Jó gyakorlat gyűjtemény.

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye
Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség megvalósítását elősegítő pedagógiai jó gyakorlatokról szóló ismertetések gyűjteménye. Célunk a gyűjtemény összeállításával kettős volt. A jó gyakorlatokat végző pedagógusok szakmai megerősítése, illetve további jó gyakorlatok beindításának ösztönzése. Azt reméljük, hogy a gyűjtemény olvasói alapvezetően kétféleképpen reagálnak az összegyűjtött anyagokra. Reméljük, lesz aki ebből a gyűjteményből merít munkájához ötleteket támpontokat, és azt is reméljük, hogy sok olvasónkban megfogalmazódik majd, hogy a saját gyakorlata legalább ugyanolyan jó gyakorlat, vagy még sokkal jobb, mint az itt bemutatásra kerülő módszerek. Ez esetben szívesen vesszük, ha a munkájáról szóló beszámolót a kedves Olvasó megosztja velünk a vargaa@oki.hu címen, hogy további jó gyakorlatokkal bővíthessük gyűjteményünket. E gyűjtemény tehát nem egy összegző reprezentatív mű, hanem ötlettár kiindulópont. Szakmai, technikai és szerzői jogi okokból ezért néhol a jó gyakorlat részletes leírását közöljük, máshol csak linket adunk az elérhetőséghez, és e két véglet között sok különböző módon mutatjuk be a jó gyakorlatokat. Szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, aki segítették gyűjtőmunkánkat, és lehetővé tették e gyűjtemény közreadását. 2007. június 21. Varga Péter Tartalomjegyzék Energia, energiatakarékosság:.................................................................................................... 3 Energiamegtakarítás az iskolában .......................................................................................... 3 „SZIGETELŐ ISKOLA 2005” .............................................................................................. 3 Projekt alkalmazása a technika tantárgyban /energiaprojekt/ ................................................ 5 Hulladékkezelés, komposztálás................................................................................................ 11 Komposztálás az iskolakertben ............................................................................................ 11 HÁZTARTÁSI HULLADÉK .............................................................................................. 13 Csuhévilág............................................................................................................................ 16 Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában................................................................................ 17 Komposztbuli, ...................................................................................................................... 24 Iskolai programok .................................................................................................................... 26 Az Esze Tamás Gimnázium néhány rendszeres, kipróbált programja................................. 26 Nemzetközi projekthét a Tokaji Ferenc középiskolában ..................................................... 28 A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium projektjei ................................... 30 Tematikus hónapok program Telki Általános Iskola ........................................................... 32 Madarak és Fák Napja Program középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára................................................................................................................................. 39 Óravázlatok .............................................................................................................................. 53 Fenntarthatóság a családban, a háztartásban ........................................................................ 53 Kommunikációs gyakorlatok konfliktusok megoldására..................................................... 53 Teljes iskolát átfogó környezeti nevelési rendszer................................................................... 56

1

Jó gyakorlat gyűjtemény.
A környezeti nevelés iskolai programja a budapesti Szűcs Sándor Általános Iskolában .... 56 Iskolán kívül............................................................................................................................. 64 Együtt az Állat és Növénykerttel ......................................................................................... 64 Környezeti nevelés, terepgyakorlatok a városban.............................................................. 68 Nyári élet az óvodakertben................................................................................................... 72 Környezeti nevelés az újpesti napközis táborban................................................................. 75 Erdei Iskolai Programok a középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára . 78 „Kis Természetjárók” a Vértesben................................................................................... 78 „Nagyító alatt a természet” .............................................................................................. 84 „Az utolsó mohikánok!... (vagy mégsem?)” .................................................................... 91 Az iskola fizikai és szellemi környezete .................................................................................. 98 „Talpalatnyi zöld” – pályázat a fenntarthatóságért. ............................................................. 98 Kerti iskola ......................................................................................................................... 101 Virágos iskola..................................................................................................................... 105 neTVzz – hét a Csillagjáró Iskolában ................................................................................ 105

2

Jó gyakorlat gyűjtemény.

Energia, energiatakarékosság:

Energiamegtakarítás az iskolában

Kiadvány címe: Energiamegtakarítás az iskolában Kiadó: Magyar-EU Energia Központ Terjedelem: 12 old. Témakör: energia Rövid összefoglaló: A "Csináljuk jól" sorozatban megjelent könyv brit mintát adaptálva az iskolai üzemeltetési energiamegtakarítás lehetőségeit veszi végig. A kötet iskolai energetikusoknak készült, de egyszerűsége miatt inkább az iskolai oktatásban, szemléletformálásban ajánlott. Összefoglalót készítette: Medgyasszay Péter Kiadvány beszerezhetősége: Energia Központ Kht. 1078 Bp., Könyves Kálmán krt. 76. Könyvtári elérhetősége: Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtára; Bp. 1035 Miklós tér 1. http://www.foek.hu/korkep/oktat/kiadvany/9041.html

„SZIGETELŐ ISKOLA 2005”
Az E-misszió Egyesület Energia Brigádja idén is szeretettel várja, a pénzt- és energiát megtakarítani vágyókat. Az Egyesület felvállalta, hogy intézmények, lakóközösségek karbantartóinak, önkénteseinek megmutatja, betanítja azt a módszert, amellyel gyorsan, hatékonyan lehet nyílászárókat utólagosan szigetelni.

