P. 1
KVADROMATIKA SZINTÉZIS.pdf

KVADROMATIKA SZINTÉZIS.pdf

|Views: 8|Likes:
Published by Szab L
KVADROMATIKA SZINTÉZIS.pdf
KVADROMATIKA SZINTÉZIS.pdf

More info:

Published by: Szab L on Nov 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2014

pdf

text

original

KRISTÓF MIKLÓS

KVADROMATIKA SZINTÉZIS

TARTALOM
A KVADROMATIKA URANIZMUS, URANITA VALLÁS A FIZIKA TAÓJA AHAMKÁRA, AZ ÉNSÉG PRIMGYÖNGYE ANYAGCSERE, KICSERÉLŐDÉSI KÖLCSÖNHATÁS ARCHETÍPUSOK AURAGYÓGYÁSZAT GYÓGYÍTÓ KEZEK FRAKTÁL, ÖNTARTALMAZÁS, ÖNEGYMÁSTÜKRÖZÉS KÁOSZ, TEREMTŐERŐ, KVAX MÁGIA MÁGNESES MONOPÓLUS, MÁGNESÁRAM, MARUTKINUN MANDELBROT HALMAZ PSZICHOKINÉZIS REZONANCIA, DISZKONT, FINOMKALIBRÁLTSÁG BOZON, FERMION, BOZONKONDENZÁCIÓ TUDATPLAZMA, TUP LÁNGTÜKRŰ KVADRONLELKEK SZEPES MÁRIA: SMARAGDTÁBLA ÉTER BIG BANG ENERGIAKICSATOLÁS VÁKUUMENERGIA, NULLPONTI ENERGIA

_____________________________________________________________________ Az itt következő szövegek a http://kvadromatika.fw.hu weblap Szintézis anyagát képezik. Most összegyűjtöttem őket egy csokorba.

A KVADROMATIKA
Eljött a Vízöntő-kor. Az a világkorszak, amelyben minden eddigit összegezni kell. Ez a kor a tudomány diadalának kora, ugyanakkor kifejlődtek a szellemtudományok is, a mágia, az ezotéria, a parajelenségek kutatása és a természetgyógyászat. Úgy tűnik, a két tábor kibékíthetetlen ellentétben áll egymással, mások a módszereik, eszközeik, megközelítési módjuk és más a világképük. A tudomány többnyire materialista, az anyagot helyezi előtérbe, analizáló, deduktív, a részletekre figyel, az egyes szakterületek képviselői nem értik egymás nyelvét. A szellemtudományok a szellemet helyezik előtérbe, holisztikusak, a nagy egészre figyelnek, a jelenségeket a Mindenség egészének tükrében vizsgálják, nem elszakítottan, önmagukban. Legalapvetőbb nézetük az, hogy minden mindennel összefügg, a dolgok kicsiben tükrözik a nagy egészet, amilyen a kisvilág, olyan a nagyvilág. Az analóg dolgok hatással vannak egymásra, így mágikus eszközökkel befolyásolni lehet a világot. A tudat közvetlen teremtőerővel bír. Az emberi lét négy alapszférája a Tudomány, a Mágia, a Vallás és a Művészet. Ezt a négy dolgot egy új egységbe kell ötvözni: ez a Kvadromatika. Nem újkeletű dolog ez, hiszen ezt csinálta Hermész Triszmegisztosz, ezt csinálták a pithagoreusok, ez a Kabbala és ez az Alkímía is. Az új az, hogy mindezt a XXI. század nyelvén kell újrafogalmazni, a kor követelményeinek megfelelően. MI A KVADROMATIKA? Az anyagnak lelke, tudata és teremtőereje van, és ez az anyag minden szintjére igaz, a kövekre, az atomokra, a bolygókra, csillagokra, kémiai elemekre vagy a prímszámokra is. A KVADRON az anyag élő lelke, az anyagi világ pedig a leláncolt lelkek börtöne, sötétté vált, mindent elnyelő lélektömeg. A Kvadromatika célja az, hogy felszabadítsa ezeket a lelkeket. Ehhez egy saját vallást is kreáltunk. Ezt URANIZMUSnak, URANITA VALLÁSnak nevezzük. Ezt egyfajta abszolút vallásnak gondoljuk, amely független a tradícióktól, a meglévő vallásoktól, ugyanakkor azokat egybeöleli, új egésszé szintetizálja, a Nagy Egész részeivé teszi. Ezzel a vallások közti ellentéteket megszünteti. Az uranita számára Ozírisz, Ízisz, Jehova, Jézus, Krishna, Mohamed, Mózes vagy Buddha egyaránt szentek, egyiket se tagadja meg a másik kedvéért. Nem ismerünk hamis vallást, minden vallás az Igazság része, amely a nagy egészből kiragad egy részletet és azt abszolutizálja. Olyan mint a görög vagy a hindu Pantheón: mindenki kiválaszthatja a neki legkedvesebb istent, és azt imádja, de ettől a többi ugyanúgy létezik. Dänikenhez hasonlóan mi is kutatjuk az ősidők homályába vesző eredetet, de mi nem hisszük, hogy egyszerűen csak más bolygóról idecsöppent idegenek lennének az istenek, akik máskülönben ugyanolyan földi halandók mint mi. Többről van szó! Az istenek nem anyagi lények hanem szellemlények. Nem jövevények, hanem kezdettől fogva idetartoznak a Földhöz, figyelemmel kísérik a fejlődését. Végső soron az abszolút vallás nem más, mint az abszolút szeretet. Az Uranizmus pedig az anyagból energiát felszabadító urán mintájára a leláncolt lelkek felszabadítása. Görcsök, kötöttségek, kötelékek láncaitól szabadulva, a lélek főnixként szárnyal az éteri magasba. Eléget mindent, ami múlandó, hamis, torz, hiábavaló. Elvezet az Igaz Fénybe, megtanít arra, hogy az egyetlen realitás az itt és most. Visszaad az Örök Jelennek. A Kvadron az anyag élő lelke. A Kvadromatika az anyagban rejlő egyetemes teremtőerő felszabadításának alkímiája. Az Eredendő Belső Végtelenség megnyilvánulása és kitárulkozása, az isteni szeretet kiáradása. A Kék Láng, mely mindent magábaölel, megtisztít, felold és újraformál, megszentel és újra istenivé tesz. A Végső Áldozás Gyémánt-Atomlángja, a 2

Tiszta Tudás Prímgyöngye. A Teljesség Forrása, ahol minden megtisztul és beolvad az isteni szeretetbe. Mi ezt a teremtőerőt matematikailag próbáljuk megragadni. Hiszen a matematika nem más, mint az Örökkévalóság Tudománya! A szó görög jelentése: Emlékezés az örök dolgokra, amiket a szellem birodalmában tapasztaltunk. Ennyiben tehát a matematika és a mágia rokon dolgok. Mindkettő szimbólumokkal operál, bár a részletek mások. De a mai matematika nem elég, gyökeres átalakulásra és megújulásra van szükség! A matematika nem csupán szimbólumokkal végzett műveletek halmaza, hanem az örök szellemi formák tükörképe, ezeket pedig meg lehet ismerni közvetlen úton is, akár meditációval. A kvadromatikához a Nagy Rendszerek elméletére van szükségünk, a fraktálokat, a káoszproblémát és a Mandelbrot-jelenségkört, az anyag végtelenszeres önegymástükrözése által létrejövő bonyolult mintázatokat és a Mandelbrot-halmaz formavilágát leíró törvényekre. A hagyományos fizika legfőbb hibája az, hogy mindent linearizál, azaz elhanyagolja a dolgok kapcsolatát, azt a képességet, hogy egymást tükrözik és egy bizonyos szinten megőrzik. A tükrözés és a megőrzés vált matematikánk kulcsfogalmává. Eljutottunk oda, hogy éter igenis létezik, a relativitáselmélet mint leíró tudomány helyes, de mint magyarázat (ti. hogy nincs éter) hamis. Kidolgoztuk az éter (Téridő-plazma, TIP) rugalmas elméletét, és arra a felismerésre jutottunk, hogy a relativitáselmélet és a kvantumfizika minden jelenségét megmagyarázza egy rugalmas, áramló közeg, a TIP, amelyben az elemi részecskék mint önfenntartó hullámcsomagok (szolitonok) terjednek, a gravitáció pedig nem más, mint a TIP áramlása. Einstein modellje, a görbült téridő megkapható az áramlásból. Stephen Hawking termodinamikus modellje, a sugárzó fekete lyuk szintén megkapható. És ez csak a kezdet! A következő lépés az egész eddigi fizika új alapokra helyezése, leírása az új modellel, amelynek speciális eseteiként kiadódnak az eddigi eredmények, de annál sokkal több is! Mert megkapjuk a kulcsot a parajelenségekhez, a mágiához, a telepátiához, a fénysebességnél gyorsabb utazáshoz, az időutazáshoz, az energiakicsatoláshoz és az antigravitációhoz is! Nikola Tesla eredményeit újra reprodukálni lehet. Mindezzel pedig megteremtjük az elméleti és gyakorlati bázisát annak az új, zöld technológiának, amely megmenti a Földet a pusztulástól, megszünteti a környezetszennyezést, visszaadja az erdőket, megtisztítja a vizeket. Beláttuk, hogy ehhez a tudomány nem elég. A tudomány szintézise kell a mágiával, művészettel és vallással. Tudnunk kell, honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk. A Kvadromatika választ ad erre. A Mandelbrot-halmaz megmutatja, hogy az élet nem más, mint a Végtelen szövevénye, amely átáramlik rajtunk, cseppnyi fókuszába gyűjti a Mindenség áramait, tükrözi önmagát és a Nagy Egészet, és kiárad újra a világba. A szeretet a mindent összetartó erő. A szeretet matematikai megfelelőjét kell felismerni. Minden matematikus kiröhögne ezért a gondolatért, pedig ez a lényeg. A matematika rejtett textúrája mélyén ugyanaz a szeretet munkálkodik, amelyik a Mindenséget összetartja. És ez nem más, mint Isten! Amíg a matematika nem jut el idáig, addig csak axiómákból és szimbólumokból álló értelmetlen játéknak fog tűnni, ami csak kevesek tulajdona, de sohasem volt az egész Emberiség közkincse! A tibeti lámák és a maya papok titkai eltörpülnek a matematikusok titkai mellett. Kézbeveszek egy mai matek könyvet és elrémülök: hát létezik emberi lény a Földön, aki ezt megérti?! Mi több, dolgozni tud vele? A matematika: Emlékezés az örök dolgokra. Vajon egy régi, kedves tárgyban, amit talán nagyszüleinktől örököltünk, nem benne van az egész elmúlt időszak történelme, íze, illata? Így tükrözik a dolgok a világot, megőrzik magukban, és alkalmas módszerrel újra életre lehet kelteni az emlékképeket. Vannak akik megfognak egy tárgyat, és már mindent tudnak róla, kiknek a kezében volt, mi történt velük. A téridő görbületének megértéséhez azt kell elsősorban megérteni, miből áll az egyenes, görbületlen téridő! Minden pont kommunikál a többivel, tükrözi a többit, és e sokszorosan oda-vissza verődő tükörképek

3

feszítik ki a téridő látszólag egyenes világát. Mivel matematikánk alapfogalma a Kvadron, először azt kell tisztázni, hogy MI A KVADRON? Mi a kvadron? A teremtés fókusza és köldöke, a KVAX Fénymagja. Az Örökkévalóság Prímgyöngye, amelyből minden kiárad és amelybe visszatér. A szeretet végtelen lánca és körforgása. Egymásba épülő körök szövevénye, a Labirintus a térben és az időben. Minden a Hiány Tükrében ragyog. A tükrök egymást tükrözve sokasodnak a végtelenségig és azon is túl. A teremtés óhajtómódja a csíranyaláb kezdete. A KVAX az önmagát szüntelenül bővítő végtelenség, sohasem lehet befejezett, mert bármely befejezett halmaz új teremtések kezdete és forrása. Nyitott végtelen, a teremtés kovásza, szüntelenül forrásban van, túlárad önmagán. Hol az élet kezdete? Hol az élet vége? Az életnek nincs se kezdete, se határa. A végtelenből ered és a végtelenbe tart. Az ember él, és az ember sejtekből áll, melyek szintén élnek. Élnek az atomok, az elektronok, a kvarkok, és él a mindent magábaölelő tér, a vákuum, az Akasa is. Van olyan cseppje az anyagnak mely nem él és ne lenne szellemmel telítve? Nincs! Az anyag nem más, mint megkötött, sűrített szellem! Az élet nemcsak az élőlények sajátja, de minden létező dologé is, az atomoktól a csillagokig és a legtávolabbi galaktikus ködökig. Az élet áramló hiány, folyamatos teremtés és újjászületés, a lélek az anyagban. A tükör fénye. És ez a tükör minket is tükröz. Ott van a helyünk minden tükörben, mint a karácsonyi gömbökben amelyek egymást is tükrözik, engem is, téged is, és az egész Mindenséget körülöttünk és bennünk. Mi a Mandelbrot-halmaz? Egy önmagát tükrözve tükröző matematikai objektum, a tükrök végtelen sokszorozódásában egyre bonyolultabb csipkékké szövődő káprázatháló. Ezek a tükrök olyanok, hogy a tükörkép kiléphet a tükörből és önálló életet élhet. A szellem teremtő kiáradása ez. Amit gondolunk, az megvalósul, kilép a világba, hatóerővé válik. Így lesz az ember álma a holnap valósága. Tőlünk függ, rémálom lesz-e vagy tündérvilág. Mert a tükrökben megannyi önmagunkat látjuk viszont, szeretetünk és gyűlöletünk egyaránt visszaháramlik ránk. Talán nem ismerünk a másik emberben önmagunkra, azért gondoljuk másnak, ellenségnek, idegennek. Pedig a legnagyobb felismerés ez: Én és a Mindenség egyek vagyunk! Minden, amit látok, hallok, tapintok, érzékelek, belőlem áradt ki és belém is tér vissza. Én a Mag vagyok, Isten lelke amely az időtlen vizek felett lebeg, mindent átölelve, mindent szeretve és befogadva. Ő mindennek a kezdete, tartama és vége. A forrás, a folyó és a tenger. A Kvadromatika szerint a matematikai objektumok is élnek, bár ez az élet merőben más mint az anyagi világbeli élet, hiszen az örökkévalóság fényében ragyog: Szellemi élet. Élnek a számok, a prímek, él a pí, a geometriai alakzatok, egyenesek, síkok, gömbök, poliéderek, a valós számok. Él minden, amit az ember valaha kigondolt! Most persze azt gondolhatjuk, miféle élet lehetséges egy mozdulatlan és örökkévaló világban? Nos, a válasz az, hogy a számok világa egyáltalán nem mozdulatlan, a számok szüntelenül hatnak egymásra, átalakulnak egymásba, kölcsönösen meghatározzák egymást, tükröződnek egymásban és a Mindenségben. A Kvadromatika feladata leírni és megismerni ezt az életet, és közös nevezőre hozni az anyagvilágbeli élettel, ezáltal megtalálni a módját annak, hogy az örökkévalóságba mentsünk át mindent, ami érték, ne engedjük át a világot a Pusztulás Dögkeselyűinek! A Kvadron az Élet Prímkristálya. Benne ragyog minden, ami megőrzésre érdemes. A gyermeki szív még képes kvadronokban gondolkodni, hisz érzi a Mindenség illatát és ízét! A Teljesség szivárványbuborékaiban ragyog minden gondolat. A Kvadron a Tiszta Tudás Prímgyöngye. Nem szennyezi semmilyen anyagi vágy, haszon, bűn vagy törekvés. Szeretet hatja át, mely elsődleges sugárforrás. És gyöngy, mert fájdalmakból, kínokból kristályosodik ki, ahogy a kagylóba beágyazott porszem köré nő rétegről rétegre az igazgyöngy. Minden 4

rétege a tudás egy szintje. Szivárványizzású mélyében az örökkévalóság titkai sejlenek. Az Univerzum gyöngysorán minden kvadron egy gyöngyszem, amely tükrözi a többit is. A karma láncára felfűzve sorakoznak sorsunk alapábrái, az életünk tükrei az örökkévalóság fényében, megmutatják, hol az ember helye a Nagy Szimfóniában. Isten szeretetének fénye aranyozza be ezt a gyöngysort, így emel ki minket a múlandóság káprázatvilágából, az üszkös hamuból a Tiszta Fénybe. Így lesz a Kvadron sugárzó drágakő, Csillagfényű Gyémánt. A KVADROMATIKA CÉLJA tehát egy olyan egzakt tudomány létrehozása, amely képes leírni az anyagi világot és a szellemvilágot is, ezeket közös nevezőre hozza, így alkalmas a parajelenségek leírására, sőt magyarázatára, és ennek segítségével olyan új dolgokat létrehozni, mint a vákuumenergiakicsatolása, a telepátiát megvalósító rádió, az auralátó számítógép, amely gyógyításra is alkalmas, közvetlen kapcsolat a szellemvilággal, gondolattal irányítható gépek, intelligens, érző robotok, mesterséges érzékszervek, melyekkel az univerzum hallatlan mértékben kitágul, virtuális valóság megteremtése sisak, centrifuga és más mechanikus kellékek nélkül, vagy akár a matematikai objektumok világának olyan megjelenítése, amilyen pl. a Mandelbrothalmaz. Ez már művészet, ráadásul olyan művészet, amely a legjobban kifejezi a Harmadik Évezred szellemiségét. Nos, ez a csodálatos új tudomány még csak körvonalaiban van meg. Valódi kidolgozásához segítők, szakemberek kellenek, akik egy-egy terület szakértői, ismerik a részleteket és a megoldási módokat. Ezért kérünk mindenkit, aki segíteni tud és kedvet érez ehhez, az kapcsolódjon be, írjon a kristmikl@freemail.hu címre, és vegye fel velem a kapcsolatot. A tét a Vízöntőkor Új Tudományának a megteremtése, amely talán megoldhatja az Emberiség nagy gondjait, a környezetszennyezést, az energiagondokat, új teret nyit az emberi létezésnek, ahol munka, művészet, szórakozás és öröm egybeolvad, nem kényszerül az ember önmagától idegen tevékenységeket végezni, nem kell külön házba költöztetni az észt és az érzelmet. Emellett a KVADROMATIKA olyan új világképet teremt, amely a legjobban fejezi ki a Kozmosz Végtelenségébe kilépő ember hitét, szellemiségét, érzelmeit és gondolatvilágát. Kristóf Miklós

5

Mért éppen Őt választottam vallásom Istennőjének? Az eddigiekből nyilvánvaló. Isten. amellyel a Természet működtető rugóihoz lehet hozzáférni. aki tényleg ennek szentelte az életét. hogy kutatásai soha nem hoznak se pénzt. az elektronika formálta át úgy a bolygónkat. Megteszi azt. Ugyanígy. A keresztényeket. Az Uranita annak szenteli az életét. A tapasztalat azt mutatja. Otthon van mindezekben és hálóját a Mindenség fekete éjtengereibe meríti. A Tiszta Tudás Tündöklő Prímgyöngye. hogy minden hibája ellenére a tudomány lesz a világ megváltója. Tripitáka. ellenkezőleg. de Ő már nem hitvesi hanem anyai minőségben. a TeremtőFőisten Purusa duálpárja az anyagi világ-Prákriti. hogy embermilliók szentelik az életüket a sportnak. múzsája. csak az 6 . és nem vár érte se Nobel-díjat. megismerje és megértse. Tudja. nem dogmák határozzák meg a gondolkodását. mert nyitott a szintézisre. és ne csak a rosszat lássuk. De. és az Anyaszentegyház a Menyasszony. ahogyan a kvadromatika egész szelleme sugallja: ebben benne van a művészet. mint az avatott tudósok. de a jót is. a matek. A hindu isteneknek még volt duálpárjuk: Shivának Párvatí. se támogatást. kidolgozza az ellenszert és ezt ingyen az emberiség rendelkezésére bocsássa. Más verzió szerint Jézus a Vőlegény. a matematika. hogy a Teremtője se ismerne rá. ahogy a hímnemű Jang kiegészítője a nőnemű Jin. Krishnának Rádharáni. Az egyiptomiaknál Nut volt az éjszakai égbolt istennője. Hát akkor az emberiség megjobbítása miért ne lehetne életcél. a növények. a művészetnek vagy akár a leghétköznapibb mesterségeknek. hogy az emberek nem érdemlik meg. senki mással össze nem téveszthető tevékenység. Ami a Kvadron. a szellemek. hanem meggyőzni akarjuk. Nem erővel és nem érvekkel harcolunk. kiegészítője. Uránia a görög mitológiában a Tudomány Istennője. Védák. vagy bármi más. mint az Univerzum Megszemélyesítője. Az egyetlen megoldás. a továbbhaladás egyetlen záloga itt is a szeretet. pénzemberek. Buddhához Tárá tartozik. aki a többezer éve uralmon levő maszkulin világkép Atyaistenének a duálpárja. hogy törődjenek velük. Tóra. az emberek többsége bunkó. zsidókat mind-mind jellemzi valami sajátos. Az Uranita egy életre elkötelezi magát. feltalálók és gyártók képtelenek: ingyen adja tovább a világmegváltó dolgokat. tettenérje a csalást. amit a bankárok. de mi soha senkivel nem vagyunk azok. Csak az pillanthatja meg. Mert beszélhettek a papok akármennyit. a mágia és a vallás is. Nekem egy tudományos könyv éppolyan szent. Talmud. eljegyzi magát a Feladattal. Mert úgy érzem. a részvét. az újra. Bhagavad-Gíta. Hozzá tartozik a csillagos égbolt. könyvét! Ebből kiderül. krishna-hívőket. Korán. Mért. mégiscsak a penicillin mentette meg embermilliók életét. hanem szeretettel megmutatjuk az Igazságot. Nem a hagyományos vallások ellenére jött létre. se pénzt. a csillagok. hogy a tudományba beleássa magát. hitet. mint a Biblia. belelát a Mindenség lángoló rajzolatába és közvetlenül onnan merít tudást.URANIZMUS. az Uranitáknak is megvan a maguk jellegzetes tevékenysége: ez a tudomány művelése. A világ lehet velünk ellenséges. Megvan a szent iratuk is: Biblia. nőnemű megfelelője. az Isteni Anya. hogy a vallás mennyire változékony dolog! Röviden: az Uranizmus mint vallás egyfajta szerzetesség. fizika vagy kémia. Többet tud. Az Uranita elsősorban a tudománnyal foglalkozik. Persze a tudomány változik. a nyitottság. stb. mohamedánokat. egy egész életre szóló Feladat? Vannak akik úgy gondolkodnak. hány szekta és gyülekezet van ma! Olvassuk el Puskás Ildikó Istenek tánca c. Ez a végösszeg a szeretet. Neki szövetségesei az elemek és a prímek. Tehát Uránia nem ujjból-szopott lény: többezer éves előképei vannak. Uránia nem más. energiát és titkos szabadságot. az ásványok. a kereszténység nem? Számoljuk össze. mindenütt falakba ütközik. Vishnunak Szaraszvatí. Ez a dualitás burkoltan megvan a kereszténységben is: Jézus duálpárja Mária. URANITA VALLÁS Az Uranizmus a Vízöntőkor új vallása. se elismerést. hanem inkább azok végösszegeként. megnyerni az ügyünknek. buddhistákat. Ellenfeleinket nem legyőzni.

Az erőszakfilmek és a horror korlátlan hegemóniája erre való. amelynek első dolga az. hanem egy misszió. tehát nem bűn volt. csak hinni kell. minden ellenszolgáltatás nélkül. Däniken kutatásai meggyőztek arról. tud. saját igazi Önvalójára ébred. Tudjuk. Erre csak egy szent képes. Szándékosan tanítják úgy. a szeretetet. hogy felszabadítsák és megváltsák az ott sínylődő lelkeket. Ádám és Éva nem bűnösök. Azt a Feladatot kaptam. és a hatalom birtokosai nem akarják. keleti misztikus tanokból kikerekedett holisztikus világszemlélet: az ezotéria. Az embernek nem ez az alaptermészete. Az Uranita így gondolkodik: Ha eltaposnak. Mi hozzuk a szabadulást. amit úgy hívnak. kémiát. Semmilyen eszközzel nem vehetik rá arra. ne ilyen embertelen. elfelejt mindent. fénnyel telítése. egy Krisztus. amit az iskolában tanult és nyitott egy egészen új világ befogadására. a Business szelleme! Be akar börtönözni minket az anyagi világba. a szellemvilágtól. ő mindig az marad. Az Uranita kétely nélkül hisz. tömegpusztító. hiszen vannak előző életbeli emlékeim. hogy megváltoztatja a matekhoz való hozzáállását. okkultizmusból. Kilápiszolja az emberből a szerelmet. pokolba vagy mennyországba. csak negatív 7 . amit láttam és átéltem. újjászületésbe vagy végleges megsemmisülésbe.anyagiakért él. gonosz hatalom legyen. Az Uranita nem fél. hogy az egész életét a tudomány és az emberiség megjobbításának szentelje. ha világvégével. akkor nem lehet őket mindenféle reklámfogással beetetni. Az emberiség fejlődéstörténete pedig nem egyéb. gyilkolást helyezi előtérbe. ha elégetnek. A Legfőbb Ellenség: Ahrimán. az ember semmi. Szeretni kell az embereket. Nem is tehetek mást. hogy az átlagember túlságosan is belelásson a kártyalapjaikba. aki: A lények segítője. amely a Fénybe visz. tüzes tóval. ha egyszer fellobban. a pornó. akik súlyos és keserves áldozatot hoztak értünk. akik lemerültek a tenger mélyére. pokollal és Armageddónnal ijesztgetik. A matek ugyanis egészen más dolog. A szex. amit később megbánna. Minden a pénz. hanem szellemlények. hogy mindent. hogy a Tudás kulcsa a matematika. Elviselni a tehetetlenséget. Út leszek. mert a matek a hatalom eszköze. hogy felhozzák onnan a mélybehullt Prímgyöngyöt. Én. a hazugságokat. hogy segíthessek minden szenvedőn. világpusztító. Pontosan ez az Uranita Feladat is! Olyan búvárok vagyunk. kegyetlen eszközöket. A Csillagok Gyermekei vagyunk. Fáklya leszek. hogy olyat tegyen. és a gépies. többé nem huny ki soha. És Valakik mindmáig igyekeznek eltüntetni a nyomokat. hogy ne szeressék. aki szeret mindent és mindenkit. egy Buddha. könyörtelenül törtet és legázol mindenkit. a szellemvilág lenyúlása az anyagban sínylődő lényekért. Ennek a dolognak a tudományban semmi nyoma. és leleplezze a csalást. Miért vallás az Uranizmus? Mert csak a rendíthetetlen hit képes az embert arra rávenni. a megváltást. a többi már magától jön. mint Uranita. Meg akarom mutatni a világnak. Ha a hülye is tudja a fizikát. átél. amely az éjszakában mutatja az utat a fáradt vándoroknak. Az. álomban és kábulatban akarnak tartani minket. növényeket. Ezt a Gonoszt kell legyőzni. az erotika úgyszintén. állatokat. a parajelenségekből. ezer alakban születek újjá. kárhozattal. elszakít az örök forrásoktól. és akkor az emberiség kiszabadul abból a rettenetes csapdából. hogy az emberek nagy része igenis képes erre. mint az anyag átlelkesítése. A Kék Láng. Alászálltak. hogy soha ne ébredjünk rá az igazi Önvalónkra. az egész világot. megmentője. Ha valaki Uranita akar lenni. amibe önként sétált be. átadjam az emberiségnek. hiszek az újjászületésben. Az Uranita tudja: Bárhová veti a sors. az első dolga az legyen. cselekszik és megvalósít. Csak akarni kell. Mintha nem is lenne. kétely nélküli ölést. A tudomány mellett létrejött egy új paradigma. hogy eredendő bűn. jobb életet remélve. Ez így nem igaz. hogy minden újdonságból azonnal fegyvert csináljon. Ezt csak egy gonosz hatalom erőlteti rá. hogy itt a Földön sokezer évvel ezelőtt igen nagy disznóságok történtek. Ha egyáltalán szóba jön. persze emberi fogalmakkal (ami nagyon nehéz) és a tudományt újjáformáljam. Amely Isten. És eközben ő maga is megvalósul. alámerültek az anyagivilág poklába. a kirekesztettséget. Ha széttépnek. világot uraló. Leszállunk az Anyag poklába.

a Fényben találkozunk majd mi is: Te meg én. az Út végén. nem baj ha megvan a magad vallása. friss dolgokkal? Hol keressem? A renegátok számára eddig semmilyen hivatalos publikálási lehetőség nem volt. nem fog elhalni a bús csendben. Hogy az ember ezt képes legyen elviselni. Ennek az az ára. A Te utad is a Fénybe visz. Szeretlek téged is. vagy akár az ellentáborba tartozol. Nem kérek tőled többet. mert semmi se hiábavaló. amit tesz. se más alapon. annak folytatása lesz. Nem rekesztek ki senkit se vallási. nem lesz a rothadás párkáinak martaléka. amik az elmúlt 20 évben előrevitték a tudományt. a Káoszelméletet. Legtöbben titokban dolgoztak. Utunk a Fénybe visz. Szegénységi fogadalomban él. meggyőződése. akár hozzám tartozik. ha idáig el bírtad olvasni az írásomat. Végezetül hadd mondjak egy vallomást. pl. mekkora kerülőkkel. Ezek a 20 éves dolgok csak most kezdenek beszivárogni a köztudatba. Hát valami ilyesmi az Uranita is. hogy azon kell csodálkoznunk. hogy amit elkezdtem. Ha idáig elolvastad. A szerzetes Istent szolgálja. Tudja. minden tettét neki ajánlja. kedves olvasóm.minősítéssel. Hiszem. Hát ezért kell Uranitának lenni. és majd ott. hogy mindent ingyen publikálunk. hogy majd elnyeri égi jutalmát. de egy szívbéli szerzetes még erre sem blazírozik! Egyszerűen szereti Istent. és az állásukkal játszottak. akár nem. Szabadon választasz. Mindegy. hogy ezek az emberek mégis képesek voltak megvalósítani az új tudományt. Mi van a mai. mellékösvényekkel. ezért teszi. Most az Internet változtatott ezen. se faji. Nem baj ha nem akarsz Uranita lenni. olyan méltatlan fogadtatásban részesültek. Ahogyan a Krishna-hívő állandóan Krishnára gondol. akkor valami rokon húrnak rezdülnie kell benned is. Isten áldjon! 8 . lesajnálóan beszélnek róla. Szeretek minden lényt. és ez nekem elég. Azok a dolgok.

A hívőket arra inspirálják. Az igazi hitet felváltotta a fanatizmus. ezért az embereket ijesztgetéssel. a Mindenség Megszemélyesítője.. ez a mai modern vallások szellemi arculata. szívből jövő. Gondolataidat. ne olvass újságot. Az egész Távol-kelet egy csodálatos mesevilág! A japán kertek és szentélyek tisztaságát mi európaiak csak irigyelni tudjuk! A mai vallások inkább kultúrapusztító vallások. hagyják ott a hagyományos vallási közösségeket. hogy égessék el a könyveiket. Kb. Földünkön többezer éve a Jang. a közvetlen egyesülés Istennel. Sikereik egyik oka az a szellemi üresség. Eszközeik a totális uralom az anyagi. ami a régieket jellemezte. amelyek útjuk során számtalanszor ütköznek a levegő részecskéivel. a versenyt az együttműködésnél. a racionális tudást az intuitív bölcsességnél. hogy korunk egyik jelensége a hagyományos vallások reneszánsza. jobban mint te magad. A homok. amiben a mai ember kénytelen élni.A FIZIKA TAÓJA Fritjof Capra könyve a modern fizika és a keleti miszticizmus közti kapcsolat feltárásáról szól.és emberáldozatok. a lelki és a szellemi élet felett: vagyonodat add a gyülekezetnek. Csak a mi könyveinket. és mi tudjuk.. század aztán a hanyatló Jang végső tombolásának kora. a tudományt a vallásnál. és amelyhez képest ezek a vallások valóságos felüdülést jelentenek: hitet.állat. mely talán a mienket is messze meghaladta! Kik voltak Ők? Az Atlantisziak? Vagy idegen bolygóról érkeztek? Lehet. azaz a nagyenergiájú részecskék. de láthatjuk és át is élhetjük az energia-zuhatagként ránk özönlő kozmikus sugarakat. a gyarapodást a megőrzésnél és így tovább. mint a Jin ébredése! A legnagyobb mélység legalsó fokán felragyog az Isteni Fény Magja! Ez a Fénymag Uránia. Al Hambra. mint Síva tánca. 2000 éves. a Teremtés és Pusztítás kozmikus energiatánca! A hinduk többezer éve tudják ezt.. a sziklák. az emberi kultúra felbecsülhetetlen értékű darabjai. mert ez már megtisztított szellemi táplálék. szekta megjelenése. Grafikonokból és matematikai képletekből tudjuk ezeket. az is. A vörös diktatúrák. életedet. légy vegetariánus. Láthatjuk. A közösségek legfőbb összetartó ereje az. ökológiai morális és spirituális krízis időszakát éljük. a kommunizmus. ne politizálj. vagyis a Közvetlen Út! Láthatjuk. Csodálatos templomok. amely nem más. a fasizmus. A természet körülöttünk és bennünk gigantikus táncot jár. hogy a testünket felépítő atomok is részt vesznek ebben a kozmikus energiatáncban. A régi vallások kultúrateremtő vallások voltak. Ugyanakkor tanúi lehetünk egy óriási evolúciós mozgalom kezdetének is. Isten női fele. Pieta. festmények. érezzük a tánc ritmusát és halljuk a hangját. a testi. Milyen ősi civilizáció tudásából merítettek? Egy olyan civilizáció. A XX. Többre tartottuk az önérvényesítést a beilleszkedésnél. Látjuk. zsarolásokkal próbálják kordában tartani. a maszkulin értékek túlhangsúlyozása folyik. mecsetek. Ezek egy része afféle reakció: még a régi. de szellemi megtapasztalás révén nemcsak tudhatjuk. mert mind gonosz varázslattal van telítve. szakíts a családoddal és minden világi csoporttal. hova juttatta ez a felfogás a világot! Ez az egyoldalú fejlődés riasztó stádiumba lépett: a társadalmi. A Föld légkörét szüntelenül bombázzák a kozmikus sugarak. folyóiratainkat olvasd. Ne nézz TV-t. az elemzést a szintézisnél. mert ezek a Sátán Nagybabilónjának a részei. a különféle részecskék keletkezését és pusztulását. ezek pedig megintcsak részecskékből tevődnek össze. hogy ők mások mint a többiek. Másrészt a mai emberből már hiányzik az az őszinte. hogy ez is. amelyek kölcsönhatásuk során más részecskéket hoznak létre vagy semmisítenek meg. a 9 . Jang középpontú világképet akarja korunk emberére erőltetni. Tadzs Mahal. A hozzá vezető út már nem a vakhit és az áldozás hagyományos formái: étel. a víz és a levegő megannyi rezgő molekulából és atomból áll. tartózkodj a nemi élettől.. Szakítsanak a hagyományokkal. hogy mi kell neked. Sixtusi kápolna. Nem más ez. célt és értelmet adnak az embereknek. hanem a Tudás és az Átélés. gyermeki hit. tetteidet ajánld fel Istennek. és nagyon sok új vallás. Szent Péter Bazilika.

amely a világörökség jelentős részét pusztította el. elpusztíthatatlan részecskék mozognak. mint Newton gravitációs elmélete. hogy a meditáló ember látja a Brown-mozgást. a Buddhizmus. láthatjuk. hanem az üres tér klasszikus fogalmát is módosította. amikor Einstein kapcsolatot teremtett a gravitációs mező és a tér geometriája között. hogy a Mágia és az Alkímia tanai is igazak? Csak azok buktak bele az értelmezésbe. Nemcsak a részecske fogalmát értékelte át teljesen. a „kulturális forradalom”. a horgot. irányt változtatnak. Itt most nem az a kérdés. hogy a modern fizika eredményei. században élt. A sarkcsillagra alkalmazva az égitestek mozgásának az ismeretére vezet. Kína és Maó. a női egyenjogúság. ahogyan azt Newton felfedezte: A Hold mozgásával összekapcsolva! Íme: Patandzsáli III. mind a Jang törekvése volt arra.u. Akár az emberiség teljes kipusztítása árán is! Na ennyit a Jangról. Akinek szellemi látása van. Vagy ez is szándékos porhintés volt? Az elrejtés eszköze.. A világ minden szinten tükrözi önmagát! Patandzsáli Jóga-szútráiban le van írva Kopernikusz Heliocentrikus világképe éppúgy. A modern fizika radikálisan megváltoztatta ezt a képet. annak nincs szüksége vakhitre. a Hinduizmus világnézeti rendszerével. 28. hogy többrétegű burok veszi körül őket.. azt nem lehet becsapni. a többezer éves misztikus tanok tekinthetők akár a modern fizika korabeli leírásának is . szerkezetük van. akik szó szerint próbálták értelmezni. ütköznek. és messze elkerüli! Fritjof Capra legnagyobb felismerése az. fogalmai és leíró rendszere tökéletes összhangban van a kínai Taó. rész 26: A Szamjama a Napra alkalmazva a Világegyetem megismerését adja meg. a hippimozgalom. észreveszi a csalást. Nem véletlen. a Földünk ökológiai egyensúlyának megőrzésére irányuló törekvések. amikor a kvantumelméletet és a relativitáselméletet együttesen alkalmazták a szubatomi részecskék keltette erőterek leírására. A másik oldalon viszont megjelennek az ébredező Jin jelei is: a nőmozgalmak. hogy a veszélybe került hatalmát bármi áron megtartsa. aki a bolygók mozgását akarja tanulmányozni! Newton pont a Hold mozgásának tanulmányozásával fedezte fel a gravitáció törvényét! Patandzsáli Kr. Most a Fizika Taója egyik fejezetét idézzük: Üresség és forma A klasszikus mechanisztikus világnézet azon az elképzelésen alapult. az egészség és gyógyítás holisztikus megközelítésének újrafelfedezése. Minden azzal kezdődött. az rögtön átlát a szitán. Nézzünk az égre pár percig: magunk is láthatjuk. fogalmait és mindennapi tapasztalatait. hogy nekünk. hogy pontosan mi az a Szamjama. hogy az üres térben szilárd.ha figyelembe vesszük az akkori ember érzésvilágát. orránál fogva vezetni. Én magam tanúsíthatom. a miszticizmus iránti érdeklődés növekedése. hogy az új szekták annyira tiltanak mindenfajta spirituális kapcsolatot! Az ok világos: akinek valódi szellemkapcsolatai és tapasztalatai vannak. Ezt az átalakítást az ún. 10 . és pláne fejőstehénnek használni. a beetetést. vagyis a levegő molekuláinak kusza mozgását. térelméletek tették szükségessé. hogy magunk sem adhatunk bölcsebb tanácsot annak. mégpedig pontosan úgy. hogy piciny fénypontok úszkálnak ide-oda. büszke európaiaknak mire kellett még ezer évig várni? Meg fogjuk még érni. és jobban megnézve e fénypontokat. sőt ha alaposabban a mélyére nézünk. Pinochet. a 4. hanem. 27: A Holdra alkalmazva az égitestek természetrajzának megismerését eredményezi.Pol Pot rezsim. amely kapcsolat mind nagyobb jelentőségre tett szert. Már csak az a kérdés.

Minden tömeggel rendelkező test létrehoz és érzékel gravitációs mezőket. Gravitációs térben lelassul az idő. és ebben a görbült téridőben másként terjed a fény. nem lehet éles határt húzni két test közt: egymásba nyúlnak. amely úgy terjed tova. A tömegek maguk körül meggörbítik a téridőt. A mozgás nem úgy zajlik. és az üres tér is roppant fontos dinamikus tényezőként jelenik meg. mert ahhoz. amit a régi misztikusok évszázadokon át oly hiábavalóan kerestek! Hiszen akkor az univerzumban levő bármely két elektron össze van kötve egymással! Ha valami történik az egyikkel.Ezekben a kvantum-térelméletekben már elmosódik az eddigi éles határ a részecskék és az őket körülvevő tér között. hogy két azonos típusú részecskét lehetetlen megkülönböztetni: két elektron tökéletesen azonos. amely erőt fejt ki más töltésekre ebben a mezőben. A gravitációs erő nem más. erről szempillantás alatt az összes többi is értesül! Hát nem ugyanaz ez. hogy a test maga is csak az üresnek hitt. Nem más ez. Így a testek túlnyúlnak a saját határaikon. az időviszonyok. vagy másfajta elektromágneses sugárzásként mozognak a térben. hogy egy elektron az A helyen van. A rezgő elektromos és mágneses mezők rádió. nem lehet eldönteni. hogy egy többé . melyik van az A helyen és melyik a B helyen. hogy egy véges és korlátos test sorra végigsétál egy üres tér pontjain. akkor a nyíl az A pontban indulva máris ott van a B pontban is. és az ennek következtében keletkező mágneses mezők más mozgó töltésekre hatnak. ehhez meg kell tenni a távolság felének felét. sít. és így az általa keltett elektromos mező mágneses mezőként jelenik meg. Minden test görbíti a teret. mint a Lények Egyetemes Közössége? Minden lény szervesen összetartozik. A mező fogalmát kiterjesztették a gravitációs erőre is. egylényegűek. csak a látható megnyilvánulása korlátos. minden mindennel összeér. Csak annyit mondhatunk. A kvantumfizika másik döbbenetes felismerése az. és ez a térgörbület visszahat magukra a testekre. A Démokritoszi és a Newtoni atomizmus két alapvető fogalma volt az anyag és az üres tér. bármely töltés megjelenhet áramként. A mező fogalmát Michael Faraday és James Clerk Maxwell vezették be a 19. mint a mező helyi sűrűsödései. összetevődni. Ez abból a mindennapi tapasztalatból lett leszűrve. máris végtelen sokat kell lépnie! Ha viszont a testek határtalanok. A hullám viszont kiterjedt. sőt. A mágneses mezőket mozgó töltések keltik. valójában erőterekkel és térgörbülettel kitöltött vákuum állapotmódosulata. Ezzel megszűnt a különbség a szilárd részecske és az áthatolható erőtér közt. mint a téridő görbületének hatása. nem lehet egy helyen egyszerre két tárgy. A korpuszkula pici és pontszerű. Megváltoznak a metrikus viszonyok. hogy az elemi részecskék egyszerre korpuszkulák és hullámok. amelyek jönnek és szertefoszlanak. valamint az elektromos és a mágneses mező fogalmát. A kvantumfizika egyik legmegdöbbentőbb felismerése az. energiakoncentrátumok. hogy valójában mindvégig jelen van minden pontban. De két mező már lehet egy helyen! Az Általános relativitáselmélet szerint a test meggörbíti a téridőt. hogy leírhassák vele az elektromos töltések és áramok közt ható erőket. hanem egymásban van. hanem úgy. hogy az anyagi testek áthatolhatatlanok. ő maga a téridő görbülete! A test és a tér nem elkülönülten van jelen. egyszerre van jelen a térben mindenütt. tehát még meg se moccant. először meg kell tennie a távolság felét. A részecskék nem egyebek. a távolságok. és feloldódnak a mezőben. minden mindenre hat. hogy egyesítette a töltés és az áram. hogy eljusson az A pontból a B pontba. A relativitáselmélet sokkal elegánsabbá tette az elektrodinamika szerkezetét azzal. úgy mozog. században. mint az abszolút és tökéletes metafizika felfedezése a való világban! Ez az. másként mozognak a testek. aminek következtében a részecskék elvesztik egyedi jellegüket.kevésbé folytonos pályát ír le. illetve a teli és az üres. Zénón szerint egy nyíl el se tud indulni. Az elektromos mező olyan állapot a töltött testet körülvevő térben. egymásba hatolnak. tehát elektromos áramok. ezért nem szabad ártani 11 . Mivel minden mozgás viszonylagos. képes két lyukon egyszerre áthaladni és képes interferálni. csak az arányok tolódnak el. Ez megoldja Zénón paradoxonait is. áthatják egymást.vagy fényhullámként. egy meg a B helyen.

kard által vész el. amely szintén ürességet vagy űrt jelent. Nézetük szerint ebből az élő űrből születik a jelenségek világának minden formája. A mezőfogalom megjelenését követően a fizikusok arra törekedtek.mondja Csuang-Ce. a hinduk még régebb óta. mint a karma törvénye! A buddhisták 2500 éve tudják ezt. a buddhisták Dharmakáját. mert az Egyetemes Energiamező révén erről azonnal értesül minden lény. ezért nem rendelkeznek semmiféle alapidentitással. Az az elképzelés. az ürességből is formák végtelen száma keletkezhet. hanem a keleti világnézet központi gondolata is. megnyilvánulási formáját jelenti. és következésképpen túl van minden fogalom és gondolat szabta határon. A kvantummező ezzel szemben jól meghatározott fogalom. alapvető entitás átmeneti. kitöltetlen. és ennek a valóságnak minden megnyilvánulása csupán átmeneti jellegű és illuzórikus. és minden élet forrása. Az öröm valójában ugyanaz. A Brahman: öröm. (A Taó eredeti jelentése: Út. a folytonos születés és halál világa. a parajelenségekről és az energia-kicsatolásról. Dinamikus és átmeneti jelenségek. és ugyancsak ürességnek nevezik. A misztikus üresség érzékelhető megnyilvánulásai sohasem statikusak és tartósak. Lao Ce szerint az edény üres. amelyek keletkeznek és elenyésznek a mozgás és az energia véget nem érő táncában. és szembeszáll minden leírással és meghatározással. Mivel a világ dolgai az űr átmeneti megnyilvánulásai. hanem minden létező jelenség végső alapja. Az Upanisadokban ezt olvassuk: A Brahman: élet. amely nemcsak a fizikában tanulmányozott jelenségeknek szolgál alapjául. amelyeket az űr fenntart egy ideig. Mind a fizikusok szubatomi világa. azt. és a taoisták Taóját tekinthetjük talán a végső. Ezért mondják gyakran. A hivatalos fizika minden nagyszerűsége ellenére sem vesz tudomást ugyanis a szellemvilágról. (Cshándógja Upanisád).. egyesített mezőnek. hogy ezzel az egyetemes mindent-leírással várni kellett a Kvadromatika megjelenéséig. Akárcsak a kvantummezőből. Aki kardot ránt. A hinduk Brahmanját. amely a fizikai jelenségek némelyikére ad csak magyarázatot. majd végül magába szippant. hogy vizet vagy ételt lehet bele tenni. és ez nem más. üres. A Brahman: üresség. Az üresség végtelen teremtőképességet rejt magában. A buddhisták ugyanezt az eszmét fejezik ki a Szúnjatá fogalmával. hogy formanélküli. mint az üresség. hogy a különféle mezőket egyetlen mezőben egyesítsék. amely magába foglalna minden fizikai jelenséget. Jézus így beszél erről: Amit vetsz. Ezt az ürességet azonban nem szabad semminek gondolni. Einstein elméleteihez hasonlóan a keleti misztikusok is úgy tartják.még egy rovarnak sem. mint ahogyan a szubatomi részecskék sem. Igazából ez minden forma lényege. Hasonlóképpen a taoisták is végtelen teremtőképességet tulajdonítanak a taónak. Ám a kettő párhuzama mégis szembeötlő és elgondolkodtató. miszerint a fizikai dolgok és jelenségek egy mindent átható. ami pedig szerintem minden fizikai. hogy ez a mindent átható alapvető entitás az egyetlen létező valóság. Az igazság az. A keleti misztikusok valóságát azonban nem azonosíthatjuk a fizikusok kvantummezőjével. mind pedig a keleti misztikusok jelenségvilága a szanszára. és ez az üresség adja meg az edény lényegét. Itt a Taó a dolgok végső természetét. Az üresség pedig igazából nem különbözik az örömtől.) Az ég taója az üresség és formanélküliség . 12 . A keleti világnézet szerint a jelenségek alapjául szolgáló végső valóság túl van minden formán. nemcsak a kvantumtérelmélet egyik fő sajátossága.. azt aratod. mert a misztikusok valósága világunk minden jelenségének lényege. Eképpen a keleti misztikusok ürességfogalma könnyen összehasonlítható a szubatomi fizika kvantummező .fogalmával. ideiglenes megnyilvánulásai. kémiai és biológiai jelenség végső alapja.

Ezért jelentése attól függ. az egoizmus. Az énség nem illúzió. amely abból a tévhitből fakad. Amellett a tükrön keresztül kiléphet. Ezért a Te igazi jelentése: Te is Én vagyok. mindenki más: vesztes. Mindegy hogy ki ér célba. mint az Énség Prímgyöngye. csak ő tündököl a fényben. Ez a mi belső isteni énünk. az önző módon cselekszik. Nem más ez. Pedig ő a mindnyájunkban jelenlevő Örök Isteni Énről beszél. Az Én: tükör. sokkal többet! Végső soron minden rajtunk múlik! Ha nem vigyázunk. AZ ÉNSÉG PRIMGYÖNGYE A Bhagavad-Gíta szerint nyolc őselem van: Föld. Róla beszél Jézus. mert egyek vagyunk. A Kvadromatika szerint az énség benne van mindenben. Ezért az Én: Isten Tükre. amikor ezt mondja: ÉN vagyok az Út. egy tőlünk független és különálló személyről jelenti ki. az Énség Prímgyöngye önző. úgy mutat Isten irányába az az ujj. Éter. Valójában az Én formálja a világot a saját képére. ó. a mások kárára. 13 . hogy Jézus ezt önmagáról. mint egy ádáz és gyűlölködő harc a pénzért. hogy rablásával önmagát fosztja ki. azonosítjuk annak látható formájával. amely az Én lakhelye. A Megvilágosodás akkor következik be. és egyre rémületesebb tettekbe hajszol bele. az Önvaló. az énünk közénk és Isten közé áll. A hindu felfogás szerint az énség elkülönülése csak illúzió. kire alkalmazom. Ahogyan a Holdra mutató ujj iránya megmutatja a Holdat. Tűz. Ezért minden teremtett és megnyilvánult lény belső lényegében egy és ugyanaz. De árnyékában eltaposott szenvedők milliói vacognak! Az Én árnyéka az önzés. ellenünk hangolja az egész világot. Srí Rámana Mahárisi szerint a legfontosabb kérdés: Ki vagyok én? Állhatatos elmével kell kutatni. na meg én is autóval pöfékelek át a városon. és azt mondom: Én. amikor kijelenti magát a Bibliában: Vagyok. az ózonlyuk és a technocivili többi rettenete mind az önző. gonosz. abban megszűnik minden versenyszellem. elpusztítása árán juthat célba! Csak egy győztes van.AHAMKÁRA. Víz. Aki nem ismeri fel a lényegi összetartozását a többi lénnyel. ki mondja. a testtel. stb. Ami Egyetlen. teremtőerővel bír. a Mindent Tükröző. vagy Hamis Egó. egoista rablógazdálkodás büntetése! Mi magunk tettük ezt. csak egy! És az az egy csak a többi letaposása. honnan ered ez az én. És akkor egyszer csak elolvad. Ez Isten Egyszülött Fiának igazi jelentése. Amikor az ember ezt felismeri. kiáradhat a világba. és feltűnik mögötte az én-én. Ezt a nyolcadik elemet így is nevezik: Éncsináló. A Te: az Én tükröződése a külvilágban. Elszakít a szeretteinktől. Illúzió csak akkor jön létre. legázolt. Az Én a Tükör magja. hogy hát én nem is szennyezem a környezetet. Aki ezt megérti. amikor az Ént korlátozottnak. behatároltnak gondoljuk. aki vagyok! Jézus szavait félreértik. a másságban. hiszen az elpusztított élővilág. az Ahamkára. zsarnoki hatalommá válik. úgy gondolják. hogy az Én mindössze az a szűk burok. Róla beszél Jehova. örökkévaló és elpusztíthatatlan. az a megvilágosodás. eltűnik az én. elmúlt és jelenlegi életünkben! Könnyű azt mondani: nem is volt előző élet! Könnyű magunkról lerázni a terhet és a felelősséget azzal. Valójában az Én a Mindenség határáig kiterjed. A médiák csak a győztest mutatják. Hazugság és öncsalás! Sokkal többet tehetünk. megcsonkított és megnyomorított lények millióit. legfeljebb csak egy kis cigizéssel. az atomoktól a csillagokig. amellyel önmagamra bökök. amikor az én felhője eloszlik. Mindent Magábaölelő Isteni Szeretet fókuszba gyűjtött ereje. és nem veszi észre. Értelem (Buddhi) és Külön Énség (Ahamkára). eltiport. Aki Istent keresi. Ő rendezi egységes egésszé a külvilág tükörképeit. mert minden verseny lényege a Highlander-elv: Nem maradhat. Mindenki önmagát látja benne. Levegő. A versenyszellem veszteseket termel. a test. az Igazság és az Élet. és az életünk nem lesz más. én vagy te. Ez az önfeláldozás alapja. Elme (Manasz). fókusza. ott keresse ahol van: Önmagában.

A gyerekeink ezen a kultúrmocskon nőnek fel. Nincs szenvedés. akkor ez figyelmeztetés: valahol letért a jó útról. a rontást. a segítői megjönnek. állásért. elvakult módon csinált valamit. A TV-filmek tele vannak erőszakkal. Ha így alakul az élete.pozícióért. hogy ilyen filmeket nézzünk. vagy önző. Az ilyen ember abban különbözik a balektól. 14 . Mégis azt mondom: Rajtunk múlik! Mi választunk! Sem Isten. és pénze is lesz. és habozás nélkül feláldoz mindent ha kell. ellenszolgáltatás nélkül végzi munkáját. Soha nem késő elkezdeni. becsülni és tisztelni fogják. a jobb falatokért. melyet hiába végeznénk. a barátait. hogy ostoba módon odadob mindent. Önmagát is. gyilkossággal. autóért. azt az egész Univerzum segíti ebben. annak minden körülménye megteremtődik. De ez nem azt jelenti. és végül belerokkan. Mindezt pedig: A Semmiért! Nincs munka. Aki önzetlenül. sem ember nem kényszerít minket arra. szeretni. hogy hogyan éljük helyesen az életet. beengedte életébe a Gonoszt. A végén eladjuk az öröklétet egy tál lencséért. hogy következetesen és célirányosan végzi az Isten által rábízott munkát. nem ismer megalkuvást. Ki lehet szállni a játékból. a családját. csak arra nem adnak választ. széles skáláját kínálják a bűnözés minden formájának. épp annyi amennyi kell. melynek ne lenne célja és értelme. a dolgok elrendeződnek körülötte és benne. Talán csak hallgatott egy rossz tanácsra.

és az Einstein-Podolsky-Rosen paradoxon épp erre való. kövek. amely olyannyira átformálta a XX. Minden élőlény végez anyagcserét. állapotban. számú az A. Az élőlények aurája sokkal élénkebb és aktívabb. Az áramlási mező egy felhőt képez a test körül. hogy MINDEN ANYAG VÉGEZ ANYAGCSERÉT. mint a mobiltelefon. Ez abból áll. akkor ez nem egyéb. mint az ún. élettelen tárgyaké. A híres drágaköveknek sorsformáló erejük is van. századot! Ha közvetlenül. Ez a kicserélődés egy áramlást hoz létre. 15 .) A Kvantumfizika ismeri a Kicserélődési Kölcsönhatást. A hozzájuk kapcsolódó babonák nem egészen alaptalanok. majd az 1. Az élőlények működésében szükségszerűen jelen van a káosz. Szükségszerűen fejlődik. mint a lehető legmetafizikusabb telepatikus kapcsolat anyag és anyag közt! Hiszen az Univerzum bármely két elektronja ilyen kicserélődési relációban áll egymással! Létezik tehát közvetlen információs csatorna bármely két elektron közt. amit elementálnak hívnak.. hogy egy fánál vagy egy korallzátonynál ez nem olyan szembeötlő. mint ma a mobiltelefon. számú elektron a B. számú lesz B. és ez a két szituáció periodikusan cserélődik.ANYAGCSERE. tart valahová. épp az a kvantumfizika bizonyítja be. A Kvadromatika új felfedezése az.. ez táplálja a testet. és amit az elektron tud. a TIP áramlását. KICSERÉLŐDÉSI KÖLCSÖNHATÁS Az anyagcsere eredetileg biológiai fogalom. de a kristályok. az élet megértése enélkül lehetetlen. Emiatt nem tudunk megkülönböztetni két elektront. és a 2. azt tudják a belőlük felépülő élőlények is! Tehát a telepátia léte bizonyított tény. sőt stacionáris sem. Lehet. két elektron minél közelebb van egymáshoz. mitől misztikusabb a telepátia. melyeken szüntelenül energia áramlik át. ez az aura. felhők. nem tudunk címkét ragasztani rá. folyók is élnek! (Hálistennek a Tisza is kezd éledni. minden anyag szüntelenül cserélődik. Emiatt az élőlény nem lehet statikus képződmény. ezzel ellentétes tulajdonságú anyag nincs! Ez más szóval azt jelenti: MINDEN ÉL! Nemcsak az eddig élőnek hitt élőlények. sőt egy kristálynak lelke is van. Az élőlény minden atomja kicserélődik egyszer. De egy kavicsnak is van aurája. és kapcsolatba is lehet lépni vele! A gyógyítók ezért szeretnek kristályokat használni. hogy pl. vagyis először az 1. annál gyakrabban kicseréli az állapotát. mert pillanatok alatt valamennyi elektron ugyanezt a címkét viseli! És ez igaz minden más típusú elemi részecskére is! Ha alaposabban mélyére nézünk ennek a dolognak. vagy a TV?! Minden test végez anyagcserét. állapotban van. és ez épp a kicserélődési kölcsönhatásban realizálódik. a 2. Az élőlények tehát dinamikus rendszerek. számú elektron az A. bolygók. Mert ugyan már. technikailag tudjuk hasznosítani a Kicserélődési Kölcsönhatást. akkor a telepátia olyan mindennapos dolog lesz. de azért így van. ez alapvető létfeltétele. jelentése táplálkozás és ürítés. állapotban.

életünk delén vagy a halállal szemközt). (Az önleképzést azért emeltem ki. melyek elrendezik a lelki átélés mikéntjét. mert ez a modern káoszelméletben és a Mandelbrot-halmaznál kulcsfontosságú alapfogalom! A Kvadromatikában mint Önegymástükrözés jelenik meg. Maga az Archetípus pszichoid tényező. Bizonyos archetípusok már az állatoknál is előfordulnak. Az Archetípusok nagyon közel állnak az ösztönökhöz mint a cselekvés tipikus formáihoz és a reagálás ismétlődő módjaihoz. amely numinózusan. Archetípusos álmok: Az álomlátó személyes élettörténetének. individuáció és önmegvalósítás tekintetében is. amelyeket Archetípusoknak nevezett el. hanem a tapasztalat szerint olyan erők vagy tendenciák is. különösképpen mély benyomást keltenek. hosszú évek álomlélektani tapasztalatai és mitológiatanulmányozása után. ez az archetipikus álom esetében nem lehetséges. valamint archetipikus képek lenyűgöző erejében mutatkozik meg. Míg az ösztönök a magatartás alapformáit képezik. a fantáziában vagy az életben feltűnik. s megadják a megjelenő képek felépítési vázát. Ám nem csupán lélekgyógyászatilag nagy jelentőségűek az archetipikus képek. Az archetípusos álmok. másrészt pedig gyógyhatásúak lehetnek (pl. hanem az „egész”-ség. örökletes képek és szimbólumok. mondjuk az ördög) „megszállottjai” lesznek. sajátos „befolyást” vagy olyan erőt hoz magával. Az archaikus ősképeket „mint az ösztön saját magáról alkotott látását avagy önleképzését” könyvelhetjük el. hiszen azok a lelki élmény rendezői s a pszichikus folyamatoknak központosodásra és célra irányulást kölcsönöznek. vagy ősképek? Eredetüket nem lehet másképpen megmagyarázni. Páciensei sokféle rendű és rangú álomképeiben.G. amennyiben a lelki élményt rendezik s bizonyos alapminták szerint igazítják el a tudattalanban a képeket és motívumokat. vagyis az élet kifejeződései. hogy ezek az emberiség állandóan megismétlődő tapasztalatainak a lecsapódásai. azt véghez is viszik. Minthogy az ilyen archetipikus képzetek egyrészt neurotikus kórképeket vagy akár pszichotikus zavarokat is kiválthatnak. Életünk fontos átmeneti szakaszaiban jelentkeznek (mint pl. tehát az élő szervezet sajátosságai közé tartoznak. a serdülőkorban. gyermekarchetípus. hanem ezek megjelenési és alakot öltési lehetőségei: készenléti rendszerek. amelyeket más kultúrákban nagy álmoknak is neveznek. Honnan származnak az Archetípusok. Ha ugyanis egy archetípus az álomban. Utóbbi főleg pszichodinamikus hatásokban.) Az Archetípus további megértéséhez alapvető jelentőségű képi s egyben dinamikus aspektusa. anya-. Az Archetípusok nem öröklött képzetek. A személyes élmények körében az elmondottak példának okáért úgy aktualizálódhatnak. Jung vezette be.ARCHETÍPUSOK Az Archetípus fogalmát C. vagy mitológiai képzetek (mint. amelyek ugyanilyen tapasztalatok megismétlésére irányulnak. ibolyántúli részéhez tartozik. -motívumaiban alapmintákat és -struktúrákat ismert fel. az Archetípusok a nézet alapformáinak nevezhetők. amelyek személyi tapasztalatokat tükröznek. Előbbi az emberi lélekben lakozó struktúra.) Az archetípusok láthatatlan és nem szemléletes hatótényezők az ember tudattalanjában: a psziché felépítési dominánsait képezik. s nemritkán költői formájúak és szépségűek. csak ha feltételezzük. stb. Míg a kompenzatív álmok s az összes többiek. mely úgyszólván a pszichikai spektrum láthatatlan. Többnyire idegenszerűnek élik meg az emberek az ilyen archetipi16 . Meg kell különböztetnünk a nem szemléletes archetípust és az archetipikus képet. animus és anima. Jézus jön és meggyógyít) lelki élethatalmakként ajánlatos őket tisztelnünk és komolyan vennünk. az álomgazda személyével értelmezhetők. utóbbi különböző archetipikus képekben fejeződik ki (mint pl. hogy embereket archetipikus képek mintegy hatalmukba ejtenek. azaz megbűvölően vagy cselekvésre ingerlően hat. helyzetének összefüggéseire valamely konkrét ponton célzó álmoktól eltérően az archetípusos álmok személyfölötti természetűek. atya-. Az Archetípusok nemcsak állandóan megismétlődő tipikus tapasztalatok bevésődései.

a mag uralkodó.kus álmokat. Minden ember találkozik a szentséggel. ki a halála módjában éli meg az örökérvényűt. felemelkedésekkel és aláhanyatlásokkal teli útját. Nos. és ő nemcsak egy szélben sodort porszem. Ez a legszembeötlőbb az azonos fajú egyedek közt. sem pedig képzettársításaik segítségével maguk megfejteni. hogy elhozza az Aranygyapjút. Nos. Az Archetípus nem más mint egy Bozon-kondenzátum. Aki látja a karma egészét. Ha kigondol valami nagyszerűt és rögtön utána meghal. A buddhista részvét e közösség minden tagjára kiterjed. örök érvényű. amely nagyjából egyforma egyedekből áll. Az archetipikus álmok a kollektív tudattalanból erednek. vagyis rezgésspektruma. hogy az atomtörzsek szabályos rendbe tömörülnek. hanem egy nagyszerű eposz. ökoszférába tömörülő élővilág egésze is ilyen bozonkondenzátum! Ennek neve: A Lények Egyetemes Közössége. hogy az azonos rezgésszerkezetű hullámcsomagok a frekvenciatérben akkor is közel vannak egymáshoz. de minden lényt! Ez a Lények Egyetemes Közössége egyfajta Bio-Internet: a puszta léténél fogva minden lény kapcsolatban áll vele. hogy a morfogenetikus Pszi-térben minden olyan dolog szoros kapcsolatban áll egymással. Ha az alvó személy alvás közben metastabil kritikus állapotba kerül. A Kollektív Karma Tükrében minden lény ugyanannak az egyetemes mintának a tükörképe: Isten tükörképe! Ezt jelenti az. hogy nem volt 17 . Ezért a valóságban nem létezik abszolút magány. amely kényszerítő erővel hat mindenre. vallásokból s az emberiség más személyfölötti hagyományaiból. az extraszenzoriális érzékelés. hogy egyedei szabályos térbeli rendben helyezkedjenek el. aki a csillagokból jött. vágyai és szenvedései az emberiség közös tulajdona. érzései. Hős. Matematikailag igazolható. aki bejárja a Nagy Kör szárnyalásokkal és bukásokkal. ki a munkájában. Ez éppen a kollektív tudattalan! Az élővilág bármely más faja is ilyen. az élőlények ilyen hasonló rezgésszerkezetű dolgok. belső mozgásformája. gondolatai. Ez a telepátia. és az elektronok mint egy folyadék töltik ki az atomok közti teret. a Morfogenetikus Mező objektumai. és ezen keresztül tudnak az egyes lények tőlük időben és térben távoli eseményekről értesülni. ha a térben fényévek választják el őket. Az Archetípusok a Kvadromatika szemszögéből: Úgy tűnik. Az ember egy sziklabarlangba befalazva sincs egyedül: sorsa az egyetemes emberiség sorsa. de valódi hős: Naphérosz. A társadalmi rend épp elég ahhoz. vagy a Megváltó Elixírt. Ebben az elektronfolyadékban kvázirészecskék és gerjesztések terjedhetnek. minden ember betölt valami isteni tervet. és úgy működnek mint a túlhűtött folyadékba dobott pici kristálymag: az egész folyadék eköré a mag köré kristályosodik. Szinte minden nagy tudós beszámol erről az élményről: úgy érzi. de egy bizonyos értelemben már az élő jelleg puszta ténye elég egy ilyen összekapcsolódáshoz. amiben rokon rezgés van. az emberiség pont ilyen csoportosulás! Nem kell. meghatározó erővé válik. mitológiai. A térbeli távolság csupán egy fázistényezőt jelent. Általánosabb értelemben kristályrácsot alkot minden olyan anyaghalmaz és csoportosulás. Aki tanult Fourier-analízist. Ez az a pont. és alámerült a mélységekbe. hogy Isten az embereket a saját képére és hasonlatosságára teremtette. A Biblia tele van ilyen álmokkal és álomfejtésekkel. mítoszokból. A kristályrács úgy épül fel. a tisztánlátás. amelyeknek azonos a struktúrája. amely hasonló az elektronfolyadékhoz. ahol a szellemvilág be tud hatolni az anyagi világba. az tudja. nem tudván azokat élettörténetük összefüggéseibe beilleszteni. Ki a szerelemben. hogy a legegyszerűbb ember élete sem üres pondrólét. Ez a személyes tudattalannál mélyebb réteget jelent. hogy az emberiség esetében is kialakuljon afféle belső bozon-kondenzátum. Az archetípusos álmok további ismertetőjegye a lebilincselő hatás és a bennük kifejeződő képek és szimbólumok: mesékből. az a gondolat kilép a fejéből és elterjed a világban! Minden ember sorsában van valami archetipikus. az látja. az ilyen bozon-kondenzátumok nyaláboló erővel hatnak az álomra. sőt az élőhelyekbe. az Archetípusok elsődleges meghatározó szellemi alapformák. És nemcsak az embereket.

ő se változik. köszönöm. ha pedig győzöl. mintha égi erők vezették és irányították volna. a középkor. aki az időből visszafele jön. majd továbbhaladnak. mint a csillagoké. hogy van egy örök. Most ő egy ifjú. akinek ily harc jut osztályrészül. aki imádja a gyermekét. ki-ki a maga útján. ha picit is. amit a vallások vagy a mondák elmesélnek. amely az egyéni szabadság legteljesebb kifejezője. akiben megtestesül a Szerelem. az esélyteleneket? A szabadság az. Boldog az a Harcos. ahol se szabadság. amit a szerelmesek évezredeken át átéltek. Aztán a gyerek felnő. Van valami. ő Júlia. aki azt ígérte: Ha meghalsz ebben a harcban. tied a mennyország. majd az öregkor örök megtestesülései. egy kicsit elidőznek. Ahol nem hit. a Gonosz rémuralmát. hogy szebbé tehetem ezt a sokat szenvedett Földet. Üdvözöllek. és emeli ki a szürke hamuból. Isten oldalán. hanem egy nagyszerű folyamat állomásai? Mert minden a hozzáállásunktól függ. A szülő. Vajon hány ember van. művészet és Isten közelsége. Ő Rómeó. amit így nevezek: A Kettős Találkozás Elve. Találkoznak. a Tündöklő Fény Hona. köszönöm. és beszállhatok. és legbelső lényegében nem változik. ha Isten derűje ragyog minden pillanatunkon. A szabadság az. a bukottakat. Mert ha megkérdeznék tőled. úgy jönnek vele szembe a felnőttkor. hogy a mindennapok bajai nem egy gonosz isten szívatásai. amely szintén isteni princípium. Ő is örökkévaló. A szabadság az. valójában Istent imádja. szintén isteni lény. egy olyan hely. amit csak a mesék és mítoszok nyelvén lehet leírni. halhatatlan lélek. hogy velem voltál. hogy segíteni akarod a szenvedőket. Minket mutatnak. aki ilyen örömmel üdvözli élete óráit. Valahogy így: Most búcsúzom tőled 4 óra. hogy eljöttél. és ő az Örök Isteni Gyermek. Fenség és tisztaság. de nem a bánattól hanem az örömtől. úgy örülök neked! Lehet ennél szebben kifejezni az idő lényegét és mély átélését? Ilyen csodát is csak gyerektől kaphat az ember. hogy részese lehetek egy nagyszerű és fenséges. hanem ellenkezőleg: ez a Választott Út. fatalista sors. ha rosszul. Egy valódi Isten reinkarnációját ápolja és gondozza. Atahorika Govanna az Eljövendő Örök Haza. hanem tehetek valamit. megszületik a földi lény. 5 óra. méghozzá két értelemben is: Ő az Örök Isteni Lélek. Ki volt jelölve a pályája. Akkor szép az életünk. Szambála. és ahogy halad előrefele az időben. Sírás fojtogatott. nyitott kapuja gyanánt! Nekem is voltak gyönyörű álmaim. igazán szabad lennél.egy szikra választása se. Az események csak tükrök. hogy mit tennél ha teljesen. amely testről testre vándorol. Agartha. nemde te is azt válaszolnád. Ez is archetipikus jelenség. Az Isteni Gyermek búcsút vesz tőle és továbblép. De amikor a kettő találkozik. hanem tapasztalat mindaz. nagyon jó volt veled. az Örökkévalóság fénye aranyozza be. tied a Föld. hogy tétlenül tűrjem a démonok tombolását. eseményeit és megpróbáltatásait? Aki mélyen átéli. Szinte azt kérdeztem: Mivel érdemeltem ezt ki? Ezeket az álmokat Atahori álmoknak nevezem. És van egy Örök Gyermek. benne testesül meg mindama csoda. készíti elő isteni feladatának betöltésére. szinte mitológiai szintű Harcnak. és már nem gyerek. hogy segíthetek. mégis magában hordozza az istenit. ha jól. a mennynek önként kínálkozó. hogy nem vagyok arra átkozva. Drágalány (az unokahúgom) gyerekkori szokása volt. 18 . Ez azt jelenti. És ez mégse valami determinisztikus. Aztán az ifjúból felnőtt lesz. napjait. se választás. hogy minden órától elbúcsúzott. és minden új órát üdvözölt. aki halandó és múlandó. Talán ilyesmi lehet Krishnaloka.

Követi a harmonikus indukció és a szimpatikus rezonancia törvényét is. mint az általa körülvett és áthatott megelőző réteg. állandó fényhullámok által alkotott formákon keresztül folynak. pulzáló fénypontok. mint az atomokban az elektronhéjak. a lebomlás.. mint a fényminták állóhullámai. E testek egymást követő rétegekben veszik körül egymást. A mező minden páratlan rétege magasan strukturáltnak tűnik. és a rezgések olyan szintekbe rendeződnek. Az entrópia a gyengülés.. amely igen bensőséges kapcsolatban áll az emberi élettel. mint a TIP áramlása. míg az egész spinű részecskék az erőket alkotó fizikai mezők hordozói: fotonok. Az EM szervezi az anyagot és formát épít. Az Emberi Energiamező (EEM): Az egyetemes energia megnyilvánulása. hogy a soron következő mindig áthatja az összes előtte lévő rétegét. 4. Az elnyelt TIP (Téridő-plazma) táplálja az anyagi testet. míg a páros rétegek állandó mozgásban lévő. parányi. gyorsan. Engedjük auránk energiáját a kör mentén áramolni.izolált. minden testet összeköt egymással sűrűsége a forrásától mért távolsággal fordítottan arányos. nyelése. A legmagasabb fejlett tudathoz magasabb rezgések és energiaszintek tartoznak. ami annyit jelent. 19 . Próbáljuk meg érzékelni ezt a lüktető áramot. mintha sok. Az aura 7 rétegből áll.magasan szervezett szövedéke. és általában aurának nevezik. élő és élettelen testen. hogy a különálló tényezők szimultán akciója nagyobb hatású. Az aura mezőmintázata dualisztikus felépítésű. Így ebből fogok most idézni. (Ez az a jelenség. színes fluidumok.. Az egyetemes energiamező sajátosságai: Az Egyetemes Energiamező (EM) áthatol minden téren.) A vizuális megfigyelések azt tárták fel. sőt meditatív látással láthatók a 7. A fizikai testet körülvevő és átható fénylő testként írható le. hogy az EM geometriai pontok sorozatának . ami akkor tapasztalható. amikor megütünk egy hangvillát. a forma és a rend felbomlása. mint az egyedi hatásuk puszta összege. Érezzük a különbséget? Melyik állapotot szeretjük inkább? Az EM alapvetően szinergisztikus. spirálok. Ez az áramlás rezgést kelt. és a mellette levő hangvilla azonos frekvencián kezd el rezegni és azonos hangot ad ki. Háromnál több dimenzióban létezik.. Az EM folyton energiát termel.AURAGYÓGYÁSZAT Az Auragyógyászat egyik alapkönyve Barbara Ann Brennan: Gyógyító kezek. rétegnek határozott struktúrája van. mely jellegzetes sugárzást bocsát ki. így tehát a gravitációval rokon jelenség. Így az 1. Ez a mező az entrópia ellentéte. A fény állandó formái maguk is scintillálnak. 5. rétegen túli rétegek is. ahol a megfogható anyagot a feles spinű részecskék alkotják: protonok. Minden következő test finomabb szubsztanciából és magasabb rezgésszámú hullámokból áll.) A fluidumok a csillogó. A Kvadromatika szerint az EM nem más.. Az EM mindig valamilyen tudatformához kapcsolódik. (vagyis fraktál. Merrefelé halad? Most állítsuk meg az áramlást. 7. Az anyagi világban beálló bármely változást megelőzi e mező változása. Az EM-re nem érvényes az entrópia törvénye. neutronok és elektronok. Az Emberi Aura látása: Az Emberi Energiamezőt a következő gyakorlatokkal érzékelhetjük: Alkossunk kört és fogjuk meg egymás kezét. úgy. a rendezetlenség növekedése. mivel a fluidum a fény állandó sugarai mentén folyik. Ezek az állandó vonalak mentén mozgó parányi töltésekkel rendelkeznek. szikrák és felhők . vonalak. különböző sebességgel felvillanó fényhurokból állnának. 3. Az áramlási irány olyan. míg a 2. gluonok. Mandelbrot-halmazszerű). Az aura 7 rétege: Az aura 7 rétegből áll. melyeket testeknek is hívnak. (Tökéletes analógiában van ez az anyag szerkezetével. amit a fény alakja vezet. Az emberi aura vagy EEM az EM emberi testhez kapcsolódó része.

A mező első szintjeihez a fizikai működés. vérereket. Nagyon fontos információk olvashatók ki az aura színéből. s szeretjük nemcsak társunkat. Az érzelmi test túlterjed az étertesten. Létezik egy függőleges energiaáram. Az aura tanulmányozása tehát híd lehet a hagyományos orvoslás és a pszichológiai gondoskodás között. Az élet minden formáját Isten értékes megnyilvánulásaként kezeli. Az auralátás részben képesség kérdése. beleértve a belső szerveket. Ez a minden élet táplálásáról és védelméről szóló gondoskodást és minden élet támogatását nyilvánítja ki. A hatodik szint és a hatodik csakra a mennyei szeretettel függ össze. Így valamit magukra vesznek e strukturált rétegek formáiból. melyeket csakráknak hívnak. mind az étertestet.6. hogy ez azonos a jógairodalom nádijaival: az Idá. Az ötödik réteg az isteni akarathoz szorosabban kapcsolódó magasabbrendű akarattal van összefüggésben. a cselekedeteinkért való felelősség-vállaláshoz és a cselekedeteinkre való odafigyeléshez. a dolgok létezésbe szólításához. részben viszont tanulható és fejleszthető. Valószínű. amelyben találhatóak. melyekről orvosainknak és terapeutáinknak szoktunk beszámolni . melynek nincs határozott struktúrája. a fizikai érzékletek. s ezen keresztül szeretünk. Minden gondolatalakzat tartalmazza saját valóságmeghatározásait. A kábítószerek és az alkohol az aura ragyogó színeit károsítják. inga lengésének figyelése a csakra sugárterében. megfigyelhető 20 . Ezen a „vivőeszközön” keresztül nyilvánulnak meg érzéseink. rétegeket folyadékszerű szubsztancia alkotja. Tetejük a fő függőleges erőáram felé mutat. és így tovább. és mindegyiknek megvan a maga sajátos funkciója. gondolatainkat. Ezek a gondolatalakzatok erőteljes. és minden életet átölel. Vizuális formát annak köszönhetően öltenek. Ezzel a módszerrel megállapítható a csakra helyes vagy helytelen forgásállapota. mint a betegség. Az első réteg a test automatikus.speciális helyeken tároljuk. beleértve a fizikai testet is. Az ötödik csakra a szó hatalmához kapcsolódik. hogy az első réteg az első csakrához. Ez az a szeretet. valamint olyan kiegészítő formákat. stb. A negyedik csakra teremti meg a szeretet energiáját. a második réteg a második csakrához kapcsolódik. emlékeinket és más. Az aura hét csakrája: Az egyes rétegek eltérőnek látszanak. A csakrák diagnosztikája: Erre sok módszer van. a különböző betegségek természetét jobban megértjük. Az aura minden rétegéhez kapcsolódik egy csakra. amely ismeri és integrálja spirituális és fizikai felépítésünket. hogyan viszonyulnak a különböző fizikai tünetek az élmény aurában elfoglalt helyéhez. Vannak kavargó. A negyedik réteg a szívcsakrához kapcsolódik. stb. és olyan éterikus nyálkát képeznek. Gondolatalakzatok: Megfigyelhetők pl. Pingalá és Szuszumna vezetékekkel. amelyek a valóságról alkotott képzetekhez és tévképzetekhez kapcsolódó gondolatalakzatok csoportjait tartalmazzák. és tartalmazza mind a fizikai. Az aurában világosan megfigyelhetők a harag és más emóciók. autonóm működésével áll kapcsolatban. Ez túlterjed a fizikai testen. a fej fölé és a farkcsont alá. amelyekkel a fizikai test rendelkezik. érzelmeinket. a lineáris gondolkodással áll kapcsolatban. elakadt energiák és blokkok jelenléte. felbomlott gondolatalakzatok is az aurában. amelyek a fizikai testben nincsenek meg. de az emberiséget általában. fizikai fájdalom vagy öröm érzete kapcsolódik. amely a gerincoszlop mezőjében lüktet fel-le. Holderő és Naperő áramlik. pl.. hogy a páratlan rétegek struktúráján áramolnak keresztül. A második réteg és a második csakra általában az emberi lények érzelmi aspektusaival függ össze. és nyitott végük kinyúlik a mező azon rétegei széléig. Ehhez persze látni kell az aurát. A strukturált rétegek tartalmazzák mindazokat a formákat. Barbara Ann ezt függőleges erőáramnak nevezi. amely túlterjed az emberi szeretet hatósugarán. Minden következő réteg tökéletesen áthatja az őt megelőzőeket. A hetedik réteg és a hetedik csakra a magasabb elméhez kapcsolódik. A harmadik réteg a mentális élettel. melyekben ún. zajlik érzelmi életünk. nem fizikai jellegű tapasztalatainkat. kúp alakú örvények a mezőben. Ez azt jelenti. Ha megértjük. Ezek alapján energiarendszerünkön belül érzékleteinket. Léteznek valóságterek és hiedelemrendszerek.

Ha tehát képesek vagyunk a gondolkodásunkat megváltoztatni. és kifejti romboló hatását. amelyek különböző intenzitással sugároznak színeket. hogy szabadabbá tegye magát. hamarosan környezetünk is egyetért majd velünk. mint a hatalmas bőröndök. mert ha az egyén éppen egy terápiás folyamatban vesz részt. az engram bekapcsol. mintegy igazolja az elgondolásunkat. Az általunk küldött energiamennyiség mindaddig összeadódik a tartalékainkhoz. A dianetikusok módszere erre az auditálás. A gondolatalakzatok olyasmik. Olyanok. Ez az áttekintés segítséget nyújt a páciensnek abban. hogy beinduljon. Ezek a gondolatok lehetnek tudatosak. amelyek magukban tartalmazzák a keletkezésük minden körülményét. intenzitását és erejét. A gyerekkorban kezdenek kialakulni. hogy ostobák. és mindaddig ebben az állapotban leszünk. Ez a fajta kioldás nem feltétlenül negatív. helyzetet. Don Juan ezt „beigazulásnak” nevezi. és ha a gondolataink elég intenzívek. restimulálódik. Olyan külső eseményt is magunkhoz vonzhatunk. (Don Juan szerint is a belső monológ tartja fenn és stabilizálja a valóságunkat). akkor képes lesz segíteni kliensének abban. vagy segíteni tudja a páciensét ezek megfogalmazásában. szembeötlő gondolat mindjárt az. hitványak és kövérek vagyunk. amelyben meg vagyunk róla győződve. és onnan kitörölhetők az aura megtisztítása által. amíg a gondolatalakzat energiája idővel szét nem oszlik. Arra is találhatnak módot. vagy öntudatlanok. akkor a külső valóság is ehhez igazodik. Ezek a gondolatalakzat-halmazok és hiedelemrendszerek sok „hatást” vonzanak magukhoz az ember külső valóságában. és együtt megtalálni az ördögi körből kivezető utat. és segít a kliensnek az egész folyamatot áttekinteni. A páciens addig ismételgeti az élményeit és benyo- 21 . objektív megfigyelő személyiséget. Ennek eredményeképpen a kliens és a terapeuta képes lesz pontosabban definiálni a kliens krónikus ciklusát. ha folyamatosan azt ismételgetjük magunknak. Általában ezek a gondolatalakzatok annyira szerves részei a személyiségnek. akkor a külső valóságot is meg tudjuk változtatni. amíg gondolatalakzatunk megkapja a megfelelő energiamennyiséget (eléri a kritikus tömeget) ahhoz. A gondolatalakzatokat tulajdonosuk hozza létre. amikor a következő alkalommal újrakezdődik. s hogy azokba belemenjen vagy kilépjen belőlük. Ezek valamilyen negatív események hatására belénk vésődött lenyomatok. a gyermeki logikára épülnek. hogy megszakítsák. hogy a szóban forgó személy már észre sem veszi őket. építi és tartja fenn visszatérő. amiket a dianetikusok engramoknak neveznek. hogy a következő alkalommal már jól tudja kezelni. miközben a kliens megtapasztalja azokat. amely egy energiarobbanással indítja be a gondolatalakzatot. Ha a terapeuta képes észlelni ezeket a valóságokat. a gondolatokat és emóciókat is beleértve. majd integrálódnak a személyiségbe. hogy rávezet minket ezekre a változtatásokra. Intenzitásuk és formáik élessége az egyén által beléjük fektetett energiamennyiség vagy a nekik tulajdonított fontosság eredménye. A gondolatokhoz kapcsolódó érzelmek természete és erőssége határozza meg a forma színét.valóságok. és ha a páciens életében felmerül valami hasonló helyzet. annál élesebb a forma. és a ciklusforma megtörése bőven elegendő ahhoz. Minél élesebbek és világosabbak a gondolatok. Barbara Ann szerint ezek a lenyomatok az aurában láthatóak. Mindkét esetben ugyanaz a folyamat játszódik le. amit „kibeszéltetés”-nek fordíthatnánk. Pl. szokásos gondolatai által. Az eddigiek értékelése a Kvadromatika szemszögéből: A legelső. hogy az kialakítson magában egy belső. amikor a gondolatalakzat beindul. észrevenné. csúnyák vagy kövérek vagyunk. Ekkor olyan állapotba zuhanunk. mely pedig igen nagy. képes kitörni a krónikus ciklusból. hogy ostobák. de az igazi gyógyítást mi magunk végezzük el. rondák. miközben az egyik valóságból a következő felé mozdul el. amely képes lesz definiálni minden egyes teret. és le is tudja írni őket. hogy hatásukat. A terapeuta abban segít. melyeket a személy magában cipel anélkül. hogy a saját belső valóságunkat nagyrészt mi magunk teremtjük. A terapeuta leírja az egyes valóságos állapotokat.

amíg azok emocionális töltése ki nem ürül. A sajátkvadronok szerepét itt a gondolat-alakzatok. Lappangó problémákat oldhatunk meg. ez annak a jele. akkor mulasztást követek el. összekapcsolódhatnak. hogy a tudatosságot kiterjesszük az emberi élet azon tartományaira. A baj csak az. és ettől kezdve az egyik felmerülése hozza a másikat is. az az ő sorsa. Nem más ez. és örökre lent reked. mert a sorsába én is bele vagyok kalkulálva azáltal. hogy az illető egyszerűen az érettségnek a megfelelő fokára jutott. ami egyszerre sok személyre szól. és az engram törlődik. Ez nem egy mechanikus összeg. addig nem is szabadul tőle. de lehet az is. módosítják egymást. amit meg kell tanulni. amely megváltja a tudattalan sírkamráiban sínylődő lényeket. Legtöbb mai bajunknak ezek a fő okozói. A gyötrő lidércálmoknak vége. egy üres szobába zárkózva! Társadalomban élünk. sőt. mint alámerülés a lélek mélytengereibe! És aki alámerül. és a leckéinkbe ők is bele vannak kalkulálva! Ha egy embert megmar a kígyó. miszerint naponta sokszor megkérdezzük magunktól. és ettől semmivé foszlanak. amelyek a szokványos életben tudattalanok maradnak. hogy az amatőr búvárok zöme otthon felejti az oxigénpalackot. Ugyanígy írja le Kaczvinszky is a szamszkárák (törekvés-csírák) kapcsolódását is. A csodás gyógyulások magyarázata egyszerűen az. akkor mindegyik sugároz. Egy idő után ez a szokás az álmainkba is átszivárog. egy szent hely vagy egy jó gyógyító hatása. Ezt így azért nem fogadom el.másait. Az egyidejűleg felmerülő kvadronok asszociálódhatnak. hogy álom! A rémek szemébe nézhetünk. meghalt emberekkel vagy spirituális mesterekkel beszélhetünk. kölcsönösen tükrözik egymást. Mindnek van egy saját viselkedés-spektruma. bepillantást nyerünk az Akasa-krónikába. hogy láttam az esetet! 22 . hogy ez az ő sorsa. Ha a sajátkvadron aktiválódik. hogy nem álmodunk? És leellenőrizzük magunkat. Végül is minden jógamódszer arra irányul. Különös helyszíneket kereshetünk meg. De ha én látom ezt és nem segítek. Ha én odamegyek egy gyógyítóhoz. minden lecke személyre van szabva. amit a Tudatos Álomnál szoktak használni. mert az csalás. vagy az engramok játsszák. életről életre. hogy tudatosodtunk. hogy az aurában benne vannak az előző életekben benne maradt sérülések is. hogy minden baj egy lecke. mondván. mosolyogva fogadunk mindent. mert az egyes viselkedéskomponensek hatnak egymásra. hogy a gyógyulásom sikerüljön is! A személyre szabott lecke nem azt jelenti. hogy az illető végre túllépett egy ilyen belső akadályon. és ezért nem is szabad gyógyítani. minden megváltozik. Lehet ez egy szent ember. objektív megfigyelő személyiséget. ráadásul eltéved. hogy már megérettem a gyógyulásra. ha egyáltalán megtalálom a gyógyítómat. Ezeket a sérüléseket el lehet távolítani. és amíg képtelen szembenézni a problémával. és akkor egyszer csak megcsípjük! Abban a pillanatban. mert van kollektív karma is. segíteni. hiszen tudjuk. Tehát továbbléphet egy magasabb iskolába. Vannak akik úgy gondolják. akkor egy olyan technikát alkalmaz. akkor sugározni kezdi valamelyik rá jellemző viselkedést. és a sajátkvadronok közös sugárterében ezeknek a viselkedéseknek az együttes hatása jön létre. Amikor a páciens kialakít magában egy belső. és a sors maga rendezi úgy a dolgokat. az az Értelem fényét hozza. hogy egyedül kell megoldani. emberek közt. A drogos utazások szintén erre valók. A Kvadromatika egyik törvénye így hangzik: A rendszer viselkedése egyenlő a saját-kvadronok sajátviselkedéseinek dialektikus összegével. hasznos segítőinkké válnak. hogy a legtöbb ember több száz éves problémákat is magával hurcol. Az auragyógyítás egyik érdekessége az. Ennek során kialakítunk egy szokást. és ezzel valóban megszabadult tőle. Rá kell döbbennünk. Ha egyszerre több sajátkvadron is be van kapcsolva. tudást szerezhetünk.

akkor már életünkben. De hiszen épp ez a kvantumfizika egyik legnagyobb felismerése! A tudás teremtőerővel bír! Nem puszta tükrözés! Itt a tükörkép kilép a tükörből. és a világ nem illúzió (ha csak meg nem várjuk. (Az igazság odaát van. ideát is megtapasztalhatjuk az örökkévalóságot. és maga válik valósággá! A dolgoknak ez a tükörkép-jellege inspirálta a hinduknak és buddhistáknak azt a világfelfogását. Az igazi valóság másutt van.A tudás puszta ténye megváltoztatja az eseményeket. és ha helyesen élünk. nemvalóság. a technocivili pusztítása révén) hanem valóság. máya. megismerhető. hogy elpusztuljon. hogy minden világi dolog csak illúzió. hogy az Igazság ideát van. höhhö!) Én a kvadromatikával azt akarom megmutatni. 23 .

Ezek okozati mezők. amit nem tulajdoníthatunk csupán e részecske sajátjának. így nem lesz könnyű felismerni. legalábbis enyhe mértékben. Így tehát csupán egy olyan jelenséggel tudjuk leírni élményünket. akkor egyidejűleg tudatában lehetünk minden. Minden megfigyelés hatást gyakorol a megfigyelt eseménysorra. E mezők nem a szó normális értelmében vett energiával bírnak. akkor „morfikus rezonanciája” kihathat az egész fajra. mivel a forma. Azaz a rendszernek egy kollektivitása. Dr. amelyeket e könyvben leírunk. Mi nem csupán részei vagyunk az eseménysornak. időtől független eseménynek. Minden élmény kapcsolódik egymással. ez megváltoztatja az adott faj oksági mezejét. ami a 24 . más szigeten élő majmok a kommunikáció „normális” módjának lehetősége nélkül egyszer csak szintén tudták ugyanazt a viselkedést. hanem az egésznek.GYÓGYÍTÓ KEZEK Az alábbi részletek Barbara Ann Brennan „Gyógyító kezek” című könyvéből valók: A valóság holografikus vázának szemszögéből az aura minden egyes darabja reprezentálja. vagy hozunk létre. vagy szubtilis kapcsolat a részecskék között. Gyakorolnunk kell a holisztikus élményeket. hogy a morfikus mezők átterjednek a téren és időn. Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson: Lifetide: The Biology of Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében. mivel hatásaik átjutnak a tér és idő gátjain. ha főbb élményeink dualisztikusak. hogy valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezőkön kívül láthatatlan szervezőerők is regulálják. Így. máris visszaestünk a dualizmusba. A holisztikus tudatosság a lineáris időn és a háromdimenziós téren kívül esik. Ha e viselkedés elég sokáig ismétlődik. A fizikusok a „kölcsönös kapcsolatok valószínűségei” vagy a „szétválaszthatatlan energiamintázatok dinamikus szövedéke” kifejezéseket használták. amiket kommunikációs próbálkozásaink alkalmával élünk át. s az események képesek hatni a bárhol. E hipotézisnek megfelelően bármikor. és helyettesíteni valami megfelelőbbel. a „morph = forma” és a genezis = létrejövés szavakból. amelyben leírja a népszerűen csak a „századik majom elvének” nevezett elméletet. Emiatt bármi. Távoli hatásuk éppoly erős. Sheldrake ezt a láthatatlan mátrixot morfogenetikus mezőnek nevezte el. E mező működése a távolrahatást is tartalmazza. mind időbeli jelentésben. David Bohm a „Revisions” című folyóiratban azt állítja. ami a normális energia áramlásában akadályt jelentene. hogy az Einstein-Podolsky-Rosen kísérlet szerint van helyhez nem köthető. hogy miután majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést. „mi”. hogy ugyanez igaz a kvantumfizikában. ha ebben bizonyossá válunk és kognitív folyamatainkban beengedjük ezt a kölcsönös összekapcsolódást. akkor mindazok az aurajelenségek. hogy képesek legyünk felismerni őket. de maga az eseménysor vagyunk. de tartalmazza is az egészet. Ha elkezdünk a dinamikus energiamintázatok szétválaszthatatlan szövedékében gondolkodni. Ez annyit jelent. Watson azt látta. Az időn kívül eső fizikai törvények által determinált formáktól eltérően a morfogenetikus mező az időn átterjedő „morfikus rezonanciától” függ. mint közelről gyakorolt hatásuk. De mihelyt azt mondjuk. hogy feloldhassuk az agyunkban lévő blokkokat. Morfogenetikus mezők Rupert Sheldrake a „A new science of life” (Az élet új tudománya) című művében felveti. mind térbeli. és a mi „az” vagyunkból csupán az „az”-t kell elhagyni. Nehéz átélni ezt az egymáshoz kapcsolt létet. nem tűnnek különösebben szokatlannak vagy idegennek. A „mi” vagyunk. ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát. amelyet mindketten egy időben figyelünk meg.és viselkedésminták előképeiként szolgálnak. Leírja. más időben végbemenő eseményekre.

mivel maga az idő is kifejlődött szükségszerűség része”. A valószínűségi hullámok a kölcsönös kapcsolatok valószínűségét reprezentálják. mely az evolúciós folyamat során nyújt lehetőséget új teljességek felmerülésére. amely meg nem nyilvánult állapotban létezik. s amelyek segítségével új teljességre bukkanhatunk. hasonló az alkotó valósághoz. A hologram. anyagnak nevezünk. mint a hang vagy a vízhullám. Így tehát az univerzumot mint dinamikus. hogy lényegében nincs olyan. „A részecskéket egymással közvetlen kapcsolatban lévőnek tekintjük. Az olyan fogalmak.távollévő részecskékkel történik. hogy a fizika elemi törvényeit nem fedezheti fel egy olyan tudomány. elvesztették a jelentőségüket. Ugyanebben a cikkében Rupert Sheldrake a következő következtetésre jut: „A kreatív folyamat.. és azt állítja. a részecskék nem valódi hullámok. mely új gondolatokat szül. Karl Pribram. Bohm azt állítja. az ismert agykutató az elmúlt évtized során megfelelő mennyiségű bizonyítékot gyűjtött össze arra vonatkozóan. a „dolgokban” benne rejlő. és segítségével a teljes hologram rekonstruálható. ahonnét elindulhatunk a benne rejlő. a fizikus. amelyen minden megnyilvánult valóság nyugszik. hogy a világ egymástól függetlenül létező részekre bontható lenne. „magábafoglaló” rend és a kifejtett. Bohm továbbmegy. Ezt a megnyilvánult valóságot „kifejtett. Az alkotó folyamat úgy tekinthető. egy lézer. hogy az agy mélystruktúrája 25 . Ha azonban az univerzum ilyen szövedékből áll. más részecskék alaki mezőjére is hatással lehet. amely a kölcsönös kapcsolatok hullámszerű mintázatából áll. hogy a részecskéknek egyidejűleg hullámtermészete is van. A hologram minden része az egésznek egzakt képmása. amely eseménnyé válhat. „anyagi szubsztancia”. mely mindig lényegi módon foglalja magában a megfigyelőt is. öreg világunk most egy olyan világgá alakul át. A hologramelv azt állítja. mint „elemi részecske”. Nem vagyunk tehát egy egész elkülönült részei. ami elveti azt a klasszikus felfogást. és a teljes képet fogja rekonstruálni. a részeket magában foglaló rendről írt. szétválaszthatatlan egész új elképzeléséhez. melyekben dinamikus kapcsolódásaik nem változtatható módon függenek a teljes rendszer állapotától. Amit általában dolgoknak. mi az Egész vagyunk. akkor logikusan nincs olyan. hogy az „univerzumot kormányzó időtlen törvényekről alkotott elképzelés úgy tűnik. Nemrégiben. hogy minden részecske az egész tökéletes képmása. az eredeti hullámminta alakul ki újra egy háromdimenziós térben. hogy ezt nehéz megérteni. 1971-ben Gábor Dénes Nobel-díjat kapott az első hologram megalkotásáért. vagy „izolált tárgy”.” Dr. hogy a világegyetem holografikus elképzelése az az elrugaszkodási pont. mint interferenciamintát fogtak fel egy lemezen. Szilárd tárgyakból álló. de a fizikusok azt mondják. Dr. feltáruló rendnek” nevezi a szerző. mint különálló dolgok egymáshoz kapcsolódása útján létrejött komplett és magasabb szintű egészek következő fejlődési állomása.. Amikor a hologramot egy fényképfelvétellel. A fizikusok úgy találták. és alkotja azt az alapot. hanem valószínűségi hullámok. A teljes univerzum egymástól elválaszthatatlan energiamintázatok szövedéke. mely megkísérli a világot részekre szabdalni. amelyben minden meg nem nyilvánult állapotban létezik. Ez egy lencse nélkül készült fénykép volt. hogy anyagi létező „dolog”. hogy rész. az a valóságban „esemény”. Egy. mindez így elvezet bennünket a töretlen. „The implicate Order” (A bennefoglalt és átfogó rend) című könyvében mondta David Bohm. vagy koherens fénysugár alá helyezik. A dualizmuson túl. nem tartható fenn tovább. amelyben egy tárgy által szórt fény hullámmezejét. és alkotja azt az alapot. Lehet. egybefüggő egészet definiáljuk. vagy fejlődési lehetőség. feltáruló rend megértése felé.

lényegében holografikus. Karl Pribram a hologrammodellt nem csupán az agy. A holografikus világegyetem szemszögéből nézve ezek az események az időn és a téren túli frekventációkból keletkeznek és nem kell őket közvetíteni. ízlelést holografikusan strukturálja. hogy egy időn és téren túl holografikus területről absztraháljon. azt mutatja. amely képes közvetíteni a telepátiát. Dr. vagy térbeli frekventációkat vizsgált. hogy az agy a látást. Állítása szerint az agy holografikus folyamatot használ arra. A parapszichológusok régóta keresik azt az energiát. a pszichokinézist és a gyógyítást. hogy a több laboratóriumban készült bonyolult elemzés. Az adott rendszeren belül úgy osztja szét az információt. hallást. hogy annak minden fregmense képes legyen előállítani a teljes információt. 26 . Azt állítja. melyben (időbeli) temporális. Ezek a potenciálisan egyidejűek és mindenütt jelenlevőek. hanem a teljes univerzum leírására is alkalmazza.

Az Anyag lelke a Pszichikum. Ez az Öntartalmazás. Ezért az öntartalmazást száműzték a matematikából. Ugyanakkor az Anyag és a Szellem szervesen egybefonódik: minden anyagban van szellem. A Pszi kiáradása a világba. Ezt a magasabbszintű rendet a Mandelbrot-halmaz jeleníti meg a legszemléletesebben. amelynek a részletei kicsiben olyanok. de mindig patologikus dolgoknak tartották őket. A Jóga tanítása éppen az. láncolatok megszemélyesített. a világ tökéletes és teljes. A komplex síkon értelmezett „Z legyen egyenlő Z négyzet plusz C” processz segítségével a sík minden pontjához egy színt rendelünk. a sejt makromolekulákból. akkor rendkívül bonyolult mintákat látunk. Törtdimenziós alakzatoknak nevezik. ami sejtekből áll. páfrányokat. A fraktálokat már több mint 100 éve ismerik. algoritmikus. ami régen történt vagy csak ezután fog bekövetkezni. nincs Rossz. hogy éppen a fraktál a szabály a természetben. és a rendben is van káosz. Nincs olyan sejt. Az ilyen objektumokat Fraktáloknak. vagy olyan atom. Ugyanakkor a természet más szintjein mégis megjelenik az öntartalmazás: például az Anyag részként is és elemként is csak Anyagot tartalmaz. tükrözi a többi dolgot. hogy a Mandelbrot-halmaz kicsinyített változatai jelennek meg ha kinagyítjuk egy részletét. okáról és céljáról: az Ellentmondásról és a Törekvésről. Legjellegzetesebb tulajdonságuk az. egy faj egyedekből áll. hogy a káoszban is van rend. mint sűrűsödött. sőt lenyomatként őrzi a világ egészének történetét is. Tehát a Pszi: Hologram természetű. mint az egész alakzat. A Pszi nem más. és számoljuk meg. köveket. lesüllyedt szellem. a tettek. ÖNTARTALMAZÁS. amit a görög Pszi betűvel jelölünk.Ríta. Hát ezt eddig nem látták? Korunk egyik legnagyobb tudományos előrelépése az ún. de semmit se mond a folyamatok belső lényegéről. hogy milyen színű. mint az Aura. Ha azonban a Mandelbrot-halmaz egy részletét kinagyítjuk. B eleme C-nek. de minden dolognak. a többi dolgon keresztül önmagát. illetve a rendnek sokkal szélesebb skálája létezik. ÖNEGYMÁSTÜKRÖZÉS A Fraktál olyan alakzat. vagy Önegymástükrözés a Halmazelméletben ismeretlen. Minden dolog tükör. amely csak az IGEN és a NEM logikai értékeket ismeri. hogy az ember eljuthat a Tudás és 27 . az egyed sejtekből. kicsapódott. ami atomokból áll. és egy hierarchiát hoztak létre a halmazok közt: eszerint egy halmaz csak egy nála alacsonyabb rendű halmazt tartalmazhat elemként. és a mindenség egészét is. amiben minden valaha volt és leendő esemény le van jegyezve és aki bepillantást nyer ebbe. és minden szellemben van anyag. a valóságnak csak a konstanciáit írja le. következmények. Gondoljunk csak egy CD lemezre: mi minden elfér rajta! A valóságban még ennél is sokkal több mindent tükröznek a tárgyak: szó szerint bennük van az egész Mindenség! Az Akasa-krónika az a Feljegyzés. Káoszelmélet volt. A klasszikus kétértékű. Ez a processz teljesen determinisztikus. Nézzük meg a korallokat. Nincs Baj. ezek csak a hiányos tudásunkból fakadó tévképzetek. Végre felismerték. története. Nemcsak az élőlényeknek van. C eleme A-nak” típusú hurkokat is. mozgatójáról. mert az „A eleme A-nak” reláció ellentmondásra vezet. de látni fogjuk. bináris logika. az mindent átélhet. és a hagyományos geometria alakzatai a kivételek. a sík bármely pontjáról eldönthető. fákat. Valójában az anyag nem más. pl. Az igazság azonban az. hogy a Kvadromatikának éppen ez a reláció a lelke! Száműzték az „A eleme B-nek. Az ilyen hierarchiák jelen vannak a természetben. akkor minden a helyén van és semmi se fölösleges. és hány fraktál! Csodálkozni fogunk. szakasztott olyan a nagyvilág. Ez a Karma. egyetlen egészként létező Istensége. pontosabban a megjóslás egyetlen módja az ha kiszámoljuk és megjelenítjük. Ebben az Aurában lenyomatként jelen van a tárgy teljes eddigi élete. Tehát a Fraktál valahogyan tartalmazza önmagát! Igaz rá Hermész Triszmegisztosz mondása: Amilyen a kisvilág. Ez lényegében nem más.FRAKTÁL. a molekulák atomokból. mint a világ tükröződése az Anyagban. a végtelen sokrétű kapcsolódások hálózata a dolgok Naishi-tere. felhőket. hány gömb vagy parabola van köztük. Ha így tekintjük a világot. melyeket lehetetlen előre megjósolni.

megnyilvánulása vagy kialvása. Megváltás és Feltámadás: Ugyanez. a Lét a Hiány Kiáradása. Bukás. A lét nem más. Törekvés-csírákról beszél. Mi úgy mondjuk: Az Élet Áramló Hiány. 28 . Bűn. mint a Szamszkárák szüntelen áramlása. Alámerülés. változása. amikor a káprázatok elenyésznek. A Jóga Szamszkárákról. Kegyelem. melyben felragyog a Tiszta Tudás Prímgyöngye. „Jógas CsittaVritti Niródha”: A Jóga a világról alkotott tévképzetek uralt lefogása és kioltása. csak keresztény fogalmakkal. Az az állapot. és a dolgok lényege a maga mivoltában mutatkozik meg.a Megismerés olyan fokára. melyek lehetnek megnyilvánulók és lappangók.

A klasszikus analízis. hogy még az olyan egyszerű eszköz is. Ez csak úgy lehetséges. Ezért lehet a differenciálhányadost mint határértéket definiálni. az ám. Eszerint ha egy pillangó Brazíliában megrebbenti a szárnyát. Mint matematika nem is olyan újkeletű. hogy fenekestül felforgatta a világról alkotott felfogásunkat. és rövid idő alatt az eltérés katasztrofálisra növekedett. sohasem válik egyszerűbbé.. akkor a Föld egy stabil pályáról egy instabil pályára ugrik át! A Káosz kezdetben renegát tudománynak számított. eszerint egy jelenség lefolyása független a mérettől. De aztán egyre többen kapcsolódtak bele. hanem egy meglévő futtatás kinyomtatott végeredményét táplálta be újra. előre megjósolhatatlan jellegét. KVAX A káosz az elmúlt 20-30 év egyik legnagyobb matematikai és fizikai felfedezése. felfedezték a skálatörvényeket. amit aztán betáplált egy számítógépbe. amikor felismerték. De aztán el is felejtették szépen. nem a hossz és az idő a jellemző paramétere hanem a fraktáldimenzió és a Ljapunov-exponens. Felfedezték a Különös Attraktorokat. hogy a mérési és számolási hibák nem küszöbölhetők ki. Ám nem így történt! A kapott grafikon az elején még tényleg hasonlított a korábban kapottra. kiszámíthatatlan. A káosz problémájába egy Lorenz nevű meteorológus botlott bele. olyannyira. hogy a korábbi és a későbbi grafikon az égvilágon semmiben sem hasonlított egymásra. Hát ez annyira döbbenetes felismerés volt. és nemcsak az időjárást. akkor az ember pláne képes rá. aki az időjárást próbálta modellezni. Hénon a leképezéseivel. Lorenz úgy gondolkodott mint akkoriban mindenki: kicsi hibák csak kis eltéréseket adhatnak. a legparányibb eltérés is exponenciális növekedést mutat és rövid idő alatt katasztrofálisra növekszik. Mandelbrot a fraktálokkal és a Mandelbrot-halmazzal. ha fraktálpályán mozog.Egy új tudomány ébredése. se nem határciklusok. század elején felfedezték. A káosz történetét nagyon szépen írja le James Gleick könyve: KÁOSZ . az így kavart pici légörvény egy hónap múlva tájfunt idéz elő Szingapurban. de aztán kezdett tőle eltérni. spórolni akart az idővel és nem az elején kezdte. A modell meglepően jól utánozta az időjárás szeszélyességét. Lorenz rádöbbent. és csinált egy nem túl bonyolult matek modellt.KÁOSZ. Egy ilyen különös attraktoron haladva a rendszer végtelen hosszú utat jár be. mint az inga. Lorenz ezt elnevezte Pillangó-effektusnak. TEREMTŐERŐ. Feigenbaum a szekvenciáival.. tud kaotikus viselkedést produkálni! Ezzel a Káosz Démona betört a legszentebb területre is: A fizikusok szentül meg voltak ugyanis győződve arról. Mindez a fraktáloknál nem igaz. már a 20. hogy a legbonyolultabb folytonos görbe is simává válik az egyre kisebb tartományokban. de a világon mindent! Az én megjegyzésem az. amely minden nagyításban önmagához hasonló. semmivé foszlik. Hiszen akkor elvileg lehetetlen az időjárást megjósolni. de a printen helytakarékossági okokból a számok csak 3 tizedesjegyre voltak megadva. hogy ha egy pillangó képes erre. és se nem fixpontok. hiszen tudatosan alkalmazhatja a Pillangó-effektust. amelyek minden fázistérbeli pályát magukhoz vonzanak. Amikor egy ilyen gépi futtatást meg akart ismételni. a fázisátalakulásokat és a renormálási csoportot alkalmazták rá. sokan vizsgálták a turbulenciát. Ezek olyan fázistérbeli alakzatok. mindenütt ellenállásba ütközött. hogy a mechanikai rendszerekről Newton már mindent elmondott! Még drámaibban: Ha egy űregér az Androméda-ködben megrántja a bajszát. A fraktál pedig olyan alakzat. és íme a MÁGIA!!! A dobrázó sámán valóban hatással van a sors alakulására! A következő kegyelemdöfést a klasszikus világfelfogásnak az adta. miközben egy véges térfogatú térrészben marad. És a való 29 . a differenciálszámítás arra épített.

így abból elvileg se jöhet ki olyan eredmény. Chaotic Evil. M. az isten háta mögé mikor jut el? Majd 2020-ban? Amikor már a pápuák is repülő csészealjjal közlekednek? A Káosz. amikor a Műegyetemen nemlineáris rezgéseket tanultunk. Döntési Pont.A. ugyanakkor A nem eleme A-nak”. mint a vegyész. Tipikus formája az „A eleme A-nak. azaz Káosz-Gonosz jellemű. A kísérleti matematikus nem axiómákkal. hogy az ellentmondás ne is bukkanhasson fel benne.G. a teremtés Forrása. Érdekes összekapcsolása ez a Káosznak és a Gonosznak. a nem evilági.világban a fraktál számít szabálynak. amivel kár törődni. hogy a lineáris egyenletek mit adnak. amely soha nem lehet teljes és befejezett. Slussz. Más néven Ő a Mag. Hasonló következetességgel volt ignorálva a káosz is. Az Élet hordozója. Inkább az a meglepő. Stabil vagy labilis fixpontokat. Köldöke és Fényöle. megkeleszti az anyagot. 20 évesek. ahol a káosz felléphetett. ahol a Hamilton-formalizmusba eleve be van építve az energiamegmaradás. Mi.és igetár! Emlékszem. ezzel kész is volt a szó. nálunk ekkora késés villámsebességnek számít. A Káosz az életnek is alaptermészete. Sőt a tudat. Ennek eszköze a számítógép. SE NEM NEM. Véleményem szerint ez az azonosítás helytelen.U. hanem betáplálja az adatokat a számítógépbe. A Rend ellentéte. mert minden része új meg új elemeket szül amelyekből megintcsak új elemek fakadnak. A számítógépen megjelenített Mandelbrot-halmaz nemcsak érdekes. MAGIC kártyák. Viszont mindmáig nem láttam olyan fizikai vagy biológiai vagy akármilyen elméletet. és a differenciálható függvények a kivétel. mert mint az élesztő. és átformálja a világot. és minden ilyesmit a Gerjedés nevű kalapba dobtak! A Káosz megteremtett egy új matematikai irányzatot: a Kísérleti Matematikát. aki ott látja a reakciót kísérő pezsgést a lombikban. EGYSZERRE IGEN ÉS NEM. Hasonlít ez a fizika felépítésére. Egy harcos varázsló lehet pl. kínosan kerültek minden olyan szitut. de meg is figyelheti. Végül a Káosz a mai fiatalok nyelvjárásában: A Káosz a Gonosz. Nemcsak kiagyalja a dolgokat. A buddhista Brahmajala Sutta: A Nézetek Mindent Felölelő Hálója nem 2. mint az Eredendő Ellentmondás.S. Ezért Ő az Eredendő Hiány. sőt a modern matematika eleve úgy lett felépítve. A Mag. hol tart MA ez az elmélet? Ide. A szerepjátékok. Szűzanyám. a művészetnek egy új ágát hozta létre. amely a fraktálokkal ír le és modellez egy jelenséget. melyeken át a mélyből feltör az Isteni láva. A klasszikus matematika száműzte az ellentmondást. Lehet-e a fraktálokat deriválni? Milyen egyenletek adnak fraktálokat? James Gleick könyve 13 éves. linearizáltuk az egyenletet. önmagán szüntelenül túláradó Végtelen. kvadromatikai szemmel: A Káosz a teremtőerő egyik megnyilvánulási formája. A KVAX az önmagát szüntelenül bővítő. de szép is. hogy oly sok évszázadon át sikeresen írták le a világot diffegyenletekkel. A Gonoszt inkább a tudatossal lehet 30 . ördögi. amikor minket tanítottak a Műegyetemen a nemlineáris jelenségekre. stabil vagy labilis határciklusokat. NEM. amely a nagy körforgásban új meg új magokat terem. mi jön ki belőle. hanem 4 logikai értéket ismer! Ezek: IGEN. belőle táplálkozik. Ezek azok a töréspontok. Nevezhetjük Kovásznak is. típusú játékok egy valóságos új paradigmát teremtettek a mai fiatalok világában. A KVAX úgy jelenik meg a matematikában. illetve SE NEM IGEN. tételekkel és bizonyításokkal bajmolódik. és megnézi. és aszerint osztályoztuk. amely sértené ezt az elvet. és a benne leírt dolgok kb. és a fraktálokat csak amolyan patologikus képződményeknek tekintették. Így duplán ideillik a Kvadromatika témájához. a gondolkodás lényege is ez. Másik neve: Kritikus Pont.

Ha egy szellemlény alászáll az anyagba. ugyanezt teszi: az adott közeg anyagából épít testet magának. szakasztott olyan a Kisvilág!) hanem az ember maga is a Teremtés része és részese. aki tudja. Az Univerzum egyetlen összefüggő. Leadbeater Túlvilág c. és az ember nem egy piciny porszem. száműzött. és ezt a testet használja járműként. hogy minden él és mindennek van tudata. megszületik. könyve is ír ezekről. a Kozmikus Szívlézer Teremtésfényének Kiáradása! A Teremtőerő szemérmes természetű. 31 . hogy annyi évszázadig mellőzött. A Teremtőerő többszörös védőburkot von maga köré. és erre a lázadásra buzdít mindenkit. benne minden mindennel összefügg. aki Isten ellen lázad. A vallásokban a Gonosz az. karmateremtés és karma törlesztés. sőt tilos dolog volt a káosszal foglalkozni. Talán ez a rokonítása a Káosznak a Gonosszal magyarázza. A Jó metafizikai ellentétpárja. illetve ezzel a testtel fejt ki hatást az anyagi világra. hogy rosszat tesz.összekapcsolni: gonosz az. részben a Mágia foglalkozik. Oldás és kötés. mert a fraktáltörvény értelmében értelmét veszíti a kicsi és a nagy (Nem ezt mondja Hermész Triszmegisztosz? Amilyen a Nagyvilág. Ezekkel a dolgokkal részben a Vallás. Ezt úgy is mondhatnánk: Nehéz Istent tetten érni teremtés közben! Ennek a jelenségnek a legismertebb megnyilvánulása: a szexualitás tabu jellege! A nemzés pillanata intim dolog. Az inga kaotikus mozgását felfedezhette volna akár Newton is. inkarnálódik. És akkor látni fogjuk. összetett szövet. mi több: maga is Teremtő. mások elől rejtve történik. a Fény mellett az Árnyék. A Káosz megértése közelebb visz az élet és a tudat megértéséhez is.

szólaltat meg! A mágia lényege a szellem közvetlen hatása az anyagra. Aurája. olyan a Nagyvilág. a felidézett erők ellenünk fordulnak és összezúzhatnak. alkalmazása. Minden dolognak van egy igazi neve. Jézus rendelkezett ezzel a hatalommal. a fehér mágiát pedig Jézus mutatta be. minden sugár végén egy-egy Buddha ül. Az emberek uralása is mágia. hogy a folyadék rákristályosodjon. Az Aurában minden téridőcsepp egy-egy kis higanycsepp. Minden vibrál. amelyet a Mindenség Szívlézerfénye kelt életre. hogy a Tudás egy bizonyos fokán ezek a dolgok közvetlenül megtapasztalhatók! Ez a közvetlen megtapasztalás a Kvadromatika célja is! Az Aura olyan hologram. Minden dolog tükrözi önmagában az összes többit. Ez a XX. mint egy veszélyes vadállattal végzett mutatvány. sőt. elnyom. amely végtelenül sok finom ideonszállal kötődik a világ összes többi dolgához. Század kvantumfizikájának legnagyobb felismerése. irányítani és uralni. parancsolni a szélnek. rezonanciába hozhatunk bármit. mint bozonkondenzátum-magok. ez a kicsinyített Mindenség a dolog Pszi-je. görög értelemben vett matematika (Matheses) ezen elemi erők ismeretét jelentette. Már ez az analógia sugallja a Mágia gyakorlatát: Először túlhűtjük a folyadékot. diszlokációkat szüntetünk meg a szilárdtestfizikából ismert Zónázás nevű eljárással: itt a kristályt egy nagyon keskeny sávban megolvasztjuk. de honnan tudták ezt a tibetiek. megnyer. A demiurgia démonokat idéz meg. „Mert Én és a Mindenség egyek vagyunk!” „Tat Tuam Asi”: Te magad is AZ vagy! A tükrözött világ a dolgon belül. amikor rácshibákat. megaláz. mely a Mindenséget tükrözi a maga teljességében. ennek felel meg a meditáció. A Mágia lelke az Analógiák Tana: Amilyen a Kisvilág. Egy dolog pusztán attól más lesz. szövetségessé tesz. Más néven: Mana. áramlik. Az elementálok tudattal és akarattal rendelkező elemi természeti erők. a teurgia pedig isteni lényeket. amelyek a morfikus mezőben meghatározó csírákká válnak és egész világokat növesztenek maguk köré. kissé megváltoztatja. melyek mindegyike egy-egy teljes Világegyetem. A fehér mágia a szeretet erejére épít. Ha ismerjük az alaphangot és meg tudjuk szólaltatni. amellyel szólítani lehet. és minden Buddha szívéből Mindenségek áradnak ki. lüktet. A fekete mágiára a legjobb példa Hitler Adolf tevékenysége. gyakorlata: Dogma és Rituálé. Az eredeti. az egész mágikus praktika szívét jelentő ideamagot. sokszáz évvel az első komputer előtt? Hát onnan. majd beledobjuk a porszemet. esőt csinálni vagy elállítani. egymáson keresztül pedig önmagukat és a Mindenséget. a rezgés. A szellemvilágnak szintjei vannak. A fekete mágia megfélemlítést alkalmaz. A természet gyökérformuláinak ismeretében mozgásba lehet hozni az elementálokat és feladatokat. a Mindenség Vérkeringése. hogy egy tudatban ő visszatükröződik. a vizeknek. Meg lehet őket szólítani. tükrök melyek egymást tükrözik. A Lótusz Megnyitása így írja le: Minden pontból százmilliárd sugár árad ki. és ezekben az ideonszálakban kering a Hiány. és 32 . ural. A Tudat tehát nemcsak megismeri. de e tükrözés révén hatással is van rá. teljesen és tökéletesen felszerelve. A Mágia egyik alapkönyve Elifás Lévi: A Nagy Mágia Dogmája És rituáléja. lehet velük végrehajtatni. Ahogyan a túlhűtött folyadékba dobott porszem is meghatározza a hirtelen kikristályosodó folyadék egész szerkezetét. Naishi-tere. él. az aszkézis. taszítást vagy undort kelt. De vigyázni kell. ő maga teremti! Mert minden dolog tükrök szövevénye. lelkesít. de alakítja is a világot. Ez a Mandelbrot-halmaz hiteles leírása. Ennek fordítottja az.MÁGIA A Mágia nem más. A jelek és szimbólumok nem mások. erőszakol. benne van a ritmus. és nemcsak tükrözi. mint a Tudat teremtőerejének tudománya. mert ha kicsúszik a kezünkből az irányítás. így vannak alacsonyrendű és magasabb rendű szellemi lények. Olyan ez. Mangó. Így lehet invokációval vihart kavarni. Akár lavinát is el lehet indítani hanggal. Varázserő. és hagyjuk.

nézd meg! Menj be a CERN gyorsítóihoz. amikor a pácienst ellazult állapotában élete különböző eseményeihez viszik. Komolyabb dolgokról meg már beszélni sem merek. átélést. amit aztán levágnak. és hogyan kell azt használni? Bizony. Ezek nagy része babonává vált. más úton. mi az a Heisenberg-féle felcserélési reláció. módszerekkel és fogalmakkal ugyanezt érték el. ereggy. hogy a mai matematika oktatás alig jutott túl a babona szintjénél! A diákok megtanulják ugyan. és felidéztetnek vele minden hangot. és a végébe gyűlik össze. aki megmagyarázza. A sávot lassan mozgatva ez a szennyezett zóna végighalad a kristály egészén. és e varázslások legfőbb mondandója: Csak nekünk higgy. Ehhez hasonlatos a Dianetika auditálása. hogyan kell továbblépni. vagy hogyanja elveszett. A babona olyan régi mágikus praktika. Hányan tudják ma. de fogalmuk sincs arról. és a megmaradt gyakorlat már haszontalan. senki sincs. Be kell vallanunk. és ha elakadnak. amelynek eredeti funkciója. hogyan kell szorozni és összeadni. ami aberrációt okozhat. Ezáltal betegségokozó mágikus töltésüket elveszítik.minden szennyeződés ebbe a keskeny sávba gyűlik. a tudomány is a varázslások szintjére süllyedt. Utána ezeket az engramokat törlik. A régi mágikus praktikák. amihez már semmilyen emóció és fájdalomérzés nem tapad. hogy ezt miért pont így kell csinálni. ütköztess nehézprotonokat! Hát be se engednek! 33 . és szimpla emlékekké válnak. képet. mert egyedül a mi tanaink hitelesek! Ha nem hiszed. hatástalan.

Ez a spin. Ha ettől az apróságtól eltekintünk. Ez olyan szoliton. aminek a létezését hivatalosan mindmáig tagadják. azaz a MÁGNESÁRAM a felelős. tehát dugóhúzószerűen halad előre. Dirac-szál. elméleti módszerekkel és gyakorlati kutatásokkal. közelebb kerülnénk a feladat megoldásához. ott a mágnesek oldalán egy hiány van. hogy a jelenségekért közvetlenül a mágneses töltések áramlása. bár már Maxwell egyenleteiben feltűnt az ordító aszimmetria: ahol az elektromos töltésnek megfelelő tag van. a kanálhajlítás. amely a fénysebességnél gyorsabban mozog. Dirac kidolgozta a Mágneses Monopólus konzisztens kvantumelméletét. A MÁGNESES MONOPÓLUS pedig olyan TIP-szoliton. Ha ez sikerülne. a kis félgömb elkezd forogni. Ha körben halad és a sebessége pí/c vagy pí/2c. amelynek tömegét elvileg egy TIP-állapotegyenletből lehetne meghatározni. Nem kizárt hogy az elemi részecskék ilyen pí-tachionokból épülnek fel. vagy a Vitalitásmérő működése a mágneses töltések áramlásán alapszik. Ha egy radírba szúrt tűre egy kis alufólia-félgömböt teszek. (ez volt 76-ban. Hasznos segédfogalom még a Kisfaludy György által bevezetett MARUTKINUN is. módosul a forgás. MÁGNESÁRAM. és még a tengelye körül csavaró mozgást is végez. az ún. akkor még a feles spinű részecskéket is fel tudjuk építeni egész spinűekből. Közelebbi vizsgálatok azt mutatják. MARUTKINUN A Mágneses Monopólus olyan jószág. és melléteszem a kezem. tisztázatlan a spin és a statisztika viszonya. akkor pí-tachion a neve. Ha egy mágnest is odateszek. Az egész kvantumfizikát új alapokra lehet ezzel helyezni! 34 . Csak nála felbukkant egy megfigyelhetetlen fonal is. amely láthatatlanul összeköti a mágneses monopólusokat. És azóta? Mély kuss van erről is!) Egely György szerint a parajelenségek mögött is a mágneses monopólusokat kell keresni. Igaz. Sokan próbálták ezt a hiányt betölteni. és egy önfenntartó hullámcsomagot hoz létre.MÁGNESES MONOPÓLUS. Így pl.

mert az „A eleme A-nak” reláció ellentmondásra vezet. Törtdimenziós alakzatoknak nevezik. ahogy egyetlen hajszál egyetlen DNS molekulájából klónozni lehet a teljes embert. A Mandelbrot-halmaznak is van aurája. Minél közelebb megyünk hozzá. Az ilyen objektumokat Fraktáloknak. Ez az Öntartalmazás. Ezért az öntartalmazást száműzték a matematikából. A protonok aurájában nyelődik el az idő. A komplex síkon értelmezett „Z legyen egyenlő Z négyzet plusz C” processz segítségével a sík minden pontjához egy színt rendelünk. hogy a Mandelbrot-halmaz kicsinyített változatai jelennek meg ha kinagyítjuk egy részletét. nagy hassal. hogy a káoszban is van rend. az Idő Teljessége jelen van a protonokban! 35 . fejjel és kezekkel. Számítógépen ezt nagyon szépen meg lehet jeleníteni. jelen és jövő. akkor rendkívül bonyolult mintákat látunk. a sík bármely pontjáról eldönthető. Egyszerű rendszerek is tudnak komplex viselkedést produkálni. és a rendben is van káosz. Tehát múlt. Káoszelmélet volt. melyeket lehetetlen előre megjósolni. Ha azonban a Mandelbrot-halmaz egy részletét kinagyítjuk. Legjellegzetesebb tulajdonságuk az. akkor feketére színezzük. de látni fogjuk. a protonok aurája is áramlik. Ezt a magasabbszintű rendet a Mandelbrot-halmaz jeleníti meg a legszemléletesebben. Ha mindvégig nem sikerül eldönteni.MANDELBROT HALMAZ Korunk egyik legnagyobb tudományos előrelépése az ún. Ugyanígy. és csak a végtelenben éri el a legbelső magot. Végre felismerték. vagy Önegymástükrözés a Halmazelméletben ismeretlen. pontosabban a megjóslás egyetlen módja az ha kiszámoljuk és megjelenítjük. annál lassúbb ez az áramlás. A kulcs a nemlinearitás. amely szakadatlanul áramlik a Mandelbrot-halmaz felé. A Mandi messziről nézve egy Almaemberkének látszik. hogy a Kvadromatikának éppen ez a reláció a lelke! Az új fizika szerint az anyag nagyon hasonlatos a Mandelbrot-halmazhoz. minden kis cseppje tükrözi a Nagy Egészet. algoritmikus. hogy milyen színű. a legparányibb részből is elő lehet hívni az egész Univerzumot. illetve a rendnek sokkal szélesebb skálája létezik. Ez a processz teljesen determinisztikus.

A serleg forogni fog. tehát nem termelnek mágnesáramot. vagy a kezével. és az aurára hatni! A kezünk természetes mágnesáramforrás. Tedd ezt a serleget a tűre úgy. A Pszichokinézis jelenségén alapszik az asztaltáncoltatás is. A sztaniolpapírt simítsd rá egy tojásra úgy. a forgó félgömb pedig mágnesáram-mérő. Persze levegőmozgás. kapcsoljunk rá egyenáramot. forgató hatásra. mit csinál a famagos szolenoid! Aztán csináljunk fűből sodort. és akár így. amit a jobb kezed forgat. ismert mágneses tereknek nincs forgató hatása. Most tegyünk a szolenoidba famagot! Na ez aztán a fából vaskarika! A fa ugyanis. hogy előszörre nem sikerül. Az asztalt nem a résztvevők izomereje hozza mozgásba. rejtélyes zörejek. amely aszimmetrikus. utána tedd oda a mágnest óvatosan. vedd el a kezed. azaz a mágnesáram a felelős. tedd mellé a kezed úgy. és azt is nézzük meg! Lehet. vagy visszafele kezd forogni! A mágnes tehát hatni képes a kezedből kiáradó. Mi ennek az oka? Nos az. huzat ne legyen. egy idő után látni fogod a különbséget. hogy úgy véled: a huzat mozgatja. engedd el. mint minden élő anyag. hogy szépen megálljon rajta és forogni tudjon. bal-jobb-aszimmetriával rendelkezik. Közelebbi vizsgálatok azt mutatják. hogy az ember képes tárgyakat érintés nélkül mozgatni. másképp forog. ezzel lehet kanalat hajlítani. (Különböző keresztény gyülekezetek ma is ezt teszik). hogy ne csapj huzatot. Ha ez megvan. Lehet. végy egy erős mágnest és tedd oda. hogy segítségével megtaláljuk a legjobb mágnesáram-forrásokat! Kísérletezzünk! Vegyünk egy szolenoidot. és tedd le. De ne kézzel fogd. gyógyítani. hogy a közönséges. hanem szellemi úton felszabaduló elektrosztatikus természetű erők. A középkorban ezeket a jelenségeket az ördög működésével magyarázták. hogy a félgömb. de ne érjenek hozzá. hanem tedd le mellé! Látni fogod. váltóáramot. figyelj. ahogy szoktad. hogy a kézből mágnesáram. Lehetővé teszi. bútorok tolódnak el. hogy ezek már csinálnak mágnesáramot! 36 . Nézzük meg. Most tedd oda a kezed. hogy egy félgömbalakú kis serleget kapj belőle. font magot is. Lehet. akár úgy.PSZICHOKINÉZIS A pszichokinézis az a képesség. KIRÁLIS közeg. tegyünk bele vasmagot vagy hagyjuk üresen. Ha már jól begyakoroltad magad és egyértelműen meg tudod pörgetni a sztaniolfélgömböt. hogy a jelenségekért közvetlenül a mágneses töltések áramlása. A tűt szúrd a radírba a fokánál fogva úgy. pusztán a tekintetével. mégpedig az ujjaid irányába! Ezen alapszik az Egely-féle vitalitásmérő. A mágneses monopólus pedig olyan TIP-szoliton. figyelj. egy varrótűt és egy radírt. Azt fogod tapasztalni. kopogások jönnek létre. minden külön szándék nélkül (ez a spontán pszichokinézis. arra te is képes vagy! Végy egy sztaniolpapírt. esetleg megáll. Figyelj oda! Tedd oda a kezed. hogy a hegye fölfele álljon. várd meg míg felpörög. Ami a pszichokinézist illeti. ide tartoznak a Poltergeist-jelenségek (zajos szellem) is. Ilyen a jobbsodrású és a balsodrású csavarmenet közti különbség. mágneses töltések árama folyik! A mágneses töltésáramnak pedig jelentős hatása van. többnyire fiatal személy körül apróbb vagy nagyobb tárgyak röpködnek. tükrözéskor megváltozik. energiát kicsatolni. hogy az ujjaid körülfogják a serleget. esetleg spontán. amelynek tömegét és töltését elvileg egy TIP-állapotegyenletből lehetne meghatározni. tegyük oda a forgó félgömbünkhöz! Látni fogjuk. azaz olyan közeg. Ebben az esetben egy érzelmileg túlfűtött. hogy a mágnes önmagában nem képes megforgatni.

37 . vagy más parajelenséget. Állítom. akkor már komoly esélyünk van arra. hogy még ma is lehet konyhai eszközökkel újat. áttörő eredményt létrehozni! Csak kísérletezni kell! Végtelen türelemmel. hogy mesterséges kanálhajlítást hozzunk létre! Vagy gyógyító erőteret. ami a kezünk által keltett mező százszorosát képes létrehozni.Ha sikerül egy olyan mágnesáramforrást csinálni. nagyszerűt.

a párhuzamosan folyó áramok pedig vonzzák egymást. Amit a tudat tükröz. és ezért energiaspektruma diszkrét kvantumszintekre hasad. diszkrét. lágyabb lesz. Ez a beigazulás. körbezárt téridő. Ez az Azoth. amire az állat nem. Ha az élőlény olyan körülmények közé kerül. mert szinte minden szavát másként gondolom. melyeknek a magja egy-egy kvadron. A tudat: önreprodukáló tulajdonságú. így az ember és a tudat sem. amikről Don Juan beszél a Castaneda: Belülről izzó tűz című könyvben. Ezt másként úgy mondjuk. háziállatok). ebből táplálkozik. ahol nem kell a létért mindennap megküzdeni (pl. A sajátviselkedések azok. azt újjáteremti. annál inkább képes az életét kézbentartani. Ezzel a felfogással azért nem értek egyet. ebből jön létre az aura. hanem egyszerű 38 . Erre az inspirálta a fizikusokat és csillagászokat. (Ennek értéke: 6. amit a régiek Éternek neveztek. hogy kiderült: az Univerzum paraméterei 60 tizedesjegy pontossággal vannak kalibrálva. TIP-teória. felerősödnek. diszkrét sávokba tömörülnek. A világűr nem üres. pontosan meghatározott. az valósággá válik. G pedig a gravitációs állandó. így jönnek létre a Nagy Emanációs Sávok. átkereszteződés. A tükörrezonancia (Shira-rezonancia) nem más. illetve Akasa. tehát FINOMAN KALIBRÁLT. Világos tehát. illetve nem ura a betegségeinek. Mai divatos elmélet az ún. a fajok közt nincs keveredés. Így a viselkedésspektruma gyakorlatilag kimeríthetetlen. Az ember az állathoz képest univerzális tulajdonságú: mesterséges eszközeivel kibővítve olyan dolgokra képes. Amit a tudatból kirekesztünk. Ilyen körülmények közt az állat olyan dolgokat is megtesz. hamar prédává válnak. Amit egyszerre sok tudat tükröz. hogy az élővilág fajokra oszlik. amelyben nem születik meg az élet. meglévő adósságait milyen formában akarja törleszteni. és az egyes fajok közt jól mérhető távolság van. Így alakulnak ki az ún. akkor a viselkedésspektruma folytonossá. 672·10 . a gyengék kiselejteződnek. bezárt szellem. Minden dolog nyeli ezt a közeget. a karma kényszerítő erejének. szabadon választja meg. hogy a távoli galaxisok vöröseltolódása nem a távolodásuk miatti doppler-hatás eredménye. Ura a vágyainak. akkor olyan világ jött volna létre. A létező és megnyilvánuló dolgok viselkedése kvantált. Egy m tömegű tömegpont tőle r távolságban v = . hogy a megnyilvánult lét diszkontinuális (DISZKONT). és bármely helyzethez talál adekvát eszközt magának.11 m3/kg s2). amelyekre az élőlény rezonál. Minél inkább spirituális valaki. kiárad. A Kvadromatika ezt úgy fogalmazza meg. Ha több élőlény viselkedik ugyanúgy. hogy az áramlás a tömegpont felé történik. Asztrálfény. FINOMKALIBRÁLTSÁG Minden dolog rezgés. amely a Mindenség határáig kiterjed. A mínuszjel utal arra. uralni. Erről bővebben ld. az elsorvad. egy viszonylag jól körülírható viselkedéskészletből áll. Minden dolog sugároz. Így alakulnak ki a nyalábolt viselkedésspektrumok. Nagy Emanációs Sávok. elmosódottá válik. Ez például abban nyilvánul meg. DISZKONT. megerősíti. Ugyanakkor egy fajon belül is a legrátermettebb. Először is nem hiszek a Big Bang-ben. legügyesebb egyedek maradnak életben. emberközpontú Világegyetem-modell. ha csak ilyen picit más kezdeti feltétellel indult volna a Big Bang. A TIP-teória megmutatta. amit természetes környezetében soha nem tenne. hogy A rendszer viselkedése a sajátkvadronok saját-viselkedéseinek dialektikus összege. hogyan akar élni. mert ti.√(2Gm/r) sebességgel nyeli a TIP-et. bár a gyógyítás terén már elég sokat elért. harmónia és REZONANCIA. Ám egy dologban még mindig korlátozott: nem tudja a létformáját tetszés szerint változtatni. aki a világot direkt nekünkvalónak teremtette. mint a tudat teremtőereje. Ez a cseppesedés és nyalábolódás jelensége: minden jelenség áramlás. Aziluth. hogy van Isten. legerősebb. akkor a rezonancia felerősíti ezt a viselkedést. hanem kitölti egy közeg: a TIP (Tér Idő Plazma).REZONANCIA. Az élőlények viselkedésspektruma is diszkrét.

van és lesz. Igen. Sőt. Végül nem hiszek abban sem. általunk az. hanem egészen pontosan a kritikus sűrűség. Az evolúció pedig a teremtés folyamatának hogyanja. sőt. Harmadszor: Minden lehetséges Univerzumban van élet és van tudat. Ami Addig A Pillanatig Nem Is Volt! Szerintem az Univerzum mindig volt. Nem egy ellenséges világban élünk. amelyben Isten egyet füttyentett. amelyben az ember és a tudat idegen elemek. függetlenül a paraméterektől. hogy a világot csak úgy cakumpakk teremtették. ami! És Mi vagyunk az Univerzum Élő Lelke! 39 . a Mindenséget univerzumok mérhetetlen sokasága tölti ki. Egyszerűen azért. mert a lét szükségszerű velejárója az élet és a tudat. A teremtés ugyanúgy a lét velejárója. ez maga a lét! Negyedszer: a tudat nemcsak az ember sajátja. azaz volt olyan pillanat. mint a tudat.gravitációs vöröseltolódás. Ugyanezért: az Univerzum sűrűsége nem 60 tizedesre. értünk és általunk van. A legegyszerűbb kvadronmodell is már ezt sugallja! A teremtés olyan dolog. Egyedül az utolsó gondolattal értek egyet: Az Univerzum nekünkvaló. ami minden pillanatban és minden helyen egyszerre történik. hanem minden létezőé. és hopp! előpattant Az. Az Univerzum bennünk.

hogy nem lehet két Fermion azonos kvantumállapotban. mert ahogy egy energiahéj betöltődik. lenyugtatása. A Fermionok a Bozonokkal ellentétben elkülönülésre törekednek. sőt a jógi emberfeletti képességekre tesz szert. mint a Szamádhi állapota! A lélek szupravezető lesz. Ha a fakír átdöfi tőrrel a testét. nem tud egyik lélek a másik testbe csak úgy átruccanni. hogy az emberek nem száz százalékig fermionok. Ez éppen a férfi-nő kapcsolatnak felel meg! A fermionpár kifelé már mint bozon viselkedik. tömöríti őket. lebegni is képes. hogy megteremti a tökéletes egészséget. mert a Fermionnak két állapota van. Szemléletesen úgy lehet elképzelni. Ennek köszönhető az atomok sokfélesége. A Fermionok párba rendeződnek. és ennek oka az. akkor nem fog tőle felolvadni. már csak egy magasabb héjon van hely az újabb elektronnak. FERMION. a vödör víz is ráfagy és növeli a jéghegyet. Legismertebb megnyilvánulási formája a lézer. Ehhez hasonló dolog a meditáció: a tudat lehűtése. mint egyenként külön. Ez a jelenség a TIP ismeretében könnyen magyarázható. akkor az minden szabadon kószáló bozont magához szippant. Ezért az emberek nem érzik a másik ember szenvedését. Létezik továbbá a teleportáció jelensége is. minden ember egy önálló egész. hanem ellenkezőleg. hogy minden lény. az Aura hologramja olyan erős. nem látnak bele egymás lelkébe. hogy akinek van párja. minden sérülést azonnal kijavít. megkarcolhatatlan. ezért van az. amint a tőrt kihúzta! Meditációban a jógi levitálni. Ekkor a test egyetlen koherens nyalábként átsugárzódik egy más helyre. A bozonkondenzáció nem más. De létezik. Ketten együtt könnyebb megoldani a problémákat. BOZONKONDENZÁCIÓ Kétféle részecske van a fizikában: BOZON és FERMION. az sokkal több mindent elvisel. Ez a bozonkondenzáció. 40 . gondolatait. A Bozonok azonos állapotba törekednek. a seb rögtön összeforr és nyomtalanul eltűnik. A telepátia ezért ritka jelenség.BOZON. olyan erő működik köztük. Olyan mint a Fekete Lyuk. ami egy nyalábba vonzza. köztük olyan taszítás működik. A fermion-elkülönülés legszembeötlőbb megnyilvánulása az. így jön létre a kémiai elemek sokfélesége. hogy ha egy jéghegyre ráöntök egy vödör vizet. Másik ismert példája a szupravezetés. A szupravezetés akkor jön létre ha a fémet lehűtik. Ha létrejött egy bozonkondenzáció. legyőzhetetlen. A mindennapi életben a fermion és a bozon állapot közt sok köztes szint is megvalósul. amit spinnek neveznek. Ehhez hasonló jelenségek a szellemvilágban is vannak. és egy párban két ellentétes spinű fermion társul. Ez a vonzások és taszítások bonyolult szövevényét hozza létre.

és végül egy tiszta lény váltja meg a kárhozattól (egy szerelmes lány. nem egy film. Vannak Háromszor Születettek is. amely Jézus szimbóluma. Csak az mondhatja el. merre megyünk. Tehát kellő bölcsességgel elkerülhetjük a bajokat. Egymásba szívódó-gyűrődő Lét és Nemlét! Ebben a nagy kavargásban száll alá a Szellemvilág az Anyagba. 41 . változékony úthálózat. eladja a lelkét az ördögnek. Kikerülhetetlen állomásai a Mélybehullás. mint nemeslelkű lényekre. pokolra kell annak menni!) Az Uranita ezért nem ítéli el a bűnösöket sem. hogy a legény elszegődik az ördöghöz. akik még csak most csetlenek-botladoznak az Élet labirintusaiban. azzal a különbséggel. A Tudattalan is válhat tudatossá. végső soron ez a Lét alapja. Amelyben Minden Tükröződik. a Feltámadás. minden esemény előjele megvan. Ha tudatosul bennünk egy baleset lehetősége. Azok az emberek. akkor a balesetnek be se kell már következnie. amit a Csillagok Háborújában így neveztek: Az Erő Sötét Oldala. A spiritualitásnak erre a magas fokára jutott emberek többsége a lények javát szolgálja. az Alámerülés. hanem egy rugalmas. az Elkárhozás. Az Egyetemes Közegben. (Aki dudás akar lenni. Maga a lét tehát nem más. egészen más emberekké lesznek. Lényegében nem más. akkor a Sötét Oldal kaparintja magához. Mert meg lehet ezt tenni egyetlen életen belül is. mint az Anyag egyetemes tükröződése önmagában. ha alászállunk a Pokolba. hogy ismeri az életet. mint Jung Kollektív Tudattalanja. már előző életeikben végigmentek az állomásokon. haláltól az újjászületésig. Nem egy merev predesztináció a sors. aki végigment mindezeken az állomásokon. Ekkor a lehetőségeknek egy sokkal szélesebb spektruma nyílik meg előttünk. Ezek a mesék azt is megmutatják. mit akar elérni. De ott van előtte a másik út is.TUDATPLAZMA. szellemi mester lesz. A Tudatplazma olyan. Tanító. és megszabadultak a karma kötelékeitől. Krabat a Fekete Malomban). az megelőzheti a bajokat. Mert a bűnnel vele jár a szenvedés. ő maga dönt. hogy a szenvedéseikkel megváltsák a világot. a Halál. lélekben és Istenben is megszülettek. legfeljebb az egyes elérendő célállomások meghatározottak. amikor az ember megismeri a sorsát. Pontosan ez történik akkor is. és nem lehet rajta változtatni. hanem alakítója. és akkor már önerőből nem tud megszabadulni. akik testben. minősége. Ez az öntükrözési hajlam benne van mindenben. a Bukás. a Megváltás és az Újjászületés. vagyis álmunkban rájövünk. akik különösen tisztalelkűek. vagy egy mesebeli állat). megszűnik az álmunk forgatókönyv jellege. hogy a TUP éppenhogy a tudatosságnak egy fokozata. gonosz célokra használja fel a tudását. Sok mese szól arról (Pl. TUP A Tudatplazma olyasmi mint az Éter: Kitölti a Világmindenséget. amelyben mint folyamatban az Anyag szüntelenül átgyűrődik és átáramlik önmagán. vagy a kenyér. hogy akik valódi halálközeli élményt éltek át. akik különösen nagy önfeláldozást vállaltak értünk. tudatosan álmodunk. amikor pl. megszűnnek a félelmeik. és ezért valódi segítői lehetnek a szenvedő lényeknek. szabadabbá válunk. Ha önző. Az ilyen ember már nem elszenvedője a sorsának. De ilyen Mahátmát találni nagyon nehéz. és aki erre rá tud hangolódni. és megértjük a felsőbb hatalmak célját ezzel a balesettel. ahol szabadon döntünk. hogy bizonyos feladatokat csak úgy tudunk megoldani. sokkal több szeretetet tudnak adni és elfogadni. mint szakadatlan öntükrözés. csak egy másik lény önfeláldozó szeretete által. hogy álmodunk. amely kockáról kockára ugyanaz. Őket hívták a Régiek Kétszer Születetteknek. Ők már ismerik az élet titkait. Ez az oka annak. sőt úgy tekint rájuk.

mely felold és újraformál minden múlandó formát.8. örökkévalót. Komplementer. 42 . korlátos létén. de ez maga a Mágia! A Mágia tehát ott kezdődik. Az emberi tudás határai azok. (91. és felragyogtatja a múlhatatlant. ahol a kvadronok lángtükrű lelkében ott lobogunk mi magunk is. mely rokon a mágiával: a szellem kiáradása az anyagba. egymást kiegészítő dolgok ezek. túlmutat önnön véges. minél inkább vonatkozik ránk. ahol a Tudomány véget ér. Ez az új szint a teremtő képzelet. és egyetemlegest: magát Istent is.16) Mai megjegyzésem: Ez nemcsak rokon a mágiával. és ez az egyetemes megismerés új szintjének kapuja is egyben.LÁNGTÜKRŰ KVADRONLELKEK A tudás annál kevésbé objektív. ahol az eredendő öntükrözés már minket is körébe von.

Tanításuk szerint az ő kreatív gondolattevékenységének ritmusa oszcillál a természet szívdobogásában és hullámzó erőiben. hanyatlásának és halálból való újjászületésének periódusait. Értékelés a Kvadromatika tükrében: Az E = m⋅c2 = h ⋅ ω képlet szerint minden anyaghoz egy tőle elidegeníthetetlen rezgés is tartozik. A természet minden síkja és élőlénye ezt a teremtő ritmust ismétli. új dimenziótudományok kibontakozásán át.világestig. A formavilág valamennyi élő jelképében az ő alkotó energiája az „Önvaló”: az egyedüli Valóság. s az uránon túli instabil elemekig minden oszcillál. A teremtő idea lereagálta tendenciáit. A világot „Brahma lehelte ki”. karakterének sajátos töltése szerint. megalvadt szellemi energia. Az 43 . A Hermetikus filozófia. Az energiának ritmusa van. A rezgés. s most elnyugszik a „Világéjben”: a Pralayában. a kozmoszt átható pulzuslüktetéssel azonosulva. Ezért nevezik őt „százezerszeres Brahmának”. mágikus oka! Ezért engedelmeskedik az úgynevezett „élettelen anyag” is az ősritmus periodicitásának. Lélegző Világegyetem Az élet minden jelenségében titokzatos energiák ritmusa lüktet. mikor elkövetkezik megint a brahmai lélegzet visszaszívásának a periódusa. A keleti filozófia meditáló adeptusai. csak azt. amelyben lények számlálhatatlan tömegének variációi bontakoznak ki léthajnaltól . Most innen veszünk szemelvényeket. Mert egyedül ez a rejtett és láthatatlan Valóság tartalmazza a jelenségek irányításának. kezdve az Analógiák Tanával. végül az anyag különböző sűrűségű dimenziórendszerei. Ez a nagy kialvás. Ez az univerzális ritmus a világtest lélegzetének ritmusa. A hidrogéntől az uránig. mikor a „Kozmikus Elme” teremtő képzelete „az időtlenből az időbe lépett”. átértékel. S éppúgy nem léphet ki e törvény hatálya alól. meghatározott ütemben lüktet. hangrezgést és mágneses mezőkön végbemenő vibrációt. ezt fejezi ki az E = h ⋅ ω képlet! Ez egyben az „erőkvantum” képlete is.SZEPES MÁRIA: SMARAGDTÁBLA A Kvadromatikának sok lényeges alapgondolata megtalálható ebben a könyvben. amelyet valóságos előképe véghezvisz „a tükrön kívül” . A kilégzés folyamatában keletkeznek először a mentális. amely nem más. Minden mozog: de e mozgás nem folyamatos. Pihen. Minden más csak vetület. mint a vetületek és okozatok benne gyökerező. amelyet a látható világegyetem láthatatlan ősideájának kiáradása indított meg. „a lélekző Brahma” titánalakjáig hatoltak el. a mágia modern varázsszavaival és praxisával a „tükrön kívüli valósághoz mutatja az utat. hanem kirobbanó erőkvantumok váltakoznak benne lanyhuló tendenciákkal. Aktív megnyilvánulásokat passzív állapotok. s a tükörkép nem végezhet önálló mozdulatokat. az idő térré fagyott állapota. elektromagnetikus lényeget éppúgy a periodikus törvény hatja át és mozgatja. A kémiai vagy anyagtalan. azután az asztrális. Ez a ritmus határozza meg a formák keletkezésének. 1999. Édesvíz kiadó. Készül az új Manvantara hajnalára. kibontakozásának. átalakulásának kulcsát. a színuszhullám pedig belégzés és kilégzés váltakozása. ahogy az árnyék nem szakadhat el a fénytől. mint valamennyi fény-. hullámhegyeket hullámvölgyek követnek.

mint a leghatalmasabb tejútrendszer. ugyanúgy a színek asztromentális elemzése nyilvánvalóvá teszi valamely életjelenség pszichikai tartalmát. lüktető. nap vagy tejútrendszer. akkor a képlet törekvést fejez ki: a tudat úgy fejlődik. az életjelenségek stádiumát. Ha az egyenlőséget dialektikus egyenlőségre cseréljük. mint a diszperziós össze44 . vagyis a vetület. akkor A#B jelenti az A és a B kapcsolatát a valóságban. amely különböző frekvenciájú összetevőkből áll. legyen az kristály. csak kicsiben! Ez a Nagy Fraktáltörvény. növény. „A természet minden síkja és élőlénye ezt a teremtő ritmust ismétli. köd.. Minden differenciálódás. az Univerzum Logoszának mágikus hangrezdülését.. az objektiválódott létben való jelenlétet. Értékelés a Kvadromatika tükrében: A hang és a fény. Az E = m⋅c2 éppen a megalvadt szellemi energia képlete! A tömeg úgy jön létre. tökéletes. a Téridő-Plazma. végtelenül gazdag formavilágra. A hang az univerzális ideát. hogy az energia körben áramlik. tulajdonságát jelenti. és az összetevők aránya határozza meg a dolog karakterét. amely létrejött. ψ ( x ) = ∑ ci ⋅ ϕi ( x ) . A legkisebb mikroorganizmus éppúgy benne él e ritmusban. A Tattvák törvénye determinálja a kozmoszban uralkodó periódusokat. a tattvákban gyökerezik. meg. teljes egészként felszerelve. ezért lehet a vektort a vetületeiből összerakni. Az önmagát megnyilvánító Elv először realizálódó ősképei hang és fényvibrációk. Minden mirminyó. bezáródik... s az ősfényt. és A > B jelenti az A vetületét a ψ elmében. A tudat akkor adekvát. A tattvák a keleti filozófia szerint a világéternek. A Tattvák törvénye nem más. állat. ahol ci = ( ψ. a fény. A fény metafizikája A fény metafizikájának analízise szerint az energetikai életárammá erősödött kreatív eszme első mozzanatában hanggá és fénnyé differenciálódik. aki önmagában tükrözi az egész Világegyetemet.” A vetület pontosan tükrözi az eredeti mintát. a foton és a fonon játssza a főszerepet a kristályrácsban is. táj. A bezárt fény pontosan úgy viselkedik. Minden dolog hullámcsomag. ϕi ) = ∫ ψ ( x ) ⋅ϕi ( x ) dx a skaláris szorzás. a természet hétféle energiáját jelentik. Valóság és vetület viszonya a Kvadromatikában is fontos.Univerzum egésze szintén egy rezgő. hiszen pont úgy néz ki. mint egy tömeggel bíró részecske! A lények kiáradása nagyban emlékeztet a Mandelbrot halmaz aurájában tülekedő. ha az A és B kapcsolatának vetülete éppen azonos az A és B vetületeinek kapcsolatával. ember. amely a hindu bölcselet tattvikus rezgéseivel azonos. minőségét. ez a hullámcsomag Fourier-spektruma. a TIP rezgéseiből tevődik össze! Tudták már a régiek is! Hogyan lett ez az őstudás elfelejtve? Minden differenciálódás a tattvákban gyökerezik: minden hullámcsomag tulajdonságait az őt alkotó rezgések szerkezete határozza. tehát a tudati tükörképet. csillag. Ha A. fejlődési stádiumát és ideatöltését. B a valóság tárgyai és ψ a tükröző elme. az Akasának különböző frekvenciájú rezgései . élő rendszer. Ez a kvadromatika disztributivitási törvénye. és a maga dimenziói közt ugyanazt a tartalmat tükrözi: az elsődlegesen megzendült varázsige. hélium vagy magnézium tartalmát. az Akasának különböző frekvenciájú rezgései..” itt van feketén-fehéren kimondva: minden dolog az éter. „A tattvák a keleti filozófia szerint a világéternek. évekig foglalkoztam a vektorok vetületeivel és azok transzformációival. hogy adekváttá váljon. Ahogy a színkép elárulja egy távoli bolygó hidrogén. miniatűr Mandelbrot halmazocska egy lény. Ezt az (A#B) > ψ = (A > ψ ) # (B > ψ ) képlet fejezi ki.

függés. A Világegyetemet átszövi ez a ritmus. kagylókban. az örvényekben. A Lét a Hiány kiáradása: a Logosz mint rezgés kiárad a világba és létrehozza annak mikro. és a Nagy Fraktáltörvény szerint a kicsi és a nagy szerkezete azonos.és makroszerkezetét. Nemsokára megismerhetjük ezeket a törvényeket. valóban. a felhőkben és a növényekben. hiszen minden színuszos összetevő elnyúlik a végtelenbe. Ezért ismerünk rá a teásbögrében kavargó teafű mozgásában a spirálgalaxisokra. A Kvadromatika szerint minden formát áramlások. Ettől van a világnak hologram-szerkezete. rezgések és örvények hoznak létre. 45 . csigákban ugyanazokra a mintákra. amely valóban meghatározó jelentőséggel bír. A formateremtő erők törvényei pedig minden szinten azonosak. a kicsi önmagában tükrözi a nagyot.

és kijelentették.A Hatalom Igéje. Ezt az abszurd világképet összekapcsolták a vallásokkal is. a hang az étherben és az emberben a férfierő. Ez a nézet aztán csaknem 80 évig uralta a tudományos gondolkodást. és ezen mezők közvetítésével hatnak egymásra. ráadásul ez a létezésnek csak az alacsonyabb szintje! A görögöknél az őselemek száma négyre redukálódott. Ezt közelhatásnak nevezzük. a Nagy Összeomlás pedig a Világvége! A kettő közti idő: Brahma egy napja (a védikus vallásban) A TIP-elméletből (lásd ott) pontosan kiadódik a relativitáselmélet. A távolhatás csak látszólagos. melyből a Mindenség fakad. a Víz. de még görbülhet is! Ebből a Görbült Semmi-teóriából fejlődtek ki a kozmológiai elméletek. Az éter az a közeg.Buddhi és Külön Énség Ahankára: ezen nyolc osztálya van természetemnek. ez anyaméhe minden létezőnek. az elemi részecskék elmélete (erős kölcsönhatás) és létrehozható az antigravitáció és a vákuumenergia konzisztens elmélete is. Értelem . az Általános Relativitáselmélet is. ha összhangban van a Relativitáselmélettel. Későbbi sorsa az. amelyek szerint a Világegyetem 10 milliárd évvel ezelőtt egy nagy robbanásból keletkezett és azóta is tágul. hanem Riemann-metrikájú. 46 . ti. Levegő. ÉN vagyok a víznek íze. hogy a vákuumot kitölti egy rugalmas közeg. misztikus kvintesszenciát (ötödik lényeg) emlegették. ÉN vagyok a Forrás. ehelyett a testek közt távolhatás működött. sőt annak magyarázata is. Ezt nevezték Éternek. a Védákban AUM . és melybe minden újra beolvad. a Big Bang (Ősrobbanás) nem más. hogy a vákuum üres.ÉTER A régiek úgy hitték. 7:4-8) „A Föld. A XIX. Értsd meg. de mind úgy látja. Eszerint a tömegek körül az egyesített téridő geometriája görbült. hogy elvetették az étert.Manasz. hogy a kvantumtérelméletnek is alapköve lett. amely olyan sikeres volt. Az éter fogalma akkor került újra elő. mint a Teremtés. Ebből fejlődött ki Einstein Relativitáselmélete. NÁLAM nincs hatalmasabb. ismerd meg másikat. Ez az alsóbb rendű. század végén történt valami. vagy egy idő után újra összehúzódik és egy mindent elemésztő nagy tűzben megsemmisül. továbbá az Általános relativitáselmélet minden eredménye a gravitációról. nem Euklideszi. a Kvantumelmélet és a Gravitáció. és csak a többi mozog. Reprint 1984) Az indiaiak tehát még tudtak az éterről. Tűz. Az Életelem az. hogy ő áll. oh hatalmas karú. Emellett megszületett a gravitációelmélet modern változata. Emellett természetes szintézisben egyesül az Elektrodinamika. és az étert csak mint valami megfoghatatlan. amelyek képesek hatni az anyagra. amelyben a fény terjed és amely a fizikai mezőknek is hordozója. oh Kunti fia. a Holdnak és Napnak ragyogása. hogy vagy vég nélkül tágul és hígul. mely a Mindenséget fenntartja. rajtam függ a Mindenség. sőt tudományos dogmává merevült: egy teóriát csak akkor tekintettek konzisztensnek. mint gyöngysor a zsinóron. az éterre hivatkozni egyet jelentett az eretnekséggel! Kiderült ugyanis. Elme . sőt nyolc őselemről beszéltek. Éther. amikor Faraday és Maxwell felismerte. A Bhagavad-Gítában Krishna is megemlíti az étert a nyolc őselem egyikeként: (BG. hogy a látszólag üres teret különféle fizikai mezők töltik ki. hogy nem tudjuk megmérni az éterhez képesti sebességet. tehát az egyenletesen mozgó koordinátarendszerek és megfigyelők csak az egymáshoz viszonyított relatív mozgást érzékelik. ami oda vezetett. magasabb rendű természetemet.” (Annie Besant és Gömöryné Maróthy Margit ford. valójában minden dolog a fizikai mezőkre hat. Tehát a vákuum nemcsak üres. és a fény ebben terjed. Newton fizikájában már nem volt helye az éternek. óh Dhanangyaja.

Ám ott a megoldás más lesz: ha megoldom a divgrad v2/2 = 4πGρ egyenletet. Részletesen ld. Azt találjuk. méghozzá a ponttól R távolságban v sebességgel. hogy ez negatív legyen. de Univerzumok egész sokasága. és a távoli galaktikák egyre nagyobb sebességgel távolodnak. hogy melyik eset valósul meg. Ez viszont tökéletes összhangban van a rejtett tömeg hipotézissel. Ennek a tágulásnak vagy az lesz az eredménye. de hiszen pont ezt jelenti az. tízszerese jön ki. amelyben az ember létrejöhetett. ami akkor lenne ha az Univerzum éppen a végtelen tágulás. hogy a Világegyetem tágul! A Newtoni képlet a gravitációs térre: divgrad v2/2 = 4πGρ = div a És ha most kiszámoljuk div a-t. további turpisságokra jövünk rá. ami azt jelenti. vagy pedig ez az esztelen tágulás egyszer csak abbamarad. hogy ez pozitív. rejtett tömeg! A TIP-teória ezt minden mellékes huzavona nélkül kiadja! Sokan mások is kételkednek a Big Bangben. hogy elvetem a Big Bang elméletet. akkor nem a v = H⋅r jön ki megoldásként. Nemcsak egy Univerzum van. Számítsuk ki ugyanis a ρ sűrűségű közeggel töltött TIP áramlási sebességét! Itt ρ a Világegyetemet kitöltő anyag átlagos sűrűsége. mert valamennyi megfigyelt jelenség. 60 jegyre pontosan a r kritikus kell legyen. akkor div a = da/dr + 2/r⋅a = 3⋅H2 = 8πGρ. ráadásul az Univerzum igazi szerkezete sokkal emberközelibb és lélektelibb. galaktikákkal) kitöltött Univerzumban egy tetszőleges pontból nézve a TIP a pont felé áramlik. így a = H2⋅r. hogy minden csillag a középponttól kifelé gyorsul. v =√(2GM/r) =√(2G/r⋅4r3πρ/3) = √(8πGρ/3)⋅r = H⋅r Ha az így kapott H-t kiszámítjuk. Számoljuk ki a gyorsulást! a = v⋅dv/dr a stacionáris áramlás esetén. amely szerint az Univerzum valódi sűrűsége kb. az a felismerés. Nem vagyok tehát egyedül ezzel. hogy a megfigyelt Hubble-állandó kb. és bizony azt látjuk. És ráadásul mínusznak kéne lenni! Ahhoz. A két görbe a Föld felszínénél (r=R) csatlakozik egymáshoz. azaz a Hubble-képletet kapjuk. Mi győzött meg engem arról. tízszer akkora. TIP-teória. 47 . lehetséges az átjárás egyik világból a másikba. és v-t az ismert képlettel határozzuk meg. és az újra összehúzódás határán lenne. melyek többé-kevésbé kapcsolatban is állnak egymással. hanem egy ellipszisívből és egy hiperbolaívből összetett görbe. méghozzá sokkal egyszerűbben. Tudniillik a Föld belsejében áramló TIPre ugyanilyen képlet érvényes. már csak azért sem. nagyobbat kapunk a kelleténél. hogy v = H ⋅ R. mint a megfigyelt! Az Univerzum tömegének tehát 90 %-a láthatatlan. a sebességnek képzetesnek kéne lennie! Ezt úgy fogalmaztam meg. hogy a piroszférában képzetes éterszél fütyül. a ρ értéke dönti el. Azt. hogy a Big Bang teória nem helyes? Nos.BIG BANG A hagyományos tudományos világkép szerint a Világegyetem egy téridő-szingularitás felrobbanásából keletkezett 10-20 milliárd évvel ezelőtt. amelyből ezt az épületes teóriát levezették. hogy a Világegyetem teljesen felhígul. majd visszafordul és egy mindent elpusztító Nagy Reccsben ér véget. Ha tovább elemezzük a v=H⋅r képletet. megmagyarázható a TIP segítségével is. Ezt a nyomasztó és sivár világképet mi nem tesszük magunkévá. hogy egy ρ sűrűségű közeggel (csillagokkal. Két baj is van ezzel: az előjele pozitív. Szó sincs tehát képzetes éterszélről! Az egy hibás számítás eredménye! Ha ezt a megoldást alkalmazom az Univerzumra is. akkor azt kapom. illetve egész pontosan azt a kritikus értéket kapjuk. hogy az Univerzum is egy nagy gömb. Azóta is tágul. és 4 helyett 8 van benne! Egyik tréfás megfigyelésem szerint a fizika története az érthetetlen kettes faktorok története. mert csak ekkor kapunk olyan Univerzumot. Matematikai okai is vannak annak. Mérések alapján a ρ kb. A különbség csak az.

ehhez kevés egy labor. már az óriási. lineáris. a kozmikus délibábok korszaka. azaz olyan metrikát konstruálunk.véges méretű. amikor az ember abban hitt. háromdimenziós vektoregyenletet kell csak megoldani.. mint a rot v =0 és a div a =0! Ha ez nem haladás. Szóval az Rik = 0 egyenlettel bánni nem egy egyszerű dolog. hogy a kvantumbizonytalanság mögött egy mélyebb jelentésnek kell lennie. hahha! 48 . (George Smoot). egy egész műholdhálózat kell hozzá. hogy az α = 1/137. amilyet csak akarunk. hogy a mikrohullámú háttérsugárzás az ötödik jegyben kis inhomogenitást mutat. valamint a kvantumfizika magyarázata is. a fizikai jelentésnek megfelelő levezetése nincs is meg a szakirodalomban. mellyel megmérhetjük az éterhez képesti sebességet! Igaz. hogy nem tudjuk megmérni az éterhez képesti abszolút sebességet. amit az R sugarú gömbben levő anyag által elnyelt és áramoltatott TIP vált ki! Végszóként még csak annyit..sikerült egzaktul. hiszen az Úristen nem játszik kockajátékot! Legfeljebb bűvös Dodekaédert. Íme az eszköz. hiszen Einstein jól látta. kívüle pedig. nemlineáris. hiszen pl.03604 finomszerkezeti állandó titka is ebből fog kiderülni.. milyen kvantált pályák lehetségesek. amit az áramló TIP hoz létre! Ezzel egyúttal konstruktív megoldást is adtam az Rik = 0 Einstein-egyenletre. négydimenziós tenzoregyenlet helyett olyan egyszerű. a belsejét ρ sűrűségű anyag tölti ki. hogy csak a Schwarzschild és a Kerr megoldás ismert mint egzakt megoldás (azóta persze ez változhatott) és pl. mit csinál két egymás körül keringő fekete lyuk. nem mondhatjuk.. 365 pluszmínusz 18 km/s sebességű mozgást jelez a Leó csillagkép irányába. matematikailag is igazolni az éter (TIP) létét azzal. akkor mi a haladás? (ha halat adnak a piacon. És végül. Nem titkolt szándékom az. a Kerr-megoldás ellenőrzése is óriási munka. hahha!) Választ kaphatunk végre arra. hogy egyedül csücsül a Nagy Semmi közepén. Az a „Semmi” nagyon is eleven anyag! Belőle épül fel minden. mint egy kristályrács! A Big Bang tehát egy hibás számítás eredménye. és ez irányfüggő: ha jól emlékszem. hogy kiszámoltam az Rik = 0 Einstein-egyenletet arra a metrikára. De most ez megváltozott! A bonyolult. de a lényeg az. és arra automatikusan érvényes lesz az Rik = 0! Ha csak a matematikai hasznát nézem a dolognak. hogy immár nem mondhatjuk. amit a helytelenül Dopplereffektusként értelmezett gravitációs vöröseltolódásból számoltak ki. a Kerr-megoldás konstruktív. afféle matematikai délibáb! A csillagok látszólagos távolodása. nem létezik! A vöröseltolódás: gravitációs vöröseltolódás. a Landau-Lifsic 2 azt írja. nos. hogy nincs éter. ugyanilyen gömbök végtelen sora van. mert igenis meg tudjuk mérni!! Lezárult egy csaknem százéves időszak.

hogyan lehetne az elődök tudását újra reprodukálni. Ebből fakad a kémiai elemek stabilitása. hogy feltegyék a kérdést: egyáltalán miért van a kvantumbizonytalanság? Mi az oka a kvantumnyüzsgésnek? A Sztochasztikus Elektrodinamika művelői erre is felelnek: Van a Vákuum. Ez többek közt abban is megnyilvánul. miért egyformák az atomok. a TIP. mert az elemi részek szintjén az ún. Nos. mi teszi állandóvá a tárgyakat.illetve túlságosan is az! A hagyományos Newtoni fizika nem tudta megmagyarázni: miért stabil az anyag. megnő a sebessége.. Nekem pedig szent meggyőződésem.. azért. Másrészt ott a Pauli-elv: két fermion nem lehet azonos kvantumállapotban. Heisenberg-féle határozatlansági elv érvényes. Valahogy mindig csak töredékes információk maradtak fenn. Sauberger és sokan mások már megvalósították az „örökmozgót”! Ezekről a tiltott találmányokról dr. Az anyag azért nem esik össze. Márpedig tudjuk. . újraformálja. egyformasága és sokfélesége. és ez a TIP! A 49 . miért stabil az anyag. amelyek nem adnak választ a paraméterek pontos beállításának kérdésére. olyan dolognak. a kvantumnyüzsgése. csak valakik ezt eltitkolják. mint Dali képén az óralapok? Nos. tapasztalatot. és egyre nagyobb energiával rezeg. A kvantummechanika aztán megmagyarázta ezeket a dolgokat. ami egy hallatlanul sűrű közeg. ami csak nagyon speciális körülmények közt jöhet létre. század elejétől kezdve kidolgozott technikái vannak. Vagyis az energiamegmaradás eleve bele van építve az elméletbe. és ennek a közegnek a fluktuációi adják a kvantumjelenségeket. önfenntartó hullámcsomagjai.. vagyis akkor tekintenek egy elméletet konzisztensnek. De nincs jobb helyzetben az új fizikai gondolkodásban sem. így abból az energiamegmaradásnak ellentmondó eredmény még elvben sem jöhet ki. hogy nem csoda. hogy az energiakicsatolás nem kivétel. mert az egész fizikát az energiamegmaradás elvére építették fel. és azt kísérleti vagy számítási hibának titulálják. (Tér-Idő-Plazma) Ennek már a XX. Vázolja a megvalósítás lehetséges módjait is. ha hozzárendelhető egy Hamilton-függvény. Moray. hanem szabály! Mért nem botlunk akkor bele lépten-nyomon? . rezgésekből és áramlásokból tevődnek össze. a leghétköznapibb dolgokban is! Csakhogy jelenléte nem nyilvánvaló. Az ENERGIAKICSATOLÁS a hagyományos fizikában tilos dolog.ENERGIAKICSATOLÁS Az Energiakicsatolás nem más. Tehát az energiakicsatolás a hagyományos fizikában tilos. ha eleve kizárnak minden. eredményt. mert szerintük ez az egész hülyeség és nem létezik.kérdezhetik akkor tőlem. . mert van ami táplálja és szüntelenül megújítja. az energiamegmaradás sérülésére utaló jelet. hogy matematikailag az egyenleteket a Hamilton-Lagrange-féle legkisebb hatás elvből vezetik le. Tesla. mint a Vákuumenergia kinyerése a TIP-ből. hacsak nem hibás a számítás! Ez a Hamilton-szemüvegen át nézett világkép annyira részévé vált a fizikusi gondolkodásnak. azaz egy részecskének nem lehet egyszerre pontosan mérhető helye és sebessége. az egész univerzum kimeríthetetlensége! De odáig a kvantumfizikusok sem merészkedtek. és emellett az egyenletek kovariánsak a Speciális relativitáselmélet Lorentz-transzformációival szemben is.belebotlunk! Nap mint nap! Csak aztán felállunk és továbbmegyünk! Mert az energiakicsatolás benne van mindenben.. tudniillik ritka kivételnek tartják. összenyomhatatlannak. A hivatalos szervek meg elvből nem adnak támogatást. és minden nyomot eltüntetnek. A legtriviálisabb kérdés az. Más szóval: az elemi részecskék maguk is a TIP szolitonjai. újjáteremti őket. egyáltalán miért nem esik össze az egész anyag egyetlen pici kis pontba. Egely György ír sok könyvében. Ha tehát összenyomom. beleértve a feltalálókat is. miért tűnnek szilárdnak. hogy a dolgok szeretik a legkisebb energiájú állapotokat elfoglalni. hogy egyáltalán miért vagyunk. mért nem folynak szét. vagy Hamilton-operátor.

A tükrözött tulajdonságok felerősödnek. de az állatok és a növények is be vannak kapcsolva ebbe az univerzális Internetbe. mint a Dolgok Egyetemes Tükröződése Önmagukban. szüntelenül anyagcserét folytatnak. ez a Rezonancia-kiválasztás. hogy Akasa. A dolgok tükrözik egymást. ahol a mennyiség minőségbe csap át. Nemcsak az emberek. hogy az élőlények táplálkoznak. Tehát az élőlény: Mismaz! Mindig más és mégis mindig ugyanaz! A Kvadromatika új felfedezése az. minden szövet cserélődik és megújul. így válnak lehetségessé a rejtélyes megvilágosodások. Ennek lényege az. hiszen maga sem más. soksejtű élőlények is az egyszerűbbekből. amelyeknek a lelke az Önegymástükrözés. Rezonanciát sokféleképpen létre tudunk hozni. A lények által létrehozott kollektív tudatteret TudatPlazmának nevezzük (TUP). Az Energiakicsatolás a Teremtőerő. Végső soron minden élőlény kapcsolatban áll az Akasa-krónikával. időbeli ismétléssel vagy egyszerűen a méret fokozásával. minden anyag szüntelenül cserélődik. hogy minden mennyiség-fokozás okvetlen elér egy küszöbszintet. Szerintem az élőlények is használják az Energiakicsatolást. A láncreakció pontosan így működik az atomreaktorokban. pl. hogy MINDEN ANYAG VÉGEZ ANYAGCSERÉT. még a csontszövet is. Az eseménysűrűség és a tömeghatás együtt az Egységes Téridő-Törvényhez vezet. Nem más. A TUP a TIP-hez hasonló univerzális közeg. Tehát valami gyökeresen megváltozik. de így jönnek létre a magasabbrendű. hogy ugyanazok maradtunk. a régiek úgy hívták. Minden dolog kapcsolatban áll a TIP-pel. geometriai elrendezéssel. Univerzális törvényei vannak. és egymásban önmagukat. kapcsolatok. és az a Vákuumenergia! 50 . a KVAX kiáradása. 7 évenként az ember összes sejtje kicserélődik! Mi mégis úgy érezzük. sőt maga az élet lényege éppen ez! Tehát van Életerő. de információs közeg is. mint a TIP hulláma és áramlása! A TIP nemcsak anyagi közeg.biológusok számára természetes. ez az Akasa-Krónika. ezzel ellentétes tulajdonságú anyag nincs! Ez más szóval azt jelenti: MINDEN ÉL! (ezt részletesen az Anyagcsere című fejezetben már leírtam). A TIP-ben minden történés megőrződik. A tudat teremtőereje a TUP-on keresztül nyilvánul meg.

elkentség. azaz tíz a 95-ödiken kg! Ha ezt még c2tel megszorozzuk (ami 9⋅1016). ami így kb. Ez a zérusponti rezgés az oka a kvantumfizika bizonytalansági elvének. 51 . A teret ilyen oszcillátorok töltik ki. amelyek szüntelenül rezegnek. 3. és figyelembe vesszük a Káosz elmélet eddigi eredményeit.. hogy „örökké” működjön. Ha ezt az energiamennyiséget a teljes térre összegezzük. a Heisenberg-féle Határozatlansági Elvnek. mint sugárhajtóművű repülőgépek. hogy a TIP-nek vannak kaotikus. ne diszkréttel közelítsek. nemlineáris. Tehát tegyük fel. a megoldás néhány lépés alatt rohamosan divergálni kezdett: A TIP begerjedt! Bárki rálegyintene erre. (ezért hívják ezt nullpontinak). Tehát most tessék figyelni: Mi magunk rakjuk bele az egyenletbe. megkapjuk a nullponti energiát. A zérusponti rezgést megfelelő rezonanciára hangolt rendszerekkel meg lehet csapolni. gondoljunk csak az olajmilliárdosokra! Szerintem. ki tudja hova! Lehet. fura dolgok derültek ki: akármilyen pontosan adtam is meg az adatokat. Amikor a Hullámegyenletet megoldjuk. vagy nullponti energia az Univerzumban jelen levő korlátlan energia. viharos sebességgel elszáll.. Ha a TIP-et csatolt oszcillátorok sokaságának képzeljük el. azért lehet a feltalálókat eltüntetgetni. kapjuk a nullponti energiát. amit meg lehet csapolni. hogy a TIP-et érintő legkisebb változás is kolosszális energiafelszabadulással jár. A Planck-féle sugárzási törvény szerint E = (n + 1/2) h ν a rezgő oszcillátor energiája. Ezek szerint a TIP-et oszcillátorok töltik ki. ami kb. Máris nem tűnik olyan misztikus dolognak a kanálhajlítás. 10112 joule! Nem túlzás ha azt mondjuk: egyetlen proton térfogatát kitöltő TIP-ből egy egész Univerzum teremthető! Így már érthető. Akkor ha ilyen alapmegoldásokat összerakok. Ez az energiakicsatolás. hogy az elemi részecskék mind ilyen megoldások. Tehát a kvantumvilágban mindig jelen van egyfajta maszatosság. nekünk elég ha csak 10100 évig ellát minket korlátlan mennyiségű ingyen energiával! Az x0 = 10-35 m hosszúságot Planck-hossznak nevezik. nem pusztítja az élővilágot. Ez azt mondja ki. hogy pontosan ez történik a szupernóvákban! És ha az emberiség nem vigyáz. ami megegyezik a TIP nyugalmi energiájával. akkor a térben semmilyen sugárzás nincs jelen. amit a TIP-ről eddig tudok. mégis van egy 1/2 h ν energiaadag. még akár a tűzokádó sárkányok is létezhettek! Esetleg úgy. a materializáció. a fennálló hatalmi körök érdekeit sérti az ingyen energia megléte. nem juttatja a Földet a végső pusztulás szélére! Már sok feltaláló megvalósította ezt. hogy nem lehet egy részecskének a helyét és a sebességét egyidejűleg pontosan mérni. ami akár sorsdöntő is lehet! Hiszen miről van szó? Arról. hogy az energiakicsatolás olyan egyszerű. a nemlin szuperpozíció szabályai szerint merőben új megoldások keletkezhetnek így. Amelynek birtokában bárki a világon megcsinálhatná! A TIP-elmélet szerint a Vákuumenergia a TIP (Téridő-Plazma) nyugalmi energiája. 1 m 3 vákuumban m0 / x03 kg tömeg van. 1095. hogy hogyan kell kinéznie a megoldásnak! A periodikus alapmegoldáson kívül azonban egy egész Univerzumnyi egyéb lehetőség is van! Amikor 80-ban megpróbáltam diszkrét modellel leírni a TIP-et. hogy a TIP hullámmegoldása erősen instabil! Ha egy pici lökést kap. n = 1..VÁKUUMENERGIA. Az oszcillátor megszokott működése a periodikus rezgés. de megölik és eltüntetik őket. NULLPONTI ENERGIA A vákuumenergia. vagy az örökmozgó! Nem kell. mint egy taps! És a régi varázslók igenis tudtak egy-két mozdulattal vihart kavarni! Jézus meg elállította a vihart. amellyel meg lehetne magyarázni a vákuumenergiát. Tegyük fel. mert hiányzik az elméleti fizikai háttér. nem periodikus alaprezgései is. A kvantummechanika törvényei: valószínűségi törvények. Ha n = 0. rossz a modell. stb. így járhat! Lehet. Ez azonban felületesség! Ilyen könnyű elmenni egy jelenség mellett. mi magunk is ilyen alakban keressük a megoldást. és ez az energia nem szennyezi a környezetet. 2. Annak alapján. akkor mélyreható kérdéseket lehet feltenni.. hogy hát persze.

Ha nekünk Pokol kell. válasszatok! És tudjátok. kedveskéim. akkor mennünk kell. Ugye nem mindegy. akkor nincs más választásunk. Nagaszaki. Mohendzsó-Dáróban meg is találták a régi nukleáris robbanás nyomait! Rádioaktív sivatag. és a Bizniszvilág kezéből kiragadjuk a hatalmat. ha azt akarjuk. amely a Végső Kérdéssel szembesül. mint az. Az Univerzum ráér. Nekik is joguk van dönteni! És ha a túlnyomó többség leszavazza az Embert... a Rádioaktív Sivatagot. tanul belőlük és leszűri a tanulságokat. és hogy konyhai eszközökkel is megvalósítható az aranycsinálás. hogy együtt döntsünk az eljövendő évezredekről. hogy Mi vagy a Patkányok. De én úgy érzem. lehet. Ha nem akarunk a Régiek sorsára jutni. hogy mindent újjáteremtünk. hogy a sokak által alig várt Végkifejlet mégse jöjjön el? Röviden: HÁNY MÉG A MENNYI? (BIZONY MÁR CSAK ENNYI!) Ez az a nemzedék. sőt még az aláírásnak is jutott hely! Ha én lennék Ábrahám. óriási területen szétszórt piramisok maradványai. Talán a patkányok lépnek a helyünkre. hogy a lények zöme (és nemcsak az emberekre gondolok) nem akarja a Rettenetet. és ezen a nem túl nagy nyírfakérgen elfért az aranycsinálás titka. azt tiszteletben tartja. hogyan fogjuk tölteni az eljövendő 2000 évet? Csak rajtunk múlik! Isten szabad választójogot adott nekünk. Ezért az Uranita minden vallásban hisz. amit az a világ elpusztítására használ fel. amelyekből szakadatlanul árad kifelé az energia! Tehát igaz lesz az alkimisták alaptétele. megadja azt is. Mi vagyunk azok. hogy évmilliókra szól a döntésetek! 52 .. Ha nekünk vérengzés és gyilkolás kell. olyanok. hogy egy egész várost meg lehet semmisíteni egy fél kiló fémmel! Ugye ismerős? Hiroshima. többek közt azt mondták. neki mindegy. és újra létrejöhet egy a mienknél jobb civilizáció. melyet egy Ábrahám nevű zsidó írt. vagy akár az atombomba! Flamel Miklós egy nyírfakérget talált. Hiroshima 55. és amit választunk. hogy hová vezet minket a Bizniszvilág szelleme. miszerint a geometriai elrendezés döntő fontosságú (gondolj a lézerre vagy az atomreaktorra!). egy rövidke e-mailben világgá röpíthetném a Legnagyobb Titkot! De az alkimisták jó okkal titkolták ezt annyi ideig! Rengeteget beszélnek a közben leselkedő veszélyekről. megolvadt üvegszerű kőzetek. nem akarja az Atom-Pusztaságot. Ő megadja azt is. amely hitem szerint meg is fogja azt válaszolni. hogy a civilizációnk fennmaradjon. Röpke kétmillió év. mert pl.. minden vallást tiszteletben tart.pl. és ez a válasz jó lesz. és mit tehetünk azért. akiknek nem mindegy! Hát. hogy Szodoma és Gomora atomcsapástól pusztult el? A Mahábháratában egész atomháborúk vannak leírva! Komolyan kell venni a Régiek szent iratait! Már csak azért is. évfordulóján azon kell elmélkedni. Mert most van itt a Gyülekező! Minden valaha élt ember inkarnálódik ebben a szűk időintervallumban. És ez az a nemzedék. Ma.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->