Jó gyakorlat gyűjtemény.

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye
Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség megvalósítását elősegítő pedagógiai jó gyakorlatokról szóló ismertetések gyűjteménye. Célunk a gyűjtemény összeállításával kettős volt. A jó gyakorlatokat végző pedagógusok szakmai megerősítése, illetve további jó gyakorlatok beindításának ösztönzése. Azt reméljük, hogy a gyűjtemény olvasói alapvezetően kétféleképpen reagálnak az összegyűjtött anyagokra. Reméljük, lesz aki ebből a gyűjteményből merít munkájához ötleteket támpontokat, és azt is reméljük, hogy sok olvasónkban megfogalmazódik majd, hogy a saját gyakorlata legalább ugyanolyan jó gyakorlat, vagy még sokkal jobb, mint az itt bemutatásra kerülő módszerek. Ez esetben szívesen vesszük, ha a munkájáról szóló beszámolót a kedves Olvasó megosztja velünk a vargaa@oki.hu címen, hogy további jó gyakorlatokkal bővíthessük gyűjteményünket. E gyűjtemény tehát nem egy összegző reprezentatív mű, hanem ötlettár kiindulópont. Szakmai, technikai és szerzői jogi okokból ezért néhol a jó gyakorlat részletes leírását közöljük, máshol csak linket adunk az elérhetőséghez, és e két véglet között sok különböző módon mutatjuk be a jó gyakorlatokat. Szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, aki segítették gyűjtőmunkánkat, és lehetővé tették e gyűjtemény közreadását. 2007. június 21. Varga Péter Tartalomjegyzék Energia, energiatakarékosság:.................................................................................................... 3 Energiamegtakarítás az iskolában .......................................................................................... 3 „SZIGETELŐ ISKOLA 2005” .............................................................................................. 3 Projekt alkalmazása a technika tantárgyban /energiaprojekt/ ................................................ 5 Hulladékkezelés, komposztálás................................................................................................ 11 Komposztálás az iskolakertben ............................................................................................ 11 HÁZTARTÁSI HULLADÉK .............................................................................................. 13 Csuhévilág............................................................................................................................ 16 Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában................................................................................ 17 Komposztbuli, ...................................................................................................................... 24 Iskolai programok .................................................................................................................... 26 Az Esze Tamás Gimnázium néhány rendszeres, kipróbált programja................................. 26 Nemzetközi projekthét a Tokaji Ferenc középiskolában ..................................................... 28 A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium projektjei ................................... 30 Tematikus hónapok program Telki Általános Iskola ........................................................... 32 Madarak és Fák Napja Program középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára................................................................................................................................. 39 Óravázlatok .............................................................................................................................. 53 Fenntarthatóság a családban, a háztartásban ........................................................................ 53 Kommunikációs gyakorlatok konfliktusok megoldására..................................................... 53 Teljes iskolát átfogó környezeti nevelési rendszer................................................................... 56

1

Jó gyakorlat gyűjtemény.
A környezeti nevelés iskolai programja a budapesti Szűcs Sándor Általános Iskolában .... 56 Iskolán kívül............................................................................................................................. 64 Együtt az Állat és Növénykerttel ......................................................................................... 64 Környezeti nevelés, terepgyakorlatok a városban.............................................................. 68 Nyári élet az óvodakertben................................................................................................... 72 Környezeti nevelés az újpesti napközis táborban................................................................. 75 Erdei Iskolai Programok a középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára . 78 „Kis Természetjárók” a Vértesben................................................................................... 78 „Nagyító alatt a természet” .............................................................................................. 84 „Az utolsó mohikánok!... (vagy mégsem?)” .................................................................... 91 Az iskola fizikai és szellemi környezete .................................................................................. 98 „Talpalatnyi zöld” – pályázat a fenntarthatóságért. ............................................................. 98 Kerti iskola ......................................................................................................................... 101 Virágos iskola..................................................................................................................... 105 neTVzz – hét a Csillagjáró Iskolában ................................................................................ 105

2

Jó gyakorlat gyűjtemény.

Energia, energiatakarékosság:

Energiamegtakarítás az iskolában

Kiadvány címe: Energiamegtakarítás az iskolában Kiadó: Magyar-EU Energia Központ Terjedelem: 12 old. Témakör: energia Rövid összefoglaló: A "Csináljuk jól" sorozatban megjelent könyv brit mintát adaptálva az iskolai üzemeltetési energiamegtakarítás lehetőségeit veszi végig. A kötet iskolai energetikusoknak készült, de egyszerűsége miatt inkább az iskolai oktatásban, szemléletformálásban ajánlott. Összefoglalót készítette: Medgyasszay Péter Kiadvány beszerezhetősége: Energia Központ Kht. 1078 Bp., Könyves Kálmán krt. 76. Könyvtári elérhetősége: Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtára; Bp. 1035 Miklós tér 1. http://www.foek.hu/korkep/oktat/kiadvany/9041.html

„SZIGETELŐ ISKOLA 2005”
Az E-misszió Egyesület Energia Brigádja idén is szeretettel várja, a pénzt- és energiát megtakarítani vágyókat. Az Egyesület felvállalta, hogy intézmények, lakóközösségek karbantartóinak, önkénteseinek megmutatja, betanítja azt a módszert, amellyel gyorsan, hatékonyan lehet nyílászárókat utólagosan szigetelni.

3

hu Kérjük.élettartamú. http://fenntarthato. 18/a . intézményeik.min.és porszennyezést. Várjuk a jelentkezéseket! Elérhetőségeink: 4400 Nyíregyháza. tehát védeni a környezetet.www. 15 év . speciális profilú szigetelőanyag „halszálka” része.szigeteltessen. mely a képződő faforgácsot azonnal elszívja. mely horonyba illeszkedik a hosszú . Az energiafelhasználás csökkentése mellett csökkenti a zaj. hogy a legjelentősebb tételt a fűtés képviseli. költségkímélő.hu .42/423-818 madipet@e-misszio. Malom u. hogy kevesebb energiát használjunk és ezzel is védjük környezetünket! Üdvözlettel: Tömöri László és Mádi Péter Háttérinformáció: A lakások energiaköltségét megvizsgálva kiderül. ugyanis az energia előállítása igen komoly környezetszennyezéssel jár. A legegyszerűbb. termeik ablakait anyagáron hézagmentesíthetik. A horonymaróhoz porszívót csatlakoztatunk. jelentős energia-megtakarítást eredményező megoldás a nyílászárók szigetelése – itt a legnagyobb a hőveszteség.e-misszio. szilikon alapanyagú.Jó gyakorlat gyűjtemény. A betanítás természetesen ingyenes – a speciális gépeket a 3 órás „iskola” után ingyen bocsátjuk a friss szakmát szerzett szigetelők rendelkezésére – akik lakásaik. Módszerünk: egy felsőmaróval hornyot képezünk a nyíló. rövid megtérülési idejű. A hézagok megfelelő tömítésére 4 méret áll rendelkezésünkre.hu/epites/Members/kothalo/gyik/szigetelisk/view 4 . ezért a fűtés hatékonyságának növelésével és a hőveszteség csökkentésével lehet a legtöbb energiát megtakarítani. szigeteljen . vagy a tok megfelelő részén.

ismerjék fel a pazarlást. de értik és értékelik is a mindennapok technikai környezetét. ezáltal minden tanuló azonos eséllyel részese ennek a magatartásformáló. könyvtár) 3. ismereteik gyarapításával vegyenek részt saját intézményük vizsgálatában. Pedagógus továbbképzés (alapdiploma technika-biológia szak. TV. Internet hozzáférés 2. A technika tantárgy lehetősége. mely a közösség számára hasznos (jövő nemzedékért érzett felelősség alakítása. hogy gyakorlati szempontból elemezze a környezetbarát létformát. hogy a tanulók közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe kapcsolódjanak be. akik nemcsak használják. javaslataikkal aktívan vizsgálják az épület energiaviszonyait. Ők majd meggyőződéssel vallják. mindenkinek. s ezzel a nagyon részletes és alapos tanulás széles körű lehetőségeit nyújtsa nemcsak a legtehetségesebb diákjai számára. Digitális tartalomszolgáltatás (multimédiás CD-k) A projekt célja: A helyi lehetőségek alkalmazásával infokommunikációs (IKT) technológiákon alapuló konstruktív pedagógiai elv érvényesítése. projekt a tanórai tevékenységen belüli megnyilvánulási területe a környezeti nevelésnek. ökoiskola-vezető akkreditált továbbképzés) 4. felsőfokú informatika végzettség. s helyes példákat mutasson be. A fenntartható fogyasztás. ismeretszerző fejlesztésnek. egyéni vizsgálódással. mely elősegíti környezettudatos magatartásuk alapozását.az IKT alapú konstruktív pedagógia kialakítása.). megvalósítása 1. lehetőségei: 5 . A helyzetfelméréssel a környezetük iránti érzékenységüket kívánom fejleszteni. video. 1994. Kiindulási pont: .Jó gyakorlat gyűjtemény. erősítése). a hétköznapok életviteli szokásrendszere. mely megfelel a pedagógiai programunk pedagógiai célkitűzéseinek. Nyíregyháza Minden iskola egyik legfontosabb feladata. Ötleteikkel. Projekt alkalmazása a technika tantárgyban /energiaprojekt/ Galgócziné Paszternák Erika Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola. életvitelük alakítását. hanem a képességfejlesztéssel. hogy ösztönző programokat dolgozzon ki és vezessen be. IKT infrastruktúra (számítógép. Az alábbi program. hogy egységes Európa nincs egységes és általános technikai műveltség nélkül. A jó tanár segítségével a valós problémák felismerésére és megoldására nevelt technikabarát gyermekekből olyan felnőttek lesznek. környezetkultúrája e tantárgy keretében kap teret. Célunk. A tanítási óra. mely elérésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapi környezettudatos technikai nevelés. mint környezettudatos magatartásra nevelési lehetőség követelményei. és egyénileg is eredményes (Bábosik István.

s tapasztalja meg a tanuló azt a tényt. . CD-n 2.A változások mögötti okok keresése – miért? .Ismerje fel. . honlapok találhatók! . Interneten.A tanár a háttérből irányítja a projekthez kapcsolódó internethasználatot – önálló ismeretszerzés. újságban televízióban  Multimédiás oktatási anyagok az interneten. Gondolkodás fejlesztése – problémamegoldó gondolkodás 3. táblázat) egyszerű következtetés megfogalmazása  Javaslatok készítése  Információ-szerzés könyvtárban. hogy az interneten sok. 8. a tanulást segítő cikkek.     Közösségfejlesztés Csoport feladat Páros munka Együttműködés alakítása Önértékelés Környezeti nevelés a technika tantárgyon belül: Szervezeti kerete: Tanítási óra A projekt a tantárgyi programon belül kerül feldolgozásra.Az információk kezelése – átadás – faliújságra cikk szerkesztése .válaszok A fejlesztés területei: 1.Jó gyakorlat gyűjtemény. 11ó Tanári bemutató (elektronikus) A csoport kutat Kooperatív mozaik Témaválasztás Tervkészítés Adatgyűjtés Téma feldolgozása Produktum összeállítása 6 Időkeret: Módszer: Szakaszok: . évfolyamon kb.kommunikáció . jelenségek megértése  Az eredmények irányított rögzítése  Az adatokból (grafikon. Ismeretek kezelésének műveletei:  A jegyzőkönyv szempontjainak megfelelő aktív megfigyelés.

rögzítés Helyzetelemzés. 6. Helyzetelemzés. hiányosságok. Témafelelősök üvegházhatás. 3. ökológiai lábnyom. Szóbeli -írásos beszámoló Csoportvezetők. az iskolaműködés elemzésében tanulók. 5. Egyéb észrevételek-környezeti nevelés Beszámoló Értékelés. javaslatok. tevékenységek Felelősök Csoport munka. fűtés elemzése Energiaséta az épületben II. internet a Klímakorzó. naperőmű. osztályfőnök Globális felmelegedés. sarki jégolvadás Csoportfelelősök Témafelelősök. Rendhagyó óra – igazgató jelenléte – írásos anyag átadása. Önkéntesség elve – tanulói választás a témában Megegyezés elve – tanulók között Módosult tanárszerep – menedzser. 2. Témafelelősök Csoportfelelősök Témafelelősök Csoportfelelősök 9. témafelelősök Energiaséta az épületben I. Szaktanár párbeszéd a diákok részvételéről Igazgató. Globális képzés 11. Tanulók 4. Csoportfelelősök Feldolgozás véleményezése. Rajzos üzenetekkel Népesedés. 3. típusai Alternatív megoldások Csoportalakítás. 2.Jó gyakorlat gyűjtemény. hiányosságok. megbeszélése – lehetőségek a változtatásra Klímaváltozás Fogalmak. együttműködés. Témafelelősök Energiatakarékosság. ár-apály erőművek Információ keresése az interneten. geotermikus erőmű. észrevételek. Szaktanár Bányászat. csoportvezetők kijelölése Feladatok szétosztása. irányító. Projekt értékelése Alapelvek: 1. Víz. olajfúrótorony. jegyzőkönyvvezetés. háttér-információ gyűjtése: Könyvtár. felhívás . jegyzetel Motiváció – tanári. Szaktanár erőművek. biomassza. tanulói motiváció Projektterv: 1. csoportfelelősök. villany. 4. Szaktanár Csoportfelelősök Jegyzőkönyvek értékelése. vezetékek Szélerőmű. Foglalkozás témája Energia – projekt indítása Területek kiválasztása Miből nyerhetünk energiát? Energiatermelés folyamata. megoldási lehetőséget javasol. 8. 7. szaktanárok Témafelelősök 7 10. jegyzőkönyvvezetés.

látottak megbeszélése Észrevételek. jegyzőkönyvvezetés. klímaváltozás ellen 12. fűtés. gondnok. felmérése. vízszerelés Biológia – hőérzet.fénymásológép . Épületek-energiatakarékosság Csoportfelelősök Szaktanár Energia séta az épületben Cél: Az iskola energia-. majd közzététele az iskolai honlapon. elemzés. Energiatudatos építészet (?) A projektmunka eszközigénye: . alaprajz elkészítése A tanítási órák zavartalanságának biztosítása alapfeltétel Kapcsolat: Idő: Feltételek: Megvalósítás: Az energiaséta előtt a célok.számítógép . szükségességét – Ok-okozat Fizika – energia. jó szervezéssel. teljesítmény.Jó gyakorlat gyűjtemény. igazgatóhelyettes. munka. vagy intraneten. Megbeszélés. rangsorolás – 2 óra Rendkívüli megbeszélés az igazgatóval – 1 óra Alternatív energiaforrások – 2 óra A projekt megtervezése A kisebb csoportok megalakítása A felméréshez jegyzőkönyvek. energiaátalakítás Technika – házépítés.Tv. a szokás hatalma Az energiasétára 1-2 óra. javaslatok fontossági sorrendbe állítása Az iskola fajlagos évi fogyasztását beküldeni a Szelíd Energia Alapítványhoz Módszer: Séta az épületben Jegyzőkönyv vezetése 8 . ésszerűsítése Intelligens magatartással. lássák be annak fontosságát. víz. feladatok ismertetése diákokkal A diákok közéleti tevékenységre nevelésének alapozása Figyelemfelhívás az intelligens viselkedésre Egyeztetés előre a segítőkkel: portás.és anyagfogyasztásának elemzése. videó A projekt továbbfejlesztési lehetősége: Az információk elektronikus változatának elkészítése.fényképezőgép . hozzáállással. A diákok figyelmét az energiára kell összpontosítani. szaktanteremfelelősök Adott időpontban a diákok jegyzőkönyvet vezetnek A körséta után a tapasztaltak.

Javaslatok írásbeli megfogalmazása Fontossági sorrend megállapítása Aktív állampolgárrá nevelés a gyakorlatban Jegyzőkönyv megismerése Séta az épületben Mindent megnéztünk? Észrevételek rögzítése Energia projekt – fólia 9 .Jó gyakorlat gyűjtemény.

ami a fosszilis energiaforrásokat kiválthatja ma. Dr Pátzay György A tanulók tanári irányítással. Ezt az energiaformát a nap „megújítja” és „fönntartható” energiaforrásnak tekinthető. az energiaséta után: összesítés fólián Tanulói észrevételek súlyozása: tanulói vélemények alapján Jegyzőkönyvek értékelése: szóbeli és írásbeli értékelés a pedagógus részéről Tanulói észrevételek megbeszélése súlyozás után Igazgatói válaszok. Módszer: Kooperatív tanulás a tanítási órán Önálló anyaggyűjtés: 10 . Javaslatok a gyerekek részéről. az ilyen energiatermelés általában kevéssé terheli a környezetet. mi az. vízáramlás) halmozódnak fel. középpontban a környezetvédelemmel.Jó gyakorlat gyűjtemény. önálló munkával járják körbe. értékelés Megújuló energiaforrások Cél: A megújuló energiaforrásokban a nap energiájának alternatív formáinak energiái (szél.

hogy maximalizálja minden egyes tanuló teljesítményét. hogy a tanulók segíthessenek egymásnak. Közöttük pozitív kapcsolat alakul ki. a közös cél elérése érdekében. vagyis a táblázat teljes kitöltését. a közös cselekvés alakíthatják ki a tanulók között a pozitív kölcsönös függés érzését. Az együttműködés képességét gyakorlással fejleszteni kell: a tanulóknak megfelelő tevékenységet kell biztosítani. Minden csoporttag felelős a saját eredményéért. de saját sebességükkel dolgoznak. hogy ki hol tart. Lehetőséget kell biztosítani számukra.       Vízenergia Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Biomassza Óceán Csoportonként A3-as poszter készítése az információk alapján (Tervezet) Egyéni tanulás a felkészülés során – azonos témában. A tanítási órán 2-3 fős csapatok (azonos témában felkészülők) alakulnak. A tanulási szituáció célja. Hulladékkezelés. éppen azért. Időről időre fel kell mérni. Akkor és csak akkor éri el a csapat (6 fő) a célját. ha a kiscsoport minden tagja elérte célját. komposztálás Komposztálás az iskolakertben Kiadvány címe: Komposztálás az iskolakertben (jegyzet) 11 . Az interperszonális és kiscsoport-képességek megfelelő szintű használata. hogy „egy hajóban eveznek”  Közös cselekvés: a verbális interakciók. de azonos rovatait töltik ki.Jó gyakorlat gyűjtemény. ezzel a 6 területet is felölelik. Az óra többi részében a 2-3 fős csapat 6 fős csapattá alakul át. hogy egyre hatékonyabbá váljék a munkakapcsolatuk. a táblázat megfelelő. Az első időpontban ezek a csapatok egyeztetik a külön-külön összegyűjtött anyagot.  Egyéni felelősség: az anyag elsajátításáért. Az eredményhez négy alapfeltétel szükséges:  Pozitív kölcsönös függés: a tanulóknak érezniük kell. melyek során fokozatosan egyre jobban képesek lesznek együttműködni egymással. hogy elemezzék az együttműködés során elkövetett hibákat.

Szerző neve: Darvas Katalin.Jó gyakorlat gyűjtemény. Összefoglalót készítette: Lencsés Brigitta Kiadvány beszerezhetősége: Öko-Fórum Alapítvány Budapest Pf. Kitér a talaj szerkezetére. Témakör: hulladékgazdálkodás Rövid összefoglaló: A jegyzet a komposztálásról szóló tudnivalókat foglalja össze. Ruepp-Vargay Mária Kiadó: Öko-Fórum Alapítvány Kiadás éve: 2000 ISBN szám: 963 00 2772 0 Terjedelem: 24 old. a komposztálás segédanyagainak bemutatására.hu/korkep/oktat/kiadvany/9082.html 12 .foek. a lehetséges talaj-javítási módokra.:3500555/265 http://www.986 Tel.

Az anyag felhasználásakor szorítkozhatnak az adatgyűjtésre. A középpontban a szilárd hulladék áll.üveg. műanyagok. HÁZTARTÁSI HULLADÉK (A Science Across Europe Hálózat tananyaga) Ez a tananyag kifejezetten a háztartási és az iskolai hulladékkezeléssel foglalkozik. az állam. másolja le a tanulók számára a kapott információcsere űrlapot és saját űrlapjukat . és egyes emberek. fémek és egyéb háztartási és iskolai hulladékok. a kérdőív információk értelmezésére. ételmaradékok és kerti hulladékok . Szintén készítsen néhány másolatot az információcsere űrlapból a begyűjtött adatok elküldéséhez.Jó gyakorlat gyűjtemény. Útmutató az egyes részekhez 13 . Az anyag elsajátításához. A diákok feladata. Jó lehetőséget biztosít kereszttanterv kidolgozására is. Miután más iskolák információcsere űrlapját megkapták. üzemlátogatások. kapcsolódva többek között a földrajz. melyekkel minimalizálhatjuk a háztartási hulladék hatását a környezetre a hulladékkérdéssel és hulladékkezeléssel kapcsolatos egyéni és a közösség felelősséget bemutatni megismertetni a diákokkal az Európa különböző országaiban használt eltérő hulladékkezelési módokat Szükséges előzetes ismeretek és készségek Ezt az anyagot 14 és 18 év közötti tanulóknak terveztük. Kapcsolódhatnak hozzá további programok.így könnyebben tudják összehasonlítani és megvitatni azokat. vendég előadók meghívása és kiállítások megtekintése. és más szervezetek hogyan foglalkoznak a hulladék általa okozott környezeti problémákkal. pl. idegen nyelvek és a számítástechnika tanulmányozásához. szerves hulladékok . a feladatok megoldásához az alábbi háttértudásra van szükség:  Fogalmak és ismeretek ökoszisztémák százalék anyagok különböző csoportjai Készségek tömegmérés hőmérőhasználat táblázatok és diagramok készítése Előzetes biztonsági ismeretek a hulladék mérésekor szükséges biztonsági szabályok   Előkészítés A munka megkezdése előtt minden tanuló számára készítsen másolatot a tanulói oldalakból. hogy gyűjtsenek információt arról: hogyan zajlik a hulladék összegyűjtése otthonaikban és az iskolában.pl. Célok     tudatosítani a háztartásokban és az iskolában termelt szilárd hulladék környezeti hatását megmutatni és megértetni azokat a módszereket. nevezetesen papírtermékek. ezután mi történik a hulladékkal.

csökkentés.Jó gyakorlat gyűjtemény. Szintén segítséget nyújthat egy szelektív hulladékgyűjtő udvar megtekintése. 1. üdítős doboz. Jó ötletnek bizonyul egy környezetvédelmi szervezet képviselőjének meghívása is. Amennyiben erről van szó. milyen hulladékok keletkeznek ezek során. A silány minőségű papírhulladék felhasználható szigetelésre és macskaalomnak. Jó kiegészítője lehet az anyagnak egy helyi szeméttelepen történő látogatás. szabályok és a helyi hulladékkezelési problémák vizsgálatához segítséget nyújthat. Bevezetés Ebben a részben összefoglaljuk a "hulladék kérdést". Információk egyeztetése és cseréje Az információcsere űrlap másolatát használva gyűjtsék össze az eredményeket. 5. A konyhai hulladék ilyen fajta mérése nehézségekbe ütközhet. mint az üveg.). mint a hulladékból való energiafelszabadítást. Praktikus megoldás lehet. kémiai anyagok közömbösítését. Sokan gondolhatják. mely információk kerüljenek az űrlapra. Mi történik a hulladékkal Európa szerte? 14 . és a későbbiekben ezt beszorozzák az általuk termelt ilyen jellegű hulladékok számával. üveg. Nehézséget okozhat a különböző hulladéktípusok mennyiségének a mérése. hírlevelek és újságcikkek mellékelésével. felváltva mérhetik a termelt szemetet. reuse. Az űrlap jó keretet biztosít a minimális információk következetes kicserélésére. megoldhatatlan. ha az iskolában megmérik egy-egy tipikus hulladékfajta tömegét (pl. A 4R (reduce. az osztály tagjai egy-egy napig. Megoldás lehet. Talán a munka megtervezéséhez szükségük lesz némi segítségre. melyekre választ szeretnének kapni. hogy az "átalakítás" általában magába foglalja az oldószerek ártalmatlanítását. Jegyezzük meg. A törvények. 4. hogy a rostok teljesen tönkremennének. hogy a hulladék szelektív gyűjtése egy teljes hétig. 3. És Te mennyi hulladékot termelsz?! Jó lenne. Az információk gazdagabbá és színesebbé tehetők fényképek. A fémek többé-kevésbé korlátlan ideig újrafeldolgozhatók csakúgy. 2. Ebben az anyagban most csak az energiafelszabadítással foglalkozunk. csakúgy. de az energiamegtakarítás az üvegnél sokkal kevesebb. recycle. miután elhagyta otthonainkat. gazdagabb és pontosabb képet adva így a helyi viszonyokról. ha külföldi diákok munkájáról kapnak fényképeket. Érdemes rámutatni. átalakítás) meghatározása nem könnyű. A tanulók számára is nagyobb élményt nyújt. Az üzletemberek és politikusok között nincs összhang a hulladék kérdését illetően. újrahasznosítás. újrafelhasználás. Mi történik az összegyűjtött hulladékokkal? Ez a rész azzal foglalkozik. A tanulók végiggondolják napi tevékenységeiket és felsorolják. a legjobb esetben is csak négyszer használható fel anélkül. hogy bizonyos anyagok nem hasznosíthatók újra a végtelenségig. recove . Ehhez némi helyi vizsgálódás szükséges. Az osztály közösen döntse el. hogy mi történik a hulladékkal. hogy rögzítsék a megbeszéléseket. Érdemes két tanulót megkérni. A tanulók készítsenek listát kérdéseikről. beleértve a hétvégét is. egy megfelelő szakember előadása. papír. melyekbe otthon higiénikusan össze tudják gyűjteni és meg tudják mérni a különböző típusú hulladékokat. ha a tanulók egy teljes hét során végeznék az adatgyűjtést. A papír. ha különböző színű műanyagzacskókat kapnak. műanyagflakon stb.

a képek pedig a különböző típusú hulladékokat. Aszerint is megtehetik ezt. bemutatva a hulladékkezelést és elhelyezést. Vizsgálják meg. 3.humusz. megbeszélik a hasonlóságokat és különbségeket. Szervezzenek a tanulók kampányt. a keresett sikerkönyvek mellé). az újrafelhasználást. Tervezzenek és hajtsanak végre egy kísérletet. Az 1. Készítsenek videofelvételt a környéken elhelyezett hulladékokról. Ezt aztán a gyakorlatban meg is valósíthatják. Saru u. ha különböző típusú szilárd hulladékot elégetnek.. Készítsenek és próbáljanak ki egy biogáz fejlesztőt. hogy mi történik. (Rendkívül lényeges a szükséges biztonsági szabályok betartása!) 8. 5. Kérjék meg a tanulókat. főként a komposztálás és a szeméttelepek. melyben összehasonlítják a természetes anyagok. 6. 7. A boríték jelképezi a szemetest. résznél a tanulók háztartási cikkek képét tartalmazó kártyákat tegyenek borítékba. 9.hu 15 . hogy osztályozzák a különböző hulladékfajtákat anyaguk szerint. Találják ki. 2. a helyes hulladékkezelés fontosságára hívja fel a figyelmet! Például tervezzenek pólót! További információk Ökoszolgálat 1051 Bp. 11. és azt. hogy a hulladékkal. eltemetik. 4. A közeli könyvesboltokban kérjék meg.Jó gyakorlat gyűjtemény. Az osztály megvizsgálja a válaszként kapott információkat. ezzel is felkeltve érdeklődésüket az anyag iránt. Hulladék Munkaszövetség 1111 Bp. újrafelhasználják vagy komposztálják őket.: (1)386-2648 www. mint pl. Tel.hu humusz@humusz. pl. a papírra. Tervezzenek újrafelhasználási módszereket a különböző hulladékokra. Nádor u. Készítsenek grafikonokat és posztereket. 34. hogy milyen módon szabadul meg tőlük a társadalom. pl. A tanulók tanulmányozzák alaposabban a különböző anyagokat és a különböző folyamatokat. szemétlerakók vonatkozásában? 6. Információk Mellékelt információk a hulladék termeléséről és kezeléséről szerte a világban. mely a hulladékra. További tevékenységek (néhány javaslat) 1.. Milyen következtetések vonhatók le az eredményekből a hulladékkezelést tekintve. a papír és a műanyagzacskó bomlási idejét. elégetik. 10. hogy különböző országok hogy tanulhatnak egymás tapasztalataiból. szeméttel kapcsolatos irodalmat figyelemfelkeltés céljából tegyék jól látható helyre (pl. mely kémiai folyamatok játszanak szerepet a papír újrafelhasználásánál.

Az egész osztály telepedjen le egy körbe néhány kosár köré. A disznóhizlalásban és a baromfinevelésben is egyaránt nélkülözhetetlen volt. azt a télen eltüzelték.oki. A mezőgazdasági munkák java részét a faluban kalákában (közösen) végezték.hu Reflex Egyesület New Scientist Magazine RECYCLING SPECIAL http://www. és jól lehet vele szemléltetni a régi falusi élet teljességét. hogy minden gyerek megfoghassa.kukabuvar. pattogatott kukorica. és hogy minden részét a nevén nevezhessük. Közösen végezték a földről való betakarítást és a fosztást is.htm Csuhévilág Oláh Edit A gyerekekkel való közös munkában a kukoricacsuhé az egyik kedvencem. (Magyar népdal) A kukorica régebben fontos szerepet játszott az étkezésben.A Hulladék Munkaszövetség lapja www. vagy az állatokkal takarmányként megetetni. a lányok énekeltek. Az első foglalkozásra lehetőleg vigyünk magunkkal egy teljes. a menyasszony pattogtatta. Miután megismerkedtünk a növény részeivel.Jó gyakorlat gyűjtemény. A morzsolás jutalmaként kapjon mindenki pár szem pattogatott kukoricát. A növény minden részét hasznosították. Igaz ugyan. Sokféle játékot lehet belőle készíteni. A csuhén kívül a csutkából és a szárból is lehet játékot készíteni. amik még nincsenek lemorzsolva. kukorica. Este a fosztásra (a csuhé lehúzása a csőről) összegyűlve az idősebb asszonyok meséltek. 16 . megnézhesse. meséljünk arról.hu/sae/hulladek. gyökerestől kitépett kukoricatövet. Mi is tanuljuk meg ezt az egyszerű dalocskát: Kukorica. gyakran került az asztalra kukoricadara. Esténként a munka végeztével közös vacsorát és táncmulatságot tartottak. mert amit nem lehetett megenni. Az órára vigyünk be kukoricacsöveket. vőlegénye ropogtatta. hogy most csak a csuhéval fogunk dolgozni. Kuka Búvár . hogy milyen szerepet töltött be a kukorica a falu életében. és éneklés és mesélés közben morzsoljunk kukoricát. hej. de a kukorica minden részéről beszélgessünk.

mert a zölden leszedett csuhé ha megszárad is. akkor első lépésként a leveleket elő kell készíteni. mint a csuhé. és belehajtjuk a testbe. hogy a képek és a fantázia segítségével el tudják készíteni a lepkét és a madarat is. ami után. utána vegyük ki. csicsíja. Így megpuhul. majd mindkét oldalát behajtjuk olyan szélesre.tabulas. a kukoricatörés idején kell megtenni. és ismét elkötözzük a kéz alatt. amibe néhány percre beáztatjuk a csuhét. és a foltos levelek a játékokban is foltosak maradnak. bubuja. nem szabad túláztatni. tente.hu/_szelektiv/kozos/hulladeksuli/ 17 . ahol a csutkához csatlakozik. Ezt becsúsztatjuk a test két rétege közé.html Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában Hulladék Suli http://www. Ha a babák elkészültek. mert ott kemény. Második lépésként a frizuráját kell elkészíteni. A már majdnem kész babát varázsoljuk csinosra. elcsúfítják azokat. egy edény víz. hogy dolgozhassunk vele. A két levelet először kiterítjük. zöld marad. rafia. Most egy egyszerű baba elkészítésének lépéseit írom le. pici rózsabimbó. és vágjuk megfelelő hosszúra a szoknyáját és a karjait. minden gyermek vegye a kezébe. vagyis le kell vágni a végét. A megmaradt negyedik levélből kezet hajtogatunk. Ha kimegyünk a kukoricásba csuhét gyűjteni. Nem érdemes a felső vastag levelekből dolgozni. és egy közös mondókával altassuk el. mert akkor szakadós lesz. ringó-bingó. Tente. baba. és könnyen kezelhető lesz. Ezt most szeptemberben. a szemedet hunyd be. Mindig figyelni kell a szoros kötözésre. össze kell gyűjteni és a napon megszárítani. nem lesz szép sárga. aludj. se túl sovány.sopron. A nyaknál jó szorosan elkötözzük egy darab rafiával. (Népi ringató) Jó munkát és szórakozást kívánok! http://www. a testét az arányok miatt két levélből alakítjuk ki. sőt talán a legügyesebbek új formákat is ki tudnak találni. egymásra simogatjuk. Alszik az ibolya. mert hiába áztatjuk be. A rafiát azonban nem szabad bevizezni. A levél feléhez helyezzük a kész "hajat". Ennek az egyszerű babának az elkészítéséhez mindössze négy levélre van szükség. sőt nyugodtan ki szabad csavarni. Ha kiválasztotta mindenki a leveleket. A copfot egy levélből készítettük. nem lesz könnyen alakítható. Hogyan készítsük el a csuhéjátékokat? A csuhébaba készítéséhez nem kell egyéb. A csuhét ahhoz. Csak néhány percig kell áztatni a vízben. Akkor a legcsinosabb.Jó gyakorlat gyűjtemény. ha hármas fonást készítünk. olló.hu/cedrus/index1. már ott érdemes odafigyelni az összegyűjtött levelek minőségére. azt remélem. hogy babánk ne legyen se túl kövér.

akcióik. Szentendre Hulladek-suli@freemail.okopannon. rengeteget pedagógiai segítséggel.hu Ökopannon kht. 18 . programjaik. Csalló Attila Templomdombi Általános Iskola. Honlapjukról megismerhető iskolák számára nyújtott pedagógiai kínálatuk: segédanyagaik.hu/index. Copyright Ž 2004.php?id=ID04050000 Az Ökopannon Kht.Jó gyakorlat gyűjtemény. http://www. a szelektív hulladékgyűjtést koordináló szervezet. A honlap bemutatja az iskolai szelektív hulladékgyűjtés kialakításnak teljes folyamatát.

Pedagógusi továbbképzések.Városgazdálkodás (Önkormányzat) – önkormányzati segítők .nek Anyagi források: adó 1%-a. jutalmazása . A szervezet.3. sport tevékenységének elősegítése . terembérlet Az Alapítvány vagyona az a pénz.1. pedagógusok 1.Sérült gyerekek tanulási. hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból A szervezet működésének célcsoportjai: sérült gyerekek. A ZAGYVAPART TISZTASÁGÁÉRT 1. képzési esélyeinek javítása . közösség bemutatása 1. magánszemélyek. TKTE. Kisebbségi Önkormányzat .Társadalmi beilleszkedésük. Motiváció: Sérült gyerekek segítése. iskolai életük figyelemmel kísérése.Nevelési Tanácsadó. gyerekkoruk. cégek adománya.2.Az Alapítvány nem zárja ki. A szervezet működésének kezdete: 1995. KÖRLÁNC.Alternatív oktatási programok tárgyi feltételeinek biztosítása . amit az Alapítvány számlájára befizettek (Az Alapító Okirat módosítása folyamatban) 19 .nak.Kulturális. kiadványok megjelentetéséhez anyagi hozzájárulás . környezetért végzett munkába. bevonásuk a lakóhely életébe a közösségért. JNSZ Pedagógiai Intézet szakmai együttműködés . április 28. szabadidős. Szervezet fejlődése: Tagság létszáma: Kuratórium 4 fő Tagok 9 fő Mozgalmi tapasztalatok. szakmai és társadalmi kapcsolatok: .„Fogódzkodó Egyesület” civil szervezettel szorosabb az együttműködés (sérültek városi szervezete) .Jó gyakorlat gyűjtemény.Környezetvédelem (Önkormányzat) – önkormányzati segítők .Kiemelkedő tevékenységet folytató tanulók elismerése.Családsegítő. után Eddigi főbb eredményei: Pályázati tevékenysége még nem jelentős 1.április 28.Városi Állat és Növénykert . Az Alapítvány neve: „Adj Esélyt” Alapítvány Megalakításának időpontja: 1995.A kuratóriumi tagok tagjai: Magyar Környezetnevelési Egyesületnek.segítők .Társuló sérülések folyamatos korrekciója . Általános fő céljai: . rehabilitációjuk támogatása .

kapálás. bölcsőde). lakosokkal A Zagyva folyó közvetlen környezetének (térképen jelölt terület) tisztítása. utógondozási folyamat során. lakosok. elszállítása. 1500 m2 egybefüggő zöld terület. Városi Állat és Növénykert. ÖKO iskola ( sérült gyerekek) közvetlen közelsége – nevelési. gondozott. A terület nagysága kb. ásóvilla. a felelősei. gyermekintézmények közelsége ( iskola.1. (Kutyasétáltatás) 2. lapát. folyó közelsége – vízvédelem.). szelektív tárolása. gereblye. Szent István krt.2. Önkormányzati segítők/. „kirándulóhely” – szabadidős terület védelmében. műanyag rekesz. Gyomirtás. óvoda. április 22. anyagok. talicska. szemétgyűjtőbe dobják a szemetet.1. hulladék összeszedése. fű gondozatlan.2. Fogódzkodó Egyesület. utógondozás megszervezése a folyó és környezetének tisztasága védelmében sérült gyermekek bevonásával. fűnyíró. Folyamatos gondozás.Természetes környezet védelme. 2. A felhasználandó eszközök. iskolásokkal (sérült gyerekekkel).Jó gyakorlat gyűjtemény. 22. 2. kapa. a folyó vizében is előfordul szemét Kiválasztás indoklása – célok . fűnyírás. üdítők / Az eszközök választását befolyásoló tényezők: . elérendő állapot: Gyommentes. gyomos.3. rendbetétele. Tulajdonos: Városi Önkormányzat Eredeti állapot: általában szemetes.3. A sétálók vigyáznak a tisztaságra.A civil szervezet folyamatosan használja a gondozási. iskolások (Eltérő Tantervű Tagozat tanulói). lakókörnyezet közelsége – allergiamentesítés. rehabilitációja.4. A helyszín bemutatása: A kiválasztott terület a Zagyva folyó jobb partján egy iskola épület közvetlen szomszédságában lakótelep közelében található (Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozata Jászberény. a résztvevők száma és összetétele Munkafolyamatok határidői: 2007. kerti ollók. a folyó vize is szemétmentes a kiválasztott területen. lombseprű. A Föld Napja Résztvevők várható száma: 40-50 fő Résztvevők összetétele: Civil szervezetek /„Adj Esélyt” Alapítvány. hasonló mozgósító akciók szervezése idején biztosított az eszköztár a természet. gereblyézés. vödör. A pályázott program leírása 2. környezet védelméért/ 2. A munkafolyamat határidői. termékek listája ásó. A program címe: A Zagyvapart tisztaságáért Közterület takarítása civil szervezetekkel. cselekvési színtér Várható eredmények. ápolt füves terület sétaúttal. tiszta. zsák. iskola dolgozói 20 .

Gondozási terv: . szülők. kapálás szükség szerint. az iskola környezetnevelési programjának része a közterület gondozása. Kockázatok: időjárási függőség.5.Lakossági fórumok. Figyelőszolgálat – vízszennyezés – jelzés.Résztvevők: Irányító a civil szervezet. Önkormányzati segítők civil szervezetek. Hulladék. lakosok civil szerveztek Önkormányzati segítők Civil szervezet képviselői Felelősök DÖK vezető Civil szervezet képviselői Civil szervezet képviselői Civil szervezet képviselői zoo. szórólapok.4. szülők. eszközök hiánya 21 .A terület gondozásának ütemezése: Tisztasági Őrjárat heti bejárással.6. Utógondozási terv: A folyamatos gondozás mellett a hiányok pótlása ( fű ). Bevonási terv: . támogatók . lakosok civil szervezetek.Jó gyakorlat gyűjtemény. iskola szerepének felhasználása ( szülők tájékoztatása ) 2.pedagógusok Önkormányzati segítők Civil szervezet képviselői 2. rehabilitációja 2. Hulladékgyűjtő edények kiürítése. az Eltérő Tantervű Tagozat és a Fogódzkodó Egyesület. helyi újságban felhívás az akcióra. irányító a civil szervezet. iskola tanulói és dolgozói. Tevékenység Hulladék összegyűjtése Sétaút kitisztítása Fűnyírás-gépi-kézi Gereblyézés Kapálás Sétaút kialakítása Hulladék elszállítása Vendéglátás-frissítők Résztvevők iskolások lakosok. Fűnyírás 2-3 heti időszakonként. lakosság megnyerése – munkavállalók szabadideje. Gyomirtás. szemét összegyűjtése. gépi fűnyírásban az Önkormányzati segítők közreműködése.

990.15.150.Fűnyíró gyűjtős 52990.22 .590.550.890.232.0.0.- Költség megnevezése Műanyag zsák 56x110 50 db Műanyag zsák 56x70 50 db Lapát nyelezett 10 db Ásó nyelezett 10 db Ásóvilla nyelezett 1 db Gereblye 10 db Lombseprű 5 db Talicska 2 db Műanyag rekesz 5 db Műanyag vödör 6 db Kapa nyelezett 10 db Sövényvágó olló 1 db Metszőolló 2 db Fűnyíró gyűjtős 2 db Ásványvíz Visegrádi 1.3.0.105.400.14.500.3.550.4.5.560.990.52.500.1.Jó gyakorlat gyűjtemény.5 l üdítőital Mirinda 2 l üdítőital 7UP 2 l üdítőital Pepsi cola 2 l üdítőital Lift 2 l Összes költség 2.890.690.100.8.790.000.0.500.000.2.250.560.0.0.2.3.2.- Az Ökotárs Alapítványtól igényelt összeg 2.890.14.0.400.5 l ásványvíz Veritas 1.0.1.150.0.790.0.5.0.2.5 l ásványvíz ARO 1.232.0.0.250.500. Részletes költségvetés 3.16.2.900.3.690.150.0.2.590.100.8.4.15. Tevékenység Hulladékszedés Ásás Gereblyézés Hulladékgyűjtés Gyomirtás Fűnyírás Vendéglátás Eszköz műanyag zsák(56x110) műanyag zsák(56x70) lapát (nyelezett) ásó (nyelezett) ásóvilla (nyelezett) gereblye (nyelezett) lombseprű talicska műanyag rekesz műanyag vödör kapa (nyelezett) sövényvágó olló metszőolló fűnyíró gyűjtős ásványvíz Visegrádi 1.5 l 10 db Ásványvíz ARO 1. 3.100.5 l 10 db Mirinda 2 l 8 db Meglévő saját vagy más forrás 0.0.13.150.0.13.5 l 10 db Ásványvíz Veritas 1.16.1.100.

232.209.990. gyűjtős. Értéke: 52.096. 7UP 2 l 8 db Pepsi cola 2.990 Ft ÖNRÉSZ.2.0.- Összesen: 3. Hivatalos árajánlat mellékelve.0.1.156.2.Jó gyakorlat gyűjtemény. Más forrás: 1 db fűnyíró ALKO CLASSIC robbanómotoros.290.5 l 8 db Lift üdítő 2 l 10 db 2.1.290.0.2. 23 .232.232.086.2.232.52.

hogy rengeteg tudnivaló kell ahhoz. szemléltessünk. Ismereteik bővítéséhez diasorozatot és ismeretterjesztő füzeteket kaptak. Hogy segítsünk ezen a problémán a Szent István Általános Iskola és Halmay Zoltán Sportiskola Zöld Kapocs Oktatóközpontja és a Környezeti Nevelés Munkaközösség KOMPOSZTBULI elnevezésű rendezvénysorozatot hirdetett meg . motiváljunk. műanyagot és alumínium italos dobozokat lehet gyűjteni. Mivel első közelítésben a komposztálás nagyon egyszerűnek tűnik. A városi hulladéklerakókban keletkező szemét 33%-át pedig ez alkotja. de menet közben kiderül. amelyeken papírt. Ehhez a témához fizikai és kémiai kísérletek.Jó gyakorlat gyűjtemény. Ehhez azonban egy nap sok gyakorlattal és elméleti alapokkal. A programsorozat három lépcsőben épül fel: Első szakaszban pedagógus továbbképzéseket tartottunk. iskolájukban előadások szervezésével népszerűsíteni tudták (osztályfőnöki óra. Komposztbuli. Így kb. A csapatok sok tapasztalatot és új ismereteket is gyűjtöttek a megtartott előadásaik során. avagy korszerű hulladékgazdálkodási ismeretek Hódmezővásárhelyen Az új módszerek megismertetésében és elsajátításában nekünk pedagógusoknak élenjáró szerepet kell vállalnunk. 2500 diák hallhatott diáktársaitól a biohulladék helyes kezeléséről. mely a fizikai tevékenységen túl. melynek költségeit pályázaton nyert összegből fedeztük. hogy növényeink számára megfelelő minőségű földet nyerjünk. Mivel városunkban 50 hulladéksziget elhelyezésére került sor. technika. A rendezvényen a város és környékének általános és középiskolás tanulóiból álló 3 fős csapatok vettek részt. Hogyan beszéljünk. azoknak . melyre egy jó pályázat nyújthat alapot… 24 . Második szakaszban célunk diákok képzése volt. így a pedagógusok megismerhették a komposztálásban rejlő komplexitást. szellemi kreativitásra is lehetőséget nyújt. majd a drámapedagógusok megtanították. melynek elvégzése után a diákok képesek voltak egyszerű előadások megtartására. amelyről Hulladékos vetélkedőn adhattak számot. A játékos tréning két napos program. szakemberek segítségével. Jövőkép. vizsgálati módszerek is tartoznak. ahol 10-10 előadást tartottak meg. akik megismerkedhettek a biohulladék kezelésének alapjaival. sajnálatos módon a szervesanyag gyűjtése-a biohulladék -elhelyezése nem megoldott. biológia. akik a komposztálást az óvoda vagy iskolakertjükben tervezik bevezetni. És a siker nem maradt el. mi a titka egy sikeres jó előadásnak. kémia… órákon) a helyben komposztálás előnyeit. A foglalkozásokon elméleti és gyakorlati részeket kapcsoltunk össze. Tettre készen tétek vissza a gyerekek intézményeikbe.

Ezen bemutatok szervezését elsősorban 7-12. évfolyamos diákok végeznék.Jó gyakorlat gyűjtemény. Bízunk. Ezután kávé. Akik vállalták az előadás és gyakorlat bemutatását komposztáló edényt. fűnyesedék.ez lenne az elméleti rész.2007. A végzett diákok kellő ismeretek birtokában egy –egy családnál bemutatót tartanának. Walterné Böngyik Terézia Zöld Kapocs Oktatóközpont munkaközösség-vezető 25 . ahol a háziasszony már előre elkészítette mindazt . és a gyors eredmények egyre több embert vezetnek zöld utakra. Ezért a bekapcsolódó Zöld Kapocs tagok intézményeibe és a családi házakba komposztáló edényeket helyeznénk ki. benne. ami a komposzthalomhoz . melyhez hanganyag is tartozna. Mielőtt mindenki hazamegy. Célunk. melyet pályázati háttér segítségével valósítanánk meg. kapnak. kapnak egy füzetet. hogyan lesz ebből komposzthalom. amelyben a komposztálásról olvashatnak gyakorlati tudnivalókat. szomszédokat hívnák meg. Majd ezt követően mindenki kimenne a kertbe. Tisztelettel: Hódmezővásárhely. Először megnéznének egy diasorozatot a komposztálásról. ennek eredményeként népszerűsítjük alföldi városként a helybenkomposztálást. február 7. melyre elsősorban a család ismerőseit . hogy a háztartások és intézmények minél nagyobb része komposztáljon. szükséges: konyhai szerves hulladék. sütemény és még marad idő a környezetvédelemmel összefüggő egyéb kérdések megbeszélésére. A jelenlévők természetesen kérdeznek. A hozzáértő tanácsadó megmutatja.

kipróbált programja 1. táplálkozás. amit értékelünk és a végén jutalmazunk (torta. 2. Meghirdetjük minden osztályban. A tanár részben felügyeli őket. mert nem biztos. egészséges életmód. ami nem fér be a tanórai keretekbe Használunk fóliákat. de itt is csak 8 csapatot fogadunk. vegyesen soroljuk csapatokba A vegyes csapat azért jó. részben a szomszédos szertárban a csapattal az adott témával foglalkozik. Témanap: kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon módszer Mivel a kollégák többsége félti ilyenkor tanítási óráját és a tanmenetet ezért találtuk ki következő módszert. amely több természettudomány oldaláról megközelíthető és van környezeti nevelési vonatkozása. levegő. A környezeti nevelési csoport ( nem hivatalos „szervezet”) kiválasztja a témát. a jelentkezőket 9-12. hasonló szisztéma szerint. Ezekhez feladatlapokat állítunk össze. hogy egy teremben órarendi osztályuk dolgozik előre kiadott feladatokon. A helyszínek a város különböző pontjain vannak: Helyszínek o Városi Múzeum o ÁNTSZ Feladatok múzeumi feladatlap a kiállításról egészséges életmód 26 .Jó gyakorlat gyűjtemény. A csapatok 35 percig tartózkodnak egy helyszínen és így egy tanítási nap folyamán végigjárják a 8 állomást. mint a témanap. Eddig volt: fény. veszünk be. hulladék. ami a tanmenet szerint következik. Olyan feladatokat. egy iskolából több is nevezhet. víz. környezetvédelem otthon.Városi környezetvédelmi akadályverseny Ez a város iskolái között zajlik a környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódva. A feladatlapokat és feladatokat nem adjuk itt közre. A tanárok teremcserékkel leszervezik. hogy az anyagok az iskolákban rendelkezésre állnak. talaj. A csapatok 15 fősek. mert ennyi tanárt és helyszínt tudunk biztosítani. mert mindenki hozzá tud tenni valamit az adott témához. gyümölcs stb). Iskolai programok Az Esze Tamás Gimnázium néhány rendszeres. kísérleteket. videó és könyv részleteket. Általában 8 csapatot alakítunk ki. cikkeket.

Sok pályázatot írunk. vízmű és szennyvíztelep egy-egy szakembere tart előadást fél-fél órában.Bezöldülő osztályok versenye Osztályok nevezhetnek 3-6 hónapos sorozatra. témanap és az osztály tisztaságát. létszámokat értékeljük és jutalmazzuk. A tanárok önként vállalják. nem az egész osztály. az új elszámolás szerint nem tudjuk mi lesz. ez az egyetlen motiváló tényezőnk. vagy gazdálkodó egység). Mindegyik program pénz. feljegyzik a megfigyeléseiket. vízmű. 27 . a Vízügy. o Egy hulladékgyűjtő sziget o Egy forgalmas lámpás útkereszteződés o Egy park sok növénnyel o Egy köztéri műalkotás o Egy tér minimális növényzettel o Egy belső helyszín hulladékkezelés forgalomszámlálás. csapok). A tanárokat eddig a vezetés szabaddá tette erre a napra. osztályonként 3-4 fő vesz részt. 3. ill. cserélgetik egymást ( Hőközpont. virágosítását. Jutalom: kirándulás ( pályázat és az iskolai alapítvány). szennyvíz telep. Du-án pedig városi jelmezes transzparenses felvonulás a Polgármesteri Hivataltól a Kraszna-hídig (3 km) rendőri biztosítással. tanórán kívüli tevékenység. az alapítványunk szülői és szponzori adományokból és 1%-ból működik. A jelmezeket és tablókat. kis díjazás számukra is biztosított a pályázati forrásokból. Havi egy látogatás. Havonta egy előadás és egy teszt valamely környezetvédelmi témából. zajmérés növényismeret épített értékeink légszennyezés vízminőségvizsgálat A végén itt is értékelés és díjazás (pályázati forrásokból). világítás. Beneveznek egyéb programokba pl. Jeles napok a) Víz: de. energiatakarékosságát néhányszor ellenőrizzük. b) Fogyasztásmentes nap: 15-20 tanuló folyamatosan járőrözik ( hőmérséklet mérés. A hídnál koszorúzás és megemlékezés a korábbi szennyezésekről.Jó gyakorlat gyűjtemény. eszköz és emberigényes. A diákok jutalmazása fontos. 4. hulladéklerakó. Az oktatási anyagokat és eszközöket 15 év alatt szintén pályázati forrásokból gyűjtöttük össze.