3

A horonymaróhoz porszívót csatlakoztatunk. 15 év .Jó gyakorlat gyűjtemény. hogy kevesebb energiát használjunk és ezzel is védjük környezetünket! Üdvözlettel: Tömöri László és Mádi Péter Háttérinformáció: A lakások energiaköltségét megvizsgálva kiderül. Malom u.min. A betanítás természetesen ingyenes – a speciális gépeket a 3 órás „iskola” után ingyen bocsátjuk a friss szakmát szerzett szigetelők rendelkezésére – akik lakásaik.hu/epites/Members/kothalo/gyik/szigetelisk/view 4 . mely horonyba illeszkedik a hosszú . ezért a fűtés hatékonyságának növelésével és a hőveszteség csökkentésével lehet a legtöbb energiát megtakarítani. szigeteljen . hogy a legjelentősebb tételt a fűtés képviseli. speciális profilú szigetelőanyag „halszálka” része. Módszerünk: egy felsőmaróval hornyot képezünk a nyíló. A legegyszerűbb. Az energiafelhasználás csökkentése mellett csökkenti a zaj. szilikon alapanyagú. A hézagok megfelelő tömítésére 4 méret áll rendelkezésünkre.hu . Várjuk a jelentkezéseket! Elérhetőségeink: 4400 Nyíregyháza.hu Kérjük. ugyanis az energia előállítása igen komoly környezetszennyezéssel jár.és porszennyezést. jelentős energia-megtakarítást eredményező megoldás a nyílászárók szigetelése – itt a legnagyobb a hőveszteség. http://fenntarthato.42/423-818 madipet@e-misszio. tehát védeni a környezetet. 18/a .e-misszio. termeik ablakait anyagáron hézagmentesíthetik.szigeteltessen. rövid megtérülési idejű. költségkímélő. mely a képződő faforgácsot azonnal elszívja.www.élettartamú. vagy a tok megfelelő részén. intézményeik.

hanem a képességfejlesztéssel. 1994. ökoiskola-vezető akkreditált továbbképzés) 4. ezáltal minden tanuló azonos eséllyel részese ennek a magatartásformáló. a hétköznapok életviteli szokásrendszere. Nyíregyháza Minden iskola egyik legfontosabb feladata. lehetőségei: 5 .Jó gyakorlat gyűjtemény. és egyénileg is eredményes (Bábosik István. ismeretszerző fejlesztésnek. környezetkultúrája e tantárgy keretében kap teret. Ők majd meggyőződéssel vallják. Kiindulási pont: . megvalósítása 1. s ezzel a nagyon részletes és alapos tanulás széles körű lehetőségeit nyújtsa nemcsak a legtehetségesebb diákjai számára. A fenntartható fogyasztás. mely elősegíti környezettudatos magatartásuk alapozását. életvitelük alakítását. hogy ösztönző programokat dolgozzon ki és vezessen be. Célunk. projekt a tanórai tevékenységen belüli megnyilvánulási területe a környezeti nevelésnek. felsőfokú informatika végzettség.). ismerjék fel a pazarlást. ismereteik gyarapításával vegyenek részt saját intézményük vizsgálatában. mely a közösség számára hasznos (jövő nemzedékért érzett felelősség alakítása. Ötleteikkel. A jó tanár segítségével a valós problémák felismerésére és megoldására nevelt technikabarát gyermekekből olyan felnőttek lesznek. A technika tantárgy lehetősége. Pedagógus továbbképzés (alapdiploma technika-biológia szak. mely elérésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapi környezettudatos technikai nevelés. s helyes példákat mutasson be. Internet hozzáférés 2. de értik és értékelik is a mindennapok technikai környezetét.az IKT alapú konstruktív pedagógia kialakítása. egyéni vizsgálódással. hogy egységes Európa nincs egységes és általános technikai műveltség nélkül. mindenkinek. könyvtár) 3. TV. mint környezettudatos magatartásra nevelési lehetőség követelményei. IKT infrastruktúra (számítógép. A helyzetfelméréssel a környezetük iránti érzékenységüket kívánom fejleszteni. Digitális tartalomszolgáltatás (multimédiás CD-k) A projekt célja: A helyi lehetőségek alkalmazásával infokommunikációs (IKT) technológiákon alapuló konstruktív pedagógiai elv érvényesítése. akik nemcsak használják. Projekt alkalmazása a technika tantárgyban /energiaprojekt/ Galgócziné Paszternák Erika Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola. mely megfelel a pedagógiai programunk pedagógiai célkitűzéseinek. hogy a tanulók közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe kapcsolódjanak be. video. javaslataikkal aktívan vizsgálják az épület energiaviszonyait. Az alábbi program. A tanítási óra. hogy gyakorlati szempontból elemezze a környezetbarát létformát. erősítése).

A tanár a háttérből irányítja a projekthez kapcsolódó internethasználatot – önálló ismeretszerzés. 11ó Tanári bemutató (elektronikus) A csoport kutat Kooperatív mozaik Témaválasztás Tervkészítés Adatgyűjtés Téma feldolgozása Produktum összeállítása 6 Időkeret: Módszer: Szakaszok: .válaszok A fejlesztés területei: 1. Gondolkodás fejlesztése – problémamegoldó gondolkodás 3.Az információk kezelése – átadás – faliújságra cikk szerkesztése . hogy az interneten sok. honlapok találhatók! . . Ismeretek kezelésének műveletei:  A jegyzőkönyv szempontjainak megfelelő aktív megfigyelés. .A változások mögötti okok keresése – miért? .     Közösségfejlesztés Csoport feladat Páros munka Együttműködés alakítása Önértékelés Környezeti nevelés a technika tantárgyon belül: Szervezeti kerete: Tanítási óra A projekt a tantárgyi programon belül kerül feldolgozásra. újságban televízióban  Multimédiás oktatási anyagok az interneten. a tanulást segítő cikkek. Interneten. jelenségek megértése  Az eredmények irányított rögzítése  Az adatokból (grafikon. évfolyamon kb. s tapasztalja meg a tanuló azt a tényt.Jó gyakorlat gyűjtemény. táblázat) egyszerű következtetés megfogalmazása  Javaslatok készítése  Információ-szerzés könyvtárban. CD-n 2.kommunikáció .Ismerje fel. 8.

vezetékek Szélerőmű. háttér-információ gyűjtése: Könyvtár. tanulói motiváció Projektterv: 1. Csoportfelelősök Feldolgozás véleményezése. hiányosságok. Helyzetelemzés. ökológiai lábnyom. jegyzetel Motiváció – tanári. biomassza. sarki jégolvadás Csoportfelelősök Témafelelősök. 7. Önkéntesség elve – tanulói választás a témában Megegyezés elve – tanulók között Módosult tanárszerep – menedzser. Globális képzés 11. 2. csoportfelelősök. témafelelősök Energiaséta az épületben I. internet a Klímakorzó. Víz. tevékenységek Felelősök Csoport munka. Rajzos üzenetekkel Népesedés. Témafelelősök Energiatakarékosság. irányító. geotermikus erőmű. típusai Alternatív megoldások Csoportalakítás. Szóbeli -írásos beszámoló Csoportvezetők. együttműködés. 3. Témafelelősök üvegházhatás. az iskolaműködés elemzésében tanulók. 5. 3. rögzítés Helyzetelemzés. Tanulók 4. 8. Szaktanár erőművek. osztályfőnök Globális felmelegedés. ár-apály erőművek Információ keresése az interneten. 4. Foglalkozás témája Energia – projekt indítása Területek kiválasztása Miből nyerhetünk energiát? Energiatermelés folyamata. 6. jegyzőkönyvvezetés. felhívás . javaslatok. naperőmű. Rendhagyó óra – igazgató jelenléte – írásos anyag átadása. 2. fűtés elemzése Energiaséta az épületben II. Témafelelősök Csoportfelelősök Témafelelősök Csoportfelelősök 9. megbeszélése – lehetőségek a változtatásra Klímaváltozás Fogalmak. szaktanárok Témafelelősök 7 10. Projekt értékelése Alapelvek: 1. olajfúrótorony.Jó gyakorlat gyűjtemény. Szaktanár párbeszéd a diákok részvételéről Igazgató. megoldási lehetőséget javasol. csoportvezetők kijelölése Feladatok szétosztása. Szaktanár Bányászat. Szaktanár Csoportfelelősök Jegyzőkönyvek értékelése. jegyzőkönyvvezetés. hiányosságok. észrevételek. Egyéb észrevételek-környezeti nevelés Beszámoló Értékelés. villany.

teljesítmény. feladatok ismertetése diákokkal A diákok közéleti tevékenységre nevelésének alapozása Figyelemfelhívás az intelligens viselkedésre Egyeztetés előre a segítőkkel: portás. vagy intraneten. klímaváltozás ellen 12. Épületek-energiatakarékosság Csoportfelelősök Szaktanár Energia séta az épületben Cél: Az iskola energia-. szaktanteremfelelősök Adott időpontban a diákok jegyzőkönyvet vezetnek A körséta után a tapasztaltak. gondnok.számítógép . jegyzőkönyvvezetés. vízszerelés Biológia – hőérzet. majd közzététele az iskolai honlapon.fénymásológép . víz. ésszerűsítése Intelligens magatartással. szükségességét – Ok-okozat Fizika – energia. Megbeszélés. hozzáállással. igazgatóhelyettes. javaslatok fontossági sorrendbe állítása Az iskola fajlagos évi fogyasztását beküldeni a Szelíd Energia Alapítványhoz Módszer: Séta az épületben Jegyzőkönyv vezetése 8 . rangsorolás – 2 óra Rendkívüli megbeszélés az igazgatóval – 1 óra Alternatív energiaforrások – 2 óra A projekt megtervezése A kisebb csoportok megalakítása A felméréshez jegyzőkönyvek.és anyagfogyasztásának elemzése.Tv. elemzés.Jó gyakorlat gyűjtemény. munka. látottak megbeszélése Észrevételek. energiaátalakítás Technika – házépítés. A diákok figyelmét az energiára kell összpontosítani. alaprajz elkészítése A tanítási órák zavartalanságának biztosítása alapfeltétel Kapcsolat: Idő: Feltételek: Megvalósítás: Az energiaséta előtt a célok. felmérése. fűtés.fényképezőgép . jó szervezéssel. videó A projekt továbbfejlesztési lehetősége: Az információk elektronikus változatának elkészítése. Energiatudatos építészet (?) A projektmunka eszközigénye: . a szokás hatalma Az energiasétára 1-2 óra. lássák be annak fontosságát.

Jó gyakorlat gyűjtemény. Javaslatok írásbeli megfogalmazása Fontossági sorrend megállapítása Aktív állampolgárrá nevelés a gyakorlatban Jegyzőkönyv megismerése Séta az épületben Mindent megnéztünk? Észrevételek rögzítése Energia projekt – fólia 9 .

az ilyen energiatermelés általában kevéssé terheli a környezetet. az energiaséta után: összesítés fólián Tanulói észrevételek súlyozása: tanulói vélemények alapján Jegyzőkönyvek értékelése: szóbeli és írásbeli értékelés a pedagógus részéről Tanulói észrevételek megbeszélése súlyozás után Igazgatói válaszok. ami a fosszilis energiaforrásokat kiválthatja ma.Jó gyakorlat gyűjtemény. középpontban a környezetvédelemmel. Módszer: Kooperatív tanulás a tanítási órán Önálló anyaggyűjtés: 10 . Ezt az energiaformát a nap „megújítja” és „fönntartható” energiaforrásnak tekinthető. vízáramlás) halmozódnak fel. mi az. önálló munkával járják körbe. Javaslatok a gyerekek részéről. Dr Pátzay György A tanulók tanári irányítással. értékelés Megújuló energiaforrások Cél: A megújuló energiaforrásokban a nap energiájának alternatív formáinak energiái (szél.

Lehetőséget kell biztosítani számukra. Akkor és csak akkor éri el a csapat (6 fő) a célját. hogy maximalizálja minden egyes tanuló teljesítményét. Időről időre fel kell mérni. hogy a tanulók segíthessenek egymásnak. Az együttműködés képességét gyakorlással fejleszteni kell: a tanulóknak megfelelő tevékenységet kell biztosítani.       Vízenergia Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Biomassza Óceán Csoportonként A3-as poszter készítése az információk alapján (Tervezet) Egyéni tanulás a felkészülés során – azonos témában.  Egyéni felelősség: az anyag elsajátításáért. hogy egyre hatékonyabbá váljék a munkakapcsolatuk. de azonos rovatait töltik ki. komposztálás Komposztálás az iskolakertben Kiadvány címe: Komposztálás az iskolakertben (jegyzet) 11 . a közös cselekvés alakíthatják ki a tanulók között a pozitív kölcsönös függés érzését. hogy elemezzék az együttműködés során elkövetett hibákat. Az óra többi részében a 2-3 fős csapat 6 fős csapattá alakul át. Az eredményhez négy alapfeltétel szükséges:  Pozitív kölcsönös függés: a tanulóknak érezniük kell. ezzel a 6 területet is felölelik. a táblázat megfelelő. A tanulási szituáció célja. vagyis a táblázat teljes kitöltését. Közöttük pozitív kapcsolat alakul ki.Jó gyakorlat gyűjtemény. melyek során fokozatosan egyre jobban képesek lesznek együttműködni egymással. de saját sebességükkel dolgoznak. Az első időpontban ezek a csapatok egyeztetik a külön-külön összegyűjtött anyagot. hogy ki hol tart. Hulladékkezelés. a közös cél elérése érdekében. éppen azért. Az interperszonális és kiscsoport-képességek megfelelő szintű használata. A tanítási órán 2-3 fős csapatok (azonos témában felkészülők) alakulnak. ha a kiscsoport minden tagja elérte célját. Minden csoporttag felelős a saját eredményéért. hogy „egy hajóban eveznek”  Közös cselekvés: a verbális interakciók.

986 Tel.Jó gyakorlat gyűjtemény. Témakör: hulladékgazdálkodás Rövid összefoglaló: A jegyzet a komposztálásról szóló tudnivalókat foglalja össze.hu/korkep/oktat/kiadvany/9082.html 12 . Szerző neve: Darvas Katalin. Összefoglalót készítette: Lencsés Brigitta Kiadvány beszerezhetősége: Öko-Fórum Alapítvány Budapest Pf. a lehetséges talaj-javítási módokra.:3500555/265 http://www.foek. Kitér a talaj szerkezetére. a komposztálás segédanyagainak bemutatására. Ruepp-Vargay Mária Kiadó: Öko-Fórum Alapítvány Kiadás éve: 2000 ISBN szám: 963 00 2772 0 Terjedelem: 24 old.

pl.így könnyebben tudják összehasonlítani és megvitatni azokat. A középpontban a szilárd hulladék áll. A diákok feladata. Miután más iskolák információcsere űrlapját megkapták.üveg. Kapcsolódhatnak hozzá további programok. kapcsolódva többek között a földrajz.pl. Jó lehetőséget biztosít kereszttanterv kidolgozására is. és egyes emberek. Az anyag elsajátításához. melyekkel minimalizálhatjuk a háztartási hulladék hatását a környezetre a hulladékkérdéssel és hulladékkezeléssel kapcsolatos egyéni és a közösség felelősséget bemutatni megismertetni a diákokkal az Európa különböző országaiban használt eltérő hulladékkezelési módokat Szükséges előzetes ismeretek és készségek Ezt az anyagot 14 és 18 év közötti tanulóknak terveztük. szerves hulladékok . idegen nyelvek és a számítástechnika tanulmányozásához. hogy gyűjtsenek információt arról: hogyan zajlik a hulladék összegyűjtése otthonaikban és az iskolában. a feladatok megoldásához az alábbi háttértudásra van szükség:  Fogalmak és ismeretek ökoszisztémák százalék anyagok különböző csoportjai Készségek tömegmérés hőmérőhasználat táblázatok és diagramok készítése Előzetes biztonsági ismeretek a hulladék mérésekor szükséges biztonsági szabályok   Előkészítés A munka megkezdése előtt minden tanuló számára készítsen másolatot a tanulói oldalakból. üzemlátogatások. az állam. Útmutató az egyes részekhez 13 . Szintén készítsen néhány másolatot az információcsere űrlapból a begyűjtött adatok elküldéséhez. másolja le a tanulók számára a kapott információcsere űrlapot és saját űrlapjukat . Célok     tudatosítani a háztartásokban és az iskolában termelt szilárd hulladék környezeti hatását megmutatni és megértetni azokat a módszereket. ételmaradékok és kerti hulladékok .Jó gyakorlat gyűjtemény. ezután mi történik a hulladékkal. Az anyag felhasználásakor szorítkozhatnak az adatgyűjtésre. nevezetesen papírtermékek. fémek és egyéb háztartási és iskolai hulladékok. vendég előadók meghívása és kiállítások megtekintése. műanyagok. a kérdőív információk értelmezésére. HÁZTARTÁSI HULLADÉK (A Science Across Europe Hálózat tananyaga) Ez a tananyag kifejezetten a háztartási és az iskolai hulladékkezeléssel foglalkozik. és más szervezetek hogyan foglalkoznak a hulladék általa okozott környezeti problémákkal.

