Tartalomjegyzék

1. Gördülõcsapágyak fõbb jellemzõi, felosztása
1.1 Gördülõccsapágy szerkezetek 1.2 Gördülõcsapágyak felosztása 1.3 Gördülõcsapágyak fõbb jellemzõi 1.3.1 A gördülõcsapágyak elõnyei 1.3.2 Golyós és görgõscsapágyak 1.3.3 Radiális és axiális csapágyak 1.3.4 Standard és különleges csapágyak

2. Csapágykiválasztás
2.1 Üzemi feltételek, környezeti behatások 2.2 Jellemzõ követelmények 2.3 A csapágyak fajtájának kiválasztása 2.4 Csapágyelrendezés meghatározása 2.5 A csapágy méretének kiválasztása 2.6 A csapágy kivitelének meghatározása 2.7 A csapágyak kezelése

3. Fõ méretek és csapágyjelölések
3.1 Fõ méretek 3.2 Csapágyjelölések

4. Gördülõcsapágyak tûrései 5. Teherbírási képesség, élettartam
5.1 Élettartam

5.2 Névleges élettartam és dinamikus terhelhetõségi értékek 5.3 Alkalmazási lehetõségek, szükséges élettrartam 5.4 Módosított névleges élettartam az ISO szerint 5.4.1 Megélési valószínûségi tényezõ a1 5.4.2 Anyagtényezõ a2 5.4.3 Üzemi feltételek tényezõ a3 5.5 Statikus terhelhetõségi értékek 5.6 Megengedett ekvivalens statikus terhelés

6. A csapágyterhelés számítása
6.1 Terhelés a tengelyen mérve 6.1.1 A fogaskerekek fogainak terhelései 6.1.2 Lánc- és szíjhajtások erõhatásai 6.1.3 Terhelési tényezo 6.2 Csapágyterhelés 6.3 Közepes terhelés 6.4 Ekvivalens csapágyterhelés 6.4.1 Dinamikus ekvivalens csapágyterhelés 6.4.2 Statikus ekvivalens csapágyterhelések 6.4.3 Ferdehatásvonalú golyóscsapágyak és görgõscsapágyak csapágyterheléseinek megállapítása

7. Illesztések
7.1 A csapágy rögzítése 7.2 Az illesztések fajtáinak megválasztása 7.3 Az illesztések kiválasztása 7.4 Illesztési ajánlások

8. Csapágyhézag, csapágyak elõfeszítése
8.1 Csapágyhézag

8.2 A csapágyhézag megválasztása 8.3 Kritériumok a csapágyhézag értékének meghatározásához 8.4 Csapágyelõfeszítés 8.4.1 A csapágyak elõfeszítésének okai 8.4.2 A csapágyak elõfeszítésének nagysága és fajtái 8.4.3 Csapágyak elõfeszítése és merevsége

9. Határfordulatszámok 10. Súrlódás és melegedés
10.1 Súrlódás 10.2 Hõfejlõdés, melegedés

11. A kenés
11.1 Gördülõcsapágyak kenése 11.2 Zsírkenés 11.2.1 Zsírok és tulajdonságaik 11.2.2 Alapolajok 11.2.3 Sûrítõanyagok 11.2.4 Adalékanyagok 11.2.5 Állag, sûrûség 11.2.6 Kenõzsírok keverhetõsége 11.2.7 Kenõanyag mennyisége 11.2.8 Utánzsírzás 11.3 Olajkenés 11.3.1 11.3.2 Kenõolajok 11.3.3 A kenõolaj mennyisége 11.3.4 Olajcsere

12. Tömítések
12.1 Nem érintkezõ tömítések 12.2 Érintkezõ tömítések

13. Gördülõcsapágyak anyagai
13.1 Acélfajták a csapágygyûrûk és gördülõtestekhez 13.2 A csapágykosár anyagai

14. Tengelyek és házak elrendezése
14.1 Csapágyak rögzítése 14.2 Éltávolság és vállmagasság 14.3 A tengelyek- és a házülékek pontossága

15. Csapágyak kezelése
15.1 Csapágyak tárolása 15.2 Csapágyak beépítése 15.2.1 Elõkészületek a csapágy beépítéséhez 15.2.2 Hengeres furattal ellátott csapágyak beépítése 15.2.3 Kúpos furattal rendelkezõ csapágyak beépítése 15.2.4 A külsõ gyûrûk illesztése 15.3 Csapágyak beállítása 15.4 Próbafutás 15.5 A csapágyak kiszerelése 15.5.1 Hengeres furattal rendelkezõ gördülõcsapágyak kiszerelése 15.5.2 Kúpos furattal rendelkezõ csapágyak kiszerelése

16. Csapágyak meghibásodásai és ellenintézkedések

.

A gördülõcsapágyak fõbb jellemzõi. mint például tengelycsapágyak. (Lásd 1. többsoros gördülõcsapágyakról. melyeknek belsõ. golyósmenets hajtásokhoz. A gördülõtesteket A Kosár tartja a külsõ és a belsõ gyûrûkhöz és egymáshoz képest egyenletes helyzetben. További felosztási lehetõségek például: 1. 3. A görgõscsapágyakat a gördülõtestek alakjának függvényében feloszhatjuk hengeres. 2. azokat a teljes keresztmetszetre felosztva.1 A gördülõcsapágy szerkezete A gördülõcsapágyak általában külsõ és belsõ gyûrûkbõl. Ezek lehetnek egyirányból és mindkét irányból trhelhetõ kivitelek. vagy külsõ gyûrûje lehúzható. 1. A gördülõcsapágyakat úgy tervezik meg. ferde hatásvonalú és axiális csapágyakra oszthatjuk fel. A csapágyra ható erõket a gördülõtestek a csapágygyûrûkön keresztül veszik át a kapcsolási zónán keresztül a futópályaív és a gördõlõtestek között. tû.kúp. hogy ezek a csapágyból kiessenek.1tõl 1. Fentieken kívül léteznek speciális célokra kialakított csapágyak. A görgõket fel lehet továbbá osztani hengeres. hogy azokban a gördülõtestek pályájukon is és saját tengelyük körül is forgómozgást végezzenek. míg a görgõk esetében "vonalmenti érintkezés" történik. A futópálya kialakítása szempontjából a golyóscsapágyakat mélyhornyú. A gördülõtestek sorainak száma szerinti felosztás. és a kosárból állnak. A kosár külsõ terhelésnek nincs kitéve. A gördülõcsapágyakat a fõ terhelési irányoknak megfelelõen továbbá még feloszthatjuk radiális és axiális csapágyakra. felosztása 1. stb. tû-. fogkoszorúkhoz alkalmazott támcsapágyak.Vissza a tartalomhoz Következõ fejezet 1. kúp-. a gördülõtestekbõl (golyók vagy görgõk).8 ábrák) A gördülõtestek két csoportra oszthatók. Axilis csapágyak.A kosarak a gördülõtesteket egyenlõ távolságban összetartják és megakadályozzák. úgy mint golyók és görgõk.és hordósított görgõkre. és hordósított görgõsxsapgyakra. vagy fix kivitelû. A golyókhoz külsõ és belsõ gyûrûs futófelületek tartoznak "egyetlen ponton" történõ érintkezéssel. beszélhetünk egysoros. lineáris egyenes megvezetésekhez . Szétszerelhetõ és nem szétszerelhetõ csapágyak.2 A gördülõcsapágyak felosztása A gördülõcsapágyakat két fõ csoportra oszthatjuk fel: golyóscsapágyakra és görgõscsapágyakra. lehetõvé téve ezzel a gördülõtestek zavartalan legördülését. vasúti jármûvekhez alkalmazott (RCT) csapágyak.

(loneáris csapágyak. stb. .alkalmazott görgõscsapágyak. lineáris görgõs csapágyak).

2 Golyós és görgõscsapágyak A golyóscsapágyak görgõscsapágyakkal való összehasonlítása során és azonos méreteket véve alapul általában alacsonyabb súrlódási nyomatékot és magasabb futáspontosságot garantálnak.1 A gördülõcsapágyak elõnyei A gördülõcsapágyak a csúszócsapágyakkal szemben az alábbi elõnyökkel rendelkeznek: 1. speciálisan a felhasználási célra tervezett különleges csapágyak alkalmazása. Nemzetközileg szabványosítottak. emiatt ezeket axiális csapágyaknak is nevezzük.3 Gördülõcsapágyak fõbb jellemzõi 1. Indulási súrlódási nyomaték alacsony és csak kis mértében magasabb mint a dinamikus súrlódási nyomaték. A gördülõcsapágyakat alkamazni lehet magas és alacsony hõmérsékleteken is. A 45°-nál kisebb kapcsolódási szöggel rendelkezõ csapágyak radiálisan erõsebben terhelhetõek mint axiális irányban. mindenhol beszerezhetõek. Elõfeszítéssel a csapágymerevség megnöveletõ. melyek különféle berendezésekbe integrálódtak. vagy géprészekkel bizonyos egységeket képeznek. 4.3. A gördülõcsapágyak konstrukciói. Az axiális és radiális csapágyakat.4 Standard és különleges csapágyak Azon csapágyfajták. 1. elõállításra kerülnek olyan olyan csapágyak. tûrésbesorolása és speciális jellemzõi a "Fõ méretek és csapágyjelölések" fejezetben megtalálhatóak. csekély mértékû lengésveszéllyel. csereszabatosak. Bizonyos konkrét feladatra kialakított aggregátoknál. 5. Ebbõl kifolyólag a golyóscsapágyak kiemelten széles alkalmazási területei a magas fordulatszámot igénylõ és magas futáspontosságú helyek. melyeket világméretben szabványosítottak. ill. ha egységbe kombinálják. A legtöbb gördülõcsapágy radiális és axiális terhelések felvételére egyaránt alkalmas. kiemelten gazdaságosan használhatóak fel a gyakorlatban. Könnyen kenhetõek lés csak csekéj mennyiségû kenõanyagot igényelnek. 2. A görgõscsapágyak ezzel szemben nagyobb mértékben terhelhetõek.3. 6. Azon csapágyak esetében. gépeknél ésszerû a nem szabványos. amelyeknél a kapcsolódási szög nagyobb mint 45°. Ezen kívül speciális csapágyakat is gyártanak. Vissza a tartalomhoz Következõ fejezet . 1. 3. hosszabb élettartamot garantálnak még igen nagy erõhatások fellépte esetén is. Ezért ezeket a csapágyakat radiális csapágyaknak is szoktuk nevezni. 1. Léteznek. magasabb axiális irányú terhelhetõség lehetséges a radiális értékhez viszonyítva.3.3 Radiális és axiális csapágyak A legtöbb csapágyfejta radiális és axiális terhelések felvételére is alkalmas. alacsony súrlódási nyomatékokkal. azok azonos tulajdonságokat mutatnak a tisztán radiális és axiális csapágyakkal.3. valamint komoly lökésszerû terhelések felvételére is képesek.1.

Bár általános és minden vonatkozásban egyaránt sikeres kiválasztási rendszer lényegében nem létezik. 5. 6. Jellemzõ követelmények A csapágy fõ méretei Élettartam elvárások Futási pontosság Határfordulatszámok Merevség Rezgés/zajszint Súrlódási nyomatékok Belsõ gyûrû ferde állíthatósága a külsõ gyûrûhöz képest Be és kiszerelési lehetõségek => => Ugrás a fejezethez => => => => => . berendezés. 3. 5. kenés. hogy egy adott alkalmazás során a csapágy optimális kiválasztása megtörténhessen.Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet 2. (nagyság. A csapágy megválasztása során fontos. víz. hogy az a típus kerüljön kiválasztásra. a gép. A kiválasztási folyamat. A csapágy üzemi feltételeinek. géprésznél az elvárásainknak. 7. stb.1 táblázat például általánosan figyelembeveendõ követelményeket sorol fel. 2. a speciális követelményeknek a leginkább megfelel. A megfelelõ csapágy kiválasztásához az alábbi adatok elengedhetetlenek: 1. 3. 2. A 2. 1. irány) A csapágy fordulatszáma Rezgések és lökésszerû terhelések Csapágyhõmérséklet (környezeti és súrlódási hõ) Környezeti viszonyok (korrózió. A szóban forgó gép.és beépítés) Csapágyterhelések. Csapágykiválasztás Ma már a gördülõcsapágyak széles skáláját.1 Üzemi feltételek és környezeti behatások Ahhoz. 6. por. 4. felhasználási helyének a várható üzemi körülményeknek a gondos szemelõtt tartása A csapágyazás minden feltételének rögzítése A csapágy kiválasztása A csapágy elhelyezésének meghatározása A csapágy pontossági osztályának meghatározása A be-és a kiszerelés helyes módszerének megválasztása 2. mint általános irányvonal a következõ lépcsõs elõrehaladással általában kivitelezhetõ az optimális csapágy kiválasztása.) 2. az optimális csapágy meghatározására irányuló folyamat megkönnyíthetõ az adott feltételek figyelembevétele mellett különbözõ szempontoknak megfelelõ analizáció útján. (ki. 4. típusait állítják elõ nagy méretválasztékban. amelyik az elõzetes számítások szerint az adott gép. berendezés konstrukciója és A csapágyelrendezés. annak üzemének és környezeti viszonyainak pontos és széleskörû ismerete elengedhetetlenül szükséges. valamint az üzemi feltételektõl függ.2 Jellemzõ követelmények A csapágy teljesítményével és funkciójával szemben támasztott követelmény a csapágy elhelyezkedésétõl.

melyek az adott felhasználási területbõl adódnak. 2.4 táblázat Csapágykivitel Ugrás a fejezethez => => => => 2. hogy nem szabványosított kivitelt kell kiválasztani.3 A csapágy fajtájának kiválasztása A csapágyakkal szemben támasztott speciális követelményekhez. vagy a futópályáik kiegyenlítõképességének kapcsán (például hengergörgõs csapágyaknál). hogy a tengelyt az álló házhoz képest axiális és radiális erõk átvételére alkalmassá tegyük. Annak érdekében. hogy a követelményeknek meg tudjuk felelni a csapágyak kezelése során bizonyos elõre meghatározott . azok ily módon kiegyenlítõdnek.4 A csapágy elrendezésének meghatározása A forgó tengelyek megvezetésére általában két csapágyat alkalmazunk annak érdekében.6 A csapágy kivitelének meghatározása A leggyakrabban széles körben alkalmazott gördülõcsapágyak meghatározott jellemzõi ma már világszerte szabványosítva vannak. megakadályozza például a ház és a tengely hõtágulási különbségébõl esetlegesen adódó befeszüléseket. Döntéseinkhez segítséget nyújtanak a 2. elõfordul.7 Csapágyak kezelése Ahhoz. Jellemzõ követelmények Pontosság (méret és futáspontosság) Csapágyhézag és elõfeszítés Anyagok és hõkezelés Kosárkonstrukció és a kosár anyagai 2. alkalmazzuk. A 2. Egy bizonyos mértékig a külsõ gyûrû laza alkalmazásával a csapágyülékek megmunkálási pontatlanságaiból adódó hibák kiküszöbölhetõvé válnak. ilyen követelményeknek is megfelelhessenek.2 táblázatban szereplõ a csapágyak alkalmazásával szemben támasztott általános felhasználásra vonatkozó fõbb jellemzõk. hogy egyedi és speciális esetekben is a megfelelõ csapágyak kerülhessenek alkalmazásra. Fix elrendezési célokra általában azok a csapágyak felelnek meg a legjobban. A 2. A laza elrendezésû csapágy elõfeszültségek. A fix elrendezésû csapágy végzi az axiális és radiális erõk felvételét.5 A csapágy méreteinek kiválasztása E feladat végrehajtására általában az üzemi terhelés mértékének és a megkövetelt élettartam.1 táblázat jellemzõ követelmények 2. => 2. a tengelyt axiális irányban a házhoz képest megtámasztja. befeszülések elleni védelmet biztosít. (például ferdehatásvonalú golyóscsapágyak) Ezt a csapágyelrendezési módozatot a gyakorlatban leginkább a viszonylag rövidnek mondható tengelyeknél alkalmazzák. valamint a terhelhetõségi szám figyelembevételével kerülhet sor. és a csapággyal szemben támasztott követelményeknek az adott csapágyfajták tulajdonságaival történõ összehasonlítása során juthatunk el. vagy a házra elhelyezkedõ tolóülékekkel (mélyhornyú golyóscsapágyak esetében) az említett elmozdulásokat ki tudják egyenlíteni. 2. amelyek mindkét oldalról képesek axiális erõhatásokat felvenni.4 táblázatban találhatóak adatok a nem szabványos kivitelû csapágyak kiválsztásához.Raktározhatóság és gazdaságosság 2. Az egyik csapágyat fix míg a másik oldalon elhelyezkedõ csapágyat laza elrendezés szerint alakítjuk ki.3 táblázatban példák találhatóak erre az elrendezésre. Az úgynevezett ellenirányú megvezetéseknél az egyes csapágyak által történõ axiális tengelymegvezetés minden esetben ellenirányból kerül megvalósulásra. vagy az úgynevezett tengelyen. A lazán szerelt csapágyak a tengelyek a házoz képest hosszirányú alakváltozásainak felvételére képesek.

A kiválasztás során nem minden esetben állnak rendelkezésre megfelelõ pontossággal és részletességel a szükséges adatok. hogy segítségükkel már jó alapokkal rendelkezzünk a csapágy sikeres kiválasztásához. A lehetõ legtöbb tapasztalat és a megkívánt adatok kielégítõ pontossággal való ismerete szükséges ahhoz. Az NTN cég évtizedes tapasztalatai alapján ezeken a területeken és feladatok esetében készséges segítséget nyújt a felhasználóknak. így például azok beépítéséhez a megfelelõ segédszerszámok kiválasztása. megfelelõen értékelni kell az egyes kritériumokat és azok jelentõségét. szívesen együttmûködik velük szaktanácsok adásában.irányvonalak szemelõtt tartása szükséges.2 táblázat Csapágyak fajtái és fõbb jellemzõik . Jellemzõ követelmények Beépítési tanácsok Kenés és kenõanyagok Tömítések Tengely és házszerkezetek 2. értékeléséhez elõre megfelelõ döntések meghozatala válik szükségessé. Ezért a probléma felbecsüléséhez.5 táblázat A csapágyak kezelése Ugrás a fejezethez => => => => 2. azok prioritási jellemzõinek figyelembevételével.

2.3 táblázat (1) Csapágyelrendezés (fix és laza csapágyak) .

2.3 táblázat (3) Csapágyelrendezés (függõleges tengelyek) Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet .3 táblázat (2) Csapágyelrendezés (ellenirányú megvezetés) 2.

3 ábrák tartalmazzák.4.. (d) 0. Ennek köszönhetõen ma már világméretekben a gördülõcsapágyak csereszabatosak. 17 Szabvány 0.5 mm-enként 0. 30. 1. . stb... Ezeket a szabványos értékeket a DIN 616.. éltávolságok....1 Fõ méretek A gördülõcsapágyak fõ méreteit a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet.2. Ezek a felsorolt átmérõsorok adják meg az egyes értékeket növekvõ külsõ átmérõk sorrendben (7. 2500 5 mm-enként 10 mm-enként 20 mm-enként Szabványsor R40 3.. az axiális csapágyakra az ISO 104-ben lettek megadva. A szabványosított fõ méreteket.5. 25. magasság.. 9 10.1 -tõl a 3. 220.. Japánban pedig a JIS B 1512-ben (Japán Ipari Szabványok) is átvették. illetve a DIN-ISO 355 Németországban. 32 Szabványsor R20 35.. 0.0 3. metrikus kivitelû kúpgörgõs csapágyakra az ISO 335-ben.1 táblázat Szabványosított furatátmérõk ..6-tól 2500 mm-ig.0 3. elõállításuk gazdaságos. . 2. Fõ méretek és csapágyjelölések 3. 22..Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet 3.0 10 20 35 110 200 500 1.1 táblázat tartalmazza a már szabványosításra került 90 furatméretet. (mm) furatátmérõk (mm) felett -tól. Gördülõcsapágyak Szabványosított furatátmérõi d. Itt általában a csapágyak belsõ részeinek szerkezeti kialakításai nem kerültek meghatározásra.8. A méretsorban valamennyi szabványos csapágyfajta ISO szerint került rögzítésre. 530. szélesség.5 mm-enként - 20.0 10 20 35 110 200 500 2500 0. a 3. 120. .. 28.6 1. 480 500. 105 110.9. a (ISO) rögzíti.5 3... külsõ átmérõk. Radiális csapágyaknál (kivéve a kúpgörgõs csapágyakat) minden egyes a szabványba felvett furathoz (d) nyolc fõ külsõ átmérõ (D) lett hozzárendelve. és 4 ( 7 a legkisebb és a 4 a legnagyobb átmérõsor).. A metrikus kivitelû gördülõcsapágyakhoz a 3. 12. A mérettervek kúpgörgõs csapágyak kivételével az ISO 15-ben. furatok.. 190 200.1. -ig 1. 15. 40.

2)..7 ábra az összefüggéseket szemlélteti.4.2. (2...5.3. ahol E utal a legnagyobb méretre.1.D. A legkisebb szöget a 2 és a legnagyobbat a 7-es határozza meg. Az átmérõsorok összefoglalása a hozzájuk tartozó szélességi méretsorokkal közösen adja ki a méretsorokat.5 ábra összefüggést mutat be a szélesség-. (0. E.F..1.3.. Az érintkezési szög (α).C. valamint a szélességi sor együttesen adják meg a kúpgörgõs csapágyak teljes méretsorát.Minden átmérõsoron belül található 8 növekvõ sorrendben kialakított szélességre vonatkozó sor (B): 8. A szélesség (T) négy szélességi sorral (B.6.6. (7.9.. B a legkisebb. (8 a legkeskenyebbb és a 6 a legszélesebb szélességi sor).E) növekvõ sorrendben került rögzítésre.S. átmérõsor.D.2.1..6 ábra ezeknek az összefüggéseit szemlélteti. A 3. szögsor 6 számmal került definiálásra. átmérõ és a méretsorok között. Axiális csapágyak esetében a belsõ furat átmérõje és a külsõ átmérõ viszonyának arányában (d/D) õt átmérõ értéksor különböztethetõ meg. A magassági sorok (H) négy növekvõ sorrendben lévõ lépcsõt rögzítenek.G) különböztethetünk meg.3. A szögsor.5. (Például 2 FB) A 3. G a legnagyobb külsõ átmérõ.. A kúpgörgõs csapágyak esetében a külsõ átmérõ (D) és a furatátmérõ (d) között összefüggés függvényében hat átmérõsor (B. A 3.7) növekvõ sorrendben. 0.4).4. .

illetve axiális csapágyhézag Pontossági besorolási osztály Kenõanyag megjelölése 3. a furatot jellemzõ számról. belsõ szerkezete.0. egyéb különleges csapágyjellemzõkrõl adnak további felvilágosításokat. 0. 3.2. a 3.0.6. és a csapágysor számáról. 0. 0. például a csapágy fajtájáról fõbb méreteirõl. 7.1.Az éltávolságok (r) az ISO 582-1979. A Csapágymegjelölés kulcsszámok és betûk sorozatának összerendelésébõl adódik három fõ csoportra lehet ezeket felosztani.1 mm-tõl 19 mm-ig (0. 0. 2.4.05.5 és a 3.08.illetve a tömítõtárcsa kivitele Gyûrûk kivitelei Utójel Páros elrendezések Radiális.5. 5.2 Csapágymegjelölések A csapágyszám alapján megállapítható a csapágy fajtája és méretei. 2. 2.3 táblzat Elõjelek Bázis ismertetõjel DF+10 C3 P5 .7 táblázatokban találhatóak meg.0.és utójelekre lehet felosztani.2 táblázat Csapágymegjelölések Jelek TS2 7 TKTSMFH3 05 B NTMEC4TETL1 Jelentés Csapágy a legmagasabb fordulatokhoz Hõstabilizált kivitelek megas hõmérsékletekhez Felületbevont csapágy Csapágy rozsdamentes acélból Csapágy melegtûrõ anyagból Csapágy speciális anyagból Csapágy különlegesen magas élettartammal Csapágy poliamid gyûrûvel NTN-4-top kúpgörgõs csapágy NTN ET-kúpgörgõs csapágy 3.0.0.15. Ellentétes oldalról nézve pedig megállapítható. 0. 9. hogy nem minden szabványos csapágyat gyártanak folyamatosan. 15. A bázisjel általános felvilágosításokkal szolgál.5. 1.6 táblázatok ezen jelek értelmezésére szolgálnak. (rsmin: a még megengedett éltávolság) . Erre a célra 22 méret került a szabványba. szélességek vagy magasságok ) a nem szabványosított csapágyak is folyamatosan gyártásra kerülnek. 4. DIN 620 6-os fejezetben és a JIS japán szabvány B 1512-ben lettek rögzítve. A kiegészítõ jeleket elõ.3. 0. stb. 1. pontossági besorolása. 0. 3. 1. 19. pontossága.3 és a 3.5. A 3. Fentiek a 3. átmérõk. Ezek a csapágy pontossági osztályáról a csapágyhézag mértékérõl.1.0) A fentiekben bemutatott méretsor ellenére ( furatátmérõk. A 3. valamint elõzetes és utólagos jelek.0. 6.5. Ismertetõ jelek és jelentéseik Elõjel Különleges kivitel Csapágy fajta Szélességi vagy Csapágy Méretsor magassági sor Átmérõsor Furat ismertetõjel Kapcsolódási szög Megváltoztatott belsõszerkezet Kosár kivitele Fedõ. valamint egy meghatározott érintkezési szög jelébõl tevõdik össze.2 táblázatból ezeknek a jelentése kiolvasható.0.1. Úgy mint bázis ismertetõjelek. 123. stb.

6 /1.4 táblázat Bázismegjelölések Furat ismertetõ jele Furat átmérõje d mm-ben /0.5 2.6 1.5 Megjegyzések (/) Törtvonal a furat megjelölése elõtt .Méretsor Csapágy Típus Szélességi sorozat Átmérõsor sor 67 68 69 62 63 78 79 70 72 73 12 13 22 23 NU10 NU2 NU22 NU3 NU23 NU4 N10 N2 N3 N4 NF2 NF3 NA48 NA49 NA59 NA NF N NU 1 1 2 2 7 6 (1) (1) (1) (0) (0) (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (2) (2) 1 (0) 2 (0) 2 (1) 1 (0) (0) (0) (0) (0) 4 4 5 7 8 9 2 3 8 9 0 2 3 2 3 2 3 0 2 2 3 3 8 0 2 3 4 2 3 8 9 9 Csapágy fajtája Méretsor Csapágy Típus Szélességi sorozat Átmérõsor sor 329X 2 2 0 3 2 0 0 1 2 3 3 4 3 2 4 2 3 0 2 9 0 2 2 3 3 3 3 9 0 0 1 1 2 2 3 3 1 5 1 2 3 4 2 5 2 3 4 1 8 1 9 1 2 3 2 2 9 3 4 Csapágy fajtája Egysoros mélyhornyú golyóscsapágy 320X 302 322 303 303D Kúpgörgõs csapágy Egysoros ferde hatásvonalú golyóscsapágy 313X 323 239 230 240 Beálló golyóscsapágy 231 241 222 232 213 223 511 512 Beálló görgõs csapágy Hengergörgõs csapágy 513 514 522 523 524 811 812 893 Egysorú axiális mélyhornyú golyóscsapágy Kétsoros axiális mélyhornyú golyóscsapágy Axiális hengergörgõs csapágy Axiális beálló hengergörgõs csapágy Tûgörgõs csapágy 292 523 524 3.5 /2.5 0.

24°-ig 24° felett. táblázat Ismertetõ jelek furatokhoz Furatátmérõ mm-ben külön megjelölés nincs (/) Törtvonal a furat megjelölése elõtt Furatmegjelölés ötszöröse a furat átmérõjét adja mm-be (/) Törtvonal a furat megjelölése elõtt Megjelölés Érintkezési szög A1/ B C B1/ C D Standandard 30° Csapágyfajta Standandard 40° Ferdehatásvonalú csapágyak Standandard 15° 10° felett. 17°-ig 17° felett.6 táblázat Érintkezési szög Kúpgörgõs csapágyak Jelek U Belsõ szerkezet R ST HT L1 Jelentések Nemzetközileg cserélhetõ kúpgörgõs csapágy Nemzetközileg nem csereszabatos kúpgörgõs csapágyak kúpgörgõs csapágy alacsony súrlódási nyomatékkal Hengergörgõs csapágy magas axiális terhelésekhez Réz masszív kosár .1 : 9 00 01 02 03 /22 /28 /32 04 05 06 : 88 92 96 /500 /530 /560 : /2360 /2500 1 : 9 10 12 15 17 22 28 32 20 25 30 : 440 460 480 500 530 560 : 2360 2500 3. 32°-ig 3.

1:12 kúp K30 Kúpos belsõgyûrû furat.F1 G1 Kosarak G2 J T1 T2 Acél masszív kosár Egyrészes réz masszív kosár hengergörgõs csapágyakhoz Csavarkosár kúpgörgõs csapágyakhoz Acéllemez kosár Mûanyag kosár Mûanyag kosár LLB Nem érintkezõ tömítõtárcsa Tömítõ illetve fedõtárcsa LLU Érintkezõ tömítõtárcsa ZZ Fedõtárcsa ZZA Kiszerelhetõ fedõtárcsa K Kúpos belsõgyûrû furat. O-. vagy tandem-elrendezésekben lehetséges Közbetétgyûrû (α=közbetégyûrû névleges mérete mm-ben.2.) Radiális hézag a normálnál kisebb Radiális hézag a normálnál nagyobb Radiális hézag nagyobb mint C3 CM Elhatárolt radiális hézag elektromotorok csapágyaihoz Csapágyrés. . 1:30 kúp Belsõ ill. elõfeszítés NA Nem csereszabatos csapágyrészek /GL Csekély elõfeszítés /GN Normál elõfeszítés /GM Közepes elõfeszítés /GH Magas elõfeszítés P6 Pontossági osztály (JIS) P6X Pontossági osztály kúpgörgõs csapágyak (JIS) P5 P4 Pontossági osztályok P2 >2 >3 >0 00 /2A Pontossági osztály 5 (JIS) Pontossági osztály 4 (JIS) Pontossági osztály 2 (JIS) Pontossági osztály 2 kúpgörgõs csapágyak hüvelyk-rendszer Pontossági osztály 3 kúpgörgõs csapágyak hüvelyk-rendszer Pontossági osztály 0 kúpgörgõs csapágyak hüvelyk-rendszer Pontossági osztály 00 kúpgörgõs csapágyak hüvelyk-rendszer Shell Alvania Nr. ill. külsõ gyûrûs kivitel N NR D DB DF DT Páros elrendezés D2 G +α C2 C3 C4 Gyûrûhorony a külsõ gyûrûben feszítõgyûrû nélkül Gyûrûhorony a külsõ gyûrûben feszítõgyûrûvel Olajfuratokkal ellátott csapágy O-elrendezés X-elrendezés Tandem-elrendezés Csapágypárosítással Univerzális-elrendezés X-.

Kenés /5C Chevron SRI-2 /3E /5K ESSO-Beacon 325 MULTEMP SRL 3.7 táblázat Utójelek Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet .

melyek a házba és a tengelyre történõ beszerelésnél elengedhetetlenül szükségesek. a köpenyvonal ingadozás a hivatkozási oldalra véve (oldalütés).csapágyak Normál és 6 Osztály 6 X osztály Normál osztály 4 osztály 6 Osztály - 00 Osztály Kúpgörgõs csapágyak Mûszerekhez pontossági csapágyak Minden csapágyfajta DIN 620 ANSI/AFBMA Std. 201/ PO ABEC-1 RBEC-1 P6 ABEC-3 RBEC-3 N Osztály 2 Osztály P5 ABEC-5 RBEC-5 C Osztály 3 Osztály 5P és 5 T Osztályok 5P és 5 T Osztályok P4 P2 ABEC-7 B Osztály 0 Osztály 7P és 7 T Osztályok 7P és 7 T Osztályok ABEC-9 A Osztály 00 Osztály Radiális csapágyak Metrikus kivitelû kúpgörgõs csapágyak Hüvelyk-kivitelû kúpgörgõs csapágyak USA Nemzeti Szabvány Itézet (ANSI) ANSI/AFBMA Std.Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet 4. 12. úgy mint a furatok. a gyûrûk síkbanfutására (oldalirányú ütés). értékeit. például ISO 0. 19 ANSI/AFBMA Std. kúp. Ezek a tûrések különféle tûrési osztályokban kerültek besorolásra. 12.2 táblázatból látható. DIN és a JIS szabványokban kerültek rögzítésre. és külsõ átmérõértékeket. 6. a fõ méretek.1 ANSI/AFBMA Std. K Osztály 19. A belsõ és a külsõ gyûrükre vonatkozó körkörösségi pontosság értékei radiális ütésre (körkörösség).1 ANSI B 319 AFBMA Std. teljes szélesség. azzal. Itt határozták meg például a furatpontosság. szélesség. vagy JIS B 1514 (tûrések görgõscsapágyak részére). 4 és 2-vel emelkednek. éltávolságok. Szabvány Japán Ipari Szabvány standard JIS B 1514 ISO 492 Nemzetközi Szabványosítási Szervezet ISO 199 ISO 578 ISO 1224 Német Szabványosítási Intézet Osztály 0 és 6x 6 Osztály Tûrési osztály 5 Osztály 5 Osztály 5 Osztály 3 Osztály 5A Osztály 4 Osztály 5 Osztály 5 Osztály 0 Osztály 4A Osztály 2 Osztály 2 Osztály Csapágy fajtája Minden fajta Radiális csapágyak Axiális mélyhornyú golyós. A 4. 4 és 2. Az ISO tûrésosztályok 0-val indulnak ( standard pontossági osztály ).2 4 Osztály Anti-Friction Bearing Manufacturers (AFBMA) - 3P Osztály Pontossági 9P Osztály mûszercsapágyak metrikus kivitel Pontossági 9P Osztály mûszercsapágyak hüvelyk-kivitel - 3P Osztály 4. 5. hogy a csapágyak pontossági értékei a 6. az oldalfelületek síkban futása a futási pályára véve ( axiális ütés) és az axiális csapágy tárcsavastagságának szórása (axiális ütés) a beépítésnél betartandók. 5.1 táblázatban különféle tûrési osztályokat hasonlítunk kössze a JIS B 1514 japán szabvánnyal. A 4. stb. Gördülõcsapágyak tûrései A méret és körkörösségi tûrések az ISO. hogy mely csapágyfajták milyen tûrési besorolási osztály szerint kerülnek gyártásra.1 táblázat Különféle nemzetközi szabványok összehasonlítása .

Ezeknek a jeleknek és szimbólumoknak a leírásánál egyes esetekben rövidítéseket alkalmazunk. Méreteltérések ∆ds ∆dmp ∆d2mp ∆Ds ∆Dmp ∆Bs A furatok tényleges és névleges méreteltérései A névleges méret a közepes furatátmérõtõl való eltérése A névleges méret eltérése a közepes furatátmérõtõl (kétsoros mélyhornyú golyóscsapágyak esetében) A külsõ átmérõ méretének a névlegestõl való eltérése A közepes külsõ átmérõ méretének a névlegestõl való eltérése A belsõ gyûrû szélessége és a névleges méret közötti eltérés (nagy közbetéttárcsa magasság) . 1. ( kúpgörgõs csapágyak esetében a belsõ gyûrû nagy homlokfelülete a furathoz viszonyítva) A közbetétgyûrû. a közbetéttárcsa magassága) A külsõ gyûrû névleges szélessége (kúpgörgõs csapágyak kivételével radiális csapágyaknál ez a méret a végleges csapágyszélességnek felel meg Kúpgörgõs csapágyak névleges teljes szélessége. illetve egyoldalról hatésos axiális mélyhornyú golyóscsapágyak magassága Kétoldalon hatásos axiális méyhornyú golyóscsapágyak névleges magassága a háztárcsa homlokfelületétõl az elõtéttárcsa homlokfelületéig. illetve egyoldalról hatésos axiális mélyhornyú golyóscsapágyak magassága Kúpgörgõs csapágyak névleges teljes szélessége.4.2 Csapágyfajták és tûrési osztályok A csapágyak tûréseinek leírására a következõ rövid jeleket és szimbólumokat alkalmazzuk. Méretek d d2 D B C T T1 T2 r r1 r2 Furat névleges átmérõje Furat névleges átmérõje (kétfeléható axiális golyóscsapágy) A külsõ átmérõ névleges értéke A belsõ gyûrû névleges szélességi mérete (ill. vagy kis homlokfelület peremtávolsága a kúpgörgõs csapágyak külsõ gyûrûjének külsõ és belsõ gyûrûitõl számolva A kúpgörgõs csapágyak belsõ és külsõ gyûrûje homlokfelületeinek peremtávolságai 2. A belsõ és külsõ gyûrûk peremtávolsága. illetve a kúpgörgõscsapágy külsõ gyûrûjének tényleges szélessége.

Kétfeléható axiális mélyhornyú golyóscsapágy közbetéttárcsa homlokfelületéhez képest a háztárcsa homlokfelület magasságának eltérése. vagy kúpgörgõs csapágy belsõ gyûrûjének görgõs koszorúval együttes tényleges szélességének a névleges mérettõl való eltérése. fedehatásvonalú golyóscsapágyaknál a belsõ és külsõ gyûrû kis homlokfelülete. valamint a kúpgörgös csapágyak külsõ gyûrûinek nagy homlokfelületei Kúpgörgõs csapágyak belsõ és külsõ gyûrûinek kis homlokfelülete premtávolságának legkisebb értéke. Peremtávolságok és határérték méretek rsmin rsmax r1smin A peremtávolság legkisebb mérete a külsõ és belsõ gyûrûhöz vagy kúpgörgõs csapágyaknál a kis homlokfelülethez képest A peremtávolság legnagyobb mérete a belsõ és a külsõ gyûrûhöz képest.Körkörösségre vonatkozó tûrések Kia Sia Sd Kea Sea SD Si Se A belsõ gyûrû körkörössége (radiális tûrés) Az oldalfelület síkfutása a belsõ gyûrû futópályájához viszonyítva (tengelyirányú ütés) A belsõ gyûrû síkban való futása (oldalütés) A külsõ gyûrû körkörössége (radiális ütés) A külsõ gyûrû körkörössége (axiális ütés) A köpenyvonal dõlésének méretszórása a viszonyítási oldalfelülethez képest (oldalütés) A tengelytárcsa tárcsavastagságának ingadozása (axiális ütés) A háztárcsa vastagsági méretének ingadozása Radiális csapágyak tûrései (kúpgörgõs csapágyak kivételével) . kúpgörgõs csapágyaknál a külsõ gyûrû nagy homlokfelülete A kétfeléható axiális mélyhornyú golyóscsapágy éltávolsága legnagyobb értéke.∆Cs ∆Ts ∆T1s ∆T2s A külsõ gyûrû szélességi méretének a névlegestõl való eltérése A kúpgörgõs csapágy teljes szélességi méretének a névleges mérettõl való eltérése Kétfeléható axiális mélyhornyú golyóscsapágyak magassága. ferdehatásvonalú golyóscsapágy belsõ és külsõ gyûrûinek kis homlokfelülete. Méretingadozások Vdp Vd2p Vdmp VDp VDmp VBs VCs A furatátmérõ ingadozása radiális síkban A furatátmérõ ingadozása radiális síkban (kettõs hatású mélyhornyú golyóscsapágyak) A közepes furatátmérõ ingadozása A külsõ átmérõ radiális síkban való ingadozása A közepes külsõ átmérõ méretingadozása A belsõ gyûrû szélességének méretingadozása A külsõ gyûrû szélességének méretingadozása 5. vagy ugyanennek a kúpgörgõs csapágy külsõ gyûrûjének szélességétõl való eltérése 3. Kúpgörgõs csapágyak belsõ és külsõ gyûrûinek kis homlokfelülete peremtávolságának legnagyobb értéke r1smax r2smin r2smax 4. vagy kúpgörgõs csapágyak esetén a nagy homlokfelülethez képest A közbetéttárcsa peremtávolságának legkisebb értéke kettõshatású axiális mélyhornyú golyóscsapágyak esetében.

4. 6) Érvényes a feszítõgyûrû beépítését megelõzõen. és 4. tûrésosztályban és valamennyi átmérõre a 2. tûrési osztályra azonos a közepes furatátmérõ a névlegestõl ∆dmp-tõl való eltéréssel.6 mmm-tõl a névleges furatátmérõk beletartoznak. 4) 0.3 táblázat (1) Belsõ gyûrûk 5) Értelemszerûen érvényes a ∆ds és a ∆dmp-re.5 mm-tõl bennfoglaltatnak. 8) A névleges külsõ átmérõk 2.3 táblázat (2) Külsõ gyûrûk Metrikus kivitelû kúpgörgõs csapágyak tûrései 1) A névleges méret ∆ds furatátmérõjének egy oldalon mért eltérése a 4. 7) Mélyhornyú és ferdehatásvonalú csapágyakra érvényes. 2.4 táblázat (1) Belsõ gyûrûk . 4. 3) Az egyes gyûrûk futópályáihoz. 4. 3. 1.1) Az egyik oldalról mért furatátmérõ eltérése a névleges mérettõl ∆ds-tõl a 4 és 2 tûrésosztályoknál megegyezik a közepes furatátmérõk eltérésével a névleges mérettõl ∆dmp-tõl. tûrésosztályban. A ∆ds érvényes a 0. 2) Mélyhornyú és ferde hatásvonalú golyóscsapágyakhoz. melyeket a csapágyakkal összeépítenek.

4. tûrési osztályra azonos a közepes furatátmérõ a névlegestõl ∆dmp-tõl való eltéréssel.4 táblázat (2) Belsõ gyûrûk .1) A névleges méret ∆ds furatátmérõjének egy oldalon mért eltérése a 4.

5 táblázat (2) Belsõ gyûrû 4.5 táblázat (3) A belsõ gyûrû teljes szélessége a görgõskészlettel és külsõ gyûrûvel együtt .4 táblázat (3) A külsõ és belsõ gyûrûk teljes szélessége a görgõkoszorúval együtt Hüvelyk-rendszerû kúpgörgõs csapágyak tûrései 4.4.5 táblázat (1) Belsõ gyûrû 4.

6 táblázat (2) Külsõ gyûrûk 4.4.6 táblázat (3) A belsõ gyûrû teljes szélessége görgõskoszorúval és külsõ gyûrûvel .5 táblázat (3) Belsõ és külsõ gyûrûk radiális körkörössége J-sorozat kúpgörgõs csapágyak tûrései (metrikus méretek) 4.6 táblázat (1) Belsõ gyûrûk 4.

az NTN kívánságra külön igény esetén megadja. Radiális csapágyaknál ez a terhelés tisztán radiális. stb. téves csapágymegválasztás. amit egy nagyobb mennyiségû nyilvánvalóan megegyezõ csapágyfajta 90 %-a a megegyezõ üzemi feltételek mellett elérni vagy azt túllépni képes azt megelõzõen. míg axiális csapágyak esetében tisztán axiális terhelést jelent. A meghibásodások ezen fajtáit. Az ebben a katalógusban megadott dinamikus teherbírási értékek az NTN standard gördülõcsapágyakra érvényesek. hogy a csapágynál az anyag elfáradása következtében már felpikkelyesedés lépne fe. hogy a pikkelyesedés jelei a gördülõtesteken a futópálya felületein fellépnének. okozzák. Ezek az élettartam-eltérések a csapágyaknál a gördülõcsapágyak anyagainak eltérõ kifáradási értékeire vezethetõek vissza és statisztikailag az élettartam kiszámításánál kerülnek figyelembevételre. amelyek esetében a csapágyak speciális anyagokból. ami annak iránya és nagyságrendje szerint változatlanul az egy millió forulat mértékû névleges élettartamot éri el. . melyek standard gyártási eljárással kerültek elõállításra. A dinamikus terhelhetõségi érték meghatározza a csapágyterhelést. Ebbõl kifolyólag a névleges élettartamot a következõ módon lehet meghatározni: A névleges élettartam az az élettartam. sérült tömítések. Olyan speciális teherbírási értékeket.2 A névleges élettartam. A dördlülõcsapágyak élettartamát annak elfordulási számával jellemzik. Teherbírási képesség és élettartam 5. dinamikus alapterhelés Egy bizonyos mennyiségû. mindkét esetben a terhelés centrikus. például tisztátlan kenés. melyek változatlan fordulatszámon futnak. egy állandóan változó terhelésnek vannak kitéve. azt kell biztosítsa. speciális eljárással lettek gyártva. melyek terhelés alatt futnak. a tisztátlanság. a kérdést külön tárgyaljuk. 5. a névleges élettartamot ( 90 %-a a megélési valószínûség tartamának) üzemóraszámokban fejezik ki. Azoknál a csapágyaknál. korrózió. szakszerûtlen kezelés a csapágy beépítése során. ami végül a felületek felpikkelyesedéséhez vezet.Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet 5. Ez a felpikkelyesedés az anyag elfáradásának a következménye és elõbb-utóbb a csapágyak meghibásodásához vezet. nyilvánvalóan azonos jellegû csapágy élettartam azonos üzemi feltételek mellett eltér egymástól. fordulatok számában kifejezve.1 Élettartam A gördülõcsapágyak futópályái és a gördülõtestek. Gyakoribb meghibásodási okok azonban a kopás.amit a csapágy az elsõ meghibásodások észlelését megelõzõen elérni képes anélkül. Mivel ezeket a hibákat idõben elvégzett megfelelõ kezeléssel el lehet kerülni.

............(5.... ...........6) e=10/9 golyóscsapágyaknál e=10/9 golyóscsapágyaknál L: L1.......................3) .......................(5........2) képlettel....................... N (Cr radiál..................... ................. ............1) képlettel fejezhetõ ki.............. óra Ha a terhelések egyenlõ idõközökben történnek meg............(5.................. Ha egy gépben.........5) Az összefüggések a fordulatszám 1/perc és a fordulatszámtényezõ fn valamint a névleges élettartam L10h és az élettartamtényezõ fh között az 5.................... Ca axiális csapágyakra) ekvivalens dinamikus csapágyterhelés..2) képletet ki lehet fejezni az (5.. ...... .7) képlettel lehet számolni... hogy az ezt megelõzõ idõben agyagkifáradás miatt egyetlen egy csapágy sem hibásodhat meg...1) p=3 golyóscsapágyakra p=10/3 görgõsscsapágyakra L10: C: P: Névleges élettartam...................... millió fordulatban kifejezve dinamikus teherbírási érték.Az összefüggés a névleges élettartam és a dinamikus alapterhelés és a terhelés között az (5..5) képletben megadottak szerint is......................(5...........................6) formula szerint végezhetjük el....................n...........................(5.2) ... óra az egyes csapágyak névleges élettartama 1..................................................(5........ berendezésben több csapágy mint komplett egység mûködik.2....4) L10h: fh: fh: névleges élettartam üzemórában élettartam-tényezõ fordulatszám-tényezõ n: fordulatszám 1/perc Az (5........Ln: Az egység teljes névleges élettartama...(5. N (Pr radiális és Pa axiális csapágyakra) Változatlan fordulatszám esetén az élettartamot üzemórákban is ki lehet fejezni az (5.......... a számításokat az ( 5.........1 ábra monogramjából vehetõ ki........ akkor az (5....... Az egység teljes élettartamánál figyelembe lehet venni...7) ........................ L2........... .

nagyméretû elektromotorok. nyomdagépek Sínjármûvek tengelycsapágyai. aknaberendezések Vízellátási berendezések. de egy. kompresszorok.0~4. sugárhajtómûvek prések lentkerekei. az üzembiztonsággal szemben támasztott követelményektõl és a megbízhatóságtól függ. centrifugák Gépek melyek állandóan napi 8 órán felül üzemelnek Gépek. emelõgépek Nagyméretû hajtások gumi és mûanyak kalanderek. Üzemi tényezõk ~2. bányapumpák. erõmûvi berendezések 5. melyek megállás nélkül 24 órás üzemben mûködnek . építõRakodódaruk gépek. vagy csak idõszakosan használnak Élettartam-tényezõ fh és alkalmazási esetek 2.0 5. felvonó berendezések. szállítógépek. liftek.0 Gépek. pályamotorok. üzemelnek. motorok.0~5.0 3.0~ Elektromos Új mezõgazdasági kéziszerszámok. A szükséges élettartam a gép fajtájától. melyek Forgó orsók. melyeket csak rövid idõre. ipari nem mindíg Szállítójármûvek. de nagy bizOrvosi és mérõtonsággal használt mûszerek gépek Gépek.Φj: Lj: az egyes terhelések frekvenciacsökkenése az egyes terhelések melletti élettartam 5. klimaberendezések.1 táblázatban általános utalásokat találhatunk ezekre az összefüggésekre. gépek és új irodaháztartási gépek gépek Új motorok. klimaberendezések. a karbantartások idõintervallumaitól.3 Felhasználási példák és az igényelt élettartam A csapágyak kiválsztása során szükséges az igényelt élettartamoknak az üzemi körülményekkel történõ összehasonlítása. A csapágyak nagyságának meghatározásánál az elfáradási élettartam mellett a tengely és a ház szilárdsága és merevsége feltétlenül szem elõtt tartandó.1 táblázat Élettartam-tényezõk különféle felhasználási esetekre Ritkán. Papírgépek.kétkerekû lengõsziták. serleges egy alka-lommal jármûvek szállítómûvek hosszabb ideig Hengermûvek. szivattyúk Mozdonyok tengelycsapágyai. ventillátorok.0 4.0~3. Az 5.

.. melyek speciális acélból. 5. valamint egyéb az üzemre jellemzõ specifikus körülményeket veszi figyelembe.. beleértve a futási egységességet... kiszámítása során csak teljes általánosságban vettük figyelembe...(5.. amennyiben azok 120 hõmérséklet felett dolgoznak hosszabb idõn keresztül....8) Lna: a1: a2 : a3 : módosított névelegs élettartam. stb. Sajnos a melegstabilizáció kapcsán az anyag keménysége csökken... a csapágy élettartama lerövidül. Az ilyen csapágyaknál "TS" elõjelzés szerepel.. az üzemi hõmérsékleti viszonyok. Ezeket a befolyásoló tényezõket a névleges csapágyélettartam megállapítása. mivel az L10 élettartam tapasztalati alapokon nyugszik... Kiemelkedõen kedvezõ kenési feltételek ...3 Üzemi feltételek tényezõ a3 Az jelölt üzemi körülmények tényezõ fõleg a kenési teltételeket. A módosított élettartam kiszámításánál az ISO 281 szerint elõfeltétel az....és alakhûség értékeit elveszthetik.5. 5.1 Megélési valószínûségi tényezõ a1 Az 5. A 120 foknál magasabb hõmérsékleti körülmények között mûködõ csapágyak esetében azokat melegstabilizált alapanyagból készítik. stb. vagy megváltoztatott belsõ szerkezettel érhetjük el.2 táblázatban az egyes megélési valószínûségi tényezõket 90 %-nál magasabb értékekre állítottuk be. A módosított élettartam egyenletét az ISO 281 szerint 1977ben vezették be.. speciális gyártási módszerekkel... a tengelykihajlásokat. ezt feljavított alapanyag-minõség alkalmazásával.... Amennyiben a kenési körülmények kielégítõek.8 élettartam egyenletben ezekre a teherbírási értékekre.4 Módosított névleges élettartam ISO szerint A névleges élettartamot az 5. azzal a céllal.4.4. Ha bizonyos feltételek mellett egyes esetekben 90 %-nál hosszabb élettartamvalószínûséggel kellene számolni...... akkor az általában 1-el egyenlõ..2 Anyagtényezõ a2 A csapágytáblázatokban szereplõ dinamikus teherbírási értékeke az NTN állandó fáradozásainak eredményeire alapozottak. .2 Táblázat a1 tényezõ 5. Csapágyaknál.4.... az idegen anyagrészek jelenléte.2 bekezdésben megadott képlet alapján számíthatjuk ki.. angyagaik speciális eljárással készülnek.. A normál hõkezelési módszerekkel gyárott gördülõcsapágyak méret. hogy a csapágyak minõségét szakadatlanul javítsuk.... a fordulatszám. az üzemi hõmérsékletet..... Az élettartamérték a2 érvényes az 5. az értékét 1-nél nagyobbra lehet választani. millió fordulatban (megélési valószínûségi tényezõvel az anyagokra és az üzemi feltételekre való tekintettel) megélési valószínûségi tényezõ anyagtényezõ az üzemi feltételekre vonatkozó tényezõ 5.. melyek a csapágyak élettartamát befolyásolhatják. jól megismerjünk... Javasoljuk ilyen esetekben az NTN-t megkeresni. hogy minden üzemi jellemzõt.. Fentieken túlmenõen a csapágyak élettartamára befolyással bír a kenés (Elastó hidrodinamikus olajfilmelmélet).

Ha egy bizonyos megadott alakváltozási értéknél nagyobb alakváltozás lépne fel.2 ábrából az üzemi hõmérsékletet kifejezõ tényezõket tudjuk megkapni. 5. Kifejezetten kedvezõtlennek mondható kenési feltételek mellett. amely mellett a leginkább megterhelt gördülõtest és a futópálya közötti dipól-terhelés az alábbiak szerint alakul: beálló golyóscsapágyaknál: egyéb golyóscsapágyak esetében: görgõscsapágyaknál: 4600 MPa 4200 MPA 4000 MPa Ilyen. Ennek megfelelõen az élettartamuk is lerövidül. elõfeltétel. az a3-at 1-nél kisebbre kell megválasztani. hogy a kenõanyag viszkozitása az adott hõmérsékleten túl alacsony (13 mm2/mp alatt lesz golyós. hogy a gördülõtestecske átmérõjének 0.0001-szeres mértékû maradandó teljes alakváltozása lép fel. A statikus teherbírási szám az ISO 76-1987 szerint azt a terhelést adja meg. a gördülõtest és a futópályája érintkezési helyein maradandó alakváltozások lépnek fel. . amely egy meghatározott maradandó alakváltozást eredményez. hogy legyenek és radiális csapágyaknál radiális. Ilyen esetekben elõfordulhat például. hogy a terhelések centrikusak kell. Kísérleti alapon megállapították. úgynevezett kétpólusú nyomás fellépése esetén hozzávetõlegesen a gördülõtest átmérõjének 0.esetében.és 20 mm2/mp alatt görgõscsapágyak esetében) vagy ha a fordulatszám alacsony ( n (1/perc) dp (mm)< 10000 ).2 Ába Üzemi hõmérséklettényezõ 5. A statikus teherbírási érték annak a terhelésnek felel meg. Ennek mértéke a terhelés nagyságával van arányban. Az 5. axiális csapágyaknál axiális irányúak. amikor nincs esély a gördülõtestek és a futópályáik között egységes olajfilmet létrehozni. javasoljuk az NTN-t a problémába bevonni. lehet 1-nél magasabb értéket is alkalmazni. amikor az egyéb üzemi feltételek is jónak mondhatóak. a gördülõcsapágyak további zavartalan üzemelése már a továbbiakban nem biztosított. Ha speciális üzemi feltételekkel van dolgunk.5 Statikus teherbírási érték Ha a gördülõcsapágyak terhelés alatt és álló helyzetben vannak vagy csak igen lassú fordulaton mûködnek vagy billenõterheléseknek vannak kitéve. futásánál.0001-szeres maradó összes alakváltozása az érintkezési ponton a legnagyobb terhelést hordozó gördülõtestecske és futópályája között még általában nem okoz említésre méltó problémát a csapágy mûködésében. Növekvõ üzemi hõmérséklet esetében a csapágyak anyagainak keménysége csökkenõ tendenciát mutat.

N (radiális csapágyak esetében Por axiális csapágyaknál Poa ) 5.........9) S o: Co: P o: statikai teherbírás biztonsága statikai teherbírási szám.. a mindenkor elvárt és megkövetelt üzemi viszonyokat..5 bekezdés szerint lehet meghatározni..2 fejezet) mértékét az 5..9) képlet és az 5.4..... N ( radiális csapágyaknál Cor és axiális csapágyaknál Coa ) a maximális statikai ekvivalens terhelés..6 Megengedett statikus ekvivalens terhelés A megendedett statikus ekvivalens terhelés (lásd 6.... Az (5.5...... tapasztalati adatok alapján alá és fölé is szokták tervezni...... amely a statikus terhelési szám figyelembevételével adódik.. nyugodt futást alapul véve a határétéket... ehhez alapul véve a maximális statikai ekvivanles terhelést.(5... ...4 táblázat segítségével tapasztalati értékek alapján válik lehetõvé a statikai teherbírási biztonság meghatározása.........4 Táblázat Minimális szükséges statikai teherbírási biztonság So Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet ....

.. valamint a külsõ erõket a hajtás teljesítményébõl és annak átvitelébõl adódóan......3) .....3 ábrákból vehetõk ki......(6....1.1 Táblázat Fogazási tényezõ fz 6....4) Kt: kerületi erõ. A csapágyterhelés számítása 6.. mm α: kapcsolási szög β: szögferdeség .... erõhatásoknak van kitéve.. 6.1)-tõl a (6... Ezeket a terheléseket elméletileg lehet meghatározni....Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet 6. N Ka: axiális erõ. N HP:a hajtás teljesítménye KW n: fordulatszám...... N Ks: radiális erõ.......1) ........(ferdefogazású kerék)....... 6.....4ig. (1) Terhelés a homlokkeréken Terhelések.......... a 6...1 Terhelés a tengelyen mérve A csapágyterhelés megállapításához..... melyek egyenes.és ferdefogazással ellátott kerekekre hatnak.(6.........2.(egyenes fogaskerék).. amelyeket számítási módszereken keresztül rendkívül körülményes meghatározni. (6......... elõször meg kell állapítani a tengelyre ható erõk értékeit....1 A fogaskerekek fogainak terhelései A fogaskerekek fogain fellépõ erõket három csoportba lehet sorolni az erõk irányainak figyelembevétele alapján.......... Az erõk iránya és nagysága különbözõ és a fogazás fajtájától függ.2) ....(6.. fordulat/perc Dp: osztókör átmérõ.. Az itt bemutatott számítási módozat két leggyakrabban használatos fogaskerék-elrendezésre: homlok és kúpkerekekre érvényes... A terhelés nagyságát a következõ képlettel lehet kiszámítani.1.. amely a tengelyeken lép fel.2b) .......... azonban valamennyi csapágy a gép fajtájának adottságainak függvényében még további terheléseknek.. éspedig tangenciális (Kt) radiális (Ks) és axiális (Ka) erõkre.. N Kr: fogra ható normál erõ.......) ..........(6........(6........ 6........... Ezek az erõk magukba foglalják a tengely és az arra rögzített elemek önsúlyát......

