P. 1
Családi életre nevelés

Családi életre nevelés

|Views: 68|Likes:
Published by fertiger
Oktatást segítő kézikönyv
Oktatást segítő kézikönyv

More info:

Published by: fertiger on Nov 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2014

pdf

text

original

Sections

 • I. Bemutatkozás
 • Családpedagógiai Intézetének tájékoztatója
 • Záróközlemény
 • A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – bemutatkozása
 • Diákok vágyai, álmai a jövőről
 • Jellemformálás, önismeret, önnevelés – az egészséges személyiség
 • Önismeret, személyiségtípusok
 • Felvilágosítás – kicsit másként
 • „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze
 • A házasság keresztény szemmel
 • Családi örökség, családi szerepek
 • Szülők és gyerekek
 • Konfliktus a családban
 • Erőszak a családban
 • Tanácsadás és meghallgatás
 • Videotréning – Segítő Kamera a kórházakban
 • Védőnői és orvosi alapfeladatok megosztása a megelőző ellátásban
 • Játékgyűjtemény
 • Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok
 • A Családpedagógiai Intézet szakirodalom ajánlása

CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ OKTATÁSBAN CSALÁD-ÓRÁKAT SEGÍTŐ KÉZIKÖNYV

2

CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ OKTATÁSBAN
CSALÁD-ÓRÁKAT SEGÍTŐ KÉZIKÖNYV

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola Családpedagógiai Intézete Budapest, 2005

3

Szerkesztette:
Hortobágyiné Nagy Ágnes
Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus- és védőnői tanfolyamok előadás- és gyakorlati anyaga A kiadvány elkészítésében közreműködtek: Csanda Jánosné, Déri Éva, Jánosyné Bánszky Zsuzsanna, József Margit, Siposné Hajdú Margit, Subicz Zsolt

Az összeállítás alapjául szolgált

Köszönetet mondunk előadóinknak, gyakorlatvezetőinknek és munkatársainknak, hogy szakmai anyagukat rendelkezésünkre bocsátották kiadványunk megjelentetéséhez.

A Sapientia Családpedagógiai Intézet elérhetősége:
Cím: H–1052 Budapest, Piarista köz 1. Postacím: H–1364 Budapest, Pf.: 235 Telefonszám: +36-1-486-44-42 Fax: +36-1-486-44-12 Mobil: +36-70-945-13-24 E-mail: csalad@sapientia.hu honlap: http://www.sapientia.hu/csalad

© Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola Családpedagógiai Intézete Budapest, 2005

4

Tartalomjegyzék
I. Be mutatkozás………………………………………………………………… A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének tájékoztatója……………………………… „Neveléssel a boldogabb családokért!” konferencia 2001. május 17–19. Záróközlemény…………………………………………………………… A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – bemutatkozása………………. Hogyan szövődik a „család–háló”?……………………………………………… A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamai nyomán elindult család–órák áttekintése…………………………………………………… Diákok vágyai, álmai a jövőről………………………………………………….. II. Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus- és védő nő i tanfolyamok előadás-anyaga……………………... Önismeret, jellem, személyiség Dr. Lukács László: Jellemformálás, önismeret, önnevelés – az egészséges személyiség…….. Dr. Sallai János: Önismeret, személyiségtípusok…………………………………………... Barátság, szerelem, felvilágosítás és szexualitás Timóteus Társaság: Fiatalok az Élet Küszöbén, drogprevenciós kapcsolat- és jellemépítő program………………………. Miért várj?………………………………………………………………... Déri Éva és Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes: Felvilágosítás – kicsit másként…………………………………………… Buczkóné Reguly Krisztina: A nemi identitás Az igazi férfi – igazi nő…………………………………………………... Varga Péter: „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze……………… Szászi Balázs és Szásziné Fehérváry Anikó: „Társ-suli” – egy program a szerelemről, együttjárásról és a barátságról……………………………………………. Egy klasszikus Társ-suli párkapcsolati tréning fiataloknak……………… Trénerképzés……………………………………………………………… Házasság, család, családtervezés és gyermeknevelés Dr. Lukács László: A házasság keresztény szemmel………………………………………….. Dr. Horváth-Szabó Katalin: Korunk dilemmája: szövetségre vagy szerződésre épülő házasság………. Intimitás és elköteleződés………………………………………………… Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes és Déri Éva Felelős szülőség – egészséges életkezdet; családtervezés, természetes családtervezés………………………………. Életvédelem, abortusz-megelőzés………………………………………… Somogyiné dr. Petik Krisztina: Családi örökség, családi szerepek………………………………………… 5 7 7 14 17 20 25 26 33

33 42

45 46 49 72 89 97 107 110 111 119 128 138 162 168

Dr. Pálhegyi Ferenc: Családmodellek…………………………………………………………… Dr. Sallai János: Szülő k és gyerekek……………………………………………………….. Konfliktusok és kezelésük Dr. Pálhegyi Ferenc: Az empátiáról…………………………………………………………….. Házassági karambolok……………………………………………………. Somogyiné dr. Petik Krisztina: Konfliktus a családban……………………………………………………. Vigassyné Dezsényi Klára: Erőszak a családban………………………………………………………. Dr. Szilágyi Gyöngyi: Tanácsadás és meghallgatás……………………………………………… Vecsei Kinga-Zséger Olívia: Videotréning – Segítő Kamera a kórházakban…………………………… Egészséges életmód, egészségfejlesztés, prevenció Dr. Hanusz Klára: Egészséges életmód………………………………………………………. Az iskolai egészségfejlesztés……………………………………………... Szakmai javaslat az iskolák egészségnevelési programjának tervezéséhez……………………………………………………………… Odor Andrea: Védő női és orvosi alapfeladatok megosztása a megelőző ellátásban…….. III. A családi életre nevelés gyakorlata……………………………………….. Kőszegi Ágnes: Játékgyűjtemény………………………………………………………….. Komáromi Mária: Családi életre nevelés – meghívás az értelmes, boldog életre……………. Családi életre nevelés tanmenetek………………………………………... Svajcsikné Pál Bernadette: Gyakorlatok………………………………………………………………. Családi életre nevelés tanmenetek………………………………………... Családi életre nevelés óravázlatok………………………………………... Buczkóné Reguly Krisztina: Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok…………………………… Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, Déri Éva, Jánosyné Bánszky Zsuzsanna, Siposné Hajdú Margit: Az egészséges életmódra- és családi életre nevelés lehetőségei az iskolában Családi életre nevelés órák – „család-órák” az iskolában………………... Film- és szakirodalom ajánlás A Családpedagógiai Intézet „Ki hibázott?” és „Ki ápolja?” című videofilmjeinek feldolgozása……………………………………………... A Családpedagógiai Intézet szakirodalom ajánlása……………………………… 6

173 178 181 189 207 214 231 237 245 252 258 262 267 267 273 305 314 322 328 344

366 424 437

I. Bemutatkozás
A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének tájékoztatója
Előzmények A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2000. január 1-jével jött hivatalosan létre a Szent Gellért Hittudományi Főiskola, a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Hittudományi és Tanárképző Főiskola integrációjából, az azokat fenntartó három szerzet vezetőinek döntése alapján. A Főiskola kiemelkedő szerepet szán a keresztény pedagógia művelésének. Világossá vált: az alapokig, tehát a család közösségéig kell visszanyúlnunk ahhoz, hogy a gyermekek és a fiatalok nevelését hatékonyabban segíthessük. A felismert feladatok megvalósítását megkönnyítette a kormányzat családpolitikája is. Részben pályázatok révén, részben az Oktatási Minisztérium, majd a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával a Sapientia Főiskola 2001 novemberében hozta létre a Sapientia Családpedagógiai Intézetet – SACSI – a Pedagógiai Intézet szervezeti átalakításával. Mindez annak érdekében történt, hogy a Főiskola sajátos eszközeivel még inkább hozzájárulhasson a boldogabb családi életre neveléshez, és a családok életének segítéséhez. Meghatározó előzmény volt a Családpedagógiai Intézet megalakulásában a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999 karácsonyán kiadott „A boldogabb családokért!” című körlevelének megjelenése, s a Körlevél cselekvésre ösztönzésének jegyében szerveződött „Neveléssel a boldogabb családokért!” című nemzetközi konferencia (2001. május 17–19., Budapest). A Körlevélben különös értéknek tekinthető, hogy nem csupán helyzetképet adott és alapelveket tisztázott, hanem cselekvésre is ösztönzött – vagyis mozgósított –, megjelölve az egyház és az állam néhány fontos feladatát. Ugyanis napjainkra világossá vált: a magyar társadalom fölemelkedésének egyik fontos feltétele a házasságok és a családok megerősödése. A „Neveléssel a boldogabb családokért!” című konferencia arra a felismerésre épült, hogy az Egyház elsősorban a NEVELÉS révén tudja segíteni a mai és a jövendő családok életét. Küldetésnyilatkozat A Sapientia Családpedagógiai Intézet a gyermekek és a fiatalok hatékonyabb nevelését kívánja szolgálni elméleti és gyakorlati tevékenységével. Munkásságának középpontjában az emberi személy áll. Az emberi személy nem alakul ki automatikusan: hosszas nevelődési-érlelődési folyamatokon, növekvő önismerettel és önneveléssel kell megvalósítania önmagát. E folyamat elengedhetetlen része az igazságra épülő helyes értékrend, azok az eszmények, amelyeket követve tud csak teljesebb életre jutni. Programunkat a keresztény értékrendre építjük fel, de igyekszünk kiterjeszteni azon túlra is: világnézeti hovatartozástól függetlenül, az emberiség története során elfogadott, általános humán értékrendre alapozva.
7

Az ember nem magányos és elszigetelt egyedként él, hanem személyes relációk szövedékében. A felnövekvő gyermek személyisége e kapcsolatokban bontakozhat ki, szabadsága a szeretetben válhat teljessé. A személyes kötődések elsődleges színtere a család. A gyermekek családokban élnek, a család formálja elsősorban bontakozó személyiségüket, amelynek szeretetteljes gondoskodása, igényeket támasztó, mégis biztonságot adó légköre nélkülözhetetlen az első életévekben. Az iskola és a fiatalokkal foglalkozó minden egyéb intézményes szervezet csupán folytatni tudja a családban elkezdett nevelődési folyamatot. Akár az iskolának, akár más ifjúsági szervezeteknek és mozgalmaknak a családra, mint nevelő intézményre kell építeniük, illetve ennek hiányát kell a lehetőségekhez képest pótolniuk. Mivel korunkban a családok jelentős része súlyos válságokkal küzd, így egyre kevésbé tudja betölteni rendeltetését, hivatását. Néhány évtizeddel ezelőtt a családokban természetesen adódott, hogy a gyerekek belenőttek az anya- és apaszerepbe, erre mintát adott a több generáció együttélése is. A mai családok „mikrocsaládként” élnek, ráadásul a családtagokat a napi tevékenységük inkább elválasztja egymástól, mintsem összekötné. Kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására, megtanulására, nem is beszélve a válságokkal küzdő, illetve sérült családokról. Ezért ma különösen szükségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek, s ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra és más nevelő intézményekre, szervezetekre. Tapasztalatunk szerint az iskolákban a magas szintű oktatás mellett háttérbe szorul a családi hivatásra való felkészítés. Az ember élete elválaszthatatlan a családtól, az egészséges és boldog életre nevelés nem képzelhető el családi életre nevelés nélkül. A SACSI a rendelkezésre álló eszközökkel a gyermekek és a fiatalok személyiségének kibontakozását kívánja elősegíteni. Ennek érdekében együttmunkálkodásra hívja, szólítja a családokat és a neveléssel foglalkozó szakembereket. Célja, hogy támogassa a gyermekeket a világban való helyes tájékozódásukban és önnevelésükben, főleg pedig segítse felkészülésüket a jó családi életre. E célok érdekében együttműködésre törekszik mindazokkal az egyénekkel, intézményekkel és szervezetekkel, amelyek az emberi személyiség fejlődését, és az emberi közösségek, köztük elsősorban a család életének erősítését szolgálják. Közös feladatunk: védelmezni és erősíteni: a családot és a házasságot, a keresztény illetve általános humán értékrend felmutatása és terjesztése által. Fontos észrevennünk ugyanis, hogy nem a család, hanem az értékrend van válságban, s éppen a család lehet a kivezető út ebből a válságos helyzetből. Az állami intézkedések önmagukban elégtelenek, a közgondolkodást kell családbaráttá alakítani. Az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz, hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki, ahol érték az élet, a személy, a házasság, a család. Úgy tűnik, a nevelés tekinthető a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek a családbarát szemlélet kialakításában. Ennek ki kell terjednie: – a házasságban és családban élő felnőttekre, – a gyermekekre és fiatalokra, – a velük intézményes formában foglalkozó személyekre.

8

és 157 fő a védőnői tanfolyamaink résztvevője volt. a gyermeknevelés kérdéseibe. és azóta tartunk pedagógus. hogy a közoktatásban meghonosítja a „család-órák”-at. „Család-órák”-nak a CSÉN-tanácsadók által oktatási-nevelési intézményekben. és „családórák” tartására jogosítványt nyert Családi Életre Nevelő tanácsadók – CSÉNtanácsadók – vagy visszatérnek saját iskolájukba. A SACSI által szervezett családi életre nevelés képzésen részt vett. áprilisig 419 fő. családi életre felkészítő foglalkozásokat nevezzük. egyházközségekben. életkori sajátosságaiknak megfelelő módon. A Sapientia Főiskolán az első Családi Életre Nevelő – CSÉN – tanfolyamot 2001 novemberében indítottuk.és felsőfokú oktatásban részt vevő gyermekek és fiatalok rendszeres – pl. egyházaknál. A résztvevők létszáma indulástól számítva 2005. hogy: • a család-órákat két vagy három CSÉN-tanácsadó vezesse. 2005 őszén Szeged lesz. vagy más szervezetekben a gyermekeknek/fiataloknak tartott. akik közül 262 fő a pedagógus-. Közvetve a házasságra és a családi életre való felkészítés családpedagógiai módszereinek elsajátíttatása. civil szervezeteknél. lehetőleg van jártasságuk és tapasztalatuk a különböző korú gyermekek megszólításában. • a foglalkozások legalább évente 5 alkalommal. Az igények feltérképezése folyamatos. a nemiség. s szavukkal és személyiségükkel képesek lekötni őket. • több éven át folyamatosan kísérjék ugyanazt az osztályt. Képzés. hitoktatók. szülők és más. amelyek örömmel fogadnának tanácsadókat. a jellemnevelés. a házasélet. hogy fölveszi a kapcsolatot olyan iskolákkal. Ennek érdekében azt tűzte ki célul. hiteles és megfelelően képzett személyek segítségével bevezetést kaphatnak az önismeret. gyermekekkel/fiatalokkal foglalkozó személyek. vagy az Intézet vállalja. közép.A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – tevékenységi körei 1. csoportot. illetve inkább havi rendszerességgel legyenek. a családtervezés. a párválasztás. vagyis mindazok tanfolyamokon történő szakmai felkészítését. gyakorlati munka: „család-órák” Közelebbi célunk: A házastársi kapcsolatra és a családi életre való felkészítés közvetlen és közvetett formában. a pedagógia a családpedagógiától. védőnők. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók arra alkalmas. havi rendszerességű – és éveket átívelő képzése. A tanfolyamok jelenleg akkreditált 40 órás „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” képzések. Egyik kiemelt feladatunknak tekintjük a pedagógusok. évente hármat. illetve otthon hivatásszerűen foglalkoznak fiatalok nevelésével.és védőnőképzéseket. Kecskemét és Kalocsa voltak. Javasoljuk. A gyermekek és a fiatalok nevelése elválaszthatatlan a családi életre neveléstől. a szerelem. A Családpedagógiai Intézet célja elsősorban a megelőzés. Közvetlenül: az alsó-. Olyan segítőtársakat keresünk. vagy maguk választanak iskolát. Az igény meglepően nagy. akik oktatási vagy egészségügyi intézményekben. akik hitelesen tudnak tanúságot tenni a házasság és a család szépségéről. Eddigi helyszíneink: Budapest. 9 . a házasságra való felkészülés. Szombathely.

az AIDS-es esetek és a művi abortuszok száma. drogra és szexuális promiszkuitásra. önértékelése. kommunikációs képessége. A Családpedagógiai Intézet szeretné. felelősebb életvezetésre teszi alkalmassá. A nevelődési-érlelődési folyamat elengedhetetlen része az igazságra épülő helyes értékrend. így a fiatalok egészséges életmóddal és harmonikus családi élettel kapcsolatos ismeretei. és számukra is fennálló lehetőségét.és abortusz prevenció.) A felnövekvő nemzedéknek legyen nagyobb esélye a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre.Távolabbi célunk: A családnak. Az ifjúság ismerje fel a veszélyes helyzeteket. és NEM-et a káros szenvedélyekre: a dohányzásra. illetve a szülők munkáját.) gyermekeknek/fiataloknak. mert • személyisége érettebb. Ezt szolgálná a családi életre nevelő tanácsadói szolgálat és tanácsadói hálózat kiépítése. Hosszú távon azt várjuk e tevékenységtől. ha néhány év alatt egyre növekvő országos „család-háló” épülne ki. s érettebb személyiséggel felelősebb döntéseket tudjanak hozni. A család-órák révén fejlődjön a diákok önismerete. amelyben a gyermekek mindent megkapnak életük kibontakoztatásához. Így a különböző családi körülmények között élő gyermekek közül egyre többen megízlelhetnék az igazi szeretetben élő. (Drog-. hogy sikeres emberi kapcsolatokat létesítsen. Így csökkenjen a szexuális úton terjedő betegségek (SZTB-k). akik vagy családórákat tartanak (esetleg osztályfőnökként vagy felvilágosítást végző védőnőként. A család-órák a közoktatásban meghonosodjanak. hogy a most felnövekvő nemzedék jobban boldogul az életben. részben a gyermekeiket nevelő mai szülők segítése által. • olyan házasságra lép és olyan családot alapít. s meggyő ződéssel tudjon IGEN-t mondani a valódi értékekre. AIDS. • nagyobb esélye lesz arra. A CSÉN-tanfolyamok célja • A résztvevő szakemberek CSÉN-tanácsadókká képződjenek. • • • • • 10 . azok az eszmények. A fiatalok tegyék magukévá az egészségmegőrző szemléletet. vagy tanácsaikkal segítik a pedagógusok. szabadabb. s így egyre több fiatal vehetne részt ilyen órákon. boldog család valóságát. amelyeket követve tud csak teljesebb életre jutni. tapasztalatai mélyüljenek. mint a társadalom alapsejtjének erősítése részben a ma felnövekvő nemzedék nevelése által. stb. Első CSÉN-tanácsadóink 2002 őszén kezdték család-óráikat Budapesten és vidéken egyaránt. alkoholra.

együttjárás. „Örökmozgó” – gondolatok a hiperaktivitásról. pszichológus (klinikai szakpszichológus. Házaspárok tapasztalatai. Szerepek a családban. orvos (általános orvos. Belső és személyközi konfliktusok. a család életciklusa. Családmodellek. A szorongó gyerek. Konzultációs lehetőség felkínálásával is szeretnénk növelni a tanfolyam hatékonyságát. „Társsuli” – egy képzés szerelemről. A termékeny szerelem: a gyermek. Konfliktusok. csecsemő. A tanfolyamon nézeteink kicserélésére is jó alkalom nyílik. hittanár. Játékgyűjtemény. „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze. önnevelés. Családi örökség. Módszertani ötletbörze. A CSÉN lehetőségei az iskolában. ifjúsági pszichiáter). s külön figyelmet fordítunk a módszertani tapasztalatcserére is. A házasság keresztény szemmel. személyiségfejlesztés.A CSÉN-tanfolyamok elméleti és gyakorlati anyagának témakörei Olyan témákat dolgozunk fel a továbbképzés előadásai és gyakorlatai során. teológus. mint ajándék. 11 . Tanácsadás és meghallgatás. természetes családtervezés – életvédelem. Jellemformálás. biológus. video-home trainer. Az élet. A családterápia lehetőségei. pszichiáter (gyermek pszichiáter. Kommunikáció a családban. válsághelyzetek a családban. Egészséges életmód A kétnemű ember – különbségek férfi és nő között. gyermekorvos. A házasság pszichológiai alapjai. Erőszak a családban.és gyermekgyógyász). Tanfolyamaink előadóinak és gyakorlatvezetőinek szakképesítése Pedagógus. Családtervezés. Intimitás és elköteleződés. Az egészséges életmódra és családi életre nevelés (CSÉN) szükségessége. Felelős szexualitás. Témák: A Sapientia Családpedagógiai Intézet (SACSI) bemutatása. szociálpolitikus. pszichoterapeuta. önismeret. Barátság. Videotréning – Segítő Kamera Családi életre nevelés az iskolában. szerelem. együttjárásról és a barátságról. hitoktató. A személyiség kialakulása. Szexuális nevelés. hatékonysága és nehézségei. Családfejlődés. amelyek majd a gyermekekkel való találkozások alkalmával feltétlenül szóba kerülnek. Empátia. Konfliktusmegoldás. Gyermekeink lelki egészsége. mint ajándék. családi szerepek. klinikai gyermekszakpszichológus. pedagógiai szakpszichológus). Erkölcsi nevelés. gyógypedagógus. mentálhigiénés szakember. könyvtáros/villamosmérnök. Gyermek a családban. Bemutató órák. Tanmenetek bemutatása. Gyermekbántalmazás. Felvilágosítás – kicsit másként.

A tanúsítvány kiadásának és a 40 továbbképzési pont odaítélésének feltételei A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak mindazok a pedagógusok. és annak elfogadásáról szöveges értékeléssel együtt értesítést kaptak. A tanmenetnek egyik óráját részletesen dolgozza ki egy óravázlat formájában (minimum 4 oldal). oktatási és nevelési célja. vagy az önnel szolgálati viszonyban lévő felettesét meggyőzni arról. Írásbeli feladatok: „Kérjük. Gondoljon esetleges ellenérveire. Az óravázlatra ugyanazok vonatkoznak. írjon egy esszé jellegű írást (1 oldal). – a 20 perces „mikrotanítást” sikeresen megvalósították előre megadott CSÉN témákból választva. tesztet. hogy két résztvevő együtt készüljön föl. Ajánlott foglalkozásvázlatot is készíteni időbeosztással. akik – részt vettek a pedagógusképzés előadásain és gyakorlatain. tervezett történetet. akik – részt vettek a védőnőképzés előadásain és gyakorlatain. fiataloknak. Éppen ezért kérje. Times New Roman betűtípussal és 12-es betűmérettel írva. 20 percben mutassák be a választott CSÉN témát a tanfolyam gyakorlatvezetőinek és résztvevőinek. mely érvelés a családi életre nevelés szükségességéről. rajzokat. A „mikrotanítást” 15–20 perces értékelő megbeszélés követi. stb. írjon egy esszé jellegű írást egy iskolaigazgatónak (1 oldal). mert módszertanilag nagyon jó lehetőséget jelentenek a fejlődésre. vagy kérünk egy esetleírást a mindennapi védőnői gyakorlatából(minimum 4 oldal). 12 . – az írásbeli feladatokat leadták a megjelölt határidőig. – az írásbeli feladatokat leadták a megjelölt határidőig. időbeosztása. szemléltetéssel együtt. és annak elfogadásáról szöveges értékeléssel együtt értesítést kaptak. A tanmenetnek egyik óráját részletesen dolgozza ki egy óravázlat formájában. A család-óra megvalósításához szükséges játékleírást. hogy az igazgató vagy felettese biztosítson lehetőséget önnek ilyen témájú órák megtartására. illetve a dolog nem ismeréséből fakadó kérdéseire is! Kérjük. dolgozzon ki egy mini-tanmenetet családi életre nevelés témakörben 4 családóra megtartására – tetszőlegesen kiválasztott korosztály számára (minimum 2 oldal). amelyben megpróbálja egy iskola igazgatóját. kérjük csatolni! ” A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak mindazok a védőnők. illetve hiányzásukat igazolták (maximum 8 h). a szemléltető eszközök megjelölése. illetve hiányzásukat igazolták (maximum 8 h). Óravázlat esetén legyen világos az óra szerkezete. dolgozzon ki egy mini-tanmenetet családi életre nevelés témakörben 4 családóra megtartására – tetszőlegesen kiválasztott korosztály számára. Az előadók szabadon meghatározhatják. témája. Írásbeli feladatok: „Kérjük. Kérjük. a játék leírása.” Az írásos beadványok terjedelme mindkét esetben lehetőleg számítógéppel írt A/4-es oldal legyen. s közösen. vagy gyűjtse össze a családlátogatások alkalmával az ön által használt környezettanulmányi szempontokat (minimum 2 oldal). mint a pedagógusoknál (lásd fentebb). A „mikrotanítás”-ra javasolt. hogy a családi életre nevelés órákra – „család-órákra” – nagy szüksége van a gyerekeknek. mely korosztályhoz szólnak az „órán”. A tanfolyam hallgatói számára nyitottak ezek a „mikrotanítási” alkalmak.

továbbképzési-. pszichológiai. játékleírásokat tartalmaz. a jellemneveléssel. DVD-k a család-órákhoz: „Ki ápolja?” és „Ki hibázott?”. 3. Szakmai konferenciák. szakirodalom ajánlás.sapientia. Egészen EMBER egészen ÉLŐ.sapientia. tanmeneteket. életvezetéssel foglalkozó témakörökben. mely a CSÉN-tanfolyamok előadás. óravázlatokat. Piarista köz 1. Ezek a kb. szupervíziós alkalmak. IV. bemutatkozás. 15 perces videofilmek alkalmasak család-órák beszélgetéseihez vitaindítóként. újdonságok. fórum. családdal. személyes tanácsadás A Sapientia Főiskola évente rendez tudományos szakmai konferenciát. Elérhetőségünk: Cím: H–1052 Budapest.hu/csalad – ajánló bibliográfia áll rendelkezésre. Életvezetéssel kapcsolatos könyvek: Elisabeth Kübler–Ross – David Kessler: Élet leckék. külföldi és hazai szerzőktől: 1. Jean Vanier: Emberré lenni. Lukács László: Csináld magad. Publikációk Ajánló bibliográfia és szakkönyvtár: A SACSI honlapján – http://www. Miért félek a szeretettől? Feltétel nélküli szeretet. aki vagyok?. házassággal. 1999. 2. „Boldogabb családokért iskolai program 2003” – Segédanyag a családi életre neveléshez (Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület). melyek helyben megvásárolhatók vagy megrendelhetők: a) Sapientia Családpedagógiai füzetek könyvsorozat. „családlap” internetes tanácsadó szolgálat. zártkörű levelezőlista.hu/csalad. 419-es szoba Postacím: H–1364 Budapest. „Családi életre nevelés az oktatásban: Család-órákat segítő kézikönyv”. Hazatérésünk b) A család-órákat tartó CSÉN-tanácsadók részére szakmai segédanyagok: „A boldogabb családokért!” Magyar Katolikus Püspöki Kar.2. Eva Petrik: Gyermekeimmel. s telefonon történt egyeztetés alapján folyamatosan konzultációs lehetőséget.: 235 Telefonszám: +36-1-486-44-42 Fax: +36-1-486-44-12 Mobil: +36-70-945-13-24 E-mail: csalad@sapientia.és gyakorlati anyagát. benne küldetésnyilatkozat. A SACSI a tanfolyamok elvégzése után a résztvevőknek évente egy alkalommal biztosít továbbképzési. Dr. kéthavonta szupervíziós lehetőséget.hu. megjelent kiadványaink. A tartós szeretet titka. Elektronikus médiumok: a) A SACSI honlapja: http://www.hu/csalad 13 . tájékoztató a család-órákról. Írott publikációk. „Tanulmányok a családról” szakmai szöveggyűjt. Dr. tanterveket. programok. John Powell: Miért félek attól. Irodalmi szöveggyűjtemény. b) Videokazetták. Budapest. emelet.sapientia. Theodor Bovet: Felette nagy titok. Pf. honlap: http://www. A Sapientia Főiskolán a tanfolyamok résztvevői számára és végzettjeinknek szakkönyvtárat biztosítunk: pedagógiai. Terri Apter: A magabiztos gyermek. 3.

Csak így remélhetjük azt. Lengyelországból) széles nemzetközi horizontba helyezték bele a hazai törekvéseket. különösen pedig támogassuk a jövendő nemzedékeket abban. akik széttört vagy feszültségekkel teli családokban élnek. színes képet adtak az e területen már folyó és most induló kezdeményezésekről. hogy a család nem teher a családtagok számára. a Család Pápai Tanácsának elnöke fogalmazta előadásában: az emberiség történelmi órában él. hogy boldogabb és boldogítóbb családot alapíthassanak. Ausztriából. Az állami intézkedések azonban önmagukban elégtelenek. lelkipásztorok. Németországból. A körlevél nem csupán helyzetképet adott és alapelveket tisztázott. hogy az egyház elsősorban a nevelés révén tudja segíteni a mai és a jövendő családok életét. hiszen napjainkra világossá vált: a magyar társadalom fölemelkedésének egyik fontos feltétele a házasságok és a családok megerősödése. ha kell. mozgalmak közül kerültek ki. Amint Trujillo bíboros. áldozatokat is vállalva törekszenek vagy készülnek szép családi életre. akik tudatosan és elkötelezetten. A résztvevők most együttesen kívánnak tanúságot tenni arról. együttes vagy egymást segítő kezdeményezésekkel erősítsük a meglévő családok életét. hanem cselekvésre is ösztönzött. Arra a felismerésre épült. az életet védelmező és támadó erők sorsdöntő küzdelmében a tét magának az emberiségnek a fennmaradása és boldogulása. Az előadások és a szekcióülések sokoldalúan világították meg a családi életre nevelés hazai lehetőségeit és feladatait. A külföldi előadók (Norvégiából. akik – önhibájukon kívül – a családi fészek biztonságot adó. de erősödnek a családokat védelmező törekvések is. megjelölve az egyház. növelő ereje nélkül. mint az előttük járók. hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki. május 17–19. hanem az öröm és az emberi kiteljesedés élettere. Ugyanakkor pedig együttérzésükről biztosítják mindazokat. szeretethiányosan kénytelenek megkeresni helyüket az életben. és a családi élet erősítésében elkötelezett családközösségek. A Magyar Katolikus Egyház az élet. hogy az egy évtizede visszanyert szabadság lehetőségével élve a 14 . amellyel támogatja a családi életet.„Neveléssel a boldogabb családokért” konferencia 2001. Záróközlemény Az egyház ma egyik kiemelt feladatának tartja az élet és a család szolgálatát. a személy és a család védelmében összefogásra szólít minden jószándékú embert. Különös szeretettel és aggódással gondolnak azokra a gyermekekre. hogy a jelenlegi magyar kormánynak tudatos családpolitikája van. A magyar társadalomban is jelentkeznek azok a nézetek. A konferencia ezért felhív minden társadalmi erőt. Köszöntik mindazokat. Ennek jegyében adta ki a Magyar Katolikus Püspöki Kar másfél évvel ezelőtt „A boldogabb családokért!” című körlevelét. az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz. hogy milyen sokat élnek boldogan saját családjukban. egyházi közösséget és civil szervezetet: közös erővel. a társadalom és az állam néhány fontos feladatát. Örömmel nyugtázza. A résztvevők ezért elsősorban az ifjúsággal foglalkozó pedagógusok. A „Neveléssel a boldogabb családokért” című konferencia ennek jegyében szerveződött. vallási közösséget és társadalmi mozgalmat. Franciaországból. A konferencia legmélyebb élménye annak megtapasztalása volt. amelyek kikezdik a család és a személy értékét.

kiegyensúlyozott. Ebben részt kell vállalniuk az oktatási intézményeknek. hogy családi életük mennyire lesz harmonikus. – Létre kell hozni a családi életre nevelés szervezeti kereteit az oktatási (elsősorban a közoktatási) intézményekben (mind a katolikus. annak védelme és erősítése mindnyájunk érdeke és kötelessége. audiovizuális anyagokról. az egyházközségeknek és egyházi mozgalmaknak. – Szervezettebben és hatékonyabban kell gondoskodni a pedagógusok ez irányú képzéséről és továbbképzéséről. – A katolikus iskolákban rendszeres – az iskolai munkatervben rögzített – alkalmakat kell biztosítani a családi életre nevelésre. áldozatkészsége dönti el. A konferencia során a következ ő konkrét ajánlások és feladatok fogalmazódtak meg. Ehhez feltétlenül szükség van a családok összefogására. A családok körében – A családi életre nevelés elsődleges színtere maga a család. amely tevékenységével segíti az iskolák ez irányú törekvéseit. személyes kapcsolataik alakításában. A házasságra vállalkozó fiataloknak és a házasságban élő felnőtteknek át kell érezniük felelősségüket élő és születendő gyermekeikért. A házasságra lépők és a házasságban élők egymás iránti szeretete. a családi életre felkészülésben. – Kívánatos volna hasonló rendszer bevezetése az önkormányzati iskolákban is. a jövő nemzedékért. Készségesen vállaljuk az együttműködést ennek megszervezésében és elterjesztésében. A társadalom alapvető. az ifjúsági és családközösségeknek. A fenti cél érdekében a nevelést tartjuk a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek az élet minden területén. – A gyermekeket és a fiatalokat tervszerűen föl kell készíteni a házasságra és a szülői hivatásra. fiatalok életkori sajátosságaihoz igazodva. az ifjúsági lelkipásztorokra). önzetlensége. hanem át kell fognia az élet minden területét). hanem valóban boldogabbá és teljesebbé tehessék egyéni és családi életüket. a sikeres házasságkötésben. magasabban képzett emberekké váljanak.mai fiatalok ne csak magasabb életszínvonalon rendezhessék be életüket. Az arra alkalmas pedagógusok bevonása mellett létre kell hozni olyan tanácsadó-nevelő hálózatot is. Ennek ki kell terjednie: – a házasságban és családban élő felnőttekre (a felnőttképzés nem szorítkozhat csupán szakmai továbbképzésre. amelyek a gyermekek. boldog. élő és éltető sejtje a család. mind az önkormányzati iskolákban). – Gondoskodni kell olyan kiadványokról. – és a velük intézményes vagy szervezett formában foglalkozókra (elsősorban a közoktatásban tevékenykedő pedagógusokra. és ezáltal saját gyermekeik életét is. 15 . ezt a feladatot senkisemmi nem tudja maradéktalanul pótolni. Az iskolai oktatás körében – Hatékonyabban és kiterjedtebben kell alkalmazni a NAT-ban és a katolikus kerettantervben a családi életre való nevelésre vonatkozó irányelveket. – a gyermekekre és fiatalokra. segítik őket a helyes önnevelésben.

– Különösen fontosnak tartjuk. hogy ebben vállaljanak szerepet. – A házasságra való felkészülés az érett és felelős személyiség kialakításával kezdődik. értetlenül fogadják. Sikerét azonban csupán az igazolhatja. amelyek a társadalmi nyilvánosságban. Elsősorban tehát azokat a tevékenységeket. vagy legalább a részükre ebben felkínált segítség elfogadására. – Elsősorban maguknak a családoknak kell szerepet vállalniuk a társadalom családbarát szemléletének kialakításában. – A családokra nehezedő gondok. azok hátrányos helyzetbe kerülnek személyes kapcsolataik alakításában. – Az egyházi családközösségeknek a civil szervezetekkel együtt fontos szerep jut az állam szociálpolitikájának kontrolljában és az érdekérvényesítésben. Akik gyermekkorukban nem tapasztalhatták meg a jó családi élet szépségét. a hitoktatásnak. Föl kell emelniük szavukat mindazon tendenciák ellen. esetleg eleve kételkednek a sikeres házasság lehetőségében. hogy milyen családi környezetben nőttek fel. az ifjúsági közösségeknek. ha nyomán cselekvési programok születnek: ha mind egyházi körökben. Örömmel tapasztaljuk jelenlétüket az ország több régiójában. meg kell azonban hívniuk a médiumokat is arra. különösen pedig a médiumokban a család értékeit lejáratják. hogy az egyházi házasságra lépőknek csupán kis hányada részesül ilyen alapos felkészítésben. Az ifjúsági pasztoráció körében – A gyermekekben és a fiatalokban igen eltérő tapasztalatok. a felelős családtervezés. de az őket erősítő-támogató törekvések is a nyugat-európai országokban korábban s talán nagyobb erővel jelentkeztek. – A házasságra való közelebbi felkészítést szolgálják a jegyesiskolák. mind civil szervezetekben ténylegesen megindulnak. hogy a gyermekek és a fiatalok a média eszközein keresztül is találkozhassanak a boldog házasságról és családi életről tanúskodó hiteles életpéldákkal. E nevelői feladatban részt kell vállalniuk a családok mellett az iskoláknak. nézetek élnek annak függvényében. 16 . táborozások. mégis meg kell állapítanunk. A közszolgálati és kereskedelmi csatornákban megjelenő műsorokon túl hasznos volna audiovizuális anyagok készítése. jegyeskurzusok. elfogadhatatlannak tartják a házasság előtti tisztaság. a házassági hűség keresztény tanítását. mint nálunk. a lelkiségi mozgalmakban és a civil társadalmi szervezetekben is. amelyek a boldogabb családi életre igyekeznek nevelni mind a mai családokat.A családközösségek létrehozása és erősítése kiemelt feladat az egyházközségekben. füzetek kiadása a házasság és a családi élet szépségéről. az erre való felkészülésről. – A személyiség formálódásának leghatékonyabb eszköze a közvetlen élettapasztalat. lelkigyakorlatok. *** A konferencia „A boldogabb családokért!” című körlevél folytatását kívánja elősegíteni. találkozási alkalmakat ajánljuk az ifjúsággal foglalkozók figyelmébe. könyvek.). vagy szélesebb körben elterjednek olyan kezdeményezések. Nyomatékosan kérjük a felelős lelkipásztorokat jegyeskurzusok indítására. mind a jövőben születőket. amelyek erre adnak lehetőséget (kirándulások. Tapasztalataikat föl kell használnunk. zarándoklatok stb. rombolják.

majd igazgatója. az elfogadottság és a gondoskodás biztonságában. Az én generációm a II. megtanulására. hogy mi. január 1-jével jött hivatalosan létre a Szent Gellért Hittudományi Főiskola. A mai családok „mikrocsaládként” élnek. Bízunk abban. Napjainkban sajnos a családok jelentős része nem tudja betölteni ezt a hivatást. Többgyermekes családban nő ttem fel. hogy a gyerekek belenő ttek az anya. A Családpedagógiai Intézet a gyermekek és a fiatalok hatékonyabb nevelését kívánja szolgálni elméleti és gyakorlati tevékenységével.” 17 . Lukács László piarista teológiai tanár vagyok. hogy sajátos eszközeivel még inkább hozzájárulhasson a boldogabb családi életre neveléshez és a családok életének segítéséhez. így pici gyerekként éltem végig Budapest ostromát. hogy legyen. s ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra és más nevelő intézményekre. A világháború rettenete sem tudta kiölni belőlünk azt.és apaszerepbe. nem is beszélve a válságokkal küzdő. hogy a különböző családi körülmények között élő gyermekek közül még többen megízlelhessék az igazi szeretetben élő. a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola főigazgatója. érett személyiséggé válását tudtam végigkísérni. Ma különösen szükségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek. boldog család valóságát. Nagyon nyilvánvaló: a nevelés színtere a család kellene. így nagyon sok embernek a felnövését. A Főiskola 2000. A Sapientia Főiskola 2001 novemberében hozta létre a Családpedagógiai Intézetet annak érdekében. ráadásul a családtagokat a napi tevékenységük inkább elválasztja egymástól. Világháború alatt született. hogy kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására. Láttam. mintsem összekötné. és számukra is fennálló lehetőségét. munkánk hozzájárul ahhoz.A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – bemutatkozása „Dr. 21 évig voltam a Kecskeméti Piarista Gimnázium tanára. Néhány évtizeddel ezelőtt a családokban természetesen adódott. illetve sérült családokról. szervezetekre. a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Hittudományi és Tanárképző Főiskola integrációjából. erre mintát adott a több generáció együttélése is. az azokat fenntartó három szerzet vezetőinek döntése alapján. gyerekek nagyon jól éreztük magunkat egymással.

ketten szerzetesnövendékek a ferences rendben. a sok év tapasztalatának átadása.” „Déri Éva vagyok. Ez motivált bennünket. s az életvédelemben és a családpedagógiában elkötelezett emberek vagyunk.„Komáromi Mária OFS (Ferences Világi Rend) vagyok. Hat gyermeket neveltünk fel – már mind felnőtt. a családalapítás szépségeit és nehézségeit megvitathassuk. az élet egyéb területének örömeit. Saját kamaszkorom élményei. férjemmel 32 éve élünk házasságban. az őket érdeklő és érintő kérdésekrő l. trükkjeinek. 10 illetve 7 évesek. Férjemmel nemcsak a házasságunkat tartjuk hivatásnak és műalkotásnak. Én osztályfőnök is vagyok. Hortobágyiné Ágival 12 éve dolgozom együtt a természetes családtervezés és a családi életre nevelés területén. hogy a gyermekek/fiatalok többsége nagyon hiányos vagy téves elképzelésekkel rendelkezik a családi élettel kapcsolatban. Negyedik és ötödik unokánkat várjuk. amelyekben élménnyé válhat bennünk Isten kiáradó önközlése és hűséges szerelme. szinte azonos időre. A Sapientia Családpedagógiai Intézetben feladatom a pedagógia gyakorlatának. 13 éves házasok vagyunk. szintén biológus. Hisz az egyik legfontosabb döntésük meghozatalában feltétlenül segítenünk kell a fiatalokat. és a fiatalokkal való találkozások döbbentettek rá. az elvek „aprópénzre váltása” és rövid imádságos alkalmak szervezése. kettő szintén a házasság szentségében él. Anna (Panni) és Áron. Férjem programtervező matematikus. Pályafutásomat biológusként kezdtem. Péter. gyermekeim Levente és Péter.” „Svajcsikné Pál Bernadette vagyok. Zsófi. Lajossal a 25. hogy a fiatalokkal a velük és bennük történő eseményeket megbeszélhessük. az adott korosztály tanulmányi ismereteinek. és a szolgálataink is az Egyházban. Kecskeméten élünk. a felnőtté válás. Az iskolában döbbentem rá. házassági évfordulónkat ünnepeljük. amikor mód nyílik arra. Jó szándékú tanárokkal együtt. Hat gyermekünknek: Bea. és öt évig kutatóként dolgoztam. hogy osztályfőnöki órákon havi rendszerességgel találkozhassunk és beszélgethessünk fiatalokkal. s annak megoldási lehetőségeit ráérősen átgondolhassuk. valamint érdeklődésének és életkori sajátságainak megfelelően kidolgoztuk a fels ő évfolyamok számára a „család-órákat”. hanem közös a munkánk is. buktatóit. őszinte. komoly beszélgetésekre. Férjemmel. Így immár 16 éve hittanárként tevékenykedem. amikor elindultunk több iskola felé. Kristóf. Mindketten hittanárok.” 18 . hogy mennyire fontos időt szakítanunk a személyes. ketten pedig még velünk élnek és egyetemre járnak. valamint két unokánknak: Boglárka (Bogi) és Anna (Panka) örvendezhetünk. Majd az élet kutatását az örökélet kutatására váltottam.

Petra. melyet a természetes családtervezés ismereteinek terjesztése és a fiatalok családi életre felkészítése jellemez leginkább. és az országos „család-háló” építésében.sapientia.hu/ . aki 2004. családkonferenciák technikai előkészítésében vettem. november végén született.” „Subicz Zsolt vagyok. Nagy Ágnes vagyok. A KecskemétSzéchenyivárosi Közösségépítő Egyesület családmunkacsoportjában 5. férjemmel Tiborral tavaly nyáron ünnepeltük 15.” Bemutatkozásunk 2005 januárjában készült. Ági és Krisztina – Kecskeméten élünk. Ennek a munkának több éves tapasztalatait kamatoztatjuk a Sapientia Családpedagógiai Intézet által szervezett tanfolyamokon. hogy a családügyet szolgálhatom munkámmal. hogy édesanyai és orvosi hivatásom sikerül összeegyeztetnem munkámban. éve dolgozom. melynek keretében évekig kísérünk fiatalokat. Így a serdülőkor különböző állomásain segíthetünk nekik döntéseikben. Kecskeméti családmunkacsoportunkkal kidolgoztuk a „Boldogabb családokért iskolai családi életre nevelő” programot. Csodálatos ajándék számomra. Gimnáziumban osztálytársak voltunk. mint technikai munkatárs. illetve veszek részt.holnaphonlap.„Hortobágyiné dr. így már 25 éve ismerjük egymást. Három gyermekünkkel – Tibor. Nagyon hálás vagyok azért. Második éve élek boldog házasságban Kecskeméten. A Sapientia Családpedagógiai Intézet és a KecskemétSzéchenyivárosi Közösségépítő Egyesület honlapjait szerkesztem: http://www. 19 .hu/csalad és http://www. Az Egyesület és a Szentcsalád Plébánia kiadványainak szerkesztésében. Egy gyermekünk van. házassági évfordulónkat.

Tököl. Kerepes. Eger. Debrecen. Kistarcsa. Nagyvenyim. Nemeskeresztúr. Gödöllő. Beregszász (Kárpátalja). Jánosháza. Pápa. Kalocsa. Badaló (Kárpátalja). Ajkarendek. Celldömölk. Rát (Kárpátalja). Balatonalmádi. Balassagyarmat. Pincehely. Bátya. Pusztavacs. Csongrád. Érd. Kiskőrös. Dunakeszi. Kaposvár. Vásárosdombó. Karmacs. Újszentiván. Dunaújváros. Sárvár. Pilis. Kiskunhalas. Sülysáp. Tuzsér. Érsekvadkert. Zsámbék. Nógrádsáp. Pomáz. Nyíregyháza. november – 2005. Sződliget. Rédics. 20 . Jánoshalma. Sopron. Mende. Szuhakálló. Csap (Kárpátalja). Alsónána. Szatymaz.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamainak résztvevői honnan érkeztek? Hogyan szövődik a „család–háló”? Hét pedagógusképzés (2001. Kiskunmajsa. Visegrád. Budakeszi. Tázlár. Kiskunfélegyháza. Kerekegyháza. Zalaegerszeg. Budapest. Szombathely. Veszprém. Teskánd. Balogunyom. Székesfehérvár. Szentendre. Lajosmizse. február) résztvevői: 262 fő Ajka. Piliscsaba. Pilisvörösvár. Szeged-Szőreg. Kemenespálfa. Dusnok. Helvécia. Dunaharaszti. Devecser. Kecskemét. Kőszeg.

Kerepes. Esztergom. Szekszárd. Dabas. Nádasd. Mezőfalva. Szászvár. Bakonycsernye. Balatonlelle. Győr. Tiszafüred. Tószeg. Dunakeszi. Mád. Cegléd. Kengyel. Csömödér. Ballószög. február – 2005. Nógrádsáp. Lőrinci. Kerta. Békéscsaba. Káld. Miskolc. Mórichida. Somogyudvarhely. Tapolca. Szápár. Gönyű. Úrkút. Jászberény. Dunaújváros. Ivánc. Tápiószentmárton. Kecskemét. Dévaványa. Tiszaörs. Tát. Balassagyarmat. Öttevény. Monor. Pomáz. Szulok. Somogyszob. Székesfehérvár.Három védőnőképzés (2003. Alsónémedi. Csókakő. Pereszteg. Tamási. Pécel. Bőny. Nagyszentjános. Nyergesújfalu. Körmend. Budapest. Farmos. Bük. Tápiószecső. Jászkisér. Törökszentmiklós. Csanádapáca. Celldömölk. Kaszaper. Pilisvörösvár. Csögle. Agyagosszergény. Szeghalom. Maglód. Budakalász. Kőszeg. Vác. Nagyalásony. Inárcs. Piliscsaba. Tinnye. Sopron. Balatonvilágos. Nézsa. Kutas. Tököl. Sülysáp. Hatvan. Újhartyán. Sárisáp. Berettyóújfalu. Kömlő. Érd. Gyál. Sajóecseg. Szőlősgyörök. Perbál. Ráckeresztúr. Ócsa. Táborfalva. Mohács. Pécs. Balatonalmádi. Vértesacsa. Tök. Kardoskút. Tura. Tereske. Leányfalu. Heresznye. Budakeszi. Hasznos. Záhony 21 . Pula. Szolnok. Dömsöd. Apaj. Bodajk. május) résztvevői: 157 fő Adony. Felpéc. Bugac. Kerecsend. Szedres. Szár. Kapuvár. Kistokaj. Szabolcsveresmart.

a csoporton belüli konfliktusok feloldásában. hogy meg kell mutatnunk nekik egy másfajta. hogy a technikákon túl egy új látásmódot is elsajátítottunk itt. pedagógus – Celldömölk Szeretettel tájékoztatlak benneteket. amit elsősorban a Timóteus Társaság FÉK programjára alapoztam. Igazgatónk kérésére (és a mi örömünkre) a következő 2004/2005. hiszen az ilyen gyerekek az osztályközösségben is nehezen alkalmazkodnak. Szerettem volna. A mi iskolánkba járó gyerekek nagy része hátrányos. akik pozitívan fogadták az ajánlatot és reményeim szerint mindketten részt vesznek majd a februárban induló. osztályban tartottuk az órákat. szeretetteljesebb élet lehetőségét. Úgy gondoljuk. kéthetente délelőtt. akár egy gyengébb képességű gyerek bátorításában. jobb. hogy megtanítanák őt a jóra. kéthetente. hogy a következő tanévtől délelőtti. Ez a szemléletmód segít. vagy halmozottan hátrányos helyzetű. délutáni. ezért a nyár folyamán felvettem a kapcsolatot az ott dolgozó iskola-védőnőkkel. Három évvel ezelőtt kezdtem. A 2003/2004-es tanévben már 6-8. Mivel a gyerekek szívesen fogadták ezeket az órákat. Két pedagógustársam segítségével folytattam a következő tanévben a munkát. Hogyan segítettetek nekünk ebben? Magunkban sokszor mondtunk már hálát a tanfolyamon tanultakért. Sőt. osztályában az első család-órákat. Ennek hiányát nap mint nap tapasztaljuk. akár az osztályfőnöki órák hasznossá tételében. Nincs lehetősége arra. nem kötelező foglalkozások keretében. Távolabbi céljaink köze tartozik még olyan pedagógusok keresése. az ember jó lehet anélkül. a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola akkori 8. osztályban. Mivel társadalmunknak és egész életünknek alapja a 22 . akkor még csak egyedül.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamait követő pedagógus beszámolók 2004-ben 1. kötelező foglalkozások keretében lehessenek az órák. védőnőknek tartott CSÉN továbbképzésen. de úgy éreztük. akik segítenének a többi iskolában történő CSÉN órák vezetésében. ha a kezdeményezés a város másik két általános és két középiskolájában is ismert lenne. délelőtt tartott foglalkozásokkal. osztály) hivatalosan is bevezetésre kerül. pedagógus csoport – Kecskemét Sokéves szaktanári és osztályfőnöki tapasztalataink alapján jelentkeztünk a Családi életre nevelés tanfolyamra. Az iskolai órák csodát tenni nem tudnak. immár 7-8. Az ő közreműködésükkel elindulhat a program a többi iskolában is. a szombathelyi családi életre nevelés képzésen részt vettek iskolánk felső tagozatban tanító osztályfőnökei (4 pedagógus). a celldömölki CSÉN kezdeményezés jelen helyzetéről. Azt hisszük. Hitünk szerint az erkölcsöt is tanítani kell. amikor az iskolában néha már-már reménytelennek tűnő helyzetekben is vállaljuk a küzdelmet: akár egy iskolai műsorra való felkészülés idején. Megpróbáltam elérni. tanévtől a program beépül az iskola helyi tantervébe és felső tagozaton (5-8. 2. hogy gyermekként a családban szerzett jó tapasztalatait majdani családi életében kamatoztassa. Az iskola igazgatója ezt engedélyezte.

védőnő – Hatvan Sikerült meggyőzni az iskola igazgatóját a CSÉN fontosságáról és időszerűségéről. Hamarosan azt láttam. s képzett voltam – nem a régi előadás-anyagomat használni. hanem az emberi értékről. hogy így történt. Meglepően csendben hallgatták a gyerekek az előadásomat. üzenete kiegészült. mint szeretet. védőnő – Kapuvár …az egyes órák témájába bele tudtam vinni a frissen tanultakat. amit mi magunk sem hiszünk el. 2. Azt a nyitottságot. fontos hogy diákjainkat ne csak az érettségire és az azutáni pályaválasztásra készítsük fel. s még nekik is tudtam újat nyújtani. 3. védőnő – Balassagyarmat A tanfolyam során több fontos kérdésben megerősödtem. technika szakos tanároknak szintén új volt a családtervezés téma felosztása. és ezért felvilágosító tevékenységem. Körzeti munkámat is ennek jegyében végzem. A körzetben az apák 23 . mikorra összegyűjtöttem magamban az információkat. s ők maguk sem hisznek el. hogy még sok fiatalok körében tevékenykedő embernek lesz lehetősége a ti lelkesítő tanfolyamaitokon részt venni. A felnőttekkel szembeni bizalmatlanságuk oka az eddig szerzett sok rossz tapasztalat. feleség. Több hangsúlyt fektetek a lelki. mert nem a szaporítószervekre volt tekintettel. osztály óráira: Családtervezés. remélem útravalóként magukkal viszik a hallottakat. más módon való megközelítése. Sok sikert kívánunk a további munkátokhoz. Saját családom érezte legelőször a változást. olyat is. amelyet felénk sugároztatok. Az órán bent lévő biológia. hogy szeretni tudó és akaró férj. hanem arra is. s ezt a bizalom légkörének megteremtésével igyekszünk oldani. Isten áldása legyen munkátokon! Védőnői beszámolók 2004-ben 1. …örülök. hogy több hetet foglalkoztak már ezekkel a dolgokkal. Különösen érvényes ez a 8. Az osztályfőnökök partnerek ebben. hanem – a CSÉN tanfolyamon hallottakat „előadni”. és ők is rám figyelnek. hogy a szeretet más emberekből képes a legjobbat kihozni. szexualitás. a család értékeinek hangsúlyozására. támogató szerepe. érzelmi alapokra. Óra elején a kísérő tanárok megjegyezték. az erkölcsi értékek közvetítésére. s így hoztak is be javítani dolgozatot. őszinteséget. próbáljuk továbbadni tanítványainknak. A tanfolyam óta munkámban elsődleges prioritást nyert a család erősítő. az élet értékéről szólt. foglalkozásaim tartalma. Az általános iskola felső tagozatának tartok család-órákat. Köszönjük. édesapa vagy édesanya váljék belőlük. védő. Reméljük. hogy leteszik a tollukat. a családtagok boldogulásának elősegítése fontos és kötelező feladatommá vált. segítségemre vannak. Ezt arra az időpontra időzítettem. mint az órarendi anyag nyolcadikban. A család összetartása. hogy újra megerősítettetek bennünket abban a hitünkben.család. fogamzásgátlás. de néhány hiányosságommal szembesültem.

a méhen kívüli terhességet. példák is. a képzés csoportjátékai…) Jól be lehet vonni őket különböző játékokba. egyre többen vesznek részt a szüléseken. Ha tudtam. hogy nemcsak egy órára mehetek be. hogy már a várandóság időszakában is szívesen jönnek a kismamával tanácsadásra. akkor az első órán próbáltam a párválasztás. Az elméleti anyag mellett nagyon jó segítséget adtak a gyakorlati dolgok. védőnő – Balassagyarmat A tanfolyamon szerzett tapasztalatokat nagyon jól tudom hasznosítani. az abortusz dilemmáját. hogy lelki dolgokkal is foglalkozunk. tankönyvek nagy segítségemre vannak az órákra való felkészülésemben. A tanfolyam óta az órák talán gyakorlatiasabbak. de az apukák értékrendjének formálására is igyekszem nagyobb hangsúlyt fektetni (pl. védőnő – Balassagyarmat Iskolai munkámban az elmúlt hónapokban háromféle iskolatípus 9-12. Másképp tekintek a gondozott családok problémáira. párkapcsolat kialakulásának lelki oldalát hangsúlyozni. 5. A tanulók szívesen veszik. 4. (pl. védőnő – Balassagyarmat Előadásaim során sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a lelki élettel kapcsolatos kérdésekre. szakközépiskola és szakképzést adó iskola is. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a kiegyensúlyozott. a család szerepére. és az idő előtt bekövetkező terhességből adódó korai anyaság nehézségeit. A munkám során többnyire az anyákkal találkozom. segédanyagok. Sokkal több figyelmet szentelek annak. 6. hogy az újszülött gyermekük gondozásába bekapcsolódjanak. a gyermekkel való focizás fontosabb. Tartozik hozzám gimnázium. Természetesen az én családom életében is történtek pozitív változások. részben pedig meg is változtatta a családokhoz való közeledésem mikéntjét. Ezeket sokszor alkalmazom. osztályaiban tartottam órákat. ezáltal még inkább élvezetesebbek lettek. mint a pecázás a haverokkal). 24 . ami után szinte természetes számukra. Szívesen elmondom a szerelem három típusát. és a diákok szívesen fogadják. Timóteus Társaság anyaga. és a „Boldogabb családokért” program mellékletei segítségével átbeszéltük a korán kezdett szexuális élet buktatóit. így az ő szemléletformálásuk talán látványosabb. főleg a középiskolás korosztály körében. A képzés során megszerzett ismeretanyag. 7. és szívesen működnek együtt. hiszen ez egy űrt pótol ezen a téren. boldog családi élet fontosságára. hogy a férjemmel a lehető legharmonikusabb párkapcsolatban éljünk. Mindezekért köszönettel tartozom a Főiskolának. védőnő – Hatvan A továbbképzés anyaga és szellemisége átformálta. amit a Timóteus Társaság előadásából és az általuk kiadott könyvekből tanultam meg. és a tanácsaim is változtak.mellőzöttségén úgy próbálok javítani. Szakközépiskola 11-es vegyes osztályában 3 órát volt lehetőségem tartani.

+ Beregszász 63 db 3 db 3. 8 db 8. 1 db 10. + Beregszász és Ungvár 20 fő 316 óra 2004/2005 16 db Budapesten és Kecskeméten: 9 egyházi 7 önkormányzati + Beregszászon és Ungváron 27 fő Még folyamatban 25 . 1 db 12. 16 db 6. 8 db 5.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamai nyomán elindult család-órák áttekintése Első CSÉN-tanácsadóink 2002 őszén kezdték család-óráikat A Családpedagógiai Intézet két család-óra tartó csoport működését felügyeli: Budapesti csoport Kecskeméti csoport Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) családmunkacsoportja 13 fő Tanév Iskola Osztály 16 fő Családóra tartók Órák száma Budapesti és Kecskeméti csoport: összesen 2003/2004 14 db Budapesten és Kecskeméten: 10 egyházi 4 önkormányzati + Beregszászon 46 db 1 db 3. 2 db 12. 11 db 6. 7 db 9. 4 db 9. 10 db 7. 9 db 8. 8 db 7. 5 db 4. 2 db 11. 1 db 4. 2 db 11. 10 db 5.

álmai a jövőről „Ha én felnőtt volnék…” 6. Ha én felnőtt volnék. 4. sokat keresnék. Nem szidnám a gyerekemet. osztály 1. Nem válnék el tőle. és boldog legyen a családom. Megtanítanék a gyerekemnek sok mindent. és ugyanazokat tenném. Kikérdezem a leckét. 3. hogy szép házam legyen. mint a felnőttek. habostortát ennék. sokáig néznék TV-t. 6. mint most. Ha én felnőtt volnék. 11. és kicsit engedelmesebb lennék. Luxuskocsim lenne. Ha elválnék. nem szidnám le őket a rossz jegyért (mint apa). Ha én felnőtt volnék. Nem lennék olyan szigorú. számítástechnikus lennék. Őt elég szabadon fognám. 5. szabad lennék. okosabb lennék és nagyobb lennék. Amit kérne. Ha én felnőtt volnék. 9–18. Ha én felnőtt volnék. azt nézném. …ügyvéd leszek. Hamar hazamennék. Hát még sokat fogok gondolkodni. ha rossz jegyet kap. majd én megcsinálom és ha már nagyobbak lesznek. dolgoznék. sok mindent tennék. nem túl gazdag és nem túl szegény szeretnék lenni. én közgazdász szeretnék lenni. amúgy ugyanazt tenném. ha olyan lenne. egy gyerekem lenne. Gyerekeket nem szeretnék. 12. nagy házam lenne. és jól viselkedik. ahogy a felnőttek. ha van rá pénzem. 8. Ha én felnőtt lennék. hogy mi leszek felnőttkoromban.00-ig dolgoznék. sok barátnőm lenne. Ha én felnőtt volnék. És a feleségemnek nem szabnék határokat. Persze a férjemnek nem adom meg ezt az örömet. 2. sokáig számítógépeznék. Ha én felnőtt volnék. a foglalkozásom ügyvéd lenne. Reggel 6-tól este 9-ig szeretnék dolgozni. Megengednék neki sok mindent és megvennék neki sok mindent. mint a mostani felnőttek. ami a gyerekeimnek jó. nem vennék neki sok buta. sok házat terveznék. Nem kiabálok vele és nem verem meg. sok fagyit. Ha én felnőtt lennék. Nem lennék nagyon szigorú. Ha én felnőtt volnék. megvenném. hogy nekem mennyi dolgom van és talán nem mindig énnekem kell pakolni. Én is rájuk szólnék. barkácsolni is szeretek. ha lehet. Elvinném minden iskolai szünetben kirándulni. És hagyok neki szabadidőt. 1 feleségem lenne. Ha én felnőtt volnék. de ha nem csinálják meg amit mondok. Ugye azt kérdezitek.Diákok vágyai. Ha én felnőtt lennék. mit is 26 . egy olyan munkahelyre járnék. Jóra tanítanám őket és rendre. Sok állatot tartanék. Ha én felnőtt volnék. belsőépítész lennék. Biztosítást vennék fel. de csak akkor. ahol sok pénzt lehet keresni. OTP hitelt vennék fel. egy gyerekem lenne. felfogják ésszel. sok pénzt keresnék. amit szeretnék. sokszor megölelném a gyerekemet. 7. Majdnem ugyanúgy csinálnám. 6-tól este 9-ig szeretnék dolgozni. Ennyi volt! 10. De mindehhez tanulni kell. Azt csinálnám. keresnék másikat. Száguldoznék. 1 vagy 2 gyereket szeretnék. Ha én felnőtt volnék. amit most nem lehet. 9. Nagyon szeretem az elektromosságot. haszontalan játékot.

Ugyanúgy tennék. de lennék otthon is. Családalapítás! Ha én felnőtt volnék. Ha én felnőtt volnék. Ha én felnőtt volnék. Minden második héten meglátogatnám a barátomat. Szeretném a felnőtt életet. 20. gyerekeket nevelnék. hitelt is felvennék. hogy többet foglalkozhassam a gyermekeimmel. ha nem ő kezdi. informatikus lennék. 16. ami bajt okoz. 27 . Nem veszekednék a férjemmel. mint a felnőttek. 19. Ha én felnőtt volnék. Családot alapítanék. Szeretnék ott lakni. Ha nem. mint most a szüleim. Egy délelőtti műszakos munkát vállalnék. egy kis kertes házban élnék. amennyire kell! Nem akarom megverni a gyerekemet csak azért. Sok barátom lenne és senkivel sem veszekednék!!!! Lenne egy nagy horgásztavam. Az NBI-ben kézilabdáznék. Nem szólnék bele az életükbe. azt nem tudom. nem kéne tanulnom. törlesztést fizetnék. és ott egész nap csak horgásznék. Két gyereket szeretnék. mint most. Állatorvos lennék. Ha én felnőtt volnék. Pannonhalmára küldeném őket. K and H-ba mennék. Egyedül élnék! Ha én felnőtt volnék. nem biztos. mindent megvédenék. Nem lennének napközisek. megbeszélem vele a dolgokat. 17. a másik 12. dolgoznék. sok-sok virággal. pontosan nem tudom. hogy mindent úgy csinálnék. Ha rossz gyerek. szeretném megtudni. nem kiabálok vele. számítógépeznék. azt megcsinálja. Szereznék jogsit. Ha én felnőtt volnék. 24. ahol most anyáék laknak. mindent helyrehoznék. jelent az hogy jó – hát azt. mindent meggondolnék. De lehet. Azt csinálnék. Ha én felnőtt volnék. 22.13. 2 testvérem van. milyen anyának lenni!! Vannak olyan dolgok. az egyik 17 és fél éves. nagy házat is vennék. de lehet. leülök vele tanulni. 15. majdnem mindent (kivéve a rossz részeket) ugyanúgy tennék. Jó munkahelyet szereznék. vagy egyest hoz. amiket ugyanúgy tennék. akkor ráparancsolok… Ha én felnőtt volnék. Ha én felnőtt volnék. és marketing menedzser lennék. Például egy kicsit szigorú lennék. Foglalkoznék mindennel. 21. amit akarok. Azt csinálnám. akkor dolgoznék. mint a mostani felnőttek. Körzeti orvos lennék. ha kérek tőle valamit. SPORTOLNÉK. Nem engednék meg mindent. sokat utaznék a világban. Ha már felnőttem. 18. mert rossz! Jó lenne felnőttnek lenni! Jó lenne anyának lenni! Jó gyereknek lenni? Jó felnőttnek lenni? Nem lennék más! Ugyanúgy élnék. hogy olyan lennék. 14. de csak annyira. Fizetésem 10%-át takarékba tenném. katona lennék. lenne egy gyerekem. Vennék autót. hogy egy kicsit megváltoznék. Mindent megadok nekik (mint a szüleim). 2 gyerekem lenne. Két gyerekem lenne. 23. de csak határokon belül. Ha felnövök. 160 m2-es lakást vennék. két fiút. Hogy mi lenne a foglalkozásom. akkor felnőtt szeretnék lenni. 25. Nem veszek meg a gyerekeimnek olyan dolgokat. amik nem válnak hasznukra. amit akarok. Ha én felnőtt volnék. mint most anyáék. sok időt töltenék a gyerekeimmel (mint a szüleim).

valamint több időm is jutna arra. Lehetőleg két-három gyereket szeretnék. vagy ha mégis. szerintem őszinte szerelemre és feltétlen bizalomra van szükség. és én viszontszeretem. Nem szeretném. azután rendes munkával karriert építhessek magamnak. Nem tervezem lekötni az életem sem házastárs. amivel megalapozhatnám a családhoz szükséges hátteret. szeretnék lányt is és fiút is. hogy a „nagy Ő” megértő legyen és kedves. 28 . hogy biztosan tudjam. Mindig gondolkozom. osztály „Hogyan képzelem el jövendő családom?” Bár nem hiszem. de nem tudom. hogy tényleg szerelmes legyek. A gyerekeimmel és a férjemmel békességben. ha mindig megértene. hogy a természetes családtervezés teljes biztonságot nyújt-e? A családom Valójában még csak elképzeléseim vannak. részben pedig saját elhatározás miatt. aki szeret. néhány dolog. szeretném kihasználni az időmet. hogy majd a megszületendő gyerekek is szeretetben nevelkedhessenek. Már voltam kinn a Kecskeméti Kosár Club-nál megbeszélésen. én nem egy úgynevezett szokványos családot képzelek el magamnak. Olyan munkát szeretnék. hogy foglalkozhassam velük. szinten kosárlabdázni. és hogy biztos alapokra építsem a jövőmet. Családot is szeretnék. bizalomra kell épülnie. nem konkrét dolgok. Az. hogy megfelelően tudnék reagálni. Milyennek képzelem el a leendő családomat? Mielőtt megházasodnék. hogy két ember házasságot köthessen. akkor is csak 35–40 éves koromban. hogy hány gyereket szeretnék. egy olyan férfihez. hogy mostani véleményem mérvadó lehet elkövetkező életemben. aki sokat foglalkozik a gyerekekkel és velem. Sport terén is folytatni szeretném. két-két év korkülönbséggel. tisztel. az egész családjával. Úgy érzem. de most egyelőre pihentetnem kell a lábam. és a 3-as számra lyukadok ki. Két vagy három gyereket szeretnék. Milyennek képzelem el a családi életem? Körülbelül 25 évesen szeretnék férjhez menni. milyen lesz a családom. és persze amiből normálisan meg lehet élni. hogy hová akarok tovább menni. Jövőm: Még nem tudom pontosan. amivel másokon segíthetek. hogy a család túlságosan is lefoglalna. de már vannak terveim. Ahhoz. szeretetben fogok élni. tényleg szeretem-e. Számomra nagyon fontos. de jobban örülnék. hogy fiú vagy lány lesz. az teljesen mindegy. A házasság már nem rejthet titkokat. amire nem biztos. mert megműtötték. de házasodni majd olyan 26–27 éves koromban szeretnék egy igazi „családapával”. ha a feleségem fogamzásgátlókat szedne. hogy tanulással. Felvillanások. Amíg fiatal vagyok. Szeretnék magasabb fokon. részben a környezetemben tapasztalt példák. A férjemmel mindent meg szeretnék beszélni. Mert mi ketten vagyunk testvérek. majd ebből gyermek születhessen. sem egy gyerek kedvéért. ha hárman lennénk. A házasság előtt semmiképpen sem fogok lefeküdni vele. mindenképpen szeretném először jól megismerni a leendő társam. szeretném.„Hogyan képzelem el jövendő családom?” 10.

ez nem tűnik olyan különös és nagy dolognak. Hogyan képzelem el a családomat? Én két gyereket szeretnék. Ha megteremtjük a megfelelő körülményeket. mert egyetemre szeretnék menni. és ez szerintem nem igazán szerencsés. a velük töltött percek okozzák. illetve szerintem ekkorra leszek elég érett egy gyermek vállalására (lelkileg). és tisztességben megöregedni. Ez egy nagyon fontos dolog. de ezt még befolyásolhatja az akkori életkörülmény és egyebek. 13 év van köztünk. 28 éves koromnál hamarabb biztosan nem lesz gyerekem. Tehát sok minden „elválaszt” minket. minden baklövésemről tud.Az esküvő után legalább két évet szeretnék várni. családtervezésre. Majd felnevelni a gyerekeket. mint kamaszkorunkban. felnőtt volt. Nekem egy bátyám van. mert a legszebb pillanatokat az életben a gyerekek érkezése. de manapság ezt elérni eléggé nehéz. hogy a munkából se maradjon ki huzamosabban. hiszen két ember szerelmének gyümölcse. Nem tudom. De azt én semmiképpen sem szeretném. hiszen sok dologtól függ. mire iskolába mentem. A gyerek meg is erősíthet egy házasságot. a biztos munkát értem. és tapasztalatból tud tanácsot adni. Családtervezés Először is biztos alapokra szeretném helyezni az életemet. sok új tulajdonságot tudhatunk meg egymásról. Utána gondolok majd csak a családra. talán egymásra. azon kívül. Ha már rögtön a házasságkötés után (1–2 év múlva) gyereket vállalunk. megért. hiszen egy gyerek. A házasság szilárduljon meg. A férjemre pedig mindenben számítani szeretnék. 29 . és ő nekem. hogy milyen egyetemre megyek. Ez alatt az egyetem elvégzését. hol fogok lakni. 2–3 gyerek is szóba jöhet. bár ez még nem biztos. és csak utána legyen baba. mert ez nagyon sokat segít. ő kamaszodott. amit alaposan át kell gondolni. miből fogok megélni. tud tanácsot adni. ha csak a gyerek(ek) tartanák össze a házasságomat. sokkal kevesebb dolgot tudtunk együtt csinálni. Tehát én azt szeretném. 16 évesen szerintem mindenki szeretne férjhez menni. Ehhez persze kell egy jó feleség. Nagycsaládot szeretnék (három gyerek). kivel élem le az életem. akkor azt komolyan fogom gondolni. de ha eljutok az esküvőig. persze 4–5 évenként. mondjuk az egyetem után. mint azok. Az szerintem nem jó. mert ígéretet teszek a másiknak. Amikor én megszülettem. aki szeret. hiszen ha valami gondom van. ahol szeretek is dolgozni. mire megérkezik az első gyerek. ha már rögtön a házasságkötés után gyereket tervezünk. egymás megismerésére kevesebb időnk marad. majd 3 év múlva a harmadik. Úgy gondolom. hogy az első gyermek után 3 évvel szülessen a második. 28 éves. Persze jó lenne egy jól fizető állás is. a velük töltött ünnepek. a házasság két szerelmes ember számára még új dolog. azért problémákkal is jár. hiszen az embernek figyelnie kell. Az együttélés. Bár bizonyos szempontból ez is jó. mert szeretnék majd úgy élni a férjemmel egy kicsit. igaz szerelemmel kell szeretnünk egymást. első szava. akik között csak 2–3 év van. és ne csak ő tartsa össze a kapcsolatot. Mostani elképzelésem szerint két gyermeket szeretnék. hogy nagy öröm.

Mostanában egyre többet gondolkodom ezen. mert túl egyedül lenne. A suli elvégzése után szeretnék házasodni. két. Pláne a kezdetek kezdetén. hogy hány gyermeket szeretnék.) Most úgy gondolom. Szeretnék egy harmonikus családi életet. mert szerintem egy családban ez lehet a legnagyobb probléma. illetve milyennek képzelem el az én családomat. hogy majd a jövendőbeli férjemmel ismerjük meg rendesen egymást. Például számomra nagyon fontos. Azt. és legyen elég időnk egymásra. sajnos addig még sok idő van. hogy éppen egy múló szerelemben van. Jövő. Bár e munkából kifolyólag a gyerekszülés kissé problémás. Sokáig úgy gondoltam. hogy azt csináljam. Nagyon fontos. család A jövőm szinte teljesen magam alakítom. hogy minél több idő legyen köztük. évek alatt. és ki tudja. akik igazán szeretik egymást. egy vagy három a tökéletes. a lényeg az. hogy legyen. Nagyon fontosnak tartom. Többféle elképzelés is kavarog bennem. a gyermeknek nem kell rögtön a házasság után születnie. Szerintem leírhatatlan öröm. hogy a gyerekeket tisztességesen fel tudjuk nevelni. akivel le szeretné élni az életét. és boldog legyen a családi életem. és lerakni két nyelvvizsgát. de szerintem nagyobb esélyem van Németországra. munkavállalási szempontból. Én azt szeretném. ami egy egész életre szól. Szeretném. két-három gyerekkel. és meglegyen mindenük. ha a házasság inkább csak 25–26 éves koromban jönne létre. Minden vita. A gyermekáldást a házasság teljes beteljesülésének tartom. maximum hármat. vagy kihagyom azt az időszakot. de csak olyan mértékben. azt még én sem tudom. munka. vagyis én vagyok a felelős. Persze ehhez hozzátartozik az anyagi jólét. megértés. Nem fogom elkapkodni. csak veszélyeztetném a magzatot. A férjemnek hasonló gondolkodásúnak kell. akihez hozzámegyek. mindent meg tudjunk egymással beszélni. Nem szeretnék Magyarországon élni. ha két ember. ha az anyagi háttér megfelelő lenne majd. hogy akkor a szexualitás sem lehet meg azalatt a hónapok. amelyek biztosak. Fontos. három év múlva szülessen gyermekünk. illetve fiatal lovak kiképzésével szeretnék foglalkozni). egy. Ilyen idős korban az ember már komolyabb. vagy pedig azzal. Köztem és a húgom közt nincs sok korkülönbség.) Természetesen ez nem azt jelenti. Úgy gondolom. A pénz igazából nem elsődleges. Én úgy szeretném. Milyen is lesz. Ha ezt megcsinálom. illetve fontos a kölcsönös bizalom. gyerek stb… 30 . és meg tudja ítélni. Jövőképem: Természetesen házasságban szeretnék élni. szerintem nagyon sok lehetőségem lesz. mi fog történni addig. hogy ne elhamarkodott döntésen alapuljon a házasság. Építkezés. majd miután befejeztem a tanulást. (Persze ez közel sem biztos. de fontos. Legszívesebben Ausztráliában élnék. ezt illetően komoly terveim vannak a jövőre nézve. (Az egy talán azért nem jó. ezt mindet csak szeretném. a két gyermek is jó. hogy igazán szeressem azt. hogy szeretetben éljünk. gyermeket várnak. ami kissé hátrányos (de egy gyermek mindennél fontosabb). Épp ezért nem akarok sok gyereket vállalni. ha minden más rendben van. amit szeretek. De hát. biztonság is. Nagyon fontos helyet fog elfoglalni az életemben a munkám (díjlovas edző szeretnék lenni. konfliktus előzménye. olyan 25–26 évesen. hogy először csak kettesben éljek a férjemmel és csak később.A jövőbeli családom Ez egy nagyon jó kérdés. Szeretnék elvégezni még egy fősulit vagy egy egyetemet. persze azért vannak olyan dolgok. és ez nagyon sok probléma okozója. hogy így lesz.

Viszont pár dolgot már tervezek. És ez számomra nagyon aggasztó. Az otthon-tudat. és biztonságot. mert nem vagyok oda túlzottam a gyerekekért. egymáson átgázoló világban. megbízható férj. és elválunk majd. Persze az. hogy hány gyerekem lesz. csak akkor és azután. 31 . ha együtt a férjemmel sok mindenre megtaníthatnánk őket. partner. hogy két ember kölcsönösen megértse egymást. hogy mi szeretnék lenni. aki nagyon szeret. Eléggé bizonytalan vagyok. és mikorra. mert így a családi állapotomat sem tudom még annyira elhatározni. törődni. családom pár év múlva. Szeretném. és félek. az emberi kapcsolatokra. Ha gyerekeim lesznek. A gyerekeim számára meg fogom teremteni a meleg családi fészket. lakást venni/építeni. természetesen sok közös családi programot szervezni. szerető. hűséges. építeni. és anyukám nagyon sokat szenved(ett). teljes. Ha gyerekeim lesznek. Remélem ez a véleményem nem is fog megváltozni. Egyenrangú barátként. A gyerekeket nézve is vannak terveim: nem szeretnék egyetlenegy gyermeket sem. és minden dolgot meg tudjanak beszélni. mert nem tudom. példát mutatni nekik. aztán a karrier. és ez rengeteg dologtól is függ. törtető. anyagi helyzettől. De szerintem ennél is fontosabb a szerető. és családot is szeretnék. Én azt gondoltam. Család… Szabad időmben szoktam azon gondolkodni. akire mindig mindenhol lehet számítani. hova tervezzék a gyermeket? A jövendőbeli családom A családomban nyugalom lesz. Olyanhoz szeretnék hozzámenni. bár nem olyan jó némelyik. Annyiban biztos vagyok. és én is szeretnék egynél biztosan többet. hogy velem is meg fog ez történni. hogy majd meg szeretnék házasodni. nagyon fontos dolog az életünkben. aztán munkát keresni. és nem hiányzik az. Még a gyerekvállalás előtt szeretném egy kicsit élvezni az életet (nem mintha gyermekáldás után az életet nem lehetne élvezni). viszont a gyermekáldás után is lehet élvezni az életet (sőt!). milyen lesz az életem. De ez még magában nem elég szerintem. A férjemmel szeretnék jól kijönni. rohanó. stb… Szóval szeretnék megházasodni. mert van egy komoly barátom. legnehezebb dolga a gyerekvállalás időpontjának legmegfelelőbb kiválasztása. utazgatni. S most már úgy elterveztem. vallásos életre nevelni. Isten szeretetére. Egyetem. nyugodt életet tudok neki(k) adni. hogy tulajdonképpen milyen családot is szeretnék.Terveim a jövőre nézve: Igazából nem tudom sajnos. hogy majd az esküvőmön milyen szép lesz a ruhám. aki természetesen jó apa legyen (elsősorban). felfedezni a világot. ha már biztos háttér van mögöttünk. és magától az alkalomtól. hogy valahova tartozik. És ez már régóta így van. akkor sajnos a szeretet nem elég. Nekem nagyon fontos. hogy a házasság nem egy maradandó dolog. Szeretnék sok időt a gyerekeimmel foglalkozni. Ugyanis a szüleim el fognak válni. Ma az erős lélek nagyon fontos ebben a pénzéhes. Mert ha nem tudnak beszélgetni egymással. De pár hónapja már más elképzeléseim vannak. végre boldog vagyok. Még pár évvel ezelőtt nem akartam férjhez menni gondolatban. hogy egyedül sokkal jobban elleszek. szeretném őket nyugodt. nem lehet előre tudni. hogy majd elverjenek (mármint a férjem). Ez nagyon fontos. álmodozni. mert minden arra utalt a környezetemben. tervezgetni. Egy nőnek szerintem az egyik legfontosabb. Én is „nagy” (hárman vagyunk testvérek) családban növök fel. hogy hogy alakul az életem: a férjemtől.

hogy majd ha odakerülök. 2. és mindig számíthatnak majd rám.gondoskodó feleségként szeretnék együttélni vele. Összegezve a dolgokat: nem akarok az életben a csillagos égig eljutni. kitartás. Nagyon szeretem a gyerekeket. biztos. tudja. Sok-sok szeretet. Szeretném. tudják. hogy 1. 4. csak egy boldog családot szeretnék. Mindent megteszek majd a jövőjükért. Milyennek képzelem el a jövőmet? Eddig még soha nem gondolkodtam el komolyan ezen a kérdésen. de valahogy mindig ezt szerettem volna. odaadás. A férjemmel. Rögtön arra gondolok: lesz egy szerető férjem. hanem józanul tanácsot adok neki. biztos lesznek gyermekeim. Tudom. ahogy azt én szeretném. Egyszóval: én helyen leszek a családban. vagy megoldjuk együtt. 3. két gyermekem. Szerencsére nagyon szeretem. hogy a problémák miatt nem megbüntetem. és boldogan élünk. hogyha a láng évtizedek múltán is égne. minél előbb elmondja.” Pedig az ember észre sem veszi. bármikor. és utána Pesten szeretnék elvégezni egy főiskolát. ahol a gyermekeim és a férjem is egyformán számíthatnak rám bárhol. ha valami baj van. 3. nem szeretném. érezze. egy házunk. bármilyen kérdésben. De sajnos ezt a mai világban nagyon nehéz megvalósítani. hogy 1. De ez engem egyáltalán nem bizonytalanít el. akit Isten nekem szánt. Meg szeretnék beszélni mindent a családtagokkal. Ami a házasságot illeti: remélem. családi ünnepek. Emellett persze szeretném. Szeretek velük foglalkozni. azt előbb vagy utóbb elérem. nem akarok milliomos lenni. hogy nem fogom feladni. Ez sajnos nem mindig sikerül. ha a munkámban is sikeres lennék. ha úgy alakulnak a dolgok. tudja. hogy megtalálom azt az embert. a hangulatváltozások és más problémák miatti felesleges veszekedéseket is el szeretném kerülni. De ha valamit nagyon szeretnék elérni. Elindítom őket egy biztos úton. Ha megkérdezték tőlem: „Milyennek képzeled el a jövődet? ” mindig azt feleltem: „Fogalmam sincs. nyugodt hétköznapok. 32 . türelem és felelősség kell. De amiben biztos vagyok. Szeretném befejezni ezt az iskolát. ez még nagyon messze van. Mindig arról álmodozom. nem az a fontos. Így ha valami nem sikerül elsőre. 2. Manapság nagyon nehezen talál az ember megfelelő partnert. és a boldog gyerekkorukért. hogy a gyerekeimet messze magam elé fogom helyezni. ha meglenne a harmonikus légkör. hogy lányom vagy fiam születik-e előbb. ha a szeretet és a szerelem elmúlna. meleg családi fészek várja. A gyerekeket nagyon nehéz felnevelni. hogy milyen gyorsan eltelik az idő. Az biztos. Jó munkahely. amíg meg nem halunk. mindig számíthatnak rám. gondoskodnak róla. Szeretném. Utána persze szeretnék dolgozni. A gyerekeimmel azért. hogy nekem először fiam fog születni.

és saját jelenlegi (jó vagy rossz) tapasztalataik alapján készítsék fel őket arra. az egészséges személyiség megformálásáról is. Valójában pedig csak akkor van esélyük arra. akár szerelemben –. és megmérgezik kapcsolatukat is. ha előbb saját személyiségüket használhatóvá teszik mások számára. ha beleszeretnek valakibe. hogy éppen ezért kétesélyes: ha egymást arra ösztönzik. ha egymásból a lappangó jót vonzzák elő. hogyan növelhetik az esélyét annak. Budapest Jellemformálás. követve pillanatnyi vágyaikat. Pedig tulajdonképpen evvel kellene kezdeni a felkészítést a párkapcsolatokra minden korosztályban. nem pedig a bennük bujkáló rosszat erősítik fel. hogy igyekezzenek megszabadulni hibáiktól. Illyés Gyula szerint a házasság „párosult hiányok összessége”. A jó párkapcsolat feltétele az érett személyiség Fölvetődhet a kérdés. Hiszen a fiatalok közül sokan úgy vélik: önmagukkal nem kell törődniük. Találó ez a mondás. hibáik még jobban kiütköznek. A párkapcsolatokban is elég. nem is a szakemberek nyelvén szólnak. Mondják el nekik (beszéljék meg velük). Bizonyára sokan vesznek-vettek részt különböző személyiségfejlesztő tréningeken. Ezek a szempontok indítottak arra. önismeret. kedvteléseiket. ha rosszat rosszra halmoznak. Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus. önző ember – akár öreg. Elsülhet azonban fordítva is: hiszen ha hibáik összegződnek. önnevelés – az egészséges személyiség A Családi Életre Nevelés tanfolyamainkon szeretnénk megmutatni a résztvevőknek. Az itt leírtak nem ezeket kívánják pótolni. védőnők. a házasságról és a szülő-gyerek kapcsolatról. hogy másoknak örömévé válhassék. akár fiatal – kerül kapcsolatba egymással. Ha két kibírhatatlan.II. hogy melyek a feltételei a jó házasságnak. a szerelemről és a szexualitásról. Magyarázzák el (beszéljék meg). önkéntes segítők – hogyan készíthetik fel a gyerekeket és a fiatalokat a családi életre: életkoruknak megfelelően beszéljenek nekik (vagy inkább: beszélgessenek el velük) a párkapcsolatokról és a párválasztásról. amelyek valóban sokat segíthetnek önmagunk megismerésében. a szerelem aztán csodákat művel velük. hogyan kerül ezeknek a témáknak a sorába a jellemformálás. 33 . akkor sikeresen egészítik ki egymást.és védőnői tanfolyamok előadás-anyaga Dr. hogy ők hogyan neveljék majd gyermekeiket. Lukács László piarista teológiai tanár. de azt is hozzá kell tenni. hogy saját munkájuk során – mint pedagógusok. Az egészséges párkapcsolatra való felkészülést önmaga formálásával kell kezdenie mindenkinek: magát kell olyanná alakítania. milyen az ideális kapcsolat a szülők és gyermekeik között. Evvel a témával a pszichológia részletesen foglalkozik. hanem inkább a fiatalokén: nem kívánják fölvenni a versenyt semmilyen tréninggel. főigazgató. hogy a családi életre nevelés keretében szóljunk az önismeretről és az önnevelésről. és egyre teljesebbé és így örömet hozóvá válhat kapcsolatuk. hogy egymás örömére és gazdagítására kerülnek közelebb valakihez – akár barátságban. akkor pokollá tudják tenni önmaguk és környezetük (többnyire éppen gyermekeik) életét. Hozzá kell tennünk azonban. hogy sikeres házasságot kössenek. eléldegélhetnek spontánul. és úszni fognak a boldogságban.

hogy ő képtelen nyelvvizsgát tenni. amelyet nem lehet elég korán elkezdeni. A személyiség fejlesztése Az ember személyisége csak hosszú fejlődés során alakul ki. de az eredményeket mégis csak a szorgalmas gyakorlás. hanem még a vele hasonló korú gyermekektől is. a másiknak zenei vagy matematikai tehetsége. csíraszerűen vannak még jelen: arra várnak. ijedősebb. akkor szervezete az életkori sajátosságoknak megfelelően egyre jobban kifejlődik.) Adottságaink Az élet első szakaszában meghatározóak az öröklött tulajdonságok és a környezeti hatások. nyugtalanabb. munka hozhatja meg. Többé-kevésbé behatároltak értelmi képességei is: az egyiknek jó nyelvérzéke vagy éppen kézügyessége van. járja-e a természetet. Az egyik örömmel fogadja mindenkinek a közeledését. s ha ehhez megkapja a szükséges táplálást. netán drogokkal. a másik ijedten húzódik vissza az idegenektől. akiknek különleges képességei már gyerekkorukban megmutatkoznak.és kisgyermekkorban is. ami ezek következménye. de talán lassabb is. Az ellenkezőjére is bőven akad példa: már gyermekkorában károsíthatja szervezetét például túlságosan korai és túlzott mértékű tévénézéssel. fizikai és akaraterejét. nem szorul különösebb irányításra. amelyre környezete szoktathatja rá. a másik sírósabb. hogy fiúnak született-e vagy lánynak. 34 . hogy testi fejlődését segítheti az egészséges életmód. Másrészt viszont az öröklött tulajdonságok nem ülnek rá senkire végzetszerűen. nemcsak a felnőttektől. egyre szabadabban és ügyesebben mozog. 1.hogy a személyiség formálását nem lehet elintézni semmilyen hosszabb-rövidebb ideig tartó kurzussal: a kisgyerekkorban kezdődő és az egész életen át tartó folyamat ez. Igaz ugyan például. Tőlük kapta testét s vele testi tulajdonságait. és amelyik csak a halállal érhet véget. Egész későbbi élete szempontjából meghatározó lehet. a másik nyugodtabb. Az egyik folyton izgőmozgó. serkentésre. egyre nagyobb fizikai teljesítményekre képes. s mindazt. akarati erőfeszítésre. Az egészséges csecsemő és kisgyermek biológiai fejlődése szinte magától megy végbe. megtanul önállóan étkezni. Nem maga döntheti el. szőkének-e vagy barnának. (Más kérdés persze. Születnek ugyan zsenik. kövérségre hajlamos-e vagy vékony testalkatú. nyugtalan vagy éppen tevékeny. Öröklött tulajdonságok Az újszülött csecsemő még szinte mindenét szüleitől örökölte. sportol-e rendszeresen. hogy egyikünkre csak úgy ragadnak az idegen nyelvek. Mindezek persze csak a lehetőségek szintjén. másikunknak pedig sok fáradságba kerül a nyelvtanulás. mozgásra. esetleg túl korán kezdett szexuális élettel. Az egyik csupa mosoly már az első hónapoktól kezdve. Nem maga választja meg genetikai adottságait. mozog-e a szabad levegőn. irányítást. mégsem mondhatja azt senki. hogy gyermekkorától kezdve edzi-e szervezetét. Beléírt ösztönei indítják táplálkozásra. gondozást. Ahogy növekszik. sőt. Testi adottságainkhoz tartozik érzelmi alkatunk is: ez is – legalább részben – megmutatkozik már a csecsemő. magas növésű lesz-e vagy alacsony marad. Érése nem tart lépést automatikusan a testi növekedéssel. talán a rokonoktól is. A szabad akaratból induló tudatos döntésekre való képesség csak lassan és fokozatosan alakulhat ki. hogy tudatos gyakorlással kifejlesszék őket.

Amikor felnő a gyermek. Annál is fontosabb ez. Tudatosítja. Evvel együtt persze megtanulhatja azt is. amelyben élnek. más felmenő rokonait. ha nemtörődöm vagy éppen ellenséges. nagyszüleit. Öröklött tulajdonságainak többségét a gyermek még csak csírájában hordozza. Kockázatos vállalkozás ez. mennyire tiszta. Persze azok a szülők teszik a legokosabban. görcsök formájában a személyiség tudatalatti mélyeiben. hogy a kisgyermekkori környezet meghatározó az ember későbbi élete szempontjából. fiatal szembenéz gyermekkora környezetével. hogy miként tudják tudatos döntésekkel alakítani jellemüket és ezáltal életüket is. durva konfliktusokkal terhelt légkörű környezetben nőnek fel. mert a genetikai örökségek nagymértékben alakíthatóak az átvett magatartásminták segítségével: nem mindegy. rejtetten vannak meg benne – felnőtt. milyen a külső megjelenésük. és azok hogyan formálták egyéniségét. és milyen életmódot alakít ki magának a gyermek (vagy később a fiatal felnőtt). Az öntudatra ébredés. családja felnőtt tagjaiban ezekből sokat megtalálhat már kifejlett formájában. hogy a növekvő gyermek. Az ekkor szerzett élmények. megismerkedhet különböző lélektani besorolásokkal. Más gyermekek viszont alig kiheverhető-gyógyítható sebeket. hogy milyen értékeket. század eleje óta pszichológiai közhely. hiszen kerülni kell a csalódást. Hasznos azonban azt is tudatosítani. milyen hatások érték gyermekkorában. hogy nincsenek eleve jó vagy eleve rossz alkatok: mindegyik alkatból lehet használható. Fontos persze az is. önző emberré. amelyeket később csak sokkal nagyobb erőfeszítések árán tud megszerezni. hogy milyen érzelmi légkör veszi körül a gyermeket. a személyiség felnőtté válásának fontos állomása. Viszont szüleiben. mert bizony várhatóan ezekből jónéhány előbb-utóbb jelentkezni fog őbenne is. Ezek tükrében eldöntheti. vagy talán csak öreg korában kell majd tudomásul vennie őket. benyomások egész életére szólóan meghatározhatják belső világának alakulását. A testi-lelki vonások eleinte csak hajlamként. a méricskélést. A növekvő gyermek fejlődését elsősorban nem a fizikai-biológiai környezete határozza meg. békétlen. Az egészséges belső egyensúly. akik alkalmas időben minderről bölcsen és önkritikusan el tudnak beszélgetni gyermekeikkel. hogyan táplálkoznak stb. derűs és sikeres. Mindennél fontosabb azonban. Környezeti hatások A 20. vagy éppen sose képes a birtokukba jutni. viszont mindegyikkel válhatunk önmagunknak és másoknak nehezen elviselhető. Erikson közkeletűvé vált kifejezésével az „ősbizalom” a szerető. felkészítve őket jövendő sorsukra. hogy milyen karaktervonások a legjellemzőbbek őreá. Már a csecsemő egy életre szóló értékes örökséget „szívhat magába az anyatejjel”: olyan értékeket. A pedagógus vagy a gyermekkel foglalkozó felnőtt ajánlhatja tanítványának: nézze meg szüleit. S ráeszmélhet arra is. milyen negatív élmények rakódtak le sebek. Fontos persze feltárni. jó 35 . melyek a legszembetűnőbb testi-lelki tulajdonságaik – aztán hasonlítsa össze mindezt saját magával. hiszen a kisgyermek még védtelenül ki van szolgáltatva a környezetéből érkező hatásoknak. hogy adottságait hogyan használja fel. a ház. de arra is. legtöbben többféle típus vonásait egyesítik magukban. derűs környezet hatására fejlődhet ki. veszekedésekkel. lehetőség szerint meg kell őrizni a gyermek tiszteletét szülei iránt. egészséges a lakás. a tiszteletlenséget. másoknak is örömet jelentő személyiséget formálni. hogy viszonylag ritkák az igazán tiszta típusok. fogyatékosságokat kaphatnak. hogy milyenek a higiénés viszonyok. 2.

igazodnia kell másokhoz. ügyesen megcsinálnia. A gyermek először megtanul szembenézni a tetteivel és azok következményeivel. dícsérettel. magatartásformákat vett át környezetéből. a családon belüli erőszaktól. vágya. a teljesítményeinek – s ebben sokat számít az. De találkozik a kudarcokkal is. és milyen tempóban halad a gyermek önismeretének kialakulása. a kialakuló vagy már megrögzült viselkedésformáin: ilyen vagy hasonló helyzetekben hogyan szokott viselkedni? a sikerek vagy éppen a kudarcok általában milyen reakciót váltanak ki belőle? kik. Vannak használható és megvalósítható ötletei. az elfáradás vagy a kudarc ellenére is. és így képes végrehajtani előírt vagy kitűzött cselekménysorokat. pozitív ingerekben szegény. az eltörik. vagy netán negatív hatásokkal terhelt környezet viszont lassíthatja. Elsősorban saját hibáival. hanem az alkotást is. de szívesen besegít mások munkájába is. hogy már nemcsak egyes tetteit tartja számon. sőt még értékké is lehessen fordítani. lehet rá számítani. az eredményeinek. elképzeléseiről. torzulások kezelését.szokásokat. és ezeket a fájdalmakat felnőttebb fejjel fel tudja dolgozni. szabad döntésekkel lehet őrizni és tovább fejleszteni. De el kell kezdeni a kapott sebek. – derűs érzelmi egyensúly: nem menekül önzőn vagy riadtan a fájdalom elől. gyógyítását is. kik az 36 . hogy maga jobb párkapcsolatot. hány éves korban kezdődik el. hogy azok káros hatása minél előbb és minél teljesebben megszüntethető legyen.és kötelességtudat: megbízhatóan teljesíti a vállalt vagy ésszerűen reárótt feladatokat. A pozitív élményeket. (Ha valaki például sokat szenvedett gyermekkorában szüleinek torzsalkodásától. hanem elgondolkozik a szokásain. de tudatosan keresi a dolgok napos oldalát. Hosszú ideig tart. Ellenőrzés és bíztatás nélkül is megteszi a kötelességét. meglátja mindenben a jót. rokonok segíthetik ezt a tanulási folyamatot. ha valamit sikerül megtanulnia. durvaságától. ügyetlenségeivel: ha rosszul használja a játékát. A tudatos és következetes nevelési folyamat következtében már a kisgyermekkortól elkezdődhet néhány fontos szokás és készség kialakítása: – valósághűség: a gyermek megtanul számolni a tényekkel és adottságokkal.) Az önismeret útján Nehéz pontosan meghatározni. később harmónikusabb házasságot építsen fel. bízni a szavában. A tudatos feltárást követheti aztán a rendezés és a válogatás. a tompa. le kell mondania saját akaratáról. – felelősség. Ezt követheti aztán. talán még jutalmazzák is érte jó szóval. milyenek a számára rokonszenves társak. A gyermeküket következetesen nevelő okos szülők vagy akár az idősebb testvérek. amelyek rajta kívül álló okokból érik: egy-egy kívánsága. hogy szerető figyelem veszi körül a családban: vele örülnek. – önfegyelem és akaraterő: megtanul uralkodni indulatain. Találkozik azonban olyan kudarcokkal is. Örül a sikereinek. ha leejti (netán mérgében földhöz csapja!) a bögréjét. mire kialakul a gyermeknek saját tetteire reflektáló figyelme: ideális esetben is csak a serdülő kor elején jut el erre a szintre. nem kívánatos érzelmein. vagy meg is gátolhatja azt. az eszményekkel és a lehetőségekkel. Saját közérzetétől és indulataitól függetlenítve tudja látni a világot. értékeket immár tudatos. akkor talán sajátosan új esélyt kap arra. hangulatain. – alkotókedv és kezdeményezőerő: nemcsak a játékot szereti. akkor az elromlik. terve valami miatt nem teljesül.

majd létrejön delta. ha elgondolkodik azon is. aki azt hitted. a szerelem az élet. konfliktusba keveredni? Kívülről talán fölösleges ábrándozásnak látszik. Az énkép megrajzolásában. Szabadságra vágyom. én bezzeg eleve vesztésre vagyok ítélve.” Ez szép. Talán Pitagorasz-tételből lesz az új nemzeték? Félünk bevallani magunknak. szerencsésebb körülmények között nőttek fel. most már gondolkodom is”. rájöttél: lógsz. mindenkinek mindig megvan a lehetősége arra. hogy hogyan alakul az életünk. ha megkérdezi jóbarátai véleményét. s tudatlan maradsz. A „Milyen vagyok én?” kérdés megválaszolásában sokat segíthet. nekik könnyű boldogulni az életben. A közmondás szerint „Isten egyenesen ír görbe vonalakon is”. Aki feltérképezte az adottságait. az talán keserűen állapítja meg: mire megyek én evvel? Mások nálam sokkal többet kaptak. kikkel szokott veszekedni. A szerelmet nem sinus-tétellel számolják ki. jobb adottságokat is lehet elkótyavetyélni. de hasznos tud lenni. hogy milyennek tartják azok. ha egyre tudatosabban és teljesebben számbaveszi öröklött és a környezetéből reárakódott adottságait. s nem mi vagyunk. az élet mindennapjaiban közlik vele véleményüket. hogy kívánjon. 37 . hogy üresek vagyunk. csak használhatatlan. az önismeret kialakításában sokat segíthet. akik talán nem rokonszenveznek vele. hogy életét a beteljesülés felé irányítsa. tanulsz. önkifejezésnek hasznos eszközei ezek. a vele való szeretetközösségre. akarjon. Nincs tehát eleve vesztésre ítélt helyzet. „Eddig csak úgy voltam. (Persze megkérdezheti szüleit. Egy harmadik gimnazista matematikafüzetében keletkezett a következő kis vers: Te. naplót: az önmagunkra reflektálásnak. Az élet ennek az ellenkezőjét igazolja: végső soron nem vagy nem csupán az adottságainkon múlik. testvéreit is. valójában önmagukon töprengenek a fiatalok ebben az életkorban. hanem a saját döntéseinken. Rosszabb adottságokat is lehet jobbra fordítani. együtt gammát alkotnak.ellenszenvesek? kikkel van jóban. Megerősíti ezt a Gondviselésbe vetett hitünk: Isten minden egyes embert születésétől fogva meghív az üdvösségre. alkatot örököltek. hangzott el egyszer egy kamaszfiú szájából.) A serdülő és a fiatal felnőtt korban sokan írnak verset. Az élet helyett mit tanítanak? Hogy „az alfa találkozik bétával. spontánul. hívjon valaki. de ők többnyire amúgy is. jobb képességeket. hanem egy jól vagy rosszul programozott robot.

Ez a különbség egészséges feszültséget hoz létre: ez adhatja az önnevelés dinamikáját. de dolgozom rajta. hogy az ember tudja mihez mérni. magatartásmódok nyomán alakítsa ki eszményeit. szokásaimat. tudatosan formálva viselkedésformáimat. A kisgyermek elsősorban szülei. olvasmányokban megismert képzelt vagy valódi „hősök” is. mert nincs hozzá akaraterejük. mozgató erejét. amikor valaki reális önismeretre tesz szert (hány felnőtt erre élete végéig képtelennek bizonyul!). hogy még nem vagyok olyan. Később a kortársak hatása válik a legerősebbé.Eszményeink Az önismerethez elengedhetetlen azonban. kegyetlen. testvérei – jó vagy rossz – példáját látja maga előtt. mondta Jézus. mintha másoknál bűnösebbek lennének. hogy a gyermek milyen eszményeket. A különbség és feszültség a valódi és az ideális én között valamennyire mindig megmarad. ha leküzdeném hibáimat. Kitűzi azokat a célokat. Megrajzolja önmaga eszményi énképét: ilyenné lehetnék. ha sikerülne megvalósítani céljaimat. hogy az akaraterő nem velünk született adottság. edzéssel fejleszthető. hogy a fiatal egymás mellé teszi valódi és ideális énjének a képét: ilyen vagyok. Nem gondolnak azonban arra. Innen érthető az is. Az eszmények alakításában azonban nemcsak a gyermek vagy a fiatal közvetlen környezete játszik szerepet. hogy milyen eszményekhez igazítja életét. viszonyítani magát. hogy az élete: hosszútávú feladat. tévében. növelhető. Igaz és jó emberekből válasszon példaképeket. Tudom. hanem az izmok erejéhez hasonlóan gyakorlással.) Az eszmények felé tartó út azonban sose ér véget. mint a jelenlegi. másokat durván letipró figurákból. A fejlődés következő szakasza. Felismeri. A serdülő kor vége. később azonban a jó egyre inkább szokássá. s annak nyomán indul el.és érték-világuk károsodik azoktól a történetektől és figuráktól. Sok vizsgálat elemezte már a televízió romboló hatását a gyermekkorban. Leginkább talán eszmény. A környezeti hatások között döntő szerepet játszik az. (Az antik korban erénynek mondták a szokássá izmosodott jó tulajdonságokat. mert sokkal többet látnak abból az eszményből. hogy ezt azért nem tudják megcsinálni. modelleket lát maga előtt. és kibontakoztatnám a bennem szunnyadó képességeket. Ennek oka nemcsak az. hanem a filmekben. amint mennyei atyám tökéletes”. ne pedig agresszív. életállapotba kerülve új feladatok és kihívások elé kerül. Életfontosságú. hanem az is. 38 . gyöngeségeimet. Eleinte talán nagy erőfeszítésbe kerül egy-egy jó elhatározás megvalósítása. „Legyetek tökéletesek. valódié. értékesebb. a fiatal felnőttkor hozhatja el azt az időt. hogy éppen a legnagyobb szenteket tölti el a legerősebb bűnbánat. beidegződéssé válik. amely felé törekszenek. Sokan mondják. amilyenné válni szeretnék. amelyek gonosz vagy silány magatartásformákat mutatnak be vonzó és követendő példaként. viszont ilyen lehetnék. Nem azért. de sokmindenben bizonyára el is tér: az ideális én képe sokkal szebb. amelyet neki magának kell megterveznie és kiviteleznie. hanem azért. s így egyre magasabbrendű célokat tűz maga elé. amelyeket a közelebbi és a távolabbi jövőben szeretne elérni. hogy valóban értékes emberek. családja. hogy az eszmények felé közeledve egyre jobban megismeri azokat. akármennyit halad is előre valaki. A tizenéves korra esik az eszmények kialakulásának kora is. s ugyanakkor eldönti azt is. hogy új és új életkorba. A két énkép hasonlít is egymáshoz.

ha megreked ezen a szinten. s azt végrehajtani (esetleg a közben szükségessé váló módosításokkal)? Nehezíti a dolgukat az. személyiségemet formálom meg döntéseim által („azzá leszek. Bezártatok magamba.és kamaszkori dackorszakokban mutatkozik meg különösen erősen. Ennek a lázadásnak persze van jelentősége a személyiség megszilárdulása szempontjából. s ezt – adottságainak korlátai közt – szabadon alakíthatja. (Talán ezért is tolódik ki mindkét döntés ideje a mai fiatalok között. az holnapra sorsommá válik. hogy mennyire félreértik a szabadság lényegét. önmagának és másoknak örömet hozó személyiséggé. szabályt. Ezért aztán korlátnak. amivé akarok”). kényszernek tartanak minden külső beavatkozást. Senki sem születik szentnek vagy bűnözőnek. nem mások. Csodálkoztok? Ti vagytok a hibások. netán éppen gonosztevővé válik. saját egyéniségük kialakulásához arra van szükségük. hogy ezekkel szembeszállva saját fejük után indulnak el. parancsot. JeanPaul Sartre ismert mondása szerint „szabadságra vagyunk ítélve”. hogy miben is áll a szabadsága. Szabad akarati döntéseinkkel irányíthatjuk tetteinket. Ehhez azonban még tisztába kell jönnie avval is. fel sem merül benne a tudatos és szabad élet elérésének lehetősége. Így juthat el az első. szabad döntésekhez. hanem azzá válhat élete folyamán. Vagypedig nemigen törődik önmagával. Láthatjátok. Életet. és úgy vélik kiteljesíteni egyéniségüket. hogy az életüket talán legjobban meghatározó két döntést fiatalon kell meghozniuk: a pályaválasztás és a párválasztás kérdésében még viszonylag kevés tapasztalat birtokában kell dönteniük. A szabadság több a cselekvés szabadságánál („azt csinálok. Az élet nagy fölfedezőútja nyílik meg a fiatalok előtt. életük idejét? Megtanulnak-e helyesen dönteni. Nem tudtam kinyílni. de tudnunk kell: döntéseinknek következményei vannak. Hadd álljon itt illusztrációként egy kamasznapló néhány sora: Gyűlölök mindent. A növekvő gyermeknek fokozatosan föl kell ismernie adottságait. hogy a szabad döntések kora viszonylag későn kezdődik el. és szerencsétlenné. De minden ember születésekor kap egy életnyi időt. és akkor válnak igazán szabaddá. Senki sem tudhatja előre. amit akarok”). felelős. Nem engedtetek a szabadba. embert. hány évig fog élni. amit akarnak. élete úti poggyászát: evvel a készlettel indulhat el életének tudatos alakításában. felelős döntések útján Az eddigiekből látható. Úgy vélik. okosan mérlegelni fontosabb döntéseik előtt? Tudnak-e hosszú távú tervet készíteni az életükre. mivé tettetek ti. Hogyan használják fel a rendelkezésükre álló adottságaikat. Vagy egyre tudatosabb és szabadabb döntésekkel fejlesztheti ki magát érett. A valódi szabadság a személyiség szabad kibontakoztatásából áll. A gyermek.A szabad.) 39 . ha azt csinálhatnak. A valóságban az életemet. elroncsolja egészségét. kérést. Amit ma döntök. és ösztöneivel sodródva vegetálja végig életét. de végzetessé válhat. Vagy újabb és újabb rossz döntéseket hoz: elszalasztja a kínálkozó jó lehetőségeket. Háromféle úton indulhat el.

és megtervezik közelebbi és távolabbi jövőjüket. kudarcon. Van viszont lehetőség a megtérésre. hanem van olyan bölcs támaszuk. Nem kis vállalkozás ez. A növekvő kisgyermeknek. hogy elrontották az életüket.” *** A gyermekekről és a fiatalokról esett szó: hogyan tehetnek szert egyre reálisabb önismeretre és önuralomra. boldoggá és másokat is boldogítóvá alakítani az életüket. legértékesebbet önmaga és mások örömére. hogy tudják megismerni az élet valódi értékeit. elfáradások. hogy újra kezdjék. Fizikailag kezdetben borzasztó nehéz volt. Amikor elszánt edzéssel erősítik akaraterejüket. A föltétlen. hogy ebből az életből hozzon ki a lehető legtöbbet. A becsületes. akaraterő és fantasztikus humorérzék. hogyan tudják tartalmassá. a kudarcok. amivel mindezt felfogom. elrontott márványtömbből faragta ki világhírű Dávid szobrát. de főleg a serdülőknek s még a fiataloknak viszont az adhatja a legnagyobb segítséget. sem a diplomával. minőségét. Csehov novelláinak hősei nemegyszer életük végén. most megszületnek bennem. hogy Michelangelo egy félretett. hogy megkeresse a helyes utat. Eleinte naponként volt iszonyatos holtpontom. Valójában azonban az itt említett folyamatok nem zárulnak le sem az érettségivel. aki végigjárta már ezt az utat. a megharcolt eredmények. Hatalmas ajándék. Azok a tulajdonságok. naponkénti borotválkozástól kezdve addig. talán csábítások és fenyegetések ellenére is. és az a feladata. Acélosodik az akaratom. Megtaláltam a saját helyem. mindegyikből alkotható remekmű. Nincs eleve kudarcra ítélt élet. Az idő visszafordíthatatlanul múlik. az egyszer megtörtént dolgokat nem lehet meg nem történtté tenni. de már nincs lehetőségük arra. a tudatosan vállalt életre. Nincsenek életkorhoz kötve. a rend előbb-utóbb a véremmé válik. hogy kitartóan tudjanak haladni céljaik felé. és tanácsaival. fölfedezik az életnek valódi. a bűnbánatra. sok tanácstalan helyzeten. ha ilyenkor nincsenek egyedül. végső soron várható boldogságukat határozzák meg akkor. 40 . illetve minden életkorban aktuális feladatok elé állítanak mindnyájunkat. hogy zsákutcába jutott vagy rossz úton jár. akkor megállhat és megfordulhat. Önmaga megalkotására meghatározott (és ismeretlen hosszúságú) idő áll az ember rendelkezésére. hogy életkoruk és életállapotuk. bátorításával segíti őket személyiségük kibontásában. egy halálom” – a meséknek ez a visszatérő fordulata mély bölcsességet hordoz: egy konkrét környezetbe születik bele minden ember. Ha valaki ráébred arra. gyöngéd és gondoskodó szeretet biztonságára az első életévekben van a legnagyobb szükség. Jövendő életük jellegét. hiszen a felnőttek már hajlamosak arra. hogy hogyan rakom le a ruhám. amiknek hiánya mindig bántott. S most már egyre könnyebben csinálom. Amikor tudnak egyre állhatatosabbak maradni a jóban. Amikor először kellett 1500 métert futnom! Megcsináltam. Önuralom. holtponton kell átverekednie magukat a jövőjükre készülő fiataloknak. konkrét testi-lelki-környezeti adottságokkal. esetleg hozzájuk hasonlóan csetlő-botló kortársaik gyűrűjében. Sokszor emlegetik. amikor föltérképezik maguknak az élet mélyeit. De most roppant boldog vagyok. a végtelenbe nyíló távlatait. Egy 19 éves kiskatona levele ilyen első sikerekről számol be: „Most egyszerre három lépcsőfokot ugrom. viszont nagyszerű örömöt jelentenek az elért sikerek. halálos ágyukon bánkódnak azon. ellenvélemények. s egyre nagyobb megelégedéssel. Leginkább mégis az élet első szakaszában van kiemelkedő szerepük.„Egy életem. Rendszeretet! Itt nincs pardon. hogy megtanítják őket a szabad és felelős döntések meghozatalára.

John: Egészen EMBER egészen ÉLŐ. Budapest. (Talán nem durván leegyszerűsítő a megállapítás. Ahogy Puszta Sándor írja Donum című versében: Kaptál egy arcot apád anyád arca kaptál egy nevet hordozd becsülettel kaptál egy kezet ne ereszd el ne ereszd el kaptál egy szívet igazíts rajta ha tudsz kaptál egy világot javíts rajta ha tudsz kaptál egy életet viseld el ha tudod kaptál egy napot még mindent jóvátehetsz. David: Élet – leckék. Crabb. Budapest. Budapest. 1997. 2002. Gondolat. Vigilia Kiadó. Terri: A magabiztos gyermek. 1987. 41 . John: Miért félek attól.megszerzett anyagi függetlenségük és társadalmi pozíciójuk következtében semmibe vegyék ezeket a feladatokat. Jean: Emberré lenni. Énünk és kapcsolataink gyógyulása. Powell. 2002. Budapest. 2002. Budapest. elégedetlen és boldogtalan ember mai világunkban. Szakirodalom Apter. Helikon Kiadó. Lawrence dr: Mélybenéző. Vigilia Kiadó. 1984. Életünk idejét megállítani nem lehet. Berne. Kübler-Ross. Powell. aki vagyok? Vigilia Kiadó. hát itt érvényesül az élethosszig való tanulás lehetősége és kötelessége. John: Miért félek a szeretettől? Vigilia Kiadó. 1997. és átgondoljuk az életünket. 2002.: Érzelmi intelligencia. Vigilia Kiadó. Vigilia Kiadó. hogy ezért van annyi infantilis. Elisabeth – Kessler. 1997. Powell. 2002.) Pedig ha valahol. Budapest. Minden életszakaszban megvan azonban a lehetőség arra. és elrontott életükkel rátelepedjenek környezetükre is. Budapest. 2002. sebzett vagy éppen agresszív. hogy megálljunk. A Biblia szóhasználatával: a megtérés és a bűnbánat lehetősége minden életkorban nyitva áll mindenki előtt. Goleman D. Vigilia Kiadó. Budapest. Budapest. amelyek talán egyre nyomasztóbb teherként nehezednek ránk rossz döntéseink vagy éppen elszalasztott lehetőségeink következtében. John: A tartós szeretet titka. Eric: Emberi játszmák. Fromm. Háttér. Vigilia Kiadó. Budapest. Budapest. Felmérjük adottságainkat. Powell. Powell. Budapest. Vanier.Harmat. John: Feltétel nélküli szeretet. Erich: A szeretet művészete.

tesztek (teljesítménytesztek. klinikai gyermek-szakpszichológus. személyiségtípusok Az önismeret az emberismeret speciális esete – saját külső és belső jellemzőink. érzelmi állapotban megfigyelni). Személyiségünk fontos eleme az énkép – az önmagunkról alkotott kép. 2. rejtett énrész – csak én ismerem. Tulajdonságaink egy része centrális. Mivel viselkedésünk összhangban van énképünkkel. csak én nem vagyok tudatában ezen jellemzőimnek. 2. milyen volt az elismerés. Személyiségünk a különböző tulajdonságok csak ránk jellemző szerveződése. Ez többféle lehet: – amilyennek tartom magam. mások megfigyelése – magunk megfigyelése). 3. személyiségtesztek. Énképünk lehet pozitív vagy negatív. cselekszik. a külvilág nem. pozitív énkép esetén pozitív viselkedés valószínű. így személyiségünk kontroll alá vonható része nő. környezet megismerése. 4. Sallai János pszichológus. – amilyen szeretnék lenni. Énképünk lehet merev vagy rugalmas (ez utóbbi esetben könnyebb a változtatás). torzító tényezők lehetnek. illetve kritika aránya irányunkban környezetünk részéről. sem mások nem ismerik. nemcsak azt megfigyelni. Az emberek megismerésének módszerei: 1. amit mond. előítéletesség.Dr. Az énképünk kialakulásában döntő szerepet játszanak szüleink. nyílt énrész – én is. 3. másik része másodlagos. – egy speciális kép – amilyennek mások tartanak engem. 3. Önismeretünk növelése során a vak énrészünk csökken. hanem amit tesz. környezetünk (tükörfunkció) születésünktől kezdve. tud róla. ismeretlen énrész – sem én. sokoldalúság (sokféle helyzetben. Ebben jelentős szerepet játszik. kikérdezés. pl. beszélgetés. megfigyelés (rendszeres – eseti. tipikus viselkedési reakcióink ismerete. 42 . érzelmi torzítás. alkalmassági tesztek). a környezet is tisztában van vele. 4. tulajdonságaink. A személy megismerésének alapelvei: 1. folyamatában. Budapest Önismeret. fejlődésében nézni. vak énrész – mások tudják rólam. figyelmetlenség. Énképünk részei 1. 2.

segítségkérés. II.öröklés . testi panaszok fellépése.kapcsolati képesség . IV. Az egészséges személyt jellemzi . mások hibáztatása. váratlan vészhelyzetben (menekülés. Önismeretünk fontos része annak ismerete. temperamentum szerint szangvinikus kolerikus melankolikus flegmatikus testalkat szerint aszténiás piknikus atlétikus irányulás szerint extrovertált introvertált külvilág felfogása szerint vizuális auditív motorikus egyéb racionális – intuitív objektív – szubjektív gyakorlatias – elméleti pacsirta – bagoly beszédes – hallgatag. Személyiségünk kialakításában szerepet játszik: . a veszély letagadása. erős indulati állapotban. ez teszi lehetővé.örömképesség .magabiztosság. konfliktushelyzetekben. III. megfontolt gondolkodás és cselekvés). 43 .munkavégző képesség . V.környezet . mit teszünk pl.Önismeretünket segíti a különböző személyiségtípusok ismerete: I.önnevelés (ez fokozatosan lép működésbe. hogy felelősséget vállaljunk életünkért).pihenési képesség .

de nem sérti mások jogait. bízik önmagában – jó önismerete van. „kell”).milyen értékrend irányítja viselkedésünket (mit tartunk fontosnak. tanul hibáiból. nemcsak másokat segíteni. érzéseit ki tudja fejezni. az események előnyös oldalait keresi. 8. mit akar. nem ítélkezik: a tettekről szól. választásaiért (nem másokat. szorongás nélkül kiáll jogaiért. képes tárgyalni. 7. 6. körülményeket okol). energiánkat. ésszerű kompromisszumot kötni (én megoldásom – te megoldásod → a mi megoldásunk). tud nemet/igent mondani. öntudatos viselkedésű ember néhány jellemző je: 1. csoportban képes elmondani a többiekétől eltérő véleményét. tud szívességet kérni és elfogadni. 10. pénzünket). személyes felelősségvállalás életéért. merünk-e nemet mondani szükség esetén. 9. mennyire állunk ki meggyőződésünk mellett. nem alkalmaz rejtett befolyásolást. hogyan viselkedünk másokkal. 2. mire nem sajnáljuk időnket. 44 . 11. nem az elkövető személyéről. nem „mindenki”. 5. egyenesen megmondja. ellenőrzés alatt tartani. 4. kudarcaiból. 3. nem manipulál. mennyire tudjuk beleélni magunkat mások helyzetébe (empatikus készség). mire van szüksége (egyes szám első személyben szól. pozitív beállítottságú. 12. A magabiztos. 13.

szexualitás. amely két kötetes tanári kézikönyvből áll. A FÉK tartalmazza azokat az alapvető emberi. értékrendszerük megerősödik. egészségnevelők közel 500 várost. +36-1-227-58-62 45 . erkölcs és jellem. pszichológusok és iskolaorvosok számára oktatói szimpóziumok és akkreditált képzés keretében ismertetjük. s ezáltal csökkenjen az SZTB-k. A programot születése óta 532 országban kezdték el használni. Budapest Fiatalok az Élet Küszöbén. • Mérséklődjön a szexuális promiszkuitás. hétvégi kirándulások és angol nyelvi táborok keretében. játékos formában ismerkedhetnek meg. A tanári kézikönyv 37 óravázlatot.és feladattárat tartalmaz. hogy elgondolkozzunk ezek fontosságán. és jellemük fejlődik. tartós kapcsolatok kiépítése. keresztény értékeket.és jellemépítő program A „Fiatalok az Élet Küszöbén” (FÉK) programot a Timóteus Társaság Alapítvány 1994-ben a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet AIDS-megelőzési csoportjának a felkérésére fejlesztette ki és irányítja. védőnők és egészségnevelők. AIDS. a következőket tűzte ki céljául: • Fejlődjön a diákok önértékelése.Timóteus Társaság Fiatalok az Élet Küszöbén program kidolgozói. Fax. amely a hétköznapokban is alkalmazhatóvá teszi a diákok számára ezeket az örök értékeket. FÉK–klubok. kommunikációs készsége. amelyekre az egész nyugati civilizáció épül. Tel.és drogprevenció. amely szándékai szerint minden 13– 18 éves magyar diák számára elérhető kíván lenni. A programot tanárok. Ezek össz-látogatottsága meghaladta a 6500 főt. falut és több mint 500 oktatási intézményt képviseltek. hogy erkölcsi alapjaik.. Az eszköz A FÉK program eredményes alkalmazása érdekében létrehoztunk egy oktatói csomagot.: +36-1-228-80-78. A résztvevő tanárok. s ezen keresztül javuljanak barátkozási. 10 olvasmányt. amely kapcsolatban áll a felnövő fiatalok következő szükségleteivel: önismeret. Megtanuljanak nemet mondani a környezeti nyomásnak. A program. a házasságra és a családi életre azáltal. Eredmények A program 10 éve alatt 17 oktatói szimpóziumot tartottunk. községet. Timóteus Társaság Alapítvány. házasság és család. 6. a tizenéves terhességek és az AIDS-es esetek száma. illetve mutatjuk be. drogprevenciós kapcsolat. 1116 Budapest. A diákok a program mondanivalójával osztálytermi előadások. valamint 5 játék. • A diákok felkészüljenek a felnőttkorra. s arra ösztönöz. Zsurló u. A program A program minden olyan kritikus kérdést megcéloz. értékek. védőnők. s így csökkenjen a droggal való visszaélés. • Emelkedjen a veszélyérzet a diákokban a kábítószerrel szemben. Mindezt olyan módon és stílusban adja tovább. kapcsolatépítési képességeik.

A szex A biztonságos(abb) szex? a. Ezt a későbbiekben használni fogjuk. Elmondani. Vállalod a rizikót. Tennivaló: Beszélni a gyermek megtartása és az abortusz egészségügyi és szociális következményeiről Kiemelni az élet tiszteletét. s elmondani. de tönkre is tudja tenni egy ember életét. amikor az ivarsejtek találkoznak. I. 60 perc Vázlat Bevezetés A szex jó. hogy 100%-os védelmet az óvszer sem nyújt. hogy ha valaki vírushordozó. Abortáltatod. B. hogy nem lehet később gyermeked? Az új élet akkor kezdődik. hanem tény. fel kell írni a táblára. A nem várt gyermek Lehetőségek: i. de ezzel a jogunkkal csak a fogantatás előtt élhetünk… II. Megállapítjuk. hogy a szex örömet is okozhat. Szülői segítség? Dolgozni kell? ii. Használati hibaszázalék Tennivaló: Az óvszer használati utasításának felolvasása után közösen megbeszéljük a leírt hibaforrásokat. amelynek a végén TE is lettél. Az SZTB és a nem várt gyermek A. Ez nem választható. akkor a vele való közösülésnek nagy valószínűséggel fertőzöttség lehet az eredménye.Timóteus Társaság MIÉRT VÁRJ? FÉK tanári kézikönyv alapján Óra időtartama: kb. Szexuális úton Terjedő Betegségek Az AIDS szerzett immunhiányos betegség Szexuális úton is terjed Tennivaló: Beszélni a betegségekkel járó kellemetlen dolgokról. Beszéljetek az álmaitokról! Tennivaló: Beszélni arról. 46 . hogy akarunk-e gyermeket vagy sem. amiket mondanak a fiatalok. Gyári hibaszázalék c. de jól is kell élni vele. Az álmokat. Megtartod. A használati utasítás szerint nem nyújt 100%-os védelmet az óvszer b. hogy van jogunk választani. és beindul az a folyamat.

hogy biztonságos lesz a kapcsolat. 10%-os fedésben összetűzöm (jelezve a szexuális kapcsolatot). V. ha megszűnik az ok. de szoros kapcsolat van közöttük. újra nézzük meg a táblára felírt álmokat. amelyeket közelítem egymás felé. B. A legtöbb információt szerzem be. Válaszokat kapni a zárójelben megfogalmazott veszélyre. valamit.) Tud várni c.) Szeretlek.) Akar adni d. mert pl. hogy a megismeréshez idő kell. ha pl. a lányok pedig úgy érzik. A fiúk skalpokat gyűjtenek.: jó leszel. majd szétszakítom. A szeretet fajtái . Szerelem – szex nélkül: plátói szerelem. úgy.) c. kiemelni a fenti négy fogalmat a szövegből.) Képes megbocsátani b. és egyenként beszélni róluk. több példával kiegészítve. Jobb esetben összhangban vannak. lefekszel velem.) Tennivaló: Először csak a példamondatokat elmondani egyenként. IV. Egy éjszaka kevés hozzá. Megismerés lényege Az időtöltés.) Szeretlek. Tennivaló: Elmondani. a. Szex – szerelem nélkül: prostitúció. A kapcsolat A.: szép a hajad.) b. Ezzel mutatva be azt. s ez alapján mondom el a fenti gondolatot. B. (Veszély: meg kell dolgozni érte. A szex és a szerelem kapcsolata Van egy érzés. hogy a szex nem egyenlő a szerelemmel. amiből megbizonyosodhatok arról.) Soha el nem fogy Tennivaló: A Bibliából való idézetet felolvasni. amíg nem fedik egymást. hogy a nem várt gyermek romba döntheti az álmainkat.) Szeretlek a hibáiddal és az erényeiddel együtt.Miután beszéltünk a szex veszélyeiről. Ez a fogalom a szerelem. amit általában együtt szoktak említeni a szexszel. 47 . ahogy vagy. kihasználás. Megállapíthatjuk. Tennivaló: Itt két papírból kivágott szívet használok. III. („Veszély”: kitartó lesz. Például e-mailt is egy idegentől csak vizsgálat után fogadunk el. ami megfoghatatlan. Az igazi szerelem A. Tennivaló: A fenti két szívet kb. Egyik szíven marad a másik darabja. A szeretet himnusza (Biblia: 1Kor 13) a. Szakítás lényege Szakítunk egymásból. elvettek tőlük. és vessük össze az előbbiekben felsorolt negatív lehetőségekkel. (Veszély: félelem attól.

és a fenti ábra szerint párhuzamot vonni a házasság szerepe és a szövetségkötés között. D. 1995. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. hogy várj a házasságig a szexszel. 2004. Timóteus Társaság Alapítvány Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Szövetség Kik adják a zálogot? A. 2000. ekkor újra elismételjük a folyamatot a legfontosabb mondanivalójával. ezért megfelelő helyet kell hagyni az egymás után következő feliratoknak. Budapest.. mint „zálog” értékét. McDowell.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. ahogy vagy Tehát arra bátorítalak. Kiemelni a szüzesség. S miután feltettük az utolsót is.) Királyok Én és a párom Miért adják a zálogot? Szövetséget kössenek: számíthatnak egymásra mindig. és Day. szemben a társadalmi elvárásokkal. Fontos: a témák nem ebben a sorrendben vannak tárgyalva. Milyen alkalomból? Szövetségkötés Házasság A legszemélyesebb zálog Gyermekeik Örökre A szüzesség Mennyi időre kötik a szövetséget? Tennivaló: Beszélni a középkori uralkodók szövetségkötési módszereiről. Tennivaló: A fenti módon A/4-es papírokra felírt szövegeket a téma tárgyalásának a sorrendjében feltenni a táblára. Hogyan jutunk el a szexhez? Kapcsolat Szerelem Szövetség Házasság Szex Félelem nélkül Idő kell a megismeréshez Szeretlek úgy.) B. Szakirodalom Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv. és az előadás végére a fenti sor alakul ki. Kiemelni a gyermekeik házasságkötését.I. 48 . VII. J.

hogy napjainkban nem a család. amivel jobb lenne. előtérbe kerül a sikerorientáltság. ösztönösen félnek azoktól a kötöttségektől. A médián keresztül erőteljesen árad a fiatalok felé a könnyed életre. arra. CSÉN tanácsadó. de mindenképpen a szülők bevonásával. CSÉN tanácsadó. Hangsúlyoznunk kell azonban. mert kevesen kapnak hatékony segítséget saját családjukból. az átgondoltság és tervszerűség hiányzik belőlük. Szeretnék megőrizni függetlenségüket. „A mai magyar fiatalokban kétféle törekvés találkozik. Ennek egyik oka lehet a családi élet válságos helyzete. Széleskörű összefogás szükséges ahhoz. a gyermek vállalásának lehetősége nem jelenik meg. Ennek egyik lehetséges útja a családi életre nevelés megjelenése az oktatásban. Ugyanakkor megjelenik az abortusztól. Az iskolákban a felvilágosítás általában a gyermek elleni védekezésre irányul a fogamzásgátlók használatának ajánlása által. A fiatalok a házasságot általában elavult intézménynek tartják. és megtalálni a helyes utat a boldog családi élet megvalósítása felé. hogy a felnövekvő generáció boldogabb családi életek kialakítására legyen képes. amelyek együtt járnak a házassággal és a gyermekneveléssel. ha segíteni szeretnénk őket a harmonikus családi élet felé. sőt félelemmel tekintenek az esetleges fogamzásra. és jó döntéseket hozni a különböző élethelyzetekben. alkalmi kapcsolatokra és szabados szexualitásra való buzdítás. illetve kellene az ifjúságnak tájékozódni a világban. félnek az elköteleződéstől. hogy a jövendő családok élete pozitív irányba változhasson. hogy gyermekeik legyenek. Ilyen hatások által befolyásolva kell. növekedésük során kicsi koruktól kezdve találkoznak a szexualitás olyan formáival is. ha nem találkoznának. Természetesen ebben a szexualitás és az élet továbbadása szétválasztódik. A család és az iskola szoros együttműködésére van szükség. Gyermekeink fejlődésük.Déri Éva biológus. netán konfliktusoktól. nekünk is több oldalról kell közelítenünk. miközben két 49 . Másfelől nem tudják.” (a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele 1999 karácsonyán) Mivel a fiatalokat sokféle hatás éri. A fogyasztói szemlélet egy megváltozott értékrendet kínál. hiszen közös felelősségünk. Kecskemét Felvilágosítás – kicsit másként A fiatalok a mai világ forgatagában sok és szélsőséges ellentmondással találják szembe magukat. hanem az értékrend van válságban. Mindezzel észrevétlenül történik bátorítás a szexuális élet korai elkezdésére. Nagy szakadék érezhető a bátorítás és a félelemkeltés között. s éppen a család lehet a kivezető út ebből a nehéz helyzetből. Nehezen tudnak eligazodni. Egyfelől vágyódnak a családalapításra. nem beszélünk csúnyán. Nehezíti természetesen helyzetüket. stb. felkészületlenül alapítanak családot. Igazán kisgyermekes szülőként tapasztaltam meg ezt. hogyan boldoguljanak a világ sokféle kihívása között. Sajnos. a szexuális úton terjedő betegségektől. és ezt tekintik abortusz-megelőzésnek. – nem tudjuk teljesen kizárni az életünkből. kiemelten az AIDStől való félelem is. hogy a család értékként való jelenléte a társadalomban csökken. szülőként bármennyire próbáljuk megóvni gyermekeinket ezektől a hatásoktól – otthon nem nézünk tévét. és Hortobágyiné dr. Kecskemét. Nagy Ágnes általános orvos. a karrierszemlélet.

Ezekkel a mi gyermekünk az óvodában és az iskolában fog találkozni. és felkészíteni. hogy a szexualitás életünk legszebb ajándékai közé tartozik. de az előbb említett okok miatt ez nem működhet teljesen – és harmadik célként azt. obszcén kifejezésekkel is. nyugodt szívvel mondhassunk igent rá. Sokszor tapasztalom azonban azt. megtanítani őket. a kínáló legalsó sorában. hogy a szülők többsége nem tud mit mondani. amit addig igazán észre sem vettem. Időnként találkoztunk egy-egy padon vagy buszmegállóban egymásba gabalyodott párral. Ha a gyermek olyan családban nő fel. ezért a gyerekekkel is meg kell próbáljuk elindítani ezt a fajta kommunikációt az iskola keretein belül. egymáshoz tartozását. hogy az igazán örömteli és felszabadító legyen. hogy lássák a fiatalok. Mi hiszünk a házasság gyógyító és megtartó erejében. s erről a felvilágosító órán már hallaniuk kell a fiataloknak. Ilyenkor a szülőnek kell nagyon nyitott szemmel és füllel járnia és finoman. fontos tudnunk hol van a helye életünkben. A szülőket azonban nem túl nagy arányban érjük el így. a korunkat átható állapotra. Csak ilyen feltételek mellett tudja két. 50 . A leghatékonyabb az lenne. ahol háttérzajként állandóan bekapcsolt állapotban van a tévé. esetleg az idősebb testvérek már aktívan használják az internetet. boldogabb családi életek alakulhatnak ki. akiket a gyerekek csodálkozó szemekkel néztek. nagyságrendekkel több nem neki való információ jut el hozzá. A házasságra való felkészülésben a szexuális életre való készülés is benne foglaltatik. Természetesen ehhez a megfelelő nyelvezetet is ismerniük kell. ha gyermeke szexualitással kapcsolatos kérdést tesz föl neki. vagyis bicikliző fiam szemmagasságában. a gyermekvállalást – amit jelen világunk igyekszik szétválasztani. hisz egyik védekezési módszer sem 100 %-os –. és próbálták megfejteni. és külön szülői foglalkozásokon beszélgetni velük ezekről a témákról. ahol működik a feltétel nélküli elfogadása a másiknak. Ezekre a kérdésekre. illetve az út mentén felállított óriásplakátokról is igen furcsa jelenetek néztek vissza ránk. és az a tudat. A szexualitásnak három célját szoktuk említeni: az örömszerzést. hatásokra lehet ügyesen reagálni. Ha ez a felkészülés megvalósul. elmondani a mi álláspontunkat a dologgal kapcsolatban. Mindenképpen egy olyan kapcsolatban. Ez a kapcsolat számunkra a házasság. Az újságárus előtt elsétálva. A házak oldalán.fiammal sétáltunk a játszótérre. jelen van az elköteleződés biztonsága. de fiaim megkérdezték: „Mit csinál a néni pucéran?” Az utcán sétálva találkozhatunk a csúnya beszéddel. egymást szerető ember teljes bizalommal átadni magát a szexuális egyesülésben. és akkor fog kérdezni. kérdéseivel ’letapogatnia’ gyermekét. Iskolai munkánk során ezért tartjuk fontosnak a szülőket is megszólítani. természetesen mindig a gyermek életkorának megfelelően. hogy kifejezi két ember szeretetegységét. illetve zavarba jön. pornó lapok sorakoztak. hogyan beszélgessenek ’szépen’ gyermekeikkel a szexualitással kapcsolatos témákról. Fontos. Ha egyáltalán kérdezni fog. s ebben igénylik leginkább a segítségünket. és hogy az is maradjon. ha az ő figyelmüket sikerülne ráirányítani erre. egyszerű szavakkal. mert nem mindegyik gyermek osztja ezt meg szüleivel. mi is történik. ha jelentkezik a kis Élet ebben a kapcsolatban – márpedig minden szexuális kapcsolatban ez benne foglaltatik. csak megfelelő módon kell készülni rá.

A ’kamasz-léttel’ is szembesülünk. Biztatásul hadd jegyezzük meg. hogy ez a kép szebb lehessen – mint amilyen most valójában –. vagy tömény pornó. Ebből a 51 . Ezen nem kell csodálkoznunk. Zavartságuk azonban hamar tud oldódni. s ezért igen nehezen jönnek a szánkra a szavak. Másrészt a diákoknak sem könnyű szembesülni ezzel a témával – különösen nem az iskolapadban –. első reakcióként néha nagyfokú hárítást kapunk. Tudjuk ez a mai elektronikusan átszőtt. mit saját neveltetésünk során plántáltak belénk. Bizonytalanok lehetünk magunkban. vagy csak lassan tud kialakulni. hogy megfelelő környezetbe ágyazva hangozzanak el a szexualitással kapcsolatos dolgok –. akik ismerték a témával kapcsolatos nézeteinket. hol egy osztályfőnök hívott az osztályához. Megéri. Egyrészt azért. csupán a testiséget előtérbe helyező szexuális kapcsolat. ha figyelembe vesszük. Később már minimum 4 órát kértünk az osztályfőnöktől. Ekkor még általában két óra lehetőséget kaptunk arra. esetleg szigorú szerepkörben. hogy régóta ismerik a diákok a tanárt más. A felnőtt generáció felelőssége. Nincs igazán kialakult nyelvezete. és ez a fajta bizalmas légkör ezért nem. Azt is érzékeljük. mire oldottá válik a hangulat. kellő tisztelettel lehet csak erről szólni. amikor a szexualitás témakörét elővesszük érzékeny területet érintünk. hogy ki tudjuk várni ezt. hogy lelkileg nincsenek erre felkészülve. ennél kevesebb alkalom esetén nem is vállaltuk el a feladatot.) Ez függ a kölcsönös szimpátiától. a megismerkedés óta eltelt időtől. információ-kavalkádban gazdag világunkban nem egyszerű feladat. sokszor ijesztőnek és undorítónak tartják. ilyen órákra mindig ’csak’ meghívtak bennünket. Fontos. hogy kellő gyakorlás és egy kis merészség után egyre könnyebbé válik a beszélgetés a fiatalokkal ezen a területen is. hogy valaki egyből nyitottságot és befogadókészséget talál. hogy ez intim dolog. hisz velük sem beszélgetnek minden nap erről. hogy az általunk fontosnak tartott mondanivalónkat átadjuk. meg kell adni a méltóságát. Fontos tehát megláttatnunk – és fontos látnunk magunknak is –. mert nem sűrűn beszélünk erről a témáról. Így. nagyon sok csatornán jut el hozzájuk ez a téma. különösen ilyen őket érintő kérdésekkel kapcsolatban. Érzékeltetnünk kell. hogy a szexualitásról nem lehet megfelelő környezet és érzelmek nélkül beszélni. ugyanakkor őszintének. Fontos azt is látnunk. minden általunk lehetséges segítséget meg kell adnunk. Olyan pedagógusok tették ezt. Lehet. és nem értik.A felvilágosító órák alkalmával érezzük. nyíltnak kell lennünk. Annak érdekében. (Sajnos erre a néhány alkalomból álló felvilágosító óra nem mindig nyújt lehetőséget. hogy értünk-e mi ehhez a témához. hogy milyen kép alakul ki a fiatalokban. hogy a legfiatalabbak is igen tájékozottak a szex terén. és szerettek volna más szemléletű felvilágosítást nyújtani fiataljaik számára. Kimondottan felvilágosító órák tartására nem akartunk vállalkozni – ezért dolgoztuk ki a több évre szóló családi életre nevelés programunkat. Néha az is lehet gát. és igazi érdeklődéssé válik. a bizalom kialakulásának mértékétől. de gyermekeink érdekében érdemes megpróbálnunk. hogy ami eljut hozzájuk az leginkább igazi szeretetkapcsolaton kívüli. esetleg némi szégyenérzet is van bennünk. hol egy szülő ajánlott be bennünket a gyermekét tanító pedagógusnak. hogy 10–15 alkalom is eltelik. ha valaki őszintén és nyíltan fordul feléjük. de az is lehet. A diákok nagyon meghálálják. de a kezdeti passzivitás és flegmaság mögött – „Mi már mindent tudunk!” – lassan megvillan az érdeklődés szikrája. amit látnak.

hogy a gyerek megszülessen? Miért kell szaporodni? Hogyan kell szaporodni? Mikor jön meg pontosan a menstruáció? Hogy jönnek létre a gyerekek? Mikor nő meg a mellünk? Ha kiszabadul a petesejt.beszélgetünk a várandóságról (érintőlegesen a szülésről is) női és férfi szemmel. fontos.beszélgetünk a serdülőkor lelki és biológiai változásairól. Ezeket az órákat is nagyon átgondoltan igyekeztünk felépíteni: . hogy lássuk. megismerkedve mind a mesterséges.említjük a szeretet-típusokat. vagy általában foglalkoztatja éppen ezt a korosztályt.megismerkedünk a női ciklus folyamatával. Tájékozottságuk és érdeklődési területük inkább bennünket szokott meglepni. mert a fiataloknak annyi kérdésük van. és a felelős szexualitásról.szó esik az abortuszról is. Az osztályfőnöktől is megkérdezzük ezt az óra előkészítő konzultáción. . osztály 2002. Fontos figyelnünk arra. hogy kellő időt hagyjunk a gyerekeknek. Semmiképpen nem szeretnénk olyan témával ’letámadni’ a fiatalokat. végigkövetjük a magzati élet állomásait. ne csak átrohanjunk az anyagon. Lányok kérdései Milyen a serdülés? Milyen a szaporodás? Milyen a kamaszkor? Azt hogy dönti el a szervezet. hisz sok órát töltünk együtt a gyerekekkel.próbálunk eligazodni a különböző családtervezési módszerek között. . hogy a gyerekek érezzék: bátran kérdezhetnek. mi foglalkoztatja leginkább jelenleg az osztályt. mind a természetes családtervezéssel. mennyi a hőmérsékletünk? Mi az aranyér? A csikló mire szolgál? 52 . Nem baj. . beszélünk a szex céljáról. ha az óra közben felmerülő kérdések kicsit elterelik az óra irányát. . vagy lány baba lesz? Miért kell kórházban szülni? Hogyan kell szülni? Mielőtt megjön a menstruáció.4 alkalomból is legtöbbször 5 lett. Néhány osztály kérdéseit mutatjuk be a következőkben. azelőtt lehet nemi életet élni? Hogy lehet egy férfinek és egy nőnek több gyereke? Hogyan történik a szaporodás? Miért nem lehet szerelmeskedés nélkül gyerekük az embereknek? Hogy szaporodnak az emberek? Hogy kerül egy nemiszerv a másik nemiszervbe? Fáj a vérzés? Gyerekeknek tampont vagy betétet ajánlanak? Mikor nő meg a mellünk? Hogyan történik a szaporodás? Miért kell szaporodni? Miért ilyen a férfi nemiszerv? Miért fáj a hasunk a vérzéstől? Hogy szaporodunk? Hogyan lesznek az ikrek? Mikor jön meg pontosan a havivérzés? Hogy jönnek létre a gyerekek? Hogy születünk? Hányszor kell érintkezni. Diákok kérdései és rövid elemzések 3. .bepillantunk a megtermékenyítés csodájába. ami szerintünk. s ne azt mondjuk el. amire még nincsenek felkészülve. Az első találkozásunk előtt mindig kérünk írásban és név nélkül kérdéseket. . hogy minél inkább az adott osztályra készülhessünk rá. ami szükségessé teszi az ötödik óra megtartását. .ismerkedéssel kezdünk. hogy fiú.

Lányok kérdései Milyen hatása van életünkre. ha kiszárad a fityma? 6. hogy nincs neki menstruációja. hogy mikor kezdünk fejlődni? Mitől lesz valaki leszbikus? Mikor kell először nőgyógyászhoz menni? Lehet-e menstruáció alatt úszni? Mit csináljunk. akkor azt lehet-e pótolni? Miért baj az. hogy már a 3-os korosztályt is foglalkoztatják erősen a testi változások. mennyire veszélyes? Milyen veszély áll fenn? Mi van akkor. hogy baja van a gyereknek? Hogy lehet gyereke annak. lesz-e valami baja az anyának? Ha az anya AIDS-es akkor. de a szex iránt is érdeklődnek. Meglepődtünk ezen. aki hepatitisz-B fertőzésben szenved? Hány hónapos kortól lehet megműteni a babát? Miért? Ha a baba meghal az anya hasában. ha a baba is elkapja.Láthatjuk. ha megerőszakolnak bennünket? Mit mondjunk. osztály 2001. hogy impotens? Tampon vagy betét? Miért nem egészséges 40 éves korban szülni? Mi a csikló? Miért pont 9 hónap a babavárási idő? Mitől alakul ki a rák? Az alaktól függ-e. a lányokat leginkább a gyermekvállalás körüli veszélyek érdeklik. annak már van magömlése. Leginkább azonban a szaporodás érdekli őket. ha egy lány úgy fekszik le valakivel. ha egy gyerek 8 hónaposan születik? A későbbiekben ebből a fejlődés során lehet-e valami probléma? Ha egy gyerek csonkán születik. Lányok kérdései Mitől lesz egy nőnek mellrákja? Mit jelent az. és semmi védőszert nem használtak? Csak szex közben lehet elveszíteni a szüzességet? Létezik olyan. hogy az osztályban van egy súlyosan beteg fiú. ha bemegyünk a boltba gumit venni? 53 . osztály 2001. Így érthetőbb volt számunkra a kérdések irányultsága. hogy valakinek évek óta sárgás-zöld folyadék folyik a hüvelyéből? Baj-e ez? Mi történik akkor. de megtudtuk. 6. ha rokonságban születik? Hány cm hosszú a hüvely járata? Mekkora nyugalmi és merev állapotban az átlagos hímvessző? A köpcös embereknek miért kisebb a férfiassága? Mennyi vér áramlik a barlangos testekbe merevedéskor? Miért nő szőrzet a nemi szervek körül? Mi van. Fiúk kérdései Milyen lesz a gyerek. ha egy gyerek farfekvéses? Miért jó az. de akivel lefekszik. hogy valaki nem impotens. ha a menstruáció az átlagnál később jön meg valakinek? Miért van az. ha az anya méhében észreveszik. de nincs magömlése? Úgy tűnik.

hogy az óvszert fel kell tenni? A menstruációról szeretnék tudni. Fiúk kérdései Nem tettek föl kérdéseket 6. hogy pontos dolgokat tudjak róla. hogy pisilnek kiskorukban? Egy 12–13 éves lánynak mekkora a melle? Hogy lehet szőrős valakinek a feneke? Mi az a natúr francia? 54 . hogy egy férfi szeret? A nők miért lesznek meddők? Mi az előjáték? Miért van az óvszer? Miért fáj először a szex? Hogyan keletkezik a gyerek. amikor a szűzhártya átszakad? Mi az AIDS? Miért lesz AIDS-es az ember? Mi az orgazmus? Mi a fogamzásgátló? Mitől lesz. osztály 2001. fiúk fejlettebbek. mondjuk gondolkodásban? Hány éves korban alakul ki bennünk a „sperma”? Veszélyes-e a szex óvszer nélkül? A lányok miért fejlődnek gyorsabban. a betét vagy a tampon? Mik a jelei annak. mármint a nő hasában? A nők miért érnek olyan gyorsan. Lányok és fiúk kérdései Nem tudom mi az a franciázás? Mi az az orgazmus? Honnan lehet tudni. Melyik az egészségesebb. hogy nem lesz kisbaba? Milyen. és a fiúk miért olyan lassan? Miért fáj. Lányok és fiúk kérdései Mi az orális szex? Pontosan mi az orgazmus? Hogyan menstruálnak a fiúk? Ha pedofil támad. hogy egyes lányok. amikor szerelmesek vagyunk? 6. de emellett a saját fejlődésük érdekli őket inkább. Mit érzünk akkor. hogy megjön a menstruáció? Miért a lányok érnek előbb? A menstruációról szeretnék beszélni. mit kell kezdeni? A pattanásokat. a tampon vagy a betét? Mitől van a fehérfolyás? Hogyan terjed az AIDS? És miért éppen Afrikában halnak meg bele a legtöbben? A fiúknak milyen a „menstruációjuk”? Mekkora az ideális méret a férfiaknak? A fiúk.A lányok nagyon komoly kérdéseket tettek föl. hogy lehet gyorsan eltüntetni? Hogyan előzhető meg az AIDS? Hogy kell használni a tampont? Ennyi idős korban már lehet használni? Miért van az. miért kezdenek el hamarabb fejlődni? A menstruáció miért fontos? Hogyan kell a tisztasági betétet és a tampont berakni? Hogyan lehet a pattanásokat legjobban eltüntetni? Melyik az egészségesebb. osztály 2002. mint a szex. amikor egy kisbabát hordunk a hasunkban? A felkészülés a szeretkezésre? Hogy kell védekezni azon kívül. mint mások? Mi zajlik a menstruációnál? Mi az a szex? Hogyan reagálnak a lányok a változásra? Van szellemi változás. Ismét megjelennek súlyos aggodalmak.

bátran ők világosítottak fel bennünket. amit a fiú menstruációról kérdeztek. ha valaki AIDS-es? Mi az a csikló? Mi a feladata a nőgyógyásznak? Férfi a férfivel hogy csinálja? Zsírpárnákból áll-e a női nemi szerv? Mire való az óvszer? Meztelen nő láttán miért van merevedés? Hány percig tart az egészséges szex? Hova kell bedugni a péniszt? Melyik a legjobb védekezési módszer? Mikor jó szexelni? Miért szexelnek autóban? Fáj a szex? Mik a terhesség tünetei? Az túl korai. amikor kifejeztük meglepetésünket a kérdést illetően. osztály 2002. Igaz ez? Általában hány éves korban jön meg a menstruáció? Sárga foltok vannak a bugyimon. hogy gyerek legyen? Hány óráig szoktak szexelni? Mi van akkor. azt mondják vérzés lesz. Az a tapasztalatunk. Természetesen kifejeztük a helyzettel kapcsolatos meghökkenésünket. Az mitől van? Az első szeretkezés közben lehet-e vérzés? Mennyi ideig kell szexelni. A médiából áradó furcsa és különleges. Leginkább bennünket az lepett meg.Ezekben a kérdésekben már keverednek a serdülőkori változásokat érintő és a szexualitással kapcsolatos kérdések. és „menyire” mennyire érdemes? 55 . Úgy tűnik. természetes működésükkel megismerkedjenek. hogy a lányok korábban érnek. Lányok és fiúk kérdései Mitől van a nemi szerveken szőrösödés? Mik az AIDS tünetei? Nemi úton hogy terjed az AIDS? Mi történik akkor. nagyon foglalkoztatja őket az. hanem igazi érdeklődés. HOL. már menstruál és gyermeket szeretne vállalni. amikor a szűzhártya átszakad. szeretkezéshez? A fiúknak a magömlés és a lányoknál a menstruáció ugyanaz? Nagyon fáj az első? Jó szexelni? Az első szeretkezés után. hogy saját. ha szex közben WC-re kell menni? Mi az a lovaglás? MIKOR. honnan merülhet föl bennük ez a kérdés. Nem szemtelenség volt tehát részükről ez a kérdés. hogy ez hogyan lehetséges. 6. aki nővé átoperáltatta magát. hogy hogy kell? Hány éves kortól ajánlott? Mennyi ideig él egy petesejt? Egészséges-e az. Elmondásuk szerint egyik délutáni show-műsorban hallottak egy riportot egy férfival. ha 11 éves korban jön meg a menstruáció? Milyen pózok vannak a szexben? „Milyért” szivacsos a férfi pénisz? Milyen kotonnal jobb csinálni? Mitől indul be egy nő? Mi az ideális udvarlás? Ki kezdeményezzen? Én vagy a másik? Magától jön. Órán. nem tudtuk. extrém információk elterelik a fiatalok figyelmét arról. hogy a nemi szervben van pearsing? Mitől áll föl a kukink? Milyen szélesre nyílik ki a nuni? Hány koton kell egy „szeretkezésre”. hogy ezen a területen nagyon sok a hiányosságuk. mint a fiúk. Először nem értettük.

Lányok és fiúk kérdései Mi az orgia? Mi van akkor. hogy nézzük. 6. miért változik a hangulatuk? Miért fáj. ha az illető 12 évesen veszti el a szüzességét? Érzi a fiú. mint a serdülőkori változások megismerésének igénye körül. ha átszakad a szűzhártya? Miért van ez az egész a lányoknál? 56 . ha átszakítja a szűzhártyát. hogy nem tudnak vele mit kezdeni. nem értik ezek pontos tartalmát. osztály 2002. Az világos. és szexfilmek vannak rajta? Hova rejtik el a szülők a szexfilmet? Mi az az ondó? Miből van az óvszer? Szülésnél és nőgyógyásznál le kell vetkőzni? Ádám és Éva miből gondolták. akkor hogyan lehet védekezni? Mi a gumióvszer szerepe szeretkezésben? Ha csak a legerősebb spermium ér be a petesejtbe. de az is látszik. akkor hova lesz a többi? Mi az a pénisz? Mire jó a habkúp? Mikor találták fel az óvszert? Mi az a clitoris? Mi a scrotum? Mi a maszturbáció? Mekkora egy 13 éves gyerek fiú nemi szerve? Mi a sperma? Hogy néz ki a lányok nemi szerve részletesen? Mi a maszturbáció? Mi az a „G-pont”? Hogy lehet eljutni a csúcsra? Miért maszturbál mindenki? A fiúkat miért érdeklik jobban a lányok? Miért szőrösödnek a nemi szervek? A fiúk miért érnek később? Ha a lányoknak megjön. ha már 12–13 éves koromban csókolózom? Mi a magömlés? Hogyan jön létre? Hány éves kortól lehet csinálni az aktust? Mi az egészségesebb. hogyha bedugják? Honnan tudta Ádám és Éva. ahogy szexelnek? Fáj.A szexhez szerelem is kell. ha átázunk és nincs betét vagy fehérnemű? Milyen kötelezettségek vannak menstruáció alatt? (Pl. amelyik a legtöbb TV-nél elérhető. hogy jó legyen? Ki legyen a kezdeményező? Melyik a biztosabb: koton vagy fogamzásgátló? Miért nem engedik meg a szülők. hogy folyás? Hogyan lehet felhívni magamra egy fiú figyelmét? Az nem baj. ha valaki terhes? Miért nem lehet nehéz fizikai munkát végezni a ’nehéz napokon’? Miért kell olyan sokszor nőgyógyászhoz járni? Mit csinál? Miért tusoljunk és ne fürödjünk? Miért ne ússzunk? Ne járjunk uszodába? Mit csináljunk. hogy nagyon sok információ befut a fiatalok fejébe. hogy kell szexelni? Éjszaka melyik adón van a legtöbb szexfilm? Miért vannak szexkönyvek. nem mehetünk strandra) Mit jelez a folyás? Mikor veszítik el átlagban az emberek a szüzességüket? Mi a szex? Mit kell csinálni? Mitől áll fel a fiúknak? A lányok hogy izgulnak fel? Mi az ingerlés? A nő tud ingerelni? Fáj-e a szex? Érezni lehet-e ha átszakítják a szűzhártyát? Milyen szexfajták vannak? Mire jó az önkielégítés? Mire jó a koton? Mi az aktus folyamata? Hogyan termelődik a hímivarsejt? Ilyen korban miért változik meg a hormonháztartás? Vannak-e valamilyen mellékhatásai? És ha vannak. vérzik? Hány percig tart egy rendes együttlét? Kinek fáj jobban? Miért használnak síkosítót? Mi az. ha menstruáció előtt dugnak? Mitől indul be egy jó csaj? Jó a lányoknak a nagy szőrcsomó? Milyen korban csinálják az emberek? Nő a nővel hogy csinálják? Ezek a kérdések sokkal inkább a szex körül forognak. mire megjön? Miért nincs. óvszerrel vagy anélkül? Mi az aktus lényege? Mi a magömlés? Mi az abortusz? Mi lesz azokkal a spermiumokkal amik nem jutnak be a petesejtbe? Mi az orális szex? Mi a lovaglás? Mi az a menstruáció? Hány napig tart. ha úgyis vannak szexfilmek? Melyik az az adó. hogy hogy kell szaporodni? Isten mondta nekik? Mi történik.

szomorú tény. mind a nő és a férfi részéről? Hogyan lehet/kell leküzdeni féltékenységünket és társunk féltékenységét? – Egy párkapcsolatnak – megismerkedéstől az öreg korig – mik a legnehezebb részei? – Az esküvő után megváltozik valami? És ha igen. mint a saját szeretteinkhez? A házaspárok miért mennek egy idő után egymás agyára. hogy ez ilyen mértékben eljut a gyerekekhez. hogyha egy lánnyal együtt vagyunk. hogy egy évvel később mintha durvább kérdések születtek volna. lábát) imádok. gyorsan megfogalmazott kérdéseket olvashatunk. vagy ki akar esni. valami baj lesz. de eléggé örök mozgó vagyok. és nem élnek vele vissza? Megérzem? Miért bűn az. vagy csak felesleges energiapazarlás? – Ha kell. ugye az még nem szerelem? – Vélemény: Nem tudom ki. tényezők kellenek ahhoz. Ez lehet az első menstruáció jele? (legalább fél éve tart) Olyan kínos szüleinknek beszélni róla. de a párkapcsolatról is szeretnék tudni. hiszen már előtte is éltek sokáig más emberekkel (szülők. főleg ha először megjön. Mi az igazi szerelem? Ha valakin már mindent (szemét.és baráti kapcsolatokat is. s házasság előtt az ember lefekszik vele? Miért tesz tönkre anyagi (rossz) háttér házasságokat? Milyen dolgok. Honnan tudom egy kapcsolatban. hogy egy házasság ne menjen tönkre. lelki) Mi az „anális” szex? Mi az orális szex? Biztos védelmet nyújt a spirál? A legdurvább illetve legcsúnyább megfogalmazásokat nem tüntettük föl ebben a gyűjteményben. testvérek). hogy rakjak-e be betétet. családalapításra. Ez utóbbi kérdéscsoportban már nemcsak odavetett. illetve hány napig tart ez? Ha pont órán jön meg. hogy készüljünk fel a házasságra. hűsége. hogyan? – Mit kell tenni ahhoz. és nagyon szeretjük egymást. Elgondolkodtunk azon. mi? 57 .Amikor WC-re megyek és fehér nyálkás folyadékszerű marad a WC papíron. párkapcsolatok/milyen egy jó kapcsolat/. – A kapcsolatok alatt értek pár. Lányok és fiúk kérdései Miért van az. összetartó ereje. hogy érdeklődjenek felénk? Mikor jó egy barátság. Egy kapcsolatban a másik félhez való viszonyulás. osztály 2003. hogy néha sokkal türelmesebbek és megértőbbek vagyunk teljesen idegen emberek iránt. Nagyon nehéz kiadni másnak magad lelkileg. ha már nemsokára megjön? A tampont vagy a betétet javasolná nekünk? Még nem jött meg. hanem elég részletekbe menő magyarázatot kérőket. és milyen tényezők miatt mennek tönkre a házasságok? Hogyan lehet leküzdeni a féltékenységet? Hogyan lehet elkerülni az értelmetlen vitákat? Önök mennyi időt szántak a házasságra való felkészülésre? Engem a jó baráti kör. jó társaság érdekel. és összegyűrődik. mit tegyek? Ha véletlen a tampont rossz felé vagy irányba rakom. akkor utána honnan tudjam. Érezhető talán az is. mellét. 11. Rendesen beteszem. az már igazi szerelem? – Ha valakit csak szexuálisan kívánok. vagy csak meg kell igazítani és mást nem fog megsérteni? Ha megjön. hogy van vele. de betétet használok a fehér folyás miatt. bizalma. Ha igen. hogy végre „kiadhatom” magam. száját. Mit tegyünk ebben az esetben? Mi a jele annak. Kapcsolatok: alapja és lényege. mit tegyek? Hol van pontosan a „G-pont”? Mi az anális szex? Mi az a merevedési zavar? Mi az a vibrátor? Mennyi idő múlva élveznek el átlagosan az emberek? Milyen az állatszex? Miért jó az önkielégítés? Jó-e a csoportos szex? Élvezetesebb-e a szex? Mi az Orgazmus? Finom a vazelin? Mi az aranyér? Milyen bajok érhetik az embert szeretkezés közben? (testi. és a városi televízió szex-csatornájának indulása között. hogyan lehet jobbá tenni. hogy van-e összefüggés mindezek. szabadság mit foglal magában? – Mi egy párkapcsolaton belül a szabadság. de nekem hányingerem van az RTL Klub Való Világ című műsorában tetten érhető erkölcstelenségektől (homoszexualitástól). – A kereszténység függ a politikai beállítottságtól? Miért vonzódnak a 10-en felüli lányok 20-on felüli fiúkhoz? – A lányok átlagban igazából szellemileg fejlettebbek a velük egyidős fiúktól? Kell-e keresni életünk párját. és munkahelyükön is találkoznak naponta emberekkel.

bizalom.). A durvább kérdések elolvasása utáni meglepetésünket ki szoktuk fejezni az osztálynak. – Több. Normális ez? – Mit tudnék az ellen tenni. A 7-8-os korosztály kérdései tapasztalataink szerint nem igen különböznek a 6-os kérdésektől. de nem is szeretnék. Reméltük. amire szintén név nélkül kértük a válaszokat: Mi a szerelem? Mit jelent számodra a termékenység? Mit jelent számodra a szüzesség? A válaszoktól azt vártuk. hogy jobban megismerjük a mai fiatalok gondolkodását. De nem akartuk elhinni. hogy ne legyek féltékeny. Körüljárjuk kicsit. a féltékenység leküzdése és a konfliktusmegoldás érdekli. a termékenységhez kapcsolódó viszonyulását. mit tegyek. hogy világosabb képet kapjunk arról. lelki tényezői. A nagyobbakat azonban már sokkal inkább a párkapcsolat lényege. kivel milyen viszonyban vagyunk és leszünk életünk során. o. Egy férfi és egy nő között kialakult vonzódás. biológiai ismeretét. erkölcsi állásfoglalását. A következőkben a fiatalok válaszaiból szemezgettünk néhányat. a szülők szerepe a nevelésben. Hogyan tudnám minél tökéletesebbé tenni a kapcsolatomat a párommal. eljegyzésen gondolkodunk. Nekem az a vágyam. Meg kell válogatni. 4. hogy csak ilyen dolgok foglalkoztatják serdülő fantáziájukat. Mi is megkérdeztük őket. akkor a feleségemmel meg tudjuk oldani a problémákat viták nélkül. illetve már tervbe van véve. Kíváncsiak lettünk. Nem is érezzük elhamarkodottnak. és nekem is? Barátság és más társas kapcsolatok. Ha egy fiú és egy lány már annyira kötődik egymáshoz. Ha két ember megérti egymást. a tartós kapcsolat. A szexualitással kapcsolatban is nagyon komoly kérdéseket tesznek föl (lásd 11. és főleg ha mindkét fél szereti a másikat. Mi a szerelem? Lányok válaszai 1. mint 3 hónap alatt még semmin nem kaptunk össze. osztály 2003. hogy néhány konkrét kérdésünkre vajon mit válaszolnak. Diákok válaszai a mi kérdéseinkre 8. Boldog házasság titka? Boldog párkapcsolat titka? Engem a párkapcsolat és a barátság érdekel. 3. mi van igazán a lelkük mélyén. ahol segíteni tudjuk az ő jövendő családi életüket. őszinteség. Hogy tudnám mindezt megvalósítani? – Rendkívül komolyan gondoljuk mind a ketten a kapcsolatunkat. 58 . elfogadja a másikat. akivel már járok egy ideje. érzéseit.Ha van egy lány. vágyait. 2. Szerintem egy nagyon fontos dolog. így könnyebben találjuk meg azokat a pontokat. hogy jó legyen a kapcsolatunk? – Neki is jó legyen. megértés. ez az életünk részéhez tartozik. hogy ha megházasodom. Három kérdés fogalmazódott meg bennünk. hogy már nem akarnak egymás mellől elszakadni. hogy miért merülnek fel bennük ezek a kérdések.

A szerelem egy olyan folyamat. Fontos. ami mindenkivel megtörténik előbb-utóbb. 22. mint barátságot. 6. mint barátság. összeszorul a gyomrod. de nem olyan. hol pedig azt mondjuk. 29. és nagyon szeretik egymást. és megosztják egymással a problémáikat. 12. amikor valakit már régebb óta ismerünk. A szerelem együttélést és egymásról való gondoskodást jelent. de csalódással is végződhet. 19. lelki vonzalom eredendően a boldogságért. Esetleg vele akarjuk leélni az életünket. Amikor beszélek vele. A szerelem a barátságnál és a szeretetnél több. és amikor meglátják egymást. lelki kötődés 25. amikor egy fiú meg egy lány vonzódnak egymáshoz. akkor egy olyan érzés indul meg egy emberben. akkor vele kell eldönteni amit szeretnétek. 10. 24. Egy testi. 14. megsokszorozza a hormontermelést a férfiaknál és a nőknél …… kiválasztás. amikor két ember között egy vonzalom van. Ezt olyankor érezzük. Ez másabb annál. Szoros kapcsolat és kellemes érzés. kitartanak egymás mellett. Két ember. 26. alig találok szavakat. Egy olyan párkapcsolat. hogyha viszont szeretitek egymást. 20. közös elképzelésekről álmodoznak. 9. és nagyon sok dologra rávesz. másrészt a fajfenntartásért. A szerelem két ember között történik. hogy van már egy barátod. A szerelem két ember között szövődik. 16. amely hol kellemes. A szerelem az. Mikor két ember egymáshoz igen erős kötődést érez. ami egy másik emberre nem igaz. A szerelem nincs első látásra! Előbb meg kell ismerni a másikat. mikor két ember szereti egymást.5. mint egy barátság. Egy olyan kapcsolat. 28. 59 . hogy bárcsak ne lennék szerelmes. gondolataikat. ha beszélsz vele. Az egy jó dolog! Jó érzéssel tölti el az embert. Számomra a szerelem azt jelenti. Fiúk válaszai 17. Az egymáshoz vonzódást jelenti. 23. és az is fontos. Egy nagyon kellemes érzés. akik egymás iránt éreznek valami vonzódást. valaki iránt érzett szeretet. Ami abban nyilvánul meg. 11. 21. Az. Egy érzés. Egy érzés. hogy egy kapcsolatban a problémákat megbeszéljék. hogyha látod. melyben egy fiú és egy lány kapcsolata több. 27. aki iránt többet érzek. mint amit a szeretteim iránt érzek. A számomra egy olyan dolog. Jó dolog 18. amiben egy lány meg egy fiú folyamatos kapcsolatot létesít. Mindenhova együtt mennek. egy férfi és egy nő között kialakulható természetes folyamat. Egy másik ember iránt érzett szeretet és vonzalom. A szerelem két ember közt kialakuló testi. Amikor van egy olyan fiú. Ha két ember között szoros kapcsolat van. amikor egy ember többet érez a másik iránt. 15. és mondjuk kapcsolatot szeretnének kialakítani. amelyben két ember a főszereplő és meg kell osztani a párosnak a jót és a rosszat is. Akit igazán szeretek. 13. mely megbolondítja az embereket. 7. de azt át kell élni. 8.

fajfenntartás). testi-lelki kötődés. Többen éltek a viszonyítás eszközével. összhang. „kapcsolat”. Egyes fiúk szívesen alkalmaznak tudományos. de a fiú meg a lány szívesen „álmodoznak már közös elképzeléseikről”. hogy ezek a 14 évesek tiszták. hogy párkapcsolataikat már ebben a korban így teszik mérlegre: vajon ez a fiú. óra végén kiosztjuk ezeket a kérdéseket. hogyan fogalmaztak az egyes kérdéseknél! Ezek a nyolcadikos fiatalok két ember közötti szoros. szeretethez képest próbálták megfogni a szerelem lényegét. Sokszor akadozó fogalmazásaik. Már ebben a korban látszik. hogy abban a néhány percben. Egyik fiú válaszában megjelenik a tizenévesekre olyannyira jellemző ábrándozás. álmodozás. mély vonzalomként. hűségről szólnak. akik azt írták. apa. hogy nehéz. az igazi értékekben. felelősség. „én és egy lány” kifejezésekkel találkozhattunk. Milyen jó. Összegzés: Óriási élmény volt számomra ezeknek a véleményeknek az olvasása. Voltak nőies megfogalmazások. elképzeléseiből. tapasztalatokkal. hogy milyenek a mai fiatalok! Az itt olvasottak alapján úgy ítélem meg. feldolgozása. kitartás. hormontermelés. „Szeretet”. hisznek a csodákban. amikor egy-egy óránk közben. „vonzalom”. ilyen mélyen átgondolt. vagy immár személyes tapasztalatból kiindulva „én és egy fiú”. az igaz szerelemben. örökre szóló összetartozás – mennyiféle érték kiragadva a 31 válaszból a teljesség igénye nélkül. míg a fiúk felelősséggel átgondolt jövőt képzelnek maguk elé. személyű vallomásba. egymás iránt. A házasság. Amikor egy lány és fiú között kialakul egy kapcsolat. az általános mondanivaló átcsap E/1. ennyire gazdagon megfogalmazott anyag születhet a gyerekek gondolataiból. Remélhetőleg megértésben és harmóniában. bizalom. harmónia. De vegyük sorra külön-külön is. „érzés” – ezek a szavak ismétlődtek leggyakrabban. jóban-rosszban való osztozás. anya lesz majd? Szeretném-e őt hitvestársamul? 60 . Egy érzés. bizalom. mely semmilyen más szeretetkapcsolathoz nem hasonlítható. Számomra nagyon érdekes volt. családalapítás időben még távol van tőlük. biológiai szakkifejezéseket is (pl. 31. gondoskodás. milyen feleség. kevésbé gördülékeny stílusuk arról tanúskodik. hogy a lányoknak mennyire fontos az elfogadás. Gyönyörű ismérveket soroltak fel. Sohasem gondoltam volna. ártatlanok. őszinteség. hogy mi minden jellemzi a szerelmet: megértés.30. de természetesen mindig két ellentétes nem szerepelt (ami manapság sajnos nem is mindig olyan természetes). „egy fiú meg egy lány”. Igyekeztek megfogalmazni ennek a kapcsolatnak a kivételes voltát. Ha két ember szereti egymást. családalapításról. A két ember helyett voltak. gondoskodásról. amint a barátsághoz. vagy egy kicsit komolyabban „egy férfi meg egy nő”. szokatlan ilyen témában megnyilatkozniuk. megtalálják a közös hangot. vagy ez a lány milyen férj. Összetartoznak. de mindig más-más tartalommal teltek meg a hozzájuk fűzött magyarázatok tükrében. vagy E/2. hogy ritka az ismétlés. szeretetkapcsolatként fogalmazták meg a szerelem lényegét. Ezek az objektíven induló definíciók keverednek személyes benyomásokkal. S még azt mondják.

családban képzelik el. . Többen figyelmeztetnek a megfontoltságra a kapcsolatok alakításakor. 7. okos megfontoltság. akik arról írtak. hogyha akarnám. hogy milyen nehéz dolga van annak. Fiúk válaszai 17. A termékenység az a kor. majd családot alapítsunk. 14. Olyan állapot. amiben a szervezet már felkészült arra. hanem egy hosszabb folyamatként. felnőtt életüket házasságban. alig találok szavakat. ám lelkileg még nem biztos. alakul. hogy már elég érettek vagyunk arra.Ezek a fiatalok szinte kivétel nélkül csodálatos dolognak tartják a szerelmet. ugyanakkor egyszerű természetességgel szólnak erről a témáról. hogy egy ember a gyermek szülésére felkészült testileg. hogy a szerelem gyakran fájdalommal. mely fejlődik. 13. gyermekem lehet. Pontosan leírja viszont. hogy már érett vagyok egy szexuális kapcsolat elkezdésére. Azt. összeszorul a gyomrod. Amikor kész valaki a családalapításra. Meglepően érett gondolatok ezek! Örömmel olvastam a válaszokban megfogalmazott őszinte vallomásokat. ha valaki gyereket szeretne. 16. akkor utódot hozhatnák létre. Életünk része Hogy az ember folyamatosan fejlődik. a szerelmet nem csupán egy heves érzelemként írják le. Azt. Azt. hit – mivé lesz. amikor készen lesz a családalapításra. A termékenység számomra azt jelenti. Ha eljön az ideje. akit szeretek. szép ez a szerelem! Nincs benne vagányság. vajon ennyi érték. amikor ezek a tizenévesek a párválasztás döntéshelyzeteibe kerülnek? Mit jelent számodra a termékenység? Lányok válaszai 1. hogy nemi kapcsolatot létesítsünk. Mikor egy ember felnőtté válik. 5. 15. Készen áll testileg a gyermekszülésre. Amikor esélyem van arra. 4. tiszta. amikor már felkészültünk arra. 61 . A termékenység szerintem egy olyan dolog. ’nagyfiúskodás’. hisznek az igaz szerelemben. hogy attól a férfitól. 12. a szerelmet a túlsó partra”? Én pedig azon töprengek. 19.gyermekvállalás képessége.” Milyen tiszta. Mindössze két lány volt. de mindketten csak kiegészítették ezzel a gondolattal egyébként pozitív felfogású válaszukat. hogy szerelmesek legyünk. aki udvarolni szeretne. hogy gyermeket tud. szép érzelem. Fontos. Nem túl sokat. és hát ebben segít. Alapos megismerkedésre biztatnak. fogában tartva. 11. 10. A termékenység egy élethez fűződő tulajdonság. 3. 6. 9. legyen egy gyermekem. amely újabb életet teremthet. beszélsz vele. 8. hogy utódot tudjon létrehozni. felelősség. képes vállalni valaki. csalódással is járhat. Kész van a felnőtté válásra. vagy az első szexuális élményre. Pl. 18. Bizony ezt is tanulni kellene! Nagy László azt kérdezi „ki viszi át. Amikor egy serdülő eléri azt az időszakot.: „…ha látod. 2. mely során képessé válunk utódok nevelésére. Azt jelenti számomra. Amikor beszélek vele.

Összegzés: Talán egyre nehezebben megválaszolható kérdéseket tettünk fel. míg a fiúk megfogalmazásában az „utódnemzés”. melyben a fiú és a lány szexuálisan együtt vannak.20. nincs megtermékenyülés. gyakran mintha csupán a lányokat jellemezhetnénk ezzel a képességgel. bár valószínűleg legtöbbjüknél – a lányoknál bizonyosan – termékenységük első jelei is megmutatkoztak már. A termékenységet többen egyfajta érettségként. 29. Azt. 24. hogy képes létrehozni az életet. hogy csak „semmi védekezés!”. sőt valaki utal arra. Minden embernek mást jelent. azaz megtermékenyíti a lányt. Gyermeket és gondoskodást 26. Ez egyelőre inkább nehézséget jelent kapcsolataiban. A termékenység eljövetele nálam a felnőttkor kezdetét jelenti. 22. Sokan tekintik csodás képességnek. 23. Az egyik fiú személyes vallomásban írja le valóban azt. és a fiú megtermékenyíti a lányt. Életet adás. A legtöbben azonban ügyesen megbirkóztak a válaszadással. a teremtés misztériumában. zavarba ejtő változásokat. lehetőségnek. S bár többek szerint mindkét nem adottsága. Mások szerint a termékenység csak a szexuális kapcsolatban nyer értelmet. mégsincs közvetlen tapasztalatuk ennek értelméről. Leginkább a megtermékenyüléssel azonosították a termékenység fogalmát. Amikor egy fiú és egy lány lefekszik egymással és gyermekük születik. főként gondot. 30. Néha gond. Valaki így fogalmaz: „leírhatatlan erő lakozik benne. 62 . Vannak. Ennek az is lehet az oka. hogy míg a szerelemről már van személyes megtapasztalásuk. mely képes létrehozni az életet. hogy felelősséggel tartozunk. felkészültségként fogják fel. hogy az illető testileg alkalmas egy gyermek kihordására és megszülésére. Az illető szellemileg és fizikálisan is érett. a növényekre is értelmezhető. azonban a gyermek megjelenésén többen tovább tekintettek. Egy folyamat. tehát felhívták a figyelmet arra. Amely bekövetkezik és akkora leírhatatlan erő lakozik közvetetten benne. lánynál egyaránt van. Egy ösztönös emberi folyamat. A gyermekvállalás időben még későbbre tehető. 21. Érzékelhetően kevesebbet írtak ehhez a kérdéshez a fiatalok. élményük. céljáról. van aki még azt is hozzáteszi. Szóltak a gondoskodásról. hiszen ha védekeznek. mint a szerelemhez. s ezért gondolataikban is még elég távol van tőlük. Ez változó! Embereknél.” A lányok „gyermekvállalásról”. A termékenység fiúnál. Ketten is fogalmaztak úgy. akik külön megemlítenek testi és lelki érettséget is. mellyel részt vehetünk az életadás. amit egyelőre számára a termékennyé válás első jelei jelentenek. mikor két ember szexuális kapcsolatba kerül egymással (semmi védekezés) és a nő megtermékenyül. 27. nevelésről is. „utódok létrehozása” szerepel. „gyermekáldásról” szólnak. hogy az állatokra. hogy a termékenység a felnőtté válás felé egy lépcsőfok. 31. ha élünk az életadás lehetőségével. ------------------(nem írt semmit)------------------------28. mert a merevedés pont rosszkor kezdődik el. 25.

5. 9. 12. mert lehet. úgy megtörténik. 16 éves után az átlagos. 19. Az a kor. amit hamarosan elvesztek. 15. Ez egy szép dolog. Ez szerintem nem túl logikus. A szüzesség szerintem egy nagyon fontos élmény számunkra. nagy csalódással végződhet. hogy érintetlen még és valószínűleg az igazit kereste. amelyben a férfinak. akit szeretek. hogy felkészült volna egy testi kapcsolatra. csak vicc volt. 3. 13. Érintetlenséget. Ha fiúnál. Egy olyan rész az életben. A szüzességet egy olyan időszakban kell elveszteni szerintem. 18. hogyha valaki előbb veszíti el. és megérdemli. akkor nem. ameddig nem éltünk át nemi életet. Fiúk válaszai 17. de már testileg is vonzódnak egymáshoz. Nekem nagyon fontos és egyben a nőiességet is megmutatja. hogy nem éltem még nemi életet. Semmi gond nem származik abból. aki én vagyok. hogy még nem volt szexuális kapcsolatom fiúval. 22. A bennem élő gyermeket jellemzi. az életünket elronthatjuk. A lányoknál talán azt. mikor megtörténik a párkapcsolat. 10. vagy a nőnek még nem volt meg a szeretkezés az életében. Mikor egy ember túlesik az első szeretkezésen. illetve intim kapcsolatba. jó. 25. Az első alkalmon. 6. 20. 26.Mit jelent számodra a szüzesség? Lányok válaszai 1. 8. ha valaki hamar veszti el. Azt jelenti. amikor ha nem jól választunk. hogy megbánjuk miután elvesztettük a szüzességet. Ha az illető nem került még intim helyzetbe. hogy akinek odaadom a szüzességemet. Amikor még nem volt nemi életem senkivel. De nem túl jó. Egy olyan dolog. ha testileg tetszik a lány. Szerintem fontos. hogy mikor egy lány még nem érzi úgy még. ha egy ember elveszti. Na. 7. Számomra nem jelent semmit. hogy azzal feküdjek le. ha még nem volt szexuális kapcsolata. A szüzesség elvesztésének megfelelő helyen és időben kell történnie. Azt. Azt. amit ha elveszt. Nem lehet gyors döntéseket hozni. vagy a lányok nem. Számomra a szüzesség azt jelenti. akkor vagy nem mert közösülni. Ha egy lány és egy fiú még nem feküdt le egymással. 23. (Számomra már semmit…). 11. 24. akkor elveszt. Ez egy természetes dolog. ha fáj. minthogy felkészült volna rá. 14. Hát az. de egy idő után bekövetkezik. ha nem. 4. Akkor szűz valaki. Az érintetlenség megőrzését. nem fontos a lelki harmónia. hogy elég. Azt jelenti. fontos. Ez az a dolog. Sok esetben a lányok ezért nem akarnak szexuálisan kapcsolatba lenni partnerükkel. mert egy idő után úgyis elvesztik. Az érintetlenséget. ha meg nem. 2. Azt gondolom. mikor a kapcsolat már olyan szinten van. 16. akit szeretek. hogy szeretnél. 21. hogy még nem volt szexuális kapcsolatod. amikor már nemcsak lelkileg. hogy olyannak adjam. 63 . de lehet. Ideális első szexuális élet szerintem: 15-16 év.

Érdekes módon a fiúk között már akadtak. Általában tisztában vannak a fogalommal. kivel. hogy kivel. döntéseiket a „világhoz” igazítják. ki fogja feleségül venni azt a sok lányt. de legtöbben megértették a kérdésben rejlő személyes vonatkozást. Többnyire tisztában vannak azzal. Mintha ezek a dolgok csak úgy „megtörténnének” velünk anélkül. mégis van. hogy mikor veszítik el szüzességüket. Akadt olyan lány. egy „eset” lesz ez az alkalom. testi. hogy mindkét nemre vonatkoztatható ez a fogalom. (Az összegzéseket Jánosyné Bánszky Zsuzsanna munkatársunk készítette. Ők egyértelműen kincsnek. nagyképűen fogalmaztak. és nagyon fontos. ha valaki őrizgeti. hogy akik a szerelemről olyan tisztán. ha a fiúk így gondolkoznak. mint annál a lánynál. ami tágabb értelemben is felfogható a konkrét szexualitásnál. hogy lefekszenek egymással. amit nem kaphatunk vissza.) 64 . 29. és mikor történik meg a dolog. ami a szüzesség elvesztésével járhat. ajándéknak tekintik a szüzességet. az életünket elronthatjuk. Akadt. Összegzés: Az előző kérdéshez hasonlóan többször fordultak elő szűkszavú válaszok a téma intimitása.” Nagyon tetszik. De. míg meg nem történik az első szeretkezés. értéknek. hogy a válaszaik nem is a saját véleményüket tükrözik? Csak az a szomorú. akik kicsit vagányabbul. Sajnos az ő számukra valóban csak egy „történés”. hogyan történjen. A szüzesség van fiúknál és lányoknál is. Még ki nem fejlődött ember és még nem érték kudarcok. cselekvéseiket. Ez addig tart. amikor ha nem jól választunk. aki a nőiessége fontos részének tartja a szüzességet. Az a dolog. Fontos dolog! A lányok általában félnek tőle. felelősséggel gondolkodtak. aki így fogalmaz: „a szüzesség szerintem egy nagyon fontos élmény számunkra. és a válaszadók életkora miatt. hogy valójában mit gondol. reklámokból. hogy csak viccel. kudarc. A szüzesség számomra nagyon fontos dolog. vagy bátortalanság. hogy többen fogalmaznak úgy. nem úgy. hogy nem tartják egyértelműen értéknek a tisztaságot? Pedig a válaszaik alapján úgy tűnik. akiken ők a bátorságukat edzették?) Érdekes. aki csak a lányok szemszögéből értelmezi.) Lehet. 30. amikor a lányok az érintetlenség szót használják. Egy olyan dolog. életből vett példákból a „helyes” választ. mintha hatáskörükön kívül esne. 28. Szerinte a lányok a fájdalomtól való félelem miatt ragaszkodnak annyira hozzá. (Vajon. amire vigyázni kell. a szüzesség elvesztése nem aktuális még számukra. vagy csak a lányoknál tartja értéknek. hogy mire valóban aktuális lesz számukra ez a kérdés. (lelki. házassági) Énszerintem.27. hogy beleszólnánk: mikor. szerelmi. hogy saját. az nem derül ki. 31. bár akadnak bizonytalan. Amikor még nem volt olyan kapcsolat. már olyan jól megtanulják a filmekből. Érdekes módon egy fiú említi a fizikai fájdalmat. de szerintem a fiúk nyitottabbak erre. Roppant furcsa. zavaros válaszok is. de egyikük meg is jegyzi. (Egy fiú jelölte meg 15–16 évben az ideális kort az első szexuális kapcsolatra. aki a fogalom magyarázatát adta meg. a fiúknál inkább szégyen. valódi értékrendjük háttérbe szorul.

az iskolai felvilágosító óráink ma már a következő módon épülnek fel: 1.Az előadás-anyag folytatása Az iskolában eltöltött sokéves tapasztalatainkat. Ezután valamilyen játékos formában az ő bemutatkozásukat is kérjük. hogy otthon együtt olvassák el szüleikkel. akik tavasszal születtek. A fiatalokkal játékosan szétválasztjuk és kirakjuk a férfi és női nemi szerv részeit. alkalom: ismerkedés Mindig a mi bemutatkozásunkkal kezdjük. Szomorú tapasztalatunk az ugyanis. s ebben általában beszélünk arról. álmokat és a név nélkül feltett kérdéseiket figyelembe véve. fiatal házasok sem tudnak intim. Bíztatjuk őket. és próbálják meg velük is megbeszélni érzéseiket. nem azért jöttünk. milyen kamaszok voltunk. ha a tananyagban már vették az ember szaporodását. alkalom (A hatodikos korosztálynál gyakran külön találkozunk már ekkor a fiúkkal és a lányokkal. azok kezdik. 65 . Nincs kialakult hétköznapi nyelvezete ennek a területnek. hobbinkról is. beszélünk az egészséges működésről. Az órán többször használjuk az intim részek elnevezését. felmerülő kérdéseiket a menstruációval kapcsolatban. ami a női létezés csodájáról szól (az előadás anyaga után mellékelve). hogy … Az óra végén összefoglaljuk a serdülőkor általuk összegyűjtött örömeit és nehézségeit. Fontosnak tartjuk. mert úgy érezzük. még akkor is. az esetleges betegségekről. egy keresztnevet és egy mondat befejezését kérjük – bizonyos szempontok szerint szólítva őket. hogy ezen óráinkon megszólalhasson mindenki. nehézségeikről beszélni egymással. Egy cikket szoktunk kiosztani a fiataloknak. hanem az életünkről szeretnénk vallani. hogy sokszor felnőtt. leendő anyaságuk elfogadására. A mondat pedig lehet a következő: A serdülőkorról azt gondolom. Szó esik a kedvenc időtöltésünkről. Természetesen bemutatjuk jelenlegi családunkat is. Fontosnak tartjuk. hogy a biológiai változásokról is szóljunk. bátran használva azokat a fogalmakat. az életükről szeretnénk beszélgetni. Ezzel is igyekszünk segíteni az otthoni kommunikáció jobbá válását. mert igen eltérő érettségi állapotban vannak és mások az őket foglalkoztató kérdések is. Amennyiben másra nincs idő. szexualitással kapcsolatos kérdéseikről. pl. esetleges nehézségeinkről. Sokrétű és igen komoly gondolatok szoktak születni már az első találkozásunkkor. Meglepő módon igen nagy hiányosságokkal találjuk szembe magunkat. hogy csak néhány előadást tartsunk nekik. A menstruáció pozitívabb elfogadását is szeretnénk segíteni a lányok körében. Szó esik a menstruációról és az éjszakai magömlésről is. ha igen nagy az osztály létszáma.) Az óra indításaként a lelki változások megbeszélésével szoktuk kezdeni. amiket talán a hétköznapi életünk során nem sokszor veszünk elő. még akkor is. a gyerekek által megfogalmazott vágyakat. Ezt is szeretnénk segíteni ezekkel az óráinkkal. 2. beszámolunk aktuális örömeinkről. Azért vagyunk ennyire személyesek. hogy érezzék a fiatalok. ez hatással van saját nőiségük. gondolataikat.

és néhány nyomós érvünket is megmutatjuk a fiataloknak. stb. és milyen szerelemre vágynak a lányok (a fiúk szerint). Igen nagy arányban küzdenek a házaspárok a meddőség problémájával. illetve a még kialakulatlan termékenységet. és igen komoly anyagi érdek van a háttérben. és igazán érzi is a fontosságát. A csoportmunka után természetesen megbeszéljük a kérdést. amit tudatos odafigyeléssel sokszor kivédhetnénk. Az a tapasztalatunk. akik már túl vannak az első szexuális együttléten. 4. a női ciklus változásai. de egy-egy pozitív visszajelzés mindig megerősít bennünket. Természetesen nem ilyen sikertörténetekkel vagyunk elhalmozva. hogy a szex helye a házasságban van. hogy a serdülőkorban elkezdett tablettaszedés következtében a nők közel 30 %-a véglegesen meddő marad. annak érzékenysége. de ezt ekkor már a pedagógus is érti. Tudatosan fordítjuk a fiatalok figyelmét a termékenységre. Néhány visszajelzésből tudjuk. ahol nincsenek igazi érzelmek. hogy erről tudjanak a fiatalok. s ez különösen a lányokra igaz. amikor próbálják egymás érveit megérteni. („Az igazi szerelem tud várni” című cikk mellékelve az előadás anyaga után. kamasz. Beszélünk a szüzesség értékéről. alkalom (fiúk és lányok külön) Ezen az órán kerül sor a férfi és női termékenység megbeszélésére: kialakulásának folyamata. Mai világunk sokféleképpen megtiporja kialakult. Orvosi kutatások igazolják. Két csoportban (fiúk és lányok csoportja) próbáljuk összegyűjteni. hogy milyen szerelemre vágynak a fiúk (ezen a lányok dolgoznak). Egyébként a fiúk sokkal jobban ismerik a lányok igényeit. Fontosnak tarjuk. hogy gyakran alakul ki igen heves vita a feljegyzett szempontokkal kapcsolatban. A gyerekek általában az óra végére jönnek bele a beszélgetésbe.) 3. és most az ő életére vonatkozóan hozott egy döntést. hogy hallhatott a második szüzességről. Tapasztalatunk az. hogy ez a téma bizonyos embereket igen mélyen érint. hogy miért érdemes várni. Nagyon jó látni a fiatalokat. hanem 5 alkalommal találkozzunk az osztállyal. hogy ami ott látható az egy eltorzított kép. és szinte mindig kérik. 66 . Egyik óránk után egy lány írt nekünk.A fiúk mindig felhozzák a pornó kérdését. hogy milyen az ’igazi’. és próbáljuk a nézőpontokat közelíteni. (Ezek a beszélgetések teszik szükségessé. ha kialakulna bennük az egészséges termékenység-tudat.) Mindig beszélünk a második szüzességről. hogy a két nem külön bátrabban felteszi az őket foglalkoztató kérdéseket. a szakításról és arról. a lányok sokkal többet tévednek.és felnőtt korban előforduló problémái. szeretnénk. Bizony találkozunk óráinkon olyanokkal. arról. hogy legközelebb is legyünk külön. hogy ezen ismeret birtokában felelősségteljesebb döntéseket hoznak majd. hogy ne csak 4. illetve egymást meggyőzni. és reméljük. és sokszor ő maguk megválaszolják. hogy érdemes ezen a területen tovább munkálkodnunk. és megköszönte. illetve bizonyos problémák gyakoriságát csökkenthetnénk. alkalom (fiúk és lányok együtt) Ezen az órán a barátság és a szerelem témakörét érintjük. Beszélgetünk az együttjárásról.

Az abortuszról konkrétan csak akkor beszélünk. mert így remélhetjük. hogy az órákon megismerkedve velük. alkalom (fiúk és lányok együtt) Ezen az órán megismerkedünk a megtermékenyítés csodájával. Ha van rá mód. Ez lesz az alapja majd a különböző családtervezési módszerek megismerésének is. Ilyenkor igyekszünk minden módszert objektíven megismertetni. netán örömükkel megkeresnek bennünket. S ha beszélgetéseinkkel nem is mindenkinek. már nem volt hiábavaló a munkánk. hogy merjék fölvállalni a szexualitással kapcsolatos beszélgetéseket. Számunkra ez az óra jelenti az abortusz-megelőzést. kérdésükkel. amibe a gyerekek is intenzíven bekapcsolódnak. fiatalok tudatosabban készülnek majd a saját családi életükre. vágyak. Ezúton szeretnék bátorítani mindenkit – szülőket. és ennek kapcsán csodálkozunk rá az életre. 67 . Beszélünk kismamaságainkról (nem a terhességről!). nevelőket –. A fiatalok igen hálásak azoknak. és azok az álmok. azok előnyeit. magzati koruk szüleiktől ismert élményeit. Fontosnak tarjuk jelenlétünket az iskolákban. ha célzott kérdés irányult rá. hátrányait számba venni. személyes élményeinkről. még ha nem is érzik szakembernek magukat az adott témában. Amennyiben ez az újabb találkozó nem jöhet létre.5. hogy a következő tanévben is találkozzunk néhány alkalommal. harmadik óra környékén egyeztetjük. de néhányuknak tudtunk segíteni. akik őszintén és segítő szándékkal fordulnak feléjük. akkor a következő évben még találkozunk az osztállyal – ideális esetben két dupla órában – hogy a családtervezési módszerekkel (fogamzásgátlás) is megismertessük a fiatalokat. Mindenkinek magának kell majd megtalálnia a számára legmegfelelőbb. legelfogadhatóbb családtervezési módszert. a döntési szempontokat átgondolni. Elmesélik saját születésük. mindezt belehelyezzük a női ciklus folyamatába. hogy az ilyen módon ’felvilágosított’ gyerekek. kihez fordulhatnak segítségért. akkor az 5 alkalmat sűrítjük be oly módon. amiket megfogalmaztak maguknak. talán közelebb kerülhetnek hozzájuk. amire ez az 5 alkalom nem nyújtott lehetőséget. Természetesen ezt a második. adódó problémájukkal. illetve testvéreik várásával kapcsolatos történeteiket. de jól választani csak a teljeskörű ismeret birtokában lehet. (Az osztályfőnökkel ilyenkor szoktunk egyeztetni.) Az óra második felében magzati életről szóló videót nézünk. hogy az utolsó találkozás során beszélünk a családtervezési módszerekről. Így tudják. Szeretnénk hinni.

titokban létezne. amikor majd azok közé a nők közé tartozom. Anya például (és ezért rendkívül hálás vagyok). sokkal inkább a hangulatunk. úgy. ha büszkék lehetnénk a mensesünkre. aztán néhány barátnőddel és édesanyád barátnőivel megveszitek az első szájrúzsodat. megnő kísérletező kedvünk. pedig büszkének kellene lennünk rá. miszerint a 28 napos periódus. ahol kifúrják a füled. és aztán életedben először csatlakozol a » női szakaszhoz«. Ha nem csak úgy mellesleg. ami közös bennünk. És egyáltalán nem féltem. A menstruációt szégyellni az osztálytársnőimtől és barátnőimtől tanultam meg. már tökéletesen felkészített. mégis egyre inkább tudatában vagyunk. Így nem hökkenünk meg azon a kijelentésen. és édesapád megajándékoz az első fülbevalóval. hogy elsajátítsd a nők bölcsességét?” Az idézet Judith Duerktől (Circle of Stones című könyvéből) való. havonta jelentkező. mert megértettem. a lelkesedésünk. egyben lelki és szellemi periódus is. hogy a férfiak gúnyolódás helyett lassanként csodálattal figyelik a számukra ismeretlen jelenséget. A peteérés folyamán. és csökkenti a jobb agyfélteke tevékenységét: vizuális. A ciklus közepén termékennyé válunk. Természetesen szexuális vonzerőnk és étvágyunk teljébe jutunk. mintha az élet szerves része volna. Noha takargatjuk. Más lenne az életünk. mivel hormonális változásokkal kísért folyamat. közös élményünk. Életünk szerves része. Christiane Northrup a Női test. olyasmire. vagyis a ciklus első felében az ösztrogénszint növekedése fokozza a bal agyfélteke tevékenységét. Elméletben szinte mindent tudtam. amely ciklus újra és újra lehetővé teszi. közös élménye.Patika Magazin 2002 A n ő i l é t e zé s c s o d á j a Valami. A megelőző folyamat csúcsaként ekkor jókedv lesz úrrá rajtunk. Talán az sem csupán ábránd. Ez az időszak kitűnő a kreativitás kiélése szempontjából. hogy a menstruáció egy szép folyamat része. női egészség című könyvében fejti ki a menstruációs ciklus összefüggését pszichés és mentális változások ciklikusságával. Nagy pontossággal előre tudjuk jelezni a ciklusunk fázisait. „Milyen más lett volna az életed. új megoldások felé kacsintgatunk. majd találkoztok édesapáddal az ékszerésznél. és a kényelmetlenségek helyett a ciklus előnyeit veszik észre. De miért ne lehetnénk optimisták? A haladás feltartóztathatatlan. sokat mesélt és könyveket adott a kezembe a témáról. Ehhez csupán önismeretre van szükségünk. elégedettséget érzünk és harmóniát élünk át. aztán elvisz ebédelni. a viselkedésünk alapján. nem csak biológiai értelemben. friss energiával látunk munkához. ami női mivoltunk egyik sarokköve. Nem feltétlenül a fiziológiai jelek. idetartoznak például a szóbeli képességek. A legtökéletesebb időpont a fogantatásra. Szégyelljük. takargatjuk. s melyikünk ne értene vele egyet. ugyanakkor megnyugszunk. így a ciklus második szakaszába lépünk. amivel minden nő rendelkezik. ha a menstruációd első napján édesanyádtól kapsz egy csokor virágot. mielőtt a menstruációm először jelentkezett volna. Merthogy az: az élet csodálatos megújulóképessége. akiknek van egy havonta ismétlődő. mely az idegrendszer működése szempontjából az 68 . térbeli képességek. mint egy ifjúkori ballépés sebhelye. tele vagyunk ötletekkel. hogy nem ízléstelen dolog hangosan beszélni róla. Nem mintha nem boldogulnánk el így is nagyon jól. Vártam a napot. hogy új élet szülessen bennem. Ami azonban gyakran elmarad. Dr.

A fiatal nők nagyobb hányada menstruációja első napjain súlyos hasi fájdalomtól szenved. A görcsölést egyedi megoldással. aludni esik jól. amit szégyellnünk kellene. „A legtöbb nő. ha napokon át tart. mert úgy éreztem. és az elmélkedésnek. és arra vezethető vissza. Csak feküdni. Legfőképp arra. de inkább hiszem. de nem azonos vele. hogy büszkék lehetünk női mivoltunkra. akkor követni kell az utasítását: pihenni kell. lelkesedésünk. befelé fordulunk. És ez talán egy ördögi kör. menten az iskolapad alá csúszom kínomban. semmint gyengeséget? Tudatalattink álmainkon keresztül is arra ösztönöz. mint a premenstruációs jellemzők. tartani kell egy kis áramszünetet. szeretteinktől az ápolást. alkotókedvünk folyamatosan csökken. szőnyeg alá sepert korábbi gondok. intuitív és ösztönös képességeink jelentősége megnövekszik. és az egész csak pár órába telt. hogy konfliktust jelent számunkra szerepünk a társadalomban. hogy a menstruációs gyöngeség nem olyasvalami. Vajon ne lenne szükség erre a fázisra? Vajon nem inkább testünk és lelkünk összehangolt és egészséges működését feltételezi ez. A menstruáció előtti fájdalmak és az ekkor felmerülő problémák felhívják a figyelmünket valami fontosra. talán ki sem alakulna. de legfőképpen magunkban rágódunk azon. például attól félünk. Nemegyszer kéretőztem haza iskolából magam is. A fájdalmas görcsölést nem kötelességünk elviselni. rendbe rakjuk a szekrényeket – és az életünket. valamint életmódbeli és táplálkozási javallatokkal lehet enyhíteni. kövessük testünk bölcsességét. Northrup asszony azt javasolja. Élesebben látjuk a problémákat. A menstruációs görcsök tapasztalatok szerint az első gyermek megszületéséig jelentkeznek. különösen nem akkor. de a folyamat kihat a közérzetre. hogy ez a fájdalom a modern civilizáció. egyre több pihenésre van szükségünk. még a végtagjaink is lemerevednek. figyelmességet. megmondjuk. és általános gyöngeséget okoz. hogy a menstruáció első vagy második napján erős késztetést érzünk arra. nőként nem felelünk meg eléggé az elvárásoknak. Elvárhatjuk környezetünktől a pihenési igényünk tiszteletben tartását. ahogy a menstruációhoz közelítünk. ami nem tetszik. A progeszteronszint emelkedésével energiánk. megfigyelte már. Talán hasznos volna ebben az időszakban félrevonulni. Ha azonban jelentkezik. Lehet. A méh összehúzódása okozza a görcsölést. kelletlen. A menstruációs görcsölés hasonlóképpen lehet figyelmeztető. Tudományos kutatások szólnak arról. hogyan tehetnénk tisztába az életünket. Természetes biológiai tisztulásunkat pszichológiai tisztulás is kíséri. hogy átszervezzük az otthonunkat vagy munkaterületünket. Dühösek vagyunk. mert ha már nem kellene szégyellnünk. többnyire azonban „lábon kihordtam”. hogy a köz-gondolkodásnak kellene erre ráhangolódnia. hanem ígéretes változásokat hoz számunkra.előzőével ellentétes irányú. ábrándozásnak szentelni magunkat. hogy arra kellene ráhangolódnunk. ahogy én is – írja –. a természettel megbomlott összhang terméke. nem kerüli el figyelmünket a leselkedő veszély. hogy rendbe tegyük a dolgainkat.” A második ciklus hanyatlása ebből az aspektusból nem kényszerű. és felizgatnak az elmismásolt. FRATER VERONIKA 69 . létezésük inkább lelkialkattól függ és nem életmódtól. Visszavonulunk.

hogy felfedezzem az ember méltóságát – különösképpen azért a lányét. Ebben az ajándékban rejlik az élet létrehozásának képessége. nem messze a Fehér Háztól. ha másért nem. amit kaptunk. hogy sok fiatal alapvetően megváltoztatja az értékrendjét. Szeretném 70 . hogy a középiskolások több mint 65%-ának már volt vagy van szexuális kapcsolata. mely gátolja a közös értékek keresését és továbbélését. hogy élik a tisztaságot. „Ebben a társadalomban a szexualitás terén óriási a káosz” – mondja Lisa Sowle Cahill. hát a csatlakozók száma miatt. akivel járok – és annak a szeretetnek a mélységét. így sokan nem képesek többé azonosulni azokkal a neopuritán üzenetekkel. Cahill szerint a káosz „az individualista kultúrának köszönhető. egy tizenhét éves sportoló így nyilatkozott: „Úgy gondolom. és szembeszállnak a szexuális téren uralkodó liberalizmussal. Egyrészt – kissé moralizáló stílusban – vissza akar tartani a szexuális kapcsolatoktól. másrészt az iskolában óvszereket osztogatnak nekünk. Az éretlen fejjel kezdett szexuális kapcsolat – sok barátom tapasztalata ezt igazolja – pontosan azt teszi tönkre. 250 ezer aláírt kártyát helyeztek el egy nagy parkban. akik képtelenek uralkodni ösztöneiken. mert segít. Én viszont azt akarom tenni.” A tizenhat éves Jimnek ez a véleménye: „A társadalom egymásnak ellentmondó üzeneteket közvetít. milyen zsákutcába vezet a mindent megengedő fogyasztói társadalom kultúrája. a Boston College tanára. ezért az új nemzedékek gyökértelenül nőnek fel. hogy »állatok« vagyunk. aminek abortusz vagy nem kívánt terhesség a következménye. Sokak szerint érdekes jelenségről van szó. évfolyam 1. melyben óriási szerepet kap a képi kultúra. hogy társaik erős „nyomást” gyakorolnak rájuk. amire Isten ösztönöz…” Tim tizenkilenc éves: „Én nem az AIDS-től vagy más betegségektől való félelemből várok. melyre meghívást kaptunk. Az igazat megvallva nem árt egy kis félelem.Új Város 1998. aki könyvet is írt e témáról. ez pedig igen sokba kerül a társadalomnak. A családban is nehéz pozitív szexuális erkölcsi értékekre nevelni. hanem mert tudom. melyben elkötelezik magukat arra. és ez nem csak egy divat. Rádöbbennek. hogy a szexualitás az egyik legnagyobb ajándék. ami sokakban félelmet szült. amire vágyunk… Nem! Én tényleg boldog akarok lenni. magával ragadja őket a pánszexualizmus. melyeket bizonyos szélsőségesen konzervatív csoportok közvetítenek…” A statisztikákból kiderül. mert a felnőttek valójában azt hiszik. És hogyan vélekednek a rendezvényen résztvevő fiatalok? John. mely az utóbbi években egyre ijesztőbb méreteket öltött. Talán éppen a »használd és dobd el« mentalitás a gyökere annak a szexuális szabadságnak. amiben közrejátszik az is. szám Az igazi szerelem tud várni Egy szexuális ellenforradalom krónikája Pár éve a CNN egyik műsora a „True Love Waits” (Az igazi szerelem tud várni) mozgalom washingtoni találkozójának eseményeiről adott tájékoztatót. január X. de számomra az a fontos. Különböző vallásokhoz tartozó fiatalok ezrei aláírtak egy nyilatkozatot. míg be nem következett az AIDS-okozta krízis.

–. Tömegtájékoztatási Eszközök Pápai Tanácsának Nyilatkozata Pornográfia és erőszak a tömegkommunikációs eszközökben. C. Vigilia Kiadó. melyet korunk nemzedéke rengeteg szeméttel fedett be. Holnap. Ez nem egy könnyen felállított paradoxon. 1983. 1991.: Felette nagy titok.: Így tudtad te is? Felvilágosítás fiúknak. Az alapvető feladat az. Scotto. hogy társadalmi szinten is konkretizálódjon az. aminek szükségességét mindannyian érezzük: a fiúk és lányok. Ross dr. Budapest.. és Day D. annál többet nyerünk. annál többet veszít. 1995. 2002. mely segít világosabban látni az életben. Fiore. Elliot. Raimondo: A szerelem ezer arca. hogy a szüzesség nem annyira a test. A Parakletos Alapítvány megbízásából kiadja a KEPE. melynek segítségével az ember könnyebben megtalálja helyét a világban és társát az életben… Miguel Novak Szakirodalom Bovet. Timóteus Társaság Alapítvány Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Budapest. S minél jobban »visszafogjuk magunkat«.: A megszentelő szerelem. védeni ezt az ajándékot. Don Bosco Kiadó. 71 . zeneőrület. Miklya Luzsányi Mónika: Titkoskönyv. Budapest. Theodor dr. agresszivitás stb. Budapest. Harmat. S ha valaki már nem szűz. 2003. Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv. hogy mind a fiatalokat. Bovet.) Szent István Társulat Budapest. Budapest. Budapest. 2004. 2002.: Nehéz évek. Boldogabb családokért iskolai program.. Minél jobban átadja magát valaki a negatív dolgoknak – kábítószer-élvezet. 2002. Kiskunfélegyháza. egy komoly kezdeményezés arra.őrizni. olyan igazság. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Arató László – Beöthy Tamás SJ (szerk. hanem évszázadok kemény tapasztalatai árán felfedezett igazság. Szexualitás és párkapcsolat. P. Budapest. 1999. 2000. Új Város. M – Gallagher. 2000. mind a felnőtteket új értékekre neveljük… Ez azonban megköveteli bizonyos ideálok meglétét az erkölcs terén is.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány.. sebességláz.” A »True Love Waits« valóban egy kihívás. Vekerdy T: Kamaszkor körül. Carlo: A fiatalok etikája. 2000. Trobisch. Zászlónk Stúdió. Budapest. a férfiak és nők közti kapcsolatteremtés új módjának felfedezéséről van szó. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 2. felelőtlen szexuális kapcsolatok. 1989. mint inkább a szív tisztaságát jelenti. 1987. 1995. Az önmegtartóztatás társadalmi szintű érvényesülése a tisztánlátás eszközévé válik. Elisabeth: Szerelem és tisztaság. Márton Áron Kiadó. McDowell J. Bécs. – Maloney. G. Ethos. Budapest. Kecskemét. 15 éves kortól Campbell. Theodor dr. 2001. Quoist. Walter: Beteljesületlen vágyakkal együtt élni Varga Péter: Spielhózni. Könyv a házasságról. lányoknak. Rousseau. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. Szent István Társulat. 2001.. szeretnénk emlékeztetni őt arra. Michel: Szeress! (Dani naplója) Apostoli Szentszék. – Wilczak. Mindig újra lehet kezdeni »szűzként élni«.

mégpedig a férfivé. sokszor felcserélődnek. egyik sem fontosabb Isten számára. hogy mi mindenben és miért is vagyunk mások mi nők és a férfiak. ahhoz bizony azzá kell válni! Arról is szeretnénk beszélgetni. Különösen nem a mai. szerepek alaposan összekeverednek. „blu tack” építőkocka tábla. a kislányból nő lesz. Egyik vonás sem kedvesebb. Ezt az alaptételt szem előtt tartva most azt próbáljuk megfejteni. színes kréta Emlékeztető az előző alkalomra: Előző alkalommal a fiatalokkal arról beszélgettünk. Budapest A nemi identitás Az igazi férfi – igazi nő Bemutató óra. egyik sem értékesebb. De azt remélem. egy kicsit közelebb kerülünk a megoldáshoz. Az önismeret fontos többek között ahhoz is.Buczkóné Reguly Krisztina biológus. ahonnan elindulunk. Erre a kérdésre választ adni nem is olyan egyszerű feladat. aminek hatására a kisfiúból férfi.27) Vagyis a férfi és a nő ketten együttesen jeleníthetik meg Isten vonásait.és nővéválásról. hogy másokkal kapcsolatot tudjunk teremteni. Megfogalmazzuk. többek között férfias nőket és nőies férfiakat ábrázoló képek. pozitív és negatív üzenetet hordozó. milyen fontos önmagunk megismerése ahhoz. hogy hogyan is képzelnek el egy igazi férfit és egy igazi nőt.Bevezetés: A kályha. 1. sarkából kifordult világban. A különbözőségeket fogjuk hangsúlyozni. de abban a tudatban. 72 . és ahová a végén szeretném. ahol a férfi és a női tulajdonságok. előadás Eszközök: képek: újságokból kivágott férfiakat és nőket ábrázoló. hanem a szó „igazi” lelki értelmében is. ha visszatérnénk a következő idézet: „Saját képmására: férfinek és nőnek teremtette őket” (Ter 1. Ezen alkalom célja: A mostani alkalom célja az. csak más. hogy ez nem összekeverendő az értékesebb fogalmával. Hiszen a serdülőkben ugyan dúl a „hormonháború”. és ezek a kapcsolatok sikeresek legyenek. hogy a foglalkozás végére. hanem lélekben is. média által sokkolt. hogy ennek a felnőtté válásnak egy nagyon fontos részéről beszélgessünk. hogy a serdülőkor legnagyobb és legfontosabb feladata felnőtté válni. hogy ne csak fizikailag legyenek azok. de ahhoz. nemcsak testben. hogy békében tudjunk élni önmagunkkal.

hogy X vagy Y-kromoszómát hordoz-e a hímivarsejt. Elméleti rész: Nézzük. A nemünk apai örökségünk! Bár genetikai szempontból egyéni szinten egyértelműen a hímivarsejttől (X. és amennyiben ezen immunanyagok jelen vannak a nő szervezetében. életéhez szüksége van a fogamzása pillanatától kezdve a haláláig. Így van ez az ivari kromoszómákkal is. tömörítenünk kell őket. egy idegsejt. a férfiakban XY-nal jelöljük. tehát a férfitől függ a születendő utód neme. hogy férfiak vagy nők leszünk-e. sőt a petesejt is. hogy az utód férfi lesz-e. A 23. úgy kell elképzelni. lesz az utód leány vagy fiú. Tehát a fogamzás pillanatában. Mondjuk egy WinZip programmal. csak ott vagy egy X. az genetikai értelemben eldől a fogamzásunk pillanatában. a teljes kromoszóma állományuk megfeleződik. minden egyes sejtünkben 23 pár kromoszóma van (ez alól csak a petesejt és a hímivarsejt a kivétel. Az ember esetében. hogy most már világos mindenki számára. Ebben rejlik a nagy titok! Amikor a fogamzás pillanatában egy hímivarsejt és egy petesejt találkozik. A sejtmag örökítő anyaga ún. amire annak az egyednek a kialakulásához. csak azokat a programokat „zippelik” ki. és ahogy mi is csak azokat a programokat nyitjuk meg a gépen. A kromoszómák tulajdonképpen nem mások. fejlődéséhez. vagyis az ÚJ ÉLET „születésekor” eldől az is. Ma már tudjuk. csak egy-egy ivari kromoszóma található a már érett petesejtben. hogy a petesejtek és a hímivarsejtek kivételek. kivételes esetekben „beleszólhat” a folyamatba a nő i szervezet. Említettem. Így van ez az érett hímivarsejtben is.vagy Y-kromoszómától). hogy minden egyes sejtünkben ízig-vérig férfiak és nők vagyunk. tehát mondhatjuk. hogy lánynak. Ők az örökítő anyagnak csak a felét tartalmazzák. úgy a különböző sejtek is. Ezekben a kromoszómákban kódolva van minden információ. és működőképes maradjon. kromoszómákba szerveződve található. Tehát. egy számfelező osztódásnak köszönhetően. Remélem. attól függően. amely a spermium (és később az XY-os testi sejtek) plazmamembránjában megjelenik. hogy a H-Y marker ellen immunitás léphet fel az anyai szervezetben. pár kromoszómánk az ivari kromoszóma. vagyis program elférjen a számítógépen. Ezek a kromoszómák is megtalálhatóak minden egyes sejtünkben. mikor is dől el. Így egy szívizom sejt más programokat fog működtetni. vagy egy Y-kromoszóma található. minden esély megvan arra. A nőkben XX-szel. mert az érésük során. hogy ez az iszonyú mennyiségű információ. ha valaki nincs megelégedve utódja nemével. amiket éppen használunk. avagy fiúnak születünk-e? Az. Mikroszkopikus képük ezekre a betűkre hasonlít. hová kell benyújtani a reklamációt. Persze ahhoz. a feladatuktól függően. hogy – akár mindig – lány utód szülessék. innen az elnevezésük is. 73 . majd látni fogjuk. De elvileg a teljes program arzenál a rendelkezésére áll. Az Y-kromoszóma meghatároz egy úgynevezett H-Y antigén markert. vagy nő. mint ezeknek a tömörített programoknak a hordozói. hogy miért). amelyek az ő speciális működésükhez szükségesek. amelyeket a kromoszómákban kódolva minden egyes sejtünkben megtalálunk. mégpedig egy-egy X-kromoszóma. mint pl.2. mint a számítógépekben a programokat. Ezeket az élethez szükséges információkat. míg az X ezt nem teszi. Minden egyes sejtünk egy számítógép.

akkor a magzati élet 3. Az X-kromoszómát hordozó spermium feje lapos. akkor valószínűbb. Ha a magzat genetikai értelemben lány. csillók mozgása. Az X. Mikor és hogyan alakulnak ki a nemre jellemző ivarszervek? A magzati fejlődés korai szakaszában. az ún. vagyis az ivari kromoszómája XY. melyek a spermiummal való kapcsolódásért. mennyire eltérő erre az X-es és Y-os ivarsejtek érzékenysége. Az is tény. hetét követően az Y-kromoszómából származó információk hatására (Y faktor) ez a semleges ivarmirigy kezdemény herévé alakul át. e receptorok elutasíthatják az egyik nemű (X vagy Y) spermiumot is. Így nagyobb eséllyel fiúgyermek születik. Ha a hüvely pH-ja a lúgos felé tolódik el (vagyis a spermium természetes közegéhez közelít). fürgébbek a nagyobb X-kromoszómát hordozóknál. ivarmirigy kezdemény még semleges. Bár konkrét bizonyíték erre nincs. lehet belőle here is és petefészek is. Ezen tényezők által okozott eltérések azonban statisztikailag nem jelentősek. miszerint a hüvely pH-ját is befolyásoló diéta. Ha a magzat genetikai értelemben fiú. vagy közvetlenül azután kerülnek be a női ivarutakba. a női szervezetbe került spermiumokat számos hatás éri. Ezeket a tényeket alátámasztják azok a megfigyelések. Ugyanezen receptorok – nem kapcsolódás révén – gátolják meg a fajidegen megtermékenyítést. Így nagyobb valószínűséggel leánygyermek születik. sőt a spermium teljes fokú aktiválásáért felelősek. mégpedig úgy. melyek szerint a megtermékenyítés cikluson belüli időpontja is befolyásolhatja az utód nemét. a zóna pellucidának membránjában receptorok találhatók. Ezen kívül. hogy a kisebb Y-kromoszómát hordozó hímivarsejtek könnyebbek. aminek napjainkban már nagy a jelentősége az állattenyésztésben. hogy a gyorsabb (Y-kromoszómát hordozó) ér hamarabb célba.vagy Y-kromoszómát hordozó spermiumok alakjukban és számos tulajdonságukban is eltérőek egymástól. az Y-kromoszóma nincs jelen. Ha a spermiumok az ovuláció előtt kerülnek a női ivarutakba. a méhben lévő magasabb hőmérséklet. akkor nagy valószínűséggel inkább a hosszabb ideig életképes. amelyek azonban hosszabb ideig életképesek. ami megint csak az egyik nem irányába tolja el az utódképzés valószínűségét. így a tőle származó információ hiányában a semleges ivarmirigy kezdemény petefészekké alakul át. összecseng ezekkel az eredményekkel. mint az X-kromoszómát hordozók. E tényezők minősége (erőssége) különböző lehet. úgy nagyobb az esély a fiú utódra. E sejtek felszíni töltése is eltérő. és a 6. hatással lehet az utód nemére is. elektromos térben az X-kromoszómát hordozó hímivarsejt az anód.). és bár ma még nem tudjuk pontosan. X-kromoszómát hordozó hímivarsejt termékenyíti meg az idő közben ovulálódott petesejtet. Így akár szét is válogathatók. melyek szelektálják őket (pl. míg az Ykromoszómát hordozó a katód felé vándorol. (Az a megfigyelés. 74 . ha savas pH felé tolódik el (ami nem kedvez a spermiumok túlélési esélyeinek).Ahogy írtam. úgy leánygyermek születésének nagyobb esélye lehet. a petesejt is beleszólhat az utód nemébe. héten megkezdi a férfi-nemi hormon termelését. hogy a petesejt burkának. stb. Ha a hímivarsejtek az ovuláció időpontjában.: hüvely erős savassága. és termékenyíti meg a petesejtet. hogy az Y-kromoszómát hordozó spermiumok sebezhetőbbek. azonban a kutatások azt mutatják. míg az Y-kromoszómát hordozóé kerek fejű.

illetve minket neki. meg tudjuk állapítani egy nőről. A feladat a következő: a másodlagos nemi jellegeket kell három perc alatt összegyűjteniük. a nélkül is. egy fiún? Mi az. amelyek alapján. stb. Ma már azt is tudjuk. a nemi érést követően a férfi agyban állandó és egyenletes nemi hormonszabályozás történik. és a külső alapján ítélünk. hogy meg lehessen őket különböztetni: A játék menete : Osszuk két csoportba a tanulókat. hogy férfi. és egy fiú/lány jön be rajta. ami vonzó lehet? (Segítségül mondjuk el a mi véleményünket is. hogy hölgyről. Megjegyzés: A köztudatban: elsődleges nemi jelleg alatt értjük az ivarmirigyeket. amikor nyílik az ajtó. ami első találkozásnál is már visszataszító. mentalitásbeli különbségnek férfiak és nők között. jegyeket. Férfi nemi hormon hatás híján a semleges nemiszervkezdeményből női nemi szervek. 4. és külön a nőkre vonatkozókat. Első hallásra furcsának tűnhet ez a kijelentés. a női agyban pedig a nőkre jellemző ciklikus nemi hormonszabályozás alakul ki. külön a férfiakra vonatkozókat. ugyebár attól függően. Később oda is jön hozzánk. hogy nő. pedig női agy. másodlagos nemi jellegeket. hogy amennyiben a magzati agy bizonyos területeire megfelelő szintű férfi nemi hormon hat. A legjellemzőbb különbség közöttük abban áll. képességbeli. A lényeg tehát összegezve az. azonban valóban létezik „férfi agy” és „női agy”. hogy így lehet-e tudni.A herékben termelődő férfi nemi hormon hatására a magzatban. így a hüvely. mi az. hogy a serdülőkorban. férfi nemi hormon hiányában. és egy férfiról. Erről majd részletesen később beszélünk. ezen információk hiányában azonban lány utód születik. méh stb. herezacskó. és két oszlopba összeírni. hogy le kellene vetkőznie. így a hímvessző.: nyakkendő). de lehet bármely csoportképző módszerrel. felépítése és működése közötti különbségre vezethető vissza. Az első három hónap a magzat életében abból a szempontból is meghatározó. és a házigazda bemutatja őt nekünk. 3. lehet nemek szerint is. 75 . Írhatnak nemenként egy-egy „vicces” nemi jelleget is (pl. általában az első benyomások.Bevezető beszélgetés: Képzeljük el. melléklet 1. hogy a számtalan viselkedésbeli. melyik nő ! Próbáljuk meg összeszedni azokat a tulajdonságokat. a kezdetben szintén semleges nemiszerv-kezdeményből férfi nemi szervek alakulnak ki.) Tehát első re. a női és a férfi agy fejlődése. és beszélgetünk. Másodlagos nemi jelleg alatt értjük közérthetően szólva mindazokat a tulajdonságokat. melyik emberke férfi.Csoport játék: Rajzoljunk fel a táblára két pálcika embert (1. Kérdés: Mit nézel meg először egy lányon. vagy úrról van szó. alakulnak ki. hogy egy baráti társaság közepén állunk. ábra): Kérdezzük meg. akkor férfi agy alakul ki. hogy az Y-kromoszómából kiinduló információk láncolata fiú utódot eredményez. és a külső és belső nemi szerveket.

melyik a fiú. valójában az. mai világunkban a másodlagos nemi jellegek nem mindig határoznak meg egyértelműen egy férfit. bulémia. és biztos hasra esne!!) . hogy válasszanak ki egyet. a nemi szervek helyére a nemeknek megfelelő jelet pirossal) (1. melléklet 3. és mondják el. hogy ezekkel a tulajdonságokkal csak egy férfi. majd fordítva. és azok hol keresendők?(Vajon a manökenek.Kell-e mindenáron követni a divatot. férfi. és egy nő pedig nő ! (A válasz valószínűleg a nemi szervekre fog irányulni. 120 cm mellbősége. a nemi szervek a másodlagos nemi jellegek közé tartoznak. 45 kg-t nyomna. – Kezdjünk beszélgetést a képek kapcsán. ha élne? 178 cm magas lenne. vagy fontosabb a saját stílus kialakítása? Összegzés: – A képek bővelkednek a férfiakra és a nőkre jellemző tulajdonságokban. és igazi nők leszünk-e.Tudományos szempontból: elsődleges nemi jelleg alatt csak az ivarmirigyeket (és a szex kromoszómákat) értjük. és mondjuk el. melléklet 2. ábra) 76 . 46 cm derékbősége lenne. Az idő lejártával a csoportok bediktálják a jellegeket. . Kérjük meg őket.A cm-ek számítanak? – Vagy a KISUGÁRZÁS?! (Barbie babát modellezték. számunkra mit üzen. hogy mondjanak csak egy dolgot.A média világa (Sztár kultusz. akinek több egyedi találata volt. . ami szerintük meghatároz egy férfit. test kultusz – hamis értékrendet közvetít). Kérdezzük meg. de mégsem mondhatjuk. Beszéljük meg a képek kapcsán felmerülő kérdéseket is! Például: . Beszélgetés a képek alapján: Tegyük fel a táblára a különböző nőket és férfiakat ábrázoló képeket. vagy csak egy nő rendelkezhet. melyik a lány? 5. amitől egy férfi. (Pirossal karikázzuk be a fejet (agyat). vagy egy nőt. Mégis kérjük meg őket. vagy egy nőt (leírás lásd: eszközök).Kell-e ideál a mai fiataloknak. de a kép üzenetével is foglalkozhatnak. hogy igazi férfiak. Válasszunk ki mi is egy képet. Természetesen lehet pozitív és negatív üzenet is. filmsztárok világában keresendőek-e? Milyen a „mai” világ ideálja? Hol keresendők a mi ideáljaink?) . ábra) Bár a köztudatban lévő biológiai definíció szerint ez az állítás igaz. és nőies férfiakat is. közöttük férfias nőket. szépség kultusz. 34-es lába. egy szervet. hogy lássuk. Koncentrálhatnak csak a külső tulajdonságokra. mint legfőbb másodlagos nemi jelleget!) (1. fiatalság kultusz. Milyen lenne. anorexia). melléklet 3. így a pálcikaemberekre rajzoljuk be. A másik csapat az azonos találatokat kihúzza. mit üzen számukra a kép a férfiakról és a nőkről.Veszélyek (Mint beteges testépítés. alapvetően a fejünkben (az agyunkban) dő l el. gyógyszerek szedése. ami bizonyos értelemben igaz is. amit mindjárt rajzoljunk fel a pálcika emberkékre (1. ábra). Az nyer. vajon ezeknek a jellegeknek az alapján már látszik-e.

mint egy férfi. rántást kavarnak. Valóban jobb a kommunikációs képességük. A férfi a jövőben él. és mindent meg akar érteni. A lányok hamarabb tanulnak meg beszélni. Amikor. akik többnyire nem a szavak emberei. Hiszen ha ismerjük ezeket a különbözőségeket. amit életük során csak növelnek.6. ezért mond sokszor meggondolatlan” dolgokat. 7. A férfiaknak általában ez sokkal nehezebben megy. 4. érzelmi világa között óriási különbség van. és csak aztán beszél. 3. A férfiak egyszerre csak egy dologra képesek figyelni. A nők képesek a másik testbeszédébő l. ellentétben a férfiakkal. a nő a jelenben. lásd: 1. Nézzünk néhány példát a férfi és a nő világának különbözőségeiről: 1. Először is a férfi a nőt. és a szóasszociációs játékokban verhetetlenek. nagyon hatékonyan. érdemes azt megismerni. ha kedvesük falra mászik ettől. és jól teszi. akkor biztosan ők a nyerők. és igénylik is ezt. ha a kedves felesége beszél hozzá. s mivel együtt kell élnünk. ábra) 2. ahol nagyon kitartó és koncentrált figyelem szükséges. megérzései vannak. a zavaró dolgokat kiszűrve. akkor talán könnyebben el is fogadjuk azokat. (Néha olykor annak ellenére is. A nők szeretnek. és értékes. és észérveket követel. A nő sokszor úgy gondolkozik. Ellenben. A férfi a világot legyőzni és meghódítani akarja. 9. vagyis képesek megosztani a figyelmüket (telefonálnak. és tudnak az érzelmeikrő l beszélni. (Rajzoljuk fel a gondolat buborékot az emberkéinkre. (Egyes szakterületeken. ha hallgat rájuk.) Ezért süketül meg egy férfi.) 10. mentalitása. A férfi elméleteket gyárt. az agyat? Mert azt gondolom. 6. gesztusaiból megérteni egy beszélgetés rejtett üzeneteit is. pl. míg egy férfi csak az elhangzottakra figyel. Mert a nő és a férfi gondolkodása. 77 . A férfi agy és a női agy: Miért emeltük ki. de mindenképpen nagyobb empátiával tudunk a másik nem felé fordulni. hogy ez a két világ remekül összeegyeztethető. KÉT külön VILÁG! Mindkét világ izgalmas. légiirányító (bár itt a szintén a férfiakra jellemző kiváló térlátás is szerepet játszik) túlnyomó többségben vannak a férfiak. amely a női agyat és a férfi agyat megkülönbözteti egymástól. legfeljebb hümmög. és gondolatban. hogy a lényeg itt dől el. érdekes. (Ezért is ismeri fel hamarabb egy nő a hazugságot. Ezért is szokták ajánlani. és mindent meg is akar magyarázni. S ha kellő humorral is tudjuk mindezeket a jelenségeket kezelni. A nőnek intuíciói. előadásukra).: sebész. ha újságot olvas. a nő megérteni és befogadni. melléklet 3. mint legfőbb másodlagos nemi jelleget. hogy ha egy férfi hazudni szeretne a feleségének. tegye azt inkább írásban!) 8. SŐ T egyes férfiak szerint. felépítésbeli és működésbeli különbség. SŐ T kiegészítik egymást! E két külön világ létrejöttének az alapja az a fejlődésbeli. de arra erősen koncentrálva. A férfi általában először gondolkodik. A nők képesek egyszerre többféle tevékenységet is folytatni szimultán. és azok hátterét is. ha logikai játékról van szó. a nő a férfit akarja. hangsúlyából. behozhatatlan előnyre tesznek szert. 5. közben készülnek a következő napi órájukra. közben segítenek a gyereknek tanulni. a nő sokszor pedig csak annyit mond: csak. akkor rá fogunk jönni. hogy közben beszél.

aminek az alapja a férfi agy és a női agy felépítése. amikor beszélnek hozzá. térölelő építményeket. Ez az oka annak is. vagy sem. de nem találja. szeretne enni egy vajas kenyeret. de tudom. hogy a férfi elvéti a sztrádán a lehajtást. a térhallásuk is (mindig tudják. hogy milyen cipők voltak a kirakatban. annak a felmérése sem. ki is próbálhatjuk! Adjunk oda a fiúknak is és a lányoknak is egy jó adag építőkockát. és a szaglásuk. és közli: „Már megint nincs itthon vaj!” Ekkor lép színre élete párja. Ha térképről van szó. Ő koncentrál. Segítenél?” S én zokszó nélkül megyek. hogy nézze azt csókolózó párocskát az ajtóban. Ezeknek a különbözőségeknek természetesen van egy evolúciós elméleti háttere: Agyunk evolúciós kialakulásának évezredei alatt (a kutatások szerint az elmúlt néhány évezred ezen nem sokat változtatott) az a korszak volt meghatározó. amit itt meg sem említettem) soknak ma már ismerjük a tudományos magyarázatát. így a közvetlen környezetüket jobban átlátják. aztán nézzük meg. nem ismernek akadályt. hiszen ő tényleg „süket” ilyenkor. Vagy vegyük azt a tipikus példát: a családfő hazatérve a munkából. fejlődése és működése közötti különbségből fakad. egy cipőbolt előtt. Természetesen ezt a 13. Jogosan. megmentve így a garázsajtót és az autó fényezését. hogy elmentek-e az út során. hogy építkezzenek. egészen bedugja a fejét. Ismerős a jelenet? Miért jó mindennek a hátterét tudni? Mi a férjemmel már csak nevetünk az e fajta történeteken. honnan jön a szirénázó mentő. 13. és élesebben látnak távolba. Ezért fordul elő az is. Közben azt is felmérte. Ezt jó figyelembe venni! 11. az ízérzékelésük. stabil. Az érzékelésünkben több más különbség is van. hogy pedig megbeszélték. mert az elfogyott. Nálunk is ugyanígy történik minden. körbenéz. akkor teljes az értetlenség. hogy másnap tejet és sajtot kell venni. bele se néz igazán. és előveszi a vajat. ha egy férfinak diszkréten odaszólunk. és remek a térérzékelésük. A nőknek általában jobb a tapintásuk.pedig erre hivatkozik az asszony. a leánygyermek széles. A nő válasza az lesz: már rég észrevette őket. De vajon van-e fogalmuk arról. ez nem jelent semmit. sőt mi több. Igen ám. hogy a saját lakásában is eltévedne. akkor ő egész testével oda fog fordulni és „megbámulja” őket. azzal a különbséggel. hogy férjem. A férfiak kiválóan tájékozódnak. ami mellett elhajtottak. kinyitja a hűtőt. közli: „Nem találom. de azt is meg tudná mondani. mivel még nincs kész a vacsora. adjunk két-három percet. megy. pl. Leguggol. ellentétben a hölgyekkel). mert képtelen egyszerre két dologra figyelni. hogy elővegye a hűtőszekrényből a vajat. be fognak-e férni. amikor őseink 78 . Nézzünk most meg a tudományosság teljessége nélkül néhány érdekes adatot. de csupán egyetlen irányba – majdhogynem csőlátásuk van. kutatási eredményt és elméletet ezekre a megfigyelt jelenségekre. (A parkolásról ne is tegyünk említést!) 12. aki odamegy. égbetörő tornyokat épít. miután nem talál valamit. pedig feléjük sem pillantott. és kisegítem a szegény „csőlátót”. Három dimenzióban látnak. pont ismertetése előtt tegyük meg!) Ezek közül a furcsának tűnő különbségek közül (és még számtalannak. Minthogy a szakácstudomány ezen fokára már ő is eljutott. (Ha van időnk. csak benyúl. nem okoz gondot a parkolás. A férfiak viszont kiválóan. A nőknek jobb a periférikus látása. Egy nő egy térkép alapján lehet. Egy fiúgyerek a kockákból általában magas. majd dühösen bevágja a hűtő ajtaját. mert csak így látja. cserébe ő pedig beparkol helyettem a garázsba. Nem valószínű.

a koncentrálásra. vadászgatva és gyűjtögetve. vagyis ’bámul’. a nők pedig „oda sem néznek”. és kisegíthetjük egymást a „bajból”. a zavaró tényezők kiszűrésére. más ehhez szükséges képességek jártak evolúciós előnnyel. A gyerekeikre kellett gondot viselniük. Ez tehát az evolúciós háttér. megvédeni őket a veszélyektől. távolságot saccolni. csak benyúlnak és kiveszik amit keresnek. Ez a magyarázata annak is például. Ezen kívül szükségük volt arra. Ennek segítségével érezték meg annak idején. és az hogy meg tudják osztani a figyelmüket. Tehát számukra nélkülözhetetlen volt a jó periférikus látás. a térlátásra. hogy nehezebben tudnak hátramenetben parkolni. jól kellett tájékozódniuk. a mélységélesség érzékelésére. De ha mindezt tudjuk. vagy eligazodni egy térképen. a férfinak viszont teljes testével kell odafordulnia. hogy a vadat becserkésszék. és bizonyos távolságról lesújtsanak rá. azaz a nemi kromoszómák milyenségétől függetlenül. hanem mindenféle olyan mozgás koordinálása. gyűjtögetni. a tárgyak sebességét. A férfiak vadásztak. hogy milyen mozdulatokra van szükségük ahhoz. A magzatban az agy ’férfiassá’ vagy ’nőiessé’ való fejlődése a hatodik-hetedik héten kezdődik el. ahol a tesztoszteron jelenléte indítja be a férfi nemi szervek kialakulását: ha nem szól közbe a 79 . illetve egy-egy veszélyt jelentő ember. hogy a nő a szeme sarkából is észreveszi a csókolózó párocskát. s miért is oly nehéz nekünk nőknek a hátramenetben való beparkolás. ha jelen van a férfi nemi hormon. amelyhez elengedhetetlen a jó térlátás. talán jobban el tudjuk fogadni egymás „gyengeségeit”. állat rejtett szándékát segítettek felismerni. hogy lássa őket. és agyunk ekként fejlődött másként. Így mindjárt magyarázatot kaptunk arra a fenti példára. Nekik a saját szűkebb környezetükben kellett észlelni minden jelet. fiókban. vagy éppen a térképen tájékozódni. Vagyis ugyanaz a helyzet. hogy felismerjék a különböző metakommunikációs jeleket. Ugyanakkor a nők kilencven százalékánál ez a központ nem fejlődött ki. hogy végül is mikor és hogyan alakul ki a nemre jellemző agy. Ezért kitartónak kellett lenniük. Ugyanakkor magyarázatot kaptunk arra is. Az idők során más volt a feladatunk. miközben több feladatot kellett párhuzamosan végezniük. és az hat rá. ahol szigorú munkamegosztás volt a nemek között. sőt a „csőlátásra” a célra tartáshoz. A női agy számára tehát az ez irányú specializáció járt evolúciós előnnyel. de nézzük. a genetikai nemtől. hogy miért van az. és gyakran hosszú utakat kellett megtenniük egy-egy vad elejtéséért.olyan kis csoportokban éltek. Fontos volt számukra a kommunikáció is a többi asszonnyal és a gyermekekkel. hogy bemérjék a távolságokat. Ráadásul az a furcsa helyzet. stb. a vadászathoz pedig elengedhetetlen szükségük volt az éles távolbalátásra. a magasságát és mélységét. A férfiak kilencven százalékának agyában működik egy olyan központ. családtagjaik állapotát. illetve nem működik megfelelően. hűtőszekrényben. amelynek feladata az volt. térhallásra. A nők feladata más volt. Ez lehetővé teszi számukra. Természetesen ma már nem a vadászás segítése a fő funkciója ennek a központnak. amik gyerekeik. A csecsemő agya csak akkor fejlődhet ’fiússá’. hogy az agy eredetileg mindenkinél nőnemű irányba fejlődne. mint a nemi szervek esetében. hogy a férfiak miért nem találnak meg dolgokat a szekrényben. és ebben a legfontosabb szerepet a férfi nemi hormon (a tesztoszteron) játssza. közben a lakóhelyet szemmel tartaniuk. hogy a vadászatban segítse őket. a jó megfigyelő képesség.

a nőknél egyrészt csökkenti a koncentrált . amelyik a hormontermelést szabályozza. Ez az agynak az a része. és számtalan konfliktust előzhetünk meg. logikus gondolkodásért és az asszociációkért felelős. A férfiak agyára viszont az egyenletes nemi hormonelválasztás szabályozás a jellemző. valamint a két agyfélteke szimultán használata. több helyen elszórtan elhelyezkedő központok. ha újságot olvas. kérges test fejletlenebb. ezzel értjük meg a gesztusokat. és miért süketül meg a férfi. de már vannak dolgok. a művészi hajlamainkért. a természet minden esetben nőt hozna létre. érdemes egyszerre egy dologról beszélni! Ja. kevésbé széttagoltan elhelyezkedő központot jelent. a nőknél viszont vastagabb és dudorosabb. A bal agyfélteke a tudatos. A férfiaknál a két agyféltekét összekötő rostköteg. a vizuális készség pedig a jobb féltekében összpontosul. A női hipotalamusz a nemi hormontermelés szabályozását ciklikus módon végzi. az ún. vagyis egyszerre csak az egyik félteke működik. de összehasonlítva a férfiakkal. Az összes különbség feltérképezésétől még nagyon messze vagyunk. A férfiak agya laterizált. és azt akarjuk. Az újszülöttekben a jobb félteke az uralkodó. de ez dominál alvás közben és ellazult állapotban is. Tudni kell azt is. A nők képesek egy időben mindkét agyféltekéjüket használni egyszerre. ugyanakkor azonban lehetővé teszi többféle munkafolyamat egyidejű végzését (lásd: megosztott figyelem). Lássuk. koncentrált. Értelemszerűen. hogy az agy két féltekéje közül a jobb félteke az ősibb. Az agynak tehát úgy tűnik van neme. Pillanatok alatt elveszti a fonalat. Például a férfiaknál a verbális készség kizárólag a bal féltekében. a koncentrált központok és az agy lateralizált működése a koncentrált figyelem és a zavaró tényezők kiszűrésének kedvez. Komoly hasznát vehetjük ennek a tudásnak is. A férfiak agya jóval specializáltabb. A férfi és női agy különbözőségének tényét először a hipotalamuszon mutatták ki. ellentétben a nőkkel. mind a vizuális készségek kialakításában mindkét félteke részt vesz. és ha nem 80 . és ez még magzatkorban kialakul. A férfiak agyában az azonos féltekén belüli idegsejt kapcsolatok sűrűbbek és erősebbek. ha egy beszélgető női társaság kellős közepébe csöppen egy szegény ártatlan férfiember. Az agy férfias felépítése több. hogy megértse. a beszélő hangsúlyát is. ráirányult szellemi teljesítőképességet. Az agyban a kevésbé koncentráltan. Megoldás: ha egy férfival beszélgetünk. és szexuális központként működik. míg a nőknél azok erőteljesebbek. Míg a férfiak agyuknak bal agyféltekéjét használják erőteljesebben (ezért is jobbak a logikai feladatok megoldásában). ez reagál a testünkből jövő belső érzésekre. létrehozva a nők nemi ciklusát. Ezzel ismerjük fel az arcokat. mint a nőké. addig a nők az agyuk mindkét féltekéjét kiegyensúlyozottabban használják. vagyis hogy miért képes a nő több dologra odafigyelni egyszerre. mi történik például. ez felelős nagyrészt az érzelmeinkért. amit mondunk. akiknél mind a verbális. amelyeket biztosan tudunk. Így náluk nagyobb mennyiségű információ cserélődhet ki a két félteke között.férfi hormon. mindenképpen jellemzőbb rájuk a jobb agyfélteke erősebb igénybevétele. Ezzel ismét megtaláltunk egy magyarázatot a férfi és női képességek különbözőségét illetően. ösztönösebb. A nők azonban tökéletesen tudják követni a csapongó társalgást. amelyek a két féltekét kötik össze.

hogy ezek a képességek (is) fejleszthetőek! Végül az egyik legizgalmasabb kérdésről. vagy netán valamilyen tisztességtelen szándéka van. miért oly nagy a lebukás veszélye egy férj számára. így ez nekik sokkal könnyebben megy. ha 81 . akivel beszélünk hazudik. intuíciókról és arról. hogy egy beszélgetés során szó szerint mi hangzott el. ami a beszéd hangsúlyát hivatott megérteni. hogy az alsó tagozatban a lányok sikeresebbek általában. hogy a nőknek tíz-tizenkét olyan pont is van az agyában. csak „megérezzük”. miért is megy nekünk nőknek könnyebben az érzelmeinket szavakba önteni. sokkal nehezebben fejezik ki szavakkal az érzelmeiket. Ezért a férfiak nem jó kommunikátorok. A férfiaknál az érzelmi központ kizárólag a jobb agyféltekében helyezkedik el. Többek között abban. hogy mit is jelentett a beszélgetés voltaképpen. Ezért is nagyon jó párosítás egy tárgyaláson egy férfiból és egy nőből álló tárgyaló küldöttség. hogy eltévedjenek az autópályán.akarjuk. Agykutatók kimutatták. hamarabb érik el az iskolaérettséget. ahol tudatosulnak. hogy az agyunk. Ezért van az. amelyek egy régebbi tapasztalaton és a jelen szituáció metakommunikációs jelein alapulnak. jobban emlékeznek arra. mint fiú kortársaik. mint a fiúk. amellyel felismerik a testbeszédet. és ezek a jelek megsúgják számukra a rejtett mondanivalót is. A férfiaknak mindössze kettő-négy ilyen „érzékelőjük” van. Így keletkezhetnek olyan megérzéseink. A nőknél az érzelmi reakciók központjai és a beszédközpontok is mindkét féltekében megtalálhatók. A nőknél csak 70%-os a nyugalmi állapot. pedig agyunk fejlődésében nagy szerepe van a női nemi hormonoknak is. és az intuíciókkal? Ahogy mondtam. és mivel ’rossz’ az összeköttetés a bal agyféltekében található verbális központtal (lásd: kérges test). valamint több olyan központ. hiszen minden metakommunikációs jelet felfognak az antennájukkal. Így erre a különbözőségünkre is részben választ kaptunk. miközben a kijáratot keresik. még nyugalmi állapotunkban (alvás közben) is másként viselkedik. és miért megy ez egyes férfitársainknak sokkal nehezebben. és amit nem tudunk mindig megmagyarázni. a női megérzésekről. Íme a magyarázat arra. bár egyes csípős nyelvű férfiak szerint. lehet. s kiváló az összeköttetés is közöttük. a nők képesek felfogni ezeket a metakommunikációs jeleket általában a jobb agyféltekében lévő központjaikkal. Érdekes. hogy az illető. Ők a koncentrált figyelmüknek köszönhetően. a férfiaknál 90%-os. Így vesszük észre. majd a kérges testen keresztül átjutnak ezek az információk a bal féltekébe. Mi a helyzet a hazugsággal. mint a fiúknál. A hormonhatások közül eddig csak a férfi nemi hormonokról tettünk említést. Így figyelmeztet minket agyunk a veszélyre. A beszédkészségben kb. lehetetlen ebben felülmúlni a nőket. mert a tartós figyelemért. 6 éves korukban érik utol a fiúk a lányokat. ugyanakkor biztatásul el kell mondjam. a beszédhang változásait. hogy a lányok szellemileg is hamarabb érnek. a nőknek azonban jobbak a megérzéseik azzal kapcsolatban. ne szóljunk hozzájuk. Ha ezt tudjuk. A férfi. hozzáadódnak az előzetes tapasztalataik. amely a testbeszéd különböző jeleit fogja fel. hogy türelmesebbek leszünk e téren is párunkkal. ha hazudni akar a feleségének! A nők jobb agyféltekéjében található az a központ. szóképzésért felelős agyi rendszerek hamarabb érnek. Például a lányok hamarabb kezdenek el általában beszélni.

és így a feladat kiértékelése a következő alkalomra marad. azt is belátjuk. Az emberi agy ne feledjük. dolgozik. mert itt alkalmuk lehet szembesülni mindezzel. szerepvállalás. ha kedvesünk eltéved. és őrizni az ő álmukat is. mert a csoportmunka esetén esetleg elvész egy-egy fiatal véleménye. milyennek gondolják az ideális férfit! Mit gondolnak. másként gondolkodunk és látjuk a világot. ekkor azonban a válaszokat összesíteni kell. Csoportmunkával vagy egyéni munkával. mint a csoportosak. értékek jelentőségét. A feladatot kétféleképpen oldhatjuk meg. milyen az ideális nő? Írják le. melyek téves elképzeléseken alapulnak. a „nemhez kötött” tulajdonságokat. a fiúk szerint. és ezért is olyan szép és izgalmas feladat. Csoportmunka (egyéni munka): Visszatérünk az „IGAZI” kérdéséhez. de általuk nem említett tulajdonságokat és értékeket. pihen. a lányok szerint milyen az ideális férfi? Egyénileg is meg lehet válaszolni a kérdéseket. és ha azt nézzük. Az egyéni válaszok ugyanakkor sokszor több információt hordoznak. A fiatalok gyakran esnek abba a hibába. A feladatmegoldásokat táblázatba foglaljuk (2. melléklet: a minta táblázat értékelése) és beszélgetünk a tanulságairól. hiszen neki kell gondoskodnia a gyermekeiről.). szerintük milyen az ideális nő! Mit gondolnak. milyen is az igazi nő és az igazi férfi. ha mindezt tudjuk. a jelenlevők és az olvasók mindig kivételek! Ahogy valóban vannak kivételek. pedig részletesen elmagyaráztuk. a sztereotípiákat. Természetesen. Ezért is nehéz együtt élnünk. Így kerek az élet. poétalelkű férfiak. ugyanakkor mi is szívesen megkeressük helyettük az amúgy orruk előtt heverő dolgokat. téveszméket. kiértékeljük (3. A csoportok külön dolgozva válaszolják meg a következő kérdéseket: Lányok : Írják le. akkor kérjük meg a tanulókat. stb. Ez a feladat azért nagyon hasznos. és ez rengeteg problémát okozhat nekik (pl. A nő éber. erősen összpontosítani tudó. az érzelmeit csodálatosan szavakba öntő. hogy agyunk kapacitásának csak töredék részét „használjuk”. stb. hova kell mennie. Mit érdemes megbeszélni? Érdemes megnézni az általuk említett külső-belső tulajdonságok arányát. a szerintünk fontos. hogy még bőven van mit tanulnunk! 7. és nem mindenkire egyformán igazak ezek a megfigyelések. fontosságát. nem leszünk idegesek. Egyszóval mások vagyunk. melléklet: minta táblázat). Fiúk: 82 . kiváló tudósnők vagy éppen sebész orvosnők is.dolgozik. Talán. hogy szerepet játszanak. csodákra képes. de még mindig hiányzik valami belőle! A lényeg: a jelleme és a lelke . és vannak logikusan gondolkodó. illetve olyan elvárásoknak szeretnének megfelelni. a zseniális népi szólást idézve. mert ugyan már sok mindent tudunk arról.: téves önértékelés. Ha csoportokkal dolgozunk. „más srófra jár az agyunk”. a különböző tulajdonságok. ha pihen. gátlásosság. hogy alkossanak nemek szerinti két csoportot. Vannak művészi hajlamokkal megáldott.

2003. értékek a felsoroltakból. ha valaki úgy fogalmazza meg ezt a kérdést.: Felkészülés a serdülőkorra. csak más. és mérlegre tegye. Új Remény Alapítvány.: Női agy. férfi agy. nem majd csak kibírom valahogy. hanem elfogadni őt. a külső tulajdonságainkról. és arra is. hogy meglássa. szám. mentalitásbeli különbségeinkről.: Segítség. hogy meglássa a másik hibáit és hiányosságait. egyik sem értékesebb.Összefoglalás: Mire jó ez az egész? Ha csak a külső vonásokra koncentrálva fogalmazza meg valaki az ideálist. Az ember nemi arányai. hogy szembe nézzen a hiányosságaival. és ez legfőbb méltóságunk! Egyik vonás sem jobb.27) Bíró László püspök úr gondolatával toldanám meg ezt az idézetet: „Az ember legfőbb méltósága pedig az. 2001. Kecskemét. hogy: – Számot vessen arról. 7. ketten együttesen jeleníthetjük meg Isten vonásait. Útravalóul oda szeretnék visszatérni. férfinek és nőnek teremtette őket. gyengeségek. mint a másik. Kimura D. és végül kerestük az igazi férfi és igazi nő jellembeli tulajdonságait. kamasz lett a gyerekem! Szakavatott tanácsok Amerika egyik 83 . Dobson J. évfolyam. Természet Világa 132. DE. érzelmi beállítottságunkról. és amiket keres a másikban. vagy a nagy romantikus képet.) Arra is jó. Összegzés: Beszélgettünk a nemünk kialakulásáról. Harmat. Tiszteljük egymásban ezeket a vonásokat! Szakirodalom Boldogabb családokért iskolai program. amikkel már rendelkezik. ahonnan elindultunk: „Saját képmására.” (Ter 1. Pease A. Budapest. akkor segíthet magának abban. mik azok a jó tulajdonságok. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta. a nemi jellegekről. vagy sem? (Nem majd megváltozik.: Nőtlen embriók – Özvegy asszonyok. egyik sem fontosabb. 8. akkor ez kapaszkodót jelenthet. hogy a valóban fontos és meghatározó értékekre helyezi a hangsúlyt. a női és férfi agy különbözőségeiből adódó képességeinkről. 2002. – Mik azok a hibák. SŐ T. számára mik azok az emberi értékek. 2003. amikben még magának is van mit javítania. Dobson J.: Nehéz évek. különbözőek vagyunk… De férfiként és nőként. 2000.: A férfi és a női agy titkai Campbell R. amiket nem tudna elviselni a társában? S ha majd egyszer szerelmes lesz. akkor semmire. hogy Isten képmása lehet!” (Bíró László püspök) Ahogy láttuk. gondolkodásmódunkról. és leszáll a nagy rózsaszín köd. – Pease B. július. és csak homályosan lát. a fehér lóval érkező herceget festi le. 2001. amik fontosak. vagy éppen elengedhetetlenek. Budapest.: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. Csaba Gy. Nagy Zs. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. Kairosz. vajon ezekkel együtt is el tudja-e fogadni őt. Ez a fajta „ideál” gátat jelenthet az igazi megtalálásában.

55(43). 2002. Zászlónk Stúdió.: Az asztma és az agy.ábra 84 . Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány.: Kettesben? Szerelemről és házasságról Primo. Saxum. Budapest. Budapest. 1992. 2002 Gyöngyi A. Melléklet: 1. Élet és tudomány 2000. Budapest. Eisler O. Trobisch W. Saxum Budapest. 2003. 2000. Budapest. Szendi G.: Az agy neme Parson R.legkiválóbb családgondozójától. Varga P. melléklet 1.: Mindennapi memóriánk. 1356-1358. 27.: A hatvan perces apa Ranschburg Jenő: Egymást keresik.: Spielhózni. okt.

de nem öltözött (4) divatmajom (4) Kihívóan öltözködik(1) Első a külső (2) Csak a szépség számít (1) Szexi. tiszta (nem büdi) Ismeri a dezodort (5) Férfias (3) Normálisan öltözött (3) Nőies (4) Csinos (3) Jók a mellei (1) Jó a feneke (1) Sportos (3) –!!! Jó fej (4) Szerény. szép a haja. divatos. de szerény(1) Nőies (2) Elegáns. erős. nem rámenős (3) Kicsit kihívó. melléklet: Táblázat az „ideális”-ról (8. de Sportos.2. jól Jól öltözött. csábító. izmos. izmos nem túlzottan. egyéni megoldások feldolgozása) MILYEN AZ IDEÁLIS NŐ? (fiúk szerint) Jó alakú (5) Formás (1) Szép. erős (4) kemény (5) Jóképű (3) Jóképű (2) Ápolt . osztály: 9 fiú és 9 lány. szép az arca (6) Ápolt (6) MILYENNEK KÉPZELIK A FIÚK AZ IDEÁLIS NŐ T? (lányok szerint) Jó alakú (6) Sovány (4) Szép (5) Ápolt (5) MILYEN AZ IDEÁLIS FÉRFI? (lányok szerint) MILYENNEK KÉPZELIK A LÁNYOK AZ IDEÁLIS FÉRFIT? (fiúk szerint) Magas (5) Magasabb a lánynál (7) Sportos.(2) Pipi(1) Nagy idomai vannak (1) „Fontosak a cm³-k ott fenn” (1) –!!! Megbízható (1) Talpraesett. vagány (4) Bevállalós (1) Magabiztos (5) Határozott (7) Megbízható (1) Magabiztos (7) Határozott (6) Bátor (megvéd) (4) Erőt sugárzó (1) Kedves (7) Kedves (5) Aranyos (2) 85 Kedves (6) Bátor (5) Testileg-lelkileg erős (1) Észnél van (1) Kedves (5) . tiszta(7) Ápolt.

eléggé lesújtó! (első a külső. ahogy azt a lányok tartják róluk. Szembetűnő azonban. jó humorú (4) Poénos. és kiveszik a kezdeményezést és az irányítást a fiúk kezéből. jó a humora (5) Lovagias(3) Lovagias (2) Udvarias(2) Udvarias (4) Megértő (5) Megértő (6) –!!!!?? –!!!!?? Lehessen beszélgetni vele (5) Művelt. Persze azt is megbeszéltük. hogy a fiúk. egészen kivirultak. hogy a fiúk nem úgy gondolkoznak. hogy a szerényebb. hogy a fiúk milyennek látják az ideális nőt. okos (5) –!!! – –!!! Tud háztartást vezetni (1) Szerető. – A jó alak fontos. hogy a külső megjelenéssel kapcsolatos elvárásaik hangsúlyosak. melléklet : A táblázat értékelése 1. annak meg nem kell eljátszania a 86 . akik állandóan fogyókúrával sanyargatják magukat. intelligens (6) –!!! Eltartja a családját (1) Tud gyereket nevelni (1) Lehessen beszélgetni vele (6) Művelt (4) Értelmes. és tényleg majd éhen halnak a tükör előtt! (és akkor a bulémiát és az anorexiát nem is említettem) – Ellenben nem árt. hogy a lányok véleménye arról.) – A meglepő igazság azonban az. hogy a lányok túl rámenősek. Megkönnyebbülés látszott rajtuk. pláne nem kihívóan. – A lányok szerint a vagány. de nem a soványság! (ez üzenet a rengeteg. nem rámenős lányokat részesítik előnyben. stb. táplálkozás zavarral küzdő tini lánynak. visszahúzódóbb lányok arcán mi ment végbe. hogy a gyerekek szépen összegyűjtötték a részükről fontosnak tartott értékeket. Jó volt látni. de nem kell az utolsó divat szerint öltözködnie. bizony nem mindig a ’bevállalós’ lányokat szeretik. ’bevállalós’ lányok tetszenek a fiúknak. (ez hiányzik a lányok jellemzéséből. jó anya (1) Képes gyereket nevelni(1) 3. tehát inkább mozogni kellene a böjtölés helyett) – Az is fontos. tág látókörű Okos. ahogy azt a lányok gondolják. Ha megnézzük a táblázatot láthatjuk. Ezzel szemben a fiúk inkább a szerény. de messze nem olyan negatívak. Egy nyolcadikos osztályban beszélgettünk ezen feladat kapcsán arról. talpraesett.Vidám (6) Jó kedvű (5) Megértő (5) Hűséges (4) Önzetlen (2) Lehessen beszélgetni vele (6) –!!!?? Hasonló gondolkodásmód (2) Lelki társ (1) – Megértő (6) Hűséges (3) –!!!??? –!!!??? –!!! Vidám. hogy csinos legyen a nő. Bár kétségtelen. hogy aki születetten nagyhangú. (Ez különben visszatérő panasz a fiúk részéről. ha sportos.

Az is több. vagy esetleg kiábrándulnak. hogy a szellemi és lelki gazdagság igénye nemtől független kellene. A külső tulajdonságok leírása majdnem teljesen azonos. hiszen itt nem is fogalmazzák meg így ezt az igényt. mint érdekes jelenség. hogy szerepet játszanak. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz. mind a lányoknál. mint női érték jelenik meg mind a fiúknál. 3. fiaink jobban ismerik a nők igényét. gyanakvóvá válnak az ellenkező nemmel szemben. ne felejtsük. aminek szeretnének megfelelni. hogy merjenek önmaguk lenni! Ezek a példák is jól mutatják. a média szépség – test – fiatalságkultusza miatt. Azt gondolom. Nézzük. hogy szellemi társat is keresnek a nőben (lehessen beszélgetni vele. amik ráadásul téves elképzeléseken alapulnak. Úgy tűnik. de azt megfogalmazzák. 2. hogy a fiúk szerint a nők milyennek képzelik el az ideális férfit. de a fiúk szerint nem is tartanak igényt a nők az ő hűségükre… Azt gondolom. és az udvariasság terén is. még nem sikerült teljesen leszoktatni őket erről a nemes tulajdonságukról az emancipáció nevében. nem feltételezik a fiúkról. hogy szellemi és lelki gazdagsága miatt érdemes igazán felnézni valakire. valamint a testi és a szellemilelki értékek aránya is hasonló. hogyan vélekednek ifjaink az ideálisról! Meglepő a párhuzamosság a lányok ideális férfi képe és a között. hogy a fiúk véleményét mintha kevésbé befolyásolnák a „világ” hamis sugallatai. hogy legyen! (Itt szoktam megemlíteni azt is. Ezzel feladják önmagukat. mindkettőnél a szellemi-lelki a hangsúlyosabb. és zárkózottakká. 87 .szendét. amit már csak a gyakorlatba kell beültetni! Bár a magyar férfiak szerintem egész jó helyen állnak az udvariasság kérdésében. ha nem is estek túlzásba ifjaink e téren. a család szerepét az életünkben: – A fiúk női ideálképében csupán egyetlen fiú említi csak az anyaságot. miért is lehet hasznos az e fajta szembesülés. még az ápoltság. Ugyanakkor. hogy a lányok mennyire fontosnak tartják azt. lelki társ). Ez talán azt is mutathatja. hiszen vannak olyan fiúk is szépszámmal. akik a vagány lányokat kedvelik jobban. ami talán a legnagyobb kihívást tartogatja számunkra. akik meghatározó fontosságúnak tartjuk a családot. A férfi erények közé nem sorolják a lányok. hogy a hűség. látva. Az is tanulságos. 4. illetve olyan kétes elvárásoknak szeretnének megfelelni. Nos. hogy az ideális férfi művelt és okos legyen. hogy a lányok szeretnek felnézni a társukra? Nos. A lányokra talán nagyobb nyomás nehezedik a világ. a lányoknál a magas férfi az ideál. hogy ahogy láthatjuk. a hűség igénye és erénye is nemtől független! 5. hogy nem tudnak megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Azt is tapasztalom. A fiatalok bizony gyakran esnek abba a hibába. hogy ez nekik is igényük lehet feléjük. A lényeg.

igaz. mint női „igényt” az apaságra. legyen szó barátságról. hogy a lányok közül is csak egy sorolja fel ezt. – A fiúk pedig egyáltalán nem említik.A családszerető. szerelemről. A fiataloknál ez az erény gyakran „elfelejtődik” a felsorolásnál. Mindig erősen hangsúlyozom a tanítványaimnak. 6. hogy ezek az adatok magukért beszélnek. Azt gondolom. E nélkül egyetlen emberi kapcsolatunk sem tud jól működni. óriási kihívás és feladat mindannyiunk számára. mennyire nagyon fontos a megbízhatóság. 88 . az a megbízhatóság erénye. csak egy-egy helyen szerepel. mint az ideális férfi értékét. örök érték. hogy valahogy visszacsempésszük mindezeket az erényeket a fiatalok értékrendjébe. és hajlok arra. Itt is sajnos. Amit végezetül szeretnék még megemlíteni. akik számára a család megőrzendő. és talán nem túloztam. és a többi ezzel szinonim fogalmak is hiányoznak a többiek ideális nő megfogalmazásából. amikor azt mondtam. de akár munkatársi kapcsolatról is. családalapításra való készséget. gyermek-szülő kapcsolatról. gyermekszerető. hogy nem véletlenül. házasságról.

hogy fiatalok egy csoportja felkért. hogyan kell tenniük. és nagyon lecsökken az esélye annak. ha nem. aztán egyre inkább egymásba gabalyodnak. Budapest „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze Így beszélek fiataloknak a párkapcsolatról Több mint 20 éve történt. mert célom annak elérése. az ő dolga. és végül „TOTTY”. hogy ki kivel házasodik össze. azokról a dolgokról. hogy egy kapcsolatot érdemes-e hosszú távra tervezni. szerelemről. Ha két fiatal nagyon nem való egymáshoz. hogy a „többi nem számít”! Nagyon is számít. nem? A többi nem számít. hogy a szeretet mindent legyő z. hogy az életünk párját ki kell választani. de az egész előadás a párválasztás elősegítésére irányul. hogy meghagyva az ellenkező vélemény lehetőségét. az a lényeg. hanem a gyerekeik is szenvednek. amit el is mondok. Ha érzik. házasságról. ahogyan akarja. hogy elgondolkodjanak a hallottakon. Egy idő után össze is házasodnak. az látszik rajtuk! Annyira. hogy átgondolják párkapcsolatukat. Van természetesen véleményem mindezekről. Magam hívő vagyok – ezt nem is titkolom semmilyen hallgatóság előtt sem. hogy rettentően szerelmesek egymásba. hogy szeressük egymást. tartsak előadást a párkapcsolatokról. mert sajnos ismerek olyan házasságokat. hogy miként kell egy párkapcsolatot vezetni. mit. Mindenki úgy teszi tönkre az életét. amely az előadás anyagát tartalmazza) tehát arról az egy dologról akarom meggyőzni a hallgatóságot. mert sajnos az egyáltalán nem igaz. hiszen a szeretet mindent legyőz!” Valóban az a lényeg. Tárgyalom a szexualitás témáját is. mert mielőtt a transzcendens összefüggések szóba jönnének. A „ha nem”-et úgy értem. Jön az ellenvetés: „Szeretjük egymást. Azóta is ezen a néven tartom az előadásaimat ott. sokkal jobb az esélye annak. Éppen azért vállalom az előadások megtartását. amikor egy fiú meg egy lány nagyon megszereti egymást. amelyek lángoló szerelemmel indultak.Varga Péter villamosmérnök. A „Spielhózni”-kon (és az azonos című könyvemben. a Zászlónk Újság főszerkesztője. Nem akarom meggyőzni a fiatalokat arról. hogy ha nem lenne szabad összeházasodniuk. Amitől természetesen nemcsak ők. a párválasztás komoly feladat. De minek? Az évek során egyre inkább azt tapasztalom. ha kell. mert igaz. Beszélek a férfi-nő kapcsolat „kellékeiről”. szexualitásról. de az előadásomban szigorúan a „józan paraszti ész” szintjén tárgyalom a témákat. hogy ilyenkor általában van is valaki. 89 . a különböző párkapcsolat-fajtákról. ez igaz. de ha valaki másként gondolja. azt a szeretet – legalábbis hosszabb távon – nem tudja legyőzni. bőven van mit józanul megfontolni. hogy a fiatalok higgyék el. De hiába. sokszor ösztönösen védekező állásba helyezkednek. Az utóbbi években csak 17 év felettieknek tartok előadást. aki figyelmezteti őket a várható nehézségekre. hogy valaki meg akarja mondani nekik. Ez a kifejezés azt jelenti. életüket. amelyek megfigyelése („kifürkészése”) segítheti annak eldöntését. de különben nagyon nem valók egymáshoz. egyáltalán nem mindegy. ahová meghívnak. A „Spielhózni” a „Totty-babám effektus” ellen akar hatni. nem is nagyon sikerülne –. De nagyon nem igaz. és néhány év után nagyon nehezen tudják megélni kapcsolatukat. Ami az ember „vérében van”. nem akarom megmondani nekik a „frankót” a szexualitással kapcsolatban sem. Az előadás – véletlenül – a „Spielhózni” nevet kapta. valósággal belezuhannak egymásba.

ami szintén nem kis feladat. amikor „húzósabb” a helyzet. üde. S a felnőtté válás közben férfivá vagy nővé is válni kell. A fiúk akár „igazi férfivá” is válhatnak. hogy egészen másfajta ember az. ugyanis egy férfi és egy nő. mit akar az életben. Tudja. Még az sem következik be. De a férfiasság egészen máshol kezdődik. hanem normális öntudattal vállalnia kell önmagát. és valóban nőként élnie. Férfivá pedig akkor válik egy fiú. ha éppen nehéz. aki nem. amikor a „férfiasságot” leginkább a szexuális teljesítőképességgel mérik. Ami nem azt jelenti. és nem a gerjedelmei. azért. de más jellegű. És akkor a lánynak nem kell izgulnia. Felnőtté is válni kell. A fiúknak pedig tudniuk kell. Sokat nem beszélek róla. tisztában van a feladataival. hogy a gyerekből ivarérett egyed lesz. aki egy pici babát a világra hozhat. Ennek lényege. Nem az éppen aktuális „nőideállal” kell összemérnie magát. szép és kívánatos”. észnél lennie (ami bizonyos helyzetekben tartósan nem is szokott sikerülni…).Nézzük a fontosabb témákat! A nő és a férfi A bevezetés után a férfi-nő kapcsolat két „kellékéről” beszélek: kell hozzá. Sajnos olyan légkörben élünk. hogy a nő a férfi számára egy csoda. mert nő. és embernek adhatnak életet. egy ragyogás. hogy semmi olyan nem fog történni a kapcsolatban. hogy csak a nők élhetnek át egy „csodát”: áldott állapotba kerülhetnek. mint sok fiút. hanem az. hogy a nőnek egyetlen igazi hivatása az anyaság. hogy a gyerekből felnőtt. Férfivá és nővé válni kell. amikor már kézben tudja tartani önmagát és életét. mert azt megteszik a fiúk. határozott értékrenddel és világnézettel bíró felnőtté váljék. hogy más a férfiasság. ami azt jelenti. görcsölnie. csak a lényegre hívom fel a figyelmet: a házasságkötéskor jön létre. mert biztos lehet abban. Még akkor is. A kapcsolat A kétszemélyes kapcsolat-fajták tárgyalását a házassággal szoktam kezdeni. azt Weöres Sándor egyik versével szoktam ábrázolni (Rongyszőnyeg-sorozat. mert a házasságkötés az egyetlen olyan esemény egy párkapcsolat életében. Amihez persze tanulni IS kell. kiegyensúlyozott. A férfiak ebből kimaradnak. különleges tünemény. és más a „kanság”. Az igazi férfit ugyanis a szíve és az esze irányítja (ebben a sorrendben!). ő egy csoda. De ezek az idő múlásával automatikusan nem állnak rendelkezésre. A biológiai érés csak annyit eredményez. Hogy mennyire az. amikor valóban teljes emberségükkel vállalják 90 . hogy abból a tényből kifolyólag. mert csak megtörtént. hogy harmonikus. hogy mellettük a lánynak semmilyen helyzetben sem kell „észnél lenni”. de azt igen. „friss. még akkor is. hanem igazából ez a gyerek „dolga”. Nem a tanulás tehát a gyerek dolga. A lányoknak ki kell alakítaniuk magukban a női öntudatot: minden lánynak tudomásul kell vennie. hogy nő. aki tetszik neki. A férfi és a nő ugyanis egészen külön világ. vers). és azokat végre is hajtja. harmatos. amit később bánni kellene. mint az. ha kialakítja magában a lovagiasság képességét: spontán módon megadja a tiszteletet a lánynak. Ettől még apának lenni is nagyszerű dolog. 143. Miért számít annyira az a „kis papír”? Azért. de igazából nem is akarták. Egy fiú akkor kezd férfivá válni. ivarérett egyed lesz. Nemcsak azzal a lánnyal kedves. de ez a fő folyamatnak csak alrendszere. Aminek alapja. hanem mindegyikkel.

Mert a szerelemnek – amint pl. ami éppen a házasságkötő teremben jelentkezik. Az erő pedig akkor is dolgozik az emberben. aki mellett az együttjárás szintjén döntök. beszélgetni. Legyen rá ideje és energiája. hiszen egyszerre csak egy emberrel lehet együtt járni (jó. 2. ha elválunk?”. annak látás-károsodása. ha komolyan gondoljuk. Legyen alkalmas versenyző. hogy „Miként lehet a nehézséget csökkenteni. valami. ha rossz az ötlet. mint az együttjárás. elveit. Először is be kell vallani. ami sok fiatal életéből hiányzik: valóban lesz társunk. hanem az. Tünetei alapján egyértelmű: aki szerelmes. Fontosnak tartom belátni. ha lehazudja magának. 3. lekezelni a hivatalos formát. Ha pedig hívőkről van szó. akkor valósul meg igazán az a nagyszerű dolog. Ha pedig így kötjük a házasságot. akárkibe. meg szörnyen veszélyes is. Tudni kell. akárki. aki hozzánk tartozik. a hasmenésnek – semmiféle „joga” nincsen. de attól az még érinti az embert. A másik fontos szempont. hogy felbonthatatlan. még akkor is. hitbeli. hogy ők már „járnak”. értelmi teljesítőképessége jelentősen lecsökken. A laza párkapcsolat nem valami erkölcsi lazaságot jelent. hogy azt egy életre szóló szeretet-szövetségnek gondolják. A szerelemről Erről a csodálatos érzésről tudni kell. Óriási támaszt. csak helyesen kell hozzáállni. A vírusos jelző arra utal. A fiatalok jó része nem vállalja ezt a fajta elkötelezettséget. hogy mind a ketten azt teszik. hogy semmilyen törvény nem írja elő. az van! Átalakítja az ember gondolkodását. csak hogy megkapja szerelme tárgyát. akármikor lehet szerelmes. hanem a kapcsolat szorosságára utal: nem kizárólagos. Minden egyéb fogadkozásból hiányzik legalább a társadalmi dimenzió. hogy „Ez a probléma olyan szörnyűe. Ha pedig valóban úgy kötik a házasságot. hogy komoly elkötelezettséget jelent. Ez utóbbi azt jelenti. közösségi dimenzió is. pszichésen jelent segítséget a házasság megéléséhez. vagy együtt élni vele?” Normál emberi szinten. Vagyis: már az együttjárás előtt kell kettesben lenni. és ezért rengetegen igen-igen magányosak. tekintve. hogy a szerelmes 91 . Amikor az anyakönyvvezető kijelenti: „Érvényesnek nyilvánítom ezt a házasságot!” – kicsi hazánknak egy új családja jön létre. Semmikor sem kell! Van idő! Egyáltalán akkor érdemes csak együtt járni valakivel. ami addig nem volt. emésztési zavarai. de az súlyos „dögség”.egymást. az értékrendet. mert elég hamar kiderül…). hogy „vírusos betegség jellegű” dolog. az oltár előtt kimondott igen-nél belép a döntésbe az egyházi. hány éves korban „kell” együtt járni. Ebből viszont az következik. Akkor is. ha teljesül három feltétel: 1. aki megfelel az ember elvárásainak az emberséget. hogy csak olyan valakivel érdemes együtt járni. Arra szolgál. hallás-károsodása. hogy megismerhessük egymást. Nincs amúgy semmi baj vele. Legyen hozzá kedve az embernek. hogy csak úgy szabad művelni. mielőtt döntenénk az egymás melletti elköteleződésről. megszüntetni. hogy valamennyire már ismerni kell azt. a viselkedés-kultúrát stb. és nem gondolja az egyikük. Ez egy újabb – még nem általános. Ez bizony alapvetően megváltoztatja a kapcsolat jellegét. Fontos szabály. biztonságot ad egy igazi társ az ember életében. ismerkedni. Lehet fitymálni. Hosszabban beszélek az együttjárásról. lehet többel is. pszichésen regrediál. de már több fiatal „pár” által megvalósított – kapcsolatfajta: a lazázás. ha néha vannak „kisebb” bajok vele. hogy nincs ellene védelem. akkor az esetleges nehézségek esetén nem az lesz a kérdés. és akihez mi tartozunk. alvászavarai vannak. de ereje. sorsokon. ha valaki szerelmes lett. Új minőség. átgázol életeken. hogy már mindenkinek jobb lesz.

Ki kell tehát „fürkészni”. át lehet vinni a szerelem tarka rétjéről a házasság konyhakertjébe a mindennapok patakján. ami a szerelemben van. amelyek a szerelem hatására következtek be. De a párkapcsolat nem a másik megnevelésének az eszköze. elmaradnak a „tornagyakorlatok” is. ahogy Nagy László írja: „Ki viszi át. akivel egy életen keresztül harmonikusan együtt tudnak élni. láthatunk a kedvesünkből egy 25–30 évvel idősebb példányt. Ideig-óráig valóban képes lehet valaki alapvető jellemzőin is változtatni. hogy mi van kedvesemben idegesítő. a nagy Ő az. hogy mire számíthatunk. hogy a házasságban a „gőz” kifúj. akkor nagyon veszélyes vállalkozásba kezd: megpróbálja megnevelni a másikat. de önmagában ez kevés. csak a „sóvárgás” szűnik meg. Azt is fontos tudni. hogy megfigyeljük. Fontos szempontokat adhat ahhoz. A „fürkészni” valók A legfontosabb. amikor csak az a téma. legalább úgy. Az igazi. Ahogy múlik az idő. hogy „sikerül”. hogy „Mi van veled? Hogyan érzed magad?” Ha az együttjárás során egy idő után sem tudnak oldódni egymás társaságában. ahogy van. csak fel kell készülni rá. aki belénk van zúgva. az mindenesetre nem jó jel. hogy a szerelem alapvetően átalakul a házasságban. nem mennek el sétálni egyet. egyben „igazi” is. Ha csak félig igaz lenne az a szöveg. Minden ember számára van valami idegesítő egy másik emberben. Függetlenül attól. amilyen. Ha nem lettek volna elvakulva. semmilyen érték nem vész el. ami neki a „vérében van”. nem tudnak az érzéseikről is beszélni. Ez nem tragédia. igazából csak a beszélgetés mentheti meg. Azzal. bár naponta kommunikál. de legalább a viselkedését. szokásaiban talál valami zavarót. hogy egyéniségük jellegéből adódóan hosszú távon nem lesznek képesek harmonikusan együtt élni. Szigorúan tilos megnevelni azt. Határozottan fürkészni kell – főleg ha valaki nagyon szerelmes –. (Hogyan lehet sóvárogni az után az ember után. A házasságot ugyanis az elszürküléstől. Sajnos sok házaspár évekig nem beszélget. a szerelmet a túlsó partra?” A szerelem „gőzös” állapota helyett egy nagyságrendekkel értékesebb helyzet áll elő: tényleg van társunk a házasságban. Ez – sajnos – független a fellángoló szerelemtől. viselkedésében. hogy a másiknak változnia kell (hiszen ő is jobb ember lesz úgy). hogy legalább egy idő után tudunk-e beszélgetni. amíg a szerelem gőze adja hozzá az energiát.állapotból nem következik. Mindig megbeszélik az ügyeket. hogy „Abba leszek szerelmes. Kire ütött a gyerek? Ha ezt megállapítjuk. mégis csak olyan lesz. A harmonikus házassághoz szükséges a normális szexuális élet. Tény ugyanis. ha megfigyeljük kedvesünk családját. hogy milyen ember valójában az. olyan. mert az a veszély fenyeget. mondjuk. de nem beszélnek érzéseikről. akibe „belezúgott” az ember. akivel az életemet össze akarom kötni. Mert olyan lesz. nem csak eljátsszuk. 92 . aki mellett minden reggel felébredünk az ágyban…?) De minden igazi értéket. Éppen a legnehezebb házasságok indultak a legnagyobb. hogy miket mond. belátták volna. hogy a szerelem „gőze” átalakítja az embert. tokkal-vonóval?” Mert ha valaki azt gondolja. és megszűnnek azok a módosulások. Ha pedig valaki a kedvesében. Amikor pedig a házasságban a gőz kifúj. akkor fel kell tenni a kérdést: „El tudom őt fogadni ezzel együtt? Jó nekem így. aki hozzám való”. olyan fajta. kölcsönös szerelemmel. akkor nem lenne szükség a „Spielhóznira”. amit ugyan nem kell nagyon „fürkészni”. hogy az. de a „siker” csak addig tart. fogában tartva.

mert elveszik tőlük a szexualitást. Vagy: A családi bevételből mennyit lehet elkölteni. Pl. mi nem bűn. ami jobb. körülmények között. jó. és számtalan hasonló témáról. Ez szintén nem tragédia. hogy a házasság szempontjából alapvetően fontos kérdések szóba sem kerülnek az együttjárás során. ahogy múlik az idő. mint a kutya. Ha pedig az ember csak „üzekszik”. A szexualitásról Még inkább. Ezt lehet csinálni. de minek? Még egy vallástalan szexológus is azt írja. pl. viselkedési módok milyen „sávokban” mozognak alaphelyzetben kedvesünknél. hogy a különböző tevékenységek. ami a betűk kisebb átrendezésével láthatóvá is válik: az a parázna. csak fel kell készülni rá. Sokak számára „kötelező” gyakorlatok bizonyos helyzetekben. egyre „olyanabb” lesz. mi bűn. és mennyit kell félretenni. Más szóval: azt kell megtanulni 93 . hiszen azt meg sem tudom mondani. ahol az asszony kap meg minden bevételt. Ki kell fürkészni. a reklámok. A hülyeség nem öröklődik! De az egyéniség struktúrája igen. illetve szűkíti a sávokat. Természetesen nem következik mindebből. hogy a férfi osztja be. mint eddig. a tudatosságtól. Hát már ez jobb? És sokszor a különböző szexuális események tényleg alig jelentenek valamit emberileg.: Ki kezelje a pénzt? Van olyan család. képes havonta 2–3 komolyzenei koncertet is végigülni. hogy az embernek magának nem jó. mi hogyan fogjuk csinálni.amilyen. hogy tudjuk. hiányérzete támad. Azt hangsúlyozom. ha évente egyszer rá lehet venni… Sokszor előfordul. aki szándéka szerint igazából csak „párzana”. hogy a mai fiatalokat sajnálom. és akkor még kap (ha van). de amikor a gőz kifúj. Ha viszont az ember csak ösztönei késztetése alapján cselekszik. Vérünkbe ivódnak a családi szokások. amikor mindenhonnan az áramlik. de ha a gőz kifúj. akárhogy is bizonygatja. utána kutyául is érzi magát. Sajnos olyan világban élünk. Nem beszélek arról. és valami olcsó bóvlit kapnak helyette. hogy milyen jó volt. Van olyan. Ezért mondom. ami benne van a lelkemben. beülni egy kényelmes fotelba és végignézni egy brazil szerelmes filmsorozatot. sőt. hanem jellegét tekintve)? A szóban benne van a jelentése. akinek egyéniségét a gyerek örökölte. mert mind a két fél számára egyértelmű a dolog. az élet különböző területeihez való hozzáállás is. életében valami nagy hülyeséget követett el. Az emberi szexualitás lényege: meg kell tanulni kifejezni a testemmel azt. Mert a szerelem-gőz tágítja. Egyszerű példa. visszaáll a normál állapot. hogy az emberi szexualitás több mint az ösztön. Az erkölcsi megítélés rengeteg dologtól függ. Ha egy alapvetően botfülű fiú elég szerelmes. aztán ha elfogy szól. annak kultúrája van (kellene lennie). hogy a szexualitás alapvetően az élvezet kategóriájába sorolandó. Az egyik ilyen volt: jobb a szexnél fogni két nagy zacskó chipps-et. hogy kellene még. és „élvezeti cikket” csinál belőle. arra biztatják a fiatalokat. hogy mi van utána! Ki a parázna (nem a bűn értelmében. annyira fejezem ezt ki testemmel is. szigorúan a józanész határain belül beszélek a témáról. a feleség meg kap egy bizonyos összeget a háztartás vezetéséhez. vagyis az elkötelezettséget. Lányoknak szóló újságban olvastam egy „30 dolog. ha megbontja alapvető egységét: ha leválasztja testét embersége egészéről. Csak erről nem beszélnek a filmek. mint a szex” című cikket. Tudatosan beszélni kell ezekről. és beosztja. mert „akármi előadódik”. Amennyire a tiéd vagyok emberileg. hogy az a szülő. a körülményektől stb. akkor a gyerek is el fog követni hasonlót.

akaratlanul is annyira felkavarhatja a társát. Röviden. mert valahogy el kell terelni a figyelmet a lelkünkben jelentkező zavarodottságról.kifejezni. akkor utána „fényes lesz a lelkünk”. hogy megbántottuk a Jóistent. hogy egy kapcsolat mindig csak annyira elkötelezett. hogy „Élvezkedni lehet. a körülmények megítéléséhez indoklás nélkül. hogy milyen gyönyörű volt (vallásos változat: lehet. három feltételnek kell meglennie minden eseménynél. Hiszen egészen nyilvánvaló. hogy mennyire szeretlek. azt egy kézfogás. hogy történjék. hogy nem csak testi jó érzéseink vannak (a maguk szintjén ezekkel semmi baj sincs). Ha ugyanis valóban a szerelmünk hajlott pl. csak ülünk csendben. hogy mit miért lehet – sőt esetenként kell – tenni. Ez pedig nem jó neki. Ezek érzések. amennyire a kevésbé elkötelezett fél szerint az. amikor éppen megkívánja. legfeljebb „szolgáltatást nyújtani”. hogy erkölcstelen disznók azok. amit jónak lát. meg tudják azt magyarázni. Ez utóbbi is előfordul. hanem az egész ember örül. Hangsúlyozva. hogy nem akarok senkit sem lebeszélni semmiről. Csak azt 94 . akkor nem állati módon éli a szexuális életét. de azért gyönyörű volt ugye?!). keserű szájíz (szó szerint vagy képletesen). Az érett meg a szerelemre. Igazi örömöt adóan kell. Magam úgy gondolom. aki szét tudja magában választani a „szeretlek”-et és a „kívánlak”-ot. hogy mi volt köztük régebben. Függetlenül attól. egy csók lelkileg is érinti. hogy az a jó. és gyönyörű az élet. akinek pl. hogy a fiataloknak senki sem tanítja meg. Van. Az „igazi öröm” azt jelenti. A házasság előtti nemi élet kérdését is tárgyalom. Ha ugyanis közben izgulni kell bármi miatt is. aki tudja szeretni a kedvesét akkor is. hogy ha valaki valamit aktuálisan nem akar. mint az enyém. akkor azt szigorúan tilos mégis elvárni tőle. Ez a feltétel azt jelenti. egy csók nem egy nagy dolog. nincs is baj vele. Nem szándékos hazugság tehát az. Ha pedig élveztük egymást. még akkor is ha éppen teljesen „odavan” érte. Ha az ember csupán testi vágyai alapján cselekszik. egyénenként nagyon változó üzenetet hordozhatnak. ami szabadon és akarva történik. hogy éppen mennyire kívánlak. Félelem és görcsök nélkül kell. 2. hanem embertelen módon. akinek kevesebbet jelent. szenvedés oka az. akkor mire jó az egész? Ezzel kapcsolatban fontos tudni. mi „szokott történni” adott idő után a kapcsolatokban. akinek többet. ami utána kiderül. vagy csak élvezkedtünk. egy csókba. csak nem szabad összekeverni a dolgokat. Ilyenkor szokás mondogatni. mint amennyire kívánja. akkor utána belül szürkeség lesz. Akinek még emberileg is jelent valamit a szexualitás. Az igazi szerető pedig az. ez az. és tudja jobban szeretni. Nem gondolom. és nem azt. akik mégis lefekszenek előtte. 1. hogy most tőle nem lenne őszinte a dolog. akkor a másiknak képesnek kell lennie leállítani magát. és a fiataloknak úgyis ügyesebb a lelkiismerete. „Parancsra” nem lehet szeretni. Ha viszont az. Hogy valóban igazi örömben volt-e részünk. ezért elég hamar ráveszi társát egy ilyen „akcióra”. Csak az lehet szeretet-kifejezés. 3. amiket nem igazán lehet indokolni. tömören. úgyis mindenki teszi azt. hogy ne váljék embertelenné a szexualitás. kiad magából valamit. aminek szerinte igazából még nincs meg az alapja a kapcsolatunkban. de az hülyeség!” Sok felesleges félreértés. mint amilyen az valójában. egyszerűen arról van szó. ha egy fiú meg egy lány az első nemi aktussal megvárja a házasságkötést. ha valaki úgy érzi. hogy az egész kapcsolatot attól fogva sokkal komolyabbnak fogja gondolni. hogy a különböző testi gesztusok. ha társunkat olyan élményhez juttatjuk. hogy történjék. van. Ahhoz. hogy mindenkinek joga van a saját feszélyezettségéhez.

Célszerűen még a bemutatkozás előtt. hogy 120 km/óra sebességgel be tudja-e venni az adott kanyart. hogy a fiatalok talán elhiszik. amiket kívánunk. „Nagy baj lenne. ha már össze leszünk házasodva. amivel gyakorlatilag mindent „kipróbált”. Csak nem elég súlyos. 2. hogy jó lenne kipróbálni az autójával. mégsem lehet. akkor nyilvánvalóan ezzel kellene kezdeni minden kapcsolatot. hogy: „Miért kell lefeküdni előtte?”. de én elsősorban tőlük várnám. tény. ha meg tudják várni. legkésőbb a csókolózásnál kiderül. a koporsó stb. ha az egésznek úgysincs semmi értelme. hogy szerintem jó. Csak azok általában hallgatnak róla. „Ma már mindenki ezt csinálja. hogy valaki beöltözik abba a ruhába. El lehet játszani. hogy milyen lesz a ruha. ha majd meg lesz halva. Ha csak egy pár lenne. aki megvárja a házasságkötést. érezheti úgy az ember. ha végrehajtunk egy nemi aktust. egy éve házas párral. Másrészt. Bizony vannak az életben dolgok. működött is minden rendesen. Lehet próbálni a közös életet. hogy környezetükben szinte mindenki teszi. aminek vállalásához az igazi alapkérdés megválaszolására lenne szükség. hogy szexuálisan nem illünk össze. amiben majd eltemetik. hogy a szexuális harmónia lehetőségéről csak úgy lehet meggyőződni.” Az érv jó. pedig alaposan kipróbálták. ha igaz lenne. nemi életet. igaz. Ezért az érv emberileg súlyos lehet.. hiszen azt látják a fiatalok. az előadás előtt – természetesen név nélkül – írásban kérve tőlük az indoklást. sőt még le is engedtetheti magát leendő sírgödrébe. csak éppen utána mégsem. mert „tök ciki”. hogy testileg képesek vagyunk-e egymást „tűzbe hozni”. A fő problémám egyébként gyakorlati. amit ez az érv feltételez. A házasságot annyira lehet kipróbálni. Nem értem ugyanis – elnézést kérek a fiúktól. hogy tényleg nem „megdumálni” akarom őket… Akármit beszéljünk azonban. legfeljebb egyszer teheti meg… 3. Elméleti megfontolások és egy gyakorlati probléma miatt gondolkodom így. ami halála után lesz. hogy mindenki csinálja. hogy „Már miért kellene megvárni a házasságkötést?”. hogy a házasságkötéskor alapvetően változik meg a kapcsolat jellege. akik előtte egy évig éltek „próbaházasságban”. csak éppen a lényeget nem. de még a nemi élet sem. Pl. a fogmosást ugyanabban a fürdőszobában. Ez az érv annyira semmitmondó első hallásra. Erre a kérdésemre több száz választ gyűjtöttem össze az évek során. ehhez tartozik testünk teljes odaadása is. szeretnénk kipróbálni. ez már természetes”. És bizony nem egy párról tudok csak én. már nem igaz. Minek feleslegesen terhelni agyunkat nevek megjegyzésével. de nem lehet kipróbálni egyiket sem. Az elméleti szempontokból gyakran csak a legegyszerűbbet szoktam felhozni: csak a házasságkötéskor vállaljuk egymást teljes emberségünkkel. Ezért elvileg lehetetlen a „próbaházasság”. Az érv értéke: 0 (zérus). a bevásárlást. „Mert olyan jó! Egy idő után már szeretnénk egymást teljesen megismerni stb. Először is. A házasság előtti nemi élet ugyanis egy szörnyű kockázattal jár együtt.mondom. akár még a koporsóját is megcsináltathatja előre. hogy egy fiú hogyan képes lefeküdni azzal a lánnyal. Sajnos találkoztam olyan fiatal. és kívánjuk. A rengeteg vélemény három kategóriába sorolható: 1. Nem az ugyanis a kérdés. bele is fekhet. hanem az. Ugyanis nem igaz. a főzést. ráadásul minden lelkiismeret furdalás nélkül. megvan-e az összhang testi vonalon. akit később élete párjának szeretne. mert veszélyes.” Az érv értéke: röhejes. Tényleg jó. akik megvárják. de ha tényleg kipróbálja. Mert ha a szexuális harmóniára nincs esély. akkor 95 . hogy milyen lesz. hogy az „izgalmas” helyzetükben is eszüknél legyenek –. ha a házasságkötés után derülne ki. mint a halált.

De addig? Amit tehát nem értek: hogyan van bőr a képén egy fiúnak kitenni azt a nőt. De azért azt az emberek többsége érzi. Ha ezt elérjük. Az ifjú pár élete első igazán nagy élményét nyújtja egymásnak a menstruáció előtt három nappal. vagy akár csak izgulásnak azért. Nem a terhesség a kockázat. szerelmünk gyümölcse. cselekedettel. beszélve velük – legalábbis én így tapasztaltam – egyet tehetünk igazán: kérdéseket tenni fel nekik. Zászlónk Stúdió. Mennyi a teherbe esés kockázata? Csak a „védekezés” módjától függ. és nem jön meg a vérzés. hogy ez így mégis csak furcsa lenne… A szörnyű kockázat pedig micsoda? Azon alapul. szóval. mert annyira kívánják a testi kapcsolatot? Ezt lehet? Befejezés Módszertani megjegyzéssel zárom itt a Spielhózni igen vázlatos ismertetését. hogy rögtön orvoshoz szalad. Aztán ők majd válaszolnak gondolattal. hogy egy nemi aktus során a lány teherbe eshet. úgyhogy semmi gond. csak nagyon veszélyes. Igen ám. akit élete társának képzel el. mert minden bizonnyal késik. Az előző bekezdés végén két kérdést tettem fel. talán nem fáradozunk hiába. Akkor megkönnyebbül. 2002. Aztán 4 nap késéssel megjön. Nem véletlenül. szó nincs „áldott állapotról”. Most mi van? Késik. hogy kérdések merüljenek fel bennük. ráadásul védekeznek is. 96 . hogy a szerelem gyönyörű dolog. ezért nem röhögtetheti ki magát azzal. mert védekezni kell közben…) Megfelelő védekezéssel a terhesség valószínűsége gyakorlatilag nullára redukálható. egy esetleges rettegésnek. addig az bizony teher. aki ellen foggal-körömmel védekezni kell? A kicsi baba. A kockázat ettől még fennáll. Budapest. Ki az a rém. Ugye? Szakirodalom Varga P. csak azon alapul. illetve arra késztetni őket. A fiatalok 13–14 éves korban megtanulják a szexuális „felvilágosító” órán. A fiatalokkal foglalkozva.tényleg semmi értelme az egésznek. de ha mégis… A lány szemében ilyenkor jeges rémület látszik. gyakorlatilag tehetetlen. mert akkor aztán végképp úgysem történhet semmi. Amíg ugyanis nincs meg a házasságkötés.: Spielhózni. még ha költőit is. (Jó kis szó: mikor védekezik az ember? Amikor támadják. Na jó. de eltelik a három nap.

már az sem ritka. s a társadalom számára is fontos remény. csoportokkal foglalkozunk. a szerelem. elsősorban pedagógiáját és szellemiségét felvillantani. önmagunkká-levésünk bázisát. de szakemberként és magánemberként is. hogy a család válságban van. Hétköznapi munkánkban családokkal. észrevehetjük. ha a „Való Világon” nevelkedett kicsinyek ágyjelenetet játszanak az oviban. hittanár. akárhány éve élünk házasságban. úgy tűnik. hogy amit „Samu bácsi”1 mond. De hogyan? Első saját próbálkozásunk a tanultak továbbadására megerősített minket abban. azt érdemes továbbadni.Szászi Balázs pedagógus. 97 . hogy a tudás igazi megértéssé legyen (az észből a szívbe!). együttjárásról és a barátságról Akárhány évesek vagyunk. A környezetrő l Tabutéma a szexualitás? Lehet. amiről nemigen beszélhetünk. E rövid kísérletben szeretnénk a tréning történetét. tudatos életté váljon. s ez a téma az életet adó család. de mivel pornó lett belőle. mindig megmozgató kérdés marad. Hallgatás nincs. Szeged „Társ-suli” – egy program a szerelemről. A Társ-suli tehát egy program. s a Spielhóznit hallgatva – próbálva megérteni. Mi 20 éve vagyunk házasok és öt gyermekünk van: kamasztól a kisiskolásig. Pedig csak a társadalom van válságban. fejlesztésében trénerként és kiképzőként mindketten részt veszünk. Ezzel együtt azt is látjuk. azaz tréningformába öltöztetve adjuk tovább mindezt a fontos és jól artikulált tanítást. aminek kidolgozásában. 1988-ban született meg az ötlet és az elhatározás. Rövid elméleti bevezetők. a Spielhózni szerzőjének művészneve. a tapasztalatok és az elhangzott előadások együttes feldolgozása rendszerezi. s mélyíti el a kapcsolataikról. de igazi párbeszéd sincs! Ha jobban figyelünk. főleg párkapcsolataikról meglévő tudásukat. keresztény szellemiségű vezetőkkel. Őt. ehhez kapcsolódó élményszintű gyakorlati feladatok. pszichodráma asszisztensek. hogy gyakorlatorientáltan. ez folyik a filmekből. A krízis kezelése elindulhat a családokon keresztül is! Tudjuk. az újságos standról. hogy féltjük ezt a sejtecskét: létezésünk. s a család magán viseli annak minden jegyét. az ma is a vágyott jó. kiegészíti. magunkévá tenni tanítását – döntöttük el. Az. A család. A TS születését Varga Péternek köszönhetjük. és Szásziné Fehérváry Anikó pedagógus. amely a kamaszok érdeklődésének és fejlődési törvényszerűségeinek figyelembevételével a párválasztás témáját dolgozza fel tréning formájában. A Társ-suli (TS) programról szeretnénk rövid ízelítőt adni. a krízis nem csak felfordulást jelent. hogy mégiscsak van valami. majd tovább cselekedetbe menjen. a párkapcsolat örök téma. mentálhigiénés szakember. 1 Varga Péter. az óriásplakátokról. nyugalmunk. kimeríthetetlen témahordozóként nagy kíváncsisággal és tisztelettel tekintünk a „család”-ra és a „párkapcsolat”-ra. hogy a sok szép és nemes gondolat gyakran nem elég.

utódaikat a jövő felé segítve. ezzel tágítsuk az ő világról. felszínes jelzésnek bedőlni. hogy kiüresítette önmagát és vállalta az emberlét minden kihívását” A program lelkiségét a JOC mozgalom alapítójától. hisz ez a belépő a közös munkához. s a múlt homályába kell elsüllyeszteni. amikor az a fiataloknak fontos és nem akkor. Az elődök példái nem elégségesek. „Krisztus úgy szerette a világot. hogy nemcsak a munkásfiatalok. Személyes meggyő ződésünk azonban az. nem okvetlen útbaigazítóak arra vonatkozólag. hanem általában nincsenek fiatalok a templomokban. A fiatalok igenis nagyon-nagyon várják azt. Ez a tanítás mozgalom szintjén abban kristályosodott ki: nem az a kérdés. egy elevenítő fordulatra… s valóban sok minden változás után kiált! Felgyorsult társadalomban élünk. Joseph Cardijntól vesszük. a hit igazságairól és ezt adjuk át a 98 . amikor nekünk az. hogy mi „tanítók”. álláspontját. le kell söpörni. hogy nincsenek a munkásfiatalok a templomokban. s talán egy kis túlzással azt is mondhatjuk. Már csak az a kérdés: el tudunk-e indulni. Ezt sugallhatja „médiaszabta” képzeletük. a szeretet és gonoszság harcában lezajló formájának. hogy nem szabad ennek az első. Már akkor azt tapasztalta. hogy nincsenek. Isten nem várta el a világtól. meghatározzuk nézőpontunkat. így a párválasztásban sem. hanem szeretetből emberré lett. elevennek maradni. Ma a szülők. Ő munkásfiatalokkal kezdett foglalkozni mint fiatal pap az 1920-as években. s magukról alkotott nézetüket.” A kérdésekről tehát ott és akkor kell beszélni. amit az egyház helyi. el kell hallgatni. rengeteg energiát és pénzt áldoznak a pályaválasztásra. vagy egyetemes vezetői éppen akkor aktuálisan fontosnak tartanak. Ez az idő iszonyatosan aránytalan az életben legalább annyira fontos párválasztásra szánt idővel és energiával szemben. hogy tulajdonképpen „linkre” veszik a dolgot. hogy mindaz. hogy azért nincsenek ott a fiatalok a templomokban. Ha figyelmesen hallgatjuk a megtestesülésről szóló tanítást. Ez nem jelenti azt.hanem lehetőséget a változásra. kiszolgáltatva magát az emberi sors. hanem azt. és akkor fognak ott ülni a padokban. ami számunkra fontos és érték. hogy megjavuljon. vagy eljátsszák. meghallhatjuk belőle az idevonatkozó tartalmakat. s úgy tesznek. megújulva kell jelen lenni. előbb járók mit tudunk már a világról. hogy egészen konkrétan és határozottan leszúrjuk a magunk útjelzőit. hogy egy új módon és nyelven kell megszólalni. Amikor fiatalokkal találkozunk. hogy hogyan kell ma a túlpörgött újdonságok után loholó hektikus világban egy párkapcsolatban egészségesen. Cardijn gondolata az volt: „akkor fognak a fiatalok visszajönni. ahhoz hogy Jézussal találkozhasson. Cardijn – aki elsők között kezdett pap létére szociológiát tanulni – vizsgálatainak eredményeként arra jött rá. normális gondolkodással létezni. hogy a maga erejéből. hogyha az ő kérdéseikről fognak ott beszélni. Ma is ezt tapasztaljuk. mintha nem lehetne ebben újat mondani nekik. hanem arról. vagy egy kis rávezetéssel kijavítsa a hibáit. az első tapasztalat mindig az. ahol a fiatalok nem kapnak megnyugtató és elégséges mintákat az élet legtöbb területén az előző generációktól. hogy ők már mindent tudnak. mert ott nem az ő – mármint a fiatalok – kérdéseiről szól a tanítás. s idáig jutni a párbeszédben. Lelkiségi alapok.

hogyan is viselkedünk. Tahi. teremtettségüknél fogva. Ehhez nagy segítség a fiatalok akcióéhsége. Kurt Levin: Német származású pszichoterapeuta aki az 1940-es évektől az USA-ban megalkotója volt egy új szociálterápiás irányzatnak. 99 2 . elméletében a visszajelzések kapcsán ezt így fogalmazta meg: „… ha megmondjuk egymásnak. ami a számunkra és a környezet számára is jó. mit vagy hogyan tegyünk. Tehát nem egyszerűen importáljuk a tudást. idősebbeknek az a feladatunk: fedezzük föl a fiatalokkal kapcsolatba kerülve. amiről maga az egyház Jézus nyomán tanít. a csoportdinamika atyja. lehetőséget kapunk arra. mielőtt mi bármit is mutatnánk nekik. Levin2. Ha ezt tudjuk segíteni fölfedezni. hogy bármi különöset tettek volna. úgy alakítsuk viselkedésünket. hanem együtt nézzük és figyeljük az életüket. ennek a két elvnek a szellemében igyekszünk szeretetteljes és védett teret biztosítani. hanem mint vezetőknek.”3 A tréningeken mint kísérők. ha azt mondjuk meg. már akkor is jó és helyes dolgokat is tudnak tenni. ahol a fiatalok nem felelőtlenül. Együtt fedezni fel velük a bennük lévő szépet és jót. azzal általában nem jutunk előbbre. ha segítünk meglátni. még azelőtt. a csoportdinamikának. de viszonylag kockázatmentes térben próbálhatnak ki új szerepeket. milyen a hatása viselkedésünknek a csoport többi tagjára. ami már ott és akkor jelen van életükben. K. mi szép és jó van bennük már eleve.lehető legjobban az utánunk jövőknek. akkor elindul az a fajta gondolkodás az életről. 3 Carl Sattenhoffer: Gruppen Dynamics Seminar. hogy megváltozzunk. és együtt ismerjük fel: ők anélkül. hogyan hat a másik rám a csoportban. Azzal viszont.

d) Csak magára hasonlít. melyik szülő jére hasonlít inkább az egyénisége? a) Igen b) Mind a kettőre hasonlít. Teszt! Ráhangoló teszt a szerelemről Ez is. Nem kell komolyan venni. akkor lesz. mikor kapott utoljára pulcsit? a) 1–2 hét pontossággal tudom. b) Megfésülködöm. mit csinálsz előtte? a) Megfürdöm. Ha még nincs. d) Nincs is pulcsija. de arra talán jó. és azt hordja. c) Nem d) A Bécsi Szimfonikusok 5. 2. Tudod-e. Tudod-e. Milyen színű a szeme? a) Kék b) Barna c) Zöld. 4. b) 1–2 hét pontossággal meg tudom mondani. c) Nem tudom. d) Kopasz a Drága 3. c) Fogalmam sincs. kb. Amíg a randevúra mész. amióta ismerem. ha találkozunk? Miről beszélgessünk? c) Az éppen aktuális napi problémákon. nagy ökörség. d) Nem tudom. Tudod-e. hogy ne találjon bennem semmi rosszat? b) Mit fogok mondani. c) Nem csinálok semmi különöset. Ha Vele találkozol. igyekszem a legjobban kinézni. d) Megnézem a „Barátok közt” legújabb epizódját 6. nincs is neki ilyen. mint minden ilyen teszt. min gondolkodsz? a) Mit csináljak. kékesszürke stb. 100 . szürke. melyik a kedvenc zenekara? a) Igen b) Azt hiszem.) 1.Akcióéhség Ráhangolódás a tréningre. egyformán. b) 1–2 hónap pontossággal tudom. d) Olyankor annyira izgulok. hogy elgondolkozz a nagy Ő-vel kapcsolatban (Ha van ilyen. vagy van egy. mikor vágatta le utoljára a haját (vagy mikor volt utoljára fodrásznál)? a) (Majdnem) napra pontosan. c) Nem is jár fodrászhoz. hogy nem jut semmi az eszembe… 7. Tudod-e.

c) Még jó. hogy tudom! b) Még nem mondta meg. hagyjanak békén. b) Néha-néha eszembe jut. milyen filmet nézzetek meg a moziban? a) Ő javasolja. Mit érzel. szóval tök jó. akinek éppen jó ötlete van. Tudod-e. c) Talán még örülnék is neki: legalább mást is megismer. ha bánatos? a) Megpróbálom megtudni szomorúságának okát. c) Én javaslom. 10. hol én. b) Nem rontom el a kedvét. ha megfogja a kezed? a) Valami bizsergésfélét vagy ilyesmit. Mit csinálsz. hogy hagynám: legalább így tényleg választhatok. Mit csinálsz. Keanu Reeves-t/Britney Speers-t nem dobnám ki az ágyamból… 101 . hogy eltereljem a figyelmét a bajáról. c) Nincs soha túl jó kedve. c) Nincs olyan étel. d) Hááát. hogy más fiúval/lánnyal is próbálkozik? a) Azt hiszem. de megpróbálom normális mederben tartani a bohóckodást. 11. ha engem választ. hogy nem is lenne rossz ötlet. de közösen egyezünk meg. d) A lecsó. Milyen gyakran gondolsz arra. 9. eléggé megviselne. hogy tudjak rajta segíteni. hogy jobb kedvre derítsem. Na és? d) Még soha nem fogtuk meg egymás kezét. b) Próbálkozni. 12. d) Velem még sosem volt bánatos. elég gyakran. bohóckodni. ha megtudnád. d) Már megvettem a gyűrűket… 13. amit különösen szeret. b) Nem örülnék. hogy Ő lesz (lehetne) a házastársad? a) Hát. na… b) Azt érzem. d) Én is elkezdenék másfelé kacsintgatni… 15. azt lehet. és így értékesebb lesz. mit szeret a legjobban. b) Hol Ő. b) Elkezdek poénkodni. d) Még nem is voltunk moziban. c) Ha megfogta. hát megfogta.8. hogy összetartozunk. Mit szólnál hozzá. ha túl jó kedve van? a) Vele örülök. de közösen egyezünk meg. mi a kedvenc étele? a) Naná. d) Ilyenkor mindig az emelt szintű érettségire terelem a szót. de hát van ilyen. Mit szólnál hozzá. 14. Általában ki dönti el. c) Ez még eszembe sem jutott. ha más fiú/lány próbálkozna nálad? a) Én már választottam. c) Közömbös témákról kezdek el beszélgetni.

egészen normális a kapcsolatotok. c) Közöttünk teljes az összhang. szerelem. Ne élj vissza vele! Samu bácsi 102 . néha nem. de azért néha észnél is kell lenni. hogy Ő alighanem eléggé beléd van zúgva. Az rendben van. hogy azt higgye. Add össze. és oszd el az értékelhető válaszok számával. általában ráér-e? a) Nem mindig. hány is az óra. hogy piszkosul szerelmes vagy. mit mondjak: az az érzésem. Ilyenkor valamelyikünk enged. d) Már együtt is lakunk. Ebből még lehet valami! Persze azért észnél kell lenni. Hagyom. d) Úgyis mindig nekem van igazam! 17. meg nem kell annyira elkényeztetni a versenyzőt. c) Inkább Ő szokott engem hívni. kérdést. hogy feladod az egyéniséged. de talán nagy hülyeséget nem fogtok csinálni. Ha találkozni akarsz Vele. ha valamiben nem értetek egyet? a) Jobb a békesség. Talán még annak is fennáll a veszélye. neki van igaza. 4 vagy annál nagyobb: Hát. Értékelés: Az 1. minden b 3 pont és minden c 5 pontot számít. Valószínűleg nincs semmi bajod a kapcsolattal. így megkapod. Olyan nincs. mert sok a dolga. és ahol d-t választottál. azaz vedd a matematikai átlagot (számtani közép). b) Néha veszekszünk. sőt egészen kellemes is lehet. Na jó. Mi van. de azért mindketten tudjátok. hogy túlságosan belebonyolódtál ebbe a kapcsolatba.16. hogy valamiben nem értünk egyet. nem vagy valami túlságosan szerelmes. Megvan a kellő vonzódás. nehogy kihasználjon! 2 és 4 között: Azt hiszem. Fel szeretném hívni a figyelmedet arra. Ezeknél minden a válasz 1 pont. b) Általában ráér. nem kell figyelembe venni. Vigyázz. hány értékelhető válaszod maradt. 2 vagy annál kisebb: Azt kell mondjam.

normák mentén haladnak. Vágy és félelem. akik egészen más minőségű kapcsolatok voltak – a szüleivel. hisz ahol biztonságos. s újak után nézni. Erre a készségre – akcióéhségre – épül a tréning. hisz egészen idáig – talán a testvérein és a barátain kívül. Sokkal hamarabb megmutatják azt. csak avval. a valódi intimitást adó párkapcsolat kialakítása. A tréningen tudatosan építünk a szülőktől való leválás. lelkük megmozduljon. láthatjuk. szexualitás az autonómia. tartásából láthatjuk. s a partnerré válás erőire. hogy ki lesz ő. nevelőivel. amivel a csoport önmagában már szankcionálja azokat a dolgokat. táncot. szexualitás kérdéseiben a kamaszok. a függetlenedés. hanem a szívüket is próbáljuk megindítani. Ebben nagyon nehéz és fárasztó folytonosan eligazodni. vagy inkább ellenkezőleg. hogyha nemcsak tanulnivalót kapnak. és az önálló identitás megtalálása. A serdülőkor igazi feladata tehát a szülőkről való leválás. és – a hasukra is gondolva – tudatosan büfét is tartalmaz. arra a tudásunkra. és ki lesz őneki a jövendőbelije! Ez köti le szellemi és lelki energiáinak többségét. Vagyis valahogy a szülőkről le kell válni. újra kell értékelni a szülői házat. azon túl. ahogy a valós teljesítményben még igen terméketlen serdülők sóhajtoznak. de az akkor még kamasz csodálatos érzékenységgel fogalmazott. gondolatokat béklyók közt tartani” Eredet. A párválasztás.A tréning a kamaszoknak a végtelen akcióéhségére épít. amiket nem akarunk. jó vezető van. nem is foglalkozik mással. már nemigen terep számukra az otthon. Félelemmel. Nyilvánvaló. s más. nem költő. Hogy ki hol áll ebben a folyamatban. azokat a szerepeket. Hisz el kell hagyni az addig biztonságot adó kapcsolati megoldásokat. 103 . A fiúból azóta APEH-ellenőr lett. Ugyanakkor a csoport egy olyan gyakorló terep a serdülő számára. hogy a serdülőben kialakuljon. Életkori feladatleltár Ha ismerünk közelről egy serdülőt. hogy folyamatosan példát kapnak otthonról. kifejezik másféle módokon. valódi intimitást adó párkapcsolatot létesíteni. illetve azok értékközvetítő voltára. tettekkel kifejezni azt. azaz az egész embert megmozgatjuk! Ezért a program mozgásos feladatokat. Ők szeretik inkább akciókkal. és ezzel a lelküket és a testüket is. hogy a fiatalok nagyon hálásak azért. Így identitáskeresésének jól védett tere lehet. és nagyon fontos értékközvetítő a serdülőknek ebben az időszakban. hogy e kérdésekben leginkább nem a szülőktől fognak tanácsot kérni. egy jó tanár nagyon-nagyon fontos példakép lehet. tanáraival alá-fölérendelt kapcsolatokban élte meg és kereste eddig saját személyiségét. üvegtestű nőt sárban ölelni. azaz a játékosságukra. szabadon kipróbálhatja a határait. Ez nem könnyű . s a gyász érzésével terhes ez az időszak. Így hát egy jó vezető. teljesen feketére mosnak. hogy igazából szinte ahogy lélegzetvételhez jut. Gyakran a szavaikkal túlidealizálnak helyzeteket. ami bennük van. Egyre inkább nyitottabbá válnak a külső példaképekre. amiket éppen most tanul. kézműves és más kreatív foglalkozásokat. hogy valóban az egész testük. Egy kamasz fiú verse had érzékeltesse ezt: „Friss forrás vizébe iszapot dobni. ahol szabadon kísérletezhet. olyan értékek. valóságra utaló tartalmakat felfedni. azt sokszor már az öltözködéséből.

Ugyanígy egyértelmű az AIDS-prevenciós jelleg is. hogy férfiak és nők vagyunk. A máshonnan. hogy majd a házasságban igazi igent tudjunk mondani. Például egy vallásos és egy állami középiskolás osztály legyen együtt. Összegezve A Társ-suli egy önismereti. a család. A fiataloknak erre a „ki vagyok én egy párkapcsolatban” keresésére. Amennyire a keretek engedik. hogy a tréningben megjelenik párhuzamosan annak tanulása. A két nem közötti párbeszéd tanulása az alapminta arra. hogy betöltse. mert nagyon fontos szerep jut mindkettőnek a serdülőnek ebben a bonyolult időszakában. hogy minden másság ellenére is működnie kell a kommunikációnak. Pl. más értékrendből. hogy a szerfogyasztónak nincs valódi intimitást biztosító kapcsolata. egy mély önismeretre van szükségünk. legkülönbözőbb élethelyzetben lévő fiatalok kerüljenek egy csoportba. különbözőségeink ellenére egymásért. egy mélyebb intimitásra. akár párkapcsolatok megteremtésére. s kapcsolataink nyújthatnak védelmet korunk egyik legnagyobb kísértése. ha az életet méltó módon akarjuk továbbadni. a pályaválasztás kérdésében sokkal inkább az otthon. csak éppen nem ezekben a kérdésekben. hogy a legkülönbözőbb helyekről. Mindehhez a személyiségünk megerősítésére. Véleményünk szerint nem szabad ezeket szembeállítani. a ma divatos kirekesztés témakörben is alkalmas preventív felkészítésre. a szülők azok. akik véleménye meghatározó. Amikor házasságról beszélünk. Ehhez segít. pszichés szempontjából az alapja. hanem három más területen is preventív jelleggel bír. felelősségteljesebb életvitelre. ennek a másságnak az alapjairól beszélünk. egyenrangúan. A kirekesztésről inkább egy példa kapcsán beszélek. hogy legyen lehetőségük akár barátságok. mert a valódi intimitást. Mikor a fiatalokat a helyes döntésre és tudatosabb. fölajánlva az önismereti csoport nyitott holding terét. Számít a családjára. tudatosan törekszünk arra.Gyakran ütköztetik a családot és a külső csoport értékeit. a fenyegetés és ijesztgetés réme nélkül is. családokból jövő gyerekek együtt dolgozva tanulják a másság. amiben a tréning segít. Prevenció Azt szoktuk mondani. A házasság az egyik legjobb iskola a másság elfogadásának megtanulásához. személyiségfejlesztő tréning ahhoz. s ez fontos a fiatalok szokásait figyelve: Valódi barátságaink. 104 . és az elméleti blokkokban átadott tudás ütköztetés által való élményszerű elmélyítését. Hiszen minden egyes függőségnek az igazi problémája. A szer azért lesz fontos. hogy a Társ-sulinak nemcsak a családalapítás szempontjából van jövőre irányuló feladata. a drogfogyasztás ellen. A program. akkor a nemi úton való betegségek terjedését csökkentjük. Azaz fontos. akkor a drog szerepe egyértelműen átalakul. hogy nem homogén csoportokkal dolgozunk. A drogfogyasztó fiatal egyedüllétének csendjét igyekszik feltörni azzal. kapcsolatok építésére vezetjük. az emberi kapcsolatok hiányát kell. hogy a szerhez nyúl. a kulturális különbségek és az értékrend elfogadását. a benne rejlő erőre épít. Amikor segítünk a fiataloknak abban.

Kapcsolat intimitási fokai – elköteleződésünk mutatói. nem lehet ésszel legyőzni. videós helyzetgyakorlatok. test és lélek egysége Ráhajtás Féltékenység – spontán érzelem. X. XI. a jóra való vágyat. barátság. S itt valósul meg. hogy utána saját tapasztalataik alapján ők maguk mondják el mindazt. amit mi pedagógiai elvként megfogalmaztunk. amit remélnek. ahol a büféről az otthonteremtés kultúrájáról esik szó. hogy a kapcsolatépítésnek legyenek konkrét lehetőségei is. A tulajdonképpeni 13 téma: I. hanem azok a konkrét tapasztalatok. Ezek önismereti játékok. XIII. Az előadások általában 30 percesek. kézműves foglalkozások és tánc.Tematika A Társ-suli alapvetően Varga Péter Spielhóznijára épül 6 előadás-csokorban. miről is lesz szó! Tennivalók! – Férfivá és nővé válni kell! (öltözködés. A házasság értelmes és értelmetlen okai. élik át az „itt és most”-ban saját érzelmeikben is a tréning alatt egy kapcsolat dinamikáját. A csoport belső életét – az ismerkedés szorongásától egészen a tréning zárásáig. sok cselekvés. IX. Elkezdve onnan. Erre segít rá magának a csoport alakításának és együttlétének a magától értetődő dinamikája … a találkozástól a szakításig … benne van tiszavirágnyi élete és milliárdnyi tapasztalata. hogy férfivá és nővé nem egyszerűen növünk vagy leszünk. hátrányai. ami működik. együttjárás. S valahogy így együtt tapasztalják. maximum egy órásak. formákat a találkozástól egészen a szakításig. lazázás. férfias és nőies viselkedés) Kapcsolatok fajtái és elemei! Közös fogalomtár – házasság. s így hangolódnak egyre jobban magára a témára is. Bevezető. V. Együtt fölfedezni az életükben a forrást. s ami van. végigvéve a lehetséges kapcsolati elemeket. szituációs játékok. Ez a tréning egyik módszertani alappillére. VIII. Az elhangzó anyag csak egy közös nyelvezet és egy közös kiindulópont ahhoz. feladatlapok. VII. ami elmúlt. VI. s különböző lehetőséget teremtünk arra. a jót. XII. Nem a leadott anyag és ennek kognitív feldolgozása az. III. de válunk. önismereti játékok. Szakítás – kevés beszéd. ami szívükben ott van és születésük óta ott 105 . kreatív megnyilvánulások. amelyeket a fiatalok egymással ezekben a gyakorlatokban megélnek. Tennivalók – milyen módszerekkel ismerheted meg társadat. II. tesztek. Trükkök fiúk és lányok lelkesedésének fokozására. XIII római számmal jelzett téma adja a fundamentumot. Laza párkapcsolat: egy esély a választáshoz! Aszimmetrikus párkapcsolatok – remény. a búcsúzásig – tudatosan lefedik a választott előadások. Szerepe van – mint a párkapcsolatban is – a szüneteknek. Veszekedés – előnyei. higiénia. tesztek. IV. hogy lehet másként. amelyhez egy 3 – 4 órás tréning-gyakorlatsor kapcsolódik. hanem többé-kevésbé tudatosan. s amit remélni sem mernek.

Így a legegyszerűbb sorban élő fiatalokkal ugyanolyan jól lehet Társsulizni. Ez a felismerés felszabadíthatja őket arra. reflexióra. hogy innen kezdve kapcsolataikban tudatosabban. s most már akár változásra készen legyenek az egymás iránti tisztelet és szabadság harcosai.működik. Ami miatt mindenkinek ajánlani tudjuk a Társ-sulit: iskolázottságtól. mivel elsősorban nem az intellektualitáson keresztül próbál valami üzenetet eljuttatni a fiatalokhoz. mint a legműveltebb egyetemista szakkollégistákkal. 106 . előműveltségtől függetlenül bármilyen célcsoport számára fogyasztható.

illetve közös tánccal tesszük színessé az együttlétet. ahol téma-centrikus. ahol helyzetgyakorlatok. tesztekkel és kiértékelésükkel.). Biztonságos és felszabadult szexuális kultúrát közvetítünk. elvárásaira nyitottan tud reagálni. mentálhigiénés feladatok. interaktív beszélgetésekkel. kiscsoportos feldolgozásban. Segítséget nyújtunk a partneri viszony kialakítására az élet minden területén. veszekedés stb.Egy klasszikus Társ-suli párkapcsolati tréning fiataloknak Mi az a Társ-suli? Tréningsorozat fiatalok számára. 107 . A Társ-suli felépítése: A Társ-suli hét menetből áll. A Társ-suli program hétvégés rendezvény. Nem félelemkeltésen alapuló lelki terror. ahol minden menet tartalmaz egy előadást és több játékot. amit az ország különböző területein vesznek igénybe. dramatikus játékokkal. mit. Amit viszont tudunk: Saját élményen keresztül fedezik fel a fiatalok a bennük felmerülő kérdések lehetséges válaszait. maximum 15 fővel indul. kézműves foglalkozásokkal. szerepjátékokkal. párkapcsolat. hogy – mikor. A tréningnek bővített változata egyetemista vagy felnőtt korú fiataloknak is alkalmas. A program 14 éves hagyománnyal bír. Az előadásokon a fiatalok a párkapcsolati kultúra fontos elemeiről hallhatnak rövid. barátság. hol – hogyan kell a párkapcsolaton belül élni az életet. nem pusztán szexuális felvilágosítás. kivel. és az önismeret fejlesztésében. viszont a csoport igényeire. esetmegbeszélésekkel. Támpontot nyújtunk egy „szer” nélküli életre. igen fontos témákban (szerelem. vitaindító gondolatokat. szakítás. Készséget és reményt adunk arra. amelyek nagy szerepet játszanak az ismeretek szemléltetésében. hogy a párválasztásban a fiatal a legjobb döntést hozza meg. A kiscsoport minimum 8. elmélyítésében. Tematika: Lásd előző fejezet! Alkalmazott módszereink: Előadások és csoportos munka adják a kereteket. alkalmazkodni. játékok kapnak helyet. Minden kiscsoportot egy férfi és egy női tréner vezet. videofelvételek elemzésével. pontos tematikával. ahol a hallott elméletet összekapcsoljuk a gyakorlattal. előadások. kiscsoportos munka formájában. és újszerűen közelítjük meg. Amit NEM tud a Társ-suli: Senkinek sem mondjuk meg. A témát játékosan. Nem partnerközvetítés. amelyek feldolgozása kiscsoportokban történik.

az iskolarendszer sem alkalmas ezek közvetítésére. Az első benyomásokat szüleinktől. egyetemistáknak. 108 . hogy végre megtalálja az „igazit”. Kornak megfelelő szellemi. Tapasztalataink szerint nagy igény mutatkozik a fiatalok részéről a párkapcsolati kérdések. félelmekkel telve várja. Törekszünk a boldog párkapcsolat kialakítására. A program társadalmi szükségessége: • hiánypótló a társadalomban. az egész embert átfogó értelemben. Életkort tekintve a 16–25 év közötti korosztályból (lányoknál az alsó korhatár 14. Miért van szükség ilyen programokra? A boldog párkapcsolatok kialakítása és a szerelem megtartása tudatos felkészítést/tanulást igényel. Ma az iskolákban a felvilágosítás nagy százalékban a szexualitásnak csak a biológiai és orvosi oldalára terjed ki. • önismereti és kommunikációs készségek fejlesztésében. társadalmi viszonyok között. fiatal tanácstalanul. értelmi és érzelmi érettség szükséges. gyakorlásában. egy hétvégés program (péntek délutántól vasárnap délutánig). Lehet helyi szervezésben. családunktól kapjuk. a fiatalok otthonról nem kapják meg. amelyhez saját tapasztalataink által jutunk.A Társ-suli keretei: A tréning iskolai időszakban általában bentlakásos. fiatal dolgozóknak… Különösen szép tapasztalat. és központi helybiztosítási igénnyel is megkeresni a szervezőket. • a saját családi minták felismerésében. elsajátítására. illetve esték szabadok). Ezt a hiányt igyekszik pótolni ez a program. • a (pár)kapcsolatokhoz szükséges elméleti ismeretekben. mégis sok magányos ember. ifjúsági vezetőknek. • fiatalok házasságra való gyakorlatorientált felkészítése. • az országos hálózat munkatársi utánpótlásának szakmai és személyi előkészítése. A program az ország egész területén elérhető. de enyhén fogyatékkal élőknek is vállalunk foglalkozásokat. • ifjúsági vezetőképzés révén lehetőséget nyújtani a kortárssegítésbe való bekapcsolódásra. a döntéshozásban és a konfliktusok kezelésében. Kiknek tartunk tréningeket: A program a legkülönbözőbb célcsoportoknak ajánlható: középiskolásoknak. ezek meghatározó élményként végigkísérnek bennünket. A program segítséget ad a fiataloknak: • a tudatos élethez. A kapcsolati kultúrát nehéz az elidegenedett generációk között hagyományos formában továbbítani: az elődök tapasztalata sokszor nem elégséges a megváltozott életformák. Nyári időszakban lehet tábor jellegű is (délelőttönként fut a szakmai program. fiúknál 16 év) jönnek hozzánk Társ-suli-zni. hogy vegyes célcsoportok esetében is eredményesen alkalmazható. • új problémakezelési megoldások megismerésében. tapasztalatok megosztására. vagy őt találja meg valaki. Életünk folyamatosan telik meg tartalommal. a délutánok. szakmunkásoknak.

Kálvária sgt. játékok kiválasztása. félelmeiket. 26. E tapasztalatok folyamatosan beépülnek a programba. Fontos. megoldások szülessenek. ügyelünk arra. fokozva aktivitásukat. Telefonszám: +36-62-548-940 109 . saját helyüket. a programhoz való hozzáállásukat. társvezető megválasztása). hogy a trénerek megkapják a megfelelő önállóságot (előadások. Többnyire ők maguk is fiatalok. tehát úgy lett kialakítva a program. hogy kimondhassák elvárásaikat. Az egységek végén a team értékelést tart. Cím: 6722 Szeged. hogy a felmerülő kérdések/problémák teret kapjanak. Ezáltal tudják befolyásolni a program konkrét menetét. A fiatalok ilyen módon maguk is tovább alakítják a programot hosszú távon. január – a Társ-suli tréninget a Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány Remény Háza Pár és Kapcsolati M űhelyben lehet elérni. személyes élmények „behozása”. Mivel a fiatalok nyelvén legjobban a fiatalok értenek. és így motiváltabbak a tréning megtartásában. amely lehetőséget ad a résztvevő fiataloknak. hogy a lelkesedés fokozására – legalább lélekben – fiatal munkatársakat kérjünk fel. Hol érhető el a program? Jelen pillanatban – 2005. Előkészítés A feladatok leosztása az előzetes megbeszéléseken történik.Hogyan dolgozunk? Tervezés A tervezés fázisban a menedzsment és az együttműködő partnerszervezetek vezetői és önkéntesei vesznek részt. Megvalósítás A program „Szerződéskötés” játékkal kezdődik. hogy a fiatalok minél több igényét vegye figyelembe.

az ország különböző területeiről. hogy Lelkes Laikusok vagyunk. Nem célunk. A résztvevők kiválasztásánál előnyt élveznek az egészséges lelkülettel élő fiatal felnőttek. A módszertani képzésen a résztvevők önismeretének. befektetést igényel a részéről. ám büszkén vállaljuk. ahol mindenki a saját bőrén tapasztalhatja meg a Társ-suli áldásait. Saját élményű . illetve a megfelelő önismereti fórumokat biztosítani számukra. a (pár)kapcsolatokhoz szükséges elméleti ismeretek átadására. hogy szeretné-e az adott témát a mi általunk felkínált formában közvetíteni. Célcsoport: Egyetemisták. alapozó tréning. akik alkalmasak lesznek arra. A trénerképzés szükségessége Célunk minél hatékonyabb és átfogóbb képzésrendszer kialakítása elsősorban a régió területén. kiscsoport-vezetés megtanulására… kerül sor. pályakezdő k a 22–30 év közötti korosztályból. védőnők. kiderül számára a pénzhez való viszonya… 3. illetve eldöntheti. Csoportdinamikai képzés A trénerré avatás feltételei: Elvégezte a 150 órás elméleti és gyakorlati képzést (az első és harmadik modult egy éven belül). önismereti játékok megismertetésére. Az eddigi gyakorlat azt mutatja. hogy a néhány évvel idősebb kortárs-segítőknek gyorsabban megnyílnak a fiatalok. Modul rendszerű – 6 modulból áll rendszerünk: 1. hogy a közel azonos korosztályú fiataloknak segíthessenek párkapcsolataik egészséges kialakításában. Így a programban elsősorban egyetemisták.Trénerképzés Leendő munkatársainkat igyekszünk a legfontosabb szakmai tanácsokkal ellátni. fiatal házasok vezetnek csoportokat. kétszer hospitált. Pályaorientációs önismereti tréning. Ennek érdekében a megfelelő tréningvezetőket szeretnénk megtalálni. mik a feltételei. ahol mindenki számára kiderül. 110 . később pedig a kialakított régiócentrumok vonzáskörzetében. Szociálismunkások. és a szakmai stáb alkalmasnak találta. lebonyolításuk elsajátítására. és más ifjúsági csoportok vezetői. főiskolások. Önismereti drámacsoport 6. és kellően felkészíteni a csoportok vezetésére. Segítő beszélgetés tréning rogers-i alapokon 5. 4. 2. hogy beleérezzenek a fiatalok gondjaiba a mentálhigiéné tükrében. nagycsoport előtt legalább 2 sikeres előadást megtartott. és kisebb ellenállással viseltetnek a téma iránt. háromszor koo-trénerként dolgozott. ifjúságvédelmisek. kommunikációs és konfliktus-kezelési készségeinek fejlesztésére. hogy egy nonprofit szervezet hogyan működik. hogy profi trénereket képezzünk ki. Megfogalmazza elvárásait. mennyi energiát. osztályfőnökök (…) részére az utánkövetés érdekében.

Budapest A házasság keresztény szemmel „Ment-e a könyvek által a világ elébb?” – kérdezi Vörösmarty Mihály a Gondolatok a könyvtárban című versében. Egymásra utaltan élünk. Vörösmarty kérdését azonban még élesebben föl lehet vetni: mi viszi valójában előre a világot? És: merre az „előre”. a világon egyedülálló és megismételhetetlen egyed. másodlagosan rendelődik alá a többinek. hogy jóra vagy rosszra használjuk-e fel. hogy az autonóm. autonóm személyiség ideálját hirdették. a szülői és rokoni szeretet szorosabb kötődéseitől a lazább. A „harmadik életszakasz”. a különböző társadalomtudományok. másoktól magát mindenben függetlenítő egyén hosszú távon életképtelen. Egyik legfontosabb felismerésük: az ember nem pusztán individuum. Így váltak egyre fontosabbá az emberrel foglalkozó különböző tudományok. Személyisége csak kapcsolatokban bontakozhat ki. A szeretet: új életminőség Az utóbbi évszázadok a szuverén. Ma már közhellyé vált a megállapítás. aki kapcsolatokban él: tehát a szeretetben élő ember. csak éppen fájdalmasabb és olykor megalázóbb körülmények között. a pszichológia és az antropológia. Nemcsak teste szorul rá táplálásra. vagy pusztítására használja-e energiáit. hiszen a legtöbbnek jó néhány negatív hatása is van: rajtunk múlik. végül idős emberként is. a házastársi. Hasonló kérdéseket föltehetünk az emberiség más találmányaival kapcsolatban is. 111 . az öregség és a betegség aztán újra bevezet a másokra ráutaltságnak a gyermekkorban oly természetes állapotába: a csecsemő tehetetlenségét és kiszolgáltatottságát tapasztalja meg ilyenkor az ember. – A tapasztalat azonban sokszorosan bizonyította. A fejlődés csúcsa nem az ember mint individuum. önmaga és embertársai javára. gyermekként. esetleg alkalmi ismeretségekig. Lukács László piarista teológiai tanár. találkozásokig sokféle viszony köt össze bennünket. Az ekkor megkapott „ősbizalom” alapozza meg a derűs és kiegyensúlyozott felnőtt személyiséget. Újszülöttként még életképtelen: az őt körülvevő szeretet gondoskodása biztosítja egészséges testi-lelki növekedését. hanem magában az emberben dől el. E nézet szerint az Én valójában egyedül van. de bontakozó személyisége is. hogy az ember egész életét meghatározza az őt kisgyermekkorában körülvevő szerető környezet.és a felnőttkorban is: a legkülönbözőbb szeretetkapcsolatokban élünk: a barátság és a szerelem. hogy segítse önmaga megvalósítását. vagy mint eszes lény és a világ ura – hanem az ember.Dr. erejét. léte az együtt-létben válhat teljessé. S a válasz bizony gyakran bizonytalan. A másikat legföljebb csak (ahogy Hegel mondta) eszközül használja fel arra. század második felében szinte egyhangúan fogalmazódott meg a válasz: az életünket egyre kényelmesebbé tevő eszközök önmagukban nem tudják biztosítani boldogulásunkat. Az ember sorsa elsősorban nem a környezetén múlik. főigazgató. felnőttként. gondozásra. és csak utóbb. hogy jóra vagy rosszra. Az egymásra utaltság folytatódik a fiatal. Szüleinek egymás iránti szerelméből születik az ember. milyen irányban remélhetünk valódi fejlődést? Mi teszi az embert teljesebb és boldogabb emberré? A 20.

a saját szavam és a Másiké egymást keresztezve hozzák létre a „Mi”-t. „Halandóak vagyunk. Véget nem érően idézhetnénk híres modern gondolkodók mondásait: „Szeretet nélkül az ember funkcionálhat ugyan. adottság. Ez azonban csak lehetőség. Csak az tud igazán önmagává lenni. 112 . Minden személyesség valódi otthona az „egymással-lét”. aki kilép önösségéből. elfogadlak és szeretlek. Aki magának akarja megszerezni a boldogságot. hanem olyan tevékenység. önmagunkat feltáró párbeszédünkben juthatunk el saját teljes. Persze én már akkor is „Én” vagyok. A személy annál érettebbé. Az utóbbi évtizedekben egyre többekben növekszik a felismerés. megszólított. aki másnak igyekszik örömet szerezni. hanem csak az együtt-létben bontakozhat ki. ahogy Ágoston emlegeti. de nem létezhet” (Roger Garaudy). A személy azáltal „van”. hogy méltatlanná válik a szeretetre. Martin: Én és Te. hogy „válik” önmagává: a másik személylétével kölcsönhatásban tágul. és a másik „Te”. az előbb-utóbb boldogtalanná válik. hogy szeressék. illetve hagyja tágítani magát. „Önmagunk odaadása a vége és a kezdete az élet minden tanításának” (Johan Huizinga). század elején. hogy az ember szabadon megnyílik a másiknak. amely nélkülözhetetlen az érett személyiség kibontakozásához: a személyek így alakítják magukat kölcsönösen teljes személyiséggé. Európa 1991. ha szeretünk” (Karl Jaspers). Mindketten elmondhatják egymásról: „a lelkem fele”. Ez az egység-közösség. elfogadsz és szeretsz. hogy a Másik megismert. halhatatlanok. amennyiben Te elismersz. És Te csak azért vagy teljes értelemben Te. csak az válhat igazán boldoggá. hogy szabadságunk csak a szeretetben válhat teljessé. hogy egy „Te” elfogadja. annál inkább önmagává válik. ha szeretetlenek. szavam a fontos. önmagunk odaajándékozása és megajándékozottságunk – mindezt nem a már-létező. amikor még nem találkoztunk a szabadságban. legősibb félelme. fejlett személyek kezdeményezik. 4 Buber. Nem az én gondolatom. mert én szabadon elismerlek. Az együttlétre szólító hívás a megszólítottól választ vár: a kölcsönös megnyílásban. és elveszíti azt. „communio”-ban.Én és Te – Mi Az igazi személyes élet avval kezdődik. Egybenyíló. Megszólítás és válasz. 4 Alaptétele szerint: „az ember a Te-n válik énné”. hanem kettőjüknek az odaadásban kiteljesülő személyiségéből. éppen a köztük növekvő egységben. a növekvő bizalomban és odaadásban „párbeszéd” kezdődik köztük. önmegismerés és a másik elismerése. Saját (egyéni-személyes) létünk nem eleve adott. Az ember csak úgy tudja létét megerősíteni és betölteni. hanem az. Meghívás és meghívottság. amely elfogadást és választ igényel. és a szeretetben elfogadott másikat teszi életének középpontjává. A személlyé válás ajándék. communio tehát nem a már kész „Én”-ből és „Te”-ből épül fel. amelynek szabad megvalósulása a kettőnk élete között létrejövő párbeszédfolyamattól függ. Az emberi összetartozás és együttlét egyedülálló szerepét elsőként Martin Buber dolgozta ki a 20. eddig csak lehetőségként adott személyes magunkhoz. A szó teljes értelmében csak annyiban vagyok Én. minél inkább megnyílik másokra. Legősibb vágya az. Ez a „Mi-tér” ad lehetőséget az egymással közösségre lépő személyek személyes kibontakozására is. és feléje fordul.

az egymáshoz tartozás érzését. Teljes értékű házasság tehát csak heteronóm párkapcsolatban jöhet létre. a figyelmesség és a szolgálatkészség. Legteljesebben mégis a házasságban. Az ember tehát nem egymagában Isten képemása. vagy azt messze túlszárnyalva a szülői szeretet. hanem mindezek fölött abban. amelyet az otthonukká tesznek. A Biblia közismert teremtéstörténete szerint „Isten megteremtette az embert.Jól illusztrálja ezt az eggyéválást Képes Géza Te vagy című verse: te vagy a tüdőm a levegőm nélküled megfulladok a csendem is te vagy nélküled ízekre tép a zaj s a zűrzavar te vagy minden percemben minden porcikámban én már seholse vagyok én te vagyok A szeretet körei A szeretet sokféle formában nyilvánulhat meg. az udvariasság. akik kiegészítik egymást a nemükkel járó sajátos tulajdonságokkal. hogy nem magányos egyed. s az ezekből adódó sajátos szerepkörökkel. aki ezeket csak részben vagy csak töredékesen éli meg. férfinak és nőnek teremtette” (Ter 1. Ennek a teljességnek három kihagyhatatlan eleme van.27). testből-lélekből álló személyiségét átfogja: teljes emberségükkel válnak egymáséivá. még ha azokban kiélhetik is a vonzódás. Ehhez járul az is. Hiszen ebben a kapcsolatban az egész ember vesz részt. „testestül-lelkestül”: abban a közös élettérben. amelyet ők alkotnak meg egymásból és egymásnak. 113 . de még inkább a mélyebb és elkötelezettebb kapcsolatok. és szegényebb marad az. az együtt töltött hétköznapokkal és ünnepekkel. a szexuális igények kielégítését. hogy értelme van és szabad akarata. Először is férfinak és nőnek kapcsolatából jön létre. hanem éppen férfinak és nőnek egymáshoz rendeltségében. Istenhez való hasonlósága nemcsak abban áll. Ez a kapcsolat egész valóját. amilyen például a barátság. Kizárja tehát az egyneműek között létrejövő partneri viszonyokat. egy férfi és egy nő maradandó és teljes életközösségében valósulhat meg. vagy hogy megbízást kapott a Föld művelésére és gondozására. Ide tartozhat a mások iránti tisztelet. biztosítva ezáltal az emberiség fennmaradását. s a múló évek-évtizedek folyamán változó-alakuló életsorsukkal. hanem kapcsolatokban válik önmagává. hogy testi egyesülésük termékeny: alkalmas utódok nemzésére és világra hozatalára. saját képmására alkotta.

minden álarc és képmutatás nélkül. ígérte tanítványainak Jézus. Atyám. aki a szeretetet csak fellobbanó érzelemként éli meg. Fokozatosan. mihelyt a „hősszerelmes” mézeshetek elmúltak. fokozatosan megismerve egymás minden rezdülését. és a Fiú az Atyát. amely megkülönbözteti a többi élőlényektől. amint engem szerettél” (Jn 17. örömüket lelik egymásban. s megtudja a világ. tudják együtt „múlatni” az időt. Otthonaivá tudnak válni egymásnak. úgy szereti a Fiú az apostolokat (és minden embert). mi tudja megszomorítani és megörvendeztetni a másikat. otthont. beteljesülten az örök boldogságban.Másodszor: a házastársak az élet minden területét átfogó teljes életközösséget vállalnak egymással. akár az egymás közti szeretetben támadt konfliktusokon. akár konfliktusaiban is. amint mi egy vagyunk: én bennük. s ez a közös átélés növeli a jó dolgok örömét. s nehéz előre tudni. de viszontagságaiban. Közösen élik meg a világ eseményeit. közöttük vagyok”. Otthont. hogy így elhiggye a világ. egyre mélyebben és visszavonhatatlanabbul köteleződnek el egymásnak életük folyamán. Harmadszor: ennek a kapcsolatnak tartósnak kell lennie: a szeretet elmélyüléséhez. az élet különböző helyzeteiben. a „szívek egyesülése” fejeződik ki benne. ha fáradt vagy beteg. hogy a puszta szexualitásban kimerülő párkapcsolat átmeneti kielégülést adhat ugyan. amelyben nem kell szerepet játszaniuk. Sohasem fogja megtapasztalni az igazi szeretetet az.” Fülükbe csenghettek Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott szavai: Amint az Atya szereti a Fiút. hogy így ők is teljesen egyek legyenek. amelyek Krisztus követőiből létrejöttek. a heves rajongás alábbhagy. töredékesen már itt a földi életben. megteremtve az egyesülés élményét. csökkenti vagy elviselhetővé teszi a fájdalmas tapasztalatok keserűségét. vakációjukat töltik együtt. hogy te küldtél engem. ha nem a személyes odaadás. hogy átmeneti örömöket megkóstolhattak ugyan. aki nem töri át magát akár közösen átélt nehéz helyzeteken. és úgy kell nekik is szeretniük egymást.21sk. ezt azonban mindig újra fájdalmas és keserű csalódás követi. amely biztonságot és védelmet ad. Ebből következik az is. vagy a szabadidejüket. – Sokan a partnerek váltogatásával remélik megtalálni az „igazit”: egymást követő kapcsolatokban többször is megélik talán az első hevület felfokozott örömét. hogy ígérete beteljesült azokban a testvérközösségekben. Tudják. örömeiben. (…) Legyenek egy. „Krisztus szeretete gyűjtött össze minket. hogy értelme és szabad akarata van. úgy legyenek ők is bennünk. Nem fog eljutni a szeretet mélyéig az sem. hogy az ember legfőbb tulajdonsága. és szereted őket. mire van szüksége.). S az első keresztények saját belső tapasztalatukkal erősíthették meg. ez azonban önmagában hamar kiég akkor. amelyik kihűl vagy elenyész. Egyszer talán ráébrednek arra. hogy saját szeretetközösségének részesévé tegye. A szeretet tökéletes közössége: a Szentháromság Gyakran hallani még keresztény körökben is. hogy a két fél közül melyik kerül ki sebzettebben az elhidegülésből. tudják. legrejtettebb titkait is. amelyben valóban önmaguk lehetnek. Valójában azonban Isten mindezzel együtt – legértékesebb ajándékaként – beléoltotta az emberbe a szeretet képességét és vágyát: azért alkotta meg. te bennem. az igazi szeretetből fakadó boldogságot azonban sohasem ismerhették meg. bennem vagy s én benned. „Amint te. hogy te küldtél. 114 . a „Mi-tér” kialakulásához időre van szükség. Nemcsak egy-egy ünnepi órában találkoznak. együtt és egymásnak. hanem közös otthont teremtenek. „Ha ketten-hárman együtt vannak az én nevemben.

eredetét és beteljesülését. valaki más kedvéért lemondani saját kívánságairól. mondhatjuk Pilinszky Jánossal. Benne. A teológia ezt a „perichorészisz” fogalmával próbálta kifejezni. hogy Isten önmagában és öröktől fogva a tökéletes szeretet: az Atyának. s az ebben mégis fölsejlő beteljesülés reményét talán éppen a szeretetben éli meg az ember. amellyel elfogadja az embert. Különösen is áll ez a házasságra: az egyház szentségnek mondja. A Szentháromság szeretetközösségébe Jézus Krisztus által kaphattunk bepillantást. a Fiúnak és a Szentléleknek egysége. saját öntudattal és akarattal rendelkező egyén. hanem szeretetének korlátaiba is. nemcsak örömet szereznek. A Szentháromságban a lét az önközlés eseménye: a szeretet teljessége. hogy ebben az életközösségben valóban Isten van jelen. a megtestesült Fiúban ajándékozta nekünk Isten önmagát. ellenségeskedéssé torzulhatnak. tökéletesen egyedül a Szentháromság személyei közötti egységben van meg. mily reménytelen. Oka ennek elsősorban az. együtt-lét. vagy legalábbis önzetlen szeretet különböző alkalmaiban. Az emberek közti szerető elfogadásban. Amint a II. abból meríti erejét. hogy Isten bennünket szeret. És megértjük Nemes Nagy Ágnesnek a szeretet beteljesülésére sóvárgó vallomását: „Szeretsz. 115 . „Az ember itt kevés a szeretetre”. nézeteltéréseket okoznak. „Isten a szeretet”. A különféle személyes kapcsolatok. az együtt-létben egyre jobban kibontakozhassék az életünk. hogy szeretetünk vágyát maradéktalanul beteljesítsük. Ezért aztán képtelenek vagyunk arra. hogy a három isteni személy öröktől és teljesen átjárja egymást. Az ő szeretete ölthet bennünk is testet emberi életünk folyamán. önzetlenebb a szeretetünk. hogy abban részesedve növekedjen emberi szeretetünk. A legszorosabb emberi szeretetközösség is magában hordozza a magánynak. tehát a szeretetről elmondható. hanem az isteni szeretet is megjelent az emberi szeretet formái közt. Minél őszintébb. azt befogadva teszi egyre teljesebbé szeretetét. Jézus halálában eljutva a teljes odaadásig. Benne (bennük?) láthatjuk meg az emberi szeretet ősmintáját. de nem ritkán feszültségeket. hiszen mindig újra beleütközik nemcsak létének. S ez a mondat nem csupán azt jelenti. Benne nemcsak Isten lett emberré. annak mintájára. a kielégületlenségnek. egymásból és egymásra való léte. annál krisztusibbá. konfliktusokat. ötleteiről: önszeretetünk és a másik szeretete könnyen szembekerülhet egymással. istenibbé válik. amit Én és Te egymásrautaltságáról. A Szentháromságra vonatkoztatva azonban azt. individuum. a töredékességnek egy darabját. az önfeláldozó. az eggyéolvadás s egymástól különbözőség elválaszthatatlan egységében. A szó eredetileg körtáncot jelent. hogy minden ember önálló. hogy testbe zártan élünk: térben és időben. a különböző szeretetkapcsolatokban. és önmagát ajándékozza neki. Oka azonban az is.Élete fájdalmas töredékességét. Jézus Krisztuson keresztül nemcsak bepillantást nyerhettünk a Szentháromság belső életébe. a kettejük közt létrejövő Mi életteréről. A keresztény élet a Szentháromság hitére épül. hanem lehetőségünk nyílik arra is. Isten három személy szeretet-párbeszédében birtokolja a létét. akinek még a szeretet hevületében is nehézséget okoz akár csak részben is feladni önrendelkezését. még a legszorosabbak is. szeretlek.” Mindaz. hanem azt is. rosszabb esetben egyenesen szembenállássá. foglalja össze a Jézus Krisztusban magát feltáró Isten legfőbb lényegét Szent János evangélista. Az egyetlen isteni lényeg: a három személynek örök egymásban. és a szeretett másikkal teljesen eggyé váljunk. önmaguk egymásnak ajándékozásában Isten szeretete nyilvánul és valósul meg. s evvel azt a hitbeli meggyőződését vallja meg.

akkor csupán e dinamika lényegét emelik ki. csak annyival. egyetlen mozzanatba sűrítve. a házasság szentségi kegyelme azonban tartósul a létrejött házasság történetében. a házastársak életközösségében. Minden igazán mély szeretetnek története van: csak hosszabb idő alatt tud kibontakozni. Szeretetük Krisztus szeretetét jeleníti meg: ahogyan ő szeretetben azonosul egyházával. Ahogy André Maurois mondja: „A szeretetnek három dimenziója van: a mélység. S az élet! Hallom a kertből már derűs beszéded. Amikor a szeretetet két személy egyesülésének. ahogyan Krisztus szerette az egyházat. igazi odaadássá és elfogadássá alakulni. amelyet az egymást szeretők maguk írnak és formálnak. Elment a nap. önmaga odaajándékozásának és egymás elfogadásának mondják. szépül vagy éppen torzul. elmélyülni. Rögtön azután átröppent – szinte rólad – énreám az a „minden hiába” ősi bú. Olyan történelem ez. jelenvalóvá válhat Isten szeretete: szentség. életének története van. jónéhány éppen a tartós. az időhöz kötötten. hanem amelyben valóban testet ölthet. alkalmi fellobbanás. úgy kell tenniük a házastársaknak is.” A házasság ezért az egész életre szóló közös vállalkozás. hogy – férfimód hiú – földerítselek.Vatikáni zsinat írja: „Az igazi házastársi szerelem az istenszeretet megnyilatkozása” (GS 48).” Albert Camus egyenesen így fogalmaz: „Ha valakit szeretünk. és halálunkig folytonosan alakul. Figyelmen kívül hagyják azonban. Így van ez minden emberi kapcsolatunkkal. úgy alakul egymáshoz tartozásunk. csak egy csöppel kevésbé szomorú. Most este van. az öregkorba beleérő szeretet-kapcsolatról. hogy önmagunk odaajándékozása is csak fokról-fokra valósulhat meg. S akkor te lettél több akaratú! S végül is eltelt – jól – a délután. hogy az ember időben él. szövetséggé mélyülő szerelem. A házasság: szentségi szeretetszövetség A keresztény meggyőződés szerint a házasság az emberi szeretetnek az a formája. Az Efezusiakhoz írt levél a házastársak elé Krisztus példáját állítja: úgy szeressék egymást. A magyar szerelmi költészet egyedülálló sajátossága. de egyedülálló módon érvényes ez a házasságra. Én meg szeretném megköszönni néked. Szomorú voltál. Az anyagi világhoz kötöttségünkből adódik. odaadja magát neki és érte. az esküvő alkalmával jelenik meg a házasságra lépőkben. a tartósság és a hűség. amely nemcsak jelzi. akkor elfogadjuk azt. amikor kölcsönös ígérettel egész életükre szólóan elkötelezik magukat egymásnak. amelyet nemcsak kísér Isten áldása. hogy a szerelmes versek nem kis része a házastárshoz szól. 116 . Gyönyörűen vall erről az élethosszig tartó hűségről Illyés Gyula Sebesültek című verse. az átmenetiekkel és a tartósakkal is. táplálja és gondozza saját testeként. személyes viszonyaink szövedéke is: alakítjuk őket és alakítanak bennünket. A szeretet-szerelem nem pontszerű esemény. Én sem épp vidám. de jelenvalóvá is teszi azt. Ahogyan személyiségünk is fokozatosan fejlődik ki. hogy együtt öregszünk meg vele. Ez a jelenlét. Isten szeretete a szentségi házasság megkötésekor.

ember szét ne válassza. amikor ragaszkodik a házasság felbonthatatlanságához. hogy egyedül élje tovább az életét. aki Jézus Krisztusban végérvényesen és visszavonhatatlanul elkötelezte magát az embereknek. „Az emberi tapasztalat felől nézve is Isten titkába nyúlik bele az a szent és merész vállalkozás. amikor egyre szaporodik a formális házasságkötés nélküli partnerkapcsolatok száma. mindegyik házas viszonylatban. hogy a katolikus egyház felbonthatatlannak mondja a szentségi házasságot. hogy egy egész életet kezdjenek el szeretetben és hűségben. aki az Ószövetség tanúsága szerint hűségesnek bizonyult a választott nép történetében. akik egymást fölváltva viszik a – sírig! A keresztény ember a házasságot nem tekinti csupán alkalmi vagy akár hosszabb távra kötött szerződésnek. nem beszélve azokról a sebekről. és igazi. amelyeket az első vagy akár a második házasságból születő gyermekeiknek okoznak. hány férfi és nő kerül abba a helyzetbe. Akik a házasság szentségében házastársi szövetségre lépnek egymással. S ha az egyházi törvények az érvényes szentségi házasság fennállása esetén nem teszik is lehetővé a házasság szentségének felvételét. hogy az egyház az embert és az emberiséget védi. Tisztában van ugyan vele.” Sokak szemében maradi és merev felfogás ez abban a korban. felbontható. mélyebb kapcsolatra lépni második házasságukban.) A házasság felbonthatatlanságát védő egyház tisztában van avval is. Két-vödrü kút! Két sebesült. amikor egyre csökken a szentségi házasságra lépők száma. Ez teszi érthetővé. Hiszen ha az ember egészen rendelkezik létének alapvető szabadságával. legalább valamilyen mértékben. Számára a szövetség Istennek az emberrel kötött szövetségét idézi fel. amikor a megkötött házasságoknak is fele válással végződik. azok Isten szövetségi hűségére bízzák rá magukat. ismeretlen és kikutathatatlan titkának – 117 . s ezáltal kiszolgáltatja magát egy másik személy végső soron mindig titokzatosan új. Ezek gyógyítása. (Aligha lehetséges azonban sebek és sebesülések nélkül átlépni egy egyszer létrejött kapcsolatból egy másikba. hogy alig-alig várható el a válás után egyedül maradt házastárstól. (Nemigen vannak persze vegytiszta helyzetek: egy házas kapcsolat megromlásáért szinte mindig mindkét felet felelősség terheli. sorsát és személyének örök méltóságát rá meri bízni egy másik emberre. az elrontott házasság tapasztalatain is okulva kössön újra házasságot. amely. Többnek tartja még kölcsönös odaadással és szabadon vállalt életszövetségnél is. mivel e szövetség modelljét és garanciáját maga Isten adja. hogy keressen magának társat. Arra az Istenre. „Amit Isten egybekötött. szívét. hogy saját hibáján kívül hagyja el házastársa. mint megannyi szerződés. hány házasság válik valóban elviselhetetlenné egyik vagy másik. Isten irgalmasságában és szerető kegyelmében bízva élhetnek az ilyen házastársak is. arra az Istenre. aki benne értünk és velünk való Istennek bizonyult. vagy mindkét házasfél számára. nevelje gyermekeit: a szeretet természetes vágya arra ösztönzi. ha önmagát. meleg családi légkört kialakítani gyermekeik számára is.) Érdemes idéznünk befejezésül Karl Rahner szavait. hogy az egyéni életsorsok mennyire sokfélék lehetnek. vagy legalább enyhítése fájdalmas feladata marad mindegyik szülőnek. De mintha éppen a házasság és a család mélyülő válsága és ebből adódóan az egyént és a társadalmat károsító-veszélyeztető hatások bizonyítanák. megváltoztatható. tartósabb. Talán éppen korábbi fájdalmas tapasztalataikon és botlásaikon is okulva tudnak igazibb.mi lett szívünkből! Homokóra! Mérleg. elárulható. életét. még a nép minden hűtlensége ellenére is.

. csaknem banálisnak látszik is kívülről. Budapest. amelynek célpontja már kívül esik a véges határain. Bécs. A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki Kar. Budapest. Vigilia Kiadó. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 2. Helikon Kiadó. Karl: Über die Sakramente der Kirche. megváltó és megáldó partner jelenik meg. Petrik. Hiszen ez a vállalkozás nem ismer határokat. Eva: Gyermekeimmel. Herder 1985. Gary: Családi összhangzattan. amely túlmutat a szeretők esetlegességein. Az öt szeretet-nyelv a házasságban. 1984. Park Kiadó 1997. Chapman.: Egybeszerkesztve. akár nem – Isten érkezik el hozzánk: az a talán ki-nem-mondott. II. Harmat. L. A családi harmónia öt jellemzője. 5 Rahner. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 1. John: A tartós szeretet titka. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. amely Istenre utalt. akit Istennek nevezünk. Budapest. Powell. Gary: Egymásra hangolva. Dillow. Chapman. Theodor dr. Elia dr: A boldog család és a hozzá vezető út. 2002. Vigilia Kiadó. Budapest. 2002..amit csak a szeretet és a bizalom legnagyobb merészségével képes megtenni –. akkor túlmutatnak önmagukon. 1983. Bovet. John: Feltétel nélküli szeretet. mégiscsak az. Budapest. Vigilia Kiadó. Budapest. Linda: A társ… Feleségek könyve. A valóban személyes szeretetben mindig a Föltétlen van jelen. Powell. 1997. Crabb. 118 . Könyv a házasságról. Harmat. akkor ez az esemény bármilyen hétköznapinak. 2002. Hiszen ez a csoda átfogja az egész embert és egész sorsát. János Pál pápa levele a családokhoz 1994-ben. 131. Budapest. Ez pedig Istennel határos. 2002. a Család évében. akkor ebben – akár tudunk róla.. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. az Abszolútumot teszi jelenvalóvá: csak a szellemi személy korlátlan tágasságában jöhet lére. Amikor valóban szeretnek. mindent átfogó és oltalmazó. Budapest. dr. S ha ez szabadságban történik. és olyan mozgásnak válnak részeseivé. Budapest Fromm. 2002. 1999. hallgatag.: Felette nagy titok.”5 Szakirodalom Asen. Vigilia Kiadó. Erich: A szeretet művészete. Budapest. aminek az egymást szeretők látják: a szeretet mindig egyedülálló csodája.

hanem döbbenten eszmélünk rá arra. a társ. amelyek által valamelyest enyhíthető a válási folyamat következményeinek súlyossága. élethosszra vonatkozó ígéret. amelyek az értékek. amely mindkét fél részéről a személy teljes bevonódását. milyen típusú házasság valósítja meg legteljesebben a házasság funkcióját. a kapcsolat fenntartása feltételekhez kötött. A szerződéses elköteleződésen alapuló házasságok gyakoribbá válásának okai Elsőként kell említenünk azokat a drámai társadalmi változásokat. mi teszi boldoggá az embert a házasságban. ambivalenciával olvassuk ezeket a híreket. Nemcsak a házasság lényegi fogalmának. jogi fogalom ugyan. Az emberek többsége elfogadja a válást. a klienssel vagy a tanulóval. egyre több ország 119 . illetve a házasság nélküli együttéléssel szemben. és a másik melletti elköteleződés hozza létre azt az életközösséget. az egyenlőség. Horváth-Szabó Katalin: pszichológus. az attitűdök és a viselkedés területén egyaránt megnyilvánulnak. a legtöbb esetben valamiféle pszichológiai szerződés áll. mint a hosszú távra szólók.Dr. Eleven bizonyítékul szolgálnak arra a ma már közismert tényre. tanszékvezető tanár. a siker. az élet megosztását jelenti. az egymás életébe való bebocsátást. de hátterében. hogy a házasságok törékenyek. Rossz érzéssel. az emberi kapcsolatok különböző formáiban megerősödött a szerződési jelleg. vagyis a házasság az élethossziglanra szóló szövetségi elköteleződés helyett feltételekhez kötött. hivatásának kiüresedését mutatják ezek a hírek. Formáját tekintve sokféle házasság létezik. a verseny. Fontosabbak lettek a rövid távra szóló „befektetések”. Posztmodernnek nevezett világunkban az élet szinte minden területén. pszichológiai alapját nézve azonban két házassági típus emelhető ki. Napjainkban különleges értéket kapott a függetlenség. Ezek: a szövetségre. hogy mikor boldog egy házasság. klinikai szakpszichológus. bármikor visszavonható időleges elköteleződésre épül.és filmsztárok házassági szerződéseiről szóló beszámolók. amelyről eddig beszéltünk. Korunk preferált házasság modellje azonban a szerződéses elköteleződésre épül. toleráns a házasság előtti. és a keresztény házasság alapja ma is a szövetség. Manapság egyes napilapok jelentős hírei között szerepelnek a média. hogy a jogilag aprólékosan kidolgozott szerződések nem a házasság stabilitását. oktatók „szerződést” kötnek a beteggel. A személyes és visszavonhatatlan. kapcsolati formák. A házassági szerződés. Ambivalenciánk a válási folyamatok személyiségromboló hatásainak felismeréséből. hanem a válás bonyodalomtól való mentességét szolgálják. milyen típusú házasság felel meg leginkább a modern ember igényeinek. illetve a szerződésre épülő házasság. az önmegvalósítás. (Pszichoterapeuták. Hagyományosan a házasság szövetségi elköteleződésre épült. Ezeket látva már-már indokoltnak érezzük a házassági szerződések megkötését.) A kapcsolatokat szerződések formalizálják és szabályozzák. szociális munkások. vagy inkább volt társ pszichés és anyagi tönkretételére irányuló akcióknak a megismeréséből adódik. és sokszor már megkötésükkor kódolva van a válás lehetősége. Budapest Korunk dilemmája: szövetségre vagy szerződésre épülő házasság Napjainkban sok vita van arról.

amely szerint a házasság egy férfi és egy nő érzelmekre épülő kapcsolata. illetve értékként kezelése. illetve a gyermekkori fejlődést leíró. kielégítést nyernek. amely a felek szexuális és érzelmi szükségleteinek kielégítését szolgálja. Napjainkban azonban már megváltozott a kétfajta érték egymáshoz való viszonya. követelést visz a házasságba azzal a reménnyel.ismeri el jogilag házasságnak az azonos neműek együttélését. A definícióból időnként már hiányzik a férfi és a nő megnevezése. Korábban a házasság. mint a felnőttkori fejlődés jelentős színterével. hogy ezek majd teljesülnek. a felelősség. a tisztességnek és a megbízhatóságnak. a szociális „ügyességeket”. és a családi közösség legfontosabb pillérével. akkor a házastársak között 120 . és azok hatásaival való megküzdésben. mint a negatív hatások csökkentésében. A társadalmi változások hatásainak felerősödésében és a változások elfogadásában éppúgy. a romboló következmények feltárásával. a „self” értékké válása. és fontos szerepet játszottak az emberi kapcsolatokban. sőt kötelezettségük egyedülálló. Az utóbbi évtizedekben sokan hiszik azt. Az én különleges értékként való kezelése jól látható azokban a házasságot is érintő morális konfliktusokban. különösen a szociológiának. A különböző tudományok a változások leírásával. mint az egyediség kimunkálása. a jogtudománynak és a pszichológiának van szerepe. megmagyarázásával és utólagos jogi szabályozásával mintegy igazolják azok létét. A társadalmi változásokkal is összefüggően. ezáltal segítik azok normává válását és elfogadását is. hogy joguk. Mit mond a pszichológia a házassági kapcsolatokról? Tud-e segíteni a dilemma feloldásában? A pszichológia természetesen régóta foglalkozik a házassági kapcsolattal. de az élethossziglani fejlődést feltételező. amelyek az én-érték és más értékorientációk között alakulnak ki. Más értékek vonatkozásában is gyökeres változásokat találunk.és áldozatvállalás. De a negatív hatások. a család épségének megőrzése. illetve a gyerekek értéke erősebb volt. A pszichoanalitikus iskolázottságú Sager (1976) háromszintű szerződéselmélete szerint minden házasulandó egy sor tudatos és tudattalan elvárást. az önkontroll és a hűség értékelt tulajdonságai voltak az embernek. A házastársak szinte bűntudat nélkül hagyják ott házastársukat és gyermekeiket az én kiteljesítése érdekében. A mai kor emberének viselkedésében kevesebb szerep jut a felelősségvállalásnak. a jó kommunikációs képességet. elemző koncepciók a szövetségre épülő. hiedelmet. Ma inkább a sikerességet. Ugyancsak a házasság szerződésjellegét erősíti a modern családpszichológia házasságfogalma is. a megküzdés módozatainak kimunkálásában a tömegkommunikáció mellett a társadalomtudományoknak. de külön tényezőként is megjelenik az én. Ha reményében valamelyik fél vagy mindkettő csalatkozik. az önérdek-érvényesítés stratégiáinak sikeres alkalmazását értékeli a társadalom. Korábban a megbízhatóság. mindenkiétől különböző énjük kifejlesztése. a változni tudást. az őszinteség. A pszichológiai iskolák egy része ugyan a házasság szerződésjellegét hangsúlyozza. a társadalom lelkiismeretének felébresztésével nem lebecsülendő mértékű segítséget is nyújthatnak az emberi együttélést romboló tendenciák visszaszorításában. de a szükséglet kielégítés mindig hangsúlyozott. tartós kapcsolat fontosságát emelik ki.

konfliktusok jelennek meg, feszültség, egymással vagy a helyzettel szembeni elégedetlenség alakul ki. A szociális csereelmélet szerint minden ember a másikra vonatkozó érzelmeit a profit fogalmi szűrőjén át nézi, és a befektetésből származó nyereség vagy veszteség arányára figyel. Az elmélet hívei abból a feltevésből indulnak ki, hogy a másik emberrel való interakciónak ára van; időt, energiát, elköteleződést követel, sokszor negatív érzelmek átélésével és kellemetlen tapasztalatokkal jár. Emiatt az emberek cserébe jutalmat várnak (érzelmet, információt, pénzt, státuszt, gondoskodást, figyelmet). A kapcsolattal való elégedettség foka a kapott jutalom értékelésétől függ (Gross, 1996). A szociális csereelmélet az embert alapvetően önzőnek tartja, az emberi kapcsolatokat pedig önérdek-alapúnak. Valóban ilyenek vagyunk? Vajon leírhatók-e az ember életfeltételét jelentő, sokarcú, sok tényező által befolyásolt kapcsolatok közgazdasági terminológiában? Nyilvánvalóan nem. Vajon megfelelő feltételt jelent-e az ember fejlődéséhez, önkiteljesedéséhez az alkura épülő kapcsolat? Az empirikus vizsgálatokkal is alátámasztott tapasztalatok azt mutatják, hogy nem. Számos pszichológus bírálja a csereelmélet emberképét és a profitalapú kapcsolati koncepciót. Crabb (2002) ugyan a házassági kapcsolaton belüli problémák forrását a házastársak önzésében látja, de meggyő ződéssel hirdeti az önzés legyőzésének lehetőségét. Rubin (1973) szerint az ember nem alapvetően önző, képes és készen áll az altruizmusra, még a szó szoros értelemben vett önfeláldozásra is, a külső jutalom minden reménye nélkül. Hozzáteszi ehhez, hogy az altruisztikus megnyilvánulások a szoros, érzelemmel áthatott kapcsolatokban gyakoriak (idézi Gross, 1996). Fromm (1984) a kapcsolatok alapját képező szerelem/szeretet természetéhez köti a „profitorientáltságot”. Az igaz szeretet adakozóvá tesz és önzetlen, viszont a hamis szeretet „kalmárszellemű”, és csakis az erre épülő kapcsolatra érvényes a csereelmélet. A humanisztikus pszichológiai iskola emberképe gyökeresen különbözik az önérdeket hangsúlyozó pszichológiai iskolák emberképétől. Az ember a benne lévő növekedési potenciál következtében a teljesen funkcionáló személy ideálja irányába fejlődik. A fejlődés feltételeként azonban a környezet jelentős személyeinek feltétel nélküli elfogadását fogalmazza meg (Rogers, 1961). A feltétel nélküli elfogadás koncepciója lényegében a kereszténység szeretetfogalmával azonos, Szent Pál szeretetet bemutató jelzői idéződnek fel az olvasóban Rogers leírását olvasva. Az ember – Rogers szerint – képes a feltétel nélküli elfogadásra, hiszen fejlesztő feltételként e nélkül a meggyőződés nélkül nem fogalmazta volna meg. Az egymással versengő, de valójában egymást kiegészítő elméletek alapján a házassági kapcsolatok két eltérő formája különíthető el Gross (1996) szerint. 1) Vannak közösséget alkotó – mondhatjuk, szövetséget kötő – párok, akik egymás jólétével, boldogságával törődnek. Nem méricskélik, mit adnak és mit kapnak. 2) Vannak „kereskedő” – mondhatnánk, szerződést kötő – párok, akik fejükben egy láthatatlan jegyzőkönyvet vezetnek arról, hogy melyikük adós, ki adott többet, ki kevesebbet. Individualisztikusak, elsősorban önmaguk jólétével törődnek. A csereelmélet és a szerződésen alapuló elköteleződés hívei ebben a házassági formában az egyenlőséget hangsúlyozzák. A szerződés egy korrekt egyezménynek tűnik. Szabad elhatározásra, megegyezésre épül. A felek egyenlőek, és biztosított az egyezség felbontásának lehetősége. Az érzelmi kötődésre épülő kapcsolatok azonban
121

nem gazdasági társulások, a függőség, a biztonságigény, az érzelmi bevonódás, a sebezhetőség mértékében ritkán alakul ki egyenlőség. A külön-külön vezetett mentális jegyzőkönyvek egyenlege egészen más lehet a pár két tagjánál. Más a férj, és más a feleség elvárása, szükséglete, más a férj, és más a feleség szemüvege, amelyen keresztül a házasságot megítéli. Gyakran tapasztaljuk, amikor egy-egy pár tagjaival külön-külön beszélünk házasságukról, hogy milyen nagy különbség van a két leírás között. Mintha nem is ugyanarról a házasságról lenne szó. Az egyenlőség inkább csak lehetőség, és még ideális esetben is inkább a befektetések és a nyereségek egyensúlyára vonatkozik, mint a két személy egyenlőségére. Az egyenlőség hiánya különösen érzékelhető a szerződés felmondása után rendelkezésre álló lehetőségekben. A férfiaknak sokkal nagyobb esélyük van egy második házasság megkötésére, mint a nőknek. Az egy vagy két gyerekkel magára maradó anya nehéz helyzetbe kerül mind az anyagiak, mind a nevelés, mind a kapcsolatkötés szempontjából. Az egyezség könnyen felbomlik a szerződésre épülő házasságban, mivel minden olyan esetben erodálódnak és lazulnak a házasságot összekötő kapcsok, amikor valamelyik fél úgy érzi, hogy jogai sérültek, s több kötelezettség hárul rá, mint a másikra. Természetesen a szerződésre épülő házasság is lehet stabil, elégedettséget okozó. Erős marad a kötés mindaddig, amíg a partnerek képesek és törekszenek arra, hogy megadják egymásnak azokat az erőforrásokat, amelyekre szükségük van, illetve értékesnek ítélik azokat az erőforrásokat, amelyeket kapnak. Ellentmondások és lehetőségek a szövetségre épülő házasságban Ha elfogulatlanul vizsgáljuk a házassági kapcsolatokat, be kell látnunk, hogy a szociális csereelmélet sok esetben megalapozott. Az adakozó szerelem hőfokának csökkenésével, a szükségszerűen bekövetkező csalódás szakaszában felerősödő önzés időlegesen vagy hosszú távon kalmárszelleművé alakíthatja a hosszútávra szóló, szövetségi elköteleződésen alapuló házasságokat is. Mégis, a hosszú távú elköteleződésre épülő szövetségi házasságok szilárdabbak, a házasfelek elégedettebbek, és jobb feltételeket teremtenek nemcsak a házasságban megszülető gyerekek, hanem a házastársak személyiségének fejlődéséhez is (Stinnett, 1995). A pszichológia a házasságot a jelentős fejlesztő kapcsolatok körében tárgyalja. Ahogy a kisgyermek számára az anya-gyerek kapcsolat, a serdülő és az ifjú számára a barátság és a szerelem, úgy a felnőttkorban a házassági kapcsolat a személyiség érettségének irányába tartó fejlődés színtere. A személyiség érettsége a legáltalánosabb és legelterjedtebb felfogás szerint a személyes autonómia, amely a pszichológiai függetlenséget és a saját élet feletti kontrollt tartalmazza. Vajon lehet-e a szövetségi házasság a fejlődés kohója, amikor önátadást, alázatot, elköteleződést, a függetlenség feladását kívánja? Nincs-e feloldhatatlan ellentmondás az autonómia és az élethossziglan tartó elköteleződés, valamint az önmegvalósítás szükséglete és az önátadás, a másikkal való törődés között? Vajon nem jobb terep-e mégis a szerződésre épülő házasság a személyiség fejlődése szempontjából? Sokan válaszolnak igennel ezekre a kérdésekre. Sokan gondolják kalodának, börtönnek a szövetségi házasságot. De legalább ugyanannyian vannak, akik a szövetségi házasság fejlesztő hatásait igazolják, és a szó mélyebb értelmében vett
122

boldogság megélésére lehetőséget adó szerepét hangsúlyozzák. A fentiekben megfogalmazott ellentmondások feloldásának, a kérdések megválaszolásának talán legjárhatóbb útja: az ellentmondásokat felvető fogalmak tisztázása. A személyes érettségben valóban jelentős összetevő az autonómia. Az érettség elérése azonban egy egyensúlyi állapot megteremtése az autonómia törekvés és a másokhoz való kötődés, valamint a tágabb közösségbe való integrálódás között. A pszichológiai érettség mély, személyes nyitottság, amely egy független, stabil identitásból ered, és tartalmazza annak felismerését és megértését, hogy az ember függetlenségének és autonómiájának korlátai vannak. Az érett személy értékeli a kölcsönös függésben megtalálható intimitást, és szabadon átadja magát egy kapcsolatnak (Conn, 1985). Allport és Maslow felfogásában a személyes érettség a mély, bensőséges személyi kapcsolatokra való képességekben, a megbízhatóságot és felelősséget vállaló etikai szilárdságban, és az események megítélésében való függetlenségben nyilvánul meg (Allport, 1980). A meghatározásokból nyilvánvaló, hogy az autonómia mértéke sok más pszichés képződményhez hasonlóan folyamatos skálán helyezkedik el. A skála egyik végén a túlzott autonómia, a másik végén az autonómia gyengesége helyezkedik el. A szövetségi házasság szempontjából optimális autonómiaszint valahol középtájon van. Az autonómiaigény és -szint gyakran sajátos kapcsolati stílussal társul (Gilligan, 1982). A túlzott autonómiaigényű személy kapcsolataiban is önmagára figyel, cselekvéseiben az önérdek vezérli. Pontosan tudatában van szükségleteinek, és gondosan ügyel azok kielégítettségére, alig törődik a másikéival. Az alacsony autonómiaszintű személy kapcsolataiban a másikra figyel, törődik a másikkal, a másik szükségleteit a magáé elé helyezi. Ezidáig nem vizsgálták még a kapcsolati stílus és a házasság szerződéses, illetve szövetségre épülő modelljének összefüggéseit. Spekulatív összevetésben nyilvánvalónak látszik, hogy a túlzott autonómiaigényű személy inkább szerződést, mint szövetséget köt. Az alacsony autonómiaigényű, másikra figyelő kapcsolati stílusú egyén a társ igényei szerint, de nem szabad döntésből vállalkozik sem a szövetségre, sem a szerződésre. A szövetségi házasság alapja azonban valószínűleg egy harmadik kapcsolati stílus, a kölcsönösségre irányuló (Harter, 1997), amelyben egyensúlyban van az autonómia törekvés és a kapcsolódási igény. Egyformán fontos a saját szükséglete, célja, érdeke, és a másiké is. Végül is leszögezhetjük, hogy az autonómia és a másokhoz való kapcsolódás az emberi törekvés kétpólusú dimenziói, amelyek kölcsönösen meghatározzák egymást. A hosszú távú elköteleződés feltétele az autonómia bizonyos szintjének megléte, az érett autonómia kialakulásához pedig elengedhetetlen egy másik személlyel való kapcsolat, egy olyan személlyel, aki a másik autonómia szükségletét elfogadja és tiszteletben tartja. Az érett személyben az autonómiához hasonlóan egyensúlyban van a függetlenség-igény is. A függetlenség fejlődése a teljes függőségből az ellenfüggésen (függőség elleni lázadáson), függetlenségen át vezet a kölcsönös függéshez. A teljes függőségben élő általában nem választ, hanem beleszületik vagy „beleesik” a kapcsolatba, a független stádiumban levő inkább szerződést köt; az ellenfüggő elutasítja a függés minden formáját, a szövetségi házasságra a kölcsönös függésre kész személy vállalkozik.
123

A szövetségi házasság másik fontos ellentmondása az önmegvalósítás, valamint az önfeláldozás és az alázat között feszül. Az önmegvalósítás szükségletét, mint az emberi fejlődés célját először a humanisztikus pszichológia írta le. A fogalom azóta nagy karriert futott be, és nagy változáson ment át. Az eredeti felfogásban (Maslow, 1968) törekvés az emberben feladatának megtalálására és képességeinek kiteljesítésére. Az önmegvalósításra mintát adó személyek azonban kivétel nélkül önfeláldozó, mások szolgálatát vállaló emberek voltak. Az önmegvalósítás ebben a felfogásban nem öncélú, nem önző törekvés, hanem a közösséget vagy más embereket szolgált. Manapság már a fogalomhoz az önérdek, az egyedi célok megvalósítása kapcsolódik. A „Legyél, ami lehetsz” parancsa napjainkban elhomályosította a felelősségvállalás és a szolgálat fontosságát. Az alázat ugyancsak negatív asszociációkkal terhelt fogalom. Sokan összetévesztik az alacsony önértékeléssel, az alázatossággal, a meghunyászkodással. Pedig inkább személyes erőforrás, amely az erősségek és a gyengeségek pontos felmérésének és elfogadásának eredménye. Az alázat erőforrásként való használatához hozzátartozik az is, hogy az ember képességeit egy nagyobb perspektívában nézze, ezáltal szabaddá válik az arroganciától éppúgy, mint az önbecsülés csökkenésétől. A szövetségi házasság fejlesztő hatásait tárgyalva fontos megemlíteni az érettség, és az élet értelmének keresése és a személy, valamint a házasság célja közötti összefüggést. Az érés „az ember létének értelme felé halad” (Belényi, 1987, 262. o.), a cél pedig sajátos perspektívába helyezi a kapcsolatot éppúgy, mint a házasságban történt eseményeket. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a szövetségi házasság csak akkor válik börtönné, ha nem szabad választáson alapul, ha a házastársak személyiségében nincs meg az autonómia és a kötődés, valamint a függés és a függetlenség egyensúlya, ha a kötelezettségeket, az önfeláldozást és a másikért vállalt felelősséget az önmegvalósítás korlátjának definiálják. A szövetségre épülő házasság hatásai A szövetségi házasság a jövőre szól, folyamatos támogatást, védelmet, szolidaritást ígér, vagyis biztonságot ad. A mai világban az értékek viszonylagossá válnak, a kapcsolatok széttöredeznek, a szolidaritás és a másikra való odafigyelés kivételes erénynek számít, a hagyományok elvesztik jelentőségüket ebben a környezetben, a változás és a változtatás jókora előnyt élvez a stabilitással szemben, bár az embernek nagy szüksége van a biztonságra. Vannak, akik ehhez a világhoz „szociális kaméleonként” igazodnak, könnyen cserélnek eszmét, hazát, hivatást, kapcsolatot. Úgy tűnik, hogy ez a stratégia csak rövid távon lehet hatékony. A biztonságot adó szoros kötődések azok, amelyek egészséget, valamint védelmet adnak a széttöredezettséggel szemben. Paradox módon a halálig tartó elköteleződésből fakad az ember szabadsága is. A szövetség adta biztonságban egyik fél sem aggódik, hogy egyedül marad, így egymásnak nagyobb szabadságot adnak, nem fűzik rabláncra és nem ölik meg a szerelmet nyomasztó kötési igényükkel. A kölcsönös elköteleződés biztonsága arra is szabaddá teszi az embert, hogy önmaga legyen, nincs szüksége az önbemutatás stratégiáira, álarcokra.

124

A szövetség jellegű házasságok ősi sajátja a házasság folyamatos alkotásként való felfogása. A szövetségben a pár a kölcsönös önfeláldozás, a másikra figyelés, a megbocsátás, a pozitív hűség aktusaiban folyamatosan építi és erősíti az élet végéig tartó kötést. A szövetségi házasság valós lehetőségként hordozza azokat a jellemzőket, amelyeket a boldog házasságok leírására széleskörűen használnak: őszinte, nyílt kommunikáció, problémamegoldásra törekvő konfliktuskezelési stratégiák, egymás életébe és élményeibe való bebocsátás, hűség, szolidaritás és a Szent Pál-i értelemben vett szeretet. A szövetségi házasság legnagyobb erőssége azonban a megbánásban, a megbocsátásban, a másik megértésében és az önátadásban rejlik (Pargament, 1997). Ezek közül a megbocsátás a legnehezebb feladat. A megbocsátás: törekvés a gondolkodásmód, az érzelmek és a kapcsolat megváltoztatására. Lemondás a haragról és a sérelem visszaadásának jogáról. De a megbocsátás békét teremt nemcsak a pár között, hanem a megbocsátó szívében is. Nem könnyű feladat az önátadás, az önfeláldozás feladata sem. Boda László a hegymászáshoz hasonlítja azt a folyamatot, amelyben az ember az érzéki vágytól eljut az ajándékozni tudó evangéliumi szeretetig vagy az önfeláldozó szeretetig. Ahogy a magas csúcsra sem ér fel mindenki, úgy az önátadó szeretetig sem jut el mindenki. A szövetségi kapcsolat azonban több esélyt kínál a csúcsra való feljutásra (Boda, 1989). A szövetségi házasság előnye a szerződésre épülővel szemben leginkább a nehéz élethelyzetekben, határhelyzetekben, illetve házassági krízis idején mutatkozik meg (betegség, sikeresség elvesztése, maradandó károsodás, fogyatékosság, munkanélküliség). Az elköteleződés minden élethelyzetre szól. A szerződéses elköteleződést motiváló én-érdek könnyebben ad felmentést a másikkal való törődés, szolidaritás alól. A szövetségi házasság védelmének lehetőségei Mindezidáig a civil jogalkotás csak a házassági szerződéssel foglalkozott. Leírta a házastársak jogait és kötelességeit, az öröklés rendjét, és szabályozta a házasság felbontásának feltételeit és módját. A házasság jogi meghatározása szerződésjellegű: olyan párkapcsolat, amely a házasfelek szexuális és érzelmi szükségleteinek kielégítését szolgálja. Vagyis szükséglet kielégítésre épül, és ha ezen funkciójának nem felel meg, akkor jogilag felbontható. Az USA három tagállamában már a családjog részévé vált a szövetségi házasság jogi intézménye. A jogi változás kezdeményezői a válások drámai következményeinek felismeréséből és a stabil házasságok személyiségfejlődésre, egészségre, a problémákkal való megküzdésre tett hatásainak tapasztalatából indultak ki, amelyeket empirikus kutatásokkal is alátámasztottak (Spah, 2002). A házasságok fele az USÁ-ban is felbomlik. A válás következményei egyre nagyobb terhet rónak az államra (egészségügy, szociális juttatások, kriminalitás kezelése stb.). Emiatt az állam érdekelt a házasságok stabilitásának erősítésében. Ez azonban többrétű feladat, nemcsak egyszerűen támogatást jelent, hanem védelmet is. Védelmet politikai, szociális és jogi értelemben is. A kezdeményezők – felismerve a szövetségi elköteleződésre épülő házasság jelentőségét – jogi formában is megfogalmazták azt oly módon, hogy a szövetségi házasság sajátos jogi intézménnyé vált, és ezáltal jogi védelemben is részesül. Jogilag
125

szövetséggé válik az a házasság, amely megfelel az alábbi követelményeknek (Hawkins és mts., 2002). 1) A házasság higgadt megfontolásból születik. A házasulandók kötelezettséget vállalnak arra, hogy jegyesoktatáson vesznek részt, és minden olyan problémát társuk tudomására hoznak, amely házasságukra hatással lehet. 2) A pár jogi kötelezettséget vállal a házasság megőrzésére kritikus élethelyzetek, házassági krízisek idején is. A vállalás megtartásának lehetőségét segíti problémák esetén a házassági tanácsadó szolgáltatás igénybe vételének kötelezettsége. 3) Elfogadják a válás korlátozott lehetőségét: csak súlyos okok (házasságtörés, súlyos bántalmazás, drog-, illetve alkoholfüggőség, börtönbüntetés) miatt lehetséges jogilag elválni. A feltételek szigorúak azok számára, akik csak házassági szerződést kívánnak kötni, de nem igényelnek több vállalást azoktól, akik házasságukat szövetségi elkötelezésre alapozzák. A válás korlátozásával a személyi felelősséget erősítik. Ez a jogi szabályozás gyengíti „a házasság elromlásáért senki sem hibáztatható” szemléletet, visszaállítja a házassági vétek fogalmát, és törekszik egy morális kódrendszer összeállítására a házastársi viselkedés szabályozásában. Ez utóbbi mögött az az indokolt feltételezés áll, hogy a házastársak egymással szembeni viselkedése nem magánügy, hanem közügy, mivel számos közösségi hatása is van. A szövetségi házasság jogi intézménye nemcsak pszichológiai, hanem jogi és gazdasági előnyökkel is jár. A kezdeményezés még nagyon új, nem ismertek a hatásai. Sokan támogatják, különösen az egyházak képviselői. A jogszabályi módosítás kezdeményezői maguk is úgy gondolják, hogy a szövetségi házasság megőrzésében a vallásosságnak nem lebecsülendő szerepe van. A szövetségi házasság eszméjének elfogadása és gyakorlatának védelme társadalmi szemléletváltást kíván. A törvény erősíti a házasság alkotó tevékenység jellegét. A házasság alkotás, a két fél alkotása. Törekvést és cselekvéseket jelent a házasság megőrzése érdekében. Az egyházak feladatai és lehetőségei a szövetségi házasság védelmében A fentiekben ismertetett jogi szabályozás kidolgozói és elterjesztésének harcosai nem véletlenül kérték fel az egyházakat arra, hogy nyújtsanak segítséget a házasság szövetségi jellegének megőrzéséhez. A vallás és a vallásgyakorlás fontos tényezője a házasság stabilitásának és mély értelemben vett sikerességének. A vallásosság elköteleződésre, türelemre, megbocsátásra, felelősségvállalásra, hűségre tanít. Emellett a vallás mindig közösséghez is köt. A közösség különösen a nehéz élethelyzetekben, házassági krízisek megoldásában tud értékes és gyakran nélkülözhetetlen támogatást nyújtani. „A családi élet, ezen belül a házasság a keresztény élet laboratóriuma”, vagyis tág teret ad a keresztény erények gyakorlására, a keresztény hit megélésére. (Stinnett, 1995, 271. o.) Az időnként nem könnyen megvalósítható erények megvalósításában nem marad magára az ember. A szövetség a keresztény házasságban nemcsak az Isten és az ember közötti szövetség szimbóluma, hanem Isten jelenlétére utal a házasságban. Ahogy Bovet mondja, a házasság dráma, misztérium, „Felette nagy titok” (Bovet, 2002). Bowen (1978) óta a három személyből álló rendszert tekintjük az emberi kapcsolatok alapegységének. A diád, a két emberből álló kapcsolat bomlékony, a stabilitáshoz
126

szükség van egy harmadik erőre vagy személyre. A szövetségre épülő keresztény házasságban a harmadik a személyes Isten. A pár kapcsolatát nagy mértékben befolyásolja istenkapcsolatuk, de az a lehetőség is, hogy Isten perspektívájából tekintsenek a másikra és az eseményekre. Az Istennel való kapcsolat rádöbbenti az embert sebezhetőségére, megbocsátási igényére, gyengeségeire, és a dialógusban erősödő istenkapcsolat a megbocsátásra, a másikra való figyelésre, a másik személyiségének tiszteletben tartására indíthat. A címben megfogalmazott dilemma feloldható. Ha rövid távú és individuális perspektívából nézzük a házasságot, akkor a kisebb mértékű személyiségbevonódást, kevesebb erőfeszítést és kockázatot igénylő szerződéses házasság tűnik előnyösebbnek. De ha szélesebb és hosszabb távú perspektívából, az ember küldetését és célját figyelve tekintünk a házasságra, akkor a szövetségi elköteleződésre, teljes sorsközösségre és kölcsönös önfeláldozásra épülő házasság az egyetlen, emberhez méltó házassági forma. Szakirodalom Allport G.: A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest, 1980. Belényi A.: A személyiség életfolyamatáról. In: Korzenszky R. (szerk.) Küldetésben. Teológia különszáma (1987), 261–271. Boda L.: A szeretet tanúságtétele. Teológia 4 (1989), 200–205. Bovet T.: Felette nagy titok. Vigilia, Budapest, 2002. Bowen M.: Family therapy in clinical practice. Jason Aronson, New York, 1978. Conn J.: Spirituality and personal maturity. In: Wick R. et als. (eds) Clinical Handbook of Pastoral Counseling. Paulist Press, Mahwah., 1985, 37–57. Crabb L.: Nők és férfiak. Harmat, Budapest, 2002. Fromm E.: A szeretet művészete. Helikon, Budapest, 1984. Gilligan C.: In a different voice: Psychological theory and women's development. Harvard University Press, MA., Cambridge, 1982. Gross R.: Psychology. Hodder and Soughton, London, 1996. Harter S.: Personal self in social context: Barriers to autenticity. In: Aschmore D. – Jussim, L. (eds.) Self and identity, Oxford University Press, Oxford, 1997, 81–105. Hawkins A. et als.: Attitude about covenant marriage and divorce: Policy implication from three–state comparison. Family Relations 51 (2002), 166–175. Horváth–Szabó K.: Intimitás és elköteleződés. In: Bánlaky É. (szerk.) A családról. Faludi Akadémia, Budapest, 2001, 71–86. Pargament, K.: The psychology of religion and coping. The Guilford Press, New York, 1997. Rogers C: On becoming a person. Constable, London, 1961. Rubin Z.: Liking and loving. Holt, Reinehart and Winston, New York, 1973. Sager C.: Marriage contracts and couple therapy. Brunner/Mazel, New York, 1976. Spah K.: Why covenant marriage may prove effective as response to the culture of divorce. In: Hawkins et als (eds.) Revitalising the institution of marriage for the Twenty–First Century: An Agenda for Strengthening Marriage. Praeger, Wertport, London, 2002. Stinnett N. – Stinnett N.: Family Life Religious Education. In: Atkinson H. (ed.) Handbook of Young Adult Religious Education. REP, Birmingham, 1995, 271–290.

127

Dr. Horváth-Szabó Katalin
pszichológus, klinikai szakpszichológus, tanszékvezető tanár, Budapest

Intimitás és elköteleződés
I. Nem jó az embernek egyedül lennie „Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő... Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és a feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz” – mondja az Úr a teremtéstörténetben. Nem jó az embernek egyedül lennie. De vajon jó-e az embernek a másik emberrel lennie? Nem kell-e túl nagy árat fizetnie a szoros és bizonyos értelemben kizárólagos kapcsolatért? Sartre, az ismert egzisztencialista filozófus és író azt állítja, hogy „a másik pokol”. Bizony állításával sokan egyetértenek, nem kevés emberi szenvedés, fájdalom ered a nem jó vagy a megszakadó házassági kapcsolatokból. A házasság – sokak tapasztalata bizonyítja – mártíromság is lehet. Az emberiség sokezeréves története azonban a „Nem jó az embernek egyedül” kijelentés mellett tanúskodik. Nem ismerünk olyan kultúrát, amelyben a házasság, a család valamilyen formája ne alakult volna ki. Már 4 millió évvel ezelőtti időkből is találtak olyan leleteket (pl. vulkanikus hamuban fennmaradó lábnyomokat), amelyek valamiféle család (anya, apa, gyerek) létezésére utalnak. Az írott történelem éppúgy, mint a fennmaradt ókori irodalom és a kultúrantropológiai megfigyelések, a házasság és a család létére és kitüntetett szerepére utalnak. A legfrissebb demográfiai statisztikák szerint az emberek 90%-a legalább egyszer megházasodik. A második és a harmadik házasságok egyre növekvő száma egyebek mellett arra is utal, hogy a házasságban élés még azoknak is kiemelt törekvése marad, akik nehéznek, sikertelennek, fájdalommal terhesnek élték meg előző házasságukat. Nem tűnik alaptalannak az a szakirodalomban széleskörűen elfogadott megállapítás, hogy a házasság, a család az emberi élet alapvető formája és egyetemes jellemzője. Meghívom Önöket egy gondolat-kísérletre. Képzeljenek el egy hipotetikus „személyiségmásoló gépet”. Tegyük fel, hogy önök személyiségmásolatot kérnek. Ez a gép azonban csak részleges másolatokat képes készíteni. Az egyik másolat a személy fizikai jellemzőit tartalmazza. A második a személy cselekvő lényét másolja le: úgy cselekszik, viselkedik, mint a mintaszemély. A harmadik másolat a személy kapcsolataival rendelkezik: család, barátok, partner, kedves vagy akár a házastárs. A negyedik másolat a minta pszichológiai jellemzőit hordozza: vágyait, céljait, alapvető döntéseit, identitását, valódi énjét. Önök melyik másolatot választanák, melyikben szeretnének a továbbiakban élni? A fenti kérdést először 1988-ban tették fel gyerekeknek, serdülőknek és felnőtteknek. A válaszokra később még visszatérek. Most csak annyit, hogy a serdülők a kapcsolatokat tartalmazó másolatot választották. A serdülők válasza, a mindennapok tapasztalata éppúgy, mint a különböző embertudományok válaszai egyértelműen bizonyítják, hogy az ember csak embertársként létezik. A másik ember, a társ létfeltétele az embernek. A napjainkban súlyos értelmi fogyatékosságot jelentő idióta szó a görögöknél még magánembert jelentett, olyan emberre utalt, aki nem vett részt a közösség ügyeinek
128

A kapcsolaton kívüli döntéseit is igazítania kell a házastárs elképzeléseihez. értékeinek megfelelő. aki mai szóval „kirekesztette magát” az emberi közösségből. akkor bomlik le az akadály és mélyül a kapcsolat. Az egymáshoz kapcsolódás folyamatában zsiliphez hasonlóan működő akadályok vannak. tartósságát és fejlődését a kapcsolat alakulásának különböző szintjein más-más. a későbbi időszakban (8-17. Ezek a jellemzők az emberi kapcsolatok minden szintjén jelen vannak. találkozás) igen nagy szerepe van a külső jellemzőknek. törekvésekkel és viselkedésmódokkal rendelkeznek. A kapcsolat azonban nem magától formálódik. önalávető vagy dominanciára törekvő magatartás. mint a mesében. de az együttélési kapcsolatok hátterében a legtöbb esetben a bizalom hiánya és az elköteleződéstől való félelem lappang. amelyet az érintettek próbaházasságnak tekintenek. vagy egyáltalán nem vállalják. vágyainak. A „boldogok voltak. A kapcsolatok minőségét. vagy pokollá válik mindkét fél számára. kitartást vállal és fogad egymásnak. gyengédség. biztonságot adó. Az önként vállalt lemondás és a társhoz való igazodás miatt sokan az elköteleződést szabadságuk korlátozásának tekintik. az az együttélés minőségétől. az elköteleződésnek és az intimitásnak kiemelt jelentősége van. Az elköteleződés komoly döntés valaki és valami mellett. Az ember sokféle kapcsolatban él. hanem örömforrás legyen. az udvarlás első fázisában (1–8. találkozás) a belső tulajdonságok nyernek fontosságot. és létfeltétel. majd a kapcsolat alakulását egyre inkább azok a tényezők (tulajdonságok és viselkedésmódok) határozzák meg. megbízhatóság. A házasság minőségének meghatározásában két kapcsolati jellemzőnek. hiszen a kapcsolatok fejlődése lényegében az elköteleződés mértékének és az intimitás fokának növekedésével mérhető. Holtodiglan-holtomiglan: az elköteleződés Ősi magyar szokás szerint a keresztény esküvőkön a jegyespár holtig tartó hűséget. A házassági kapcsolatban azonban ez a két tényező kulcsfontosságúvá válik. tevékenységnek tartjuk. céljainak. Az elköteleződés felelősségvállalás a másikért. hogy az együttélés ne pokol. Csak akkor nyílik ki a zsilip. ha törekszünk is arra. ha a kapcsolódó felek szükségleteinek.intézésében. Napjainkban egyre több az élettársi kapcsolat. Ennek a két jellemzőnek a mértéke és minősége a meghatározó abban. aki döntött valaki mellett. míg meg nem haltak” mesebefejezés csak akkor válik igazzá. Hiszen. elhalnak. ahhoz illeszkedő tulajdonságokkal. és könnyítő feltételeket adnak maguknak. Pl. ha a házasságot alkotási folyamatnak. más választások korlátozásával is jár. hogy a házasság fejlesztő kapcsolattá és erőforrássá. nem dönthet ugyanakkor egy másik személy mellett is. illetve ha a legfontosabb kapcsolati jellemzők a továbblépéshez szükséges fokon és intenzitással vannak jelen. vagyis elköteleződnek egymásnak. Az elköteleződés lényegéből fakadóan lemondással. II. változnak. amelyek az adott két ember hosszú távú együttélését biztosíthatják: törődés. De hogy az együttélő emberek poklot jelentenek egymásnak vagy a boldogság forrását. 129 . a kapcsolatok alakulnak. Ennek a nehezen érthető magatartásnak a magyarázó tényezőjeként kerülhetett bele az idióta fogalom jelentésébe a fogyatékosság. a kapcsolat milyenségétől függ. A másik ember társ. igényeihez. fejlődnek. de mindig több tényező határozza meg. függőségvállalás és előre nem látható nehézségek vállalása.

a csalódás elleni védekezés manőverei dominálnak. erősségének jelzéseként értelmeznek. kötő és kötődést elváró viselkedését a partner szabadsága erős korlátjaként élheti meg. a függetlenségigény. rokonságával való kapcsolatát.Az együttélés törékeny kapcsolat. kötődő. amelyben éppen a viselkedés próba-szerencse jellege kifejezett. és a kapcsolat minőségének romlásához. hanem kényszerből jött létre. Próbálkozások. a nehéz helyzetekben való kitartásra. Az erősebben kötődő. mint a hosszú távú elköteleződés. mint minden más kapcsolat kudarca több tényezővel magyarázható. amikor a „jövendő feleség” teherbe esik. az önérdek. az ideiglenes helyén lévő fa gyökerei a felszínhez közel tapadnak és a gyengébb vihar is könnyen kidöntheti azt. a csalódástól. Minden emberi közösség kiérleli azokat a viselkedésmódokat. nehezíti a partnerek eredeti családjával. éretlenek a felelősségvállalásra. illetve megszakadásához vezet. – A kapcsolat bizonytalansága megnehezíti a házastársi szerepviselkedés alakulását. Vagyis a próbaházasság nem ad biztosítékot a későbbi házasság stabilitására. mint az elköteleződő párokét. A kapcsolat megszakításának. bizalmatlanok. – Az elköteleződés hiányából eredő bizonytalanság arra ösztönzi a pár tagjait. Ahogy az állandó helyére ültetett fa mélyen gyökeredzik a földbe és állja a vihart. a kapcsolatból való kilépésnek a lehetősége kevésbé ösztönöz a konfliktusok vállalására és megoldására. – Az elköteleződés nélküli együttélés az udvarlás kapcsolati szintjén rekedhet. A minden formájú együttélésben szükségszerűen jelentkező konfliktusok a hosszú távú elköteleződést nem vállaló párok kapcsolatát könnyebben szétszakíthatják. A később házasságot kötő párok között pedig több a válás. A hosszan tartó bizonytalansági állapot megmerevíti a torzult kommunikációs mintákat. hogy más területen keressenek fogódzókat. megengedettek vagy akár tiltottak. Pedig a viselkedést meghatározó motívumok között igen jelentős a viselkedés önmeghatározottságának igénye. emiatt az aktuális frusztrált állapot kiváltotta indulatosságot. A statisztikai adatok azt mutatják. Az együttélést követő házasságok kudarca. – Többen az oki tényezők között sorolják fel az együttélést választó párok személyiségének sajátosságait: lázadnak a konvenciók ellen. félnek az intimitástól. hogy az együttélő párok 40%-a a későbbiekben sem házasodik össze. a kapcsolat megszakad. hosszú távú elköteleződésre készen álló fél függővé és sebezhetővé válik. félnek mindenfajta hosszú távú döntéstől. mint az előzetes együttélés nélkül házasodó pároknál. Néhány fontosabb a lehetséges okok közül: – A házasságkötés nem szabad döntésből. Az együttélési 130 . amelyek a különböző rokonsági viszonylatokban elvártak. – A próbaházasság más feltételeket teremt az összecsiszolódáshoz. – Az együttélési kapcsolatban nagyobb esély van valamelyik részről az erős függőség kialakulására. Vagyis a partnerek kapcsolatának bizonytalansága gyakran vezet kommunikációjuk torzulásához. Ennek hiányát szabadságunk erős korlátozásaként éljük meg. Előtérbe kerül a karrier. Az együttélő párok közül sokan akkor házasodnak össze. óvatosság. figyelmetlenséget az elhidegülés mutatójának tekintik. Az udvarlás időszakában természetes. hogy a párok egymás minden megnyilvánulását egymáshoz való viszonyuk minőségének.

támogatást. gazdagodik. ami a hatékonyságérzést kiváltja. véleményük szerint mi lehet az oka annak. A hosszú távú. vagyis a szerelem kulturálisan is meghatározott szociális kapcsolat. nem kell félnie a másik kilépésétől. hogy ilyen tartós a házasságuk. Ez a kétszintű kapcsolat teszi lehetővé. élvezet. szerelem és szeretet érzésnyalábjaiból szövődik. Az aktuális viselkedést és reakciókat a felszín erősen befolyásolja. Egyébként még a nyelvek többségében sem alakultak ki azok a szavak. A kölcsönös elköteleződésen alapuló kapcsolatokban a változások 131 . A válaszolók első helyen a hosszú távú egymás melletti elköteleződést említették. Ha valaki úgy döntött. áll össze. amely kibírja a mindennapi feszültségből eredő konfliktusokat. kifejezheti valódi szükségleteit. tetszés. a düh. 1991-ben 100 legalább 15 éve együttélő párnak tették fel azt a kérdést. elbűvölés. illetve szülő-gyerek kapcsolat ilyen) két érzelmi szinten működnek. helyezkedik el.kapcsolatban élők is. elszakíthatatlan köteléket hozhat létre két ember között. vágyakozás. és a hozzájuk valamilyen módon viszonyuló rokonok is bizonytalanok a viselkedésmód megtalálásában. Minden házasság egyedi. összetevői kerülnek előtérbe. több időt áldoz arra. hanem benne van a másikkal való törődés. gyengédség. a szorongás. válnak hangsúlyosabbá. Az elköteleződés olyan szoros. A szerelem. A házasságot indokolt hivatásnak és feladatnak tekinteni. A szerelem kifejezésére. gondoskodó szerelembe. Aki hosszú távra tervezi a házasságot. mint minden más kapcsolat alakul. – A kölcsönös elköteleződésből fakadó biztonság szabaddá teszi az embert arra. kialszik. hogy a szerelem nemcsak érzelem. problémákat. és a házassággal való törődés az. ha hatékonynak érzi magát benne az ember. A kapcsolat alakulásával más és más aspektusai. amelyekkel az együttélő párok tagjai egyértelműen megnevezhetők lennének. fellobban. A szerelem is. – Segíti az átmenetet a szenvedélyes szerelemből a gyengéd. a másiknak való örömszerzés szándéka is. „holtodiglan-holtomiglan” elköteleződés hatásai: – Biztonságot ad. Fontosnak tartották még a másik mellett megélt biztonságot. akik a házasságban az alkotásra teszik a hangsúlyt. hogy egyidőben haragudjunk a másikra. hiszen a házasságban az ember teljes személyiségével vesz részt. kiemelték még a hasonló értékek és célok szerepét. kötődés. jó legyen. de a fontosabb döntések és a tartósan jellemző viselkedés a mélyebb szint által meghatározott. – A házasság jobbá tételére ösztökél. hogy a másikkal való kapcsolatban örömet éljen meg. megkönnyíti a megértést és a megbocsátást. A felszínen illanékony aktuális érzelmi állapot. Szavaink sokfélesége is jelzi. vonzalom. a befogadottság. elköteleződésen alapuló kapcsolatok (a házasság mellett az anya-gyerek. az együtt megélt élményeket. hogy a kapcsolatot alakítsa. vállalhatja és kimondhatja őszinte véleményét. és mélyen kötődjünk hozzá. akkor törekszik arra. A mélyebb szint a másikhoz való tartozásból. Vannak olyan szerzők. gondozza. szenvedély. A szoros. tartalmának megragadására. A hivatás-gyakorlás azonban csak akkor örömforrás. hiszen minden házasság két ember közös alkotása. pontosabban az erotikus szerelem erősen biológiai gyökerű érzelem és motívum. vagyis változik. természetesen több energiát fektet bele. hogy az alkotás szép legyen. örömforrás legyen. leírására számtalan szavunk van. A házasság az elköteleződéssel válik hivatássá. intimitást. a biztonság. hogy jóban-rosszban kitart a másik mellett. és a házas lét az élet minden területén viszonyítási pont a döntésekben. csalódottság stb. hogy önmaga legyen.

és minimalizálja a negatívumokat. senki mással össze nem téveszthető személy. irányzat. a szerelmes Kalaf újabb próbát ajánl. de aki kudarcot vall. hosszú távú elköteleződésre csak az a személy képes. amelyet Turandotnak kell megoldania. a vándorló. – Az elköteleződésre épülő házasság lehetőséget teremt az emberben munkáló alaptörekvések. azok értékelése és kölcsönös elfogadása válik hangsúlyossá. Turandotnak lehetősége van a döntésre: halálba küldheti Kalafot. hogy egyben egy kapcsolat része. A közös identitás kialakítása után viszont a különbségek felfedezése. Személy melletti döntés esetében nemcsak a pozitív értékek. illetve maximalizálás jelensége. a minimalizálás. vagy feleségül megy hozzá. annak a felesége lesz.nem drámaiak. 132 . Az ilyen házasságban az ember úgy lehet önmaga. eszme stb. nevezetesen az autonómiára. önfeláldozó szerelme és elköteleződése egyedülálló lehetőséget adott Turandotnak a gyógyulásra. Az elutasított választási tárggyal kapcsolatban természetesen fordított előjelű értékelés történik. fejlődik. a szenvedély törvényszerű csökkenéséért kárpótol a növekvő gyengédség. aki beleszeret a szépséges császárlányba. törekvések kiemelésére is sor kerül. a változásra. az a vérpadon végzi. férjjé a férfi. Turandot örömére sok kérő fejezi be életét a vérpadon. a közösséghez tartozás igénye harmóniájának megteremtésére. akkor a döntéssel együttjáró feszültség csökkentése érdekében maximalizálja a választott személy. – A személyiség érettsége Valódi. Elköteleződéssel válik feleséggé a nő. Mit jelent ez? Amikor az ember lényeges kérdésekben döntést hoz. De Kalaf gondoskodó. akinek kialakult identitása van. hanem a hasonló értékek. Aki megoldja a próbát. képes felelősséget vállalni önmagáért és a másik emberért is. tiltakozik a házasság ellen. egyedi. Turandot a házasságot választja. mivel egyik ősanyját megerőszakolták az országra törő mongolok. – A házassági kapcsolat másik minőségjellemzője az intimitás intenzitása. Ám ekkor megjelenik Kalaf. A kezére pályázó királyi kérőket próbák elé állítja. Turandot nem tudja megoldani a feladatot. országából elűzött királyfi. az elköteleződésére. Kalaf azonban megmondja a választ. Az elkötelez ődés feltételei: – A szabadság. Jelentkezik a próbára és megoldja a feladatokat. ezáltal lesznek részesei egymás életének. pozitív értékeit. bensőségesség. hidegszívű. szépséges császárlány gyűlöli a férfiakat. A Turandotra ráerőszakolt házasságban mindkettőjük élete állandó harc és pokol lett volna. egyediségre törekvés és a másikkal való közösségalkotás. tulajdonságok. – Elköteleződéssel válik két ember kapcsolata valóban fejlesztő. Turandot kétségbeesetten tiltakozik a házasság ellen. az elköteleződés talaján erősödik. így lesz „a kettő egy test”. az egyedi személyiség kibontakozását segítő kapcsolattá. a szabad döntés lehetősége Turandot története Turandot a gazdag. Az elköteleződés kezdetén. a közös identitás kialakulásának idején működni kezd a szociálpszichológia által feltárt mechanizmus.

ha másvalakivel van együtt. Az intimitás bensőséges kapcsolat. Melyben egy isten szállt a földre le. hogy kik vagyunk. de nem a másikra figyelünk. kölcsönös kapcsolatban legyünk. nem birtokló. ezredévek jöttek. A földi érzés: mennyire szeretlek! ” Az intimitás feltételei: – Elköteleződésből eredő bizalom. Nem cselekvő jellegű. hova tartozunk. Kapcsolat. énünk magja tartalmazza az érzelmekkel átszőtt tudásrészleteket arról. Az intimitás fogalmi megragadása. hanem önmagunkban vagyunk. Vagy áldott csipkebokor drága tested. biztonságos kapcsolatban mutatkozik meg. hogy önmaga csak akkor lehet. a megélő viszont a passzív létezés állapotában van. de a figyelem ilyenkor háttérbe szorul. – Érett. hogy te vagy-e te. nem kontrolláló. Egyszerre csak megfogtad a kezem. S a fényt szemem beitta a szívembe: Nem tudtam többé. hogy egyvalakivel meleg. A tudatosság az „itt és most” érzékelését és az aktuálisan megélt érzésekre való nyitottságot jelenti. Amikor egyszerre tudatában vagyunk önmaguknak és a másiknak is. Az ember sajátos természetéből adódik. Az intimitás fogalmából nyilvánvaló. és utal önmagunk legbelső részére. hogy a valódi önmagunk csak félelemmentes. autonóm személyiség. tartalmazza alapvető választásainkat. S lombjából felém az ő lelke reszket? Igézve álltam. hiszen egy olyan élmény. 133 . eggyéválás vágya fejeződik ki benne. mint ahogy soha.III. Az intimitás élményét azonban mindannyian megéljük. amely mások számára megfigyelhetetlen. és nem eszköz valaminek az elérésére. „És jó volt élni. a spontaneitást és az intimitásra való képességet. és mint ilyen emberi szükséglet. A sérüléstől és a másik elvesztésétől való félelem gyakran maszkviselésre. ha fogalmilag nehezen ragadható meg. A bensőséges kapcsolatban a hangsúly a másikra való nyitottságon van. És percek mentek. Istenhez. S alélt pilláim lassan felvetődtek. Belső. ez az én-rész a híd a lélekhez. A fogalmi megragadás nehézkességét feloldja a művészet. Az autonómia három képesség kiemelkedését hozza magával. leírása nehéz. létezés-állapot leírásáról van szó. a tudatosságot. Ez a rész. inkább passzív létező irányultság. csöndesen. a költészet ereje. Az élmény csak introspekcióval ragadható meg. legbelső a jelentése. így az megérthető akkor is. Lélektő l lélekig: az intimitás Az intimitás szép magyar szóval bensőségességet jelent. Tulajdonképpen egy másik személlyel való összeolvadás. És éreztem: szívembe visszatér És zuhogó mély zenével ered meg. Mint zsibbadt erek útján a vér. amely arra irányul. szoros. A másikkal való kapcsolat maga a cél. őszintétlenségre kényszeríti az embert. A bensőségesség tartalmazza az intimus jelentésárnyalatait. őrizzük. soká. Ezen belső részen keresztül éljük meg önmagunkat. A kifejezés a latin intimus szóból származik.

A másik léte és jelenléte a fontos és nem a viselkedése. csúnya veszekedés tör ki. másokhoz való viszonyulásaink megosztása. késett. hogy a repülőgépen mellettünk ülő ember távolabb van tőlünk. A feleség sírva. Az intimitásra való képesség. a férj dühös lesz. – Megváltozik a tér megélése.A spontaneitás szabadság és képesség arra. A „játszma” a pszichológiában egy sor olyan rejtett vagy nyílt tranzakciót jelent. gyengeségünkkel vállalhatjuk önmagunkat. rejtett céljaink. Az intimitás hatásai: – Az intimitás fokozott önfeltárásra. – Az intimitásban minőségileg változnak meg azok a jellemzők. Edward Hall vezette be a személyek közötti tér fogalmát az emberi kapcsolatok jellemzésére. A szakirodalomban ezt az élményt „óceánérzésnek” (Freud) vagy „áramlásnak” (Csíkszentmihályi) nevezik. Ki kezdi a beszélgetést. élményeink. kudarcaink. hogy a mindenkori érzelmet kifejezze. szeretetteljes és egyenrangú kapcsolatra való készenlétet jelenti. a nyílt. rejtett szándékaink. Az intimitásban a tér megélése kettős. mindkét fél által megélt valódi énnel való jelenlétben vezet az út. Megosztott terünkben a szeretett emberekkel vagyunk együtt. határtalanságot élünk meg. sőt inkább a másikra figyelünk. – Megváltozik a kommunikáció jellege Az intimitásban valódi lényünkkel vagyunk jelen. A fogalom az emberek közötti távolságot és az emberek közötti határokat írja le. amely megjósolható kimenetelhez vezet. titkaink. esetleg félreáll a nyakkendője. fejlődésének folyamatában fokozódik az önfeltárás. vágyaink. őszinte. amelyekkel a szociális kapcsolatok rendelkeznek. A megosztott tér nem feltétlenül közös fizikai teret jelent. de nem rá figyelünk. hanem önmagunkban vagyunk. amikor álmodozunk. mint egy másik földrészen élő szerelmünk. nem viselünk álarcot. amikor a gondolataink minden megkötés nélkül lazán áramolnak. mikor milyen témát lehet felvetni vagy kitérni a téma elől stb. Nem működik még csökevényes formában sem az önbemutatási stratégia. Allport írta le. Nincs szükség sem a jó oldalak kiemelésére. A kommunikáció nyílt. – Megváltozik az idő megélése. majd a férj elrohan a szomszédos kocsmába. amelyben valódi énünkkel vagyunk jelen. Ilyenkor figyelünk a másik emberre. A kommunikációs stratégia a közvetlen emberi kommunikáció törzsét alkotja. Személyes terünkben akkor vagyunk. sem a hízelgésre. a jelen válik fontossá. mint önmagunkra. – A kölcsönösség. minden hibánkkal. őszinte. de 134 . gondolatban megosztjuk vele élményeinket. Lélektől lélekig csakis kölcsönös. amely szerint a kommunikáció zajlik. Pl. A feleség leszidja. de létezik egy „forgatókönyv”. Így válik az intimitás a valódi dialógus feltételévé. Ott is rá gondolunk. mikor lehet közbeszólni. önmagunk megosztására ösztönöz. Valamiféle időtlenséget. hogy abba beengedünk egyvalakit. Minden kapcsolati szinten többkevesebb mértékben és előírtságban. amikor önmagunkban vagyunk. de természetesen jelenthet azt is. A személyes kapcsolatok alakulásában. társunk. hazaérkezik a férj. vele társalgunk. amikor önmagunkra figyelünk. nincsenek hátsó gondolataink. Az intimitásban a létezés pillanata. Hiányzik a kommunikációs stratégia és a játszma. nem törölte meg a lábát. mint tudjuk. Ebben a kapcsolati helyzetben teljes egészében. kimutassa. sem a gyengeségek elrejtésére. Olyan dialógusé. Úgy vagyunk a személyes terünkben.

IV. hogy a férje alkoholista. hogy milyen szerepben. illetve milyen szabályok szerint működnek.és szerepnélküliség állapota A szociális kapcsolatok megközelíthetők aszerint is. És ezt a jelenlétet nem szabályozzák kulturális szokások.). Az intimitás ezáltal félelemtől mentes. erősíti a szerelmet. gyengédséget és az elköteleződést. Az intimitáson keresztül vezet az út „lélektől lélekig”. feleség. megismerésére. – Az intimitásban újra felszínre tör a hétköznapi gondok által elfedett szerelem. – Az intimitás ritka pillanatai egyedülálló lehetőséget biztosítanak a személyiség fejlődésére. Az intimitás önmagunkkal való találkozás. maga mellett tudva tud igazán elmélyülten játszani egy gyerek. oda nem tartozónak tűnhet az anya-gyerek kapcsolat említése. gyengédség. partneri elvárások. önmagára vonatkozó gondolatok. – Az intimitás a szabály. támogató. hanem a másikkal is.” (Mécs László) A házassági kapcsolat meghatározó jellemzőiről szóló előadásban első pillanatban meglepő lehet. a másik valódi énjével. a másikra ráhagyatkozó állapot. törődés érzése. szabad. Ezek a gyerekkori kötődési minták fellelhetők a felnőttkori kötődésekben is. Pedig nem az. bizonygatja.diadalmasan panaszolja. bizonytalanul-elkerülően és ambivalensen. a valódi én feltárulásának helyzete és önmagunk megértésének lehetősége. lehet-e őt szeretni és értékelni. A meghittség átélése a házasság ünnepi pillanatait jelenti. előírt vagy tiltott szabályok. férj. gyerek –. és különösen meghatározó jelentőségük van az elköteleződésre és az intimitásra való készenlét vonatkozásában. Az anya-gyerek kapcsolat: a kötődés „Anyamadár-szárny nő ki minden ujjon. A gyerekek többféle módon kötődhetnek anyjukhoz: biztosan. önmagában lenni állapotot. a világ kutatására. Csak az anyát közelben. hanem önmagaként van jelen. Ez a stabil kapcsolat teremt biztos alapot a környezet. A viselkedés kizárólagosan belsőleg meghatározott. 135 . de az ilyenféle játszmák törvényszerűen sodorják bele az alkoholizmusba. megfényesíti a megkopó kapcsolatot. Az intimitásban a személy nem egy szerepben – anya. bensőséges kapcsolatában alapozódik meg és formálódik ki az ember elköteleződésre és intimitásra való készenléte és képessége. Kezdetben még nem az. mások érzelmeinek lecsendesítése stb. bizonytalanulszorongóan. ebben a kapcsolatban tanulja meg minden ember. Míg a közeli kapcsolatokban. Hiszen az anya-gyerek kapcsolat biztonságot adó. az intimitásban inkább az expresszív képességek erősödnek: érzések. a megosztott térben a másikra figyelő állapotban az ember eszköz-jellegű képességei fejlődnek (mások meghallgatása. hogy lehet-e bízni egy másik emberben. irányulások kifejezése. A bensőséges kapcsolat azonban nemcsak önmagunkkal való találkozás. Az anya-gyerek kapcsolat az ősmintája minden más emberi kapcsolatnak. Hogy gyermekének szíve odabújjon. Ebben a kapcsolatban tapasztalja meg először a másik jelenlétében szabadnak lenni. óvó.

amikor a gyerekkori és a felnőttkori kötődések összefüggéseiről beszéltem. „gyakran” kifejezéseket. ELKERÜLŐ A biztosan kötődő gyerekek felnőtt korukban elköteleződnek. Az ambivalensen kötődő gyerekek felnőtt kapcsolataikban is gyakran ambivalensek. majd a kapcsolat kudarcától való félelem miatt visszavonják azt. A csalódástól félve nem mernek elköteleződni. hogy szüleik szeretik őket. Az 136 . nem kielégítő vagy hiányzó anya-gyerek kapcsolatot megtapasztaló gyerekek személyiségét fejlesztő. SEM AUTONÓMIA SZORONGÓ. elkerülik az elköteleződést. Képesek egyensúlyt teremteni az autonómia. Ezek a gyerekek a felnőttkori párkapcsolatokban a stabil kettős szintű érzelemmegélés bázisán egyrészt kevésbé sebezhetőek.I. SEM INTIMITÁS. A bizonytalan-elkerülő kötődési mintát mutató gyerekek közül többen visszahúzódók. a függetlenségi törekvések és a bensőséges kapcsolatra való igény között. Nem véletlenül használtam a „többnyire”. és Kalaféhoz hasonló önfeláldozást. őt szidó szülőtől. másrészt könnyebb számukra a megbocsátás is. elköteleződést igényel. A biztonságosan kötődő gyerekek már 2 éves koruk körül képesek az érzelmek kettős szintjének megélésére. magányosak. türelmes munkával. Kapcsolataik dinamikáját a kötődés és a szakítás hullámzó együttese adja. akik nem akarnak. azok. majd újra kötődnek és újra visszavonulnak. meleg kapcsolatot biztosító kapcsolatban felépíthető. Nem félnek a haragos. A gyermekkori kötődési bizonytalanság felnőttkorban történő korrigálása türelmet. De közülük kerülnek ki a harcos függetlenek. zavart korrigáló terápiájában hosszú. Az összefüggés erős. a függés ellen lázadók. INTIMITÁS ÉS AUTONÓMIA BIZTOSAN KÖTŐD Ő II. Erős elköteleződési igényük miatt elköteleződnek. A hányatott sorsú. INTIMITÁS VAGY AUTONÓMIA AMBIVALENSEN KÖTŐD Ő III. a nem kötődők. A bizonytalanul-szorongóan kötődő gyerekek felnőtt korukban is többnyire bizonytalanok a kapcsolatokban. akik csak partnerek tudnak lenni. elkerülik a valódi énjüket feltáró intimitást. de nem sorsszerűen meghatározó. AUTONÓMIA INTIMITÁS NÉLKÜL ELKERÜLŐ. és nem tudnak társak lenni. megalapozható az elköteleződésre és a bensőséges kapcsolatra való képesség. ELUTASÍTÓ IV. hiszen mélyen gyökeredző érzelmi tudásuk van arról. hanem változtatható.

a másik elfogadása. elköteleződés. a serdülők a nagyon fontosnak megélt kapcsolatokat választották. Befejezésül.elköteleződésre való készenlét alakításában minta lehet a biztosan kötődő gyermekek édesanyjának viselkedése: érzékenység a másik szükségleteire. A mindenkor rendelkezésre állás. mert már megtapasztalták a valódi énükkel és a másikkal való találkozás élményét. a valódi én mellett döntöttek. Valószínűleg azért. míg a felnőttek inkább a személyiség lényegét tartalmazó én-másolat. a 10–13 éves gyerekek a cselekvő ént. térjünk vissza a gondolatkísérletre! Mint említettem. amelynek talaján felépülhet a másikban a bízni tudás képessége. helyzetének empatikus megértése. a másik érzéseinek. 137 .

Így egész életünk ünnep lehet. hogy a mindennapi ajándékozás által „szürke hétköznapjaink” ünnepnapokká válhatnak. János Pál pápának a családokhoz írt levelében olvasható: „A család kezdete a házastársi közösség. s szüntelen ajándékozásból állhat. Kecskemét és Déri Éva biológus. megtartja méltó helyét. Isten megszólítja a házaspárt. A házaspárok kölcsönösen ajándékozhatják egymást. Régebbi korokban a gyermeknemzés. s a szeretetükből fakadó gyermekek világrahozatalában és fölnevelésében teljesedik ki. de a házaspár igenje kell rá. Erre a kérdésre az esküvőkön ez a válasz hangzik: „Elfogadom”. abortusz-megelőzés Nézeteink a házasságról és a gyermekvállalásról 1. aki ajándékul adták az életét. Ezzel nem szorul a gyermek háttérbe. hogy „Elfogadod-e a gyermekeket. Nagy Ágnes általános orvos. 138 . a gyermeknevelés számított az elsődleges házassági célnak. mely testi-lelki szeretetközösség.” Tehát férj és feleség mindennap élheti az ajándékozásnak ezt a formáját. megajándékozhatja a házaspárokat gyermekekkel. hogy szülőkké váljanak. A II. hogy a házasság elsődleges célja a szeretet megvalósulása. természetes családtervezés Életvédelem.” Csodálatos dolog. fölajánlja ezt a gyönyörű ajándékot. Kecskemét Felelős szülőség – egészséges életkezdet családtervezés. De az embernek szabad akarata van. és ha ezt a házaspár a közös életükben komolyan gondolja. A házasság egy férfi és egy nő egész életre kötött szövetsége. akkor ezzel a válasszal mondanak IGENT az Életre. Vatikáni zsinat óta (1968) él az az állásfoglalás. Az esküvőn fölteszik azt a kérdést. mi életet ajándékozhatunk gyermekeinknek. Ismét a Pápa előbb említett leveléből: „A gyermek ajándékul adja magát a szülőknek. CSÉN tanácsadó. A házasság céljával kapcsolatos megítélés változott az idők során. Isten ajándékoz bennünket. akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” Ebben a kérdésben benne van. ezért ezt meg kell válaszolnia. hogy Isten ajándékozó. CSÉN tanácsadó. Vagyis életet ajándékozhatnak egy magukhoz hasonló lénynek. a házasság legkitűnőbb ajándékának tekintjük – a gyermek áldás. A házastársi szeretet és a gyermekáldás azonban nagyon szoros benső kapcsolatban áll egymással. a testvéreknek.Hortobágyiné dr. melyben a férfi és a nő kölcsönösen ajándékozzák egymást. szabad akaratuk által. élete megajándékozza azokat. Ezzel a válasszal. II. Házasság és ajándékozás A család a társadalom alapvető és létfenntartó egysége. házastársi szövetség. A gyermeket a házasság megkoronázásának. a gyermekek ajándékozzák a családot.

hurok) és a sürgősségi tabletták hatása egyértelműen. ami magában foglal egy felkészülési folyamatot is. hogy komoly egészségügyi okok állnak a kevesebb gyermek. Így ami előtte hat. A mi álláspontunk szerint a fogamzás pillanatában induló emberi életnek ártó hatásról van szó akkor.”? A feltétlen nyitottság az ABORTUSZ teljes elutasítását jelenti. káros szenvedélyektől való tartózkodás is. Szükséges. Egy három gyermekes családban. amelyet elveszített. amikor a negyedik gyermeket is vállalták. vagyis a közel egy hetes kis Élet beágyazódását gátolhatják –. Kapja meg méltó helyét. védekezésre gondolnak. vagy ismeretségi körünkben. hogy néhányan a konkrét gyermekvállalásra. hanem szinte akadály: mert nem most várták. a tágabb családjukból többen is mondták: „Ugye több már nem lesz?” Meglepte őket ez a kérdés. az nem okoz abortuszt.2. 139 . Mindez a serdülőkorú fiatal számára az édesanyai és édesapai hivatásra való készülődést jelenti. ha egy családban egy vagy két gyermek van. hogy ez a gyerekszám náluk már – a körülményeket tekintve – ’nagyvonalúság’. Tágabb értelemben: egy életmódot jelent.” – mi a tartalma? Elfogadják a házaspárok a betervezett. ugyanakkor el kell tudnunk fogadni azt is. hogy a mesterséges családtervezési módszerek közül a méhen belüli eszközök (spirál. hogy működésük bizonyos esetekben az abortusz egy formájának tekinthető. mennyi az ideális gyermekszám? Nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni. s gyakran negatív érzések kötődnek ehhez a fogalomhoz. Bátorítani szeretnénk tehát a több gyermek vállalására. a megfelelő testedzés. hogy legyen a szülőkben – a képességekhez mérten – bizonyos nagyvonalúság a gyermekek számát illetően. ahol nem is számoltak vele egyáltalán. Fontos. hogy annyi gyermeket vállaljanak a szülők. Ezeket a formákat a tudományban és a közszóhasználatban is azért nem nevezik abortusznak. elfogadják az egészséges gyermekeiket? Vagy feltétel nélkül hangzik ez az „Elfogadom. Ugyanakkor az is fontos. A családtervezés említésekor néha meglepődve tapasztaljuk munkánk során. Ez fölveti a szülői felelősség gondolatát. Családtervezés Napjainkban igen gyakran nem áldás a gyermek. esetleg a gyermektelenség hátterében. majd így válaszoltak: „Nem tudjuk. Az abortusz nem tartozik a családtervezési módszerek közé. mert a hivatalos álláspont szerint a terhesség – ezt a szót használva rá – a beágyazódással kezdődik. amikor a beágyazódás nem jöhet létre. a kombinált tablettáknál előfordulhat – mivel a megtermékenyült petesejt. de az is lehet. akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” – adott válasznak – „Elfogadom. Itt kell kiemelnünk azt is. Szükséges tehát tisztáznunk. mert nem zárhatjuk le egyszerűen házasságunk ÉLET című fejezetét. a gyermekvállalás váljék fontossá az életünkben. Évekkel ezelőtt egy újságban számomra nagyon fontos cikkre akadtam rá. számunkra mit jelent a családtervezés fogalomköre. Hány gyermek legyen egy családban. Lehet. Még a gyermekek számát illető nagyvonalúságnál is fontosabb a feltétlen nyitottság a gyermek elfogadásával kapcsolatban. mert nem ennyit vártak. de ide tartozik az egészséges táplálkozás. amennyit megfelelő testi és lelki nevelésben tudnak részesíteni. mert olyan kapcsolatból származik. Az esküvőn elhangzó kérdésre – „Elfogadod-e a gyermekeket. a lelki ráhangolódást. néhányan a fogamzásgátlásra. elgondolkodtak.” Ezzel a nyitottságukat fejezték ki. hogy a gyermek.

A családtervezés úgy lesz teljes. Számunkra ezt az egységet a házasságban a természetes családtervezés biztosítja. 140 . családi életre felkészítő törekvéseinkkel a megfelelő tájékoztatás segítségét szeretnénk megadni a fiataloknak ahhoz. hogy fürkésszék.” Ez Isten teremtési megbízása az emberek felé. hogy egy családtervezési módszer tévedett. hogy felelős döntést tudjunk hozni a családtervezést illetően is. s szülőkké leszünk. Ebben a definícióban az a fontos.A családtervezés fogalmának szűkebb értelmezése: férj és feleség felelősséggel próbál dönteni arról – Isten szándékát keresve házasságukban –. mi Isten akarata a házasságukkal. hogyan mondanak. hány gyermeket szán nekik. A szexuális kapcsolat ugyanis az élet egyik legnagyobb ajándéka. mi Isten szándéka a házasságunkkal. Ha remélhetőleg végül is vállalja. Ugyanis annak a kis jelentkező Életnek nagyon fontos már az első pillanatban. Az ÉLETRE kimondott IGENÜNKKEL Isten munkatársai leszünk. hány gyermeket vállaljanak. születési idejének. s a gyermekek mikor. és milyen időközönként érkezzenek. hogyan fogadták az ő jelentkezését. mikor a kezdeti bizonytalanság után mégis tudtak a kis Élet megtartása mellett dönteni. a teremtés művébe kapcsolódunk be. Úgy érezzük. hogy ha nem akkor érkezik egy gyermek. Így mikor mi gyermeket vállalunk. hogy az ember egész jövőjére hatással lehet az. a kettő közötti belső egységet újra fölfedeznünk. s mindezzel párhuzamosan a családtervezés gondolata. akkor ne úgy fogalmazzunk. vagy ne egy módszer hibájáról beszéljünk. A Családvédelmi Szolgálat védőnőitől hallottuk. Ezzel fölvetődik a szülői felelősség gondolata. hogy ebben a kapcsolatban ugyanakkor benne foglaltatik az Élet továbbadásának lehetősége is. hogy tapasztalataik szerint gyakran erősebb az anyagyermek kötődés olyan esetben. Kutatások arról számolnak be. amennyit tervezett a házaspár. Csak nem szabad szem elől téveszteni. vagy egy édesanya a kis Élet jelentkezésekor nehezen tud a gyermek vállalása mellett dönteni. A szülőknek meg van a joguk és kötelességük is. hanem azt is keressük. egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. Orvosi szempontból három cél megvalósítását jelenti: a gyermekek számának. hogy kezdeti bizonytalanságával már biztosan elrontotta gyermeke jövőjét. hogy a konkrét teremtési megbízást értelmezzék házasságukra. A Teremtés könyvének kezdetén olvashatjuk: „Isten az embert a maga képmására teremtette. ha abban nemcsak a mi emberi döntésünk van benne. Mi az Ő terve. amikor a szülők tudomást szereztek létéről. Ismeretterjesztő munkánkkal. amikor egy házaspár. hogy sikerüljön a gyermek vállalása mellett dönteni.” Az új létezőknek Isten áldón mondta: „Legyetek termékenyek és sokasodjatok. családi életünkkel. töltsétek be a földet. nem szabad attól félnie.…férfinak és nőnek teremtette őket. Nagyon fontos. vagy nem annyi gyermek születik. remélhetőleg igent az ő életére. Ugyanakkor meg kell említenünk azt a helyzetet is. Családtervezés = Isten szándéka + mi szándékunk. Legfontosabbnak azt érezzük. Ez azt jelenti. hogyan viszonyulnak hozzá. s minél jobb egészségi állapotának megtervezését. szemléletünkkel összhangban vagyunk a Katolikus Egyház állásfoglalásával. amikor tervezték. nagy öröm forrása két.

A harmadik szándék az. a dolog valóban bonyolult. „Az Egyház azt tanítja.3. De nem annyira az egyes konkrét eseteket kellene figyelni. áldás. s ily módon szabályozhatják a születést. VI. hogy az erkölcsi tanítást nem sértik meg. hogy a házasélet minden aktusának alkalmasnak kell lennie az emberi élet továbbadására… …Ha komoly indokok szólnak amellett. Három nagy alapvető szándékról van szó. „Bíboros úr. hogy a kettő közötti belső összefüggést újra megláttassuk. mert bizonyos életstílust és bizonyos életre vonatkozó döntéseket igényelnek.” 141 . és ez teszi szükségessé. melyeket az Egyház tart szem előtt. A mai világ szorongató helyzeteiben. mint azokat a nagy szándékokat. az új ember. Újra megtalálni az eredeti igaz értelmet. az Egyház azt tanítja. hogy szabad a házasoknak követni a szervezetben adott periódusokat. hogy szünet legyen a gyermekek érkezése között. Megérti-e Ön. évi enciklikája) Idézet Joseph Ratzinger bíboros „A föld sója” című könyvéből. A Katolikus Egyház a fogamzásgátlással teljesen szembehelyezkedik. ami korábban ismeretlen volt. hogy csak a természetes családtervezési módszerek fogadhatók el Isten előtt erkölcsösnek. hanem csak erkölcsileg megfelelő életstílussal. 3. Az emberi alapproblémák technikával magoldhatatlanok. hogy ráébresszen arra. amikor a gyermekek száma nem lehet nagyon magas a lakásviszonyok és sok egyéb miatt. 1.” (Humanae Vitae. Pál pápa 1968. tudniillik. hogy a gyermek. nagyon megérthető. s azt tartja. Alapvetően pozitív magatartást ébreszteni az emberiségben a gyermek iránt. A Katolikus Egyház álláspontja a családtervezéssel kapcsolatban A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái. ez a családtervezés egyedüli helyes módja. 2. sok hívő nem érti az Egyház fogamzásgátlással kapcsolatos álláspontját. csak azokban a napokban élvén a házaséletet. Nagyon meg lehet érteni. hogy ők nem értik? Igen. vegyszerekkel nem lehet megoldani. hogy a nagy erkölcsi problémákat egyszerű technikákkal. amikor a fogamzás lehetősége szünetel. Ma a szexualitás és az élet továbbadásának olyan szétválasztása előtt állunk.

másik része segíti az ivarsejteket abban.. Itt szólhatunk röviden arról is. s ott hagyjuk. kedvező körülmények között 3–5 nap is lehet. hogy egymásra találjanak. A találkozás időpontja nagyon pontosan körülhatárolt. Ennek egyik része ivarsejteket termel. mely a női belső nemi szervet mutatja be előlről (kétkartonnyi nagyságú. A találkozás pontjához vezető út sok nehézséggel jár. a táplálkozás. a légzés. A fajfenntartást szolgáló életműködést szaporodásnak nevezzük. Egyik ciklusban az egyik petefészek működik. Az ivarsejtek A petesejtek a petefészkekben termelődnek és érnek meg. a különböző minőségű méhnyaknyákot. melyet majd a magzati életet bemutató videofilmen érzékletesen bemutatunk.és a fajfenntartás. az anyagszállítás és a kiválasztás egyéni életünk fenntartását biztosítják. mind a működése eltér a két nemben. I. meg kell állapodniuk. Mindig ugyanott van a találka. Van azonban olyan szervrendszerünk. a sárgatestet stb. az ivarsejtek találkozásának a helye: a petevezeték oldalsó. hogy bevésődjön: egy petesejt és egy hímivarsejt egyesülésével elindul az emberi élet. Ha az ivarsejtek egymásra találtak. mivel a petesejt nagyon rövid ideig. A hímivarsejteknek nem szabad elkésniük. akit a művi vetélés elvégzésekor eltávolítanak. természetesen annak megfelelően. Így van ez a petesejt és a hímivarsejt esetében is. tölcsérszerűen kitágult részében. Ez a szaporító szervrendszer. hogy a szíve már hetek óta dobog. egy új emberi élet kezdődik. lelkileg és társadalmilag is fel kell készülni: éretté kell válni.A megtermékenyítés csodája A megtermékenyítés folyamatát egy saját készítésű szemléltető ábrán szoktuk bemutatni. legfeljebb 12–18 óráig él. hogy ma Magyarországon ez az a kor. hogy nem egy „sejtcsomó” csupán. hogy messziről is jól látható legyen). hímivarsejteket. Majd belehelyezünk a méhbe egy pici babát (a Magzatvédő Társaság 11-12 hetes magzati kort ábrázoló babáját). hogy éppen hol tart a folyamat. hogy a találkozó létrejöjjön. A szaporodás Az élőlények két meghatározó ösztöne a lét. A faj fennmaradása és a társadalom működésének sikeressége miatt a szaporodás a legfontosabb emberi feladatok közé tartozik. S természetesen kiemeljük azt. Olyan szervrendszereink. petesejteket. és működésükben sincs lényeges különbség. Ide helyezzük be az előre elkészített tüszőket. Az ivarsejtek találkozásának megadjuk a kellő hangsúlyt. melynek mind a felépítése. Ebben a folyamatban a két petefészek felváltva vesz részt. ezért erre testileg. mint pl. hogy HOL és MIKOR találkoznak. A megtermékenyített petesejt petevezetőben való vándorlását és a beágyzódást is megpróbáljuk szemléltetni. Megtermékenyítés (fogamzás): a nőből származó petesejt és a férfiból származó hímivarsejt találkozik és egyesül a nő belső nemi szerveiben. ameddig az abortuszt elvégzik. Finom összehangoltság kell tehát ahhoz. Ha egy fiú és egy lány randevút beszél meg. a mozgás. A férfiakban és a nőkben e szervrendszerek felépítése szinte azonos. Minden találkozásnak csupán néhány óra esélye van. A hímivarsejt élettartama kedvezőtlen viszonyok között néhány óra. és egyesültek. Így érthetővé válhat számukra. II. a másik 142 .

hogyha történik majd megtermékenyülés. melynek fő hormonja a sárgatest hormon. egyik alkalommal jobboldalt. A petesejtnek az ovuláció után néhány cm-es utat kell megtennie a találkozó helyéig. számuk és alakjuk is megváltozik. Akkora. ráborulnak a megrepedés előtt álló tüszőre. és hogyan egyesülnek? A. és belőle a petesejt kisodródását ovulációnak nevezzük. A hímivarsejtek (ondósejt. s állandóan újak képződnek. Az ovuláció közeledtével a petevezeték tölcsérszerűen tágult vége ráborul a petefészeknek arra a részére. Egyik kiesése esetén – pl. következő ciklusban pedig fordítva történik. a progeszteron. corona radiata – a petesejt vándorlása során a táplálását szolgálja. készíti föl arra.a petevezeték csillószőreinek mozgása. zsírszerű anyag rakódik le. ovuláció környékén percenként 8–12-szer.a folyadék centripetális áramlása. műtét vagy betegség– a másik önmagában is elláthatja ezt a funkciót. hogy így be tudja fogadni majd a petesejtet. A petesejt térfogata 200 000-szer nagyobb a hímivarsejténél. Az érett petesejt a női szervezet legnagyobb. mint a tűhegy. zona pellucida – üvegszerű hártya. Elindul a petesejt: A petesejt érése során a tüsző a petesejttel együtt egyre inkább a petefészek külső felületében nyomul előre. spermium) százmilliói a pubertástól kezdve a herékben folyamatosan és óriási számban termelődnek. mindig van belőlük „raktáron”. a szabad hasüregbe kerül. illetve mintha papírra hegyes ceruzával egy pontot írnánk. Hogyan jut el egymáshoz a két sejt. . és megreped. A petesejt részei: sejtmag a magvacskával. Az érett tüsző (Graaf-tüsző) megrepedését.nyugalomban van. Így keletkezik a sárgatest. és bennük sárga színű. A természet gondoskodó intézkedése mindig módot talál arra. ahol a petesejt megérik. nyak – centriólumok. Az ovuláció után a petefészekben a tüszőből visszamaradt sejtek átalakulnak. Amikor már egészen megérett a petesejt. mint ahogyan az érett gyümölcs lehull az őt hordozó fáról. szabad szemmel nem látható. amelyek körülveszik. A kiszabaduló petesejt. melynek aktív mozgása nincs. szabad szemmel is látható sejtje. serdülőkortól a klimaxig. . Az ovuláció többnyire felváltva játszódik le a petefészkekben. Általában percenként 4-szer húzódik össze. kocsonyás burkával együtt leszakad a petefészek felszínéről. Végül annyira kidudorodik. akkor a megtermékenyült petesejt jó környezetbe tudjon 143 . hogy fala a nagy nyomásnak már nem tud ellenállni. hogy a szaporodást biztosítsa. farok – mozgás végrehajtása. A petevezetékek ugyanis nincsenek közvetlen összeköttetésben a petefészkekkel. Ez a hormon vastagítja a méhnyálkahártyát. sejtplazma. A petesejt továbbításában: . összekötő rész – a mozgását irányítja. A hímivarsejt a férfi szervezetének legkisebb sejtjei közé tartozik. sejthártya. III.a petevezeték perisztaltikája játszik szerepet. másik alkalommal baloldalt. A petesejt érése a hólyagszerű tüszőben történik ciklikusan. illetve a petevezető rojtjai közé. A kiszabaduló petesejt mozgását segíti a tüszőfolyadék kiáramlása és a rojtok mozgása. A hímivarsejt részei: fej – csíraanyag.

B. ez elősegíti a hímivarsejtek mozgását. és meg kell tenni a hosszú. a méhnyakra és környékére jut. a külső méhszáj közelében elősegítheti a hímivarsejtek mozgását. Átszámítva ez annyit jelent. 60–120 millió sejt van. akkor a sárgatest visszafejlődik. szaga édeskés. Már az első küzdelem alkalmával sor kerülhet a megsemmisülésre. A cukrot. tejszerű. Az ondófolyadék a hímivarsejtek mozgását segíti. héten a méhlepény veszi át. a többi kifolyik a hüvelyből. Az ejakulátum közvetlenül a kiürülése után zseléhez hasonló állagú. Ha nem történik megtermékenyülés. A hímivarsejteknek hosszú utat kell befutniuk a petesejttel való találkozás helyéig. Az ondó. A sárgatest feladatát a 12. amikor felszabadul. 15–18 cm-es út. táplálását biztosítja. Ez a váladék kezdetben sűrű. legellenállóbbak érik el céljukat. és ezt a képességét órákon át megtartja. amelyben a hímivarsejtek milliói hemzsegnek. A hüvelyben maradó hímivarsejtek számukra káros környezetbe kerülnek. és a petevezeték kezdeti részén keresztül. Kisebb részük behatol a méhnyakba. Kémhatása lúgos (7. ha minden rendben van – legalább 80%-a normális alakú. A hímivarsejt utazása: A hímivarsejtek képződésük helyén. s 1 ml-ben kb. Ejakuláció: az ondónak a hímvesszőből való kilövellését nevezzük így. Sebességük 2 mm/perc. mely kb.8). amely állandóan tejsavat termel. a hüvely hátsó boltozatába ürül. melynek – természetesen. a küzdelmet a hímivarsejteknek is meg kell vívniuk. és mintegy várakoznak.és prosztataváladék éleszti fel az ondósejteket. majd elfolyósodik. 7 nap múlva.1 km utat tenne meg. Méhnyakcsatorna: A méhnyak mirigyei által termelt méhnyaknyák. A hímivarsejtek kis farkuk ostorcsapásszerű ütéseivel haladnak előre. mely lúgos kémhatású. A hímivarsejtek ideális esetben az ondó kilövellése után 1½–2 órával elérhetik a petevezetéket. Az élet örökös küzdelem. végig kell bolyonganiuk egy homályos labirintuson. A spermiumok a férfiak testének legkisebb képződményei. óriási mozgási energiát vesz fel. a méhen. hogy a nyákdugó ellenállását leküzdhessék. mintha egy versenyúszó ugyanennyi idő alatt egy folyóban áramlással szemben 6.beágyazódni a megtermékenyülést követő kb. energiaforrását. Színe opálos. A kiürülő ondó mennyisége: 2–5 ml.és prosztatamirigyből származó váladék. foszfort. ezért indul el több száz millió hímivarsejt (400– 600 millió). s a hímivarsejteknek saját mozgékonyságuk minden erejére szükségük van. és biztosítják a mozgásukhoz szükséges hajtóerőt. Nagy az eltévedés lehetősége. A hüvely egy kis vegyi üzem. Saját energiájukkal kell leküzdeniük az összes nehézséget. Cél a petevezeték elérése. a mellékherékben és az ondóvezetékekben gyakorlatilag mozdulatlan állapotban vannak. Ondó: érett hímivarsejtek + az ondóhólyag. és hegestest keletkezik a petefészekben. de csak a legszívósabbak. Ezt a közeget a hímivarsejtek nem tudják elviselni. bonyolult utat a hüvelyen. hogy a „tárolókból” kiszabaduljanak. A hímivarsejtek nagy része ebben a nyugalmi periódusban megsemmisül. és legalább 80%-a jól mozog.1. A nemi egyesülés során az ondó a hüvely hátsó boltozatába. nitrogént és sókat tartalmazó ondóhólyag. Az ovulációhoz közel eső napokban a váladék 144 .2–7. B. A többi hímivarsejt. a méhnyakcsatornán. B. mégis csodálatra méltó teljesítményt fejtenek ki: leküzdik a legnehezebb akadályokat. Nagyon gyorsan tudnak úszni.2. a herék ondócsatornáiban és a tárolószervekben. a sav pusztítja őket.

A spermiumok sietnek a megtermékenyítés helyére. hogy a spermiumok néhány.3. amelyet megelőzően az ondóból kaptak. Amikor a hímivarsejt feje behatol a petesejtbe. Először a hímivarsejt feje jut érintkezésbe a petesejt burkával. a petevezetéket. A burok átfúrásában segítik a spermiumot a többi sejt pusztulásából származó enzimek. Az első behatolása után a petesejt sejthártyája visszahúzódik a petesejt belső burkától. B. B. A sok száz millió hímivarsejtből csupán néhány száz éri el a megtermékenyítés helyét. felszínén apró csillószőrök vannak. a harcot. (A természet a faj fenntartása érdekében példátlan. akár 3–5 napig is – rendkívüli esetben akár 7 napig is – élhetnek a női szervezetben várva. Ha a herék a hasüregben helyezkednek el. így még itt is sokan eltévednek. További nehézség: a test melege. Ezért van jelentősége annak. ez az áramlás is jelzi a spermiumok számára a haladás irányát. Az első hímivarsejt behatolása után további spermiumok behatolása a petesejtbe lehetetlenné válik. 4szer húzódnak össze. A csillózó mozgás áramlást hoz létre. hímivarsejteknek végül le kell küzdeni az utolsó akadályt. a hímivarsejt és a petesejt maganyagának egyesülése Optimális időpontban történt közösülés után a megtermékenyítés 1–2 órán belül bekövetkezhet. ahogy a pisztráng az ívás idején a sebes patakban mindig az áramlás irányával szemben úszik.2–5. Ez a nyák segíti a spermiumok bejutását. A spermiumok a méhbe jutva minden irányba úsznak. Ez a nyák úgy vonzza a hímivarsejteket. Megtermékenyítés Az ivarsejtek egyesülése két mozzanat: 1. ha még nem lenne ott. legegészségesebb – tökéletesen egyesül a petesejttel: Ebben a pillanatban EGY ÚJ EMBERI ÉLET KEZDŐDIK. A herezacskó a testen kívül tartalmazza a heréket. ahol a petesejttel találkoznak. hogy a petesejt megérkezzen. Mégis bizonyos. Amint egy hímivarsejt elérte a petesejt burkát. A számtalan spermium közül egy – a legéletképesebb. s így további spermiumok 145 . pusztulására vezetnek. ugyanis a spermiumok élete is véges. Következtében a spermiumok ugyan mozgékonyabbakká válnak. melynek nyálkahártyáját is kifelé irányuló csillószőr borítja. és csak egyetlen spermium termékenyítheti meg a petesejtet. hogy mennyi hímivarsejtet tartalmaz az ondó. Nem jó az sem. nem képesek megtermékenyítésre alkalmas spermiumokat termelni. a spermiumok mozgásirányával ellentétesen. A test hőmérséklete már a herezacskóban is fontos szerepet játszik. útmutató hatása is van. A csillószőrök finom csapásai is a spermiumok elfáradására. mint ahogy a fény csalogatja maga felé a pilléket. a sejthártya átjárhatatlanná válik a többi ondósejt számára. IV.) A petevezetékek általában percenként kb. a hímivarsejt behatolása a petesejtbe 2. Ugyanúgy.4.hígabb. Azonban még mindig nagy számú csoport a petevezetékek felé úszik. a farkát elveszíti. s így elpusztulnak. milliós felesleggel dolgozik. melynek irányító. vagy pedig megvárják azt. hőmérséklete 1. ha túl korán érnek oda.2 0C-kal alacsonyabb a normális testhőmérsékletnél. Csak a legerősebb spermiumok folytathatják az utat. Csapásaik kifelé irányulnak. majd bejut a sejtplazmába. nagyobb víztartalmú és több. biztosítja számukra a tápanyagot. Azonban így is csak a legerősebbek küzdik le az úton felmerülő akadályokat. A méh belső felületét nyálkahártya vonja be. A petevezeték felé vezető úton további akadály a méh. de gyorsan kimerülnek. legrátermettebb. az ovuláció környékén pedig 8–12-szer.

életképességét (megtermékenyíthetőségét) 12–18 órán belül elveszíti! Tovább vándorolva a méh üregébe jut. illetve kisodorják a természetes váladékok. ahol vándorlása során további oszlásokon megy keresztül. A hímivarsejteknek a petesejtbe való behatolásával végbement a megtermékenyítés. és így hormonjai megsemmisülnek. napon jut a zigóta a méhbe. A sárgatest. Elmulasztott találkozás Mi történik. ahol 2–3 napig szabadon lebeg. A sárgatest megmarad. A petesejt burka ezután bezárul. 3 napig tartózkodik a petevezetőben. és most felügyel a fejlődő kis ÉLET fejlődésére addig.behatolása a petesejtbe lehetetlenné válik. Optimális időpontban történt közösülés után a megtermékenyítés 1–2 órán belül bekövetkezhet. hormonjával előkészítette már a megtermékenyítet petesejt „fészkét”. 146 . Ezzel új folyamat veszi kezdetét. miközben tovább differenciálódik. 'a csalódott méh sírása'. Ez a méhnyálkahártya már nem tölthet be hasznos szerepet. A zigóta kb. ha a petesejt nem találkozott a hímivarsejttel? Ha a petesejt nem termékenyült meg. A petesejt. vérzés kíséretében. s a természetes váladékokkal távoznak. Az egyesült sejt neve zigóta. VI. és a méh faláról lelökődve kiürül. A feleslegessé vált hímivarsejtek szétesnek. Az egyesülés után kb. V. 1 nap múlva következik be az első oszlás. ha nem termékenyült meg. ahol bekebelezés áldozata lesz. Következő mozzanat a hímivarsejt és a petesejt magállományának egyesülése. ha a megtermékenyítés elmarad. Körülbelül a 4. Beágyazódás A megtermékenyítés után 6–7 nappal a megtermékenyült petesejt a méhnyálkahártyába beágyazódik. vagy felszívódik. amíg 3–4 hónap elteltével a magzat a méhlepény kifejlődése következtében már gondoskodni tud önmagáról. akkor a méhnyálkahártyának az előkészítése hiábavaló volt. Ez a MENSTRUÁCIÓ.

A módszerek objektív bemutatásával célunk az: segítsünk a fiataloknak. 147 . pedig a közszóhasználatban és a tudományban is ezt a nevet használják rájuk. és az egyes családtervezési módszerek hatásmechanizmusát minél pontosabban megértsék. hogy míg a mesterséges formák esetén a cél a fogamzás. hogy ez nem helyes szóhasználat! Miért? Mi is igazán a fogamzásgátló? Ami gátolja azt. Így ami előtte hat. Fontos megjegyeznünk. Így vizuálisan is rögzülni fog az információ. A fogamzás és a beágyazódás között kb. vagy a beágyazódás megakadályozása. mely egybehangzó a Katolikus Egyház tanításával. Alapvető különbség a két csoport között. hogy a megfelelő ismeretek birtokában. Természetesen mindig megvalljuk erkölcsi állásfoglalásunkat. A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái. hogy ezt a nagyon fontos információt remélhetőleg egész életükre sikerüljön bevésni. Fogamzás: a női petesejt és a férfi ivarsejt egyesülése. Tisztáznunk kell két nagyon fontos fogalmat. vagy a támadáspontját tüntetjük fel pontosan.Mesterséges családtervezés A mesterséges módszereket illetően sok téves információval találkozunk munkánk során. A mesterséges családtervezési módszerek rövid ismertetése A mesterséges módszerek a beavatkozásoknak megfelelően 4 csoportra oszthatók. a természetes módszer esetén a cél lehet a fogamzás megelőzése. mert a hivatalos álláspont szerint a terhesség – ezt a szót használják rá – a beágyazódással kezdődik. A mi álláspontunk szerint a fogamzás pillanatában induló emberi életnek ártó hatásról van szó akkor. illetve negatív befolyásolásának lehetőségéről. mielőtt belekezdenénk a módszerek részletes ismertetésébe. Így ez a fajta hatásuk az abortusz egy formájának tekinthető. Tehát csak a természetes családtervezés esetén van szó családtervezésről. hanem esetleg már az egy hetes Élet továbbfejlődését akadályozza meg beágyazódásgátló hatásával. a folyamatokat a szemléltető ábránkon lejátszuk. amikor a beágyazódás nem jöhet létre. Nem nevezhetjük összefoglalóan fogamzásgátló módszereknek ezeket. vagyis a petesejt és a hímivarsejt egyesülése létrejöjjön. a fogamzás pozitív. a méhnyálkahártyában való elhelyezkedése. A mesterséges módszerek céljukat valamilyen beavatkozással érik el. Ahhoz. ami nem az ivarsejtek egyesülését gátolja. hogy a fogamzás. az emberi élet indulásának kezdete. Beágyazódás: a már megtermékenyült petesejtnek a méh legbelső rétegében. 1 hét telik el. A módszereket vagy papírból elkészített formában az ábrára helyezzük átmenetileg. az nem okoz abortuszt. vagyis a beágyazódást gátolja. Ezeket a formákat a tudományban és a közszóhasználatban is azért nem nevezik abortusznak. a természetes módszerek pedig megfigyeléssel. házasságukban majd a lelkiismeretükkel összeegyeztethető családtervezési módszert választhassák. illetve a fogamzás elősegítése is. A mesterséges módszerek között szerepel több olyan módszer.

hogy neki a fogamzásgátló. az injekciós készítmények és a bőr alá ültethető implantátumok.) 148 . bekezdés). hogy a hímivarsejteknek a megtermékenyülés helyére való eljutását – mely a petevezető hasüregi végében van – akadályozzák meg. A harmadik oszlopban szerepelnek a népszerű „tabletták”. Mindezek hatásmechanizmusa összetett. Az „a” pontban szerepelnek a kombinált tabletták. s ott még nem tud beágyazódni. Következő hatás. a mechanikus módszerek közül a gumióvszer és a hüvelyi pesszárium. akkor a megtermékenyült petesejt korábban jut a méh üregébe. a méhnyálkahártya megváltoztatása. Marvelon. esetleg erőszakos szexuális cselekmény történt. hogy azon a hímivarsejtek ne tudjanak átjutni. hogy a tablettának más hatásai is vannak. és megszűnik a petevezeték átjárhatósága. hogy a szerkezetét alakítja át a hormonális tabletta. és ha a terv ellenére mégis történt megtermékenyülés. Femoden. hogy ezek gyakorlatilag visszafordíthatatlanok. Mint idegen anyagot – az egyébként is szűk petevezeték – mintegy benövi ezt az eszközt. elkötés. vagy elpusztítják őket. A méhnyálkahártyát úgy változtatja meg. Például a méhnyakban termelődő nyákot változtatja meg. vagy a beágyazódást gátló hatása érvényesül-e a tablettának. valamint a fogamzásgátlás legújabb formájának tekinthető hormongyűrű. A hatásmechanizmusuk pedig az. (A kiadványunk megjelenésekor már kivonták a forgalomból. A táblázat első oszlopában szerepelnek azok a módszerek. A kényelmetlensége ennek a módszernek. mely „sürgősségi” tabletta. Mercilon. vagyis 2–10%-ban rendszeres szedés ellenére is előfordul tüszőrepedés (Dr. melyek a hímivarsejtek mozgékonyságát csökkentik. oldal 2. de képes megváltoztatni a petevezeték mozgását és a méhnyaknyákot is. amelyek valóban fogamzásgátlók. mert az ivarsejtek egyesülését akadályozzák meg. s a kémiai módszerek több formája. hogy a petevezeték perisztaltikus mozgása felgyorsul. Ez a hatása a tablettának beágyazódást gátló hatás. Az ovulációgátló és méhnyaknyák megváltoztató hatás is fogamzásgátló hatás. Van a sterilizációnak az ún. amelyek kétféle hormont tartalmaznak (ösztrogént és gesztagént). Aki tehát szedi a tablettát. Anteovin. nem tudhatja. Ezáltal nem lesz alkalmas a megtermékenyült petesejt befogadására. Fő hatásmechanizmusuk. A petevezetékbe mikrofémtekercset helyeznek be a hüvelyen és a méhen keresztül. „Stop” módszere.1. kötet 748. 3. így elpusztul. melyben nem. Rigevidon.) Az esetek 2–10%ában ez mégsem teljesül. Például Ovidon. Ez férfiak esetében az ondóvezetékek. hogy a petefészekből a petesejt kiszabadulását gátolják. ezért fontos. Alkalmazását olyan szexuális együttlét után ajánlják. Lampé László: Szülészet-nőgyógyászat 3. Itt szerepel például a megszakított közösülés. vagy rosszul történt védekezés. A petevezeték mozgását is képes megváltoztatni Ez azt jelenti. Triregol. Cilest. A második oszlopban szerepelnek azok a sebészi megoldások – mint a férfi és női sterilizáció – amelyek szintén a fogamzást akadályozzák meg. egymástól való eltávolítás) jelentik. mely vágás nélküli sterilizáció. A kombinált tabletták csoportjába tartozik még a Fertilan. Ezt nevezzük ovulációgátlásnak. hogy elsősorban a beágyazódást gátolja. 2. (A táblázatban mindig az van aláhúzva. ami a fő hatásmechanizmus. Hatását úgy fejti ki. amikor a tabletta ’jól működik’. nők esetében a petevezetékek átjárhatóságának megszüntetését (átvágás. stb. Ez sajnos ismét beágyazódást gátló hatás.

A ’tabletták’ főbb mellékhatásai. tromboembólia. epekövesség. s kialakulatlan termékenységükre kezdenek olyan ’tablettát’ szedni. mert esetükben még a szervezetük éppen csak tanulja a termékenységet. mely jelenleg Rigesoft néven van forgalomban. hogy másnap és harmadnap. Vegacillin. Legatin. mert: – Elfelejtik bevenni a nők. A ’tabletták’ nagyon jónak tekinthető biztonsági tényezője csökkenhet. Elenium. Valeriana. illetve legújabban a hormongyűrű. egy gyógyszer adagoló segít sípoló hangjával. de ennek is van a petevezeték mozgásának és beágyazódást gátló hatása. Ez azt jelenti. bőrkiütések. Semicillin. mert segít a PARTNER – M. a tizenévesek körében elterjedten alkalmazott módszer. illetve éveken át nincs. Andaxin. Ez is sürgősségi tabletta. Nagyon fontos azt is figyelembe venni.: Penicillin. Maripen. infarktus) magas vérnyomás vérzés megváltoztatása kóros vérzések rejtve maradhatnak fejfájás. de petesejt kiszabadulásuk esetleg még hónapokon. (Pl. abból adódhatnak nehezebb helyzetek. melynek elsődleges célja a termékenység gátlása. Amikor valaki beveszi a Mercilon tablettát. Sevenal. depresszív hatás hányinger. veszélyei: érelzáródásos betegségek (trombózis. ekcéma jóindulatú májdaganatok epehólyag gyulladás. mert még szinte ki sem alakult. hogy a ’tabletta’ abbahagyása után nem igazán akar visszatérni a termékenység.A „b” pontban a csak egyféle hormont tartalmazó (gesztagén) tabletták szerepelnek A Continuint szoptatás alatt ajánlják. Demalgon. Ennek fő hatásmechanizmusa a méhnyaknyák megváltoztató hatás. Amidazophen. Így szerepe lehet a meddőség kialakulásában. Például az. ha egyidőben valaki más gyógyszert is szed. hányás testsúlyváltozás (hízás vagy fogyás) bőrelszíneződés. migrén hangulatváltozások. teljesen belefér a serdülőkori változásokba. hogy a ’tabletta’ szedése és a dohányzás együtt a tromboembóliás szövődmények kialakulását ugrásszerűen megnövelheti. Sumetrolim. vagyis a beágyazódás gátló hatás. A Postinor. Ennek a hibának kiküszöbölésére találták ki a „csipogós tablettát”. s ezt folyamatosan kell szedni. – Hányás és hasmenés miatt eltávolítódik egy része. Bayrena. s így már nem vehető olyan biztosnak a hatása. Fő hatása a méhnyálkahártya megváltoztató hatás. Barbamid. Meristin. hogy a ’tabletta’ megbízhatóságának csökkenését okozhatja. 149 . – Nagyon fontos tudni azt is. Ez nem jelent gondot. Nincs tehát többé elfelejtett tabletta. hogy vérzésük már akár rendszeresen lehet. Fontos a párnak más fogamzásgátlási módszert is alkalmaznia abban a ’ciklusban’. Medivaler. illetve a továbbiakban is minden szükséges napon bevegye a nő. sárgaság húgyúti fertőzések hüvelyi fertőzések (gombás) nemi vágy csökkenése nő az emlőrák kockázata cukor-és zsíranyagcsere zavarai A ’tabletta’ szedése különösen mérlegelendő serdülőkorú lányoknál. Kefalgin. Csak ha erről nincs tudomásuk. Algopyrin. ugyanakkor a petevezeték mozgását és a méhnyaknyákot is megváltoztathatja.

hogy mindez az előnyös hatása összemérhető-e az Élet továbbfejlődését gátló hatásával. A méhen belüli eszközök mellékhatásai. melyek a hüvelyfalon keresztül azonnal felszívódnak. Corontin.) A megtermékenyített petesejt. egyéb: Radipon. amit havonta csak egyszer kell használni. Sertan. de talán nem annyira előnyös és olcsó megoldás ez. rézzel és hormonnal kombinált típusok. illetve 120 mikrogrammot). míg tablettaszedéssel ez nem oldható meg. vagy hurok néven ismert méhen belüli eszközök szerepelnek. s kockázatai is megegyeznek a fogamzásgátlókéval (nő a véralvadás. Mérlegelni kell azonban. s ezalatt az idő alatt bekövetkezik a menstruáció. A rugalmas anyagból készült. vagy az ultrahang segíthet ezt eldönteni. Tehát a szóhasználat helytelen! A XXI. A méh üregében 24 óra alatt 20 mikrogramm levonorgestrel szabadul fel belőle. század szenzációjának tekintik a Mirena nevet viselő méhen belüli eszközt. Mindezek következtében a méhnyálkahártya nem tudja befogadni a megtermékenyült petesejtet. Sacerno.) A „c” pontban említjük meg azt az új eszközt. de használata sokkal kényelmesebb. Minden hónapban új gyűrűt kell felhelyezni. de egyértelműen leírják a beágyazódást gátló hatásukat. szöv ődményei: vérzési rendellenességek szokottnál bővebb fluor (folyás) kismedencei gyulladás alhasi fájdalmak. így fejti ki hatását. s NuvaRing néven került forgalomba. Így nincs többé elfelejtett tabletta. műanyag vázzal rendelkezik. hogy a menstruációkor csökken a vérveszteség. Ridol. Ptimal. nem gyermek jelentkezése van-e a háttérben.Quarelin. a méhnyálkahártya felépülését gátló hatás miatt. görcsök az eszköz kilökődése meddőség AIDS terjedése (ok: vezetőszál) 150 . A gyűrű nem véd meg a nemi úton terjedő betegségektől és a HIV-vírus ellen. Ugyanakkor az a kérdés is fölmerülhet. hogy ezt az eszközt viselő nőknél a menstruáció hónapokig nem jelentkezik. Ospolot. (Alakjuk változatos. Fogamzásgátló módszernek nevezik a méhen belüli eszközöket. így a vashiányos vérszegénység kialakulását akár megakadályozhatja. mint a szájon át szedhető fogamzásgátlók. a szívbetegség és az érrendszeri problémák előfordulásának esélye). Ilyen kérdéses esetben természetesen a „terhességi teszt”. Az is előfordul. Ez a fogamzásgátlás legújabb formájának tekinthető. átlátszó műanyag gyűrűt a hüvelybe havonta egyszer kell felhelyezni a menstruáció első és ötödik napja között. 4. A hormonnal kombinált méhen belüli eszközök helyileg méhnyálkahártya sorvadást eredményeznek. A hormongyűrű 21 napon keresztül folyamatosan ösztrogént és progeszteront bocsát ki (naponta 15. vagyis a kis Élet beágyazódását akadályozzák meg. hogy ha nem jelentkezik a menstruáció. A méh üregében egy idegen anyag jelenléte a méhnyálkahártyában enyhe gyulladásos reakciót vált ki. epilepsziaellenes gyógyszerek: Diphedan. Így a tablettákénál kevesebb hormonmennyiség is elegendő az érett petesejt kilökődésének megakadályozásához. A hormongyűrű azon az elven működik. Fontos előnyének tekintik a szakemberek. Neophedan. s amelyen hormont (levonorgestrelt) tartalmazó henger található. melyet hormongyűrűnek neveznek. A gyűrűt három hét múlva hét napra el kell távolítani a hüvelyből. Az adagolás folyamatossága egyenletes hormonszintet biztosít. majd 3 hét után kell eltávolítani. mely T-alakú. A negyedik oszlopban a spirál. sima felületű.

MESTERSÉGES CSALÁDTERVEZÉSI FORMÁK CÉL: a fogamzás vagy a beágyazódás megakadályozása MÓD: BEAVATKOZÁSSAL 1. megváltoztatása méhnyaknyák megváltoztatása b. A megtermékenyített petesejt beágyazódását akadályozzák meg Hatásmechanizmus méhnyálkahártya megváltoztatása Pl. – sterilizáció: férfi sterilizáció női sterilizáció 3. Kombinált tabletták: – Ovidon – Femoden – Rigevidon – Triodena – Anteovin – Triquilar – Tri–regol – Cilest – Marvelon – Diane 35 – Mercilon – Regulon ovulációgátlás (petesejt kiszabadulás gátlása) méhnyaknyák megváltoztatása petevezeték mozg. A fogamzást akadályozzák meg: sebészeti megoldások gyakorlatilag visszafordíthatatlanok Hatásmechanizmus az ondóvezetékek vagy a petevezetők átjárhatóságának megszüntetése Pl. – megszakított közösülés (coitus interruptus) – mechanikus móds zerek: gumióvszer (condom) hüvelyi pesszárium (diafragma) – kémiai móds zerek: zselék krémek tabletták hüvelygolyók kúpok habok oldatok stb. A fogamzást vagy a megtermékenyített petesejt beágyazódását akadályozzák meg Hatásmechanizmus ÖSSZETETT a.) méhnyálkahártya megváltoztatása (beágyazódás gátlás) petevezeték mozg. Pl. 2. megváltoztatása méhnyálkahártya megváltoztatása Postinor – Rigesoft („sürgősségi” tabletta) méhnyálkahártya megváltoztatása petevezeték mozg. – méhen belüli eszközök (spirál.. hurok) – hormonnal kombinált mé hen belüli eszközök: Mirena 151 . Hormongy űrű 4. A fogamzást akadályozzák meg (fogamzásgátlók) Hatásmechanizmus a hímivarsejteknek a megtermékenyítés helyére való eljutását akadályozzák meg. megváltoztatása méhnyálkahártya megváltoztatása – Fertilan („sürgősségi” tabl. megváltoztatása méhnyaknyák megváltoztatása – Injekciós készítmények Depo-Provera – Implantátumok Norplant c.. Csak gesztagént tartalmazó tabletták és egyéb módsze rek: – Continuin méhnyaknyák megváltoztatása petevezeték mozg..

. Méhnyaknyák vizsgálata Billings-féle módsze r 4. Tüneti-hő mérő zéses. Hő mérő zés Döring-féle módszer 3.TERMÉSZETES CSALÁDTERVEZÉSI FORMÁK CÉL: 1. Az érett petesejt tüszőbő l való kilökődése (ovuláció) után a nő i test alaphő mérséklete megemelkedik. PG/53 törpemikroszkóp – a termékeny és a terméketlen típusú nyák (vagy nyál) különböző kristályosodási képe alapján ad tájékoztatást arról. Több tünet./ a fogamzás megelőzése 2. A hüvelybemenetnél észlelhető méhnyaknyák mennyisége és minősége a ciklus során jellemzően változik. 152 . hogy a ciklusa elején és végén hány napot tekinthet terméketlennek. pl: – alaphő mérséklet – méhnyaknyák – méhnyak párhuzamos változása. TH-módszer A nő elő ző ciklusainak hosszából egyszer ű „képlet” alapján kiszámíthatja. Naptármódszer Ogino-Knaus féle móds zer 2./ a fogamzás elősegítése MÓD: M E G F I G Y E L É S S E L 1. hogy termékeny vagy terméketlen nap van-e. egymást megerő sítve jelzi a termékeny időszak kezdetét és végét. Három napi megemelkedett hő mérséklet után a ciklus hátralévő részében nagy valószínűséggel nem következhet be fogamzás (ciklus végi terméketlen idő szak megállapítása).

A természetes családtervezés célja irányulhat egyrészt a fogamzás megelőzésére. Többféle természetes módszer is ismert. mert csak ezen ismeretek birtokában válhat az ember képessé arra. Anna Flynn (angol) Dr. hogy felelősséggel bánjék szexualitásával. Ezt a módszert olyan párok választják. vagy nem akarnak élni a mesterséges formákkal. Josef Rötzer (osztrák) John és Sheila Kippley (amerikai) Arbeitsgruppe NFP (német) TCST Tanácsadók Munkaközössége (magyar) Ebben a kiadványban a Tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszert ismertetjük részletesebben. Közös jellemzőjük a termékeny és terméketlen napok meghatározása. Ezt a módszert a Természetes Családtervezési (TCST) Tanácsadók Munkaközösségének tagjai népszerűsítik és oktatják Magyarországon. évezred elején az emberekben tovább nő az igény a természetes életmód iránt. akik egészségügyi. Ennek alkalmazása a hőmérsékletmérés és a testi jelek megfigyelésének kombinálását jelenti a női ciklus napjain. Ez a családtervezés területén is megnyilvánul. vagy a természettel való összhang igénye miatt nem tudnak. melyet az itt lévő ábrán foglaltunk össze. másrészt a fogamzás elősegítésére. TERMÉSZETES CSALÁDTERVEZÉS SZÁMOLÁS Ogino-Knaus féle naptármódszer Ébredési hőmérséklet mérés Döring-féle módszer ÖNMEGFIGYELÉS Méhnyak vizsgálat Méhnyaknyák vizsgálat Billings-féle módszer Tüneti-hő mérőzéses módszer Dr. megbízhatóságukban azonban jelentősen különböznek egymástól. Anna Flynn A III. 153 . erkölcsi megfontolásból.A természetes családtervezési módszerek rövid ismertetése „Minden embernek joga van ahhoz.” Dr. hogy saját teste biológiai működéséről felvilágosítsák.

Hillebrand) Henrik van de Velde holland nőgyógyász már 1904-ben észrevette. Sims 1868-ban rámutatott a nyák fontosságára. hogy fiatal. Háromnapi megemelkedett hőmérséklet után a ciklus hátralevő részében nagy valószínűséggel nem következhet be a fogamzás. hogy alapvető összefüggés van a nő testhőmérsékletének ciklusszerű változásai és a cikluson belül ismétlődő termékenység között. T. A módszer nem tud alkalmazkodni a ciklus változásaihoz. a leghosszabb ciklus hosszából pedig 11 napot levonva kapjuk a termékeny időszak végét. gyógyszerek. München). A módszer azt feltételezi. és mennyisége illetve minősége a ciklus során jellemzően változik. A ciklus eleji terméketlen időszakról ez alapján sajnos nincs információnk. menstruációs naptárra van szükség. stb. A legkorábbi utalás az orvosi irodalomban erre a váladéktünetre az 1850-es évekből származik. A naptármódszer nevét onnan kapta. láz. J. akik egymástól függetlenül állapították meg a nők termékeny és terméketlen napjait még az 1930-as években. A ciklusok változékonysága miatt nem tartják biztonságosnak. vagyis az ovuláció után a női test alaphőmérséklete megemelkedik. és a petefészek hormonjainak ellenőrzése alatt álló nyák figyelemmel kísérése. Eszerint az érett petesejt tüszőből való kilökődése. A ciklus első felében mindig alacsony. Az így feljegyzett ciklusok közül ki kell választani a legrövidebbet. 1933154 . majd a ciklus második részében emelkedett hőmérsékleti értékek észlelhetők. hogy a ciklusa – mely a menstruáció első napjával kezdődik és a következő vérzés előtti napig tart – hány napos szokott lenni. tehát csak olyan nők alkalmazhatják. hogy zavaró körülmények (pl. Így állapíthatjuk meg a ciklus végi terméketlen időszakot. A méhnyaknyák a hüvelybemenetnél észlelhető. melynek hosszából 18-at levonva megkapjuk a termékeny időszak kezdetét. Viszont kevés nő menstruál napra pontosan. és egészen a következő menstruáció kezdetéig ezen az emelkedett szinten marad. A Billings-féle módszer A módszer alapja a méhnyakban termelődő. hogy az ovuláció legtöbbször a ciklus 14. Kyusaku Ogino japán és dr. rendszeres a menstruációjuk. A nőnek minden hónapban a menstruáció napjait be kell jegyeznie a naptárba legalább egy éven át. ezért nem is ajánlják olyan nők számára. amikor a nyák a legfolyékonyabb állapotában van. Így pontos képet kap arról. amikor először írta le a spermiumok életképességének közösülés utáni tesztjét.) félrevezethetik a megfigyelőt. „Ezzel a születésszabályozásnak újabb időmegválasztásos módszerét teremtette meg” (Dr. hogy alkalmazásához az ún. nemileg érett nőknél az ébredési testhőmérséklet reggel mindig változásokat mutat. Döring-féle hőmérőzéses módszer (van de Velde. napján következik be. W. Hermann Knaus bécsi nőgyógyász. akiknek pontos. akik szeretnék elkerülni a fogamzást. stresszhatás.Az Ogino-Knaus-féle naptármódszer A naptármódszer fölfedezői dr. Smith már ekkor leírta. Wilhelm Hillebrand hívta föl a figyelmet 1934-ben elsőként arra. hogy a fogamzás akkor a legvalószínűbb. hogy ez a hőmérsékletemelkedés a peteérésnek lehet hírnöke. Ő hangsúlyozta. így hosszabb vagy rövidebb ciklusban a tüszőérés is későbbre vagy előbbre tolódhat. A módszer biztonságát csökkenti. Ez a hőmérsékletugrás reggelenkénti hőmérőzéssel kimutatható. M. Gerhard Döring. de ennek bizonyításával adós maradt.

ausztráliai orvosházaspár olyan ismertetőjel után kutatott. meghatározták az ovuláció idejét és annak egyértelmű összefüggését a termékeny típusú nyákkal. G. Az 1980-as évek elejétől az addig ismert leghatékonyabb módszerek tapasztalatait szintetizálta és kifejlesztette a német tünetihőmérőzéses módszert egy neves nőgyógyászokból. Az 1950-es évektől kezdve Evelyn és John Billings. és Dr. hogy megfigyeli azokat a változásokat. mely minden nő számára lehetővé teszi. Billings „Az ovulációs módszer” című könyvének első kiadása. Tüneti-hőmérőzéses módszer (TH-módszer) Több tünet párhuzamos változása jelzi számunkra a termékeny időszak kezdetét és végét. U. pedagógusokból és pszichológusokból álló kutatócsoport. Freundl (Düsseldorfi Egyetem). 1964-ben jelent meg John J. Sottong (Arbeitsgruppe NFP Köln). és különböző célcsoportok számára készült oktatási segédanyagait. Dr. A csoport három vezetője: Prof. Hermann Knaus professzor az 1930-as években a méhnyaknyákot a közeledő peteérés egyetlen látható jelének tartotta. 1966-tól kezdve már tanfolyamokon oktatták ezt a peteérést észlelő módszert. amelyek a ciklusának félideje körül szervezetében lejátszódnak.ban Franciaországban a petefészket laparotómia útján közvetlenül vizsgálták. Prof. melyet fölfedezője után Billings módszernek neveznek. S. A házaspár megfigyelte a méhnyaknyák jelenlétét és minőségének változását a ciklus során. 1965-ben az osztrák Rötzer professzor az ébredési hőmérséklet és a méhnyaknyák korrelációját vizsgálta a női ciklus során. a méhnyaknyák minőségi és mennyiségi változása. Véleményük szerint a nők 70%-a meg tudja figyelni a méhnyaknyákot. biológusok. amely a hüvelybemenetnél egyértelműen észlelhető. kiegészítve a méhnyaktapintással és különböző szubjektív jelek érzékelésével (mellfeszülés. A német munkacsoport 1986 óta folyamatosan közli kutatási jelentéseit. pszichológusok és védőnők dolgoznak együtt. az Arbeitsgruppe Natürliche Familienplanung (NFP). Dr. Már 20 éve oktató-tanácsadói munka folyik a Düsseldorfi és Müncheni Orvosegyetem Nőgyógyászati Klinikáinak. pedagógusok. Baur (Müncheni Egyetem). 1992-ben alakult meg a TCST Munkaközösség. 155 . A kutatás során figyelmük a méhnyaknyákra terelődött. 1995ben már több mint 600-an rendelkeztek természetes családtervezési tanácsadó bizonyítvánnyal Németországban. Azóta világszerte több kutatócsoport is foglalkozott a tüneti-hőmérőzéses módszerrel. valamint a Freiburgi Egyetem Pedagógiai Tanszékének szakmai irányításával. középidős fájdalom) alkotja a módszer lényegét. ahol orvosok. Így az ébredési hőmérséklet emelkedése. hogy termékenységének napjait saját maga megállapíthassa azáltal. A német munkacsoporttal szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a magyarországi Természetes Családtervezési Tanácsadók (TCST) Munkaközössége. Dr.

A tüneti-hőmérőzéses (TH) természetes módszer összefoglaló áttekintése 36.5 36.0 nap nap nap nap T T T T P P P P P T T T T T T T T T T T T 156 .

relatív terméketlen termékeny fázis fázis abszolút terméketlen fázis A kiadványunk által nyújtott információ természetesen nem elegendő a termékeny és terméketlen napok biztonságos megállapításához! 157 .A tüneti-hőmérőzéses (TH) módszer rövid ismertetése Hogyan jelzi a nő szervezete a termékenységet? Testünknek termékenységünkkel kapcsolatban is vannak jelzései. mert itt következhet be nem tervezett fogamzás az alkalmazók vagy a módszer hibájából. hogy a női ciklus termékenységi szempontból három szakaszra osztható: relatív terméketlen fázis. az abszolút terméketlen időszak azért kapta ezt a nevet. melyek a termékenységi tünetek. mert itt még egyszer sem történt váratlan fogamzás.) az alaphőmérséklet. lejegyezve egy cikluslapra.) a méhnyaknyák és (3. (2. majd értékelve ezeket a megfigyeléseket megállapítható. Ezen szakaszokat és a termékenységi tüneteket tekinthetjük át a kitöltött és kiértékelt cikluslapon.) a méhnyak bizonyos változásai. termékeny fázis és abszolút terméketlen fázis. A tüneti-hőmérőzéses (TH) módszer segítségével ezek megfigyelhetők a női ciklus során. A természetes módszer feladata a termékeny időszak kezdetének és végének pontos meghatározása. Naponta megfigyelve. A jelek a következők: (1. A relatív terméketlen szakaszt azért nevezzük így.

) A „nyák-mintavételt” naponta többször. 158 . és a progeszteron függő hőmérsékletemelkedés egymástól függetlenül megfigyelhető két jel. Csodálatos dolog saját magunknak meggyőződni termékenységünkről.A folyamatos önmegfigyelés révén értékes jelzések birtokába juthatunk. Éppen ezért hasznos lehet a TH-módszer minél korábbi elsajátítása még akkor is. A kissé termékeny váladék a hímivarsejtek számára nehezen átjárható. WC-re menéskor célszerű elvégezni. és ezen összjáték eredményeként figyelhető meg az alaphőmérséklet. mozgás előtt. hogy ezt a megemelkedést a szabályok alapján megállapítsuk. Ezért is nevezik ébredési hőmérsékletnek. A hüvelybemenet törlése után vizsgálhatók a nyák mennyiségi és minőségi jellemzői. Így kettős ellenőrzésen alapuló módszert kapunk. Feladatunk az. Így étel. 1. házasságban élőknek vagy a változókorban egyaránt segítség lehet a természetes működés nyomon követése. nyugalomban mérhető. Ha végigkövetjük a testhőmérséklet alakulását egy cikluson át megállapíthatjuk. A termékenységi tünetek pontosan kidolgozott szabályok szerinti kiértékelésével a termékeny és terméketlen napok meghatározhatóak. hogy a hímivarsejtek számára kedvező körülményeket teremt a női szervezetben. valamint egyéb észrevételek. és a méhnyak változása. bekövetkezte környékén megemelkedik. amely minden izgalom kizárása mellett. A hőmérsékleti görbe. és a következő menstruációig magasabb szinten marad. hogy a nyák táplálja őket. Ugyanakkor csatornaszerű szerkezete segíti a hímivarsejtek bejutását a méhbe. ha a szabályostól eltérő tünetek jelentkeznek. és energiát biztosít számukra. Így fiatal lányoknak. hogy megbízhatóan értesül szervezete egészséges működéséről. legkönnyebben észlelhető termékenységi tünet megfigyelését kiegészítheti a méhnyak tapintással való önvizsgálata. A petesejt kiszabadulása előtt a hőmérséklet viszonylag alacsony. A nyák jelentősége. vagyis közvetlenül ébredés után. hálózatos szerkezetet alkotva megnehezíti bejutásukat. Ugyanakkor hamar észreveheti. Az ösztrogén függő méhnyaknyák-változás. de felkelés előtt kell hőmérőzni. melyet méhnyaknyáknak nevezünk. Mindezen folyamatok mögött a hormonok kifinomult összjátéka van. A nő számára biztonságérzetet jelent. hogy két különböző hőmérsékletszint van. (A petesejt élettartama 12–18 óra. mert több tünet párhuzamos megfigyelése egymást megerősíti. Az alaphőmérséklet: az a hőfok. végbélben vagy hüvelyben történhet. Nyák nélkül a hímivarsejtek csak pár óráig maradhatnak életben. A két. Méhnyaknyák: a méhnyakban található mirigyek tüszőhormon (ösztrogén) hatására váladékot termelnek.és italfogyasztás. a nyáktünet és egyéb tünetek pontos szabályok szerinti kiértékelésével a termékeny és terméketlen napok meghatározhatók. A nagyon termékeny típusú nyákban viszont megnő az ondósejtek életképesség azáltal. Azért tudjuk nagy biztonsággal a termékeny időszak kezdetét és végét megállapítani a tünetihőmérőzéses módszer segítségével. sohasem hónaljban. a méhnyaknyák. Mérése higanyos hőmérővel szájban. ha családtervezési módszernek a pár később más formát választ. Így 3 illetve 5 nap is lehet a hímivarsejtek élettartama. 2.

tehát alkalmazása mellett bekövetkezhet nem tervezett fogamzás. hogy fölveszi a versenyt a legnépszerűbb mesterséges módszerekkel is. félgömbszerűen. így könnyebb igent mondani a jelentkező kis Életre. Mindezek észlelése belső vizsgálattal történik.A terméketlen napokon nyák általában nem észlelhető. A TH módszer biztonsága 10 649 ciklus alapján módszerhiba alkalmazói együttesen hiba Fogamzások 3 19 22 száma Pearl-index* 0. A fogamzás létrejöttét a házaspár korán megállapíthatja.index: azt fejezi ki. ezáltal egészségtudatuk és termékenységtudatuk erősödik. 1 éven belül hánynál következett be mégis. f.) Miért jó megismerni a TH-módszert? A TH-módszer olyan jó hatásfokú. vízszerűen átlátszó. és a méhszáj zárt. míg a nagyon termékeny napokon sok. A módszer megfigyeléseinek köszönhetően a nők jobban megismerik saját szervezetük működését. Az értékelés során betűjeleket használunk: s. egészségügyi szempontból nincs ok aggodalomra. n. melyen a hüvelyhez való viszonya szerint két részt különböztetünk meg: hüvely feletti. Semmilyen családtervezési módszer sem 100%-os biztonságú. és a méhszáj nyitott. fehéres vagy sárgás.5 *Pearl. Méhnyak: a méh testét a hüvellyel összekötő csatorna. A női ciklus napjain változik a méhnyak hüvelyben elfoglalt helyzete. illetve hüvelyen belüli részt. Ø. nincs mellékhatása. A méhnyak ugyanis mintegy betüremkedik a hüvely felső végébe. sűrű. a fogamzás időpontjának ismeretében pontosabban behatárolható a szülés várható ideje . mint a tabletta vagy a spirál. Az önmegfigyelés elősegíti a nőgyógyászati és hormonális betegségek korai felismerését és kezelését.2 2. akik gyermeket szeretnének. Ha a természetes módszer mellett fogan meg egy gyermek. a méhnyak tapintata. A ciklusban jelentkező problémák korai felfedezése és kezelése segíthet a meddőség bizonyos eseteinek kezelésében. 159 . A méhnyak alsó nyílása a külső méhszáj. Nem igényel orvosi beavatkozást. A kissé termékeny napokon kevés. nem nyúlékony. orrhegy tapintatú. és a méhszáj nyitottsága. ill. híg.3 2. A termékenységi jelek felismerése segítséget nyújthat azoknak a pároknak is. (A méhnyak tapintással való önvizsgálata a szüzesség elvesztése után javasolt. A terméketlen napokon a méhnyak a hüvelyben alacsonyan helyezkedik el. 3. hogy 100 olyan nő közül. ajak tapintatú. vagyis kemény (K). Erkölcsileg és vallásilag elfogadható. n+. termékeny napokon a méhnyak a hüvelyben magasan van. nagyon nyúlékony. akik el akarták kerülni a fogamzást. nyers tojásfehérjeszerű a nyák. vagyis puha (P).

ha néha nehéz is. Akik nem tudják fölvállalni ezt az önmegtartóztatást. hogy olyan szakemberek – természetes családtervezési tanácsadók – álljanak rendelkezésre Magyarországon is. 2000 őszén indult az 1.Fontos előnye. akik a természetes módszer ismereteit nagyon pontosan tudják továbbadni. akik ragaszkodnak a TH-módszer nagy biztonságához. A módszernek van nehézsége is. Hogyan válik elérhetővé bárki számára a természetes családtervezés? Hogyan lehet megtanulni a tüneti-hőmérőzéses módszert? A tüneti-hőmérőzéses módszerrel a világon több kutatócsoport is foglalkozik. pszichológusok és védőnők dolgoznak együtt. tanácsadóképzés Budapesten az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Költsége egy hőmérő és egy munkafüzet. Magyarországon 1992-ben alakult meg a TCST Munkaközösség. ezáltal jobbá válhat a kommunikáció közöttük. tanácsadókra van szükség. „Drága” benne csupán az idő és a türelem. Így a lemondás. fölvállalják a lemondás időszakát. Munkacsoportunkban orvosok. amely szorosan együttműködik a 20 éve tevékenykedő német Arbeitsgruppe NFP-vel. de ez már nem a tiszta TH módszer. Ahhoz. Ezen idő alatt a kölcsönös szeretet és gyöngédség olyan kifejeződéseit fedezhetik fel. gumióvszert) alkalmazhatnak. amit a pár közös döntéssel. vagy bizonytalanok a termékeny időszak meghatározásában. a szexuális kapcsolattól tartózkodniuk kell. pedagógusok. hogy olcsó. amit a tanulásra kell fordítani. A termékeny időszak alatt. és fejlődhet szexuális kultúrájuk is. A módszer alkalmazása állandó együttműködést. közös döntés-hozatalt kíván meg a házaspárok részéről. egyetértéssel vállal föl. Végeredményben mélyítheti a párkapcsolatot. ha nem tervez gyermeket a házaspár. időnként más módszert (pl. TCST tanácsadók Magyarországon 160 . biológusok. hogy a TH-módszer hatékony alkalmazása elérhetővé váljék az érdeklődők számára. gazdagabbá teheti a házastársi kapcsolatot. a tanácsadás pedig ingyenes. Azok. A tanácsadóképzésre azért van szükség. amely hasonlít a klasszikus értelemben vett udvarláshoz.

A tanácsadóképzésre azért van szükség. tanácsadókra van szükség. Nem feltétel sem a szabályos ciklus. 17. telefonszámon és e-mailen lehet felvilágosítást kapni a TCST Munkaközösség munkatársaitól: Cím: 6000 Kecskemét. Telefon: +36-30-99-59-960 E-mail: hortobagyi. Ez utóbbi azért hatékonyabb. ill. Pelikán u. Szakemberek: Ilyen szakemberek lehetnek a természetes családtervezés (TCST) tanácsadói. ha valaki egy másik módszerről akar áttérni a TH módszerre. vagy szakemberektől tanácsadás ill. 2. Ferenciek tere. Az sem jelent problémát. akiktől a módszer biztonságos alkalmazása megtanulható. a különleges élethelyzetek kezelésére is. Könyvek segítségével önerőből 1.hu Budapesti tanácsadás helyszíne: minden szerdán 17–19 h között a Pesti Ferences Templom földszinti hittantermében. az országban működő tanácsadókról és a szakirodalom elérhetőségéről az alábbi címen. A tanulás egy tanfolyam keretében 4 alkalomból áll. 2000 őszén indult az első tanácsadóképzés Budapesten az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. akik a természetes módszer ismereteit nagyon pontosan tudják továbbadni. A TH-módszerről.nagy@fibermail. Ahhoz. A tanulás történhet könyvek segítségével önerőből. kerület. A tanácsadás és a tanfolyam 4 alkalomból áll. amely három ciklus ideje alatt zajlik le. vagy 2. tanfolyam keretében. sem a rendszeres életmód. hogy a TH-módszer hatékony alkalmazása elérhetővé váljék az érdeklődők számára.A TH-módszer helyes alkalmazásához tanulásra van szükség. amely 3 ciklus ideje alatt zajlik. hogy olyan szakemberek – természetes családtervezési tanácsadók – álljanak rendelkezésre Magyarországon is. V. ugyanis a módszer elsajátításához szükséges a személyes tapasztalatszerzés. (az iskolai szüneteket kivéve) Két lehetősége van: 1. mert így nemcsak az elméleti ismeretek elsajátítására van mód. Könyvek segítségével önerőből Ehhez tartozó szakirodalom ajánlás az előadásanyag végén található. hanem a gyakorlatban felmerülő kérdések és tapasztalatok megbeszélésére. Budapest. 161 . Szakemberektő l.

(Riport könyv. és így táplálékhoz jusson. Részletesen. Saját baba-várási élményeinket elmeséljük. 1999. Debrecen. Szent István Társulat. Budapest. és a maga útján eltávozik. Sheila – Nilsson. A következő könyv az anya-gyermek kapcsolat fontosságára és mikéntjére hívja fel a figyelmet: Teusen. 162 . Carlo: A fiatalok etikája. G. Medicina. Budapest. Az abortusz Spontán vetélés: a terhesség megszakadása. (általában a terhesség 28. Nem mondható. Budapest. Enélkül szó szoros értelemben éhenhal. körbe adjuk a Magzatvédő Társaság 11-12 hetes magzati kort ábrázoló babáját. Ez az esetek 30 – 50%-ában meg is történik. Az Alfa Szövetség magzati plakát sorozata. Ebben segítségünkre lehet: Mackonochie. OMC Bécs 1986.: Szülészet-Nő gyógyászat Egyetemi Tankönyv. Magzatvédő Társaság magzati fotó sorozata.és Könyvkiadó. hogy a következő 6 –7 napon belül beágyazódjék a méhfalba. megbeszéljük a látottakat. A spontán vetélés lehet korai.) Mindig kitérünk részletesen az apa szerepére is. Szent István Társulat. s természetesen kérdezhetnek is bennünket. és a természetes családtervezés megismertetése véleményünk szerint az életvédelmet.: A bioetika alapjai. és a Forrás Magyar Keresztény Média Alapítvány által forgalmazott: Az emberi élet a legnagyobb csoda című magzati videofilmet. hogy minden megtermékenyített petesejt eljut a továbbfejlődéshez. Miután közösen megcsodáltuk az emberi élet indulását. 2001. Ebben segíthet a Miért sírsz Mirjam? (Az abortuszt követő szenvedésről.. 2002. Budapest. Bemutatjuk. 2000.Életvédelem. 1987 Az élet kultúrájáért. A következő könyvek felhasználását ajánljuk még ehhez a súlyos kérdéshez: Ferencz Antal dr. Kiegészítésként. kiemelve ebből a poszt abortusz szindrómát. Ehhez segítségként használjuk: Rákóczi István: Az abortusz című könyvét (SubRosa Kiadó. abortusz-megelőzés A családtervezési módszerek előbb ismertetett bemutatása. Az abortusz szövődményeit is részletesen megbeszéljük. T/Fax: 06-72/256-225 E-mail: forrasal@freemail. Beszerezhető: 7634 Pécs. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai.. az egészséges életkezdetet és az abortusz-megelőzést szolgálja. 1990. a fogalom tisztázások.: Anya. 2001. Don Bosco Kiadó. 2002. – Goze-Hanel. Lennart: Már élsz. középidős és késői. Lampé László dr.) és Peretti.). hete előtt). 2003. I. Budapest. 2001.. vagy filmvetítési lehetőség hiányában magzati fotókat nézegetünk: Kitzinger. M: Igen vagy nem.). beszélgess velem! Születés előtti kommunikáció anya és gyermeke között. Család-óráinkon ehhez kiegészítésként közösen megnézzük az Alfa Szövetség által kiadott. mielőtt a magzat életképessé válna.hu Rácsodálkozunk az emberi élet kezdetére. 1997. 17. Alison: Terhesség és csecsemőápolás című könyve. lépésről lépésre megbeszéljük a magzati élet állomásait. Vöröskő u. mert ennek az a feltétele. beszélünk az abortuszról is. Laimer. Gulliver Lap. Frank: Tilly (Harmat. Budapest. (Deák és Társa Kiadó. Fiore. Budapest. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről.

méhnyaktágítás és vákuumkiszívás (12 hetesnél fiatalabb) . a születések száma ugyanebben az évben 104000 volt. nem akkor kell kioktatnunk őket: hogy tehettél ilyet. Nagyon mély nyomot hagy az édesanya életében. pl. Bács-Kiskun megyében 2001-es adat: élveszületések száma: 5101. hogy ne az ítélet legyen bennünk azokkal kapcsolatban. Ezek közül az édesanyák közül sokan életük végéig álmodnak a magzatukkal. hanem azt érezze bennünk. elvetesse-e magzatát vagy se. akikről megtudjuk. Ha az abortusz kérdésével közvetlen környezetünkben találkozunk.RU 486 (Mifepriston) abortusztusztabletta A terhességmegszakítás egy kilátástalan helyzetből való kijutási kísérlet. az egész családi életre: – lelki: –abortusz – túlélés szindróma 163 késői: . . hogy a mi életünkben ilyen nem fordulhat elő. mellé állunk ebben a helyzetében. akik mégis elmennek abortuszra. Ha tudunk ilyen esetekről. és ha azt igényli esetleg konkrétan anyagilag is. nagyon fontos az a hozzáállásunk. egy mély sebet. aki több ilyen beavatkozáson is átesik. kismedencei gyulladás elhúzódó vérzés idültté váló gyulladás petevezeték hegesedés meddőség –lelki: abortusz – túlélés szindróma – Később vállalt gyermekre: – testi: –spontán abortusz –koraszülések valószínűsége nő –a szülési szövődmények előfordulása növekszik – lelki: –abortusz – túlélés szindróma – Párkapcsolatra. pl. S van sajnos. hogy egy következő elő ne fordulhasson az életében. hogy olyan komoly döntés előtt állnak. Álljunk mellé lelkileg. mert védtelen kis ember ellen irányul. S ha ez társadalmunkban rutinná válik. művi abortusz: 2711. Az abortusz szöv ődményei: – Anyára: –testi : korai : lázas reakciók sérülések.méhnyaktágítás és méhkaparás (12 hetesnél fiatalabb) .Művi terhességmegszakítás: az ÉLET kioltása az anyaméhen belül NEM CSALÁDTERVEZÉSI MÓDSZER! A művi abortusz azért különösen súlyos tett. Mi pedig a saját életünk számára hozzuk meg azt a komoly elhatározást. hanem a segítségünkre. mely egész életében végigkíséri. hogy az élet mellett tudjon dönteni. Pszichológusok külön foglalkoznak ezzel a kérdéssel. 1998-ban 74000 abortuszt végeztek Magyarországon. S abban próbáljuk segíteni. méhfalátfúródás fertőzések. A botladozó embereknek nem a mi ítéletünkre van szükségük. akkor társadalomunk lesz kilátástalan helyzetben.méhnyaktágítás és fájáskeltés (12 hetesnél idősebb) . Segítsünk azoknak is.

Mi lehetett az ok? A vizsgálatok kimutatták. Magától értetődő. Bizonyos hormonok hatását úgy kívánták semlegesíteni. azonban élettani hatása azzal éppen ellentétes.) Ez a vegyület (mint az a rutinvizsgálatok során kiderült). az megakadályozza (mivel a hormon helyét elfoglalja). hasonló módon kapcsolódnak a hormonokkal. Ezek a szerkezetek. hogy az embrió ugyan levált a méh faláról. melyek csak akkor képződnek. Az abortív hatás azonban »csupán« 60–85%-os volt. hogy az élettani hatással rendelkező vegyület kapcsolatba lépjen a sejttel. Hogy is kezdődött? Századunk első éveiben fedezték fel. »sárgatest«-nek. Ezek közül az RU 38486 volt a leghatásosabb. hogy a progeszteron hatásának kikapcsolása megakadályozza a terhesség létrejöttét. gestare: hordozni. Minden hormonnak (kulcsnak) megfelelő receptora (zárja) van. Ezt a vegyületet (a prosztaglandint) már a 30-as évek óta ismerték. illetve a már meglévő terhességet megszünteti. A sejtek ingerlése helyett bénítja azokat. mint maga a progeszteron. de kellemetlen mellékhatásai miatt abortusz céljából önálló alkalmazására nem került sor.hu/jegyes/abortusz/ru486. gestatio: terhesség). erősebben kötődik a sejtek progeszteron-receptoraihoz is. mely kémiai-biológiai hatásaiban a terhesség fennmaradásában jelentős szerepet játszó progeszteronnal megegyezik. de a méhizomzat összehúzódásai nem voltak elegendők arra.A következő cikk az abortusztablettáról tartalmaz információkat. Amerikai tudósokkal együtt a francia Balieu doktor a 70-es években fedezte fel azokat a szerkezeteket az anyaméh sejtjeiben. a méh nyálkahártyája lelökődik. A hormonnak a progeszteron nevet adták (latinul pro: -ért. A német gyógyszeripari vállalat. hosszú kísérletezés után a vegyületet (hormont) elemezni. Annakidején ezzel kísérleteztek. Ezeken keresztül fejti ki hatását a hormon. hogy »hamis kulcs« segítségével megakadályozzák a hormon sejtekhez való kötődését. mint a kulcs a zárral. Állatkísérletek sora után 1981-ben Genfben próbálták ki emberen először a szert.html címen találtuk az interneten. A harmincas években sikerült. A tabletta nem okozott minden esetben abortuszt. a RousselUclaf kutatói többek között ilyen receptorokkal és a hozzájuk való »hamis kulcs«okkal foglalkoztak. mely a méh összehúzódását fokozza. hogy a kilökődés bekövetkezzék. 1980-ban egy kísérletsorozat eredményeként három ilyen készítményt állítottak elő.freeweb. Ha a »zárban« »hamis kulcs« van. Egy további vegyületre volt szükség. Amennyiben a hormon mennyisége csökken (ez következik be minden menstruáció előtt). A progeszteron készíti elő az anyaméhet a magzat befogadására. A cikket a www. hogy a terhesség megmaradásában döntő szerepe van az ún. Az RU 486 hatásának kiegészítéseként kis mennyiségű 164 . A terhesség megmaradásához fehérjék szükségesek. és ez a hormon felelős az első időszakban a terhesség megtartásáért. A sejtekre kizárólag csak az összeillő párok találkozása van hatással. hogy a méhizomzat fokozott működése majd abortuszt fog okozni. RU-486 A franciaországi Roussel-Uclaf gyógyszergyárban 1980-ban szintetizálták azt a vegyületet. melyet a petefészekből eltávozott érett petesejt hagy maga után. a Hochest AG francia leányvállalata. melyek a progeszteronnal kapcsolatba lépnek. ha a progeszteron a sejtek megfelelő érzékelőihez kapcsolódik. (Az RU a cég nevének rövidítése. (melyeket receptoroknak hívunk). a számot később 486-ra rövidítették.

mind a közvélemény. A tabletta bevezetésével azonban ki tudja megakadályozni. hogy a pszichikai szenvedés a tabletta használatával csak fokozódik. A vizsgálatok azt mutatják.) Nem hagyható figyelmen kívül. valamint erős dohányosoknál súlyos zavarokat okozhat a szívműködésben. kórházi osztályon és legfeljebb a 7. Az RU 486 nevű vegyület hivatalos engedélyezése MIFEPRISTONE néven Franciaországban 1988 szeptemberében történt meg.. A gyártó ugyanis csak akkor hajlandó egy országba exportálni az RU 486-ot. ha ott mind az orvosok. A szomszédos Ausztriában is széleskörű vita zajlik a szer bevezetéséről. Az eredmény nem is maradt el. hogy az esetek 15%-ában szükségessé válik a műszeres befejezés. hogy akár bosszúból. Sokan életük végéig vádolják magukat: »Miért engedtem?« Az eddigi tapasztalatok azt mutatják. felszerelést igényel. hormon szerű anyagok a szervezetben nagy mennyiségben fordulnak elő. Az abortusz technikája megfelelő felkészültséget. kimutathatók. hogy az RU 486 a »szokásos« szövődményeken kívül szívbetegségben szenvedőknél. néhány perc alatt bekövetkezett az abortusz. A kísérletek során a vegyületkombináció hatására az abortusz 96%–ban befejeződött. soha nem múló bűntudatot okoz az abortusz. de a folyamat már megfordíthatatlan. akár számításból a várandós asszony ételébe keverjék? A mérgek. Svédországban és legújabban az USA-ban kapható. Súlyos személyes gondok. konfliktusok forrása egy abortuszt előidéző vegyület bevezetése. Mi zajlik ilyenkor a nő lelkében? – a férfiak. Kínában. kockáztatnák. a mainál is kevésbé lesznek készek a fogamzásgátló módszerek használatára. A hormonok. szakorvosok. terhességi hétig alkalmazható. hanem tevékeny részese lesz az abortusznak (a tablettát ő veszi be) – eddig egy altatás alatt. Az előírás szerint kizárólag klinikán. melyek egy részét csak sebészeti beavatkozással lehet megállítani. az RU 486-tal napokig nem történik semmi.« (La Republica 1989..prosztaglandinnal próbálkoztak. A nők egy részénél tartós lelki válságot. A vegyület jelenleg MIFEGYNE néven csupán Franciaországban. Visszaút nincs. hogy a veszélyes altatásnak és műtétnek alávesse magát. mind Olaszországban minden ezer nő közül 4–5 méhenkívüli terhességet hordoz. hogy elvéreznek. hogy az illegálisan forgalomba jusson? Ki tudja ellenőrizni. A kísérletek tanúsága szerint a beavatkozást 4–5%-ban követi súlyosabb vérzés (enyhébb. Az abortusztabletta bevezetésének rendkívül nagy a társadalmi veszélyessége is.dec. vagy ilyen betegségre hajlamosoknál.5–1 mg prosztaglandin származékot adnak hüvelykúpban vagy injekcióban.08. hogy a tabletta létezik. több napig tartó vérzés szinte minden esetben bekövetkezik). A 3 tabletta (600 mg) RU 486 adását követően 36–48 óra múlva 0. Balieu doktor írja egy helyen: »mind Franciaországban. magától értetődőnek fogják tartani a 3 tabletta bevételét – a férfiak tudva. Jelenleg az abortuszokat (hazánkban mindenesetre) kizárólag ellenőrzött körülmények között. – a döntésre kevesebb idő áll rendelkezésre (csak a 7. hétig használható a szer) – a nő nem szenvedő alanya. egészségügyi intézményekben végzik. akik most is elvárják a nőtől. hogy ki mikor használja? Hogyan akadályozható meg. tudjuk. mind 165 . Ha ezek a nők orvosi felügyelet nélkül vennék be a tablettát. Jelenleg is ismert a »posztabortusz szindróma«.

hogy "nem adok be nőnek abortuszt előidéző szert". Majomkísérletek tanúsága szerint a szert a szülés megindításában is lehet majd használni. Ross dr. Campbell. Laimer. és Hyppocrates esküjét tettem le. OMC Bécs 1986. János Pál pápa levele a családokhoz 1994-ben. Szakirodalom II. Lehet. mint ahogy az is. Nem lehetetlen. hogy ez a készítmény úgy lett engedélyezésre benyújtva és úgy engedélyezték. mellékhatásait. Új Város. 1987 Martini. nem lehetek híve egy emberellenes méregnek. még ha könyörögve kérnének is rá. Fiore. Hosszadalmas kísérletsorozatok szükségesek még ahhoz. Interjúkötet. Don Bosco Kiadó. Harmat Kiadói Alapítvány. Budapest. Majd` minden gyógyszernek vannak etikátlan felhasználási lehetőségei.és Könyvkiadó. a következőket mondta: ». hogy Irak egyes gyógyszerekből (melyeket segélyként kapott). 1994. október 17-19. 1990. mint kizárólag terhességmegszakító szert. hogy "sohasem adok be mérget. A vegyületet magát nem szabad »kiátkozni«. Konferencia a Vatikánban 1996. Budapest. »Az RU 486 csak mint abortuszpirula kerülhet forgalomba. Kecskemét. M: Igen vagy nem. A kísérletek még folynak. Carlo: A fiatalok etikája.. Budapest. Az élet kultúrájáért. Harmat Kiadói Alapítvány. Budapest.. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai.: A bioetika alapjai. Gulliver Lap. Budapest..« Az RU 486-nak azonban még nem ismerjük minden lehetséges felhasználási lehetőségét. Ratzinger. Tudni kell azt. A magam részéről pedig orvos vagyok. A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki Kar. 1997.. aki a genetika professzora.: A szülői hivatás. 2002. Kitzinger. vegyi fegyvert gyárt. Raimondo: A szerelem ezer arca. 2003. hogy a császármetszések egy része is elkerülhető lesz használatával. és mint orvos. Campbell.a politikai vezetés elfogadja alkalmazását. Budapest. Boldogabb családokért iskolai program. 166 . Egy TV vitában Lejuene professzor. Ross dr. 1994. Nicola dr: 100 kérdés a szexualitásról.: Szülészet-Nőgyógyászat Egyetemi Tankönyv. Budapest. Gondoljunk csak arra. Sheila – Nilsson. 1997. A vita természetesen Franciaországban is zajlik. sőt lehet. Család és demográfia Európában.. A kísérletek szerint a majmok tejtermelését is fokozza. Medicina. hogy egy nap majd az emlőrák kezelésében lesz szerepe. 2001. esetleges felhasználási lehetőségeit megismerjük. Szent István Társulat.: Életre szóló ajándék.« nyilatkozta Balieu doktor. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. hogy az RU 486 is gyógyszer lesz egyszer. Szent István Társulat.ez a legelső emberellenes méreganyag. 2003. Lampé László dr. Scotto. 1999. aki arra eskette fel tanítványait. 2001. Joseph: A föld sója. Lennart: Már élsz. amit a hírekben is hallani lehetett." Ugyanott áll az is. Szexualitás és párkapcsolat. hogy az RU 486 hatásait. Családpasztorációs Füzetek 1. a Család évében. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. és nem is sugallom ilyen szerek használatát. Ferencz Antal dr.

(Freundl G. Budapest. 1. Szalai E. Peretti. K. Budapest. Miért sírsz Mirjam? (Az abortuszt követő szenvedésről) Riport könyv. 1991. 1986. 1988. Arbeitsgruppe NFP.: Természetes fogamzásszabályozás. Teusen. A. 2001. –Baur S. – Bippan N. 1993. Harmat. 1992. Szent István Társulat. 1994. 269–283. Szil P. 2003. 167 . – Döring G. – Szakos É. Egészségnevelés 36 (1995).) Természetes és biztonságos. – Sottong U. Budapest. University of Düsseldorf. Orvostovábbképzés a természetes családtervezésről (Budapest. März 1997 NFP Study Group. Lampé László dr. Köln.. J. Budapest. Advances in Contraception (1997). M: Igen vagy nem. Ehrenwirth. 1994.): Prospective European multi–center study of natural family planning (1989–1992) interim results. 118–120.: Szexuális nevelés és természetes családtervezés. Feketéné Szakos É. 1991. American Journal of Obstetrics and Gynecology. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai.. Frank: Tilly. Védőnő 1995/1. – Bremme M. I. – Goze-Hanel. Kippley J. 1992. Ein Leitfaden. Előadásjegyzet védőnők számára. Bundesdeutscher Kongress über Natürliche Familienplanung (NFP) Köln. 07. bis 09.: „Wenn zwei sich lieben…”. beszélgess velem! Születés előtti kommunikáció anya és gyermeke között. dec. Arbeitsgruppe NFP: „Natürlich und Sicher”. – Kippley S.: Szülészet-Nőgyógyászat Egyetemi Tankönyv. Planétás. SubRosa Kiadó. 1999. Freundl G. Frank–Hermann P. Advances in Contraception 9 (1993). – Freundl G.: Természetes családtervezés. Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközössége.: Anya.: A természetes családtervezés napjainkban. Budapest. Psychologie 20. Study Centre.: Természetes fogamzásszabályozás. Munkafüzet. Ein Handbuch für NFP– Beratern und Beraterinnen. Az élet kultúrájáért. München. Budapest. – Godehardt E. Népjóléti Minisztérium.: A TCST megbízhatósága: a német prospektív tanulmány részeredményei. 1987 Rákóczi István: Az abortusz. 2001. Budapest. Rötzer J. Budapest. 2002. OMC Bécs 1986. Deák és Társa Kiadó. Szent István Társulat.: Effectiveness and acceptability of the symptothermal method of natural family planning in Germany. Schulze–Hobeling H. Medicina. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről.Laimer. Arbeitsgruppe NFP: „Natürlich und Sicher”.: A természetes családtervezés művészete. Debrecen. Budapest. G. University of Düsseldorf. Germany: Natural family planning with and without barrier method use in the fertile phase: efficacy in relation to sexual behavior: a German prospective long–term study. Fekete T. június/szeptember 179–189. 5. 1997. márc. 11. 2000. Herder. Budapest. – Sottong U.

meleg. Akik alaposabb önismereti munkára vállalkoznak. Az elég jó anyaság kritériuma az. Budapest Családi örökség. ha akarjuk. S ha kritikával is illetjük ezt a „megszokottat”. ha az anya (vagy a helyettese) „elég jó” ( Winnicott). Tudjuk. mondják el. Azt az életstílust. Adja meg neki. szerethetőnek éli meg önmagát és a környezetét. „normálisnak” és sokszor jónak is. amelyek a legerőteljesebben befolyásolják a személyiségünk fejlődését. de ne többet. Pszichológiai örökségünk legfontosabb elemei Az ember legalapvetőbb szükséglete. Bizonyos pszichológiai iskolák szerint (kötődés-elmélet.Somogyiné dr. és van. hogy biztosítani tudja az ősbizalom kialakulását. „nem válogatjuk át” ezt az örökséget. nehezen tudunk újat kezdeni. aki hivatkozik a temperamentumbeli adottságokra is: „nagyanyám volt ilyen indulatos természetű”. így a családi hatások azok. Az ősbizalom Ez az Eriksontól származó fogalom erősen tömörítve azt az állapotot fejezi ki. családi szerepek Ha azt kérjük emberektől. Legelső kapcsolatunk az eredeti családunk tagjaival alakul ki. A 168 . amelynek megléte szükséges a világban. hogy tökéletes anya nincs. A keresztény tanítás szeretet-törvénye is ezt fejezi ki. Petik Krisztina pszichológus.. gyorsan rájönnek. a szemformámat apámtól örököltem”. tárgykapcsolat-elmélet) minden későbbi intim kapcsolatunkat meghatározza ez a legelső kötődés. akkor felidéződnek az alkati tulajdonságok is: „a hajamat anyámtól. később: különféle interakciók). Először is azért. A családi pszichológiai örökségünk megismerése több okból is fontos. különösen az emberi kapcsolatok világában való nyitottsághoz és eligazodáshoz. Az ősbizalom a kielégítő csecsemőkori szülő-gyermek kapcsolatban bontakozik ki. akkor nagyrészt tovább is adjuk a gyermekeinknek. tisztaság. mi jut eszükbe a „családi örökség” kifejezés hallatán. Ha tovább kérdezgetjük a dolgot. Másodszor: a megértett viselkedést sokkal hatékonyabban tudjuk megváltoztatni. és ha nem vizsgáljuk meg. amit ismerünk és megszoktunk. A fenti súlyos megállapításokat olvasva mindenkiben felvetődik a kérdés. mert kulcsot ad számunkra a saját viselkedésünk megértéséhez. viselkedési módot. mint amit a gyermek igényel. testi kontaktus stb. hogy az eredeti családból a fentieknél sokkal többet hordozunk magunkban. Harmadszor: a megismert. akkor sokak számára valószínűleg egy mesebeli kincsesláda vagy egy kívánatos ódon ház képe jelenik meg. mint a számunkra ismeretlen gyökerű reakciókat. hogy az anya ráhangolódjon a gyermekére. uralmunk alá vont negatív örökséget kevésbé adjuk át a következő generációnak. Az ősbizalom csecsemőkorban alakul ki. amire szüksége van (kezdetben: táplálék. szokásrendet tartjuk természetesnek. hogy milyennek kell lennie a baba-szülő kapcsolatnak ahhoz. egészséges testi és pszichés fejlődésének feltétele a pozitív emberi kapcsolatok megélése. A tapasztalatok szerint az ősbizalom hiánya a kapcsolatteremtési képesség sérülését okozza. amikor az ember jónak. Olyan alapélmény. de elegendő.

hogy elvégezzen egy minimális önismereti munkát a gyermekkori élményeivel és a szülei hajdani gyermeknevelési szokásaival kapcsolatban. Az önértékelés A gyermeknek kezdetben nincs képe és véleménye önmagáról. hanem át is éli a felnőtt érzéseit. Személyiségjegyek A temperamentumbeli alapvonásainkat genetikailag örököljük. hogy reálisak-e a környezet ítéletei. hanem a mögöttük húzódó élményeket. akkor torzítjuk az önértékelését. hogy a gyermek a viselkedésével megpróbál megfelelni annak a képnek. tehát nem üres cselekvéseket. Aki nem értékeli önmagát. Ebben az életkorban nagy életöröm. értékeket is beépíti. Csecsemőkorban a gondozók viselkedéséből. Ez a folyamat azt jelenti. mert a gyermek nemcsak megfigyeli. motivációkat. amelyet a környezet visszajelzései alapján önmagáról kialakított. mivel nem képes egyenrangú pozíciót elfoglalni az emberekkel szemben (E. minden gyermeket váró nő számára fontos feladat. a megfelelő anyai viselkedés megtanulásával pótolhatják a saját élmény hiányosságait. A képességek kihasználása és kibontakoztatása terén is sok „mulasztást követ el” az önmagát leértékelő ember. hogyan fogalmazzuk meg a visszajelzéseinket. úgynevezett omnipotencia (mindenhatóság) érzés figyelhető meg a kisgyermekeknél (M. A gyermek sok pozitív visszajelzéshez jut a mozgásfejlődés során is. Az azonosulás több mint az utánzás. Az ezekre felépülő személyiségünk sok tulajdonságát a szüleinktől vesszük át. Az ősbizalmat nevezhetjük egy mindent megalapozó. feltéve. amennyiben a szerethetőség élményét adja meg. hogy szeretetre méltó-e. amikor a nő anyává válik. és nem erőszakkal vagy túlzott féltéssel szorítja vissza a törekvéseit. E hibás megfogalmazások adhatnak teret az úgynevezett „önbeteljesítő jóslatoknak” is. Eric Berne tetszetős személyiségmodellt alkotott. hogy a környezet értékeli a gyermek ügyességét. Ha rossznak tudja magát. hiszen a gyermek ezek alapján alakítja ki az önmagára vonatkozó értékeléseit. A szülők visszajelzései alapján formálódik az önértékelése. Akik nem kapták meg a kielégítő törődést. A beszéd kialakulásával a felnőttek szóbeli visszajelzései válnak az önértékelés fő alakítóivá. Nem mindegy. amelyben a szülői hatások személyiségbe épült elemeit 169 . amikor is napról-napra egyre több tárgyat tud uralma alá vonni. akkor ennek megfelelően fog cselekedni is. mégpedig pszichológiai mechanizmusok segítségével. Ők tudatos odafigyeléssel. Mivel az anyai szerepre való alkalmasság sokszor csak akkor derül ki. A mozgásos sikerélmény csúcspontja a járás megtanulásával érkezik el. bár homályos pozitív énkép-kezdeménynek.többet adó (kényeztető) szülő akadályozza a fejlődést. általában spontán megfelelnek az elég jó anyaság kritériumának. E folyamat során a gyermek beépíti a személyiségébe a szülők karakterének és viselkedésének sok elemét. Mahler). A negatív önértékelés sok pszichés zavar hátterében megtalálható. A későbbi önbizalom alapjai itt erősödnek meg. Berne). Azok a nők. A legmarkánsabb személyiségalakító tényező a szülőkkel (később más nevelőkkel) való azonosulás (identifikáció). tekintetéből olvassa ki. azok számára nehezebb lesz az anyaság feladata. akik saját életük kezdetén kielégítő kapcsolatban voltak az édesanyjukkal. Ha a helytelen cselekedetek helyett a gyermeket minősítjük („rossz vagy”). másokat sem képes jól szeretni. Az sem mindegy.

hogy a szülői hatások nemcsak beépülnek a személyiségbe. Károsító szerepek a családban B űnbak Ha egy családban nem megengedettek a negatív érzelmek. és egy új. rendszerint az egyik gyerekre. ha nem tudatosan cselekszünk. A házastársi. mint az alkohol. Kapcsolati minták (házastársi és szülő i szerepek) Családi örökségünk hatása legerőteljesebb a családi szerepeinkben. mivel az 170 . felnőttként. amikor a szülői énállapotunk működik. hiszen nem semmisülnek meg. és tudatos döntéssel. gyakorlással új viselkedésformákat kell elsajátítanunk. Többek között ezért sem mindegy. életmód Amit ismerünk. amelyhez egész életünkben erősen ragaszkodunk (nyertes és vesztes életút). Szerinte. normák. Mivel a házastársunk esetleg egészen más mintát követ. A szokásaink relativitásával gyakran csak akkor szembesülünk. a szüleink magatartásának megfigyelésével és a velük való azonosulás révén kapunk mintát. amilyennek születtünk? Szeretetükkel és figyelmükkel megerősítették-e a nemi identitásunkat? Az apák szerepe mindkét nem esetében különösen fontos a nemi identitás megerősítésében. viselkedünk és érzünk. hanem tudatos kontroll nélkül működnek tovább. és naponta ütközünk egy másfajta szokásrenddel. hogy a tudattalan negatív érzelmek rávetülnek az egyik családtagra (projekció). Gyakori jelenség. Ilyen esetben a „bűnbak” egyre problémásabbá válik.„szülői énállapotként” definiálta. akkor azokat – mivel elkerülhetetlenek –. azt tartjuk természetesnek.és női szerepekről kialakult elképzeléseink is. akkor leggyakrabban e minták által meghatározott automatizmusok fogják meghatározni a reakcióinkat. Szokások. ahogyan azt a szüleinknél tapasztaltuk. hogy a gyermekek csonka családban nőnek-e fel. akkor úgy reagálunk. Az elfojtott tartalmak veszélyessé válhatnak. A kommunikációs stílusunk és a konfliktuskezelési stratégiáink alapelemeit is az eredeti családi minták határozzák meg. nagyon sok esetben mintakövetés útján öröklődnek – esetleg generációk során át is. öngyilkosság. ha házasságot kötünk. Később. amelyben azt fejtegeti. Ahhoz. Berne állítása szerint a korai élettapasztalataink és a felnőttek irányítása nyomán kialakítunk egy élettervet. hogy az olyan romboló konfliktuskezelő stratégiák. válás. Az ebből eredő viták és hatalmi harcok helyett érdemes megbeszélni az eltérő eredeti családi mintákat. közösen kialakított életrendet felépíteni – kezdve a legapróbb életvezetési kérdésektől a nagyobb horderejű életmódbeli döntésekig. és ez súlyos konfliktusforrást jelent a családban. „Szülői programozás” (Eric Berne) Berne részletesen kidolgozott egy elméletet. ezért nem az elvárásaink szerint fog viselkedni. hanem az ember életútját is befolyásolják. Köztudott. A kapcsolati minták témakörébe tartoznak a férfi. meg kell ismernünk azokat. hogy felszabaduljunk az esetlegesen károsító hatások alól. tudattalan pszichológiai mechanizmusok segítségével tagadják vagy elfojtják. Mit tanultunk a szüleink viselkedése és utasításai alapján a saját nemünkről? Elfogadtak-e olyan neműnek. ahhoz igazodunk. szülői viselkedés mikéntjéről gyermekkorunkban.

hogy saját beteljesületlen álmaikat a gyermekük valósítsa meg. hogy valamelyik fél mellé álljanak. hanem a gyermekét teszi a bizalmasává. útjára bocsátása. akkor esetleg a gyermek egyéniségének. hogy az egyik legnehezebb dolog a felnőtté váló gyermekek fokozatos elengedése. A tünethordozó személy kezelése nem hoz eredményt. ha a szülei magukhoz láncolják. A bizalomvesztés pedig nemcsak szorongást okoz. aki átveszi a szülő családon belüli funkcióit – akár a teendők. a tagadott feszültségek felszínre hozásával és rendezésével sikerülhet. Felnőtt szerepbe kényszerülés Az egyszülős családok gyermekeit jobban fenyegeti ez a veszély. alkatának nem megfelelő elfoglaltságokba. Ide sorolhatjuk azt a kényszerpályát is. amelyet akkor kell befutnia a lázadni nem akaró fiatalnak. mivel érzékenyek a család harmóniáját és egységét veszélyeztető körülményekre. Ha ezt a vágyat irányítássá. mint ha a szüleiket haragban látják. Ugyanígy felnőtt szerepbe kerülhet a beteg vagy a munkájával nagyon elfoglalt szülő gyermeke is. Minden szülő tudja.úgynevezett „önbeteljesítő jóslat” mechanizmusa révén úgy viselkedik. ha nem az egész család bevonásával történik. Ez a pszichés teher lelki vagy szomatikus megbetegedéseket és magatartási zavarokat indukálhat. Téves hivatásválasztások. Még súlyosabb válságot okoz számukra. Ezért a felnőttek kötelessége az. Kényszerpályák A szülők néha arra vágynak. A gyermekek könnyen magukra vállalják a szülőt támogató vagy helyettesítő felnőtt szerepet. beépítését is. és képesek áldozatokra is a szüleik szeretetének megtartásáért. később pedig súlyosan elhibázott döntésekbe sodorhatják. és nem engedik független felnőtté válni. és huzamosabb fennállása esetén oda vezet. Nincs számukra nagyobb fájdalom és belső pszichés konfliktus. 171 . E nehézség megoldása mégsem lehet a fiatal gúzsba kötése. túlzott ellenőrzéssel. hogy valamelyik szülő nem a házastársával vagy más felnőttel beszéli meg a problémáit. amilyennek őt látják. hogy lehetőség szerint megóvják őket az erejüket meghaladó pszichés terhektől. nyílt vagy rejtett zsarolással. Tünethordozó A bűnbak-szerephez hasonlóan a tünethordozó személy a megoldatlan családi konfliktusok terhét viseli. A lojalitás konfliktus a gyermek biztonságérzetét rendíti meg. hogy a felnőtt világ terheit hordozza. bár teljes családokban is előfordulhat. Ez a „láncolás” történhet túlféltéssel. ha a szülők vitájában arra kényszerítik őket. mert ez „merénylet” az új generáció ellen. hanem akadályozza a szülők értékrendjének átvételét. A gyermek még nem érett arra. Lojalitás konfliktus A gyermekek számára mindkét szülő szeretete nagyon fontos. finom kényszerré alakítva a gyermekre terhelik. rossz házasságok hátterében találhatunk szülői nyomásra hozott döntéseket is. Ez viszont a világban való elbizonytalanodáshoz és sodródáshoz vezethet. akár a lelki támogatás területén. betegségbe meneküléssel stb. hogy a gyermek egyik szülőben sem tud megbízni. A bűnbak „megszabadítása” csak a teljes család bevonásával.

mint amennyire szükség lenne rá. Ha ebben is állhatatosak maradnak. 1991. OKKER. viselkedéses automatizmusaikat megváltoztassák.: A fiatal Luther és más írások. Budapest. 2003. hogy elfogadják a beteget.: Szeretet. erkölcs. H. magatartászavarok. hogy nem a tünetet hordozó személlyel. hanem az egész család működésével van baj. Székely I. És ha el is fogadják a segítséget. Ranschburg J. Székely I. 172 . és maradjon figyelmük az egészségesekre is. Gyakorlata még nem olyan elterjedt. Gondolat. A családterápiás szemlélet szerencsére már elfogadottá vált a segítő szakmai körökben. Szakirodalom Berne E. Mivel a szülők sok időt. Gondolat. akkor a testvérei háttérszerepbe kerülnek. Budapest.: Az én és a másik. A teljes család terápiája a tárgyi-személyi feltételek hiánya mellett nehézségekbe ütközik a kliensek elzárkózása miatt is. Budapest. Nagy teher ez a szülőknek. Korda. szomatikus zavarok. 2003.Beteg gyermek a családban Ha egy családban tartósan beteg gyermek él. 1995. az egészséges testvérek féltékenységi tüneteket produkálhatnak. Erikson E. akkor nemcsak a tüneteket hordozó személy gyógyul meg. tanulási problémák. Budapest. 1997. Háttér. Sokszor külső támogatásra szorulnak abban. hanem az egész család harmonikusabb és boldogabb életet élhet.: Sorskönyv. hogy a kialakult reakcióikat. Animula. autonómia. Ranschburg J. Rendezésük csak a család egészének terápiájával oldható meg. Nehéz elfogadtatni egy család tagjaival.: Én – Te – Mi.: Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában. A házasság erőforrásai és buktatói. A károsító szerepek következményei A károsító szerepek következményei leggyakrabban pszichés zavarok. Budapest. kellő kitartással kell rendelkezniük ahhoz. Kecskemét. akik amúgy is nagy nehézségekkel küzdenek. energiát és erőfeszítést fektetnek a beteg gyermek gondozásába. E problémák háttere sokszor csak az alaposabb anamnézis során derül ki. 1984.

A tündöklésből nagyon könnyen rabszolga sorba süllyedhet.: Keresztyén házasság (Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. kiirthatatlan önzéséből táplálkozik. ezért onnan irányít.) című könyvéből: 123-129. Nézzük meg hát. sőt „kereszteződései” is. A gyerekek. Az anyakirálynő A családi élet központi helye a konyha. és nézzenek föl rá tisztelettel. De az anyakirálynő pozíciója bizonytalan. Az asszony azért boldogtalan. mert léte az emberi szív ősi. megbújva fellelhető még. hogy kinek mire van szüksége. Pálhegyi Ferenc pszichológus. hogy családja minden tagja érte van. hiszen ezt látták. hogy a mai családok alkalmas környezetet biztosítanak-e az egészséges lelki fejlődéshez. mint amikor egy növényt tápoldatban nevelünk. amelyeknek ez megfelel. hogy ezek a rajzok a valóságot mutatják be. De nem kétlem. Ezért az ő pillantását lesik a többiek. De itt-ott. Ebben a családban senki sem érzi jól magát. parancsait várja. az öltözködés. A diktátor Azt hiszi. Budapest. Ő tudja. hogy elsősorban a nevelési intézmények hivatottak arra. Szerencsére ezt a fajtát csaknem teljesen kiirtották a feminista vadászok. Vannak olyan növények. Megtalálhatók társadalmunkban az ismertetett „fajták” különféle „variációi”. Ugyanakkor fel kell tennünk a kérdést. oldal. és hogy kinek mi a dolga. Ma mégis sokan úgy vélik. 1992. Budaörs Családmodellek Részlet Pálhegyi F. Ő a család középpontja: tőle függ az evés-ivás. vagy ők válnak diktátorokká. mert nem számol alattvalói önzésével. vagy egy másik zsarnok szolgái lesznek (mert erre kaptak „kiképzést”). Intézetben nevelkedni olyan. a lakás berendezése és a napirend. mert úgy érzi: nem veszik emberszámba. Férje a lába előtt hever. milyenek a mai családok! Bizonyára nem teljes az itt látható „család-katalógus”. 173 . hogy biztosítsák számukra a lelki és szellemi kibontakozás feltételeit. csillapítsa szexuális étvágyát is. ezt tanulták otthon. A feleségének az a dolga. A gyerekek ne zavarják.Dr. mindig fogadjanak szót. A gyermek azonban nem ilyen. Illusztrációk: Gaál Éva Gyermekeink lelki fejlődésének természetes közege a család. hogy őt szolgálja: lássa el étellel-itallal. ha felnőnek. Szívós fajta. „Családmodellek”.

sem igazi (nőies) nőt nem látnak maguk körül. De az ő szoknyájába kapaszkodnak a gyerekek is. Csakhogy (ez előbb-utóbb kiderül) a „természetes” nem azt jelenti. A veszekedőkre éppen az jellemző. A terheket is „természetesen” mindketten vállalják. Mindkettőjüknek joguk van önálló (a másiktól független) gondolatokra.8) A bizonytalanságnál semmivel sem jobb. mert infantilis apjuk egy közülük. útbaigazítást és döntéseket. ami akadályozza a másik fél megértését. A családi háborúnak csak vesztesei vannak. 174 . De ebben a családban a többiek helyzete sem igazán kedvező. A szülők egymás közti kommunikációjának hiánya oda vezet. főzés. takarítás). hogy a házastársak nem néznek egymásra. De „ha a trombita bizonytalan hangot ad. de nem képesek átvenni a másik szempontjait és ezáltal megérteni őt. hiszen elveik függetlenségéből magatartásuk autonómiája is következik. Mindkét fél „király” és mindkét fél „háztartási alkalmazott”. ő fizeti a villanyszámlát. Minden teher az ő nyakába szakad: az összes otthoni fizikai munka (bevásárlás. Ő jár szülői értekezletekre. A veszekedők Vajon ezek kommunikálnak? Az információ átadása kétségkívül folyik. sőt programokra és célok kitűzésére is. Az ókorban a trombita hangjával irányították a csapattestek mozgását a csatában. Az egyenlősdi Korunk házasság-eszménye. Az emberi természet alapvetően én-központú gondolkodásra hajlamosít. hogy biztosak a maguk igazában. hogy a gyerekek nem kapnak egyértelmű útbaigazítást. nem várhatnak tőle segítséget. néha halálosat. követésre érdemes példát és célt. nehezen gyógyulót.A cipekedő Ez az asszony az egész család rabszolgája. „azt soha senki nem csinálja meg”. Jellemező a rajzon. kicsoda készül a harcra?” (1Kor 14. A gyerekek lelki fejlődése is megtörik. hogy a terhek közös vállalása magától értetődő. Szenvednek a gyerekek is. Mind a ketten kapnak sebet. ha két trombita szól. döntésekre. mélyet. de a vétellel mindkét félnél komoly bajok vannak. „Amit én nem csinálok meg” – mondja némi öntudattal és sok keserűséggel –. ő intézi a lakáscserét. egymással nem egyeztetett üzeneteket. A férj a kényelemért személyisége torzulásával fizet. Miért is néznének. mert sem igazi (férfias) férfit.

Az elszigeteltek Páros magányban élnek. hogy életben maradjon és fejlődjön. mint a „cipekedő” esetében. hogy a magára maradt asszony kielégítetlen érzelmi szükségleteit a gyerekeivel igyekszik kielégíteni. sőt sok esetben elválik. hogy a párválasztás volt balszerencsés. akkor azt hiszik. Napjainkban sokan gondolkodnak így a házasságról: elég megkötni. vagy mert „az sok nehézséggel és bonyodalommal jár”. esetleg azt hiszi. Az asszony a házasság fojtogató légköréből – legtöbbször – a gyerekeihez menekül. A gyerekek lelki fejlődéséhez szükséges nemi szerepminta is eltűnik. A nagy gyerekek csónakja minkét szülő szigetéhez oda van kötve. ha valaki szenvedélyesen dolgozik. egy társadalmi tevékenységnek vagy a hobbyjának él. A felek egyike (legtöbbször az asszony) egyedül marad a gyerekekkel. hiszen azok pusztítják egymást. de valójában nincs már közük egymáshoz. hogy a növényeket elég elültetni. ha félnek. mert egyszerre kell anyának és apának is lennie. ha váratlanul hozzájut egy kerthez. legfeljebb lakása. mert – noha ragaszkodnak mindkettőhöz – egyikhez se mehetnek. nőnek már maguktól. A csonka család Számuk egyre nő napjainkban. nem engedi őket lelkileg felnőni. 175 . Nem válnak el. Különösen veszélyes csapdát jelenthet az. Ha csalódnak. ha a szülők (külön-külön) mindketten szeretik őket. ha azért teszi. az a csalódások miatt elkeseredik. Ebben a családban senkinek sincs otthona. mert „azt nem szabad”. Ezért túlságosan „fogja” őket. Nem kétséges: nagyon jó. Aki ezt nem tudja. mindketten külön világot hoztak létre maguknak. mert házasságának megoldatlan problémáiból menekül. de nem tud elmozdulni. nem kell velük foglalkozni. vagy ha teljes odaadással fogalakozik a gyerekeivel. Egyik-másik városi ember. A férfi – az esetek többségében – a hivatásának. De mindez elhibázott.még akkor is. Pedig a házastársi kapcsolatot is (mint a fiatal növényt) gondozni kell. megeredtek. akiktől az életük függ. Nem csoda. Erejét meghaladó feladatok szakadnak rá ilyenkor.

A házastársak közti jó kapcsolat teremti meg azt a légkört a családban. Önmagukat nem adták a gyereknek. és a tűrőképesség kialakulásának előfeltétele. A lakáshoz is ő segítette hozzá őket. Miközben az idős szülőket tisztelik és szeretik. A gyermekközpontú család éppen a gyermek lelki fejlődése számára kedvezőtlen. Életpéldája (hite. egymással együttműködve tevékenykednek. Meg van győződve arról. hogy a fiatal pár tőlük függetlenül. Közben – éppen ezzel a magatartásukkal – megfosztják őt fejlődésének fontos előfeltételeitől: az életkorának és képességeinek megfelelő követelmények felállításától. személyes jelenlétüket váltották ki a gyermekükkel való kapcsolatból. amelyekkel a szülők figyelmüket. fontos. Vezeti a nyáját (a keleti pásztor ma is a nyáj előtt megy). amelyre a gyermeknek – egészséges lelki fejlődése érdekében – szüksége van. a frusztrációnak attól a szükséges és optimális mértékétől. sőt hátrányos. idejüket. főzni is ő tanítja a fiatal asszonyt. A pásztor és nyája Az itt látható családmodellt a Biblia vázolja fel. A férfi nem diktátor. Aki valóban jót akar a gyermekének. A házassággondozás preventív gyermekvédelem. most mégis adják neki (a játékszerek után vagy azokkal együtt) a csodálatukat. Pedig a Biblia tanítása világos: „A férfi elhagyja apját és anyját. az helyezze a gyermek elé a házastársát. Ezen a rajzon a szülők „azonos szinten”. ragaszkodik feleségéhez.24). 176 . ezért követhető. a viselkedését szabályozó és egyben biztonságot adó korlátoktól. a gyermekneveléshez is ő ért egyedül. önállóan alakítsa ki családi életét. törődésüket. amely minden több gyermekes családban természetes úton létrejön. hogy azok nélküle semmire se mennének.” (1Móz 2. A gyerek-bálvány Talapzata azokból a drága játékszerekből épült.A marionett-mester Az aranyos „nagyi” mindent megtesz a fiatalokért.

amire a bárányok még nem képesek. mert az elcsatangolók hátsó lábába akasztva visszahúzza őket. mint én is követője vagyok a Krisztusnak” (1Kor 11. Az ő felelőssége ui. Botja kampós vége fegyelmező eszköz is. A pásztor pedig elsősorban a láthatatlan Főpásztorra figyel. hogy „lássa a láthatatlant”. mert a láthatatlan Pásztor nyomdokaiba lépnek. Rejtett jelszava: „Legyetek a követőim. hogy szorosan együtt maradnak és nem térnek le az útról. Őrzi a bárányokat a rájuk leselkedő veszélyektől – hosszú botjától félnek a farkasok. Az asszony nem „pulikutya” mellette. Vezető szerepköre tehát szolgálat.. akinek a jelenléte és munkája ugyanakkor nem csökkenti a férfi felelősségét. 177 . A biztonságot a nyájnak főleg az adja. biztonságot adó légkört áraszt. hanem nélkülözhetetlen segítőtárs. amelyekben a házastársak kapcsolata meleg.szeretete és a jövőbe tekintő optimizmusa) alakítja az őt követők jellemét. Együtt maradni olyan családok tudnak – a felserdült gyerekek természetes leválásáig –.1). Egyszerre figyel az elöl haladó pásztorra és a bárányokra. Gondoskodik a nyáj testi és lelki táplálkozásáról (legelőre vezeti őket).

tartós családba érkezhessenek. de megnyugtatóan hat számukra. a pármegtartáshoz. annál mellőzöttebbnek érzi magát. A házasság két ember – egy nő és egy férfi – komoly. A biztonságos család alapja a jó házasság. az anyukát. hogy számos családban a házasságban akkor áll be negatív fordulat. Ha e téren rendben vannak a dolgok. a férj háttérbe szorul. bízzunk benne s nyugodtan kezdeményezzünk. ha szüleiknél látják. A család házaspárközpontú legyen. mennyire szeretik egymást. A párunkat mi választottuk egy életre. Ez azonban nem helyes. hanem csinálni kell naponta. Ezen a biztos alapon a szülői hibákat is nyugodtabban viselik el. hisz még a legjobban induló kapcsolatot is el lehet rontani. – pármegtartó képesség – ez talán még nehezebb. az legyen az örömem. ne gyerekközpontú. Ez a gyerekeknek is így jó. nagyon fontos a szülők. ne a másiktól várjuk az első lépést. Az anya figyelme. Minél több a gyerek. Természetesen megkapják mindazt a törődést. hol lehet komoly szándékkal ismerkedni? hogy lehet egy embert – legalább főbb tulajdonságait – megismerni. hogy a gyerekek nyugodt. hogy a házaspár tagjai egymás számára a fontossági sorban a gyerekek születése után is az első helyen maradjanak. a házassághoz sok munka. a házasság nem összejön. viselkedése. amikor megszületik az első gyerek. az apa. a házaspár mindkét tagja boldog lesz. mint a párválasztás. Tehát nélkülözhetetlen. ahol a hűség természetes. hanem adni. Ezen a téren elég általános probléma. Budapest Szülők és gyerekek A család története nem a gyerekkel kezdődik. Nem véletlen az sem. kapcsolata. a házaspár személyisége. felelős közös vállalkozása egy életre szólóan. ideje. ami egy életre szól. a megismeréshez idő kell. a konfliktusokat közösen oldják meg. s ha ez a szándék kölcsönös. kit szeret jobban: a férjét vagy a gyerekét. A jó házassághoz fontos feltételek: – a párválasztási érettség (képesség felelős döntésre komoly világnézeti megalapozottsággal). számunkra ő kell. a férj és feleség egymás támaszai. Ahhoz. hogy ha megkérdezzük pl. igen jó esélyük van a gyerekeknek boldog gyerekkorra. változatos élethelyzetek.Dr. ha a páromnak örömet szerzek. energiája a gyerek felé fordul. ami szükséges. felnövekedésre. Ilyenkor válhat könnyen egy megértő hölgy prédájává. türelem. klinikai gyermek-szakpszichológus. derűs. zavartalanul örülhetünk egymásnak. szeretetet. 178 . végre újra kettesben lehetünk. A gyerek „átfutó tétel” a házaspár életében. aki előbb-utóbb elhagyja szüleit s marad a pár magában. hogy a legfontosabb ember legyen. Sallai János pszichológus. a fontossági rangsorban hátrébb kerül. sok beszélgetés). Ennek azonban örülni kell. – nemcsak kapni akarjak. hogy a gyereket. – a megfelelő pár megtalálása (ez nem könnyű feladat. feltétlen bizalommal vannak egymás iránt. a leggyakoribb válasz. kitartás is kell.

A gyerek számára legyen mindegy. Ide tartozik saját magunk nevelése. vetélkedni. később erősen visszaesik vagy árnyaltabb lesz. gyerekneveléssel kapcsolatos könyvek olvasása. akkor nagyon valószínű. Ha a küldő más módon fejezi ki szeretetét a címzett erről nem vesz tudomást s úgy érzi. Rossz házasságban megvan annak az esélye. – egyik legfontosabb szeretet-jelzési mód a beszélgetés. a másik ember meghallgatása. melyik szülő van vele. hogy a gyerekek számára a két szülő egyenértékű. mindig találunk időt arra. öltöztetés. együttérzést mutatunk. hogy az anya vagy apa valamelyik gyereknél keres vigasztalást. 179 . csak kedvenc házastárs. ezért a feleségekben – akik erre a szeretetcsatornára érzékenyebbek – komoly hiányérzet támadhat. Persze a jó szülővé váláshoz nekünk is mindent meg kell tennünk. a másiknak ezt a szeretetet éreznie. takarítás. hogy az illető őt nem szereti. hogy nem elég valakit szeretni. nem elküldhető. hogy nincs kedvenc gyerek. A szeretethiány pótlása azonban nem a gyerek feladata. A beszélgetés nem feltétlenül azt jelenti. hogy megtudjunk felelni a gyerekekkel járó feladatainknak. hanem ez kötelességük. ha csak figyelmesen meghallgatjuk a másikat. Így a szülők nem szívességet tesznek a gyereknek. hogy ő most jól érezze nálunk magát (főzés. Tehát legyen kellő önbizalmunk. hanem a szülők hívták őt magukhoz. hogy az egyik fél szereti a másikat. ha valakit igazán szeretünk. hogy ez a bizalom megmarad-e élete során. a lényeg az. gyerekünk) valóban fontos számunkra. hogy mennyi munkát végeztünk azért. Ne próbáljunk kedvenc szülő lenni. Nézzünk meg néhány módot a szeretet kimutatására: – simogatás. vigyáznak rá. A szeretet kifejezésének sokféle módja lehet s mindenkinek van néhány vételi csatornája. energiánk. „csereszabatos”. ellátják. hogy engem jobban szeressen a gyerek. A családba érkező gyereket tekintsük ajándéknak (ne sorscsapásnak). rajtunk múlik.A fentiekből az is következik. hogy az adott gyerekhez az adott szülők a legjobbak. ha gondozzák. Harmonikus házasságban erre nincs szükség. mivel neki a szeretet kimutatásáról más elvárásai vannak. „szeretlek”). de a másik erről nem tud. mint a párjának. – szavakkal közlés (pl. – gondozás (etetés. betegnél). A gyerek fogadásánál gondoljunk arra. ott a férj-feleség egymást szereti legjobban. Arra is figyeljünk. hogy nem a gyerek választja a szüleit. hogy szülő van vele. a szavakkal közlés különösen a férfiaknál. arra általában van időnk. s együtt szeretik a gyereket. Gyakran elég. Jó párválasztás. foglalkoznak vele. legintenzívebben az udvarlás során fordul elő. szeretetpótlékot. hogy beszélgessünk vele. becézés (serdülőkorú gyerekkel kapcsolatban ez nem tűnik elfogadottnak). amelyen szeretetnek értelmezi a küldő viselkedését. mint a páromat. „majd máskor” inkább csak kifogásnak tűnik. Előfordul. ápolás – gyereknél. „sok dolgom van”. Lényeges azonban tudni. tanácsokat kell osztanunk. A család összetartó ereje a szeretet. Bátorításul gondoljunk arra. hogy fogunk időt találni a beszélgetésre. Ami fontos számunkra. hogy okosakat kell mondanunk. nem visszaküldhető. A „nem érek rá”. Egy vendégnek sem szoktuk felhánytorgatni. A gyerek teljes bizalommal érkezik. előadások hallgatása. észrevennie is kell. aki nem lecserélhető. hisz ha a másik ember (párunk. karban tartott házasság esetén ez nem gond. vásárlás).

figyelünk rá. sportolásra. munkájának pozitív értékelése. ha fáradt vagyok. nem magamat sajnálom. mellé állunk. Legyen tehát kellő időnk pihenésre. Fordítsunk kellő figyelmet arra is. közös játékra. mártírkodók vagyunk). Legszebb az lenne. akkor is segítek. ezzel is éreztetjük. segítünk megoldani a problémát. bármikor adható. „ügyesen megjavítottad a varrógépemet”.– dicséret. nem ülök le tévézni. zenét hallgatni. kollégáknak. szeretjük. hanem a konkrét tettekkel legyen kapcsolatban (pl. érdemi időt adunk neki. szomszédoknak. – ha bajba kerül. kibírhatatlanul kötekedők. éreztetjük. örömet akartunk okozni neki. ha szeretetet csak adni tudunk. a gyerek botlásait ne beszéljük ki a rokonoknak. Az ajándéknál nem az értéke a fontos. hogy nem dolgozzuk magunkat holtfáradtra. a másik ember igyekezetének. 180 . miközben a többiek tevékenykednek. hogy mellette állunk. hogy az általunk szeretett emberek milyen szeretet-kifejezési módot értenek s akkor ezen az úton mutassuk ki szeretetünket. hogy szeretőképességünket karbantartsuk. hogy nem elég. Ez olyasmit jelent. – a szeretet kifejezésének jó eszköze az ajándékozás. akkor kit szerethetnénk? Még egy lényeges szempont a szeretettel kapcsolatban. hogy minket szeressen (pl. akkor sem morgok. évfordulók) méltó megünneplése. Képzeljük el. születésnap. hanem annak a jelzése. Arra is figyeljünk. hogy ránk számíthat. hogy a párunk. Ajándék adásához nem szükséges különleges alkalom. kirándulásra. hogy ha senki sem tudna szeretetet elfogadni. ugyanakkor vigyázzunk arra is. gyerekekért. alvásra. A vasárnap megünneplésében ez is benne van. agresszívak. nem ásítozunk. az ő sorsa számunkra is nagyon fontos. szeretjük. csak jelezni akarta. olvasni. undokak. nem hagyjuk magára. Meg kell figyelni. hogy nem elég szeretni valakit. Legyünk készek arra is. Nem elég valakit szeretni. hogy szeretetet elfogadni is tudjunk. „ez a leves nagyon finom volt”). elintézem amit kell. – szeretetünk közlésének hatékony módja. milyen fontos számunkra. hogy gondoltunk rá. szeretőképes. hanem szerethetőnek is igyekezzünk lenni. hisz a fáradt ember kevésbé örömképes. A fenti felsorolás nem teljes. nem sürgetjük. szívesen vagyunk a másikkal. ha láthatóan örömmel. a dicséret ne általánosságokban mozogjon. nem nézzük közben az órát. Hadd érezze az ünnepelt. hanem igyekszem a többiek életét könnyíteni. szeretjük. hogy a szeretet kifejezésére igen változatos lehetőségek vannak. Ne nehezítsük meg a másik embernek. ha mi magunk lennénk ajándék a másik ember számára! – nevezetes napok (névnap. örülünk neki. kikapcsolódásra (a pihenés nem naplopás!). veszekedősek. – áldozathozás a párunkért. annak ezt észre is kell vennie! Gondoljunk arra is.

hogy „de jó lesz hazamenni”. ezekhez hasonló szörnyűséget művelt. De a fogalom sokkal többet jelent érzelmi rezonanciánál. A szülő-gyermek és a tanár-diák kapcsolatban is sokszor be kell érni a gyerek egyoldalú megértésével. Pálhegyi Ferenc pszichológus. Eszerint az empátia értelmi tevékenység is. úgy viselkedik. és a pszichoterápiás kapcsolat egyoldalú empátiát feltételez a lelkigondozó illetve a terapeuta részéről. Afféle „Jakab-nap” ez. amikor missziós munkájáról így vall: „Mindenkinek mindenné lettem. Emiatt persze elkésik (egyik baj hozza a másikat). Kitűnő szépirodalmi illusztrációt ad az empátiáról Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz című versében. az adminisztrátor ügyetlensége és lassúsága. Ezért verés helyett „magasba emelte szegénykét. mert a padlóról mindent úgy látott. testvéreim. hogy a másik ember minket megértsen. hogy a helyzetébe illeszkedem. gyümölcsöző tanár-diák viszony. drága kis párom már az előszobában puszival vár majd. társaink valódi szükségleteinek felderítése. Pedig még újabb bajok keserítik az életét: egy kellemetlen levél az egyik üzleti partnertől. mint egy csökönyös szamár. amikor gondolt egyet. sőt az is. A férj már reggel. hogy „Teljes örömnek tartsátok. hogy óriás legyen”. egész nap. mert fölmászott a gázrezsóra. Kapcsolataink előfeltétele Az empátia minden emberi kapcsolat fennmaradásának és elmélyülésének fontos előfeltétele. hogy jól elfenekeli. ledobta az erkélyről a mozsarat. vagy akár munkatársi együttműködés. mert az az „átkozott Trabant” nem akar elindulni. kommunikációs mintáinak (így „szeretet-nyelvének”) megismerése. hogy hitetek próbája állhatatosságot 181 . harmonikus házasság. hogy „de jó lesz délután hazajönni. Mindennapi élethelyzetek Gondolom. De rosszul kezdődik a reggel. Erre érzett rá Pál apostol. A lelkigondozói. amikor különféle kísértésekbe estek. nem ritkák az alábbihoz hasonló történetek. és inkább leült a kisfia mellé a padlóra játszani. Az apa már-már ott tartott.Budaörs Az empátiáról Az empátia szó jelentése: beleérzés.22). Egy fiatal pár házassági évfordulójuk megünneplésére készül. A fiatal férfi lelki egyensúlyát csak az a gondolat tartja fenn. aztán jöhet az ünnepi vacsora”. ahogy a gyerek: „olyan nagyok a nagyok” és „minden csupa láb”. kalapálta a bútort. Nélküle elképzelhetetlen tartós barátság. kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolat. munkahelyére menet. a számítógép lefagyása (nem mozdul a kurzor). és még sok. barátságtalanul bánik vele. a főnök csúnyán néz rá. hogy nagy. hogy mindenképpen megmentsek némelyeket” (1 Kor 9. A vásott kölyök földühítette az apját. Megértette Lócit. tudván. amikor a helyzetébe illeszkedett. aminek örülni kellene (Jakab apostol írja.Dr. Azt jelenti: megértem a másik embert azáltal. A felsorolt emberi kapcsolatok esetében egymás kölcsönös megértésére van szükség. De ettől a pillanattól kezdve minden megváltozott számára. A másik ember megértése (vagyis empátia) nélkül elképzelhetetlen a konfliktusok megoldása. sőt azután is. mert ünnepelni fogunk. azt a gondolatot dédelgeti magában.

Idegesen ül le az értekezletre. érzékszervileg vagy értelmileg sérült embereket. Várja a puszit. felnőtteket. a testileg. – Igen. belép a férj. hogy könnyebb legyen elviselni ezeket a nehézségeket. hogy beállít a szomszédasszony megkérdezni valamit. a Trabant most rendesen elindul. Sokszor nehezen értjük meg az öregeket. az egész család retteg tőle. Negyedötkor meggyújtja a gyertyákat. Már negyedhat… Hol marad ilyen sokáig? Miért nem telefonál? Csak nem érte valami baj? Remeg a keze. Eközben otthon az asszony készíti az ünnepi vacsorát. És nem telefonál a férje. Mégis mindennel időben elkészül. hogy bent kell maradni egy fontos ügy megbeszélésére. De végre mégis indulhat („drága feleségem puszival fogad”). amelyen egyik-másik kollégája túl bőbeszédűen szól hozzá. hogy várva várt párját ünnepi fények fogadják. mert megsértődik. miért ideges a feleség. Már előző nap beszerezte hozzá a legjobb alapanyagokat. legfeljebb kibírni képes ezt a sok frusztrációt. amit a másik átélt. Végre elmegy. A gyertyák már félig leégtek. hogy megmentsék az ünneplést. ünnepi teríték kerül az asztalra. A tanító néni természetesen nem tudja megváltoztatni ezt a helyzetet. Felnőttként sokszor nehezen értjük meg a kamaszokat. Velük kapcsolatban különösen 182 . de már háromnegyed órája áll az előszobában. hangoskodik. hogy empátiára lett volna szükség ahhoz. Számukra persze még nehezebb feladat volna megérteni minket. a férj tehetetlenül toporog. drágám. jobb lesz a kapcsolatuk. megnézem. még gyertya is. mert bíztatja magát: „Jó lesz négykor hazamenni… drága feleségem puszival fogad…”. kicsit átélni. Már öt óra. Nyilvánvaló. Most mégis minden percre szüksége van. Aztán hazajön a nagyfiú (már nyolc éves). Mi legalább voltunk már serdülők. villanyt gyújt. A kisbaba pedig ma különösen nyűgős (Mi lehet vele?). az ágyhoz kötött betegeket. de dugóba keveredik. „csak öt percre” – mondja.eredményez”) – de ő most nem tud őszintén örülni. olykor verekszik. hogy idejében elkészüljön. a vacsora kihűlt… Végre fordul a zárban a kulcs. A puszi elmarad. intőt hoz az iskolából (elhanyagolja a matek házi feladatokat). elszorul a torka. mert te nem foglalkozol vele. Hasonlóképpen empátiára lenne szüksége a tanító néninek. csak hadd fújjam ki magam… – Mert te mindig csak kifújod magad és a feleségeddel nem törődsz. Ha felkeresné őt otthon. aki rendszeresen elalszik az órán. Helyette: – Csakhogy végre hazataláltál! – ez a köszöntés fogadja. De újabb csapás következik: fél négykor közli a főnök. akit „halálra bosszant” az a gyerek. Vége az ünnepi hangulatnak. Kellemetlen. Már félöt. Meg kellett volna hallgatni a másik történetét. soha nincs kész a házi feladata. elfelejtette feltölteni. és ezáltal megérteni őt: miért késett el a férj. Elküldeni nem lehet. Az asszony sír. „telefonálni kellene haza” – de lemerült a mobilja. akinek elmondhatná mindezt. Ez is csak azért sikerül. hogy a gyerek apja éjszaka szokott hazaérkezni italosan. Lassan mászik az idő. tudod ma… Az asszony közbevág: – Nézd meg Pisti üzenő füzetét! Bukásra áll matekból. megtudhatná. – Igen. de ők csak ezután lesznek felnőttek. szünetekben verekszik. de ha a gyereket most már megérti. de jön a postás.

) Érdemes volna utána nézni. ez nem empátiás viselkedés. mert nem akarták megérteni. és jaj. és tudományos kérdésekről vitatkoztak. (Lehetséges persze. Erről a parlamenti viták jutnak eszünkbe. Szó sincs itt megértésről. barátság. amelyekben meg kell küzdeniük nehézségeikkel. jaj. hogy az elmúlt másfél évtized alatt előfordult-e akár csak egyszer is.” Szó sincs tehát egymás meggyőzéséről. szerelem! Ó.) Úgy látszik. hogy nem elég az érzelmi rezonancia: gondolatban. jaj. mit sírsz! Messzebb te se vagy. ki mondja meg? Ó. Max Planck (a kvantum-mechanika megalkotója) kezdi egyik tanulmányát ezzel a mondattal: „Egy új eszme a tudományban nem úgy szokott diadalra jutni. A másik jeles tudós a fejlődéspszichológia kiemelkedő kutatója. Ő is egyik tanulmánya elején veti papírra témánkhoz tartozó szellemes megjegyzését: „A tudományos viták nagyon hasznosak. Jean Piaget. Hiszen a tudományos viták sem érzelemmentesen folynak. mert a képviselők többsége is a kiemelkedő műveltségű és magas intelligenciájú emberek közé tartozik. amikor megszólítja a távoli csillagot: Ó. jeges űr lakik! Nem műveltség és intelligencia kérdése Az empátia képessége nem függ a műveltségtől és az intelligenciától. az emberek közti „billió fényévnyi” távolságról szólnak Tóth Árpád megrendítő sorai is. A derék eb – mintha értett volna angolul vagy németül – mindig belekapott annak a vendégnek a lábikrájába. Mint egymástól itt a földi szívek! A Szíriusz van tőlem távolabb Vagy egy-egy társam. az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csüggedt sugarát. egy kutya számára pedig az izzadtság összetételének indulatok hatására történő kémiai 183 . Igaz. hogy az egyik oldal logikus érvelésével meggyő zte a másik oldalt. Konrad Lorenz kevésbé művelt és kevésbé okos kutyája nagyobb empátiával rendelkezett. jaj. S köztünk a roppant. ha elfogadjuk az empátiának fentebb megfogalmazott meghatározását. aki a gazdájával szemben ellentétes álláspontot képviselt. képzeletben végig kell kísérnünk velük együtt azokat az élethelyzeteket. hanem „csak” (ez sem kevés) érzelmi rezonanciáról. a fiatal Planck gondolatait. Két világhírű tudós szolgáltat ehhez a tényhez figyelemre méltó példákat. hogy kiemelkedő műveltségű és magas intelligenciájú embereknél sem működik az empátia. hogy megértsük őket. Később belőle is öreg professzor lett. remélhetőleg szellemileg rugalmasabb. hogy kihalnak.világossá válhat számunkra. Sokszor megfigyelhetjük. hanem úgy. mint sok-sok ember. mint elődei. Az empátia hiányáról. Érzelmeinket elárulják a hangszín és a hangerő metakommunikatív változásai. hogy az ellenfelek meggyőzetnek. Általában az asztal alatt hevert. csillag.” Valószínűleg saját kellemetlen tapasztalatai állnak e megállapítás mögött: az öreg professzorok nem értékelték. (Nem azért. hanem a választókat akarják meggyőzni. hogy valójában nem egymást. mert a vitatkozó felek a végén jobban értik a saját gondolataikat. amikor a Nobel-díjas etológus tudós vendégei körülülték az asztalt.

Az emberi természet eleve romlott (Róm 3. többé-kevésbé mindnyájan ebbe a kategóriába tartozunk. A környezet tagjaival való érintkezés és kölcsönhatás során azonban fokozatosan megtanulja. hanem a természet Teremtőjéhez. hogy mi jó és mi rossz).” 184 . A fenti kérdésekre a kielégítő válasz nem pszichológiai. És sajnos. mire felnő. csak megrontotta valami (a civilizáció. hogy aki nem empátiás. ami azt jelenti. Röviden így hangzik: Mindnyájan az Éden-kerten kívül születünk. Ha egy kapcsolatban folyamatosan arra figyel valaki. és nem ugyanazt gondolja. Miért nem értjük meg vagy miért értjük félre egymást? Miért van annyi bajunk az empátiával? Miért van az. Lorenz kutyája egyszerűen szolidáris volt a gazdájával. amit ő. az fejleszthető is. hogy az ember eleve jó. A Szentírás szerint azonban az ember eleve romlott.. az egész emberiség. én a magam istene akarok lenni. a humorérzék vagy az intelligencia típusa. hogy nem képes más szemével látni a világot. hanem teológiai. a tekintély…). mennyire értékeli. nem a természethez kell visszatérnie. mit kaphat tőle stb.9–18). akit szeretnénk egyre jobban megismerni és megérteni. A fejlődés útjának első állomása ezen a területen egy fontos attitűd-váltás: ne tükörnek használjuk a társunkat. hogy a másik ember milyennek tartja őt. nem ugyanazt látja. hogy az ember a saját kezébe vette az erkölcsi megítélést (annak eldöntését. mint a zenei hallás. és tükörnek használja a másik embert? Honnan ered ez a gyengeség a kapcsolatépítésben? Tény. hogy a gyermeki gondolkodás egocentrikus (énközpontú). a felnőtt ember társközpontúsága – szociocentrizmusa – váltja fel. akire nézve önmagunkról kaphatunk információt. Az azonban bizonyosnak látszik. Ez a magatartás így is megfogalmazható: „Isten ne szóljon bele az életembe. Jó esetben (sajnos nem minden esetben). A bűneset bibliai története azt mondja el. aki ellen fellázadt. Ezért térjünk vissza a természethez. Aki fejleszteni akarja empátiás képességét. A humanisták (így Rousseau) azt állítják. hogy megjavuljon. hogy kevesebbet figyeljen magára. és úgy érezte. akivel éppen kapcsolatban áll. az nemcsak egocentrikus. hogy – mint a felsoroltak – az empátiás képesség is fejleszthető. hogy meg kell védenie őt. hanem egoista is. amikor evett a jó és rossz tudásának a fájáról. hanem felfedezésre váró területnek tekintsük őt. a gyermeki egocentrizmus eltűnik.változásai. Gyermeki egocentrizmus Felnőtt szociocentrizmus Ami fejlődik. vagy más fejével gondolkodni. hogy viszonyul hozzá. annak elsősorban azt kell gyakorolnia. Az empátiás képesség fejleszthető Nem tisztázott. Természeténél fogva minden ember önző. de annál többet a társára. hogy a másik ember nem ugyanazt érzi. hogy a legtöbb ember felnőtt korára is egocentrikus marad. Éppen Piaget kutatásaiból tudjuk. hogy az empátiás képesség genetikai adottság-e. annak aligha fog fejlődni az empátiás képessége.

Ez a tette inkább minket győz meg arról. „Úgy szeressétek egymást. rejtett vágyaink. akit időnként ugyanúgy meg kellett szoptatni és tisztába kellett tenni.14-16) Biztos vagyok abban. Földi életének mintegy három évtizede alatt emberként átélte Ő is a fáradtságot. nem láthat mindent a másik. „Áthatolt az egeken” azért. hogy nagyon messziről jött: messzebbről. hanem arra.52). A mély barátságot és a jó házasságot egyaránt az jellemzi. annak az emberi kapcsolatai is kárt szenvednek. teremtményeit. Mert nem olyan főpapunk van. Empátiás-e Isten? Olvassuk el figyelmesen az alábbi bibliai sorokat! Mivel tehát nagy főpapunk van. a testi fájdalmat. Az egocentrizmusból és egoizmusból Istenhez visszatérő (megtérő) ember nemcsak követhető mintákat. aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. és ugyanakkor mindenütt jelenvaló módon közvetlen ül közel is hozzánk). hogy a felek „átlátszók” egymás számára. A bűn következtében azonban megszűnik az átlátszóság. hogy Isten akkor is megértene minket. aki áthatolt az egeken. útmutatást és erőt is kaphat mások megértéséhez az empátiás Jézus Krisztustól. Itt nem valamiféle fordított sztratoszféra-repülésre kell gondolnunk. Ezt mutatja Ádám és Éva esete is. Jézus Krisztus által. de ugyanakkor félünk is egymástól. 185 . hanem olyan. kivéve a bűnt. amikor a legnehezebb órában cserben hagyták legjobb barátai. mint minden más gyereknek (Lk 2. akik váltságművét elfogadták. ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 15. 12). De tudnunk kell. és ezért az Ő bírói és királyi széke valóban a „kegyelem trónusa” azok számára. „Észrevették. hogy eljöhessen közénk. hanem motivációt. ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. hogy Ő empátiás irántunk. be nem vallott élményeink.Aki kizárja Istent az életéből. Jézus. hanem a születésekor. Isten Fia. Titkaink vannak: van dugipénzünk. az éhezést és a szomjazást. hogy mezítelenek” – olvassuk. a szociális és az értelmi fejlődés fokozatain is. egyszer majd (hamarosan) újra láthatóvá válik. Szenvedése és megaláztatása nem a Golgotán kezdődött (ott érte el a csúcspontját). de nem zavarta őket. aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben. mint Tóth Árpád csillagának a fénye. hogy egyszer már „áthatolt az egeken” értünk. Most azonban minden megváltozott. az Isten Fia. mint bármelyik emberi csecsemőt. Legmeghittebb kapcsolatainkat kínzó feszültség jellemzi: szeretnénk feltárulkozni egymás előtt. de a meg nem értést is szerettei részéről. Az isteni lét végtelen dimenziójú világából (ahol nem léteznek sem térbeli sem időbeli korlátok) megérkezett a mi háromdimenziós terünkbe – méghozzá egy tehetetlen kisbabaként. ha nem jelent volna meg köztünk emberi testben. aki most ismét a mennyben van (túl a mi térben és időben korlátozott világunkon. titkos gondolataink. sőt a fájdalmas csalódást is. amikor eljön „ítélni élőket és holtakat”. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához… (Zsid 4. Végig kellett mennie a testi. ezért takaróznak fügefalevelekkel. Eddig is azok voltak.

186 . amivel a másik tartozik neki. kifejezve ezzel magányosságát. hogy igyekszünk megismerni és kielégíteni a másik valódi szükségleteit. mert mellette a sajátja elhalványul. hogy érdemes-e kapcsolatba lépni vele. hogy elveszi. ennek alapján dönti el. presztízsét stb.Én-központú vagy Krisztus-központú viszonyulás a másik emberhez A továbbiakban tegyünk néhány összehasonlítást: mi a különbség az önmaga által irányított életű ember és a Krisztus uralmát elfogadó ember között a másik emberhez való viszonyulásában. Aki folyton önmagára figyel.) Az empátia-fok: 0. megeszi. hanem ösztöntárgy. hogy megkapja-e a másiktól azt. „Nagyobb boldogság adni. én Mire van szüksége? Mit adhatok neki? A másik. hogy mit kaphat a másiktól. akár a dicsőségét. Jól látható ez néhány valódi szeretetkapcsolatban élő házaspár döntéseiben: melyik programot válasszuk. akinek a jelenléte azzal fenyeget. hogy háttérbe szorítjuk a magunkét. mint kapni” (ApCsel 20. aki élete irányítását átadta az Úrnak. Az egocentrikus ember azt kutatja. Az Úr pedig a másikra irányítja az ember figyelmét. de azt is elmondja ugyanebben a versben. hogy nem akar így maradni. aki arra való. hogy az ő szükségleteit kielégítse (szexuális éhségét.35). akik évtizedeken át gyűjtik „jogos” elvárásaikat. Alapvetően másként működik az. ha mindkettőnk óhajára nem telik a pénzünkből. (Ezeket a jelzőket Ady önmagára mondja. mit vegyünk meg. sőt ellenséggé válhat. ÉN Mit kaphatok tőle? Mivel tartozik nekem? A másik ösztöntárgy vagy rivális A kapcsolat folyamán pedig többnyire arra figyel. idegenség” marad számára. Idővel az ösztöntárgy riválissá. kényelmét. titok. esetleg feleségül venni. Vannak. elkölti az ember féltett tulajdonát: akár anyagi javait. időt szánni rá. Az én-központú ember számára a másik nem társ.). hogy az „én” jelen van. ha csak az egyikre van időnk. Ez gyakran azzal jár. ami jár. de az Úrnak alárendelve. hogy az embernek megszűnik az egyénisége. akit szerethetek Az önátadás nem jelenti azt. vagy férjhez menni hozzá. az természetesen nem látja a másikat: „északfok. A szeretet gyakorlatilag abban nyilvánul meg. Látható az ábrán.

mert a helyzetébe illeszkedem. Úgy tűnik. Nem adom ki magam. hogy magunkra figyeljünk. ÉN Nem bízom benne.. Ádám és Éva fügefalevelekkel próbálta elrejteni szégyenét. Nyilvánvalóan félelemből és bizalomhiányból fakad ez a magatartás. ÉN Nem értem őt A másik A következő ábra – az előbbivel ellentétben – éppen az empátiáról szól: arról. amikor becsukódnak a másik ember előtt. én A másik Ha valaki úgy érzi. idegenség. mert emberi természetünk arra késztet. Valóban megújult természetre.Északfok. Kész vagyok az önvédelemre. A másik 187 . megváltozott gondolkodásra van szükség a valódi empátiához. titok. hogy ez nem természetes. és csak a saját szükségleteinkkel foglalkozzunk. hogy megértem a társamat. annak igaza van. A keresztyén élet természetfölötti ebben az értelemben is. hogy ma sokan páncélt öltenek magukra.

hiszen ő kicsi és jelentéktelen A másik A szeretet azonban arra tanít minket. sebezhetővé teszem magam Az egocentrikus ember megkísérli önbecsülését azáltal is fenntartani.8) A másik Miért van szükségünk empátiára? 1. De tudnunk kell. hogy felfedezze a másik hibáit és gyöngeségeit. (1Jn 4. Ezért arra törekszik. 188 . Ezzel természetesen sebezhetővé tesszük magunkat. hogy saját magát igyekszik egyre nagyobbnak látni. a másikat pedig egyre kisebbnek. én MEGBECSÜLÉS Kutatom és felfedezem a másik értékeit (Fil 4. Az empátia útján jöhet létre szilárd és tartós egység a kapcsolatunkban.A jó kapcsolatért mindig kockáztatni kell: le kell vetnünk a „páncélt” kiszolgáltatva egymásnak a titkainkat. ami kedves. szép és jó benne. Empátia nélkül nem vagyunk képesek megoldani konfliktusainkat. 2. 18) A másik én Levetem a páncélt. Empátiára van szükségünk ahhoz. 3. mindazt. hogy a másik értékeit tartsuk szem előtt. Így a saját foltjait kevésbé fogja látni. hogy valóban megismerjük egymást. hogy a szeretet-kapcsolat nem tűri a bizalmatlanságot és az egymástól való félelmet. ÉN Gyöngeségeire és hibáira figyelek.

Alighanem erre gondolnak azok a mélylélektanászok is. Isten azért mutat nekünk tükröt. Ezért – javasolják – inkább szoktassuk hozzá magunkat. hogy valami hasznosabbal töltse el az idejét. ha a házasságában szoktak olykor karambolok lenni. Pálhegyi Ferenc pszichológus. Krisztus középcsatára (a mai napig így emlegetik a derék angolt. Nézzünk meg együtt néhány rajzot (Gaál Éva kedves karikatúráit): hátha ráismerünk a látottakban és a szövegben a saját életünkre. hogy a kazánban csökken a túlnyomás. hogy mi történt a harmincas évek végén Stuart Jakab egyik összejövetelén.” Egyelőre csak eszméltetni szeretnék. nyugodtan félreteheti ezt az írást. és ellenőrzés nélkül tör ki belőlünk az indulat. hogy keserűségünket és dühünket ne fojtsuk magunkba. oldal. akik azt javasolják. ha a végső döntés előtt (elolvasom vagy nem olvasom el) még megtudja. Budapest. Később ugyanis igyekszem elmondani majd a házassági konfliktusok kezelésének és megoldásának bibliai útját is. De ugyanakkor hangsúlyozom: a ráismeréstől és a felismeréstől még nem kell kétségbeesnünk. vagy – ha még nem házas – úgy véli: majd a házasságban a sok jó és szép mellett szembe kell néznie és meg kell küzdenie nehézségekkel is. hogy mindent azonnal kimondunk (ha úgy esik jól: kiabálva és asztalt csapkodva). vagy ami még rosszabb: egy feszültségi ponton túl már nem bírjuk türtőztetni magunkat. Stuart ekkor a többiekhez fordult: „Mi pedig.1) Kérem a kedves Olvasót. „Házassági karambolok” Illusztrációk: Gaál Éva „Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket?” (Jak 4. ha kinyitjuk a szelepet. hogy csak abban az esetben olvassa el ezt a kis könyvet. hogy dühöngésünktől nem kell tönkremennie. testvéreim.Dr. akinek a házasságában még soha nem volt probléma?” Erre bizonytalanul fölállt négy-öt ember. hogy megszabaduljunk a „fölösleges gőztől”.: Házassági karambolok (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. Társunk is szokja meg.) című könyvéből: 7-47. Ál-megoldások 1. a futballistából lett evangelizátort) föltette a kérdést: „Ki az a jelenlévők között. imádkozzunk ezekért a farizeusokért. Előbb azonban nézzük végig: milyen ál-megoldásokhoz szoktunk folyamodni házassági konfliktusainkban ó-emberi természetünk szerint. hogy rútságunkat meglátva szebbé lehessünk – az ő segítségével. 2000. Ha a kedves Olvasó nem tartozik az említettek közül egyik kategóriába sem. Azért nem árt. mert az megárthat: gyomorfekélyt vagy magas vérnyomást lehet kapni tőle. Budaörs Házassági karambolok Részlet Pálhegyi F. Szabadjára engedjük indulatainkat Kétségtelen. 189 .

Dacosan hallgatunk Hangos veszekedés helyett némaság uralkodik a családban. Nem az Úrra való figyelés áldott csendje. hisz Vén. Petőfi tréfás versében áll: Már ilyesmit is gondoltam Én: Megverem… bírok vele. Isten igéje világosan szól: „Minden keserűség. kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek…” (Ef 4. megkeményedik velünk szemben. ha nem a feleségét.mert utána hamar megnyugszunk. Ez azért történhet így. gyilkos némasága. Ezt nem engedhetjük meg! 190 . A párunk bántott meg minket. a vele járó vegetatív reakciók pedig rontják a szervezet állapotát. de a gyerekeink vagy a munkatársaink szenvednek tőlünk. hanem a gyerekeit. Az is lehet persze. neki jó így is. 2. Pedig mindketten az ősi Ellenség ámításának estek áldozatul. de ugyanakkor elfásul. Indulatainkat nem frusztrációnk okozóján. A dühöngés előbb utóbb szokássá válik. hogy ez a „módszer” nem célravezető. amit dühében összetör. Előfordulhat. kibírja nélküle. hogy mindketten még imádkoznak is egymásért. ha elromlott a kapcsolatunk és mérgesek vagyunk egymásra? 3. a kutyáját. Indulataink szabadjára engedése végül egymástól való elidegenedésünket szolgálja. és minden mehet tovább. mintha mi sem történt volna. hanem valaki vagy valami máson vezetjük le Népszerűen szólva: a kutyánkba rúgunk bele a házastársunk helyett. vagy férjét bántja. akinek az a szándéka. mert a sértett ember még mindig azt hiszi. hogy falat építsen közénk. kezébe kerülő tárgyat. hanem a visszafojtott haragemésztő. Biztosan tudom. aki kiváltotta azokat. hogy indulatait le kell vezetnie. hogy valami miatt „erkölcsösebbnek” tartja. vagy az első. hogy a másik nem is szenved.31) Mit tehetünk hát. harag. De mikor a szemem közé Néz: Minden bátorságom odaVész. indulat. Azt gondolják. de ugyanakkor fél attól. Társunk pedig legfeljebb hozzászokik.

Vasalt inggel és „vasalt mosollyal” megyünk a templomba. dacos hallgatást is. hanem az. ami néha az altató szerepét is betölti. a gyerekeink pedig világosan látják. (Ef 4. boldog házasság látszatát. Csak magunkkal sikerült elhitetnünk. a gyermeknevelés dolgában való egyet nem értés. mert rengeteg dolga van. „Mindenki megértheti”. • De menedéket adhat bármilyen hobby is. Megkeményedett szívvel. hogy baj van a házasságunkban. Ugyanakkor környezetünk tagjai felé szeretnénk megőrizni a békés. hogy szegény ember most nem ér rá „lelkizni”. az algáktól megtisztított üveget. 5. Mindez nem bűn önmagában. de gyanútlan látogatónk is érzi. Erre is „jó oka van” az embernek. hogy valamitől „dohos” a szobánk levegője. hogy a felfokozott munkamenekülés számára a megoldatlan házassági konfliktusok elől. és még sok minden egyéb. nem árt vele senkinek. de nem oldottunk meg semmit. Problémáinkat a szőnyeg alá söpörjük Az Ámító áldozatai vagyunk ebben az esetben is. sem a „kutyánkat”. Mi ez. akik házassági konfliktusaikból menekülni próbálnak Hová lehet menekülni? • Fokozott munkába. A szőnyeg nem átlátszó. a könnyű olvasmány. sőt látogatóba.26) 191 . a rendszeresen adagolt táplálékot. a tisztára mosott homokot.” Természetesen nem az a baj. Vannak – nem kevesen –. az akváriumi halacskák is meghálálják a gondoskodást. miközben szorgalmasan „söprögetünk”. de főleg a házastársnak kellene megértenie.4. sőt az egymás előtt is rejtegetett gondolatok és vágyak. Igaz: nem bántunk senkit: sem egymást. Pihentet a TV (?). idegenként élünk egymás mellett. ha valaki engedi lemenni a napot megoldatlan családi feszültségekkel. könnyű helyen van a válasz: „Értetek gürizek. anyagi helyzetünk bizonytalansága. így van. hogy mások nem látják. és vendégeket is fogadunk. a zene. a szexuális problémák. ha nem hazugság? Környezetünk persze sejti. hogy valami nincs rendben nálunk. A bélyeggyűjtés például szép és nemes foglalkozás. feladtuk már a makacs. A „szőnyeg alatt” ott vannak már a fiatalkori álmaink. Igen. hiszen „egy kis kikapcsolódás mindenkinek jár”. Az a bűn. Ha párja vagy gyerekei hiányolják jelenlétét. hogy sokat dolgozik.

aki megértő anyukájához menekül. hogy megszabaduljunk a felelősségtől és a családi terhektől. nem úgy. Pedig Isten igéje nem erre tanította. és neki kell koszorúzni. ő nyitja meg és ő zárja be. „Drága kicsikéim ragaszkodnak hozzám.24) • A megbántott feleség gyakran a gyerekeihez menekül. ő mondja az ünnepi beszédet. Ők biztosan mindig hálásak lesznek majd nekem. mint önző apjuk.• „A feleségem nem ért meg” – panaszolja a 30–40 éves gyerek. hol oda rohan. • Ez a „fontos ember” hol ide. 192 .” • Néha „jól jön” egy kis betegség. mert az övéire már nem jut ideje). neki kell átadnia a kitüntetést. hiszen ő az elnök és a díszvendég. (1Móz 2. és ő búcsúztatja… (családi életéből a boldogságot.

a felszínes vallásoskodás is menedékül szolgál. (Péld 5) • Minden kábulat. kedvesebb. út a halálba. mert az asszony mindig elégedetlenkedik és pöröl. akik ezeknek a „menedékhelyeknek” a gazdái. de az idegen nő mindig megértőbb. vagy okkult praktikákhoz menekül.• Ha otthon nem jó. Nemcsak az alkohol és a kemény drogok kábulata. • Aki Isten igéjétől idegen vallásokhoz. hogy a halál útját járta. Amikor szertefoszlik a mámor. Persze előbb-utóbb haza kell menni. Meddig tart ez az illúzió? A kijózanodásig. mint ő. de mindenképpen belehal ebbe a házasságunk. hanem a szexuális mámor kábulata is. észreveszi az ember. 193 . csinosabb és illatosabb. • Sokszor a „kegyesség látszata”. és ez nyomasztó érzés. azt még meg is kötözik azok az ellenséges hatalmak. megértő cimborák közt kellemesebb az élet. Néha megölt magzatok hevernek ezen az úton. • • „A feleségem nem ért meg”. életfilozófiákhoz.

Volt ugyan nekem is néhány „apró hibám”. erényeit kiemelte. megérthető és elnézhető „gyarlóságom”. ha szembe kell néznünk házassági konfliktusainkkal. félreértettek. problémáinkkal és kudarcainkkal. Először is: másképpen látom magamat. Kegyelemre van szükségem. terhesnek visszataszítónak. „ártatlan” bűneink megnőnek.” Álljunk meg együtt a kereszt alatt! Mit jelent ez? Hol van az a hely? Mi történik ott? Mit lehet ott látni? Aki már állt ott. de mindez „igazán semmiség ahhoz képest…” Most pedig kétségbe vagyok esve magam miatt. Másodszor: másképpen látom a társamat is. 194 . Azelőtt mindig én voltam az. mert most már látom. és akit becsaptak. ne hunyjuk be a szemünket. hogy éretlen és önző voltam. kellemetlennek látom rajta keresztül. az tudja: onnan minden másképpen látszik: a nagy sérelmek eltörpülnek. én érzéseim ablaka társam Valamikor.Mi hát a megoldás? Egy mondatban így hangzik: Álljunk meg együtt a kereszt alatt! Más szavakkal: Ne egymást vádoljuk. hiszen társam majd’ minden tulajdonságát és megnyilvánulását bosszantónak. hanem lássuk be: „Én vagyok bűnös. Időközben ez az ablaküveg átalakult vagy kicserélődött. mázsás súllyal ránk nehezednek. a másiknak sok szenvedést okoztam. kifosztottak. ne másokat bántsunk. magára hagytak. „emberi gyöngeségem”. A kereszt alatt minden átértékelődik. aki tele voltam jó szándékkal és jóhiszeműséggel. Ez a színszűrő párom hibáit eltüntette vagy átszínezte. Eddig érzelmeim ablakán keresztül néztem őt. majdnem feketévé vált. s ne meneküljünk előlük. szerelmünk első tavaszán. rózsaszínű volt ez az ablak. szürkévé. hiszen a magunk igazának pozíciójából a kereszt alá állni teljes nézőpontváltást jelent.

A vád. sőt bűnei. de Isten szereti őt. mert mindketten rászorulunk Isten kegyelmére. nem megharagudni a motorra. amely eddig egyértelműen a társam ellen irányult. hogy a kereszt (az Isten Fiának kínhalálát okozó szégyenfa és áldozati oltár) érte (a páromért) is felállíttatott. de annak csak az lehet a következménye. látom: vannak neki hibái. Ki tudom mondani: „Én hibáztam. Hanem tegyük fel a kérdést: mi fáj neki. lehetetlenül viselkedik (és még folytathatnánk további találó jelzőkkel a sort). A motor megváltozott hangja hibát jelez. beállítódásban.De a kereszt alatt eltűnt a szubjektív érzelmek A tiszta látás titka ablaka. ahogy értem is. 2.” Pontosan ez az. én hallgattam el. Ezentúl a feleségem zakatolásaira is oda fogok figyelni. már tudom. ha mi is undokok és kiállhatatlanok leszünk.” „Én vagyok gonosz. bűneink bocsánatára. mi hiányzik az életéből? Ha jól kérdezünk. egymás meghallgatására. 195 . A „zakatolásra” lehet még hangosabb „zakatolással” is reagálni. én akartam. Ha a motor hangja kicsit megváltozik.) Ha ezt mindketten megtesszük. Igen. hogy az „igazat” (a társunk számára kellemetlen igazságot) szeretetben mondjuk meg. most megfordul. én tettem. 4. és jól figyelünk. de nem teszik tönkre a kapcsolatunkat. hogy házastársunk „lehetetlen” viselkedését mi okoztuk. hogy kapcsolatunk tovább romlik.” Kimondom ezt is: „Bocsáss meg. engem magamat illet. a megbocsátásra. Más szavakkal: „váltóállítás” a másikhoz való viszonyulásban. Legyünk elkötelezettek egymás meghallgatására! Egyik házassággondozó hetünk utolsó napján mondta egy férfi: „Nagyon szeretem az autómat. én mondtam. Most a páromat Isten szeretetén át látom – reálisan. hogy szervizbe kell vinni a kocsit. semmire sem megyünk. Világos: együtt kell ott megállnunk. belső magatartásban. 3.” (Az ábra Jay Adamstől származik. Ha a házastársunk undok. Annyira szereti. megújul a házasságunk. A nézőpontváltás mellett attitűdváltás is történik. amit tennünk kell. arra. arra. nem ritkán arra a felfedezésre jutunk. ha elkötelezzük magunkat négy fontos lépésre: 1.” „Én mulasztottam el. segíteni kell tehát. ha elromlik a kapcsolatunk. mitől szenved. kiállhatatlan. hogy döntéseinket tettek kövessék. Konfliktusaink ezután is lesznek.

és félretenni minden önzést és a konfliktusban aratott „győzelem” dicsőségét (Fil 2. hiszen nem kell a hosszú séták után két különböző helyre hazamenni. Hogyan hallgassuk meg a társunkat? Jól meghallgatni egymást csak abban az esetben leszünk képesek. amit sürgősen ki kell cserélni. mert nem képes „késedelmeskedni” a haragjával. hogy a kapcsolatát tovább rombolja. mert bebizonyította a maga igazát. Az esküvő előtt a legtöbb pár minden lehetőséget megragad az együttlétre. aki a Bibliában leíratta kapcsolataink „generálozásának” és javításának alapvető irányelveit és lépéseit. A bibliai házassági „szerviz” főnöke Isten. azaz ne halogassátok a konfliktusmegoldó beszélgetést.26). hogy igen alapos vizsgálatra és felújításra. végül azt veszik észre. hanem légy türelmes.3). Azt remélik ebben a korszakban. Olykor a párunk is megszelídül néhány kedves szótól vagy figyelmességtől. „szőnyeg alá söpörték”. igazunk van a másikkal szemben. Hiszen ő ezt mondta: „Ha valaki én utánam akar jönni. hanem „elfelejtették”. Ezzel azok nem oldódtak meg. Az évek telnek egymás után. főleg az első gyerek megszületése után. „generálozásra” van szükség. és hasznos…a megjobbításra. 196 . kapcsolatuk szükségszerűen tönkremegy. Máskor nem ússzuk meg ennyivel: a motorban törött alkatrészt fedezünk fel. sohasem lehet az az elsődleges célom. ha valóban érdekel az. Ha a maga igazához ragaszkodó embert még az indulatai is elragadják. hogy a párom fölé kerekedjem. Ennek az ellenkezője szokott bekövetkezni. ha Jézust akarjuk követni ilyen helyzetben. Ha egy házaspár nem szán időt egymásra. amikor meg vagyunk bántva és azt hisszük.19) Mondanivalóját más szavakkal így fogalmazhatjuk meg: „Ha valamit rossznak látsz a társad életében. azaz társa meghallgatására. akkor szándéka ellenére is azon dolgozik. hogy ezt bebizonyítsam. szempontjaival és (olykor) a konfliktust magyarázó elméleteivel vagyunk tele. hogy semmiféle okból és semmiféle körülmények között sem törekedhetem arra.A zakatoló motornak néha elég egy kis olajozás. ne tedd rögtön szóvá. hogy nem különb. Valóban nehéz „különbnek tartani” a másikat. tagadja meg magát” (Mt 16. Ha nyilvánvaló feszültség nincs is köztük. késedelmes a szólásra. amikor úgy érezzük. hibáinak és bűneinek felemlítését ne siesd el. sokszor a tanulás vagy a munka rovására is. hogy legyen időnk egymás számára.21 pontosabb fordítása). Ez gyakorlatilag azt jelenti. Bármennyire úgy látom. előbb hallgasd meg őt. késedelmes a haragra. Konfliktusaikat nem beszélték meg.” A házastársi kapcsolat bibliai szemlélete szerint alapvető utasítás ez: „Rendeljétek alá magatokat egymásnak!” (Ef 5. ha már összeházasodtak. Aki a házastársi vitában „győz”. Mégis erre van szükség. „A teljes írás Istentől ihletett. az »igazságot« ne vágd rögtön a fejéhez. hogy a kialakult konfliktusban nekem van igazam. Ezért hát „legyen minden ember gyors a hallásra”. hanem minden igyekezetemmel arra kell törekednem. hogy megértsem a társamat. hogy már nem is ismerik egymást. sőt rájöhetünk.” (Jak 1. Ennek pedig az az előfeltétele. hogy sokkal több időt tölthetnek majd együtt. Kétség kívül nehéz megtagadnunk magunkat. hogy mi van a másik szívében.16) Jakab apostol talán éppen a legfontosabb konfliktus-kezelő irányelvet fogalmazza meg: „Legyen minden ember gyors a hallásra. és nem a magunk sérelmével.24).”(2Tim 3. elidegenedtek egymástól. az könnyen elveszítheti a párját. Isten igéje nyomatékosan figyelmeztet: „A nap ne menjen le a ti haragotokkal” (Ef 4.

Hogyan közöljük házastársunkkal a számára kellemetlen igazságot? Természetesen csak akkor van értelme erről gondolkodni és beszélni. amikor nagyon kell sietnie egy határidős munkával. hogy szeressük az ellenségeinket. akivel Isten színe előtt kötött szövetség kapcsol össze. hogy nem a legelőnyösebb állathasonlatokat alkalmazza ránk). vicsorgatja a fogait). csak azért. hanem mindenek előtt meg akarjuk érteni. Elronthatja a meghallgatást én-központú hozzáállásunk is. azt. ami nekünk rosszul esik. Ezt mondta: „Megpróbálom szeretni a feleségemet. Közben ne azon törjük a fejünket. például az a gondolat. Párunk mondanivalója legyen mindig fontos számunkra.A jó meghallgatás érdekében tekintettel kell lenni a másikra abban is. Még ma is elszorul a szívem. elfogadtuk és gyakoroljuk is azt. Előbb-utóbb arra is sor kerül.” (1Kor 16. Sohasem akarunk fölébe kerekedni. ami nekem nem tetszik az életében. amikor egy több mint tíz évvel ezelőtti beszélgetésre gondolok. vagy amikor mások is (például a gyerekeink) fültanúi lehetnek a beszélgetésnek.21). mert az rossz érzelmi reakciót válthat ki belőlünk. mit fog mondani”. hogy tisztán lássuk párunk lelki állapotát és annak hátterét. ha megértettük. hogy „essünk túl rajta. Ezért. Hiszen a bibliai alapra épített házasság legfőbb tulajdonsága éppen az. hogy számára alkalmas-e az időpont és a helyzet. hogy megmondjuk a párunknak az „igazat”. Az illető ismerte a Bibliát. Hogyan tehetem ezt úgy. hanem arra törekedjünk. 197 . sőt tudom. hanem szavai jelentésére. amikor zavar valamilyen mulasztása vagy hibája. ökölbe szorul a keze. hogy az „igazság” közlését meg kell előznie a meghallgatásnak . Végül álljon itt néhány gyakorlati szempont: mire figyeljünk. miközben házastársunkat hallgatjuk? Sohase az előadásmódját nézzük (vörös a feje. mert ő mondja. mert Jézus azt mondta. aki zátonyra futott házassága miatt szenvedett. „Éppen ezért szeretném végre megtudni: hogyan kell megmondanom a páromnak azt.14) Ennek alapján a válasz egy mondatba sűrítve így hangzik: Te magad légy a szeretet állapotában. hogy ez is szeretetben menjen végbe?” A Biblia ezt írja: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. amikor fizikailag rosszul érzi magát. hogy „úgyis tudom. hogy Isten is helyteleníti. az ördög okozta káprázat áldozatai vagyunk. Beszélgető társam egy ötven év körüli férfi volt.” Vegyük tudomásul: egyetlen valódi ellenségünk van. ha már muszáj”. először meghallgatjuk őt. hogy hogyan fogjuk az elhangzott vádakat kivédeni. hogy megértsük őt. „Ez nálunk így történik” – mondja türelmetlenül az olvasó. Ne akkor üljünk le vele beszélgetni. vagy az. mielőtt bármit szólnánk. eszünk ágában sincs „legyőzni” vagy birtokolni őt. és megnehezíti számunkra. Ha mégis annak látjuk. amikor rámutatsz a párod (vagy bárki más) hibáira és bűneire. hogy alárendeljük magunkat a párunknak (Ef 5. A házastársunk sohasem ellenségünk. aki Istennek is ellensége: a Sátán. A szavai tartalmára figyeljünk! Ne magukat a szavakat figyeljük (mert lehet.

Ez a megfogalmazás nem véletlen. hanem az önzés állapotában vagy. keserűséget érzel a párod iránt. mert fontosabb neki a társa (vagy a másik ember). ha hozzá se fogsz.” Ha a férj azt a „fülét” használja. a szőnyegen morzsák hevernek. • számon tartja a jogait (mi az. • mivel megérti a társát (és Istentől maga is bűnbocsánatot nyert). Persze a „szívvizsgálat” vonatkozhat arra is. Az önzés állapotában lévő szívre az jellemző. de nem kapja meg). • éppen ezért arra törekszik. Azt. • nem képes (igazán nem is akarja) megérteni a másik helyzetét. dühöt. hanem újabb veszekedés és tovább mélyülő elidegenedés lesz az eredmény. Az ember szíve – eredeti. amit mondanak neki. Más szóval (legalább) négyféleképpen „hallhatja” (értheti) azt. amelyik a közlés tárgyi tartalmát fogja fel.” 198 . mert nem konfliktus-megoldó beszélgetés. • nem tartja a másikat az „adósok börtönében” (elvárásai fogságában). Nyilvánvaló. következhet a beszélgetés előkészítésének második lépése: Vizsgáld meg a párod belső állapotát: képes-e most arra. Első dolgod tehát ez: Vizsgáld meg saját szívedet: valóban szereted-e a párodat? Ha ugyanis nem a szeretet. megromlott természeténél fogva – az önzés állapotában van. amit mondani akarsz neki. A tálaló teteje poros. hogy az önzés állapotában vagy. hanem a szeretet a szív állapota. Ebben az esetben jobb. abból tudhatod meg. hogy az „igazságot” csak az első esetben szabad közölnöd. • nem képes (igazán nem is akar) megbocsátani. valódi szükségleteit. akkor eleve reménytelen. nem romantikus lángolás. a hervadt virágcsokrokat nem dobtuk ki. A feleség például ezt mondja a férjének: „A nappali szobánk nincs rendesen kitakarítva. hogy • ragaszkodik a maga „igazához”. nem ismeri valódi szükségleteit. mert célja a másik szükségleteinek a kielégítése. mindig kész a megbocsátásra. hogy megértse a mondanivalódat? A kommunikáció pszichológiájának egyik kutatója (Schulz von Thun) szerint az embernek négy „füle” van. állapotát. ami jár neki. vagy a „harc” folytatása. akkor ezt gondolja magában: „Valóban. Ha átestél a „szívvizsgálaton”. hogy elégedetlenséget. A szeretet állapotában lévő szív jellemzői pedig mindezeknek éppen az ellenkezője: • nem ragaszkodik a maga „igazához”. hogy megismerje párja helyzetét. A szeretet ugyanis nem meleg érzés. a nappali valóban takarításra szorul. hogy a másik megértse és elfogadja. hogy mi az igazi célod: a megértés és a megbékélés.” Majd így szól: „Igazad van. állapotát.

hogy most együtt takarítsunk?” Lehet.” Vagy: „Sajnos nem volt elég időm. hogy amit mondunk. amely arra figyel. hogy melyik „én”-ünket mozgósítjuk. hogy kritikánkat megértéssel fogadja és elfogadja. fel kell derítenünk. Ha nagyon fáradt. Tudom. és amennyire lehet. a portörlés és a porszívózás is beleférjen?” Válasza pedig ilyen lehet: „Máris takarítok drágám. és a leírtak között lehetnek „átmeneti fülek” is. hogy nemcsak négy.” „Ráérnél. hogy felületes munkát végeztem.” Ezt mondja: „Sajnálom. hogy a férj kettőjük kapcsolatának a „fülével” hall éppen. hogy a párunknak éppen melyik füle van használatban.” Ezt mondja: „Megértem a rossz kedvedet. mennyire van megelégedve vele. Ezt gondolja: „Már megint torkig van velem. rossz hírt hallott édesanyja egészségi állapotáról.” „Ha megreggeliztem takarítok. Ezekben és hasonló esetekben is a szeretet azt kívánja. Természetesen használhat az ember egyszerre több „fület” is. Ugyanígy célszerűtlen. amely a másik önkifejezésére van „kihegyezve”. Ebben az esetben ezt gondolja: „Hogy is osszam be az időmet. hogy ez a mondat így magában még nem eléggé érthető. akkor a beszélgetést nyilvánvalóan el kell halasztanunk. el kellett rohannom éppen. azt a társunk ugyanúgy érti.” Vagy: „Miért pont nekem mondod? Te nem tudtad volna megcsinálni?” Ezekből a válaszokból sejthető már az is. Figyelnünk kell például testi állapotára. hogy a rendrakás.Ha a férj azt a „fülét” használja. Meg kell vizsgálnunk azt is. 199 . Itt újra a kommunikáció pszichológiájának egy felismerésére szeretnék hivatkozni. amely a társunk számára megnehezíti. a gyerekekkel súlyos gondok vannak az iskolában. Mindebből azt kell megértenünk. amikor beszélgetünk a társunkkal. hogy egyáltalán nem biztos. akkor ezt gondolja: „Szegénynek ez nagyon rossz érzés lehet. Figyelembe kell vennünk ezt a tényt. hogy halasszuk el a beszélgetést. sőt lehetetlenné teszi. vagy ha rosszul érzi magát. hogy a másik mit gondol őróla. Berne szerint mindenkiben lakik egy gyermek. Azt hiszem továbbá.” „Holnap reggel takarítok. hanem ennél is több „fülünk” lehet. Az elmondottakon kívül lehet még nagyon sok olyan tényező.” Használhatja a férj a felszólításra érzékeny „fülét” is. sőt kíméletlen lehet az „igazság” közlése. ha más területen szakadnak rá lelki terhek: kudarcok érték a munkahelyén. hogy a „halló” reakciója nemcsak a „fülétől” függ. egy szülő és egy felnőtt. stb. hanem belső állapotának más meghatározóitól is. ahogyan mi.

mulasztását. rajta kívül mindenki más illetéktelen. A gyermek igyekszik kiélni természetes hajlamait. betartom. és ennek megfelelően dönt.Minden helyzetben.” Vagy: „Talán az előszoba asztalkáján van. Túl sok hibával. alkalmazkodó és ugyanakkor lázadó. mint felnőtt. Az az „egy” probléma pedig nem biztos. mintha ott láttam volna. doktor úr. a szüleink. hanghordozásod. bűnnel senki sem tud megbirkózni. hanem a viselkedése ellen van kifogásod. gesztusaid legyenek kedvesek. Vigyázzunk tehát arra. hogy meghallgasd a párodat: mi az. A másik felnőtt válasza ez lehetne: „Nem tudom. amelyekben fokozottan hajlamosak vagyunk egyik-másik én-állapot szerint viselkedni és beszélni. Ezért mondj mindig jót is. arckifejezésed. ezeknek az én-állapotoknak valamelyikét mozgósítják. Vannak olyan helyzetek. természetesen úgy lesz. célszerűbb olyan problémáról beszélni. amelyben az emberek egymással kapcsolatba és kölcsönhatásba kerülnek.” Ehelyett a szülő szólal meg: „Igazán jobban vigyázhatnál már a dolgaidra. „Igen. hogy ne hallják a gyerekek. Ne akarj minden problémát egyszerre megoldani! Ne zúdítsd rá a társadra egyszerre minden hibáját. és nem a személye. Mi magunk pedig ne vegyük fel a kritikus és mindent jobban tudó szülő szerepét. A szülő kritikus és gondolkodó. ezért vagy elmenekül (bezárkózik. vagy az aggályos. fogadja és kiértékeli a gyermek . Végül nézz újra a szívedbe: • Kész vagy-e te is arra. hogy szembenézzen más hibáival is. a szomszédok. hogy a legsúlyosabb (például alkoholizálás. bűnét. ha döntéseinkben és viselkedésünkben mindig a felnőtt dominálna. Az orvos rendelőjében például könnyen válunk engedelmes „gyermekké”. a szülő és a helyzet valóságos impulzusait. hogy őt szereted és becsülöd. aki gyámolításra szorul.” De kívül az ajtón már a lázadó kamasz szólal meg: „Majd bolond leszek bevenni ezt a sok marhaságot. hogy két felnőtt lépjen kapcsolatba egymással. A felnőtt. Ez a „siker” felbátoríthatja arra. hogy hol van a szemüvege. miközben az orvost „szülőnek” tekintjük. Az lenne a célszerű. vagy elcsügged. Felülkerekedhet bennünk a felelőtlen. „Nem láttad a szemüvegemet?” – kérdi a férj. de ez sajnos sokszor nem így történik. Fejezd ki mindig egyértelműen. mert valóban tudni szeretné. játékos gyermek . Vizsgáljuk meg mindig a körülményeket is! Beszélgetésünk Isten jelenlétében történik. Minden esetben felnőtt szóljon felnőtthöz. ha nincs meg. hogy a társunkat ne tekintsük gyermeknek . mint egy komputer. vagy akit rendre kell utasítani. amelynél a legtöbb az esély arra. hogy társunk úrrá lesz fölötte. rendetlen pénzkezelés). védekezik).” A házastársi beszélgetésekben különösen fontos lenne. ne csak rosszat. Szavaid.” De válaszolhat a gyermek is: „Nem én tettem el. ahogyan azt tanácsolja.” A konfliktusmegoldó beszélgetésekben különös gonddal kell ügyelnünk arra. mereven gondolkodó szülő. ami őt bántja a te magatartásodban? • Kész vagy-e minden mulasztást és bűnt megbocsátani? 200 . nem tehetek róla. beveszem.

” Ha az Úr azt mondta volna. hogy hétszer. „Ha tudná…” – szinte hallom. De ki „tudná”? Jézus? „Ha tudná. Az adós szolga fogadkozott a király előtt: „Légy türelemmel hozzám. 2Krón 9. hogy valamelyik halász kollégája viselkedett csúnyán vele szemben. Ha bárki azt gondolja magában. társa valóban tartozott neki. hogy a felesége tört borsot az orra alá már nem először. Ennek a szolgának a király hihetetlenül nagy összegű tartozást engedett el: tízezer talentumot. hogy aki most úgy látja: jogosan haragszik. hogy Pétert lehűtötte Jézus válasza: „Nem azt mondom neked. (talán Péter is azt gondolta): „Most már nem akarok megbocsátani. El tudom képzelni. A száz dénár csak a tízezer talentumhoz képest volt csekély összeg. lehet. A Bibliából tudjuk. – a tanítvány ebből is megérthette volna. ötvennapi ellátás egy fogadóban. hogy mit tett velem a férjem… a feleségem… a sógorom… a gyerekem… az anyósom…” Jézus akkor Péternek az adós szolga történetét mondta el. nyissa ki a Bibliáját.21) Nem tudjuk kivel volt konfliktusa Péternek. Amikor feltette a kérdést. hogy most rövid időre tegye félre ezt a könyvet. Ezt olvasva bizonyára mindenkinek van valamennyi ellenvetése. de „mindennek van határa” – vélekedett most. hogy Jézus a pártjára áll. amit soha nem tudott volna a visszafizetni.21–35-öt. hogy haszontalan szolgája képtelen erre. a hét abban az időben a teljesség száma volt. száz dénárt. – Még hétszer is?” (Mt 18. (Salamon király évi jövedelme 666 talentum volt. – az most észreveheti. megértette-e. hiszen az irgalmas samaritánus két dénárt adott a fogadósnak (Lk 10. De így. hanem hetvenszer hétszer is. jogosan tartja a társát (vagy bárkit) az adósok börtönében (elvárásainak fogságában). és olvassa el Mt 18. A király nagyon jó tudta. nem is kevéssel. száz dénárral (kb. hogy az övéi számára nincs más lehetőség: akár hányszor is kell megbocsátani.35). felfokozva. Házas ember volt. de sokkal kisebb tartozását. Ezt Péter már több ízben megbocsátotta. hogy elege van belőle. Ezért megsajnálta a szerencsétlent és elengedte az adósságát.Miért kell megbocsátani? A házastársak közti konfliktusok megoldásának legfontosabb lépéséhez jutottunk el: meg kell bocsátanunk egymásnak. jogosan haragszom”. és mindent megfizetek neked. 201 . Képes volt az adósok börtönébe csukatni miatta. talán azt remélte. hogy anyósa is volt neki. hogy „igen.13) De ez a szolga nem volt hajlandó elengedni szolgatársának nem csekély. Arra kérem az Olvasót. hogy a megbocsátásnak nincs határa. De az is lehet. hogy annak a szolgának is jogos volt a követelése. nem lehet kétséges: Jézus azt mondja. A kérdés ezért az. és Péter úgy érezte. „Hányszor kell megbocsátanom? – kérdezte Péter Jézustól.” Nevetséges volt ez a fogadkozás. hogy neki Isten akkora adóságot engedett el. hétszer is”.

25) A következő kérdésünk tehát ez: Hogyan bocsát meg Isten? Az isteni megbocsátásnak három tulajdonságát szeretném kiemelni: 1. Akármennyi jócselekedetet hajtanánk végre.32) Erre persze rögtön azt kérdezzük: képesek vagyunk-e egyáltalán bármit is úgy csinálni. hogy a mi élet-adósságunk Istennel szemben megfizethetetlen. Amit ő megbocsátott. nem cselekedetekért. A megbocsátást nem kell kiérdemelni Ezt minden keresztyén ember tudja. azt is megvizsgálva. úgy szeressétek ti is egymást!” (Jn 13. Elképzelhetetlen. egész tartozását. Ennek megfelelően: a megbocsátást mi sem köthetjük feltételekhez. Az Újszövetségben gyakran visszatérő kifejezés ez: ahogyan Isten. Előre kész van 3. így a házastársunkra. hogy szolgája képtelen erre. Éppen ezért a király „megszánta a szolgát. vagy: ahogyan Krisztus. Nem kell kiérdemelni 2. ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. ahogyan Krisztus is szerette az egyházat!” (Ef 5. Tízezer talentummal tartozott! Ez közel négy és fél mázsa aranynak felelt meg. hogy senki ne dicsekedjék. hogy nekünk hogyan kell megbocsátanunk.Aki elfogadta Istentől a bűnbocsánatot. Ezért nem mondhatom a házastársamnak. Búcsúbeszédei során Jézus így szól tanítványaihoz: „Ahogyan én szerettelek titeket. Az Úr Jézus nyilván azt akarta kifejezni ezzel. aki elfogadta Isten kegyelmét.34) Pál apostol pedig ezt írja a férfinak: „Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket.” (Ef 4.” (Ef 2. Az apostol ezt így fogalmazza meg: „Kegyelemből van üdvösségetek a hit által. hogy mi következik mindhárom ponton arra vonatkozólag. amikor panaszunk van a másik emberre. hogy egy szolga hogy volt képes ekkora adósságot csinálni. nem emlegeti többé Nézzük meg ezeket egymás után. az képes akár hetvenszer hétszer is mindent megbocsátani a társának.8–9) A példázatbeli szolga fogadkozott ugyan. de a király nagyon jól tudta. ahogyan Isten? A választ erre is az ige adja meg. Hányszor kell hát megbocsátani? Akárhányszor. és elengedte az adósságát”. 1. nem tudnánk „törleszteni”. és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. elbocsátotta. Ezután már csak az a kérdés: Hogyan kell megbocsátani? Az ige világos választ ad erre a kérdésre: „Bocsássatok meg egymásnak. hogy „mindent megfizet” a királynak. a 202 .

odaszegezve a keresztfára.15) 2. megvilágítja egy másik hasonlat. A megbocsátás előre kész van Istennél azóta van készen számomra a bűnbocsánat. A másik tekercs azt tartalmazza. Mi így éljük át saját életünket. Ilyeneket hangoztatunk: „Igazán elvárhatom tőled. hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon…” (Zsid 12. vagy akárkinek: „Jó. Ez közel kétezer évvel ezelőtt történt. hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől. hanem messzi őseim sem voltak a világon.” (Kol 2. Walter Nietzsche hasonlata közelebb visz minket ennek a megértéséhez: Képzeljünk el egy hagyományos filmvetítőt. Ugyanezt a tényt más szavakkal Pál apostol így fejezi ki: „Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet. hogy Istennek ez az előre elkészített kegyelmi ajándéka hogyan lesz személyesen az enyém. amely minket vádolt. vagyis múltat. Gondoljunk a példázatbeli szolgára: a király neki elengedte a tízezer talentum adósságot. amit Istentől kapunk Jézus Krisztusban. Két tekercset láthatunk rajta: az egyiken a filmnek az a része van. megbocsátok. Nemcsak hogy én akkor még meg sem születtem.14) Azt. eltávolította az útból. Így lehetséges az.” Ahogyan mi ingyen kaptuk a megbocsátást Istentől. Ezzel elhajolt attól a kegyelemtől. hogy…” „Részedről nekem jár az. vagyis az elvárásaink börtönébe zárjuk egymást. hogy…” A szívünket pedig keserűség tölti el. akkor mindig elhajlunk attól a kegyelemtől. Együtt lát engem a négyezer évvel ezelőtt élt Árahámmal és az ükunokáimmal. nekünk is ingyen kell adnunk. Betesszük a másikat az adósok börtönébe. 203 . Amikor nem bocsátunk meg egymásnak. ami éppen a vásznon látható. ha ugyan létezni fog még akkor ez a világ Ő nincs beszorítva az idő korlátai közé. amely már lepergett – ez a múlt. ha… ezután jó leszel… ha idejében hazajössz… ha abbahagyod a dohányzást… ha nem fogsz kiabálni stb. amióta Isten ártatlan báránya meghalt értem a kereszten. A jelennek pedig az felel meg. Jézus előre kifizette a tartozásomat a Királynak. Isten azonban kiterítve látja az egész tekercset. mind a „tízezer talentumot”. mit mond az ige: „Ügyeljetek arra. hogy Jézus Krisztusnak az „idők teljességében” véghezvitt váltságműve egyszer s mindenkorra érvényes. ő viszont nem volt hajlandó elengedni szolgatársának a száz dénár tartozását. jelent és jövőt egyszerre lát. ahogyan az a gonosz szolga is tette: az adósok. ami még nem volt kivetítve – ez a jövő.gyerekemnek. amit ő a királytól kapott. Figyeljük csak.

A legszebb illusztrációt ehhez is Walter Nietzschétől vehetjük. hogy valóban engem illet a pénz. Pedig akkor már megvolt az a pénz. hogy átvehettük volna. bővebb magyarázat nélkül is érthető ez a hasonlat. Az történt egyszer. bűneim miatt elveszett vagyok. hogy előre megbocsátanak egymásnak. Egyszerűen elkötelezzük magunkat erre. Enyém már kétezer éve (sőt: a világ kezdete óta! Jel 13. hogy Jézusért megbocsátottál nekem. szünetben odajött hozzám egy könnyes szemű hölgy: „Könnyű volt Nietzsche feleségének – kezdte – mert ha egy szerető férj egyszer bevágja az ajtót. Ez úgy történt. Így hát Istennek mondta el. de valójában attól is távol van. Sőt. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. azután átvehettem. csúnyán kiabált vele. már jóval előbb megvolt és az enyém volt: amikor valaki feladta számomra. megnyugodva ment tovább. – Hogy hagytad ott azt a szegény asszonyt?” Nem tudott se visszafordulni. A postahivatalban bemutattam az értesítőt. úgy bevágta az ajtót. igazoltam. De mialatt egy hosszú alagúton kellett végighajtania (Svájc és Németország között). Tudta. Aztán bevágta magát az autójába. hogy megálltam Isten előtt: „Igen. mi történt. hogy ezt megkapta. se telefonálni. hiszen a Miatyánkban ezt kérjük: „Úgy bocsásd meg a mi vétkeinket.” 204 . mint magának. csak nem tudtam róla. Ez a település közigazgatásilag Budaörshöz tartozik. Így vagyok Isten kegyelmével is. akit naponta többször gyötör a férje?” Ezt mondtam: „Nietzsche feleségnek valóban könnyebb lehetett. amikor hazaérve belépett a lakásába. ami nyomta a szívét. ahogyan ő bocsát meg nekünk. amióta jelentkeztem érte és átvettem az Úrtól.8). az Úrral való beszélgetés lehetősége. Köszönöm.” Valóban nincs más lehetőségünk. rászakadt a kétségbeesés és a szégyen. hogy úgy bocsássunk meg egymásnak. és olyan tisztának tekintesz. Csak akkor jutott eszébe újra. Ottlakásunk kezdetétől még évekig nem volt Kamaraerdőn posta. Többször is előfordult. Ilyenkor a postás bedobta a pénzküldeményről szóló értesítőt a levélszekrénybe. hogy megtaláltam az örömhírt tartalmazó értesítőt a levélszekrényben. Első szava ez volt a feleségéhez: „Amikor elmentem hazulról. Azt hiszem. hogy az szinte kiszakadt a keretből. De mit tegyen. Meg tudsz nekem bocsátani?” A válasz csak ennyi volt: „De hiszen tudod…” Ők ugyanis megállapodtak abban. mintha sohasem szennyeztem volna be magam. igazad van. „Hogy tehettél ilyent? – mondta magának. Kamaraerdőre.Néhány évvel ezelőtt Budapest egyik legforgalmasabb útjáról kiköltöztünk a városon kívülre. és amikor kilépett a lakásból. mert Isten azt kéri tőlünk. De magának sincs más lehetősége.” De hogyan valósulhat meg az előre megbocsátás emberi kapcsolatainkban? Ez meggyőződésem szerint döntés kérdése. lehetetlenül viselkedtem. összeveszett a feleségével. azt meg lehet bocsátani. De Jézus vére eltörölte a bűneimet. Tőle kért bűnbocsánatot. mégis fordítsuk le a megváltásról szóló tanítás nyelvére! Személyesen számomra azzal kezdődött ez a történet. be kellett utaznom Budaörsre. de személyesen attól kezdve tudok élni vele. Uram. és nyomta a gázt. hogy mielőtt elindult volna előadást tartani egy több kilométerrel távolabb fekvő városba. Amikor ezt a történetet egy gyülekezeti csendeshéten elmondtam. Egyetlen „telefonvonala” működött: az imádság. hogy pénzem érkezett. Nekem pedig. miután magtaláltam. hogy idejében odaérjen. legalább öt kilométer. de nem voltunk otthon.

A keresztyén ember lehetősége a megbocsátás. Vegyünk először egy kevésbé éles példát! Minden szülő. ahonnét azzal az elhatározással indult haza. hogy milyen gonosz voltál. Ez a megállapítás természetesen bővebb magyarázatra szorul. és soha többé nem emlegetve) csak az képes megbocsátani. az végérvényesen meg van bocsátva. s ő a közös imádság során bűnként vallotta meg keményszívűségét. és ugyanakkor egyetlen lehetősége is. én vagyok az. hogy a hívő embernek mindent meg kell bocsátania. ha Isten is így bocsátana meg neked? Azt mondaná: Megbocsátottam. 205 . 3. Ez egy házassággondozó csendeshéten történt. Isten minden ígéretéhez hűséges.” De jó. a harag és a gyűlölet terhétől. hiszen általa lelkileg gyógyul a megbocsátó: megszabadul a keserűség. de nem felejthetem. viselkedést. mint a többit. Bűneinket nem emlegeti „Én. hiszen a keresztyén ember semmi mást nem tehet.25). aki eltörlöm álnokságodat önmagamért. Számára is egyértelműen világos volt. hogy a sógora milyen pimasz volt hozzá – huszonöt évvel ezelőtt. de ugyanakkor – éppen azért.” Ezt megértette. De egyetlen lehetőség is a megbocsátás. már előre. Gondolom sokan tapasztalatuk. megbocsátja neki minden rosszaságát.3. mire idáig eljutottunk.” Ekkor ezt kérdeztem: „Mi lenne. Természetesen a megbocsátásról beszélgettünk.” „Megbocsátottam. és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézs 43. hogy Isten nem így bánik velünk! Élénken emlékszem egy beszélgetésre. hogy felkeresi a sógorát és átlépi a küszöbét. aki szereti a gyermekét. a lusta. de az otthonodba nem megyek be. Nézzük meg a táblát a megbocsátás tengere mellett! Ez a felirat olvasható rajta: PECÁZNI TILOS! Amit Isten megbocsátott. hogy bibliai módon (= meg nem érdemelten. 2. hanem igyekszik megfelelő módon fegyelmezni a gyereket. Éjfél is elmúlt már. mert szereti őt – nem tűri el a gonosz. Milyen távol állunk mi ettől embertársi kapcsolatainkban! Hiszen ilyeneket mondunk sokszor: „Nem haragszom. Egy hívő asszony elmondta. „Én megbocsátottam neki. A megbocsátás nem lehet bűnpártolás! A fentieket így summázhatjuk: A megbocsátás a keresztyén ember nagy lehetősége. amikor rád nézek. hogy mindent el kell tűrni. az illetlen stb. Ugyanakkor fontos tisztán látnunk azt is. hogy a megbocsátásból nem következik az. de mindig eszembe jut. Ezt is ugyanolyan komolyan veszi. ha vétettek ellene. Bontsuk most részeire ezt a megállapítást: 1. aki maga is így nyert bűnbocsánatot Istentől. Nagy lehetőség a megbocsátás. de nem bírom átlépni a küszöbét.

De a megbocsátás nem azt jelenti. ha valaki nem hajlandó szakítani a bűnnel. megbocsáthatunk egymásnak. De ha a hűtlen fél nem hajlandó megszüntetni parázna kapcsolatát. Komoly baj akkor van. elmondhatjuk. Félreért. A házasságkötés alkalmával elköteleztük magunkat arra. hogy a házasságtörő kapcsolat megszűnjön. A megbocsátásra elköteleztük magunkat. minden ellenünk elkövetett bűnét. A „válás-operációra” csak akkor van szükség. A házasság egységét legsúlyosabban a házasságtörés rombolja. akár rajtunk kívül álló tényezők okozta nehézségek. Az elhalás legfeltűnőbb tünete. hogy az ilyen esetekben nincs remény a házasság gyógyulására? Ezzel a válasszal is legyünk óvatosak. Hiszen Jézus a halottat is fel tudja támasztani. aki úgy véli.Hasonló helyzet a házasságban „élesebben” jelentkezhet. hogy bárkit is válásra biztatok. Ebből legtöbb esetben az következik. ezt nem szabad eltűrni. Meggyőződésem szerint ezt a bűnt is meg lehet – és meg kell – bocsátani. hazudozását. mert az már bűnpártolás lenne. nem hajlandó segítséget kérni. kezdeményeznünk kell a válást. hogy segítsünk neki ígérete teljesítésében. mint amilyen türelmes hozzánk mennyei Atyánk. sőt még szexuális hűtlenségét is. Ebben éppolyan türelmesnek kell lennünk. és ígéreteket tehetünk a jobb folytatásra. Ha semmilyen módon nem tudjuk elérni. hogy mi okozott nekünk fájdalmat. Tudom. melyek során kiönthetjük egymás előtt a szívünket. rendetlenségét. Nekünk fájdalmat okozó társunk legtöbbször rászorul arra is. A beteg testrészt gyógyítani kell. 206 . Biztos. hogy mindezt el kell tűrni. Adott esetben meg lehet és meg kell bocsátani a házastársnak is minden „rosszaságát”. így könnyelmű költekezését. akár bűn terheli a kapcsolatunkat. ha a házasságtest egyik fele „elhalt” és „üszkösödni” kezd. nem amputálni. súlyos szót mondtam ki. hogy minden körülményben ragaszkodni fogunk egymáshoz. hogy a hűtlen fél nem akar „meggyógyulni”. hogy rendszeresen rá kell szánnunk az időt a nyugodt és őszinte beszélgetésekre. Elkötelezettek vagyunk a tiszta életre is. Az Úr színe előtt kimondott „igen” egymáshoz való ragaszkodásra kötelez minden esetben: akár betegség.

mélyebb szintű. és ez nyílt konfliktust gerjeszthet. ezáltal rejtettebb érdekellentétek alakulhatnak ki. hogy a másik embert akarjuk változásra kényszeríteni.Somogyiné dr. és erős feszültséget okoz. A családi konfliktusok leggyakoribb okai A házastársak eredeti családi örökségének eltérései (szokások. Ha a gyökereknél orvosoljuk a bajt. és ha egy szeretett személlyel nem azonos módon vélekedik dolgokról. A szerelem varázslatának elmúltával. A fiatal házasok energiájának jó részét leköti az igyekezet. Petik Krisztina pszichológus. idegesítővé válik. Ugyanez vonatkozik a gyermekekkel szembeni viselkedésre is. ha a másik emberben saját elfojtott. másrészt erőteljes belső konfliktust is okoz. 1983). hogy az ember életében az élettárs a legfőbb forrása mind a megelégedettségnek. Az együttélés során rengeteg ponton derül ki. Egy vizsgálatban arra a következtetésre jutottak. elkötelezettebb egy kapcsolat. Minél mélyebb. Ettől a feszültségtől sokszor úgy próbálunk szabadulni. hogy a házasfelek különböző felfogást képviselnek. 207 . A különbözőség akkor vonzó. hogy a másik különbözősége zavaróvá. a tökéletességre törekvő ember számára nehéz elfogadni a konfliktusok létét. elnyomva. kontrolláló viselkedés ellenállást válthat ki a családtagokban. mind a konfliktusnak (Argyle. hanem a rejtett érzelmi elvárásaink is nap. hogy egymás szokásait a magukéhoz hasonlítsák. ha a családban. annál árnyaltabb. a szeretteinkkel kerülünk összeütközésbe. mivel ott nemcsak a nyílt. ami számára ismerős és megszokott. mert az egyéniségük különbözősége vonzotta őket. bántóvá. A szülők nagyon sokszor akaratlanul is a saját egyéniségük kaptafájára alakítják a gyermekeiket. az együttélés során azonban gyakran előfordul. Az ember ugyanis szereti. Az elfojtó. Budapest Konfliktus a családban A jóra. Pedig pontosan a családi viszonylatokban található a legtöbb konfliktus. tárgyi érdekeink. mint nap összeütközésbe kerülnek. A bennünk működő elfojtó erők ugyanis továbbra is működnek. Az egyéniségek eltérései A házastársak esetleg azért választották egymást. akkor rengeteg konfliktus fel sem lép. hagyományok. akkor ez az összhang felbomlik. megtagadott. Ez a különbözőség egyrészt konkrét ütközésekben nyilvánul meg („hogyan csináljuk?”). Ezáltal a házastárs bizonyos tulajdonságait kontrollálni akarjuk. elfojtva a gyermek személyiségének bizonyos vonásait. Főleg az érint fájdalmasan. mint a kezdeti vonzódás. Furnham. és esetleg erősebbnek bizonyulnak. elnyomott tulajdonságainkat fedezzük fel. életstílus) Mindenki azt tartja természetesnek és jónak. ha belső összhang (kognitív egyensúly) uralkodik benne.

Ha az önközpontúság állandósul. Ilyenkor az összes családtag belső konfliktust él át. és a vele való konfliktusban nyilvánulnak meg. amely azt eredményezi. megterheltségek miatt nem tudják azt a figyelmet nyújtani egymásnak. hogy mindig tudniuk kell egymás vágyait. félreértjük vagy belemagyarázásokkal torzítjuk a másik fél metakommunikatív jelzéseit. A családi bűnbakképzés mechanizmusa is a projekcióra vezethető vissza. mint más emberi viszonylatokban. a csökönyös ragaszkodás saját elképzeléseinkhez szinte állandósított konfliktushelyzetet fog okozni. Megoldásuk úgy kezdődik. Beszűkülés önmagunkra Vannak időszakok a házaspár életében (pl. Legelkeseredettebb konfliktusaink e meg nem fogalmazott vágyaink miatt robbannak ki. fogalmazza is meg a többiek számára.Irreális elvárások Az előző két pontban felvázolt tényezők oda vezetnek. hogy a személy önmaga szembesül a saját belső világával. A családi kommunikációt megterheli az érzelmi összefonódás állapota is. Érzelmi igényeink néha még önmagunk számára is rejtettek. elfojtott negatív érzelmek rávetülnek valamelyik családtagra. krízisek. tagadott. támogató hozzáállással kezelik a problémás felet. amikor a személyes problémák. amelyeket nem ismerünk fel magunkban. serdülőkor). Ha ezt megtette. Ez irreális elvárás. Könnyebb e konfliktusok megoldása. és a belső konfliktus óhatatlanul kivetül a többiekre. Kommunikációs stílusbeli különbségek A kommunikáció többszintű természete miatt sok félreértés adódhat a családtagok között. mivel sokszor nem vesszük észre. ha az éppen meg nem terhelt családtagok segítő. és konkrét ütközésekben nyilvánul meg (ld. vagy amelyre a többieknek szükségük van. hogy alkalmazkodni tudjanak hozzá. amelyet szoktak. és a másikban látjuk meg. életközépi krízis) vagy a gyerekek életében (pl. Meg nem beszélt igények A családokban sokszor él egy tévhit: ismerik már egymást annyira. ugyanakkor elvárjuk a teljesítésüket. a kivetítés mechanizmusát fent). A szerelmes ember és a jó szülő pozitív tartalmakat vetít a szeretett személyre. amelyet a többiek nem látnak. 208 . Nagyon sok (főleg érzelmi) igényünk van. akkor állandó konfliktusforrást jelent. Mivel ezeknek az elvárásoknak nem tudnak megfelelni. Ugyanakkor arra is hajlamosak vagyunk. hogy a megtagadott negatív érzéseinket is tudattalanul rávetítsük a családtagokra. hogy szinte minden kommunikációs aktus mélyén ott van a „szeretsz-e” kérdésre adott rejtett válasz fürkészése. Belső pszichés konfliktusok kivetítése a családtagokra A családi közösség erős érzelmi kohéziója miatt a kivetítő (projekciós) mechanizmusok itt intenzívebben működnek. A szégyellt. A házastársi veszekedések jó része olyan negatív viszonyulások miatt robban ki. hogy a családtagokkal szemben szubjektív és irreális elvárásokat támasztunk.

Túlterheltség. Mintha kihúzták volna a keserű tapasztalatok „méregfogát”. Olyan feladat. Különösen a gyermekek rezonálnak a szülők hangulataira. A családi élet természetes változásai krízishelyzetet jelenthetnek. A családban a tagok észrevétlenül átveszik egymás érzelmeit. Ezek bénítanak meg vagy változtatnak mindenre elszánt harcossá még egy vélt személyes támadás esetén is. és ha sikerül is átemelni a járművet az újba – mivel az még nem vésődött mélyen a földbe –. Miért egyszerűbb sértetten hallgatásba burkolózni. aki felelős a mi boldogságunkért. legalább megszokott. hogy az ő bajuk. Szó szerint háborúvá változtathatják a legkisebb konfliktushelyzeteket is. hanem az általuk okozott sérelmek mélysége. hiszen egy új „végszóra” nem lehet a régi folytatással válaszolni. 209 . amely a fáradtság miatt erősen lecsökkenhet. Ilyenkor is megnő a konfliktusok előfordulási gyakorisága. mint ha az életünk forogna veszélyben.és kapcsolatváltoztatási kísérlet az elszántság hiánya miatt bukik meg. és elmondani. hogy a régi viselkedésrepertoár – ha nem is a legideálisabb –. fáradtság Az emberi pszichének van egy teljesítőképessége. akkor nem a konfliktusaik száma fog csökkenni. Sokszor elegendő. mint szembenézni egy konfliktussal. hogy a házastársunk nem egy mágikus szülőfigura. mint figyelmesen meghallgatni. A változtatás szerencsére magával sodorja a másikat is. A boldogtalanság vonzása A tudatos kapcsolatépítés minden család számára lehetséges. mintha egy kocsit egy mély kerékvágásból át kellene rakni egy újba. aki támogatásra és szeretetre szorul. ha az egyik fél módosít a kommunikációján. A teljes és legnehezebb elfogadáshoz hozzátartozik annak a belátása is. Olyan hatalmas erővel törhetnek elő. A konfliktusok elmérgesedésének megelőzése Ha a házastársak megismerik egymás érzelmi örökségét. a kocsi könnyen visszaugrik a régibe. Az is kísérti őket. és komolyan venni. mint egy kiegyensúlyozott közegben. hanem egy hozzánk hasonló esendő ember. Egymás legbelső indítékainak megértése az elfogadást és a megbocsátást teszi könnyebbé. Ha csak a saját életüket tennék boldogtalanná. Az ismétlődő kudarcok láttán sokan feladják. Sajnos azonban a gyermekeiknek is észrevétlenül továbbadják a boldogtalanság receptjét. Hosszú időt és elszánt munkát kíván mindenki. amelynek folytán az indulatok gyakrabban és hevesebben törnek elő. Egy feszült légkörben sokkal több tényező okoz konfliktust. A régi kerékvágás nagy erővel vezeti a kerekeket. mert újfajta alkalmazkodásmódot követelnek. Ilyenkor az önkontroll is veszít az erejéből. ha akarják. s gyakran lehetetlenné teszik a hatékony kommunikációt. ezért felelősek a lustaságukért. de főként a házaspár részéről. A legtöbb ön. A megszokottból való kilépés igényli a legnagyobb elszántságot és bátorságot. És van egy másik kérdés is. amit mondani akar? Ennek oka a tudattalanunkban raktározott nagy erejű érzelmeinkben van. indulatait. amit szeretnénk? És miért egyszerűbb a másikat sértegetni egy veszekedés során. Nagyon sok pár inkább vállal egy boldogtalan életet. mint hogy hajlandó legyen változtatni a már ismerős és bejáratott reakciókon. akkor azt mondhatnánk. sebezhetőbb. A fáradt ember érzékenyebb.

Ilyen esetekben általában csak a saját szempontunk és az önsajnáló attitűdünk megerősödése várható. 210 . a férje pedig még inkább menekül a közeléből. hogy a férfi alig vesz tudomást róla. Próbál úgy tenni. és jókedvűen közeledne a feleségéhez. hogy konfliktus van. Ezek a gondolatok nem fogalmazódnak meg benne. leroskad a fotelbe. Képzeljünk el egy házaspárt. hogy végre együtt legyenek. mert az adott pillanatban eltértek az igényeik. de nem tudja. És csak sejteni tudják. A felesége is hulla fáradt. De a hallgatástól nem múlik el a haragja. hogy nagy elkeseredés és harag tölti el. azt egy tipikus hétköznapi példán keresztül mutatjuk be. ezért változtatni sem tudnak a viselkedésükön. emellett be is csapjuk a családtagjainkat. hanem az is. Sőt még növekszik is. vagy bekapcsolja a tévét. 1. És csalódott is. szinte sérti. persze nem tud. Amikor a férje végre abbahagyja az újságolvasást. Elkerülő stratégia az ígérgetés is. mert egyedül maradva még jobban belelovallja magát a sérelmébe. A konfliktusok állandó elkerülése a családban nagyon veszélyes stratégia. mintha mi sem történt volna. A feleség ettől még dühösebb lesz. hogy miért. akkor ő sem szól a megbántottságáról. Mit fog tenni ez az asszony? Sokféle változat lehetséges. az nem viszonozta az érzelmeit. és elmerül az újságjában. vegyük sorra őket. és más rosszat sem cselekedett. A házaspár konfliktushelyzetbe került. Elhagyottnak érzi magát. és arculcsapásként éli meg a közeledésére adott elutasítást. mert akit nagyon várt. Nincs közöttük nyílt konfliktus. A passzív. Nagyon bántja.Népszerű konfliktuskezelési zsákutcák Hogy melyek azok a konfliktuskezelési módszerek. csak keserű haragot érez. alig bírta kihúzni estig a gyerekekkel és a házimunkával. Ráadásul igazságtalannak is tartja. de nem az illetékes családtaggal. végül a feszült légkörből visszamenekül az újságjához. alig várja. csak azt érzi. emiatt beszélgetni sem tudnak. Nemcsak a nyílt hallgatás tartozik a konfliktuskerülő passzív stratégiák körébe. akivel először történik meg az alábbi szituáció. vagy szeretetből nem akarja kirobbantani a nyílt összeütközést. hogy végre csend legyen körülötte. A férj úgy érzi. és alig szól a hozzá. A konfliktusról azonban most még csak a feleség tud. és megöli a szeretetet. Ezek a gondolatok nem fogalmazódnak meg benne. Most már ő is tudja. hogy a másiknak mi a baja. de nincs kiengesztelődés sem. beszélgessenek. konfliktuskerülő megoldás Ha fél a vitától. Mit tegyen? Ha ő sem szereti a nyílt összeütközést. Hazamegy a férj. és még inkább nem szól semmit. amellyel csak elodázzuk a helyzet megoldását. akkor hallgatni fog. Hiszen nem bántott senkit. Az elfojtott harag pedig – ha helyzetről helyzetre csak gyűlik – hosszú évek alatt elidegeníti őket egymástól. hogy még este is egyedül kell bajlódnia a gyerekekkel. ha az ember megbeszéli a konfliktusait. akkor az asszony – a férfi számára érthetetlenül – ingerültnek látszik. hulla fáradt. hanem külső személlyel . kerüli a tekintetét. és nagyon várja. hogy igazságtalanul büntetik valami megfoghatatlan bűn miatt. amelyek nem vezetnek eredményre.

A konfliktusok agresszív kezelése azért nem hoz eredményt. Végig kell gondolnunk néhány dolgot. A védekezés pedig falat épít közéjük. mert – ahogy fent említettük – az elfojtott igények és érzelmek hosszú távon elidegenítik egymástól a családtagokat. mert a felek védekezését váltja ki. Ha a feleség harcosabb természetű – ami a szívén. hogy a konfliktusos kapcsolatban szerzett sérülések miatt valahol másutt keresnek kielégülést. A veszekedések pedig nagyon gyakran ajtóbecsapásos megsértődésekkel végződnek. és elzárja a konfliktusmegoldáshoz szükséges kommunikáció útját. A rossz társaságba keveredés veszélye náluk a legnagyobb. És a legfontosabb: le kell mondanunk arról a vágyunkról. Az agresszív konfliktusmegoldó nem veszi figyelembe a partner érdekeit. hogy szembenézzünk velük. ráadásul időnkénti hatalmas indulatkitöréseket indukálhatnak. hanem védekezni fog a férje: az ő stratégiájától függően vagy hallgatással. általánosító megállapítások egymással kapcsolatban (mindig. ugyanakkor rengeteg sérüléssel terhelődnek a családtagok. mert a támadás hatására nem odafigyelni. A hatékony konfliktuskezelés abból indul ki. kényszerítés. Az agresszív megoldás Vegyünk egy másik problémakezelési módszert. mielőtt lépnénk. ezáltal kettőjük kapcsolatának érdekeit sem tartja szem előtt. hogy figyelembe vegyük minden érintett személy érdekeit. valamilyen hobby. Ez a hozzáállás azért veszélyes. Legtöbbször az indulatok vezetnek ehhez a módszerhez: szemrehányás. hogy győzzünk a másik felett. ami azzal jár együtt. akkor a lelkében kavargó keserű érzéseket azonnal a férje nyakába zúdítja hangos szemrehányások formájában. ahol szintén befagy a kommunikáció. az a száján –. esetleg az alkohol. egymás elemezgetése. Az agresszív módon indított kommunikációt a védekező reflex miatt nem tudjuk úgy befogadni és értelmezni. A győztes-vesztes stratégiára épített konfliktuskezelési módok ugyanis a családi kapcsolatok megromlását idézik elő. ahogyan a küldő szeretné. A szüleikkel konfliktusban lévő gyerekek számára pedig különösen megnő a kortárskapcsolatok vonzása. panaszkodás. 2. a munka. hiszen nagy szükségük van elfogadásra. tehát nem cselekedhetünk a legelső indulatunk sodrása szerint. Ezenkívül vállalnunk kell a tudatosságot. Hogyan fogjunk hozzá a konfliktusok megoldásához? A konfliktusok hatékony rendezéséhez vennünk kell a bátorságot. hogy mindkét fél nyerjen belőle. A fent említett passzív és agresszív stratégiák ebbe a csoportba sorolhatók. Ez azt jelenti. megbeszélés nélküli veszekedés. soha).Nagyon sok családban gyakorolják a konfliktuskerülés menekülő taktikáját. A célját azonban – hogy meghallgassák – nem fogja elérni. vagy egy másik kapcsolat. A passzív konfliktuskezelési stratégiát folytató személy tehát nem vállalja a saját érdekeit. A szembenézés után vállalnunk kell a helyzet megoldásának szándékát. A konfliktus tehát megoldatlan marad. és a probléma megoldatlan marad. Felnőttek esetében lehet ez a gyerekek gondozása. 211 . vagy viszonttámadással.

hogy leginkább egy erős csalódottságot élt át. hogy a párunk melyik viselkedésével van gondunk. Viszont ha ezt az időt egyedül. Heves viták közben néha nem is tudják. Legelőször is pontosan el kell mondanunk. A belső igények Ha az érzelmeinket tudatosítottuk. És el kell mondanunk azt a belső igényünket is. Az a fontos. figyelmetlen volt. De nem mindegy. azaz kérni kell. A családtagok sokszor nem kérnek egymástól. Érzelmeink megfogalmazása csak egyes szám első személyben történhet! Ha nem így tesszük. csak a támadásra és védekezésre koncentrálnak. hogy nem tett semmi olyat. A kérés Ha ezek az információk eljutottak a másikhoz. Egyrészt azért. Mert az csak a látszat. mégis védekezést vált ki a 212 . hogy mit is érzünk egy helyzetben. akkor kimondhatjuk. Tegyük fel. Ha nem bántó indulattal mondjuk ki a keserűségünket. csalódást okozott” stb. Ha túl nagy az indulat. akkor érdemes egy kis időt adnunk magunknak a lecsillapítására – például egy kis testedzéssel. hogy milyen nehéz ez a feladat. Gyakran esünk abba a hibába. A megfogalmazás Ha már közöltük. és kényszeríteni akar. hogy mit szeretnének. A kérésekkel az a baj. hogy milyen igényünk. akkor nagy eséllyel oda fog figyelni rá a másik ember. mert azt képzelik (elvárják). akkor meg kell keresnünk magunkban. akkor váddá és támadássá alakul! Fenti példánkra visszatérve a feleségnek fel kell ismernie. A családtagjaink nem gondolatolvasók. ami miatt ez az érzelem feltört belőlünk. hogy mit szeretnénk. hogy ne a sérelmünk gondolatával foglalkozzunk. akkor esetleg még erősebb negatív érzelmek kerítenek hatalmukba minket. hogy közvetlenül a másik viselkedése okozza a fájdalmunkat. a sértett gondolataink dédelgetésével töltjük.Az érzelmek Legelőször is kavargó indulataink között kell rendet tennünk. hogy melyik szituáció bánt minket. azaz tudatosítanunk kell. mert elvárta a férjétől. figyelemeltereléssel. hogy könnyen átcsúsznak követelésbe. hogy mit élünk át ezzel kapcsolatban. és nem tudják minden pillanatban. érzéketlen. hogy a saját érzelmeink megnevezése helyett a másik bűneit soroljuk fel. elvárásunk okozza őket. és emiatt érzett haragot. hogy azért csalódott. Néha csak egy hangszín árulja el. A feleségnek rá kell jönnie. Meg kell mondani nekik. Ez segíti őt abban. hogy min veszekszenek. A követelés elveszi a partner szabadságát. hogy mi mire vágyunk. hogy egy újságolvasás önmagában nem válthat ki ekkora bántást. hogy a szabadidejét vele töltse. másokkal való beszélgetéssel. hogy megértsen minket. mert akkor csak gerjesztjük magunkban az indulatot. A mosolyszünetes hallgatások esetén meg esetleg végképp nem tudja a „bűnös”. akkor megfogalmazhatjuk a kérésünket is. hogy mit vétett. hogy a másik mindig tudja. Talán mindnyájan belátjuk. A helyzet Ha ez a két dolog tisztázódott bennünk. Például: „megbántott. És a példabeli férj joggal állíthatja. hogyan. Nem is gondoljuk. akkor az érzelmeinket érdemes megosztanunk pillanatnyi „ellenfelünkkel”. hogy milyen érzések bújnak meg a haragja mögött. amivel csalódást okozhatott volna.

A hatékony kérés másik kritériuma a konkrétság. nehéz teljesíteni őket.mindkét fél igényei és szempontjai lehetőség szerint érvényesüljenek. – Codol J.: Érzelmi intelligencia. hogy elviseljük.másikban. A konfliktus megoldása A beszélgetésbe torkolló konfliktusszituációt nagy eséllyel meg lehet oldani úgy.a családtagok jobban megismerjék egymást. ahogyan szeretnénk. akkor könnyebben hallgatjuk meg a másik embert. hogy . Hewstone M. 1999.: Miért értjük félre egymást? Tinta. hogy élvezze is. Például megkérhetjük a házastársunkat. 2000. hogy a családtagok érzékeljék azt a pillanatot. legfeljebb magatartást. Erre azért van szükség. 1997. Hendrix H. Érzelmeket vagy személyiségváltozást nem várhatunk el. Budapest. Budapest. hogy jöjjön el velünk egy bálba. Harmat. és ezt valahogyan vissza is jelezzük neki. 213 . A kiengesztelődés fontossága Fontos. A házasság erőforrásai és buktatói. hogy minden család kialakítsa a kiengesztelődés valamilyen rítusát. de még így is tudatos erőfeszítésre van szükség ahhoz. amikor a konfliktus lezárul. Egy harmadik szempontot is figyelembe kell vennünk. ha van meghallgató fél. – Stephenson G. akkor vállaljuk azt is. Székely I. Budapest. Háttér. Budapest. mivel bennük nagy szorongást okoz a harmónia elvesztése. Ezzel képmutatásra nevelnénk őket. 2001. de azt nem kérhetjük. KJK–KERSZÖV. . amikor szeretnénk megkapni valamit a másik embertől. Budapest. hogy meghalljuk. Tannen D. Például a „szeretnék önmagam lenni” vagy „segíts többet” kérések homályosak. Kecskemét. . Akkor lesz eredményes a meghallgatásunk. Park Kiadó. Ha nem érzékelünk támadást. 1995. amit a másik ember mond (empátia). – Stroebe W. Budapest. M. ha a gyermek indulatai ezt még nem teszik lehetővé. Szakirodalom Campbell R. Goleman D. ráadásul még nagyobb indulatokat gerjesztenénk bennük.a felek ne sérüljenek. ha a kérésünk nem teljesül akkor és úgy. megértsük és átéljük azt. A meghallgatás A fenti pontokban foglaltak csak akkor megvalósíthatók.: Én – Te – Mi. Tudatosan jeleznünk kell számukra a feloldás pillanatát. P. Korda. A gyerekek számára különösen fontos ez. amit meg tud adni. Ha őszintén kérünk.: Szociálpszichológia. . Ugyanakkor nem szabad erőltetnünk a kiengesztelődés gesztusait akkor..ezáltal a kapcsolatok épüljenek.: Pár-bajok.: Dühöngő ifjak. Rosenberg M. 2001.: Erőszakmentes kommunikáció. ha felfogjuk a másik ember érzéseit és belső igényeit. B. Csak olyasmit kérhetünk. 2003.

bár mindenki szenved tőle. család. havonta egy kisgyermek a családon belüli erőszaknak – visszavonhatatlanul! (exit – MTV Napi Mozaik.és viselkedés jellemzőit. az „ügyességet” és az agresszivitás bizonyos mértékű és jellegű. a környezet. célokat állítva maga is agresszív. A legkegyetlenebb ellentétek akkor támadnak az emberek között. saját agresszivitásukról (azokról is. Napjainkban az erőszak általános jelenség: gyerekek. Valóságos krízishelyzetekben nem érett emberként. Nem szoktunk hozzá ahhoz. Azoknak. a ma embere sokszor gépiesen kezeli embertársait. A toleranciát összetévesztjük a gyávasággal. és megismerni az agresszió megnyilvánulásainak teljes skáláját a kreativitástól az 214 . klinikai szakpszichológus. az abuzus hatását a gyermekre. hogy a környezetéből rászakadó agresszivitás az egyénből is agresszív indulatokat vált ki. a rend. többé-kevésbé szocializált formáit Úgy tűnik. a civilizáció sok pozitívuma mellett. egyén. eszméikben érzik magukat megtámadottnak. támadást sejtünk ott is. hanem riadtan viselkedünk. formáit. ahol csak számunkra szokatlan gondolkodás tűnik föl. másik okozója az önismeret hiánya. védőnőnek. mint társadalmi elvárás. A társadalomban egyre jobban uralkodóvá váló versenyszellem is feltételezi a harcot. de a szülőknek is fontos lenne többet tudni az agresszióról. pedagógusnak. retteg a turista. az áruházak tülekedései. erőszakos játékokat űznek számítógépen. 2004. meglőve a kisebbet. akik hivatásuknál fogva gyermekekkel foglalkoznak: az egészségügyben. 'rendőrösdit' játszanak valódi légpuskával. Agresszív korban élünk. társadalom egyaránt. szabályokat. a mindennapok erőszakolnak rájuk). ha világnézetükben. Ez is oka annak. a nevelés–oktatás területén. A társadalom korlátokat. amelyeket az intézmények. felismerni a jeleit. a fegyelem. felnőttek türelmetlenek egymáshoz. tanárokat iskolákban és más intézményekben. a segítés módjait. a hétköznapok „támadásai” között a reklám. gorombaságai teszik ingerültté az embereket. Felgyorsult az idő. Az agresszivitás legfőbb forrása a félelem. A ma embere ezek között él. a gyermekbántalmazás formáit. a figyelmeztető és észrevehető jeleket. a háttér-okokat. Budapest Erőszak a családban A téma permanensen és fájdalmasan aktuális: hetente esik áldozatul egy felnőtt. a felnőtteknek az érdekérvényesítés mindennapi eszköze. hogy másképp gondolkodók között éljünk. önmagunkról alkotott képünk tökéletlensége.Vigassyné Dezsényi Klára pszichológus. Bombariadók nyugtalanítják a gyerekeket. Meg kell ismerni az elkövetők (az abuzív szülők) és a bántalmazott gyermekek személyiség. gyakori a durvaság. terroristák támadásaitól hangos a média. hogy a mindennapjainkban jelen lévő erőszak kikerülhetetlen. támadókészség. október) Fontos tehát foglalkozni a jelenséggel: definiálni az erőszakot. Egyre több a csecsemőgyilkosság és a tizenévesek által elkövetett gyilkosság is! Terjed az udvariatlanság. a közlekedés. Meg kell keresni a prevenció lehetőségeit. A régi ember türelmet tanult. Az erőszak jól ismert büntetésforma a gyermek számára. az agresszív viselkedést igazolja. mert személyes kapcsolatokban élt.

hanem a családban élő nőtagok. 15 000-re tehető. nem kaphatnak pozitív mintát a konfliktuskezelésre. A sértetté válást elősegítő oksági tényezők közül kiemelkedik a kiskorúaknál az életkor. A kiskorú. kultúránként változó. hogy a gyermekbántalmazás előfordulási gyakorisága országonként. a kiszolgáltatott függőviszony és a hanyagság. a veszélyeztetettek felismerésével. a problémák megoldására. A veszélyeztetett gyermekeket a közoktatás intézményeiben regisztrálják. ezt követi az átmeneti pénzzavar. megjelenik a családi probléma.6%. teljesítmény.” A kiskorú és a gyermekkorú sértettek száma összességében jelenleg is emelkedik. visszaélve a gyermek bizalmával. A vizsgálatban szereplő legfiatalabb gyermek 2 hónapos. az objektív okok között első helyen a rossz baráti. Az apák. Az egészségügyi szolgálat tudomására jutott esetek száma kb. az anyák aránya az elkövetők között nagyobb. akik nem élvezhetik a családi élet melegét. Így sokat segíthetnek – megalapozott ismeretek és tapasztalatok birtokában – azoknak a gyermekeknek is. amely nélkül nincs cselekedet. hogy az áldozatok és az eseményről tudó családtagok. kifejlődésük megakadályozásával. Témánk a gyermekeket érintő erőszak. alkalmatlan családi környezet jelenik meg. (. A legnagyobb arányban a 6–12 éves korosztály bántalmazását jelezték. az asszonyok és gyermekek sokasága hosszantartó lelki. nevelőapák bántalmazó magatartását is sok esetben az anyák indukálják. Sajnos. a helytelen nevelés és az iskolai konfliktusok is. Az erőszak sokrétű jelenség: nemcsak a gyermekek bántalmazását jelenti. Elkövetői a családtagok. 215 . gyermekkorú és a fiatalkorú sértettek között is a fiúk aránya nagyobb: 60% fölötti. A nemzetközi és hazai adatok tükrében megállapítható. függetlenség. az agresszió destruktív megnyilvánulásainak csökkentését is anélkül.erőszakig. És segíthetnek az abuzusok prevenciójában a problémák felismerésével. megbélyegzéstől való félelmükben – vagy félve a büntetőjogi következményektől. A bölcsődék gyermekvédelmi feladatai között is szerepel felismerésük és segítésük. követi a figyelmetlenség. vagy a tágabb környezet felnőtt és gyermek személyei. házastársak.. A gyermekelkövetők száma évenként változó. A magyar esetek előfordulási gyakoriságát nehéz adatokkal alátámasztani. a veszély jelzésével. az óvatosság hiánya. a szűkebb-tágabb környezet titokban tartja. Az adatszolgáltatást korlátozza. szégyenérzetből. (Forrás: ERÜBS = Egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika) A gyermekbántalmazásról országos méretű statisztika nem áll rendelkezésre. falvakban 1%. idős emberek bántalmazását is. Mielőtt másokat kezdenek nevelni. hogy megfosztanák magukat „a természet adta legértékesebb energiaforrásuktól”. Az 1994/95-ben a „A Gyermekbántalmazás Magyarországon” címet viselő szakmai projekt keretében végzett országos körű keresztmetszeti vizsgálat eredményei alapján az előfordulási gyakoriság becsült értéke a gyermeklakosságnál városokban 0. Az oksági tényezők közül kiemelkedik a fegyelmezetlenség.) „a látencia itt hatalmas (…). valamint a környezet közömbössége. fizikai és szexuális gyötrelemnek van kitéve. meg kell tanulniuk saját agressziójuk kezelését. a legidősebb 16 éves volt. intim szféráját. a provokáló magatartás. akiknél a családi nevelés funkciója sérült vagy nem működik..

Azóta folyamatosan nő az elítéltek száma a családon belül elkövetett erőszakos bűncselekmények miatt.). 1998. hastáji. a bántalmazás és az elhanyagolás közül. hogy bizalmi légkört és támaszt nyújtson nekik.Ez a nyilvántartás a ’90-es évek óta a veszélyeztetett gyermekek számának folyamatos emelkedését jelzi. A veszélyeztetettség: olyan magatartás. Annak a szituációnak. Étvágytalan. visszahúzódóvá lesz. Gyanús. vagy ha játékában olyan cselekedeteket ad vissza. csak magában játszik. Az első bírósági per az erőszakot elszenvedett gyermek védelmében Alabamában zajlott l874-ben.sz. A gyermekbántalmazás két formája. Bizonyos személyek láttán erős félelmek gyötörhetik. 216 . egyik erőteljes paradoxona éppen ez. hogy a bántalmazó anyák érzik magukat a gyermek vagy más személy. az elsődleges közösség sebzi meg saját gyermekeit. rajzai vörösek. érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (1997. Ma már a törvények fékezik az erőszakot. e. az utóbbi folyamatosan és tartósan meglévő mozzanata az elégtelen szülői magatartásnak. az élet azonban megőrizte gyakorlását. évi tv. akiket valamilyen makro. Az erőszakos cselekedetek közül azonban nagyon sok nem kerül bíróság elé. Veszélyeztetett az a gyermek is. beszéd. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról).és alvászavarok. holott az a rendeltetése. vagy altesti panaszok. ezért kell a gyermek kijelentéseit. Az észlelhető jelek: kék foltok és sebek (harapás nyomai) a genitáliákon. amelyben a visszaélés megtörténik. A goromba bántalmazás nyomai felismerhetők. amely a gyermek testi. nyelési. Hammurabi törvénykönyve (kb. Sok gyermek szenved el súlyos sérüléseket. számosan belehalnak a bántalmazásokba vagy azok következményeibe. Siefert a szexuális erőszak rejtett és észlelhető jeleit különbözteti meg. és olyan másodlagos szükségleteket alakít ki benne. vagy a kényszerű helyzet áldozatának. 1810. mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot. vagy feketék. Kriminálisan veszélyeztetettek azok a fiatalok. értelmi. hogy a férj és apa joga minden eszközzel fegyelmezni feleségét és gyermekeit. 12. többségüket a reménytelenség pozíciójából követik el. amikor kimondja. A gyermekeken elkövetett erőszakról szóló tanulmányok szerint az abuzusoknak csak kis százaléka gyökerezik elvakult kegyetlenségben. A rejtett jelek: a gyermek viselkedése hirtelen megváltozik. aminek szenvedő alanya lehetett. ujjszopás. Kr. a jelek megfigyelhetők a gyermeken – a nemi erőszak jelei nehezen –. ha a gyermek nem akar mosdani.vagy mikrotársadalmi körülmény a szocializációjukban megzavart és ennek következtében beilleszkedési és magatartási zavarokkal küszködnek. melleken. amelyek konfliktusszituációk forrásaivá válhatnak. amelyben a szülő a gyermek áldozatának érzi magát. A veszélyeztetettségi mutatók alapján megállapítható. Az erőszak Erőszak: a goromba és kegyetlen testi fenyítés (family violence) és a gyermekek szexuális kihasználása (child abuse) abban a helyzetben.) még engedélyezi az erőszakot a családban. akinek a környezete a fejlődését biztosító szükségleteit nem elégíti ki. szomorú. hogy Magyarországon minden negyedik 14 éven aluli gyermek – valamilyen ok folytán – veszélyeztetett (Magyar Jog. amikor a család. panaszait komolyan venni. bevizelés.

Ennek oka. A normál gyermek – egészséges. kontaktus. és/vagy a leváló serdülővel szemben megjelenő korlátozó. A szülői magatartás alakulásában fontos tényező. Megítélése nagy körültekintést igényel a gyakorlati munkában. nincs fizikai defektusa – a szülő elvárásai szerint reagál – szeretetteljes viselkedést mutat (odafordulás. – csökkent a gyermek szükségletei iránti érzékenység. adott esetben végzetesek.és idegállapota. szexuális abuzussal is.de nem mindig kapcsolódik össze bántalmazással. az öröm átélésének. a fizikai következmények súlyosabbak. de azt is. ez a korosztály élettani. (hostility = ellenségeskedés. Milyen tényezők játszanak szerepet a bántalmazás kialakulásában? – a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat felbomlása – a gyermeki dühreakciók – a felnőtt inadekvát nevelői attitűdje – a gyermekek közötti agresszió kezelhetetlensége – eredményesnek vélt büntetésmódok – a szülő személyisége. büntető magatartással. mert fennáll annak a veszélye. a csecsemő és serdülő lányok érintettsége magasabb. kínzása az általános társadalmi értékrendben a gyermekbántalmazás minősített formáját jelenti. hogy bántalmazásnak minősítsék a fizikai büntetések enyhébb formáit. A halálesetek is ezt igazolják. hogy egy csecsemő verése. A normál szülő – tudatosan várja és vállalja gyermekét – a gyermekével való kapcsolatában képes „adni” – rendelkezik megfelelő én-erővel és megbirkózási (coping) képességgel – rendelkezik kapacitással a felmerülő nehézségekkel szemben – képes elfogadni a „nem tökéletest” is – realisztikus elképzelései vannak gyermekéről. hogy esetükben a bántalmazás tünetei szembetűnőbben felismerhetők. átadásának képessége. A „gyermekabuzus” megjelöléssel gyakran összemossák a két jelenséget a gyermek sérelmére elkövetett szexuális zaklatással. aktuális hangulat. gyermekvédelmi hálózat éberségét igazolja. Bár a fizikai bántalmazások összességében a fiúknál gyakoribbak – az érzelmi bántalmazásoktól is ők szenvednek gyakrabban –. – önértékelésük alacsony. mosoly) Az abuzív szülők jellemzői: – éretlen személyiségűek. Alanyuk nagyobb számban fiú. empátiára képtelenek. 217 . – hiányzik belőlük az örömkészség. az anyák rejtett hosztilitásával. Az adoleszcens (serdülő) korban a lányok aránya növekszik meg – a sérelmükre elkövetett szexuális abuzusok növekedésével –. hogy milyen kép él az emberekben a „normál szülőről” és a „normál gyerekről”. az egészségügyi. De mi minősíthető enyhébb formának? A 3 éven aluli korcsoport hangsúlyosan reprezentált a bántalmazással kapcsolatos vizsgálatokban. – angol kifejezés) A fizikai bántalmazás a csecsemőkorúaknál a legmagasabb. fizikai sérülékenységét.

Ezek a változások az ártalom súlyosságától. szorongás feloldásának. A bántalmazó szülők gyermekkorukban maguk is áldozatai voltak a bántalmazásoknak. gyötrik. figyelmetlenebbek. – saját szocializációjukból hiányzik a konfliktuskezelés képessége. – úgy vélik. Opponálók. Minél gyakrabban és kíméletlenebbül verik. a gondolkodás is változik. „túlpörgetettek” lesznek. – uralkodni vágyók. kemények. a megalázottság és az agresszió érzését. szélsőségesen depresszívek. hogy ha érzelmileg odafordulók. A koncentráció gyengül. központi idegrendszeri elváltozásokat okoznak. Az abuzív szülő negatív énképpel rendelkezik. garázdálkodók. szidalmazzák a gyermeket. hogy újabb atrocitások követik azt. Gyakran az adott szituációnak nem megfelelő viselkedést produkálnak. labilisak. s nem mindig a bántalmazással egyidejűleg jelennek meg. „Szeretetéhesek”. A látványos fizikai károsodások egy része begyógyul. védtelen. elutasítók. azt sem. a bántalmazott gyermekek negatív affektusokat mutatnak. és sok érzelmi elutasításban volt részük. sodorható. Az abuzus hatása a gyermekre A gyermek életének bármelyik periódusában történik az első durva bántalmazás. Sok esetben csak később. a pubertásban vagy a felnőttkorban válnak nyilvánvalóvá. Érzelmileg ridegek. támogató kapcsolatokat. Kétségtelen. A lelki sebek pedig nem gyógyulnak be soha!! A pszichés sérülést az érzelmek jelzik. – a félelem. az indulat leküzdésének módjai. az adott gyermek személyiség-szerkezetétől függően eltérő mértékűek. rettegnek. coping (megküzdési) képessége alacsonyabb. Agresszív ingerekre érzékenyen reagálnak. nem tapasztalhatta meg a szeretetkapcsolat biztonságát. az érdeklődés. amelyek maradandó érzékszervi vagy értelmi fogyatékosságot.– gyakran úgy érzik. A világgal szemben kialakult ellenségességük rávetül a saját gyermekükre. ezért kritikus élethelyzetekben a feszültségeket nem tudja kezelni. késztetését. hogy a szocioökonómiai státus alacsonyabb a bántalmazó szülők esetében az iskolázottsággal együtt. infantilisek. – többségük érzelmi deprivációban (megfosztottságban) nevelkedett. annál tartósabb és visszafordíthatatlanabb a testi–lelki sérülés. A viselkedés területén a változás hiperaktivitásban. ezért meglehetősen bizonytalan. könnyen frusztrálódik. szoronganak. Egyszerre élik át a tehetetlenség és a düh. bizalmatlanok. ridegek. szomorúak vagy közönyösek. – agresszívak. büntetők. – érzelmi szinten éretlenek és frusztrációtűrésük alacsony. mégsem tekinthetők ezek a tényezők elsődlegesnek a bántalmazások létrejöttében. törvényszerű. akkor elkényeztetik a gyermeket. ismétlődésétől. halmozottságától. de nem szeretőképesek. önkontrollhiányban érzékelhető. hogyan kell ápolni az érzelmi. de vannak olyan károsodások. az észlelés. szórakozottá válnak. 218 . a büntetés a hatékony eszköze a nevelésnek. a környezetből még több agresszivitást provokálva.

elhagyta. pedagógusoknak – a durvasága. kiemelése károsan érinti a család egyben tartását is. könyörtelensége idézte elő. nevelési minták.A bántalmazó cselekmény típusa a gyermekre gyakorolt hatás mértékét nem befolyásolja. a család egészét érinti. impulzív magatartás. A gondozásbavétel megbontja a testvérkapcsolatokat. – esetenként neurotikus jellegű tünetképződések (kényszeres tünetek. a szakkönyvismeret. dolgoztatta gyermekét. szülővé válása után viselkedésében ő is bántalmazó lesz?! 219 . A nevelés jegyében. a vele való azonosulás miatt –. században vált egyértelművé. hogy nem létezett olyan társadalmi formáció vagy kultúra. Irodalmi utalások és szakirodalmi adatok alapján valószínűsíthető. éheztette. vagy a pedagógiai eszköztár hiányosságaira hivatkozva. azonosul vele. s retteg a szülő elutasításától. felnőttes („pszeudo-érett”) viselkedés. tradíciók. – belső bizonytalanság és alacsony önértékelés.). Gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás mint szociális probléma és beavatkozásra késztető jelenség csak a XX. – nyugtalan túlmozgásos. az elhagyás-fenyegetettségtől. A szakmai közvélemény is megosztott a kérdésben. bezárta. a bántalmazó idealizálása. egy részük a „házi fegyelmezési jog” gyakorlásának tartja. akik a szocializációjukért felelősek. A gyermekek testi–lelki károsodását azoknak a személyeknek – szülőknek. amit akarok”). A szülők némelyike mindig is verte. ürügyén erőszakoskodtak. a szülőkép. Traumatizálhatja az ártalom egy kevésbé súlyos formája is. Sokan gondolják ma is megengedhetőnek a gyermeknevelésben a fizikai kényszer alkalmazását szülői jogokra („enyém a gyermek. A bántalmazott gyermek személyiség. ha a bántalmazott gyermek a családi feszültségek „tünethordozója”. Az intézeti elhelyezés ezért a bántalmazott gyermeket is szankcionálja. – tanulási és szociális beilleszkedési nehézségek. bűntudatot hordoz. akiknek a gyermekek jogi és pszichológiai értelemben kiszolgáltatottak. ezért nehéz kiszámítani. az élettér. A bántalmazott gyermek szülőjével. a gyermekkor élményei. hogy milyen pszichés reakciókat produkál adott esetben a gyermek. – gyakori agresszivitás. életmód. A magyar közvélemény családi ügynek tekinti. bántalmaztak. tagadása. a fájdalmas élmények izolálása. amelyben nem szenvedtek a gyerekek a felnőttek erőszakos magatartásától.és viselkedésjellemzői – csökkent örömkészség. emlékei hatására?! Mi épült be a szülői szerepmintába? Megismétlődik-e a szülő konfliktusokkal terhelt múltja saját gyermekével való kapcsolatában? Ha megoldatlan maradt a múlt – az elfojtás. Az abuzus és annak következményei a bántalmazott gyermek testvéreit. azt csinálok vele. eladta. enuresis stb. bántalmazójával szemben ambivalens érzéseket. adott esetben. megerőszakolta. igyekszik megfelelni neki. – néha koravén. Milyen szülőnek tartja magát a bántalmazó felnőtt?! Mennyire tér el ennek megítélése az iskolázottság.

a düh és a harag kifejezésére. amit ő szenvedett. egészséghez. megalkotta a „battered child” = „vert gyermek” szindrómát. jó magaviseletét biztosító nevelési eszköz. S a gyerekverés beépült értékrendjükbe. oltalmat találjon. Azoknak a felnőtteknek. A konvenció és az 1991. halálbüntetés ellen – részt vennie saját sorsának alakításában Témánk szempontjából fontos gyermeki jogok még: a személyiség fejlesztéséhez való jog. gondoskodást. A verés a gyermek engedelmességét. szülőknek is az eszköztárában elfogadottan ott van. A verés értelmezése. a deviáns magatartás nem teszi lehetővé. ráirányítva ezzel a társadalom figyelmét a problémára. Az abuzusnak veszedelmes formája a „Folie a deux”. brutális kegyetlenséggel”. dühödt idegességgel. Miért a gyengét bántja? Mi a célja vele? Miért nem tud uralkodni magán a „bölcs” felnőtt? Erre az egyik választ Losonczi Ágnes szociológus adta meg: „őt is verték. települési típuson élők között vannak olyanok. orvosi ellátáshoz. 1962-ben Dr. melyben a megkérdezettek 70%-a elfogadta azt az állítást.A Gyermekek Jogai-t rögzítő ENSZ-konvenció (1989) leszögezi: „A gyermek nevelésének és fejlődése biztosításának felelőssége elsősorban a szülő re hárul. Ezt igazolja Tóth Olga szociológus 1999-ben megjelent „Erőszak a családban” című tanulmánya. Vizsgálatai szerint valamennyi társadalmi rétegben.tv. hogy a gyermek jogai érvényesüljenek. pszichikai. melyben a két szülő az ideális család benyomását kelti. hidegfejű kiszámítottsággal. évi LXIV. az áldozatok. a gyengédségre. aki fizikai. alapján a gyermekeknek joga van: – alapvető szükségletei kielégítésére (élethez. A gyermekbántalmazás súlyosságát azok az orvosok észlelték. A legtöbb súlyos fizikai bántalmazás-fegyelmezési helyzetekhez és módszerekhez kötődik. A fizikai büntetés szokásszerű tapasztalata a gyerekeknek. A felnőttek indulatai. helyette sok esetben csak brutalitást tapasztalhat. személyének tiszteletére. oktatáshoz. valakinek tovább kellett adnia. életkori csoportban. a bántalmazó felnőttek? Ha tudják is a felnőttek. akik a fizikailag bántalmazott gyermekeket ellátták. akiket szüleik rendszeresen vertek. a „kettős színjáték”. hogy „Egy szülőnek joga van megpofozni gyermekét. A gyermekbántalmazással foglalkozó hazai és külföldi szakanyagok tartalmilag azonos definíciót fogalmaznak meg: „Bármely gyermek. fogalma másként jelenik meg a munkás és másként a szellemi foglalkozású társadalmi rétegben. Tehát a magyar társadalomban a pofont a nevelés mindennapi eszközének tartják. verte az élet is. ha az megérdemli”. illetve nagyon megvertek. a munkások nem minősítik így. Tudták-e. a mindennapok gyakorlata mást mutat. akik maguk esetleg nem élnek vele. Ugyanaz a szülői viselkedés az értelmiségiek között a „nagyon megverte” kategóriába tartozik. hogy szeretetet. érzelmi 220 . a testi fenyítés része a gyermekkel való bánásmódnak. tudják-e ezeket a jogaikat a gyermekek. a türelmetlenség. Kempe gyermekorvos.” A konvenció célja: védelmet nyújtani a szülői túlkapások ellen. családi élethez való jog) – védelemre (…) kínzások. miközben – zárt ajtók mögött – a gyermek rendszeres és súlyos bántalmazása folyik. joga van az érzéseinek tiszteletben tartására.

A szexuális bántalmazások közé tartozik az exhibicionistákkal való találkozás. A pszichés bántalmazás hatása különböző magatartászavarokban. A child abuse = gyermekbántalmazás. vetkőzés. zsarolással bírja rá a gyermeket szexuális tevékenységben való részvételre. amikor elmulasztják a gyermeket megvédeni. negatív önértékelést alakítva ki benne. A gyermek szexuális izgatása. szitkozódással szakadatlan rettegésben tartja a gyermeket. kialakulatlan személyiségével. csavarás. ha lehetővé 221 .vagy morális bántalmazás tárgya. egészségkárosodás (érzékszervi. rúgás. mint ha maszturbálásra vagy közösülésre veszik rá (orális vagy anális közösülés) vagy kényszerítik. szeretet nélküli nevelői magatartást. elutasító. ígérgetéssel. a szexuális visszaélés: amelyben a felnőtt visszaélve a gyermek helyzetével. amelyben a felnőtt fenyegetődzéssel. A pornográfia a gyermekkel szembeni szexuális erőszak különleges esete: képek vagy videofilm segítségével felnőttek. harapás. fenyegetéssel. a családon belül előforduló inceszt (közeli rokonok nemi kapcsolata). végtagtörés. amelyben a bántalmazó az apa. megszégyenítésével. A gyermekkel szembeni erőszak elkövetése során találkozhat ezekkel az anyagokkal a gyermek.és fullasztási kísérlet. fullasztás. Ide soroljuk a hideg. a pornográfia. olyan ártalom/veszélyeztetés l. felnőttek és gyermekek. Nem minősül erőszaknak. gúnyolódásával. 2. mérgezés. durva megjegyzéseivel. vagy simogattatásra rábírása ugyanúgy szexuális visszaélésnek minősül. de súlyos felelőtlenség a szülők részéről. Ennek megítélése. hogy szexuális kielégüléshez jusson. vécézés közben azzal a céllal. vagy róla készülhet pornográf anyag. visszaélést különböztet meg a szakirodalom. saját vagy mások szexuális igényeinek kielégítése céljából. Jellege szerint cselekvő és mulasztásos bántalmazást (elhanyagolást). testi és szellemi szükségleteit biztosítani. amelynek során sérülés. vagy sértő magatartásával. lelki és szexuális bántalmazások). fojtogatás. legyen az aktív vagy passzív (elhanyagolás. bántalmazottnak tekintendő” (WHO egészség-definíciójára utalva). megalázásával a gyermek önbizalmának megrendülését okozza. szorítás. leggyakoribb megjelenési formák: ütés. nélkülözés) és ami komolyan befolyásolja egészségi állapotát. hajtépés. tapogatása. bizonyítása nehéz. illetve gyermekek közötti szexuális aktusokat jelenít meg. durva kirohanásokkal. fürdőzés. kikötés. égetés. amit a gyermek sérelmére követnek el (testi. vagy közeli férfi családtag. A gyermekbántalmazás cselekvő jellegű formája: a fizikai bántalmazás: olyan tettlegesség. az érzelmi bántalmazás: (emotional maltreatment = érzelmi kínzás) olyan pszichés bántalmazás. forrázás. a gyermekprostitúció. nemi szervének fogdosása. a gyermek személyiségének károsodásában jelentkezik. lekicsinylésével. simogatása. amelynek során egy felnőtt megfigyel egy gyermeket. a nevelőapa. központi idegrendszeri károsodás) éri a gyermeket. sebzés. Erőszakos szexuális magatartásnak minősül: a voyerizmus. az „emocionális szadizmust” = a gyermek érzelmeire ható durva cselekvéseket.

– a testi és pszichés fejlődéshez szükséges feltételek biztosításának elmulasztása. sírás – gyakori összerezzenés – kifejezéstelen tekintet – kiságyban „összekuporodás” (védekező helyzet) – ütésnyomok vagy véraláfutás a testen – égés és forrázásnyomok a testen – érintésre. gyógykezeltetés. egészségügyi megelőzés (védőoltások). folyamatos elhanyagolása. amely a gyermek súlyos elszigetelődéséhez. mert kielégítetlen a stabil érzelmi kapcsolatok iránti igénye (= affiliációs szükséglet). komoly viselkedés (túlzott rendesség. gondoskodás – a táplálás. forrázásra utaló hegek a bőrön – piszkos.teszik. – a biztonságigénye. ápolás tartós elmulasztása. – a szeretet iránti igénye. kihagyása. felvételre fájdalmasan felsír= törés. leromlott állapot – fejlődésben való visszamaradás ( testi. Ezek következményeként kielégítetlenül maradnak a gyermek: – fiziológiai szükségletei. – a gondozás. lopásra való rábírás. nem kielégítő ruházat – tetvesség – nyugtalanság. – a lelki (érzelmi. szellemi ) – kiszáradás. túl jó modor) – zárkózottság. öltöztetés. állandó nyöszörgés. – károsodik értelmi fejlődése. mozgás. – érzelmi deprivációt szenved el. illetve kényszerítés. feltűnően piszkos bőr – elhanyagolt bőrfertőzések – égésre. beesett szem. kábeltévé csatornák pornográf tartalmú adásaihoz. értelmi) szükségletek olyan mértékű figyelmen kívül hagyása. ficam Észrevehető és figyelmeztető jelek kisgyermeknél: – ellenséges magatartás – agresszivitás – korhoz nem illő. ha a szülő akadályozza az oktatásban való részvételét. vagy nem vesznek tudomást arról. elmagányosodásához vezet. negligálás figyelmeztető jelei csecsemőknél: – alultápláltság. a veszélyeztetés egyéb formái: koldulásra. száraz bőr – ápolatlan. (szomorúság) – izolációs törekvés 222 . A bántalmazás mulasztásos formái: – az alapvető életszükségletek kielégítésének tartós. A bántalmazási módok egy-egy esetben halmozottan szerepelnek! A bántalmazás. hogy gyermekük hozzáfér „18 éven felüli” filmek.

játékban való gátlásosság. engedékenység – üres. bűnözés 223 . visszafogottság – váratlan érintésre összerezzenés – túlzott alázatosság.– természetes életöröm hiánya. csavargás – gyógyszerfogyasztás – garázdaság – aszociális magatartás – antiszociális viselkedés. riadt tekintet vagy éberség – bizalmatlanság a felnőttekkel szemben – fej elrántása a simogatni akaró kéz elől – makacs ágybavizelés – késői szobatisztaság – beszédzavar A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – kisgyermekeknél: – ismeretlen okú vérzés/folyás – nemi betegség – genitális – anális viszketés – ismétlődő húgyúti infekciók – enuresis nocturna et diurna (éjszakai és nappali ágybavizelés) – alvászavar – étvágytalanság – illetlen szexuális játék – genitáliák mutogatása A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – pre-pubertásban: – visszatérő hasi fájdalom – fejfájás – alvászavar – étvágytalanság – epileptoid rosszullét /epilepsziaszerű – provokáló szexuális magatartás A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – pubertásban: – fel nem ismert terhesség – promiscuitás (nemi érintkezés gyakori partnercserével) – prostitúció – droghasználat – öngyilkossági kísérlet – hisztériás rosszullét – szabados magatartás – depresszió A gyermek szociábilitásának torzulásai is jelzésértékűek: – beilleszkedési képtelenség – szabályok be nem tartása – iskolakerülés.

hogy a gyermek milyen magyarázatot ad keletkezésükre. ha a gyermek túlságosan előzékeny. 2. a család elszigetelődése – a támogatórendszer hiánya = a családok zártak. a közvetett formákra. arceltakarás mellett fel kell figyelni arra. beszédfejlődés területén regresszió (visszaesés) tapasztalható. negligálások háttér-okai ( A NM l994-es vizsgálati anyaga és a szakirodalom alapján): 1. ismétlődő bántalmazásra utal). stressz).agresszív.a szokások kialakulása (szobatisztaság).és kábítószer-fogyasztás gyanújeleit.ha a motorikus fejlődésben retardáció. a családtagok merevek. a gondozással. s a napi kudarcok. ez a képességhiány döntővé válik krízis-helyzetekben (munkanélkülivé válás. tapasztalatlansága a gyermek ellen fordítja. ha: . a csavargást – a neurotikus tüneteket (pl. hogy kihez fordulhatnak. – a viselkedés. nem tapasztalhatta meg később sem. izoláltak. tulajdonnal szemben – a szökést. gyanújelekre ezért nagyon fontos figyelni! A „látó” szakembernek észlelnie kell: – a bántalmazásra utaló látható nyomokat a testfelszínen. családi krízisek. függetlenül attól. magatartás lényeges megváltozását (pl. – apátiát – az elementáris szorongás jeleit – az éber figyelmet – a menekülésre kész állapotot – a figyelemzavart. a teljesítményromlást /iskolában ! – az infantilis viselkedést (bohóckodást) – a fantáziavilágba menekülést – az agresszív megnyilatkozást emberrel. gyerekes.Bántalmazásra utaló szimptómák a gyermek viselkedésében: A korábban már említett fejelkapás.) A gyermekek ritkán panaszkodnak. sikertelenségeinek. dependens. A játék felfedi. (késleltetés) . mintha ő lenne az oka frusztráltságának. hogy mi történt a gyermekkel otthonában. követelődző (közepes súlyosságú. nem tanultak meg segítséget kérni. aktivitás helyett visszahúzódás). tic = arc-rángás) – leplezett vagy indirekt utalásokat az otthoni helyzetre – az alkohol. Fel kell figyelni arra is. gyermekneveléssel kapcsolatos beteljesületlen elvárások= a bántalmazó nem szerezhetett mintát a gondozás-nevelés módszereiről. babás magatartású. a nemi szervek különbözősége iránt. (Máshogy szövődik a gyermek játékába az egészséges kíváncsiság a társak WC-beli eltérő viselkedése. vagy nem tudják. nincsenek baráti. . saját ügyetlensége. támogató külső kapcsolataik. kívánságai nincsenek. a tanulási nehézségeket. ha szex tartalmú játékokat vagy orális szexet produkál társával vagy játék babával. A bántalmazások. ha gyermeküknek vagy saját maguknak szükséges lenne a 224 .

a családi krízishelyzetek megoldására képtelen családoknál a félelem. 6. fáradtság. – a szülőkkel gyenge kötődésben lévő gyermekek: a szülők börtönben vannak/voltak. – dédelgetést el nem fogadó gyermekek. szokatlan külső. 13. nem tűri a gyermek sírását = a sírás okának megkeresése és megoldása helyett veri. 8. – „rossz jelképévé” vált gyerekek: rossz házasságba. illetve alkoholfüggőség. a szülő alkoholos állapota = a gyermek gondozására. 12. vagy nem a körülményeik javítására használják. nevelésére. tűzhelyre ülteti. 4. fogyatékos gyermekkel = „az ilyen gyermek nem örömteli. amelyek krónikus 225 . vagy egyéb ok miatt nem alakulhatott ki kapcsolat. 9. motoros nyugtalanság). Elmebetegség ritkán fordul elő. külső közösség számára elfogadhatatlan fenyítési gyakorlat. a gyermek szobatisztaságának hiánya = ingerli az alkoholizáló felnőttet. mentális retardáció. a gyerekkel szembeni túlzott elvárások = ha a szülők nincsenek tisztában azzal. védelmezésére való képtelenséget eredményez (ebben a helyzetben szerepcserét is tapasztalhatunk: a biológiai. hogy mi várható el az adott életkorban. „éretlen anya”= fiatalon reá nehezedő terhek. fizikai jellegzetességénél fogva támogatásra szoruló gyermek támogatja a felnőttet!). a pszichopátiás személyiség. elromlott kapcsolatba. A gyermekbántalmazás sértettjévé válhatnak: – a retardált gyermekek. illetve a szociális háló nyújtotta segítséget nem képesek elfogadni. 3.segítség. idegesség. szociálpatológiai kutatások a bántalmazások okaként a munkanélküliség és a szegénység szerepét hangsúlyozzák. nem tud mit kezdeni a sérült. házassági problémák. fojtogatja. a családi élet intimitását zavaró gyermek = akinek kritizáló magatartása a rendezetlen párkapcsolatokban a féltékenység esélyeit szítja. 11. 5. kommunikációs hiányok = a gyermekre már nem jut idő. vagy szenvedőivé válnak fizikálisan is a vitáknak. amit még nem képes teljesíteni. büntetik azért. A szociológiai. magány. Az abuzus okai között szerepel a drog-. segítő személy hiánya miatti türelmetlensége. a védtelen gyermek felé is. csak gond van vele. házassági krízis idején születtek. a tehetetlenség érzete = agresszióba csap át. értelmi fogyatékosság. a baj hordozóinak tűnnek. veleszületett vagy szerzett fejlődési rendellenesség. 7. 10. – másságot mutató gyermekek. szégyenkezni kell miatta” (érzékszervi-. a szülők vitái.

viselkedésbeli megnyilvánulásaira. Ilyen tényezők: a családi élet diszharmóniája. házassági. Több tényező együttes jelenléte szükséges ahhoz. aki csak az egyik gyermekével bánik „gonosz mostoha”ként. A fenti okok kockázati tényezők. Az erőszak következményei: a képtelenség az együttérzésre menekülés a családi otthonból alkoholtól és a kábítószertől való függés aszociális magatartás A védőnő szerepe. Fel kell figyelnie a szocializációt veszélyeztető tényezőkre: – a rendezetlen családi életre. szakszerű felkészítés a szülői szerepre. családsegítés krízishelyzetekben. hogy nem minden gyermek válik áldozatává a deviáns személyiségű. (szociálpolitikai feladat!) egészségügyi. A bántalmazás szempontjából veszélyeztető tényezőnek minősülnek bizonyos életkorok. Alátámasztja ezt az a tapasztalat is. hogy a stresszhelyzetben lévő szülő abuzust kövessen el. a fizikai büntetés hasznosságának állítása. tájékoztatás az igénybe vehető szolgáltatásokról a tömegkommunikációs eszközökön keresztül. foglalkozási státuszú szülő magatartási. a „hibás” szülő-gyermek kapcsolat korrekciója. rossz szociális körülmények között élő szülő kegyetlenkedéseinek. a férj dominanciája a házasságban. az alacsony iskolázottsági szint. és a család izoláltsága. durvaságaira. a gyermek magatartása – nem az ő igényeik szerint alakul. A gyermekre ráhangolódni nem képes anya nem tud az autonómiára törekvés időszakában lévő gyermeknek segíteni az agressziója szabályozásában. hogy az események – pl. hogy ennek okát a felnőtt és gyermek közötti interakció kudarcában kell keresni. állapotokra. – az alacsony iskolázottságú. hogy van olyan többgyermekes szülő. – a kedvezőtlen anyagi és lakáshelyzetre. családvédelmi tanácsadás. feladatai: a prevencióban az észlelésben. alkoholizálására. problémajelzésben Az abuzusok megelőzése érdekében fontos feladatok: • • • • • • • küzdelem a fizikai büntetés hasznosságát hirdető előítéletek ellen. a csecsemőkor – az anya gondozási-nevelési „ügyetlensége” miatt –. 226 . elégséges magyarázatot nem adnak a bántalmazásokra. illetve egészséges módon megküzdjenek azzal a tapasztalattal. Ezért a gyermek nem tudja megtanulni a szociális interakciók szabályait. hogy alkalmazkodjanak a váratlan helyzetekhez.stresszként hatnak a családokra. így bántalmazásnak lehet alanya a szülők és a kortársak részéről is. a családok alapellátásának biztosítása. a 3–4 éves kor és a kamaszkor – a gyermek megnövekedett autonómiaigénye miatt. az erőszak jelenléte a család történetében. Vizsgálatok igazolják. durvaságának. csökkentve a szülők képességét arra. nevelési. Feltételezhető.

annak az igénye és képessége. A személyi tényezők a bántalmazó szülők szociábilitásának torzulásaiból adódnak (szociabilitás = szociális érzékenység. – hiányoznak számukra a mindennapi életvitelhez szükséges információk (nem jutnak hozzá. egészségesnek és sikeresnek szeretnék látni őket. diplomáciai készséget igényelnek! Súlyos bántalmazás esetén vállalnia kell a jelző szerepet. szellemi. magatartásában bekövetkező változások észlelése. Meg kell tanítani őket a veszélyhelyzetek felismerésére. az okok feltárása. Ugyanis a gyermekek számára mindenkor a szülők a legfontosabb személyek. – kapcsolatfelvétel mindazon személyekkel. címeit. ha bajba kerültek. vagy nem érdeklik őket). korukhoz mért ismeretekkel ahhoz. mert . befolyásolása. határozottságot. intézményekkel. érzelmi fejlődését veszélyeztető. az iskolákban jól hozzáférhető módon közzé kell tenni a gyermekjóléti szolgálat. szervezetekkel. terhével! Prevenciós tevékenységében segíti az Európa Tanács és a jog. – hátrányos helyzet észlelése. – életvitellel kapcsolatos tanácsadás. . – az elhanyagolás észlelése során a családlátogatások sűrítése. – gyámhatósági intézkedés kezdeményezése. akitől és ahol a család segítséget kaphat.nehezen viselik az élet gondjait.nem tudják problémáikat. hogy az egyén kapcsolatot teremtsen): – képtelenek saját sorsuk irányítására. – a gyermek gondozásával járó kötelezettségeket elmulasztják. hogy ne eshessenek áldozatul az erőszakos cselekményeknek. nevelési tanácsadó. akik néhány kivételtől eltekintve szeretik gyermekeiket. szociális és anyagi erőforrásainak növelését célozza. A segítés elsődlegesen a szülők emocionális. tárgyi feltételeket. a változások észlelése. – produkálják a brutális bánásmód gyanút keltő vagy nyilvánvaló jeleit. konfliktuskezelési módokra. hová fordulhatnak. lelkisegély telefonszámát. . hogy a gyermekek rendelkezzenek a rájuk leselkedő veszélyekről megfelelő. – a szülők viselkedésében. 227 .esetleg nem tudják kimutatni szeretetüket.Fel kell ismerni az adott család szociokulturális körülményeiben rejlő. Védőnői teendők a családlátogatás. a gondozás során: – a környezet megismerése. elhanyagolják. drogambulancia. csak: nem tudják ennek a feltételeit biztosítani. Fontos. konfliktusaikat kezelni. a gyermek testi. A fentiek a védőnőtől rendkívüli tapintatot. cselekedeteik következményeinek felmérésére. s arra is. gátló személyi tényezőket. de nem maradhat egyedül a felelősség súlyával. Ennek érdekében a gyermekrendelőkben. tehát a családi élet minőségének javítását.

a támadás. 1969. Kiépítéséhez nyújt segítséget a jog: Az 1991. szellemi rehabilitációjára vonatkozik. gyermekintézményben történő elhelyezéssel.Magyarország 1990. 1979. november 6. az elhanyagolás. a (79) 17. aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől. a (90) 2. a (85) 4. szociális és nevelési intézkedéseket kell megtenni. önbecsülését és emberi méltóságát fejlesztő körülmények között kell történnie. Az ajánlások közül a (69) 561. évi XXXI. kizsákmányolás. örökbefogadással. az erőszak csökkentésének kulturális és oktatási eszközeiről. 228 . a kiskorúak erőszaktól való védelméről. hogy „megvédje a gyermeket az erőszak. A 39. illetve felügyelete alatt áll. a kiskorúak rossz bánásmóddal szembeni védelméről. A települési önkormányzat megelőző tevékenységének ki kell terjednie a veszélyforrások és az ellátatlanság felderítésére és azok elhárítására észlelőrendszerek működtetésével. § alapján törvényhozási. vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben. Az abuzusok megelőzése és kezelése érdekében komplex támogató rendszerre van szükség. jogosult az állam különleges védelmére és segítségére = helyettesítő védelem. vagy bármely más olyan személynek. Biztosítani kell a veszélyeztetettség megszüntetését szolgáló szociális alapellátások intézményeit. a fizikai és lelki durvaság. a gyermekek elhanyagolással szembeni védelméről. amelyek a gyermekkori balesetek megelőzéséről.évi LXIV. az elhagyás. törvény a gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról (a gyermekek védelméről szóló törvény = Gyvt.” 20. kínzás vagy a bántalmazás bármely más formájának áldozatul esett gyermek testi. a jóléti jogokról. Ez megvalósítható családnál való elhelyezéssel (gondnokság). akinél elhelyezték. Az Európa Tanács ajánlásai a gyermekbántalmazás megelőzésére és kezelésére is vonatkoznak Tartalmuk alapján a prevenciót segítik azok az ajánlások. a rossz bánásmód – ideértve a nemi erőszakot is – bármilyen formájától mindaddig. óta tagja a „humán ügyekkel” foglalkozó Európa Tanácsnak. amely ajánlások megfogalmazásával segíti a tagországokat problémáik kezelésében. § az elhanyagolás. Kiskorú veszélyeztetettségének megelőzését szolgáló intézkedések és ellátások körét az 1997. § „Minden olyan gyermeknek. tv. A szülőket és a gyermekeket fel kell világosítani a gyermekek szükségleteiről. a rendelkezésre álló ellátásokról. szólnak. amíg szüleinek. durva bánásmód. a családon belüli erőszakról. az alkohol és drogfüggőség megelőzéséről szólnak. jelzésekkel. a családon belüli erőszak megfékezésére irányuló társadalmi intézkedésekről. közigazgatási.) tartalmazza. a (90) l7. 1985. 19. Ennek a rehabilitációnak és a társadalomba való beilleszkedésnek a gyermek egészségét. 1990. Meghatározza a települési önkormányzatok szerepét és lehetőségeit a prevencióban és a veszélyeztetettség megszüntetésében. 1990.

Morvay K. Németh Zs. amelyek a gyermekvédelmi rendszerhez tartoznak: „a. Családkongresszus előadásai. In: Lakner Zoltán és mts (szerk. ha a gyermek veszélyeztetettségét. Budapest. Budapest.: A védtelen gyermek.) A gyermekbántalmazás Magyarországon. Pszichológiai tanulmányok a vallásról. Piliscsaba. 2003. bántalmazását észlelik. d. A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 16. (szerk) Fejlődéslélektan olvasókönyv.) a bíróság g. In: Benkő Á. – Solymosi K. § (1) bek. Kalendart kiadó. a nevelési tanácsadó. A fenti intézmények és személyek számára a Gyvt. Losoczi Á. h. PPKE BTK.) a rendőrség. a házi gyermekorvos. A védőnőnek tehát ismernie kell a gyermekek védelmét szolgáló jogszabályokat. Tanulmánygyűjtemény. Tertia Kiadó. In: Család. (szerk.: Az agresszív gyermek. A II. Horváth Szabó K. Gyermek. Budapest. A „bántalmazott” gyermek. VJRK Tanítóképző Főiskola Esztergom. bírósági) eljárást kezdeményezni. Budapest. a családsegítő központ. (szerk. c. 1998. 2001. e.) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók.) a társadalmi szervezetek. Kossuth Kiadó. Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Nemzeti Tankönyvkiadó. Tanulmánykötet.) az ügyészség. 1998. 229 .) Reményünk a család. Budapest.: Néhány gondolat a gyermekbántalmazásról. Kerezsi K. VIII.: Családsegítő és gyengítő folyamatok a mai társadalomban. 1992. Lénárd K. b. a házi orvos. In: Kiindulópont 5.: Erőszak a családban. 1997. alapítványok” (Gyvt. jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre.A Gyvt. 1998. így különösen a családsegítő szolgálat. In: Bernáth L. Barkó É. Népjóléti Minisztérium.). így különösen a védőnői szolgálat.: Gyermek és ifjúságvédelem néhány aktuális kérdése rendőri szemszögből. – Mohay T. szervezeteket és hatóságokat is. Szakirodalom Horváth–Szabó K. 1995. Ifjúság 1999/l.: Az agresszió kezelése. Szociális és Családügyi Minisztérium.) a menekülteket befogadó állomás.: Terror a családban. 1995.) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók. a menekültek átmeneti szállása. Közgazdasági és Jogi Kiadó.. Budapest. 17.: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban.: A gyermekbántalmazás jogi vonatkozásai Magyarországon.: Szabadságunk és megkötöttségünk pszichológiai alapjai. Ranschburg J. így különösen a nevelési – oktatási intézmény. megnevezi mindazokat az intézményeket.) Az agresszió problémái korunkban. 6 (1999) Szabó L. az erkölcsről és az én-ről. In: Kappéter István (szerk. II. In: Lélekvilág. A jelzést a gyermekjóléti szolgálatnál kell megtenniük. f.) a közoktatási intézmények. Gulyásné Kovács E. – Vigassyné Dezsényi K.) Gyermekbántalmazás I. egyházak. Ranschburg J. 1997. Budapest. indokolt esetben kötelesek hatósági (gyámhatósági.

) A gyermekbántalmazás Magyarországon. 1996. IX. Budapest. 1999.: A „megvert”. – Forrai J.: Erőszak az iskolában. 1999.: Szexuális erőszak és abuzus. emberkereskedelem.Budapest. Budapest.) Az agresszió problémái korunkban.: Erőszak a családban. (szerk. In: Család. Virág G.” „megrázott” „bántalmazott” gyermek syndróma Gyermekgyógyászat 4 (1994) Vigassyné Dezsényi K.: A pszichológus töprengései a gyermekbántalmazásról. In: Kappéter István (szerk. Tanulmány. Budapest. Tanulmánykötet. Utasi J.) Prostitúció. 1995. Budapest. Népjóléti Minisztérium. Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkárság. Tárki Társadalompolitikai Tanulmányok. Gyermek. Teleki B. (szerk. Velkey L. prostitúcióra kényszerítés. In: Fehér L. A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 16. „megkínzott. Ifjúság 2000/1. 230 . Tóth O.: Gyermekeken elkövetett erőszak a családban. In: Barkó É. 1996.

szerelmeink és valószínűleg még sokan mások tartottak tükröt nekünk az életünk folyamán. hogy életünk minden területére jellemző a másik emberrel való találkozás. nem más. vagy a másik szemével néz. A hivatásunk során létrejövő emberi kapcsolatainkat befolyásolják előzetes tapasztalataink: előítéleteink. tanáraink. ezzel is jelzést adunk le. amikor figyelmünkkel az adott pillanatban történő helyzetet próbáljuk megragadni. hogy a másik személy. illetve jómagunk milyen előfeltételekkel. akarva-akaratlanul változás állhat be. serkentették a gondolat. A másik emberrel történő kapcsolatfelvétel lefolyása eltérő lehet. Szüleink. pszichológiai szükségletünk. „Minden igazi élet: találkozás” – mondja Martin Buber. Születésünktől kezdődően környezetünkkel. nyitottságot sugároz. hogy miként veszünk részt egy-egy beszélgetésben. és az önmagunkról alkotott reális képet. a másik meghallgatásának a képességét. barátaink. attól függően. magába nézve a másik szemébe néz. pillanatnyi lelkiállapottal. bezárulunk. Egy személynek nincs semmiféle belső független tere. Tapasztaltuk. A találkozás milyenségét meghatározza az a személy is. és járultak hozzá. melyben megnyílunk vagy éppen ellenkezőleg. Tapasztalhatjuk. A másik egyénnel (egy-énnel) való találkozás ugyanúgy. a jövő pedig még nem érkezett el. alakították a még képlékeny személyiségünket. A tudatos jelenlét kifejezés azt az állapotot hivatott leírni. ami az ominózus momentumban jelen van. akivé lettünk. akivel kapcsolatba kerülünk. lényeges tudatosítanunk. Budapest Tanácsadás és meghallgatás Mottó: Lenni annyit jelent. hogy azzá a személlyé váljunk. meghallgat. amelyek a segítő foglalkozásúak tevékenységének a hatékonyságát növelik? A teljesség igénye nélkül szeretném kiemelni a tudatos jelenlétet. pszichoterapeuta. a találkozást követően nem vagyunk ugyanazok. akkor mély és gyümölcsöző kapcsolat létrejöttének lehetünk a részesei. közvetítünk valamit. ha valaki lekezelően vagy elutasítóan viszonyul hozzánk. mint másért lenni és a másikon keresztül magunkért. Szilágyi Gyöngyi pszichiáter. A múltnak az emlékei maradtak.és az érzelemcsírák megszületését. ez elbátortalaníthat vagy megnyilvánulásainkban gátolhat. mit viszünk bele a tanácsadói munkánkba. ha az illető figyel ránk. A másikkal való kontaktus következtében bennünk és a (nem véletlenül tükörviszonyulatban) velünk szemben ülőben is. mint maga a jelenlét. a tanácsra vagy segítségre szoruló emberrel való találkozásra. (M. mint a kommunikáció. és nem a jövőnket tervezgetjük. akik előtte voltunk. nemcsak minket értek behatások. egészében és mindig a határvonalon áll. hanem mi is otthagytuk “ujjlenyomatunkat” mások arculatának megformálásánál. Ellenben.Dr. amikor nem a múlt eseményeit idézzük fel. Természetesen. és lényeges momentumára mutat rá: a másik személlyel. elvárásaink és félelmeink. illetve milyen arányú nyitottsággal állunk a találkozás elébe. illetve a társadalom tagjaival való kapcsolataink nagymértékben meghatározták életünket. A 231 . Melyek lehetnek azok a tényezők. még ha ki is vonjuk belőle magunkat. és ezen állításával a segítő foglalkozásúak életének egy közös. Bahtyin – Dosztojevszkij poétikájának problémái). ezek az interperszonális kapcsolatok kétirányúak. Ha egy kapcsolat során hatással vagyunk a másik félre. Mindaz.

Hasonló helyzetekben beindul egy belső „mókuskerék”. Ennek fontosságát Carl Rogers (1902–1987). nem hallgatjuk végig beszélgetőpartnerünk mondanivalóját. Itt nyergelhetünk át az emberekkel való kapcsolat harmadik tényezőjére. Lehajolt hozzá és gondoskodott róla. Így lehetőségünk nyílhat arra. A szamaritánus képes volt erre a rövid időre felülemelkedni tervein. A teljesítmény centrikusság akadálya a másik emberrel való kapcsolatunknak. Ha egy személy nincs tisztában saját képességeivel. és a másik ember segítség kérését magához engedni. Ő viszont képes volt egy pillanatra hátrább tolni. elkalandozunk saját gondolataink fonalán. Egy pap jött arra. hogy megfigyeljük. Úgy vélem. a bibliai irgalmas szamaritánus példáját idézve: „Félig agyonvert ember feküdt az út szélén. Ugyanígy cselekedett a második arra haladó is. döntünk. hogy miképp lehet a modern társadalomban másként élni. Lehet talán. érzéseivel. összeomolhat. majd elemezzük. arra vágyik. a személyközpontú pszichoterápia alapítója is hangsúlyozza: „A másokkal való 232 . lecövekelhet saját lelki folyamatainál. Ez a kulcsszó vezet át a meghallgatás témájához. hogy képesek legyünk kitérni előle. hogy egyre kevesebb időt töltünk a jelenlétben. Valószínűleg kereskedő. mint szenvedő embert nem tudta magához közel engedni. hanem „megszelídíteni”. Már nem ő van a középpontban. vagy rögtön jó tanácsokat próbálunk megfogalmazni. Mindennapi életünkre jellemző.”(1) Vagyis.realitásban élni annyit jelent. ezért feltétlenül pontosnak kellett lennie. Minden bizonnyal kényszer alatt volt. hogy előadást kellett tartania vagy temetésre igyekezett. A különbség az. mikor az olvasásban idáig jut. a teljesítményre és a megvalósításra vonatkozó elvárások pedig ez utóbbit hangsúlyosabbá tették. és végül ennek eredményeképpen cselekszünk. hogy az első kettő nem tudta kikapcsolni teljesítménykényszerét. mint személyt észlelni. szinte „átugorjuk” azt. ha valakit szenvedni látunk. érzéseink és érdekeink hálójában. hanem mi és a belső kényszerünk. amikor a teljesítményünk alapján ítélnek meg minket? A választ erre a kérdésre Jálics Ferenc jezsuita atya adja meg. Igen ám. Bár testi szemeivel látta a sebesültet. hogy meghallgassák és elfogadják. A hármójuk közti különbség tehát nem a teljesítménykényszer különbözőségében rejlik. Már késésben volt és sietnie kellett Jerikóba. E kényszer alatt nem volt képes a másikat. A mai felgyorsult élettempóban a megfigyelés és a reflektálás tartama aránytalanul lerövidült. Előfordulhat. Aki segítségért fordul hozzánk. mint itt és most élni. elhalasztani gondját. és önmagát teljesen a másiknak adni. hogy embertársunkat a tudatos jelenlétben. a szavába vágunk. a teljesítménykényszert nem megszüntetni kell. hogy annak. reflektálunk. A harmadik vándor egy szamaritánus volt. és nem várt tanácsot vagy „receptet” a problémájára. hogy tanácsot adjunk neki. amely a megoldáskeresés körül forog. gyengeségeivel és erősségeivel. aki üzleti ügyekben volt éppen úton. aki megkeresett az volt a célja. hogy valakinek a nehézségeiről beszélhessen. a másikkal való találkozásban bizonytalanná válhat. A meghallgatáshoz pedig belső nyugalomra és bátorságra van szükség. felmerül a kedves Olvasóban a kérdés. hogy a másik nehézségeit. viszont ezáltal/eközben elveszítjük a másik személlyel a figyelésből és az észlelésből fakadó kapcsolatot. Ami annyit jelent. regisztráljuk a valóságot. a figyelmünkkel megajándékozhassuk. A következő reggelen aztán visszatért kereskedői ügyeinek intézéséhez. Kevesebb figyelmet fordítunk egymásra. Általában nehezen viseljük el. amikor szükséges. és mint a homokra épített ház. éspedig az önmegismerésre és önmagunkról alkotott reális látásmódra. és egy teljesítmény centrikus (verseny orientált) kényszer vezérel minket. tanácstalanságát elviseljük.

saját tapasztalataiból építkezik. mint személyiségének valós és érvényes részét? Elfogadhatom-e őt. ha egyszer nem tudom (…) Nem használ. hogy igenis elutasító vagyok valakivel szemben. mint ami vagyok. legyen ez a valóság bármilyen. ha akar és tud mindenekelőtt önmaga lenni. már az első találkozásnál falakat emelünk a másik ember felé. A másik személy közlésének nemcsak konkrét tartalmára reagálunk. mintha tudnám a megoldást. amit én. Az elfogadásból megismerés fakad. Rogers emberképében a személy folyamatosan gazdagszik. mit fed az empátia kifejezés. viszont önmagára támaszkodik. bármennyire is nyomorult. 233 . hogy elfogadom érzéseit. ítéleteit. Most nézzük meg. hanem a személy. az a szó. hogyha el tudok fogadni egy másik embert. (…) Könnyebb elfogadni magamat. Az elfogadás a valóság tiszteletét takarja. ha magabiztosnak akarok tűnni. ahogy szeretne. Az empátiás megértésben lényeges. gondolni és hinni. ha másnak mutatkozom. hogy így gondolkozzunk: Mindenki másnak azt kell érezni. és képes vagyok önmagamat adni. Nem a másik személy magatartása. mely az önelfogadás fejlődését is jelenti. gondolkodásmódja vagy tulajdonsága áll a középpontban. hogy a másik személy. hogy ellenséges legyen velem? Elfogadhatom-e haragját. vagy meleg érzések és szeretet tölt el valaki iránt. talán pont olyan. Ez röviden így szólt: Nagyon gyümölcsöző számomra. Rájöttem. Megengedhetem-e igazán egy másik embernek. az empátia és a segítő személy hitelessége. (…) Nagyon nehezen engedjük meg gyermekeinknek vagy szüleinknek. hogy hosszú távon nem segít. mai kultúránkban egyre gyakoribb mindnyájunkban az a séma. melyhez még a „bele-fülelést” tehetnénk hozzá. egy mély meggyőződést abban. hogy kényszert érzünk megváltoztatására. Ezért úgy gondolom. és csak akkor emelhet hidakat más szigetek felé. a szó valódi értelmében. mit érzek egy adott pillanatban – képes vagyok tudatosítani. mint nyilvánvalóan tökéletlen egyént. akkor segítek neki abban. hogy hatékonyabb vagyok. hogy Rogers elméletének középpontjában a személy áll. a gyakorlati példáknak sikerült megvilágítania a jelentését. ítélkezéstől mentes hozzáállást. meggyőződését. melyet mérhetetlen sokszor próbáltak pontosan definiálni és végül a körülírásoknak. (…) Minden ember egy magában álló sziget. Az elfogadás nem jelent meggondolatlan belenyugvást. (…) Egy másik igen fontos felismeréshez tanácsadói munkám során jutottam el. amikor jó érzéssel viszonyul hozzám: csodál és rám akar hasonlítani? Azt hiszem. beleérzés. aki nem tud mindig úgy viselkedni. hogy bizonyos dolgokról. Vagyis jobban tudom. E személy tudomásul veszi a környezetében élők véleményét. mint azelőtt. ha el tudom fogadni saját magam. ami mind személyiségének valós és eleven része. aki önmagában érték. hogy személlyé váljon: s ebben óriási értéket látok.kapcsolataimban arra a következtetésre jutottam. ha úgy teszek. hogy igenis haragszom. mikor éppen bizonytalan és rémült vagyok. ahogy a másik személy érez. A görög szó jelentése együtt-érzés. Rogers szerint a hatékony segítő kapcsolatot három követelmény biztosítja: a feltétel nélküli elfogadás. értékek hordozója. A személy oly mértékben képes harmonikus embertársi kapcsolatokra. Ennek a nyitottságnak a hiányában. hogy egy másik embert és érzéseit elfogadni semmivel sem könnyebb. érzelmi viszonzástól független. Mit is jelent a másik személy feltétel nélküli elfogadása? Tiszteletet. mely a fejlődés forrásává válhat. ami azt jelenti.” (4) Láthatjuk. (…) Nem jó. mint megérteni. vagy házastársunknak. (…) úgy hiszem. ha el tudok fogadni egy másik személyt. amennyiben önmagával is harmóniában él. problémákról tőlünk eltérő állásponton legyenek. hanem a mögöttes érzelmekre és motivációkra is. viselkedéseit.

csoporthoz vagy társadalmi osztályhoz való tartozásunkat is kifejezhetik (pl.” (4) A külső dolgokból kiindulva a belső mozgatórugók felismerésén keresztül az önképpel kapcsolatos megnyilatkozásokhoz juthatunk el. ezáltal egyre mélyebbre vezetve a másik személyt az önmegismerés folyamatában. A beszéd milyensége árulkodhat az illető lelkiállapotáról. hangszíne. egyfajta áttetszőséget jelent. pocsék idő van ma. Az empátia a segítő kapcsolatban magában foglalja indirekt az észlelt tartalomnak a verbalizációját. A segítő személy megnyilvánulásaiban nincs semmi „rejtőzködés. befejezetlen mondatokat használ. A tekintetváltás. Tartozom még a hitelesség körvonalazásával. a félrenézés hozzájárulhat a dialógus folyamatának a szabályozásához. hogy nincsenek elvárásaink vele szemben. Egyszerűen megfogalmazva. önmagát adhatja. öntözi. Az előbbiekre jellemző. Figyeljük meg a másik egyén érzelmeit. őszinte és közvetlen a kommunikációjában. hogy a karok a test mellett helyezkednek el és a tenyerek lefelé mutatnak. mimikája. melyben megláthatja önmagát (visszatükrözés). Félelmei. és nyomon követhetjük a kapcsolattartás során ennek a változását. tudatosítani képes az érzelmeket. A beszéd a nem-verbális csatornák révén válik egyedivé és élővé. nem érzi szükségét annak. főképp ha elégedetlen velünk. Ezáltal válunk képessé a szituációhoz kapcsolódó érzelmek kifejezésére. ne a szavaira vagy az őt foglalkoztató témára helyezzük a hangsúlyt. gondozza. a hitelesség nem teljesül. szorongó egyén halk szavú. beszédhibákat ejthet. Az ilyen személy nyitott. Egész nap a hatása alatt vagyok. Kliens: Persze. Álljon itt egy példa a fentieket illusztrálandó. A hangsúly. hogy érzéseit elrejtse. A kertész munkájával lehetne összehasonlítani ezt a „bábáskodást”. A félénk. A nem-verbális kommunikáció alkalmazkodási funkciót is rejt magában. például a mimika segítségével. ha az egyén mást mond. mint egy jól ismert baráti társaságban. hogy érzéseit mindenképpen közölje. Az alapszituációban a kliens megérkezik a megbeszélt órára: „Kliens: Szörnyű. 234 . Az ellenállás gátjai lassan feloldódnak. Másképp kommunikálunk a felettesünkkel. A testtartással is kaphatunk háttér-információkat. melyek a növény fejlődését gátolják. közérzete nagymértékben függ az időjárástól. a fej tartása egyenes.). Mert mit tesz a kertész? Előkészíti a növény számára a talajt. Terapeuta: Úgy tűnik. mint az időjárás. kitűző. zimankós időt? Kliens: Utálom. érzi. Az előfeltételek ismeretében foglalkozzunk a tanácsadás lényeges elemeivel. a megfelelő helyen tartott szünet kiemelheti a kommunikáció lényegi elemeit. medál. szorongásai csökkennek. Amint Rogers önvallomásában láttuk. de nem teremt növényt. A nem-verbális jelek közösséghez. mint amit a gesztusai. kezd megnyílni. fellélegzik. stb. Hivatásunk során a hozzánk forduló személyről gazdag információs forrást jelent a verbális és a nem-verbális kommunikáció. labilis vagyok. de annak sem. melyeket észlel és a megfelelő időben ki is tudja fejezni azokat. vagyis a kezdeti merevebb és zártabb testtartás fokozatos nyitottá válását. Nyitott gesztusok esetén a kar mozgásai szélesek. Mintegy tükröt tart a másik elé. Terapeuta: Nem szereti az ilyen hideg.viszonyul a világhoz és önmagához. hangsúlya kifejez. a fej inkább lehajtott. A másik személy tiszteletteljes meghallgatása és mondanivalójának készséges befogadása eredményeképpen. álarc”. csak elhárítja azokat az akadályokat. a tenyerek felfelé mutatnak és nyitottak. az illető bizalmat érez.

amikor konkrét tanácsot kérnek tőlünk. végül az önmegismerésen és az önelfogadáson keresztül létünk alapjához. melynek célja a bizalom fokozása. Minden találkozás és minden élet különleges és egyedi. általa megítélt mélységben szólhat az általa fontosnak ítélt témákról. oda kell visszatalálnunk. javasolt a saját időbeosztásunkat és energiatartalékainkat figyelembe venni. biztatás. Időbeosztás: szakmától függ. tájékoztatás és tájékozódás. a viselkedésünkről. könnyen megláthatják a megoldást. Akiben nagy a segítőkészség. gondolatainkra. ahonnan jövünk. 4. és önismeretünk mélyülhet. Elővigyázatosság javasolt azon helyzetekben. értelmezés. mert létezünk. hogy közölnivalóját beoszthassa. Nem fogunk tudni valamennyi hozzánk fordulón segíteni. amikor a másik a „mindentudó” szerepébe helyez minket. hogy mennyire adunk konkrét tanácsot vagy próbáljuk az egyént indirekt módon rávezetni. felismerhetjük indítékainkat. baráti. egyszerűen azért. 6.Kíséreljük meg az élményt magunkévá tenni. érzelmi és munka kapcsolatainkról. Bár ez hízelgő szituáció ránk nézve. az érzelmektől a „bele-fülelés”. 9. és amelyekre szakmai ismereteink birtokában válaszolni tudunk. mindenkit a „helyes” útra terelni és másokat minden szenvedéstől megszabadítani. 7. testünk áruló jeleiről. A helyzettől függően nyílt kérdésfeltevés. mindig lesznek olyan szituációk. aki minket feltétel nélkül szeret és elfogad. Önvallomás: a segítő személy saját életéből hoz példát. Meghallgatás. Tanácsadás: a szakma függvénye és a szituáció dönti el. Megerősítő jelzések: csönd. a meghallgatás felé. amikor célzottan egy információra kérdezünk rá. ezért idejekorán tereljük vissza a beszélgetés fonalát. illetve a tanácsadói munka lényeges elemeiről. 8. 2. ahhoz a Másikhoz. de ne feledjük. Akik nagy tapasztalattal rendelkeznek. és rögtön tanácsokat adhatnak. reflektálás. reagálás. hanem rólunk is. hogy mennyi időt tudunk rá szánni. Visszajelzések: visszatükrözés. A kommunikációs szituáció: bemutatkozás. vagy zárt kérdés. mely kívülről halad befelé. 235 . viselkedésének a regisztrálása. amikor a másik személy szabadon. melyek befolyásolhatják a másik személlyel való munkát. A reális kép önmagunkról segíthet a csapdákat kikerülni. Minden élet egy hazavezető út. összegzés. A beszélgetés alatt a figyelmünk irányulhat részben érzéseinkre. A fenti eszmefuttatás nemcsak a hozzánk forduló személyekről szól. konfrontáció (szembesítés). a másik személy áll a középpontban. A másik személy öltözködésének. A fentebb leírtakban a kedves Olvasó egy képet kaphatott azokról a személyi tényezőkről. és élethelyzeti problémáira végleges megoldást vár tőlünk. Összefoglalva az alábbi lépéseket különböztethetjük meg: 1. Istenhez vezet. Közöljük a beszélgetés kezdetén a másik személlyel. Otthonunk csak ott lehet. verbális pozitív megerősítés. és aki mindig visszavár. a konkrét válasz helyett a legjobb lehetőség a segítségnyújtás felajánlása és a saját válaszának a „megszülésénél” való segédkezés (például „Ön mit gondol. hogyan vélekedik erről?”). könnyen eshet a gyámkodó szerepébe. 3. 5. Hivatásunkból kifolyólag. így megadva neki a lehetőséget. a tettektől az érzelmek felé. Beszél a mindennapjainkról. nem különleges képességeink vagy adottságaink miatt.

Jegyzet. Manréza–Korda Kiadó. Levelző Tagozat. 1999.: A pszichiátria tankönyve. Tringer L.Szakirodalom Jálics F. 1992. 1996 Rogers C. Tringer L.: A gyógyító beszélgetés. Budapest.: Psychothérapie et relations humaines. Ed. Semmelweis Kiadó. – Kinget G. Tarjányi B. 236 .: Evangéliummagyarázatok. Budapest. M. Louvain. PPKE HTK.: Szemlélődő lelkigyakorlat. Publications Universitaire. 1993. Budapest. 1996. SOTE.

ÚJRA ÉS ÚJRA. épp ellenkezőleg abban segítjük őket. EZ A MUNKA NAGYON NEHÉZ. A közösen átélt örömteli pillanatok számát segítjük növelni úgy. még ha elsőre nem is kap figyelmet.videotraining. Fürj utca 237 . Kamerával felvett pillanatképeinken azonban szülő és szakember számára világosan látszik. hogy a sok munka és felmerülő nehézség közepette a szülők szerető figyelme megmaradjon. Akárcsak szülei. számára ez a világ egy nagyon nehéz valósággá válik. fejlesztő programokat. illetve kísérje a baba mindennapjait. hogy energiaveszteség helyett újabb és újabb energiákat merítsenek a gyermekükkel való kapcsolatukból. Tudjuk.Vecsei Kinga szociális munkás. BÁTORÍTUNK MINDEN SZÜLŐ T. Elérhetőség Magyar Videotréning Egyesület http://www. HOGY KÉRDEZZEN. hogy mindeközben a nehézségek könnyebben kezelhetővé válnak.hu/ videotraining@freemail. hallottuk és olvastuk. hogy amikor egy KORASZÜLÖTT KISBABA világra jön. hogy így segítsük: • a szülőket e törékeny kapcsolat megerősítésében. szupervizor. több éves gyakorlati tapasztalat és a segíteni akarás képezi. Budapest Videotréning – Segítő Kamera a kórházakban Szerkesztette: Vecsei Kinga-Zséger Olívia Az előadás alapját szerteágazó szakmai tudás. jelenlétére. mert amit ösztönösen nehézségnek érez. A munkánk egyik alapvető célja az. illetve rájönniük arra. a baba mindennél jobban vágyik szülei érintésére. hogy gyermekük optimális állapotához nekik maguknak mit kell tenniük. hogy a nagy aggódás. Nem teszünk további terheket a szülőkre. Telefon/Fax: +36-1-413-64-91 Szegedi Programiroda: 6723 Szeged. ő is átél sok-sok fájdalmat. • a mindennapi gondozási teendők gyors elsajátításában. félelmet és szorongást. Jelzései azonban olyan picik. az valószínűleg valóban az is. sőt. Rottenbiller utca 26. A mi munkánk. • a baba fejlődéséhez nélkülözhetetlen fejlesztő feladatok otthoni végzésében.hu Budapesti Programiroda: 1077 Budapest. mert láttuk. hangjára. Tapasztalataink szerint ma még Magyarországon (fejlettebb országokban sem megy ez annyira gördülékenyen) a szülőknek maguktól kell gyakorta megkeresni a szükséges szakembereket. szeretet és gyógyítás közepette is alig-alig észlelhetőek.

húszas éveiben járó házaspárról lesz szó. intenzív osztály. az anya és az apa a nyugalom szigete kell legyen gyermekének. tájékoztatják a szülőket és mentik az apró babák életét. Ez a lényeg. általában egy hét telt el a felvételek között. akik hat hónapig boldogan várták ikreiket: egy kislányt és egy kisfiút. hogy hallja. mi is történik. Ez hogyan történik? Furcsán! A helyszín azonos az előbb említettel. Az orvosok is hasonló precizitással végzik munkájukat. mikor a gépeket ki lehet kapcsolni. az ő életét nem tudták megmenteni. és ez nem elhanyagolható. és figyeljék a baba minden rezdülését. és úgy gondolta. hogy nap. pelenkát cserélnek. De teheti-e? Ha igen. és a kezelőorvos kénytelen volt világra segíteni a gyerekeket. hogy senkinek se legyen útban. és később. nővérek támogatása nélkül nem is működhetne ez a program. több fertőzésen esett át. A kezelőorvos mutatta be nekem az anyukát. nézi. a születést követő gépi lélegeztetés után még egy alkalommal voltak kénytelenek gépre tenni. mire három hónapos kórházi tartózkodás után hazamehettek kislányukkal. beszél hozzá és reménykedik. dekoratív. Az anyuka nagyon kedves. mikor hova állhat.Esettanulmány Képzeljünk el egy képet: kórház. (1. infúziót cserélnek. Ő is megszenvedett az életéért. ami előrébb vitte a munkánkat. A nővérek gyorsan. sípoló és csipogó gépek mellett. precízen. tüsténkedő nővérek és orvosok közt. akik már nincsenek közvetlen életveszélyben. kiszámított mozdulatokkal dolgoznak. a kezelőorvos 238 . akik igen sok viszontagságon mentek át. Egy fiatal. hiszi. A visszajelzésekről nem minden esetben készült felvétel – technikai okok miatt. 500-800 grammos babákról van szó. ahol talán a legtöbb energiát gyűjti a későbbiekre. mondván. hogy van köztük kapcsolat! Ez a hit ad erőt és kitartást ezeknek a szülőknek ahhoz. A kisfiú 10 nappal a szülést követően meghalt. amit csak a szüleitől kaphat meg. a kislány már olyan állapotban van. A hosszas bevezető után egy család történtét szeretném bemutatni. Az apukáról ekkor még nem esett szó. de nem az a fontos. aki közben az életéért küzd. mint nap ott álljanak az inkubátor mellett. hogyan? Ott áll. érzi őt a gyermeke. amikor a kislány még nem volt egy kiló. inkubátorok sora. mikor a kicsi 5-10 percre az édesanyja karjaiban lehet. Egy hónappal a születést követően ismertem meg a családot. és a videotréning sokat segíthetne a családnak. két inkubátor között. Próbálok leírni minden lényeges momentumot. amit egy laikus észre sem vesz. már tudja. akkor szívesen részt vesz benne. csipognak. neonfény. hiszi. gépek sípolnak. Azonban a gyermek ezekben a kint töltött percekben tapasztalhatja meg azt a biztonságot és szeretetet. Hol a szülő? Ja. ott Ő az! Aggódó tekintet. saját gyermekeikért aggódó anyukák. A kislány 730 grammal született. de mindig adódhat valami gond. hisz mindenkinek tudnia kell. szeretne aktív részese lenni gyermeke napjainak. mosolygós volt. de a kislányét igen. gépeket ellenőriznek. Öt felvétel készült velük. A terhesség hatodik hónapjában azonban kisebb előzetes jelek után beindult a szülés. és közben lássa gyermekét is. kép) A kórház és az orvosok. Az első napokban még az ő teste is elgyötört. hogy kenguruzhat. ha ezzel segíthet a lányán. Már a kitartás jutalma az a pillanat is. Már minden lényeges dolgot tudott a videotréningről. fecskendőket.

megismerte a hangomat. és néha igen büszkén tekintett ki a kamerába. Az első felvétel meggyőzött arról. (11-14. rendkívül jól fogalmazta meg. (5-6. és a kislány fejét cirógatta. akivel boldog. Akkor estek át életük eddigi talán legnagyobb traumáján.” (4. hogy éli meg a velük történteket. hogy az ő szerepük mennyire volt fontos a legnehezebb időszakban. azt megtették. hogy a kislány már nyitott inkubátorban volt. és az én kérdéseimre válaszoltak. kép) A harmadik felvétel már egy másik kórházban készült. Az apuka megfogalmazta. de ő is sokat van a kislány mellett.Mosolygott rám. hanem egymással is beszélgettek. sajnos technikai okok miatt felvétel nem készült. bizonytalanok voltak és zavartak. hogy a kislánynak milyen lehet vele. hogy az anyukában a már említett hit a gyermeke iránt nagyon erős. Mindketten elmondták érzéseiket a látottakkal kapcsolatban. az anyuka kenguruzott ezen a felvételen is. mert ha megkérdőjelezik. és ez nagyon jó érzés. és nagyon szép. hogy ő ebben nem hisz. „. jó volt látni. kép) A visszajelzésen mindketten jelen voltak. kép) A visszajelzésen megerősítette a már kialakult elképzelésemet. Tudniuk 239 . ebben az időszakban nem érzékelte a jelenlétüket. amit most nekik kell pótolniuk. (7-10. szerinte hiányzik neki valami. beszélt hozzá. hogy nehogy elkapjon egy újabb fertőzést. ami mindenkinek bizodalmat adott a későbbiekre. érezte a bőröm illatát. Beszélt arról is. és nincs is hiányérzete. mert lényegesnek éreztem. és a felvétel vége felé odament a feleségéhez. követte szavakkal a gyermek mozdulatait. amikor csak tudott. amire a baba aktívan reagált. és már egyre többet van a babával. Itt már kiságyban volt. ahova azért került át a pici. hogy mit érzett a kislány abból. vitáztak.elmondása szerint nehezen dolgozta föl az elmúlt hónap eseményeit. hogy a gyermek érzékelte-e őket. szerinte nincsenek róla emlékei. A beszélgetés végére megegyeztek abban. Az első kérdést azért tartom lényegesnek. mosolygott. hogy az apuka is megerősödjön az érzelmeiben. ami nem volt zavaró. ami meghatározza a szülők hozzáállását gyermekükhöz. hisz közben nem rám figyelt. gépek nélkül. Babusgatta. Alapvető ellentét volt köztük. segített tisztába tenni a kislányt. hogy van. azzal megkérdőjelezik azt is. simogatta a hátát. és az apuka úgy véli. mit érzett és neki mekkora boldogság a gyermekével töltött idő. (2-3. ami az első hetekben történt vele. fejét. és az elveszített gyermekhez. hogy mindketten máshogy érzik. de az biztos.Biztos megismert. legalábbis én úgy éreztem.” „. Ekkor gyakran volt altatva. de véleményem szerint rendkívül hasznos beszélgetés volt. Az anyuka biztatott. hogy jól tette. hogy mit látott. és mennyire van hiányérzete. kép) A második felvétel is hasonlóan zajlott azzal a különbséggel. Az apuka is jelen volt. és akire büszke. A videotréning felvételein azonban nem akart részt venni az apuka. A másik sarkalatos kérdés az volt. és tudja azt. hogy szeretne ő is ott lenni a felvételen. Hosszan beszélgettünk erről a kérdésről. Az anyuka erről is máshogy vélekedett. hogy vajon a kislány mennyire emlékszik a testvérére. A felvételen látszott. hogy jelen volt. Ez két igen fontos kérdés volt. hogy amit ebben a helyzetben tehettek. és részt venne-e esetleg ő is a programban. megpuszilta. kép) A visszajelzés végén érdeklődtem az apukáról. hogy minden ízében a lányára figyel. hogy nemcsak velem beszéltek.

Ezek rendkívül fontos pillanatok voltak. amit ez a család önerőből tett meg. sokat segített. bizonytalanságairól. hogy ők ennyit tehettek akkor. ez a beszélgetés valamiben mindannyiunkat megerősített. Tehát nem fogalmazódik meg – hisz nem tud megfogalmazódni –. mert a család hazamehetett. Megmutathattam neki azokat a részeket. és bíznak a gyermekükben. a baba próbált arra fordulni. Talán eljuttathatom őket a megfelelő szakemberhez. Ezt a hiányt a szülői szeretettel kell pótolni. hisz nincs hozzá megfelelő tudásom. és örült a látottaknak. hisz kívülről láthatták saját formálódásukat. Vannak persze hiányosságok. ami egy újabb lépésre késztette őket. Ezt bizonyította. kép) Az utolsó két felvételről még visszajelzés nem készült. Én nem helyettesíthettem a pszichológust. mint például a gyászmunka végigkísérésére. hogy ott állnak az inkubátor mellett. de látom. hogy valami nem így volt eddig. Szerencsére a felvétel vége. 240 . mivel egy nagyon szép folyamatot láthattam. és hogy valóban segíthettem most. hogy mosolyog. de ez más szakmai segítségtől is függ. Az apuka próbált mindent jól csinálni. hiányzik neki valami. teljesen biztonságban érezte magát az új helyen. A negyedik felvételen az apuka kenguruzott. de ez érthető is. érezniük kell. Ezt a kórházi kontroll vizsgálat után fogjuk tudni elkészíteni. Ezen a visszajelzésen sokat beszéltünk az apuka érzéseiről. kép) Az ötödik felvételen közös kenguruzás volt. amin még kell változtatni. anyuka fogta a babát. Az anyuka rendkívül jól látja át a helyzetüket. nyitogatta a száját és a szemét. kicsit izgult. Hiányérzete van. (15-16. de érzi a kislány. kép) Úgy gondolom. hogy sokat kellene javítani a különböző szakterületek együttműködésén. amikor ő is jelen van. eltakarta az arcát. az apuka talán megerősítést kapott arról. Hasonlóan nyitotta a száját. Én pedig biztos lettem abban. Én azt a fejlődést tudtam pár hét alatt végigkövetni. hogy őt is megismeri a gyermeke. és talán ebben tudok nekik segíteni. hogy emlékszik-e a baba a testvérére? Véleményem szerint az anyuka jól fogalmazott.kell azt. Úgy vélem. hogy mi a helyes. hiszen ebben a formában először volt kapcsolatban lányával. hogy szükség lenne rá. Amint hozzáért. Szívem szerint így is nyugodt vagyok. ahol a baba aktívan és pozitívan reagál a közeledésére. a kislány teljesen nyugodt volt. és az apuka is végig aktív részese volt az eseményeknek. Saját maguk küzdöttek ezért egymást segítve – egy kis része a videónak is van –. és fontos neki. abban a zűrzavarban. A végén feltett egy kérdést „–Ezt otthon milyen gyakran kell csinálnunk?” (17-20. Jelen vannak! A másik fontos kérdés. miszerint emlékszik valamire. és szerencsére az apuka nyitott volt. és ezt tudniuk kell a szülőknek. Ehhez azonban egy erős szakmai támogatásra lenne szükségük úgy. hogy a következő alkalommal ő kenguruzott. belebújt apukájába és aludt. mint mikor az anyuka úgy érezte. (21-24. elfogadta.

kép 4.1. kép 3. kép 6. kép 241 . kép 2. kép 5.

7. kép 12. kép 8. kép 11. kép 9. kép 10. kép 242 .

kép 15. kép 243 .13. kép 14. kép 16. kép 18. kép 17.

kép 22. kép 20. kép 24.19. kép 244 . kép 23. kép 21.

Bevezető. Hanusz Klára gyermekorvos. Kötődéseink – gyökereink. amikor valamit fejlesztenek Nevelés – az a tény. elhárító. Ennek elemei: Az egészségvédelem – azaz. Egészség körüli fogalmak Promóció – előlépés. valamint az azt elősegítő személyi. 1. hanem testi. illetve állapotok bekövetkeztét elhárítják. Ide tartoznak a sport. előzetes Az egészségpromóció az a kifejezés. – testi. Bevezető. előléptetés Fejlesztés – az a cselekvés. a pszichológia. a környezetvédelem. feladatra. a közlekedés. az építészet. tervszerű felkészítése egy bizonyos állapotra. Kecskemét Egészséges életmód Tartalomjegyzék: 1. (WHO). Az egészségtudomány mindazon ismeretek összessége. 4. azaz növelik a képességét az egészségért tehető cselekvéseiben. A megelőzés (prevenció) olyan előzetes elhárító tevékenység. ahová el akarunk érni. a táplálkozás. a település tervezés. szociális jólét. ami az egészségi állapotban történő javítást. amikor az egészségi állapotban elért javulás mértékét akarjuk meghatározni. szellemi és erkölcsi fejlődés tudatos irányítása. A primer prevenció az egészség megőrzését szolgálja. Az egészségfejlesztés egy folyamat. 245 . amely bizonyos betegségek. amikor valakit vagy valamit nevelnek. 3. 2. fejlesztését (promotálását) szolgáló tudományok gyűjtőfogalma.Dr. amit ma az egyén tud a saját egészsége. Jellemezni akarjuk azt a folyamatot. hogy valaki megőriz valamit Prevenció – megelőzés. azaz promóciót létrehozza. fogalmak Egészség definíciója : Az egészség nem a betegség hiánya. lelki. definíciók Az egészséges élet feltételei Kiindulási alap – gyermekek életkilátásainak javítása. szerep. fogalmak. amelynek során az egyént felkészítik tervszerűen egy bizonyos állapotra. megelőző tevékenység Preventív – megelőző. a szociológia. mindazoknak az intézkedéseknek az összessége. amelyek az egészséget védik. Az egészségtudomány az egészség megtartását. tudományos és egyéni tényezőkről. valamint a politológia tudományok egészségmegőrzéssel foglalkozó részei. A perinatális életkor jelentősége. az ökológia. Az egészségnevelés olyan tevékenység. folyamat. egy tervezett cselekvés. Egészségvédelem – az emberek egészségét védő intézkedések összessége Megőrzés – az a ténykedés.

az egészség megőrzésének. majd részletesen a kiindulási alap. 2001-ben megalkotott. de ez ugyanakkor egy szóban is kifejezhető. testi és szellemi erőnk teljében minél hosszabb. az egészség megőrzése. a perinatális kor legfontosabb 246 . 2. s összefoglalja mindazon tennivalókat. Az egészséges élet feltételei Mit is nevezhetünk egészséges életnek? A testi. a betegségek megelőzése révén. akkor egy adott folyamatról szólunk. tíz évre tervezett „Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program” foglalja össze. Az egészségfejlesztés területei (EWLES és SIMNETT szerint) Az egészségvédelem első. amikor egészségfejlesztésről beszélünk. több szakirodalmi adat és tanulmány áll rendelkezésre. Ennek a programnak a bevezetőjéből idézünk. „Mindannyiunknak van egy álma: egészségesen. CSALÁDI ÉLETÜNK. hozzáférhető és a lakosság által elfogadható módszereit. Mivel a Nemzeti Népegészségügyi program részletesen tárgyalja a tennivalókat. A népegészségügyi tevékenység körében meg kell határozni az egészség tudományosan megalapozott biológiai és természeti-társadalmi környezeti feltételeit. szociális. a betegségek megelőzésének hatékony. illetve elérjük az egészség promócióját. Összetevői változatosan és több síkon megjelennek aztán. Legyünk megbecsültek.Az egészségmegőrzés – egy adott állapot megőrzéséért tehető cselekvések összessége. amely elvezet a családokat segítő és támogató feladatainkhoz. valamint az ehhez szükséges intézményrendszer sajátosságait. másod és harmadfokú prevenciós programjai Gazdasági és szabályozási tevékenység Az egészséges környezettel kapcsolatos intézkedések A megelőző jellegű egészségszolgáltatások Közösségi szintű munka Szervezeti szintű felépítések Egészséges közérdekű intézkedések A népegészségügy a társadalom egészének szervezett tevékenysége. sikeres életet éljünk le szeretteink. Ebben a fejezetben összefoglalom a fontosabb tényezőket. Az egészségfejlesztés során gyakoroljuk (promotáljuk az egészséget). részben a szó fogalmában találhatjuk meg. KAPCSOLATAINK teremjenek hasznos gyümölcsöket. A tudományosan kidolgozott módszerek államilag megfogalmazott feladatait. s azóta mint „Nemzeti Népegészségügyi Program” él. melyek az egészséges életmód kialakításához szükséges. érezzük. (WHO) Az ehhez szükséges feltételeket is ennek megfelelően kíséreltem meg összefoglalni. azaz mindaz a tevékenység összessége nem más.” A program 2003-ban átdolgozásra került. kulturális. barátaink körében. életmódbeli megnyilvánulásai. Akkor. amelynek természetesen vannak: gazdasági. hogy szükség van ránk és MUNKÁNK. amelynek célja a lakosság egészségi állapotának javítása. lelki és szociális harmóniát. mint az egészség promóciója. aminek az irányát. társadalmi.

Hiszen banálisan hangzik a tény. leginkább az első vonalban dolgoztam. területen. a tehetségesekkel és kevésbé tehetségesekkel. kellő fizikai aktivitás. a meg nem valósult álmaink realizálását és a halhatatlanságunkat akarjuk bizonyítani. várunk és hozunk a világra. hogy minél inkább egyensúlyban maradhassanak. a gyermek. Akarva. kellő pihenés – (további részletezés megbeszélés szerint) Lelki feltételek Kiegyensúlyozott élet. Kiindulás alap. Hiába romlik meg ennek a két embernek a kapcsolata. milyen okok miatt születnek a gyermekek. mely döntően meghatározza későbbi kapcsolatrendszerünket. 3. aki ebből a kapcsolatból születik. hogy végiggondolom. magánéleti. nem 247 . mint azzal. egyéb sikerek (további részletezés megbeszélés szerint) Szociális feltételek Egészséges életkörülmények. vagy talán sohasem látják egymást többet. az egészséghez való hozzáállásunkat. harmonikus személyiség. amilyen. mellyel jól vagy rosszul gazdálkodhat. Ahhoz. és azt hogyan adja majd tovább. Próbálom tehát megfogalmazni. hogy a gyermek mit kap. az alábbi feltételek szükségesek: Testi feltételek Örökletes tulajdonságok. viseli és megtestesíti ezt az egyesülést. Pályámon nagyon sok tapasztalatot szereztem. mivel a gyermekek világrajötte meghatározhatja a sorsukat. Belülről vezérelve. kellő munka. nem kezdhetem másképpen. hogy sok gyermeket kívánnak és sokat nem. Az. azzal életközösségre lépünk. amelyben saját életünk folytatását. munkakörülmények. a gyermekek életkilátásnak javítása Gyermekgyógyászati tapasztalataim Közel húsz éve foglalkozom gyerekekkel. Értékelve és végiggondolva a szakmai tapasztalataimat. ahol az emberek a mindennapi gondjaikat élik és igyekeznek azon. mi vezet a gyermekvállaláshoz. egészséges táplálkozás. akikben nincs semmi különleges. csak egyszerűen gyerekek. milyen állapotban vagyunk akkor. milyen körülmények között. A gyermek utáni vágy elsősorban egy természetes ösztön. akkor a következő előrelépést jelenti.elemeit tárgyalnám meg. ép szervek. és sohasem fog ilyen vérkötelékkel máshoz tartozni. foglalkozunk az agyonféltett és a bántalmazott gyermekkel. amikor megszeretünk valakit. Azt gondolom fontos különbségeket tenni. nem akarva valóban megpecsételődik ilyenkor egy emberpár kapcsolata. a kapcsolat beteljesülését jelképezi a gyermekvállalás. Neki kell valahogyan boldogulnia ezzel a kapott örökséggel. hogy az egészséges életmódot biztosítani tudjuk. semmi szenzáció. tapasztalataim alapján. történések és irodalmi művek sokasága emlékszik meg a gyermekek jó és szörnyűséges sorsáról. hiszen a gyermek nem lehetne másképpen olyan. valóban egy örök kapocs marad. jövedelem Egyenlő esély Az egészséges élet ezen feltételek közötti harmónia. amikor gyermeket kívánunk. a sorsunkat.

hogy amikor segítséget kívánunk nyújtani a helyes gyermekneveléshez. amivel meg kell közelítenünk a gyermeket váró szülőket. ki nagyobb súllyal. hogy megismerjék és felmérjék saját helyzetüket. ezért az évek alatt saját tapasztalatomból leszűrt tanulság az. mesterségesen. Milyen gyerekek születnek a világra ? Olyanok. alatti és utáni) kor történései meghatározóak nem csupán a születendő gyermek. a világgal és egymással. hogy ezt vállalni tudják. Hiszen lehet nagyon sok kapcsolat meddő. kevésbé ösztönszerű gondolatokkal. az együttélésükkor időt hagynék és segítséget biztosítanék először a közös élet kialakítására. Meg kell vizsgálni. a média. Egyáltalán igényli-e a támogatást vagy sem? Mi az az elsődleges feladat. Olyanok. Elsődlegesen azonban a felelős az az emberpár. akit egy emberi kapcsolatban kierőszakoltak. akik a gyermeket vállalják. Olyanok. De ez minden esetben azon alapszik. Olyanok. 248 . vagy gyermektelen. akik egy kapcsolatban véletlenül megfogannak és ezzel elfogadottá lesznek. egészséges. a szakképzés és mindenki. Ki kell mondani azt a tényt is. vagy megküzdhessenek azokkal a problémákkal. hogy nyitottan. melyet mi is örököltünk vagy szereztünk talán. hogy mindannyian küzdünk valamilyen problémával. amely az értelmes és tartalmas emberi élethez kell. Nem is lehet egyenlő módon és egyforma eszközökkel támogatni őket. hanem mindannyiunké. ami akár példaképként vagy segítségként szolgálhat egy új generáció felnövekedéséhez. Ezt én talán lehetőségnek nevezném. Felelős maga a társadalom. Tudományosan igazolt tény. Meg kell őket tanítani tehát arra.csupán a gyermeket nemző k és vállalók felelőssége. az édesanyát és az édesapát. aki tanácsot ad és befolyásol. Ezek a gyermekek nem egyenlő eséllyel születnek a világra. akik lettek véletlenül és megszületnek tehetetlenségből. akik egy emberi kapcsolatban nem kívántak. akiket támogatni akarunk. akik ebben a folyamatban részt veszünk. akkor minden emberpárt felkészítenék egy kiegyensúlyozott emberi kapcsolatra. hogy a terhesség és a perinatális (szülés előtti. felelős a tudomány. csoportosítani kell tehát azokat. amely a teljes ember kialakulását veszélyeztetheti. akkor meg kell vizsgálni. ki kevesebb. de én nem ennek hívnám. Ha tehetném. akiket szerető szülők kölcsönös megegyezéssel kívánnak családjuk kiteljesítése végett a világra hozni. A helyesen támogatott és jól vezetetett perinatális kor biztonságot adó családi kötődést alakít ki a szülők és a gyermek között. ki milyen támogatásra szorul és miért. emberi módon jó kötődéssel és jó kapcsolatban élhessünk magunkkal. Kézenfekvő tehát. Olyanok. ami folytonos és igen erős támogató erő a kiegyensúlyozott fejlődéshez. Ez a szakasz nevezhető gyermekvállalásra való felkészítésnek is. A jól működő család pedig biztosítéka egy kiegyensúlyozottabb társadalom kialakulásának. hogy a gyermekvállalásra fel kell készülni. a gazdasági helyzet. hanem a szülőpár életében is . hogy felkészülhessenek a vállalt feladatra.

A másokhoz való kapcsolat első természetes megnyilvánulása az anya-csecsemő kapcsolat. mivel a gyermek fejlődésének a biológiai fejlődése meghatározott. Kötődéseink – gyökereink. az utcai egymáshoz csapódásuk. A kötődések és kapcsolatok fejlődése az anya-csecsemő interakcióban indul. hogy nagy százalékban éretten és egészségesen születnek. és ez az igény lehetőséget ad a helyes beavatkozásra. melyek az egészséggel. a fejlett népegészségügyi szempontok alapján. A magam részéről minden olyan segítő tevékenységet. a folyamatot gyermekvállalásnak nevezzük.A születendő gyermekek támogatása egyenlő a szülők támogatásával. amelybe bekapcsolódik az apa. saját állapotának értékelése és komfort érzése határozza meg a társadalomban. a családok széthullása. amely pszicho-bio-szociálisan pozitívan beavatkozik a gyermekvállalás folyamatába. 4. A fenti jelenségek. a szülők segítése. vagy bizonyos helyzetekben elpusztul. akkor az örömszerzések alternatív útjai 249 . követelően hívja fel a figyelmet arra. a szülők. hogy az ember nem individuális lény. Bármilyen okból születik is meg egy gyermek. A kifejlett vagy kevésbé kifejlett magzat megszületik. hogy az ember lelki állapota meghatározó egészségi állapotában. Az ebben való megfelelése. a felkészítés szerepükre. deviáns magatartásformák kialakulása. reménytelen gyermekek számának növekedése. Tudományos kutatások. a gyermek életkilátásainak javítását szolgáló tevékenységnek nevezem. de a statisztikákat ismerve. mi szakemberek azokat a módokat. Kimutatott tény. Amennyiben ezekben a kötődésekben elegendő érzelmi támogatás és öröm található. A perinatális életkor jelentősége A sokasodó. a jellemzőit. Mindezért különös jelentősége van annak. Ezeknek a kapcsolatoknak a minősége határozza meg egy társadalom minőségét is. drogfogyasztása. amelyekkel helyesen tudunk segíteni. szomorú. a csecsemőhalandóság számadatait tanulmányozva mondhatjuk. minden cselekedete valamilyen szinten egy interperszonális kapcsolatban nyilvánul meg. tekintettel ezen életszakasz speciális voltára. sem zárják ki azt a tényt. s a magányos. a társadalomba való illeszkedésével és az ott szerepet vállaló tevékenységével. amelyeknek megoldását és megelőzését akarjuk elérni. a gyermekeink alkohol-. legtöbbször az édesanya kéri és igényli. hogy megtanuljuk. dohányzásuk. nem képzelhető el egészséges emberek megfelelő egymáshoz kötődése nélkül. majd a közvetlen környezet. tanítása a rájuk váró feladatokra. Mely később bővül és a kortárs kapcsolatokban növekszik. a népesség egészségének megőrzésével és annak fejlesztésével foglalkoznak. A család is csak így lehet egészséges. E tevékenységek jelentősége igen nagy. akkor sokat tehetünk a prevenció területén. Az életkilátásaik különbözőek. Ilyen tevékenység minden családsegítő tevékenység. gyermekük neveléséhez szükséges tudnivalók elsajátítására. A segítséget ugyanis. Amennyiben ezek a kötődések nem megfelelően alakulnak. gyermekkorban is egyre gyakrabban megjelenő pszichoszomatikus megbetegedések. szűkebb értelemben a családban betöltött szerepét. hogy a megelőzés területén munkánk hatékonyságát növelni kell.

A csecsemő ezen képességeit veleszületett szocialitásnak nevezzük. 250 . akkor ezeknek a kötődéseknek már csak a korrekciójáról vagy jó esetben fejlesztéséről lehet szó a későbbiekben. egy élet fejlődésének az alapjait rakjuk le. Hiánya vagy rosszul működése esetén azonban deformitásokat eredményez. ha ez az időszak nem működik jól. A perinatális kor tudományos kutatása olyan elemekre derített fényt. a történelemben is. A prevenció kapcsán ezért kiemelten fontos ennek az életszakasznak a megfelelő ismerete és helyes támogatása. szorosabban véve az első hat hét. hogy nem csupán a leendő szülők (különös tekintettel az anya) rendelkeznek egy speciális pszichológiai állapottal – melyet felkészítéssel segíthetünk. hogy kötődései jól alakuljanak. optimális esetben az anya és apa és az újszülött közötti kapcsolat. közreműködni. vagy egyáltalán nem befolyásolhatók és legtöbbször életutak megtöréséhez. A perinatális életkor pszichofiziológiai ismeretei. az interakció létrejöttének megfelelő segítése olyan kötődések kialakulásához vezet. Mert egy jól induló. A segítők helyes viselkedése. amely szinte életreszóló védelmet biztosít a gyermek számára. Befogadókká válnak. hogy az említett bajok megfelelő kezelésében és megelőzésében hatékonyabban tudjunk. családok szétbomlásához vezetnek. amikor valaminek.indulhatnak meg. egy ősbizalom vagy bizalmatlanság egy életre meghatározza az egyén helyét és viszonyulását a világban. amelyek későbbiekben csak pszichoterápiával. És miért éppen ezt a korszakot tekintjük elsődlegesnek. Ennek az interakciónak a kezdete a terhesség. Jó esetben a konfliktusok feloldhatóvá válnak. a megfelelő ismeretek közvetítése. szociokulturális adaptációja közelebb visz az említett betegségek. melyek szélsőségekhez vezetnek. a kritikus első találkozási pontja a születés és az azt követő napok. És mindenképpen segítségre szorulnak. Ha ez a képesség találkozik az anya pszichés felkészültségével és interakcióba lép. az ősidőktől a napjainkig – az életadás egy különleges helyzetbe hozza az életadókat. Az ekkor elszenvedett károsodások a melegágyai azoknak az érzelmi zavaroknak. bajok jobb megértéséhez és a megelőzés lehetőségeihez is. hanem a megszületendő gyermeknek is adottak bizonyos képességei ebben az igen fogékony időszakban arra. Ebben a korai életszakaszban ugyanis az egymás érzéseit és szükségleteit figyelembe vevő szülői magatartás a kórosnak induló tünetképződést megelőzheti. A perinatális életkor legújabb kutatásai rámutatnak arra is. amelyek ismeretében át kell értékelni ezt a korszakot. A kötődésrő l éppen ezért kell időben beszélni. Az élet további alakulásában. Ennek a korszaknak az ismerete. mint az ebben segítők. amelyek felelősek a bevezetőben említett megbetegedéseknek. akkor beszélünk kötődésről. amikor annyi kritikus szakasza van életünknek? Az élet során. a csecsemő és a vele kapcsolatba lépő „jelentős” személy. hetek. pozitív életút. akkor. az önfejlődést biztosító helyzetek létrehozása ebben az életszakaszban hatványozottan épül be az egyén fejlődésébe és a primer prevenció egyik leghatékonyabb területe. Társas lényüket bővítve büszkék és boldogok lesznek leginkább.

mert jelen van. technicizálódott. egy élet története. Módot ad továbbá arra is. mivel ez a primer prevenció. hogy ne csupán az elsődleges megelőzés hatékony területe legyen. 251 . de lehetőséget adjon az érzelmi életet háttérbe helyező. egészségügyi ellátás pozitív befolyásolására és teret nyisson egy interdiszciplináris együttműködésre. merevvé vált orvosi. mely szintén a kötődés és együttműködés egy speciális formája. az elsődleges megelőzés egyik leghatékonyabb területe. egészét és így családunk és magunk egészségi állapotát. életünk alakulását. A kötődés tehát egy történet. mert meghatározza a napjainkat.Ezen értelmezéssel különös jelentőségű a terhes nők és a szülőpárok egészséges állapotukban való támogatása.

Az iskolás gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezők A népegészségügyi helyzet újragondolása. a főbb betegségeket kiemelve és áttekintve. az őt érő hatások. a fiatalok elmagányosodása is szembetűnő. az egészségesebb és a hosszabb életre való törekvés. Összefoglaló az iskola-egészségügyi ellátásról. 6. lehetőségeit. szakmailag megalapozottan. (Lásd mellékelt ábra) A mai kor népegészségügyi problémái közé tartozik a szenvedélybetegségek elterjedése. gyermekeink csupán 84%-a mondható egészségesnek. hogy ezt a kérdést nem elég ötletszerűen kezelni. az ehhez szükséges ismeretek elsajátítása. A 2002-es évi adatok szerint. melyet részletesen a KSH évkönyveiben megtalálhatunk. hogy az egészség fejlesztésében újra és újra kimondva a legnagyobb szerepe a szemléletváltásnak van. Az ifjúság nevelése. 5. Ennek a programnak egyik kiemelt területe az „Ifjúsági alprogram”. hogy megvalósíthassuk az ifjúsági egészségnevelést. Az iskolai egészségfejlesztési terv. összefoglalóan elmondhatjuk. hogy aggasztó gyermekeink egészségi állapotának és állóképességének helyzete. Kecskemét Az iskolai egészségfejlesztés Tartalomjegyzék: 1. 7. Több vizsgálat készült a dohányzásról. mint az iskolai egészségnevelés kerete. 1. folyamata. valamint a gyermekeink lelki állapotának megítéléséről. 2. melyek arra hívják fel a figyelmet. Még riasztóbb az az adat. a várható élettartam és a halálozási adatok alapján csaknem az utolsó helyen áll. rendszere. Hanusz Klára gyermekorvos. A gyermekek egészségi állapotának jellemzői. Életmódunk változtatása. 5 éves korban végzett orvosi vizsgálatok alapján. 2. 3. mely sokban segít ahhoz. Az iskolás gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezők. Az iskolai egészségnevelési tevékenységet szabályozó jogszabályok. A családi életre nevelés kapcsolata és helye az iskolai egészségfejlesztésben. a gyermekek és az ifjúság rossz egészségi mutatói felhívták a figyelmet arra is. A gyermekek egészségi állapotának jellemzői Többéves iskolaorvosi adatszolgáltatásból összesített KSH adat alapján. hogy szakmai hozzáértést. 4. tervszerűen és kiszámíthatóan. abból ugyanis az derül ki. életkörülményei. már a születésétől fogva meghatározzák ennek a módját. A Nemzeti Népegészségügyi Program ezt a célt tűzte ki. megfelelő segítséggel megvalósítani. alakulása. hogy közel 10%-ban romlott hat év alatt állapotuk. segítséget és sokszor törvényi beavatkozást is igényel. Az iskolai egészségnevelési program. a feltételek megteremtése a jövő feladata. amelyet a 11 éves korban elvégzett vizsgálatok mutatnak. A magyar lakosság egészségi állapotának helyzete az európai országokban. Az iskolában eltöltött idő a gyermekek egészségének és sorsának 252 . Ezt csak az új generáció képes.Dr. A probléma ma már akkora. drogfogyasztásról.

253 . hatások felett. hogy a szülő a gyermekét azért adja az iskolába – a kötelező jellegétől eltekintve –. ennek megfelelő módon meg kell jelenítenie ezt az együttműködést. Az egészség képviseletére. Az egészségfejlesztés tekintetében így egyértelműen a nevelést. hogy a gyermek egészsége szilárd és stabil legyen. a betegségek megelőzésére az egészségügy szereplői vállalkoztak. az egészségéhez és az egész egészségügyi szolgálathoz. hogy csak egymás munkáját kiegészítve tudnak eredményt elérni. míg a nevelés. Természetes alapkövetelménye ennek az. Az egészséget befolyásoló tényezők közül jelentős szerepe van még az iskolai higiénés környezetnek. Hiszen az iskolában már önálló emberként. kellő fejlődése és az egészséget befolyásoló körülmények. nem szülei kezét fogva – csak segítségét remélve – áll a gyermek az őt ellátó egészségügyi személyzet előtt. hogy minderre – törvényi szabályozással – kiépült szakszolgálat figyel. melynek összetett helyzete és szerepe hivatott őrködni a gyermek egészségi állapota. amelyben érvényesülhetnek az egészségfejlesztés eszközei. Nem kevésbé lehetőség is így. Az iskolai színtérnek. mely egymás nélkül a fentieknek megfelelően csak összességében képes megvalósítani céljainkat. Így eredményt csak akkor lehet elérni. a környezeti hatások és körülmények javítása egyértelmű cél. hogy ennek figyelmet ne szentelnénk. mert képezni. s szinte magától értetődő. előrehaladását és helyzetét nagyban befolyásolja egészségi állapota. az iskola-egészségügy. felkészíteni az életre.alakulása szempontjából döntő. a tanítást végző személyek és az általuk választott módszerek (példamutatás vagy módszertanok alkalmazása). melyet közelebbről vizsgálva számtalan tényező befolyásol. Itt egyidejűleg megtalálható az egészségügyi és oktatásügyi munka. Ez olyannyira tény. tárgyi feltételek. tanítani szeretné. ami azonban nem várható el anélkül. Nem elhanyagolható tényező a gyermek közvetett és közvetlen környezete sem. Ezek a következők: Személyi. tanítás felelőssége a pedagógusok vállát terheli. ha ennek a két szektornak az összefogásával végezzük szemléletformáló munkánkat a jövő generáció egészségesebb életéért. Legegyszerűbb talán úgy kezdeni. s nem kevésbé fontos az iskolát körülvevő feltételrendszer is. hogy segítsük viszonyulni saját magához. Az egészséges környezet olyan népegészségügyi feltételek kialakulását segíti elő. A gyermekek egészségét befolyásoló tényezőket eszerint három nagy csoportra osztottuk. A pedagógusok is ennek az elvárásnak a mentén szeretnék végezni a munkájukat. valamint egészségfejlesztési tevékenységek. Jó és sikeres felnőtté szeretné tenni. A gyermek iskolában betöltött helyét.

Dolgozók orvosi irányítása vizsgálatainak ellenőrzése A testnevelési tanóra keretében és tanórán kívüli objektív feltételek ellenőrzése Egészségügyi Egészséges felvilágosító és életmódra nevelés nevelő munka koordinálása 26/1997. NM rendelet 7/1991. Logopédus.) 1991. rendelet 59/1997. (IX. Körzeti védőnő Önkormányzatok.3. NM rendelet Iskola – egészségügyi ellátás Az ellátásban együttműködők Szakemberek Iskolafenntartók Pedagógusok. 03. Összefoglaló az iskola-egészségügyi ellátásról Az ellátásban résztvevő egészségügyi szakemberek: Feladatok: Iskolaorvos. (IX. Alapítványok. Gyermek és fogászati asszisztens Ifjúságegészségügyi felügyelők Fogászati gondozás: prevenció és kezelés Az óvodák. Szakorvosok. Pszichológus. magánszemélyek Az ellátásban érintettek Gyermekek Szülő k (család) 254 . NM. végzése Vonatkozó rendeletek: 26/1997. Egyházak. Házi gyermekorvos.03. követése Alkalmassági vizsgálatok Közegészségügyijárványügyi tevékenység Az egészségnevelési tevékenység irányítása. körülményeinek. Gyógytestnevelő. iskolák és környezetük közegészségügyi ellenőrzése A szomatomentális egészségi állapot szűrése. együttműködés étlap összeállításának Fogászati prevenciós ellenőrzése program szervezése.) NM rendeket Intézményvezető kkel Iskolai étkeztetés kommunikáció. évi XI. védő nő Iskola fogorvos. Tv.

amelynek csak az összhangja képes biztosítani gyermekeink harmonikus fejlődését. Az iskolai 255 . Természetesen szerepük egyre jelentősebb. tanácsadók és csak ritkán megvalósítók az iskolában az egészségfejlesztés területén. s ennek megfelelően Ő a legalkalmasabb személy. A gyakorlat azt mutatja. törvényi szabályozás alapján az egészségfejlesztésben. Az iskola-egészségügyi ellátásban fő és mellékállású iskolaorvosok és védőnők vannak. Ennek a komplex rendszerét kíséreltem meg összefoglalni a fenti táblázatban. A gyermek és ifjúság-higiénés felügyelő az ÁNTSZ dolgozója. közoktatási törvény 48. Környezetvédelmi törvény 26/1997 (IX. 4. Munkájuk szakmai színvonalát az ÁNTSZ– ben dolgozó iskola-egészségügyi szakfelügyelő főorvos ellenőrzi. hogy összefüggésében tekintsük át a résztvevőket és az együttműködőket. így a legközvetlenebb szakmai kapcsolatot jelentik a módszertani intézetekkel. hogy a higiénés törvényi szabályokat betartassa az iskolával. törvényi szabályozás alapján. Munkájukat. beleértve a mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló programot is.16) OGY határozata „Egészség évtizede nemzeti népegészségügyi programjáról” A fentiekből kiemelt legfontosabb részek: 2003. a gyermekeket és családjaikat is. közoktatási törvény 1995 évi LIII. Az iskolai programnak tartalmaznia kell az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatokat. hogy az iskolák nem kellően tájékozottak abban. Itt szeretném megjegyezni. szintén nevesített feladatokat kapott. Ezért fontosnak tartom. (IV. évi LXXIX. hogy összefoglalásra szorul az iskolaegészségügyi munkát végző emberek hovatartozása. hiszen a Nemzeti Népegészségügyi Program gyakorlati megvalósításában elsődleges szerepet kaptak. mivel elsősorban szakmai közreműködők. § (3) „Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját. Sajnálattal kell megjegyeznünk. a fenntartókkal és ellenőrizze is azokat. törvény által módosított 1993. évi LXXIX. törvény által módosított 1993. hogy ki és milyen tevékenységet végez.3. Az ÁNTSZ egészségfejlesztési osztályai.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról Az Országgyűlés 46/2003. s neki a feladata. külön finanszírozással végzik. ha aktívan bevonjuk a folyamatba az érintetteket. hogy mindez csak akkor hatékony. dolgozói nem szerepelnek külön feltüntetve a táblázatban.A fenti ábrán szemléltetem mindazon emberek tevékenységét. évi LXI. évi LXI. illetve köteles végezni a törvényi szabályozások alapján. Ide tartoznak még az iskolaorvosi tevékenységet végző fogorvosok és asszisztenseik. valamint szeretném pontosítani az egészségügyi feladatokat végzők tevékenységeit és hovatartozását. Az Iskola és a Fenntartója. amely ma még legtöbbször az Önkormányzat. Az iskolai egészségnevelési tevékenységet szabályozó jogszabályok Összefoglalva: • • • • 2003.

közegészségügyi és járványügyi biztonság. Egyrészt nevesítve lett a törvényen belül az egészségi és környezeti nevelési program. Ez a helyzet zavart keltett az iskolákban. § (1)–(2) A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. szervezéséhez. hogy az együttműködések szabályozására. a Nemzeti Alaptanterv végrehajtásában b. mint kötelezően véleményező szakszolgálat. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti 26/1997 (IX.egészségnevelési program elkészítéséhez be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét. számú melléklet 5. hogy a gyermekeinket hozzá tudjuk segíteni egy jobb egészséghez és jobb jövőhöz. akik a gyermekek jobb létéért tevőlegesen tenni akarnak. Az iskolai egészségfejlesztési terv.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról 2. a témakörben megjelenő szakmailag megalapozott módszerek fejlődésével (amelynek egyik fő területe a családi életre nevelés). védőnők között. Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben. Óriási szakmai kihívás volt azonban az egészségügyi szereplőknek. másrészt megjelent az iskola-egészségügyi ellátás. a feladatok pontosítására lehetőséget kaptunk mindannyian. A munkaközösség szakmai. 256 . hogy több tételében is átdolgozásra. az emberi egészség kockázati tényezőinek csökkentése fejezet: Dohányzás visszaszorítása.és drogmegelőzés. pontja Részvétel a nevelési-oktatási Intézmény egészségnevelő tevékenységében a. Először történt meg.) A közoktatási törvény múlt évi módosítása azonban jelentősen megváltoztatta a helyzetet. mint az iskolai egészségnevelés kerete. alkohol. aktív testmozgás elterjesztése. élelmiszerbiztonság. hogy esélyt kaptunk arra. 5. egészséges táplálkozás. ellenőrzéséhez. (IV.16) OGY határozata „Egészséges Nemzetért Nemzeti Népegészségügyi programjáról Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása fejezet egészséges ifjúság alprogram egészségfejlesztés a mindennapi élet színterein Egészséges életmód programjai. Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal Az Országgyűlés 46/2003. (lásd előző fejezet). Nemzeti Környezetvédelmi akcióprogram. akkor láthatjuk. újításra szorul. rendszere. Ha mindezt összekapcsoljuk a Nemzeti Népegészségügyi Program vonatkozó fejezetével. önkormányzati törvény nem változott. de nem kevés zavart is jelentett a gyakorlatban az iskolát ellátó orvosok. 58. jelenleg is aktuális.3. (Más kérdés. folyamata A fenti törvényi összefoglalás közül az egészségügyi. módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez. mint kötelező elem. akik hosszú évek óta keresik a kapcsolattartás lehető legjobb módját az iskolával a gyermekek egészségének javítása érdekében.

Ennek a programnak be kell illeszkednie az iskola nevelési programjába. jól ismerje ezt a folyamatot. tanórán belüli és tanórán kívüli foglalkozásokkal. Ez ad csak lehetőséget az iskolai egészségnevelés hatékony megvalósítására. forrásokat –. A szakmai alkalmasságát biztosítja az iskola-egészségügyi szolgálat véleménye. Az iskolai egészségfejlesztési Terv elkészítéséhez. (A stratégiai terv elkészítéséhez az OM segédanyaga használható. az iskolai egészségügyi ellátásban szereplők együttes munkájával lehet eredményessé tenni. hogy ebben benne foglaltassék az iskola – helyi igényeit és lehetőségeit ismerve – küldetéstudatának a megfogalmazása.hu/). http://www. helyi ismeretekre. közép és rövid távú tervekre bontva kell ezt kidolgozni. melynek megvalósítási programja. Az iskolai egészségnevelési program. épülő. mely tartalmaz módszert.Ehhez azonban elengedhetetlen. Nem véletlen. hogy ezt a programot a fenntartó felé kell terjeszteni elfogadásra. A megvalósítást csak összefogással. programokkal. Ennek a küldetéstudatnak megfelelő. 6. A megvalósítás iskolák helyi döntése alapján történhet. egymást kiegészítő módszerekből és programokból kell állnia. amit egy jó egészségnevelési programnak tartalmaznia kell. stratégiai tervezési tudás szükséges. hosszú. s az iskolákhoz eljutott állami támogatással. a források szerint. aminek fontos része a finanszírozás. feladatokra való ontása az éves egészségnevelési és környezetnevelési program. 2004 első negyedévében. megjelent az OM gondozásában.om. hogy jól ismerjük lehetőségeinket. hogy az. egy nagy átfogó Iskolai Egészségfejlesztési Terv része. Feltétlenül fontos. a törvényi szabályozást – ami elengedhetetlen a megvalósításban – valamint ismerje az ehhez szükséges igénybe vehető szakanyagot és segítségeket. aki ennek a feladatnak az irányító szerepét felvállalja. Fontos. helyzetre. Maga a megvalósítás. Iskolai egészségnevelési program Ebben a leírásban csupán vázlatosan foglalnám össze azokat a fő fejezeti formákat. 257 . s egymásra épülő. szakmailag felkészüljünk feladatainkra és áttekintsük a tennivalóinkat. Megtalálható még az OM honlapján is.

Iskolai étkeztetés II. hetek. nevelésük 258 .2. Személyiség fejlődése II.1. ennek szempontjainak a megfogalmazása A megvalósítás módja. I. kiből áll és hogy működik) A team munkában résztvevők felsorolása.2. formai javaslatok: I. gyengeségek.7.3. Egészségnevelési és környezeti nevelési feladatok II.2.2. Egészségnapok. A tanórai tevékenységek (szaktárgyak. értékelés (erősségek. a résztvevők feladatainak pontosítása Költségvetés II.3.Szakmai javaslat az iskolák egészségnevelési programjának tervezéséhez Tartalmi elemek.1. A team feladatainak pontosítása Az éves program kidolgozása A program ellenőrizhetősége. Az egészségfejlesztési stratégia rövid ismertetése Általános helyzetleírás.6. erőforrások) A tantestület által elfogadott alapelvek. célok megfogalmazása. Mindennapos testmozgás II.5.1. Egészségnevelési program tervezőinek feladatai (részletezés az alábbi szempontok szerint) A program felelőse és a végrehajtás módja (pl.2. Általános rész I.2.2. Parlagfű mentesítési program II. elkötelezettségét.2.2. modulok) II. van-e egészségfejlesztési koordinátor. munkacsoport.1. melyek tükrözik az iskola hitvallását. A tanórán kívüli tevékenységek (ami kiegészíti a tantervi feladatokat) II.1. II. alkalmazása II.2. sportprogramok II.2. Balesetvédelmi rendszabályok megismerése. Szakmai program II.1.1. Célzott akkreditált programok alkalmazása Drogprevenció Dohányzás Táplálkozási programok Stb. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok II. fejlesztésre váró feladatok.4. Szülők és a család bevonása a programokba.

több éves tapasztalatom alapján mondhatom. hogy nekik fel kell vállalniuk azt a plusz feladatot.) kísérelte meg összegyűjteni. mellyel ehhez a munkához segítséget adhatok. aki a családi életre nevelés oktatására vállalkozik. hogy ma olyan történelmi pillanatot élünk. Biztos. akik vállalkoznak ennek a tantárgynak az oktatására. 7. törődést biztosítani a gyermekeknek. az adott vonatkozó kerettantervi rendeletnek. stb. arra mutat rá. hol illeszkednek a gondolatok? • Az iskolai egészségfejlesztési programban. és a gyermek teljességében történő megérintését tűzte ki célul. nehéz dolgot vállalnak magukra.egészségfejlesztési koordinátor szükségessége . ami jelentős beavatkozásra ad lehetőséget mindazon szakembereknek.„egészségtan tanár” alkalmazása . hogy melyek lehetnek ezek az utak. hogy mindezen történések. valamint a felhasználható információs forrásokat (szakmai irodalom. segítség. Mégis hiszem. amelyet megkíséreltem összefoglalni. amivel megkeresik az utat az általuk képviseltek beépítésére az iskolai egészségnevelési programba. s ezt felhasználva a jó kapcsolatok kialakításához segít hozzá. képviseletére és megvalósítására. hogy a kiegyensúlyozott személyiségfejlődéshez. megközelíthető pontok (kapuk az iskolai színtérbe lépéshez): • Iskolai lehetőségek: .Megjegyzés: A fenti fejezetek alapján a részletes kidolgozás az iskola feladata.stratégiai tervkészítéshez segítségnyújtás • Iskola-egészségügyi szolgálat • ÁNTSZ egészségfejlesztési osztálya • Szülők • Önkormányzatok 259 . A fenti programokhoz jelen ajánlás a főbb egészségügyi szempontokat foglalja össze. Befejezésül azt kíséreltem meg összefoglalni. Hol lehet helye a családi életre nevelésnek. lehetőségek. Mivel feladatvállalásuk szinte küldetés. a helyi személyi és tárgyi feltételeknek megfelelően. felhasználható programok. a küldetéstudat megfogalmazásánál • Az iskolai egészségnevelési programban • Tanórán belüli foglalkozásokon • Tanórán kívüli foglalkozásokon • Személyiségfejlesztés Kapcsolatépítés lehetőségei. Ezen alapra építve igyekszik ismereteket és speciális tudást. Internet címek. A családi életre nevelés kapcsolata és helye az iskolai egészségfejlesztésben Az.

ISM. föllángol egy szenvedély.): Drogcsapda Paginárium. Budapest. alkohol és kábítószerfogyasztás a kiskunhalasi 10–18 évesek körében. Szilágyi T.: Egészségmegőrzés gyakorlati alapok. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. – Kapitány G. 1991. Budapest. Pápai Páriz Egyesület. 2002. Budapest. Szorobán Kiadó. Medicina Kiadó. akik iskolaorvosi tevékenységet végeznek bármilyen szakágban. 1982.: Egészségnevelés. Medicina Kiadó. Lőrinczi J.: Testnevelési játékok gyűjteménye. Medicina Kiadó. Budapest.: Rejtjelek. Rácz J. Gliedné Farkas K. Gondolat Kiadó. 2001. Jelentés a magyarországi droghelyzetről. GYISM. 260 . Magyar Közlöny 2003/38. BONTAKOZÓ EMBEREK Mi van a kezünkben? A FEJLŐDÉS A szellem földrengéssel fejlődik: belerobban egy eszme. 1999. 2001.: A mozgásszervek védelme gyermekkorban. Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár. Táplálkozástan és tápanyagösszetétel. 2001. – Lindner K.: Ifjúság és egészségkárosító szokások. „Utak a mához”. Budapest. Jávor É.: Eljátszott bizalom. Budapest. Glaxo és Zsiráf Kft. 2000. 2001. Medinfo. Budapest. Budapest. Budapest. White Golden Book Kft.: Prevenciós programok értékelése. 1993. 1994.: A kábítószer. Egészségünkért a XXI. A népegészségügy kialakítása az új Európában. Tankönyvkiadó. 1989.: Szenvedélybetegségek. Bizonyítékok az Egészségfejlesztés hatékonyságára. Bágyoni A. Bayer I.: Tápanyagtáblázat. 1994. Dohányzás. Kecskemét. Budapest. ANIMULA Kiadó. s amikorra a földrengésnek vége: az egész táj jellege megváltozik. (szerk. I–II. Budapest.: Gyermekvédelem az iskolában.: Mentálhigiéne. században Alapítvány. Tóth J. Gati F. 2001. Idézet Németh László iskolaorvosi feljegyzéseiből Akikért teszünk: GYEREKEK. Szakirodalom Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja. Kapitány Á. Veszprém. Bíró Gy.: Szenvedélyek rabságában.Összefoglalómban Németh Lászlót idézném. Droginfó pedagógusoknak. 1997. 1999. Budapest. rész. Budapest. Patai K. Székely L. Naidao J. – Nyilas L. aki példaképül szolgálhat mindazoknak. Budapest. 1999. Budapest. GYISM. Budapest. Buda B. –Wills J. 1982. A belső dohányipari dokumentumok tanulságai. Sziget Droginformációs Alapítvány.

1991. a segítő szakmák és a klinikai pszichológia viszonyának kérdésében. Kulcsár Zs. 1998.: Se többet.és ifjúsághigiéné. Fehérné Mérey I. Anonymus Kiadó.: Egészségfejlesztés. Eötvös Kiadó. 1999. se kevesebbet. Budapest. Somhegyi A. Humanbiol Kiadó Budapest. Budapest.Barabás A. Bagdy E. Semmelweis Egyetem. Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft. 1993. – Simnett I. Debrecen. Magyar Testnevelési Egyetem. Seregélyi J.: Egészségvédelem az oktatásban. – Pantó E.: Iskolaegészségügy. Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft.: A klinikai pszichológiai szakmai kollégium állásfoglalása a mentálhigiéne. 2000. 1996. Anonymus Kiadó. Budapest.: Mozgás és egészség. Budapest. 1996.: A fizikai fittség mérésének európai tesztje. Budapest. 2000. Hungarofit: Mérd magad. Kossuth Lajos Tudományegyetem. 1990.. 1998. Budapest. Fehérné Mérey I. 261 .: Egészségpszichológia. – Gardi Zs. – Várkonyi Á. Barabás A..: Gyermek. Ewles L. Magyar Gerincgyógyászati Társaság. Budapest. 1990. Aszmann A.: Tartáskorrekció. Medicina Kiadó Budapest. Budapest. Aszmann A.: The Hungarian National Growth Study.

hogy meggyógyuljon. Sokféle szolgáltatás közül választhatnak a gondozottak szükségletük. hogy a gondozott személy. hogy sikerül-e a védőnőnek őszinte. Ebben a folyamatban egyre inkább fokozott hangsúllyal jelenik meg. igényük kielégítésére. Naisbett 1982-ben írta le a társadalmi fejlődés főbb trendjeit. hogy kerüljön. Mindenkinek és minden szakterületnek a feladata. Ezek a védőnői szerepben. például az alábbiakat: – a rövid távú célok helyett a hosszú távú célok kerülnek előtérbe. a választási lehetőségek előnybe részesítése kell. A szükségleten alapuló védőnői gondozás jelentősége Ma már számos lehetőség adódik az ismeretek megszerzéséhez. A társadalmi fejlődés trendjei Az eredményes megelőző ellátás biztosításához szükséges figyelembe venni a társadalomban végbemenő változásokat. – az alá-fölérendeltség helyett. illetve a védőnői ellátásban is változásokat. illetve. mely magában foglalja az egészségügyi ellátásban is szükségszerűen bekövetkező változásokat is. hogy egészséges maradjon. bizalomra épülő kapcsolatot kialakítania gondozott személlyel és családdal. Adaptálódni kell a társadalmi fejlődés trendjeinek megfelelően. változtatásokat igényelnek és idéznek elő. – a centralizáció helyébe fokozatosan a decentralizáció lép. partneri kapcsolat) kialakítása szükséges. A színvonalasabb védőnői ellátáshoz és a gondozott személy (család) elégedettségéhez szükséges holisztikus megközelítéssel kell megvalósítani a szükséglet szerinti ellátást és gondozást. – a kész megoldások ajánlása helyett. A védőnői ellátás igénybevételét a jövőben jelentős mértékben befolyásolja. Budapest Védőnői és orvosi alapfeladatok megosztása a megelő ző ellátásban Az egészséges embernek legalább annyi törődésre van szüksége. változásra és 262 . – az intézményes segítés helyett az ön-gondoskodás ösztönzése. támogatása kerül előtérbe. illetve állapota javuljon. hanem a gondozott személlyel és családjával egyaránt. hogy milyen mértékben elégedett a gondozott személy a védőnővel.Odor Andrea országos vezető védőnő. A megelőzés multidiszciplináris és multiszektoriális együttműködést igényel. a család a szükségleteinek (igényeinek) megfelelő ellátást kap-e. A védőnői. hogy a védőnő milyen módon végzi a gondozást. az orvosi és más szakemberek tevékenysége egymást kiegészíti. a kapcsolatrendszerek (team. mert ez készteti az embereket cselekvésre. mint a betegnek. nemcsak a gondozásban közreműködő szakemberekkel és civil szervezetekkel.

Feladatmegosztás a megelőző ellátásban A magyar lakosság egészségi állapotának. illetve van-e lehetőség más módon a célt elérni. a családon belüli erőszak. támogatás formáit. kompetencia. A feladatmegosztás alapelvei • a prevenciót végző személy törekedjen az esélyegyenlőségen. amikor verbálisan vagy non-verbálisan már kifejezésre kerül a szükséglet. • az alapellátás funkciózavarai (szerep. az ifjúság egészségmagatartásának kedvezőtlen tendenciája. Fontos értékelni. felelősség). aki tőle eltérő módon részesült ellátásban. szerepének. mit nem és miért. élethelyzet. 263 . A szakember.) alapuló. meghatározása. mely kiterjed a gondozott személy egészségi állapotát meghatározó testi. szekunder. • a Népegészségügyi Programban való eredményesebb védőnői közreműködés. hogy mit sikerült megvalósítani. tercier) végzéséhez. prevenció hiányosságai különösen a primer és a tercier. egészségi állapot. Az összehasonlításon alapuló szükséglet során a gondozott személy önmaga ellátását hasonlítja olyan személyhez. • a védőnői ellátás szakfelügyelete szempontjai kidolgozásának szükségessége. a szükségleten (kor. • a védőnői ellátás minőségbiztosítása kidolgozásának szükségessége. • a védőnői ellátás helyének. A szubjektív szükséglet a gondozott személy hiányérzete. a gondozott személlyel együtt határozzuk meg a célokat. míg a kinyilvánított szükségletről akkor beszélünk. a családra. Ehhez azonban fontos ismerni és felismerni a különböző típusú szükségleteket. tényezőkre. • „A nő. lelki. 0–18-éves gyermek – egészségügyi ellátásban a prevenció egységes elveinek. anya. A feladatmegosztást sürgető tényezők • a magyar lakosság egészségi állapotának helyzete. de ide tartoznak a védőnői ellátás során megvalósítandó feladatok és kötelezettségek is. • az alapfeladat és felelősség egyértelműen kerüljön meghatározásra. a gyermekbántalmazás növekvő eseteinek „napvilágra” kerülése különösen szükségessé tette a megelőző ellátás (prevenció) átgondolását és fejlesztését. így például a védőnő által meghatározott szükségleteket normatív szükségletnek nevezzük. a segítés. kulturális háttér. jövőképének meghatározása.az önmagukért való aktív közreműködésre a gondozási folyamatban. A szükségleten alapuló ellátás feltétele. preventív ellátás megvalósítására. az egészségtudatos magatartás hiánya. készítsük el a gondozási tervet és annak megvalósításához szükséges feladatokat. A magasabb színvonalú prevenció (primer. A szükségletek meghatározása egy szisztematikus információgyűjtő folyamat. a szekunder és a tercier – az ellátásban és az egészségnevelő tevékenységben egyaránt megfelelő hangsúlyt kapjon. érzelmi. stb. hogy a különböző szükségletek összehangolásával. • a prevenció minden szintje – a primer. a helyi közösségre. az ellátás hiányosságainak csökkentéséhez feladatmegosztásra van szükség. spirituális. bevezetése” (Népegészségügyi Program: Egészséget támogató társadalmi környezet – egészséges ifjúság). szociális. amely megfogalmazásra még nem került.

szemléletet és módszereket. cselekvően hat és a helyi közösség. az egyén megküzdő képességeinek fejlesztése (stressz-. betegségek korai felismerésében. a mindennapos testmozgás. érdemi partneri együttműködés. az egészséges és biztonságos környezet kialakítása. megvalósuljon a prevenció minden szintjén a szakemberek közötti kölcsönös kommunikáció. szükség esetén újra alakításában.) meggyő zésében a gyógykezelés. stb. segítse a gondozott személy és család együttműködésének megnyerését az egészségesebb életvezetésben. illetve a társadalmi integrációban. Ide tartozó területek többek között az egészséges táplálkozás. az elváltozások. Az ellátást végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti. ösztönözze a védőnői ellátás igénybevételét. a járványügyi és élelmiszerbiztonság megvalósítása. illetve hozzá irányítja a gondozott személyt (szülőt). Közreműködik az egyén (család. fenntartása. a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása. az egyének hatékony aktivizálására törekszik. Támogatást nyújt a családi élet egyensúlyának megtartásában. hogy az orvos támogassa. amely módot ad az embereknek egészségük fokozott kézbentartására és tökéletesítésére. a lelki egyensúly megteremtése. Az egyre inkább teret hódító ún. nyomon követéssel. egészségfejlesztés (health promotion). észleléssel. Szükséges. probléma. Az egészségfejlesztés az a folyamat. A tercier prevenció során a védőnő a tartós megbetegedésben szenvedők életminőségének javítása. Az eredményességéhez elengedhetetlen. az együttműködésben való aktív 264 . a családtervezési módszerek alkalmazása. A primer prevenció a védőn ő önállóan végzendő alapfeladata A primer prevenció a védőnő önállóan végzendő alapfeladata és felelőssége. a személyi higiéne. a tercier prevenció a tartós betegségben szenvedők életminősége romlásának csökkentésére. A szekunder és tercier prevencióban a védőnő részben lát el önállóan feladatokat A szekunder prevenció során a védőnő az anamnézis megismerésével. javítására irányul. Feladatmegosztás alapja – a primer. idő előtti halálozás megelőzése érdekében segíti a kialakult állapot és helyzet szükségszerű elfogadását. új fogalmakat. a hagyományostól eltérő magatartást igényel. szűrővizsgálatok végzésével közreműködik a rizikótényezők. maximálisan kihasználva a képzettségben rejlő lehetőségeket. A primer prevención belül a „primer egészségnevelés” is a védőnő önállóan végzendő alapfeladata. az egészséget támogató rendszerek fejlesztésére irányul. a szekunder prevenció a betegségek korai felismerésére. hogy a védőnő és az orvos a preventív ellátást azonos szakmai elvek alapján és gyakorlat szerint végezze. a szekunder és a tercier prevenció A prevenciónak számos megközelítése létezik.• • minden szakember a tudomány állásának. az illetékes szakember útmutatásainak betartatása. képzettségének és gyakorlatának megfelelően működjön közre a megelőzésben. támogatja a gyógykezelés eredményességét.és konfliktuskezelés). Az egészségfejlesztés az egészséghez kötődik. megfigyeléssel. fejlesztésére. A primer prevenció az egészség megőrzésére. vizsgálatok. Jelző rendszerként működve a megfelelő szakembernek jelez.

Megegyezés.és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium. . mely 2004-ben közel 6000 példányban jelent meg. Ehhez szükséges. személyesek. 265 .a Magyar Védőnők Egyesülete.a Védőnői Szakmai Kollégium.a SE Egészségügyi Főiskolai Kar.az Országos Egészségfejlesztési Központ/Országos Gyermekegészségügyi Intézet. . támogatja a gyógykezelés eredményességét. érdemi együttműködés A megfelelő megelőző-gyógyító ellátásban elengedhetetlen a család.az ÁNTSZ (Országos Tisztifőorvosi Hivatal. A védőnők alapfeladatainak megjelentetése kiadvány formájában Közel 4 éves konszenzusteremtő folyamat után a védőnői és orvosi feladatok megosztásának alapjait. . az őket gondozó szakemberek és civil szervezetek közötti partneri. teret adjanak. Alapvető otthon-ápolási ismereteket nyújt és megtanítja alkalmazásuk módját. érdemi együttműködés fenntartása. . A koncepció az alábbi intézmények javaslatait és véleményét tartalmazza: . korlátozások és komplikációk elkerülésére irányul. . Kölcsönös. valamint a védőnő alapfeladatait foglalja össze „A védőnő preventív alapfeladatai. Konszenzus a feladatmegosztásban A védőnői és orvosi feladatok megosztás-koncepciójának véleményezése széles körben megtörtént.a Csecsemő.a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium. kölcsönös együttműködés esetén a védőnő is – kompetencia körén belül – jelentős segítséget nyújthat. megfelelő gyakoriságúak legyenek (legalább havi rendszerességgel).az Országos Alapellátási Intézet. A szekunder és a tercier egészségnevelés már orvosi feladat. kölcsönösek (oda-vissza). Az ellátást végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti. empátián alapuljanak. a még visszafordítható folyamatban. Az utóbbi célja az egészségi állapot javítása. vezető védőnők). . kötelezettsége és felelőssége a megelőző ellátásban” című kiadvány.részvétel érdekében. különösen a tájékoztatásban. bíztassanak az őszinte. félelemmentes konzultációnak és véleményalkotásnak. Az előbbi a megbetegedett ember egészségi állapotának visszanyerésére összpontosít. az állapotromlás megelőzése. . .a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete. illetve kialakítása. hogy a kapcsolatok elfogadáson. tiszteleten. .a Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság.az Országos Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet. . a szükségtelen nehézségek.

A kiadvány bemutatása A kiadvány bemutatására az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban (OTH). Naidoo J. az ifjúság és a család egészségügyi ellátásában” címmel. Gyakorlati alapok. Az alapfeladatok meghatározása alapul szolgál a standardok. 1999. 213–219. a csecsemő. 1982. Warner Books. OEFI). New York. 2004. • OTH érintett vezető szakemberei. a tevékenység dokumentációja. • ÁNTSZ (megyei/fővárosi tisztifőorvosok. Gyakorlati útmutató. Makara P.. a finanszírozás. Naisbett J. 29–30. Az egészségmegőrzésről. május 11-én került sor „Együttműködés a nő. továbbképzés. Budapest. Nővér 7 (1994). védőnői szaktanácsadói. az anya. a felesleges párhuzamosság.. gyermeket ellátó háziorvosi. ápolói. az adatszolgáltatás. • Országos Alapellátási Intézet házi gyermekorvosi. Szakirodalom Ewles L – Simnett I. 25–27. csecsemő és gyermekgyógyászati). • Egészségügyi Főiskolák Védőnőképzőinek vezetői. ezáltal javulhat az orvos-védőnő és egyéb szakterületek kommunikációja. csökkenthető a felelősség hárítás. Inc. szakfelügyelő főorvosokgyermekgyógyász. – Wills J. hogy a védőnők magabiztosabban. OALI.: Egészségfejlesztés. Medicina Könyvkiadó Rt. 1999. szülész-nőgyógyász. Szabályozhatók. a gyermek. hogy a védőnői ellátásnak (ismeret. • Országos Intézetek főigazgatói (OSZNI. az alábbi intézmények vezető szakemberei körében: • ESZCSM Gyógyító és Ápolási Főosztály.: Egészségmegőrzés. Összefoglalás: Az alapfeladatok összeállításával meghatározásra került.: Megatrends. a körzetek kialakítása. jártasság) a megelőző ellátáson belül. A prevenció védőnői és orvosi feladatainak megosztásával feladatorientáltan fejleszthető a munkaköri leírás. szülészeti és nőgyógyászati. a képzés. OGYEI. Budapest. • Kollégiumok elnökei (védőnői. eredményesebben működjenek közre a lakosság egészségi állapotának javításában. iskola-egészségügyi. hol kell fokozott hangsúlyt kapnia. 266 . 67–68. a Népegészségügyi Program megvalósításában az ellátott személyek (családok és szakemberek) nagyobb megelégedésére. • Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság elnöke.és vezető védőnők). Medicina Könyvkiadó Rt. a szakfelügyeleti szempontrendszer összeállításához az ellátás minőségének fejlesztéséhez. készség. indikátorok fejlesztéséhez. az esetleges versengés. annak érdekében. együttműködése. • Magyar Védőnők Egyesületének elnöke és vezetőségi tagjai. meghatározhatók a kölcsönös együttműködés formái.

ütközése. tetszetős mozgás. pl. A gyerek azonnali kielégülésre törekvő vágykésztetése. baba. Ezt a játékot vég nélkül képes játszani. könnyű feladat. amely az élő lényt feszült. Önfeledt. Pl. racionális világa. 8. stb. A felnőtt világban használt tárgyak kicsinyített mása. elmemozdító játék. Szabályok szerint végzett csoportos. Képzelet. ügyességi. koronggal végzett szabályok szerint űzik. a külvilág nyomására alakul ki a két világ: az egyik a játék. reális. Színészek színpadi játéka. szerelmi játék (valaminek mulattatóan. hanem a különféle helyzetekhez való rugalmas alkalmazkodásban jelölhető meg. kártya. Játék és érzelem Freud munkájában a játék és érzelem összefüggéseire derül fény. a vágyak világa. hogy a gyermek értelmi fejlődése egyenes vonalban. A játék annak az energia feleslegnek a levezetése. A játék legfőbb szerepe nem annyira a gyakorlásban. szórakozásképp végzett szabad tevékenysége. golyóval. fogócska. majd az orsóra tekert madzaggal visszahúzza azt. Hangszer. túlstimulált állapotban tartja. és szóval. 267 . bolt. Pl. A kisfiú egy orsóval játszik. A játék mégsem fölösleges. o-o-o hangok kíséretében. 7. Sport: labdával. Ritmikus. harmonikus. Piaget munkássága (fejlődés) „Két világ elmélet” Egyik a gyermeki ábrándok. a képzeletszülte. 3. Másik a felnőttek valóságelv vezérelte. A családi életre nevelés gyakorlata Kőszegi Ágnes mentálhigiénés szakember. habok. kielégítetlen vágyak világa. mégsem célszerűtlen. a másik a valóság területe. 5. Piaget szerint a gyermek számára egyetlen világ létezik. logikus gondolkodásig. csak később. Pl. Budapest Játékgyűjtemény A Magyar Értelmező Kéziszótár a játék szónak13-féle jelentését írja le. melyben az örömelv uralkodik. 2. 6. Gyermeknek időtöltésül.III. ugrások nélkül halad az egyszerű reflexektől az érett. felnőtt létéhez fontos tevékenységeket gyakorol. asztalka. Pl. Piaget alaptétele. A játék célja nem kitűzött célok elérése. tenisz. 4. hanem önmagunk játékba hozása. mert ezáltal későbbi. örömmel üdvözli. színek. A fiatal élő lény azért játszik. a reális külvilág lemondásra. konfliktusa. melyet a szoba különféle zugaiba hajít el. gyönyörködtetően vagy meglepően alakuló játéka). sakk…stb. 1. A játék szemben áll a felnőttek reális világával.

A gyermek lemond az ösztön kielégülés tárgyáról. Tárgy beadása. nem traumatikus élmény uralkodik felette. könyv. akinek. C kezdőbetűvel írd le rögtön.. jobbra mondja a saját nevét. O-o-o el. és újrajátssza a traumatikus eseményt. visszahúzás. ha… • Pénz asztalra csapása • Hirdetésírás • 3 labda különböző úton. ami eszedbe jut Ritmusra csettintés jobb majd bal kézzel. kimerevítése Péter-Pál Mi közös bennünk Keress valakit. és ellenvetés nélkül eltűri anyja távozását. Elszenvedett sérelmeit kivetíti a játéktárgyba. akiét kihúzom. hogy itt van. többé már nem kiszolgáltatott a frusztrált érzésnek. s megtorolja azokat.. amire más írja a választ Ági Árvácskaültető Álomországból Tevékenység elmutogatása. Egyúttal a passzívan elszenvedett traumát aktívba fordítva. Játékok Ismerkedő: 3 papír. B.. balra a szomszédjáét • Önéletrajz Más: • Közös rajz • Szemkontaktusos helycserélős • Családi perpatvar • Fekete-fehér • Elölről-hátulról (katapult)-ál-összetett szavak • Háttal ülőnek elmagyarázni a rajzot • Japán foci • Adok neked egy. találd ki melyik az igazi • Mi változott? 3 dolog • Most mutasd meg! – film. színdarab • Mi lenne. hanem ő az élményen. a gyermek maga idézi fel a traumatizáló helyzetet szimbolikus formában.. az mutatkozik be A. A játék tehát előképe a konstruktív megoldásnak. Játékkal kárpótolja magát. azonos sorrendbe érkezzen vissza 268 • • • • • • • • • .(kutya-macska) • Kéznyomós pénzfeldobós • Kacsintós gyilkos • Elnök-titkár • Közös mese – adj hozzá egy mondatot • Lexikonos – írj meghatározást egy szóhoz.

hogy egyetlen láncszem helytelen „működése” esetében az egész lánc felbomlik. és kinek dobtad. így egyensúlyozva egymást! Jól érezhető. Fontos megjegyezni. LABDA DOBÁLÁSA KÖRBEN (figyelem játék) 3–4 féle színű labda dobálása körben. Vezényszóra A-k a kör közepe felé dőlnek. Minden labda más útvonalat járjon be.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Steve labdája Szinkronizálás Alibi Érzések mutogatása + érzés a homlokon Fejet a hashoz. B-k kifelé. Kiosztják A és B szerepeket a következőképpen: Megfogják egymás kezét és kifeszítik a kört. Az egyensúly a kölcsönös kontrollon. ki csapott a kezedre! Egy szóval egy történet eljátszása Labda a hashoz Amerikából jöttem Bizalom: • Körbe egymás ölébe ülés • Harang • Vakvezetés • Széken állás (születési dátum szerint) • Kígyó leghátsó szeme nyitva • Fej fölé emelés • Sorfal közt elfutás STABILITÁS Páros számú csoport kört alkot. hogy kitől kaptad. térdet a térdhez Utánozd a mozdulatait. egymás állandó figyelésén múlik. mint egy tükör Láthatatlan karmester Asszociációs-mellé ülős Mozdulatsor postás Kapus játék Gyere be a körbe Bogozódás Rózsakertek őrzője Tíz ember kerüljön a listára Kit dobjunk ki a hajóból? Nevettetés (2 percen belül) Találd ki. 269 .

amelyik először áll vissza az eredeti sorrendjébe. Kijelölt területen folyik a játék. A játékvezető a sor elején feldob egy pénzérmét. egymásnak háttal. ha az ő gyümölcsük a soron következő az előttük lévő csapat papírján. Kiindulási helyzetben az egy sorban lévők kezei érjenek össze.LABDA A HASHOZ Fogócska játék labdával. Csak más hasát védheted elölről vagy hátulról. Ha fej. Csak a két első ember fordul egymással szembe. hogy megérintse valakinek a hasát a labdával. rajta egy könnyen felkapható kis tárgy (labda). és így végig fut a jel a soron. A játékvezető kijelöl egy fogót és egy üldözöttet. akkor az első ember megy hátra utolsónak. LABIRINTUSFOGÓ Az emberek 5x5-ös (vagy létszámtól függően valami hasonló) téglalap formátumban helyezkednek el. Ha a játékvezető tapsol. akkor az elsők megszorítják a mellettük álló kezét. Mindenki igazodjon a vele egy sorban és egy oszlopban állókhoz úgy. amit csak a két első ember lát. megváltoztatva ezzel a folyosók helyzetét. nem történik semmi. felkaphatja a tárgyat a székről. egyforma távolságra a két csapat utolsó emberétől. Ilyenkor a gyorsabb csapat utolsó embere a sor elejére jön. és a csapat minden tagja jelen van az állomáson. akik csak az éppen szabadon lévő folyosókon mozoghatnak. A sor másik végén egy szék áll. a két sor között álló játékvezető felé. Ha valamelyik csapat elrontja. CSOPORT JÁTÉK A csoport két csapatra oszlik. A két csapat két párhuzamos sorba áll be. sőt azt sem árulhatja el. A fogónak az a célja. Mindenki hátul összekulcsolja a kezét és saját hasát nem védheti. ő pedig igyekezzen menekülni a fogó elöl. a háló tagjai nyújtva tartott kézzel jobbra egy negyed fordulatot tesznek. Ha az utolsó kezét is megszorították. akiket a tábor 5 különböző pontjára állítunk. GYÜMÖLCSÖS 5 személy segíti a játékvezetőt a játék lebonyolításában. pl. hogy vízszintesen oldalra kitartott keze szomszédjáéval éppen összeérjen. írásnál indít. Ha írást dob. hogy ő melyik gyümölcs. nem írhatja alá. kézen fogva. Ha nem ő a következő a lapon. A csoportoknak meg kell találniuk az öt embert és sorban aláíratni a papírjukat. A fogónak el kell kapnia a társát. 270 . Az állomásokon lévők csak akkor írhatják alá a papírokat. Mindegyiknek valamilyen gyümölcsjelet adunk. vagy nincs jelen a teljes csapat. Az a csapat győ z. A versenyző csapatoknak egy-egy papírra felrajzoljuk sorban az 5 gyümölcsöt.

Mit csinálsz? Mit érzel? A barátod felhív. te viszont nem érezted olyan jól magad. Ő nagyon feldobott. és közli. és azt mondja. kihalt utcán jutsz. amikor ő váratlan baleset következtében tolószékbe kerül. Haza csak egy sötét. Mit csinálsz? Mit érzel? Talpig fehérben várod az esküvőtökre a férj. Boldogan mész a hírrel. Tudod. A buszról később meglátod őt. hogy mégsem ér rá veled találkozni. Mit csinálsz? Mit érzel? 271 . hogy aznap van a születésnapod. hogy a tanárodat semmiképp nem fogják kirúgni. Mit csinálsz? Mit érzel? Egyik tanárod következetesen szívat. Mit csinálsz? Mit érzel? A vőlegényeddel már tervezitek az esküvőtöket. Közben észreveszed. Mit csinálsz? Mit érzel? A legjobb barátnőd barátját. hogy valaki régóta követ. Mit csinálsz? Mit érzel? Az orvosi vizsgálat kimutatja. viszont a párod egyáltalán nem örül ennek. amikor téged otthagyott. mert a minisztériumban vannak kapcsolatai. hogy babát vársz. és elfelejtkezik arról. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátoddal együtt töltitek az éjszakát. hogy neked milyen volt. Mit csinálsz? Mit érzel? A metrón látod. hogy elmond az igazgatónak is ezt. Mit csinálsz? Mit érzel? A boltban meglátsz egy rosszul öltözött idős nénit. hogy ezt a házasságot még korainak érzi. Mit csinálsz? Mit érzel? Barátnődnek egy fotóalbumot adsz ajándékba. Épp valami fontosat akarsz neki mondani. amikor ő feltűnően rajta felejti a szemét a mellettetek álló miniszoknyás lányon. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátoddal moziba mentek. Ő áll az ajtóban egy rózsa csokorral. Veled szemben egy lány váratlanul sírva fakad. Mit csinálsz? Mit érzel? Az utcán egyedül mész este haza. Rákérdez. Jelöltedet. hogy élete legnagyobb baklövését követte el. akivel te is jóban vagy. ahogy egy másik lánnyal sétál. Egy hónappal később csöngetnek. Pár év múlva ugyanezt kapod vissza tőle szülinapodra.Szituációk megbeszélésre A barátod félórát késik a veled való találkozásról. ahogy egy férfi kiemeli egy hölgy táskájából a pénztárcáját. Mit csinálsz? Mit érzel? A villamoson utazol. ahol nem nagyon járnak emberek. Egyik diák gyűlésen lehetőséged van rá. aki elemel két kiflit. amikor ő rövid nadrágban megérkezik. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátod otthagy egy másik lány miatt. együtt látod egy másik lánnyal kézenfogva.

akkor a másik édesanya azt mondja. hogy vissza tudják ezt fizetni. hogy pontosan hova mennek. Amikor megkérded. de jóval kevesebb pénzért. az végzetes veszteséget okozhat a cégnek. és el tudj menni a férjeddel szórakozni. de nem szívesen végeznéd az ottlévő munkát. Mit csinálsz? Mit érzel? Felkérnek egy reklámba. hogy mivel ők nagyon szegények nem biztos. Mit csinálsz? Mit érzel? Gyermeked egy nap hazajön az iskolából. hogyha ma nem tudsz bemenni. hogy fehérneműket reklámozz. Mit csinálsz? Mit érzel? A leárazáson egy csodaszép ruhát látsz meg. Mit csinálsz? Mit érzel? Évek óta először van lehetőséged. Már indulásra készen álltok. Így elutazhatsz oda. hogy nyáron a barátaival megy sátorozni. Mit csinálsz? Mit érzel? A nyáron sikerült sok pénzt összedolgoznod. Ő viszont közli. Nagyon sok pénzt ajánlanak. Amikor betelefonálsz a munkahelyedre közlik veled. Mit csinálsz? Mit érzel? Fáradtan érsz haza a munkából. akinek zöld a haja. Meg kéred a férjedet. Mit csinálsz? Mit érzel? Osztálytársad lemásolja rólad a házi feladatot. akkor nem tud válaszolni. aki a gyerekekre vigyázna telefonál. A tanár megdicséri. akkor ő elsőnek jelentkezik. hogy mivel ma nem érzed túl jól magad menjen kivételesen ő a gyerekekért. és fülbevalót. hogy a lánya már egy hete elutazott. Mit csinálsz? Mit érzel? 15 éves gyereked közli. aki pénzt kér. Neked is jólmenő munkád van.Az utcán odajön hozzád egy fiatal srác. Mit csinálsz? Mit érzel? Legkisebb gyermeked megbetegszik. amikor a lány. A másik viszont neked megfelelő lenne. akkor fel kell adnod a munkád. amikor barátod kölcsönkéri ezt a pénzt a testvére műtétjéhez. Mit csinálsz? Mit érzel? Ajánlatot kapsz két cégtől. Amikor tanár ezt kéri. Évek óta nem tudtál magadra pénzt költeni. Az egyik kedvezően fizet. hogy mégsem tud eljönni. Mit csinálsz? Mit érzel? 272 . hogy este kimozdulj. Tudod. hogy átadj neki egy üzenetet. a gyerekek is csendben alszanak. Mit csinálsz? Mit érzel? Férjed egyéves munkát kap külföldön. hogyha a férjeddel tartasz. orrkarikát hord. Lányod egyik este elmegy a barátnőjéhez. ahová már olyan rég vágytál. hogy ma délutánra már megvette a jegyet a foci meccsre. Amikor felhívod őt ott este. Már készülsz befizetni a pénzt. ötöst ad neki. és bemutatja a barátját. Tudod. Most is az élelmiszerre félretett pénzből kéne ezt kivenned. hogy hazautazhasson.

Komáromi Mária
hittanár, pedagógiai szaktanácsadó, CSÉN tanácsadó, Budapest

Családi életre nevelés – meghívás az értelmes, boldog életre
Apáink, nagyapáink korában, ha Pistike almát lopott a faluvégen, s ezt Jóska bácsi meglátta, egy pofont adott a gyereknek, s az ügy el volt intézve. S mikor mindezt este a kisfiú bevallotta az apjának, megkapta a pofon párját, hogy becsületes ember váljék belőle. István később mindezt egészen természetesnek találta és megköszönte, mert tudta, hogy mindez féltésből, szeretetből történt. Nem háborodott fel senki, nem emlegetett személyiségi jogokat, a falunak, közösségnek egységes volt erkölcsről, nevelésről és jogokról a felfogása. Természetes, hogy mi ezzel a példával nem a testi fenyítést propagáljuk, hanem a szülői és társadalmi nevelés felelősségét átérző, és a szeretetről, nevelésről egész-ségesebben gondolkodó közösségről szólunk. Valaha a család közegében tapasztaltuk meg a lehetőségeinket, korlátainkat; ott tanultuk meg, hogy mire érzékeny a mi lelkünk, s mire a másik emberé; ott szoktuk meg a viselkedési szabályokat; ott nyertünk tapasztalatot az ember és a közösség természetes működéséről. A család pedig szervesen illeszkedett a nagyobb közösség, a falu és nemzet egységes értékrendszerébe. Bárhová vetette a sors a fiatalembert, a lopást mindenhol lopásnak, a hazugságot hazugságnak minősítették. A bűnt tiltották, az erényt pedig felmagasztalták akkor is, ha az emberek bűnöket is elkövettek és erényeik is voltak. Ma is minden gyermeknek joga lenne egy ilyen egységes és viszonylag nyugodt világhoz, de sajnos megfosztották őket ettől. Ma sok gyereknek az sem egyértelmű, hány apukája van tulajdonképpen, és hogy ki szereti őt valódi anyjaként? Sokan élnek kulcsos gyerekként, vagy a hűtőre tűzött cédulák által, vagy mobilon keresztül „nevelve”. Nincs tapasztalatuk az emberi közösség jó működéséről, nincs alkalmuk megismerni önmagukat – sodródnak, s gyakran a virtuális világba, elsietett kapcsolatokba, esetleg a drogba menekülnek. Az iskolák padjaiban tucatszámra ülnek ilyen gyerekek és fiatalok, akikkel azután sem a tanárok, sem a szülők nem tudnak mit kezdeni. Egymást okolják a kudarcokért, szövetségesekből ellenségekké válva. Sok országban fölismerték már azt, hogy a helyzet több mint kétségbeejtő. Most már a jövőnk, a megmaradásunk forog kockán – s ez egyképpen érvényes Európára és Amerikára is. De szükségszerű-e, hogy tehetetlen fogyasztóként vergődjünk ebben a világban? Szükségszerű-e, hogy a karriercsinálók diktálta farkastörvények áldozatai legyünk a gyermekeinkkel együtt? Megmenthetők vagyunk-e még, lehetünk-e még boldogok? A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének (SACSI) munkatársai olyan emberek, akik hisznek a gyógyulás lehetőségében, és akik tudatosan keresik a korszerű terápiát. A fentieket felismerve dolgozták ki módszerüket, az úgynevezett családi életre nevelés módszerét. Szakemberként azt is tudják/tudjuk azonban, hogy a gyerekek direktívákkal és okos előadásokkal nemigen nyerhetők meg. Gyakran a felnőtteket is jobban
273

elgondolkoztatja egy-egy közös játéktapasztalat, vagy az önismeretet segítő beszélgetés, játék, interaktív foglalkozás. Éppen ezért a családi életre nevelés tanfolyamain, a pedagógiagyakorlat abban kíván segíteni, hogy a hallgatók segédanyagot és tapasztalatot kapjanak a beszélgetés illetve a játékok vezetéséből. A következő fejezetben a foglalkozásokhoz, a játék- és beszélgetésvezetéshez kívánunk segítséget nyújtani. Fegyelem – önfegyelem – fegyelmezés Nagyon fontos azt tudnunk, és észben tartanunk, hogy a megjelenésünkkel és metakommunikációnkkal mélyebben nevelünk, mint a szavainkkal! Nem mindegy hát, hogy milyenek vagyunk, hogyan viselkedünk! Alapszabályok a foglalkozások sikeres megtartásához: 1. Világos – érthető és jól kommunikált szabályok! 2. Következetesség! (a szabályok mindig érvényesek, csak a nagyobb szeretet miatt lehet változtatni azokon) 3. A tevékenységeknek legyen kezdete és lezárása, s ezt a gyerekek számára határozott megfogalmazással tegyük félreérthetetlenné! 4. Elsősorban a tanár legyen összeszedett és fegyelmezett: – pontos óra, illetve programkezdés és befejezés; – készüljön az órájára, a foglalkozásra; – legyenek egyszerűek és világosak az elvárásai; – mindig tegye egyértelművé, hogy melyik téma lehet vita tárgya, és melyik nem; – fegyelmezés általában legyen személyre szabott, de néha szükséges a kollektív büntetés is, hogy a negatív viselkedést ne tegyük vonzóvá. 5. A gyerekekben fokozatosan fejleszteni kell a tudatos jóra törekvést, tudni kell azonban, hogy előbb tudatosul bennük a jó értéke, s csak később válik a jó szokássá, vagyis erénnyé. 6. Egy fontos alapszabály: Vannak eleve, vagyis erkölcsileg rossz, ezért minden esetben tiltott cselekedetek életkortól és helyzettől függetlenül! (pl. lopás, hazugság, megalázó gúnyolódás, rágalmazás, káromkodás, csúnya beszéd, bosszúállás, szándékos károkozás, stb.) De vannak, amik csak az adott helyzetben, vagy életkorban tilosak! (pl. táborban csak magamnak vásárolni édességet, magnót, walkmant vagy mobil telefont hozni osztálykirándulásra, fára mászni, ha 120-an vagyunk, szeszes italt inni gyereknek, gimnazistáknak se’ pl. osztálykiránduláson)

274

A fegyelemhez vezető 10 lépés Ha fegyelmezési problémáim vannak, a következőket érdemes végig gondolni: 1. Vajon mit követtem el én, ami kiváltotta a problémát? (Határozatlanság? Következetlenség? Félreérthetőség? Türelmetlenség? Figyelmetlenség? Az empátia hiánya? Feszültségemet rosszul kezeltem?) 2. Mit kell tennem ezután? (A probléma hogyan oldható meg reálisan?) 3. Mit tett a gyerek és miért? Megkérdezem a gyerektől (gyerekektől): most mit csinálsz, és miért, illetve mit tettél, és miért? (A kérdés őszintén kíváncsi, nem feltétlenül elítélő! Gyakran nem gonosz a szándék, csak meggondolatlan a gyerek/fiatal, és ostoba vagy káros a cselekedet.) 4. Cselekedetedből mi következik, mi az eredménye most, illetve mi lehet belőle? 5. Viselkedéseddel megsértesz-e valamilyen szabályt? Melyik az? 6. Van-e elképzelésed, hogy hogyan javíthatod ki a hibát? (Konkrétan! A „jó leszek”, nem megfelelő válasz!) 7. Ha a probléma ismétlődő, akkor válasszuk el a többiektől, de az elkülönítéssel nem kell megszégyeníteni, hanem határozottan adjuk tudtára: ez egy lehetőség arra, hogy végiggondolja a hibáját, lehiggadjon és javulási „stratégiát dolgozzon ki” magában. 8. Ha állandósul a fegyelmezési probléma, akkor a gyereknek a tanár jelenlétében kell beszámolnia szüleinek a történtekről. 9. Ezután közösen készítik el az új megoldási tervet (gyerek + szülő + tanár) 10. Ha minden erőfeszítésünk eredménytelen, a gyereket a többiek érdekében el kell tanácsolni az iskolából. Mit várnak a gyerekek a tanártól? (13 évesek fogalmazták meg egy iskolában – a felsorolás hosszabb, ennyi azonban nekünk is fontos) 1. 2. 3. 4. 5. Becsöngetéstől kicsöngetésig tartsa az órát! (A tanár pontossága neveli pontosságra a tanulót!) Készüljön az óráira! (Összeszedettségünk is nevel, s a felkészült tanár pergőbb, érdekesebb órát tud tartani – ami sok fegyelmezési problémát eleve kizár!) Legyen határozott véleményeiben, döntéseiben, viselkedésében és értékrendjében! („Jobban szeretjük a fafejű, de kiszámítható tanárt, mint a határozatlan ingadozót, akinél sosem lehet tudni, hogy merre, hány óra” – mondták) Minden nap (!) mosolyogjon! Ne csapkodjon és ne üvöltsön! („Persze, ha „10 évben” egyszer csap az asztalra, vagy egyszer ordít egyet, arra odafigyelünk!”)

275

Most következzenek a JÁTÉKOK – a gyakorlatok:
1. Repülős játék: háború tör ki, repülővel lehet menekülni, s 5 tárgyat lehet magaddal vinni (személyt nem). Az üzemanyag fogy, egyet ki kell dobni, megint egyet és így tovább. Végül csak 1 dolog maradhat. Melyik lesz az? 2. Ég a ház, mely tárgyakat vinnéd magaddal? 3. Koncentrikus köröket kell rajzoltatni. Ki – ki helyezze el benne az embereket, illetve „kedvességi”, „közelállási” helyzetüktől függően: (nem személynevekkel!) – apa, anya, nagypapa, nagymama, testvérek, tanárok, barát/barátnő, akivel járok, barátok/barátnők, haverok, kutya ill. kedvenc állat, főnök, politikusok, szomszédok, stb. 4. Activity – a játék leírása: Kiscsoportokra osztjuk a résztvevőket. Minden csoport választ egy játékost. Ő húz egy fogalmat, és ő fog rajzolni is – csoportjának többi tagja megpróbálja kitalálni a fogalmat. Mehet időre is. Eszközök: tábla + kréta, vagy csomagolópapírok és néhány vastag filctoll. Fogalmak a húzható cédulákon: megbocsátás, csapatmunka, házimunka, összjáték, veszekedés, válás, figyelmesség, nagylelkűség… Lehet ellentétpárokat is ábrázoltatni: harag – megbocsátás; önzés – csapatmunka; összjáték – széthúzás; veszekedés – megbeszélés; válás – együttműködés; figyelmetlenség – figyelmesség; FONTOS! A játék soha ne legyen öncélú, mindig a játékot követő megbeszélés a fontosabb! 5. Befejezetlen történetek: FELADAT: írásban befejeztetni, vagy szituációs játékként eljátszatni (ez utóbbi a nehezebb, felületesebb, de élményt adó is) – azután megbeszélni, beszélgetni a befejezési megoldásokról. VIGYÁZAT! Soha ne minősítsük a véleményeket, de mutassunk rá, hogy melyik megoldásnak mik a várható következményei! „A” TÖRTÉNET: A szülők 16 éves lányukat/fiukat minden nap a TV előtt találják, mikor munkahelyükről megérkeznek s rájönnek lassan, hogy gyermekük függő lett, megnézi az összes szappanoperát, vígjátékot, krimit, meccset, amit csak lehet. Tanulni nem akar, pöröl, csapkod és/vagy duzzog, ha szülei lezárják a készüléket. Egyre kevésbé lehet vele beszélgetni. A házimunkát utálja és elvégzését „rangon alulinak” ítéli, a vendégeket legszívesebben kidobná, főleg, mert közben nem tévézhet… (érdemes a történetet a csoportban lévő gyerekek/fiatalok életkora szerint alakítani!) „B” TÖRTÉNET: A szülők úgy érzik, hogy Pistire/Évire nagyon rossz hatással van osztálytársa és jó barátja Karcsi/Kati, mert mindig hirtelen és gyanús módon hallgatnak el, ha valamelyik szülő belép a szobába. Gyermekük újabban gyakran késik otthonról, és nem tud elfogadható magyarázatot adni erre. Az iskolából is egyre több panasz érkezik…

276

6. Szituációk eljátszásra 1.: FELADAT: lehetőleg 4–5 fős csapatokat alkotunk véletlenszerűen, vagy valamilyen szempont szerint. A csapatok a cédulákra írt szituációkból húznak, s néhány perc felkészülés után eljátsszák a jelenetet. Előre tisztázni kell, hogy beszélhetnek-e játék közben, vagy pantomim formában adják elő, esetleg csak egyetlen szó különböző hangsúllyal történő ismételgetésével. A játékidőt is jó előre tisztázni: általában 2’ elég a játékra. Tisztázandó még, hogy használhatnak-e kellékeket vagy nem? Karácsony este – legyen benne apa, anya, testvér, nagyszülő is; Házassági évforduló – szereplők lehetnek csak a férj és feleség, vagy még a családtagok is; Születésnap – névnap Nemzeti ünnep otthon, iskolában; Temetés Házibuli vagy gyerekzsúr (életkortól függően); Álláskeresés – munkát kereső és munkaadó közötti interjú; A munkát kereső ki akarja fejezni, hogy fontos neki ez az állás és alkalmas is a feladatra. Vásárlás – vásárló és eladó viselkedése; Tanítás – tanár és diák viselkedése; Találka – fiú és lány randevúzik, és ki akarják fejezni, hogy fontos nekik a másik személy és a kapcsolat; Szituációk eljátszásra 2.: 1. Anya és lánya az Auchan áruházban vásárolnak. Az édesanya sietne, arra számít, hogy a lánya segít majd összeszedni az élelmiszereket. A lány azonban már a hatodik nadrágot próbálja fel… 2. Apa és fia autót szerelnek, pontosabban, szerelnének. Az édesapa szeretné, ha a fiú kitakarítaná a kocsit. A srácnak ehhez persze semmi kedve sincs… 3. A szülők házassági évfordulójára készülnek a gyerekek. Milyen ajándékkal? Milyen ünnepléssel? Hogyan szereznek örömet a szüleiknek?… 4. Egy hónap múlva ballagnak a nyolcadikosok. A hetedikesek feladata a… Valamilyen jó tréfát is ki akarnak eszelni, amivel emlékezetessé teszik ezt a napot…

277

7. Beszélgetési témák, befejezetlen történetek: (lehet ezekből „Ön dönt” – játékhoz is történeteket kreálni! Az „Ön dönt játék mintáját lásd Svajcsikné Pál Bernadett gyakorlatai közt.) 1. A család az idős nagyszülőket készül meglátogatni. A kicsik lelkesek, a 13 éves fiú (ő a legidősebb gyerek) azonban fanyalog, kifogásokat keres, végül keményen ellenáll, mert a haverokkal szeretne bulizni. Nem érti, hogy miért ne lehetne nélküle is meglátogatni „az öregeket”… 2. A szülők nagyon régen látott barátaikat várják vacsorára, akiket a gyerekek nem ismernek, de a szülőknek érezhetően sokat jelent a vendégek személye és véleménye. A kamaszlánynak iszonyú rendetlen a szobája, s rászólnak, hogy csináljon rendet, sőt takarítsa is ki a szobát. A lány farizeusinak bélyegzi ezt a magatartást, „mit játszunk itt színházat a vendégeknek?” felkiáltással, s hozzáteszi még: „én őszinte vagyok, nem szégyellem a szobámat, különben is tök jó így” – „ha nektek nem tetszik, ne mutogassátok!”... 3. A szituáció az előbbi: a szülők nagyon régen látott barátaikat várják vacsorára, akiket a gyerekek nem ismernek, de a szülőknek érezhetően sokat jelent a vendégek személye és véleménye. Elkezdődik a vacsora, kicsit feszélyezett a hangulat, a gyerekek eleinte „viselkednek”, aztán kuncognak, s fokozatosan megvadulnak. Egymást rugdossák az asztal alatt, „cikizni” kezdik egymást, kezelhetetlenekké válnak. Nagyon kínos a helyzet… 4. Szombat, anya és 14 éves lánya egy áruházban: az előbbinek a vágya, elvégezni a heti nagy bevásárlást, és gyorsan hazamenni, mert még takarítani kell és vasalni is – szeretné, ha a lánya segítene, de őt jobban érdeklik a ruhák. Eltűnik, és hosszasan válogat, majd visszajön a mamáért. No nem segíteni, hanem: nézze meg, melyik illik jobban neki… 5. Kata (Éva? Klári? Gabi?) tegnap lett nagykorú. Ma az édesanyja elé áll és közli, hogy szeretné, ha barátja este náluk aludhatna, természetesen az ő szobájában. A mama „kiakad” – Kata nem érti, hogy ebben mi a rossz, hiszen már ½ éve együtt járnak és különben is, „nem fognak semmit csinálni”!... 6. Nagyon elfoglalt szülők, keveset vannak otthon, 12 éves kislányukat minden nap a TV előtt találják, s rájönnek lassan, hogy függő lett, megnézi az összes szappanoperát, amit csak lehet. Tanulni nem akar, pöröl vagy duzzog, ha lezárják a készüléket. Egyre kevésbé lehet vele beszélgetni. A házimunkát utálja, hiszen közben nem tévézhet. Mi a megoldás?... FONTOS! Mindig a lehetséges és értelmes megoldást keressük közösen, beszélgetve, vitatkozva…nem minősítjük egymást, de egy – egy megoldás fonákjára vagy lehetséges következményeire rámutathatunk: „szerintem ebből az lesz, hogy…”; „szerintem erre úgy fog reagálni, hogy…”; „én azt tenném ebben a helyzetben, hogy…”

278

8. Ünnepek eljátszása: SZÜLETÉSNAP KARÁCSONY MÁRCIUS 15. OKTÓBER 23. TEMETÉS A modern embernek újra kell tanulnia az ünneplés művészetét. Az alábbi szituációs játékok ebben segítenek. Fontos előre megbeszélni, hogy a csoportok pantomim játékot játszanak-e, vagy beszélhetnek-e (mindegyiknek megvan az előnye!). Keressék meg először az ünnep belső tartalmát! Születésnap: a személy, az élet ünnepe. Arról üzen az ünnepeltnek, hogy örülnek a létének! „Szeretlek, mert vagy, akarom, hogy legyél!” Karácsony: A MEGTESTESÜLÉS és Krisztus születésének! ünnepe, elsősorban nem családi ünnep, nem a gyerekek ajnározásának ünnepe, nem kereskedelmi ünnep…a materiális, „kis” ajándékok a Legnagyobbnak ajándék voltát segítenek fölfogni! Március 15. és október 23. a magyar nemzet ünnepe, a vértelen forradalomé, a szabadság szeretetéé… A temetés is lehet ünnep (keresztény hit szerint egyértelműen az!) – az örök életnek az ünnepe! De ezzel kapcsolatban zavarba szoktak jönni, azt hiszik véletlenül került a „cetli” a többi ünnep közé… A cél éppen az elgondolkodtatás, az ünnep tartalmának megértése és sajátos jelképeinek megtalálása. 9. ÉRZELMEK kifejezése: Arc – játék 1.: Fontos, hogy észrevegyük a másik ember arckifejezésében az érzelmeket akkor is, ha azokat durvábban, akkor is, ha finomabban fejezi ki, hiszen gyakori félreértések és sértődések forrása, hogy a másiktól elvárjuk, „rezonáljon ránk” – miközben mi esetleg érzéketlenek vagyunk jelzései iránt. Metakommunikációs játékunk a „vevőkészülékünk” finomítására szolgál. A játék menete: 1. a játékosokat két csapatra osztjuk („A” és „B” csapat) 2. körbe ülünk, hogy mindenki láthassa a másik arcát (az egyik csapat az egyik félkört, a másik a másikat alkotja) 3. a kártyákból két azonos tartalmú paklit készítünk elő 4. az egyik pakli kártyáit összekeverve, húznak azokból az „A” csapat játékosai, (most a fele társaság kezében van egy-egy kártya) – majd gondolatban „megcsinálják” az arcukat 5. közben a „B” csapat tagjai is húznak egy-egy kártyát a másik pakliból, megnézik, de egyelőre nem mutatják meg senkinek

279

6. az „A” csapat tagjai megpróbálnak a kártya szerinti arccal nézni 10 – 20 másodpercig társaikra, mikor már újra körben ül mindenki és csak az éppen arc-bemutató játékosra néz. A „B” csapat játékosai közben megkísérlik felfedezni a „párjukat”, majd a játékvezető jelére a „B” játékosok sorban felállnak, és határozott léptekkel ahhoz az „A”-hoz mennek, akiről úgy gondolják, hogy velük azonos kártyát tart a kezében. FIGYELEM! Csak 1 próbálkozás van! A menet végén összeszámolják a találatokat (találat, ha pl. két „értetlenség” vagy két „öröm” kártya találkozik. 7. 2. menet: összeszedjük és megkeverjük a kártyákat (külön a két paklit), majd kiosztjuk a „B” csapatnak és eljátsszuk a játékot, mint fenn… 8. azok a győztesek, akik mindkét menetben összetalálkoztak a párjukkal. Ők nagy tapsot kapnak. FONTOS: beszélgetni a játék után, • hogy kihez állt közel a szerepe és miért, illetve kitől volt nagyon idegen és miért? • milyen testi jelekből lehet következtetni a lelkiállapotra? (pl: összeszűkült szemek – gyűlölet; a szék legszélére ül és riadtan néz a szemedbe a bizonytalan, szorongó…) Úgy is játszható a játék, hogy nyitott mondatokat is írunk a kártyákra, amiket be is kell fejeznie az érzelmet eljátszónak. Így könnyebb a játék. Például: Düh – „Már megint a számítógép előtt találtalak, mert…” Boldogság – „Képzeld, ma is találkoztunk, talán…” Értetlenség – „Hogyan gondolhatod ezt, pedig…” Ijedtség – „Mikor megszólalt a telefon…” Kételkedés – „Sikerülhet vajon…” stb. Ennél a variációnál jó, ha megkérjük a játékosokat, hogy legyen nagyon konkrét a mondat befejezése, amiből a kapcsolatra is, a történésre is lehet következtetni! harag szomorúság ijedtség kételkedés kérés ábrándozás öröm düh boldogság értetlenség bocsánatkérés céltudatosság
280

színes arcképet helyezünk a táblára – magazinokból. tiszta arcú emberek legyenek. és nem az érvényesülési mutatók. hogy az arcunk pozitív illetve negatív üzenetet hordozzon? – tesszük föl a kérdést. a nagy francia író. Fontos. Az én sorozatom fontos képe egy Down-kóros. egyik show-man-jét szoktam. A foglalkozás végén. vagy egy megfelelő pillanatban az arcképek közé helyezek egy negatív üzenetű arcot. mosolygós gyerek arc.elutasítás gyűlölködő szerelmes arc alázatos Arc – játék 2.: befogadás megbocsátás fölényes pökhendi Önismereti gyakorlataink fontos eleme az emberrel való foglalkozás. mellékelt történetet. a Való Világ 2. Néhány szép. mindenféle életkorúak és társadalmi helyzetűek. Arról beszélgetünk a történet kapcsán. Személyes érzéseimről beszélek vele kapcsolatban. 281 . akit sokan ismernek. amit gyűjtőmunka és beszélgetés követhet.) Mit kell tennünk ahhoz. élethelyzeteket. hogy az erkölcsi minőség a fontosabb. vidám színű fénymásolópapírokra ragasztva. hogy szép és megnyerő. bensőnk kifejezője. középen egy lukat hagyva. Nem csak a szem. másolva. hogy ki tekinthető értékes embernek. albumokból kivágva. és milyen szempontok alapján döntjük ezt el? Megállapítjuk. körben helyezzük el ezeket. hogy az emberi élet önérték. hogy miért lehet szép egy emberi arc. Ezért sokat „játszunk” az arc vizsgálatával: Például: 1. „Harminc éves koron túl mindenki önmaga felelős az arcáért” – mondta Claudel. (Én Majkát. és felolvasom az alábbi. fogalmazzák meg. az elemzések. de az arc is a lélek tükre. mert a kereskedelmi TV-k „sztár”-ja lett. (Néhány magyar történelmi arcot is „belophatunk” így.) A táblára kissé rendezetlenül. Feladat: találjanak ki az arcokhoz illő életsorsokat.

majd sírni kezdett. és irányt kell változtatnunk. nem az a legfontosabb az életben. Mindannyian… Egy Down-kóros lány lehajolt.10. percekig tartott az éljenzés. hogy segítsünk másoknak is nyerni. hogy végigfussák a döntőt. de mindenképpen azzal a szándékkal. és így szólt hozzá: „Ettől majd elmúlik. A pisztolylövésre mindnyájan nekilódultak. Történet: Néhány éve történt. néhányat bukfencezett. aki megbotlott az aszfalton. ha ehhez le kell lassítanunk. a Seattle-i paraolimpiai játékokon: Kilenc. Mindnyájan. és nyerjenek. A többiek meghallották a fiú sírását. Ami igazán fontos. hogy mi magunk nyerjünk. még akkor is. Mert a lelkünk mélyén tudjuk. megpuszilta a fiút. pontosabban egy fiút kivéve. 282 . Akik ott voltak. testileg vagy szellemileg sérült versenyző állt fel a 100 m-es futás rajtvonalánál. az az. A stadionban mindenki fölállt.” Aztán mind a kilencen. Aztán mindannyian megfordultak és visszamentek. azóta is mesélik ezt a történetet. ha nem is éppen vágtában. Lelassítottak és hátranéztek. kart-karba öltve a célvonalig sétáltak.

6 – barátom/barátnőm legyen: 4. A fent felsorolt tulajdonságok közül melyik van meg bennem is? 283 .1 – apám legyen: 4. Elvárásaim másokkal szemben: 4. ⇒ ha ideges vagyok? ⇒ ha fáradt vagyok? ⇒ váratlan helyzetekben? 4.4 – lánytestvérem (ha van) legyen: 4.Önismereti teszt 1.2 – anyám legyen: 4.5 – osztályfőnököm legyen: 4.7 – szerelmem legyen: 5. Milyen embereket tulajdonságaik vannak? ⇒ ⇒ ⇒ fogadok el legnehezebben? Milyen ellenszenves 3. Milyen emberekhez = egyéniségekhez vonzódom ösztönösen? Milyen tulajdonságaik vannak? ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 2. Hogyan szoktam viselkedni.3 – fiútestvérem (ha van) legyen: 4.

. Miért?------------------------------------------------------------------------------------------------Soha nem lennék……. 12.. 16. Elhatároztam. El sem tudom képzelni az életemet anélkül.. Örülnék……………………………………………………………………………. Megpróbálom……………………………………………………………………… 11. Jó lenne……………………………………………………………………………. ha képes lennék……………………………………………………….………………………………………… 6. Nekem az a legfontosabb. 8. 7.. 9. Az volna a legnagyobb jutalom…………………………………………………… 15. Nagyon meg volnék elégedve. Azt akarom……………………………….………………………………………………………………….. 14. hogy………………………………. Célom az.. Arra vágyom.. 284 .. 5. hogy………………………………………………………………. hogy…………………………………………………… 4. Miért ------------------------------------------------------------------------------------------------Önismeret – 2. Meg fogom valósítani……………………………………………………………… 10. 2.. Nem sajnálnék semmit…………………………………………………………….Önismeret – 1. 13.. legmélyebb igényem………………………………………………... hogy…………………………………………………………………….. Szeretném. hogy………………………………………………………………… 3. Az a kívánságom…………………………………………………………………… 18. feladatlap 1.. Az életben a legfontosabbnak érzem……………………………………………. Legnagyobb. feladatlap Szívesen lennék…………………………………………………………………………. Minden tő lem telhetőt megteszek………………………………………………… 17. ha………………………………………………….

ha nem vennének észre rajtad a szüleid? Mit nem vesznek észre vajon és miért. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. 2. Az „Irányíts szemmel” című játékot javasoljuk: Kimegy egy játékos. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. ha észrevenne? Miért? Mikor különösen nehéz a szüleid tekintetét elviselned? Mit szeretnél. ha a „szerelmed” (vagyis a kiszemelt „áldozat”) észrevenne rajtad? Miért? Mit nem szeretnél. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy fiú. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy lány.1 Házibuliban vagytok. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. szerinted? Ők mit szeretnének. Szituációs játékok: A helyzeteket 1–1 papírra (előre) felírjuk. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy fiú.Felsőtagozatosoknak – gimnazistáknak az „ISMERKEDÉS. a többiek pedig szemükkel és mosolygós illetve morcos arckifejezéssel jelzik. a többiek pedig megegyeznek egy cselekvéssorban. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. Az irányított játékos elkezd valamilyen tetszés szerinti cselekvéssort. vagy ahol nagyon megtetszik egy lány. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy lány. s az első négyet csoportosan játszatjuk el.2 Házibuliban vagytok. hogy azt teszi-e. amit kell? Figyelem! A játék nem könnyű. komoly koncentrációt és együttműködést igényel A megbeszélés kérdéseit is e szerint lehet kitalálni. Természetesen közösen véleményezzük a megoldásokat! 2.5 Utcán.4 Iskolában vagytok. amire legnehezebb figyelned a családban illetve a kapcsolataidban? Mit szeretnél. akivel rendszeresen találkozol s akit eddig még nem volt módod megismerni… Hogyan hívod fel magadra a figyelmét? Cselek? Trükkök? Szavak? 285 . BELESZERELMESEDÉS” témához: 1. mégpedig kizárólag szemkontaktussal illetve arcjátékkal. amit majd elvégeztetnek a visszajövő játékossal. Mostanában mi az. Pl. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. az utolsó kettő az egyéni kibontakozás lehetősége. hogy te észrevegyél? Stb. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet.3 Iskolában vagytok.

3 „Tükröm-tükröm.1„A bombanő” = vágy álmom „A tökéletes feleség” „A superman” = vágy álmom „A mintaférj” 3. összekeverve felolvassuk. hogy én mit viszek a kapcsolatba. azaz a 3. 3. s mindig meglepetésként. és egy-egy összesített listát készítünk nagy csomagolópapírokra. A 3. pl.így) elkészít egy listát – külső-belső tulajdonságokkal a leendő párjáról. akivel rendszeresen találkozol s akit eddig még nem volt módod megismerni… Hogyan hívod fel magadra a figyelmét? Cselek? Trükkök? Szavak? 3.6 Utcán vagy. mondd meg nékem”…ezek közül melyik van meg bennem? 286 . Az álmok – álmodozások tudatosítása: A játék lebonyolítása: Minden játékos (név nélkül! csak nemét jelölve a papír sarkán. Ezeket összegyűjtve. először a „vágy-álmát” majd egy másik listán a „rém-álmát” fogalmazva meg. avagy a „gőgös gúnár” = rém-álmom 3. fázis. hogy „kettőn áll a vásár”.2. a szerelembe! Érdemes fázisonként játszani és megbeszélni.3 pont is nagyon fontos. vagyis nem mindegy. ahol nagyon megtetszik egy fiú.2 „A buta liba” = rém-álmom „Az izom agy”. hiszen azzal a ténnyel szembesít. hogy mindenki láthassa. fokozásként illetve elmélyítésként tartogatni és alkalmazni a következő pontot.

de értelmének kontrollja alatt tartja azokat. a gazdagok és műveltek orgiáin lúdtollal csiklandozzák a torkukat – hogy még tudjanak enni. Az ember képes megbocsátani irracionálisan is! És képes bocsánatot is kérni. törvényszerűen bekövetkezőnek ítélték és nem hitték. Lelke is van (pszichéje). jövőképrő l beszélünk itt… Mi az ember? Ki az ember? Lakos? Szavazó? Fogyasztó? Állat? Abszolút szabad individuum – elszámolási kötelezettség nélkül? Az ember jellemző i. egészséges ember boldog. képes dönteni. jövője… 287 . 9. Szabad akarata van. 6. vannak szavai. kirándulással. időlegesnek és relatívnak éli meg. elfogadottá. Caligula lovát szenátorrá választják. 4. azt nem rongálja. ha vezetői kvalitásokat kapott. és egyik sem akar uralkodni a másik felett. Lelke és teste harmóniában van. ezért nem az érzelmei irányítják csupán. egész-séges ember nem szolgalelkű. erősíti étellel-itallal. 2. Az ép. ezért figyelni tud a világ. mikor teljesen. hogy 2000 év múlva emberképrő l. 12. mert helyén van a világban. ami néha érthetetlenül. ezért arra vigyáz. 10. vannak gyökerei. Az ép. amit akar. 8. egészséges ember nem akar uralkodni mások felett. Akár egészen magas vezetői beosztását is – csupán szolgálatnak. 11. Lelke. kellő időben pihenéssel. és ezek tisztaságára vigyáz – azt mondja ki. 5. de vállalja. emberségből adódó tekintélyét. hanem táplálja. szerető és szeretett személy egyszerre. hogy van: 1. az ember méltóságának alapja. Az ép. a természet. amit tud! 7. Az egészséges ember képes beszélni. 3. sőt sikké válik az egyneműek közötti szexuális kapcsolat…) sokan nem látták elő re a bukást. és nem azt. Teste is van.GYAKORLATOK AZ EMBER MEGISMERÉSÉHEZ AZ EMBER JELLEMZŐ I: A Római Birodalom bukása előtt (Nero felgyújtja Rómát. sporttal. de elfogadja mások tehetségből. mert vannak emberi szavai és gesztusai ehhez. és azokban fel tudja fedezni a magasabb rendűt. az ember szépségeire. „összedolgozik”. Érzelmeit nem szégyelli. fáj vagy „fel van dobva” és ezeket érzi is – nem csak egy testépítésre ítélt hústömeg. máskor megmagyarázhatóan működik. Értelme. hazája. otthon van a bő rében. Családi életre alkalmas. de sokan sejtették.

Az ember jellemző i, az ember méltósága a Biblia megközelítésében: Istenképiség, vagyis az embernek van: 1. Szabad akarata. 2. Értelme, ezért nem az érzelmei irányítják csupán. 3. Lelke, ezért figyelni tud a természet szépségeire, és azokban Isten „lábnyomait” veszi észre… 4. Lelke is van, tehát nem csak egy testépítésre ítélt hústömeg. 5. Szíve van, ami a Biblia szerint nem az érzelem, hanem az ÉRTÉKREND központja! 6. Teste is van, ezért arra vigyáz, azt nem rongálja, hanem táplálja, erősíti étellelitallal, sporttal, kirándulással, kellő időben pihenéssel. 7. Az ember képes megbocsátani, mint Isten! És képes bocsánatot is kérni, mert vannak emberi szavai és gesztusai ehhez. 8. Az egészséges ember képes beszélni, vannak szavai, és ezek tisztaságára vigyáz. 9. Érzelmeit nem szégyelli, de értelmének kontrollja alatt tartja azokat. 10. Lelke és teste harmóniában van, „összedolgozik”, és egyik sem akar uralkodni a másik felett. 11. Az ép, egészséges „istenképű ember” nem akar uralkodni mások felett. 12. Az ép, egészséges „istenképű ember” boldog ember, mert helyén van a világban, otthon van a bő rében, szerető és szeretett személy egyszerre. A győztes és a vesztes ember A győztesnek: mindig van egy terve, A vesztesnek: mindig van egy kifogása. A győztes: „Engedd, hogy segítsek Neked!” A vesztes: „Nem az én feladatom!” A győztes: minden problémára talál megoldást, A vesztes: minden megoldásban talál problémát. A győztes: összehasonlítja teljesítményét a céljaival. A vesztes: összehasonlítja teljesítményét a másikéval. A győztes: „Ez nehéz, de nem lehetetlen.” A vesztes: „Ez lehetséges, de túl nehéz.” A győztes: mindig egy része a válasznak, A vesztes: mindig egy része a kérdésnek…

288

Játékjavaslat: – A győztes és a vesztes ember című vershez: nagyobb formátumban ki kell nyomtatni csak az „eredményhez vezető utat”, vagyis a kettőspont utáni sorokat (pl. minden problémára talál megoldást). Csak ezek közül a sorok közül húzhatnak a csoport tagjai. A táblára nagy betűkkel felírjuk: A GYŐ ZTES EMBER / A VESZTES EMBER, és az a feladat, hogy saját véleményük szerint helyezzék el a náluk lévő cetlit. A véleményüket indokolni is kell természetesen! Nagyon jó beszélgetés kerekedik ebből. A végén odaadhatjuk az eredeti verset. Mondják, az ember születése pillanatától halálra ítélt lény. A keresztény vallás hirdeti, hogy az ember meghívást kapott az örök életre, a boldogságra, az üdvösségre. A keleti vallások a lélekvándorlás tanát vallják. Ma ez Európában is divatos téma. Alább egy gondolatsor és foglalkozás-javaslat ezzel kapcsolatban, keresztény megközelítésben: „LÉLEKVÁNDORLÁS” EMPÁTIA Az élet egyes szakaszaiban a „halál-élmény” megtapasztalása Ma divat a lélekvándorlásban hinni, ezért is érdemes ezt a gondolatsort végig gondoltatni, mert ez az emberi lélek vándorlása egy földi életen belül! Fejleszti az empátiát. Az emberi élet folyamatos újjászületés, az emberi élet folyamatos „meghalás” is, ami gyakran a regresszió vágyát ébreszti fel és fájdalommal jár (regresszió: a megelőző fejlődési szakaszba való visszatérés vágya, esetleg eseménye) Mit élünk meg az egyes életszakaszokban? (a halál élmény megtapasztalása) – Csecsemőkori mindenhatóság (omnipotencia fantáziája) „halála”, • az első döbbenet: „az egész világ hozzám igazodott eddig, ha sírtam, ha nevettem, velem foglalkoztak, mindenért mosolyt és dicséretet kaptam, most meg kikapok, ha bepisilek” – a szülők teljes birtoklásának halála: • „édesanyám teljesen az enyém volt, szinte összenőve éltünk, leste minden mozdulatomat, édesapám is mindennek örült, amit tettem, most meg kiderül, hogy testvéreim is vannak, barátaik is…” – a gyerekkori függőség halála: • „eddig mindent megkaptam, nem kellett megharcolni a létért, védtek engem, döntöttek helyettem, most meg felelősségről beszélnek, elvárják, hogy döntsek, folytonosan kötelességeket emlegetnek – a szülőkről alkotott téveszmék halála: • „nemrég apám még erős volt, hős, ma már látom, hogy egy pipogya alak, anyám nem is olyan kedves, szép és megértő, a szüleim esendő, bűnös emberek, mint bárki, legjobb lenne az ajtót rájuk vágni és elmenni…minél messzebbre” – a kamaszkor korlátlan lehetőségeinek halála, a fantázia halála:
289

„nemrég még azt hittem, bármi lehet belőlem: filmsztár, világbajnok, agykutató vagy miniszterelnök, és nincsenek korlátaim, ma már tudom, hogy egy közepes képességű átlagember vagyok” – az el nem köteleződés szabadságának halála: • „nemrég még úgy éreztem, hogy még bárki lehet a párom, válogathatok kedvemre és nincs elszámoltatás, most pedig le kell mondanom minden más kapcsolatról, és felelősségről beszélnek nekem” – a fiatalság agilitásának halála: • „fiatal felnőttként megteszem, megalkotom, megreformálom, jobban csinálom, megalapozom az egzisztenciámat és a családomét, mert van erőm" ez a múlté, mert érzem, fogy az erőm és már soha nem lesz annyi” – a fiatalság nemi képességei gyengülnek, elhalnak – és a halhatatlanság képzete is meghal, • „pedig eddig úgy éreztem, hogy meghalni csak más szokott, én halhatatlan vagyok, messze van ez a probléma” – a gyermekünk fölötti hatalom képzete is elmúlt, hiszen • „gyermekeim felnőttek és maguk szervezik az életüket, néha meghallgatnak, de a döntéseiket maguk hozzák… lehet, hogy nem vagyok nélkülözhetetlen? ” – az egészségesség önállósága is elveszett: • „újra mások gondoskodnak rólam, már etetnek, mint csecsemő koromban, esetleg pelenkáznak is, de micsoda különbség, az élet mögöttem van, teher lettem és nem ígéret!” – az élet, • „a levegőm – elfogyott, meghalok” Beszélgetés: Érdemes egy táblára kiírni a fenti helyzeteket röviden, és aztán, pl. pirossal mellétenni az adott életszakaszra jellemző pozitívumot is, az új életlehetőséget! Ehhez ad ötleteket az alábbi gondolatsor: – omnipotencia „halála” – de már tudok járni, és talán beszélni is! – a gyerekkori függőség halála – viszont néha sikerül azt lerajzolnom, amit elképzeltem, és nicsak, furulyázni is megtanulok lassan, számolni, írni is!… és eldönthetem, hogy ki a barátom! – a szülőkről alkotott téveszmék halála – hát… ez tényleg ciki, de legalább kiderült, hogy ők is tudnak hibázni, tulajdonképpen közelebb kerültek… – a kamaszkor korlátlan lehetőségeinek halála, a fantázia halála – hát… ha filmsztár nem is, azért jó szakember még igen, meg jó családapa, családanya – az el nem köteleződés szabadságának halála – az igaz, hogyha egyhez hozzákötöm az életemet, akkor a többi kb. 3 milliárdról le kell mondanom, de ebbe az egybe olyan szerelmes vagyok, mint az ágyú! – a fiatalság agilitásának halála , mert érzem, fogy az erőm és már soha nem lesz annyi – viszont valahogy lehiggadtam. Igaz, hogy talán mélyebben fájnak bizonyos események, de sokkal kevesebb dologtól pöccenek be, nem töröm össze naponta a fejemet…mintha megértőbb lennék…a tekintélyem is megvan már, „tényező lettem”, akivel számolnak…ezt a házat én építettem…
290

– a fiatalság nemi képességei gyengülnek, elhalnak – és a halhatatlanság képzete is meghal – ez bizony nagyon nehéz, de van benne valami hallatlanul izgalmas, amiről a fiataloknak fogalmuk sincs! Valahogy „belülről” kezdem látni a dolgokat, és mintha befelé tágulnék… – a gyermekünk fölötti hatalom képzete is elmúlt, hiszen – de olyan jó látni, hogy sok mindent hasonlóan csinálnak és megállják a helyüket, s az unokák! …hát ez egészen sajátos kapcsolat…– és minden vizsgájuk előtt fölhívnak, hogy imádkozzak értük, FONTOS VAGYOK! SZÁMÍTANAK RÁM! A gyerekeim is, hiszen örülnek, ha olykor föllélegezhetnek, mert nálam vannak az unokák… – az egészségesség önállósága is elveszett – ez a legnehezebb…ezt elfogadni…de közben annyi mindenről kiderül, hogy nélküle is lehet élni!… és minden nap ajándék, még így is…vagy talán így igazán?... megfordult a kocka, a gyerekem lett a felnőtt, én a gyerek…de jó, hogy nem akartam tökéletesnek látszani!... lassan-lassan elengedek mindent, már az se fontos, hogy dél van-e, vagy este… de jó, ha meglátogatnak!... de azért ne maradjanak sokáig, mert fáradt vagyok… – az élet, – elfogy – először jeges rémület, sötét – aztán fény és könnyű repülés… – SZABAD VAGYOK! A témához film javaslat: ÉLETEM című amerikai film, Nicole Kidman és Michel Keaton főszereplésével. A főhős egy sikeres és kíméletlen üzletember, akinek gyönyörű fiatal felesége első gyermeküket várja. A férfi tele van a szülei és a világ elleni haraggal, gyűlölettel (mert a világ ellenség, amit le kell győ zni, csak akkor nem leszünk „lúzerek” = szánandó vesztesek) – szembesülnie kell a ténnyel, hogy gyors lefolyású rákban szenved. A betegség és a felesége szeretete által emberi emberré válik, igazi apjává a gyermekének és igazi férjévé a feleségének. A halála egy csodálatos szabadulás története. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK Manapság igen sok szó esik a jogokról, már a gyerekek is „tisztában vannak” a jogaikkal és azzal, hogy mihez van és mihez nincs joga a tanárnak, a szülőnek, a főnöknek… arról azonban ritkán világosodunk meg és világosítunk fel, hogy a jogok csak kötelességekkel együtt működnek egy egészséges társadalomban. A következő játékok és beszélgetések ennek tudatosításában segítenek: Indító játék: játsszák el egy-egy közösség jellemzőjét csoportokban. Játék levezetése: kiscsoportokra osztjuk a társaságot, és a csoportok húznak egy-egy „cetlit”. A cetlikre egy-egy embercsoport megnevezése van írva, pl. csürhe, banda, tömeg, munkacsoport, focicsapat, család, hittancsoport, legjobb barátok, egyén… lehet még bővíteni, vagy szűkíteni a csoport létszámától függően! Néhány perc alatt találjanak ki egy történetet, és azt játsszák el, az adott közösségre jellemző módon. Az előadási idő max. 1’, a többi csoportnak kell kitalálnia, hogy mit húzott az előadó csoport! Megbeszéljük, melyik nevezhető közösségnek és miért? Figyelem! Az „én” cetlire változatosan reagálnak! Vagy odajönnek, hogy ez véletlenül került a többi közé, mert az én nem közösség. Nagyon jó, beszéljük meg, hogy miért? Vagy ügyesen eljátsszák a magára zárult individuumot.

291

A végén érdemes felolvasni a mellékelt írást, amit egy 13 éves fiú írt etika házi feladatként. Beszélgetés az alábbiakról: 1. A családban – gyerekek – szülők – nagyszülők – unokatestvérek – a család barátai 2. A plébánián – hívek – szolgálattevők – papok 3. A nemzetben – polgárok – írók – újságírók – TV-sek és filmesek – politikusok – miniszterek 4. Az iskolában – tanuló – tanár – technikai dolgozók 5. A barátságban – Mit vársz a barátodtól? – Mit adsz neki? – Mihez van joga a barátodnak veled szemben? – Van kötelessége is? – Mi az? • • Ezeknek a közösségeknek milyen a hierarchiája? Miért? Szükséges-e, hogy legyen? Mi a közösségben elfoglalt helyzetünk, és a jogok illetve kötelességek közötti összefüggés? banda munkacsoport család legjobb barátok plébánia iskola kommandósok énekkar társasház lakói „rock”-koncert résztvevői

csürhe tömeg focicsapat hittancsoport én osztály színész társulat társasutazás tagjai zarándokok állami lakások bérlői Egy 13 éves fiú írása: „Egy napom 20 év múlva"

Hatkor ébredek, de nem Magyarországon, hanem Svéd-, vagy Olaszországban, ahol az Electronic Arts üzemei vannak. Fél nyolckor már benn az irodában egy újabb számítógépes játékon kezdek dolgozni. 12.30-kor lemegyek a büfébe harapni valamit, amint felballagok a büféből, rögtön egy papír fogad az asztalon, egy papír fogad. Mai teendőid: 4.30-ig folytasd a játékot, amit elkezdtél, 4.35-kor gyere le a főnökhöz, 5.00kor hazamehetsz, de kapsz egy CD-t. Teszteld a játékot!!! HOLNAP NEM KELL BEJÖNNÖD!!! Pont jó! Hó vége van, biztos azért hív a főnök, hogy odaadja a fizetésem: 3900 €. Mint pár óra múlva kiderül, igen azért. Végre otthon. Ránézek a CD-re. A játék neve Fifa 2025. Két órát játszom vele, vacsorát készítek, picit TV-zek, fürdök, és már alszom is.” A fenti történet ellentéteként felolvashatjuk az „Arc-játék 2.”-höz tartozó történetet a Down-kóros lányról. Ki a fogyatékos és kihez képest? Jó beszélgetési téma a két történet kapcsán.

292

ERÉNYEK (az erények szokássá váló jócselekedetek) – az emberi közösségek jó működését segítik. TUDOK: 1. ünnepelni 2. dönteni 3. örülni 4. együttérezni 5. barátságos lenni 6. barátságot kötni 7. barátot megtartani 8. észrevétlenül segíteni 9. saját vágyaimról lemondani 10. nehézséget elfogadni 11. hibák után újra kezdeni 12. dicsérni 13. megköszönni 14. bocsánatot kérni 15. megbocsátani 16. gondoskodni (ételt készíteni, asztalt teríteni, rendet rakni stb.) 17. odafigyelni másra 18. indulataim fölött uralkodni 19. tartósan felelősséget vállalni 20. bízni 21. hinni 22. remélni 23. szeretni MEREK: 1. egyszerű és átlátható lenni 2. tapintatosan őszinte lenni 3. egyértelműen beszélni és cselekedni 4. igazat mondani 5. szeretetet kimutatni 6. vállalni az érzelmeimet 7. véleményt nyilvánítani 8. vitatkozni (A vita nem veszekedés! A vita eszme-, gondolatcsere, a veszekedés személyeskedés, a másik szándékos megbántása!)

293

Az irodalom is nagy segítségünkre van a foglalkozásokon, meg lehet beszélni a meséket, verseket:

A négy gyertya
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek.

Azt mondta az első: én vagyok a béke! De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni… Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra.

A második azt mondta: én vagyok a hit! Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem… A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.

Szomorúan szólt a harmadik gyertya: én a szeretet vagyok! Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, nem értik, hogy milyen nagy szükségük van rám… ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott: – De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kellene örökké! Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt. Ekkor csendesen megszólalt a negyedik gyertya: Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudják gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a remény! A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, és lángjáról új életre keltette a többit.

294

A rátermett királyfi Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, de azért az Üveghegyeken még innen, volt egy öreg király s annak egy csodaszép, tejjel – mézzel folyó országa, meg három fia. Egy jó ideje érezte már az öreg király – mert nem volt bölcsesség híján – hogy napjai lassan betelnek, s neki menni kell, hívja az Örökkévaló… Igen ám, de nagy volt az ő gondja! El kellett döntenie, melyik fiának engedi az országot? Mert nagy bölcsesség kell ám annak vezetéséhez! Különösen, ha tejjel-mézzel folyó!… Hm. Hogyan is tegye próbára a fiait? Magához hívatta őket, és ünnepélyesen kihirdette: az lesz az utódom a trónon, aki a legügyesebben gondolkozik, gazdálkodik, cselekszik! Mindegyiktek kap egy teljes napot éjféltől éjfélig, az alatt a királyi tróntermet meg kell töltenie egészen. Hogy mivel, hogyan és mennyi pénzből, hány szolgával, az legyen a ti gondotok. Egy nap és nem több. Megértettétek? No, ha úgy kell lennie, hát legyen! A legidősebb fiú törni kezdte erősen a fejét, mivel lehetne egy nap alatt megtölteni azt az irdatlan nagy termet? Aztán szolgákat fogadott, jó fizetséget ígért s azok elkezdtek szappanhabot verni, sokat. Hogy majd az megtölti a termet. Igen ám, de ez csak addig volt jó, amíg verték, mert mihelyt abbahagyták, elolvadt… s elfolyt… Elégedetlen csóválta fejét az öreg király. Hát, mit csinált a második? Tanult bátyja kudarcából és maradandó, könnyű anyagot választott. Aztán szolgákat fogadott, jó fizetséget ígért s azok elkezdtek szénát hordani a trónterembe, sokat. Hogy majd az megtölti. Úgy is lett. Verejtékeztek a szolgák, prüszköltek is a portól derekasan, de éppen készen lettek, mire kellett. Mégis, az öreg király csak a fejét csóválta elégedetlen. Hát hogyne, mikor ő már be se’ fért a trónterembe! A harmadik fiú egész álló nap, a barátaival s a szolgákkal beszélgetett – közben a munka végét is megfogta erősen –, de pénzes zacskóját nem igen bántotta. Azután, mikor már jól bealkonyodott, egy nagy gyertyát vitt a sötét trónterembe s az egyszeriben megtelt fénnyel. Barátainak egy része pedig énekelni kezdett és a terem tele lett dallal egészen. Más barátai mindenkit meghívtak egy nagy, közös játékra a trónterembe s az egyszeriben megtelt élettel, kacagással, emberrel, reménnyel. A szolgák is előkerültek, s mert szerették a legkisebb királyfit, hát kiderült: finom étkeket készítettek mindenkinek. Az öreg király pedig mosolyogva és könnyes szemmel ült trónusán s érezte – mert nem volt bölcsesség híján – hogy napjai most már végképpen beteltek s tudta azt is, hogy fiai közül melyiknek engedi át az országot.

295

Szeretném magam megmutatni. Nem vagyok senkinek. a Semmi. De jaj. Nem bírom már harcom vitézül. S az álmom: az Isten. Lidérces messze fény. sem boldog őse. Az álmommal. Észak-fok. titok. menni. menni. ha szeretnének Sem utódja. Lidérces messze fény. mint minden ember: fenség. Utam: a nagy Nihil. Isten. Mikor halni készül. Vele szeretnék találkozni. nagy. S újból imádkozni. bolond hitben S csak ennyit szólni: Isten. A sorsom: menni. hogyha szeretnének S lennék valakié. ének: Szeretném. Vagyok. sem rokona. nem tudok így maradni.Ady Endre: Szeretném. idegenség. Álmom: az Isten Batyum: a legsúlyosabb Nincsen. Lennék valakié. Hogy látva lássanak Hogy látva lássanak Ezért minden: önkínzás. sem ismerőse Nem vagyok senkinek. 296 . Megtelek Isten-szerelemmel: Szeret kibékülni az ember.

Bruno Ferrero: Mondjuk meg. fejtse meg az álmát: Azt álmodtam. hajót. A király elégedetten így szól: . A király elszomorodott és dühös is lett. mi élet. Havas telet és hosszú-hosszú őszt. gyöngyöt dobálni. akarsz-e játszani halált? 297 . mert rájött. Az álom azt jelenti. mit jelent ez? . sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani mindent. Az udvariasság a szív értelme. csak másképp fogalmazott. mely valóra vált? Virágok között feküdni lenn a földön S akarsz. mint bármelyik közülük. Színlelni sírást. cifra temetőt? Akarsz-e élni. hogy tulajdonképpen az első is ugyanúgy fejtette meg az álmot. szegény. Ki fütyürész az ablakunk alatt? Akarsz-e játszani kígyót. Karácsonyt. A kellemetlen igazságot is meg lehet mondani udvarias formában. Azt jelenti. álmot. ez nem jó jel. borból-vízből mértékkel tölteni. Játékban élni. akarsz-e mindig-mindig játszani. magához hívatta az elsőt és bocsánatot kért tőle. de hogyan? Távol-Kelet királya Al-Rashid egy jóst kéretett magához és felszólította. Lehet-e némán téát inni véled Rubin-téát és sárga páragőzt? Akarsz-e teljes. Mit gondolsz. mondd akarsz-e lenni. és magadra maradsz – mondta az álomfejtő. Elzavarta a jóst. vonatot. hogy fogaim – egyik a másik után – kihullottak. mindenféle jót? Akarsz-e játszani boldog szeretőt. Azután elgondolkozott.Micsoda szép álom! – és megjutalmazta a jóst. Hogy a körúton járkál a november.Uram. néha-néha félni. mit jelent. akarsz-e együtt a sötétbe menni. ez egy szép álom. Ez utcaseprő. madarat. nagy komolyan az asztalfőre ülni. beteg ember. hogy hosszú életed lesz és túléled rokonaidat. Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani? A játszótársam. tiszta szívvel élni. hogy rokonaid hamarabb meghalnak mint te. és másikat hívott helyette: . mint a második. semminek örülni. tovább élsz. élni mindörökkön.Uram. Hallgatni hosszan. gyerekszívvel fontosnak látszani. Hosszú utazást.

Hadd vesszen el az élet. A bátraktól szalad. ha mindjárt véreddel fizeted. légy férfi. kitűnni akar. Erős.Petőfi Sándor: Ha férfi vagy. Százszorta inkább éltedet tagadd meg. A sztár akkor igazi. És ezt kimondd. légy férfi… Ha férfi vagy. De méltóságos derekát Meg nem görbítheti. mint magad. gyakran hosszú lépcsősoron mintegy a fényből 298 . ha a becsület marad. A sztár. csak csahol. de hogyan születik a sztár? Valaki híres akar lenni. Legyen elved. Jó esetben tehetséges. kik egy jobb falatért Eladják magokat. ha sokan fizetnek érte. hited. A sztár szinte már nem is ember. szilárd. ha sokan élhetnek jól a népszerűségéből. Vesd meg. Akkor hidd.. akit ezrek ünnepelnek. ha jó üzlet. hisz fény és csillogás közepette jelenik meg. s irigyelnek? Igen ám. Ha férfi vagy. a hős és a szent Ki ne álmodozott volna már arról. ha jó pénzért eladható. Légy tölgyfa. Függetlenségedet A nagyvilág kincséért Áruba ne ereszd. Mit kény s kedv szerint lök A sors idébb . Félénk eb a sors. valaki mások fölé kerekedni.. légy férfi. ha sokan rajonganak érte. amit előbb szintén „megcsináltak”. nagy sztár. Ne hitvány. … Ha férfi vagy. hogy híres lesz. de ez korántsem elég. Kik szembeszállnak vele… Azért ne hagyd magad! … Ha férfi vagy. gyönge báb. mit a fergeteg Ki képes dönteni. mert a sztárt „csinálják”… igazítják a közönségigényhez. légy férfi. légy férfi. hogy sem ember Sem sors könnyen nem árt. bátor.odább.

megvásárolhatatlan. Lehet. akinek láttán többé nem kételkedik az ember. hogy van-e Isten?” (Bíró László püspök) A sztárokat gyorsan felejtjük. míg beszélnek róla. de ha szükséges. velük ünnepelhetjük Isten létét és jelenlétét. s túlcsorduló edényként juttat Isten bőségéből minden nála kopogtatónak. Vannak perc embereink. Az Ügy mellé áll és cselekszik… fél. valahol… s az egyszerű ember. mint Isten. A szent realista… tudja a Sátán létezését. A szentekkel pedig együtt élünk. amiket talán a többiek nem is látnak. Ragyogóan tehetséges. pillanatnyi érdekei fölé emelkedik szabadon. hőseink és szentjeink. most és mindörökké. hogy hol van az Igazság. A szent tudja. Lehet. Fél. ahogyan tud csöndben. Megmozdul alatta a föld. aki képes legyőzni a gonoszt és Hozzá fordul segítségért… A szent gyenge ember. A hős a történelem embere. Érkezését nem is lehet természetes hangon bejelenteni: a műsorközlő hangját is „megcsinálják” tehát. 299 . Nem érdemeikért. hogy rá nem vonatkoznak a biológiai és lelki élet törvényei. hogy hasznos e ez neki személy szerint. tőlük segítséget kérhetünk. önmagát és szabadon. A szent ugyanakkor realista is… ismeri saját bűneit. és nem azért mert ez hasznos befektetés. megindul a történelem… felvonulásra hívják. De az is lehet. életén átragyog Isten Igazsága és irgalmas szeretete. vagy középszerű. amelynek a boldogulásáért cselekedett.„alászállva”. és kérlelhetetlenül leleplezi elsősorban önmagában. Gyakran tömjént idéző füst és diadalmas zene is kíséri a sztár érkezését… aki lassan maga is elhiszi. aki nagynak képzeli magát. hogy mindent Istentől kap. esetleg még ügyeskedik is egy kicsit itt-ott … aztán történik valami. vagy a ragyogóan tehetséges és szép reményű – rádöbben. perc emberke. velük személyes barátságot köthetünk. a hősökre sokáig emlékezünk. ismeri gyengeségeit és saját kísértéseit… s ezért irgalmas. talán csak kíváncsiságból… aztán a felvonulásból tüntetés lesz… a Nemzeti Múzeum előtt vagy a Kossuth téren… valamikor. S akkor a szent hőssé válik. A szent kísértést szenved. de átragyog rajta Isten cselekvő. mások kénye kedve szerint cselekszik. A sztár: a pillanaté. hogy él. A sztár mindig önnön hírnevének rabszolgájaként. Azután vértanú lesz vagy ünnepelt. majd ünnepelt. hogy történelmet csinál és egyéni. s az erkölcsi szabályok. hogy következetesen az erkölcs törvényei szerint él. S akkor megérzi. baj lehet… s ő mégis megy. A szent megtanulja szeretni az életet. Megpróbálja jól tenni a dolgát ott. A hős egyszerű emberként élt az egyszerűek között. hogy ő az a kivétel. de a félelmét legyő zi a hit. Miért? Talán nagyon is tudatosan. a középszerű. mert a szent az örökkévalóság embere. számolatlanul. hogy nem ilyen. szólni nem mer. Nem mérlegeli. hogy fokozzák a hatást. kincsként adja pillanatait. hogy már szinte nem is ember. őket sokáig ünnepeljük. hogy döntenie kell melyik oldalra áll. ahol éppen van. őket megszólíthatjuk. akkor a történelmi pillanatban is. észleli az irracionális gonoszság jelenlétét is. becsületes és megvesztegethetetlen. akit tapssal köszöntenek… nem ritkán vértanú. teremtő ereje. de a félelmét legyőzi a lelkesedés… megérzi. Addig él. de tudja. A szent az adott pillanatban biztos kézzel cselekszik. akinek mindent szabad. és példájukból erőt merítünk. mások óvják: ne menjen. „Szent az. hogy ki az. napjait és életét másoknak. akinek az emléktábláját megkoszorúzzák… a hőst többnyire a hálás utókor ünnepli. és mindent egy lapra feltéve a Jót választja. de sohasem a pillanatnak. Bármi áron. hűtlenségeit.

A legfőbb dolog az életben. amelyekkel nem akarsz együtt élni. hogy Isten önmaga képére és hasonlatosságára teremtett minket. hogy mi az. és mi az. Mindegyikünk személyiség: páratlanul egyedülálló. hogy lelkünk megnyugodjon. akik megtagadják tőlünk szeretetüket. 14. 9. akik szeretnek bennünket – és azok. „Mert erős a szerelem. aki keresztény szóhasználattal beszél. 4. 11. A legtöbb ember néma kétségbeesésben éli le életét. Szeress. hogy ne féljünk embernek lenni. mi másnak van értelme? (C.” (Én 8. 8. ami bent marad. 2. Vigyázat. A legtöbb felnőtt sohasem nő fel. de örök kísértésünk. A Teremtés könyve elmondja. az élet legmélyebb értelme: gondját viselhetjük másoknak. ) 1. gazdasági mutatókban. hanem hogy adjon valamit… hogy megossza önmagát. Életünket azok formálják. és vallásos életet él? Vagy ha ránk tekintenek az emberek. Benned fog élni és hatni. ami kint reked. amíg nem tudod. hogy ezt megfordítsuk: Istent alakítsuk a mi emberi képünkre és hasonlatosságunkra. hogy nekünk kellene Isten szimbólumává lennünk. 3. (Pablo Casals) 15. mert azt nem holtan hanem élve temeted el. kit látnak? Egy sikerességben. Úgy érzem. hogy Isten halott. nem oldod meg igazán a problémát . nem kételkednek többé Isten létezésében? „OKOSSÁGOK” John Powell: Miért félek a szeretettől? (Szorongások és a közöny leküzdése c. (Paul Klee) 10. Isten halott bennünk.6) „ A szerelem legyőzi a halált – de egy rossz szokás legyőzheti a szerelmet!” „Bajban ismerszik meg a jó barát – és a szerelem minősége is.” 300 . Ne építs falakat. különösen a fiatalok számára. hanem az. A szeretet lényege: kapcsolat. Amikor elfojtod azokat a dolgokat. Nem az az igazi probléma. Így Istenből gigantikus Bayer aszpirint csinálunk… Vedd Istent háromszor naponta.Vajon akik miránk tekintenek. Lehetünk vallásosak pusztán azért is.C. és nem lesznek fájdalmaid. mert nem értjük Őt. hogy szerezzen valamit. mint a halál. Nem elég lenni – válni kell valamivé. 6. Cumminas) 13. könyvéből. Isten nem azért alkot. statisztikában gondolkozó embert. 12. törékeny!!! Emberi lény! 5. (Pablo Casals) 7.

válasszatok!” 301 . idézetek egy-egy foglalkozáshoz Kosztolányi „A játszótársam. de te mind az ezer szemmel megmaradtál rejtelemmel. ki szólni tud. mondd akarsz-e lenni? Akarsz-e játszani mindent. Szólni nem az tud. ki hallgatni tud. ez a mi munkánk és nem is kevés. az életnek folytatásra van szüksége. Szólni az tud. ezerszemű szerelemmel.” Komáromi Mária „A gyermeknek anyára.AFORIZMÁK feliratokként felhasználható mondatok. a nemzetnek hazára. Hanem a szó van két csend között. a családnak otthonra.” Jókai Anna után – Komáromi Mária „Jólétben vegetálni. vagy Jó Létben élni – ez a kérdés.” Áprily Lajos „Csodállak ezer szemmel. apám szájából szép volt az igaz…” „…rendezni végre közös dolgainkat.” József Attila: A Dunánál „Anyám szájából édes volt az étel. mi élet?” Kurdi Imre „Nem a csend van két szó között.

testével védelmezte. a másikat engedte ott maradni. 2003. átölelte. november 21. hogy ne legyen egyedül a szégyenével… „megcsókolta” = a legbensőségesebb köszöntéssel fogadta vissza szeretetébe „odaszólt a szolgáknak” – vagyis gondoskodott róla… Majd örömhírt hirdetett: „hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. mindenem a tiéd…” SZERETLEK. – Esti liturgia Kecskeméten Téma: az EMPÁTIA A lázadó kamasz-ember kétségbeesett én-keresése. hogy ezt a kijelentést hallja az apjától! „az apa kijött és kérlelte…” „Fiam. HOGY LEGYÉL! 302 . akik azt szívesen felhasználnák. nagyon vágyott rá.” „az én fiam” – teljesen vállalja a fiát. egy-egy vidéki tanfolyamunk estéit gazdagították: I. és a lábára sarut. „Megesett rajta a szíve” = átérezte.11–32 A tékozló fiú példabeszéde – felolvasni Elmélkedés: Az empatikus Atya szeretete apai – anyai = Isten-i szeretet Lk 15.11–32 (A tékozló fiú példabeszédéből) „szétosztotta köztük vagyonát” = az atya az egyiket engedte elmenni. SZERETLEK MERT VAGY. hogy néhány szertartás-mintát is adjunk azok számára. mert ez az én fiam halott volt. Az alábbi ima-minták mind megvalósult közösségi imák. Lk 15.. az empatikus Atya szeretete és az empátia nélküli testvér gyötrelme.Esti „szertartások” Tapasztalatunk szerint nagyon fontos az. ÉS AKAROM. hogy mit szenvedhetett… „Eléje sietett” = mert az utolsó néhány lépés a legnehezebb a bűnbánónak… „nyakába borult” = mint kicsi gyerek korában. elveszett és megkerült. Az ujjára húzzatok gyűrűt. minden tagadása és tökéletlensége ellenére… milyen sok fiú vágyik arra. mert szerette… feltétel nélkül szerette. kinek mire volt szüksége… „apja már messzirő l meglátta” = mert nagyon várta. és életre kelt. Együnk és vigadjunk. Vezessétek elő a hízlalt borjút és vágjátok le. te mindig itt vagy velem.

hogy nem korlátlanok a lehetőségek. kérjenek hitének és szeretetének fényéből (meggyújtva majd mécsesüket) és közbenjárását kérve imádkozzanak hangosan a rájukbízottakért…Ahogyan nekünk „embereink” a szentek. várni a visszatérésükben. – Esti liturgia Kalocsán Téma: AZ EGYÜTT IMÁDKOZÓ CSALÁD Mindenszentek és halottak napja közelében Szentírás: Lk 15. családi ima Komáromiéknál. szokásokat és elvárásokat. akik előre elfogadtak 1-1 gyújtatlan mécsest.11–24 – A tékozló fiú (János. úgy legyünk képesek emberei lenni a ránkbízottaknak! 6. az anya mondom ezt) Ima. akikhez küldetésünk van. kezd tudatosulni. 2004. lezuhan a piedesztálról a szülő (még ha ott volt is). hogy szólítsanak meg 1-1 szentet… gondolatban fogják meg a kezét. rész: 5.11–24 – A tékozló fiú Helyszín: Kápolna „Installáció”: fehér és zöld selyem elrendezve a térdeplőn és a feszületen. mint az ecclesiola „papja”) 3.II. I. II. mikor még a gyerekeink gyerekek voltak – ebbe vonjuk be most alkalmi. az apa olvassa. elveszítve egy szürke (selyem) „ruha” és egy üres tarisznya… Bevezető gondolatok: 1. Az Egyház ma Szent Imre herceget állítja példaképül nekünk… Ő nem a tékozló fiú… de azok. de legalább a saját kamaszkorunkból győztesen és gazdagodva kerültünk ki (?)… Ima. Szentírás: Lk 15. nyitva a Szentírás… az „oltár felé” mintegy eldobva. …ilyenkor nekünk kell „atyaként” lesni. amit pedig oly gondosan igyekeztünk életreszóló kincsekkel telerakni… de a kamaszokban egy. sok égő mécses. november 5. egy nagy gyertya kiemelt helyen. hinni a „feltámadásban”… mert mi már sok kamaszkort átéltünk. kalocsai és kárpátaljai családunkat… (én. Bábel Balázs érsektől kaptuk az áldást) Szent Imre ünnepén. a halálhoz hasonló folyamat zajlik: „meghal” bennük a gyermek. és nem lehet belőlük bármi… meghalnak bizonyos illúziók… 4. 303 . a kamasz fiatalok. sokszor eldobják a tőlünk kapott „tarisznyát”. Most azokat kérem. rész: 2. Egyéni imák…taizei énekek… Az Egyház áldása: Végezetül mindehhez kérjük az Egyház áldását (Dr. gyakran el akarják dobni a tőlünk kapott „öltözéket”.

hogy: a szívre írjanak néhány olyan értéket.III. nincs erőnk. a Küldetéshez. és azt kérjük. hogy ez őrültség. 304 . hogy a Család = szülők és gyerekek együttes életközössége. értékes emberi tulajdonságot. Szentírás: Mt 14. 2005. szonettjét. az helyezze a szőttesre a feszület köré a szívét: Elmélkedésvezető: Most MAGASABB SZINTRE EMELJÜK EZEKET ÉS ÖNMAGUNKAT is. A gyerekek számára a legnagyobb ajándék a szerelmes szülő(k). Néhány mondatos elmélkedés arról. Erőtér és táplálék számukra a szülők egymás iránt érzett szerelme. ami a párkapcsolatban. illetve a közösségi életben úgy kell minden embernek. – Esti elmélkedés – ima Kalocsán Téma: A KENYÉR – saját életünk Kellékek: • Szentírás • Liszt • Szőttes + korondi gyertyatartó + gyertya + öngyújtó • Mécsesek • Papírszívek • Tollak a résztvevőknél Liturgia: 1. mint egy falat kenyér. mint imát… AZ VAGY NEKEM. de indulunk… Mi is azt érezzük sokszor. Aki készen van. amit nagyon fontos ápolniuk! Most az elmélkedésvezető felolvassa Shakespeare: 75. MINT TESTNEK A KENYÉR… Ima – cselekedet: Minden résztvevőnek kiosztunk előre kivágott papír szíveket. 1 – A csodálatos kenyérszaporítás Elmélkedés – személyes megszólítás = ima Krisztus bizalma az Atyában… az apostolokban… Krisztus áldása a kenyéren és a fiú ajándékán… Az apostolok bizalma Jézusban… Nekünk is csak 2 kenyerünk és 5 halunk van = semmi ez ennyi embernek… = semmi az erőnk a Feladathoz. január 14.

foglalkozás témája: Ki az ember? Mitől és meddig ember valaki? Eszközök: 1 db tábla + 1 db kartonból készített bábu. illetve fejjel. nevetés. Pisti és Kati) elkezdi a bemutatkozást így: Kati Pisti háta mögé áll. akik nyáron születtek. hogy Kati vagyok. télen.… . de valójában Pistit mutatja be (vagyis belebújik a bőrébe). illetve tudatossá váló életvezetésre reflektálásra alkalmassá. Nem elképzelhetetlen azonban.Komáromi Mária Családi életre nevelés tanmenetek 9 x 90 perces vagy 18 x 45 perces foglalkozás keretében Oktatási cél: Az ember és a közösségi élet működésének megismerése. vállára teszi a kezét és mondja: Pisti vagyok. a jó kérdéseiket. és vállára téve a kezét közli. az empátia növelése és az egymásra figyelés elősegítése 305 . Nevelési cél: Boldogabb. esetleg középiskolásoknak vagy egy-egy szülőkkel közös kiránduló napon vezetjük az alábbi foglalkozásokat. akik szeretnek focizni. stb… vagy kijelöljük a terem négy sarkát: ide azok álljanak. Ezért a Családi életre nevelés programjának talán a legideálisabb célcsoportja az alsó tagozatos korosztály. „aggyal”. mint ahány gyerek van az osztályban s ezeket kettévágva összekeverjük. amoda akiknek van otthon háziállatuk. stb… Két perces interjú lebonyolítása: Lehetőleg körben ülünk. …stb. fülekkel + ragasztószalag vagy mágnes az applikáláshoz. külön mozgatható végtagokkal. majd visszaülünk a helyünkre. s folytatja egyes szám első személyben. aztán cserélnek: Pisti áll Kati háta mögé. 1. Bemutatkozás Foglalkozásvezető bemutatkozása és családjának rövid bemutatása fényképekkel A gyerekek játékos „bemutatkozása”: Álljanak fel azok. szemekkel. hanem a hangulat oldása. s ezek párosításával találnak egymásra a párok. Ekkor az egyik pár (pl. hogy ez utóbbi kívánja a legnagyobb szervezést és ügyességet. akiknek van kedvenc ételük. oda azok. „szívvel”. A családi élet „technikája” – hétköznapi és ünnepi életünk helyes szervezése. összetartó családokért helyes önnevelésre és ön-ajándékozó közösségi-emberré formálódásra segíteni a gyerekeket és rajtuk keresztül a szüleiket is. Az előkészítésnél érdemes hangsúlyozni. ugyanis jegyzetelni nem lehet! A játék célja nyilvánvalóan nem az információszerzés. és kártyákat lehet húzni: – két-két azonos számú kártyát húzó gyerek lesz egy pár. szájjal. hogy felső tagozatosoknak. hogy két „segédeszközt” használhatnak az interjúhoz. Megjegyzés: A gyerekek 9–10 éves korukban válnak a tudatos. két percig interjút készítenek egymással. Természetes. vagy – fele annyi képecskét készítünk. Utána kb. és a fejüket.

méltósága) Mit csinál az a srác. kábítószer. ezt nem várták volna. vagy sok gyerekük volt – pl. ha vallásos iskolában vagyunk. hanem az értékrend központja: „Ahol a kincsed. és mik a nehézségei. a gyerekek családtagjairól.(Kissé meglepi őket. gyerekkorukról. gyerek ).2 Játék a szavakkal: elvesszük a bábu fejét – Mit jelent. vagy lány akkor. 2. feladata. amit később nagyon fog szégyellni) 1. hogy még ember-e? Miért? Meddig képes még az életre? (Az emberi élet tiszteletére. A vezérjáték lebonyolítása és beszélgetés: 2. helyéről az emberi életben. a lábait. méltósága) 1. pillanatnyi kívánságai irányítanak. a lélek tükre? ” Létrejöhetett-e mindez. de nagyon jó gondolatsort és beszélgetést lehet így elindítani a szexualitás szerepéről. de jól érzékelhető része és csodája: a lélek.1 A teljes bábut helyezzük a táblára. akkor egy szép tabló elkészítése közösen. ha gondoskodhatunk valakiről!) 2. nagyszüleikről. illetve aki számító. hogy szívtelen? Miért? Ki a családban a „szív”? (édesanya szerepe. kihasználhatják mások… vagy „csak” egyszerűen nevetségessé válik.4 Fölcseréljük a szívet és az agyat: mit csinál az az ember.” Beszélgetés a helyes értékrendrő l. hogy melyik életkornak mik a szépségei. vagy a Magzatvédő Társaság ilyen kiadványa) illetve fényképek öreg emberekről. saját családjukról. majd a kezeit. Kire mondjuk. Batthány-Strattman László (13 gyereke volt ). stb. majd fokozatosan elveszünk belőle 1-1 részt. illetve az ember magától. szex. Feltétlenül legyen néhány kép nagycsaládokról is.3 Lehet előre gyűjtőmunkát kiadni. és mi történhet vele? (berúgás. megfelelő bevezetéssel.A vezérjáték lebonyolítása: 1. Bach (20 gyereke volt). Náluk van egy fontos plusz fázis: az „agyat” egy pillanatra az ágyék helyére tenni. s mindig megbeszéljük. (Hálaadás a Teremtő Istennek. foglalkozás témája: Az élet értéke és szépsége a magzati kortól a késő öregkorig Eszközök: Képsorozat a magzati élet fázisairól (Fénykép album – svéd kiadvány.2 Ha ez megvalósítható. ha egy buliban elveszti a fejét? Miről lehet ezt megismerni. hogy miért 306 . saját csecsemőkorukról és szüleikről. ott van a szíved is. kellő humorral..1 A fényképek közös megcsodálása.3 Elvesszük a szívet. Johann S. illetve melyik életkorban mit ad a család közösségének az egyén? (Az is ajándék. Mit jelent: „ A szem. hogy valahol fejetlenség uralkodik? Mit jelent: családfő? (édesapa szerepe. szép (!) öregekről (aztán megbeszélni. s a „fogyatékosok” tiszteletére nevelés!) 1. Beethoven (9. akik nagycsaládban nőttek fel. stb. pl. feladata.5 Az emberi lét láthatatlan.) 2. gyerek volt) Arany János (11. 1. önző? A családi életben hol jelentkezhet ez veszélyként? DE: A szív – a Biblia szóhasználatában – elsősorban nem az érzelem. hogy hozzanak képeket aranyos csecsemőkről. beszélgetés arról.) Figyelem! 13–15 évesekkel is lehet a beszélgetést hasonló módszerrel vezetni. akit csak az érzelmei és az ösztönei. Kép olyan híres emberekről.

lehet szép egy öregember). 3. szívesen végzek házimunkát/csak sok felszólítás után. s beszélgetés közben rájönni. szívesen szerepelek mások előtt/szégyenlős vagyok. kövér vagy sovány vagyok. hogy milyen lelki tulajdonságai vannak – konkrét ötleteket adjunk! Pl. és 1 db zsebtükör minden gyereknél Lebonyolítás: 3. hogy mit látunk mi is hasonlóképpen és mit másként. hogy ez ne „felülről jövő kinyilatkoztatás” legyen. s nem hasznossági elv alapján! 3. türelmes/türelmetlen. nevetős/kicsit szomorkás. stb. foglalkozás témája: Milyen vagyok én? Milyen a másik ember? Önismeret és emberi kapcsolatok építése Eszközök: Papírok. hanem egy másik ember nézőpontja! 3. Fontosság. tréfálkozó komoly. értékeit fölfedezzék! Kissé folytatása is az előző foglalkozás: „Ki miért fontos a családban?” játékának. ami – ha lehet – maradjon az osztályban hetekig. azután leírja a külső tulajdonságait (kék szem.3 A csoporttal közösen megbeszéljük. majd egy társa „kibontja” és megkeresi benne az ajándékot. és a másik ember értékeinek fölfedezése. „átkötjük” a selyemszalaggal. kitartó a tanulásban/nem szeretek sokat foglalkozni vele. Természetesen az ideális az lenne. hogy egymás jó tulajdonságait. A következő foglalkozásig a családtagjaink jó tulajdonságait keressük és fogalmazzuk meg! 307 . A végén fölhívjuk arra a figyelmet. ha elkérjük a lapokatönjellemzéseket és egy személyes levélben leírjuk. Lehetséges és nagyon hasznos megoldás az is. aminek örülni lehet. mint egy ajándékot. barna haj. hangos beszédű/halk szavú. gyakran vidám.2 Most leírja. hogy nagyon fontos az emberi-családi-közösségi kapcsolatokban a jóindulat. s a s az én értékeim is fontosak a közösségnek. és abból készítsenek tablót. szeplős arc. 1db szép selyemszalag kb. Fontos. 3. 80 cm hosszú. hegyes orr) ki lehet bővíteni: magasnak mondanak.4 Játék: 1-1 gyereket középre állítva. Cél. Erre természetesen csak 10–15 fős csoport esetén van lehetőség.1 A zsebtükörben mindenki megvizsgálja a saját arcát. stb. hosszú. ha saját többgenerációs családjukról tudnának tablót készíteni. ki-miért fontos tagja a családnak. hogy a többiek is ilyennek ismerik-e az éppen „tárgyalt” gyereket. ceruzák.

A szemek mindegyikére ráírva egy-egy a fenti 'gyümölcs' részek közül. hogy a másik ember lelkiállapotát át tudjuk érezni akkor is.2 Érzelmek rajzban kifejezve: Minden csapat kap egy előre megrajzolt álarcot. kételkedve. illetve a szavak nélküli kommunikáció fontosságára. Utána egy másik csapat játssza el a rajzról „leolvasott” érzelmet.) Azután a vezető megkérdezi a csoportot. foglalkozás témája: Emberi kapcsolatok → kommunikáció-metakommunikáció Eszközök: Rajzlapok. vagy válasszunk. Azt követően a játékosok megbeszélnek egy helyzetet. harag. „ Ági bátyja velünk jön”. s amikor ez megtörtént. kelletlenül. Játék után beszéljük meg. hűség. önmegtartóztatás (mértékletesség). békesség. Játékoskönyve Lebonyolítás: 4. öröm. majd kitalálnak hozzá egy jelenetet. hogy az arcán már látszik a kifejezés. ami azt az érzelmet kiváltja. s azt 2 percben eljátsszák. s arra.25 Milyennek álmodott meg minket Isten? Eszközök: néhány rövid történet. Egyezik-e a rajzoló csapat elképzelésével? A megbeszélésben térjünk ki a mimika. vagy több alkalommal játsszuk. vagy a fürt a tőke nélkül? Miért nem? 308 színes ceruzák. szelídség. szomorúan stb. mindegyik csapat húz „egy érzést” kis papíron a játékvezetőtől. hiszen a játék a tudatosításra szolgál! Következő alkalomig figyelje a családtagjai érzelmeit és igyekezzék örömöt varázsolni az arcukra! 5. örömmel.1 Érzéseink játékban: 3 fős csapatokat alakítunk. ami kiült a társuk arcára. hogy milyen helyzetekben könnyű. félelem. Pl. Ki szeretne beszéd nélkül kimutatni egy bizonyos érzelmet? Az önként jelentkezők húznak egy kártyát. de a rajzon kihagytuk a szemöldökök és a száj helyét. ijedtség. Lebonyolítás: beszélgetés arról.4. Ezeket úgy kell berajzolni. türelem. öröm. amit a játékosok különféle érzelmi hangsúllyal ismételnek meg (haraggal. öröm. stb. szomorúság. mintha ott kinn érte volna valami. van-e lehetőségünk arra. Utána megbeszéljük a helyzeteket. hogy mi lehet az az érzés. 4. düh. mese a fentiekről + applikációs-rajz egy szőlőfürtről a tőkén. Nagyon fontos a megbeszélés. hogy az általuk kitalált érzelmet fejezze ki. foglalkozás témája: A Lélek gümölcse pedig: a szeretet. hogy mire jó ez a kifejezési gyakorlat. A többiek feladata kitalálni.3 Érzelmek bemutatása : A játékvezető mond egy egyszerű mondatot: pl. hogy érzelmeink érzelmeket váltanak ki! 4. pl. egyikük kimegy. jóság. A szemeket le is lehet venni. meglepően megváltozott. és úgy jön vissza. irigység. s mikor nehéz ezeket megvalósítani otthon? Hogyan lehet ezeket az erényeket gyakorolni? Élhet-e egy-egy szem magában. ha az nem mond el róla semmit? Majd indítványozza: Játsszuk el! Ezekre a kártyákra egy-egy érzelmi állapot van felírva. gyűlölet. Figyelem! Ennyi játék és azok megbeszélése nem fér bele 45 percbe. stb. a Szív-Szentjánosbogár Mozgalom . kedvesség. Gal 5.

Az asszonyok az öreghez fordultak és megkérdezték. Bp.A harmadik csak hallgatott. – Nagyon jó fiú. István Társulat. de nincsenek különleges képességei.) Bruno Ferrero könyvecskéi (Don Bosco Kiadó. 1981. és úgy néztek rá. pl. Egy tulajdonság vagy cselekedet – egy hernyó! Ezeket ők diktálják. s arra ilyeneket írtunk: „észrevenni”. mintha gumiból lett volna. Az öregember egy darabig követte őket az úton.” Mt 7. elvette tőle a nehéz kannát és egész úton mellette haladt.Esetleg játszani is lehet: egy-egy szem húzásával.Az én fiam – mondta az első – olyan gyors és ügyes. mit tudsz mondani a fiadról? – kérdezték. Mindig az alkotó ismeri legjobban a „működési elvet”! Gyerekekkel találtuk ki a folytatást. mint egy angyalra. hogy senki sem léphet a nyomdokába.) György Attila: A kővé vált kenyér (Ecclesia. és hazafelé indultak. mintha tényleg pacsirta lenne. amit annak kell megmagyaráznia. mit szól a gyermekeikhez. Hihetetlen bűvészmutatványokra képes! Az egész falu őt csodálja… . . és bennük a jót erősítem! Ők folytatták: hogyan lehet a gyümölcs egészségére vigyázni (permetezéssel)? Tehát hirtelen flakonformát vágtam ki. de én írom a hernyókra. és akrobatához illő ügyességgel vetett cigánykereket. Hangja úgy csengett. az ő ötletükre: papírból „hernyókat” vágtam ki. . Az első: úgy szaltózott. Az asszonyok őt is megcsodálták. A harmadik fiú odasietett anyjához. hogy a pacsirta is elbújhat mellette! . „jóvátenni” (katolikus gyerekeknél itt lehet a szentgyónásra utalni)… Történet-minta. akik gyermekeiket dicsérték.Nem tudom mit modhatnék róla. Bp. „megbánni”. melyből jön a permet. A három anya a kannák súlya miatt pihenőt tartott. Csodálattal nézték az ügyes fiú mutatványát.Az enyém meg – állította a második – úgy énekel. A második fiú gyönyörű dalba kezdett. Az asszonyok beszélgetését hallgatta. . – válaszolta az édesanya.16) További történetek: György Attila – A szeretet parancsai című könyvéből (Szt. a jóságról: A három gyermek Három szomszédasszony együtt szokott menni a kútra. így könnyebben kézben lehet tartani a témát. Három fiatal közeledett feléjük. („Gyümölcseikről ismeritek fel őket. 1993. s beszélgettek.) 309 . amelyik a legnehezebben megy.A gyermekekhez? – mondta az öreg. Az asszonyok megtöltötték a kannáikat vízzel. Csak egyet láttam. és azokra a pusztító tulajdonságokat szedtük össze. A következő foglalkozásig gyakorolja azt az erényt. A forrás melletti k őpadon egy ősz. aki húzta. idős bácsika üldögélt. –Hát te.

mégpedig kizárólag szemkontaktussal. Az elrejtésnél sokuknak le kellett mondani az egyéni ötletükről! El kellett dönteni. hogy milyen döntéseket kellett hozni a résztvevőknek ahhoz. Beszélgetés arról.6. komoly koncentrációt és együttműködést igényel! A megbeszélés kérdéseit is e szerint lehet kitalálni Pl. ha közeledik: langyos. hogy a családban milyen játékszabályokat kell betartani és milyen hétköznapi döntéseket kell hozni ahhoz. A játékvezető azt kéri. A játékot megbeszélés követi: Melyik szabályt volt a legnehezebb betartani? Kellett-e a játékvezetőnek fegyelmeznie? Mihez kellett a legnagyobb önfegyelem?… Hideg-meleg (keresős) játék: Közismert játék. Merüljenek el a csöndben. és ne kommunikáljanak egymással. Egy gyerek kimegy a teremből. amelyet szeretne hallatni. hogy teljes csöndben maradjanak. zenészekről illetve rock koncert közönségéről…+ a Szív Játékoskönyvből pl. majd a visszajövő játékos keresni kezdi a többiek irányításával (ha messze van: hideg. hogy a „játékot”. Majd minden játékos képzeljen el valamilyen kiáltást. old. Az irányított játékos elkezd valamilyen tetszés szerinti cselekvés-sort. amire legnehezebb figyelned a családban? Mikor különösen nehéz a szüleid irányítását elviselned? Mit szeretnél. hogy becsületesen játszanak.) című játék Lebonyolítás: Játék. illetve a saját viselkedésedben? Stb. hogy egy-egy embert meg fog érinteni. A játékosok csukott szemmel ülnek – esetleg lefekszenek a padlóra. esetleg egy állat hangját. A csend törékeny (29. és nem csapják be a társukat megtévesztő jelzésekkel stb. s akit meg érintett az hallassa azt a kiáltást. hogy azt teszi-e. hogy te észrevegyél rajtuk. és amellyel megzavarná a csendet. a közös életet mindenki élvezze? Felső tagozatosokkal az előbbi játék helyett az „Irányíts szemmel” című játékot javasoljuk: kimegy egy játékos. hallgassák meg. amit előzőleg elképzelt. ha egészen közel jár: forró…) A játék után megbeszéljük. a többiek pedig szemükkel és mosolygós. amelyhez kell egy külső szabály és nagy önfegyelem is (A csend törékeny című játék). illetve arcjátékkal. Mostanában mi az. majd hirtelen csendesedjen el. amit kell? Figyelem! A játék nem könnyű . foglalkozás témája: Fegyelem → önfegyelem → választás → döntés Eszközök: fotók sportolókról. A játékvezető addig várjon a következő játékos megérintésével. A válaszokat mindig meg kell indokolniuk! 310 . amit majd elvégeztetnek a visszajövő játékossal. ha nem vennének észre rajtad a szüleid? Mit nem vesznek észre vajon és miért. amíg tökéletes nem lett a csend. hogy a játékot mindenki élvezze? Pl. a többiek eldugnak egy tárgyat. üvöltést vagy állathangot. illetve morcos arckifejezéssel jelzik. ízleljék meg. szerinted? Ő k mit szeretnének. milyen a csönd. Aztán a vezető figyelmezteti a játékosokat. a többiek pedig megegyeznek egy cselekvéssorban. üvöltést.

ajándékozás. Lebonyolítás: 1. illetve iskolában. játszótéren vagy a mamáddal és a testvéreiddel.o. o. ha erre igény van. hogy ne értsék félre a szándékaimat és miért? Ha van idő megbeszélni az öltözködést és a terítést. vagy amikor beteget látogatunk (155– 159.) Viselkedés szórakozás és művelődés közben (105–125.7. hiszen a gyerekek az otthoni és ismerősi minták alapján játszanak. felismerhető háztartási eszközt rajzolni. hogy ne erkölcsi ítéleteket hozzunk. könyvből. a nagymama születésnapját ünnepli a család.o. foglalkozás témája: A családi élet csapatmunka! Jókedvűen könnyebb! Eszközök: rajzlapok és festék. Játék – A gyerekeket 3–4 fős csoportokra osztjuk. amelyre a következőket írtuk: pl. nem illik. barátok beszélgetése . társalgás. A következő menetben 2 perc alatt szét kell válogatni. vagy színes ceruzák. beszélgetés (34. Ezeknek a rendeltetését és használati módját utána ismertetnie kell egy csapattagnak.. az nagyon jó! 2. melyik csapat tud 10 perc alatt több.o. vagy kinek „kell” használni a családban. azután 2 percben eljátsszák úgy a szituációt. és 202.) Ismerkedés. vagy mutassam című könyvéből fénymásolt képek és kérdések + kis cédulákra írt szituációk. Tesztek az Illemteszt c. hogy a többiek kitalálják. Inkább arra vezessük rá őket. miért? Eszközök: tesztlapok + szituációs játékhoz kis „kártyák” Diószeginé Nanszák Tímea: Illemteszt című könyvéből tesztek. 146. illetve milyen helyen és helyzetben. vásárlás egy boltban. o.o. ünnepek (130. 138. esküvő . 194. 8.) Étkezés (44. Karácsony este ünnepel a család. tányérok. az ajándék kérdését is. hogy mire való. poharak… + egy stopper óra Lebonyolítás: 1. hogy melyiket ki szokta. esetleg (nagyon jó. ha mód van rá) terítéshez szükséges dolgok pl. milyen helyzetről van szó? A játékot mindig megbeszélés követi: Melyik szereplő hogyan viselkedett. új osztályba kerülsz.) Viselkedés utazás közben. vagy nem? Miért? Lehetett volna másképp is reagálni az adott helyzetben? Hogyan? Miért? Fontos. születésnap a családban.o. Felsősöknél: 3 perc alatt kell leírni az eszközök nevét. ) Figyelem! A későbbiekben mellékletként a fent említett könyvből teszteket is adhatunk. 2.) Vendégség. és Montágh Imre: Mondjam. foglalkozás témája: Illik. Javasolt témák: Köszönés (20. kanalak…stb. mit illik tenni. s utána szintén ismertetni. Utána a válogatást indokolni kell! 311 . majd a csoportok húznak 1-1 kis „szituációs cetlit”. testvéred eltörte a kedvenc játékodat… 3 perc alatt felosztják a szerepeket. és miért? Illően. hogy milyen viselkedésnek milyen következményei lehetnek. iskolai ünnepély. a gyerekek csapatokban versenyeznek.

és lehetőleg szomszédait is. hogy a magyarok nagyon sokat tettek az emberiség fejlődéséért. ha javítani kellene? 9. (csak akkor. aki nagy veszedelemből menti meg Magyarországot. Ismerje meg lakóhelye rövid történetét. Video film vagy dia képek a fenti témában. és ezekről is beszélgetünk. Lehetőleg válasszon példaképet a nagy magyarok között. (vagy jó tündér). kirándulásra. hegységet megnevezni? Ki tud elmesélni egy magyar népmesét? 2. vagy ha csak a szülők dolgoznak? Melyik esetben jut több idő beszélgetésre. foglalkozás témája : Nagyobb családunk. a nemzetünk Eszközök: Albumok Magyarország tájairól. kastélyairól. beszélgetés. ki tud több népdalt elénekelni. tudja ajándékként szeretni a hazáját. ellenpontnak néhány képsor afrikai törzsekről. hogy tekintse magáénak a magyarságot. ha arról a kerületről. sőt legyen büszke magyarságára. népviseletérőlnépszokásairól. Célunk. közös játékra. Tudja. illetve tájat. illetve annak történelmi nevezetességeiről is tudunk kép és szöveg anyagot találni. „Ki mit tud?” játék: pl. Ezen felül jó. Megbeszélés: hogyan könnyebb a család élete: ha mindenkinek van saját munkaterülete és felelőssége. Írjanak egy mesét: Én vagyok a legkisebb királyfi. és mennyi idő alatt képes rá az egész csapat? Lehet a csapatmunkánál előzetes „szereposztást” csinálni. illetve pl. 312 . esetleg vetítés 1. Lebonyolítás: Képnézegetés. (most kell a stopper) 4. ha megfelelő zenei anyag is van ezekhez.3. vagy dúdolás után felismerni? Ki tud több híres magyart megnevezni? (Mit csináltak?) Ki tud több megyét. ahol az adott iskola található. élményekre? A gyerekek családjában milyen szokások vannak? Ők mit tehetnének. ha terítéshez vannak eszközeink) Egy teljesen csupasz asztalt hány perc vagy másodperc alatt tud megteríteni: egy gyerek a csapatból. skót népviseletű emberekről… Jó.

A vezető fantáziáján és ügyességén is sok múlik. SzentGellért Kiadó.: Történetek a szeretetről. Értelmes élet. rajzok és tesztlapok…). Dobogókő. Budapest. 2000.: A Kis Herceg Móra. Márton Áron Kiadó.: Mondjam vagy mutassam? Móra Könyvkiadó. – Zsákay E. Jóknak szóló történetek. 1998. 2005. Más történetek. György A. Montágh I. Leszkay A. Szép és új történetek. Budapest. Don Bosco Kiadó. 1994. 1999. 1-1 foglalkozás anyaga pedig 90 perc alatt valósítható meg kényelmesen. 313 . 1985. H. Korda Kiadó. Diószeginé Nanszák T. vagy név nélkül) – ezekből nagyon sokat tanulhatunk! Szakirodalom Ferrero B. A jellem értékei és hibái.: Csak történetek. ha az osztályfőnökkel együttműködve tudjuk megíratni. SJ: Ermi furulyája. pl. 1991. Lelki egészségtan sorozat: Én és a világ. Természetesen a befejezésnek fontos része kell legyen a gyerekek visszajelzése! Ezt nagyon jó. Budapest. Hasonlatok és történetek. Esztergom–Budapesti Főegyházmegye Hitoktatási Felügyelősége: „Hogy életük legyen…”. Bácskai J.: Illemteszt. 1995. Accipe–Tradere Budapest. Kecskemét. Saint–Exupery A. Kateketikai segédanyag. Matura Tankönyv. történetek.: Moha bácsi meséi. a gyerekek írjanak egy levelet nekünk a véleményükkel (névvel. Budapest.: Magán-élet-tan. Klett Kiadó. A SZÍV Szentjánosbogár mozgalom játékai. 2000. 2000. Manréza. kötet: Családok. Tereza Worowska és munkatársai: Játékoskönyv. Szent István Társulat. Honffy Kiadó. Porter E. 1994.Utólagos megjegyzések a tanmenethez: Természetesen az anyag bővíthető és csiszolható még. Budapest. 2000. Budapest. 5. Debrecen. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Nemeshegyi P.: Az élet játéka.. a függelék is később készül el (mesék. Budapest.

akkor a körbe a barna. csak egyvalakire jellemzők. (A feladat során a párok tagjai egymásra többnyire nagyobb figyelmet szentelnek. Budapest Gyakorlatok Ismerkedés 1.Svajcsikné Pál Bernadett biológus. stb…) 2.A közös tulajdonságok közül külsőt vagy belsőt volt-e könnyebb találni? . hogy a körön kívüli területet három részre ossza. Az idő letelte után a következő kérdéseket tegyük fel: .) Egy-egy körön kívüli területre kell írni azokat a tulajdonságokat. amelyek egyediek.) 314 . egy ifjú nagymamaként mutatkozik be. ha pl.Ki illetve kik írtak a lapra. (Pl.: kavics)!” (Természetesen nem csak kavicsot választhatunk.Kire figyeltek inkább: magukra vagy a másikra? 3. Ez érdekes tapasztalatokra vezethet. és abból kiindulva három vonal van oly módon rajzolva. amelyikről nem is gondoltátok volna.: ha ketten barna hajúak. mint magukra. hanem bármi mást is. Miben egyezünk? Miben különbözünk? A résztvevőket hármas csoportokba osztjuk. hogy egyedi.: Mi a neve? Honnan érkezett? Mit tart a legfontosabbnak közölni önmagáról? Honnan értesült a tanfolyamról? Mit vár tőle?) Ezután egymás nevében (egyes szám első személyben) kell bemutatkozniuk. ha már két tagra jellemző. Bemutatkozás egymás nevében A résztvevőket párokra osztjuk. vagy hogy éppen közös? . Mindenki válasszon ki egyet a kövek közül! Ezután többféleképpen is kezdeményezhetjük a beszélgetést: A. (Közösnek számít. ami kellő számban és formagazdagságban áll rendelkezésünkre. a harmadik személynek megfelelő körön kívüli területre pedig a szőke szó kerül. (Pl. hogy keressenek minél több közös és egyedi. mint ahányan vagyunk. stb. „Szólj helyettem kis… (pl.) Legalább kétszer annyi kavicsot tegyünk egy tálcára. Ennek közepén egy kör. hogy egymásról néhány kérdésben információkat szerezzenek. CSÉN tanácsadó. öt percet adunk.Különbséget melyiknél volt könnyebb felfedezni? .Találtak-e olyan tulajdonságot. Kb. Tegyük fel a körkérdést: Miért pont ezt választottad? Hasonlít-e valamiben rád? (Egymásról kapunk információkat. A körbe az úgynevezett közös tulajdonságokat – külsőt és belsőt egyaránt – kell beírni.: képecskék vagy termések. hittanár. és kb. pl. A helyzet némi humort is lehetővé tesz: Igen mulatságos. és adunk nekik egy-egy lapot. egyikük pedig szőke. és miért épp ő illetve ők? . külső illetve belső tulajdonságot. öt percet adunk arra.

az életből vett történetet használhatunk attól függően. Példának egy párválasztással kapcsolatos eset: Ádám a legjobb barátom. ha valaki úgy látja jónak. lehetőleg úgy. kedves lány. Mondjuk is.B. Arra gondoltam. a legjobb barátjával. de ha tartósan. „Ön dönt” játék: Remek lehetőséget nyújt a fiataloknak. de lehet. de valami nekem nem tetszett benne. amit egy-egy fordulópontnál megszakítunk. az még nem baj. de nyugtassuk meg őket. igaz tét nélkül. akkor feltehetően segítségre szorul. hogy azért nehezteltem Ildire. A játékban egy történetet kezdünk el mesélni. hogy a fiatalok elmondhassák. hogy aki akarja. mert Ádám sokkal több időt tölt azóta vele. Már több mint két éve járnak együtt. Az egyiket elnevezzük IGEN oldalnak. hamarosan össze is házasodnak. a másikat NEM oldalnak. Pl.: Miért illik ahhoz. Beleszeretett egy lányba.illetve visszahelyezni. hogy IGEN-nel vagy NEM-mel lehessen rá válaszolni. Később persze megkedveltem őt. pl. mert még nincs viszonyítási alapjuk. Kezdetben nem értettem. biztosan csak más az ízlésünk. de akár a földön is) mindenki helyezze el a kövecskéjét. hogy két jól elkülöníthető oldalra osztjuk. ahogy a csoportban érzi a helyét. Egy valaki kövecskéjéről mond mindenki véleményt. és a középen lévő kis térbe (lehet asztalon. Ez alapján az IGEN vagy a NEM oldalra kell ülniük/állniuk. Nyilván az elsőknek kicsit nehezebb. mint velem. A kérdést mindig úgy kell feltenni akkor. amikor a „saját bőrükre” megy. A későbbiek során is remekül felhasználhatjuk a kavicsokat. ha akar. hogy mire szeretnénk a fiatalokat segíteni. Természetesen indokolniuk is kell. miért éppen őt választotta Ádám. 315 . az elmozdíthassa valaki másnak a kavicsát. hogy most mindenki igazíthat a saját kövén. ha már mindenki lerakta. Ildibe. hogyan döntenének az adott szereplő helyében. Éppen ezért fel kell hívni a figyelmüket. hogy ki hol helyezkedhet el pillanatnyilag a csoportban. hogy lehet majd korrigálni. – Ezután adjunk lehetőséget arra. a következő játékban: Üljünk körbe. Ha mindenki végzett. – Most újból lehessen a saját köveket át. Bármilyen. Helyes. Engem kértek meg. hogy miért ezt az oldalt választották. hogy legyek Ádám tanúja. hogy az azért más. Ha valaki csak egyszer-egyszer kerül szélre. hogy képzeletben komoly döntéseket tudjanak hozni. A játék menete: A helyszínt úgy készítjük elő. ugyanakkor mégis segít a döntések tudatosabbá tételében. vagy épp miért helyezte vissza? – Te miért pont oda helyezted? (Különösen a szélsőségekre figyeljünk!) Ebből értékes információkat kaphatunk mi is és a gyerekek/fiatalok is arról. aki választotta? (Mások egy valakiről alkotott elképzeléseibe nyerhetünk betekintést) C. akkor a következő kérdéseket beszélhetjük meg: – Ki helyezte át másnak a kavicsát? Miért? – Kinek helyezték át a kövecskéjét? Milyen érzés volt? Miért? – Miért hagyta úgy.

hogy elbúcsúzzon. Egyre Ádámra és a barátságunkra gondoltam. Most mit tegyek? Kinek fog hinni a barátom? Olyan nagyon szerelmes. ha elhallgatom. Egymás mellett ültek egy padon. Különben sem történt köztük semmi egy baráti ölelésen és egy búcsúcsókon kívül. milyen jellegű? Helyes-e. táskáját. hogy őt láttam. és a pasas átölelte. Ahogy a buszon utaztam. két héttel az esküvőjük előtt azonban történt valami. Hazamentem. Most az a fiú hallott közelgő esküvőjükről. Beszéljek végre Ádámmal? 316 . ő nem akar erről beszélni vele. és csak azért mondasz neki ilyeneket. érthető-e. hogy mondja el mégis régi barátjával való találkozását Ádámnak. Ildi nem tehet ilyet! De mi van. hogy Ildi engedett volt udvarlójának és találkozott vele? Mi a szerepe egy esküvői tanúnak? Végül ismét Ildiék háza felé vettem az utam. az arcán ijedtség tükröződött. amint meglátta a fiút? Ildi meglátott. vagy ez csak a kettőjük dolga? Gondoltam. Ha nincs jelentősége a dolognak. Végül Ildi arra kért. A tegnapi fickó lépett ki Ildiék kapuján. előbb Ildivel beszélem meg a dolgot. amit tudok. egyszer csak megláttam Ildit egy idegen fickóval a parkban. hogyan lehetek én tanúja az ő életre szóló szent szövetségkötésüknek. Nyugtalanul aludtam és reggel korán felébredtem. ha mégis? Biztos. Megkérdezte. hogy mit láttam a buszból. feltétlenül megváltoznak baráti és egyéb kapcsolatai is? Van-e jogom beleszólni mások életébe. hogy mit láttam. Meg akartam kérni. akivel még Ádám előtt járt. indulatok lehettek a történet elbeszélőjében. Van még valami értelme. és mindenáron beszélni szeretett volna vele még egyszer. biztosan csak képzelődöm gondoltam. vagy hallgassak? IGEN NEM Ha valaki szerelmes lesz. mit tegyek.Tegnap. nem jól láttam. megismerem a kabátját. hiszen mindjárt itt az esküvő. Percekig csak álltam és nem tudtam. Ááá…. Az járt a fejemben. meghűlt bennem a vér. egy régi barátjával találkozott. de nem tudtam elaludni. Ahogy a sarkon befordultam. hogy te akarsz lecsapni a kezéről. Feltétlenül beszélnem kellett valakivel. és mintha meg is csókolta volna. Felmentem hozzá este és elmondtam. Zavarba jött és magyarázkodni kezdett. amit láttam. majd fenyegetőzni kezdett: – Ha szólni mersz Ádámnak. hogy felmenjek Ildihez? IGEN NEM Milyen érzések. El kellene mondanom Ádámnak! De mit fog szólni? Hinni fog nekem? Éppen én okozzak ekkora fájdalmat a legjobb barátomnak? Elmondjam neki. hogy ne említsem ezt Ádámnak. félreértem a helyzetet. mindig ezt hordja. Elmenjek Ádámhoz és mondjak el mindent? IGEN NEM Lehetnek-e az embernek titkai a házastársa előtt? Ha igen. akkor miért is hallgatná el jövendőbelije elől. akkor azt fogom mondani. Azt mondta. majd odasietett hozzám.

– A harmadik moziba megy. ugyan úgy. A HEGYEKBE INDULÓKNAK Egy barátotok hívott meg benneteket. meg kell várnotok a segítséget. Tanácsot persze mindenki adhat. de hogy az autó merre. ügyességünktől és akaratunktól függetlenül megtörténnek. ezért időre kell érkeznetek. Ezután megkezdődik az utazás. Minden csapatnak kell választania egy vezetőt – ő ül a volán mögött – aki végső soron a döntésekért felelős. – A másik a Balatonhoz. Egy helyen hatalmas sártenger keresztezi az utat. az a sofőrön múlik. hogy elveszítem a barátomat. A játék igyekszik azzal a ténnyel is megbarátkoztatni a fiatalokat. Játsszátok el a két barát beszélgetését és a történet lehetséges befejezését! Szituációs játékok: Utazás: Egy képzeletbeli utazásra invitáljuk a résztvevőket. Ehhez segít a következő játék: Úgy osszuk kisebb csoportokra a társaságot. ami lesz. hogy a hétvégét nála töltsétek a hegyekben varázslatos környezetben. Tenni nem tudunk ellene. Sőt ennél még jobb. egy életre boldogtalan lehet. Beleragadtok a kátyúba. MARADTOK 317 . muszáj lebeszélnem erről a kapcsolatról. amiben esetleg ő tévedett. hogy egy-egy képzeletbeli autóban vagy mikrobuszban kell helyet foglalniuk. és hogyan közlekedik. ha felvállalom ezt a kellemetlen szerepet. Így indulnak úti céljuk felé. A születésnapi buliját is ekkor rendezi. A barátoknak mindig igazat kell mondani? A történet folytatását rátok bíznánk. MIATTAM! Lehet-e egy baráttal kellemetlen dolgokról beszélgetni? Olyasmiről. lehet. hogy az életben adódhatnak olyan helyzetek. 1. Lehet. de ha nem teszem. ha sikerül megtalálni a megfelelő hozzáállást. még mielőtt túl késő lenne. mint az életben. de meg kell tanulnunk elviselni a kudarcokat. Két lehetőség közül választhattok: Megfordultok és egy másik utat választotok. állomás: Egy ideig földúton kell haladnotok. hogy nem fog hinni nekem. amelyek képességeinktől. Szerencsétek volt a másik út jól járható MEHETTEK Áthajtotok a pocsolyán. Lesz.IGEN - NEM Mikor szereti valaki igazán a barátját? Te mit várnál el a barátodtól hasonló helyzetben? Most már Ádámhoz mentem. Három lehetőség közül kell választaniuk: – Az egyik csoport a hegyekbe utazik.

KÉT ÁLOMÁSNYIT MEHETTEK Nem akarsz kockáztatni. CÉLBA ÉRTETEK! Felgyorsítasz és igyekszel levágni a kanyarokat. gyorsan B Nincs nálatok pótkerék. Most megint csak A vagy B közül lehet választani: A Előveszitek a kicserélitek. Két lehetőség közül választhattok: Nem idegesíted magad. és még tempóban haladhatsz. Most nincs döntési lehetőség. MEHETTEK MARADTOK 318 . és a rendőrőrsre visz benneteket. kénytelen vagy megállni. Észreveszi egy rendőr. hogy próbáld ki. Baj nélkül megérkeztek. MA MÁR NEM BULIZTOK! A BALATONHOZ UTAZÓKNAK Elhatározzátok. A társaság arra biztat. csak vaktában lehet választani A vagy B variáció között: A Rosszul leszel. és jó Jól összeveszel a koccanókkal. VISSZA KELL MENNETEK ÁLLOMÁST 1 5. Két lehetőség közül választhattok: Kerestek egy másik utat. és elindultok az autóval. 1. állomás Az út egyre kanyargósabbá és meredekebbé válik. Ügyesen kikerülted a torlódást. barátotok megérti a késést. állomás Most egy nyugalmas szakasz következik. állomás: Már a városból kifelé menet hatalmas dugó állja utatokat egy koccanás miatt. MARADTOK B Letekered az ablakot. állomás Az út felénél defektet kaptok. Dudálsz. igazoltatnak is. élvezitek a hűs szellőt. Nagyon gyorsan tudtatok haladni. milyen gyorsan tud menni az autó.2. és továbbra is szabályosan haladsz tovább. MEHETTEK pótkereket. Az út itt jó minőségű. vennetek kell. hogy a hétvégét a Balatonnál töltitek. MEHETTEK 3. MEHETTEK 4. Megállít. Két lehetőség közül választhat a vezető: Elfogadod a kihívást. állomás A defekt miatt jócskán késésben vagytok. és a vezetés kissé unalmassá válik. Baj nélkül juttok tovább. hogy menjenek már arrébb vitatkozni az összekoccanók.

2-ŐT MEHETTEK ELŐRE 4. MEHETTEK 3. aki valamivel messzebb állt az út szélén. hisz alig csepereg. Két lehetőség közül választhattok: Az első kútnál megálltok tankolni. Két lehetőség közül választhattok: Megpróbáltok gyorsan eltűnni a helyszínről. MEHETTEK A tankolást a visszaútra hagyjátok. Te is örülnél. Megcsúsztok a „taknyos” úton. és most megállít benneteket. MARADTOK Megálltok segíteni. de szerencsére a szembe jövő jármű ki tud térni. Az előtted haladó autó viszont hirtelen megáll. Egy helyen STOP táblához értek. Két lehetőség közül választhattok: Siettek tovább. A lába sérült meg szegénykének. állomás Meglátjátok a Balatont. és óvatosabban haladtok tovább. hogy vissza is tudjatok majd jönni. de a mozi elég messze van. MEHETTEK Nem törődtök vele. állomás Az út mellett megláttok egy sérült kiskutyát. állomás Az üzemanyagjelző szerint a benzin nem lesz elég arra. összeütköztök. hogy segítsen az állaton. CÉLBA ÉRTETEK! A MOZIBA INDULÓKNAK Egy jó filmre kaptatok jegyet. hogy nekimentek egy parkoló autónak. amikor cseperegni kezd az eső. így igen gyorsan haladtatok. MARADTOK 5. állomás: Félútig problémamentesen haladtok. Két lehetőség közül választhattok: Lassítotok. Hamar végeztek a tankolással. Az autóban vita támad. se távol sehol senki. Baj nélkül juttok tovább. MARADTOK A sérült jármű szélvédőjén hagytok egy betétlapot. Két lehetőség közül választhattok: 319 . Különben sem ismeritek a jószágot. ha hasonló helyzetben így tennének veled is. 1. Az üzemanyag odáig sem tart ki. és úgy belefeledkeztek a látványba. állomás Már félúton jártok. Se közel. mint ahogy gondoltátok. de egy kicsit lassabban.2. Hamar sikerül ellátni a kis állatot. tolhatjátok a kocsi a legközelebbi benzinkútig. hogy mikor tankoljatok. Egy rendőr észrevette. így autóval mentek.

Baj nélkül juttok tovább. MARADTOK 4. csak vaktában lehet választani A vagy B variáció között: A Össze-vissza próbáltok kerülőutakat találni. – Nagyobbaknál: Halálos közúti balesetet szenvedtetek. KIESTETEK MEHETTEK Azoknak. Nekitolatsz a mögötted jövő gépkocsinak. mert az utcatáblákat nem lehet elolvasni még ott sem. – Kisebbeknél: Súlyos balesetet szenvedtetek. Most nincs döntési lehetőség. ahol éppen kint vannak. Jól tetted. Két lehetőség közül választhattok: Megálltok kérdezősködni. MEHETTEK Félrehúzódtok egy mellékutcába megnézni a térképet. állomás A mozihoz vezető utat útépítés miatt lezárták. Két lehetőség közül választhat a sofőr: Inkább szomjazol. állomás A belvárosban véletlenül rossz irányba fordultok. Már jön is egy rendőrautó szirénázva és leállítanak benneteket. de mire sikerül odavergődni az előadás rég elkezdődött: nem mehettek be. és mindenki mást mond a helyes útirányt illetően. MEHETTEK Gyorsan áthajtasz. Rosszul ítélted meg a mennyiséget. Két lehetőség közül választhattok: Megkerülitek a háztömböt és így fordultok vissza a helyes útra. Jól útbaigazítanak benneteket. Az utat kamera figyeli. CÉLBA ÉRTETEK! 320 . akik eljutottak idáig: 5. Remekül sikerült. MARADTOK 2. de csak szeszes italt szolgálnak ki. KIESTETEK! B Gyalog szaladva még éppen sikerül a kezdésre odaérnetek. állomás Közben irtózatosan megszomjaztatok. hogy az nem árthat. hisz úgy sincs ott senki. Nehezen igazodtok el a térképpel. állomás Sajnos mégis eltévedtetek. Megálltok egy presszónál inni valamit. MEHETTEK Fékeztek és megpróbáltok visszatolatni a jó útra. hisz a tábla ezt jelzi. mert a vacsora nagyon sós volt. kórházban kötöttek ki. az utat kamera figyeli. Csak olyan keveset iszol.Megállsz. MARADTOK 3.

Most is későn érkezik haza. mind a nézőket meg kell kérdezni. jó testvér és undok testvér. hogy miként dolgozzák fel a szituációt.) A szereplőknek nem szöveget kell mondaniuk. a megoldásokkal és az egyes szereplőkkel kapcsolatban. kedves és megbízható volt. pl.Arról érdemes kérdezni a fiatalokat. A családfő utcára került. és minden csapat kap egy szituációt. Teljesen kikelve magából érkezik haza. aki eléggé szabados életű (beszédében is). aki idáig jól tanult. 3-nál: „munka”) hangsúllyal és gesztusokkal fejezzék ki magukat. hogy – Igazságosnak érezték-e a játékot? Miért? – Az életben tapasztaltak-e már hasonlót? Mit? – Mit éreztek egyik vagy másik helyzetben? Miért? Nehéz helyzetben a család Csoportokra osztjuk a társaságot. 2-nál: „szerelem”. órákig búcsúzik a kapuban a barátjától. elég sokat. Orvosi kivizsgálásra érkezett a városba. mert kiállt a beosztottjai mellett. mégis elküldték. stb. később.) A fiatalokat arra kérjük. hogy rossz és jó megoldást is adjanak elő.) Lehet a fiatalokra bízni. de őt ez sem érdekli. „mindent elhisz” nagymama. A fiún kívül már senki és semmi nem érdekli. „halálosan” szerelmes lett. és még a tüntetésen is részt vett. mert váratlanul létszámleépítés történt a vállalatnál. (Ld. Érződik rajta. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? 3. hogy mit gondoltak. de azért. D. hanem csak egy „kulcsszót” ismételgetve (1-nél pl. mit éreztek a szituációval. Lehetséges szituációk: 1. Váratlanul beállít egy vidéki rokon. A nagylány. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? 2. hogy képzeljék bele magukat a kapott helyzetbe és próbáljanak megoldás(oka)t találni.) Azt kérjük. A végén mind az előadókat.: „vendég”. hogy alkoholt fogyasztott. Majd játsszák el a történetet a többi csoportnak is.: szigorú apa vagy anya. így szeretne néhány napig nálatok maradni. C. 321 . Őt eredetileg nem akarták elbocsátani. Vacsorához készülődik a családotok. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? A csoporttól függően többféleképpen is feldolgozhatjuk: A. B. A szülők már nagyon aggódtak érte.) Kiosztunk a szerepekhez megformálandó személyiségeket.

működése Bonyolult szervezetek Természetvédelem Mit jelent számunkra a természet? Miért kell védenünk? Mit tehetsz te a természet védelmében? Mitől különleges az ember? Mindenki egyedi és megismételhetetlen Életed ajándék Istentől milyen ajándék vagy? Mitől értékes egy ajándék? a benne lévő szeretettől Minden ember ajándék (a külső csak „csomagolás”) Így kezdő dött az életed: Nem véletlenül születtél Isten és szüleid szeretet hívott életre Fontos feladatod van meg kell keresned a hivatásod! (A hivatás itt tágabb értelmezésben. állat. osztály A csodálatos élővilág Miben különbözik az élő az élettelentől? Milyen élőlények népesítik be a földet? Egysejtűek – többsejtűek: növény.Svajcsikné Pál Bernadett Családi életre nevelés tanmenetek 5. feladata. feladata a szerzetesi élet szépsége Mi tetszik neked ezekben a hivatásokban? Mire vigyázzunk a nyáron? Milyen veszélyek leselkedhetnek ránk? Bátorság vagy vakmerőség Egészséges életmód Törődj a lelkeddel is! 322 .) Hivatás A család: Mi a család feladata? Mit kapsz szüleidtől? Te milyen szülő szeretnél lenni? Az egészen Istennek szentelt élet: papok élete. ember Élet különböző szinteken Egy sejt élete Sejtek együttműködése Szervek kialakulása.

savas eső. osztály A természet törvényei Fizikai törvényszerűségek: pl.) Fejlődés a természetben: EVOLUCIO Az élet kialakulása A fejlődés iránya Az ember fejlődése: testi. ha a természeti törvényeket figyelmen kívül hagyjuk? (Árvizek. mint társas lény A család: Mi jó a családodban? Min szeretnél változtatni? Másokért is felelősek vagyunk Tágabb családunk: haza. kikerülni ezeket? Mielőtt bármibe belefognál gondold át: Jézus örülne-e neki? 323 . szabadesés. emberiség Civilizáció Mit nevezünk civilizációnak? Milyen előnyei vannak? Mik a civilizáció veszélyei? Testi – lelki egészségünk Mi ártalmas testi egészségemre? Mi mérgezheti lelkemet? Mire vigyázzunk a nyáron? Melyek a nyár veszélyforrásai? Hogyan lehet megelőzni. LELKI Az élet csodája Mit nevezünk életnek? Mik az élet legfőbb jellemzői? Mitől különleges az emberi élet? Hogyan él az ember? Az ember. erők egymásra hatása. stb. nemzet.6. érzelmi. A természetben működő törvények: rendszert alkotnak egymásra épülnek Ember és a természet Milyen természeti törvényeknek van alávetve az ember? Szabad-e beavatkozni a természetbe? Hogyan? Mi történik. ózonlyuk. értelmi. stb.

egymás kiegészítői. szekták) Erény: SZELÍDSÉG Védekezés: 324 . bolt. Egyház Erény: KÖLCSÖNÖSSÉG T: – fizikai támadás É: – szellemi támadás (butítás. (É) értelmi.7. ha Isten akaratához tudjuk rendezni életünket. osztály Mi az ember? Isten teremtménye: „Saját képére és hasonlatosságára teremtette” Miben vagyunk Isten képmásai? Test és lélek Férfi és nő Társak. mi a feladatom. igényeinket mind (T) testi. É: – ideiglenes közös cél – pl. ideológiák) ellen L: – lelki támadás (spiritualizmus. Létfenntartáshoz szükséges: T: – energia hiány Táplálkozás: É: – kíváncsiság a hajtóerő L: – szeretetvágy A helyes arányt megmutató erény: MÉRTÉKLETESSÉG Szerzés (birtoklás):T: – tulajdon É: – tudás L: – lelki kincsek Erény: RÁHAGYATKOZÁS (bizalom az Úrban) Tevékenység: T: – fizikai tevékenység É: – szellemi tevékenység L: – ima Erény: SZORGALOM T: – sport É: – szakmaválasztás L: – hivatás Erény: ALÁZAT (Tudom ki vagyok. Tudatosan kell rendeznünk vágyainkat. (L) lelki szinten. Boldogságra teremtette BOLDOGSÁG: Akkor érhetjük el.: team. nem pedig azonosak.) Társadalmi hatású: Érvényesülés: Társulás: T: – véletlen csoport – pl. stb. munkacsoport L: – közösség.: busz. Egyenjogúak.

Ehhez szeretetre. A teremtésben lehetünk Isten munkatársai Rendezni kell ezt a hatalmas erőt! Nem szabad kiragadni a szeretetből! Mire vigyázzunk a nyáron? Milyen kísértésekkel kell majd szembenéznünk? Hogyan vigyázhatunk testi-lelki tisztaságunkra? 325 .Fajfenntartás: Életadás: T: – biológiai léttovábbadás É: – szellemi adás (tudomány kultúra) L: – Evangéliumra vezetés Erény: TISZTASÁG Az adásra Isten végtelen szeretete nyomán vagyunk rendelve. otthonra van szükség. társra.

vagy azt. osztály. felbonthatatlan. aki benne van?” Mennyire meghatározó az anyagi helyzet? Akarat: Szabad akaratunk személyiségünk fontos része. 326 . építő-e az együttlétetek! Mivel gazdagítjátok egymást? Felfedezni egymás értékeit Jegyesség: Szeretetkapcsolatok rendezése: Tudtok-e hűségesek lenni? A másik családját is választom vele együtt.8.) A közös akarat kialakítását kell megtanulni: hogyan akarjuk csinálni együtt. (Após – anyós komplexusok) Anyagiak: „Az Adidas szerelést választottam. hogyan alakult a kapcsolatunk? Mi okozta a változást? Barátságok Hogyan alakul ki egy barátság? Milyen tulajdonságokat várok el a legjobb barátomtól? A legjobb barátom tőlem is joggal várhatja el ugyanezt! Ki az. (Papucs férj vagy házirobot feleség. illetve gimnazisták számára Kapcsolataink: Családi kapcsolataink Hogyan tekintettünk kiskorunkban szüleinkre? Miben változott meg kapcsolatunk? Testvéreinkkel – unokatestvéreinkkel. ezért nem szabad azt csorbítani. aki mindig mindenben meg tud felelni ezeknek az elvárásoknak? Mitől szakad meg egy barátság? Párkapcsolatok Ismerkedés: Hogyan kell beszélni egymással? Tisztelni a másikat Együttjárás: Megvizsgálni. Házasság: A család: Teljes és feltétel nélküli elkötelezettség A házasság szent és szentség. Szeretetközösség. Teljes egység.

liberalizmus. milyen szülő leszel! Nem mindegy. stb. és nem sajnál tőlünk valamit. hogy mit teszel magaddal Hogyan készülsz a házasságra A tisztaság értéke Káros szenvedélyek Alkohol Dohányzás Drog Másság Mindig az embert kell tisztelni ezért tudom elfogadni másságát is. a szabadság nem szabadosság! Az élet buktatói Milyen nehézségekre kell felkészülnünk? Hogyan tudunk helytállni? Mennyire ismered önmagad? Kinek a segítségére számíthatunk? Mit jelent az. parancsolat NÉT betegségek Az Egyház tanítása a fogamzásgátlásról Egyházunk ANYA – ezért félt. mint más gyilkosságok? Felelősségteljes szeretet A VI. Vigyázz rá! Miért nagyobb bűn az abortusz.Az emberi élet értéke Mennyit ér az emberi élet? Egy ember életét – a gyermekedét – rád bízta a Jóisten. Az élet továbbadása Várandósság – más állapot Anyának – apának lenni Családtervezés: Ahogyan nem szabad terveznünk Ahogyan az Egyházunk tanítja Már most eldől. hogy segíts magadon és az Isten is megsegít? Milyen céljaid vannak? Rövidtávra? Hosszútávra? Végső célod? 327 . de nem azt tisztelem! Más vallások vallásszabadság és a szekták Más beállítottság: diktatúra. ateizmus. Az igazi szeretet a másik javát akarja. óv bennünket.

nap. hogy legyen még hely a hozzájuk tartozó meghatározások beírására. a következő módszerrel: zöld krétával húzzuk alá a növényeket jelentő szavakat (pl. ahol az élettelen dolgok szerepeltek. aki sütkérezik a napon. emberek. stb. hogy a tanulók találják ki. virág.. Ezután kérdezzük meg a gyerekektől. hogy mi alapján kerültek az egyik vagy másik helyre. (Itt megemlíthetjük – az osztály érdeklődési és tudásszintjétől függően –. 328 .) Kérjük meg a gyerekeket. miért pont ezeket jelöltük meg. vagy a fülükbe súgva adjuk ki a feladatot. stb.Svajcsikné Pál Bernadett Családi életre nevelés óravázlatok A CSODÁLATOS ÉL ŐVILÁG 5. hogy mit tud minden élő – akár növény. úgy hogy egyik oldalra az életteleneket. Te egy virág vagy. Ha sikerült rájönniük. stb. illetve növények. Ezt nekik kell majd kitalálniuk. csak ezeket szabad szemmel nem lehet látni. osztály 1. a lényeg. hogy az élőlények között vannak egysejtűek is. (Ábrázolhat tájat. hogy minkét kategóriából többféle is látható legyen: pl. mi mindent látnak a képen. majd a „tóhoz” ugrál és elúszik. nád. Mi pedig jegyezzük fel ezeket a táblára. A MOZGÁS megbeszélésénél egy játékot is alkalmazhatunk: Válasszunk ki három jelentkezőt és papíron előre leírva. és engedjük. MOZGÁS FEJLŐDÉS (NÖVEKEDÉS) ANYAGCSERE (TÁPLÁLKOZÁS. hogy sorolják fel. akár állat vagy éppen ember – amit az élettelen nem. kérjünk meg valakit. majd próbáljuk meg a gyerekekkel az élőlényeket besorolni pl. hogy csupa nagybetűvel írja fel a megfelelő helyre: ÉLŐ ÉLETTELEN Töröljük le a táblának azt a felét. LÉGZÉS) ÉRZÉKELÉS SZAPORODÁS Most nézzük meg. kő.) Az élőkre jellemző helyes válaszokat címszavakban egymás alá jegyezzük fel úgy. híd. Ekkor még ne mondjuk meg. A többit sorolják be ők az állatok és az emberek kategóriájába. kertet. amelyen él ő és élettelen dolgok egyaránt láthatók..). felhő. kinyitod a szirmaidat és a fény felé fordulsz. növekszel. körülnéz. az állatoknál illetve az embernél. víz. Kibújsz a földből. téma Mutassunk a gyerekeknek egy (esetleg több) olyan fényképet vagy diaképet. a másik oldalra pedig az élőket írjuk. 1. állatok. 2. hogy ezek hogyan mutatkoznak a növényeknél.: fenyő. Te egy kis békát játszol.

illetve ha szükséges. A többieknek ki kell találni.) Miben tér el mégis? →(Tudatos cselekedetek. Lehetőleg a gyerekek mondják el. Végül megbeszéljük. a 3. mint az állatok és az emberek. csoportban: növények. illetve erre a témára tudunk esetleg még egy órát szánni. Az ANYAGCSERE tárgyalása előtt kérjük meg a gyerekeket. hogy ne maradjon befejezetlenül feladat. Csak mozdulatokkal szabad előadniuk. illetve az emberé melyikhez hasonlít jobban. de valamit folyton csereberélünk: → Oxigén (friss levegő) → Széndioxid (elhasznált levegő) A növények egy különleges cserére is képesek. Ezért kell nagyon vigyázni minden élőlényre! Az ÉRZÉKELÉS-nél jó. hogy mit csináltak most? → Helyet cseréltek. Te egy gyereket alakítasz. valamint az elhangzottak összefoglalására is feltétlenül időt kell hagyni. aki tanul. ha ők most mondjuk az 1. s kérjük meg. téma folytatása Ha maradt még időnk. és az állatok is lehetnek egymás táplálékai: TÁPLÁLÉKLÁNC. mert ekkor nagyon hasonlít egy tojáshoz). egy citrom vagy narancs. tű. Itt megkérdezhetjük. ezekről a tárgyakról mit érzékelnének. kifejlett növény. ha van nálunk néhány szemléltető eszköz: pl. hogy miben különbözött a növényi és az állati mozgás. csíra. csengő. hogy írják össze. 2. hogy mit láttak. csoportban: madarak vagy emlősök. Az összegzetteket írjuk is fel a MOZGÁS szóhoz. tyúk. felnőtt ember. Az állatoknál és az embereknél ez nem így van. hogy bár többnyire tudomást sem veszünk róla. Mi inkább csak kérdésekkel segítsünk.) (Nekem kb. Tojás. Kérdezzük meg tőlük. csak a helyzetét tudja változtatni. (A növény nem tudja elhagyni a helyét. mit látnak. Petesejt (lehetőleg az ovuláció előtt közvetlenül.) Figyeljünk az időbeosztásra! 5.) Azt is megkérdezhetjük: Vajon miért az állati mozgáshoz hasonlít jobban a miénk? → (Testünk az állatvilágból fejlődött. zseblámpa. majd feláll egy kicsit mozogni (tornázni). Arra ügyelni kell. ír a füzetébe. Kérdezzük meg. hogy tudják-e. tudnak-e róla. csoportban: halak. ha már nem növekednek. ennyi szokott beleférni egy órába. miért hívjuk a növényeket növény nek? → Mert egész életében növekszik. 329 . gyermek. hisz a mozgásról akarunk beszélni. nézegeti a könyvét. nem úgy. osztály 1. hogy a padszomszédok üljenek egymás helyére. csecsemő. de fejlődni akkor is fejlődnek. pontosítsuk az elhangzottakat. A gyerekeket osszuk 3–4 csoportra. utána játszani kezd. kiscsibe.3. akkor a következő módon is folytathatjuk: A FEJLŐDÉS megbeszéléséhez tegyünk egymás mellé képeket (lehet rajz is) a következőkről: Mag. → Meg tudják fordítani =› Oxigént termelnek! Ennek köszönheti az állatvilág és az emberek az életüket! De táplálékforrást is jelentenek.

előfordulhat-e. majd 10. mivé is kell majd fejlődniük? – Persze.pl. esetleg írassuk le. hogy olyan. de ezt nem a formája határozza meg. hogy mekkora az a legnagyobb szám. Kérdezzük meg. ha elültetjük? Keressünk olyan alma és olyan körtemagot. Végezetül kérdezzük meg a gyerekektől. Ez a sok sejt pedig mind-mind egyetlen sejtből alakult ki. hogy hogyan: Most mutassunk egy diasorozatot vagy táblaképet egy sejtosztódásról. vagy akit ő megbíz vele. 330 . tojás. Az ember érzékelése a növényekéhez vagy az állatokéhoz hasonlít-e jobban? A SZAPRODÁS megbeszéléséhez feltétlenül vigyünk magunkkal többféle körtét és almát. ami viszont jól ragadt meg emlékezetükben. esetleg a legmeglepőbb az előző alkalommal. Értékeljük és örüljünk mindannak. hogy számukra mi volt a legérdekesebb.) Beszélgessünk arról. hogy erre az alkalomra mindenki hozzon magával egyet-egyet. csak ezt a magocskát. (Ilyenkor szükséges lehet némi korrekció. Az embernél is használjuk azt a szót. a gyerekek nem mindig úgy. aki mondta. és a helyes választ ismételtessük meg. Ezen ne lepődjünk meg. melyik gyümölcsből való. esetleg hüllő. észre vették-e. a különböző élőlényeknél különbözőképpen nevezzük: mag. (Nem mindenki szeret egyformán szerepelni. vagy kérjük meg a gyerekeket. hogy ha mi nem is tudjuk megkülönböztetni őket. Mi lesz belőlük. hogy van-e ebben is egy olyan „program”. vakondok lennének. Most rajzoljunk le egy tojást. hogy nem. hogy mi lesz belőle? Mi minden fejlődhet ki tojásból? → Tyúk. és meg is tudnak nevezni. végül 1 milliárd = 1 000 millióért. A mai téma: Kérdezzük meg a diákokat. hogy magzat. Kérjük meg őket. Vajon miért mondjuk rá? → Mert tulajdonképpen ő is egy „magocskából” fejlődött ki. Kérdezzük meg tőlük. hogy ekkora gyerekeknek még nincs igazán fogalmuk a pénz értékéről. Ha kell igazítsuk ki. amelyek nagyon hasonlítanak egymásra és keverjük össze. Ezt viszont sose hagyjuk el! ÉLET KÜLÖNBÖZŐ SZINTEKEN 5. hogy a magok eltévesztik. Akkor mondhatjuk erre is. osztály 2. kacsa. milyen csodái vannak az életnek? Ha van időnk. hogy egy ember kb. Látni fogjuk. 5 billió sejtből áll? Minden szabad szemmel jól látható növénynek és állatnak a testét sejtek tömege alkotja. stb. amit le tudnak írni. téma Rövid emlékeztetés: Kérdezzük meg a tanulókat. ami a legfontosabb. vagy 100 millióért. hogy ne lehessen már eldönteni melyik. Ha nem ilyen nagyságrendű szám került a táblára. akkor kérdezzük meg: tudjátok-e mekkora szám a billió? (1 000 milliárd = 1 000 000 millió) → Gondolnátoke. ebben amennyire lehet. Mindjárt azt is megláthatjátok. élete egyetlen sejtből indult ki. hogy vágják fel a gyümölcsöket. Nézzék meg a magokat. annak fázisairól. hasonlítsák őket össze. ami meghatározza. mi csak összegezzünk. inkább őket beszéltessük. ami a magban van. Hát akkor mi? → Egy szemmel nem látható „program”. legyünk tapintatosak. liba. hogy bármekkora is egy élőlény.) Mindenképpen térjünk ki ara. hogy mit lehet venni: 1 000 000 (egymillió) forintért. és azt jegyzik meg az előadásokból. pete. mint egy „mag”. stb. A legnagyobbat írja fel a táblára az.

anyagcsere. stb. mert el sem indul egy bizonyos mennyiség után. Így jönnek létre a testet felépítő szervek. amelyek meghatározzák. Ennek az egésznek az összehangolt működését pedig az idegrendszer végzi. amíg fel nem növünk. Hasonlóan. Ha egy élőlény elpusztul. hogy nem állhat egyforma sejtekből. téma folytatása A leépülés ugyan ezekben a fokozatokban megy végbe csak fordítva.A sejtosztódás egyszerűsített sémája (Nem kell még túlságosan belemélyedni a biológiai tanulmányokba. hogy ne okozzunk csalódást. de nem használja. hogy milyennek kell lennie. lemásolja teljes „programkészletét”. Azt is mondjuk meg előre. legyen az giliszta. illetve működőképesek. akkor ez első lépésben a szervezet összehangolt működésének megszűnését jelenti. Ez így is van.) Ha nem hoznak fel példát. illetve így pótoljuk azután is az elhaló sejtjeink többségét. szövetek: pl. Számunkra ebből a legérdekesebbek most az úgynevezett kromoszómák. (Többet nem érdemes. hogy mind a két sejtnek egyformán meglegyen. már első pillantásra feltűnik. amelyek – mint a számítógépben a programok – tartalmazzák mindazokat a legfontosabb információkat.) Elég azt megmutatni. Kérdezzük meg a tanulókat: Hallottatok már erről valamit? Két-három diákot szólítsunk fel a jelentkezők közül. gyöngyvirág. Bár minden sejtben az egész élőlényre vonatkozó összes program megtalálható. mert nem viszi előre mondanivalónkat. a vér áramoltatására a szív. Persze. hány hozzászólást hallgatunk meg. vagyis alakulnak olyan sokfélévé egy élőlényen belül is. mint a számítógépen: akárhány programja is van. osztály 2. Így növekszünk mi magunk is. a test külső védelmére a bőr. vagy egy ember meghal. Az egyes sejtek helyét és feladatát „programjának” működő részei határozzák meg. illetve hogyan kell majd működnie. vagy ha elindul is „lefagy”. amelyek egyidejűleg nem is használhatók. Mondassunk a gyerekekkel még néhány példát! → Utalhatunk az előző órára: mozgás. nem használható egyszerre bármennyi. Vagyis a sejt mielőtt osztódna. nem is használhatja egyszerre mindet. ha megnézel egy szabad szemmel is látható élőlényt. akkor röviden beszélhetünk 331 . Ez teszi lehetővé például a szervátültetéseket. Ezáltal – szakkifejezéssel mondva – specializálódnak. Az egyes szervek szervrendszerekké kapcsolódnak össze. így alkotva az egész élő SZERVEZET-et. hogy az osztódó sejt először megduplázza leglényesebb alkotórészeit. szövetei megfelelő körülmények között még hosszú ideig működhetnek. hal. illetve vannak olyanok is. 5. Egyetlen sejtbe belefér egy teljes élőlény kialakítására vonatkozó összes program. de egyes szervei. de a gyerek fantáziáját könnyen az extrém esetek felé sodorhatja. elefánt vagy akár ember.

akkor beszélhetünk róla: mondjuk meg. Ezt követi az egyes szervek szintje. csak nem használja mindegyiket. Megfelelő körülmények között egyes sejtek évekig. a téma valóban ideillik. Ha van időnk. Ha viszont „rá tudjuk venni”. sőt évszázadokig is életképesek maradhatnak.: emésztő szervrendszer: gyomor. az első és a második kérdést még az órán megbeszélhetjük. Mennyire miénk mindaz. (Az összefoglalást amennyire csak lehet a gyerekek bevonásával végezzük!) Elgondolkodtató kérdésnek feltehetjük a következőket: 1. téma Rövid emlékeztető: Kérdezzük meg. lábunk. Ha kevés az idő. hogy kik készítették el az írásbeli feladatot. ők a fontosak és nekik fontos ez.arról. vese. hogy igazuk van. Az élőlény akkor pusztul el teljesen. (Itt a gyerekek felvethetik a klónozás kérdését is. hogy egy balesetben meghalt ember szívével. hogy majd egy másik alkalommal beszélgethessünk erről. Nem kell hosszú fogalmazás.) Összefoglalva: Mint láthattuk az élet több szinten valósul meg: A legalapvetőbb szint a sejt élete. stb. hisz többször használjuk majd. vajon meddig élhetünk? 2.( Pl. de egyes sejtjei még ekkor is tovább élnek. én? Ha maradt még időnk. illetve néhány állat. A gyerekek segítségével gyorsan elevenítsük fel az élet különböző szintjeit. Biztassuk őket. Dicsérjük meg őket. Azokat. májával vagy esetleg veséjével egy másik ember tovább élhet.)? 3.) A legmagasabb szervezettségi. szemünk. hogy „levetkőzze gátlásait”.: tüdő. máj. ha sejtjei is teljesen leálltak. összehangolt működése. hogy róluk van szó. TERMÉSZETVÉDELEM 5. akkor – elvileg. évtizedekig. és így legalább az ő életét meg lehet menteni. hogy ennek ebben az évben a 4. témánál lesz igazán jelentősége. stb. szívünk. amink van (kezünk. (Pl. hogy hagyjanak ki helyet és a következő alkalomra írják meg. Ha túl hosszú idő telik el – ez egyébként szervenként különböző – akkor az egyes szervek is működésképtelenné válnak = elhalnak (ez a második fokozat). osztály 3. de az elkövetkezendő években is szeretnénk majd többször elővenni. így a bonyolultabb szint az élőlény egész szervezete. Írják külön oldalra és hagyjanak helyet az esetleges későbbi kiegészítéseknek is. Ha az élet összes szintjét figyelembe vesszük. Inkább legyen átgondolt és jól olvasható.és növényfaj esetében a gyakorlatban is –az egész élőlény újra felépíthető. akik pedig elfelejtették. bél. akkor kérjük meg őket. kérjük meg. vagyis működőképessé tegye a specializációja során „kikapcsolt” programjait. Mitől vagyok én. minden sejt magában hordozza az összes információt. máj. stb. hisz mint már beszéltünk róla. A harmadikat adjuk otthoni írásos feladatnak! Mondjuk meg előre. Téma: Írjuk fel a táblára: TERMÉSZET 332 .) Ezek a következő szinten szervrendszerré kapcsolónak össze.

folyadék halmazállapotú vízre. az ún. mint legfontosabbakra. erdők.1–5. Lehet. völgyek. fény. ha van egy sematikus dia. ős-köd elméleten kívül ennek van a legtöbb tudományosan is alátámasztott bizonyítéka. de az un. de. témához. a Nap energiájára. Nem katolikus iskolában e legutóbbit nem biztos.) Emlékszel a táplálékláncra (1. akkor mi magunk is felrajzolhatjuk: Kérdezzük meg: Mit gondoltok. amiből az anyag keletkezett az honnan lett? ← De a hívő ember számára a BIBLIA igen: Ter 1. Ezeket írjuk vagy írassuk fel a táblára a címszó alá. (Válasz: megfelelő légkörre. építik be a 333 . (Energia) (Anyag) Persze ez az elmélet még nem mondja meg. tápanyagra. barlangok. hogy kell említenünk.) Induljunk ki akkor az ősrobbanásból! Mi is volt ez a „big bang”? Hogyan jött létre az anyag? A tudományos feltevések szerint: összesűrűsödött hatalmas energiából. hogy ez csak egy a számtalan világkeletkezési elméletek közül. mert ebből nyerik életük fenntartásához az energiát (E). A növények a Nap energiáját használják. hogy az a hatalmas energia. mi tartozik ebbe a fogalomkörbe: hegyek. aki hallott már az ősrobbanásról. stb. Kérdezzük meg: Tudjátok-e.vagy táblakép. hogy lesz olyan gyerek.Beszéljük meg. téma)? Az élőlényeknek azért van szükségük a táplálkozásra. források. ha az energia létrejöttének kérdésével „elültetjük a bogarat a fülükbe”. mozgás. Töröljük le ami idáig a táblán volt és írjuk fel: E → A + „maradék” energiák.: hő. Akkor most lépjünk tovább: (Közben töröljük le a táblát!) Nézzük meg a mi Naprendszerünket! Jó. növények állatok. „big bang”-ről. pl. (Ha van kedvünk. stb. hogy ez így kialakuljon? Szinte biztos. ha nincs. mi kellett hozzá. hogy az is elég. akkor megemlíthetjük. naprendszerünkben miért csak a Földön alakulhatott ki az élet? Mire is van szükség az élethez? Segítségként visszalapozhattok az 1.

mint egy ház felépítése. osztály 3. hogy csak úgy véletlenül menjen végbe? 334 . téma folytatása Tudományos kutatások eredményeként tudjuk: – Földünk pont megfelelő távolságra van a Naptól. és a völgybe gördül egy nagyjából szabályos kocka vagy téglatest alakú szikladarab? → Végül is elképzelhető. hogy építőkockákból gurítson már össze egy házikót. ez adja az un. tápértéküket. – Na és hogy így felépüljön egy ház? → … ? – Miért? (Ha valaki akadékoskodna. (Itt – különösen a katolikus iskolákban – érdemes megtenni a következő kitérőt.) Egy élőlény felépítése – még a legegyszerűbbé is – sokkal.) Gondoljuk csak végig! – Elképzelhető-e. – És az elképzelhető-e. (Véletlen?) – Azután pedig. hogy mekkora az az E (energia)! → A túl nagy E éget. mégsem fog sikerülni az effajta építkezés. milyen vastag a légkörünk védőburka!!! 5. netán épp a tetejére kerül? → Még ez is elképzelhető. hogy mindig a megfelelő. El tudod képzelni. sem az építőelemek alakja nem véletlen. Felhívva arra is a figyelmét. hogy egyre magasabb szintre juthasson el a kialakult élet.: amikor kialakultak a növények.többi élőlény számára is hasznosítható anyagokba. szerves anyagok jöhessenek létre. (Véletlen?) – Pont megfelelő anyagok alkotják. egyre bonyolultabb és bonyolultabb un. hogy itt sem a gurítás. (Véletlen?) – A légkör és a hőmérséklet mindig pont úgy változott meg. (Véletlen?) – És akkor ennél még sokkal több és összetettebb „véletlenekre” volt szűkség az élet kialakulásához! – Lehet ennyi „véletlen” véletlen? Azt hiszem. Pl. – És hogy ez még többször megismétlődjön? → Már nehezebben. és pont megfelelő arányban. hogy lehetővé vált az állatvilág kialakulása. de még ez is lehetséges. hogy nem mindegy ám. a túl kicsi nem ad elég erőforrást. legfeljebb csak úgy. hogy mi nem véltük volna. pusztít. akkor kérjük meg. hogy egy hegyről (rajzoljuk is!) leválik. Ebből az is következik. hogy milyen távolságra vagyunk a Naptól. hogy ez ismét megtörténik. mindig pont úgy alakult minden. és ez az újabb darab pont az előző mellé. de sokkal bonyolultabb. DE nem mindegy ám. azok annyi oxigént tudtak termelni.

de az ő helyét is mi jelöljük ki! Az esetleges zúgolódások megelőzésére megemlíthetjük. hanem számos más létfontosságú láncolat is van. kérjük meg a tanulókat. hogy megbeszéljék. hogy máshová átüljenek. – Miért baj. állatokat pusztítunk ki. (Ne engedjük. a vizeket? (Nem csak energia.Leegyszerűsítve valahogy így: ANYAG Megfelelő körülmények VÉLETLEN egybejátszása ÉLŐLÉNY Ez nagyon emlékeztet a következő képletre: BÉKA Királylány puszija az esti holdfényben. téma folytatása (2) Ha van elég időnk. ha növényeket. A jó megfogalmazásokat dicsérjük meg! 335 . hogy a Földünkön kialakult élet mennyire egymásra épült.) 5.) A csoportok kapjanak 5 percet arra. kivéve. ébredés reggelre KIRÁLYFI (Mese hasonlat: Pálhegyi Ferenc nyomán) De visszatérve a témánkhoz: Láthatjuk. egymással szoros kapcsolatban lévő „láncszemekből” áll. pl. ásványi sók ↓ E ↓ ←E← baktériumok ←E ←E← korhadékkal. dögevő k ↑ E ↑ tápanyagok. mit jelent számukra a természet. szennyezzük a légkört. Vegyük például az előbb tárgyalt energiát (E) Töröljük le a táblát és a következőket írjuk fel: Nap → E → növények →E→ növényevő k →E→ ragadozók. hogy már egy kicsit ez is felkészülés az ÉLET-re. osztály 3. hogy a padszomszédjaikkal – ideértve az előttük vagy mögöttük ülőket is – alakítsanak négyes (ahol kevesebben vannak hármas) csoportokat. hisz majdani munkahelyünkön sem csak a legjobb barátainkkal kell majd együttműködni. a talajt. ha ezt a láncot valahol megszakítjuk? Minden elpusztulhat. rothadékkal táplálkozók Kérdezzük meg: – Mi történik. ha így egyedül maradna valaki. majd néhány szóval leírják.: a víz körforgása.

(Csak egy valakit hallgassunk meg!) Majd kérjük el a plakátokat. akik hasonlítanak egymáshoz. sőt a legfontosabb különbségek éppen nem a megjelenésünkben rejteznek. Ne becsüld hát le magad! Az ÉLET egy ajándék: nagy lehetőség arra. akkor kérjük meg. mint amilyen te vagy. röviden értékeljük és próbáljunk valami helyet keresni – kérni az osztályfőnöktől –. a képességeid. amelyeket társaik két perc alatt fel tudnak sorolni róluk. Előre közöljük a feladatra megszabott időt! (A diákok általában mindent írjanak le a füzetükbe. Valószínűleg láttak. hogy nem. hogy van még egy másik gyereke. az ujjlenyomatuk egészen más.Ha nincs rá időnk. de azért nem baj. aki pont ugyan olyan? (Persze.) – Miért nem? – Miben különböznek ők egymástól? (A gyerekek főleg külső tulajdonságokat fognak említeni majd. hogy minden ember: te is.) Vagyis nyugodtan elmondhatjuk. de biztosan nem testvérek.(Egyébként még ezek az ikrek is hordoznak külső különbségeket is: pl. hogy otthon gondolkodjanak el rajta. hogy a szüleik ne vennék észre a cserét? (Természetesen nem. ha van nálunk egy ilyen diakép vagy fotó. ahová majd az óra végeztével kitehetik a gyerekek. vagy készítsenek plakátot: – Mit tehetek a természet védelmében? MITŐL KÜLÖNLEGES AZ EMBER? 5. akik szinte teljesen egyformák. és nem is lesz még egy olyan ember. én? Magukban olvassák el. alá pedig azokat az egymástól különböző tulajdonságaikat. hogy van-e valaki. Téma: Kezdhetjük a következő szemléltetéssel: Állítsunk fel egymás mellé két diákot.) A két tanuló írja fel a táblára a nevét. ha az egyiket valami baj érné. Ezután lapozzanak arra a kérdésre adott válaszukhoz. másik a baloldalra. osztály 4. téma Rövid visszatekintés: Kérdezzük meg. Majd kérdezzük meg: – Mit gondoltok. majd állítsák vissza füzetüket a jelenlegi téma írásához. sőt később még jól is jöhet. mit írt az előző alkalommal feladott kérdésre. olyanokat. És amiből csak egyetlen egy van az egész világmindenségben. és kérdezzük meg: – Mit gondoltok.) – Vajon miért nem? Nemcsak külső tulajdonságainkban különbözünk. hogy: Mitől vagyok én. hogy láttak-e már ikreket. hogy nincs belőled több az egész világon! Soha nem volt még. Ez nem baj. hogy ezt nem kell jegyezniük. az felbecsülhetetlenül nagy érték. 336 . … te is (itt mutogassunk egy-egy gyerekre) olyan különleges vagy. és ezt az értéket nem a külsőd. haza mehetnének-e ők egymás helyett úgy. aki felolvasná. most viszont mondjuk meg. hogy boldog légy és másokat is boldoggá tégy.) Ezután tudakoljuk meg. vagy a tudásod határozza meg. a következő kérdésre pedig mindenképpen írásban válaszoljanak. te is. egyik a jobb-. vigasztalná az édesanyját. ami a táblára kerül.

mert Anapati hozta játszani. A gyerekek többnyire előbbutóbb maguktól rá szoktak jönni. hogy akkor miért van olyan sok szenvedés és boldogtalanság? Ötödikes gyerek számára ezt elég nehéz elmagyarázni. hogy mi lehessünk. ha rosszul bánik vele: rugdossa vagy éhezteti. beszéljünk róla kicsit részletesebben! Rajzoljunk fel a táblára egy ajándékcsomagot. hogy megajándékozhasson minket az élettel. én? Kérdésre adott válaszukat az órán elhangzottak alapján. Nem veheted vissza! Még akkor sem. Ha neki adtad. hogy valójában igen értékes. Mert szereted a barátodat. Erre a diákok megkérdezhetik. Megvilágításként a következő hasonlatot lehet elmondani: Van mondjuk két kiskutyád. mégis sokszor így bánunk vele. mennyi – számomra teljesen felesleges. Aki csak a külsőt nézi. illetve a következő órára hozzanak magukról kisbabakori képet. és kérdezzük meg: – Szerintetek milyen a jó ajándék? A válaszokat röviden írjuk az ajándékcsomag rajz köré. osztály 4. 5. hogy mennyire becsülöd ezt az ajándékot. hogy az élet ajándékozója Isten. ha van bennem szeretet Személyes élményként el szoktam mesélni. Egy hatalmas „kozmikus laboratóriumot”. a lufi azért kell. csak azért. 337 .: üres nylonzacskó. az nagymértékben függ attól. Ebből könnyen következtethetünk már: Életem ajándék ⇒ én magam is ajándék vagyok ⇒ akkor vagyok igazán értékes ajándék. téma folytatása Katolikus iskolában fontos megemlíteni. Otthoni feladatként a tanulók egészítsék ki a „Mitől vagyok én. hogy csak csomagolópapírt kapjon karácsonyra. aki maga a Szeretet. – Mitől váltak értékké? → Attól. az egyik kutyust neki ajándékozod. hogy ez minek. stb. nagyon meggyő ző válaszokat mondtak: ebben Ayonától kaptam egy csokit. aki adta = az ajándékozótól. Ha már így szóba került az ajándék. De a kérdésemre. hogy leányaim egy évig Skóciában tanultak. hogyan bánsz vele. A külsőd csak „csomagolás”. az megérdemli. és többnyire meg is kérdezik.Hogy hogyan sikerül majd boldogulnod. Ugye milyen szomorú lennél? Istentől mi ennél sokkal értékesebb ajándékot kaptunk. mikor láthatom őt újra. és nem tudom. Sorra mindegyik első pillantásra vacakságnak látszó dologról kiderült. most már az övé. lyukas lufi. Amikor hazahoztuk őket. a világmindenséget hozta létre. az igazi értéket belül hordozod. szemétnek tűnő – dolgot csomagoltak össze pl. hogy az ajándékot a szeretet teszi értékessé. nagyon aranyosak. A barátod is már nagyon régóta szeretetett volna egy ilyen kedves állatot.

és természetesen 3 hónapos kislányomat sem szerettem volna itthon hagyni. ha nem táplálkozol megfelelően.) Aztán áruljuk el a nagy titkot: Már most. mert a gyerekeket rendkívül érdekli.) Mielőtt belevágnánk a fő témába érdemes megkérdezni: – Mit gondoltok. és ez alapján akarna megkeresni mondjuk a rendőrség.ÍGY KEZD ŐDÖTT AZ ÉLETED 5. Az emberi élet fejlődését a méhen belül fényképek vagy diaképek segítségével lépésről-lépésre végigvesszük. hanem köszönjük meg a jelentkezésüket. – Van. mert sok minden. hogy neki is külön útlevelet kell készíttetni. hogy milyen volt az. stb. könnyű lenne a rendőrök dolga? (Ugye nem. Az ügyintézőnő nem igazán értékelte a humoromat. hogy mit ábrázol a kép. és remek alkalmat is kínál a családnak egy bizalmas és szeretetteljes beszélgetésre. téma Rövid emlékeztetés: Például a következő kérdésekkel: – Mi biztosítja.) – Miért? (Persze egészen másként néztél ki. és tegyük fel a következő kérdéseket: – Kinél van egészen kicsi. amikor megszületett? – Milyen kisbaba volt? Most ne hallgassuk meg a gyerekeket. meghatározza a fejlődésedet. hogy neki mivé kell fejlődnie? Mondjuk a gyerekeknek. Ezért bementem az ügyfélszolgálati irodába. → Gondold végig: Mi van. mag. Mi csak röviden elmondjuk. hogy kérdezgessék szüleiket. azt. vagy ha nem vigyázol az egészségedre.? Ezután több lehetőség közül is választhatunk. ha elvesznél. amit magaddal teszel. (Igen tanulságos lesz. és ehhez többek között szükséges egy 1 évnél nem régebbi fénykép a gyermekről. ez alapján szinte lehetetlen lett volna megállapítani személyazonosságát. de azért tagadhatatlanul te voltál. és megkérdeztem. mikor kell elkezdeni felkészülni arra. aki már beszélgetett arról a szüleivel. amit a tanulók mondanak. stb. osztály 5. Igaz. hónapjában készült ultrahangos méhen belüli felvételt a babáról. hogy megkérdezzem. Ehhez viszonylag alaposabb biológiai ismeretek szükségesek. hogy milyen felnőtt ⇒ milyen szülő leszel. és annak sokféle formája fennmaradjon? – Miből tudja egy pete. majd hagyjuk.. (Ebben a szülők tudják a legnagyobb élményt nyújtani gyermekeiknek. kérdezzenek.) Itt el szoktam mesélni a következő esetemet: Az egész családdal külföldre szerettünk volna utazni. amit magukkal hoztak. A többieket pedig biztassuk. Mire én tréfásan előkaptam a várandósságom 6. ennek mi a módja. hogy a tanulók hozzászóljanak. hogy az élet. tojás. hogy akkor ez jó-e. ha sokan jelentkeztek. pedig a kép tökéletesen megfelelt az általa támasztott követelményeknek: 1 évnél nem volt régebbi. csecsemőkori kép? – Mit gondolsz. hisz akkor még nagyon másként nézett ki. nekem két ajánlatom van: 1. amikor őt várták? – Milyen volt. és örüljünk annak. de megéri a mélyebb tanulmányozást. hogy majd egyszer édesanyák vagy édesapák lesztek? Ne fűzzünk semmihez megjegyzést! Lehetőleg szemrebbenés nélkül írjunk fel minden számot. A hölgy elmondta. hogy nyugodtan lapozgassanak a füzetükben! Téma: Vegyék elő a kisbabakori képüket. 338 .

hogy írják le. mert nem csak tested van. hogy te ilyen vagy. hisz a kislányoknak hamarosan ezzel a problémával is szembe kell nézniük. Ezen nem szabad fennakadni. és mondatról-mondatra végigelemezzük. ők pedig nagyszüleidtől. amilyen vagy? – Kire hasonlítasz legjobban a családból? Édesapádra? Édesanyádra? Stb. és otthon is tegyék fel ezeket a kérdéseket. az un.) Katolikus iskolában a következőkre feltétlenül térjünk ki! Tegyük fel a kérdést: – Mit gondolsz minek köszönhető. az Ő és szüleink szeretete által. másik felét édesanyádtól kaptad. hanem kérjük. – Emlékszel. A kérdésekre válaszoljunk. (Szöveg a mellékletben. arról később még sokat fogunk beszélni. mert nem ismer más szót az adott dologra. Meghallgatjuk a „Mama kérlek ” című számot Koncz Zsuzsa előadásában.A megfelelő képek kapcsán beszéljünk a menstruációról is. osztály 5. hogy szívesen válaszolunk a kérdésére.) 2. akkor kedvesen segítsünk neki a szalonképes megfogalmazásban. Ha azért teszi. ami meghatározza. hogy a diákok kérdéseikben illetlen szavakat használnak. és így tovább. Mindezek meghatározzák a külsődet. 5. mit mondtunk arról a programról. (ha lehet). Most azt jó megjegyeznünk. De nem csak családtagjaidra hasonlítasz. Nagyon jó kiindulási alapot nyújthat egy virág és az anyaméh vázlatos rajzának összehasonlítása. téma folytatása (Előfordul. hogy Istennek különleges ajándékai vagyunk ⇒ Nem véletlenül születtünk. Ahogy a Teremtéstörténetben olvashatjuk: „Isten megteremtette az embert saját képmására…” Hogy miben is hasonlítunk Istenre. alaptermészetedet. Ha viszont érezhetően provokálni akar – ez főleg fiúknál fordul elő –. ha azt megfelelő módon teszi fel. akkor mondjuk azt. Van valamid. 339 . Végezetül hallgassuk meg még egyszer a számot. hanem Isten ajándékaként. Ne szólítsunk fel senkit. ha éppen már meg nem történt ez az esemény. hogy milyenné kell fejlődnünk? Ennek egyik felét édesapádtól. majd kiosztjuk mindenkinek a szövegét. de adjunk biztatást. hogy kézfeltartással jelezzék felsorolás közben a hasonlóságot. képességeidet. amit nem szüleidtől kaptál: ez a lelked.

pedig örömmel befogadták? (Lehetőleg a gyerekek mondják ki a következtetéseket. hogy nyissák ki a szemüket. esetleg pontosítsunk!) Folytatásként: Mi is csak akkor lehetünk boldogok. hogy valami baj van otthon. pl. feltéve. netán igen nagy hatalommal rendelkezhetünk. mi magunk is ajándékok vagyunk. hogy ilyen az alakja és a mintája. pont arra nem jó. majd külön beszélgessünk el. Igyekszik több helyre is beilleszkedni. hogy amire Isten teremett. akkor pedig selejt. amire készítették. Mondjuk. téma Rövid visszatekintés: Egészen különlegesek vagyunk. oldal). elegáns kivitelű. Szobadísznek vagy virágtartónak használhatják ugyan. (Egy szülővel is nagyon jól érezheti magát valaki. nem volt. Ha nem találjuk meg a hivatásunkat. hogy tartozik valahová. „darabka” történetét. mert nincs belőlünk több. mint az a hifitorony. mégis valamilyen szinten „selejtek” leszünk.) Miután felszólítottuk őket. ilyenekkel: – Kik segítettek darabkának? – Kik akartak jót és kik rosszat neki? – Miért nem tetszett neki az üvegszilánkok társasága. Csak hív és nem kényszerít: nem kötelező elfogadnunk. csillogvillog. esetleg lehetünk gazdagok vagy sikeresek. Ő a legjobbat „álmodta meg” nekünk. azt a feladatot. ahová való. TE ne legyél „selejt”! Nem a pénz. hogy arra a helyre került. Egy elveszett puzzle darab viszontagságairól szól. kérdezzük meg: – Mitől volt értékes ez az együttlét? – Miért érezted ekkor olyan jól magad? A kapcsolatra és a szeretetre vonatkozó válaszaikat röviden írjuk fel a tálára is! 340 . hogy nézzék meg a családi együttlétről alkotott rajzaikat. → Hasonlóan. és jól érzik magukat. hívott minket. mert mi mást szeretnénk kihozni belőle!) Néhány kérdéssel segítsünk a gyerekeknek eljutni a következő meglátásra: → Csak úgy volt értelme annak. amelyik nagyon szép. képzeletben idézzék fel ezt az eseményt. amit csak mi tudunk igazán jól megcsinálni. nem is lehetünk igazán boldogok. ha lehet. Pl. hogy ők észre sem veszik. (Bruno Ferrero: Tizenhét magvas történet 15. de csak egy olyan hely van. ha megtaláljuk és elfogadjuk. Életünk ajándék. mi csak összegezzük.) HIVATÁS 5. ha megtaláljuk azt a helyet . Téma: Mondjunk el egy mesét. és soha nem is lesz még egy ilyen ember. Katolikus iskolában mondjuk úgy. csak éppen nem szól. de ha nem fogadjuk el. mese (119–123. Érzi. hogy rajzolják le azt a pillanatot. Figyeljünk arra. hogy csukják be a szemüket. amikor az egész család (ahányan pillanatnyilag alkotják) együtt van. (A gyerekek arcáról ilyenkor sok mindent leolvashatunk úgy. a siker vagy a hatalom tesz boldoggá. Kérjük meg a diákokat. ha valaki feltűnően szomorú. és a rajta lévő minta is itt nyer csak értelmet. (A meséhez tartozó kerettörténetet ne adjuk elő. Vele. osztály 6. mert ott lehet. na de nem ezért alkották. ahol igazán boldogok lehetünk. ahová való.Otthoni feladatként kérjük meg.

illetve szerzetesnők életéről is feltétlenül kell beszélnünk. „Játék a betűkkel”. amit otthon majd megmutathatnak. vagy a „Mindent vagy semmit” játékok alapján. Az óra végén játszunk olyan játékot. színezéssel. hanem a valóságról szeretnénk beszélni. Otthoni feladatként azt írják le a füzetükbe. akkor mi tegyünk fel néhány kérdést a vendégnek. Ha valakinek elképzelése sincs róla.Majd beszélgessünk arról. Aki hamarabb kész van. pap vagy szerzetes ismerősötök? – Mit hallottatok az ő hivatásukról? Az esetleges tévedéseket igazítsuk ki. (Az időt előre adjuk meg. A mi feladatunk. A határidő lejártával mondjuk. Ez esetleg segíthet a későbbiekben. Ők maguk beszéljenek majd életükről. hogy mi tetszett nekik legjobban a meghívott vendég életéből. rajzzal díszítse ki. A katolikus iskolákban ez lesz a 7. (Erre külön hívjuk fel a figyelmet. lehetőségeket megmutassuk a diákoknak. A következő alkalomra pedig lehetőleg hívjunk meg egy derűs. Ezen az órán csak kérdezzük meg tőlük: – Van apáca. osztály 6. amit a legjobban szeret csinálni. hogy óra után vagy otthon majd befejezhetik.) Otthoni feladatként írják vagy rajzolják le. illetve arról. és egy kicsit játsszanak majd a társasággal. téma folytatása Katolikus iskolában a papok. hogy hogyan is jutottak erre a döntésre. illetve „jó fej” papot vagy kispapot. Ha a gyerekek eleinte nem kérdeznek semmit. hogy a különböző utakat.) A lejegyzettek alapján írjanak 5–10 perc alatt egy pár mondatos köszönőlevelet szüleiknek. 5. hogy ezek ismeretében majd szabadon dönthessenek. szerzetesek. Ezt előre ígérjük meg a gyerekeknek. azt többnyire nekik sem kell rögzíteni. akkor arról írjon vagy rajzoljon. 341 . hogy most nem a képzelet szüleményeiről. vidám szerzetesnőt vagy novíciát. hanem 4–5 fős csoportok mérkőznek egymással. hogy emberközelivé váljon számukra ez az Istennek szentelt élet is. téma. A tanulók kérdéseket tehessenek majd fel nekik. mik szeretnének lenni felnőtt korukban. mert amit nem írunk a táblára. amelyik valamilyen módon kapcsolódik a papi illetve szerzetesi élethez. Pl. Fontos. akkor mondjuk. ha filmbeli történetekkel hozakodnak elő (nem a dokumentumfilmekre gondolok). hogy kinek mi a feladata a családban: – Mit kapunk a családtól? – Mit adunk/adhatunk mi a családunknak? Ezekből mindenki az őrá illetve családjára vonatkozókat írja le a füzetébe. nemcsak egyéni versenyzők. szükség esetén – ha még sokan írnának – 1–2 perccel meghosszabbíthatjuk.

pl. egyik oldalra az örömöket másikra pedig a veszélyeket. osztály 7. Mindenféle ételről. energiát ad. elhízás. stb. Az előzőhöz hasonló módon járjunk el. stb. stb. vagy egy együtt étkező társaságról.: üdít. D vitamin. felfrissülés. italról. tánc cigaretta) – túlzott kifáradás. de nem azt. eltévedés. lezuhanás) – napszúrás. 4. stb. sport.) Katolikus iskolában arról is beszéljünk. fertőzés. rossz heccek. Egy szép tóról vagy folyóról esetleg fürdőzésről. Most írjuk az előző alá: TÁPLÁLKOZÁS (pl. káros szenvedélyek: ital. hogy a hitre illetve 342 . Hegymászókat ábrázoló kép: HEGY (jó levegő. fulladás. úgy a vallásszabadság sem azt jelenti. röplabda. szekták.: pattanások csökkenése. stb. (pl. Egy csapat gyerek együtt: TÁRSASÁG (közös játékok: pl. bűnözés) 6. Írjuk a táblára az előzőkhöz hasonlóan: NAP (pl. Táncoló fiatalok: SZÓRAKOZÁS (jó hangulat. ha bűnt követtünk el? – Mit nevezünk szektának? Miért veszélyesek? Mint ahogy a szólásszabadság is azt jelenti. 5. – Mit tegyünk.MIRE VIGYÁZZUNK A NYÁRON? 5. bőrrák. téma (Katolikus iskolákban a 8. kellemes együttlét. vihar. csónakázás. leégés. beszélgetések – vakmerőségek. foci. – sérülések. Verőfényben játszadozó vagy napozó gyerekekről. stb. a következő módon: mutassunk képeket vagy diákat 1.) 2. hogy a lelkünkre is kell vigyáznunk: bűn. finom. hogy elmondhatom a véleményem. gyomorrontás. Egy-egy szóval írjuk is alá. hogy miért jó a nyár. – mérgezés. hogy a víz milyen örömöket. – görcs. szép kilátás. téma) Beszélgessünk arról.) Itt is írjuk a benne rejlő örömöket illetve veszélyeket. stb. illetve milyen veszélyeket rejt magában.: úszás. 3. hogyan lehet jól eltölteni az időt. Majd írjuk fel a táblára: VÍZ Ezután kérdezzük meg a gyerekeket. hogy bármit hazudhatok.

azonnal állítsuk le. aki kipróbálja. hogy szülei és tanárai is látni fogják. Elképzelhető. esetleg egy-egy pillanatra felmutathatjuk a többieknek is. hogy aki rendetlenkedik. (Előzőleg készítsünk hat kis cédulákat. megoldást dicsérjünk meg. kb. hisz ki fogjuk állítani a képeket. és adjunk neki másik papírt. amelyik nem igazán tetszik neki. fehér csomagolópapírt – ha kell egy társaság akár két-három lapot is kaphat – és zsírkrétákat vagy filceket.) Készíthetnek egyetlen nagy plakátot közösen a csoporttagok. de azt is tegyük hozzá. amelyekre a táblán lévő 6 szó valamelyike szerepel. hogy ősszel újra találkozunk. 5 percenként figyelmeztessünk az időre. Fotókat is készíthetnek. Említsük meg. Kívánjunk szép nyarat. jó pihenést és tartalmas időtöltést a gyerekeknek. hogy készítsenek plakátot arról a témáról. Mondjuk meg. és ne fogadjatok el semmit. Járjunk körbe. Nem a rajz szépsége a legfontosabb. Minden jó ötletet. (Most nyugodtan megengedhetjük. néhány perc múlva visszaülhet az előző helyére. osztály 7.vallásra hivatkozva bárkit félre vezethetek.) Ha kell. hogy az óra után a gyerekek maguk tehessék ki. de hívjuk fel a figyelmet. Ekkor olyan társasághoz tegyük. az osztályfőnöknek pedig a segítséget és az együttműködést. dicsérjük a jó ötleteket. hogy lesz. amit alkottak. hanem a mondanivalója. Valamint hívjuk fel szíves figyelmét. 343 . írják vagy rajzolják le. esetleg képregényt. Legfőképpen pedig legyünk hálásak Istennek.) téma folytatása Az óra végén minden csoport mutassa fel a plakátját. kifejező ereje. kérjük meg a diákokat. hogy kezdjen el egy újat. és ha lehet a füzetükbe a legnagyobb élményeiket. azt elültetjük egy másik csapathoz. hogy az iskolában mindenkinek felhívjuk a figyelmét. (8. Ne hagyd magad az orrodnál fogva vezetni! Ezután. és úgy általában az idegenekkel sem. Még egy szép színes. Természetesen mindegyiken más. amit elkészített. Az igazgatónak köszönjük meg a támogatást és a lehetőséget. mire kell vigyázni a nyáron. vagy rajzolhatnak sorozatot. Lehetőleg már előre beszéljük meg az igazgatóval és az osztályfőnökkel a kiállítás helyszínét. rajzokkal teli újságot vagy könyvet sem. A feladatuk az lesz.) 5. hogy a plakátokból kiállítást szervezünk. Csengetésig dolgozhatnak. hogy amennyiben tud normálisan viselkedni. hogy mindenki a barátaival legyen együtt. rendezzük át a termet! A csapatoknak osszunk ki nagy rajzlapokat vagy un. (Ha valaki idétlenségeket kezd rajzolni. Utcai „térítőkkel” ne álljatok szóba. amit majd húznak. hogy alakítsanak 4–5 fős csapatokat.

szellemi-lelki. serdülő kor (koedukált) Bemutatkozás A serdülőkorról az jut az eszembe… Önismereti alapok A kamaszkor nagy feladata Második alkalom: A nemi identitás.Igazi férfi és igazi nő .Buczkóné Reguly Krisztina biológus.Milyen az ideális férfi és nő. ha van ideálunk? . és miért jó/rossz. férfinek és nőnek teremtette őket” . az igazi férfi és igazi nő (koedukált) – „Saját képmására. férfi és női nemi szervek felépítése és működése A termékenység ajándék Serdülőkori változások. problémák Az életadó szerelem A magzati élet.Kérdések írásban. Budapest Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok (7.–8. névtelenül Harmadik alkalom: A nemi szervek működése.Elsődleges és másodlagos nemi jellegek . osztályok részére.–9. csapdák Biológiai.Mikor dől el. szexuális kapcsolat (koedukált) Mi a szerelem? Párkapcsolatok Mi a szexuális kapcsolat helye és célja? Mit sugall a mai világ? Nehézségek. „védekezés” Az idekapcsolódó kérdések megválaszolása Negyedik alkalom: Szerelem. magzatvédelem Megelőzés.„Férfi agy” és „női agy” . négy alkalomra) Tartalom: Első alkalom: Önismeret. hogy férfiak vagy nők leszünk-e? . társadalmi érés közötti szakadék Miért létesítenek a fiatalok olyan korán szexuális kapcsolatot? „Miért várj?” 344 . serdülő kori változások (osztott) A külső és belső.

Ismerkedjünk: – A serdülőkor egyik jellemzője. Fontos. ha tárgy jó kedvemben labda lennék. hogy a fiatalok hallják egymás véleményét a különböző érintett témákban. ahol az ifjúságnak lehetősége van megismerkedni a veszélyt jelentő helyzetekkel is. így meghagytam minden fontosabb gondolatot. amennyire emlékszem.: Én. hogy a gyakorlati tudnivalókon kívül átadhassuk azt a szemléletet is. a téma alkalmas arra. megoldó kulcs. mivel a téma intim. jókedvedben / rosszkedvedben. rossz kedvemben kóró lennék. ötletek) Megjegyzés az óravázlatokhoz: Az idők folyamán az óravázlatokba beleírtam. lelkesedés. ha szín jó kedvemben kék. Ezen állapot jellemzésére van egy játék. hiszen az is fontos. hogy egy az egyben átvehető óravázlatokat adjunk. Alapja egy mese: Lázár Ervin: Berzsián és Dideki c. és játékot az óra leírásokban. ha növény lennék. abban a reményben. és miért is jöttem? Bemutatkozás néhány szóval. vagyis kétszer 45 percben tartjuk. serdülőkor Eszközök: Tábla. jó kedvemben friss fű. amit 45 percben nehéz elérni. mese 1. ha állat / növény / tárgy / szín lennél? Pl. hogy koedukált osztályközösségben tartsuk meg az órákat. a gyakori kedélyállapot-változás. ha jó kedvem van. dupla órában. 345 . nyílt. kréta. A harmadik alkalommal nemek szerint osztott csoportban dolgozunk. hogy mindenki megtalálja benne a számára hasznos információt. Mivel azonban a cél nem az volt. meséje Bemutatkozó játék: – Hogy hívnak? Hogy vagy? Hogy hívnának. ami jó alkalom az ismerkedéshez is. tapasztalatokat. esetleg fényképpel. mivel így nyugodtabb légkört lehet létrehozni a „kényesebb” témákhoz. a gyakori teljes lehangoltság. A harmadik alkalom kivételével. Az oktatás-nevelés formája: A felvilágosító órákat négy alkalommal. és azok elhárításának lehetőségeivel is. Így bizony előfordulhat. hogy a felvilágosító órák őszinte. Bemutatkozás: Ki vagyok én. az újabb ötleteket. teszt. rossz kedvemben lila. A négy alkalmat minimálisan szükségesnek tartjuk ahhoz. elméletet. papír. Első alkalom: Önismeret. aztán a „bőrünkbe bele nem férünk” fajta.Buczkóné Reguly Krisztina Szexuális felvilágosítás (óravázlatok. hogy nem fér bele a rendelkezésre álló 2x45 percbe. illetve tapasztalom. amiket mindenki a saját arcához / idejéhez / lehetőségeihez / és az adott helyzethez igazíthat. tabuk nélküli szellemben történjenek. rossz kedvemben felmosórongy. mókus lennék. és amit a felvilágosító órák kapcsán is a legfontosabbnak tartunk. amit képviselünk. ha rossz süni. hanem sokkal inkább olyan ötleteket. 2. bizalmas légkört kíván.

lelki. Ez persze nem igaz. – Ahhoz. A második leltárt készíteni a jó és rossz tulajdonságainkról. csodákat művelhet. (genetika. Konfliktusok. A fogalmakat gyűjtsük össze a táblára. Mi a hivatásunk. éppen ezért TISZTELJÉK egymás „ragyáit”.Véletlenül születtem pont én??? (A fogantatásom pillanatában kb. Mi határozza meg a személyiségünket: – Öröklött tulajdonságaink (testi. fölszenteltelek” (Jer 1. és göröngyös úton kell végig menni. szerethesd magadat. – Tehát értékes vagy. ennyi hímivarsejt indult versenybe ebben a pillanatban a petesejt „kegyeiért”. ujjlenyomat stb. hogy kifürkésszük. fogalmazzuk meg a kamaszkor jellemzőit. hogy folytassák a mondatot. Amilyen nem volt és nem is lesz az emberiség történetében. hogy elfogadhasd. melléklet 1. hogy megismerjük önmagunkat. ha nem pont én születek meg?…) . erényeinkről. 3. szeresd önmagadat! A kamaszkor egyik legnagyobb problémája az. 1:350 millióhoz volt az esélyem. Önismeret . hibáidat. Beszélgetés: A serdülőkorról az jut az eszembe. ábra) – Ahhoz. vagy ok nélkül). hogy mások is szeretik. hogy a citromból limonádé legyen! (A humor a cukor a limonádéhoz.Megjegyzendő a játék kapcsán: A humor fontos ahhoz.Azért valaki észrevette volna: „Így szólt hozzám az Úr: Mielőtt megalkottalak anyád méhében. amikor éppen lila a kedvünk. és megismételhetetlen. és felelősség is. már ismertelek.4–5) Isten szeretete hívott életre minket. amivel nincsenek egyedül. hogy elhiggyék. hogy senki sem fogadja el. MINDKÉT fél részéről. hasonló problémákkal.(folytasd!) Kérjük meg a fiatalokat. ISMERNED KELL ÖNMAGADAT. Mindenkinek személyre szabott küldetése van ezen a földön. mielőtt megszülettél volna. és elfogadják őket.A család szerepe. hogy nehezen tudják a serdülőkorban lévő fiatalok elfogadni magukat. képességeidet. először is el kell fogadni saját magukat. óriási érték. korlátaidat. és meg kell tanulniuk szeretni önmagukat. . 346 . szellemi) (2. hogy………. Minden ember egyszeri.) De ez egyben feladat. később részletesen is). Egy őszinte bocsánatkérés / és kapás. a külső-belső változásokat (a külsőket egyelőre érintőlegesen.) Ezt mindig észben kell tartani. Az empátia fogalma. de érdemes nekivágni! Az első lépés szembenézni önmagunkkal. Ismerd meg az erényeidet. hosszú. a problémákat. és senki sem szereti őket. . DE ahhoz. vagy éppen értetlensége. Kb. miért is teremtett minket Isten erre a világra. és segítő szerepe a konfliktusok megoldásában. ikrek.Az egyik igen hatásos konfliktuskezelés: a bocsánatkérés/megbocsátás fontos. amin keresztül mennek. és mind azt a változást. 4. a képességeinkről. pontosabban egymás problémáit! . segítő keze. és hogyan tudjuk ezt beteljesíteni. .Egy cipőben járnak.) Szüleim észrevették volna.Az összegyűjtött fogalmak alapján elindulva. Azt is érzik sokszor (okkal.

értékeivel és hiányosságaival tisztában lenni? Van. amit meg akarsz változtatni. javítható. ezért annyira fontos. a világ) A család szerepe a személyiség kialakulásában meghatározó. sokszor sokkal nehezebb. amit ezekből el kell fogadni. Serdülőkorban például nagyon nehéz elfogadni mind azt a változást. (barátom. jelzés értékű. amit nem lehet elviselni. tágabb környezetem.) . és később újra írd le ugyanezekre a kérdésekre a választ. ha mások vérmérsékleti jellemzőivel is tisztában vagyunk. Felismerni azokat a dolgokat.ábra) (család. miért játszódik le benned. és megoldása . szűkebb környezetem. amit el kell fogadni.gyengeségeinkről. stb. a megfelelő értékrend átadásával.melléklet) . csak elhatározás és akarat kérdése. ami fejleszthető. melléklet) kiadása. amire büszke vagy. miben tudtál előbbre lépni.Segíthet.ábra) – Szembenézni.A környezet hatása a személyiség alakulására: Milyen környezeti hatások befolyásolják a személyiség alakulását? (2. amiket meg kell tanulnunk elfogadni. a védekezőképességet. ez az eredmény.Azt is tisztázni kell. amin tudunk változtatni. ami szeretni való benned. (testit. és mi az. A család védő. . Nézd meg. amit szégyellsz. a négy vérmérsékleti típus jellemzése (4. lelkit. a szeretet és elfogadás erejével kialakítani a fiatalokban az immunitást. amit meg kell tanulnod elfogadni. ha látod a célt.) 347 .melléklet 2. személyiségem alakulására (életem alakulására) (2. Mindent azonban nem tud kiszűrni.Fontos hangsúlyozni. amin a tested és a lelked keresztül megy. könnyebben el tudod majd fogadni. Azt felmérni. és van. párom. Talán. a biztos háttér biztosításával. szűrő szerepe. hogy egy ember általában legalább két személyiség típus jegyeit hordozza. stb. .melléklet 3. Hogyan hat az akaratom. mi az. hogy mindez. és mihez kell még több kitartás. Miért jó a személyiség típusok jellemzőivel. a világ káros hatásai ellen. amin képes vagyok változtatni nagyon nehéz feladat. amit nehéz elfogadni. szellemit) Írd is le magadnak! Tedd el. és miért?) A világ hatása. és vele élni.Megjegyzés a teszthez: . hogy milyen vérmérsékleti jellemzővel rendelkeznek. (Néhány gondolattal gyűjtsük össze. . Feladat: Vegyél otthon egy tükröt magad elé. amit érdemes tovább tökéletesíteni. főnököm. mint egy-egy rossz tulajdonságunkon változtatni. korlátainkról. sőt büszke is lehetsz rá! Persze akad jócskán olyan gyengeségünk. és készíts leltárt magadról! Aminek örülsz.A megoldó kulcs kiosztása. változtatni! Játékos teszt (Aminek alapján „megállapíthatják”a fiatalok.Vérmérsékleti teszt (3. hogy ők még alakulóban lévő személyiségek. miben.

Aki önmagát ismeri: bölcs. Mind eközben nem szabad elfelejteni. serdülőkori változások Eszközök: Színes papíron a férfi és női. helyes-e amire készülünk. hogy névtelenül. – a felelősség magunkért és másokért. ha csak egy mód van rá. Meg lehet próbálni. gondolkodjunk. hitünk – az őszinteség. DE lélekben. sikerekkel és kudarcokkal teli útszakaszon. izgalmakkal. Válaszainkban. érzelmi világában gyermek ember. amit meg lehet változtatni! És adj bölcsességet. illetve az észrevételeiket megtegyék.” (kínai mondás) Második alkalom: A nemi identitás ( Az igazi férfi – igazi nő ) (Bemutató óra. nem. hogy cselekedeteink előtt. esetleg újra próbálni. A nemi szervek részeinek anatómiai megnevezése. Az idő nem áll meg. akkor a második alkalommal összegyűjthetjük mi magunk. mérlegeljünk. hogy mindig meg tudjam különböztetni az egyiket. részben. veszélyekkel. hogy írják össze. hogy ami megtörtént. EZÉRT fontos. mert kihez lennénk őszinték. pedig legyen benne: – az értékrendünk. külső és belső nemi szervek puzzle darabokra vágott ábrája. ha még magunkhoz sem. Ha döntéseinkben mindez benne van. de meg nem történtté tenni. (Ne felejtsék becsatolni a biztonsági övet!).5. Harmadik alkalom: A nemi szervek felépítése. vagy az osztályfőnök is összeszedheti később. hogy elfogadhassam azt. az megtörtént. amit megváltoztatni nem tudok! Adj bátorságot. akkor KÖSZÖNTÜNK A FELNŐTTKORBAN! Kérdés: Ez minden felnőttre igaz? NEM Sok a testben felnőtt. vagy ha az első alkalommal már kérjük. ha kell külön. hogy ők testben és lélekben egyaránt igazi felnőtté váljanak. működése. és az út végére felnőtté válni. előadás) (Lásd külön az előadásoknál) Az óra végén alkalmat adunk arra. hogy abban segítsünk. a másiktól” (Korán) „Aki másokat ismer: okos. A kérdésekre a harmadik s negyedik óra keretén belül válaszolunk. 348 . kis cédulákra írva. Nagyon sok felnőttkori probléma vezethető vissza erre. gondolkodásában. írásban kérdezzenek bármit. jóvátenni. felelősségérzetében. nagy feladata? Végig menni a göröngyös. kalandokkal. becsületesség. Aki másokat legyőz: bátor. megbánni. hogy megváltoztathassam. Útravaló: „Istenem adj türelmet. Összefoglalás Mi a kamaszkor végső. részben beépítve az anyagba. és csak előre halad. Aki önmagát legyőzi: hős. és meg nem történtté tenni a dolgokat. Nem lehet „visszacsinálni”. Ezt lehet az óra végén. De a mi célunk éppen az.

akkor kérjük meg. betétkérdés. a szünet az óra menetétől függően. az is hozzátartozik. 349 . lelki változásokról. hogy biológiai értelemben férfivé és nővé értek. Ahhoz. Az idetartozó kérdések Az „élet csodája” című film Az óra célja: A biológiai. nem cikizem a pattanásai miatt egyik felet sem. Kérjük meg őket. anatómiai. először meg kell ismerjük. egészségtani ismeretek átadása. A termékenységi tünetek. hogy most fordítsák meg a puzzle darabokat és az összekeveredett darabokból. hogy a felnőtté válás útján elindulva férfivé és nővé váljunk. A serdülőkori problémákról. állítsák össze a női vagy férfi nemi szerveket ábrázoló képet. stb.) Néhány gondolat. és ezek segítségével nevezzék meg azokat. egészségtani ismeretek átadása.) Fontos. megnevezve a részeket. amit érdemes megemlíteni: A termékenység ajándék. nehézségekről (nehéz néha elfogadni). osszuk szét a különböző alkotórészek neveit kis cédulákra írva. a téma részletessége az előzőleg feltett kérdések függvényében. mind a magömlés kapcsán beszéljünk arról. Az ápoltság. ellenőrizzük a feladatot. az elméleti rész ismertetése. Véletlenszerű húzással a színes puzzle darabokból. (Attól függő részletességgel. Aki több találatot ért el az a győztes csapat. a „fehérfolyás”. hogy egyszer édesapák vagy édesanyák lehetnek. A szexuális kapcsolat „lelkéről” a következő alkalommal beszélgetünk. Ha megalakultak a csoportok. vagy lányoknak beszélünk) Tampon. ami arról szól.: nem csenem el és lobogtatom szegény osztálytársnőm intim betétjét. Csoport feladat: Ez a feladat a bevezetője a tényleges szexuális felvilágosításnak. A serdülőkori sajátosságokról. ahhoz hogy a mobiltelefont használni tudjuk. testi. A táblára feltéve egy-egy egész képet. A kötelező tapintatról és tiszteletről egymás iránt: pl. (A fiúknak is mutassuk meg milyen is egy ilyen betét. alakítsunk két csoportot színek szerint.Szemléltető ábrák a férfi és női. Ha ez megvan. (Átvitt értelemben is. élettani. és magában hordozza annak ígéretét. hogy megismerjük a saját és a másik nem testének a felépítését és működését. hogy fiúknak. másrészt csoda. hogy mind a menstruáció. Egy hasonlattal élve.) A tisztaság kapcsán a férfiak felelősségéről a fityma alatti rész és a makk tisztán tartásáról (méhnyak rákkal való kapcsolat). működéséről (Az anatómiai. A feladat megbeszélése. nem teszek rá „szellemes” megjegyzést. élettani. melyik gomb mit jelent és mi a funkciója. vagy ha véletlenül előkerül. hogy ez egyrészt természetes folyamat. illetve az órán felmerülő kérdések függvényében. illetve a magömlés. hogy egyelőre ne fordítsák meg a puzzle darabokat. a tisztaság fontosságáról. közben a felmerült kérdésekre is választ adunk: Beszéljünk az egyes szervek részletesebb felépítéséről. A menstruáció. stb. kontra. Az óra menete: 2x45 perc. nem koedukált. külső és belső nemi szervekről.

Nézzük meg „Az élet csodája” című filmet. Negyedik alkalom: Szerelem. szexuális kapcsolat A foglalkozás menete: Koedukált. Kérdezzük meg. Eljátszhatunk a magyar nyelv adta lehetőséggel: Gyűjtsünk összetett szavakat a szex szóval: szexújság szex-shop = szex-show szex-bomba újság „nem” shop show bomba Ti. hivatalos papírt töltünk ki. „Védekezés” (Mi ellen is??…) Fogamzásgátlás (mesterséges. ami gyakran összekeveredik a mai világunkban: (Ismerik-e a szex szó jelentését. Életvédelem. Az életadó szerelem A fogantatás: az új élet kezdete Az élet csodája. kréta. az AIDS Megelőzés. Beszélgetés Mi a szerelem? A kiinduláshoz tisztáznunk kell néhány fogalmat. csak a nemünkre. A magzati élet. vagy valami. magzatvédelem. van-e valami kérdésük. 2x45 perc Eszközök: tábla. természetes. ami nem az. Az abortusz kérdése A SZTB-ek.A szexuális együttlét. két papír szív. Nem a szexuális életre. kapcsológép.: ha angol nyelvű kérdőívet.) Tehát mi a szerelem? SZERELEM = SZEXUÁLIS KAPCSOLAT? Javítsuk ki a feliratot: 350 .) Válaszoljunk a maradék feltett kérdésekre. akkor a „sex” rubrikában nem a nemi életünkre kíváncsiak. családtervezés.: mondjunk nemet rá. vagy esetleg nem kaptak választ. arra majd a megfelelő időben és helyen igent mondunk. maga az aktus biológiai jellemzése kérdések szintjének megfelelő részletességgel. TCST. ami a mindennapi szóhasználatunkban él: SZEX=NEM (Pl. egyforma üres papírlapok levelek (lásd: melléklet) A foglalkozás menete: 1. vagy bontott óra. amit nem értettek.

járás. (Milyen emberi kapcsolatokról szóló szituációval lehet a különböző testhelyzeteket helyettesíteni? Lásd alábbi feladat!) 3. mélysége.nagylelkűség .fontos neki a véleményem. festmények (Plátói szerelem.SZERELEM ≠ SZEXUÁLIS KAPCSOLAT!! A szerelem fajtái Rengeteg megjelenési formája alakja. bármit. filmek. ha az éppen engem kritizál . közben az adott témáról beszélgetnek.megértés . .Témák: Ki a legjobb barátod? Minek örültél mostanában? Mit szeretsz csinálni szabad idődben? Milyen filmet láttál.meghallgatás képessége . akkor is. Milyen kapcsolatról beszélhetünk férfi – nő között? I. álmodozó szerelem (egy elképzelt. megszeretni. ki hogyan érezte magát a különböző szituációkban.tisztelet . végül háttal álljanak egymásnak. Barátság(?) Mi jellemez egy igazán jó barátságot? .közös érdeklődés . majd szorosan álljanak.közös értékrend. magassága Regények. versek.fontos a véleménye.megbocsátás . tanácskérő leveleiből (5. beleszerelmesedni. önmagam adása . film részleteket. Mi kell egy igazán jó férfi – nő kapcsolathoz? . jó kommunikáció . elkötelezett szerelem.önzetlenség .rugalmasság .őszinte. mi tetszett. az igaz szerelmet is jellemzik! 351 .megbízhatóság . hogy a lábuk összeérjen.áldozatkészség . ami a szerelemről szól. vonzódás. akkor is. mi zavarta. először normális beszélgető távolságba. melléklet).felelősségérzet . érett szerelem) Részletek fiatalok által írt.Kapcsolat játék: A tanulók álljanak párba. vagy egy „ismeretlen ismerősbe”. majd az egyik térdel a másik elé és fordítva.hűség .a másik elfogadása . a szerelemről szóló. párkapcsolat.őszinteség. ha őt kritizálom Megállapíthatjuk.) 2.humorérzék . meggyőződés . milyen könyvet olvastál mostanában? . belezúgni valakibe.bocsánatkérés .Beszéljük meg. (Használhatunk verseket. hogy ezek az erények.

. Magam megismerése ilyen szituációban.Lényege ismerkedés. menekülj) (HÁTTAL?) . . csak ne legyek egyedül (TÉRDEL/TÉRDELTET) Mikor „romlik” el egy fiú–lány barátság? . mit gondol. jó veled. hisz. hasznom van belőle) (TÉRDELTET) .Mindegy. nem kritizál. .Az idővel átalakulhat „járássá”. nem vitázik. Laza kapcsolat.A másik kedvéért részben feladja az elveit (Befolyásolható. ha okkal nem bízik. „szárnypróbálgatások" . próbálkozás (társaságban.Egy bizonyos szinten elkötelezett. vagy a férfit is…(Viszonzott: szabad út. hanem. ELFOGADNI.Nem vállal elkötelezettséget a másik iránt (Nem hű. film részlet). amivel nem!!! 352 .Már nem „csak” a barátomat látom benne. hogy a barátom (TÉRDELTET/TÉRDEL/HÁTTAL) . esetleg jegyesség. nem számít. barátokkal együtt.Ismerjük meg jobban egymást. büszke lehetek rá. meneküljön. és mi az. „többes” randi.Saját érdekében kihasználja a másikat (kényelmes. majd megváltoztatom. nem csak az igaz barátságra és álbarátságra igazak. amivel együtt tudok élni. vagy vége lesz III.Csapda (Nem próba pálya. ha ok nélkül. népszerűség.Nem önmagát adja. viszonzatlan: nehézségek. hogy szembenézzek mi az.Ha a Házasság felé evezünk már (jegyesség). teszteljem). hanem a nőt.Nem bízik a társában (Megbízhatóság alap. vagy elhal . . érez. Járás: .Kizárólagos kapcsolat és ez az elkötelezettség idővel vagy nő. vagyis többen egyszerre csinálnak programot).Szerepe: öröm. .Kifürkészni „összepasszolunk-e”. így jobban elfogadják (Nem is őt szereti!!) (TÉRDEL/HÁTTAL) . akkor ez az utolsó lehetőség. vagy házasság lesz belőle.SZÁMOT VETNI. majd megváltozik. elkötelezettség nélkül. . az igazi szerelemre és a nem igazi szerelemre is igazak! II. túl kell élni) . vagy a férfi vonzerőmet próbálgassam. ( Kisherceg) . hogy az engedjen az elveiből (ha igazán szeretsz…) (TÉRDELTET) . . . nem mindenáron megfelelni (Oltári nő c.Idő. . csak szeressék) TÉRDEL . közös randik.) (HÁTTAL) .Nem tartja meg az adott szavát (Megbízhatóság!!) (HÁTTAL) . mert azt hiszi.Nyomást gyakorol a másikra. .ÁLBARÁTSÁG (álszerelem) ismérvei: .Ezek a feltételek. vagyis nem arra való.Nem szerepet játszani. hogy a nőiességemet.Nem azt gondolni. vagy barátsággá.Próbatételek. nem kizárólagos.Jó külső.

. feldolgozni a csalódást A szeretet. hogy egész életüket ott kell leélni. harmóniában. vissza fogunk térni még a szexuális kapcsolat témájánál) Megpróbálni tisztán látni a nagy rózsaszín köd ellenére( erre jók a km kövek (lásd: ideális). és te –te lehetsz. akkor nem törődnek a jövővel.a másik teljes elfogadása. amikor két önálló egyed – a valóságban még azonos törzsbe sem kell tartozniuk – úgy élnek együtt. járj valakivel. Egy együtt élésben. segítik. . csak a próbaházasságot lehet kipróbálni. érzéseink testi kifejezése. ha tudja. úgy rendezkednek be. Hiszen pont az hiányzik belőle. Vagyis felelősség magam és a másik iránt (Az elköteleződés szintjei. elmehetnek. és a konfliktusaikat is igyekeznek minden áron megoldani Ha úgy kerülnek a szigetre. ha túl sok energiát. mert. nem minden áron tetszeni..testi-lelki egység. házassággá teszi. az egyház és a társadalom színe előtt kötnek meg.a legnagyobb szabadság lehetősége…hiszen ismerlek. felélik a tartalékokat. IV. amik segítik a tájékozódást) Megmaradni önmagunknak. elköteleződés. ugyanakkor megőrzik az önállóságukat. „Isten engem úgy segéljen” V. hogy a másik. hogy a jövőre is gondolnak (nem csak felélik a készleteket). (rákényszeríteni valakire valamit. érzelmeinkkel. ha… Szeretlek. Egy életre való elköteleződés. azonban én-én lehetek. és elfogadlak. egészségben és betegségben. melyet Isten.. az egyik öblébe. Házasság: Biológusként a szimbiózis kifejezést tartom a legtalálóbbnak a házasságra. ami a házasságot. a házasságot nem. holtomiglan-holtodiglan. Az igazi szerelem alappillérei: kegyelem. akkor úgy osztják be a tartalékaikat. azonban rajzoljunk oda egy mentőcsónakot)) Egy lakatlan szigetre kerülve egy pár. . cserébe hogy én is „valódi” lehetek. és kiegészítik egymást.- Azt is fontos tudni. amikor elegük van. és ha konfliktusba kerülnek.kitartás örömben és bajban. . és bármikor. felveszik a nyúlcipőt. el tud –e fogadni engem „szőröstül-bőröstül”! Ha nem kiszállni időben! Később nincs reklamáció! A házasság nem javító-nevelő intézmény! Csapdák és nehézségek: Le/kimaradok valamiből!?? IDŐ VAN !!! (Csak azért ne udvarolj. vagy szerepet játszani B ŰN magad és a másik ellen) Meg kell tanulni.és elfogadsz. mert a többiek „mind” ezt csinálják. szinkronban legyenek a lelki kötődésünkkel. hogy egy öbölben ott a feltankolt motorcsónak. A házasság: egy nő és egy férfi egész életre szóló szent szövetsége. szerelem három fajtája: Szeretlek. próbaházasságban. elfogadás. Szeretlek.amiben. hogy egymásra vannak utalva. a másik nélkül életképtelenek. elköteleződésünkkel. 353 . „Mit jelent egy csók?” kérdések. . lemondást igényelne a megoldása.) A szerelmünk. ismersz. Együttélés – Próbaházasság (Két lakatlan szigetet rajzoljuk fel.

nincs KELL!! NEHÉZSÉGEK: Testi érés felgyorsulása / ma 12–13 év / ugyanakkor a szellemilelki érés. Széchenyi István korában. de NE EZ BEFOLYÁSOLJON!! Minél érettebb valaki lelkileg. Ez EU összehasonlításban. a vándoréveken. az megérinti a lelkemet is (lásd: érintés. stb. mint tanító. ne adj’Isten. HA EZ AZ EGÉSZ MÉG NEM FOGLALKOZTATJA ŐKET! Azt tudni kell.15 évesen randizni kezdők 40%-a . elfogadása a másiknak.15 évesek 33%-ának 17 évesek 56%-ának volt már szexuális kapcsolata 15 éves fiúk 44%-ának volt már szexuális kapcsolata. A legnagyobb ajándék. megérinti (lásd: Pszichoszomatikus betegségek) Azonban lelki igényeimet nem elégíthetem ki testi úton. Régebben. a „Miért várj?” című. nagyon magas. szellemileg. ahogy a testi igényeimet sem lelki úton. ma 12.5 év. értelmetlen kérdés. vagy nem voltam szerelmes. Szerelem – szexualitás Alaptétel: TEST ÉS LÉLEK EGYSÉG Amit a testemmel teszek/tesznek. hogy van idő. Amerikai adatok.. barátkozni jó. vagy mikor kell. valamint az önállósodás kitolódása. pl. ma 22. és ez egybeesett az önállósodás folyamatával is. vagy. 1870-ben a testi érettség átlagos életkora 16.(Adatok 2002-ből Magyarországról) . Tehát ismerkedni. ez a legalacsonyabb volt a felmérésben. Arany János ilyen idősen túl volt a tanulmányain. mert én még nem csókolóztam. a testi érés kb. könyvből: .16 évesek 20%-a Ezek az adatok is azt bizonyítják. utánozni a „nagyokat”. csak azért mert milyen ciki. kapcsolat játék) Amit a lelkemmel teszek/tesznek az a testemet is. nem feküdtem még le senkivel… Vagyis minden olyan kérdés. hogy én nem járok senkivel. NEM BAJ. és letelepedett falujában. MI A SZEXUÁLIS KAPCSOLAT CÉLJA? Kifejezi két ember teljes szeretetegységét. egymáshoz tartozását. ami úgy kezdődik.5 1870-ben az átlagos házasodási életkor 18 év volt. hogy mi van a világban körülöttük. a teljes testi és lelki átadása magamnak. stb. mikorra kell. Ő 17 évesen már katonatiszt volt.8 354 .4.A 12 éves korban randevúzni kezdő lányok 91%-a az érettségi előtt él szexuális életet . és a védekezők száma pedig kevesebb. és nincs hova rohanni. mint 60% volt. Az örömszerzés A gyermekvállalás Ez a három megbonthatatlan egységet képez Mi a helyzet a mai fiatalokkal. annál inkább felelősen tud dönteni az élet fontos dolgaiban. a 16 éves kor körül következett be. De nem kell rögtön „járni”. IDŐ VAN!! Ne tessék sürgetni. arról nem is beszélve a szerelemben ilyen vonatkozásban.

a médiából. aminek a célja a szaporodás. hogyha ők is azt teszik. mert kíváncsi vagyok. a média folyamatos. vagy leány még bőven benn ül az iskolapadban. mert mindenki ezt csinálja. 1. nem az ösztöneink. dobd el. Az érzelem és értelem nélküli szexualitás az állatvilágban is jelen van. amit a testeddel teszel. Ez nem azt jelenti. melléklet) Kérjük meg őket. nem önálló (társadalmi érés). mondják el a véleményüket róla. és beszéljék meg a tanulságait. mint az állatok.1870-ben a serdülőkor és a házasság között két év különbség volt. sőt a csak az ösztönei által vezérelt ember. párkapcsolatba. mint nap. ez ösztön. hogy mindenki más ezt csinálja. vagy házasságba. a 20 éves korra tehető. kb. megfelelnek a mércének. Ha csak az ösztöneink irányítanának. persze embere válogatja. gondolkodó. Mi ennél sokkal többek vagyunk. amit a többiek. kiszolgáltatottságért cserébe. Úgy érzik. és ők sem akarnak kimaradni ebből. és nem maradnak magukra” Ez a sugallat. „ valóság show-ból” eljut hozzánk nap. és az optimális feltételek nélkül kellene fejest ugranunk a testi élvezetekbe. és kiüresedéshez. vegyél másikat ! „A tizenévesek a világ sugallatából. pillanatnyi élvezetet. A lelki-szellemi érés is kitolódott. szabad szex. akiknek a legfőbb irányítója. ezt nevezik: PÁRZÁSNAK. MIT sugall a mai világ? A szexualitás élvezeti cikk. zárt genetikai kód alapján működő viselkedéssor. az igazi szeretetkapcsolaton kívüli. ami a világból. az a lelkedre is hat. az. élvezd. hogy valóban nehezebb helyzetben vagyunk. sokkal negatívabban tud viselkedni. de átlagban. azt a következtetést vonják le. és erőszakos hatása. Nem létezik következmények nélküli. mindegyik csoportnak adjunk oda egy levelet! (6. csupán a teljes lemeztelenedésért. összetartozás csodálatos érzését adja. miért ne. levél: Csinálom. valamint a társadalmi érés között. mert mind ez a lelkedre is hat. és ehhez még hozzájárul a világ. És mivel test és lélek egységet képez. az állatok génállományába leírt. 355 . érző lények. hogy éretlenül. amikor érett felnőtt személyiségről beszélhetünk. méghozzá óriási szakadék a biológiai érés és a szellemi-testi. DE ne feledjük! Nem ők fizetik meg az árát!!! Miért létesítenek a mai fiatalok olyan korán szexuális kapcsolatot? Mit keresnek. meghasonláshoz vezet. Majd olvassák fel az osztálynak. mert erről szól az egész világ. És utána a nagy ürességet. akkor nem lennénk semmivel sem többek. végül beszélje meg az egész osztály a felmerülő kérdéseket. Tehát szakadék tátong. és helyette mit találnak? Csoport munka: Osszuk csoportokra a tanulókat. hanem az azt is kontrollálni tudó TUDATUNK. Ma kb. Csupán azt. és optimális esetben ott is marad 22–25 éves koráig. Ez egy ösztönök által irányított. 10 év!!!! Ma egy 12–13 éves ifjú. és teljes mértékben függ a családjától. hogy olvassák el. Használd. mint az állat. mert ez nem a valódi szerelem. csupán a testiséget előtérbe helyező szexuális kapcsolat.

Lényeges dolgok elsikkadnak. bizonyosságra? Ki szeret igazán? Aki rákényszeríti (vagy.levél: Mert úgy hiszik. vagy nem tud elköteleződni. a testén keresztül megszerezni a bensőséges szeretetet. szabadon közelít. szeretet teli kapcsolatot keres. és minden második szavuk kétértelmű megjegyzés. hogy annál jobban már nem is kell. és ahelyett. még akkor is. az alkalmas-e. a kötöttségektől.levél: Mert szeretetre. és ez. harmadrészt. SZEMLÉLTETÉS: (Két papír szív ismerkedik. amire még nem készültem fel? Aki nem mer. ha úgy odavan érte. miközben rettegek a „terhességtől”. hogy egyrészt megrekeszti az ismerkedési folyamatot. ha mégis létrejön a szakítás. hogy megosszam vele „mindenem”? „Aki képes jobban szeretni Kedvesét. távolodik. és azt hiszik. vagyis elfogadják és szeretik őt olyannak amilyen. Egyre kevesebb idő és energia jut arra. mint amennyire megkívánja. hogy ettől jobb lesz a kapcsolatuk. ott attól a pillanattól akaratlanul is a középpontba kerül attól fogva. és a pár gondolatai és tettei a körül járnak. az. ugyanakkor figyelmen kívül hagyja a másik (vagy. Ki vannak éhezve a szeretetre. hogy rákényszerítsék). Azokban a kapcsolatokban. akik nagyon sokat beszélnek a szexualitásról. vagy nő az e fajta kikényszerített „szerelemre”. a szexuális kapcsolatot) a két szívet. Az intimitást. ahol az ember nyugodtan lehet valódi”. ehelyett a testi síkon próbálják „pótszerekkel” kielégíteni ezt a szeretet éhséget. megmerevedik a kapcsolat. hogy jobban megismerhessék egymást.” az szeret igazán!(Spelhózni) 3. és feltehetően a szerelmet is. ezen az úton megtalálni. majd kapcsokkal jól összekapcsoljuk (ez jelképezi a szoros kapcsolatot. vagy szexuális kitétel. akár közös) félelmeit? Lehet-e igazán. másrészt a szakítást is megnehezíti. elfogadni a „NEM” válaszomat. azok nagyon infantilis fokon élik meg a szexualitást is. vagy méltó-e arra.?????? Mi az értéke. disznó vicc. hogyan lehetnének újra egymáséi. és mind arra. 2 levél: Mert elvárja tőlem a párom. elfogadásra vágynak. az így kikényszerített „szerelemnek”? Lehet büszke erre egy igazi férfi. szeretni. hogy ezt a lelki hiányérzetüket gyógyítanák. aki nem tudja tehát. hagyja. hogy a szerelem nevében.) 356 . és tovább keresve. vagy nem akar elfogadni. elkeseredett lesz. akkor mély sebeket hagy. egyik kapcsolatból a másikba menekülve. szabadon ismerkedik. DE EZ ÍGY NEM MŰKÖDIK! Minél inkább próbálkozik valaki. testi vágyait kielégítsék. „terhesség” által kikényszerített házasságtól. ami nem más (egy tizenéves megfogalmazásában) mint „egy olyan kapcsolat. az esetleges betegségektől. nem tud. mert különben ott hagyna? Ez a SZERETET. ez által megkaphatják! A fiatalok nagy többsége. hogy további erőfeszítéseket tegyenek. annál inkább kiégett.Azt is jó tudni. ami mutatja. amit összetévesztenek a szexszel. mert nem fogja azt. ahol bekövetkezik a szexuális együttlét. intimitásra. 4. mindent odaadva szeretni. hogy azok. valójában bensőséges. a saját.(és pont).

ha nem azt látjátok. és így tovább. és bár így lehet. Így terjednek a SZTB-ek. Tehát.) VÉGÜL IS.AIDS) illetve a nem kívánt „terhesség”(amit normális helyzetben áldott állapotnak. amit kerestek? MIÉRT NEM? Mert nem vállalták önmagukat. de aztán a törvényeivel jól elzárta előlünk. üljenek le. Elég egy fertőzött a sor elején. mert 100%-os védekezési mód nem létezik) akkor örömmel fogadhassák.Megtalálták ezekben a kapcsolatokban a fiatalok azt. jelen van az egy életre szóló elkötelezettség biztonsága. várandósságnak hívunk!). azt kaptuk. Mert a lelki igényüket testi úton igyekeztek kielégíteni. hogy ne élhessünk vele. amiben félni kell az ilyen következményektől?) ALÁÍRÁS GYÜJTŐ JÁTÉK ( Annyi egyforma üres lapot osztunk ki. aztán azok. (olyanokba.(pont)-ról szóltak ezek a kapcsolatok. mint amilyenekbe ezek a fiatalok estek) ahol. ahol működik a feltétel nélküli elfogadása a másiknak. ezekben a kapcsolatokban a fiatalok nem arra használják a szexuális kapcsolatot. Mert szerettem volna. vagyis az igazi intimitás helyett (ahol „valódi” lehetsz). (márpedig ez a lehetőség minden szexuális kapcsolatban benne rejlik. de ne visszaéljünk vele. hogyha megtörténik az élet csodája és jelentkezik egy új Élet. hogy én csak megbízható partnerrel élek szexuális életet. Kérjük meg. hanem valami hamis elvárás szerint éltek. cselekedtek. nem a szeretet és . csak a testi intimitásig jutottak. hanem szeretnének megvédeni minket attól. (Hiszen milyen szeretet kapcsolat az. Mert nem a teljes elfogadásról. fiúk a lányoktól. Amit ők kerestek benne. hogy önmagunkat és a másikat vállaljuk és elfogadjuk olyannak amilyen. aki nem is ismeri. Eddig nem beszéltünk olyan súlyos kockázati tényezőkről. hogy álljon fel az a tanuló. de a végső leltárnál ezeket sem szabad elfelejteni. hogy éljünk. Kérjük meg őket. szőröstül-bőröstül. hogy eljutottak a testi vágyaik kielégítéséig. AKKOR HOL A HELYE A SZEXUÁLIS KAPCSOLATNAK? A szexuális kapcsolat helye. Ajándékba kaptuk a szexualitást. hogy Istenre és az ő törvényeire hivatkozzak. 357 . Szeretném. ahányan vannak. akinek a jel van a papírja sarkában. az nem érvelés. meggyő ződésünk szerint olyan kapcsolatban van. Ha mindenkinek megvan. de áttételesen eljut hozzá a kór! Tehát. maradandóan sérülhetünk. és az a tudat. a nemi úton terjedő betegségek (SZTB. olyan csapdákba essünk. gyűjtsenek három autogramot egymástól. ha azt látnátok. akár egy életre. Eddig tudatosan kerültem azt. de a lelki kielégüléshez nem. ami segít abban. ezen az úton nem tudták megtalálni. hogy HELYTELENÜL HASZNÁLVA. akiknek tőle van aláírása. akiknek a már állóktól. mint. az is megfertőződik. aztán azok. Mert a kapcsolatukból hiányzott az egy életre szóló elköteleződés biztonsága. Az egyik sarkában egy nagyon kicsi pont. vagy ha úgy tetszik amilyen célból. amire az van. hogy ezek a törvények nem elvenni akarnak tőlünk valami nagyszerű érzést. vagy okozhatunk sérüléseket másokban. hogy Isten ugyan ajándékba odaadta nekünk ezt a csodálatos kapcsolatot. lányok a fiúktól.

majd a vízzel telt szarvas nyom szomorúsága következik. de a sajátját kiváltképp. újra kezdeni (ha van rá mód). és meg nem történtté tenni a dolgokat. EZÉRT fontos. Nem lehet „visszacsinálni”. gondolkodjunk. Azokból pedig napokig nem lehet kikászálódni. mint amennyire megkívánja. melléklet 1.És ez a kapcsolat a házasság. még akkor is. Mert olyan szomorú volt. és csak előre halad. pedig legyen benne: . de meg nem történtté tenni. becsületesség. helyes-e amire készülünk. hitünk. Összegzés: Az idő nem áll meg. mint egy Lyukas serpenyő… – A lyukas serpenyő szomorúságból lassan belesüllyedek a hervadt dália állapotba…– gondolta. – Ne tovább! – kiáltotta. hogy cselekedeteink előtt. ha még magunkhoz sem. melléklet: Lázár Ervin: Berzsián és Dideki (részlet) Berzsián. hogy a hervadt dália állapot után csak az elázott zászló következhet. Meg lehet próbálni. ha csak egy mód van rá. . „az szeret igazán!” Melléklet: 1. A mások rosszkedvét is. Útravaló szerelmeseknek: „Aki képes jobban szeretni Kedvesét. jóvátenni. nem.az őszinteség.a felelősség magunkért és másokért.” 2. Válaszainkban. Most éppen kiváltképp utálkozott.az értékrendünk. hogy annál jobban már nem is kell. a költő utálta a rosszkedvet. mert jól tudta. ábra 358 . . mert kihez lennénk őszinték. mérlegeljünk. megbánni. ha úgy odavan érte.

ábra Akarat A A Öröklött Környezet 2. melléklet 2.2. melléklet 3. ábra 359 .

13. 15. 21. 40. 31. 24. 38. 8. 6. melléklet: Vérmérsékleti teszt SZ M K F SZ M M M K F F SZ SZ M K K F F SZ F K K SZ M F F SZ M SZ K K F K M M SZ K M SZ F 1.3. 19. 39. 2. 33. 12. 7. 11. A végén számold össze a négyféle betűjelből hány találatod volt. 25. 26. 35. karikázd be a betűjelet az állítás előtt. 17. 28. 4. hogy bátor vagyok Mindenről van véleményem Sok alvásra van szükségem Hajlamos vagyok a zsarnokoskodásra Nehezen barátkozom Nagyon érdekel a zene. 9. de azok nagyon közeliek Született vezéregyéniség vagyok Fukar vagyok Örülök az életnek Tökéletességre törekszem Szeszélyes vagyok Könnyen kritizálom az embereket Könnyen felcsattanok. 20. hogy kívülállóként szemléljem az eseményeket Nehezen bocsátok meg Nagyon tevékeny vagyok Néha túl hangosan beszélek Hajlamos vagyok arra. 27. hogy nagyon barátságos vagyok Kevés barátom van. felkapom a vizet Nehezen hozok döntést Lazán veszem a dolgokat Hajlok a túlzásokra Nem vagyok túl megbízható Nagy az önfegyelmem Gyakran rideg és közönyös vagyok Határozott vagyok Jó a humorérzékem Hajlamos vagyok a lustaságra Szétszórt vagyok Hajlamos vagyok arra. te milyen vérmérsékletű ember vagy! 360 . 30. 29. 3. 14. 23. hogy az emberek ellenem vannak Adakozó vagyok Gyakran érzem fáradtnak magamat Sz:…………… K:…………… M:…………… F:…………… Az első benyomásod alapján dönts! Ha igaz az állítás rád. 36. 5. hogy pesszimista és negatív legyek Nem vagyok energikus Nagy türelmem van Szeretek beszélni Nem szeretem a társas összejöveteleket Lelkes vagyok Az emberek azt mondják rólam. 37. 18. a művészet Majdnem mindenkit szeretek Nagyon magabiztos vagyok Gyakran gondolom. 32. 10. Nézd meg. 16. Az emberek azt mondják. 34. 22.

cselekvésre buzdítani. Erősségei: diplomatikus könnyed rokonszenves jól szervezi meg a dolgait gyakorlatias jó a humora könnyen alakít ki kapcsolatokat Gyengeségei: nehezen motiválható lusta fásult önző nehezen tud dönteni hanyag 361 . higgadt. a komolyság. vagy nagyon bánatosak. pedánsság erős önfegyelem jó kommunikációs készség Gyengeségei: gyakran rosszkedvű hajlamos elszigetelődni mintaképe a tökéletesség önfeláldozó engedékeny sértődékeny. töprengő. gyanakvó F= Flegmatikus: Nyugodt. szomorú. Jó a humora. emellett nyugodt a természete.4. melléklet: A teszt megoldó kulcsa: M= Melankolikus: A szó jelentése mélabús. másoktól várják a kezdeményezést. és gyakran látszik egykedvűnek. kedvelik a csendet. Vagy nagyon boldogok. Mára inkább a töprengő jelentését használjuk. Az érzelmeik irányítják őket. Szeretnek egyedül lenni. Jellemzője a befelé fordulás. Nem rámenősek. Nehéz őt motiválni. Erősségei: éleslátás érzékenység lelkiismeretesség precízség. a gondosság.

az a száján megbízható felelősséget vállaló Gyengeségei: ingerlékeny hirtelen haragú néha játssza a főnököt olykor kihasználja a társait érzelmei nem befolyásolják 362 . Erősségei: reményt. magabiztos és optimista ember. ugyanakkor általában igen felkészült és fegyelmezett. bulik hangadója. örömöt sugároz optimista sokat beszél lelkes.SZ= Szangvinikus: Jókedvű. A közösségek. általában jó vezetők. vidám ember. robbanékony. olykor belevág más szavába hajlamos a fegyelmezetlenségre szétszórt olykor megbízhatatlan sokszor túloz K= Kolerikus: Hirtelen haragú. Lelkes. hangos. élénk együtt érző erős az alkotókészsége Gyengeségei: túl sokat beszél. Bajban megőrzik a józanságukat. Erősségei: határozott magabiztos bátor tevékeny vezetőnek való ami a szívén.

mint korábban. elképzeltem. csak őt ne! Kérlek. Aztán. lehet. milyen lesz az. Ez a könyv azt mondja. hogy csak látásból ismer. Kis híján gyűlölni kezdem őt. akkor szándéka talán komolyabb. milyen nagyon. Gyakran leszek szerelmes. Éjszakákon át nem tudok aludni. hogy újra találkozzunk. Azután néhány nap múlva rádöbbenek a valóságra. és elgondolásaiban. Hiányzik nekem. akit elképzeltem. ha egy fiatalember a barátnőjének olyan könyvet ajándékoz. a valóságban észre sem vesz engem. amikor épp. hogy míg ez a fiú álmaimban mindent megtesz. később. ő nem az az ember. mert az érzelmeimet sohasem fedném fel előtte.” Imádkoztam. Mindenféléről szoktunk beszélgetni. az álomnak vége. Persze szegény srácnak minderről fogalma sincs. mint az ő érveiben. Szeretnék tartós helyet adni neked az életemben. hogy a kapcsolatunk még jobban elmélyülhet. Múlt héten találkoztam egy nagyon jóképű fiúval. és tudjuk. Azt hiszem. ha jobban bíztam a megérzéseimben. és láttam a kirakatban a sötétvörös rózsákat. Kérem. ennek az az oka. hogy szerelmes vagyok Rózsiba. s más. melléklet: LEVELEK a szerelem témához 1. „Szeretnék megosztani veled valamit. Rémesen értelmes. Ő is igen csinosnak tart engem. hogy a következő találkozásnál elmondjam neki. hogy ez a hiba megismétlődjön… 2. De vége az álomnak! Ő annyira más volt. Amikor elmentem egy virágüzlet előtt. amit csak akarok. jól tettem-e. úgyhogy egy darabig csókolóztunk. lassanként derengeni kezdett bennem egy. ezért mostanában nem találkozunk olyan gyakran. megbízhatunk egymásban. amilyen hamar csak tudja.5. mondja meg. Remélem. Ne kérdezze. Nagyon jól tud csókolózni. Mi a véleményed? 4. mert azok útjában állhatnak a boldogságunknak! 363 . róla és a közös jövőnkről álmodozva. hogyan kerülhetem el. mintegy félév múlva. és józan volt. ha majd egy napon valaki szerelme jeléül nekem ilyen rózsákat hoz. És lassan megtanultam a szerelem első leckéjét: Néha fel kell tudni adnunk az álmainkat. Folyton csak őrá gondolok. hogy sok lánnyal szokott csókolózni. aki rózsákat hoz. Sétáltunk egyet. valahogy csalódottnak érzem magam. és a séta után megcsókolt. Ostobának és szentimentálisnak nevezett. amely őt-magát érdekli. Miután túl vagyok egy ilyen élményen. mint annak. Mégis alig várom. Nála minden értelem és akarat volt. Rózsi nemrég másik városba költözött. Mit gondolsz. szerelmes vagyok? 3. érzéseim teljesen megváltoznak. Hogyan is vehetne. „Uram. és mindig összegyűjtök egy csomó mindent. hogy ilyen hamar megcsókoltam – lehet. Nem tudom. Három éve jó barátságban vagyunk Rózsival. Ez már sok-sok fiúval kapcsolatban megtörtént velem. Tudod. Kezdtem rájönni. ami engem rendkívüli módon foglalkoztat.

A mozi után elindultunk haza. és még szűz. Mit rontottam el? Mert. Én azt hittem. hogy megmutassam a valódi énem. hogy még nem járt soha senkivel. Biztosított róla. és mindennél fontosabb volt. de én neki csak egy szerelem voltam a sok közül. de nem mertem vele mást megosztani. hogy az övé lettem. hogy bebizonyítom neki. Még a chilit is örömmel megettem. hogy másnál fog „vigaszt” keresni. Ezért. és én szomorú és üres voltam. hogy engem szeretnek. de az volt az ő kedvenc étele. 16 évesen szerelmes lettem. és ezen túl semmilyen „szerelemmel teli” zsarolásnak nem fogok bedőlni. hogy szeretve legyek. aki ennyiszer mondott volna nemet neki. elhagyna. ezért elhatároztam. hogy hagytam magam befolyásolni. ha kell. Gondolatainkban ott élt még a film. amit látnak. így a tenger zúgása mellett levetkőztek. hogy el ne veszítsem őt. hogy könnyűvérű vagyok. ami egy fiatal fiúról és lányról szólt. és én is így éreztem. akit mutatok magamból. Nagyon tetszett már régóta. a gondolataimat. Egy iskolába jártunk. Engedtem a nyomásnak. különben. de ő szex nélkül nem tud élni. a szorongásaimat. ő tud még várni. Ma már nagyon bánom. simogatott.6. csak a testemet. és különben is. Egy nagyon szép szerelmes filmet láttunk. hiába égette a számat. de ha hamarosan nem fekszem le vele. Egy hét múlva elhagyott. mennyire szeretem. vagy attól. és mindig magyarázkodni. volna-e kedvem találkozni vele. hogy szeressenek. Intimitás Serdülő koromban nagyon vágytam arra. Arra vágytak. 18 éves voltam. mert féltem hogy el fog utasítani. hogy levehessem az álarcot. Aznap este moziba mentünk. és a parkban megcsókolt. meggyőződésem szerint. és olyan magától értetődött. és Ő sokszor megjegyezte. vagy legalább is azt hittem az vagyok. és egymáséi lettek. Gyönyörű zene. és hogy szeretve legyenek. és addig is úgy éreztem. Mindent megtettem azért. más után kell nézzen. Nagyon szerelmes voltam. hogy népszerű legyek. úgy éreztem. akik megtetszettek egymásnak. happy end. becsaptak. mint én. hisz jó volt hogy ölelt. Egy délután megkérdezte. mint nemet. és mindent elkövettem. hátha nem tetszene az. Rettegtem. Azt gondoltam. várok a szexuális kapcsolattal a házasságig. mondván. Két hónap múlva szakítottunk. hogy szeressenek és elfogadjanak. Azt mondta szeret. Rettegtem a visszautasítástól. s mert igent mondani könnyebb volt. Így soha sem tudtam. 364 . mert nem akartam elveszíteni. szeretne jobban megismerni. Megingott a határozottságom. Mégis éjszakánként a sötét szobában bámultam a plafont és bőgtem. nem is ismer. Mert valahol mélyen arra vágytam. hogy nagyon szeret. hogy megosszam vele a félelmeimet. féltem. vagy azt. egy jóképű egyetemistába. Ő életem szerelme. Már fél éve jártunk. hogy megfeleljek az elvárásainak. és közben elveszítettem önmagam. Olyan egyszerűnek látszott minden. Természetesen az övé lettem. hát nyeltem. melléklet: LEVELEK a szexualitás témához: Világ sugallata 15 éves voltam. szeret. Ő 17.

veszekedtünk.: Önismeret.: Nehéz évek. pedig az ágy alá söpörtük.: Az asztma és az agy. a türelmetlenség.: Felkészülés a serdülőkorra. 1995.: Gyermekeink és a televízió Don Bosco Kiadó. Budapest. programokat csináltunk volna. Vekerdy T: Kicsikről. Ranschburg J. 1992. 2002. Budapest. Ettől kezdve minden alkalommal lestük. Nagy Zs. 1985. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány. Budapest. hogy még többet megtudjunk. okt. Új Remény Alapítvány. a problémát. 2002. hogy beszélgettünk volna. 2001. Róma. Saxum. Kecskemét. férfi agy. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. ehelyett bezárkóztunk. és még jobb legyen a kapcsolatunk.: Spielhózni. Ferrero B. és azt gondoltuk. Budapest.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. 2000. Lukács L. jellemformálás. Trobisch W. 1993. A következő hat hónapban a szex került a kapcsolatunk középpontjába. 2003.: A hatvan perces apa Pease A.: A férfi és a női agy titkai Parson R. 27.Jobb lesz Szerettük egymás. barátaival. 55(43). Saxum Budapest. ISM által kiadott felvilágosító kiadvány (2002) Kimura D. hogy ezeket a problémákat megbeszéltük volna. Budapest. 365 . ismerkedtünk volna egymás családjával. Eisler O. 2001. 2003. és kibékültünk.: Női agy. Kairosz. Budapest. szám. Budapest. Harmat. Természet Világa 132. Szakirodalom A CSÉN továbbképzés anyaga Boldogabb családokért iskolai program. 2003. július. 1999. Timóteus Társaság. a szex csak segíthet. Dobson J. és kerestük az alkalmat. önnevelés (előadás) McDowell J és Day D. Több mint fél éve jártunk. Gyöngyi A. Az ember nemi arányai.: Egymást keresik.: A fiatalok világa. Szentmártoni M. 2000. 2002 FÉK tanári kézikönyv. és csak magunkkal voltunk elfoglalva. Varga P. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. 2002. Budapest. nagyoknak 2. Holnap. aztán gyorsan ágyba bújtunk. hogy újra együtt lehessünk. Budapest.: Kettesben? Szerelemről és házasságról Primo. a féltékenykedés. Park. Sok mindent tudtunk már egymásról. Végül már nem is volt miről beszélgetnünk. kamasz lett a gyerekem! Szakavatott tanácsok Amerika egyik legkiválóbb családgondozójától. Szendi G. Így egymáséi lettünk. Harmat.: Személyiségtípusok. Ahelyett. 7. – Pease B. 1999. Ugyanakkor megjelentek az első viharfelhők is. Campbell R. Élet és tudomány 2000.: Az agy neme Hallesby O.: Mindennapi memóriánk. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta. Budapest. Csaba Gy. az önzés képében. a harag. S ahelyett. Budapest. Dobson J.: Nőtlen embriók – Özvegy asszonyok. 2000.: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. 1356-1358. Vekerdy T: Kamaszkor körül. Zászlónk Stúdió. Szétváltunk.: Segítség. évfolyam.

kulturálódásuk. Látva a Plébánia próbálkozásait.és családi életre nevelés lehetőségei az iskolában Családi életre nevelés órák – „család-órák” az iskolában Kecskemét – Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) rövid bemutatkozása Kecskemét mintegy 110 ezer fős lakosságának közel harmada – 37 ezer ember – él a város legkiterjedtebb lakótelepén: a Széchenyivárosban. – hitéleti lehetőségeik. Az Egyesületnek 112 tagja van. biológus és pedagógusok. akik örülnek és segítenek egymásnak. A Kecskemét–Széchenyivárosi Szentcsalád Templom és Közösségi Ház építésének. – családi és egyéni életük. panelházakban. hogy Templomot és Közösségi Házat épít. Jánosyné Bánszky Zsuzsanna. A Kecskeméten. közéletben tapasztaltabb barátaink. Itt az iskolákon. valamint széleskörű segítés indult a nagycsaládosokért. Közel száz fiatal és fiatal felnőtt kezdte látogatni a lakótelep szélén épült kórházakat. Az Egyesület céljai a 2004 áprilisában módosított Alapszabály alapján a) Helyi szinten (Kecskeméten): 1. támogatása. szociális. Ezt a törekvést támogatva alapították meg különböző világnézetű közéleti személyiségek. 2001. szociális otthont és fogyatékos gyerekek intézetét. hanem a lakótelepen élők is használhatnak közösségépítő. – szabadidejük eltöltésének. CSÉN-tanácsadók. és az ehhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. – közösségi életük és társadalmi kapcsolataik. jobb megszervezése. Déri Éva. lelki és anyagi támogatása. és enyhíteni a lakótelep szociális gondjain. 2. A szociálisan megnehezült életsorsú. s dolgozzunk együtt a lakótelep családjaiért. hogy fogjunk össze. s elsősorban annak széchenyivárosi városrészében élő emberek. 366 . parlamenti és városi képviselők 1997-ben a Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesületet (SZÉK). hogy önkéntes munkatársakkal megpróbál közösséget formálni. minél teljesebb. Az 1994–ben alapított Szentcsalád Plébánia felvállalta. a kisméretű könyvtáron és a Planetáriumon kívül semmilyen más közösségi létesítmény sem épült. akik megosztják gondjaikat és életüket egymással. 1998. Siposné Hajdú Margit orvos. 3. A Szentcsalád Plébánia hívő közössége – egyetértésben az egyházi és a városi vezetéssel – elhatározta. Nagy Ágnes. Kecskemét Az egészséges életmódra. szervezésének. megkerestek bennünket a városért és a lakótelepért különös felelősséget érző. január 1-től közhasznú. valamint a köré szerveződő közösségi élet beindításának. művelődési célokra. A lakótelep közismerten elidegenedett világában született meg közösségünk olyan emberekből. abból önmaguk erejéből kiemelkedni képtelen emberek és családok megsegítése. folyamatos működésének szellemi. amelyet nemcsak katolikusok. július 27-től kiemelten közhasznú minősítésű az Egyesületünk.Hortobágyiné dr.

A tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszer megismertetésére. hogy közelebb kerüljünk a fiatalokhoz. melynek a Magyar Katolikus Püspöki Kar ’99 karácsonyán megjelent „A boldogabb családokért!” című körlevele alapján a „Boldogabb családokért” családi életre nevelő program nevet adtuk. és az őket foglalkoztató kérdésekhez. A pályázati támogatás ezért jelentett különös örömöt és elismerést számunkra. új közösségi formák kialakítását célzó tevékenységének ösztönzése. állampolgári jogok védelme. egészségügy. szexuális úton terjedő betegségek – SZTB-k – és a művi abortuszok megelőzése. a beilleszkedési zavarok leküzdésének segítése. A SZÉK családmunkacsoportjának rövid története és tagjai (2005. a kölcsönös szakmai konzultáció megvalósításában. A Szociális és Családügyi Minisztérium 2001-ben és 2002-ben kiírt pályázatai rendkívül fontos állomást jelentettek számunkra. Még ez év őszén az ISM-hez benyújtott pályázatunk is nyert. gyermek.és ifjúságvédelem. fiatal felnőttek jobb társadalmi beilleszkedésének. nevelőmunkájuk során felmerülő nehézségeiket. családvédelem. 2. támogatása. pontban) meghatározott célok megvalósítása érdekében részvétel a különböző – oktatás. családi életre nevelés. problémákhoz. 1999. a fiatalok (pályakezdők). s más csoportok önkéntesen. a káros szenvedélyek prevenciója) 3. továbbképzésében. közös cselekvésre szerveződő. egészségnevelés. nemes emberi és egyetemleges társadalmi célok megvalósítása érdekében. valamint a kulturális örökség megóvása. Elsősorban a gyermekek. Az előző (2. illetve országos szinten 1. az emberi.és településvédelem. a környezet. és a szokványostól eltérő iskolai felvilágosító órák megtartására kértek föl egyre több iskolában és osztálynál bennünket. sok lehetőségünk adódott így. pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül végeztük munkánkat. A fiatalokkal 367 . Egyre inkább megismerhettük ugyanakkor az ifjúsággal foglalkozó szakemberek viszonyulását a fiatalokhoz. Ezáltal tágult látókörünk.) Az 1990-ben Kecskeméten megkezdett ismeretterjesztő munka képezi alapját annak a családi életre nevelő programnak.b) Regionális. Nyertes pályázataink (17 db) munkacsoportunk eredményesebb működését mozdították elő. úgynevezett „család-órák”. szeptemberétől kezdődött családi életre neveléssel kapcsolatos munkánk programmá szervezése. 2000 tavaszán adtuk be első sikeres pályázatunkat (KOMA). s ez egybeesik azzal. pszichológia. családpedagógia. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest) 2001 őszén megalakuló Családpedagógiai Intézetének (SACSI) indulásától kezdve munkatársai vagyunk. családi életre nevelés. ezen csoportok védelme. a családok. – területein dolgozó szakemberek összefogásában. A gyermekek és fiatalkorúak. A fenti célokkal is összefüggésben. Az Intézet lehetőséget biztosít családmunkacsoportunk családi életre neveléssel (CSÉN) kapcsolatos munkájának még szélesebb körben való elterjedéséhez. különös tekintettel a családi életre és az egészséges életmódra nevelésre (családpedagógia. 4. szeptember – után és a pályázati lehetőségek megnövekedésével ölthetett hivatalosabb formát. hogy családmunkacsoporttá bővültünk. stb. mely a Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) megalakulása – 1997. hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre. Kilenc éven át teljesen önkéntesen.

a több évre szóló átgondoltan felépített programig széles spektrumú a tevékenységünk. Ilyenkor mély beszélgetésre csakis kiscsoportban nyílik lehetőség. 5 gimnáziumban. Zánkán. vagy a fölötti létszámmal. A néhány órás előadástól kezdve a fél. 2 szakközépiskolában és 3 kollégiumban tartottunk már eseti vagy rendszeres program keretében foglalkozásokat. szakmai felelős programozó matematikus pedagógus védőnő pedagógus logopédus pedagógus pedagógus erdőmérnök pedagógus számítástechnikai munkatárs gyógypedagógus pedagógus Munkánk során kapcsolatba kerültünk 3–12-es korosztályú diákokkal. Szombathelyen. Bicskén. Katymáron. találkozások van amikor csak a diákokkal. Családmunkacsoportunk tagjai: Bollerné Kiss Márta Csanda Jánosné (Irénke) Déri Éva Győri Istvánné (Gitka) Hortobágyi Tibor Hortobágyiné dr. Ezek az alkalmak. Kiskunhalason. csoporthoz család-órát tartani többen megyünk: legalább ketten. Az iskolák között egyaránt előfordul egyházi és önkormányzati iskola is. házasság előtt álló fiatalokkal. Szolnokon. Egy osztályhoz. Szegeden. Magyarország területén ezen kívül tartottunk órákat Bácsalmáson. Családi életre felkészítő programunkkal már sokfelé jártunk 1990 és 2004 között. ezen felül egyetemistákkal. Az iskolákban ugyanis nagyon sokszor találjuk szembe magunkat 30 fő körüli. Kecskeméten 8 általános iskolában.foglalkozó szakemberek számára szervezett országos CSÉN-tanfolyamokon keresztül így megsokszorozódik a család-órák lehetősége. Jánoshalmán. Tiszakécskén. Természetesen együtt is kiállunk a gyerekek elé órát tartani. körülbelül fele-fele arányban. Sződligeten. ha tehetjük hárman. valamint az iskolai programban résztvevő diákok szüleivel. van amikor a pedagógusokkal. van hogy a szülőkkel történtek. s Ungváron a Szent Gellért Római Katolikus Kollégiumban tartottunk főiskolás és egyetemista diákok számára egész hétvégén át tartó foglalkozásokat. Kelebián. Kárpátalján Beregszászon helyi pedagógusok közreműködésével két középiskolában indítottuk el programunkat: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium és Kossuth Lajos Szakközépiskola Beregszász. Nagy Ágnes Jánosy László Jánosyné Bánszky Zsuzsanna Jobbágy Mihályné (Zsuzsa) Pap György Pappné Borzaváry Krisztina Patvarosné Szeverényi Klára Sápi–Szabó Ildikó Sipos Istvánné (Mónika) Siposné Hajdú Margit Subicz Zsolt Tóthné Tomán Gyöngyvér Velkey Zoltánné (Edit) pedagógus adminisztrátor biológus kertészmérnök agrármérnök orvos. Budapesten. az önkormányzati iskolákban is nagy nyitottsággal fogadják 368 . Kecelen.vagy kétnapos csoportmunkán át. A család-órák tapasztalata alapján elmondhatjuk. Újszentivánon. illetve ennek variációi fordultak elő.

Az osztályfőnökök vagy a diákoknak tartott foglalkozásokon. hogy mindenki számára érthető legyen. ha a tanár részt vesz az óráinkon.mit jelent a házasság. inkább nem jön be. ha egy osztályfőnök megkérdezte. s innentől kezdve a természetes halálig értékes. Fontos megjegyeznünk. Itt és család-óráinkon is igyekszünk mindenki által elfogadható nyelvezetet használni. 3. 4. zavarban lesznek az ő jelenlétükben. hogy haszontalan. hogy mi keresztény értékrendet képviselünk. és védendő. Célcsoportok: diákok szülők pedagógusok 1. Korábbi éveinkben. hogy ahogy gondolja. 2. Igényeljük. illetve mélyítésében. Diákoknak havonta 1 osztályfőnöki óra keretében tartott foglalkozás. sem másként. Így nagyobb esélye van annak. hogy ez is segítheti őket a szülő-gyermek párbeszéd kialakításában. Család-óra előkészítő és értékelő tanári konzultáció A diákok és szüleik ugyanazt az anyagot hallhatják tőlünk az órai illetve a szülői foglalkozásokon. Nem titkolt szándékunk. Ha csak a mi „fantasztikus” óráinkon nyílnak meg a gyerekek. bent legyen-e az óránkon. hogy diákjaik nem mernek föltenni majd bizonyos kérdéseket. nehogy zavarja az órát. Arra gondoltak. Úgy próbáljuk éppen ezért megfogalmazni mondanivalónkat. mint az egyházi iskolákban. Szülőknek 2 havonta 2 óra (összevontan) szülői foglalkozás.miért érték a család. anyagunk világnézeti hovatartozástól függetlenül hasznos segítség lehet bárki számára. erősödne.az emberi élet a fogamzás pillanatában kezdődik. Mi azonban az évek alatt arra jutottunk. hogy számunkra: . de úgy gondoljuk. . hallja. illetve mindkettőn vehetnek részt. hogy nagyon hasznos. . s ebbe mégis egyértelműen kifejezni. nem azt mondjuk. ha a pedagógus-diák kommunikáció javulna. s így a mi jelenlétünk csak segítő szerep lenne.’szigorúbb’ nézeteinket. hogy a pedagógusok bent legyenek az óráinkon. 369 . Mi azt szeretnénk. de túl sokat nem lépünk előre. hogy mi miről és hogyan beszélünk. 5. kevésbé nyílnak meg. vagy a szülői foglalkozásokon. hogy ők majd folytatják az általunk megkezdett. Családlátogatás – igény és megbeszélés szerint. azt válaszoltuk. Legtöbb tanár erre azt válaszolta. Hiszen mi eljövünk az osztályból. felvetett témákat. s ők maradnak ott egymás számára. természetesen nem mondunk itt sem mást.

tanév 11.a fiúk serdülőkorának fontosabb szakaszai . A nő gyógyászati vizsgálat. A serdülőkori lelki és biológiai változások 4–5. osztály 1–2. a személyiségtípusok 4–5. Felelős párkapcsolat – AIDS megelő zés? Hozz jó döntéseket 3–4. A megtermékenyítés csodája 9–10. tanév 10. alaphő mérséklet méhnyaknyák megfigyelése méhnyak megfigyelése b.ciklusmegfigyelés.a női külső és belső nemi szervek 6. A női ciklus történéseivel való ismerkedés . Mesterséges családtervezés 6–7. a termékenységtudat kialakítása 2000/2001. osztály Bemutatkozó óra: Bevezetés a családi életre való felkészülésre Az ember kétneműsége . ahol havonta 1 alkalommal találkoztunk a fiatalokkal és szüleikkel. Barátság. értékelés 8– 9. Magzati élet és abortusz 10. 3. Önismeret.ismerkedés a különböző természetes módszerekkel . osztály). párválasztás Felelős szexualitás 370 . .a lányok serdülőkorának fontosabb szakaszai . . mi történik az andrológusnál. Termékenységi tünetek a. tanév 9. Természetes családtervezés . A nemi-érés II. A nemi-érés I.Kidolgoztunk egy középiskolásoknak szóló 4 éves tematikát (9–12. szerelem. Visszatekintés. osztály 1. 2001/2002. az évünk közös megtervezése 2–3.a férfi külső és belső nemi szervek 7.a menstruáció 8. 2.a nemek kialakulása 1. 4 éves programunk témakörei 9–12-es évfolyam részére: 1999/2000.

barátság kialakítása. Udvarlás és házasság. osztályával egy kétéves periódust. tanév 7. Házastársi kapcsolat Családalapítás Gyermekvárás. Négy éves programunk záró alkalma Közös filmnézés.hogyan kezeljük a konfliktusokat . féltékenység 8–9. az egészséges családok jellemzői . régen és ma A megismerkedés kultúrája Az elfogadó szeretet Szakítás. A családi élet Családok a nagyvilágból Kommunikáció a házasságban 3–8.ismerkedés a programmal Milyennek képzeled el jövendő családodat? – otthoni fogalmazás készítése 2. Kapcsolatom önmagammal. osztály Végigvittünk az egyik általános iskola három 7. szülés. válás 10–11. a barátaimmal . Összegzés 2002/2003.elfogadás – a másik nem tisztelete 4.5. Ajándékozás Ünnepek és hétköznapok A házasság ajándékai 6–7. szoptatás Karrier vagy család? 9.ajándékozás. elmúlás 1-2. Ismerkedés. tanév 12. Az ember kétneműsége Biológiai érés a serdülőkorban lányok fiúk 371 . osztály 1. A család. Kommunikáció és konfliktusmegoldás Generációs problémák Párkapcsolati helyzetek. fenntartása .az együttműködés megalapozása . elköteleződés. 2 éves programunk témakörei 7–8-os évfolyam részére: 2000/2001. Időskori szerelem. bemutatkozás . kommunikáció 3. Szerelem és együttjárás Miért várj? A szüzesség érték? Mindezekről férfi szemmel is.

házasság . .a tervezés 372 1.a természetes családtervezés formái .mi lehet a megoldás? 7.szüzesség.a természetes családtervezés lényege .az ovuláció .a mesterséges módszerek közös jellemzői .egészséges kommunikáció . Kommunikáció a szexualitással. testedzés 9.mi a jellem és az értékek szerepe az életünkben? . Hozz jó döntéseket! .mit jelent felelős módon élni? 3. 2001/2002. Felelősség a szexuális kapcsolatban .Miért várj? 5.a szülés 8.szépsége . A családtervezés . nemiséggel kapcsolatban a családban a társadalomban 9. A család válsága napjainkban . tanév 8. A családtervezés szűkebb értelmezése I.a magzati élet .a tüneti-hő mérő zéses módszer 5.A serdülőkor szépségei és nehézségei A női ciklus történéseivel való ismerkedés .megismerkedés . Egészséges életmód. szerelem.abortusz 6. Felkészülés a szülői szerepre 10. második szüzesség . . A gyermek helye a családban . A szaporodás .a termékenységi tünetek 7. szerepek a családban 10. 6. Kapcsolatom a jellememmel és az értékrendemmel .jövőképünk .tágabb értelmezése 2. osztály .a megtermékenyítés csodája .a menstruáció . A családtervezés szűkebb értelmezése II. hatásmechanizmusuk 4. testápolás.fogalma .a mesterséges módszerek fajtái. A szexuális úton terjedő betegségek (SZTB-k) AIDS 8.a nagycsaládosok megítélése .együttjárás .házasság. Barátság.

. Értékrend. és egy mélyebb szinten kerülnek újra feldolgozásra. visszatekintés Készítettünk egy tervet 5–12. Nekünk erre még nem volt lehetőségünk. osztály – Szülő indítványozta az osztályfőnöknek a család-órák kérését. akiket érettségiig szeretnénk végigkísérni. ha valakinek módjában áll többször találkoznia egy-egy osztállyal. Emberi kapcsolatok – kommunikáció-metakommunikáció 7. Így kezdtünk egy olyan 4-es osztállyal foglalkozni. A témakörök olyan tágak. Értékes vagyok? 10. Ezt úgy építettük fel. ha . osztály 1. osztály 2001/2002. ismerkedés egymással és a programmal 2. ahogy számunkra is emlékezetesek ezek az órák. akikkel eddig foglalkoztunk. Egyébként az évi négy alkalom nagyon kevésnek bizonyult a fiatalokkal való kapcsolatfelvételhez. hogy hosszútávon követhessünk végig egy osztályt. Konfliktushelyzetek megoldása 8.? 3. de reméljük.Igényünk jelentkezett ugyanakkor arra is. Összegzés. hogy néhány diákban még ez a néhány óránk is maradandó élményt hagyott. Áldozat és ajándék 5. Ők a legfiatalabbak. 3–8. 373 . hogy évente 4 alkalommal mentünk a különböző évfolyamokhoz.. és végigvisz egy osztályt tizenkettedikig. hogy egyidőben tapasztalhattuk meg a korosztályok közötti különbözőségeket. Természetesen ez úgy adja ki a kerek egészet. 6–12. hogy szét lehet bontani több alkalomra. Bemutatkozás. de ugyanazon iskolán belül egy év alatt minden évfolyammal találkoztunk a program keretében. tanév 4. osztályosok számára úgy. Mi lennél. ha valaki elkezdi ötödikben. Családom bemutatása 4. osztály – A tanítónő kezdeményezésére indítottuk. hogy bizonyos témakörök az évek múlásával visszatérnek. Mézeskalácssütés – készülődés karácsonyra 6. Hogyan ismerhetjük fel valódi értékeinket? 9. 9 éves programunk 4–12. Beszélgetés a családról. Nagyon sokat gazdagodtunk azáltal.

A pedagógusoknak maximális lehetőségeik vannak saját ötleteik. 374 . akik a tantárgyi kötelezettségeken túl tudnak és mernek időt szánni a fiatalok családi életre való felkészítésére. szerelmes versek elemzésére. • felkérésre más osztályoknál tartanak ilyen témájú órákat. ötleteikkel. Lehet a családról. hogy önmagát is megnyitja a fiatalok előtt. Így bővült iskolai munkánk a „Tanárok a diákokért” programmal. – Nyelvi órák is alkalmasak a családi életre nevelésre. majd elmondják az így előkészített és megtartott órák eredményét. hogy azt érezhessék. tapasztalataikkal. hogy a pedagógus az intim témákat is fölvállalja. Ugyanis így általában kiscsoportban történik az oktatás. Egyes osztályoknál segítőként vagyunk jelen: esetleg mi nem is találkozunk az osztállyal. A következő ajánlásokat tesszük: • a pedagógusok saját osztályuk számára az osztályfőnöki órák tantervébe építik be a családi életre nevelést. véleményünket. kérik a javaslatainkat. elérhető segítséget jelentünk számukra – nem is csak havonta egy-két alkalommal – a szükségleteiknek megfelelően. akik a program megvalósítását magukénak érzik. Ezeken keresztül a pedagógus erkölcsi meggyőződése közvetítődik. s óra után – a tapasztalatokat megbeszélve – együtt értékelünk. érintettek. – Egyéb tantárgyak esetén hasonló ötletek kivitelezése történhet. mert így lehet igazán segítségére ennek a korosztálynak. Mindez a pedagógus számára kitűnő lehetőség diákjai mélyebb megismerésére. róluk van szó. csak az órák előtt átbeszéljük az anyagot az osztályfőnökkel. A pedagógusoknak tartott havi konzultációk alkalmával: • a családi életre nevelés területén szerzett sok éves tapasztalatainkat adjuk át. • saját szaktantárgyukba építik be a családi életre nevelést. bátorításunkat. s a szemléletformálásra. s együtt dolgozni annak érdekében. a legváltozatosabb témákkal kapcsolatban véleményt kifejteni – természetesen idegen nyelven. őszintesége. Mi tulajdonképpen tanácsadóként vagyunk jelen. – A biológia tanár saját tantárgyának embertannal foglalkozó részét úgy közvetítheti a diákok felé. • tanterv-javaslatot adunk különböző korosztályok számára. a szabadidő eltöltéséről sokat beszélgetni. • szakirodalom ajánlással is segítjük a munkát. Rendkívül fontos. A program eredményessége nagyrészt a pedagógusok kiválasztásán múlik: sikerül-e olyan nevelőket találni.: Véleményünk szerint az iskolai családi életre nevelés szinte bármely szaktantárgy oktatása során megvalósulhat: – Magyar órák kiválóan alkalmasak a családi témájú olvasmányok. • tananyagot adunk át – fénymásolt anyag formájában. Ennek során együttműködésre hívjuk azokat a pedagógusokat. pl. és az a készsége. tapasztalataik és módszereik beépítésére.„Tanárok a diákokért” programunk A pedagógusok részéről felénk irányuló kérések alapján továbbgondoltuk programunkat. hiteles emberek és akarnak együtt gondolkodni. • a pedagógusok mindezeket igényeik szerint ötvözik saját módszereikkel. A legfontosabb a pedagógus nyitottsága. s nem egy tantárgyat tanulnak csupán. hogy diákjaik boldog családi életet alapítsanak és éljenek.

A házastársi elköteleződés és hűség. megfelelő testedzést. vagy – ha a konfliktus megoldhatatlan – abban lehet segíteni. az egészséges táplálkozást. A fogamzás – mint csoda. az önuralom és lemondás értéke. férj és feleség kapcsolatának a beteljesedése. és az arról való kommunikáció elősegítése. A konfliktusmegoldásban. pont”. testi érintés. Ő sbizalom. egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. „szeretlek. Egészséges életkezdet. Hisszük és valljuk. harmonikus családi élet kialakításában. Kommunikációs készség fejlesztése. gyümölcse. A szexualitás helye egy kölcsönösen hűséges. Gyermekvállalás – gyermeknevelés. a termékenységi tünetek megismerése. hogy a konfliktusok nemcsak rombolhatnak. Fontos kiemelni azonban. A szüzesség. egyedi és pótolhatatlan emberi élet. Szülés – megismerkedve annak baba-mama-barát formájával is. hogy a fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen. Az igazi szeretet. szívességek. mint érték. Az egymásért való közös felelősségvállalás. Értékközvetítő példaképek szerepe a kiegyensúlyozott. tervszerűség és felelősség. Teljeskörű tájékoztatás a családtervezési módszerekről – átgondoltság. Ha valaki ennek tudatában van. A személyiségtípusok szerepe. A gyermek – ajándék. nem pedig terhes. Felelős szexualitásról érthető és őszinte felvilágosítás. személyiségfejlesztés.és drogmegelőzés). a lelki és biológiai változások szépségei és gondjai. konfliktushelyzetek megfelelő kezelése. A magzati fejlődés megismerése. A családtervezés tágabb értelemben egy életmódot jelent. Szülői hivatásra való felkészülés. párválasztás. A család. nem tervezett fogamzás esetén remélhetőleg nem választja az abortuszt. Barátság. A gyermekét váró édesanya áldott állapotban van. - - - - 375 . káros szenvedélyektől való tartózkodást (AIDS. tudjanak vele együtt élni. melyet házasságnak nevezünk. Ez hatékony segítség lehet az abortuszmegelőzésben. közös megoldásuk építőleg hathat a személyiségfejlődésre és a házastársi kapcsolatra. ajándékozás. életvédelem. magzatvédelem. ha”. mert”. szerelem. A megtermékenyítés biológiájával való ismerkedés. Fontos az a szemlélet.„Boldogabb családokért” családi életre nevelés programunk tartalma A helyes önismeret és önértékelés. az elfogadás értékrendje. „szeretlek. A szexualitás az élet egyik legszebb ajándéka. A serdülőkorú fiatal ugyanis már úton van leendő családi élete felé. Szeretet-típusok: „szeretlek. A szexuális kapcsolat „célja” és szépsége. élethosszig tartó kapcsolatban van. hogy elviseljék. Mindez magában fogl