A törvények.csökkentés. A tanulók készítsenek listát kérdéseikről. az osztály tagjai egy-egy napig. A tanulók végiggondolják napi tevékenységeiket és felsorolják. Információk egyeztetése és cseréje Az információcsere űrlap másolatát használva gyűjtsék össze az eredményeket. mint az üveg. Talán a munka megtervezéséhez szükségük lesz némi segítségre. A 4R (reduce. ha az iskolában megmérik egy-egy tipikus hulladékfajta tömegét (pl. A konyhai hulladék ilyen fajta mérése nehézségekbe ütközhet. a legjobb esetben is csak négyszer használható fel anélkül. És Te mennyi hulladékot termelsz?! Jó lenne. A papír. 2. ha külföldi diákok munkájáról kapnak fényképeket. hírlevelek és újságcikkek mellékelésével. milyen hulladékok keletkeznek ezek során. csakúgy. hogy a hulladék szelektív gyűjtése egy teljes hétig. Érdemes rámutatni. 4. Praktikus megoldás lehet. recycle. hogy az "átalakítás" általában magába foglalja az oldószerek ártalmatlanítását. hogy bizonyos anyagok nem hasznosíthatók újra a végtelenségig. Bevezetés Ebben a részben összefoglaljuk a "hulladék kérdést".). beleértve a hétvégét is. és a későbbiekben ezt beszorozzák az általuk termelt ilyen jellegű hulladékok számával. Mi történik a hulladékkal Európa szerte? 14 . Jó kiegészítője lehet az anyagnak egy helyi szeméttelepen történő látogatás. Megoldás lehet. Jegyezzük meg. miután elhagyta otthonainkat. recove . egy megfelelő szakember előadása. újrahasznosítás. felváltva mérhetik a termelt szemetet. műanyagflakon stb. Nehézséget okozhat a különböző hulladéktípusok mennyiségének a mérése. hogy rögzítsék a megbeszéléseket. Az osztály közösen döntse el. ha a tanulók egy teljes hét során végeznék az adatgyűjtést. hogy mi történik a hulladékkal. Sokan gondolhatják. Jó ötletnek bizonyul egy környezetvédelmi szervezet képviselőjének meghívása is. 3.Jó gyakorlat gyűjtemény. mely információk kerüljenek az űrlapra. A tanulók számára is nagyobb élményt nyújt. megoldhatatlan. de az energiamegtakarítás az üvegnél sokkal kevesebb. Amennyiben erről van szó. ha különböző színű műanyagzacskókat kapnak. Az információk gazdagabbá és színesebbé tehetők fényképek. melyekre választ szeretnének kapni. Mi történik az összegyűjtött hulladékokkal? Ez a rész azzal foglalkozik. kémiai anyagok közömbösítését. szabályok és a helyi hulladékkezelési problémák vizsgálatához segítséget nyújthat. gazdagabb és pontosabb képet adva így a helyi viszonyokról. mint a hulladékból való energiafelszabadítást. papír. melyekbe otthon higiénikusan össze tudják gyűjteni és meg tudják mérni a különböző típusú hulladékokat. Az űrlap jó keretet biztosít a minimális információk következetes kicserélésére. reuse. hogy a rostok teljesen tönkremennének. Érdemes két tanulót megkérni. A fémek többé-kevésbé korlátlan ideig újrafeldolgozhatók csakúgy. 1. Ebben az anyagban most csak az energiafelszabadítással foglalkozunk. 5. újrafelhasználás. üdítős doboz. üveg. átalakítás) meghatározása nem könnyű. Az üzletemberek és politikusok között nincs összhang a hulladék kérdését illetően. Ehhez némi helyi vizsgálódás szükséges. A silány minőségű papírhulladék felhasználható szigetelésre és macskaalomnak. Szintén segítséget nyújthat egy szelektív hulladékgyűjtő udvar megtekintése.

Készítsenek videofelvételt a környéken elhelyezett hulladékokról. eltemetik. mely kémiai folyamatok játszanak szerepet a papír újrafelhasználásánál. mely a hulladékra. Ezt aztán a gyakorlatban meg is valósíthatják. pl. Aszerint is megtehetik ezt.hu humusz@humusz. hogy osztályozzák a különböző hulladékfajtákat anyaguk szerint. mint pl.. szeméttel kapcsolatos irodalmat figyelemfelkeltés céljából tegyék jól látható helyre (pl. Információk Mellékelt információk a hulladék termeléséről és kezeléséről szerte a világban. a képek pedig a különböző típusú hulladékokat.: (1)386-2648 www. a papír és a műanyagzacskó bomlási idejét. 3. pl. 5. Találják ki.Jó gyakorlat gyűjtemény. szemétlerakók vonatkozásában? 6. megbeszélik a hasonlóságokat és különbségeket. és azt. Nádor u. (Rendkívül lényeges a szükséges biztonsági szabályok betartása!) 8. hogy milyen módon szabadul meg tőlük a társadalom. a papírra. az újrafelhasználást. hogy különböző országok hogy tanulhatnak egymás tapasztalataiból. Tervezzenek újrafelhasználási módszereket a különböző hulladékokra. A tanulók tanulmányozzák alaposabban a különböző anyagokat és a különböző folyamatokat. Hulladék Munkaszövetség 1111 Bp. A boríték jelképezi a szemetest. ha különböző típusú szilárd hulladékot elégetnek. Vizsgálják meg. Az osztály megvizsgálja a válaszként kapott információkat. résznél a tanulók háztartási cikkek képét tartalmazó kártyákat tegyenek borítékba. Milyen következtetések vonhatók le az eredményekből a hulladékkezelést tekintve. Szervezzenek a tanulók kampányt. 11. hogy mi történik. 4. Készítsenek és próbáljanak ki egy biogáz fejlesztőt. hogy a hulladékkal. 6. 2. elégetik. Tel. ezzel is felkeltve érdeklődésüket az anyag iránt. Saru u. 7.hu 15 . Az 1. További tevékenységek (néhány javaslat) 1. Kérjék meg a tanulókat. Tervezzenek és hajtsanak végre egy kísérletet. A közeli könyvesboltokban kérjék meg. bemutatva a hulladékkezelést és elhelyezést. a keresett sikerkönyvek mellé). melyben összehasonlítják a természetes anyagok. főként a komposztálás és a szeméttelepek.humusz. 9. 34. a helyes hulladékkezelés fontosságára hívja fel a figyelmet! Például tervezzenek pólót! További információk Ökoszolgálat 1051 Bp. újrafelhasználják vagy komposztálják őket. 10.. Készítsenek grafikonokat és posztereket.

Miután megismerkedtünk a növény részeivel.hu/sae/hulladek. mert amit nem lehetett megenni. (Magyar népdal) A kukorica régebben fontos szerepet játszott az étkezésben. de a kukorica minden részéről beszélgessünk. A csuhén kívül a csutkából és a szárból is lehet játékot készíteni. Az órára vigyünk be kukoricacsöveket. hej. és éneklés és mesélés közben morzsoljunk kukoricát. vőlegénye ropogtatta. hogy milyen szerepet töltött be a kukorica a falu életében. A növény minden részét hasznosították.hu Reflex Egyesület New Scientist Magazine RECYCLING SPECIAL http://www. Sokféle játékot lehet belőle készíteni. Esténként a munka végeztével közös vacsorát és táncmulatságot tartottak.oki. azt a télen eltüzelték. A disznóhizlalásban és a baromfinevelésben is egyaránt nélkülözhetetlen volt. pattogatott kukorica. vagy az állatokkal takarmányként megetetni. amik még nincsenek lemorzsolva. Igaz ugyan. gyökerestől kitépett kukoricatövet. a lányok énekeltek.Jó gyakorlat gyűjtemény. Közösen végezték a földről való betakarítást és a fosztást is. hogy most csak a csuhéval fogunk dolgozni. és jól lehet vele szemléltetni a régi falusi élet teljességét. hogy minden gyerek megfoghassa. meséljünk arról. A morzsolás jutalmaként kapjon mindenki pár szem pattogatott kukoricát.htm Csuhévilág Oláh Edit A gyerekekkel való közös munkában a kukoricacsuhé az egyik kedvencem.kukabuvar. kukorica. Kuka Búvár . megnézhesse. gyakran került az asztalra kukoricadara. és hogy minden részét a nevén nevezhessük. 16 . A mezőgazdasági munkák java részét a faluban kalákában (közösen) végezték. a menyasszony pattogtatta. Az egész osztály telepedjen le egy körbe néhány kosár köré.A Hulladék Munkaszövetség lapja www. Az első foglalkozásra lehetőleg vigyünk magunkkal egy teljes. Mi is tanuljuk meg ezt az egyszerű dalocskát: Kukorica. Este a fosztásra (a csuhé lehúzása a csőről) összegyűlve az idősebb asszonyok meséltek.

és vágjuk megfelelő hosszúra a szoknyáját és a karjait.html Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában Hulladék Suli http://www. hogy dolgozhassunk vele. Csak néhány percig kell áztatni a vízben. ringó-bingó. Ezt becsúsztatjuk a test két rétege közé. sőt nyugodtan ki szabad csavarni. minden gyermek vegye a kezébe. a kukoricatörés idején kell megtenni. Hogyan készítsük el a csuhéjátékokat? A csuhébaba készítéséhez nem kell egyéb. A csuhét ahhoz. mint a csuhé. hogy a képek és a fantázia segítségével el tudják készíteni a lepkét és a madarat is. se túl sovány. és egy közös mondókával altassuk el. nem lesz szép sárga. zöld marad.hu/cedrus/index1. nem szabad túláztatni. Második lépésként a frizuráját kell elkészíteni. Ennek az egyszerű babának az elkészítéséhez mindössze négy levélre van szükség. mert hiába áztatjuk be. Tente. azt remélem. Alszik az ibolya. aludj. és a foltos levelek a játékokban is foltosak maradnak. ha hármas fonást készítünk. rafia. sőt talán a legügyesebbek új formákat is ki tudnak találni. mert a zölden leszedett csuhé ha megszárad is. pici rózsabimbó. és ismét elkötözzük a kéz alatt. vagyis le kell vágni a végét. A levél feléhez helyezzük a kész "hajat". Ezt most szeptemberben. Mindig figyelni kell a szoros kötözésre. a szemedet hunyd be. majd mindkét oldalát behajtjuk olyan szélesre. A megmaradt negyedik levélből kezet hajtogatunk.hu/_szelektiv/kozos/hulladeksuli/ 17 . Akkor a legcsinosabb. és könnyen kezelhető lesz. elcsúfítják azokat. csicsíja. amibe néhány percre beáztatjuk a csuhét. A két levelet először kiterítjük. A nyaknál jó szorosan elkötözzük egy darab rafiával. akkor első lépésként a leveleket elő kell készíteni. és belehajtjuk a testbe. Így megpuhul. bubuja. Ha a babák elkészültek. már ott érdemes odafigyelni az összegyűjtött levelek minőségére. ami után. hogy babánk ne legyen se túl kövér. Most egy egyszerű baba elkészítésének lépéseit írom le. egymásra simogatjuk.tabulas. nem lesz könnyen alakítható. A már majdnem kész babát varázsoljuk csinosra. ahol a csutkához csatlakozik.sopron. olló. mert ott kemény. össze kell gyűjteni és a napon megszárítani. A rafiát azonban nem szabad bevizezni. mert akkor szakadós lesz. Ha kimegyünk a kukoricásba csuhét gyűjteni. (Népi ringató) Jó munkát és szórakozást kívánok! http://www. baba. Nem érdemes a felső vastag levelekből dolgozni. egy edény víz. a testét az arányok miatt két levélből alakítjuk ki.Jó gyakorlat gyűjtemény. utána vegyük ki. tente. A copfot egy levélből készítettük. Ha kiválasztotta mindenki a leveleket.

Copyright Ž 2004.php?id=ID04050000 Az Ökopannon Kht. rengeteget pedagógiai segítséggel. programjaik.Jó gyakorlat gyűjtemény. http://www. Csalló Attila Templomdombi Általános Iskola. a szelektív hulladékgyűjtést koordináló szervezet. 18 . akcióik.hu Ökopannon kht. Honlapjukról megismerhető iskolák számára nyújtott pedagógiai kínálatuk: segédanyagaik. Szentendre Hulladek-suli@freemail.hu/index.okopannon. A honlap bemutatja az iskolai szelektív hulladékgyűjtés kialakításnak teljes folyamatát.

Kulturális.Jó gyakorlat gyűjtemény. bevonásuk a lakóhely életébe a közösségért. Általános fő céljai: . rehabilitációjuk támogatása . sport tevékenységének elősegítése .„Fogódzkodó Egyesület” civil szervezettel szorosabb az együttműködés (sérültek városi szervezete) . TKTE. pedagógusok 1. Szervezet fejlődése: Tagság létszáma: Kuratórium 4 fő Tagok 9 fő Mozgalmi tapasztalatok. környezetért végzett munkába. iskolai életük figyelemmel kísérése.Alternatív oktatási programok tárgyi feltételeinek biztosítása .2. A ZAGYVAPART TISZTASÁGÁÉRT 1. JNSZ Pedagógiai Intézet szakmai együttműködés .Városi Állat és Növénykert .Az Alapítvány nem zárja ki. jutalmazása . amit az Alapítvány számlájára befizettek (Az Alapító Okirat módosítása folyamatban) 19 .Pedagógusi továbbképzések. A szervezet. után Eddigi főbb eredményei: Pályázati tevékenysége még nem jelentős 1.nek Anyagi források: adó 1%-a.Társuló sérülések folyamatos korrekciója . cégek adománya. KÖRLÁNC.Környezetvédelem (Önkormányzat) – önkormányzati segítők . terembérlet Az Alapítvány vagyona az a pénz.3. magánszemélyek.Társadalmi beilleszkedésük. gyerekkoruk. szakmai és társadalmi kapcsolatok: . szabadidős. Az Alapítvány neve: „Adj Esélyt” Alapítvány Megalakításának időpontja: 1995.A kuratóriumi tagok tagjai: Magyar Környezetnevelési Egyesületnek. képzési esélyeinek javítása .április 28. Kisebbségi Önkormányzat .Nevelési Tanácsadó.Városgazdálkodás (Önkormányzat) – önkormányzati segítők . közösség bemutatása 1. hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból A szervezet működésének célcsoportjai: sérült gyerekek. Motiváció: Sérült gyerekek segítése.Családsegítő. kiadványok megjelentetéséhez anyagi hozzájárulás .1. április 28. A szervezet működésének kezdete: 1995.nak.Kiemelkedő tevékenységet folytató tanulók elismerése.segítők .Sérült gyerekek tanulási.

