A görög kultúra

Görögország elhelyezkedése .

a tervszerüség Aranymetszés Fontosnak tartották a kultúrát .Görögország müvészete     Munkamegosztás szerepe nagy Megfigyelhetö a szabályok tisztelete.

A görög építészet  A templom részei  Megaron (négyzetes vagy nyújtott terem)  Naosz (hajó. ahol az istenség szobra is állt) .

A görög építészet  A színház részei  Orkhésztra (a kórus helye)  Theátron (lépcsös nézötér)  Szkéné .

dór) .A görög építészet  Oszloptípusok (korintoszi. jón.

600 körül alakult ki  Milétoszi filozófusok  Teljesen új fajta gondolkodásmód. megjelenik a racionalizmus  Thálész (víz)  Anaxamandrosz (meghatározhatatlan)  Anaximenész (levegö) .e.Filozófia  Kr.

a tüz és a víz keveredik .Filozófia  Empedoklész szerint nem egy ösanyag van  Az utolsó nagy természetfilozófus Démokritosz  Atomelmélet  Materializmus  A föld. a levegö.

Hérodotosz  Hippokratész  Szókratész  Platón .Történetírás. orvostudomány  Thuküdidész.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful