Nagycsoport mondókái  Halandzsmondókák: An-tan-té-nusz, Szó-raka-té-nusz, Szó-raka-tika-tuka, Ala-bala-bam

-busz-ka, Te vagy az a krampuszka. Trattada-ramban, bimbala-rádó, Rimpala - tyinbum tyin, tyin Tyin gele, kotty bele, kotty oda, nyek, nyek, nyek.  Kiolvasó: Angyal - hangyal, mikula, Nyolc dob meg egy pikula, Irgum, burgum parafin Ice-pince te vagy kint! Suszternak nincs jó cipője, Ácsnak rossz a kerítése, Lakatosnak fakilincs, A hunyónak szeme nincs! Ne less! Ecki-becki, berecki, Hátba ütlek eredj ki. Kicsi csupor kis kancsó, meg is van már a hunyó. Egy kettő, három, négy, Az orrodra szállt egy légy. Hogyha rászállt kergesd el, Mert a hunyó te leszel. Ókusz, pókusz, piri-pókusz, Csiribuk, csiribák, kapa-rátuzs, Priccs, praccs, pruccs. E, ke, há, né, ö, ha, hé, nyó, ki, ti, tie, tike, tihá, tiné, tiö, tiha, tihé, tinyó, tiki, hú, hue, huke, huhá, huné, huö, huha, huhé hunyó!

 Fogócska: Ecc-pecc - kiolvasás Hacacáré hacaca lóg a cica bajusza. - boszantásra Ica-rica kukorica, fogj meg engem lusta cica. Jön a róka ne nézz hátra, tüzet viszen a markába. Meg ne fordulj, szépen állj, mert a róka erre jár.  Párválasztó: Brummom-brummom tizenhárom, Miért nincsen sose párom?

Egy, kettő, három, Te vagy az én párom!

Szembe babám, ha szeretsz, ha nem szeretsz, elmehetsz  Menetelő - vonuló:
Bal-jobb, bal-jobb, mennek a majmok, térdig érő gatyába, úgy mennek a csatába. Első a vezető, Második a tekergő, Harmadik a kolompos, Negyedik a bolondos. (fiúk csapatban szokták mondani)

Dombon törik a diót, a diót, Rajta vissza mogyorót, mogyorót. Tessék kérem megbecsülni És a földre lecsücsülni, Csüccs. (körbejárva mondják)
Csintekerintő, Aranygombolító, Leesett a kalapom, Vedd fel édes galambom!
(két kislány összekapaszkodik jobb kézzel, a balt tarkóra téve pörögnek)

Ketten jártunk óvodába, Térdig érő kis szoknyába, Hipsz - hopsz, kanyarodj. (kereszfogás, hipsz-re, hopsz-ra, kanyarodja keresztfogás
váltás)

Madarak voltunk bokorba, (kereszfogás) Szőrt vittünk a pokolba, Pokol előtt volt egy fa, Minden ágon hat varga, Rázd meg ördög azt a fát, Potyogjanak a vargák. (guggolás) - Mit visztek, mit visztek Selyemsátor alatt? - Leányokat viszünk Selyemsátor alatt. - Hogy adjátok párját? - Száz aranyért egyet; Száz aranyért egyet: A legkisebbiket.  Szoknyafogó: Szita, szita komámasszony, Lovat, lovat sógorasszony, - Mit visztek, mit visztek Tüskebokor alatt? - Legényeket viszünk Tüskebokor alatt. - Hogy adjátok párját? - Egy garasért egyet, Mert a legény olcsó, Mint egy marok ocsú.

Szél fújja pántlikámat, Ki fogja meg a szoknyámat? Kapd szoknya!
(Két összefogódzott lányka a kocsi és a lovak szaladgálását utánozva mondják ) (Kifeszített karokkal forogva mondják, ekkor a többiek közül egy hozzákap v.melyikhez azzal forog tovább, ha leguggolás előtt nem sikerül, a régi játékosok pörögnek tovább.

 Labdjáték: Egy előre, Két kettőre, Három hatra, Hat kilencre Üsd ki tízre, Körbe, körbe jár a labda, buta, aki el nem kapja.

Tizenegyre Vereskirály, Vas Peti, Hátba váglak, Szaladj ki!

(A gyerekek körben állnak, a kör közepén álló sorba dobja a labdát a körben állóknak, akik visszadobják. Aki elejti fél lábon kell állnia)

Átadom a labdát, szomszédasszony lányának, fiának, Mégpedig, mégpedig Volüm Fannikának. Egy, kettő, három, négy. (Sorba a szomszéd veszi át a labdát, ütemben kell maradni) Egy előre, Két kettőre, Három hatra, Hat kilencre Üsd ki tízre, Tizenegyre Gyertyatartó, vaskoppantó, Levegőbe, 10 a földre.
A gyerekek a labdát negyedelve a földhöz veregetik. A „gyertyatartó, vaskoppantó”-ra olyan erősen üt a labdára, hogy nagyot pattanjon, majd a „levegőbe”-re magasra dobja, úgy kapja el. Utána tízszer veri még a földhöz. Ekkor újabb játékos veszi át a labdát és folytatják a labdaveregetést.

 Kötélugró: Erzsi, Bözsi, Sári, Kati. Egy, kettő, három, négy, Szálljon, szálljon a kötél. E, ke, szár, Kár, hogy vége már.

 Színjáték: Hová megy a kis vonat, mondd meg te . . . . . . — — — — Z Milyen színű a teteje, mondd meg te! . . . . . . . — — — Z

Van-e rajtad olyan színű, mondd meg te! . . . . . . . — — — Z Kiolvasó
Első sor: akire az utolsó szó (,‚te”) jut, annak mondani kell egy helységnevet (pl. Polgárra) Második sor: az utolsó szóra eső gyermek egy színt nevez meg (pl. kék); Harmadik sor: az utolsó szóra eső gyermek felelete: „van” vagy „nincs”. Aki eltalálta, átveszi a játékvezetést. Ha nem találta el, az előbbi vezetővel elölről kezdődik a játék. A gyermekek a játék megkezdése előtt összebeszélnek, hogy milyen színre gondolnak. A kérdezettnek nem a konkrét színt kell megmondania, hanem csak „van” vagy „nincs” .A válasz dönti el a játékvezető-cserét.

 Naphívogató: Süss fel nap, fényes nap, Kertünk alatt két kis bárány Majd megfagy. Eredj fel az égbe, Fehér lepedőbe, Kérd ki a kiskulcsot, Hívd be a hideget, Engedd be a meleget! Süss fel, Nap, Fényes Nap! Kertek alatt a libáim Megfagynak. Terítsd rájuk köpönyeged, Adjál nekik jó meleget! Süss fel, Nap, Kedves Nap!

 Esőbiztató: Ess, ess, esőcsepp, Szomjas földet itasd meg! Ess, eső ess, három hétig ess! Hullj a rétre, a vetésre Ess, eső ess!
 Katicabogárröptető:

Ess, eső essél, Bugyborékot vessél, Hogy a búza nőjön, A gyermek örüljön, Lesz kenyér, lesz kalács, Karácsonykor finom fánk.

Katóka röpülj el, (s. s- m. s. s- m.) (szinkópa) gyün az anyád söprűvel (s-s-m-m s. s- m.)  Csigahívogató:

Bum-bum bácsi! Hová visznek katonának? Föl vagy le? (abba az irányba amerre a katicabogár repül)

Csiga biga palota, nosza hol az ajtaja? Ajtója nincsen, ablaka sincs, sehol egy lyuk, hogy békukkints, Kukk! Iskolásdi: Gyertek lányok, iskolába, Öltözzetek díszruhába, inc, pinc, lakatos, te leszel a cica most. Első osztály i-i-i, Második osztály bicikli, Harmadik osztály kiskirály, Negyedik osztály nagykirály, Ötödik osztály hagymaszár, Iá nagy szamár két fülével kalapál, Nem kell neki iskola, csak egy korhadt taliga, Befogják a taligába, Úgy viszik az iskolába.  Dramatikus játék: Ősz: „Mit szeretek? - Játszani! Fűből ki se látszani! - Zöld erdőben mi rohan? - Én jártatom a lovam – gyí, te gyí!” Kakas bácsi: (A gyerekek félkörben állnak, egyik előttük a kakas bácsi pálcikával a kezében.) - Hová, hová kakas bácsi? - A vásárba kikiriki, - Mit vásárolsz kakas bácsi? - Zöld furulyát kikiriki. - Hát, hogy fújja kakas bácsi? - Így ni, így ni, így ni.(Erre szétfutnak, a kakas utánuk, akit megüt a pálcikájával, az lesz helyette) Tél:  Gyűrűsdi: Hatodik osztály gatyaszár, Hetedik osztály kis szamár, Nyolcadik osztály nagy szamár.

Megy a gyûrû vándorútra, egyik kézbõl a másikba. Aki tudja, meg ne mondja merre van a gyûrû útja!
A játszók sorba leülnek. Kezeiket, úgy teszik össze, mintha imádkoznának. Választunk egy cicát és egy osztót. A cica kimegy, az osztó valakinek a tenyerébe csúsztatja a gyűrűt, de akkor is folytatja az osztást, ha már becsúsztatta a gyűrűt v.kinek a kezébe, így a játszók sem tudják kinél van az. Behívják a cicát: cic, cic, cic, cic. A hunyó a sor elején kezdi a nézegetni a gyerekek kezét, anélkül, hogy hozzájuk nyúlna, közben énekli a Csön-csön gyűrűt: jobb kezének mutatóujjával maga előtt intve egyenletesen jár. A dal végénél megáll körülnéz, és ahhoz megy, akinél a gyűrűt gondolja és ezt mondja:

Piros bőrnek, bőr ajtaja Aki tudja ne tagadja, Lám én tudom nem tagadom
Aztán a gyerekre mutatva folytatja

Ettől kérem, ettől várom, ez adja ki.
Ha eltalálta, akkor a másik gyerek megy cicának, ha nem visszamegy a játszók így mondják:

Egy esztendős a cicia. (kétesztendős a cica,........)
Három esztendős macskát megkergetik, megcsipkedik.

Sajt és virágvásáros:

Nem eladó a túrócska? A gyerekek fele két lépés távolságra körben áll. Azután mindenki
elé ül egy másik gyerek, a túrócska. Egy vevőnek marad, és valakitől kérdezi:

- Nem eladó a túrócska? - Nem eladó, nem eladó! Csak a vásárra való. - De mégis, hogy adja? - A kassai toronyért, Benne való kincsekért, Száz arany gyűrűért, Egy..., két.., három csapásért!
Ekkor a vevő és az eladó jobbra, balra szaladnak, s a csapások száma szerint futják körül a kört, aki hamarabb ér a túrócskához, az eladó, aki később az vevő lesz.

Tavasz: - Virágvásár
A játékvezető kijelöl egy árust és egy vásárlót. A vásárló elmegy egy kicsit messzebbre, hogy ne hallja a többiek beszédét. Mindenki választ egy virágnevet és megmondja. A vásárló féllábon ugrálva jön és bejelentkezik.

Vásárló - Cin, cin. Árus - Bumm, bumm. Miért jöttél? Vásárló - Virágért. Árus - Milyenért? Vásárló - ........

(Mond egy virágnevet. Ha van ilyen a gyerekek között, azt elviheti és fél lábon ugrálva mennek a gyűjtőhelyre. l-la nincs, az árus azt mondja:)

Árus - Kosár a fejedre, tepsi a hátadra, mehetsz.
Ha az árus nem emlékszik a virágok nevére és megtagadja a kérést “szöges” híd” alatt kell átszaladnia, ás más árust választanak.

- Bú, bika:
A. játszó gyermekek kiolvasóval ‘bikát választanak, aki egy cövekhez kötött madzag másik végét fogva körbejár. A szabad kezében egy vesszőcske van. A madzag végét rögzítő cövek mellé egy zsebkendőt, vagy egyéb. tárgyat helyeznek. A többiek a dal első két sorát énekelve, ki akarják ragadni a cövek mellett elhelyezett tárgyat. A bika, aki a dal második felét énekli, ezt nem engedi. Akire rácsap, azzal helyet cserél.

Bú bika, cseri bika,
(m r-d, m-m r-d) m-m r-d)

Adjál szénát, adjál szalmát.
(m-m r-d, (m

Nem adok, nem adok,
m r, z m m r, z) r-d m-m d)

ha hozzám érsz rád csapok.
( m-m

Kiolvasó: Megy a bika a lajtorján, Egy kövér légy ül az orrán, Kipi-kopp-kopp, ki ment ki, Ő vagy ti? Csúfoló: Böm-böm bika, vaskarika, nem illik rá a pántlika. - Csipedem-csipedem-bárzsingom, Feküdj mellém galambom, Nem fekszem én temelléd, Ördög bújjék tebeléd.
(Kislányok ülnek a gyepen, tépkedik a füvet, mondják vagy énekelik a mondókát. Az utolsó sornál felugranak és egymásra szórják a füvet, akire a legtöbb hull, az az ördög)

 Táncszók Levendula ágastul, Ugorj egyet párostul! Azért adtam egyszer meggyet, Hogy velem is ugorj egyet! Csili-csalamádé, rothadt karalábé,

Száraz dió, ropogtató, Hegedűszó, muzsikaszó. Tedd le babám a szűrödet, Hadd ugorjak egyet véled! cukor, csokoládé, Sári hipp és hopp!

Hej pipirke, pipirke, Ez a szarka tánca,

csepü, lepü, kenderfű Ez a fordulása.

Egér, egér adj fogat, Én adok csontfogat, Te meg adjál vasfogat! Fecske csicsereg, Mindent kifecseg, Azt is jön a nyár, Azt is tovaszáll. Gólya, gólya kelep-kelep, Nagy útra megy, Isten veled. Isten veled fiúk, lányok, Kikeletkor visszaszállok. Baglyocska hunyorog, Fatönkön kuporog, Nagy fejét forgatja, Hol erre, hol arra, Izeg-mozog toporog, Tipi-topi, top-top-top