2. Szent István krt. utógondozás megszervezése a folyó és környezetének tisztasága védelmében sérült gyermekek bevonásával. üdítők / Az eszközök választását befolyásoló tényezők: . lakosok. gereblyézés. iskolások (Eltérő Tantervű Tagozat tanulói). zsák. gondozott. fűnyíró. fű gondozatlan. kerti ollók. Fogódzkodó Egyesület. A terület nagysága kb. A sétálók vigyáznak a tisztaságra.). a folyó vize is szemétmentes a kiválasztott területen. lombseprű. Gyomirtás. tiszta. gyomos. utógondozási folyamat során. kapálás. hasonló mozgósító akciók szervezése idején biztosított az eszköztár a természet. hulladék összeszedése.2. bölcsőde). elszállítása. folyó közelsége – vízvédelem. rendbetétele. talicska.Jó gyakorlat gyűjtemény. A felhasználandó eszközök. fűnyírás. termékek listája ásó.A civil szervezet folyamatosan használja a gondozási. ásóvilla.3. lakosokkal A Zagyva folyó közvetlen környezetének (térképen jelölt terület) tisztítása.4. iskola dolgozói 20 . rehabilitációja. A pályázott program leírása 2. A helyszín bemutatása: A kiválasztott terület a Zagyva folyó jobb partján egy iskola épület közvetlen szomszédságában lakótelep közelében található (Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozata Jászberény. 2. Városi Állat és Növénykert.1. A Föld Napja Résztvevők várható száma: 40-50 fő Résztvevők összetétele: Civil szervezetek /„Adj Esélyt” Alapítvány. lapát. „kirándulóhely” – szabadidős terület védelmében. A program címe: A Zagyvapart tisztaságáért Közterület takarítása civil szervezetekkel. ápolt füves terület sétaúttal. 1500 m2 egybefüggő zöld terület. vödör. A munkafolyamat határidői.Természetes környezet védelme. szelektív tárolása. a folyó vizében is előfordul szemét Kiválasztás indoklása – célok . 22. cselekvési színtér Várható eredmények. óvoda. gyermekintézmények közelsége ( iskola. a résztvevők száma és összetétele Munkafolyamatok határidői: 2007. iskolásokkal (sérült gyerekekkel). ÖKO iskola ( sérült gyerekek) közvetlen közelsége – nevelési. műanyag rekesz. elérendő állapot: Gyommentes. kapa. Folyamatos gondozás. (Kutyasétáltatás) 2. április 22. anyagok.3. Önkormányzati segítők/. lakókörnyezet közelsége – allergiamentesítés. Tulajdonos: Városi Önkormányzat Eredeti állapot: általában szemetes. gereblye. a felelősei. szemétgyűjtőbe dobják a szemetet. környezet védelméért/ 2.1. 2.

az iskola környezetnevelési programjának része a közterület gondozása.Lakossági fórumok. lakosság megnyerése – munkavállalók szabadideje. lakosok civil szerveztek Önkormányzati segítők Civil szervezet képviselői Felelősök DÖK vezető Civil szervezet képviselői Civil szervezet képviselői Civil szervezet képviselői zoo. kapálás szükség szerint. gépi fűnyírásban az Önkormányzati segítők közreműködése. Figyelőszolgálat – vízszennyezés – jelzés. Utógondozási terv: A folyamatos gondozás mellett a hiányok pótlása ( fű ). Gyomirtás. Fűnyírás 2-3 heti időszakonként.pedagógusok Önkormányzati segítők Civil szervezet képviselői 2.A terület gondozásának ütemezése: Tisztasági Őrjárat heti bejárással.Jó gyakorlat gyűjtemény.6. eszközök hiánya 21 . irányító a civil szervezet.Résztvevők: Irányító a civil szervezet. Kockázatok: időjárási függőség. támogatók . lakosok civil szervezetek. Önkormányzati segítők civil szervezetek. Bevonási terv: . szülők. Hulladék. rehabilitációja 2.5. Hulladékgyűjtő edények kiürítése. Gondozási terv: . szórólapok. iskola tanulói és dolgozói.4. Tevékenység Hulladék összegyűjtése Sétaút kitisztítása Fűnyírás-gépi-kézi Gereblyézés Kapálás Sétaút kialakítása Hulladék elszállítása Vendéglátás-frissítők Résztvevők iskolások lakosok. az Eltérő Tantervű Tagozat és a Fogódzkodó Egyesület. iskola szerepének felhasználása ( szülők tájékoztatása ) 2. szemét összegyűjtése. szülők. helyi újságban felhívás az akcióra.

