Német nyelv

Pró
BEVEZETÉS
Az ELO Német nyelv kezdőknek tananyagunkat azoknak ajánljuk, akik szeretnének elsajátítani egy meghatározó európai nyel-vet, és akiknek akár a munkahelyén, tanulmányaikhoz, vagy utazásaikhoz szükségük van a német nyelv ismeretére.

bal

eck

e

Tananyagunk átfogó ismereteket nyújt az alapszintű kommunikációs- és írásbeli készségek elsajátítására, a nyelvtani összefüggések, szabályok megtanulására, a német nyelvű szövegek megértésére; így a középhaladó szintre való továbblépéshez megfelelő alapokkal fog rendelkezni. Arra is lehetősége van, hogy a távoktatási tananyagot követően személyes jelenlétet igénylő alapfokú nyelvvizsgatréningen vegyen részt, amelynek keretében megismerheti és gyakorolhatja az alapfokú nyelvvizsga írásbeli és szóbeli feladattípusait.

 Bárhol, bármikor tanulhat! Az ELO módszer rugalmasságot biztosít Önnek. Nincs időhöz és helyhez kötve, így tetszés szerint reggel, délben, este, vagy akár hétvégén is feldolgozhatja a tananyagot. Nem kell utaznia sem, és kényelmesen tanulhat akár saját otthonában is.

 Magántanárok nyújtanak szakmai támogatást! A tananyagokban található házi feladatokat szaktanárok javítják, akik tanácsaikkal, javaslataikkal segítik tanulmányaiban.

Tegye meg még ma az első lépést egy piacképes szakma megszerzéséhez!

A PRÓBALECKE átlapozása során megismerkedhet az ELO tananyagával és tanulási módszerével. Ez a lecke megközelítőleg egy füzet felének a terjedelmével egyezik meg. A próbalecke oldalait úgy válogattuk össze, hogy a tananyagban található információkat, feladatokat, érdekességeket, példákat és a házi feladatokat mintaként bemutassuk. A próbalecke a tananyag különböző leckéiből készített kivonat, melynek segítségével képet kap a füzetek felépítéséről.

2

PRÓBALECKE

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

A LECKÉK FELÉPÍTÉSE
Oktatási célok


Aufwärmen Grammatik im Alltag

Sprachfähigkeiten

Die Welt auf Deutsch Hausaufgabe

Lösungen Wörterbuch

A tanulás megkezdése előtt elolvashatja, hogy az anyag elvégzésével milyen képességekre tesz majd szert. Később akár vissza is lapozhat ezekhez a célokhoz, és kipipálhatja azokat, amelyeket sikerült elsajátítania. Minden egyes lecke „bemelegítéssel” kezdődik, amelynek célja, hogy bevezessük az olvasmány témakörébe. Ebben a részben azokat a német nyelvtani összefüggéseket mutatjuk be, amelyekre a lecke további részei épülnek. Itt találkozik először az új szabályokkal és szerkezetekkel, majd gyakorlatok segítségével memorizálhatja a használatukat. Ebben a részben azokat a német nyelvtani összefüggéseket mutatjuk be, amelyekre a lecke további részei épülnek. Itt találkozik először az új szabályokkal és szerkezetekkel, majd gyakorlatok segítségével memorizálhatja a használatukat. Minden második leckében bemutatunk egy-egy országot a német nyelvterületről, és egyidejűleg ízelítőt adunk az adott térség kulturális hagyományaiból. A házi feladat segítségével ellenőrizheti tudását és elmélyítheti az aktuális lecke anyagát. A gyakorlatokat a leckefüzet befejezése után kell megoldani. A kitöltött házi feladatot beküldheti tanárához, aki kijavítva visszaküldi azt. A megoldási kulcsban találja a gyakorlatok helyes válaszait. A lecke végén található szótárban összefoglaltuk a füzetben előforduló új szavakat.

A TANANYAG HÁZHOZ JÖN

Jelentkezését követően összeállítjuk kezdő tananyagcsomagját, ami a jelentkezéstől számított 14 napon belül megérkezik Önhöz. A csomag tartalmazza az 1-2. leckét és a szükséges kiegészítő anyagokat. Amennyiben a próbahónap alatt a tananyag elnyerte tetszését, tanulási tempójától függően rendszeres időközönként postai úton kapja meg a soron következő leckéket.

TANULÓI ALOLDAL

@

Az ELO tanulói a www.elo.hu honlapon, a tanulói aloldalra történő bejelentkezés után intézhetik tanulmányi ügyeiket. Többek között lehetőségük van a tananyagsorozattal kapcsolatos adminisztratív, pénzügyi ügyek intézésre, új szolgáltatások megrendelésére. A tanulói aloldalról érhetik el tanulóink az Online házi feladat ingyenes szolgáltatásunkat is.

A TANANYAGSOROZAT ELVÉGZÉSE
Az utolsó tananyagcsomagot követően kell postán vagy az interneten keresztül kitöltenie a tananyagsorozatot lezáró zárótesztet. Amennyiben az összes házi feladatot visszaküldte, és a záróteszt kitöltése során legalább 51%-os eredményt ért el, akkor kapja kézhez a tananyagsorozat elsajátításáról szóló ELO-s igazolást.

3

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

PRÓBALECKE

A Német nyelv kezdőknek tananyagsorozat tematikája
1–2. lecke Szókincs: Ábécé és betűzés, üdvözlés, országok neve, ismerkedés, a számnevek 100-ig. Nyelvtan: Az ige helye a mondatban, állító és kérdő mondatok, fordított szórendű kérdések, személyes névmások. 3–4. lecke Szókincs: Ház, lakás, lakóhelyiségek, család és barátok, bútorok és lakberendezési tárgyak. Nyelvtan: Határozott és határozatlan névelő, birtokos névmások, rendhagyó igék, a számnevek 100-tól millióig. 5–6. lecke Szókincs: Napszakok, a hét napjai, órák, mindennap ismétlődő cselekvések, étkezés, szabadidős tevékenységek, találkozó megbeszélése, hobbi, érdeklődési kör, sportágak, televízió. Nyelvtan: Időhatározók, gyakoriság kifejezése, rendhagyó igék és elváló igekötős igék jelen időben (Präsens), a kein tagadószó. 7–8. lecke Szókincs: Bevásárlás, boltban, étteremben, rendelés, élelmiszerek, ételnevek, kedvenc ételek, árak, mennyiséghatározók. Nyelvtan: Eldöntendő kérdések-ja, nein, doch, a mögen ige, a főnevek többes száma, tárgyesetben álló főnevek, helymeghatározások. 9–10. lecke, gyakorló feladatok I. rész Szókincs: Család, város/falu, ház, pontos idő, munka, szabadidő, találkozó megbeszélése, határidőnapló. Nyelvtan: Igék jelen időben (Präsens), kérdő és tagadó mondatok, határozott és határozatlan névelő. 11–12. lecke Szókincs: Munka, foglalkozások, e-mailek, munkahelyi kötelességek, álláshirdetés, információk az üzenetrögzítőn. Nyelvtan: A bei elöljárószó + tulajdonnevek, az als szócska, nőnemű főnevek képzése, a können módbeli segédige, a mögen-ich möchte ige ragozása, udvarias formájú felszólító mód. 13–14. lecke Szókincs: Iskola és képzettség, tanulás, nyelvtanulás, tudás és lehetőségek leírása, kívánság és akarat kifejezése. Nyelvtan: A werden ige, a müssen, wollen módbeli segédigék, mondatszerkezet a módbeli segédigékkel, összetett főnevek, határozószók a szövegben. 15–16. lecke Szókincs: A városban, útirány kérdezése, útvonal leírása, információ megadása, közlekedési eszközök, utazás, szállodai szobafoglalás, útirány és hely megadása. Nyelvtan: Részes esetben álló elöljárószók, hely és irány leírása, az es gibt szerkezet, tagadás a nicht mehr kifejezéssel. 17–18. lecke Szókincs: Pályaudvaron, repülőtéren, menetrend és repülőtéri járatinformáció. Nyelvtan: Jövő idő kifejezése, kötőszók: aber, denn, oder, sondern, und, országnévvel és hellyel kapcsolatos elöljárószók, sorszámnevek. 19–20. lecke, gyakorló feladatok II. rész Szókincs: Hely leírása, bevásárlás, étkezés, nyaralás, utazás. Nyelvtan: Főnevek többes számban, elöljárószók részes esetben, hely és útvonal leírása, jövő idő kifejezése, módbeli segédigék. 21–22. lecke Szókincs: Lakáskeresés, hirdetések elolvasása, bolhapiac, alkudozás, házirend, bútornevek. Nyelvtan: A dürfen módbeli segédige, a melléknév fokozása, öszszehasonlító és felszólító mondatok, für és ohne elöljárószók, a zu főnévi igeneves szerkezet. 23–24. lecke Szókincs: Hivatali formalitások, adatlap kitöltése, adóelszámolás, bejelentkezés, bankban. Nyelvtan: A man személytelen névmás, visszaható névmások és igék, rendhagyó igék, az n-ragozáshoz tartozó főnevek. 25–26. lecke Szókincs: Időjárás, hónapok, évszakok, rövid hírek a tömegtájékoztatásban, útinformációk. Nyelvtan: Az es névmás mint a mondat alanya, határozók: aber, denn, noch, ja, mal, városnevekből képzett melléknevek. 27–28. lecke Szókincs: Gyermekkori emlékek, beszélgetés a múltról, születésnapok. Nyelvtan: A Perfekt múlt idő, a Partizip Perfekt melléknévi igenév képzése, igevonzatok. 29–30. lecke, gyakorló feladatok, III. rész Szókincs: Időjárás, tervek, hirdetések, hírek, múlt és jövő. Nyelvtan: A megismert igék Präteritum és Perfekt igeideje, viszszaható igék, a man személytelen névmás, melléknevek fokozása, összehasonlító mondatok. 31–32. lecke Szókincs: Ünnepek és ünnepnapok, családi ünnepségek, meghívás, vendégek, jókívánságok kifejezése, gratulációk. Nyelvtan: A rendhagyó igék Partizip Perfekt múlt idejű melléknévi igeneve, a főnevek részes esetben, részes esettel álló igék. 33–34. lecke Szókincs: Autópályán, autó üzemzavara, baleset, úti segítségnyújtás, rendőrségi ellenőrzés, események leírása. Nyelvtan: A Perfekt múlt idő a haben és sein segédigékkel, a mondat szórendje Perfekt múlt időben, melléknevek -bar végződéssel, tagadás az un-előtag segítségével. 35–36. lecke Szókincs: Egészség és betegség, látogatás az orvosnál, vizsgálat, testrészek, tanács és útmutatás kifejezése. Nyelvtan: Igék részes, ill. tárgyesetben álló elöljárószókkal, a Schmerzen főnévvel képzett összetételek, módbeli segédigék Präteritum múlt időben, a Lieblings-szó használata. 37–38. lecke Szókincs: Divat és öltözködés, ruházat leírása, vásárlás áruházban, méretek, vevő kiszolgálása, udvarias fordulatok kifejezése, reklamáció. Nyelvtan: A személyes névmás részes esetben, a dieser, diese, dieses mutatószók, színek. 39–40. lecke, gyakorló feladatok IV. rész Szókincs: Ünnepek és ünnepségek, egészség és betegség, balesetek, az autópályán, divat, vevő kiszolgálása. Nyelvtan: A megismert nyelvtani idők összefoglalása, kérdésfeltevés, a személyes névmás ragozása, a megismert elöljárószók ismétlése.

4

PRÓBALECKE

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

LEKTION 1
Guten Tag!
Pipálja ki, r ha megtanulta:

1. lecke

Jó napot!

q az üdvözlés és búcsúzás alapvetõ kifejezéseit, q hogyan kell bemutatkozni, és másokat bemutatni, valamint rövid mondatokat szerkeszteni

saját magáról,
q hogyan kell egyszerû kérdéseket feltenni, valamint igenlõ válaszokat adni röviden, q hogyan kell személyes adatlapokat kitölteni, q az országok nevét.

Aufwärmen
10
Übung 6

Bemelegítés

Hallgasson meg három párbeszédet. Próbálja meg kitalálni, hogy ki beszél. Tegyen egy pipát azokhoz a személyekhez, akik szerepelnek a párbeszédben. Csak az elhangzott kereszt- és vezetéknevekre koncentráljon:

Minden lecke „bemelegítéssel” kezdődik, melynek célja, hogy bevezessük a lecke témakörébe.

q Mónika Kovács q Peter Wolf q Klaus Stein q Nick Peterson q Sabine Riesner q Fernando Eco q Sandra Schmidt q Tina Lindner

–8–

(1. lecke, 8. oldal)

5

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

PRÓBALECKE

Grammatik im Alltag
25
Übung 27

Hallgassa meg a hanganyagot még egyszer és egyúttal olvassa a szöveget is. A vastagon szedett betûkkel az új nyelvtani elemeket jelöltük, amelyeket a következõ gyakorlatokban fog megismerni: A: Fotos! Wie schön! Ist das deine Familie? B: Ja, hier sind meine Eltern. Mein Vater lacht gern. Und meine Mutter. Ihr Hobby ist Garten. A: Was macht dein Vater beruflich? B: Er ist Busfahrer, und meine Mutter ist Hausfrau. A: Hast du auch Geschwister? B: Ja, hier ist meine Schwester, Sonja. Sie studiert jetzt in Italien. Sie und ihr Freund wohnen in Rom. Und hier ist mein Bruder, Olaf. Er ist schon verheiratet. Seine Frau, Ingeborg, fährt gerne Schi. Sie wandern auch gern. A: Und wer ist das? B: Das ist unser Hund, Fiffi. Er schläft oft. A: Und wo ist eure Katze? B: Unsere Katze ist weg. 26
Eltern, die Hobby, das beruflich Miniwörterbuch [Êælt§n] [Êhébi] [bêÊru:flðç] [Êbäsfa:r§] [Êhúsfrú] [gêÊÆvðst§] [ÆtuÊdi:rên] szülõk hobbi, érdeklõdési kör szakmai autóbuszvezetõ háziasszony, háztartásbeli Geschwister, die studieren testvérek tanul (felsõoktatásban) Freund, der fahren Schi, der wandern wer Hund, der Katze, die weg [frínt] [Êfa:rên] [Æi:] [Êvand§n] [ve:œ] [hänt] [Êka¿ê] [væk] barát utazik sí túrázik ki kutya macska itt: nincs meg, eltûnt

Az adott témakör minél változatosabb feldolgozását tartjuk szem előtt az oldalak összeállításánál.

Busfahrer, der Hausfrau, die

!
A tananyag fontos szabályait kiemeljük.
27
Übung

Néhány fõnév csak többes számban fordul elõ a német nyelvben, például: die Eltern – szülõk, die Geschwister – testvérek.

28

fahren

schlafen

Emlékszik a sprechen igére, amelyet másképpen kell ragozni, mint a többi igét? Az eltérés csak az egyes szám 2. és 3. alakot érintette. Ehhez a csoporthoz tartozik a fahren és schlafen ige is. Nézze meg még egyszer az elõzõ gyakorlatot, és egészítse ki a táblázatot az igék hiányzó alakjaival:

ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie

fahre fährst schläfst schläft schlaft fahren

– 18 –

(4. lecke, 18. oldal)

6

PRÓBALECKE

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

2

3 4

5 6

45

A leckében előforduló új szavakat miniszótárban gy űjtjük.
Miniwörterbuch

kommen Wohnungshäuser, die Pension, die von Autobahn, die voll Raststätte, die zu vermieten Hafen, der Fischmarkt, der Jugendherberge, die Nordsee, die Insel, die Wattenmeer, das Dünen, die Kliffe, die Sandstrand, der Ferienwohnung, die die älteste Stadt Deutschlands ab früher Römerstadt, die Größe, die zeigen

[Êkémên] [Êvo:nuõsÄhíz§] [pÁÊzøo:n] [fén] [Êútoba:n] [fél] [ÊrastÄÆtætê] [¿u: fæœÊmi:t£] [Êha:f£] [ÊfðÆmarkt] [Êju:g£tÄhærbærgê] [Ênértze:] [Êðnzô] [Êvat£me:œ] [ÊdyÃnên] [Êklðfê] [ÊzantÆtrant] [Êfe:røênÄvo:näõ] [di: Êæltêstê Ætat Êdí“lan¿] [ap] [Êfryç] [Êr³:m§Ætat] [Êgr³:sê] [Ê¿óg£]

jön

lakóházak panzió, kis szálloda -ból, -bõl (vhonnan) autópálya tele autópálya melletti étterem, motel kiadó kikötõ halpiac ifjúsági szállás Északi-tenger sziget Watt-tenger homokdûnék sziklák homokos strand nyaraló, vakáció idején kiadott lakás Németország legrégebbi városa -tól, -tõl korábban, régebben a rómaiak által alapított város nagyság, méret mutat

Trier

die Röme

rbrücke

die Therm

en
– 28 –

die Porta

Nigra

(4. lecke, 28. oldal)

7

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

PRÓBALECKE

Übung

36

Nézzünk meg egy étlapot. Figyeljen az ételek elnevezésére. Ebben a gyakorlatban az árak elolvasását is átismételheti:

33

Gyakorlatias tudnivalókat építünk be a tananyagba.

Miniwörterbuch

Antipasti, die (Pl.) Vorspeise, die, -n Suppe, die, -n Teller, der, – kalt warm Zucchini, die (Pl.) Aubergine, die, -n gefüllt

[Êantipasti] [Êfo:œÆpózê] [Êzäpê] [Êtæl§] [kalt] [varm] [¿äÊki:ni] [obærʹi:nê] [gêÊfãlt]

elõételek elõétel leves tányér hideg meleg cukkini padlizsán töltött

– 25 –

(8. lecke, 25. oldal)

8

PRÓBALECKE

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

Lesen
Übung 2

Nem tudja, hogyan töltse el a szabadidejét? Íme számos lehetõség. Olvassa el a hirdetéseket, majd írja le az összes ajánlatot a 4. oldalon megadott példa alapján. A hirdetésekben számtalan új szóval találkozik. Némelyik megértése nem jelent majd gondot, mert hasonlít magyar megfelelõjéhez:

MONTAG
1 2 3 4

Képekkel, ábrákkal megkönnyítjük a szövegértést.

DIENSTAG
1 2 3

MITTWOCH

1

2

–2–

(9. lecke, 2. oldal)

9

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

PRÓBALECKE

Die Welt auf Deutsch
Ebben a leckében egy rövid kirándulást teszünk Ausztria fõvárosába – Bécsbe.
Übung 46

37 Hallgassa meg, hogy Patrik, aki gyakorlaton van Bécsben, hogyan mesél a szép osztrák városban szerzett benyomásairól. A hanganyag meghallgatása után olvassa el a szöveget, és próbálja meg felcímkézni a képeket:

Ízelítőt adunk egy-egy ország kultúrájából, nevezetességeiből.

Eigentlich komme ich aus Wuppertal, aber jetzt wohne ich in Wien. Ich mache hier meine Ausbildung als Konditor. Jeden Tag arbeite ich ca. 10 Stunden, aber ich lerne hier sehr viel. Meine Meister sind auch streng, und die Arbeit ist anstrengend. Aber ich bin fleißig und ich hoffe, ich bekomme ein gutes Zeugnis. Trotzdem ist es 1 toll hier! Warum? Die Arbeit macht Spaß, aber auch die Stadt ist besonders. Wien ist nicht nur die Hauptstadt von Österreich. Die Stadt liegt wunderschön an der Donau. Und ihr Wahrzeichen sind der Stephansdom und das Wiener Riesenrad im Prater. Das Schloss Schönbrunn und die Hofburg sind auch sehr schön. Ich finde aber, das Wiener Kaffeehaus ist eine Besonderheit ... Ein Gast bestellt hier oft nur einen Kaffee und sitzt stundenlang am Tisch und liest Zeitungen. Zum Kaffee serviert der Kellner – und er heißt hier „Herr Ober” – immer ein Glas Wasser. Dazu isst man meistens Kuchen oder Torten. Sacher-Torte schmeckt besonders lecker! Und die Konditoreien hier sind die besten in der Welt.

das Schloss Schönbrunn 2

3

4

– 30 –

(12. lecke, 30. oldal)

10

PRÓBALECKE

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

Übung

49

Töltse ki a kérdõívet Ausztriáról: Was weiß ich über Österreich? – Mit tudok Ausztriáról? 1. Österreich liegt … . 1. r a. an der Nordsee r b. in Mitteleuropa

Feladatainkon keresztül elmélyítheti nyelvtudását.

r c. an der Ostsee 2. In Österreich spricht man … . 2. r a. Deutsch r b. Englisch r c. Österreichisch 3. 3. Die Hauptstadt von Österreich ist … . r a. Salzburg r b. Wien r c. Graz 4. 4. Aus Österreich kommen … . r a. Jan Sebastian Bach und Richard Wagner r b. Antonio Vivaldi und Friedrich Chopin r c. Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Strauß 5. 5. Wien liegt ... . r a. an der Donau r b. an der Elbe r c. an der Oder 6. Die Währung in Österreich heißt … . 6. r a. Franken r b. Dollar r c. Euro 7. Die Österreicher machen gern Sport. Besonders beliebt ist … . 7. r a. Fußball r b. Schifahren r c. Boxen 8. 8. Die Fahne von Österreich ist … . r a. rot-gelb-schwarz r b. rot-weiß-blau r c. rot-weiß-rot

– 32 –

(12. lecke, 32. oldal)

11

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

PRÓBALECKE

Die Welt auf Deutsch
Übung 46

Íme néhány újabb információ a német nyelvrõl. 33 a. Hallgassa meg a hanganyagot, és olvassa figyelmesen a szöveget:

Hanganyagokkal tesszük változatossá a kiejtés elsajátítását.

b. Ismerkedjen meg a szöveg magyar fordításával:
A német nyelvet Németországban, Ausztriában és Svájcban hallhatjuk. A kiejtés és a szókincs azonban minden régióban más. Mindenki a saját nyelvjárását használja. Ehhez turistaként egyszerûen hozzá kell szoknia. De, kérem, ne aggódjon emiatt! Az észak-németeknek és a bajoroknak is gondot okoz, hogy megértessék magukat. Az észak-német például azt mondja, hogy „Moin, moin!” a „Guten Tag!” helyett. A bajor vagy az osztrák üdvözlésképpen a „Grüß Gott!” kifejezést használja. Ellenben Svájcban a „Grüezi!” kifejezést hallhatjuk. A német tévében a svájci adást feliratozzák! Mindezeknek az embereknek azonban a német az anyanyelvük. Ha sokat utazik, saját maga is észre fogja venni ezt. Sok szót és kifejezést csak a gyakorlatban tud elsajátítani. Különös nehézséget például az ételek és italok elnevezéseivel kapcsolatban fog majd tapasztalni. Szerencsére azonban minden pincér (és az összes többi ember) az úgynevezett „Hochdeutsch”-ot használja – azaz a standard német nyelvet. A „Hochdeutsch”-ot tanuljuk mi is – akárcsak az összes gyerek a német iskolákban – tanfolyamunkon.

– 29 –

(14 lecke, l k 29 ld l) (14. 29. oldal)

12

PRÓBALECKE

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

1

2

3

Stadtpanorama und die Spree 4 5 6

7

38

Übung

54

a. Hallgassa meg ismét az idegenvezetõ ismertetõjét, miközben olvassa a szöveget. Figyeljen a látnivalók elnevezésére:
Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ursula Lohmann und ich begrüße Sie ganz herzlich bei unserer Reise durch Berlin. Unsere Hauptstadt – alt und modern – liegt schön an der Spree. Wir beginnen unsere Stadtrundfahrt am Platz der Republik. Hier sehen Sie das Reichstagsgebäude. Es ist über 200 Jahre alt, aber die Glaskuppel ist neu. Seit 1999 arbeitet hier das deutsche Parlament – der Bundestag. Jetzt fahren wir zum Pariser Platz. Hier steht Berlins Wahrzeichen, das Brandenburger Tor, gekrönt von der Quadriga mit der Siegesgöttin Victoria. Früher war hier die Mauer zwischen Ost- und Westberlin. Hinter dem Tor beginnt die Straße „Unter den Linden” mit vielen Gebäuden des alten Berlins. In diesem Viertel liegen die Deutsche Staatsoper, die Deutsche Staatsbibliothek, die Humboldt-Universität und das Museum für Deutsche Geschichte. Unsere Reise geht weiter zum Alexanderplatz und zu dem Fernsehturm. Der Berliner Fernsehturm ist mit 368m das höchste Bauwerk Deutschlands. Die Kugel dreht sich dreimal in der Stunde um. Von dort aus können Sie in einem Restaurant das wunderbare Stadtpanorama genießen. Nun führt unsere Stadtrundfahrt durch das Einkaufsviertel Berlins. Eine beliebte Einkaufspromenade in Berlin ist der Kurfürstendamm mit vielen Hotels, Geschäften und Restaurants. Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wurde zwischen 1891 und 1895 erbaut, und im Zweiten Weltkrieg ganz zerstört. Die Turmruine bleibt als Mahnmal gegen den Krieg erhalten. Nun sehen wir das moderne Berlin. Wir sind am Potsdamer Platz. Bis 1940 war er der verkehrsreichste Platz Deutschlands. Nach dem Krieg war der Platz ganz zerstört. Heute gibt es hier nur große, neue und moderne Gebäude. Ich sehe, Sie sind müde. Wollen wir hier kurze Pause machen?
– 32 –

(16. lecke, 32. oldal)

13

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

PRÓBALECKE

b. Most olvassa el a Berlinrõl szóló szöveg magyar fordítását: Jó napot, Hölgyeim és Uraim. A nevem Ursula Lohmann és nagy örömmel (szívélyesen) üdvözlöm önöket berlini városnézésünkön (utazásunkon). Fõvárosunk – régi és modern – a Spree folyó mellett fekszik szép környezetben (szépen). Városnézésünket a Köztársaság téren kezdjük. Itt látható (látják) a Reichstag épülete. Több mint 200 éves, de az üvegkupola új. 1999 óta mûködik itt a német parlament – a Bundestag. Most a Párizsi térre megyünk (utazunk). Itt áll Berlin jelképe, a Brandenburgi Kapu, Victoriával, a gyõzelem istennõjével és a négyesfogattal megkoronázva. Korábban itt volt a fal Nyugat- és Kelet-Berlin között. A kapu mögött kezdõdik az „Unter den Linden” utca a régi Berlin számos épületével. Ebben a negyedben található (fekszik): a Német Állami Operaház, a Német Állami Könyvtár, a Humboldt Egyetem és a Német Történeti Múzeum. Utunk folytatódik (továbbmegy) az Alexander térre és a tévétoronyhoz. A Berlini tévétorony 368 méteres magasságával Németország legmagasabb építménye. A gömb háromszor fordul körbe egy óra alatt. Az ott található étterembõl a csodálatos városi panorámában lehet gyönyörködni. (Onnan egy étteremben csodálatos városi panorámát élvezhetnek.) Városnézésünk most Berlin bevásárlónegyedén keresztül vezet. Berlin egyik kedvelt sétálóutcája (bevásárlóutcája) a Kurfürstendamm számtalan szállodával, üzlettel és étteremmel. A Vilmos császár emlékére emelt templom 1891 és 1895 között épült, és a 2. világháború alatt teljesen lerombolták. A torony romjait a háború mementójaként megõrizték. Most nézzük meg a modern Berlint. A Potsdam téren vagyunk. 1940-ig Németország legforgalmasabb tere volt. A háború után a teret teljesen lerombolták. Ma csak nagy, új és modern épületek vannak itt. Látom, hogy elfáradtak. Tartsunk itt egy rövid szünetet? c. Ahhoz, hogy önállóan is le tudja fordítani a Berlinrõl és nevezetességeirõl szóló szöveget, ismerkedjen meg az új szavakkal:

39
Miniwörterbuch

Dame, die, -n ganz modern Spree, die Glaskuppel, die, -n Quadriga, die gekrönt Siegesgöttin, die

[Êda:mê] [gan¿] [moÊd§n] [Æpre:] [Êgla:skäpô] [kvaÊdri:ga] [gêÊkr³:nt] [Êzi:gêsg‡tðn]

hölgy egész, teljes, csupa, meglehetõsen, teljesen modern, korszerû Spree (folyó Berlinben) üvegkupola négyesfogat megkoronázott a gyõzelem istennõje

– 33 –

(16. lecke, 33. oldal)

14

PRÓBALECKE

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

Übung

17

12 a. Egy lakatlan szigetre kirándulunk. Hallgassa meg a hanganyagot, és közben olvassa figyelmesen a szöveget. Négy személy meséli el, hogy mi a kedvenc elfoglaltsága. Mit gondol: mit vinne magával ez a négy ember egy lakatlan szigetre? Válassza ki számukra a megfelelõ tárgyakat:

Beszéd- és íráskészséget fejlesztő feladataink színesebbé varázsolják a tanulási folyamatot.

der Basketball der Kühlschrank die Hanteln der MP3-Player das Buch das Saxophon der Computer das Surfbrett die CDs der DVD-Player die Mikrowelle die Gitarre das Handy der Topf

Hans, 25: Ohne Musik kann ich nicht leben. Ich höre gern Radio oder CDs, aber ich mache auch selbst Musik. Außerdem mag ich Bücher lesen. Und ich koche gern. Brigitte, 32: Ich muss jeden Tag meine E-Mails lesen. Das ist wichtig, denn ich habe Freunde überall. Und ich verbringe viel Zeit vor dem Computer.

Andreas, 19: Ich möchte immer fit sein. Deswegen trainiere ich viel und ich brauche ein Sportgerät. Vielleicht lerne ich später surfen. Gesa, 47: Ich esse gerne Pizza. Was noch? Ich gehe oft ins Kino und mag Filme. Beim Fernsehen kann ich auch gut abschalten. Und auf einer Insel möchte ich auch Kontakt mit meinen Freunden haben.

____________

Er/Sie nimmt bestimmt

Ein/Eine/Ein ______ __________ ______ ist wichtig . t er/s seinen/ihren Rucksack ie sicher in . Einen/Eine/Ein ______ ________ ________ steck

_____ mit.

eine/einen/ein

b. És mik az Ön tervei? Válasszon ki három tárgyat, amelyekrõl nem tudna lemondani, ha egy lakatlan szigetre kerülne. Meg tudja indokolni, hogy miért ezeket a tárgyakat választotta? Válaszában használja fel az alábbi mondatszerkezeteket: Ich nehme sicher eine / einen / ein _____________________ mit. Denn __________________ _________. Ich mag _______________________, deshalb ist ein / eine ______ ________________________ wichtig.

Ich _______________ gern. Eine / Einen / Ein __________________ stecke ich deswegen sicher in meinen Rucksack.

– 13 –

(19. lecke, 13. oldal)

15

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

PRÓBALECKE

Kommunikation
Fejlesztjük a kommunikációs képességet.

Wortschatz
Übung 17

1. b

2.

a. Hogy hívjuk németül ezeket az épületeket? Párosítsa a képeket és az elnevezéseket: a. die Villa b. das Hochhaus c. das Studentenwohnheim d. das Fachwerkhaus e. das Einfamilienhaus f. das Bauernhaus g. der Altbau h. das Reihenhaus
7. 8. 5. 6. 3. 4.

19

b. Hallgassa meg a hanganyagot, és ismételjen el minden egyes szót.
Wand, die, Wände Holz, das, Hölzer Ziegel, die, -n Etage, die, -n gebaut Bauer, der, -n Stall, der, Ställe Reihe, die, -n [vant Êvændê] [hél¿ Êh‡l¿§] [Ê¿i:gô] [eÊta:¹ê] [gêÊbút] [Êbú§] [Ætal ÊÆtælê] [Êróê] fal fa(anyag) tégla, (tetõ)cserép emelet (meg)épített földmûves, gazda, paraszt istálló sor

20
Miniwörterbuch

Übung

18

A 17. gyakorlat mely képeihez illenek a leírások? Írja be az épületek elnevezését:

1. __________ Fachwerkhaus ein Haus, alt, seine Wände sind aus Holz und Ziegeln 4. __________

2. __________ ein Haus für eine Familie

3. __________ In dem Haus wohnen Studenten. 5. __________ ein Haus, alt, gebaut vor dem Zweiten Weltkrieg
– 10 –

ein Haus, hoch, mit vielen Etagen und Wohnungen

(21 lecke, l k 10 ld l) (21. 10. oldal)

16

PRÓBALECKE

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

Übung

17

Ismerkedjen meg még néhány idõjárással kapcsolatos kifejezéssel. Takarja le a feladatot a piros lappal, és próbálja meg lefordítani a német mondatokat magyarra:

Die Sonne scheint. Süt a nap. Es ist heiter. Derült idõ van. Es bleibt trocken. Száraz marad az idõ. Es regnet. Esik az esõ.

Es ist nass. Nedves az idõ.

Es schneit. Havazik.

Es ist glatt. Jeges / síkos az úttest.

Der Wind weht. Fúj a szél.

Tanácsot adunk a tanulási technikához.

Lerntipp kat olvasni Próbáljon meg so n és nézso németül; hallgas reklámoû elv ny t me zen né ámokat sz ne ze kat, híreket, ha nem n, djo gó ag Ne . stbDer Himmelsz ist ót! érti meg az összes

bedeckt. Borús az égbolt.
18

Es gibt ein ist Der Himmel Gewitter. bedeckt. Zivataraz van. Borús égbolt.

Es gibt ein einen Sturm. Gewitter. Vihar van. Zivatar van.

Lerntipp kat olvasni Próbáljon meg so n és nézso as németül; hallg reklámoû elv ny t me né zen ámokat sz ne ze kat, híreket, Es gibt einen n, ha nem djo gó ag Ne . stb szót! Sturm. i meg az összes ért

Vihar van.

Übung

16 Fõnevekbõl gyakran képezhetünk mellékneveket. Válassza ki az egymáshoz illõ szavakat, és nézze meg magyar megfelelõjüket. A feladat elvégzése után hallgassa meg a hanganyagot:
sonnig stürmisch wolkig

neblig neblig ____________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
–9–

windig

regnerisch

1. der Nebel 2. der Sturm 3. die Sonne 4. der Wind 5. die Wolke 6. der Regen

köd vihar, szélvész nap szél felhõ esõ

ködös viharos, nagyon szeles napos szeles felhõs esõs

(25. lecke, 9. oldal)

17

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

PRÓBALECKE

Das Oktoberfest als Volksfest
A. Das Oktoberfest in München ist das größte Volksfest in der Welt. Es findet einmal im Jahr auf der Theresienwiese statt. Das Fest erinnert an die Hochzeit von König Ludwig I. mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen im Jahr 1810. B. Das Oktoberfest zieht jährlich über 6 Millionen Besucher an. Immer mehr Gäste kommen auch aus dem Ausland: aus Italien, aus den USA, aus Japan und aus Australien. Die Besucher gehen zum Oktoberfest gern in einer Tracht: mit Lederhosen oder Dirndl.

C.

Das Fest beginnt in der vorletzten Septemberwoche und endet am ersten Oktobersonntag. Nach dem Fassanstich um 12 Uhr geht es los. Mit dem Ruf „O’zapft is!” („Es ist angezapft!”) gilt das Oktoberfest als eröffnet. Danach zapft man

ht, bis das erste Bier fließt. auch die Fässer in den anderen brauc war es ein Schlag – die be2006 t warte Jahr Jedes Festzelten an. ng, es waren aber auch Leistu ste wie man mit Spannung darauf, 19 Schläge nötig. schon ter rmeis Bürge der ge Schlä viele
E.

D.

Die Zelte öffnen täglich gegen 11 Uhr und schließen um 23.30 Uhr. Die Besucher können zwischen 14 großen und 15 kleineren Bierzelten wählen. Bis 18 Uhr hört man nur traditionelle Blasmusik. Dabei darf man die Musik nicht lauter als 85 dB spielen. Erst abends hört man überall auch Schlager und Popmusik.

Das erste Oktoberfest im Jahr 1810 hat am 12. Oktober 1810 begonnen und am 17. Oktober mit einem Pferderennen geendet. Dann hat man das Fest wiederholt, später verlängert und zeitlich vorverlegt. Dabei

spielt natürlich auch das Wetter im September eine Rolle: Die Nächte sind wärmer, und so kann man länger feiern – ohne Frost. Das letzte Oktoberfest-Wochenende liegt aber auch heute noch im Oktober.

F. Das Bier verkauft man in einem Maßkrug. Eine Maß bedeutet hier ein Liter. Der Bierpreis liegt heutzutage bei über 7 Euro. Der Liter Wasser kostet in den Zelten durchschnittlich knapp 6 Euro und auch der Preis für Limonade steigt auf über 6 Euro.

29 30

b. Hallgassa meg az Oktoberfest-rõl szóló szöveget.
Volksfest, das, -e Maß, die, –(e) Theresienwiese, die Prinzessin, die, -nen anziehen Tracht, die, -en Lederhose, die, -n [Êfélksfæst] [ma:s] [teÊre:zøênvi:zê] [prðnÊ¿æsðn] [Êan¿i:ên] [traxt] [Êle:d§ho:zê] népünnep, népi ünnepség pint (sör) tér Münchenben, ahol az Oktoberfest zajlik hercegnõ vonz; felvesz, magára ölt népviselet bõrnadrág (Bajorországban elterjedt)

Miniwörterbuch

– 28 –

(31. lecke, 28. oldal)

18

PRÓBALECKE

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

Elöljárószók idõmeghatározás esetén Idõpont meghatározása

Rendszerbe foglaljuk a lecke ismeretanyagát.

an aus bei in + részes eset

Am Mittwoch arbeite ich. Ich bin am 01.03.1982 geboren. Am Abend gehen wir ins Kino. Das Bild stammt aus dem Jahr 1954. Beim Essen darf man nicht sprechen. Kommen Sie in dieser Woche. Familie Krause fährt im Juli in Urlaub. Im Herbst werden die Kinder oft krank. Der Techniker kommt in zwei Stunden vorbei. Nach dem Essen mache ich Hausaufgaben. Vor dem Essen wasche ich die Hände. Susi kommt gegen Abend. Wir beginnen gegen 6 Uhr. Wir stehen um 9 Uhr auf. Idõtartam meghatározása

napok dátum napszakok származás ideje egy adott pillanatban hét hónap

évszak
idõpont kifejezése a jövõben (… múlva) egy bizonyos idõpont után egy bizonyos idõpont elõtt nem konkrét meghatározás: napszakok konkrét idõpont (óra)

in nach vor gegen + tárgyeset um

ab bis seit von… bis… + részes eset

Ab 16 Uhr können Sie das Kleid abholen. Bis morgen ist das Auto fertig. Fred und Kerstin sind seit zwei Jahren verheiratet. Das Restaurant ist von Montag bis Mittwoch geschlossen.

a jelen/jövõ bizonyos pillanatától kezdõdõen egy bizonyos pillanatig egy múltbeli idõponttól kezdve ...tól ...ig

Udvarias kérések a feltételes mód segítségével Udvarias kérések vagy kérdések megfogalmazásakor feltételes módú igealakokat használunk: a megfelelõen ragozott könnte vagy würde igealakok jelennek meg a fõnévi igeneves kapcsolatban. Ezeket az igéket leggyakrabban az egyes szám 2. személyû du vagy a Sie udvarias alakkal alkalmazzuk, például: Könnten Sie mir bitte helfen? Könntest du mir bitte ein Glas Wasser geben? Würden Sie bitte das Fenster aufmachen? Würdest du bitte den Fernseher leiser machen? Kérem, tudna nekem segíteni? Kérlek, tudnál nekem egy pohár vizet adni? Kinyitná, kérem, az ablakot? Lehalkítanád, kérlek, a televíziót?
– 33 –

(38. lecke, 33. oldal)

19

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

PRÓBALECKE

Házi feladataink által ellenőrizheti és elmélyítheti tudását.

I. Egészítse ki a mondatokat a megfelelõ személyes névmásokkal: 1. Kinder, wie gefällt ________ mein Kleid? 2. Wo ist mein Schlüssel? Hast du ________ gesehen? 3. Was soll ich hier allein machen? Es ist ________ langweilig. 4. Gehört ________ der Wagen, Herr Braun? 5. Meine Freundin wohnt in Montreal. Ich kenne ________ seit drei Jahren. 6. Melanie zieht einen Pullover an, denn es ist ________ kalt. 7. Mein Vater hat bald Geburtstag. Was soll ich ________ schenken? 8. Schatz, Blau steht ________ wirklich gut. II. Tegyen fel kérdéseket az aláhúzott mondatrészekre: 1. Ab Montag bin ich in Urlaub. ____________________________________________________ 2. Ich komme in drei Stunden zurück. ____________________________________________________ 3. Dieses Kleid gefällt mir besser. ____________________________________________________ 4. Peter ruft mich gegen Abend an. ____________________________________________________ 5. Ich nehme die Jeans in Blau. ____________________________________________________

Olvassa el a meghatározásokat, és próbálja megfejteni, hogy milyen tárgyakról, illetve készülékekrõl van szó. A keresett szó annyi betûbõl áll, ahány vonal szerepel a mondat alatt: 1. Das trägt man bei Kälte. Wir ziehen sie auf die Hände an. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 2. Die Sonne scheint stark und man kann nichts sehen. Dann brauchst du sie. Dann tun die Augen nicht mehr weh. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 3. Das ist eine Frau. Sie kauft etwas. __ __ __ __ __ __
– 34 –

(38. lecke, 34. oldal)

20

PRÓBALECKE

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

Levélcím: ELO Budapest 0909 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 206-1775

A tanár kódja:

A postán beküldött házi feladatokat szaktanáraink kijavítják.

Név: Irányítószám: Helységnév: Utca, házszám:

Regisztrációs száma:

21

NÉMET NYELV KEZDŐKNEK

PRÓBALECKE

Lehetősége van arra is, hogy interneten keresztül küldje be házi feladatát.

Szeretne a germán nyelvet beszélők táborába tartozni? Munkájához, tanulmányaihoz szüksége van a német nyelv ismeretére, vagy csupán hobbiszinten szeretne foglalkozni vele? Rendelje meg még ma a Német nyelv kezdőknek tananyagsorozatunkat és sajátítsa el a német nyelv alapjait!

Ne habozzon, hívjon minket most! Tel.: 1/382-0610
22

www.elo.hu