P. 1
KVADROMATIKA SZINTÉZIS.pdf

KVADROMATIKA SZINTÉZIS.pdf

|Views: 8|Likes:
Published by Szab L
KVADROMATIKA SZINTÉZIS.pdf
KVADROMATIKA SZINTÉZIS.pdf

More info:

Published by: Szab L on Nov 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2014

pdf

text

original

KRISTÓF MIKLÓS

KVADROMATIKA SZINTÉZIS

TARTALOM
A KVADROMATIKA URANIZMUS, URANITA VALLÁS A FIZIKA TAÓJA AHAMKÁRA, AZ ÉNSÉG PRIMGYÖNGYE ANYAGCSERE, KICSERÉLŐDÉSI KÖLCSÖNHATÁS ARCHETÍPUSOK AURAGYÓGYÁSZAT GYÓGYÍTÓ KEZEK FRAKTÁL, ÖNTARTALMAZÁS, ÖNEGYMÁSTÜKRÖZÉS KÁOSZ, TEREMTŐERŐ, KVAX MÁGIA MÁGNESES MONOPÓLUS, MÁGNESÁRAM, MARUTKINUN MANDELBROT HALMAZ PSZICHOKINÉZIS REZONANCIA, DISZKONT, FINOMKALIBRÁLTSÁG BOZON, FERMION, BOZONKONDENZÁCIÓ TUDATPLAZMA, TUP LÁNGTÜKRŰ KVADRONLELKEK SZEPES MÁRIA: SMARAGDTÁBLA ÉTER BIG BANG ENERGIAKICSATOLÁS VÁKUUMENERGIA, NULLPONTI ENERGIA

_____________________________________________________________________ Az itt következő szövegek a http://kvadromatika.fw.hu weblap Szintézis anyagát képezik. Most összegyűjtöttem őket egy csokorba.

A KVADROMATIKA
Eljött a Vízöntő-kor. Az a világkorszak, amelyben minden eddigit összegezni kell. Ez a kor a tudomány diadalának kora, ugyanakkor kifejlődtek a szellemtudományok is, a mágia, az ezotéria, a parajelenségek kutatása és a természetgyógyászat. Úgy tűnik, a két tábor kibékíthetetlen ellentétben áll egymással, mások a módszereik, eszközeik, megközelítési módjuk és más a világképük. A tudomány többnyire materialista, az anyagot helyezi előtérbe, analizáló, deduktív, a részletekre figyel, az egyes szakterületek képviselői nem értik egymás nyelvét. A szellemtudományok a szellemet helyezik előtérbe, holisztikusak, a nagy egészre figyelnek, a jelenségeket a Mindenség egészének tükrében vizsgálják, nem elszakítottan, önmagukban. Legalapvetőbb nézetük az, hogy minden mindennel összefügg, a dolgok kicsiben tükrözik a nagy egészet, amilyen a kisvilág, olyan a nagyvilág. Az analóg dolgok hatással vannak egymásra, így mágikus eszközökkel befolyásolni lehet a világot. A tudat közvetlen teremtőerővel bír. Az emberi lét négy alapszférája a Tudomány, a Mágia, a Vallás és a Művészet. Ezt a négy dolgot egy új egységbe kell ötvözni: ez a Kvadromatika. Nem újkeletű dolog ez, hiszen ezt csinálta Hermész Triszmegisztosz, ezt csinálták a pithagoreusok, ez a Kabbala és ez az Alkímía is. Az új az, hogy mindezt a XXI. század nyelvén kell újrafogalmazni, a kor követelményeinek megfelelően. MI A KVADROMATIKA? Az anyagnak lelke, tudata és teremtőereje van, és ez az anyag minden szintjére igaz, a kövekre, az atomokra, a bolygókra, csillagokra, kémiai elemekre vagy a prímszámokra is. A KVADRON az anyag élő lelke, az anyagi világ pedig a leláncolt lelkek börtöne, sötétté vált, mindent elnyelő lélektömeg. A Kvadromatika célja az, hogy felszabadítsa ezeket a lelkeket. Ehhez egy saját vallást is kreáltunk. Ezt URANIZMUSnak, URANITA VALLÁSnak nevezzük. Ezt egyfajta abszolút vallásnak gondoljuk, amely független a tradícióktól, a meglévő vallásoktól, ugyanakkor azokat egybeöleli, új egésszé szintetizálja, a Nagy Egész részeivé teszi. Ezzel a vallások közti ellentéteket megszünteti. Az uranita számára Ozírisz, Ízisz, Jehova, Jézus, Krishna, Mohamed, Mózes vagy Buddha egyaránt szentek, egyiket se tagadja meg a másik kedvéért. Nem ismerünk hamis vallást, minden vallás az Igazság része, amely a nagy egészből kiragad egy részletet és azt abszolutizálja. Olyan mint a görög vagy a hindu Pantheón: mindenki kiválaszthatja a neki legkedvesebb istent, és azt imádja, de ettől a többi ugyanúgy létezik. Dänikenhez hasonlóan mi is kutatjuk az ősidők homályába vesző eredetet, de mi nem hisszük, hogy egyszerűen csak más bolygóról idecsöppent idegenek lennének az istenek, akik máskülönben ugyanolyan földi halandók mint mi. Többről van szó! Az istenek nem anyagi lények hanem szellemlények. Nem jövevények, hanem kezdettől fogva idetartoznak a Földhöz, figyelemmel kísérik a fejlődését. Végső soron az abszolút vallás nem más, mint az abszolút szeretet. Az Uranizmus pedig az anyagból energiát felszabadító urán mintájára a leláncolt lelkek felszabadítása. Görcsök, kötöttségek, kötelékek láncaitól szabadulva, a lélek főnixként szárnyal az éteri magasba. Eléget mindent, ami múlandó, hamis, torz, hiábavaló. Elvezet az Igaz Fénybe, megtanít arra, hogy az egyetlen realitás az itt és most. Visszaad az Örök Jelennek. A Kvadron az anyag élő lelke. A Kvadromatika az anyagban rejlő egyetemes teremtőerő felszabadításának alkímiája. Az Eredendő Belső Végtelenség megnyilvánulása és kitárulkozása, az isteni szeretet kiáradása. A Kék Láng, mely mindent magábaölel, megtisztít, felold és újraformál, megszentel és újra istenivé tesz. A Végső Áldozás Gyémánt-Atomlángja, a 2

Tiszta Tudás Prímgyöngye. A Teljesség Forrása, ahol minden megtisztul és beolvad az isteni szeretetbe. Mi ezt a teremtőerőt matematikailag próbáljuk megragadni. Hiszen a matematika nem más, mint az Örökkévalóság Tudománya! A szó görög jelentése: Emlékezés az örök dolgokra, amiket a szellem birodalmában tapasztaltunk. Ennyiben tehát a matematika és a mágia rokon dolgok. Mindkettő szimbólumokkal operál, bár a részletek mások. De a mai matematika nem elég, gyökeres átalakulásra és megújulásra van szükség! A matematika nem csupán szimbólumokkal végzett műveletek halmaza, hanem az örök szellemi formák tükörképe, ezeket pedig meg lehet ismerni közvetlen úton is, akár meditációval. A kvadromatikához a Nagy Rendszerek elméletére van szükségünk, a fraktálokat, a káoszproblémát és a Mandelbrot-jelenségkört, az anyag végtelenszeres önegymástükrözése által létrejövő bonyolult mintázatokat és a Mandelbrot-halmaz formavilágát leíró törvényekre. A hagyományos fizika legfőbb hibája az, hogy mindent linearizál, azaz elhanyagolja a dolgok kapcsolatát, azt a képességet, hogy egymást tükrözik és egy bizonyos szinten megőrzik. A tükrözés és a megőrzés vált matematikánk kulcsfogalmává. Eljutottunk oda, hogy éter igenis létezik, a relativitáselmélet mint leíró tudomány helyes, de mint magyarázat (ti. hogy nincs éter) hamis. Kidolgoztuk az éter (Téridő-plazma, TIP) rugalmas elméletét, és arra a felismerésre jutottunk, hogy a relativitáselmélet és a kvantumfizika minden jelenségét megmagyarázza egy rugalmas, áramló közeg, a TIP, amelyben az elemi részecskék mint önfenntartó hullámcsomagok (szolitonok) terjednek, a gravitáció pedig nem más, mint a TIP áramlása. Einstein modellje, a görbült téridő megkapható az áramlásból. Stephen Hawking termodinamikus modellje, a sugárzó fekete lyuk szintén megkapható. És ez csak a kezdet! A következő lépés az egész eddigi fizika új alapokra helyezése, leírása az új modellel, amelynek speciális eseteiként kiadódnak az eddigi eredmények, de annál sokkal több is! Mert megkapjuk a kulcsot a parajelenségekhez, a mágiához, a telepátiához, a fénysebességnél gyorsabb utazáshoz, az időutazáshoz, az energiakicsatoláshoz és az antigravitációhoz is! Nikola Tesla eredményeit újra reprodukálni lehet. Mindezzel pedig megteremtjük az elméleti és gyakorlati bázisát annak az új, zöld technológiának, amely megmenti a Földet a pusztulástól, megszünteti a környezetszennyezést, visszaadja az erdőket, megtisztítja a vizeket. Beláttuk, hogy ehhez a tudomány nem elég. A tudomány szintézise kell a mágiával, művészettel és vallással. Tudnunk kell, honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk. A Kvadromatika választ ad erre. A Mandelbrot-halmaz megmutatja, hogy az élet nem más, mint a Végtelen szövevénye, amely átáramlik rajtunk, cseppnyi fókuszába gyűjti a Mindenség áramait, tükrözi önmagát és a Nagy Egészet, és kiárad újra a világba. A szeretet a mindent összetartó erő. A szeretet matematikai megfelelőjét kell felismerni. Minden matematikus kiröhögne ezért a gondolatért, pedig ez a lényeg. A matematika rejtett textúrája mélyén ugyanaz a szeretet munkálkodik, amelyik a Mindenséget összetartja. És ez nem más, mint Isten! Amíg a matematika nem jut el idáig, addig csak axiómákból és szimbólumokból álló értelmetlen játéknak fog tűnni, ami csak kevesek tulajdona, de sohasem volt az egész Emberiség közkincse! A tibeti lámák és a maya papok titkai eltörpülnek a matematikusok titkai mellett. Kézbeveszek egy mai matek könyvet és elrémülök: hát létezik emberi lény a Földön, aki ezt megérti?! Mi több, dolgozni tud vele? A matematika: Emlékezés az örök dolgokra. Vajon egy régi, kedves tárgyban, amit talán nagyszüleinktől örököltünk, nem benne van az egész elmúlt időszak történelme, íze, illata? Így tükrözik a dolgok a világot, megőrzik magukban, és alkalmas módszerrel újra életre lehet kelteni az emlékképeket. Vannak akik megfognak egy tárgyat, és már mindent tudnak róla, kiknek a kezében volt, mi történt velük. A téridő görbületének megértéséhez azt kell elsősorban megérteni, miből áll az egyenes, görbületlen téridő! Minden pont kommunikál a többivel, tükrözi a többit, és e sokszorosan oda-vissza verődő tükörképek

3

feszítik ki a téridő látszólag egyenes világát. Mivel matematikánk alapfogalma a Kvadron, először azt kell tisztázni, hogy MI A KVADRON? Mi a kvadron? A teremtés fókusza és köldöke, a KVAX Fénymagja. Az Örökkévalóság Prímgyöngye, amelyből minden kiárad és amelybe visszatér. A szeretet végtelen lánca és körforgása. Egymásba épülő körök szövevénye, a Labirintus a térben és az időben. Minden a Hiány Tükrében ragyog. A tükrök egymást tükrözve sokasodnak a végtelenségig és azon is túl. A teremtés óhajtómódja a csíranyaláb kezdete. A KVAX az önmagát szüntelenül bővítő végtelenség, sohasem lehet befejezett, mert bármely befejezett halmaz új teremtések kezdete és forrása. Nyitott végtelen, a teremtés kovásza, szüntelenül forrásban van, túlárad önmagán. Hol az élet kezdete? Hol az élet vége? Az életnek nincs se kezdete, se határa. A végtelenből ered és a végtelenbe tart. Az ember él, és az ember sejtekből áll, melyek szintén élnek. Élnek az atomok, az elektronok, a kvarkok, és él a mindent magábaölelő tér, a vákuum, az Akasa is. Van olyan cseppje az anyagnak mely nem él és ne lenne szellemmel telítve? Nincs! Az anyag nem más, mint megkötött, sűrített szellem! Az élet nemcsak az élőlények sajátja, de minden létező dologé is, az atomoktól a csillagokig és a legtávolabbi galaktikus ködökig. Az élet áramló hiány, folyamatos teremtés és újjászületés, a lélek az anyagban. A tükör fénye. És ez a tükör minket is tükröz. Ott van a helyünk minden tükörben, mint a karácsonyi gömbökben amelyek egymást is tükrözik, engem is, téged is, és az egész Mindenséget körülöttünk és bennünk. Mi a Mandelbrot-halmaz? Egy önmagát tükrözve tükröző matematikai objektum, a tükrök végtelen sokszorozódásában egyre bonyolultabb csipkékké szövődő káprázatháló. Ezek a tükrök olyanok, hogy a tükörkép kiléphet a tükörből és önálló életet élhet. A szellem teremtő kiáradása ez. Amit gondolunk, az megvalósul, kilép a világba, hatóerővé válik. Így lesz az ember álma a holnap valósága. Tőlünk függ, rémálom lesz-e vagy tündérvilág. Mert a tükrökben megannyi önmagunkat látjuk viszont, szeretetünk és gyűlöletünk egyaránt visszaháramlik ránk. Talán nem ismerünk a másik emberben önmagunkra, azért gondoljuk másnak, ellenségnek, idegennek. Pedig a legnagyobb felismerés ez: Én és a Mindenség egyek vagyunk! Minden, amit látok, hallok, tapintok, érzékelek, belőlem áradt ki és belém is tér vissza. Én a Mag vagyok, Isten lelke amely az időtlen vizek felett lebeg, mindent átölelve, mindent szeretve és befogadva. Ő mindennek a kezdete, tartama és vége. A forrás, a folyó és a tenger. A Kvadromatika szerint a matematikai objektumok is élnek, bár ez az élet merőben más mint az anyagi világbeli élet, hiszen az örökkévalóság fényében ragyog: Szellemi élet. Élnek a számok, a prímek, él a pí, a geometriai alakzatok, egyenesek, síkok, gömbök, poliéderek, a valós számok. Él minden, amit az ember valaha kigondolt! Most persze azt gondolhatjuk, miféle élet lehetséges egy mozdulatlan és örökkévaló világban? Nos, a válasz az, hogy a számok világa egyáltalán nem mozdulatlan, a számok szüntelenül hatnak egymásra, átalakulnak egymásba, kölcsönösen meghatározzák egymást, tükröződnek egymásban és a Mindenségben. A Kvadromatika feladata leírni és megismerni ezt az életet, és közös nevezőre hozni az anyagvilágbeli élettel, ezáltal megtalálni a módját annak, hogy az örökkévalóságba mentsünk át mindent, ami érték, ne engedjük át a világot a Pusztulás Dögkeselyűinek! A Kvadron az Élet Prímkristálya. Benne ragyog minden, ami megőrzésre érdemes. A gyermeki szív még képes kvadronokban gondolkodni, hisz érzi a Mindenség illatát és ízét! A Teljesség szivárványbuborékaiban ragyog minden gondolat. A Kvadron a Tiszta Tudás Prímgyöngye. Nem szennyezi semmilyen anyagi vágy, haszon, bűn vagy törekvés. Szeretet hatja át, mely elsődleges sugárforrás. És gyöngy, mert fájdalmakból, kínokból kristályosodik ki, ahogy a kagylóba beágyazott porszem köré nő rétegről rétegre az igazgyöngy. Minden 4

rétege a tudás egy szintje. Szivárványizzású mélyében az örökkévalóság titkai sejlenek. Az Univerzum gyöngysorán minden kvadron egy gyöngyszem, amely tükrözi a többit is. A karma láncára felfűzve sorakoznak sorsunk alapábrái, az életünk tükrei az örökkévalóság fényében, megmutatják, hol az ember helye a Nagy Szimfóniában. Isten szeretetének fénye aranyozza be ezt a gyöngysort, így emel ki minket a múlandóság káprázatvilágából, az üszkös hamuból a Tiszta Fénybe. Így lesz a Kvadron sugárzó drágakő, Csillagfényű Gyémánt. A KVADROMATIKA CÉLJA tehát egy olyan egzakt tudomány létrehozása, amely képes leírni az anyagi világot és a szellemvilágot is, ezeket közös nevezőre hozza, így alkalmas a parajelenségek leírására, sőt magyarázatára, és ennek segítségével olyan új dolgokat létrehozni, mint a vákuumenergiakicsatolása, a telepátiát megvalósító rádió, az auralátó számítógép, amely gyógyításra is alkalmas, közvetlen kapcsolat a szellemvilággal, gondolattal irányítható gépek, intelligens, érző robotok, mesterséges érzékszervek, melyekkel az univerzum hallatlan mértékben kitágul, virtuális valóság megteremtése sisak, centrifuga és más mechanikus kellékek nélkül, vagy akár a matematikai objektumok világának olyan megjelenítése, amilyen pl. a Mandelbrothalmaz. Ez már művészet, ráadásul olyan művészet, amely a legjobban kifejezi a Harmadik Évezred szellemiségét. Nos, ez a csodálatos új tudomány még csak körvonalaiban van meg. Valódi kidolgozásához segítők, szakemberek kellenek, akik egy-egy terület szakértői, ismerik a részleteket és a megoldási módokat. Ezért kérünk mindenkit, aki segíteni tud és kedvet érez ehhez, az kapcsolódjon be, írjon a kristmikl@freemail.hu címre, és vegye fel velem a kapcsolatot. A tét a Vízöntőkor Új Tudományának a megteremtése, amely talán megoldhatja az Emberiség nagy gondjait, a környezetszennyezést, az energiagondokat, új teret nyit az emberi létezésnek, ahol munka, művészet, szórakozás és öröm egybeolvad, nem kényszerül az ember önmagától idegen tevékenységeket végezni, nem kell külön házba költöztetni az észt és az érzelmet. Emellett a KVADROMATIKA olyan új világképet teremt, amely a legjobban fejezi ki a Kozmosz Végtelenségébe kilépő ember hitét, szellemiségét, érzelmeit és gondolatvilágát. Kristóf Miklós

5

megnyerni az ügyünknek. Hát akkor az emberiség megjobbítása miért ne lehetne életcél. múzsája. Nem a hagyományos vallások ellenére jött létre. hanem inkább azok végösszegeként. Más verzió szerint Jézus a Vőlegény. Uránia a görög mitológiában a Tudomány Istennője. Ez a dualitás burkoltan megvan a kereszténységben is: Jézus duálpárja Mária. mindenütt falakba ütközik. ahogyan a kvadromatika egész szelleme sugallja: ebben benne van a művészet. belelát a Mindenség lángoló rajzolatába és közvetlenül onnan merít tudást. se pénzt. a részvét. eljegyzi magát a Feladattal. buddhistákat. ellenkezőleg.URANIZMUS. Nem erővel és nem érvekkel harcolunk. Persze a tudomány változik. hogy törődjenek velük. Uránia nem más. de a jót is. de mi soha senkivel nem vagyunk azok. és az Anyaszentegyház a Menyasszony. hány szekta és gyülekezet van ma! Olvassuk el Puskás Ildikó Istenek tánca c. Tóra. Az Uranita egy életre elkötelezi magát. Tehát Uránia nem ujjból-szopott lény: többezer éves előképei vannak. Többet tud. Mért. egy egész életre szóló Feladat? Vannak akik úgy gondolkodnak. Az egyetlen megoldás. Nekem egy tudományos könyv éppolyan szent. mint a Biblia. zsidókat mind-mind jellemzi valami sajátos. energiát és titkos szabadságot. senki mással össze nem téveszthető tevékenység. Ellenfeleinket nem legyőzni. mert nyitott a szintézisre. hogy a Teremtője se ismerne rá. vagy bármi más. se elismerést. A hindu isteneknek még volt duálpárjuk: Shivának Párvatí. Mert beszélhettek a papok akármennyit. Csak az pillanthatja meg. a kereszténység nem? Számoljuk össze. tettenérje a csalást. az ásványok. Az Uranita annak szenteli az életét. csak az 6 . hogy a tudományba beleássa magát. Krishnának Rádharáni. Ez a végösszeg a szeretet. Buddhához Tárá tartozik. hogy az emberek nem érdemlik meg. és ne csak a rosszat lássuk. a növények. stb. Vishnunak Szaraszvatí. az emberek többsége bunkó. se támogatást. az Isteni Anya. az elektronika formálta át úgy a bolygónkat. nőnemű megfelelője. aki a többezer éve uralmon levő maszkulin világkép Atyaistenének a duálpárja. De. feltalálók és gyártók képtelenek: ingyen adja tovább a világmegváltó dolgokat. hanem szeretettel megmutatjuk az Igazságot. amit a bankárok. Bhagavad-Gíta. a csillagok. a matematika. mint az avatott tudósok. a nyitottság. A Tiszta Tudás Tündöklő Prímgyöngye. de Ő már nem hitvesi hanem anyai minőségben. Védák. az újra. mohamedánokat. Isten. Ami a Kvadron. Megvan a szent iratuk is: Biblia. a TeremtőFőisten Purusa duálpárja az anyagi világ-Prákriti. az Uranitáknak is megvan a maguk jellegzetes tevékenysége: ez a tudomány művelése. hitet. Tudja. Talmud. Az Uranita elsősorban a tudománnyal foglalkozik. pénzemberek. krishna-hívőket. a művészetnek vagy akár a leghétköznapibb mesterségeknek. kiegészítője. hogy kutatásai soha nem hoznak se pénzt. Otthon van mindezekben és hálóját a Mindenség fekete éjtengereibe meríti. könyvét! Ebből kiderül. megismerje és megértse. hogy minden hibája ellenére a tudomány lesz a világ megváltója. nem dogmák határozzák meg a gondolkodását. a matek. Hozzá tartozik a csillagos égbolt. A világ lehet velünk ellenséges. Mert úgy érzem. hogy embermilliók szentelik az életüket a sportnak. ahogy a hímnemű Jang kiegészítője a nőnemű Jin. amellyel a Természet működtető rugóihoz lehet hozzáférni. a szellemek. a mágia és a vallás is. A tapasztalat azt mutatja. a továbbhaladás egyetlen záloga itt is a szeretet. aki tényleg ennek szentelte az életét. fizika vagy kémia. és nem vár érte se Nobel-díjat. Neki szövetségesei az elemek és a prímek. Mért éppen Őt választottam vallásom Istennőjének? Az eddigiekből nyilvánvaló. hogy a vallás mennyire változékony dolog! Röviden: az Uranizmus mint vallás egyfajta szerzetesség. Ugyanígy. A keresztényeket. kidolgozza az ellenszert és ezt ingyen az emberiség rendelkezésére bocsássa. Korán. Megteszi azt. hanem meggyőzni akarjuk. Tripitáka. Az egyiptomiaknál Nut volt az éjszakai égbolt istennője. mégiscsak a penicillin mentette meg embermilliók életét. mint az Univerzum Megszemélyesítője. URANITA VALLÁS Az Uranizmus a Vízöntőkor új vallása.

pokolba vagy mennyországba. növényeket. kárhozattal. Miért vallás az Uranizmus? Mert csak a rendíthetetlen hit képes az embert arra rávenni. Az Uranita tudja: Bárhová veti a sors. a kirekesztettséget. Az erőszakfilmek és a horror korlátlan hegemóniája erre való. A matek ugyanis egészen más dolog. könyörtelenül törtet és legázol mindenkit. fénnyel telítése. ha világvégével. a hazugságokat. az ember semmi. Út leszek. Az Uranita nem fél. amely az éjszakában mutatja az utat a fáradt vándoroknak. minden ellenszolgáltatás nélkül. ha elégetnek. az erotika úgyszintén. Nem is tehetek mást. Mintha nem is lenne. akik súlyos és keserves áldozatot hoztak értünk. hiszen vannak előző életbeli emlékeim. átél. a szellemvilágtól. Ha valaki Uranita akar lenni. tud. amit az iskolában tanult és nyitott egy egészen új világ befogadására. gyilkolást helyezi előtérbe. Leszállunk az Anyag poklába. Én. az egész világot. Meg akarom mutatni a világnak. álomban és kábulatban akarnak tartani minket. persze emberi fogalmakkal (ami nagyon nehéz) és a tudományt újjáformáljam. okkultizmusból. hogy felszabadítsák és megváltsák az ott sínylődő lelkeket. és akkor az emberiség kiszabadul abból a rettenetes csapdából. hogy megváltoztatja a matekhoz való hozzáállását. csak hinni kell. Ha széttépnek. világpusztító. világot uraló. Semmilyen eszközzel nem vehetik rá arra. Ádám és Éva nem bűnösök. átadjam az emberiségnek. Alászálltak. a szellemvilág lenyúlása az anyagban sínylődő lényekért. A Legfőbb Ellenség: Ahrimán. Azt a Feladatot kaptam. A Csillagok Gyermekei vagyunk. hogy a Tudás kulcsa a matematika. hanem egy misszió. saját igazi Önvalójára ébred. aki: A lények segítője. egy Buddha. cselekszik és megvalósít. elszakít az örök forrásoktól. hiszek az újjászületésben. Az. a Business szelleme! Be akar börtönözni minket az anyagi világba. akik lemerültek a tenger mélyére. mint az anyag átlelkesítése. Ennek a dolognak a tudományban semmi nyoma. a parajelenségekből. a többi már magától jön. ha egyszer fellobban. amelynek első dolga az. amely a Fénybe visz. Ha egyáltalán szóba jön. megmentője. Ezt a Gonoszt kell legyőzni. újjászületésbe vagy végleges megsemmisülésbe. ő mindig az marad. hogy felhozzák onnan a mélybehullt Prímgyöngyöt. hogy segíthessek minden szenvedőn. hogy ne szeressék. amibe önként sétált be. hogy soha ne ébredjünk rá az igazi Önvalónkra. kegyetlen eszközöket. amit láttam és átéltem. többé nem huny ki soha. tüzes tóval. csak negatív 7 . ne ilyen embertelen. Az Uranita így gondolkodik: Ha eltaposnak. Kilápiszolja az emberből a szerelmet. mert a matek a hatalom eszköze. Fáklya leszek. aki szeret mindent és mindenkit. amit úgy hívnak. Tudjuk. És Valakik mindmáig igyekeznek eltüntetni a nyomokat. kémiát. A Kék Láng. tömegpusztító. A szex. az első dolga az legyen. Däniken kutatásai meggyőztek arról. hogy minden újdonságból azonnal fegyvert csináljon. tehát nem bűn volt. Csak akarni kell. Pontosan ez az Uranita Feladat is! Olyan búvárok vagyunk. és leleplezze a csalást. hogy az emberek nagy része igenis képes erre. keleti misztikus tanokból kikerekedett holisztikus világszemlélet: az ezotéria. hanem szellemlények. Ezt csak egy gonosz hatalom erőlteti rá. akkor nem lehet őket mindenféle reklámfogással beetetni. alámerültek az anyagivilág poklába. gonosz hatalom legyen. hogy eredendő bűn. pokollal és Armageddónnal ijesztgetik. hogy mindent. a szeretetet. állatokat. és a hatalom birtokosai nem akarják. ezer alakban születek újjá. amit később megbánna. egy Krisztus. Az embernek nem ez az alaptermészete. a pornó. a megváltást. Az Uranita kétely nélkül hisz. Szeretni kell az embereket. és a gépies. Ha a hülye is tudja a fizikát. Mi hozzuk a szabadulást. Ez így nem igaz. Az emberiség fejlődéstörténete pedig nem egyéb. elfelejt mindent. hogy olyat tegyen. kétely nélküli ölést.anyagiakért él. jobb életet remélve. hogy az egész életét a tudomány és az emberiség megjobbításának szentelje. Erre csak egy szent képes. mint Uranita. Elviselni a tehetetlenséget. A tudomány mellett létrejött egy új paradigma. Amely Isten. Szándékosan tanítják úgy. És eközben ő maga is megvalósul. hogy itt a Földön sokezer évvel ezelőtt igen nagy disznóságok történtek. hogy az átlagember túlságosan is belelásson a kártyalapjaikba. Minden a pénz.

pl. Végezetül hadd mondjak egy vallomást. nem baj ha megvan a magad vallása. olyan méltatlan fogadtatásban részesültek. Hogy az ember ezt képes legyen elviselni. Nem kérek tőled többet. az Út végén. Ha idáig elolvastad. nem fog elhalni a bús csendben. hogy azon kell csodálkoznunk. annak folytatása lesz. nem lesz a rothadás párkáinak martaléka. hogy amit elkezdtem. akár nem. de egy szívbéli szerzetes még erre sem blazírozik! Egyszerűen szereti Istent. Ahogyan a Krishna-hívő állandóan Krishnára gondol. Nem rekesztek ki senkit se vallási. és ez nekem elég. Mi van a mai. a Fényben találkozunk majd mi is: Te meg én. Szeretek minden lényt. Ennek az az ára. mekkora kerülőkkel. a Káoszelméletet. se faji. Legtöbben titokban dolgoztak. Hát valami ilyesmi az Uranita is. Azok a dolgok. Tudja. Szabadon választasz. minden tettét neki ajánlja.minősítéssel. és az állásukkal játszottak. Nem baj ha nem akarsz Uranita lenni. Szegénységi fogadalomban él. A Te utad is a Fénybe visz. vagy akár az ellentáborba tartozol. kedves olvasóm. A szerzetes Istent szolgálja. Mindegy. Most az Internet változtatott ezen. Szeretlek téged is. lesajnálóan beszélnek róla. friss dolgokkal? Hol keressem? A renegátok számára eddig semmilyen hivatalos publikálási lehetőség nem volt. amik az elmúlt 20 évben előrevitték a tudományt. amit tesz. Isten áldjon! 8 . mellékösvényekkel. hogy majd elnyeri égi jutalmát. akkor valami rokon húrnak rezdülnie kell benned is. Hát ezért kell Uranitának lenni. és majd ott. Hiszem. se más alapon. Ezek a 20 éves dolgok csak most kezdenek beszivárogni a köztudatba. meggyőződése. akár hozzám tartozik. ha idáig el bírtad olvasni az írásomat. Utunk a Fénybe visz. hogy ezek az emberek mégis képesek voltak megvalósítani az új tudományt. mert semmi se hiábavaló. ezért teszi. hogy mindent ingyen publikálunk.

Eszközeik a totális uralom az anyagi. A XX. Láthatjuk. Látjuk. folyóiratainkat olvasd. hogy ők mások mint a többiek. A hívőket arra inspirálják. Pieta. Az egész Távol-kelet egy csodálatos mesevilág! A japán kertek és szentélyek tisztaságát mi európaiak csak irigyelni tudjuk! A mai vallások inkább kultúrapusztító vallások. a lelki és a szellemi élet felett: vagyonodat add a gyülekezetnek. A régi vallások kultúrateremtő vallások voltak. gyermeki hit. A homok. mert mind gonosz varázslattal van telítve. Sixtusi kápolna. a közvetlen egyesülés Istennel. ezért az embereket ijesztgetéssel. és nagyon sok új vallás. Ugyanakkor tanúi lehetünk egy óriási evolúciós mozgalom kezdetének is. 2000 éves. szívből jövő.. A természet körülöttünk és bennünk gigantikus táncot jár. hogy a testünket felépítő atomok is részt vesznek ebben a kozmikus energiatáncban. Nem más ez. és amelyhez képest ezek a vallások valóságos felüdülést jelentenek: hitet.és emberáldozatok. az emberi kultúra felbecsülhetetlen értékű darabjai. mely talán a mienket is messze meghaladta! Kik voltak Ők? Az Atlantisziak? Vagy idegen bolygóról érkeztek? Lehet. Másrészt a mai emberből már hiányzik az az őszinte. jobban mint te magad. Gondolataidat. mert ezek a Sátán Nagybabilónjának a részei. a testi. ne politizálj. A hozzá vezető út már nem a vakhit és az áldozás hagyományos formái: étel. század aztán a hanyatló Jang végső tombolásának kora. a Mindenség Megszemélyesítője. mert ez már megtisztított szellemi táplálék..állat. tetteidet ajánld fel Istennek. de láthatjuk és át is élhetjük az energia-zuhatagként ránk özönlő kozmikus sugarakat. de szellemi megtapasztalás révén nemcsak tudhatjuk. A vörös diktatúrák. Al Hambra. A közösségek legfőbb összetartó ereje az. tartózkodj a nemi élettől. amiben a mai ember kénytelen élni. a versenyt az együttműködésnél. Tadzs Mahal. hova juttatta ez a felfogás a világot! Ez az egyoldalú fejlődés riasztó stádiumba lépett: a társadalmi. amelyek kölcsönhatásuk során más részecskéket hoznak létre vagy semmisítenek meg.. a maszkulin értékek túlhangsúlyozása folyik. amely nem más. hagyják ott a hagyományos vallási közösségeket. szekta megjelenése. azaz a nagyenergiájú részecskék. A Föld légkörét szüntelenül bombázzák a kozmikus sugarak. Többre tartottuk az önérvényesítést a beilleszkedésnél. hogy égessék el a könyveiket. ezek pedig megintcsak részecskékből tevődnek össze. szakíts a családoddal és minden világi csoporttal. Szent Péter Bazilika. a gyarapodást a megőrzésnél és így tovább. Szakítsanak a hagyományokkal. mecsetek. a 9 . Ne nézz TV-t. a Teremtés és Pusztítás kozmikus energiatánca! A hinduk többezer éve tudják ezt. Csak a mi könyveinket. Az igazi hitet felváltotta a fanatizmus. az elemzést a szintézisnél. hogy ez is. mint Síva tánca. a kommunizmus. és mi tudjuk. Grafikonokból és matematikai képletekből tudjuk ezeket. ökológiai morális és spirituális krízis időszakát éljük. a tudományt a vallásnál. Csodálatos templomok. Isten női fele. hogy korunk egyik jelensége a hagyományos vallások reneszánsza. légy vegetariánus. hogy mi kell neked. a víz és a levegő megannyi rezgő molekulából és atomból áll. a fasizmus. vagyis a Közvetlen Út! Láthatjuk. Ezek egy része afféle reakció: még a régi. mint a Jin ébredése! A legnagyobb mélység legalsó fokán felragyog az Isteni Fény Magja! Ez a Fénymag Uránia. Földünkön többezer éve a Jang. ne olvass újságot. Sikereik egyik oka az a szellemi üresség. amelyek útjuk során számtalanszor ütköznek a levegő részecskéivel. zsarolásokkal próbálják kordában tartani. festmények. a különféle részecskék keletkezését és pusztulását. Kb. érezzük a tánc ritmusát és halljuk a hangját. Jang középpontú világképet akarja korunk emberére erőltetni. Milyen ősi civilizáció tudásából merítettek? Egy olyan civilizáció. a sziklák. ami a régieket jellemezte. életedet.A FIZIKA TAÓJA Fritjof Capra könyve a modern fizika és a keleti miszticizmus közti kapcsolat feltárásáról szól.. hanem a Tudás és az Átélés. az is. ez a mai modern vallások szellemi arculata. célt és értelmet adnak az embereknek. a racionális tudást az intuitív bölcsességnél.

században élt. rész 26: A Szamjama a Napra alkalmazva a Világegyetem megismerését adja meg. a hippimozgalom. mint Newton gravitációs elmélete. szerkezetük van. a Földünk ökológiai egyensúlyának megőrzésére irányuló törekvések. mégpedig pontosan úgy.ha figyelembe vesszük az akkori ember érzésvilágát. A másik oldalon viszont megjelennek az ébredező Jin jelei is: a nőmozgalmak. az egészség és gyógyítás holisztikus megközelítésének újrafelfedezése. és jobban megnézve e fénypontokat. hogy a modern fizika eredményei. Nemcsak a részecske fogalmát értékelte át teljesen. a Buddhizmus. vagyis a levegő molekuláinak kusza mozgását. Kína és Maó. akik szó szerint próbálták értelmezni. aki a bolygók mozgását akarja tanulmányozni! Newton pont a Hold mozgásának tanulmányozásával fedezte fel a gravitáció törvényét! Patandzsáli Kr. hogy az új szekták annyira tiltanak mindenfajta spirituális kapcsolatot! Az ok világos: akinek valódi szellemkapcsolatai és tapasztalatai vannak. hogy többrétegű burok veszi körül őket. fogalmait és mindennapi tapasztalatait. hanem. sőt ha alaposabban a mélyére nézünk. Itt most nem az a kérdés. a horgot. hogy pontosan mi az a Szamjama. Én magam tanúsíthatom. A modern fizika radikálisan megváltoztatta ezt a képet. az rögtön átlát a szitán. A sarkcsillagra alkalmazva az égitestek mozgásának az ismeretére vezet. Ezt az átalakítást az ún. azt nem lehet becsapni. Most a Fizika Taója egyik fejezetét idézzük: Üresség és forma A klasszikus mechanisztikus világnézet azon az elképzelésen alapult. hogy magunk sem adhatunk bölcsebb tanácsot annak. Nem véletlen. büszke európaiaknak mire kellett még ezer évig várni? Meg fogjuk még érni. hogy a Mágia és az Alkímia tanai is igazak? Csak azok buktak bele az értelmezésbe. Akinek szellemi látása van. ahogyan azt Newton felfedezte: A Hold mozgásával összekapcsolva! Íme: Patandzsáli III. a miszticizmus iránti érdeklődés növekedése. a női egyenjogúság.. A világ minden szinten tükrözi önmagát! Patandzsáli Jóga-szútráiban le van írva Kopernikusz Heliocentrikus világképe éppúgy. irányt változtatnak. amikor a kvantumelméletet és a relativitáselméletet együttesen alkalmazták a szubatomi részecskék keltette erőterek leírására. Akár az emberiség teljes kipusztítása árán is! Na ennyit a Jangról. a 4.. hogy piciny fénypontok úszkálnak ide-oda. a Hinduizmus világnézeti rendszerével. Pinochet. hanem az üres tér klasszikus fogalmát is módosította. hogy nekünk. Vagy ez is szándékos porhintés volt? Az elrejtés eszköze. annak nincs szüksége vakhitre. hogy a veszélybe került hatalmát bármi áron megtartsa. hogy az üres térben szilárd. térelméletek tették szükségessé. 28. fogalmai és leíró rendszere tökéletes összhangban van a kínai Taó. hogy a meditáló ember látja a Brown-mozgást. és messze elkerüli! Fritjof Capra legnagyobb felismerése az. orránál fogva vezetni. a beetetést. a többezer éves misztikus tanok tekinthetők akár a modern fizika korabeli leírásának is . 10 . Minden azzal kezdődött. amely kapcsolat mind nagyobb jelentőségre tett szert. láthatjuk. a „kulturális forradalom”. észreveszi a csalást. Már csak az a kérdés. amely a világörökség jelentős részét pusztította el. elpusztíthatatlan részecskék mozognak. ütköznek. 27: A Holdra alkalmazva az égitestek természetrajzának megismerését eredményezi.u. Nézzünk az égre pár percig: magunk is láthatjuk. és pláne fejőstehénnek használni. mind a Jang törekvése volt arra.Pol Pot rezsim. amikor Einstein kapcsolatot teremtett a gravitációs mező és a tér geometriája között.

A kvantumfizika egyik legmegdöbbentőbb felismerése az.vagy fényhullámként. és az ennek következtében keletkező mágneses mezők más mozgó töltésekre hatnak. minden mindennel összeér. hanem úgy. A gravitációs erő nem más. Gravitációs térben lelassul az idő. hogy eljusson az A pontból a B pontba. hanem egymásban van. Az elektromos mező olyan állapot a töltött testet körülvevő térben. és feloldódnak a mezőben. amely úgy terjed tova. Minden test görbíti a teret. vagy másfajta elektromágneses sugárzásként mozognak a térben. A mező fogalmát Michael Faraday és James Clerk Maxwell vezették be a 19. A korpuszkula pici és pontszerű. mint a téridő görbületének hatása. egyszerre van jelen a térben mindenütt. csak a látható megnyilvánulása korlátos. mint az abszolút és tökéletes metafizika felfedezése a való világban! Ez az. ezért nem szabad ártani 11 . mert ahhoz. csak az arányok tolódnak el. A tömegek maguk körül meggörbítik a téridőt. Ezzel megszűnt a különbség a szilárd részecske és az áthatolható erőtér közt. hogy két azonos típusú részecskét lehetetlen megkülönböztetni: két elektron tökéletesen azonos. Minden tömeggel rendelkező test létrehoz és érzékel gravitációs mezőket. melyik van az A helyen és melyik a B helyen. a távolságok. Ez abból a mindennapi tapasztalatból lett leszűrve. sőt. mint a mező helyi sűrűsödései. A relativitáselmélet sokkal elegánsabbá tette az elektrodinamika szerkezetét azzal. egymásba hatolnak. hogy valójában mindvégig jelen van minden pontban. sít. összetevődni. A rezgő elektromos és mágneses mezők rádió. ő maga a téridő görbülete! A test és a tér nem elkülönülten van jelen. hogy az elemi részecskék egyszerre korpuszkulák és hullámok. áthatják egymást.Ezekben a kvantum-térelméletekben már elmosódik az eddigi éles határ a részecskék és az őket körülvevő tér között. A mező fogalmát kiterjesztették a gravitációs erőre is. képes két lyukon egyszerre áthaladni és képes interferálni. hogy az anyagi testek áthatolhatatlanok. hogy leírhassák vele az elektromos töltések és áramok közt ható erőket. és ebben a görbült téridőben másként terjed a fény. az időviszonyok. A mozgás nem úgy zajlik. Így a testek túlnyúlnak a saját határaikon. illetve a teli és az üres. ehhez meg kell tenni a távolság felének felét. hogy egy többé . A részecskék nem egyebek. Megváltoznak a metrikus viszonyok. először meg kell tennie a távolság felét. amelyek jönnek és szertefoszlanak. tehát elektromos áramok. erről szempillantás alatt az összes többi is értesül! Hát nem ugyanaz ez. másként mozognak a testek. máris végtelen sokat kell lépnie! Ha viszont a testek határtalanok. aminek következtében a részecskék elvesztik egyedi jellegüket. akkor a nyíl az A pontban indulva máris ott van a B pontban is. A Démokritoszi és a Newtoni atomizmus két alapvető fogalma volt az anyag és az üres tér. egylényegűek. Csak annyit mondhatunk. és az üres tér is roppant fontos dinamikus tényezőként jelenik meg. A mágneses mezőket mozgó töltések keltik.kevésbé folytonos pályát ír le. valójában erőterekkel és térgörbülettel kitöltött vákuum állapotmódosulata. hogy a test maga is csak az üresnek hitt. Mivel minden mozgás viszonylagos. egy meg a B helyen. században. úgy mozog. amit a régi misztikusok évszázadokon át oly hiábavalóan kerestek! Hiszen akkor az univerzumban levő bármely két elektron össze van kötve egymással! Ha valami történik az egyikkel. Nem más ez. nem lehet egy helyen egyszerre két tárgy. Ez megoldja Zénón paradoxonait is. bármely töltés megjelenhet áramként. minden mindenre hat. Zénón szerint egy nyíl el se tud indulni. és ez a térgörbület visszahat magukra a testekre. hogy egy véges és korlátos test sorra végigsétál egy üres tér pontjain. és így az általa keltett elektromos mező mágneses mezőként jelenik meg. De két mező már lehet egy helyen! Az Általános relativitáselmélet szerint a test meggörbíti a téridőt. A hullám viszont kiterjedt. amely erőt fejt ki más töltésekre ebben a mezőben. nem lehet éles határt húzni két test közt: egymásba nyúlnak. A kvantumfizika másik döbbenetes felismerése az. mint a Lények Egyetemes Közössége? Minden lény szervesen összetartozik. hogy egy elektron az A helyen van. valamint az elektromos és a mágneses mező fogalmát. nem lehet eldönteni. hogy egyesítette a töltés és az áram. tehát még meg se moccant. energiakoncentrátumok.

kitöltetlen.) Az ég taója az üresség és formanélküliség . A buddhisták ugyanezt az eszmét fejezik ki a Szúnjatá fogalmával. kard által vész el. mint a karma törvénye! A buddhisták 2500 éve tudják ezt.. miszerint a fizikai dolgok és jelenségek egy mindent átható. ami pedig szerintem minden fizikai. A keleti misztikusok valóságát azonban nem azonosíthatjuk a fizikusok kvantummezőjével. Hasonlóképpen a taoisták is végtelen teremtőképességet tulajdonítanak a taónak. hanem minden létező jelenség végső alapja. A kvantummező ezzel szemben jól meghatározott fogalom. ezért nem rendelkeznek semmiféle alapidentitással. mert az Egyetemes Energiamező révén erről azonnal értesül minden lény. Jézus így beszél erről: Amit vetsz. nemcsak a kvantumtérelmélet egyik fő sajátossága. Az üresség pedig igazából nem különbözik az örömtől. és szembeszáll minden leírással és meghatározással. A keleti világnézet szerint a jelenségek alapjául szolgáló végső valóság túl van minden formán. Einstein elméleteihez hasonlóan a keleti misztikusok is úgy tartják. Aki kardot ránt. amely a fizikai jelenségek némelyikére ad csak magyarázatot. (A Taó eredeti jelentése: Út. és a taoisták Taóját tekinthetjük talán a végső. 12 . Akárcsak a kvantummezőből. üres. a folytonos születés és halál világa. és ez nem más. A Brahman: öröm. és ugyancsak ürességnek nevezik. Az Upanisadokban ezt olvassuk: A Brahman: élet. a parajelenségekről és az energia-kicsatolásról. az ürességből is formák végtelen száma keletkezhet. amely nemcsak a fizikában tanulmányozott jelenségeknek szolgál alapjául. alapvető entitás átmeneti. A misztikus üresség érzékelhető megnyilvánulásai sohasem statikusak és tartósak. megnyilvánulási formáját jelenti. hogy formanélküli. A mezőfogalom megjelenését követően a fizikusok arra törekedtek. A hivatalos fizika minden nagyszerűsége ellenére sem vesz tudomást ugyanis a szellemvilágról. kémiai és biológiai jelenség végső alapja. hogy vizet vagy ételt lehet bele tenni. A hinduk Brahmanját. és következésképpen túl van minden fogalom és gondolat szabta határon. amelyek keletkeznek és elenyésznek a mozgás és az energia véget nem érő táncában.még egy rovarnak sem. A Brahman: üresség. amely szintén ürességet vagy űrt jelent. egyesített mezőnek. amelyeket az űr fenntart egy ideig. és ez az üresség adja meg az edény lényegét. amely magába foglalna minden fizikai jelenséget. és ennek a valóságnak minden megnyilvánulása csupán átmeneti jellegű és illuzórikus. azt. a hinduk még régebb óta. Mind a fizikusok szubatomi világa. mint ahogyan a szubatomi részecskék sem. Nézetük szerint ebből az élő űrből születik a jelenségek világának minden formája. hogy ez a mindent átható alapvető entitás az egyetlen létező valóság. Lao Ce szerint az edény üres. Ezt az ürességet azonban nem szabad semminek gondolni. (Cshándógja Upanisád). hogy a különféle mezőket egyetlen mezőben egyesítsék. Ám a kettő párhuzama mégis szembeötlő és elgondolkodtató. Az igazság az. hanem a keleti világnézet központi gondolata is. Az az elképzelés. a buddhisták Dharmakáját.. ideiglenes megnyilvánulásai. mint az üresség. hogy ezzel az egyetemes mindent-leírással várni kellett a Kvadromatika megjelenéséig. Eképpen a keleti misztikusok ürességfogalma könnyen összehasonlítható a szubatomi fizika kvantummező . Ezért mondják gyakran.mondja Csuang-Ce. Az öröm valójában ugyanaz. majd végül magába szippant. Dinamikus és átmeneti jelenségek. Itt a Taó a dolgok végső természetét. Igazából ez minden forma lényege. és minden élet forrása.fogalmával. azt aratod. mert a misztikusok valósága világunk minden jelenségének lényege. mind pedig a keleti misztikusok jelenségvilága a szanszára. Az üresség végtelen teremtőképességet rejt magában. Mivel a világ dolgai az űr átmeneti megnyilvánulásai.

legfeljebb csak egy kis cigizéssel. behatároltnak gondoljuk. úgy gondolják. amikor ezt mondja: ÉN vagyok az Út. amikor az Ént korlátozottnak. AZ ÉNSÉG PRIMGYÖNGYE A Bhagavad-Gíta szerint nyolc őselem van: Föld. Srí Rámana Mahárisi szerint a legfontosabb kérdés: Ki vagyok én? Állhatatos elmével kell kutatni. én vagy te. a Mindent Tükröző. Mindent Magábaölelő Isteni Szeretet fókuszba gyűjtött ereje. Ahogyan a Holdra mutató ujj iránya megmutatja a Holdat. egy tőlünk független és különálló személyről jelenti ki. De árnyékában eltaposott szenvedők milliói vacognak! Az Én árnyéka az önzés. A Te: az Én tükröződése a külvilágban. vagy Hamis Egó. Pedig ő a mindnyájunkban jelenlevő Örök Isteni Énről beszél. mint egy ádáz és gyűlölködő harc a pénzért. Aki Istent keresi. A médiák csak a győztest mutatják. Valójában az Én formálja a világot a saját képére. a mások kárára. abban megszűnik minden versenyszellem. Róla beszél Jézus. csak ő tündököl a fényben. Ez a mi belső isteni énünk. Ez az önfeláldozás alapja. Elme (Manasz). honnan ered ez az én. Tűz. zsarnoki hatalommá válik. mert egyek vagyunk. Amellett a tükrön keresztül kiléphet. amely az Én lakhelye. fókusza. és egyre rémületesebb tettekbe hajszol bele. Ezért az Én: Isten Tükre. 13 . ki mondja. Az énség nem illúzió. Aki nem ismeri fel a lényegi összetartozását a többi lénnyel. Nem más ez. Ami Egyetlen. legázolt. hiszen az elpusztított élővilág. Valójában az Én a Mindenség határáig kiterjed. A Megvilágosodás akkor következik be. Mindegy hogy ki ér célba. kiáradhat a világba. és azt mondom: Én. és az életünk nem lesz más. a test. az énünk közénk és Isten közé áll. Ezt a nyolcadik elemet így is nevezik: Éncsináló. És akkor egyszer csak elolvad. teremtőerővel bír. elpusztítása árán juthat célba! Csak egy győztes van. mert minden verseny lényege a Highlander-elv: Nem maradhat. Ő rendezi egységes egésszé a külvilág tükörképeit. és feltűnik mögötte az én-én. Éter.AHAMKÁRA. az Ahamkára. Ezért minden teremtett és megnyilvánult lény belső lényegében egy és ugyanaz. hogy rablásával önmagát fosztja ki. megcsonkított és megnyomorított lények millióit. a másságban. amikor kijelenti magát a Bibliában: Vagyok. Ezért a Te igazi jelentése: Te is Én vagyok. kire alkalmazom. az Igazság és az Élet. ó. a testtel. Levegő. az Önvaló. amellyel önmagamra bökök. mint az Énség Prímgyöngye. és nem veszi észre. egoista rablógazdálkodás büntetése! Mi magunk tettük ezt. az a megvilágosodás. Értelem (Buddhi) és Külön Énség (Ahamkára). örökkévaló és elpusztíthatatlan. az ózonlyuk és a technocivili többi rettenete mind az önző. eltiport. ott keresse ahol van: Önmagában. Víz. A versenyszellem veszteseket termel. Ez Isten Egyszülött Fiának igazi jelentése. Elszakít a szeretteinktől. Róla beszél Jehova. Hazugság és öncsalás! Sokkal többet tehetünk. sokkal többet! Végső soron minden rajtunk múlik! Ha nem vigyázunk. Ezért jelentése attól függ. A hindu felfogás szerint az énség elkülönülése csak illúzió. csak egy! És az az egy csak a többi letaposása. az atomoktól a csillagokig. hogy Jézus ezt önmagáról. hogy az Én mindössze az a szűk burok. Az Én: tükör. eltűnik az én. ellenünk hangolja az egész világot. Az Én a Tükör magja. A Kvadromatika szerint az énség benne van mindenben. amely abból a tévhitből fakad. azonosítjuk annak látható formájával. stb. amikor az én felhője eloszlik. mindenki más: vesztes. úgy mutat Isten irányába az az ujj. aki vagyok! Jézus szavait félreértik. na meg én is autóval pöfékelek át a városon. Illúzió csak akkor jön létre. gonosz. hogy hát én nem is szennyezem a környezetet. Mindenki önmagát látja benne. az önző módon cselekszik. az Énség Prímgyöngye önző. elmúlt és jelenlegi életünkben! Könnyű azt mondani: nem is volt előző élet! Könnyű magunkról lerázni a terhet és a felelősséget azzal. Aki ezt megérti. az egoizmus. Amikor az ember ezt felismeri.

melyet hiába végeznénk. nem ismer megalkuvást. és pénze is lesz. Mégis azt mondom: Rajtunk múlik! Mi választunk! Sem Isten. gyilkossággal. a barátait. A TV-filmek tele vannak erőszakkal. a segítői megjönnek. a jobb falatokért. beengedte életébe a Gonoszt. hogy ostoba módon odadob mindent. 14 . Önmagát is. Nincs szenvedés. a rontást. azt az egész Univerzum segíti ebben. Az ilyen ember abban különbözik a balektól. ellenszolgáltatás nélkül végzi munkáját. Ki lehet szállni a játékból. széles skáláját kínálják a bűnözés minden formájának. vagy önző. Aki önzetlenül. A végén eladjuk az öröklétet egy tál lencséért. hogy ilyen filmeket nézzünk. De ez nem azt jelenti. A gyerekeink ezen a kultúrmocskon nőnek fel. a dolgok elrendeződnek körülötte és benne. sem ember nem kényszerít minket arra. és végül belerokkan.pozícióért. becsülni és tisztelni fogják. Mindezt pedig: A Semmiért! Nincs munka. csak arra nem adnak választ. épp annyi amennyi kell. elvakult módon csinált valamit. annak minden körülménye megteremtődik. melynek ne lenne célja és értelme. állásért. hogy hogyan éljük helyesen az életet. Soha nem késő elkezdeni. és habozás nélkül feláldoz mindent ha kell. szeretni. Talán csak hallgatott egy rossz tanácsra. hogy következetesen és célirányosan végzi az Isten által rábízott munkát. autóért. akkor ez figyelmeztetés: valahol letért a jó útról. a családját. Ha így alakul az élete.

Az áramlási mező egy felhőt képez a test körül. amit elementálnak hívnak. számú elektron az A. felhők. de a kristályok. és a 2. hogy egy fánál vagy egy korallzátonynál ez nem olyan szembeötlő. akkor a telepátia olyan mindennapos dolog lesz. épp az a kvantumfizika bizonyítja be. sőt egy kristálynak lelke is van. KICSERÉLŐDÉSI KÖLCSÖNHATÁS Az anyagcsere eredetileg biológiai fogalom. folyók is élnek! (Hálistennek a Tisza is kezd éledni. bolygók. ez táplálja a testet. Az élőlény minden atomja kicserélődik egyszer. a TIP áramlását. Az élőlények tehát dinamikus rendszerek. De egy kavicsnak is van aurája.. és ez a két szituáció periodikusan cserélődik. mert pillanatok alatt valamennyi elektron ugyanezt a címkét viseli! És ez igaz minden más típusú elemi részecskére is! Ha alaposabban mélyére nézünk ennek a dolognak. mint a lehető legmetafizikusabb telepatikus kapcsolat anyag és anyag közt! Hiszen az Univerzum bármely két elektronja ilyen kicserélődési relációban áll egymással! Létezik tehát közvetlen információs csatorna bármely két elektron közt. sőt stacionáris sem. Szükségszerűen fejlődik. A Kvadromatika új felfedezése az. számú az A. és ez épp a kicserélődési kölcsönhatásban realizálódik. vagyis először az 1. számú elektron a B. A híres drágaköveknek sorsformáló erejük is van. akkor ez nem egyéb. két elektron minél közelebb van egymáshoz. számú lesz B. Ez abból áll. az élet megértése enélkül lehetetlen. kövek. de azért így van. vagy a TV?! Minden test végez anyagcserét. és amit az elektron tud. mitől misztikusabb a telepátia. majd az 1. állapotban. mint ma a mobiltelefon. ezzel ellentétes tulajdonságú anyag nincs! Ez más szóval azt jelenti: MINDEN ÉL! Nemcsak az eddig élőnek hitt élőlények. a 2. technikailag tudjuk hasznosítani a Kicserélődési Kölcsönhatást. hogy MINDEN ANYAG VÉGEZ ANYAGCSERÉT. A hozzájuk kapcsolódó babonák nem egészen alaptalanok. századot! Ha közvetlenül. Minden élőlény végez anyagcserét. élettelen tárgyaké. ez az aura. Emiatt az élőlény nem lehet statikus képződmény. és kapcsolatba is lehet lépni vele! A gyógyítók ezért szeretnek kristályokat használni. tart valahová.) A Kvantumfizika ismeri a Kicserélődési Kölcsönhatást. melyeken szüntelenül energia áramlik át. nem tudunk címkét ragasztani rá. mint az ún. mint a mobiltelefon. minden anyag szüntelenül cserélődik. Mert ugyan már. hogy pl. állapotban. állapotban van. annál gyakrabban kicseréli az állapotát.. 15 . Emiatt nem tudunk megkülönböztetni két elektront. amely olyannyira átformálta a XX. Lehet. azt tudják a belőlük felépülő élőlények is! Tehát a telepátia léte bizonyított tény. jelentése táplálkozás és ürítés. Ez a kicserélődés egy áramlást hoz létre.ANYAGCSERE. Az élőlények működésében szükségszerűen jelen van a káosz. és az Einstein-Podolsky-Rosen paradoxon épp erre való. Az élőlények aurája sokkal élénkebb és aktívabb. ez alapvető létfeltétele.

vagyis az élet kifejeződései. a fantáziában vagy az életben feltűnik. melyek elrendezik a lelki átélés mikéntjét. Míg a kompenzatív álmok s az összes többiek. Minthogy az ilyen archetipikus képzetek egyrészt neurotikus kórképeket vagy akár pszichotikus zavarokat is kiválthatnak. amennyiben a lelki élményt rendezik s bizonyos alapminták szerint igazítják el a tudattalanban a képeket és motívumokat. hogy embereket archetipikus képek mintegy hatalmukba ejtenek. ibolyántúli részéhez tartozik. az álomgazda személyével értelmezhetők. Maga az Archetípus pszichoid tényező. amelyeket más kultúrákban nagy álmoknak is neveznek. Ám nem csupán lélekgyógyászatilag nagy jelentőségűek az archetipikus képek. amelyek ugyanilyen tapasztalatok megismétlésére irányulnak. másrészt pedig gyógyhatásúak lehetnek (pl. azt véghez is viszik. Az archetípusos álmok. csak ha feltételezzük. örökletes képek és szimbólumok. Az Archetípusok nagyon közel állnak az ösztönökhöz mint a cselekvés tipikus formáihoz és a reagálás ismétlődő módjaihoz. vagy ősképek? Eredetüket nem lehet másképpen megmagyarázni. helyzetének összefüggéseire valamely konkrét ponton célzó álmoktól eltérően az archetípusos álmok személyfölötti természetűek. az Archetípusok a nézet alapformáinak nevezhetők.) Az archetípusok láthatatlan és nem szemléletes hatótényezők az ember tudattalanjában: a psziché felépítési dominánsait képezik. mely úgyszólván a pszichikai spektrum láthatatlan. Többnyire idegenszerűnek élik meg az emberek az ilyen archetipi16 . Archetípusos álmok: Az álomlátó személyes élettörténetének. animus és anima. mert ez a modern káoszelméletben és a Mandelbrot-halmaznál kulcsfontosságú alapfogalom! A Kvadromatikában mint Önegymástükrözés jelenik meg. hogy ezek az emberiség állandóan megismétlődő tapasztalatainak a lecsapódásai. (Az önleképzést azért emeltem ki.) Az Archetípus további megértéséhez alapvető jelentőségű képi s egyben dinamikus aspektusa. Míg az ösztönök a magatartás alapformáit képezik. utóbbi különböző archetipikus képekben fejeződik ki (mint pl.ARCHETÍPUSOK Az Archetípus fogalmát C. Ha ugyanis egy archetípus az álomban. Meg kell különböztetnünk a nem szemléletes archetípust és az archetipikus képet. ez az archetipikus álom esetében nem lehetséges. mondjuk az ördög) „megszállottjai” lesznek. hanem ezek megjelenési és alakot öltési lehetőségei: készenléti rendszerek. a serdülőkorban. azaz megbűvölően vagy cselekvésre ingerlően hat. amelyeket Archetípusoknak nevezett el. individuáció és önmegvalósítás tekintetében is. Jung vezette be. gyermekarchetípus. Életünk fontos átmeneti szakaszaiban jelentkeznek (mint pl. Előbbi az emberi lélekben lakozó struktúra. amely numinózusan. -motívumaiban alapmintákat és -struktúrákat ismert fel. anya-. amelyek személyi tapasztalatokat tükröznek. Az Archetípusok nemcsak állandóan megismétlődő tipikus tapasztalatok bevésődései. hiszen azok a lelki élmény rendezői s a pszichikus folyamatoknak központosodásra és célra irányulást kölcsönöznek. Honnan származnak az Archetípusok. atya-. különösképpen mély benyomást keltenek. s nemritkán költői formájúak és szépségűek. s megadják a megjelenő képek felépítési vázát. Az Archetípusok nem öröklött képzetek.G. sajátos „befolyást” vagy olyan erőt hoz magával. hanem az „egész”-ség. A személyes élmények körében az elmondottak példának okáért úgy aktualizálódhatnak. Páciensei sokféle rendű és rangú álomképeiben. stb. Utóbbi főleg pszichodinamikus hatásokban. hosszú évek álomlélektani tapasztalatai és mitológiatanulmányozása után. életünk delén vagy a halállal szemközt). vagy mitológiai képzetek (mint. valamint archetipikus képek lenyűgöző erejében mutatkozik meg. hanem a tapasztalat szerint olyan erők vagy tendenciák is. Az archaikus ősképeket „mint az ösztön saját magáról alkotott látását avagy önleképzését” könyvelhetjük el. Bizonyos archetípusok már az állatoknál is előfordulnak. tehát az élő szervezet sajátosságai közé tartoznak. Jézus jön és meggyógyít) lelki élethatalmakként ajánlatos őket tisztelnünk és komolyan vennünk.

Matematikailag igazolható. a tisztánlátás. Az archetipikus álmok a kollektív tudattalanból erednek. de minden lényt! Ez a Lények Egyetemes Közössége egyfajta Bio-Internet: a puszta léténél fogva minden lény kapcsolatban áll vele. vagy a Megváltó Elixírt. mitológiai. ki a halála módjában éli meg az örökérvényűt. Ez éppen a kollektív tudattalan! Az élővilág bármely más faja is ilyen. A Biblia tele van ilyen álmokkal és álomfejtésekkel. nem tudván azokat élettörténetük összefüggéseibe beilleszteni. Ezért a valóságban nem létezik abszolút magány. Minden ember találkozik a szentséggel. ahol a szellemvilág be tud hatolni az anyagi világba. amiben rokon rezgés van.kus álmokat. az emberiség pont ilyen csoportosulás! Nem kell. hogy az atomtörzsek szabályos rendbe tömörülnek. Ez az a pont. de valódi hős: Naphérosz. belső mozgásformája. sőt az élőhelyekbe. de egy bizonyos értelemben már az élő jelleg puszta ténye elég egy ilyen összekapcsolódáshoz. ki a munkájában. Aki tanult Fourier-analízist. és ő nemcsak egy szélben sodort porszem. az a gondolat kilép a fejéből és elterjed a világban! Minden ember sorsában van valami archetipikus. amely hasonló az elektronfolyadékhoz. amelyeknek azonos a struktúrája. és alámerült a mélységekbe. Nos. Ha kigondol valami nagyszerűt és rögtön utána meghal. hogy a legegyszerűbb ember élete sem üres pondrólét. hogy egyedei szabályos térbeli rendben helyezkedjenek el. hogy elhozza az Aranygyapjút. az látja. hogy az azonos rezgésszerkezetű hullámcsomagok a frekvenciatérben akkor is közel vannak egymáshoz. Ez a legszembeötlőbb az azonos fajú egyedek közt. Ebben az elektronfolyadékban kvázirészecskék és gerjesztések terjedhetnek. Az ember egy sziklabarlangba befalazva sincs egyedül: sorsa az egyetemes emberiség sorsa. sem pedig képzettársításaik segítségével maguk megfejteni. A kristályrács úgy épül fel. aki a csillagokból jött. hogy Isten az embereket a saját képére és hasonlatosságára teremtette. örök érvényű. Szinte minden nagy tudós beszámol erről az élményről: úgy érzi. felemelkedésekkel és aláhanyatlásokkal teli útját. a Morfogenetikus Mező objektumai. A társadalmi rend épp elég ahhoz. vágyai és szenvedései az emberiség közös tulajdona. Ez a telepátia. Az Archetípusok a Kvadromatika szemszögéből: Úgy tűnik. Nos. vallásokból s az emberiség más személyfölötti hagyományaiból. Az archetípusos álmok további ismertetőjegye a lebilincselő hatás és a bennük kifejeződő képek és szimbólumok: mesékből. és ezen keresztül tudnak az egyes lények tőlük időben és térben távoli eseményekről értesülni. az ilyen bozon-kondenzátumok nyaláboló erővel hatnak az álomra. hanem egy nagyszerű eposz. és úgy működnek mint a túlhűtött folyadékba dobott pici kristálymag: az egész folyadék eköré a mag köré kristályosodik. aki bejárja a Nagy Kör szárnyalásokkal és bukásokkal. meghatározó erővé válik. Aki látja a karma egészét. érzései. A buddhista részvét e közösség minden tagjára kiterjed. az extraszenzoriális érzékelés. hogy nem volt 17 . Hős. hogy az emberiség esetében is kialakuljon afféle belső bozon-kondenzátum. A Kollektív Karma Tükrében minden lény ugyanannak az egyetemes mintának a tükörképe: Isten tükörképe! Ezt jelenti az. amely nagyjából egyforma egyedekből áll. a mag uralkodó. mítoszokból. az tudja. A térbeli távolság csupán egy fázistényezőt jelent. Ha az alvó személy alvás közben metastabil kritikus állapotba kerül. vagyis rezgésspektruma. Az Archetípus nem más mint egy Bozon-kondenzátum. ökoszférába tömörülő élővilág egésze is ilyen bozonkondenzátum! Ennek neve: A Lények Egyetemes Közössége. Ki a szerelemben. hogy a morfogenetikus Pszi-térben minden olyan dolog szoros kapcsolatban áll egymással. amely kényszerítő erővel hat mindenre. gondolatai. és az elektronok mint egy folyadék töltik ki az atomok közti teret. ha a térben fényévek választják el őket. Ez a személyes tudattalannál mélyebb réteget jelent. minden ember betölt valami isteni tervet. az Archetípusok elsődleges meghatározó szellemi alapformák. az élőlények ilyen hasonló rezgésszerkezetű dolgok. És nemcsak az embereket. Általánosabb értelemben kristályrácsot alkot minden olyan anyaghalmaz és csoportosulás.

Van valami. Ő Rómeó. hogy mit tennél ha teljesen. eseményeit és megpróbáltatásait? Aki mélyen átéli. napjait. Fenség és tisztaság. Boldog az a Harcos. az Örökkévalóság fénye aranyozza be. ha jól. tied a mennyország. A szülő. egy olyan hely. És ez mégse valami determinisztikus. 5 óra. köszönöm. Az Isteni Gyermek búcsút vesz tőle és továbblép. amit a szerelmesek évezredeken át átéltek. Vajon hány ember van. majd az öregkor örök megtestesülései. és ahogy halad előrefele az időben. szintén isteni lény. ha picit is. aki az időből visszafele jön. se választás. és emeli ki a szürke hamuból. 18 . és már nem gyerek. igazán szabad lennél. aki imádja a gyermekét. benne testesül meg mindama csoda. amit csak a mesék és mítoszok nyelvén lehet leírni. de nem a bánattól hanem az örömtől. hogy részese lehetek egy nagyszerű és fenséges. hogy segíthetek. fatalista sors. amit így nevezek: A Kettős Találkozás Elve. ki-ki a maga útján. Aztán az ifjúból felnőtt lesz. Szambála. Akkor szép az életünk. amely az egyéni szabadság legteljesebb kifejezője. hogy minden órától elbúcsúzott. hanem ellenkezőleg: ez a Választott Út. Sírás fojtogatott. hogy nem vagyok arra átkozva. aki ilyen örömmel üdvözli élete óráit. A szabadság az. Minket mutatnak. tied a Föld.egy szikra választása se. és beszállhatok. aki azt ígérte: Ha meghalsz ebben a harcban. mintha égi erők vezették és irányították volna. hogy van egy örök. amely testről testre vándorol. és legbelső lényegében nem változik. hanem tehetek valamit. úgy jönnek vele szembe a felnőttkor. ha Isten derűje ragyog minden pillanatunkon. A szabadság az. akinek ily harc jut osztályrészül. Ki volt jelölve a pályája. Most ő egy ifjú. majd továbbhaladnak. művészet és Isten közelsége. És van egy Örök Gyermek. akiben megtestesül a Szerelem. Szinte azt kérdeztem: Mivel érdemeltem ezt ki? Ezeket az álmokat Atahori álmoknak nevezem. Atahorika Govanna az Eljövendő Örök Haza. Találkoznak. hogy tétlenül tűrjem a démonok tombolását. hogy segíteni akarod a szenvedőket. Ahol nem hit. Mert ha megkérdeznék tőled. a bukottakat. ha rosszul. hogy szebbé tehetem ezt a sokat szenvedett Földet. hogy velem voltál. hogy a mindennapok bajai nem egy gonosz isten szívatásai. valójában Istent imádja. aki halandó és múlandó. ő se változik. egy kicsit elidőznek. amely szintén isteni princípium. a mennynek önként kínálkozó. mint a csillagoké. hanem tapasztalat mindaz. és ő az Örök Isteni Gyermek. nagyon jó volt veled. a középkor. Üdvözöllek. az esélyteleneket? A szabadság az. a Gonosz rémuralmát. Ez is archetipikus jelenség. a Tündöklő Fény Hona. ha pedig győzöl. Valahogy így: Most búcsúzom tőled 4 óra. és minden új órát üdvözölt. Aztán a gyerek felnő. hogy eljöttél. úgy örülök neked! Lehet ennél szebben kifejezni az idő lényegét és mély átélését? Ilyen csodát is csak gyerektől kaphat az ember. amit a vallások vagy a mondák elmesélnek. ő Júlia. készíti elő isteni feladatának betöltésére. Drágalány (az unokahúgom) gyerekkori szokása volt. ahol se szabadság. Ez azt jelenti. méghozzá két értelemben is: Ő az Örök Isteni Lélek. nemde te is azt válaszolnád. megszületik a földi lény. De amikor a kettő találkozik. szinte mitológiai szintű Harcnak. köszönöm. Ő is örökkévaló. Talán ilyesmi lehet Krishnaloka. halhatatlan lélek. Egy valódi Isten reinkarnációját ápolja és gondozza. Az események csak tükrök. Isten oldalán. nyitott kapuja gyanánt! Nekem is voltak gyönyörű álmaim. hanem egy nagyszerű folyamat állomásai? Mert minden a hozzáállásunktól függ. Agartha. mégis magában hordozza az istenit.

Az emberi aura vagy EEM az EM emberi testhez kapcsolódó része.) A vizuális megfigyelések azt tárták fel. Az áramlási irány olyan. Háromnál több dimenzióban létezik.. rétegnek határozott struktúrája van. Az EM szervezi az anyagot és formát épít. szikrák és felhők . és a mellette levő hangvilla azonos frekvencián kezd el rezegni és azonos hangot ad ki. 19 .AURAGYÓGYÁSZAT Az Auragyógyászat egyik alapkönyve Barbara Ann Brennan: Gyógyító kezek. Az elnyelt TIP (Téridő-plazma) táplálja az anyagi testet. A legmagasabb fejlett tudathoz magasabb rezgések és energiaszintek tartoznak. a rendezetlenség növekedése. a lebomlás. amikor megütünk egy hangvillát. mint az egyedi hatásuk puszta összege. E testek egymást követő rétegekben veszik körül egymást. ahol a megfogható anyagot a feles spinű részecskék alkotják: protonok. Az anyagi világban beálló bármely változást megelőzi e mező változása. Az egyetemes energiamező sajátosságai: Az Egyetemes Energiamező (EM) áthatol minden téren. Mandelbrot-halmazszerű). úgy. Ez az áramlás rezgést kelt. 7. Így az 1. A mező minden páratlan rétege magasan strukturáltnak tűnik. állandó fényhullámok által alkotott formákon keresztül folynak. 4. Így ebből fogok most idézni. nyelése. amely igen bensőséges kapcsolatban áll az emberi élettel. (vagyis fraktál. Az Emberi Energiamező (EEM): Az egyetemes energia megnyilvánulása. mint az általa körülvett és áthatott megelőző réteg.) A fluidumok a csillogó. gyorsan. Követi a harmonikus indukció és a szimpatikus rezonancia törvényét is. míg az egész spinű részecskék az erőket alkotó fizikai mezők hordozói: fotonok. vonalak..izolált. Ez a mező az entrópia ellentéte. Az aura 7 rétege: Az aura 7 rétegből áll. Érezzük a különbséget? Melyik állapotot szeretjük inkább? Az EM alapvetően szinergisztikus. Az aura 7 rétegből áll. ami annyit jelent. A fény állandó formái maguk is scintillálnak. Merrefelé halad? Most állítsuk meg az áramlást. amit a fény alakja vezet. hogy a soron következő mindig áthatja az összes előtte lévő rétegét.magasan szervezett szövedéke. Ezek az állandó vonalak mentén mozgó parányi töltésekkel rendelkeznek.. sőt meditatív látással láthatók a 7. Az Emberi Aura látása: Az Emberi Energiamezőt a következő gyakorlatokkal érzékelhetjük: Alkossunk kört és fogjuk meg egymás kezét. 3. rétegen túli rétegek is. minden testet összeköt egymással sűrűsége a forrásától mért távolsággal fordítottan arányos. Az EM-re nem érvényes az entrópia törvénye. Próbáljuk meg érzékelni ezt a lüktető áramot. 5. mint az atomokban az elektronhéjak. míg a 2. élő és élettelen testen. mint a fényminták állóhullámai. Minden következő test finomabb szubsztanciából és magasabb rezgésszámú hullámokból áll. (Ez az a jelenség. különböző sebességgel felvillanó fényhurokból állnának. hogy a különálló tényezők szimultán akciója nagyobb hatású. Az EM folyton energiát termel. hogy az EM geometriai pontok sorozatának . mintha sok. és a rezgések olyan szintekbe rendeződnek.. gluonok. színes fluidumok. spirálok. a forma és a rend felbomlása. Az EM mindig valamilyen tudatformához kapcsolódik. Az aura mezőmintázata dualisztikus felépítésű.. mely jellegzetes sugárzást bocsát ki. és általában aurának nevezik. ami akkor tapasztalható. Az entrópia a gyengülés. így tehát a gravitációval rokon jelenség. A Kvadromatika szerint az EM nem más. melyeket testeknek is hívnak. neutronok és elektronok. Engedjük auránk energiáját a kör mentén áramolni. mint a TIP áramlása. (Tökéletes analógiában van ez az anyag szerkezetével. pulzáló fénypontok. parányi. míg a páros rétegek állandó mozgásban lévő. A fizikai testet körülvevő és átható fénylő testként írható le. mivel a fluidum a fény állandó sugarai mentén folyik.

emlékeinket és más. fizikai fájdalom vagy öröm érzete kapcsolódik. Az aura minden rétegéhez kapcsolódik egy csakra. és így tovább. A harmadik réteg a mentális élettel. a fizikai érzékletek. inga lengésének figyelése a csakra sugárterében. pl. Ezek alapján energiarendszerünkön belül érzékleteinket. nem fizikai jellegű tapasztalatainkat. a különböző betegségek természetét jobban megértjük. A negyedik csakra teremti meg a szeretet energiáját. a második réteg a második csakrához kapcsolódik. A negyedik réteg a szívcsakrához kapcsolódik. Vizuális formát annak köszönhetően öltenek. Ezen a „vivőeszközön” keresztül nyilvánulnak meg érzéseink. amelyek a fizikai testben nincsenek meg. zajlik érzelmi életünk. érzelmeinket. kúp alakú örvények a mezőben. amely túlterjed az emberi szeretet hatósugarán. stb. Barbara Ann ezt függőleges erőáramnak nevezi. felbomlott gondolatalakzatok is az aurában. amelyek a valóságról alkotott képzetekhez és tévképzetekhez kapcsolódó gondolatalakzatok csoportjait tartalmazzák. mind az étertestet. melyekben ún. beleértve a fizikai testet is. Létezik egy függőleges energiaáram. melyekről orvosainknak és terapeutáinknak szoktunk beszámolni . és tartalmazza mind a fizikai. s szeretjük nemcsak társunkat. Léteznek valóságterek és hiedelemrendszerek. Tetejük a fő függőleges erőáram felé mutat. beleértve a belső szerveket. A strukturált rétegek tartalmazzák mindazokat a formákat. Az érzelmi test túlterjed az étertesten. Az auralátás részben képesség kérdése. amely a gerincoszlop mezőjében lüktet fel-le. a lineáris gondolkodással áll kapcsolatban. és olyan éterikus nyálkát képeznek. a fej fölé és a farkcsont alá. Így valamit magukra vesznek e strukturált rétegek formáiból. elakadt energiák és blokkok jelenléte. Ez a minden élet táplálásáról és védelméről szóló gondoskodást és minden élet támogatását nyilvánítja ki.6. melyeket csakráknak hívnak. A csakrák diagnosztikája: Erre sok módszer van. megfigyelhető 20 .. Ezzel a módszerrel megállapítható a csakra helyes vagy helytelen forgásállapota. valamint olyan kiegészítő formákat. és minden életet átölel. amelyekkel a fizikai test rendelkezik. s ezen keresztül szeretünk. részben viszont tanulható és fejleszthető. A hetedik réteg és a hetedik csakra a magasabb elméhez kapcsolódik. A kábítószerek és az alkohol az aura ragyogó színeit károsítják. Minden gondolatalakzat tartalmazza saját valóságmeghatározásait. Vannak kavargó. Az első réteg a test automatikus. Ha megértjük. Az élet minden formáját Isten értékes megnyilvánulásaként kezeli. hogy ez azonos a jógairodalom nádijaival: az Idá. Az ötödik réteg az isteni akarathoz szorosabban kapcsolódó magasabbrendű akarattal van összefüggésben. Ehhez persze látni kell az aurát. A mező első szintjeihez a fizikai működés. amely ismeri és integrálja spirituális és fizikai felépítésünket. mint a betegség. Nagyon fontos információk olvashatók ki az aura színéből. Holderő és Naperő áramlik. Az ötödik csakra a szó hatalmához kapcsolódik. rétegeket folyadékszerű szubsztancia alkotja. stb. gondolatainkat. Valószínű. Ez az a szeretet. melynek nincs határozott struktúrája. Az aurában világosan megfigyelhetők a harag és más emóciók. A második réteg és a második csakra általában az emberi lények érzelmi aspektusaival függ össze. Minden következő réteg tökéletesen áthatja az őt megelőzőeket. Az aura hét csakrája: Az egyes rétegek eltérőnek látszanak. autonóm működésével áll kapcsolatban. hogy az első réteg az első csakrához. Az aura tanulmányozása tehát híd lehet a hagyományos orvoslás és a pszichológiai gondoskodás között. a cselekedeteinkért való felelősség-vállaláshoz és a cselekedeteinkre való odafigyeléshez.speciális helyeken tároljuk. Ez túlterjed a fizikai testen. hogyan viszonyulnak a különböző fizikai tünetek az élmény aurában elfoglalt helyéhez. a dolgok létezésbe szólításához. vérereket. de az emberiséget általában. amelyben találhatóak. A hatodik szint és a hatodik csakra a mennyei szeretettel függ össze. és mindegyiknek megvan a maga sajátos funkciója. hogy a páratlan rétegek struktúráján áramolnak keresztül. és nyitott végük kinyúlik a mező azon rétegei széléig. Gondolatalakzatok: Megfigyelhetők pl. Ezek a gondolatalakzatok erőteljes. Pingalá és Szuszumna vezetékekkel. Ez azt jelenti.

és onnan kitörölhetők az aura megtisztítása által. A gondolatalakzatokat tulajdonosuk hozza létre. hogy rávezet minket ezekre a változtatásokra. s hogy azokba belemenjen vagy kilépjen belőlük. miközben a kliens megtapasztalja azokat. hogy szabadabbá tegye magát. A páciens addig ismételgeti az élményeit és benyo- 21 . hitványak és kövérek vagyunk. amíg a gondolatalakzat energiája idővel szét nem oszlik. és együtt megtalálni az ördögi körből kivezető utat. az engram bekapcsol. Ha tehát képesek vagyunk a gondolkodásunkat megváltoztatni. hogy az kialakítson magában egy belső. A gondolatalakzatok olyasmik. Intenzitásuk és formáik élessége az egyén által beléjük fektetett energiamennyiség vagy a nekik tulajdonított fontosság eredménye. Ekkor olyan állapotba zuhanunk. képes kitörni a krónikus ciklusból. Ezek a gondolatalakzat-halmazok és hiedelemrendszerek sok „hatást” vonzanak magukhoz az ember külső valóságában. Az általunk küldött energiamennyiség mindaddig összeadódik a tartalékainkhoz. akkor a külső valóság is ehhez igazodik. Ennek eredményeképpen a kliens és a terapeuta képes lesz pontosabban definiálni a kliens krónikus ciklusát. amelyben meg vagyunk róla győződve. A gondolatokhoz kapcsolódó érzelmek természete és erőssége határozza meg a forma színét. amelyek magukban tartalmazzák a keletkezésük minden körülményét. és a ciklusforma megtörése bőven elegendő ahhoz. helyzetet. mert ha az egyén éppen egy terápiás folyamatban vesz részt. majd integrálódnak a személyiségbe. A terapeuta abban segít. A dianetikusok módszere erre az auditálás.valóságok. A terapeuta leírja az egyes valóságos állapotokat. hogy beinduljon. hogy a saját belső valóságunkat nagyrészt mi magunk teremtjük. Ez a fajta kioldás nem feltétlenül negatív. objektív megfigyelő személyiséget. amelyek különböző intenzitással sugároznak színeket. és ha a páciens életében felmerül valami hasonló helyzet. hogy a következő alkalommal már jól tudja kezelni. annál élesebb a forma. Olyanok. szembeötlő gondolat mindjárt az. de az igazi gyógyítást mi magunk végezzük el. hogy a szóban forgó személy már észre sem veszi őket. és le is tudja írni őket. amit „kibeszéltetés”-nek fordíthatnánk. a gyermeki logikára épülnek. amikor a gondolatalakzat beindul. hogy ostobák. észrevenné. Barbara Ann szerint ezek a lenyomatok az aurában láthatóak. Mindkét esetben ugyanaz a folyamat játszódik le. Pl. amely képes lesz definiálni minden egyes teret. amíg gondolatalakzatunk megkapja a megfelelő energiamennyiséget (eléri a kritikus tömeget) ahhoz. amikor a következő alkalommal újrakezdődik. csúnyák vagy kövérek vagyunk. és mindaddig ebben az állapotban leszünk. hamarosan környezetünk is egyetért majd velünk. vagy segíteni tudja a páciensét ezek megfogalmazásában. Ezek valamilyen negatív események hatására belénk vésődött lenyomatok. Minél élesebbek és világosabbak a gondolatok. hogy hatásukat. rondák. melyeket a személy magában cipel anélkül. építi és tartja fenn visszatérő. amiket a dianetikusok engramoknak neveznek. Olyan külső eseményt is magunkhoz vonzhatunk. mintegy igazolja az elgondolásunkat. a gondolatokat és emóciókat is beleértve. akkor a külső valóságot is meg tudjuk változtatni. Ha a terapeuta képes észlelni ezeket a valóságokat. ha folyamatosan azt ismételgetjük magunknak. Don Juan ezt „beigazulásnak” nevezi. intenzitását és erejét. akkor képes lesz segíteni kliensének abban. Az eddigiek értékelése a Kvadromatika szemszögéből: A legelső. (Don Juan szerint is a belső monológ tartja fenn és stabilizálja a valóságunkat). hogy ostobák. Ez az áttekintés segítséget nyújt a páciensnek abban. és segít a kliensnek az egész folyamatot áttekinteni. restimulálódik. amely egy energiarobbanással indítja be a gondolatalakzatot. és ha a gondolataink elég intenzívek. Általában ezek a gondolatalakzatok annyira szerves részei a személyiségnek. miközben az egyik valóságból a következő felé mozdul el. mely pedig igen nagy. mint a hatalmas bőröndök. A gyerekkorban kezdenek kialakulni. Arra is találhatnak módot. vagy öntudatlanok. és kifejti romboló hatását. hogy megszakítsák. szokásos gondolatai által. Ezek a gondolatok lehetnek tudatosak.

és akkor egyszer csak megcsípjük! Abban a pillanatban. emberek közt. ez annak a jele. amíg azok emocionális töltése ki nem ürül. hogy az illető végre túllépett egy ilyen belső akadályon. Amikor a páciens kialakít magában egy belső. Legtöbb mai bajunknak ezek a fő okozói. minden megváltozik. Vannak akik úgy gondolják. de lehet az is. amely megváltja a tudattalan sírkamráiban sínylődő lényeket. amit a Tudatos Álomnál szoktak használni. Tehát továbbléphet egy magasabb iskolába. amelyek a szokványos életben tudattalanok maradnak. A Kvadromatika egyik törvénye így hangzik: A rendszer viselkedése egyenlő a saját-kvadronok sajátviselkedéseinek dialektikus összegével. mert van kollektív karma is. mosolyogva fogadunk mindent. és ettől kezdve az egyik felmerülése hozza a másikat is. és ezzel valóban megszabadult tőle.másait. akkor sugározni kezdi valamelyik rá jellemző viselkedést. Mindnek van egy saját viselkedés-spektruma. mert az csalás. hogy álom! A rémek szemébe nézhetünk. mert a sorsába én is bele vagyok kalkulálva azáltal. és ettől semmivé foszlanak. hasznos segítőinkké válnak. és ezért nem is szabad gyógyítani. meghalt emberekkel vagy spirituális mesterekkel beszélhetünk. hogy minden baj egy lecke. akkor egy olyan technikát alkalmaz. A sajátkvadronok szerepét itt a gondolat-alakzatok. hogy ez az ő sorsa. minden lecke személyre van szabva. tudást szerezhetünk. módosítják egymást. A drogos utazások szintén erre valók. hogy nem álmodunk? És leellenőrizzük magunkat. A gyötrő lidércálmoknak vége. mert az egyes viselkedéskomponensek hatnak egymásra. Rá kell döbbennünk. hogy már megérettem a gyógyulásra. hiszen tudjuk. és a sors maga rendezi úgy a dolgokat. hogy láttam az esetet! 22 . ami egyszerre sok személyre szól. hogy a tudatosságot kiterjesszük az emberi élet azon tartományaira. mondván. hogy egyedül kell megoldani. összekapcsolódhatnak. objektív megfigyelő személyiséget. hogy az amatőr búvárok zöme otthon felejti az oxigénpalackot. ha egyáltalán megtalálom a gyógyítómat. egy szent hely vagy egy jó gyógyító hatása. hogy az illető egyszerűen az érettségnek a megfelelő fokára jutott. Az egyidejűleg felmerülő kvadronok asszociálódhatnak. hogy a gyógyulásom sikerüljön is! A személyre szabott lecke nem azt jelenti. Különös helyszíneket kereshetünk meg. Ha egyszerre több sajátkvadron is be van kapcsolva. Ennek során kialakítunk egy szokást. addig nem is szabadul tőle. Ez nem egy mechanikus összeg. Ezt így azért nem fogadom el. és amíg képtelen szembenézni a problémával. hogy a legtöbb ember több száz éves problémákat is magával hurcol. Lappangó problémákat oldhatunk meg. és a leckéinkbe ők is bele vannak kalkulálva! Ha egy embert megmar a kígyó. Ezeket a sérüléseket el lehet távolítani. hogy tudatosodtunk. De ha én látom ezt és nem segítek. vagy az engramok játsszák. mint alámerülés a lélek mélytengereibe! És aki alámerül. miszerint naponta sokszor megkérdezzük magunktól. az az Értelem fényét hozza. ráadásul eltéved. és az engram törlődik. akkor mindegyik sugároz. Ha a sajátkvadron aktiválódik. segíteni. bepillantást nyerünk az Akasa-krónikába. kölcsönösen tükrözik egymást. Ha én odamegyek egy gyógyítóhoz. és örökre lent reked. egy üres szobába zárkózva! Társadalomban élünk. az az ő sorsa. Nem más ez. Ugyanígy írja le Kaczvinszky is a szamszkárák (törekvés-csírák) kapcsolódását is. Az auragyógyítás egyik érdekessége az. A csodás gyógyulások magyarázata egyszerűen az. Egy idő után ez a szokás az álmainkba is átszivárog. A baj csak az. sőt. Lehet ez egy szent ember. amit meg kell tanulni. hogy az aurában benne vannak az előző életekben benne maradt sérülések is. Végül is minden jógamódszer arra irányul. életről életre. akkor mulasztást követek el. és a sajátkvadronok közös sugárterében ezeknek a viselkedéseknek az együttes hatása jön létre.

höhhö!) Én a kvadromatikával azt akarom megmutatni. a technocivili pusztítása révén) hanem valóság. akkor már életünkben. ideát is megtapasztalhatjuk az örökkévalóságot. máya. és maga válik valósággá! A dolgoknak ez a tükörkép-jellege inspirálta a hinduknak és buddhistáknak azt a világfelfogását. hogy minden világi dolog csak illúzió. (Az igazság odaát van. hogy elpusztuljon. 23 . megismerhető. hogy az Igazság ideát van. és a világ nem illúzió (ha csak meg nem várjuk.A tudás puszta ténye megváltoztatja az eseményeket. Az igazi valóság másutt van. De hiszen épp ez a kvantumfizika egyik legnagyobb felismerése! A tudás teremtőerővel bír! Nem puszta tükrözés! Itt a tükörkép kilép a tükörből. nemvalóság. és ha helyesen élünk.

a „morph = forma” és a genezis = létrejövés szavakból. Így tehát csupán egy olyan jelenséggel tudjuk leírni élményünket. ami a 24 . akkor egyidejűleg tudatában lehetünk minden. más időben végbemenő eseményekre. és helyettesíteni valami megfelelőbbel. vagy hozunk létre. ha ebben bizonyossá válunk és kognitív folyamatainkban beengedjük ezt a kölcsönös összekapcsolódást. Watson azt látta. hogy a morfikus mezők átterjednek a téren és időn. Nehéz átélni ezt az egymáshoz kapcsolt létet. Dr. akkor mindazok az aurajelenségek. így nem lesz könnyű felismerni. más szigeten élő majmok a kommunikáció „normális” módjának lehetősége nélkül egyszer csak szintén tudták ugyanazt a viselkedést. Ez annyit jelent. Mi nem csupán részei vagyunk az eseménysornak. A fizikusok a „kölcsönös kapcsolatok valószínűségei” vagy a „szétválaszthatatlan energiamintázatok dinamikus szövedéke” kifejezéseket használták.és viselkedésminták előképeiként szolgálnak. máris visszaestünk a dualizmusba. David Bohm a „Revisions” című folyóiratban azt állítja. hogy valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezőkön kívül láthatatlan szervezőerők is regulálják. amelyeket e könyvben leírunk. Emiatt bármi. ami a normális energia áramlásában akadályt jelentene. A holisztikus tudatosság a lineáris időn és a háromdimenziós téren kívül esik. amelyet mindketten egy időben figyelünk meg. amiket kommunikációs próbálkozásaink alkalmával élünk át. hogy feloldhassuk az agyunkban lévő blokkokat. hogy miután majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést. Így. Morfogenetikus mezők Rupert Sheldrake a „A new science of life” (Az élet új tudománya) című művében felveti. legalábbis enyhe mértékben. A „mi” vagyunk. E hipotézisnek megfelelően bármikor. Ha e viselkedés elég sokáig ismétlődik. Leírja. de tartalmazza is az egészet. hanem az egésznek. ha főbb élményeink dualisztikusak. ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát. De mihelyt azt mondjuk. Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson: Lifetide: The Biology of Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében. mind időbeli jelentésben. hogy képesek legyünk felismerni őket. Azaz a rendszernek egy kollektivitása. időtől független eseménynek. Minden megfigyelés hatást gyakorol a megfigyelt eseménysorra. E mezők nem a szó normális értelmében vett energiával bírnak. amelyben leírja a népszerűen csak a „századik majom elvének” nevezett elméletet. mind térbeli. s az események képesek hatni a bárhol. hogy ugyanez igaz a kvantumfizikában. mivel a forma. mint közelről gyakorolt hatásuk. Sheldrake ezt a láthatatlan mátrixot morfogenetikus mezőnek nevezte el. Ezek okozati mezők. „mi”. Minden élmény kapcsolódik egymással. nem tűnnek különösebben szokatlannak vagy idegennek. de maga az eseménysor vagyunk. Ha elkezdünk a dinamikus energiamintázatok szétválaszthatatlan szövedékében gondolkodni. amit nem tulajdoníthatunk csupán e részecske sajátjának. mivel hatásaik átjutnak a tér és idő gátjain. és a mi „az” vagyunkból csupán az „az”-t kell elhagyni. ez megváltoztatja az adott faj oksági mezejét. hogy az Einstein-Podolsky-Rosen kísérlet szerint van helyhez nem köthető. E mező működése a távolrahatást is tartalmazza. Az időn kívül eső fizikai törvények által determinált formáktól eltérően a morfogenetikus mező az időn átterjedő „morfikus rezonanciától” függ. Gyakorolnunk kell a holisztikus élményeket. Távoli hatásuk éppoly erős. akkor „morfikus rezonanciája” kihathat az egész fajra. vagy szubtilis kapcsolat a részecskék között.GYÓGYÍTÓ KEZEK Az alábbi részletek Barbara Ann Brennan „Gyógyító kezek” című könyvéből valók: A valóság holografikus vázának szemszögéből az aura minden egyes darabja reprezentálja.

anyagnak nevezünk. mely megkísérli a világot részekre szabdalni. mint különálló dolgok egymáshoz kapcsolódása útján létrejött komplett és magasabb szintű egészek következő fejlődési állomása.. mint „elemi részecske”. amelyben minden meg nem nyilvánult állapotban létezik. Ezt a megnyilvánult valóságot „kifejtett. ahonnét elindulhatunk a benne rejlő. és alkotja azt az alapot. hanem valószínűségi hullámok. A fizikusok úgy találták. A hologram. Amit általában dolgoknak. és azt állítja. hogy anyagi létező „dolog”. Nem vagyunk tehát egy egész elkülönült részei. és alkotja azt az alapot. Lehet. hogy a világegyetem holografikus elképzelése az az elrugaszkodási pont.távollévő részecskékkel történik. „anyagi szubsztancia”. melyekben dinamikus kapcsolódásaik nem változtatható módon függenek a teljes rendszer állapotától. feltáruló rendnek” nevezi a szerző. nem tartható fenn tovább. mint interferenciamintát fogtak fel egy lemezen. mely új gondolatokat szül. hogy az agy mélystruktúrája 25 . vagy fejlődési lehetőség. az ismert agykutató az elmúlt évtized során megfelelő mennyiségű bizonyítékot gyűjtött össze arra vonatkozóan. A teljes univerzum egymástól elválaszthatatlan energiamintázatok szövedéke. Ha azonban az univerzum ilyen szövedékből áll. „The implicate Order” (A bennefoglalt és átfogó rend) című könyvében mondta David Bohm. amely meg nem nyilvánult állapotban létezik. hogy lényegében nincs olyan. az a valóságban „esemény”. mi az Egész vagyunk.” Dr. s amelyek segítségével új teljességre bukkanhatunk. amely eseménnyé válhat. vagy „izolált tárgy”. Ugyanebben a cikkében Rupert Sheldrake a következő következtetésre jut: „A kreatív folyamat. a részecskék nem valódi hullámok. hogy minden részecske az egész tökéletes képmása. és segítségével a teljes hologram rekonstruálható. a fizikus. Bohm azt állítja.. szétválaszthatatlan egész új elképzeléséhez. Nemrégiben. ami elveti azt a klasszikus felfogást. hogy az „univerzumot kormányzó időtlen törvényekről alkotott elképzelés úgy tűnik. az eredeti hullámminta alakul ki újra egy háromdimenziós térben. A hologram minden része az egésznek egzakt képmása. Amikor a hologramot egy fényképfelvétellel. A valószínűségi hullámok a kölcsönös kapcsolatok valószínűségét reprezentálják. Egy. hasonló az alkotó valósághoz. mely az evolúciós folyamat során nyújt lehetőséget új teljességek felmerülésére. „A részecskéket egymással közvetlen kapcsolatban lévőnek tekintjük. Az alkotó folyamat úgy tekinthető. mely mindig lényegi módon foglalja magában a megfigyelőt is. Karl Pribram. amely a kölcsönös kapcsolatok hullámszerű mintázatából áll. Dr. feltáruló rend megértése felé. és a teljes képet fogja rekonstruálni. vagy koherens fénysugár alá helyezik. öreg világunk most egy olyan világgá alakul át. hogy a fizika elemi törvényeit nem fedezheti fel egy olyan tudomány. elvesztették a jelentőségüket. mint a hang vagy a vízhullám. egybefüggő egészet definiáljuk. Bohm továbbmegy. hogy a részecskéknek egyidejűleg hullámtermészete is van. Az olyan fogalmak. hogy ezt nehéz megérteni. mindez így elvezet bennünket a töretlen. egy lézer. mivel maga az idő is kifejlődött szükségszerűség része”. Szilárd tárgyakból álló. Ez egy lencse nélkül készült fénykép volt. akkor logikusan nincs olyan. a részeket magában foglaló rendről írt. 1971-ben Gábor Dénes Nobel-díjat kapott az első hologram megalkotásáért. a „dolgokban” benne rejlő. Így tehát az univerzumot mint dinamikus. de a fizikusok azt mondják. A dualizmuson túl. „magábafoglaló” rend és a kifejtett. hogy a világ egymástól függetlenül létező részekre bontható lenne. amelyen minden megnyilvánult valóság nyugszik. más részecskék alaki mezőjére is hatással lehet. amelyben egy tárgy által szórt fény hullámmezejét. hogy rész. A hologramelv azt állítja.

Karl Pribram a hologrammodellt nem csupán az agy. hogy a több laboratóriumban készült bonyolult elemzés. Dr. azt mutatja. Állítása szerint az agy holografikus folyamatot használ arra. amely képes közvetíteni a telepátiát. 26 . Az adott rendszeren belül úgy osztja szét az információt. hogy az agy a látást. hogy annak minden fregmense képes legyen előállítani a teljes információt.lényegében holografikus. hogy egy időn és téren túl holografikus területről absztraháljon. Azt állítja. Ezek a potenciálisan egyidejűek és mindenütt jelenlevőek. A parapszichológusok régóta keresik azt az energiát. A holografikus világegyetem szemszögéből nézve ezek az események az időn és a téren túli frekventációkból keletkeznek és nem kell őket közvetíteni. a pszichokinézist és a gyógyítást. melyben (időbeli) temporális. ízlelést holografikusan strukturálja. hanem a teljes univerzum leírására is alkalmazza. vagy térbeli frekventációkat vizsgált. hallást.

amiben minden valaha volt és leendő esemény le van jegyezve és aki bepillantást nyer ebbe. mint a világ tükröződése az Anyagban. Nemcsak az élőlényeknek van. Az igazság azonban az.Ríta. vagy olyan atom. a sejt makromolekulákból. Tehát a Pszi: Hologram természetű. és egy hierarchiát hoztak létre a halmazok közt: eszerint egy halmaz csak egy nála alacsonyabb rendű halmazt tartalmazhat elemként. sőt lenyomatként őrzi a világ egészének történetét is. okáról és céljáról: az Ellentmondásról és a Törekvésről. Ez lényegében nem más. A Jóga tanítása éppen az. egy faj egyedekből áll. pontosabban a megjóslás egyetlen módja az ha kiszámoljuk és megjelenítjük. ami régen történt vagy csak ezután fog bekövetkezni. Ez az Öntartalmazás. ezek csak a hiányos tudásunkból fakadó tévképzetek. Minden dolog tükör. története. a molekulák atomokból. nincs Rossz. a sík bármely pontjáról eldönthető. de semmit se mond a folyamatok belső lényegéről. B eleme C-nek. hogy a Mandelbrot-halmaz kicsinyített változatai jelennek meg ha kinagyítjuk egy részletét. Az Anyag lelke a Pszichikum. az egyed sejtekből. Az ilyen objektumokat Fraktáloknak. Tehát a Fraktál valahogyan tartalmazza önmagát! Igaz rá Hermész Triszmegisztosz mondása: Amilyen a kisvilág. illetve a rendnek sokkal szélesebb skálája létezik. Ugyanakkor az Anyag és a Szellem szervesen egybefonódik: minden anyagban van szellem. hogy éppen a fraktál a szabály a természetben. Nézzük meg a korallokat. Törtdimenziós alakzatoknak nevezik. páfrányokat. akkor rendkívül bonyolult mintákat látunk. A Pszi nem más. amely csak az IGEN és a NEM logikai értékeket ismeri. szakasztott olyan a nagyvilág. Nincs Baj. mert az „A eleme A-nak” reláció ellentmondásra vezet. hogy a Kvadromatikának éppen ez a reláció a lelke! Száműzték az „A eleme B-nek. Hát ezt eddig nem látták? Korunk egyik legnagyobb tudományos előrelépése az ún. köveket. ÖNTARTALMAZÁS. de mindig patologikus dolgoknak tartották őket. Az ilyen hierarchiák jelen vannak a természetben. a valóságnak csak a konstanciáit írja le. Ha azonban a Mandelbrot-halmaz egy részletét kinagyítjuk. tükrözi a többi dolgot. ami sejtekből áll. Végre felismerték. a végtelen sokrétű kapcsolódások hálózata a dolgok Naishi-tere. A fraktálokat már több mint 100 éve ismerik. Ez a Karma. de látni fogjuk. Káoszelmélet volt. ÖNEGYMÁSTÜKRÖZÉS A Fraktál olyan alakzat. egyetlen egészként létező Istensége. következmények. Nincs olyan sejt. és minden szellemben van anyag. mint sűrűsödött. a többi dolgon keresztül önmagát. és a mindenség egészét is. láncolatok megszemélyesített. Legjellegzetesebb tulajdonságuk az. bináris logika. pl. mozgatójáról. A komplex síkon értelmezett „Z legyen egyenlő Z négyzet plusz C” processz segítségével a sík minden pontjához egy színt rendelünk. mint az egész alakzat. ami atomokból áll. a világ tökéletes és teljes.FRAKTÁL. az mindent átélhet. Valójában az anyag nem más. A Pszi kiáradása a világba. a tettek. amit a görög Pszi betűvel jelölünk. Ebben az Aurában lenyomatként jelen van a tárgy teljes eddigi élete. Ezért az öntartalmazást száműzték a matematikából. lesüllyedt szellem. hogy az ember eljuthat a Tudás és 27 . melyeket lehetetlen előre megjósolni. C eleme A-nak” típusú hurkokat is. vagy Önegymástükrözés a Halmazelméletben ismeretlen. fákat. felhőket. Ha így tekintjük a világot. mint az Aura. és hány fraktál! Csodálkozni fogunk. hogy milyen színű. kicsapódott. de minden dolognak. Ugyanakkor a természet más szintjein mégis megjelenik az öntartalmazás: például az Anyag részként is és elemként is csak Anyagot tartalmaz. és a rendben is van káosz. A klasszikus kétértékű. amelynek a részletei kicsiben olyanok. Ez a processz teljesen determinisztikus. Ezt a magasabbszintű rendet a Mandelbrot-halmaz jeleníti meg a legszemléletesebben. hogy a káoszban is van rend. akkor minden a helyén van és semmi se fölösleges. algoritmikus. Gondoljunk csak egy CD lemezre: mi minden elfér rajta! A valóságban még ennél is sokkal több mindent tükröznek a tárgyak: szó szerint bennük van az egész Mindenség! Az Akasa-krónika az a Feljegyzés. és a hagyományos geometria alakzatai a kivételek. és számoljuk meg. hány gömb vagy parabola van köztük.

Az az állapot. 28 . csak keresztény fogalmakkal. a Lét a Hiány Kiáradása. amikor a káprázatok elenyésznek. és a dolgok lényege a maga mivoltában mutatkozik meg. „Jógas CsittaVritti Niródha”: A Jóga a világról alkotott tévképzetek uralt lefogása és kioltása. Mi úgy mondjuk: Az Élet Áramló Hiány. mint a Szamszkárák szüntelen áramlása. A lét nem más. megnyilvánulása vagy kialvása. változása. A Jóga Szamszkárákról. Bűn. Kegyelem. melyek lehetnek megnyilvánulók és lappangók. Bukás. Törekvés-csírákról beszél.a Megismerés olyan fokára. Megváltás és Feltámadás: Ugyanez. Alámerülés. melyben felragyog a Tiszta Tudás Prímgyöngye.

hogy a mérési és számolási hibák nem küszöbölhetők ki. hogy még az olyan egyszerű eszköz is. olyannyira. A káosz történetét nagyon szépen írja le James Gleick könyve: KÁOSZ .KÁOSZ. már a 20. hogy a mechanikai rendszerekről Newton már mindent elmondott! Még drámaibban: Ha egy űregér az Androméda-ködben megrántja a bajszát. Mint matematika nem is olyan újkeletű. Egy ilyen különös attraktoron haladva a rendszer végtelen hosszú utat jár be. Lorenz úgy gondolkodott mint akkoriban mindenki: kicsi hibák csak kis eltéréseket adhatnak. de aztán kezdett tőle eltérni. sokan vizsgálták a turbulenciát. és íme a MÁGIA!!! A dobrázó sámán valóban hatással van a sors alakulására! A következő kegyelemdöfést a klasszikus világfelfogásnak az adta. TEREMTŐERŐ. a differenciálszámítás arra épített. kiszámíthatatlan. Eszerint ha egy pillangó Brazíliában megrebbenti a szárnyát. amely minden nagyításban önmagához hasonló. eszerint egy jelenség lefolyása független a mérettől. hogy ha egy pillangó képes erre. Feigenbaum a szekvenciáival. A káosz problémájába egy Lorenz nevű meteorológus botlott bele. mint az inga. előre megjósolhatatlan jellegét. és nemcsak az időjárást. akkor a Föld egy stabil pályáról egy instabil pályára ugrik át! A Káosz kezdetben renegát tudománynak számított. A klasszikus analízis. de a printen helytakarékossági okokból a számok csak 3 tizedesjegyre voltak megadva. Lorenz ezt elnevezte Pillangó-effektusnak. és rövid idő alatt az eltérés katasztrofálisra növekedett. amikor felismerték. Hiszen akkor elvileg lehetetlen az időjárást megjósolni. Lorenz rádöbbent. Ám nem így történt! A kapott grafikon az elején még tényleg hasonlított a korábban kapottra. Amikor egy ilyen gépi futtatást meg akart ismételni.. Hénon a leképezéseivel. hogy a legbonyolultabb folytonos görbe is simává válik az egyre kisebb tartományokban. A modell meglepően jól utánozta az időjárás szeszélyességét. De aztán egyre többen kapcsolódtak bele. És a való 29 . Mindez a fraktáloknál nem igaz. a fázisátalakulásokat és a renormálási csoportot alkalmazták rá.Egy új tudomány ébredése. Hát ez annyira döbbenetes felismerés volt. Ezek olyan fázistérbeli alakzatok. amit aztán betáplált egy számítógépbe. az ám. és csinált egy nem túl bonyolult matek modellt. ha fraktálpályán mozog. KVAX A káosz az elmúlt 20-30 év egyik legnagyobb matematikai és fizikai felfedezése. század elején felfedezték. hogy fenekestül felforgatta a világról alkotott felfogásunkat. Mandelbrot a fraktálokkal és a Mandelbrot-halmazzal. sohasem válik egyszerűbbé. hogy a korábbi és a későbbi grafikon az égvilágon semmiben sem hasonlított egymásra. mindenütt ellenállásba ütközött. hiszen tudatosan alkalmazhatja a Pillangó-effektust. és se nem fixpontok.. miközben egy véges térfogatú térrészben marad. amelyek minden fázistérbeli pályát magukhoz vonzanak. A fraktál pedig olyan alakzat. akkor az ember pláne képes rá. De aztán el is felejtették szépen. hanem egy meglévő futtatás kinyomtatott végeredményét táplálta be újra. a legparányibb eltérés is exponenciális növekedést mutat és rövid idő alatt katasztrofálisra növekszik. aki az időjárást próbálta modellezni. tud kaotikus viselkedést produkálni! Ezzel a Káosz Démona betört a legszentebb területre is: A fizikusok szentül meg voltak ugyanis győződve arról. spórolni akart az idővel és nem az elején kezdte. de a világon mindent! Az én megjegyzésem az. Ezért lehet a differenciálhányadost mint határértéket definiálni. Felfedezték a Különös Attraktorokat. felfedezték a skálatörvényeket. Ez csak úgy lehetséges. nem a hossz és az idő a jellemző paramétere hanem a fraktáldimenzió és a Ljapunov-exponens. semmivé foszlik. se nem határciklusok. az így kavart pici légörvény egy hónap múlva tájfunt idéz elő Szingapurban.

Más néven Ő a Mag. Inkább az a meglepő. így abból elvileg se jöhet ki olyan eredmény. A számítógépen megjelenített Mandelbrot-halmaz nemcsak érdekes. ugyanakkor A nem eleme A-nak”. a nem evilági.és igetár! Emlékszem. Nevezhetjük Kovásznak is. de szép is. Nemcsak kiagyalja a dolgokat. sőt a modern matematika eleve úgy lett felépítve. mert mint az élesztő. M. mint a vegyész. az isten háta mögé mikor jut el? Majd 2020-ban? Amikor már a pápuák is repülő csészealjjal közlekednek? A Káosz. és a benne leírt dolgok kb. és átformálja a világot. hogy oly sok évszázadon át sikeresen írták le a világot diffegyenletekkel. Stabil vagy labilis fixpontokat. Hasonló következetességgel volt ignorálva a káosz is. NEM. Ezek azok a töréspontok. Sőt a tudat. amely a nagy körforgásban új meg új magokat terem. amikor a Műegyetemen nemlineáris rezgéseket tanultunk. mert minden része új meg új elemeket szül amelyekből megintcsak új elemek fakadnak. ahol a káosz felléphetett. ezzel kész is volt a szó. melyeken át a mélyből feltör az Isteni láva.S. és a fraktálokat csak amolyan patologikus képződményeknek tekintették. Szűzanyám. A KVAX úgy jelenik meg a matematikában. Köldöke és Fényöle. amely sértené ezt az elvet. A szerepjátékok. amely a fraktálokkal ír le és modellez egy jelenséget. Viszont mindmáig nem láttam olyan fizikai vagy biológiai vagy akármilyen elméletet. SE NEM NEM. de meg is figyelheti. A buddhista Brahmajala Sutta: A Nézetek Mindent Felölelő Hálója nem 2. mint az Eredendő Ellentmondás. A Gonoszt inkább a tudatossal lehet 30 . hol tart MA ez az elmélet? Ide. Másik neve: Kritikus Pont. Így duplán ideillik a Kvadromatika témájához. megkeleszti az anyagot. aki ott látja a reakciót kísérő pezsgést a lombikban. ördögi. stabil vagy labilis határciklusokat. amivel kár törődni. A kísérleti matematikus nem axiómákkal. tételekkel és bizonyításokkal bajmolódik. és minden ilyesmit a Gerjedés nevű kalapba dobtak! A Káosz megteremtett egy új matematikai irányzatot: a Kísérleti Matematikát. Mi. ahol a Hamilton-formalizmusba eleve be van építve az energiamegmaradás. Döntési Pont. és megnézi. A Káosz az életnek is alaptermészete. Ennek eszköze a számítógép. azaz Káosz-Gonosz jellemű. hogy a lineáris egyenletek mit adnak. a művészetnek egy új ágát hozta létre. 20 évesek. mi jön ki belőle. a teremtés Forrása. Lehet-e a fraktálokat deriválni? Milyen egyenletek adnak fraktálokat? James Gleick könyve 13 éves. A Rend ellentéte. Érdekes összekapcsolása ez a Káosznak és a Gonosznak. EGYSZERRE IGEN ÉS NEM. hogy az ellentmondás ne is bukkanhasson fel benne. önmagán szüntelenül túláradó Végtelen. Az Élet hordozója.A. belőle táplálkozik.G. hanem 4 logikai értéket ismer! Ezek: IGEN. kínosan kerültek minden olyan szitut. Végül a Káosz a mai fiatalok nyelvjárásában: A Káosz a Gonosz. hanem betáplálja az adatokat a számítógépbe. Véleményem szerint ez az azonosítás helytelen.U. amikor minket tanítottak a Műegyetemen a nemlineáris jelenségekre. Ezért Ő az Eredendő Hiány. típusú játékok egy valóságos új paradigmát teremtettek a mai fiatalok világában. A Mag. Hasonlít ez a fizika felépítésére. MAGIC kártyák. linearizáltuk az egyenletet. Slussz. A klasszikus matematika száműzte az ellentmondást. kvadromatikai szemmel: A Káosz a teremtőerő egyik megnyilvánulási formája. Tipikus formája az „A eleme A-nak. és a differenciálható függvények a kivétel. és aszerint osztályoztuk. A KVAX az önmagát szüntelenül bővítő. Egy harcos varázsló lehet pl. illetve SE NEM IGEN. a gondolkodás lényege is ez. nálunk ekkora késés villámsebességnek számít. amely soha nem lehet teljes és befejezett. Chaotic Evil.világban a fraktál számít szabálynak.

illetve ezzel a testtel fejt ki hatást az anyagi világra. Az inga kaotikus mozgását felfedezhette volna akár Newton is. Ha egy szellemlény alászáll az anyagba. karmateremtés és karma törlesztés. inkarnálódik. és az ember nem egy piciny porszem. és ezt a testet használja járműként. hogy minden él és mindennek van tudata. megszületik. Ezekkel a dolgokkal részben a Vallás. szakasztott olyan a Kisvilág!) hanem az ember maga is a Teremtés része és részese. sőt tilos dolog volt a káosszal foglalkozni. a Kozmikus Szívlézer Teremtésfényének Kiáradása! A Teremtőerő szemérmes természetű. könyve is ír ezekről. és erre a lázadásra buzdít mindenkit. ugyanezt teszi: az adott közeg anyagából épít testet magának. aki Isten ellen lázad. mi több: maga is Teremtő. benne minden mindennel összefügg. Oldás és kötés. A Káosz megértése közelebb visz az élet és a tudat megértéséhez is. mert a fraktáltörvény értelmében értelmét veszíti a kicsi és a nagy (Nem ezt mondja Hermész Triszmegisztosz? Amilyen a Nagyvilág. Leadbeater Túlvilág c. A vallásokban a Gonosz az. 31 . És akkor látni fogjuk. mások elől rejtve történik. Talán ez a rokonítása a Káosznak a Gonosszal magyarázza.összekapcsolni: gonosz az. Az Univerzum egyetlen összefüggő. hogy annyi évszázadig mellőzött. A Jó metafizikai ellentétpárja. száműzött. a Fény mellett az Árnyék. aki tudja. összetett szövet. részben a Mágia foglalkozik. hogy rosszat tesz. Ezt úgy is mondhatnánk: Nehéz Istent tetten érni teremtés közben! Ennek a jelenségnek a legismertebb megnyilvánulása: a szexualitás tabu jellege! A nemzés pillanata intim dolog. A Teremtőerő többszörös védőburkot von maga köré.

ennek felel meg a meditáció. szólaltat meg! A mágia lényege a szellem közvetlen hatása az anyagra. irányítani és uralni. a teurgia pedig isteni lényeket. mint bozonkondenzátum-magok. és 32 .MÁGIA A Mágia nem más. és nemcsak tükrözi. Meg lehet őket szólítani. erőszakol. A fekete mágia megfélemlítést alkalmaz. Aurája. Varázserő. mert ha kicsúszik a kezünkből az irányítás. hogy a Tudás egy bizonyos fokán ezek a dolgok közvetlenül megtapasztalhatók! Ez a közvetlen megtapasztalás a Kvadromatika célja is! Az Aura olyan hologram. De vigyázni kell. Ahogyan a túlhűtött folyadékba dobott porszem is meghatározza a hirtelen kikristályosodó folyadék egész szerkezetét. mint egy veszélyes vadállattal végzett mutatvány. alkalmazása. Mangó. amellyel szólítani lehet. minden sugár végén egy-egy Buddha ül. Ennek fordítottja az. amelyek a morfikus mezőben meghatározó csírákká válnak és egész világokat növesztenek maguk köré. Az eredeti. melyek mindegyike egy-egy teljes Világegyetem. Ez a XX. és ezekben az ideonszálakban kering a Hiány. majd beledobjuk a porszemet. szövetségessé tesz. de e tükrözés révén hatással is van rá. Az elementálok tudattal és akarattal rendelkező elemi természeti erők. amikor rácshibákat. él. az egész mágikus praktika szívét jelentő ideamagot. a fehér mágiát pedig Jézus mutatta be. gyakorlata: Dogma és Rituálé. Más néven: Mana. lehet velük végrehajtatni. Ez a Mandelbrot-halmaz hiteles leírása. teljesen és tökéletesen felszerelve. diszlokációkat szüntetünk meg a szilárdtestfizikából ismert Zónázás nevű eljárással: itt a kristályt egy nagyon keskeny sávban megolvasztjuk. az aszkézis. Minden vibrál. tükrök melyek egymást tükrözik. Minden dolognak van egy igazi neve. mely a Mindenséget tükrözi a maga teljességében. Így lehet invokációval vihart kavarni. kissé megváltoztatja. megnyer. és minden Buddha szívéből Mindenségek áradnak ki. mint a Tudat teremtőerejének tudománya. lelkesít. a rezgés. Ha ismerjük az alaphangot és meg tudjuk szólaltatni. A természet gyökérformuláinak ismeretében mozgásba lehet hozni az elementálokat és feladatokat. így vannak alacsonyrendű és magasabb rendű szellemi lények. Minden dolog tükrözi önmagában az összes többit. A Mágia lelke az Analógiák Tana: Amilyen a Kisvilág. A fehér mágia a szeretet erejére épít. Egy dolog pusztán attól más lesz. A szellemvilágnak szintjei vannak. egymáson keresztül pedig önmagukat és a Mindenséget. de alakítja is a világot. A Tudat tehát nemcsak megismeri. Akár lavinát is el lehet indítani hanggal. parancsolni a szélnek. Jézus rendelkezett ezzel a hatalommal. Olyan ez. hogy egy tudatban ő visszatükröződik. a felidézett erők ellenünk fordulnak és összezúzhatnak. rezonanciába hozhatunk bármit. ural. Már ez az analógia sugallja a Mágia gyakorlatát: Először túlhűtjük a folyadékot. A jelek és szimbólumok nem mások. A fekete mágiára a legjobb példa Hitler Adolf tevékenysége. hogy a folyadék rákristályosodjon. benne van a ritmus. Az Aurában minden téridőcsepp egy-egy kis higanycsepp. görög értelemben vett matematika (Matheses) ezen elemi erők ismeretét jelentette. elnyom. amelyet a Mindenség Szívlézerfénye kelt életre. a vizeknek. sokszáz évvel az első komputer előtt? Hát onnan. A demiurgia démonokat idéz meg. a Mindenség Vérkeringése. Az emberek uralása is mágia. amely végtelenül sok finom ideonszállal kötődik a világ összes többi dolgához. sőt. lüktet. Naishi-tere. megaláz. de honnan tudták ezt a tibetiek. Század kvantumfizikájának legnagyobb felismerése. taszítást vagy undort kelt. és hagyjuk. „Mert Én és a Mindenség egyek vagyunk!” „Tat Tuam Asi”: Te magad is AZ vagy! A tükrözött világ a dolgon belül. áramlik. ez a kicsinyített Mindenség a dolog Pszi-je. A Mágia egyik alapkönyve Elifás Lévi: A Nagy Mágia Dogmája És rituáléja. esőt csinálni vagy elállítani. olyan a Nagyvilág. A Lótusz Megnyitása így írja le: Minden pontból százmilliárd sugár árad ki. ő maga teremti! Mert minden dolog tükrök szövevénye.

A babona olyan régi mágikus praktika. hogyan kell szorozni és összeadni. mert egyedül a mi tanaink hitelesek! Ha nem hiszed. Be kell vallanunk. és ha elakadnak. Ezek nagy része babonává vált. senki sincs. ereggy. A régi mágikus praktikák. amit aztán levágnak. és a megmaradt gyakorlat már haszontalan. és felidéztetnek vele minden hangot. aki megmagyarázza. amelynek eredeti funkciója. amihez már semmilyen emóció és fájdalomérzés nem tapad. Komolyabb dolgokról meg már beszélni sem merek. ami aberrációt okozhat. ütköztess nehézprotonokat! Hát be se engednek! 33 . és hogyan kell azt használni? Bizony. amikor a pácienst ellazult állapotában élete különböző eseményeihez viszik. Ezáltal betegségokozó mágikus töltésüket elveszítik. hogyan kell továbblépni. Hányan tudják ma. hatástalan. a tudomány is a varázslások szintjére süllyedt. hogy ezt miért pont így kell csinálni. vagy hogyanja elveszett. hogy a mai matematika oktatás alig jutott túl a babona szintjénél! A diákok megtanulják ugyan. de fogalmuk sincs arról.minden szennyeződés ebbe a keskeny sávba gyűlik. mi az a Heisenberg-féle felcserélési reláció. és a végébe gyűlik össze. más úton. Utána ezeket az engramokat törlik. nézd meg! Menj be a CERN gyorsítóihoz. átélést. és szimpla emlékekké válnak. Ehhez hasonlatos a Dianetika auditálása. A sávot lassan mozgatva ez a szennyezett zóna végighalad a kristály egészén. és e varázslások legfőbb mondandója: Csak nekünk higgy. módszerekkel és fogalmakkal ugyanezt érték el. képet.

(ez volt 76-ban. vagy a Vitalitásmérő működése a mágneses töltések áramlásán alapszik. Így pl. Nem kizárt hogy az elemi részecskék ilyen pí-tachionokból épülnek fel. akkor pí-tachion a neve.MÁGNESES MONOPÓLUS. Sokan próbálták ezt a hiányt betölteni. az ún. módosul a forgás. Csak nála felbukkant egy megfigyelhetetlen fonal is. Ha egy mágnest is odateszek. közelebb kerülnénk a feladat megoldásához. MARUTKINUN A Mágneses Monopólus olyan jószág. akkor még a feles spinű részecskéket is fel tudjuk építeni egész spinűekből. Ha egy radírba szúrt tűre egy kis alufólia-félgömböt teszek. azaz a MÁGNESÁRAM a felelős. És azóta? Mély kuss van erről is!) Egely György szerint a parajelenségek mögött is a mágneses monopólusokat kell keresni. Az egész kvantumfizikát új alapokra lehet ezzel helyezni! 34 . amely a fénysebességnél gyorsabban mozog. MÁGNESÁRAM. bár már Maxwell egyenleteiben feltűnt az ordító aszimmetria: ahol az elektromos töltésnek megfelelő tag van. és melléteszem a kezem. és még a tengelye körül csavaró mozgást is végez. Ez olyan szoliton. és egy önfenntartó hullámcsomagot hoz létre. amelynek tömegét elvileg egy TIP-állapotegyenletből lehetne meghatározni. ott a mágnesek oldalán egy hiány van. Igaz. Ha körben halad és a sebessége pí/c vagy pí/2c. Dirac kidolgozta a Mágneses Monopólus konzisztens kvantumelméletét. aminek a létezését hivatalosan mindmáig tagadják. hogy a jelenségekért közvetlenül a mágneses töltések áramlása. tisztázatlan a spin és a statisztika viszonya. a kis félgömb elkezd forogni. Hasznos segédfogalom még a Kisfaludy György által bevezetett MARUTKINUN is. tehát dugóhúzószerűen halad előre. Ha ez sikerülne. A MÁGNESES MONOPÓLUS pedig olyan TIP-szoliton. amely láthatatlanul összeköti a mágneses monopólusokat. a kanálhajlítás. Ha ettől az apróságtól eltekintünk. Közelebbi vizsgálatok azt mutatják. elméleti módszerekkel és gyakorlati kutatásokkal. Dirac-szál. Ez a spin.

vagy Önegymástükrözés a Halmazelméletben ismeretlen. Ha mindvégig nem sikerül eldönteni. Törtdimenziós alakzatoknak nevezik. Ezért az öntartalmazást száműzték a matematikából. A Mandi messziről nézve egy Almaemberkének látszik. minden kis cseppje tükrözi a Nagy Egészet. Minél közelebb megyünk hozzá. de látni fogjuk. jelen és jövő. Végre felismerték. mert az „A eleme A-nak” reláció ellentmondásra vezet. Számítógépen ezt nagyon szépen meg lehet jeleníteni. hogy milyen színű. hogy a Mandelbrot-halmaz kicsinyített változatai jelennek meg ha kinagyítjuk egy részletét. akkor rendkívül bonyolult mintákat látunk. illetve a rendnek sokkal szélesebb skálája létezik. Az ilyen objektumokat Fraktáloknak. a legparányibb részből is elő lehet hívni az egész Univerzumot. a sík bármely pontjáról eldönthető. algoritmikus. A kulcs a nemlinearitás. akkor feketére színezzük.MANDELBROT HALMAZ Korunk egyik legnagyobb tudományos előrelépése az ún. ahogy egyetlen hajszál egyetlen DNS molekulájából klónozni lehet a teljes embert. hogy a káoszban is van rend. Ezt a magasabbszintű rendet a Mandelbrot-halmaz jeleníti meg a legszemléletesebben. Egyszerű rendszerek is tudnak komplex viselkedést produkálni. Ugyanígy. fejjel és kezekkel. hogy a Kvadromatikának éppen ez a reláció a lelke! Az új fizika szerint az anyag nagyon hasonlatos a Mandelbrot-halmazhoz. az Idő Teljessége jelen van a protonokban! 35 . Ez az Öntartalmazás. és a rendben is van káosz. Legjellegzetesebb tulajdonságuk az. Ez a processz teljesen determinisztikus. Tehát múlt. Ha azonban a Mandelbrot-halmaz egy részletét kinagyítjuk. melyeket lehetetlen előre megjósolni. A protonok aurájában nyelődik el az idő. nagy hassal. és csak a végtelenben éri el a legbelső magot. A Mandelbrot-halmaznak is van aurája. a protonok aurája is áramlik. amely szakadatlanul áramlik a Mandelbrot-halmaz felé. annál lassúbb ez az áramlás. A komplex síkon értelmezett „Z legyen egyenlő Z négyzet plusz C” processz segítségével a sík minden pontjához egy színt rendelünk. pontosabban a megjóslás egyetlen módja az ha kiszámoljuk és megjelenítjük. Káoszelmélet volt.

a forgó félgömb pedig mágnesáram-mérő. azaz a mágnesáram a felelős. amely aszimmetrikus. figyelj. Ha ez megvan. Lehet. utána tedd oda a mágnest óvatosan. Figyelj oda! Tedd oda a kezed. ismert mágneses tereknek nincs forgató hatása.PSZICHOKINÉZIS A pszichokinézis az a képesség. Ilyen a jobbsodrású és a balsodrású csavarmenet közti különbség. tegyünk bele vasmagot vagy hagyjuk üresen. hogy az ujjaid körülfogják a serleget. vedd el a kezed. hanem szellemi úton felszabaduló elektrosztatikus természetű erők. tehát nem termelnek mágnesáramot. tegyük oda a forgó félgömbünkhöz! Látni fogjuk. hogy a félgömb. de ne érjenek hozzá. Mi ennek az oka? Nos az. vagy a kezével. hogy ne csapj huzatot. font magot is. KIRÁLIS közeg. kopogások jönnek létre. Ha már jól begyakoroltad magad és egyértelműen meg tudod pörgetni a sztaniolfélgömböt. A sztaniolpapírt simítsd rá egy tojásra úgy. De ne kézzel fogd. hogy szépen megálljon rajta és forogni tudjon. akár úgy. gyógyítani. és az aurára hatni! A kezünk természetes mágnesáramforrás. mint minden élő anyag. amit a jobb kezed forgat. esetleg megáll. hogy úgy véled: a huzat mozgatja. rejtélyes zörejek. hogy előszörre nem sikerül. várd meg míg felpörög. váltóáramot. egy idő után látni fogod a különbséget. mégpedig az ujjaid irányába! Ezen alapszik az Egely-féle vitalitásmérő. hogy egy félgömbalakú kis serleget kapj belőle. pusztán a tekintetével. és azt is nézzük meg! Lehet. másképp forog. Ebben az esetben egy érzelmileg túlfűtött. A serleg forogni fog. Most tegyünk a szolenoidba famagot! Na ez aztán a fából vaskarika! A fa ugyanis. hogy segítségével megtaláljuk a legjobb mágnesáram-forrásokat! Kísérletezzünk! Vegyünk egy szolenoidot. figyelj. Lehetővé teszi. ezzel lehet kanalat hajlítani. Azt fogod tapasztalni. végy egy erős mágnest és tedd oda. Most tedd oda a kezed. energiát kicsatolni. A mágneses monopólus pedig olyan TIP-szoliton. és akár így. A Pszichokinézis jelenségén alapszik az asztaltáncoltatás is. hogy a hegye fölfele álljon. arra te is képes vagy! Végy egy sztaniolpapírt. forgató hatásra. mit csinál a famagos szolenoid! Aztán csináljunk fűből sodort. minden külön szándék nélkül (ez a spontán pszichokinézis. esetleg spontán. kapcsoljunk rá egyenáramot. Nézzük meg. mágneses töltések árama folyik! A mágneses töltésáramnak pedig jelentős hatása van. huzat ne legyen. (Különböző keresztény gyülekezetek ma is ezt teszik). és tedd le. A középkorban ezeket a jelenségeket az ördög működésével magyarázták. hogy a mágnes önmagában nem képes megforgatni. Közelebbi vizsgálatok azt mutatják. A tűt szúrd a radírba a fokánál fogva úgy. Ami a pszichokinézist illeti. Tedd ezt a serleget a tűre úgy. engedd el. hogy a közönséges. Lehet. hogy a jelenségekért közvetlenül a mágneses töltések áramlása. hogy a kézből mágnesáram. Az asztalt nem a résztvevők izomereje hozza mozgásba. azaz olyan közeg. amelynek tömegét és töltését elvileg egy TIP-állapotegyenletből lehetne meghatározni. tükrözéskor megváltozik. hanem tedd le mellé! Látni fogod. vagy visszafele kezd forogni! A mágnes tehát hatni képes a kezedből kiáradó. hogy az ember képes tárgyakat érintés nélkül mozgatni. ide tartoznak a Poltergeist-jelenségek (zajos szellem) is. tedd mellé a kezed úgy. hogy ezek már csinálnak mágnesáramot! 36 . bútorok tolódnak el. egy varrótűt és egy radírt. ahogy szoktad. Persze levegőmozgás. bal-jobb-aszimmetriával rendelkezik. többnyire fiatal személy körül apróbb vagy nagyobb tárgyak röpködnek.

Állítom. hogy mesterséges kanálhajlítást hozzunk létre! Vagy gyógyító erőteret. ami a kezünk által keltett mező százszorosát képes létrehozni. akkor már komoly esélyünk van arra. 37 . áttörő eredményt létrehozni! Csak kísérletezni kell! Végtelen türelemmel.Ha sikerül egy olyan mágnesáramforrást csinálni. nagyszerűt. hogy még ma is lehet konyhai eszközökkel újat. vagy más parajelenséget.

hogy kiderült: az Univerzum paraméterei 60 tizedesjegy pontossággal vannak kalibrálva. legerősebb. G pedig a gravitációs állandó. szabadon választja meg. amit természetes környezetében soha nem tenne. Minden dolog sugároz. Amit egyszerre sok tudat tükröz. hanem egyszerű 38 . az elsorvad. Először is nem hiszek a Big Bang-ben. Nagy Emanációs Sávok. Ura a vágyainak. és ezért energiaspektruma diszkrét kvantumszintekre hasad. annál inkább képes az életét kézbentartani. és az egyes fajok közt jól mérhető távolság van. a fajok közt nincs keveredés. Ugyanakkor egy fajon belül is a legrátermettebb. körbezárt téridő. A tükörrezonancia (Shira-rezonancia) nem más. a karma kényszerítő erejének. átkereszteződés. azt újjáteremti. kiárad. hogy az élővilág fajokra oszlik. hogy van Isten. hanem kitölti egy közeg: a TIP (Tér Idő Plazma). Ezt másként úgy mondjuk. hogyan akar élni. Ám egy dologban még mindig korlátozott: nem tudja a létformáját tetszés szerint változtatni. FINOMKALIBRÁLTSÁG Minden dolog rezgés. amely a Mindenség határáig kiterjed. akkor olyan világ jött volna létre. Minél inkább spirituális valaki.11 m3/kg s2). Erről bővebben ld. Ez például abban nyilvánul meg. így az ember és a tudat sem. Aziluth. hogy a távoli galaxisok vöröseltolódása nem a távolodásuk miatti doppler-hatás eredménye. (Ennek értéke: 6. az valósággá válik. TIP-teória. Amit a tudat tükröz. hogy A rendszer viselkedése a sajátkvadronok saját-viselkedéseinek dialektikus összege. Mai divatos elmélet az ún. amelyekre az élőlény rezonál. amit a régiek Éternek neveztek. uralni. Ez az Azoth. felerősödnek. legügyesebb egyedek maradnak életben. DISZKONT. Egy m tömegű tömegpont tőle r távolságban v = . melyeknek a magja egy-egy kvadron. hogy a megnyilvánult lét diszkontinuális (DISZKONT). harmónia és REZONANCIA. Ha az élőlény olyan körülmények közé kerül. A világűr nem üres. A TIP-teória megmutatta. hogy az áramlás a tömegpont felé történik. Ez a cseppesedés és nyalábolódás jelensége: minden jelenség áramlás. Ez a beigazulás. hamar prédává válnak. Ha több élőlény viselkedik ugyanúgy. diszkrét. amire az állat nem. Ezzel a felfogással azért nem értek egyet. bezárt szellem. aki a világot direkt nekünkvalónak teremtette. Ilyen körülmények közt az állat olyan dolgokat is megtesz. lágyabb lesz. Így a viselkedésspektruma gyakorlatilag kimeríthetetlen. meglévő adósságait milyen formában akarja törleszteni. 672·10 . tehát FINOMAN KALIBRÁLT. diszkrét sávokba tömörülnek. ha csak ilyen picit más kezdeti feltétellel indult volna a Big Bang. Így alakulnak ki a nyalábolt viselkedésspektrumok. akkor a rezonancia felerősíti ezt a viselkedést. mert szinte minden szavát másként gondolom. és bármely helyzethez talál adekvát eszközt magának. emberközpontú Világegyetem-modell. így jönnek létre a Nagy Emanációs Sávok. A mínuszjel utal arra.√(2Gm/r) sebességgel nyeli a TIP-et. ebből táplálkozik. a párhuzamosan folyó áramok pedig vonzzák egymást. ahol nem kell a létért mindennap megküzdeni (pl. bár a gyógyítás terén már elég sokat elért. egy viszonylag jól körülírható viselkedéskészletből áll. akkor a viselkedésspektruma folytonossá. megerősíti. amelyben nem születik meg az élet. mert ti. Az ember az állathoz képest univerzális tulajdonságú: mesterséges eszközeivel kibővítve olyan dolgokra képes. Minden dolog nyeli ezt a közeget. A Kvadromatika ezt úgy fogalmazza meg. Az élőlények viselkedésspektruma is diszkrét. pontosan meghatározott. Erre az inspirálta a fizikusokat és csillagászokat. ebből jön létre az aura. A tudat: önreprodukáló tulajdonságú. Így alakulnak ki az ún.REZONANCIA. elmosódottá válik. A sajátviselkedések azok. illetve nem ura a betegségeinek. háziállatok). amikről Don Juan beszél a Castaneda: Belülről izzó tűz című könyvben. a gyengék kiselejteződnek. Amit a tudatból kirekesztünk. illetve Akasa. mint a tudat teremtőereje. Asztrálfény. A létező és megnyilvánuló dolgok viselkedése kvantált. Világos tehát.

Sőt. Nem egy ellenséges világban élünk. függetlenül a paraméterektől. van és lesz. A legegyszerűbb kvadronmodell is már ezt sugallja! A teremtés olyan dolog. amelyben az ember és a tudat idegen elemek. sőt. Az Univerzum bennünk. ami! És Mi vagyunk az Univerzum Élő Lelke! 39 . Igen. Egyedül az utolsó gondolattal értek egyet: Az Univerzum nekünkvaló.gravitációs vöröseltolódás. mert a lét szükségszerű velejárója az élet és a tudat. ez maga a lét! Negyedszer: a tudat nemcsak az ember sajátja. Harmadszor: Minden lehetséges Univerzumban van élet és van tudat. mint a tudat. általunk az. Az evolúció pedig a teremtés folyamatának hogyanja. Egyszerűen azért. értünk és általunk van. hogy a világot csak úgy cakumpakk teremtették. a Mindenséget univerzumok mérhetetlen sokasága tölti ki. A teremtés ugyanúgy a lét velejárója. és hopp! előpattant Az. amelyben Isten egyet füttyentett. hanem minden létezőé. azaz volt olyan pillanat. Ami Addig A Pillanatig Nem Is Volt! Szerintem az Univerzum mindig volt. ami minden pillanatban és minden helyen egyszerre történik. Végül nem hiszek abban sem. hanem egészen pontosan a kritikus sűrűség. Ugyanezért: az Univerzum sűrűsége nem 60 tizedesre.

és ennek oka az. tömöríti őket. minden sérülést azonnal kijavít. Ez a jelenség a TIP ismeretében könnyen magyarázható. amit spinnek neveznek. Legismertebb megnyilvánulási formája a lézer. 40 . lebegni is képes. BOZONKONDENZÁCIÓ Kétféle részecske van a fizikában: BOZON és FERMION. mert a Fermionnak két állapota van. az sokkal több mindent elvisel. megkarcolhatatlan. a seb rögtön összeforr és nyomtalanul eltűnik. mert ahogy egy energiahéj betöltődik. Olyan mint a Fekete Lyuk. Szemléletesen úgy lehet elképzelni. A mindennapi életben a fermion és a bozon állapot közt sok köztes szint is megvalósul. Ekkor a test egyetlen koherens nyalábként átsugárzódik egy más helyre. Ennek köszönhető az atomok sokfélesége.BOZON. Ha létrejött egy bozonkondenzáció. A Bozonok azonos állapotba törekednek. Ketten együtt könnyebb megoldani a problémákat. Ezért az emberek nem érzik a másik ember szenvedését. Létezik továbbá a teleportáció jelensége is. már csak egy magasabb héjon van hely az újabb elektronnak. hanem ellenkezőleg. legyőzhetetlen. hogy az emberek nem száz százalékig fermionok. mint a Szamádhi állapota! A lélek szupravezető lesz. így jön létre a kémiai elemek sokfélesége. akkor az minden szabadon kószáló bozont magához szippant. Ez a bozonkondenzáció. nem tud egyik lélek a másik testbe csak úgy átruccanni. Ez a vonzások és taszítások bonyolult szövevényét hozza létre. hogy akinek van párja. az Aura hologramja olyan erős. akkor nem fog tőle felolvadni. köztük olyan taszítás működik. A szupravezetés akkor jön létre ha a fémet lehűtik. sőt a jógi emberfeletti képességekre tesz szert. ami egy nyalábba vonzza. Ez éppen a férfi-nő kapcsolatnak felel meg! A fermionpár kifelé már mint bozon viselkedik. Másik ismert példája a szupravezetés. hogy minden lény. nem látnak bele egymás lelkébe. gondolatait. mint egyenként külön. hogy megteremti a tökéletes egészséget. FERMION. ezért van az. A fermion-elkülönülés legszembeötlőbb megnyilvánulása az. A bozonkondenzáció nem más. minden ember egy önálló egész. a vödör víz is ráfagy és növeli a jéghegyet. A Fermionok a Bozonokkal ellentétben elkülönülésre törekednek. amint a tőrt kihúzta! Meditációban a jógi levitálni. hogy nem lehet két Fermion azonos kvantumállapotban. olyan erő működik köztük. A telepátia ezért ritka jelenség. De létezik. hogy ha egy jéghegyre ráöntök egy vödör vizet. Ehhez hasonló dolog a meditáció: a tudat lehűtése. Ha a fakír átdöfi tőrrel a testét. A Fermionok párba rendeződnek. és egy párban két ellentétes spinű fermion társul. lenyugtatása. Ehhez hasonló jelenségek a szellemvilágban is vannak.

és nem lehet rajta változtatni. (Aki dudás akar lenni. lélekben és Istenben is megszülettek. és aki erre rá tud hangolódni. ő maga dönt. Azok az emberek. már előző életeikben végigmentek az állomásokon. hogy a szenvedéseikkel megváltsák a világot. Ha önző. akik testben. legfeljebb az egyes elérendő célállomások meghatározottak. haláltól az újjászületésig. Pontosan ez történik akkor is. hogy ismeri az életet. az Alámerülés. végső soron ez a Lét alapja. eladja a lelkét az ördögnek. Nem egy merev predesztináció a sors. pokolra kell annak menni!) Az Uranita ezért nem ítéli el a bűnösöket sem. De ilyen Mahátmát találni nagyon nehéz. a Bukás. Csak az mondhatja el. akkor a balesetnek be se kell már következnie.TUDATPLAZMA. Az ilyen ember már nem elszenvedője a sorsának. hogy a legény elszegődik az ördöghöz. amit a Csillagok Háborújában így neveztek: Az Erő Sötét Oldala. mint az Anyag egyetemes tükröződése önmagában. Sok mese szól arról (Pl. merre megyünk. akik különösen tisztalelkűek. Amelyben Minden Tükröződik. a Feltámadás. akik még csak most csetlenek-botladoznak az Élet labirintusaiban. Az Egyetemes Közegben. Tanító. mint Jung Kollektív Tudattalanja. Maga a lét tehát nem más. és akkor már önerőből nem tud megszabadulni. azzal a különbséggel. minden esemény előjele megvan. mint nemeslelkű lényekre. A Tudattalan is válhat tudatossá. De ott van előtte a másik út is. egészen más emberekké lesznek. gonosz célokra használja fel a tudását. ha alászállunk a Pokolba. és megszabadultak a karma kötelékeitől. aki végigment mindezeken az állomásokon. ahol szabadon döntünk. A spiritualitásnak erre a magas fokára jutott emberek többsége a lények javát szolgálja. és megértjük a felsőbb hatalmak célját ezzel a balesettel. vagyis álmunkban rájövünk. Ez az oka annak. Ha tudatosul bennünk egy baleset lehetősége. Ők már ismerik az élet titkait. az megelőzheti a bajokat. és végül egy tiszta lény váltja meg a kárhozattól (egy szerelmes lány. és ezért valódi segítői lehetnek a szenvedő lényeknek. sőt úgy tekint rájuk. hogy álmodunk. Ez az öntükrözési hajlam benne van mindenben. Ekkor a lehetőségeknek egy sokkal szélesebb spektruma nyílik meg előttünk. hogy bizonyos feladatokat csak úgy tudunk megoldani. amelyben mint folyamatban az Anyag szüntelenül átgyűrődik és átáramlik önmagán. hogy a TUP éppenhogy a tudatosságnak egy fokozata. megszűnik az álmunk forgatókönyv jellege. Ezek a mesék azt is megmutatják. az Elkárhozás. Krabat a Fekete Malomban). akik különösen nagy önfeláldozást vállaltak értünk. nem egy film. A Tudatplazma olyan. a Megváltás és az Újjászületés. minősége. változékony úthálózat. amely kockáról kockára ugyanaz. megszűnnek a félelmeik. hanem egy rugalmas. Mert meg lehet ezt tenni egyetlen életen belül is. Tehát kellő bölcsességgel elkerülhetjük a bajokat. mit akar elérni. 41 . amikor az ember megismeri a sorsát. szabadabbá válunk. Lényegében nem más. hogy akik valódi halálközeli élményt éltek át. sokkal több szeretetet tudnak adni és elfogadni. Egymásba szívódó-gyűrődő Lét és Nemlét! Ebben a nagy kavargásban száll alá a Szellemvilág az Anyagba. amikor pl. vagy egy mesebeli állat). Kikerülhetetlen állomásai a Mélybehullás. amely Jézus szimbóluma. a Halál. hanem alakítója. tudatosan álmodunk. vagy a kenyér. csak egy másik lény önfeláldozó szeretete által. Vannak Háromszor Születettek is. akkor a Sötét Oldal kaparintja magához. mint szakadatlan öntükrözés. Mert a bűnnel vele jár a szenvedés. TUP A Tudatplazma olyasmi mint az Éter: Kitölti a Világmindenséget. szellemi mester lesz. Őket hívták a Régiek Kétszer Születetteknek.

16) Mai megjegyzésem: Ez nemcsak rokon a mágiával. minél inkább vonatkozik ránk. egymást kiegészítő dolgok ezek. ahol a Tudomány véget ér. Komplementer. 42 .LÁNGTÜKRŰ KVADRONLELKEK A tudás annál kevésbé objektív. (91. mely felold és újraformál minden múlandó formát. de ez maga a Mágia! A Mágia tehát ott kezdődik. örökkévalót. ahol az eredendő öntükrözés már minket is körébe von. Ez az új szint a teremtő képzelet. és ez az egyetemes megismerés új szintjének kapuja is egyben. túlmutat önnön véges. korlátos létén.8. mely rokon a mágiával: a szellem kiáradása az anyagba. ahol a kvadronok lángtükrű lelkében ott lobogunk mi magunk is. Az emberi tudás határai azok. és egyetemlegest: magát Istent is. és felragyogtatja a múlhatatlant.

amely nem más. Ez az univerzális ritmus a világtest lélegzetének ritmusa. Tanításuk szerint az ő kreatív gondolattevékenységének ritmusa oszcillál a természet szívdobogásában és hullámzó erőiben. mint valamennyi fény-. végül az anyag különböző sűrűségű dimenziórendszerei. A világot „Brahma lehelte ki”. A keleti filozófia meditáló adeptusai. kezdve az Analógiák Tanával. azután az asztrális. hanyatlásának és halálból való újjászületésének periódusait. meghatározott ütemben lüktet. Pihen. amelyet valóságos előképe véghezvisz „a tükrön kívül” . A hidrogéntől az uránig. Most innen veszünk szemelvényeket. A kilégzés folyamatában keletkeznek először a mentális. amelyben lények számlálhatatlan tömegének variációi bontakoznak ki léthajnaltól . Az energiának ritmusa van. hullámhegyeket hullámvölgyek követnek. az idő térré fagyott állapota. Ez a nagy kialvás. A teremtő idea lereagálta tendenciáit. megalvadt szellemi energia. ezt fejezi ki az E = h ⋅ ω képlet! Ez egyben az „erőkvantum” képlete is.SZEPES MÁRIA: SMARAGDTÁBLA A Kvadromatikának sok lényeges alapgondolata megtalálható ebben a könyvben. a mágia modern varázsszavaival és praxisával a „tükrön kívüli valósághoz mutatja az utat. Az 43 . átalakulásának kulcsát. hanem kirobbanó erőkvantumok váltakoznak benne lanyhuló tendenciákkal. a színuszhullám pedig belégzés és kilégzés váltakozása. Mert egyedül ez a rejtett és láthatatlan Valóság tartalmazza a jelenségek irányításának. hangrezgést és mágneses mezőkön végbemenő vibrációt. mikor a „Kozmikus Elme” teremtő képzelete „az időtlenből az időbe lépett”. mikor elkövetkezik megint a brahmai lélegzet visszaszívásának a periódusa. új dimenziótudományok kibontakozásán át. S éppúgy nem léphet ki e törvény hatálya alól. mint a vetületek és okozatok benne gyökerező. s most elnyugszik a „Világéjben”: a Pralayában. s a tükörkép nem végezhet önálló mozdulatokat. elektromagnetikus lényeget éppúgy a periodikus törvény hatja át és mozgatja. A formavilág valamennyi élő jelképében az ő alkotó energiája az „Önvaló”: az egyedüli Valóság. Készül az új Manvantara hajnalára. Minden más csak vetület. A Hermetikus filozófia. „a lélekző Brahma” titánalakjáig hatoltak el.világestig. A természet minden síkja és élőlénye ezt a teremtő ritmust ismétli. A kémiai vagy anyagtalan. amelyet a látható világegyetem láthatatlan ősideájának kiáradása indított meg. Aktív megnyilvánulásokat passzív állapotok. kibontakozásának. Minden mozog: de e mozgás nem folyamatos. A rezgés. csak azt. Édesvíz kiadó. karakterének sajátos töltése szerint. 1999. a kozmoszt átható pulzuslüktetéssel azonosulva. Lélegző Világegyetem Az élet minden jelenségében titokzatos energiák ritmusa lüktet. s az uránon túli instabil elemekig minden oszcillál. Ezért nevezik őt „százezerszeres Brahmának”. mágikus oka! Ezért engedelmeskedik az úgynevezett „élettelen anyag” is az ősritmus periodicitásának. Ez a ritmus határozza meg a formák keletkezésének. ahogy az árnyék nem szakadhat el a fénytől. átértékel. Értékelés a Kvadromatika tükrében: Az E = m⋅c2 = h ⋅ ω képlet szerint minden anyaghoz egy tőle elidegeníthetetlen rezgés is tartozik.

ha az A és B kapcsolatának vetülete éppen azonos az A és B vetületeinek kapcsolatával. Értékelés a Kvadromatika tükrében: A hang és a fény. B a valóság tárgyai és ψ a tükröző elme.” itt van feketén-fehéren kimondva: minden dolog az éter. a természet hétféle energiáját jelentik. A Tattvák törvénye determinálja a kozmoszban uralkodó periódusokat. hogy adekváttá váljon. és A > B jelenti az A vetületét a ψ elmében.. végtelenül gazdag formavilágra. csillag. s az ősfényt. Valóság és vetület viszonya a Kvadromatikában is fontos. „A természet minden síkja és élőlénye ezt a teremtő ritmust ismétli. ϕi ) = ∫ ψ ( x ) ⋅ϕi ( x ) dx a skaláris szorzás. amely létrejött. lüktető. bezáródik. fejlődési stádiumát és ideatöltését. Az önmagát megnyilvánító Elv először realizálódó ősképei hang és fényvibrációk. Minden differenciálódás. tökéletes. ezért lehet a vektort a vetületeiből összerakni. a tattvákban gyökerezik.. Ez a kvadromatika disztributivitási törvénye. legyen az kristály. ember.. Minden mirminyó. akkor a képlet törekvést fejez ki: a tudat úgy fejlődik. állat. Az E = m⋅c2 éppen a megalvadt szellemi energia képlete! A tömeg úgy jön létre. ahol ci = ( ψ. az Akasának különböző frekvenciájú rezgései. nap vagy tejútrendszer. tulajdonságát jelenti. mint a diszperziós össze44 . az életjelenségek stádiumát. az objektiválódott létben való jelenlétet. növény. Minden dolog hullámcsomag. mint egy tömeggel bíró részecske! A lények kiáradása nagyban emlékeztet a Mandelbrot halmaz aurájában tülekedő. évekig foglalkoztam a vektorok vetületeivel és azok transzformációival.. csak kicsiben! Ez a Nagy Fraktáltörvény. az Akasának különböző frekvenciájú rezgései . a TIP rezgéseiből tevődik össze! Tudták már a régiek is! Hogyan lett ez az őstudás elfelejtve? Minden differenciálódás a tattvákban gyökerezik: minden hullámcsomag tulajdonságait az őt alkotó rezgések szerkezete határozza. a fény. teljes egészként felszerelve. hogy az energia körben áramlik. vagyis a vetület.” A vetület pontosan tükrözi az eredeti mintát. mint a leghatalmasabb tejútrendszer. köd. és az összetevők aránya határozza meg a dolog karakterét. Ezt az (A#B) > ψ = (A > ψ ) # (B > ψ ) képlet fejezi ki. A hang az univerzális ideát. a Téridő-Plazma. hiszen pont úgy néz ki. amely különböző frekvenciájú összetevőkből áll. A tattvák a keleti filozófia szerint a világéternek. hélium vagy magnézium tartalmát. ez a hullámcsomag Fourier-spektruma. élő rendszer. aki önmagában tükrözi az egész Világegyetemet. A bezárt fény pontosan úgy viselkedik. A Tattvák törvénye nem más. a foton és a fonon játssza a főszerepet a kristályrácsban is. meg. ψ ( x ) = ∑ ci ⋅ ϕi ( x ) . az Univerzum Logoszának mágikus hangrezdülését. A tudat akkor adekvát.. miniatűr Mandelbrot halmazocska egy lény. minőségét. Ha A. A fény metafizikája A fény metafizikájának analízise szerint az energetikai életárammá erősödött kreatív eszme első mozzanatában hanggá és fénnyé differenciálódik.Univerzum egésze szintén egy rezgő. ugyanúgy a színek asztromentális elemzése nyilvánvalóvá teszi valamely életjelenség pszichikai tartalmát. Ha az egyenlőséget dialektikus egyenlőségre cseréljük. A legkisebb mikroorganizmus éppúgy benne él e ritmusban. Ahogy a színkép elárulja egy távoli bolygó hidrogén. amely a hindu bölcselet tattvikus rezgéseivel azonos. akkor A#B jelenti az A és a B kapcsolatát a valóságban. tehát a tudati tükörképet. és a maga dimenziói közt ugyanazt a tartalmat tükrözi: az elsődlegesen megzendült varázsige. „A tattvák a keleti filozófia szerint a világéternek. táj.

valóban. csigákban ugyanazokra a mintákra. és a Nagy Fraktáltörvény szerint a kicsi és a nagy szerkezete azonos. Ezért ismerünk rá a teásbögrében kavargó teafű mozgásában a spirálgalaxisokra. az örvényekben. hiszen minden színuszos összetevő elnyúlik a végtelenbe. Nemsokára megismerhetjük ezeket a törvényeket. kagylókban. a felhőkben és a növényekben. amely valóban meghatározó jelentőséggel bír. A Világegyetemet átszövi ez a ritmus. A Kvadromatika szerint minden formát áramlások. A Lét a Hiány kiáradása: a Logosz mint rezgés kiárad a világba és létrehozza annak mikro. a kicsi önmagában tükrözi a nagyot. 45 .és makroszerkezetét. A formateremtő erők törvényei pedig minden szinten azonosak.függés. rezgések és örvények hoznak létre. Ettől van a világnak hologram-szerkezete.

ez anyaméhe minden létezőnek. hogy a kvantumtérelméletnek is alapköve lett. Reprint 1984) Az indiaiak tehát még tudtak az éterről. a Víz. Levegő. és az étert csak mint valami megfoghatatlan. Emellett megszületett a gravitációelmélet modern változata. század végén történt valami. ami oda vezetett. ehelyett a testek közt távolhatás működött. amely olyan sikeres volt.Manasz. Az éter fogalma akkor került újra elő. rajtam függ a Mindenség. ÉN vagyok a Forrás. ti. Az Életelem az. amikor Faraday és Maxwell felismerte. sőt tudományos dogmává merevült: egy teóriát csak akkor tekintettek konzisztensnek. amelyek képesek hatni az anyagra. hogy a látszólag üres teret különféle fizikai mezők töltik ki. misztikus kvintesszenciát (ötödik lényeg) emlegették. Emellett természetes szintézisben egyesül az Elektrodinamika. és kijelentették. NÁLAM nincs hatalmasabb. az éterre hivatkozni egyet jelentett az eretnekséggel! Kiderült ugyanis. Értsd meg. A Bhagavad-Gítában Krishna is megemlíti az étert a nyolc őselem egyikeként: (BG. Elme . óh Dhanangyaja. Az éter az a közeg. Értelem . melyből a Mindenség fakad. oh Kunti fia. vagy egy idő után újra összehúzódik és egy mindent elemésztő nagy tűzben megsemmisül. Éther. ráadásul ez a létezésnek csak az alacsonyabb szintje! A görögöknél az őselemek száma négyre redukálódott. és ezen mezők közvetítésével hatnak egymásra. és a fény ebben terjed. és melybe minden újra beolvad. tehát az egyenletesen mozgó koordinátarendszerek és megfigyelők csak az egymáshoz viszonyított relatív mozgást érzékelik. mint gyöngysor a zsinóron.” (Annie Besant és Gömöryné Maróthy Margit ford. A távolhatás csak látszólagos. ÉN vagyok a víznek íze. Tehát a vákuum nemcsak üres. a hang az étherben és az emberben a férfierő.Buddhi és Külön Énség Ahankára: ezen nyolc osztálya van természetemnek. és csak a többi mozog. hogy vagy vég nélkül tágul és hígul. az elemi részecskék elmélete (erős kölcsönhatás) és létrehozható az antigravitáció és a vákuumenergia konzisztens elmélete is. hogy nem tudjuk megmérni az éterhez képesti sebességet. Ebből fejlődött ki Einstein Relativitáselmélete. oh hatalmas karú. hanem Riemann-metrikájú. Későbbi sorsa az. Ezt az abszurd világképet összekapcsolták a vallásokkal is.A Hatalom Igéje. Ezt közelhatásnak nevezzük.ÉTER A régiek úgy hitték. Ezt nevezték Éternek. a Holdnak és Napnak ragyogása. amelyben a fény terjed és amely a fizikai mezőknek is hordozója. A XIX. az Általános Relativitáselmélet is. Ez a nézet aztán csaknem 80 évig uralta a tudományos gondolkodást. ha összhangban van a Relativitáselmélettel. Ez az alsóbb rendű. mint a Teremtés. sőt annak magyarázata is. a Kvantumelmélet és a Gravitáció. 46 . továbbá az Általános relativitáselmélet minden eredménye a gravitációról. a Védákban AUM . hogy a vákuum üres. magasabb rendű természetemet. de még görbülhet is! Ebből a Görbült Semmi-teóriából fejlődtek ki a kozmológiai elméletek. sőt nyolc őselemről beszéltek. hogy elvetették az étert. hogy ő áll. valójában minden dolog a fizikai mezőkre hat. Newton fizikájában már nem volt helye az éternek. mely a Mindenséget fenntartja. a Big Bang (Ősrobbanás) nem más. amelyek szerint a Világegyetem 10 milliárd évvel ezelőtt egy nagy robbanásból keletkezett és azóta is tágul. Eszerint a tömegek körül az egyesített téridő geometriája görbült. ismerd meg másikat. Tűz. nem Euklideszi. 7:4-8) „A Föld. hogy a vákuumot kitölti egy rugalmas közeg. de mind úgy látja. a Nagy Összeomlás pedig a Világvége! A kettő közti idő: Brahma egy napja (a védikus vallásban) A TIP-elméletből (lásd ott) pontosan kiadódik a relativitáselmélet.

hogy az Univerzum is egy nagy gömb. hogy a Világegyetem tágul! A Newtoni képlet a gravitációs térre: divgrad v2/2 = 4πGρ = div a És ha most kiszámoljuk div a-t. Ám ott a megoldás más lesz: ha megoldom a divgrad v2/2 = 4πGρ egyenletet. nagyobbat kapunk a kelleténél. ami azt jelenti. a sebességnek képzetesnek kéne lennie! Ezt úgy fogalmaztam meg. tízszer akkora. azaz a Hubble-képletet kapjuk. hanem egy ellipszisívből és egy hiperbolaívből összetett görbe. Azt találjuk. hogy a Big Bang teória nem helyes? Nos. Azt. 60 jegyre pontosan a r kritikus kell legyen. hogy minden csillag a középponttól kifelé gyorsul. hogy a piroszférában képzetes éterszél fütyül. ami akkor lenne ha az Univerzum éppen a végtelen tágulás. Részletesen ld. Ha tovább elemezzük a v=H⋅r képletet. És ráadásul mínusznak kéne lenni! Ahhoz. hogy elvetem a Big Bang elméletet. de Univerzumok egész sokasága. és 4 helyett 8 van benne! Egyik tréfás megfigyelésem szerint a fizika története az érthetetlen kettes faktorok története. Azóta is tágul. amelyben az ember létrejöhetett. hogy a megfigyelt Hubble-állandó kb. ráadásul az Univerzum igazi szerkezete sokkal emberközelibb és lélektelibb. Ez viszont tökéletes összhangban van a rejtett tömeg hipotézissel. Mi győzött meg engem arról. mert csak ekkor kapunk olyan Univerzumot. majd visszafordul és egy mindent elpusztító Nagy Reccsben ér véget. de hiszen pont ezt jelenti az. mert valamennyi megfigyelt jelenség. mint a megfigyelt! Az Univerzum tömegének tehát 90 %-a láthatatlan. megmagyarázható a TIP segítségével is. tízszerese jön ki. galaktikákkal) kitöltött Univerzumban egy tetszőleges pontból nézve a TIP a pont felé áramlik. így a = H2⋅r. Számoljuk ki a gyorsulást! a = v⋅dv/dr a stacionáris áramlás esetén. rejtett tömeg! A TIP-teória ezt minden mellékes huzavona nélkül kiadja! Sokan mások is kételkednek a Big Bangben. vagy pedig ez az esztelen tágulás egyszer csak abbamarad. TIP-teória.BIG BANG A hagyományos tudományos világkép szerint a Világegyetem egy téridő-szingularitás felrobbanásából keletkezett 10-20 milliárd évvel ezelőtt. akkor nem a v = H⋅r jön ki megoldásként. illetve egész pontosan azt a kritikus értéket kapjuk. melyek többé-kevésbé kapcsolatban is állnak egymással. lehetséges az átjárás egyik világból a másikba. Szó sincs tehát képzetes éterszélről! Az egy hibás számítás eredménye! Ha ezt a megoldást alkalmazom az Univerzumra is. Két baj is van ezzel: az előjele pozitív. akkor azt kapom. további turpisságokra jövünk rá. Mérések alapján a ρ kb. hogy v = H ⋅ R. Nem vagyok tehát egyedül ezzel. A két görbe a Föld felszínénél (r=R) csatlakozik egymáshoz. Számítsuk ki ugyanis a ρ sűrűségű közeggel töltött TIP áramlási sebességét! Itt ρ a Világegyetemet kitöltő anyag átlagos sűrűsége. Nemcsak egy Univerzum van. hogy melyik eset valósul meg. amelyből ezt az épületes teóriát levezették. Matematikai okai is vannak annak. hogy ez negatív legyen. hogy a Világegyetem teljesen felhígul. Tudniillik a Föld belsejében áramló TIPre ugyanilyen képlet érvényes. méghozzá sokkal egyszerűbben. és bizony azt látjuk. az a felismerés. és az újra összehúzódás határán lenne. 47 . Ezt a nyomasztó és sivár világképet mi nem tesszük magunkévá. v =√(2GM/r) =√(2G/r⋅4r3πρ/3) = √(8πGρ/3)⋅r = H⋅r Ha az így kapott H-t kiszámítjuk. a ρ értéke dönti el. hogy egy ρ sűrűségű közeggel (csillagokkal. és a távoli galaktikák egyre nagyobb sebességgel távolodnak. már csak azért sem. hogy ez pozitív. akkor div a = da/dr + 2/r⋅a = 3⋅H2 = 8πGρ. amely szerint az Univerzum valódi sűrűsége kb. méghozzá a ponttól R távolságban v sebességgel. Ennek a tágulásnak vagy az lesz az eredménye. A különbség csak az. és v-t az ismert képlettel határozzuk meg.

ugyanilyen gömbök végtelen sora van. nos. de a lényeg az. és ez irányfüggő: ha jól emlékszem. a fizikai jelentésnek megfelelő levezetése nincs is meg a szakirodalomban.. matematikailag is igazolni az éter (TIP) létét azzal. amit a helytelenül Dopplereffektusként értelmezett gravitációs vöröseltolódásból számoltak ki. amilyet csak akarunk. a belsejét ρ sűrűségű anyag tölti ki. a Landau-Lifsic 2 azt írja. hiszen az Úristen nem játszik kockajátékot! Legfeljebb bűvös Dodekaédert. lineáris. mint egy kristályrács! A Big Bang tehát egy hibás számítás eredménye. hahha! 48 . mellyel megmérhetjük az éterhez képesti sebességet! Igaz. hiszen Einstein jól látta. mit csinál két egymás körül keringő fekete lyuk. Íme az eszköz. és arra automatikusan érvényes lesz az Rik = 0! Ha csak a matematikai hasznát nézem a dolognak. amit az R sugarú gömbben levő anyag által elnyelt és áramoltatott TIP vált ki! Végszóként még csak annyit.véges méretű. hahha!) Választ kaphatunk végre arra. Az a „Semmi” nagyon is eleven anyag! Belőle épül fel minden. 365 pluszmínusz 18 km/s sebességű mozgást jelez a Leó csillagkép irányába. hogy csak a Schwarzschild és a Kerr megoldás ismert mint egzakt megoldás (azóta persze ez változhatott) és pl. mert igenis meg tudjuk mérni!! Lezárult egy csaknem százéves időszak. milyen kvantált pályák lehetségesek. amit az áramló TIP hoz létre! Ezzel egyúttal konstruktív megoldást is adtam az Rik = 0 Einstein-egyenletre. négydimenziós tenzoregyenlet helyett olyan egyszerű. a Kerr-megoldás ellenőrzése is óriási munka.. hogy az α = 1/137. hogy immár nem mondhatjuk. (George Smoot). kívüle pedig. egy egész műholdhálózat kell hozzá. hogy nincs éter. azaz olyan metrikát konstruálunk. hogy a kvantumbizonytalanság mögött egy mélyebb jelentésnek kell lennie. hogy kiszámoltam az Rik = 0 Einstein-egyenletet arra a metrikára. már az óriási. hiszen pl. De most ez megváltozott! A bonyolult. hogy egyedül csücsül a Nagy Semmi közepén. nemlineáris. háromdimenziós vektoregyenletet kell csak megoldani. akkor mi a haladás? (ha halat adnak a piacon. ehhez kevés egy labor. amikor az ember abban hitt. nem mondhatjuk. valamint a kvantumfizika magyarázata is.. Nem titkolt szándékom az. a kozmikus délibábok korszaka. Szóval az Rik = 0 egyenlettel bánni nem egy egyszerű dolog. hogy nem tudjuk megmérni az éterhez képesti abszolút sebességet. nem létezik! A vöröseltolódás: gravitációs vöröseltolódás. afféle matematikai délibáb! A csillagok látszólagos távolodása. mint a rot v =0 és a div a =0! Ha ez nem haladás.. És végül.sikerült egzaktul. hogy a mikrohullámú háttérsugárzás az ötödik jegyben kis inhomogenitást mutat. a Kerr-megoldás konstruktív.03604 finomszerkezeti állandó titka is ebből fog kiderülni.

ha eleve kizárnak minden. vagy Hamilton-operátor. ami csak nagyon speciális körülmények közt jöhet létre. önfenntartó hullámcsomagjai.illetve túlságosan is az! A hagyományos Newtoni fizika nem tudta megmagyarázni: miért stabil az anyag. miért tűnnek szilárdnak.. Tesla. Tehát az energiakicsatolás a hagyományos fizikában tilos. és minden nyomot eltüntetnek. egyformasága és sokfélesége. Másrészt ott a Pauli-elv: két fermion nem lehet azonos kvantumállapotban. De nincs jobb helyzetben az új fizikai gondolkodásban sem. miért egyformák az atomok. azért. Nos. Az ENERGIAKICSATOLÁS a hagyományos fizikában tilos dolog. Vázolja a megvalósítás lehetséges módjait is. mert szerintük ez az egész hülyeség és nem létezik. eredményt. amelyek nem adnak választ a paraméterek pontos beállításának kérdésére. hogy egyáltalán miért vagyunk.. és ez a TIP! A 49 . mert az egész fizikát az energiamegmaradás elvére építették fel. Márpedig tudjuk. század elejétől kezdve kidolgozott technikái vannak. mint a Vákuumenergia kinyerése a TIP-ből. hogyan lehetne az elődök tudását újra reprodukálni. . újraformálja. A kvantummechanika aztán megmagyarázta ezeket a dolgokat.kérdezhetik akkor tőlem. A legtriviálisabb kérdés az. mért nem folynak szét. Nekem pedig szent meggyőződésem. és emellett az egyenletek kovariánsak a Speciális relativitáselmélet Lorentz-transzformációival szemben is. összenyomhatatlannak.. egyáltalán miért nem esik össze az egész anyag egyetlen pici kis pontba. csak valakik ezt eltitkolják. hogy matematikailag az egyenleteket a Hamilton-Lagrange-féle legkisebb hatás elvből vezetik le. mi teszi állandóvá a tárgyakat. hacsak nem hibás a számítás! Ez a Hamilton-szemüvegen át nézett világkép annyira részévé vált a fizikusi gondolkodásnak. hogy nem csoda. a TIP. megnő a sebessége. és azt kísérleti vagy számítási hibának titulálják. ami egy hallatlanul sűrű közeg. Ebből fakad a kémiai elemek stabilitása. a kvantumnyüzsgése. a leghétköznapibb dolgokban is! Csakhogy jelenléte nem nyilvánvaló. Ez többek közt abban is megnyilvánul. és ennek a közegnek a fluktuációi adják a kvantumjelenségeket. az energiamegmaradás sérülésére utaló jelet.belebotlunk! Nap mint nap! Csak aztán felállunk és továbbmegyünk! Mert az energiakicsatolás benne van mindenben. ha hozzárendelhető egy Hamilton-függvény. mint Dali képén az óralapok? Nos. Ha tehát összenyomom. az egész univerzum kimeríthetetlensége! De odáig a kvantumfizikusok sem merészkedtek. újjáteremti őket. beleértve a feltalálókat is. mert van ami táplálja és szüntelenül megújítja. tudniillik ritka kivételnek tartják. hanem szabály! Mért nem botlunk akkor bele lépten-nyomon? . Valahogy mindig csak töredékes információk maradtak fenn. mert az elemi részek szintjén az ún. Heisenberg-féle határozatlansági elv érvényes. A hivatalos szervek meg elvből nem adnak támogatást. azaz egy részecskének nem lehet egyszerre pontosan mérhető helye és sebessége. Az anyag azért nem esik össze. tapasztalatot.ENERGIAKICSATOLÁS Az Energiakicsatolás nem más. Más szóval: az elemi részecskék maguk is a TIP szolitonjai. rezgésekből és áramlásokból tevődnek össze. így abból az energiamegmaradásnak ellentmondó eredmény még elvben sem jöhet ki. hogy a dolgok szeretik a legkisebb energiájú állapotokat elfoglalni. (Tér-Idő-Plazma) Ennek már a XX. miért stabil az anyag. Vagyis az energiamegmaradás eleve bele van építve az elméletbe. vagyis akkor tekintenek egy elméletet konzisztensnek. . Moray. hogy feltegyék a kérdést: egyáltalán miért van a kvantumbizonytalanság? Mi az oka a kvantumnyüzsgésnek? A Sztochasztikus Elektrodinamika művelői erre is felelnek: Van a Vákuum. és egyre nagyobb energiával rezeg. hogy az energiakicsatolás nem kivétel. Egely György ír sok könyvében. olyan dolognak. Sauberger és sokan mások már megvalósították az „örökmozgót”! Ezekről a tiltott találmányokról dr..

A TIP-ben minden történés megőrződik.biológusok számára természetes. Szerintem az élőlények is használják az Energiakicsatolást. Univerzális törvényei vannak. A láncreakció pontosan így működik az atomreaktorokban. Ennek lényege az. geometriai elrendezéssel. Rezonanciát sokféleképpen létre tudunk hozni. A tudat teremtőereje a TUP-on keresztül nyilvánul meg. és az a Vákuumenergia! 50 . amelyeknek a lelke az Önegymástükrözés. a régiek úgy hívták. hogy az élőlények táplálkoznak. Tehát valami gyökeresen megváltozik. időbeli ismétléssel vagy egyszerűen a méret fokozásával. hiszen maga sem más. Az Energiakicsatolás a Teremtőerő. Tehát az élőlény: Mismaz! Mindig más és mégis mindig ugyanaz! A Kvadromatika új felfedezése az. A dolgok tükrözik egymást. de információs közeg is. Nemcsak az emberek. kapcsolatok. Az eseménysűrűség és a tömeghatás együtt az Egységes Téridő-Törvényhez vezet. minden anyag szüntelenül cserélődik. ez a Rezonancia-kiválasztás. hogy ugyanazok maradtunk. és egymásban önmagukat. így válnak lehetségessé a rejtélyes megvilágosodások. A tükrözött tulajdonságok felerősödnek. a KVAX kiáradása. ez az Akasa-Krónika. minden szövet cserélődik és megújul. Minden dolog kapcsolatban áll a TIP-pel. hogy MINDEN ANYAG VÉGEZ ANYAGCSERÉT. szüntelenül anyagcserét folytatnak. A lények által létrehozott kollektív tudatteret TudatPlazmának nevezzük (TUP). még a csontszövet is. pl. hogy minden mennyiség-fokozás okvetlen elér egy küszöbszintet. de így jönnek létre a magasabbrendű. hogy Akasa. sőt maga az élet lényege éppen ez! Tehát van Életerő. ezzel ellentétes tulajdonságú anyag nincs! Ez más szóval azt jelenti: MINDEN ÉL! (ezt részletesen az Anyagcsere című fejezetben már leírtam). ahol a mennyiség minőségbe csap át. soksejtű élőlények is az egyszerűbbekből. A TUP a TIP-hez hasonló univerzális közeg. de az állatok és a növények is be vannak kapcsolva ebbe az univerzális Internetbe. mint a Dolgok Egyetemes Tükröződése Önmagukban. Végső soron minden élőlény kapcsolatban áll az Akasa-krónikával. Nem más. 7 évenként az ember összes sejtje kicserélődik! Mi mégis úgy érezzük. mint a TIP hulláma és áramlása! A TIP nemcsak anyagi közeg.

Ezek szerint a TIP-et oszcillátorok töltik ki. nem periodikus alaprezgései is.. megkapjuk a nullponti energiát. nem pusztítja az élővilágot. elkentség. ami akár sorsdöntő is lehet! Hiszen miről van szó? Arról. nem juttatja a Földet a végső pusztulás szélére! Már sok feltaláló megvalósította ezt. mégis van egy 1/2 h ν energiaadag. a nemlin szuperpozíció szabályai szerint merőben új megoldások keletkezhetnek így. NULLPONTI ENERGIA A vákuumenergia.VÁKUUMENERGIA. vagy nullponti energia az Univerzumban jelen levő korlátlan energia. A Planck-féle sugárzási törvény szerint E = (n + 1/2) h ν a rezgő oszcillátor energiája. Amikor a Hullámegyenletet megoldjuk. (ezért hívják ezt nullpontinak). így járhat! Lehet. Ez azt mondja ki. A teret ilyen oszcillátorok töltik ki. Amelynek birtokában bárki a világon megcsinálhatná! A TIP-elmélet szerint a Vákuumenergia a TIP (Téridő-Plazma) nyugalmi energiája. viharos sebességgel elszáll. Ez a zérusponti rezgés az oka a kvantumfizika bizonytalansági elvének. még akár a tűzokádó sárkányok is létezhettek! Esetleg úgy. Tehát a kvantumvilágban mindig jelen van egyfajta maszatosság. fura dolgok derültek ki: akármilyen pontosan adtam is meg az adatokat. 2. amit meg lehet csapolni.. amit a TIP-ről eddig tudok. Az oszcillátor megszokott működése a periodikus rezgés. hogy az energiakicsatolás olyan egyszerű. amelyek szüntelenül rezegnek. ami megegyezik a TIP nyugalmi energiájával. amellyel meg lehetne magyarázni a vákuumenergiát. kapjuk a nullponti energiát. Ha a TIP-et csatolt oszcillátorok sokaságának képzeljük el. mint egy taps! És a régi varázslók igenis tudtak egy-két mozdulattal vihart kavarni! Jézus meg elállította a vihart. hogy pontosan ez történik a szupernóvákban! És ha az emberiség nem vigyáz.. de megölik és eltüntetik őket. ami így kb. Ez azonban felületesség! Ilyen könnyű elmenni egy jelenség mellett. Ha n = 0. Ha ezt az energiamennyiséget a teljes térre összegezzük. nekünk elég ha csak 10100 évig ellát minket korlátlan mennyiségű ingyen energiával! Az x0 = 10-35 m hosszúságot Planck-hossznak nevezik. Tehát most tessék figyelni: Mi magunk rakjuk bele az egyenletbe. A zérusponti rezgést megfelelő rezonanciára hangolt rendszerekkel meg lehet csapolni. 1 m 3 vákuumban m0 / x03 kg tömeg van.. és ez az energia nem szennyezi a környezetet. azért lehet a feltalálókat eltüntetgetni. nemlineáris. ami kb. Akkor ha ilyen alapmegoldásokat összerakok. akkor a térben semmilyen sugárzás nincs jelen. a fennálló hatalmi körök érdekeit sérti az ingyen energia megléte. hogy az elemi részecskék mind ilyen megoldások. a megoldás néhány lépés alatt rohamosan divergálni kezdett: A TIP begerjedt! Bárki rálegyintene erre. 51 . 3. rossz a modell. vagy az örökmozgó! Nem kell. mi magunk is ilyen alakban keressük a megoldást. hogy nem lehet egy részecskének a helyét és a sebességét egyidejűleg pontosan mérni. n = 1. A kvantummechanika törvényei: valószínűségi törvények. mert hiányzik az elméleti fizikai háttér. és figyelembe vesszük a Káosz elmélet eddigi eredményeit. Máris nem tűnik olyan misztikus dolognak a kanálhajlítás. hogy a TIP-nek vannak kaotikus. Tehát tegyük fel. a materializáció. stb. 10112 joule! Nem túlzás ha azt mondjuk: egyetlen proton térfogatát kitöltő TIP-ből egy egész Univerzum teremthető! Így már érthető. Ez az energiakicsatolás. azaz tíz a 95-ödiken kg! Ha ezt még c2tel megszorozzuk (ami 9⋅1016). hogy „örökké” működjön. ki tudja hova! Lehet. Annak alapján. ne diszkréttel közelítsek. akkor mélyreható kérdéseket lehet feltenni. gondoljunk csak az olajmilliárdosokra! Szerintem. hogy hát persze. hogy a TIP-et érintő legkisebb változás is kolosszális energiafelszabadulással jár. Tegyük fel. a Heisenberg-féle Határozatlansági Elvnek. 1095. hogy hogyan kell kinéznie a megoldásnak! A periodikus alapmegoldáson kívül azonban egy egész Univerzumnyi egyéb lehetőség is van! Amikor 80-ban megpróbáltam diszkrét modellel leírni a TIP-et. mint sugárhajtóművű repülőgépek. hogy a TIP hullámmegoldása erősen instabil! Ha egy pici lökést kap.

De én úgy érzem. Mert most van itt a Gyülekező! Minden valaha élt ember inkarnálódik ebben a szűk időintervallumban. akkor nincs más választásunk. Az Univerzum ráér.. a Rádioaktív Sivatagot. megadja azt is. Nagaszaki. mert pl. Ezért az Uranita minden vallásban hisz. Hiroshima 55. megolvadt üvegszerű kőzetek. Mohendzsó-Dáróban meg is találták a régi nukleáris robbanás nyomait! Rádioaktív sivatag. Nekik is joguk van dönteni! És ha a túlnyomó többség leszavazza az Embert. amelyekből szakadatlanul árad kifelé az energia! Tehát igaz lesz az alkimisták alaptétele. és újra létrejöhet egy a mienknél jobb civilizáció. hogy a civilizációnk fennmaradjon. Mi vagyunk azok. Ha nekünk vérengzés és gyilkolás kell. hogy mindent újjáteremtünk. Röpke kétmillió év. vagy akár az atombomba! Flamel Miklós egy nyírfakérget talált. amely a Végső Kérdéssel szembesül. nem akarja az Atom-Pusztaságot. válasszatok! És tudjátok.pl. hogyan fogjuk tölteni az eljövendő 2000 évet? Csak rajtunk múlik! Isten szabad választójogot adott nekünk. Ha nekünk Pokol kell. és hogy konyhai eszközökkel is megvalósítható az aranycsinálás. sőt még az aláírásnak is jutott hely! Ha én lennék Ábrahám. hogy Mi vagy a Patkányok. Talán a patkányok lépnek a helyünkre.. Ugye nem mindegy. és a Bizniszvilág kezéből kiragadjuk a hatalmat. akkor mennünk kell. óriási területen szétszórt piramisok maradványai. hogy évmilliókra szól a döntésetek! 52 . minden vallást tiszteletben tart. hogy együtt döntsünk az eljövendő évezredekről. olyanok. tanul belőlük és leszűri a tanulságokat. neki mindegy. lehet.. és ez a válasz jó lesz. és mit tehetünk azért. azt tiszteletben tartja. És ez az a nemzedék. miszerint a geometriai elrendezés döntő fontosságú (gondolj a lézerre vagy az atomreaktorra!). hogy hová vezet minket a Bizniszvilág szelleme. Ő megadja azt is. melyet egy Ábrahám nevű zsidó írt. kedveskéim. egy rövidke e-mailben világgá röpíthetném a Legnagyobb Titkot! De az alkimisták jó okkal titkolták ezt annyi ideig! Rengeteget beszélnek a közben leselkedő veszélyekről. Ma. Ha nem akarunk a Régiek sorsára jutni. hogy Szodoma és Gomora atomcsapástól pusztult el? A Mahábháratában egész atomháborúk vannak leírva! Komolyan kell venni a Régiek szent iratait! Már csak azért is. mint az. és ezen a nem túl nagy nyírfakérgen elfért az aranycsinálás titka. hogy egy egész várost meg lehet semmisíteni egy fél kiló fémmel! Ugye ismerős? Hiroshima. akiknek nem mindegy! Hát. évfordulóján azon kell elmélkedni. és amit választunk. ha azt akarjuk. amely hitem szerint meg is fogja azt válaszolni. többek közt azt mondták. amit az a világ elpusztítására használ fel. hogy a sokak által alig várt Végkifejlet mégse jöjjön el? Röviden: HÁNY MÉG A MENNYI? (BIZONY MÁR CSAK ENNYI!) Ez az a nemzedék.. hogy a lények zöme (és nemcsak az emberekre gondolok) nem akarja a Rettenetet.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->