.. valamint a forgás irányának a függvénye....... amelyek egyenes és spirális kúpkerekekre hatnak a 6..... Kt Ks Ka HP n Dpm d β δ : : : : : : : : : kerületi erõ........ N Kap... A 6.2 táblázatban ezeknek az erõknek a kiszámításához szükséges képletek vannak megadva..1 táblázat) kell korrigálni........ Az egyenesfogazású kúpkerekeknél a β=0-t szükséges figyelembe venni.N axiális erõ.. ... melyik a meghajtó és a meghajtott kerék: A radiális és axiális erõk (Ks) (Ka) irányait a 6. fordulat/perc osztókör átmérõ...... A 6..N a hajtás teljesítménye. KW fordulatszálm......6) Ksp.Mivel a fogaskeréken ténylegesen fellépõ terhelés lökések és rezgések által még tovább növekedhet..... ezen túlmenõen még attól is függ.. amik az adott példában pozitívak.....5 ábra szemlélteti....5 ábrán a fogaskerék jobbirányú forgással lett ábrázolva..............(6. a fenti képlettel történõ elméleti terhelésszámítás eredményét egy fogazási tényezõvel fzvel (6...N radiális erõ..5 ábrákon találhatjuk meg. N Ívelt fogazású kúpkerekek esetében az erõk iránya a fogferdeség irányának....... (az óramutató járásával azonos irány)...Kag: Axiális erõ. mm kapcsolási szög ferdeségi szög kúpszög Általában az erõk aránya a tányérkerék és a kis tengelyfogaskerék között a jobbirányba egymáshozrendelt tengelyeknél a következõ: Ksp=Kag......... A fogazás és a fogferdeségi szög irányai a nagy kerék átmérõjén vizsgálandók és ítélendõk meg..5) Kap=Ksg. (2) Kúpkerekekre ható erõk Azokat az erõket.(6.Ksg: Radiális erõ..........2 és 6..

3 Táblázat Lánc..........2 Lánc...7) Kr : Kerületi erõ N HP : Átvivendõ teljesítmény KW Dp : Osztókör átmérõ A szíjhajtásokat egy elõre meghatározott elõfeszítési értékre állítják be annak érdekében..... hogy az elméletileg megállapított lengésekbõl és lökésszerû terhelésekbõl kifolyólag adódó erõhatások lényegesen magasabbak a valóságban........(6......8) Kr fb : Radiális erõ N : Táblázati tényezõ a 6..1.............9) képlettel és Terhelés fajtája fw Alkalmazási terület ......3 táblázatból vehetõ 6. amelyek a lánc..1.. Ennek az elõfeszítésnek a radiális erõhatását szíjtárcsák esetére a (6.2 Táblázat Erõhatások kúpkeréken 6.7) képlet segítségével számíthatóak ki........ Ezt a (6.....és szíjhajtás-tényezõk 6.. és szíjhajtások teljesítményátvitele során lépnek fel.8) képlettel tudjuk kiszámítani......és szíjhajtások erõhatásai Azok a kerületi erok.... a (6................. ........(6.........6.....3 Terhelési tényezõ Gyakorta elõfordul... hogy az erõátvitel zavartalanul megtörténjék. Lánchajtásokhoz a lengõ és lökésszerû terheléseket az alábbiak figyelembevételével lehet megállapítani: ...

egy terhelési együttható figyelembevételével tudjuk megállapítani. ...........................................................(6.9) K : tényleges erõ N Ke : elméletileg számított erõ N fw : terhelési együttható

Csekély, kis kökésszerû terhelések Közepes lökésszerû terhelések Nehéz lökésszerû terhelések

1,0-1,2

Elektromotorok Vasúti jármûvek, gépkocsik, hengermûvek, fémfeldolgozó, papír-, gumi-, textilgépek. irodagépek, kégiközlekedési eszközök, nyomdagépek Zúzók, mezõgépek, építõgépek, daruk.

1,2-,15

1,5-3,0

6.2 Csapágyterhelés
Statikus erõk, melyek a tengelyeken lépnek fel, a csapágyon át kerülnek felvételre és elosztásra. Például a 6.7 ábra szerinti hajtómûtengelyre ható csapágyterheléseket a (6.10) és a 6.11) képletekkel lehet kiszámítani ......................................(6.10) ...................................(6.11)

6.4 Táblázat Terhelési együttható fw

FrA FrB Krl Ka KrII Dp l

: : : : : : :

az A csapágy radiális terhelése, N a B csapágy radiális terhelése, N az I. fogaskerék radiális terhelése, N az I.fogaskerék axiális terhelése,N a II.fogaskerék radiális terhelése, N I. fogaskerék osztókörének átmérõje, mm csapágytávolság, mm

6.3 Közepes terhelés
Igen sok alkalmazási esetnél az üzemi csapágyterhelések egy elõre meghatározott periodikus munkalefutás szerint megváltoznak. Egy leegyszerûsített számítás szerint ilyen esetekben egy megváltoztathatatlan közepes terhelésre számítják át (Fm)ami azután megközelítõleg azt az élettartamot adja meg, mint amit a változó terhelési módozatnál kapnánk meg. (1) Lépcsõs terhelésváltozások A közepes csapágyterhelés (Fm) a lépcsõs terhelési módozatnál a 6.8 ábra szerint a (6.12 ) képlettel számítható ki. F1, F2, ..., Fn a csapágyterheléseket, n1, n2, ..., nn és t1, t2, ..., tn pedig a fordulatszámokat és idõegységeket jelentik. .....................................(6.12)

P=3

: golyóscsapágyaknál

p=10/3: görgõscsapágyaknál (2) Periodikus terhelésváltozások Ha mint idõfaktor a terhelés a 6.9 ábra szerint visszatérõen periodikusan változik, az Fm közepes terhelést a (6.13)képlettel lehet kiszámítani. .............................(6.13) (3) Lineáris terhelésváltozások A (6.14) képlet segítségével az Fm közepes terhelést és a 6.14 ábra szerint lehet számítani. ...........................................(6.14) (4) Szinuszos terhelésváltozások A közepes terhelést (Fm) a szinuszos terhelésváltozás esetében a 6.10 (a) és (b) ábrák alapján, illetve a (6.16) képlettel lehet megközelítõlegesen megállapítani. .................................................(6.15) ..................................................(6.16)

6.4 Ekvivalens csapágyterhelés 6.4.1 Dinamikus ekvivalens csapágyterhelés
A csapágyakra legtöbbször egyidejûleg dinamikus, radiális, valamint axiális terhelések hatnak. Ezt a feltételezett nagyság és irány szerinti állandó terhelést, amely ugyanazt az élettartamot eredményezi, mint a valóságban ható radiális és axiális terhelések, dinamikus ekvivalens terhelésnek fogjuk nevezni. Radiális csapágyaknál ezt a dinamikus ekvivalens terhelést radiális dinamikus ekvivalens terhelésnek és axiális csapágyak esetében axiális dinamikus ekvivalens terhelésnek nevezik. (1) Dinamikus ekvivalens radiális terhelés A (6.17 ) képlettel a dinamikus ekvivalens terhelés az alábbiak szerint adódik: ...........................................(6.17) Pr Fr Fa X Y : : : : : radiális dinamikus ekvivalens terhelés. N a terhelés radiális komponense, N a terhelés axiális komponense,N radiális tényezõ axiális tényezõ

Az X és az Y értékek az egyes csapágyakhoz vannak hozzárendelve, azokat csapágytáblázatból tudjuk kivenni. (2) Dinamikus ekvivalens axiális terhelés,N A 90 fokos kapcsolási szöggel rendelkezõ csapágyak általában nem alkalmasak radiális terhelések felvételére. Axiális

önbeálló görgõscsapágyak azonban kisebb axiális irányú terheléseket még elbírnak. A dinamius ekvivalens axiális terhelés a (6.18) képlettel számítható ki. ....................................................(6.18)
(Feltétel: Fr/Fa ≤ 0,55)

Pa : dinamikus ekvivalens axiális terhelés, N Fa : a terhelés axiális komponense,N Fr : a terhelés radiális komponense,N

6.4.2 Statikus ekvivalens csapágyterhelések
Tételezzük fel, hogy a statikus ekvivalens csapágyterhelések nagyságrendje és irányai állandóak, ami álló csapágy esetében a gördülõtest és annak futópályája közötti érintkezési helyen ugyan azt a maradandó alakváltozást eredményezi, mint a tényleges terhelés az egyidejûleg ható radiális és axiális terhelésekbõl adódóan. Ez radiális csapágyaknál radiális terhelésre vonatkozik, axiális csapágyak esetében lényegében csak axiális terhelésekre, melyek centrikusan hatnak. Ezeket a terheléseket mint statikus ekvivalens radiális terheléseket vesszük a radiális csapágyak, és statikus ekvivalens axiális terheléseknek az axiális csapágyak esetében. (1)Statikus ekvivalens radiális terhelés A statikus ekvivalens radiális terhelés a (6.19) és a (6.20) képletek segítségével számítható ki. A mindenkori magasabb értékeket kell a Por-hez figyelembe venni. ...................................(6.19) ..........................................................(6.20) Por Xo Yo Fr Fa : : : : : statikus ekvivalens radiális terhelés,N statikus radiális tényezõ,N statikus axiális tényezõ,N radiális komponens,N axiális komponens,N

Az Xo és Yo értékek az egyes csapágyakhoz vannak hozzárendelve és csapágytáblázatból lehet azokat kivenni. (2)Statikus ekvivalens axiális terhelés Az axiális önbeálló görgõscsapágyaknál a statikus ekvivalens axiális terhelést a (6.21) képlet segítségével tudjuk számítani. ...................................(6.21) Poa : statikus ekvivalens axiális terhelés,N Fa : axiális komponens,N Fr : radiális komponens, N ha Fr/Fa ≤ 0,55

6.4.3 Statikus ekvivalens csapágyterhelések
A nyomási középpont a ferdehatásvonalú golyóscsapágyaknál és kúpgörgõs csapágyaknál, amint az a 6.12 ábra szemlélteti, a csapágyközéptõl kijjebb helyezkedik el, és a csapágytáblázatokban meg van adva. Radiális terhelések mellett a ferdehatásvonalú golyóscsapágyaknál és a görgõscsapágyaknál egy axiális irányba ható erõ is jelen van, ami a csapágyrészeket egymástól elválasztani igyekszik. Ezeket a csapágyakat általában egy azonos felépítésû úgynevezett második csapággyal 0- vagy X-elrendezésben párosítják. Az axiális erõt a külsõ axiális terheléshez hozzá kell adni és kiszámítani a (6.22 ) képletbõl tudjuk. .........................................(6.22) A 6.5 táblázatban megtaláljuk a megfelelõ formulákat különféle csapágyelrendezésekhez a dinamikus ekvivalens radiális csapágyterhelés megállapításához.

Megjegyzések: 1) A képletek olyan csapágyakra vonatkoznak, amelyek üzemi állapotukban csapágyhézag nélkül és elõfeszítésmentesen dolgoznak. 2) Radiális terhelések, melyek a táblázatban nyilakkal jelzett irányokkal ellentétes irányúak, pozitív terhelésnek értendõek. 6.5 Táblázat Csapágyelrendezések dinamikus ekvivalens csapágyterhelések esetében

Elõzõ fejezet

Visssza a tartalomhoz

Következõ fejezet

a túlfedés a hõmérséklet növekedésével csökken......... Ha ...............(7. egy laza csapágyelrendezési funkciót axiális irányba már nem tudunk a házban vagy a tengelyen létrehozni.... Ezt a tényleges mérési ... csúszókarcolásokat okozhatnak................... A csapágygyûrûk szoros illesztésén keresztül egyúttal azt is el tudjuk érni.3) képlet a valóságos üzemi körülményeknek megfelelõan adja meg a szükséges átfedést hõmérsékletkülönbség alapján.........N statikus teherbírási érték...2) ∆dF d B Fr Cor : : : : : ténylegesen szükséges átfedés... csapágyfurat névleges mérete.......3) ∆dT ∆T d : : : a hõfokváltozás miatt szükséges illesztési túlfedés a belso gyuru és a tengely közötti homérséklet különbség a csapágy furatának névleges mérete... Ezeket a relatív elmozdulásokat a csapágygyûrûk tengelyek és a házban elhelyezkedõ ülékek között végül is általában radiális irányú rögzítéssel a megfelelõ illesztési értékek kiválasztásával és biztosításával tudjuk biztosítani....1 A csapágy rögzítése Gördülõcsapágyak belsõ és külsõ gyûrûit a tengelyen és a házban radiálisan rögzíteni szükséges annak érdekében........... A (7. Ilyen esetekben ugyanis relatív elmozdulások léphetnek fel a tengely és a csapágyak belsõ gyûrûi között radiális........N 2) Tûréstúlfedés.......... . Ezzel a csapágyak teljes teherbírási képességét ki tudjuk használni....1) Ha .. hogy a csapágyak a terhelés során ne tudjanak elmozdulni. ezzel kedvezõ megtámasztást biztosítva a rendszernek.2) képletek segítségével számolhatóak ki...... Ezeknek a szoros tûrésekkel ellátott ülékeknek az alkalmazása természetesen megnehezíti a csapágygyûrûk kiszerelési munkáit. Ha egy szét nem szerelhetõ csapágy mindkét gyûrûjét besajtoljuk.. Illesztések 7.... 7.(7... mm radiális ero. axiális..mm a belsõ gyûrû szélessége. hogy a relatíve vékonyfalu gyûrûk a terhelést a teljes kerületen vegyék át...Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet 7.....2 Az illesztések fajtáinak megválasztása 1)Terhelés és illesztési túlfedés A minimálisan szükséges illlesztési túlfedés mértéke tömör tengelyeknél meghatározott radiális terhelések esetében a (7........ mint a tengelyek....... hõmérsékleti feltételek Miután üzemi körülmények között a csapágyak magasabb hõmérsékleten vannak......1) és a (7.... Ezek az esetleges elmozdulások ledörzsöléses sérülésekhez vezethetnek a csapágygyûrûk és a ház felülete mentén és illlesztési rozsdásodást...............(7.... mm 3) Tényleges illesztési túlfedés A csapágy beépítését követõen a tényleges illesztési túlfedés eltérést mutat a várt értékhez képest. illetve forgási irányokba.......

vagy laza ülékes megoldás is kielégítõnek tekinthetõ. Ezért tengelyeken. külsõ gyûrûknél törések is bekövetkezhetnek. A soron következõ beépítési példák esetében normál kivitelben fix-ülékes beépítést szükséges alkalmazni: Magas terhelések. hogy beépítésre kerüljenek.és kiszerelési mûveletei igen körülményesek. lengõ terhelések.3 Az illesztések kiválasztása Az illesztés optimális megválasztása fõleg a következõ tényezõk figyelembevételétõl függ: 1)a csapágy terhelésének faja és iránya 2) a csapágygyûrû üzemközben forog-e. 7. A belsõ. hogy a házak.eredménybõl lehet megállapítani. A tényleges és a látszólagos túlfedések közötti összefüggés az illesztési helyen a felületi érdesség alapján állapítható meg. hornyos tengelyek. melyek kerületi terheléssel vagy meghatározatlan terhelési irány mellett üzemelnek. élettartamát lerövidítik. . Ezek a feszültségek elõbb-utóbb a csapágy elfáradásához vezetnek. valamint a felületi érdességbõl az illesztési résznél. Mivel a nem szétszerelhetõ csapágyfajták be. például a mélyhornyú golyóscsapágyak esetében. kis falvastagságú házak. amit a szükséges túlfedés meghatározása során feltétlenül figyelembe kell venni. a lehetõségek figyelembevételével az egyik csapágygyûrûnél laza üléket kell alkalmazni. Pontterhelés esetében a csapágygyûrûknél a tolóülékes. Ilyen alkalmazásoknál kisebb fix ülékeket használunk annak érdekében. 4)Maximális túlfedés A csapágyak illesztési túlfedésekkel történõ beszerelése során a tengelyben és a házban húzó-és nyomófeszültségek lépnek fel a csapágy belsõ-illetve külsõ gyûrûiben.vagy sem 3) a csapágygyûrûn fellépõ kerületi erõ 4) A csapágygyûrûn pontterhelés van vagy meghatározatlan a terhelés iránya. házakban a maximális illesztési túlfedést 1/1000 érték körül célszerû megválasztani. Ez az eltérés az érdességi csúcsok elsimitásából adódik. lökésszerû igénybevételek. Azok a csapágygyûrûk. tengelyek alakhibái ne adódhassanak át a csapágygyûrûre. fix ülékkel kell. ha mindkét csapágygyûrût fix ülékkel építik be. könnyûfém és mûanyag házkialakítások. Szerszámgépeknél más a legmagasabb futáspontossági igényeket megkövetelõ berendezéseknél preciziós tengelyek és pontossági csapágyak kerülnek felhasználásra.

0. 7. vagy váltakozóan nagy terhelések Normáltól a nagy terhelésekig Nagy terhelések. valamint a csapágy furatának és a hozzátartozó tengelynek leggyakoribb illesztéseit (mérettûréseit).6.1 Táblázat Tengely.6X) Házak Osztatlan vagy osztott házak Pontterhelés a külsõ gyûrûn A terhelések fajtái A terhelések valamennyi fajtája Meleghozzávezetés a tengelyen keresztül Könnyûtõl a normálig Meghatározatlan terhelési irány Normáltól a nagy terhelési értékekig Nagy terhelések Osztatlan házak Kerületi terhelés a külsõ gyûrûn Könnyû.2 (1) Táblázat Házillesztések Házillesztések H7 G7 JS7 K7 M7 M7 N7 P7 Csaágyfajta A terhelés formája Golyóscsapágyak Henger és kúpgörgõs csapágyak Tengelyátmérõ mm Beálló görgõs csapágyak Tengelyillesz-tések h5 -18 - - . Általános irányvonalak radiális csapágyak illesztéseihez (JIS KI. amiket azután különbözõ pontossági osztályokba soroltak be. stb.és házillesztések a terhelés fajtájától függõen 7.1 ábra mutatja be a csapágyház furatának és a gördülõcsapágy külsõ átmérõjének. Metrikus kivitelû kúpgörgõs csapágyak eltérõ furat és külsõ átmérõ illesztésekkel kerülnek gyártásra.2 -tõl a 7. nagysága. A 7. A 7. mint a kúpgörgõs csapágyak collméretû-kivitelei.8 táblázatban ajánlott illesztéseket mutatunk be coll méretekre vonatkozóan.6 táblázatban illesztési méreteltéréseket találunk. Könnyûfém öntvényekbõl készült házak esetén általában merevebb illesztés szükséges az itt feltüntetett értékeknél. A 7. a terhelések formái. csekély falvastagságok.4 Illesztési ajánlások Az ISO 286 és a JIS B0401-ben a gördülõcsapágyak tengelyátmérõire és a házfuratok méreteire metrikus kivitelben tûréseket határoztak meg.5 táblázatokban illesztési ajánlásokat találhatunk a lényegesebb befolyásoló tényezõk figyelembevételével. erõs lökésszerû terhelések Megjegyzések: Ezek az illesztések szürkeöntvény és acélöntvény házakra érvényesek. A 7. úgy mint a csapágy fajtája.7.

140 140 .200 200 . 2)Minden radiális csapágy axiális terhelése esetén valamennyi átmérõre js6 tûrést ajánlunk.12Cr nagy terhelés: Pr> 0.140 140 - js6 k6 m6 js5 k5 m5 m6 n6 p6 r6 n6 p6 r6 Csapágy hengeres furattal Igen nagy.100 100 .500 50 .280 280 .140 140 .200 .200 200 - . 3) A terhelések az alábbiak szerint kerülnek megítélésre: kis terhelés: Pr ≤ 0.12Cr Jelentések: Pr: ekvivalens radiális terhelés Cr: dinamikus teherbírási érték 7. vagy lökésszerû terhelések A belsõ gyûrû axiális eltolhatósága szükséges A belsõ gyûrû axiális eltolhatósága nem szükséges - Minden tengelyátmérõ g6 Ponnterhelés a belsõ gyûrûn Minden tengelyátmérõ h6 Csapágy kúpos furattal szorítóhüvellyel A terhelések valamennyi formája Minden tengelyátmérõ h9/IT5 Megjegyzések: 1)Ezek az ajánlások tömör acél tengelyekre vonatkoznak.65 65 .200 200 .100 100 .06Cr normál terhelés: 0.100 100 .140 140 .400 50 .40 40 .06Cr < Pr ≤ 0.kis és váltakozó terhelések Kerületi terhelések a belsõ gyûrûnél vagy nem meghatározható terhelési irány Normáltól a nagy megterhelésekig 18 .18 18 .2 (2) TáblázatTengelyillesztések Radiális csapágyak illesztései 0 pontossági osztály .140 140 .100 100 .100 100 .280 - .40 40 .40 40 .140 140-220 .

6 (2)Táblázat Illesztések ház/csapágy Kúpgörgõs csapágyak illesztései hüvelyk méretekkel (ANSI KI.6 (1)Táblázat Illesztések tengely/csapágy 7.7. 4) .

d=belsõ gyûrû furata. L=laza.1) Csak köszörült tengelyeknél 2) Negatív tûrésekkel rendelkezõ csapágyaknál azonos illesztéseket lehet venni 3) T=fix. mm 7.7 (1) Táblázat Tengelyillesztések .

43 és 0) .7 (2) Táblázat Házillesztések Hüvelyk rendszerû kúpgörgõs csapágyak illesztései (ANSI KI.1) A belsõ gyûrûkhöz negatív tûrésértékeknél azonos illesztéseket lehet alkalmazni 2) T=fix. L=laza 7.

300 mm a 0 oszályú termék esetében 7.A belsõ gyûrû maximális furata: 241.8 (1) Táblázat Tengelyillesztések .

lengések és zajszintek kialakulására az adott csapágy esetében..(8... míg az axiális irányú eltolás mértékét pedig axiális csapágyhézagnak nevezzük.1) δeff δo δr δt : üzemi tényleges csapágyhézag. hogy az normál üzem esetén optimális legyen.. hogy pontos és megismételhetõ mérési eredményeket lehessen biztosítani. hogy a gyakorlatban elhanyagolható... mm : csapágyhézag a beépítést megelõzõen.. csapágyak rögzítése 8... A csapágyhézag meghatározásához a csapágyat elõzetesen egy kisebb elõterhelésnek vetjük alá.. radiális és axiális irányokba elmozdítható...1) képlettel a beeépítést megelõzõen a szükségelt csapágyhézagot oly módon tudjuk meghatározni.. melegedésre.. amelyik fix-elrendezésû. hogy üzemelés során optimális körülmények lépjenek fel. Csapágyhézag.. a csapágyhézagot úgy kell megválasztani.. Mivel üzemi körülmények között a tényleges csapágyhézag többek között befolyással bír a csapágy élettartamára...Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet 8.1 Csapágyhézag Csapágyhézagnak azt a méretet nevezzük.. eltolható... Tényleges üzemi csapágyhézag A (8. Ezért a mért csapágyhézag kismértékben a ténylegesnél nagyobb értéket eredményez. mm : csapágyhézag a hõmérsékletkülönbségbõl adódóan a belsõ és a külsõ gyûrûk között. ..1 táblázat mérési terhelési értékeket ad meg mélyhornyú golyóscsapágyakra.... így például a tûrésátfedésekre valamint üzemközben a belsõ és külsõ gyûrû közötti hõmérsékletkülönbségek következtében fellépõ csapágygyûrû-tágulásra.. egy szabad csapágygyûrû a másikkal szemben.. 8. feltüntetve egyben a megfelelõ korrekciós értékeket is a mérési terheléssel összefüggésben.. amely mellett egy csapágygyûrû axiális vagy radiális irányba a másikkal szemben egy határértékrõl egy másik határértékre elállítható... mm : csapágyhézag csökkenése tûrési átfedés miatt.1 ábra is szemlélteti. Ugyanakkor ennek a terhelésnek kapcsán egy kisebb mértékû rugalmas alakváltozás következik be a futópálya és a gördülõtest érintkezési helyén... Görgõscsapágyaknál ez a rugalmas alakváltozás a mérési terhelés befolyása kapcsán olyan csekély.. mm .1 Táblázat Mérési terhelési és korrekciós értékek mélyhornyú golyóscsapágyaknál 8. Ez több tényezõ befolyására vezethetõ vissza. A radiális irányú eltolás mértéket radiális csapágyhézagnak. Amint azt a 8... amit mérési terhelésnek is neveznek oly módon.. A 8....2 A csapágyhézag megválasztása A gördülõcsapágyak csapágyhézaga üzemi körülmények közötti meghatározott értéke ( a tényleges csapágyhézag) az eredeti csapágyhézaghoz képest általában (beépítés elõtti érték) kisebb..

normál fordulatszámon és hõmérsékleti viszonyok között a standart CO csapágyhézag az üzemi körülmények során kielélgítõ csapágyhézag méreteket eredményez... a tengely és a ház kialakításától. hõfejlõdéshez. mm 8....... °C : a külsõ gyûrûfutópálya átmérõje.. pl. míg a házban összeszûkülnek. hogy üzemi körülmények között is egy csekély mértékû hézag legyen biztosítva.. A 8. ami azután a csapágy élettartamát drasztikusan lecsökkentheti. A változó. A gyakorlatban azonban ezt az optimális értéket rendkívül körülményes megközelíteni.3 Kritériumok a csapágyhézag értékének meghatározásához Elméletileg az optimális csapágyélettartam akkor érhetõ el......2·10-6/°C) : a belsõ és a külsõ gyûrû közötti hõmérsékletkülönbség.... illetve a házba szoros illesztéssel kerülnek beszerelésre. Szokásos üzemi körülmények mellett....2 táblázatban csapágyhézag-csoportok találhatóak a CO csapágyhézagon túlmenõen... mialatt a tengely hõforrásokkal áll összeköttetésben... . ...... mm : gördülõcsapágy acélok tágulási együtthatója.......... illetve az összeszûkülés mértéke csapágyfajtától..3) δt α ∆T Do : csapágyhézag csökkenése a hõmérsékletkülönbség hatására.. a tengelyen tágulnak. mm ∆deff : a tényleges mérettúlfedés értéke....... melyek megfelelõ felhasználási esetekben és valós üzemi feltételek között jól felhasználhatóak..... Ezáltal a csapágyhézag csökken.. (1....(8. A csapágyhézag csökkenése üzemi körülmények között a belsõ és külsõ gyûrûkön mérve a hõmérséklet hatására az alábbiak szerint alakul: üzemelés során a gördülõtestek és a külsõ gyûrû hõmérséklete normál esetben 5-10 °C fokkal emelkedik meg.. mm A Do külsõ gyûrû futópálya átmérõje a (8.. üreges tengelyek vannak jelen............ forró közegek........ bizonyos üzemi feltételekhez ajánlhatóak. Golyós és önbeálló csapágyak esetén .4) Görgõs csapágyaknál (kivéve az önbeállókat): ...5) képletekkel számítható.Tûrési átfedések következtében fellépõ csapágyhézagcsökkenés: A belsõ és a külsõ gyûrûk. A tágulás.... Ez a változás a tûrési átfedés mértékének 70-90 %-át teszi ki...(8. hogy kis elõfeszítésekbõl nagy elõfeszítések lépnek fel...... valamint anyagától függ..... Az ilyen alapokon jelentkezõ különbözõ hõtágulások a csapágyhézagot az üzemelés során tovább csökkentik..... normál terhelésnél és illesztések esetében..(8.......... melyek a tengelyre..(8.. .. akkor a külsõ és a belsõ gyûrûk közötti hõmérsékletkülönbség akár még magasabb is lehet....2) δf : csapágyhézag-csökkenés a mérettúlfedés miatt.. ha a csapágyhézag megközelítõleg nullával egyenlõ vagy a csapágy csekély elõfeszítéssel szerelt. mm : a csapágy külsõ gyûrûjének névleges átmérõje.......4) és (8... Ezért a csapágyhézagot úgy kell megválsztani................. estenként nem mindig pontosan meghatározható üzemi viszonyok miatt elõfordul... nagyon kedvezõtlen súrlódási viszonyokhoz vezethet....... (negatív csapágyhézag).. Ha a leadott hõ kedvezõ elvezetési feltételekkel találkozik a ház esetében...5) d D : a csapágy furatának névleges mérete..

8.4 Beálló golyóscsapágyak radiális csapágyhézag értékei Megjegyzés: A fenti adatok csak a hatásszöggel ellátott csapágyakra érvényesek.8.5 Radiális csapágyhézag értékek kétsoros és párosított ferdehatásvonalú golyóscsapágyakhoz .

NU 310 NA 2) C9NA. pl.6 Táblázat Hengergörgõs és tûgörgõs csapágyak radiális csapágyhézag értékei (csapágyak hengeres furatokkal) 1) Normál hézagú csapágyak utójele csak NA.8.7 Táblázat Hengergörgõs csapágyak radiális csapágyhézag értékei Nem csrélhetõ illetve párosítható gyûrûk . C0NA és a C1NA csak P5 vagy ennél pontosabb tûrésekkel készülhet 8.

Bizonyos esetekben negatív csapágyhézagot szoktak elõfeszítéssel alkalmazni. növelni lehet a csapágy merevségét. A radiális és axiális tengelyirányban történõ eltolódások külsõ erõk behatása ellenére is ezzel kiküszöbölhetõvé válnak.8 Táblázat Kétsoros. Ezzel a módszerrel a csapágyak merevségének növelését érjük el. A negatív csapágyhézagot az elõfeszítéssel tudjuk jellemezni. csökkenteni lehet a zajszintet. Elérhetjük az elõfeszítést például merev beállítással.1 A csapágyak elõfeszítésének okai Elõfeszítés során a csapágyak gördülõterhei és a futópályái a kapcsolódási zónában azonos feszültségeknek vannak kitéve. Meghatározott esetekben és feltételek között a csapágyak elõfeszítésének alkalmazásával növelni tudjuk a fordulatszámot és javítani a futáspontosságot. amely a csekély mértékben terhelt nagy fordulatszámon dolgozó csapágyak esetében megakadályozza a gördülõtestek csúszását. Gyakorta páros elrendezésû ferdehatásvonalú golyóscsapágyakat axiálisan elõfeszítenek. . A ferdehatásvonalú kúpgörgõs csapágyakat túlnyomó részben elõfeszítéssel szerelik. 322X és a 323C csapágyak) 8. párhuzamosan elrendezett kúpgörgõs csapágyak axiális csapágyhézag értékei. metrikus kivitel (nem tartoznak bele a 329X. Az elõfeszített axiális és hengergörgõs csapágyaknál ily módon kedvezõbb gördülõtest megvezetés érhetõ el.5 ábrán is láthatjuk. amelyek a gördülõcsapágyak rugalmas alakváltozási terébe esnek. illetve hatnak. vagy rúgóerõ alkalmazásával. amint azt a 8.4 Csapágyelõfeszítés Gördülõcsapágyak üzemi körülmények között általában csekély csapágyhézaggal futnak.9 Táblázat Beálló görgõscsapágyak radiális csapágyhézag értékei 8. valmint egy minimális terhelést tudunk biztosítani. illetve ezeket az elmozdulásokat minimalizálni tudjuk. 8.4. javul a rezgésállapot.8.

A közepes. . vagy a csapágytávolság megváltozik. akkor minden belsõ gyûrû δ0 értékkel eltolódik. 8. mint δb . amikor egy erõs és egyben nagy merevségû helyzetet kívánunk létrehozni. hogy az elõfeszítés megszûnik. javítja. Ha az Fa erõt elérik.4. Mivel a δa eltolódási érték kisebb.12 táblázatban normál elõfeszítési értékek szerepelnek párosított ferdehatásvonalú golyóscsapágyakra. vagy külsõ terhelés megváltozásán keresztül hosszirányban elmozdulást végez. Elõre meghatározott merev elõfeszítést alkalmazunk abban az esetben. hogy az I. melynek értéke δa.2 A csapágyak elõfeszítésének nagysága és fajtái A 8. Egy külsõ axiális erõhatásra (Fa) újabb axiális eltolás lép fel a I.5 ábrán látható. csapágy δb értékkel eltolódik olymódon. csapágy merevsége megnövekszik. A tengelyek megvezetésének pontossági biztosítása céljából kis és közepes mértékû elõfeszítéseket alkalmaznak. vagy erõsebb elõfeszítés a csapágy merevségét biztosítja. és a II. A rugós megoldású elõfeszítés elõnye az. Amikor a páros elrendezésû ferdehatásvonalú golyóscsapágyak belsõ gyûrûinek homlokfelületei beszerelésre kerülnek. A 8. A II. célja és jellemzõi találhatók.8. az I.4.11 táblázatban a csapágyelõfeszítés fõ módjai. ez azt eredményezi. ez abban az esetben is igaz. ha a tengely netán hõmérsékletváltozási hatásokra. Ezzel egy F0 axiális elõfeszítési érték jelentkezik mindkét irányban. hogyan javul a csapágyak merevségi állapota az elõfeszítés függvényében. csapágy belsõ gyûrûjénél. csapágy belsõ gyûrûje ezáltal tehermentesítve lett a I.3 Csapágyak elõfeszítése és merevsége A 8. hogy a feszítés ereje állandó. csapágyakra ható erõk megfelelnek az FI illetve az FII nek.

közepes és nagy elõfeszítéseket jelentenek 8.12 Táblázat Általános elõfeszítési értékek ferdehatásvonalú golyóscsapágyaknál Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet . normál.Megjegyzés: a GL/GN/GM/GH kiegészítõ jelek kis.

a kenéstõl és a hõelvezetéstõl függ. terhelési tényezõk figyelembevételével fL és fc kell a 9. feltételezve a szakszerû beépítést. a kosár konstrukciójától. határfordulatszámnak nevezünk. akkor a kenõanyagok elvesztik kenési képességüket és a csapágyak funkcióját kedvezõtlenül befolyásolja. hogy egy meghatározott üzemi hõmérsékletet túllépne.09≤CI. nagyságrendjétõl. elõírásszerûen a megfelelõ mennyiségben megtörténik. Ha most már a hõmérséklet egy meghatározott értéket túllép. Ugyancsak feltételezzük a normál terhelést (P 0.2 . Olyan csapágyak határfordulatszámait. továbbá azt. A csapágytáblázatokban szereplõ határfordulatszámok olaj és zsírkenés esetén érvényesek NTN normál kivitelû csapágyakra normál üzemi körülmények mellett. amelyben a csapágy azonos viszonyok szerint képes futni anélkül. amelyek megnövelt terheléssel futnak. A megengedett határfordulat alapvetõen a csapágy fajtájától.1 és 9. a terhelés nagyságától. hogy a kenés márkás kenõanyagokkal szakszerûen. Ezért azt a maximális fordulatszámot. Határfordulatszámok A surlódási hõ keletkezése miatt az emelkedõ fordulatszámokkal arányosan az üzemi hõmérséklet is emelkedni fog. Golyóscsapágyak esetén a határfordulatszámot érintkezõ tömítéses kivitelnél LLUkivitelben az érintkezõ tömítés kerületi sebessége határozza meg.Fa/Fr≤0.03).Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet 9.

amikor nyilvánvalóan a táblázati értékek túllépésre kerülnek. Olyan radiális csapágyaknál. valamint csapágyanyagok. Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet .csapágytáblázatok alapján megállapítani. Ezeknél az eseteknél a biztonsággal megengedhetõ határfordulatszámot a táblázati értékek 80 %-ára kell korlátozni. melyek függõleges tengelyen helyezkednek el. Ezek többek között a meghatározott kosárkonstrukciók. a kenõanyagelosztás és kosárvezetés miatt kedvezõtlenebb körülmények hatnak. Olyan esetekben. Célszerû minden esetben az NTN konzultációja. továbbá speciális intézkedések. mint a vízszintes elrendezésû tengelyek esetében. melyekre az itt feltüntetett adatok nem nyújtanak információkat. az NTN visszakérdezésre szívesen ad további útmutatásokat. A megadott határfodulatok értékeit megnövelt pontosságú csapágyak esetében túl lehet lépni abban az esetben. ha bizonyos elõfeltételek teljesülnek. mint például a fentiekben említettek végrehajtása.

. kW Súrlódási nyomaték.0-ig 10.0-tól 3...8-ig 0....0-tól 3.Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet 10........... A hõfejlõdés értékét a súrlódási veszteségek alapján durván a (10..0-tól 1.7-tól 2...... Különösen az induláskor a gördülõcsapágyaknál fellépõ súrlódás lényegesen kisebb....1) µ: M: P: d: Súrlódási szám Súrlódási nyomaték... csapágyfurattól és a súrlódási nyomatéktól függõen...2) képlet segítségével tudjuk kiszámítani....... Nmm fordulatszám..0-tól 2.... mint a csúszócsapágyak esetében. a (10....5-ig 2.5-ig 1. végül általában egy állandó hõmérsékleten tartás következik be.. Nmm csapágyterhelés..........2-tól 1....5-ig 1.(10.2 Hõfejlõdés.... a 10. 1/perc Egy csapágy üzemi hõmérsékletének emelkedése a csapágyban keletkezett és az abból elvezetett hõmennyiség különbsége....0) képlettel kiszámítható. N furatátmérõ... Csapágyfajták Mélyhornyú golyóscsapágy Ferdehatásvonalú golyóscsapágy Beálló golyóscsapágy Hengergörgõs csapágy Tûgörgõs csapágy Kúpgörgõs csapágy Beálló görgõscsapágy Axiális golyóscsapágy Axiális görgõscsapágy Súrlódási szám µx10-3 1..(10. Gyakorlati tapasztalatok alapján az elsõ üzembe helyezések során elõször gyorsan nõ a csapágy üzemi hõmérséklete.5-ig 2.. A súrlódási szám gördülõcsapágyakra µ túlnyomórészt a terheléstõl... ami a hõmérséklet megemelkedéséhez vezet...1 táblázat segítségével megközelítõleg megállapítható és alkalmazható különféle csapágyakra ez a súrlódási szám.2-ig 1..8-tól 1....1 Súrlódás A gördülõcsapágyak egyik fontos jellemzõje a kis súrlódási tényezõ... ... melegedés Megközelítõleg minden súrlódási veszteséget a csapágyaknál hõfejlõdésre vonatkoztatva értünk.. kenési körülményektõl és fordulatszámtól is függ..0-tól 1...1) Q: M: n: Hõmennyiség....0-ig 1. . mm Bár a súrlódási szám µ többek között a terheléstõl.. Súrlódás és melegedés 10.......0-tól 1.. .. majd ezt követõen lelassul a melegedés.5-ig 2..

a hõelvezetõ felületek méreteitõl és tömegétõl a jelenlévõ kenõanyagok mennyiségétõl. ebben az esetben arra kell következtetnünk. vagy túl sok kenõanyag jelenléte. túl kis csapágyhézag.Ennek az állandó értéknek az eléréséig szükséges idõtartam általában a csapágyban keletkezõ hõmennyiségtõl. Ez a következõ okokra vezetheõ vissza: pillanatnyi terhelések. hogy valamilyen funkcionális hiba van a rendszerben. nagyon kevés. idegen anyagok jelenléte a csapágyban. így nem áll be a tehetetlenségi hõfok. túl magas csapágy-elõfeszítés. Ha a hõmérséklet állandóan emelkedik. melegedés tömítés. végül a környezeti hõmérséklettõl függ. a ház és egyéb elemek hõelvezetésétõl. Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet . vagy egyéb géprészek súrlódása miatt.

és szerves sûrítõanyagok. A sûrítõanyagok befolyásolni képesek a kenõzsírok speciális tulajdonságait. stb. 5. Ezen túlmenõen a kenõanyagok továbbbi feladatai a következõk: 1. káliumszappanokat alkalmaznak. ilyenek például a betonit. 11. 11. Néhány standard kenõanyagot és tulajdonságait feltüntetjük a 11. A kenés 11. kovasavgél. ajánljuk. hogy a gördülõcsapágyak gördülõtestei.2 Zsírkenés Mivel ma már világméreteken a nagy megbízhatóságú kenõanyagok rendelkezésre állnak. 3.3 Sûrítõanyagok A kenõanyag zsírállaga keménységének biztosítása érdekében az alapolajokat sûrítõ anyagokkal vagy szappanokkal keverik. Ezzel szemben a magas viszkozitással rendelkezõ alapolajakból készült kenõanyagok magas terheléseknél igen kedvezõen viselkednek. stb. ami azután ezeket az érintkezési helyeket a kenõanyag által képzett filmmel egymástól elválasztja. Mivel a zsírok. mint például a poliurea. 4. Sûrítéshez fémszappanokat. nátrium-. a csapágyak tömítési feladatai nem jelentenek komolyabb problémát. mint például a molibdénszulfidos grafit. 2.Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet 11. Sûrítési célokra szappanokat és egyéb adalékanyagokat használnak fel. Az egyes kenõanyagok fontosabb tulajdonságait három összetevõvel határozhatjuk meg: Az alapolaj.2. stb. a futópályák és a kosár között fémes érintkezés ne léphessen fel. 11. A gördülõcsapágyakat általában zsírkenéssel látják el. például lítium-. Ezt egy állandó olajfilmréteg biztosításával lehet a gyakorlatban megvalósítani zsírkenés esetében is. hogy minden esetben. a sûrítõanyagok. anyagi ráfordítást. a kenõanyagokkal való értintkezése ellen. mielõtt a kenõanyag kiválasztásra kerül. Ezeken kívül léteznek szervetlen sûrítõanyagok. Az alapolajok minõségét és fajtáit fõleg a kenõzsír jellemzõi határozzák meg. A gördülõcsapágyak kenéséhez a gyakorlatban túlnyomó részben zsírokat és olajokat alkalmaznak. valamint a fluorszén.1 Zsírok és tulajdonságaik A zsírok bázisát jelentõs részben ásványi és szintetikus lapolajok alkotják.2. így például por.1 táblázatban. például szilikonolajat.1 Gördülõcsapágyak kenése Annak érdekében. vagy egyéb alkalmazható szilárd kenõanyagok. Magas fordulatszámok és alacsony üzemi hõmérséklet esetében az alacsony viszkozitású alapolajakból készülõ kenõzsírok a legalkalmasabbak. Az adott üzemi feltételek figyelembevétele mellett minden csapágyfajtára az adott csapágynak megfelelõ kenõanyagokat kell alkalmazni. valamint biztosítja a megfelelõ tömítettséget megakadályozva azt is. A súrlódás és a kopás csökkentése Hõelvezetés A felhasználhatóság idejének meghosszabbítása Korrózióvédelem Idegen anyagok a csapágyba kerülése elleni védelem. ami az idegen anyagoknak a csapágykamrába történõ bejutása ellen nyújt megfelelõ védelmet. hogy a kenõanyagok a csapágyból eltávozhassanak.2 Alapolajok Kenési feladatokhoz természetes és szintetikus olajakat. 11. Ezen felül egy hatékony csapágy-tömítettségi megoldás is szükséges. florolajat. így az üzemi . diészter olajokat alapolaj céljából egyaránt alkalmaznak. a csapágyakat folyamatosan kenni szükséges. víz. Speciális esetekben szilárd kenõanyagok felhasználására is sor kerülhet. Alapfeltétel a megfelelõ minõségû megbízható kenõanyagok felhasználása. kenõanyagok tulajdonságaiban az egyes gyártóktól függõen bizonyos eltérések mutatkoznak. a gyártók által közölt adatokat alaposan ellenõrizzék.2. és az adalékanyagok.

Ennek a hatására a konzisztencia csökken. csökkentenünk kell az alkalmazott kenõanyag mennyiségét. a vízállóságot. .2. elõsegítve az elõbb említett probléma részbeni kiküszöbölését. hogy a házban kenésre rendelkezésre álló tér 30-60 százalékát szükséges kenõanyaggal kitölteni.2 és a 3 számokkal jelzett konzisztenciának megfelelõ kenõanyagokat szokták alkalmazni. a kenõanyag felesleges mozgásokat okozva a rendszerben hõmérsékletemelkedést eredményez. Gördülõcsapágyknál leginkább az 1.2 Táblázatban javasolunk különbözõ felhasználási esetekre alkalmazható konzisztenciaosztályokat. Ha magas fordulatszámokkal állunk szemben. formájátol. az utánzsírzási idõpontok illetve idõintervallumok többek között függnek a csapágy fajtájától. hogy legalább a felhasznált alapolaj legyen azonos és azonos sûrítõadalékot tartalmazzon a keverék. Ezen a kenõanyagfeleslegbõl eredõ problémán javítani lehet az adott esetben egyes zsírtulajdonságok megváltoztatásával. nagyságától a fordulatszámtól.2.2.4 Adalékanyagok A kenõanyagokhoz különbözõ adalékanyagokat kevernek annak érdekében. hogy annak feljavításával emeljük oxidációval szembeni ellenállóképességét a felhasznállás során. (National Lubricating Grease Institute)besorolása szerint. a felhasználhatósági üzemi hõmérsékletek is általában csökkennek. A különféle alapolajokkal. a magas nyomásnak. arra kell törekedni. sûrûség Az egyes kenõanyagok különbözõ állagúak az NLGI. illetve sûrítõanyagokkal elõállított kenõanyagok összekeverése alapvetõen kerülendõ. annál keményebb a kenõanyag. mivel ezek más-más adalékanyagokat tartalmaznak.1 Ábra egy diagramot szemléltet az utánkenések becsült idõintervallumaira vonatkozóan standard kiviteleket véve alapul normál üzemi körülmények mellett. betonit. biztosítson kedvezõ korrózióellenállást. Az NGGIértékek megadják az egyes zsírok konzisztenciaértékeit. utánzsírzás válik szükségessé. a zsírkenés fajtájától.hõmérsékletet. például a ház geometriai méreteitõl. valamint további zsírtulajdonságok fognak megváltozni. mechanikus stabilitást. 11. melyek nem utánkenhetõek. 11.2. hogy az utánkenési intervallum csökken a 80 °C feletti üzemi hõmérsékleteknél. olyan kenõzsírokat szükséges alkalmazni. ez pedig a tömítések mentén a kenõanyag kiáramlásához vezet. mint a csapágy élettartama. A 11.2. bár még ilyen esetben is bizonyos tulajdonságok elváltozásával kell számolni. általában kedvezõen viselkednek a magas üzemi hõmérsékleteken. A nátriumszappanok nem különösebben vízállóak. míg a fémes sûrítõanyagokkal elõállított kenõanyagok. A 11.5 Állag. a csapágy fordulatszámától.8 Utánzsírzás Amennyiben az egyes zsírzások közötti idõtartam rövidebb. Általánosságban azt lehet mondani. 11. Az állagot az alapolaj és a sûrítõolaj keverési aránya szabja meg. fel. Az különbözõ gyártók által szállított kenõzsírok keverése úgyszintén kerülendõ.6 Kenõzsírok keverhetõsége Az egyes kenõzsírok keveredése következtében azok állaga megváltozik. nagyjából 10 fokonkénti túllépések esetén körülbelül a felére. 11. Mint általános irányelvet elfogadhatjuk azt. Például jól ellenálljon az oxidációs folyamatoknak. Ha több a kenõanyag a szükségesnél.. (EP-adalékok ). az üzemi hõmérséklet pedig alacsony szinten tartandó. ezzel lényegében az anyag kenési képességét csökkentjük le. hogy azt meghatározott tulajdonságokkal ruházzák. minél magasabb a szám. 11. például a kenõanyag oxidációs képességének csökkentésével. stb. az üzemi hõmérséklettõl és természetesen a szóban forgó kenõanyag felhasználhatósági idõtartamától. Ha valamilyen kifejezetten elkerülhetetlen okból kifolyólag a keverés szükségessé válna.7 Kenõanyag mennyisége Az elsõ keverésnél szükséges kenõzsír mennyisége az alkalmazási esettõl és további sokféle konstrukciós jellemzõtõl függ. poliurea. a konzisztenciájuk általában csökkenést mutat. Magas üzemi hõmérsékleteknél vagy olyan csapágyak esetében.

11. szemben a zsírkenéssel.1 . Az Olaj a keletkezett és a külsõleg hozzávezetett hõt kedvezõbben tudja elvezetni.3.11.3 Olajkenés Általában a magas üzemi hõmérsékletek és fordulatszámok esetén az olajkenés a célszerûbb megoldás. mint a zsír.

Magát a házat azonban olymódon kell kivitelezni. hogy érjen. Ez az olajszóró módszer a relative magas fordulatok kedvezõ formája. olajködkenõ rendszert célszerû választani. továbbá álló helyzetben és üzemi állapotban az olajszint egyaránt könnyen leolvasható legyen olajállásmutató segítségével. akkor úgynevezett olajkeringetési. 3. Egy. Ebben az esetben az igényelt olaj mennyisége a csapágyak fajtáitól. az az egyetlen fontos feladat. vagy csepegtetõ.Csepegtetõ olajozási eljárás Magas fordulatszámoknál. amelyek a tengelyen vannak elhelyezve tudunk az olajra úgy hatni. A tengely vízszintes elrendezése esetében és álló helyzetben az olajszint normál esetet és körülményeket véve alapul. nagyságrendjétõl függõen általában percenként néhány csepp olajat tesz ki. hogy az az üzemi állapotban az olajszint alatt elhelyezkedve az olajat a csapágyra szórja anélkül. Olajcseppeket a csapágyba közvetlenül is be tudunk vezetni. kis és közepes terhelések esetén a 11. vagy egyéb gépelemekkel. Az olajfürdõs kenési módozat az olajkenés legegyszerûbb formája. hogy maga a csapágy az olajba merülne. a csapágy felett elhelyezett olajtartályból az olaj csepp-formában jut el a forgó gépelemre.4 ábrán bemutatott csepegõ kenési eljárást látjuk. Ha mégis magas fordulatszámokkal állunk szemben. 2. hogy mindenkor az olajállás szintjét pontosan és megbízhatóan ellenõrizni lehessen. hogy az elõre megválasztott olajszint ne változzék meg az üzemelés folyamán. . ahol szétporlik és olajköd formájában kerül a csapágyhoz. (11.Olajfürdõ kenési forma. a legalul elhelyezkedõ gördülõtest közepéig kell.2 Ábra) A függõleges tengelyelrendezések és relative alacsony fordulatszámok esetében a csapágyak gördülõtesteit körülbelül 50-tõl 80 %-ig kell olajfürdõbe meríteni. illetve páros elrendezésben a függõlegesen elhelyezkedõ tengelyen vannak a csapágyak elhelyezve.Olajszróró kenési rendszer Az olajszórás elvén alapuló kenési módszer esetében szórógyûrû segítségével.1. A 11. Ez a gyûrû az olajteknõbe bemerülve üzemi állapotban a kúpos külsõ felületén keresztül az olajat a csapágyhoz képes juttatni.3 ábrán egy függõlegesen elhelyezett tengelyen kúpos olajszóró gyûrût találunk a csapágy alatt.

ezáltal megoldható a hõmérséklet szabályozása és a tisztaság biztosítása a rendszerben. Amint azt a 11.7 ábra szállító keringtetõ tárcsát ábrázol. 6 Olajködkenés Sûrített levegõnyomás alkalmazásával a kenõolajat diszpergálják és a csapágyhoz juttatják be. Az olaj el.9 ábra szerint az egyes csapágyakhoz sûrített levegõ közbeiktatásával juttatják el az olajat meghatározott mennyiségben.8 ábra szemlélteti. 7. A centrifugális erõ elvén magas fordulaton az olaj egy bevezetõ csõbe jut. például rakodóknál. Igen fontos az. Miután az olajfelhasználás is kismértékû.5 ábrát. 5.illetve hozzávezetési helye a csapágy egyegy oldalán egymással szemben kell elhelyezkedjék. szupertöltõknél. hogy az olaj miután már a csapágyon keresztüljutott.Olaj-levegõ kenés Olaj .. Ennek abban mutatkozik meg az elõnye. hátul az olaj megfelelõ elszívásának érdekében. torlódási jelenségek fellépte nélkül tudja a csapágykamrát elhagyni. majd onnan a csapágyba kerül. amelynél az olaj egy szállítócsiga közremûködésével felülrõl vezeti be az olajat a keringtetõ vezetéken keresztül a csapágyhoz.Keringtetõ olajkenés Ezt a módszert túlnyomó részben központi olajozási és hõelvezetési feladatokhoz alkalmazzák.levegõ kenési módszerrel elõre meghatározható kis mennyiségû olajat lehet tervezett idõközökben az olajozási helyre juttatni.4. a tengely függõleges elrendezése mellet.6 ábrán keringtetõolajzás látható. A csapágyolaj elvezetésére szolgáló nyílást a lehetõ legnagyobbra célszerû megválasztani. ami belemerül az olajteknõbe. A sûrített levegõ hûtõhatására a csapágymelegedés nem jelentõs. A 11. hogy az olajfuratok kellõ méretekkel rendelkezzenek annak érdekében. Emellett az olajfelhasználás mértéke igen csekély. hogy az olajat hûtõn és a szûrõn is keresztülvezeti. idegen anyag nem juthat be a rendszerbe. lásd a 11. Ennek a módszernek az ezt jellemzõ igen alacsony kenõanyag-ellenállás miatti alkalmazása különösen a magas fordulatszámokon dolgozó csapágyaknál kedvezõ. A 11. Ezt a rendszert csak igen magas fordulatszámok mellett tudjuk csapágykenési célokra alkalmazni. a rendszer környezetvédelmi szempontokból is kedvezõnek mondható. ami a csapágy felett található. Mivel állandóan friss olajat szállítanak.Centrifugális olajkenés A 11. ennek a módszernek a segítségével egyidejûleg több csapágy is kenõanyaggal látható el. .

Praktikus esetben a d. valamint csapágyak magas fordulatszámainál jól bevált az eddigi gyakorlatban. majd a centrifugális erõ elvén az olaj furatokon keresztül jut a kenési helyekre.5 ·106. n érték körülbelül 2. más esetekben a tengelyen keresztül is megtörténhet az olaj bevezetése. de vannak további felhasználási területei is általában ott.3. 11. melyeket orsóolajnak. vagy turbinaolajnak neveznek és ezeken a neveken is hozzák forgalomba. ahol a legmagasabb fordulatszámok mellett üzemelnek a csapágyak.8.2 Kenõolajok A gördülõcsapágyak kenési céljaira túlnyomó részben normál körülmények között ásványi olajokat alkalmaznak. Ez a kenési módozat magas hõmérsékleteken és kedvezõtlen üzemi feltételek mellett. Ezt a módszert alkalmazzák például gázturbináknál. Igen alacsony . gépolajnak.Olaj-befecskendezéses kenési eljárás Ennél az olajozási eljárásnál az olajat magas nyomáson oldalról közvetlenül a csapágyba az olajozási helyre fecskendezi be a rendszer. sugárhajtómûveknél. Az olajat egy fúvókán keresztül fecskendezik a csapágyba.

így 150 °C felett elõtérbe kerül a szintetikus olajak jelentõsége. hogy gyors fordulaton dolgozó csapágyak esetében inkább az alacsony viszkozitású a magas terheléseknél pedig inkább a magas viszkozitású olajok jönnek elsõsorban számításba. Ha a viszkozitás túl magas. melyek a siészterolajok.hõmérsékleteknél. Általánosan azt kell megállapítani. A hõmérsékletfüggõ viszkozitás a legfontosabb kenõanyag-tulajdonság és döntõ annak kenhetõségi képességére. illetve magas hõmérsékleteknél.3 táblázatban az üzemi hõfoknál minimálisan elvárt viszkozitási értékek vannak az egyes kenõolajra vonatkozóan feltüntetve különféle csapágyakhoz. ami azután elõbb-utõbb maradandó csapágykárosodáshoz vezethet. . A 11.11 diagramból látható.és fluorolajok. A kenõolaj kiválasztása során a 11. A 11. hogyan változik meg a különbözõ üzemi hõfokokon a viszkozitás értéke különféle olajok esetében. abban az esetben megnõ a súrlódási veszteség és a súrlódási hõ keletkezésével nõ a csapágymelegedés mértéke is. hogy a gördülõtestek és a pályáik közötti fémes érintkezés elkerülhetetlenné válik. -30 °C alatt.4 táblázat segítségével az esetek többségében meg lehet állapítani. szilikon. Az alacsony viszkozitású kenõolajak nem képesek elfogadható hordképességgel rendelkezõ olajfilm kialakítására úgy. milyen viszkozitású olaj kell egy meghatározott üzemi feltétel esetén.

hogy a teljes keletkezettt hõmenniséget az olajkenés kell. Késõbb. a próbaüzemelés során az adott helyzetnek megfelelõen ezt a mennyiséget megfelelõ mértékkel csökkenteni lehet.4 Táblázat A kenõolaj kiválasztása 11. Az ehhez szükséges olajmennyiséget hozzávetõlegesen a 11.12 ábránál hozzáigazítjuk attól függetlenül. melyeknél a kenõanyagok nyomás útján kerülnek a kenési helyre. általában egyensúlyt lehet tartani a rendszerben keletkezõ hõfejlõdés. .1 képlettel megállapított olajmennyiségeket egy 1. akkor az azt jelenti. csapágyház és részei által elszívott hõ mennyisége között. a 11.3 A Kenõolaj mennyisége Azoknál a kenési rendszereknél. hogy kompenzálja. illetve olajkeringetéses kenlsi módozatoknál 11.0 -ig terjedõ tényezõvel meg kell szorozni. Mivel a ház által elvezetett hõ mennyisége a ház kialakítási formájának függvénye. hogy a ház hõt nem von el. mely a csapágyak futása és egyéb hõforrások hatására keletkezik és az olaj. Ha a szükséges kenõanyag-mennyiség megállapítása során abból indulunk ki.3. hogy a tényleges tengelyátmérõ hány mm. A "0" pontot függõlegesen a "d" tengelyátmérõhöz a 11.5 -tõl 2.Megjegyzés: Olajfürdõs.12 ábra diagramjának felhasználásával tudjuk megállapítani.

4 Olajcsere Az az idõintervallum. Általánosságban azt lehet mondani. Magasabb üzemi hõmérsékletek esetén 80 -100 °C között például minimálisan 3 havonta kell az olajcserét végrehajtani. hogy az olaj az adott idõpontban még megfelelõ kenõképességekkel rendelkezik-e? Az elemzések alapján azután már az olajcsere optimális idejét biztonságosan meg lehet határozni. az olajmennyiségétõl. függ az üzemi körülményektõl. hogy olajcserére . aminek elteltével a kenõolajat cserélni szokták.11.normál körülmények között évente van szükség és az üzemi hõmérséklet nem emelkedik 50 °C fölé. megvizsgálandó az. Fontos aggregátok esetében ezt az idõintervallumot részletesen elemezni szokás.3. valamint az alkalmazott olajfajtától. Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet .

Amennyiben spirálisan kiképzett beszúrásokat alakítanak ki a csapágyfedelén. ahonnan azonban kinyomásra. megoldást mutat a 12. a 12. mint érintkezõ és nem érintkezõ tömítések.7 ábrán ilyen megoldás szerepel. amint az a 12. A 12. A gördülõcsapágyak tömítéseit két fõ szempont szerint tudjuk felosztani.4 ábrán is látható. viszonylag pormentes környezetben elonyösen használható. egyéb szennyezõdéseket a munkatérbõl eltávolítani. akkor az olaj a hornyokból ismételten a csapágykamrákba kerül vissza. 12. idegen anyagok. tovább javítható. A 12.5 ábrán egy labirint-tömítés látható osztott házkivitel esetében. eltávolításra kerülnek. nagy sebességeknél lehet elõnyösen alkalmazni. a kerületi sebességek és a tengelyek körkörösségi hibái.1 ábrán egy egyszerû. Ha a spirál iránya a normál csapágyforgási iránnyal ellentétes. mivel ebben az esetben is igen megbízható tömítettséget tudnak biztosítan. a tömítések ezen módozatát elsõsorban az igen magas fordulatszámoknál. Tömítések A tömítések két fõ funkcióval rendelkeznek: elsõ. aminek segítségével az olaj a tömítõ részekbe jutva ismét a kenési rendszerbe kerül visszavezetésre. akkor bekövetkezik egy még biztonságosabb tömítettségi állapot az idegen anyagok behatolása ellen. . amint ezt a 12. ezzel az olaj kilépését tudják meggátolni. Ezáltal megakadályozzuk az álló és a forgó labirint-felületek egymással történõ érintkezését. A 12. beszúrások olajjal telítõdnek.7 (c) ábra pedig olyan megoldást mutat be. száraz. a konstrukció kis radiális játékkal rendelkezik a tömítés és a tengely között. az érintkezõ tömítések melegedése. amik a labirintusokba juthatnak.Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet 12. meghosszabbított résfelületekkel. hogyan lehet védekezni az olajkifolyás ellen visszacsapó gyûrûvel. Ha ezek a hornyok. Kopás ezért itt nem léphet fel. Mivel az úgynevezett hozzáadandó felmelegedés nulla. por. A súrlódási veszteség gyakorlatilag nulla. Ha az adott helyzetben számolni kell tengelyferdeséggel. a felmerülõ költségek. A zsírral történõ utánkenések során szennyezõdések keletkezhetnek. hogy idõben és eredményesen akadályozzák meg a szennyezõdések. Az olajkenésnél alkalmazott labirint-tömítések olajvisszavezeto furatokkal vannak ellátva. olaj. Az alábbi szempontok szerint kell a tömítések kiválasaztása során eljárni: a kenõanyagok fajtái. A 12.3 ábra is szemlélteti. zsír. A 12.6 ábra. hogy a kenõanyagokat a csapágykamrában megtartsák. nem érintkezõ tömítés látható. a csapágyba történõ jutását. stb. Ez a tömítési megoldás zsírkenésnél. a rendelkezésre álló beépítési lehetõségek. Ezek az úgynevezett labirinttömítések széles körben nyernek felhasználást zsírkenésnél. úgy mint port. úgy. ezek a labirint tömítési megoldások ajánlkoznak a legjobbnak.1 Nem érintkezõ tömítések A nem érintkezõ tömítések az álló és forgó elem között rést képeznek. A réstömítések hatásfoka lépcsos kialakítással. hogyan képes egy kívül elhelyezett visszacsapó gyûrû az idegen anyagokat. második pedig az.1 táblázatban ajánlások vannak feltüntetve axiális és radiális játékok értékeire labirint-tömítések esetében. A tömítettségi hatást a házban vagy a tengelyen párhuzamosan elhelyezett beszúrásokkal jelentosen növelni lehet. illetve a tengelyen.7 (b) ábrán azt mutatjuk be.

12. Ezért aztán a filcgyurut meghatározott profilkeresztmetszettel látják el. Ezeknek a tömítéseknek a legnagyobb elõnye az. ha pedig az ajaktömítés befelélett irányítva.11(a) ábra a begyüremlõ anyagok elleni igen kedvezõ védelem biztosítható.11(b) ábra. szilikonkaucsuk MVQ. . Ennek alkalmazása esetén magasabb súrlódás jelentkezik az üzemi körülmények során a nem érintkezõ tömítéseknél keletkezett súrlódási értékekhez képest. Ennél a rendszernél ebben az esetben is biztosított a megfelelõ tömítettség. mely anyagok amúgy igen kellemetlen veszélyeket rejtehtnek magukban a kenõtérbe bejutva. V-gyûrûs tömítések láthatóak a 12. egyéb kisebb szennyezodéseket távol tartani. fluorkaucsuk FPM.9 és a 12.12 ábrán. túlnyomó részben rugós elõfeszítésû ajaktömítések. hogy ebben a kivitelben készült tömítések hatásfoka jóval kedvezobb. 12. melyeket olaj és zsírkenésnél lehet alkalmazni. poliakrilátkaucsuk ACM. Mivel a körbefutó elasztikus ajaktömítés a tömítendõ felülettel érintkezik. A filctömítések egyszeru kivitelû éritkezõ tömítések és foleg zsírkenésnél nyernek gyakori felhasználást. Az érintkezõ tömítések. melyek szabvány szerinti méretekben készülnek. melyeknek többek között feladata az olaj a kenõtérbõl történõ kiömlésének megakadályozása is. amely fennáll még a központhibával rendelkezõ tengelyek esetében is. hogy elhelyezkedésüket befolyásolni lehet. A megoldást a 12.2 Érintkezõ tömítések Az érintkezõ tömítések hatékonysága abban rejlik. Azt azonban egyértelmûen le lehet szögezni. Ha a tömítõajkak kifelé irányulnak. 12. a nitilkaucsuk NBR.10 ábrák mutatnak be. Az elõfeszítés követketében a rendszer a teljes tömítési felület mentén egyenletes nyomást képes biztosítani. az axiális ütéshibák ily módon kiegyenlítõdnek. ilyenek pl. stb. hogy segítségükkel egy állandó elasztikus kontaktust lehet létrehozni egyenletes nyomással a tömítési helyek tömíto felületeinél.8 ábra szemlélteti. amit a 12. A filctömítések képesek a port. A felhasználói igényeknek megfelelõen többféle anyag áll a rendelkezésre ezekhez a tömítésekhez. akkor az olaj kifolyása elleni védelem biztonságos megoldásához jutunk. de az olajat átengedik.

Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet .

kis sûrûség és a kedvezõ hõállóság. illetve korrózióálló acéllemezekbõl is. A mindenkori felhasználási igényeket és elõfeltételeket figyelembe véve gyártanak azonban csapágykosarakat rézötvözött.4 ábrák tartalmazzák. a német DIN 100 Dr6 és az angol királysági GS 534A99 szabványok elõírásainak.3 és a13. etéte edzett acélokól gyárott gördülõcsapágyak krõmacélól SCr. melyeknél ezek a nem fémes zárványok csak igen csekély mennyiségben vannak jelen. melyek vákumos gáztalanítási eljárással kezeltek. kedvezõ a rugalmassága. igen kiválónak bizonyultak a lökésszerû terhelések felvételére. Magas tisztasági fokkal rendelkezõ acélok esetében. melyeknek szilárdsági adatai kielégítõek. jók a súrlódási tényezõi.14 táblázatokban ezen acélok összetétele szerepel. hogy általában a gördülõcsapágyaknál csak elõre behatárolt elfáradási élettartamot adnak meg. Ezek az acélfajták megfelelnek az amerikai AISI 52100. jelentõs javulást lehet anyagfüggõ esetet véve. kerülnek felhasználásra túlnyomó mennyiségben a csapágygyártásban. M50 gyorsacélt alkalmaznak.2 A csapágykosár anyagai A gördülõcsapágyak kosarait megadott üzemi feltételek mellett lengésekbõl és ütésekbõl származó terhelések is érik. melyeknél az üzemi hõmérséklet meghaladja a 300 értéket. Speciális követelmények esetében. amelyek nem szabad. ahol a legfontosabb elõfeltétel a magas fokú korrózióellenállás. A mûanyag kosárnak a súlya kicsi. valamint a méretstabilitásuk is kedvezõ. amelyeknél hõstabilizált üvegszállal megerõsített poliamid alapanyagot alkalmaznak. Az SUJ 2 -nek megfelelõ japán acélokat alkalmazzuk a leggyakrabban. gömbgrafitos vasöntvénybõl és mûanyagokból. mint például SUS 440C olyan csapágyak esetében kerülnek felhasználásra. Betétben edzett. Azoknál a gördülõcsapágyaknál. kopásálló felületekkel rendelkezõ acélokból elõállított csapágyak. aránylag magas széntartalmú acélokból készülnek. amikor alapfeltétel a csapággyal szemben a legmagasabb fokú biztonság és élettartam. (SEVM és ESR) kerülnek alkalmazásra.13 és 13. a gördülõcsapágyak kifáradási élettartamánál elérni. hogy ezeknek a csapágyrészeknek maradandó alak-. Ezeket az alkatrészeket ezért megfelelõ alapanyagokból kell elõállítani.1 Acélfajták a csapágygyûrûk és gördülõtestekhez A gördülõtestek és pályáik érintkezési helye mentén magas váltakozó feszültségek lépnek fel. melyek kémiai összetételét a 13. képezik annak az okát. melyek az anyagban megtalálható nem fémes zárványok miatt lépnek fel. További követelmény még az alapanyagokkal szemben az alacsony súrlódási tényezõ. Acélok. ezért ezeknél a kiviteleknél a hõfejlõdés csekély mértékû. pl. melyek esetében meghatározott mélységû cementált és edzett réteg biztosíott és amelyek egyidejûleg egy nem túlzottan kemény magréteggel rendelkeznek. kifáradási és kopási mutatói kiválóak. Bizonyos célokra készülnek kosarak alumínium ötvözetekbõl. A 13. Az átedzett standard gördülõcsapágy acélok kémiai összetétele a JIS G 4805 szabvány szerint a 13. Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet . masszív csapágyak kosarait gyakran állítják elõ gyorsacélból (S30 c ) vagy magas szilárdságú sárgarézbõl. kerülnek elõállításra. Kis és közepes méretû dördülõcsapágyakhoz alkalmazott préselési eljárással készülõ kosarakhoz hidegen vagy melegen hengerelt acéllemezeket alkalmaznak az úgynevezett standard kosárkiviteleknél. valamint betétben edzett acélok. Az NTN kizárólagosan csak igen tiszta acélokat használ fel. Gördülõcsapágyaknál.5 táblázatot. típusjel. illetve méretváltozásokat okozhassanak. melyek kemény és kopásálló felületi tulajdonságokkal rendelkeznek. Az NTN megközelítõleg valamennyi kúpgörgõscsapágya ilyen betétedzett acélokból készül. 13. Az átedzhetõ krómacélok. Robosztus. krómmolidén-acélból SCM. A csapágygyûrûk és a gördülõtestek keménységi mutatói általában a HRC 58-65 értékek között kell elhelyezkedjenek. Förccsöntött eljárással gyártott mûanyag kosarak egyre gyakrabban kerülnek felhasználásra a gyakorlatban. melyek futópályái induktív edzési módszerrel hõkezeltek S48C-tõl S50C-ig és cróm-molibdén-SMC 440. Az alapanyagra visszavezethetõ fáradási törések. a vákuumolvasztási eljárással készült acélok.1 táblázatban van megadva. Gördülõcsapágyak anyagai 13.Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet 13. lásd 13. melyek igen magas tisztaságú acélt garantálnak. NAgyobb keresztmetszettel rendelkezõ gördülõcsapágyak elõállíthatóak kedvezõ átedzhetõségi tulajdonságaik miatt az SUJ 3 vagy az SUJ 5 szabványos acélokól is. csúszási viszonyai. melyek keménységmegtartása. A gördülõtestek és a csapágygyûrûk olyan acélokból kell készüljenek.

A hüvelyt egy állítóanya segítségével szereljük be és szorítjuk meg. hogy komolyabb axiális terhelések mellett se tudjon a csapágy elmozdulni.5 ábrán szorítóhüvelyes csapágyrögzítési megoldást látunk kúpos furattal. A 14.1 és a 14.7 ábrán szerepel. . Ezért ilyen problémáknál egyéb módszerekhez kell folyamodni. ahhoz. az axiális irányú terhelhetoség egyértelmûen a szoros illesztés erejének függvényévé válik. egy osztott menetes gyûrûn helyezkednek el. hogy a csapágy axiálisan a tengelyen vagy a házban biztonsággal rögzítésre kerüljön.Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet 14.3 és 14.4 ábrákon láthatunk.6 ábrán lehúzóhüvelyes rögzítési kivitelt mutatunk be. amit a 14. A 14. Tengelyek és házak elrendezése 14. az anyák. Ha ezek a csapágyak nem jól ülnének fel a válakra.2 ábrákon ilyen rögzítési módozatokat ábrázoltunk. csapágyfedeleknél s a tengelyeken lévõ vállaknál gyakran alkalmaznak tengelytárcsát. állítóanyát. melyeket itt alkalmaznak. amint az a 14. Csapágyházaknál. amely a tengelyen kialakítot horonyba illeszkedik.1 Csapágyak rögzítése Sok esetben az alkalmazásra kerülõ szilárd illesztés nem bizonyul elegendõnek a gyakorlatban ahhoz. A 14. Ha kúpos csapágyfuratot kívánunk kúpos tengelycsonkra felerõsíteni. Egy egyszerû és kis helyen elférõ csapágyrögzítési módszert biztosít rögzítõgyûrûvel ez a rendszer. amelyek segítségével a belso vagy külso csapágygyuruk homlokfelületeit a tengelyen vagy a házban megtámasztják.

mint a max.1 táblázatban vállrádiuszok. vagy ha a tengelyváll magassága. rsmin a 14.2 táblázatban adatokat találhatnak a tengelyváll köszörült szabad beszúrásaira vonatkozóan. A 14.8 (a) ábra. 14. nagyobb kell legyen.3 A tengelyek. vállon pedig kisebb kell legyen. ra és vállmagasságok h kerültek megadásra tengelyek és a házak vonatkozásaiban. akkor a 14.14. mint a peremtáv. A14. A rádiusz a felfekvõ felületen. Ha szilárdsági okból kifolyólag a tengelyen lévõ rádiusz. megengedett csapágygyûrû éltávolság. Ha jelentõs mértékû axiális terhelés lépne fel.8 (b) ábrának megfelelõen közbetétgyûrût alkalmazzuk. mint ahogy az a táblázatban szerepel. rs max.2 Táblázat Köszörült tengelybeszúrások méretei 14.2 Éltávolság és vállmagasság A tengely és a ház felfekvõ vállfelületeinek "h" magassága minden esetben nagyobb kell legyen. a értékét a táblázati értékek fölött kell megválasztani.és a házülékek pontossága . ra értékét meg kellene növelnünk. h konstrukciós meggondolásokból kisebb kell legyen. mint a csapágygyûrû megengedett minimális csapágyéltávolsága rs min.

melyek normál esetben betartandóak.A 14.és házülékekre vonatkozóan találunk általános érvényû utasításokat azok pontosságára. hengeres alak Derékszögûség Kis csapágyak Ra Nagy csapágyak Tengely IT3 IT5 0. Tulajdonságok Körkörösség.3 táblázatban a tengely. felületi érdességére.6 3.6 Ház IT4 IT5 1.2 14.3 Táblázat Csapágyülékek alakhûsége Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet .8 1.

Ilyen esetekben a csapágyakat . hogy egyidejûleg csak az egyik gyûrût éri az erõhatás.Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz Következõ fejezet 15. vagy nagyméretu csapágy beépítésével állunk szemben. Ha nehéz. A csapágy benyomására kifejtendõ erõhatást a teljes gyûrûkerületen egyenletesen elosztva kell kifejteni. a csapágy elõmelegítése nélkül lehet a beépítést a 15. a házat jól meg kell tisztítani. száraz körülmények között és környezetben szabad beépíteni. Ha ezt követõen a csapágyakat 20 körüli szobahõmérsékleten és az originál csomagolásban tárolják. 15. házillesztések. Kiemelten fontos kérdés a tisztaság. illetve attól védeni kell. ellenõrizhetõ. a csapágyak sok éven át megõrzik minõségüket és minden nehézség nélkül azonnal felhasználhatók. megfelelõen tiszta körülmények között ahol a levegõ nedvességtartalma 60 % alatt marad.2 Csapágyak beépítése A gördülõcsapágyakat beépítésük folyamán közvetlen kalapácsütésekkel tilos a tengelyre felerõltetni. Egyes speciálils szintetikus kenõanyagok esetében. Tengelyek. mivel ebben az esetben a legkisebb tisztátlanságok is jelentõsen befolyásolják ezeknek a csapágyaknak az elõírás szerû mûködését. egyéb szennyezõdésektõl meg kell szabadítani. igen komoly erok szükségesek ahhoz. ezért ezeket a gépelemeket ennek megfelelõ módon kell kezelni. továbbá egyéb konstrukciós jellemzõk az elõírt tûrések szerint megvizsgálandóak. a 15. Ez a munka mechanikus vagy hidraulikus prés segítségével egyszerûen és biztonságosan végrehajtható. Ha a benyomási feszültség hatása a hüvely közepén jelentkezik. amelyek korrózióvédõ anyagokkal nem keverhetõk. tudjuk a szóban forgó feladatot hibátlanul kivitelezni. 15. felületi érdesség. lemosni. de a beépítõ hüvelyre mért kis és egyenletes óvatos kalapácsütésekkel is elvégezhetõ. Általában a korrózióvédõ anyagot nem szükséges a csapágyról beépítése elõtt eltávolítani. 15. Amennyiben nem szétszerelhetõ csapágyat kell egyidejûleg a tengelyre és a házba bepréselni. ütések elkerülése. Mindkét csapágygyûrû egyidejû bepréselése során nem szabad annak elõfordulni.2. A kétoldalról fedett és tömített csapágyakat mosni tilos. 15. korrózióvédelem és a lökésszerû terhelések.1 Csapágyak tárolása A csapágyakat a gyártó cégek korrózióvédelemmel látják el és gondosan becsomagolva szállítják. fix ülékekre helyezzük. biztosítva ezzel folyamatosan a megbízhatóságukat. meg kell a csapágyakat ezektõl tisztítani és utána megszárítani. fix-ülékes. hogy tengelyek és fix ülékek közötti a súrlódást le tudjuk gyozni. a teljes gyûrûkeresztmetszeten egy egyenletes erõelosztást kapunk.1 Elõkészületek a csapágy beépítéséhez A gördülõcsapágyakat csak tiszta. a tengelyt.2 Hengeres furattal ellátott csapágyak beépítése Amennyiben a gördülõcsapágyakat könnyû.2 ábra szerinti tárcsa-megoldás felhasználásával. ha az adott csapágy szakszerûtlen kezelése miatt beszennyezõdött.2. Ez a folyamat abban az esetben is megismétlendõ. Még a beépítés elõtt minden alkalmazásra kerülõ szerszámot. A kis. mely a belsõ és a külsõ gyûrût egyidejõleg megtámasztja.és a miniatûrcsapágyakat lehetõség szerint tiszta helységben szereljük. vagy a házülékbe beszerelni. mivel ennek könnyen a futópálya benyomódása lehet a következménye. a beépítendõ részeket esetleges forgácsmaradványoktól. A csapágyakat csak a beépítésüket közvetlenül megelõzõen szabad az originál csomagolásból kivenni. Csapágyak kezelése Gördülõcsapágyak a gépgyártás pontossági elemei.1 ábra szerint egy szerelõ/beépítõ hüvely alkalmazásával elvégezni.

A beépítést követoen felmelegített csapágyak esetében arra kell feltétlenül ügyelni. olymódon. NJ és NUP csapágysorozatok esetében peremes. méreteltérésekkel kell számolnunk. hogy csapágy homlokfelületei a lehülést követoen a kapcsolódó felülettel. Gördülocsapágyak 120 °C fölé nem hevíthetok. felfekvo felülettel úgy a ház. Léteznek elektromos melegíto készülékek is.a beépítésüket megelozoen fel kell melegíteni. vagy perem nélküli kivitelekben elektromos indukciós tekercsekkel ellátott lehúzokészülékkel melegíthetoek. Az olajteknoben is általánosan rácsos rost kerül elhelyezésre és azon fekszik fel a felmelegítendo gördülocsapágy. ellenkezo esetben az anyag szövetszerkezetében átalakulások következnek be. valamint a csapágyfurat méretétol függ. elektromos szekrények a kétfedeles és tömítofedelekkel ellátott zsírzott csapágyak felmelegítéséhez. A csapágyak felmelegítésénél forró olajat alkalmaznak. Ezek a módszerek különösen jól használhatóak a nagy szériáknál a csapágyak ki.3 ábrából a hodilatáció értékei a csapágyfurat méretei és a homérsékletkülönbségek függvényében a csapágy és a tengely között kiolvashatók. A csapágyak homérséklete nem lépheti túl a 120 °C homérsékletet. A tengely és a csapágy közötti igényelt homérsékletkülönbség az igényelt átfedés mértékétol. A hengergörgos csapágyak belso gyurui az NU. Ezért a csapágyakat tilos közvetlen futoelemmel történo érintkezésnek kitenni. mint a tengely esetében .és a beszerelése során. Kiolvasható a csapágyfurat mérete és a homérsékletkülönbség a csapágy és a tengely közt. A gördülocsapágyakat azonban semmi esetre sem szabad 120 °C fölé hevíteni. hogy abba a csapágyat bemerítik. A 15.

Ezzel együtt azonnal egy szoros illesztés is kialakul.és lehúzóhüvelyek alkalmazásával préselik fel a kúpos tengelycsonkra. 15. A 15. milyen módon lehet a beépítéshez szükséges erot redukálni. jelentosek a homérsékletváltozások a rendszerben. ami a belso furat megnövekedését eredményezi. a csapágyat C3 csapágyhézaggal. Az állítóanyát kis kalapácsütésekkel tudjuk a horgos megszorító kulcson keresztül megfeszíteni.7 ábra a hidraulikus módszert szemlélteti. Ügyelni kell azonban arra. hogy egyezzenek.8 ábrán pedig hidraulikus lehúzóhüvely igénybevételével történik meg a csapágy beépítése. ami egyben komoly illesztési túlfedésekhez is vezet. Az axiális irányba történo eltolás mértéke is biztosíthatja a kivánt fix rögzítést axiális irányba. A radiális csapágyhézag csökkenésének értéke némi nyitást eredményez az átméroben az elméleti szilárd átfedéshez képest.2.megfeleloen érintkezésben maradjanak. Ezen túlmenoen itt megfelelo adatokat tudnak találni az axiális irányú eltolás mértékére is. illetve lehúzóhüvelyekre állítóanyával lehet felpréselni.1 táblázat szerint. Kúpos furattal ellátott csapágyakat kúpos tengelyekre szorító. A 15. melynek segítségével a kúpos furattal ellátott csapágyat szorító. azonos mérési eredményre kell jussunk. A 15. hogy olajfilm segítségével magas nyomáson hogy történhet meg a csapágyfurat felpréselés a kúpos csapvégre. amely méret mérheto. ilyen esetekben hidraulikus módszert javasolunk alkalmazni. hogy a két gördülotest sor esetében azoknál a méretek meg kell. valamint az üzemi fordulatszám magas. melyek mellett a kívánt szilárd illesztést el tudjuk érni.6 ábrából látni lehet. . a kúpos ülék felületen. csökken ennek következtében a csapágy radiális csapágyhézagának értéke.3 Elokészületek a csapágy beépítéséhez A kisebb csapágyakat a kúpos tengelyvégekre.1 táblázatban önbeálló görgoscsapágyak radiális csapágyhézagának csökkentésére kerültek adatok megadásra. Amennyiben az adott üzemi viszonyok miatt a csapágy belso és külso gyurui között komoly lökésszeru erok hatnak. vagy ezt meghaladó értékkel alkalmazzuk. a szorító-. Ugyancsak célszeru alkalmazni ezeknél a csapágyfelhasználási eseteknél a radiális csapágyhézagcsökkenés maximális értékét és az axiális eltolás úthosszának mértékét a 15. Miután a nagyobb méretu csapágyak beépítéséhez jelentosebb erokifejtésre van szükség. A gördülotest és a külso gyuru közötti radiális csapágyhézagot terheletlen állapotban tapintó méro készülékkel lehet megmérni. A 15.illetve lehúzóhüvelyekkel lehet axiális présero kifejtésével felszerelni.

.

Méroóra alkalmazásával lehet például az anyával történo beállítás során az axiális játékot mérni. Egy másik. ehhez hasonló eljárás alátéttárcsák alkalmazásán .3 Csapágyak beállítása Amint a 15. amikoris az állítóanyát olyan mértékben feszítjük meg.15. Igény esetén.10 ábra is szemlélteti. a kúpgörgos vagy ferdehatásvonalú golyóscsapágyak esetében a csapágyhézag az állítóanya megfeszítésébol adódik. Különleges esetekben a ház beépítés elotti melegítésre is sor kerülhet. Ilyen felépítésu csapágyaknál elofeszítést is be lehet állítani. vagy nagyobb illesztési túlméretek esetében a külso gyurut tanácsos száraz jéggel lehuteni. A csapágybeállítást a súrlódási nyomatékból a ház vagy tengelyen lehet mérni.4 A külso gyuruk illesztése Kisebb csapágyak külso gyûrûit. mialatt az állítóanyát fokozatosan feszítjük. hogy az axiális irányú elmozdulásnál negatív értéku csapágyhézagot kapjunk. melyeket szilárd illesztéssel kell rögzíteni. amint az a 15. illetve meglazítjuk.1 Táblázat Kúpos furattal rendelkezõ beálló görgõscsapágyak beillesztése 15.2. általában normál üzemi körülmények mellett és szobahomérsékleten a ház csapágyfuratába be lehet nyomni. illetve az axiális elofeszítés létrehozásához.9 ábra szemlélteti. nagyobb csapágyaknál. Különféle eljárásokat lehet alkalmazni az axiális játék. 15.

12 ábra szerint lehúzúkészülékkel vagy préssel. nem szabad. Ha már futott csapágyat kiszerelünk majd ismét vissza kívánjuk szerelni. Ha szilárd illesztésu külso és belso gyuruk kerülnek ki. Ha szokatlan zajt rezgéseket. azonnal le kell állni. A csapágygyuruket a gördülotesteken át terhelni tilos. lengéseket lökésimpulzust méro berendezéssel pontosan ki lehet mérni és az ismert megengedett értékekkel összehasonlítani. 15. A tengelyt eloször kézi erovel könnyedén megforgatjuk és ha semmi ellenállást. . mivel ebben az esetben a futópálya felülete vagy a gördülotest felülete könnyen megsérülhet. Az eros fémes. furcsa zörejt nem tapasztalunk. melynek segítségével anélkül lehet a munkát elvégezni. ha ezekhez valamilyen módon. hogy a csapágyat károsodás érné.és azt követoen visszaszerelésre.5 A csapágyak kiszerelése A csapágyakat a rendszeres karbantartások és/vagy más gépelemek kicserélésének kapcsán kiszerelésre kerülnek. A helyes futás ellenorzésére sztetoszkópot vagy spirálcsavaros forgótárcsát helyezhetünk a csapágyakra a hibajelenség felerosítése céljából. hogy a csapágyon bármilyen sérülés fellépjen. Ehhez a munkához speciális szerszámokra van szükség.15 ábrák is. Ha a homérséklet nem stabilizálódik. Normál üzemi körülmények között a csapágyak üzemi homérséklete a csapágy fordulatszámának növelésével mindaddig emelkedik. 15. illetve 100 C fölé emelkedne. meg kell vizsgálni.13 ábra szemléltet.4 Próbafutás A csapágyazás ellenorzésére a beépítést követoen próbajáratást kell végrehajtani. A 15.alapszik.16 ábrán menetes furat található. A kiszerelési feladat megkönnyítésére a tengelyen és a ház vállainál kimarásokat képeznek ki. a fordulatszámot azt követoen fokozatosan emeljük egészen az üzemi fordulatszám értékének az eléréséig. ilyen megoldást mutat be a 15. tudunk kiszerelni. ameddig egy bejáratási mértéknél a rendszer eléri a rá jellemzo tehetetlenségi homérsékleti határát.11 ábra is. Általában jó megközelítéssel meg lehet a csapágy homérsékletét a csapágyház homérsékletébol állapítani.amely a ház és a ház fedele között nyer elhelyezést. Ennél pontosabb értékek a külso gyurun mérhetoek. 15. a rendszert. A fellépo rezgéseket. Ilyen példát mutatnak be a 15. a csapágyakat azonnal felül kell vizsgálni. akkor alacsony fordulaton el lehet a berendezést indítani.14 és a 15. gyors üzemi homérsékletemelkedést észlelünk.1 Hengeres furattal rendelkezo gördülocsapágyak kiszerelése Kisebb méretu csapágyaka a 15. vagy váltakozó zörejek hibára utalnak. az esetleges okokat. aminek segítségével a kiszerelés szintén megkönnyítheto. a kiszereléséhez igényelt axiális erot ezen gyuruk közvetítésén keresztül szükséges biztosítani.5. Normál körülmények között a gördülocsapágyak üzemelésük során egy állandó futási zörejt bocsátanak ki. Ha fentiek szerint a kiszerelés megtörtént. amit a 15. például az olajfuraton át a hozzáférést biztosítani tudjuk. Ha szükséges ismét ki kell szerelni a csapágyakat és azokat vizsgáljuk meg. olyan megoldás biztosítása szükséges a tengely és a ház konstrukciójánál.

19 ábra szerint a csapágyat a lehúzóhüvelyrol az állítóanya segítségével tudjuk lehúzatni. hosszabb idoszakra nyernek felhasználást. kiszerelésükhöz legtöbbször igen komoly lehúzóerot igényelnek. A 15.5. Kúpos furatú nagyméretu csapágyakat hidraulikus eljárással lehet kiszerelni. A 15.Nagyméretu csapágyaknál. Ez különösen rozsdásodások jelenléténél mutatkozik meg még erosebben. Ilyen esetekben a kiszerelés megkönnyítésére a 15. melyeket szorítóhüvely alkalmazásával építettek be. lásd a 15. melyeknek beépítése szintén fix ülékekre történik meg.2 Kúpos furattal rendelkezo csapágyak kiszerelése A kisebb méretu kúpos furattal ellátott csapágyak kiszerelése.21 ábra egy hidraulikus anyával végzett kiszerelési módszert mutat be és a 15. amely a tengely és a hengergörgos csapágy belso gyurujének furata között fejti ki tolóerohatását. amikor olajnyomás alkalmazásával a belso gyuru és a tengelyülék között a kúpos tengelyvégrol a gyurut lenyomjuk. .18 ábrát. ilyen például a 15.17 ábrán is bemutatott olajnyomásos megoldást alkalmazzák.20 ábrán szemléltetett módszer is. kihajtó tüskével lehetséges miután az állítóanyát már eltávolították a hüvelyrol. 15.22 ábrán pedig hidraulikus lehúzúhüvelyes változat került bemutatásra.

.

illesztések. ferde görgõbeállítás az egytengelyûségi hibák miatt. túl nagy csapágyterhelés (túl magas nyomás). kopási nyomokat lehet észlelni. görgõvégek érdesek.A kosárkapcsolat meglazul. Túl kis csapágyhézag (esetleg a csapágyülék vális) túl kevés vagy nem megfelelõ kenés. a vezetõfelületek. korrózió. (kalapácsütések) nagyobb méretû idegen anyagok. Csapágyhézagot megvizsgálni. rezgésekbol. a csapágy környezetének és illesztésének felülvizsgálata. (esetleg megnövelni) a kenõanyagot és a kenési módozatot felülvizsgálni. túl kis csapágyterhelések Üzemi feltételek. esetleges ferde beállítások vizsgálata szükséges. a tengely és a ház anyagának vizsgálata. szakszerûtlen kezelés.1 táblázatban ismertetünk. a ház ülékeinek ellenõrzése. kosár típusa. Hibajelenség Felpikkelyesedés Leírása A futópálya felülete mentén kopási nyomokat lehet észlelni. illetve fordulatszám. Okok Túl nagy terhelés. kezelés. . más csapágyat választani. Nem kielégítõ kenés. nem kielégítõ kenés. a csapágy környezetének konstrukciós felülvizsgálata. eltörik Túl nagymértékû ferdeség. Tipikus hibajellemzoket és hibaforrásokat a 16. a csapágyon elszínezõdést lehet észlelni. a csapágy beépítési módszerének felülvizsgálata. beégések Jelentõs lökésszerû terhelések. kis repedések vagy rovátkák. vagy a tengely ülékek nem megfelelõ pontossgúak. túl csekély csapágyhézag. túl feszes illesztés. Befeszülés Az üzemi hõmérséklet állandóan emelkedik. tömítéseket megjavítani. idegn anyag bejutása. az üzemi feltételeket megvizsgálni. kenés vizsgálata. A késõbbiek során világos kiverõdések lépnek fel. Csapágyak meghibásodásai és ellenintézkedések A gördülocsapágyak üzemi állapotukban legtöbb esetben nem figyelhetoek meg. a csapágy közelében mûködõ egyéb elemek vizsgálata. finomszemcsés idegen anyag jelenléte. kõlsõ erõszakos beavatkozás a beépítéskor. túl magas üzemi hõmérsékletek (mûanyag kosár) Kenõanyag kitüremlés A futópálya felületének felverõdés. a ház. hogy milyen zavar léphetett fel egy adott csapágy esetében. helytelen kezelés. túl kisméretû rádiusz a felfekvõ vállnál. Az üzemi feltételek átvizsgálása. A zajszintbol. beszûkülõ görgõk Ellenintézkedések Csapágyterhelést megvizsgálni. a kenési rendszer felülvizsgálata. illetve a csapágy blokkolt. gondos kezelés. A beépítési elárás felülvizsgálata. Repedések és rovátkák Helyileg behatárolt kiverõdések. Kosár meghi. a futópályán nagyobb kitöredezések. túl magas üzemi hõmérséklet miatt a keménység csökkenése. súrlódásos kimaródások. a ház és a tengey merevségének felülvizsgálatai. a homérséklet emelkedésébol és a kenési feltételekbol lehet elég jó megközelítéssel megítélni. túl básodásai magas gyorsulás. A kenési rendszert és a kenõanyagot felülvizsgálni. a csapágyat kielégítõen elõfeszíteni.Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz 16. a tengely ill. a gördõlõtestek gyakori megcsúszása. csapágyhézag ellenõrzése. kenés. üzemi feltételeket felül-vizsgálni.

nem központosan futó részek erõszakos összeépítése. Felületi kopások. a csapágyat szigetelni kell. Idegen szennyezõ a kenõanyagban. kenõanyagot felülvizsgálni. a belsõ és külsõ gyûrûk nem kielégítõen gondos párosítása. Tömítésket cserélni. a szorítóhüvely meghúzása nem kielégítõ. kenõanyagot víztartalom szempontjából felülvizsglni. Gondos összeépítés. leverõdések a beépítés során. Áram halad át a csapágyon. Illesztések. Karcolások idegen. Bemályedés.Rozsda és korrózió Rozsda. gondosabb csapágykarbantartás. Szakszerûtlen karbantartás. Túl kis illesztési átfedés. álló helyzetben fellépõ lengések. karcok Idegen szennyezõ anyag a csapágyban. hullámosodás a csapágy futópályáján. a csapágy elõfeszítését beállítani. a belsõ és külsõ gyûrût külön-külön szállítani. nem megfelelõ kenõabyag. víz. bekarcolódások. Elõzõ fejezet Visssza a tartalomhoz . kezelés. illetve az alakhúség megváltozása. és vibráció. nem megfelelõ csomagolás és korrózióvédelem. benyomódások mechanikus behatásokra. Nem kielégítõ illesztési túlfedés. csúszóelmozdulás Furat. megtisztítani. tömítéseket kicserélni.és köpenyrész felületeti tükörfényesek. kéztõl izzadásszennyezõdés Nagyob átfedésû illesztést választani. hidegfelhegedések álló helyztben álló helyzetben fellépõ rázkódások következtében a futópálya és a gördülõtest között. vagy elszínezõdnek. Kopási jelenségek Elektromos áram jut a csapágyhoz Benyomódások. központos futási hibák. hullámzó megterhelések. Berágódási nyomok Kontaktkorrózió legfinomabb szemcséjû idegen anyagok miatt. a munkahelyi tisztaság megjavítása. illetve korróziónyomok a csapágyon. nem kielégítõ kenõanyag. görgõtágulás. érdeasségi nyomok. eltérõ hõdiletációk. Áramvezetõ áthidalás szükséges. illetve csapágyat cserélni. az ülékek pontosságának ellenõrzése. külsõ erõszakos behatások nyomai a csapágyakon. A kenési módozatot és a kenõanyagot felülvizsgálni. Elvándorlás. túl nagy terhelés. oszcillációs mikromozgások felépése. benyíródások észlelhetõk. az üzemi feltételek átvizsgáláse. kemény tárgyaktól. minden géprészt alaposan átvizsgálni. kémiai anyagok elleni fokozott védelelm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful