P. 1
02.0_eloadas_Hosszu_tavu_egyensulyi_klasszikus_modell.pdf

02.0_eloadas_Hosszu_tavu_egyensulyi_klasszikus_modell.pdf

|Views: 6|Likes:
Published by Roland Kuglics
Makró
Makró

More info:

Categories:Book Excerpts
Published by: Roland Kuglics on Nov 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2015

pdf

text

original

®

PowerPoint diák N. Gregory Mankiw Makroökonómia c. könyvéhez

3. FEJEZET Nemzeti jövedelem: termelés, elosztás, felhasználás

Szikszai Szabolcs
3. fejezet 1

Ez egy egyszerű, de hatásos elemzési modell, amely a vevők és eladók önérdekkövetésére épül (a kormányzat biztosította kereteken belül). A hangsúly a verseny és a rugalmas árak/bérek teljes foglalkoztatásra és reál kibocsátásra gyakorolt hatásain van. Gyökerei 1776-ba mennek vissza, Adam Smith Nemzetek gazdagságáig. Smith ebben arról írt, hogy a gazdaságot a „láthatatlan kéz” irányítja, s így a kormány helyett a piaci mechanizmus működteti legjobban az egészséges gazdaságot.

3. fejezet

Copyright 1997 Dead Economists Society

2

A piaci rendszer motorjai a „piaci megtisztulás” folyamata és az egyéni önérdekkövetés következményei. Ezen az előadáson bemutatjuk a különféle gazdasági kölcsönhatásokat magyarázó klasszikus alapmodellt. A következő diától kezdve betekintést nyerünk a “KLASSZIKUS GYÁR” működésébe, hogy megértsük a klasszikus modell felépítését.

3. fejezet

3

fejezet S S D D Q* Q* Q Q 4 . Egy hely. Üdvözöl a.. amely a klasszikus modellt önti formába! P P P* P* 3....Ü dvözöl a .

hogyan osztják el a jövedelmet a háztartások között a termelési tényezők piacai. hogy megértsük. Végül megnézzük. fejezet 5 . hogy a termékek és szolgáltatások kereslete és kínálata hogyan kerül egyensúlyba. mi határozza meg termelési szintjüket (és így a nemzeti jövedelmet). Majd azt nézzük meg. 3.A vállalatokkal kezdjük. A beruházási és kormányzati vásárlásokból adódó keresletet is górcső alá vesszük. Ezután megnézzük. hogy ebből a jövedelemből a háztartások mennyit fogyasztanak és takarítanak meg.

és szolgáltatás-outputja (GDP) függ: (1) az inputok mennyiségétől (2) az inputok outputtá alakításának képességétől Nézzük mindkettőt! ▼ a termelési függvénytől 3. fejezet 6 .Egy gazdaság áru.

fejezet 7 . ami az értékek rögzített voltára utal).capital) = K ¯ L (munka . _ K (tőke . 3. Ezen az előadáson ezek értékeit adottnak vesszük (lásd a felülvonást. A két legfontosabb a tőke és a munka.A termelési tényezők az áruk és szolgáltatások előállításához felhasznált inputok.labor) = L Ezen az előadáson feltételezzük. azaz egy erőforrás sem vész kárba. hogy minden erőforrást felhasználunk.

fejezet : adott inputjaink valamilyen függvénye. A termelési függvény alakja: Y = F (K. hogy adott mennyiségű tőkéből (K) és munkából (L) mennyi output állítható elő. azaz ha az inputokat z-szeresére növelem. az output is z-szeresére nő.L) Jövedelem 3. hogy a termelési függvény állandó mérethozadékkal jellemezhető. Az alapfeltételezés. A termelési függvény az inputok outputokká alakítását jelképezi.Az aktuális termelési technológia határozza meg. 8 .

L) =Y Ebben a részben – mivel feltettük. hogy a tőke és munka rögzített – feltételezzük. hogy Y (kibocsátás) is rögzített. hogy a termelési tényezők és a termelési függvény együtt határozzák meg az áruk és szolgáltatások kínált mennyiségét. 3. Ezért: Y = F (K.Most már látjuk. fejezet 9 . amely végül is a gazdaság kibocsátásával egyenlő.

fejezet 10 . Lássuk mindezt a következő dián! 3.és szolgáltatás-kibocsátást. Mivel a termelési tényezők és a termelési függvény együtt megadják a teljes áru. A nemzeti jövedelem elosztását a tényezők árai határozzák meg. Mivel a tőke és munka mennyiségét rögzítettük. A tényezőárak a termelési tényezőknek fizetett összegek– a munkások által kapott bér és a tőke tulajdonosai által beszedett tőkebérleti díj.Egy gazdaság teljes kibocsátása megegyezik a teljes jövedelemmel. egyúttal meghatározzák a nemzeti jövedelmet is. a tényező-kínálati görbe egy függőleges egyenes.

A kínálat és kereslet metszéspontja adja az egyensúlyi tényezőárat. Tényezőár (Bér vagy tőkebérleti díj) Tényező-kínálat Egyensúlyi tényezőár 3. a kínálati görbe függőleges. Mivel azt mondtuk.Bármely termelési tényezőnek fizetett ár az adott tényező szolgáltatásainak keresletétől és kínálatától függ. fejezet Tényező-kereslet Tényező mennyisége 11 . A keresleti görbe negatív meredekségű. hogy a kínálat rögzített.

W béren alkalmaz munkásokat. 3. és R bérleti díjon bérli a tőkét.A termeléshez a cégnek két termelési tényezőre van szüksége: tőkére és munkára. A cég technológiáját a szokásos termelési függvénnyel írjuk le: Y = F (K. L) A cég P áron értékesíti kibocsátását. fejezet 12 .

a tőke bérleti díja. R szorozva K-val. a tőke mennyiségével. . hogyan függ a profit a termelési tényezőktől. Y = F (K. A versenyző cég adottnak veszi a termékárat és a tényezőárakat. A költségek a munka és a tőke költségei. A munkaköltség W × L. a bér szorozva a munka mennyiségével. hogy lássuk. A profit bevétel mínusz költségek.L) .WL . L-lel. hogy a profitja 3. és annyi tőkét és munkát alkalmaz.L) termelési függvényt behelyettesítjük Y helyére: Profit = P × F (K.A cég célja a profit maximalizálása.Tőkeköltség = PY WL RK Majd. W. L és K függvénye. Profit = Bevétel . A bevétel P × Y.Munkaköltség . R. A tőkeköltség R × K. fejezet 13 maximális legyen. hogy a profit P.RK Ez az egyenlet megmutatja.

hogy a cég annyi munkát alkalmaz és annyi tőkét bérel. De hogyan határozzuk meg e mennyiségeket? Érdemes először a munka. majd ezután a tőke profit-maximalizáló mennyiségét megkeresnünk. fejezet 14 .Tudjuk. amennyi a profitját maximalizálja. 3.

L). úgy laposodik a termelési függvény a csökkenő határtermék miatt.A munka határterméke (MPL) az a kibocsátás-növekmény. Ahogyan nő a munka mennyisége.L + 1) . L) MPL L 15 . Az MPL a kibocsátás változása a munka 1 egységnyi változtatásának hatására. miközben a tőkeállomány rögzített.F(K. fejezet Y 1 MPL 1 F (K. 3. Értékét a termelési függvény segítségével fejezzük ki: MPL = F(K. a munka mennyiségének növelésével csökken a határtermék. A legtöbb termelési függvény csökkenő határtermékkel jellemezhető: fix tőkeállomány mellett. amelyet egy újabb egységnyi munka termel.

W 3. Ezért összeveti a pótlólagos munka okozta termelés-növekményből eredő bevételtöbbletet azzal a plusz munkaköltséggel.Amikor a profit-maximalizáló cég arról dönt. Mivel egy újabb munka MPL egység outputot termel és minden egység output ára P dollár. azaz a munkabér. hogyan hatna ez a profitjára. amivel az új munka alkalmazása jár. Költség = (P × MPL) . A többletmunka okozta bevétel-növekmény két változó függvénye: ezek a munka határterméke és a termékár. fejezet 16 . Így egy újabb egységnyi munka alkalmazásából eredő profitnövekmény  Profit =  Bevétel . azt mérlegeli. hogy igénybe vegyen-e egy újabb egység munkát. a bevételtöbblet P × MPL. Egy újabb munkaegység alkalmazásának határköltsége W.

Output mennyiség Reálbér Az MPL a munkakereslettől függ. vagy másképpen kifejezve MPL = W/P. L 17 . ahol W/P a reálbér . Munka keresett mennyisége MPL. Az MPL görbéje lejt. mert az MPL csökken L emelkedésével. amíg a bevételtöbblet meg nem egyezik a reálbérrel. fejezet Munkamennyiség. munkakereslet 3.a pénz helyett kibocsátásegységekben mért munkabér.Így a cég munkakeresletét a P × MPL = W adja meg. A profit maximalizálása végett a cég addig növeli az alkalmazott munka mennyiségét. Ez a függvény egyúttal a cég munkakeresleti görbéje is.

Az MPK az a kibocsátás-növekmény.R A profit maximalizálásához. a cég mindaddig növeli tőkéjét. illetve a K egység tőkével megtermelt output-mennyiségek közötti különbség lesz. fejezet 18 . amíg azok határterméke le nem csökken a reál tényezőár szintjére. 3. Egy újabb gép termelésbe állításából származó profit-növekmény a gép által megtermelt termék eladásából származó bevételtöbblet mínusz a gép bérleti díja:  Profit =  Bevétel .L) . mint ahogy a munkáéról. amelyet egy újabb egység tőke alkalmazása eredményez: MPK = F(K + 1.F(K. Költség = (P × MPK) .A vállalat ugyanúgy dönt az alkalmazott tőke mennyiségéről. A reál tőkebérleti díj a termékegységekben – és nem pénzben – mért bérleti díj.L). A vállalat mindaddig támaszt keresletet a termelési tényezők iránt. A munkához hasonlóan a tőkének is csökkenő a határterméke. amíg az MPK egyenlővé válik a reál tőkebérleti díjjal: MPK = R/P. Így a tőke határterméke a K+1 egység tőkével.

a profit-maximalizálás és a verseny együtt azt eredményezi. 3. vagy átrendezve: Y = (MPL × L) + (MPK × K) + Gazdasági profit. fejezet 19 . akkor F(K. A reál gazdasági profit: Gazdasági profit = Y .A termelési tényezők díjának kifizetése után megmaradt bevétel a cég tulajdonosainak gazdasági profitja. mely szerint ha a termelési függvény állandó skálahozadékú. akkor a gazdasági profit nulla. Más szóval: az állandó mérethozadék. tőkejövedelmekre és gazdasági profitra. A teljes jövedelem három részre oszlik: munkabérre. hogy a gazdasági profit nulla. Mekkora a gazdasági profit? Ha a termelési függvény állandó mérethozadékú.(MPL × L) . akkor e tényező-kifizetések összege megegyezik a kibocsátással.L) = (MPK × K) + (MPL × L) Ha minden termelési tényezőnek a saját határtermékét fizetik ki.(MPK × K) . Ez az Euler-tételből következik.

fejezet hogyan oszlik szét e három felhasználási tétel között a GDP! 20 . a nettó export. 3. fejezetben ismertettük a GDP négy komponensét: Y = C + I + G + NX A belföldi kibocsátás iránti teljes kereslet (GDP) részei a háztartások és vállalatok beruházási kiadásai a nettó export vagy nettó külföldi kereslet a háztartások a kormányzat fogyasztási áru.Emlékezzünk. Így a GDP három részből áll: fogyasztásból (C).és szolgáltatásköltekezése vásárlásai Zárt gazdaságban gondolkodunk. Nézzük. hogy a 2. beruházásokból (I) és kormányzati vásárlásokból (G). ezért kiesik az utolsó tag. NX.

fejezet C )) T T Y Y ( ( C C == C C a rendelkezésre álló jövedelemtől Y-T A fogyasztási görbe meredeksége az MPC. 21 .T) C(Yfügg A háztartások fogyasztási költekezése 3.C = C(Y .

MPC-je. emelkedésével. fejezet 22 . összeg. ő en példája.A Afogyasztási fogyasztásihatárhajlandóság határhajlandóság(MPC) (MPC)az azaz azösszeg. költeni. 3.99. Az AzMPC MPCegy egyváltozó változó(C) (C)változásának változásánakérzékenységét érzékenységétméri mériegy egy másik másikváltozóban változóban(Y-T) (Y-T)történt történtváltozáshoz változáshozviszonyítva.99. mondjuk mondjuk0.annak annakvélhet vélhet ő ennagy nagyaz azMPC-je.Aki Akiszeret szeretbevásárolni. 0. jelenti.amennyivel amennyivel n ő n őaafogyasztás fogyasztásaarendelkezésre rendelkezésreálló állójövedelem jövedelem(Y-T) (Y-T)egy egy dollárnyi dollárnyiemelkedésével.Ez Ezazt aztjelenti.Az AzMPC MPCmegértését megértésétsegíti segítiaabevásárló bevásárló példája. bevásárolni.hogy hogyminden mindenegyes egyesmegkeresett megkeresettés és leadózott leadózottextra extradollárból dollárból99 99centet centetel elfog fogkölteni. viszonyítva.

amely amelyaa beruházások A beruházásokfinanszírozásához finanszírozásáhozszükséges szükségesforrások forrásokköltségét költségétméri.A különöseninfláció inflációidején idejéncélravezet célravezet ő Anominális nomináliskamatláb kamatlábaa gazdaság ő iiáltal gazdaságszerepl szerepl ő általnapi napiszinten szintenhasznált használtkamatláb. fel.amikor amikorhitelt hiteltvesznek vesznekfel.II = = I(r) I(r) A beruházási függnek kiadások a reálkamatlábtól A Aberuházások beruházásokmennyisége mennyiségeaareálkamatlábtól reálkamatlábtólfügg.. kamatláb. reálkamatlábat. méri. függ. kamatot. kamatláb. fejezet 23 .A kamatláb kamatlábgazdasági gazdaságiszerepének szerepénektanulmányozásakor tanulmányozásakoraaközgazdászok közgazdászok megkülönböztetik megkülönböztetikegymástól egymástólaanominális nominálisés ésreálkamatlábat.A Areálkamatláb reálkamatlábaz az infláció inflációhatásaival hatásaivalkorrigált korrigáltnominális nomináliskamatláb.aaberuházók beruházók eszerint eszerintfizetnek fizetnekkamatot.ami ami különösen ő . 3.

r Beruházási függvény. r-t hozza kapcsolatba. A beruházási függvény lejt: amikor a kamatláb emelkedik. I(r) Beruházások mennyisége. I 3. kevesebb beruházási projekt kecsegtet profittal. mivel a kamatláb a kölcsön felvét költsége. fejezet 24 . Reálkamatláb. A beruházás a reálkamatláb függvénye. I-t és a reálkamatlábat.A beruházási függvény a beruházás mennyiségét.

Ha G < T. akkor a kormányzat költségvetése deficites. 3. akkor G = T. fejezet 25 . Ha a kormányzati vásárlások egyenlők az adó mínusz transzferekkel.G= =G G G T= =T T T A kormányzati költekezés és az adók szintjét adottnak vesszük. akkor a kormányzat költségvetési többlettel működik. Ha G > T. és a kormányzat költségvetése kiegyensúlyozott.

3. a kormányzati vásárlások és az adók pedig a fiskális döntéshozók döntései által adott exogén változók. beruházásokból és kormányzati vásárlásokból áll. fejezet 26 .Az alábbi egyenletekben összefoglaljuk az áruk és szolgáltatások keresletét: 1) 1)Y Y= =C C+ +II+ +G G 2) 2)C C= =C(Y-T) C(Y-T) 3) 3)II= =I(r) I(r) 4) 4)G G= =G G 5) 5)T T= =T T A Agazdaság gazdaságteljes teljesárukereslete árukereslete Fogyasztási Fogyasztásifüggvény függvény Reál Reálberuházási beruházásifüggvény függvény Kormányzati Kormányzativásárlások vásárlások Adók Adók A gazdaság kibocsátása iránti kereslet fogyasztásból. A fogyasztás a rendelkezésre álló jövedelemtől. a beruházások a reálkamatlábtól függnek.

3.Adjuk hozzá ehhez az elemzéshez azt. egyenlővé téve a kínálatot és a keresletet. kapjuk. a beruházások és a kormányzati vásárlások összege. fejezet 27 . hogy a kibocsátás kínálata egyenlő a keresletével. mely utóbbi a fogyasztás. hogy a termelési tényezők és a termelési függvény határozzák meg a gazdaságban kínált outputmennyiséget: Y = F (K. amit az előadás elején mondtunk a termékek kínálatáról! Láttuk. amelyek Y kibocsátás kínálatát és keresletét írják le! Behelyettesítve mindegyik egyenletet a nemzeti jövedelemazonosságba. megkapjuk az egyensúly feltételét: Y = C(Y-T) + I(r) + G Ez az egyenlet azt mondja. hogy: Y = C(Y-T) + I(r) + G s ezután.L) =Y Most pedig rakjuk össze ezeket az egyenleteket.

Az egyensúlyi kamatláb mellett az áruk és szolgáltatások kereslete éppen egyenlő lesz azok kínálatával. hogyan jönnek a képbe a hitelpiacok! 3.Y = C(Y-T) + I(r) + G Vegyük észre. Most nézzük meg. mert a kamatlábnak fontos szerepe van: úgy fog igazodni. hogy az árukereslet egyenlő legyen a -kínálattal. Minél magasabb a kamatláb. hogy r kamatláb az egyetlen változó az egyenletben. és a kereslet meghaladja a kínálatot.és szolgáltatás-kereslet. fejezet 28 . Ha a kamatláb túl magas. C + I + G. mint a kínálat. s így az áru. amelynek értéke nem előre adott! Ez azért van. Ha a kamatláb túl alacsony. túl sok a beruházás. annál alacsonyabb a beruházások szintje. a beruházások túl alacsonyak és az output iránti kereslet kisebb lesz.

Hogy jobban megértsük. ami a kormányzat megtakarítása. (Y-T-C) + (T-G) = I (Y-T-C) kifejezés a rendelkezésre álló jövedelem mínusz fogyasztás. Ebben a formában a nemzeti számlák azonossága azt mutatja.C . A nemzeti megtakarítás a magánszektor és a kormányzat megtakarításának összege. (T-G) a kormányzati bevételek mínusz kormányzati vásárlások. amely megmarad. Y-C-G az az output-mennyiség.Először is átírjuk a nemzeti jövedelemazonosságot így: Y .G = I. hogy nemzeti megtakarítás vagy csak megtakarítás (S). ami a magánszektor megtakarítása. hogy a megtakarítás egyenlő a beruházásokkal. ezt úgy hívjuk. miután a fogyasztók és a kormányzat kereslete kielégült. fejezet 29 . osszuk ketté a megtakarításokat – az egyik rész a magánszektor megtakarításait. a másik a kormányzat magtakarításait fogalja magába. 3.

C (Y-T) . helyettesítsük be a fogyasztási és beruházási függvényeket a nemzeti jövedelemazonosságba: Y . kamatlábat. megtakarítás.C (Y-T) . hogy G és T exogén változók és Y is rögzített a termelési tényezőkkel és a termelési függvénnyel: Y . keresletét. I(r) Beruházás. kínálatát.Hogy megnézzük. S S 3. r takarításokatjelöli jelöli--aakölcsönkölcsönforrások ő forrásokkínálatát.Az Azereszked ereszked ő Egyensúlyi görbe görbeaaberuházásokat beruházásokat--aa kamatláb kölcsönforrások kölcsönforrásokkeresletét. hogyan hozza egyensúlyba a kamatláb a hitelpiacot. S A ő leges kamatAfügg függ ő legesvonal vonalaamegmegtakarításokat láb. fejezet 30 .G = I(r) S = I(r) ReálMegtakarítás. I.A A metszéspont metszéspontelárulja eláruljaaz az egyensúlyi egyensúlyikamatlábat.G = I(r) Tudjuk. Szándékolt beruházás.

. ez azonnali hatásként G-vel emeli az áruk és szolgáltatások keresletét. De mivel a teljes kibocsátás rögzített a termelési tényezők és a termelési függvény miatt. Adócsökkentés: Az adócsökkentés azonnali hatásként növeli az elkölthető jövedelmet. a fogyasztás sem változhat. s így a fogyasztást. A kormányzati vásárlások növekedését így a beruházások ugyanakkora mértékű esése követi majd. fejezet 31 kiszorítja a beruházásokat és növeli a kamatlábat. A kormányzati vásárlások kiszorítják a beruházásokat. A beruházások esését a kamatláb emelkedésének kell előidéznie. Minél magasabb az MPC. a kormányzati vásárlások emelkedését egy másik keresleti tétel csökkenésének kell ellensúlyoznia. A rendelkezésre álló jövedelem T-vel nő. A kormányzati vásárlások növeléséhez hasonlóan az adócsökkentés is 3. a fogyasztás pedig egy T × MPC-nek megfelelő összeggel. Mivel Y-T változatlan.Kormányzati vásárlások emelkedése: Ha G összeggel növeljük az állam vásárlásait. annál nagyobb az adócsökkentés hatása a fogyasztásra. Ezért a kormányzati vásárlások növekedése megemeli a kamatlábat és így csökkenti a beruházásokat.

csökkenése. egyenest. beruházásokat. fejezet A Afiskális fiskálispolitika politikakiszorítja kiszorítjaaaberuházásokat. r S' Megtakarítás. ahol aholaz azúj újmegtakarítási megtakarításivonal vonalmetszi metszi aaberuházási beruházásigörbét.balra balratolja tolja el elaamegtakarítási megtakarításiegyenest. 32 . S A Amegtakarítás megtakarításcsökkenése. kamatláb.Alacsonyabb Alacsonyabb megtakarítás megtakarításmellett mellettcsökkennek csökkennekaa beruházások beruházásokés ésemelkedik emelkedikaakamatláb. I(r) Beruházások.Az Azúj új egyensúly egyensúlyegy egyolyan olyanpontban pontbanvan. megtakarítás S 3. hatására. van. görbét.például példáulaa fiskális fiskálispolitika politikahatására.Reálkamatláb. Szándékolt beruházások.

A megtakarítás mennyisége rögzített.Reálkamatláb. Bármely kamatláb mellett nagyobb a beruházási mennyiség. ha a megtakarítás változik. fejezet 33 . kamatfüggő (emelkedő megtakarítási (S) görbe)! 3. megtakarítás házások egyensúlyi Most nézzük. I1 miközben a beruS Beruházások. mi történik a kamatlábbal mennyisége nem és a megtakarítással. Az egyensúly A-ból BB be mozdul el. r A beruházási javak keresletének Megtakarítás növekedése jobbra tolja a beruházási függvényt. így a A I2 beruházási kereslet bővülése növeli a kamatlábat.

fejezet 34 . A magasabb kamatláb miatt többet takarítanak meg az emberek. ami több beruházást tesz lehetővé. r S(r) A B I1 I2 Beruházások. ahogyan azt az emelkedő S(r) görbe mutatja. I. a beruházási görbe I(r) jobbirányú eltolódása egyaránt növeli a kamatlábat és a beruházási mennyiséget. 3.Reálkamatláb. S Ha a megtakarítás pozitívan függ a kamatlábtól. megtakarítás.

fejezet Nominális kamatláb Reálkamatláb Nemzeti megtakarítás (megtakarítás) Magánszektor megtakarítása Kormányzati megtakarítás Kölcsönforrások Kiszorítás 35 .Termelési tényezők Termelési függvény Állandó skálahozadék Tényezőárak Verseny Munka határterméke (MPL) Csökkenő határtermék Reálbér Tőke határterméke (MPK) Tőke reál bérleti díja Gazdasági és számviteli profit Rendelkezésre álló jövedelem Fogyasztási függvény Fogyasztási határhajlandóság 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->