Június 11-én. Cieszynt 2003-ban öntötte el a katasztrofális méretű árvíz. akik a projekthét záró rendezvényén. (Veselit 2000-ben. Ezek sorából kiemelkedik a négy országot tömörítő Nemzetközi Ifjúsági Öko-kísérleti Projekt. Erősen gyakorlatorientált. Hétfőtől csütörtökig dolgoztak együtt 8 csoportban. a munkanyelv angol és német volt. 2006-ban Tokajban gyűlt össze a 80 résztvevő (országonként 20-20 fő). Ez azt jelezte. A tanárok a projektben segítő szerepet játszanak. lengyel illetve 4 magyar diák alkotott. illetve segítheti elő a felnőttkori tevékenységüket. lengyel és magyar diákok közösen dolgoznak fel egy – a környezetvédelemben jelentős szerepet játszó – témát. Minden csoporthoz tartozott egy témavezető szaktanár. forgószínpadszerűen változnak a helyszínek. fontos a kommunikációs készség. az érdemi munkát a diákoknak kell önállóan végezni. hogy a gimnázium széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Yspertal tavasszal szenvedett a hatalmas mennyiségű olvadékvíztől. A nyolcadik alkalommal megrendezett projektről készített rövid beszámolót közöljük. Minden csoportot 2-2 osztrák. a fórumon megbeszélést tartottak az európai uniós pályázatokon való közös 28 . Szakközépiskola és Kollégium mint ökoiskola széleskörű nemzetközi kapcsolatokat ápol. Ez a módszer juttathatja legkönnyebben sikerhez a tanulókat. Ilyenkor ugyanis osztrák. Szakközépiskola és Kollégium homlokzatát 2006. hogy erre a létfontosságú környezeti elemre terelődött ebben az évben a figyelem. Ez ugyanis szintén kelléke a projekthétnek. a komplex természettudományos szemlélet. június közepén. Ebben rejlik a projektoktatás lényege. A projekt minden évben más-más országban van. Yspertal polgármestere. Ez a projekthét messze túlnyúlik már az iskola keretein. vasárnap délután érkeztek a vendégek városunkba. A munkavégzést a magyar diákok irányították. Ladislav Honsa. hiszen magasszintű politikai. team-munkát igényel. Yspertalt kivéve mindhárom település – Csehországban Veseli. valamint angol és német nyelvtanár.Jó gyakorlat gyűjtemény. Az iskolákat fenntartó települések polgármesterei. A témaválasztás aktualitását mi sem bizonyítja jobban. Magyarországon Tokaj – közvetlen árvízveszélynek van kitéve. kulturális találkozók is kapcsolódnak hozzá. amit minden résztvevő országban az árvízzel folytattak heteken át a projekthetet megelőzően. Ezek között kiemelkedő jelentőségű a négy nemzetet tömörítő projekt. amit Májer János polgármester úr tartott a polgármesteri hivatalban. az intézmények igazgatói és megyei szakmai felügyeleti szervek vezetői is megtisztelték a rendezvényt. Mindez adott a gimnáziumban. Már közismert.) Nem véletlen tehát. Ezek közül kiemelkedik az a fórum és konferencia. A projekthét témája a víz volt. Nemzetközi projekthét a Tokaji Ferenc középiskolában A tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium. Ezt leginkább azok a díszvendégek fogalmazták meg. Nemzetközi projekthét nyolcadik alkalommal Négy nemzet zászlói díszítették egy héten át a Tokaji Ferenc Gimnázium. Veseli önkormányzati képviselője és a hivatalos delegációk tagjai. megyei közgyűlés elnöke. így prognosztizálható volt a siker. Lengyelországban Cieszyn. mint az a heroikus küzdelem. Dzierzawski. cseh. akik valamennyien önkormányzati képviselők. cseh. a prezentáción és a nemzeti kulturális esten vettek részt. Ezen részt vett Karl Moser. hogy újra ez az intézmény volt a házigazdája a Nemzetközi Ifjúsági Öko-kísérleti Projektnek. Májer János polgármester úr előadásában bemutatta Tokaj fejlesztési tervét. W.

az yspertali iskola igazgatójának igazi meglepetést okozott. a lengyel polka. Ma már minden csoport számítógépes. grafikonok színesítették az angolul tartott előadásokat. Az Európai Unió himnuszának elhangzásával zárult a prezentáció. A gimnázium vezetősége és a nevelőtestülete ezzel kívánta kifejezni a köszönetét és elismerését az intézmények közötti kapcsolat kiépítéséért. Tarcalról és Tokajból érkeztek. a településeket és régiókat mutatta be. a szakmai. idegenforgalmi. A műsorszámok között az éppen következő iskola igazgatója mondott rövid köszöntőt. angol nyelven előadott prezentációval számoltak be szerzett élményeikről. kulturális. Bekapcsolódtak a projekthét programjába. Valamennyien hangsúlyozták a végzett munka és a prezentáció magas színvonalát. a kulturális est és a projekthét hivatalos része. ami a résztvevő iskolákat. Ez a kiállítás a gimnázium első aulájában június végéig volt megtekinthető. mivel mindenki tudta. Köszönet és hála az igazi csapatmunkáért. Sarka Ferenc úr is. hogy szívből jön. és annak a rengeteg. nemzetközi elismerést kiváltó minőségében végzett el a gimnázium nevelőtestülete. Minden csoport magas színvonalon képviselte hazája kultúráját. aki egyben a B-A-Z Megye Közművelődéséért Közalapítvány Kuratóriumát is képviselte A Közalapítvány támogatta a tehetséggondozó műhely és tábor működtetését. a korok táncait bemutató összeállítást. Jóleső érzéssel fogadta a nevelőtestület a gratulációkat. projektoros bemutatót tartott. Dankó József Projektmenedzser 29 . Dr. Eufórikus hangulatban vonult a nagyszámú közönség a közös vacsorára a kollégium éttermébe. amit a zsúfolt tanév végi teendőkkel és az érettségivel terhelt időszakban. A műsoros est nyitása Johann Zechner úrnak. megjelenés lehetőségéről.Jó gyakorlat gyűjtemény. A prezentáción több újdonság is volt a korábbiakhoz képest. Powerpointos. Nagy élmény volt a nemzeti kulturális est. a négy kistérség oktatási. az osztrák valcer. Minden nemzetből megszólalt valaki az eredmények bemutatásakor. Ők azok az általános iskolás tanulók. Vastaps jutalmazta az Ausztriát bemutató diashow-t. szívesen láttuk az érdeklődő tokajiakat és a Tokajba látogató turistákat is. táblázatok. jól összehangolt és szervezett szakmai munkának szól. módszertani támogatásért. a cseh népdal. Együtt dolgoztak a nemzetközi csoportokkal. a nemzetközi projekthét elindításáért és a közép-európai identitástudat erősítésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért. akik Bodrogkisfaludból. Szót kaptak és bemutatkoztak a tehetséggondozó tábor résztvevői is. amit a projektben résztvett valamennyi tanár és diák együtt végzett. Megkapta ugyanis a gimnázium igazgatótanácsa által alapított „Pro schola” kitűntető címet. Digitális képek. esetleges gazdasági együttműködési módozatairól. a konga dobszólót is. Figyelemmel kísérte az eredményeket a B-A-Z Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója. Osztatlan sikert aratott a magyar palotás. Jó ötletnek tartották a közösen készített kiállítást.

mely nem alkalmas a korszerű és energiatakarékos működtetés bevezetésére. Vállalásunk pedig a feltérképezés és az adatrögzítés volt. 8+4-es iskolarendszer kialakítása a 90-es évek kezdetétől. az 1982-es építési szabvány alapján épült paneliskola. alapítványi tulajdonban lévő ifjúsági tábor működtetése. Jórészt úgy érzik. Az iskola a tervezett 800 fős létszám ellenére 1500-as létszám felett kezdett. tágabb időkeretet szabtunk a munka elvégzésére. alapítványi rendszerben szabadidős tevékenységek kiterjesztése. Számomra a projekt legnagyobb hozadéka az. amelyben örömüket lelik. a Rákos-patak közelsége is vonzotta a szeméthalmokat. hogy iskolánk mindig a pedagógiai újítások elébe ment. összetételéről.) Jelenleg 830 tanulónk van. több évtizeden keresztül építési és egyéb illegális hulladékok vették körül az épületet. Erősségként jelentkezett. jelenleg is futó projekt rövid helyzetelemzését tekintem át. így csak eseti gyógyírt nyújtottak a problémára. egy panellakótelep szélén. illetve tartanak a szülők elmarasztaló véleményétől. majd a gyereklétszám csökkenése után a 800-900 fős szintet tudtuk tartani. kerületben található. A kollégák által készített SWOT analízisben a gyengeségeink között első helyen szerepel a külső környezet elhanyagoltsága. A helyi kezdeményezésre alakult hulladékgyűjtési akciók nem nyújtottak áttekinthető képet a szemét elhelyezkedéséről. Az iskola két beépített terület határán található. a XVII. ám a tágabb környezet lerakóinak felszámolására nem terjedt ki a figyelmünk és erőnk. hogy ennek megváltoztatásában az iskola nem tehet semmit. Az építmény egy. 354 felsős és 183 gimnazista tanulóval számolhatunk. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium projektjei A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Budapest peremén. stb. illetve az esélyegyenlőség megteremtésére szűk folyosói. 30 . ám a szervezésnél kikérte iskolánk véleményét is. A létszám fenntartásának a titka talán abban keresendő. amelyik rövid határidőn belül és szakszerűen elvégezte a feladatot. ökoiskolai programban való részvétel. így együtt alakítottuk ki a civil szervezet és az érintett terület iskolái közötti együttműködés formáját. Csalódást jelentett az ismételt szeméthalmok megjelenése is. Javaslatunkra térképen jelölték ki a monitorozás területét. hogy sikerült a gimnazista korosztálynak olyan feladatot találnom. Illegális hulladéklerakók feltérképezése 2. A kerületi civil szervezet. a „Keresztúri Társas Kör”. A monitorozás feltétele egy GPS készülék és annak használata volt. jelentkezett a HuMuSZ által szervezett Tájsebészet projektre.Jó gyakorlat gyűjtemény. (Emelt szintű ének-zene és nyelvoktatás a 80-as években. „A klíma összeköt” élménykiállítás projekt A illegális hulladéklerakók feltérképezésének projektjére elsősorban az elhelyezkedésünkből adódó problémák hívták fel a figyelmet. mennyiségéről. Három. A kollégák és a gyerekek „házi” versenyeken az iskolaudvar és öltözőszekrények rendjén munkálkodott. A szülőket és gyerekeket az első tapasztalatok eltántorították a későbbi takarításoktól. így minden iskola egyénileg szervezhette a tevékenység időpontját. Sokan nem bíznak a gyerekek öntevékenységében. a gimnáziumban nyelvi-informatikai előkészítő évfolyam indítása. 293 alsós. Rajzokkal a világ körül – nemzetközi projekt a Veolia Environnement kezdeményezésére 3. a jókedvről és élvezetről nem is beszélve. hogy a feladat kihirdetése után rögtön találtunk olyan öntevékeny. felelős csoportot. 1. lépcsőrendszerei miatt. külföldi tanulmányutak szervezése. azóta sincsenek létszámgondjaink.

9-11 éves korosztályban. ám a Földrajztanárok Egylete és a Veolia együtt már tavaly is kellemes meglepetést okozott. Gyengeségként talán a szoros iskolai tervet tekinteném. majd most Budapestre hozták a kiállítást. Először együttműködési szerződést kötöttünk a helyi civil szervezettel. Műszaki problémák léphetnek fel és ezzel kárba veszhet értékes munkánk. melyben a témát ismertető szövegeken kívül. melyben véreredményében a lakóterületen már megvalósult és a jövőben megvalósítandó környezetszépítő ötleteket kellett rajzban megjeleníteni. náluk összesítve. rajzpályázattal állunk szemben. „A klíma összeköt” élménykiállítás egy osztrák civilszervezet által létrehozott kiállítás. mellyel a terepen dolgozhatnak. ugyanis mikor a feladat mélyen a tudatunkba fészkelt. kiknek rögtön ötleteik is voltak a megvalósítandó projekthez. az iskola igazgatója vállalt felelősséget a projekt „tisztaságáért”. hogy kipróbáljuk magunkat egy nemzetközi versenyen. Egyben biztos voltam. Vállaltuk! A verseny egy 5 részből álló projektet ölel fel. kevesen tudnak róla. felmérjük és leszűrjük a konzekvenciákat. Az erősségünk a feladatnál a vállalkozó szellemű osztályfőnök és a lelkes gyerekcsapat volt. ám a korosztály számára nehezen értelmezhető. Süd szervezettel. A fiatalok átadhatják eddig szerzett ismereteiket a következő „generációnak”. hogy a Veolia Water anyagilag támogatni fogja a projektet és az iskolának nem kerül pénzbe a projekt végrehajtása. a heti ½ óra osztályfőnöki óra. hanem az iskolarend határozta meg. a projekt sikeres lebonyolítására. így „sorban állára” kell felkészülnünk.) Az 5 részre osztott projekt iskolai értelemben 10 héten keresztül volt megvalósítható. Lehetőséget nyújtott abban. hogy egy klasszikus.) Kevés embert mozgat. személyenként egyet-egyet. (Pl. hogy elveszítjük a gyerekek érdeklődését. A projekt indításához a Veolia egy szép kivitelű. holott 2 hét 20-30 órája alatt koncentráltan elvégezhető lett volna a feladat. nemzetközi szervezetek által támogatott. interjú a megvalósított projektről. vélemények gyűjtése. Egy körültekintően megfogalmazott szerződéssel lehetett a programba belépni. Veszélynek érezzük. hogy az általunk készített anyagokat PR tevékenységében felhasználhatja. esetleg partnereinket. Leginkább tanulni akartam belőle. Rajzokkal a világ körül – nemzetközi projekt a Veolia Environnement szervezésében projektre a profizmusa hívta fel a figyelmet. így a folytonosság is fenntartható lesz. 1 év telt el a megállapodás óta. elsajátítsuk a feladatfelosztás és ütemezés készségét. az adatokat a civil szervezethez eljuttatva. ám profi módon megrendezett. Lehetőségünk van folytatni ezt a feladatot. rövid fogalmazás stb. Keresztúri Társas Körrel.Jó gyakorlat gyűjtemény. A sikeres osztrák szereplés után először Szlovákiába. mely a gyerekekkel meg akarja ismertetni a globális fölmelegedés következményeit. hogy lelepleződik. Két kerület helyi civil szervezetei vették fel a kapcsolatot a „Südwind nö. 2. A folytonosságot zavarja. reális lehetősége van az önkormányzatnak a célszerű begyűjtésre. pl. (Iskolai fejlesztéssel és bizalommal áthidalható. Veszélye lehet a projektnek. feladatok is voltak. betaníthatják Őket. A pályázatra az interneten keresztül kaptam felszólítást ( az ilyen akciókba az idén már többször is sikerült belebuknom). így a feladat végrehajtását nem a saját üteme. munkafüzetet adott. 3. hogy nem jelenik meg egy olyan pályázat. majd kerületi iskolákat kerestek fel a projekt megvalósításához. illetve segítséget kért a 31 . akkor kitudódott róla. mellyel iskolai GPS-re tehetnénk szert. vagy a gyerekek nem rendelkeznek adatrögzítésre alkalmas eszközökkel. Veszélye ennek a projektnek abban áll. valamint a szervező céget biztosítottuk arról. állt. hogy a GPS a Keresztúri Társas Kör tulajdonában van. A társas kör vezetőjével hosszú ideje dolgozunk együtt. ezért a megvalósításnál kikérte véleményemet. mely a projekteket nem tudja beilleszteni a tanrendbe.

-10 munkanapra délelőtt. hogy hiába élünk Budapesten a város másik végén található programokhoz sokat kell utaznunk. délutáni váltásban nem tudtak 20 csoportot kiállítani. a klubban is tanítás folyik). Ennek lehet oka a rossz vezetés. illetve hosszabb időre ugyan. erre nagyon nehezen találtunk módot. Az előzőekben összeszedett problémák mind ezen tényre vezethetők vissza. A rugalmasság. ha az élménykiállítás valamilyen oknál fogva lapos lesz. Csak 5 osztályunk vehet részt benne (a kerületi szervezés miatt jutott ránk ennyi hely. 2006. illetve a látogatás előkészítéséhez a pedagógusoknak egy német nyelvű.32 . BRAXÁTOR MARIANNA Tematikus hónapok program Telki Általános Iskola Pignitzkyné Lugos Ilona . . de végül is sikerült az előkészítés. hogy a hagyományos akciókkal szemben sokkal kevesebb ember vonható be ebbe a tevékenységbe (3-5 fő szervező). nálunk talán az erdei iskola tekinthető rokon fogalomként. akik továbbképzésen való részvétellel is szerették volna ismereteiket bővíteni a témában.) Veszélye lehet ennek a projektnek. Gyengeségünk. hogy nem tudtuk ezt az egyedülálló kiállítást fogadni iskolánkban (nagyon nagy a zsúfoltság. hogy a magyar oktatási rendszer nem ismeri a projekt-oktatást. amivel a problémák áthidalására képesek voltunk. feladatsor. hogy 3 különböző korosztálynak szánt projektet villantsak fel. NAGYON BÜROKRATIKUSAK! Az adminisztráció sok értékes percet vesz el a cselekvéstől. de ezek nem elsősorban a fenntarthatósággal foglalkoznak. Ismét találkoztunk azzal a problémával. illetve az anyagköltségeket külső partnereink vagy külső források (pályázat. illetve a lelkes kollégák. A következőkkel kellett szembesülni: . de ezt maximálisan kihasználtuk). mely a nehézségek ellenére is májusban megvalósul.az iskolák a kért két hétre nem tudtak szabad termet biztosítani a kiállításnak (órarend). illetve hasonlókat a példa alapján mi is kitalálhatunk. más témakörökben (Gólyatábori pályázat. KUF /Kőrösi Undergound Fesztivál/ . Erősségünk ebben a projektben a tudásvágy és kitartás. Az iskolában több még futó projektünk van. Az a tapasztalatom. szinkrontolmácsolt továbbképzésen kellett részt venniük. de kevesebb gyerekhez jut el ez a tevékenység (de talán mélyebben ágyazódik be az emlékeikbe).Jó gyakorlat gyűjtemény. illetve a városi közlekedés nagyon drága. Lehetőségünk van más módszerrel is elsajátíttatni az ismereteket. hosszú unalmas feladat. a lebonyolítás helyszínéül pedig a kerület egyik művelődési otthona adott helyt. április 20. A projektek finanszírozásában a kollégák 40 órás munkahetére hivatkozunk. kevés új ismeret. Budapest. lebonyolítás lépéseire. Célom volt. ha a gyereknek nincs bérlete. alapítvány) biztosítják. (Súlyos gondot okoz.a kiállítás vezetéséhez. nem válik élménnyé.

Az adott hónapon keresztül általában egy-egy közös „akciót” vezetünk végig. Az iskola programjai és dekorációja is a hónapokhoz alkalmazkodik. 33 . Ezért a „kevesebb néha több” elvét magunkévá téve hetek helyett hónapokba foglaltuk az egyes témákat. A jutalmazásra is javaslatot tesz. hogy minden héten egy problémát vagy értéket tűztünk ki célul és arra irányítottuk a gyerekek figyelmét. Az egyik fő probléma az volt. Lényege. Hónapok Hetek (illetve most már hónapok) programja Tantestületünk a 2004/2005-ös tanévben dolgozta ki és indította el iskolánkban a hetek programját. felelősöket pontosan megjelöli. a határidőket.21 Január 3-31 Február 1-28 Március 2-31 Április 3-29 Május 2-31 Ismétlések hónapja Lovagok hónapja Tisztasági hónap Művészetek hava Egészséges életmód Szép magyar beszéd Öko hónap Sport és mozgás gyermekek hónapja Egy hónapon belül spirálisan építjük fel a hónap mondanivalóját. A tervezetet a kezdést megelőző csütörtökig közzé teszi. Szükség esetén a legfontosabb segítőivel előre megbeszélést tart. Az adott hónapról a felelős tanár programtervet készít. Az elmúlt év tapasztalatai alapján most a hetek tökéletesítésén fáradozunk. négy héten át önkéntesen szervezett csapatok versenghetnek a KV kupáért. A program célja a tanulók viselkedéskultúrájának javítása volt. hogy a tanulókban tudatosuljon a közvetítendő magatartásforma. 28-dec. előre egyezteti a vállalásokat és az érintettek körét. Az év hónapjai: Szeptember 12-30 Október 3-29 November 7-25 Nov. Mint minden programnak voltak előnyei és hátrányai is.Jó gyakorlat gyűjtemény. Például az Öko hónap keretében. A tisztasági hónapnál pedig tisztasági versenyt szervezünk az osztályoknak. hogy egy hét túlságosan rövid idő ahhoz.

) V. ki melyiket választja. téma: kapcsolatteremtés. a tapasztalatok összegzése.) VII. tanár-diák. elfogadás-befogadás.Jó gyakorlat gyűjtemény. a módosításokról a főszervezők döntenek. értékelés mintavétellel.) VI. Felelős: pszichológus. az esetleges programok kommunikációja a falu felé 1 héttel a kezdés előtt történik. kirekesztés) hónapja Közzététel: 1) a tanulók felé: 1-3. hirdetmény (molinó). 1. óra. kakukktojás (Bözse) 34 . kiplakátolni. A terv véleményezése a kezdés előtti hétig lehetséges. Tematikus hónapok Fő elvek és a lebonyolítás alapkérdései I. A hónap vázlatos tervét 2 héttel a hónap első tanítási napja előtt a kollégák rendelkezésére kell bocsátani. iskolaújság. az ellenőrzésre és az események közzétételére. Résztvevők: az iskola tanulói és valamennyi dolgozója. Összegzés: értékelés (a mellékelt adatlap szerint). valamint a szervezők által kiválasztott és a programokba bevont külsős személyek Kivitelezés: az ütemterv szerint.) II. piciknek. Telki Napló. iskolagyűlés.) Téma megjelölése: Kommunikáció. (Levente) A hónap elején és végén a jó kapcsolat jellemző tulajdonságainak rangsorolása (tanár-tanár. 4) (Bözse) 2) tanárok felé: tanévnyitó értekezlet (Bözse) 3) szülők felé: évnyitó (Pigi) 4) a falu felé: tanévnyitóig honlapra. elfogadás.) IV. publikálására. a konkrét értékelés a következő hónap felelőseinek a dolga (utolsó hónap az első hónap felelőseié) Kommunikáció (elfogadás. ügyelve a tartalomra. nem kötelező alapon) Kötelező: szociometriai felmérés a hónap elején. (Olga) Folyamatos programok a hónap folyamán: 1) rajzpályázat. Formája: internet. diák-diák. majd év végén. oszt: hétfő 4. óra (szept. elutasítás Felelősök kiválasztása: minden hónap 3 fő szervező (2 régebbi + 1 új kolléga) feladata.) III. ehhez lehet csatlakozni a téma iránt érdeklődőknek (és kevésbé érdeklődőknek). 4-8. a helyszínre. A téma.oszt hétfő.

a győztes csapat kézműves activityjátékot kap.. szakatanárral egyeztetve) 4) szülő és falu: irodalomjegyzék összeállítása az aktuális témáról. tanító célzatú saját élmény lejegyzése. hét kedd.(Adrienn) 3) a mellékelt játékok. osztályfőnöki órákon (osztályonként min. közmondások gyűjtése (magyarázattal).. szituációs játékok. …. Szülők: kókuszgolyó az osztálylétszámnak megfelelően.oszt). az kap! Egyéb ötletek. Aki nem szakad szét. szólások. mesék. javaslatok: 1) 2) 3) 4) Métaütő és labda. irodalmi művek alkotása.Jó gyakorlat gyűjtemény. publikációk (vers. a legjobbakat a gyerekek és a tanári zsűri döntése alapján közétesszük a Telki Naplóban és az iskolaújságban. Szülők: díjazás. …. gyűjtése. stb. óra). 8 fővel.. szituációs gyakorlatok alkalmazása a tanításban. mint vándordíj …. Téma: kommunikáció az állatvilágban / elfogadás befogadás az emberek között. 2) verbalitás: szóbeli kommunikáció és buktatói (történetek. felajánlás alapján 3) Futás kézenfogva (4. 2. novella. 35 . 6. vicc. 2) Power point-os demonstráció (7-8. Eseti programok: 1) Felsősöknek activity csapatok alakítása. esetleg vetítés a kicsiknek.

Eső esetén (Miért pont akkor esne?). . Mariska.Jó gyakorlat gyűjtemény.tágabb) felé tudatosabb figyelem felkeltése .A Föld. Helyszín: az iskolán kívül.együttműködés szorgalmazása (ez a Föld érdeke is!) Tervünk: Az április 21-i. az iskolában. Mottó: „ A környezet minden.a Földet vigyázó látásmód erősítése .a környezet alaposabb megismerése . 9-12-ig (megrendelt napsütésben) .Várható eredmény: egy „akvárium” és egy „madárház” (Ez sem áprilisi tréfa! ) A Föld(ön kívüliek) munkacsoport(ja): Cs. Anna-lakig Idő: szombaton. ahol a fenti céljainkat megvalósíthatjuk. sőt még néhány tanulmányi verseny is. mint a többi -. más-más feladatokkal bonyolítjuk le az alsósoknak és a felsősöknek. szombati munkanapon egy akadályversenyes témanap rendezése. mint ahogyan szoktuk.a fenntarthatóság hétköznapivá tétele . . illetve a pontos menetrendet a későbbiekben fogjuk ismertetni (a tavaszi szünet után).Az állomásokra való felkészüléshez a feladatokat az áprilisi iskolagyűlésen fogjuk ismertetni. ami nem én vagyok.Zsuzsa.hogy nem úgy dolgozzuk fel a témát.Az akadályversenyt külön úton. kistérségi ökonap lesz.Ezeket.Vera 36 . Az egész hónapon átívelő feladatok helyett. a környezet (szűkebb. ezért a tervünk az. . a környezet hónapja 2007.” (Einstein) A Föld. Céljaink: . . egy napra koncentráljuk a hónap tennivalóit.Föld közeli tapasztalatok szerzése (akár a földön is ) . . tartalékprogram kidolgozása is folyamatban van.A negyedikeseket (a létszám miatt) a felsősökkel fogjuk összeboronálni. április Miután ebben a hónapban – mely rövidebb is lesz.

könyvtár melletti kerítés tövében ültetnénk el.védett növények és állatok Magyarországon (összeírás) . szombat 9-12 óráig (Együtt zárunk 12-kor. ennél a feladatnál vonjátok be az SZMK-s szülőt is. mert az már eleve öröm. varrás. hogy a megvalósításban segítsen.tanárok előzetes feladata Ahhoz. P. egyforma cserje cserépben vagy földlabdával Ezeket terveink szerint az oldalsó.kőzetek felismerése (ásványtani könyvek forgatása) 4. Ismeretszerzés . Patrícia. közmondások gyűjtése ( amiben állatok.) Akadályverseny Előzetes feladatok: 1.stb.Ildi. április 21. ragasztás…) lehet boldogulni. akár vállalja is át! 3. ha elkészül.). Kedves Ofők.szólások. a tanároknak pedig egy madarat kellene készíteni. Belépő feladat . textil. hogy a hónap végére egy „akváriumunk” és egy „madárházunk” legyen: a tanítóknak egy halat.Jó gyakorlat gyűjtemény.  Minden felmerülő kérdésre válaszolunk: a Földiek 37 . szabadon választott technikával ( hajtogatás. növények vagy a föld szerepel ) . Kati. E. Menetlevél készítése az alkalomnak megfelelő díszítéssel 8 állomásra tervezett mérete: A/4-es lap kettéhajtva név a borítón csasztuska is legyen rajta EZ PONTSZERZŐ FELADAT! 2. Veronika A Föld napja 2007. Tanítók. Bármilyen anyagból ( papír.2 db kicsi.

Jó gyakorlat gyűjtemény. a vágyak és igények kezelésének hónapja Január A társadalmi különbségek hónapja Február Március Április Május A sokféleség hónapja A „függőségek” hónapja A környezet – a Föld hónapja Zárás – összegzés Felelősök és részt venni szándékozók Sarlós Erzsébet. Tematikus hónapok .jelentkezési lap Hónap Szeptember Téma Az egészséges kommunikáció hónapja elfogadás. befogadás Október Az önismeret. önkontroll hónapja. Szoleczki Adrienn. a belső konfliktusok hónapja November December Az agressziómentes társas kapcsolatok hónapja A pénz okozta erőszak. Igaz Levente 38 .

Mondjatok ilyet! Pl. táplálkozásuk szerint változik. Költés előtt a madarak párt választanak. vagy csak állatkertben élő strucc. hogy ne vágjuk ki az öreg fákat. A legtöbb erdei madár korhadó fák üregeiben fészkel. horgas a csőrük. hogy a kis cinkétől a bagolyig minden madár találjon magának megfelelőt.vadgalamb Tudtok néhány baromfi hangját utánozni? MADÁRVÉDELEM Ma a madárvédelem már nem csak a madáretetést jelenti. Csőrük különböző formájú. veréb. pingvin is. a mező igazi hangulatát a madarak adják.harkály .45-ig MADARAK Az erdő.00 – 8. ezért fészekodúkat függesztenek ki.bagoly . Nézzétek meg a képen a fészeképítést és próbáljátok megtalálni a megfelelő sorrendet. Télen. Madár a nálunk nem. 39 . a sas. Minden madár testét toll borítja. Ezek különböző méretűek. cinege. inkább a madár környezetének. lehetővé teszik a repülést is. A nagy képen a kész fészek látható. csőrük van és kemény. amikor nincs levél a fákon. láthatjátok az ágak közt a fészkeket. vaskos. élőhelyének megmentését. Nem minden madár tud repülni. hogy kotlik A madarak a fészeképítés mesterei. állomás Időpont: 8.kakukk . Néhány odú bemutatása. A magevőknek rövid. rozsdafarkú stb. A húsevő.Jó gyakorlat gyűjtemény.gólya . A tollak nemcsak melegítik testüket.itt az iskola parkjában is láthattok ilyen kihelyezett odúkat. erős csőrük van. helyezzünk ki madárodúkat . illetve beköltözhet a fa vastag törzsének odvaiba. a tojó lerakja a tojásokat.varjú . Amíg a tojásokon ül azt mondják. Madarak és Fák Napja Program középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára 1. keselyű stb. Amikor ezeket kivágják nincs a fészkelésre alkalmas hely. héja. A madarak alakja és nagysága sokféle lehet. de szárnya mindegyeknek van. Azért fontosabb. mert a nagy lombkoronában sok madár fészket rakhat.fácán . Tudtok ilyet mondani? Pl. meszes héjú tojásokkal szaporodnak. Nézzétek meg a képeket és hallgassátok meg a madarak hangjait! . ölyv. ahol ilyen nincs. Ezért vigyázzunk az idős fákra. ragadozó madaraknak erős.

Az északi félgömbön a nyarak melegek. ahol olyankor meleg van. a telek hidegek.45 -9. 40 . mert szeretnek az oszlopaikra fészkelni. és műfészkeket helyeznek ki a megmagasított vagy szigetelt oszlopokra. A ragadozó madarak sokszor elpusztulnak a magasfeszültségű vezetékektől. KÉPEK VÁLOGATÁSA Ezek közül a képek közül válogassátok ki a madarakat! TESTRÉSZEK Milyen állatok testrészeiből áll az a furcsa madár? MADÁRTOLLAK Felismeritek ezeket a madártollakt? NÉHÁNY MADÁR NÉPI NEVE Kuvik Sárgarigó Gerle Veréb Szajkó Búbospacsirta Fülemüle Csúszka Nyaktekercs halálmadár aranymálinkó gilice csuri mátyásmadár pipiske csalogány kéregfutó nyakforgató 2. Ezért az Áramszolgáltató már szigeteli az oszlopok megfelelő részét. vércsék és gólyák laknak. fecskék.30-ig MADÁRVONULÁS A madarak legtöbbje évente kétszer vándorol. Majd amikor már nálunk is melegszik az idő visszajönnek – gólyák.Jó gyakorlat gyűjtemény. állomás Időpont: 8. ezért a melegigényes madarak télen délre vándorolnak. Az ilyen fészkekben főként sólymok.

törzs .15-ig NÖVÉNYEK Ezen az állomáson a növényekről. Amikor vastag hótakaró borítja a tájat. a vadkacsák repülését. mert eddig találnak természetes táplálékot. vagy ahol lehet siklórepüléssel teszik meg az utat – így nem kell a szárnyaikkal annyit verdesni és nem fáradnak el. erdők jelentősége. fő részei. hogy madáretetőt helyeztek ki az udvarra Az etetést november végén. állomás Időpont: 9. Itt a képeken láthattok néhány madáretetőt. Ti is láthattátok már. Nem találnának elegendő táplálékot.almaszeletek – almacsutka Néhányat itt meg is nézhettek. mert számítanak az élelemre és elpusztulnak.gyökérzet . 41 .mogyoró . A növények oxigént termelnek.lombkorona A növények. az itthon maradottaknak nehéz ennivalóhoz jutniuk. fák. A légáramlatokból nyernek energiát. pl. amire nekünk nagy szükségünk van. tökmag .olajos magok – napraforgó.30 – 10. ezért sokan elpusztulnak a téli hidegben. amíg véget nem ér a tél. Ti s tudtok segíteni az éhező madarakon úgy. ahhoz hogy élhessünk. Készítsünk műanyag üvegből madáretetőt! 3. december elején érdemes elkezdeni.dió . Szép látvány amikor a madarak különböző alakzatokban repülnek. Ha kihelyezted a madáretetőt ettől kezdve folyamatosan kell etetni a madarakat. főként a fákról hallhattok néhány gondolatot.Jó gyakorlat gyűjtemény. MADÁRETETÉS Madaraink egy része nem tölti nálunk a telet. A FÁK Fásszárú növények. ha abbahagyod az etetést a tél vége előtt! Mivel etetheted a madarakat? .

Jó gyakorlat gyűjtemény. Csak a lombhullató fák leveli hullnak le minden évben. mennyi idős. amely segítségével ki lehet emelni egy henger alakú fadarabot a törzsből. és milyen betegségeket kellett a fának legyűrnie. Faanyagot adnak. Széles gyűrűk: jó növekedési feltételek. A fa minden évben új gyűrűt növeszt. milyen gyorsan nőtt.tüzelő . Mire használjuk a fát? . melléklet 42 . fényhiány vagy elégtelen tápanyagellátás következménye. Ezután meg lehet számolni a rétegeket.papírkészítés . nem fújja el a szél a homokot. így a víz nem juthat el hozzájuk. MILYEN FÁK TERMÉSÉT LÁTOD A KÉPEKEN? TERMÉS TARTOZIK? MELYIK LEVÉLHEZ MELYIK A FÁK ÉLETKORÁNAK MEGHATÁROZÁSA AZ ÉVGYŰRŰK SEGÍTSÉGÉVEL. Amikor ősszel már nincs elegendő napfény. amely főleg támasztékul szolgál Keskeny gyűrűk: lassú növekedés – a fa számára nehéz évek. A fák megkötik a talajt a gyökereikkel.hangszer . A mi éghajlatunkon a gyűrű a meleg évszakok (tavasz és nyár) alatt történt növekedést jelzi. A mérés eredményét – centiméterben megadva – elosztjuk 2. Egy fájdalommentes vizsgálat. ezért elpusztulnak. hogyan változott időközben az éghajlat. A gyűrű világosabb rétege a tavaszi növekedésnek felel meg.5-tel.építkezés stb. mint a nyári növekedés sötétebb rétege. gyors növekedés Egy nem kivágott fa életkorát egy speciális fafúró segítségével határozzák meg. a levelek nyelében egy fás réteg alakul ki. MIÉRT HULLANAK LE A FALEVELEK? A levelek kiszűrik a fa táplálékát a napfény segítségével. amely csak körülbelüli eredményt ad: először megmérjük a törzs kerületét kb másfél méteres magasságban. Tavasszal új levelek nőnek.bútor . MI NEM MEGFELELŐ A KÉPEN? Minden osztály Benedek Elek : Szeresd a fát! Című versét kapja -1. Ez egy fajta dugóhúzó. és lehullnak. az örökzöldeké akár évekig is megmarad. A fa életkorának meghatározásához meg kell számolni a törzs évgyűrűit. Szélesebb. így nem csúszik meg a hegyoldal. és így megkapjuk a fa korát. A törzs keresztmetszete a fa életéről mesél: a növekedési gyűrűi alapján megtudhatjuk.

Duna-Ipoly Nemzeti Park . A fák változásai évszakonként . Vagyis: ma már hallhattátok a madarak és fák jelentőségét az ember életében. amit belélegzünk. hogy mindent az eredeti állapotában őrizzünk meg.Kiskunsági Nemzeti Park . amelyből a legtöbb él benne. víztani. A fák igen hosszú életűek. az oktatás.Balaton-felvidéki Nemzeti Park . ahol kihalófélben lévő állatok és növények életét és élőhelyét kell megóvni. nem vágjuk ki.Körös-Maros Nemzeti Park . Nemzeti Parkjainkból néhány jellegzetesség bemutatása 43 . Az erdők és parkok fái tisztítják a levegőt. nem tördeljük le a fákat.Őrségi Nemzeti Park A nemzeti parkok szabadon látogathatók. Pl tölgyerdő. tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme. mert azok ott szépek. Vannak lombhullató és örökzöld fák. pl. természetes növény. földtani. amelyek több száz évig is élnek. de itt figyelmeztetnek.Hortobágyi Nemzeti Park . táplálékot. hogy nem tépjük le a virágokat. melynek elsődleges rendeltetése a különleges jelentőségű.Duna-Dráva Nemzeti Park . és nagyon sok természetvédelmi terület. ahol élnek. nem zavarjuk a fészkelő és költő madarakat és az erdő állatait – ezek a területek azért vannak. Ti is jártatok már ilyenben.Aggteleki Nemzeti Park . Az erdőket arról a fáról nevezik el.tabló Fák és terméseik – párkeresés kivágott képekkel Mire használjuk a fák terméseit? 4. Magyarországon ma már 10 nemzeti park van. állomás Időpont: 10.Jó gyakorlat gyűjtemény. biológiai sokféleség és természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása.és állattani. itt Martonvásáron a Kutatóintézet parkja is ilyen terület. Helyezzük el a nemzeti parkok logoit Magyarország domborzati térképén! . A fák és a bokrok meghatározzák az erdő élőlényeinek életét.00 NEMZETI PARKJAINK Nemzeti park: olyan természeti terület. a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítése. AZ ERDŐK Az erdő életközösség: a benne élő növények és állatok közössége. fenyőerdő stb.Bükki Nemzeti Park .15 -11. Számtalan élőlénynek nyújtanak élőhelyet. vannak. A nemzeti parkok azért és olyan területeken jöttek létre.Fertő-Hansági Nemzeti Park .

vagy nadrágunkat zokninkba tűrjük be. nem feltűnően.melléklet TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Természetvédelmi terület: az ország jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag. A természetvédelmi terület kijelöléséről.állatokat nem háborgatni! MINEK A NYOMAI? – 4. melléklet 44 . az azokon végezhető tevékenységekről törvény rendelkezik (1996. így kezünk szabadon maradhat. törvény a természet védelméről. ahol a terület egészét. FELSZERELÉS: Hogyan öltözzünk? Kényelmesen. ÉVI LIII. melléklet Minden osztály „Zöld „ jeles napok naptárt kap – 5. vagy annak élővilágát eredeti állapotában meg kell őrizni. Holmijainkat. hogy az erdőt és a lakóit nem szabad bántani!! -3. eszközeinket lehetőleg hátizsákban vigyük magunkkal. lehetőleg zárt ruházatba. Ha lehetőségünk van rá vigyünk távcsövet. Ezek közül a képek közül válasszátok ki azokat. Ahol ilyen jelet láttok az természetvédelmi terület. ahol fokozottan kell vigyázni a növényekre és az állatokra! Természetvédelmi terület tábla bemutatása ÖLTÖZÉK. amikkel ártunk az állatoknak! – 2.növényeket nem letépni! .kijelölt úton közlekedni! . amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti érték. kisebb összefüggő területe. Cipőnk kényelmes.Jó gyakorlat gyűjtemény. magnót!! SZABÁLYOK BETARTÁSA – tűzgyújtás! . illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme. lehetőleg magas szárú legyen.) A tájnak egy elhatárolt része. melléklet Kösd össze a képen az állatot a lakóhelyével! Ezt az erdő fohászát tegyétek ki az osztályotokba és emlékeztessen arra. Soha NE vigyünk magunkkal rádiót.

melléklet Erdei séta című társasjátékot kap minden osztály – színezd ki. „Trendi” jeligére. (tücsök)  Hosszú fülű futóedzéseimhez partnert keresek. (csiga)  Piros sapkás szakember féregtelenítési munkát vállal. filctoll. Az elkészült műveket holnap délelőtt kiállítjuk. vágd ki és ragaszd kartonra! Anyagszükséglet: színes karton. (teknős)  Fiókáimhoz pótmamát keresek. Rókák kíméljenek! (nyúl)  Zöldövezeti emeletes házamban lakások kiadók.00 – 11. (vadrózsa)  Saját házzal rendelkező puhatestű hosszú gyalogtúrákhoz társaságot keres. és narancssárga fénymásoló papír. 6. (légyölő galóca)  Zenész eladná megunt hegedűjét. ragasztó 7.Jó gyakorlat gyűjtemény. melléklet Délutáni program: . (fa)  Saját teknőmben bérmosást vállalok! Megbízható jeligére.Mely élőlények adhatták fel ezeket az apróhirdetéseket? Közülük egyet készítsetek el bármilyen anyagból és technikával. és világos barna kartonpapír.30-ig Készítsünk baglyot kartonpapírból és ruhacsipeszből! Anyagszükséglet: sötét-. „Faházak” jeligére. olló. „Kitartó” jeligére. lekvárnak eladó. (kakukk) 45 . Árajánlatokat „Magas Cvitamin. citrom-. ragasztó. Kizárólag hangyaszorgalmú vevőknek.tartalom” jeligére várom. Fészekrakás jeligére. mezőn termő veres húsom teának. (fakopáncs)  Fehér pöttyös piros kalapom farsang idejére kölcsönadom. „Vörös” jeligére várom az ajánlatokat. ceruza.Közös virágültetés iskolánk parkjában . olló. állomás Időpont: 11. (róka)  Erdőn.  Hosszú farkú ragadozó albérletet keres tyúkudvar közelében. 5. fa ruha csipesz.

Jó gyakorlat gyűjtemény. 1. melléklet 46 .

2.Jó gyakorlat gyűjtemény. melléklet 47 .

ki elhaladsz mellettem.koporsód fedele. Én vagyok a gerenda. bölcsõd fája. én vagyok az ágy... melléklet AZ ERDÕ FOHÁSZA Vándor.. melynek árnyékába menekülsz a tûzõ nap elõl. ne emelj rám kezet! Én vagyok tûzhelyed melege hideg téli éjszakákon. én vagyok asztalod lapja. melléklet 48 . Én vagyok házad ajtaja. melyben fekszel. 3. én vagyok tornácod barátságos fedele. . Vándor ki elmégy mellettem. és gyümölcsöm oltja szomjadat. amelybõl csónakodat építed.. amely házadat tartja. hallgasd meg kérésem: Ne bánts! 4.Jó gyakorlat gyűjtemény. a deszka.

melléklet 49 .Jó gyakorlat gyűjtemény. 5.

Jó gyakorlat gyűjtemény. melléklet 50 . 6.

7. melléklet 51 .Jó gyakorlat gyűjtemény.

Jó gyakorlat gyűjtemény.

52

Jó gyakorlat gyűjtemény.

Óravázlatok
Fenntarthatóság a családban, a háztartásban
Az alábbi linken óravázlatok olvashatók életünk alapjainak feltárásához, 10-14 évesek tanításához http://magosfa.hu/files/civil2006/12_hu.pdf

Kommunikációs gyakorlatok konfliktusok megoldására

Az iskolai tavat pedig meg kell szüntetni
Mayerleb iskolagondnok úr úgy általában egészen kedves ember, különösen ha már megette a szalámis zsömléjét. De azon a délelőttön, az iskola befejezése előtt három nappal... -- Igen, számomra teljesen egyértelmű, hogy a gödröt betemetik. Jövő héten jönnek a kotrógéppel, és akkor villámgyorsan vége lesz a szunyogtócsának. -- De Mayerleb úr -- kifogásolta Phillipp --, dehát ez az iskolai tó. -- Az iskolai tó a régi biológiatanár ötlete volt, aki már két éve nyugdíjban van. A hatóság nem akarja a tavat, tehát betemetjük. Punktum. Ellentmondást nem tűrő kézlegyintéssel hagyta magára a kis diákcsapatot Mayerleb úr, a Vogelberg Általános Iskola gondnoka. -- Akkor az összes béka odalesz -- húzta fel tehetetlenül a vállát Phillipp, egy nyurga fiú a 3/b-ből. -- Azok nem odalesznek, hanem elpusztulnak és a többiek is velük együtt -- javítja ki halkan Gabi, amint könnyes szemmel a tavacska szélén térdel. -- Kérlek, el ne kezdj most bőgni -- kapcsolódik be határozottan Poldi, a legidősebb. -- Egyáltalán nem fogják betemetni -- ordítja az iskolaépület felé, amely előtt az iskolagondok éppen a zsemléjét csomagolja ki -- különben... -- Különben mi lesz ? -- közeledik fenyegetőn Mayerleb, aki a szalámis zsemléjét még nem ette meg -- különben mi lesz, te taknyos? Szemtelenkedünk, mi? Holnap reggel azonnal velem jössz az igazgatóhoz, most pedig tűnés, még mielőtt megfeledkezem magamról. * Nos, a biológiatanár valóban nyugdíjba ment, amellyel megnyitotta számomra az utat ebbe az iskolába, és néhány hátrahagyott emlék, mint például az iskolai tó, örökösévé tett. A sportpályáról magam is átéltem a Mayerleb úrral folytatott kis jelenetet. -- Nem, nem tartom helyesnek -- ezekkel a szavakkal léptem a tótól visszatérő csoporthoz --, egyik fél részéről sem, ahogyan egymással beszéltek. Ezzel az iskolagondnok úrra és rátok is

53

Jó gyakorlat gyűjtemény.
gondolok. Ha a tavat valóban akarjátok, akkor érvekre van szükségetek, amelyeket fel tudtok hozni a védelmében. Rosa, az angoltanárnő, és az osztályfőnök -- aki nagyon szigorú matematikus, de igazságos vitapartner -- támogattak. Rosa a következő angolóra elején felelevenítette a vitát. -- Ma egy jelenettel fogunk foglalkozni. Ehhez az osztály néhány diákja és az iskolagondnok közötti vitában elhangzott pár állítás pontos szövegére lesz szükségünk. A diákok némi izgatott fecsegés és rövid gondolkodás után megegyeztek a szövegben, amely feltehetően megfelelt a valóságnak. Mayerleb úr szavait a táblán pontosan rögzítették: -- Az iskolai tó az öreg biológiatanáré, aki már két éve nyugdíjban van. A hatóság nem akarja fenntartani a tavat, tehát betemetjük. Punktum. -- Vajon mire gondolt ezzel valójában? -- vájkált tovább Rosa, miközben a tábla négy sarkába négy betűt rajzolt. Ezzel ő több dolgot is állított, például, hogy mit gondol rólatok, mit tud valójában az iskolai tóról, és mit szeretne kifejezni az álláspontjával kapcsolatosan. Az osztály négy kisebb csoportban kidolgozott mind a négy állításhoz egy-egy mondatban egy esetleges rejtett feltevést. Phillip meg is határozott egy ilyen elrejtett mondanivalót: -- Ti fiatalok eddig frászt sem törődtetek a tóval. Egy másik csoport szerint: -- Az iskolai tó az idős tanár úr kezdeményezése volt, miután visszatért egy környezeti szemináriumról. Ez igaz is volt. -- Saját magáról talán azt akarta mondani Mayerleb úr, nem helyes, hogy az összes munkát ő végezze, ráadásul éppen most, amikor megkezdődik a szünet, és senki sem segít neki -vélekedett Gabi. A harmadik órában biológiát tartottam az osztálynak. Két nappal tanévzárás előtt semmi indokot nem találtam arra, hogy a sejtről tartsak órát nekik. Inkább átgondoltuk a táblán található, az angolóra óta kissé elmosódott, de még olvasható mondatok alapján, hogy az előző napi beszélgetés miképpen végződhetett volna még. Kivonultunk egy ív csomagolópapírral az iskolai tó melletti rétre. A papírt megfeleztem egy vonallal, bal oldalára összefoglaltuk, hogy mi hangzott el és milyen gesztusok kíséretében. A jobb oldalra a diákok írhatták fel saját elképzelésük alapján, hogy mit lehetett volna mondani. Ennek az oldalnak a "pozitív alternatíva" elnevezést adtuk. Poldi, aki előző nap úgy felforrósította a hangulatot, most higgadtan és konstruktívan közölte: -- Egyszerűen meg kellett volna kérdeznünk tőle, miért beszél nekünk a hivatalról, amikor tudjuk, hogy az iskola épületére, így persze a tóra is neki kell felügyelnie a szünidőben, és ehhez nincs kedve. Amikor a diákokkal visszaértünk az osztályba, ugyancsak elcsodálkoztunk. -- Mayerleb úr és én már beszélgettünk egy keveset -- fogadott bennünket az osztályfőnök, mellette pedig ott ült az iskolagondnok. Kissé még komoly volt, de szemmel láthatóan a szalámis zsömléjét már megette. Valószínűleg már hosszabb beszélgetést folytattak az osztályfőnökkel. -- Bár nem tudom, zavarjuk-e most a tanóráját, kolléga úr -- fordult hozzám az osztályfőnök -de jó lenne, ha a diákok és Mayerleb úr egy kicsit többet is megtudhatnának egymásról. Semmi kifogásom nem volt a kezdeményezés ellen. Mayerleb úr és a diákcsoport csupa fül volt, amikor olyan rendkívüli dologról esett szó, mint a két tábor jellemző vonásainak tisztázása. Nézőpontjuk egyértelműen ott tért el, amikor a piszokkal kapcsolatos témára került sor. Ugyanis a diákok számára a folyosón a sár "láthatatlannak" bizonyult, míg Mayerleb úr számára olyan, mint hajszál a fogkrémen, legalábbis ő ezt így érzékeltette. Abban viszont egyetértettek, hogy a tanárok közül többen is méltatlannak tartják, ha olyan "alsórendű"

54

. hogy ilyen bunkó. Mindegy. T. provokálja a többieket. "Úgy értelmezem ezt. mint a fű locsolása. Rémület ütötte fel a fejét a diákok között. még játsszunk együtt két gyors játékot. hogy állapodjanak meg egymással.. Tehát írásban rögzítették. hogy. Az "Úgy érzem." oszlopba írd le. hogy. De. mégsem rózsaszínben látom a világot -. (Úgy vélem. melyeket egyáltalán nem láthatsz vagy hallhatsz. Feladat a nyári szünetre? -.) 2. -.. magukba foglalnak két módszert a beszélgetőpartnerekkel folytatott nyílt és figyelmes érintkezésre. A három terület: 1. Abban is megegyeztek. amit te nem látsz... Hogyan adhatunk visszajelzést másoknak? Miként kerülhetjük el annak a veszélyét.kezdte mondani a körülötte körben álló diákoknak --.. hogy futballpályán. Itt olyan dolgokat jegyezhetsz fel.A feladat: hallgassátok figyelmesen az embereket társalgás közben. és nem veszi észre. és akár metrón utazás közben is gyakorolható. Következő lépésként az osztályfőnök kérte. érzelmi hatás (Úgy érzem. ha a tóról vagy a sportpályáról érkeznek.. 1. A következő észlelési gyakorlat javítja a figyelmünket. 2. Visszacsatolás A visszacsatolást az interaktív pedagógia információként határozza meg.) 3. mit váltottak ki belőled a különböző megfigyelések. hanem csak sejthetsz. aminek nincs előtere.. A visszajelzést adó így könnyebben különbözteti meg egymástól érzékelését. amelyeket Rosa tanárnő kipróbál a diákokkal... legszívesebben belerúgnék. 55 . Az utolsó előtti tanítási nap ismét angolórával és Rosával kezdődött. Az utolsó oszlopban térj vissza saját érzéseidhez. (Úgy látom. hogy miként érzékelik és értelmezik viselkedését a többiek. hogy a diákok a főbejáraton és annak fontos lábtörlőjén keresztül közlekednek." oszlopba jegyezd le... hogy az iskolagondnok a diákokkal közösen "öntözési tervet" dolgoz ki az egész udvarra. A második. csak a helyét keresi. bosszant. viszont házi feladatot fel tudok adni a szünidőre.Bár Rosának hívnak. * A játékok. hogy kommunikációnk legnagyobb része a testbeszéden keresztül történik. Látom. rave-buliban vagy utazás közben. hogy világos legyen. észlelés.) Ezek osztályozásán keresztül tisztázottabbá válik a visszacsatolás kérdésköre. és nem a kis melléklépcsőn. Tudjuk. ténylegesen miként láttad és hallottad a másik személy viselkedését.Jó gyakorlat gyűjtemény. hogy mire gondolok. hogy a tartalmi információ a személyes ellenállás falain keresztül nem jut el az érintett személyhez? Készíts egy háromoszlopos listát: A "Megfigyelem" oszlopba írj címszavakat arra. hogy minden játékos egyformán akarjon részt venni ezekben a játékokban. dolgot kell végezniük. Információ a személy számára. vélekedés. mit jelent neked ez a viselkedésminta. Fontos. hogy. észlelését és vélekedését.

majd a másik." Csodálkozni fogtok. hogy észrevételetek igaz-e. Egyszer egyik. úgy gondolom. türelmetlenkedsz. Csak látható magatartásmódokat nevezhettek meg. hanem csak "Olyan nehéz a fejem". Mégis. Negyedik kérdés: Mit észlelsz a másikon." Tilos az olyan jellegű értelmezés. Harmadik kérdés: Mit észlelsz önmagadon? Figyeld meg saját magadat. "Te ásítasz". Talán korog a gyomrod. Első kérdés: Mit érzékel a környezetéből? Meséljétek el felváltva. mint "Fáradt". Második kérdés: Mit észleltek a szemben ülővel kapcsolatosan? Mondjátok el egymásnak.Jó gyakorlat gyűjtemény. zajokkal. Fordította: Varga Adrienne http://www. könyvéből. Két ember ül egymással szemben. amíg azt szórakoztatónak találják. A játék szabályai hasonlóak a "Látom. Részlet Seifert--Steiner--Tschapka: From Management to Mandala c.html Teljes iskolát átfogó környezeti nevelési rendszer A környezeti nevelés iskolai programja a budapesti Szűcs Sándor Általános Iskolában Bihariné Holéczi Lévai András–Pluhár Krisztina Ágnes–Gerőcsné Czeglédy Irén– 56 . A következőkben kérdéseket tesznek fel. amit szemben láttok. és mekkora a különbség a valamit valóban látni és a belemagyarázni között. aztán ismét váltanak. Olyasmit sem mondhatunk: "Fáradt vagyok". illatokkal és egyéb mással kapcsolatban. "Idegesen lóbálja a lábát" vagy "Piros pulóver van rajta. hogy ezután hirtelen mennyi mindent láttok majd. látom. Érdekelni fog benneteket. próbálj meg két részben válaszolni: "A jobb lábadat lóbálod már jó ideje. Nézhetik és megfigyelhetik a másik testét.tabulas.hu/cedrus/index1. amelyekre felváltva felelnek rövid mondattal vagy csak egy szóval. Mindig olyan hosszan válaszoljanak egymást váltva egy kérdésre. mi tűnik fel nektek a színekkel. amit Te nem látsz!" elnevezésű gyerekjátékhoz. és kérdéseket tesztek majd fel: "Piros pulóver van rajtad. Harcos kedvedben vagy?" Az ilyen kérdések esélyt adnak arra. és ez milyen lelki állapotot közvetít neked és társadnak? Most szabad a pálya minden magyarázat és értelmezés előtt. vagy cipőd szorítja a jobb nagylábujjadat. hogy szabaddá tegyük magunkat a hamis értelmezésektől és előítéletektől.

amikor a természet megőrző szeretete és tisztelete. 3. Takarékos és figyelmes anyaghasználatra nevelés (energiatakarékosság. visszaszoruló és egyre szemetesebb természetes környezet és a színességében is sivár. (Funkcionális és aktuális dekoráció. az iskola körül. A gyerekek gondolkodásmódjának megváltoztatása mellett az iskolán túlmutató ötletek megvalósításával a közvetlen lakókörnyezetet is befolyásoljuk. hogy a szervezett előadások kivételével a délutáni tanórákat nem terheli. illetve a lakótelepen élő gyerekek egyre súlyosabb szociális helyzete indított bennünket az iskola pedagógiai programjának olyan alakítására. Peremhelyzetünkből adódóan megtalálható itt egymás mellett az egyre romló. E sajátos „földrajzi környezet”. illetve osztályfőnöki órák keretében. vásárlói szokások felmérése. – A lakókörnyezet és a közeli természeti környezet adottságainak megismerése. A gyakorlatközeli pedagógiai koncepcióba szervesen beépül az iskola környezeti nevelési programja.) – A tavalyi téltemető programot csak olyan formában tudjuk megvalósítani. két féléves elosztásban tervezzék be: a témanapot őszre. és mindez természetes módon illeszkedik a NAT szelleméhez is. Megvalósításukban az elsőtől a nyolcadik osztályig. az ezzel kapcsolatos iskolai szintű éves feladatokat az alábbiak szerint határozza meg: – a dán tankönyv kipróbálására1 és a témához kapcsolódó más feladatok elvégzésére az egyik ötödik osztálynak egy tanórát biztosítottunk a technikaóra terhére. A környezeti nevelés programja az iskolai munkatervnek is szerves részét alkotja.) 2. rendbetétele az iskolában és az iskola körül. hogy azt a két napot. az iskola közelében lévő Farkaserdő takarítása. de nevelési célkitűzéseink pillérei a környezeti értékközvetítő pedagógia alapértékei. komposztálás stb.és világszemlélete lesz. A tankönyveket még két osztály. hulladékgyűjtő-udvar üzemeltetése. erről a majd mindenkit megmozgató csapatmunkáról számolnak be a szerzők.) Pedagógiai programunkban az alábbi konkrét környezeti nevelési célokat foglaltuk össze: 1. hogy megtanítsuk őket a közvetlen környezetükben lévő természeti és ember alkotta értékek megismerésére és megbecsülésére. – Meghatározott terület rendszeres ellenőrzése. amit a tíz nap terhére biztosítunk. az állatkerti vetélkedőt tavaszra. lakótelepi iskolánk Budapest északi részén. a közterületek parkosítása. mikroés makrokörnyezetünk megóvása nem divatos program. Újpesten működik. az elmagányosodás melegágyát képező lakótelepi betonerdő. az iskola belső terében. Igényes környezeti kultúra kialakítása a tantermekben. Az alább megfogalmazott gondolatok az iskola pedagógiai programjának részét alkotják. Talán nincs messze az az idő. (Pl.). (Kérésünk a program irányítóihoz. Iskolánk pedagógiai programja Sajátos környezeti adottságú. 4. Iskolánk pedagógiai programja a törökbálinti kísérleti iskolában kimunkált értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiára (ÉKP) épül. továbbá arra. élet. hogy az lehetőséget adjon a gyerekeink megóvására az érzelmi elsivárosodástól. 57 . A természeti és mesterséges környezet esztétikumának alakítása. virágokkal díszített belső terek. derűs hangulatú. hanem az egész emberiség alapvető életformája. papír újrahasznosítása.Jó gyakorlat gyűjtemény. Tanulócsoportjaink egy része ugyan a hagyományos oktatási formában szerzi ismereteit. megfigyelése. Ennek a célnak mihamarabbi megvalósulása érdekében csatlakozott a budapesti Szűcs Sándor Általános Iskola egy szakembereket és pedagógusokat foglalkoztató programhoz. ápolt parkok kialakítása. módosítása). egy harmadik és egy nyolcadik próbálja ki környezetismeret. Írásukban az iskolában folyó környezeti nevelési szakmai. az életkori sajátosságoknak megfelelően mindenki részt vállal. pedagógiai és módszertani munkáról. A helyes fogyasztási szokások kialakítása (étkezési.

A tanórán kívüli tevékenységünk egyik formája a témanap (projektnap). Mivel elsősorban nevelésről. közösségformáló.. hiszen mindenütt bicikliutak vannak. előrelátó magatartást alakít ki. felelős. Olyanokat. ünnepélyek. A környezeti nevelés tantárgyköziségénél fogva nem csak a természettudományos órák feladata. a tankönyv mellől. természettudományos szemléletet alakító.) Az autók sem szennyeznek. A történelemoktatásban fontos nevelési cél a jövőért érzett felelősség múltbéli példáinak megjelenítése. és a magyar irodalom órán is izgalmas fogalmazás kerekedhet ebből a címből: Milyennek képzelitek el 20 év múlva országunkat? Tudatos irányítás nélkül is megjelennek a környezetet veszélyeztető problémák a dolgozatokban. 58 . A helyi problémák jobban motiválják a gyerekeket.európai oktatásban jól ismert és alkalmazott módszer hazánkban az erdei iskola mozgalommal terjed. Érdekességként idézzük egy tanulónk fogalmazásának részletét: „A levegő nagyon tiszta Újpesten is. humán. szemléletformálásról – nem csupán környezetvédelemről – van szó. stb. (Részlet az iskola munkatervéből. „mobilabbak” vagyunk a városban. Az osztályfőnöki órákon is fontos feladat az ilyen irányú szemlélet kialakítása. osztályban) keretében. Nemcsak szemlélődő. Néha bizony hasznos kilépni az iskola falai közül. A mi iskolánkban három szinten folyik ez a környezetvédelmi nevelés: az ökológia tantárgy (egy speciális 5. A többi élőlény már jött magától! Azóta autózúgás helyett békamuzsika szól esténként.. igen változatos helyszíneken valósul meg (pl. ötletekkel egészíti ki ezt a feladatkört. és a város okban kisebb távokra mindenki ezzel jár. és mindezek mellett nagyon sok új ismeretet is ad... – Kétszer jelenik meg a Zöldalma című újság.Jó gyakorlat gyűjtemény. A környezeti nevelés színterei Érdekes és a nevelésnek is új színtereket adó környezetvédő tevékenységünk átszövi az egész iskola oktatási-nevelési rendszerét. hanem tevékeny embereket szeretnénk nevelni. művészeti). hogy közvetlenül a környezetben.. akciók. osztályfőnöki. a tavalyihoz hasonló feltételekkel jelentkezik a Körlánc rádió. a szaktanárok tanmeneteiben mindenki elképzelésének megfelelő feladatokkal. amelynek célja a később részletezett dán–magyar oktatási program kipróbálása a tanórán. tábor. a szaktárgyi órákon (természettudományos. A Szilas-patak betonteknőjét kiszedték a lakók (az önkormányzattal együtt) és nádat. Az „erdei iskolát” otthoni étkezéssel és szállással a közvetlen környezetünkbe helyeztük. így majd minden pedagógus kihasználhatja a témában rejlő lehetőségeket. Ez a kísérleti tárgy természetesen nem veszi le a felelősséget a többi tantárgyat tanító tanár válláról. szabadidős tevékenység. és környezetkímélő módon dolgoznak. (Családok bringóhintóval. természeti és épített értékeink védelmével. szakkör. sást telepítettek a partjára. megoldást is jobban találunk a megszokott környezetben. nyitott égbolt iskolák. A nyugat. hiszen mindannyiunk felelőssége az újszerű környezeti szemlélet kialakítása. tanórákon kívül (témanap. kirándulás.) Természetesen az osztályok munkatervében.” A természettudományos tárgyak keretében direktebb módon foglalkozunk az egészséges életmóddal. Ennek anyagi hasznán kívül fontos eszmei értéke is van. a környezetvédelmi tevékenység általában csoportos cselekvést. mely számtalan lehetőséget teremt a gyerekek személyiségének sokoldalú fejlesztésére. hanem azt: „Mit tudok én tenni?” A szaktárgyi órákon keressük a direkt és indirekt környezeti nevelési lehetőségeket. akik ha felmérték a problémát. igazi csapatmunkát igényel. Ökológiaóra: Az idén kísérleti céllal bevezettük egy ötödikes osztályban a környezeti nevelés tantárgyat.). fakultáció. nem azt kérdezik: „Miért nem csinálnak már valamit?”. erdei iskolák stb. Tudjuk.). A gyárak a városokon kívül vannak. Ráadásul mindezt úgy teszi. Földrajzi helyzetünk és iskolánk útkeresése vezetett bennünket a környezeti nevelés szükségességének felismerésére. és továbbra is rendszeresen.

Jó gyakorlat gyűjtemény. mikroszkóppal vizsgálták. Rajzokat. miközben a környezet védelmére is odafigyelnek. fakultációs. a meder szélességét. „Denevér” barlangász szakkörünk a budapesti barlangok természeti értékeit kutatja. hogy felvegyük a kapcsolatot más olyan csoportokkal. rajzverseny a madarak és fák napján május: iskolaudvar rendezése. A séta után az iskolában dolgoztuk fel a kapott adatokat. szabadidős foglalkozáson kertet művelnek gyermekeink. hőmérsékletét. táborainkat is ebben a szellemben szervezzük. akcióinkkal is próbálunk hagyományt teremteni. más módszerekkel foglalkozunk. többször is visszatérhetünk a helyszínre. térképet. fát. Álljon itt az 1995/96-os tanév akcióinak. pH-értékét mérték. ha szükséges. vegyék védnökség alá és óvják meg. Testnevelés tagozatos iskolaként egészséges életmódra nevelés már korábban is folyt nálunk.. osztálytakarítás október: dekorációs verseny november: fogászati verseny december és egész télen: madáretetés február: versenyek március: „Téltemető–Tavaszváró” címen környezetvédelmi hét. Délutáni elfoglaltságként szakköri. Védhetnek bármit. életvitel kérdéskörével éppen a környezeti neveléssel összefüggésben más szempontok szerint. hanem a Tisza szépségeit is megismerik. kapcsolódtunk az ELTE „Varangy Akció” csoportjához. ünnepeinek naptára. a Szilaspatak. A 59 . Csatlakoztunk a „Zöld Szív” folyómegfigyelési programjához is.és hüllőállományának változását vizsgálja tíz éve. Tanulmányi kirándulásainkat. hogy válasszanak környezetükben fellelhető természeti értéket. illetve patak élővilágát. a növényekkel borítottság mértékét. Ez az újszerű forma bevált. felhívni a figyelmet a környezetvédelemre. Télen sítábor nevel az egészséges életmódra. Bekapcsolódtunk a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalomba. Következetes nevelői munkával szeretnénk a gyerekeken keresztül a családokra is hatni. szeptember: „szemétszüret”. Kapcsolódás más környezetvédelmi programokhoz A lakókörnyezetünkért való aggodalom és tenni akarás indított bennünket arra. és az ÉKP-ba is illeszthető. a part állapotát. A Dunát és a Szilas-patakot vizsgáltuk. A Puky Miklós és Kéri András vezette csoport 34 fővárosi és környéki kisvíz (köztük a Naplás-tó. A vízi vándortáborban nemcsak a testüket építik a gyerekek. A mérési tapasztalatokat riportban foglalták össze és a Körlánc iskolarádió adásán keresztül az iskola többi tanulójával is megosztották. A gyerekeknek az a feladatuk. parlagfűritkítás (verseny) június: tanulmányi kirándulások július: táborok A környezeti nevelési programmal párhuzamosan egy évvel ezelőtt elindítottunk egy egészséges életmódra nevelő programot is. az iskolaudvar egy részét stb. „zöldítés”. Előre elkészített feladatlap alapján a 4-5 fős csoportok megfigyelték a folyó. melyek hasonló indíttatásból tevékenykednek a környezet megóvásáért. Ünnepeinkkel.) veszélyeztetettségét. „Ballagók fája” április: állatkerti akadályverseny a Föld napja alkalmából. tablókat készítettek a tanulók. Az egyik program hozta a másikat. a víz sebességét. szervezetekkel. állatait vizsgálja az élőhelyén. ami a természet része: folyót. állapotát. A zempléni természetkutató tábor a táj növényeit. helyes életmód. kétéltű. az aljzat anyagát. amelynek keretében a gyerekek étkezési szokásait kívánjuk pozitív irányban befolyásolni. az utóbbi években az egészséges.. ezt rendszeresen figyeljék. patakot. hiszen a folyómegfigyeléssel összefügg a békamegfigyelés és -számlálás. A vízmintát szűrték.

hanem egy kérdőív segítségével megtanulták az információrögzítést és a terepgyakorlatba is belekóstolhattak. inkább kedves!” Az Európai Levegőszennyeződési Projekt tel savas esőt mérünk már több éve. minden évben április 21-én. földrajz. aki „Fúj de ronda béka!” felkiáltással kezdte a mérést. olyanok is.különdíjat nyert az „Energiaház” modelljével. neoténiás pettyes gőték populációja és a környezeti körülmények közötti összefüggést vizsgálják vízkémiai módszerekkel.és barnavarangyokat. de talán a legfontosabb haszon az volt. Gyermekeink lelkesen tanulmányozzák az állatok és a növények életét. kövirákokat számlálni. hogy ügyetlenségünk. az erdei békát.és a Kaán Károly -versenyeken. Nagyon sok információról értesülünk. Maroknyi gyerekcsapat elsőstől a nyolcadikosig bokáig süppedve a mocsárban. Egy őszi hónapon át. milyen hatást gyakorol ez az élőlényekre. Nem tudjuk. Nem mérhető. A szakköri tanulók a vizsgálati eredményeket elküldik a koordinátornak. a Szilas-pataknál és a Dunakeszi környékén lévő tőzegtónál. Bekapcsolódtunk a ”Hé-Rák„ csoport programjába is. Ez az ízeltlábú is vízszennyezettségre érzékeny. A Levegő Munkacsoport által meghirdetett ELÉG Energiapályázat országos döntőjén második helyezést értünk el. A versenyt eredményhirdetés és jutalomosztás zárja. a végén azt mondta: „Nem is olyan csúnya. hogy a környezeti problémákra nyitottak legyenek. a fákon lévő borítottságukat. következtetéseket vonunk le arra vonatkozóan. lelkesen számolta a zöld. az energiapazarlás. a szennyezett Duna vagy a rossz napszak okozta-e kudarcunkat. a Föld napján az iskola minden diákja és a tanári kar kivonul egy állatkerti akadályversenyre: az „állati jó suli-buli”-ra. Mi egyetlen vizsgálódáskor sem találkoztunk vele. és jó ötleteket kapunk a Havas Péter által szerkesztett Körlánc környezeti nevelési projekt füzeteiből és a Geiszler János vezette Hírlevél című iskolahálózati kiadványból. amely a kémia. itt kudarcot vallottunk. Így nemcsak az oktatáshoz kapcsolódó ismereteket szerezték meg. a Földet elborító szemét. a borneói orangután örökbefogadása teszi emlékezetes ünneppé ezt a napot. Az Állatkert tel is sikerült jó kapcsolatot kiépítenünk. sőt lakótelepi ember tevékenyen munkálkodhat az ügy érdekében. Tanulóink minden évben kimagasló eredményeket érnek el a Herman Ottó . osztályosok pedig ötfős csapatokban az erre az alkalomra szerkesztett feladatlap kérdéseire válaszolnak. a másodikosok emlős. Sok tanulónk ért el sikert a környezetvédelmi munkájával. Rendszeresen szervezünk papír-. Ez azért nevezetes siker számunkra. és Lajos. a mocsári teknős előfordulását. telefonkönyv és szárazelemgyűjtést. Noha a Föld globális problémáit lehetetlen egy kis iskolából megoldani. tehát indikátor (jelző) élőlény. megpróbáljuk egyszerűsíteni és az iskolánkra szűkíteni a feladatot: mi az. védelmét. végül Norvégiában összegzik és feldolgozzák az adatokat. hogy az egyik kislány. Ezért ezt a tevékenységet nem folytattuk tovább.Jó gyakorlat gyűjtemény. de az állatkerti állatok és növények tulajdonságairól szólnak. a rossz vásárlási szokások ellen mit tudunk mi tenni.és madármegfigyelést végeznek. a 3–8. Sikerült elérnünk. A mi csoportunk békát számlált szaporodási időszakban. Az elkészült légszennyezettségi térképeket visszakapjuk az egész európai helyzet értékelésével. Ez a növénytársulás nagyon érzékeny a levegő szennyezettségére. akik a tantárgyi órákon nem mindig jeleskednek. hogy gyerekeink számára ne csupán szemétszedéssé degradálódjon tevékenységünk. októbertől novemberig mérjük az eső savasságát. de őszintén bevallva. Megvizsgáljuk a környéken fellelhető zuzmófajokat. Az elsősök színeznek. Nagyon jó munkafüzetet mellékelnek a programhoz. Kapcsolódás egy dán–magyar projekthez 60 . mert az egyik tanulónk – akinek tanulási problémái voltak . a nyersanyaghiány. indikátor faj. Ezt a napot játékos tanulással töltik el a gyerekek. A kérdések az évfolyamoknak megfelelő tananyaghoz kapcsolódnak. biológia tantárgyakhoz is jól használható. amiben egy városi.

Egy két évvel ezelőtt indult dán– magyar hulladék-újrahasznosítással foglalkozó projekthez kapcsolódva megtaláltuk azt a formát. A témanapok hihetetlenül széles lehetőséget adnak a projekt módszer alkalmazására. és tudatosan ösztönözzük őket egy korszerű környezetvédelmi szemlélet kialakítására. Egyik ilyen alkalommal a „Téltemető–Tavaszváró” ünnepi hetünkben pl. Iskolarádión. A témanapokon eddig a következő programokat szervezték a tanulók tanáraikkal: Intézmények meglátogatása – üzem. A bennük rejlő játékosság. papírhajtogatás stb.Jó gyakorlat gyűjtemény. ha sikerül ezeknek a szokásoknak a derűjét is átadni gyerekeinknek. hiszen csaknem minden másodlagos állati és növényi hulladékot felhasználtak (csontok.). Fővárosi Csatornázási Művek. Ennek is köszönhető. víztisztító üzem stb. Vagy gondoljunk arra. tanítók. Természetesen az osztályfőnökök is tevékeny részt vállalnak a témanap tevékenységeinek irányításában. szemétégető. a napi hajszában megállásra. Sokakban felmerülhet a kérdés. is. kézművesnapot szerveztünk. kellemesen töltik az idejüket. Chinoin. témanapokon foglalkoztunk. Szinte alig volt szemetük. Tanácstalanságunkban a szerencse sietett segítségünkre. kukoricafosztás stb. Mi lenne tehát alkalmasabb a természettel való harmonikus együttélés. Kilenc másik iskolával – Csobod Éva irányítása mellett – megpróbáljuk Sren Breiting dán professzor könyveit adaptálni saját oktatási rendszerünkbe. rögzítésére használjuk a kiszebáb. A hozzá kapcsolható ismeretszerző tevékenység játékos formában valósul meg. szennyvíztisztító telep. a természetre utaltság (ellentétben a későbbi korok természetkizsákmányoló szemléletével szemben) alázatának elfogadására. egy sajátos mentálhigénés kultúra átadására is lehetőség. derű. csupa természetes anyag. Az agyag. a természettől függés érzése. A témanapokon az osztályfőnökök. mint a néphagyományok bemutatása.és gyárlátogatások (Szentendrei Papírgyár. a fa. ünneplésre késztetés a ma embere számára is példa értékű. a kender. a munkaformákat lakóhelyünk szemétlerakóinak feltérképezésétől kezdve a hulladéklerakás. a hímes tojás. Különösen akkor. faliújságon. közben a gyerekek szórakozva-tanulva. Volt a programban nemezelés. plakátokon és a diákönkormányzat segítségével tájékoztatjuk a gyerekeket a többiek munkájáról. mely oktatható tananyaggá rendezi ezt az égető problémát. A Nyugat-Európában alkalmazott projekt módszerrel mi elsősorban az ún. E gondolatiság elmélyítésére. Ugyanakkor a néphagyományok. A távolinak tűnő népszokások felelevenítése kiváló alkalom a környezeti nevelés céljainak megközelítésére. a különféle ünnepi alkalmak papírdíszeinek készítését. a kukoricaháncs stb.) – múzeumlátogatás – állatkerti séta (Az összegyűlt hulladék sorsa) – IKEA (Az elhasznált csomagolóanyagok újrahasznosítása) – önkormányzat 61 . hogyan kerül a környezeti nevelés feladatai közé a néphagyományok megismerése. Gondoljunk csak arra. a népi játékok felelevenítése a „belsőnk környezetének” nevelésére. szaktanárok maguk választhatják ki a témákat. az adventi koszorú. milyen anyagokat használtak a paraszti világban mindennapi eszközeik. kiszebábkészítés. A népszokásokban (az emberek szokásainak a természet ritmusaihoz való igazítása) nyilvánvalóan benne rejlik a természetközeliség. hogy szinte valamennyi tanulónk részt vehet a tanulási folyamatban: információt gyűjthetnek és dolgozhatnak fel a diákok. újrahasznosítás témáján keresztül akár a kérdőíves felmérésekig. A gyerekek tevékenykedtetésére számtalan formát találunk. hogy a parasztemberek életmódja mennyire természetfüggő és a mai fogyasztásra orientálódott társadalommal szemben mennyire visszafogott volt. Egy-egy témanap alkalmával az osztályok előzetes kutatómunkát végeznek az általuk választott területen. játékaik vagy a népszokások attribútumainak elkészítéséhez.

de – a papír és az ételmaradék kivételével – az elszállítás együttesen. hulladékkezelés. illetve ahová a Fővárosi Közterületfenntartó Vállalat képviselője is hivatalos volt. amit a főváros XVI. a „Körlánc” iskolarádió műsorát adják. Az említett fakultatív foglalkozásokon túl az egyes témák a NAT közös követelményeinek is megfelelnek. és a legközelebbi diákönkormányzati ülésen a környezetvédelmi felelősök felvetették: mit ér a szelektív hulladékgyűjtés. A mérési adatok. hogy kezdeményezésünkre iskolánk mellett szelektív hulladékgyűjtő-udvar létesült. ha a külön gyűjtött anyagok sorsa ugyanaz. mely heti műsoridőben sugározza adásait. Így szerveződött egy maroknyi gyerekújságíró kis csapata. tablókat készítettek. A vendégeink közötti vita során került szóba a hulladékgyűjtő-udvar megoldási alternatívaként arra. szemetelési és vásárlási szokásokról – szeméttérkép készítése az iskola környékéről – útkereszteződésben forgalomszámlálás. használati tárgyak készítése – patakból hozott vízminta elemzése A megszerzett ismeretekről. ezek közül a legjobbak a Zöldalma újságban jelentek meg. hogy a szelektív módon gyűjtött hulladékkal csökkenthető a szemét mennyisége. kerületi 62 . hiszen a programok résztvevői a társadalmi környezetet is bevonják a megismerés folyamatába. érdekességek a Körlánc adásaiban hangzottak el. Ezek a tevékenységek messze túlmutatnak az iskola falain. ami az éppen bevezetés előtt álló „szemétdíj” kapcsán nagyon is aktuális volt. Mindez az adaptáció nagyon jól illeszkedik a NAT „Földünk és környezetünk” című műveltségterületéhez. Meghívtuk az akkortájt iskolánkban rendezett kerületi pedagógiai fórumra. Ezt a hibát a gyerekek is észrevették. és ezáltal a „szemétdíj” is kevesebb lehet. fővárosi és parlamenti politikusok is megjelentek. játékok. nevelőket is foglalkoztató kérdés fölött már nem hunyhattunk szemet. a helyi önkormányzat képviselőivel. újságot készítenek lakókörnyezetük állapotának bemutatására. és azokat kereszttantervként is tanítjuk. ahol a környezeti neveléssel foglalkozó szakemberek mellett más helyi. Rendszeres kapcsolatban állnak az itt lakókkal. Hulladékgyűjtő-udvar Gazdaságunk érdekében fontos a szelektív hulladékgyűjtés. halaszthatatlanná vált valamiféle megoldás keresése. Felvettük a kapcsolatot a hulladékgyűjtő-udvar fő szervezőjével. A gyerekek személyes élményeikről újságcikben számoltak be. újrahasznosítás és az energiatakarékosság. és kiválóan beleillett az iskola környezeti nevelési koncepciójába. hulladéktérkép készítése – kérdőíves felmérés az itt élő emberek körében a kutyatartási. tapasztalatokról az osztályok beszámolót. kerületében működtettek. Jó megoldásnak kínálkozott tehát a hulladékgyűjtő-udvar létrehozása. Mivel évek óta foglalkozunk a hulladékproblémával. A környezeti nevelés ezeknek a céloknak a megvalósításában hatékony segítséget nyújthat. Az udvar kialakításának ötletét mind a IV. a teherautók számának összehasonlítása a személyautókéval Iskolai kísérletek – újrapapír készítése – hulladékok csoportosítása (újrahasznosíthatóság). Tanulóink a témanap után kiállítást.Jó gyakorlat gyűjtemény. ömlesztve történt. A gyerekekkel közös töprengés vezetett bennünket egy lakossági kezdeményezésre létrehozott hulladékgyűjtő-udvar nyomára. Tanulóinkkal az iskolában keletkezett hulladékot szelektíven gyűjtött ük. Ezen a fórumon a gyerekek ismét fölvetették a szelektív hulladékgyűjtés gondolatát. Az iskola környékének és a lakótelepnek a vizsgálata – a Szilas-patak vizsgálata – a Farkaserdő állapotának felmérése. mint a szemété? Mit lehet tenni? A bennünket. zuzmókeresés. akik a „Zöldalma Újság”-ot szerkesztik. Eddigi munkánk egyik legnagyobb eredményének tekintjük.

Hogyan tovább? Sikereinken. Még csak a tervezés szintjén van az ötlet. A szülők ebben partnereknek tekinthetők. Csak zárt gyűjtő konténereket használhatnak. hogy ne kelljen kidobni ezeket a hasznos anyagokat. volt az a cég. a REM Kft. üveg. Voltak köztünk. állandó munkatársa segítséget ad az ideérkezőknek a hulladékok szétválogatásában. Az iskola udvarán egy lebontott fölvonulási épület helye alkalmasnak látszott hulladékgyűjtő-udvar létesítésére. hogy nem maradunk magunkra most sem. fém. hogy az összegyűjtött hulladékok újrahasznosítását garantálni tudja.php?tipus=cikk&kod=1997-01-kn-Tobbek-Kornyezeti 63 . de ez távolabbi cél. hogy ne tegyék! – Vagy amikor felháborodott gyerekek jönnek delegációba: – Írjunk levelet a polgármester úrnak.és fémhulladékot. Egy idő után talán már várnák őket. illetve az üzemeltetők nem tudták garantálni az összegyűjtött hulladék folyamatos újrafeldolgozását. Azóta a gyűjtőudvar működik. Csekély anyagi ellenszolgáltatás fejében átveszik az otthonokban már kidobásra szánt papír-.Jó gyakorlat gyűjtemény. Előzetes értesítéssel. műanyag-. műanyag-. amely biztosította azokat a feltételeket. önkormányzat.és üveghulladékokat. egyre szélesebb körben értik meg a környezeti nevelés fontosságát s a benne rejlő óriási lehetőségeket. aki annak a szándékának is hangot adott. hogy a felajánlott kivitelezők. mert kivágták a parkban a bokrokat! – Gyűjtsünk pénzt a téli madáreleségre! – Szedjük ki a parlagfüvet az iskola körül! (stb. kerületi önkormányzathoz fordultunk segítségért. A REM Kft. hiszen egy korábbi felmérésünk alapján a megkérdezett családok mintegy 82%-a akár ellenszolgáltatás nélkül is rendszeresen szétválogatná a háztartási hulladékokat. Az volt a kikötésünk. tisztíthatónak kellett lennie. a tanulókban végbement szemléletbeli változások mindenkit meggyőztek arról. hogy iskolánk udvarán kialakítana egy hasonló lakossági hulladékot. szinte biztosak lehetünk abban. Ennek egyszerű oka az. Tervezünk még egy Iskolakertet bionövényekkel. mint amikor tanítványa – a valamikor facsemetéket tördelő „bandavezér” – azt mondja: – Nem tetszik örülni.hu/oldal. hogy mindez megérte a sok fáradságot. amelyeket az iskola és az önkormányzat kért a hulladékgyűjtő-udvar létrehozásával kapcsolatban. Mivel a hulladékgyűjtő-udvart lakóházak közvetlen szomszédságába építették. hogy veszélyes hulladékot ne gyűjtsenek.oki. de megpróbáljuk megvalósítani. növendékeink lelkesedésén felbuzdulva szeretnénk elérni. de eddigi rendkívül gyümölcsöző kapcsolatunkat látva. egyre több iskolában.) Reméljük. ha létesülne szelektív hulladékgyűjtő. hogy a gyermekek kis csoportokban összeszedjék a papír-. a hónap egy adott napján mindig elmenjen az a kis csoport a lakókhoz. Természetesen ehhez is várjuk az önkormányzat segítségét. mind pedig az említett hulladékgyűjtő-udvar megteremtője támogatta. Az üzemeltetők további tervei között szerepel a biohulladékok gyűjtése is. hogy már nem törnek ki a fák? Mert én szóltam a többieknek. hogy iskolánk összekötő kapocs legyen a hulladékgyűjtő-udvar és a lakótelep között. Jelenleg éppen itt tartunk. Egy holland példán felbuzdulva megpróbáljuk megszervezni. elfogadható rendezettségűnek. hogy a már osztálykeretben tapasztalt szelektív gyűjtés hasznosságát családi életükben is meghonosítsák. Kell-e nagyobb siker tanárnak. Végül a IV. http://www. Elsődleges szempont az volt. Több sikertelen próbálkozás következett. hogy megfelelő kivitelezőt és működtetőt találjunk. A hulladékgyűjtő-udvar megnyitása új lendületet adott tanulóinknak ahhoz. akik kezdetben kissé kétkedve fogtak munkához. de az elmúlt két év eredményei.

tréninggel nyerhet további megerősítést. Cél: Bázis létrehozása a sérült gyerekek környezettudatos neveléséért a KÖRLÁNC részeként a városi Állat és Növénykert közreműködésével. gyakorlása. középfokban sérült. viselkedési szokások kialakítása. tanórán kívül különböző programokkal. később a tanulási. magatartászavaros és beszédhibás kisgyerek.Jó gyakorlat gyűjtemény. érzéki tapasztalat. Mindez a tanórákon. melynek fontos része a Állat és Növénykerti kapcsolat.a Tagozat dolgozói 64 . Munkatervünk a jászberényi Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozata és a városi Állat és Növénykert folyamatos együttműködését szolgálja.értelmileg. Iskolán kívül Együtt az Állat és Növénykerttel KÖRLÁNC A SÉRÜLT GYERMEKEKÉRT MUNKATERV Általános megjegyzések: Tagozatunkon együtt tanul az enyhe fokban sérült. A fejlesztő folyamatban nagy hangsúlyt kap az alapozó tárgyi cselekvéses ismeretszerzés. halmozottan sérült gyerekek . autista. Résztvevők: . Személyiségük eltérősége. fejlődési zavara befolyásolja a fejlesztés várható eredményét. magatartási.

gereblyézés. Részvétel az Állatkert rendezvényein. Térségi Zöld Ünnep a Tagozat szervezésében II. tanórai felhasználása ) 2. Zoo-pedagógus közreműködése az iskolai tanórán. állatok gondozása a dolgozók segítségével) 4. . hírelés ) 65 .Jó gyakorlat gyűjtemény. Folyamatos kapcsolattartás a KÖRLÁNC Egyesülettel ( pályázatok. Jászapáti. Jeles Napok. Madártani Egyesület stb. és előadások megtartásában 3. Jászárokszállás. Tanórák az Állatkertben ( téma tananyag tervezése ) zoopedagógus közreműködésével a tanulók egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodva ( foglalkozások filmfelvétele. Konferencia szervezése a KÖRLÁNC. kapcsolatok bővítése országos szinten is ( Fogódzkodó Egyesület.zoo-pedagógus . Speciális fejlesztés része a Állat és Növénykerti ismeretszerzés tanórán és tanórán kívül 1. gyomirtás. ) 2.KSZM – SZMK képviselői . Bekapcsolódás az Állatkert környezetvédő tevékenységébe (tisztasági akciók. KÖRLÁNC.os munkacsoport létrehozása a Tagozaton 1. „Erdei iskola”.Állat és Növénykert dolgozói Feladatok – tevékenységek: I.os tapasztalatok jegyében 3. Térségi tagozatok bevonása. Madarak Fák Napja. versenyeken 5.

Jó gyakorlat gyűjtemény. ÜTEMTERV I. - Helyszín: Városi Állat és Növénykert Időpont szeptember Tevékenység Takarítási Világnap gyomtalanítás, ásás, gereblyézés háziállatok megfigyelése állatvédelem Közreműködő 8.-9.-10. osztály, pedagógus zoo-pedagógus, asszisztens, pedagógus, 4.-5. osztály 5.-8. osztály 5.-8. osztály 5.-8. osztály 5.-8. osztály 4. osztály 4. osztály zoo-pedagógus, pedagógus asszisztens 8.-9.-10. osztály pedagógus Állatkert dolgozói 3. osztály pedagógus, asszisztens zoo-pedagógus

október

Állatok Világnapja madarak megfigyelése emlősök megfigyelése etetés, gondozás baromfiudvar lakói etetés

november

Tisztasági Őrjárat az Állatkertben levelek összegyűjtése erdei állatok megfigyelése védelem

66

Jó gyakorlat gyűjtemény. december Madarak fenyőfája az Állatkertben madarak élete télen január Madáretetők készítése madárvédelem az Állatkertben 4.-8. osztály pedagógus asszisztens Zoo-pedagógus 6.-8- osztály Zoo-pedagógus pedagógus Állatkert dolgozói 3. osztály zoo-pedagógus pedagógus asszisztens 3. osztály zoo-pedagógus pedagógus asszisztens zoo-pedagógus pedagógus asszisztens 6. osztály 4. osztály 4. osztály iskola dolgozói 1.-8. osztály zoo-pedagógus 4. osztály állatkert dolgozói 6. osztály

február

Vizes élőhelyek Világnapja béka, sikló, kacsa nád, fűzfa, gyékény Víz Világnapja Vízi madarak-védelem, gondozás-etetés Tőkés réce, kacsa, gólya Föld Napja Emlősök Erdei iskola Vadon élő állatok életmódja

március

április

május

Madarak – Fák Napja ültetés gondozás Növények és állatok kapcsolata Tápláléklánc- erdei közösség

67

Jó gyakorlat gyűjtemény. június Környezetvédelmi Világnap Örökbefogadó Nap zoo-pedagógus pedagógus asszisztens

Bárcziné Kulcsár Júlia Gulyás Sándorné Tagozatvezető Öko program vezetője Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozat

Fercsik Péter Komondi Ildikó Igazgatóhelyettes Zoo-pedagógus Városi Állat és Növénykert Jászberény

Környezeti nevelés, terepgyakorlatok a városban

A város, mint élőhely.
Urbán Ágnes Magyarország 63%-a városlakó, és ez az arány világszerte ilyen, vagy "még ilyenebb" -- és előreláthatóan még növekedni fog. Tehát szembe kell néznünk azzal a cseppet sem vonzó perspektívával, hogy a természetes környezettel való mindennapi, közvetlen kapcsolat mind kevesebbünknek adatik meg, és a nem is túl távoli jövőben a természet inkább rezervátumok, nemzeti parkok falai mögé szorult látnivaló lesz, mint mindennapjaink szerves része. A környezeti nevelés, felismerve ezt a tendenciát, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekeket minél többször vigyük el kirándulni, "ki" a természetbe. Ismertessük meg velük az élővilág szépségét és sokféleségét, ébresszük fel bennük a szeretetet és a felelősséget, hogy felnőttként ne pusztítsa majd, hanem védje és becsülje, hiszen az jövőjének kulcsa és záloga.

68

A tanár áll a tábla előtt és magyaráz. akik szeretnek a diákok előtt a megfellebbezhetetlen mindenttudás szerepében tetszelegni. és egyre több szeméttel.tisztelet a kivételnek --. felelősséget érzünk majd iránta. A magyar közoktatás mind a mai napig porosz rendszerű. többnyire egyre "élhetetlenebb" városi környezetben zajlik.legalább akkora hangsúllyal. ott egy-egy lelkes pedagógus a motorja a kezdeményezésnek -. és a módszertani oktatás is több új elemet tartalmaz. értelmetlen falfirkákkal teli.stb. a járványok terjedési esélyei. s ha megszeretjük. Tanuláspszichológiai felmérések szerint az ilyen típusú ismeretszerzés megmaradási mennyisége 10-15%! Ennél lényegesen nagyobb hatásfokú. esetleg egy témahetet illesztenek valahová az iskolaévbe. A nagyobb magyarországi városokban ez szerencsére még kevésbé jellemző.Jó gyakorlat gyűjtemény. a gyermek pedig hallgatja. Azért. Ez már önmagában is nagy baj. Amelyik iskola mégis vállalkozik némi újításra. amelyre a tanár sem tud azonnal válaszolni. de mert nem összefüggésekben tanítunk -. tananyag--tanterv--tanmenet szisztémába. de még tetézzük levegő-. hogy a városi környezeti nevelés is megjelenjen a magyar közoktatásban -. vagy a kirándulást. zaj. a lehetőség sajnos adott. és tanítóképzés ebben a tekintetben jobban áll.és általában a projekt módszert választják. a környezeti nevelés módszertani kérdéseihez. Az a pedagógusok problémája ezekkel a formákkal. de ez nem jelenti azt. melynek segítségével egy-egy témanapot. tehát a felsőoktatás akadémikus szemléletű metódusát követi. a rákos megbetegedések száma. hogy nehezen illeszthetők be a tantárgyakra tagolt. és a tanárképző főiskolákon sem készítik fel a leendő tanárokat az ilyen módszerű oktatásra. de ott a tantárgyi megkötések nem olyan szigorúak. hogy nem is kell semmit tennünk ellene. Az élőlények nagyszámú egyede ha viszonylag kis helyre zárják össze. csoportmunka. a fokozott ingerültség. ahol mindennapi életük zajlik. azt előbb-utóbb megszeretjük. tapasztalati tanulás terepen.). Bár Budapest elszlumosodott kerületei még nem "érték el" az amerikai nagyvárosi gettók szörnyűséges színvonalát. számos viselkedésbeli és egészségi változást mutat. Itt lenne az ideje. Az 69 . mint a természetközpontú. hogy amit megismerünk. diák tanít diákot -. ez többnyire irodalmi élmény marad.) Ezzel elérkeztünk egy fontos momentumhoz.) Sokaknak az is problémát jelent. Mindeközben mindennapjaink többnyire rossz levegőjű. Abban a reményben. és ez zavaró lehet azok számára. (Ebben a tekintetben Saint-Exupéry Kis hercegének rókája és rózsája remek tanulságok levonását teszi lehetővé irodalomórán. és nem kerül át a mindennapi cselekvések gyakorlatába.és érrendszeri betegségek. esetleg az erdei iskolát használják ki erre a célra. víz-. 60-90% a különféle aktív elsajátítási formák (megbeszélés. Nincs ez másképp a városokba zsúfolt emberekkel sem. gyakran szemetes és piszkos. (Az óvónő-. hogy mindez ne csak a pánikpedagógia negatív vízióit szaporítsa. Az agresszivitás növekedése.és fényszennyezéssel. hogy a terepen bizony felmerülhet olyan kérdés. a stressz komoly egészségkárosodást okoz: nő a szív. a gyerekeket meg kell ismertetnünk közvetlen környezetükkel.

Terepgyakorlatok a városban Ha vállalkozunk a terepi oktatásra. Az adott rendszerben ennél több nemigen várható. koldusok és csavargók ügye stb. Tizenegy nagy oktatóbázisuk segítségével fontos résztvevői az angol közoktatásnak. A városi lét emberi vonatkozásai közül foglalkozhatunk az ellátás. Fedezzük fel. A felvetett témákból az is látható. tanításra. a lakosság mozgósítására. hogy ne kelljen falanszterben élnünk stb. maradnak életben stb. mi mit tehetünk értük. kérdőívek segítségével. terek. vagy más dolgunkra.Jó gyakorlat gyűjtemény. rongálások. interjúk. mozgósítani biológiai ismereteinket és átgondolni miért épp azok az egyedek találhatók. hogy így minél több iskolába eljussanak az aktív tanulási formák. az akció-. mert csak ezek nagyarányú elterjedésétől remélhető. hogy a városi környezeti nevelés a morális és az állampolgári nevelés lehetőségét is hordozza. állampolgári lehetőségeinket. milyen stílusban. Fontos felfedeztetni. minél több zöld felület létrehozására. 1992-ben alapították 70 . morális felelősségünket. és jó lenne. vagy a lakosság más rétegei is. a városi környezetben több lehetőség is kínálkozik tanulásra. Mindegyik témacsoportban a felmérés és megismerés fázisai után érdemes közös akciókat tervezni és megvalósítani. mi mikor épült. cigánykérdés. Mindez persze nem egyszerű feladat. Miközben rohanunk a munkahelyre.akár csak egy repedésben is. mozgáskorlátozottak.városi bűnözés. a közigazgatás. éppen átgondolás alatt lévő NAT kereszttantervűségi követelményeinek is így próbálnak eleget tenni. milyen épületek között érezzük jól magunkat. minőségével felmérések. csak a megélt tapasztalatok képesek hatékonyan formálni az embert. harmonikus és szép-e. szervezni a meglevő egyedek megmentésére. egy-egy terület karbantartására. nem figyeljük meg igazán a környezetünket. a házak. felfedezett probléma megoldásáért teszünk valamit. A másik vizsgálható terület az épített környezet.kellemes és "kellemetlen" egyedeket egyaránt. a szolgáltatás mennyiségével. Az FSC Tereptanulmányi Központ A környezeti és állampolgári nevelés problémaközpontú terepgyakorlatok segítségével történő oktatását több mint ötven éve végzi Angliában a Field Studies Council. hogy a környezettudatos magatartás kialakításának vágya és szükségessége ne maradjon csupán írott malaszt. az iskolába.    Meg lehet vizsgálni a természeti környezetet a város körülményei között: a növény. hogy ne temessenek maguk alá a tennivalók. mit találunk egyáltalán -. sőt kellő tapasztalatok után az ilyenfajta tevékenységekbe bevonhatók a szülők. vásárolni. akciókat tervezni. ha a most bevezetett akkreditációs rendszer révén minél több pedagógust lehetne "megfertőzni" az új módszerekkel. Ki a felelős az épületek állapotáért. a lelkesedésen túl nem árt hozzá megismerni a terepgyakorlati módszertan. Kizárólag teoretikus úton nem lehet magatartásbeli változásokat előidézni. a gyakorlatban ismerjük meg (ütközünk vele). jószerivel észre sem vesszük. vannak-e rajta szép részletek. az adott helyen. de örülnünk kell minden ilyen kezdeményezésnek. az állam (a bürokrácia) játékszabályait. utcák. felvilágosítására. hiszen miközben egy-egy közösen kiderített. milyen állapotban van. megfigyelni milyen környezeti ártalmaknak vannak kitéve. fontos téma a deviancia és a másság is : csak címszavakban -. és projekttervezés metódusait is. külföldiek. kin múlik. illeszkedik-e egyik épület a másikhoz.és állatvilágot -. felmérni. De az eredmény mindenképpen megéri.

hogy iskolai gyakorlatként a járdákhoz betonrámpákat öntenek majd a közlekedés megkönnyítésére.térképezze fel Veszprém egy adott körzetében az élővilágot.nemcsak nézni --. Veszprémi tanártovábbképzés során kapta az egyik csoport a feladatot. hogy élőlények milyen sokaságát látták és figyelték meg. majd hosszabb projektté fejlődő programot gyerekek. mindennapjaik életterében. kitárult előttük az élővilág gazdagsága.mely különböző szempontokat kínált számukra. hogy a lépcsőkön nem megközelíthetők a közintézmények stb. Azáltal. melynek eredményeképpen.és felmenni milyen körülményes. Budapesten a vakok és gyengén látók közlekedési nehézségeit is felmérték. abban a reményben. sokszor lehetetlen kerekesszékkel. a megadott szempontrendszer rányitotta a szemeket még soha végig nem gondolt összefüggésekre. együttérző képességek fejlesztésén túl mindkét iskolában akciókkal folytatták a terepgyakorlatot. Minden ilyen program azért nagyszerű. hogy muszáj volt látni.és felismerése. az új oktatási módszerek kipróbálásába. A többéves munka során szűrődött le az a tapasztalat. csak passzív befogadói vagyunk a fogyasztói kultúrának. A verbális és vizuális információk ránkzúduló özönében nagyon kevés dolgot élünk meg. a megismerés.hasonló vizsgálódások kapcsán -. felfedezték a részletek szépségeit. hogy üzletekben vásárolni nem lehet a forgókeresztek miatt. Kedvcsinálóként közreadunk néhány. a városi terepgyakorlat még szinte fehér folt ma Magyarországon. A Budai Várban a diákok miközben az épített környezetet vizsgálták. mert az adott témában megváltoztatja a résztvevők viszonyát az őket körülvevő világhoz. de belevágnak a városi terepi lehetőségek kihasználásába. 2. hogy a városi környezeti nevelés. és azóta is állandó kapcsolatot tart a mozgáskorlátozott egyesülettel. és a legnagyobb élményként mondták el meglepetésüket. az önkormányzati felelősség és szabályozás egyaránt fontos kapcsolódó témái egy-egy ilyen gyakorlatnak. hogy felkelti a pedagógusok érdeklődését.nagy élményt jelentett a különböző korok épületeinek meg. Ózdon pedig kicserélték a postahivatal ajtaját. melynek tárgya a mozgáskorlátozottak lehetőségei volt az adott lakóhelyen. Az egyéni és közízlés. hiszen sok város "büszkélkedhet" 10-20 emeletes betonházzal régi városközpontjában. megfigyelni -. 3. és a közlekedési lámpák már sípolnak is. Nincs rá időnk. hogy egy feladatlap-csomag segítségével -.Jó gyakorlat gyűjtemény. és némi segítséggel. de ezek közül egyik sem taxonómiai vizsgálat -. hogy járdákról le. és rámpát helyeztek el eléje. vagy annak közelében. meg Magyarországon az FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központot. hogy a mozgáskorlátozottak is be tudjanak menni. hogy tapasztalataikat Közép-Európa számára átadhassák. Budapesten térkép készült a kerekesszékkel járható útvonalakról. a léptékek fontosságát. Egy budapesti és egy ózdi általános iskolában is elvégeztek egy terepgyakorlattal kezdődő. Az építőipari szakközépiskolával közösen tervezik. az 71 . A rácsodálkozás. melyek a nagyvárosban feledésbe merülni látszanak. A terepgyakorlat rádöbbentette a gyerekeket. A Központ nagyon sok tanártovábbképzést és gyerekprogramot tartott már. Nincs ez másként a gyerekekkel sem. hogy a gyerekek sietség nélkül megvizsgáljanak dolgokat maguk körül. Tanulságos volt a politika és a városfejlesztés összefüggéseire rábukkanni. ebben a témában szerzett tapasztalatot. őket veszi igazán célba a virtuális valóságot kínáló piac. Több vidéki nagyvárosban -. A városi terepgyakorlatok során arra kapnak időt és lehetőséget. Az ózdi gyerekcsoport készített interjút a témáról a polgármesterrel is. A beleérző. 1.

amely változatosabb és gazdagabb. Az intézményre hárul a felelősség. hogy ezt az időszakot olyan tartalommal töltse meg. élményt. a taposási kárt. a tudatosság és a felelősség fejlődik ki bennük. amely kissé eltér a megszokottól. akiket a szülei nem tudnak elvinni nyaralni. Nyári melegben nagy boldogságot jelent a gyerekeknek. vagyis a nyár kétharmad részében fogadja azokat a gyerekeket. ha cselekvési lehetőséget is kapnak. a pihenés. felfedeznivalót és emlékeznivalót rejt. 72 . ha szerényebb díszítő értéket képviselnek. bezárnak az iskolák. jobb a mikroklíma. A hazai fauna is szívesebben alkalmazkodik hozzájuk. kikapcsolódás. honos növények előnyösebbek még akkor is. automata öntöző vízfüggönyében. ami szinte a legtöbb. Telepítsünk okosan. előrelátóan Óvodakertben a sokat tűrő. Ehhez pedig helyszín kell.) A rendszeres öntözés részben kompenzálni tudja az erős igénybevételt. amit pedagógusként bárki célul tűzhet maga elé. elmélyülés mellett. Íme néhány példa: Öntözés Ne hagyjuk a pályázati pénzből méregdrágán felújított kertet kiszáradni a szabadságolás idején sem. (Egyszerű szervezési kérdés. kellemesebb a közérzet. Sajnos nem minden óvoda fekszik vadregényes erdő övezte vadvirágos réten. amelyen patak csobog keresztül -. mert több színt. Kinyílnak a rózsák. Urbán Ágnes. Egy kert -. ha szaladgálhatnak a gyepre kirakott billegő.de azért valamit mindig tehetünk. amelyben jó lenni.az óvodakert. A diákok ezt vakációnak nevezik. a feltöltődés időszaka. egyszerű.Jó gyakorlat gyűjtemény. az FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ munkatársa Nyári élet az óvodakertben Csillag Zsuzsa Itt a nyár. Az óvodák többsége azonban csak négyhetes karbantartási szünetet tart. Öntözött kertben dúsabb a vegetáció.

idegenül ható örökzöld kert. Ezáltal remek búvóhely. barkácsolásra. mint a sérülékeny szolitor. nyári almát és körtét. jó játék -. hiszen ezek cserélhetők. Kellemes nyári elfoglaltság az illatpárna készítése. meggyet.nyáron úgyis alacsony létszámmal működik az óvoda. dúsabb telepítés. fantáziát lódít meg a festőnövények alkalmazása. Aztán ha kasza alá kerül. kiélheti kreativitását. helyben felnevelhetők. ringlót.és gyógynövényágyás is. vagy északi flóraelemekből összeválogatott. és főleg gyerekcsalogató. akkor nem fognak a gyerekek felügyelet nélkül felmászni és mosatlan gyümölcsöt enni. lepke-. A magszárba szökkenő fű újfajta élményt hordoz az otthoni ápolt angolpázsittal szemben. a gyermekdalokból és mondókákból. A helyigény minimális. Az évszakjelző növényegyüttes hangulatosabb és pedagógiai szempontból is hasznosabb. amelyekhez legendák. vagy a japánakác körömlakkra?) Megannyi gyermeki élmény! Óvodakertben ajándék egy gyümölcsfa. A gyomok között akadnak különösen érdekes és értékes fajok. amelyben ismeretlen a "fűzene". a mécsvirág-tücsök. mint a mediterrán. Nem baj. gyűjthetők. akárcsak a 2-3 éves koráig megtűrt. szüretelni-. szimpla cserjesor. mesék. hagyományos gyermeki játékok kapcsolódnak. Semmi sem indokolja. (Ugye emlékszik még a pásztortáska csörgőre. amelyből építkezni is lehet. Ha magas törzsűre neveljük a facsemetét. Kerítések mellé is lehet növénybe kombináltan foltszerűen telepíteni. és folyamatosan kínálhatunk a gyerkeknek munkaalkalmat. (Az útifű az indiánok szerint a fehér ember lábnyoma. az ibolya visszaköszönnek a hímzésekről. illata rovar-. a bogáncsbútoros babaházra. Legyen a kertben zöldség. majd kivágott gyomfák és erdei 73 . hogy ne ültessünk cseresznyét. hiszen a gyerekek csak azokat a dolgokat tudják megismerni. de másként Egy dús vegetációjú kertben gazdagon burjánzik a gyomnövény is. vagyis az első évben levágjuk az alsó ágait. a beruházás sem költséges. és nem dobjuk ki azonnal a szemétbe.) Az óvodában a gyomnövények nem "gazok".Jó gyakorlat gyűjtemény. Ki-ki ügyeskedhet kedvére. irtásukat előzze meg a megfontolás. Szebb és praktikusabb a csoportos. A füvet sem kell feltétlenül minden zugban naprakészen négy centiméteres tarlómagasságra vágni. ami nem baj.akár csoportképző játék is az "illatkavicsok" felismerése. A bogyók és termések számtalan ötletet kínálnak játékra. ill. A termés ötven százalékát természetesen felajánljuk a "kártevőknek" és a madaraknak -. kipróbálhatja tehetségét. Kár volna megfosztani az óvodásokat az évelő. a százszorszép. Nyáron kötetlenebbül jut idő minderre. a juhar kakasorra. remek jó fészekrakó anyag. vagy a pitypangból fűzött koszorú minden gyermeket megérint. vagy intim játszóhely alakul ki a bokorsátorban. ha egy növény lombhullató. az egynyári és vadvirágoktól. Néha irtani kell (és nem csak a parlagfüvet). hiszen csak néhány tő szükséges. A virág színe. gyűjtögetnivalót. felfedezésre. amivel találkoznak. szilvát.

hogy megmássza. Alkalmas lehet kosárlabda-állványnak. Ha pedig elkorhadt. ha a gyereket gazdagon telepített. szabadtéri bábfal. A törzsből rönkvár. vagy egy sárgödörben saralni. míg a fakorongokat maguk a gyerekek is használni tudják. Nyáridőben épülnek a legigazibb homokvárak. Kevesebb játszóhelyet. faragható anyagával. befuttatható. A nyesedék elégetése (megfelelő felügyelet mellett) mindig óriási szenzáció. Még egy síkvidéki óvodában sem kell teljesen lemondani a mikrodomborzat kínálta élvezetekről. gyakorol). is adódik hozzá.és színváltozásairól. A dombocskáról más perspektívában tárul fel a világ. Nagy nyári hőségben nincs nagyszerűbb érzés. Az óvodás gyerek mégis a nap minden órájában tanul (érez. jobban gurul róla a kisautó. konzisztenciájáról. mint a sárral. Egy gödör szintén lehet örömforrás. eszközök. ha alacsony. a vízen úsztatható játékok (fennmarad? elsüllyed?) és mindazok az anyagok. Közben hasznos ismereteket gyűjt a saraló az anyag hőmérsékletéről. kipróbál. vagy homokozókeret készülhet. felfedez. ahol változatos ingerek sokasága éri. ülőke. mint egy pocsolyában mezítláb tapicskolni. A változatos terepfelszín varázsa Egy lapos kert meglehetősen unalmas. amelyek kiegészülve a természetből gyűjtött kincsekkel alkotásra indítják a gyereket. Egy domb mindig arra készteti a gyereket. különösen. http://www. ha az óvoda rendelkezik pancsolómedencével. fakéreg. kivágott fa valóságos kincs. A nyári óvodai élethez hozzátartoznak a strandolás kellékei: a kerti szőnyegek. Nagy szerencse. A vízzel talán még jobban lehet játszani. mászóka. meghódítsa. ha pásztortűzrakással és szalonnasütéssel párosul. iszalagok nyesedékével. zászló stb. amit csak nyáron lehet megélni. Csupa olyan csoda. Az óvodában töltött nyár is hasznos és boldog időszakká válhat. ha víz.Jó gyakorlat gyűjtemény. A nyár nem kifejezetten a tanulás időszaka.hu/cedrus/index1. ha olyan környezetben játszhat. formálhatóságáról. valódi (élő) kert veszi körül. Egy-egy kiszáradt.tabulas. a napernyők. a gyerekek felfedezik benne a rovarok élőhelyét. halmazállapotáról. Ez utóbbi kúszónövény alkalmas még kosárfonásra. ahol felkészült óvónők szeretettel és empátiával mutatnak utat a világ megismerésének bonyolult rendszerében.html 74 . illat. vagy más alkalmatosság szövésére is. A tuskót nem kell feltétlenül eltávolítani. akkor asztalként is jó. mint a hullámos terep. maguk a gyerekek is szívesen legurulnak róla. különösen. és ha füves. játszanak a felpuhult. játszóalkalmat kínál.

A témaköröket figyelemfelkeltő játékokkal vezettük be. Ezt követően mindennap együtt dobtuk bele a "natura masinába" az otthonról hozott szerves hulladékot. A komposztálóhoz rajzoltunk két posztert. Forgószínpadszerűen három színhelyt alakítottunk ki: táplálékláncos fogók (pl. 1. 2. A lebomlás vizsgálata. Mivel nem szaktáborban dolgoztunk. gödörásás és szögelés. a gondnok néni gyümölcsös. 3. Azok a gyerekek. A tábor számos élőlény élőhelye. Volenszki Ivett és Varga Attila "A környék kincsei" Az újpesti napközis táborban megrendezett kéthetes környezeti nevelőprogramunk célja annak bemutatása volt. A foglalkozásokat a gyerekek saját tapasztalataira és közvetlen környezetükben átélt élményeire építettük. gólya--béka). életháló (az erdő élőlényei) egy gombolyag segítségével. Ily módon megismerkedtünk az ásással és a talajjal. A második hét végén megnéztük. A komposztálódási folyamat megértése érdekében elástunk némi szerves hulladékot és egy nejlonzacskót. a lebomlást is jelölve. Komposztálóépítés. Mese a komposztálóról.Jó gyakorlat gyűjtemény. a lebomlás megfigyelése egy kiszáradt fán. A "zöld gondolkodást" legfőképpen gyakorlati példákon keresztül igyekeztünk átadni. mi történt velük. átlagos érdeklődésű alsó tagozatos gyerekekre kellett kidolgoznunk a programunkat. A "Környék Kincsei Csapatot" két környezeti játékkal verbuváltuk össze. 7. Nézzük ezt meg a komposztáló témakörének példáján. A visszautaló játékok és beszélgetések a folyamatos ismétlést szolgálták.kertje. Pedagógiai koncepciónk A tábor pedagógiai koncepciója a játékos tanulás volt.) 6. akiknek ezek megtetszettek. inkább tevékenységekbe vonjuk be a gyerekeket. melyek azt mutatják. Ezután saját élményekre alapozva és több oldalról megközelítve (például rajz és mese) vizsgáltuk meg a választott témát. valamint a tisztes távolságból csodált diófacincér is. 75 . s ezután már többet mondhatunk az adott témáról. a kirándulás során megfigyelt táplálékláncot ábrázoltuk. A táplálék körforgását. illetve a működését magyarázzák. mit szabad beletenni és mit nem. megkavartuk és forgácsot szórtunk rá. A következő lépésben a cselekedtetve tanulás elve alapján tudásunkat a gyakorlatban alkalmaztuk. hogy ne sokat "oktassunk". 4. "Kincsei" közé tartozik a Szilas-patak menti Farkas-erdő. jobbára velünk is maradtak két hétig. hogyan élhet a városi ember a "természetbarátabb" és "környezettisztelőbb" módon. 5. azaz "natura masináról". Környezeti nevelés az újpesti napközis táborban Mihalik Gabriella. (Lécdíszítés. Séta a közeli Szilas-patakhoz és a Farkas-erdő szélére. Ügyelnünk kellett arra.

amit mindenki hazavihetett. ahol segítettünk felszedni a lehullott barackot. Óceán -. Téged tettelek a Föld leghatalmasabb. a csoporttá alakulásban játékokat. hogy otthon növényt ültessen bele. Ezekre mintegy ötven gyerek és felnőtt volt kíváncsi. melyben még interaktív típusú feladatok is szerepeltek! Sütés nélkül fogyasztható süteményt is gyúrtunk. táplálékkeresés. 76 . amikor ki-ki a maga választotta élőlény "bőrébe bújva" élhette át az elbeszélésben elhangzó eseményeket: pl. Az erdő élőlényeinek véleményt kellett mondaniuk az ember tevékenységeiről. Figyelj jól. menekülés. aki eleinte nehezen illeszkedett be a csapatba.szólt a Föld készítője. míg a csiga előbújt és elkezdett mászni a kézfején. Mindkét hét végén diavetítést tartottunk a lezajlott eseményekről. Célunk az volt. Kézműves tevékenységek gyakran szerepeltek a programban. sikeresen "megszelídített" egy csigát. Eredmények Sikerült a gyermekek érdeklődését a természet felé fordítani. a második hét végére vezéregyéniséggé vált. A gyerekek felmászhattak a traktorra. Ezek az eszközök az új információk feldolgozását és a környezettudatos viselkedés belső igénnyé alakulását is segítették. és megismerkedtünk a ház körüli állatokkal. A másik drámajátékban egy.az átélés nyomán . A napközis tábor tanárainak érdeklődését is sikerült felkeltenünk a környezeti nevelés iránt. Kirándulások. hogy a természetvédelem ne pusztán tilalmakat jelentsen a gyerekeknek. Kiállítást készítettünk a tábor többi gyerekének és tanárának. és beszámoltak megfigyeléseikről. a búzamezőn megkóstolhatták a búzaszemeket. drámapedagógia Az ismerkedésben. drámapedagógiai eszközöket alkalmaztunk.pozitív beállítódáson alapuló felelős magatartást. Visszatérő elem volt az élőlények megjelenítése. Készítettünk cserepeket is. kézművesség A kirándulások és a megfigyelések a program fontos részét képezték. A komposztáló bemutatására érkező gyerekek először idegenkedve figyelték a "natura masinát". Órák hosszat figyelte és óvta a csigáját. maguk kezdték el lelkesen magyarázni az újonnan érkezőknek a komposztáló működését. a természettel harmóniában élő közösséget alakítva magyarázták el életmódjukat a betolakodónak.Jó gyakorlat gyűjtemény. hogy az itt készülő komposzt fontos a kert növényeinek. A tábor végére a komposztálóval való törődés feladatból örömmé változott. diófacincérek. Egy alkalommal egy afrikai mese nyomán jelenítettek meg élőlényeket a gyerekek. így mindig volt mivel "megetetnünk" a komposztálónkat. mikor az a kisfiú. majd ötleteket adtak. de mikor megtudták. hogyan kellene az embernek változtatnia a viselkedésén. rigók. Egy játék segítségével egyúttal felderítettük a sütemény alkotóelemeinek előtörténetét és az általuk megtett utat. A legérdekesebb ilyen esetünk az volt. A "drámás" játékokban ugyanis addig sohasem tapasztalt módon bontakozhatott ki előadói és szervezői képessége. Egyre több gyerek hozott otthonról komposztálható anyagokat. "Csapatunk" tagjai rendszeresen figyelték a tábor területén élő állatok (galambok. Játékok. csigák. giliszták) életét. A Természettudományi Múzeumban a gyerekek feladatlapokat töltöttek ki. és "eltűnhettek" a napraforgótáblában. Egy kislány. Bayamey. hanem -. évszakok változása. Elutaztunk az iváncsai biofarmra. Ugyanis oly hosszú ideig türelmesen tartotta a kezén. Sikerrel használtuk Caduto indián meséit is. aki egy-két percnél tovább nem volt képes odafigyelni semmire.

és széles száját kitátva elnyelte az Óceánt. Csak azok menekültek meg. hogy nevetésre ingerelje a dagadt békát. járnak vagy repülnek.így az egyik. Boldogan emelkedtek mind magasabbra. A haragvó Bayamey így szólt: -. Tekeredtek egymás körül. Nekem van egy ötletem! -. felugrott az égre. hogy kinyissa a száját. Mind egyetértettek abban. De szeretem a Szárazföldet is. kizúdultak a vizek. 1996) c. Sok szárazföldi lény lelte halálát a vízben. olyan a mozgásod. Arkansas. Nézzétek -. hogy immár a Föld teljesen száraz. és szeretek minden úszó lényt. Ekkor két angolna jeletkezett: -. A víz. hadd próbáljuk meg.Eltüntetlek a Föld színéről. a patakok újra megteltek vízzel. könyve alapján 77 . Pleasant DeSpain: Eleven Nature Tales (August House Publ. Szeretlek téged. hogy azok kicsaptak a Szárazföldre. a folyók. Ha rá tudnánk bírni. Ezt már a béka sem bírta tovább mosoly nélkül. a levegő és a föld összes teremtménye összegyülekezett. Óceán. ott ül Bayamey fönn. -. hogy végül is megbocsátott. a folyókat. a tavak. és leült pihenni a Holdra.Mi már egyszer a bálnát is megnevettettük mulatságos táncunkkal. Nálad még egy szúnyog is különbül riszálja magát! -. akik a legmélyebb erdőkbe és a legmagasabb hegycsúcsokra szaladtak. Mígnem a szél addig játszott az Óceán hullámaival. Óceán. Az állatok hálát adtak Bayameynek. Az állatok gurultak a nevetéstől. Az Óceán és a Szárazföld sok évig békében éltek egymás mellett. de kudarcot vallott. És ahogy a száját megnyitotta. te kétballábas..így a másik. hamarosan elpusztulnak. és azokat a lényeket. mint egy földigilisztának! -. A teknős mókás éneke is csak az állatokat kacagtatta meg. a Holdon. legerősebb elemévé.Nevettessük meg! A kukuburra madár meg is próbálkozott. hogy ha nem jutnak vízhez. amelyek csúsznak. ne árts a szárazföldnek.szólt a delfin --. Azzal hatalmas békává változott. az Óceán visszatérne. A száját szorosan összezárja.Jó gyakorlat gyűjtemény. Mikor látta. Maradj a medredben. a tavakat és a patakokat. mígnem teljesen összegubancolódtak: Te. összefonódtak és újra szétváltak. az Óceán visszatért medrébe.kiáltott a kenguru. a béka némán hallgatott tovább.

Gyakorlatban alkalmazzuk a kiterjedésbeli. a tájvédelmi körzetben tett rövid séták. 78 . anyagának megismerésére. Hangsúlyt helyezünk a természetben való anyagok formai tulajdonságainak. felelgetős játékok. Az élményszerű ráhangolódást követően. mely egyaránt szolgálja a megszerzett ismeretek elmélyítését. az összefüggések felismertetését. illetve a térbeli tájékozódáshoz kapcsolódó ismereteket. összehasonlításokat végzünk jellegzetességeik vonatkozásában. számosságbeli. s élményszintű feldolgozását egyaránt. túrák során megfigyeljük a körzet jellegzetes növényeit. emlékek felidézésével kezdődik. Erdei Iskolai Programok a középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára A PROGRAM ALAPADATAI A program neve/címe: „Kis Természetjárók” a Vértesben Mely évfolyamcsoport részére készül a program? 3-4 A program rövid leírása: Előzményekre épülő tábori programunk a korábbi élmények.Jó gyakorlat gyűjtemény. alakíthatóságuk bemutatása közben az alkotás – alakítás változatos lehetőségeinek élményszintű megtapasztaltatására. állatait. Kiemelt szerepet tulajdonítunk programunkban a népi játékok. Célunk hogy a rácsodálkozás élménye segítse elő a felidézést. az ismerős jelenségek élmények minél pontosabb megfogalmazását. valamint dramatikus játékok elemi szintű alkalmazásának.

egyéb tárgyi eszközök foglalkozásonként 10. (Tavaly itt fogócskáztunk … stb.1 A program moduljainak. GántBányatelep Fecskepalota megfigyelés felidézés természet 60 perc - erdő beszélgetés. hangjainak megtapasztalása. állatainak megfigyelése. kalapok. foglalkozásainak megnevezése. népi játékok. az értékelés szempontjai modulonként egységesen. lopom …. Este értékelés didaktikus mese keretébe ágyazottan.) Séta az erdőben Beszélgetés erdei élményekről. a foglalkozások egyes résztémáinak tartalmi kifejtése 10. Emlékek felidézése. Újra együtt a Vértesben Megérkezés a táborhelyre: rövid séta a Fecskepalota környékén. hangutánzás diavetítő. Kinn a bárány …. Lipem. 90 perc - - erdei tisztás „Pihenő” a tisztáson Egy tisztáson megpihenve körjátékok. kampósbot 60 perc megfigyelés. kiskosár. Hol jártál báránykám … Fecskepalota társalgó Diavetítés erdei állatokról dramatikus játékok elemi szinten történő alkalmazása kendők.4 Segédeszközök. felelgetős játékok játszása: Nyuszi ül a fűben….Jó gyakorlat gyűjtemény. film 30 perc 79 . A napok sorszá ma 10.5 A diákok ellenőrzésének módja. konkrét megtapasztaltatás természet Napközben folyamatos ellenőrzés. Kiskertemben az ürge ….2 A foglalkozások színhelye 10.3 Módszerek/ munkaformák foglalkozásonként 10. Az erdő színeinek. 10.6 Az egyes foglalkozások időtar-tama 1.

egyéni bánásmód ragasztó.Jó gyakorlat gyűjtemény. gesztenyefigurák. stb. „Bábszínházban” Az elkészült bábok és figurák paraván mögött bemutatkoznak. fák kiterjedéseiről: hasonlóságok. a felidézést segítő (a napi séta során gyűjtött) tárgyak 30 perc 2. papír. élmények felidézése. egyéni bánásmód óvodai paraván vagy takaró paraván készítéshez 40 perc 80 . különbözőségek: KI-MIT-TUD játékos formában Érdekes növények. Este pozitív megnyilvánulások értékelése a tanulók bevonásával. botbábok. értékelés. termések gyűjtögetése. hurkapálca. növények. tárgyak. Értékelés a játékos Ki-MIT-TUD keretében. 120 perc - az üdülőház terasza megfigyelés. „Életre kelnek” a termések Túra a Tájvédelmi Körzetben Megfigyelések tárgyak. kis tarisznya gyűjtögetés Napközben folyamatos ellenőrzés. megfogalmaztatás (mondatalkotás. cselekedtetés. táncolnak tájvédelmi körzet konkrét minden tanulónak megtapasztaltatás. mondatbővítés) tábori napló. „Felébrednek” a termések Játéktárgyak készítése az erdei séta során gyűjtött anyagokból: csuhéfigurák. spárga 60 perc - az üdülőház társalgója dramatikus játékok elemi szinten történő alkalmazása. énekelnek. improvizálás. Tábori napló írása közösen: a tanulók részéről élmények felidézése Fecskepalota társalgó beszélgetés.

erdő beszélgetés. speciális (3 oldalú) színes ceruza. magyarázat. Beszélgetés az eltelt napok élményeiről. A természet kincsei . élmények felidézése. Emlékek felidézése. mondatbővítés) 60 perc rajzlap. 30 perc értékelési képességüket. kövek stb.Kirándulás a „nagy tisztásra”.) Folyamatos ellenőrzés. tábori napló 3. ezáltal fejlesztve ily módon önértékelési. A rajzok beragasztása a naplóba. a nevelő által felvillantott jellegzetes tárgyak segítségével. „építése”.Akadálypálya kijelölése. Tábori napló írása közösen Élményrajzok készítése egyénileg. 81 . A természet kincseinek felhasználása. helyszínen található eszközök (lehullott gallyak. A rácsodálkozás élményének segítségével a lehetőségek felismertetése. A tisztás a hegy tetején található a tanulók által már korábban megismert helyen. az üdülőház társalgója beszélgetés. bemutatás textil szalagok. irányított illetve önálló alakítás. az akadálypálya megalkotása. értékelés a tanulók elemi szinten történő bevonásával. megfigyelés természet 60 perc erdei tisztás cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés. kis kosár.Jó gyakorlat gyűjtemény. . megfogalmaztatás (mondatalkotás.

értékelve az eltelt időszak pozitív megnyilvánulásait.Az elmúlt napok élményei. A tisztást természetes állapotában hagyjuk. Tábori napló végig olvasása a látottak.Tábori napló közös megírása A „Kis Természetjárók” elköszönnek a Vértestől . . egymás iránti figyelem. élmények felidézése megfigyeltetés. meghitt megélése. növények. cselekedtetés szalagok. . tolerancia fejlesztése. .Az akadálypálya „visszaadása” a természetnek Jelek. állatok Fecskepalota – társalgó megfigyelés. kihelyezett eszközök összegyűjtése. faágak. furulya 20 perc egy hálószoba egyéni bánásmód tábori napló A tábor lezárásakor minden tanuló kap egy-egy kisebb jutalomtárgyat. konkrét tábori napló Fecskepalota udvarán kialakított tűzrakóhely megfigyelés. újbóli átélése. erdei tisztás . Versenyjátékok keretében a térbeli tájékozódás gyakorlása bemutatás. egyéni bánásmód. élménynyújtás tűzrakóhely. kis kosár természet + jelek (szalagok) 60 perc 30 perc 60 perc megfigyelés. az elsajátított ismeretek új helyzetben történő gyakorlati alkalmazása erdei tisztás .Erdei séta az ismert útvonalakon.Tábortűz A tűz mellett éneklés. Ebbe az értékelésbe elemi szinten már a 4. A közös élmények örömteli. az élmények felidézése. Helyszínek. 60 perc erdő természet 120 perc 82 .Áthaladás az akadálypályán.Jó gyakorlat gyűjtemény.

Visszhangjáték. A munka értékelése. dramatikus játék tanulókat is bevonjuk. Szőnyegrajz készítésével az erdei iskolában töltött napok eseményeinek rögzítése. egyéni bánásmód Fecskepalota – terasz önálló alkotás. A tanulók a választott program sorrendjében helyezkednek el a több méteres hosszúságban kihelyezett papírtekercsnél. domb megtapasztaltatás.Tábori kép Kollektív rajz. fejlesztve ezáltal önértékelési.Jó gyakorlat gyűjtemény. Az együttlét során megkedvelt játékok felelevenítése a tanulók által választott helyszínen. . . összefoglalása. természet 40 perc játékos utánzás.Túra az üdülőház melletti dombra ”Búcsúzás” az erdőtől. egyéni bánásmód zsírkréta. értékelési képességüket. felismerése. a Fecskepalotától. csomagolópapír 40 perc 83 . emocionális megnyilvánulások megfogalmazások segítése. elcsomagolása haza szállításhoz.

készségek és magatartásmódok alakuljanak ki. hogy a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés minél több érzékszerv stimulálása útján történjen meg. melyek elősegítik. vizsgálata vadon élő állatok élőhelyének. vizsgálata. A gyakorlati életben szerzett tapasztalatok segítségével tanulóink elemi szintű összefüggések felismerésére válnak képessé. Tudatosítjuk az értelmileg akadályozott gyermekekben. A program célja: járuljon hozzá. életmódjának megismerése. hogy mi is a természet részei vagyunk. Kiemelten fontosnak tartjuk. rávilágítunk a természet és az ember kapcsolatrendszerének sokoldalúságára. hogy tanulóinkban olyan jártasságok.: alkonyati erdő…). E programok keretében: természet adta kincsek ásványkincsek védett növények gyógynövények megfigyelése. továbbá építünk az élményszintű tapasztalatszerzés transzferhatására (pl. 84 . hogy képességeikkel összhangban álló kiegyensúlyozott emberi életet élhessenek.Jó gyakorlat gyűjtemény. ERDEI ISKOLAI PROGRAMOK A KÖZÉPSÚLYOS FOKBAN ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA A PROGRAM ALAPADATAI A program neve/címe: „Nagyító alatt a természet” Mely évfolyamcsoport részére készül a program? 5-6 A program rövid leírása Programunk biztosítja az élő természet nagyobb csoportjainak (növényekállatok) közvetlen tapasztalatszerzés útján való megfigyelésének lehetőségét: vadlesekről állatok megfigyelése távcsővel vadnyomok követése.

10. élmények felidézése.2 A foglalkozások színhelye 10. Közös tablókészítéssel a szerzett Fecskepalota vadles távcső vadetető gesztenye - papír. képgyűjteményből 60 perc A meglévő ismeretek ellenőrzése. Tablókészítéssel ismeretek ellenőrzése. a nyomok alapján következtetések levonása. Fecskepalota társalgója motiváció beszélgetés. a foglalkozások egyes résztémáinak tartalmi kifejtése 10.Jó gyakorlat gyűjtemény. lakóhelyük). beszélgetés. Meglévő ismeretek felidézése – képek segítségével. megfigyeltetés beszélgetés. cselekedtetés képek Az állatok világa c. kérdés-felelet feladatrögzítés során.3 Módszerek/ munkaformák foglalkozásonként 10. foglalkozásainak megnevezése. színes 90 perc 85 . szemléltetés. Vadetető felkeresése.4 Segédeszközök. azok életmódjáról. Ismert erdei állatok. egyéb tárgyi eszközök foglalkozásonként 1. Az erdő élővilága Ismereteink az erdei állatokról Beszélgetés a korábban átélt erdei élményekről. csoportosítás képekkel) séta. 180 perc - Séta során tapasztalatszerzés az erdő állatokról.6 Az egyes foglalkozások időtar-tama A napok sorszáma 10.5 A diákok ellenőrzésének módja. magyarázat. Séta a közeli vadleshez. megjelenésük (életmódjuk. Az elkészült munkák értékelése a gyermekek bevonásával. szemléltetés. logikai műveletek (azonosítás. azok jellemzőik. bemutatás. Beszélgetés a vadásszal. 10.1 A program moduljainak. az értékelés szempontjai modulonként egységesen. Távcsővel állatok megfigyelése. Nyomkövetés. Téli eledel (vadgesztenye) elhelyezése az etetőben.

Mintagyűjtés (föld. magyarázat. értékelés. Tárlatvezetővel a múzeum megtekintése. bemutatás. cselekedtetés a természet kincsei (talaj. völgyek bemutatás. kövek. kavicsok). kövek. pasztellkréta. életterüknek megfelelően. ezáltal is fejlesztve önértékelési. 120 perc Értékelés a tanulók bevonásával. Kiscsoportokban erdő rajza. bányamúzeum Bányamúzeum látogatása A múzeumlátogatás kapcsolása a bauxitbánya látogatásához. a bányamúzeum célja. A tanulókban felmerülő szemléltetés. bauxit). értékelés ceruza. szemléltetés. magyarázat. állatok képei 2. rávezetés bauxitbánya múzeum berendezési tárgyai. önálló alkotás. A múzeum fogalma. kavicsok. ellenőrzés. zsírkréta. Működő eszközök kipróbálása. alkotó kedv felkeltése. ellenőrzés. magyarázat. élményszerzés közeli dombok. Állatok képének felragasztása a képre. 60 perc magatartásformák kiemelése közösség előtti dicsérettel. eszközei A pozitív megnyilvánulások. értékelési képességüket. színezése választott eszközzel. Különbözőségek megtapasztaltatása. ragasztó. ismeretek rendszerezése. hátizsák Kérdések feleletek alapján a tanulók ismereteinek ellenőrzése folyamatosan a nap folyamán. Bauxitbánya megtekintése Miért van szükség bányászatra? Beszélgetés a bánya fogalmáról.Jó gyakorlat gyűjtemény. a talaj ásványi kincsei Séta alkalmával a talaj vizsgálata Talajminták megfigyelése. Működő – nem működő bányák. 60 perc bauxitbánya - beszélgetés. megfigyeltetés. Talajformák. 86 . ebédlője beszélgetés.

Kőzetek felhelyezése a tablóra. ellenőrzés olló. Növények gyűjtése. értékelése önértékeléssel egybekötötten – a napzáró beszélgetésen. Csoportosítások végzése (termesztett – vadon élő növények). szemléltetés. Elkészült munkák közös értékelése. hátizsák. megnevezése. kefe. magyarázat. tabló. fényképezőgép 120 perc 87 . gyűjtése Figyelemfelhívás a védett növényekre. gyakorlás memóriakártya (növények képei) Ellenőrzés értékelés folyamatba ágyazottan. Csoportosításuk a megfigyelt sajátosságok alapján. Kőzetek tisztítása.Termesztett és vadon élő növények Meglévő ismeretek felidézése memóriajáték növényeket ábrázoló képeivel (növények felismerése. Viselkedési szabályok betartásának ellenőrzése folyamatosan. Fecskepalota társalgója cselekedtetés. rongy. Kőzetgyűjtemény készítése. logikai összefüggések felismertetése.Jó gyakorlat gyűjtemény. esztétikai érzék fejlesztése gyűjtött kőzetek . magyarázat. rétek séta. magyarázat. Fecskepalota társalgója beszélgetés. 60 perc közeli dombok. cselekedtetés. Séta alkalmával növények megfigyelése. párosítása). a növénygyűjtés helyes módjára. kérdések megválaszolása. Fényképfelvételek készítése növényekről. mezők növényei . ragasztó 90 perc 3. Erdők.

- Ismerkedés a gyógynövényekkel Beszélgetés a „gyógyító” növényekről. értékelés. csoportosítása a szövéshez szükséges szempontok alapján. Ágkeret elkészítése. videofilm. A faszén felhasználása. magyarázat. A szénégetők munkájának megismerése. ellenőrzés. ágak. televízió 60 perc 88 . a fa hasznosítása Fakitermelés megtekintése. bemutatás. virágokról. A közelben dolgozó szénégetők meglátogatása. Videofilm megtekintése. Szövés. (Ízlésformálás önálló választási lehetőség biztosításával.) Fakitermelés. beszélgetés a fa hasznosítási lehetőségeiről. Gyógynövények Cselekvésbe ágyazott ellenőrzés. zsineg. vadvirágokból ágkeretre növényszövés készítése Növények válogatása. Gyűjtött növényekből. bemutattatás 120 perc Fecskepalota udvara - cselekedtetés.Jó gyakorlat gyűjtemény. Fecskepalota társalgója beszélgetés. rafia 120 perc Séta során tanított helyes magatartásmód megerősítése. magyarázat. erdő bányavölgy bemutatás. értékelés növények. 4. szemléltetés videolejátszó.

zsineg. élményszerzés gyógynövények 120 perc - Fecskepalota konyhája. gereblyék. Természetvédelem . Környezeti ártalmak felsorolása. kosarak A munkavégzés során folyamatos ellenőrzés. - Gyógynövények gyűjtése Séta alkalmával gyógynövények gyűjtése (csipkebogyó. Fecskepalota társalgója beszélgetés. magyarázat. zsákok. Helyes és 30 perc 89 . rétek. értékelés. Gyógynövények hasznosítása Teafőzés. csészék. Kakukktojás – játék: gyűjtött növények felismerése. cickafark. magyarázat bemutatás. szárítása. megfigyelés. összekötése. víz. erdő megfigyeltetés. magyarázat. csalán).Jó gyakorlat gyűjtemény. növények 120 perc 5. udvara teafőző. a nem odavaló kiválasztása. ebédlője. Gyógynövények megmosása. cselekedtetés. rávezetés gumikesztyű. dombok. cselekedtetés.Beszélgetés környezetünk védelméről Mit tehetünk környezetünk megóvásáért.

kalapács. Hulladékgyűjtés. I. csoport: A Fecskepalota közelében levő erdős részen található madáretetők feltöltése élelemmel. összegyűjtése. II. csoport: A barkácsoláshoz szükséges eszközök előkészítése. vödör. ellenőrzés. Fecskepalota udvara. Faültetés Faültetés helyének kijelölése. Madáretető elhelyezése a Fecskepalota parkjában. Lehullott lomb gereblyézése. 90 perc - Fecskepalota parkja 90 perc bemutatás.Jó gyakorlat gyűjtemény. értékelés deszka. bemutatás. ásó. Kiscsoportos foglalkozások: ma dáretető készítése. Szükséges eszközök előkészítése. csiszolóvászon. magyarázat - Fecskepalota udvara. ellenőrzés. magyarázat. víz helytelen magatartásmódok elkülönítése. a cselekedtetés során helyes magatartásmódok megerősítése. Elemek összeszögelése. madáreleség 120 perc differenciálás kiscsoportos foglalkoztatás. elhordása a kijelölt helyre. gyakorlás. környéke cselekedtetés. gereblye. Elemek csiszolása. Facsemete ültetése. lomb gereblyézése Hulladék gyűjtése a Fecskepalota környezetében. környéke 90 . Madarak védelme Madáretető barkácsolása. szög. gyakorlás. értékelés facsemete. zsineg.

hogy a környezet milyen hatással van az élőlényekre.” E program megvalósításával biztosítani szeretnénk. A tanulók életkori sajátosságaihoz igazodóan programunkat egy dramatikus szerepjáték (indián élet) köré szerveztük. hogy az élőlények hogyan befolyásolják környezetünket. barátságos légkörrel megalapozott erdei iskolai program létrehozása. élményeivel hosszú távú fejlesztőhatást biztosít a középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára. valamint azt.. hiszen mi is részesei vagyunk. sokszínű választási lehetőséggel. védjük. s kibővítve azokat. hogy az iskolán kívüli helyszín hozzájáruljon a természet és a külvilág megismeréséhez. Búcsúzásként egy facsemete ültetését tervezzük. kiemelve a napi tevékenységekbe ágyazott ismeretközvetítést. mintegy megerősítve. Erdei iskolánk programjának összeállításánál a fenti szempontok dominálnak. Ezen osztályszintek és egyben iskolánk pedagógiai programjában megfogalmazott célja: a valóság megismeréséhez szükséges ismeretek – és technikák elsajátítása. ami további lehetőséget nyújt az integrációra. tiszteljük a természetet. közösségfejlesztő gyakorlatok. ERDEI ISKOLAI PROGRAMOK A KÖZÉPSÚLYOS FOKBAN ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA A PROGRAM ALAPADATAI A program neve/címe: „Az utolsó mohikánok!.. melyhez szervesen illeszkednek az érzékelésfejlesztő. amely szimbolizálja az ember pozitív ráhatását a természetre.Jó gyakorlat gyűjtemény. alkalmazva a tájékozódáshoz szükséges ismereteket. környezetére: „Óvjuk. amely tudásanyagával. s a jelzett két évfolyam tanulói speciális nevelési igényű (középsúlyos fokban értelmileg akadályozott) gyermekek. térérzékelő. (vagy mégsem?)” Mely évfolyamcsoport részére készül a program? 7-8 A program rövid leírása Iskolánk. Mindezek közvetítése ráépül az előző évfolyamok ismeretanyagára. A projekt terepfelméréssel kezdődik. 91 . készségfejlesztést. A természet adta lehetőségek felhasználásával folyamatosan vizsgáljuk. Összefoglalva: Egy olyan biztonságos. Fejlesztő munkánknak ki kell térnie a jel -és szimbólum értés képességének kialakítására.

4 Segédeszközök. moha. megfigyelés. Indián táborhely kijelölése egy védett helyen. Ünnepélyes zászlófelvonás. Indián táborhely kialakítása Indiánsátor felállítása az erdőben található lehullott gallyakból. Értékelés a szerepjáték keretei között: arcfestés szóbeli értékelése. zsineg - Fecskepalota arcfesték. 2 óra 2 óra 3 óra 92 . 10. dicsérete. példaadás. foglalkozásainak megnevezése. felismerés az arcfestésről. majd egymásnak segítés az arcfestésben. megbeszélt szabályok betartása. évgyűrűk). az értékelés szempontjai modulonként egységesen.3 Módszerek/ munkaformák foglalkozásonként 10. megfigyeltetés. a foglalkozások egyes résztémáinak tartalmi kifejtése 10. Visszacsatolás a dramatikus játékban vállalt szereppel való azonosulásról: saját és mások nevének ismerete. Ráhangolódás a tervezett program megvalósítására Terepfelmérés Gyalogtúra a közeli erdőben a kijelölt gyalogösvényen. égtájak felismerése. a zászló mint jelkép ismerete. gyakorlás. tűzrakáshoz – védelemhez szükséges eszközök Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: turistaútvonal jelzése.6 Az egyes foglalkozások időtartama 1. testbeszéd. tartalom kitalálása rigmussá alakítása. bot - Fecskepalota közelében az erdőben egy domb közösségi életgyakorlatok. csatakiáltás elmondása. a már elkészített zászló. motiváció. Indián zászló tervezése és elkészítése. közvetlen tapasztalatszerzés. közvetlen tapasztalatszerzés példaadás.2 A foglalkozások színhelye 10. Tájékozódáshoz szükséges ismeretek felelevenítése (nap állása. csatakiáltás elmondása. egyéb tárgyi eszközök foglalkozásonként 10. sátorépítés során a közösségért végzett munkája alapján jutalomban részesítés (indián bőrzacskó). tűzvédelemről tanultak áttekintése. textil. dombtetőn.1 A program moduljainak. játékos fejlesztési formák száraz faágak.Jó gyakorlat gyűjtemény. a választott posztnak való megfelelő viselkedés. napok sorszáma 10. textilfesték. Átváltozás indiánná Névválasztás: minden tanuló egy jelképes nevet választ magának. Arcfestés: ötletadás bemutatott minták alapján. lámpa. magyarázat. példaadás. Csatakiáltás megalkotása.5 A diákok ellenőrzésének módja. olló. Törzsfőnök és egyéb posztok választása nyílt gyalogtúra a Vértes Tájvédelmi körzetben motiváció.

talált termések. mozgások. saját nyíl elkészítése. testbeszéd. táborhelyünk nesztelen megközelítése metakommunikáció osonással. gyakorlás. kapcsolók madarakkal. ékszerek elkészítése. ismert hangok spárga. Természetes anyagokból. Visszacsatolás a dramatikus játékban vállalt szereppel való azonosulásról: választott természetben 2 óra szerepnek való talált botok. nyakláncok. buzdítás.a már tanult tűzrakási technikák. szavazással.A szereptudat megerősítésére egy táncko. válasz kövek. és tűzvédelmi ismeretek gyakorlati alkalmazása. igazodás az egyéni különböző hangzások. egyeztetése a hozzájuk fülbevaló tartozó állatokkal. . megfelelés. lopakodással. .Jó gyakorlat gyűjtemény.az erdő nak megfigyeltetése: a dombon kialakított megfigyeltetés. s a hozzá tartozó eszköztár létrehozása a természet adottságaihoz alkalmazkodva példaadás. Fecskepalota közös helységei magyarázat. olló. s beszélgetés arról. táborhelyünk és közösségi életgyakorlatok. A felvállalt szerep érzésének megerősítése. megfigyeltetés. kevésbé .A szerepjátékhoz szükséges eszközök elékészítése: ékszerek. s azok hangjának természetben 3 óra megszólaltatása. Értékelés a szerepjáték keretei között: az íj magnetofon. igazodás az egyéni fejlettségi szinthez Fecskepalota példaadás. a legjobb ritmusok. s mi hogyan használjuk. mások szóbeli elismerése. „harci” eszközök. Tábortűz .magnetofonra való felvétele.udvara sérült funkciók reográfia megalkotása: a természetben aktivizálása. magnókazettáról hallott levelek. . sa .Éjszakai túra során a természet változásai. fejdíszek. 93 2. Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: az erdőben élő állatok felidézése. magnetofon egyéni élményekről. indián öltözetben. játékos fejlesztési A felvett „zenei” összeállításhoz táncléformák alkalmazása pések. mimikák közös megalkotása. övek összeállítása. érzésekről való beszélgetés. apró tott posztnak való rönkök. 2 óra kipróbálása során a lámpa legjobbak jutalmazása kitűzőkkel. ritmusok kialakítáfejlettségi szinthez. talált eszközök zenei megszólaltatása. cselekvésbe ágyazott tapasztalat szerzés. megtanulása. cselekvésbe ágyazott tapasztalatszerzés egésznapos tevékenység elismerése (a jutalmazott a „varázsló” közvetlen segítője lehet). hogy ez az eszköz milyen szerepet töltött be. előadása megfelelő példaadás. fülbevalók.

(adottak a helyszínen) 3 óra 94 . jól levegőző anyaghálóba csomagolása. A szerepjáték nyújtotta lehetőség élménytöbbletének kiaknázása. magyarázat. cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés. a mozgás során megfigyelt átélés. Visszacsatolás a dramatikus játékban vállalt szereppel való azonosulásról: a választott posztnak való 3. közvetlen tapasztalatszerzés. beleélés elismerése szóban. cukor. s levegős helyiségben felakasztása. közösségi természetben talált ehető termések 2 óra . megfigyeltetés. edények. szárítása. stb. a természet és ember kapcsolatáról tanultak felidézése. Fecskepalota csipkebogyó. a konyhai munkákról. szita. gyakorlás példaadás. Alkalmazkodókészség fejlesztése: érkezik a hír: „megtámadták az indiántábort”. gyűjtése: a dramatikus játékaink során elkészített öltözetben gyalogtúra. egésznapos tevékenység elismerése. érzések felidézése beszélgetés során. a csipkebogyó eltevése télire. egyéni élmények. A természet kincseinek felhasználása . hogy felvehető a magnetofonra. ismereteink felidézése után az ehető termések gyűjtése. hangzások értékelése oly módon. természetvédelmi tudás alkalmazása a gyűjtés során. minden tanuló jutalmazása különleges.A természet kincseinek felhasználása: a közösen gyűjtött csipkebogyóból szörp készítése. a táborhelyen az éjszakai erdő hangjainak visszahallgatása.Jó gyakorlat gyűjtemény. Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: visszacsatolás az előző ittlétünk helyismeretére (merre láttunk sok vadrózsát?). folyamatokról. gyalogtúra a Vértes Tájvédelmi körzetben példaadás. „a törzsfőnök barátja lehetek”. meggyőzés. megfigyelés. betartva a természetvédelmi előírásokat. fejdíszre való tollal. igazodás az egyéni fejlettségi szinthez.A természet kincseinek felkutatása. Az éjszaka hangjainak megfigyelése – fölvétele magnetofonra. cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés. balesetvédelmi ismeretekről elsajátítottak helyes használata.

megfigyeltetés. a helyes ültetési mód bemutatása. a növények részeiről tanultak felidézése. a csatakiáltást elmondjuk. a helyreállítás után a zászlót újból felhúzzuk. az ültetés facsemete. cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: a vásárlás elvégzése. Fecskepalota udvara Fecskepalota magyarázat. a meglévő eszközök. lámpa. gyakorlása. melynek során a tapasztalatok a következők: a sátor megsérült. kijelölt erdei úton gyalogtúra Gántra és vissza a Fecskepalotába. spárga. 2 óra 4. váratlan élmény feldolgozása. facsemete elültetése. indián táborhelyünk példaadás. a zászlónk eltűnt. megfigyeltetés. tapintása. eddig szerepvállalásról egyéni készített és csoportos elismerés. A közösségi érzés megerősítése: a hír hallatán a táborhely újbóli felkeresése.Környezeti nevelés: rövid túra során facsemete vásárlása. Értékelés a szerepjáték keretei között: egyéni. jelmezek felhasználásával. táncunkat eljárjuk. a kazetta. eszközök. a zászló megkeresése. a bátorságért a „törzsfőnök barátja lehetek”. közösségi életgyakorlatok. elvégzése. szerkezete). a növény részeinek megfigyelése. gallyak. olló megfelelés a viselkedésben. gyakorlás . életmód kapcsán. talaj megfigyelése (színe. játékos fejlesztési formák alkalmazása a természetben talált lehullott ágak. A dramatikus játék keretében természetvédelmi ismeretek megerősítése. A tábor zárása. .A szituációs játék adta újszerű. közösségi életgyakorlatok. életgyakorlatok. . vödör. megfigyeltetés. udvariassági szabályok betartása. erkölcsi elismerés a helytállásért. kövek. a váratlan élmény feldolgozása közös beszélgetés során. Értékelés a szerepjáték keretei között: a tábori magnó. ajándék (csomózott) 3 óra 2 óra 95 .Jó gyakorlat gyűjtemény. gyakorlás.Műsor készítése a búcsútábortűzhöz: segítséggel rövid jelenetek tervezése az elmúlt napok élményei alapján. dramatikus játékban metszőolló vállalt szereppel való azonosulásról: maga az esti műsor jelenetein keresztül. ásó. alkalmazása. igazodás az egyéni példaadás. a növény részeiről tanultak elmondása. Visszacsatolás a gereblye. a felelősi posztóknak megfelelő feladatadás – a sátor helyreállítása.

nyomok eltüntetése. kevésbé sérült elkészített funkciók eszközök működésének aktivizálása. posztóknak megfelelő dicsérő oklevél átadása. élményekre. ollók. . ragasztó gyűrűk. magyarázat. szerepeknek. közösségi életgyakorlatok Élmények felidézése. magnó. fejlettségi szinthez. 2 óra testbeszéd. 5. gyakorlás.Jó gyakorlat gyűjtemény. táborzárás: esti tábortűz mellett a készített műsor bemutatása. játékos fejlesztési formák . Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: 2 óra 96 .Rövid visszaemlékezés az elmúlt napokra. tereprendezés. karkötők átadása. indián táborhelyünk papírok. ünnepélyes zászlólevonás. ismeretek elmélyítése.Búcsúműsor. textilek. zsineg. a szerepjátékból kilépve: Akadálypályán az ismeretek rendszerezéa közeli erdő megfigyelés. játékos útirányt jelző jelek. sátor lebontása. Hazautazás. motiváció. metakommunikáció. papírok.

körbekerítése. levelek Az akadálypályán állomásokon való részvétel. kövek. se. gallyak. olló. természetvédelem. nyomkeresés. ”A jövőre visszatérünk” érzés megerősítése. tájékozódási feladatok újbóli játékos. textil. ágak. igazodás az egyéni fejlettségi szinthez Fecskepalota magnó. 97 . . ültetés. tréfás módon való feldolgozása).Jó gyakorlat gyűjtemény. feladatteljesítés értékelése édességgel. a tűzrakás. ásó. textilfesték.Hazautazás szituációs gyakorlatok. zászlókészítés. Az elültetett fa meglocsolása.

gazdagítása érdekében összefogással cselekedni a fenntarthatóságért. Az iskola fizikai és szellemi környezete „Talpalatnyi zöld” – pályázat a fenntarthatóságért. Ezt a célt szem előtt tartva és módszereit felhasználva terveztük meg pályázatunkat abban az iskolai szervezetben. amely a jövőt helyezi a középpontba. ahol együtt tanul az enyhe fokban. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI AZ ELTÉRŐ TANTERVŰ TAGOZAT MUNKATERVÉHEZ. „Kivágták az erdőt Miért? Utat építenek Miért? Hogy az emberek gyorsabban eljuthassanak Hová?” Ez a jövőre vonatkozó „ Hová?” a fenntarthatóságra nevelés kulcskérdése. Szabóné Gara Irén Környezetvédelmi Tanácsnok Tárgy: A Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozatának pályázata Környezetvédelmi Tanácsnok Asszony által kiírt felhívásra. az alkotómunka. KÖRNYEZETNEVELÉSI GYAKORLATÁHOZ.Folyamatos gyakorlókerti munka 98 . az autista és a magatartás problémás kisgyerek. középfokban sérült. Az eszköztár.22.Jó gyakorlat gyűjtemény. . A PÁLYÁZAT CÉLJA A szűkebb és tágabb ZÖLD környezet megóvása. a komplex szemléletmód. Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozat Jászberény. a közvetlen tapasztalatszerzés. Szent István krt.

Felhívás a tanulókhoz az akcióhoz való csatlakozásra a Faliújságon Felhívás a Szülői munkaközösséghez – levél útján Felhívás az utca lakóihoz a csatlakozásra. az utca. javaslat döntött Az AKCIÓ NEVE: „TALPALATNYI ZÖLD” A PROGRAM IDŐPONTJA: Április 22. a JÖVŐD. .Parkosítás . VIRÁGOS lakóhelyed!” Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozat 99 .Jó gyakorlat gyűjtemény. a FÖLD NAPJA Április – folyamatos – Május – folyamatos – A PROGRAM FELADATAI: . kerítésfestés .természetközeli tanulás . virágültetést az utcán.virágültetés .Közös munka a szülőkkel. fűnyírását. Ültess virágot. példa követése Felhívás az iskolákhoz. parkosíts az utcán! Legyen TISZTA.„Tisztasági őrjáratunk” folyamatos működése . újság) A Felhívás tartalma: ÁPRILIS 22.„Iskolazöldítés”.Füvesítés .DÖK felhívása egy tanuló tolmácsolásában: vállaljuk a Zagyva folyó környékének tisztítását. a város. – Legyen virágos Jászberény! A kapcsolódó pontok közül a DÖK felhívása a tanulói probléma felvetés. parkosítás. a város lakóihoz (szórólap.fűnyírás .gondozás: o Az iskola udvarán o Az utcán o Zagyva környékén A PROGRAM LEÍRÁSA: 1. A FÖLD NAPJA „A környezeted. az utca lakóival: virágosítás.

tanórán kívül 3. ÜTEMTERV Tevékenységek Ásás Gereblyézés Virágmagvak vetése Palánták nevelése Kapálás FŰNYÍRÁS Kerítésfestés Időpont Felelős Környezetnevelési Munkacsoport SZMK vezetősége DÖK vezetője Tanórák vezetői ÁPRILIS MÁJUS Tanóra. példaadás.Jó gyakorlat gyűjtemény. HELYSZIN: iskolakert udvar utca Várható eredmény: Környezetünk tisztaságáért. megóvásáért érzett felelősség cselekvési szinten – szokásrend. 100 . patronálók 4. napközis szabadidő. RÉSZTVEVŐK: tanulók iskola dolgozói szülők partnerek. 2.

Az állandóan terjeszkedő várostól is megpróbáltunk visszaigényelni némi zöldterületet.520 Ft Tisztelettel kérjük a Környezetvédelmi Tanácsnok Asszonyt.400 Ft 1. mint amire valaha is számítottunk. ecsetek 44. támogatást szerzett. hogy amennyiben lehetősége engedi pályázatunkat 52. Az esztétikai igény mellett a környezeti neveléshez és a szabadban tartott tanórákhoz is szükségünk volt "szabad természetre" a házak között.Az iskola két szárnya közötti szabad területen ősszel és tavasszal elterülő sártenger szörnyen bántotta a szemet.. Néhány tanár.980 Ft 830 Ft 830 Ft 4. Gulyás Sándorné ÖKO program vezetője Kerti iskola híd a tantárgyak között .840 Ft összegben támogatni szíveskedjen. Jobb eredményt értünk el..800 Ft 52.840 Ft 37. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK. 5.Jó gyakorlat gyűjtemény. Bárcziné Kulcsár Júlia Tagozatvezető Jászberény. Kérésünk teljesítését előre is köszönjük. hogy őshonos növényekből álló parkot és egy kör alakú szabadtéri előadótermet (amfiteátrumot) hozzon létre. Az őshonos növénykert és az 101 . KÖLTSÉGVETÉS Igényelt támogatás: Fűnyíró Ásó Kapa Gereblye Fólia Összesen: SAJÁT ERŐ: kerítésfesték. a betonozást vagy sóderrel történő fölszórást elkerülendő. április 5. 2006.

nem a játszótér része. miben különbözik egy őshonos növénykert a közeli városi parktól. aztán a többi osztálynak is bemutatták a darabot. de legélvezetesebb felhasználási módja az olvasás. Mindegyikük önállóan írta meg a színdarab egy lehetséges vázlatát. lakossági kapcsolatokkal és a felhasznált technikával kapcsolatos továbbtanulási és álláslehetőségekről beszélhettek a diákok. amfiteátrum a tanulók. hogyan csökkenthetjük ökológiai lábnyomunk nagyságát. Amíg a park építése folyt. Nem az a cél. hogy rengeteg lehetőség nyílik a természeti terület tananyagba integrálására. amelyek mentén haladni fognak a színielőadások forgatókönyvének elkészítésekor. idővel hogy fog kinézni a park (művészet). végiggondolták a kérdéseket. mennyiségét (matematika). Tanulóink négy-. hogy a táblázatot teljesen kitöltsük. megbeszélték. A természeti tantermet a tanulás legkülönbözőbb területein használjuk a diákokkal. amelyek felkerülhetnek az iskola egy központi helyén található. Gyakran hangoztatjuk. * A tanulók írjanak "öko-történeteket" arról. akikkel parkrendezéssel. információt gyűjtöttek a növényekről és elsajátították a működőképes ökoszisztéma kialakításához szükséges alapismereteket (természettudományok). amelyet a szabadtéri tantermünkben használtunk. diagramokra vagy átsatírozással készült másolatokra a kertből. a tanórákra szakértőket hívtunk meg. illetve ötleteikkel segítették a kert létrejöttét. A tanulók a projekt szervezésének minden fázisában részt vettek: kiszámították az adott területhez szükséges talaj. Vitassunk meg olyan kérdéseket. a lakosok és a helyi kertészeti szakértők együttes. Az alábbiakban néhány módszert javasolunk. 102 . hogy elősegítsük az integrált tananyag létrejöttét. amely hozzásegíti a tanulókat a természet jobb megismeréséhez. Anyanyelv és irodalom * A tanulók írjanak színdarabot. hogy a kert csendes hely. amely saját szemszögükből a növénykert kialakításának hátterét képező ötlet vagy cél egy részletét jeleníti meg. Amikor integrálásról beszélünk. * Használjuk a növénykertet versek ihletésére. komposzt stb. szikla vagy ösvény szempontjából. majd közösen létrehozták a csoport forgatókönyvét. Így aztán a park kiváló hely olvasáshoz. hogy fogja a park életünk minőségét javítani (egészségnevelés). és hogyan érjük el. a sziklák.sokan nyersanyaggal. kertészettel. hogy törődjenek is vele. tanárok és alkalmazottak.hatfős csoportokban kiválasztottak egy-egy témát. Egy táblázatban hónapról hónapra megtervezzük a kerti tevékenységeinket. és a természeti terület jellemzőit helyesírási és fogalmazási feladatokhoz. úgy látjuk. A próbákat az osztályteremben és az amfiteátrumban tartották. mint inspiráló erő segítségével. és a lehetőségek még koránt sem merültek ki. hanem hogy biztosak lehessünk benne. pályázatokat és köszönőleveleket írtak (anyanyelv). várostervezéssel. * Használjuk fel a növényeket. össz-iskolai "költőfára". * Írjanak levelet az iskola kertjében található valamely tárgy vagy élőlény. amelyeket érdekelt. Az előadásokat videón rögzítettük. szakértelemmel és idejük feláldozásával. * Vezessenek "kreatív naplót". * A növénykert talán legegyszerűbb. felvázolták. mint: miért szeretnénk őshonos növénykertet. Bizonyos bejegyzésekhez szükségük lehet képekre. ezen nem csupán többlet-tananyagot értünk. ahol a gyerekek futkároznak. felolvasáshoz vagy pihenéshez. miért fontosak ezek a növénykertek a városban. a kert. hogyan alakíthatnak ki növénykertet. Amióta használjuk az őshonos növénykertet és az amfiteátrumot. és elküldtük olyan iskoláknak. amelybe az évszakok során történő változásokról írnak. például egy növény. vagy használni szándékozunk. hogyan keltsük fel az emberek érdeklődését a kész kert iránt. és hangoskodnak. hogy a tananyag minden részében használjuk a parkot. A tananyag és a szabadban történő tanulás közötti kapcsolat már a tervezési szakaszban nyilvánvalóvá vált. kemény munkájának eredménye volt -. állatokat.Jó gyakorlat gyűjtemény.

A zöldterület közelsége beszélgetéseket.és állatvilág kapcsolata a helyi társadalommal. * A tanulók feltárhatják egy ökoszisztéma populációit.Jó gyakorlat gyűjtemény. kiszámolhatjuk és összehasonlíthatjuk különböző növények vízigényét). amelyeket régebben általánosan használhattak. Természettudományok A környéken megtalálható ökoszisztémák szerint növénykertünk füves térségre. Kézi nagyítólencse. azok belső egyensúlyát. * Vezessünk környezetvédelmi felméréseket. az élő és élettelen összetevők elhelyezkedését és szerepét. hurokba kötött zsineggel. a növények párologtatását és a víz körforgását. és a növények neveivel együtt ezeket is jelöljék a rácson. változatosságát. és egy négyzetháló segítségével készítsenek arányos rajzot a terület elrendezéséről. villa és kanál segítségével a tanulók egyszerűen megismerhetik a növények. állatok. Ennek nagy része szabad szemmel is látható. A tanulók tapasztalati úton ismerhetik meg a természet sokoldalúságát: a természetes egyensúlyba állt ökoszisztémák. Ezek a vizsgálódások később kiterjeszthetők településünk környezetére is. * "Vessünk lasszót a földre" egy egy méter hosszú. a szennyezettség szintjét. szög. * A tanulók fogadjanak örökbe egy-egy növényt vagy fát. Társadalomtudományok * Vizsgáljuk meg. Ültessünk őshonos fajokat.vagy fészkelőhely-tervező és -építő versenyt. 103 . élettelen tárgyak stb. megbecsülhetjük a rovarpopulációk gyarapodását és változását. segíti a megfigyelőkészség fejlődését. hogy meg tudjuk határozni. * Tanulmányozzuk az alapvető tudományos fogalmakat: például az erózió fajtáit. * Készítsünk táblázatot a napos és az árnyékos területekről az idő függvényében. átmérő. vitákat gerjeszt. arány és sorozat (például táblázatot és grafikont készíthetünk a növények növekedési arányairól. A növények magasságát és a lombkorona méretét is jegyezzék le. megmérhetjük a növények és fák átmérőjét. mint pl. később pedig összehasonlíthatjuk a számításainkat a gyakorlatban felhasznált mennyiségekkel. térfogat. hova ültessünk bizonyos növényeket. amelyek ellenőrzik a talajt. A különböző területekre kidobott "lasszók" tartalmát összehasonlíthatjuk. milyen szerepet játszhattak a kert növényei a terület társadalmának életében. tanulmányozzák az igényeit és hosszú távon gondoskodjanak róla. a termőföld és a növények szükséges mennyiségéről. amelynek során megfigyelhetik. a talaj tömörödését. vagy mikroszkóp használatával teljesen új világot fedezhetünk fel. hogyan változott a növény. táplálékláncok. erdőre és vízi ökoszisztémára oszlik. rovardoboz. Így a szabadtéri tanteremben a gyakorlatban alkalmazhatjuk a matematikai fogalmakat. Tárjuk fel. Ennek segítségével a tanulók megismerik a növények és az állatok egyedi és változatos igényeit. úgy mint kerület. kerületét és arányait. közösségek sokféleségét. rovarok. a talaj fizikai felépítését és a komposztálás hatásait stb. konyhai kés. Matematika * A tervezési folyamat során kiváló alkalom kínálkozik számítási feladatok végzésére a kövek. Kis csoportokban. A tanulók olyan kérdésekre kereshetik a választ. az összefonódó kapcsolatok folytonos változását stb. a talaj áteresztőképességét és tömörödését. hogyan befolyásolják a talaj adottságai. Ez hosszú távú tanulmánnyá is válhat. * A tanulók mérjék meg a zöldterület nagyságát. * A szabadban történő komposztálás vagy a gilisztatenyészet az iskolaudvaron létesített növénykert hasznos mellékterméke. Egészségnevelés * Vizsgáljuk meg a növények gyógyhatásait. pH-ja. a levegőt. vagy a víz és a napfény mennyisége a növények növekedését és az állatok jelenlétét. A tanulók táblázatot készíthetnek a komposzttárolóba kerülő szerves anyag súlyáról és összehasonlíthatják azt a komposztálás utáni végtermék súlyával. * Rendezzünk településünkön madárház. hogyan nőnek a növények és hogyan alakul át a természeti terület bizonyos idő alatt.

vagy használjuk fel a parkot és más természeti témákat a dalszövegek ihletéséhez. álcázó játékok. gimnasztika. a két üde körte. és figyeljük. mi sohasem csináltunk ilyet az iskolában!" A Green Teacher cikke alapján. hogy vezessenek főzőtanfolyamot az iskolában nevelt növények vagy gyógynövények felhasználásával. * Készítsünk írólapot és ötletes plakátokat növényi anyagokból és használt papírból. mint korábban. Tóban. A növénykert hivatalos megnyitója visszaszámlálással végződött. hogy az éjszakai eget kémleljék. következésképpen sokszor csak "ott vagyunk" a kertben. nemcsak az egész iskola.vagy akvarellfestő-műhelyt a szabadtéri tanteremben. igényeikről. tanáraira. ős-kusza álmok. hogy vezessen rajz. Kecses a keble. olvad a csillag. Az elkészült műveket állítsuk ki az iskola épületében. vagy a helyi vendéglőst. Ahogy egy kollégám megjegyezte: "A tanároknak is szükségük van friss levegőre!" Testnevelés * A parkosított terület sokfajta testnevelési tevékenységre kínál lehetőséget: kreatív tánc. Borzadok. festéshez. tai-csi stb. és hogy elgondolkozzunk a színek és minták esztétikáján. A természeti tanulóterületnek csak előnyös hatása volt az iskola tanulóira. A balalajka vidám dala repdes.Jó gyakorlat gyűjtemény. ahogy az egyik szülő odasúgja a másiknak: "Bezzeg. Nem csupán a tananyag és a tanítási lehetőségek gyarapodtak. A növénykert sokunkat gyakrabban kicsal a szabadba. Szívben az esti litánia-illat. amelyeken a kertben hallható természeti hangokat ábrázoló képek láthatók. 104 . Egyik este a helyi csillagászcsoport tartotta ott a szabadtéri találkozóját. satírozáshoz. Ahogy a növénykert és szabadtéri előadóterem növekedett. mivel a növények növekedésével és a kert teljesebbé válásával fel kell újítani a táblákat. Művészetek * Az iskola területén levő park ideális hely a rajzoláshoz. amely egy öntözőberendezést indított be a park közepén. * Kérjük meg a szülőket. Ez hosszú távú projekt is lehet. * Készítsünk "zene-kártyákat". Amikor a víz permetezni kezdte a kertet azon a napos reggelen. az ökoszisztémában betöltött szerepükről stb. hallottam. és a helyi lakosságra. Részegen égek a puszta ligetben. * Rakjunk ki táblákat és magyarázó jeleket a növényekről. ahogy a kert nő és fejlődik. az árban fürdik a kedves. Zene * Írjunk dalokat a kert fejlődéséről. hanem munkahelyi és lakókörnyezetünk minősége is nagymértékben javult. * Hívjunk meg egy helyi művészt. Mi pedig hátradőlünk. de a település lakói is használatba vették. A dalokat és a kísérő tánclépéseket videóra is felvehetjük. ébren hallucinálok. Csillagokat fognék a kezemben. Csontja vihart simogat ölelőzve. Mint a szivárvány. Fordította: Lukácsy Dorottya Fürdő csillagok Fürdő csillagok.

savanyúság elrakás nagymamákkal. családok leadhatják megőrzésre a tv. A gyerekek. népies ételek fogyasztása. Agy nyomoz az iskolában 4. illetve hangverseny és színházi előadásról adunk ajánlást. Repülőtéri út 6.) Az ökológiai – zenei – irodalmi faliújságjainkon számos túrázási. Kedden dr. Sorsolás útján családi színházjegyeket lehet nyerni. 2.hu/Okoiskola/viragos. Pénteken Szüreti Mulatság ( népzene.sulinet. Szerdán napközben zenei vetélkedők várják a gyerekeket.htm neTVzz – hét a Csillagjáró Iskolában … A Csillagjáró Iskolában idén kilencedik alkalommal kerül sor a TV-kikapcsolási hétre. Információ: Csillagjáró Iskola 1112 Budapest. 5.stb.arpad.távirányítóikat. a századforduló hangulatát idézve. Egy kis ízelítő a heti programból: 1. versenyek. A gyerekeknek ez idő alatt diafilmet vetítünk és társasjátékozunk. sakkozunk. Hétfő reggeltől „távírányító – pásztor” működik az iskolában Illés István iskolaigazgató személyében. csupán szeretnénk fölhívni a figyelmet arra ezen a héten. Számos olyan – feledésbe merült családi programot ajánlunk és kínálunk magunk is. (Szergej Jeszenyin) Virágos iskola A budapesti Árpád gimnázium virágosításának eredményei láthatók az alábbi linkre kattintva. Kezdeményezésünkkel nem a televíziózás ellen kívánunk szót emelni.Jó gyakorlat gyűjtemény. http://www. Csütörtökön délután Irodalmi kávéház felnőttek részére. délután pedig szülők számára is nyitott karate óra lesz egyéb sportrendezvényekkel. ami feledteti egy héten keresztül a „ távirányító a kézbe és tv bekapcs…” automatizmust. szőlőpréselés – mustkóstoló. hogy a televízión túl is van élet. Hétfőn egész napos kirándulást szerveztünk az iskola részére a Mátrába. A Csillagjáró Iskola hagyományaihoz híven ezen a héten ( október 10-14-ig ) számos alternatívát kínál a gyerekeknek és szüleiknek egyaránt. borkóstoló felnőtteknek. kirándulási lehetőségről. 105 . Tv kikapcs… élet bekapcs. 6. 3.

hu 106 . Berzsényi Ildikó Tel. 06 20 9704904 e-mail: berzsenyi@csillagjaro.hu weblap: www.Jó gyakorlat gyűjtemény.csillagjaro. 06 1 3097355.

a fődíj pedig egy családi színházlátogatás. A jutalom 1-1 tábla Milka csoki. névvel együtt adhatjátok le István bácsinak. október 10-14-ig Kedves Csillagjárósok! Aki kellően bátor az leadhatja a tv kikapcsolási hét alatt az otthoni távirányítóját (keddtől péntekig). A távirányítókat kedden 9 óráig.Jó gyakorlat gyűjtemény. Tv-kikapcsolási hét 2005. 107 . vissza pedig pénteken délután kapjátok.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful