P. 1
Családi életre nevelés

Családi életre nevelés

|Views: 69|Likes:
Published by fertiger
Oktatást segítő kézikönyv
Oktatást segítő kézikönyv

More info:

Published by: fertiger on Nov 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2014

pdf

text

original

Sections

 • I. Bemutatkozás
 • Családpedagógiai Intézetének tájékoztatója
 • Záróközlemény
 • A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – bemutatkozása
 • Diákok vágyai, álmai a jövőről
 • Jellemformálás, önismeret, önnevelés – az egészséges személyiség
 • Önismeret, személyiségtípusok
 • Felvilágosítás – kicsit másként
 • „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze
 • A házasság keresztény szemmel
 • Családi örökség, családi szerepek
 • Szülők és gyerekek
 • Konfliktus a családban
 • Erőszak a családban
 • Tanácsadás és meghallgatás
 • Videotréning – Segítő Kamera a kórházakban
 • Védőnői és orvosi alapfeladatok megosztása a megelőző ellátásban
 • Játékgyűjtemény
 • Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok
 • A Családpedagógiai Intézet szakirodalom ajánlása

CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ OKTATÁSBAN CSALÁD-ÓRÁKAT SEGÍTŐ KÉZIKÖNYV

2

CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ OKTATÁSBAN
CSALÁD-ÓRÁKAT SEGÍTŐ KÉZIKÖNYV

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola Családpedagógiai Intézete Budapest, 2005

3

Szerkesztette:
Hortobágyiné Nagy Ágnes
Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus- és védőnői tanfolyamok előadás- és gyakorlati anyaga A kiadvány elkészítésében közreműködtek: Csanda Jánosné, Déri Éva, Jánosyné Bánszky Zsuzsanna, József Margit, Siposné Hajdú Margit, Subicz Zsolt

Az összeállítás alapjául szolgált

Köszönetet mondunk előadóinknak, gyakorlatvezetőinknek és munkatársainknak, hogy szakmai anyagukat rendelkezésünkre bocsátották kiadványunk megjelentetéséhez.

A Sapientia Családpedagógiai Intézet elérhetősége:
Cím: H–1052 Budapest, Piarista köz 1. Postacím: H–1364 Budapest, Pf.: 235 Telefonszám: +36-1-486-44-42 Fax: +36-1-486-44-12 Mobil: +36-70-945-13-24 E-mail: csalad@sapientia.hu honlap: http://www.sapientia.hu/csalad

© Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola Családpedagógiai Intézete Budapest, 2005

4

Tartalomjegyzék
I. Be mutatkozás………………………………………………………………… A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének tájékoztatója……………………………… „Neveléssel a boldogabb családokért!” konferencia 2001. május 17–19. Záróközlemény…………………………………………………………… A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – bemutatkozása………………. Hogyan szövődik a „család–háló”?……………………………………………… A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamai nyomán elindult család–órák áttekintése…………………………………………………… Diákok vágyai, álmai a jövőről………………………………………………….. II. Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus- és védő nő i tanfolyamok előadás-anyaga……………………... Önismeret, jellem, személyiség Dr. Lukács László: Jellemformálás, önismeret, önnevelés – az egészséges személyiség…….. Dr. Sallai János: Önismeret, személyiségtípusok…………………………………………... Barátság, szerelem, felvilágosítás és szexualitás Timóteus Társaság: Fiatalok az Élet Küszöbén, drogprevenciós kapcsolat- és jellemépítő program………………………. Miért várj?………………………………………………………………... Déri Éva és Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes: Felvilágosítás – kicsit másként…………………………………………… Buczkóné Reguly Krisztina: A nemi identitás Az igazi férfi – igazi nő…………………………………………………... Varga Péter: „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze……………… Szászi Balázs és Szásziné Fehérváry Anikó: „Társ-suli” – egy program a szerelemről, együttjárásról és a barátságról……………………………………………. Egy klasszikus Társ-suli párkapcsolati tréning fiataloknak……………… Trénerképzés……………………………………………………………… Házasság, család, családtervezés és gyermeknevelés Dr. Lukács László: A házasság keresztény szemmel………………………………………….. Dr. Horváth-Szabó Katalin: Korunk dilemmája: szövetségre vagy szerződésre épülő házasság………. Intimitás és elköteleződés………………………………………………… Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes és Déri Éva Felelős szülőség – egészséges életkezdet; családtervezés, természetes családtervezés………………………………. Életvédelem, abortusz-megelőzés………………………………………… Somogyiné dr. Petik Krisztina: Családi örökség, családi szerepek………………………………………… 5 7 7 14 17 20 25 26 33

33 42

45 46 49 72 89 97 107 110 111 119 128 138 162 168

Dr. Pálhegyi Ferenc: Családmodellek…………………………………………………………… Dr. Sallai János: Szülő k és gyerekek……………………………………………………….. Konfliktusok és kezelésük Dr. Pálhegyi Ferenc: Az empátiáról…………………………………………………………….. Házassági karambolok……………………………………………………. Somogyiné dr. Petik Krisztina: Konfliktus a családban……………………………………………………. Vigassyné Dezsényi Klára: Erőszak a családban………………………………………………………. Dr. Szilágyi Gyöngyi: Tanácsadás és meghallgatás……………………………………………… Vecsei Kinga-Zséger Olívia: Videotréning – Segítő Kamera a kórházakban…………………………… Egészséges életmód, egészségfejlesztés, prevenció Dr. Hanusz Klára: Egészséges életmód………………………………………………………. Az iskolai egészségfejlesztés……………………………………………... Szakmai javaslat az iskolák egészségnevelési programjának tervezéséhez……………………………………………………………… Odor Andrea: Védő női és orvosi alapfeladatok megosztása a megelőző ellátásban…….. III. A családi életre nevelés gyakorlata……………………………………….. Kőszegi Ágnes: Játékgyűjtemény………………………………………………………….. Komáromi Mária: Családi életre nevelés – meghívás az értelmes, boldog életre……………. Családi életre nevelés tanmenetek………………………………………... Svajcsikné Pál Bernadette: Gyakorlatok………………………………………………………………. Családi életre nevelés tanmenetek………………………………………... Családi életre nevelés óravázlatok………………………………………... Buczkóné Reguly Krisztina: Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok…………………………… Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, Déri Éva, Jánosyné Bánszky Zsuzsanna, Siposné Hajdú Margit: Az egészséges életmódra- és családi életre nevelés lehetőségei az iskolában Családi életre nevelés órák – „család-órák” az iskolában………………... Film- és szakirodalom ajánlás A Családpedagógiai Intézet „Ki hibázott?” és „Ki ápolja?” című videofilmjeinek feldolgozása……………………………………………... A Családpedagógiai Intézet szakirodalom ajánlása……………………………… 6

173 178 181 189 207 214 231 237 245 252 258 262 267 267 273 305 314 322 328 344

366 424 437

I. Bemutatkozás
A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének tájékoztatója
Előzmények A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2000. január 1-jével jött hivatalosan létre a Szent Gellért Hittudományi Főiskola, a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Hittudományi és Tanárképző Főiskola integrációjából, az azokat fenntartó három szerzet vezetőinek döntése alapján. A Főiskola kiemelkedő szerepet szán a keresztény pedagógia művelésének. Világossá vált: az alapokig, tehát a család közösségéig kell visszanyúlnunk ahhoz, hogy a gyermekek és a fiatalok nevelését hatékonyabban segíthessük. A felismert feladatok megvalósítását megkönnyítette a kormányzat családpolitikája is. Részben pályázatok révén, részben az Oktatási Minisztérium, majd a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával a Sapientia Főiskola 2001 novemberében hozta létre a Sapientia Családpedagógiai Intézetet – SACSI – a Pedagógiai Intézet szervezeti átalakításával. Mindez annak érdekében történt, hogy a Főiskola sajátos eszközeivel még inkább hozzájárulhasson a boldogabb családi életre neveléshez, és a családok életének segítéséhez. Meghatározó előzmény volt a Családpedagógiai Intézet megalakulásában a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999 karácsonyán kiadott „A boldogabb családokért!” című körlevelének megjelenése, s a Körlevél cselekvésre ösztönzésének jegyében szerveződött „Neveléssel a boldogabb családokért!” című nemzetközi konferencia (2001. május 17–19., Budapest). A Körlevélben különös értéknek tekinthető, hogy nem csupán helyzetképet adott és alapelveket tisztázott, hanem cselekvésre is ösztönzött – vagyis mozgósított –, megjelölve az egyház és az állam néhány fontos feladatát. Ugyanis napjainkra világossá vált: a magyar társadalom fölemelkedésének egyik fontos feltétele a házasságok és a családok megerősödése. A „Neveléssel a boldogabb családokért!” című konferencia arra a felismerésre épült, hogy az Egyház elsősorban a NEVELÉS révén tudja segíteni a mai és a jövendő családok életét. Küldetésnyilatkozat A Sapientia Családpedagógiai Intézet a gyermekek és a fiatalok hatékonyabb nevelését kívánja szolgálni elméleti és gyakorlati tevékenységével. Munkásságának középpontjában az emberi személy áll. Az emberi személy nem alakul ki automatikusan: hosszas nevelődési-érlelődési folyamatokon, növekvő önismerettel és önneveléssel kell megvalósítania önmagát. E folyamat elengedhetetlen része az igazságra épülő helyes értékrend, azok az eszmények, amelyeket követve tud csak teljesebb életre jutni. Programunkat a keresztény értékrendre építjük fel, de igyekszünk kiterjeszteni azon túlra is: világnézeti hovatartozástól függetlenül, az emberiség története során elfogadott, általános humán értékrendre alapozva.
7

Az ember nem magányos és elszigetelt egyedként él, hanem személyes relációk szövedékében. A felnövekvő gyermek személyisége e kapcsolatokban bontakozhat ki, szabadsága a szeretetben válhat teljessé. A személyes kötődések elsődleges színtere a család. A gyermekek családokban élnek, a család formálja elsősorban bontakozó személyiségüket, amelynek szeretetteljes gondoskodása, igényeket támasztó, mégis biztonságot adó légköre nélkülözhetetlen az első életévekben. Az iskola és a fiatalokkal foglalkozó minden egyéb intézményes szervezet csupán folytatni tudja a családban elkezdett nevelődési folyamatot. Akár az iskolának, akár más ifjúsági szervezeteknek és mozgalmaknak a családra, mint nevelő intézményre kell építeniük, illetve ennek hiányát kell a lehetőségekhez képest pótolniuk. Mivel korunkban a családok jelentős része súlyos válságokkal küzd, így egyre kevésbé tudja betölteni rendeltetését, hivatását. Néhány évtizeddel ezelőtt a családokban természetesen adódott, hogy a gyerekek belenőttek az anya- és apaszerepbe, erre mintát adott a több generáció együttélése is. A mai családok „mikrocsaládként” élnek, ráadásul a családtagokat a napi tevékenységük inkább elválasztja egymástól, mintsem összekötné. Kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására, megtanulására, nem is beszélve a válságokkal küzdő, illetve sérült családokról. Ezért ma különösen szükségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek, s ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra és más nevelő intézményekre, szervezetekre. Tapasztalatunk szerint az iskolákban a magas szintű oktatás mellett háttérbe szorul a családi hivatásra való felkészítés. Az ember élete elválaszthatatlan a családtól, az egészséges és boldog életre nevelés nem képzelhető el családi életre nevelés nélkül. A SACSI a rendelkezésre álló eszközökkel a gyermekek és a fiatalok személyiségének kibontakozását kívánja elősegíteni. Ennek érdekében együttmunkálkodásra hívja, szólítja a családokat és a neveléssel foglalkozó szakembereket. Célja, hogy támogassa a gyermekeket a világban való helyes tájékozódásukban és önnevelésükben, főleg pedig segítse felkészülésüket a jó családi életre. E célok érdekében együttműködésre törekszik mindazokkal az egyénekkel, intézményekkel és szervezetekkel, amelyek az emberi személyiség fejlődését, és az emberi közösségek, köztük elsősorban a család életének erősítését szolgálják. Közös feladatunk: védelmezni és erősíteni: a családot és a házasságot, a keresztény illetve általános humán értékrend felmutatása és terjesztése által. Fontos észrevennünk ugyanis, hogy nem a család, hanem az értékrend van válságban, s éppen a család lehet a kivezető út ebből a válságos helyzetből. Az állami intézkedések önmagukban elégtelenek, a közgondolkodást kell családbaráttá alakítani. Az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz, hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki, ahol érték az élet, a személy, a házasság, a család. Úgy tűnik, a nevelés tekinthető a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek a családbarát szemlélet kialakításában. Ennek ki kell terjednie: – a házasságban és családban élő felnőttekre, – a gyermekekre és fiatalokra, – a velük intézményes formában foglalkozó személyekre.

8

életkori sajátosságaiknak megfelelő módon. a szerelem. a házasságra való felkészülés. A gyermekek és a fiatalok nevelése elválaszthatatlan a családi életre neveléstől. A Családpedagógiai Intézet célja elsősorban a megelőzés. illetve otthon hivatásszerűen foglalkoznak fiatalok nevelésével. akik hitelesen tudnak tanúságot tenni a házasság és a család szépségéről. • a foglalkozások legalább évente 5 alkalommal. vagyis mindazok tanfolyamokon történő szakmai felkészítését. hitoktatók. és „családórák” tartására jogosítványt nyert Családi Életre Nevelő tanácsadók – CSÉNtanácsadók – vagy visszatérnek saját iskolájukba. a párválasztás. a házasélet. lehetőleg van jártasságuk és tapasztalatuk a különböző korú gyermekek megszólításában. védőnők. közép. évente hármat. civil szervezeteknél. hogy a közoktatásban meghonosítja a „család-órák”-at. és 157 fő a védőnői tanfolyamaink résztvevője volt. vagy maguk választanak iskolát. Képzés. Az igények feltérképezése folyamatos. Az igény meglepően nagy. Javasoljuk. áprilisig 419 fő. Olyan segítőtársakat keresünk. a jellemnevelés. „Család-órák”-nak a CSÉN-tanácsadók által oktatási-nevelési intézményekben. akik közül 262 fő a pedagógus-. vagy az Intézet vállalja. Kecskemét és Kalocsa voltak. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók arra alkalmas. amelyek örömmel fogadnának tanácsadókat. vagy más szervezetekben a gyermekeknek/fiataloknak tartott. a pedagógia a családpedagógiától. illetve inkább havi rendszerességgel legyenek. Közvetlenül: az alsó-. csoportot. Egyik kiemelt feladatunknak tekintjük a pedagógusok. akik oktatási vagy egészségügyi intézményekben. a gyermeknevelés kérdéseibe. egyházaknál. hiteles és megfelelően képzett személyek segítségével bevezetést kaphatnak az önismeret. A résztvevők létszáma indulástól számítva 2005. A SACSI által szervezett családi életre nevelés képzésen részt vett. hogy fölveszi a kapcsolatot olyan iskolákkal. egyházközségekben. Eddigi helyszíneink: Budapest. szülők és más. havi rendszerességű – és éveket átívelő képzése. A tanfolyamok jelenleg akkreditált 40 órás „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” képzések. Ennek érdekében azt tűzte ki célul. családi életre felkészítő foglalkozásokat nevezzük. A Sapientia Főiskolán az első Családi Életre Nevelő – CSÉN – tanfolyamot 2001 novemberében indítottuk. Közvetve a házasságra és a családi életre való felkészítés családpedagógiai módszereinek elsajátíttatása. gyakorlati munka: „család-órák” Közelebbi célunk: A házastársi kapcsolatra és a családi életre való felkészítés közvetlen és közvetett formában.A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – tevékenységi körei 1.és felsőfokú oktatásban részt vevő gyermekek és fiatalok rendszeres – pl. a nemiség. hogy: • a család-órákat két vagy három CSÉN-tanácsadó vezesse. s szavukkal és személyiségükkel képesek lekötni őket. Szombathely. és azóta tartunk pedagógus. a családtervezés. 9 . gyermekekkel/fiatalokkal foglalkozó személyek.és védőnőképzéseket. • több éven át folyamatosan kísérjék ugyanazt az osztályt. 2005 őszén Szeged lesz.

• olyan házasságra lép és olyan családot alapít. amelyben a gyermekek mindent megkapnak életük kibontakoztatásához. alkoholra. Ezt szolgálná a családi életre nevelő tanácsadói szolgálat és tanácsadói hálózat kiépítése. illetve a szülők munkáját. akik vagy családórákat tartanak (esetleg osztályfőnökként vagy felvilágosítást végző védőnőként. tapasztalatai mélyüljenek. felelősebb életvezetésre teszi alkalmassá. mert • személyisége érettebb. hogy a most felnövekvő nemzedék jobban boldogul az életben. AIDS. A fiatalok tegyék magukévá az egészségmegőrző szemléletet. stb. önértékelése. kommunikációs képessége. • • • • • 10 . Első CSÉN-tanácsadóink 2002 őszén kezdték család-óráikat Budapesten és vidéken egyaránt. Így a különböző családi körülmények között élő gyermekek közül egyre többen megízlelhetnék az igazi szeretetben élő. A nevelődési-érlelődési folyamat elengedhetetlen része az igazságra épülő helyes értékrend. (Drog-.) A felnövekvő nemzedéknek legyen nagyobb esélye a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre.) gyermekeknek/fiataloknak. s érettebb személyiséggel felelősebb döntéseket tudjanak hozni. Az ifjúság ismerje fel a veszélyes helyzeteket.és abortusz prevenció. s így egyre több fiatal vehetne részt ilyen órákon. és NEM-et a káros szenvedélyekre: a dohányzásra. Így csökkenjen a szexuális úton terjedő betegségek (SZTB-k). A CSÉN-tanfolyamok célja • A résztvevő szakemberek CSÉN-tanácsadókká képződjenek. ha néhány év alatt egyre növekvő országos „család-háló” épülne ki. drogra és szexuális promiszkuitásra. az AIDS-es esetek és a művi abortuszok száma. részben a gyermekeiket nevelő mai szülők segítése által. mint a társadalom alapsejtjének erősítése részben a ma felnövekvő nemzedék nevelése által. • nagyobb esélye lesz arra. hogy sikeres emberi kapcsolatokat létesítsen. s meggyő ződéssel tudjon IGEN-t mondani a valódi értékekre. szabadabb. azok az eszmények. A Családpedagógiai Intézet szeretné. így a fiatalok egészséges életmóddal és harmonikus családi élettel kapcsolatos ismeretei.Távolabbi célunk: A családnak. A család-órák révén fejlődjön a diákok önismerete. A család-órák a közoktatásban meghonosodjanak. Hosszú távon azt várjuk e tevékenységtől. boldog család valóságát. amelyeket követve tud csak teljesebb életre jutni. és számukra is fennálló lehetőségét. vagy tanácsaikkal segítik a pedagógusok.

ifjúsági pszichiáter). hittanár. pszichoterapeuta. Erkölcsi nevelés. s külön figyelmet fordítunk a módszertani tapasztalatcserére is. Családfejlődés. együttjárásról és a barátságról. Az egészséges életmódra és családi életre nevelés (CSÉN) szükségessége. Témák: A Sapientia Családpedagógiai Intézet (SACSI) bemutatása. Gyermek a családban. video-home trainer. Tanmenetek bemutatása. Gyermekeink lelki egészsége. A családterápia lehetőségei. mentálhigiénés szakember. Családmodellek. Jellemformálás. teológus. Egészséges életmód A kétnemű ember – különbségek férfi és nő között. mint ajándék. Intimitás és elköteleződés. A házasság pszichológiai alapjai. Felvilágosítás – kicsit másként. „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze. Családi örökség. gyógypedagógus. Módszertani ötletbörze. pszichiáter (gyermek pszichiáter. Felelős szexualitás. pedagógiai szakpszichológus). A CSÉN lehetőségei az iskolában. biológus. személyiségfejlesztés. Erőszak a családban. mint ajándék. „Örökmozgó” – gondolatok a hiperaktivitásról. önnevelés. szerelem. szociálpolitikus. Házaspárok tapasztalatai. Az élet. Családtervezés. A személyiség kialakulása. a család életciklusa. pszichológus (klinikai szakpszichológus. Barátság. Tanácsadás és meghallgatás. könyvtáros/villamosmérnök. hitoktató. A szorongó gyerek. válsághelyzetek a családban. gyermekorvos. amelyek majd a gyermekekkel való találkozások alkalmával feltétlenül szóba kerülnek. természetes családtervezés – életvédelem. A házasság keresztény szemmel. Gyermekbántalmazás. Konfliktusmegoldás. Konzultációs lehetőség felkínálásával is szeretnénk növelni a tanfolyam hatékonyságát. orvos (általános orvos. 11 .és gyermekgyógyász). együttjárás. A tanfolyamon nézeteink kicserélésére is jó alkalom nyílik. Belső és személyközi konfliktusok. Empátia. Bemutató órák. Videotréning – Segítő Kamera Családi életre nevelés az iskolában. önismeret. Szerepek a családban. családi szerepek. Tanfolyamaink előadóinak és gyakorlatvezetőinek szakképesítése Pedagógus. A termékeny szerelem: a gyermek. Konfliktusok. Kommunikáció a családban. „Társsuli” – egy képzés szerelemről. hatékonysága és nehézségei. Szexuális nevelés.A CSÉN-tanfolyamok elméleti és gyakorlati anyagának témakörei Olyan témákat dolgozunk fel a továbbképzés előadásai és gyakorlatai során. csecsemő. klinikai gyermekszakpszichológus. Játékgyűjtemény.

dolgozzon ki egy mini-tanmenetet családi életre nevelés témakörben 4 családóra megtartására – tetszőlegesen kiválasztott korosztály számára. oktatási és nevelési célja. hogy az igazgató vagy felettese biztosítson lehetőséget önnek ilyen témájú órák megtartására. Times New Roman betűtípussal és 12-es betűmérettel írva. Óravázlat esetén legyen világos az óra szerkezete. mely korosztályhoz szólnak az „órán”. illetve hiányzásukat igazolták (maximum 8 h). Ajánlott foglalkozásvázlatot is készíteni időbeosztással. kérjük csatolni! ” A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak mindazok a védőnők. Az előadók szabadon meghatározhatják. vagy gyűjtse össze a családlátogatások alkalmával az ön által használt környezettanulmányi szempontokat (minimum 2 oldal). fiataloknak. vagy kérünk egy esetleírást a mindennapi védőnői gyakorlatából(minimum 4 oldal). A tanmenetnek egyik óráját részletesen dolgozza ki egy óravázlat formájában.” Az írásos beadványok terjedelme mindkét esetben lehetőleg számítógéppel írt A/4-es oldal legyen. A család-óra megvalósításához szükséges játékleírást. dolgozzon ki egy mini-tanmenetet családi életre nevelés témakörben 4 családóra megtartására – tetszőlegesen kiválasztott korosztály számára (minimum 2 oldal). stb. mert módszertanilag nagyon jó lehetőséget jelentenek a fejlődésre. hogy két résztvevő együtt készüljön föl. 12 . és annak elfogadásáról szöveges értékeléssel együtt értesítést kaptak. és annak elfogadásáról szöveges értékeléssel együtt értesítést kaptak. időbeosztása. akik – részt vettek a pedagógusképzés előadásain és gyakorlatain. A tanfolyam hallgatói számára nyitottak ezek a „mikrotanítási” alkalmak. illetve a dolog nem ismeréséből fakadó kérdéseire is! Kérjük. – az írásbeli feladatokat leadták a megjelölt határidőig. mint a pedagógusoknál (lásd fentebb). írjon egy esszé jellegű írást egy iskolaigazgatónak (1 oldal). – az írásbeli feladatokat leadták a megjelölt határidőig. rajzokat. mely érvelés a családi életre nevelés szükségességéről. Kérjük. Gondoljon esetleges ellenérveire. 20 percben mutassák be a választott CSÉN témát a tanfolyam gyakorlatvezetőinek és résztvevőinek. A „mikrotanítást” 15–20 perces értékelő megbeszélés követi. a játék leírása.A tanúsítvány kiadásának és a 40 továbbképzési pont odaítélésének feltételei A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak mindazok a pedagógusok. A „mikrotanítás”-ra javasolt. amelyben megpróbálja egy iskola igazgatóját. tervezett történetet. s közösen. Írásbeli feladatok: „Kérjük. A tanmenetnek egyik óráját részletesen dolgozza ki egy óravázlat formájában (minimum 4 oldal). hogy a családi életre nevelés órákra – „család-órákra” – nagy szüksége van a gyerekeknek. témája. Írásbeli feladatok: „Kérjük. a szemléltető eszközök megjelölése. – a 20 perces „mikrotanítást” sikeresen megvalósították előre megadott CSÉN témákból választva. Éppen ezért kérje. illetve hiányzásukat igazolták (maximum 8 h). írjon egy esszé jellegű írást (1 oldal). tesztet. szemléltetéssel együtt. vagy az önnel szolgálati viszonyban lévő felettesét meggyőzni arról. akik – részt vettek a védőnőképzés előadásain és gyakorlatain. Az óravázlatra ugyanazok vonatkoznak.

hu/csalad 13 . Lukács László: Csináld magad. 3. családdal. óravázlatokat. játékleírásokat tartalmaz. Írott publikációk.: 235 Telefonszám: +36-1-486-44-42 Fax: +36-1-486-44-12 Mobil: +36-70-945-13-24 E-mail: csalad@sapientia. személyes tanácsadás A Sapientia Főiskola évente rendez tudományos szakmai konferenciát. A Sapientia Főiskolán a tanfolyamok résztvevői számára és végzettjeinknek szakkönyvtárat biztosítunk: pedagógiai. DVD-k a család-órákhoz: „Ki ápolja?” és „Ki hibázott?”.hu/csalad – ajánló bibliográfia áll rendelkezésre. A SACSI a tanfolyamok elvégzése után a résztvevőknek évente egy alkalommal biztosít továbbképzési.hu. zártkörű levelezőlista. mely a CSÉN-tanfolyamok előadás. életvezetéssel foglalkozó témakörökben. megjelent kiadványaink. 15 perces videofilmek alkalmasak család-órák beszélgetéseihez vitaindítóként. külföldi és hazai szerzőktől: 1. IV. Piarista köz 1. A tartós szeretet titka. Elektronikus médiumok: a) A SACSI honlapja: http://www. 1999. Jean Vanier: Emberré lenni. továbbképzési-. 419-es szoba Postacím: H–1364 Budapest. „Tanulmányok a családról” szakmai szöveggyűjt. Szakmai konferenciák.és gyakorlati anyagát. b) Videokazetták. tanmeneteket. melyek helyben megvásárolhatók vagy megrendelhetők: a) Sapientia Családpedagógiai füzetek könyvsorozat. Dr. fórum. szupervíziós alkalmak. s telefonon történt egyeztetés alapján folyamatosan konzultációs lehetőséget. 2. „Családi életre nevelés az oktatásban: Család-órákat segítő kézikönyv”. Terri Apter: A magabiztos gyermek. a jellemneveléssel. Dr. Miért félek a szeretettől? Feltétel nélküli szeretet.2. John Powell: Miért félek attól. tanterveket. újdonságok.sapientia. Pf. 3. „Boldogabb családokért iskolai program 2003” – Segédanyag a családi életre neveléshez (Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület). Irodalmi szöveggyűjtemény. Egészen EMBER egészen ÉLŐ. házassággal. Hazatérésünk b) A család-órákat tartó CSÉN-tanácsadók részére szakmai segédanyagok: „A boldogabb családokért!” Magyar Katolikus Püspöki Kar.hu/csalad. Eva Petrik: Gyermekeimmel. honlap: http://www. emelet. pszichológiai.sapientia. tájékoztató a család-órákról. Theodor Bovet: Felette nagy titok. Ezek a kb. Budapest. Elérhetőségünk: Cím: H–1052 Budapest.sapientia. benne küldetésnyilatkozat. szakirodalom ajánlás. programok. aki vagyok?. „családlap” internetes tanácsadó szolgálat. Életvezetéssel kapcsolatos könyvek: Elisabeth Kübler–Ross – David Kessler: Élet leckék. kéthavonta szupervíziós lehetőséget. bemutatkozás. Publikációk Ajánló bibliográfia és szakkönyvtár: A SACSI honlapján – http://www.

Arra a felismerésre épült. de erősödnek a családokat védelmező törekvések is. Örömmel nyugtázza. Csak így remélhetjük azt. Az előadások és a szekcióülések sokoldalúan világították meg a családi életre nevelés hazai lehetőségeit és feladatait. hogy a jelenlegi magyar kormánynak tudatos családpolitikája van. Ennek jegyében adta ki a Magyar Katolikus Püspöki Kar másfél évvel ezelőtt „A boldogabb családokért!” című körlevelét. vallási közösséget és társadalmi mozgalmat. ha kell. Különös szeretettel és aggódással gondolnak azokra a gyermekekre. hogy milyen sokat élnek boldogan saját családjukban. hiszen napjainkra világossá vált: a magyar társadalom fölemelkedésének egyik fontos feltétele a házasságok és a családok megerősödése. egyházi közösséget és civil szervezetet: közös erővel. Ausztriából. az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz. hanem az öröm és az emberi kiteljesedés élettere. áldozatokat is vállalva törekszenek vagy készülnek szép családi életre. A konferencia legmélyebb élménye annak megtapasztalása volt. A résztvevők ezért elsősorban az ifjúsággal foglalkozó pedagógusok. A konferencia ezért felhív minden társadalmi erőt. május 17–19. hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki. A külföldi előadók (Norvégiából. A résztvevők most együttesen kívánnak tanúságot tenni arról. akik – önhibájukon kívül – a családi fészek biztonságot adó. Köszöntik mindazokat. színes képet adtak az e területen már folyó és most induló kezdeményezésekről. hogy az egyház elsősorban a nevelés révén tudja segíteni a mai és a jövendő családok életét. és a családi élet erősítésében elkötelezett családközösségek. a személy és a család védelmében összefogásra szólít minden jószándékú embert. hogy a család nem teher a családtagok számára. a Család Pápai Tanácsának elnöke fogalmazta előadásában: az emberiség történelmi órában él. a társadalom és az állam néhány fontos feladatát. az életet védelmező és támadó erők sorsdöntő küzdelmében a tét magának az emberiségnek a fennmaradása és boldogulása. Lengyelországból) széles nemzetközi horizontba helyezték bele a hazai törekvéseket. Záróközlemény Az egyház ma egyik kiemelt feladatának tartja az élet és a család szolgálatát. különösen pedig támogassuk a jövendő nemzedékeket abban. hanem cselekvésre is ösztönzött. Franciaországból. Ugyanakkor pedig együttérzésükről biztosítják mindazokat. amellyel támogatja a családi életet. szeretethiányosan kénytelenek megkeresni helyüket az életben. hogy boldogabb és boldogítóbb családot alapíthassanak. A körlevél nem csupán helyzetképet adott és alapelveket tisztázott. A „Neveléssel a boldogabb családokért” című konferencia ennek jegyében szerveződött. akik széttört vagy feszültségekkel teli családokban élnek. mozgalmak közül kerültek ki. Amint Trujillo bíboros. lelkipásztorok. megjelölve az egyház. A Magyar Katolikus Egyház az élet. hogy az egy évtizede visszanyert szabadság lehetőségével élve a 14 . növelő ereje nélkül. Németországból. A magyar társadalomban is jelentkeznek azok a nézetek. mint az előttük járók. akik tudatosan és elkötelezetten.„Neveléssel a boldogabb családokért” konferencia 2001. Az állami intézkedések azonban önmagukban elégtelenek. amelyek kikezdik a család és a személy értékét. együttes vagy egymást segítő kezdeményezésekkel erősítsük a meglévő családok életét.

– Kívánatos volna hasonló rendszer bevezetése az önkormányzati iskolákban is. – Létre kell hozni a családi életre nevelés szervezeti kereteit az oktatási (elsősorban a közoktatási) intézményekben (mind a katolikus. hogy családi életük mennyire lesz harmonikus. élő és éltető sejtje a család. A családok körében – A családi életre nevelés elsődleges színtere maga a család. boldog. a sikeres házasságkötésben. mind az önkormányzati iskolákban). áldozatkészsége dönti el. Ennek ki kell terjednie: – a házasságban és családban élő felnőttekre (a felnőttképzés nem szorítkozhat csupán szakmai továbbképzésre. az ifjúsági és családközösségeknek. a családi életre felkészülésben. Készségesen vállaljuk az együttműködést ennek megszervezésében és elterjesztésében. A házasságra vállalkozó fiataloknak és a házasságban élő felnőtteknek át kell érezniük felelősségüket élő és születendő gyermekeikért. 15 . kiegyensúlyozott. fiatalok életkori sajátosságaihoz igazodva. annak védelme és erősítése mindnyájunk érdeke és kötelessége. segítik őket a helyes önnevelésben. A konferencia során a következ ő konkrét ajánlások és feladatok fogalmazódtak meg. Ebben részt kell vállalniuk az oktatási intézményeknek. – Gondoskodni kell olyan kiadványokról. – és a velük intézményes vagy szervezett formában foglalkozókra (elsősorban a közoktatásban tevékenykedő pedagógusokra. és ezáltal saját gyermekeik életét is. – a gyermekekre és fiatalokra. – Szervezettebben és hatékonyabban kell gondoskodni a pedagógusok ez irányú képzéséről és továbbképzéséről. A társadalom alapvető. Az arra alkalmas pedagógusok bevonása mellett létre kell hozni olyan tanácsadó-nevelő hálózatot is. A fenti cél érdekében a nevelést tartjuk a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek az élet minden területén. hanem valóban boldogabbá és teljesebbé tehessék egyéni és családi életüket. az egyházközségeknek és egyházi mozgalmaknak. személyes kapcsolataik alakításában. amely tevékenységével segíti az iskolák ez irányú törekvéseit. A házasságra lépők és a házasságban élők egymás iránti szeretete. hanem át kell fognia az élet minden területét).mai fiatalok ne csak magasabb életszínvonalon rendezhessék be életüket. audiovizuális anyagokról. – A katolikus iskolákban rendszeres – az iskolai munkatervben rögzített – alkalmakat kell biztosítani a családi életre nevelésre. magasabban képzett emberekké váljanak. a jövő nemzedékért. önzetlensége. amelyek a gyermekek. az ifjúsági lelkipásztorokra). Az iskolai oktatás körében – Hatékonyabban és kiterjedtebben kell alkalmazni a NAT-ban és a katolikus kerettantervben a családi életre való nevelésre vonatkozó irányelveket. – A gyermekeket és a fiatalokat tervszerűen föl kell készíteni a házasságra és a szülői hivatásra. Ehhez feltétlenül szükség van a családok összefogására. ezt a feladatot senkisemmi nem tudja maradéktalanul pótolni.

E nevelői feladatban részt kell vállalniuk a családok mellett az iskoláknak. – A családokra nehezedő gondok. a házassági hűség keresztény tanítását. a hitoktatásnak. amelyek a boldogabb családi életre igyekeznek nevelni mind a mai családokat. mind civil szervezetekben ténylegesen megindulnak. mégis meg kell állapítanunk. könyvek. vagy szélesebb körben elterjednek olyan kezdeményezések. hogy az egyházi házasságra lépőknek csupán kis hányada részesül ilyen alapos felkészítésben. az ifjúsági közösségeknek. hogy ebben vállaljanak szerepet. – A házasságra való felkészülés az érett és felelős személyiség kialakításával kezdődik. a lelkiségi mozgalmakban és a civil társadalmi szervezetekben is. ha nyomán cselekvési programok születnek: ha mind egyházi körökben. – Különösen fontosnak tartjuk. Tapasztalataikat föl kell használnunk. a felelős családtervezés. zarándoklatok stb. az erre való felkészülésről. *** A konferencia „A boldogabb családokért!” című körlevél folytatását kívánja elősegíteni. mind a jövőben születőket. jegyeskurzusok. – Az egyházi családközösségeknek a civil szervezetekkel együtt fontos szerep jut az állam szociálpolitikájának kontrolljában és az érdekérvényesítésben. Elsősorban tehát azokat a tevékenységeket. lelkigyakorlatok. elfogadhatatlannak tartják a házasság előtti tisztaság. Sikerét azonban csupán az igazolhatja. rombolják. amelyek a társadalmi nyilvánosságban. Föl kell emelniük szavukat mindazon tendenciák ellen. nézetek élnek annak függvényében. táborozások. különösen pedig a médiumokban a család értékeit lejáratják. – A házasságra való közelebbi felkészítést szolgálják a jegyesiskolák. hogy a gyermekek és a fiatalok a média eszközein keresztül is találkozhassanak a boldog házasságról és családi életről tanúskodó hiteles életpéldákkal. – Elsősorban maguknak a családoknak kell szerepet vállalniuk a társadalom családbarát szemléletének kialakításában.A családközösségek létrehozása és erősítése kiemelt feladat az egyházközségekben. – A személyiség formálódásának leghatékonyabb eszköze a közvetlen élettapasztalat. A közszolgálati és kereskedelmi csatornákban megjelenő műsorokon túl hasznos volna audiovizuális anyagok készítése. azok hátrányos helyzetbe kerülnek személyes kapcsolataik alakításában. 16 . Nyomatékosan kérjük a felelős lelkipásztorokat jegyeskurzusok indítására. meg kell azonban hívniuk a médiumokat is arra. találkozási alkalmakat ajánljuk az ifjúsággal foglalkozók figyelmébe. amelyek erre adnak lehetőséget (kirándulások. Örömmel tapasztaljuk jelenlétüket az ország több régiójában. értetlenül fogadják. vagy legalább a részükre ebben felkínált segítség elfogadására. de az őket erősítő-támogató törekvések is a nyugat-európai országokban korábban s talán nagyobb erővel jelentkeztek. füzetek kiadása a házasság és a családi élet szépségéről. Akik gyermekkorukban nem tapasztalhatták meg a jó családi élet szépségét. hogy milyen családi környezetben nőttek fel.). esetleg eleve kételkednek a sikeres házasság lehetőségében. Az ifjúsági pasztoráció körében – A gyermekekben és a fiatalokban igen eltérő tapasztalatok. mint nálunk.

és apaszerepbe. illetve sérült családokról. hogy sajátos eszközeivel még inkább hozzájárulhasson a boldogabb családi életre neveléshez és a családok életének segítéséhez. gyerekek nagyon jól éreztük magunkat egymással. a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Hittudományi és Tanárképző Főiskola integrációjából. megtanulására. január 1-jével jött hivatalosan létre a Szent Gellért Hittudományi Főiskola. boldog család valóságát. erre mintát adott a több generáció együttélése is. hogy legyen. mintsem összekötné. s ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra és más nevelő intézményekre. hogy kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására. 21 évig voltam a Kecskeméti Piarista Gimnázium tanára. A Sapientia Főiskola 2001 novemberében hozta létre a Családpedagógiai Intézetet annak érdekében. így nagyon sok embernek a felnövését. hogy a gyerekek belenő ttek az anya. szervezetekre. hogy a különböző családi körülmények között élő gyermekek közül még többen megízlelhessék az igazi szeretetben élő. nem is beszélve a válságokkal küzdő. Ma különösen szükségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek. majd igazgatója. A Családpedagógiai Intézet a gyermekek és a fiatalok hatékonyabb nevelését kívánja szolgálni elméleti és gyakorlati tevékenységével. A világháború rettenete sem tudta kiölni belőlünk azt.” 17 . hogy mi. Világháború alatt született. A mai családok „mikrocsaládként” élnek. az azokat fenntartó három szerzet vezetőinek döntése alapján. Lukács László piarista teológiai tanár vagyok. A Főiskola 2000. és számukra is fennálló lehetőségét. Láttam. Nagyon nyilvánvaló: a nevelés színtere a család kellene. így pici gyerekként éltem végig Budapest ostromát. Bízunk abban.A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – bemutatkozása „Dr. Többgyermekes családban nő ttem fel. Napjainkban sajnos a családok jelentős része nem tudja betölteni ezt a hivatást. Néhány évtizeddel ezelőtt a családokban természetesen adódott. munkánk hozzájárul ahhoz. ráadásul a családtagokat a napi tevékenységük inkább elválasztja egymástól. az elfogadottság és a gondoskodás biztonságában. a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola főigazgatója. Az én generációm a II. érett személyiséggé válását tudtam végigkísérni.

szinte azonos időre. hogy osztályfőnöki órákon havi rendszerességgel találkozhassunk és beszélgethessünk fiatalokkal. ketten szerzetesnövendékek a ferences rendben. Jó szándékú tanárokkal együtt. Majd az élet kutatását az örökélet kutatására váltottam. és a fiatalokkal való találkozások döbbentettek rá. Hat gyermekünknek: Bea. Hortobágyiné Ágival 12 éve dolgozom együtt a természetes családtervezés és a családi életre nevelés területén. s az életvédelemben és a családpedagógiában elkötelezett emberek vagyunk. őszinte. ketten pedig még velünk élnek és egyetemre járnak. férjemmel 32 éve élünk házasságban. Hat gyermeket neveltünk fel – már mind felnőtt. és a szolgálataink is az Egyházban. Én osztályfőnök is vagyok. Ez motivált bennünket. Így immár 16 éve hittanárként tevékenykedem. Péter. Férjemmel. a családalapítás szépségeit és nehézségeit megvitathassuk. hanem közös a munkánk is.„Komáromi Mária OFS (Ferences Világi Rend) vagyok. 13 éves házasok vagyunk. Az iskolában döbbentem rá. Saját kamaszkorom élményei. amikor mód nyílik arra. Zsófi. Mindketten hittanárok. Férjemmel nemcsak a házasságunkat tartjuk hivatásnak és műalkotásnak.” 18 . a felnőtté válás. valamint érdeklődésének és életkori sajátságainak megfelelően kidolgoztuk a fels ő évfolyamok számára a „család-órákat”.” „Svajcsikné Pál Bernadette vagyok. Pályafutásomat biológusként kezdtem. Negyedik és ötödik unokánkat várjuk. s annak megoldási lehetőségeit ráérősen átgondolhassuk. házassági évfordulónkat ünnepeljük. Lajossal a 25. az őket érdeklő és érintő kérdésekrő l. 10 illetve 7 évesek. az élet egyéb területének örömeit. kettő szintén a házasság szentségében él. a sok év tapasztalatának átadása. buktatóit. az elvek „aprópénzre váltása” és rövid imádságos alkalmak szervezése. valamint két unokánknak: Boglárka (Bogi) és Anna (Panka) örvendezhetünk. gyermekeim Levente és Péter.” „Déri Éva vagyok. Kristóf. Hisz az egyik legfontosabb döntésük meghozatalában feltétlenül segítenünk kell a fiatalokat. hogy a fiatalokkal a velük és bennük történő eseményeket megbeszélhessük. komoly beszélgetésekre. hogy a gyermekek/fiatalok többsége nagyon hiányos vagy téves elképzelésekkel rendelkezik a családi élettel kapcsolatban. Kecskeméten élünk. az adott korosztály tanulmányi ismereteinek. és öt évig kutatóként dolgoztam. Férjem programtervező matematikus. A Sapientia Családpedagógiai Intézetben feladatom a pedagógia gyakorlatának. amelyekben élménnyé válhat bennünk Isten kiáradó önközlése és hűséges szerelme. hogy mennyire fontos időt szakítanunk a személyes. amikor elindultunk több iskola felé. szintén biológus. trükkjeinek. Anna (Panni) és Áron.

Gimnáziumban osztálytársak voltunk. Egy gyermekünk van. Az Egyesület és a Szentcsalád Plébánia kiadványainak szerkesztésében. éve dolgozom.holnaphonlap. A Sapientia Családpedagógiai Intézet és a KecskemétSzéchenyivárosi Közösségépítő Egyesület honlapjait szerkesztem: http://www. Nagy Ágnes vagyok. aki 2004. illetve veszek részt. A KecskemétSzéchenyivárosi Közösségépítő Egyesület családmunkacsoportjában 5. Nagyon hálás vagyok azért.” Bemutatkozásunk 2005 januárjában készült. családkonferenciák technikai előkészítésében vettem.hu/ . Kecskeméti családmunkacsoportunkkal kidolgoztuk a „Boldogabb családokért iskolai családi életre nevelő” programot. Petra. férjemmel Tiborral tavaly nyáron ünnepeltük 15. Három gyermekünkkel – Tibor. hogy a családügyet szolgálhatom munkámmal. így már 25 éve ismerjük egymást. mint technikai munkatárs.sapientia. Ennek a munkának több éves tapasztalatait kamatoztatjuk a Sapientia Családpedagógiai Intézet által szervezett tanfolyamokon. Csodálatos ajándék számomra. 19 . melyet a természetes családtervezés ismereteinek terjesztése és a fiatalok családi életre felkészítése jellemez leginkább. Második éve élek boldog házasságban Kecskeméten.„Hortobágyiné dr. Így a serdülőkor különböző állomásain segíthetünk nekik döntéseikben. Ági és Krisztina – Kecskeméten élünk.” „Subicz Zsolt vagyok.hu/csalad és http://www. november végén született. és az országos „család-háló” építésében. házassági évfordulónkat. hogy édesanyai és orvosi hivatásom sikerül összeegyeztetnem munkámban. melynek keretében évekig kísérünk fiatalokat.

Dunaharaszti. Nemeskeresztúr. Nógrádsáp. Kaposvár. Kiskunhalas. Pilisvörösvár. Pápa. Budakeszi. Devecser. Karmacs. Tuzsér. Pilis. november – 2005. Beregszász (Kárpátalja). Szentendre. Sződliget. Jánosháza. Kerekegyháza. Teskánd. Budapest. Eger. Székesfehérvár. Kerepes. Szombathely. Sopron. Szatymaz. Dunaújváros. Dusnok. Sülysáp. Pomáz. Rédics. Csongrád. Badaló (Kárpátalja). Tököl. Ajkarendek. Zalaegerszeg. Balatonalmádi. Celldömölk. Gödöllő. Debrecen. Nyíregyháza. Piliscsaba. Rát (Kárpátalja). Kalocsa. Tázlár.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamainak résztvevői honnan érkeztek? Hogyan szövődik a „család–háló”? Hét pedagógusképzés (2001. Kecskemét. Jánoshalma. Veszprém. 20 . Helvécia. Dunakeszi. Csap (Kárpátalja). Balassagyarmat. Sárvár. február) résztvevői: 262 fő Ajka. Kiskunmajsa. Szeged-Szőreg. Kiskőrös. Pincehely. Balogunyom. Kistarcsa. Pusztavacs. Lajosmizse. Bátya. Alsónána. Zsámbék. Vásárosdombó. Érd. Újszentiván. Kiskunfélegyháza. Nagyvenyim. Kemenespálfa. Szuhakálló. Mende. Érsekvadkert. Kőszeg. Visegrád.

Budakalász. Somogyszob. Balatonvilágos. Csókakő. Szeghalom. Bakonycsernye. Balatonalmádi. Alsónémedi. Csögle. Székesfehérvár. Nádasd. Pereszteg. Esztergom. Érd. Mád. Maglód. Dabas. Somogyudvarhely. Kerta. Vértesacsa. Kutas. Szár. Pécel. Szászvár. Felpéc. Ivánc. Tinnye. Farmos. Celldömölk. Jászkisér. Perbál. Nézsa. Tószeg. Sárisáp. Mezőfalva. Nógrádsáp. Kerecsend. Nagyalásony. Csanádapáca. Bőny. Dunaújváros. Hasznos. Bodajk. Monor. Úrkút. Öttevény. Inárcs. Gönyű. Táborfalva. Sülysáp. Budakeszi. Kardoskút. Balatonlelle. Záhony 21 . Miskolc. Dunakeszi. Apaj. Győr. Vác. Tát. Kecskemét. Tereske. Tiszafüred. Cegléd. Nyergesújfalu. Dévaványa. Berettyóújfalu. Tapolca. Kőszeg. Sopron. február – 2005. Szabolcsveresmart. Szolnok. Tápiószentmárton. Leányfalu. Balassagyarmat. Kistokaj. Szekszárd. Békéscsaba. Piliscsaba. Újhartyán. Dömsöd. Gyál. Hatvan. Pomáz. Jászberény. Tök. Ráckeresztúr. Budapest. Körmend. Kengyel. Szulok. Káld. Ócsa. Tápiószecső. Kerepes.Három védőnőképzés (2003. Ballószög. Mohács. Csömödér. Tura. Bugac. Tamási. Pécs. Tököl. Bük. Szápár. Kapuvár. Törökszentmiklós. május) résztvevői: 157 fő Adony. Pula. Tiszaörs. Szőlősgyörök. Heresznye. Pilisvörösvár. Kömlő. Lőrinci. Mórichida. Kaszaper. Sajóecseg. Agyagosszergény. Nagyszentjános. Szedres.

Megpróbáltam elérni. kötelező foglalkozások keretében lehessenek az órák. hogy megtanítanák őt a jóra. Ez a szemléletmód segít. Hogyan segítettetek nekünk ebben? Magunkban sokszor mondtunk már hálát a tanfolyamon tanultakért. hiszen az ilyen gyerekek az osztályközösségben is nehezen alkalmazkodnak. vagy halmozottan hátrányos helyzetű. osztály) hivatalosan is bevezetésre kerül. Nincs lehetősége arra. Mivel társadalmunknak és egész életünknek alapja a 22 . hogy a technikákon túl egy új látásmódot is elsajátítottunk itt. délutáni. akik segítenének a többi iskolában történő CSÉN órák vezetésében. hogy meg kell mutatnunk nekik egy másfajta. kéthetente. osztályban tartottuk az órákat. a celldömölki CSÉN kezdeményezés jelen helyzetéről. pedagógus – Celldömölk Szeretettel tájékoztatlak benneteket. akik pozitívan fogadták az ajánlatot és reményeim szerint mindketten részt vesznek majd a februárban induló. a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola akkori 8. ha a kezdeményezés a város másik két általános és két középiskolájában is ismert lenne. Az iskola igazgatója ezt engedélyezte. Azt hisszük. immár 7-8. nem kötelező foglalkozások keretében. amikor az iskolában néha már-már reménytelennek tűnő helyzetekben is vállaljuk a küzdelmet: akár egy iskolai műsorra való felkészülés idején. jobb. 2. amit elsősorban a Timóteus Társaság FÉK programjára alapoztam. tanévtől a program beépül az iskola helyi tantervébe és felső tagozaton (5-8. Mivel a gyerekek szívesen fogadták ezeket az órákat. Úgy gondoljuk. Három évvel ezelőtt kezdtem. a csoporton belüli konfliktusok feloldásában. a szombathelyi családi életre nevelés képzésen részt vettek iskolánk felső tagozatban tanító osztályfőnökei (4 pedagógus). védőnőknek tartott CSÉN továbbképzésen. akár az osztályfőnöki órák hasznossá tételében. Két pedagógustársam segítségével folytattam a következő tanévben a munkát. de úgy éreztük. délelőtt tartott foglalkozásokkal. A 2003/2004-es tanévben már 6-8. osztályban.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamait követő pedagógus beszámolók 2004-ben 1. hogy a következő tanévtől délelőtti. Hitünk szerint az erkölcsöt is tanítani kell. osztályában az első család-órákat. Szerettem volna. A mi iskolánkba járó gyerekek nagy része hátrányos. Igazgatónk kérésére (és a mi örömünkre) a következő 2004/2005. Az ő közreműködésükkel elindulhat a program a többi iskolában is. az ember jó lehet anélkül. szeretetteljesebb élet lehetőségét. akkor még csak egyedül. Ennek hiányát nap mint nap tapasztaljuk. Távolabbi céljaink köze tartozik még olyan pedagógusok keresése. Sőt. Az iskolai órák csodát tenni nem tudnak. akár egy gyengébb képességű gyerek bátorításában. hogy gyermekként a családban szerzett jó tapasztalatait majdani családi életében kamatoztassa. ezért a nyár folyamán felvettem a kapcsolatot az ott dolgozó iskola-védőnőkkel. pedagógus csoport – Kecskemét Sokéves szaktanári és osztályfőnöki tapasztalataink alapján jelentkeztünk a Családi életre nevelés tanfolyamra. kéthetente délelőtt.

érzelmi alapokra. Köszönjük. olyat is. Körzeti munkámat is ennek jegyében végzem. Meglepően csendben hallgatták a gyerekek az előadásomat. mint az órarendi anyag nyolcadikban. Sok sikert kívánunk a további munkátokhoz.család. fogamzásgátlás. segítségemre vannak. hogy így történt. Isten áldása legyen munkátokon! Védőnői beszámolók 2004-ben 1. szexualitás. védőnő – Hatvan Sikerült meggyőzni az iskola igazgatóját a CSÉN fontosságáról és időszerűségéről. és ezért felvilágosító tevékenységem. amit mi magunk sem hiszünk el. hanem – a CSÉN tanfolyamon hallottakat „előadni”. hogy több hetet foglalkoztak már ezekkel a dolgokkal. A család összetartása. technika szakos tanároknak szintén új volt a családtervezés téma felosztása. próbáljuk továbbadni tanítványainknak. s ők maguk sem hisznek el. őszinteséget. Ezt arra az időpontra időzítettem. 3. Az osztályfőnökök partnerek ebben. védő. Óra elején a kísérő tanárok megjegyezték. Több hangsúlyt fektetek a lelki. hogy még sok fiatalok körében tevékenykedő embernek lesz lehetősége a ti lelkesítő tanfolyamaitokon részt venni. Saját családom érezte legelőször a változást. amelyet felénk sugároztatok. remélem útravalóként magukkal viszik a hallottakat. védőnő – Balassagyarmat A tanfolyam során több fontos kérdésben megerősödtem. az erkölcsi értékek közvetítésére. mikorra összegyűjtöttem magamban az információkat. s ezt a bizalom légkörének megteremtésével igyekszünk oldani. A tanfolyam óta munkámban elsődleges prioritást nyert a család erősítő. feleség. A körzetben az apák 23 . …örülök. a család értékeinek hangsúlyozására. s képzett voltam – nem a régi előadás-anyagomat használni. Különösen érvényes ez a 8. az élet értékéről szólt. de néhány hiányosságommal szembesültem. hanem az emberi értékről. Az általános iskola felső tagozatának tartok család-órákat. s még nekik is tudtam újat nyújtani. Az órán bent lévő biológia. Azt a nyitottságot. és ők is rám figyelnek. A felnőttekkel szembeni bizalmatlanságuk oka az eddig szerzett sok rossz tapasztalat. üzenete kiegészült. osztály óráira: Családtervezés. hogy a szeretet más emberekből képes a legjobbat kihozni. Reméljük. hanem arra is. Hamarosan azt láttam. foglalkozásaim tartalma. támogató szerepe. mint szeretet. fontos hogy diákjainkat ne csak az érettségire és az azutáni pályaválasztásra készítsük fel. s így hoztak is be javítani dolgozatot. védőnő – Kapuvár …az egyes órák témájába bele tudtam vinni a frissen tanultakat. hogy leteszik a tollukat. édesapa vagy édesanya váljék belőlük. a családtagok boldogulásának elősegítése fontos és kötelező feladatommá vált. mert nem a szaporítószervekre volt tekintettel. más módon való megközelítése. hogy szeretni tudó és akaró férj. hogy újra megerősítettetek bennünket abban a hitünkben. 2.

a gyermekkel való focizás fontosabb. boldog családi élet fontosságára. segédanyagok. Ha tudtam. A munkám során többnyire az anyákkal találkozom. ami után szinte természetes számukra. védőnő – Balassagyarmat Előadásaim során sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a lelki élettel kapcsolatos kérdésekre. mint a pecázás a haverokkal). Sokkal több figyelmet szentelek annak. a család szerepére. és a tanácsaim is változtak. de az apukák értékrendjének formálására is igyekszem nagyobb hangsúlyt fektetni (pl. Szívesen elmondom a szerelem három típusát. és a „Boldogabb családokért” program mellékletei segítségével átbeszéltük a korán kezdett szexuális élet buktatóit. A tanfolyam óta az órák talán gyakorlatiasabbak. hogy nemcsak egy órára mehetek be. Ezeket sokszor alkalmazom. és a diákok szívesen fogadják.mellőzöttségén úgy próbálok javítani. (pl. főleg a középiskolás korosztály körében. 7. Szakközépiskola 11-es vegyes osztályában 3 órát volt lehetőségem tartani. Timóteus Társaság anyaga. A képzés során megszerzett ismeretanyag. védőnő – Balassagyarmat Iskolai munkámban az elmúlt hónapokban háromféle iskolatípus 9-12. Az elméleti anyag mellett nagyon jó segítséget adtak a gyakorlati dolgok. párkapcsolat kialakulásának lelki oldalát hangsúlyozni. védőnő – Balassagyarmat A tanfolyamon szerzett tapasztalatokat nagyon jól tudom hasznosítani. amit a Timóteus Társaság előadásából és az általuk kiadott könyvekből tanultam meg. Természetesen az én családom életében is történtek pozitív változások. hogy a férjemmel a lehető legharmonikusabb párkapcsolatban éljünk. egyre többen vesznek részt a szüléseken. 24 . akkor az első órán próbáltam a párválasztás. Mindezekért köszönettel tartozom a Főiskolának. 5. példák is. hogy már a várandóság időszakában is szívesen jönnek a kismamával tanácsadásra. és az idő előtt bekövetkező terhességből adódó korai anyaság nehézségeit. az abortusz dilemmáját. így az ő szemléletformálásuk talán látványosabb. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a kiegyensúlyozott. tankönyvek nagy segítségemre vannak az órákra való felkészülésemben. és szívesen működnek együtt. 6. Tartozik hozzám gimnázium. ezáltal még inkább élvezetesebbek lettek. osztályaiban tartottam órákat. hiszen ez egy űrt pótol ezen a téren. A tanulók szívesen veszik. 4. szakközépiskola és szakképzést adó iskola is. védőnő – Hatvan A továbbképzés anyaga és szellemisége átformálta. hogy lelki dolgokkal is foglalkozunk. részben pedig meg is változtatta a családokhoz való közeledésem mikéntjét. Másképp tekintek a gondozott családok problémáira. hogy az újszülött gyermekük gondozásába bekapcsolódjanak. a képzés csoportjátékai…) Jól be lehet vonni őket különböző játékokba. a méhen kívüli terhességet.

4 db 9.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamai nyomán elindult család-órák áttekintése Első CSÉN-tanácsadóink 2002 őszén kezdték család-óráikat A Családpedagógiai Intézet két család-óra tartó csoport működését felügyeli: Budapesti csoport Kecskeméti csoport Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) családmunkacsoportja 13 fő Tanév Iskola Osztály 16 fő Családóra tartók Órák száma Budapesti és Kecskeméti csoport: összesen 2003/2004 14 db Budapesten és Kecskeméten: 10 egyházi 4 önkormányzati + Beregszászon 46 db 1 db 3. 8 db 5. + Beregszász és Ungvár 20 fő 316 óra 2004/2005 16 db Budapesten és Kecskeméten: 9 egyházi 7 önkormányzati + Beregszászon és Ungváron 27 fő Még folyamatban 25 . 2 db 11. 9 db 8. 16 db 6. 1 db 4. 2 db 12. + Beregszász 63 db 3 db 3. 2 db 11. 10 db 7. 10 db 5. 5 db 4. 7 db 9. 1 db 10. 8 db 7. 1 db 12. 8 db 8. 11 db 6.

6. sok pénzt keresnék. ahogy a felnőttek. Ugye azt kérdezitek. OTP hitelt vennék fel. de csak akkor. Amit kérne. dolgoznék. Ha én felnőtt volnék. De mindehhez tanulni kell. Ha én felnőtt volnék. hogy mi leszek felnőttkoromban. egy olyan munkahelyre járnék. 4.Diákok vágyai. és jól viselkedik. Persze a férjemnek nem adom meg ezt az örömet. 12. én közgazdász szeretnék lenni. Ha elválnék. habostortát ennék. keresnék másikat. 7. ami a gyerekeimnek jó. sokszor megölelném a gyerekemet. Biztosítást vennék fel. de ha nem csinálják meg amit mondok. okosabb lennék és nagyobb lennék. 1 feleségem lenne. sok fagyit. …ügyvéd leszek. sok mindent tennék. ahol sok pénzt lehet keresni. Nem kiabálok vele és nem verem meg. és kicsit engedelmesebb lennék. egy gyerekem lenne. Ha én felnőtt volnék. Megengednék neki sok mindent és megvennék neki sok mindent. megvenném. álmai a jövőről „Ha én felnőtt volnék…” 6. nem szidnám le őket a rossz jegyért (mint apa). Gyerekeket nem szeretnék. egy gyerekem lenne. mint most. Én is rájuk szólnék. a foglalkozásom ügyvéd lenne. Ha én felnőtt lennék. ha olyan lenne. Nem lennék olyan szigorú. amit most nem lehet. mit is 26 . Ha én felnőtt volnék.00-ig dolgoznék. Ha én felnőtt volnék. ha van rá pénzem. Kikérdezem a leckét. Ennyi volt! 10. És a feleségemnek nem szabnék határokat. nagy házam lenne. 5. sokáig számítógépeznék. felfogják ésszel. Ha én felnőtt volnék. szabad lennék. haszontalan játékot. Nagyon szeretem az elektromosságot. nem vennék neki sok buta. mint a mostani felnőttek. Ha én felnőtt volnék. Ha én felnőtt lennék. Nem lennék nagyon szigorú. Hát még sokat fogok gondolkodni. 2. sok barátnőm lenne. barkácsolni is szeretek. sokat keresnék. 9. Megtanítanék a gyerekemnek sok mindent. és boldog legyen a családom. Ha én felnőtt volnék. amúgy ugyanazt tenném. Nem válnék el tőle. 8. sokáig néznék TV-t. Reggel 6-tól este 9-ig szeretnék dolgozni. Ha én felnőtt volnék. Majdnem ugyanúgy csinálnám. és ugyanazokat tenném. hogy szép házam legyen. 11. belsőépítész lennék. Jóra tanítanám őket és rendre. amit szeretnék. Luxuskocsim lenne. Sok állatot tartanék. 3. ha lehet. nem túl gazdag és nem túl szegény szeretnék lenni. 9–18. Száguldoznék. Nem szidnám a gyerekemet. Azt csinálnám. Őt elég szabadon fognám. 1 vagy 2 gyereket szeretnék. Hamar hazamennék. Ha én felnőtt volnék. És hagyok neki szabadidőt. 6-tól este 9-ig szeretnék dolgozni. osztály 1. sok házat terveznék. azt nézném. Elvinném minden iskolai szünetben kirándulni. mint a felnőttek. hogy nekem mennyi dolgom van és talán nem mindig énnekem kell pakolni. Ha én felnőtt lennék. számítástechnikus lennék. Ha én felnőtt volnék. ha rossz jegyet kap. majd én megcsinálom és ha már nagyobbak lesznek.

Fizetésem 10%-át takarékba tenném.13. mint most. Egy délelőtti műszakos munkát vállalnék. 25. és marketing menedzser lennék. amennyire kell! Nem akarom megverni a gyerekemet csak azért. 19. amit akarok. Családot alapítanék. akkor felnőtt szeretnék lenni. Ha én felnőtt volnék. Az NBI-ben kézilabdáznék. De lehet. jelent az hogy jó – hát azt. 21. mint a mostani felnőttek. mint most a szüleim. akkor dolgoznék. ami bajt okoz. Ugyanúgy tennék. Nem veszekednék a férjemmel. Ha én felnőtt volnék. szeretném megtudni. Foglalkoznék mindennel. ha kérek tőle valamit. megbeszélem vele a dolgokat. dolgoznék. Minden második héten meglátogatnám a barátomat. 23. de lennék otthon is. Mindent megadok nekik (mint a szüleim). mindent megvédenék. Ha nem. Nem engednék meg mindent. vagy egyest hoz. 16. informatikus lennék. Ha én felnőtt volnék. 20. a másik 12. két fiút. 27 . de csak annyira. Ha én felnőtt volnék. Egyedül élnék! Ha én felnőtt volnék. számítógépeznék. Családalapítás! Ha én felnőtt volnék. nem kéne tanulnom. Vennék autót. Körzeti orvos lennék. gyerekeket nevelnék. Azt csinálnám. Ha én felnőtt volnék. Ha én felnőtt volnék. de csak határokon belül. Nem veszek meg a gyerekeimnek olyan dolgokat. amik nem válnak hasznukra. mint most anyáék. lenne egy gyerekem. Jó munkahelyet szereznék. 24. 14. nagy házat is vennék. mindent helyrehoznék. hogy többet foglalkozhassam a gyermekeimmel. ha nem ő kezdi. Ha rossz gyerek. nem biztos. Két gyerekem lenne. K and H-ba mennék. Szereznék jogsit. 160 m2-es lakást vennék. milyen anyának lenni!! Vannak olyan dolgok. egy kis kertes házban élnék. 15. leülök vele tanulni. Pannonhalmára küldeném őket. törlesztést fizetnék. Azt csinálnék. az egyik 17 és fél éves. mindent meggondolnék. Ha felnövök. 18. Két gyereket szeretnék. Például egy kicsit szigorú lennék. Ha már felnőttem. akkor ráparancsolok… Ha én felnőtt volnék. de lehet. pontosan nem tudom. és ott egész nap csak horgásznék. mert rossz! Jó lenne felnőttnek lenni! Jó lenne anyának lenni! Jó gyereknek lenni? Jó felnőttnek lenni? Nem lennék más! Ugyanúgy élnék. 2 gyerekem lenne. katona lennék. Nem szólnék bele az életükbe. hogy egy kicsit megváltoznék. azt megcsinálja. Szeretnék ott lakni. sok-sok virággal. 17. Sok barátom lenne és senkivel sem veszekednék!!!! Lenne egy nagy horgásztavam. mint a felnőttek. majdnem mindent (kivéve a rossz részeket) ugyanúgy tennék. hitelt is felvennék. 2 testvérem van. SPORTOLNÉK. sokat utaznék a világban. 22. azt nem tudom. Szeretném a felnőtt életet. Nem lennének napközisek. Állatorvos lennék. amiket ugyanúgy tennék. Ha én felnőtt volnék. amit akarok. sok időt töltenék a gyerekeimmel (mint a szüleim). hogy olyan lennék. Hogy mi lenne a foglalkozásom. ahol most anyáék laknak. nem kiabálok vele. Ha én felnőtt volnék. hogy mindent úgy csinálnék.

vagy ha mégis. ha hárman lennénk. azután rendes munkával karriert építhessek magamnak. én nem egy úgynevezett szokványos családot képzelek el magamnak. hogy biztosan tudjam. A férjemmel mindent meg szeretnék beszélni. A házasság már nem rejthet titkokat. milyen lesz a családom. bizalomra kell épülnie. osztály „Hogyan képzelem el jövendő családom?” Bár nem hiszem. Ahhoz. Nem szeretném. részben pedig saját elhatározás miatt. Milyennek képzelem el a családi életem? Körülbelül 25 évesen szeretnék férjhez menni. néhány dolog. Két vagy három gyereket szeretnék. de jobban örülnék. Olyan munkát szeretnék. ha mindig megértene. akkor is csak 35–40 éves koromban. szeretném. Már voltam kinn a Kecskeméti Kosár Club-nál megbeszélésen. Jövőm: Még nem tudom pontosan. de házasodni majd olyan 26–27 éves koromban szeretnék egy igazi „családapával”. Milyennek képzelem el a leendő családomat? Mielőtt megházasodnék. amivel másokon segíthetek. de már vannak terveim. hogy majd a megszületendő gyerekek is szeretetben nevelkedhessenek. hogy tényleg szerelmes legyek. Mindig gondolkozom. Sport terén is folytatni szeretném. szeretetben fogok élni. aki sokat foglalkozik a gyerekekkel és velem. A házasság előtt semmiképpen sem fogok lefeküdni vele. tényleg szeretem-e. amire nem biztos. mert megműtötték. Az. majd ebből gyermek születhessen. Nem tervezem lekötni az életem sem házastárs. nem konkrét dolgok. ha a feleségem fogamzásgátlókat szedne. Felvillanások. és hogy biztos alapokra építsem a jövőmet. hogy fiú vagy lány lesz. de nem tudom. hogy mostani véleményem mérvadó lehet elkövetkező életemben. az teljesen mindegy.„Hogyan képzelem el jövendő családom?” 10. valamint több időm is jutna arra. Amíg fiatal vagyok. tisztel. részben a környezetemben tapasztalt példák. hogy hová akarok tovább menni. hogy a „nagy Ő” megértő legyen és kedves. és a 3-as számra lyukadok ki. hogy két ember házasságot köthessen. hogy a természetes családtervezés teljes biztonságot nyújt-e? A családom Valójában még csak elképzeléseim vannak. sem egy gyerek kedvéért. hogy hány gyereket szeretnék. szeretném kihasználni az időmet. két-két év korkülönbséggel. Lehetőleg két-három gyereket szeretnék. 28 . mindenképpen szeretném először jól megismerni a leendő társam. és persze amiből normálisan meg lehet élni. hogy tanulással. az egész családjával. A gyerekeimmel és a férjemmel békességben. Számomra nagyon fontos. hogy megfelelően tudnék reagálni. hogy a család túlságosan is lefoglalna. amivel megalapozhatnám a családhoz szükséges hátteret. szerintem őszinte szerelemre és feltétlen bizalomra van szükség. Úgy érzem. szeretnék lányt is és fiút is. de most egyelőre pihentetnem kell a lábam. Családot is szeretnék. hogy foglalkozhassam velük. Szeretnék magasabb fokon. és én viszontszeretem. egy olyan férfihez. szinten kosárlabdázni. Mert mi ketten vagyunk testvérek. aki szeret.

hiszen ha valami gondom van. ha már rögtön a házasságkötés után gyereket tervezünk. azért problémákkal is jár. persze 4–5 évenként. Amikor én megszülettem. egymás megismerésére kevesebb időnk marad. mert ez nagyon sokat segít. amit alaposan át kell gondolni. Ez egy nagyon fontos dolog. de manapság ezt elérni eléggé nehéz. A férjemre pedig mindenben számítani szeretnék. 28 éves. minden baklövésemről tud. és ez szerintem nem igazán szerencsés. mert szeretnék majd úgy élni a férjemmel egy kicsit.Az esküvő után legalább két évet szeretnék várni. Ha már rögtön a házasságkötés után (1–2 év múlva) gyereket vállalunk. akik között csak 2–3 év van. Családtervezés Először is biztos alapokra szeretném helyezni az életemet. a velük töltött ünnepek. hogy nagy öröm. Mostani elképzelésem szerint két gyermeket szeretnék. megért. bár ez még nem biztos. ahol szeretek is dolgozni. majd 3 év múlva a harmadik. aki szeret. ha csak a gyerek(ek) tartanák össze a házasságomat. első szava. családtervezésre. Tehát sok minden „elválaszt” minket. 16 évesen szerintem mindenki szeretne férjhez menni. és tisztességben megöregedni. mint kamaszkorunkban. A gyerek meg is erősíthet egy házasságot. sok új tulajdonságot tudhatunk meg egymásról. kivel élem le az életem. tud tanácsot adni. Majd felnevelni a gyerekeket. 2–3 gyerek is szóba jöhet. talán egymásra. azon kívül. Az szerintem nem jó. a biztos munkát értem. és ő nekem. és ne csak ő tartsa össze a kapcsolatot. hogy milyen egyetemre megyek. A házasság szilárduljon meg. 28 éves koromnál hamarabb biztosan nem lesz gyerekem. és csak utána legyen baba. felnőtt volt. illetve szerintem ekkorra leszek elég érett egy gyermek vállalására (lelkileg). 29 . mire megérkezik az első gyerek. mondjuk az egyetem után. mire iskolába mentem. Utána gondolok majd csak a családra. hiszen két ember szerelmének gyümölcse. Persze jó lenne egy jól fizető állás is. ő kamaszodott. hiszen az embernek figyelnie kell. és tapasztalatból tud tanácsot adni. akkor azt komolyan fogom gondolni. mint azok. a velük töltött percek okozzák. Ehhez persze kell egy jó feleség. Hogyan képzelem el a családomat? Én két gyereket szeretnék. mert egyetemre szeretnék menni. Ez alatt az egyetem elvégzését. Nem tudom. hol fogok lakni. de ezt még befolyásolhatja az akkori életkörülmény és egyebek. hogy a munkából se maradjon ki huzamosabban. mert ígéretet teszek a másiknak. igaz szerelemmel kell szeretnünk egymást. Ha megteremtjük a megfelelő körülményeket. Nekem egy bátyám van. Úgy gondolom. 13 év van köztünk. hiszen sok dologtól függ. hiszen egy gyerek. Bár bizonyos szempontból ez is jó. de ha eljutok az esküvőig. miből fogok megélni. Tehát én azt szeretném. ez nem tűnik olyan különös és nagy dolognak. hogy az első gyermek után 3 évvel szülessen a második. sokkal kevesebb dolgot tudtunk együtt csinálni. Az együttélés. De azt én semmiképpen sem szeretném. a házasság két szerelmes ember számára még új dolog. mert a legszebb pillanatokat az életben a gyerekek érkezése. Nagycsaládot szeretnék (három gyerek).

Én úgy szeretném. két-három gyerekkel. és boldog legyen a családi életem. Többféle elképzelés is kavarog bennem.) Természetesen ez nem azt jelenti. vagy kihagyom azt az időszakot. akihez hozzámegyek. majd miután befejeztem a tanulást.A jövőbeli családom Ez egy nagyon jó kérdés. Nem szeretnék Magyarországon élni. ha minden más rendben van. három év múlva szülessen gyermekünk. a két gyermek is jó. Köztem és a húgom közt nincs sok korkülönbség. konfliktus előzménye. A pénz igazából nem elsődleges. akivel le szeretné élni az életét. mert túl egyedül lenne. A suli elvégzése után szeretnék házasodni.) Most úgy gondolom. Fontos. a gyermeknek nem kell rögtön a házasság után születnie. Nagyon fontosnak tartom. de fontos. sajnos addig még sok idő van. a lényeg az. de szerintem nagyobb esélyem van Németországra. A gyermekáldást a házasság teljes beteljesülésének tartom. olyan 25–26 évesen. és ki tudja. amit szeretek. Építkezés. ezt illetően komoly terveim vannak a jövőre nézve. hogy először csak kettesben éljek a férjemmel és csak később. Mostanában egyre többet gondolkodom ezen. Pláne a kezdetek kezdetén. és ez nagyon sok probléma okozója. Például számomra nagyon fontos. szerintem nagyon sok lehetőségem lesz. hogy hány gyermeket szeretnék. Ilyen idős korban az ember már komolyabb. hogy szeretetben éljünk. akik igazán szeretik egymást. Persze ehhez hozzátartozik az anyagi jólét. maximum hármat. évek alatt. Szeretnék elvégezni még egy fősulit vagy egy egyetemet. ezt mindet csak szeretném. egy vagy három a tökéletes. Nagyon fontos. egy. hogy majd a jövendőbeli férjemmel ismerjük meg rendesen egymást. Sokáig úgy gondoltam. hogy minél több idő legyen köztük. és meglegyen mindenük. ha a házasság inkább csak 25–26 éves koromban jönne létre. munkavállalási szempontból. (Persze ez közel sem biztos. Szerintem leírhatatlan öröm. illetve fontos a kölcsönös bizalom. munka. ami egy egész életre szól. és meg tudja ítélni. biztonság is. A férjemnek hasonló gondolkodásúnak kell. és lerakni két nyelvvizsgát. hogy így lesz. Ha ezt megcsinálom. gyermeket várnak. megértés. és legyen elég időnk egymásra. Jövőképem: Természetesen házasságban szeretnék élni. család A jövőm szinte teljesen magam alakítom. mi fog történni addig. mindent meg tudjunk egymással beszélni. ha az anyagi háttér megfelelő lenne majd. vagy pedig azzal. mert szerintem egy családban ez lehet a legnagyobb probléma. Minden vita. Legszívesebben Ausztráliában élnék. hogy akkor a szexualitás sem lehet meg azalatt a hónapok. Nagyon fontos helyet fog elfoglalni az életemben a munkám (díjlovas edző szeretnék lenni. Úgy gondolom. azt még én sem tudom. hogy legyen. hogy ne elhamarkodott döntésen alapuljon a házasság. persze azért vannak olyan dolgok. hogy azt csináljam. Szeretném. Én azt szeretném. csak veszélyeztetném a magzatot. Bár e munkából kifolyólag a gyerekszülés kissé problémás. ha két ember. De hát. hogy igazán szeressem azt. (Az egy talán azért nem jó. ami kissé hátrányos (de egy gyermek mindennél fontosabb). két. illetve milyennek képzelem el az én családomat. Milyen is lesz. Szeretnék egy harmonikus családi életet. Azt. hogy éppen egy múló szerelemben van. Nem fogom elkapkodni. illetve fiatal lovak kiképzésével szeretnék foglalkozni). gyerek stb… 30 . de csak olyan mértékben. vagyis én vagyok a felelős. Épp ezért nem akarok sok gyereket vállalni. Jövő. amelyek biztosak. hogy a gyerekeket tisztességesen fel tudjuk nevelni.

aki nagyon szeret. nem lehet előre tudni. Én azt gondoltam. és anyukám nagyon sokat szenved(ett). végre boldog vagyok. Annyiban biztos vagyok. mert nem tudom. hogy mi szeretnék lenni. hogy valahova tartozik. vallásos életre nevelni. szeretném őket nyugodt. és ez rengeteg dologtól is függ. törődni. Isten szeretetére. De pár hónapja már más elképzeléseim vannak. Egy nőnek szerintem az egyik legfontosabb. és nem hiányzik az. és családot is szeretnék. akire mindig mindenhol lehet számítani. hogy egyedül sokkal jobban elleszek. aztán a karrier. Ma az erős lélek nagyon fontos ebben a pénzéhes. 31 . Ez nagyon fontos. hogy majd elverjenek (mármint a férjem). S most már úgy elterveztem. mert nem vagyok oda túlzottam a gyerekekért. hogy két ember kölcsönösen megértse egymást. Még pár évvel ezelőtt nem akartam férjhez menni gondolatban. utazgatni. hogy hogy alakul az életem: a férjemtől. anyagi helyzettől. és félek. mert így a családi állapotomat sem tudom még annyira elhatározni. egymáson átgázoló világban. hogy a házasság nem egy maradandó dolog. A férjemmel szeretnék jól kijönni. és én is szeretnék egynél biztosan többet. Egyetem. megbízható férj. hogy majd meg szeretnék házasodni. ha együtt a férjemmel sok mindenre megtaníthatnánk őket. és elválunk majd. ha már biztos háttér van mögöttünk. tervezgetni. A gyerekeket nézve is vannak terveim: nem szeretnék egyetlenegy gyermeket sem. nyugodt életet tudok neki(k) adni. stb… Szóval szeretnék megházasodni. szerető. nagyon fontos dolog az életünkben. és mikorra. De ez még magában nem elég szerintem. És ez számomra nagyon aggasztó. Én is „nagy” (hárman vagyunk testvérek) családban növök fel. bár nem olyan jó némelyik. legnehezebb dolga a gyerekvállalás időpontjának legmegfelelőbb kiválasztása. akkor sajnos a szeretet nem elég. Szeretnék sok időt a gyerekeimmel foglalkozni. csak akkor és azután. hogy majd az esküvőmön milyen szép lesz a ruhám. mert minden arra utalt a környezetemben. milyen lesz az életem. és biztonságot. viszont a gyermekáldás után is lehet élvezni az életet (sőt!). Az otthon-tudat. mert van egy komoly barátom. az emberi kapcsolatokra. Szeretném. Ha gyerekeim lesznek. álmodozni. hogy velem is meg fog ez történni. aki természetesen jó apa legyen (elsősorban). családom pár év múlva. És ez már régóta így van. Család… Szabad időmben szoktam azon gondolkodni. rohanó. Egyenrangú barátként. Olyanhoz szeretnék hozzámenni. hogy hány gyerekem lesz. törtető. A gyerekeim számára meg fogom teremteni a meleg családi fészket. teljes. Persze az. De szerintem ennél is fontosabb a szerető. partner. lakást venni/építeni. Mert ha nem tudnak beszélgetni egymással. Ha gyerekeim lesznek.Terveim a jövőre nézve: Igazából nem tudom sajnos. természetesen sok közös családi programot szervezni. hogy tulajdonképpen milyen családot is szeretnék. példát mutatni nekik. Ugyanis a szüleim el fognak válni. Viszont pár dolgot már tervezek. Nekem nagyon fontos. hova tervezzék a gyermeket? A jövendőbeli családom A családomban nyugalom lesz. aztán munkát keresni. Eléggé bizonytalan vagyok. hűséges. és minden dolgot meg tudjanak beszélni. Remélem ez a véleményem nem is fog megváltozni. építeni. felfedezni a világot. Még a gyerekvállalás előtt szeretném egy kicsit élvezni az életet (nem mintha gyermekáldás után az életet nem lehetne élvezni). és magától az alkalomtól.

Emellett persze szeretném. Mindent megteszek majd a jövőjükért.” Pedig az ember észre sem veszi. minél előbb elmondja. Jó munkahely. hogy milyen gyorsan eltelik az idő. kitartás. és a boldog gyerekkorukért. meleg családi fészek várja. vagy megoldjuk együtt. tudja. A gyerekeket nagyon nehéz felnevelni. nyugodt hétköznapok. és boldogan élünk. biztos. hogy 1. ahogy azt én szeretném. hogy 1. Egyszóval: én helyen leszek a családban. egy házunk. A férjemmel. Az biztos. Rögtön arra gondolok: lesz egy szerető férjem. bármilyen kérdésben. Sok-sok szeretet. Szeretném. 3. akit Isten nekem szánt. Így ha valami nem sikerül elsőre. érezze. Összegezve a dolgokat: nem akarok az életben a csillagos égig eljutni. De ha valamit nagyon szeretnék elérni. Manapság nagyon nehezen talál az ember megfelelő partnert. Ha megkérdezték tőlem: „Milyennek képzeled el a jövődet? ” mindig azt feleltem: „Fogalmam sincs. hogy lányom vagy fiam születik-e előbb. Elindítom őket egy biztos úton. bármikor. ha a szeretet és a szerelem elmúlna. gondoskodnak róla. hogy nekem először fiam fog születni. Meg szeretnék beszélni mindent a családtagokkal. amíg meg nem halunk. De ez engem egyáltalán nem bizonytalanít el. de valahogy mindig ezt szerettem volna. két gyermekem. hanem józanul tanácsot adok neki. Szeretném. Tudom. hogy a gyerekeimet messze magam elé fogom helyezni. Mindig arról álmodozom. ha úgy alakulnak a dolgok. hogy a problémák miatt nem megbüntetem. a hangulatváltozások és más problémák miatti felesleges veszekedéseket is el szeretném kerülni. ahol a gyermekeim és a férjem is egyformán számíthatnak rám bárhol. Utána persze szeretnék dolgozni. mindig számíthatnak rám. odaadás. 32 . Szeretek velük foglalkozni. A gyerekeimmel azért. családi ünnepek. ha valami baj van. 2. hogy nem fogom feladni. tudja. azt előbb vagy utóbb elérem. Ez sajnos nem mindig sikerül. csak egy boldog családot szeretnék. Nagyon szeretem a gyerekeket. 3. nem akarok milliomos lenni. tudják. türelem és felelősség kell. Szeretném befejezni ezt az iskolát. 4. Szerencsére nagyon szeretem. hogyha a láng évtizedek múltán is égne. nem szeretném. ha a munkámban is sikeres lennék. Ami a házasságot illeti: remélem. De sajnos ezt a mai világban nagyon nehéz megvalósítani. De amiben biztos vagyok. biztos lesznek gyermekeim. nem az a fontos. és mindig számíthatnak majd rám. hogy megtalálom azt az embert.gondoskodó feleségként szeretnék együttélni vele. és utána Pesten szeretnék elvégezni egy főiskolát. 2. Milyennek képzelem el a jövőmet? Eddig még soha nem gondolkodtam el komolyan ezen a kérdésen. hogy majd ha odakerülök. ha meglenne a harmonikus légkör. ez még nagyon messze van.

A párkapcsolatokban is elég. hogy másoknak örömévé válhassék. Az itt leírtak nem ezeket kívánják pótolni. hogy éppen ezért kétesélyes: ha egymást arra ösztönzik. ha rosszat rosszra halmoznak. önkéntes segítők – hogyan készíthetik fel a gyerekeket és a fiatalokat a családi életre: életkoruknak megfelelően beszéljenek nekik (vagy inkább: beszélgessenek el velük) a párkapcsolatokról és a párválasztásról. de azt is hozzá kell tenni. hogyan növelhetik az esélyét annak. és egyre teljesebbé és így örömet hozóvá válhat kapcsolatuk. a szerelem aztán csodákat művel velük. Pedig tulajdonképpen evvel kellene kezdeni a felkészítést a párkapcsolatokra minden korosztályban. akár szerelemben –. hogyan kerül ezeknek a témáknak a sorába a jellemformálás. hogy a családi életre nevelés keretében szóljunk az önismeretről és az önnevelésről. és megmérgezik kapcsolatukat is. akkor sikeresen egészítik ki egymást.II. hibáik még jobban kiütköznek. Illyés Gyula szerint a házasság „párosult hiányok összessége”. hogy egymás örömére és gazdagítására kerülnek közelebb valakihez – akár barátságban. eléldegélhetnek spontánul. a szerelemről és a szexualitásról. hogy sikeres házasságot kössenek. hogy melyek a feltételei a jó házasságnak. Ezek a szempontok indítottak arra. és saját jelenlegi (jó vagy rossz) tapasztalataik alapján készítsék fel őket arra. akkor pokollá tudják tenni önmaguk és környezetük (többnyire éppen gyermekeik) életét. milyen az ideális kapcsolat a szülők és gyermekeik között. önismeret. hanem inkább a fiatalokén: nem kívánják fölvenni a versenyt semmilyen tréninggel. Valójában pedig csak akkor van esélyük arra. Magyarázzák el (beszéljék meg). és úszni fognak a boldogságban. Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus. önző ember – akár öreg. követve pillanatnyi vágyaikat. Budapest Jellemformálás. ha előbb saját személyiségüket használhatóvá teszik mások számára. az egészséges személyiség megformálásáról is. akár fiatal – kerül kapcsolatba egymással. Elsülhet azonban fordítva is: hiszen ha hibáik összegződnek. Evvel a témával a pszichológia részletesen foglalkozik. Találó ez a mondás. Bizonyára sokan vesznek-vettek részt különböző személyiségfejlesztő tréningeken.és védőnői tanfolyamok előadás-anyaga Dr. nem is a szakemberek nyelvén szólnak. ha egymásból a lappangó jót vonzzák elő. hogy ők hogyan neveljék majd gyermekeiket. kedvteléseiket. nem pedig a bennük bujkáló rosszat erősítik fel. hogy saját munkájuk során – mint pedagógusok. főigazgató. a házasságról és a szülő-gyerek kapcsolatról. amelyek valóban sokat segíthetnek önmagunk megismerésében. Mondják el nekik (beszéljék meg velük). önnevelés – az egészséges személyiség A Családi Életre Nevelés tanfolyamainkon szeretnénk megmutatni a résztvevőknek. A jó párkapcsolat feltétele az érett személyiség Fölvetődhet a kérdés. 33 . Lukács László piarista teológiai tanár. Az egészséges párkapcsolatra való felkészülést önmaga formálásával kell kezdenie mindenkinek: magát kell olyanná alakítania. hogy igyekezzenek megszabadulni hibáiktól. ha beleszeretnek valakibe. védőnők. Ha két kibírhatatlan. Hiszen a fiatalok közül sokan úgy vélik: önmagukkal nem kell törődniük. Hozzá kell tennünk azonban.

Többé-kevésbé behatároltak értelmi képességei is: az egyiknek jó nyelvérzéke vagy éppen kézügyessége van. A szabad akaratból induló tudatos döntésekre való képesség csak lassan és fokozatosan alakulhat ki. Nem maga választja meg genetikai adottságait. járja-e a természetet. de az eredményeket mégis csak a szorgalmas gyakorlás. hogy gyermekkorától kezdve edzi-e szervezetét. nyugtalanabb. Születnek ugyan zsenik. nem szorul különösebb irányításra. Másrészt viszont az öröklött tulajdonságok nem ülnek rá senkire végzetszerűen. Mindezek persze csak a lehetőségek szintjén. hogy ő képtelen nyelvvizsgát tenni. Az egyik csupa mosoly már az első hónapoktól kezdve. mozgásra. a másiknak zenei vagy matematikai tehetsége. s mindazt. nyugtalan vagy éppen tevékeny. megtanul önállóan étkezni. hogy egyikünkre csak úgy ragadnak az idegen nyelvek. Öröklött tulajdonságok Az újszülött csecsemő még szinte mindenét szüleitől örökölte. kövérségre hajlamos-e vagy vékony testalkatú.hogy a személyiség formálását nem lehet elintézni semmilyen hosszabb-rövidebb ideig tartó kurzussal: a kisgyerekkorban kezdődő és az egész életen át tartó folyamat ez. hogy tudatos gyakorlással kifejlesszék őket. a másik nyugodtabb. és amelyik csak a halállal érhet véget. amelyre környezete szoktathatja rá. serkentésre. A személyiség fejlesztése Az ember személyisége csak hosszú fejlődés során alakul ki. szőkének-e vagy barnának. magas növésű lesz-e vagy alacsony marad. fizikai és akaraterejét. Testi adottságainkhoz tartozik érzelmi alkatunk is: ez is – legalább részben – megmutatkozik már a csecsemő. mégsem mondhatja azt senki. Nem maga döntheti el. talán a rokonoktól is. amelyet nem lehet elég korán elkezdeni. akarati erőfeszítésre. Az egészséges csecsemő és kisgyermek biológiai fejlődése szinte magától megy végbe. csíraszerűen vannak még jelen: arra várnak. irányítást. ami ezek következménye. (Más kérdés persze. gondozást. a másik ijedten húzódik vissza az idegenektől. a másik sírósabb. netán drogokkal. Igaz ugyan például. esetleg túl korán kezdett szexuális élettel. munka hozhatja meg. hanem még a vele hasonló korú gyermekektől is.) Adottságaink Az élet első szakaszában meghatározóak az öröklött tulajdonságok és a környezeti hatások. Beléírt ösztönei indítják táplálkozásra. nemcsak a felnőttektől. Az egyik örömmel fogadja mindenkinek a közeledését. Az ellenkezőjére is bőven akad példa: már gyermekkorában károsíthatja szervezetét például túlságosan korai és túlzott mértékű tévénézéssel. mozog-e a szabad levegőn. s ha ehhez megkapja a szükséges táplálást.és kisgyermekkorban is. sportol-e rendszeresen. de talán lassabb is. Egész későbbi élete szempontjából meghatározó lehet. 34 . akkor szervezete az életkori sajátosságoknak megfelelően egyre jobban kifejlődik. Ahogy növekszik. hogy testi fejlődését segítheti az egészséges életmód. Érése nem tart lépést automatikusan a testi növekedéssel. Az egyik folyton izgőmozgó. 1. hogy fiúnak született-e vagy lánynak. sőt. másikunknak pedig sok fáradságba kerül a nyelvtanulás. ijedősebb. akiknek különleges képességei már gyerekkorukban megmutatkoznak. egyre szabadabban és ügyesebben mozog. egyre nagyobb fizikai teljesítményekre képes. Tőlük kapta testét s vele testi tulajdonságait.

vagy éppen sose képes a birtokukba jutni. derűs és sikeres. fiatal szembenéz gyermekkora környezetével. Az öntudatra ébredés. legtöbben többféle típus vonásait egyesítik magukban. fogyatékosságokat kaphatnak.Amikor felnő a gyermek. amelyben élnek. mert bizony várhatóan ezekből jónéhány előbb-utóbb jelentkezni fog őbenne is. Annál is fontosabb ez. akik alkalmas időben minderről bölcsen és önkritikusan el tudnak beszélgetni gyermekeikkel. mert a genetikai örökségek nagymértékben alakíthatóak az átvett magatartásminták segítségével: nem mindegy. lehetőség szerint meg kell őrizni a gyermek tiszteletét szülei iránt. a ház. felkészítve őket jövendő sorsukra. hogy viszonylag ritkák az igazán tiszta típusok. családja felnőtt tagjaiban ezekből sokat megtalálhat már kifejlett formájában. milyen negatív élmények rakódtak le sebek. A testi-lelki vonások eleinte csak hajlamként. milyen a külső megjelenésük. S ráeszmélhet arra is. ha nemtörődöm vagy éppen ellenséges. hogy milyen érzelmi légkör veszi körül a gyermeket. durva konfliktusokkal terhelt légkörű környezetben nőnek fel. hogy a növekvő gyermek. hogy miként tudják tudatos döntésekkel alakítani jellemüket és ezáltal életüket is. 2. és azok hogyan formálták egyéniségét. benyomások egész életére szólóan meghatározhatják belső világának alakulását. Kockázatos vállalkozás ez. század eleje óta pszichológiai közhely. Környezeti hatások A 20. Evvel együtt persze megtanulhatja azt is. Hasznos azonban azt is tudatosítani. és milyen életmódot alakít ki magának a gyermek (vagy később a fiatal felnőtt). Fontos persze feltárni. Fontos persze az is. Erikson közkeletűvé vált kifejezésével az „ősbizalom” a szerető. Más gyermekek viszont alig kiheverhető-gyógyítható sebeket. a méricskélést. hogyan táplálkoznak stb. Mindennél fontosabb azonban. rejtetten vannak meg benne – felnőtt. görcsök formájában a személyiség tudatalatti mélyeiben. Az ekkor szerzett élmények. veszekedésekkel. hiszen a kisgyermek még védtelenül ki van szolgáltatva a környezetéből érkező hatásoknak. mennyire tiszta. békétlen. hogy milyen értékeket. más felmenő rokonait. a személyiség felnőtté válásának fontos állomása. hiszen kerülni kell a csalódást. viszont mindegyikkel válhatunk önmagunknak és másoknak nehezen elviselhető. amelyeket később csak sokkal nagyobb erőfeszítések árán tud megszerezni. milyen hatások érték gyermekkorában. A növekvő gyermek fejlődését elsősorban nem a fizikai-biológiai környezete határozza meg. A pedagógus vagy a gyermekkel foglalkozó felnőtt ajánlhatja tanítványának: nézze meg szüleit. de arra is. Az egészséges belső egyensúly. derűs környezet hatására fejlődhet ki. jó 35 . Tudatosítja. önző emberré. Ezek tükrében eldöntheti. nagyszüleit. megismerkedhet különböző lélektani besorolásokkal. Öröklött tulajdonságainak többségét a gyermek még csak csírájában hordozza. egészséges a lakás. hogy adottságait hogyan használja fel. a tiszteletlenséget. Persze azok a szülők teszik a legokosabban. Viszont szüleiben. melyek a legszembetűnőbb testi-lelki tulajdonságaik – aztán hasonlítsa össze mindezt saját magával. másoknak is örömet jelentő személyiséget formálni. hogy milyen karaktervonások a legjellemzőbbek őreá. hogy nincsenek eleve jó vagy eleve rossz alkatok: mindegyik alkatból lehet használható. hogy milyenek a higiénés viszonyok. Már a csecsemő egy életre szóló értékes örökséget „szívhat magába az anyatejjel”: olyan értékeket. hogy a kisgyermekkori környezet meghatározó az ember későbbi élete szempontjából. vagy talán csak öreg korában kell majd tudomásul vennie őket.

A tudatos és következetes nevelési folyamat következtében már a kisgyermekkortól elkezdődhet néhány fontos szokás és készség kialakítása: – valósághűség: a gyermek megtanul számolni a tényekkel és adottságokkal. sőt még értékké is lehessen fordítani. durvaságától. ügyesen megcsinálnia. Ellenőrzés és bíztatás nélkül is megteszi a kötelességét. az eltörik. a kialakuló vagy már megrögzült viselkedésformáin: ilyen vagy hasonló helyzetekben hogyan szokott viselkedni? a sikerek vagy éppen a kudarcok általában milyen reakciót váltanak ki belőle? kik. terve valami miatt nem teljesül. hangulatain. dícsérettel. hogy maga jobb párkapcsolatot. amelyek rajta kívül álló okokból érik: egy-egy kívánsága.szokásokat. akkor az elromlik. hanem elgondolkozik a szokásain. – önfegyelem és akaraterő: megtanul uralkodni indulatain. meglátja mindenben a jót. nem kívánatos érzelmein. de tudatosan keresi a dolgok napos oldalát. pozitív ingerekben szegény. – felelősség. bízni a szavában. milyenek a számára rokonszenves társak. hány éves korban kezdődik el. De találkozik a kudarcokkal is. az eszményekkel és a lehetőségekkel. A gyermeküket következetesen nevelő okos szülők vagy akár az idősebb testvérek. és ezeket a fájdalmakat felnőttebb fejjel fel tudja dolgozni. és milyen tempóban halad a gyermek önismeretének kialakulása. Ezt követheti aztán. az eredményeinek. A tudatos feltárást követheti aztán a rendezés és a válogatás. szabad döntésekkel lehet őrizni és tovább fejleszteni. a családon belüli erőszaktól. hanem az alkotást is. később harmónikusabb házasságot építsen fel. akkor talán sajátosan új esélyt kap arra. ügyetlenségeivel: ha rosszul használja a játékát. A gyermek először megtanul szembenézni a tetteivel és azok következményeivel. vagy netán negatív hatásokkal terhelt környezet viszont lassíthatja. rokonok segíthetik ezt a tanulási folyamatot. ha leejti (netán mérgében földhöz csapja!) a bögréjét. Saját közérzetétől és indulataitól függetlenítve tudja látni a világot. de szívesen besegít mások munkájába is. hogy már nemcsak egyes tetteit tartja számon. Vannak használható és megvalósítható ötletei. lehet rá számítani. le kell mondania saját akaratáról. vagy meg is gátolhatja azt.és kötelességtudat: megbízhatóan teljesíti a vállalt vagy ésszerűen reárótt feladatokat. torzulások kezelését. De el kell kezdeni a kapott sebek. – alkotókedv és kezdeményezőerő: nemcsak a játékot szereti. Találkozik azonban olyan kudarcokkal is. hogy szerető figyelem veszi körül a családban: vele örülnek. igazodnia kell másokhoz. vágya. – derűs érzelmi egyensúly: nem menekül önzőn vagy riadtan a fájdalom elől. gyógyítását is. a teljesítményeinek – s ebben sokat számít az. Örül a sikereinek. talán még jutalmazzák is érte jó szóval. (Ha valaki például sokat szenvedett gyermekkorában szüleinek torzsalkodásától. mire kialakul a gyermeknek saját tetteire reflektáló figyelme: ideális esetben is csak a serdülő kor elején jut el erre a szintre. Elsősorban saját hibáival. Hosszú ideig tart. az elfáradás vagy a kudarc ellenére is. és így képes végrehajtani előírt vagy kitűzött cselekménysorokat. értékeket immár tudatos. kik az 36 . hogy azok káros hatása minél előbb és minél teljesebben megszüntethető legyen. A pozitív élményeket. elképzeléseiről. ha valamit sikerül megtanulnia. a tompa.) Az önismeret útján Nehéz pontosan meghatározni. magatartásformákat vett át környezetéből.

hogy életét a beteljesülés felé irányítsa. jobb képességeket. Egy harmadik gimnazista matematikafüzetében keletkezett a következő kis vers: Te. valójában önmagukon töprengenek a fiatalok ebben az életkorban. A szerelmet nem sinus-tétellel számolják ki. konfliktusba keveredni? Kívülről talán fölösleges ábrándozásnak látszik. hogy kívánjon. nekik könnyű boldogulni az életben. hogy milyennek tartják azok. szerencsésebb körülmények között nőttek fel. naplót: az önmagunkra reflektálásnak. az élet mindennapjaiban közlik vele véleményüket. rájöttél: lógsz. aki azt hitted. ha elgondolkodik azon is. együtt gammát alkotnak. csak használhatatlan. tanulsz. akik talán nem rokonszenveznek vele. hangzott el egyszer egy kamaszfiú szájából. jobb adottságokat is lehet elkótyavetyélni. Rosszabb adottságokat is lehet jobbra fordítani. s nem mi vagyunk. most már gondolkodom is”. Az élet ennek az ellenkezőjét igazolja: végső soron nem vagy nem csupán az adottságainkon múlik. hívjon valaki.) A serdülő és a fiatal felnőtt korban sokan írnak verset. ha egyre tudatosabban és teljesebben számbaveszi öröklött és a környezetéből reárakódott adottságait. hogy hogyan alakul az életünk. (Persze megkérdezheti szüleit. akarjon. s tudatlan maradsz. Nincs tehát eleve vesztésre ítélt helyzet. Az élet helyett mit tanítanak? Hogy „az alfa találkozik bétával.ellenszenvesek? kikkel van jóban. hanem a saját döntéseinken. a vele való szeretetközösségre. hogy üresek vagyunk. ha megkérdezi jóbarátai véleményét. alkatot örököltek. a szerelem az élet. A közmondás szerint „Isten egyenesen ír görbe vonalakon is”. Talán Pitagorasz-tételből lesz az új nemzeték? Félünk bevallani magunknak. kikkel szokott veszekedni. Szabadságra vágyom. spontánul. Aki feltérképezte az adottságait.” Ez szép. de hasznos tud lenni. mindenkinek mindig megvan a lehetősége arra. az talán keserűen állapítja meg: mire megyek én evvel? Mások nálam sokkal többet kaptak. de ők többnyire amúgy is. majd létrejön delta. testvéreit is. Megerősíti ezt a Gondviselésbe vetett hitünk: Isten minden egyes embert születésétől fogva meghív az üdvösségre. én bezzeg eleve vesztésre vagyok ítélve. hanem egy jól vagy rosszul programozott robot. az önismeret kialakításában sokat segíthet. A „Milyen vagyok én?” kérdés megválaszolásában sokat segíthet. Az énkép megrajzolásában. önkifejezésnek hasznos eszközei ezek. 37 . „Eddig csak úgy voltam.

értékesebb. Később a kortársak hatása válik a legerősebbé. mondta Jézus. magatartásmódok nyomán alakítsa ki eszményeit. hogy ezt azért nem tudják megcsinálni. mert nincs hozzá akaraterejük. olvasmányokban megismert képzelt vagy valódi „hősök” is. „Legyetek tökéletesek. Nem gondolnak azonban arra. A fejlődés következő szakasza.Eszményeink Az önismerethez elengedhetetlen azonban. hogy a fiatal egymás mellé teszi valódi és ideális énjének a képét: ilyen vagyok. Kitűzi azokat a célokat. amilyenné válni szeretnék. hogy az élete: hosszútávú feladat. A két énkép hasonlít is egymáshoz. de sokmindenben bizonyára el is tér: az ideális én képe sokkal szebb. Megrajzolja önmaga eszményi énképét: ilyenné lehetnék. viszonyítani magát. a fiatal felnőttkor hozhatja el azt az időt. A tizenéves korra esik az eszmények kialakulásának kora is. Életfontosságú. családja. hogy új és új életkorba. s ugyanakkor eldönti azt is. amint mennyei atyám tökéletes”. amikor valaki reális önismeretre tesz szert (hány felnőtt erre élete végéig képtelennek bizonyul!). mintha másoknál bűnösebbek lennének. hogy a gyermek milyen eszményeket. valódié. amelyet neki magának kell megterveznie és kiviteleznie. hogy valóban értékes emberek. ha sikerülne megvalósítani céljaimat. amelyeket a közelebbi és a távolabbi jövőben szeretne elérni. később azonban a jó egyre inkább szokássá. szokásaimat. hogy éppen a legnagyobb szenteket tölti el a legerősebb bűnbánat. hogy az eszmények felé közeledve egyre jobban megismeri azokat. Ez a különbség egészséges feszültséget hoz létre: ez adhatja az önnevelés dinamikáját. kegyetlen. életállapotba kerülve új feladatok és kihívások elé kerül. hanem az is. modelleket lát maga előtt.) Az eszmények felé tartó út azonban sose ér véget. Sok vizsgálat elemezte már a televízió romboló hatását a gyermekkorban. amelyek gonosz vagy silány magatartásformákat mutatnak be vonzó és követendő példaként. testvérei – jó vagy rossz – példáját látja maga előtt. hanem a filmekben. hanem az izmok erejéhez hasonlóan gyakorlással. hogy az ember tudja mihez mérni. Leginkább talán eszmény. de dolgozom rajta. akármennyit halad is előre valaki. (Az antik korban erénynek mondták a szokássá izmosodott jó tulajdonságokat. ne pedig agresszív. Sokan mondják. mint a jelenlegi. hogy még nem vagyok olyan. viszont ilyen lehetnék. és kibontakoztatnám a bennem szunnyadó képességeket. A különbség és feszültség a valódi és az ideális én között valamennyire mindig megmarad. növelhető. edzéssel fejleszthető. hogy milyen eszményekhez igazítja életét. másokat durván letipró figurákból. hanem azért. ha leküzdeném hibáimat. hogy az akaraterő nem velünk született adottság. Nem azért. tévében. Az eszmények alakításában azonban nemcsak a gyermek vagy a fiatal közvetlen környezete játszik szerepet. mert sokkal többet látnak abból az eszményből. A serdülő kor vége. A környezeti hatások között döntő szerepet játszik az. gyöngeségeimet. Eleinte talán nagy erőfeszítésbe kerül egy-egy jó elhatározás megvalósítása. s annak nyomán indul el. mozgató erejét. s így egyre magasabbrendű célokat tűz maga elé. beidegződéssé válik. Felismeri. Innen érthető az is. Ennek oka nemcsak az.és érték-világuk károsodik azoktól a történetektől és figuráktól. Igaz és jó emberekből válasszon példaképeket. Tudom. A kisgyermek elsősorban szülei. tudatosan formálva viselkedésformáimat. 38 . amely felé törekszenek.

Nem engedtetek a szabadba. mivé tettetek ti. Szabad akarati döntéseinkkel irányíthatjuk tetteinket. parancsot. hogy a szabad döntések kora viszonylag későn kezdődik el. A növekvő gyermeknek fokozatosan föl kell ismernie adottságait. Senki sem születik szentnek vagy bűnözőnek. Amit ma döntök. személyiségemet formálom meg döntéseim által („azzá leszek. Az élet nagy fölfedezőútja nyílik meg a fiatalok előtt. saját egyéniségük kialakulásához arra van szükségük. Ezért aztán korlátnak. Hadd álljon itt illusztrációként egy kamasznapló néhány sora: Gyűlölök mindent. Bezártatok magamba. Vagy újabb és újabb rossz döntéseket hoz: elszalasztja a kínálkozó jó lehetőségeket. Így juthat el az első. hogy az életüket talán legjobban meghatározó két döntést fiatalon kell meghozniuk: a pályaválasztás és a párválasztás kérdésében még viszonylag kevés tapasztalat birtokában kell dönteniük. Láthatjátok. nem mások.) 39 . amivé akarok”). élete úti poggyászát: evvel a készlettel indulhat el életének tudatos alakításában. és úgy vélik kiteljesíteni egyéniségüket. felelős döntések útján Az eddigiekből látható. elroncsolja egészségét. Vagy egyre tudatosabb és szabadabb döntésekkel fejlesztheti ki magát érett. szabályt. de tudnunk kell: döntéseinknek következményei vannak. Ehhez azonban még tisztába kell jönnie avval is. és szerencsétlenné. fel sem merül benne a tudatos és szabad élet elérésének lehetősége. önmagának és másoknak örömet hozó személyiséggé. s ezt – adottságainak korlátai közt – szabadon alakíthatja. szabad döntésekhez. életük idejét? Megtanulnak-e helyesen dönteni. Senki sem tudhatja előre. s azt végrehajtani (esetleg a közben szükségessé váló módosításokkal)? Nehezíti a dolgukat az. Ennek a lázadásnak persze van jelentősége a személyiség megszilárdulása szempontjából. amit akarok”). kérést.és kamaszkori dackorszakokban mutatkozik meg különösen erősen. A szabadság több a cselekvés szabadságánál („azt csinálok. az holnapra sorsommá válik. és ösztöneivel sodródva vegetálja végig életét. Úgy vélik. Csodálkoztok? Ti vagytok a hibások. okosan mérlegelni fontosabb döntéseik előtt? Tudnak-e hosszú távú tervet készíteni az életükre. amit akarnak. (Talán ezért is tolódik ki mindkét döntés ideje a mai fiatalok között. De minden ember születésekor kap egy életnyi időt. hány évig fog élni. hogy ezekkel szembeszállva saját fejük után indulnak el. ha megreked ezen a szinten. felelős. hanem azzá válhat élete folyamán. kényszernek tartanak minden külső beavatkozást. A valóságban az életemet. de végzetessé válhat.A szabad. A gyermek. Életet. hogy miben is áll a szabadsága. Nem tudtam kinyílni. és akkor válnak igazán szabaddá. netán éppen gonosztevővé válik. Háromféle úton indulhat el. JeanPaul Sartre ismert mondása szerint „szabadságra vagyunk ítélve”. Vagypedig nemigen törődik önmagával. A valódi szabadság a személyiség szabad kibontakoztatásából áll. ha azt csinálhatnak. hogy mennyire félreértik a szabadság lényegét. embert. Hogyan használják fel a rendelkezésükre álló adottságaikat.

A föltétlen. hiszen a felnőttek már hajlamosak arra. aki végigjárta már ezt az utat. de már nincs lehetőségük arra. a bűnbánatra. a rend előbb-utóbb a véremmé válik. elrontott márványtömbből faragta ki világhírű Dávid szobrát. akkor megállhat és megfordulhat. sem a diplomával. hogyan tudják tartalmassá. Ha valaki ráébred arra. hogy hogyan rakom le a ruhám. hogy ebből az életből hozzon ki a lehető legtöbbet. hogy tudják megismerni az élet valódi értékeit. Amikor tudnak egyre állhatatosabbak maradni a jóban. Amikor először kellett 1500 métert futnom! Megcsináltam. A növekvő kisgyermeknek. viszont nagyszerű örömöt jelentenek az elért sikerek. hogy életkoruk és életállapotuk. mindegyikből alkotható remekmű. boldoggá és másokat is boldogítóvá alakítani az életüket. gyöngéd és gondoskodó szeretet biztonságára az első életévekben van a legnagyobb szükség. konkrét testi-lelki-környezeti adottságokkal. S most már egyre könnyebben csinálom. hogy Michelangelo egy félretett. hogy újra kezdjék. De most roppant boldog vagyok. s egyre nagyobb megelégedéssel. Nincsenek életkorhoz kötve. Fizikailag kezdetben borzasztó nehéz volt. kudarcon.„Egy életem. Van viszont lehetőség a megtérésre. hogy megkeresse a helyes utat. most megszületnek bennem. fölfedezik az életnek valódi. és tanácsaival. amiknek hiánya mindig bántott. Jövendő életük jellegét. és megtervezik közelebbi és távolabbi jövőjüket. hogy kitartóan tudjanak haladni céljaik felé. hanem van olyan bölcs támaszuk. a megharcolt eredmények.” *** A gyermekekről és a fiatalokról esett szó: hogyan tehetnek szert egyre reálisabb önismeretre és önuralomra. Valójában azonban az itt említett folyamatok nem zárulnak le sem az érettségivel. de főleg a serdülőknek s még a fiataloknak viszont az adhatja a legnagyobb segítséget. és az a feladata. legértékesebbet önmaga és mások örömére. Azok a tulajdonságok. amivel mindezt felfogom. esetleg hozzájuk hasonlóan csetlő-botló kortársaik gyűrűjében. Önuralom. elfáradások. bátorításával segíti őket személyiségük kibontásában. hogy zsákutcába jutott vagy rossz úton jár. Amikor elszánt edzéssel erősítik akaraterejüket. Hatalmas ajándék. Nem kis vállalkozás ez. Acélosodik az akaratom. Megtaláltam a saját helyem. A becsületes. halálos ágyukon bánkódnak azon. 40 . illetve minden életkorban aktuális feladatok elé állítanak mindnyájunkat. az egyszer megtörtént dolgokat nem lehet meg nem történtté tenni. Eleinte naponként volt iszonyatos holtpontom. amikor föltérképezik maguknak az élet mélyeit. Leginkább mégis az élet első szakaszában van kiemelkedő szerepük. talán csábítások és fenyegetések ellenére is. végső soron várható boldogságukat határozzák meg akkor. sok tanácstalan helyzeten. egy halálom” – a meséknek ez a visszatérő fordulata mély bölcsességet hordoz: egy konkrét környezetbe születik bele minden ember. Egy 19 éves kiskatona levele ilyen első sikerekről számol be: „Most egyszerre három lépcsőfokot ugrom. minőségét. ellenvélemények. holtponton kell átverekednie magukat a jövőjükre készülő fiataloknak. a kudarcok. akaraterő és fantasztikus humorérzék. naponkénti borotválkozástól kezdve addig. a végtelenbe nyíló távlatait. ha ilyenkor nincsenek egyedül. Rendszeretet! Itt nincs pardon. hogy elrontották az életüket. a tudatosan vállalt életre. Az idő visszafordíthatatlanul múlik. Önmaga megalkotására meghatározott (és ismeretlen hosszúságú) idő áll az ember rendelkezésére. hogy megtanítják őket a szabad és felelős döntések meghozatalára. Sokszor emlegetik. Nincs eleve kudarcra ítélt élet. Csehov novelláinak hősei nemegyszer életük végén.

Vigilia Kiadó. hogy megálljunk.Harmat. Powell. 1987. amelyek talán egyre nyomasztóbb teherként nehezednek ránk rossz döntéseink vagy éppen elszalasztott lehetőségeink következtében. 1997.: Érzelmi intelligencia. A Biblia szóhasználatával: a megtérés és a bűnbánat lehetősége minden életkorban nyitva áll mindenki előtt. Crabb. Lawrence dr: Mélybenéző. Vigilia Kiadó. Elisabeth – Kessler. Jean: Emberré lenni. Budapest. Vigilia Kiadó. John: Egészen EMBER egészen ÉLŐ. 2002. 2002. Vigilia Kiadó. és átgondoljuk az életünket. David: Élet – leckék. John: Miért félek attól.megszerzett anyagi függetlenségük és társadalmi pozíciójuk következtében semmibe vegyék ezeket a feladatokat. Helikon Kiadó. John: Miért félek a szeretettől? Vigilia Kiadó. Budapest. Eric: Emberi játszmák. Erich: A szeretet művészete. John: A tartós szeretet titka. Vanier. Budapest. sebzett vagy éppen agresszív. (Talán nem durván leegyszerűsítő a megállapítás. Felmérjük adottságainkat. Powell. Powell. aki vagyok? Vigilia Kiadó. Háttér. 41 . 2002. Vigilia Kiadó. Budapest. és elrontott életükkel rátelepedjenek környezetükre is.) Pedig ha valahol. Budapest. 2002. Terri: A magabiztos gyermek. Budapest. Ahogy Puszta Sándor írja Donum című versében: Kaptál egy arcot apád anyád arca kaptál egy nevet hordozd becsülettel kaptál egy kezet ne ereszd el ne ereszd el kaptál egy szívet igazíts rajta ha tudsz kaptál egy világot javíts rajta ha tudsz kaptál egy életet viseld el ha tudod kaptál egy napot még mindent jóvátehetsz. 1984. Budapest. Powell. Budapest. Fromm. Gondolat. 1997. Minden életszakaszban megvan azonban a lehetőség arra. Életünk idejét megállítani nem lehet. elégedetlen és boldogtalan ember mai világunkban. Kübler-Ross. Goleman D. hát itt érvényesül az élethosszig való tanulás lehetősége és kötelessége. Budapest. hogy ezért van annyi infantilis. Budapest. 2002. 1997. Budapest. Berne. Énünk és kapcsolataink gyógyulása. John: Feltétel nélküli szeretet. Vigilia Kiadó. Budapest. Powell. Szakirodalom Apter. 2002.

tud róla.Dr. pl. vak énrész – mások tudják rólam. A személy megismerésének alapelvei: 1. Ez többféle lehet: – amilyennek tartom magam. hanem amit tesz. másik része másodlagos. megfigyelés (rendszeres – eseti. fejlődésében nézni. nemcsak azt megfigyelni. milyen volt az elismerés. Énképünk részei 1. klinikai gyermek-szakpszichológus. ismeretlen énrész – sem én. Személyiségünk fontos eleme az énkép – az önmagunkról alkotott kép. 3. Önismeretünk növelése során a vak énrészünk csökken. 4. így személyiségünk kontroll alá vonható része nő. Budapest Önismeret. Az énképünk kialakulásában döntő szerepet játszanak szüleink. személyiségtesztek. Sallai János pszichológus. amit mond. környezetünk (tükörfunkció) születésünktől kezdve. a környezet is tisztában van vele. 42 . Személyiségünk a különböző tulajdonságok csak ránk jellemző szerveződése. Mivel viselkedésünk összhangban van énképünkkel. alkalmassági tesztek). érzelmi torzítás. Tulajdonságaink egy része centrális. a külvilág nem. rejtett énrész – csak én ismerem. Az emberek megismerésének módszerei: 1. tesztek (teljesítménytesztek. kikérdezés. 2. Énképünk lehet merev vagy rugalmas (ez utóbbi esetben könnyebb a változtatás). 3. figyelmetlenség. előítéletesség. Énképünk lehet pozitív vagy negatív. mások megfigyelése – magunk megfigyelése). – amilyen szeretnék lenni. tulajdonságaink. illetve kritika aránya irányunkban környezetünk részéről. sem mások nem ismerik. – egy speciális kép – amilyennek mások tartanak engem. pozitív énkép esetén pozitív viselkedés valószínű. folyamatában. érzelmi állapotban megfigyelni). torzító tényezők lehetnek. személyiségtípusok Az önismeret az emberismeret speciális esete – saját külső és belső jellemzőink. 2. sokoldalúság (sokféle helyzetben. 4. csak én nem vagyok tudatában ezen jellemzőimnek. 3. nyílt énrész – én is. tipikus viselkedési reakcióink ismerete. környezet megismerése. beszélgetés. cselekszik. Ebben jelentős szerepet játszik. 2.

Az egészséges személyt jellemzi .örömképesség . mások hibáztatása. II. temperamentum szerint szangvinikus kolerikus melankolikus flegmatikus testalkat szerint aszténiás piknikus atlétikus irányulás szerint extrovertált introvertált külvilág felfogása szerint vizuális auditív motorikus egyéb racionális – intuitív objektív – szubjektív gyakorlatias – elméleti pacsirta – bagoly beszédes – hallgatag.öröklés . Személyiségünk kialakításában szerepet játszik: . segítségkérés. erős indulati állapotban.munkavégző képesség . 43 . konfliktushelyzetekben. Önismeretünk fontos része annak ismerete.Önismeretünket segíti a különböző személyiségtípusok ismerete: I.magabiztosság. mit teszünk pl. V. IV. megfontolt gondolkodás és cselekvés). hogy felelősséget vállaljunk életünkért). III. a veszély letagadása.kapcsolati képesség .pihenési képesség .környezet . váratlan vészhelyzetben (menekülés. testi panaszok fellépése. ez teszi lehetővé.önnevelés (ez fokozatosan lép működésbe.

tud nemet/igent mondani. de nem sérti mások jogait. 4. ellenőrzés alatt tartani. mit akar. tud szívességet kérni és elfogadni. ésszerű kompromisszumot kötni (én megoldásom – te megoldásod → a mi megoldásunk). mire van szüksége (egyes szám első személyben szól. nemcsak másokat segíteni. választásaiért (nem másokat. 10. mennyire tudjuk beleélni magunkat mások helyzetébe (empatikus készség). képes tárgyalni. merünk-e nemet mondani szükség esetén. egyenesen megmondja. 12. 7. 44 . hogyan viselkedünk másokkal. érzéseit ki tudja fejezni. nem az elkövető személyéről. mire nem sajnáljuk időnket. 3. nem alkalmaz rejtett befolyásolást. szorongás nélkül kiáll jogaiért.milyen értékrend irányítja viselkedésünket (mit tartunk fontosnak. nem „mindenki”. 5. tanul hibáiból. nem ítélkezik: a tettekről szól. az események előnyös oldalait keresi. 8. bízik önmagában – jó önismerete van. A magabiztos. 9. mennyire állunk ki meggyőződésünk mellett. kudarcaiból. 13. csoportban képes elmondani a többiekétől eltérő véleményét. 6. „kell”). 11. pénzünket). pozitív beállítottságú. energiánkat. nem manipulál. körülményeket okol). személyes felelősségvállalás életéért. öntudatos viselkedésű ember néhány jellemző je: 1. 2.

• Emelkedjen a veszélyérzet a diákokban a kábítószerrel szemben. kommunikációs készsége. A programot tanárok. egészségnevelők közel 500 várost. amelyekre az egész nyugati civilizáció épül. Megtanuljanak nemet mondani a környezeti nyomásnak. kapcsolatépítési képességeik. hogy erkölcsi alapjaik. AIDS. a házasságra és a családi életre azáltal. A program A program minden olyan kritikus kérdést megcéloz. Timóteus Társaság Alapítvány. falut és több mint 500 oktatási intézményt képviseltek. hétvégi kirándulások és angol nyelvi táborok keretében. • A diákok felkészüljenek a felnőttkorra. Eredmények A program 10 éve alatt 17 oktatói szimpóziumot tartottunk. A tanári kézikönyv 37 óravázlatot.és feladattárat tartalmaz. A diákok a program mondanivalójával osztálytermi előadások. +36-1-227-58-62 45 . a következőket tűzte ki céljául: • Fejlődjön a diákok önértékelése. A FÉK tartalmazza azokat az alapvető emberi. 10 olvasmányt. pszichológusok és iskolaorvosok számára oktatói szimpóziumok és akkreditált képzés keretében ismertetjük.. keresztény értékeket. Zsurló u. drogprevenciós kapcsolat. s ezáltal csökkenjen az SZTB-k. szexualitás. FÉK–klubok. védőnők és egészségnevelők. s ezen keresztül javuljanak barátkozási. 1116 Budapest. házasság és család. amely kapcsolatban áll a felnövő fiatalok következő szükségleteivel: önismeret. és jellemük fejlődik. s arra ösztönöz. Ezek össz-látogatottsága meghaladta a 6500 főt. A program. s így csökkenjen a droggal való visszaélés. Tel. erkölcs és jellem. valamint 5 játék. a tizenéves terhességek és az AIDS-es esetek száma.és drogprevenció. amely szándékai szerint minden 13– 18 éves magyar diák számára elérhető kíván lenni. Mindezt olyan módon és stílusban adja tovább.Timóteus Társaság Fiatalok az Élet Küszöbén program kidolgozói. értékrendszerük megerősödik.és jellemépítő program A „Fiatalok az Élet Küszöbén” (FÉK) programot a Timóteus Társaság Alapítvány 1994-ben a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet AIDS-megelőzési csoportjának a felkérésére fejlesztette ki és irányítja. • Mérséklődjön a szexuális promiszkuitás. amely két kötetes tanári kézikönyvből áll. játékos formában ismerkedhetnek meg. A résztvevő tanárok. tartós kapcsolatok kiépítése. községet. hogy elgondolkozzunk ezek fontosságán. Budapest Fiatalok az Élet Küszöbén. értékek. Fax. amely a hétköznapokban is alkalmazhatóvá teszi a diákok számára ezeket az örök értékeket. védőnők.: +36-1-228-80-78. A programot születése óta 532 országban kezdték el használni. illetve mutatjuk be. Az eszköz A FÉK program eredményes alkalmazása érdekében létrehoztunk egy oktatói csomagot. 6.

Ez nem választható. Tennivaló: Beszélni a gyermek megtartása és az abortusz egészségügyi és szociális következményeiről Kiemelni az élet tiszteletét. Elmondani. Az SZTB és a nem várt gyermek A. akkor a vele való közösülésnek nagy valószínűséggel fertőzöttség lehet az eredménye. Megtartod. A szex A biztonságos(abb) szex? a. Abortáltatod. Szexuális úton Terjedő Betegségek Az AIDS szerzett immunhiányos betegség Szexuális úton is terjed Tennivaló: Beszélni a betegségekkel járó kellemetlen dolgokról. amiket mondanak a fiatalok. Gyári hibaszázalék c. B. 60 perc Vázlat Bevezetés A szex jó. hogy van jogunk választani. Vállalod a rizikót. hogy 100%-os védelmet az óvszer sem nyújt. 46 . és beindul az a folyamat. hogy nem lehet később gyermeked? Az új élet akkor kezdődik. fel kell írni a táblára. hanem tény. de jól is kell élni vele. hogy a szex örömet is okozhat. A nem várt gyermek Lehetőségek: i.Timóteus Társaság MIÉRT VÁRJ? FÉK tanári kézikönyv alapján Óra időtartama: kb. Ezt a későbbiekben használni fogjuk. Használati hibaszázalék Tennivaló: Az óvszer használati utasításának felolvasása után közösen megbeszéljük a leírt hibaforrásokat. amelynek a végén TE is lettél. hogy ha valaki vírushordozó. Az álmokat. A használati utasítás szerint nem nyújt 100%-os védelmet az óvszer b. Szülői segítség? Dolgozni kell? ii. amikor az ivarsejtek találkoznak. hogy akarunk-e gyermeket vagy sem. de ezzel a jogunkkal csak a fogantatás előtt élhetünk… II. de tönkre is tudja tenni egy ember életét. Beszéljetek az álmaitokról! Tennivaló: Beszélni arról. s elmondani. Megállapítjuk. I.

(Veszély: félelem attól. Ez a fogalom a szerelem.: szép a hajad. kihasználás.Miután beszéltünk a szex veszélyeiről. amelyeket közelítem egymás felé. A szeretet himnusza (Biblia: 1Kor 13) a. A fiúk skalpokat gyűjtenek. Egyik szíven marad a másik darabja. a. hogy a nem várt gyermek romba döntheti az álmainkat. 10%-os fedésben összetűzöm (jelezve a szexuális kapcsolatot).: jó leszel. B. Tennivaló: A fenti két szívet kb. elvettek tőlük. és vessük össze az előbbiekben felsorolt negatív lehetőségekkel. újra nézzük meg a táblára felírt álmokat. Megismerés lényege Az időtöltés. s ez alapján mondom el a fenti gondolatot. hogy biztonságos lesz a kapcsolat. ha megszűnik az ok. III. amiből megbizonyosodhatok arról. kiemelni a fenti négy fogalmat a szövegből. több példával kiegészítve. Jobb esetben összhangban vannak. mert pl. Szerelem – szex nélkül: plátói szerelem. ami megfoghatatlan. Tennivaló: Itt két papírból kivágott szívet használok. és egyenként beszélni róluk. a lányok pedig úgy érzik. Például e-mailt is egy idegentől csak vizsgálat után fogadunk el. A szeretet fajtái . A kapcsolat A. úgy.) Szeretlek.) Szeretlek a hibáiddal és az erényeiddel együtt. Szex – szerelem nélkül: prostitúció.) Szeretlek. Egy éjszaka kevés hozzá.) Akar adni d. amíg nem fedik egymást. ha pl. (Veszély: meg kell dolgozni érte. Tennivaló: Elmondani. IV. valamit. („Veszély”: kitartó lesz. hogy a szex nem egyenlő a szerelemmel. Válaszokat kapni a zárójelben megfogalmazott veszélyre. amit általában együtt szoktak említeni a szexszel. A legtöbb információt szerzem be. Az igazi szerelem A. lefekszel velem.) Tud várni c. ahogy vagy.) Képes megbocsátani b.) c. Megállapíthatjuk. Szakítás lényege Szakítunk egymásból. V.) Tennivaló: Először csak a példamondatokat elmondani egyenként. majd szétszakítom. Ezzel mutatva be azt. de szoros kapcsolat van közöttük. hogy a megismeréshez idő kell.) b. A szex és a szerelem kapcsolata Van egy érzés.) Soha el nem fogy Tennivaló: A Bibliából való idézetet felolvasni. B. 47 .

ekkor újra elismételjük a folyamatot a legfontosabb mondanivalójával. Szövetség Kik adják a zálogot? A.) B. 1995. Milyen alkalomból? Szövetségkötés Házasság A legszemélyesebb zálog Gyermekeik Örökre A szüzesség Mennyi időre kötik a szövetséget? Tennivaló: Beszélni a középkori uralkodók szövetségkötési módszereiről. Tennivaló: A fenti módon A/4-es papírokra felírt szövegeket a téma tárgyalásának a sorrendjében feltenni a táblára. ahogy vagy Tehát arra bátorítalak. Hogyan jutunk el a szexhez? Kapcsolat Szerelem Szövetség Házasság Szex Félelem nélkül Idő kell a megismeréshez Szeretlek úgy. és a fenti ábra szerint párhuzamot vonni a házasság szerepe és a szövetségkötés között. 48 . S miután feltettük az utolsót is. szemben a társadalmi elvárásokkal. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. VII. Budapest.) Királyok Én és a párom Miért adják a zálogot? Szövetséget kössenek: számíthatnak egymásra mindig. McDowell. Kiemelni a gyermekeik házasságkötését. hogy várj a házasságig a szexszel. ezért megfelelő helyet kell hagyni az egymás után következő feliratoknak. és Day. D. J.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. 2000.. Fontos: a témák nem ebben a sorrendben vannak tárgyalva. és az előadás végére a fenti sor alakul ki. Szakirodalom Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv. Timóteus Társaság Alapítvány Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Kiemelni a szüzesség. 2004. mint „zálog” értékét.I.

felkészületlenül alapítanak családot. amelyek együtt járnak a házassággal és a gyermekneveléssel. szülőként bármennyire próbáljuk megóvni gyermekeinket ezektől a hatásoktól – otthon nem nézünk tévét. hogyan boldoguljanak a világ sokféle kihívása között. hogy a család értékként való jelenléte a társadalomban csökken. CSÉN tanácsadó. Másfelől nem tudják. illetve kellene az ifjúságnak tájékozódni a világban. Ilyen hatások által befolyásolva kell. hogy a felnövekvő generáció boldogabb családi életek kialakítására legyen képes. hogy a jövendő családok élete pozitív irányba változhasson. hogy gyermekeik legyenek. Kecskemét Felvilágosítás – kicsit másként A fiatalok a mai világ forgatagában sok és szélsőséges ellentmondással találják szembe magukat. Mindezzel észrevétlenül történik bátorítás a szexuális élet korai elkezdésére. miközben két 49 . hanem az értékrend van válságban. Nehezen tudnak eligazodni. Szeretnék megőrizni függetlenségüket. hiszen közös felelősségünk. A fogyasztói szemlélet egy megváltozott értékrendet kínál. Ennek egyik lehetséges útja a családi életre nevelés megjelenése az oktatásban. nekünk is több oldalról kell közelítenünk. stb.” (a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele 1999 karácsonyán) Mivel a fiatalokat sokféle hatás éri. Ennek egyik oka lehet a családi élet válságos helyzete. Nehezíti természetesen helyzetüket. Sajnos. ösztönösen félnek azoktól a kötöttségektől. s éppen a család lehet a kivezető út ebből a nehéz helyzetből. Egyfelől vágyódnak a családalapításra. az átgondoltság és tervszerűség hiányzik belőlük. Kecskemét. félnek az elköteleződéstől. növekedésük során kicsi koruktól kezdve találkoznak a szexualitás olyan formáival is. CSÉN tanácsadó. A fiatalok a házasságot általában elavult intézménynek tartják. Gyermekeink fejlődésük. amivel jobb lenne. sőt félelemmel tekintenek az esetleges fogamzásra. Az iskolákban a felvilágosítás általában a gyermek elleni védekezésre irányul a fogamzásgátlók használatának ajánlása által. nem beszélünk csúnyán. és megtalálni a helyes utat a boldog családi élet megvalósítása felé. – nem tudjuk teljesen kizárni az életünkből. Igazán kisgyermekes szülőként tapasztaltam meg ezt. és jó döntéseket hozni a különböző élethelyzetekben. netán konfliktusoktól. a karrierszemlélet. Hangsúlyoznunk kell azonban. de mindenképpen a szülők bevonásával. hogy napjainkban nem a család. Nagy Ágnes általános orvos. Nagy szakadék érezhető a bátorítás és a félelemkeltés között. kiemelten az AIDStől való félelem is. A család és az iskola szoros együttműködésére van szükség. előtérbe kerül a sikerorientáltság. mert kevesen kapnak hatékony segítséget saját családjukból. ha nem találkoznának. és ezt tekintik abortusz-megelőzésnek. A médián keresztül erőteljesen árad a fiatalok felé a könnyed életre. ha segíteni szeretnénk őket a harmonikus családi élet felé. a szexuális úton terjedő betegségektől.Déri Éva biológus. Ugyanakkor megjelenik az abortusztól. „A mai magyar fiatalokban kétféle törekvés találkozik. Széleskörű összefogás szükséges ahhoz. és Hortobágyiné dr. alkalmi kapcsolatokra és szabados szexualitásra való buzdítás. a gyermek vállalásának lehetősége nem jelenik meg. arra. Természetesen ebben a szexualitás és az élet továbbadása szétválasztódik.

ahol működik a feltétel nélküli elfogadása a másiknak. boldogabb családi életek alakulhatnak ki. Ha egyáltalán kérdezni fog. elmondani a mi álláspontunkat a dologgal kapcsolatban. a gyermekvállalást – amit jelen világunk igyekszik szétválasztani. nagyságrendekkel több nem neki való információ jut el hozzá. A leghatékonyabb az lenne. pornó lapok sorakoztak. a korunkat átható állapotra. és az a tudat. Ha ez a felkészülés megvalósul. A szexualitásnak három célját szoktuk említeni: az örömszerzést. de fiaim megkérdezték: „Mit csinál a néni pucéran?” Az utcán sétálva találkozhatunk a csúnya beszéddel. hogyan beszélgessenek ’szépen’ gyermekeikkel a szexualitással kapcsolatos témákról. A szülőket azonban nem túl nagy arányban érjük el így. obszcén kifejezésekkel is. kérdéseivel ’letapogatnia’ gyermekét. Sokszor tapasztalom azonban azt. Csak ilyen feltételek mellett tudja két. illetve zavarba jön. ha gyermeke szexualitással kapcsolatos kérdést tesz föl neki. hatásokra lehet ügyesen reagálni. ha jelentkezik a kis Élet ebben a kapcsolatban – márpedig minden szexuális kapcsolatban ez benne foglaltatik. és akkor fog kérdezni. akiket a gyerekek csodálkozó szemekkel néztek. nyugodt szívvel mondhassunk igent rá. amit addig igazán észre sem vettem. s erről a felvilágosító órán már hallaniuk kell a fiataloknak. mi is történik. A házasságra való felkészülésben a szexuális életre való készülés is benne foglaltatik. Az újságárus előtt elsétálva. egyszerű szavakkal. és próbálták megfejteni. Ez a kapcsolat számunkra a házasság. és külön szülői foglalkozásokon beszélgetni velük ezekről a témákról. és hogy az is maradjon. csak megfelelő módon kell készülni rá. Ezekkel a mi gyermekünk az óvodában és az iskolában fog találkozni. de az előbb említett okok miatt ez nem működhet teljesen – és harmadik célként azt. Természetesen ehhez a megfelelő nyelvezetet is ismerniük kell. Ha a gyermek olyan családban nő fel. esetleg az idősebb testvérek már aktívan használják az internetet. Mindenképpen egy olyan kapcsolatban. hogy a szexualitás életünk legszebb ajándékai közé tartozik. hogy az igazán örömteli és felszabadító legyen. mert nem mindegyik gyermek osztja ezt meg szüleivel. hisz egyik védekezési módszer sem 100 %-os –. illetve az út mentén felállított óriásplakátokról is igen furcsa jelenetek néztek vissza ránk. egymáshoz tartozását. a kínáló legalsó sorában. Időnként találkoztunk egy-egy padon vagy buszmegállóban egymásba gabalyodott párral. ezért a gyerekekkel is meg kell próbáljuk elindítani ezt a fajta kommunikációt az iskola keretein belül. hogy lássák a fiatalok. A házak oldalán. vagyis bicikliző fiam szemmagasságában.fiammal sétáltunk a játszótérre. Ilyenkor a szülőnek kell nagyon nyitott szemmel és füllel járnia és finoman. 50 . Ezekre a kérdésekre. s ebben igénylik leginkább a segítségünket. hogy a szülők többsége nem tud mit mondani. ha az ő figyelmüket sikerülne ráirányítani erre. ahol háttérzajként állandóan bekapcsolt állapotban van a tévé. Iskolai munkánk során ezért tartjuk fontosnak a szülőket is megszólítani. megtanítani őket. és felkészíteni. hogy kifejezi két ember szeretetegységét. jelen van az elköteleződés biztonsága. Fontos. természetesen mindig a gyermek életkorának megfelelően. fontos tudnunk hol van a helye életünkben. Mi hiszünk a házasság gyógyító és megtartó erejében. egymást szerető ember teljes bizalommal átadni magát a szexuális egyesülésben.

hogy a legfiatalabbak is igen tájékozottak a szex terén. ha figyelembe vesszük. de az is lehet. Olyan pedagógusok tették ezt. Néha az is lehet gát. Ezen nem kell csodálkoznunk. mert nem sűrűn beszélünk erről a témáról. s ezért igen nehezen jönnek a szánkra a szavak. meg kell adni a méltóságát. Ekkor még általában két óra lehetőséget kaptunk arra. csupán a testiséget előtérbe helyező szexuális kapcsolat. hogy lelkileg nincsenek erre felkészülve. és ez a fajta bizalmas légkör ezért nem. Kimondottan felvilágosító órák tartására nem akartunk vállalkozni – ezért dolgoztuk ki a több évre szóló családi életre nevelés programunkat. hol egy szülő ajánlott be bennünket a gyermekét tanító pedagógusnak. hogy régóta ismerik a diákok a tanárt más. Annak érdekében. hogy a szexualitásról nem lehet megfelelő környezet és érzelmek nélkül beszélni. minden általunk lehetséges segítséget meg kell adnunk. hogy milyen kép alakul ki a fiatalokban. hogy ez intim dolog. Így. nyíltnak kell lennünk. amikor a szexualitás témakörét elővesszük érzékeny területet érintünk. és nem értik. hogy megfelelő környezetbe ágyazva hangozzanak el a szexualitással kapcsolatos dolgok –. a megismerkedés óta eltelt időtől. Egyrészt azért. Ebből a 51 . A diákok nagyon meghálálják. mit saját neveltetésünk során plántáltak belénk. hogy ki tudjuk várni ezt. esetleg némi szégyenérzet is van bennünk. (Sajnos erre a néhány alkalomból álló felvilágosító óra nem mindig nyújt lehetőséget. hogy ami eljut hozzájuk az leginkább igazi szeretetkapcsolaton kívüli. Azt is érzékeljük. nagyon sok csatornán jut el hozzájuk ez a téma.A felvilágosító órák alkalmával érezzük. esetleg szigorú szerepkörben. ennél kevesebb alkalom esetén nem is vállaltuk el a feladatot.) Ez függ a kölcsönös szimpátiától. hogy valaki egyből nyitottságot és befogadókészséget talál. Lehet. és szerettek volna más szemléletű felvilágosítást nyújtani fiataljaik számára. Másrészt a diákoknak sem könnyű szembesülni ezzel a témával – különösen nem az iskolapadban –. vagy csak lassan tud kialakulni. ilyen órákra mindig ’csak’ meghívtak bennünket. A felnőtt generáció felelőssége. és igazi érdeklődéssé válik. hol egy osztályfőnök hívott az osztályához. Tudjuk ez a mai elektronikusan átszőtt. Nincs igazán kialakult nyelvezete. kellő tisztelettel lehet csak erről szólni. Érzékeltetnünk kell. Biztatásul hadd jegyezzük meg. mire oldottá válik a hangulat. információ-kavalkádban gazdag világunkban nem egyszerű feladat. Később már minimum 4 órát kértünk az osztályfőnöktől. de a kezdeti passzivitás és flegmaság mögött – „Mi már mindent tudunk!” – lassan megvillan az érdeklődés szikrája. Fontos azt is látnunk. hogy értünk-e mi ehhez a témához. sokszor ijesztőnek és undorítónak tartják. de gyermekeink érdekében érdemes megpróbálnunk. Fontos tehát megláttatnunk – és fontos látnunk magunknak is –. ugyanakkor őszintének. vagy tömény pornó. Zavartságuk azonban hamar tud oldódni. A ’kamasz-léttel’ is szembesülünk. Bizonytalanok lehetünk magunkban. hogy az általunk fontosnak tartott mondanivalónkat átadjuk. akik ismerték a témával kapcsolatos nézeteinket. Megéri. Fontos. hogy 10–15 alkalom is eltelik. hisz velük sem beszélgetnek minden nap erről. a bizalom kialakulásának mértékétől. hogy kellő gyakorlás és egy kis merészség után egyre könnyebbé válik a beszélgetés a fiatalokkal ezen a területen is. hogy ez a kép szebb lehessen – mint amilyen most valójában –. amit látnak. ha valaki őszintén és nyíltan fordul feléjük. különösen ilyen őket érintő kérdésekkel kapcsolatban. első reakcióként néha nagyfokú hárítást kapunk.

4 alkalomból is legtöbbször 5 lett. fontos. vagy általában foglalkoztatja éppen ezt a korosztályt. Az első találkozásunk előtt mindig kérünk írásban és név nélkül kérdéseket. ha az óra közben felmerülő kérdések kicsit elterelik az óra irányát.említjük a szeretet-típusokat. Tájékozottságuk és érdeklődési területük inkább bennünket szokott meglepni. . beszélünk a szex céljáról. Diákok kérdései és rövid elemzések 3. mert a fiataloknak annyi kérdésük van. mennyi a hőmérsékletünk? Mi az aranyér? A csikló mire szolgál? 52 . hogy fiú. ami szerintünk. hogy minél inkább az adott osztályra készülhessünk rá.próbálunk eligazodni a különböző családtervezési módszerek között. megismerkedve mind a mesterséges. . . . Ezeket az órákat is nagyon átgondoltan igyekeztünk felépíteni: . mind a természetes családtervezéssel.ismerkedéssel kezdünk. .beszélgetünk a serdülőkor lelki és biológiai változásairól.szó esik az abortuszról is. Néhány osztály kérdéseit mutatjuk be a következőkben. mi foglalkoztatja leginkább jelenleg az osztályt. Lányok kérdései Milyen a serdülés? Milyen a szaporodás? Milyen a kamaszkor? Azt hogy dönti el a szervezet. azelőtt lehet nemi életet élni? Hogy lehet egy férfinek és egy nőnek több gyereke? Hogyan történik a szaporodás? Miért nem lehet szerelmeskedés nélkül gyerekük az embereknek? Hogy szaporodnak az emberek? Hogy kerül egy nemiszerv a másik nemiszervbe? Fáj a vérzés? Gyerekeknek tampont vagy betétet ajánlanak? Mikor nő meg a mellünk? Hogyan történik a szaporodás? Miért kell szaporodni? Miért ilyen a férfi nemiszerv? Miért fáj a hasunk a vérzéstől? Hogy szaporodunk? Hogyan lesznek az ikrek? Mikor jön meg pontosan a havivérzés? Hogy jönnek létre a gyerekek? Hogy születünk? Hányszor kell érintkezni. és a felelős szexualitásról. hogy kellő időt hagyjunk a gyerekeknek. ne csak átrohanjunk az anyagon. . Nem baj. hogy a gyerekek érezzék: bátran kérdezhetnek. hisz sok órát töltünk együtt a gyerekekkel. Semmiképpen nem szeretnénk olyan témával ’letámadni’ a fiatalokat. Fontos figyelnünk arra. vagy lány baba lesz? Miért kell kórházban szülni? Hogyan kell szülni? Mielőtt megjön a menstruáció. Az osztályfőnöktől is megkérdezzük ezt az óra előkészítő konzultáción. amire még nincsenek felkészülve. osztály 2002. hogy lássuk. hogy a gyerek megszülessen? Miért kell szaporodni? Hogyan kell szaporodni? Mikor jön meg pontosan a menstruáció? Hogy jönnek létre a gyerekek? Mikor nő meg a mellünk? Ha kiszabadul a petesejt.beszélgetünk a várandóságról (érintőlegesen a szülésről is) női és férfi szemmel. ami szükségessé teszi az ötödik óra megtartását.bepillantunk a megtermékenyítés csodájába. végigkövetjük a magzati élet állomásait.megismerkedünk a női ciklus folyamatával. . s ne azt mondjuk el.

Így érthetőbb volt számunkra a kérdések irányultsága. ha kiszárad a fityma? 6. ha bemegyünk a boltba gumit venni? 53 . hogy baja van a gyereknek? Hogy lehet gyereke annak. de akivel lefekszik. Fiúk kérdései Milyen lesz a gyerek. ha az anya méhében észreveszik. Lányok kérdései Milyen hatása van életünkre. de nincs magömlése? Úgy tűnik. ha a baba is elkapja. ha a menstruáció az átlagnál később jön meg valakinek? Miért van az. osztály 2001. Lányok kérdései Mitől lesz egy nőnek mellrákja? Mit jelent az. Meglepődtünk ezen.Láthatjuk. és semmi védőszert nem használtak? Csak szex közben lehet elveszíteni a szüzességet? Létezik olyan. Leginkább azonban a szaporodás érdekli őket. hogy valaki nem impotens. a lányokat leginkább a gyermekvállalás körüli veszélyek érdeklik. ha egy gyerek farfekvéses? Miért jó az. hogy valakinek évek óta sárgás-zöld folyadék folyik a hüvelyéből? Baj-e ez? Mi történik akkor. akkor azt lehet-e pótolni? Miért baj az. hogy nincs neki menstruációja. hogy az osztályban van egy súlyosan beteg fiú. de megtudtuk. annak már van magömlése. mennyire veszélyes? Milyen veszély áll fenn? Mi van akkor. hogy mikor kezdünk fejlődni? Mitől lesz valaki leszbikus? Mikor kell először nőgyógyászhoz menni? Lehet-e menstruáció alatt úszni? Mit csináljunk. lesz-e valami baja az anyának? Ha az anya AIDS-es akkor. de a szex iránt is érdeklődnek. hogy már a 3-os korosztályt is foglalkoztatják erősen a testi változások. osztály 2001. 6. aki hepatitisz-B fertőzésben szenved? Hány hónapos kortól lehet megműteni a babát? Miért? Ha a baba meghal az anya hasában. ha egy gyerek 8 hónaposan születik? A későbbiekben ebből a fejlődés során lehet-e valami probléma? Ha egy gyerek csonkán születik. hogy impotens? Tampon vagy betét? Miért nem egészséges 40 éves korban szülni? Mi a csikló? Miért pont 9 hónap a babavárási idő? Mitől alakul ki a rák? Az alaktól függ-e. ha rokonságban születik? Hány cm hosszú a hüvely járata? Mekkora nyugalmi és merev állapotban az átlagos hímvessző? A köpcös embereknek miért kisebb a férfiassága? Mennyi vér áramlik a barlangos testekbe merevedéskor? Miért nő szőrzet a nemi szervek körül? Mi van. ha megerőszakolnak bennünket? Mit mondjunk. ha egy lány úgy fekszik le valakivel.

hogy az óvszert fel kell tenni? A menstruációról szeretnék tudni. a tampon vagy a betét? Mitől van a fehérfolyás? Hogyan terjed az AIDS? És miért éppen Afrikában halnak meg bele a legtöbben? A fiúknak milyen a „menstruációjuk”? Mekkora az ideális méret a férfiaknak? A fiúk. amikor a szűzhártya átszakad? Mi az AIDS? Miért lesz AIDS-es az ember? Mi az orgazmus? Mi a fogamzásgátló? Mitől lesz. hogy egy férfi szeret? A nők miért lesznek meddők? Mi az előjáték? Miért van az óvszer? Miért fáj először a szex? Hogyan keletkezik a gyerek. Lányok és fiúk kérdései Mi az orális szex? Pontosan mi az orgazmus? Hogyan menstruálnak a fiúk? Ha pedofil támad. hogy nem lesz kisbaba? Milyen. hogy pisilnek kiskorukban? Egy 12–13 éves lánynak mekkora a melle? Hogy lehet szőrős valakinek a feneke? Mi az a natúr francia? 54 . fiúk fejlettebbek. hogy megjön a menstruáció? Miért a lányok érnek előbb? A menstruációról szeretnék beszélni. mint a szex. Lányok és fiúk kérdései Nem tudom mi az a franciázás? Mi az az orgazmus? Honnan lehet tudni. és a fiúk miért olyan lassan? Miért fáj. osztály 2002. osztály 2001. mármint a nő hasában? A nők miért érnek olyan gyorsan.A lányok nagyon komoly kérdéseket tettek föl. amikor szerelmesek vagyunk? 6. hogy pontos dolgokat tudjak róla. Ismét megjelennek súlyos aggodalmak. de emellett a saját fejlődésük érdekli őket inkább. Mit érzünk akkor. miért kezdenek el hamarabb fejlődni? A menstruáció miért fontos? Hogyan kell a tisztasági betétet és a tampont berakni? Hogyan lehet a pattanásokat legjobban eltüntetni? Melyik az egészségesebb. hogy egyes lányok. Melyik az egészségesebb. mondjuk gondolkodásban? Hány éves korban alakul ki bennünk a „sperma”? Veszélyes-e a szex óvszer nélkül? A lányok miért fejlődnek gyorsabban. Fiúk kérdései Nem tettek föl kérdéseket 6. mint mások? Mi zajlik a menstruációnál? Mi az a szex? Hogyan reagálnak a lányok a változásra? Van szellemi változás. mit kell kezdeni? A pattanásokat. hogy lehet gyorsan eltüntetni? Hogyan előzhető meg az AIDS? Hogy kell használni a tampont? Ennyi idős korban már lehet használni? Miért van az. amikor egy kisbabát hordunk a hasunkban? A felkészülés a szeretkezésre? Hogy kell védekezni azon kívül. a betét vagy a tampon? Mik a jelei annak.

ha szex közben WC-re kell menni? Mi az a lovaglás? MIKOR. Az a tapasztalatunk. hogy a nemi szervben van pearsing? Mitől áll föl a kukink? Milyen szélesre nyílik ki a nuni? Hány koton kell egy „szeretkezésre”. természetes működésükkel megismerkedjenek. Elmondásuk szerint egyik délutáni show-műsorban hallottak egy riportot egy férfival. ha valaki AIDS-es? Mi az a csikló? Mi a feladata a nőgyógyásznak? Férfi a férfivel hogy csinálja? Zsírpárnákból áll-e a női nemi szerv? Mire való az óvszer? Meztelen nő láttán miért van merevedés? Hány percig tart az egészséges szex? Hova kell bedugni a péniszt? Melyik a legjobb védekezési módszer? Mikor jó szexelni? Miért szexelnek autóban? Fáj a szex? Mik a terhesség tünetei? Az túl korai. extrém információk elterelik a fiatalok figyelmét arról. Nem szemtelenség volt tehát részükről ez a kérdés. hogy ez hogyan lehetséges. Természetesen kifejeztük a helyzettel kapcsolatos meghökkenésünket. osztály 2002. Órán. szeretkezéshez? A fiúknak a magömlés és a lányoknál a menstruáció ugyanaz? Nagyon fáj az első? Jó szexelni? Az első szeretkezés után. amikor kifejeztük meglepetésünket a kérdést illetően. aki nővé átoperáltatta magát. hogy saját. HOL. honnan merülhet föl bennük ez a kérdés. Az mitől van? Az első szeretkezés közben lehet-e vérzés? Mennyi ideig kell szexelni. hogy ezen a területen nagyon sok a hiányosságuk. ha 11 éves korban jön meg a menstruáció? Milyen pózok vannak a szexben? „Milyért” szivacsos a férfi pénisz? Milyen kotonnal jobb csinálni? Mitől indul be egy nő? Mi az ideális udvarlás? Ki kezdeményezzen? Én vagy a másik? Magától jön. Először nem értettük. amit a fiú menstruációról kérdeztek. nem tudtuk. Leginkább bennünket az lepett meg. bátran ők világosítottak fel bennünket. 6. Lányok és fiúk kérdései Mitől van a nemi szerveken szőrösödés? Mik az AIDS tünetei? Nemi úton hogy terjed az AIDS? Mi történik akkor. és „menyire” mennyire érdemes? 55 . Igaz ez? Általában hány éves korban jön meg a menstruáció? Sárga foltok vannak a bugyimon. hogy gyerek legyen? Hány óráig szoktak szexelni? Mi van akkor. hogy hogy kell? Hány éves kortól ajánlott? Mennyi ideig él egy petesejt? Egészséges-e az. azt mondják vérzés lesz. mint a fiúk. Úgy tűnik. nagyon foglalkoztatja őket az. A médiából áradó furcsa és különleges. amikor a szűzhártya átszakad. hanem igazi érdeklődés. már menstruál és gyermeket szeretne vállalni. hogy a lányok korábban érnek.Ezekben a kérdésekben már keverednek a serdülőkori változásokat érintő és a szexualitással kapcsolatos kérdések.

hogy hogy kell szaporodni? Isten mondta nekik? Mi történik. nem értik ezek pontos tartalmát. ha menstruáció előtt dugnak? Mitől indul be egy jó csaj? Jó a lányoknak a nagy szőrcsomó? Milyen korban csinálják az emberek? Nő a nővel hogy csinálják? Ezek a kérdések sokkal inkább a szex körül forognak. amelyik a legtöbb TV-nél elérhető. hogy nézzük. 6. hogy jó legyen? Ki legyen a kezdeményező? Melyik a biztosabb: koton vagy fogamzásgátló? Miért nem engedik meg a szülők. akkor hova lesz a többi? Mi az a pénisz? Mire jó a habkúp? Mikor találták fel az óvszert? Mi az a clitoris? Mi a scrotum? Mi a maszturbáció? Mekkora egy 13 éves gyerek fiú nemi szerve? Mi a sperma? Hogy néz ki a lányok nemi szerve részletesen? Mi a maszturbáció? Mi az a „G-pont”? Hogy lehet eljutni a csúcsra? Miért maszturbál mindenki? A fiúkat miért érdeklik jobban a lányok? Miért szőrösödnek a nemi szervek? A fiúk miért érnek később? Ha a lányoknak megjön. óvszerrel vagy anélkül? Mi az aktus lényege? Mi a magömlés? Mi az abortusz? Mi lesz azokkal a spermiumokkal amik nem jutnak be a petesejtbe? Mi az orális szex? Mi a lovaglás? Mi az a menstruáció? Hány napig tart. de az is látszik. Az világos. és szexfilmek vannak rajta? Hova rejtik el a szülők a szexfilmet? Mi az az ondó? Miből van az óvszer? Szülésnél és nőgyógyásznál le kell vetkőzni? Ádám és Éva miből gondolták. ha már 12–13 éves koromban csókolózom? Mi a magömlés? Hogyan jön létre? Hány éves kortól lehet csinálni az aktust? Mi az egészségesebb. mire megjön? Miért nincs. hogy nem tudnak vele mit kezdeni. Lányok és fiúk kérdései Mi az orgia? Mi van akkor. miért változik a hangulatuk? Miért fáj. ha valaki terhes? Miért nem lehet nehéz fizikai munkát végezni a ’nehéz napokon’? Miért kell olyan sokszor nőgyógyászhoz járni? Mit csinál? Miért tusoljunk és ne fürödjünk? Miért ne ússzunk? Ne járjunk uszodába? Mit csináljunk.A szexhez szerelem is kell. ha úgyis vannak szexfilmek? Melyik az az adó. ha az illető 12 évesen veszti el a szüzességét? Érzi a fiú. nem mehetünk strandra) Mit jelez a folyás? Mikor veszítik el átlagban az emberek a szüzességüket? Mi a szex? Mit kell csinálni? Mitől áll fel a fiúknak? A lányok hogy izgulnak fel? Mi az ingerlés? A nő tud ingerelni? Fáj-e a szex? Érezni lehet-e ha átszakítják a szűzhártyát? Milyen szexfajták vannak? Mire jó az önkielégítés? Mire jó a koton? Mi az aktus folyamata? Hogyan termelődik a hímivarsejt? Ilyen korban miért változik meg a hormonháztartás? Vannak-e valamilyen mellékhatásai? És ha vannak. vérzik? Hány percig tart egy rendes együttlét? Kinek fáj jobban? Miért használnak síkosítót? Mi az. hogy nagyon sok információ befut a fiatalok fejébe. mint a serdülőkori változások megismerésének igénye körül. akkor hogyan lehet védekezni? Mi a gumióvszer szerepe szeretkezésben? Ha csak a legerősebb spermium ér be a petesejtbe. hogyha bedugják? Honnan tudta Ádám és Éva. hogy kell szexelni? Éjszaka melyik adón van a legtöbb szexfilm? Miért vannak szexkönyvek. ha átszakítja a szűzhártyát. ahogy szexelnek? Fáj. osztály 2002. hogy folyás? Hogyan lehet felhívni magamra egy fiú figyelmét? Az nem baj. ha átázunk és nincs betét vagy fehérnemű? Milyen kötelezettségek vannak menstruáció alatt? (Pl. ha átszakad a szűzhártya? Miért van ez az egész a lányoknál? 56 .

mit tegyek? Hol van pontosan a „G-pont”? Mi az anális szex? Mi az a merevedési zavar? Mi az a vibrátor? Mennyi idő múlva élveznek el átlagosan az emberek? Milyen az állatszex? Miért jó az önkielégítés? Jó-e a csoportos szex? Élvezetesebb-e a szex? Mi az Orgazmus? Finom a vazelin? Mi az aranyér? Milyen bajok érhetik az embert szeretkezés közben? (testi. ha már nemsokára megjön? A tampont vagy a betétet javasolná nekünk? Még nem jött meg. főleg ha először megjön. Rendesen beteszem. Elgondolkodtunk azon. illetve hány napig tart ez? Ha pont órán jön meg. hogy néha sokkal türelmesebbek és megértőbbek vagyunk teljesen idegen emberek iránt. s házasság előtt az ember lefekszik vele? Miért tesz tönkre anyagi (rossz) háttér házasságokat? Milyen dolgok. és nem élnek vele vissza? Megérzem? Miért bűn az. mint a saját szeretteinkhez? A házaspárok miért mennek egy idő után egymás agyára. gyorsan megfogalmazott kérdéseket olvashatunk. szabadság mit foglal magában? – Mi egy párkapcsolaton belül a szabadság. vagy ki akar esni. de nekem hányingerem van az RTL Klub Való Világ című műsorában tetten érhető erkölcstelenségektől (homoszexualitástól). valami baj lesz. hogyha egy lánnyal együtt vagyunk. – A kapcsolatok alatt értek pár. Honnan tudom egy kapcsolatban. Kapcsolatok: alapja és lényege. de betétet használok a fehér folyás miatt. Nagyon nehéz kiadni másnak magad lelkileg. ugye az még nem szerelem? – Vélemény: Nem tudom ki. vagy csak meg kell igazítani és mást nem fog megsérteni? Ha megjön. hanem elég részletekbe menő magyarázatot kérőket. összetartó ereje. osztály 2003. – A kereszténység függ a politikai beállítottságtól? Miért vonzódnak a 10-en felüli lányok 20-on felüli fiúkhoz? – A lányok átlagban igazából szellemileg fejlettebbek a velük egyidős fiúktól? Kell-e keresni életünk párját. akkor utána honnan tudjam. hogy készüljünk fel a házasságra.és baráti kapcsolatokat is. hogy ez ilyen mértékben eljut a gyerekekhez. és munkahelyükön is találkoznak naponta emberekkel. hogy végre „kiadhatom” magam. Mit tegyünk ebben az esetben? Mi a jele annak. lelki) Mi az „anális” szex? Mi az orális szex? Biztos védelmet nyújt a spirál? A legdurvább illetve legcsúnyább megfogalmazásokat nem tüntettük föl ebben a gyűjteményben. hogy érdeklődjenek felénk? Mikor jó egy barátság. 11. hogyan? – Mit kell tenni ahhoz. és nagyon szeretjük egymást. hogy egy házasság ne menjen tönkre. mit tegyek? Ha véletlen a tampont rossz felé vagy irányba rakom. hogy van-e összefüggés mindezek. hogyan lehet jobbá tenni. és a városi televízió szex-csatornájának indulása között. szomorú tény. hogy van vele. Mi az igazi szerelem? Ha valakin már mindent (szemét.Amikor WC-re megyek és fehér nyálkás folyadékszerű marad a WC papíron. hiszen már előtte is éltek sokáig más emberekkel (szülők. mellét. Lányok és fiúk kérdései Miért van az. mi? 57 . az már igazi szerelem? – Ha valakit csak szexuálisan kívánok. hogy rakjak-e be betétet. Egy kapcsolatban a másik félhez való viszonyulás. és összegyűrődik. Érezhető talán az is. Ha igen. és milyen tényezők miatt mennek tönkre a házasságok? Hogyan lehet leküzdeni a féltékenységet? Hogyan lehet elkerülni az értelmetlen vitákat? Önök mennyi időt szántak a házasságra való felkészülésre? Engem a jó baráti kör. mind a nő és a férfi részéről? Hogyan lehet/kell leküzdeni féltékenységünket és társunk féltékenységét? – Egy párkapcsolatnak – megismerkedéstől az öreg korig – mik a legnehezebb részei? – Az esküvő után megváltozik valami? És ha igen. párkapcsolatok/milyen egy jó kapcsolat/. jó társaság érdekel. de a párkapcsolatról is szeretnék tudni. családalapításra. lábát) imádok. hűsége. Ez lehet az első menstruáció jele? (legalább fél éve tart) Olyan kínos szüleinknek beszélni róla. hogy egy évvel később mintha durvább kérdések születtek volna. Ez utóbbi kérdéscsoportban már nemcsak odavetett. száját. de eléggé örök mozgó vagyok. bizalma. vagy csak felesleges energiapazarlás? – Ha kell. testvérek). tényezők kellenek ahhoz.

Mi a szerelem? Lányok válaszai 1. Ha egy fiú és egy lány már annyira kötődik egymáshoz. Ha két ember megérti egymást. kivel milyen viszonyban vagyunk és leszünk életünk során. amire szintén név nélkül kértük a válaszokat: Mi a szerelem? Mit jelent számodra a termékenység? Mit jelent számodra a szüzesség? A válaszoktól azt vártuk. illetve már tervbe van véve. de nem is szeretnék. Boldog házasság titka? Boldog párkapcsolat titka? Engem a párkapcsolat és a barátság érdekel.). hogy világosabb képet kapjunk arról. mit tegyek. Normális ez? – Mit tudnék az ellen tenni. akkor a feleségemmel meg tudjuk oldani a problémákat viták nélkül. erkölcsi állásfoglalását. megértés. Kíváncsiak lettünk. Hogy tudnám mindezt megvalósítani? – Rendkívül komolyan gondoljuk mind a ketten a kapcsolatunkat. Mi is megkérdeztük őket. A szexualitással kapcsolatban is nagyon komoly kérdéseket tesznek föl (lásd 11. Egy férfi és egy nő között kialakult vonzódás. Szerintem egy nagyon fontos dolog. hogy már nem akarnak egymás mellől elszakadni. De nem akartuk elhinni. Nem is érezzük elhamarkodottnak. őszinteség. Három kérdés fogalmazódott meg bennünk. és főleg ha mindkét fél szereti a másikat. hogy néhány konkrét kérdésünkre vajon mit válaszolnak. mint 3 hónap alatt még semmin nem kaptunk össze. vágyait. Körüljárjuk kicsit. hogy jobban megismerjük a mai fiatalok gondolkodását. bizalom. hogy jó legyen a kapcsolatunk? – Neki is jó legyen. o. így könnyebben találjuk meg azokat a pontokat. Reméltük. a szülők szerepe a nevelésben. a termékenységhez kapcsolódó viszonyulását. 58 . A következőkben a fiatalok válaszaiból szemezgettünk néhányat. 4. A nagyobbakat azonban már sokkal inkább a párkapcsolat lényege. A 7-8-os korosztály kérdései tapasztalataink szerint nem igen különböznek a 6-os kérdésektől. hogy ne legyek féltékeny. 2. elfogadja a másikat. Hogyan tudnám minél tökéletesebbé tenni a kapcsolatomat a párommal. a féltékenység leküzdése és a konfliktusmegoldás érdekli. akivel már járok egy ideje. érzéseit. – Több. Nekem az a vágyam. hogy ha megházasodom. biológiai ismeretét. Meg kell válogatni. ahol segíteni tudjuk az ő jövendő családi életüket. Diákok válaszai a mi kérdéseinkre 8. lelki tényezői. ez az életünk részéhez tartozik. mi van igazán a lelkük mélyén. eljegyzésen gondolkodunk. osztály 2003.Ha van egy lány. és nekem is? Barátság és más társas kapcsolatok. hogy miért merülnek fel bennük ezek a kérdések. 3. a tartós kapcsolat. hogy csak ilyen dolgok foglalkoztatják serdülő fantáziájukat. A durvább kérdések elolvasása utáni meglepetésünket ki szoktuk fejezni az osztálynak.

Az egymáshoz vonzódást jelenti. ha beszélsz vele. 27. amikor valakit már régebb óta ismerünk. kitartanak egymás mellett. valaki iránt érzett szeretet. mint barátság. A szerelem két ember között szövődik. Egy olyan kapcsolat. 19. másrészt a fajfenntartásért. A szerelem nincs első látásra! Előbb meg kell ismerni a másikat. akkor vele kell eldönteni amit szeretnétek. közös elképzelésekről álmodoznak. Fiúk válaszai 17. melyben egy fiú és egy lány kapcsolata több. Amikor beszélek vele. A szerelem egy olyan folyamat. 14. ami mindenkivel megtörténik előbb-utóbb. 10. Mikor két ember egymáshoz igen erős kötődést érez. 16. Fontos. Egy testi. és amikor meglátják egymást. és nagyon szeretik egymást. A számomra egy olyan dolog. A szerelem együttélést és egymásról való gondoskodást jelent. és az is fontos. mely megbolondítja az embereket. amikor két ember között egy vonzalom van. 59 . Egy olyan párkapcsolat. A szerelem két ember között történik. megsokszorozza a hormontermelést a férfiaknál és a nőknél …… kiválasztás. de azt át kell élni. 9. 29. mikor két ember szereti egymást. ami egy másik emberre nem igaz. Számomra a szerelem azt jelenti. 13. Egy érzés. és megosztják egymással a problémáikat. és nagyon sok dologra rávesz. 8. 7. mint amit a szeretteim iránt érzek. 21. 11.5. A szerelem két ember közt kialakuló testi. A szerelem az. de nem olyan. Az egy jó dolog! Jó érzéssel tölti el az embert. hogy egy kapcsolatban a problémákat megbeszéljék. Két ember. lelki vonzalom eredendően a boldogságért. Egy nagyon kellemes érzés. hol pedig azt mondjuk. Szoros kapcsolat és kellemes érzés. Egy érzés. Amikor van egy olyan fiú. 24. lelki kötődés 25. Ami abban nyilvánul meg. Egy másik ember iránt érzett szeretet és vonzalom. mint egy barátság. Akit igazán szeretek. akik egymás iránt éreznek valami vonzódást. A szerelem a barátságnál és a szeretetnél több. Jó dolog 18. összeszorul a gyomrod. 23. de csalódással is végződhet. mint barátságot. 20. 22. amely hol kellemes. hogy bárcsak ne lennék szerelmes. Ezt olyankor érezzük. gondolataikat. hogyha látod. amikor egy fiú meg egy lány vonzódnak egymáshoz. 26. amelyben két ember a főszereplő és meg kell osztani a párosnak a jót és a rosszat is. Ha két ember között szoros kapcsolat van. amiben egy lány meg egy fiú folyamatos kapcsolatot létesít. és mondjuk kapcsolatot szeretnének kialakítani. 15. Ez másabb annál. egy férfi és egy nő között kialakulható természetes folyamat. hogy van már egy barátod. alig találok szavakat. Mindenhova együtt mennek. amikor egy ember többet érez a másik iránt. 6. Esetleg vele akarjuk leélni az életünket. hogyha viszont szeretitek egymást. Az. 12. 28. aki iránt többet érzek. akkor egy olyan érzés indul meg egy emberben.

egymás iránt. Többen éltek a viszonyítás eszközével. családalapításról. S még azt mondják. testi-lelki kötődés. Már ebben a korban látszik. Összetartoznak. elképzeléseiből. de a fiú meg a lány szívesen „álmodoznak már közös elképzeléseikről”. Milyen jó. fajfenntartás). vagy E/2. hogy párkapcsolataikat már ebben a korban így teszik mérlegre: vajon ez a fiú. álmodozás. ennyire gazdagon megfogalmazott anyag születhet a gyerekek gondolataiból. jóban-rosszban való osztozás. ártatlanok. kevésbé gördülékeny stílusuk arról tanúskodik. biológiai szakkifejezéseket is (pl. gondoskodás. Egy érzés. De vegyük sorra külön-külön is. az igazi értékekben. míg a fiúk felelősséggel átgondolt jövőt képzelnek maguk elé. vagy ez a lány milyen férj. hormontermelés. mely semmilyen más szeretetkapcsolathoz nem hasonlítható. összhang. személyű vallomásba. A házasság. Igyekeztek megfogalmazni ennek a kapcsolatnak a kivételes voltát. Voltak nőies megfogalmazások. őszinteség. bizalom. Egyes fiúk szívesen alkalmaznak tudományos. akik azt írták. gondoskodásról. Amikor egy lány és fiú között kialakul egy kapcsolat. kitartás. óra végén kiosztjuk ezeket a kérdéseket. amint a barátsághoz. hogy a lányoknak mennyire fontos az elfogadás. hogy ritka az ismétlés. tapasztalatokkal. de mindig más-más tartalommal teltek meg a hozzájuk fűzött magyarázatok tükrében. A két ember helyett voltak. hogy mi minden jellemzi a szerelmet: megértés. hogyan fogalmaztak az egyes kérdéseknél! Ezek a nyolcadikos fiatalok két ember közötti szoros. harmónia. hogy ezek a 14 évesek tiszták. vagy immár személyes tapasztalatból kiindulva „én és egy fiú”. hisznek a csodákban. „érzés” – ezek a szavak ismétlődtek leggyakrabban. Ha két ember szereti egymást. hogy abban a néhány percben. „egy fiú meg egy lány”. szeretetkapcsolatként fogalmazták meg a szerelem lényegét. „kapcsolat”. mély vonzalomként. Remélhetőleg megértésben és harmóniában.30. hogy nehéz. anya lesz majd? Szeretném-e őt hitvestársamul? 60 . szeretethez képest próbálták megfogni a szerelem lényegét. ilyen mélyen átgondolt. örökre szóló összetartozás – mennyiféle érték kiragadva a 31 válaszból a teljesség igénye nélkül. Ezek az objektíven induló definíciók keverednek személyes benyomásokkal. Sokszor akadozó fogalmazásaik. Összegzés: Óriási élmény volt számomra ezeknek a véleményeknek az olvasása. amikor egy-egy óránk közben. az igaz szerelemben. Számomra nagyon érdekes volt. feldolgozása. hogy milyenek a mai fiatalok! Az itt olvasottak alapján úgy ítélem meg. Gyönyörű ismérveket soroltak fel. vagy egy kicsit komolyabban „egy férfi meg egy nő”. megtalálják a közös hangot. bizalom. felelősség. 31. Sohasem gondoltam volna. szokatlan ilyen témában megnyilatkozniuk. „én és egy lány” kifejezésekkel találkozhattunk. Egyik fiú válaszában megjelenik a tizenévesekre olyannyira jellemző ábrándozás. apa. „Szeretet”. „vonzalom”. az általános mondanivaló átcsap E/1. családalapítás időben még távol van tőlük. de természetesen mindig két ellentétes nem szerepelt (ami manapság sajnos nem is mindig olyan természetes). hűségről szólnak. milyen feleség.

akit szeretek. mely során képessé válunk utódok nevelésére. alakul. amikor már felkészültünk arra. amiben a szervezet már felkészült arra. 15. hogy egy ember a gyermek szülésére felkészült testileg. hisznek az igaz szerelemben. hogy nemi kapcsolatot létesítsünk. hogyha akarnám. 12. akik arról írtak. A termékenység számomra azt jelenti. Többen figyelmeztetnek a megfontoltságra a kapcsolatok alakításakor. ám lelkileg még nem biztos. Amikor egy serdülő eléri azt az időszakot. Fontos. alig találok szavakat. mely fejlődik.: „…ha látod. szép ez a szerelem! Nincs benne vagányság. hogy gyermeket tud. hogy szerelmesek legyünk. amely újabb életet teremthet. Ha eljön az ideje. fogában tartva. vagy az első szexuális élményre. Kész van a felnőtté válásra. ’nagyfiúskodás’. vajon ennyi érték. Azt. beszélsz vele. 10. hogy milyen nehéz dolga van annak. Olyan állapot. 18. . Pl. 5. gyermekem lehet. 8. Fiúk válaszai 17. képes vállalni valaki.Ezek a fiatalok szinte kivétel nélkül csodálatos dolognak tartják a szerelmet. Alapos megismerkedésre biztatnak. hanem egy hosszabb folyamatként. okos megfontoltság. a szerelmet nem csupán egy heves érzelemként írják le. hit – mivé lesz. Mikor egy ember felnőtté válik. 61 . a szerelmet a túlsó partra”? Én pedig azon töprengek. aki udvarolni szeretne. tiszta. akkor utódot hozhatnák létre. felnőtt életüket házasságban. és hát ebben segít. 13. Amikor kész valaki a családalapításra. hogy már elég érettek vagyunk arra. 16. ugyanakkor egyszerű természetességgel szólnak erről a témáról. legyen egy gyermekem. de mindketten csak kiegészítették ezzel a gondolattal egyébként pozitív felfogású válaszukat. 11. hogy utódot tudjon létrehozni. Amikor esélyem van arra. 4. A termékenység szerintem egy olyan dolog.” Milyen tiszta. 2. 9. amikor készen lesz a családalapításra.gyermekvállalás képessége. amikor ezek a tizenévesek a párválasztás döntéshelyzeteibe kerülnek? Mit jelent számodra a termékenység? Lányok válaszai 1. Azt jelenti számomra. ha valaki gyereket szeretne. majd családot alapítsunk. Azt. Készen áll testileg a gyermekszülésre. Mindössze két lány volt. összeszorul a gyomrod. A termékenység egy élethez fűződő tulajdonság. 19. A termékenység az a kor. szép érzelem. Pontosan leírja viszont. 7. hogy attól a férfitól. 3. Amikor beszélek vele. Életünk része Hogy az ember folyamatosan fejlődik. Meglepően érett gondolatok ezek! Örömmel olvastam a válaszokban megfogalmazott őszinte vallomásokat. 14. hogy már érett vagyok egy szexuális kapcsolat elkezdésére. családban képzelik el. Azt. 6. hogy a szerelem gyakran fájdalommal. csalódással is járhat. Bizony ezt is tanulni kellene! Nagy László azt kérdezi „ki viszi át. Nem túl sokat. felelősség.

Szóltak a gondoskodásról. Ez egyelőre inkább nehézséget jelent kapcsolataiban. mellyel részt vehetünk az életadás. ------------------(nem írt semmit)------------------------28. hiszen ha védekeznek. A legtöbben azonban ügyesen megbirkóztak a válaszadással. Életet adás. Azt. főként gondot. Minden embernek mást jelent. lehetőségnek. Ez változó! Embereknél. „gyermekáldásról” szólnak. élményük. Egy folyamat. hogy az állatokra. 24. nincs megtermékenyülés. 62 . lánynál egyaránt van. és a fiú megtermékenyíti a lányt. tehát felhívták a figyelmet arra. 21. 23. 30. 27. a teremtés misztériumában. A gyermekvállalás időben még későbbre tehető. akik külön megemlítenek testi és lelki érettséget is. felkészültségként fogják fel. 29. hogy képes létrehozni az életet. Érzékelhetően kevesebbet írtak ehhez a kérdéshez a fiatalok. Valaki így fogalmaz: „leírhatatlan erő lakozik benne. gyakran mintha csupán a lányokat jellemezhetnénk ezzel a képességgel. Gyermeket és gondoskodást 26. Ketten is fogalmaztak úgy. mely képes létrehozni az életet. Az egyik fiú személyes vallomásban írja le valóban azt. a növényekre is értelmezhető. „utódok létrehozása” szerepel. hogy a termékenység a felnőtté válás felé egy lépcsőfok. Mások szerint a termékenység csak a szexuális kapcsolatban nyer értelmet. amit egyelőre számára a termékennyé válás első jelei jelentenek. céljáról. A termékenység fiúnál. s ezért gondolataikban is még elég távol van tőlük.20. Amikor egy fiú és egy lány lefekszik egymással és gyermekük születik. Összegzés: Talán egyre nehezebben megválaszolható kérdéseket tettünk fel. van aki még azt is hozzáteszi. mert a merevedés pont rosszkor kezdődik el. A termékenységet többen egyfajta érettségként. azaz megtermékenyíti a lányt. Ennek az is lehet az oka. Néha gond. nevelésről is. mint a szerelemhez. 25. A termékenység eljövetele nálam a felnőttkor kezdetét jelenti. hogy csak „semmi védekezés!”. Az illető szellemileg és fizikálisan is érett. Amely bekövetkezik és akkora leírhatatlan erő lakozik közvetetten benne. Sokan tekintik csodás képességnek. hogy az illető testileg alkalmas egy gyermek kihordására és megszülésére. Egy ösztönös emberi folyamat. mégsincs közvetlen tapasztalatuk ennek értelméről. hogy felelősséggel tartozunk. hogy míg a szerelemről már van személyes megtapasztalásuk. míg a fiúk megfogalmazásában az „utódnemzés”. Leginkább a megtermékenyüléssel azonosították a termékenység fogalmát. sőt valaki utal arra. Vannak.” A lányok „gyermekvállalásról”. mikor két ember szexuális kapcsolatba kerül egymással (semmi védekezés) és a nő megtermékenyül. S bár többek szerint mindkét nem adottsága. 22. 31. azonban a gyermek megjelenésén többen tovább tekintettek. ha élünk az életadás lehetőségével. zavarba ejtő változásokat. bár valószínűleg legtöbbjüknél – a lányoknál bizonyosan – termékenységük első jelei is megmutatkoztak már. melyben a fiú és a lány szexuálisan együtt vannak.

nem fontos a lelki harmónia. Érintetlenséget. Ha fiúnál. hogy elég. A bennem élő gyermeket jellemzi. Azt gondolom. 6. ameddig nem éltünk át nemi életet. ha még nem volt szexuális kapcsolata. amit ha elveszt. A szüzesség szerintem egy nagyon fontos élmény számunkra. Ez egy természetes dolog. A szüzességet egy olyan időszakban kell elveszteni szerintem. A szüzesség elvesztésének megfelelő helyen és időben kell történnie. mert lehet. hogy megbánjuk miután elvesztettük a szüzességet. Az érintetlenséget. hogy nem éltem még nemi életet. ha meg nem. akit szeretek. de lehet. A lányoknál talán azt. Szerintem fontos. Egy olyan rész az életben. nagy csalódással végződhet. hogy felkészült volna egy testi kapcsolatra. jó. 11. hogy mikor egy lány még nem érzi úgy még. hogy akinek odaadom a szüzességemet. hogyha valaki előbb veszíti el. akit szeretek. hogy érintetlen még és valószínűleg az igazit kereste. Ha az illető nem került még intim helyzetbe. az életünket elronthatjuk. 21. ha fáj. úgy megtörténik. akkor vagy nem mert közösülni. Ez egy szép dolog. Semmi gond nem származik abból. 4. Akkor szűz valaki. 22. Na. Számomra a szüzesség azt jelenti. 3. hogy azzal feküdjek le. Ha egy lány és egy fiú még nem feküdt le egymással. de már testileg is vonzódnak egymáshoz. Egy olyan dolog. vagy a nőnek még nem volt meg a szeretkezés az életében. 2. illetve intim kapcsolatba. hogy olyannak adjam. hogy még nem volt szexuális kapcsolatod. fontos. 14. Számomra nem jelent semmit. 24. amikor már nemcsak lelkileg. amelyben a férfinak. aki én vagyok. mikor megtörténik a párkapcsolat. Nekem nagyon fontos és egyben a nőiességet is megmutatja. De nem túl jó. 26. Azt.Mit jelent számodra a szüzesség? Lányok válaszai 1. 25. 20. Nem lehet gyors döntéseket hozni. Ez az a dolog. (Számomra már semmit…). hogy még nem volt szexuális kapcsolatom fiúval. Azt jelenti. Hát az. 15. amikor ha nem jól választunk. Az első alkalmon. Fiúk válaszai 17. Amikor még nem volt nemi életem senkivel. Az érintetlenség megőrzését. Azt jelenti. 8. mert egy idő után úgyis elvesztik. 12. amit hamarosan elvesztek. Ez szerintem nem túl logikus. akkor nem. 63 . ha valaki hamar veszti el. és megérdemli. 16 éves után az átlagos. 13. Ideális első szexuális élet szerintem: 15-16 év. minthogy felkészült volna rá. ha egy ember elveszti. hogy szeretnél. 5. 10. ha testileg tetszik a lány. Azt. vagy a lányok nem. Az a kor. 9. ha nem. mikor a kapcsolat már olyan szinten van. de egy idő után bekövetkezik. 19. 16. Mikor egy ember túlesik az első szeretkezésen. Sok esetben a lányok ezért nem akarnak szexuálisan kapcsolatba lenni partnerükkel. 23. akkor elveszt. 18. 7. csak vicc volt.

Általában tisztában vannak a fogalommal. hogy mire valóban aktuális lesz számukra ez a kérdés.) 64 . Többnyire tisztában vannak azzal. hogy mindkét nemre vonatkoztatható ez a fogalom. ha valaki őrizgeti. akiken ők a bátorságukat edzették?) Érdekes. a fiúknál inkább szégyen. már olyan jól megtanulják a filmekből. amire vigyázni kell. Amikor még nem volt olyan kapcsolat.” Nagyon tetszik. az életünket elronthatjuk. vagy csak a lányoknál tartja értéknek. és mikor történik meg a dolog. 30. hogyan történjen. Sajnos az ő számukra valóban csak egy „történés”. mégis van. a szüzesség elvesztése nem aktuális még számukra. életből vett példákból a „helyes” választ. és a válaszadók életkora miatt. hogy kivel. (lelki. reklámokból. kudarc. De. testi. de egyikük meg is jegyzi. bár akadnak bizonytalan. döntéseiket a „világhoz” igazítják. ajándéknak tekintik a szüzességet. míg meg nem történik az első szeretkezés. nagyképűen fogalmaztak. Akadt olyan lány. hogy mikor veszítik el szüzességüket. Ez addig tart. Fontos dolog! A lányok általában félnek tőle. egy „eset” lesz ez az alkalom. mint annál a lánynál. de legtöbben megértették a kérdésben rejlő személyes vonatkozást. és nagyon fontos. Az a dolog. Összegzés: Az előző kérdéshez hasonlóan többször fordultak elő szűkszavú válaszok a téma intimitása. ha a fiúk így gondolkoznak. hogy valójában mit gondol.) Lehet. ami tágabb értelemben is felfogható a konkrét szexualitásnál. amikor a lányok az érintetlenség szót használják. Akadt. de szerintem a fiúk nyitottabbak erre. cselekvéseiket. zavaros válaszok is. (Az összegzéseket Jánosyné Bánszky Zsuzsanna munkatársunk készítette. Mintha ezek a dolgok csak úgy „megtörténnének” velünk anélkül. aki a fogalom magyarázatát adta meg. nem úgy. Egy olyan dolog. aki csak a lányok szemszögéből értelmezi. valódi értékrendjük háttérbe szorul. vagy bátortalanság. 29. felelősséggel gondolkodtak. (Egy fiú jelölte meg 15–16 évben az ideális kort az első szexuális kapcsolatra. hogy csak viccel. házassági) Énszerintem. Érdekes módon a fiúk között már akadtak. Ők egyértelműen kincsnek. 31. ami a szüzesség elvesztésével járhat. kivel. hogy lefekszenek egymással. hogy akik a szerelemről olyan tisztán. Érdekes módon egy fiú említi a fizikai fájdalmat.27. ki fogja feleségül venni azt a sok lányt. Még ki nem fejlődött ember és még nem érték kudarcok. aki a nőiessége fontos részének tartja a szüzességet. aki így fogalmaz: „a szüzesség szerintem egy nagyon fontos élmény számunkra. amikor ha nem jól választunk. mintha hatáskörükön kívül esne. akik kicsit vagányabbul. Roppant furcsa. 28. A szüzesség van fiúknál és lányoknál is. hogy beleszólnánk: mikor. Szerinte a lányok a fájdalomtól való félelem miatt ragaszkodnak annyira hozzá. amit nem kaphatunk vissza. az nem derül ki. A szüzesség számomra nagyon fontos dolog. hogy a válaszaik nem is a saját véleményüket tükrözik? Csak az a szomorú. hogy saját. szerelmi. hogy nem tartják egyértelműen értéknek a tisztaságot? Pedig a válaszaik alapján úgy tűnik. hogy többen fogalmaznak úgy. értéknek. (Vajon.

milyen kamaszok voltunk. és próbálják meg velük is megbeszélni érzéseiket. nehézségeikről beszélni egymással. hogy otthon együtt olvassák el szüleikkel. Ezzel is igyekszünk segíteni az otthoni kommunikáció jobbá válását. alkalom: ismerkedés Mindig a mi bemutatkozásunkkal kezdjük. az életükről szeretnénk beszélgetni.Az előadás-anyag folytatása Az iskolában eltöltött sokéves tapasztalatainkat. 2. Amennyiben másra nincs idő.) Az óra indításaként a lelki változások megbeszélésével szoktuk kezdeni. Az órán többször használjuk az intim részek elnevezését. ami a női létezés csodájáról szól (az előadás anyaga után mellékelve). Egy cikket szoktunk kiosztani a fiataloknak. Bíztatjuk őket. az esetleges betegségekről. Szó esik a menstruációról és az éjszakai magömlésről is. mert igen eltérő érettségi állapotban vannak és mások az őket foglalkoztató kérdések is. felmerülő kérdéseiket a menstruációval kapcsolatban. ha igen nagy az osztály létszáma. s ebben általában beszélünk arról. A mondat pedig lehet a következő: A serdülőkorról azt gondolom. hogy … Az óra végén összefoglaljuk a serdülőkor általuk összegyűjtött örömeit és nehézségeit. hanem az életünkről szeretnénk vallani. azok kezdik. pl. ha a tananyagban már vették az ember szaporodását. szexualitással kapcsolatos kérdéseikről. még akkor is. A menstruáció pozitívabb elfogadását is szeretnénk segíteni a lányok körében. Ezt is szeretnénk segíteni ezekkel az óráinkkal. Sokrétű és igen komoly gondolatok szoktak születni már az első találkozásunkkor. beszélünk az egészséges működésről. hogy érezzék a fiatalok. mert úgy érezzük. Természetesen bemutatjuk jelenlegi családunkat is. amiket talán a hétköznapi életünk során nem sokszor veszünk elő. esetleges nehézségeinkről. még akkor is. 65 . A fiatalokkal játékosan szétválasztjuk és kirakjuk a férfi és női nemi szerv részeit. hogy sokszor felnőtt. akik tavasszal születtek. nem azért jöttünk. ez hatással van saját nőiségük. Fontosnak tartjuk. gondolataikat. Fontosnak tartjuk. Azért vagyunk ennyire személyesek. egy keresztnevet és egy mondat befejezését kérjük – bizonyos szempontok szerint szólítva őket. Meglepő módon igen nagy hiányosságokkal találjuk szembe magunkat. alkalom (A hatodikos korosztálynál gyakran külön találkozunk már ekkor a fiúkkal és a lányokkal. fiatal házasok sem tudnak intim. leendő anyaságuk elfogadására. a gyerekek által megfogalmazott vágyakat. hogy a biológiai változásokról is szóljunk. Szomorú tapasztalatunk az ugyanis. álmokat és a név nélkül feltett kérdéseiket figyelembe véve. bátran használva azokat a fogalmakat. beszámolunk aktuális örömeinkről. az iskolai felvilágosító óráink ma már a következő módon épülnek fel: 1. hobbinkról is. hogy csak néhány előadást tartsunk nekik. Ezután valamilyen játékos formában az ő bemutatkozásukat is kérjük. Szó esik a kedvenc időtöltésünkről. hogy ezen óráinkon megszólalhasson mindenki. Nincs kialakult hétköznapi nyelvezete ennek a területnek.

de ezt ekkor már a pedagógus is érti. hogy ne csak 4.) 3. Természetesen nem ilyen sikertörténetekkel vagyunk elhalmozva. hogy ez a téma bizonyos embereket igen mélyen érint. és igen komoly anyagi érdek van a háttérben. hanem 5 alkalommal találkozzunk az osztállyal. és sokszor ő maguk megválaszolják. A gyerekek általában az óra végére jönnek bele a beszélgetésbe. ha kialakulna bennük az egészséges termékenység-tudat. hogy milyen szerelemre vágynak a fiúk (ezen a lányok dolgoznak). 4. Tapasztalatunk az. szeretnénk. illetve bizonyos problémák gyakoriságát csökkenthetnénk. Tudatosan fordítjuk a fiatalok figyelmét a termékenységre. ahol nincsenek igazi érzelmek. Orvosi kutatások igazolják. illetve egymást meggyőzni. és néhány nyomós érvünket is megmutatjuk a fiataloknak. Mai világunk sokféleképpen megtiporja kialakult. Nagyon jó látni a fiatalokat. de egy-egy pozitív visszajelzés mindig megerősít bennünket. és szinte mindig kérik. és megköszönte. A csoportmunka után természetesen megbeszéljük a kérdést.és felnőtt korban előforduló problémái.) Mindig beszélünk a második szüzességről. a szakításról és arról. annak érzékenysége. amit tudatos odafigyeléssel sokszor kivédhetnénk. Beszélünk a szüzesség értékéről.A fiúk mindig felhozzák a pornó kérdését. illetve a még kialakulatlan termékenységet. Az a tapasztalatunk. hogy milyen az ’igazi’. és milyen szerelemre vágynak a lányok (a fiúk szerint). hogy gyakran alakul ki igen heves vita a feljegyzett szempontokkal kapcsolatban. hogy ezen ismeret birtokában felelősségteljesebb döntéseket hoznak majd. a lányok sokkal többet tévednek. kamasz. 66 . Igen nagy arányban küzdenek a házaspárok a meddőség problémájával. amikor próbálják egymás érveit megérteni. Két csoportban (fiúk és lányok csoportja) próbáljuk összegyűjteni. s ez különösen a lányokra igaz. Néhány visszajelzésből tudjuk. (Ezek a beszélgetések teszik szükségessé. hogy érdemes ezen a területen tovább munkálkodnunk. Fontosnak tarjuk. hogy a szex helye a házasságban van. stb. alkalom (fiúk és lányok külön) Ezen az órán kerül sor a férfi és női termékenység megbeszélésére: kialakulásának folyamata. és próbáljuk a nézőpontokat közelíteni. akik már túl vannak az első szexuális együttléten. Egyik óránk után egy lány írt nekünk. arról. a női ciklus változásai. hogy ami ott látható az egy eltorzított kép. és most az ő életére vonatkozóan hozott egy döntést. hogy a serdülőkorban elkezdett tablettaszedés következtében a nők közel 30 %-a véglegesen meddő marad. és igazán érzi is a fontosságát. („Az igazi szerelem tud várni” című cikk mellékelve az előadás anyaga után. Egyébként a fiúk sokkal jobban ismerik a lányok igényeit. alkalom (fiúk és lányok együtt) Ezen az órán a barátság és a szerelem témakörét érintjük. hogy legközelebb is legyünk külön. Beszélgetünk az együttjárásról. hogy miért érdemes várni. hogy a két nem külön bátrabban felteszi az őket foglalkoztató kérdéseket. hogy hallhatott a második szüzességről. hogy erről tudjanak a fiatalok. Bizony találkozunk óráinkon olyanokkal. és reméljük.

kihez fordulhatnak segítségért. Szeretnénk hinni. és ennek kapcsán csodálkozunk rá az életre. Az abortuszról konkrétan csak akkor beszélünk. nevelőket –. talán közelebb kerülhetnek hozzájuk. és azok az álmok. harmadik óra környékén egyeztetjük. mindezt belehelyezzük a női ciklus folyamatába. akkor a következő évben még találkozunk az osztállyal – ideális esetben két dupla órában – hogy a családtervezési módszerekkel (fogamzásgátlás) is megismertessük a fiatalokat. alkalom (fiúk és lányok együtt) Ezen az órán megismerkedünk a megtermékenyítés csodájával. Ha van rá mód. akik őszintén és segítő szándékkal fordulnak feléjük. S ha beszélgetéseinkkel nem is mindenkinek. magzati koruk szüleiktől ismert élményeit. fiatalok tudatosabban készülnek majd a saját családi életükre. de néhányuknak tudtunk segíteni. Amennyiben ez az újabb találkozó nem jöhet létre. Így tudják. Ezúton szeretnék bátorítani mindenkit – szülőket. illetve testvéreik várásával kapcsolatos történeteiket. hogy merjék fölvállalni a szexualitással kapcsolatos beszélgetéseket. a döntési szempontokat átgondolni. még ha nem is érzik szakembernek magukat az adott témában. már nem volt hiábavaló a munkánk. Ez lesz az alapja majd a különböző családtervezési módszerek megismerésének is. hogy az ilyen módon ’felvilágosított’ gyerekek. azok előnyeit. netán örömükkel megkeresnek bennünket. amibe a gyerekek is intenzíven bekapcsolódnak. Fontosnak tarjuk jelenlétünket az iskolákban. amiket megfogalmaztak maguknak. adódó problémájukkal. amire ez az 5 alkalom nem nyújtott lehetőséget.) Az óra második felében magzati életről szóló videót nézünk. hogy az órákon megismerkedve velük. Elmesélik saját születésük. Ilyenkor igyekszünk minden módszert objektíven megismertetni. vágyak. Beszélünk kismamaságainkról (nem a terhességről!). de jól választani csak a teljeskörű ismeret birtokában lehet. legelfogadhatóbb családtervezési módszert. ha célzott kérdés irányult rá. kérdésükkel. hátrányait számba venni. hogy a következő tanévben is találkozzunk néhány alkalommal. mert így remélhetjük. személyes élményeinkről. hogy az utolsó találkozás során beszélünk a családtervezési módszerekről. Mindenkinek magának kell majd megtalálnia a számára legmegfelelőbb. (Az osztályfőnökkel ilyenkor szoktunk egyeztetni. akkor az 5 alkalmat sűrítjük be oly módon.5. Természetesen ezt a második. A fiatalok igen hálásak azoknak. Számunkra ez az óra jelenti az abortusz-megelőzést. 67 .

ha büszkék lehetnénk a mensesünkre. mivel hormonális változásokkal kísért folyamat. Noha takargatjuk. takargatjuk. már tökéletesen felkészített. ha a menstruációd első napján édesanyádtól kapsz egy csokor virágot. ahol kifúrják a füled. Talán az sem csupán ábránd. a viselkedésünk alapján. mely az idegrendszer működése szempontjából az 68 . akiknek van egy havonta ismétlődő. közös élménye. a lelkesedésünk. mint egy ifjúkori ballépés sebhelye. vagyis a ciklus első felében az ösztrogénszint növekedése fokozza a bal agyfélteke tevékenységét. hogy elsajátítsd a nők bölcsességét?” Az idézet Judith Duerktől (Circle of Stones című könyvéből) való. Anya például (és ezért rendkívül hálás vagyok). És egyáltalán nem féltem. mintha az élet szerves része volna. majd találkoztok édesapáddal az ékszerésznél. mégis egyre inkább tudatában vagyunk. Nem mintha nem boldogulnánk el így is nagyon jól. így a ciklus második szakaszába lépünk. térbeli képességek. A menstruációt szégyellni az osztálytársnőimtől és barátnőimtől tanultam meg. ami közös bennünk. havonta jelentkező.Patika Magazin 2002 A n ő i l é t e zé s c s o d á j a Valami. A peteérés folyamán. Christiane Northrup a Női test. Ehhez csupán önismeretre van szükségünk. Szégyelljük. ugyanakkor megnyugszunk. amely ciklus újra és újra lehetővé teszi. és csökkenti a jobb agyfélteke tevékenységét: vizuális. női egészség című könyvében fejti ki a menstruációs ciklus összefüggését pszichés és mentális változások ciklikusságával. Életünk szerves része. A legtökéletesebb időpont a fogantatásra. idetartoznak például a szóbeli képességek. Elméletben szinte mindent tudtam. úgy. közös élményünk. aztán néhány barátnőddel és édesanyád barátnőivel megveszitek az első szájrúzsodat. új megoldások felé kacsintgatunk. Merthogy az: az élet csodálatos megújulóképessége. hogy új élet szülessen bennem. amivel minden nő rendelkezik. mielőtt a menstruációm először jelentkezett volna. De miért ne lehetnénk optimisták? A haladás feltartóztathatatlan. és aztán életedben először csatlakozol a » női szakaszhoz«. elégedettséget érzünk és harmóniát élünk át. megnő kísérletező kedvünk. Ami azonban gyakran elmarad. egyben lelki és szellemi periódus is. sokat mesélt és könyveket adott a kezembe a témáról. Más lenne az életünk. hogy a menstruáció egy szép folyamat része. Ha nem csak úgy mellesleg. Ez az időszak kitűnő a kreativitás kiélése szempontjából. Nagy pontossággal előre tudjuk jelezni a ciklusunk fázisait. A ciklus közepén termékennyé válunk. Így nem hökkenünk meg azon a kijelentésen. ami női mivoltunk egyik sarokköve. miszerint a 28 napos periódus. és édesapád megajándékoz az első fülbevalóval. amikor majd azok közé a nők közé tartozom. nem csak biológiai értelemben. sokkal inkább a hangulatunk. hogy a férfiak gúnyolódás helyett lassanként csodálattal figyelik a számukra ismeretlen jelenséget. és a kényelmetlenségek helyett a ciklus előnyeit veszik észre. olyasmire. aztán elvisz ebédelni. Vártam a napot. titokban létezne. tele vagyunk ötletekkel. Természetesen szexuális vonzerőnk és étvágyunk teljébe jutunk. s melyikünk ne értene vele egyet. Nem feltétlenül a fiziológiai jelek. mert megértettem. Dr. hogy nem ízléstelen dolog hangosan beszélni róla. friss energiával látunk munkához. pedig büszkének kellene lennünk rá. „Milyen más lett volna az életed. A megelőző folyamat csúcsaként ekkor jókedv lesz úrrá rajtunk.

Nemegyszer kéretőztem haza iskolából magam is. hogy büszkék lehetünk női mivoltunkra. figyelmességet. mint a premenstruációs jellemzők. Talán hasznos volna ebben az időszakban félrevonulni. nem kerüli el figyelmünket a leselkedő veszély. és felizgatnak az elmismásolt. nőként nem felelünk meg eléggé az elvárásoknak. hogy a menstruációs gyöngeség nem olyasvalami. rendbe rakjuk a szekrényeket – és az életünket. létezésük inkább lelkialkattól függ és nem életmódtól. Northrup asszony azt javasolja. ha napokon át tart. A görcsölést egyedi megoldással. lelkesedésünk. ami nem tetszik. mert úgy éreztem. kövessük testünk bölcsességét. A fiatal nők nagyobb hányada menstruációja első napjain súlyos hasi fájdalomtól szenved. Vajon ne lenne szükség erre a fázisra? Vajon nem inkább testünk és lelkünk összehangolt és egészséges működését feltételezi ez. megmondjuk. és az egész csak pár órába telt. Lehet. hogy arra kellene ráhangolódnunk. valamint életmódbeli és táplálkozási javallatokkal lehet enyhíteni. befelé fordulunk. szőnyeg alá sepert korábbi gondok. és arra vezethető vissza. megfigyelte már. semmint gyengeséget? Tudatalattink álmainkon keresztül is arra ösztönöz. Visszavonulunk.előzőével ellentétes irányú. különösen nem akkor. FRATER VERONIKA 69 . akkor követni kell az utasítását: pihenni kell. alkotókedvünk folyamatosan csökken. Dühösek vagyunk. és általános gyöngeséget okoz. „A legtöbb nő. de inkább hiszem. hogy ez a fájdalom a modern civilizáció. amit szégyellnünk kellene. de a folyamat kihat a közérzetre. hogyan tehetnénk tisztába az életünket. mert ha már nem kellene szégyellnünk. Legfőképp arra. hogy a köz-gondolkodásnak kellene erre ráhangolódnia. A fájdalmas görcsölést nem kötelességünk elviselni. Természetes biológiai tisztulásunkat pszichológiai tisztulás is kíséri. talán ki sem alakulna. A menstruációs görcsök tapasztalatok szerint az első gyermek megszületéséig jelentkeznek. a természettel megbomlott összhang terméke.” A második ciklus hanyatlása ebből az aspektusból nem kényszerű. aludni esik jól. hogy konfliktust jelent számunkra szerepünk a társadalomban. de nem azonos vele. A méh összehúzódása okozza a görcsölést. Tudományos kutatások szólnak arról. hogy a menstruáció első vagy második napján erős késztetést érzünk arra. de legfőképpen magunkban rágódunk azon. ahogy a menstruációhoz közelítünk. A progeszteronszint emelkedésével energiánk. kelletlen. Csak feküdni. ahogy én is – írja –. még a végtagjaink is lemerevednek. Élesebben látjuk a problémákat. A menstruációs görcsölés hasonlóképpen lehet figyelmeztető. ábrándozásnak szentelni magunkat. És ez talán egy ördögi kör. Ha azonban jelentkezik. intuitív és ösztönös képességeink jelentősége megnövekszik. hogy átszervezzük az otthonunkat vagy munkaterületünket. A menstruáció előtti fájdalmak és az ekkor felmerülő problémák felhívják a figyelmünket valami fontosra. szeretteinktől az ápolást. hogy rendbe tegyük a dolgainkat. hanem ígéretes változásokat hoz számunkra. és az elmélkedésnek. például attól félünk. egyre több pihenésre van szükségünk. Elvárhatjuk környezetünktől a pihenési igényünk tiszteletben tartását. menten az iskolapad alá csúszom kínomban. tartani kell egy kis áramszünetet. többnyire azonban „lábon kihordtam”.

hát a csatlakozók száma miatt. Az éretlen fejjel kezdett szexuális kapcsolat – sok barátom tapasztalata ezt igazolja – pontosan azt teszi tönkre. Talán éppen a »használd és dobd el« mentalitás a gyökere annak a szexuális szabadságnak. melyben elkötelezik magukat arra. hogy »állatok« vagyunk. hogy a szexualitás az egyik legnagyobb ajándék. hanem mert tudom. a Boston College tanára. Szeretném 70 . de számomra az a fontos. mert a felnőttek valójában azt hiszik. és ez nem csak egy divat. Ebben az ajándékban rejlik az élet létrehozásának képessége. milyen zsákutcába vezet a mindent megengedő fogyasztói társadalom kultúrája. hogy a középiskolások több mint 65%-ának már volt vagy van szexuális kapcsolata. hogy sok fiatal alapvetően megváltoztatja az értékrendjét. amire vágyunk… Nem! Én tényleg boldog akarok lenni. amire Isten ösztönöz…” Tim tizenkilenc éves: „Én nem az AIDS-től vagy más betegségektől való félelemből várok. ha másért nem. ami sokakban félelmet szült. évfolyam 1. Rádöbbennek. aki könyvet is írt e témáról. és szembeszállnak a szexuális téren uralkodó liberalizmussal. mely az utóbbi években egyre ijesztőbb méreteket öltött. nem messze a Fehér Háztól. aminek abortusz vagy nem kívánt terhesség a következménye. szám Az igazi szerelem tud várni Egy szexuális ellenforradalom krónikája Pár éve a CNN egyik műsora a „True Love Waits” (Az igazi szerelem tud várni) mozgalom washingtoni találkozójának eseményeiről adott tájékoztatót. magával ragadja őket a pánszexualizmus. És hogyan vélekednek a rendezvényen résztvevő fiatalok? John. melyben óriási szerepet kap a képi kultúra. amit kaptunk. amiben közrejátszik az is. január X. akik képtelenek uralkodni ösztöneiken. Az igazat megvallva nem árt egy kis félelem. míg be nem következett az AIDS-okozta krízis.Új Város 1998. melyre meghívást kaptunk. 250 ezer aláírt kártyát helyeztek el egy nagy parkban. hogy felfedezzem az ember méltóságát – különösképpen azért a lányét. ezért az új nemzedékek gyökértelenül nőnek fel. Egyrészt – kissé moralizáló stílusban – vissza akar tartani a szexuális kapcsolatoktól. mely gátolja a közös értékek keresését és továbbélését. Különböző vallásokhoz tartozó fiatalok ezrei aláírtak egy nyilatkozatot. hogy társaik erős „nyomást” gyakorolnak rájuk. Sokak szerint érdekes jelenségről van szó. egy tizenhét éves sportoló így nyilatkozott: „Úgy gondolom. melyeket bizonyos szélsőségesen konzervatív csoportok közvetítenek…” A statisztikákból kiderül. hogy élik a tisztaságot. mert segít. így sokan nem képesek többé azonosulni azokkal a neopuritán üzenetekkel. „Ebben a társadalomban a szexualitás terén óriási a káosz” – mondja Lisa Sowle Cahill.” A tizenhat éves Jimnek ez a véleménye: „A társadalom egymásnak ellentmondó üzeneteket közvetít. Én viszont azt akarom tenni. ez pedig igen sokba kerül a társadalomnak. akivel járok – és annak a szeretetnek a mélységét. másrészt az iskolában óvszereket osztogatnak nekünk. Cahill szerint a káosz „az individualista kultúrának köszönhető. A családban is nehéz pozitív szexuális erkölcsi értékekre nevelni.

Az önmegtartóztatás társadalmi szintű érvényesülése a tisztánlátás eszközévé válik. mint inkább a szív tisztaságát jelenti. Ez nem egy könnyen felállított paradoxon. 2000. Budapest. –. Don Bosco Kiadó. lányoknak.. Holnap. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. zeneőrület. 2000. Budapest. Budapest. annál többet nyerünk.: Nehéz évek. Kiskunfélegyháza. hanem évszázadok kemény tapasztalatai árán felfedezett igazság. a férfiak és nők közti kapcsolatteremtés új módjának felfedezéséről van szó. 2002. mely segít világosabban látni az életben. Budapest. Elisabeth: Szerelem és tisztaság. egy komoly kezdeményezés arra.) Szent István Társulat Budapest. Fiore. melyet korunk nemzedéke rengeteg szeméttel fedett be. Vekerdy T: Kamaszkor körül. 2001. Raimondo: A szerelem ezer arca. Könyv a házasságról. McDowell J. 1991. hogy társadalmi szinten is konkretizálódjon az.. Minél jobban átadja magát valaki a negatív dolgoknak – kábítószer-élvezet. 2004. Bovet. Walter: Beteljesületlen vágyakkal együtt élni Varga Péter: Spielhózni. felelőtlen szexuális kapcsolatok. Budapest. 15 éves kortól Campbell. S minél jobban »visszafogjuk magunkat«. Boldogabb családokért iskolai program.: A megszentelő szerelem. 2002. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. Budapest. S ha valaki már nem szűz. Vigilia Kiadó.: Így tudtad te is? Felvilágosítás fiúknak. M – Gallagher. Harmat.” A »True Love Waits« valóban egy kihívás. 1999. Bécs.őrizni. mind a felnőtteket új értékekre neveljük… Ez azonban megköveteli bizonyos ideálok meglétét az erkölcs terén is.. melynek segítségével az ember könnyebben megtalálja helyét a világban és társát az életben… Miguel Novak Szakirodalom Bovet. 1995. 1983. Arató László – Beöthy Tamás SJ (szerk. Theodor dr. Scotto. 2002. hogy mind a fiatalokat. hogy a szüzesség nem annyira a test. védeni ezt az ajándékot. aminek szükségességét mindannyian érezzük: a fiúk és lányok. 1989. és Day D. Rousseau. Carlo: A fiatalok etikája. Márton Áron Kiadó. Ethos. – Maloney. Kecskemét. 71 . Quoist. Budapest. 1995. – Wilczak.: Felette nagy titok. Az alapvető feladat az. Ross dr. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 2. Theodor dr. Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv. Timóteus Társaság Alapítvány Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. sebességláz.. agresszivitás stb. Szexualitás és párkapcsolat. P. Mindig újra lehet kezdeni »szűzként élni«. Szent István Társulat. Budapest. G. annál többet veszít. Tömegtájékoztatási Eszközök Pápai Tanácsának Nyilatkozata Pornográfia és erőszak a tömegkommunikációs eszközökben. Michel: Szeress! (Dani naplója) Apostoli Szentszék. szeretnénk emlékeztetni őt arra. Budapest. Új Város. 2003. olyan igazság. Trobisch. C.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. 2000. Elliot. Miklya Luzsányi Mónika: Titkoskönyv. 1987. Zászlónk Stúdió. A Parakletos Alapítvány megbízásából kiadja a KEPE. 2001.

hogy ennek a felnőtté válásnak egy nagyon fontos részéről beszélgessünk. egyik sem értékesebb. pozitív és negatív üzenetet hordozó. mégpedig a férfivé. hogy ne csak fizikailag legyenek azok. és ahová a végén szeretném. média által sokkolt. Az önismeret fontos többek között ahhoz is. többek között férfias nőket és nőies férfiakat ábrázoló képek. Egyik vonás sem kedvesebb. Megfogalmazzuk. egy kicsit közelebb kerülünk a megoldáshoz. hanem lélekben is. hogy mi mindenben és miért is vagyunk mások mi nők és a férfiak.Buczkóné Reguly Krisztina biológus. „blu tack” építőkocka tábla. hanem a szó „igazi” lelki értelmében is. Budapest A nemi identitás Az igazi férfi – igazi nő Bemutató óra. ha visszatérnénk a következő idézet: „Saját képmására: férfinek és nőnek teremtette őket” (Ter 1. ahhoz bizony azzá kell válni! Arról is szeretnénk beszélgetni. színes kréta Emlékeztető az előző alkalomra: Előző alkalommal a fiatalokkal arról beszélgettünk. sokszor felcserélődnek. A különbözőségeket fogjuk hangsúlyozni. Ezen alkalom célja: A mostani alkalom célja az.és nővéválásról. Erre a kérdésre választ adni nem is olyan egyszerű feladat. nemcsak testben. ahol a férfi és a női tulajdonságok. Ezt az alaptételt szem előtt tartva most azt próbáljuk megfejteni. egyik sem fontosabb Isten számára. hogy a serdülőkor legnagyobb és legfontosabb feladata felnőtté válni. és ezek a kapcsolatok sikeresek legyenek.Bevezetés: A kályha. 1. De azt remélem. hogy másokkal kapcsolatot tudjunk teremteni. hogy békében tudjunk élni önmagunkkal. hogy ez nem összekeverendő az értékesebb fogalmával. de abban a tudatban. Különösen nem a mai.27) Vagyis a férfi és a nő ketten együttesen jeleníthetik meg Isten vonásait. előadás Eszközök: képek: újságokból kivágott férfiakat és nőket ábrázoló. de ahhoz. aminek hatására a kisfiúból férfi. csak más. 72 . sarkából kifordult világban. milyen fontos önmagunk megismerése ahhoz. a kislányból nő lesz. ahonnan elindulunk. Hiszen a serdülőkben ugyan dúl a „hormonháború”. hogy hogyan is képzelnek el egy igazi férfit és egy igazi nőt. szerepek alaposan összekeverednek. hogy a foglalkozás végére.

Tehát. Ezeket az élethez szükséges információkat. tehát a férfitől függ a születendő utód neme. innen az elnevezésük is. hogy az utód férfi lesz-e. míg az X ezt nem teszi. Az Y-kromoszóma meghatároz egy úgynevezett H-Y antigén markert. tömörítenünk kell őket. és ahogy mi is csak azokat a programokat nyitjuk meg a gépen. majd látni fogjuk. A kromoszómák tulajdonképpen nem mások. hová kell benyújtani a reklamációt. az genetikai értelemben eldől a fogamzásunk pillanatában. A nemünk apai örökségünk! Bár genetikai szempontból egyéni szinten egyértelműen a hímivarsejttől (X. vagy nő. kromoszómákba szerveződve található. hogy lánynak. hogy miért). hogy a H-Y marker ellen immunitás léphet fel az anyai szervezetben. vagy egy Y-kromoszóma található. 73 . a teljes kromoszóma állományuk megfeleződik. csak ott vagy egy X. amelyeket a kromoszómákban kódolva minden egyes sejtünkben megtalálunk. Említettem. sőt a petesejt is.2. minden egyes sejtünkben 23 pár kromoszóma van (ez alól csak a petesejt és a hímivarsejt a kivétel. mégpedig egy-egy X-kromoszóma. avagy fiúnak születünk-e? Az. Ezekben a kromoszómákban kódolva van minden információ. mikor is dől el. vagyis program elférjen a számítógépen. tehát mondhatjuk. úgy a különböző sejtek is. attól függően. A nőkben XX-szel. amire annak az egyednek a kialakulásához. a feladatuktól függően. és amennyiben ezen immunanyagok jelen vannak a nő szervezetében. hogy – akár mindig – lány utód szülessék. vagyis az ÚJ ÉLET „születésekor” eldől az is. Így van ez az érett hímivarsejtben is. minden esély megvan arra. A sejtmag örökítő anyaga ún. mint ezeknek a tömörített programoknak a hordozói.vagy Y-kromoszómától). hogy X vagy Y-kromoszómát hordoz-e a hímivarsejt. Elméleti rész: Nézzük. amiket éppen használunk. Ma már tudjuk. hogy minden egyes sejtünkben ízig-vérig férfiak és nők vagyunk. csak egy-egy ivari kromoszóma található a már érett petesejtben. Mikroszkopikus képük ezekre a betűkre hasonlít. amelyek az ő speciális működésükhez szükségesek. mert az érésük során. De elvileg a teljes program arzenál a rendelkezésére áll. mint a számítógépekben a programokat. mint pl. Minden egyes sejtünk egy számítógép. fejlődéséhez. ha valaki nincs megelégedve utódja nemével. Így egy szívizom sejt más programokat fog működtetni. A 23. Tehát a fogamzás pillanatában. kivételes esetekben „beleszólhat” a folyamatba a nő i szervezet. és működőképes maradjon. úgy kell elképzelni. Ebben rejlik a nagy titok! Amikor a fogamzás pillanatában egy hímivarsejt és egy petesejt találkozik. amely a spermium (és később az XY-os testi sejtek) plazmamembránjában megjelenik. hogy ez az iszonyú mennyiségű információ. egy idegsejt. hogy most már világos mindenki számára. hogy férfiak vagy nők leszünk-e. hogy a petesejtek és a hímivarsejtek kivételek. Ők az örökítő anyagnak csak a felét tartalmazzák. egy számfelező osztódásnak köszönhetően. Remélem. pár kromoszómánk az ivari kromoszóma. csak azokat a programokat „zippelik” ki. Így van ez az ivari kromoszómákkal is. lesz az utód leány vagy fiú. Ezek a kromoszómák is megtalálhatóak minden egyes sejtünkben. Persze ahhoz. Az ember esetében. a férfiakban XY-nal jelöljük. életéhez szüksége van a fogamzása pillanatától kezdve a haláláig. Mondjuk egy WinZip programmal.

és bár ma még nem tudjuk pontosan. és termékenyíti meg a petesejtet. Így akár szét is válogathatók. sőt a spermium teljes fokú aktiválásáért felelősek. összecseng ezekkel az eredményekkel. vagyis az ivari kromoszómája XY. az ún. Ugyanezen receptorok – nem kapcsolódás révén – gátolják meg a fajidegen megtermékenyítést. az Y-kromoszóma nincs jelen. úgy leánygyermek születésének nagyobb esélye lehet. Az X. Bár konkrét bizonyíték erre nincs. Ezen kívül. melyek a spermiummal való kapcsolódásért. X-kromoszómát hordozó hímivarsejt termékenyíti meg az idő közben ovulálódott petesejtet. hetét követően az Y-kromoszómából származó információk hatására (Y faktor) ez a semleges ivarmirigy kezdemény herévé alakul át. (Az a megfigyelés. mint az X-kromoszómát hordozók. Az X-kromoszómát hordozó spermium feje lapos. amelyek azonban hosszabb ideig életképesek. elektromos térben az X-kromoszómát hordozó hímivarsejt az anód. lehet belőle here is és petefészek is. Ha a magzat genetikai értelemben fiú. E tényezők minősége (erőssége) különböző lehet. stb.Ahogy írtam. míg az Y-kromoszómát hordozóé kerek fejű. hogy a gyorsabb (Y-kromoszómát hordozó) ér hamarabb célba. mégpedig úgy. és a 6. úgy nagyobb az esély a fiú utódra. akkor nagy valószínűséggel inkább a hosszabb ideig életképes. Ha a hímivarsejtek az ovuláció időpontjában. míg az Ykromoszómát hordozó a katód felé vándorol. csillók mozgása. hogy a petesejt burkának. mennyire eltérő erre az X-es és Y-os ivarsejtek érzékenysége. ami megint csak az egyik nem irányába tolja el az utódképzés valószínűségét. e receptorok elutasíthatják az egyik nemű (X vagy Y) spermiumot is. melyek szelektálják őket (pl. a női szervezetbe került spermiumokat számos hatás éri. aminek napjainkban már nagy a jelentősége az állattenyésztésben. Így nagyobb valószínűséggel leánygyermek születik. így a tőle származó információ hiányában a semleges ivarmirigy kezdemény petefészekké alakul át. Ha a magzat genetikai értelemben lány. Így nagyobb eséllyel fiúgyermek születik. hogy a kisebb Y-kromoszómát hordozó hímivarsejtek könnyebbek. a petesejt is beleszólhat az utód nemébe. 74 . hogy az Y-kromoszómát hordozó spermiumok sebezhetőbbek. hatással lehet az utód nemére is. Ezeket a tényeket alátámasztják azok a megfigyelések. akkor valószínűbb. azonban a kutatások azt mutatják. Ha a hüvely pH-ja a lúgos felé tolódik el (vagyis a spermium természetes közegéhez közelít). E sejtek felszíni töltése is eltérő. héten megkezdi a férfi-nemi hormon termelését.: hüvely erős savassága. miszerint a hüvely pH-ját is befolyásoló diéta. Az is tény. Mikor és hogyan alakulnak ki a nemre jellemző ivarszervek? A magzati fejlődés korai szakaszában. ha savas pH felé tolódik el (ami nem kedvez a spermiumok túlélési esélyeinek).vagy Y-kromoszómát hordozó spermiumok alakjukban és számos tulajdonságukban is eltérőek egymástól. a zóna pellucidának membránjában receptorok találhatók.). fürgébbek a nagyobb X-kromoszómát hordozóknál. vagy közvetlenül azután kerülnek be a női ivarutakba. ivarmirigy kezdemény még semleges. Ezen tényezők által okozott eltérések azonban statisztikailag nem jelentősek. Ha a spermiumok az ovuláció előtt kerülnek a női ivarutakba. a méhben lévő magasabb hőmérséklet. melyek szerint a megtermékenyítés cikluson belüli időpontja is befolyásolhatja az utód nemét. akkor a magzati élet 3.

Férfi nemi hormon hatás híján a semleges nemiszervkezdeményből női nemi szervek. hogy nő. ami első találkozásnál is már visszataszító. hogy így lehet-e tudni. melyik emberke férfi. és beszélgetünk. ugyebár attól függően. ábra): Kérdezzük meg. és külön a nőkre vonatkozókat. felépítése és működése közötti különbségre vezethető vissza.Csoport játék: Rajzoljunk fel a táblára két pálcika embert (1. azonban valóban létezik „férfi agy” és „női agy”. ami vonzó lehet? (Segítségül mondjuk el a mi véleményünket is. illetve minket neki. hogy hölgyről. és a külső alapján ítélünk. mi az. alakulnak ki. stb. Kérdés: Mit nézel meg először egy lányon. képességbeli. férfi nemi hormon hiányában. 4. mentalitásbeli különbségnek férfiak és nők között. Írhatnak nemenként egy-egy „vicces” nemi jelleget is (pl. a nélkül is.) Tehát első re. meg tudjuk állapítani egy nőről. hogy férfi. A lényeg tehát összegezve az. Erről majd részletesen később beszélünk. melléklet 1. és a külső és belső nemi szerveket. hogy az Y-kromoszómából kiinduló információk láncolata fiú utódot eredményez. hogy egy baráti társaság közepén állunk. így a hímvessző. hogy le kellene vetkőznie.Bevezető beszélgetés: Képzeljük el.: nyakkendő). herezacskó. melyik nő ! Próbáljuk meg összeszedni azokat a tulajdonságokat. másodlagos nemi jellegeket. hogy meg lehessen őket különböztetni: A játék menete : Osszuk két csoportba a tanulókat. külön a férfiakra vonatkozókat. akkor férfi agy alakul ki. a kezdetben szintén semleges nemiszerv-kezdeményből férfi nemi szervek alakulnak ki. vagy úrról van szó. lehet nemek szerint is. 75 . ezen információk hiányában azonban lány utód születik. Másodlagos nemi jelleg alatt értjük közérthetően szólva mindazokat a tulajdonságokat. általában az első benyomások. amelyek alapján. amikor nyílik az ajtó. a női agyban pedig a nőkre jellemző ciklikus nemi hormonszabályozás alakul ki. egy fiún? Mi az. és a házigazda bemutatja őt nekünk. hogy a serdülőkorban. 3. Ma már azt is tudjuk. A feladat a következő: a másodlagos nemi jellegeket kell három perc alatt összegyűjteniük. Megjegyzés: A köztudatban: elsődleges nemi jelleg alatt értjük az ivarmirigyeket. jegyeket. méh stb. hogy amennyiben a magzati agy bizonyos területeire megfelelő szintű férfi nemi hormon hat. és egy férfiról. Első hallásra furcsának tűnhet ez a kijelentés. a női és a férfi agy fejlődése. de lehet bármely csoportképző módszerrel. pedig női agy. Az első három hónap a magzat életében abból a szempontból is meghatározó. hogy a számtalan viselkedésbeli. és két oszlopba összeírni.A herékben termelődő férfi nemi hormon hatására a magzatban. A legjellemzőbb különbség közöttük abban áll. Később oda is jön hozzánk. a nemi érést követően a férfi agyban állandó és egyenletes nemi hormonszabályozás történik. így a hüvely. és egy fiú/lány jön be rajta.

és igazi nők leszünk-e. Válasszunk ki mi is egy képet. fiatalság kultusz. (Pirossal karikázzuk be a fejet (agyat). de mégsem mondhatjuk. ami bizonyos értelemben igaz is. gyógyszerek szedése. vagy csak egy nő rendelkezhet. férfi. melléklet 3. test kultusz – hamis értékrendet közvetít). amitől egy férfi. vagy fontosabb a saját stílus kialakítása? Összegzés: – A képek bővelkednek a férfiakra és a nőkre jellemző tulajdonságokban. 46 cm derékbősége lenne. hogy lássuk. így a pálcikaemberekre rajzoljuk be. – Kezdjünk beszélgetést a képek kapcsán. hogy igazi férfiak.Kell-e mindenáron követni a divatot. ha élne? 178 cm magas lenne. filmsztárok világában keresendőek-e? Milyen a „mai” világ ideálja? Hol keresendők a mi ideáljaink?) . mai világunkban a másodlagos nemi jellegek nem mindig határoznak meg egyértelműen egy férfit.A cm-ek számítanak? – Vagy a KISUGÁRZÁS?! (Barbie babát modellezték. mit üzen számukra a kép a férfiakról és a nőkről. Mégis kérjük meg őket. a nemi szervek helyére a nemeknek megfelelő jelet pirossal) (1. alapvetően a fejünkben (az agyunkban) dő l el.Veszélyek (Mint beteges testépítés. vagy egy nőt. vajon ezeknek a jellegeknek az alapján már látszik-e. hogy válasszanak ki egyet. mint legfőbb másodlagos nemi jelleget!) (1. ábra) Bár a köztudatban lévő biológiai definíció szerint ez az állítás igaz. közöttük férfias nőket. majd fordítva. anorexia). 45 kg-t nyomna. bulémia. Kérdezzük meg. hogy ezekkel a tulajdonságokkal csak egy férfi. Kérjük meg őket.Kell-e ideál a mai fiataloknak.Tudományos szempontból: elsődleges nemi jelleg alatt csak az ivarmirigyeket (és a szex kromoszómákat) értjük. Az nyer. ami szerintük meghatároz egy férfit. 34-es lába. és mondják el. Beszéljük meg a képek kapcsán felmerülő kérdéseket is! Például: . melyik a lány? 5. de a kép üzenetével is foglalkozhatnak. 120 cm mellbősége. vagy egy nőt (leírás lásd: eszközök). és egy nő pedig nő ! (A válasz valószínűleg a nemi szervekre fog irányulni. melléklet 2. szépség kultusz. A másik csapat az azonos találatokat kihúzza. és azok hol keresendők?(Vajon a manökenek. melyik a fiú. egy szervet. Az idő lejártával a csoportok bediktálják a jellegeket. . Természetesen lehet pozitív és negatív üzenet is. Milyen lenne. ábra). melléklet 3. valójában az.A média világa (Sztár kultusz. és mondjuk el. a nemi szervek a másodlagos nemi jellegek közé tartoznak. Beszélgetés a képek alapján: Tegyük fel a táblára a különböző nőket és férfiakat ábrázoló képeket. számunkra mit üzen. ábra) 76 . hogy mondjanak csak egy dolgot. . amit mindjárt rajzoljunk fel a pálcika emberkékre (1. és nőies férfiakat is. akinek több egyedi találata volt. Koncentrálhatnak csak a külső tulajdonságokra. és biztos hasra esne!!) .

S ha kellő humorral is tudjuk mindezeket a jelenségeket kezelni. közben segítenek a gyereknek tanulni. rántást kavarnak. és értékes. 9. érdemes azt megismerni. hogy ha egy férfi hazudni szeretne a feleségének. és tudnak az érzelmeikrő l beszélni. és igénylik is ezt. nagyon hatékonyan. de arra erősen koncentrálva. hogy ez a két világ remekül összeegyeztethető. s mivel együtt kell élnünk. amely a női agyat és a férfi agyat megkülönbözteti egymástól. a zavaró dolgokat kiszűrve. 4. ha a kedves felesége beszél hozzá. A nőnek intuíciói. hangsúlyából. ha hallgat rájuk. és jól teszi. és mindent meg is akar magyarázni. Nézzünk néhány példát a férfi és a nő világának különbözőségeiről: 1. és azok hátterét is. Hiszen ha ismerjük ezeket a különbözőségeket. a nő a férfit akarja.) Ezért süketül meg egy férfi. pl. lásd: 1. akik többnyire nem a szavak emberei. 6. A nők szeretnek. ellentétben a férfiakkal. SŐ T egyes férfiak szerint.: sebész. 3. SŐ T kiegészítik egymást! E két külön világ létrejöttének az alapja az a fejlődésbeli. A férfi agy és a női agy: Miért emeltük ki. érdekes. míg egy férfi csak az elhangzottakra figyel. A lányok hamarabb tanulnak meg beszélni. hogy a lényeg itt dől el. a nő megérteni és befogadni. legfeljebb hümmög. melléklet 3. ha logikai játékról van szó. előadásukra). és gondolatban. Ellenben. tegye azt inkább írásban!) 8. de mindenképpen nagyobb empátiával tudunk a másik nem felé fordulni. behozhatatlan előnyre tesznek szert. a nő a jelenben. (Rajzoljuk fel a gondolat buborékot az emberkéinkre. (Ezért is ismeri fel hamarabb egy nő a hazugságot. érzelmi világa között óriási különbség van. A férfi a világot legyőzni és meghódítani akarja. mint egy férfi. és a szóasszociációs játékokban verhetetlenek. A nők képesek a másik testbeszédébő l.) 10. akkor rá fogunk jönni. Először is a férfi a nőt. hogy közben beszél. A férfi általában először gondolkodik. közben készülnek a következő napi órájukra. (Egyes szakterületeken. Valóban jobb a kommunikációs képességük. Ezért is szokták ajánlani. és észérveket követel. (Néha olykor annak ellenére is. ábra) 2. felépítésbeli és működésbeli különbség. a nő sokszor pedig csak annyit mond: csak. ha kedvesük falra mászik ettől. ahol nagyon kitartó és koncentrált figyelem szükséges. gesztusaiból megérteni egy beszélgetés rejtett üzeneteit is. Mert a nő és a férfi gondolkodása. 77 .6. Amikor. mentalitása. A férfi a jövőben él. A nők képesek egyszerre többféle tevékenységet is folytatni szimultán. A férfiak egyszerre csak egy dologra képesek figyelni. amit életük során csak növelnek. KÉT külön VILÁG! Mindkét világ izgalmas. akkor talán könnyebben el is fogadjuk azokat. és csak aztán beszél. 7. A férfiaknak általában ez sokkal nehezebben megy. megérzései vannak. akkor biztosan ők a nyerők. az agyat? Mert azt gondolom. A nő sokszor úgy gondolkozik. 5. A férfi elméleteket gyárt. vagyis képesek megosztani a figyelmüket (telefonálnak. és mindent meg akar érteni. légiirányító (bár itt a szintén a férfiakra jellemző kiváló térlátás is szerepet játszik) túlnyomó többségben vannak a férfiak. mint legfőbb másodlagos nemi jelleget. ha újságot olvas. ezért mond sokszor meggondolatlan” dolgokat.

Nézzünk most meg a tudományosság teljessége nélkül néhány érdekes adatot. ha egy férfinak diszkréten odaszólunk. Egy nő egy térkép alapján lehet. Ezeknek a különbözőségeknek természetesen van egy evolúciós elméleti háttere: Agyunk evolúciós kialakulásának évezredei alatt (a kutatások szerint az elmúlt néhány évezred ezen nem sokat változtatott) az a korszak volt meghatározó. Egy fiúgyerek a kockákból általában magas. körbenéz. és élesebben látnak távolba. egy cipőbolt előtt. de csupán egyetlen irányba – majdhogynem csőlátásuk van. Leguggol. egészen bedugja a fejét. Minthogy a szakácstudomány ezen fokára már ő is eljutott. pedig feléjük sem pillantott. és remek a térérzékelésük. akkor ő egész testével oda fog fordulni és „megbámulja” őket. akkor teljes az értetlenség. mivel még nincs kész a vacsora. ellentétben a hölgyekkel). miután nem talál valamit. mert csak így látja. majd dühösen bevágja a hűtő ajtaját. (Ha van időnk. Jogosan. Közben azt is felmérte. Ha térképről van szó. közli: „Nem találom. Vagy vegyük azt a tipikus példát: a családfő hazatérve a munkából. (A parkolásról ne is tegyünk említést!) 12. hogy elővegye a hűtőszekrényből a vajat. Segítenél?” S én zokszó nélkül megyek. fejlődése és működése közötti különbségből fakad. hogy pedig megbeszélték. cserébe ő pedig beparkol helyettem a garázsba. hogy milyen cipők voltak a kirakatban. sőt mi több. Ismerős a jelenet? Miért jó mindennek a hátterét tudni? Mi a férjemmel már csak nevetünk az e fajta történeteken. Nem valószínű. amikor beszélnek hozzá. de tudom. égbetörő tornyokat épít. aztán nézzük meg. szeretne enni egy vajas kenyeret. de azt is meg tudná mondani. hogy építkezzenek. hogy a saját lakásában is eltévedne. pont ismertetése előtt tegyük meg!) Ezek közül a furcsának tűnő különbségek közül (és még számtalannak. és kisegítem a szegény „csőlátót”. bele se néz igazán. 13. aki odamegy. honnan jön a szirénázó mentő. adjunk két-három percet. Három dimenzióban látnak. hogy férjem. amikor őseink 78 . és közli: „Már megint nincs itthon vaj!” Ekkor lép színre élete párja. Ez az oka annak is. vagy sem. pl. mert képtelen egyszerre két dologra figyelni. de nem találja. kinyitja a hűtőt. amit itt meg sem említettem) soknak ma már ismerjük a tudományos magyarázatát. térölelő építményeket. stabil. A nőknek általában jobb a tapintásuk. A férfiak viszont kiválóan. ami mellett elhajtottak. megy. hogy másnap tejet és sajtot kell venni. Ezért fordul elő az is. Igen ám. hogy a férfi elvéti a sztrádán a lehajtást. Ezt jó figyelembe venni! 11. ez nem jelent semmit. hogy elmentek-e az út során. csak benyúl. a térhallásuk is (mindig tudják. Az érzékelésünkben több más különbség is van. Ő koncentrál. és előveszi a vajat. és a szaglásuk. A nőknek jobb a periférikus látása. Természetesen ezt a 13. hogy nézze azt csókolózó párocskát az ajtóban. mert az elfogyott. be fognak-e férni. Nálunk is ugyanígy történik minden. aminek az alapja a férfi agy és a női agy felépítése. A nő válasza az lesz: már rég észrevette őket. a leánygyermek széles. az ízérzékelésük. kutatási eredményt és elméletet ezekre a megfigyelt jelenségekre. megmentve így a garázsajtót és az autó fényezését. nem ismernek akadályt. azzal a különbséggel. hiszen ő tényleg „süket” ilyenkor. nem okoz gondot a parkolás. így a közvetlen környezetüket jobban átlátják. A férfiak kiválóan tájékozódnak.pedig erre hivatkozik az asszony. De vajon van-e fogalmuk arról. ki is próbálhatjuk! Adjunk oda a fiúknak is és a lányoknak is egy jó adag építőkockát. annak a felmérése sem.

A gyerekeikre kellett gondot viselniük. megvédeni őket a veszélyektől. vagyis ’bámul’. azaz a nemi kromoszómák milyenségétől függetlenül. Természetesen ma már nem a vadászás segítése a fő funkciója ennek a központnak. illetve egy-egy veszélyt jelentő ember. A csecsemő agya csak akkor fejlődhet ’fiússá’. hogy bemérjék a távolságokat. ha jelen van a férfi nemi hormon. és az hogy meg tudják osztani a figyelmüket. Ugyanakkor magyarázatot kaptunk arra is. vagy eligazodni egy térképen. és kisegíthetjük egymást a „bajból”. a vadászathoz pedig elengedhetetlen szükségük volt az éles távolbalátásra. hogy nehezebben tudnak hátramenetben parkolni.olyan kis csoportokban éltek. jól kellett tájékozódniuk. Az idők során más volt a feladatunk. hogy felismerjék a különböző metakommunikációs jeleket. hogy lássa őket. hogy a nő a szeme sarkából is észreveszi a csókolózó párocskát. és gyakran hosszú utakat kellett megtenniük egy-egy vad elejtéséért. gyűjtögetni. A női agy számára tehát az ez irányú specializáció járt evolúciós előnnyel. Tehát számukra nélkülözhetetlen volt a jó periférikus látás. a nők pedig „oda sem néznek”. De ha mindezt tudjuk. amelynek feladata az volt. a férfinak viszont teljes testével kell odafordulnia. A nők feladata más volt. hogy a vadat becserkésszék. Nekik a saját szűkebb környezetükben kellett észlelni minden jelet. Ezen kívül szükségük volt arra. Így mindjárt magyarázatot kaptunk arra a fenti példára. a magasságát és mélységét. hogy az agy eredetileg mindenkinél nőnemű irányba fejlődne. s miért is oly nehéz nekünk nőknek a hátramenetben való beparkolás. és bizonyos távolságról lesújtsanak rá. hanem mindenféle olyan mozgás koordinálása. ahol a tesztoszteron jelenléte indítja be a férfi nemi szervek kialakulását: ha nem szól közbe a 79 . állat rejtett szándékát segítettek felismerni. ahol szigorú munkamegosztás volt a nemek között. a genetikai nemtől. Vagyis ugyanaz a helyzet. közben a lakóhelyet szemmel tartaniuk. hogy a férfiak miért nem találnak meg dolgokat a szekrényben. hűtőszekrényben. és az hat rá. a tárgyak sebességét. hogy a vadászatban segítse őket. vagy éppen a térképen tájékozódni. talán jobban el tudjuk fogadni egymás „gyengeségeit”. Ezért kitartónak kellett lenniük. A magzatban az agy ’férfiassá’ vagy ’nőiessé’ való fejlődése a hatodik-hetedik héten kezdődik el. miközben több feladatot kellett párhuzamosan végezniük. hogy végül is mikor és hogyan alakul ki a nemre jellemző agy. sőt a „csőlátásra” a célra tartáshoz. stb. hogy miért van az. Ez a magyarázata annak is például. Ugyanakkor a nők kilencven százalékánál ez a központ nem fejlődött ki. amik gyerekeik. mint a nemi szervek esetében. hogy milyen mozdulatokra van szükségük ahhoz. vadászgatva és gyűjtögetve. térhallásra. más ehhez szükséges képességek jártak evolúciós előnnyel. és ebben a legfontosabb szerepet a férfi nemi hormon (a tesztoszteron) játssza. Ráadásul az a furcsa helyzet. a zavaró tényezők kiszűrésére. Ennek segítségével érezték meg annak idején. Ez lehetővé teszi számukra. A férfiak vadásztak. a mélységélesség érzékelésére. de nézzük. a koncentrálásra. illetve nem működik megfelelően. A férfiak kilencven százalékának agyában működik egy olyan központ. családtagjaik állapotát. a térlátásra. Fontos volt számukra a kommunikáció is a többi asszonnyal és a gyermekekkel. Ez tehát az evolúciós háttér. távolságot saccolni. csak benyúlnak és kiveszik amit keresnek. és agyunk ekként fejlődött másként. fiókban. a jó megfigyelő képesség. amelyhez elengedhetetlen a jó térlátás.

mi történik például. akiknél mind a verbális. és ez még magzatkorban kialakul. mint a nőké. és szexuális központként működik. A bal agyfélteke a tudatos. Így náluk nagyobb mennyiségű információ cserélődhet ki a két félteke között. A férfi és női agy különbözőségének tényét először a hipotalamuszon mutatták ki. létrehozva a nők nemi ciklusát. Például a férfiaknál a verbális készség kizárólag a bal féltekében. az ún. de összehasonlítva a férfiakkal. Ezzel ismét megtaláltunk egy magyarázatot a férfi és női képességek különbözőségét illetően. Míg a férfiak agyuknak bal agyféltekéjét használják erőteljesebben (ezért is jobbak a logikai feladatok megoldásában). de már vannak dolgok.férfi hormon. ezzel értjük meg a gesztusokat. A férfiak agya jóval specializáltabb. ráirányult szellemi teljesítőképességet. A férfiaknál a két agyféltekét összekötő rostköteg. logikus gondolkodásért és az asszociációkért felelős. A női hipotalamusz a nemi hormontermelés szabályozását ciklikus módon végzi. de ez dominál alvás közben és ellazult állapotban is. hogy az agy két féltekéje közül a jobb félteke az ősibb. a koncentrált központok és az agy lateralizált működése a koncentrált figyelem és a zavaró tényezők kiszűrésének kedvez. vagyis hogy miért képes a nő több dologra odafigyelni egyszerre. Az agynak tehát úgy tűnik van neme. A nők képesek egy időben mindkét agyféltekéjüket használni egyszerre. a művészi hajlamainkért. Az agy férfias felépítése több. A férfiak agya laterizált. és azt akarjuk. ha újságot olvas. A férfiak agyára viszont az egyenletes nemi hormonelválasztás szabályozás a jellemző. ösztönösebb. Az összes különbség feltérképezésétől még nagyon messze vagyunk. ugyanakkor azonban lehetővé teszi többféle munkafolyamat egyidejű végzését (lásd: megosztott figyelem). A férfiak agyában az azonos féltekén belüli idegsejt kapcsolatok sűrűbbek és erősebbek. a természet minden esetben nőt hozna létre. Értelemszerűen. amelyek a két féltekét kötik össze. érdemes egyszerre egy dologról beszélni! Ja. amit mondunk. koncentrált. ez felelős nagyrészt az érzelmeinkért. és ha nem 80 . ez reagál a testünkből jövő belső érzésekre. addig a nők az agyuk mindkét féltekéjét kiegyensúlyozottabban használják. vagyis egyszerre csak az egyik félteke működik. kevésbé széttagoltan elhelyezkedő központot jelent. kérges test fejletlenebb. Ez az agynak az a része. Komoly hasznát vehetjük ennek a tudásnak is. több helyen elszórtan elhelyezkedő központok. a nőknél viszont vastagabb és dudorosabb. és miért süketül meg a férfi. a beszélő hangsúlyát is. míg a nőknél azok erőteljesebbek. mind a vizuális készségek kialakításában mindkét félteke részt vesz. mindenképpen jellemzőbb rájuk a jobb agyfélteke erősebb igénybevétele. Ezzel ismerjük fel az arcokat. amelyik a hormontermelést szabályozza. Tudni kell azt is. Pillanatok alatt elveszti a fonalat. és számtalan konfliktust előzhetünk meg. a vizuális készség pedig a jobb féltekében összpontosul. Megoldás: ha egy férfival beszélgetünk. valamint a két agyfélteke szimultán használata. amelyeket biztosan tudunk. Az agyban a kevésbé koncentráltan. a nőknél egyrészt csökkenti a koncentrált . A nők azonban tökéletesen tudják követni a csapongó társalgást. hogy megértse. ellentétben a nőkkel. ha egy beszélgető női társaság kellős közepébe csöppen egy szegény ártatlan férfiember. Lássuk. Az újszülöttekben a jobb félteke az uralkodó.

intuíciókról és arról. Ezért van az. A nőknél az érzelmi reakciók központjai és a beszédközpontok is mindkét féltekében megtalálhatók. a beszédhang változásait. Így erre a különbözőségünkre is részben választ kaptunk.akarjuk. a női megérzésekről. miért is megy nekünk nőknek könnyebben az érzelmeinket szavakba önteni. Így keletkezhetnek olyan megérzéseink. mert a tartós figyelemért. akivel beszélünk hazudik. és ezek a jelek megsúgják számukra a rejtett mondanivalót is. ugyanakkor biztatásul el kell mondjam. jobban emlékeznek arra. hogy az illető. Agykutatók kimutatták. A férfiaknak mindössze kettő-négy ilyen „érzékelőjük” van. A nőknél csak 70%-os a nyugalmi állapot. Így figyelmeztet minket agyunk a veszélyre. Ezért is nagyon jó párosítás egy tárgyaláson egy férfiból és egy nőből álló tárgyaló küldöttség. hogy az agyunk. 6 éves korukban érik utol a fiúk a lányokat. amely a testbeszéd különböző jeleit fogja fel. hamarabb érik el az iskolaérettséget. hogy ezek a képességek (is) fejleszthetőek! Végül az egyik legizgalmasabb kérdésről. A férfi. és mivel ’rossz’ az összeköttetés a bal agyféltekében található verbális központtal (lásd: kérges test). Íme a magyarázat arra. és amit nem tudunk mindig megmagyarázni. így ez nekik sokkal könnyebben megy. majd a kérges testen keresztül átjutnak ezek az információk a bal féltekébe. amelyek egy régebbi tapasztalaton és a jelen szituáció metakommunikációs jelein alapulnak. hogy a lányok szellemileg is hamarabb érnek. szóképzésért felelős agyi rendszerek hamarabb érnek. A hormonhatások közül eddig csak a férfi nemi hormonokról tettünk említést. hozzáadódnak az előzetes tapasztalataik. valamint több olyan központ. miközben a kijáratot keresik. Ezért a férfiak nem jó kommunikátorok. mint a fiúknál. pedig agyunk fejlődésében nagy szerepe van a női nemi hormonoknak is. vagy netán valamilyen tisztességtelen szándéka van. hogy eltévedjenek az autópályán. Ők a koncentrált figyelmüknek köszönhetően. ami a beszéd hangsúlyát hivatott megérteni. ha 81 . hogy türelmesebbek leszünk e téren is párunkkal. még nyugalmi állapotunkban (alvás közben) is másként viselkedik. Többek között abban. és miért megy ez egyes férfitársainknak sokkal nehezebben. mint fiú kortársaik. A beszédkészségben kb. ahol tudatosulnak. csak „megérezzük”. lehet. a férfiaknál 90%-os. a nőknek azonban jobbak a megérzéseik azzal kapcsolatban. hogy mit is jelentett a beszélgetés voltaképpen. Érdekes. ne szóljunk hozzájuk. hogy az alsó tagozatban a lányok sikeresebbek általában. hogy egy beszélgetés során szó szerint mi hangzott el. miért oly nagy a lebukás veszélye egy férj számára. A férfiaknál az érzelmi központ kizárólag a jobb agyféltekében helyezkedik el. lehetetlen ebben felülmúlni a nőket. Ha ezt tudjuk. és az intuíciókkal? Ahogy mondtam. bár egyes csípős nyelvű férfiak szerint. hiszen minden metakommunikációs jelet felfognak az antennájukkal. Így vesszük észre. mint a fiúk. Például a lányok hamarabb kezdenek el általában beszélni. amellyel felismerik a testbeszédet. s kiváló az összeköttetés is közöttük. Mi a helyzet a hazugsággal. sokkal nehezebben fejezik ki szavakkal az érzelmeiket. a nők képesek felfogni ezeket a metakommunikációs jeleket általában a jobb agyféltekében lévő központjaikkal. ha hazudni akar a feleségének! A nők jobb agyféltekéjében található az a központ. hogy a nőknek tíz-tizenkét olyan pont is van az agyában.

ha pihen. Csoportmunka (egyéni munka): Visszatérünk az „IGAZI” kérdéséhez. dolgozik. azt is belátjuk. Így kerek az élet. Talán. poétalelkű férfiak.: téves önértékelés. akkor kérjük meg a tanulókat. a jelenlevők és az olvasók mindig kivételek! Ahogy valóban vannak kivételek. Fiúk: 82 . szerepvállalás. A feladatmegoldásokat táblázatba foglaljuk (2. a „nemhez kötött” tulajdonságokat. de még mindig hiányzik valami belőle! A lényeg: a jelleme és a lelke . milyen az ideális nő? Írják le. „más srófra jár az agyunk”. Ezért is nehéz együtt élnünk. melléklet: a minta táblázat értékelése) és beszélgetünk a tanulságairól. hogy agyunk kapacitásának csak töredék részét „használjuk”. Ha csoportokkal dolgozunk. A nő éber. mert a csoportmunka esetén esetleg elvész egy-egy fiatal véleménye. Mit érdemes megbeszélni? Érdemes megnézni az általuk említett külső-belső tulajdonságok arányát. értékek jelentőségét. hova kell mennie. pedig részletesen elmagyaráztuk. nem leszünk idegesek. a különböző tulajdonságok. az érzelmeit csodálatosan szavakba öntő. hiszen neki kell gondoskodnia a gyermekeiről. mint a csoportosak. téveszméket. A fiatalok gyakran esnek abba a hibába. és ez rengeteg problémát okozhat nekik (pl. a zseniális népi szólást idézve. csodákra képes. melyek téves elképzeléseken alapulnak. Csoportmunkával vagy egyéni munkával. milyen is az igazi nő és az igazi férfi. Egyszóval mások vagyunk. Az emberi agy ne feledjük. és őrizni az ő álmukat is. pihen. ekkor azonban a válaszokat összesíteni kell. Vannak művészi hajlamokkal megáldott. mert ugyan már sok mindent tudunk arról. gátlásosság. kiértékeljük (3. A feladatot kétféleképpen oldhatjuk meg.dolgozik. hogy alkossanak nemek szerinti két csoportot.). de általuk nem említett tulajdonságokat és értékeket. a sztereotípiákat. kiváló tudósnők vagy éppen sebész orvosnők is. milyennek gondolják az ideális férfit! Mit gondolnak. ha mindezt tudjuk. és ha azt nézzük. melléklet: minta táblázat). és így a feladat kiértékelése a következő alkalomra marad. ha kedvesünk eltéved. a lányok szerint milyen az ideális férfi? Egyénileg is meg lehet válaszolni a kérdéseket. erősen összpontosítani tudó. illetve olyan elvárásoknak szeretnének megfelelni. és vannak logikusan gondolkodó. szerintük milyen az ideális nő! Mit gondolnak. fontosságát. másként gondolkodunk és látjuk a világot. és nem mindenkire egyformán igazak ezek a megfigyelések. stb. ugyanakkor mi is szívesen megkeressük helyettük az amúgy orruk előtt heverő dolgokat. hogy szerepet játszanak. hogy még bőven van mit tanulnunk! 7. Természetesen. A csoportok külön dolgozva válaszolják meg a következő kérdéseket: Lányok : Írják le. mert itt alkalmuk lehet szembesülni mindezzel. stb. a fiúk szerint. Ez a feladat azért nagyon hasznos. Az egyéni válaszok ugyanakkor sokszor több információt hordoznak. és ezért is olyan szép és izgalmas feladat. a szerintünk fontos.

egyik sem értékesebb. mik azok a jó tulajdonságok.: A férfi és a női agy titkai Campbell R. vagy sem? (Nem majd megváltozik. a nemi jellegekről. Útravalóul oda szeretnék visszatérni. és csak homályosan lát. ketten együttesen jeleníthetjük meg Isten vonásait. amikben még magának is van mit javítania.: Segítség. 2001. Új Remény Alapítvány. Pease A. hogy meglássa. gondolkodásmódunkról. hanem elfogadni őt. szám. a női és férfi agy különbözőségeiből adódó képességeinkről.: Női agy. DE.” (Ter 1. akkor ez kapaszkodót jelenthet. 8. értékek a felsoroltakból. Csaba Gy. egyik sem fontosabb. számára mik azok az emberi értékek. amikkel már rendelkezik. hogy Isten képmása lehet!” (Bíró László püspök) Ahogy láttuk. hogy a valóban fontos és meghatározó értékekre helyezi a hangsúlyt. hogy: – Számot vessen arról. vagy a nagy romantikus képet. mentalitásbeli különbségeinkről.Összefoglalás: Mire jó ez az egész? Ha csak a külső vonásokra koncentrálva fogalmazza meg valaki az ideálist. SŐ T.27) Bíró László püspök úr gondolatával toldanám meg ezt az idézetet: „Az ember legfőbb méltósága pedig az. és amiket keres a másikban. akkor segíthet magának abban. 2000. hogy meglássa a másik hibáit és hiányosságait. Dobson J.) Arra is jó. férfi agy. Ez a fajta „ideál” gátat jelenthet az igazi megtalálásában. és leszáll a nagy rózsaszín köd. hogy szembe nézzen a hiányosságaival. kamasz lett a gyerekem! Szakavatott tanácsok Amerika egyik 83 . Természet Világa 132. 7. mint a másik. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta. férfinek és nőnek teremtette őket. évfolyam. Dobson J. – Mik azok a hibák.: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. és végül kerestük az igazi férfi és igazi nő jellembeli tulajdonságait. Budapest. 2002. különbözőek vagyunk… De férfiként és nőként. vagy éppen elengedhetetlenek. és mérlegre tegye. – Pease B. vajon ezekkel együtt is el tudja-e fogadni őt. amik fontosak. és arra is. a fehér lóval érkező herceget festi le. és ez legfőbb méltóságunk! Egyik vonás sem jobb. érzelmi beállítottságunkról. 2001. gyengeségek. Az ember nemi arányai. nem majd csak kibírom valahogy. a külső tulajdonságainkról.: Nőtlen embriók – Özvegy asszonyok. Nagy Zs. ahonnan elindultunk: „Saját képmására. Harmat. akkor semmire. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. Tiszteljük egymásban ezeket a vonásokat! Szakirodalom Boldogabb családokért iskolai program. Kecskemét. Kimura D. Kairosz. 2003. Budapest.: Nehéz évek. csak más.: Felkészülés a serdülőkorra. 2003. amiket nem tudna elviselni a társában? S ha majd egyszer szerelmes lesz. Összegzés: Beszélgettünk a nemünk kialakulásáról. ha valaki úgy fogalmazza meg ezt a kérdést. július.

Budapest. 2002 Gyöngyi A. Budapest.: A hatvan perces apa Ranschburg Jenő: Egymást keresik. Budapest. Zászlónk Stúdió. 1356-1358.: Az asztma és az agy. 27. melléklet 1. Trobisch W.legkiválóbb családgondozójától. Szendi G. Varga P. Saxum. 2003. 1992. 2000.: Mindennapi memóriánk. Eisler O.ábra 84 . okt. Budapest.: Spielhózni. 2002. Saxum Budapest.: Az agy neme Parson R.: Kettesben? Szerelemről és házasságról Primo. 55(43). Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány. Élet és tudomány 2000. Melléklet: 1.

vagány (4) Bevállalós (1) Magabiztos (5) Határozott (7) Megbízható (1) Magabiztos (7) Határozott (6) Bátor (megvéd) (4) Erőt sugárzó (1) Kedves (7) Kedves (5) Aranyos (2) 85 Kedves (6) Bátor (5) Testileg-lelkileg erős (1) Észnél van (1) Kedves (5) .2. izmos nem túlzottan. osztály: 9 fiú és 9 lány. erős. jól Jól öltözött. szép a haja. tiszta(7) Ápolt. egyéni megoldások feldolgozása) MILYEN AZ IDEÁLIS NŐ? (fiúk szerint) Jó alakú (5) Formás (1) Szép. melléklet: Táblázat az „ideális”-ról (8. izmos. de nem öltözött (4) divatmajom (4) Kihívóan öltözködik(1) Első a külső (2) Csak a szépség számít (1) Szexi. tiszta (nem büdi) Ismeri a dezodort (5) Férfias (3) Normálisan öltözött (3) Nőies (4) Csinos (3) Jók a mellei (1) Jó a feneke (1) Sportos (3) –!!! Jó fej (4) Szerény. de Sportos. erős (4) kemény (5) Jóképű (3) Jóképű (2) Ápolt . divatos. nem rámenős (3) Kicsit kihívó. de szerény(1) Nőies (2) Elegáns.(2) Pipi(1) Nagy idomai vannak (1) „Fontosak a cm³-k ott fenn” (1) –!!! Megbízható (1) Talpraesett. szép az arca (6) Ápolt (6) MILYENNEK KÉPZELIK A FIÚK AZ IDEÁLIS NŐ T? (lányok szerint) Jó alakú (6) Sovány (4) Szép (5) Ápolt (5) MILYEN AZ IDEÁLIS FÉRFI? (lányok szerint) MILYENNEK KÉPZELIK A LÁNYOK AZ IDEÁLIS FÉRFIT? (fiúk szerint) Magas (5) Magasabb a lánynál (7) Sportos. csábító.

hogy a fiúk nem úgy gondolkoznak. Szembetűnő azonban. intelligens (6) –!!! Eltartja a családját (1) Tud gyereket nevelni (1) Lehessen beszélgetni vele (6) Művelt (4) Értelmes. melléklet : A táblázat értékelése 1. és kiveszik a kezdeményezést és az irányítást a fiúk kezéből. hogy csinos legyen a nő. egészen kivirultak. visszahúzódóbb lányok arcán mi ment végbe. de messze nem olyan negatívak. bizony nem mindig a ’bevállalós’ lányokat szeretik. Ha megnézzük a táblázatot láthatjuk. tág látókörű Okos. jó anya (1) Képes gyereket nevelni(1) 3. de nem kell az utolsó divat szerint öltözködnie. hogy a gyerekek szépen összegyűjtötték a részükről fontosnak tartott értékeket. Egy nyolcadikos osztályban beszélgettünk ezen feladat kapcsán arról. hogy a lányok túl rámenősek. jó a humora (5) Lovagias(3) Lovagias (2) Udvarias(2) Udvarias (4) Megértő (5) Megértő (6) –!!!!?? –!!!!?? Lehessen beszélgetni vele (5) Művelt.) – A meglepő igazság azonban az. tehát inkább mozogni kellene a böjtölés helyett) – Az is fontos. ahogy azt a lányok gondolják. akik állandóan fogyókúrával sanyargatják magukat. pláne nem kihívóan. és tényleg majd éhen halnak a tükör előtt! (és akkor a bulémiát és az anorexiát nem is említettem) – Ellenben nem árt. Persze azt is megbeszéltük. annak meg nem kell eljátszania a 86 . – A jó alak fontos. de nem a soványság! (ez üzenet a rengeteg. ’bevállalós’ lányok tetszenek a fiúknak. hogy a lányok véleménye arról. hogy aki születetten nagyhangú. Bár kétségtelen. okos (5) –!!! – –!!! Tud háztartást vezetni (1) Szerető. jó humorú (4) Poénos. hogy a külső megjelenéssel kapcsolatos elvárásaik hangsúlyosak. stb.Vidám (6) Jó kedvű (5) Megértő (5) Hűséges (4) Önzetlen (2) Lehessen beszélgetni vele (6) –!!!?? Hasonló gondolkodásmód (2) Lelki társ (1) – Megértő (6) Hűséges (3) –!!!??? –!!!??? –!!! Vidám. Jó volt látni. (ez hiányzik a lányok jellemzéséből. eléggé lesújtó! (első a külső. táplálkozás zavarral küzdő tini lánynak. ahogy azt a lányok tartják róluk. Ezzel szemben a fiúk inkább a szerény. Megkönnyebbülés látszott rajtuk. hogy a fiúk. (Ez különben visszatérő panasz a fiúk részéről. ha sportos. hogy a fiúk milyennek látják az ideális nőt. – A lányok szerint a vagány. hogy a szerényebb. talpraesett. nem rámenős lányokat részesítik előnyben.

de a fiúk szerint nem is tartanak igényt a nők az ő hűségükre… Azt gondolom. hogy szellemi társat is keresnek a nőben (lehessen beszélgetni vele.szendét. 4. hogy szellemi és lelki gazdagsága miatt érdemes igazán felnézni valakire. Az is tanulságos. mint érdekes jelenség. mint női érték jelenik meg mind a fiúknál. még az ápoltság. és zárkózottakká. hogy ez nekik is igényük lehet feléjük. Az is több. 2. amit már csak a gyakorlatba kell beültetni! Bár a magyar férfiak szerintem egész jó helyen állnak az udvariasság kérdésében. Azt is tapasztalom. hogy szerepet játszanak. hogy a lányok szeretnek felnézni a társukra? Nos. Ez talán azt is mutathatja. A lányokra talán nagyobb nyomás nehezedik a világ. lelki társ). ha nem is estek túlzásba ifjaink e téren. illetve olyan kétes elvárásoknak szeretnének megfelelni. hogyan vélekednek ifjaink az ideálisról! Meglepő a párhuzamosság a lányok ideális férfi képe és a között. miért is lehet hasznos az e fajta szembesülés. mindkettőnél a szellemi-lelki a hangsúlyosabb. ami talán a legnagyobb kihívást tartogatja számunkra. A férfi erények közé nem sorolják a lányok. gyanakvóvá válnak az ellenkező nemmel szemben. fiaink jobban ismerik a nők igényét. hogy a fiúk szerint a nők milyennek képzelik el az ideális férfit. Ugyanakkor. hogy legyen! (Itt szoktam megemlíteni azt is. aminek szeretnének megfelelni. a média szépség – test – fiatalságkultusza miatt. hiszen vannak olyan fiúk is szépszámmal. és az udvariasság terén is. A külső tulajdonságok leírása majdnem teljesen azonos. Úgy tűnik. hogy a hűség. A lényeg. hogy a fiúk véleményét mintha kevésbé befolyásolnák a „világ” hamis sugallatai. hogy merjenek önmaguk lenni! Ezek a példák is jól mutatják. Nos. valamint a testi és a szellemilelki értékek aránya is hasonló. ne felejtsük. nem feltételezik a fiúkról. akik meghatározó fontosságúnak tartjuk a családot. 87 . hiszen itt nem is fogalmazzák meg így ezt az igényt. még nem sikerült teljesen leszoktatni őket erről a nemes tulajdonságukról az emancipáció nevében. amik ráadásul téves elképzeléseken alapulnak. Azt gondolom. 3. hogy a szellemi és lelki gazdagság igénye nemtől független kellene. hogy ahogy láthatjuk. a hűség igénye és erénye is nemtől független! 5. látva. A fiatalok bizony gyakran esnek abba a hibába. mind a lányoknál. a lányoknál a magas férfi az ideál. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz. a család szerepét az életünkben: – A fiúk női ideálképében csupán egyetlen fiú említi csak az anyaságot. hogy az ideális férfi művelt és okos legyen. akik a vagány lányokat kedvelik jobban. vagy esetleg kiábrándulnak. de azt megfogalmazzák. Ezzel feladják önmagukat. Nézzük. hogy nem tudnak megfelelni ezeknek az elvárásoknak. hogy a lányok mennyire fontosnak tartják azt.

A fiataloknál ez az erény gyakran „elfelejtődik” a felsorolásnál. mint az ideális férfi értékét. – A fiúk pedig egyáltalán nem említik. gyermekszerető. és talán nem túloztam. örök érték. családalapításra való készséget. hogy a lányok közül is csak egy sorolja fel ezt. hogy ezek az adatok magukért beszélnek. hogy nem véletlenül. 6. gyermek-szülő kapcsolatról. E nélkül egyetlen emberi kapcsolatunk sem tud jól működni. akik számára a család megőrzendő. mennyire nagyon fontos a megbízhatóság. csak egy-egy helyen szerepel. Amit végezetül szeretnék még megemlíteni. de akár munkatársi kapcsolatról is. az a megbízhatóság erénye.A családszerető. óriási kihívás és feladat mindannyiunk számára. házasságról. és hajlok arra. és a többi ezzel szinonim fogalmak is hiányoznak a többiek ideális nő megfogalmazásából. Itt is sajnos. igaz. mint női „igényt” az apaságra. legyen szó barátságról. Azt gondolom. amikor azt mondtam. Mindig erősen hangsúlyozom a tanítványaimnak. 88 . szerelemről. hogy valahogy visszacsempésszük mindezeket az erényeket a fiatalok értékrendjébe.

hogy szeressük egymást. Tárgyalom a szexualitás témáját is. amikor egy fiú meg egy lány nagyon megszereti egymást. hogy átgondolják párkapcsolatukat. szexualitásról. de különben nagyon nem valók egymáshoz. Egy idő után össze is házasodnak.Varga Péter villamosmérnök. Nem akarom meggyőzni a fiatalokat arról. mit. nem is nagyon sikerülne –. tartsak előadást a párkapcsolatokról. hogy valaki meg akarja mondani nekik. De nagyon nem igaz. hogy a „többi nem számít”! Nagyon is számít. Magam hívő vagyok – ezt nem is titkolom semmilyen hallgatóság előtt sem. hogy az életünk párját ki kell választani. Jön az ellenvetés: „Szeretjük egymást. Beszélek a férfi-nő kapcsolat „kellékeiről”. amelyek megfigyelése („kifürkészése”) segítheti annak eldöntését. Ha két fiatal nagyon nem való egymáshoz. A „Spielhózni” a „Totty-babám effektus” ellen akar hatni. bőven van mit józanul megfontolni. ahová meghívnak. hogy ki kivel házasodik össze. a Zászlónk Újság főszerkesztője. az a lényeg. az látszik rajtuk! Annyira. hogy egy kapcsolatot érdemes-e hosszú távra tervezni. hogy fiatalok egy csoportja felkért. hogy miként kell egy párkapcsolatot vezetni. hogy elgondolkodjanak a hallottakon. de ha valaki másként gondolja. a párválasztás komoly feladat. hogy ha nem lenne szabad összeházasodniuk. egyáltalán nem mindegy. Van természetesen véleményem mindezekről. hogy ilyenkor általában van is valaki. azt a szeretet – legalábbis hosszabb távon – nem tudja legyőzni. Mindenki úgy teszi tönkre az életét. sokszor ösztönösen védekező állásba helyezkednek. azokról a dolgokról. hogyan kell tenniük. Az előadás – véletlenül – a „Spielhózni” nevet kapta. Amitől természetesen nemcsak ők. életüket. hogy a fiatalok higgyék el. az ő dolga. amely az előadás anyagát tartalmazza) tehát arról az egy dologról akarom meggyőzni a hallgatóságot. A „ha nem”-et úgy értem. hogy rettentően szerelmesek egymásba. amelyek lángoló szerelemmel indultak. a különböző párkapcsolat-fajtákról. Azóta is ezen a néven tartom az előadásaimat ott. Budapest „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze Így beszélek fiataloknak a párkapcsolatról Több mint 20 éve történt. ha nem. Ami az ember „vérében van”. A „Spielhózni”-kon (és az azonos című könyvemben. nem akarom megmondani nekik a „frankót” a szexualitással kapcsolatban sem. Éppen azért vállalom az előadások megtartását. hiszen a szeretet mindent legyőz!” Valóban az a lényeg. De minek? Az évek során egyre inkább azt tapasztalom. 89 . házasságról. szerelemről. mert igaz. aki figyelmezteti őket a várható nehézségekre. de az egész előadás a párválasztás elősegítésére irányul. hogy meghagyva az ellenkező vélemény lehetőségét. Ha érzik. és néhány év után nagyon nehezen tudják megélni kapcsolatukat. mert sajnos az egyáltalán nem igaz. mert sajnos ismerek olyan házasságokat. és végül „TOTTY”. Ez a kifejezés azt jelenti. mert célom annak elérése. nem? A többi nem számít. mert mielőtt a transzcendens összefüggések szóba jönnének. ahogyan akarja. Az utóbbi években csak 17 év felettieknek tartok előadást. ha kell. de az előadásomban szigorúan a „józan paraszti ész” szintjén tárgyalom a témákat. De hiába. aztán egyre inkább egymásba gabalyodnak. amit el is mondok. valósággal belezuhannak egymásba. sokkal jobb az esélye annak. hogy a szeretet mindent legyő z. hanem a gyerekeik is szenvednek. és nagyon lecsökken az esélye annak. ez igaz.

vers). és más a „kanság”. azért. és azokat végre is hajtja. mint sok fiút. Még az sem következik be. Amihez persze tanulni IS kell. mert a házasságkötés az egyetlen olyan esemény egy párkapcsolat életében. amikor már kézben tudja tartani önmagát és életét. ivarérett egyed lesz. hanem igazából ez a gyerek „dolga”. S a felnőtté válás közben férfivá vagy nővé is válni kell. hogy más a férfiasság. amit később bánni kellene. hogy csak a nők élhetnek át egy „csodát”: áldott állapotba kerülhetnek. A biológiai érés csak annyit eredményez. hogy a gyerekből ivarérett egyed lesz. határozott értékrenddel és világnézettel bíró felnőtté váljék. mert azt megteszik a fiúk. hogy harmonikus. hogy mellettük a lánynak semmilyen helyzetben sem kell „észnél lenni”. Egy fiú akkor kezd férfivá válni. aki tetszik neki. hogy nő. görcsölnie. mert csak megtörtént. ugyanis egy férfi és egy nő. De a férfiasság egészen máshol kezdődik. harmatos. aki egy pici babát a világra hozhat. és embernek adhatnak életet. mint az. amikor „húzósabb” a helyzet. hogy a gyerekből felnőtt. mert biztos lehet abban. amikor a „férfiasságot” leginkább a szexuális teljesítőképességgel mérik. mert nő. és valóban nőként élnie. Férfivá és nővé válni kell. hogy egészen másfajta ember az. Nem az éppen aktuális „nőideállal” kell összemérnie magát. de ez a fő folyamatnak csak alrendszere. egy ragyogás. Miért számít annyira az a „kis papír”? Azért. még akkor is. ha éppen nehéz. Tudja. hanem mindegyikkel. ha kialakítja magában a lovagiasság képességét: spontán módon megadja a tiszteletet a lánynak. mit akar az életben. csak a lényegre hívom fel a figyelmet: a házasságkötéskor jön létre. de más jellegű. De ezek az idő múlásával automatikusan nem állnak rendelkezésre. szép és kívánatos”. ami azt jelenti. Sajnos olyan légkörben élünk. Hogy mennyire az. Nem a tanulás tehát a gyerek dolga. hogy semmi olyan nem fog történni a kapcsolatban. hanem normális öntudattal vállalnia kell önmagát. kiegyensúlyozott. A kapcsolat A kétszemélyes kapcsolat-fajták tárgyalását a házassággal szoktam kezdeni. És akkor a lánynak nem kell izgulnia. Felnőtté is válni kell. Nemcsak azzal a lánnyal kedves. ami szintén nem kis feladat. amikor valóban teljes emberségükkel vállalják 90 . de igazából nem is akarták. A férfi és a nő ugyanis egészen külön világ. hogy a nő a férfi számára egy csoda. Még akkor is. A lányoknak ki kell alakítaniuk magukban a női öntudatot: minden lánynak tudomásul kell vennie. különleges tünemény. Sokat nem beszélek róla. Az igazi férfit ugyanis a szíve és az esze irányítja (ebben a sorrendben!). 143. és nem a gerjedelmei. Aminek alapja. hogy abból a tényből kifolyólag. Ettől még apának lenni is nagyszerű dolog. A fiúk akár „igazi férfivá” is válhatnak. „friss. Ami nem azt jelenti. észnél lennie (ami bizonyos helyzetekben tartósan nem is szokott sikerülni…). tisztában van a feladataival. aki nem. Ennek lényege. ő egy csoda. A férfiak ebből kimaradnak. Férfivá pedig akkor válik egy fiú. hanem az.Nézzük a fontosabb témákat! A nő és a férfi A bevezetés után a férfi-nő kapcsolat két „kellékéről” beszélek: kell hozzá. azt Weöres Sándor egyik versével szoktam ábrázolni (Rongyszőnyeg-sorozat. üde. de azt igen. hogy a nőnek egyetlen igazi hivatása az anyaság. A fiúknak pedig tudniuk kell.

hogy felbonthatatlan. hogy már mindenkinek jobb lesz. ami addig nem volt. ami éppen a házasságkötő teremben jelentkezik. ismerkedni. ha valaki szerelmes lett. Legyen rá ideje és energiája. ha elválunk?”. ha rossz az ötlet. Új minőség. Ez bizony alapvetően megváltoztatja a kapcsolat jellegét. 2. akkor valósul meg igazán az a nagyszerű dolog. csak hogy megkapja szerelme tárgyát. de ereje. de attól az még érinti az embert. sorsokon. hány éves korban „kell” együtt járni. Minden egyéb fogadkozásból hiányzik legalább a társadalmi dimenzió. Legyen hozzá kedve az embernek. Akkor is. hogy ők már „járnak”. Hosszabban beszélek az együttjárásról. lekezelni a hivatalos formát. hogy „Miként lehet a nehézséget csökkenteni. meg szörnyen veszélyes is. biztonságot ad egy igazi társ az ember életében. tekintve. Amikor az anyakönyvvezető kijelenti: „Érvényesnek nyilvánítom ezt a házasságot!” – kicsi hazánknak egy új családja jön létre. A fiatalok jó része nem vállalja ezt a fajta elkötelezettséget. A szerelemről Erről a csodálatos érzésről tudni kell. még akkor is. ha néha vannak „kisebb” bajok vele. ha teljesül három feltétel: 1. hogy „vírusos betegség jellegű” dolog.egymást. A másik fontos szempont. de az súlyos „dögség”. értelmi teljesítőképessége jelentősen lecsökken. Ez egy újabb – még nem általános. Először is be kell vallani. pszichésen regrediál. Ha pedig így kötjük a házasságot. hogy csak úgy szabad művelni. A vírusos jelző arra utal. Ez utóbbi azt jelenti. és akihez mi tartozunk. hitbeli. az értékrendet. Ebből viszont az következik. hogy a szerelmes 91 . beszélgetni. Legyen alkalmas versenyző. hogy semmilyen törvény nem írja elő. ami sok fiatal életéből hiányzik: valóban lesz társunk. aki megfelel az ember elvárásainak az emberséget. Nincs amúgy semmi baj vele. lehet többel is. emésztési zavarai. A laza párkapcsolat nem valami erkölcsi lazaságot jelent. a hasmenésnek – semmiféle „joga” nincsen. aki mellett az együttjárás szintjén döntök. 3. és nem gondolja az egyikük. az oltár előtt kimondott igen-nél belép a döntésbe az egyházi. hogy azt egy életre szóló szeretet-szövetségnek gondolják. hanem az. mielőtt döntenénk az egymás melletti elköteleződésről. hogy megismerhessük egymást. Tudni kell. és ezért rengetegen igen-igen magányosak. hogy nincs ellene védelem. hogy „Ez a probléma olyan szörnyűe. ha komolyan gondoljuk. hogy valamennyire már ismerni kell azt. Az erő pedig akkor is dolgozik az emberben. megszüntetni. akárki. Fontos szabály. közösségi dimenzió is. annak látás-károsodása. hiszen egyszerre csak egy emberrel lehet együtt járni (jó. hogy csak olyan valakivel érdemes együtt járni. akárkibe. Semmikor sem kell! Van idő! Egyáltalán akkor érdemes csak együtt járni valakivel. Tünetei alapján egyértelmű: aki szerelmes. átgázol életeken. de már több fiatal „pár” által megvalósított – kapcsolatfajta: a lazázás. mint az együttjárás. hogy komoly elkötelezettséget jelent. Arra szolgál. mert elég hamar kiderül…). hogy mind a ketten azt teszik. aki hozzánk tartozik. akármikor lehet szerelmes. Ha pedig hívőkről van szó. ha lehazudja magának. Óriási támaszt. hallás-károsodása. vagy együtt élni vele?” Normál emberi szinten. Ha pedig valóban úgy kötik a házasságot. valami. akkor az esetleges nehézségek esetén nem az lesz a kérdés. a viselkedés-kultúrát stb. Vagyis: már az együttjárás előtt kell kettesben lenni. az van! Átalakítja az ember gondolkodását. hanem a kapcsolat szorosságára utal: nem kizárólagos. elveit. Mert a szerelemnek – amint pl. alvászavarai vannak. Lehet fitymálni. Fontosnak tartom belátni. pszichésen jelent segítséget a házasság megéléséhez. csak helyesen kell hozzáállni.

elmaradnak a „tornagyakorlatok” is. nem mennek el sétálni egyet. amilyen. mondjuk. ami neki a „vérében van”. belátták volna. akivel egy életen keresztül harmonikusan együtt tudnak élni. hogy „sikerül”. aki mellett minden reggel felébredünk az ágyban…?) De minden igazi értéket.állapotból nem következik. Tény ugyanis. hogy milyen ember valójában az. Amikor pedig a házasságban a gőz kifúj. Éppen a legnehezebb házasságok indultak a legnagyobb. 92 . Határozottan fürkészni kell – főleg ha valaki nagyon szerelmes –. amelyek a szerelem hatására következtek be. A „fürkészni” valók A legfontosabb. a szerelmet a túlsó partra?” A szerelem „gőzös” állapota helyett egy nagyságrendekkel értékesebb helyzet áll elő: tényleg van társunk a házasságban. de nem beszélnek érzéseikről. de önmagában ez kevés. akivel az életemet össze akarom kötni. a nagy Ő az. Sajnos sok házaspár évekig nem beszélget. legalább úgy. Az igazi. Kire ütött a gyerek? Ha ezt megállapítjuk. Ha csak félig igaz lenne az a szöveg. De a párkapcsolat nem a másik megnevelésének az eszköze. aki hozzám való”. és megszűnnek azok a módosulások. Függetlenül attól. hogy mire számíthatunk. hogy a szerelem alapvetően átalakul a házasságban. mert az a veszély fenyeget. A házasságot ugyanis az elszürküléstől. Ki kell tehát „fürkészni”. viselkedésében. Azt is fontos tudni. át lehet vinni a szerelem tarka rétjéről a házasság konyhakertjébe a mindennapok patakján. hogy mi van kedvesemben idegesítő. nem csak eljátsszuk. hogy a másiknak változnia kell (hiszen ő is jobb ember lesz úgy). hogy a szerelem „gőze” átalakítja az embert. láthatunk a kedvesünkből egy 25–30 évvel idősebb példányt. az mindenesetre nem jó jel. Szigorúan tilos megnevelni azt. hogy egyéniségük jellegéből adódóan hosszú távon nem lesznek képesek harmonikusan együtt élni. amíg a szerelem gőze adja hozzá az energiát. igazából csak a beszélgetés mentheti meg. akkor nagyon veszélyes vállalkozásba kezd: megpróbálja megnevelni a másikat. hogy az. Ha pedig valaki a kedvesében. akkor nem lenne szükség a „Spielhóznira”. Mert olyan lesz. Ahogy múlik az idő. hogy miket mond. csak a „sóvárgás” szűnik meg. nem tudnak az érzéseikről is beszélni. amikor csak az a téma. hogy „Abba leszek szerelmes. de a „siker” csak addig tart. hogy a házasságban a „gőz” kifúj. Minden ember számára van valami idegesítő egy másik emberben. hogy legalább egy idő után tudunk-e beszélgetni. Ez nem tragédia. kölcsönös szerelemmel. A harmonikus házassághoz szükséges a normális szexuális élet. semmilyen érték nem vész el. egyben „igazi” is. ha megfigyeljük kedvesünk családját. ahogy van. Ha nem lettek volna elvakulva. Fontos szempontokat adhat ahhoz. akibe „belezúgott” az ember. bár naponta kommunikál. Azzal. Ez – sajnos – független a fellángoló szerelemtől. de legalább a viselkedését. hogy megfigyeljük. ahogy Nagy László írja: „Ki viszi át. amit ugyan nem kell nagyon „fürkészni”. szokásaiban talál valami zavarót. aki belénk van zúgva. olyan fajta. olyan. ami a szerelemben van. hogy „Mi van veled? Hogyan érzed magad?” Ha az együttjárás során egy idő után sem tudnak oldódni egymás társaságában. akkor fel kell tenni a kérdést: „El tudom őt fogadni ezzel együtt? Jó nekem így. mégis csak olyan lesz. Ideig-óráig valóban képes lehet valaki alapvető jellemzőin is változtatni. tokkal-vonóval?” Mert ha valaki azt gondolja. Mindig megbeszélik az ügyeket. (Hogyan lehet sóvárogni az után az ember után. fogában tartva. csak fel kell készülni rá.

Ha viszont az ember csak ösztönei késztetése alapján cselekszik. Ezt lehet csinálni. mint a szex” című cikket. visszaáll a normál állapot. hogy a férfi osztja be. Lányoknak szóló újságban olvastam egy „30 dolog. mi nem bűn. mint eddig. de minek? Még egy vallástalan szexológus is azt írja. Amennyire a tiéd vagyok emberileg. és mennyit kell félretenni. hogy a különböző tevékenységek. sőt. viselkedési módok milyen „sávokban” mozognak alaphelyzetben kedvesünknél. a reklámok. Más szóval: azt kell megtanulni 93 . szigorúan a józanész határain belül beszélek a témáról. Az emberi szexualitás lényege: meg kell tanulni kifejezni a testemmel azt. hanem jellegét tekintve)? A szóban benne van a jelentése. hogy az embernek magának nem jó. amikor mindenhonnan az áramlik. aki szándéka szerint igazából csak „párzana”. Mert a szerelem-gőz tágítja. hogy az a szülő. pl. az élet különböző területeihez való hozzáállás is. mint a kutya. képes havonta 2–3 komolyzenei koncertet is végigülni. ami jobb. A hülyeség nem öröklődik! De az egyéniség struktúrája igen. a feleség meg kap egy bizonyos összeget a háztartás vezetéséhez.: Ki kezelje a pénzt? Van olyan család. hogy kellene még. annak kultúrája van (kellene lennie). mert „akármi előadódik”. hogy tudjuk. ha évente egyszer rá lehet venni… Sokszor előfordul. de ha a gőz kifúj. Ez szintén nem tragédia. Egyszerű példa. A szexualitásról Még inkább. akárhogy is bizonygatja.amilyen. arra biztatják a fiatalokat. Az egyik ilyen volt: jobb a szexnél fogni két nagy zacskó chipps-et. vagyis az elkötelezettséget. hogy a mai fiatalokat sajnálom. hogy milyen jó volt. mi hogyan fogjuk csinálni. hiányérzete támad. mert mind a két fél számára egyértelmű a dolog. Sajnos olyan világban élünk. hogy mi van utána! Ki a parázna (nem a bűn értelmében. illetve szűkíti a sávokat. ahol az asszony kap meg minden bevételt. csak fel kell készülni rá. Ezért mondom. hiszen azt meg sem tudom mondani. és „élvezeti cikket” csinál belőle. hogy a házasság szempontjából alapvetően fontos kérdések szóba sem kerülnek az együttjárás során. Csak erről nem beszélnek a filmek. mi bűn. egyre „olyanabb” lesz. ha megbontja alapvető egységét: ha leválasztja testét embersége egészéről. és akkor még kap (ha van). jó. mert elveszik tőlük a szexualitást. a tudatosságtól. akkor a gyerek is el fog követni hasonlót. beülni egy kényelmes fotelba és végignézni egy brazil szerelmes filmsorozatot. Sokak számára „kötelező” gyakorlatok bizonyos helyzetekben. Ha pedig az ember csak „üzekszik”. Az erkölcsi megítélés rengeteg dologtól függ. ami a betűk kisebb átrendezésével láthatóvá is válik: az a parázna. hogy a szexualitás alapvetően az élvezet kategóriájába sorolandó. de amikor a gőz kifúj. aztán ha elfogy szól. életében valami nagy hülyeséget követett el. Vagy: A családi bevételből mennyit lehet elkölteni. Természetesen nem következik mindebből. Hát már ez jobb? És sokszor a különböző szexuális események tényleg alig jelentenek valamit emberileg. ami benne van a lelkemben. és beosztja. körülmények között. Vérünkbe ivódnak a családi szokások. és valami olcsó bóvlit kapnak helyette. ahogy múlik az idő. akinek egyéniségét a gyerek örökölte. Van olyan. annyira fejezem ezt ki testemmel is. utána kutyául is érzi magát. a körülményektől stb. Azt hangsúlyozom. hogy az emberi szexualitás több mint az ösztön. Ki kell fürkészni. Ha egy alapvetően botfülű fiú elég szerelmes. Tudatosan beszélni kell ezekről. Pl. Nem beszélek arról. és számtalan hasonló témáról.

akkor mire jó az egész? Ezzel kapcsolatban fontos tudni. akinek pl. keserű szájíz (szó szerint vagy képletesen). amiket nem igazán lehet indokolni. hogy milyen gyönyörű volt (vallásos változat: lehet. három feltételnek kell meglennie minden eseménynél. úgyis mindenki teszi azt. Az „igazi öröm” azt jelenti. akinek kevesebbet jelent. Az érett meg a szerelemre. Csak az lehet szeretet-kifejezés. Hiszen egészen nyilvánvaló. Félelem és görcsök nélkül kell. akinek többet. és gyönyörű az élet. meg tudják azt magyarázni. Az igazi szerető pedig az. legfeljebb „szolgáltatást nyújtani”. hogy megbántottuk a Jóistent. Ahhoz. hogy nem csak testi jó érzéseink vannak (a maguk szintjén ezekkel semmi baj sincs). mi „szokott történni” adott idő után a kapcsolatokban. hogy mindenkinek joga van a saját feszélyezettségéhez. hogy „Élvezkedni lehet. Ha pedig élveztük egymást. Ha ugyanis közben izgulni kell bármi miatt is. hogy mit miért lehet – sőt esetenként kell – tenni. Ilyenkor szokás mondogatni. hanem az egész ember örül. hogy az a jó. akkor nem állati módon éli a szexuális életét. egy csók lelkileg is érinti. hogy a fiataloknak senki sem tanítja meg. Van. hogy éppen mennyire kívánlak. hogy az egész kapcsolatot attól fogva sokkal komolyabbnak fogja gondolni. kiad magából valamit. hogy a különböző testi gesztusok. szenvedés oka az. ha valaki úgy érzi. nincs is baj vele. csak ülünk csendben. Igazi örömöt adóan kell. mint az enyém. amikor éppen megkívánja. akik mégis lefekszenek előtte. egyénenként nagyon változó üzenetet hordozhatnak. de az hülyeség!” Sok felesleges félreértés. hanem embertelen módon. ezért elég hamar ráveszi társát egy ilyen „akcióra”. Ha ugyanis valóban a szerelmünk hajlott pl. egy csókba. csak nem szabad összekeverni a dolgokat. hogy ha valaki valamit aktuálisan nem akar. hogy nem akarok senkit sem lebeszélni semmiről. tömören. vagy csak élvezkedtünk. amennyire a kevésbé elkötelezett fél szerint az. hogy erkölcstelen disznók azok. aki tudja szeretni a kedvesét akkor is. Hangsúlyozva. Ez pedig nem jó neki. 3. ha egy fiú meg egy lány az első nemi aktussal megvárja a házasságkötést. Ha az ember csupán testi vágyai alapján cselekszik. Ez utóbbi is előfordul. hogy történjék. akkor utána „fényes lesz a lelkünk”. hogy mi volt köztük régebben. akkor utána belül szürkeség lesz. ami utána kiderül. Akinek még emberileg is jelent valamit a szexualitás. ez az. azt egy kézfogás. akkor a másiknak képesnek kell lennie leállítani magát. akaratlanul is annyira felkavarhatja a társát. A házasság előtti nemi élet kérdését is tárgyalom. Hogy valóban igazi örömben volt-e részünk. Magam úgy gondolom. 1. van. Nem szándékos hazugság tehát az. hogy történjék. egy csók nem egy nagy dolog. Röviden. de azért gyönyörű volt ugye?!).kifejezni. Függetlenül attól. akkor azt szigorúan tilos mégis elvárni tőle. aminek szerinte igazából még nincs meg az alapja a kapcsolatunkban. hogy most tőle nem lenne őszinte a dolog. mint amennyire kívánja. a körülmények megítéléséhez indoklás nélkül. „Parancsra” nem lehet szeretni. hogy ne váljék embertelenné a szexualitás. Nem gondolom. aki szét tudja magában választani a „szeretlek”-et és a „kívánlak”-ot. Csak azt 94 . és nem azt. 2. hogy mennyire szeretlek. Ezek érzések. amit jónak lát. és tudja jobban szeretni. és a fiataloknak úgyis ügyesebb a lelkiismerete. hogy egy kapcsolat mindig csak annyira elkötelezett. egyszerűen arról van szó. Ez a feltétel azt jelenti. ami szabadon és akarva történik. még akkor is ha éppen teljesen „odavan” érte. ha társunkat olyan élményhez juttatjuk. mint amilyen az valójában. mert valahogy el kell terelni a figyelmet a lelkünkben jelentkező zavarodottságról. Ha viszont az.

És bizony nem egy párról tudok csak én. El lehet játszani. amivel gyakorlatilag mindent „kipróbált”. akkor nyilvánvalóan ezzel kellene kezdeni minden kapcsolatot. Másrészt. szeretnénk kipróbálni. érezheti úgy az ember. Csak nem elég súlyos. hogy a fiatalok talán elhiszik. A házasságot annyira lehet kipróbálni. ez már természetes”. ha a házasságkötés után derülne ki. hogy az „izgalmas” helyzetükben is eszüknél legyenek –. akár még a koporsóját is megcsináltathatja előre. hogy: „Miért kell lefeküdni előtte?”. mint a halált. Nem értem ugyanis – elnézést kérek a fiúktól. Az érv értéke: 0 (zérus). működött is minden rendesen. ha végrehajtunk egy nemi aktust. sőt még le is engedtetheti magát leendő sírgödrébe. aminek vállalásához az igazi alapkérdés megválaszolására lenne szükség. már nem igaz. ha már össze leszünk házasodva. Az elméleti szempontokból gyakran csak a legegyszerűbbet szoktam felhozni: csak a házasságkötéskor vállaljuk egymást teljes emberségünkkel. hogy egy fiú hogyan képes lefeküdni azzal a lánnyal. Pl. amit ez az érv feltételez. hogy tényleg nem „megdumálni” akarom őket… Akármit beszéljünk azonban. akkor 95 . igaz. akik előtte egy évig éltek „próbaházasságban”. csak éppen utána mégsem. hogy „Már miért kellene megvárni a házasságkötést?”. Először is. Ezért elvileg lehetetlen a „próbaházasság”. 2.” Az érv értéke: röhejes. a koporsó stb. hanem az.. hogy valaki beöltözik abba a ruhába. megvan-e az összhang testi vonalon. ha majd meg lesz halva. és kívánjuk. ha igaz lenne. hogy milyen lesz. de ha tényleg kipróbálja. hogy a házasságkötéskor alapvetően változik meg a kapcsolat jellege. Mert ha a szexuális harmóniára nincs esély. Tényleg jó. de nem lehet kipróbálni egyiket sem. hogy szerintem jó. hogy a szexuális harmónia lehetőségéről csak úgy lehet meggyőződni. bele is fekhet. Minek feleslegesen terhelni agyunkat nevek megjegyzésével. a fogmosást ugyanabban a fürdőszobában. hogy környezetükben szinte mindenki teszi. Ezért az érv emberileg súlyos lehet. Ez az érv annyira semmitmondó első hallásra. de még a nemi élet sem. hogy jó lenne kipróbálni az autójával. Sajnos találkoztam olyan fiatal. ehhez tartozik testünk teljes odaadása is. Ha csak egy pár lenne. „Mert olyan jó! Egy idő után már szeretnénk egymást teljesen megismerni stb. hogy 120 km/óra sebességgel be tudja-e venni az adott kanyart. A fő problémám egyébként gyakorlati. Lehet próbálni a közös életet. az előadás előtt – természetesen név nélkül – írásban kérve tőlük az indoklást. legfeljebb egyszer teheti meg… 3. tény. ha az egésznek úgysincs semmi értelme. Ugyanis nem igaz.mondom. mert „tök ciki”. ha meg tudják várni. egy éve házas párral. Csak azok általában hallgatnak róla. A rengeteg vélemény három kategóriába sorolható: 1. akit később élete párjának szeretne. hogy szexuálisan nem illünk össze. hogy milyen lesz a ruha. csak éppen a lényeget nem. hogy testileg képesek vagyunk-e egymást „tűzbe hozni”. A házasság előtti nemi élet ugyanis egy szörnyű kockázattal jár együtt. aki megvárja a házasságkötést. de én elsősorban tőlük várnám. „Ma már mindenki ezt csinálja. ráadásul minden lelkiismeret furdalás nélkül. ami halála után lesz. akik megvárják. amiket kívánunk. mégsem lehet. a főzést. hiszen azt látják a fiatalok. Erre a kérdésemre több száz választ gyűjtöttem össze az évek során. „Nagy baj lenne. pedig alaposan kipróbálták. hogy mindenki csinálja.” Az érv jó. amiben majd eltemetik. Nem az ugyanis a kérdés. mert veszélyes. Bizony vannak az életben dolgok. a bevásárlást. Célszerűen még a bemutatkozás előtt. nemi életet. legkésőbb a csókolózásnál kiderül. Elméleti megfontolások és egy gyakorlati probléma miatt gondolkodom így.

Ki az a rém. Nem véletlenül. addig az bizony teher. mert annyira kívánják a testi kapcsolatot? Ezt lehet? Befejezés Módszertani megjegyzéssel zárom itt a Spielhózni igen vázlatos ismertetését. Igen ám. Zászlónk Stúdió. de eltelik a három nap. szerelmünk gyümölcse. és nem jön meg a vérzés. Akkor megkönnyebbül. ezért nem röhögtetheti ki magát azzal. Aztán ők majd válaszolnak gondolattal. aki ellen foggal-körömmel védekezni kell? A kicsi baba. akit élete társának képzel el. mert minden bizonnyal késik. szóval. Aztán 4 nap késéssel megjön. beszélve velük – legalábbis én így tapasztaltam – egyet tehetünk igazán: kérdéseket tenni fel nekik. szó nincs „áldott állapotról”. mert akkor aztán végképp úgysem történhet semmi. hogy rögtön orvoshoz szalad. De azért azt az emberek többsége érzi. Az előző bekezdés végén két kérdést tettem fel. Amíg ugyanis nincs meg a házasságkötés. (Jó kis szó: mikor védekezik az ember? Amikor támadják. hogy a szerelem gyönyörű dolog. Na jó. 96 . gyakorlatilag tehetetlen. A kockázat ettől még fennáll.tényleg semmi értelme az egésznek. illetve arra késztetni őket. cselekedettel. vagy akár csak izgulásnak azért. A fiatalokkal foglalkozva. Nem a terhesség a kockázat. De addig? Amit tehát nem értek: hogyan van bőr a képén egy fiúnak kitenni azt a nőt. 2002. ráadásul védekeznek is. egy esetleges rettegésnek. talán nem fáradozunk hiába. mert védekezni kell közben…) Megfelelő védekezéssel a terhesség valószínűsége gyakorlatilag nullára redukálható. Az ifjú pár élete első igazán nagy élményét nyújtja egymásnak a menstruáció előtt három nappal. hogy ez így mégis csak furcsa lenne… A szörnyű kockázat pedig micsoda? Azon alapul. még ha költőit is. Most mi van? Késik. Ugye? Szakirodalom Varga P. Ha ezt elérjük. Mennyi a teherbe esés kockázata? Csak a „védekezés” módjától függ. úgyhogy semmi gond. csak nagyon veszélyes.: Spielhózni. csak azon alapul. hogy kérdések merüljenek fel bennük. Budapest. hogy egy nemi aktus során a lány teherbe eshet. de ha mégis… A lány szemében ilyenkor jeges rémület látszik. A fiatalok 13–14 éves korban megtanulják a szexuális „felvilágosító” órán.

1988-ban született meg az ötlet és az elhatározás. A krízis kezelése elindulhat a családokon keresztül is! Tudjuk. majd tovább cselekedetbe menjen. csoportokkal foglalkozunk. hogy féltjük ezt a sejtecskét: létezésünk. Az. nyugalmunk. Pedig csak a társadalom van válságban. már az sem ritka. ha a „Való Világon” nevelkedett kicsinyek ágyjelenetet játszanak az oviban. tudatos életté váljon. s a társadalom számára is fontos remény. s a család magán viseli annak minden jegyét. hittanár. Őt. azaz tréningformába öltöztetve adjuk tovább mindezt a fontos és jól artikulált tanítást. az újságos standról. mindig megmozgató kérdés marad. mentálhigiénés szakember. amely a kamaszok érdeklődésének és fejlődési törvényszerűségeinek figyelembevételével a párválasztás témáját dolgozza fel tréning formájában. De hogyan? Első saját próbálkozásunk a tanultak továbbadására megerősített minket abban. Hétköznapi munkánkban családokkal. A TS születését Varga Péternek köszönhetjük. úgy tűnik. az ma is a vágyott jó. a szerelem. a tapasztalatok és az elhangzott előadások együttes feldolgozása rendszerezi. észrevehetjük. A Társ-suli tehát egy program. de igazi párbeszéd sincs! Ha jobban figyelünk.Szászi Balázs pedagógus. a Spielhózni szerzőjének művészneve. E rövid kísérletben szeretnénk a tréning történetét. Ezzel együtt azt is látjuk. hogy gyakorlatorientáltan. de szakemberként és magánemberként is. hogy amit „Samu bácsi”1 mond. s a Spielhóznit hallgatva – próbálva megérteni. Hallgatás nincs. ehhez kapcsolódó élményszintű gyakorlati feladatok. akárhány éve élünk házasságban. Szeged „Társ-suli” – egy program a szerelemről. hogy mégiscsak van valami. s mélyíti el a kapcsolataikról. keresztény szellemiségű vezetőkkel. a krízis nem csak felfordulást jelent. A környezetrő l Tabutéma a szexualitás? Lehet. hogy a tudás igazi megértéssé legyen (az észből a szívbe!). de mivel pornó lett belőle. 97 . aminek kidolgozásában. és Szásziné Fehérváry Anikó pedagógus. ez folyik a filmekből. amiről nemigen beszélhetünk. magunkévá tenni tanítását – döntöttük el. hogy a család válságban van. kimeríthetetlen témahordozóként nagy kíváncsisággal és tisztelettel tekintünk a „család”-ra és a „párkapcsolat”-ra. kiegészíti. hogy a sok szép és nemes gondolat gyakran nem elég. s ez a téma az életet adó család. fejlesztésében trénerként és kiképzőként mindketten részt veszünk. együttjárásról és a barátságról Akárhány évesek vagyunk. önmagunkká-levésünk bázisát. pszichodráma asszisztensek. A Társ-suli (TS) programról szeretnénk rövid ízelítőt adni. Mi 20 éve vagyunk házasok és öt gyermekünk van: kamasztól a kisiskolásig. elsősorban pedagógiáját és szellemiségét felvillantani. 1 Varga Péter. főleg párkapcsolataikról meglévő tudásukat. a párkapcsolat örök téma. azt érdemes továbbadni. Rövid elméleti bevezetők. az óriásplakátokról. A család.

kiszolgáltatva magát az emberi sors. az első tapasztalat mindig az. hogy mindaz. hisz ez a belépő a közös munkához. Ez a tanítás mozgalom szintjén abban kristályosodott ki: nem az a kérdés. vagy eljátsszák. hogy hogyan kell ma a túlpörgött újdonságok után loholó hektikus világban egy párkapcsolatban egészségesen. utódaikat a jövő felé segítve. Ma is ezt tapasztaljuk. hanem arról. hanem általában nincsenek fiatalok a templomokban. vagy egy kis rávezetéssel kijavítsa a hibáit. hogy a maga erejéből. s úgy tesznek. Személyes meggyő ződésünk azonban az. Ma a szülők. s talán egy kis túlzással azt is mondhatjuk. Ha figyelmesen hallgatjuk a megtestesülésről szóló tanítást. s magukról alkotott nézetüket. ami számunkra fontos és érték. hogy nem szabad ennek az első. Már akkor azt tapasztalta. Ezt sugallhatja „médiaszabta” képzeletük. amikor az a fiataloknak fontos és nem akkor. amikor nekünk az. hanem szeretetből emberré lett. hogyha az ő kérdéseikről fognak ott beszélni. Cardijn gondolata az volt: „akkor fognak a fiatalok visszajönni. Már csak az a kérdés: el tudunk-e indulni. ahhoz hogy Jézussal találkozhasson. egy elevenítő fordulatra… s valóban sok minden változás után kiált! Felgyorsult társadalomban élünk. hogy tulajdonképpen „linkre” veszik a dolgot. hogy kiüresítette önmagát és vállalta az emberlét minden kihívását” A program lelkiségét a JOC mozgalom alapítójától. Isten nem várta el a világtól. hogy egészen konkrétan és határozottan leszúrjuk a magunk útjelzőit. le kell söpörni. meghallhatjuk belőle az idevonatkozó tartalmakat. hanem azt. Ő munkásfiatalokkal kezdett foglalkozni mint fiatal pap az 1920-as években. normális gondolkodással létezni. „Krisztus úgy szerette a világot. Joseph Cardijntól vesszük. felszínes jelzésnek bedőlni. el kell hallgatni. s a múlt homályába kell elsüllyeszteni. A fiatalok igenis nagyon-nagyon várják azt. Ez az idő iszonyatosan aránytalan az életben legalább annyira fontos párválasztásra szánt idővel és energiával szemben. Lelkiségi alapok. meghatározzuk nézőpontunkat. vagy egyetemes vezetői éppen akkor aktuálisan fontosnak tartanak. hogy megjavuljon. hogy nemcsak a munkásfiatalok. így a párválasztásban sem. ezzel tágítsuk az ő világról. Ez nem jelenti azt. ahol a fiatalok nem kapnak megnyugtató és elégséges mintákat az élet legtöbb területén az előző generációktól. hogy nincsenek a munkásfiatalok a templomokban. nem okvetlen útbaigazítóak arra vonatkozólag. Cardijn – aki elsők között kezdett pap létére szociológiát tanulni – vizsgálatainak eredményeként arra jött rá. hogy egy új módon és nyelven kell megszólalni. mintha nem lehetne ebben újat mondani nekik. álláspontját. rengeteg energiát és pénzt áldoznak a pályaválasztásra. amit az egyház helyi. és akkor fognak ott ülni a padokban. hogy nincsenek. Az elődök példái nem elégségesek. s idáig jutni a párbeszédben.hanem lehetőséget a változásra. megújulva kell jelen lenni. hogy azért nincsenek ott a fiatalok a templomokban. elevennek maradni. előbb járók mit tudunk már a világról. a hit igazságairól és ezt adjuk át a 98 . hogy mi „tanítók”. Amikor fiatalokkal találkozunk. hogy ők már mindent tudnak.” A kérdésekről tehát ott és akkor kell beszélni. mert ott nem az ő – mármint a fiatalok – kérdéseiről szól a tanítás. a szeretet és gonoszság harcában lezajló formájának.

ami a számunkra és a környezet számára is jó. hanem mint vezetőknek. ahol a fiatalok nem felelőtlenül. lehetőséget kapunk arra. 99 2 . Tehát nem egyszerűen importáljuk a tudást. mielőtt mi bármit is mutatnánk nekik. Levin2.lehető legjobban az utánunk jövőknek. Együtt fedezni fel velük a bennük lévő szépet és jót. ami már ott és akkor jelen van életükben. mit vagy hogyan tegyünk. Tahi. 3 Carl Sattenhoffer: Gruppen Dynamics Seminar. K. azzal általában nem jutunk előbbre. teremtettségüknél fogva. mi szép és jó van bennük már eleve. a csoportdinamika atyja. Ehhez nagy segítség a fiatalok akcióéhsége. hogyan hat a másik rám a csoportban. Ha ezt tudjuk segíteni fölfedezni. még azelőtt. Kurt Levin: Német származású pszichoterapeuta aki az 1940-es évektől az USA-ban megalkotója volt egy új szociálterápiás irányzatnak. ha azt mondjuk meg. ha segítünk meglátni. úgy alakítsuk viselkedésünket. milyen a hatása viselkedésünknek a csoport többi tagjára. elméletében a visszajelzések kapcsán ezt így fogalmazta meg: „… ha megmondjuk egymásnak. amiről maga az egyház Jézus nyomán tanít. ennek a két elvnek a szellemében igyekszünk szeretetteljes és védett teret biztosítani. idősebbeknek az a feladatunk: fedezzük föl a fiatalokkal kapcsolatba kerülve. és együtt ismerjük fel: ők anélkül. de viszonylag kockázatmentes térben próbálhatnak ki új szerepeket. hanem együtt nézzük és figyeljük az életüket. hogyan is viselkedünk. már akkor is jó és helyes dolgokat is tudnak tenni. a csoportdinamikának. hogy bármi különöset tettek volna. hogy megváltozzunk. akkor elindul az a fajta gondolkodás az életről.”3 A tréningeken mint kísérők. Azzal viszont.

Ha még nincs. Tudod-e. c) Nem tudom. d) Csak magára hasonlít. c) Nem is jár fodrászhoz. Tudod-e. min gondolkodsz? a) Mit csináljak. ha találkozunk? Miről beszélgessünk? c) Az éppen aktuális napi problémákon. mikor kapott utoljára pulcsit? a) 1–2 hét pontossággal tudom. Amíg a randevúra mész. b) Megfésülködöm. d) Nincs is pulcsija. d) Megnézem a „Barátok közt” legújabb epizódját 6. kb. c) Nem csinálok semmi különöset.) 1. melyik szülő jére hasonlít inkább az egyénisége? a) Igen b) Mind a kettőre hasonlít. vagy van egy. Nem kell komolyan venni. egyformán. kékesszürke stb. igyekszem a legjobban kinézni. Milyen színű a szeme? a) Kék b) Barna c) Zöld. 2. hogy ne találjon bennem semmi rosszat? b) Mit fogok mondani. b) 1–2 hónap pontossággal tudom. d) Olyankor annyira izgulok. Ha Vele találkozol. 4. és azt hordja. mint minden ilyen teszt. amióta ismerem. hogy elgondolkozz a nagy Ő-vel kapcsolatban (Ha van ilyen. c) Fogalmam sincs. de arra talán jó. mikor vágatta le utoljára a haját (vagy mikor volt utoljára fodrásznál)? a) (Majdnem) napra pontosan. hogy nem jut semmi az eszembe… 7. akkor lesz. Tudod-e. nincs is neki ilyen. melyik a kedvenc zenekara? a) Igen b) Azt hiszem. d) Kopasz a Drága 3. d) Nem tudom. Teszt! Ráhangoló teszt a szerelemről Ez is. Tudod-e. szürke. mit csinálsz előtte? a) Megfürdöm. nagy ökörség.Akcióéhség Ráhangolódás a tréningre. 100 . b) 1–2 hét pontossággal meg tudom mondani. c) Nem d) A Bécsi Szimfonikusok 5.

Milyen gyakran gondolsz arra. Mit érzel. 11. hogy tudom! b) Még nem mondta meg. hagyjanak békén. b) Hol Ő. 12. d) Még nem is voltunk moziban. hol én. hogy tudjak rajta segíteni. hogy nem is lenne rossz ötlet. de megpróbálom normális mederben tartani a bohóckodást. c) Ha megfogta. c) Közömbös témákról kezdek el beszélgetni. akinek éppen jó ötlete van. d) Hááát. c) Nincs soha túl jó kedve. b) Nem rontom el a kedvét. de közösen egyezünk meg. 9. de közösen egyezünk meg. Keanu Reeves-t/Britney Speers-t nem dobnám ki az ágyamból… 101 . mi a kedvenc étele? a) Naná. elég gyakran. c) Talán még örülnék is neki: legalább mást is megismer. mit szeret a legjobban. d) A lecsó. Mit csinálsz. ha megtudnád. ha túl jó kedve van? a) Vele örülök. b) Néha-néha eszembe jut. hogy hagynám: legalább így tényleg választhatok. Tudod-e. hogy más fiúval/lánnyal is próbálkozik? a) Azt hiszem. ha bánatos? a) Megpróbálom megtudni szomorúságának okát. milyen filmet nézzetek meg a moziban? a) Ő javasolja.8. hát megfogta. d) Ilyenkor mindig az emelt szintű érettségire terelem a szót. b) Próbálkozni. ha más fiú/lány próbálkozna nálad? a) Én már választottam. b) Elkezdek poénkodni. Mit csinálsz. c) Én javaslom. hogy Ő lesz (lehetne) a házastársad? a) Hát. c) Még jó. azt lehet. ha megfogja a kezed? a) Valami bizsergésfélét vagy ilyesmit. amit különösen szeret. szóval tök jó. d) Én is elkezdenék másfelé kacsintgatni… 15. d) Már megvettem a gyűrűket… 13. b) Nem örülnék. c) Nincs olyan étel. 10. 14. de hát van ilyen. Na és? d) Még soha nem fogtuk meg egymás kezét. hogy eltereljem a figyelmét a bajáról. na… b) Azt érzem. ha engem választ. eléggé megviselne. Általában ki dönti el. bohóckodni. és így értékesebb lesz. hogy összetartozunk. Mit szólnál hozzá. Mit szólnál hozzá. d) Velem még sosem volt bánatos. c) Ez még eszembe sem jutott. hogy jobb kedvre derítsem.

mit mondjak: az az érzésem. nem vagy valami túlságosan szerelmes. meg nem kell annyira elkényeztetni a versenyzőt. b) Néha veszekszünk. d) Már együtt is lakunk. hogy túlságosan belebonyolódtál ebbe a kapcsolatba. neki van igaza. Mi van. hogy valamiben nem értünk egyet. mert sok a dolga. Értékelés: Az 1. Megvan a kellő vonzódás. ha valamiben nem értetek egyet? a) Jobb a békesség. azaz vedd a matematikai átlagot (számtani közép). hány is az óra. Vigyázz. egészen normális a kapcsolatotok. Ne élj vissza vele! Samu bácsi 102 . d) Úgyis mindig nekem van igazam! 17. néha nem. hogy Ő alighanem eléggé beléd van zúgva. Ha találkozni akarsz Vele. kérdést. hány értékelhető válaszod maradt. minden b 3 pont és minden c 5 pontot számít. de talán nagy hülyeséget nem fogtok csinálni. c) Inkább Ő szokott engem hívni. Ilyenkor valamelyikünk enged. és ahol d-t választottál. c) Közöttünk teljes az összhang. Na jó. 2 vagy annál kisebb: Azt kell mondjam. Hagyom. b) Általában ráér. hogy piszkosul szerelmes vagy. de azért néha észnél is kell lenni. Ebből még lehet valami! Persze azért észnél kell lenni. Fel szeretném hívni a figyelmedet arra. 4 vagy annál nagyobb: Hát. Olyan nincs. nem kell figyelembe venni. sőt egészen kellemes is lehet. de azért mindketten tudjátok. így megkapod. Add össze.16. szerelem. Valószínűleg nincs semmi bajod a kapcsolattal. hogy azt higgye. általában ráér-e? a) Nem mindig. Talán még annak is fennáll a veszélye. hogy feladod az egyéniséged. Ezeknél minden a válasz 1 pont. nehogy kihasználjon! 2 és 4 között: Azt hiszem. és oszd el az értékelhető válaszok számával. Az rendben van.

hogyha nemcsak tanulnivalót kapnak. nevelőivel. Nyilvánvaló. nem költő. Erre a készségre – akcióéhségre – épül a tréning. Ez nem könnyű . azon túl. a függetlenedés. teljesen feketére mosnak. azaz a játékosságukra. Ebben nagyon nehéz és fárasztó folytonosan eligazodni. amiket nem akarunk. A serdülőkor igazi feladata tehát a szülőkről való leválás. gondolatokat béklyók közt tartani” Eredet. szabadon kipróbálhatja a határait. s a gyász érzésével terhes ez az időszak. és – a hasukra is gondolva – tudatosan büfét is tartalmaz. Egy kamasz fiú verse had érzékeltesse ezt: „Friss forrás vizébe iszapot dobni. valódi intimitást adó párkapcsolatot létesíteni. vagy inkább ellenkezőleg. és az önálló identitás megtalálása. Félelemmel. hogy igazából szinte ahogy lélegzetvételhez jut. Így identitáskeresésének jól védett tere lehet. tanáraival alá-fölérendelt kapcsolatokban élte meg és kereste eddig saját személyiségét. Vágy és félelem. hanem a szívüket is próbáljuk megindítani. Ugyanakkor a csoport egy olyan gyakorló terep a serdülő számára. hogy valóban az egész testük. táncot. a valódi intimitást adó párkapcsolat kialakítása. illetve azok értékközvetítő voltára. Hogy ki hol áll ebben a folyamatban. nem is foglalkozik mással. azaz az egész embert megmozgatjuk! Ezért a program mozgásos feladatokat. s más. A tréningen tudatosan építünk a szülőktől való leválás. azokat a szerepeket. Így hát egy jó vezető. A párválasztás. normák mentén haladnak. amiket éppen most tanul. Hisz el kell hagyni az addig biztonságot adó kapcsolati megoldásokat. egy jó tanár nagyon-nagyon fontos példakép lehet. hogy a fiatalok nagyon hálásak azért. valóságra utaló tartalmakat felfedni. de az akkor még kamasz csodálatos érzékenységgel fogalmazott. hisz egészen idáig – talán a testvérein és a barátain kívül. már nemigen terep számukra az otthon. csak avval. tartásából láthatjuk. kézműves és más kreatív foglalkozásokat. kifejezik másféle módokon. A fiúból azóta APEH-ellenőr lett. Életkori feladatleltár Ha ismerünk közelről egy serdülőt.A tréning a kamaszoknak a végtelen akcióéhségére épít. olyan értékek. és nagyon fontos értékközvetítő a serdülőknek ebben az időszakban. arra a tudásunkra. jó vezető van. amivel a csoport önmagában már szankcionálja azokat a dolgokat. szexualitás az autonómia. és ki lesz őneki a jövendőbelije! Ez köti le szellemi és lelki energiáinak többségét. Egyre inkább nyitottabbá válnak a külső példaképekre. tettekkel kifejezni azt. akik egészen más minőségű kapcsolatok voltak – a szüleivel. hogy folyamatosan példát kapnak otthonról. ahol szabadon kísérletezhet. hogy ki lesz ő. üvegtestű nőt sárban ölelni. 103 . újra kell értékelni a szülői házat. Ők szeretik inkább akciókkal. láthatjuk. hisz ahol biztonságos. és ezzel a lelküket és a testüket is. lelkük megmozduljon. hogy e kérdésekben leginkább nem a szülőktől fognak tanácsot kérni. szexualitás kérdéseiben a kamaszok. hogy a serdülőben kialakuljon. ahogy a valós teljesítményben még igen terméketlen serdülők sóhajtoznak. Sokkal hamarabb megmutatják azt. s a partnerré válás erőire. Gyakran a szavaikkal túlidealizálnak helyzeteket. s újak után nézni. Vagyis valahogy a szülőkről le kell válni. azt sokszor már az öltözködéséből. ami bennük van.

akár párkapcsolatok megteremtésére. a fenyegetés és ijesztgetés réme nélkül is. pszichés szempontjából az alapja. és az elméleti blokkokban átadott tudás ütköztetés által való élményszerű elmélyítését. hogy a tréningben megjelenik párhuzamosan annak tanulása. egy mély önismeretre van szükségünk. Például egy vallásos és egy állami középiskolás osztály legyen együtt. Számít a családjára. csak éppen nem ezekben a kérdésekben. ha az életet méltó módon akarjuk továbbadni. hogy a Társ-sulinak nemcsak a családalapítás szempontjából van jövőre irányuló feladata. A program. a kulturális különbségek és az értékrend elfogadását. hogy majd a házasságban igazi igent tudjunk mondani.Gyakran ütköztetik a családot és a külső csoport értékeit. fölajánlva az önismereti csoport nyitott holding terét. egy mélyebb intimitásra. akkor a drog szerepe egyértelműen átalakul. 104 . személyiségfejlesztő tréning ahhoz. a szülők azok. Amikor segítünk a fiataloknak abban. felelősségteljesebb életvitelre. Mikor a fiatalokat a helyes döntésre és tudatosabb. legkülönbözőbb élethelyzetben lévő fiatalok kerüljenek egy csoportba. tudatosan törekszünk arra. s kapcsolataink nyújthatnak védelmet korunk egyik legnagyobb kísértése. mert nagyon fontos szerep jut mindkettőnek a serdülőnek ebben a bonyolult időszakában. hogy a szerhez nyúl. hogy a legkülönbözőbb helyekről. hogy minden másság ellenére is működnie kell a kommunikációnak. Pl. hogy a szerfogyasztónak nincs valódi intimitást biztosító kapcsolata. más értékrendből. A kirekesztésről inkább egy példa kapcsán beszélek. hogy férfiak és nők vagyunk. hogy nem homogén csoportokkal dolgozunk. hogy betöltse. Azaz fontos. Összegezve A Társ-suli egy önismereti. A fiataloknak erre a „ki vagyok én egy párkapcsolatban” keresésére. A házasság az egyik legjobb iskola a másság elfogadásának megtanulásához. Ehhez segít. a ma divatos kirekesztés témakörben is alkalmas preventív felkészítésre. akik véleménye meghatározó. Amennyire a keretek engedik. hanem három más területen is preventív jelleggel bír. hogy legyen lehetőségük akár barátságok. Hiszen minden egyes függőségnek az igazi problémája. Véleményünk szerint nem szabad ezeket szembeállítani. A drogfogyasztó fiatal egyedüllétének csendjét igyekszik feltörni azzal. ennek a másságnak az alapjairól beszélünk. egyenrangúan. akkor a nemi úton való betegségek terjedését csökkentjük. Ugyanígy egyértelmű az AIDS-prevenciós jelleg is. mert a valódi intimitást. A két nem közötti párbeszéd tanulása az alapminta arra. különbözőségeink ellenére egymásért. a család. az emberi kapcsolatok hiányát kell. a pályaválasztás kérdésében sokkal inkább az otthon. családokból jövő gyerekek együtt dolgozva tanulják a másság. Mindehhez a személyiségünk megerősítésére. A szer azért lesz fontos. Amikor házasságról beszélünk. s ez fontos a fiatalok szokásait figyelve: Valódi barátságaink. A máshonnan. kapcsolatok építésére vezetjük. a drogfogyasztás ellen. a benne rejlő erőre épít. amiben a tréning segít. Prevenció Azt szoktuk mondani.

Együtt fölfedezni az életükben a forrást. hogy a kapcsolatépítésnek legyenek konkrét lehetőségei is. ami működik. ahol a büféről az otthonteremtés kultúrájáról esik szó. önismereti játékok. a búcsúzásig – tudatosan lefedik a választott előadások. Ezek önismereti játékok. higiénia. X. férfias és nőies viselkedés) Kapcsolatok fajtái és elemei! Közös fogalomtár – házasság. S valahogy így együtt tapasztalják. de válunk. sok cselekvés. ami elmúlt. lazázás. S itt valósul meg. II. Bevezető.Tematika A Társ-suli alapvetően Varga Péter Spielhóznijára épül 6 előadás-csokorban. Laza párkapcsolat: egy esély a választáshoz! Aszimmetrikus párkapcsolatok – remény. Az előadások általában 30 percesek. hanem többé-kevésbé tudatosan. hogy férfivá és nővé nem egyszerűen növünk vagy leszünk. s különböző lehetőséget teremtünk arra. VII. Trükkök fiúk és lányok lelkesedésének fokozására. XIII. amelyeket a fiatalok egymással ezekben a gyakorlatokban megélnek. IV. miről is lesz szó! Tennivalók! – Férfivá és nővé válni kell! (öltözködés. Kapcsolat intimitási fokai – elköteleződésünk mutatói. XII. test és lélek egysége Ráhajtás Féltékenység – spontán érzelem. formákat a találkozástól egészen a szakításig. hogy lehet másként. s amit remélni sem mernek. A házasság értelmes és értelmetlen okai. amit mi pedagógiai elvként megfogalmaztunk. Nem a leadott anyag és ennek kognitív feldolgozása az. Elkezdve onnan. amelyhez egy 3 – 4 órás tréning-gyakorlatsor kapcsolódik. a jót. s ami van. ami szívükben ott van és születésük óta ott 105 . Tennivalók – milyen módszerekkel ismerheted meg társadat. A csoport belső életét – az ismerkedés szorongásától egészen a tréning zárásáig. s így hangolódnak egyre jobban magára a témára is. IX. amit remélnek. Szerepe van – mint a párkapcsolatban is – a szüneteknek. feladatlapok. maximum egy órásak. élik át az „itt és most”-ban saját érzelmeikben is a tréning alatt egy kapcsolat dinamikáját. együttjárás. végigvéve a lehetséges kapcsolati elemeket. tesztek. hogy utána saját tapasztalataik alapján ők maguk mondják el mindazt. barátság. XI. nem lehet ésszel legyőzni. szituációs játékok. a jóra való vágyat. videós helyzetgyakorlatok. A tulajdonképpeni 13 téma: I. Ez a tréning egyik módszertani alappillére. hanem azok a konkrét tapasztalatok. Erre segít rá magának a csoport alakításának és együttlétének a magától értetődő dinamikája … a találkozástól a szakításig … benne van tiszavirágnyi élete és milliárdnyi tapasztalata. tesztek. hátrányai. Az elhangzó anyag csak egy közös nyelvezet és egy közös kiindulópont ahhoz. XIII római számmal jelzett téma adja a fundamentumot. V. III. kézműves foglalkozások és tánc. Szakítás – kevés beszéd. VI. kreatív megnyilvánulások. Veszekedés – előnyei. VIII.

előműveltségtől függetlenül bármilyen célcsoport számára fogyasztható. Így a legegyszerűbb sorban élő fiatalokkal ugyanolyan jól lehet Társsulizni. mivel elsősorban nem az intellektualitáson keresztül próbál valami üzenetet eljuttatni a fiatalokhoz. 106 . hogy innen kezdve kapcsolataikban tudatosabban. mint a legműveltebb egyetemista szakkollégistákkal. Ami miatt mindenkinek ajánlani tudjuk a Társ-sulit: iskolázottságtól. Ez a felismerés felszabadíthatja őket arra. s most már akár változásra készen legyenek az egymás iránti tisztelet és szabadság harcosai.működik. reflexióra.

Támpontot nyújtunk egy „szer” nélküli életre. ahol minden menet tartalmaz egy előadást és több játékot. kiscsoportos munka formájában. hogy – mikor. tesztekkel és kiértékelésükkel. ahol téma-centrikus. elvárásaira nyitottan tud reagálni. hogy a párválasztásban a fiatal a legjobb döntést hozza meg. elmélyítésében. esetmegbeszélésekkel.Egy klasszikus Társ-suli párkapcsolati tréning fiataloknak Mi az a Társ-suli? Tréningsorozat fiatalok számára. 107 . A témát játékosan. kézműves foglalkozásokkal. játékok kapnak helyet. Biztonságos és felszabadult szexuális kultúrát közvetítünk. A program 14 éves hagyománnyal bír. párkapcsolat. ahol a hallott elméletet összekapcsoljuk a gyakorlattal. hol – hogyan kell a párkapcsolaton belül élni az életet. amelyek nagy szerepet játszanak az ismeretek szemléltetésében. igen fontos témákban (szerelem. vitaindító gondolatokat. mit. pontos tematikával. és az önismeret fejlesztésében. A Társ-suli felépítése: A Társ-suli hét menetből áll. A tréningnek bővített változata egyetemista vagy felnőtt korú fiataloknak is alkalmas. mentálhigiénés feladatok. viszont a csoport igényeire. Az előadásokon a fiatalok a párkapcsolati kultúra fontos elemeiről hallhatnak rövid. illetve közös tánccal tesszük színessé az együttlétet. szakítás. kivel. Amit NEM tud a Társ-suli: Senkinek sem mondjuk meg. ahol helyzetgyakorlatok. veszekedés stb. és újszerűen közelítjük meg. kiscsoportos feldolgozásban. Nem félelemkeltésen alapuló lelki terror. alkalmazkodni. dramatikus játékokkal. Minden kiscsoportot egy férfi és egy női tréner vezet. nem pusztán szexuális felvilágosítás. előadások. amit az ország különböző területein vesznek igénybe. A Társ-suli program hétvégés rendezvény. videofelvételek elemzésével. Amit viszont tudunk: Saját élményen keresztül fedezik fel a fiatalok a bennük felmerülő kérdések lehetséges válaszait. Tematika: Lásd előző fejezet! Alkalmazott módszereink: Előadások és csoportos munka adják a kereteket. A kiscsoport minimum 8. szerepjátékokkal. Segítséget nyújtunk a partneri viszony kialakítására az élet minden területén. Készséget és reményt adunk arra. Nem partnerközvetítés. maximum 15 fővel indul. barátság. interaktív beszélgetésekkel.). amelyek feldolgozása kiscsoportokban történik.

családunktól kapjuk. egyetemistáknak. hogy vegyes célcsoportok esetében is eredményesen alkalmazható. A program az ország egész területén elérhető. Életkort tekintve a 16–25 év közötti korosztályból (lányoknál az alsó korhatár 14.A Társ-suli keretei: A tréning iskolai időszakban általában bentlakásos. vagy őt találja meg valaki. de enyhén fogyatékkal élőknek is vállalunk foglalkozásokat. szakmunkásoknak. az egész embert átfogó értelemben. és központi helybiztosítási igénnyel is megkeresni a szervezőket. • új problémakezelési megoldások megismerésében. 108 . értelmi és érzelmi érettség szükséges. Törekszünk a boldog párkapcsolat kialakítására. • önismereti és kommunikációs készségek fejlesztésében. az iskolarendszer sem alkalmas ezek közvetítésére. fiúknál 16 év) jönnek hozzánk Társ-suli-zni. a fiatalok otthonról nem kapják meg. Kornak megfelelő szellemi. illetve esték szabadok). Lehet helyi szervezésben. Életünk folyamatosan telik meg tartalommal. Miért van szükség ilyen programokra? A boldog párkapcsolatok kialakítása és a szerelem megtartása tudatos felkészítést/tanulást igényel. mégis sok magányos ember. egy hétvégés program (péntek délutántól vasárnap délutánig). • az országos hálózat munkatársi utánpótlásának szakmai és személyi előkészítése. • a saját családi minták felismerésében. • fiatalok házasságra való gyakorlatorientált felkészítése. Kiknek tartunk tréningeket: A program a legkülönbözőbb célcsoportoknak ajánlható: középiskolásoknak. a döntéshozásban és a konfliktusok kezelésében. gyakorlásában. tapasztalatok megosztására. ezek meghatározó élményként végigkísérnek bennünket. elsajátítására. Ma az iskolákban a felvilágosítás nagy százalékban a szexualitásnak csak a biológiai és orvosi oldalára terjed ki. • ifjúsági vezetőképzés révén lehetőséget nyújtani a kortárssegítésbe való bekapcsolódásra. a délutánok. Az első benyomásokat szüleinktől. fiatal dolgozóknak… Különösen szép tapasztalat. A program segítséget ad a fiataloknak: • a tudatos élethez. társadalmi viszonyok között. Ezt a hiányt igyekszik pótolni ez a program. hogy végre megtalálja az „igazit”. • a (pár)kapcsolatokhoz szükséges elméleti ismeretekben. félelmekkel telve várja. fiatal tanácstalanul. A program társadalmi szükségessége: • hiánypótló a társadalomban. amelyhez saját tapasztalataink által jutunk. Tapasztalataink szerint nagy igény mutatkozik a fiatalok részéről a párkapcsolati kérdések. A kapcsolati kultúrát nehéz az elidegenedett generációk között hagyományos formában továbbítani: az elődök tapasztalata sokszor nem elégséges a megváltozott életformák. ifjúsági vezetőknek. Nyári időszakban lehet tábor jellegű is (délelőttönként fut a szakmai program.

Megvalósítás A program „Szerződéskötés” játékkal kezdődik. hogy a felmerülő kérdések/problémák teret kapjanak. megoldások szülessenek. ügyelünk arra. Az egységek végén a team értékelést tart. játékok kiválasztása. Telefonszám: +36-62-548-940 109 . fokozva aktivitásukat. hogy kimondhassák elvárásaikat. hogy a fiatalok minél több igényét vegye figyelembe. hogy a lelkesedés fokozására – legalább lélekben – fiatal munkatársakat kérjünk fel. Kálvária sgt. E tapasztalatok folyamatosan beépülnek a programba. személyes élmények „behozása”.Hogyan dolgozunk? Tervezés A tervezés fázisban a menedzsment és az együttműködő partnerszervezetek vezetői és önkéntesei vesznek részt. Előkészítés A feladatok leosztása az előzetes megbeszéléseken történik. saját helyüket. Mivel a fiatalok nyelvén legjobban a fiatalok értenek. Többnyire ők maguk is fiatalok. tehát úgy lett kialakítva a program. amely lehetőséget ad a résztvevő fiataloknak. Hol érhető el a program? Jelen pillanatban – 2005. Fontos. a programhoz való hozzáállásukat. 26. hogy a trénerek megkapják a megfelelő önállóságot (előadások. és így motiváltabbak a tréning megtartásában. A fiatalok ilyen módon maguk is tovább alakítják a programot hosszú távon. január – a Társ-suli tréninget a Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány Remény Háza Pár és Kapcsolati M űhelyben lehet elérni. társvezető megválasztása). Cím: 6722 Szeged. Ezáltal tudják befolyásolni a program konkrét menetét. félelmeiket.

2. befektetést igényel a részéről.Trénerképzés Leendő munkatársainkat igyekszünk a legfontosabb szakmai tanácsokkal ellátni. osztályfőnökök (…) részére az utánkövetés érdekében. alapozó tréning. Az eddigi gyakorlat azt mutatja. pályakezdő k a 22–30 év közötti korosztályból. Saját élményű . és kellően felkészíteni a csoportok vezetésére. hogy beleérezzenek a fiatalok gondjaiba a mentálhigiéné tükrében. Célcsoport: Egyetemisták. Modul rendszerű – 6 modulból áll rendszerünk: 1. 4. akik alkalmasak lesznek arra. ahol mindenki számára kiderül. fiatal házasok vezetnek csoportokat. Önismereti drámacsoport 6. A módszertani képzésen a résztvevők önismeretének. ahol mindenki a saját bőrén tapasztalhatja meg a Társ-suli áldásait. és más ifjúsági csoportok vezetői. kiscsoport-vezetés megtanulására… kerül sor. Megfogalmazza elvárásait. önismereti játékok megismertetésére. ám büszkén vállaljuk. 110 . kommunikációs és konfliktus-kezelési készségeinek fejlesztésére. hogy egy nonprofit szervezet hogyan működik. lebonyolításuk elsajátítására. főiskolások. háromszor koo-trénerként dolgozott. A trénerképzés szükségessége Célunk minél hatékonyabb és átfogóbb képzésrendszer kialakítása elsősorban a régió területén. Ennek érdekében a megfelelő tréningvezetőket szeretnénk megtalálni. kétszer hospitált. Pályaorientációs önismereti tréning. Segítő beszélgetés tréning rogers-i alapokon 5. illetve a megfelelő önismereti fórumokat biztosítani számukra. mik a feltételei. nagycsoport előtt legalább 2 sikeres előadást megtartott. hogy profi trénereket képezzünk ki. a (pár)kapcsolatokhoz szükséges elméleti ismeretek átadására. és a szakmai stáb alkalmasnak találta. hogy szeretné-e az adott témát a mi általunk felkínált formában közvetíteni. Csoportdinamikai képzés A trénerré avatás feltételei: Elvégezte a 150 órás elméleti és gyakorlati képzést (az első és harmadik modult egy éven belül). az ország különböző területeiről. illetve eldöntheti. hogy a néhány évvel idősebb kortárs-segítőknek gyorsabban megnyílnak a fiatalok. A résztvevők kiválasztásánál előnyt élveznek az egészséges lelkülettel élő fiatal felnőttek. védőnők. Nem célunk. és kisebb ellenállással viseltetnek a téma iránt. Így a programban elsősorban egyetemisták. hogy a közel azonos korosztályú fiataloknak segíthessenek párkapcsolataik egészséges kialakításában. kiderül számára a pénzhez való viszonya… 3. később pedig a kialakított régiócentrumok vonzáskörzetében. ifjúságvédelmisek. hogy Lelkes Laikusok vagyunk. Szociálismunkások. mennyi energiát.

esetleg alkalmi ismeretségekig. Így váltak egyre fontosabbá az emberrel foglalkozó különböző tudományok.Dr. Az ekkor megkapott „ősbizalom” alapozza meg a derűs és kiegyensúlyozott felnőtt személyiséget. hogy jóra vagy rosszra használjuk-e fel. hogy az autonóm. gondozásra. hogy az ember egész életét meghatározza az őt kisgyermekkorában körülvevő szerető környezet. Lukács László piarista teológiai tanár. Az ember sorsa elsősorban nem a környezetén múlik. hiszen a legtöbbnek jó néhány negatív hatása is van: rajtunk múlik. főigazgató. a világon egyedülálló és megismételhetetlen egyed. autonóm személyiség ideálját hirdették. Újszülöttként még életképtelen: az őt körülvevő szeretet gondoskodása biztosítja egészséges testi-lelki növekedését. másodlagosan rendelődik alá a többinek. gyermekként. erejét. E nézet szerint az Én valójában egyedül van. Nemcsak teste szorul rá táplálásra. találkozásokig sokféle viszony köt össze bennünket. hogy jóra vagy rosszra. Hasonló kérdéseket föltehetünk az emberiség más találmányaival kapcsolatban is. de bontakozó személyisége is. Vörösmarty kérdését azonban még élesebben föl lehet vetni: mi viszi valójában előre a világot? És: merre az „előre”. – A tapasztalat azonban sokszorosan bizonyította. hogy segítse önmaga megvalósítását. század második felében szinte egyhangúan fogalmazódott meg a válasz: az életünket egyre kényelmesebbé tevő eszközök önmagukban nem tudják biztosítani boldogulásunkat. Budapest A házasság keresztény szemmel „Ment-e a könyvek által a világ elébb?” – kérdezi Vörösmarty Mihály a Gondolatok a könyvtárban című versében. léte az együtt-létben válhat teljessé. végül idős emberként is. másoktól magát mindenben függetlenítő egyén hosszú távon életképtelen. csak éppen fájdalmasabb és olykor megalázóbb körülmények között. Az egymásra utaltság folytatódik a fiatal. a szülői és rokoni szeretet szorosabb kötődéseitől a lazább. a házastársi. aki kapcsolatokban él: tehát a szeretetben élő ember. 111 . A másikat legföljebb csak (ahogy Hegel mondta) eszközül használja fel arra. A szeretet: új életminőség Az utóbbi évszázadok a szuverén. és csak utóbb. A fejlődés csúcsa nem az ember mint individuum. Egyik legfontosabb felismerésük: az ember nem pusztán individuum. az öregség és a betegség aztán újra bevezet a másokra ráutaltságnak a gyermekkorban oly természetes állapotába: a csecsemő tehetetlenségét és kiszolgáltatottságát tapasztalja meg ilyenkor az ember. A „harmadik életszakasz”. hanem magában az emberben dől el. vagy mint eszes lény és a világ ura – hanem az ember. önmaga és embertársai javára. vagy pusztítására használja-e energiáit. Egymásra utaltan élünk. milyen irányban remélhetünk valódi fejlődést? Mi teszi az embert teljesebb és boldogabb emberré? A 20. Szüleinek egymás iránti szerelméből születik az ember.és a felnőttkorban is: a legkülönbözőbb szeretetkapcsolatokban élünk: a barátság és a szerelem. a különböző társadalomtudományok. a pszichológia és az antropológia. Személyisége csak kapcsolatokban bontakozhat ki. S a válasz bizony gyakran bizonytalan. felnőttként. Ma már közhellyé vált a megállapítás.

Minden személyesség valódi otthona az „egymással-lét”. és a másik „Te”. A személy azáltal „van”. Csak az tud igazán önmagává lenni. Az utóbbi évtizedekben egyre többekben növekszik a felismerés. önmagunkat feltáró párbeszédünkben juthatunk el saját teljes. éppen a köztük növekvő egységben. az előbb-utóbb boldogtalanná válik. 4 Buber. Egybenyíló. elfogadsz és szeretsz. önmegismerés és a másik elismerése. és elveszíti azt. És Te csak azért vagy teljes értelemben Te. illetve hagyja tágítani magát. A szó teljes értelmében csak annyiban vagyok Én. és a szeretetben elfogadott másikat teszi életének középpontjává. eddig csak lehetőségként adott személyes magunkhoz. hogy „válik” önmagává: a másik személylétével kölcsönhatásban tágul. hanem kettőjüknek az odaadásban kiteljesülő személyiségéből. Az ember csak úgy tudja létét megerősíteni és betölteni. önmagunk odaajándékozása és megajándékozottságunk – mindezt nem a már-létező. Aki magának akarja megszerezni a boldogságot. hogy méltatlanná válik a szeretetre. Martin: Én és Te. hogy szeressék. a saját szavam és a Másiké egymást keresztezve hozzák létre a „Mi”-t. Ez a „Mi-tér” ad lehetőséget az egymással közösségre lépő személyek személyes kibontakozására is. hogy szabadságunk csak a szeretetben válhat teljessé. fejlett személyek kezdeményezik. aki kilép önösségéből. Megszólítás és válasz. szavam a fontos. század elején. Az együttlétre szólító hívás a megszólítottól választ vár: a kölcsönös megnyílásban. ha szeretetlenek. communio tehát nem a már kész „Én”-ből és „Te”-ből épül fel. de nem létezhet” (Roger Garaudy). Ez azonban csak lehetőség. hogy a Másik megismert.Én és Te – Mi Az igazi személyes élet avval kezdődik. A személy annál érettebbé. hanem olyan tevékenység. Meghívás és meghívottság. a növekvő bizalomban és odaadásban „párbeszéd” kezdődik köztük. minél inkább megnyílik másokra. Legősibb vágya az. 4 Alaptétele szerint: „az ember a Te-n válik énné”. Az emberi összetartozás és együttlét egyedülálló szerepét elsőként Martin Buber dolgozta ki a 20. „Halandóak vagyunk. hogy az ember szabadon megnyílik a másiknak. megszólított. amely elfogadást és választ igényel. 112 . hogy egy „Te” elfogadja. legősibb félelme. amikor még nem találkoztunk a szabadságban. Ez az egység-közösség. adottság. Európa 1991. elfogadlak és szeretlek. hanem az. csak az válhat igazán boldoggá. Mindketten elmondhatják egymásról: „a lelkem fele”. és feléje fordul. ahogy Ágoston emlegeti. Saját (egyéni-személyes) létünk nem eleve adott. „communio”-ban. Persze én már akkor is „Én” vagyok. annál inkább önmagává válik. A személlyé válás ajándék. amely nélkülözhetetlen az érett személyiség kibontakozásához: a személyek így alakítják magukat kölcsönösen teljes személyiséggé. amennyiben Te elismersz. mert én szabadon elismerlek. Véget nem érően idézhetnénk híres modern gondolkodók mondásait: „Szeretet nélkül az ember funkcionálhat ugyan. Nem az én gondolatom. ha szeretünk” (Karl Jaspers). halhatatlanok. hanem csak az együtt-létben bontakozhat ki. „Önmagunk odaadása a vége és a kezdete az élet minden tanításának” (Johan Huizinga). amelynek szabad megvalósulása a kettőnk élete között létrejövő párbeszédfolyamattól függ. aki másnak igyekszik örömet szerezni.

egy férfi és egy nő maradandó és teljes életközösségében valósulhat meg. A Biblia közismert teremtéstörténete szerint „Isten megteremtette az embert. Teljes értékű házasság tehát csak heteronóm párkapcsolatban jöhet létre. az udvariasság.27). hogy értelme van és szabad akarata. Kizárja tehát az egyneműek között létrejövő partneri viszonyokat. Istenhez való hasonlósága nemcsak abban áll. az együtt töltött hétköznapokkal és ünnepekkel. Ennek a teljességnek három kihagyhatatlan eleme van. a figyelmesség és a szolgálatkészség. és szegényebb marad az. 113 . Először is férfinak és nőnek kapcsolatából jön létre. hanem éppen férfinak és nőnek egymáshoz rendeltségében. s az ezekből adódó sajátos szerepkörökkel. hogy nem magányos egyed. Az ember tehát nem egymagában Isten képemása. „testestül-lelkestül”: abban a közös élettérben. s a múló évek-évtizedek folyamán változó-alakuló életsorsukkal. Ide tartozhat a mások iránti tisztelet.Jól illusztrálja ezt az eggyéválást Képes Géza Te vagy című verse: te vagy a tüdőm a levegőm nélküled megfulladok a csendem is te vagy nélküled ízekre tép a zaj s a zűrzavar te vagy minden percemben minden porcikámban én már seholse vagyok én te vagyok A szeretet körei A szeretet sokféle formában nyilvánulhat meg. vagy azt messze túlszárnyalva a szülői szeretet. az egymáshoz tartozás érzését. akik kiegészítik egymást a nemükkel járó sajátos tulajdonságokkal. Hiszen ebben a kapcsolatban az egész ember vesz részt. még ha azokban kiélhetik is a vonzódás. biztosítva ezáltal az emberiség fennmaradását. saját képmására alkotta. aki ezeket csak részben vagy csak töredékesen éli meg. Ez a kapcsolat egész valóját. hogy testi egyesülésük termékeny: alkalmas utódok nemzésére és világra hozatalára. férfinak és nőnek teremtette” (Ter 1. hanem kapcsolatokban válik önmagává. de még inkább a mélyebb és elkötelezettebb kapcsolatok. Ehhez járul az is. amelyet ők alkotnak meg egymásból és egymásnak. hanem mindezek fölött abban. a szexuális igények kielégítését. testből-lélekből álló személyiségét átfogja: teljes emberségükkel válnak egymáséivá. amelyet az otthonukká tesznek. amilyen például a barátság. Legteljesebben mégis a házasságban. vagy hogy megbízást kapott a Föld művelésére és gondozására.

töredékesen már itt a földi életben. az igazi szeretetből fakadó boldogságot azonban sohasem ismerhették meg. a „szívek egyesülése” fejeződik ki benne. örömeiben. az élet különböző helyzeteiben. Fokozatosan. fokozatosan megismerve egymás minden rezdülését. amelyben valóban önmaguk lehetnek. otthont. beteljesülten az örök boldogságban. csökkenti vagy elviselhetővé teszi a fájdalmas tapasztalatok keserűségét. hogy átmeneti örömöket megkóstolhattak ugyan. ezt azonban mindig újra fájdalmas és keserű csalódás követi. akár konfliktusaiban is. Ebből következik az is. S az első keresztények saját belső tapasztalatukkal erősíthették meg. hogy te küldtél engem. Sohasem fogja megtapasztalni az igazi szeretetet az. a heves rajongás alábbhagy. hogy te küldtél. legrejtettebb titkait is. örömüket lelik egymásban. „Krisztus szeretete gyűjtött össze minket. és a Fiú az Atyát. amelyik kihűl vagy elenyész. hogy az ember legfőbb tulajdonsága. Nemcsak egy-egy ünnepi órában találkoznak. amelyben nem kell szerepet játszaniuk. hogy a puszta szexualitásban kimerülő párkapcsolat átmeneti kielégülést adhat ugyan. „Ha ketten-hárman együtt vannak az én nevemben. hogy értelme és szabad akarata van. – Sokan a partnerek váltogatásával remélik megtalálni az „igazit”: egymást követő kapcsolatokban többször is megélik talán az első hevület felfokozott örömét. akár az egymás közti szeretetben támadt konfliktusokon. Valójában azonban Isten mindezzel együtt – legértékesebb ajándékaként – beléoltotta az emberbe a szeretet képességét és vágyát: azért alkotta meg. hogy így ők is teljesen egyek legyenek. s nehéz előre tudni.Másodszor: a házastársak az élet minden területét átfogó teljes életközösséget vállalnak egymással. Otthonaivá tudnak válni egymásnak. ha nem a személyes odaadás. aki a szeretetet csak fellobbanó érzelemként éli meg. A szeretet tökéletes közössége: a Szentháromság Gyakran hallani még keresztény körökben is. hogy a két fél közül melyik kerül ki sebzettebben az elhidegülésből. hogy saját szeretetközösségének részesévé tegye. Atyám. vagy a szabadidejüket. ha fáradt vagy beteg. amely megkülönbözteti a többi élőlényektől. amint mi egy vagyunk: én bennük. bennem vagy s én benned.” Fülükbe csenghettek Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott szavai: Amint az Atya szereti a Fiút. de viszontagságaiban. amelyek Krisztus követőiből létrejöttek. Tudják. minden álarc és képmutatás nélkül. s megtudja a világ. ez azonban önmagában hamar kiég akkor. mihelyt a „hősszerelmes” mézeshetek elmúltak. te bennem. Otthont. közöttük vagyok”.). hogy ígérete beteljesült azokban a testvérközösségekben. amely biztonságot és védelmet ad. mi tudja megszomorítani és megörvendeztetni a másikat. aki nem töri át magát akár közösen átélt nehéz helyzeteken. (…) Legyenek egy. 114 . hanem közös otthont teremtenek. megteremtve az egyesülés élményét.21sk. hogy így elhiggye a világ. együtt és egymásnak. „Amint te. úgy legyenek ők is bennünk. Közösen élik meg a világ eseményeit. és szereted őket. tudják. s ez a közös átélés növeli a jó dolgok örömét. a „Mi-tér” kialakulásához időre van szükség. Egyszer talán ráébrednek arra. mire van szüksége. vakációjukat töltik együtt. ígérte tanítványainak Jézus. Harmadszor: ennek a kapcsolatnak tartósnak kell lennie: a szeretet elmélyüléséhez. és úgy kell nekik is szeretniük egymást. amint engem szerettél” (Jn 17. tudják együtt „múlatni” az időt. Nem fog eljutni a szeretet mélyéig az sem. egyre mélyebben és visszavonhatatlanabbul köteleződnek el egymásnak életük folyamán. úgy szereti a Fiú az apostolokat (és minden embert).

mondhatjuk Pilinszky Jánossal. hogy Isten önmagában és öröktől fogva a tökéletes szeretet: az Atyának. hogy ebben az életközösségben valóban Isten van jelen. a kettejük közt létrejövő Mi életteréről. amit Én és Te egymásrautaltságáról. az együtt-létben egyre jobban kibontakozhassék az életünk. Az ő szeretete ölthet bennünk is testet emberi életünk folyamán. az önfeláldozó. s evvel azt a hitbeli meggyőződését vallja meg. A Szentháromságra vonatkoztatva azonban azt. hanem szeretetének korlátaiba is. vagy legalábbis önzetlen szeretet különböző alkalmaiban. Oka ennek elsősorban az. Jézus halálában eljutva a teljes odaadásig.” Mindaz. még a legszorosabbak is. hogy szeretetünk vágyát maradéktalanul beteljesítsük. önzetlenebb a szeretetünk. szeretlek. annál krisztusibbá.Élete fájdalmas töredékességét. A teológia ezt a „perichorészisz” fogalmával próbálta kifejezni. egymásból és egymásra való léte. ötleteiről: önszeretetünk és a másik szeretete könnyen szembekerülhet egymással. hogy minden ember önálló. nemcsak örömet szereznek. „Isten a szeretet”. hogy Isten bennünket szeret. annak mintájára. azt befogadva teszi egyre teljesebbé szeretetét. Minél őszintébb. És megértjük Nemes Nagy Ágnesnek a szeretet beteljesülésére sóvárgó vallomását: „Szeretsz. individuum. Különösen is áll ez a házasságra: az egyház szentségnek mondja. Oka azonban az is. hanem az isteni szeretet is megjelent az emberi szeretet formái közt. hogy testbe zártan élünk: térben és időben. valaki más kedvéért lemondani saját kívánságairól. Az emberek közti szerető elfogadásban. saját öntudattal és akarattal rendelkező egyén. de nem ritkán feszültségeket. A szó eredetileg körtáncot jelent. Isten három személy szeretet-párbeszédében birtokolja a létét. a kielégületlenségnek. konfliktusokat. ellenségeskedéssé torzulhatnak. tehát a szeretetről elmondható. A Szentháromságban a lét az önközlés eseménye: a szeretet teljessége. hanem azt is. rosszabb esetben egyenesen szembenállássá. a megtestesült Fiúban ajándékozta nekünk Isten önmagát. hanem lehetőségünk nyílik arra is. Az egyetlen isteni lényeg: a három személynek örök egymásban. tökéletesen egyedül a Szentháromság személyei közötti egységben van meg. az eggyéolvadás s egymástól különbözőség elválaszthatatlan egységében. foglalja össze a Jézus Krisztusban magát feltáró Isten legfőbb lényegét Szent János evangélista. istenibbé válik. a Fiúnak és a Szentléleknek egysége. abból meríti erejét. „Az ember itt kevés a szeretetre”. a töredékességnek egy darabját. Amint a II. A legszorosabb emberi szeretetközösség is magában hordozza a magánynak. hogy a három isteni személy öröktől és teljesen átjárja egymást. S ez a mondat nem csupán azt jelenti. Ezért aztán képtelenek vagyunk arra. és a szeretett másikkal teljesen eggyé váljunk. eredetét és beteljesülését. mily reménytelen. együtt-lét. önmaguk egymásnak ajándékozásában Isten szeretete nyilvánul és valósul meg. nézeteltéréseket okoznak. akinek még a szeretet hevületében is nehézséget okoz akár csak részben is feladni önrendelkezését. a különböző szeretetkapcsolatokban. A Szentháromság szeretetközösségébe Jézus Krisztus által kaphattunk bepillantást. A keresztény élet a Szentháromság hitére épül. Jézus Krisztuson keresztül nemcsak bepillantást nyerhettünk a Szentháromság belső életébe. hogy abban részesedve növekedjen emberi szeretetünk. Benne (bennük?) láthatjuk meg az emberi szeretet ősmintáját. amellyel elfogadja az embert. Benne. A különféle személyes kapcsolatok. s az ebben mégis fölsejlő beteljesülés reményét talán éppen a szeretetben éli meg az ember. és önmagát ajándékozza neki. Benne nemcsak Isten lett emberré. 115 . hiszen mindig újra beleütközik nemcsak létének.

hogy – férfimód hiú – földerítselek.Vatikáni zsinat írja: „Az igazi házastársi szerelem az istenszeretet megnyilatkozása” (GS 48). Ez a jelenlét. de egyedülálló módon érvényes ez a házasságra. de jelenvalóvá is teszi azt. akkor elfogadjuk azt. úgy alakul egymáshoz tartozásunk. S az élet! Hallom a kertből már derűs beszéded. alkalmi fellobbanás. S akkor te lettél több akaratú! S végül is eltelt – jól – a délután. Olyan történelem ez. 116 . az időhöz kötötten. Én sem épp vidám. az esküvő alkalmával jelenik meg a házasságra lépőkben. Ahogyan személyiségünk is fokozatosan fejlődik ki. csak egy csöppel kevésbé szomorú. és halálunkig folytonosan alakul. hogy a szerelmes versek nem kis része a házastárshoz szól.” Albert Camus egyenesen így fogalmaz: „Ha valakit szeretünk. amikor kölcsönös ígérettel egész életükre szólóan elkötelezik magukat egymásnak. táplálja és gondozza saját testeként. Figyelmen kívül hagyják azonban. Rögtön azután átröppent – szinte rólad – énreám az a „minden hiába” ősi bú. amely nemcsak jelzi. akkor csupán e dinamika lényegét emelik ki. amelyet az egymást szeretők maguk írnak és formálnak. A magyar szerelmi költészet egyedülálló sajátossága. szépül vagy éppen torzul. Amikor a szeretetet két személy egyesülésének. Gyönyörűen vall erről az élethosszig tartó hűségről Illyés Gyula Sebesültek című verse. egyetlen mozzanatba sűrítve. a házasság szentségi kegyelme azonban tartósul a létrejött házasság történetében. A házasság: szentségi szeretetszövetség A keresztény meggyőződés szerint a házasság az emberi szeretetnek az a formája. Így van ez minden emberi kapcsolatunkkal. hanem amelyben valóban testet ölthet. Most este van. Ahogy André Maurois mondja: „A szeretetnek három dimenziója van: a mélység. hogy együtt öregszünk meg vele. igazi odaadássá és elfogadássá alakulni. Szomorú voltál. önmaga odaajándékozásának és egymás elfogadásának mondják. életének története van. Isten szeretete a szentségi házasság megkötésekor. Szeretetük Krisztus szeretetét jeleníti meg: ahogyan ő szeretetben azonosul egyházával. csak annyival. az öregkorba beleérő szeretet-kapcsolatról. odaadja magát neki és érte. jelenvalóvá válhat Isten szeretete: szentség. személyes viszonyaink szövedéke is: alakítjuk őket és alakítanak bennünket. Minden igazán mély szeretetnek története van: csak hosszabb idő alatt tud kibontakozni. Az Efezusiakhoz írt levél a házastársak elé Krisztus példáját állítja: úgy szeressék egymást. hogy az ember időben él. szövetséggé mélyülő szerelem. amelyet nemcsak kísér Isten áldása.” A házasság ezért az egész életre szóló közös vállalkozás. az átmenetiekkel és a tartósakkal is. Elment a nap. hogy önmagunk odaajándékozása is csak fokról-fokra valósulhat meg. jónéhány éppen a tartós. a házastársak életközösségében. elmélyülni. ahogyan Krisztus szerette az egyházat. a tartósság és a hűség. úgy kell tenniük a házastársaknak is. Az anyagi világhoz kötöttségünkből adódik. A szeretet-szerelem nem pontszerű esemény. Én meg szeretném megköszönni néked.

amikor egyre csökken a szentségi házasságra lépők száma. hogy alig-alig várható el a válás után egyedül maradt házastárstól. mivel e szövetség modelljét és garanciáját maga Isten adja. Többnek tartja még kölcsönös odaadással és szabadon vállalt életszövetségnél is. hogy a katolikus egyház felbonthatatlannak mondja a szentségi házasságot. tartósabb. Tisztában van ugyan vele. szívét. megváltoztatható.mi lett szívünkből! Homokóra! Mérleg. amelyeket az első vagy akár a második házasságból születő gyermekeiknek okoznak. aki Jézus Krisztusban végérvényesen és visszavonhatatlanul elkötelezte magát az embereknek. hány házasság válik valóban elviselhetetlenné egyik vagy másik. vagy legalább enyhítése fájdalmas feladata marad mindegyik szülőnek. amikor egyre szaporodik a formális házasságkötés nélküli partnerkapcsolatok száma. De mintha éppen a házasság és a család mélyülő válsága és ebből adódóan az egyént és a társadalmat károsító-veszélyeztető hatások bizonyítanák. ha önmagát. nevelje gyermekeit: a szeretet természetes vágya arra ösztönzi. (Aligha lehetséges azonban sebek és sebesülések nélkül átlépni egy egyszer létrejött kapcsolatból egy másikba. azok Isten szövetségi hűségére bízzák rá magukat. és igazi. meleg családi légkört kialakítani gyermekeik számára is. mindegyik házas viszonylatban. hány férfi és nő kerül abba a helyzetbe. hogy az egyház az embert és az emberiséget védi. hogy az egyéni életsorsok mennyire sokfélék lehetnek. hogy keressen magának társat. sorsát és személyének örök méltóságát rá meri bízni egy másik emberre. ismeretlen és kikutathatatlan titkának – 117 . nem beszélve azokról a sebekről. S ha az egyházi törvények az érvényes szentségi házasság fennállása esetén nem teszik is lehetővé a házasság szentségének felvételét. akik egymást fölváltva viszik a – sírig! A keresztény ember a házasságot nem tekinti csupán alkalmi vagy akár hosszabb távra kötött szerződésnek.) A házasság felbonthatatlanságát védő egyház tisztában van avval is. még a nép minden hűtlensége ellenére is. hogy saját hibáján kívül hagyja el házastársa. „Amit Isten egybekötött. aki benne értünk és velünk való Istennek bizonyult.” Sokak szemében maradi és merev felfogás ez abban a korban. hogy egy egész életet kezdjenek el szeretetben és hűségben. mélyebb kapcsolatra lépni második házasságukban. s ezáltal kiszolgáltatja magát egy másik személy végső soron mindig titokzatosan új. Két-vödrü kút! Két sebesült. Ezek gyógyítása. amely. az elrontott házasság tapasztalatain is okulva kössön újra házasságot. felbontható. Isten irgalmasságában és szerető kegyelmében bízva élhetnek az ilyen házastársak is. életét. legalább valamilyen mértékben. Hiszen ha az ember egészen rendelkezik létének alapvető szabadságával. (Nemigen vannak persze vegytiszta helyzetek: egy házas kapcsolat megromlásáért szinte mindig mindkét felet felelősség terheli. amikor a megkötött házasságoknak is fele válással végződik. aki az Ószövetség tanúsága szerint hűségesnek bizonyult a választott nép történetében. Arra az Istenre.) Érdemes idéznünk befejezésül Karl Rahner szavait. Ez teszi érthetővé. mint megannyi szerződés. Akik a házasság szentségében házastársi szövetségre lépnek egymással. arra az Istenre. hogy egyedül élje tovább az életét. elárulható. „Az emberi tapasztalat felől nézve is Isten titkába nyúlik bele az a szent és merész vállalkozás. ember szét ne válassza. vagy mindkét házasfél számára. Számára a szövetség Istennek az emberrel kötött szövetségét idézi fel. amikor ragaszkodik a házasság felbonthatatlanságához. Talán éppen korábbi fájdalmas tapasztalataikon és botlásaikon is okulva tudnak igazibb.

Bécs. Crabb. A valóban személyes szeretetben mindig a Föltétlen van jelen. Harmat. hallgatag.: Egybeszerkesztve. Hiszen ez a csoda átfogja az egész embert és egész sorsát. 131. Bovet. Vigilia Kiadó. 5 Rahner. Az öt szeretet-nyelv a házasságban. akkor ebben – akár tudunk róla. a Család évében. Vigilia Kiadó. akit Istennek nevezünk. 1983. Gary: Egymásra hangolva. S ha ez szabadságban történik. Petrik. aminek az egymást szeretők látják: a szeretet mindig egyedülálló csodája.. Vigilia Kiadó. amely túlmutat a szeretők esetlegességein. Chapman. Budapest. Theodor dr. John: A tartós szeretet titka. Ez pedig Istennel határos. Park Kiadó 1997. 2002. A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki Kar. 2002. Budapest. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. mégiscsak az. Budapest. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. L. Vigilia Kiadó. akkor ez az esemény bármilyen hétköznapinak. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 1. Harmat.. Budapest. 118 . Elia dr: A boldog család és a hozzá vezető út. II. Hiszen ez a vállalkozás nem ismer határokat. Budapest. János Pál pápa levele a családokhoz 1994-ben.”5 Szakirodalom Asen. Amikor valóban szeretnek. 2002.: Felette nagy titok. Erich: A szeretet művészete. Gary: Családi összhangzattan. Dillow. John: Feltétel nélküli szeretet. 1999. Helikon Kiadó. Linda: A társ… Feleségek könyve. Könyv a házasságról.amit csak a szeretet és a bizalom legnagyobb merészségével képes megtenni –. A családi harmónia öt jellemzője. Budapest. Herder 1985. Chapman. akár nem – Isten érkezik el hozzánk: az a talán ki-nem-mondott. mindent átfogó és oltalmazó. akkor túlmutatnak önmagukon. Budapest. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 2. Budapest. Powell. 1997.. amelynek célpontja már kívül esik a véges határain. 2002. Budapest Fromm. Powell. Eva: Gyermekeimmel. dr. 1984. és olyan mozgásnak válnak részeseivé. csaknem banálisnak látszik is kívülről. megváltó és megáldó partner jelenik meg. az Abszolútumot teszi jelenvalóvá: csak a szellemi személy korlátlan tágasságában jöhet lére. amely Istenre utalt. Budapest. Karl: Über die Sakramente der Kirche. 2002.

amely mindkét fél részéről a személy teljes bevonódását. szociális munkások. A házassági szerződés. Fontosabbak lettek a rövid távra szóló „befektetések”. Manapság egyes napilapok jelentős hírei között szerepelnek a média. az egymás életébe való bebocsátást. bármikor visszavonható időleges elköteleződésre épül. Budapest Korunk dilemmája: szövetségre vagy szerződésre épülő házasság Napjainkban sok vita van arról. Posztmodernnek nevezett világunkban az élet szinte minden területén. a legtöbb esetben valamiféle pszichológiai szerződés áll. és a másik melletti elköteleződés hozza létre azt az életközösséget. hogy mikor boldog egy házasság. mint a hosszú távra szólók.) A kapcsolatokat szerződések formalizálják és szabályozzák. hogy a jogilag aprólékosan kidolgozott szerződések nem a házasság stabilitását. tanszékvezető tanár. az egyenlőség. Napjainkban különleges értéket kapott a függetlenség. illetve a szerződésre épülő házasság. milyen típusú házasság felel meg leginkább a modern ember igényeinek. a társ.Dr. Korunk preferált házasság modellje azonban a szerződéses elköteleződésre épül. de hátterében. Horváth-Szabó Katalin: pszichológus. A személyes és visszavonhatatlan. Rossz érzéssel. és sokszor már megkötésükkor kódolva van a válás lehetősége. kapcsolati formák. amelyek által valamelyest enyhíthető a válási folyamat következményeinek súlyossága. Ambivalenciánk a válási folyamatok személyiségromboló hatásainak felismeréséből. a klienssel vagy a tanulóval. a verseny. A szerződéses elköteleződésen alapuló házasságok gyakoribbá válásának okai Elsőként kell említenünk azokat a drámai társadalmi változásokat. az élet megosztását jelenti. vagyis a házasság az élethossziglanra szóló szövetségi elköteleződés helyett feltételekhez kötött. a kapcsolat fenntartása feltételekhez kötött. Eleven bizonyítékul szolgálnak arra a ma már közismert tényre. vagy inkább volt társ pszichés és anyagi tönkretételére irányuló akcióknak a megismeréséből adódik. az attitűdök és a viselkedés területén egyaránt megnyilvánulnak. amelyről eddig beszéltünk. az emberi kapcsolatok különböző formáiban megerősödött a szerződési jelleg. az önmegvalósítás. illetve a házasság nélküli együttéléssel szemben. élethosszra vonatkozó ígéret. amelyek az értékek. hogy a házasságok törékenyek. egyre több ország 119 . hanem a válás bonyodalomtól való mentességét szolgálják. a siker. hivatásának kiüresedését mutatják ezek a hírek. pszichológiai alapját nézve azonban két házassági típus emelhető ki. milyen típusú házasság valósítja meg legteljesebben a házasság funkcióját. ambivalenciával olvassuk ezeket a híreket. toleráns a házasság előtti. Ezek: a szövetségre. (Pszichoterapeuták. és a keresztény házasság alapja ma is a szövetség. klinikai szakpszichológus. Nemcsak a házasság lényegi fogalmának. oktatók „szerződést” kötnek a beteggel. Ezeket látva már-már indokoltnak érezzük a házassági szerződések megkötését. Hagyományosan a házasság szövetségi elköteleződésre épült. hanem döbbenten eszmélünk rá arra. jogi fogalom ugyan. Az emberek többsége elfogadja a válást. Formáját tekintve sokféle házasság létezik.és filmsztárok házassági szerződéseiről szóló beszámolók. mi teszi boldoggá az embert a házasságban.

Más értékek vonatkozásában is gyökeres változásokat találunk. és azok hatásaival való megküzdésben. illetve a gyermekkori fejlődést leíró. a romboló következmények feltárásával. hogy ezek majd teljesülnek. mint az egyediség kimunkálása. hogy joguk. a társadalom lelkiismeretének felébresztésével nem lebecsülendő mértékű segítséget is nyújthatnak az emberi együttélést romboló tendenciák visszaszorításában. De a negatív hatások. amely szerint a házasság egy férfi és egy nő érzelmekre épülő kapcsolata. akkor a házastársak között 120 . és a családi közösség legfontosabb pillérével. a „self” értékké válása. A házastársak szinte bűntudat nélkül hagyják ott házastársukat és gyermekeiket az én kiteljesítése érdekében. a család épségének megőrzése. illetve a gyerekek értéke erősebb volt. Ha reményében valamelyik fél vagy mindkettő csalatkozik. amely a felek szexuális és érzelmi szükségleteinek kielégítését szolgálja. de külön tényezőként is megjelenik az én. illetve értékként kezelése. követelést visz a házasságba azzal a reménnyel. hiedelmet. Ugyancsak a házasság szerződésjellegét erősíti a modern családpszichológia házasságfogalma is. a jogtudománynak és a pszichológiának van szerepe. a szociális „ügyességeket”.ismeri el jogilag házasságnak az azonos neműek együttélését. és fontos szerepet játszottak az emberi kapcsolatokban. de a szükséglet kielégítés mindig hangsúlyozott. A különböző tudományok a változások leírásával. a tisztességnek és a megbízhatóságnak. ezáltal segítik azok normává válását és elfogadását is. Mit mond a pszichológia a házassági kapcsolatokról? Tud-e segíteni a dilemma feloldásában? A pszichológia természetesen régóta foglalkozik a házassági kapcsolattal. mindenkiétől különböző énjük kifejlesztése. A definícióból időnként már hiányzik a férfi és a nő megnevezése. az önérdek-érvényesítés stratégiáinak sikeres alkalmazását értékeli a társadalom. Ma inkább a sikerességet. mint a negatív hatások csökkentésében. kielégítést nyernek. sőt kötelezettségük egyedülálló. a változni tudást. Korábban a megbízhatóság. a jó kommunikációs képességet. a felelősség. de az élethossziglani fejlődést feltételező. A mai kor emberének viselkedésében kevesebb szerep jut a felelősségvállalásnak. különösen a szociológiának. Az utóbbi évtizedekben sokan hiszik azt. a megküzdés módozatainak kimunkálásában a tömegkommunikáció mellett a társadalomtudományoknak. az őszinteség. amelyek az én-érték és más értékorientációk között alakulnak ki.és áldozatvállalás. elemző koncepciók a szövetségre épülő. Korábban a házasság. megmagyarázásával és utólagos jogi szabályozásával mintegy igazolják azok létét. A társadalmi változásokkal is összefüggően. az önkontroll és a hűség értékelt tulajdonságai voltak az embernek. Az én különleges értékként való kezelése jól látható azokban a házasságot is érintő morális konfliktusokban. mint a felnőttkori fejlődés jelentős színterével. A pszichoanalitikus iskolázottságú Sager (1976) háromszintű szerződéselmélete szerint minden házasulandó egy sor tudatos és tudattalan elvárást. A társadalmi változások hatásainak felerősödésében és a változások elfogadásában éppúgy. Napjainkban azonban már megváltozott a kétfajta érték egymáshoz való viszonya. A pszichológiai iskolák egy része ugyan a házasság szerződésjellegét hangsúlyozza. tartós kapcsolat fontosságát emelik ki.

konfliktusok jelennek meg, feszültség, egymással vagy a helyzettel szembeni elégedetlenség alakul ki. A szociális csereelmélet szerint minden ember a másikra vonatkozó érzelmeit a profit fogalmi szűrőjén át nézi, és a befektetésből származó nyereség vagy veszteség arányára figyel. Az elmélet hívei abból a feltevésből indulnak ki, hogy a másik emberrel való interakciónak ára van; időt, energiát, elköteleződést követel, sokszor negatív érzelmek átélésével és kellemetlen tapasztalatokkal jár. Emiatt az emberek cserébe jutalmat várnak (érzelmet, információt, pénzt, státuszt, gondoskodást, figyelmet). A kapcsolattal való elégedettség foka a kapott jutalom értékelésétől függ (Gross, 1996). A szociális csereelmélet az embert alapvetően önzőnek tartja, az emberi kapcsolatokat pedig önérdek-alapúnak. Valóban ilyenek vagyunk? Vajon leírhatók-e az ember életfeltételét jelentő, sokarcú, sok tényező által befolyásolt kapcsolatok közgazdasági terminológiában? Nyilvánvalóan nem. Vajon megfelelő feltételt jelent-e az ember fejlődéséhez, önkiteljesedéséhez az alkura épülő kapcsolat? Az empirikus vizsgálatokkal is alátámasztott tapasztalatok azt mutatják, hogy nem. Számos pszichológus bírálja a csereelmélet emberképét és a profitalapú kapcsolati koncepciót. Crabb (2002) ugyan a házassági kapcsolaton belüli problémák forrását a házastársak önzésében látja, de meggyő ződéssel hirdeti az önzés legyőzésének lehetőségét. Rubin (1973) szerint az ember nem alapvetően önző, képes és készen áll az altruizmusra, még a szó szoros értelemben vett önfeláldozásra is, a külső jutalom minden reménye nélkül. Hozzáteszi ehhez, hogy az altruisztikus megnyilvánulások a szoros, érzelemmel áthatott kapcsolatokban gyakoriak (idézi Gross, 1996). Fromm (1984) a kapcsolatok alapját képező szerelem/szeretet természetéhez köti a „profitorientáltságot”. Az igaz szeretet adakozóvá tesz és önzetlen, viszont a hamis szeretet „kalmárszellemű”, és csakis az erre épülő kapcsolatra érvényes a csereelmélet. A humanisztikus pszichológiai iskola emberképe gyökeresen különbözik az önérdeket hangsúlyozó pszichológiai iskolák emberképétől. Az ember a benne lévő növekedési potenciál következtében a teljesen funkcionáló személy ideálja irányába fejlődik. A fejlődés feltételeként azonban a környezet jelentős személyeinek feltétel nélküli elfogadását fogalmazza meg (Rogers, 1961). A feltétel nélküli elfogadás koncepciója lényegében a kereszténység szeretetfogalmával azonos, Szent Pál szeretetet bemutató jelzői idéződnek fel az olvasóban Rogers leírását olvasva. Az ember – Rogers szerint – képes a feltétel nélküli elfogadásra, hiszen fejlesztő feltételként e nélkül a meggyőződés nélkül nem fogalmazta volna meg. Az egymással versengő, de valójában egymást kiegészítő elméletek alapján a házassági kapcsolatok két eltérő formája különíthető el Gross (1996) szerint. 1) Vannak közösséget alkotó – mondhatjuk, szövetséget kötő – párok, akik egymás jólétével, boldogságával törődnek. Nem méricskélik, mit adnak és mit kapnak. 2) Vannak „kereskedő” – mondhatnánk, szerződést kötő – párok, akik fejükben egy láthatatlan jegyzőkönyvet vezetnek arról, hogy melyikük adós, ki adott többet, ki kevesebbet. Individualisztikusak, elsősorban önmaguk jólétével törődnek. A csereelmélet és a szerződésen alapuló elköteleződés hívei ebben a házassági formában az egyenlőséget hangsúlyozzák. A szerződés egy korrekt egyezménynek tűnik. Szabad elhatározásra, megegyezésre épül. A felek egyenlőek, és biztosított az egyezség felbontásának lehetősége. Az érzelmi kötődésre épülő kapcsolatok azonban
121

nem gazdasági társulások, a függőség, a biztonságigény, az érzelmi bevonódás, a sebezhetőség mértékében ritkán alakul ki egyenlőség. A külön-külön vezetett mentális jegyzőkönyvek egyenlege egészen más lehet a pár két tagjánál. Más a férj, és más a feleség elvárása, szükséglete, más a férj, és más a feleség szemüvege, amelyen keresztül a házasságot megítéli. Gyakran tapasztaljuk, amikor egy-egy pár tagjaival külön-külön beszélünk házasságukról, hogy milyen nagy különbség van a két leírás között. Mintha nem is ugyanarról a házasságról lenne szó. Az egyenlőség inkább csak lehetőség, és még ideális esetben is inkább a befektetések és a nyereségek egyensúlyára vonatkozik, mint a két személy egyenlőségére. Az egyenlőség hiánya különösen érzékelhető a szerződés felmondása után rendelkezésre álló lehetőségekben. A férfiaknak sokkal nagyobb esélyük van egy második házasság megkötésére, mint a nőknek. Az egy vagy két gyerekkel magára maradó anya nehéz helyzetbe kerül mind az anyagiak, mind a nevelés, mind a kapcsolatkötés szempontjából. Az egyezség könnyen felbomlik a szerződésre épülő házasságban, mivel minden olyan esetben erodálódnak és lazulnak a házasságot összekötő kapcsok, amikor valamelyik fél úgy érzi, hogy jogai sérültek, s több kötelezettség hárul rá, mint a másikra. Természetesen a szerződésre épülő házasság is lehet stabil, elégedettséget okozó. Erős marad a kötés mindaddig, amíg a partnerek képesek és törekszenek arra, hogy megadják egymásnak azokat az erőforrásokat, amelyekre szükségük van, illetve értékesnek ítélik azokat az erőforrásokat, amelyeket kapnak. Ellentmondások és lehetőségek a szövetségre épülő házasságban Ha elfogulatlanul vizsgáljuk a házassági kapcsolatokat, be kell látnunk, hogy a szociális csereelmélet sok esetben megalapozott. Az adakozó szerelem hőfokának csökkenésével, a szükségszerűen bekövetkező csalódás szakaszában felerősödő önzés időlegesen vagy hosszú távon kalmárszelleművé alakíthatja a hosszútávra szóló, szövetségi elköteleződésen alapuló házasságokat is. Mégis, a hosszú távú elköteleződésre épülő szövetségi házasságok szilárdabbak, a házasfelek elégedettebbek, és jobb feltételeket teremtenek nemcsak a házasságban megszülető gyerekek, hanem a házastársak személyiségének fejlődéséhez is (Stinnett, 1995). A pszichológia a házasságot a jelentős fejlesztő kapcsolatok körében tárgyalja. Ahogy a kisgyermek számára az anya-gyerek kapcsolat, a serdülő és az ifjú számára a barátság és a szerelem, úgy a felnőttkorban a házassági kapcsolat a személyiség érettségének irányába tartó fejlődés színtere. A személyiség érettsége a legáltalánosabb és legelterjedtebb felfogás szerint a személyes autonómia, amely a pszichológiai függetlenséget és a saját élet feletti kontrollt tartalmazza. Vajon lehet-e a szövetségi házasság a fejlődés kohója, amikor önátadást, alázatot, elköteleződést, a függetlenség feladását kívánja? Nincs-e feloldhatatlan ellentmondás az autonómia és az élethossziglan tartó elköteleződés, valamint az önmegvalósítás szükséglete és az önátadás, a másikkal való törődés között? Vajon nem jobb terep-e mégis a szerződésre épülő házasság a személyiség fejlődése szempontjából? Sokan válaszolnak igennel ezekre a kérdésekre. Sokan gondolják kalodának, börtönnek a szövetségi házasságot. De legalább ugyanannyian vannak, akik a szövetségi házasság fejlesztő hatásait igazolják, és a szó mélyebb értelmében vett
122

boldogság megélésére lehetőséget adó szerepét hangsúlyozzák. A fentiekben megfogalmazott ellentmondások feloldásának, a kérdések megválaszolásának talán legjárhatóbb útja: az ellentmondásokat felvető fogalmak tisztázása. A személyes érettségben valóban jelentős összetevő az autonómia. Az érettség elérése azonban egy egyensúlyi állapot megteremtése az autonómia törekvés és a másokhoz való kötődés, valamint a tágabb közösségbe való integrálódás között. A pszichológiai érettség mély, személyes nyitottság, amely egy független, stabil identitásból ered, és tartalmazza annak felismerését és megértését, hogy az ember függetlenségének és autonómiájának korlátai vannak. Az érett személy értékeli a kölcsönös függésben megtalálható intimitást, és szabadon átadja magát egy kapcsolatnak (Conn, 1985). Allport és Maslow felfogásában a személyes érettség a mély, bensőséges személyi kapcsolatokra való képességekben, a megbízhatóságot és felelősséget vállaló etikai szilárdságban, és az események megítélésében való függetlenségben nyilvánul meg (Allport, 1980). A meghatározásokból nyilvánvaló, hogy az autonómia mértéke sok más pszichés képződményhez hasonlóan folyamatos skálán helyezkedik el. A skála egyik végén a túlzott autonómia, a másik végén az autonómia gyengesége helyezkedik el. A szövetségi házasság szempontjából optimális autonómiaszint valahol középtájon van. Az autonómiaigény és -szint gyakran sajátos kapcsolati stílussal társul (Gilligan, 1982). A túlzott autonómiaigényű személy kapcsolataiban is önmagára figyel, cselekvéseiben az önérdek vezérli. Pontosan tudatában van szükségleteinek, és gondosan ügyel azok kielégítettségére, alig törődik a másikéival. Az alacsony autonómiaszintű személy kapcsolataiban a másikra figyel, törődik a másikkal, a másik szükségleteit a magáé elé helyezi. Ezidáig nem vizsgálták még a kapcsolati stílus és a házasság szerződéses, illetve szövetségre épülő modelljének összefüggéseit. Spekulatív összevetésben nyilvánvalónak látszik, hogy a túlzott autonómiaigényű személy inkább szerződést, mint szövetséget köt. Az alacsony autonómiaigényű, másikra figyelő kapcsolati stílusú egyén a társ igényei szerint, de nem szabad döntésből vállalkozik sem a szövetségre, sem a szerződésre. A szövetségi házasság alapja azonban valószínűleg egy harmadik kapcsolati stílus, a kölcsönösségre irányuló (Harter, 1997), amelyben egyensúlyban van az autonómia törekvés és a kapcsolódási igény. Egyformán fontos a saját szükséglete, célja, érdeke, és a másiké is. Végül is leszögezhetjük, hogy az autonómia és a másokhoz való kapcsolódás az emberi törekvés kétpólusú dimenziói, amelyek kölcsönösen meghatározzák egymást. A hosszú távú elköteleződés feltétele az autonómia bizonyos szintjének megléte, az érett autonómia kialakulásához pedig elengedhetetlen egy másik személlyel való kapcsolat, egy olyan személlyel, aki a másik autonómia szükségletét elfogadja és tiszteletben tartja. Az érett személyben az autonómiához hasonlóan egyensúlyban van a függetlenség-igény is. A függetlenség fejlődése a teljes függőségből az ellenfüggésen (függőség elleni lázadáson), függetlenségen át vezet a kölcsönös függéshez. A teljes függőségben élő általában nem választ, hanem beleszületik vagy „beleesik” a kapcsolatba, a független stádiumban levő inkább szerződést köt; az ellenfüggő elutasítja a függés minden formáját, a szövetségi házasságra a kölcsönös függésre kész személy vállalkozik.
123

A szövetségi házasság másik fontos ellentmondása az önmegvalósítás, valamint az önfeláldozás és az alázat között feszül. Az önmegvalósítás szükségletét, mint az emberi fejlődés célját először a humanisztikus pszichológia írta le. A fogalom azóta nagy karriert futott be, és nagy változáson ment át. Az eredeti felfogásban (Maslow, 1968) törekvés az emberben feladatának megtalálására és képességeinek kiteljesítésére. Az önmegvalósításra mintát adó személyek azonban kivétel nélkül önfeláldozó, mások szolgálatát vállaló emberek voltak. Az önmegvalósítás ebben a felfogásban nem öncélú, nem önző törekvés, hanem a közösséget vagy más embereket szolgált. Manapság már a fogalomhoz az önérdek, az egyedi célok megvalósítása kapcsolódik. A „Legyél, ami lehetsz” parancsa napjainkban elhomályosította a felelősségvállalás és a szolgálat fontosságát. Az alázat ugyancsak negatív asszociációkkal terhelt fogalom. Sokan összetévesztik az alacsony önértékeléssel, az alázatossággal, a meghunyászkodással. Pedig inkább személyes erőforrás, amely az erősségek és a gyengeségek pontos felmérésének és elfogadásának eredménye. Az alázat erőforrásként való használatához hozzátartozik az is, hogy az ember képességeit egy nagyobb perspektívában nézze, ezáltal szabaddá válik az arroganciától éppúgy, mint az önbecsülés csökkenésétől. A szövetségi házasság fejlesztő hatásait tárgyalva fontos megemlíteni az érettség, és az élet értelmének keresése és a személy, valamint a házasság célja közötti összefüggést. Az érés „az ember létének értelme felé halad” (Belényi, 1987, 262. o.), a cél pedig sajátos perspektívába helyezi a kapcsolatot éppúgy, mint a házasságban történt eseményeket. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a szövetségi házasság csak akkor válik börtönné, ha nem szabad választáson alapul, ha a házastársak személyiségében nincs meg az autonómia és a kötődés, valamint a függés és a függetlenség egyensúlya, ha a kötelezettségeket, az önfeláldozást és a másikért vállalt felelősséget az önmegvalósítás korlátjának definiálják. A szövetségre épülő házasság hatásai A szövetségi házasság a jövőre szól, folyamatos támogatást, védelmet, szolidaritást ígér, vagyis biztonságot ad. A mai világban az értékek viszonylagossá válnak, a kapcsolatok széttöredeznek, a szolidaritás és a másikra való odafigyelés kivételes erénynek számít, a hagyományok elvesztik jelentőségüket ebben a környezetben, a változás és a változtatás jókora előnyt élvez a stabilitással szemben, bár az embernek nagy szüksége van a biztonságra. Vannak, akik ehhez a világhoz „szociális kaméleonként” igazodnak, könnyen cserélnek eszmét, hazát, hivatást, kapcsolatot. Úgy tűnik, hogy ez a stratégia csak rövid távon lehet hatékony. A biztonságot adó szoros kötődések azok, amelyek egészséget, valamint védelmet adnak a széttöredezettséggel szemben. Paradox módon a halálig tartó elköteleződésből fakad az ember szabadsága is. A szövetség adta biztonságban egyik fél sem aggódik, hogy egyedül marad, így egymásnak nagyobb szabadságot adnak, nem fűzik rabláncra és nem ölik meg a szerelmet nyomasztó kötési igényükkel. A kölcsönös elköteleződés biztonsága arra is szabaddá teszi az embert, hogy önmaga legyen, nincs szüksége az önbemutatás stratégiáira, álarcokra.

124

A szövetség jellegű házasságok ősi sajátja a házasság folyamatos alkotásként való felfogása. A szövetségben a pár a kölcsönös önfeláldozás, a másikra figyelés, a megbocsátás, a pozitív hűség aktusaiban folyamatosan építi és erősíti az élet végéig tartó kötést. A szövetségi házasság valós lehetőségként hordozza azokat a jellemzőket, amelyeket a boldog házasságok leírására széleskörűen használnak: őszinte, nyílt kommunikáció, problémamegoldásra törekvő konfliktuskezelési stratégiák, egymás életébe és élményeibe való bebocsátás, hűség, szolidaritás és a Szent Pál-i értelemben vett szeretet. A szövetségi házasság legnagyobb erőssége azonban a megbánásban, a megbocsátásban, a másik megértésében és az önátadásban rejlik (Pargament, 1997). Ezek közül a megbocsátás a legnehezebb feladat. A megbocsátás: törekvés a gondolkodásmód, az érzelmek és a kapcsolat megváltoztatására. Lemondás a haragról és a sérelem visszaadásának jogáról. De a megbocsátás békét teremt nemcsak a pár között, hanem a megbocsátó szívében is. Nem könnyű feladat az önátadás, az önfeláldozás feladata sem. Boda László a hegymászáshoz hasonlítja azt a folyamatot, amelyben az ember az érzéki vágytól eljut az ajándékozni tudó evangéliumi szeretetig vagy az önfeláldozó szeretetig. Ahogy a magas csúcsra sem ér fel mindenki, úgy az önátadó szeretetig sem jut el mindenki. A szövetségi kapcsolat azonban több esélyt kínál a csúcsra való feljutásra (Boda, 1989). A szövetségi házasság előnye a szerződésre épülővel szemben leginkább a nehéz élethelyzetekben, határhelyzetekben, illetve házassági krízis idején mutatkozik meg (betegség, sikeresség elvesztése, maradandó károsodás, fogyatékosság, munkanélküliség). Az elköteleződés minden élethelyzetre szól. A szerződéses elköteleződést motiváló én-érdek könnyebben ad felmentést a másikkal való törődés, szolidaritás alól. A szövetségi házasság védelmének lehetőségei Mindezidáig a civil jogalkotás csak a házassági szerződéssel foglalkozott. Leírta a házastársak jogait és kötelességeit, az öröklés rendjét, és szabályozta a házasság felbontásának feltételeit és módját. A házasság jogi meghatározása szerződésjellegű: olyan párkapcsolat, amely a házasfelek szexuális és érzelmi szükségleteinek kielégítését szolgálja. Vagyis szükséglet kielégítésre épül, és ha ezen funkciójának nem felel meg, akkor jogilag felbontható. Az USA három tagállamában már a családjog részévé vált a szövetségi házasság jogi intézménye. A jogi változás kezdeményezői a válások drámai következményeinek felismeréséből és a stabil házasságok személyiségfejlődésre, egészségre, a problémákkal való megküzdésre tett hatásainak tapasztalatából indultak ki, amelyeket empirikus kutatásokkal is alátámasztottak (Spah, 2002). A házasságok fele az USÁ-ban is felbomlik. A válás következményei egyre nagyobb terhet rónak az államra (egészségügy, szociális juttatások, kriminalitás kezelése stb.). Emiatt az állam érdekelt a házasságok stabilitásának erősítésében. Ez azonban többrétű feladat, nemcsak egyszerűen támogatást jelent, hanem védelmet is. Védelmet politikai, szociális és jogi értelemben is. A kezdeményezők – felismerve a szövetségi elköteleződésre épülő házasság jelentőségét – jogi formában is megfogalmazták azt oly módon, hogy a szövetségi házasság sajátos jogi intézménnyé vált, és ezáltal jogi védelemben is részesül. Jogilag
125

szövetséggé válik az a házasság, amely megfelel az alábbi követelményeknek (Hawkins és mts., 2002). 1) A házasság higgadt megfontolásból születik. A házasulandók kötelezettséget vállalnak arra, hogy jegyesoktatáson vesznek részt, és minden olyan problémát társuk tudomására hoznak, amely házasságukra hatással lehet. 2) A pár jogi kötelezettséget vállal a házasság megőrzésére kritikus élethelyzetek, házassági krízisek idején is. A vállalás megtartásának lehetőségét segíti problémák esetén a házassági tanácsadó szolgáltatás igénybe vételének kötelezettsége. 3) Elfogadják a válás korlátozott lehetőségét: csak súlyos okok (házasságtörés, súlyos bántalmazás, drog-, illetve alkoholfüggőség, börtönbüntetés) miatt lehetséges jogilag elválni. A feltételek szigorúak azok számára, akik csak házassági szerződést kívánnak kötni, de nem igényelnek több vállalást azoktól, akik házasságukat szövetségi elkötelezésre alapozzák. A válás korlátozásával a személyi felelősséget erősítik. Ez a jogi szabályozás gyengíti „a házasság elromlásáért senki sem hibáztatható” szemléletet, visszaállítja a házassági vétek fogalmát, és törekszik egy morális kódrendszer összeállítására a házastársi viselkedés szabályozásában. Ez utóbbi mögött az az indokolt feltételezés áll, hogy a házastársak egymással szembeni viselkedése nem magánügy, hanem közügy, mivel számos közösségi hatása is van. A szövetségi házasság jogi intézménye nemcsak pszichológiai, hanem jogi és gazdasági előnyökkel is jár. A kezdeményezés még nagyon új, nem ismertek a hatásai. Sokan támogatják, különösen az egyházak képviselői. A jogszabályi módosítás kezdeményezői maguk is úgy gondolják, hogy a szövetségi házasság megőrzésében a vallásosságnak nem lebecsülendő szerepe van. A szövetségi házasság eszméjének elfogadása és gyakorlatának védelme társadalmi szemléletváltást kíván. A törvény erősíti a házasság alkotó tevékenység jellegét. A házasság alkotás, a két fél alkotása. Törekvést és cselekvéseket jelent a házasság megőrzése érdekében. Az egyházak feladatai és lehetőségei a szövetségi házasság védelmében A fentiekben ismertetett jogi szabályozás kidolgozói és elterjesztésének harcosai nem véletlenül kérték fel az egyházakat arra, hogy nyújtsanak segítséget a házasság szövetségi jellegének megőrzéséhez. A vallás és a vallásgyakorlás fontos tényezője a házasság stabilitásának és mély értelemben vett sikerességének. A vallásosság elköteleződésre, türelemre, megbocsátásra, felelősségvállalásra, hűségre tanít. Emellett a vallás mindig közösséghez is köt. A közösség különösen a nehéz élethelyzetekben, házassági krízisek megoldásában tud értékes és gyakran nélkülözhetetlen támogatást nyújtani. „A családi élet, ezen belül a házasság a keresztény élet laboratóriuma”, vagyis tág teret ad a keresztény erények gyakorlására, a keresztény hit megélésére. (Stinnett, 1995, 271. o.) Az időnként nem könnyen megvalósítható erények megvalósításában nem marad magára az ember. A szövetség a keresztény házasságban nemcsak az Isten és az ember közötti szövetség szimbóluma, hanem Isten jelenlétére utal a házasságban. Ahogy Bovet mondja, a házasság dráma, misztérium, „Felette nagy titok” (Bovet, 2002). Bowen (1978) óta a három személyből álló rendszert tekintjük az emberi kapcsolatok alapegységének. A diád, a két emberből álló kapcsolat bomlékony, a stabilitáshoz
126

szükség van egy harmadik erőre vagy személyre. A szövetségre épülő keresztény házasságban a harmadik a személyes Isten. A pár kapcsolatát nagy mértékben befolyásolja istenkapcsolatuk, de az a lehetőség is, hogy Isten perspektívájából tekintsenek a másikra és az eseményekre. Az Istennel való kapcsolat rádöbbenti az embert sebezhetőségére, megbocsátási igényére, gyengeségeire, és a dialógusban erősödő istenkapcsolat a megbocsátásra, a másikra való figyelésre, a másik személyiségének tiszteletben tartására indíthat. A címben megfogalmazott dilemma feloldható. Ha rövid távú és individuális perspektívából nézzük a házasságot, akkor a kisebb mértékű személyiségbevonódást, kevesebb erőfeszítést és kockázatot igénylő szerződéses házasság tűnik előnyösebbnek. De ha szélesebb és hosszabb távú perspektívából, az ember küldetését és célját figyelve tekintünk a házasságra, akkor a szövetségi elköteleződésre, teljes sorsközösségre és kölcsönös önfeláldozásra épülő házasság az egyetlen, emberhez méltó házassági forma. Szakirodalom Allport G.: A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest, 1980. Belényi A.: A személyiség életfolyamatáról. In: Korzenszky R. (szerk.) Küldetésben. Teológia különszáma (1987), 261–271. Boda L.: A szeretet tanúságtétele. Teológia 4 (1989), 200–205. Bovet T.: Felette nagy titok. Vigilia, Budapest, 2002. Bowen M.: Family therapy in clinical practice. Jason Aronson, New York, 1978. Conn J.: Spirituality and personal maturity. In: Wick R. et als. (eds) Clinical Handbook of Pastoral Counseling. Paulist Press, Mahwah., 1985, 37–57. Crabb L.: Nők és férfiak. Harmat, Budapest, 2002. Fromm E.: A szeretet művészete. Helikon, Budapest, 1984. Gilligan C.: In a different voice: Psychological theory and women's development. Harvard University Press, MA., Cambridge, 1982. Gross R.: Psychology. Hodder and Soughton, London, 1996. Harter S.: Personal self in social context: Barriers to autenticity. In: Aschmore D. – Jussim, L. (eds.) Self and identity, Oxford University Press, Oxford, 1997, 81–105. Hawkins A. et als.: Attitude about covenant marriage and divorce: Policy implication from three–state comparison. Family Relations 51 (2002), 166–175. Horváth–Szabó K.: Intimitás és elköteleződés. In: Bánlaky É. (szerk.) A családról. Faludi Akadémia, Budapest, 2001, 71–86. Pargament, K.: The psychology of religion and coping. The Guilford Press, New York, 1997. Rogers C: On becoming a person. Constable, London, 1961. Rubin Z.: Liking and loving. Holt, Reinehart and Winston, New York, 1973. Sager C.: Marriage contracts and couple therapy. Brunner/Mazel, New York, 1976. Spah K.: Why covenant marriage may prove effective as response to the culture of divorce. In: Hawkins et als (eds.) Revitalising the institution of marriage for the Twenty–First Century: An Agenda for Strengthening Marriage. Praeger, Wertport, London, 2002. Stinnett N. – Stinnett N.: Family Life Religious Education. In: Atkinson H. (ed.) Handbook of Young Adult Religious Education. REP, Birmingham, 1995, 271–290.

127

Dr. Horváth-Szabó Katalin
pszichológus, klinikai szakpszichológus, tanszékvezető tanár, Budapest

Intimitás és elköteleződés
I. Nem jó az embernek egyedül lennie „Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő... Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és a feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz” – mondja az Úr a teremtéstörténetben. Nem jó az embernek egyedül lennie. De vajon jó-e az embernek a másik emberrel lennie? Nem kell-e túl nagy árat fizetnie a szoros és bizonyos értelemben kizárólagos kapcsolatért? Sartre, az ismert egzisztencialista filozófus és író azt állítja, hogy „a másik pokol”. Bizony állításával sokan egyetértenek, nem kevés emberi szenvedés, fájdalom ered a nem jó vagy a megszakadó házassági kapcsolatokból. A házasság – sokak tapasztalata bizonyítja – mártíromság is lehet. Az emberiség sokezeréves története azonban a „Nem jó az embernek egyedül” kijelentés mellett tanúskodik. Nem ismerünk olyan kultúrát, amelyben a házasság, a család valamilyen formája ne alakult volna ki. Már 4 millió évvel ezelőtti időkből is találtak olyan leleteket (pl. vulkanikus hamuban fennmaradó lábnyomokat), amelyek valamiféle család (anya, apa, gyerek) létezésére utalnak. Az írott történelem éppúgy, mint a fennmaradt ókori irodalom és a kultúrantropológiai megfigyelések, a házasság és a család létére és kitüntetett szerepére utalnak. A legfrissebb demográfiai statisztikák szerint az emberek 90%-a legalább egyszer megházasodik. A második és a harmadik házasságok egyre növekvő száma egyebek mellett arra is utal, hogy a házasságban élés még azoknak is kiemelt törekvése marad, akik nehéznek, sikertelennek, fájdalommal terhesnek élték meg előző házasságukat. Nem tűnik alaptalannak az a szakirodalomban széleskörűen elfogadott megállapítás, hogy a házasság, a család az emberi élet alapvető formája és egyetemes jellemzője. Meghívom Önöket egy gondolat-kísérletre. Képzeljenek el egy hipotetikus „személyiségmásoló gépet”. Tegyük fel, hogy önök személyiségmásolatot kérnek. Ez a gép azonban csak részleges másolatokat képes készíteni. Az egyik másolat a személy fizikai jellemzőit tartalmazza. A második a személy cselekvő lényét másolja le: úgy cselekszik, viselkedik, mint a mintaszemély. A harmadik másolat a személy kapcsolataival rendelkezik: család, barátok, partner, kedves vagy akár a házastárs. A negyedik másolat a minta pszichológiai jellemzőit hordozza: vágyait, céljait, alapvető döntéseit, identitását, valódi énjét. Önök melyik másolatot választanák, melyikben szeretnének a továbbiakban élni? A fenti kérdést először 1988-ban tették fel gyerekeknek, serdülőknek és felnőtteknek. A válaszokra később még visszatérek. Most csak annyit, hogy a serdülők a kapcsolatokat tartalmazó másolatot választották. A serdülők válasza, a mindennapok tapasztalata éppúgy, mint a különböző embertudományok válaszai egyértelműen bizonyítják, hogy az ember csak embertársként létezik. A másik ember, a társ létfeltétele az embernek. A napjainkban súlyos értelmi fogyatékosságot jelentő idióta szó a görögöknél még magánembert jelentett, olyan emberre utalt, aki nem vett részt a közösség ügyeinek
128

mint a mesében. de mindig több tényező határozza meg. hogy a házasság fejlesztő kapcsolattá és erőforrássá. az elköteleződésnek és az intimitásnak kiemelt jelentősége van. önalávető vagy dominanciára törekvő magatartás. gyengédség. Az önként vállalt lemondás és a társhoz való igazodás miatt sokan az elköteleződést szabadságuk korlátozásának tekintik. hanem örömforrás legyen. az az együttélés minőségétől. találkozás) a belső tulajdonságok nyernek fontosságot. és könnyítő feltételeket adnak maguknak. tevékenységnek tartjuk. a kapcsolat milyenségétől függ. az udvarlás első fázisában (1–8. találkozás) igen nagy szerepe van a külső jellemzőknek. A kapcsolat azonban nem magától formálódik. változnak. tartósságát és fejlődését a kapcsolat alakulásának különböző szintjein más-más. amelyek az adott két ember hosszú távú együttélését biztosíthatják: törődés. ahhoz illeszkedő tulajdonságokkal. ha törekszünk is arra. hogy az együttélés ne pokol. Ezek a jellemzők az emberi kapcsolatok minden szintjén jelen vannak. ha a házasságot alkotási folyamatnak. Az egymáshoz kapcsolódás folyamatában zsiliphez hasonlóan működő akadályok vannak. nem dönthet ugyanakkor egy másik személy mellett is. De hogy az együttélő emberek poklot jelentenek egymásnak vagy a boldogság forrását. Holtodiglan-holtomiglan: az elköteleződés Ősi magyar szokás szerint a keresztény esküvőkön a jegyespár holtig tartó hűséget. A házasság minőségének meghatározásában két kapcsolati jellemzőnek. igényeihez. a későbbi időszakban (8-17. függőségvállalás és előre nem látható nehézségek vállalása. kitartást vállal és fogad egymásnak. Az ember sokféle kapcsolatban él. értékeinek megfelelő. de az együttélési kapcsolatok hátterében a legtöbb esetben a bizalom hiánya és az elköteleződéstől való félelem lappang. akkor bomlik le az akadály és mélyül a kapcsolat. Az elköteleződés lényegéből fakadóan lemondással. Napjainkban egyre több az élettársi kapcsolat. majd a kapcsolat alakulását egyre inkább azok a tényezők (tulajdonságok és viselkedésmódok) határozzák meg. 129 . A „boldogok voltak.intézésében. a kapcsolatok alakulnak. A másik ember társ. más választások korlátozásával is jár. míg meg nem haltak” mesebefejezés csak akkor válik igazzá. vagy pokollá válik mindkét fél számára. ha a kapcsolódó felek szükségleteinek. vágyainak. illetve ha a legfontosabb kapcsolati jellemzők a továbblépéshez szükséges fokon és intenzitással vannak jelen. aki mai szóval „kirekesztette magát” az emberi közösségből. céljainak. Pl. Az elköteleződés komoly döntés valaki és valami mellett. Ennek a nehezen érthető magatartásnak a magyarázó tényezőjeként kerülhetett bele az idióta fogalom jelentésébe a fogyatékosság. Ennek a két jellemzőnek a mértéke és minősége a meghatározó abban. Csak akkor nyílik ki a zsilip. hiszen a kapcsolatok fejlődése lényegében az elköteleződés mértékének és az intimitás fokának növekedésével mérhető. Hiszen. aki döntött valaki mellett. fejlődnek. elhalnak. biztonságot adó. törekvésekkel és viselkedésmódokkal rendelkeznek. megbízhatóság. Az elköteleződés felelősségvállalás a másikért. és létfeltétel. II. A kapcsolatok minőségét. A kapcsolaton kívüli döntéseit is igazítania kell a házastárs elképzeléseihez. amelyet az érintettek próbaházasságnak tekintenek. A házassági kapcsolatban azonban ez a két tényező kulcsfontosságúvá válik. vagy egyáltalán nem vállalják. vagyis elköteleződnek egymásnak.

félnek mindenfajta hosszú távú döntéstől. – Többen az oki tényezők között sorolják fel az együttélést választó párok személyiségének sajátosságait: lázadnak a konvenciók ellen. Az udvarlás időszakában természetes. Pedig a viselkedést meghatározó motívumok között igen jelentős a viselkedés önmeghatározottságának igénye. az önérdek. félnek az intimitástól. Az együttélő párok közül sokan akkor házasodnak össze. – Az együttélési kapcsolatban nagyobb esély van valamelyik részről az erős függőség kialakulására. hogy más területen keressenek fogódzókat. figyelmetlenséget az elhidegülés mutatójának tekintik. A statisztikai adatok azt mutatják. a kapcsolat megszakad. Minden emberi közösség kiérleli azokat a viselkedésmódokat. Ennek hiányát szabadságunk erős korlátozásaként éljük meg. a kapcsolatból való kilépésnek a lehetősége kevésbé ösztönöz a konfliktusok vállalására és megoldására. Vagyis a partnerek kapcsolatának bizonytalansága gyakran vezet kommunikációjuk torzulásához. éretlenek a felelősségvállalásra. A kapcsolat megszakításának. a csalódás elleni védekezés manőverei dominálnak.Az együttélés törékeny kapcsolat. illetve megszakadásához vezet. mint az elköteleződő párokét. óvatosság. bizalmatlanok. hogy a párok egymás minden megnyilvánulását egymáshoz való viszonyuk minőségének. Előtérbe kerül a karrier. a csalódástól. Az együttélési 130 . hosszú távú elköteleződésre készen álló fél függővé és sebezhetővé válik. a függetlenségigény. emiatt az aktuális frusztrált állapot kiváltotta indulatosságot. A minden formájú együttélésben szükségszerűen jelentkező konfliktusok a hosszú távú elköteleződést nem vállaló párok kapcsolatát könnyebben szétszakíthatják. kötő és kötődést elváró viselkedését a partner szabadsága erős korlátjaként élheti meg. az ideiglenes helyén lévő fa gyökerei a felszínhez közel tapadnak és a gyengébb vihar is könnyen kidöntheti azt. hogy az együttélő párok 40%-a a későbbiekben sem házasodik össze. – Az elköteleződés nélküli együttélés az udvarlás kapcsolati szintjén rekedhet. amikor a „jövendő feleség” teherbe esik. mint minden más kapcsolat kudarca több tényezővel magyarázható. mint a hosszú távú elköteleződés. – Az elköteleződés hiányából eredő bizonytalanság arra ösztönzi a pár tagjait. amelyben éppen a viselkedés próba-szerencse jellege kifejezett. Az erősebben kötődő. megengedettek vagy akár tiltottak. Ahogy az állandó helyére ültetett fa mélyen gyökeredzik a földbe és állja a vihart. – A próbaházasság más feltételeket teremt az összecsiszolódáshoz. Néhány fontosabb a lehetséges okok közül: – A házasságkötés nem szabad döntésből. Vagyis a próbaházasság nem ad biztosítékot a későbbi házasság stabilitására. rokonságával való kapcsolatát. mint az előzetes együttélés nélkül házasodó pároknál. A később házasságot kötő párok között pedig több a válás. Az együttélést követő házasságok kudarca. a nehéz helyzetekben való kitartásra. erősségének jelzéseként értelmeznek. és a kapcsolat minőségének romlásához. amelyek a különböző rokonsági viszonylatokban elvártak. A hosszan tartó bizonytalansági állapot megmerevíti a torzult kommunikációs mintákat. Próbálkozások. kötődő. – A kapcsolat bizonytalansága megnehezíti a házastársi szerepviselkedés alakulását. nehezíti a partnerek eredeti családjával. hanem kényszerből jött létre.

Az aktuális viselkedést és reakciókat a felszín erősen befolyásolja. A felszínen illanékony aktuális érzelmi állapot. Fontosnak tartották még a másik mellett megélt biztonságot. 1991-ben 100 legalább 15 éve együttélő párnak tették fel azt a kérdést.kapcsolatban élők is. gondozza. hogy a szerelem nemcsak érzelem. megkönnyíti a megértést és a megbocsátást. leírására számtalan szavunk van. illetve szülő-gyerek kapcsolat ilyen) két érzelmi szinten működnek. több időt áldoz arra. a biztonság. véleményük szerint mi lehet az oka annak. A válaszolók első helyen a hosszú távú egymás melletti elköteleződést említették. „holtodiglan-holtomiglan” elköteleződés hatásai: – Biztonságot ad. támogatást. hogy az alkotás szép legyen. hanem benne van a másikkal való törődés. kialszik. – A házasság jobbá tételére ösztökél. szenvedély. Egyébként még a nyelvek többségében sem alakultak ki azok a szavak. vágyakozás. hogy a másikkal való kapcsolatban örömet éljen meg. az együtt megélt élményeket. – A kölcsönös elköteleződésből fakadó biztonság szabaddá teszi az embert arra. szerelem és szeretet érzésnyalábjaiból szövődik. a másiknak való örömszerzés szándéka is. A szerelem is. gondoskodó szerelembe. A házasságot indokolt hivatásnak és feladatnak tekinteni. akkor törekszik arra. pontosabban az erotikus szerelem erősen biológiai gyökerű érzelem és motívum. gyengédség. és mélyen kötődjünk hozzá. A kölcsönös elköteleződésen alapuló kapcsolatokban a változások 131 . A szerelem kifejezésére. hogy jóban-rosszban kitart a másik mellett. hogy önmaga legyen. hogy egyidőben haragudjunk a másikra. de a fontosabb döntések és a tartósan jellemző viselkedés a mélyebb szint által meghatározott. hiszen a házasságban az ember teljes személyiségével vesz részt. Szavaink sokfélesége is jelzi. akik a házasságban az alkotásra teszik a hangsúlyt. problémákat. amelyekkel az együttélő párok tagjai egyértelműen megnevezhetők lennének. a düh. A hivatás-gyakorlás azonban csak akkor örömforrás. kötődés. élvezet. kiemelték még a hasonló értékek és célok szerepét. elbűvölés. válnak hangsúlyosabbá. amely kibírja a mindennapi feszültségből eredő konfliktusokat. Vannak olyan szerzők. a szorongás. A szerelem. Ha valaki úgy döntött. Ez a kétszintű kapcsolat teszi lehetővé. gazdagodik. vagyis a szerelem kulturálisan is meghatározott szociális kapcsolat. A házasság az elköteleződéssel válik hivatássá. vállalhatja és kimondhatja őszinte véleményét. jó legyen. Aki hosszú távra tervezi a házasságot. A szoros. vonzalom. ha hatékonynak érzi magát benne az ember. Az elköteleződés olyan szoros. A kapcsolat alakulásával más és más aspektusai. hogy a kapcsolatot alakítsa. és a házas lét az élet minden területén viszonyítási pont a döntésekben. ami a hatékonyságérzést kiváltja. A mélyebb szint a másikhoz való tartozásból. természetesen több energiát fektet bele. vagyis változik. intimitást. elköteleződésen alapuló kapcsolatok (a házasság mellett az anya-gyerek. hogy ilyen tartós a házasságuk. mint minden más kapcsolat alakul. A hosszú távú. áll össze. elszakíthatatlan köteléket hozhat létre két ember között. fellobban. nem kell félnie a másik kilépésétől. Minden házasság egyedi. – Segíti az átmenetet a szenvedélyes szerelemből a gyengéd. és a hozzájuk valamilyen módon viszonyuló rokonok is bizonytalanok a viselkedésmód megtalálásában. és a házassággal való törődés az. tartalmának megragadására. kifejezheti valódi szükségleteit. helyezkedik el. összetevői kerülnek előtérbe. tetszés. csalódottság stb. örömforrás legyen. a befogadottság. hiszen minden házasság két ember közös alkotása.

képes felelősséget vállalni önmagáért és a másik emberért is. senki mással össze nem téveszthető személy. Turandot a házasságot választja. Turandotnak lehetősége van a döntésre: halálba küldheti Kalafot. fejlődik. A közös identitás kialakítása után viszont a különbségek felfedezése. az egyedi személyiség kibontakozását segítő kapcsolattá. a szenvedély törvényszerű csökkenéséért kárpótol a növekvő gyengédség. szépséges császárlány gyűlöli a férfiakat. azok értékelése és kölcsönös elfogadása válik hangsúlyossá.nem drámaiak. mivel egyik ősanyját megerőszakolták az országra törő mongolok. aki beleszeret a szépséges császárlányba. eszme stb. a szerelmes Kalaf újabb próbát ajánl. hanem a hasonló értékek. akkor a döntéssel együttjáró feszültség csökkentése érdekében maximalizálja a választott személy. a közös identitás kialakulásának idején működni kezd a szociálpszichológia által feltárt mechanizmus. Jelentkezik a próbára és megoldja a feladatokat. Az elköteleződés kezdetén. törekvések kiemelésére is sor kerül. a változásra. bensőségesség. a szabad döntés lehetősége Turandot története Turandot a gazdag. – Az elköteleződésre épülő házasság lehetőséget teremt az emberben munkáló alaptörekvések. – A házassági kapcsolat másik minőségjellemzője az intimitás intenzitása. tiltakozik a házasság ellen. annak a felesége lesz. illetve maximalizálás jelensége. Az ilyen házasságban az ember úgy lehet önmaga. hogy egyben egy kapcsolat része. férjjé a férfi. hosszú távú elköteleződésre csak az a személy képes. ezáltal lesznek részesei egymás életének. egyediségre törekvés és a másikkal való közösségalkotás. A kezére pályázó királyi kérőket próbák elé állítja. – A személyiség érettsége Valódi. – Elköteleződéssel válik két ember kapcsolata valóban fejlesztő. Személy melletti döntés esetében nemcsak a pozitív értékek. Elköteleződéssel válik feleséggé a nő. Turandot örömére sok kérő fejezi be életét a vérpadon. vagy feleségül megy hozzá. és minimalizálja a negatívumokat. 132 . az a vérpadon végzi. Kalaf azonban megmondja a választ. a közösséghez tartozás igénye harmóniájának megteremtésére. Az elutasított választási tárggyal kapcsolatban természetesen fordított előjelű értékelés történik. a minimalizálás. irányzat. így lesz „a kettő egy test”. országából elűzött királyfi. nevezetesen az autonómiára. a vándorló. Az elkötelez ődés feltételei: – A szabadság. egyedi. hidegszívű. A Turandotra ráerőszakolt házasságban mindkettőjük élete állandó harc és pokol lett volna. Turandot nem tudja megoldani a feladatot. akinek kialakult identitása van. tulajdonságok. önfeláldozó szerelme és elköteleződése egyedülálló lehetőséget adott Turandotnak a gyógyulásra. amelyet Turandotnak kell megoldania. Aki megoldja a próbát. Ám ekkor megjelenik Kalaf. Turandot kétségbeesetten tiltakozik a házasság ellen. Mit jelent ez? Amikor az ember lényeges kérdésekben döntést hoz. de aki kudarcot vall. az elköteleződés talaján erősödik. az elköteleződésére. De Kalaf gondoskodó. pozitív értékeit.

inkább passzív létező irányultság. kölcsönös kapcsolatban legyünk. de nem a másikra figyelünk. A sérüléstől és a másik elvesztésétől való félelem gyakran maszkviselésre. Amikor egyszerre tudatában vagyunk önmaguknak és a másiknak is. Egyszerre csak megfogtad a kezem. és nem eszköz valaminek az elérésére. a spontaneitást és az intimitásra való képességet. létezés-állapot leírásáról van szó. Az intimitás fogalmi megragadása. Kapcsolat. csöndesen. S alélt pilláim lassan felvetődtek. ha fogalmilag nehezen ragadható meg. hogy kik vagyunk. 133 . de a figyelem ilyenkor háttérbe szorul. És éreztem: szívembe visszatér És zuhogó mély zenével ered meg. legbelső a jelentése. biztonságos kapcsolatban mutatkozik meg. A bensőségesség tartalmazza az intimus jelentésárnyalatait. őrizzük. hanem önmagunkban vagyunk. és mint ilyen emberi szükséglet. S lombjából felém az ő lelke reszket? Igézve álltam. tartalmazza alapvető választásainkat. „És jó volt élni. hogy a valódi önmagunk csak félelemmentes. A tudatosság az „itt és most” érzékelését és az aktuálisan megélt érzésekre való nyitottságot jelenti. Nem cselekvő jellegű. És percek mentek. Mint zsibbadt erek útján a vér. – Érett. Az ember sajátos természetéből adódik. Lélektő l lélekig: az intimitás Az intimitás szép magyar szóval bensőségességet jelent. A bensőséges kapcsolatban a hangsúly a másikra való nyitottságon van. hiszen egy olyan élmény. mint ahogy soha. így az megérthető akkor is. Melyben egy isten szállt a földre le. szoros. Tulajdonképpen egy másik személlyel való összeolvadás. hogy önmaga csak akkor lehet. A földi érzés: mennyire szeretlek! ” Az intimitás feltételei: – Elköteleződésből eredő bizalom. autonóm személyiség. Vagy áldott csipkebokor drága tested. A fogalmi megragadás nehézkességét feloldja a művészet. a költészet ereje. hogy te vagy-e te. A kifejezés a latin intimus szóból származik. Az intimitás élményét azonban mindannyian megéljük. soká. amely arra irányul. nem kontrolláló. ezredévek jöttek. és utal önmagunk legbelső részére. Az intimitás bensőséges kapcsolat. ez az én-rész a híd a lélekhez.III. őszintétlenségre kényszeríti az embert. amely mások számára megfigyelhetetlen. Ezen belső részen keresztül éljük meg önmagunkat. S a fényt szemem beitta a szívembe: Nem tudtam többé. a megélő viszont a passzív létezés állapotában van. nem birtokló. Ez a rész. leírása nehéz. A másikkal való kapcsolat maga a cél. ha másvalakivel van együtt. Istenhez. Belső. eggyéválás vágya fejeződik ki benne. hova tartozunk. énünk magja tartalmazza az érzelmekkel átszőtt tudásrészleteket arról. hogy egyvalakivel meleg. Az intimitás fogalmából nyilvánvaló. a tudatosságot. Az autonómia három képesség kiemelkedését hozza magával. Az élmény csak introspekcióval ragadható meg.

Allport írta le. A feleség leszidja. Ebben a kapcsolati helyzetben teljes egészében. amikor a gondolataink minden megkötés nélkül lazán áramolnak. nem törölte meg a lábát. A másik léte és jelenléte a fontos és nem a viselkedése. amely megjósolható kimenetelhez vezet. gondolatban megosztjuk vele élményeinket. minden hibánkkal. – A kölcsönösség. hogy a mindenkori érzelmet kifejezze. rejtett céljaink. Megosztott terünkben a szeretett emberekkel vagyunk együtt. titkaink. – Az intimitásban minőségileg változnak meg azok a jellemzők. Olyan dialógusé. esetleg félreáll a nyakkendője. Nem működik még csökevényes formában sem az önbemutatási stratégia. Nincs szükség sem a jó oldalak kiemelésére. A személyes kapcsolatok alakulásában. amikor álmodozunk. őszinte. de természetesen jelenthet azt is. amikor önmagunkban vagyunk. Hiányzik a kommunikációs stratégia és a játszma. hazaérkezik a férj. Ott is rá gondolunk. a nyílt. A szakirodalomban ezt az élményt „óceánérzésnek” (Freud) vagy „áramlásnak” (Csíkszentmihályi) nevezik. – Megváltozik az idő megélése. mikor lehet közbeszólni. Így válik az intimitás a valódi dialógus feltételévé. majd a férj elrohan a szomszédos kocsmába. mindkét fél által megélt valódi énnel való jelenlétben vezet az út. mint egy másik földrészen élő szerelmünk. – Megváltozik a kommunikáció jellege Az intimitásban valódi lényünkkel vagyunk jelen. önmagunk megosztására ösztönöz. mint tudjuk. amelyben valódi énünkkel vagyunk jelen. – Megváltozik a tér megélése. kudarcaink. Az intimitás hatásai: – Az intimitás fokozott önfeltárásra. Ilyenkor figyelünk a másik emberre. A megosztott tér nem feltétlenül közös fizikai teret jelent. mint önmagunkra. amelyekkel a szociális kapcsolatok rendelkeznek. Úgy vagyunk a személyes terünkben. élményeink. Az intimitásra való képesség. csúnya veszekedés tör ki. A kommunikáció nyílt. őszinte. fejlődésének folyamatában fokozódik az önfeltárás. nincsenek hátsó gondolataink. társunk. A feleség sírva. sem a hízelgésre. Pl. hanem önmagunkban vagyunk. de létezik egy „forgatókönyv”. késett. Valamiféle időtlenséget. rejtett szándékaink. sőt inkább a másikra figyelünk. hogy a repülőgépen mellettünk ülő ember távolabb van tőlünk. de nem rá figyelünk. szeretetteljes és egyenrangú kapcsolatra való készenlétet jelenti. Edward Hall vezette be a személyek közötti tér fogalmát az emberi kapcsolatok jellemzésére. gyengeségünkkel vállalhatjuk önmagunkat. nem viselünk álarcot. a férj dühös lesz. határtalanságot élünk meg. mikor milyen témát lehet felvetni vagy kitérni a téma elől stb. Ki kezdi a beszélgetést. Az intimitásban a tér megélése kettős. amikor önmagunkra figyelünk.A spontaneitás szabadság és képesség arra. a jelen válik fontossá. A kommunikációs stratégia a közvetlen emberi kommunikáció törzsét alkotja. A „játszma” a pszichológiában egy sor olyan rejtett vagy nyílt tranzakciót jelent. de 134 . Személyes terünkben akkor vagyunk. Az intimitásban a létezés pillanata. hogy abba beengedünk egyvalakit. A fogalom az emberek közötti távolságot és az emberek közötti határokat írja le. Lélektől lélekig csakis kölcsönös. amely szerint a kommunikáció zajlik. sem a gyengeségek elrejtésére. másokhoz való viszonyulásaink megosztása. kimutassa. vágyaink. vele társalgunk. Minden kapcsolati szinten többkevesebb mértékben és előírtságban.

és különösen meghatározó jelentőségük van az elköteleződésre és az intimitásra való készenlét vonatkozásában. Míg a közeli kapcsolatokban. Az intimitás ezáltal félelemtől mentes. gyengédséget és az elköteleződést. a valódi én feltárulásának helyzete és önmagunk megértésének lehetősége. Hogy gyermekének szíve odabújjon. az intimitásban inkább az expresszív képességek erősödnek: érzések. bizonytalanulszorongóan. hogy a férje alkoholista. partneri elvárások.” (Mécs László) A házassági kapcsolat meghatározó jellemzőiről szóló előadásban első pillanatban meglepő lehet. IV. A bensőséges kapcsolat azonban nemcsak önmagunkkal való találkozás.és szerepnélküliség állapota A szociális kapcsolatok megközelíthetők aszerint is. – Az intimitásban újra felszínre tör a hétköznapi gondok által elfedett szerelem. lehet-e őt szeretni és értékelni. illetve milyen szabályok szerint működnek. férj. Ebben a kapcsolatban tapasztalja meg először a másik jelenlétében szabadnak lenni. hanem a másikkal is. hogy lehet-e bízni egy másik emberben. törődés érzése. bizonygatja. Az anya-gyerek kapcsolat: a kötődés „Anyamadár-szárny nő ki minden ujjon. megfényesíti a megkopó kapcsolatot. mások érzelmeinek lecsendesítése stb. feleség. előírt vagy tiltott szabályok. támogató. szabad. hanem önmagaként van jelen. óvó.diadalmasan panaszolja. – Az intimitás ritka pillanatai egyedülálló lehetőséget biztosítanak a személyiség fejlődésére. 135 . Csak az anyát közelben. bensőséges kapcsolatában alapozódik meg és formálódik ki az ember elköteleződésre és intimitásra való készenléte és képessége. ebben a kapcsolatban tanulja meg minden ember. A meghittség átélése a házasság ünnepi pillanatait jelenti. gyerek –. önmagában lenni állapotot. És ezt a jelenlétet nem szabályozzák kulturális szokások. oda nem tartozónak tűnhet az anya-gyerek kapcsolat említése. A gyerekek többféle módon kötődhetnek anyjukhoz: biztosan. maga mellett tudva tud igazán elmélyülten játszani egy gyerek. hogy milyen szerepben. gyengédség. a másik valódi énjével. Az intimitás önmagunkkal való találkozás. Az anya-gyerek kapcsolat az ősmintája minden más emberi kapcsolatnak. bizonytalanul-elkerülően és ambivalensen. a világ kutatására. A viselkedés kizárólagosan belsőleg meghatározott. a megosztott térben a másikra figyelő állapotban az ember eszköz-jellegű képességei fejlődnek (mások meghallgatása.). Az intimitásban a személy nem egy szerepben – anya. a másikra ráhagyatkozó állapot. erősíti a szerelmet. Az intimitáson keresztül vezet az út „lélektől lélekig”. Ez a stabil kapcsolat teremt biztos alapot a környezet. Pedig nem az. de az ilyenféle játszmák törvényszerűen sodorják bele az alkoholizmusba. irányulások kifejezése. Hiszen az anya-gyerek kapcsolat biztonságot adó. megismerésére. önmagára vonatkozó gondolatok. Ezek a gyerekkori kötődési minták fellelhetők a felnőttkori kötődésekben is. – Az intimitás a szabály. Kezdetben még nem az.

akik csak partnerek tudnak lenni. majd újra kötődnek és újra visszavonulnak. őt szidó szülőtől. elköteleződést igényel. Ezek a gyerekek a felnőttkori párkapcsolatokban a stabil kettős szintű érzelemmegélés bázisán egyrészt kevésbé sebezhetőek. hogy szüleik szeretik őket. Erős elköteleződési igényük miatt elköteleződnek. a függés ellen lázadók. A biztonságosan kötődő gyerekek már 2 éves koruk körül képesek az érzelmek kettős szintjének megélésére. a függetlenségi törekvések és a bensőséges kapcsolatra való igény között. De közülük kerülnek ki a harcos függetlenek. INTIMITÁS ÉS AUTONÓMIA BIZTOSAN KÖTŐD Ő II. de nem sorsszerűen meghatározó. A bizonytalan-elkerülő kötődési mintát mutató gyerekek közül többen visszahúzódók. A csalódástól félve nem mernek elköteleződni. INTIMITÁS VAGY AUTONÓMIA AMBIVALENSEN KÖTŐD Ő III. elkerülik a valódi énjüket feltáró intimitást. ELKERÜLŐ A biztosan kötődő gyerekek felnőtt korukban elköteleződnek. azok. hiszen mélyen gyökeredző érzelmi tudásuk van arról. „gyakran” kifejezéseket. AUTONÓMIA INTIMITÁS NÉLKÜL ELKERÜLŐ. nem kielégítő vagy hiányzó anya-gyerek kapcsolatot megtapasztaló gyerekek személyiségét fejlesztő. A hányatott sorsú. Az ambivalensen kötődő gyerekek felnőtt kapcsolataikban is gyakran ambivalensek. A gyermekkori kötődési bizonytalanság felnőttkorban történő korrigálása türelmet. zavart korrigáló terápiájában hosszú. Az 136 . A bizonytalanul-szorongóan kötődő gyerekek felnőtt korukban is többnyire bizonytalanok a kapcsolatokban. meleg kapcsolatot biztosító kapcsolatban felépíthető. ELUTASÍTÓ IV. SEM AUTONÓMIA SZORONGÓ.I. Nem félnek a haragos. akik nem akarnak. a nem kötődők. Az összefüggés erős. magányosak. és Kalaféhoz hasonló önfeláldozást. Képesek egyensúlyt teremteni az autonómia. és nem tudnak társak lenni. Nem véletlenül használtam a „többnyire”. amikor a gyerekkori és a felnőttkori kötődések összefüggéseiről beszéltem. hanem változtatható. másrészt könnyebb számukra a megbocsátás is. megalapozható az elköteleződésre és a bensőséges kapcsolatra való képesség. türelmes munkával. majd a kapcsolat kudarcától való félelem miatt visszavonják azt. Kapcsolataik dinamikáját a kötődés és a szakítás hullámzó együttese adja. elkerülik az elköteleződést. SEM INTIMITÁS.

helyzetének empatikus megértése. a másik érzéseinek. elköteleződés. 137 . térjünk vissza a gondolatkísérletre! Mint említettem. a valódi én mellett döntöttek. míg a felnőttek inkább a személyiség lényegét tartalmazó én-másolat. Befejezésül. mert már megtapasztalták a valódi énükkel és a másikkal való találkozás élményét. A mindenkor rendelkezésre állás. Valószínűleg azért. amelynek talaján felépülhet a másikban a bízni tudás képessége. a másik elfogadása.elköteleződésre való készenlét alakításában minta lehet a biztosan kötődő gyermekek édesanyjának viselkedése: érzékenység a másik szükségleteire. a serdülők a nagyon fontosnak megélt kapcsolatokat választották. a 10–13 éves gyerekek a cselekvő ént.

Nagy Ágnes általános orvos. de a házaspár igenje kell rá. János Pál pápának a családokhoz írt levelében olvasható: „A család kezdete a házastársi közösség. Így egész életünk ünnep lehet. megtartja méltó helyét. Régebbi korokban a gyermeknemzés. A házasság céljával kapcsolatos megítélés változott az idők során. aki ajándékul adták az életét. A házaspárok kölcsönösen ajándékozhatják egymást. Ismét a Pápa előbb említett leveléből: „A gyermek ajándékul adja magát a szülőknek. CSÉN tanácsadó. CSÉN tanácsadó. megajándékozhatja a házaspárokat gyermekekkel.” Tehát férj és feleség mindennap élheti az ajándékozásnak ezt a formáját. hogy szülőkké váljanak. A házastársi szeretet és a gyermekáldás azonban nagyon szoros benső kapcsolatban áll egymással. A gyermeket a házasság megkoronázásának. a gyermeknevelés számított az elsődleges házassági célnak. a házasság legkitűnőbb ajándékának tekintjük – a gyermek áldás. Az esküvőn fölteszik azt a kérdést. melyben a férfi és a nő kölcsönösen ajándékozzák egymást. természetes családtervezés Életvédelem. Isten megszólítja a házaspárt. hogy „Elfogadod-e a gyermekeket. Isten ajándékoz bennünket. Erre a kérdésre az esküvőkön ez a válasz hangzik: „Elfogadom”. hogy a mindennapi ajándékozás által „szürke hétköznapjaink” ünnepnapokká válhatnak. Ezzel a válasszal.Hortobágyiné dr. II. mi életet ajándékozhatunk gyermekeinknek. akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” Ebben a kérdésben benne van. fölajánlja ezt a gyönyörű ajándékot. Vagyis életet ajándékozhatnak egy magukhoz hasonló lénynek. és ha ezt a házaspár a közös életükben komolyan gondolja. hogy Isten ajándékozó. házastársi szövetség.” Csodálatos dolog. a gyermekek ajándékozzák a családot. Kecskemét és Déri Éva biológus. Vatikáni zsinat óta (1968) él az az állásfoglalás. s a szeretetükből fakadó gyermekek világrahozatalában és fölnevelésében teljesedik ki. a testvéreknek. ezért ezt meg kell válaszolnia. Házasság és ajándékozás A család a társadalom alapvető és létfenntartó egysége. A II. Kecskemét Felelős szülőség – egészséges életkezdet családtervezés. szabad akaratuk által. A házasság egy férfi és egy nő egész életre kötött szövetsége. akkor ezzel a válasszal mondanak IGENT az Életre. s szüntelen ajándékozásból állhat. hogy a házasság elsődleges célja a szeretet megvalósulása. Ezzel nem szorul a gyermek háttérbe. 138 . mely testi-lelki szeretetközösség. De az embernek szabad akarata van. élete megajándékozza azokat. abortusz-megelőzés Nézeteink a házasságról és a gyermekvállalásról 1.

hogy ez a gyerekszám náluk már – a körülményeket tekintve – ’nagyvonalúság’. Lehet. A családtervezés említésekor néha meglepődve tapasztaljuk munkánk során. Az abortusz nem tartozik a családtervezési módszerek közé. ami magában foglal egy felkészülési folyamatot is. Tágabb értelemben: egy életmódot jelent. Ez fölveti a szülői felelősség gondolatát. Az esküvőn elhangzó kérdésre – „Elfogadod-e a gyermekeket. a gyermekvállalás váljék fontossá az életünkben. s gyakran negatív érzések kötődnek ehhez a fogalomhoz. hogy a mesterséges családtervezési módszerek közül a méhen belüli eszközök (spirál. amikor a negyedik gyermeket is vállalták. Mindez a serdülőkorú fiatal számára az édesanyai és édesapai hivatásra való készülődést jelenti.” – mi a tartalma? Elfogadják a házaspárok a betervezett. amikor a beágyazódás nem jöhet létre. káros szenvedélyektől való tartózkodás is. mert nem zárhatjuk le egyszerűen házasságunk ÉLET című fejezetét. hanem szinte akadály: mert nem most várták. Ezeket a formákat a tudományban és a közszóhasználatban is azért nem nevezik abortusznak. a lelki ráhangolódást. ha egy családban egy vagy két gyermek van. elgondolkodtak. mert olyan kapcsolatból származik. amelyet elveszített. a kombinált tablettáknál előfordulhat – mivel a megtermékenyült petesejt. mert nem ennyit vártak. néhányan a fogamzásgátlásra. Egy három gyermekes családban. 139 .2. hogy a gyermek. elfogadják az egészséges gyermekeiket? Vagy feltétel nélkül hangzik ez az „Elfogadom. védekezésre gondolnak. a tágabb családjukból többen is mondták: „Ugye több már nem lesz?” Meglepte őket ez a kérdés. hogy komoly egészségügyi okok állnak a kevesebb gyermek. amennyit megfelelő testi és lelki nevelésben tudnak részesíteni. hogy annyi gyermeket vállaljanak a szülők. hogy néhányan a konkrét gyermekvállalásra. ugyanakkor el kell tudnunk fogadni azt is. hogy legyen a szülőkben – a képességekhez mérten – bizonyos nagyvonalúság a gyermekek számát illetően. Évekkel ezelőtt egy újságban számomra nagyon fontos cikkre akadtam rá. akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” – adott válasznak – „Elfogadom. esetleg a gyermektelenség hátterében. Fontos. Hány gyermek legyen egy családban. mennyi az ideális gyermekszám? Nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni. hurok) és a sürgősségi tabletták hatása egyértelműen. Így ami előtte hat. Családtervezés Napjainkban igen gyakran nem áldás a gyermek. vagy ismeretségi körünkben.”? A feltétlen nyitottság az ABORTUSZ teljes elutasítását jelenti. Bátorítani szeretnénk tehát a több gyermek vállalására. A mi álláspontunk szerint a fogamzás pillanatában induló emberi életnek ártó hatásról van szó akkor. ahol nem is számoltak vele egyáltalán. Kapja meg méltó helyét. az nem okoz abortuszt. Még a gyermekek számát illető nagyvonalúságnál is fontosabb a feltétlen nyitottság a gyermek elfogadásával kapcsolatban. hogy működésük bizonyos esetekben az abortusz egy formájának tekinthető. Szükséges.” Ezzel a nyitottságukat fejezték ki. vagyis a közel egy hetes kis Élet beágyazódását gátolhatják –. számunkra mit jelent a családtervezés fogalomköre. de az is lehet. Ugyanakkor az is fontos. a megfelelő testedzés. de ide tartozik az egészséges táplálkozás. majd így válaszoltak: „Nem tudjuk. Itt kell kiemelnünk azt is. Szükséges tehát tisztáznunk. mert a hivatalos álláspont szerint a terhesség – ezt a szót használva rá – a beágyazódással kezdődik.

A családtervezés fogalmának szűkebb értelmezése: férj és feleség felelősséggel próbál dönteni arról – Isten szándékát keresve házasságukban –. szemléletünkkel összhangban vagyunk a Katolikus Egyház állásfoglalásával. vagy egy édesanya a kis Élet jelentkezésekor nehezen tud a gyermek vállalása mellett dönteni. hogy fürkésszék. Kutatások arról számolnak be. nem szabad attól félnie. a kettő közötti belső egységet újra fölfedeznünk. hogyan fogadták az ő jelentkezését. hogy tapasztalataik szerint gyakran erősebb az anyagyermek kötődés olyan esetben. vagy ne egy módszer hibájáról beszéljünk. Nagyon fontos. hogy az ember egész jövőjére hatással lehet az. s a gyermekek mikor. Ez azt jelenti. töltsétek be a földet. hogy a konkrét teremtési megbízást értelmezzék házasságukra. Ismeretterjesztő munkánkkal. A családtervezés úgy lesz teljes. születési idejének. A Teremtés könyvének kezdetén olvashatjuk: „Isten az embert a maga képmására teremtette. Ha remélhetőleg végül is vállalja. és milyen időközönként érkezzenek. hogy felelős döntést tudjunk hozni a családtervezést illetően is. Csak nem szabad szem elől téveszteni. Ugyanis annak a kis jelentkező Életnek nagyon fontos már az első pillanatban. Ugyanakkor meg kell említenünk azt a helyzetet is. a teremtés művébe kapcsolódunk be. s mindezzel párhuzamosan a családtervezés gondolata. hogy sikerüljön a gyermek vállalása mellett dönteni. hány gyermeket vállaljanak. egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. A Családvédelmi Szolgálat védőnőitől hallottuk. Úgy érezzük. Az ÉLETRE kimondott IGENÜNKKEL Isten munkatársai leszünk. amikor a szülők tudomást szereztek létéről. mi Isten akarata a házasságukkal. remélhetőleg igent az ő életére. hogyan viszonyulnak hozzá.” Az új létezőknek Isten áldón mondta: „Legyetek termékenyek és sokasodjatok. Így mikor mi gyermeket vállalunk. hogy ebben a kapcsolatban ugyanakkor benne foglaltatik az Élet továbbadásának lehetősége is. hogyan mondanak. nagy öröm forrása két. Családtervezés = Isten szándéka + mi szándékunk. hogy egy családtervezési módszer tévedett. hogy kezdeti bizonytalanságával már biztosan elrontotta gyermeke jövőjét. amennyit tervezett a házaspár. amikor tervezték. akkor ne úgy fogalmazzunk. Számunkra ezt az egységet a házasságban a természetes családtervezés biztosítja. Legfontosabbnak azt érezzük. mi Isten szándéka a házasságunkkal. vagy nem annyi gyermek születik. 140 . családi életre felkészítő törekvéseinkkel a megfelelő tájékoztatás segítségét szeretnénk megadni a fiataloknak ahhoz. hány gyermeket szán nekik. Orvosi szempontból három cél megvalósítását jelenti: a gyermekek számának. Ebben a definícióban az a fontos. hanem azt is keressük. A szexuális kapcsolat ugyanis az élet egyik legnagyobb ajándéka. ha abban nemcsak a mi emberi döntésünk van benne. mikor a kezdeti bizonytalanság után mégis tudtak a kis Élet megtartása mellett dönteni. amikor egy házaspár. Ezzel fölvetődik a szülői felelősség gondolata. A szülőknek meg van a joguk és kötelességük is. hogy ha nem akkor érkezik egy gyermek. s minél jobb egészségi állapotának megtervezését. családi életünkkel.” Ez Isten teremtési megbízása az emberek felé. s szülőkké leszünk.…férfinak és nőnek teremtette őket. Mi az Ő terve.

3. hogy a nagy erkölcsi problémákat egyszerű technikákkal. A Katolikus Egyház a fogamzásgátlással teljesen szembehelyezkedik. nagyon megérthető. Az emberi alapproblémák technikával magoldhatatlanok. hogy a házasélet minden aktusának alkalmasnak kell lennie az emberi élet továbbadására… …Ha komoly indokok szólnak amellett. A mai világ szorongató helyzeteiben. amikor a gyermekek száma nem lehet nagyon magas a lakásviszonyok és sok egyéb miatt. áldás. Ma a szexualitás és az élet továbbadásának olyan szétválasztása előtt állunk. és ez teszi szükségessé. „Bíboros úr. 1. Nagyon meg lehet érteni. hogy ráébresszen arra. s azt tartja. A harmadik szándék az. melyeket az Egyház tart szem előtt. tudniillik. hogy a gyermek. vegyszerekkel nem lehet megoldani. hogy ők nem értik? Igen. hogy szünet legyen a gyermekek érkezése között. A Katolikus Egyház álláspontja a családtervezéssel kapcsolatban A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái. 3. hogy csak a természetes családtervezési módszerek fogadhatók el Isten előtt erkölcsösnek. az új ember. évi enciklikája) Idézet Joseph Ratzinger bíboros „A föld sója” című könyvéből. VI. Újra megtalálni az eredeti igaz értelmet. „Az Egyház azt tanítja. Megérti-e Ön.” (Humanae Vitae. hogy az erkölcsi tanítást nem sértik meg. mert bizonyos életstílust és bizonyos életre vonatkozó döntéseket igényelnek. hanem csak erkölcsileg megfelelő életstílussal. 2. csak azokban a napokban élvén a házaséletet. s ily módon szabályozhatják a születést. ami korábban ismeretlen volt.” 141 . ez a családtervezés egyedüli helyes módja. De nem annyira az egyes konkrét eseteket kellene figyelni. Pál pápa 1968. Három nagy alapvető szándékról van szó. sok hívő nem érti az Egyház fogamzásgátlással kapcsolatos álláspontját. a dolog valóban bonyolult. az Egyház azt tanítja. amikor a fogamzás lehetősége szünetel. mint azokat a nagy szándékokat. hogy a kettő közötti belső összefüggést újra megláttassuk. hogy szabad a házasoknak követni a szervezetben adott periódusokat. Alapvetően pozitív magatartást ébreszteni az emberiségben a gyermek iránt.

Finom összehangoltság kell tehát ahhoz. A hímivarsejt élettartama kedvezőtlen viszonyok között néhány óra. A találkozás időpontja nagyon pontosan körülhatárolt. természetesen annak megfelelően. meg kell állapodniuk. akit a művi vetélés elvégzésekor eltávolítanak. ameddig az abortuszt elvégzik. Ha az ivarsejtek egymásra találtak. A fajfenntartást szolgáló életműködést szaporodásnak nevezzük. kedvező körülmények között 3–5 nap is lehet. Itt szólhatunk röviden arról is. a különböző minőségű méhnyaknyákot. melynek mind a felépítése. hogy messziről is jól látható legyen). Ez a szaporító szervrendszer. Így van ez a petesejt és a hímivarsejt esetében is. Ennek egyik része ivarsejteket termel. Olyan szervrendszereink. egy új emberi élet kezdődik. A találkozás pontjához vezető út sok nehézséggel jár. hogy a szíve már hetek óta dobog. hogy nem egy „sejtcsomó” csupán. A hímivarsejteknek nem szabad elkésniük. lelkileg és társadalmilag is fel kell készülni: éretté kell válni. S természetesen kiemeljük azt. A szaporodás Az élőlények két meghatározó ösztöne a lét. Ebben a folyamatban a két petefészek felváltva vesz részt.A megtermékenyítés csodája A megtermékenyítés folyamatát egy saját készítésű szemléltető ábrán szoktuk bemutatni. ezért erre testileg. tölcsérszerűen kitágult részében. Az ivarsejtek találkozásának megadjuk a kellő hangsúlyt. a táplálkozás. mind a működése eltér a két nemben. és egyesültek. a légzés. hogy éppen hol tart a folyamat.és a fajfenntartás. hogy ma Magyarországon ez az a kor. melyet majd a magzati életet bemutató videofilmen érzékletesen bemutatunk. legfeljebb 12–18 óráig él. I. a mozgás. a másik 142 .. Így érthetővé válhat számukra. Minden találkozásnak csupán néhány óra esélye van. Majd belehelyezünk a méhbe egy pici babát (a Magzatvédő Társaság 11-12 hetes magzati kort ábrázoló babáját). az anyagszállítás és a kiválasztás egyéni életünk fenntartását biztosítják. Ha egy fiú és egy lány randevút beszél meg. petesejteket. Ide helyezzük be az előre elkészített tüszőket. hogy HOL és MIKOR találkoznak. Megtermékenyítés (fogamzás): a nőből származó petesejt és a férfiból származó hímivarsejt találkozik és egyesül a nő belső nemi szerveiben. Az ivarsejtek A petesejtek a petefészkekben termelődnek és érnek meg. hímivarsejteket. és működésükben sincs lényeges különbség. hogy a találkozó létrejöjjön. mely a női belső nemi szervet mutatja be előlről (kétkartonnyi nagyságú. hogy bevésődjön: egy petesejt és egy hímivarsejt egyesülésével elindul az emberi élet. hogy egymásra találjanak. Egyik ciklusban az egyik petefészek működik. Van azonban olyan szervrendszerünk. A férfiakban és a nőkben e szervrendszerek felépítése szinte azonos. a sárgatestet stb. másik része segíti az ivarsejteket abban. s ott hagyjuk. A megtermékenyített petesejt petevezetőben való vándorlását és a beágyzódást is megpróbáljuk szemléltetni. Mindig ugyanott van a találka. mivel a petesejt nagyon rövid ideig. mint pl. A faj fennmaradása és a társadalom működésének sikeressége miatt a szaporodás a legfontosabb emberi feladatok közé tartozik. II. az ivarsejtek találkozásának a helye: a petevezeték oldalsó.

. Így keletkezik a sárgatest. akkor a megtermékenyült petesejt jó környezetbe tudjon 143 . hogy így be tudja fogadni majd a petesejtet. melynek fő hormonja a sárgatest hormon. spermium) százmilliói a pubertástól kezdve a herékben folyamatosan és óriási számban termelődnek. ráborulnak a megrepedés előtt álló tüszőre. Hogyan jut el egymáshoz a két sejt. és hogyan egyesülnek? A. mint a tűhegy. készíti föl arra. corona radiata – a petesejt vándorlása során a táplálását szolgálja. sejthártya. A petesejt továbbításában: . hogyha történik majd megtermékenyülés. illetve mintha papírra hegyes ceruzával egy pontot írnánk. Az érett tüsző (Graaf-tüsző) megrepedését. szabad szemmel is látható sejtje. Amikor már egészen megérett a petesejt. A kiszabaduló petesejt mozgását segíti a tüszőfolyadék kiáramlása és a rojtok mozgása. melynek aktív mozgása nincs.a petevezeték perisztaltikája játszik szerepet. műtét vagy betegség– a másik önmagában is elláthatja ezt a funkciót. nyak – centriólumok. amelyek körülveszik. A petesejt érése a hólyagszerű tüszőben történik ciklikusan. A hímivarsejtek (ondósejt. Végül annyira kidudorodik. ovuláció környékén percenként 8–12-szer.a petevezeték csillószőreinek mozgása. sejtplazma. A petesejt részei: sejtmag a magvacskával. A petevezetékek ugyanis nincsenek közvetlen összeköttetésben a petefészkekkel. összekötő rész – a mozgását irányítja. A kiszabaduló petesejt. A petesejtnek az ovuláció után néhány cm-es utat kell megtennie a találkozó helyéig. Az ovuláció közeledtével a petevezeték tölcsérszerűen tágult vége ráborul a petefészeknek arra a részére. Akkora. ahol a petesejt megérik. A természet gondoskodó intézkedése mindig módot talál arra. A hímivarsejt a férfi szervezetének legkisebb sejtjei közé tartozik. következő ciklusban pedig fordítva történik. Az ovuláció után a petefészekben a tüszőből visszamaradt sejtek átalakulnak. hogy fala a nagy nyomásnak már nem tud ellenállni. Ez a hormon vastagítja a méhnyálkahártyát. másik alkalommal baloldalt.nyugalomban van. a szabad hasüregbe kerül. Az érett petesejt a női szervezet legnagyobb. Az ovuláció többnyire felváltva játszódik le a petefészkekben. zsírszerű anyag rakódik le. hogy a szaporodást biztosítsa. szabad szemmel nem látható.a folyadék centripetális áramlása. A petesejt térfogata 200 000-szer nagyobb a hímivarsejténél. mint ahogyan az érett gyümölcs lehull az őt hordozó fáról. mindig van belőlük „raktáron”. és belőle a petesejt kisodródását ovulációnak nevezzük. serdülőkortól a klimaxig. Általában percenként 4-szer húzódik össze. zona pellucida – üvegszerű hártya. farok – mozgás végrehajtása. A hímivarsejt részei: fej – csíraanyag. a progeszteron. és megreped. . s állandóan újak képződnek. számuk és alakjuk is megváltozik. Egyik kiesése esetén – pl. kocsonyás burkával együtt leszakad a petefészek felszínéről. Elindul a petesejt: A petesejt érése során a tüsző a petesejttel együtt egyre inkább a petefészek külső felületében nyomul előre. III. illetve a petevezető rojtjai közé. és bennük sárga színű. egyik alkalommal jobboldalt.

Sebességük 2 mm/perc. 7 nap múlva. Az ondó. szaga édeskés. és hegestest keletkezik a petefészekben. bonyolult utat a hüvelyen.2–7.8). és meg kell tenni a hosszú. ha minden rendben van – legalább 80%-a normális alakú. Ez a váladék kezdetben sűrű. Ha nem történik megtermékenyülés.és prosztatamirigyből származó váladék. a mellékherékben és az ondóvezetékekben gyakorlatilag mozdulatlan állapotban vannak. B. A hímivarsejtek nagy része ebben a nyugalmi periódusban megsemmisül. A hüvelyben maradó hímivarsejtek számukra káros környezetbe kerülnek. legellenállóbbak érik el céljukat. melynek – természetesen. mely kb. B. de csak a legszívósabbak. a hüvely hátsó boltozatába ürül. hogy a nyákdugó ellenállását leküzdhessék. a herék ondócsatornáiban és a tárolószervekben.beágyazódni a megtermékenyülést követő kb.2. Ejakuláció: az ondónak a hímvesszőből való kilövellését nevezzük így. majd elfolyósodik. végig kell bolyonganiuk egy homályos labirintuson. Kisebb részük behatol a méhnyakba. a külső méhszáj közelében elősegítheti a hímivarsejtek mozgását. Nagyon gyorsan tudnak úszni. s a hímivarsejteknek saját mozgékonyságuk minden erejére szükségük van. A hímivarsejt utazása: A hímivarsejtek képződésük helyén. Színe opálos. a sav pusztítja őket. Az ovulációhoz közel eső napokban a váladék 144 . a többi kifolyik a hüvelyből. amikor felszabadul. és ezt a képességét órákon át megtartja. Kémhatása lúgos (7. ezért indul el több száz millió hímivarsejt (400– 600 millió). 15–18 cm-es út. a méhnyakcsatornán. a méhen. 60–120 millió sejt van. A sárgatest feladatát a 12. A cukrot. a méhnyakra és környékére jut. amelyben a hímivarsejtek milliói hemzsegnek.és prosztataváladék éleszti fel az ondósejteket. hogy a „tárolókból” kiszabaduljanak. Ondó: érett hímivarsejtek + az ondóhólyag. Ezt a közeget a hímivarsejtek nem tudják elviselni. óriási mozgási energiát vesz fel. mely lúgos kémhatású. Méhnyakcsatorna: A méhnyak mirigyei által termelt méhnyaknyák. Az ondófolyadék a hímivarsejtek mozgását segíti. a küzdelmet a hímivarsejteknek is meg kell vívniuk. A hímivarsejtek ideális esetben az ondó kilövellése után 1½–2 órával elérhetik a petevezetéket. és mintegy várakoznak. és a petevezeték kezdeti részén keresztül. héten a méhlepény veszi át. s 1 ml-ben kb. Cél a petevezeték elérése. ez elősegíti a hímivarsejtek mozgását.1 km utat tenne meg. mégis csodálatra méltó teljesítményt fejtenek ki: leküzdik a legnehezebb akadályokat. foszfort. Az élet örökös küzdelem. A kiürülő ondó mennyisége: 2–5 ml. akkor a sárgatest visszafejlődik. A többi hímivarsejt. Az ejakulátum közvetlenül a kiürülése után zseléhez hasonló állagú. A nemi egyesülés során az ondó a hüvely hátsó boltozatába. Már az első küzdelem alkalmával sor kerülhet a megsemmisülésre. amely állandóan tejsavat termel.1. A hímivarsejteknek hosszú utat kell befutniuk a petesejttel való találkozás helyéig. tejszerű. nitrogént és sókat tartalmazó ondóhólyag. és biztosítják a mozgásukhoz szükséges hajtóerőt. táplálását biztosítja. A hímivarsejtek kis farkuk ostorcsapásszerű ütéseivel haladnak előre. A spermiumok a férfiak testének legkisebb képződményei. Nagy az eltévedés lehetősége. energiaforrását. Átszámítva ez annyit jelent. A hüvely egy kis vegyi üzem. és legalább 80%-a jól mozog. Saját energiájukkal kell leküzdeniük az összes nehézséget. B. mintha egy versenyúszó ugyanennyi idő alatt egy folyóban áramlással szemben 6.

az ovuláció környékén pedig 8–12-szer.) A petevezetékek általában percenként kb. a sejthártya átjárhatatlanná válik a többi ondósejt számára. hímivarsejteknek végül le kell küzdeni az utolsó akadályt. mint ahogy a fény csalogatja maga felé a pilléket. IV. A herezacskó a testen kívül tartalmazza a heréket. Ez a nyák segíti a spermiumok bejutását. Csapásaik kifelé irányulnak. melynek irányító. Nem jó az sem. így még itt is sokan eltévednek. Amikor a hímivarsejt feje behatol a petesejtbe. A spermiumok sietnek a megtermékenyítés helyére. A spermiumok a méhbe jutva minden irányba úsznak. A burok átfúrásában segítik a spermiumot a többi sejt pusztulásából származó enzimek. ahol a petesejttel találkoznak. (A természet a faj fenntartása érdekében példátlan. Ha a herék a hasüregben helyezkednek el. a hímivarsejt és a petesejt maganyagának egyesülése Optimális időpontban történt közösülés után a megtermékenyítés 1–2 órán belül bekövetkezhet. Azonban így is csak a legerősebbek küzdik le az úton felmerülő akadályokat. A sok száz millió hímivarsejtből csupán néhány száz éri el a megtermékenyítés helyét. a hímivarsejt behatolása a petesejtbe 2. felszínén apró csillószőrök vannak. a spermiumok mozgásirányával ellentétesen. Amint egy hímivarsejt elérte a petesejt burkát. Az első hímivarsejt behatolása után további spermiumok behatolása a petesejtbe lehetetlenné válik. Mégis bizonyos. ugyanis a spermiumok élete is véges. milliós felesleggel dolgozik. nem képesek megtermékenyítésre alkalmas spermiumokat termelni. ahogy a pisztráng az ívás idején a sebes patakban mindig az áramlás irányával szemben úszik. akár 3–5 napig is – rendkívüli esetben akár 7 napig is – élhetnek a női szervezetben várva. Megtermékenyítés Az ivarsejtek egyesülése két mozzanat: 1. B.2 0C-kal alacsonyabb a normális testhőmérsékletnél. a harcot.4.2–5. útmutató hatása is van.hígabb. nagyobb víztartalmú és több. vagy pedig megvárják azt. legegészségesebb – tökéletesen egyesül a petesejttel: Ebben a pillanatban EGY ÚJ EMBERI ÉLET KEZDŐDIK. a petevezetéket. B. a farkát elveszíti. s így további spermiumok 145 . ha túl korán érnek oda. A csillózó mozgás áramlást hoz létre. melynek nyálkahártyáját is kifelé irányuló csillószőr borítja. hogy a spermiumok néhány. pusztulására vezetnek. hőmérséklete 1. Azonban még mindig nagy számú csoport a petevezetékek felé úszik. ha még nem lenne ott. s így elpusztulnak. Ez a nyák úgy vonzza a hímivarsejteket. Csak a legerősebb spermiumok folytathatják az utat. Először a hímivarsejt feje jut érintkezésbe a petesejt burkával. biztosítja számukra a tápanyagot. majd bejut a sejtplazmába. amelyet megelőzően az ondóból kaptak. és csak egyetlen spermium termékenyítheti meg a petesejtet. hogy a petesejt megérkezzen. A petevezeték felé vezető úton további akadály a méh. hogy mennyi hímivarsejtet tartalmaz az ondó. Az első behatolása után a petesejt sejthártyája visszahúzódik a petesejt belső burkától. legrátermettebb. Ugyanúgy. Ezért van jelentősége annak.3. A test hőmérséklete már a herezacskóban is fontos szerepet játszik. Következtében a spermiumok ugyan mozgékonyabbakká válnak. de gyorsan kimerülnek. 4szer húzódnak össze. További nehézség: a test melege. A méh belső felületét nyálkahártya vonja be. A számtalan spermium közül egy – a legéletképesebb. A csillószőrök finom csapásai is a spermiumok elfáradására. ez az áramlás is jelzi a spermiumok számára a haladás irányát.

és így hormonjai megsemmisülnek. A petesejt. A sárgatest. ha a megtermékenyítés elmarad. Körülbelül a 4. V. ahol bekebelezés áldozata lesz. akkor a méhnyálkahártyának az előkészítése hiábavaló volt. illetve kisodorják a természetes váladékok. ahol vándorlása során további oszlásokon megy keresztül. Ez a MENSTRUÁCIÓ. 3 napig tartózkodik a petevezetőben. életképességét (megtermékenyíthetőségét) 12–18 órán belül elveszíti! Tovább vándorolva a méh üregébe jut. napon jut a zigóta a méhbe. Beágyazódás A megtermékenyítés után 6–7 nappal a megtermékenyült petesejt a méhnyálkahártyába beágyazódik. Optimális időpontban történt közösülés után a megtermékenyítés 1–2 órán belül bekövetkezhet. Az egyesült sejt neve zigóta. VI. Elmulasztott találkozás Mi történik. s a természetes váladékokkal távoznak. Következő mozzanat a hímivarsejt és a petesejt magállományának egyesülése.behatolása a petesejtbe lehetetlenné válik. miközben tovább differenciálódik. ha a petesejt nem találkozott a hímivarsejttel? Ha a petesejt nem termékenyült meg. és most felügyel a fejlődő kis ÉLET fejlődésére addig. ahol 2–3 napig szabadon lebeg. vagy felszívódik. Ez a méhnyálkahártya már nem tölthet be hasznos szerepet. Az egyesülés után kb. hormonjával előkészítette már a megtermékenyítet petesejt „fészkét”. ha nem termékenyült meg. A feleslegessé vált hímivarsejtek szétesnek. 'a csalódott méh sírása'. 1 nap múlva következik be az első oszlás. amíg 3–4 hónap elteltével a magzat a méhlepény kifejlődése következtében már gondoskodni tud önmagáról. A petesejt burka ezután bezárul. Ezzel új folyamat veszi kezdetét. 146 . A zigóta kb. vérzés kíséretében. és a méh faláról lelökődve kiürül. A sárgatest megmarad. A hímivarsejteknek a petesejtbe való behatolásával végbement a megtermékenyítés.

A fogamzás és a beágyazódás között kb. Nem nevezhetjük összefoglalóan fogamzásgátló módszereknek ezeket. hanem esetleg már az egy hetes Élet továbbfejlődését akadályozza meg beágyazódásgátló hatásával. 1 hét telik el. hogy a fogamzás. hogy a megfelelő ismeretek birtokában. vagy a támadáspontját tüntetjük fel pontosan. A mesterséges módszerek között szerepel több olyan módszer. Fogamzás: a női petesejt és a férfi ivarsejt egyesülése. A mesterséges családtervezési módszerek rövid ismertetése A mesterséges módszerek a beavatkozásoknak megfelelően 4 csoportra oszthatók. vagy a beágyazódás megakadályozása. ami nem az ivarsejtek egyesülését gátolja. 147 . Tisztáznunk kell két nagyon fontos fogalmat. illetve a fogamzás elősegítése is. illetve negatív befolyásolásának lehetőségéről. A mi álláspontunk szerint a fogamzás pillanatában induló emberi életnek ártó hatásról van szó akkor. a folyamatokat a szemléltető ábránkon lejátszuk. az emberi élet indulásának kezdete. Alapvető különbség a két csoport között. mert a hivatalos álláspont szerint a terhesség – ezt a szót használják rá – a beágyazódással kezdődik. vagyis a petesejt és a hímivarsejt egyesülése létrejöjjön. Ezeket a formákat a tudományban és a közszóhasználatban is azért nem nevezik abortusznak. hogy míg a mesterséges formák esetén a cél a fogamzás. vagyis a beágyazódást gátolja. a méhnyálkahártyában való elhelyezkedése. házasságukban majd a lelkiismeretükkel összeegyeztethető családtervezési módszert választhassák. Fontos megjegyeznünk. hogy ezt a nagyon fontos információt remélhetőleg egész életükre sikerüljön bevésni. mielőtt belekezdenénk a módszerek részletes ismertetésébe. a természetes módszerek pedig megfigyeléssel. A módszereket vagy papírból elkészített formában az ábrára helyezzük átmenetileg. Így ez a fajta hatásuk az abortusz egy formájának tekinthető. amikor a beágyazódás nem jöhet létre.Mesterséges családtervezés A mesterséges módszereket illetően sok téves információval találkozunk munkánk során. Beágyazódás: a már megtermékenyült petesejtnek a méh legbelső rétegében. mely egybehangzó a Katolikus Egyház tanításával. A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái. A mesterséges módszerek céljukat valamilyen beavatkozással érik el. pedig a közszóhasználatban és a tudományban is ezt a nevet használják rájuk. és az egyes családtervezési módszerek hatásmechanizmusát minél pontosabban megértsék. Ahhoz. Így vizuálisan is rögzülni fog az információ. Természetesen mindig megvalljuk erkölcsi állásfoglalásunkat. az nem okoz abortuszt. Tehát csak a természetes családtervezés esetén van szó családtervezésről. a fogamzás pozitív. A módszerek objektív bemutatásával célunk az: segítsünk a fiataloknak. a természetes módszer esetén a cél lehet a fogamzás megelőzése. Így ami előtte hat. hogy ez nem helyes szóhasználat! Miért? Mi is igazán a fogamzásgátló? Ami gátolja azt.

és ha a terv ellenére mégis történt megtermékenyülés. Alkalmazását olyan szexuális együttlét után ajánlják. A petevezeték mozgását is képes megváltoztatni Ez azt jelenti.) Az esetek 2–10%ában ez mégsem teljesül. vagy rosszul történt védekezés. vagy a beágyazódást gátló hatása érvényesül-e a tablettának. Mindezek hatásmechanizmusa összetett. Anteovin. Például a méhnyakban termelődő nyákot változtatja meg. hogy a szerkezetét alakítja át a hormonális tabletta. vagyis 2–10%-ban rendszeres szedés ellenére is előfordul tüszőrepedés (Dr. Ez sajnos ismét beágyazódást gátló hatás. így elpusztul. akkor a megtermékenyült petesejt korábban jut a méh üregébe. 3. hogy azon a hímivarsejtek ne tudjanak átjutni. hogy neki a fogamzásgátló. A petevezetékbe mikrofémtekercset helyeznek be a hüvelyen és a méhen keresztül. A hatásmechanizmusuk pedig az. és megszűnik a petevezeték átjárhatósága. bekezdés). nem tudhatja. A méhnyálkahártyát úgy változtatja meg. Ez a hatása a tablettának beágyazódást gátló hatás. vagy elpusztítják őket. Például Ovidon. Van a sterilizációnak az ún. ami a fő hatásmechanizmus. oldal 2. mely „sürgősségi” tabletta. de képes megváltoztatni a petevezeték mozgását és a méhnyaknyákot is. Mercilon. Mint idegen anyagot – az egyébként is szűk petevezeték – mintegy benövi ezt az eszközt. hogy a tablettának más hatásai is vannak. Fő hatásmechanizmusuk. „Stop” módszere. A kényelmetlensége ennek a módszernek. Cilest. (A táblázatban mindig az van aláhúzva. Femoden. egymástól való eltávolítás) jelentik. Lampé László: Szülészet-nőgyógyászat 3. (A kiadványunk megjelenésekor már kivonták a forgalomból. a mechanikus módszerek közül a gumióvszer és a hüvelyi pesszárium. amelyek valóban fogamzásgátlók. Ezáltal nem lesz alkalmas a megtermékenyült petesejt befogadására. s ott még nem tud beágyazódni. nők esetében a petevezetékek átjárhatóságának megszüntetését (átvágás. Hatását úgy fejti ki. hogy a hímivarsejteknek a megtermékenyülés helyére való eljutását – mely a petevezető hasüregi végében van – akadályozzák meg.1. Az „a” pontban szerepelnek a kombinált tabletták. hogy ezek gyakorlatilag visszafordíthatatlanok. hogy a petevezeték perisztaltikus mozgása felgyorsul. stb. mely vágás nélküli sterilizáció. melyben nem. A kombinált tabletták csoportjába tartozik még a Fertilan. Aki tehát szedi a tablettát. amikor a tabletta ’jól működik’. A harmadik oszlopban szerepelnek a népszerű „tabletták”. Az ovulációgátló és méhnyaknyák megváltoztató hatás is fogamzásgátló hatás. A táblázat első oszlopában szerepelnek azok a módszerek. Ezt nevezzük ovulációgátlásnak. Rigevidon. esetleg erőszakos szexuális cselekmény történt. mert az ivarsejtek egyesülését akadályozzák meg. Ez férfiak esetében az ondóvezetékek. az injekciós készítmények és a bőr alá ültethető implantátumok. Következő hatás. hogy elsősorban a beágyazódást gátolja. elkötés. s a kémiai módszerek több formája. valamint a fogamzásgátlás legújabb formájának tekinthető hormongyűrű. amelyek kétféle hormont tartalmaznak (ösztrogént és gesztagént). a méhnyálkahártya megváltoztatása. Marvelon. hogy a petefészekből a petesejt kiszabadulását gátolják. A második oszlopban szerepelnek azok a sebészi megoldások – mint a férfi és női sterilizáció – amelyek szintén a fogamzást akadályozzák meg. ezért fontos. Itt szerepel például a megszakított közösülés.) 148 . melyek a hímivarsejtek mozgékonyságát csökkentik. kötet 748. 2. Triregol.

Elenium. mert segít a PARTNER – M. ekcéma jóindulatú májdaganatok epehólyag gyulladás. egy gyógyszer adagoló segít sípoló hangjával. hogy másnap és harmadnap. hányás testsúlyváltozás (hízás vagy fogyás) bőrelszíneződés. tromboembólia. Nincs tehát többé elfelejtett tabletta. A ’tabletták’ főbb mellékhatásai. – Hányás és hasmenés miatt eltávolítódik egy része. s ezt folyamatosan kell szedni. Bayrena. Ez is sürgősségi tabletta. s kialakulatlan termékenységükre kezdenek olyan ’tablettát’ szedni. illetve legújabban a hormongyűrű. Fő hatása a méhnyálkahártya megváltoztató hatás. Ennek a hibának kiküszöbölésére találták ki a „csipogós tablettát”. Valeriana. Amikor valaki beveszi a Mercilon tablettát. A Postinor. depresszív hatás hányinger. veszélyei: érelzáródásos betegségek (trombózis. Legatin. de petesejt kiszabadulásuk esetleg még hónapokon. Ez nem jelent gondot. Kefalgin. Például az. – Nagyon fontos tudni azt is. sárgaság húgyúti fertőzések hüvelyi fertőzések (gombás) nemi vágy csökkenése nő az emlőrák kockázata cukor-és zsíranyagcsere zavarai A ’tabletta’ szedése különösen mérlegelendő serdülőkorú lányoknál. 149 . Vegacillin. migrén hangulatváltozások. Meristin. hogy a ’tabletta’ szedése és a dohányzás együtt a tromboembóliás szövődmények kialakulását ugrásszerűen megnövelheti. Fontos a párnak más fogamzásgátlási módszert is alkalmaznia abban a ’ciklusban’. Maripen. s így már nem vehető olyan biztosnak a hatása. vagyis a beágyazódás gátló hatás. Semicillin. Csak ha erről nincs tudomásuk.A „b” pontban a csak egyféle hormont tartalmazó (gesztagén) tabletták szerepelnek A Continuint szoptatás alatt ajánlják. a tizenévesek körében elterjedten alkalmazott módszer. melynek elsődleges célja a termékenység gátlása. bőrkiütések. Andaxin. mert még szinte ki sem alakult. illetve a továbbiakban is minden szükséges napon bevegye a nő.: Penicillin. illetve éveken át nincs. Amidazophen. ha egyidőben valaki más gyógyszert is szed. hogy vérzésük már akár rendszeresen lehet. Ennek fő hatásmechanizmusa a méhnyaknyák megváltoztató hatás. Demalgon. A ’tabletták’ nagyon jónak tekinthető biztonsági tényezője csökkenhet. Algopyrin. mely jelenleg Rigesoft néven van forgalomban. abból adódhatnak nehezebb helyzetek. Így szerepe lehet a meddőség kialakulásában. hogy a ’tabletta’ abbahagyása után nem igazán akar visszatérni a termékenység. epekövesség. mert esetükben még a szervezetük éppen csak tanulja a termékenységet. Sumetrolim. hogy a ’tabletta’ megbízhatóságának csökkenését okozhatja. Sevenal. teljesen belefér a serdülőkori változásokba. mert: – Elfelejtik bevenni a nők. infarktus) magas vérnyomás vérzés megváltoztatása kóros vérzések rejtve maradhatnak fejfájás. de ennek is van a petevezeték mozgásának és beágyazódást gátló hatása. (Pl. Medivaler. Barbamid. Nagyon fontos azt is figyelembe venni. ugyanakkor a petevezeték mozgását és a méhnyaknyákot is megváltoztathatja. Ez azt jelenti.

melyek a hüvelyfalon keresztül azonnal felszívódnak. A méh üregében egy idegen anyag jelenléte a méhnyálkahártyában enyhe gyulladásos reakciót vált ki. Ridol. Fontos előnyének tekintik a szakemberek. hogy ezt az eszközt viselő nőknél a menstruáció hónapokig nem jelentkezik. Sacerno.Quarelin. míg tablettaszedéssel ez nem oldható meg. Ospolot. szöv ődményei: vérzési rendellenességek szokottnál bővebb fluor (folyás) kismedencei gyulladás alhasi fájdalmak. illetve 120 mikrogrammot). de használata sokkal kényelmesebb. Corontin. de egyértelműen leírják a beágyazódást gátló hatásukat. hogy a menstruációkor csökken a vérveszteség. átlátszó műanyag gyűrűt a hüvelybe havonta egyszer kell felhelyezni a menstruáció első és ötödik napja között. A méhen belüli eszközök mellékhatásai. század szenzációjának tekintik a Mirena nevet viselő méhen belüli eszközt. a méhnyálkahártya felépülését gátló hatás miatt. A hormongyűrű azon az elven működik. A hormongyűrű 21 napon keresztül folyamatosan ösztrogént és progeszteront bocsát ki (naponta 15. amit havonta csak egyszer kell használni. epilepsziaellenes gyógyszerek: Diphedan. s kockázatai is megegyeznek a fogamzásgátlókéval (nő a véralvadás. A gyűrűt három hét múlva hét napra el kell távolítani a hüvelyből. mely T-alakú. Az adagolás folyamatossága egyenletes hormonszintet biztosít. rézzel és hormonnal kombinált típusok. hogy ha nem jelentkezik a menstruáció. vagy az ultrahang segíthet ezt eldönteni. Neophedan.) A „c” pontban említjük meg azt az új eszközt. Így nincs többé elfelejtett tabletta. vagyis a kis Élet beágyazódását akadályozzák meg. 4. nem gyermek jelentkezése van-e a háttérben. így a vashiányos vérszegénység kialakulását akár megakadályozhatja. s ezalatt az idő alatt bekövetkezik a menstruáció. mint a szájon át szedhető fogamzásgátlók. Mérlegelni kell azonban. Tehát a szóhasználat helytelen! A XXI. A rugalmas anyagból készült. s amelyen hormont (levonorgestrelt) tartalmazó henger található. Minden hónapban új gyűrűt kell felhelyezni. a szívbetegség és az érrendszeri problémák előfordulásának esélye). vagy hurok néven ismert méhen belüli eszközök szerepelnek. A méh üregében 24 óra alatt 20 mikrogramm levonorgestrel szabadul fel belőle. Így a tablettákénál kevesebb hormonmennyiség is elegendő az érett petesejt kilökődésének megakadályozásához. műanyag vázzal rendelkezik. így fejti ki hatását. de talán nem annyira előnyös és olcsó megoldás ez. Ilyen kérdéses esetben természetesen a „terhességi teszt”. Sertan. majd 3 hét után kell eltávolítani. Az is előfordul. A gyűrű nem véd meg a nemi úton terjedő betegségektől és a HIV-vírus ellen. Ptimal. egyéb: Radipon. melyet hormongyűrűnek neveznek. A negyedik oszlopban a spirál. Ugyanakkor az a kérdés is fölmerülhet. Ez a fogamzásgátlás legújabb formájának tekinthető. A hormonnal kombinált méhen belüli eszközök helyileg méhnyálkahártya sorvadást eredményeznek. hogy mindez az előnyös hatása összemérhető-e az Élet továbbfejlődését gátló hatásával. (Alakjuk változatos. Fogamzásgátló módszernek nevezik a méhen belüli eszközöket. s NuvaRing néven került forgalomba. sima felületű. görcsök az eszköz kilökődése meddőség AIDS terjedése (ok: vezetőszál) 150 . Mindezek következtében a méhnyálkahártya nem tudja befogadni a megtermékenyült petesejtet.) A megtermékenyített petesejt.

. A megtermékenyített petesejt beágyazódását akadályozzák meg Hatásmechanizmus méhnyálkahártya megváltoztatása Pl. A fogamzást vagy a megtermékenyített petesejt beágyazódását akadályozzák meg Hatásmechanizmus ÖSSZETETT a. 2. megváltoztatása méhnyaknyák megváltoztatása b. Hormongy űrű 4.) méhnyálkahártya megváltoztatása (beágyazódás gátlás) petevezeték mozg. megváltoztatása méhnyálkahártya megváltoztatása – Fertilan („sürgősségi” tabl. Kombinált tabletták: – Ovidon – Femoden – Rigevidon – Triodena – Anteovin – Triquilar – Tri–regol – Cilest – Marvelon – Diane 35 – Mercilon – Regulon ovulációgátlás (petesejt kiszabadulás gátlása) méhnyaknyák megváltoztatása petevezeték mozg. – sterilizáció: férfi sterilizáció női sterilizáció 3.. Csak gesztagént tartalmazó tabletták és egyéb módsze rek: – Continuin méhnyaknyák megváltoztatása petevezeték mozg. A fogamzást akadályozzák meg (fogamzásgátlók) Hatásmechanizmus a hímivarsejteknek a megtermékenyítés helyére való eljutását akadályozzák meg. – megszakított közösülés (coitus interruptus) – mechanikus móds zerek: gumióvszer (condom) hüvelyi pesszárium (diafragma) – kémiai móds zerek: zselék krémek tabletták hüvelygolyók kúpok habok oldatok stb.. – méhen belüli eszközök (spirál. Pl. megváltoztatása méhnyaknyák megváltoztatása – Injekciós készítmények Depo-Provera – Implantátumok Norplant c.MESTERSÉGES CSALÁDTERVEZÉSI FORMÁK CÉL: a fogamzás vagy a beágyazódás megakadályozása MÓD: BEAVATKOZÁSSAL 1. megváltoztatása méhnyálkahártya megváltoztatása Postinor – Rigesoft („sürgősségi” tabletta) méhnyálkahártya megváltoztatása petevezeték mozg. A fogamzást akadályozzák meg: sebészeti megoldások gyakorlatilag visszafordíthatatlanok Hatásmechanizmus az ondóvezetékek vagy a petevezetők átjárhatóságának megszüntetése Pl. hurok) – hormonnal kombinált mé hen belüli eszközök: Mirena 151 .

A hüvelybemenetnél észlelhető méhnyaknyák mennyisége és minősége a ciklus során jellemzően változik. 152 . Tüneti-hő mérő zéses. egymást megerő sítve jelzi a termékeny időszak kezdetét és végét. Az érett petesejt tüszőbő l való kilökődése (ovuláció) után a nő i test alaphő mérséklete megemelkedik./ a fogamzás megelőzése 2. Három napi megemelkedett hő mérséklet után a ciklus hátralévő részében nagy valószínűséggel nem következhet be fogamzás (ciklus végi terméketlen idő szak megállapítása). Méhnyaknyák vizsgálata Billings-féle módsze r 4. Hő mérő zés Döring-féle módszer 3. Naptármódszer Ogino-Knaus féle móds zer 2. PG/53 törpemikroszkóp – a termékeny és a terméketlen típusú nyák (vagy nyál) különböző kristályosodási képe alapján ad tájékoztatást arról./ a fogamzás elősegítése MÓD: M E G F I G Y E L É S S E L 1.TERMÉSZETES CSALÁDTERVEZÉSI FORMÁK CÉL: 1. TH-módszer A nő elő ző ciklusainak hosszából egyszer ű „képlet” alapján kiszámíthatja. . Több tünet. hogy termékeny vagy terméketlen nap van-e. pl: – alaphő mérséklet – méhnyaknyák – méhnyak párhuzamos változása. hogy a ciklusa elején és végén hány napot tekinthet terméketlennek.

” Dr. megbízhatóságukban azonban jelentősen különböznek egymástól. Anna Flynn A III. 153 . Josef Rötzer (osztrák) John és Sheila Kippley (amerikai) Arbeitsgruppe NFP (német) TCST Tanácsadók Munkaközössége (magyar) Ebben a kiadványban a Tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszert ismertetjük részletesebben. Ezt a módszert a Természetes Családtervezési (TCST) Tanácsadók Munkaközösségének tagjai népszerűsítik és oktatják Magyarországon. másrészt a fogamzás elősegítésére. vagy nem akarnak élni a mesterséges formákkal. A természetes családtervezés célja irányulhat egyrészt a fogamzás megelőzésére. hogy felelősséggel bánjék szexualitásával. akik egészségügyi. Ennek alkalmazása a hőmérsékletmérés és a testi jelek megfigyelésének kombinálását jelenti a női ciklus napjain. Többféle természetes módszer is ismert. mert csak ezen ismeretek birtokában válhat az ember képessé arra. TERMÉSZETES CSALÁDTERVEZÉS SZÁMOLÁS Ogino-Knaus féle naptármódszer Ébredési hőmérséklet mérés Döring-féle módszer ÖNMEGFIGYELÉS Méhnyak vizsgálat Méhnyaknyák vizsgálat Billings-féle módszer Tüneti-hő mérőzéses módszer Dr. melyet az itt lévő ábrán foglaltunk össze. Ezt a módszert olyan párok választják. hogy saját teste biológiai működéséről felvilágosítsák. Közös jellemzőjük a termékeny és terméketlen napok meghatározása. erkölcsi megfontolásból. Ez a családtervezés területén is megnyilvánul. évezred elején az emberekben tovább nő az igény a természetes életmód iránt. vagy a természettel való összhang igénye miatt nem tudnak.A természetes családtervezési módszerek rövid ismertetése „Minden embernek joga van ahhoz. Anna Flynn (angol) Dr.

a leghosszabb ciklus hosszából pedig 11 napot levonva kapjuk a termékeny időszak végét. A módszer biztonságát csökkenti. Eszerint az érett petesejt tüszőből való kilökődése. Ő hangsúlyozta. A ciklus eleji terméketlen időszakról ez alapján sajnos nincs információnk. Az így feljegyzett ciklusok közül ki kell választani a legrövidebbet. Kyusaku Ogino japán és dr. stb. de ennek bizonyításával adós maradt. Smith már ekkor leírta. Hillebrand) Henrik van de Velde holland nőgyógyász már 1904-ben észrevette. gyógyszerek. és a petefészek hormonjainak ellenőrzése alatt álló nyák figyelemmel kísérése. Hermann Knaus bécsi nőgyógyász. „Ezzel a születésszabályozásnak újabb időmegválasztásos módszerét teremtette meg” (Dr. hogy alkalmazásához az ún. A ciklusok változékonysága miatt nem tartják biztonságosnak. stresszhatás. akik egymástól függetlenül állapították meg a nők termékeny és terméketlen napjait még az 1930-as években. hogy az ovuláció legtöbbször a ciklus 14. rendszeres a menstruációjuk. láz. W. így hosszabb vagy rövidebb ciklusban a tüszőérés is későbbre vagy előbbre tolódhat. 1933154 . Ez a hőmérsékletugrás reggelenkénti hőmérőzéssel kimutatható. A naptármódszer nevét onnan kapta. A módszer azt feltételezi. Gerhard Döring. akik szeretnék elkerülni a fogamzást. amikor a nyák a legfolyékonyabb állapotában van. vagyis az ovuláció után a női test alaphőmérséklete megemelkedik. tehát csak olyan nők alkalmazhatják. München). amikor először írta le a spermiumok életképességének közösülés utáni tesztjét. T. melynek hosszából 18-at levonva megkapjuk a termékeny időszak kezdetét. hogy a ciklusa – mely a menstruáció első napjával kezdődik és a következő vérzés előtti napig tart – hány napos szokott lenni. hogy a fogamzás akkor a legvalószínűbb. hogy alapvető összefüggés van a nő testhőmérsékletének ciklusszerű változásai és a cikluson belül ismétlődő termékenység között.) félrevezethetik a megfigyelőt. menstruációs naptárra van szükség. hogy ez a hőmérsékletemelkedés a peteérésnek lehet hírnöke. Döring-féle hőmérőzéses módszer (van de Velde. A módszer nem tud alkalmazkodni a ciklus változásaihoz. Sims 1868-ban rámutatott a nyák fontosságára. A méhnyaknyák a hüvelybemenetnél észlelhető. Így állapíthatjuk meg a ciklus végi terméketlen időszakot. Viszont kevés nő menstruál napra pontosan. napján következik be. hogy zavaró körülmények (pl. majd a ciklus második részében emelkedett hőmérsékleti értékek észlelhetők. Wilhelm Hillebrand hívta föl a figyelmet 1934-ben elsőként arra. hogy fiatal. Így pontos képet kap arról. A ciklus első felében mindig alacsony. akiknek pontos. J. A legkorábbi utalás az orvosi irodalomban erre a váladéktünetre az 1850-es évekből származik. nemileg érett nőknél az ébredési testhőmérséklet reggel mindig változásokat mutat.Az Ogino-Knaus-féle naptármódszer A naptármódszer fölfedezői dr. ezért nem is ajánlják olyan nők számára. A Billings-féle módszer A módszer alapja a méhnyakban termelődő. és mennyisége illetve minősége a ciklus során jellemzően változik. M. A nőnek minden hónapban a menstruáció napjait be kell jegyeznie a naptárba legalább egy éven át. Háromnapi megemelkedett hőmérséklet után a ciklus hátralevő részében nagy valószínűséggel nem következhet be a fogamzás. és egészen a következő menstruáció kezdetéig ezen az emelkedett szinten marad.

A kutatás során figyelmük a méhnyaknyákra terelődött. Dr. Az 1980-as évek elejétől az addig ismert leghatékonyabb módszerek tapasztalatait szintetizálta és kifejlesztette a német tünetihőmérőzéses módszert egy neves nőgyógyászokból. és Dr. Billings „Az ovulációs módszer” című könyvének első kiadása. S. Az 1950-es évektől kezdve Evelyn és John Billings. amelyek a ciklusának félideje körül szervezetében lejátszódnak. pszichológusok és védőnők dolgoznak együtt. a méhnyaknyák minőségi és mennyiségi változása. Tüneti-hőmérőzéses módszer (TH-módszer) Több tünet párhuzamos változása jelzi számunkra a termékeny időszak kezdetét és végét. U. középidős fájdalom) alkotja a módszer lényegét. A csoport három vezetője: Prof. Hermann Knaus professzor az 1930-as években a méhnyaknyákot a közeledő peteérés egyetlen látható jelének tartotta. G. Prof. és különböző célcsoportok számára készült oktatási segédanyagait. A német munkacsoporttal szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a magyarországi Természetes Családtervezési Tanácsadók (TCST) Munkaközössége. Dr. kiegészítve a méhnyaktapintással és különböző szubjektív jelek érzékelésével (mellfeszülés. Azóta világszerte több kutatócsoport is foglalkozott a tüneti-hőmérőzéses módszerrel. mely minden nő számára lehetővé teszi. 1965-ben az osztrák Rötzer professzor az ébredési hőmérséklet és a méhnyaknyák korrelációját vizsgálta a női ciklus során. Véleményük szerint a nők 70%-a meg tudja figyelni a méhnyaknyákot. meghatározták az ovuláció idejét és annak egyértelmű összefüggését a termékeny típusú nyákkal. az Arbeitsgruppe Natürliche Familienplanung (NFP). A német munkacsoport 1986 óta folyamatosan közli kutatási jelentéseit. biológusok. 155 . 1964-ben jelent meg John J. 1995ben már több mint 600-an rendelkeztek természetes családtervezési tanácsadó bizonyítvánnyal Németországban. 1966-tól kezdve már tanfolyamokon oktatták ezt a peteérést észlelő módszert. Már 20 éve oktató-tanácsadói munka folyik a Düsseldorfi és Müncheni Orvosegyetem Nőgyógyászati Klinikáinak. pedagógusokból és pszichológusokból álló kutatócsoport. Dr. amely a hüvelybemenetnél egyértelműen észlelhető.ban Franciaországban a petefészket laparotómia útján közvetlenül vizsgálták. melyet fölfedezője után Billings módszernek neveznek. hogy megfigyeli azokat a változásokat. pedagógusok. ausztráliai orvosházaspár olyan ismertetőjel után kutatott. 1992-ben alakult meg a TCST Munkaközösség. Sottong (Arbeitsgruppe NFP Köln). A házaspár megfigyelte a méhnyaknyák jelenlétét és minőségének változását a ciklus során. ahol orvosok. hogy termékenységének napjait saját maga megállapíthassa azáltal. Baur (Müncheni Egyetem). Így az ébredési hőmérséklet emelkedése. Freundl (Düsseldorfi Egyetem). valamint a Freiburgi Egyetem Pedagógiai Tanszékének szakmai irányításával.

0 nap nap nap nap T T T T P P P P P T T T T T T T T T T T T 156 .5 36.A tüneti-hőmérőzéses (TH) természetes módszer összefoglaló áttekintése 36.

mert itt még egyszer sem történt váratlan fogamzás. az abszolút terméketlen időszak azért kapta ezt a nevet. A relatív terméketlen szakaszt azért nevezzük így. Ezen szakaszokat és a termékenységi tüneteket tekinthetjük át a kitöltött és kiértékelt cikluslapon. mert itt következhet be nem tervezett fogamzás az alkalmazók vagy a módszer hibájából. lejegyezve egy cikluslapra.) a méhnyak bizonyos változásai.) a méhnyaknyák és (3. Naponta megfigyelve. (2. A természetes módszer feladata a termékeny időszak kezdetének és végének pontos meghatározása. melyek a termékenységi tünetek. relatív terméketlen termékeny fázis fázis abszolút terméketlen fázis A kiadványunk által nyújtott információ természetesen nem elegendő a termékeny és terméketlen napok biztonságos megállapításához! 157 .A tüneti-hőmérőzéses (TH) módszer rövid ismertetése Hogyan jelzi a nő szervezete a termékenységet? Testünknek termékenységünkkel kapcsolatban is vannak jelzései. majd értékelve ezeket a megfigyeléseket megállapítható.) az alaphőmérséklet. hogy a női ciklus termékenységi szempontból három szakaszra osztható: relatív terméketlen fázis. termékeny fázis és abszolút terméketlen fázis. A tüneti-hőmérőzéses (TH) módszer segítségével ezek megfigyelhetők a női ciklus során. A jelek a következők: (1.

Ha végigkövetjük a testhőmérséklet alakulását egy cikluson át megállapíthatjuk. Ezért is nevezik ébredési hőmérsékletnek. Ugyanakkor csatornaszerű szerkezete segíti a hímivarsejtek bejutását a méhbe. hogy megbízhatóan értesül szervezete egészséges működéséről.és italfogyasztás. amely minden izgalom kizárása mellett. A kissé termékeny váladék a hímivarsejtek számára nehezen átjárható. A petesejt kiszabadulása előtt a hőmérséklet viszonylag alacsony. vagyis közvetlenül ébredés után. Éppen ezért hasznos lehet a TH-módszer minél korábbi elsajátítása még akkor is. mozgás előtt. Az alaphőmérséklet: az a hőfok. sohasem hónaljban.A folyamatos önmegfigyelés révén értékes jelzések birtokába juthatunk. de felkelés előtt kell hőmérőzni. Az ösztrogén függő méhnyaknyák-változás. Így 3 illetve 5 nap is lehet a hímivarsejtek élettartama. hogy ezt a megemelkedést a szabályok alapján megállapítsuk. ha családtervezési módszernek a pár később más formát választ. legkönnyebben észlelhető termékenységi tünet megfigyelését kiegészítheti a méhnyak tapintással való önvizsgálata. (A petesejt élettartama 12–18 óra. Így kettős ellenőrzésen alapuló módszert kapunk. Azért tudjuk nagy biztonsággal a termékeny időszak kezdetét és végét megállapítani a tünetihőmérőzéses módszer segítségével. Nyák nélkül a hímivarsejtek csak pár óráig maradhatnak életben. A hőmérsékleti görbe. Ugyanakkor hamar észreveheti. és a progeszteron függő hőmérsékletemelkedés egymástól függetlenül megfigyelhető két jel. Feladatunk az. ha a szabályostól eltérő tünetek jelentkeznek. házasságban élőknek vagy a változókorban egyaránt segítség lehet a természetes működés nyomon követése. Csodálatos dolog saját magunknak meggyőződni termékenységünkről. és energiát biztosít számukra. és a méhnyak változása. melyet méhnyaknyáknak nevezünk. A nyák jelentősége. a méhnyaknyák. 1. A hüvelybemenet törlése után vizsgálhatók a nyák mennyiségi és minőségi jellemzői. Így étel. a nyáktünet és egyéb tünetek pontos szabályok szerinti kiértékelésével a termékeny és terméketlen napok meghatározhatók. A két. végbélben vagy hüvelyben történhet. valamint egyéb észrevételek. A termékenységi tünetek pontosan kidolgozott szabályok szerinti kiértékelésével a termékeny és terméketlen napok meghatározhatóak. és a következő menstruációig magasabb szinten marad. mert több tünet párhuzamos megfigyelése egymást megerősíti. hogy két különböző hőmérsékletszint van. Méhnyaknyák: a méhnyakban található mirigyek tüszőhormon (ösztrogén) hatására váladékot termelnek. A nő számára biztonságérzetet jelent. Mindezen folyamatok mögött a hormonok kifinomult összjátéka van. és ezen összjáték eredményeként figyelhető meg az alaphőmérséklet. hogy a hímivarsejtek számára kedvező körülményeket teremt a női szervezetben. Így fiatal lányoknak. A nagyon termékeny típusú nyákban viszont megnő az ondósejtek életképesség azáltal. 158 . nyugalomban mérhető.) A „nyák-mintavételt” naponta többször. 2. bekövetkezte környékén megemelkedik. WC-re menéskor célszerű elvégezni. hálózatos szerkezetet alkotva megnehezíti bejutásukat. hogy a nyák táplálja őket. Mérése higanyos hőmérővel szájban.

5 *Pearl. A termékenységi jelek felismerése segítséget nyújthat azoknak a pároknak is. termékeny napokon a méhnyak a hüvelyben magasan van. a méhnyak tapintata. félgömbszerűen. egészségügyi szempontból nincs ok aggodalomra. Méhnyak: a méh testét a hüvellyel összekötő csatorna. Ha a természetes módszer mellett fogan meg egy gyermek. mint a tabletta vagy a spirál. híg. akik el akarták kerülni a fogamzást. míg a nagyon termékeny napokon sok. A módszer megfigyeléseinek köszönhetően a nők jobban megismerik saját szervezetük működését. A kissé termékeny napokon kevés. Ø. nagyon nyúlékony. Az önmegfigyelés elősegíti a nőgyógyászati és hormonális betegségek korai felismerését és kezelését. fehéres vagy sárgás. 159 . nincs mellékhatása. hogy 100 olyan nő közül. a fogamzás időpontjának ismeretében pontosabban behatárolható a szülés várható ideje . ajak tapintatú. illetve hüvelyen belüli részt.) Miért jó megismerni a TH-módszert? A TH-módszer olyan jó hatásfokú.A terméketlen napokon nyák általában nem észlelhető.2 2. Nem igényel orvosi beavatkozást.index: azt fejezi ki. A TH módszer biztonsága 10 649 ciklus alapján módszerhiba alkalmazói együttesen hiba Fogamzások 3 19 22 száma Pearl-index* 0. vagyis kemény (K). és a méhszáj zárt. (A méhnyak tapintással való önvizsgálata a szüzesség elvesztése után javasolt. és a méhszáj nyitott.3 2. sűrű. ezáltal egészségtudatuk és termékenységtudatuk erősödik. nyers tojásfehérjeszerű a nyák. A női ciklus napjain változik a méhnyak hüvelyben elfoglalt helyzete. f. vagyis puha (P). A terméketlen napokon a méhnyak a hüvelyben alacsonyan helyezkedik el. Erkölcsileg és vallásilag elfogadható. hogy fölveszi a versenyt a legnépszerűbb mesterséges módszerekkel is. vízszerűen átlátszó. akik gyermeket szeretnének. orrhegy tapintatú. nem nyúlékony. Semmilyen családtervezési módszer sem 100%-os biztonságú. tehát alkalmazása mellett bekövetkezhet nem tervezett fogamzás. n+. melyen a hüvelyhez való viszonya szerint két részt különböztetünk meg: hüvely feletti. n. ill. 3. A ciklusban jelentkező problémák korai felfedezése és kezelése segíthet a meddőség bizonyos eseteinek kezelésében. Az értékelés során betűjeleket használunk: s. A fogamzás létrejöttét a házaspár korán megállapíthatja. Mindezek észlelése belső vizsgálattal történik. A méhnyak ugyanis mintegy betüremkedik a hüvely felső végébe. és a méhszáj nyitottsága. 1 éven belül hánynál következett be mégis. A méhnyak alsó nyílása a külső méhszáj. így könnyebb igent mondani a jelentkező kis Életre.

hogy olcsó. tanácsadóképzés Budapesten az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. A módszer alkalmazása állandó együttműködést. Végeredményben mélyítheti a párkapcsolatot. Így a lemondás. gazdagabbá teheti a házastársi kapcsolatot. akik ragaszkodnak a TH-módszer nagy biztonságához. amit a tanulásra kell fordítani. időnként más módszert (pl. 2000 őszén indult az 1. a szexuális kapcsolattól tartózkodniuk kell. amit a pár közös döntéssel. pszichológusok és védőnők dolgoznak együtt. ezáltal jobbá válhat a kommunikáció közöttük. egyetértéssel vállal föl. tanácsadókra van szükség. Azok. gumióvszert) alkalmazhatnak. amely hasonlít a klasszikus értelemben vett udvarláshoz. közös döntés-hozatalt kíván meg a házaspárok részéről. Akik nem tudják fölvállalni ezt az önmegtartóztatást. „Drága” benne csupán az idő és a türelem. Munkacsoportunkban orvosok. Költsége egy hőmérő és egy munkafüzet. A módszernek van nehézsége is. Magyarországon 1992-ben alakult meg a TCST Munkaközösség. pedagógusok. ha nem tervez gyermeket a házaspár. akik a természetes módszer ismereteit nagyon pontosan tudják továbbadni. hogy olyan szakemberek – természetes családtervezési tanácsadók – álljanak rendelkezésre Magyarországon is. fölvállalják a lemondás időszakát. ha néha nehéz is. és fejlődhet szexuális kultúrájuk is. a tanácsadás pedig ingyenes. hogy a TH-módszer hatékony alkalmazása elérhetővé váljék az érdeklődők számára. A tanácsadóképzésre azért van szükség. TCST tanácsadók Magyarországon 160 .Fontos előnye. Ahhoz. amely szorosan együttműködik a 20 éve tevékenykedő német Arbeitsgruppe NFP-vel. biológusok. de ez már nem a tiszta TH módszer. A termékeny időszak alatt. vagy bizonytalanok a termékeny időszak meghatározásában. Ezen idő alatt a kölcsönös szeretet és gyöngédség olyan kifejeződéseit fedezhetik fel. Hogyan válik elérhetővé bárki számára a természetes családtervezés? Hogyan lehet megtanulni a tüneti-hőmérőzéses módszert? A tüneti-hőmérőzéses módszerrel a világon több kutatócsoport is foglalkozik.

A tanácsadás és a tanfolyam 4 alkalomból áll. Pelikán u. Szakemberek: Ilyen szakemberek lehetnek a természetes családtervezés (TCST) tanácsadói. Könyvek segítségével önerőből 1. hanem a gyakorlatban felmerülő kérdések és tapasztalatok megbeszélésére. akiktől a módszer biztonságos alkalmazása megtanulható. ugyanis a módszer elsajátításához szükséges a személyes tapasztalatszerzés. telefonszámon és e-mailen lehet felvilágosítást kapni a TCST Munkaközösség munkatársaitól: Cím: 6000 Kecskemét. hogy olyan szakemberek – természetes családtervezési tanácsadók – álljanak rendelkezésre Magyarországon is. ha valaki egy másik módszerről akar áttérni a TH módszerre. Az sem jelent problémát. amely három ciklus ideje alatt zajlik le. tanfolyam keretében. 161 .nagy@fibermail. Nem feltétel sem a szabályos ciklus. A tanácsadóképzésre azért van szükség. A TH-módszerről. vagy 2. (az iskolai szüneteket kivéve) Két lehetősége van: 1. Szakemberektő l. V. akik a természetes módszer ismereteit nagyon pontosan tudják továbbadni. Ahhoz. tanácsadókra van szükség. mert így nemcsak az elméleti ismeretek elsajátítására van mód.A TH-módszer helyes alkalmazásához tanulásra van szükség. Budapest. Telefon: +36-30-99-59-960 E-mail: hortobagyi. Ferenciek tere. a különleges élethelyzetek kezelésére is. 2000 őszén indult az első tanácsadóképzés Budapesten az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. A tanulás történhet könyvek segítségével önerőből. az országban működő tanácsadókról és a szakirodalom elérhetőségéről az alábbi címen.hu Budapesti tanácsadás helyszíne: minden szerdán 17–19 h között a Pesti Ferences Templom földszinti hittantermében. Könyvek segítségével önerőből Ehhez tartozó szakirodalom ajánlás az előadásanyag végén található. kerület. amely 3 ciklus ideje alatt zajlik. 2. ill. 17. A tanulás egy tanfolyam keretében 4 alkalomból áll. Ez utóbbi azért hatékonyabb. vagy szakemberektől tanácsadás ill. hogy a TH-módszer hatékony alkalmazása elérhetővé váljék az érdeklődők számára. sem a rendszeres életmód.

Az abortusz Spontán vetélés: a terhesség megszakadása. – Goze-Hanel. Frank: Tilly (Harmat. Fiore. hogy minden megtermékenyített petesejt eljut a továbbfejlődéshez. (Riport könyv.). Budapest. (Deák és Társa Kiadó.. A következő könyv az anya-gyermek kapcsolat fontosságára és mikéntjére hívja fel a figyelmet: Teusen. beszélgess velem! Születés előtti kommunikáció anya és gyermeke között. Budapest. A spontán vetélés lehet korai. 1997. s természetesen kérdezhetnek is bennünket.hu Rácsodálkozunk az emberi élet kezdetére. Gulliver Lap. OMC Bécs 1986. abortusz-megelőzés A családtervezési módszerek előbb ismertetett bemutatása. Budapest. Budapest. középidős és késői. 2000. 2001. Vöröskő u. Miután közösen megcsodáltuk az emberi élet indulását. a fogalom tisztázások. Részletesen. 1990. Medicina. Lennart: Már élsz. 17. Az Alfa Szövetség magzati plakát sorozata. Budapest. 2002. megbeszéljük a látottakat. Bemutatjuk. (általában a terhesség 28. Sheila – Nilsson. 2001.. Lampé László dr. mert ennek az a feltétele.: Szülészet-Nő gyógyászat Egyetemi Tankönyv. Nem mondható. 2003. Szent István Társulat. és így táplálékhoz jusson. 2001. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. Ez az esetek 30 – 50%-ában meg is történik.) Mindig kitérünk részletesen az apa szerepére is. Beszerezhető: 7634 Pécs. Család-óráinkon ehhez kiegészítésként közösen megnézzük az Alfa Szövetség által kiadott. Ehhez segítségként használjuk: Rákóczi István: Az abortusz című könyvét (SubRosa Kiadó.). Kiegészítésként. körbe adjuk a Magzatvédő Társaság 11-12 hetes magzati kort ábrázoló babáját. Budapest.és Könyvkiadó.: A bioetika alapjai. I. Szent István Társulat.Életvédelem. Carlo: A fiatalok etikája. Magzatvédő Társaság magzati fotó sorozata. hete előtt). az egészséges életkezdetet és az abortusz-megelőzést szolgálja. 1987 Az élet kultúrájáért. Enélkül szó szoros értelemben éhenhal.. Ebben segítségünkre lehet: Mackonochie. G. 2002. hogy a következő 6 –7 napon belül beágyazódjék a méhfalba. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai.) és Peretti. Az abortusz szövődményeit is részletesen megbeszéljük. Alison: Terhesség és csecsemőápolás című könyve. és a természetes családtervezés megismertetése véleményünk szerint az életvédelmet. Budapest. Don Bosco Kiadó. T/Fax: 06-72/256-225 E-mail: forrasal@freemail. kiemelve ebből a poszt abortusz szindrómát. M: Igen vagy nem. mielőtt a magzat életképessé válna. 162 . és a Forrás Magyar Keresztény Média Alapítvány által forgalmazott: Az emberi élet a legnagyobb csoda című magzati videofilmet. Laimer.: Anya. beszélünk az abortuszról is. Debrecen. lépésről lépésre megbeszéljük a magzati élet állomásait. 1999. Ebben segíthet a Miért sírsz Mirjam? (Az abortuszt követő szenvedésről. A következő könyvek felhasználását ajánljuk még ehhez a súlyos kérdéshez: Ferencz Antal dr. és a maga útján eltávozik. Saját baba-várási élményeinket elmeséljük. vagy filmvetítési lehetőség hiányában magzati fotókat nézegetünk: Kitzinger.

méhfalátfúródás fertőzések. Ha az abortusz kérdésével közvetlen környezetünkben találkozunk. Pszichológusok külön foglalkoznak ezzel a kérdéssel. hogy olyan komoly döntés előtt állnak. mert védtelen kis ember ellen irányul. nem akkor kell kioktatnunk őket: hogy tehettél ilyet. akik mégis elmennek abortuszra. Nagyon mély nyomot hagy az édesanya életében. a születések száma ugyanebben az évben 104000 volt. Mi pedig a saját életünk számára hozzuk meg azt a komoly elhatározást. Ezek közül az édesanyák közül sokan életük végéig álmodnak a magzatukkal. 1998-ban 74000 abortuszt végeztek Magyarországon. hogy a mi életünkben ilyen nem fordulhat elő. és ha azt igényli esetleg konkrétan anyagilag is. egy mély sebet. akikről megtudjuk. hogy egy következő elő ne fordulhasson az életében.méhnyaktágítás és fájáskeltés (12 hetesnél idősebb) .méhnyaktágítás és méhkaparás (12 hetesnél fiatalabb) . elvetesse-e magzatát vagy se.RU 486 (Mifepriston) abortusztusztabletta A terhességmegszakítás egy kilátástalan helyzetből való kijutási kísérlet. Ha tudunk ilyen esetekről. hogy ne az ítélet legyen bennünk azokkal kapcsolatban. hogy az élet mellett tudjon dönteni. Segítsünk azoknak is. S ha ez társadalmunkban rutinná válik. nagyon fontos az a hozzáállásunk. . hanem a segítségünkre. Az abortusz szöv ődményei: – Anyára: –testi : korai : lázas reakciók sérülések. A botladozó embereknek nem a mi ítéletünkre van szükségük. Bács-Kiskun megyében 2001-es adat: élveszületések száma: 5101. az egész családi életre: – lelki: –abortusz – túlélés szindróma 163 késői: . akkor társadalomunk lesz kilátástalan helyzetben. pl. S van sajnos. mely egész életében végigkíséri.méhnyaktágítás és vákuumkiszívás (12 hetesnél fiatalabb) . S abban próbáljuk segíteni. Álljunk mellé lelkileg.Művi terhességmegszakítás: az ÉLET kioltása az anyaméhen belül NEM CSALÁDTERVEZÉSI MÓDSZER! A művi abortusz azért különösen súlyos tett. mellé állunk ebben a helyzetében. művi abortusz: 2711. aki több ilyen beavatkozáson is átesik. kismedencei gyulladás elhúzódó vérzés idültté váló gyulladás petevezeték hegesedés meddőség –lelki: abortusz – túlélés szindróma – Később vállalt gyermekre: – testi: –spontán abortusz –koraszülések valószínűsége nő –a szülési szövődmények előfordulása növekszik – lelki: –abortusz – túlélés szindróma – Párkapcsolatra. hanem azt érezze bennünk. pl.

mint maga a progeszteron. Ezek közül az RU 38486 volt a leghatásosabb. hasonló módon kapcsolódnak a hormonokkal. Minden hormonnak (kulcsnak) megfelelő receptora (zárja) van. de kellemetlen mellékhatásai miatt abortusz céljából önálló alkalmazására nem került sor. Ezt a vegyületet (a prosztaglandint) már a 30-as évek óta ismerték. 1980-ban egy kísérletsorozat eredményeként három ilyen készítményt állítottak elő. A sejtek ingerlése helyett bénítja azokat.A következő cikk az abortusztablettáról tartalmaz információkat. Állatkísérletek sora után 1981-ben Genfben próbálták ki emberen először a szert. a Hochest AG francia leányvállalata. melyet a petefészekből eltávozott érett petesejt hagy maga után. hogy »hamis kulcs« segítségével megakadályozzák a hormon sejtekhez való kötődését. A német gyógyszeripari vállalat. hogy az embrió ugyan levált a méh faláról. Az abortív hatás azonban »csupán« 60–85%-os volt. ha a progeszteron a sejtek megfelelő érzékelőihez kapcsolódik. Annakidején ezzel kísérleteztek. hosszú kísérletezés után a vegyületet (hormont) elemezni. Amerikai tudósokkal együtt a francia Balieu doktor a 70-es években fedezte fel azokat a szerkezeteket az anyaméh sejtjeiben. A sejtekre kizárólag csak az összeillő párok találkozása van hatással. A cikket a www. azonban élettani hatása azzal éppen ellentétes. hogy a terhesség megmaradásában döntő szerepe van az ún.html címen találtuk az interneten. (melyeket receptoroknak hívunk). A tabletta nem okozott minden esetben abortuszt. Mi lehetett az ok? A vizsgálatok kimutatták. Ezek a szerkezetek. és ez a hormon felelős az első időszakban a terhesség megtartásáért. mely a méh összehúzódását fokozza. gestatio: terhesség). »sárgatest«-nek. hogy az élettani hatással rendelkező vegyület kapcsolatba lépjen a sejttel. (Az RU a cég nevének rövidítése. hogy a kilökődés bekövetkezzék. Az RU 486 hatásának kiegészítéseként kis mennyiségű 164 . Egy további vegyületre volt szükség. hogy a méhizomzat fokozott működése majd abortuszt fog okozni. az megakadályozza (mivel a hormon helyét elfoglalja). Hogy is kezdődött? Századunk első éveiben fedezték fel. mint a kulcs a zárral. A progeszteron készíti elő az anyaméhet a magzat befogadására. Amennyiben a hormon mennyisége csökken (ez következik be minden menstruáció előtt). A terhesség megmaradásához fehérjék szükségesek. A hormonnak a progeszteron nevet adták (latinul pro: -ért. illetve a már meglévő terhességet megszünteti. melyek a progeszteronnal kapcsolatba lépnek. hogy a progeszteron hatásának kikapcsolása megakadályozza a terhesség létrejöttét. Bizonyos hormonok hatását úgy kívánták semlegesíteni. melyek csak akkor képződnek. gestare: hordozni. A harmincas években sikerült. de a méhizomzat összehúzódásai nem voltak elegendők arra.hu/jegyes/abortusz/ru486. RU-486 A franciaországi Roussel-Uclaf gyógyszergyárban 1980-ban szintetizálták azt a vegyületet.) Ez a vegyület (mint az a rutinvizsgálatok során kiderült). Ezeken keresztül fejti ki hatását a hormon. mely kémiai-biológiai hatásaiban a terhesség fennmaradásában jelentős szerepet játszó progeszteronnal megegyezik. a méh nyálkahártyája lelökődik. a számot később 486-ra rövidítették. erősebben kötődik a sejtek progeszteron-receptoraihoz is. a RousselUclaf kutatói többek között ilyen receptorokkal és a hozzájuk való »hamis kulcs«okkal foglalkoztak. Ha a »zárban« »hamis kulcs« van. Magától értetődő.freeweb.

Svédországban és legújabban az USA-ban kapható. hogy a pszichikai szenvedés a tabletta használatával csak fokozódik. hogy a tabletta létezik. néhány perc alatt bekövetkezett az abortusz. Az abortusz technikája megfelelő felkészültséget. soha nem múló bűntudatot okoz az abortusz. szakorvosok. Az abortusztabletta bevezetésének rendkívül nagy a társadalmi veszélyessége is. az RU 486-tal napokig nem történik semmi.prosztaglandinnal próbálkoztak. Mi zajlik ilyenkor a nő lelkében? – a férfiak. A vizsgálatok azt mutatják.. hogy az RU 486 a »szokásos« szövődményeken kívül szívbetegségben szenvedőknél. magától értetődőnek fogják tartani a 3 tabletta bevételét – a férfiak tudva. hogy elvéreznek. Ha ezek a nők orvosi felügyelet nélkül vennék be a tablettát. melyek egy részét csak sebészeti beavatkozással lehet megállítani. hogy az illegálisan forgalomba jusson? Ki tudja ellenőrizni. Balieu doktor írja egy helyen: »mind Franciaországban. kockáztatnák. Visszaút nincs. hanem tevékeny részese lesz az abortusznak (a tablettát ő veszi be) – eddig egy altatás alatt. felszerelést igényel. valamint erős dohányosoknál súlyos zavarokat okozhat a szívműködésben.dec. hogy a veszélyes altatásnak és műtétnek alávesse magát. tudjuk. A nők egy részénél tartós lelki válságot. akik most is elvárják a nőtől. a mainál is kevésbé lesznek készek a fogamzásgátló módszerek használatára. Kínában. ha ott mind az orvosok. vagy ilyen betegségre hajlamosoknál. Az eredmény nem is maradt el.5–1 mg prosztaglandin származékot adnak hüvelykúpban vagy injekcióban.. A kísérletek során a vegyületkombináció hatására az abortusz 96%–ban befejeződött. Jelenleg is ismert a »posztabortusz szindróma«. A kísérletek tanúsága szerint a beavatkozást 4–5%-ban követi súlyosabb vérzés (enyhébb. mind 165 . A hormonok. kórházi osztályon és legfeljebb a 7.« (La Republica 1989. hogy ki mikor használja? Hogyan akadályozható meg.08. A szomszédos Ausztriában is széleskörű vita zajlik a szer bevezetéséről. A vegyület jelenleg MIFEGYNE néven csupán Franciaországban.) Nem hagyható figyelmen kívül. A tabletta bevezetésével azonban ki tudja megakadályozni. Sokan életük végéig vádolják magukat: »Miért engedtem?« Az eddigi tapasztalatok azt mutatják. mind a közvélemény. Az előírás szerint kizárólag klinikán. A gyártó ugyanis csak akkor hajlandó egy országba exportálni az RU 486-ot. hétig használható a szer) – a nő nem szenvedő alanya. konfliktusok forrása egy abortuszt előidéző vegyület bevezetése. Az RU 486 nevű vegyület hivatalos engedélyezése MIFEPRISTONE néven Franciaországban 1988 szeptemberében történt meg. terhességi hétig alkalmazható. mind Olaszországban minden ezer nő közül 4–5 méhenkívüli terhességet hordoz. de a folyamat már megfordíthatatlan. hogy az esetek 15%-ában szükségessé válik a műszeres befejezés. A 3 tabletta (600 mg) RU 486 adását követően 36–48 óra múlva 0. – a döntésre kevesebb idő áll rendelkezésre (csak a 7. kimutathatók. több napig tartó vérzés szinte minden esetben bekövetkezik). egészségügyi intézményekben végzik. hogy akár bosszúból. Súlyos személyes gondok. Jelenleg az abortuszokat (hazánkban mindenesetre) kizárólag ellenőrzött körülmények között. akár számításból a várandós asszony ételébe keverjék? A mérgek. hormon szerű anyagok a szervezetben nagy mennyiségben fordulnak elő.

Gondoljunk csak arra. 1999. a következőket mondta: ». 1994.« nyilatkozta Balieu doktor.« Az RU 486-nak azonban még nem ismerjük minden lehetséges felhasználási lehetőségét. Budapest. hogy "nem adok be nőnek abortuszt előidéző szert". mint kizárólag terhességmegszakító szert..: Szülészet-Nőgyógyászat Egyetemi Tankönyv. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai." Ugyanott áll az is. aki arra eskette fel tanítványait. vegyi fegyvert gyárt. Campbell. hogy "sohasem adok be mérget. Kecskemét. Ratzinger. Szakirodalom II. Budapest. János Pál pápa levele a családokhoz 1994-ben. Lehet. Nicola dr: 100 kérdés a szexualitásról. Család és demográfia Európában..a politikai vezetés elfogadja alkalmazását. Budapest. mint ahogy az is. Budapest. A kísérletek szerint a majmok tejtermelését is fokozza. Don Bosco Kiadó. Új Város. Gulliver Lap. nem lehetek híve egy emberellenes méregnek. Joseph: A föld sója.. 166 . mellékhatásait. Fiore. Nem lehetetlen. Lampé László dr. Hosszadalmas kísérletsorozatok szükségesek még ahhoz. Ross dr. Ross dr.. Scotto. 1990. Egy TV vitában Lejuene professzor. Raimondo: A szerelem ezer arca. M: Igen vagy nem. Konferencia a Vatikánban 1996. Lennart: Már élsz. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki Kar. hogy egy nap majd az emlőrák kezelésében lesz szerepe. hogy az RU 486 is gyógyszer lesz egyszer. 1987 Martini.: A szülői hivatás. Budapest. Medicina. hogy a császármetszések egy része is elkerülhető lesz használatával. Kitzinger. 1997. hogy Irak egyes gyógyszerekből (melyeket segélyként kapott). és Hyppocrates esküjét tettem le. 2001. Campbell. Szexualitás és párkapcsolat. és mint orvos.ez a legelső emberellenes méreganyag. Budapest. Családpasztorációs Füzetek 1. Laimer. Interjúkötet. 1994. Ferencz Antal dr. Carlo: A fiatalok etikája. 2001. Majd` minden gyógyszernek vannak etikátlan felhasználási lehetőségei. Az élet kultúrájáért. 1997. Boldogabb családokért iskolai program. még ha könyörögve kérnének is rá. Tudni kell azt. hogy ez a készítmény úgy lett engedélyezésre benyújtva és úgy engedélyezték. Szent István Társulat. hogy az RU 486 hatásait. Sheila – Nilsson. A magam részéről pedig orvos vagyok. A kísérletek még folynak.: A bioetika alapjai. »Az RU 486 csak mint abortuszpirula kerülhet forgalomba. Budapest. Harmat Kiadói Alapítvány.: Életre szóló ajándék. és nem is sugallom ilyen szerek használatát. sőt lehet. A vegyületet magát nem szabad »kiátkozni«. Majomkísérletek tanúsága szerint a szert a szülés megindításában is lehet majd használni. OMC Bécs 1986. 2003. esetleges felhasználási lehetőségeit megismerjük. amit a hírekben is hallani lehetett. A vita természetesen Franciaországban is zajlik..és Könyvkiadó. a Család évében. Harmat Kiadói Alapítvány. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. 2003. aki a genetika professzora. Szent István Társulat. október 17-19. 2002.

dec.) Természetes és biztonságos. A. Budapest. Szent István Társulat. Schulze–Hobeling H. 167 . 2001. M: Igen vagy nem. 1993. Arbeitsgruppe NFP: „Natürlich und Sicher”. június/szeptember 179–189. Frank–Hermann P. Planétás. Munkafüzet.: Természetes fogamzásszabályozás. – Freundl G. 11. 2000. Köln. 1988. München.Laimer.: Természetes családtervezés. (Freundl G. Budapest. Előadásjegyzet védőnők számára. – Godehardt E.: Effectiveness and acceptability of the symptothermal method of natural family planning in Germany. Advances in Contraception 9 (1993). American Journal of Obstetrics and Gynecology. – Sottong U. 1992. bis 09. Lampé László dr. Szil P. Arbeitsgruppe NFP: „Natürlich und Sicher”. 5. 1987 Rákóczi István: Az abortusz.: A TCST megbízhatósága: a német prospektív tanulmány részeredményei. Az élet kultúrájáért. Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközössége. 2002. Peretti.: A természetes családtervezés napjainkban.. Arbeitsgruppe NFP. Debrecen. Teusen.: Anya. Szalai E. – Sottong U. K. 1991. 1994. Népjóléti Minisztérium. Herder. – Kippley S. University of Düsseldorf. Frank: Tilly. Deák és Társa Kiadó. 1986. Psychologie 20. Budapest. Egészségnevelés 36 (1995). Rötzer J. Harmat. – Bremme M. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai. Budapest. J. G. –Baur S. Budapest. Medicina. 269–283. Germany: Natural family planning with and without barrier method use in the fertile phase: efficacy in relation to sexual behavior: a German prospective long–term study. – Bippan N. 118–120. Freundl G. 2003. Miért sírsz Mirjam? (Az abortuszt követő szenvedésről) Riport könyv. Kippley J. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. Advances in Contraception (1997). beszélgess velem! Születés előtti kommunikáció anya és gyermeke között. Study Centre..: Szülészet-Nőgyógyászat Egyetemi Tankönyv. Ehrenwirth. – Goze-Hanel. University of Düsseldorf. Szent István Társulat. OMC Bécs 1986. 1991.): Prospective European multi–center study of natural family planning (1989–1992) interim results. márc. Budapest. Budapest. Orvostovábbképzés a természetes családtervezésről (Budapest. Feketéné Szakos É. Ein Handbuch für NFP– Beratern und Beraterinnen. Bundesdeutscher Kongress über Natürliche Familienplanung (NFP) Köln. – Szakos É. 1994.: Szexuális nevelés és természetes családtervezés. Budapest.: A természetes családtervezés művészete. 2001. Ein Leitfaden. – Döring G. Védőnő 1995/1. 07. 1997. Budapest. Fekete T. SubRosa Kiadó. 1992. Budapest. 1. März 1997 NFP Study Group.: Természetes fogamzásszabályozás.: „Wenn zwei sich lieben…”. 1999. I.

gyorsan rájönnek. szerethetőnek éli meg önmagát és a környezetét. aki hivatkozik a temperamentumbeli adottságokra is: „nagyanyám volt ilyen indulatos természetű”. mert kulcsot ad számunkra a saját viselkedésünk megértéséhez. amire szüksége van (kezdetben: táplálék. hogy tökéletes anya nincs. amikor az ember jónak.Somogyiné dr. „nem válogatjuk át” ezt az örökséget. Akik alaposabb önismereti munkára vállalkoznak. amelyek a legerőteljesebben befolyásolják a személyiségünk fejlődését. hogy az eredeti családból a fentieknél sokkal többet hordozunk magunkban. tisztaság. mondják el.. nehezen tudunk újat kezdeni. mi jut eszükbe a „családi örökség” kifejezés hallatán. Petik Krisztina pszichológus. Azt az életstílust. A 168 . különösen az emberi kapcsolatok világában való nyitottsághoz és eligazodáshoz. Pszichológiai örökségünk legfontosabb elemei Az ember legalapvetőbb szükséglete. Először is azért. uralmunk alá vont negatív örökséget kevésbé adjuk át a következő generációnak. de elegendő. Az ősbizalom csecsemőkorban alakul ki. és ha nem vizsgáljuk meg. mint amit a gyermek igényel. viselkedési módot. egészséges testi és pszichés fejlődésének feltétele a pozitív emberi kapcsolatok megélése. mint a számunkra ismeretlen gyökerű reakciókat. hogy biztosítani tudja az ősbizalom kialakulását. amelynek megléte szükséges a világban. Legelső kapcsolatunk az eredeti családunk tagjaival alakul ki. családi szerepek Ha azt kérjük emberektől. a szemformámat apámtól örököltem”. Másodszor: a megértett viselkedést sokkal hatékonyabban tudjuk megváltoztatni. Olyan alapélmény. szokásrendet tartjuk természetesnek. A fenti súlyos megállapításokat olvasva mindenkiben felvetődik a kérdés. A keresztény tanítás szeretet-törvénye is ezt fejezi ki. A családi pszichológiai örökségünk megismerése több okból is fontos. Az ősbizalom Ez az Eriksontól származó fogalom erősen tömörítve azt az állapotot fejezi ki. Bizonyos pszichológiai iskolák szerint (kötődés-elmélet. hogy az anya ráhangolódjon a gyermekére. Budapest Családi örökség. ha akarjuk. S ha kritikával is illetjük ezt a „megszokottat”. Tudjuk. testi kontaktus stb. Adja meg neki. ha az anya (vagy a helyettese) „elég jó” ( Winnicott). így a családi hatások azok. „normálisnak” és sokszor jónak is. A tapasztalatok szerint az ősbizalom hiánya a kapcsolatteremtési képesség sérülését okozza. akkor nagyrészt tovább is adjuk a gyermekeinknek. akkor sokak számára valószínűleg egy mesebeli kincsesláda vagy egy kívánatos ódon ház képe jelenik meg. később: különféle interakciók). tárgykapcsolat-elmélet) minden későbbi intim kapcsolatunkat meghatározza ez a legelső kötődés. meleg. Harmadszor: a megismert. hogy milyennek kell lennie a baba-szülő kapcsolatnak ahhoz. akkor felidéződnek az alkati tulajdonságok is: „a hajamat anyámtól. Ha tovább kérdezgetjük a dolgot. Az elég jó anyaság kritériuma az. de ne többet. és van. amit ismerünk és megszoktunk. Az ősbizalom a kielégítő csecsemőkori szülő-gyermek kapcsolatban bontakozik ki.

Ez a folyamat azt jelenti. Ha a helytelen cselekedetek helyett a gyermeket minősítjük („rossz vagy”). hogy a gyermek a viselkedésével megpróbál megfelelni annak a képnek. Azok a nők. Mahler). minden gyermeket váró nő számára fontos feladat. amennyiben a szerethetőség élményét adja meg. Ha rossznak tudja magát. A mozgásos sikerélmény csúcspontja a járás megtanulásával érkezik el. A negatív önértékelés sok pszichés zavar hátterében megtalálható. Az önértékelés A gyermeknek kezdetben nincs képe és véleménye önmagáról. Az ezekre felépülő személyiségünk sok tulajdonságát a szüleinktől vesszük át. hanem át is éli a felnőtt érzéseit. Eric Berne tetszetős személyiségmodellt alkotott. és nem erőszakkal vagy túlzott féltéssel szorítja vissza a törekvéseit. hogy szeretetre méltó-e. mégpedig pszichológiai mechanizmusok segítségével. a megfelelő anyai viselkedés megtanulásával pótolhatják a saját élmény hiányosságait. A képességek kihasználása és kibontakoztatása terén is sok „mulasztást követ el” az önmagát leértékelő ember. Az sem mindegy. Akik nem kapták meg a kielégítő törődést. úgynevezett omnipotencia (mindenhatóság) érzés figyelhető meg a kisgyermekeknél (M. bár homályos pozitív énkép-kezdeménynek. mivel nem képes egyenrangú pozíciót elfoglalni az emberekkel szemben (E. amelyben a szülői hatások személyiségbe épült elemeit 169 . amelyet a környezet visszajelzései alapján önmagáról kialakított. értékeket is beépíti. Az azonosulás több mint az utánzás. hogy reálisak-e a környezet ítéletei. Aki nem értékeli önmagát. általában spontán megfelelnek az elég jó anyaság kritériumának. amikor a nő anyává válik. Az ősbizalmat nevezhetjük egy mindent megalapozó. Ebben az életkorban nagy életöröm. Berne). A gyermek sok pozitív visszajelzéshez jut a mozgásfejlődés során is. Ők tudatos odafigyeléssel. tekintetéből olvassa ki. másokat sem képes jól szeretni.többet adó (kényeztető) szülő akadályozza a fejlődést. E hibás megfogalmazások adhatnak teret az úgynevezett „önbeteljesítő jóslatoknak” is. Csecsemőkorban a gondozók viselkedéséből. tehát nem üres cselekvéseket. E folyamat során a gyermek beépíti a személyiségébe a szülők karakterének és viselkedésének sok elemét. Mivel az anyai szerepre való alkalmasság sokszor csak akkor derül ki. akik saját életük kezdetén kielégítő kapcsolatban voltak az édesanyjukkal. A beszéd kialakulásával a felnőttek szóbeli visszajelzései válnak az önértékelés fő alakítóivá. azok számára nehezebb lesz az anyaság feladata. Nem mindegy. A legmarkánsabb személyiségalakító tényező a szülőkkel (később más nevelőkkel) való azonosulás (identifikáció). A későbbi önbizalom alapjai itt erősödnek meg. amikor is napról-napra egyre több tárgyat tud uralma alá vonni. A szülők visszajelzései alapján formálódik az önértékelése. akkor torzítjuk az önértékelését. hogyan fogalmazzuk meg a visszajelzéseinket. hogy elvégezzen egy minimális önismereti munkát a gyermekkori élményeivel és a szülei hajdani gyermeknevelési szokásaival kapcsolatban. akkor ennek megfelelően fog cselekedni is. hanem a mögöttük húzódó élményeket. hiszen a gyermek ezek alapján alakítja ki az önmagára vonatkozó értékeléseit. hogy a környezet értékeli a gyermek ügyességét. motivációkat. feltéve. Személyiségjegyek A temperamentumbeli alapvonásainkat genetikailag örököljük. mert a gyermek nemcsak megfigyeli.

mint az alkohol. meg kell ismernünk azokat. amelyhez egész életünkben erősen ragaszkodunk (nyertes és vesztes életút). gyakorlással új viselkedésformákat kell elsajátítanunk. Az elfojtott tartalmak veszélyessé válhatnak. akkor úgy reagálunk. hogy a szülői hatások nemcsak beépülnek a személyiségbe. A kommunikációs stílusunk és a konfliktuskezelési stratégiáink alapelemeit is az eredeti családi minták határozzák meg. ha nem tudatosan cselekszünk. Kapcsolati minták (házastársi és szülő i szerepek) Családi örökségünk hatása legerőteljesebb a családi szerepeinkben. ezért nem az elvárásaink szerint fog viselkedni. és ez súlyos konfliktusforrást jelent a családban. szülői viselkedés mikéntjéről gyermekkorunkban. akkor azokat – mivel elkerülhetetlenek –. hogy az olyan romboló konfliktuskezelő stratégiák. ahogyan azt a szüleinknél tapasztaltuk.és női szerepekről kialakult elképzeléseink is. Később. tudattalan pszichológiai mechanizmusok segítségével tagadják vagy elfojtják. Mivel a házastársunk esetleg egészen más mintát követ. amelyben azt fejtegeti. Mit tanultunk a szüleink viselkedése és utasításai alapján a saját nemünkről? Elfogadtak-e olyan neműnek. hogy felszabaduljunk az esetlegesen károsító hatások alól. „Szülői programozás” (Eric Berne) Berne részletesen kidolgozott egy elméletet. Ilyen esetben a „bűnbak” egyre problémásabbá válik. hogy a tudattalan negatív érzelmek rávetülnek az egyik családtagra (projekció). hiszen nem semmisülnek meg. Berne állítása szerint a korai élettapasztalataink és a felnőttek irányítása nyomán kialakítunk egy élettervet. felnőttként. Köztudott. és egy új. a szüleink magatartásának megfigyelésével és a velük való azonosulás révén kapunk mintát. hogy a gyermekek csonka családban nőnek-e fel. viselkedünk és érzünk. Többek között ezért sem mindegy. Károsító szerepek a családban B űnbak Ha egy családban nem megengedettek a negatív érzelmek. Szerinte. A szokásaink relativitásával gyakran csak akkor szembesülünk. életmód Amit ismerünk. Az ebből eredő viták és hatalmi harcok helyett érdemes megbeszélni az eltérő eredeti családi mintákat. válás. azt tartjuk természetesnek. Ahhoz. mivel az 170 . hanem tudatos kontroll nélkül működnek tovább. nagyon sok esetben mintakövetés útján öröklődnek – esetleg generációk során át is. Szokások. normák. közösen kialakított életrendet felépíteni – kezdve a legapróbb életvezetési kérdésektől a nagyobb horderejű életmódbeli döntésekig. A kapcsolati minták témakörébe tartoznak a férfi. Gyakori jelenség. akkor leggyakrabban e minták által meghatározott automatizmusok fogják meghatározni a reakcióinkat. ahhoz igazodunk. rendszerint az egyik gyerekre. hanem az ember életútját is befolyásolják. ha házasságot kötünk. amikor a szülői énállapotunk működik. A házastársi.„szülői énállapotként” definiálta. és tudatos döntéssel. amilyennek születtünk? Szeretetükkel és figyelmükkel megerősítették-e a nemi identitásunkat? Az apák szerepe mindkét nem esetében különösen fontos a nemi identitás megerősítésében. öngyilkosság. és naponta ütközünk egy másfajta szokásrenddel.

mert ez „merénylet” az új generáció ellen. Kényszerpályák A szülők néha arra vágynak. Tünethordozó A bűnbak-szerephez hasonlóan a tünethordozó személy a megoldatlan családi konfliktusok terhét viseli. hogy saját beteljesületlen álmaikat a gyermekük valósítsa meg. hogy valamelyik szülő nem a házastársával vagy más felnőttel beszéli meg a problémáit. Ez a „láncolás” történhet túlféltéssel. Téves hivatásválasztások. Ez viszont a világban való elbizonytalanodáshoz és sodródáshoz vezethet. amelyet akkor kell befutnia a lázadni nem akaró fiatalnak. Ezért a felnőttek kötelessége az. hogy lehetőség szerint megóvják őket az erejüket meghaladó pszichés terhektől. akkor esetleg a gyermek egyéniségének. A bűnbak „megszabadítása” csak a teljes család bevonásával. beépítését is. Ugyanígy felnőtt szerepbe kerülhet a beteg vagy a munkájával nagyon elfoglalt szülő gyermeke is. Lojalitás konfliktus A gyermekek számára mindkét szülő szeretete nagyon fontos. és képesek áldozatokra is a szüleik szeretetének megtartásáért. Nincs számukra nagyobb fájdalom és belső pszichés konfliktus. A gyermekek könnyen magukra vállalják a szülőt támogató vagy helyettesítő felnőtt szerepet. és nem engedik független felnőtté válni. a tagadott feszültségek felszínre hozásával és rendezésével sikerülhet. később pedig súlyosan elhibázott döntésekbe sodorhatják. hanem a gyermekét teszi a bizalmasává. bár teljes családokban is előfordulhat. Felnőtt szerepbe kényszerülés Az egyszülős családok gyermekeit jobban fenyegeti ez a veszély. A tünethordozó személy kezelése nem hoz eredményt. ha nem az egész család bevonásával történik. akár a lelki támogatás területén. mivel érzékenyek a család harmóniáját és egységét veszélyeztető körülményekre. 171 . ha a szülők vitájában arra kényszerítik őket. E nehézség megoldása mégsem lehet a fiatal gúzsba kötése. Még súlyosabb válságot okoz számukra. hogy valamelyik fél mellé álljanak. betegségbe meneküléssel stb. nyílt vagy rejtett zsarolással. aki átveszi a szülő családon belüli funkcióit – akár a teendők. ha a szülei magukhoz láncolják. mint ha a szüleiket haragban látják. amilyennek őt látják. és huzamosabb fennállása esetén oda vezet. alkatának nem megfelelő elfoglaltságokba. útjára bocsátása. túlzott ellenőrzéssel. hanem akadályozza a szülők értékrendjének átvételét. A bizalomvesztés pedig nemcsak szorongást okoz. rossz házasságok hátterében találhatunk szülői nyomásra hozott döntéseket is. Minden szülő tudja. A gyermek még nem érett arra. hogy a felnőtt világ terheit hordozza. Ez a pszichés teher lelki vagy szomatikus megbetegedéseket és magatartási zavarokat indukálhat. Ide sorolhatjuk azt a kényszerpályát is. Ha ezt a vágyat irányítássá.úgynevezett „önbeteljesítő jóslat” mechanizmusa révén úgy viselkedik. hogy a gyermek egyik szülőben sem tud megbízni. hogy az egyik legnehezebb dolog a felnőtté váló gyermekek fokozatos elengedése. A lojalitás konfliktus a gyermek biztonságérzetét rendíti meg. finom kényszerré alakítva a gyermekre terhelik.

Gondolat. Székely I. 172 . H. energiát és erőfeszítést fektetnek a beteg gyermek gondozásába. akkor nemcsak a tüneteket hordozó személy gyógyul meg. Székely I. Budapest. szomatikus zavarok. Ranschburg J. OKKER. Háttér. E problémák háttere sokszor csak az alaposabb anamnézis során derül ki.: A fiatal Luther és más írások. viselkedéses automatizmusaikat megváltoztassák. hanem az egész család harmonikusabb és boldogabb életet élhet.: Én – Te – Mi. az egészséges testvérek féltékenységi tüneteket produkálhatnak. Budapest. 1995. Nehéz elfogadtatni egy család tagjaival. Szakirodalom Berne E. A károsító szerepek következményei A károsító szerepek következményei leggyakrabban pszichés zavarok. Nagy teher ez a szülőknek. 2003. Gyakorlata még nem olyan elterjedt.: Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában. 1997. hogy a kialakult reakcióikat. Ranschburg J. kellő kitartással kell rendelkezniük ahhoz. hogy elfogadják a beteget. Mivel a szülők sok időt. 2003. A házasság erőforrásai és buktatói. A teljes család terápiája a tárgyi-személyi feltételek hiánya mellett nehézségekbe ütközik a kliensek elzárkózása miatt is.: Sorskönyv.Beteg gyermek a családban Ha egy családban tartósan beteg gyermek él.: Az én és a másik. Korda. mint amennyire szükség lenne rá. 1984. Budapest. Ha ebben is állhatatosak maradnak. magatartászavarok. Budapest. És ha el is fogadják a segítséget. Rendezésük csak a család egészének terápiájával oldható meg.: Szeretet. autonómia. akkor a testvérei háttérszerepbe kerülnek. Animula. és maradjon figyelmük az egészségesekre is. Erikson E. tanulási problémák. Budapest. Gondolat. Sokszor külső támogatásra szorulnak abban. Kecskemét. hanem az egész család működésével van baj. erkölcs. 1991. hogy nem a tünetet hordozó személlyel. akik amúgy is nagy nehézségekkel küzdenek. A családterápiás szemlélet szerencsére már elfogadottá vált a segítő szakmai körökben.

A tündöklésből nagyon könnyen rabszolga sorba süllyedhet. hogy ezek a rajzok a valóságot mutatják be. megbújva fellelhető még. Ebben a családban senki sem érzi jól magát. ezért onnan irányít. hogy elsősorban a nevelési intézmények hivatottak arra. „Családmodellek”. hogy őt szolgálja: lássa el étellel-itallal. milyenek a mai családok! Bizonyára nem teljes az itt látható „család-katalógus”. ha felnőnek. De nem kétlem. Az anyakirálynő A családi élet központi helye a konyha. hogy a mai családok alkalmas környezetet biztosítanak-e az egészséges lelki fejlődéshez. Pálhegyi Ferenc pszichológus. kiirthatatlan önzéséből táplálkozik. és nézzenek föl rá tisztelettel. parancsait várja. De az anyakirálynő pozíciója bizonytalan. Férje a lába előtt hever. a lakás berendezése és a napirend.: Keresztyén házasság (Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. Szerencsére ezt a fajtát csaknem teljesen kiirtották a feminista vadászok. Budapest. és hogy kinek mi a dolga. sőt „kereszteződései” is. Nézzük meg hát. Intézetben nevelkedni olyan. Ugyanakkor fel kell tennünk a kérdést. amelyeknek ez megfelel. Megtalálhatók társadalmunkban az ismertetett „fajták” különféle „variációi”. csillapítsa szexuális étvágyát is. A gyermek azonban nem ilyen.) című könyvéből: 123-129. mert úgy érzi: nem veszik emberszámba. mindig fogadjanak szót. hiszen ezt látták. A diktátor Azt hiszi. Az asszony azért boldogtalan. mert nem számol alattvalói önzésével.Dr. ezt tanulták otthon. Ő a család középpontja: tőle függ az evés-ivás. Ő tudja. Ezért az ő pillantását lesik a többiek. mint amikor egy növényt tápoldatban nevelünk. 173 . vagy ők válnak diktátorokká. 1992. Szívós fajta. A gyerekek. Vannak olyan növények. az öltözködés. Budaörs Családmodellek Részlet Pálhegyi F. hogy biztosítsák számukra a lelki és szellemi kibontakozás feltételeit. Illusztrációk: Gaál Éva Gyermekeink lelki fejlődésének természetes közege a család. hogy kinek mire van szüksége. Ma mégis sokan úgy vélik. oldal. De itt-ott. hogy családja minden tagja érte van. A gyerekek ne zavarják. A feleségének az a dolga. mert léte az emberi szív ősi. vagy egy másik zsarnok szolgái lesznek (mert erre kaptak „kiképzést”).

hogy a terhek közös vállalása magától értetődő. hogy a házastársak nem néznek egymásra. kicsoda készül a harcra?” (1Kor 14.8) A bizonytalanságnál semmivel sem jobb. De ebben a családban a többiek helyzete sem igazán kedvező. Miért is néznének. Az emberi természet alapvetően én-központú gondolkodásra hajlamosít. Mind a ketten kapnak sebet. Mindkét fél „király” és mindkét fél „háztartási alkalmazott”. nem várhatnak tőle segítséget. útbaigazítást és döntéseket. „azt soha senki nem csinálja meg”. Minden teher az ő nyakába szakad: az összes otthoni fizikai munka (bevásárlás. ő intézi a lakáscserét.A cipekedő Ez az asszony az egész család rabszolgája. A gyerekek lelki fejlődése is megtörik. 174 . követésre érdemes példát és célt. de nem képesek átvenni a másik szempontjait és ezáltal megérteni őt. De „ha a trombita bizonytalan hangot ad. A veszekedőkre éppen az jellemző. Ő jár szülői értekezletekre. Az ókorban a trombita hangjával irányították a csapattestek mozgását a csatában. sem igazi (nőies) nőt nem látnak maguk körül. ami akadályozza a másik fél megértését. hiszen elveik függetlenségéből magatartásuk autonómiája is következik. ő fizeti a villanyszámlát. hogy a gyerekek nem kapnak egyértelmű útbaigazítást. A férj a kényelemért személyisége torzulásával fizet. mert infantilis apjuk egy közülük. A veszekedők Vajon ezek kommunikálnak? Az információ átadása kétségkívül folyik. nehezen gyógyulót. főzés. Csakhogy (ez előbb-utóbb kiderül) a „természetes” nem azt jelenti. hogy biztosak a maguk igazában. sőt programokra és célok kitűzésére is. De az ő szoknyájába kapaszkodnak a gyerekek is. döntésekre. „Amit én nem csinálok meg” – mondja némi öntudattal és sok keserűséggel –. Mindkettőjüknek joguk van önálló (a másiktól független) gondolatokra. de a vétellel mindkét félnél komoly bajok vannak. ha két trombita szól. A szülők egymás közti kommunikációjának hiánya oda vezet. mélyet. Szenvednek a gyerekek is. egymással nem egyeztetett üzeneteket. Az egyenlősdi Korunk házasság-eszménye. néha halálosat. Jellemező a rajzon. A terheket is „természetesen” mindketten vállalják. takarítás). A családi háborúnak csak vesztesei vannak. mert sem igazi (férfias) férfit.

Az elszigeteltek Páros magányban élnek. de valójában nincs már közük egymáshoz. ha valaki szenvedélyesen dolgozik. ha félnek. A nagy gyerekek csónakja minkét szülő szigetéhez oda van kötve. mert házasságának megoldatlan problémáiból menekül. A felek egyike (legtöbbször az asszony) egyedül marad a gyerekekkel. hiszen azok pusztítják egymást. Az asszony a házasság fojtogató légköréből – legtöbbször – a gyerekeihez menekül. az a csalódások miatt elkeseredik. A csonka család Számuk egyre nő napjainkban. vagy mert „az sok nehézséggel és bonyodalommal jár”. Aki ezt nem tudja. Különösen veszélyes csapdát jelenthet az. akkor azt hiszik.még akkor is. mindketten külön világot hoztak létre maguknak. ha váratlanul hozzájut egy kerthez. A gyerekek lelki fejlődéséhez szükséges nemi szerepminta is eltűnik. Nem csoda. mert „azt nem szabad”. Ezért túlságosan „fogja” őket. sőt sok esetben elválik. A férfi – az esetek többségében – a hivatásának. hogy életben maradjon és fejlődjön. Egyik-másik városi ember. 175 . nem kell velük foglalkozni. Pedig a házastársi kapcsolatot is (mint a fiatal növényt) gondozni kell. akiktől az életük függ. esetleg azt hiszi. Ebben a családban senkinek sincs otthona. nőnek már maguktól. mert – noha ragaszkodnak mindkettőhöz – egyikhez se mehetnek. mint a „cipekedő” esetében. legfeljebb lakása. megeredtek. vagy ha teljes odaadással fogalakozik a gyerekeivel. nem engedi őket lelkileg felnőni. Erejét meghaladó feladatok szakadnak rá ilyenkor. Nem válnak el. hogy a magára maradt asszony kielégítetlen érzelmi szükségleteit a gyerekeivel igyekszik kielégíteni. mert egyszerre kell anyának és apának is lennie. Nem kétséges: nagyon jó. ha a szülők (külön-külön) mindketten szeretik őket. de nem tud elmozdulni. egy társadalmi tevékenységnek vagy a hobbyjának él. hogy a növényeket elég elültetni. Napjainkban sokan gondolkodnak így a házasságról: elég megkötni. Ha csalódnak. ha azért teszi. De mindez elhibázott. hogy a párválasztás volt balszerencsés.

Ezen a rajzon a szülők „azonos szinten”. amelyre a gyermeknek – egészséges lelki fejlődése érdekében – szüksége van. Meg van győződve arról. Életpéldája (hite. Aki valóban jót akar a gyermekének. A gyerek-bálvány Talapzata azokból a drága játékszerekből épült. amelyekkel a szülők figyelmüket. hogy azok nélküle semmire se mennének. hogy a fiatal pár tőlük függetlenül. fontos. amely minden több gyermekes családban természetes úton létrejön. a gyermekneveléshez is ő ért egyedül. és a tűrőképesség kialakulásának előfeltétele. Önmagukat nem adták a gyereknek. ezért követhető. A házassággondozás preventív gyermekvédelem. A gyermekközpontú család éppen a gyermek lelki fejlődése számára kedvezőtlen. A férfi nem diktátor. önállóan alakítsa ki családi életét.A marionett-mester Az aranyos „nagyi” mindent megtesz a fiatalokért. ragaszkodik feleségéhez. sőt hátrányos.” (1Móz 2. Miközben az idős szülőket tisztelik és szeretik. A házastársak közti jó kapcsolat teremti meg azt a légkört a családban. most mégis adják neki (a játékszerek után vagy azokkal együtt) a csodálatukat. főzni is ő tanítja a fiatal asszonyt. a viselkedését szabályozó és egyben biztonságot adó korlátoktól. Pedig a Biblia tanítása világos: „A férfi elhagyja apját és anyját. egymással együttműködve tevékenykednek.24). törődésüket. a frusztrációnak attól a szükséges és optimális mértékétől. az helyezze a gyermek elé a házastársát. személyes jelenlétüket váltották ki a gyermekükkel való kapcsolatból. Közben – éppen ezzel a magatartásukkal – megfosztják őt fejlődésének fontos előfeltételeitől: az életkorának és képességeinek megfelelő követelmények felállításától. A lakáshoz is ő segítette hozzá őket. A pásztor és nyája Az itt látható családmodellt a Biblia vázolja fel. 176 . Vezeti a nyáját (a keleti pásztor ma is a nyáj előtt megy). idejüket.

mert az elcsatangolók hátsó lábába akasztva visszahúzza őket.szeretete és a jövőbe tekintő optimizmusa) alakítja az őt követők jellemét. Egyszerre figyel az elöl haladó pásztorra és a bárányokra. Rejtett jelszava: „Legyetek a követőim. hogy szorosan együtt maradnak és nem térnek le az útról. Az ő felelőssége ui. akinek a jelenléte és munkája ugyanakkor nem csökkenti a férfi felelősségét. mint én is követője vagyok a Krisztusnak” (1Kor 11. Botja kampós vége fegyelmező eszköz is.. A biztonságot a nyájnak főleg az adja. Az asszony nem „pulikutya” mellette. Gondoskodik a nyáj testi és lelki táplálkozásáról (legelőre vezeti őket). mert a láthatatlan Pásztor nyomdokaiba lépnek. amire a bárányok még nem képesek. amelyekben a házastársak kapcsolata meleg. 177 . A pásztor pedig elsősorban a láthatatlan Főpásztorra figyel. hogy „lássa a láthatatlant”. hanem nélkülözhetetlen segítőtárs. Együtt maradni olyan családok tudnak – a felserdült gyerekek természetes leválásáig –. biztonságot adó légkört áraszt. Őrzi a bárányokat a rájuk leselkedő veszélyektől – hosszú botjától félnek a farkasok. Vezető szerepköre tehát szolgálat.1).

amikor megszületik az első gyerek. ne a másiktól várjuk az első lépést. Ilyenkor válhat könnyen egy megértő hölgy prédájává. hanem csinálni kell naponta. A házasság két ember – egy nő és egy férfi – komoly. energiája a gyerek felé fordul. a leggyakoribb válasz. mint a párválasztás. a házasság nem összejön. a házaspár mindkét tagja boldog lesz. a házaspár személyisége. A biztonságos család alapja a jó házasság. zavartalanul örülhetünk egymásnak. a megismeréshez idő kell. derűs. ne gyerekközpontú. türelem. felnövekedésre. hol lehet komoly szándékkal ismerkedni? hogy lehet egy embert – legalább főbb tulajdonságait – megismerni. végre újra kettesben lehetünk. Ezen a téren elég általános probléma. a pármegtartáshoz. bízzunk benne s nyugodtan kezdeményezzünk. mennyire szeretik egymást.Dr. hogy a gyereket. – a megfelelő pár megtalálása (ez nem könnyű feladat. ami egy életre szól. hisz még a legjobban induló kapcsolatot is el lehet rontani. klinikai gyermek-szakpszichológus. – pármegtartó képesség – ez talán még nehezebb. hogy a gyerekek nyugodt. de megnyugtatóan hat számukra. Természetesen megkapják mindazt a törődést. aki előbb-utóbb elhagyja szüleit s marad a pár magában. ha szüleiknél látják. kitartás is kell. Nem véletlen az sem. hogy számos családban a házasságban akkor áll be negatív fordulat. sok beszélgetés). kit szeret jobban: a férjét vagy a gyerekét. Ennek azonban örülni kell. számunkra ő kell. hogy ha megkérdezzük pl. nagyon fontos a szülők. A család házaspárközpontú legyen. Az anya figyelme. a fontossági rangsorban hátrébb kerül. – nemcsak kapni akarjak. hanem adni. s ha ez a szándék kölcsönös. az anyukát. változatos élethelyzetek. feltétlen bizalommal vannak egymás iránt. ami szükséges. a házassághoz sok munka. ha a páromnak örömet szerzek. tartós családba érkezhessenek. a férj háttérbe szorul. Tehát nélkülözhetetlen. hogy a legfontosabb ember legyen. kapcsolata. igen jó esélyük van a gyerekeknek boldog gyerekkorra. Ahhoz. Minél több a gyerek. Ez azonban nem helyes. annál mellőzöttebbnek érzi magát. a konfliktusokat közösen oldják meg. Sallai János pszichológus. A jó házassághoz fontos feltételek: – a párválasztási érettség (képesség felelős döntésre komoly világnézeti megalapozottsággal). A gyerek „átfutó tétel” a házaspár életében. viselkedése. szeretetet. Budapest Szülők és gyerekek A család története nem a gyerekkel kezdődik. felelős közös vállalkozása egy életre szólóan. A párunkat mi választottuk egy életre. ahol a hűség természetes. Ez a gyerekeknek is így jó. hogy a házaspár tagjai egymás számára a fontossági sorban a gyerekek születése után is az első helyen maradjanak. Ezen a biztos alapon a szülői hibákat is nyugodtabban viselik el. 178 . az apa. Ha e téren rendben vannak a dolgok. az legyen az örömem. ideje. a férj és feleség egymás támaszai.

A szeretet kifejezésének sokféle módja lehet s mindenkinek van néhány vételi csatornája. vigyáznak rá. betegnél). Lényeges azonban tudni. A családba érkező gyereket tekintsük ajándéknak (ne sorscsapásnak). s együtt szeretik a gyereket. A gyerek fogadásánál gondoljunk arra. a lényeg az. „sok dolgom van”. Előfordul. hisz ha a másik ember (párunk. Rossz házasságban megvan annak az esélye. Nézzünk meg néhány módot a szeretet kimutatására: – simogatás. de a másik erről nem tud. Ne próbáljunk kedvenc szülő lenni. hanem ez kötelességük. Ide tartozik saját magunk nevelése. ezért a feleségekben – akik erre a szeretetcsatornára érzékenyebbek – komoly hiányérzet támadhat. „csereszabatos”. Így a szülők nem szívességet tesznek a gyereknek. – egyik legfontosabb szeretet-jelzési mód a beszélgetés. akkor nagyon valószínű. hogy nem elég valakit szeretni. Jó párválasztás. – gondozás (etetés. Ha a küldő más módon fejezi ki szeretetét a címzett erről nem vesz tudomást s úgy érzi. A beszélgetés nem feltétlenül azt jelenti. hogy megtudjunk felelni a gyerekekkel járó feladatainknak. nem visszaküldhető. a másik ember meghallgatása. ott a férj-feleség egymást szereti legjobban. hogy az adott gyerekhez az adott szülők a legjobbak.A fentiekből az is következik. hogy ez a bizalom megmarad-e élete során. mint a páromat. öltöztetés. hogy mennyi munkát végeztünk azért. Gyakran elég. gyerekünk) valóban fontos számunkra. gyerekneveléssel kapcsolatos könyvek olvasása. hogy okosakat kell mondanunk. ellátják. hogy beszélgessünk vele. 179 . hogy az anya vagy apa valamelyik gyereknél keres vigasztalást. mivel neki a szeretet kimutatásáról más elvárásai vannak. ha csak figyelmesen meghallgatjuk a másikat. később erősen visszaesik vagy árnyaltabb lesz. melyik szülő van vele. A „nem érek rá”. Arra is figyeljünk. mindig találunk időt arra. amelyen szeretetnek értelmezi a küldő viselkedését. hogy ő most jól érezze nálunk magát (főzés. Persze a jó szülővé váláshoz nekünk is mindent meg kell tennünk. „szeretlek”). A gyerek számára legyen mindegy. „majd máskor” inkább csak kifogásnak tűnik. Egy vendégnek sem szoktuk felhánytorgatni. hogy az egyik fél szereti a másikat. Ami fontos számunkra. rajtunk múlik. csak kedvenc házastárs. arra általában van időnk. vásárlás). karban tartott házasság esetén ez nem gond. hogy a gyerekek számára a két szülő egyenértékű. hogy engem jobban szeressen a gyerek. hogy szülő van vele. energiánk. Tehát legyen kellő önbizalmunk. takarítás. vetélkedni. A szeretethiány pótlása azonban nem a gyerek feladata. a szavakkal közlés különösen a férfiaknál. ápolás – gyereknél. nem elküldhető. legintenzívebben az udvarlás során fordul elő. mint a párjának. ha gondozzák. együttérzést mutatunk. előadások hallgatása. foglalkoznak vele. hanem a szülők hívták őt magukhoz. Bátorításul gondoljunk arra. – szavakkal közlés (pl. A család összetartó ereje a szeretet. hogy fogunk időt találni a beszélgetésre. hogy nincs kedvenc gyerek. hogy nem a gyerek választja a szüleit. becézés (serdülőkorú gyerekkel kapcsolatban ez nem tűnik elfogadottnak). hogy az illető őt nem szereti. tanácsokat kell osztanunk. Harmonikus házasságban erre nincs szükség. a másiknak ezt a szeretetet éreznie. észrevennie is kell. szeretetpótlékot. ha valakit igazán szeretünk. aki nem lecserélhető. A gyerek teljes bizalommal érkezik.

hanem annak a jelzése. – áldozathozás a párunkért. hogy minket szeressen (pl. hogy szeretetet elfogadni is tudjunk. a másik ember igyekezetének. A vasárnap megünneplésében ez is benne van. bármikor adható. Ajándék adásához nem szükséges különleges alkalom. ha mi magunk lennénk ajándék a másik ember számára! – nevezetes napok (névnap. elintézem amit kell. szeretjük. Arra is figyeljünk. akkor is segítek. szeretjük. zenét hallgatni. hogy az általunk szeretett emberek milyen szeretet-kifejezési módot értenek s akkor ezen az úton mutassuk ki szeretetünket. sportolásra. Képzeljük el. nem sürgetjük. – a szeretet kifejezésének jó eszköze az ajándékozás. Ez olyasmit jelent. veszekedősek. mártírkodók vagyunk). Nem elég valakit szeretni. a dicséret ne általánosságokban mozogjon. miközben a többiek tevékenykednek. kikapcsolódásra (a pihenés nem naplopás!). hogy nem dolgozzuk magunkat holtfáradtra. „ez a leves nagyon finom volt”). gyerekekért. annak ezt észre is kell vennie! Gondoljunk arra is. nem ülök le tévézni. csak jelezni akarta. Legszebb az lenne. éreztetjük. kirándulásra. hogy mellette állunk. hogy gondoltunk rá. milyen fontos számunkra. nem magamat sajnálom. hogy ha senki sem tudna szeretetet elfogadni. hogy nem elég. ezzel is éreztetjük. szeretjük. nem ásítozunk. „ügyesen megjavítottad a varrógépemet”. A fenti felsorolás nem teljes. Legyünk készek arra is. hanem igyekszem a többiek életét könnyíteni. hogy nem elég szeretni valakit. akkor sem morgok. – ha bajba kerül. akkor kit szerethetnénk? Még egy lényeges szempont a szeretettel kapcsolatban. figyelünk rá. ha láthatóan örömmel. szeretőképes. hogy a szeretet kifejezésére igen változatos lehetőségek vannak. érdemi időt adunk neki. születésnap. szomszédoknak. Ne nehezítsük meg a másik embernek. nem hagyjuk magára. évfordulók) méltó megünneplése. kollégáknak. – szeretetünk közlésének hatékony módja. mellé állunk. hogy a párunk. örömet akartunk okozni neki. Fordítsunk kellő figyelmet arra is. az ő sorsa számunkra is nagyon fontos. kibírhatatlanul kötekedők. hanem a konkrét tettekkel legyen kapcsolatban (pl. közös játékra. hanem szerethetőnek is igyekezzünk lenni. örülünk neki. Legyen tehát kellő időnk pihenésre. olvasni. szívesen vagyunk a másikkal. ha fáradt vagyok. hisz a fáradt ember kevésbé örömképes. undokak. Meg kell figyelni. alvásra. a gyerek botlásait ne beszéljük ki a rokonoknak. segítünk megoldani a problémát. hogy szeretőképességünket karbantartsuk. munkájának pozitív értékelése. agresszívak. ugyanakkor vigyázzunk arra is. Az ajándéknál nem az értéke a fontos.– dicséret. ha szeretetet csak adni tudunk. 180 . Hadd érezze az ünnepelt. hogy ránk számíthat. nem nézzük közben az órát.

barátságtalanul bánik vele. úgy viselkedik. sőt azután is. aztán jöhet az ünnepi vacsora”. egész nap. Afféle „Jakab-nap” ez. mert az az „átkozott Trabant” nem akar elindulni. a főnök csúnyán néz rá. mert a padlóról mindent úgy látott. hogy a helyzetébe illeszkedem. társaink valódi szükségleteinek felderítése. De ettől a pillanattól kezdve minden megváltozott számára. A másik ember megértése (vagyis empátia) nélkül elképzelhetetlen a konfliktusok megoldása. Eszerint az empátia értelmi tevékenység is. hogy a másik ember minket megértsen. tudván. mint egy csökönyös szamár. sőt az is. Emiatt persze elkésik (egyik baj hozza a másikat). nem ritkák az alábbihoz hasonló történetek. A vásott kölyök földühítette az apját. hogy mindenképpen megmentsek némelyeket” (1 Kor 9. hogy „Teljes örömnek tartsátok. De a fogalom sokkal többet jelent érzelmi rezonanciánál. A férj már reggel. harmonikus házasság. amikor gondolt egyet. Pálhegyi Ferenc pszichológus. hogy „de jó lesz délután hazajönni. ledobta az erkélyről a mozsarat. mert ünnepelni fogunk. és inkább leült a kisfia mellé a padlóra játszani.22). hogy hitetek próbája állhatatosságot 181 . Megértette Lócit. ezekhez hasonló szörnyűséget művelt. hogy „de jó lesz hazamenni”. Kitűnő szépirodalmi illusztrációt ad az empátiáról Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz című versében. munkahelyére menet. Egy fiatal pár házassági évfordulójuk megünneplésére készül. Az apa már-már ott tartott. gyümölcsöző tanár-diák viszony. Ezért verés helyett „magasba emelte szegénykét. ahogy a gyerek: „olyan nagyok a nagyok” és „minden csupa láb”.Budaörs Az empátiáról Az empátia szó jelentése: beleérzés. Nélküle elképzelhetetlen tartós barátság. Erre érzett rá Pál apostol. hogy jól elfenekeli. A lelkigondozói. A fiatal férfi lelki egyensúlyát csak az a gondolat tartja fenn. az adminisztrátor ügyetlensége és lassúsága. Azt jelenti: megértem a másik embert azáltal. amikor a helyzetébe illeszkedett. kommunikációs mintáinak (így „szeretet-nyelvének”) megismerése. aminek örülni kellene (Jakab apostol írja. mert fölmászott a gázrezsóra. hogy óriás legyen”. azt a gondolatot dédelgeti magában. a számítógép lefagyása (nem mozdul a kurzor). és a pszichoterápiás kapcsolat egyoldalú empátiát feltételez a lelkigondozó illetve a terapeuta részéről. Mindennapi élethelyzetek Gondolom. hogy nagy. Kapcsolataink előfeltétele Az empátia minden emberi kapcsolat fennmaradásának és elmélyülésének fontos előfeltétele. vagy akár munkatársi együttműködés. testvéreim. Pedig még újabb bajok keserítik az életét: egy kellemetlen levél az egyik üzleti partnertől. kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolat. A felsorolt emberi kapcsolatok esetében egymás kölcsönös megértésére van szükség. amikor különféle kísértésekbe estek. kalapálta a bútort.Dr. drága kis párom már az előszobában puszival vár majd. amikor missziós munkájáról így vall: „Mindenkinek mindenné lettem. De rosszul kezdődik a reggel. és még sok. A szülő-gyermek és a tanár-diák kapcsolatban is sokszor be kell érni a gyerek egyoldalú megértésével.

az ágyhoz kötött betegeket. Ha felkeresné őt otthon. Vége az ünnepi hangulatnak. És nem telefonál a férje. Várja a puszit. – Igen. a férj tehetetlenül toporog. megtudhatná. Lassan mászik az idő. a Trabant most rendesen elindul. mert te nem foglalkozol vele. hogy megmentsék az ünneplést. „csak öt percre” – mondja. Az asszony sír. Számukra persze még nehezebb feladat volna megérteni minket. Velük kapcsolatban különösen 182 . tudod ma… Az asszony közbevág: – Nézd meg Pisti üzenő füzetét! Bukásra áll matekból. érzékszervileg vagy értelmileg sérült embereket. A kisbaba pedig ma különösen nyűgős (Mi lehet vele?). Elküldeni nem lehet. miért ideges a feleség. csak hadd fújjam ki magam… – Mert te mindig csak kifújod magad és a feleségeddel nem törődsz. de dugóba keveredik. de már háromnegyed órája áll az előszobában. Aztán hazajön a nagyfiú (már nyolc éves). de jön a postás. kicsit átélni. Felnőttként sokszor nehezen értjük meg a kamaszokat. amelyen egyik-másik kollégája túl bőbeszédűen szól hozzá. amit a másik átélt. akinek elmondhatná mindezt. a vacsora kihűlt… Végre fordul a zárban a kulcs. A puszi elmarad. Mégis mindennel időben elkészül. Kellemetlen. soha nincs kész a házi feladata. még gyertya is. elszorul a torka. Mi legalább voltunk már serdülők. Már negyedhat… Hol marad ilyen sokáig? Miért nem telefonál? Csak nem érte valami baj? Remeg a keze. Idegesen ül le az értekezletre.eredményez”) – de ő most nem tud őszintén örülni. felnőtteket. Hasonlóképpen empátiára lenne szüksége a tanító néninek. akit „halálra bosszant” az a gyerek. Eközben otthon az asszony készíti az ünnepi vacsorát. „telefonálni kellene haza” – de lemerült a mobilja. jobb lesz a kapcsolatuk. hogy empátiára lett volna szükség ahhoz. – Igen. belép a férj. és ezáltal megérteni őt: miért késett el a férj. De újabb csapás következik: fél négykor közli a főnök. intőt hoz az iskolából (elhanyagolja a matek házi feladatokat). villanyt gyújt. Meg kellett volna hallgatni a másik történetét. mert megsértődik. Negyedötkor meggyújtja a gyertyákat. aki rendszeresen elalszik az órán. szünetekben verekszik. hogy idejében elkészüljön. hogy beállít a szomszédasszony megkérdezni valamit. Már öt óra. drágám. elfelejtette feltölteni. Már előző nap beszerezte hozzá a legjobb alapanyagokat. legfeljebb kibírni képes ezt a sok frusztrációt. Sokszor nehezen értjük meg az öregeket. A tanító néni természetesen nem tudja megváltoztatni ezt a helyzetet. megnézem. mert bíztatja magát: „Jó lesz négykor hazamenni… drága feleségem puszival fogad…”. Nyilvánvaló. hogy várva várt párját ünnepi fények fogadják. ünnepi teríték kerül az asztalra. Most mégis minden percre szüksége van. Ez is csak azért sikerül. Már félöt. Végre elmegy. hangoskodik. a testileg. hogy könnyebb legyen elviselni ezeket a nehézségeket. hogy a gyerek apja éjszaka szokott hazaérkezni italosan. De végre mégis indulhat („drága feleségem puszival fogad”). de ha a gyereket most már megérti. Helyette: – Csakhogy végre hazataláltál! – ez a köszöntés fogadja. de ők csak ezután lesznek felnőttek. olykor verekszik. hogy bent kell maradni egy fontos ügy megbeszélésére. A gyertyák már félig leégtek. az egész család retteg tőle.

hogy kiemelkedő műveltségű és magas intelligenciájú embereknél sem működik az empátia. Jean Piaget. jaj. a fiatal Planck gondolatait. S köztünk a roppant. Sokszor megfigyelhetjük. jaj. az emberek közti „billió fényévnyi” távolságról szólnak Tóth Árpád megrendítő sorai is. Az empátia hiányáról. amikor megszólítja a távoli csillagot: Ó. Szó sincs itt megértésről. jaj. és tudományos kérdésekről vitatkoztak. szerelem! Ó. (Nem azért. Mint egymástól itt a földi szívek! A Szíriusz van tőlem távolabb Vagy egy-egy társam. jeges űr lakik! Nem műveltség és intelligencia kérdése Az empátia képessége nem függ a műveltségtől és az intelligenciától. amelyekben meg kell küzdeniük nehézségeikkel. Általában az asztal alatt hevert. barátság. (Lehetséges persze. ki mondja meg? Ó. hogy az egyik oldal logikus érvelésével meggyő zte a másik oldalt. Két világhírű tudós szolgáltat ehhez a tényhez figyelemre méltó példákat.) Érdemes volna utána nézni. Később belőle is öreg professzor lett. hogy nem elég az érzelmi rezonancia: gondolatban. mint elődei. hogy kihalnak. mert nem akarták megérteni. A másik jeles tudós a fejlődéspszichológia kiemelkedő kutatója. egy kutya számára pedig az izzadtság összetételének indulatok hatására történő kémiai 183 . hogy az ellenfelek meggyőzetnek. hogy az elmúlt másfél évtized alatt előfordult-e akár csak egyszer is. mit sírsz! Messzebb te se vagy. Erről a parlamenti viták jutnak eszünkbe. Max Planck (a kvantum-mechanika megalkotója) kezdi egyik tanulmányát ezzel a mondattal: „Egy új eszme a tudományban nem úgy szokott diadalra jutni. mert a képviselők többsége is a kiemelkedő műveltségű és magas intelligenciájú emberek közé tartozik. képzeletben végig kell kísérnünk velük együtt azokat az élethelyzeteket. hanem „csak” (ez sem kevés) érzelmi rezonanciáról. mert a vitatkozó felek a végén jobban értik a saját gondolataikat. az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csüggedt sugarát. hanem a választókat akarják meggyőzni. csillag.) Úgy látszik.” Valószínűleg saját kellemetlen tapasztalatai állnak e megállapítás mögött: az öreg professzorok nem értékelték. mint sok-sok ember. Konrad Lorenz kevésbé művelt és kevésbé okos kutyája nagyobb empátiával rendelkezett. Ő is egyik tanulmánya elején veti papírra témánkhoz tartozó szellemes megjegyzését: „A tudományos viták nagyon hasznosak.világossá válhat számunkra. Igaz. ez nem empátiás viselkedés. remélhetőleg szellemileg rugalmasabb. hogy megértsük őket. hogy valójában nem egymást. Hiszen a tudományos viták sem érzelemmentesen folynak.” Szó sincs tehát egymás meggyőzéséről. Érzelmeinket elárulják a hangszín és a hangerő metakommunikatív változásai. aki a gazdájával szemben ellentétes álláspontot képviselt. hanem úgy. A derék eb – mintha értett volna angolul vagy németül – mindig belekapott annak a vendégnek a lábikrájába. és jaj. ha elfogadjuk az empátiának fentebb megfogalmazott meghatározását. amikor a Nobel-díjas etológus tudós vendégei körülülték az asztalt.

hanem a természet Teremtőjéhez. akire nézve önmagunkról kaphatunk információt. hanem egoista is. amit ő. Az empátiás képesség fejleszthető Nem tisztázott. a humorérzék vagy az intelligencia típusa. mint a zenei hallás. Lorenz kutyája egyszerűen szolidáris volt a gazdájával. az fejleszthető is. A környezet tagjaival való érintkezés és kölcsönhatás során azonban fokozatosan megtanulja. és tükörnek használja a másik embert? Honnan ered ez a gyengeség a kapcsolatépítésben? Tény. És sajnos. annak aligha fog fejlődni az empátiás képessége. akit szeretnénk egyre jobban megismerni és megérteni. hogy viszonyul hozzá. hogy – mint a felsoroltak – az empátiás képesség is fejleszthető. A fenti kérdésekre a kielégítő válasz nem pszichológiai. ami azt jelenti.9–18). hogy kevesebbet figyeljen magára. mennyire értékeli. hogy az empátiás képesség genetikai adottság-e.változásai. hogy megjavuljon. csak megrontotta valami (a civilizáció. Ez a magatartás így is megfogalmazható: „Isten ne szóljon bele az életembe. az egész emberiség. A fejlődés útjának első állomása ezen a területen egy fontos attitűd-váltás: ne tükörnek használjuk a társunkat. Jó esetben (sajnos nem minden esetben). Aki fejleszteni akarja empátiás képességét. hogy mi jó és mi rossz). Az emberi természet eleve romlott (Róm 3. annak elsősorban azt kell gyakorolnia. többé-kevésbé mindnyájan ebbe a kategóriába tartozunk. Ha egy kapcsolatban folyamatosan arra figyel valaki. A bűneset bibliai története azt mondja el. hanem teológiai. hogy aki nem empátiás. hogy az ember eleve jó. mire felnő.. nem ugyanazt látja. az nemcsak egocentrikus. hogy a gyermeki gondolkodás egocentrikus (énközpontú). nem a természethez kell visszatérnie. Természeténél fogva minden ember önző. A Szentírás szerint azonban az ember eleve romlott. de annál többet a társára. és nem ugyanazt gondolja. a tekintély…).” 184 . akivel éppen kapcsolatban áll. hogy meg kell védenie őt. Ezért térjünk vissza a természethez. én a magam istene akarok lenni. mit kaphat tőle stb. hogy a másik ember nem ugyanazt érzi. Gyermeki egocentrizmus Felnőtt szociocentrizmus Ami fejlődik. Miért nem értjük meg vagy miért értjük félre egymást? Miért van annyi bajunk az empátiával? Miért van az. A humanisták (így Rousseau) azt állítják. a felnőtt ember társközpontúsága – szociocentrizmusa – váltja fel. hogy a másik ember milyennek tartja őt. aki ellen fellázadt. hogy az ember a saját kezébe vette az erkölcsi megítélést (annak eldöntését. Az azonban bizonyosnak látszik. hanem felfedezésre váró területnek tekintsük őt. és úgy érezte. a gyermeki egocentrizmus eltűnik. vagy más fejével gondolkodni. Röviden így hangzik: Mindnyájan az Éden-kerten kívül születünk. hogy nem képes más szemével látni a világot. Éppen Piaget kutatásaiból tudjuk. hogy a legtöbb ember felnőtt korára is egocentrikus marad. amikor evett a jó és rossz tudásának a fájáról.

aki áthatolt az egeken. hogy nagyon messziről jött: messzebbről. akit időnként ugyanúgy meg kellett szoptatni és tisztába kellett tenni. hogy egyszer már „áthatolt az egeken” értünk. rejtett vágyaink. mint bármelyik emberi csecsemőt. Ezt mutatja Ádám és Éva esete is. hanem arra. ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 15. hanem motivációt. egyszer majd (hamarosan) újra láthatóvá válik. „Észrevették. A bűn következtében azonban megszűnik az átlátszóság. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához… (Zsid 4. Most azonban minden megváltozott. Eddig is azok voltak. akik váltságművét elfogadták. Jézus Krisztus által. „Áthatolt az egeken” azért. Az egocentrizmusból és egoizmusból Istenhez visszatérő (megtérő) ember nemcsak követhető mintákat. mint minden más gyereknek (Lk 2. mint Tóth Árpád csillagának a fénye. sőt a fájdalmas csalódást is. nem láthat mindent a másik. kivéve a bűnt. 185 . a szociális és az értelmi fejlődés fokozatain is. Szenvedése és megaláztatása nem a Golgotán kezdődött (ott érte el a csúcspontját). az éhezést és a szomjazást. ezért takaróznak fügefalevelekkel. amikor eljön „ítélni élőket és holtakat”. hanem olyan. Végig kellett mennie a testi.14-16) Biztos vagyok abban. 12). a testi fájdalmat.52). be nem vallott élményeink. „Úgy szeressétek egymást. hogy Isten akkor is megértene minket. hogy eljöhessen közénk. aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. Itt nem valamiféle fordított sztratoszféra-repülésre kell gondolnunk. hogy Ő empátiás irántunk. útmutatást és erőt is kaphat mások megértéséhez az empátiás Jézus Krisztustól. amikor a legnehezebb órában cserben hagyták legjobb barátai. ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. hogy mezítelenek” – olvassuk. Jézus. és ugyanakkor mindenütt jelenvaló módon közvetlen ül közel is hozzánk). A mély barátságot és a jó házasságot egyaránt az jellemzi. de a meg nem értést is szerettei részéről. aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben. de nem zavarta őket. Mert nem olyan főpapunk van. Legmeghittebb kapcsolatainkat kínzó feszültség jellemzi: szeretnénk feltárulkozni egymás előtt. Földi életének mintegy három évtizede alatt emberként átélte Ő is a fáradtságot. ha nem jelent volna meg köztünk emberi testben. Empátiás-e Isten? Olvassuk el figyelmesen az alábbi bibliai sorokat! Mivel tehát nagy főpapunk van. De tudnunk kell.Aki kizárja Istent az életéből. Titkaink vannak: van dugipénzünk. Az isteni lét végtelen dimenziójú világából (ahol nem léteznek sem térbeli sem időbeli korlátok) megérkezett a mi háromdimenziós terünkbe – méghozzá egy tehetetlen kisbabaként. Ez a tette inkább minket győz meg arról. annak az emberi kapcsolatai is kárt szenvednek. aki most ismét a mennyben van (túl a mi térben és időben korlátozott világunkon. titkos gondolataink. hogy a felek „átlátszók” egymás számára. teremtményeit. és ezért az Ő bírói és királyi széke valóban a „kegyelem trónusa” azok számára. Isten Fia. de ugyanakkor félünk is egymástól. hanem a születésekor. az Isten Fia.

Aki folyton önmagára figyel. mit vegyünk meg. akit szerethetek Az önátadás nem jelenti azt. presztízsét stb. hogy igyekszünk megismerni és kielégíteni a másik valódi szükségleteit. hogy háttérbe szorítjuk a magunkét. akinek a jelenléte azzal fenyeget. Alapvetően másként működik az. Az Úr pedig a másikra irányítja az ember figyelmét. kényelmét. sőt ellenséggé válhat. hanem ösztöntárgy. mint kapni” (ApCsel 20. Az én-központú ember számára a másik nem társ. akik évtizedeken át gyűjtik „jogos” elvárásaikat. de azt is elmondja ugyanebben a versben.) Az empátia-fok: 0. hogy az ő szükségleteit kielégítse (szexuális éhségét. Látható az ábrán. ami jár.35). Jól látható ez néhány valódi szeretetkapcsolatban élő házaspár döntéseiben: melyik programot válasszuk.Én-központú vagy Krisztus-központú viszonyulás a másik emberhez A továbbiakban tegyünk néhány összehasonlítást: mi a különbség az önmaga által irányított életű ember és a Krisztus uralmát elfogadó ember között a másik emberhez való viszonyulásában. Idővel az ösztöntárgy riválissá. esetleg feleségül venni. (Ezeket a jelzőket Ady önmagára mondja. az természetesen nem látja a másikat: „északfok. megeszi. ÉN Mit kaphatok tőle? Mivel tartozik nekem? A másik ösztöntárgy vagy rivális A kapcsolat folyamán pedig többnyire arra figyel. idegenség” marad számára. időt szánni rá. Az egocentrikus ember azt kutatja. kifejezve ezzel magányosságát. hogy nem akar így maradni. „Nagyobb boldogság adni. ennek alapján dönti el. ha mindkettőnk óhajára nem telik a pénzünkből. hogy megkapja-e a másiktól azt. ha csak az egyikre van időnk. amivel a másik tartozik neki. elkölti az ember féltett tulajdonát: akár anyagi javait. Vannak. hogy elveszi. hogy mit kaphat a másiktól. aki arra való. titok. vagy férjhez menni hozzá. 186 . de az Úrnak alárendelve. hogy az embernek megszűnik az egyénisége. mert mellette a sajátja elhalványul.). hogy érdemes-e kapcsolatba lépni vele. én Mire van szüksége? Mit adhatok neki? A másik. hogy az „én” jelen van. Ez gyakran azzal jár. akár a dicsőségét. aki élete irányítását átadta az Úrnak. A szeretet gyakorlatilag abban nyilvánul meg.

. hogy ma sokan páncélt öltenek magukra. idegenség. titok.Északfok. A másik 187 . Kész vagyok az önvédelemre. mert a helyzetébe illeszkedem. én A másik Ha valaki úgy érzi. hogy ez nem természetes. megváltozott gondolkodásra van szükség a valódi empátiához. annak igaza van. hogy magunkra figyeljünk. mert emberi természetünk arra késztet. amikor becsukódnak a másik ember előtt. Valóban megújult természetre. Nyilvánvalóan félelemből és bizalomhiányból fakad ez a magatartás. Úgy tűnik. ÉN Nem értem őt A másik A következő ábra – az előbbivel ellentétben – éppen az empátiáról szól: arról. Ádám és Éva fügefalevelekkel próbálta elrejteni szégyenét. hogy megértem a társamat. ÉN Nem bízom benne. Nem adom ki magam. A keresztyén élet természetfölötti ebben az értelemben is. és csak a saját szükségleteinkkel foglalkozzunk.

De tudnunk kell. ami kedves. hiszen ő kicsi és jelentéktelen A másik A szeretet azonban arra tanít minket. én MEGBECSÜLÉS Kutatom és felfedezem a másik értékeit (Fil 4. 188 . Ezért arra törekszik. Az empátia útján jöhet létre szilárd és tartós egység a kapcsolatunkban. hogy a másik értékeit tartsuk szem előtt. 2. mindazt. 3.8) A másik Miért van szükségünk empátiára? 1. 18) A másik én Levetem a páncélt. Empátiára van szükségünk ahhoz. hogy valóban megismerjük egymást. a másikat pedig egyre kisebbnek. hogy felfedezze a másik hibáit és gyöngeségeit. hogy a szeretet-kapcsolat nem tűri a bizalmatlanságot és az egymástól való félelmet. Így a saját foltjait kevésbé fogja látni.A jó kapcsolatért mindig kockáztatni kell: le kell vetnünk a „páncélt” kiszolgáltatva egymásnak a titkainkat. hogy saját magát igyekszik egyre nagyobbnak látni. ÉN Gyöngeségeire és hibáira figyelek. Ezzel természetesen sebezhetővé tesszük magunkat. szép és jó benne. Empátia nélkül nem vagyunk képesek megoldani konfliktusainkat. sebezhetővé teszem magam Az egocentrikus ember megkísérli önbecsülését azáltal is fenntartani. (1Jn 4.

ha a házasságában szoktak olykor karambolok lenni. hogy megszabaduljunk a „fölösleges gőztől”. Azért nem árt. Isten azért mutat nekünk tükröt. Budapest. hogy dühöngésünktől nem kell tönkremennie. Előbb azonban nézzük végig: milyen ál-megoldásokhoz szoktunk folyamodni házassági konfliktusainkban ó-emberi természetünk szerint.1) Kérem a kedves Olvasót. nyugodtan félreteheti ezt az írást. hogy mi történt a harmincas évek végén Stuart Jakab egyik összejövetelén. 2000. ha a végső döntés előtt (elolvasom vagy nem olvasom el) még megtudja. testvéreim. oldal. De ugyanakkor hangsúlyozom: a ráismeréstől és a felismeréstől még nem kell kétségbeesnünk. Ha a kedves Olvasó nem tartozik az említettek közül egyik kategóriába sem.) című könyvéből: 7-47. hogy valami hasznosabbal töltse el az idejét. Ál-megoldások 1. imádkozzunk ezekért a farizeusokért. mert az megárthat: gyomorfekélyt vagy magas vérnyomást lehet kapni tőle. Szabadjára engedjük indulatainkat Kétségtelen. akik azt javasolják. Nézzünk meg együtt néhány rajzot (Gaál Éva kedves karikatúráit): hátha ráismerünk a látottakban és a szövegben a saját életünkre. vagy – ha még nem házas – úgy véli: majd a házasságban a sok jó és szép mellett szembe kell néznie és meg kell küzdenie nehézségekkel is. Krisztus középcsatára (a mai napig így emlegetik a derék angolt. hogy mindent azonnal kimondunk (ha úgy esik jól: kiabálva és asztalt csapkodva). hogy a kazánban csökken a túlnyomás. Alighanem erre gondolnak azok a mélylélektanászok is. akinek a házasságában még soha nem volt probléma?” Erre bizonytalanul fölállt négy-öt ember. ha kinyitjuk a szelepet. vagy ami még rosszabb: egy feszültségi ponton túl már nem bírjuk türtőztetni magunkat. Budaörs Házassági karambolok Részlet Pálhegyi F. Ezért – javasolják – inkább szoktassuk hozzá magunkat. hogy csak abban az esetben olvassa el ezt a kis könyvet. Pálhegyi Ferenc pszichológus.: Házassági karambolok (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. hogy keserűségünket és dühünket ne fojtsuk magunkba. és ellenőrzés nélkül tör ki belőlünk az indulat. hogy rútságunkat meglátva szebbé lehessünk – az ő segítségével. 189 .Dr. Később ugyanis igyekszem elmondani majd a házassági konfliktusok kezelésének és megoldásának bibliai útját is. a futballistából lett evangelizátort) föltette a kérdést: „Ki az a jelenlévők között. Társunk is szokja meg. Stuart ekkor a többiekhez fordult: „Mi pedig. „Házassági karambolok” Illusztrációk: Gaál Éva „Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket?” (Jak 4.” Egyelőre csak eszméltetni szeretnék.

Isten igéje világosan szól: „Minden keserűség. hanem a gyerekeit.mert utána hamar megnyugszunk. hanem valaki vagy valami máson vezetjük le Népszerűen szólva: a kutyánkba rúgunk bele a házastársunk helyett. Petőfi tréfás versében áll: Már ilyesmit is gondoltam Én: Megverem… bírok vele. amit dühében összetör. hogy ez a „módszer” nem célravezető. a vele járó vegetatív reakciók pedig rontják a szervezet állapotát. Ez azért történhet így. hogy indulatait le kell vezetnie. megkeményedik velünk szemben. mert a sértett ember még mindig azt hiszi. és minden mehet tovább. Biztosan tudom. 2. Ezt nem engedhetjük meg! 190 . a kutyáját. Indulatainkat nem frusztrációnk okozóján. ha nem a feleségét. Az is lehet persze. indulat. hanem a visszafojtott haragemésztő. De mikor a szemem közé Néz: Minden bátorságom odaVész. A párunk bántott meg minket. kibírja nélküle. Nem az Úrra való figyelés áldott csendje. Azt gondolják. ha elromlott a kapcsolatunk és mérgesek vagyunk egymásra? 3. Pedig mindketten az ősi Ellenség ámításának estek áldozatul. aki kiváltotta azokat. vagy férjét bántja. Dacosan hallgatunk Hangos veszekedés helyett némaság uralkodik a családban. de a gyerekeink vagy a munkatársaink szenvednek tőlünk. kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek…” (Ef 4. Társunk pedig legfeljebb hozzászokik. gyilkos némasága. Előfordulhat. hogy a másik nem is szenved. akinek az a szándéka.31) Mit tehetünk hát. hogy mindketten még imádkoznak is egymásért. hisz Vén. de ugyanakkor fél attól. A dühöngés előbb utóbb szokássá válik. harag. mintha mi sem történt volna. hogy falat építsen közénk. de ugyanakkor elfásul. hogy valami miatt „erkölcsösebbnek” tartja. kezébe kerülő tárgyat. Indulataink szabadjára engedése végül egymástól való elidegenedésünket szolgálja. vagy az első. neki jó így is.

Problémáinkat a szőnyeg alá söpörjük Az Ámító áldozatai vagyunk ebben az esetben is. de főleg a házastársnak kellene megértenie. ha nem hazugság? Környezetünk persze sejti. Pihentet a TV (?). Ugyanakkor környezetünk tagjai felé szeretnénk megőrizni a békés. Vannak – nem kevesen –. sőt látogatóba. hogy valamitől „dohos” a szobánk levegője. Ha párja vagy gyerekei hiányolják jelenlétét. de nem oldottunk meg semmit. a gyermeknevelés dolgában való egyet nem értés. Az a bűn. hiszen „egy kis kikapcsolódás mindenkinek jár”. miközben szorgalmasan „söprögetünk”. dacos hallgatást is. hogy valami nincs rendben nálunk. de gyanútlan látogatónk is érzi. az akváriumi halacskák is meghálálják a gondoskodást. és még sok minden egyéb. nem árt vele senkinek. ami néha az altató szerepét is betölti. (Ef 4. „Mindenki megértheti”. és vendégeket is fogadunk. a gyerekeink pedig világosan látják. Igen. mert rengeteg dolga van. a rendszeresen adagolt táplálékot. sőt az egymás előtt is rejtegetett gondolatok és vágyak. idegenként élünk egymás mellett. hanem az. A bélyeggyűjtés például szép és nemes foglalkozás. hogy baj van a házasságunkban. hogy sokat dolgozik. A „szőnyeg alatt” ott vannak már a fiatalkori álmaink. A szőnyeg nem átlátszó. akik házassági konfliktusaikból menekülni próbálnak Hová lehet menekülni? • Fokozott munkába. • De menedéket adhat bármilyen hobby is. a tisztára mosott homokot. 5. boldog házasság látszatát.4. feladtuk már a makacs. anyagi helyzetünk bizonytalansága. sem a „kutyánkat”.” Természetesen nem az a baj. hogy szegény ember most nem ér rá „lelkizni”. Megkeményedett szívvel. így van. Csak magunkkal sikerült elhitetnünk. a zene. a könnyű olvasmány. Vasalt inggel és „vasalt mosollyal” megyünk a templomba. Erre is „jó oka van” az embernek. a szexuális problémák. hogy mások nem látják. hogy a felfokozott munkamenekülés számára a megoldatlan házassági konfliktusok elől. Mindez nem bűn önmagában. ha valaki engedi lemenni a napot megoldatlan családi feszültségekkel. az algáktól megtisztított üveget. Igaz: nem bántunk senkit: sem egymást.26) 191 . Mi ez. könnyű helyen van a válasz: „Értetek gürizek.

• „A feleségem nem ért meg” – panaszolja a 30–40 éves gyerek. neki kell átadnia a kitüntetést. mint önző apjuk. Ők biztosan mindig hálásak lesznek majd nekem. ő nyitja meg és ő zárja be. hogy megszabaduljunk a felelősségtől és a családi terhektől. és ő búcsúztatja… (családi életéből a boldogságot. hol oda rohan. (1Móz 2. Pedig Isten igéje nem erre tanította.” • Néha „jól jön” egy kis betegség. hiszen ő az elnök és a díszvendég. „Drága kicsikéim ragaszkodnak hozzám. • Ez a „fontos ember” hol ide. ő mondja az ünnepi beszédet. és neki kell koszorúzni. 192 . nem úgy. aki megértő anyukájához menekül.24) • A megbántott feleség gyakran a gyerekeihez menekül. mert az övéire már nem jut ideje).

Amikor szertefoszlik a mámor. azt még meg is kötözik azok az ellenséges hatalmak. hogy a halál útját járta. a felszínes vallásoskodás is menedékül szolgál. (Péld 5) • Minden kábulat. Persze előbb-utóbb haza kell menni. kedvesebb. csinosabb és illatosabb. • Aki Isten igéjétől idegen vallásokhoz. • Sokszor a „kegyesség látszata”. vagy okkult praktikákhoz menekül. Meddig tart ez az illúzió? A kijózanodásig. de az idegen nő mindig megértőbb. út a halálba. hanem a szexuális mámor kábulata is. de mindenképpen belehal ebbe a házasságunk. és ez nyomasztó érzés. Néha megölt magzatok hevernek ezen az úton. • • „A feleségem nem ért meg”. mint ő. észreveszi az ember. akik ezeknek a „menedékhelyeknek” a gazdái. mert az asszony mindig elégedetlenkedik és pöröl.• Ha otthon nem jó. megértő cimborák közt kellemesebb az élet. Nemcsak az alkohol és a kemény drogok kábulata. életfilozófiákhoz. 193 .

Időközben ez az ablaküveg átalakult vagy kicserélődött. a másiknak sok szenvedést okoztam.Mi hát a megoldás? Egy mondatban így hangzik: Álljunk meg együtt a kereszt alatt! Más szavakkal: Ne egymást vádoljuk. s ne meneküljünk előlük. hiszen a magunk igazának pozíciójából a kereszt alá állni teljes nézőpontváltást jelent. magára hagytak. hanem lássuk be: „Én vagyok bűnös. „ártatlan” bűneink megnőnek. Kegyelemre van szükségem. de mindez „igazán semmiség ahhoz képest…” Most pedig kétségbe vagyok esve magam miatt. Eddig érzelmeim ablakán keresztül néztem őt. Volt ugyan nekem is néhány „apró hibám”. hiszen társam majd’ minden tulajdonságát és megnyilvánulását bosszantónak. „emberi gyöngeségem”. 194 . szürkévé. és akit becsaptak. félreértettek. mázsás súllyal ránk nehezednek. Ez a színszűrő párom hibáit eltüntette vagy átszínezte.” Álljunk meg együtt a kereszt alatt! Mit jelent ez? Hol van az a hely? Mi történik ott? Mit lehet ott látni? Aki már állt ott. ne hunyjuk be a szemünket. ne másokat bántsunk. majdnem feketévé vált. problémáinkkal és kudarcainkkal. az tudja: onnan minden másképpen látszik: a nagy sérelmek eltörpülnek. kellemetlennek látom rajta keresztül. szerelmünk első tavaszán. terhesnek visszataszítónak. hogy éretlen és önző voltam. ha szembe kell néznünk házassági konfliktusainkkal. megérthető és elnézhető „gyarlóságom”. kifosztottak. A kereszt alatt minden átértékelődik. Azelőtt mindig én voltam az. erényeit kiemelte. aki tele voltam jó szándékkal és jóhiszeműséggel. mert most már látom. én érzéseim ablaka társam Valamikor. rózsaszínű volt ez az ablak. Másodszor: másképpen látom a társamat is. Először is: másképpen látom magamat.

) Ha ezt mindketten megtesszük.” Pontosan ez az. ha elkötelezzük magunkat négy fontos lépésre: 1. amit tennünk kell. amely eddig egyértelműen a társam ellen irányult. én tettem. arra. 195 . egymás meghallgatására. nem ritkán arra a felfedezésre jutunk. bűneink bocsánatára. segíteni kell tehát. Konfliktusaink ezután is lesznek. Legyünk elkötelezettek egymás meghallgatására! Egyik házassággondozó hetünk utolsó napján mondta egy férfi: „Nagyon szeretem az autómat. már tudom. hogy kapcsolatunk tovább romlik. ha mi is undokok és kiállhatatlanok leszünk. sőt bűnei. hogy az „igazat” (a társunk számára kellemetlen igazságot) szeretetben mondjuk meg. látom: vannak neki hibái. engem magamat illet. hogy szervizbe kell vinni a kocsit. Ha a házastársunk undok. semmire sem megyünk.” „Én vagyok gonosz. Ezentúl a feleségem zakatolásaira is oda fogok figyelni. megújul a házasságunk. A „zakatolásra” lehet még hangosabb „zakatolással” is reagálni. Más szavakkal: „váltóállítás” a másikhoz való viszonyulásban. Ki tudom mondani: „Én hibáztam. de nem teszik tönkre a kapcsolatunkat.” Kimondom ezt is: „Bocsáss meg. mert mindketten rászorulunk Isten kegyelmére. nem megharagudni a motorra. 3. Most a páromat Isten szeretetén át látom – reálisan. mi hiányzik az életéből? Ha jól kérdezünk. ha elromlik a kapcsolatunk.De a kereszt alatt eltűnt a szubjektív érzelmek A tiszta látás titka ablaka. A vád. és jól figyelünk. ahogy értem is. Hanem tegyük fel a kérdést: mi fáj neki. beállítódásban. Világos: együtt kell ott megállnunk. én hallgattam el. most megfordul. én mondtam. Ha a motor hangja kicsit megváltozik. belső magatartásban. de annak csak az lehet a következménye. arra. A nézőpontváltás mellett attitűdváltás is történik. mitől szenved. hogy házastársunk „lehetetlen” viselkedését mi okoztuk. hogy a kereszt (az Isten Fiának kínhalálát okozó szégyenfa és áldozati oltár) érte (a páromért) is felállíttatott. de Isten szereti őt. 2. lehetetlenül viselkedik (és még folytathatnánk további találó jelzőkkel a sort).” (Az ábra Jay Adamstől származik. a megbocsátásra. Igen. A motor megváltozott hangja hibát jelez. hogy döntéseinket tettek kövessék. én akartam. kiállhatatlan.” „Én mulasztottam el. Annyira szereti. 4.

hanem légy türelmes.” A házastársi kapcsolat bibliai szemlélete szerint alapvető utasítás ez: „Rendeljétek alá magatokat egymásnak!” (Ef 5. Kétség kívül nehéz megtagadnunk magunkat. főleg az első gyerek megszületése után. amikor meg vagyunk bántva és azt hisszük. kapcsolatuk szükségszerűen tönkremegy. amikor úgy érezzük. A bibliai házassági „szerviz” főnöke Isten. késedelmes a szólásra. aki a Bibliában leíratta kapcsolataink „generálozásának” és javításának alapvető irányelveit és lépéseit. az »igazságot« ne vágd rögtön a fejéhez. hogy már nem is ismerik egymást. és félretenni minden önzést és a konfliktusban aratott „győzelem” dicsőségét (Fil 2.24). sőt rájöhetünk. ha Jézust akarjuk követni ilyen helyzetben. Ha egy házaspár nem szán időt egymásra.21 pontosabb fordítása). Konfliktusaikat nem beszélték meg. azaz társa meghallgatására. Ennek az ellenkezője szokott bekövetkezni. sohasem lehet az az elsődleges célom.26).19) Mondanivalóját más szavakkal így fogalmazhatjuk meg: „Ha valamit rossznak látsz a társad életében. hogy megértsem a társamat. hanem „elfelejtették”. Ezért hát „legyen minden ember gyors a hallásra”. végül azt veszik észre. Ezzel azok nem oldódtak meg. hogy mi van a másik szívében. akkor szándéka ellenére is azon dolgozik. Mégis erre van szükség. hogy semmiféle okból és semmiféle körülmények között sem törekedhetem arra. amit sürgősen ki kell cserélni. Az évek telnek egymás után. Ez gyakorlatilag azt jelenti. sokszor a tanulás vagy a munka rovására is. előbb hallgasd meg őt. hogy nem különb. hanem minden igyekezetemmel arra kell törekednem. hogy legyen időnk egymás számára. hiszen nem kell a hosszú séták után két különböző helyre hazamenni. hogy sokkal több időt tölthetnek majd együtt. „generálozásra” van szükség. igazunk van a másikkal szemben. Valóban nehéz „különbnek tartani” a másikat. és hasznos…a megjobbításra.A zakatoló motornak néha elég egy kis olajozás. mert nem képes „késedelmeskedni” a haragjával.”(2Tim 3. Ha a maga igazához ragaszkodó embert még az indulatai is elragadják. Hogyan hallgassuk meg a társunkat? Jól meghallgatni egymást csak abban az esetben leszünk képesek. Ha nyilvánvaló feszültség nincs is köztük. 196 . ha már összeházasodtak. hogy igen alapos vizsgálatra és felújításra. Bármennyire úgy látom. Azt remélik ebben a korszakban. „szőnyeg alá söpörték”.3). hogy a kapcsolatát tovább rombolja. és nem a magunk sérelmével. Ennek pedig az az előfeltétele. hogy a kialakult konfliktusban nekem van igazam. Hiszen ő ezt mondta: „Ha valaki én utánam akar jönni. azaz ne halogassátok a konfliktusmegoldó beszélgetést. ne tedd rögtön szóvá. hogy a párom fölé kerekedjem. mert bebizonyította a maga igazát. Isten igéje nyomatékosan figyelmeztet: „A nap ne menjen le a ti haragotokkal” (Ef 4. hibáinak és bűneinek felemlítését ne siesd el. elidegenedtek egymástól. tagadja meg magát” (Mt 16. Az esküvő előtt a legtöbb pár minden lehetőséget megragad az együttlétre. szempontjaival és (olykor) a konfliktust magyarázó elméleteivel vagyunk tele. késedelmes a haragra. Aki a házastársi vitában „győz”. ha valóban érdekel az. az könnyen elveszítheti a párját. hogy ezt bebizonyítsam. Olykor a párunk is megszelídül néhány kedves szótól vagy figyelmességtől. Máskor nem ússzuk meg ennyivel: a motorban törött alkatrészt fedezünk fel.” (Jak 1. „A teljes írás Istentől ihletett.16) Jakab apostol talán éppen a legfontosabb konfliktus-kezelő irányelvet fogalmazza meg: „Legyen minden ember gyors a hallásra.

hogy nem a legelőnyösebb állathasonlatokat alkalmazza ránk). mit fog mondani”. mert ő mondja. Ezt mondta: „Megpróbálom szeretni a feleségemet. elfogadtuk és gyakoroljuk is azt. hogy ez is szeretetben menjen végbe?” A Biblia ezt írja: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. hogy hogyan fogjuk az elhangzott vádakat kivédeni.” Vegyük tudomásul: egyetlen valódi ellenségünk van. amikor rámutatsz a párod (vagy bárki más) hibáira és bűneire. ami nekünk rosszul esik. Ha mégis annak látjuk. hogy megértsük őt. hogy megmondjuk a párunknak az „igazat”. Beszélgető társam egy ötven év körüli férfi volt. először meghallgatjuk őt. aki Istennek is ellensége: a Sátán. Ne akkor üljünk le vele beszélgetni. Az illető ismerte a Bibliát. hanem szavai jelentésére. csak azért.21). hogy az „igazság” közlését meg kell előznie a meghallgatásnak . azt. hogy „úgyis tudom. sőt tudom. hogy tisztán lássuk párunk lelki állapotát és annak hátterét. amikor zavar valamilyen mulasztása vagy hibája. hogy Isten is helyteleníti. eszünk ágában sincs „legyőzni” vagy birtokolni őt. ami nekem nem tetszik az életében. Sohasem akarunk fölébe kerekedni. és megnehezíti számunkra. Hiszen a bibliai alapra épített házasság legfőbb tulajdonsága éppen az. hogy szeressük az ellenségeinket. hogy „essünk túl rajta. vagy amikor mások is (például a gyerekeink) fültanúi lehetnek a beszélgetésnek. A szavai tartalmára figyeljünk! Ne magukat a szavakat figyeljük (mert lehet. vagy az. A házastársunk sohasem ellenségünk. ökölbe szorul a keze. mielőtt bármit szólnánk.A jó meghallgatás érdekében tekintettel kell lenni a másikra abban is. Közben ne azon törjük a fejünket. vicsorgatja a fogait). „Éppen ezért szeretném végre megtudni: hogyan kell megmondanom a páromnak azt.” (1Kor 16.14) Ennek alapján a válasz egy mondatba sűrítve így hangzik: Te magad légy a szeretet állapotában. ha megértettük. Előbb-utóbb arra is sor kerül. mert az rossz érzelmi reakciót válthat ki belőlünk. például az a gondolat. hanem arra törekedjünk. Hogyan tehetem ezt úgy. hogy számára alkalmas-e az időpont és a helyzet. amikor nagyon kell sietnie egy határidős munkával. aki zátonyra futott házassága miatt szenvedett. Végül álljon itt néhány gyakorlati szempont: mire figyeljünk. mert Jézus azt mondta. ha már muszáj”. hanem mindenek előtt meg akarjuk érteni. hogy alárendeljük magunkat a párunknak (Ef 5. Elronthatja a meghallgatást én-központú hozzáállásunk is. Hogyan közöljük házastársunkkal a számára kellemetlen igazságot? Természetesen csak akkor van értelme erről gondolkodni és beszélni. amikor egy több mint tíz évvel ezelőtti beszélgetésre gondolok. az ördög okozta káprázat áldozatai vagyunk. Ezért. miközben házastársunkat hallgatjuk? Sohase az előadásmódját nézzük (vörös a feje. „Ez nálunk így történik” – mondja türelmetlenül az olvasó. akivel Isten színe előtt kötött szövetség kapcsol össze. Párunk mondanivalója legyen mindig fontos számunkra. Még ma is elszorul a szívem. 197 . amikor fizikailag rosszul érzi magát.

” Majd így szól: „Igazad van. amit mondani akarsz neki. állapotát.” Ha a férj azt a „fülét” használja. Ha átestél a „szívvizsgálaton”. abból tudhatod meg. mert fontosabb neki a társa (vagy a másik ember). A feleség például ezt mondja a férjének: „A nappali szobánk nincs rendesen kitakarítva. • mivel megérti a társát (és Istentől maga is bűnbocsánatot nyert). következhet a beszélgetés előkészítésének második lépése: Vizsgáld meg a párod belső állapotát: képes-e most arra. amit mondanak neki. hanem az önzés állapotában vagy. Más szóval (legalább) négyféleképpen „hallhatja” (értheti) azt. hogy a másik megértse és elfogadja. dühöt. valódi szükségleteit. hogy megismerje párja helyzetét.Ez a megfogalmazás nem véletlen. Ebben az esetben jobb. a szőnyegen morzsák hevernek. • nem képes (igazán nem is akar) megbocsátani. hogy • ragaszkodik a maga „igazához”. a hervadt virágcsokrokat nem dobtuk ki. hogy az önzés állapotában vagy. nem romantikus lángolás. állapotát. ami jár neki. Az önzés állapotában lévő szívre az jellemző. • számon tartja a jogait (mi az. akkor ezt gondolja magában: „Valóban. keserűséget érzel a párod iránt. Persze a „szívvizsgálat” vonatkozhat arra is. Az ember szíve – eredeti. nem ismeri valódi szükségleteit. hogy elégedetlenséget. hanem újabb veszekedés és tovább mélyülő elidegenedés lesz az eredmény. hogy az „igazságot” csak az első esetben szabad közölnöd. mert célja a másik szükségleteinek a kielégítése. • nem tartja a másikat az „adósok börtönében” (elvárásai fogságában). hogy mi az igazi célod: a megértés és a megbékélés. megromlott természeténél fogva – az önzés állapotában van. de nem kapja meg). A tálaló teteje poros. vagy a „harc” folytatása. Nyilvánvaló. ha hozzá se fogsz. hogy megértse a mondanivalódat? A kommunikáció pszichológiájának egyik kutatója (Schulz von Thun) szerint az embernek négy „füle” van. • éppen ezért arra törekszik. amelyik a közlés tárgyi tartalmát fogja fel. Azt. a nappali valóban takarításra szorul. A szeretet ugyanis nem meleg érzés. A szeretet állapotában lévő szív jellemzői pedig mindezeknek éppen az ellenkezője: • nem ragaszkodik a maga „igazához”. hanem a szeretet a szív állapota. • nem képes (igazán nem is akarja) megérteni a másik helyzetét. akkor eleve reménytelen. Első dolgod tehát ez: Vizsgáld meg saját szívedet: valóban szereted-e a párodat? Ha ugyanis nem a szeretet.” 198 . mert nem konfliktus-megoldó beszélgetés. mindig kész a megbocsátásra.

egy szülő és egy felnőtt. azt a társunk ugyanúgy érti. Ebben az esetben ezt gondolja: „Hogy is osszam be az időmet. hogy a másik mit gondol őróla. fel kell derítenünk. amely a másik önkifejezésére van „kihegyezve”. hogy a párunknak éppen melyik füle van használatban. Meg kell vizsgálnunk azt is. hogy a rendrakás.” „Ha megreggeliztem takarítok. Mindebből azt kell megértenünk. vagy ha rosszul érzi magát. és amennyire lehet. el kellett rohannom éppen. mennyire van megelégedve vele. Természetesen használhat az ember egyszerre több „fület” is. Ezekben és hasonló esetekben is a szeretet azt kívánja. Ezt gondolja: „Már megint torkig van velem. akkor ezt gondolja: „Szegénynek ez nagyon rossz érzés lehet. ahogyan mi. hogy halasszuk el a beszélgetést. Ha nagyon fáradt.” „Holnap reggel takarítok. és a leírtak között lehetnek „átmeneti fülek” is. Ugyanígy célszerűtlen.” „Ráérnél. a portörlés és a porszívózás is beleférjen?” Válasza pedig ilyen lehet: „Máris takarítok drágám. rossz hírt hallott édesanyja egészségi állapotáról. 199 . hogy a férj kettőjük kapcsolatának a „fülével” hall éppen. Figyelnünk kell például testi állapotára. Berne szerint mindenkiben lakik egy gyermek. Azt hiszem továbbá.Ha a férj azt a „fülét” használja. hogy a „halló” reakciója nemcsak a „fülétől” függ. Tudom. hogy felületes munkát végeztem. Itt újra a kommunikáció pszichológiájának egy felismerésére szeretnék hivatkozni. akkor a beszélgetést nyilvánvalóan el kell halasztanunk. amely arra figyel.” Vagy: „Miért pont nekem mondod? Te nem tudtad volna megcsinálni?” Ezekből a válaszokból sejthető már az is. hogy amit mondunk. hogy kritikánkat megértéssel fogadja és elfogadja.” Ezt mondja: „Sajnálom. hogy nemcsak négy. hanem ennél is több „fülünk” lehet. a gyerekekkel súlyos gondok vannak az iskolában.” Használhatja a férj a felszólításra érzékeny „fülét” is. amikor beszélgetünk a társunkkal. amely a társunk számára megnehezíti. hogy melyik „én”-ünket mozgósítjuk.” Vagy: „Sajnos nem volt elég időm. ha más területen szakadnak rá lelki terhek: kudarcok érték a munkahelyén. stb. hogy ez a mondat így magában még nem eléggé érthető. hanem belső állapotának más meghatározóitól is. sőt kíméletlen lehet az „igazság” közlése. hogy most együtt takarítsunk?” Lehet. hogy egyáltalán nem biztos. sőt lehetetlenné teszi. Figyelembe kell vennünk ezt a tényt. Az elmondottakon kívül lehet még nagyon sok olyan tényező.” Ezt mondja: „Megértem a rossz kedvedet.

hanghordozásod. betartom. mert valóban tudni szeretné. a szülő és a helyzet valóságos impulzusait. amelyekben fokozottan hajlamosak vagyunk egyik-másik én-állapot szerint viselkedni és beszélni. hogy ne hallják a gyerekek. hanem a viselkedése ellen van kifogásod. A szülő kritikus és gondolkodó.” A konfliktusmegoldó beszélgetésekben különös gonddal kell ügyelnünk arra. ezeknek az én-állapotoknak valamelyikét mozgósítják. Felülkerekedhet bennünk a felelőtlen. ne csak rosszat. doktor úr. vagy az aggályos. arckifejezésed. Végül nézz újra a szívedbe: • Kész vagy-e te is arra. Túl sok hibával. Ne akarj minden problémát egyszerre megoldani! Ne zúdítsd rá a társadra egyszerre minden hibáját. Az az „egy” probléma pedig nem biztos. célszerűbb olyan problémáról beszélni. hogy szembenézzen más hibáival is. a szomszédok.Minden helyzetben. hogy társunk úrrá lesz fölötte. bűnét. ezért vagy elmenekül (bezárkózik.” De válaszolhat a gyermek is: „Nem én tettem el. nem tehetek róla. Az orvos rendelőjében például könnyen válunk engedelmes „gyermekké”. vagy akit rendre kell utasítani. játékos gyermek . vagy elcsügged.” De kívül az ajtón már a lázadó kamasz szólal meg: „Majd bolond leszek bevenni ezt a sok marhaságot. a szüleink. A másik felnőtt válasza ez lehetne: „Nem tudom. amelynél a legtöbb az esély arra. ha döntéseinkben és viselkedésünkben mindig a felnőtt dominálna. és ennek megfelelően dönt. fogadja és kiértékeli a gyermek . hogy a társunkat ne tekintsük gyermeknek . védekezik).” Vagy: „Talán az előszoba asztalkáján van. gesztusaid legyenek kedvesek. mintha ott láttam volna. rendetlen pénzkezelés). Ezért mondj mindig jót is. de ez sajnos sokszor nem így történik. rajta kívül mindenki más illetéktelen. Vigyázzunk tehát arra. mulasztását. ha nincs meg. „Igen. hogy őt szereted és becsülöd. miközben az orvost „szülőnek” tekintjük. hogy két felnőtt lépjen kapcsolatba egymással. amelyben az emberek egymással kapcsolatba és kölcsönhatásba kerülnek. ami őt bántja a te magatartásodban? • Kész vagy-e minden mulasztást és bűnt megbocsátani? 200 . „Nem láttad a szemüvegemet?” – kérdi a férj. Minden esetben felnőtt szóljon felnőtthöz. Ez a „siker” felbátoríthatja arra. Vannak olyan helyzetek. hogy meghallgasd a párodat: mi az. természetesen úgy lesz. hogy a legsúlyosabb (például alkoholizálás. beveszem. hogy hol van a szemüvege.” Ehelyett a szülő szólal meg: „Igazán jobban vigyázhatnál már a dolgaidra. Fejezd ki mindig egyértelműen. alkalmazkodó és ugyanakkor lázadó. mereven gondolkodó szülő. Szavaid. bűnnel senki sem tud megbirkózni. mint egy komputer. A gyermek igyekszik kiélni természetes hajlamait. ahogyan azt tanácsolja. és nem a személye. A felnőtt. aki gyámolításra szorul. Mi magunk pedig ne vegyük fel a kritikus és mindent jobban tudó szülő szerepét.” A házastársi beszélgetésekben különösen fontos lenne. mint felnőtt. Az lenne a célszerű. Vizsgáljuk meg mindig a körülményeket is! Beszélgetésünk Isten jelenlétében történik.

de „mindennek van határa” – vélekedett most.35). De ki „tudná”? Jézus? „Ha tudná. hogy aki most úgy látja: jogosan haragszik. nem lehet kétséges: Jézus azt mondja. hogy „igen. A Bibliából tudjuk. és mindent megfizetek neked. (Salamon király évi jövedelme 666 talentum volt. nyissa ki a Bibliáját. hogy Pétert lehűtötte Jézus válasza: „Nem azt mondom neked.” Ha az Úr azt mondta volna. talán azt remélte.21–35-öt. Az adós szolga fogadkozott a király előtt: „Légy türelemmel hozzám. El tudom képzelni. hogy haszontalan szolgája képtelen erre. – a tanítvány ebből is megérthette volna. Ezt olvasva bizonyára mindenkinek van valamennyi ellenvetése.” Nevetséges volt ez a fogadkozás. hogy hétszer. hogy elege van belőle. nem is kevéssel. 201 . Házas ember volt. Ha bárki azt gondolja magában. és olvassa el Mt 18. hanem hetvenszer hétszer is. hogy valamelyik halász kollégája viselkedett csúnyán vele szemben. De az is lehet. hogy most rövid időre tegye félre ezt a könyvet. Képes volt az adósok börtönébe csukatni miatta. „Hányszor kell megbocsátanom? – kérdezte Péter Jézustól. hogy neki Isten akkora adóságot engedett el. lehet. hogy mit tett velem a férjem… a feleségem… a sógorom… a gyerekem… az anyósom…” Jézus akkor Péternek az adós szolga történetét mondta el. társa valóban tartozott neki.21) Nem tudjuk kivel volt konfliktusa Péternek. hogy anyósa is volt neki. A király nagyon jó tudta. Amikor feltette a kérdést. hétszer is”. hogy az övéi számára nincs más lehetőség: akár hányszor is kell megbocsátani. felfokozva. „Ha tudná…” – szinte hallom. (talán Péter is azt gondolta): „Most már nem akarok megbocsátani. száz dénárral (kb. – Még hétszer is?” (Mt 18. hogy Jézus a pártjára áll. a hét abban az időben a teljesség száma volt. hiszen az irgalmas samaritánus két dénárt adott a fogadósnak (Lk 10.Miért kell megbocsátani? A házastársak közti konfliktusok megoldásának legfontosabb lépéséhez jutottunk el: meg kell bocsátanunk egymásnak.13) De ez a szolga nem volt hajlandó elengedni szolgatársának nem csekély. megértette-e. Ennek a szolgának a király hihetetlenül nagy összegű tartozást engedett el: tízezer talentumot. – az most észreveheti. jogosan haragszom”. jogosan tartja a társát (vagy bárkit) az adósok börtönében (elvárásainak fogságában). hogy a felesége tört borsot az orra alá már nem először. A kérdés ezért az. ötvennapi ellátás egy fogadóban. Ezért megsajnálta a szerencsétlent és elengedte az adósságát. de sokkal kisebb tartozását. száz dénárt. és Péter úgy érezte. Ezt Péter már több ízben megbocsátotta. amit soha nem tudott volna a visszafizetni. hogy annak a szolgának is jogos volt a követelése. A száz dénár csak a tízezer talentumhoz képest volt csekély összeg. 2Krón 9. Arra kérem az Olvasót. De így. hogy a megbocsátásnak nincs határa.

Elképzelhetetlen. Búcsúbeszédei során Jézus így szól tanítványaihoz: „Ahogyan én szerettelek titeket. Akármennyi jócselekedetet hajtanánk végre. Hányszor kell hát megbocsátani? Akárhányszor.32) Erre persze rögtön azt kérdezzük: képesek vagyunk-e egyáltalán bármit is úgy csinálni. ahogyan Isten? A választ erre is az ige adja meg. nem cselekedetekért. hogy szolgája képtelen erre. hogy mi következik mindhárom ponton arra vonatkozólag. és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. hogy senki ne dicsekedjék. hogy a mi élet-adósságunk Istennel szemben megfizethetetlen. nem emlegeti többé Nézzük meg ezeket egymás után. Ennek megfelelően: a megbocsátást mi sem köthetjük feltételekhez.” (Ef 2. Ezért nem mondhatom a házastársamnak. a 202 . Amit ő megbocsátott. hogy nekünk hogyan kell megbocsátanunk. Tízezer talentummal tartozott! Ez közel négy és fél mázsa aranynak felelt meg. úgy szeressétek ti is egymást!” (Jn 13. Éppen ezért a király „megszánta a szolgát. 1. de a király nagyon jól tudta.34) Pál apostol pedig ezt írja a férfinak: „Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket. Ezután már csak az a kérdés: Hogyan kell megbocsátani? Az ige világos választ ad erre a kérdésre: „Bocsássatok meg egymásnak.Aki elfogadta Istentől a bűnbocsánatot. A megbocsátást nem kell kiérdemelni Ezt minden keresztyén ember tudja. Az Újszövetségben gyakran visszatérő kifejezés ez: ahogyan Isten. Előre kész van 3.25) A következő kérdésünk tehát ez: Hogyan bocsát meg Isten? Az isteni megbocsátásnak három tulajdonságát szeretném kiemelni: 1. Az apostol ezt így fogalmazza meg: „Kegyelemből van üdvösségetek a hit által. az képes akár hetvenszer hétszer is mindent megbocsátani a társának. elbocsátotta. azt is megvizsgálva. ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.8–9) A példázatbeli szolga fogadkozott ugyan. nem tudnánk „törleszteni”. vagy: ahogyan Krisztus. Nem kell kiérdemelni 2. és elengedte az adósságát”. aki elfogadta Isten kegyelmét. így a házastársunkra. hogy „mindent megfizet” a királynak. ahogyan Krisztus is szerette az egyházat!” (Ef 5. hogy egy szolga hogy volt képes ekkora adósságot csinálni. Az Úr Jézus nyilván azt akarta kifejezni ezzel.” (Ef 4. amikor panaszunk van a másik emberre. egész tartozását.

hogy Jézus Krisztusnak az „idők teljességében” véghezvitt váltságműve egyszer s mindenkorra érvényes. jelent és jövőt egyszerre lát. Ez közel kétezer évvel ezelőtt történt. A másik tekercs azt tartalmazza. Nemcsak hogy én akkor még meg sem születtem. Walter Nietzsche hasonlata közelebb visz minket ennek a megértéséhez: Képzeljünk el egy hagyományos filmvetítőt. hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon…” (Zsid 12. mit mond az ige: „Ügyeljetek arra. ha… ezután jó leszel… ha idejében hazajössz… ha abbahagyod a dohányzást… ha nem fogsz kiabálni stb. megbocsátok. mind a „tízezer talentumot”. Ugyanezt a tényt más szavakkal Pál apostol így fejezi ki: „Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet. Jézus előre kifizette a tartozásomat a Királynak. hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől. Két tekercset láthatunk rajta: az egyiken a filmnek az a része van. Ezzel elhajolt attól a kegyelemtől. Ilyeneket hangoztatunk: „Igazán elvárhatom tőled. amely már lepergett – ez a múlt. hanem messzi őseim sem voltak a világon. ahogyan az a gonosz szolga is tette: az adósok. ami éppen a vásznon látható. 203 .” Ahogyan mi ingyen kaptuk a megbocsátást Istentől. amely minket vádolt. Isten azonban kiterítve látja az egész tekercset. amit Istentől kapunk Jézus Krisztusban. megvilágítja egy másik hasonlat. hogy Istennek ez az előre elkészített kegyelmi ajándéka hogyan lesz személyesen az enyém. ő viszont nem volt hajlandó elengedni szolgatársának a száz dénár tartozását. odaszegezve a keresztfára. ha ugyan létezni fog még akkor ez a világ Ő nincs beszorítva az idő korlátai közé.15) 2. A jelennek pedig az felel meg. amit ő a királytól kapott.gyerekemnek.14) Azt. Betesszük a másikat az adósok börtönébe. ami még nem volt kivetítve – ez a jövő. amióta Isten ártatlan báránya meghalt értem a kereszten.” (Kol 2. Figyeljük csak. nekünk is ingyen kell adnunk. hogy…” A szívünket pedig keserűség tölti el. Mi így éljük át saját életünket. vagy akárkinek: „Jó. vagyis múltat. vagyis az elvárásaink börtönébe zárjuk egymást. A megbocsátás előre kész van Istennél azóta van készen számomra a bűnbocsánat. akkor mindig elhajlunk attól a kegyelemtől. Így lehetséges az. Gondoljunk a példázatbeli szolgára: a király neki elengedte a tízezer talentum adósságot. Együtt lát engem a négyezer évvel ezelőtt élt Árahámmal és az ükunokáimmal. eltávolította az útból. Amikor nem bocsátunk meg egymásnak. hogy…” „Részedről nekem jár az.

De mit tegyen. és nyomta a gázt. rászakadt a kétségbeesés és a szégyen. Köszönöm. mintha sohasem szennyeztem volna be magam. már jóval előbb megvolt és az enyém volt: amikor valaki feladta számomra. Egyetlen „telefonvonala” működött: az imádság. mert Isten azt kéri tőlünk. amikor hazaérve belépett a lakásába. Így hát Istennek mondta el. ami nyomta a szívét.” 204 . Kamaraerdőre. megnyugodva ment tovább. hogy ezt megkapta. Azt hiszem. bővebb magyarázat nélkül is érthető ez a hasonlat. azután átvehettem. Pedig akkor már megvolt az a pénz. és amikor kilépett a lakásból. Ez úgy történt. igazad van. De mialatt egy hosszú alagúton kellett végighajtania (Svájc és Németország között). Ilyenkor a postás bedobta a pénzküldeményről szóló értesítőt a levélszekrénybe. lehetetlenül viselkedtem. ahogyan ő bocsát meg nekünk. akit naponta többször gyötör a férje?” Ezt mondtam: „Nietzsche feleségnek valóban könnyebb lehetett. Aztán bevágta magát az autójába. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és olyan tisztának tekintesz.Néhány évvel ezelőtt Budapest egyik legforgalmasabb útjáról kiköltöztünk a városon kívülre. be kellett utaznom Budaörsre. hogy úgy bocsássunk meg egymásnak. mi történt. Tudta. hogy idejében odaérjen. hogy átvehettük volna. Meg tudsz nekem bocsátani?” A válasz csak ennyi volt: „De hiszen tudod…” Ők ugyanis megállapodtak abban. hiszen a Miatyánkban ezt kérjük: „Úgy bocsásd meg a mi vétkeinket. Ottlakásunk kezdetétől még évekig nem volt Kamaraerdőn posta. hogy megálltam Isten előtt: „Igen. azt meg lehet bocsátani. az Úrral való beszélgetés lehetősége. mint magának. De Jézus vére eltörölte a bűneimet. hogy előre megbocsátanak egymásnak. hogy az szinte kiszakadt a keretből. bűneim miatt elveszett vagyok. összeveszett a feleségével. hogy valóban engem illet a pénz.8). se telefonálni. Nekem pedig. Többször is előfordult. Egyszerűen elkötelezzük magunkat erre. „Hogy tehettél ilyent? – mondta magának. A postahivatalban bemutattam az értesítőt. Tőle kért bűnbocsánatot. de valójában attól is távol van. hogy Jézusért megbocsátottál nekem. Így vagyok Isten kegyelmével is. – Hogy hagytad ott azt a szegény asszonyt?” Nem tudott se visszafordulni.” Valóban nincs más lehetőségünk. szünetben odajött hozzám egy könnyes szemű hölgy: „Könnyű volt Nietzsche feleségének – kezdte – mert ha egy szerető férj egyszer bevágja az ajtót. legalább öt kilométer. hogy pénzem érkezett. Amikor ezt a történetet egy gyülekezeti csendeshéten elmondtam. igazoltam. csúnyán kiabált vele. Első szava ez volt a feleségéhez: „Amikor elmentem hazulról. Az történt egyszer. Sőt. miután magtaláltam. amióta jelentkeztem érte és átvettem az Úrtól. hogy megtaláltam az örömhírt tartalmazó értesítőt a levélszekrényben. de nem voltunk otthon. Uram. úgy bevágta az ajtót. mégis fordítsuk le a megváltásról szóló tanítás nyelvére! Személyesen számomra azzal kezdődött ez a történet. de személyesen attól kezdve tudok élni vele. De magának sincs más lehetősége.” De hogyan valósulhat meg az előre megbocsátás emberi kapcsolatainkban? Ez meggyőződésem szerint döntés kérdése. Csak akkor jutott eszébe újra. csak nem tudtam róla. Enyém már kétezer éve (sőt: a világ kezdete óta! Jel 13. Ez a település közigazgatásilag Budaörshöz tartozik. A legszebb illusztrációt ehhez is Walter Nietzschétől vehetjük. hogy mielőtt elindult volna előadást tartani egy több kilométerrel távolabb fekvő városba.

hogy a hívő embernek mindent meg kell bocsátania. Természetesen a megbocsátásról beszélgettünk.” Ezt megértette. Éjfél is elmúlt már. 205 . ha vétettek ellene. de az otthonodba nem megyek be. ahonnét azzal az elhatározással indult haza. aki szereti a gyermekét. a harag és a gyűlölet terhétől. De egyetlen lehetőség is a megbocsátás.” De jó. hiszen általa lelkileg gyógyul a megbocsátó: megszabadul a keserűség. 2. Ugyanakkor fontos tisztán látnunk azt is.25). „Én megbocsátottam neki. hogy Isten nem így bánik velünk! Élénken emlékszem egy beszélgetésre. Számára is egyértelműen világos volt. én vagyok az. Ez egy házassággondozó csendeshéten történt. Isten minden ígéretéhez hűséges.” „Megbocsátottam. hogy mindent el kell tűrni. az végérvényesen meg van bocsátva. már előre. megbocsátja neki minden rosszaságát. aki eltörlöm álnokságodat önmagamért. hanem igyekszik megfelelő módon fegyelmezni a gyereket. Gondolom sokan tapasztalatuk. mire idáig eljutottunk. hogy a sógora milyen pimasz volt hozzá – huszonöt évvel ezelőtt. hogy a megbocsátásból nem következik az. 3. hiszen a keresztyén ember semmi mást nem tehet. mert szereti őt – nem tűri el a gonosz. s ő a közös imádság során bűnként vallotta meg keményszívűségét. Bűneinket nem emlegeti „Én. az illetlen stb.3. és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézs 43. hogy bibliai módon (= meg nem érdemelten. Nagy lehetőség a megbocsátás. aki maga is így nyert bűnbocsánatot Istentől. A keresztyén ember lehetősége a megbocsátás. és ugyanakkor egyetlen lehetősége is. és soha többé nem emlegetve) csak az képes megbocsátani. hogy milyen gonosz voltál. Vegyünk először egy kevésbé éles példát! Minden szülő.” Ekkor ezt kérdeztem: „Mi lenne. de mindig eszembe jut. Bontsuk most részeire ezt a megállapítást: 1. Ez a megállapítás természetesen bővebb magyarázatra szorul. hogy felkeresi a sógorát és átlépi a küszöbét. Milyen távol állunk mi ettől embertársi kapcsolatainkban! Hiszen ilyeneket mondunk sokszor: „Nem haragszom. viselkedést. a lusta. A megbocsátás nem lehet bűnpártolás! A fentieket így summázhatjuk: A megbocsátás a keresztyén ember nagy lehetősége. mint a többit. Egy hívő asszony elmondta. Ezt is ugyanolyan komolyan veszi. de nem felejthetem. Nézzük meg a táblát a megbocsátás tengere mellett! Ez a felirat olvasható rajta: PECÁZNI TILOS! Amit Isten megbocsátott. ha Isten is így bocsátana meg neked? Azt mondaná: Megbocsátottam. de nem bírom átlépni a küszöbét. amikor rád nézek. de ugyanakkor – éppen azért.

Ebben éppolyan türelmesnek kell lennünk. megbocsáthatunk egymásnak. kezdeményeznünk kell a válást. hogy a hűtlen fél nem akar „meggyógyulni”. hazudozását. súlyos szót mondtam ki. 206 . Ha semmilyen módon nem tudjuk elérni. ha a házasságtest egyik fele „elhalt” és „üszkösödni” kezd. ha valaki nem hajlandó szakítani a bűnnel. ezt nem szabad eltűrni. nem hajlandó segítséget kérni. A beteg testrészt gyógyítani kell. hogy bárkit is válásra biztatok. sőt még szexuális hűtlenségét is. Elkötelezettek vagyunk a tiszta életre is. A házasság egységét legsúlyosabban a házasságtörés rombolja. rendetlenségét. hogy mi okozott nekünk fájdalmat. mint amilyen türelmes hozzánk mennyei Atyánk. Hiszen Jézus a halottat is fel tudja támasztani. Tudom.Hasonló helyzet a házasságban „élesebben” jelentkezhet. De a megbocsátás nem azt jelenti. hogy mindezt el kell tűrni. Ebből legtöbb esetben az következik. Meggyőződésem szerint ezt a bűnt is meg lehet – és meg kell – bocsátani. hogy minden körülményben ragaszkodni fogunk egymáshoz. De ha a hűtlen fél nem hajlandó megszüntetni parázna kapcsolatát. Az Úr színe előtt kimondott „igen” egymáshoz való ragaszkodásra kötelez minden esetben: akár betegség. A házasságkötés alkalmával elköteleztük magunkat arra. aki úgy véli. így könnyelmű költekezését. Az elhalás legfeltűnőbb tünete. hogy rendszeresen rá kell szánnunk az időt a nyugodt és őszinte beszélgetésekre. Félreért. és ígéreteket tehetünk a jobb folytatásra. Komoly baj akkor van. hogy segítsünk neki ígérete teljesítésében. Adott esetben meg lehet és meg kell bocsátani a házastársnak is minden „rosszaságát”. minden ellenünk elkövetett bűnét. melyek során kiönthetjük egymás előtt a szívünket. hogy a házasságtörő kapcsolat megszűnjön. Biztos. nem amputálni. Nekünk fájdalmat okozó társunk legtöbbször rászorul arra is. mert az már bűnpártolás lenne. A megbocsátásra elköteleztük magunkat. akár bűn terheli a kapcsolatunkat. akár rajtunk kívül álló tényezők okozta nehézségek. hogy az ilyen esetekben nincs remény a házasság gyógyulására? Ezzel a válasszal is legyünk óvatosak. elmondhatjuk. A „válás-operációra” csak akkor van szükség.

Ez a különbözőség egyrészt konkrét ütközésekben nyilvánul meg („hogyan csináljuk?”). hogy a másik embert akarjuk változásra kényszeríteni. kontrolláló viselkedés ellenállást válthat ki a családtagokban. annál árnyaltabb. ha a másik emberben saját elfojtott. a szeretteinkkel kerülünk összeütközésbe. 1983). Petik Krisztina pszichológus. bántóvá. mint nap összeütközésbe kerülnek. A szerelem varázslatának elmúltával. A különbözőség akkor vonzó. Az ember ugyanis szereti. hogy az ember életében az élettárs a legfőbb forrása mind a megelégedettségnek. elkötelezettebb egy kapcsolat. hogy a másik különbözősége zavaróvá. életstílus) Mindenki azt tartja természetesnek és jónak. tárgyi érdekeink. a tökéletességre törekvő ember számára nehéz elfogadni a konfliktusok létét. Budapest Konfliktus a családban A jóra.Somogyiné dr. elfojtva a gyermek személyiségének bizonyos vonásait. és ha egy szeretett személlyel nem azonos módon vélekedik dolgokról. Főleg az érint fájdalmasan. Ettől a feszültségtől sokszor úgy próbálunk szabadulni. megtagadott. és erős feszültséget okoz. idegesítővé válik. mélyebb szintű. mint a kezdeti vonzódás. ha belső összhang (kognitív egyensúly) uralkodik benne. Egy vizsgálatban arra a következtetésre jutottak. és esetleg erősebbnek bizonyulnak. hanem a rejtett érzelmi elvárásaink is nap. A fiatal házasok energiájának jó részét leköti az igyekezet. Az elfojtó. Pedig pontosan a családi viszonylatokban található a legtöbb konfliktus. az együttélés során azonban gyakran előfordul. Az egyéniségek eltérései A házastársak esetleg azért választották egymást. 207 . Ezáltal a házastárs bizonyos tulajdonságait kontrollálni akarjuk. akkor ez az összhang felbomlik. A bennünk működő elfojtó erők ugyanis továbbra is működnek. ezáltal rejtettebb érdekellentétek alakulhatnak ki. akkor rengeteg konfliktus fel sem lép. mivel ott nemcsak a nyílt. Az együttélés során rengeteg ponton derül ki. elnyomva. és ez nyílt konfliktust gerjeszthet. másrészt erőteljes belső konfliktust is okoz. Minél mélyebb. hogy a házasfelek különböző felfogást képviselnek. hogy egymás szokásait a magukéhoz hasonlítsák. Furnham. Ugyanez vonatkozik a gyermekekkel szembeni viselkedésre is. A családi konfliktusok leggyakoribb okai A házastársak eredeti családi örökségének eltérései (szokások. mert az egyéniségük különbözősége vonzotta őket. ami számára ismerős és megszokott. elnyomott tulajdonságainkat fedezzük fel. ha a családban. A szülők nagyon sokszor akaratlanul is a saját egyéniségük kaptafájára alakítják a gyermekeiket. Ha a gyökereknél orvosoljuk a bajt. hagyományok. mind a konfliktusnak (Argyle.

amely azt eredményezi. 208 . félreértjük vagy belemagyarázásokkal torzítjuk a másik fél metakommunikatív jelzéseit. Legelkeseredettebb konfliktusaink e meg nem fogalmazott vágyaink miatt robbannak ki. és a másikban látjuk meg. életközépi krízis) vagy a gyerekek életében (pl. Belső pszichés konfliktusok kivetítése a családtagokra A családi közösség erős érzelmi kohéziója miatt a kivetítő (projekciós) mechanizmusok itt intenzívebben működnek. hogy szinte minden kommunikációs aktus mélyén ott van a „szeretsz-e” kérdésre adott rejtett válasz fürkészése. Könnyebb e konfliktusok megoldása. amelyet a többiek nem látnak. hogy a személy önmaga szembesül a saját belső világával. ugyanakkor elvárjuk a teljesítésüket. serdülőkor). és konkrét ütközésekben nyilvánul meg (ld. amikor a személyes problémák. Nagyon sok (főleg érzelmi) igényünk van.Irreális elvárások Az előző két pontban felvázolt tényezők oda vezetnek. amelyeket nem ismerünk fel magunkban. elfojtott negatív érzelmek rávetülnek valamelyik családtagra. vagy amelyre a többieknek szükségük van. Mivel ezeknek az elvárásoknak nem tudnak megfelelni. Ez irreális elvárás. akkor állandó konfliktusforrást jelent. Meg nem beszélt igények A családokban sokszor él egy tévhit: ismerik már egymást annyira. mint más emberi viszonylatokban. támogató hozzáállással kezelik a problémás felet. a csökönyös ragaszkodás saját elképzeléseinkhez szinte állandósított konfliktushelyzetet fog okozni. A családi bűnbakképzés mechanizmusa is a projekcióra vezethető vissza. Ha az önközpontúság állandósul. Érzelmi igényeink néha még önmagunk számára is rejtettek. A házastársi veszekedések jó része olyan negatív viszonyulások miatt robban ki. hogy alkalmazkodni tudjanak hozzá. tagadott. mivel sokszor nem vesszük észre. A szégyellt. Beszűkülés önmagunkra Vannak időszakok a házaspár életében (pl. amelyet szoktak. A családi kommunikációt megterheli az érzelmi összefonódás állapota is. krízisek. Ugyanakkor arra is hajlamosak vagyunk. Megoldásuk úgy kezdődik. fogalmazza is meg a többiek számára. és a vele való konfliktusban nyilvánulnak meg. és a belső konfliktus óhatatlanul kivetül a többiekre. hogy a családtagokkal szemben szubjektív és irreális elvárásokat támasztunk. Kommunikációs stílusbeli különbségek A kommunikáció többszintű természete miatt sok félreértés adódhat a családtagok között. Ha ezt megtette. megterheltségek miatt nem tudják azt a figyelmet nyújtani egymásnak. ha az éppen meg nem terhelt családtagok segítő. Ilyenkor az összes családtag belső konfliktust él át. hogy mindig tudniuk kell egymás vágyait. A szerelmes ember és a jó szülő pozitív tartalmakat vetít a szeretett személyre. hogy a megtagadott negatív érzéseinket is tudattalanul rávetítsük a családtagokra. a kivetítés mechanizmusát fent).

hogy az ő bajuk. és komolyan venni. fáradtság Az emberi pszichének van egy teljesítőképessége. Egy feszült légkörben sokkal több tényező okoz konfliktust. mint ha az életünk forogna veszélyben. s gyakran lehetetlenné teszik a hatékony kommunikációt. amelynek folytán az indulatok gyakrabban és hevesebben törnek elő. Olyan hatalmas erővel törhetnek elő. Miért egyszerűbb sértetten hallgatásba burkolózni. mint figyelmesen meghallgatni. A legtöbb ön. amely a fáradtság miatt erősen lecsökkenhet.Túlterheltség. A teljes és legnehezebb elfogadáshoz hozzátartozik annak a belátása is. Egymás legbelső indítékainak megértése az elfogadást és a megbocsátást teszi könnyebbé. aki támogatásra és szeretetre szorul. mert újfajta alkalmazkodásmódot követelnek. És van egy másik kérdés is. Ilyenkor az önkontroll is veszít az erejéből. hanem egy hozzánk hasonló esendő ember. sebezhetőbb. hiszen egy új „végszóra” nem lehet a régi folytatással válaszolni. akkor nem a konfliktusaik száma fog csökkenni. Különösen a gyermekek rezonálnak a szülők hangulataira. Sajnos azonban a gyermekeiknek is észrevétlenül továbbadják a boldogtalanság receptjét. ezért felelősek a lustaságukért. A fáradt ember érzékenyebb. Ilyenkor is megnő a konfliktusok előfordulási gyakorisága. A boldogtalanság vonzása A tudatos kapcsolatépítés minden család számára lehetséges.és kapcsolatváltoztatási kísérlet az elszántság hiánya miatt bukik meg. Sokszor elegendő. hogy a régi viselkedésrepertoár – ha nem is a legideálisabb –. ha akarják. hanem az általuk okozott sérelmek mélysége. A változtatás szerencsére magával sodorja a másikat is. mint egy kiegyensúlyozott közegben. Az ismétlődő kudarcok láttán sokan feladják. mint szembenézni egy konfliktussal. A konfliktusok elmérgesedésének megelőzése Ha a házastársak megismerik egymás érzelmi örökségét. hogy a házastársunk nem egy mágikus szülőfigura. és elmondani. amit mondani akar? Ennek oka a tudattalanunkban raktározott nagy erejű érzelmeinkben van. Szó szerint háborúvá változtathatják a legkisebb konfliktushelyzeteket is. A régi kerékvágás nagy erővel vezeti a kerekeket. mint hogy hajlandó legyen változtatni a már ismerős és bejáratott reakciókon. Nagyon sok pár inkább vállal egy boldogtalan életet. akkor azt mondhatnánk. és ha sikerül is átemelni a járművet az újba – mivel az még nem vésődött mélyen a földbe –. A családban a tagok észrevétlenül átveszik egymás érzelmeit. de főként a házaspár részéről. Az is kísérti őket. a kocsi könnyen visszaugrik a régibe. Hosszú időt és elszánt munkát kíván mindenki. 209 . A megszokottból való kilépés igényli a legnagyobb elszántságot és bátorságot. indulatait. Olyan feladat. aki felelős a mi boldogságunkért. mintha egy kocsit egy mély kerékvágásból át kellene rakni egy újba. amit szeretnénk? És miért egyszerűbb a másikat sértegetni egy veszekedés során. Mintha kihúzták volna a keserű tapasztalatok „méregfogát”. Ezek bénítanak meg vagy változtatnak mindenre elszánt harcossá még egy vélt személyes támadás esetén is. legalább megszokott. A családi élet természetes változásai krízishelyzetet jelenthetnek. ha az egyik fél módosít a kommunikációján. Ha csak a saját életüket tennék boldogtalanná.

beszélgessenek. alig várja. Képzeljünk el egy házaspárt. végül a feszült légkörből visszamenekül az újságjához. leroskad a fotelbe. De a hallgatástól nem múlik el a haragja. A passzív. hogy végre csend legyen körülötte. és még inkább nem szól semmit. vagy bekapcsolja a tévét. A feleség ettől még dühösebb lesz. és elmerül az újságjában. Most már ő is tudja. A házaspár konfliktushelyzetbe került. szinte sérti. vegyük sorra őket. hogy végre együtt legyenek. de nem az illetékes családtaggal. mert az adott pillanatban eltértek az igényeik. és alig szól a hozzá. és nagyon várja. emellett be is csapjuk a családtagjainkat. azt egy tipikus hétköznapi példán keresztül mutatjuk be. Ilyen esetekben általában csak a saját szempontunk és az önsajnáló attitűdünk megerősödése várható. És csak sejteni tudják. és arculcsapásként éli meg a közeledésére adott elutasítást. mert akit nagyon várt. mert egyedül maradva még jobban belelovallja magát a sérelmébe. és megöli a szeretetet. alig bírta kihúzni estig a gyerekekkel és a házimunkával. És csalódott is. akkor az asszony – a férfi számára érthetetlenül – ingerültnek látszik. hogy konfliktus van. konfliktuskerülő megoldás Ha fél a vitától. a férje pedig még inkább menekül a közeléből. amelyek nem vezetnek eredményre. Nincs közöttük nyílt konfliktus. Az elfojtott harag pedig – ha helyzetről helyzetre csak gyűlik – hosszú évek alatt elidegeníti őket egymástól. ha az ember megbeszéli a konfliktusait. Nagyon bántja. hogy még este is egyedül kell bajlódnia a gyerekekkel. Mit fog tenni ez az asszony? Sokféle változat lehetséges. Ráadásul igazságtalannak is tartja. ezért változtatni sem tudnak a viselkedésükön. persze nem tud. és jókedvűen közeledne a feleségéhez. A konfliktusok állandó elkerülése a családban nagyon veszélyes stratégia. A konfliktusról azonban most még csak a feleség tud. hanem az is. hogy miért. Próbál úgy tenni. de nincs kiengesztelődés sem. és más rosszat sem cselekedett. csak azt érzi. Mit tegyen? Ha ő sem szereti a nyílt összeütközést. Hiszen nem bántott senkit. akkor ő sem szól a megbántottságáról. 1. 210 . Elkerülő stratégia az ígérgetés is. hogy nagy elkeseredés és harag tölti el. akkor hallgatni fog. hogy igazságtalanul büntetik valami megfoghatatlan bűn miatt. mintha mi sem történt volna. hulla fáradt. Ezek a gondolatok nem fogalmazódnak meg benne. A felesége is hulla fáradt. Ezek a gondolatok nem fogalmazódnak meg benne. emiatt beszélgetni sem tudnak. akivel először történik meg az alábbi szituáció. kerüli a tekintetét. hogy a férfi alig vesz tudomást róla. Sőt még növekszik is. hanem külső személlyel . Amikor a férje végre abbahagyja az újságolvasást.Népszerű konfliktuskezelési zsákutcák Hogy melyek azok a konfliktuskezelési módszerek. Elhagyottnak érzi magát. de nem tudja. vagy szeretetből nem akarja kirobbantani a nyílt összeütközést. hogy a másiknak mi a baja. az nem viszonozta az érzelmeit. Hazamegy a férj. amellyel csak elodázzuk a helyzet megoldását. csak keserű haragot érez. A férj úgy érzi. Nemcsak a nyílt hallgatás tartozik a konfliktuskerülő passzív stratégiák körébe.

A célját azonban – hogy meghallgassák – nem fogja elérni. panaszkodás. megbeszélés nélküli veszekedés. ahogyan a küldő szeretné. vagy egy másik kapcsolat. És a legfontosabb: le kell mondanunk arról a vágyunkról. mert – ahogy fent említettük – az elfojtott igények és érzelmek hosszú távon elidegenítik egymástól a családtagokat. és a probléma megoldatlan marad. ami azzal jár együtt. hogy mindkét fél nyerjen belőle. általánosító megállapítások egymással kapcsolatban (mindig. Az agresszív megoldás Vegyünk egy másik problémakezelési módszert. A konfliktusok agresszív kezelése azért nem hoz eredményt. Legtöbbször az indulatok vezetnek ehhez a módszerhez: szemrehányás. A védekezés pedig falat épít közéjük. hiszen nagy szükségük van elfogadásra. vagy viszonttámadással. A szüleikkel konfliktusban lévő gyerekek számára pedig különösen megnő a kortárskapcsolatok vonzása. Felnőttek esetében lehet ez a gyerekek gondozása. egymás elemezgetése. mielőtt lépnénk. A rossz társaságba keveredés veszélye náluk a legnagyobb. A győztes-vesztes stratégiára épített konfliktuskezelési módok ugyanis a családi kapcsolatok megromlását idézik elő. kényszerítés. valamilyen hobby. hogy győzzünk a másik felett. hogy a konfliktusos kapcsolatban szerzett sérülések miatt valahol másutt keresnek kielégülést. ezáltal kettőjük kapcsolatának érdekeit sem tartja szem előtt. a munka. mert a felek védekezését váltja ki. Az agresszív módon indított kommunikációt a védekező reflex miatt nem tudjuk úgy befogadni és értelmezni. ráadásul időnkénti hatalmas indulatkitöréseket indukálhatnak. tehát nem cselekedhetünk a legelső indulatunk sodrása szerint. esetleg az alkohol. soha). 2. A fent említett passzív és agresszív stratégiák ebbe a csoportba sorolhatók. mert a támadás hatására nem odafigyelni. A hatékony konfliktuskezelés abból indul ki. Végig kell gondolnunk néhány dolgot. Ez azt jelenti. hogy szembenézzünk velük. Ez a hozzáállás azért veszélyes. A veszekedések pedig nagyon gyakran ajtóbecsapásos megsértődésekkel végződnek. A konfliktus tehát megoldatlan marad. ugyanakkor rengeteg sérüléssel terhelődnek a családtagok. hanem védekezni fog a férje: az ő stratégiájától függően vagy hallgatással. A szembenézés után vállalnunk kell a helyzet megoldásának szándékát. akkor a lelkében kavargó keserű érzéseket azonnal a férje nyakába zúdítja hangos szemrehányások formájában. Ha a feleség harcosabb természetű – ami a szívén. Hogyan fogjunk hozzá a konfliktusok megoldásához? A konfliktusok hatékony rendezéséhez vennünk kell a bátorságot. A passzív konfliktuskezelési stratégiát folytató személy tehát nem vállalja a saját érdekeit. ahol szintén befagy a kommunikáció. 211 . hogy figyelembe vegyük minden érintett személy érdekeit. az a száján –.Nagyon sok családban gyakorolják a konfliktuskerülés menekülő taktikáját. Az agresszív konfliktusmegoldó nem veszi figyelembe a partner érdekeit. és elzárja a konfliktusmegoldáshoz szükséges kommunikáció útját. Ezenkívül vállalnunk kell a tudatosságot.

hogy mit szeretnének. és emiatt érzett haragot. Érzelmeink megfogalmazása csak egyes szám első személyben történhet! Ha nem így tesszük. hogy azért csalódott. A követelés elveszi a partner szabadságát. Egyrészt azért. A helyzet Ha ez a két dolog tisztázódott bennünk. csak a támadásra és védekezésre koncentrálnak. A kérésekkel az a baj. hogy könnyen átcsúsznak követelésbe. akkor meg kell keresnünk magunkban. Gyakran esünk abba a hibába. Tegyük fel. azaz kérni kell. Heves viták közben néha nem is tudják. hogy mit is érzünk egy helyzetben. hogy ne a sérelmünk gondolatával foglalkozzunk. hogy megértsen minket. De nem mindegy. És a példabeli férj joggal állíthatja. A családtagok sokszor nem kérnek egymástól. figyelmetlen volt. Viszont ha ezt az időt egyedül. Ha nem bántó indulattal mondjuk ki a keserűségünket. a sértett gondolataink dédelgetésével töltjük. hogy milyen igényünk. Az a fontos. és kényszeríteni akar. mert akkor csak gerjesztjük magunkban az indulatot. hogy a másik mindig tudja. másokkal való beszélgetéssel. Meg kell mondani nekik. és nem tudják minden pillanatban. mégis védekezést vált ki a 212 . akkor megfogalmazhatjuk a kérésünket is. hogy mit vétett. Nem is gondoljuk. akkor nagy eséllyel oda fog figyelni rá a másik ember. hogy a párunk melyik viselkedésével van gondunk. hogy egy újságolvasás önmagában nem válthat ki ekkora bántást. hogy leginkább egy erős csalódottságot élt át. hogy a saját érzelmeink megnevezése helyett a másik bűneit soroljuk fel. Például: „megbántott. A feleségnek rá kell jönnie. figyelemeltereléssel. akkor esetleg még erősebb negatív érzelmek kerítenek hatalmukba minket. És el kell mondanunk azt a belső igényünket is. amivel csalódást okozhatott volna. Legelőször is pontosan el kell mondanunk. akkor érdemes egy kis időt adnunk magunknak a lecsillapítására – például egy kis testedzéssel. Ez segíti őt abban. Mert az csak a látszat.Az érzelmek Legelőször is kavargó indulataink között kell rendet tennünk. hogy mit élünk át ezzel kapcsolatban. A családtagjaink nem gondolatolvasók. akkor az érzelmeinket érdemes megosztanunk pillanatnyi „ellenfelünkkel”. mert elvárta a férjétől. hogy melyik szituáció bánt minket. érzéketlen. hogy közvetlenül a másik viselkedése okozza a fájdalmunkat. A kérés Ha ezek az információk eljutottak a másikhoz. A belső igények Ha az érzelmeinket tudatosítottuk. hogyan. akkor váddá és támadássá alakul! Fenti példánkra visszatérve a feleségnek fel kell ismernie. A mosolyszünetes hallgatások esetén meg esetleg végképp nem tudja a „bűnös”. Ha túl nagy az indulat. azaz tudatosítanunk kell. akkor kimondhatjuk. csalódást okozott” stb. hogy nem tett semmi olyat. elvárásunk okozza őket. A megfogalmazás Ha már közöltük. mert azt képzelik (elvárják). hogy mit szeretnénk. hogy a szabadidejét vele töltse. hogy milyen nehéz ez a feladat. Néha csak egy hangszín árulja el. hogy milyen érzések bújnak meg a haragja mögött. hogy mi mire vágyunk. Talán mindnyájan belátjuk. hogy min veszekszenek. ami miatt ez az érzelem feltört belőlünk.

– Codol J. – Stephenson G. Akkor lesz eredményes a meghallgatásunk. A hatékony kérés másik kritériuma a konkrétság. Ezzel képmutatásra nevelnénk őket. Tannen D. . Szakirodalom Campbell R. Budapest.: Miért értjük félre egymást? Tinta. mivel bennük nagy szorongást okoz a harmónia elvesztése. . 1999. Korda. akkor könnyebben hallgatjuk meg a másik embert. legfeljebb magatartást.a családtagok jobban megismerjék egymást. hogy elviseljük. A kiengesztelődés fontossága Fontos. Budapest.: Dühöngő ifjak. 213 . ha felfogjuk a másik ember érzéseit és belső igényeit. Ha nem érzékelünk támadást. ahogyan szeretnénk. Budapest.mindkét fél igényei és szempontjai lehetőség szerint érvényesüljenek. nehéz teljesíteni őket.: Szociálpszichológia. Goleman D. Ugyanakkor nem szabad erőltetnünk a kiengesztelődés gesztusait akkor. ráadásul még nagyobb indulatokat gerjesztenénk bennük. és ezt valahogyan vissza is jelezzük neki. amit a másik ember mond (empátia). 2003. Budapest. Székely I. B.: Erőszakmentes kommunikáció. Háttér. Például megkérhetjük a házastársunkat. Harmat. ha van meghallgató fél. 1997. A konfliktus megoldása A beszélgetésbe torkolló konfliktusszituációt nagy eséllyel meg lehet oldani úgy. amikor a konfliktus lezárul. M. Hendrix H.a felek ne sérüljenek. Rosenberg M.: Érzelmi intelligencia. amikor szeretnénk megkapni valamit a másik embertől. hogy a családtagok érzékeljék azt a pillanatot. 2001. A meghallgatás A fenti pontokban foglaltak csak akkor megvalósíthatók. . KJK–KERSZÖV. Kecskemét. Hewstone M. Budapest. Érzelmeket vagy személyiségváltozást nem várhatunk el. akkor vállaljuk azt is.: Én – Te – Mi. hogy . de még így is tudatos erőfeszítésre van szükség ahhoz. Egy harmadik szempontot is figyelembe kell vennünk. Ha őszintén kérünk. hogy meghalljuk. hogy minden család kialakítsa a kiengesztelődés valamilyen rítusát.. hogy élvezze is. de azt nem kérhetjük. Csak olyasmit kérhetünk. ha a kérésünk nem teljesül akkor és úgy. Park Kiadó. megértsük és átéljük azt. 2001. Például a „szeretnék önmagam lenni” vagy „segíts többet” kérések homályosak. A házasság erőforrásai és buktatói. – Stroebe W. 2000. P.ezáltal a kapcsolatok épüljenek. A gyerekek számára különösen fontos ez. amit meg tud adni. Budapest.másikban. hogy jöjjön el velünk egy bálba. Erre azért van szükség. 1995. Tudatosan jeleznünk kell számukra a feloldás pillanatát. ha a gyermek indulatai ezt még nem teszik lehetővé.: Pár-bajok.

meglőve a kisebbet. 2004. hogy a mindennapjainkban jelen lévő erőszak kikerülhetetlen. erőszakos játékokat űznek számítógépen. célokat állítva maga is agresszív. Egyre több a csecsemőgyilkosság és a tizenévesek által elkövetett gyilkosság is! Terjed az udvariatlanság. a fegyelem. formáit. tanárokat iskolákban és más intézményekben. a felnőtteknek az érdekérvényesítés mindennapi eszköze. a háttér-okokat. a ma embere sokszor gépiesen kezeli embertársait. többé-kevésbé szocializált formáit Úgy tűnik. saját agresszivitásukról (azokról is. család. társadalom egyaránt. a segítés módjait. havonta egy kisgyermek a családon belüli erőszaknak – visszavonhatatlanul! (exit – MTV Napi Mozaik. A legkegyetlenebb ellentétek akkor támadnak az emberek között. mert személyes kapcsolatokban élt. a civilizáció sok pozitívuma mellett. a hétköznapok „támadásai” között a reklám. védőnőnek. eszméikben érzik magukat megtámadottnak.Vigassyné Dezsényi Klára pszichológus. a környezet. Az erőszak jól ismert büntetésforma a gyermek számára. gyakori a durvaság. Meg kell ismerni az elkövetők (az abuzív szülők) és a bántalmazott gyermekek személyiség. amelyeket az intézmények. egyén. retteg a turista. ha világnézetükben. támadókészség. a mindennapok erőszakolnak rájuk). az agresszív viselkedést igazolja. Bombariadók nyugtalanítják a gyerekeket. de a szülőknek is fontos lenne többet tudni az agresszióról. gorombaságai teszik ingerültté az embereket.és viselkedés jellemzőit. az abuzus hatását a gyermekre. Az agresszivitás legfőbb forrása a félelem. klinikai szakpszichológus. az áruházak tülekedései. A társadalom korlátokat. A toleranciát összetévesztjük a gyávasággal. Azoknak. A ma embere ezek között él. a nevelés–oktatás területén. a közlekedés. akik hivatásuknál fogva gyermekekkel foglalkoznak: az egészségügyben. pedagógusnak. Meg kell keresni a prevenció lehetőségeit. önmagunkról alkotott képünk tökéletlensége. Budapest Erőszak a családban A téma permanensen és fájdalmasan aktuális: hetente esik áldozatul egy felnőtt. szabályokat. bár mindenki szenved tőle. 'rendőrösdit' játszanak valódi légpuskával. Ez is oka annak. felismerni a jeleit. mint társadalmi elvárás. A társadalomban egyre jobban uralkodóvá váló versenyszellem is feltételezi a harcot. felnőttek türelmetlenek egymáshoz. a rend. A régi ember türelmet tanult. és megismerni az agresszió megnyilvánulásainak teljes skáláját a kreativitástól az 214 . hogy másképp gondolkodók között éljünk. Valóságos krízishelyzetekben nem érett emberként. hogy a környezetéből rászakadó agresszivitás az egyénből is agresszív indulatokat vált ki. támadást sejtünk ott is. terroristák támadásaitól hangos a média. hanem riadtan viselkedünk. a figyelmeztető és észrevehető jeleket. Nem szoktunk hozzá ahhoz. ahol csak számunkra szokatlan gondolkodás tűnik föl. másik okozója az önismeret hiánya. Napjainkban az erőszak általános jelenség: gyerekek. Felgyorsult az idő. Agresszív korban élünk. október) Fontos tehát foglalkozni a jelenséggel: definiálni az erőszakot. a gyermekbántalmazás formáit. az „ügyességet” és az agresszivitás bizonyos mértékű és jellegű.

az anyák aránya az elkövetők között nagyobb. a legidősebb 16 éves volt. az objektív okok között első helyen a rossz baráti.6%. A sértetté válást elősegítő oksági tényezők közül kiemelkedik a kiskorúaknál az életkor. függetlenség. fizikai és szexuális gyötrelemnek van kitéve. megbélyegzéstől való félelmükben – vagy félve a büntetőjogi következményektől. nevelőapák bántalmazó magatartását is sok esetben az anyák indukálják. A legnagyobb arányban a 6–12 éves korosztály bántalmazását jelezték. A vizsgálatban szereplő legfiatalabb gyermek 2 hónapos. a kiszolgáltatott függőviszony és a hanyagság. az asszonyok és gyermekek sokasága hosszantartó lelki. ezt követi az átmeneti pénzzavar. visszaélve a gyermek bizalmával. követi a figyelmetlenség. A nemzetközi és hazai adatok tükrében megállapítható. nem kaphatnak pozitív mintát a konfliktuskezelésre. 15 000-re tehető. Mielőtt másokat kezdenek nevelni. valamint a környezet közömbössége. kifejlődésük megakadályozásával. meg kell tanulniuk saját agressziójuk kezelését. Így sokat segíthetnek – megalapozott ismeretek és tapasztalatok birtokában – azoknak a gyermekeknek is. kultúránként változó. a veszélyeztetettek felismerésével. gyermekkorú és a fiatalkorú sértettek között is a fiúk aránya nagyobb: 60% fölötti. A bölcsődék gyermekvédelmi feladatai között is szerepel felismerésük és segítésük. az agresszió destruktív megnyilvánulásainak csökkentését is anélkül. a szűkebb-tágabb környezet titokban tartja. Témánk a gyermekeket érintő erőszak. teljesítmény. hogy az áldozatok és az eseményről tudó családtagok. idős emberek bántalmazását is. alkalmatlan családi környezet jelenik meg. házastársak. az óvatosság hiánya. Az erőszak sokrétű jelenség: nemcsak a gyermekek bántalmazását jelenti. szégyenérzetből. intim szféráját. Elkövetői a családtagok. (. Az egészségügyi szolgálat tudomására jutott esetek száma kb. 215 . a problémák megoldására. akiknél a családi nevelés funkciója sérült vagy nem működik. falvakban 1%. hogy megfosztanák magukat „a természet adta legértékesebb energiaforrásuktól”.. A gyermekelkövetők száma évenként változó. Az apák. Az adatszolgáltatást korlátozza. a provokáló magatartás.. A kiskorú. amely nélkül nincs cselekedet. (Forrás: ERÜBS = Egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika) A gyermekbántalmazásról országos méretű statisztika nem áll rendelkezésre. Az 1994/95-ben a „A Gyermekbántalmazás Magyarországon” címet viselő szakmai projekt keretében végzett országos körű keresztmetszeti vizsgálat eredményei alapján az előfordulási gyakoriság becsült értéke a gyermeklakosságnál városokban 0. a helytelen nevelés és az iskolai konfliktusok is. vagy a tágabb környezet felnőtt és gyermek személyei. És segíthetnek az abuzusok prevenciójában a problémák felismerésével. hanem a családban élő nőtagok. a veszély jelzésével.erőszakig. megjelenik a családi probléma. A veszélyeztetett gyermekeket a közoktatás intézményeiben regisztrálják.) „a látencia itt hatalmas (…). akik nem élvezhetik a családi élet melegét. Sajnos. Az oksági tényezők közül kiemelkedik a fegyelmezetlenség. hogy a gyermekbántalmazás előfordulási gyakorisága országonként.” A kiskorú és a gyermekkorú sértettek száma összességében jelenleg is emelkedik. A magyar esetek előfordulási gyakoriságát nehéz adatokkal alátámasztani.

értelmi. A rejtett jelek: a gyermek viselkedése hirtelen megváltozik. Veszélyeztetett az a gyermek is. Az erőszak Erőszak: a goromba és kegyetlen testi fenyítés (family violence) és a gyermekek szexuális kihasználása (child abuse) abban a helyzetben. Sok gyermek szenved el súlyos sérüléseket. ujjszopás. mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot. ha a gyermek nem akar mosdani. az utóbbi folyamatosan és tartósan meglévő mozzanata az elégtelen szülői magatartásnak. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról). amelyben a szülő a gyermek áldozatának érzi magát. a bántalmazás és az elhanyagolás közül. Bizonyos személyek láttán erős félelmek gyötörhetik. hogy bizalmi légkört és támaszt nyújtson nekik. 1998. számosan belehalnak a bántalmazásokba vagy azok következményeibe. hogy Magyarországon minden negyedik 14 éven aluli gyermek – valamilyen ok folytán – veszélyeztetett (Magyar Jog. Az erőszakos cselekedetek közül azonban nagyon sok nem kerül bíróság elé. akiket valamilyen makro. csak magában játszik. Azóta folyamatosan nő az elítéltek száma a családon belül elkövetett erőszakos bűncselekmények miatt. egyik erőteljes paradoxona éppen ez. rajzai vörösek. vagy ha játékában olyan cselekedeteket ad vissza. A goromba bántalmazás nyomai felismerhetők. e. Hammurabi törvénykönyve (kb. 216 . A gyermekbántalmazás két formája.Ez a nyilvántartás a ’90-es évek óta a veszélyeztetett gyermekek számának folyamatos emelkedését jelzi. Az észlelhető jelek: kék foltok és sebek (harapás nyomai) a genitáliákon. érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (1997. hastáji. amely a gyermek testi.vagy mikrotársadalmi körülmény a szocializációjukban megzavart és ennek következtében beilleszkedési és magatartási zavarokkal küszködnek. A veszélyeztetettség: olyan magatartás. 1810. amelyben a visszaélés megtörténik. bevizelés. az elsődleges közösség sebzi meg saját gyermekeit.). vagy a kényszerű helyzet áldozatának. amikor a család. hogy a férj és apa joga minden eszközzel fegyelmezni feleségét és gyermekeit.sz. hogy a bántalmazó anyák érzik magukat a gyermek vagy más személy. nyelési. a jelek megfigyelhetők a gyermeken – a nemi erőszak jelei nehezen –. vagy altesti panaszok. 12. Annak a szituációnak. szomorú. panaszait komolyan venni. Ma már a törvények fékezik az erőszakot. holott az a rendeltetése. akinek a környezete a fejlődését biztosító szükségleteit nem elégíti ki. Gyanús. aminek szenvedő alanya lehetett. melleken. visszahúzódóvá lesz. amikor kimondja. Siefert a szexuális erőszak rejtett és észlelhető jeleit különbözteti meg. Az első bírósági per az erőszakot elszenvedett gyermek védelmében Alabamában zajlott l874-ben. beszéd. Étvágytalan. Kr. évi tv. A veszélyeztetettségi mutatók alapján megállapítható. amelyek konfliktusszituációk forrásaivá válhatnak. A gyermekeken elkövetett erőszakról szóló tanulmányok szerint az abuzusoknak csak kis százaléka gyökerezik elvakult kegyetlenségben. vagy feketék.és alvászavarok.) még engedélyezi az erőszakot a családban. az élet azonban megőrizte gyakorlását. Kriminálisan veszélyeztetettek azok a fiatalok. többségüket a reménytelenség pozíciójából követik el. ezért kell a gyermek kijelentéseit. és olyan másodlagos szükségleteket alakít ki benne.

mert fennáll annak a veszélye. büntető magatartással. mosoly) Az abuzív szülők jellemzői: – éretlen személyiségűek. adott esetben végzetesek. hogy egy csecsemő verése. Alanyuk nagyobb számban fiú. fizikai sérülékenységét. Ennek oka. ez a korosztály élettani.és idegállapota. – hiányzik belőlük az örömkészség. Milyen tényezők játszanak szerepet a bántalmazás kialakulásában? – a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat felbomlása – a gyermeki dühreakciók – a felnőtt inadekvát nevelői attitűdje – a gyermekek közötti agresszió kezelhetetlensége – eredményesnek vélt büntetésmódok – a szülő személyisége. de azt is. gyermekvédelmi hálózat éberségét igazolja. A „gyermekabuzus” megjelöléssel gyakran összemossák a két jelenséget a gyermek sérelmére elkövetett szexuális zaklatással. Bár a fizikai bántalmazások összességében a fiúknál gyakoribbak – az érzelmi bántalmazásoktól is ők szenvednek gyakrabban –. az egészségügyi. A szülői magatartás alakulásában fontos tényező. kínzása az általános társadalmi értékrendben a gyermekbántalmazás minősített formáját jelenti. a csecsemő és serdülő lányok érintettsége magasabb. hogy esetükben a bántalmazás tünetei szembetűnőbben felismerhetők. hogy milyen kép él az emberekben a „normál szülőről” és a „normál gyerekről”. A halálesetek is ezt igazolják. De mi minősíthető enyhébb formának? A 3 éven aluli korcsoport hangsúlyosan reprezentált a bántalmazással kapcsolatos vizsgálatokban.de nem mindig kapcsolódik össze bántalmazással. Az adoleszcens (serdülő) korban a lányok aránya növekszik meg – a sérelmükre elkövetett szexuális abuzusok növekedésével –. – csökkent a gyermek szükségletei iránti érzékenység. empátiára képtelenek. a fizikai következmények súlyosabbak. kontaktus. az öröm átélésének. az anyák rejtett hosztilitásával. aktuális hangulat. nincs fizikai defektusa – a szülő elvárásai szerint reagál – szeretetteljes viselkedést mutat (odafordulás. hogy bántalmazásnak minősítsék a fizikai büntetések enyhébb formáit. szexuális abuzussal is. (hostility = ellenségeskedés. átadásának képessége. – önértékelésük alacsony. A normál szülő – tudatosan várja és vállalja gyermekét – a gyermekével való kapcsolatában képes „adni” – rendelkezik megfelelő én-erővel és megbirkózási (coping) képességgel – rendelkezik kapacitással a felmerülő nehézségekkel szemben – képes elfogadni a „nem tökéletest” is – realisztikus elképzelései vannak gyermekéről. A normál gyermek – egészséges. – angol kifejezés) A fizikai bántalmazás a csecsemőkorúaknál a legmagasabb. 217 . és/vagy a leváló serdülővel szemben megjelenő korlátozó. Megítélése nagy körültekintést igényel a gyakorlati munkában.

védtelen. – saját szocializációjukból hiányzik a konfliktuskezelés képessége. az adott gyermek személyiség-szerkezetétől függően eltérő mértékűek. Egyszerre élik át a tehetetlenség és a düh. a pubertásban vagy a felnőttkorban válnak nyilvánvalóvá. ezért kritikus élethelyzetekben a feszültségeket nem tudja kezelni. „túlpörgetettek” lesznek. A látványos fizikai károsodások egy része begyógyul. szomorúak vagy közönyösek. „Szeretetéhesek”. Opponálók. Kétségtelen. azt sem. rettegnek. 218 . – uralkodni vágyók. törvényszerű. s nem mindig a bántalmazással egyidejűleg jelennek meg. coping (megküzdési) képessége alacsonyabb. ismétlődésétől. Érzelmileg ridegek. önkontrollhiányban érzékelhető. akkor elkényeztetik a gyermeket. támogató kapcsolatokat. késztetését. központi idegrendszeri elváltozásokat okoznak. nem tapasztalhatta meg a szeretetkapcsolat biztonságát. garázdálkodók. szórakozottá válnak. elutasítók. hogy a szocioökonómiai státus alacsonyabb a bántalmazó szülők esetében az iskolázottsággal együtt. Minél gyakrabban és kíméletlenebbül verik. – úgy vélik. ezért meglehetősen bizonytalan. a környezetből még több agresszivitást provokálva. – a félelem. A koncentráció gyengül. A viselkedés területén a változás hiperaktivitásban. büntetők. szélsőségesen depresszívek. a bántalmazott gyermekek negatív affektusokat mutatnak. figyelmetlenebbek. és sok érzelmi elutasításban volt részük. Az abuzus hatása a gyermekre A gyermek életének bármelyik periódusában történik az első durva bántalmazás. de vannak olyan károsodások. halmozottságától. az észlelés. A bántalmazó szülők gyermekkorukban maguk is áldozatai voltak a bántalmazásoknak. a gondolkodás is változik. Sok esetben csak később. annál tartósabb és visszafordíthatatlanabb a testi–lelki sérülés. labilisak. ridegek. mégsem tekinthetők ezek a tényezők elsődlegesnek a bántalmazások létrejöttében. infantilisek. hogyan kell ápolni az érzelmi. szorongás feloldásának. szoronganak. a megalázottság és az agresszió érzését. kemények. de nem szeretőképesek. hogy újabb atrocitások követik azt. – agresszívak. szidalmazzák a gyermeket. – többségük érzelmi deprivációban (megfosztottságban) nevelkedett. Ezek a változások az ártalom súlyosságától. Az abuzív szülő negatív énképpel rendelkezik. sodorható. hogy ha érzelmileg odafordulók. a büntetés a hatékony eszköze a nevelésnek. A világgal szemben kialakult ellenségességük rávetül a saját gyermekükre.– gyakran úgy érzik. az indulat leküzdésének módjai. könnyen frusztrálódik. gyötrik. Gyakran az adott szituációnak nem megfelelő viselkedést produkálnak. A lelki sebek pedig nem gyógyulnak be soha!! A pszichés sérülést az érzelmek jelzik. bizalmatlanok. – érzelmi szinten éretlenek és frusztrációtűrésük alacsony. az érdeklődés. amelyek maradandó érzékszervi vagy értelmi fogyatékosságot. Agresszív ingerekre érzékenyen reagálnak.

században vált egyértelművé. impulzív magatartás. – nyugtalan túlmozgásos. A bántalmazott gyermek személyiség. éheztette. A gondozásbavétel megbontja a testvérkapcsolatokat. a fájdalmas élmények izolálása. A bántalmazott gyermek szülőjével. ezért nehéz kiszámítani. Irodalmi utalások és szakirodalmi adatok alapján valószínűsíthető. a szakkönyvismeret. A szakmai közvélemény is megosztott a kérdésben. akik a szocializációjukért felelősek. vagy a pedagógiai eszköztár hiányosságaira hivatkozva. Az intézeti elhelyezés ezért a bántalmazott gyermeket is szankcionálja. pedagógusoknak – a durvasága. A gyermekek testi–lelki károsodását azoknak a személyeknek – szülőknek. tradíciók. Sokan gondolják ma is megengedhetőnek a gyermeknevelésben a fizikai kényszer alkalmazását szülői jogokra („enyém a gyermek. Gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás mint szociális probléma és beavatkozásra késztető jelenség csak a XX. bezárta. a gyermekkor élményei. elhagyta. enuresis stb. A nevelés jegyében. könyörtelensége idézte elő. hogy nem létezett olyan társadalmi formáció vagy kultúra. az elhagyás-fenyegetettségtől. ha a bántalmazott gyermek a családi feszültségek „tünethordozója”. azonosul vele. emlékei hatására?! Mi épült be a szülői szerepmintába? Megismétlődik-e a szülő konfliktusokkal terhelt múltja saját gyermekével való kapcsolatában? Ha megoldatlan maradt a múlt – az elfojtás. – belső bizonytalanság és alacsony önértékelés. a vele való azonosulás miatt –. akiknek a gyermekek jogi és pszichológiai értelemben kiszolgáltatottak. a bántalmazó idealizálása. adott esetben. tagadása. amelyben nem szenvedtek a gyerekek a felnőttek erőszakos magatartásától. az élettér. felnőttes („pszeudo-érett”) viselkedés.A bántalmazó cselekmény típusa a gyermekre gyakorolt hatás mértékét nem befolyásolja. kiemelése károsan érinti a család egyben tartását is. igyekszik megfelelni neki. Az abuzus és annak következményei a bántalmazott gyermek testvéreit. amit akarok”). s retteg a szülő elutasításától. dolgoztatta gyermekét. életmód. egy részük a „házi fegyelmezési jog” gyakorlásának tartja. – esetenként neurotikus jellegű tünetképződések (kényszeres tünetek. nevelési minták. szülővé válása után viselkedésében ő is bántalmazó lesz?! 219 . hogy milyen pszichés reakciókat produkál adott esetben a gyermek. bántalmazójával szemben ambivalens érzéseket. A szülők némelyike mindig is verte. Traumatizálhatja az ártalom egy kevésbé súlyos formája is.és viselkedésjellemzői – csökkent örömkészség. Milyen szülőnek tartja magát a bántalmazó felnőtt?! Mennyire tér el ennek megítélése az iskolázottság. a szülőkép. – gyakori agresszivitás. bántalmaztak. – tanulási és szociális beilleszkedési nehézségek. bűntudatot hordoz. – néha koravén. azt csinálok vele.). megerőszakolta. eladta. A magyar közvélemény családi ügynek tekinti. ürügyén erőszakoskodtak. a család egészét érinti.

S a gyerekverés beépült értékrendjükbe. orvosi ellátáshoz. joga van az érzéseinek tiszteletben tartására. Ugyanaz a szülői viselkedés az értelmiségiek között a „nagyon megverte” kategóriába tartozik. Az abuzusnak veszedelmes formája a „Folie a deux”. Kempe gyermekorvos. helyette sok esetben csak brutalitást tapasztalhat. a bántalmazó felnőttek? Ha tudják is a felnőttek.” A konvenció célja: védelmet nyújtani a szülői túlkapások ellen. életkori csoportban. A verés a gyermek engedelmességét. hogy szeretetet. családi élethez való jog) – védelemre (…) kínzások. a gyengédségre. akiket szüleik rendszeresen vertek. Ezt igazolja Tóth Olga szociológus 1999-ben megjelent „Erőszak a családban” című tanulmánya. verte az élet is. A konvenció és az 1991.tv. hogy a gyermek jogai érvényesüljenek. alapján a gyermekeknek joga van: – alapvető szükségletei kielégítésére (élethez. Vizsgálatai szerint valamennyi társadalmi rétegben. halálbüntetés ellen – részt vennie saját sorsának alakításában Témánk szempontjából fontos gyermeki jogok még: a személyiség fejlesztéséhez való jog. A verés értelmezése. akik maguk esetleg nem élnek vele. gondoskodást. a mindennapok gyakorlata mást mutat. brutális kegyetlenséggel”. A legtöbb súlyos fizikai bántalmazás-fegyelmezési helyzetekhez és módszerekhez kötődik. a düh és a harag kifejezésére. Miért a gyengét bántja? Mi a célja vele? Miért nem tud uralkodni magán a „bölcs” felnőtt? Erre az egyik választ Losonczi Ágnes szociológus adta meg: „őt is verték. jó magaviseletét biztosító nevelési eszköz. oktatáshoz. a „kettős színjáték”. a munkások nem minősítik így. A fizikai büntetés szokásszerű tapasztalata a gyerekeknek. évi LXIV. az áldozatok. tudják-e ezeket a jogaikat a gyermekek. hidegfejű kiszámítottsággal. fogalma másként jelenik meg a munkás és másként a szellemi foglalkozású társadalmi rétegben. szülőknek is az eszköztárában elfogadottan ott van. valakinek tovább kellett adnia. A gyermekbántalmazással foglalkozó hazai és külföldi szakanyagok tartalmilag azonos definíciót fogalmaznak meg: „Bármely gyermek. A gyermekbántalmazás súlyosságát azok az orvosok észlelték. Tudták-e. aki fizikai. melyben a megkérdezettek 70%-a elfogadta azt az állítást. a testi fenyítés része a gyermekkel való bánásmódnak. települési típuson élők között vannak olyanok. megalkotta a „battered child” = „vert gyermek” szindrómát. oltalmat találjon. érzelmi 220 . Azoknak a felnőtteknek. személyének tiszteletére.A Gyermekek Jogai-t rögzítő ENSZ-konvenció (1989) leszögezi: „A gyermek nevelésének és fejlődése biztosításának felelőssége elsősorban a szülő re hárul. melyben a két szülő az ideális család benyomását kelti. miközben – zárt ajtók mögött – a gyermek rendszeres és súlyos bántalmazása folyik. a türelmetlenség. dühödt idegességgel. akik a fizikailag bántalmazott gyermekeket ellátták. ha az megérdemli”. pszichikai. a deviáns magatartás nem teszi lehetővé. hogy „Egy szülőnek joga van megpofozni gyermekét. 1962-ben Dr. illetve nagyon megvertek. ráirányítva ezzel a társadalom figyelmét a problémára. egészséghez. Tehát a magyar társadalomban a pofont a nevelés mindennapi eszközének tartják. A felnőttek indulatai. amit ő szenvedett.

a családon belül előforduló inceszt (közeli rokonok nemi kapcsolata). vagy róla készülhet pornográf anyag. fojtogatás. lekicsinylésével. a gyermek személyiségének károsodásában jelentkezik. rúgás. A child abuse = gyermekbántalmazás. durva kirohanásokkal. A gyermek szexuális izgatása. nélkülözés) és ami komolyan befolyásolja egészségi állapotát. szorítás. szitkozódással szakadatlan rettegésben tartja a gyermeket. vagy sértő magatartásával. Erőszakos szexuális magatartásnak minősül: a voyerizmus. központi idegrendszeri károsodás) éri a gyermeket. lelki és szexuális bántalmazások). égetés. leggyakoribb megjelenési formák: ütés. bántalmazottnak tekintendő” (WHO egészség-definíciójára utalva). az „emocionális szadizmust” = a gyermek érzelmeire ható durva cselekvéseket. amelyben a felnőtt fenyegetődzéssel. a gyermekprostitúció. Nem minősül erőszaknak. gúnyolódásával. durva megjegyzéseivel.vagy morális bántalmazás tárgya. az érzelmi bántalmazás: (emotional maltreatment = érzelmi kínzás) olyan pszichés bántalmazás. hogy szexuális kielégüléshez jusson. olyan ártalom/veszélyeztetés l. testi és szellemi szükségleteit biztosítani. sebzés. ígérgetéssel. visszaélést különböztet meg a szakirodalom. zsarolással bírja rá a gyermeket szexuális tevékenységben való részvételre. Ennek megítélése. hajtépés. A pszichés bántalmazás hatása különböző magatartászavarokban. mérgezés. nemi szervének fogdosása. ha lehetővé 221 . harapás. egészségkárosodás (érzékszervi. vécézés közben azzal a céllal. megalázásával a gyermek önbizalmának megrendülését okozza. kialakulatlan személyiségével. a pornográfia. megszégyenítésével. illetve gyermekek közötti szexuális aktusokat jelenít meg. a nevelőapa. végtagtörés. szeretet nélküli nevelői magatartást. fenyegetéssel. csavarás. A gyermekbántalmazás cselekvő jellegű formája: a fizikai bántalmazás: olyan tettlegesség. amit a gyermek sérelmére követnek el (testi. kikötés.és fullasztási kísérlet. amikor elmulasztják a gyermeket megvédeni. legyen az aktív vagy passzív (elhanyagolás. amelyben a bántalmazó az apa. vetkőzés. fürdőzés. fullasztás. amelynek során sérülés. Ide soroljuk a hideg. negatív önértékelést alakítva ki benne. simogatása. felnőttek és gyermekek. saját vagy mások szexuális igényeinek kielégítése céljából. Jellege szerint cselekvő és mulasztásos bántalmazást (elhanyagolást). vagy simogattatásra rábírása ugyanúgy szexuális visszaélésnek minősül. bizonyítása nehéz. vagy közeli férfi családtag. de súlyos felelőtlenség a szülők részéről. A szexuális bántalmazások közé tartozik az exhibicionistákkal való találkozás. A pornográfia a gyermekkel szembeni szexuális erőszak különleges esete: képek vagy videofilm segítségével felnőttek. amelynek során egy felnőtt megfigyel egy gyermeket. a szexuális visszaélés: amelyben a felnőtt visszaélve a gyermek helyzetével. tapogatása. 2. elutasító. forrázás. A gyermekkel szembeni erőszak elkövetése során találkozhat ezekkel az anyagokkal a gyermek. mint ha maszturbálásra vagy közösülésre veszik rá (orális vagy anális közösülés) vagy kényszerítik.

A bántalmazási módok egy-egy esetben halmozottan szerepelnek! A bántalmazás. mert kielégítetlen a stabil érzelmi kapcsolatok iránti igénye (= affiliációs szükséglet). szellemi ) – kiszáradás.teszik. állandó nyöszörgés. kihagyása. negligálás figyelmeztető jelei csecsemőknél: – alultápláltság. komoly viselkedés (túlzott rendesség. gondoskodás – a táplálás. a veszélyeztetés egyéb formái: koldulásra. – a szeretet iránti igénye. – a biztonságigénye. ficam Észrevehető és figyelmeztető jelek kisgyermeknél: – ellenséges magatartás – agresszivitás – korhoz nem illő. felvételre fájdalmasan felsír= törés. mozgás. forrázásra utaló hegek a bőrön – piszkos. vagy nem vesznek tudomást arról. lopásra való rábírás. egészségügyi megelőzés (védőoltások). (szomorúság) – izolációs törekvés 222 . A bántalmazás mulasztásos formái: – az alapvető életszükségletek kielégítésének tartós. feltűnően piszkos bőr – elhanyagolt bőrfertőzések – égésre. sírás – gyakori összerezzenés – kifejezéstelen tekintet – kiságyban „összekuporodás” (védekező helyzet) – ütésnyomok vagy véraláfutás a testen – égés és forrázásnyomok a testen – érintésre. amely a gyermek súlyos elszigetelődéséhez. – érzelmi deprivációt szenved el. gyógykezeltetés. – a gondozás. beesett szem. Ezek következményeként kielégítetlenül maradnak a gyermek: – fiziológiai szükségletei. öltöztetés. kábeltévé csatornák pornográf tartalmú adásaihoz. – károsodik értelmi fejlődése. ha a szülő akadályozza az oktatásban való részvételét. – a testi és pszichés fejlődéshez szükséges feltételek biztosításának elmulasztása. ápolás tartós elmulasztása. nem kielégítő ruházat – tetvesség – nyugtalanság. folyamatos elhanyagolása. hogy gyermekük hozzáfér „18 éven felüli” filmek. leromlott állapot – fejlődésben való visszamaradás ( testi. túl jó modor) – zárkózottság. elmagányosodásához vezet. – a lelki (érzelmi. illetve kényszerítés. értelmi) szükségletek olyan mértékű figyelmen kívül hagyása. száraz bőr – ápolatlan.

visszafogottság – váratlan érintésre összerezzenés – túlzott alázatosság. játékban való gátlásosság. engedékenység – üres.– természetes életöröm hiánya. csavargás – gyógyszerfogyasztás – garázdaság – aszociális magatartás – antiszociális viselkedés. bűnözés 223 . riadt tekintet vagy éberség – bizalmatlanság a felnőttekkel szemben – fej elrántása a simogatni akaró kéz elől – makacs ágybavizelés – késői szobatisztaság – beszédzavar A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – kisgyermekeknél: – ismeretlen okú vérzés/folyás – nemi betegség – genitális – anális viszketés – ismétlődő húgyúti infekciók – enuresis nocturna et diurna (éjszakai és nappali ágybavizelés) – alvászavar – étvágytalanság – illetlen szexuális játék – genitáliák mutogatása A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – pre-pubertásban: – visszatérő hasi fájdalom – fejfájás – alvászavar – étvágytalanság – epileptoid rosszullét /epilepsziaszerű – provokáló szexuális magatartás A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – pubertásban: – fel nem ismert terhesség – promiscuitás (nemi érintkezés gyakori partnercserével) – prostitúció – droghasználat – öngyilkossági kísérlet – hisztériás rosszullét – szabados magatartás – depresszió A gyermek szociábilitásának torzulásai is jelzésértékűek: – beilleszkedési képtelenség – szabályok be nem tartása – iskolakerülés.

a szokások kialakulása (szobatisztaság). ha a gyermek túlságosan előzékeny. nem tanultak meg segítséget kérni. gyanújelekre ezért nagyon fontos figyelni! A „látó” szakembernek észlelnie kell: – a bántalmazásra utaló látható nyomokat a testfelszínen. a családtagok merevek. 2. magatartás lényeges megváltozását (pl. a közvetett formákra. kívánságai nincsenek. . a csavargást – a neurotikus tüneteket (pl. A játék felfedi. családi krízisek. – a viselkedés. izoláltak. hogy mi történt a gyermekkel otthonában. s a napi kudarcok. dependens.) A gyermekek ritkán panaszkodnak. arceltakarás mellett fel kell figyelni arra. hogy kihez fordulhatnak. a család elszigetelődése – a támogatórendszer hiánya = a családok zártak. tic = arc-rángás) – leplezett vagy indirekt utalásokat az otthoni helyzetre – az alkohol. mintha ő lenne az oka frusztráltságának. stressz). sikertelenségeinek. vagy nem tudják. A bántalmazások. (késleltetés) .ha a motorikus fejlődésben retardáció. (Máshogy szövődik a gyermek játékába az egészséges kíváncsiság a társak WC-beli eltérő viselkedése.agresszív. beszédfejlődés területén regresszió (visszaesés) tapasztalható. ismétlődő bántalmazásra utal). a teljesítményromlást /iskolában ! – az infantilis viselkedést (bohóckodást) – a fantáziavilágba menekülést – az agresszív megnyilatkozást emberrel. nem tapasztalhatta meg később sem. függetlenül attól. követelődző (közepes súlyosságú. Fel kell figyelni arra is. babás magatartású. a nemi szervek különbözősége iránt.Bántalmazásra utaló szimptómák a gyermek viselkedésében: A korábban már említett fejelkapás. gyermekneveléssel kapcsolatos beteljesületlen elvárások= a bántalmazó nem szerezhetett mintát a gondozás-nevelés módszereiről. hogy a gyermek milyen magyarázatot ad keletkezésükre. – apátiát – az elementáris szorongás jeleit – az éber figyelmet – a menekülésre kész állapotot – a figyelemzavart. ha gyermeküknek vagy saját maguknak szükséges lenne a 224 .és kábítószer-fogyasztás gyanújeleit. tulajdonnal szemben – a szökést. a tanulási nehézségeket. ha szex tartalmú játékokat vagy orális szexet produkál társával vagy játék babával. ha: . ez a képességhiány döntővé válik krízis-helyzetekben (munkanélkülivé válás. a gondozással. tapasztalatlansága a gyermek ellen fordítja. támogató külső kapcsolataik. negligálások háttér-okai ( A NM l994-es vizsgálati anyaga és a szakirodalom alapján): 1. nincsenek baráti. saját ügyetlensége. aktivitás helyett visszahúzódás). gyerekes.

a védtelen gyermek felé is. 9. a családi krízishelyzetek megoldására képtelen családoknál a félelem. illetve a szociális háló nyújtotta segítséget nem képesek elfogadni. 8.segítség. a pszichopátiás személyiség. védelmezésére való képtelenséget eredményez (ebben a helyzetben szerepcserét is tapasztalhatunk: a biológiai. segítő személy hiánya miatti türelmetlensége. a szülő alkoholos állapota = a gyermek gondozására. illetve alkoholfüggőség. a családi élet intimitását zavaró gyermek = akinek kritizáló magatartása a rendezetlen párkapcsolatokban a féltékenység esélyeit szítja. „éretlen anya”= fiatalon reá nehezedő terhek. – a szülőkkel gyenge kötődésben lévő gyermekek: a szülők börtönben vannak/voltak. 11. a gyerekkel szembeni túlzott elvárások = ha a szülők nincsenek tisztában azzal. hogy mi várható el az adott életkorban. 13. A gyermekbántalmazás sértettjévé válhatnak: – a retardált gyermekek. motoros nyugtalanság). nevelésére. mentális retardáció. – „rossz jelképévé” vált gyerekek: rossz házasságba. – dédelgetést el nem fogadó gyermekek. amit még nem képes teljesíteni. vagy nem a körülményeik javítására használják. fáradtság. házassági krízis idején születtek. fizikai jellegzetességénél fogva támogatásra szoruló gyermek támogatja a felnőttet!). 4. büntetik azért. házassági problémák. fojtogatja. 6. veleszületett vagy szerzett fejlődési rendellenesség. a szülők vitái. Az abuzus okai között szerepel a drog-. A szociológiai. 3. a tehetetlenség érzete = agresszióba csap át. amelyek krónikus 225 . idegesség. vagy szenvedőivé válnak fizikálisan is a vitáknak. tűzhelyre ülteti. elromlott kapcsolatba. szokatlan külső. 7. csak gond van vele. nem tűri a gyermek sírását = a sírás okának megkeresése és megoldása helyett veri. kommunikációs hiányok = a gyermekre már nem jut idő. 12. 5. értelmi fogyatékosság. külső közösség számára elfogadhatatlan fenyítési gyakorlat. fogyatékos gyermekkel = „az ilyen gyermek nem örömteli. szégyenkezni kell miatta” (érzékszervi-. szociálpatológiai kutatások a bántalmazások okaként a munkanélküliség és a szegénység szerepét hangsúlyozzák. – másságot mutató gyermekek. vagy egyéb ok miatt nem alakulhatott ki kapcsolat. nem tud mit kezdeni a sérült. a baj hordozóinak tűnnek. magány. 10. a gyermek szobatisztaságának hiánya = ingerli az alkoholizáló felnőttet. Elmebetegség ritkán fordul elő.

Alátámasztja ezt az a tapasztalat is. a fizikai büntetés hasznosságának állítása. hogy alkalmazkodjanak a váratlan helyzetekhez. a gyermek magatartása – nem az ő igényeik szerint alakul. feladatai: a prevencióban az észlelésben. Fel kell figyelnie a szocializációt veszélyeztető tényezőkre: – a rendezetlen családi életre. családvédelmi tanácsadás. viselkedésbeli megnyilvánulásaira. rossz szociális körülmények között élő szülő kegyetlenkedéseinek. a 3–4 éves kor és a kamaszkor – a gyermek megnövekedett autonómiaigénye miatt. – az alacsony iskolázottságú. és a család izoláltsága. hogy ennek okát a felnőtt és gyermek közötti interakció kudarcában kell keresni. a családok alapellátásának biztosítása. Ezért a gyermek nem tudja megtanulni a szociális interakciók szabályait. az alacsony iskolázottsági szint. Ilyen tényezők: a családi élet diszharmóniája. (szociálpolitikai feladat!) egészségügyi. hogy van olyan többgyermekes szülő. durvaságaira. problémajelzésben Az abuzusok megelőzése érdekében fontos feladatok: • • • • • • • küzdelem a fizikai büntetés hasznosságát hirdető előítéletek ellen. A bántalmazás szempontjából veszélyeztető tényezőnek minősülnek bizonyos életkorok. A fenti okok kockázati tényezők. A gyermekre ráhangolódni nem képes anya nem tud az autonómiára törekvés időszakában lévő gyermeknek segíteni az agressziója szabályozásában. hogy az események – pl. Feltételezhető. hogy a stresszhelyzetben lévő szülő abuzust kövessen el. – a kedvezőtlen anyagi és lakáshelyzetre. Az erőszak következményei: a képtelenség az együttérzésre menekülés a családi otthonból alkoholtól és a kábítószertől való függés aszociális magatartás A védőnő szerepe. az erőszak jelenléte a család történetében. durvaságának. Több tényező együttes jelenléte szükséges ahhoz. házassági. a csecsemőkor – az anya gondozási-nevelési „ügyetlensége” miatt –. nevelési. 226 . a férj dominanciája a házasságban. szakszerű felkészítés a szülői szerepre. hogy nem minden gyermek válik áldozatává a deviáns személyiségű. családsegítés krízishelyzetekben. foglalkozási státuszú szülő magatartási. csökkentve a szülők képességét arra. elégséges magyarázatot nem adnak a bántalmazásokra. alkoholizálására. tájékoztatás az igénybe vehető szolgáltatásokról a tömegkommunikációs eszközökön keresztül. Vizsgálatok igazolják. illetve egészséges módon megküzdjenek azzal a tapasztalattal. aki csak az egyik gyermekével bánik „gonosz mostoha”ként. így bántalmazásnak lehet alanya a szülők és a kortársak részéről is. a „hibás” szülő-gyermek kapcsolat korrekciója. állapotokra.stresszként hatnak a családokra.

– produkálják a brutális bánásmód gyanút keltő vagy nyilvánvaló jeleit. terhével! Prevenciós tevékenységében segíti az Európa Tanács és a jog. cselekedeteik következményeinek felmérésére. gátló személyi tényezőket.nehezen viselik az élet gondjait. annak az igénye és képessége. – kapcsolatfelvétel mindazon személyekkel. . a változások észlelése. Ugyanis a gyermekek számára mindenkor a szülők a legfontosabb személyek. A fentiek a védőnőtől rendkívüli tapintatot. diplomáciai készséget igényelnek! Súlyos bántalmazás esetén vállalnia kell a jelző szerepet. A személyi tényezők a bántalmazó szülők szociábilitásának torzulásaiból adódnak (szociabilitás = szociális érzékenység. a gyermek testi. korukhoz mért ismeretekkel ahhoz. – hiányoznak számukra a mindennapi életvitelhez szükséges információk (nem jutnak hozzá. akitől és ahol a család segítséget kaphat. Meg kell tanítani őket a veszélyhelyzetek felismerésére. elhanyagolják. drogambulancia. ha bajba kerültek. egészségesnek és sikeresnek szeretnék látni őket. . Védőnői teendők a családlátogatás. tárgyi feltételeket. hogy a gyermekek rendelkezzenek a rájuk leselkedő veszélyekről megfelelő. magatartásában bekövetkező változások észlelése. – a szülők viselkedésében. Ennek érdekében a gyermekrendelőkben. – életvitellel kapcsolatos tanácsadás. mert . szociális és anyagi erőforrásainak növelését célozza. lelkisegély telefonszámát. vagy nem érdeklik őket). A segítés elsődlegesen a szülők emocionális. de nem maradhat egyedül a felelősség súlyával. határozottságot. akik néhány kivételtől eltekintve szeretik gyermekeiket. hová fordulhatnak. tehát a családi élet minőségének javítását. Fontos. hogy az egyén kapcsolatot teremtsen): – képtelenek saját sorsuk irányítására. intézményekkel. érzelmi fejlődését veszélyeztető. – hátrányos helyzet észlelése. befolyásolása. nevelési tanácsadó. szellemi. – gyámhatósági intézkedés kezdeményezése. hogy ne eshessenek áldozatul az erőszakos cselekményeknek. a gondozás során: – a környezet megismerése. csak: nem tudják ennek a feltételeit biztosítani.nem tudják problémáikat. szervezetekkel. konfliktusaikat kezelni.Fel kell ismerni az adott család szociokulturális körülményeiben rejlő. az iskolákban jól hozzáférhető módon közzé kell tenni a gyermekjóléti szolgálat. 227 . – a gyermek gondozásával járó kötelezettségeket elmulasztják. konfliktuskezelési módokra. – az elhanyagolás észlelése során a családlátogatások sűrítése.esetleg nem tudják kimutatni szeretetüket. s arra is. az okok feltárása. címeit.

1985. törvény a gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról (a gyermekek védelméről szóló törvény = Gyvt. november 6. § alapján törvényhozási. a (90) 2. a (90) l7. amely ajánlások megfogalmazásával segíti a tagországokat problémáik kezelésében. gyermekintézményben történő elhelyezéssel. a jóléti jogokról. vagy bármely más olyan személynek. örökbefogadással. 228 . Ennek a rehabilitációnak és a társadalomba való beilleszkedésnek a gyermek egészségét. durva bánásmód. Biztosítani kell a veszélyeztetettség megszüntetését szolgáló szociális alapellátások intézményeit. a (79) 17. óta tagja a „humán ügyekkel” foglalkozó Európa Tanácsnak. tv. évi XXXI. a (85) 4. a gyermekek elhanyagolással szembeni védelméről. szólnak. 1990. az elhagyás. § „Minden olyan gyermeknek. szellemi rehabilitációjára vonatkozik. a támadás. illetve felügyelete alatt áll. az alkohol és drogfüggőség megelőzéséről szólnak. önbecsülését és emberi méltóságát fejlesztő körülmények között kell történnie. a rossz bánásmód – ideértve a nemi erőszakot is – bármilyen formájától mindaddig. a fizikai és lelki durvaság. hogy „megvédje a gyermeket az erőszak. a rendelkezésre álló ellátásokról. amelyek a gyermekkori balesetek megelőzéséről. Az abuzusok megelőzése és kezelése érdekében komplex támogató rendszerre van szükség. Ez megvalósítható családnál való elhelyezéssel (gondnokság). a kiskorúak erőszaktól való védelméről. aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől. a kiskorúak rossz bánásmóddal szembeni védelméről.Magyarország 1990. A 39. Az ajánlások közül a (69) 561. 1969. 19. kizsákmányolás. Meghatározza a települési önkormányzatok szerepét és lehetőségeit a prevencióban és a veszélyeztetettség megszüntetésében. 1979. Kiépítéséhez nyújt segítséget a jog: Az 1991. jogosult az állam különleges védelmére és segítségére = helyettesítő védelem. 1990. az elhanyagolás. vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben. szociális és nevelési intézkedéseket kell megtenni. A szülőket és a gyermekeket fel kell világosítani a gyermekek szükségleteiről. Az Európa Tanács ajánlásai a gyermekbántalmazás megelőzésére és kezelésére is vonatkoznak Tartalmuk alapján a prevenciót segítik azok az ajánlások. akinél elhelyezték. kínzás vagy a bántalmazás bármely más formájának áldozatul esett gyermek testi. jelzésekkel. amíg szüleinek. Kiskorú veszélyeztetettségének megelőzését szolgáló intézkedések és ellátások körét az 1997. A települési önkormányzat megelőző tevékenységének ki kell terjednie a veszélyforrások és az ellátatlanság felderítésére és azok elhárítására észlelőrendszerek működtetésével. az erőszak csökkentésének kulturális és oktatási eszközeiről.évi LXIV.” 20. a családon belüli erőszakról. közigazgatási. a családon belüli erőszak megfékezésére irányuló társadalmi intézkedésekről. § az elhanyagolás.) tartalmazza.

Tertia Kiadó. Ifjúság 1999/l.. egyházak. Budapest. In: Kiindulópont 5. megnevezi mindazokat az intézményeket. így különösen a védőnői szolgálat.) Gyermekbántalmazás I. Tanulmánykötet. e. A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 16. szervezeteket és hatóságokat is. Szakirodalom Horváth–Szabó K. 229 . 1997. (szerk. c.) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók. Ranschburg J. A fenti intézmények és személyek számára a Gyvt. PPKE BTK. In: Benkő Á. Közgazdasági és Jogi Kiadó.: Erőszak a családban. bántalmazását észlelik.: Gyermek és ifjúságvédelem néhány aktuális kérdése rendőri szemszögből. A „bántalmazott” gyermek. Budapest.) Az agresszió problémái korunkban. Budapest. 6 (1999) Szabó L. 1998. Kossuth Kiadó. Budapest. a házi gyermekorvos. az erkölcsről és az én-ről. § (1) bek.) Reményünk a család. a nevelési tanácsadó. amelyek a gyermekvédelmi rendszerhez tartoznak: „a.: Az agresszió kezelése. Családkongresszus előadásai.: A gyermekbántalmazás jogi vonatkozásai Magyarországon. A jelzést a gyermekjóléti szolgálatnál kell megtenniük.) az ügyészség.: Családsegítő és gyengítő folyamatok a mai társadalomban. Kerezsi K. Németh Zs. ha a gyermek veszélyeztetettségét. a családsegítő központ. Gulyásné Kovács E.) a közoktatási intézmények. In: Kappéter István (szerk. jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre. Budapest. a házi orvos. 1998. II.) A gyermekbántalmazás Magyarországon. (szerk) Fejlődéslélektan olvasókönyv. Ranschburg J.: Az agresszív gyermek. alapítványok” (Gyvt.: Szabadságunk és megkötöttségünk pszichológiai alapjai. A II. Nemzeti Tankönyvkiadó. Szociális és Családügyi Minisztérium. 1992. 1997. 2003. bírósági) eljárást kezdeményezni.). így különösen a nevelési – oktatási intézmény. a menekültek átmeneti szállása.A Gyvt. d.: A védtelen gyermek.) a menekülteket befogadó állomás. indokolt esetben kötelesek hatósági (gyámhatósági.) a rendőrség. f. Piliscsaba. 2001. VIII. Pszichológiai tanulmányok a vallásról. In: Család. Budapest.) a bíróság g.) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók. In: Bernáth L. b. Nagycsaládosok Országos Egyesülete. VJRK Tanítóképző Főiskola Esztergom.: Terror a családban. Kalendart kiadó. In: Lakner Zoltán és mts (szerk. Népjóléti Minisztérium. – Mohay T. – Vigassyné Dezsényi K. Morvay K. h. 17. Horváth Szabó K. – Solymosi K. A védőnőnek tehát ismernie kell a gyermekek védelmét szolgáló jogszabályokat. Tanulmánygyűjtemény. 1998. így különösen a családsegítő szolgálat.) a társadalmi szervezetek. Losoczi Á. Budapest. 1995. (szerk. 1995. Gyermek. In: Lélekvilág. Barkó É. Lénárd K.: Néhány gondolat a gyermekbántalmazásról.: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban.

In: Fehér L. (szerk. 1995. (szerk.: A pszichológus töprengései a gyermekbántalmazásról.) A gyermekbántalmazás Magyarországon. Virág G.: Erőszak a családban.) Az agresszió problémái korunkban.Budapest. 1999. Népjóléti Minisztérium. A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 16. Budapest.: A „megvert”. 1996. Gyermek. 1996. emberkereskedelem.: Szexuális erőszak és abuzus. IX. Utasi J. Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkárság. In: Barkó É. prostitúcióra kényszerítés. Budapest. Teleki B. 230 .: Erőszak az iskolában.” „megrázott” „bántalmazott” gyermek syndróma Gyermekgyógyászat 4 (1994) Vigassyné Dezsényi K. Budapest. Velkey L. „megkínzott. 1999. Budapest. Tárki Társadalompolitikai Tanulmányok.: Gyermekeken elkövetett erőszak a családban. – Forrai J. In: Kappéter István (szerk. In: Család. Tanulmány.) Prostitúció. Ifjúság 2000/1. Tóth O. Tanulmánykötet.

(M. Szilágyi Gyöngyi pszichiáter. egészében és mindig a határvonalon áll. mint másért lenni és a másikon keresztül magunkért. melyben megnyílunk vagy éppen ellenkezőleg. a találkozást követően nem vagyunk ugyanazok. attól függően. amikor nem a múlt eseményeit idézzük fel. illetve jómagunk milyen előfeltételekkel. Ellenben. A másik emberrel történő kapcsolatfelvétel lefolyása eltérő lehet. bezárulunk. barátaink. Szüleink. A találkozás milyenségét meghatározza az a személy is. és lényeges momentumára mutat rá: a másik személlyel. magába nézve a másik szemébe néz. akivé lettünk. alakították a még képlékeny személyiségünket. Bahtyin – Dosztojevszkij poétikájának problémái). pszichológiai szükségletünk. ha valaki lekezelően vagy elutasítóan viszonyul hozzánk. elvárásaink és félelmeink. tanáraink. nyitottságot sugároz. akik előtte voltunk. akarva-akaratlanul változás állhat be.és az érzelemcsírák megszületését.Dr. a másik meghallgatásának a képességét. mint maga a jelenlét. Mindaz. „Minden igazi élet: találkozás” – mondja Martin Buber. hogy miként veszünk részt egy-egy beszélgetésben. amikor figyelmünkkel az adott pillanatban történő helyzetet próbáljuk megragadni. mit viszünk bele a tanácsadói munkánkba. akkor mély és gyümölcsöző kapcsolat létrejöttének lehetünk a részesei. Természetesen. Tapasztalhatjuk. ha az illető figyel ránk. még ha ki is vonjuk belőle magunkat. illetve a társadalom tagjaival való kapcsolataink nagymértékben meghatározták életünket. ezek az interperszonális kapcsolatok kétirányúak. A tudatos jelenlét kifejezés azt az állapotot hivatott leírni. mint a kommunikáció. Budapest Tanácsadás és meghallgatás Mottó: Lenni annyit jelent. Ha egy kapcsolat során hatással vagyunk a másik félre. a tanácsra vagy segítségre szoruló emberrel való találkozásra. Egy személynek nincs semmiféle belső független tere. lényeges tudatosítanunk. A hivatásunk során létrejövő emberi kapcsolatainkat befolyásolják előzetes tapasztalataink: előítéleteink. Tapasztaltuk. A múltnak az emlékei maradtak. meghallgat. és az önmagunkról alkotott reális képet. és járultak hozzá. szerelmeink és valószínűleg még sokan mások tartottak tükröt nekünk az életünk folyamán. ezzel is jelzést adunk le. A 231 . A másik egyénnel (egy-énnel) való találkozás ugyanúgy. nemcsak minket értek behatások. hogy a másik személy. és ezen állításával a segítő foglalkozásúak életének egy közös. serkentették a gondolat. amelyek a segítő foglalkozásúak tevékenységének a hatékonyságát növelik? A teljesség igénye nélkül szeretném kiemelni a tudatos jelenlétet. ez elbátortalaníthat vagy megnyilvánulásainkban gátolhat. Melyek lehetnek azok a tényezők. hogy életünk minden területére jellemző a másik emberrel való találkozás. akivel kapcsolatba kerülünk. a jövő pedig még nem érkezett el. Születésünktől kezdődően környezetünkkel. hogy azzá a személlyé váljunk. ami az ominózus momentumban jelen van. vagy a másik szemével néz. közvetítünk valamit. hanem mi is otthagytuk “ujjlenyomatunkat” mások arculatának megformálásánál. nem más. és nem a jövőnket tervezgetjük. A másikkal való kontaktus következtében bennünk és a (nem véletlenül tükörviszonyulatban) velünk szemben ülőben is. pszichoterapeuta. illetve milyen arányú nyitottsággal állunk a találkozás elébe. pillanatnyi lelkiállapottal.

A meghallgatáshoz pedig belső nyugalomra és bátorságra van szükség. hogy meghallgassák és elfogadják. a teljesítményre és a megvalósításra vonatkozó elvárások pedig ez utóbbit hangsúlyosabbá tették. gyengeségeivel és erősségeivel. Kevesebb figyelmet fordítunk egymásra. hogy annak. érzéseink és érdekeink hálójában. amikor szükséges. Általában nehezen viseljük el. tanácstalanságát elviseljük. Lehet talán. aki megkeresett az volt a célja. Ő viszont képes volt egy pillanatra hátrább tolni. A harmadik vándor egy szamaritánus volt. és egy teljesítmény centrikus (verseny orientált) kényszer vezérel minket. hogy embertársunkat a tudatos jelenlétben. mikor az olvasásban idáig jut. hogy egyre kevesebb időt töltünk a jelenlétben. a másikkal való találkozásban bizonytalanná válhat. hogy előadást kellett tartania vagy temetésre igyekezett. hanem „megszelídíteni”. érzéseivel. és mint a homokra épített ház.”(1) Vagyis. hogy képesek legyünk kitérni előle. nem hallgatjuk végig beszélgetőpartnerünk mondanivalóját. hogy tanácsot adjunk neki. Hasonló helyzetekben beindul egy belső „mókuskerék”. A következő reggelen aztán visszatért kereskedői ügyeinek intézéséhez. A különbség az. E kényszer alatt nem volt képes a másikat. ha valakit szenvedni látunk. Ugyanígy cselekedett a második arra haladó is. lecövekelhet saját lelki folyamatainál. arra vágyik. Minden bizonnyal kényszer alatt volt. a teljesítménykényszert nem megszüntetni kell.realitásban élni annyit jelent. Itt nyergelhetünk át az emberekkel való kapcsolat harmadik tényezőjére. elhalasztani gondját. Valószínűleg kereskedő. regisztráljuk a valóságot. amikor a teljesítményünk alapján ítélnek meg minket? A választ erre a kérdésre Jálics Ferenc jezsuita atya adja meg. Így lehetőségünk nyílhat arra. hogy megfigyeljük. Igen ám. Már nem ő van a középpontban. viszont ezáltal/eközben elveszítjük a másik személlyel a figyelésből és az észlelésből fakadó kapcsolatot. ezért feltétlenül pontosnak kellett lennie. majd elemezzük. hogy valakinek a nehézségeiről beszélhessen. Ha egy személy nincs tisztában saját képességeivel. hogy miképp lehet a modern társadalomban másként élni. mint itt és most élni. Mindennapi életünkre jellemző. hogy a másik nehézségeit. és a másik ember segítség kérését magához engedni. a személyközpontú pszichoterápia alapítója is hangsúlyozza: „A másokkal való 232 . és önmagát teljesen a másiknak adni. Már késésben volt és sietnie kellett Jerikóba. és végül ennek eredményeképpen cselekszünk. Bár testi szemeivel látta a sebesültet. reflektálunk. hanem mi és a belső kényszerünk. Úgy vélem. és nem várt tanácsot vagy „receptet” a problémájára. Előfordulhat. Ennek fontosságát Carl Rogers (1902–1987). mint személyt észlelni. a bibliai irgalmas szamaritánus példáját idézve: „Félig agyonvert ember feküdt az út szélén. Lehajolt hozzá és gondoskodott róla. összeomolhat. Ami annyit jelent. Aki segítségért fordul hozzánk. éspedig az önmegismerésre és önmagunkról alkotott reális látásmódra. Egy pap jött arra. döntünk. hogy az első kettő nem tudta kikapcsolni teljesítménykényszerét. A teljesítmény centrikusság akadálya a másik emberrel való kapcsolatunknak. Ez a kulcsszó vezet át a meghallgatás témájához. szinte „átugorjuk” azt. amely a megoldáskeresés körül forog. mint szenvedő embert nem tudta magához közel engedni. A szamaritánus képes volt erre a rövid időre felülemelkedni tervein. aki üzleti ügyekben volt éppen úton. A mai felgyorsult élettempóban a megfigyelés és a reflektálás tartama aránytalanul lerövidült. elkalandozunk saját gondolataink fonalán. felmerül a kedves Olvasóban a kérdés. A hármójuk közti különbség tehát nem a teljesítménykényszer különbözőségében rejlik. vagy rögtön jó tanácsokat próbálunk megfogalmazni. a figyelmünkkel megajándékozhassuk. a szavába vágunk.

Az elfogadásból megismerés fakad. hanem a személy. ha akar és tud mindenekelőtt önmaga lenni. hogy kényszert érzünk megváltoztatására. mint azelőtt. (…) Nem jó. melyet mérhetetlen sokszor próbáltak pontosan definiálni és végül a körülírásoknak. mai kultúránkban egyre gyakoribb mindnyájunkban az a séma. (…) Nagyon nehezen engedjük meg gyermekeinknek vagy szüleinknek. bármennyire is nyomorult. (…) Minden ember egy magában álló sziget. mely az önelfogadás fejlődését is jelenti. az empátia és a segítő személy hitelessége. hogy így gondolkozzunk: Mindenki másnak azt kell érezni. hogy személlyé váljon: s ebben óriási értéket látok. hogy igenis elutasító vagyok valakivel szemben. mint ami vagyok. hogyha el tudok fogadni egy másik embert. amennyiben önmagával is harmóniában él. problémákról tőlünk eltérő állásponton legyenek. mely a fejlődés forrásává válhat. hogy hatékonyabb vagyok. legyen ez a valóság bármilyen. Ennek a nyitottságnak a hiányában. hogy elfogadom érzéseit. mint nyilvánvalóan tökéletlen egyént. Rájöttem. mint személyiségének valós és érvényes részét? Elfogadhatom-e őt. talán pont olyan. viszont önmagára támaszkodik. értékek hordozója. saját tapasztalataiból építkezik. ha el tudom fogadni saját magam. ítélkezéstől mentes hozzáállást. E személy tudomásul veszi a környezetében élők véleményét. hogy hosszú távon nem segít. Megengedhetem-e igazán egy másik embernek. hogy a másik személy. a gyakorlati példáknak sikerült megvilágítania a jelentését. A személy oly mértékben képes harmonikus embertársi kapcsolatokra. amikor jó érzéssel viszonyul hozzám: csodál és rám akar hasonlítani? Azt hiszem. mit érzek egy adott pillanatban – képes vagyok tudatosítani. érzelmi viszonzástól független. (…) Könnyebb elfogadni magamat. (…) úgy hiszem. viselkedéseit. ha egyszer nem tudom (…) Nem használ. gondolkodásmódja vagy tulajdonsága áll a középpontban. Mit is jelent a másik személy feltétel nélküli elfogadása? Tiszteletet. mint megérteni. hogy igenis haragszom. gondolni és hinni. hanem a mögöttes érzelmekre és motivációkra is. 233 . vagy házastársunknak. ha másnak mutatkozom. Ezért úgy gondolom. ami mind személyiségének valós és eleven része. ami azt jelenti. aki önmagában érték. az a szó. mintha tudnám a megoldást. Az empátiás megértésben lényeges. és csak akkor emelhet hidakat más szigetek felé. hogy egy másik embert és érzéseit elfogadni semmivel sem könnyebb. ha magabiztosnak akarok tűnni. mit fed az empátia kifejezés. amit én. Nem a másik személy magatartása. ítéleteit. hogy bizonyos dolgokról. már az első találkozásnál falakat emelünk a másik ember felé.” (4) Láthatjuk. Vagyis jobban tudom. Most nézzük meg. meggyőződését. egy mély meggyőződést abban. Rogers emberképében a személy folyamatosan gazdagszik. ahogy szeretne. ha úgy teszek. Rogers szerint a hatékony segítő kapcsolatot három követelmény biztosítja: a feltétel nélküli elfogadás. és képes vagyok önmagamat adni. hogy ellenséges legyen velem? Elfogadhatom-e haragját. beleérzés.kapcsolataimban arra a következtetésre jutottam. ha el tudok fogadni egy másik személyt. Ez röviden így szólt: Nagyon gyümölcsöző számomra. Az elfogadás a valóság tiszteletét takarja. A görög szó jelentése együtt-érzés. Az elfogadás nem jelent meggondolatlan belenyugvást. akkor segítek neki abban. ahogy a másik személy érez. vagy meleg érzések és szeretet tölt el valaki iránt. melyhez még a „bele-fülelést” tehetnénk hozzá. A másik személy közlésének nemcsak konkrét tartalmára reagálunk. (…) Egy másik igen fontos felismeréshez tanácsadói munkám során jutottam el. hogy Rogers elméletének középpontjában a személy áll. aki nem tud mindig úgy viselkedni. a szó valódi értelmében. mikor éppen bizonytalan és rémült vagyok.

érzi. álarc”. melyeket észlel és a megfelelő időben ki is tudja fejezni azokat. Nyitott gesztusok esetén a kar mozgásai szélesek. hangsúlya kifejez. Hivatásunk során a hozzánk forduló személyről gazdag információs forrást jelent a verbális és a nem-verbális kommunikáció. a fej inkább lehajtott. A hangsúly. szorongásai csökkennek. Az empátia a segítő kapcsolatban magában foglalja indirekt az észlelt tartalomnak a verbalizációját. hangszíne. de annak sem. Mert mit tesz a kertész? Előkészíti a növény számára a talajt. A másik személy tiszteletteljes meghallgatása és mondanivalójának készséges befogadása eredményeképpen. Az alapszituációban a kliens megérkezik a megbeszélt órára: „Kliens: Szörnyű. hogy a karok a test mellett helyezkednek el és a tenyerek lefelé mutatnak. de nem teremt növényt. mint amit a gesztusai. nem érzi szükségét annak. vagyis a kezdeti merevebb és zártabb testtartás fokozatos nyitottá válását. fellélegzik. labilis vagyok. tudatosítani képes az érzelmeket. szorongó egyén halk szavú. Álljon itt egy példa a fentieket illusztrálandó. Az ellenállás gátjai lassan feloldódnak. önmagát adhatja. zimankós időt? Kliens: Utálom.).viszonyul a világhoz és önmagához. pocsék idő van ma. Tartozom még a hitelesség körvonalazásával. ezáltal egyre mélyebbre vezetve a másik személyt az önmegismerés folyamatában. Mintegy tükröt tart a másik elé. Figyeljük meg a másik egyén érzelmeit. Az előbbiekre jellemző. egyfajta áttetszőséget jelent. ha az egyén mást mond. 234 . A beszéd milyensége árulkodhat az illető lelkiállapotáról. hogy nincsenek elvárásaink vele szemben. Kliens: Persze. A nem-verbális kommunikáció alkalmazkodási funkciót is rejt magában. hogy érzéseit mindenképpen közölje. gondozza. és nyomon követhetjük a kapcsolattartás során ennek a változását. őszinte és közvetlen a kommunikációjában. például a mimika segítségével. A kertész munkájával lehetne összehasonlítani ezt a „bábáskodást”. csak elhárítja azokat az akadályokat. Ezáltal válunk képessé a szituációhoz kapcsolódó érzelmek kifejezésére. Terapeuta: Úgy tűnik. Másképp kommunikálunk a felettesünkkel. a hitelesség nem teljesül. melyek a növény fejlődését gátolják. a tenyerek felfelé mutatnak és nyitottak. Terapeuta: Nem szereti az ilyen hideg. Amint Rogers önvallomásában láttuk. Egész nap a hatása alatt vagyok. kitűző. melyben megláthatja önmagát (visszatükrözés). Az előfeltételek ismeretében foglalkozzunk a tanácsadás lényeges elemeivel. stb.” (4) A külső dolgokból kiindulva a belső mozgatórugók felismerésén keresztül az önképpel kapcsolatos megnyilatkozásokhoz juthatunk el. A nem-verbális jelek közösséghez. a megfelelő helyen tartott szünet kiemelheti a kommunikáció lényegi elemeit. A tekintetváltás. mint egy jól ismert baráti társaságban. mint az időjárás. kezd megnyílni. közérzete nagymértékben függ az időjárástól. Egyszerűen megfogalmazva. csoporthoz vagy társadalmi osztályhoz való tartozásunkat is kifejezhetik (pl. a félrenézés hozzájárulhat a dialógus folyamatának a szabályozásához. mimikája. A félénk. főképp ha elégedetlen velünk. ne a szavaira vagy az őt foglalkoztató témára helyezzük a hangsúlyt. Az ilyen személy nyitott. öntözi. Félelmei. az illető bizalmat érez. hogy érzéseit elrejtse. beszédhibákat ejthet. medál. a fej tartása egyenes. A testtartással is kaphatunk háttér-információkat. A beszéd a nem-verbális csatornák révén válik egyedivé és élővé. befejezetlen mondatokat használ. A segítő személy megnyilvánulásaiban nincs semmi „rejtőzködés.

és önismeretünk mélyülhet. Meghallgatás. Beszél a mindennapjainkról. a meghallgatás felé. végül az önmegismerésen és az önelfogadáson keresztül létünk alapjához. a konkrét válasz helyett a legjobb lehetőség a segítségnyújtás felajánlása és a saját válaszának a „megszülésénél” való segédkezés (például „Ön mit gondol. összegzés. Tanácsadás: a szakma függvénye és a szituáció dönti el. javasolt a saját időbeosztásunkat és energiatartalékainkat figyelembe venni. Összefoglalva az alábbi lépéseket különböztethetjük meg: 1. és amelyekre szakmai ismereteink birtokában válaszolni tudunk. viselkedésének a regisztrálása. könnyen eshet a gyámkodó szerepébe. mert létezünk. nem különleges képességeink vagy adottságaink miatt. konfrontáció (szembesítés). Nem fogunk tudni valamennyi hozzánk fordulón segíteni.Kíséreljük meg az élményt magunkévá tenni. így megadva neki a lehetőséget. hanem rólunk is. Minden élet egy hazavezető út. 4. baráti. tájékoztatás és tájékozódás. A reális kép önmagunkról segíthet a csapdákat kikerülni. vagy zárt kérdés. Istenhez vezet. Megerősítő jelzések: csönd. verbális pozitív megerősítés. 6. mindig lesznek olyan szituációk. Elővigyázatosság javasolt azon helyzetekben. 235 . illetve a tanácsadói munka lényeges elemeiről. 8. Visszajelzések: visszatükrözés. A helyzettől függően nyílt kérdésfeltevés. amikor a másik személy szabadon. hogyan vélekedik erről?”). Hivatásunkból kifolyólag. gondolatainkra. reagálás. melyek befolyásolhatják a másik személlyel való munkát. és élethelyzeti problémáira végleges megoldást vár tőlünk. és rögtön tanácsokat adhatnak. A másik személy öltözködésének. A fenti eszmefuttatás nemcsak a hozzánk forduló személyekről szól. oda kell visszatalálnunk. általa megítélt mélységben szólhat az általa fontosnak ítélt témákról. felismerhetjük indítékainkat. könnyen megláthatják a megoldást. mindenkit a „helyes” útra terelni és másokat minden szenvedéstől megszabadítani. 9. és aki mindig visszavár. amikor konkrét tanácsot kérnek tőlünk. a tettektől az érzelmek felé. Időbeosztás: szakmától függ. 2. aki minket feltétel nélkül szeret és elfogad. melynek célja a bizalom fokozása. testünk áruló jeleiről. Akiben nagy a segítőkészség. 3. A beszélgetés alatt a figyelmünk irányulhat részben érzéseinkre. amikor a másik a „mindentudó” szerepébe helyez minket. Közöljük a beszélgetés kezdetén a másik személlyel. Minden találkozás és minden élet különleges és egyedi. a viselkedésünkről. a másik személy áll a középpontban. biztatás. hogy közölnivalóját beoszthassa. de ne feledjük. hogy mennyi időt tudunk rá szánni. ahonnan jövünk. reflektálás. Otthonunk csak ott lehet. az érzelmektől a „bele-fülelés”. Akik nagy tapasztalattal rendelkeznek. hogy mennyire adunk konkrét tanácsot vagy próbáljuk az egyént indirekt módon rávezetni. Bár ez hízelgő szituáció ránk nézve. A fentebb leírtakban a kedves Olvasó egy képet kaphatott azokról a személyi tényezőkről. A kommunikációs szituáció: bemutatkozás. Önvallomás: a segítő személy saját életéből hoz példát. 7. egyszerűen azért. ezért idejekorán tereljük vissza a beszélgetés fonalát. 5. értelmezés. mely kívülről halad befelé. érzelmi és munka kapcsolatainkról. amikor célzottan egy információra kérdezünk rá. ahhoz a Másikhoz.

Semmelweis Kiadó. 1996 Rogers C. M. SOTE. Budapest. Tarjányi B. PPKE HTK. 1996. Publications Universitaire.: Szemlélődő lelkigyakorlat. Tringer L.Szakirodalom Jálics F. 1992. Louvain. – Kinget G. Budapest. Tringer L. Levelző Tagozat.: A pszichiátria tankönyve.: Evangéliummagyarázatok.: A gyógyító beszélgetés. Jegyzet. 1993. Budapest. Ed.: Psychothérapie et relations humaines. 236 . Manréza–Korda Kiadó. 1999.

videotraining. Tapasztalataink szerint ma még Magyarországon (fejlettebb országokban sem megy ez annyira gördülékenyen) a szülőknek maguktól kell gyakorta megkeresni a szükséges szakembereket. Rottenbiller utca 26. Kamerával felvett pillanatképeinken azonban szülő és szakember számára világosan látszik. hogy energiaveszteség helyett újabb és újabb energiákat merítsenek a gyermekükkel való kapcsolatukból. sőt. Jelzései azonban olyan picik. illetve kísérje a baba mindennapjait. mert amit ösztönösen nehézségnek érez. több éves gyakorlati tapasztalat és a segíteni akarás képezi. hogy amikor egy KORASZÜLÖTT KISBABA világra jön. illetve rájönniük arra. hallottuk és olvastuk. hangjára. • a baba fejlődéséhez nélkülözhetetlen fejlesztő feladatok otthoni végzésében. a baba mindennél jobban vágyik szülei érintésére. Telefon/Fax: +36-1-413-64-91 Szegedi Programiroda: 6723 Szeged.hu/ videotraining@freemail. A munkánk egyik alapvető célja az. szeretet és gyógyítás közepette is alig-alig észlelhetőek. ő is átél sok-sok fájdalmat. A közösen átélt örömteli pillanatok számát segítjük növelni úgy. Akárcsak szülei. ÚJRA ÉS ÚJRA. Nem teszünk további terheket a szülőkre. épp ellenkezőleg abban segítjük őket. az valószínűleg valóban az is. jelenlétére. mert láttuk. A mi munkánk. • a mindennapi gondozási teendők gyors elsajátításában. BÁTORÍTUNK MINDEN SZÜLŐ T. hogy gyermekük optimális állapotához nekik maguknak mit kell tenniük. szupervizor. hogy így segítsük: • a szülőket e törékeny kapcsolat megerősítésében. számára ez a világ egy nagyon nehéz valósággá válik. fejlesztő programokat. hogy a nagy aggódás. hogy mindeközben a nehézségek könnyebben kezelhetővé válnak. Budapest Videotréning – Segítő Kamera a kórházakban Szerkesztette: Vecsei Kinga-Zséger Olívia Az előadás alapját szerteágazó szakmai tudás. Fürj utca 237 . Tudjuk. EZ A MUNKA NAGYON NEHÉZ.Vecsei Kinga szociális munkás. még ha elsőre nem is kap figyelmet. Elérhetőség Magyar Videotréning Egyesület http://www.hu Budapesti Programiroda: 1077 Budapest. félelmet és szorongást. hogy a sok munka és felmerülő nehézség közepette a szülők szerető figyelme megmaradjon. HOGY KÉRDEZZEN.

pelenkát cserélnek. az anya és az apa a nyugalom szigete kell legyen gyermekének. érzi őt a gyermeke. A terhesség hatodik hónapjában azonban kisebb előzetes jelek után beindult a szülés. akkor szívesen részt vesz benne. intenzív osztály. A hosszas bevezető után egy család történtét szeretném bemutatni. A visszajelzésekről nem minden esetben készült felvétel – technikai okok miatt. precízen. ott Ő az! Aggódó tekintet. Már minden lényeges dolgot tudott a videotréningről. a kislány már olyan állapotban van. Egy fiatal. és később. Ő is megszenvedett az életéért. Az első napokban még az ő teste is elgyötört. A nővérek gyorsan. húszas éveiben járó házaspárról lesz szó. Próbálok leírni minden lényeges momentumot. és úgy gondolta. hisz mindenkinek tudnia kell. hogy senkinek se legyen útban. már tudja. A kislány 730 grammal született. és közben lássa gyermekét is. két inkubátor között. neonfény. tájékoztatják a szülőket és mentik az apró babák életét. dekoratív. de nem az a fontos. Ez hogyan történik? Furcsán! A helyszín azonos az előbb említettel. a születést követő gépi lélegeztetés után még egy alkalommal voltak kénytelenek gépre tenni. szeretne aktív részese lenni gyermeke napjainak. sípoló és csipogó gépek mellett. mikor a gépeket ki lehet kapcsolni. és figyeljék a baba minden rezdülését. ami előrébb vitte a munkánkat. Már a kitartás jutalma az a pillanat is. és ez nem elhanyagolható. infúziót cserélnek. ahol talán a legtöbb energiát gyűjti a későbbiekre. a kezelőorvos 238 . ha ezzel segíthet a lányán. hogy van köztük kapcsolat! Ez a hit ad erőt és kitartást ezeknek a szülőknek ahhoz. Ez a lényeg. gépek sípolnak. aki közben az életéért küzd. csipognak. A kezelőorvos mutatta be nekem az anyukát. hogy nap. mire három hónapos kórházi tartózkodás után hazamehettek kislányukkal. Az apukáról ekkor még nem esett szó. és a kezelőorvos kénytelen volt világra segíteni a gyerekeket. kép) A kórház és az orvosok. Öt felvétel készült velük. Azonban a gyermek ezekben a kint töltött percekben tapasztalhatja meg azt a biztonságot és szeretetet. hiszi. mondván. beszél hozzá és reménykedik. mikor hova állhat.Esettanulmány Képzeljünk el egy képet: kórház. inkubátorok sora. kiszámított mozdulatokkal dolgoznak. de mindig adódhat valami gond. fecskendőket. saját gyermekeikért aggódó anyukák. amit csak a szüleitől kaphat meg. hogy kenguruzhat. az ő életét nem tudták megmenteni. (1. nézi. amit egy laikus észre sem vesz. akik igen sok viszontagságon mentek át. amikor a kislány még nem volt egy kiló. és a videotréning sokat segíthetne a családnak. Az orvosok is hasonló precizitással végzik munkájukat. mikor a kicsi 5-10 percre az édesanyja karjaiban lehet. mint nap ott álljanak az inkubátor mellett. Egy hónappal a születést követően ismertem meg a családot. mosolygós volt. 500-800 grammos babákról van szó. de a kislányét igen. mi is történik. általában egy hét telt el a felvételek között. akik hat hónapig boldogan várták ikreiket: egy kislányt és egy kisfiút. De teheti-e? Ha igen. hiszi. gépeket ellenőriznek. Az anyuka nagyon kedves. A kisfiú 10 nappal a szülést követően meghalt. több fertőzésen esett át. nővérek támogatása nélkül nem is működhetne ez a program. hogyan? Ott áll. akik már nincsenek közvetlen életveszélyben. hogy hallja. Hol a szülő? Ja. tüsténkedő nővérek és orvosok közt.

Ekkor gyakran volt altatva. ami az első hetekben történt vele. Az apuka is jelen volt. és az elveszített gyermekhez. hogy a kislány már nyitott inkubátorban volt. hogy a gyermek érzékelte-e őket. hogy mit látott. és nincs is hiányérzete. az anyuka kenguruzott ezen a felvételen is. és tudja azt. Mindketten elmondták érzéseiket a látottakkal kapcsolatban. Ez két igen fontos kérdés volt. segített tisztába tenni a kislányt. legalábbis én úgy éreztem. mert lényegesnek éreztem. kép) A visszajelzésen megerősítette a már kialakult elképzelésemet. hogy nemcsak velem beszéltek. szerinte nincsenek róla emlékei. hogy ő ebben nem hisz.” (4. és az én kérdéseimre válaszoltak. hogy van. simogatta a hátát. ebben az időszakban nem érzékelte a jelenlétüket. „. A felvételen látszott. hogy az apuka is megerősödjön az érzelmeiben. és már egyre többet van a babával. azt megtették. Az anyuka erről is máshogy vélekedett. amit most nekik kell pótolniuk. Az első felvétel meggyőzött arról.” „. ami meghatározza a szülők hozzáállását gyermekükhöz. és a kislány fejét cirógatta. kép) A visszajelzés végén érdeklődtem az apukáról. és az apuka úgy véli. ahova azért került át a pici. amikor csak tudott. Beszélt arról is. rendkívül jól fogalmazta meg. hogy jól tette. és akire büszke. kép) A második felvétel is hasonlóan zajlott azzal a különbséggel. hogy mindketten máshogy érzik. (11-14. A videotréning felvételein azonban nem akart részt venni az apuka. ami mindenkinek bizodalmat adott a későbbiekre. és nagyon szép. Akkor estek át életük eddigi talán legnagyobb traumáján. hogy szeretne ő is ott lenni a felvételen. azzal megkérdőjelezik azt is. de az biztos. hogy éli meg a velük történteket. akivel boldog. jó volt látni. hanem egymással is beszélgettek. hogy vajon a kislány mennyire emlékszik a testvérére. (5-6. Tudniuk 239 . érezte a bőröm illatát. mert ha megkérdőjelezik. (7-10. Az első kérdést azért tartom lényegesnek. megismerte a hangomat. A beszélgetés végére megegyeztek abban. hogy az ő szerepük mennyire volt fontos a legnehezebb időszakban. hisz közben nem rám figyelt. ami nem volt zavaró. fejét. de ő is sokat van a kislány mellett. mosolygott. Az anyuka biztatott. Alapvető ellentét volt köztük. A másik sarkalatos kérdés az volt. hogy minden ízében a lányára figyel. beszélt hozzá. hogy jelen volt. mit érzett és neki mekkora boldogság a gyermekével töltött idő. gépek nélkül. Babusgatta. megpuszilta. és ez nagyon jó érzés. sajnos technikai okok miatt felvétel nem készült. szerinte hiányzik neki valami. és a felvétel vége felé odament a feleségéhez. követte szavakkal a gyermek mozdulatait. bizonytalanok voltak és zavartak. hogy nehogy elkapjon egy újabb fertőzést. és néha igen büszkén tekintett ki a kamerába. és mennyire van hiányérzete. vitáztak. hogy az anyukában a már említett hit a gyermeke iránt nagyon erős. kép) A visszajelzésen mindketten jelen voltak. Itt már kiságyban volt. hogy mit érzett a kislány abból.elmondása szerint nehezen dolgozta föl az elmúlt hónap eseményeit. kép) A harmadik felvétel már egy másik kórházban készült. Az apuka megfogalmazta.Biztos megismert. Hosszan beszélgettünk erről a kérdésről. hogy a kislánynak milyen lehet vele.Mosolygott rám. és részt venne-e esetleg ő is a programban. (2-3. hogy amit ebben a helyzetben tehettek. de véleményem szerint rendkívül hasznos beszélgetés volt. amire a baba aktívan reagált.

Én azt a fejlődést tudtam pár hét alatt végigkövetni. hogy a következő alkalommal ő kenguruzott. Én pedig biztos lettem abban. hogy ott állnak az inkubátor mellett. és fontos neki. és bíznak a gyermekükben. (21-24. de ez érthető is. kép) Az utolsó két felvételről még visszajelzés nem készült. Hiányérzete van. mivel egy nagyon szép folyamatot láthattam. és szerencsére az apuka nyitott volt. nyitogatta a száját és a szemét. sokat segített. hogy valami nem így volt eddig. az apuka talán megerősítést kapott arról. Saját maguk küzdöttek ezért egymást segítve – egy kis része a videónak is van –. belebújt apukájába és aludt. hogy mosolyog. Én nem helyettesíthettem a pszichológust. Ezt a hiányt a szülői szeretettel kell pótolni. hogy ők ennyit tehettek akkor. anyuka fogta a babát. a baba próbált arra fordulni. mint például a gyászmunka végigkísérésére. hisz kívülről láthatták saját formálódásukat. elfogadta. hisz nincs hozzá megfelelő tudásom. Szívem szerint így is nyugodt vagyok. és ezt tudniuk kell a szülőknek. hogy emlékszik-e a baba a testvérére? Véleményem szerint az anyuka jól fogalmazott. hogy őt is megismeri a gyermeke. miszerint emlékszik valamire. Szerencsére a felvétel vége. Tehát nem fogalmazódik meg – hisz nem tud megfogalmazódni –. és talán ebben tudok nekik segíteni. 240 . mint mikor az anyuka úgy érezte. ami egy újabb lépésre késztette őket. amit ez a család önerőből tett meg. hiszen ebben a formában először volt kapcsolatban lányával. amin még kell változtatni. Ehhez azonban egy erős szakmai támogatásra lenne szükségük úgy. hogy szükség lenne rá. Ezek rendkívül fontos pillanatok voltak. kép) Úgy gondolom. A negyedik felvételen az apuka kenguruzott. abban a zűrzavarban. Jelen vannak! A másik fontos kérdés. eltakarta az arcát. Az apuka próbált mindent jól csinálni. (15-16. Vannak persze hiányosságok. Hasonlóan nyitotta a száját. Az anyuka rendkívül jól látja át a helyzetüket. ez a beszélgetés valamiben mindannyiunkat megerősített. amikor ő is jelen van. de érzi a kislány. Ezt bizonyította. és örült a látottaknak. Ezen a visszajelzésen sokat beszéltünk az apuka érzéseiről. ahol a baba aktívan és pozitívan reagál a közeledésére. de ez más szakmai segítségtől is függ. hogy sokat kellene javítani a különböző szakterületek együttműködésén.kell azt. és hogy valóban segíthettem most. de látom. Amint hozzáért. érezniük kell. Ezt a kórházi kontroll vizsgálat után fogjuk tudni elkészíteni. a kislány teljesen nyugodt volt. és az apuka is végig aktív részese volt az eseményeknek. kicsit izgult. A végén feltett egy kérdést „–Ezt otthon milyen gyakran kell csinálnunk?” (17-20. Talán eljuttathatom őket a megfelelő szakemberhez. hogy mi a helyes. Úgy vélem. Megmutathattam neki azokat a részeket. bizonytalanságairól. mert a család hazamehetett. teljesen biztonságban érezte magát az új helyen. hiányzik neki valami. kép) Az ötödik felvételen közös kenguruzás volt.

1. kép 5. kép 241 . kép 2. kép 4. kép 6. kép 3.

kép 9. kép 12. kép 10. kép 8. kép 242 .7. kép 11.

kép 17. kép 243 . kép 16. kép 15.13. kép 14. kép 18.

19. kép 24. kép 244 . kép 20. kép 23. kép 22. kép 21.

A megelőzés (prevenció) olyan előzetes elhárító tevékenység. egy tervezett cselekvés. megelőző tevékenység Preventív – megelőző. 2. valamint az azt elősegítő személyi. amit ma az egyén tud a saját egészsége. előzetes Az egészségpromóció az a kifejezés. 3. amelyek az egészséget védik. – testi. Bevezető. a környezetvédelem. feladatra. elhárító. Jellemezni akarjuk azt a folyamatot. 4. szerep. ahová el akarunk érni. a település tervezés. szellemi és erkölcsi fejlődés tudatos irányítása. Kecskemét Egészséges életmód Tartalomjegyzék: 1. lelki. amikor valamit fejlesztenek Nevelés – az a tény. a szociológia. Ide tartoznak a sport. ami az egészségi állapotban történő javítást. folyamat. 245 . Az egészségfejlesztés egy folyamat. Kötődéseink – gyökereink. A perinatális életkor jelentősége. illetve állapotok bekövetkeztét elhárítják. fejlesztését (promotálását) szolgáló tudományok gyűjtőfogalma. amikor az egészségi állapotban elért javulás mértékét akarjuk meghatározni. Bevezető. hogy valaki megőriz valamit Prevenció – megelőzés. Ennek elemei: Az egészségvédelem – azaz. a táplálkozás. fogalmak. A primer prevenció az egészség megőrzését szolgálja. definíciók Az egészséges élet feltételei Kiindulási alap – gyermekek életkilátásainak javítása. szociális jólét. az építészet. Hanusz Klára gyermekorvos.Dr. Az egészségtudomány az egészség megtartását. mindazoknak az intézkedéseknek az összessége. amelynek során az egyént felkészítik tervszerűen egy bizonyos állapotra. tudományos és egyéni tényezőkről. azaz növelik a képességét az egészségért tehető cselekvéseiben. amely bizonyos betegségek. Az egészségtudomány mindazon ismeretek összessége. 1. Egészségvédelem – az emberek egészségét védő intézkedések összessége Megőrzés – az a ténykedés. előléptetés Fejlesztés – az a cselekvés. a pszichológia. amikor valakit vagy valamit nevelnek. hanem testi. azaz promóciót létrehozza. valamint a politológia tudományok egészségmegőrzéssel foglalkozó részei. Az egészségnevelés olyan tevékenység. fogalmak Egészség definíciója : Az egészség nem a betegség hiánya. az ökológia. Egészség körüli fogalmak Promóció – előlépés. tervszerű felkészítése egy bizonyos állapotra. (WHO). a közlekedés.

A népegészségügyi tevékenység körében meg kell határozni az egészség tudományosan megalapozott biológiai és természeti-társadalmi környezeti feltételeit. a betegségek megelőzése révén. kulturális. akkor egy adott folyamatról szólunk. KAPCSOLATAINK teremjenek hasznos gyümölcsöket. „Mindannyiunknak van egy álma: egészségesen. életmódbeli megnyilvánulásai. érezzük. A tudományosan kidolgozott módszerek államilag megfogalmazott feladatait. tíz évre tervezett „Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program” foglalja össze. azaz mindaz a tevékenység összessége nem más. mint az egészség promóciója. Akkor. majd részletesen a kiindulási alap. illetve elérjük az egészség promócióját. amelynek természetesen vannak: gazdasági. CSALÁDI ÉLETÜNK. testi és szellemi erőnk teljében minél hosszabb. Legyünk megbecsültek. az egészség megőrzésének. hogy szükség van ránk és MUNKÁNK. Ennek a programnak a bevezetőjéből idézünk. amikor egészségfejlesztésről beszélünk. Mivel a Nemzeti Népegészségügyi program részletesen tárgyalja a tennivalókat. társadalmi. lelki és szociális harmóniát. a perinatális kor legfontosabb 246 . Az egészséges élet feltételei Mit is nevezhetünk egészséges életnek? A testi. több szakirodalmi adat és tanulmány áll rendelkezésre. de ez ugyanakkor egy szóban is kifejezhető. Az egészségfejlesztés során gyakoroljuk (promotáljuk az egészséget). 2001-ben megalkotott. másod és harmadfokú prevenciós programjai Gazdasági és szabályozási tevékenység Az egészséges környezettel kapcsolatos intézkedések A megelőző jellegű egészségszolgáltatások Közösségi szintű munka Szervezeti szintű felépítések Egészséges közérdekű intézkedések A népegészségügy a társadalom egészének szervezett tevékenysége. hozzáférhető és a lakosság által elfogadható módszereit. Az egészségfejlesztés területei (EWLES és SIMNETT szerint) Az egészségvédelem első. Összetevői változatosan és több síkon megjelennek aztán. barátaink körében. az egészség megőrzése. aminek az irányát. a betegségek megelőzésének hatékony. melyek az egészséges életmód kialakításához szükséges.” A program 2003-ban átdolgozásra került. amelynek célja a lakosság egészségi állapotának javítása.Az egészségmegőrzés – egy adott állapot megőrzéséért tehető cselekvések összessége. Ebben a fejezetben összefoglalom a fontosabb tényezőket. részben a szó fogalmában találhatjuk meg. 2. sikeres életet éljünk le szeretteink. amely elvezet a családokat segítő és támogató feladatainkhoz. s összefoglalja mindazon tennivalókat. szociális. s azóta mint „Nemzeti Népegészségügyi Program” él. (WHO) Az ehhez szükséges feltételeket is ennek megfelelően kíséreltem meg összefoglalni. valamint az ehhez szükséges intézményrendszer sajátosságait.

történések és irodalmi művek sokasága emlékszik meg a gyermekek jó és szörnyűséges sorsáról. Neki kell valahogyan boldogulnia ezzel a kapott örökséggel. mivel a gyermekek világrajötte meghatározhatja a sorsukat. Belülről vezérelve. ép szervek. a kapcsolat beteljesülését jelképezi a gyermekvállalás. nem 247 . Az. azzal életközösségre lépünk. a gyermekek életkilátásnak javítása Gyermekgyógyászati tapasztalataim Közel húsz éve foglalkozom gyerekekkel. hogy az egészséges életmódot biztosítani tudjuk. akikben nincs semmi különleges. a gyermek. hogy sok gyermeket kívánnak és sokat nem. kellő munka. területen. kellő fizikai aktivitás. mi vezet a gyermekvállaláshoz. az alábbi feltételek szükségesek: Testi feltételek Örökletes tulajdonságok. leginkább az első vonalban dolgoztam. foglalkozunk az agyonféltett és a bántalmazott gyermekkel. 3. aki ebből a kapcsolatból születik. A gyermek utáni vágy elsősorban egy természetes ösztön. és azt hogyan adja majd tovább. Azt gondolom fontos különbségeket tenni. kellő pihenés – (további részletezés megbeszélés szerint) Lelki feltételek Kiegyensúlyozott élet. hogy végiggondolom. amikor megszeretünk valakit. Kiindulás alap. valóban egy örök kapocs marad. Hiába romlik meg ennek a két embernek a kapcsolata. harmonikus személyiség. a meg nem valósult álmaink realizálását és a halhatatlanságunkat akarjuk bizonyítani. Értékelve és végiggondolva a szakmai tapasztalataimat. tapasztalataim alapján. Pályámon nagyon sok tapasztalatot szereztem. Akarva. hogy a gyermek mit kap. várunk és hozunk a világra. mely döntően meghatározza későbbi kapcsolatrendszerünket. magánéleti. csak egyszerűen gyerekek. munkakörülmények. amilyen. milyen körülmények között. jövedelem Egyenlő esély Az egészséges élet ezen feltételek közötti harmónia. semmi szenzáció. milyen okok miatt születnek a gyermekek. mellyel jól vagy rosszul gazdálkodhat.elemeit tárgyalnám meg. a tehetségesekkel és kevésbé tehetségesekkel. a sorsunkat. akkor a következő előrelépést jelenti. hogy minél inkább egyensúlyban maradhassanak. mint azzal. az egészséghez való hozzáállásunkat. milyen állapotban vagyunk akkor. egyéb sikerek (további részletezés megbeszélés szerint) Szociális feltételek Egészséges életkörülmények. amelyben saját életünk folytatását. viseli és megtestesíti ezt az egyesülést. Hiszen banálisan hangzik a tény. hiszen a gyermek nem lehetne másképpen olyan. amikor gyermeket kívánunk. nem akarva valóban megpecsételődik ilyenkor egy emberpár kapcsolata. egészséges táplálkozás. vagy talán sohasem látják egymást többet. Ahhoz. és sohasem fog ilyen vérkötelékkel máshoz tartozni. Próbálom tehát megfogalmazni. ahol az emberek a mindennapi gondjaikat élik és igyekeznek azon. nem kezdhetem másképpen.

vagy megküzdhessenek azokkal a problémákkal. akik a gyermeket vállalják. akkor meg kell vizsgálni. emberi módon jó kötődéssel és jó kapcsolatban élhessünk magunkkal. Kézenfekvő tehát. egészséges. Ez a szakasz nevezhető gyermekvállalásra való felkészítésnek is. ki kevesebb.csupán a gyermeket nemző k és vállalók felelőssége. a gazdasági helyzet. akiket szerető szülők kölcsönös megegyezéssel kívánnak családjuk kiteljesítése végett a világra hozni. Meg kell vizsgálni. Tudományosan igazolt tény. kevésbé ösztönszerű gondolatokkal. alatti és utáni) kor történései meghatározóak nem csupán a születendő gyermek. ami folytonos és igen erős támogató erő a kiegyensúlyozott fejlődéshez. Ha tehetném. hogy felkészülhessenek a vállalt feladatra. Egyáltalán igényli-e a támogatást vagy sem? Mi az az elsődleges feladat. az édesanyát és az édesapát. hogy megismerjék és felmérjék saját helyzetüket. Hiszen lehet nagyon sok kapcsolat meddő. A jól működő család pedig biztosítéka egy kiegyensúlyozottabb társadalom kialakulásának. mesterségesen. hogy ezt vállalni tudják. Ezek a gyermekek nem egyenlő eséllyel születnek a világra. az együttélésükkor időt hagynék és segítséget biztosítanék először a közös élet kialakítására. akik ebben a folyamatban részt veszünk. Ezt én talán lehetőségnek nevezném. akit egy emberi kapcsolatban kierőszakoltak. ami akár példaképként vagy segítségként szolgálhat egy új generáció felnövekedéséhez. Milyen gyerekek születnek a világra ? Olyanok. csoportosítani kell tehát azokat. hanem mindannyiunké. ezért az évek alatt saját tapasztalatomból leszűrt tanulság az. hogy a gyermekvállalásra fel kell készülni. Meg kell őket tanítani tehát arra. a világgal és egymással. hogy nyitottan. ki milyen támogatásra szorul és miért. A helyesen támogatott és jól vezetetett perinatális kor biztonságot adó családi kötődést alakít ki a szülők és a gyermek között. hogy amikor segítséget kívánunk nyújtani a helyes gyermekneveléshez. amely az értelmes és tartalmas emberi élethez kell. akiket támogatni akarunk. vagy gyermektelen. akik egy emberi kapcsolatban nem kívántak. Ki kell mondani azt a tényt is. a szakképzés és mindenki. amely a teljes ember kialakulását veszélyeztetheti. felelős a tudomány. Olyanok. Felelős maga a társadalom. 248 . Nem is lehet egyenlő módon és egyforma eszközökkel támogatni őket. hogy mindannyian küzdünk valamilyen problémával. De ez minden esetben azon alapszik. aki tanácsot ad és befolyásol. Olyanok. akkor minden emberpárt felkészítenék egy kiegyensúlyozott emberi kapcsolatra. melyet mi is örököltünk vagy szereztünk talán. akik egy kapcsolatban véletlenül megfogannak és ezzel elfogadottá lesznek. Olyanok. Elsődlegesen azonban a felelős az az emberpár. hogy a terhesség és a perinatális (szülés előtti. Olyanok. de én nem ennek hívnám. hanem a szülőpár életében is . a média. akik lettek véletlenül és megszületnek tehetetlenségből. amivel meg kell közelítenünk a gyermeket váró szülőket. ki nagyobb súllyal.

A segítséget ugyanis. dohányzásuk. Mely később bővül és a kortárs kapcsolatokban növekszik. Az ebben való megfelelése. hogy megtanuljuk. a gyermekeink alkohol-. deviáns magatartásformák kialakulása. akkor az örömszerzések alternatív útjai 249 . A kötődések és kapcsolatok fejlődése az anya-csecsemő interakcióban indul. Az életkilátásaik különbözőek. szomorú. amely pszicho-bio-szociálisan pozitívan beavatkozik a gyermekvállalás folyamatába. a csecsemőhalandóság számadatait tanulmányozva mondhatjuk. Ezeknek a kapcsolatoknak a minősége határozza meg egy társadalom minőségét is. amelyekkel helyesen tudunk segíteni. 4. tanítása a rájuk váró feladatokra. hogy az ember lelki állapota meghatározó egészségi állapotában. és ez az igény lehetőséget ad a helyes beavatkozásra. minden cselekedete valamilyen szinten egy interperszonális kapcsolatban nyilvánul meg.A születendő gyermekek támogatása egyenlő a szülők támogatásával. Bármilyen okból születik is meg egy gyermek. A perinatális életkor jelentősége A sokasodó. de a statisztikákat ismerve. reménytelen gyermekek számának növekedése. Mindezért különös jelentősége van annak. akkor sokat tehetünk a prevenció területén. amelyeknek megoldását és megelőzését akarjuk elérni. tekintettel ezen életszakasz speciális voltára. Ilyen tevékenység minden családsegítő tevékenység. gyermekkorban is egyre gyakrabban megjelenő pszichoszomatikus megbetegedések. a jellemzőit. az utcai egymáshoz csapódásuk. Kimutatott tény. vagy bizonyos helyzetekben elpusztul. A család is csak így lehet egészséges. a családok széthullása. hogy nagy százalékban éretten és egészségesen születnek. amelybe bekapcsolódik az apa. A másokhoz való kapcsolat első természetes megnyilvánulása az anya-csecsemő kapcsolat. sem zárják ki azt a tényt. A magam részéről minden olyan segítő tevékenységet. a fejlett népegészségügyi szempontok alapján. saját állapotának értékelése és komfort érzése határozza meg a társadalomban. gyermekük neveléséhez szükséges tudnivalók elsajátítására. melyek az egészséggel. Amennyiben ezek a kötődések nem megfelelően alakulnak. mi szakemberek azokat a módokat. a gyermek életkilátásainak javítását szolgáló tevékenységnek nevezem. hogy az ember nem individuális lény. mivel a gyermek fejlődésének a biológiai fejlődése meghatározott. a társadalomba való illeszkedésével és az ott szerepet vállaló tevékenységével. legtöbbször az édesanya kéri és igényli. a szülők segítése. hogy a megelőzés területén munkánk hatékonyságát növelni kell. Kötődéseink – gyökereink. A kifejlett vagy kevésbé kifejlett magzat megszületik. a folyamatot gyermekvállalásnak nevezzük. s a magányos. majd a közvetlen környezet. A fenti jelenségek. a népesség egészségének megőrzésével és annak fejlesztésével foglalkoznak. a szülők. drogfogyasztása. szűkebb értelemben a családban betöltött szerepét. E tevékenységek jelentősége igen nagy. a felkészítés szerepükre. nem képzelhető el egészséges emberek megfelelő egymáshoz kötődése nélkül. követelően hívja fel a figyelmet arra. Amennyiben ezekben a kötődésekben elegendő érzelmi támogatás és öröm található. Tudományos kutatások.

mint az ebben segítők. amikor valaminek. Ennek az interakciónak a kezdete a terhesség. amelyek felelősek a bevezetőben említett megbetegedéseknek. amelyek ismeretében át kell értékelni ezt a korszakot. A perinatális életkor legújabb kutatásai rámutatnak arra is. A perinatális kor tudományos kutatása olyan elemekre derített fényt. És mindenképpen segítségre szorulnak. Ebben a korai életszakaszban ugyanis az egymás érzéseit és szükségleteit figyelembe vevő szülői magatartás a kórosnak induló tünetképződést megelőzheti. hogy kötődései jól alakuljanak. Ennek a korszaknak az ismerete. hetek. az önfejlődést biztosító helyzetek létrehozása ebben az életszakaszban hatványozottan épül be az egyén fejlődésébe és a primer prevenció egyik leghatékonyabb területe. egy ősbizalom vagy bizalmatlanság egy életre meghatározza az egyén helyét és viszonyulását a világban. ha ez az időszak nem működik jól. Ha ez a képesség találkozik az anya pszichés felkészültségével és interakcióba lép.indulhatnak meg. Jó esetben a konfliktusok feloldhatóvá válnak. amelyek későbbiekben csak pszichoterápiával. szociokulturális adaptációja közelebb visz az említett betegségek. akkor beszélünk kötődésről. A prevenció kapcsán ezért kiemelten fontos ennek az életszakasznak a megfelelő ismerete és helyes támogatása. optimális esetben az anya és apa és az újszülött közötti kapcsolat. Az élet további alakulásában. A csecsemő ezen képességeit veleszületett szocialitásnak nevezzük. egy élet fejlődésének az alapjait rakjuk le. Befogadókká válnak. Mert egy jól induló. a megfelelő ismeretek közvetítése. a történelemben is. Hiánya vagy rosszul működése esetén azonban deformitásokat eredményez. amikor annyi kritikus szakasza van életünknek? Az élet során. 250 . akkor ezeknek a kötődéseknek már csak a korrekciójáról vagy jó esetben fejlesztéséről lehet szó a későbbiekben. melyek szélsőségekhez vezetnek. az interakció létrejöttének megfelelő segítése olyan kötődések kialakulásához vezet. bajok jobb megértéséhez és a megelőzés lehetőségeihez is. közreműködni. pozitív életút. A kötődésrő l éppen ezért kell időben beszélni. A perinatális életkor pszichofiziológiai ismeretei. A segítők helyes viselkedése. vagy egyáltalán nem befolyásolhatók és legtöbbször életutak megtöréséhez. hogy az említett bajok megfelelő kezelésében és megelőzésében hatékonyabban tudjunk. a csecsemő és a vele kapcsolatba lépő „jelentős” személy. akkor. családok szétbomlásához vezetnek. az ősidőktől a napjainkig – az életadás egy különleges helyzetbe hozza az életadókat. Társas lényüket bővítve büszkék és boldogok lesznek leginkább. Az ekkor elszenvedett károsodások a melegágyai azoknak az érzelmi zavaroknak. szorosabban véve az első hat hét. És miért éppen ezt a korszakot tekintjük elsődlegesnek. hogy nem csupán a leendő szülők (különös tekintettel az anya) rendelkeznek egy speciális pszichológiai állapottal – melyet felkészítéssel segíthetünk. amely szinte életreszóló védelmet biztosít a gyermek számára. a kritikus első találkozási pontja a születés és az azt követő napok. hanem a megszületendő gyermeknek is adottak bizonyos képességei ebben az igen fogékony időszakban arra.

hogy ne csupán az elsődleges megelőzés hatékony területe legyen. életünk alakulását. A kötődés tehát egy történet. mert jelen van. technicizálódott. 251 . mely szintén a kötődés és együttműködés egy speciális formája. az elsődleges megelőzés egyik leghatékonyabb területe. merevvé vált orvosi. egy élet története. Módot ad továbbá arra is. egészségügyi ellátás pozitív befolyásolására és teret nyisson egy interdiszciplináris együttműködésre. de lehetőséget adjon az érzelmi életet háttérbe helyező. mivel ez a primer prevenció. mert meghatározza a napjainkat.Ezen értelmezéssel különös jelentőségű a terhes nők és a szülőpárok egészséges állapotukban való támogatása. egészét és így családunk és magunk egészségi állapotát.

Az iskolás gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezők. A 2002-es évi adatok szerint. hogy megvalósíthassuk az ifjúsági egészségnevelést. (Lásd mellékelt ábra) A mai kor népegészségügyi problémái közé tartozik a szenvedélybetegségek elterjedése. A gyermekek egészségi állapotának jellemzői. 3. alakulása. Az iskolás gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezők A népegészségügyi helyzet újragondolása. életkörülményei. segítséget és sokszor törvényi beavatkozást is igényel. 2. a gyermekek és az ifjúság rossz egészségi mutatói felhívták a figyelmet arra is. megfelelő segítséggel megvalósítani. amelyet a 11 éves korban elvégzett vizsgálatok mutatnak. Az ifjúság nevelése. A Nemzeti Népegészségügyi Program ezt a célt tűzte ki. valamint a gyermekeink lelki állapotának megítéléséről. a fiatalok elmagányosodása is szembetűnő. már a születésétől fogva meghatározzák ennek a módját. Ezt csak az új generáció képes. 5 éves korban végzett orvosi vizsgálatok alapján. gyermekeink csupán 84%-a mondható egészségesnek. 2. A családi életre nevelés kapcsolata és helye az iskolai egészségfejlesztésben. Ennek a programnak egyik kiemelt területe az „Ifjúsági alprogram”. A magyar lakosság egészségi állapotának helyzete az európai országokban. Kecskemét Az iskolai egészségfejlesztés Tartalomjegyzék: 1. drogfogyasztásról. folyamata. Az iskolai egészségfejlesztési terv. mely sokban segít ahhoz. hogy szakmai hozzáértést. összefoglalóan elmondhatjuk. az egészségesebb és a hosszabb életre való törekvés. szakmailag megalapozottan. az ehhez szükséges ismeretek elsajátítása. 7. 4. a várható élettartam és a halálozási adatok alapján csaknem az utolsó helyen áll. a feltételek megteremtése a jövő feladata. melyet részletesen a KSH évkönyveiben megtalálhatunk. hogy közel 10%-ban romlott hat év alatt állapotuk. Hanusz Klára gyermekorvos. Az iskolai egészségnevelési program. tervszerűen és kiszámíthatóan. az őt érő hatások. 5. Az iskolában eltöltött idő a gyermekek egészségének és sorsának 252 . melyek arra hívják fel a figyelmet. 6. Több vizsgálat készült a dohányzásról. A probléma ma már akkora. a főbb betegségeket kiemelve és áttekintve. mint az iskolai egészségnevelés kerete. hogy az egészség fejlesztésében újra és újra kimondva a legnagyobb szerepe a szemléletváltásnak van. A gyermekek egészségi állapotának jellemzői Többéves iskolaorvosi adatszolgáltatásból összesített KSH adat alapján. Összefoglaló az iskola-egészségügyi ellátásról. Az iskolai egészségnevelési tevékenységet szabályozó jogszabályok. hogy ezt a kérdést nem elég ötletszerűen kezelni. Életmódunk változtatása. Még riasztóbb az az adat. abból ugyanis az derül ki. 1.Dr. lehetőségeit. rendszere. hogy aggasztó gyermekeink egészségi állapotának és állóképességének helyzete.

a betegségek megelőzésére az egészségügy szereplői vállalkoztak. kellő fejlődése és az egészséget befolyásoló körülmények. A pedagógusok is ennek az elvárásnak a mentén szeretnék végezni a munkájukat. hogy minderre – törvényi szabályozással – kiépült szakszolgálat figyel. Az egészség képviseletére. hogy a gyermek egészsége szilárd és stabil legyen. hogy csak egymás munkáját kiegészítve tudnak eredményt elérni. Itt egyidejűleg megtalálható az egészségügyi és oktatásügyi munka. tanítani szeretné. Legegyszerűbb talán úgy kezdeni. felkészíteni az életre. Így eredményt csak akkor lehet elérni. a tanítást végző személyek és az általuk választott módszerek (példamutatás vagy módszertanok alkalmazása). amelyben érvényesülhetnek az egészségfejlesztés eszközei. Az egészséges környezet olyan népegészségügyi feltételek kialakulását segíti elő. s nem kevésbé fontos az iskolát körülvevő feltételrendszer is. Ezek a következők: Személyi. s szinte magától értetődő. ennek megfelelő módon meg kell jelenítenie ezt az együttműködést. valamint egészségfejlesztési tevékenységek. 253 . A gyermek iskolában betöltött helyét. Jó és sikeres felnőtté szeretné tenni. A gyermekek egészségét befolyásoló tényezőket eszerint három nagy csoportra osztottuk. Hiszen az iskolában már önálló emberként. Az iskolai színtérnek. Természetes alapkövetelménye ennek az. tárgyi feltételek. tanítás felelőssége a pedagógusok vállát terheli. Az egészségfejlesztés tekintetében így egyértelműen a nevelést. mert képezni. mely egymás nélkül a fentieknek megfelelően csak összességében képes megvalósítani céljainkat. míg a nevelés. hogy segítsük viszonyulni saját magához. Az egészséget befolyásoló tényezők közül jelentős szerepe van még az iskolai higiénés környezetnek. nem szülei kezét fogva – csak segítségét remélve – áll a gyermek az őt ellátó egészségügyi személyzet előtt. Nem elhanyagolható tényező a gyermek közvetett és közvetlen környezete sem. Nem kevésbé lehetőség is így. ami azonban nem várható el anélkül. melyet közelebbről vizsgálva számtalan tényező befolyásol. hatások felett. Ez olyannyira tény. melynek összetett helyzete és szerepe hivatott őrködni a gyermek egészségi állapota. hogy a szülő a gyermekét azért adja az iskolába – a kötelező jellegétől eltekintve –. hogy ennek figyelmet ne szentelnénk. a környezeti hatások és körülmények javítása egyértelmű cél. ha ennek a két szektornak az összefogásával végezzük szemléletformáló munkánkat a jövő generáció egészségesebb életéért.alakulása szempontjából döntő. az iskola-egészségügy. az egészségéhez és az egész egészségügyi szolgálathoz. előrehaladását és helyzetét nagyban befolyásolja egészségi állapota.

(IX. együttműködés étlap összeállításának Fogászati prevenciós ellenőrzése program szervezése. Egyházak.3. Körzeti védőnő Önkormányzatok. Logopédus. Összefoglaló az iskola-egészségügyi ellátásról Az ellátásban résztvevő egészségügyi szakemberek: Feladatok: Iskolaorvos. védő nő Iskola fogorvos. 03. rendelet 59/1997. Alapítványok. iskolák és környezetük közegészségügyi ellenőrzése A szomatomentális egészségi állapot szűrése. NM rendelet Iskola – egészségügyi ellátás Az ellátásban együttműködők Szakemberek Iskolafenntartók Pedagógusok. Házi gyermekorvos. végzése Vonatkozó rendeletek: 26/1997. Tv. magánszemélyek Az ellátásban érintettek Gyermekek Szülő k (család) 254 . Pszichológus.) NM rendeket Intézményvezető kkel Iskolai étkeztetés kommunikáció. Dolgozók orvosi irányítása vizsgálatainak ellenőrzése A testnevelési tanóra keretében és tanórán kívüli objektív feltételek ellenőrzése Egészségügyi Egészséges felvilágosító és életmódra nevelés nevelő munka koordinálása 26/1997. körülményeinek. Gyógytestnevelő. Gyermek és fogászati asszisztens Ifjúságegészségügyi felügyelők Fogászati gondozás: prevenció és kezelés Az óvodák.) 1991.03. NM. Szakorvosok. évi XI. NM rendelet 7/1991. követése Alkalmassági vizsgálatok Közegészségügyijárványügyi tevékenység Az egészségnevelési tevékenység irányítása. (IX.

Itt szeretném megjegyezni. Az iskolai programnak tartalmaznia kell az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatokat. hiszen a Nemzeti Népegészségügyi Program gyakorlati megvalósításában elsődleges szerepet kaptak. szintén nevesített feladatokat kapott. évi LXI. hogy összefüggésében tekintsük át a résztvevőket és az együttműködőket. § (3) „Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját. (IV. a gyermekeket és családjaikat is. Az iskolai 255 .16) OGY határozata „Egészség évtizede nemzeti népegészségügyi programjáról” A fentiekből kiemelt legfontosabb részek: 2003. 4. Természetesen szerepük egyre jelentősebb. s ennek megfelelően Ő a legalkalmasabb személy. törvény által módosított 1993. Ennek a komplex rendszerét kíséreltem meg összefoglalni a fenti táblázatban. évi LXXIX. törvény által módosított 1993. törvényi szabályozás alapján. hogy összefoglalásra szorul az iskolaegészségügyi munkát végző emberek hovatartozása. valamint szeretném pontosítani az egészségügyi feladatokat végzők tevékenységeit és hovatartozását. így a legközvetlenebb szakmai kapcsolatot jelentik a módszertani intézetekkel. amelynek csak az összhangja képes biztosítani gyermekeink harmonikus fejlődését. közoktatási törvény 1995 évi LIII. hogy a higiénés törvényi szabályokat betartassa az iskolával. mivel elsősorban szakmai közreműködők. közoktatási törvény 48.A fenti ábrán szemléltetem mindazon emberek tevékenységét. tanácsadók és csak ritkán megvalósítók az iskolában az egészségfejlesztés területén. A gyermek és ifjúság-higiénés felügyelő az ÁNTSZ dolgozója. évi LXXIX. ha aktívan bevonjuk a folyamatba az érintetteket. Az iskola-egészségügyi ellátásban fő és mellékállású iskolaorvosok és védőnők vannak. hogy mindez csak akkor hatékony. évi LXI. Sajnálattal kell megjegyeznünk. Az iskolai egészségnevelési tevékenységet szabályozó jogszabályok Összefoglalva: • • • • 2003. külön finanszírozással végzik. A gyakorlat azt mutatja. Munkájukat. Ezért fontosnak tartom. hogy az iskolák nem kellően tájékozottak abban. s neki a feladata. a fenntartókkal és ellenőrizze is azokat. Ide tartoznak még az iskolaorvosi tevékenységet végző fogorvosok és asszisztenseik.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról Az Országgyűlés 46/2003. hogy ki és milyen tevékenységet végez. Környezetvédelmi törvény 26/1997 (IX. illetve köteles végezni a törvényi szabályozások alapján. dolgozói nem szerepelnek külön feltüntetve a táblázatban. amely ma még legtöbbször az Önkormányzat. törvényi szabályozás alapján az egészségfejlesztésben. Az Iskola és a Fenntartója. Munkájuk szakmai színvonalát az ÁNTSZ– ben dolgozó iskola-egészségügyi szakfelügyelő főorvos ellenőrzi. beleértve a mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló programot is.3. Az ÁNTSZ egészségfejlesztési osztályai.

16) OGY határozata „Egészséges Nemzetért Nemzeti Népegészségügyi programjáról Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása fejezet egészséges ifjúság alprogram egészségfejlesztés a mindennapi élet színterein Egészséges életmód programjai. a témakörben megjelenő szakmailag megalapozott módszerek fejlődésével (amelynek egyik fő területe a családi életre nevelés). élelmiszerbiztonság. újításra szorul. Egyrészt nevesítve lett a törvényen belül az egészségi és környezeti nevelési program. pontja Részvétel a nevelési-oktatási Intézmény egészségnevelő tevékenységében a.egészségnevelési program elkészítéséhez be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét. Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal Az Országgyűlés 46/2003. A munkaközösség szakmai. hogy több tételében is átdolgozásra. ellenőrzéséhez. Nemzeti Környezetvédelmi akcióprogram. 58. hogy esélyt kaptunk arra. mint kötelezően véleményező szakszolgálat. akik a gyermekek jobb létéért tevőlegesen tenni akarnak. a feladatok pontosítására lehetőséget kaptunk mindannyian.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról 2. Óriási szakmai kihívás volt azonban az egészségügyi szereplőknek.) A közoktatási törvény múlt évi módosítása azonban jelentősen megváltoztatta a helyzetet. de nem kevés zavart is jelentett a gyakorlatban az iskolát ellátó orvosok. mint az iskolai egészségnevelés kerete. akkor láthatjuk. Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben. 5. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti 26/1997 (IX. szervezéséhez. jelenleg is aktuális. (Más kérdés. Az iskolai egészségfejlesztési terv. Először történt meg. közegészségügyi és járványügyi biztonság. § (1)–(2) A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre.és drogmegelőzés. (IV. rendszere. 256 . Ez a helyzet zavart keltett az iskolákban. (lásd előző fejezet). számú melléklet 5. védőnők között. önkormányzati törvény nem változott. hogy az együttműködések szabályozására.3. akik hosszú évek óta keresik a kapcsolattartás lehető legjobb módját az iskolával a gyermekek egészségének javítása érdekében. a Nemzeti Alaptanterv végrehajtásában b. aktív testmozgás elterjesztése. másrészt megjelent az iskola-egészségügyi ellátás. Ha mindezt összekapcsoljuk a Nemzeti Népegészségügyi Program vonatkozó fejezetével. folyamata A fenti törvényi összefoglalás közül az egészségügyi. az emberi egészség kockázati tényezőinek csökkentése fejezet: Dohányzás visszaszorítása. hogy a gyermekeinket hozzá tudjuk segíteni egy jobb egészséghez és jobb jövőhöz. alkohol. egészséges táplálkozás. mint kötelező elem. módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez.

hogy jól ismerjük lehetőségeinket. hogy az. épülő. forrásokat –. Ennek a küldetéstudatnak megfelelő. helyi ismeretekre. hogy ebben benne foglaltassék az iskola – helyi igényeit és lehetőségeit ismerve – küldetéstudatának a megfogalmazása. Iskolai egészségnevelési program Ebben a leírásban csupán vázlatosan foglalnám össze azokat a fő fejezeti formákat. (A stratégiai terv elkészítéséhez az OM segédanyaga használható. aki ennek a feladatnak az irányító szerepét felvállalja. feladatokra való ontása az éves egészségnevelési és környezetnevelési program. A megvalósítást csak összefogással. Fontos. http://www. aminek fontos része a finanszírozás. Megtalálható még az OM honlapján is. egy nagy átfogó Iskolai Egészségfejlesztési Terv része. s az iskolákhoz eljutott állami támogatással.hu/). stratégiai tervezési tudás szükséges. Feltétlenül fontos. Az iskolai egészségfejlesztési Terv elkészítéséhez. a törvényi szabályozást – ami elengedhetetlen a megvalósításban – valamint ismerje az ehhez szükséges igénybe vehető szakanyagot és segítségeket. tanórán belüli és tanórán kívüli foglalkozásokkal. szakmailag felkészüljünk feladatainkra és áttekintsük a tennivalóinkat. egymást kiegészítő módszerekből és programokból kell állnia.Ehhez azonban elengedhetetlen. 2004 első negyedévében. hogy ezt a programot a fenntartó felé kell terjeszteni elfogadásra. helyzetre. programokkal. Ez ad csak lehetőséget az iskolai egészségnevelés hatékony megvalósítására. 257 . Ennek a programnak be kell illeszkednie az iskola nevelési programjába. megjelent az OM gondozásában. mely tartalmaz módszert. s egymásra épülő. közép és rövid távú tervekre bontva kell ezt kidolgozni. az iskolai egészségügyi ellátásban szereplők együttes munkájával lehet eredményessé tenni. A szakmai alkalmasságát biztosítja az iskola-egészségügyi szolgálat véleménye. jól ismerje ezt a folyamatot. melynek megvalósítási programja. A megvalósítás iskolák helyi döntése alapján történhet. amit egy jó egészségnevelési programnak tartalmaznia kell. hosszú. a források szerint. Nem véletlen.om. 6. Az iskolai egészségnevelési program. Maga a megvalósítás.

I. alkalmazása II. Balesetvédelmi rendszabályok megismerése. Egészségnevelési és környezeti nevelési feladatok II. van-e egészségfejlesztési koordinátor. Egészségnevelési program tervezőinek feladatai (részletezés az alábbi szempontok szerint) A program felelőse és a végrehajtás módja (pl. sportprogramok II. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok II. melyek tükrözik az iskola hitvallását. gyengeségek. A tanórán kívüli tevékenységek (ami kiegészíti a tantervi feladatokat) II. Személyiség fejlődése II. kiből áll és hogy működik) A team munkában résztvevők felsorolása. Az egészségfejlesztési stratégia rövid ismertetése Általános helyzetleírás.2.3.2.1.Szakmai javaslat az iskolák egészségnevelési programjának tervezéséhez Tartalmi elemek. Általános rész I.2.4. Parlagfű mentesítési program II. formai javaslatok: I.5. hetek.2. nevelésük 258 .1.2. értékelés (erősségek. fejlesztésre váró feladatok.3.1.2.2. Egészségnapok.1. erőforrások) A tantestület által elfogadott alapelvek.7.6. modulok) II. Mindennapos testmozgás II. II. Szülők és a család bevonása a programokba. Iskolai étkeztetés II. Célzott akkreditált programok alkalmazása Drogprevenció Dohányzás Táplálkozási programok Stb. a résztvevők feladatainak pontosítása Költségvetés II. A team feladatainak pontosítása Az éves program kidolgozása A program ellenőrizhetősége. munkacsoport.2.2.1.1.1. Szakmai program II. célok megfogalmazása. elkötelezettségét.2.2. A tanórai tevékenységek (szaktárgyak. ennek szempontjainak a megfogalmazása A megvalósítás módja.

stb. ami jelentős beavatkozásra ad lehetőséget mindazon szakembereknek. A családi életre nevelés kapcsolata és helye az iskolai egészségfejlesztésben Az. A fenti programokhoz jelen ajánlás a főbb egészségügyi szempontokat foglalja össze. képviseletére és megvalósítására. a küldetéstudat megfogalmazásánál • Az iskolai egészségnevelési programban • Tanórán belüli foglalkozásokon • Tanórán kívüli foglalkozásokon • Személyiségfejlesztés Kapcsolatépítés lehetőségei. 7. segítség. hogy melyek lehetnek ezek az utak. Biztos. hogy mindezen történések. hol illeszkednek a gondolatok? • Az iskolai egészségfejlesztési programban. nehéz dolgot vállalnak magukra. arra mutat rá. megközelíthető pontok (kapuk az iskolai színtérbe lépéshez): • Iskolai lehetőségek: . törődést biztosítani a gyermekeknek. hogy a kiegyensúlyozott személyiségfejlődéshez. Internet címek. amelyet megkíséreltem összefoglalni. lehetőségek. Mivel feladatvállalásuk szinte küldetés. amivel megkeresik az utat az általuk képviseltek beépítésére az iskolai egészségnevelési programba. hogy nekik fel kell vállalniuk azt a plusz feladatot. s ezt felhasználva a jó kapcsolatok kialakításához segít hozzá. Mégis hiszem. hogy ma olyan történelmi pillanatot élünk. valamint a felhasználható információs forrásokat (szakmai irodalom. a helyi személyi és tárgyi feltételeknek megfelelően.Megjegyzés: A fenti fejezetek alapján a részletes kidolgozás az iskola feladata. mellyel ehhez a munkához segítséget adhatok. Hol lehet helye a családi életre nevelésnek. az adott vonatkozó kerettantervi rendeletnek. Befejezésül azt kíséreltem meg összefoglalni. Ezen alapra építve igyekszik ismereteket és speciális tudást. aki a családi életre nevelés oktatására vállalkozik. akik vállalkoznak ennek a tantárgynak az oktatására. több éves tapasztalatom alapján mondhatom.) kísérelte meg összegyűjteni. felhasználható programok. és a gyermek teljességében történő megérintését tűzte ki célul.„egészségtan tanár” alkalmazása .stratégiai tervkészítéshez segítségnyújtás • Iskola-egészségügyi szolgálat • ÁNTSZ egészségfejlesztési osztálya • Szülők • Önkormányzatok 259 .egészségfejlesztési koordinátor szükségessége .

: Ifjúság és egészségkárosító szokások. Egészségünkért a XXI. Lőrinczi J. 2001. Bizonyítékok az Egészségfejlesztés hatékonyságára.: Egészségmegőrzés gyakorlati alapok. alkohol és kábítószerfogyasztás a kiskunhalasi 10–18 évesek körében. Táplálkozástan és tápanyagösszetétel. Budapest. Glaxo és Zsiráf Kft. Budapest. 2000. Kecskemét.: Szenvedélybetegségek. Bayer I. Budapest. –Wills J.: Eljátszott bizalom. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. White Golden Book Kft. I–II. században Alapítvány. 1999. 1999.: Rejtjelek. 1982. 1993. Medicina Kiadó. – Kapitány G. akik iskolaorvosi tevékenységet végeznek bármilyen szakágban. Sziget Droginformációs Alapítvány. Budapest.: A mozgásszervek védelme gyermekkorban. 2001. Budapest. 1989. Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár. Buda B.: Mentálhigiéne. Székely L. Gliedné Farkas K. „Utak a mához”.: Tápanyagtáblázat. Szakirodalom Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja. aki példaképül szolgálhat mindazoknak. 1982. Idézet Németh László iskolaorvosi feljegyzéseiből Akikért teszünk: GYEREKEK.: Prevenciós programok értékelése. – Nyilas L. Medicina Kiadó. Patai K. Gondolat Kiadó. Pápai Páriz Egyesület. Budapest. Droginfó pedagógusoknak. A belső dohányipari dokumentumok tanulságai. Veszprém. Magyar Közlöny 2003/38. 1997. Bágyoni A. Budapest.): Drogcsapda Paginárium. Budapest. 1991.: Gyermekvédelem az iskolában. Budapest. Tóth J. Medicina Kiadó. Jelentés a magyarországi droghelyzetről. Budapest. – Lindner K. Tankönyvkiadó. föllángol egy szenvedély. GYISM. Naidao J. Budapest.Összefoglalómban Németh Lászlót idézném. BONTAKOZÓ EMBEREK Mi van a kezünkben? A FEJLŐDÉS A szellem földrengéssel fejlődik: belerobban egy eszme. Szorobán Kiadó. Budapest.: Testnevelési játékok gyűjteménye. s amikorra a földrengésnek vége: az egész táj jellege megváltozik.: A kábítószer. Dohányzás. Budapest. Budapest.: Szenvedélyek rabságában. 2001. Rácz J. Szilágyi T. (szerk. 260 . rész. 1999. 2001. Gati F. Jávor É. Bíró Gy. ANIMULA Kiadó. Medinfo. 2002. A népegészségügy kialakítása az új Európában. GYISM. 2001. Budapest. 1994. 1994. ISM.: Egészségnevelés. Kapitány Á. Budapest.

Medicina Kiadó Budapest. – Pantó E. Aszmann A. 1990. Budapest. Budapest. 1998.és ifjúsághigiéné. – Várkonyi Á.: Se többet.: Mozgás és egészség. Debrecen. Ewles L. a segítő szakmák és a klinikai pszichológia viszonyának kérdésében. – Simnett I.: A fizikai fittség mérésének európai tesztje. 1993.: Gyermek. 1996. Fehérné Mérey I. Budapest.: Tartáskorrekció. Magyar Testnevelési Egyetem. Kulcsár Zs. 1999. Bagdy E. Anonymus Kiadó. Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft. Barabás A.. Budapest.: Egészségfejlesztés. Somhegyi A.: A klinikai pszichológiai szakmai kollégium állásfoglalása a mentálhigiéne. Budapest.: Egészségvédelem az oktatásban. Budapest. 2000. 261 . se kevesebbet. 1998. Aszmann A. – Gardi Zs. Fehérné Mérey I. Seregélyi J. 2000. Eötvös Kiadó. Hungarofit: Mérd magad. Budapest. Humanbiol Kiadó Budapest.: The Hungarian National Growth Study..Barabás A. Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft. 1996. Budapest. Semmelweis Egyetem. 1990.: Egészségpszichológia. Anonymus Kiadó. Magyar Gerincgyógyászati Társaság. Kossuth Lajos Tudományegyetem.: Iskolaegészségügy. 1991.

A szükségleten alapuló védőnői gondozás jelentősége Ma már számos lehetőség adódik az ismeretek megszerzéséhez. hogy egészséges maradjon. nemcsak a gondozásban közreműködő szakemberekkel és civil szervezetekkel. hogy a gondozott személy. illetve állapota javuljon. – az intézményes segítés helyett az ön-gondoskodás ösztönzése. – a kész megoldások ajánlása helyett. illetve a védőnői ellátásban is változásokat. A védőnői ellátás igénybevételét a jövőben jelentős mértékben befolyásolja. hanem a gondozott személlyel és családjával egyaránt. mint a betegnek. – a centralizáció helyébe fokozatosan a decentralizáció lép. mert ez készteti az embereket cselekvésre. Adaptálódni kell a társadalmi fejlődés trendjeinek megfelelően. az orvosi és más szakemberek tevékenysége egymást kiegészíti. partneri kapcsolat) kialakítása szükséges. változásra és 262 . változtatásokat igényelnek és idéznek elő. A színvonalasabb védőnői ellátáshoz és a gondozott személy (család) elégedettségéhez szükséges holisztikus megközelítéssel kell megvalósítani a szükséglet szerinti ellátást és gondozást. Budapest Védőnői és orvosi alapfeladatok megosztása a megelő ző ellátásban Az egészséges embernek legalább annyi törődésre van szüksége. illetve. hogy meggyógyuljon. Mindenkinek és minden szakterületnek a feladata. A védőnői.Odor Andrea országos vezető védőnő. Naisbett 1982-ben írta le a társadalmi fejlődés főbb trendjeit. Sokféle szolgáltatás közül választhatnak a gondozottak szükségletük. A társadalmi fejlődés trendjei Az eredményes megelőző ellátás biztosításához szükséges figyelembe venni a társadalomban végbemenő változásokat. például az alábbiakat: – a rövid távú célok helyett a hosszú távú célok kerülnek előtérbe. a kapcsolatrendszerek (team. hogy milyen mértékben elégedett a gondozott személy a védőnővel. Ezek a védőnői szerepben. a választási lehetőségek előnybe részesítése kell. hogy sikerül-e a védőnőnek őszinte. a család a szükségleteinek (igényeinek) megfelelő ellátást kap-e. – az alá-fölérendeltség helyett. mely magában foglalja az egészségügyi ellátásban is szükségszerűen bekövetkező változásokat is. igényük kielégítésére. A megelőzés multidiszciplináris és multiszektoriális együttműködést igényel. bizalomra épülő kapcsolatot kialakítania gondozott személlyel és családdal. Ebben a folyamatban egyre inkább fokozott hangsúllyal jelenik meg. hogy a védőnő milyen módon végzi a gondozást. hogy kerüljön. támogatása kerül előtérbe.

készítsük el a gondozási tervet és annak megvalósításához szükséges feladatokat. szociális. illetve van-e lehetőség más módon a célt elérni. Feladatmegosztás a megelőző ellátásban A magyar lakosság egészségi állapotának. kulturális háttér.az önmagukért való aktív közreműködésre a gondozási folyamatban. preventív ellátás megvalósítására. tercier) végzéséhez. amely megfogalmazásra még nem került. a gondozott személlyel együtt határozzuk meg a célokat. a szükségleten (kor. felelősség). • a prevenció minden szintje – a primer. az ellátás hiányosságainak csökkentéséhez feladatmegosztásra van szükség. meghatározása. spirituális. érzelmi. az egészségtudatos magatartás hiánya. A magasabb színvonalú prevenció (primer. lelki. A szubjektív szükséglet a gondozott személy hiányérzete. az ifjúság egészségmagatartásának kedvezőtlen tendenciája. prevenció hiányosságai különösen a primer és a tercier. mit nem és miért. 0–18-éves gyermek – egészségügyi ellátásban a prevenció egységes elveinek. kompetencia. hogy mit sikerült megvalósítani. Fontos értékelni. A szükségleten alapuló ellátás feltétele. • az alapfeladat és felelősség egyértelműen kerüljön meghatározásra. de ide tartoznak a védőnői ellátás során megvalósítandó feladatok és kötelezettségek is. így például a védőnő által meghatározott szükségleteket normatív szükségletnek nevezzük. anya. • a védőnői ellátás helyének. élethelyzet. 263 . amikor verbálisan vagy non-verbálisan már kifejezésre kerül a szükséglet. • a védőnői ellátás szakfelügyelete szempontjai kidolgozásának szükségessége. a helyi közösségre. szerepének. szekunder. A feladatmegosztást sürgető tényezők • a magyar lakosság egészségi állapotának helyzete. a gyermekbántalmazás növekvő eseteinek „napvilágra” kerülése különösen szükségessé tette a megelőző ellátás (prevenció) átgondolását és fejlesztését. tényezőkre. egészségi állapot. stb. a családon belüli erőszak. A feladatmegosztás alapelvei • a prevenciót végző személy törekedjen az esélyegyenlőségen. hogy a különböző szükségletek összehangolásával.) alapuló. Az összehasonlításon alapuló szükséglet során a gondozott személy önmaga ellátását hasonlítja olyan személyhez. mely kiterjed a gondozott személy egészségi állapotát meghatározó testi. bevezetése” (Népegészségügyi Program: Egészséget támogató társadalmi környezet – egészséges ifjúság). a szekunder és a tercier – az ellátásban és az egészségnevelő tevékenységben egyaránt megfelelő hangsúlyt kapjon. • „A nő. • a védőnői ellátás minőségbiztosítása kidolgozásának szükségessége. jövőképének meghatározása. míg a kinyilvánított szükségletről akkor beszélünk. A szakember. Ehhez azonban fontos ismerni és felismerni a különböző típusú szükségleteket. • a Népegészségügyi Programban való eredményesebb védőnői közreműködés. a segítés. A szükségletek meghatározása egy szisztematikus információgyűjtő folyamat. aki tőle eltérő módon részesült ellátásban. támogatás formáit. a családra. • az alapellátás funkciózavarai (szerep.

megvalósuljon a prevenció minden szintjén a szakemberek közötti kölcsönös kommunikáció.) meggyő zésében a gyógykezelés. a családtervezési módszerek alkalmazása. a személyi higiéne. a tercier prevenció a tartós betegségben szenvedők életminősége romlásának csökkentésére. szemléletet és módszereket. az illetékes szakember útmutatásainak betartatása. betegségek korai felismerésében. javítására irányul.• • minden szakember a tudomány állásának. megfigyeléssel. a hagyományostól eltérő magatartást igényel. a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása. stb. A primer prevenció a védőn ő önállóan végzendő alapfeladata A primer prevenció a védőnő önállóan végzendő alapfeladata és felelőssége. képzettségének és gyakorlatának megfelelően működjön közre a megelőzésben. az egyének hatékony aktivizálására törekszik. Az egészségfejlesztés az egészséghez kötődik. Szükséges. illetve a társadalmi integrációban. cselekvően hat és a helyi közösség. az elváltozások. az egészséges és biztonságos környezet kialakítása. maximálisan kihasználva a képzettségben rejlő lehetőségeket. egészségfejlesztés (health promotion). nyomon követéssel. amely módot ad az embereknek egészségük fokozott kézbentartására és tökéletesítésére. a járványügyi és élelmiszerbiztonság megvalósítása. a szekunder és a tercier prevenció A prevenciónak számos megközelítése létezik. a mindennapos testmozgás. A primer prevenció az egészség megőrzésére. új fogalmakat. a lelki egyensúly megteremtése. fejlesztésére. támogatja a gyógykezelés eredményességét. Közreműködik az egyén (család. hogy a védőnő és az orvos a preventív ellátást azonos szakmai elvek alapján és gyakorlat szerint végezze.és konfliktuskezelés). illetve hozzá irányítja a gondozott személyt (szülőt). észleléssel. a szekunder prevenció a betegségek korai felismerésére. probléma. Feladatmegosztás alapja – a primer. fenntartása. A primer prevención belül a „primer egészségnevelés” is a védőnő önállóan végzendő alapfeladata. Ide tartozó területek többek között az egészséges táplálkozás. vizsgálatok. az együttműködésben való aktív 264 . idő előtti halálozás megelőzése érdekében segíti a kialakult állapot és helyzet szükségszerű elfogadását. szűrővizsgálatok végzésével közreműködik a rizikótényezők. Támogatást nyújt a családi élet egyensúlyának megtartásában. Az egészségfejlesztés az a folyamat. érdemi partneri együttműködés. segítse a gondozott személy és család együttműködésének megnyerését az egészségesebb életvezetésben. A tercier prevenció során a védőnő a tartós megbetegedésben szenvedők életminőségének javítása. az egyén megküzdő képességeinek fejlesztése (stressz-. Az eredményességéhez elengedhetetlen. hogy az orvos támogassa. A szekunder és tercier prevencióban a védőnő részben lát el önállóan feladatokat A szekunder prevenció során a védőnő az anamnézis megismerésével. szükség esetén újra alakításában. Jelző rendszerként működve a megfelelő szakembernek jelez. ösztönözze a védőnői ellátás igénybevételét. Az egyre inkább teret hódító ún. Az ellátást végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti. az egészséget támogató rendszerek fejlesztésére irányul.

Konszenzus a feladatmegosztásban A védőnői és orvosi feladatok megosztás-koncepciójának véleményezése széles körben megtörtént. az állapotromlás megelőzése.az Országos Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet. a még visszafordítható folyamatban. a szükségtelen nehézségek. bíztassanak az őszinte. Az ellátást végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti. Az előbbi a megbetegedett ember egészségi állapotának visszanyerésére összpontosít.az Országos Alapellátási Intézet. A védőnők alapfeladatainak megjelentetése kiadvány formájában Közel 4 éves konszenzusteremtő folyamat után a védőnői és orvosi feladatok megosztásának alapjait. . személyesek.a Csecsemő. A szekunder és a tercier egészségnevelés már orvosi feladat. 265 . korlátozások és komplikációk elkerülésére irányul. az őket gondozó szakemberek és civil szervezetek közötti partneri. . félelemmentes konzultációnak és véleményalkotásnak. vezető védőnők). érdemi együttműködés A megfelelő megelőző-gyógyító ellátásban elengedhetetlen a család. .a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium. empátián alapuljanak. . Megegyezés.a SE Egészségügyi Főiskolai Kar. kölcsönös együttműködés esetén a védőnő is – kompetencia körén belül – jelentős segítséget nyújthat. különösen a tájékoztatásban. tiszteleten.a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete. . megfelelő gyakoriságúak legyenek (legalább havi rendszerességgel).részvétel érdekében.az ÁNTSZ (Országos Tisztifőorvosi Hivatal. .a Magyar Védőnők Egyesülete. teret adjanak.a Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság. Kölcsönös. Ehhez szükséges. mely 2004-ben közel 6000 példányban jelent meg. . illetve kialakítása. A koncepció az alábbi intézmények javaslatait és véleményét tartalmazza: . kötelezettsége és felelőssége a megelőző ellátásban” című kiadvány. Az utóbbi célja az egészségi állapot javítása. támogatja a gyógykezelés eredményességét. valamint a védőnő alapfeladatait foglalja össze „A védőnő preventív alapfeladatai.és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium. . hogy a kapcsolatok elfogadáson. érdemi együttműködés fenntartása.a Védőnői Szakmai Kollégium. Alapvető otthon-ápolási ismereteket nyújt és megtanítja alkalmazásuk módját. . .az Országos Egészségfejlesztési Központ/Országos Gyermekegészségügyi Intézet. kölcsönösek (oda-vissza).

meghatározhatók a kölcsönös együttműködés formái. 1999. Nővér 7 (1994). a tevékenység dokumentációja. annak érdekében. eredményesebben működjenek közre a lakosság egészségi állapotának javításában. Makara P. szülészeti és nőgyógyászati. Budapest. továbbképzés. • OTH érintett vezető szakemberei. a csecsemő. – Wills J. gyermeket ellátó háziorvosi. A prevenció védőnői és orvosi feladatainak megosztásával feladatorientáltan fejleszthető a munkaköri leírás. hol kell fokozott hangsúlyt kapnia. a gyermek. a képzés. • ÁNTSZ (megyei/fővárosi tisztifőorvosok. 213–219. Gyakorlati útmutató. az esetleges versengés. ápolói. szülész-nőgyógyász. 67–68. védőnői szaktanácsadói. ezáltal javulhat az orvos-védőnő és egyéb szakterületek kommunikációja. Warner Books.. Összefoglalás: Az alapfeladatok összeállításával meghatározásra került. OALI. OEFI). készség. a Népegészségügyi Program megvalósításában az ellátott személyek (családok és szakemberek) nagyobb megelégedésére. • Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság elnöke. a szakfelügyeleti szempontrendszer összeállításához az ellátás minőségének fejlesztéséhez. 1982.A kiadvány bemutatása A kiadvány bemutatására az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban (OTH). 266 . a finanszírozás. • Kollégiumok elnökei (védőnői. New York. hogy a védőnők magabiztosabban. május 11-én került sor „Együttműködés a nő. Gyakorlati alapok. Medicina Könyvkiadó Rt. • Egészségügyi Főiskolák Védőnőképzőinek vezetői. a körzetek kialakítása. Szabályozhatók. iskola-egészségügyi. • Országos Alapellátási Intézet házi gyermekorvosi. • Magyar Védőnők Egyesületének elnöke és vezetőségi tagjai. 29–30.: Egészségmegőrzés. szakfelügyelő főorvosokgyermekgyógyász. Naisbett J.és vezető védőnők). hogy a védőnői ellátásnak (ismeret. a felesleges párhuzamosság.: Egészségfejlesztés. OGYEI. Inc. Budapest. Szakirodalom Ewles L – Simnett I. Az alapfeladatok meghatározása alapul szolgál a standardok. együttműködése. az adatszolgáltatás. az ifjúság és a család egészségügyi ellátásában” címmel. • Országos Intézetek főigazgatói (OSZNI. az anya.. 25–27. Az egészségmegőrzésről. csökkenthető a felelősség hárítás. az alábbi intézmények vezető szakemberei körében: • ESZCSM Gyógyító és Ápolási Főosztály.: Megatrends. 2004. jártasság) a megelőző ellátáson belül. 1999. csecsemő és gyermekgyógyászati). Naidoo J. Medicina Könyvkiadó Rt. indikátorok fejlesztéséhez.

3. asztalka. Pl. tenisz. 4. Budapest Játékgyűjtemény A Magyar Értelmező Kéziszótár a játék szónak13-féle jelentését írja le. szerelmi játék (valaminek mulattatóan. Szabályok szerint végzett csoportos. 7. a képzeletszülte. pl. örömmel üdvözli.III. a vágyak világa. könnyű feladat. o-o-o hangok kíséretében. kielégítetlen vágyak világa. elmemozdító játék. ugrások nélkül halad az egyszerű reflexektől az érett. Pl. mégsem célszerűtlen. bolt. Gyermeknek időtöltésül. sakk…stb. hogy a gyermek értelmi fejlődése egyenes vonalban. A játék szemben áll a felnőttek reális világával. Hangszer. a külvilág nyomására alakul ki a két világ: az egyik a játék. Önfeledt. 6. Játék és érzelem Freud munkájában a játék és érzelem összefüggéseire derül fény. A családi életre nevelés gyakorlata Kőszegi Ágnes mentálhigiénés szakember. hanem önmagunk játékba hozása. Piaget munkássága (fejlődés) „Két világ elmélet” Egyik a gyermeki ábrándok. A játék célja nem kitűzött célok elérése. gyönyörködtetően vagy meglepően alakuló játéka). szórakozásképp végzett szabad tevékenysége. A fiatal élő lény azért játszik. túlstimulált állapotban tartja. A játék legfőbb szerepe nem annyira a gyakorlásban. a másik a valóság területe. logikus gondolkodásig. stb. A játék annak az energia feleslegnek a levezetése. melyben az örömelv uralkodik. Piaget alaptétele. racionális világa. Pl. 8. harmonikus. felnőtt létéhez fontos tevékenységeket gyakorol. Képzelet. 267 . fogócska. baba. majd az orsóra tekert madzaggal visszahúzza azt. színek. A kisfiú egy orsóval játszik. A felnőtt világban használt tárgyak kicsinyített mása. reális. hanem a különféle helyzetekhez való rugalmas alkalmazkodásban jelölhető meg. Pl. kártya. csak később. ütközése. koronggal végzett szabályok szerint űzik. 1. Piaget szerint a gyermek számára egyetlen világ létezik. Ezt a játékot vég nélkül képes játszani. Másik a felnőttek valóságelv vezérelte. mert ezáltal későbbi. ügyességi. konfliktusa. 5. A gyerek azonnali kielégülésre törekvő vágykésztetése. habok. Színészek színpadi játéka. Ritmikus. golyóval. amely az élő lényt feszült. tetszetős mozgás. 2. Sport: labdával. A játék mégsem fölösleges. melyet a szoba különféle zugaiba hajít el. és szóval. a reális külvilág lemondásra.

a gyermek maga idézi fel a traumatizáló helyzetet szimbolikus formában. színdarab • Mi lenne. Tárgy beadása. Elszenvedett sérelmeit kivetíti a játéktárgyba.A gyermek lemond az ösztön kielégülés tárgyáról. akiét kihúzom. Egyúttal a passzívan elszenvedett traumát aktívba fordítva. akinek.. könyv. Játékkal kárpótolja magát.. O-o-o el. A játék tehát előképe a konstruktív megoldásnak. B. nem traumatikus élmény uralkodik felette. és újrajátssza a traumatikus eseményt.. ami eszedbe jut Ritmusra csettintés jobb majd bal kézzel. találd ki melyik az igazi • Mi változott? 3 dolog • Most mutasd meg! – film. ha… • Pénz asztalra csapása • Hirdetésírás • 3 labda különböző úton. az mutatkozik be A.. balra a szomszédjáét • Önéletrajz Más: • Közös rajz • Szemkontaktusos helycserélős • Családi perpatvar • Fekete-fehér • Elölről-hátulról (katapult)-ál-összetett szavak • Háttal ülőnek elmagyarázni a rajzot • Japán foci • Adok neked egy. kimerevítése Péter-Pál Mi közös bennünk Keress valakit. hanem ő az élményen. hogy itt van. többé már nem kiszolgáltatott a frusztrált érzésnek. C kezdőbetűvel írd le rögtön. s megtorolja azokat.(kutya-macska) • Kéznyomós pénzfeldobós • Kacsintós gyilkos • Elnök-titkár • Közös mese – adj hozzá egy mondatot • Lexikonos – írj meghatározást egy szóhoz. amire más írja a választ Ági Árvácskaültető Álomországból Tevékenység elmutogatása. Játékok Ismerkedő: 3 papír. és ellenvetés nélkül eltűri anyja távozását. visszahúzás. azonos sorrendbe érkezzen vissza 268 • • • • • • • • • . jobbra mondja a saját nevét.

Vezényszóra A-k a kör közepe felé dőlnek. egymás állandó figyelésén múlik. Minden labda más útvonalat járjon be. hogy kitől kaptad. Kiosztják A és B szerepeket a következőképpen: Megfogják egymás kezét és kifeszítik a kört. térdet a térdhez Utánozd a mozdulatait. B-k kifelé. hogy egyetlen láncszem helytelen „működése” esetében az egész lánc felbomlik. LABDA DOBÁLÁSA KÖRBEN (figyelem játék) 3–4 féle színű labda dobálása körben.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Steve labdája Szinkronizálás Alibi Érzések mutogatása + érzés a homlokon Fejet a hashoz. Az egyensúly a kölcsönös kontrollon. és kinek dobtad. így egyensúlyozva egymást! Jól érezhető. Fontos megjegyezni. 269 . ki csapott a kezedre! Egy szóval egy történet eljátszása Labda a hashoz Amerikából jöttem Bizalom: • Körbe egymás ölébe ülés • Harang • Vakvezetés • Széken állás (születési dátum szerint) • Kígyó leghátsó szeme nyitva • Fej fölé emelés • Sorfal közt elfutás STABILITÁS Páros számú csoport kört alkot. mint egy tükör Láthatatlan karmester Asszociációs-mellé ülős Mozdulatsor postás Kapus játék Gyere be a körbe Bogozódás Rózsakertek őrzője Tíz ember kerüljön a listára Kit dobjunk ki a hajóból? Nevettetés (2 percen belül) Találd ki.

és a csapat minden tagja jelen van az állomáson. Ilyenkor a gyorsabb csapat utolsó embere a sor elejére jön. akkor az elsők megszorítják a mellettük álló kezét. GYÜMÖLCSÖS 5 személy segíti a játékvezetőt a játék lebonyolításában. egymásnak háttal. A két csapat két párhuzamos sorba áll be. hogy megérintse valakinek a hasát a labdával. hogy vízszintesen oldalra kitartott keze szomszédjáéval éppen összeérjen. LABIRINTUSFOGÓ Az emberek 5x5-ös (vagy létszámtól függően valami hasonló) téglalap formátumban helyezkednek el. A csoportoknak meg kell találniuk az öt embert és sorban aláíratni a papírjukat. A versenyző csapatoknak egy-egy papírra felrajzoljuk sorban az 5 gyümölcsöt. Ha az utolsó kezét is megszorították. és így végig fut a jel a soron. A sor másik végén egy szék áll. A fogónak el kell kapnia a társát. CSOPORT JÁTÉK A csoport két csapatra oszlik. Az állomásokon lévők csak akkor írhatják alá a papírokat. Ha valamelyik csapat elrontja. Csak a két első ember fordul egymással szembe. Csak más hasát védheted elölről vagy hátulról. Ha nem ő a következő a lapon. Az a csapat győ z.LABDA A HASHOZ Fogócska játék labdával. nem írhatja alá. 270 . pl. Ha fej. kézen fogva. A játékvezető kijelöl egy fogót és egy üldözöttet. felkaphatja a tárgyat a székről. Kiindulási helyzetben az egy sorban lévők kezei érjenek össze. Kijelölt területen folyik a játék. Mindenki igazodjon a vele egy sorban és egy oszlopban állókhoz úgy. A fogónak az a célja. ő pedig igyekezzen menekülni a fogó elöl. Mindenki hátul összekulcsolja a kezét és saját hasát nem védheti. Ha írást dob. akik csak az éppen szabadon lévő folyosókon mozoghatnak. Ha a játékvezető tapsol. rajta egy könnyen felkapható kis tárgy (labda). írásnál indít. nem történik semmi. hogy ő melyik gyümölcs. a két sor között álló játékvezető felé. egyforma távolságra a két csapat utolsó emberétől. ha az ő gyümölcsük a soron következő az előttük lévő csapat papírján. akiket a tábor 5 különböző pontjára állítunk. amelyik először áll vissza az eredeti sorrendjébe. megváltoztatva ezzel a folyosók helyzetét. sőt azt sem árulhatja el. Mindegyiknek valamilyen gyümölcsjelet adunk. a háló tagjai nyújtva tartott kézzel jobbra egy negyed fordulatot tesznek. A játékvezető a sor elején feldob egy pénzérmét. vagy nincs jelen a teljes csapat. akkor az első ember megy hátra utolsónak. amit csak a két első ember lát.

Mit csinálsz? Mit érzel? 271 . Mit csinálsz? Mit érzel? A villamoson utazol. Ő nagyon feldobott. Épp valami fontosat akarsz neki mondani. Közben észreveszed. ahogy egy másik lánnyal sétál. hogy élete legnagyobb baklövését követte el. hogy mégsem ér rá veled találkozni. Boldogan mész a hírrel. és elfelejtkezik arról. hogy aznap van a születésnapod. amikor ő váratlan baleset következtében tolószékbe kerül. és azt mondja. kihalt utcán jutsz. amikor téged otthagyott. Jelöltedet. és közli. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátod felhív. Mit csinálsz? Mit érzel? A boltban meglátsz egy rosszul öltözött idős nénit. Egyik diák gyűlésen lehetőséged van rá. te viszont nem érezted olyan jól magad.Szituációk megbeszélésre A barátod félórát késik a veled való találkozásról. ahogy egy férfi kiemeli egy hölgy táskájából a pénztárcáját. Mit csinálsz? Mit érzel? Az utcán egyedül mész este haza. hogy a tanárodat semmiképp nem fogják kirúgni. Mit csinálsz? Mit érzel? A vőlegényeddel már tervezitek az esküvőtöket. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátoddal moziba mentek. akivel te is jóban vagy. együtt látod egy másik lánnyal kézenfogva. hogy babát vársz. Pár év múlva ugyanezt kapod vissza tőle szülinapodra. hogy neked milyen volt. A buszról később meglátod őt. Mit csinálsz? Mit érzel? A metrón látod. Mit csinálsz? Mit érzel? A legjobb barátnőd barátját. Rákérdez. Egy hónappal később csöngetnek. Mit csinálsz? Mit érzel? Egyik tanárod következetesen szívat. Mit csinálsz? Mit érzel? Barátnődnek egy fotóalbumot adsz ajándékba. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátoddal együtt töltitek az éjszakát. amikor ő feltűnően rajta felejti a szemét a mellettetek álló miniszoknyás lányon. hogy valaki régóta követ. hogy elmond az igazgatónak is ezt. ahol nem nagyon járnak emberek. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátod otthagy egy másik lány miatt. Haza csak egy sötét. Tudod. aki elemel két kiflit. Mit csinálsz? Mit érzel? Az orvosi vizsgálat kimutatja. mert a minisztériumban vannak kapcsolatai. Veled szemben egy lány váratlanul sírva fakad. Mit csinálsz? Mit érzel? Talpig fehérben várod az esküvőtökre a férj. Ő áll az ajtóban egy rózsa csokorral. hogy ezt a házasságot még korainak érzi. amikor ő rövid nadrágban megérkezik. viszont a párod egyáltalán nem örül ennek.

Tudod. hogy vissza tudják ezt fizetni. de jóval kevesebb pénzért. Mit csinálsz? Mit érzel? Évek óta először van lehetőséged. Meg kéred a férjedet. A másik viszont neked megfelelő lenne. és el tudj menni a férjeddel szórakozni. akinek zöld a haja. Az egyik kedvezően fizet. hogyha a férjeddel tartasz. a gyerekek is csendben alszanak. hogy hazautazhasson. hogy mégsem tud eljönni. Mit csinálsz? Mit érzel? Férjed egyéves munkát kap külföldön. és fülbevalót. amikor a lány. Már készülsz befizetni a pénzt. Amikor megkérded. Most is az élelmiszerre félretett pénzből kéne ezt kivenned. Ő viszont közli. Már indulásra készen álltok. Mit csinálsz? Mit érzel? 15 éves gyereked közli. Mit csinálsz? Mit érzel? A nyáron sikerült sok pénzt összedolgoznod. A tanár megdicséri. hogy mivel ma nem érzed túl jól magad menjen kivételesen ő a gyerekekért. az végzetes veszteséget okozhat a cégnek. akkor a másik édesanya azt mondja. orrkarikát hord. Mit csinálsz? Mit érzel? Gyermeked egy nap hazajön az iskolából. és bemutatja a barátját. amikor barátod kölcsönkéri ezt a pénzt a testvére műtétjéhez. hogy mivel ők nagyon szegények nem biztos. Mit csinálsz? Mit érzel? A leárazáson egy csodaszép ruhát látsz meg. Amikor felhívod őt ott este. aki a gyerekekre vigyázna telefonál. hogyha ma nem tudsz bemenni. akkor nem tud válaszolni. Mit csinálsz? Mit érzel? Osztálytársad lemásolja rólad a házi feladatot. Mit csinálsz? Mit érzel? Legkisebb gyermeked megbetegszik. hogy nyáron a barátaival megy sátorozni. Mit csinálsz? Mit érzel? Fáradtan érsz haza a munkából. Tudod.Az utcán odajön hozzád egy fiatal srác. hogy fehérneműket reklámozz. hogy pontosan hova mennek. Amikor tanár ezt kéri. Neked is jólmenő munkád van. de nem szívesen végeznéd az ottlévő munkát. ötöst ad neki. Lányod egyik este elmegy a barátnőjéhez. Mit csinálsz? Mit érzel? 272 . Így elutazhatsz oda. hogy átadj neki egy üzenetet. Évek óta nem tudtál magadra pénzt költeni. Mit csinálsz? Mit érzel? Felkérnek egy reklámba. aki pénzt kér. Nagyon sok pénzt ajánlanak. hogy ma délutánra már megvette a jegyet a foci meccsre. ahová már olyan rég vágytál. hogy este kimozdulj. akkor fel kell adnod a munkád. Amikor betelefonálsz a munkahelyedre közlik veled. Mit csinálsz? Mit érzel? Ajánlatot kapsz két cégtől. hogy a lánya már egy hete elutazott. akkor ő elsőnek jelentkezik.

Komáromi Mária
hittanár, pedagógiai szaktanácsadó, CSÉN tanácsadó, Budapest

Családi életre nevelés – meghívás az értelmes, boldog életre
Apáink, nagyapáink korában, ha Pistike almát lopott a faluvégen, s ezt Jóska bácsi meglátta, egy pofont adott a gyereknek, s az ügy el volt intézve. S mikor mindezt este a kisfiú bevallotta az apjának, megkapta a pofon párját, hogy becsületes ember váljék belőle. István később mindezt egészen természetesnek találta és megköszönte, mert tudta, hogy mindez féltésből, szeretetből történt. Nem háborodott fel senki, nem emlegetett személyiségi jogokat, a falunak, közösségnek egységes volt erkölcsről, nevelésről és jogokról a felfogása. Természetes, hogy mi ezzel a példával nem a testi fenyítést propagáljuk, hanem a szülői és társadalmi nevelés felelősségét átérző, és a szeretetről, nevelésről egész-ségesebben gondolkodó közösségről szólunk. Valaha a család közegében tapasztaltuk meg a lehetőségeinket, korlátainkat; ott tanultuk meg, hogy mire érzékeny a mi lelkünk, s mire a másik emberé; ott szoktuk meg a viselkedési szabályokat; ott nyertünk tapasztalatot az ember és a közösség természetes működéséről. A család pedig szervesen illeszkedett a nagyobb közösség, a falu és nemzet egységes értékrendszerébe. Bárhová vetette a sors a fiatalembert, a lopást mindenhol lopásnak, a hazugságot hazugságnak minősítették. A bűnt tiltották, az erényt pedig felmagasztalták akkor is, ha az emberek bűnöket is elkövettek és erényeik is voltak. Ma is minden gyermeknek joga lenne egy ilyen egységes és viszonylag nyugodt világhoz, de sajnos megfosztották őket ettől. Ma sok gyereknek az sem egyértelmű, hány apukája van tulajdonképpen, és hogy ki szereti őt valódi anyjaként? Sokan élnek kulcsos gyerekként, vagy a hűtőre tűzött cédulák által, vagy mobilon keresztül „nevelve”. Nincs tapasztalatuk az emberi közösség jó működéséről, nincs alkalmuk megismerni önmagukat – sodródnak, s gyakran a virtuális világba, elsietett kapcsolatokba, esetleg a drogba menekülnek. Az iskolák padjaiban tucatszámra ülnek ilyen gyerekek és fiatalok, akikkel azután sem a tanárok, sem a szülők nem tudnak mit kezdeni. Egymást okolják a kudarcokért, szövetségesekből ellenségekké válva. Sok országban fölismerték már azt, hogy a helyzet több mint kétségbeejtő. Most már a jövőnk, a megmaradásunk forog kockán – s ez egyképpen érvényes Európára és Amerikára is. De szükségszerű-e, hogy tehetetlen fogyasztóként vergődjünk ebben a világban? Szükségszerű-e, hogy a karriercsinálók diktálta farkastörvények áldozatai legyünk a gyermekeinkkel együtt? Megmenthetők vagyunk-e még, lehetünk-e még boldogok? A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének (SACSI) munkatársai olyan emberek, akik hisznek a gyógyulás lehetőségében, és akik tudatosan keresik a korszerű terápiát. A fentieket felismerve dolgozták ki módszerüket, az úgynevezett családi életre nevelés módszerét. Szakemberként azt is tudják/tudjuk azonban, hogy a gyerekek direktívákkal és okos előadásokkal nemigen nyerhetők meg. Gyakran a felnőtteket is jobban
273

elgondolkoztatja egy-egy közös játéktapasztalat, vagy az önismeretet segítő beszélgetés, játék, interaktív foglalkozás. Éppen ezért a családi életre nevelés tanfolyamain, a pedagógiagyakorlat abban kíván segíteni, hogy a hallgatók segédanyagot és tapasztalatot kapjanak a beszélgetés illetve a játékok vezetéséből. A következő fejezetben a foglalkozásokhoz, a játék- és beszélgetésvezetéshez kívánunk segítséget nyújtani. Fegyelem – önfegyelem – fegyelmezés Nagyon fontos azt tudnunk, és észben tartanunk, hogy a megjelenésünkkel és metakommunikációnkkal mélyebben nevelünk, mint a szavainkkal! Nem mindegy hát, hogy milyenek vagyunk, hogyan viselkedünk! Alapszabályok a foglalkozások sikeres megtartásához: 1. Világos – érthető és jól kommunikált szabályok! 2. Következetesség! (a szabályok mindig érvényesek, csak a nagyobb szeretet miatt lehet változtatni azokon) 3. A tevékenységeknek legyen kezdete és lezárása, s ezt a gyerekek számára határozott megfogalmazással tegyük félreérthetetlenné! 4. Elsősorban a tanár legyen összeszedett és fegyelmezett: – pontos óra, illetve programkezdés és befejezés; – készüljön az órájára, a foglalkozásra; – legyenek egyszerűek és világosak az elvárásai; – mindig tegye egyértelművé, hogy melyik téma lehet vita tárgya, és melyik nem; – fegyelmezés általában legyen személyre szabott, de néha szükséges a kollektív büntetés is, hogy a negatív viselkedést ne tegyük vonzóvá. 5. A gyerekekben fokozatosan fejleszteni kell a tudatos jóra törekvést, tudni kell azonban, hogy előbb tudatosul bennük a jó értéke, s csak később válik a jó szokássá, vagyis erénnyé. 6. Egy fontos alapszabály: Vannak eleve, vagyis erkölcsileg rossz, ezért minden esetben tiltott cselekedetek életkortól és helyzettől függetlenül! (pl. lopás, hazugság, megalázó gúnyolódás, rágalmazás, káromkodás, csúnya beszéd, bosszúállás, szándékos károkozás, stb.) De vannak, amik csak az adott helyzetben, vagy életkorban tilosak! (pl. táborban csak magamnak vásárolni édességet, magnót, walkmant vagy mobil telefont hozni osztálykirándulásra, fára mászni, ha 120-an vagyunk, szeszes italt inni gyereknek, gimnazistáknak se’ pl. osztálykiránduláson)

274

A fegyelemhez vezető 10 lépés Ha fegyelmezési problémáim vannak, a következőket érdemes végig gondolni: 1. Vajon mit követtem el én, ami kiváltotta a problémát? (Határozatlanság? Következetlenség? Félreérthetőség? Türelmetlenség? Figyelmetlenség? Az empátia hiánya? Feszültségemet rosszul kezeltem?) 2. Mit kell tennem ezután? (A probléma hogyan oldható meg reálisan?) 3. Mit tett a gyerek és miért? Megkérdezem a gyerektől (gyerekektől): most mit csinálsz, és miért, illetve mit tettél, és miért? (A kérdés őszintén kíváncsi, nem feltétlenül elítélő! Gyakran nem gonosz a szándék, csak meggondolatlan a gyerek/fiatal, és ostoba vagy káros a cselekedet.) 4. Cselekedetedből mi következik, mi az eredménye most, illetve mi lehet belőle? 5. Viselkedéseddel megsértesz-e valamilyen szabályt? Melyik az? 6. Van-e elképzelésed, hogy hogyan javíthatod ki a hibát? (Konkrétan! A „jó leszek”, nem megfelelő válasz!) 7. Ha a probléma ismétlődő, akkor válasszuk el a többiektől, de az elkülönítéssel nem kell megszégyeníteni, hanem határozottan adjuk tudtára: ez egy lehetőség arra, hogy végiggondolja a hibáját, lehiggadjon és javulási „stratégiát dolgozzon ki” magában. 8. Ha állandósul a fegyelmezési probléma, akkor a gyereknek a tanár jelenlétében kell beszámolnia szüleinek a történtekről. 9. Ezután közösen készítik el az új megoldási tervet (gyerek + szülő + tanár) 10. Ha minden erőfeszítésünk eredménytelen, a gyereket a többiek érdekében el kell tanácsolni az iskolából. Mit várnak a gyerekek a tanártól? (13 évesek fogalmazták meg egy iskolában – a felsorolás hosszabb, ennyi azonban nekünk is fontos) 1. 2. 3. 4. 5. Becsöngetéstől kicsöngetésig tartsa az órát! (A tanár pontossága neveli pontosságra a tanulót!) Készüljön az óráira! (Összeszedettségünk is nevel, s a felkészült tanár pergőbb, érdekesebb órát tud tartani – ami sok fegyelmezési problémát eleve kizár!) Legyen határozott véleményeiben, döntéseiben, viselkedésében és értékrendjében! („Jobban szeretjük a fafejű, de kiszámítható tanárt, mint a határozatlan ingadozót, akinél sosem lehet tudni, hogy merre, hány óra” – mondták) Minden nap (!) mosolyogjon! Ne csapkodjon és ne üvöltsön! („Persze, ha „10 évben” egyszer csap az asztalra, vagy egyszer ordít egyet, arra odafigyelünk!”)

275

Most következzenek a JÁTÉKOK – a gyakorlatok:
1. Repülős játék: háború tör ki, repülővel lehet menekülni, s 5 tárgyat lehet magaddal vinni (személyt nem). Az üzemanyag fogy, egyet ki kell dobni, megint egyet és így tovább. Végül csak 1 dolog maradhat. Melyik lesz az? 2. Ég a ház, mely tárgyakat vinnéd magaddal? 3. Koncentrikus köröket kell rajzoltatni. Ki – ki helyezze el benne az embereket, illetve „kedvességi”, „közelállási” helyzetüktől függően: (nem személynevekkel!) – apa, anya, nagypapa, nagymama, testvérek, tanárok, barát/barátnő, akivel járok, barátok/barátnők, haverok, kutya ill. kedvenc állat, főnök, politikusok, szomszédok, stb. 4. Activity – a játék leírása: Kiscsoportokra osztjuk a résztvevőket. Minden csoport választ egy játékost. Ő húz egy fogalmat, és ő fog rajzolni is – csoportjának többi tagja megpróbálja kitalálni a fogalmat. Mehet időre is. Eszközök: tábla + kréta, vagy csomagolópapírok és néhány vastag filctoll. Fogalmak a húzható cédulákon: megbocsátás, csapatmunka, házimunka, összjáték, veszekedés, válás, figyelmesség, nagylelkűség… Lehet ellentétpárokat is ábrázoltatni: harag – megbocsátás; önzés – csapatmunka; összjáték – széthúzás; veszekedés – megbeszélés; válás – együttműködés; figyelmetlenség – figyelmesség; FONTOS! A játék soha ne legyen öncélú, mindig a játékot követő megbeszélés a fontosabb! 5. Befejezetlen történetek: FELADAT: írásban befejeztetni, vagy szituációs játékként eljátszatni (ez utóbbi a nehezebb, felületesebb, de élményt adó is) – azután megbeszélni, beszélgetni a befejezési megoldásokról. VIGYÁZAT! Soha ne minősítsük a véleményeket, de mutassunk rá, hogy melyik megoldásnak mik a várható következményei! „A” TÖRTÉNET: A szülők 16 éves lányukat/fiukat minden nap a TV előtt találják, mikor munkahelyükről megérkeznek s rájönnek lassan, hogy gyermekük függő lett, megnézi az összes szappanoperát, vígjátékot, krimit, meccset, amit csak lehet. Tanulni nem akar, pöröl, csapkod és/vagy duzzog, ha szülei lezárják a készüléket. Egyre kevésbé lehet vele beszélgetni. A házimunkát utálja és elvégzését „rangon alulinak” ítéli, a vendégeket legszívesebben kidobná, főleg, mert közben nem tévézhet… (érdemes a történetet a csoportban lévő gyerekek/fiatalok életkora szerint alakítani!) „B” TÖRTÉNET: A szülők úgy érzik, hogy Pistire/Évire nagyon rossz hatással van osztálytársa és jó barátja Karcsi/Kati, mert mindig hirtelen és gyanús módon hallgatnak el, ha valamelyik szülő belép a szobába. Gyermekük újabban gyakran késik otthonról, és nem tud elfogadható magyarázatot adni erre. Az iskolából is egyre több panasz érkezik…

276

6. Szituációk eljátszásra 1.: FELADAT: lehetőleg 4–5 fős csapatokat alkotunk véletlenszerűen, vagy valamilyen szempont szerint. A csapatok a cédulákra írt szituációkból húznak, s néhány perc felkészülés után eljátsszák a jelenetet. Előre tisztázni kell, hogy beszélhetnek-e játék közben, vagy pantomim formában adják elő, esetleg csak egyetlen szó különböző hangsúllyal történő ismételgetésével. A játékidőt is jó előre tisztázni: általában 2’ elég a játékra. Tisztázandó még, hogy használhatnak-e kellékeket vagy nem? Karácsony este – legyen benne apa, anya, testvér, nagyszülő is; Házassági évforduló – szereplők lehetnek csak a férj és feleség, vagy még a családtagok is; Születésnap – névnap Nemzeti ünnep otthon, iskolában; Temetés Házibuli vagy gyerekzsúr (életkortól függően); Álláskeresés – munkát kereső és munkaadó közötti interjú; A munkát kereső ki akarja fejezni, hogy fontos neki ez az állás és alkalmas is a feladatra. Vásárlás – vásárló és eladó viselkedése; Tanítás – tanár és diák viselkedése; Találka – fiú és lány randevúzik, és ki akarják fejezni, hogy fontos nekik a másik személy és a kapcsolat; Szituációk eljátszásra 2.: 1. Anya és lánya az Auchan áruházban vásárolnak. Az édesanya sietne, arra számít, hogy a lánya segít majd összeszedni az élelmiszereket. A lány azonban már a hatodik nadrágot próbálja fel… 2. Apa és fia autót szerelnek, pontosabban, szerelnének. Az édesapa szeretné, ha a fiú kitakarítaná a kocsit. A srácnak ehhez persze semmi kedve sincs… 3. A szülők házassági évfordulójára készülnek a gyerekek. Milyen ajándékkal? Milyen ünnepléssel? Hogyan szereznek örömet a szüleiknek?… 4. Egy hónap múlva ballagnak a nyolcadikosok. A hetedikesek feladata a… Valamilyen jó tréfát is ki akarnak eszelni, amivel emlékezetessé teszik ezt a napot…

277

7. Beszélgetési témák, befejezetlen történetek: (lehet ezekből „Ön dönt” – játékhoz is történeteket kreálni! Az „Ön dönt játék mintáját lásd Svajcsikné Pál Bernadett gyakorlatai közt.) 1. A család az idős nagyszülőket készül meglátogatni. A kicsik lelkesek, a 13 éves fiú (ő a legidősebb gyerek) azonban fanyalog, kifogásokat keres, végül keményen ellenáll, mert a haverokkal szeretne bulizni. Nem érti, hogy miért ne lehetne nélküle is meglátogatni „az öregeket”… 2. A szülők nagyon régen látott barátaikat várják vacsorára, akiket a gyerekek nem ismernek, de a szülőknek érezhetően sokat jelent a vendégek személye és véleménye. A kamaszlánynak iszonyú rendetlen a szobája, s rászólnak, hogy csináljon rendet, sőt takarítsa is ki a szobát. A lány farizeusinak bélyegzi ezt a magatartást, „mit játszunk itt színházat a vendégeknek?” felkiáltással, s hozzáteszi még: „én őszinte vagyok, nem szégyellem a szobámat, különben is tök jó így” – „ha nektek nem tetszik, ne mutogassátok!”... 3. A szituáció az előbbi: a szülők nagyon régen látott barátaikat várják vacsorára, akiket a gyerekek nem ismernek, de a szülőknek érezhetően sokat jelent a vendégek személye és véleménye. Elkezdődik a vacsora, kicsit feszélyezett a hangulat, a gyerekek eleinte „viselkednek”, aztán kuncognak, s fokozatosan megvadulnak. Egymást rugdossák az asztal alatt, „cikizni” kezdik egymást, kezelhetetlenekké válnak. Nagyon kínos a helyzet… 4. Szombat, anya és 14 éves lánya egy áruházban: az előbbinek a vágya, elvégezni a heti nagy bevásárlást, és gyorsan hazamenni, mert még takarítani kell és vasalni is – szeretné, ha a lánya segítene, de őt jobban érdeklik a ruhák. Eltűnik, és hosszasan válogat, majd visszajön a mamáért. No nem segíteni, hanem: nézze meg, melyik illik jobban neki… 5. Kata (Éva? Klári? Gabi?) tegnap lett nagykorú. Ma az édesanyja elé áll és közli, hogy szeretné, ha barátja este náluk aludhatna, természetesen az ő szobájában. A mama „kiakad” – Kata nem érti, hogy ebben mi a rossz, hiszen már ½ éve együtt járnak és különben is, „nem fognak semmit csinálni”!... 6. Nagyon elfoglalt szülők, keveset vannak otthon, 12 éves kislányukat minden nap a TV előtt találják, s rájönnek lassan, hogy függő lett, megnézi az összes szappanoperát, amit csak lehet. Tanulni nem akar, pöröl vagy duzzog, ha lezárják a készüléket. Egyre kevésbé lehet vele beszélgetni. A házimunkát utálja, hiszen közben nem tévézhet. Mi a megoldás?... FONTOS! Mindig a lehetséges és értelmes megoldást keressük közösen, beszélgetve, vitatkozva…nem minősítjük egymást, de egy – egy megoldás fonákjára vagy lehetséges következményeire rámutathatunk: „szerintem ebből az lesz, hogy…”; „szerintem erre úgy fog reagálni, hogy…”; „én azt tenném ebben a helyzetben, hogy…”

278

8. Ünnepek eljátszása: SZÜLETÉSNAP KARÁCSONY MÁRCIUS 15. OKTÓBER 23. TEMETÉS A modern embernek újra kell tanulnia az ünneplés művészetét. Az alábbi szituációs játékok ebben segítenek. Fontos előre megbeszélni, hogy a csoportok pantomim játékot játszanak-e, vagy beszélhetnek-e (mindegyiknek megvan az előnye!). Keressék meg először az ünnep belső tartalmát! Születésnap: a személy, az élet ünnepe. Arról üzen az ünnepeltnek, hogy örülnek a létének! „Szeretlek, mert vagy, akarom, hogy legyél!” Karácsony: A MEGTESTESÜLÉS és Krisztus születésének! ünnepe, elsősorban nem családi ünnep, nem a gyerekek ajnározásának ünnepe, nem kereskedelmi ünnep…a materiális, „kis” ajándékok a Legnagyobbnak ajándék voltát segítenek fölfogni! Március 15. és október 23. a magyar nemzet ünnepe, a vértelen forradalomé, a szabadság szeretetéé… A temetés is lehet ünnep (keresztény hit szerint egyértelműen az!) – az örök életnek az ünnepe! De ezzel kapcsolatban zavarba szoktak jönni, azt hiszik véletlenül került a „cetli” a többi ünnep közé… A cél éppen az elgondolkodtatás, az ünnep tartalmának megértése és sajátos jelképeinek megtalálása. 9. ÉRZELMEK kifejezése: Arc – játék 1.: Fontos, hogy észrevegyük a másik ember arckifejezésében az érzelmeket akkor is, ha azokat durvábban, akkor is, ha finomabban fejezi ki, hiszen gyakori félreértések és sértődések forrása, hogy a másiktól elvárjuk, „rezonáljon ránk” – miközben mi esetleg érzéketlenek vagyunk jelzései iránt. Metakommunikációs játékunk a „vevőkészülékünk” finomítására szolgál. A játék menete: 1. a játékosokat két csapatra osztjuk („A” és „B” csapat) 2. körbe ülünk, hogy mindenki láthassa a másik arcát (az egyik csapat az egyik félkört, a másik a másikat alkotja) 3. a kártyákból két azonos tartalmú paklit készítünk elő 4. az egyik pakli kártyáit összekeverve, húznak azokból az „A” csapat játékosai, (most a fele társaság kezében van egy-egy kártya) – majd gondolatban „megcsinálják” az arcukat 5. közben a „B” csapat tagjai is húznak egy-egy kártyát a másik pakliból, megnézik, de egyelőre nem mutatják meg senkinek

279

6. az „A” csapat tagjai megpróbálnak a kártya szerinti arccal nézni 10 – 20 másodpercig társaikra, mikor már újra körben ül mindenki és csak az éppen arc-bemutató játékosra néz. A „B” csapat játékosai közben megkísérlik felfedezni a „párjukat”, majd a játékvezető jelére a „B” játékosok sorban felállnak, és határozott léptekkel ahhoz az „A”-hoz mennek, akiről úgy gondolják, hogy velük azonos kártyát tart a kezében. FIGYELEM! Csak 1 próbálkozás van! A menet végén összeszámolják a találatokat (találat, ha pl. két „értetlenség” vagy két „öröm” kártya találkozik. 7. 2. menet: összeszedjük és megkeverjük a kártyákat (külön a két paklit), majd kiosztjuk a „B” csapatnak és eljátsszuk a játékot, mint fenn… 8. azok a győztesek, akik mindkét menetben összetalálkoztak a párjukkal. Ők nagy tapsot kapnak. FONTOS: beszélgetni a játék után, • hogy kihez állt közel a szerepe és miért, illetve kitől volt nagyon idegen és miért? • milyen testi jelekből lehet következtetni a lelkiállapotra? (pl: összeszűkült szemek – gyűlölet; a szék legszélére ül és riadtan néz a szemedbe a bizonytalan, szorongó…) Úgy is játszható a játék, hogy nyitott mondatokat is írunk a kártyákra, amiket be is kell fejeznie az érzelmet eljátszónak. Így könnyebb a játék. Például: Düh – „Már megint a számítógép előtt találtalak, mert…” Boldogság – „Képzeld, ma is találkoztunk, talán…” Értetlenség – „Hogyan gondolhatod ezt, pedig…” Ijedtség – „Mikor megszólalt a telefon…” Kételkedés – „Sikerülhet vajon…” stb. Ennél a variációnál jó, ha megkérjük a játékosokat, hogy legyen nagyon konkrét a mondat befejezése, amiből a kapcsolatra is, a történésre is lehet következtetni! harag szomorúság ijedtség kételkedés kérés ábrándozás öröm düh boldogság értetlenség bocsánatkérés céltudatosság
280

elutasítás gyűlölködő szerelmes arc alázatos Arc – játék 2. a Való Világ 2. Nem csak a szem. albumokból kivágva. mert a kereskedelmi TV-k „sztár”-ja lett. körben helyezzük el ezeket. vagy egy megfelelő pillanatban az arcképek közé helyezek egy negatív üzenetű arcot. akit sokan ismernek. hogy az arcunk pozitív illetve negatív üzenetet hordozzon? – tesszük föl a kérdést. egyik show-man-jét szoktam. Ezért sokat „játszunk” az arc vizsgálatával: Például: 1. 281 . Néhány szép. és nem az érvényesülési mutatók. vidám színű fénymásolópapírokra ragasztva. bensőnk kifejezője. fogalmazzák meg. tiszta arcú emberek legyenek. (Néhány magyar történelmi arcot is „belophatunk” így.) Mit kell tennünk ahhoz. Feladat: találjanak ki az arcokhoz illő életsorsokat. mindenféle életkorúak és társadalmi helyzetűek. élethelyzeteket. Arról beszélgetünk a történet kapcsán. másolva. „Harminc éves koron túl mindenki önmaga felelős az arcáért” – mondta Claudel. Fontos. hogy miért lehet szép egy emberi arc. de az arc is a lélek tükre. és felolvasom az alábbi.) A táblára kissé rendezetlenül. és milyen szempontok alapján döntjük ezt el? Megállapítjuk. hogy ki tekinthető értékes embernek. hogy az erkölcsi minőség a fontosabb. az elemzések. a nagy francia író. mellékelt történetet. hogy az emberi élet önérték.: befogadás megbocsátás fölényes pökhendi Önismereti gyakorlataink fontos eleme az emberrel való foglalkozás. Az én sorozatom fontos képe egy Down-kóros. (Én Majkát. hogy szép és megnyerő. középen egy lukat hagyva. A foglalkozás végén. mosolygós gyerek arc. színes arcképet helyezünk a táblára – magazinokból. Személyes érzéseimről beszélek vele kapcsolatban. amit gyűjtőmunka és beszélgetés követhet.

és irányt kell változtatnunk. néhányat bukfencezett. Ami igazán fontos. Történet: Néhány éve történt. Akik ott voltak. megpuszilta a fiút. Mert a lelkünk mélyén tudjuk. hogy végigfussák a döntőt. percekig tartott az éljenzés. de mindenképpen azzal a szándékkal. azóta is mesélik ezt a történetet.” Aztán mind a kilencen. Mindannyian… Egy Down-kóros lány lehajolt. majd sírni kezdett. és nyerjenek. A pisztolylövésre mindnyájan nekilódultak. még akkor is. ha ehhez le kell lassítanunk. kart-karba öltve a célvonalig sétáltak. és így szólt hozzá: „Ettől majd elmúlik. aki megbotlott az aszfalton. 282 . Lelassítottak és hátranéztek. a Seattle-i paraolimpiai játékokon: Kilenc. pontosabban egy fiút kivéve. A többiek meghallották a fiú sírását. hogy segítsünk másoknak is nyerni. az az. Aztán mindannyian megfordultak és visszamentek.10. nem az a legfontosabb az életben. testileg vagy szellemileg sérült versenyző állt fel a 100 m-es futás rajtvonalánál. A stadionban mindenki fölállt. ha nem is éppen vágtában. Mindnyájan. hogy mi magunk nyerjünk.

Önismereti teszt 1. Hogyan szoktam viselkedni. Milyen embereket tulajdonságaik vannak? ⇒ ⇒ ⇒ fogadok el legnehezebben? Milyen ellenszenves 3.1 – apám legyen: 4.5 – osztályfőnököm legyen: 4.7 – szerelmem legyen: 5. ⇒ ha ideges vagyok? ⇒ ha fáradt vagyok? ⇒ váratlan helyzetekben? 4.3 – fiútestvérem (ha van) legyen: 4. A fent felsorolt tulajdonságok közül melyik van meg bennem is? 283 .6 – barátom/barátnőm legyen: 4.2 – anyám legyen: 4. Elvárásaim másokkal szemben: 4. Milyen emberekhez = egyéniségekhez vonzódom ösztönösen? Milyen tulajdonságaik vannak? ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 2.4 – lánytestvérem (ha van) legyen: 4.

. Az életben a legfontosabbnak érzem……………………………………………. 5. Célom az.. hogy…………………………………………………………………….Önismeret – 1.. Szeretném. hogy………………………………………………………………. Meg fogom valósítani……………………………………………………………… 10. 14. Az volna a legnagyobb jutalom…………………………………………………… 15. Nem sajnálnék semmit……………………………………………………………. Minden tő lem telhetőt megteszek………………………………………………… 17. legmélyebb igényem……………………………………………….. hogy………………………………………………………………… 3. Nagyon meg volnék elégedve. 16. 9..………………………………………… 6.…………………………………………………………………. Arra vágyom. Jó lenne…………………………………………………………………………….. 284 .. El sem tudom képzelni az életemet anélkül. Örülnék……………………………………………………………………………. Nekem az a legfontosabb.. 2. Legnagyobb.. Az a kívánságom…………………………………………………………………… 18. Miért?------------------------------------------------------------------------------------------------Soha nem lennék……. 8. 7. hogy…………………………………………………… 4.. ha képes lennék………………………………………………………. hogy………………………………... Elhatároztam. Miért ------------------------------------------------------------------------------------------------Önismeret – 2. 13.. feladatlap 1. ha…………………………………………………. Megpróbálom……………………………………………………………………… 11.. Azt akarom………………………………. 12. feladatlap Szívesen lennék………………………………………………………………………….

4 Iskolában vagytok. akivel rendszeresen találkozol s akit eddig még nem volt módod megismerni… Hogyan hívod fel magadra a figyelmét? Cselek? Trükkök? Szavak? 285 . Természetesen közösen véleményezzük a megoldásokat! 2.Felsőtagozatosoknak – gimnazistáknak az „ISMERKEDÉS. amit majd elvégeztetnek a visszajövő játékossal. Pl. vagy ahol nagyon megtetszik egy lány.2 Házibuliban vagytok. ha a „szerelmed” (vagyis a kiszemelt „áldozat”) észrevenne rajtad? Miért? Mit nem szeretnél. komoly koncentrációt és együttműködést igényel A megbeszélés kérdéseit is e szerint lehet kitalálni. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy lány. mégpedig kizárólag szemkontaktussal illetve arcjátékkal. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy fiú. a többiek pedig szemükkel és mosolygós illetve morcos arckifejezéssel jelzik. a többiek pedig megegyeznek egy cselekvéssorban. az utolsó kettő az egyéni kibontakozás lehetősége. szerinted? Ők mit szeretnének. s az első négyet csoportosan játszatjuk el. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2.5 Utcán. Szituációs játékok: A helyzeteket 1–1 papírra (előre) felírjuk. Mostanában mi az. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. BELESZERELMESEDÉS” témához: 1. ha észrevenne? Miért? Mikor különösen nehéz a szüleid tekintetét elviselned? Mit szeretnél. hogy te észrevegyél? Stb.1 Házibuliban vagytok. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. hogy azt teszi-e.3 Iskolában vagytok. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. Az „Irányíts szemmel” című játékot javasoljuk: Kimegy egy játékos. ha nem vennének észre rajtad a szüleid? Mit nem vesznek észre vajon és miért. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy fiú. amire legnehezebb figyelned a családban illetve a kapcsolataidban? Mit szeretnél. amit kell? Figyelem! A játék nem könnyű. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy lány. 2. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. Az irányított játékos elkezd valamilyen tetszés szerinti cselekvéssort.

hiszen azzal a ténnyel szembesít. ahol nagyon megtetszik egy fiú. a szerelembe! Érdemes fázisonként játszani és megbeszélni.6 Utcán vagy. Az álmok – álmodozások tudatosítása: A játék lebonyolítása: Minden játékos (név nélkül! csak nemét jelölve a papír sarkán.3 pont is nagyon fontos. először a „vágy-álmát” majd egy másik listán a „rém-álmát” fogalmazva meg.2. hogy én mit viszek a kapcsolatba. vagyis nem mindegy. fokozásként illetve elmélyítésként tartogatni és alkalmazni a következő pontot.így) elkészít egy listát – külső-belső tulajdonságokkal a leendő párjáról.2 „A buta liba” = rém-álmom „Az izom agy”.1„A bombanő” = vágy álmom „A tökéletes feleség” „A superman” = vágy álmom „A mintaférj” 3. avagy a „gőgös gúnár” = rém-álmom 3. azaz a 3. s mindig meglepetésként. pl. mondd meg nékem”…ezek közül melyik van meg bennem? 286 . A 3. és egy-egy összesített listát készítünk nagy csomagolópapírokra. 3. hogy mindenki láthassa. összekeverve felolvassuk. hogy „kettőn áll a vásár”. akivel rendszeresen találkozol s akit eddig még nem volt módod megismerni… Hogyan hívod fel magadra a figyelmét? Cselek? Trükkök? Szavak? 3. fázis.3 „Tükröm-tükröm. Ezeket összegyűjtve.

képes dönteni.GYAKORLATOK AZ EMBER MEGISMERÉSÉHEZ AZ EMBER JELLEMZŐ I: A Római Birodalom bukása előtt (Nero felgyújtja Rómát. emberségből adódó tekintélyét. Érzelmeit nem szégyelli. de elfogadja mások tehetségből. Az ép. törvényszerűen bekövetkezőnek ítélték és nem hitték. időlegesnek és relatívnak éli meg. Az ember képes megbocsátani irracionálisan is! És képes bocsánatot is kérni. ezért nem az érzelmei irányítják csupán. kirándulással. amit akar. fáj vagy „fel van dobva” és ezeket érzi is – nem csak egy testépítésre ítélt hústömeg. azt nem rongálja. 3. Teste is van. az ember méltóságának alapja. ezért arra vigyáz. 6. hogy 2000 év múlva emberképrő l. egészséges ember nem akar uralkodni mások felett. de vállalja. Akár egészen magas vezetői beosztását is – csupán szolgálatnak. és azokban fel tudja fedezni a magasabb rendűt. Lelke is van (pszichéje). a gazdagok és műveltek orgiáin lúdtollal csiklandozzák a torkukat – hogy még tudjanak enni. és egyik sem akar uralkodni a másik felett. mikor teljesen. máskor megmagyarázhatóan működik. vannak gyökerei. szerető és szeretett személy egyszerre. mert helyén van a világban. Az ép. Az ép. egész-séges ember nem szolgalelkű. és nem azt. ha vezetői kvalitásokat kapott. ami néha érthetetlenül. hazája. 2. a természet. erősíti étellel-itallal. jövőképrő l beszélünk itt… Mi az ember? Ki az ember? Lakos? Szavazó? Fogyasztó? Állat? Abszolút szabad individuum – elszámolási kötelezettség nélkül? Az ember jellemző i. 10. Szabad akarata van. jövője… 287 . de értelmének kontrollja alatt tartja azokat. Lelke és teste harmóniában van. amit tud! 7. elfogadottá. sporttal. de sokan sejtették. sőt sikké válik az egyneműek közötti szexuális kapcsolat…) sokan nem látták elő re a bukást. Az egészséges ember képes beszélni. Caligula lovát szenátorrá választják. hanem táplálja. és ezek tisztaságára vigyáz – azt mondja ki. kellő időben pihenéssel. 4. 8. Családi életre alkalmas. otthon van a bő rében. hogy van: 1. 5. az ember szépségeire. Értelme. Lelke. 9. mert vannak emberi szavai és gesztusai ehhez. ezért figyelni tud a világ. vannak szavai. 11. egészséges ember boldog. „összedolgozik”. 12.

Az ember jellemző i, az ember méltósága a Biblia megközelítésében: Istenképiség, vagyis az embernek van: 1. Szabad akarata. 2. Értelme, ezért nem az érzelmei irányítják csupán. 3. Lelke, ezért figyelni tud a természet szépségeire, és azokban Isten „lábnyomait” veszi észre… 4. Lelke is van, tehát nem csak egy testépítésre ítélt hústömeg. 5. Szíve van, ami a Biblia szerint nem az érzelem, hanem az ÉRTÉKREND központja! 6. Teste is van, ezért arra vigyáz, azt nem rongálja, hanem táplálja, erősíti étellelitallal, sporttal, kirándulással, kellő időben pihenéssel. 7. Az ember képes megbocsátani, mint Isten! És képes bocsánatot is kérni, mert vannak emberi szavai és gesztusai ehhez. 8. Az egészséges ember képes beszélni, vannak szavai, és ezek tisztaságára vigyáz. 9. Érzelmeit nem szégyelli, de értelmének kontrollja alatt tartja azokat. 10. Lelke és teste harmóniában van, „összedolgozik”, és egyik sem akar uralkodni a másik felett. 11. Az ép, egészséges „istenképű ember” nem akar uralkodni mások felett. 12. Az ép, egészséges „istenképű ember” boldog ember, mert helyén van a világban, otthon van a bő rében, szerető és szeretett személy egyszerre. A győztes és a vesztes ember A győztesnek: mindig van egy terve, A vesztesnek: mindig van egy kifogása. A győztes: „Engedd, hogy segítsek Neked!” A vesztes: „Nem az én feladatom!” A győztes: minden problémára talál megoldást, A vesztes: minden megoldásban talál problémát. A győztes: összehasonlítja teljesítményét a céljaival. A vesztes: összehasonlítja teljesítményét a másikéval. A győztes: „Ez nehéz, de nem lehetetlen.” A vesztes: „Ez lehetséges, de túl nehéz.” A győztes: mindig egy része a válasznak, A vesztes: mindig egy része a kérdésnek…

288

Játékjavaslat: – A győztes és a vesztes ember című vershez: nagyobb formátumban ki kell nyomtatni csak az „eredményhez vezető utat”, vagyis a kettőspont utáni sorokat (pl. minden problémára talál megoldást). Csak ezek közül a sorok közül húzhatnak a csoport tagjai. A táblára nagy betűkkel felírjuk: A GYŐ ZTES EMBER / A VESZTES EMBER, és az a feladat, hogy saját véleményük szerint helyezzék el a náluk lévő cetlit. A véleményüket indokolni is kell természetesen! Nagyon jó beszélgetés kerekedik ebből. A végén odaadhatjuk az eredeti verset. Mondják, az ember születése pillanatától halálra ítélt lény. A keresztény vallás hirdeti, hogy az ember meghívást kapott az örök életre, a boldogságra, az üdvösségre. A keleti vallások a lélekvándorlás tanát vallják. Ma ez Európában is divatos téma. Alább egy gondolatsor és foglalkozás-javaslat ezzel kapcsolatban, keresztény megközelítésben: „LÉLEKVÁNDORLÁS” EMPÁTIA Az élet egyes szakaszaiban a „halál-élmény” megtapasztalása Ma divat a lélekvándorlásban hinni, ezért is érdemes ezt a gondolatsort végig gondoltatni, mert ez az emberi lélek vándorlása egy földi életen belül! Fejleszti az empátiát. Az emberi élet folyamatos újjászületés, az emberi élet folyamatos „meghalás” is, ami gyakran a regresszió vágyát ébreszti fel és fájdalommal jár (regresszió: a megelőző fejlődési szakaszba való visszatérés vágya, esetleg eseménye) Mit élünk meg az egyes életszakaszokban? (a halál élmény megtapasztalása) – Csecsemőkori mindenhatóság (omnipotencia fantáziája) „halála”, • az első döbbenet: „az egész világ hozzám igazodott eddig, ha sírtam, ha nevettem, velem foglalkoztak, mindenért mosolyt és dicséretet kaptam, most meg kikapok, ha bepisilek” – a szülők teljes birtoklásának halála: • „édesanyám teljesen az enyém volt, szinte összenőve éltünk, leste minden mozdulatomat, édesapám is mindennek örült, amit tettem, most meg kiderül, hogy testvéreim is vannak, barátaik is…” – a gyerekkori függőség halála: • „eddig mindent megkaptam, nem kellett megharcolni a létért, védtek engem, döntöttek helyettem, most meg felelősségről beszélnek, elvárják, hogy döntsek, folytonosan kötelességeket emlegetnek – a szülőkről alkotott téveszmék halála: • „nemrég apám még erős volt, hős, ma már látom, hogy egy pipogya alak, anyám nem is olyan kedves, szép és megértő, a szüleim esendő, bűnös emberek, mint bárki, legjobb lenne az ajtót rájuk vágni és elmenni…minél messzebbre” – a kamaszkor korlátlan lehetőségeinek halála, a fantázia halála:
289

„nemrég még azt hittem, bármi lehet belőlem: filmsztár, világbajnok, agykutató vagy miniszterelnök, és nincsenek korlátaim, ma már tudom, hogy egy közepes képességű átlagember vagyok” – az el nem köteleződés szabadságának halála: • „nemrég még úgy éreztem, hogy még bárki lehet a párom, válogathatok kedvemre és nincs elszámoltatás, most pedig le kell mondanom minden más kapcsolatról, és felelősségről beszélnek nekem” – a fiatalság agilitásának halála: • „fiatal felnőttként megteszem, megalkotom, megreformálom, jobban csinálom, megalapozom az egzisztenciámat és a családomét, mert van erőm" ez a múlté, mert érzem, fogy az erőm és már soha nem lesz annyi” – a fiatalság nemi képességei gyengülnek, elhalnak – és a halhatatlanság képzete is meghal, • „pedig eddig úgy éreztem, hogy meghalni csak más szokott, én halhatatlan vagyok, messze van ez a probléma” – a gyermekünk fölötti hatalom képzete is elmúlt, hiszen • „gyermekeim felnőttek és maguk szervezik az életüket, néha meghallgatnak, de a döntéseiket maguk hozzák… lehet, hogy nem vagyok nélkülözhetetlen? ” – az egészségesség önállósága is elveszett: • „újra mások gondoskodnak rólam, már etetnek, mint csecsemő koromban, esetleg pelenkáznak is, de micsoda különbség, az élet mögöttem van, teher lettem és nem ígéret!” – az élet, • „a levegőm – elfogyott, meghalok” Beszélgetés: Érdemes egy táblára kiírni a fenti helyzeteket röviden, és aztán, pl. pirossal mellétenni az adott életszakaszra jellemző pozitívumot is, az új életlehetőséget! Ehhez ad ötleteket az alábbi gondolatsor: – omnipotencia „halála” – de már tudok járni, és talán beszélni is! – a gyerekkori függőség halála – viszont néha sikerül azt lerajzolnom, amit elképzeltem, és nicsak, furulyázni is megtanulok lassan, számolni, írni is!… és eldönthetem, hogy ki a barátom! – a szülőkről alkotott téveszmék halála – hát… ez tényleg ciki, de legalább kiderült, hogy ők is tudnak hibázni, tulajdonképpen közelebb kerültek… – a kamaszkor korlátlan lehetőségeinek halála, a fantázia halála – hát… ha filmsztár nem is, azért jó szakember még igen, meg jó családapa, családanya – az el nem köteleződés szabadságának halála – az igaz, hogyha egyhez hozzákötöm az életemet, akkor a többi kb. 3 milliárdról le kell mondanom, de ebbe az egybe olyan szerelmes vagyok, mint az ágyú! – a fiatalság agilitásának halála , mert érzem, fogy az erőm és már soha nem lesz annyi – viszont valahogy lehiggadtam. Igaz, hogy talán mélyebben fájnak bizonyos események, de sokkal kevesebb dologtól pöccenek be, nem töröm össze naponta a fejemet…mintha megértőbb lennék…a tekintélyem is megvan már, „tényező lettem”, akivel számolnak…ezt a házat én építettem…
290

– a fiatalság nemi képességei gyengülnek, elhalnak – és a halhatatlanság képzete is meghal – ez bizony nagyon nehéz, de van benne valami hallatlanul izgalmas, amiről a fiataloknak fogalmuk sincs! Valahogy „belülről” kezdem látni a dolgokat, és mintha befelé tágulnék… – a gyermekünk fölötti hatalom képzete is elmúlt, hiszen – de olyan jó látni, hogy sok mindent hasonlóan csinálnak és megállják a helyüket, s az unokák! …hát ez egészen sajátos kapcsolat…– és minden vizsgájuk előtt fölhívnak, hogy imádkozzak értük, FONTOS VAGYOK! SZÁMÍTANAK RÁM! A gyerekeim is, hiszen örülnek, ha olykor föllélegezhetnek, mert nálam vannak az unokák… – az egészségesség önállósága is elveszett – ez a legnehezebb…ezt elfogadni…de közben annyi mindenről kiderül, hogy nélküle is lehet élni!… és minden nap ajándék, még így is…vagy talán így igazán?... megfordult a kocka, a gyerekem lett a felnőtt, én a gyerek…de jó, hogy nem akartam tökéletesnek látszani!... lassan-lassan elengedek mindent, már az se fontos, hogy dél van-e, vagy este… de jó, ha meglátogatnak!... de azért ne maradjanak sokáig, mert fáradt vagyok… – az élet, – elfogy – először jeges rémület, sötét – aztán fény és könnyű repülés… – SZABAD VAGYOK! A témához film javaslat: ÉLETEM című amerikai film, Nicole Kidman és Michel Keaton főszereplésével. A főhős egy sikeres és kíméletlen üzletember, akinek gyönyörű fiatal felesége első gyermeküket várja. A férfi tele van a szülei és a világ elleni haraggal, gyűlölettel (mert a világ ellenség, amit le kell győ zni, csak akkor nem leszünk „lúzerek” = szánandó vesztesek) – szembesülnie kell a ténnyel, hogy gyors lefolyású rákban szenved. A betegség és a felesége szeretete által emberi emberré válik, igazi apjává a gyermekének és igazi férjévé a feleségének. A halála egy csodálatos szabadulás története. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK Manapság igen sok szó esik a jogokról, már a gyerekek is „tisztában vannak” a jogaikkal és azzal, hogy mihez van és mihez nincs joga a tanárnak, a szülőnek, a főnöknek… arról azonban ritkán világosodunk meg és világosítunk fel, hogy a jogok csak kötelességekkel együtt működnek egy egészséges társadalomban. A következő játékok és beszélgetések ennek tudatosításában segítenek: Indító játék: játsszák el egy-egy közösség jellemzőjét csoportokban. Játék levezetése: kiscsoportokra osztjuk a társaságot, és a csoportok húznak egy-egy „cetlit”. A cetlikre egy-egy embercsoport megnevezése van írva, pl. csürhe, banda, tömeg, munkacsoport, focicsapat, család, hittancsoport, legjobb barátok, egyén… lehet még bővíteni, vagy szűkíteni a csoport létszámától függően! Néhány perc alatt találjanak ki egy történetet, és azt játsszák el, az adott közösségre jellemző módon. Az előadási idő max. 1’, a többi csoportnak kell kitalálnia, hogy mit húzott az előadó csoport! Megbeszéljük, melyik nevezhető közösségnek és miért? Figyelem! Az „én” cetlire változatosan reagálnak! Vagy odajönnek, hogy ez véletlenül került a többi közé, mert az én nem közösség. Nagyon jó, beszéljük meg, hogy miért? Vagy ügyesen eljátsszák a magára zárult individuumot.

291

A végén érdemes felolvasni a mellékelt írást, amit egy 13 éves fiú írt etika házi feladatként. Beszélgetés az alábbiakról: 1. A családban – gyerekek – szülők – nagyszülők – unokatestvérek – a család barátai 2. A plébánián – hívek – szolgálattevők – papok 3. A nemzetben – polgárok – írók – újságírók – TV-sek és filmesek – politikusok – miniszterek 4. Az iskolában – tanuló – tanár – technikai dolgozók 5. A barátságban – Mit vársz a barátodtól? – Mit adsz neki? – Mihez van joga a barátodnak veled szemben? – Van kötelessége is? – Mi az? • • Ezeknek a közösségeknek milyen a hierarchiája? Miért? Szükséges-e, hogy legyen? Mi a közösségben elfoglalt helyzetünk, és a jogok illetve kötelességek közötti összefüggés? banda munkacsoport család legjobb barátok plébánia iskola kommandósok énekkar társasház lakói „rock”-koncert résztvevői

csürhe tömeg focicsapat hittancsoport én osztály színész társulat társasutazás tagjai zarándokok állami lakások bérlői Egy 13 éves fiú írása: „Egy napom 20 év múlva"

Hatkor ébredek, de nem Magyarországon, hanem Svéd-, vagy Olaszországban, ahol az Electronic Arts üzemei vannak. Fél nyolckor már benn az irodában egy újabb számítógépes játékon kezdek dolgozni. 12.30-kor lemegyek a büfébe harapni valamit, amint felballagok a büféből, rögtön egy papír fogad az asztalon, egy papír fogad. Mai teendőid: 4.30-ig folytasd a játékot, amit elkezdtél, 4.35-kor gyere le a főnökhöz, 5.00kor hazamehetsz, de kapsz egy CD-t. Teszteld a játékot!!! HOLNAP NEM KELL BEJÖNNÖD!!! Pont jó! Hó vége van, biztos azért hív a főnök, hogy odaadja a fizetésem: 3900 €. Mint pár óra múlva kiderül, igen azért. Végre otthon. Ránézek a CD-re. A játék neve Fifa 2025. Két órát játszom vele, vacsorát készítek, picit TV-zek, fürdök, és már alszom is.” A fenti történet ellentéteként felolvashatjuk az „Arc-játék 2.”-höz tartozó történetet a Down-kóros lányról. Ki a fogyatékos és kihez képest? Jó beszélgetési téma a két történet kapcsán.

292

ERÉNYEK (az erények szokássá váló jócselekedetek) – az emberi közösségek jó működését segítik. TUDOK: 1. ünnepelni 2. dönteni 3. örülni 4. együttérezni 5. barátságos lenni 6. barátságot kötni 7. barátot megtartani 8. észrevétlenül segíteni 9. saját vágyaimról lemondani 10. nehézséget elfogadni 11. hibák után újra kezdeni 12. dicsérni 13. megköszönni 14. bocsánatot kérni 15. megbocsátani 16. gondoskodni (ételt készíteni, asztalt teríteni, rendet rakni stb.) 17. odafigyelni másra 18. indulataim fölött uralkodni 19. tartósan felelősséget vállalni 20. bízni 21. hinni 22. remélni 23. szeretni MEREK: 1. egyszerű és átlátható lenni 2. tapintatosan őszinte lenni 3. egyértelműen beszélni és cselekedni 4. igazat mondani 5. szeretetet kimutatni 6. vállalni az érzelmeimet 7. véleményt nyilvánítani 8. vitatkozni (A vita nem veszekedés! A vita eszme-, gondolatcsere, a veszekedés személyeskedés, a másik szándékos megbántása!)

293

Az irodalom is nagy segítségünkre van a foglalkozásokon, meg lehet beszélni a meséket, verseket:

A négy gyertya
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek.

Azt mondta az első: én vagyok a béke! De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni… Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra.

A második azt mondta: én vagyok a hit! Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem… A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.

Szomorúan szólt a harmadik gyertya: én a szeretet vagyok! Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, nem értik, hogy milyen nagy szükségük van rám… ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott: – De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kellene örökké! Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt. Ekkor csendesen megszólalt a negyedik gyertya: Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudják gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a remény! A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, és lángjáról új életre keltette a többit.

294

A rátermett királyfi Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, de azért az Üveghegyeken még innen, volt egy öreg király s annak egy csodaszép, tejjel – mézzel folyó országa, meg három fia. Egy jó ideje érezte már az öreg király – mert nem volt bölcsesség híján – hogy napjai lassan betelnek, s neki menni kell, hívja az Örökkévaló… Igen ám, de nagy volt az ő gondja! El kellett döntenie, melyik fiának engedi az országot? Mert nagy bölcsesség kell ám annak vezetéséhez! Különösen, ha tejjel-mézzel folyó!… Hm. Hogyan is tegye próbára a fiait? Magához hívatta őket, és ünnepélyesen kihirdette: az lesz az utódom a trónon, aki a legügyesebben gondolkozik, gazdálkodik, cselekszik! Mindegyiktek kap egy teljes napot éjféltől éjfélig, az alatt a királyi tróntermet meg kell töltenie egészen. Hogy mivel, hogyan és mennyi pénzből, hány szolgával, az legyen a ti gondotok. Egy nap és nem több. Megértettétek? No, ha úgy kell lennie, hát legyen! A legidősebb fiú törni kezdte erősen a fejét, mivel lehetne egy nap alatt megtölteni azt az irdatlan nagy termet? Aztán szolgákat fogadott, jó fizetséget ígért s azok elkezdtek szappanhabot verni, sokat. Hogy majd az megtölti a termet. Igen ám, de ez csak addig volt jó, amíg verték, mert mihelyt abbahagyták, elolvadt… s elfolyt… Elégedetlen csóválta fejét az öreg király. Hát, mit csinált a második? Tanult bátyja kudarcából és maradandó, könnyű anyagot választott. Aztán szolgákat fogadott, jó fizetséget ígért s azok elkezdtek szénát hordani a trónterembe, sokat. Hogy majd az megtölti. Úgy is lett. Verejtékeztek a szolgák, prüszköltek is a portól derekasan, de éppen készen lettek, mire kellett. Mégis, az öreg király csak a fejét csóválta elégedetlen. Hát hogyne, mikor ő már be se’ fért a trónterembe! A harmadik fiú egész álló nap, a barátaival s a szolgákkal beszélgetett – közben a munka végét is megfogta erősen –, de pénzes zacskóját nem igen bántotta. Azután, mikor már jól bealkonyodott, egy nagy gyertyát vitt a sötét trónterembe s az egyszeriben megtelt fénnyel. Barátainak egy része pedig énekelni kezdett és a terem tele lett dallal egészen. Más barátai mindenkit meghívtak egy nagy, közös játékra a trónterembe s az egyszeriben megtelt élettel, kacagással, emberrel, reménnyel. A szolgák is előkerültek, s mert szerették a legkisebb királyfit, hát kiderült: finom étkeket készítettek mindenkinek. Az öreg király pedig mosolyogva és könnyes szemmel ült trónusán s érezte – mert nem volt bölcsesség híján – hogy napjai most már végképpen beteltek s tudta azt is, hogy fiai közül melyiknek engedi át az országot.

295

sem ismerőse Nem vagyok senkinek. Észak-fok.Ady Endre: Szeretném. Az álmommal. 296 . sem rokona. menni. Lennék valakié. Hogy látva lássanak Hogy látva lássanak Ezért minden: önkínzás. Lidérces messze fény. Megtelek Isten-szerelemmel: Szeret kibékülni az ember. Nem vagyok senkinek. sem boldog őse. Álmom: az Isten Batyum: a legsúlyosabb Nincsen. Nem bírom már harcom vitézül. De jaj. ének: Szeretném. Lidérces messze fény. mint minden ember: fenség. ha szeretnének Sem utódja. idegenség. Vagyok. titok. Mikor halni készül. bolond hitben S csak ennyit szólni: Isten. hogyha szeretnének S lennék valakié. Szeretném magam megmutatni. Utam: a nagy Nihil. nagy. Vele szeretnék találkozni. A sorsom: menni. S újból imádkozni. a Semmi. Isten. nem tudok így maradni. S az álmom: az Isten. menni.

Az udvariasság a szív értelme. ez egy szép álom. nagy komolyan az asztalfőre ülni. mert rájött. mely valóra vált? Virágok között feküdni lenn a földön S akarsz. álmot.Micsoda szép álom! – és megjutalmazta a jóst. Elzavarta a jóst. A király elszomorodott és dühös is lett. cifra temetőt? Akarsz-e élni. vonatot. hogy hosszú életed lesz és túléled rokonaidat. Színlelni sírást. akarsz-e játszani halált? 297 . fejtse meg az álmát: Azt álmodtam. mint a második. élni mindörökkön. mondd akarsz-e lenni. ez nem jó jel. Azt jelenti. szegény. akarsz-e mindig-mindig játszani. Ki fütyürész az ablakunk alatt? Akarsz-e játszani kígyót. beteg ember. Havas telet és hosszú-hosszú őszt. gyöngyöt dobálni. A király elégedetten így szól: . de hogyan? Távol-Kelet királya Al-Rashid egy jóst kéretett magához és felszólította. Mit gondolsz. Ez utcaseprő. hogy rokonaid hamarabb meghalnak mint te. Hosszú utazást. és magadra maradsz – mondta az álomfejtő. mint bármelyik közülük.Uram. Lehet-e némán téát inni véled Rubin-téát és sárga páragőzt? Akarsz-e teljes. gyerekszívvel fontosnak látszani. és másikat hívott helyette: . Az álom azt jelenti. mindenféle jót? Akarsz-e játszani boldog szeretőt. madarat. Hallgatni hosszan. mit jelent. hogy tulajdonképpen az első is ugyanúgy fejtette meg az álmot. akarsz-e együtt a sötétbe menni. Karácsonyt.Uram. néha-néha félni. Hogy a körúton járkál a november. sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani mindent. Játékban élni. hajót. borból-vízből mértékkel tölteni.Bruno Ferrero: Mondjuk meg. csak másképp fogalmazott. mit jelent ez? . tovább élsz. hogy fogaim – egyik a másik után – kihullottak. magához hívatta az elsőt és bocsánatot kért tőle. A kellemetlen igazságot is meg lehet mondani udvarias formában. semminek örülni. mi élet. Azután elgondolkozott. tiszta szívvel élni. Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani? A játszótársam.

Legyen elved. valaki mások fölé kerekedni. légy férfi… Ha férfi vagy. ha sokan élhetnek jól a népszerűségéből. mint magad. hogy sem ember Sem sors könnyen nem árt. Százszorta inkább éltedet tagadd meg. Ha férfi vagy.. ha jó pénzért eladható. légy férfi. De méltóságos derekát Meg nem görbítheti. ha sokan rajonganak érte. Függetlenségedet A nagyvilág kincséért Áruba ne ereszd. … Ha férfi vagy. A sztár. Hadd vesszen el az élet. akit ezrek ünnepelnek. csak csahol. amit előbb szintén „megcsináltak”. kik egy jobb falatért Eladják magokat. hisz fény és csillogás közepette jelenik meg. nagy sztár. hogy híres lesz. A sztár akkor igazi. Jó esetben tehetséges. A sztár szinte már nem is ember. A bátraktól szalad. bátor. a hős és a szent Ki ne álmodozott volna már arról. légy férfi. ha sokan fizetnek érte.odább. ha jó üzlet. Mit kény s kedv szerint lök A sors idébb . Ne hitvány. Vesd meg. mert a sztárt „csinálják”… igazítják a közönségigényhez. szilárd. Légy tölgyfa. Kik szembeszállnak vele… Azért ne hagyd magad! … Ha férfi vagy. ha a becsület marad.. kitűnni akar.Petőfi Sándor: Ha férfi vagy. Akkor hidd. Erős. s irigyelnek? Igen ám. légy férfi. gyönge báb. de hogyan születik a sztár? Valaki híres akar lenni. légy férfi. ha mindjárt véreddel fizeted. mit a fergeteg Ki képes dönteni. Félénk eb a sors. És ezt kimondd. de ez korántsem elég. hited. gyakran hosszú lépcsősoron mintegy a fényből 298 .

aki képes legyőzni a gonoszt és Hozzá fordul segítségért… A szent gyenge ember. kincsként adja pillanatait. perc emberke. de tudja. és nem azért mert ez hasznos befektetés. megvásárolhatatlan. amelynek a boldogulásáért cselekedett. „Szent az. hogy hasznos e ez neki személy szerint. Az Ügy mellé áll és cselekszik… fél. Érkezését nem is lehet természetes hangon bejelenteni: a műsorközlő hangját is „megcsinálják” tehát. A hős a történelem embere. akit tapssal köszöntenek… nem ritkán vértanú. A szent ugyanakkor realista is… ismeri saját bűneit. hogy van-e Isten?” (Bíró László püspök) A sztárokat gyorsan felejtjük. S akkor megérzi. A sztár: a pillanaté. Azután vértanú lesz vagy ünnepelt. De az is lehet. akinek az emléktábláját megkoszorúzzák… a hőst többnyire a hálás utókor ünnepli. esetleg még ügyeskedik is egy kicsit itt-ott … aztán történik valami. velük személyes barátságot köthetünk. míg beszélnek róla. A szentekkel pedig együtt élünk. becsületes és megvesztegethetetlen. Nem érdemeikért. de a félelmét legyő zi a hit. hogy következetesen az erkölcs törvényei szerint él. A szent megtanulja szeretni az életet. tőlük segítséget kérhetünk. hogy döntenie kell melyik oldalra áll. A szent realista… tudja a Sátán létezését. hogy hol van az Igazság. számolatlanul. hogy már szinte nem is ember. Addig él. Megpróbálja jól tenni a dolgát ott. megindul a történelem… felvonulásra hívják. akkor a történelmi pillanatban is. a hősökre sokáig emlékezünk. észleli az irracionális gonoszság jelenlétét is. teremtő ereje. vagy a ragyogóan tehetséges és szép reményű – rádöbben. s az erkölcsi szabályok. hogy rá nem vonatkoznak a biológiai és lelki élet törvényei. velük ünnepelhetjük Isten létét és jelenlétét. majd ünnepelt. őket megszólíthatjuk. Nem mérlegeli. akinek láttán többé nem kételkedik az ember. aki nagynak képzeli magát. hogy él. mások óvják: ne menjen. vagy középszerű. mert a szent az örökkévalóság embere. pillanatnyi érdekei fölé emelkedik szabadon. Gyakran tömjént idéző füst és diadalmas zene is kíséri a sztár érkezését… aki lassan maga is elhiszi. valahol… s az egyszerű ember. 299 . Vannak perc embereink. hogy történelmet csinál és egyéni. mint Isten. hogy mindent Istentől kap. baj lehet… s ő mégis megy. de átragyog rajta Isten cselekvő.„alászállva”. S akkor a szent hőssé válik. Miért? Talán nagyon is tudatosan. Lehet. napjait és életét másoknak. de sohasem a pillanatnak. hogy nem ilyen. hogy ő az a kivétel. és példájukból erőt merítünk. A szent tudja. Megmozdul alatta a föld. ahogyan tud csöndben. őket sokáig ünnepeljük. és kérlelhetetlenül leleplezi elsősorban önmagában. Lehet. mások kénye kedve szerint cselekszik. Ragyogóan tehetséges. talán csak kíváncsiságból… aztán a felvonulásból tüntetés lesz… a Nemzeti Múzeum előtt vagy a Kossuth téren… valamikor. most és mindörökké. de a félelmét legyőzi a lelkesedés… megérzi. hőseink és szentjeink. Fél. önmagát és szabadon. ismeri gyengeségeit és saját kísértéseit… s ezért irgalmas. hűtlenségeit. de ha szükséges. és mindent egy lapra feltéve a Jót választja. s túlcsorduló edényként juttat Isten bőségéből minden nála kopogtatónak. A szent az adott pillanatban biztos kézzel cselekszik. amiket talán a többiek nem is látnak. A szent kísértést szenved. A hős egyszerű emberként élt az egyszerűek között. A sztár mindig önnön hírnevének rabszolgájaként. szólni nem mer. hogy ki az. akinek mindent szabad. Bármi áron. a középszerű. ahol éppen van. hogy fokozzák a hatást. életén átragyog Isten Igazsága és irgalmas szeretete.

hogy lelkünk megnyugodjon. 12. mert nem értjük Őt. A legtöbb felnőtt sohasem nő fel. nem oldod meg igazán a problémát . Életünket azok formálják. Így Istenből gigantikus Bayer aszpirint csinálunk… Vedd Istent háromszor naponta. Isten halott bennünk. Úgy érzem. A legtöbb ember néma kétségbeesésben éli le életét. különösen a fiatalok számára. hogy szerezzen valamit. aki keresztény szóhasználattal beszél. A Teremtés könyve elmondja. Vigyázat. 3. gazdasági mutatókban. 9.6) „ A szerelem legyőzi a halált – de egy rossz szokás legyőzheti a szerelmet!” „Bajban ismerszik meg a jó barát – és a szerelem minősége is. „Mert erős a szerelem. hanem hogy adjon valamit… hogy megossza önmagát. (Paul Klee) 10. és vallásos életet él? Vagy ha ránk tekintenek az emberek. törékeny!!! Emberi lény! 5. Szeress. 2. Lehetünk vallásosak pusztán azért is.C. akik megtagadják tőlünk szeretetüket. Amikor elfojtod azokat a dolgokat. (Pablo Casals) 7.” (Én 8. Isten nem azért alkot. és mi az. ) 1. Ne építs falakat. hogy nekünk kellene Isten szimbólumává lennünk. ami kint reked. hogy ne féljünk embernek lenni. hogy mi az.Vajon akik miránk tekintenek. mert azt nem holtan hanem élve temeted el. 4. Mindegyikünk személyiség: páratlanul egyedülálló. ami bent marad. kit látnak? Egy sikerességben. Nem elég lenni – válni kell valamivé. mint a halál. hogy Isten önmaga képére és hasonlatosságára teremtett minket. és nem lesznek fájdalmaid. mi másnak van értelme? (C. Cumminas) 13.” 300 . (Pablo Casals) 15. A szeretet lényege: kapcsolat. 8. 11. de örök kísértésünk. 14. könyvéből. amelyekkel nem akarsz együtt élni. 6. nem kételkednek többé Isten létezésében? „OKOSSÁGOK” John Powell: Miért félek a szeretettől? (Szorongások és a közöny leküzdése c. statisztikában gondolkozó embert. hanem az. az élet legmélyebb értelme: gondját viselhetjük másoknak. amíg nem tudod. akik szeretnek bennünket – és azok. Benned fog élni és hatni. hogy Isten halott. hogy ezt megfordítsuk: Istent alakítsuk a mi emberi képünkre és hasonlatosságunkra. A legfőbb dolog az életben. Nem az az igazi probléma.

a családnak otthonra. apám szájából szép volt az igaz…” „…rendezni végre közös dolgainkat.AFORIZMÁK feliratokként felhasználható mondatok. az életnek folytatásra van szüksége.” Jókai Anna után – Komáromi Mária „Jólétben vegetálni.” Komáromi Mária „A gyermeknek anyára. a nemzetnek hazára. ki szólni tud. ezerszemű szerelemmel. ez a mi munkánk és nem is kevés. mondd akarsz-e lenni? Akarsz-e játszani mindent. Szólni az tud. válasszatok!” 301 . vagy Jó Létben élni – ez a kérdés. ki hallgatni tud. mi élet?” Kurdi Imre „Nem a csend van két szó között.” Áprily Lajos „Csodállak ezer szemmel. idézetek egy-egy foglalkozáshoz Kosztolányi „A játszótársam.” József Attila: A Dunánál „Anyám szájából édes volt az étel. Szólni nem az tud. Hanem a szó van két csend között. de te mind az ezer szemmel megmaradtál rejtelemmel.

11–32 (A tékozló fiú példabeszédéből) „szétosztotta köztük vagyonát” = az atya az egyiket engedte elmenni. hogy ezt a kijelentést hallja az apjától! „az apa kijött és kérlelte…” „Fiam. testével védelmezte. mert ez az én fiam halott volt. hogy ne legyen egyedül a szégyenével… „megcsókolta” = a legbensőségesebb köszöntéssel fogadta vissza szeretetébe „odaszólt a szolgáknak” – vagyis gondoskodott róla… Majd örömhírt hirdetett: „hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá.. HOGY LEGYÉL! 302 . minden tagadása és tökéletlensége ellenére… milyen sok fiú vágyik arra. 2003. elveszett és megkerült. „Megesett rajta a szíve” = átérezte. november 21.” „az én fiam” – teljesen vállalja a fiát. Együnk és vigadjunk. nagyon vágyott rá. Vezessétek elő a hízlalt borjút és vágjátok le. kinek mire volt szüksége… „apja már messzirő l meglátta” = mert nagyon várta. Lk 15. a másikat engedte ott maradni. te mindig itt vagy velem. Az ujjára húzzatok gyűrűt. Az alábbi ima-minták mind megvalósult közösségi imák. és a lábára sarut. – Esti liturgia Kecskeméten Téma: az EMPÁTIA A lázadó kamasz-ember kétségbeesett én-keresése. átölelte. az empatikus Atya szeretete és az empátia nélküli testvér gyötrelme. és életre kelt. mindenem a tiéd…” SZERETLEK. ÉS AKAROM. hogy néhány szertartás-mintát is adjunk azok számára. hogy mit szenvedhetett… „Eléje sietett” = mert az utolsó néhány lépés a legnehezebb a bűnbánónak… „nyakába borult” = mint kicsi gyerek korában. mert szerette… feltétel nélkül szerette. akik azt szívesen felhasználnák.Esti „szertartások” Tapasztalatunk szerint nagyon fontos az. egy-egy vidéki tanfolyamunk estéit gazdagították: I.11–32 A tékozló fiú példabeszéde – felolvasni Elmélkedés: Az empatikus Atya szeretete apai – anyai = Isten-i szeretet Lk 15. SZERETLEK MERT VAGY.

de legalább a saját kamaszkorunkból győztesen és gazdagodva kerültünk ki (?)… Ima. hogy nem korlátlanok a lehetőségek.11–24 – A tékozló fiú (János. lezuhan a piedesztálról a szülő (még ha ott volt is). 303 . akik előre elfogadtak 1-1 gyújtatlan mécsest. szokásokat és elvárásokat. …ilyenkor nekünk kell „atyaként” lesni. a kamasz fiatalok. Bábel Balázs érsektől kaptuk az áldást) Szent Imre ünnepén. Az Egyház ma Szent Imre herceget állítja példaképül nekünk… Ő nem a tékozló fiú… de azok. amit pedig oly gondosan igyekeztünk életreszóló kincsekkel telerakni… de a kamaszokban egy. akikhez küldetésünk van. I. mikor még a gyerekeink gyerekek voltak – ebbe vonjuk be most alkalmi. kalocsai és kárpátaljai családunkat… (én. és nem lehet belőlük bármi… meghalnak bizonyos illúziók… 4. sok égő mécses. úgy legyünk képesek emberei lenni a ránkbízottaknak! 6. kérjenek hitének és szeretetének fényéből (meggyújtva majd mécsesüket) és közbenjárását kérve imádkozzanak hangosan a rájukbízottakért…Ahogyan nekünk „embereink” a szentek. hinni a „feltámadásban”… mert mi már sok kamaszkort átéltünk. – Esti liturgia Kalocsán Téma: AZ EGYÜTT IMÁDKOZÓ CSALÁD Mindenszentek és halottak napja közelében Szentírás: Lk 15. elveszítve egy szürke (selyem) „ruha” és egy üres tarisznya… Bevezető gondolatok: 1. nyitva a Szentírás… az „oltár felé” mintegy eldobva. november 5. kezd tudatosulni. gyakran el akarják dobni a tőlünk kapott „öltözéket”. sokszor eldobják a tőlünk kapott „tarisznyát”.II. hogy szólítsanak meg 1-1 szentet… gondolatban fogják meg a kezét. rész: 2. II. mint az ecclesiola „papja”) 3. az anya mondom ezt) Ima. családi ima Komáromiéknál. Most azokat kérem. 2004. várni a visszatérésükben. egy nagy gyertya kiemelt helyen. a halálhoz hasonló folyamat zajlik: „meghal” bennük a gyermek. az apa olvassa. Egyéni imák…taizei énekek… Az Egyház áldása: Végezetül mindehhez kérjük az Egyház áldását (Dr. Szentírás: Lk 15.11–24 – A tékozló fiú Helyszín: Kápolna „Installáció”: fehér és zöld selyem elrendezve a térdeplőn és a feszületen. rész: 5.

III. nincs erőnk. január 14. ami a párkapcsolatban. – Esti elmélkedés – ima Kalocsán Téma: A KENYÉR – saját életünk Kellékek: • Szentírás • Liszt • Szőttes + korondi gyertyatartó + gyertya + öngyújtó • Mécsesek • Papírszívek • Tollak a résztvevőknél Liturgia: 1. 1 – A csodálatos kenyérszaporítás Elmélkedés – személyes megszólítás = ima Krisztus bizalma az Atyában… az apostolokban… Krisztus áldása a kenyéren és a fiú ajándékán… Az apostolok bizalma Jézusban… Nekünk is csak 2 kenyerünk és 5 halunk van = semmi ez ennyi embernek… = semmi az erőnk a Feladathoz. MINT TESTNEK A KENYÉR… Ima – cselekedet: Minden résztvevőnek kiosztunk előre kivágott papír szíveket. szonettjét. hogy ez őrültség. de indulunk… Mi is azt érezzük sokszor. mint egy falat kenyér. Aki készen van. Szentírás: Mt 14. és azt kérjük. 2005. Erőtér és táplálék számukra a szülők egymás iránt érzett szerelme. Néhány mondatos elmélkedés arról. mint imát… AZ VAGY NEKEM. értékes emberi tulajdonságot. 304 . hogy: a szívre írjanak néhány olyan értéket. a Küldetéshez. A gyerekek számára a legnagyobb ajándék a szerelmes szülő(k). az helyezze a szőttesre a feszület köré a szívét: Elmélkedésvezető: Most MAGASABB SZINTRE EMELJÜK EZEKET ÉS ÖNMAGUNKAT is. illetve a közösségi életben úgy kell minden embernek. hogy a Család = szülők és gyerekek együttes életközössége. amit nagyon fontos ápolniuk! Most az elmélkedésvezető felolvassa Shakespeare: 75.

fülekkel + ragasztószalag vagy mágnes az applikáláshoz. Megjegyzés: A gyerekek 9–10 éves korukban válnak a tudatos. majd visszaülünk a helyünkre. s ezek párosításával találnak egymásra a párok. vagy – fele annyi képecskét készítünk. Utána kb. az empátia növelése és az egymásra figyelés elősegítése 305 . akik szeretnek focizni. Az előkészítésnél érdemes hangsúlyozni. Nem elképzelhetetlen azonban.Komáromi Mária Családi életre nevelés tanmenetek 9 x 90 perces vagy 18 x 45 perces foglalkozás keretében Oktatási cél: Az ember és a közösségi élet működésének megismerése. esetleg középiskolásoknak vagy egy-egy szülőkkel közös kiránduló napon vezetjük az alábbi foglalkozásokat. 1. stb… vagy kijelöljük a terem négy sarkát: ide azok álljanak. amoda akiknek van otthon háziállatuk. hogy ez utóbbi kívánja a legnagyobb szervezést és ügyességet. …stb. stb… Két perces interjú lebonyolítása: Lehetőleg körben ülünk. összetartó családokért helyes önnevelésre és ön-ajándékozó közösségi-emberré formálódásra segíteni a gyerekeket és rajtuk keresztül a szüleiket is. és kártyákat lehet húzni: – két-két azonos számú kártyát húzó gyerek lesz egy pár. s folytatja egyes szám első személyben. akik nyáron születtek. télen. hogy Kati vagyok. és a fejüket. két percig interjút készítenek egymással. oda azok. külön mozgatható végtagokkal. nevetés. vállára teszi a kezét és mondja: Pisti vagyok. de valójában Pistit mutatja be (vagyis belebújik a bőrébe). illetve fejjel. A családi élet „technikája” – hétköznapi és ünnepi életünk helyes szervezése. hogy két „segédeszközt” használhatnak az interjúhoz.… . szájjal. „aggyal”. aztán cserélnek: Pisti áll Kati háta mögé. hogy felső tagozatosoknak. Ekkor az egyik pár (pl. és vállára téve a kezét közli. akiknek van kedvenc ételük. Bemutatkozás Foglalkozásvezető bemutatkozása és családjának rövid bemutatása fényképekkel A gyerekek játékos „bemutatkozása”: Álljanak fel azok. hanem a hangulat oldása. Nevelési cél: Boldogabb. szemekkel. Ezért a Családi életre nevelés programjának talán a legideálisabb célcsoportja az alsó tagozatos korosztály. foglalkozás témája: Ki az ember? Mitől és meddig ember valaki? Eszközök: 1 db tábla + 1 db kartonból készített bábu. illetve tudatossá váló életvezetésre reflektálásra alkalmassá. Természetes. ugyanis jegyzetelni nem lehet! A játék célja nyilvánvalóan nem az információszerzés. „szívvel”. a jó kérdéseiket. mint ahány gyerek van az osztályban s ezeket kettévágva összekeverjük. Pisti és Kati) elkezdi a bemutatkozást így: Kati Pisti háta mögé áll.

Kép olyan híres emberekről. hogy valahol fejetlenség uralkodik? Mit jelent: családfő? (édesapa szerepe. és mi történhet vele? (berúgás. de jól érzékelhető része és csodája: a lélek. (Hálaadás a Teremtő Istennek.1 A teljes bábut helyezzük a táblára. önző? A családi életben hol jelentkezhet ez veszélyként? DE: A szív – a Biblia szóhasználatában – elsősorban nem az érzelem. Feltétlenül legyen néhány kép nagycsaládokról is.) Figyelem! 13–15 évesekkel is lehet a beszélgetést hasonló módszerrel vezetni. majd fokozatosan elveszünk belőle 1-1 részt. Bach (20 gyereke volt). ezt nem várták volna. stb. helyéről az emberi életben. vagy sok gyerekük volt – pl.(Kissé meglepi őket. megfelelő bevezetéssel.1 A fényképek közös megcsodálása. kellő humorral. ha vallásos iskolában vagyunk. a lélek tükre? ” Létrejöhetett-e mindez.A vezérjáték lebonyolítása: 1. méltósága) 1.4 Fölcseréljük a szívet és az agyat: mit csinál az az ember. ha egy buliban elveszti a fejét? Miről lehet ezt megismerni. feladata.2 Játék a szavakkal: elvesszük a bábu fejét – Mit jelent. hogy miért 306 . Náluk van egy fontos plusz fázis: az „agyat” egy pillanatra az ágyék helyére tenni. ott van a szíved is. illetve melyik életkorban mit ad a család közösségének az egyén? (Az is ajándék. akik nagycsaládban nőttek fel.” Beszélgetés a helyes értékrendrő l. s mindig megbeszéljük. 1. gyerekkorukról. vagy a Magzatvédő Társaság ilyen kiadványa) illetve fényképek öreg emberekről. szép (!) öregekről (aztán megbeszélni. nagyszüleikről. méltósága) Mit csinál az a srác. ha gondoskodhatunk valakiről!) 2. pillanatnyi kívánságai irányítanak. pl. amit később nagyon fog szégyellni) 1. Batthány-Strattman László (13 gyereke volt ). de nagyon jó gondolatsort és beszélgetést lehet így elindítani a szexualitás szerepéről. hogy melyik életkornak mik a szépségei. illetve aki számító. Beethoven (9. kábítószer. s a „fogyatékosok” tiszteletére nevelés!) 1. akit csak az érzelmei és az ösztönei. gyerek ). foglalkozás témája: Az élet értéke és szépsége a magzati kortól a késő öregkorig Eszközök: Képsorozat a magzati élet fázisairól (Fénykép album – svéd kiadvány. hanem az értékrend központja: „Ahol a kincsed. Kire mondjuk. beszélgetés arról. hogy még ember-e? Miért? Meddig képes még az életre? (Az emberi élet tiszteletére. és mik a nehézségei. saját csecsemőkorukról és szüleikről.. vagy lány akkor. kihasználhatják mások… vagy „csak” egyszerűen nevetségessé válik. a gyerekek családtagjairól. gyerek volt) Arany János (11. saját családjukról. hogy hozzanak képeket aranyos csecsemőkről. stb. majd a kezeit. feladata.2 Ha ez megvalósítható. Johann S. a lábait.3 Lehet előre gyűjtőmunkát kiadni. Mit jelent: „ A szem.) 2. hogy szívtelen? Miért? Ki a családban a „szív”? (édesanya szerepe. A vezérjáték lebonyolítása és beszélgetés: 2. akkor egy szép tabló elkészítése közösen.3 Elvesszük a szívet. illetve az ember magától.5 Az emberi lét láthatatlan. szex. 2.

Fontos. és 1 db zsebtükör minden gyereknél Lebonyolítás: 3. A végén fölhívjuk arra a figyelmet.2 Most leírja. hogy ez ne „felülről jövő kinyilatkoztatás” legyen. türelmes/türelmetlen. stb. hogy egymás jó tulajdonságait. és a másik ember értékeinek fölfedezése. ha elkérjük a lapokatönjellemzéseket és egy személyes levélben leírjuk. foglalkozás témája: Milyen vagyok én? Milyen a másik ember? Önismeret és emberi kapcsolatok építése Eszközök: Papírok. stb. hosszú. „átkötjük” a selyemszalaggal. A következő foglalkozásig a családtagjaink jó tulajdonságait keressük és fogalmazzuk meg! 307 .lehet szép egy öregember). 1db szép selyemszalag kb. hangos beszédű/halk szavú. 3. Erre természetesen csak 10–15 fős csoport esetén van lehetőség. nevetős/kicsit szomorkás. hogy milyen lelki tulajdonságai vannak – konkrét ötleteket adjunk! Pl. szeplős arc. ki-miért fontos tagja a családnak. s beszélgetés közben rájönni. ami – ha lehet – maradjon az osztályban hetekig. Lehetséges és nagyon hasznos megoldás az is. hogy a többiek is ilyennek ismerik-e az éppen „tárgyalt” gyereket. tréfálkozó komoly. mint egy ajándékot. gyakran vidám.4 Játék: 1-1 gyereket középre állítva. hogy mit látunk mi is hasonlóképpen és mit másként.3 A csoporttal közösen megbeszéljük. barna haj. és abból készítsenek tablót. hogy nagyon fontos az emberi-családi-közösségi kapcsolatokban a jóindulat. hanem egy másik ember nézőpontja! 3. s a s az én értékeim is fontosak a közösségnek. azután leírja a külső tulajdonságait (kék szem. Cél. s nem hasznossági elv alapján! 3. hegyes orr) ki lehet bővíteni: magasnak mondanak. ceruzák. 80 cm hosszú. szívesen végzek házimunkát/csak sok felszólítás után. 3. aminek örülni lehet. értékeit fölfedezzék! Kissé folytatása is az előző foglalkozás: „Ki miért fontos a családban?” játékának. kövér vagy sovány vagyok. Természetesen az ideális az lenne. szívesen szerepelek mások előtt/szégyenlős vagyok. kitartó a tanulásban/nem szeretek sokat foglalkozni vele. majd egy társa „kibontja” és megkeresi benne az ajándékot. Fontosság.1 A zsebtükörben mindenki megvizsgálja a saját arcát. ha saját többgenerációs családjukról tudnának tablót készíteni.

Gal 5. A szemek mindegyikére ráírva egy-egy a fenti 'gyümölcs' részek közül. Utána egy másik csapat játssza el a rajzról „leolvasott” érzelmet. öröm. gyűlölet. stb. A többiek feladata kitalálni. hogy az arcán már látszik a kifejezés. kedvesség. kételkedve. 4. örömmel. félelem. Lebonyolítás: beszélgetés arról. hogy mi lehet az az érzés. békesség. vagy válasszunk. illetve a szavak nélküli kommunikáció fontosságára. s mikor nehéz ezeket megvalósítani otthon? Hogyan lehet ezeket az erényeket gyakorolni? Élhet-e egy-egy szem magában. hogy érzelmeink érzelmeket váltanak ki! 4.2 Érzelmek rajzban kifejezve: Minden csapat kap egy előre megrajzolt álarcot. és úgy jön vissza. Azt követően a játékosok megbeszélnek egy helyzetet. harag. Ezeket úgy kell berajzolni.) Azután a vezető megkérdezi a csoportot. foglalkozás témája: A Lélek gümölcse pedig: a szeretet. majd kitalálnak hozzá egy jelenetet. Játék után beszéljük meg. irigység. Figyelem! Ennyi játék és azok megbeszélése nem fér bele 45 percbe.25 Milyennek álmodott meg minket Isten? Eszközök: néhány rövid történet. stb. szomorúság. önmegtartóztatás (mértékletesség). „ Ági bátyja velünk jön”. Játékoskönyve Lebonyolítás: 4. mindegyik csapat húz „egy érzést” kis papíron a játékvezetőtől. Pl. kelletlenül. jóság. foglalkozás témája: Emberi kapcsolatok → kommunikáció-metakommunikáció Eszközök: Rajzlapok.1 Érzéseink játékban: 3 fős csapatokat alakítunk. szelídség. düh. öröm. Egyezik-e a rajzoló csapat elképzelésével? A megbeszélésben térjünk ki a mimika. hiszen a játék a tudatosításra szolgál! Következő alkalomig figyelje a családtagjai érzelmeit és igyekezzék örömöt varázsolni az arcukra! 5. hogy milyen helyzetekben könnyű. a Szív-Szentjánosbogár Mozgalom . hogy mire jó ez a kifejezési gyakorlat. vagy több alkalommal játsszuk. ha az nem mond el róla semmit? Majd indítványozza: Játsszuk el! Ezekre a kártyákra egy-egy érzelmi állapot van felírva. s arra. s azt 2 percben eljátsszák. ijedtség. meglepően megváltozott. hűség. hogy az általuk kitalált érzelmet fejezze ki. Nagyon fontos a megbeszélés.3 Érzelmek bemutatása : A játékvezető mond egy egyszerű mondatot: pl. mese a fentiekről + applikációs-rajz egy szőlőfürtről a tőkén. ami azt az érzelmet kiváltja. türelem. pl. vagy a fürt a tőke nélkül? Miért nem? 308 színes ceruzák. Ki szeretne beszéd nélkül kimutatni egy bizonyos érzelmet? Az önként jelentkezők húznak egy kártyát. van-e lehetőségünk arra. s amikor ez megtörtént. mintha ott kinn érte volna valami. hogy a másik ember lelkiállapotát át tudjuk érezni akkor is. de a rajzon kihagytuk a szemöldökök és a száj helyét. ami kiült a társuk arcára.4. öröm. szomorúan stb. Utána megbeszéljük a helyzeteket. A szemeket le is lehet venni. egyikük kimegy. amit a játékosok különféle érzelmi hangsúllyal ismételnek meg (haraggal.

Az én fiam – mondta az első – olyan gyors és ügyes. melyből jön a permet. az ő ötletükre: papírból „hernyókat” vágtam ki. „jóvátenni” (katolikus gyerekeknél itt lehet a szentgyónásra utalni)… Történet-minta. – válaszolta az édesanya. idős bácsika üldögélt. Mindig az alkotó ismeri legjobban a „működési elvet”! Gyerekekkel találtuk ki a folytatást. és akrobatához illő ügyességgel vetett cigánykereket. A következő foglalkozásig gyakorolja azt az erényt. és úgy néztek rá. s beszélgettek. 1993. Az asszonyok az öreghez fordultak és megkérdezték. elvette tőle a nehéz kannát és egész úton mellette haladt. A forrás melletti k őpadon egy ősz. –Hát te. s arra ilyeneket írtunk: „észrevenni”. a jóságról: A három gyermek Három szomszédasszony együtt szokott menni a kútra. A harmadik fiú odasietett anyjához. Hangja úgy csengett.16) További történetek: György Attila – A szeretet parancsai című könyvéből (Szt. hogy senki sem léphet a nyomdokába. A három anya a kannák súlya miatt pihenőt tartott. 1981. pl. amit annak kell megmagyaráznia.A gyermekekhez? – mondta az öreg. mit szól a gyermekeikhez. . és bennük a jót erősítem! Ők folytatták: hogyan lehet a gyümölcs egészségére vigyázni (permetezéssel)? Tehát hirtelen flakonformát vágtam ki. Az asszonyok megtöltötték a kannáikat vízzel.A harmadik csak hallgatott.) Bruno Ferrero könyvecskéi (Don Bosco Kiadó. hogy a pacsirta is elbújhat mellette! .” Mt 7. Bp. akik gyermekeiket dicsérték. és azokra a pusztító tulajdonságokat szedtük össze. Egy tulajdonság vagy cselekedet – egy hernyó! Ezeket ők diktálják. de én írom a hernyókra. így könnyebben kézben lehet tartani a témát.Az enyém meg – állította a második – úgy énekel. mintha tényleg pacsirta lenne. Csak egyet láttam. Három fiatal közeledett feléjük. . mit tudsz mondani a fiadról? – kérdezték. Bp.) György Attila: A kővé vált kenyér (Ecclesia.Esetleg játszani is lehet: egy-egy szem húzásával. de nincsenek különleges képességei. Az első: úgy szaltózott. – Nagyon jó fiú. aki húzta. „megbánni”. amelyik a legnehezebben megy.Nem tudom mit modhatnék róla. István Társulat. Az asszonyok beszélgetését hallgatta.) 309 . mint egy angyalra. és hazafelé indultak. („Gyümölcseikről ismeritek fel őket. . Az asszonyok őt is megcsodálták. A második fiú gyönyörű dalba kezdett. Csodálattal nézték az ügyes fiú mutatványát. Hihetetlen bűvészmutatványokra képes! Az egész falu őt csodálja… . Az öregember egy darabig követte őket az úton. mintha gumiból lett volna.

illetve a saját viselkedésedben? Stb. a többiek pedig megegyeznek egy cselekvéssorban. és ne kommunikáljanak egymással. és nem csapják be a társukat megtévesztő jelzésekkel stb. amit kell? Figyelem! A játék nem könnyű . ha egészen közel jár: forró…) A játék után megbeszéljük. Beszélgetés arról. Az irányított játékos elkezd valamilyen tetszés szerinti cselekvés-sort. milyen a csönd. Mostanában mi az. hogy a „játékot”. hogy azt teszi-e. A játékot megbeszélés követi: Melyik szabályt volt a legnehezebb betartani? Kellett-e a játékvezetőnek fegyelmeznie? Mihez kellett a legnagyobb önfegyelem?… Hideg-meleg (keresős) játék: Közismert játék. ha közeledik: langyos. A csend törékeny (29.) című játék Lebonyolítás: Játék. amit előzőleg elképzelt. A játékvezető azt kéri. old. majd hirtelen csendesedjen el. a többiek eldugnak egy tárgyat. hogy becsületesen játszanak. Aztán a vezető figyelmezteti a játékosokat. zenészekről illetve rock koncert közönségéről…+ a Szív Játékoskönyvből pl. komoly koncentrációt és együttműködést igényel! A megbeszélés kérdéseit is e szerint lehet kitalálni Pl. szerinted? Ő k mit szeretnének. Egy gyerek kimegy a teremből. hogy a családban milyen játékszabályokat kell betartani és milyen hétköznapi döntéseket kell hozni ahhoz. hogy teljes csöndben maradjanak. amit majd elvégeztetnek a visszajövő játékossal. hogy egy-egy embert meg fog érinteni. hogy milyen döntéseket kellett hozni a résztvevőknek ahhoz. Az elrejtésnél sokuknak le kellett mondani az egyéni ötletükről! El kellett dönteni. illetve morcos arckifejezéssel jelzik. Majd minden játékos képzeljen el valamilyen kiáltást. foglalkozás témája: Fegyelem → önfegyelem → választás → döntés Eszközök: fotók sportolókról. amire legnehezebb figyelned a családban? Mikor különösen nehéz a szüleid irányítását elviselned? Mit szeretnél. hogy te észrevegyél rajtuk. amelyhez kell egy külső szabály és nagy önfegyelem is (A csend törékeny című játék). a közös életet mindenki élvezze? Felső tagozatosokkal az előbbi játék helyett az „Irányíts szemmel” című játékot javasoljuk: kimegy egy játékos. A játékosok csukott szemmel ülnek – esetleg lefekszenek a padlóra. A válaszokat mindig meg kell indokolniuk! 310 . illetve arcjátékkal. mégpedig kizárólag szemkontaktussal. hallgassák meg. amíg tökéletes nem lett a csend. hogy a játékot mindenki élvezze? Pl. majd a visszajövő játékos keresni kezdi a többiek irányításával (ha messze van: hideg.6. üvöltést vagy állathangot. és amellyel megzavarná a csendet. amelyet szeretne hallatni. a többiek pedig szemükkel és mosolygós. ízleljék meg. esetleg egy állat hangját. s akit meg érintett az hallassa azt a kiáltást. A játékvezető addig várjon a következő játékos megérintésével. Merüljenek el a csöndben. üvöltést. ha nem vennének észre rajtad a szüleid? Mit nem vesznek észre vajon és miért.

barátok beszélgetése . foglalkozás témája: Illik.7. az nagyon jó! 2. új osztályba kerülsz.) Viselkedés utazás közben. a gyerekek csapatokban versenyeznek. illetve iskolában.o. születésnap a családban. o. majd a csoportok húznak 1-1 kis „szituációs cetlit”. a nagymama születésnapját ünnepli a család. vagy kinek „kell” használni a családban. és miért? Illően. könyvből. hiszen a gyerekek az otthoni és ismerősi minták alapján játszanak. iskolai ünnepély. ünnepek (130. tányérok. Tesztek az Illemteszt c. 2. nem illik. melyik csapat tud 10 perc alatt több.o.) Vendégség. milyen helyzetről van szó? A játékot mindig megbeszélés követi: Melyik szereplő hogyan viselkedett.o. Játék – A gyerekeket 3–4 fős csoportokra osztjuk. kanalak…stb. hogy mire való. o. és Montágh Imre: Mondjam. 8. miért? Eszközök: tesztlapok + szituációs játékhoz kis „kártyák” Diószeginé Nanszák Tímea: Illemteszt című könyvéből tesztek. beszélgetés (34. mit illik tenni. ajándékozás. ) Figyelem! A későbbiekben mellékletként a fent említett könyvből teszteket is adhatunk.o. vagy nem? Miért? Lehetett volna másképp is reagálni az adott helyzetben? Hogyan? Miért? Fontos. Ezeknek a rendeltetését és használati módját utána ismertetnie kell egy csapattagnak. ha erre igény van. vásárlás egy boltban. hogy ne értsék félre a szándékaimat és miért? Ha van idő megbeszélni az öltözködést és a terítést. testvéred eltörte a kedvenc játékodat… 3 perc alatt felosztják a szerepeket. 138. esküvő . s utána szintén ismertetni. Javasolt témák: Köszönés (20.) Ismerkedés. felismerhető háztartási eszközt rajzolni.o. Karácsony este ünnepel a család. játszótéren vagy a mamáddal és a testvéreiddel.. vagy amikor beteget látogatunk (155– 159. az ajándék kérdését is. Utána a válogatást indokolni kell! 311 . hogy milyen viselkedésnek milyen következményei lehetnek. Lebonyolítás: 1. amelyre a következőket írtuk: pl. vagy színes ceruzák. poharak… + egy stopper óra Lebonyolítás: 1. A következő menetben 2 perc alatt szét kell válogatni. hogy melyiket ki szokta. vagy mutassam című könyvéből fénymásolt képek és kérdések + kis cédulákra írt szituációk.) Étkezés (44. Inkább arra vezessük rá őket. azután 2 percben eljátsszák úgy a szituációt. ha mód van rá) terítéshez szükséges dolgok pl. társalgás. illetve milyen helyen és helyzetben. hogy ne erkölcsi ítéleteket hozzunk. esetleg (nagyon jó. 146. Felsősöknél: 3 perc alatt kell leírni az eszközök nevét. 194.) Viselkedés szórakozás és művelődés közben (105–125. hogy a többiek kitalálják. és 202. foglalkozás témája: A családi élet csapatmunka! Jókedvűen könnyebb! Eszközök: rajzlapok és festék.

közös játékra. (csak akkor. tudja ajándékként szeretni a hazáját. élményekre? A gyerekek családjában milyen szokások vannak? Ők mit tehetnének. „Ki mit tud?” játék: pl. Megbeszélés: hogyan könnyebb a család élete: ha mindenkinek van saját munkaterülete és felelőssége. ellenpontnak néhány képsor afrikai törzsekről. hegységet megnevezni? Ki tud elmesélni egy magyar népmesét? 2. hogy a magyarok nagyon sokat tettek az emberiség fejlődéséért. ha terítéshez vannak eszközeink) Egy teljesen csupasz asztalt hány perc vagy másodperc alatt tud megteríteni: egy gyerek a csapatból. népviseletérőlnépszokásairól. foglalkozás témája : Nagyobb családunk. vagy ha csak a szülők dolgoznak? Melyik esetben jut több idő beszélgetésre.3. vagy dúdolás után felismerni? Ki tud több híres magyart megnevezni? (Mit csináltak?) Ki tud több megyét. illetve pl. kastélyairól. ha javítani kellene? 9. beszélgetés. ha megfelelő zenei anyag is van ezekhez. hogy tekintse magáénak a magyarságot. illetve annak történelmi nevezetességeiről is tudunk kép és szöveg anyagot találni. illetve tájat. Tudja. ahol az adott iskola található. a nemzetünk Eszközök: Albumok Magyarország tájairól. Ezen felül jó. ha arról a kerületről. Ismerje meg lakóhelye rövid történetét. és ezekről is beszélgetünk. aki nagy veszedelemből menti meg Magyarországot. Célunk. sőt legyen büszke magyarságára. (most kell a stopper) 4. 312 . Lebonyolítás: Képnézegetés. és mennyi idő alatt képes rá az egész csapat? Lehet a csapatmunkánál előzetes „szereposztást” csinálni. esetleg vetítés 1. és lehetőleg szomszédait is. (vagy jó tündér). Lehetőleg válasszon példaképet a nagy magyarok között. Video film vagy dia képek a fenti témában. ki tud több népdalt elénekelni. Írjanak egy mesét: Én vagyok a legkisebb királyfi. kirándulásra. skót népviseletű emberekről… Jó.

Manréza. ha az osztályfőnökkel együttműködve tudjuk megíratni. Természetesen a befejezésnek fontos része kell legyen a gyerekek visszajelzése! Ezt nagyon jó. pl. Márton Áron Kiadó. Montágh I. Saint–Exupery A. Honffy Kiadó. SJ: Ermi furulyája. Don Bosco Kiadó. A SZÍV Szentjánosbogár mozgalom játékai. történetek. Budapest.: A Kis Herceg Móra. Lelki egészségtan sorozat: Én és a világ. Korda Kiadó.. 5. Klett Kiadó. Porter E. Hasonlatok és történetek. Nemeshegyi P. Jóknak szóló történetek. 1995. Accipe–Tradere Budapest.: Illemteszt. 1998.: Mondjam vagy mutassam? Móra Könyvkiadó. 1991. Kecskemét. A jellem értékei és hibái. Szép és új történetek. Budapest. a gyerekek írjanak egy levelet nekünk a véleményükkel (névvel. kötet: Családok. A vezető fantáziáján és ügyességén is sok múlik.: Moha bácsi meséi. 1994. Szent István Társulat.Utólagos megjegyzések a tanmenethez: Természetesen az anyag bővíthető és csiszolható még. 2005. Bácskai J. György A. Budapest.: Magán-élet-tan. Esztergom–Budapesti Főegyházmegye Hitoktatási Felügyelősége: „Hogy életük legyen…”. 313 . 1994. Leszkay A. Budapest. 1985. 2000.: Az élet játéka. 1999. 2000.: Történetek a szeretetről. Diószeginé Nanszák T. Debrecen. – Zsákay E. rajzok és tesztlapok…). Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. 2000. 2000. vagy név nélkül) – ezekből nagyon sokat tanulhatunk! Szakirodalom Ferrero B. Tereza Worowska és munkatársai: Játékoskönyv. Matura Tankönyv. 1-1 foglalkozás anyaga pedig 90 perc alatt valósítható meg kényelmesen. a függelék is később készül el (mesék. H. Más történetek. Budapest. Budapest. Dobogókő. Kateketikai segédanyag. SzentGellért Kiadó. Budapest. Értelmes élet.: Csak történetek.

„Szólj helyettem kis… (pl. és miért épp ő illetve ők? . Kb.: kavics)!” (Természetesen nem csak kavicsot választhatunk. akkor a körbe a barna. Mindenki válasszon ki egyet a kövek közül! Ezután többféleképpen is kezdeményezhetjük a beszélgetést: A. csak egyvalakire jellemzők. hogy keressenek minél több közös és egyedi. külső illetve belső tulajdonságot. ami kellő számban és formagazdagságban áll rendelkezésünkre. mint ahányan vagyunk. hogy egymásról néhány kérdésben információkat szerezzenek.: Mi a neve? Honnan érkezett? Mit tart a legfontosabbnak közölni önmagáról? Honnan értesült a tanfolyamról? Mit vár tőle?) Ezután egymás nevében (egyes szám első személyben) kell bemutatkozniuk. Ennek közepén egy kör.A közös tulajdonságok közül külsőt vagy belsőt volt-e könnyebb találni? . Miben egyezünk? Miben különbözünk? A résztvevőket hármas csoportokba osztjuk. amelyek egyediek. A helyzet némi humort is lehetővé tesz: Igen mulatságos.Találtak-e olyan tulajdonságot. hogy egyedi. amelyikről nem is gondoltátok volna. Tegyük fel a körkérdést: Miért pont ezt választottad? Hasonlít-e valamiben rád? (Egymásról kapunk információkat.) Egy-egy körön kívüli területre kell írni azokat a tulajdonságokat. öt percet adunk arra. CSÉN tanácsadó. mint magukra. (Pl. (A feladat során a párok tagjai egymásra többnyire nagyobb figyelmet szentelnek.Svajcsikné Pál Bernadett biológus. stb…) 2. Ez érdekes tapasztalatokra vezethet. és adunk nekik egy-egy lapot. egyikük pedig szőke. Az idő letelte után a következő kérdéseket tegyük fel: . hogy a körön kívüli területet három részre ossza. egy ifjú nagymamaként mutatkozik be.: képecskék vagy termések. Budapest Gyakorlatok Ismerkedés 1.) Legalább kétszer annyi kavicsot tegyünk egy tálcára. Bemutatkozás egymás nevében A résztvevőket párokra osztjuk. ha pl. hanem bármi mást is. (Közösnek számít. vagy hogy éppen közös? .Ki illetve kik írtak a lapra. (Pl. A körbe az úgynevezett közös tulajdonságokat – külsőt és belsőt egyaránt – kell beírni.Különbséget melyiknél volt könnyebb felfedezni? . ha már két tagra jellemző. pl. hittanár.Kire figyeltek inkább: magukra vagy a másikra? 3. stb. öt percet adunk.: ha ketten barna hajúak. a harmadik személynek megfelelő körön kívüli területre pedig a szőke szó kerül. és abból kiindulva három vonal van oly módon rajzolva. és kb.) 314 .

315 . biztosan csak más az ízlésünk. ha akar. A későbbiek során is remekül felhasználhatjuk a kavicsokat. az elmozdíthassa valaki másnak a kavicsát. az életből vett történetet használhatunk attól függően. Már több mint két éve járnak együtt. hogy aki akarja. Mondjuk is. hogy most mindenki igazíthat a saját kövén. de lehet. amit egy-egy fordulópontnál megszakítunk. de akár a földön is) mindenki helyezze el a kövecskéjét. – Ezután adjunk lehetőséget arra. Kezdetben nem értettem. Később persze megkedveltem őt. Bármilyen. vagy épp miért helyezte vissza? – Te miért pont oda helyezted? (Különösen a szélsőségekre figyeljünk!) Ebből értékes információkat kaphatunk mi is és a gyerekek/fiatalok is arról. Egy valaki kövecskéjéről mond mindenki véleményt. hogy két jól elkülöníthető oldalra osztjuk. hogy a fiatalok elmondhassák. lehetőleg úgy. Éppen ezért fel kell hívni a figyelmüket. hogy lehet majd korrigálni. hogy legyek Ádám tanúja. Pl. ahogy a csoportban érzi a helyét. hamarosan össze is házasodnak. hogy az azért más. mert Ádám sokkal több időt tölt azóta vele. Ha mindenki végzett. Példának egy párválasztással kapcsolatos eset: Ádám a legjobb barátom. de ha tartósan. Természetesen indokolniuk is kell. A játékban egy történetet kezdünk el mesélni. „Ön dönt” játék: Remek lehetőséget nyújt a fiataloknak. akkor feltehetően segítségre szorul. a következő játékban: Üljünk körbe. mint velem. ugyanakkor mégis segít a döntések tudatosabbá tételében. pl. ha már mindenki lerakta. Beleszeretett egy lányba. ha valaki úgy látja jónak. igaz tét nélkül. hogy mire szeretnénk a fiatalokat segíteni. A játék menete: A helyszínt úgy készítjük elő. miért éppen őt választotta Ádám. amikor a „saját bőrükre” megy. de valami nekem nem tetszett benne. Ildibe. a másikat NEM oldalnak. Az egyiket elnevezzük IGEN oldalnak. aki választotta? (Mások egy valakiről alkotott elképzeléseibe nyerhetünk betekintést) C. Engem kértek meg. Helyes. hogy képzeletben komoly döntéseket tudjanak hozni. hogy ki hol helyezkedhet el pillanatnyilag a csoportban.B. az még nem baj. hogy azért nehezteltem Ildire. akkor a következő kérdéseket beszélhetjük meg: – Ki helyezte át másnak a kavicsát? Miért? – Kinek helyezték át a kövecskéjét? Milyen érzés volt? Miért? – Miért hagyta úgy. Ha valaki csak egyszer-egyszer kerül szélre. de nyugtassuk meg őket.illetve visszahelyezni. hogyan döntenének az adott szereplő helyében. hogy miért ezt az oldalt választották. Nyilván az elsőknek kicsit nehezebb. a legjobb barátjával. – Most újból lehessen a saját köveket át.: Miért illik ahhoz. mert még nincs viszonyítási alapjuk. A kérdést mindig úgy kell feltenni akkor. Ez alapján az IGEN vagy a NEM oldalra kell ülniük/állniuk. és a középen lévő kis térbe (lehet asztalon. hogy IGEN-nel vagy NEM-mel lehessen rá válaszolni. kedves lány. Arra gondoltam.

hogy mit láttam. biztosan csak képzelődöm gondoltam. hogy mondja el mégis régi barátjával való találkozását Ádámnak. az arcán ijedtség tükröződött. Van még valami értelme. és a pasas átölelte. feltétlenül megváltoznak baráti és egyéb kapcsolatai is? Van-e jogom beleszólni mások életébe. hogyan lehetek én tanúja az ő életre szóló szent szövetségkötésüknek. majd odasietett hozzám. akkor miért is hallgatná el jövendőbelije elől. Ha nincs jelentősége a dolognak. Ildi nem tehet ilyet! De mi van. Percekig csak álltam és nem tudtam. hogy Ildi engedett volt udvarlójának és találkozott vele? Mi a szerepe egy esküvői tanúnak? Végül ismét Ildiék háza felé vettem az utam. hiszen mindjárt itt az esküvő. ha mégis? Biztos. táskáját. hogy felmenjek Ildihez? IGEN NEM Milyen érzések. Egyre Ádámra és a barátságunkra gondoltam. A tegnapi fickó lépett ki Ildiék kapuján. Meg akartam kérni. Megkérdezte. érthető-e. hogy elbúcsúzzon. ha elhallgatom. Ááá…. indulatok lehettek a történet elbeszélőjében. Most az a fiú hallott közelgő esküvőjükről. amint meglátta a fiút? Ildi meglátott. meghűlt bennem a vér. Felmentem hozzá este és elmondtam. Ahogy a sarkon befordultam. Az járt a fejemben. Végül Ildi arra kért.Tegnap. mindig ezt hordja. két héttel az esküvőjük előtt azonban történt valami. és mintha meg is csókolta volna. megismerem a kabátját. Feltétlenül beszélnem kellett valakivel. és csak azért mondasz neki ilyeneket. Nyugtalanul aludtam és reggel korán felébredtem. amit láttam. vagy ez csak a kettőjük dolga? Gondoltam. vagy hallgassak? IGEN NEM Ha valaki szerelmes lesz. nem jól láttam. El kellene mondanom Ádámnak! De mit fog szólni? Hinni fog nekem? Éppen én okozzak ekkora fájdalmat a legjobb barátomnak? Elmondjam neki. egyszer csak megláttam Ildit egy idegen fickóval a parkban. hogy őt láttam. amit tudok. Azt mondta. Ahogy a buszon utaztam. Most mit tegyek? Kinek fog hinni a barátom? Olyan nagyon szerelmes. hogy ne említsem ezt Ádámnak. és mindenáron beszélni szeretett volna vele még egyszer. egy régi barátjával találkozott. majd fenyegetőzni kezdett: – Ha szólni mersz Ádámnak. hogy mit láttam a buszból. félreértem a helyzetet. előbb Ildivel beszélem meg a dolgot. Zavarba jött és magyarázkodni kezdett. mit tegyek. akkor azt fogom mondani. Hazamentem. Különben sem történt köztük semmi egy baráti ölelésen és egy búcsúcsókon kívül. akivel még Ádám előtt járt. ő nem akar erről beszélni vele. Elmenjek Ádámhoz és mondjak el mindent? IGEN NEM Lehetnek-e az embernek titkai a házastársa előtt? Ha igen. milyen jellegű? Helyes-e. hogy te akarsz lecsapni a kezéről. de nem tudtam elaludni. Egymás mellett ültek egy padon. Beszéljek végre Ádámmal? 316 .

A HEGYEKBE INDULÓKNAK Egy barátotok hívott meg benneteket. Lesz. hogy egy-egy képzeletbeli autóban vagy mikrobuszban kell helyet foglalniuk. de meg kell tanulnunk elviselni a kudarcokat. Tanácsot persze mindenki adhat. – A harmadik moziba megy. Ezután megkezdődik az utazás. Szerencsétek volt a másik út jól járható MEHETTEK Áthajtotok a pocsolyán.IGEN - NEM Mikor szereti valaki igazán a barátját? Te mit várnál el a barátodtól hasonló helyzetben? Most már Ádámhoz mentem. MIATTAM! Lehet-e egy baráttal kellemetlen dolgokról beszélgetni? Olyasmiről. még mielőtt túl késő lenne. amelyek képességeinktől. Egy helyen hatalmas sártenger keresztezi az utat. ugyan úgy. A barátoknak mindig igazat kell mondani? A történet folytatását rátok bíznánk. Tenni nem tudunk ellene. hogy nem fog hinni nekem. Két lehetőség közül választhattok: Megfordultok és egy másik utat választotok. – A másik a Balatonhoz. ezért időre kell érkeznetek. Minden csapatnak kell választania egy vezetőt – ő ül a volán mögött – aki végső soron a döntésekért felelős. A születésnapi buliját is ekkor rendezi. amiben esetleg ő tévedett. állomás: Egy ideig földúton kell haladnotok. hogy elveszítem a barátomat. hogy a hétvégét nála töltsétek a hegyekben varázslatos környezetben. az a sofőrön múlik. mint az életben. de ha nem teszem. meg kell várnotok a segítséget. MARADTOK 317 . és hogyan közlekedik. ha sikerül megtalálni a megfelelő hozzáállást. ha felvállalom ezt a kellemetlen szerepet. hogy az életben adódhatnak olyan helyzetek. ügyességünktől és akaratunktól függetlenül megtörténnek. Lehet. egy életre boldogtalan lehet. Sőt ennél még jobb. ami lesz. Játsszátok el a két barát beszélgetését és a történet lehetséges befejezését! Szituációs játékok: Utazás: Egy képzeletbeli utazásra invitáljuk a résztvevőket. Így indulnak úti céljuk felé. 1. Ehhez segít a következő játék: Úgy osszuk kisebb csoportokra a társaságot. lehet. Beleragadtok a kátyúba. Három lehetőség közül kell választaniuk: – Az egyik csoport a hegyekbe utazik. muszáj lebeszélnem erről a kapcsolatról. A játék igyekszik azzal a ténnyel is megbarátkoztatni a fiatalokat. de hogy az autó merre.

barátotok megérti a késést. állomás: Már a városból kifelé menet hatalmas dugó állja utatokat egy koccanás miatt. állomás Most egy nyugalmas szakasz következik. Most nincs döntési lehetőség. csak vaktában lehet választani A vagy B variáció között: A Rosszul leszel. és még tempóban haladhatsz. állomás Az út felénél defektet kaptok. MEHETTEK MARADTOK 318 . Baj nélkül juttok tovább. és a rendőrőrsre visz benneteket. hogy a hétvégét a Balatonnál töltitek. A társaság arra biztat. Baj nélkül megérkeztek. MEHETTEK 3. kénytelen vagy megállni. és elindultok az autóval. Nagyon gyorsan tudtatok haladni. CÉLBA ÉRTETEK! Felgyorsítasz és igyekszel levágni a kanyarokat. KÉT ÁLOMÁSNYIT MEHETTEK Nem akarsz kockáztatni. MARADTOK B Letekered az ablakot. milyen gyorsan tud menni az autó. hogy menjenek már arrébb vitatkozni az összekoccanók. hogy próbáld ki. Két lehetőség közül választhat a vezető: Elfogadod a kihívást. Két lehetőség közül választhattok: Kerestek egy másik utat. MEHETTEK pótkereket.2. állomás Az út egyre kanyargósabbá és meredekebbé válik. Most megint csak A vagy B közül lehet választani: A Előveszitek a kicserélitek. élvezitek a hűs szellőt. vennetek kell. Ügyesen kikerülted a torlódást. Észreveszi egy rendőr. állomás A defekt miatt jócskán késésben vagytok. VISSZA KELL MENNETEK ÁLLOMÁST 1 5. MA MÁR NEM BULIZTOK! A BALATONHOZ UTAZÓKNAK Elhatározzátok. és továbbra is szabályosan haladsz tovább. gyorsan B Nincs nálatok pótkerék. Az út itt jó minőségű. és jó Jól összeveszel a koccanókkal. MEHETTEK 4. Megállít. és a vezetés kissé unalmassá válik. Két lehetőség közül választhattok: Nem idegesíted magad. 1. Dudálsz. igazoltatnak is.

de a mozi elég messze van. 1. CÉLBA ÉRTETEK! A MOZIBA INDULÓKNAK Egy jó filmre kaptatok jegyet. 2-ŐT MEHETTEK ELŐRE 4. Az autóban vita támad. Különben sem ismeritek a jószágot. Az előtted haladó autó viszont hirtelen megáll. és úgy belefeledkeztek a látványba. de egy kicsit lassabban. ha hasonló helyzetben így tennének veled is. Két lehetőség közül választhattok: Megpróbáltok gyorsan eltűnni a helyszínről. állomás Meglátjátok a Balatont. összeütköztök. állomás Az üzemanyagjelző szerint a benzin nem lesz elég arra. így igen gyorsan haladtatok. MEHETTEK A tankolást a visszaútra hagyjátok.2. Egy helyen STOP táblához értek. MEHETTEK Nem törődtök vele. mint ahogy gondoltátok. Két lehetőség közül választhattok: Az első kútnál megálltok tankolni. hogy nekimentek egy parkoló autónak. állomás Az út mellett megláttok egy sérült kiskutyát. hogy mikor tankoljatok. így autóval mentek. állomás Már félúton jártok. amikor cseperegni kezd az eső. Megcsúsztok a „taknyos” úton. állomás: Félútig problémamentesen haladtok. MARADTOK Megálltok segíteni. és most megállít benneteket. hogy segítsen az állaton. hogy vissza is tudjatok majd jönni. MARADTOK 5. MARADTOK A sérült jármű szélvédőjén hagytok egy betétlapot. Baj nélkül juttok tovább. Hamar végeztek a tankolással. Két lehetőség közül választhattok: 319 . Te is örülnél. Se közel. se távol sehol senki. de szerencsére a szembe jövő jármű ki tud térni. A lába sérült meg szegénykének. Két lehetőség közül választhattok: Lassítotok. Hamar sikerül ellátni a kis állatot. és óvatosabban haladtok tovább. Egy rendőr észrevette. hisz alig csepereg. Két lehetőség közül választhattok: Siettek tovább. Az üzemanyag odáig sem tart ki. tolhatjátok a kocsi a legközelebbi benzinkútig. aki valamivel messzebb állt az út szélén. MEHETTEK 3.

mert az utcatáblákat nem lehet elolvasni még ott sem. és mindenki mást mond a helyes útirányt illetően. Két lehetőség közül választhat a sofőr: Inkább szomjazol. Két lehetőség közül választhattok: Megálltok kérdezősködni. Remekül sikerült. Rosszul ítélted meg a mennyiséget. KIESTETEK MEHETTEK Azoknak. MEHETTEK Fékeztek és megpróbáltok visszatolatni a jó útra. Jól útbaigazítanak benneteket. állomás A belvárosban véletlenül rossz irányba fordultok. mert a vacsora nagyon sós volt. hogy az nem árthat. de mire sikerül odavergődni az előadás rég elkezdődött: nem mehettek be. de csak szeszes italt szolgálnak ki. Nehezen igazodtok el a térképpel. csak vaktában lehet választani A vagy B variáció között: A Össze-vissza próbáltok kerülőutakat találni. KIESTETEK! B Gyalog szaladva még éppen sikerül a kezdésre odaérnetek. Most nincs döntési lehetőség. ahol éppen kint vannak. állomás Sajnos mégis eltévedtetek. Baj nélkül juttok tovább. Az utat kamera figyeli. az utat kamera figyeli. Nekitolatsz a mögötted jövő gépkocsinak. MARADTOK 2. állomás Közben irtózatosan megszomjaztatok. hisz a tábla ezt jelzi. akik eljutottak idáig: 5. kórházban kötöttek ki. MEHETTEK Félrehúzódtok egy mellékutcába megnézni a térképet. Már jön is egy rendőrautó szirénázva és leállítanak benneteket.Megállsz. MARADTOK 4. – Nagyobbaknál: Halálos közúti balesetet szenvedtetek. Csak olyan keveset iszol. hisz úgy sincs ott senki. CÉLBA ÉRTETEK! 320 . Jól tetted. MARADTOK 3. állomás A mozihoz vezető utat útépítés miatt lezárták. Megálltok egy presszónál inni valamit. Két lehetőség közül választhattok: Megkerülitek a háztömböt és így fordultok vissza a helyes útra. – Kisebbeknél: Súlyos balesetet szenvedtetek. MEHETTEK Gyorsan áthajtasz.

de azért. 2-nál: „szerelem”.Arról érdemes kérdezni a fiatalokat. mit éreztek a szituációval. „mindent elhisz” nagymama.: „vendég”.) Kiosztunk a szerepekhez megformálandó személyiségeket.) Azt kérjük. órákig búcsúzik a kapuban a barátjától. 3-nál: „munka”) hangsúllyal és gesztusokkal fejezzék ki magukat. mégis elküldték. kedves és megbízható volt. hogy – Igazságosnak érezték-e a játékot? Miért? – Az életben tapasztaltak-e már hasonlót? Mit? – Mit éreztek egyik vagy másik helyzetben? Miért? Nehéz helyzetben a család Csoportokra osztjuk a társaságot. hogy mit gondoltak. Váratlanul beállít egy vidéki rokon. stb.) Lehet a fiatalokra bízni.: szigorú apa vagy anya. mert váratlanul létszámleépítés történt a vállalatnál. (Ld. 321 . aki idáig jól tanult. Orvosi kivizsgálásra érkezett a városba. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? 3. A végén mind az előadókat. de őt ez sem érdekli. a megoldásokkal és az egyes szereplőkkel kapcsolatban. hogy alkoholt fogyasztott. elég sokat. hogy miként dolgozzák fel a szituációt. mert kiállt a beosztottjai mellett. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? 2. és minden csapat kap egy szituációt. A családfő utcára került. A szülők már nagyon aggódtak érte. Érződik rajta. A fiún kívül már senki és semmi nem érdekli. hanem csak egy „kulcsszót” ismételgetve (1-nél pl. hogy rossz és jó megoldást is adjanak elő. Őt eredetileg nem akarták elbocsátani. hogy képzeljék bele magukat a kapott helyzetbe és próbáljanak megoldás(oka)t találni. B. mind a nézőket meg kell kérdezni. Vacsorához készülődik a családotok. Most is későn érkezik haza. jó testvér és undok testvér. és még a tüntetésen is részt vett. A nagylány. Majd játsszák el a történetet a többi csoportnak is. Teljesen kikelve magából érkezik haza. Lehetséges szituációk: 1. C. így szeretne néhány napig nálatok maradni. „halálosan” szerelmes lett. aki eléggé szabados életű (beszédében is).) A fiatalokat arra kérjük. D. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? A csoporttól függően többféleképpen is feldolgozhatjuk: A. később. pl.) A szereplőknek nem szöveget kell mondaniuk.

feladata. állat.Svajcsikné Pál Bernadett Családi életre nevelés tanmenetek 5. osztály A csodálatos élővilág Miben különbözik az élő az élettelentől? Milyen élőlények népesítik be a földet? Egysejtűek – többsejtűek: növény. feladata a szerzetesi élet szépsége Mi tetszik neked ezekben a hivatásokban? Mire vigyázzunk a nyáron? Milyen veszélyek leselkedhetnek ránk? Bátorság vagy vakmerőség Egészséges életmód Törődj a lelkeddel is! 322 . működése Bonyolult szervezetek Természetvédelem Mit jelent számunkra a természet? Miért kell védenünk? Mit tehetsz te a természet védelmében? Mitől különleges az ember? Mindenki egyedi és megismételhetetlen Életed ajándék Istentől milyen ajándék vagy? Mitől értékes egy ajándék? a benne lévő szeretettől Minden ember ajándék (a külső csak „csomagolás”) Így kezdő dött az életed: Nem véletlenül születtél Isten és szüleid szeretet hívott életre Fontos feladatod van meg kell keresned a hivatásod! (A hivatás itt tágabb értelmezésben.) Hivatás A család: Mi a család feladata? Mit kapsz szüleidtől? Te milyen szülő szeretnél lenni? Az egészen Istennek szentelt élet: papok élete. ember Élet különböző szinteken Egy sejt élete Sejtek együttműködése Szervek kialakulása.

ózonlyuk. szabadesés. nemzet. értelmi. érzelmi. ha a természeti törvényeket figyelmen kívül hagyjuk? (Árvizek. erők egymásra hatása. A természetben működő törvények: rendszert alkotnak egymásra épülnek Ember és a természet Milyen természeti törvényeknek van alávetve az ember? Szabad-e beavatkozni a természetbe? Hogyan? Mi történik. savas eső. LELKI Az élet csodája Mit nevezünk életnek? Mik az élet legfőbb jellemzői? Mitől különleges az emberi élet? Hogyan él az ember? Az ember. kikerülni ezeket? Mielőtt bármibe belefognál gondold át: Jézus örülne-e neki? 323 . stb. emberiség Civilizáció Mit nevezünk civilizációnak? Milyen előnyei vannak? Mik a civilizáció veszélyei? Testi – lelki egészségünk Mi ártalmas testi egészségemre? Mi mérgezheti lelkemet? Mire vigyázzunk a nyáron? Melyek a nyár veszélyforrásai? Hogyan lehet megelőzni. mint társas lény A család: Mi jó a családodban? Min szeretnél változtatni? Másokért is felelősek vagyunk Tágabb családunk: haza. osztály A természet törvényei Fizikai törvényszerűségek: pl.) Fejlődés a természetben: EVOLUCIO Az élet kialakulása A fejlődés iránya Az ember fejlődése: testi.6. stb.

É: – ideiglenes közös cél – pl. egymás kiegészítői. Egyenjogúak. Egyház Erény: KÖLCSÖNÖSSÉG T: – fizikai támadás É: – szellemi támadás (butítás.) Társadalmi hatású: Érvényesülés: Társulás: T: – véletlen csoport – pl.7. stb. munkacsoport L: – közösség.: team. igényeinket mind (T) testi. Létfenntartáshoz szükséges: T: – energia hiány Táplálkozás: É: – kíváncsiság a hajtóerő L: – szeretetvágy A helyes arányt megmutató erény: MÉRTÉKLETESSÉG Szerzés (birtoklás):T: – tulajdon É: – tudás L: – lelki kincsek Erény: RÁHAGYATKOZÁS (bizalom az Úrban) Tevékenység: T: – fizikai tevékenység É: – szellemi tevékenység L: – ima Erény: SZORGALOM T: – sport É: – szakmaválasztás L: – hivatás Erény: ALÁZAT (Tudom ki vagyok. ideológiák) ellen L: – lelki támadás (spiritualizmus. (L) lelki szinten.: busz. ha Isten akaratához tudjuk rendezni életünket. bolt. Tudatosan kell rendeznünk vágyainkat. osztály Mi az ember? Isten teremtménye: „Saját képére és hasonlatosságára teremtette” Miben vagyunk Isten képmásai? Test és lélek Férfi és nő Társak. szekták) Erény: SZELÍDSÉG Védekezés: 324 . Boldogságra teremtette BOLDOGSÁG: Akkor érhetjük el. (É) értelmi. mi a feladatom. nem pedig azonosak.

társra. Ehhez szeretetre. A teremtésben lehetünk Isten munkatársai Rendezni kell ezt a hatalmas erőt! Nem szabad kiragadni a szeretetből! Mire vigyázzunk a nyáron? Milyen kísértésekkel kell majd szembenéznünk? Hogyan vigyázhatunk testi-lelki tisztaságunkra? 325 . otthonra van szükség.Fajfenntartás: Életadás: T: – biológiai léttovábbadás É: – szellemi adás (tudomány kultúra) L: – Evangéliumra vezetés Erény: TISZTASÁG Az adásra Isten végtelen szeretete nyomán vagyunk rendelve.

ezért nem szabad azt csorbítani. (Papucs férj vagy házirobot feleség. aki benne van?” Mennyire meghatározó az anyagi helyzet? Akarat: Szabad akaratunk személyiségünk fontos része. 326 . hogyan alakult a kapcsolatunk? Mi okozta a változást? Barátságok Hogyan alakul ki egy barátság? Milyen tulajdonságokat várok el a legjobb barátomtól? A legjobb barátom tőlem is joggal várhatja el ugyanezt! Ki az. (Após – anyós komplexusok) Anyagiak: „Az Adidas szerelést választottam. Szeretetközösség. építő-e az együttlétetek! Mivel gazdagítjátok egymást? Felfedezni egymás értékeit Jegyesség: Szeretetkapcsolatok rendezése: Tudtok-e hűségesek lenni? A másik családját is választom vele együtt. aki mindig mindenben meg tud felelni ezeknek az elvárásoknak? Mitől szakad meg egy barátság? Párkapcsolatok Ismerkedés: Hogyan kell beszélni egymással? Tisztelni a másikat Együttjárás: Megvizsgálni. vagy azt. Házasság: A család: Teljes és feltétel nélküli elkötelezettség A házasság szent és szentség. felbonthatatlan.) A közös akarat kialakítását kell megtanulni: hogyan akarjuk csinálni együtt. Teljes egység.8. osztály. illetve gimnazisták számára Kapcsolataink: Családi kapcsolataink Hogyan tekintettünk kiskorunkban szüleinkre? Miben változott meg kapcsolatunk? Testvéreinkkel – unokatestvéreinkkel.

mint más gyilkosságok? Felelősségteljes szeretet A VI. Az élet továbbadása Várandósság – más állapot Anyának – apának lenni Családtervezés: Ahogyan nem szabad terveznünk Ahogyan az Egyházunk tanítja Már most eldől.Az emberi élet értéke Mennyit ér az emberi élet? Egy ember életét – a gyermekedét – rád bízta a Jóisten. liberalizmus. és nem sajnál tőlünk valamit. óv bennünket. stb. a szabadság nem szabadosság! Az élet buktatói Milyen nehézségekre kell felkészülnünk? Hogyan tudunk helytállni? Mennyire ismered önmagad? Kinek a segítségére számíthatunk? Mit jelent az. milyen szülő leszel! Nem mindegy. de nem azt tisztelem! Más vallások vallásszabadság és a szekták Más beállítottság: diktatúra. ateizmus. parancsolat NÉT betegségek Az Egyház tanítása a fogamzásgátlásról Egyházunk ANYA – ezért félt. hogy segíts magadon és az Isten is megsegít? Milyen céljaid vannak? Rövidtávra? Hosszútávra? Végső célod? 327 . hogy mit teszel magaddal Hogyan készülsz a házasságra A tisztaság értéke Káros szenvedélyek Alkohol Dohányzás Drog Másság Mindig az embert kell tisztelni ezért tudom elfogadni másságát is. Az igazi szeretet a másik javát akarja. Vigyázz rá! Miért nagyobb bűn az abortusz.

majd próbáljuk meg a gyerekekkel az élőlényeket besorolni pl. körülnéz. a lényeg. hogy legyen még hely a hozzájuk tartozó meghatározások beírására. LÉGZÉS) ÉRZÉKELÉS SZAPORODÁS Most nézzük meg. hogy az élőlények között vannak egysejtűek is.).: fenyő. Ezt nekik kell majd kitalálniuk.. illetve növények. nád. csak ezeket szabad szemmel nem lehet látni. ahol az élettelen dolgok szerepeltek. aki sütkérezik a napon.. majd a „tóhoz” ugrál és elúszik. MOZGÁS FEJLŐDÉS (NÖVEKEDÉS) ANYAGCSERE (TÁPLÁLKOZÁS. stb. amelyen él ő és élettelen dolgok egyaránt láthatók. vagy a fülükbe súgva adjuk ki a feladatot. a következő módszerrel: zöld krétával húzzuk alá a növényeket jelentő szavakat (pl. nap. hogy mit tud minden élő – akár növény.) Kérjük meg a gyerekeket. hogy csupa nagybetűvel írja fel a megfelelő helyre: ÉLŐ ÉLETTELEN Töröljük le a táblának azt a felét. kertet. miért pont ezeket jelöltük meg. A többit sorolják be ők az állatok és az emberek kategóriájába. emberek. stb.Svajcsikné Pál Bernadett Családi életre nevelés óravázlatok A CSODÁLATOS ÉL ŐVILÁG 5. A MOZGÁS megbeszélésénél egy játékot is alkalmazhatunk: Válasszunk ki három jelentkezőt és papíron előre leírva. Te egy kis békát játszol. kő. híd. Kibújsz a földből. Ekkor még ne mondjuk meg. 328 . Ezután kérdezzük meg a gyerekektől. (Itt megemlíthetjük – az osztály érdeklődési és tudásszintjétől függően –. úgy hogy egyik oldalra az életteleneket. Ha sikerült rájönniük. víz. kinyitod a szirmaidat és a fény felé fordulsz.) Az élőkre jellemző helyes válaszokat címszavakban egymás alá jegyezzük fel úgy. mi mindent látnak a képen. hogy sorolják fel. hogy ezek hogyan mutatkoznak a növényeknél. 2. 1. növekszel. hogy a tanulók találják ki. Mi pedig jegyezzük fel ezeket a táblára. hogy minkét kategóriából többféle is látható legyen: pl. osztály 1. az állatoknál illetve az embernél. kérjünk meg valakit. állatok. (Ábrázolhat tájat. stb. téma Mutassunk a gyerekeknek egy (esetleg több) olyan fényképet vagy diaképet. a másik oldalra pedig az élőket írjuk. felhő. virág. és engedjük. akár állat vagy éppen ember – amit az élettelen nem. Te egy virág vagy. hogy mi alapján kerültek az egyik vagy másik helyre.

felnőtt ember. csoportban: halak. 2. csak a helyzetét tudja változtatni. hogy tudják-e. Arra ügyelni kell. kiscsibe. nem úgy. akkor a következő módon is folytathatjuk: A FEJLŐDÉS megbeszéléséhez tegyünk egymás mellé képeket (lehet rajz is) a következőkről: Mag. téma folytatása Ha maradt még időnk. tyúk. Tojás. (A növény nem tudja elhagyni a helyét. illetve erre a témára tudunk esetleg még egy órát szánni. miért hívjuk a növényeket növény nek? → Mert egész életében növekszik. Te egy gyereket alakítasz. hogy miben különbözött a növényi és az állati mozgás. mint az állatok és az emberek. ennyi szokott beleférni egy órába. egy citrom vagy narancs. A gyerekeket osszuk 3–4 csoportra. majd feláll egy kicsit mozogni (tornázni). zseblámpa. Petesejt (lehetőleg az ovuláció előtt közvetlenül. ha van nálunk néhány szemléltető eszköz: pl. mit látnak. → Meg tudják fordítani =› Oxigént termelnek! Ennek köszönheti az állatvilág és az emberek az életüket! De táplálékforrást is jelentenek. csengő. illetve az emberé melyikhez hasonlít jobban. Itt megkérdezhetjük. pontosítsuk az elhangzottakat.) Figyeljünk az időbeosztásra! 5. hogy ne maradjon befejezetlenül feladat. aki tanul.) (Nekem kb. csoportban: növények. csoportban: madarak vagy emlősök. Kérdezzük meg tőlük. Csak mozdulatokkal szabad előadniuk. Végül megbeszéljük. Mi inkább csak kérdésekkel segítsünk. és az állatok is lehetnek egymás táplálékai: TÁPLÁLÉKLÁNC. ír a füzetébe. s kérjük meg. kifejlett növény. gyermek. nézegeti a könyvét. hogy a padszomszédok üljenek egymás helyére. Az összegzetteket írjuk is fel a MOZGÁS szóhoz. csecsemő. ha ők most mondjuk az 1. Ezért kell nagyon vigyázni minden élőlényre! Az ÉRZÉKELÉS-nél jó. hogy írják össze.3. ha már nem növekednek. A többieknek ki kell találni. hisz a mozgásról akarunk beszélni. Az állatoknál és az embereknél ez nem így van. Lehetőleg a gyerekek mondják el. hogy bár többnyire tudomást sem veszünk róla. valamint az elhangzottak összefoglalására is feltétlenül időt kell hagyni.) Azt is megkérdezhetjük: Vajon miért az állati mozgáshoz hasonlít jobban a miénk? → (Testünk az állatvilágból fejlődött. illetve ha szükséges. a 3. mert ekkor nagyon hasonlít egy tojáshoz). tudnak-e róla. osztály 1.) Miben tér el mégis? →(Tudatos cselekedetek. csíra. Kérdezzük meg. hogy mit csináltak most? → Helyet cseréltek. hogy mit láttak. de valamit folyton csereberélünk: → Oxigén (friss levegő) → Széndioxid (elhasznált levegő) A növények egy különleges cserére is képesek. 329 . de fejlődni akkor is fejlődnek. Az ANYAGCSERE tárgyalása előtt kérjük meg a gyerekeket. utána játszani kezd. tű. ezekről a tárgyakról mit érzékelnének.

aki mondta. hogy ne lehessen már eldönteni melyik. amelyek nagyon hasonlítanak egymásra és keverjük össze. hogy olyan.) Mindenképpen térjünk ki ara. Kérdezzük meg. Ez a sok sejt pedig mind-mind egyetlen sejtből alakult ki. ami viszont jól ragadt meg emlékezetükben. hogy ekkora gyerekeknek még nincs igazán fogalmuk a pénz értékéről. hogy egy ember kb. stb. esetleg a legmeglepőbb az előző alkalommal. stb. A mai téma: Kérdezzük meg a diákokat. osztály 2. mint egy „mag”. ha elültetjük? Keressünk olyan alma és olyan körtemagot. hogy számukra mi volt a legérdekesebb. hogy van-e ebben is egy olyan „program”. esetleg írassuk le. Most rajzoljunk le egy tojást. Látni fogjuk. Vajon miért mondjuk rá? → Mert tulajdonképpen ő is egy „magocskából” fejlődött ki. Kérjük meg őket. Hát akkor mi? → Egy szemmel nem látható „program”. vagy akit ő megbíz vele. Kérdezzük meg tőlük. esetleg hüllő. téma Rövid emlékeztetés: Kérdezzük meg a tanulókat. vakondok lennének. majd 10. kacsa. a különböző élőlényeknél különbözőképpen nevezzük: mag. Mi lesz belőlük. vagy 100 millióért.pl. milyen csodái vannak az életnek? Ha van időnk. végül 1 milliárd = 1 000 millióért. Az embernél is használjuk azt a szót. hogy ha mi nem is tudjuk megkülönböztetni őket. észre vették-e. Ha nem ilyen nagyságrendű szám került a táblára.) Beszélgessünk arról. liba. inkább őket beszéltessük. (Nem mindenki szeret egyformán szerepelni. akkor kérdezzük meg: tudjátok-e mekkora szám a billió? (1 000 milliárd = 1 000 000 millió) → Gondolnátoke. hogy magzat. hogy bármekkora is egy élőlény. ebben amennyire lehet. hogy nem. hogy hogyan: Most mutassunk egy diasorozatot vagy táblaképet egy sejtosztódásról. Akkor mondhatjuk erre is. ami meghatározza. 330 . Végezetül kérdezzük meg a gyerekektől. Nézzék meg a magokat. hogy erre az alkalomra mindenki hozzon magával egyet-egyet. ami a legfontosabb. ami a magban van. a gyerekek nem mindig úgy. hogy mi lesz belőle? Mi minden fejlődhet ki tojásból? → Tyúk. Mindjárt azt is megláthatjátok. vagy kérjük meg a gyerekeket. Értékeljük és örüljünk mindannak. annak fázisairól. Az ember érzékelése a növényekéhez vagy az állatokéhoz hasonlít-e jobban? A SZAPRODÁS megbeszéléséhez feltétlenül vigyünk magunkkal többféle körtét és almát. hogy a magok eltévesztik. és meg is tudnak nevezni. hasonlítsák őket össze. mi csak összegezzünk. hogy vágják fel a gyümölcsöket. pete. mivé is kell majd fejlődniük? – Persze. hogy mit lehet venni: 1 000 000 (egymillió) forintért. A legnagyobbat írja fel a táblára az. amit le tudnak írni. és a helyes választ ismételtessük meg. 5 billió sejtből áll? Minden szabad szemmel jól látható növénynek és állatnak a testét sejtek tömege alkotja. Ezen ne lepődjünk meg. tojás. melyik gyümölcsből való. (Ilyenkor szükséges lehet némi korrekció. Ezt viszont sose hagyjuk el! ÉLET KÜLÖNBÖZŐ SZINTEKEN 5. hogy mekkora az a legnagyobb szám. legyünk tapintatosak. de ezt nem a formája határozza meg. élete egyetlen sejtből indult ki. csak ezt a magocskát. előfordulhat-e. Ha kell igazítsuk ki. és azt jegyzik meg az előadásokból.

Ha egy élőlény elpusztul. vagyis alakulnak olyan sokfélévé egy élőlényen belül is. hogy nem állhat egyforma sejtekből. így alkotva az egész élő SZERVEZET-et. de nem használja. hány hozzászólást hallgatunk meg. Mondassunk a gyerekekkel még néhány példát! → Utalhatunk az előző órára: mozgás. amelyek meghatározzák. hogy milyennek kell lennie. ha megnézel egy szabad szemmel is látható élőlényt. de egyes szervei. illetve működőképesek. Számunkra ebből a legérdekesebbek most az úgynevezett kromoszómák.) Elég azt megmutatni. Ez teszi lehetővé például a szervátültetéseket. mert nem viszi előre mondanivalónkat. már első pillantásra feltűnik. legyen az giliszta. amelyek – mint a számítógépben a programok – tartalmazzák mindazokat a legfontosabb információkat. akkor röviden beszélhetünk 331 . hogy az osztódó sejt először megduplázza leglényesebb alkotórészeit. hogy ne okozzunk csalódást.) Ha nem hoznak fel példát. illetve így pótoljuk azután is az elhaló sejtjeink többségét. osztály 2. Persze. Az egyes sejtek helyét és feladatát „programjának” működő részei határozzák meg. mert el sem indul egy bizonyos mennyiség után. vagy egy ember meghal. nem is használhatja egyszerre mindet. de a gyerek fantáziáját könnyen az extrém esetek felé sodorhatja. Így jönnek létre a testet felépítő szervek. anyagcsere. elefánt vagy akár ember. Ezáltal – szakkifejezéssel mondva – specializálódnak. illetve hogyan kell majd működnie.A sejtosztódás egyszerűsített sémája (Nem kell még túlságosan belemélyedni a biológiai tanulmányokba. lemásolja teljes „programkészletét”. szövetek: pl. hal. gyöngyvirág. a vér áramoltatására a szív. a test külső védelmére a bőr. stb. Ez így is van. amíg fel nem növünk. vagy ha elindul is „lefagy”. szövetei megfelelő körülmények között még hosszú ideig működhetnek. Egyetlen sejtbe belefér egy teljes élőlény kialakítására vonatkozó összes program. Vagyis a sejt mielőtt osztódna. Bár minden sejtben az egész élőlényre vonatkozó összes program megtalálható. Azt is mondjuk meg előre. hogy mind a két sejtnek egyformán meglegyen. Ennek az egésznek az összehangolt működését pedig az idegrendszer végzi. amelyek egyidejűleg nem is használhatók. Az egyes szervek szervrendszerekké kapcsolódnak össze. nem használható egyszerre bármennyi. (Többet nem érdemes. Így növekszünk mi magunk is. Kérdezzük meg a tanulókat: Hallottatok már erről valamit? Két-három diákot szólítsunk fel a jelentkezők közül. Hasonlóan. 5. mint a számítógépen: akárhány programja is van. akkor ez első lépésben a szervezet összehangolt működésének megszűnését jelenti. illetve vannak olyanok is. téma folytatása A leépülés ugyan ezekben a fokozatokban megy végbe csak fordítva.

vagyis működőképessé tegye a specializációja során „kikapcsolt” programjait.arról. akkor – elvileg. ők a fontosak és nekik fontos ez. hisz mint már beszéltünk róla. de az elkövetkezendő években is szeretnénk majd többször elővenni. Írják külön oldalra és hagyjanak helyet az esetleges későbbi kiegészítéseknek is. hogy róluk van szó. Téma: Írjuk fel a táblára: TERMÉSZET 332 . témánál lesz igazán jelentősége. összehangolt működése. az első és a második kérdést még az órán megbeszélhetjük. illetve néhány állat. vajon meddig élhetünk? 2. Ha viszont „rá tudjuk venni”. minden sejt magában hordozza az összes információt.) Ezek a következő szinten szervrendszerré kapcsolónak össze. Ha az élet összes szintjét figyelembe vesszük. Az élőlény akkor pusztul el teljesen. hogy egy balesetben meghalt ember szívével. hogy igazuk van. máj. és így legalább az ő életét meg lehet menteni. vese. Ha túl hosszú idő telik el – ez egyébként szervenként különböző – akkor az egyes szervek is működésképtelenné válnak = elhalnak (ez a második fokozat). csak nem használja mindegyiket. hogy „levetkőzze gátlásait”. máj.) Összefoglalva: Mint láthattuk az élet több szinten valósul meg: A legalapvetőbb szint a sejt élete. a téma valóban ideillik.( Pl. A harmadikat adjuk otthoni írásos feladatnak! Mondjuk meg előre. Biztassuk őket. de egyes sejtjei még ekkor is tovább élnek. lábunk. Azokat. akkor kérjük meg őket. hogy kik készítették el az írásbeli feladatot. én? Ha maradt még időnk.) A legmagasabb szervezettségi. akkor beszélhetünk róla: mondjuk meg. Ezt követi az egyes szervek szintje. hogy majd egy másik alkalommal beszélgethessünk erről. Mennyire miénk mindaz. hogy hagyjanak ki helyet és a következő alkalomra írják meg.: emésztő szervrendszer: gyomor. szívünk. stb. hisz többször használjuk majd. téma Rövid emlékeztető: Kérdezzük meg. bél. TERMÉSZETVÉDELEM 5. amink van (kezünk.és növényfaj esetében a gyakorlatban is –az egész élőlény újra felépíthető. (Az összefoglalást amennyire csak lehet a gyerekek bevonásával végezzük!) Elgondolkodtató kérdésnek feltehetjük a következőket: 1. A gyerekek segítségével gyorsan elevenítsük fel az élet különböző szintjeit. osztály 3. Megfelelő körülmények között egyes sejtek évekig. évtizedekig. májával vagy esetleg veséjével egy másik ember tovább élhet. Ha kevés az idő. (Itt a gyerekek felvethetik a klónozás kérdését is. stb. Mitől vagyok én. szemünk. sőt évszázadokig is életképesek maradhatnak. így a bonyolultabb szint az élőlény egész szervezete. ha sejtjei is teljesen leálltak. hogy ennek ebben az évben a 4. Nem kell hosszú fogalmazás.)? 3.: tüdő. kérjük meg. Inkább legyen átgondolt és jól olvasható. stb. Ha van időnk. (Pl. Dicsérjük meg őket. akik pedig elfelejtették.

) Induljunk ki akkor az ősrobbanásból! Mi is volt ez a „big bang”? Hogyan jött létre az anyag? A tudományos feltevések szerint: összesűrűsödött hatalmas energiából. de. (Ha van kedvünk. de az un. Lehet.vagy táblakép. erdők. a Nap energiájára. hogy ez így kialakuljon? Szinte biztos. stb.1–5. az ún. Ezeket írjuk vagy írassuk fel a táblára a címszó alá. mozgás. növények állatok. mi tartozik ebbe a fogalomkörbe: hegyek. mert ebből nyerik életük fenntartásához az energiát (E). Kérdezzük meg: Tudjátok-e.Beszéljük meg. „big bang”-ről. völgyek. hogy ez csak egy a számtalan világkeletkezési elméletek közül. építik be a 333 . akkor megemlíthetjük. (Válasz: megfelelő légkörre. naprendszerünkben miért csak a Földön alakulhatott ki az élet? Mire is van szükség az élethez? Segítségként visszalapozhattok az 1. mint legfontosabbakra. téma)? Az élőlényeknek azért van szükségük a táplálkozásra. Töröljük le ami idáig a táblán volt és írjuk fel: E → A + „maradék” energiák. ős-köd elméleten kívül ennek van a legtöbb tudományosan is alátámasztott bizonyítéka. Nem katolikus iskolában e legutóbbit nem biztos. mi kellett hozzá. aki hallott már az ősrobbanásról. folyadék halmazállapotú vízre. ha az energia létrejöttének kérdésével „elültetjük a bogarat a fülükbe”. ha van egy sematikus dia.) Emlékszel a táplálékláncra (1. hogy az is elég. hogy lesz olyan gyerek. stb.: hő. hogy az a hatalmas energia. barlangok. tápanyagra. A növények a Nap energiáját használják. (Energia) (Anyag) Persze ez az elmélet még nem mondja meg. ha nincs. témához. amiből az anyag keletkezett az honnan lett? ← De a hívő ember számára a BIBLIA igen: Ter 1. akkor mi magunk is felrajzolhatjuk: Kérdezzük meg: Mit gondoltok. pl. fény. Akkor most lépjünk tovább: (Közben töröljük le a táblát!) Nézzük meg a mi Naprendszerünket! Jó. források. hogy kell említenünk.

El tudod képzelni. de sokkal bonyolultabb. de még ez is lehetséges. mégsem fog sikerülni az effajta építkezés. hogy lehetővé vált az állatvilág kialakulása. milyen vastag a légkörünk védőburka!!! 5. – Na és hogy így felépüljön egy ház? → … ? – Miért? (Ha valaki akadékoskodna. tápértéküket. hogy mekkora az az E (energia)! → A túl nagy E éget. hogy egy hegyről (rajzoljuk is!) leválik. Pl. hogy csak úgy véletlenül menjen végbe? 334 . és ez az újabb darab pont az előző mellé. – És hogy ez még többször megismétlődjön? → Már nehezebben. hogy milyen távolságra vagyunk a Naptól. téma folytatása Tudományos kutatások eredményeként tudjuk: – Földünk pont megfelelő távolságra van a Naptól. akkor kérjük meg. (Itt – különösen a katolikus iskolákban – érdemes megtenni a következő kitérőt. – És az elképzelhető-e. Felhívva arra is a figyelmét. (Véletlen?) – És akkor ennél még sokkal több és összetettebb „véletlenekre” volt szűkség az élet kialakulásához! – Lehet ennyi „véletlen” véletlen? Azt hiszem. hogy ez ismét megtörténik. mindig pont úgy alakult minden. netán épp a tetejére kerül? → Még ez is elképzelhető. hogy építőkockákból gurítson már össze egy házikót. Ebből az is következik. szerves anyagok jöhessenek létre.: amikor kialakultak a növények. hogy mi nem véltük volna. pusztít. hogy itt sem a gurítás.) Egy élőlény felépítése – még a legegyszerűbbé is – sokkal. és pont megfelelő arányban. azok annyi oxigént tudtak termelni. hogy mindig a megfelelő. osztály 3. (Véletlen?) – Pont megfelelő anyagok alkotják. DE nem mindegy ám. (Véletlen?) – Azután pedig. legfeljebb csak úgy. hogy nem mindegy ám. hogy egyre magasabb szintre juthasson el a kialakult élet. a túl kicsi nem ad elég erőforrást. és a völgybe gördül egy nagyjából szabályos kocka vagy téglatest alakú szikladarab? → Végül is elképzelhető.többi élőlény számára is hasznosítható anyagokba. sem az építőelemek alakja nem véletlen.) Gondoljuk csak végig! – Elképzelhető-e. ez adja az un. (Véletlen?) – A légkör és a hőmérséklet mindig pont úgy változott meg. egyre bonyolultabb és bonyolultabb un. mint egy ház felépítése.

hogy megbeszéljék. a talajt. kérjük meg a tanulókat. állatokat pusztítunk ki.: a víz körforgása. osztály 3. rothadékkal táplálkozók Kérdezzük meg: – Mi történik. téma folytatása (2) Ha van elég időnk. majd néhány szóval leírják. hogy a padszomszédjaikkal – ideértve az előttük vagy mögöttük ülőket is – alakítsanak négyes (ahol kevesebben vannak hármas) csoportokat. egymással szoros kapcsolatban lévő „láncszemekből” áll. ébredés reggelre KIRÁLYFI (Mese hasonlat: Pálhegyi Ferenc nyomán) De visszatérve a témánkhoz: Láthatjuk. hogy a Földünkön kialakult élet mennyire egymásra épült. hanem számos más létfontosságú láncolat is van. de az ő helyét is mi jelöljük ki! Az esetleges zúgolódások megelőzésére megemlíthetjük.) 5. ha ezt a láncot valahol megszakítjuk? Minden elpusztulhat. – Miért baj. ha így egyedül maradna valaki.Leegyszerűsítve valahogy így: ANYAG Megfelelő körülmények VÉLETLEN egybejátszása ÉLŐLÉNY Ez nagyon emlékeztet a következő képletre: BÉKA Királylány puszija az esti holdfényben. A jó megfogalmazásokat dicsérjük meg! 335 . (Ne engedjük. hisz majdani munkahelyünkön sem csak a legjobb barátainkkal kell majd együttműködni. kivéve. dögevő k ↑ E ↑ tápanyagok. a vizeket? (Nem csak energia. ha növényeket. ásványi sók ↓ E ↓ ←E← baktériumok ←E ←E← korhadékkal. pl. hogy már egy kicsit ez is felkészülés az ÉLET-re. hogy máshová átüljenek.) A csoportok kapjanak 5 percet arra. szennyezzük a légkört. Vegyük például az előbb tárgyalt energiát (E) Töröljük le a táblát és a következőket írjuk fel: Nap → E → növények →E→ növényevő k →E→ ragadozók. mit jelent számukra a természet.

ami a táblára kerül. most viszont mondjuk meg. aki felolvasná. És amiből csak egyetlen egy van az egész világmindenségben. Előre közöljük a feladatra megszabott időt! (A diákok általában mindent írjanak le a füzetükbe. de azért nem baj. mit írt az előző alkalommal feladott kérdésre. Valószínűleg láttak. sőt később még jól is jöhet. amelyeket társaik két perc alatt fel tudnak sorolni róluk. hogy minden ember: te is. hogy nem. röviden értékeljük és próbáljunk valami helyet keresni – kérni az osztályfőnöktől –.Ha nincs rá időnk. hogy boldog légy és másokat is boldoggá tégy. olyanokat. és nem is lesz még egy olyan ember. hogy láttak-e már ikreket. hogy van-e valaki. és kérdezzük meg: – Mit gondoltok. hogy a szüleik ne vennék észre a cserét? (Természetesen nem. ha van nálunk egy ilyen diakép vagy fotó. és ezt az értéket nem a külsőd. hogy: Mitől vagyok én.(Egyébként még ezek az ikrek is hordoznak külső különbségeket is: pl. … te is (itt mutogassunk egy-egy gyerekre) olyan különleges vagy.) Ezután tudakoljuk meg. osztály 4. te is. majd állítsák vissza füzetüket a jelenlegi téma írásához. az ujjlenyomatuk egészen más. ahová majd az óra végeztével kitehetik a gyerekek. aki pont ugyan olyan? (Persze. mint amilyen te vagy. másik a baloldalra. akik szinte teljesen egyformák. az felbecsülhetetlenül nagy érték. vigasztalná az édesanyját. hogy van még egy másik gyereke.) – Vajon miért nem? Nemcsak külső tulajdonságainkban különbözünk. Ne becsüld hát le magad! Az ÉLET egy ajándék: nagy lehetőség arra. hogy otthon gondolkodjanak el rajta. Ez nem baj. egyik a jobb-. (Csak egy valakit hallgassunk meg!) Majd kérjük el a plakátokat. alá pedig azokat az egymástól különböző tulajdonságaikat.) A két tanuló írja fel a táblára a nevét. vagy készítsenek plakátot: – Mit tehetek a természet védelmében? MITŐL KÜLÖNLEGES AZ EMBER? 5. akkor kérjük meg. haza mehetnének-e ők egymás helyett úgy. a következő kérdésre pedig mindenképpen írásban válaszoljanak. akik hasonlítanak egymáshoz. 336 . ha az egyiket valami baj érné. Majd kérdezzük meg: – Mit gondoltok. Téma: Kezdhetjük a következő szemléltetéssel: Állítsunk fel egymás mellé két diákot. én? Magukban olvassák el.) Vagyis nyugodtan elmondhatjuk. hogy nincs belőled több az egész világon! Soha nem volt még. de biztosan nem testvérek. téma Rövid visszatekintés: Kérdezzük meg.) – Miért nem? – Miben különböznek ők egymástól? (A gyerekek főleg külső tulajdonságokat fognak említeni majd. hogy ezt nem kell jegyezniük. vagy a tudásod határozza meg. Ezután lapozzanak arra a kérdésre adott válaszukhoz. sőt a legfontosabb különbségek éppen nem a megjelenésünkben rejteznek. a képességeid.

a lufi azért kell.: üres nylonzacskó. és többnyire meg is kérdezik. hogy csak csomagolópapírt kapjon karácsonyra. Egy hatalmas „kozmikus laboratóriumot”. Mert szereted a barátodat. most már az övé. hogy megajándékozhasson minket az élettel. Ugye milyen szomorú lennél? Istentől mi ennél sokkal értékesebb ajándékot kaptunk. A gyerekek többnyire előbbutóbb maguktól rá szoktak jönni. Otthoni feladatként a tanulók egészítsék ki a „Mitől vagyok én. hogy leányaim egy évig Skóciában tanultak. nagyon meggyő ző válaszokat mondtak: ebben Ayonától kaptam egy csokit. mennyi – számomra teljesen felesleges. a világmindenséget hozta létre. stb. Aki csak a külsőt nézi. nagyon aranyosak. A külsőd csak „csomagolás”. én? Kérdésre adott válaszukat az órán elhangzottak alapján. az megérdemli. aki maga a Szeretet. illetve a következő órára hozzanak magukról kisbabakori képet. ha rosszul bánik vele: rugdossa vagy éhezteti. hogy akkor miért van olyan sok szenvedés és boldogtalanság? Ötödikes gyerek számára ezt elég nehéz elmagyarázni. Ha már így szóba került az ajándék. és kérdezzük meg: – Szerintetek milyen a jó ajándék? A válaszokat röviden írjuk az ajándékcsomag rajz köré. szemétnek tűnő – dolgot csomagoltak össze pl. Ha neki adtad. beszéljünk róla kicsit részletesebben! Rajzoljunk fel a táblára egy ajándékcsomagot. hogyan bánsz vele. hogy mennyire becsülöd ezt az ajándékot. és nem tudom. az nagymértékben függ attól. téma folytatása Katolikus iskolában fontos megemlíteni. hogy valójában igen értékes. hogy az ajándékot a szeretet teszi értékessé. csak azért. lyukas lufi. hogy az élet ajándékozója Isten. 5. mikor láthatom őt újra. Amikor hazahoztuk őket. Megvilágításként a következő hasonlatot lehet elmondani: Van mondjuk két kiskutyád. Ebből könnyen következtethetünk már: Életem ajándék ⇒ én magam is ajándék vagyok ⇒ akkor vagyok igazán értékes ajándék. mert Anapati hozta játszani. Sorra mindegyik első pillantásra vacakságnak látszó dologról kiderült. De a kérdésemre.Hogy hogyan sikerül majd boldogulnod. 337 . osztály 4. az egyik kutyust neki ajándékozod. aki adta = az ajándékozótól. hogy ez minek. hogy mi lehessünk. A barátod is már nagyon régóta szeretetett volna egy ilyen kedves állatot. Erre a diákok megkérdezhetik. ha van bennem szeretet Személyes élményként el szoktam mesélni. – Mitől váltak értékké? → Attól. mégis sokszor így bánunk vele. az igazi értéket belül hordozod. Nem veheted vissza! Még akkor sem.

nekem két ajánlatom van: 1. Ezért bementem az ügyfélszolgálati irodába.ÍGY KEZD ŐDÖTT AZ ÉLETED 5. mert sok minden. hogy megkérdezzem. hogy neki mivé kell fejlődnie? Mondjuk a gyerekeknek. amikor őt várták? – Milyen volt. amit magukkal hoztak. A hölgy elmondta. hónapjában készült ultrahangos méhen belüli felvételt a babáról. osztály 5. stb. hogy nyugodtan lapozgassanak a füzetükben! Téma: Vegyék elő a kisbabakori képüket. (Igen tanulságos lesz.) Aztán áruljuk el a nagy titkot: Már most. Mire én tréfásan előkaptam a várandósságom 6. amit magaddal teszel. de megéri a mélyebb tanulmányozást. pedig a kép tökéletesen megfelelt az általa támasztott követelményeknek: 1 évnél nem volt régebbi. hogy milyen felnőtt ⇒ milyen szülő leszel. majd hagyjuk. ha elvesznél. ha sokan jelentkeztek. mikor kell elkezdeni felkészülni arra. amikor megszületett? – Milyen kisbaba volt? Most ne hallgassuk meg a gyerekeket. hogy az élet. hogy akkor ez jó-e. amit a tanulók mondanak.. hisz akkor még nagyon másként nézett ki. és megkérdeztem. Igaz. hogy a tanulók hozzászóljanak. kérdezzenek. hogy kérdezgessék szüleiket. stb. → Gondold végig: Mi van. és annak sokféle formája fennmaradjon? – Miből tudja egy pete. Az emberi élet fejlődését a méhen belül fényképek vagy diaképek segítségével lépésről-lépésre végigvesszük. mag. hogy milyen volt az. hanem köszönjük meg a jelentkezésüket. vagy ha nem vigyázol az egészségedre. csecsemőkori kép? – Mit gondolsz. és remek alkalmat is kínál a családnak egy bizalmas és szeretetteljes beszélgetésre. hogy neki is külön útlevelet kell készíttetni. (Ebben a szülők tudják a legnagyobb élményt nyújtani gyermekeiknek.) – Miért? (Persze egészen másként néztél ki. aki már beszélgetett arról a szüleivel. meghatározza a fejlődésedet. hogy majd egyszer édesanyák vagy édesapák lesztek? Ne fűzzünk semmihez megjegyzést! Lehetőleg szemrebbenés nélkül írjunk fel minden számot. A többieket pedig biztassuk. és ez alapján akarna megkeresni mondjuk a rendőrség. és ehhez többek között szükséges egy 1 évnél nem régebbi fénykép a gyermekről. és tegyük fel a következő kérdéseket: – Kinél van egészen kicsi. ennek mi a módja. és örüljünk annak.) Mielőtt belevágnánk a fő témába érdemes megkérdezni: – Mit gondoltok. tojás. könnyű lenne a rendőrök dolga? (Ugye nem.) Itt el szoktam mesélni a következő esetemet: Az egész családdal külföldre szerettünk volna utazni. Az ügyintézőnő nem igazán értékelte a humoromat. Mi csak röviden elmondjuk. hogy mit ábrázol a kép.? Ezután több lehetőség közül is választhatunk. – Van. 338 . ha nem táplálkozol megfelelően. és természetesen 3 hónapos kislányomat sem szerettem volna itthon hagyni. mert a gyerekeket rendkívül érdekli. Ehhez viszonylag alaposabb biológiai ismeretek szükségesek. téma Rövid emlékeztetés: Például a következő kérdésekkel: – Mi biztosítja. de azért tagadhatatlanul te voltál. azt. ez alapján szinte lehetetlen lett volna megállapítani személyazonosságát.

és otthon is tegyék fel ezeket a kérdéseket. 339 . Van valamid. ami meghatározza. osztály 5. Meghallgatjuk a „Mama kérlek ” című számot Koncz Zsuzsa előadásában. Ha azért teszi. hisz a kislányoknak hamarosan ezzel a problémával is szembe kell nézniük. (Szöveg a mellékletben. Ahogy a Teremtéstörténetben olvashatjuk: „Isten megteremtette az embert saját képmására…” Hogy miben is hasonlítunk Istenre. arról később még sokat fogunk beszélni. hogy kézfeltartással jelezzék felsorolás közben a hasonlóságot. A kérdésekre válaszoljunk.A megfelelő képek kapcsán beszéljünk a menstruációról is. (ha lehet). ha azt megfelelő módon teszi fel. Ne szólítsunk fel senkit.) Katolikus iskolában a következőkre feltétlenül térjünk ki! Tegyük fel a kérdést: – Mit gondolsz minek köszönhető. de adjunk biztatást. ők pedig nagyszüleidtől. Ha viszont érezhetően provokálni akar – ez főleg fiúknál fordul elő –. amilyen vagy? – Kire hasonlítasz legjobban a családból? Édesapádra? Édesanyádra? Stb. alaptermészetedet. – Emlékszel. hanem kérjük. hogy milyenné kell fejlődnünk? Ennek egyik felét édesapádtól. hogy a diákok kérdéseikben illetlen szavakat használnak. téma folytatása (Előfordul. az Ő és szüleink szeretete által. Végezetül hallgassuk meg még egyszer a számot. mit mondtunk arról a programról. mert nem csak tested van. akkor kedvesen segítsünk neki a szalonképes megfogalmazásban. hogy szívesen válaszolunk a kérdésére. hogy te ilyen vagy. Most azt jó megjegyeznünk. 5. De nem csak családtagjaidra hasonlítasz. Ezen nem szabad fennakadni. ha éppen már meg nem történt ez az esemény. képességeidet. és így tovább. mert nem ismer más szót az adott dologra.) 2. Mindezek meghatározzák a külsődet. hogy Istennek különleges ajándékai vagyunk ⇒ Nem véletlenül születtünk. akkor mondjuk azt. és mondatról-mondatra végigelemezzük. hanem Isten ajándékaként. az un. hogy írják le. majd kiosztjuk mindenkinek a szövegét. másik felét édesanyádtól kaptad. amit nem szüleidtől kaptál: ez a lelked. Nagyon jó kiindulási alapot nyújthat egy virág és az anyaméh vázlatos rajzának összehasonlítása.

pl. hogy nyissák ki a szemüket. esetleg lehetünk gazdagok vagy sikeresek. és soha nem is lesz még egy ilyen ember. na de nem ezért alkották. amelyik nagyon szép. hívott minket. amire készítették. mint az a hifitorony. akkor pedig selejt. és a rajta lévő minta is itt nyer csak értelmet. ha megtaláljuk azt a helyet . osztály 6. de ha nem fogadjuk el. hogy ők észre sem veszik. nem volt. Életünk ajándék.) Miután felszólítottuk őket. képzeletben idézzék fel ezt az eseményt. téma Rövid visszatekintés: Egészen különlegesek vagyunk. Mondjuk. Vele. (Bruno Ferrero: Tizenhét magvas történet 15. csillogvillog. elegáns kivitelű. Szobadísznek vagy virágtartónak használhatják ugyan. de csak egy olyan hely van. amit csak mi tudunk igazán jól megcsinálni. oldal). csak éppen nem szól. Egy elveszett puzzle darab viszontagságairól szól. (A gyerekek arcáról ilyenkor sok mindent leolvashatunk úgy. Pl. mert nincs belőlünk több. ilyenekkel: – Kik segítettek darabkának? – Kik akartak jót és kik rosszat neki? – Miért nem tetszett neki az üvegszilánkok társasága. Kérjük meg a diákokat. hogy tartozik valahová. hogy rajzolják le azt a pillanatot. feltéve. (Egy szülővel is nagyon jól érezheti magát valaki. Katolikus iskolában mondjuk úgy. hogy arra a helyre került. Téma: Mondjunk el egy mesét. ha lehet. hogy nézzék meg a családi együttlétről alkotott rajzaikat. mégis valamilyen szinten „selejtek” leszünk. Figyeljünk arra. esetleg pontosítsunk!) Folytatásként: Mi is csak akkor lehetünk boldogok. mert mi mást szeretnénk kihozni belőle!) Néhány kérdéssel segítsünk a gyerekeknek eljutni a következő meglátásra: → Csak úgy volt értelme annak. és jól érzik magukat. Csak hív és nem kényszerít: nem kötelező elfogadnunk. ahová való. mese (119–123. TE ne legyél „selejt”! Nem a pénz. mert ott lehet. kérdezzük meg: – Mitől volt értékes ez az együttlét? – Miért érezted ekkor olyan jól magad? A kapcsolatra és a szeretetre vonatkozó válaszaikat röviden írjuk fel a tálára is! 340 .Otthoni feladatként kérjük meg. hogy ilyen az alakja és a mintája. azt a feladatot. Ő a legjobbat „álmodta meg” nekünk. pont arra nem jó. mi magunk is ajándékok vagyunk. netán igen nagy hatalommal rendelkezhetünk. majd külön beszélgessünk el. (A meséhez tartozó kerettörténetet ne adjuk elő. a siker vagy a hatalom tesz boldoggá. nem is lehetünk igazán boldogok. ha megtaláljuk és elfogadjuk. hogy csukják be a szemüket. Igyekszik több helyre is beilleszkedni. hogy valami baj van otthon. hogy amire Isten teremett. „darabka” történetét. mi csak összegezzük. ahol igazán boldogok lehetünk. amikor az egész család (ahányan pillanatnyilag alkotják) együtt van. → Hasonlóan. ha valaki feltűnően szomorú. Érzi. Ha nem találjuk meg a hivatásunkat.) HIVATÁS 5. ahová való. pedig örömmel befogadták? (Lehetőleg a gyerekek mondják ki a következtetéseket.

szükség esetén – ha még sokan írnának – 1–2 perccel meghosszabbíthatjuk. és egy kicsit játsszanak majd a társasággal. hogy óra után vagy otthon majd befejezhetik. mert amit nem írunk a táblára. hogy ezek ismeretében majd szabadon dönthessenek. A következő alkalomra pedig lehetőleg hívjunk meg egy derűs. hanem 4–5 fős csoportok mérkőznek egymással. Az óra végén játszunk olyan játékot. akkor mi tegyünk fel néhány kérdést a vendégnek. Aki hamarabb kész van. 341 . (Erre külön hívjuk fel a figyelmet. Ezen az órán csak kérdezzük meg tőlük: – Van apáca. téma. hogy most nem a képzelet szüleményeiről. nemcsak egyéni versenyzők. amelyik valamilyen módon kapcsolódik a papi illetve szerzetesi élethez. illetve arról. vidám szerzetesnőt vagy novíciát. (Az időt előre adjuk meg. hogy hogyan is jutottak erre a döntésre. amit otthon majd megmutathatnak. illetve szerzetesnők életéről is feltétlenül kell beszélnünk.) Otthoni feladatként írják vagy rajzolják le. színezéssel. amit a legjobban szeret csinálni. akkor mondjuk. szerzetesek. akkor arról írjon vagy rajzoljon. téma folytatása Katolikus iskolában a papok. A mi feladatunk. mik szeretnének lenni felnőtt korukban. hogy kinek mi a feladata a családban: – Mit kapunk a családtól? – Mit adunk/adhatunk mi a családunknak? Ezekből mindenki az őrá illetve családjára vonatkozókat írja le a füzetébe. vagy a „Mindent vagy semmit” játékok alapján. osztály 6. ha filmbeli történetekkel hozakodnak elő (nem a dokumentumfilmekre gondolok). Otthoni feladatként azt írják le a füzetükbe. hogy emberközelivé váljon számukra ez az Istennek szentelt élet is. illetve „jó fej” papot vagy kispapot. pap vagy szerzetes ismerősötök? – Mit hallottatok az ő hivatásukról? Az esetleges tévedéseket igazítsuk ki. hogy a különböző utakat. „Játék a betűkkel”. Ha valakinek elképzelése sincs róla. A határidő lejártával mondjuk. Pl.Majd beszélgessünk arról. Ők maguk beszéljenek majd életükről. Fontos. hogy mi tetszett nekik legjobban a meghívott vendég életéből. rajzzal díszítse ki. azt többnyire nekik sem kell rögzíteni. hanem a valóságról szeretnénk beszélni. lehetőségeket megmutassuk a diákoknak. Ha a gyerekek eleinte nem kérdeznek semmit. 5. Ez esetleg segíthet a későbbiekben. A tanulók kérdéseket tehessenek majd fel nekik.) A lejegyzettek alapján írjanak 5–10 perc alatt egy pár mondatos köszönőlevelet szüleiknek. Ezt előre ígérjük meg a gyerekeknek. A katolikus iskolákban ez lesz a 7.

szekták. röplabda.) Itt is írjuk a benne rejlő örömöket illetve veszélyeket. káros szenvedélyek: ital. csónakázás. bűnözés) 6. sport. osztály 7. bőrrák. lezuhanás) – napszúrás. 4. hogy a lelkünkre is kell vigyáznunk: bűn. 5. foci. fulladás. D vitamin.) 2. stb. Majd írjuk fel a táblára: VÍZ Ezután kérdezzük meg a gyerekeket. de nem azt. Hegymászókat ábrázoló kép: HEGY (jó levegő. vagy egy együtt étkező társaságról. Egy-egy szóval írjuk is alá. eltévedés. stb.MIRE VIGYÁZZUNK A NYÁRON? 5. a következő módon: mutassunk képeket vagy diákat 1. 3. beszélgetések – vakmerőségek. gyomorrontás. úgy a vallásszabadság sem azt jelenti. stb. Táncoló fiatalok: SZÓRAKOZÁS (jó hangulat. hogy a víz milyen örömöket. Írjuk a táblára az előzőkhöz hasonlóan: NAP (pl.: pattanások csökkenése. – sérülések. fertőzés. Mindenféle ételről. stb. – görcs. ha bűnt követtünk el? – Mit nevezünk szektának? Miért veszélyesek? Mint ahogy a szólásszabadság is azt jelenti. – Mit tegyünk. Egy szép tóról vagy folyóról esetleg fürdőzésről. stb. illetve milyen veszélyeket rejt magában. leégés.: úszás. hogy miért jó a nyár. stb. Egy csapat gyerek együtt: TÁRSASÁG (közös játékok: pl. téma) Beszélgessünk arról. kellemes együttlét. hogy bármit hazudhatok. finom. Az előzőhöz hasonló módon járjunk el. stb. elhízás. pl. (pl. szép kilátás. téma (Katolikus iskolákban a 8. Verőfényben játszadozó vagy napozó gyerekekről. energiát ad. tánc cigaretta) – túlzott kifáradás. – mérgezés. Most írjuk az előző alá: TÁPLÁLKOZÁS (pl.: üdít. italról. hogy elmondhatom a véleményem.) Katolikus iskolában arról is beszéljünk. rossz heccek. vihar. hogyan lehet jól eltölteni az időt. felfrissülés. hogy a hitre illetve 342 . egyik oldalra az örömöket másikra pedig a veszélyeket.

Minden jó ötletet. hogy aki rendetlenkedik. A feladatuk az lesz. 343 .) Készíthetnek egyetlen nagy plakátot közösen a csoporttagok. hogy lesz. Elképzelhető. rendezzük át a termet! A csapatoknak osszunk ki nagy rajzlapokat vagy un. Valamint hívjuk fel szíves figyelmét. rajzokkal teli újságot vagy könyvet sem. az osztályfőnöknek pedig a segítséget és az együttműködést. jó pihenést és tartalmas időtöltést a gyerekeknek. Említsük meg. 5 percenként figyelmeztessünk az időre. néhány perc múlva visszaülhet az előző helyére. megoldást dicsérjünk meg. Természetesen mindegyiken más.) téma folytatása Az óra végén minden csoport mutassa fel a plakátját. Nem a rajz szépsége a legfontosabb. és úgy általában az idegenekkel sem. azonnal állítsuk le. Az igazgatónak köszönjük meg a támogatást és a lehetőséget. kifejező ereje. vagy rajzolhatnak sorozatot. amit majd húznak. mire kell vigyázni a nyáron. (8.) 5. kb. (Most nyugodtan megengedhetjük. amit elkészített. és adjunk neki másik papírt. de hívjuk fel a figyelmet. Még egy szép színes. hogy az óra után a gyerekek maguk tehessék ki. aki kipróbálja. amit alkottak. hogy alakítsanak 4–5 fős csapatokat. hogy ősszel újra találkozunk. hogy szülei és tanárai is látni fogják. fehér csomagolópapírt – ha kell egy társaság akár két-három lapot is kaphat – és zsírkrétákat vagy filceket. Legfőképpen pedig legyünk hálásak Istennek. osztály 7. hogy az iskolában mindenkinek felhívjuk a figyelmét. Kívánjunk szép nyarat. írják vagy rajzolják le. esetleg egy-egy pillanatra felmutathatjuk a többieknek is. hogy a plakátokból kiállítást szervezünk. és ha lehet a füzetükbe a legnagyobb élményeiket. Ne hagyd magad az orrodnál fogva vezetni! Ezután. azt elültetjük egy másik csapathoz. Utcai „térítőkkel” ne álljatok szóba. de azt is tegyük hozzá. amelyekre a táblán lévő 6 szó valamelyike szerepel. kérjük meg a diákokat. hanem a mondanivalója. hogy amennyiben tud normálisan viselkedni. Ekkor olyan társasághoz tegyük. hogy kezdjen el egy újat. hogy mindenki a barátaival legyen együtt. Járjunk körbe. (Előzőleg készítsünk hat kis cédulákat. és ne fogadjatok el semmit. dicsérjük a jó ötleteket. (Ha valaki idétlenségeket kezd rajzolni. Fotókat is készíthetnek. Csengetésig dolgozhatnak. hogy készítsenek plakátot arról a témáról. amelyik nem igazán tetszik neki. Lehetőleg már előre beszéljük meg az igazgatóval és az osztályfőnökkel a kiállítás helyszínét. hisz ki fogjuk állítani a képeket. Mondjuk meg. esetleg képregényt.vallásra hivatkozva bárkit félre vezethetek.) Ha kell.

osztályok részére. hogy férfiak vagy nők leszünk-e? . serdülő kor (koedukált) Bemutatkozás A serdülőkorról az jut az eszembe… Önismereti alapok A kamaszkor nagy feladata Második alkalom: A nemi identitás. az igazi férfi és igazi nő (koedukált) – „Saját képmására. szellemi-lelki. férfi és női nemi szervek felépítése és működése A termékenység ajándék Serdülőkori változások. társadalmi érés közötti szakadék Miért létesítenek a fiatalok olyan korán szexuális kapcsolatot? „Miért várj?” 344 .Igazi férfi és igazi nő . magzatvédelem Megelőzés. névtelenül Harmadik alkalom: A nemi szervek működése. négy alkalomra) Tartalom: Első alkalom: Önismeret. serdülő kori változások (osztott) A külső és belső. és miért jó/rossz.–8.Mikor dől el. csapdák Biológiai. „védekezés” Az idekapcsolódó kérdések megválaszolása Negyedik alkalom: Szerelem. ha van ideálunk? . férfinek és nőnek teremtette őket” .Milyen az ideális férfi és nő. szexuális kapcsolat (koedukált) Mi a szerelem? Párkapcsolatok Mi a szexuális kapcsolat helye és célja? Mit sugall a mai világ? Nehézségek.„Férfi agy” és „női agy” .–9.Kérdések írásban.Buczkóné Reguly Krisztina biológus. problémák Az életadó szerelem A magzati élet. Budapest Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok (7.Elsődleges és másodlagos nemi jellegek .

nyílt. elméletet. mese 1. amiket mindenki a saját arcához / idejéhez / lehetőségeihez / és az adott helyzethez igazíthat. és miért is jöttem? Bemutatkozás néhány szóval. tabuk nélküli szellemben történjenek. abban a reményben. ha rossz süni. dupla órában. a gyakori kedélyállapot-változás. ha tárgy jó kedvemben labda lennék. és játékot az óra leírásokban. Ismerkedjünk: – A serdülőkor egyik jellemzője. hogy a gyakorlati tudnivalókon kívül átadhassuk azt a szemléletet is. 345 . mókus lennék. vagyis kétszer 45 percben tartjuk. Ezen állapot jellemzésére van egy játék. kréta. Első alkalom: Önismeret. Az oktatás-nevelés formája: A felvilágosító órákat négy alkalommal. ha növény lennék. rossz kedvemben kóró lennék. az újabb ötleteket. és azok elhárításának lehetőségeivel is. hogy koedukált osztályközösségben tartsuk meg az órákat. jó kedvemben friss fű.: Én. amit képviselünk. ha állat / növény / tárgy / szín lennél? Pl.Buczkóné Reguly Krisztina Szexuális felvilágosítás (óravázlatok. hogy egy az egyben átvehető óravázlatokat adjunk. ha jó kedvem van. a téma alkalmas arra. A négy alkalmat minimálisan szükségesnek tartjuk ahhoz. 2. amennyire emlékszem. aztán a „bőrünkbe bele nem férünk” fajta. ha szín jó kedvemben kék. Bemutatkozás: Ki vagyok én. A harmadik alkalommal nemek szerint osztott csoportban dolgozunk. ötletek) Megjegyzés az óravázlatokhoz: Az idők folyamán az óravázlatokba beleírtam. jókedvedben / rosszkedvedben. A harmadik alkalom kivételével. hogy nem fér bele a rendelkezésre álló 2x45 percbe. esetleg fényképpel. a gyakori teljes lehangoltság. Alapja egy mese: Lázár Ervin: Berzsián és Dideki c. illetve tapasztalom. mivel a téma intim. meséje Bemutatkozó játék: – Hogy hívnak? Hogy vagy? Hogy hívnának. tapasztalatokat. rossz kedvemben felmosórongy. hogy mindenki megtalálja benne a számára hasznos információt. hogy a felvilágosító órák őszinte. Így bizony előfordulhat. ami jó alkalom az ismerkedéshez is. mivel így nyugodtabb légkört lehet létrehozni a „kényesebb” témákhoz. papír. amit 45 percben nehéz elérni. hiszen az is fontos. ahol az ifjúságnak lehetősége van megismerkedni a veszélyt jelentő helyzetekkel is. hanem sokkal inkább olyan ötleteket. és amit a felvilágosító órák kapcsán is a legfontosabbnak tartunk. hogy a fiatalok hallják egymás véleményét a különböző érintett témákban. megoldó kulcs. rossz kedvemben lila. teszt. lelkesedés. így meghagytam minden fontosabb gondolatot. Fontos. serdülőkor Eszközök: Tábla. bizalmas légkört kíván. Mivel azonban a cél nem az volt.

és segítő szerepe a konfliktusok megoldásában. és mind azt a változást. fogalmazzuk meg a kamaszkor jellemzőit. Önismeret . mielőtt megszülettél volna. hogy folytassák a mondatot. hogy mások is szeretik.Megjegyzendő a játék kapcsán: A humor fontos ahhoz. szerethesd magadat.Az összegyűjtött fogalmak alapján elindulva. hogy elfogadhasd. A második leltárt készíteni a jó és rossz tulajdonságainkról. amivel nincsenek egyedül. erényeinkről. Konfliktusok. hogy senki sem fogadja el. A fogalmakat gyűjtsük össze a táblára. képességeidet. amin keresztül mennek. hasonló problémákkal. szellemi) (2. 346 . melléklet 1. és elfogadják őket. éppen ezért TISZTELJÉK egymás „ragyáit”. Mindenkinek személyre szabott küldetése van ezen a földön. ikrek. Azt is érzik sokszor (okkal.(folytasd!) Kérjük meg a fiatalokat. vagy éppen értetlensége. 4. Minden ember egyszeri. amikor éppen lila a kedvünk. (genetika. . miért is teremtett minket Isten erre a világra. vagy ok nélkül). hogy elhiggyék. a képességeinkről. Beszélgetés: A serdülőkorról az jut az eszembe. hogy megismerjük önmagunkat. pontosabban egymás problémáit! .4–5) Isten szeretete hívott életre minket.Egy cipőben járnak. és megismételhetetlen. . fölszenteltelek” (Jer 1. Kb. ábra) – Ahhoz. már ismertelek. Az empátia fogalma. . és felelősség is. hosszú. Egy őszinte bocsánatkérés / és kapás. és hogyan tudjuk ezt beteljesíteni. hogy………. hogy nehezen tudják a serdülőkorban lévő fiatalok elfogadni magukat.Véletlenül születtem pont én??? (A fogantatásom pillanatában kb. 3. hibáidat. segítő keze. hogy kifürkésszük. 1:350 millióhoz volt az esélyem.A család szerepe. DE ahhoz. később részletesen is).) De ez egyben feladat. csodákat művelhet. de érdemes nekivágni! Az első lépés szembenézni önmagunkkal. ha nem pont én születek meg?…) . hogy a citromból limonádé legyen! (A humor a cukor a limonádéhoz. Ismerd meg az erényeidet. ennyi hímivarsejt indult versenybe ebben a pillanatban a petesejt „kegyeiért”. és senki sem szereti őket. óriási érték. a külső-belső változásokat (a külsőket egyelőre érintőlegesen. Mi a hivatásunk.Az egyik igen hatásos konfliktuskezelés: a bocsánatkérés/megbocsátás fontos. Mi határozza meg a személyiségünket: – Öröklött tulajdonságaink (testi. a problémákat. Ez persze nem igaz. korlátaidat.Azért valaki észrevette volna: „Így szólt hozzám az Úr: Mielőtt megalkottalak anyád méhében. és göröngyös úton kell végig menni. lelki. szeresd önmagadat! A kamaszkor egyik legnagyobb problémája az. ujjlenyomat stb. – Tehát értékes vagy. ISMERNED KELL ÖNMAGADAT. – Ahhoz. először is el kell fogadni saját magukat.) Szüleim észrevették volna. Amilyen nem volt és nem is lesz az emberiség történetében. MINDKÉT fél részéről.) Ezt mindig észben kell tartani. és meg kell tanulniuk szeretni önmagukat.

. amin képes vagyok változtatni nagyon nehéz feladat.A környezet hatása a személyiség alakulására: Milyen környezeti hatások befolyásolják a személyiség alakulását? (2.Segíthet. (testit. A család védő. és van. miért játszódik le benned. ez az eredmény.A megoldó kulcs kiosztása. Felismerni azokat a dolgokat. lelkit. mi az. és készíts leltárt magadról! Aminek örülsz. amit el kell fogadni. a megfelelő értékrend átadásával. szellemit) Írd is le magadnak! Tedd el. amin a tested és a lelked keresztül megy. amit meg akarsz változtatni. ami fejleszthető. amin tudunk változtatni. Mindent azonban nem tud kiszűrni. a világ káros hatásai ellen. személyiségem alakulására (életem alakulására) (2. és később újra írd le ugyanezekre a kérdésekre a választ. szűrő szerepe. amit érdemes tovább tökéletesíteni. a négy vérmérsékleti típus jellemzése (4. Azt felmérni. a szeretet és elfogadás erejével kialakítani a fiatalokban az immunitást. hogy milyen vérmérsékleti jellemzővel rendelkeznek.ábra) (család. stb. ha látod a célt. mint egy-egy rossz tulajdonságunkon változtatni.Azt is tisztázni kell. a védekezőképességet. amit nem lehet elviselni.Vérmérsékleti teszt (3. és mihez kell még több kitartás.melléklet) . Miért jó a személyiség típusok jellemzőivel. amire büszke vagy. csak elhatározás és akarat kérdése. értékeivel és hiányosságaival tisztában lenni? Van. melléklet) kiadása. ami szeretni való benned. Feladat: Vegyél otthon egy tükröt magad elé.melléklet 3.) . miben tudtál előbbre lépni. javítható. . hogy egy ember általában legalább két személyiség típus jegyeit hordozza. és mi az. amit szégyellsz.Megjegyzés a teszthez: . hogy mindez. amit nehéz elfogadni. sőt büszke is lehetsz rá! Persze akad jócskán olyan gyengeségünk. amit meg kell tanulnod elfogadni. a világ) A család szerepe a személyiség kialakulásában meghatározó. sokszor sokkal nehezebb. és vele élni.ábra) – Szembenézni. amiket meg kell tanulnunk elfogadni. stb.gyengeségeinkről. változtatni! Játékos teszt (Aminek alapján „megállapíthatják”a fiatalok. amit ezekből el kell fogadni. jelzés értékű.melléklet 2. korlátainkról. Hogyan hat az akaratom. tágabb környezetem. könnyebben el tudod majd fogadni. hogy ők még alakulóban lévő személyiségek.) 347 . Serdülőkorban például nagyon nehéz elfogadni mind azt a változást. és megoldása . Talán. párom. főnököm. ha mások vérmérsékleti jellemzőivel is tisztában vagyunk. a biztos háttér biztosításával. (Néhány gondolattal gyűjtsük össze. és miért?) A világ hatása. (barátom. . szűkebb környezetem. ezért annyira fontos. Nézd meg.Fontos hangsúlyozni. miben.

ha csak egy mód van rá. írásban kérdezzenek bármit. kis cédulákra írva. hitünk – az őszinteség. Meg lehet próbálni. hogy elfogadhassam azt. nem. A nemi szervek részeinek anatómiai megnevezése. serdülőkori változások Eszközök: Színes papíron a férfi és női. Mind eközben nem szabad elfelejteni. (Ne felejtsék becsatolni a biztonsági övet!). nagy feladata? Végig menni a göröngyös. illetve az észrevételeiket megtegyék. gondolkodásában. felelősségérzetében.” (kínai mondás) Második alkalom: A nemi identitás ( Az igazi férfi – igazi nő ) (Bemutató óra. hogy ami megtörtént. hogy megváltoztathassam. helyes-e amire készülünk. izgalmakkal. mert kihez lennénk őszinték. De a mi célunk éppen az. – a felelősség magunkért és másokért. vagy ha az első alkalommal már kérjük. külső és belső nemi szervek puzzle darabokra vágott ábrája. előadás) (Lásd külön az előadásoknál) Az óra végén alkalmat adunk arra. amit megváltoztatni nem tudok! Adj bátorságot. az megtörtént. gondolkodjunk. hogy ők testben és lélekben egyaránt igazi felnőtté váljanak. és meg nem történtté tenni a dolgokat. becsületesség. hogy névtelenül. Nagyon sok felnőttkori probléma vezethető vissza erre. működése. Nem lehet „visszacsinálni”. de meg nem történtté tenni. Válaszainkban. hogy cselekedeteink előtt. kalandokkal. hogy mindig meg tudjam különböztetni az egyiket. akkor a második alkalommal összegyűjthetjük mi magunk. Ezt lehet az óra végén. Az idő nem áll meg. Útravaló: „Istenem adj türelmet. vagy az osztályfőnök is összeszedheti később. esetleg újra próbálni. részben. Összefoglalás Mi a kamaszkor végső. és csak előre halad. Harmadik alkalom: A nemi szervek felépítése. és az út végére felnőtté válni. érzelmi világában gyermek ember. ha kell külön. megbánni. pedig legyen benne: – az értékrendünk. jóvátenni. Aki önmagát legyőzi: hős. hogy írják össze. Ha döntéseinkben mindez benne van. Aki másokat legyőz: bátor. hogy abban segítsünk. Aki önmagát ismeri: bölcs.5. amit meg lehet változtatni! És adj bölcsességet. EZÉRT fontos. DE lélekben. A kérdésekre a harmadik s negyedik óra keretén belül válaszolunk. ha még magunkhoz sem. 348 . akkor KÖSZÖNTÜNK A FELNŐTTKORBAN! Kérdés: Ez minden felnőttre igaz? NEM Sok a testben felnőtt. a másiktól” (Korán) „Aki másokat ismer: okos. mérlegeljünk. sikerekkel és kudarcokkal teli útszakaszon. veszélyekkel. részben beépítve az anyagba.

hogy ez egyrészt természetes folyamat. élettani. ellenőrizzük a feladatot. akkor kérjük meg.Szemléltető ábrák a férfi és női. betétkérdés. A serdülőkori problémákról. (Átvitt értelemben is. nem cikizem a pattanásai miatt egyik felet sem. működéséről (Az anatómiai. egészségtani ismeretek átadása. illetve az órán felmerülő kérdések függvényében. közben a felmerült kérdésekre is választ adunk: Beszéljünk az egyes szervek részletesebb felépítéséről. Aki több találatot ért el az a győztes csapat.: nem csenem el és lobogtatom szegény osztálytársnőm intim betétjét. az elméleti rész ismertetése. állítsák össze a női vagy férfi nemi szerveket ábrázoló képet. melyik gomb mit jelent és mi a funkciója. másrészt csoda. vagy ha véletlenül előkerül. A termékenységi tünetek. (A fiúknak is mutassuk meg milyen is egy ilyen betét. Ha ez megvan. testi. ahhoz hogy a mobiltelefont használni tudjuk. és ezek segítségével nevezzék meg azokat. stb. hogy megismerjük a saját és a másik nem testének a felépítését és működését. egészségtani ismeretek átadása. Kérjük meg őket. megnevezve a részeket. a szünet az óra menetétől függően. hogy biológiai értelemben férfivé és nővé értek. Ahhoz. és magában hordozza annak ígéretét. amit érdemes megemlíteni: A termékenység ajándék. a tisztaság fontosságáról. külső és belső nemi szervekről. hogy a felnőtté válás útján elindulva férfivé és nővé váljunk. vagy lányoknak beszélünk) Tampon. Csoport feladat: Ez a feladat a bevezetője a tényleges szexuális felvilágosításnak. a téma részletessége az előzőleg feltett kérdések függvényében. A menstruáció. Egy hasonlattal élve. (Attól függő részletességgel. hogy egyszer édesapák vagy édesanyák lehetnek. nehézségekről (nehéz néha elfogadni). hogy fiúknak. A feladat megbeszélése. Véletlenszerű húzással a színes puzzle darabokból. 349 . A kötelező tapintatról és tiszteletről egymás iránt: pl. mind a magömlés kapcsán beszéljünk arról. Az idetartozó kérdések Az „élet csodája” című film Az óra célja: A biológiai. először meg kell ismerjük. A szexuális kapcsolat „lelkéről” a következő alkalommal beszélgetünk. a „fehérfolyás”.) A tisztaság kapcsán a férfiak felelősségéről a fityma alatti rész és a makk tisztán tartásáról (méhnyak rákkal való kapcsolat). A serdülőkori sajátosságokról. élettani. hogy most fordítsák meg a puzzle darabokat és az összekeveredett darabokból. hogy mind a menstruáció. Az ápoltság.) Néhány gondolat. anatómiai. ami arról szól.) Fontos. az is hozzátartozik. osszuk szét a különböző alkotórészek neveit kis cédulákra írva. kontra. stb. Az óra menete: 2x45 perc. nem teszek rá „szellemes” megjegyzést. alakítsunk két csoportot színek szerint. lelki változásokról. A táblára feltéve egy-egy egész képet. Ha megalakultak a csoportok. hogy egyelőre ne fordítsák meg a puzzle darabokat. nem koedukált. illetve a magömlés.

Kérdezzük meg. Eljátszhatunk a magyar nyelv adta lehetőséggel: Gyűjtsünk összetett szavakat a szex szóval: szexújság szex-shop = szex-show szex-bomba újság „nem” shop show bomba Ti. Az abortusz kérdése A SZTB-ek. az AIDS Megelőzés. „Védekezés” (Mi ellen is??…) Fogamzásgátlás (mesterséges.) Válaszoljunk a maradék feltett kérdésekre.: ha angol nyelvű kérdőívet.) Tehát mi a szerelem? SZERELEM = SZEXUÁLIS KAPCSOLAT? Javítsuk ki a feliratot: 350 . 2x45 perc Eszközök: tábla. maga az aktus biológiai jellemzése kérdések szintjének megfelelő részletességgel.: mondjunk nemet rá. ami nem az. akkor a „sex” rubrikában nem a nemi életünkre kíváncsiak. amit nem értettek. egyforma üres papírlapok levelek (lásd: melléklet) A foglalkozás menete: 1. vagy esetleg nem kaptak választ. természetes. TCST. vagy valami. Nézzük meg „Az élet csodája” című filmet. vagy bontott óra.A szexuális együttlét. hivatalos papírt töltünk ki. két papír szív. Az életadó szerelem A fogantatás: az új élet kezdete Az élet csodája. családtervezés. Beszélgetés Mi a szerelem? A kiinduláshoz tisztáznunk kell néhány fogalmat. Negyedik alkalom: Szerelem. Nem a szexuális életre. szexuális kapcsolat A foglalkozás menete: Koedukált. magzatvédelem. van-e valami kérdésük. kapcsológép. csak a nemünkre. ami gyakran összekeveredik a mai világunkban: (Ismerik-e a szex szó jelentését. Életvédelem. arra majd a megfelelő időben és helyen igent mondunk. ami a mindennapi szóhasználatunkban él: SZEX=NEM (Pl. A magzati élet. kréta.

járás. Mi kell egy igazán jó férfi – nő kapcsolathoz? . az igaz szerelmet is jellemzik! 351 . filmek.bocsánatkérés . mi tetszett.fontos neki a véleményem.Kapcsolat játék: A tanulók álljanak párba. ha őt kritizálom Megállapíthatjuk.őszinte. Milyen kapcsolatról beszélhetünk férfi – nő között? I.önzetlenség . meggyőződés . ami a szerelemről szól.felelősségérzet .humorérzék . ha az éppen engem kritizál .megbízhatóság . mi zavarta.megértés .a másik elfogadása . akkor is. magassága Regények. közben az adott témáról beszélgetnek.Témák: Ki a legjobb barátod? Minek örültél mostanában? Mit szeretsz csinálni szabad idődben? Milyen filmet láttál. milyen könyvet olvastál mostanában? .fontos a véleménye. festmények (Plátói szerelem.közös érdeklődés . (Milyen emberi kapcsolatokról szóló szituációval lehet a különböző testhelyzeteket helyettesíteni? Lásd alábbi feladat!) 3. beleszerelmesedni. mélysége. .nagylelkűség .közös értékrend. majd szorosan álljanak.tisztelet .) 2. hogy a lábuk összeérjen. Barátság(?) Mi jellemez egy igazán jó barátságot? . (Használhatunk verseket.megbocsátás . hogy ezek az erények. végül háttal álljanak egymásnak. önmagam adása . a szerelemről szóló. melléklet). jó kommunikáció . érett szerelem) Részletek fiatalok által írt. párkapcsolat.SZERELEM ≠ SZEXUÁLIS KAPCSOLAT!! A szerelem fajtái Rengeteg megjelenési formája alakja. vonzódás. versek. akkor is.áldozatkészség . majd az egyik térdel a másik elé és fordítva. tanácskérő leveleiből (5. elkötelezett szerelem.őszinteség. belezúgni valakibe. megszeretni. vagy egy „ismeretlen ismerősbe”.rugalmasság . ki hogyan érezte magát a különböző szituációkban.hűség . film részleteket. bármit. először normális beszélgető távolságba. álmodozó szerelem (egy elképzelt.Beszéljük meg.meghallgatás képessége .

Nem tartja meg az adott szavát (Megbízhatóság!!) (HÁTTAL) . ha okkal nem bízik.SZÁMOT VETNI. .Nem önmagát adja. Magam megismerése ilyen szituációban. nem vitázik. így jobban elfogadják (Nem is őt szereti!!) (TÉRDEL/HÁTTAL) .Már nem „csak” a barátomat látom benne. amivel együtt tudok élni.Saját érdekében kihasználja a másikat (kényelmes. . . . közös randik. hogy szembenézzek mi az. esetleg jegyesség. hanem a nőt.Ezek a feltételek. .Kizárólagos kapcsolat és ez az elkötelezettség idővel vagy nő. vagy házasság lesz belőle.Nem bízik a társában (Megbízhatóság alap. elkötelezettség nélkül. csak szeressék) TÉRDEL . hogy az engedjen az elveiből (ha igazán szeretsz…) (TÉRDELTET) . majd megváltoztatom. ( Kisherceg) . ha ok nélkül. büszke lehetek rá. vagy vége lesz III. csak ne legyek egyedül (TÉRDEL/TÉRDELTET) Mikor „romlik” el egy fiú–lány barátság? . nem számít. próbálkozás (társaságban.Egy bizonyos szinten elkötelezett. „szárnypróbálgatások" . ELFOGADNI. vagyis többen egyszerre csinálnak programot). nem kritizál. túl kell élni) .Kifürkészni „összepasszolunk-e”. . amivel nem!!! 352 .Szerepe: öröm.Ha a Házasság felé evezünk már (jegyesség). vagy a férfi vonzerőmet próbálgassam. mert azt hiszi. . . hanem. menekülj) (HÁTTAL?) . teszteljem). Járás: .Nyomást gyakorol a másikra. és mi az.) (HÁTTAL) .Próbatételek. .Nem szerepet játszani. vagy a férfit is…(Viszonzott: szabad út. vagy barátsággá.Mindegy. .Ismerjük meg jobban egymást.Nem vállal elkötelezettséget a másik iránt (Nem hű. vagyis nem arra való. mit gondol. „többes” randi. hasznom van belőle) (TÉRDELTET) . jó veled. hogy a nőiességemet.Jó külső. nem csak az igaz barátságra és álbarátságra igazak. Laza kapcsolat. akkor ez az utolsó lehetőség. majd megváltozik.Idő.Nem azt gondolni. viszonzatlan: nehézségek. nem kizárólagos.Csapda (Nem próba pálya. hogy a barátom (TÉRDELTET/TÉRDEL/HÁTTAL) . az igazi szerelemre és a nem igazi szerelemre is igazak! II. vagy elhal .Az idővel átalakulhat „járássá”. hisz. film részlet).A másik kedvéért részben feladja az elveit (Befolyásolható.Lényege ismerkedés. nem mindenáron megfelelni (Oltári nő c. érez.ÁLBARÁTSÁG (álszerelem) ismérvei: . barátokkal együtt. meneküljön. népszerűség.

amikor két önálló egyed – a valóságban még azonos törzsbe sem kell tartozniuk – úgy élnek együtt. járj valakivel. . Egy életre való elköteleződés. hogy egymásra vannak utalva. a másik nélkül életképtelenek. Vagyis felelősség magam és a másik iránt (Az elköteleződés szintjei. ugyanakkor megőrzik az önállóságukat. ismersz. ha túl sok energiát. Együttélés – Próbaházasság (Két lakatlan szigetet rajzoljuk fel. azonban én-én lehetek. ha tudja. próbaházasságban. elmehetnek. az egyház és a társadalom színe előtt kötnek meg.) A szerelmünk.a legnagyobb szabadság lehetősége…hiszen ismerlek. és bármikor. és te –te lehetsz. Házasság: Biológusként a szimbiózis kifejezést tartom a legtalálóbbnak a házasságra.. mert. azonban rajzoljunk oda egy mentőcsónakot)) Egy lakatlan szigetre kerülve egy pár. úgy rendezkednek be. érzelmeinkkel. . felveszik a nyúlcipőt. akkor úgy osztják be a tartalékaikat. csak a próbaházasságot lehet kipróbálni.a másik teljes elfogadása. lemondást igényelne a megoldása. szinkronban legyenek a lelki kötődésünkkel. holtomiglan-holtodiglan. hogy a jövőre is gondolnak (nem csak felélik a készleteket). felélik a tartalékokat. . nem minden áron tetszeni.amiben.. amikor elegük van. és kiegészítik egymást. cserébe hogy én is „valódi” lehetek.- Azt is fontos tudni. hogy egész életüket ott kell leélni. és ha konfliktusba kerülnek. elfogadás. a házasságot nem.kitartás örömben és bajban. mert a többiek „mind” ezt csinálják. amik segítik a tájékozódást) Megmaradni önmagunknak. el tud –e fogadni engem „szőröstül-bőröstül”! Ha nem kiszállni időben! Később nincs reklamáció! A házasság nem javító-nevelő intézmény! Csapdák és nehézségek: Le/kimaradok valamiből!?? IDŐ VAN !!! (Csak azért ne udvarolj. 353 . érzéseink testi kifejezése. harmóniában. vagy szerepet játszani B ŰN magad és a másik ellen) Meg kell tanulni. Hiszen pont az hiányzik belőle. hogy egy öbölben ott a feltankolt motorcsónak. vissza fogunk térni még a szexuális kapcsolat témájánál) Megpróbálni tisztán látni a nagy rózsaszín köd ellenére( erre jók a km kövek (lásd: ideális). egészségben és betegségben. akkor nem törődnek a jövővel. Az igazi szerelem alappillérei: kegyelem. hogy a másik. segítik. IV. Szeretlek. ha… Szeretlek. feldolgozni a csalódást A szeretet. (rákényszeríteni valakire valamit. és a konfliktusaikat is igyekeznek minden áron megoldani Ha úgy kerülnek a szigetre. elköteleződés. és elfogadlak. „Isten engem úgy segéljen” V. . melyet Isten. házassággá teszi. ami a házasságot.testi-lelki egység. Egy együtt élésben. A házasság: egy nő és egy férfi egész életre szóló szent szövetsége.és elfogadsz. . szerelem három fajtája: Szeretlek. az egyik öblébe. „Mit jelent egy csók?” kérdések. elköteleződésünkkel.

pl. vagy. vagy mikor kell. mint 60% volt. Amerikai adatok. de NE EZ BEFOLYÁSOLJON!! Minél érettebb valaki lelkileg. és nincs hova rohanni. az megérinti a lelkemet is (lásd: érintés.8 354 .15 évesek 33%-ának 17 évesek 56%-ának volt már szexuális kapcsolata 15 éves fiúk 44%-ának volt már szexuális kapcsolata. könyvből: . De nem kell rögtön „járni”. annál inkább felelősen tud dönteni az élet fontos dolgaiban. Ez EU összehasonlításban. ma 12. IDŐ VAN!! Ne tessék sürgetni. mert én még nem csókolóztam. ahogy a testi igényeimet sem lelki úton. egymáshoz tartozását.15 évesen randizni kezdők 40%-a .5 év.16 évesek 20%-a Ezek az adatok is azt bizonyítják.5 1870-ben az átlagos házasodási életkor 18 év volt. valamint az önállósodás kitolódása. értelmetlen kérdés. a „Miért várj?” című. 1870-ben a testi érettség átlagos életkora 16. szellemileg. kapcsolat játék) Amit a lelkemmel teszek/tesznek az a testemet is. barátkozni jó.A 12 éves korban randevúzni kezdő lányok 91%-a az érettségi előtt él szexuális életet .. vagy nem voltam szerelmes. nagyon magas. megérinti (lásd: Pszichoszomatikus betegségek) Azonban lelki igényeimet nem elégíthetem ki testi úton. stb. Tehát ismerkedni. Az örömszerzés A gyermekvállalás Ez a három megbonthatatlan egységet képez Mi a helyzet a mai fiatalokkal. ne adj’Isten. hogy én nem járok senkivel. elfogadása a másiknak. és ez egybeesett az önállósodás folyamatával is. nincs KELL!! NEHÉZSÉGEK: Testi érés felgyorsulása / ma 12–13 év / ugyanakkor a szellemilelki érés. mikorra kell. HA EZ AZ EGÉSZ MÉG NEM FOGLALKOZTATJA ŐKET! Azt tudni kell. a 16 éves kor körül következett be. Ő 17 évesen már katonatiszt volt. hogy mi van a világban körülöttük. a vándoréveken. stb. utánozni a „nagyokat”. ami úgy kezdődik. NEM BAJ. Széchenyi István korában.(Adatok 2002-ből Magyarországról) . és a védekezők száma pedig kevesebb. ez a legalacsonyabb volt a felmérésben. mint tanító. A legnagyobb ajándék. és letelepedett falujában. hogy van idő. nem feküdtem még le senkivel… Vagyis minden olyan kérdés. Régebben. a teljes testi és lelki átadása magamnak. Szerelem – szexualitás Alaptétel: TEST ÉS LÉLEK EGYSÉG Amit a testemmel teszek/tesznek. csak azért mert milyen ciki. ma 22. a testi érés kb. arról nem is beszélve a szerelemben ilyen vonatkozásban. Arany János ilyen idősen túl volt a tanulmányain. MI A SZEXUÁLIS KAPCSOLAT CÉLJA? Kifejezi két ember teljes szeretetegységét.4.

és erőszakos hatása. nem az ösztöneink. hogy éretlenül. a 20 éves korra tehető. hogy valóban nehezebb helyzetben vagyunk. csupán a testiséget előtérbe helyező szexuális kapcsolat. és optimális esetben ott is marad 22–25 éves koráig. Nem létezik következmények nélküli. mert mindenki ezt csinálja. és teljes mértékben függ a családjától. az a lelkedre is hat. az. És mivel test és lélek egységet képez. amikor érett felnőtt személyiségről beszélhetünk. hanem az azt is kontrollálni tudó TUDATUNK. azt a következtetést vonják le. gondolkodó. Használd. hogy mindenki más ezt csinálja. méghozzá óriási szakadék a biológiai érés és a szellemi-testi. Úgy érzik. kb. levél: Csinálom. mert ez nem a valódi szerelem. mint nap. ezt nevezik: PÁRZÁSNAK. Az érzelem és értelem nélküli szexualitás az állatvilágban is jelen van. melléklet) Kérjük meg őket. valamint a társadalmi érés között. hogy olvassák el. 355 . és az optimális feltételek nélkül kellene fejest ugranunk a testi élvezetekbe. az igazi szeretetkapcsolaton kívüli. az állatok génállományába leírt. amit a többiek. de átlagban. ez ösztön. nem önálló (társadalmi érés). hogyha ők is azt teszik. aminek a célja a szaporodás. végül beszélje meg az egész osztály a felmerülő kérdéseket. Mi ennél sokkal többek vagyunk. amit a testeddel teszel. párkapcsolatba. sokkal negatívabban tud viselkedni. MIT sugall a mai világ? A szexualitás élvezeti cikk. mert mind ez a lelkedre is hat. 10 év!!!! Ma egy 12–13 éves ifjú. Ez egy ösztönök által irányított. csupán a teljes lemeztelenedésért. DE ne feledjük! Nem ők fizetik meg az árát!!! Miért létesítenek a mai fiatalok olyan korán szexuális kapcsolatot? Mit keresnek. szabad szex. a médiából. kiszolgáltatottságért cserébe. 1. és helyette mit találnak? Csoport munka: Osszuk csoportokra a tanulókat. Tehát szakadék tátong. sőt a csak az ösztönei által vezérelt ember. vegyél másikat ! „A tizenévesek a világ sugallatából. Ma kb. a média folyamatos. Ez nem azt jelenti. akkor nem lennénk semmivel sem többek. megfelelnek a mércének. vagy házasságba.1870-ben a serdülőkor és a házasság között két év különbség volt. összetartozás csodálatos érzését adja. vagy leány még bőven benn ül az iskolapadban. mondják el a véleményüket róla. és ők sem akarnak kimaradni ebből. ami a világból. és beszéljék meg a tanulságait. mint az állat. dobd el. pillanatnyi élvezetet. mert erről szól az egész világ. mint az állatok. Majd olvassák fel az osztálynak. Csupán azt. miért ne. élvezd. mindegyik csoportnak adjunk oda egy levelet! (6. És utána a nagy ürességet. A lelki-szellemi érés is kitolódott. és kiüresedéshez. akiknek a legfőbb irányítója. és ehhez még hozzájárul a világ. mert kíváncsi vagyok. zárt genetikai kód alapján működő viselkedéssor. meghasonláshoz vezet. persze embere válogatja. és nem maradnak magukra” Ez a sugallat. érző lények. Ha csak az ösztöneink irányítanának. „ valóság show-ból” eljut hozzánk nap.

akár közös) félelmeit? Lehet-e igazán. ott attól a pillanattól akaratlanul is a középpontba kerül attól fogva. mindent odaadva szeretni.levél: Mert szeretetre. hogy további erőfeszítéseket tegyenek. vagy nem tud elköteleződni. vagy nő az e fajta kikényszerített „szerelemre”. vagyis elfogadják és szeretik őt olyannak amilyen. és azt hiszik. hogy a szerelem nevében. aki nem tudja tehát. disznó vicc. a testén keresztül megszerezni a bensőséges szeretetet. ahol az ember nyugodtan lehet valódi”. elkeseredett lesz. ugyanakkor figyelmen kívül hagyja a másik (vagy. ehelyett a testi síkon próbálják „pótszerekkel” kielégíteni ezt a szeretet éhséget. és ahelyett. távolodik. és minden második szavuk kétértelmű megjegyzés.) 356 . Lényeges dolgok elsikkadnak. hogyan lehetnének újra egymáséi. harmadrészt. Egyre kevesebb idő és energia jut arra. hogy megosszam vele „mindenem”? „Aki képes jobban szeretni Kedvesét. hogy rákényszerítsék). és a pár gondolatai és tettei a körül járnak. és ez. mert különben ott hagyna? Ez a SZERETET. másrészt a szakítást is megnehezíti. nem tud. akik nagyon sokat beszélnek a szexualitásról. vagy méltó-e arra. ez által megkaphatják! A fiatalok nagy többsége. hogy jobban megismerhessék egymást. az alkalmas-e. és feltehetően a szerelmet is. Az intimitást.Azt is jó tudni. 4.?????? Mi az értéke. szabadon közelít. amit összetévesztenek a szexszel. és mind arra. még akkor is. majd kapcsokkal jól összekapcsoljuk (ez jelképezi a szoros kapcsolatot. miközben rettegek a „terhességtől”. hogy annál jobban már nem is kell. vagy szexuális kitétel. ami nem más (egy tizenéves megfogalmazásában) mint „egy olyan kapcsolat. egyik kapcsolatból a másikba menekülve. intimitásra. mert nem fogja azt. akkor mély sebeket hagy. elfogadni a „NEM” válaszomat. a kötöttségektől. hogy egyrészt megrekeszti az ismerkedési folyamatot. annál inkább kiégett. Ki vannak éhezve a szeretetre. hagyja. valójában bensőséges. azok nagyon infantilis fokon élik meg a szexualitást is. vagy nem akar elfogadni. testi vágyait kielégítsék. ezen az úton megtalálni. szeretet teli kapcsolatot keres. a saját. hogy ezt a lelki hiányérzetüket gyógyítanák. SZEMLÉLTETÉS: (Két papír szív ismerkedik. Azokban a kapcsolatokban. hogy azok. megmerevedik a kapcsolat. és tovább keresve.” az szeret igazán!(Spelhózni) 3. DE EZ ÍGY NEM MŰKÖDIK! Minél inkább próbálkozik valaki. a szexuális kapcsolatot) a két szívet.levél: Mert úgy hiszik. mint amennyire megkívánja. az. 2 levél: Mert elvárja tőlem a párom. hogy ettől jobb lesz a kapcsolatuk. szeretni. az esetleges betegségektől. ha úgy odavan érte. ami mutatja. elfogadásra vágynak. bizonyosságra? Ki szeret igazán? Aki rákényszeríti (vagy. ha mégis létrejön a szakítás. amire még nem készültem fel? Aki nem mer.(és pont). ahol bekövetkezik a szexuális együttlét. „terhesség” által kikényszerített házasságtól. szabadon ismerkedik. az így kikényszerített „szerelemnek”? Lehet büszke erre egy igazi férfi.

hogyha megtörténik az élet csodája és jelentkezik egy új Élet. a nemi úton terjedő betegségek (SZTB. akár egy életre. ahol működik a feltétel nélküli elfogadása a másiknak. akinek a jel van a papírja sarkában. az nem érvelés. hogy Istenre és az ő törvényeire hivatkozzak. Mert a kapcsolatukból hiányzott az egy életre szóló elköteleződés biztonsága. Tehát. aki nem is ismeri. mert 100%-os védekezési mód nem létezik) akkor örömmel fogadhassák.AIDS) illetve a nem kívánt „terhesség”(amit normális helyzetben áldott állapotnak. Elég egy fertőzött a sor elején. hogy ne élhessünk vele. szőröstül-bőröstül. Az egyik sarkában egy nagyon kicsi pont. hogy álljon fel az a tanuló. és így tovább. hogy én csak megbízható partnerrel élek szexuális életet. Kérjük meg. de a végső leltárnál ezeket sem szabad elfelejteni. vagy okozhatunk sérüléseket másokban. ami segít abban. és az a tudat. Eddig nem beszéltünk olyan súlyos kockázati tényezőkről. csak a testi intimitásig jutottak. Mert a lelki igényüket testi úton igyekeztek kielégíteni. hogy HELYTELENÜL HASZNÁLVA. üljenek le. Ajándékba kaptuk a szexualitást. AKKOR HOL A HELYE A SZEXUÁLIS KAPCSOLATNAK? A szexuális kapcsolat helye. nem a szeretet és . Amit ők kerestek benne. Kérjük meg őket. (Hiszen milyen szeretet kapcsolat az. de a lelki kielégüléshez nem. amire az van. akiknek a már állóktól. várandósságnak hívunk!). olyan csapdákba essünk. Ha mindenkinek megvan. jelen van az egy életre szóló elkötelezettség biztonsága. Eddig tudatosan kerültem azt. hogy ezek a törvények nem elvenni akarnak tőlünk valami nagyszerű érzést. 357 . hogy önmagunkat és a másikat vállaljuk és elfogadjuk olyannak amilyen. az is megfertőződik. és bár így lehet. mint amilyenekbe ezek a fiatalok estek) ahol. fiúk a lányoktól. hogy eljutottak a testi vágyaik kielégítéséig. aztán azok. aztán azok. ha azt látnátok. ezekben a kapcsolatokban a fiatalok nem arra használják a szexuális kapcsolatot. maradandóan sérülhetünk.) VÉGÜL IS. amit kerestek? MIÉRT NEM? Mert nem vállalták önmagukat. ahányan vannak. de aztán a törvényeivel jól elzárta előlünk. hogy Isten ugyan ajándékba odaadta nekünk ezt a csodálatos kapcsolatot. hanem valami hamis elvárás szerint éltek. Így terjednek a SZTB-ek. Mert nem a teljes elfogadásról. vagyis az igazi intimitás helyett (ahol „valódi” lehetsz). lányok a fiúktól. Szeretném.(pont)-ról szóltak ezek a kapcsolatok. akiknek tőle van aláírása. azt kaptuk. hogy éljünk. meggyő ződésünk szerint olyan kapcsolatban van. vagy ha úgy tetszik amilyen célból. hanem szeretnének megvédeni minket attól. de ne visszaéljünk vele. ha nem azt látjátok.Megtalálták ezekben a kapcsolatokban a fiatalok azt. (olyanokba. (márpedig ez a lehetőség minden szexuális kapcsolatban benne rejlik. mint. de áttételesen eljut hozzá a kór! Tehát. Mert szerettem volna. cselekedtek. gyűjtsenek három autogramot egymástól. amiben félni kell az ilyen következményektől?) ALÁÍRÁS GYÜJTŐ JÁTÉK ( Annyi egyforma üres lapot osztunk ki. ezen az úton nem tudták megtalálni.

” 2. még akkor is. hogy a hervadt dália állapot után csak az elázott zászló következhet. pedig legyen benne: . Válaszainkban. ha még magunkhoz sem. de meg nem történtté tenni. de a sajátját kiváltképp. EZÉRT fontos. majd a vízzel telt szarvas nyom szomorúsága következik. ha csak egy mód van rá.az értékrendünk. . a költő utálta a rosszkedvet. ábra 358 . mint amennyire megkívánja. A mások rosszkedvét is. megbánni. Azokból pedig napokig nem lehet kikászálódni. Most éppen kiváltképp utálkozott.a felelősség magunkért és másokért. melléklet: Lázár Ervin: Berzsián és Dideki (részlet) Berzsián. helyes-e amire készülünk. újra kezdeni (ha van rá mód). hogy cselekedeteink előtt. „az szeret igazán!” Melléklet: 1. mérlegeljünk. hogy annál jobban már nem is kell. ha úgy odavan érte. jóvátenni. Összegzés: Az idő nem áll meg. – Ne tovább! – kiáltotta. becsületesség. nem. melléklet 1. mert kihez lennénk őszinték. . Mert olyan szomorú volt. mint egy Lyukas serpenyő… – A lyukas serpenyő szomorúságból lassan belesüllyedek a hervadt dália állapotba…– gondolta. és meg nem történtté tenni a dolgokat.az őszinteség.És ez a kapcsolat a házasság. Nem lehet „visszacsinálni”. gondolkodjunk. hitünk. Útravaló szerelmeseknek: „Aki képes jobban szeretni Kedvesét. mert jól tudta. és csak előre halad. Meg lehet próbálni.

ábra Akarat A A Öröklött Környezet 2. ábra 359 .2. melléklet 2. melléklet 3.

25. 8. 14. 29. 19. 31. 12. hogy bátor vagyok Mindenről van véleményem Sok alvásra van szükségem Hajlamos vagyok a zsarnokoskodásra Nehezen barátkozom Nagyon érdekel a zene. 21. 4. 18. 38. Nézd meg. 33. 10. 22. hogy nagyon barátságos vagyok Kevés barátom van. 27.3. 3. 9. hogy pesszimista és negatív legyek Nem vagyok energikus Nagy türelmem van Szeretek beszélni Nem szeretem a társas összejöveteleket Lelkes vagyok Az emberek azt mondják rólam. 40. de azok nagyon közeliek Született vezéregyéniség vagyok Fukar vagyok Örülök az életnek Tökéletességre törekszem Szeszélyes vagyok Könnyen kritizálom az embereket Könnyen felcsattanok. 20. 30. 2. 28. Az emberek azt mondják. 32. 37. 23. 36. 11. felkapom a vizet Nehezen hozok döntést Lazán veszem a dolgokat Hajlok a túlzásokra Nem vagyok túl megbízható Nagy az önfegyelmem Gyakran rideg és közönyös vagyok Határozott vagyok Jó a humorérzékem Hajlamos vagyok a lustaságra Szétszórt vagyok Hajlamos vagyok arra. 6. 5. 39. a művészet Majdnem mindenkit szeretek Nagyon magabiztos vagyok Gyakran gondolom. 13. A végén számold össze a négyféle betűjelből hány találatod volt. 17. 24. melléklet: Vérmérsékleti teszt SZ M K F SZ M M M K F F SZ SZ M K K F F SZ F K K SZ M F F SZ M SZ K K F K M M SZ K M SZ F 1. hogy az emberek ellenem vannak Adakozó vagyok Gyakran érzem fáradtnak magamat Sz:…………… K:…………… M:…………… F:…………… Az első benyomásod alapján dönts! Ha igaz az állítás rád. 15. hogy kívülállóként szemléljem az eseményeket Nehezen bocsátok meg Nagyon tevékeny vagyok Néha túl hangosan beszélek Hajlamos vagyok arra. 7. 26. 35. 16. te milyen vérmérsékletű ember vagy! 360 . karikázd be a betűjelet az állítás előtt. 34.

Mára inkább a töprengő jelentését használjuk. higgadt. másoktól várják a kezdeményezést. gyanakvó F= Flegmatikus: Nyugodt. pedánsság erős önfegyelem jó kommunikációs készség Gyengeségei: gyakran rosszkedvű hajlamos elszigetelődni mintaképe a tökéletesség önfeláldozó engedékeny sértődékeny. cselekvésre buzdítani. kedvelik a csendet. Nehéz őt motiválni. a gondosság. Az érzelmeik irányítják őket. Vagy nagyon boldogok. és gyakran látszik egykedvűnek. vagy nagyon bánatosak. Erősségei: diplomatikus könnyed rokonszenves jól szervezi meg a dolgait gyakorlatias jó a humora könnyen alakít ki kapcsolatokat Gyengeségei: nehezen motiválható lusta fásult önző nehezen tud dönteni hanyag 361 . a komolyság. Erősségei: éleslátás érzékenység lelkiismeretesség precízség. Jó a humora. Szeretnek egyedül lenni. Jellemzője a befelé fordulás.4. Nem rámenősek. melléklet: A teszt megoldó kulcsa: M= Melankolikus: A szó jelentése mélabús. emellett nyugodt a természete. töprengő. szomorú.

hangos. örömöt sugároz optimista sokat beszél lelkes. Erősségei: reményt. olykor belevág más szavába hajlamos a fegyelmezetlenségre szétszórt olykor megbízhatatlan sokszor túloz K= Kolerikus: Hirtelen haragú.SZ= Szangvinikus: Jókedvű. Bajban megőrzik a józanságukat. A közösségek. vidám ember. általában jó vezetők. Erősségei: határozott magabiztos bátor tevékeny vezetőnek való ami a szívén. robbanékony. Lelkes. élénk együtt érző erős az alkotókészsége Gyengeségei: túl sokat beszél. magabiztos és optimista ember. bulik hangadója. ugyanakkor általában igen felkészült és fegyelmezett. az a száján megbízható felelősséget vállaló Gyengeségei: ingerlékeny hirtelen haragú néha játssza a főnököt olykor kihasználja a társait érzelmei nem befolyásolják 362 .

És lassan megtanultam a szerelem első leckéjét: Néha fel kell tudni adnunk az álmainkat. ha egy fiatalember a barátnőjének olyan könyvet ajándékoz. Nem tudom. mondja meg. elképzeltem. akit elképzeltem. Ostobának és szentimentálisnak nevezett. lassanként derengeni kezdett bennem egy. Aztán. Tudod. hogy szerelmes vagyok Rózsiba. Azután néhány nap múlva rádöbbenek a valóságra. és láttam a kirakatban a sötétvörös rózsákat. Gyakran leszek szerelmes. Múlt héten találkoztam egy nagyon jóképű fiúval. Sétáltunk egyet. az álomnak vége. és mindig összegyűjtök egy csomó mindent.” Imádkoztam. Mi a véleményed? 4. amit csak akarok. Azt hiszem. „Uram. Ne kérdezze. hogy újra találkozzunk. mint korábban. Kérem. mert az érzelmeimet sohasem fedném fel előtte. hogy csak látásból ismer. hogy míg ez a fiú álmaimban mindent megtesz. ha majd egy napon valaki szerelme jeléül nekem ilyen rózsákat hoz. jól tettem-e. érzéseim teljesen megváltoznak. Persze szegény srácnak minderről fogalma sincs. mert azok útjában állhatnak a boldogságunknak! 363 . hogyan kerülhetem el. Ő is igen csinosnak tart engem. lehet. Mindenféléről szoktunk beszélgetni. Kezdtem rájönni. valahogy csalódottnak érzem magam. hogy ez a hiba megismétlődjön… 2. Nála minden értelem és akarat volt. amilyen hamar csak tudja. mint annak. Rózsi nemrég másik városba költözött. s más. mintegy félév múlva. amikor épp. Kis híján gyűlölni kezdem őt. Hogyan is vehetne. megbízhatunk egymásban. „Szeretnék megosztani veled valamit. Folyton csak őrá gondolok. Amikor elmentem egy virágüzlet előtt. hogy a kapcsolatunk még jobban elmélyülhet. Nagyon jól tud csókolózni. és józan volt. Mégis alig várom. hogy ilyen hamar megcsókoltam – lehet. ha jobban bíztam a megérzéseimben. hogy sok lánnyal szokott csókolózni. róla és a közös jövőnkről álmodozva. és elgondolásaiban. milyen nagyon. csak őt ne! Kérlek. ezért mostanában nem találkozunk olyan gyakran. milyen lesz az. De vége az álomnak! Ő annyira más volt. akkor szándéka talán komolyabb. Rémesen értelmes. ami engem rendkívüli módon foglalkoztat. Hiányzik nekem. aki rózsákat hoz. Miután túl vagyok egy ilyen élményen. hogy a következő találkozásnál elmondjam neki. mint az ő érveiben. és a séta után megcsókolt. és tudjuk. Éjszakákon át nem tudok aludni. úgyhogy egy darabig csókolóztunk. a valóságban észre sem vesz engem. szerelmes vagyok? 3. Ez már sok-sok fiúval kapcsolatban megtörtént velem. amely őt-magát érdekli. ennek az az oka. ő nem az az ember. Remélem.5. Mit gondolsz. melléklet: LEVELEK a szerelem témához 1. Ez a könyv azt mondja. Három éve jó barátságban vagyunk Rózsival. Szeretnék tartós helyet adni neked az életemben. később.

és egymáséi lettek. hogy bebizonyítom neki. Így soha sem tudtam. a szorongásaimat. így a tenger zúgása mellett levetkőztek. de az volt az ő kedvenc étele. Gyönyörű zene. ezért elhatároztam. hogy engem szeretnek. vagy legalább is azt hittem az vagyok. aki ennyiszer mondott volna nemet neki. várok a szexuális kapcsolattal a házasságig. akik megtetszettek egymásnak. de ő szex nélkül nem tud élni. és közben elveszítettem önmagam. amit látnak. Engedtem a nyomásnak. és olyan magától értetődött. hogy megosszam vele a félelmeimet. Már fél éve jártunk. és még szűz. ha kell. hogy szeressenek és elfogadjanak. és én szomorú és üres voltam. Mindent megtettem azért. becsaptak. A mozi után elindultunk haza. Olyan egyszerűnek látszott minden. mondván. mint nemet. hogy megmutassam a valódi énem. hogy el ne veszítsem őt. hogy könnyűvérű vagyok. Egy délután megkérdezte. más után kell nézzen. volna-e kedvem találkozni vele. hogy népszerű legyek. hát nyeltem. Ezért. és addig is úgy éreztem. és különben is. Intimitás Serdülő koromban nagyon vágytam arra. Arra vágytak. Rettegtem a visszautasítástól. happy end. ami egy fiatal fiúról és lányról szólt. és mindennél fontosabb volt. de ha hamarosan nem fekszem le vele. melléklet: LEVELEK a szexualitás témához: Világ sugallata 15 éves voltam. szeret. Ma már nagyon bánom. és mindig magyarázkodni. és én is így éreztem. Ő életem szerelme. Egy nagyon szép szerelmes filmet láttunk. 16 évesen szerelmes lettem. mert nem akartam elveszíteni. hátha nem tetszene az. Én azt hittem. mennyire szeretem. meggyőződésem szerint. Egy iskolába jártunk. s mert igent mondani könnyebb volt. mint én. Nagyon szerelmes voltam. Ő 17. Biztosított róla. és hogy szeretve legyenek. Egy hét múlva elhagyott. a gondolataimat. hogy nagyon szeret. hogy hagytam magam befolyásolni. hiába égette a számat. egy jóképű egyetemistába. Azt mondta szeret. és Ő sokszor megjegyezte. vagy attól. de nem mertem vele mást megosztani. féltem. 364 . Gondolatainkban ott élt még a film. elhagyna. hogy levehessem az álarcot. szeretne jobban megismerni. de én neki csak egy szerelem voltam a sok közül. Mit rontottam el? Mert. és mindent elkövettem. Rettegtem. hogy megfeleljek az elvárásainak. 18 éves voltam. hogy még nem járt soha senkivel. mert féltem hogy el fog utasítani. nem is ismer. Azt gondoltam. Természetesen az övé lettem. hogy másnál fog „vigaszt” keresni. hogy szeressenek. akit mutatok magamból. vagy azt. simogatott. Aznap este moziba mentünk. hogy szeretve legyek. hisz jó volt hogy ölelt. és ezen túl semmilyen „szerelemmel teli” zsarolásnak nem fogok bedőlni. Nagyon tetszett már régóta. Két hónap múlva szakítottunk. úgy éreztem. és a parkban megcsókolt.6. különben. Mert valahol mélyen arra vágytam. Megingott a határozottságom. Mégis éjszakánként a sötét szobában bámultam a plafont és bőgtem. hogy az övé lettem. ő tud még várni. Még a chilit is örömmel megettem. csak a testemet.

és csak magunkkal voltunk elfoglalva. és azt gondoltuk. és kerestük az alkalmat.: A hatvan perces apa Pease A. Budapest. S ahelyett. A következő hat hónapban a szex került a kapcsolatunk középpontjába. hogy ezeket a problémákat megbeszéltük volna. 27. Budapest. a szex csak segíthet. 1993. az önzés képében. Ranschburg J. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány. hogy még többet megtudjunk. Végül már nem is volt miről beszélgetnünk. 1992. Budapest. hogy újra együtt lehessünk. Campbell R. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta. Budapest. 1985. 2000. programokat csináltunk volna. Budapest. Sok mindent tudtunk már egymásról.: Gyermekeink és a televízió Don Bosco Kiadó. 2002.: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak.: Spielhózni. Szentmártoni M.: Nőtlen embriók – Özvegy asszonyok. Új Remény Alapítvány. július. Varga P.: Az asztma és az agy. Szakirodalom A CSÉN továbbképzés anyaga Boldogabb családokért iskolai program. Vekerdy T: Kicsikről. 2003. Ahelyett. 2002 FÉK tanári kézikönyv. kamasz lett a gyerekem! Szakavatott tanácsok Amerika egyik legkiválóbb családgondozójától. a harag. a türelmetlenség. Csaba Gy.: Önismeret. Budapest. 2003. a féltékenykedés. Kecskemét.: A férfi és a női agy titkai Parson R. Szendi G. Róma. 2000. hogy beszélgettünk volna. 2001. Több mint fél éve jártunk. 1356-1358. és még jobb legyen a kapcsolatunk. Zászlónk Stúdió.: Mindennapi memóriánk. Szétváltunk. Budapest. 1999. 365 .: Az agy neme Hallesby O. önnevelés (előadás) McDowell J és Day D. Az ember nemi arányai. 55(43). a problémát. Kairosz. ismerkedtünk volna egymás családjával. 1995. Vekerdy T: Kamaszkor körül. Így egymáséi lettünk. Ugyanakkor megjelentek az első viharfelhők is.: Segítség. ehelyett bezárkóztunk. Saxum. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Dobson J. Természet Világa 132. 7. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. szám. nagyoknak 2.: Személyiségtípusok. Budapest. okt. – Pease B. Nagy Zs. Trobisch W. Lukács L. Gyöngyi A. 1999.Jobb lesz Szerettük egymás. pedig az ágy alá söpörtük. Saxum Budapest. ISM által kiadott felvilágosító kiadvány (2002) Kimura D. Timóteus Társaság. Ettől kezdve minden alkalommal lestük.: Egymást keresik. 2000. férfi agy. Park. 2001. 2002.: Női agy. aztán gyorsan ágyba bújtunk. Holnap. és kibékültünk. Harmat. évfolyam. 2003.: Felkészülés a serdülőkorra. Ferrero B. veszekedtünk.: Kettesben? Szerelemről és házasságról Primo. Élet és tudomány 2000. Budapest. barátaival. 2002.: A fiatalok világa. Dobson J. jellemformálás. Budapest. Eisler O. Budapest. Harmat.: Nehéz évek.

szociális otthont és fogyatékos gyerekek intézetét. hanem a lakótelepen élők is használhatnak közösségépítő. Déri Éva. Az Egyesület céljai a 2004 áprilisában módosított Alapszabály alapján a) Helyi szinten (Kecskeméten): 1. 3. Közel száz fiatal és fiatal felnőtt kezdte látogatni a lakótelep szélén épült kórházakat. amelyet nemcsak katolikusok. s dolgozzunk együtt a lakótelep családjaiért. akik megosztják gondjaikat és életüket egymással.Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes. Látva a Plébánia próbálkozásait. folyamatos működésének szellemi. lelki és anyagi támogatása. Jánosyné Bánszky Zsuzsanna. 2001. 1998. Az Egyesületnek 112 tagja van. – családi és egyéni életük. Itt az iskolákon. hogy fogjunk össze. a kisméretű könyvtáron és a Planetáriumon kívül semmilyen más közösségi létesítmény sem épült. 366 . A Szentcsalád Plébánia hívő közössége – egyetértésben az egyházi és a városi vezetéssel – elhatározta. minél teljesebb. A Kecskemét–Széchenyivárosi Szentcsalád Templom és Közösségi Ház építésének. Kecskemét Az egészséges életmódra. CSÉN-tanácsadók. kulturálódásuk. Siposné Hajdú Margit orvos. jobb megszervezése. és enyhíteni a lakótelep szociális gondjain. Ezt a törekvést támogatva alapították meg különböző világnézetű közéleti személyiségek. valamint a köré szerveződő közösségi élet beindításának. közéletben tapasztaltabb barátaink. abból önmaguk erejéből kiemelkedni képtelen emberek és családok megsegítése. Az 1994–ben alapított Szentcsalád Plébánia felvállalta. szervezésének. hogy Templomot és Közösségi Házat épít. akik örülnek és segítenek egymásnak. megkerestek bennünket a városért és a lakótelepért különös felelősséget érző. 2. – közösségi életük és társadalmi kapcsolataik. A Kecskeméten.és családi életre nevelés lehetőségei az iskolában Családi életre nevelés órák – „család-órák” az iskolában Kecskemét – Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) rövid bemutatkozása Kecskemét mintegy 110 ezer fős lakosságának közel harmada – 37 ezer ember – él a város legkiterjedtebb lakótelepén: a Széchenyivárosban. parlamenti és városi képviselők 1997-ben a Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesületet (SZÉK). – szabadidejük eltöltésének. január 1-től közhasznú. biológus és pedagógusok. hogy önkéntes munkatársakkal megpróbál közösséget formálni. művelődési célokra. A szociálisan megnehezült életsorsú. A lakótelep közismerten elidegenedett világában született meg közösségünk olyan emberekből. támogatása. július 27-től kiemelten közhasznú minősítésű az Egyesületünk. és az ehhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. s elsősorban annak széchenyivárosi városrészében élő emberek. valamint széleskörű segítés indult a nagycsaládosokért. panelházakban. – hitéleti lehetőségeik. szociális.

Az előző (2. az emberi. Ezáltal tágult látókörünk. A fenti célokkal is összefüggésben. szeptember – után és a pályázati lehetőségek megnövekedésével ölthetett hivatalosabb formát. pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül végeztük munkánkat. 4. A pályázati támogatás ezért jelentett különös örömöt és elismerést számunkra. a családok. Egyre inkább megismerhettük ugyanakkor az ifjúsággal foglalkozó szakemberek viszonyulását a fiatalokhoz.és településvédelem. úgynevezett „család-órák”. nevelőmunkájuk során felmerülő nehézségeiket. Még ez év őszén az ISM-hez benyújtott pályázatunk is nyert. hogy családmunkacsoporttá bővültünk. 2. illetve országos szinten 1. fiatal felnőttek jobb társadalmi beilleszkedésének. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest) 2001 őszén megalakuló Családpedagógiai Intézetének (SACSI) indulásától kezdve munkatársai vagyunk.) Az 1990-ben Kecskeméten megkezdett ismeretterjesztő munka képezi alapját annak a családi életre nevelő programnak. a káros szenvedélyek prevenciója) 3.b) Regionális. továbbképzésében. családi életre nevelés. közös cselekvésre szerveződő. a kölcsönös szakmai konzultáció megvalósításában. a környezet. a fiatalok (pályakezdők).és ifjúságvédelem. és a szokványostól eltérő iskolai felvilágosító órák megtartására kértek föl egyre több iskolában és osztálynál bennünket. Az Intézet lehetőséget biztosít családmunkacsoportunk családi életre neveléssel (CSÉN) kapcsolatos munkájának még szélesebb körben való elterjedéséhez. hogy közelebb kerüljünk a fiatalokhoz. családpedagógia. s más csoportok önkéntesen. Nyertes pályázataink (17 db) munkacsoportunk eredményesebb működését mozdították elő. Elsősorban a gyermekek. 2000 tavaszán adtuk be első sikeres pályázatunkat (KOMA). szeptemberétől kezdődött családi életre neveléssel kapcsolatos munkánk programmá szervezése. melynek a Magyar Katolikus Püspöki Kar ’99 karácsonyán megjelent „A boldogabb családokért!” című körlevele alapján a „Boldogabb családokért” családi életre nevelő program nevet adtuk. egészségügy. és az őket foglalkoztató kérdésekhez. szexuális úton terjedő betegségek – SZTB-k – és a művi abortuszok megelőzése. valamint a kulturális örökség megóvása. támogatása. hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre. családvédelem. pszichológia. új közösségi formák kialakítását célzó tevékenységének ösztönzése. pontban) meghatározott célok megvalósítása érdekében részvétel a különböző – oktatás. a beilleszkedési zavarok leküzdésének segítése. mely a Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) megalakulása – 1997. különös tekintettel a családi életre és az egészséges életmódra nevelésre (családpedagógia. családi életre nevelés. ezen csoportok védelme. egészségnevelés. A fiatalokkal 367 . A tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszer megismertetésére. állampolgári jogok védelme. – területein dolgozó szakemberek összefogásában. sok lehetőségünk adódott így. A Szociális és Családügyi Minisztérium 2001-ben és 2002-ben kiírt pályázatai rendkívül fontos állomást jelentettek számunkra. stb. s ez egybeesik azzal. 1999. A gyermekek és fiatalkorúak. nemes emberi és egyetemleges társadalmi célok megvalósítása érdekében. Kilenc éven át teljesen önkéntesen. problémákhoz. gyermek. A SZÉK családmunkacsoportjának rövid története és tagjai (2005.

az önkormányzati iskolákban is nagy nyitottsággal fogadják 368 . Szombathelyen. Bicskén. Kecelen. Magyarország területén ezen kívül tartottunk órákat Bácsalmáson. ha tehetjük hárman. valamint az iskolai programban résztvevő diákok szüleivel. találkozások van amikor csak a diákokkal. A család-órák tapasztalata alapján elmondhatjuk. Kecskeméten 8 általános iskolában. Kárpátalján Beregszászon helyi pedagógusok közreműködésével két középiskolában indítottuk el programunkat: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium és Kossuth Lajos Szakközépiskola Beregszász. szakmai felelős programozó matematikus pedagógus védőnő pedagógus logopédus pedagógus pedagógus erdőmérnök pedagógus számítástechnikai munkatárs gyógypedagógus pedagógus Munkánk során kapcsolatba kerültünk 3–12-es korosztályú diákokkal. Egy osztályhoz. A néhány órás előadástól kezdve a fél. Családmunkacsoportunk tagjai: Bollerné Kiss Márta Csanda Jánosné (Irénke) Déri Éva Győri Istvánné (Gitka) Hortobágyi Tibor Hortobágyiné dr.vagy kétnapos csoportmunkán át. csoporthoz család-órát tartani többen megyünk: legalább ketten. Családi életre felkészítő programunkkal már sokfelé jártunk 1990 és 2004 között. Ezek az alkalmak. illetve ennek variációi fordultak elő. Kelebián. Sződligeten. van amikor a pedagógusokkal. Az iskolák között egyaránt előfordul egyházi és önkormányzati iskola is. Az iskolákban ugyanis nagyon sokszor találjuk szembe magunkat 30 fő körüli.foglalkozó szakemberek számára szervezett országos CSÉN-tanfolyamokon keresztül így megsokszorozódik a család-órák lehetősége. Szegeden. Zánkán. ezen felül egyetemistákkal. s Ungváron a Szent Gellért Római Katolikus Kollégiumban tartottunk főiskolás és egyetemista diákok számára egész hétvégén át tartó foglalkozásokat. Nagy Ágnes Jánosy László Jánosyné Bánszky Zsuzsanna Jobbágy Mihályné (Zsuzsa) Pap György Pappné Borzaváry Krisztina Patvarosné Szeverényi Klára Sápi–Szabó Ildikó Sipos Istvánné (Mónika) Siposné Hajdú Margit Subicz Zsolt Tóthné Tomán Gyöngyvér Velkey Zoltánné (Edit) pedagógus adminisztrátor biológus kertészmérnök agrármérnök orvos. Budapesten. Újszentivánon. Természetesen együtt is kiállunk a gyerekek elé órát tartani. Jánoshalmán. Katymáron. házasság előtt álló fiatalokkal. Ilyenkor mély beszélgetésre csakis kiscsoportban nyílik lehetőség. Kiskunhalason. van hogy a szülőkkel történtek. a több évre szóló átgondoltan felépített programig széles spektrumú a tevékenységünk. Szolnokon. 2 szakközépiskolában és 3 kollégiumban tartottunk már eseti vagy rendszeres program keretében foglalkozásokat. vagy a fölötti létszámmal. körülbelül fele-fele arányban. 5 gimnáziumban. Tiszakécskén.

Célcsoportok: diákok szülők pedagógusok 1. kevésbé nyílnak meg. azt válaszoltuk. s ők maradnak ott egymás számára. 5. és védendő. Mi azt szeretnénk. erősödne. hogy diákjaik nem mernek föltenni majd bizonyos kérdéseket. vagy a szülői foglalkozásokon. hogy mi miről és hogyan beszélünk.miért érték a család.mit jelent a házasság. hogy a pedagógusok bent legyenek az óráinkon. . Családlátogatás – igény és megbeszélés szerint. Úgy próbáljuk éppen ezért megfogalmazni mondanivalónkat. de túl sokat nem lépünk előre. Igényeljük. illetve mélyítésében. Így nagyobb esélye van annak. Diákoknak havonta 1 osztályfőnöki óra keretében tartott foglalkozás. bent legyen-e az óránkon. 2.az emberi élet a fogamzás pillanatában kezdődik. mint az egyházi iskolákban. ha a tanár részt vesz az óráinkon. s így a mi jelenlétünk csak segítő szerep lenne. inkább nem jön be. Itt és család-óráinkon is igyekszünk mindenki által elfogadható nyelvezetet használni. 369 . illetve mindkettőn vehetnek részt. Legtöbb tanár erre azt válaszolta. nehogy zavarja az órát. hallja. Arra gondoltak. Ha csak a mi „fantasztikus” óráinkon nyílnak meg a gyerekek. Nem titkolt szándékunk. s innentől kezdve a természetes halálig értékes. zavarban lesznek az ő jelenlétükben. hogy haszontalan. hogy számunkra: . felvetett témákat. Hiszen mi eljövünk az osztályból. nem azt mondjuk. 4. s ebbe mégis egyértelműen kifejezni. Fontos megjegyeznünk. Család-óra előkészítő és értékelő tanári konzultáció A diákok és szüleik ugyanazt az anyagot hallhatják tőlünk az órai illetve a szülői foglalkozásokon.’szigorúbb’ nézeteinket. hogy ez is segítheti őket a szülő-gyermek párbeszéd kialakításában. ha egy osztályfőnök megkérdezte. . Az osztályfőnökök vagy a diákoknak tartott foglalkozásokon. természetesen nem mondunk itt sem mást. Mi azonban az évek alatt arra jutottunk. 3. sem másként. Korábbi éveinkben. Szülőknek 2 havonta 2 óra (összevontan) szülői foglalkozás. anyagunk világnézeti hovatartozástól függetlenül hasznos segítség lehet bárki számára. hogy mi keresztény értékrendet képviselünk. hogy nagyon hasznos. ha a pedagógus-diák kommunikáció javulna. hogy mindenki számára érthető legyen. hogy ők majd folytatják az általunk megkezdett. de úgy gondoljuk. hogy ahogy gondolja.

az évünk közös megtervezése 2–3. mi történik az andrológusnál.a lányok serdülőkorának fontosabb szakaszai . Visszatekintés.a nemek kialakulása 1.a menstruáció 8. osztály). 4 éves programunk témakörei 9–12-es évfolyam részére: 1999/2000. A női ciklus történéseivel való ismerkedés . ahol havonta 1 alkalommal találkoztunk a fiatalokkal és szüleikkel. osztály 1. tanév 9. Magzati élet és abortusz 10. A nő gyógyászati vizsgálat. tanév 10. A serdülőkori lelki és biológiai változások 4–5. szerelem.a női külső és belső nemi szervek 6. Önismeret. alaphő mérséklet méhnyaknyák megfigyelése méhnyak megfigyelése b. Termékenységi tünetek a. párválasztás Felelős szexualitás 370 . Mesterséges családtervezés 6–7. Természetes családtervezés . Felelős párkapcsolat – AIDS megelő zés? Hozz jó döntéseket 3–4.ciklusmegfigyelés. A nemi-érés I. osztály 1–2. . A nemi-érés II.Kidolgoztunk egy középiskolásoknak szóló 4 éves tematikát (9–12. értékelés 8– 9. tanév 11. .a férfi külső és belső nemi szervek 7. Barátság.ismerkedés a különböző természetes módszerekkel . 3. 2001/2002. osztály Bemutatkozó óra: Bevezetés a családi életre való felkészülésre Az ember kétneműsége . 2. a termékenységtudat kialakítása 2000/2001.a fiúk serdülőkorának fontosabb szakaszai . A megtermékenyítés csodája 9–10. a személyiségtípusok 4–5.

ismerkedés a programmal Milyennek képzeled el jövendő családodat? – otthoni fogalmazás készítése 2. Az ember kétneműsége Biológiai érés a serdülőkorban lányok fiúk 371 . Időskori szerelem. Kapcsolatom önmagammal.5. Összegzés 2002/2003. Kommunikáció és konfliktusmegoldás Generációs problémák Párkapcsolati helyzetek. Ajándékozás Ünnepek és hétköznapok A házasság ajándékai 6–7. osztály 1.hogyan kezeljük a konfliktusokat . Szerelem és együttjárás Miért várj? A szüzesség érték? Mindezekről férfi szemmel is. régen és ma A megismerkedés kultúrája Az elfogadó szeretet Szakítás. Udvarlás és házasság. az egészséges családok jellemzői . A család. féltékenység 8–9. Ismerkedés. osztály Végigvittünk az egyik általános iskola három 7.elfogadás – a másik nem tisztelete 4. kommunikáció 3. válás 10–11. tanév 7. Négy éves programunk záró alkalma Közös filmnézés. elmúlás 1-2. bemutatkozás .barátság kialakítása. szoptatás Karrier vagy család? 9. 2 éves programunk témakörei 7–8-os évfolyam részére: 2000/2001. elköteleződés. osztályával egy kétéves periódust. Házastársi kapcsolat Családalapítás Gyermekvárás.az együttműködés megalapozása . szülés. A családi élet Családok a nagyvilágból Kommunikáció a házasságban 3–8. a barátaimmal . tanév 12. fenntartása .ajándékozás.

hatásmechanizmusuk 4.a mesterséges módszerek fajtái. Felelősség a szexuális kapcsolatban . A család válsága napjainkban . tanév 8.fogalma . osztály . A szaporodás . .A serdülőkor szépségei és nehézségei A női ciklus történéseivel való ismerkedés . testedzés 9. házasság .megismerkedés .a megtermékenyítés csodája .a magzati élet . 2001/2002.abortusz 6.mi a jellem és az értékek szerepe az életünkben? . második szüzesség .szüzesség.mi lehet a megoldás? 7. . testápolás.szépsége .a tervezés 372 1. 6.egészséges kommunikáció .a természetes családtervezés lényege .a nagycsaládosok megítélése . Felkészülés a szülői szerepre 10.együttjárás . A családtervezés .a szülés 8. szerepek a családban 10.Miért várj? 5. Barátság.tágabb értelmezése 2. Kapcsolatom a jellememmel és az értékrendemmel . Hozz jó döntéseket! .mit jelent felelős módon élni? 3. Egészséges életmód.házasság. nemiséggel kapcsolatban a családban a társadalomban 9.az ovuláció . A családtervezés szűkebb értelmezése II. szerelem.a menstruáció . A szexuális úton terjedő betegségek (SZTB-k) AIDS 8.a tüneti-hő mérő zéses módszer 5.a termékenységi tünetek 7. A gyermek helye a családban . A családtervezés szűkebb értelmezése I. Kommunikáció a szexualitással.jövőképünk .a természetes családtervezés formái .a mesterséges módszerek közös jellemzői .

Természetesen ez úgy adja ki a kerek egészet. ha . 6–12.? 3. Egyébként az évi négy alkalom nagyon kevésnek bizonyult a fiatalokkal való kapcsolatfelvételhez. akiket érettségiig szeretnénk végigkísérni.. visszatekintés Készítettünk egy tervet 5–12. Hogyan ismerhetjük fel valódi értékeinket? 9. tanév 4. Ők a legfiatalabbak. ha valaki elkezdi ötödikben. osztályosok számára úgy. és végigvisz egy osztályt tizenkettedikig. Mézeskalácssütés – készülődés karácsonyra 6. osztály – A tanítónő kezdeményezésére indítottuk. Konfliktushelyzetek megoldása 8. Nekünk erre még nem volt lehetőségünk. hogy néhány diákban még ez a néhány óránk is maradandó élményt hagyott. 3–8. 373 . hogy hosszútávon követhessünk végig egy osztályt. hogy szét lehet bontani több alkalomra. osztály – Szülő indítványozta az osztályfőnöknek a család-órák kérését. ismerkedés egymással és a programmal 2. Ezt úgy építettük fel. Bemutatkozás. Nagyon sokat gazdagodtunk azáltal. Beszélgetés a családról. ahogy számunkra is emlékezetesek ezek az órák. ha valakinek módjában áll többször találkoznia egy-egy osztállyal. osztály 1. hogy bizonyos témakörök az évek múlásával visszatérnek. Emberi kapcsolatok – kommunikáció-metakommunikáció 7. Mi lennél. de ugyanazon iskolán belül egy év alatt minden évfolyammal találkoztunk a program keretében. Így kezdtünk egy olyan 4-es osztállyal foglalkozni. A témakörök olyan tágak. 9 éves programunk 4–12. Értékes vagyok? 10. Összegzés. hogy egyidőben tapasztalhattuk meg a korosztályok közötti különbözőségeket. hogy évente 4 alkalommal mentünk a különböző évfolyamokhoz.. de reméljük. osztály 2001/2002. Értékrend.Igényünk jelentkezett ugyanakkor arra is. Áldozat és ajándék 5. és egy mélyebb szinten kerülnek újra feldolgozásra. Családom bemutatása 4. akikkel eddig foglalkoztunk.

Ezeken keresztül a pedagógus erkölcsi meggyőződése közvetítődik. Egyes osztályoknál segítőként vagyunk jelen: esetleg mi nem is találkozunk az osztállyal. tapasztalataik és módszereik beépítésére. tapasztalataikkal. akik a tantárgyi kötelezettségeken túl tudnak és mernek időt szánni a fiatalok családi életre való felkészítésére. akik a program megvalósítását magukénak érzik. – A biológia tanár saját tantárgyának embertannal foglalkozó részét úgy közvetítheti a diákok felé. véleményünket. majd elmondják az így előkészített és megtartott órák eredményét. Így bővült iskolai munkánk a „Tanárok a diákokért” programmal. s óra után – a tapasztalatokat megbeszélve – együtt értékelünk. pl. hogy azt érezhessék. Ennek során együttműködésre hívjuk azokat a pedagógusokat. 374 . a szabadidő eltöltéséről sokat beszélgetni. A program eredményessége nagyrészt a pedagógusok kiválasztásán múlik: sikerül-e olyan nevelőket találni. a legváltozatosabb témákkal kapcsolatban véleményt kifejteni – természetesen idegen nyelven. • tananyagot adunk át – fénymásolt anyag formájában. Ugyanis így általában kiscsoportban történik az oktatás. • saját szaktantárgyukba építik be a családi életre nevelést. kérik a javaslatainkat. hogy önmagát is megnyitja a fiatalok előtt. elérhető segítséget jelentünk számukra – nem is csak havonta egy-két alkalommal – a szükségleteiknek megfelelően. s a szemléletformálásra. s nem egy tantárgyat tanulnak csupán. Lehet a családról. A legfontosabb a pedagógus nyitottsága. A pedagógusoknak maximális lehetőségeik vannak saját ötleteik. A következő ajánlásokat tesszük: • a pedagógusok saját osztályuk számára az osztályfőnöki órák tantervébe építik be a családi életre nevelést. Mindez a pedagógus számára kitűnő lehetőség diákjai mélyebb megismerésére. őszintesége. • felkérésre más osztályoknál tartanak ilyen témájú órákat. • a pedagógusok mindezeket igényeik szerint ötvözik saját módszereikkel. csak az órák előtt átbeszéljük az anyagot az osztályfőnökkel. hogy a pedagógus az intim témákat is fölvállalja. • szakirodalom ajánlással is segítjük a munkát. Mi tulajdonképpen tanácsadóként vagyunk jelen. mert így lehet igazán segítségére ennek a korosztálynak. hogy diákjaik boldog családi életet alapítsanak és éljenek. • tanterv-javaslatot adunk különböző korosztályok számára. érintettek. Rendkívül fontos.: Véleményünk szerint az iskolai családi életre nevelés szinte bármely szaktantárgy oktatása során megvalósulhat: – Magyar órák kiválóan alkalmasak a családi témájú olvasmányok. ötleteikkel. s együtt dolgozni annak érdekében. A pedagógusoknak tartott havi konzultációk alkalmával: • a családi életre nevelés területén szerzett sok éves tapasztalatainkat adjuk át. szerelmes versek elemzésére. bátorításunkat. róluk van szó. hiteles emberek és akarnak együtt gondolkodni. – Egyéb tantárgyak esetén hasonló ötletek kivitelezése történhet. és az a készsége. – Nyelvi órák is alkalmasak a családi életre nevelésre.„Tanárok a diákokért” programunk A pedagógusok részéről felénk irányuló kérések alapján továbbgondoltuk programunkat.

A családtervezés tágabb értelemben egy életmódot jelent. A serdülőkor sajátosságai.és drogmegelőzés). „szeretlek. minőségi idő. hogy elviseljék. Ő sbizalom. gyümölcse. A család. Szeretet-típusok: „szeretlek.„Boldogabb családokért” családi életre nevelés programunk tartalma A helyes önismeret és önértékelés. Gyermekvállalás – gyermeknevelés. hogy a fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen. és az arról való kommunikáció elősegítése. Szeretet-nyelvek: elismerő szavak. ha”. A házastársi elköteleződés és hűség. A gyermekét váró édesanya áldott állapotban van. férj és feleség kapcsolatának a beteljesedése. - - - - 375 . a termékenységi tünetek megismerése. vagy – ha a konfliktus megoldhatatlan – abban lehet segíteni. nagy öröm forrása két. Egészséges életkezdet. „szeretlek. nem tervezett fogamzás esetén remélhetőleg nem választja az abortuszt. személyiségfejlesztés. Felelős szexualitásról érthető és őszinte felvilágosítás. tudjanak vele együtt élni. Szülés – megismerkedve annak baba-mama-barát formájával is. párválasztás. Hisszük és valljuk. A női ciklus. szerelem. mert”. életvédelem. Az élet tisztelete. A szexualitás az élet egyik legszebb ajándéka. káros szenvedélyektől való tartózkodást (AIDS. Szülői hivatásra való felkészülés. A személyiségtípusok szerepe. hogy a konfliktusok nemcsak rombolhatnak. A konfliktusmegoldásban. egyedi és pótolhatatlan emberi élet. harmonikus családi élet kialakításában. Az egymásért való közös felelősségvállalás. A termékenység-tudat és egészség-tudat kialakítása. élethosszig tartó kapcsolatban van. az egészséges táplálkozást. magzatvédelem. az elfogadás értékrendje. egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. Az igazi szeretet. A magzati fejlődés megismerése. Ez hatékony segítség lehet az abortuszmegelőzésben. az önuralom és lemondás értéke. Fontos az a szemlélet. a lelki és biológiai változások szépségei és gondjai. Fontos kiemelni azonban. Teljeskörű tájékoztatás a családtervezési módszerekről – átgondoltság. testi érintés. szívességek. Értékközvetítő példaképek szerepe a kiegyensúlyozott. A szexualitás helye egy kölcsönösen hűséges. A fogamzás – mint csoda. tervszerűség és felelősség. A megtermékenyítés biológiájával való ismerkedés. ajándékozás. pont”. Mindez magában foglalja a lelki ráhangolódást. Barátság. A gyermek – ajándék. megfelelő testedzést. nem pedig terhes. konfliktushelyzetek megfelelő kezelése. A serdülőkorú fiatal ugyanis már úton van leendő családi élete felé. Kommunikációs készség fejlesztése. A szexuális kapcsolat „célja” és szépsége. Ha valaki ennek tudatában van. mint érték. melyet házasságnak nevezünk. hogy benne foglaltatik az élet továbbadásának lehetősége is. A szüzesség. közös megoldásuk építőleg hathat a személyiségfejlődésre és a házastársi kapcsolatra.

oldja a hangulatot. mintha magunk ismertettük volna az információkat magunkról. és azt felajánljuk a többiek részére. érdeklődését és nyitottságát. – segít elmélyülni egy-egy helyzetben. – a konkrét csoport adottságait.) Ki kell találni. kire illik szerintük. – rávezethet egy probléma megoldására. – az adott korosztály életkori sajátosságait. A kedvenc színű papírunkra saját kézzel írt jellemzőinket előre összevágjuk. 4. Képes illusztráció családunkról – fényképek. s ha nem. talán jobban megjegyzik így játékosan. Kirakós játék (puzzle): Három csoportban megkapják a résztvevők a családi képeinket. majd felváltva felolvasunk belőle. vajon az a személy olvasta-e föl. és életük számára hasznos segítséget nyújtsunk család-óráinkon. Ez a játékos bemutatkozás legalább 3 fő esetén működik nagyon jól. nagyon fontos a tudatos tervezés. Meglepően jól összeszedik a ránk vonatkozó információkat. hogy a foglalkozást tartók és a fiatalok közelebb kerüljenek egymáshoz. – a rendelkezésünkre álló teret és időt. fényképek kivetítése írásvetítővel vagy projektorral. 2. fotóalbum. akire vonatkozik. 3. hány éves házasok vagyunk. stb. hány gyermekünk van. lejátszunk egy kis ízelítőt a kedvenc zenénkből. körbeadása. – a közösen megélt élmény hozzásegít ahhoz. Összekeverjük az előadókra jellemző egy-egy mondatos írások at. stb. hogy maradandó nyomot hagyjunk a résztvevőkben. mit is tudtak meg rólunk. – hozzásegít önmagunk és társaink alaposabb megismeréséhez. Szóban szokásos bemutatkozó adatok magunkról. hogy a náluk lévő családképhez mely jellemzőket kezdik gyűjteni. kedvenc időtöltésünk. – megkönnyíti az egyéni vélemények kimondását.„Boldogabb családokért” programunk során alkalmazott módszerek Játékok A játékok nagyon hasznos összetevői a család-óráknak: – örömet okoz a játszóknak. Ahhoz. azok ütköztetését. ránk jellemző ’látványos’ belső tulajdonság. – ráhangol az adott témára. a családi életre neveléshez fűződő kapcsolatunkról. családunkról. néhány mondat erejéig megszólalunk. Mindezek nélkülözhetetlen szempontok ahhoz. és a három színt keverve kapja meg egy-egy csoport. melyik színre nincs szükségük. hogy a játékaink valóban hatásosak legyenek. – felszabadít. Ezután dönteniük kell. (Mi a foglalkozásunk. Bemutatkozó játékok A család-óra tartók bemutatkozása: 1. Nagyon előnyös. A tervezéshez pontosan ismernünk kell: – a saját oktatási és nevelési céljainkat. családi tabló bemutatása. 376 . A csoportoktól megkérdezzük. A végén megkérdezzük. hogy így rögtön használni kezdik a neveinket.

ha szomorúak vagyunk. mennyire bírjuk a kötöttségeket. hogy… A termékenységről