen illeszkedett az előzményekhez, hogy észre sem vettem, mikor lépték át az új ismeretszerzés határát. A feladatlap, amely átvezetett a régiből az újba, kiváló volt. (Mellékelem.) Az óra második részében (20–45. perc) szinte csak a diákok beszéltek, egy tanári kérdésre átlagosan három diákmegszólalás jutott. (Nagyon érdekes volt, hogy a diákok milyen sokszor letértek a tanár által kijelölt útról, és a kolléga milyen könnyedén vezette vissza őket; mindig elismerve az elhangzottakból azt, ami figyelemre méltó, indokolva cáfolta a tévedéseket. Nem fojtotta bele senkibe a szót, és nem szégyenített meg senkit, de az eredeti gondolatot megfogalmazó diáknak mondott egyegy szava, gesztusa nyomán szinte megdicsőült a gyerek.) Az óravezetés higgadt, nyugodt, éppen megfelelő tempójú volt. Mindenki dolgozott, minden percben történt valami fontos, befejezték a téma feldolgozását, és még az óra végi lényegkiemelésre, ismétlésre is volt idő. Amit érdemes megtanulnom a kollégától:  Az anyag otthoni tudatos feldolgozását, a gondos és meggondolt előkészítést. (Különösen a feladatok válogatására kell nagy súlyt helyezni. Alap a tankönyv, de a kérdések sorrendje, az egyes kérdések és feladatok kisebb egységekre bontása a siker titka.)  Olyan biztos tudással kell a gyerekek elé állni, hogy az óra minden percében rájuk tudjak figyelni, ne kelljen a következő lépésen gondolkodnom.  Nagyon sokat kell dicsérni! A gyerek minden mondatában meg kell találni a jót akkor is, ha összességében nem helytálló a megszólalása.  Mindent a gyerekekből kell kiszedni, nem szabad elsietni a következtetések levonását. Amire ők jönnek rá, jobban rögzül, mint amit én mondok meg.  A lényeget nem elég nekem elmondani: el kell ismételtetni – különböző kérdések, feladatok segítségével – a tanulókkal; meg kell győződni arról, hogy mindenki megértette-e. Amivel nem értettem egyet:  Túl halkan beszél, az én erőteljesebb hangomra figyelni kevésbé megerőltető a gyereknek.  Nem lehet csak a gyerekekre bízni a jegyzetelést. Táblavázlat kell.  A „folyamatban” történő házi feladat ellenőrzése mellett néhány füzetet is ellenőrizni kell, mert így elsikkad, ha valaki nem készítette el a feladatát.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

147

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Mellékletek

 Nemcsak pozitív visszajelzést kell adni. Aki nem a kérdésre válaszol, vagy rossz választ ad, annak jelezni kell, hogy nem volt elég figyelmes vagy meggondolt.

Feladataim:  Meglátogatni a kolléga más típusú óráját is. (Pl. számonkérő órát.)  Más kollégák óráit is megnézni.  Feladatlapokat készíteni, illetve kérdéssorokat gyűjteni miden témakörhöz (ehhez az szükséges, hogy a teljes témakör tanítására egyszerre és ne óránként készüljek fel. Csak akkor lehet jó módszereket választani, helyesen felépíteni a témakör tanítását, ha minden részletében átlátom, előzményeivel és a következő témakörrel való összefüggéseivel együtt.) Magabiztosnak kell lennem, és ez csak komoly felkészülés után lehetséges.  Visszafogni magam az órákon: ne én legyek a főszereplő.  Az óra tervezésekor nem percekre bontott tervet kell készíteni, hanem az óra módszertani egységeinek időtartamát megtervezni, hogy ne zökkentsenek ki a gyerekek más irányba vivő hozzászólásai.  Sokkal többet dicsérni a gyerekeket, megszólalásaikat előítélet nélkül meghallgatni. (Nem csak a „jó tanuló” mondhat okosat, és nem mindig mond helytelen dolgot a „rossz tanuló.”) Tudatosítani kell magamban, hogy egy új témakör feldolgozása során nemcsak célirányos hibátlan mondatok hangozhatnak el. Összességében: Nagyon sokat kell még tanulnom ahhoz, hogy az „átlagos” órám is ilyen eredményes legyen. Más a személyiségem, habitusom, mint a kollégáé. Nem biztos, hogy hiteles lennék, ha átvenném a kolléga szófordulatait, gesztusait.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag.

148

(az öt feladat mindegyike 10-10 pontot ér. melléklet Példa egy dolgozat eredményeivel kapcsolatos reflexióra A dolgozat eredménye Tantárgy: Osztály: 11. feladat 2 Összes 19 (2) Értékelés: A dolgozat átlageredménye eltér a csoport eddig tapasztalt teljesítményétől. feladat 5 … 2. illetve gyakorlást igénylő feladatok esetében – az elégséges alsó határa lehet 50%. 2. ennek ellenére – a szorgalmuk miatt – többen a képességeiket felülmúló teljesítményre képesek. amelyekhez önálló gondolatok nem szükségesek. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. és jelest csak a hibátlan munkára adunk. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. feladat 5 … 3. nehézségi szintjük szerint) A pontszámok osztályzatra váltása: 30% (15 pont)-tól elégséges 50% (25 pont)-tól közepes 75% (32 pont)-tól jó 90% (45 pont)-tól jeles (Más lehetőségek: egyenletes elosztás vagy – új gondolatot nem kívánó. … 1. 149 . (Más lehetőségek: különböző pontot érnek a feladatok. feladat 4 5. csak memorizálást. sz. ezért sikeresen reprodukálják azokat az ismereteket. felkészülést/gyakorlást/memoritertanulást ellenőrző dolgozat) A dolgozat anyaga: (feladatlap vagy kérdéssor mellékelve) Pontszámtáblázat: A dolgozat összpontszáma 50 pont. A csoportban a tantárgy sikeres tanulásához szükséges képességekkel csak kis mértékben rendelkező tanulók is szorgalmasak. stb.) A dolgozat eredményeinek eloszlása: elégtelen: elégséges: közepes: jó: jeles: 3 tanuló 2 tanuló 6 tanuló 4 tanuló 1 tanuló A témazáró dolgozat feladatainak ponttáblázata: Tanuló 1. F egyik csoportja (a tárgyat alapóraszámban tanulók) Az osztály/csoport létszáma: 16 A dolgozat típusa: egyórás témazáró (más lehetőségek: új ismeret megértését mérő egész órás vagy rövidebb dolgozat.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 20. Kiemelkedő képességű diák nincs. feladat 3 4.

megfogalmazható más feladat. amennyit kellett volna. az 5. feladatot kivéve. amelyből a pedagógus azt a következtetést vonja le.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az a témakör. Ezért: o A dolgozatjavítást követően beadandó házi feladatként a jellemző hibákkal kapcsolatos feladatsort adok házi feladatnak. ameddig az alapokat nem tanulja meg mindenki legalább elégséges szintig. feladatot kivéve. Természetesen olyan helyzet is van. a megértést vizsgáló röpdolgozatot 7 tanuló közepesre. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. nem tanította meg elég alaposan az ismeretanyagot. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Feltehetően a kérdésfeltevés. hogy a pedagógus a dolgozat íratását nem csupán „osztályzatszerzés”-nek tekinti. tanártól függően. A bevezető órákat követő. 5 tanuló jó eredményűre és 4 tanuló jelesre írta. 150 . Ezt a feladatot – majdnem ugyanebben a formában – házi feladatként megoldották a gyerekek. Van olyan eredmény. amelyet ez a dolgozat zárt.) Valamennyi feladatra született – több – hibátlan megoldás. memorizálás folyamata van. a többieknek fakultatív módon lehetőséget adok javító dolgozat írására (tanórán kívül).  Ismét fel kell hívni a tanulók figyelmét arra. o A beadott feladat kijavítását követően (legkésőbb egy hét múlva) az elégtelent és elégségest szerzett gyerekeknek kötelezően. így az egymásról másolást kizárhatjuk. a későbbi anyagrészek megértése szempontjából nagyon fontos. mert úgy értékeli. Az ezt követő gyakorló-alkalmazó órák során változó hozzáállással rögzítették a tanultakat. (Ehhez hasonló módon korábban nem tettem fel kérdést az adott ismeretre. addig nem mehetünk tovább. sőt témakörtől függően is.  Tekintettel a témakör fontosságára. Ez bizonyítja. a gyenge jegy hanyagságának vagy gyengébb képességének az eredménye.) Következtetések:  A feladatsor összeállítása megfelelő volt. az 5. további órákat kell a témakörre szánnia. A legtöbb problémát a 3. A házi feladatot „személyre szabva” kapják. hogy nem magyarázta el. A reflexió lényege az elemzés. hogy minden tanulónak vállalnia kell hiányos felkészültsége következményeit. amikor a pedagógus nem ad lehetőséget a javításra. feladat okozta (legalacsonyabb az átlagpontszáma). amelyet be kell adniuk a tanulóknak. a feladat megfogalmazása szokatlan volt a diákoknak. mind a következtetések nagyon eltérőek lehetnek iskolától. A sok hiba és hiányosság oka a gyakorlás és a figyelem hiánya. amely elsősorban egyéni feladat. Megjegyzés: Mind az értékelés. hanem hiteles visszajelzésnek is saját munkájáról és a tanulók felkészültségéről. (Feltehetően a jól sikerült röpdolgozatot követően nem foglalkoztak annyit a tárggyal. Ugyanannál a pedagógusnál ugyanannak a csoportnak két hasonló értékű dolgozata esetében is levonható más következtetés. Erre részben jó megoldást is csak kevesen adtak. A kettő között a gyakorlás. csoporttól. hogy a megértés még nem tudás.

munkaformák. munkaformákkal. valamint a minősítéssel kapcsolatos alapfogalmak szócikkeit tartalmazza. differenciálás Nevelési-oktatási eljárás. munkaformája. Fogalomtár A fogalomtár azoknak a fontosabb fogalmaknak a rövid. és a későbbiekben tovább bővülhet újabb fogalmakkal. Az egyéni munkának különböző típusai vannak attól függően. Didaktikai feladatok lehetnek például: a témakör bevezetése. az egyéni bánásmód biztosítása. A didaktikai feladatok hozzárendelhetők a tanév. az ismétlés. 151 . Így megkülönböztetünk egyedül végzett munkát. A csoportmunkát csoportvezetők segíthetik. hogy világos legyen a csoportmunka időkerete. de együttműködve egymással. tömör magyarázatát kínálja. az ismeretbővítés. didaktikai feladat A nevelési-oktatási stratégia része. A csoportmunka hagyományos típusában a csoport tagjai azonos feladatot kapnak. egyéni munka A tanulásnak és a tanításnak az a szervezési módja. A differenciálást adaptív módszerek. A pedagógus partneri. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a tanulási-tanítási folyamat szakaszait és szervezését határozza meg. szolgálhatja a felzárkóztatást és a tehetséggondozást is. amikor a tanulók csoportban oldanak meg egy feladatot. gyakorlattípusokkal és eszközökkel valósíthatók meg. alkalmazása révén valósítja meg a pedagógus. Fontos. egy-egy témakör vagy a tanóra egyes szakaszaihoz. segíti a csoportok munkáját. részben vagy teljesen egyénre szabott tanulói munkát. illetve a foglalkozáslátogatás kontextusában értelmezik. amelynek célja a gyermek egyéni sajátosságaihoz igazodó fejlesztés. A kooperatív tanulásra épülő csoportmunkában a tanulók különböző feladatot oldanak meg a csoporton belül. és az útmutatóban megjelenő jelentésüket igyekeznek egyértelművé tenni. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Tehát a szócikkek a fogalmakat a pedagógiai e-portfólió és az óra-. A csoportbeszámolókat és a munka értékelését célszerű úgy megszervezni. hogy a pedagógus milyen mértékben igazodik az egyéni sajátosságokhoz a feladat meghatározásakor. osztálytermi kommunikációs. az értékelés stb.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár XIV. Különféle módszerekkel. önállóan oldanak meg egy feladatot. szakpedagógiai. az ellenőrzés. rétegmunkát. A fogalomtár elsősorban általános pedagógiai. támogatói szerepben figyeli. hogy minden csoport aktívan vegyen részt benne. munkaformája. didaktikai. az összefoglalás. amikor a tanulók egyénileg. amelyeket a pedagógusok és a szakértők a pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítés során használhatnak. a gyakorlás. csoportmunka A tanulásnak és a tanításnak az a szervezési módja. eszközök stb.

illetve az egyének szintjén. amelynek célja a tanulók tudás. válogatott dokumentum. fejlettségi szintjére. Például egy tanuló szövegalkotási folyamatát külön e-portfólióban lehet szemléltetni az anyag. Lehetővé válik általa. egységes keretrendszerbe foglalva teszi hozzáférhetővé a pedagógus és a tanuló számára.és fejlettségi szintjének felmérése. A munkaportfólió a pedagógus teljes munkáját tükröző. tutorálja a tanulási folyamatot. Az értékelés különböző szinteken történhet: nemzetközi. webalapú tanulásból és távoktatásból) építkeznek. Célja egy jelenség. hogy a pedagógus egy virtuális tanulási környezetben. A tanulási-tanítási folyamatot interaktív oktatószoftver(ek) alkalmazásával. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. országos. nevelési-oktatási tevékenységét szemléltető dokumentumok és az ezekkel kapcsolatos reflexiók gyűjteménye. Az értékelési portfólió az adott minősítési eljáráshoz és szempontrendszerhez igazodó. Olyan tevékenységek gyűjtőneve. a tananyagfejlesztő tevékenységet is. egy adott tanulási-tanítási egységben olyan pedagógiai tevékenység. közvetlen találkozás nélkül támogassa. folyamat. személy vagy tárgy érzékletes.és reflexiógyűjtemény. e-portfólió A pedagógus munkáját. Mindkét e-portfólió tartalmazhat különböző típusú és forrású dokumentumokat. Funkciója szerint megkülönböztetünk diagnosztikus (helyzetfeltáró). magukban foglalják a tanulási-tanítási rendszert. formatív (fejlesztő) és szummatív (minősítő) értékelést. esemény. értékelés A tanulási-tanítási folyamatban. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. Az értékelést különféle értékelési eszközök támogatják. amelyek három forráshalmazból (számítógéppel segített tanulásból. e-tanulás Más néven e-learning. folyamatosan bővülő dokumentum. Nem csak a pedagógusnak lehet e-portfóliója. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. regionális szinten. hanem egy pedagógiai intézménynek. Számítógépes hálózaton érhető el.és időkorlátoktól független tanulási-tanítási forma.és reflexiógyűjtemény. Az ellenőrzés didaktikai feladatához is kapcsolódik. a pedagógus szakmai munkáját bemutató. tér. szemléletes bemutatása.és az ötletgyűjtéstől a vázlatíráson és a piszkozatok megfogalmazásán át a szöveg végső kidolgozásáig és bemutatásáig. 152 . ellenőrzés A tanulási-tanítási folyamathoz. egy adott tanulócsoportnak vagy egy tanulónak is. Egy tanulási-tanítási szakaszhoz is lehet e-portfóliót kapcsolni. amelynek célja a fejlesztő visszacsatolás a tanulók teljesítményére. egy intézmény és intézményen belüli csoportok. Az e-portfólió típusai: munkaportfólió és értékelési portfólió. Az ellenőrzéshez szervesen hozzátartozik a tanulói teljesítmény értékelése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár elbeszélés Nevelési-oktatási módszer. Az emberi erőforrások minisztere által 2013.

A pedagógusok ismeretbeli. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban a pedagóguskompetenciák meglétét. Fontos. párhuzamosan folyik. logikai műveletet végeznek a tanulók a gyakorlat megoldása közben. IKT Jelentése: információs és kommunikációs technológiák. -rendezés. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az alkalmazás gyakorlását szolgálja. Ezek lehetnek például: felismerés. -feldolgozás. gyakorlattípus A nevelési-oktatási célok. illetve az IKT-ra épülő eszközöknek. fejlettségi szintjét jelző tevékenység. mind pedig tértől és időtől függetlenül is megoldható. a fejlesztés megvalósításának eszköze. kommunikáció stb. gyakorlás Egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. A tanórán szervesen kapcsolódik az ismeretbővítés folyamatához. A fejlesztő gyakorlatokat egyrészt aszerint lehet csoportosítani. választás. önálló tanulási tevékenységen alapul. amilyen arányban feltétlenül szükség van rá. közös nevelési-oktatási célok jellemzik. 153 . hogy a pedagógus a nevelési-oktatási célnak megfelelően. törlés. Másrészt a gyakorlatok típusát meghatározhatja az is. csoportosítás. Alkalmazásának céljai különbözőek lehetnek: információgyűjtés. tevékenységét leíró indikátorok a pedagóguskompetenciák fejlettségi szintjét leíró sztenderdeket alkotják. megnevezés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár frontális munka Az órának az a szervezési módja. átalakítás. -megosztás. amikor az együtt tanuló és tanított gyermekek tanulási tevékenysége egy időben és általában egy ütemben. kiegészítés. alkalmazás. indikátor A szó jelentése a szakterülettől függően többféle lehet: ’jelzőanyag.és viselkedésleírásokat nevezzük indikátoroknak. igazodjanak a tanulók egyéni sajátosságaihoz. jelzőszám. Az IKT felhasználható a különféle didaktikai feladatok megvalósításában is. hogy a tanulók szóban vagy írásban végzik-e őket. összehasonlítás. elemzés. arányosan és változatosan alkalmazza a különféle gyakorlattípusokat. és fontos más munkaformákkal felváltva alkalmazni. motiválóak legyenek. amely a tanulók által elsajátított ismeretek alkalmazását. attitűdbeli és képességbeli tudását. Ezért célszerű frontális munkát csak olyan arányban szervezni a tanórán. módszereknek és eljárásoknak az alkalmazása az oktatásban. munkaformája. az egyéni tanulási-tanítási célokhoz igazodjon. alkotás stb. jelző’. hogy a házi feladatok az egyéni fejlesztést is szolgálják. A frontális munkát az egész tanulócsoportra vonatkozó. és kevéssé alkalmas arra. hogy a tanulók egyéni sajátosságaihoz. helyettesítés. hogy milyen tevékenységet. A frontális szervezési mód pedagógusközpontú. gyűjtés. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. amely a tanítási órán kívül végzett. milyen gondolkodási. házi feladat Nevelési-oktatási módszer. Fontos. segítségével a tanulás támogatása mind a tanórákon.

b) szemléltetésre. a gyermekek motiválása a fejlesztési folyamatban. tartalmát. e) a tanulók kooperatív tanulására. munkáltatásra. Megkülönböztetünk óra eleji. játék Nevelési-oktatási módszer. Az óratervben/foglalkozástervben a nevelési-oktatási célok között célszerű megfogalmazni azt is. Fontos. amely a gyermekek egyéni. amely magában foglalja az adott területtel kapcsolatos attitűdöt. a beszédértés. az olvasás és a szövegértés. a tantárgyi rendszert. f) számítógépes programra stb. páros vagy csoportos játéktevékenységére épül. ismétlésére. az egyes tantárgyak témaköreit.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár ismeretbővítés A nevelési-oktatási folyamathoz. Célja a korábban elsajátított ismeretek felidézése. készségeket. d) tanulói kiselőadásra. megnevezése. problémaalapú. hogy a pedagógus minél nagyobb arányban válassza a tanulók aktív és interaktív tevékenységére épülő ismeretbővítési eljárásokat. készség. Az új ismeretek elsajátításának különböző kognitív útjai lehetnek: a) a tanulók aktív feladatmegoldására. kompetencia A pszichikus képződmények olyan rendszere. A játék speciális fajtája a kommunikációs nevelést szolgáló szerepjáték. A tanórán a gyakorlatok előtt is szükség lehet az előzetes ismeretek felidézésére. 154 . kerettanterv Az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott pedagógiai dokumentum. A nevelés-oktatás tartalmának. értelmezése vagy alkalmazása stb. Célja az adott kompetencia használatához szükséges készségek és képességek fejlesztése. évfolyamonkénti követelményeit és az ajánlott időkeretet. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. Rögzíti az egyes iskolatípusokban és fejlesztési szakaszokban a nevelés-oktatás céljait. épülhet. témakört bevezető és év eleji ismétlést.és képességfejlesztés A kompetenciafejlesztés része a nevelési-oktatási folyamatban. felfedeztető tanulásra. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Ez szorosan kapcsolódik az adott kompetencia részét képező attitűd(ök) formálásához és az új ismeretek bővítéséhez is. valamint az írás és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése. Az ismeretbővítés folyamatának elmaradhatatlan része az ismeretek alkalmazása. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. ismétlés A nevelési-oktatási folyamathoz. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. Célja a játék által a nevelési-didaktikai célok és feladatok megvalósítása. c) a pedagógus közlésére. hogy az adott órán milyen tudásszint elsajátítása a cél: az új fogalom felismerése. A minden műveltségi terület tanulását és tanítását megalapozó anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének fő területei: a beszéd és a szóbeli szövegalkotás. képességeket és ismereteket. amely a Nemzeti alaptantervet követően a tartalmi szabályozás következő szintjét képviseli. Célja a meglevő ismeretekre építve a tanulók ismereteinek bővítése.

egyesített. esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség. önálló tanulás. attitűdöknek és képességeknek az összességét nevezi meg. a közéletben és a magánélet különféle színterein való boldoguláshoz. diákkvartett stb. a munkában. szóforgó. Fontos. összesített’. amely történhet párban vagy csoportban. kooperatív tanulás Egyrészt tanulási-tanítási módszer. az adott szakterülettel összefüggő kompetenciák is kapcsolódnak. hatékony. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. szociális és állampolgári kompetencia. A nemzetközi és nemzeti tartalmi szabályozó dokumentumokban megadott kulcskompetenciák az intézményes nevelés minden szintjére és színterére vonatkoznak. munkájuk értékelése. digitális kompetencia. ezáltal a különböző minősítési szintekhez tartozó indikátorok integrált és kumulatív rendszert alkotnak. szakértői mozaik. A műveltségi területekhez sajátos. pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák. A pedagógus -életpályamodellben az egyes minősítési szintek sztenderdjei egymásra épülnek. A magasabb szinteken az alacsonyabb szinteket leíró indikátorok mellett újabb és integráltabb indikátorok jelzik a teljesítendő követelményeket. Az Európai Unió által megadott kulcskompetenciákra épülnek a Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció. matematikai kompetencia. mozaiktechnika. kumulatív A szó jelentése: ’felhalmozódó. és pozitív függés.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár az intézményes nevelés célrendszerének meghatározó elemei a fejlesztendő kompetenciák. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. A nyolc pedagóguskompetencia azon tudásnak. Megnő a csoporttagok egyéni felelőssége. kulcskompetencia Olyan kompetencia. amely minden egyén számára szükséges a társadalmi életben. idegen nyelvi kommunikáció. Hasznos. másrészt a csoportmunka egyik szervezési módja. Hagyományosan a tanulók a pedagógus kérdéseire válaszolva dolgozzák fel a tananyagot. minden csoporttag részt vesz a feladatmegoldásban. csoportinterjú. hogy a pedagógus kérdései problémamegoldásra. hogy tevékenységüket. A kooperatív tanulásnak különféle technikái alkalmazhatók: beszélgető korongok. ha a Az emberi erőforrások minisztere által 2013. 155 . Lényege. hogy a tanulók a közös cél eléréséhez egyéni teljesítményükkel is hozzájárulnak. a magasabb szintek indikátorai magukban foglalják az alacsonyabb szinteket. fejlődéshez. amely dialogikus szóbeli közlésre épül. építő egymásrautaltság alakul ki a csoporton belül. helytálláshoz. amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra. A pedagóguséletpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban nyolc pedagóguskompetencia alapján történik a pedagógusok minősítése. gondolkodásra ösztönözzék a tanulókat. A tanulók együttműködésén alapuló tanulást jelenti. megbeszélés Nevelési-oktatási módszer. természettudományos és technikai kompetencia.

amely igazodik az Európai Unió oktatáspolitikai programjához és Magyarország oktatáspolitikai törekvéseihez. célokat. adaptív módszereket.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár megbeszélésben a tanulók is lehetnek a diskurzus kezdeményezői. 156 . Az emberi erőforrások minisztere által 2013. nevelési alapelv A pedagógiai tevékenységet meghatározó. amelyeket mindennapi. az egyéni bánásmód elve. az elvárt viselkedési formák megnevezését is. viselkedésében. amely szerint a tanulók egyéni sajátosságaihoz és a csoport jellemzőihez igazodó fejlesztési célokat. egymásnak is feltehetnek kérdéseket. amely során a tanulók tárgyakkal vagy eszközökkel manipulatív tevékenységeket végeznek különféle nevelési-oktatási célok érdekében. A produktivitás elve szerint a képzés során a tanulóknak olyan használható kompetenciákat kell elsajátítaniuk. a folyamatosság. ezt alapozza meg az ismeretek elsajátítása. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. További nevelési alapelvek lehetnek: a célszerűség. illetve egy adott tanulási-tanítási egység lezárásakor várt eredmény. célokat és feladatokat. A kreativitás és a tevékenységközpontúság elve szerint a fejlesztő gyakorlatok a tanulók kreativitására és minél sokrétűbb tevékenységére épülnek. a pedagógus támogatásával. hogy a tanulási-tanítási tevékenységek eredményeképpen milyen változás történik az adott területen a tanuló személyiségében. A fejlesztés elsődlegességének elve szerint a tanulók fejlesztése és az attitűdformálás a meghatározó. ezekhez alkalmazkodó. Az egyik legfontosabb nevelési alapelv az adaptivitás. a játékosság elve stb. például a kerettantervek és az intézmények pedagógiai programjai. feladatokat kell meghatározni. készségeiben. fejlesztési feladatokat és közműveltségi tartalmakat határoz meg. A nevelés egész folyamatára érvényes a tanulók szociális érzékenységének a szükségszerű fejlesztése. tudásában.és feladatrendszert alkotnak. képességeiben. Leírásuk tartalmazza ez elérendő tudásszint és fejlődési szint. a nevelés egész folyamatára ható pedagógiai szemléletmód. attitűdjében. valamint a pedagógusok által készített tervezési dokumentumok. munkaforma  szervezési mód munkáltató módszer Nevelési-oktatási módszer. A funkcionalitás elve szerint a tanuláshoz problémaorientált tanulási környezetet és életszerű gyakorlatokat szükséges biztosítani. valamint műveltségi területenként további alapelveket. A nevelési-oktatási célok elérése érdekében komplex nevelési-oktatási stratégiát alkalmaznak a pedagógusok. A célok és az elérésüket szolgáló feladatok komplex cél. Nemzeti alaptanterv A nemzeti nevelés és oktatás különféle szintjeit meghatározó tartalmi szabályozó do kumentum. nevelési-oktatási cél A nevelési-oktatási folyamat. amely meghatározza. A nemzeti alaptantervre épülnek a további szabályozó dokumentumok. szervezési módokat és eszközöket szükséges alkalmazni. különböző munkaformákban. a változatosság. nemzeti sajátosságaihoz egyaránt. társadalmi életükben is alkalmazhatnak. A Nemzeti alaptanterv általános nevelési elveket.

oktatástechnikai eszközök (pl. magyarázat. a szervezési módok. számítógép) stb. Az Az emberi erőforrások minisztere által 2013. tankönyv. feladatgyűjtemény. természeti tárgyak. tanulmányi kirándulás. a tanulási-tanítási folyamatban alkalmazott tanulási-tanítási eljárás. nevelés színterei A gyermekek nevelésének legfontosabb színtere a család. oktatási módszer A nevelési-oktatási cél érdekében. amelynek különböző kombinációi lehetségesek a tanulók és a pedagógus tevékenységeire vonatkozóan a céloknak megfelelően. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. oktatási eszköz A nevelési-oktatási célok és stratégiák megvalósítását támogató eszköz. az eszközök komplex alkalmazását a nevelési-oktatási cél elérése érdekében. hogy a pedagógus célszerűen. elbeszélés. 157 . mint a pedagógusközpontú eljárásokat. hogy a gyermekek nevelését a tömegkommunikációs eszközök is befolyásolják. honlaptartalom. feladatlap. Igen hasznosak a szemléltetést kísérő grafikai eszközök: a táblázat.és az internethasználat növekedésével a tanulási folyamatban egyre nagyobb szerepet játszik a virtuális tanulási környezet. értékelése. az adott nevelési -oktatási célnak és az adott tanulási környezetnek megfelelően. kísérleti eszközök. munkáltatás. projektmódszer. sportszerek). Az intézményes nevelés színtereihez a nevelő-oktató munka különféle pedagógiai szakaszai kapcsolódnak. a tanulócsoport sajátosságaihoz és a tanulás-tanítás egyéb körülményeihez is igazodik. vita. játék. a személyes óramegfigyelést követő tevékenység. Egyre inkább terjed az IKT alkalmazása. amely magában foglalja az óra felépítését. Fontos. Érdemes a tanulói tevékenységekre építő módszereket nagyobb arányban alkalmazni a tanórán. falitabló). digitális tananyag). számítógépes oktatóprogram. a bekeretezés. fotó. hangfelvétel. és új kultúraelsajátítási formák alakulnak ki. rádióműsor. a didaktikai eljárások. Főbb típusai: háromdimenziós demonstrációs eszközök (pl. a színezés és a kiemelés egyéb módjai is. a munkaformák.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár nevelési-oktatási stratégia Az órán alkalmazott eljárásrendszer. a halmazábra. számuk gyarapszik. Az intézményes nevelés főbb színterei: a bölcsőde. a tanulók sajátosságaihoz igazodva válassza ki az eszközöket. az óvoda és az iskola. Megkülönböztethetünk általánosan alkalmazható és szaktárgyspecikus módszereket. projektor. rajz. televízió. film. a módszerek. Gyakran használatos módszerek: tanári előadás. CD-lejátszó. a gyakorlattípusok. tévéműsor. munkafüzet. kooperatív tanulás. Célja az óramegfigyelésre épülve a pedagógus tanórai munkájának elemzése. ábra. A módszerek folyamatosan fejlődnek. kézikönyv. szemléltetés. házi feladat stb. tanulói kiselőadás. megbeszélés. De a nevelési folyamatban meghatározó szerepük van a kisközösségi és a társadalmi élet egyéb színtereinek is. A számítógép. tanulási szerződés. Az intézményes nevelésben fontos figyelembe venni. az aláhúzás. oktatástechnikai anyagok (pl. Az adaptív nevelési-oktatási stratégia az adott feltételekhez. vetített vázlat. óraelemzés Az óralátogatáshoz kapcsolódó. nyomtatott segédletek (pl.

Az óralátogató ebben rögzíti az óramegfigyelés tapasztalatait. ezekre épülve következtetéseket. A pedagógus az óraelemzés végén válaszolhat a kérdésekre és az elhangzott reflexiókra. Célja a pedagógus tanórai munkájának a megfigyelése. óralátogatás A pedagógusok nevelési-oktatási munkája értékelésének egyik eszköze.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár óraelemzésnek az óralátogatás céljaitól függően különböző szempontjai lehetnek. óramegfigyelés Az óralátogatáshoz kapcsolódó tevékenység. a pedagógus és a tanulók együttműködésének a megfigyelése. Az óraelemzést általában az órát tartó pedagógus rövid önértékelése nyitja meg. valamint az ezekkel kapcsolatos reflexióit. Az óralátogató szakértő ebben rögzíti az óramegfigyelés és az óraelemzés alapján a pedagógus tanórai munkájának az értékelését. majd az óralátogatásra felkért szakértő hozzászólása. akár el is hagyhatjuk ezt a tevékenységet. az óramegfigyelés és az óraelemzés. szempontsorai lehetnek. A megbeszélésen átadhatja az óralátogatónak az óratervét/foglalkozástervét. ezt követik az óramegfigyelésen részt vevők elemzései. röviden bemutathatja a tanulócsoportot és az óra helyét az éves tanulási -tanítási folyamatban. A hivatalos óralátogatást az óralátogatási értékelőlap kitöltése zárja. Az óramegfigyelés tapasztalatait és az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseket különböző tartalmú és formájú óralátogatási naplókban lehet rögzíteni. Az óralátogatás szakaszai: a látogatást előkészítő rövid megbeszélés. Célja az óramegfigyelés előkészítése. Az óramegfigyelést előkészítő rövid megbeszélésen az órát tartó pedagógus felvázolhatja az óra célját. Órát látogathatnak a munkaközösségek tagjai. Az óralátogatás az intézmények minőségbiztosításának fontos eleme. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. elemzése és értékelése. az intézmény vezetői. Az óramegfigyelés előkészítésének az óralátogatás céljaitól függően különböző tartalmai lehetnek. de nyílt napokon a családtagok is. egyeztetés az óralátogatásban részt vevő személyekkel. összegző értékelése. óramegfigyelés előkészítése Az óralátogatáshoz kapcsolódó tevékenység. a szakértők. Célja a pedagógus tanórai tevékenységének. óralátogatási értékelőlap Az óralátogatás hivatalos dokumentuma. Az óramegfigyelési napló az alapja az óraelemzésnek és a hivatalos óralátogatási értékelőlapnak. ezekre épülve javaslatok megfogalmazása. valamint az adott témakörben. 158 . Az emberi erőforrások minisztere által 2013. továbbá a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési eljárás része. saját pedagógiai munkájának fejlesztésére vonatkozóan javaslatokat fogalmazhat meg. óramegfigyelési napló Az óralátogatás dokumentuma. az órával kapcsolatos adatokat. Az óramegfigyelésnek az óralátogatás céljaitól függően különböző szempontjai. esetleg a tanulási-tanítási egység tervét/tematikus tervet és a tanmenetet is. tényeket és történéseket.

hogy a szóátadás és a megszólalók kijelölésének a joga se csupán őt illesse meg. célszerű és mértéktartó legyen. hogy az osztálytermi kommunikációban a pedagógus kommunikációja világos. Célszerű az összefoglaláshoz új szempontot alkalmazni az ismeretbővítés folyamatához képest. a kommunikáció tanulói kezdeményezésére és a hosszabb tanulói megnyilatkozásokra. feladatait. az alkalmazott módszereket és óraszervezési módokat. a tervezett táblaképet. A pedagógusnak törekednie kell arra. egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó didaktikai feladat. kooperatív tanulásra épülő típusában a pár tagjai különböző feladatot végeznek. az egyéb segédeszközöket. továbbá hasznosak a rendszerező fürtábrák. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. Az óraterv/foglalkozásterv tartalmazhatja a tanulói és a pedagógusi tevékenységek tömör leírását. alapelveit és a fejlesztés eljárásait meghatározó dokumentum. A pedagógiai program az érvényes Nemzeti alaptantervre és kerettantervekre épül. összefoglalás A nevelési-oktatási folyamathoz. de a tanulók együttműködnek a feladat megoldása érdekében. A tanórán a tanulási-tanítási szakaszokat. az óra felépítését. az órán feldolgozott szövegeket. Célja az elsajátított ismeretek rendszerezése.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár óraterv/foglalkozásterv A pedagógus által készített tervezési dokumentum. pedagógiai program A nevelési-oktatási intézmények nevelési-oktatási céljait. gyakorlatokat is lezárhatják részösszefoglalások. amely rögzíti a tanóra/foglalkozás céljait. menetét. Fontos. nevelési-oktatási stratégiáját. Az óratervhez/foglalkozástervhez a mellékletben célszerű csatolni a tanulói feladatlapokat. amelyben a tanulók párban dolgoznak a tanórán. A páros munka egyik típusában a pár tagjai azonos feladatot oldanak meg. óravázlat  óraterv/foglalkozásterv osztálytermi kommunikáció A tanórán folyó kommunikáció. témazáró és év végi összefoglalást. A párban folyó tanulás bármilyen didaktikai célt szolgálhat. de figyelembe veszi az adott intézmény tanulóinak. megfelelő teret és lehetőséget adjon a tanulói megszólalásokra. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. valamint az eszközöket. táblázatok és halmazábrák. amelynek szereplői a tanulók és a pedagógusok. 159 . érthető. valamint a pedagógus instrukcióit is. környezetének és a pedagógusok testületének sajátosságait is. valamint a tanulók egymás között zajló kommunikációja. A másik. Az óratervhez/foglalkozástervhez érdemes mellékelni az IKT-tananyagokat is. páros munka A tanulási-tanítási folyamatnak az a szervezési módja. Megkülönböztetünk óra végi. hanem minél több valóságos párbeszéd alakuljon ki a tanulók és a tanulócsoportok között. továbbá a lehetséges tanulói válaszokat és választevékenységeket. Típusai: a pedagógus és a tanulók között.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. de cél. és szemléltetéssel kíséri. és problémamegoldásra. és egy téma részletes. A pedagógusi előadás mint módszer túlzott arányú alkalmazása kevésbé ajánlatos a köznevelésben és a közoktatásban. középfokú nevelés-oktatás. például a magyarázattal és az elbeszéléssel. hogy a pedagógusi előadás logikus felépítésű. Ezek a szakaszok egymásra épülnek. Típusai: nyílt és zárt végű pedagógusi kérdések. Az írásbeli instrukciók általában nem tartalmaznak udvariassági elemeket. pedagógusi instrukció A pedagógus egyik tanórai megnyilatkozástípusa. Hasznos. a hangerő. amely a pedagógus kérdését fogalmazza meg. hogy az instrukció egyszerű. a hanglejtés. A pedagógusi beszédet nem nyelvi jelek kísérik: az arcjáték. a tanulói feladatot fogalmazza meg. hogy megfelelő önismerettel. A pedagógusi instrukció része a feladatot megnevező szó. pedagógusi beszéd A pedagógus beszéde fontos pedagógiai eszköz a nevelési-oktatási folyamatban. gondolkodásra. Gyakran a miért kérdőszóval kezdődnek. a beszédtempó. Az osztálytermi kommunikációnak meghatározó részei a pedagógus megnyilatkozásai. viszonylag hosszabb ideig tartó kifejtését szolgálja. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül. A pedagógusi instrukció után a pedagógusnak elegendő időt kell adnia a tanulók számára a feladat végiggondolására. Fontos. Gyakran más módszerekkel ötvöződik. A nyílt végű kérdésre a tanulók különböző helyes válaszokat adhatnak.és feladatrendszerük szerint elhatárolhatók egymástól. világos és érthető legyen. diskurzusjelölő stb. Fontos.). Minden külön tanulói feladatot külön instrukcióban célszerű megfogalmazni. ne halmozza őket. 160 . azaz csak egy-egy adatot (nevet. A pedagógus beszédkultúrájának meghatározó elemei a paralingvisztikai eszközök (a hangsúly. kapcsolatteremtő. és a pedagógus fölöslegesen ne ismételje meg. amely leggyakrabban ige: Olvassátok el némán a szöveget! Az instrukciós ige alakja igazodik a pedagógusi instrukció címzettjéhez. szakképzés. érthető és követhető legyen. a térközszabályozás stb. a testmozgás. Fontos. A zárt végű kérdésre a tanulók csak egyfajta helyes választ adhatnak. A köznevelés főbb pedagógiai szakaszai: óvodai nevelés. pedagógusi megnyilatkozások. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. a hangfekvés. kérdés. ha a pedagógus többféle módon bevonja a tanulókat az előadásba. és gyakran az instrukciós igével kezdődnek. Érdemes a pedagógusnak megismernie saját beszédszokásait. hatékonyan tudja fejleszteni saját kommunikációját. -tartó és záró. kijelentő.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár pedagógiai szakasz A nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő-oktató munka tagolódása az életkor és nevelési-oktatási cél szerint. magyarázó. értékelő. Főbb típusai: pedagógusi instrukció. hogy a hangzó pedagógusi beszéd és a nem nyelvi jelek összhangban legyenek egymással. egyéni sajátosságait. pedagógusi kérdés Olyan tanórai megnyilatkozástípus. pedagógusi előadás Nevelési-oktatási módszer. a hangszín. alapfokú nevelés-oktatás. a szünettartás stb. amely a tanulóktól várt tevékenységet. és gyakran ténykérdés. hosszabb válasz megfogalmazására ösztönzik őket.

a tárgyak észlelésére. végzik el a munkát. csoportprofilját. amikor a tipikus példák elemzéséből kiindulva történik meg a következtetések megfogalmazása. ha a pedagógusi kérdéseket a pedagógus az óra előtt végiggondolja. az egyedi sajátosságok elemzésére. tételek és fogalmak értelmezését. szemléltető szöveg A nevelési-oktatási célt és a didaktikai feladatot szolgáló. ha a pedagógus az e-portfóliójában mások munkáit (például mások óratervét. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. az új fogalmak értelmezése. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban plágiumnak minősül. Hasznos. pedagógusi magyarázat Nevelési-oktatási módszer.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár helyet stb. Szemléltetésül fürtábrákat. majd ebből az általános tanulságok megfogalmazására épül. a szövegben szereplő ismeretlen szavak értelmezése. halmazábrákat stb. A pedagógus problémamegoldó kérdésekkel a magyarázatba is bevonhatja a tanulókat. A projektek több műveltségi területhez is kapcsolódhatnak egyszerre. arányban és elosztásban legyenek az új fogalmakat és szabályokat szemléltető. Ehhez maguk készítik elő. amely a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére.) használja fel forrásmegjelölés és hivatkozás nélkül. a folyamatok. A projekt során a tanulók valamilyen tárgyi vagy szellemi produktumot állítanak elő közösen. formája és terjedelme igazodjon a tanulók életkori és egyéni sajátosságaihoz. A pedagógusi kérdések után megfelelő időt kell hagyni a tanulóknak a válasz végiggondolására. és változatos típusú legyen. tömören és világosan megfogalmazni és csak a szükséges mértékben megismételni. ráhangolódás a szöveg tartalmára. is használhat. Ebben az esetben fontos. Fontos. intézményleírását. A szemléltető szöveg szolgálhatja a személtetés tanítási módszerére épülő ismeretbővítést is. amelyben a tanulás a fogalmak. tipikus példák. Célszerű a pedagógusi kérdést egyszerűen. amely a pedagógus monologikus szóbeli közlésére épül.) kér. szemléltetésre alkalmazott szöveg. a jelenségek. A szövegekkel való munkát megelőzheti a szövegfeldolgozás előkészítése. hogy a szemléltető szövegben megfelelő számban. együttműködésére épül. tervezik és szervezik meg. tananyag-értékelését stb. szemléltetés Nevelési-oktatási módszer. 161 . szabályok. és fontos. plágium A szó jelentése: ’idegen szellemi tulajdonnak vagy ennek részletének közreadása saját mű gyanánt’. Zárt végű az eldöntendő kérdés is. A fogalmak tanítására ajánlatos módszer az induktív megközelítésű pedagógusi magyarázat. a pedagógus támogatói szerepben vesz részt benne. hogy minél több nyílt végű kérdést tegyen fel az órán. Általában rövidebb a pedagógusi előadásnál. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. táblázatokat. hogy a szemléltető szöveg tartalma. megértését szolgálja. témazáró dolgozatát. törvényszerű összefüggések. projektmódszer Nevelési-oktatási módszer.

például a kooperatív tanulásra épülő páros és csoportmunkát. Tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését. A tanórán a tanulás és a tanítás szervezési módja a nevelési-oktatási célok elérésére. hogy eredményesebb a nevelés és az oktatás. tudatos. tanterem A tanulás-tanítás egyik intézményi színtere. A személyiségfejlődés és a tanulás összetartozó fogalmak. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. kooperatív tanulásra épülő csoportmunka és frontális munka.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár szervezési mód Más néven munkaforma. tanmenet A pedagógus által készített tervezési dokumentum. készségek. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítési eljárásban a pedagóguskompetenciáknak az életpálya egyes szintjein megjelenő fejlettségi állapotát nevezzük sztenderdeknek. megjegyzéseivel egészítheti ki. fejlesztését. technikák és stratégiák birtoklását feltételezi. a fejlesztendő készségeket és képességeket. alkalmazkodik a tanórai tanulói tevékenységekhez. folyamatos tevékenysége. tanulás A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására. egyénileg különböző erőfeszítést igénylő. valamint a kapcsolódó ismereteket is. ezeket írják le az indikátorok. valamint fejlettségi szintjét különféle pedagógiai tevékenységek és viselkedések jelzik. attitűdök. A tanmenetet a pedagógus év közben a tapasztalataival. Az oktatási gyakorlatban a tanulás a tanulónak a motiváció hatására végzett. ha a tanulók tevékenységét. hagyományos csoportmunka. A sztenderdeket. Ha a pedagógus tevékenységét nevezzük meg. akkor munkaformáról beszélünk. amely a Nemzeti alaptantervre. Célja áttekintést adni a pedagógusnak egy szaktárgyhoz kapcsolódva az adott osztályban zajló egész éves nevelési oktatási folyamatáról. részben ismeretelsajátítás. akkor szervezési módról. teljesítményszint. Kutatási eredmények igazolják. ha nagyobb arányban alkalmazzák a pedagógusok a tanulóközpontú szervezési módokat. ha mód van rá. A szervezési módok és munkaformák típusai: egyéni munka. valamint a differenciált fejlesztést támogató egyéni munkát. a pedagóguskompetenciák és kompetenciaelemek meglétét. a figyelem és az emlékezet működtetése által. sztenderd A szó jelentése: ’szabvány. mérce’. A padok elrendezése is különböző lehet. a tanórák számát és felosztását témakörönként. A tanterem berendezése befolyásolja az alkalmazott nevelési-oktatási stratégiákat és eljárásokat. A tanmenet tartalmazza az osztály megnevezését. amely megfelelő ismeretek és különböző képességek. Összetett tevékenység. előírás. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épül. 162 . A tanórákhoz kapcsolódva megadja a főbb didaktikai feladatokat. tanulási módszerek. páros munka. alkalomszerű vagy tervszerű.

köznevelési törvényei és rendeletei. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. és készít tanmenetet. egy tanuló monologikus szóbeli közlésére épül. a tanórák számán és felosztásán. az érvelés fejlesztése. amely a Nemzeti alaptantervre. valamint Magyarország nemzeti oktatáspolitikai. a tanuló és a pedagógus közötti megállapodás egy adott tanulási cél elérése érdekében. hogy áttekintést adjon egy adott osztályban egy konkrét témakörnek a tanulásitanítási folyamatáról. a tanulótársaknak címezve. Célja egy téma önálló kifejtése kiselőadás formájában előzetes felkészülés alapján. szervezési módok és tanítási eszközök megnevezését is. Célja. A pedagógus segítheti a tanuló önálló felkészülését. A pedagógus tudatosan készíti elő és szervezi meg a tanulmányi kirándulást. sajátítanak el új ismereteket. a fejlesztendő készségeken és képességeken. amely során a tanulók hosszabb-rövidebb ideig az iskolán kívül szereznek új tapasztalatokat. A pedagógus által készített tervezési dokumentum. tematikus terv A tanulási-tanítási egység egyik fajtája. A tanulásitanítási egységhez meghatározott időkeret kapcsolódik. Célja az ismeretek elsajátításán túl a kritikai gondolkodás. Egyik fajtája a tematikus terv. A 2012-ben megújult Nemzeti alaptantervre és a 2013-ban megjelent új kerettantervekre épülnek a pedagógiai intézmények saját pedagógiai programjai. valamint a kapcsolódó ismereteken túl az alkalmazott főbb módszerek. mint a tanmenet. az intézmény pedagógiai programjára és a pedagógus által készített tanmenetre épül. tanulói kiselőadás Nevelési-oktatási módszer. tanulmányi kirándulás Nevelési-oktatási módszer. 163 . a kulturált vita szabályainak elsajátítása. A tematikus terv részletesebb. a véleménynyilvánítás. A vitát a pedagógus a háttérből irányítja. vita Nevelési-oktatási módszer. az adott műveltségi területhez és szaktárgyhoz kapcsolódó kerettantervre. például az Európai Unió oktatásinevelési dokumentumai. tanulási-tanítási egység A tanulási-tanítási folyamatnak egy olyan egysége. tematikus tervet.Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fogalomtár tanulási szerződés Nevelési-oktatási módszer. Közéjük tartoznak a nemzetközi és a nemzeti oktatáspolitikai dokumentumok. tartalmazhatja az osztály megnevezésén. a tanórákhoz rendelt didaktikai feladatokon. valamint óratervet/foglalkozástervet. tervezési dokumentum Az intézményes nevelés tartalmát és rendszerét meghatározó dokumentum. amely a tanulók dialogikus szóbeli kommunikációjára épül. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. tanítási téma feldolgozása révén ér el. amelynek keretében a tanuló valamely nevelési-oktatási célt egy adott tananyag. A pedagógus ezeket a dokumentumokat is figyelembe véve végzi nevelési-oktatási tervezőmunkáját.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->