P. 1
Statisztika 2 példatár

Statisztika 2 példatár

|Views: 460|Likes:
Published by corvinusmatek
Corvinus, statisztika 2, példatár, vizsgafeladatok, megoldás, becslés, pontbecslés, paraméter, szórás, variancia, standard hiba, átlagos négyzetes hiba, torzítás, mintavétel, FAE minta, független azonos eloszlású minta, intervallum, konfidencia intervallum, pontbecslés, standard hiba, z érték, t érték, megbízhatósági szint, szignifikancia szint, átlag, szórás, arány, variancia, értékösszeg, minta elemszám, értékösszeg, EV minta, egyszerű véletlen minta, konfidencia-intervallum, intervallum becslés, átlag, szórás, arány, értékösszeg, EV-korrekciós tényező, kiválasztási arány, rétegzett minta, becslés, intervallum, értékösszeg, várható érték, szórás, variancia, külső, belső, SSK, SSB, SST, hatásosság, relatív hatásossági mutató, arányos rétegzés, arányosan rétegzett minta, reprezentatív minta, önsúlyozó minta, mintaméret, mintafelosztás, optimális, Neyman, szórés, hipotézis-vizsgálat, H0, H1, alternatív hipotézis, elvetjük, elutasítjuk, elfogadjuk, döntés, kétoldali próba, egyoldali próba, p érték, átlag, szórás, arány, z-próba, t-próba, khí-négyzet, khí-próba, kritikus tartomány, elfogadási tartomány, kritikus érték, alsó, felső, nemparaméteres próbák, hipotézis, egyenletes eloszlás, illeszkedésvizsgálat, becsléses, becslés nélküli, normális eloszlás, normalitásvizsgálat, függetlenségvizsgálat, khínégyzet, khí próba, felső kritikus érték, jobboldali próba, szabadságfok, becsült paraméterek száma, p-érték, homogenitás-vizsgálat, reprezentatív minta, reprezentativitás-vizsgálat, kétmintás próba, többmintás próba, T-próba, Z-próba, átlag, szórás, arány, egyoldali próba, kétoldali próba, variancia-analízis, SSK, SSB, SST, F-próba, kritikus érték, szabadságfok, első, második, regresszió, kétváltozás, paraméter, béta1, béta0, meredekség, tengelymetszet, értelmezés, korreláció, korrelációs együttható, paraméterek szignifikanciája, T-próba, F-próba, szabadságfok, SSR, SSE, SST, szabadságfok, első, második, rugalmasság, reziduum, reziduális szórás, elsőrandú, autkokorreláció, durbin watson, d próba, dl, du, bizonytalan tartomány, nem tudunk dönteni, pozitív, negatív, autokorreláció, p érték, kritikus érték, exponenciális regresszió, hatványkitevős regresszió, korrelációs index, többváltozós regresszió, paraméter, mátrix, becslés, értelmezés, többszörös determinációs együttható, r2, SSR, SSE, SST, paraméterek szignifikanciája, ANOVA, F-próba, varianciaanalízis, kritikus érték, v1, v2, rugalmasság, átlagos érték, becslés, intervallum, multikollinearitás, VIF, közvetlen hatás, közvetett hatás, teljes hatás, ütelemzés, parciális korrelációs együttható, inverz korrelációs mátrix, korrelációs mátrix
Corvinus, statisztika 2, példatár, vizsgafeladatok, megoldás, becslés, pontbecslés, paraméter, szórás, variancia, standard hiba, átlagos négyzetes hiba, torzítás, mintavétel, FAE minta, független azonos eloszlású minta, intervallum, konfidencia intervallum, pontbecslés, standard hiba, z érték, t érték, megbízhatósági szint, szignifikancia szint, átlag, szórás, arány, variancia, értékösszeg, minta elemszám, értékösszeg, EV minta, egyszerű véletlen minta, konfidencia-intervallum, intervallum becslés, átlag, szórás, arány, értékösszeg, EV-korrekciós tényező, kiválasztási arány, rétegzett minta, becslés, intervallum, értékösszeg, várható érték, szórás, variancia, külső, belső, SSK, SSB, SST, hatásosság, relatív hatásossági mutató, arányos rétegzés, arányosan rétegzett minta, reprezentatív minta, önsúlyozó minta, mintaméret, mintafelosztás, optimális, Neyman, szórés, hipotézis-vizsgálat, H0, H1, alternatív hipotézis, elvetjük, elutasítjuk, elfogadjuk, döntés, kétoldali próba, egyoldali próba, p érték, átlag, szórás, arány, z-próba, t-próba, khí-négyzet, khí-próba, kritikus tartomány, elfogadási tartomány, kritikus érték, alsó, felső, nemparaméteres próbák, hipotézis, egyenletes eloszlás, illeszkedésvizsgálat, becsléses, becslés nélküli, normális eloszlás, normalitásvizsgálat, függetlenségvizsgálat, khínégyzet, khí próba, felső kritikus érték, jobboldali próba, szabadságfok, becsült paraméterek száma, p-érték, homogenitás-vizsgálat, reprezentatív minta, reprezentativitás-vizsgálat, kétmintás próba, többmintás próba, T-próba, Z-próba, átlag, szórás, arány, egyoldali próba, kétoldali próba, variancia-analízis, SSK, SSB, SST, F-próba, kritikus érték, szabadságfok, első, második, regresszió, kétváltozás, paraméter, béta1, béta0, meredekség, tengelymetszet, értelmezés, korreláció, korrelációs együttható, paraméterek szignifikanciája, T-próba, F-próba, szabadságfok, SSR, SSE, SST, szabadságfok, első, második, rugalmasság, reziduum, reziduális szórás, elsőrandú, autkokorreláció, durbin watson, d próba, dl, du, bizonytalan tartomány, nem tudunk dönteni, pozitív, negatív, autokorreláció, p érték, kritikus érték, exponenciális regresszió, hatványkitevős regresszió, korrelációs index, többváltozós regresszió, paraméter, mátrix, becslés, értelmezés, többszörös determinációs együttható, r2, SSR, SSE, SST, paraméterek szignifikanciája, ANOVA, F-próba, varianciaanalízis, kritikus érték, v1, v2, rugalmasság, átlagos érték, becslés, intervallum, multikollinearitás, VIF, közvetlen hatás, közvetett hatás, teljes hatás, ütelemzés, parciális korrelációs együttható, inverz korrelációs mátrix, korrelációs mátrix

More info:

Published by: corvinusmatek on Nov 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/10/2015

1

MATEMATIKA, STATISZTIKA, MSC FELVÉTELI, MIKROÖKONÓMIA, VÁLLALATI PÉNZÜGYEK,
OPERÁCIÓKUTATÁS, ÜZLETI KÖZGAZDASÁGTAN, ANGOL (ÁLT. ÉS GAZDASÁGI)
Egyéni és kiscsoportos (2-4fő) vizsgafelkészítés
corvinusmatek@gmail.com facebook.com/corvinusmatek corvinusmatek.blogspot.hu
1. Becsléselmélet
(A részletesen kidolgozott megoldások elérhetők: a corvinusmatek.blogspot.hu oldalon.)
1.1. Feladat
Egy Θ=100 paraméter becslésére két becslőfüggvény áll rendelkezésre. Az egyes
becslőfüggvények várható értékei: 105 és 100, míg ezek szórásai rendre: 2 és 10. Melyik
becslőfüggvényt érdemes választani?

2. Becslések FAE mintából
(A részletesen kidolgozott megoldások elérhetők: a corvinusmatek.blogspot.hu oldalon.)

2.1. Feladat
Egy üzletben dobozos szaloncukor kapható. A dobozokban lévő szaloncukor mennyisége
normális eloszlású valószínűségi változó 1,5 db szórással. Egy 16 elemű FAE mintában a
szaloncukrok mennyisége: 50, 56, 54, 57, 54, 55, 56, 54, 57, 55, 56, 57, 56, 54, 54, 55 db.
a) Hány db szaloncukor van átlagosan egy véletlenszerűen kiválasztott dobozban 95 %-os
megbízhatósággal?
b) Készítsük el az előző becslést, ha a sokasági szórás értéke nem ismert!
c) Oldjuk meg a b) feladatot 98 %-os megbízhatósági szinten!
d) A c) feladat adatait felhasználva adjuk meg, hogy várhatóan hány db szaloncukor lesz 1000
dobozban!
2

MATEMATIKA, STATISZTIKA, MSC FELVÉTELI, MIKROÖKONÓMIA, VÁLLALATI PÉNZÜGYEK,
OPERÁCIÓKUTATÁS, ÜZLETI KÖZGAZDASÁGTAN, ANGOL (ÁLT. ÉS GAZDASÁGI)
Egyéni és kiscsoportos (2-4fő) vizsgafelkészítés
corvinusmatek@gmail.com facebook.com/corvinusmatek corvinusmatek.blogspot.hu
2.2. Feladat
Egy vállalkozás felmérést készített dolgozói körében, hogy melyik munkatárs hány nap
szabadságot vesz ki egy adott évben. A felmérés eredményét mutatja az alábbi táblázat és az
annak alapján meghatározott néhány számítási eredmény. (mintavételi mód: FAE)
a) Adjunk 95 %-os megbízhatóságú konfidencia intervallumot az átlagos szabadság
időtartamára vonatkozóan!
b) Mekkora mintára lenne szükség 5 %-os relatív hibahatár mellett?
c) Mekkora mintát kell venni, ha a becslést +/-0,5 db-os hibával szeretnénk megadni?
d) Adjunk 98 %-os valószínűségű konfidencia intervallumot a szórásra!2.3. Feladat
Egy közvélemény kutatásban 1000 embert kérdeztek meg egy adott kérdés támogatottsága
kapcsán.
a) Adjuk meg a 95 %-os megbízhatóságú konfidencia intervallumot, ha a pontbecslés 8 %!
b) Válaszoljunk az előző kérdésre abban az esetben, ha a pontbecslés értéke nem ismert!

3

MATEMATIKA, STATISZTIKA, MSC FELVÉTELI, MIKROÖKONÓMIA, VÁLLALATI PÉNZÜGYEK,
OPERÁCIÓKUTATÁS, ÜZLETI KÖZGAZDASÁGTAN, ANGOL (ÁLT. ÉS GAZDASÁGI)
Egyéni és kiscsoportos (2-4fő) vizsgafelkészítés
corvinusmatek@gmail.com facebook.com/corvinusmatek corvinusmatek.blogspot.hu
3. Becslések EV mintából
(A részletesen kidolgozott megoldások elérhetők: a corvinusmatek.blogspot.hu oldalon.)

3.1. Feladat
Egy 30 000 fős városban véletlenszerűen (EV minta) megkérdeztek 1000 embert, hogy
mennyi az éves nettó jövedelme. A megkérdezettek átlaga 2,7 millió Ft-ot mondott 490 ezer
Ft szórással.
a) Adjunk 95 %-os valószínűségi konfidencia intervallumot a városlakók átlagfizetésére!
b) Mekkora mintára lenne szükség, ha előző becslés hibáját felére akarjuk csökkenteni?

3.2. Feladat
Egy vállalat 1500 dolgozójából megkérdeztek 100-at (EV minta), hogy volt-e nyaralni az
elmúlt nyáron. A megkérdezettek 20 %-a válaszolt igennel.
A vállalat dolgozói közül összesen hányan voltak nyaralni tavaly (α=0,05)?

4. Becslések rétegezett mintából
(A részletesen kidolgozott megoldások elérhetők: a corvinusmatek.blogspot.hu oldalon.)

4.1. Feladat
Egy közvélemény kutatásban az emberek neme és fizetése közti kapcsolatot vizsgálták. A
válaszok alapján készített kimutatást az alábbi táblázat mutatja (fizetési adatok ezer Ft-ban).
a) Adjunk 95 %-os megbízhatósággal konfidencia intervallumot a nők átlagfizetésére!
b) Becsüljük meg a hazai átlagbért 95 %-os biztonsággal!
Nem Országos arány Mintaelemszám Átlagbér Szórás
Nő 55% 900 140 40
Férfi 45% 400 180 90


4

MATEMATIKA, STATISZTIKA, MSC FELVÉTELI, MIKROÖKONÓMIA, VÁLLALATI PÉNZÜGYEK,
OPERÁCIÓKUTATÁS, ÜZLETI KÖZGAZDASÁGTAN, ANGOL (ÁLT. ÉS GAZDASÁGI)
Egyéni és kiscsoportos (2-4fő) vizsgafelkészítés
corvinusmatek@gmail.com facebook.com/corvinusmatek corvinusmatek.blogspot.hu
4.2. Feladat
Egy másik közvéleménykutatás a hazai átlagbérre vonatkozóan az alábbi eredményt hozta.
a) Adjunk újra 95 %-os megbízhatóságú intervallum-becslést a hazai átlagbérre.
b) Mennyivel pontosabb a becslés, mintha ugyanezen mintát egy EV mintavétel keretében
kaptuk volna?
Nem Országos arány Mintaelemszám Átlagbér Szórás
Nő 55% 715 140 40
Férfi 45% 585 180 90

4.3. Feladat
A bérekkel kapcsolatos közvéleménykutatást végző cég egy 1000 fős (Neyman) optimálisan
rétegzett mintát szeretne venni. Osszuk fel a mintát az alábbi adatok alapján!
Nem Országos arány Szórás
Nő 55% 40
Férfi 45% 90

5. Hipotézisvizsgálat: egymintás, paraméteres próbák
(A részletesen kidolgozott megoldások elérhetők: a corvinusmatek.blogspot.hu oldalon.)

5.1. Feladat
Egy fél literes üdítőt gép csomagol. A gép működését mintavételes módszerrel ellenőrzik. A
töltési mennyiség szórása 10 ml. A töltési mennyiség normális eloszlásúnak tekinthető. Egy
25 elemű mintában az üdítők átlagos mennyisége 496 ml volt 11 ml szórással.
a) Ellenőrizzük, hogy a gép a névleges mennyiségnek megfelelően csomagol-e 5 %-os
szignifikancia-szinten!
b) Állapítsuk meg az előző pontban a p értéket!
c) Végezzük el az a) pont próbáját úgy is, hogy a sokasági szórást nem ismerjük!
5

MATEMATIKA, STATISZTIKA, MSC FELVÉTELI, MIKROÖKONÓMIA, VÁLLALATI PÉNZÜGYEK,
OPERÁCIÓKUTATÁS, ÜZLETI KÖZGAZDASÁGTAN, ANGOL (ÁLT. ÉS GAZDASÁGI)
Egyéni és kiscsoportos (2-4fő) vizsgafelkészítés
corvinusmatek@gmail.com facebook.com/corvinusmatek corvinusmatek.blogspot.hu
d) Vizsgáljuk meg, hogy 95 %-os megbízhatósággal a töltési mennyiség szórása legfeljebb 10
ml.

5.2. Feladat
Egy felmérés során 100 embert kérdeztek meg véletlenszerűen, hogy tervez-e nyaralást idén.
12-en válaszoltak igennel.
a) Tesztelje 5 %-os szignifikancia-szinten, hogy a nyaralást tervezők aránya nagyobb, mint 10
%!
b) Határozza meg a próba p értékét!

6. Egymintás nemparaméteres próbák
(A részletesen kidolgozott megoldások elérhetők: a corvinusmatek.blogspot.hu oldalon.)

6.1. Feladat
Egy tanszék egy hétig felmérést készített, hogy félfogadási időben hány hallgató érkezett a
titkárságra. Az eredményeket a táblázat mutatja.
Tekinthető-e egyenletes eloszlásúnak a titkárság hallgatói terhelése (α=1 %)?
Óra Hallgatók száma
8-9 12
9-10 18
10-11 26
11-12 24
12-13 20
Összesen 100
6

MATEMATIKA, STATISZTIKA, MSC FELVÉTELI, MIKROÖKONÓMIA, VÁLLALATI PÉNZÜGYEK,
OPERÁCIÓKUTATÁS, ÜZLETI KÖZGAZDASÁGTAN, ANGOL (ÁLT. ÉS GAZDASÁGI)
Egyéni és kiscsoportos (2-4fő) vizsgafelkészítés
corvinusmatek@gmail.com facebook.com/corvinusmatek corvinusmatek.blogspot.hu
6.2. Feladat
Vizsgáljuk meg, hogy reprezentatívnak tekinthető-e az előző feladat mintája a megadott
adatok alapján 1 %-os szignifikancia-szinten!
Óra Sokasági arány Hallgatók száma
8-9 16 % 12
9-10 17 % 18
10-11 16 % 26
11-12 25 % 24
12-13 26 % 20
Összesen 100% 100

6.3. Feladat
Egy tanulmányi osztályon felmérést készítettek, hogy a hallgatóknak mennyit kell várniuk
félfogadási időben ahhoz, hogy sorra kerüljenek. Az eredményeket az alábbi táblázat mutatja.
1 %-os szignifikancia-szinten tekinthető-e a hallgatók várakozási ideje normális eloszlásúnak?
Várakozási idő (perc) Hallgatók száma
0-1 9
1-2 22
2-3 37
3-5 24
5-7 8
Összesen 100

7

MATEMATIKA, STATISZTIKA, MSC FELVÉTELI, MIKROÖKONÓMIA, VÁLLALATI PÉNZÜGYEK,
OPERÁCIÓKUTATÁS, ÜZLETI KÖZGAZDASÁGTAN, ANGOL (ÁLT. ÉS GAZDASÁGI)
Egyéni és kiscsoportos (2-4fő) vizsgafelkészítés
corvinusmatek@gmail.com facebook.com/corvinusmatek corvinusmatek.blogspot.hu
6.4. Feladat
Egy egyetemen felmérést végeztek a hallgatók körében, hogy mennyire érzik nehéznek a
képzést. Vizsgáljuk meg 1 %-os szignifikancia-szinten, hogy van-e kapcsolat a képzés típusa
és a képzés nehézségének megítélése közt!

Képzés típusa

Megítélés BA MSc Összesen
Nehéz 510 120 630
Közepes 120 150 270
Könnyű 70 30 100
Összesen 700 300 1000

7. Két-, és többmintás próbák
(A részletesen kidolgozott megoldások elérhetők: a corvinusmatek.blogspot.hu oldalon.)

7.1. Feladat
Egy egyetemen felmérést végeztek, hogy hány napot töltenek a hallgatók a vizsgaidőszakban
tanulással. Tíz megkérdezett BA hallgató adatai (nap): 14, 21, 17, 29, 10, 34, 25, 17, 24, 20.
10 megkérdezett MSc szakos hallgató adatai (nap): 12, 20, 17, 26, 11, 25, 23, 15, 21, 16.
a) Azonosnak tekinthető a két szak felkészülési idejének szórása 5 %-os szignifikancia-
szinten?
b) Elfogadható-e az az állítás, hogy az MSc szakon kevesebb időt fordítanak tanulásra (α=5
%)?


8

MATEMATIKA, STATISZTIKA, MSC FELVÉTELI, MIKROÖKONÓMIA, VÁLLALATI PÉNZÜGYEK,
OPERÁCIÓKUTATÁS, ÜZLETI KÖZGAZDASÁGTAN, ANGOL (ÁLT. ÉS GAZDASÁGI)
Egyéni és kiscsoportos (2-4fő) vizsgafelkészítés
corvinusmatek@gmail.com facebook.com/corvinusmatek corvinusmatek.blogspot.hu
7.2. Feladat
Az előző feladat felmérését megismételték egy 100-100 elemű mintán. A kapott
eredményeket a táblázat mutatja.
Vizsgáljuk meg azt az állítást 5 %-os szignifikancia-szinten, hogy az MSc képzés hallgatói
legalább annyi időt fordítanak tanulásra, mint a BA képzés hallgatói!
Képzés Átlag Szórás Mintaelemszám
BA 21,1 7,156 100
MSc 18,6 5,233 100

7.3. Feladat
Egy felmérés során 500 hallgatót kérdeztek meg, hogy nehéznek érzik-e a képzést. 350 BA
szakos közül 210, míg 150 MSc szakos hallgató közül 60 érezte nehéznek.
a) Tekinthető-e azonosnak a két képzésen azok aránya, akik nehéznek vélik a képzést (5 %-os
szignifikancia-szint)?
b) Ellenőrizzük 5 %-os szignifikancia-szinten, hogy a BA-sok legalább 10 százalékponttal
nagyobb arányban érzik nehéznek a képzést, mint az MSc szakosok!

7.4. Feladat
Egy egyetemen felmérést végeztek a hallgatók munkavállalásának mértékéről. A kapott
eredményeket a táblázat mutatja.
Vizsgáljuk meg, hogy van-e kapcsolat a hallgató képzési szintje és a heti átlagos
munkavállalás között 5 %-os szignifikancia-szinten!
Képzési
szint
Hallgatók
száma
Átlagos
munkaidő
(óra/hét)
Munkaidő szórása
PhD 8 25 5
MSc 10 9 5
BA 12 5 3,5

9

MATEMATIKA, STATISZTIKA, MSC FELVÉTELI, MIKROÖKONÓMIA, VÁLLALATI PÉNZÜGYEK,
OPERÁCIÓKUTATÁS, ÜZLETI KÖZGAZDASÁGTAN, ANGOL (ÁLT. ÉS GAZDASÁGI)
Egyéni és kiscsoportos (2-4fő) vizsgafelkészítés
corvinusmatek@gmail.com facebook.com/corvinusmatek corvinusmatek.blogspot.hu
8. Kétváltozós regresszió
(A részletesen kidolgozott megoldások elérhetők: a corvinusmatek.blogspot.hu oldalon.)

8.1. Feladat
Egy felmérésben egy dolgozaton elért eredmény és a hallgatók felkészülési ideje közti
összefüggést vizsgálták. Az eredményeket az alábbi táblázat mutatja.
a) Becsüljük meg a lineáris regresszió paramétereit!
b) Kétféle próbával is vizsgáljuk meg, hogy szignifikánsak-e a paraméterek 5 %-os
szignifikancia-szinten?
c) Adjuk meg a β1 paraméter 95 % megbízhatóságú konfidencia-intervallumát!
d) Jellemezze a kapcsolat erősségét a felkészülési idő és az elért pontszám között!
e) Számítsuk ki a rugalmassági együtthatót 15 órás felkészülési idő esetén!
f) Adjunk 95 %-os megbízhatóságú becslést a 15 órás felkészülési idő mellett várható átlagos
pontszámra!
Felkészülési idő Pontszám
4 4
7 6
10 10
13 14
16 17
19 19
23 25
28 31
33 35
35 3910

MATEMATIKA, STATISZTIKA, MSC FELVÉTELI, MIKROÖKONÓMIA, VÁLLALATI PÉNZÜGYEK,
OPERÁCIÓKUTATÁS, ÜZLETI KÖZGAZDASÁGTAN, ANGOL (ÁLT. ÉS GAZDASÁGI)
Egyéni és kiscsoportos (2-4fő) vizsgafelkészítés
corvinusmatek@gmail.com facebook.com/corvinusmatek corvinusmatek.blogspot.hu
8.2. Feladat
Egy országban 15 egymást követő évben feljegyezték a nyersolaj és a benzin árát. Vizsgáljuk
meg, van-e elsőrendű autokorreláció az adatok alapján felállítható lineáris regressziós
modellben 5 %-os szignifikancia-szint esetén!

Év Olajár Benzinár
1 4 4
2 7 6
3 10 10
4 13 14
5 16 17
6 19 19
7 23 25
8 28 31
9 33 35
10 35 39
11 39 41
12 42 45
13 45 50
14 48 55
15 51 57


11

MATEMATIKA, STATISZTIKA, MSC FELVÉTELI, MIKROÖKONÓMIA, VÁLLALATI PÉNZÜGYEK,
OPERÁCIÓKUTATÁS, ÜZLETI KÖZGAZDASÁGTAN, ANGOL (ÁLT. ÉS GAZDASÁGI)
Egyéni és kiscsoportos (2-4fő) vizsgafelkészítés
corvinusmatek@gmail.com facebook.com/corvinusmatek corvinusmatek.blogspot.hu
8.3. Feladat
Egy felmérésben során egy logikai feladat megoldási ideje és az életkor kapcsolatát vizsgálták
10 önként jelentkező segítségével. Értelmezzük a hatványkitevős regresszió paramétereit!


8.4. Feladat
Egy felmérésben a befejezett iskolai osztályok száma (X) és a havi bruttó fizetés (Y) közti
kapcsolatot vizsgálták 1995-ben. Értelmezzük a megadott regresszió paramétereit!


9. Többváltozós regresszió
(A részletesen kidolgozott megoldások elérhetők: a corvinusmatek.blogspot.hu oldalon.)

9.1. Feladat
Egy dolgozat eredményhirdetésekor 30 ember megkérdezése alapján felmérést készítettek arra
vonatkozóan, hogy mennyiben befolyásolja a felkészülési idő és a hallgató neme (férfi=0,
nő=1) a dolgozaton elért pontszámot. A megadott adatok alapján válaszoljunk a kérdésekre!
a) Határozza meg a regresszió függvény paramétereit!


b) Határozzuk meg és értelmezzük a többszörös determinációs együtthatót a megadott adatok
alapján!
SST=1240 SSR=797 SSE=443

c) Fennáll-e a regresszió 5 %-os szignifikanica-szinten?

12

MATEMATIKA, STATISZTIKA, MSC FELVÉTELI, MIKROÖKONÓMIA, VÁLLALATI PÉNZÜGYEK,
OPERÁCIÓKUTATÁS, ÜZLETI KÖZGAZDASÁGTAN, ANGOL (ÁLT. ÉS GAZDASÁGI)
Egyéni és kiscsoportos (2-4fő) vizsgafelkészítés
corvinusmatek@gmail.com facebook.com/corvinusmatek corvinusmatek.blogspot.hu
d) Teszteljük a paraméterek szignifikanciáját külön-külön! (α=5 %)
e) Készítsünk 95 %-os megbízhatóságú konfidencia-intervallumot a paraméterekre!

f) Becsüljük meg 95 %-os megbízhatósággal azon fiú hallgatók átlagos pontszámát, akik 20
órát fordítottak a felkészülésre!

g) Határozzuk meg a felkészülési idő szerinti rugalmassági együtthatót egy olyan fiú hallgató
esetén, aki 20 órát készül a dolgozatra!

h) Határozzuk meg a parciális korrelációs együtthatókat!


i) Mutassuk be a közvetlen és a közvetett hatásokat a felkészülési idő vonatkozásában!j) Jellemezzük a multikollinearitás mértékét!

9.2. Feladat
Az előző feladat felmérését kiegészítették oly módon, hogy a magyarázó változók közé
harmadikként bevonták a hallgató által a félév során látogatott gyakorlati foglalkozások
számát is. A megadott adatok alapján válaszoljunk a kérdésekre!
a) Határozzuk meg a többszörös determinációs és korrelációs együtthatót!


b) Számítsuk ki a parciális korrelációs együtthatót az elért pontszám és a félév során látogatott
szemináriumok száma között!
13

MATEMATIKA, STATISZTIKA, MSC FELVÉTELI, MIKROÖKONÓMIA, VÁLLALATI PÉNZÜGYEK,
OPERÁCIÓKUTATÁS, ÜZLETI KÖZGAZDASÁGTAN, ANGOL (ÁLT. ÉS GAZDASÁGI)
Egyéni és kiscsoportos (2-4fő) vizsgafelkészítés
corvinusmatek@gmail.com facebook.com/corvinusmatek corvinusmatek.blogspot.hu
c) Jellemezzük az X3 változó multikollinearitását!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->