900.100.690.250.5.560.0.0.150.590.22 .690.0.16.0.4.990.990.5 l 10 db Mirinda 2 l 8 db Meglévő saját vagy más forrás 0.250.232.3.0.0.2.590.500. Tevékenység Hulladékszedés Ásás Gereblyézés Hulladékgyűjtés Gyomirtás Fűnyírás Vendéglátás Eszköz műanyag zsák(56x110) műanyag zsák(56x70) lapát (nyelezett) ásó (nyelezett) ásóvilla (nyelezett) gereblye (nyelezett) lombseprű talicska műanyag rekesz műanyag vödör kapa (nyelezett) sövényvágó olló metszőolló fűnyíró gyűjtős ásványvíz Visegrádi 1.16.15.400.15.Jó gyakorlat gyűjtemény.2.5.Fűnyíró gyűjtős 52990.890.1.000.13.5 l 10 db Ásványvíz ARO 1.5 l ásványvíz ARO 1.8.500.560.- Költség megnevezése Műanyag zsák 56x110 50 db Műanyag zsák 56x70 50 db Lapát nyelezett 10 db Ásó nyelezett 10 db Ásóvilla nyelezett 1 db Gereblye 10 db Lombseprű 5 db Talicska 2 db Műanyag rekesz 5 db Műanyag vödör 6 db Kapa nyelezett 10 db Sövényvágó olló 1 db Metszőolló 2 db Fűnyíró gyűjtős 2 db Ásványvíz Visegrádi 1.105.0.- Az Ökotárs Alapítványtól igényelt összeg 2.100.150.3.890.4.0.890.0.8.500.5 l ásványvíz Veritas 1.14.2.400.0.13.3.2. Részletes költségvetés 3.14.000.790.232.550.2.100.100.500.790.150.150.0.0.550.0.0.5 l 10 db Ásványvíz Veritas 1.5 l üdítőital Mirinda 2 l üdítőital 7UP 2 l üdítőital Pepsi cola 2 l üdítőital Lift 2 l Összes költség 2.0.52.1.0.1.3.2. 3.

0.52. Hivatalos árajánlat mellékelve. gyűjtős.2.2.232.990 Ft ÖNRÉSZ.2.232.5 l 8 db Lift üdítő 2 l 10 db 2.232.990.2.0.Jó gyakorlat gyűjtemény.290.209.086.096. Más forrás: 1 db fűnyíró ALKO CLASSIC robbanómotoros.1.232. 7UP 2 l 8 db Pepsi cola 2. 23 .- Összesen: 3.0.290. Értéke: 52.1.156.

amelyeken papírt. Második szakaszban célunk diákok képzése volt. majd a drámapedagógusok megtanították. biológia. Így kb. melynek elvégzése után a diákok képesek voltak egyszerű előadások megtartására. műanyagot és alumínium italos dobozokat lehet gyűjteni. A városi hulladéklerakókban keletkező szemét 33%-át pedig ez alkotja.Jó gyakorlat gyűjtemény. A foglalkozásokon elméleti és gyakorlati részeket kapcsoltunk össze. szellemi kreativitásra is lehetőséget nyújt. szakemberek segítségével. Mivel első közelítésben a komposztálás nagyon egyszerűnek tűnik. ahol 10-10 előadást tartottak meg. technika. Ismereteik bővítéséhez diasorozatot és ismeretterjesztő füzeteket kaptak. de menet közben kiderül. így a pedagógusok megismerhették a komposztálásban rejlő komplexitást. Hogy segítsünk ezen a problémán a Szent István Általános Iskola és Halmay Zoltán Sportiskola Zöld Kapocs Oktatóközpontja és a Környezeti Nevelés Munkaközösség KOMPOSZTBULI elnevezésű rendezvénysorozatot hirdetett meg . Hogyan beszéljünk. Tettre készen tétek vissza a gyerekek intézményeikbe. hogy rengeteg tudnivaló kell ahhoz. És a siker nem maradt el. azoknak . melyre egy jó pályázat nyújthat alapot… 24 . iskolájukban előadások szervezésével népszerűsíteni tudták (osztályfőnöki óra. hogy növényeink számára megfelelő minőségű földet nyerjünk. Mivel városunkban 50 hulladéksziget elhelyezésére került sor. A programsorozat három lépcsőben épül fel: Első szakaszban pedagógus továbbképzéseket tartottunk. avagy korszerű hulladékgazdálkodási ismeretek Hódmezővásárhelyen Az új módszerek megismertetésében és elsajátításában nekünk pedagógusoknak élenjáró szerepet kell vállalnunk. kémia… órákon) a helyben komposztálás előnyeit. Ehhez a témához fizikai és kémiai kísérletek. melynek költségeit pályázaton nyert összegből fedeztük. akik megismerkedhettek a biohulladék kezelésének alapjaival. Komposztbuli. Ehhez azonban egy nap sok gyakorlattal és elméleti alapokkal. motiváljunk. sajnálatos módon a szervesanyag gyűjtése-a biohulladék -elhelyezése nem megoldott. Jövőkép. A rendezvényen a város és környékének általános és középiskolás tanulóiból álló 3 fős csapatok vettek részt. 2500 diák hallhatott diáktársaitól a biohulladék helyes kezeléséről. A csapatok sok tapasztalatot és új ismereteket is gyűjtöttek a megtartott előadásaik során. amelyről Hulladékos vetélkedőn adhattak számot. mi a titka egy sikeres jó előadásnak. mely a fizikai tevékenységen túl. akik a komposztálást az óvoda vagy iskolakertjükben tervezik bevezetni. A játékos tréning két napos program. szemléltessünk. vizsgálati módszerek is tartoznak.

ahol a háziasszony már előre elkészítette mindazt . kapnak egy füzetet. Ezért a bekapcsolódó Zöld Kapocs tagok intézményeibe és a családi házakba komposztáló edényeket helyeznénk ki. Bízunk.Jó gyakorlat gyűjtemény. ami a komposzthalomhoz . évfolyamos diákok végeznék. benne. A végzett diákok kellő ismeretek birtokában egy –egy családnál bemutatót tartanának. Majd ezt követően mindenki kimenne a kertbe. Walterné Böngyik Terézia Zöld Kapocs Oktatóközpont munkaközösség-vezető 25 . amelyben a komposztálásról olvashatnak gyakorlati tudnivalókat. Mielőtt mindenki hazamegy.ez lenne az elméleti rész. hogyan lesz ebből komposzthalom. melyre elsősorban a család ismerőseit . ennek eredményeként népszerűsítjük alföldi városként a helybenkomposztálást. melyet pályázati háttér segítségével valósítanánk meg. Ezen bemutatok szervezését elsősorban 7-12. A hozzáértő tanácsadó megmutatja. melyhez hanganyag is tartozna. február 7. Tisztelettel: Hódmezővásárhely. fűnyesedék. kapnak. A jelenlévők természetesen kérdeznek. és a gyors eredmények egyre több embert vezetnek zöld utakra. szükséges: konyhai szerves hulladék. Akik vállalták az előadás és gyakorlat bemutatását komposztáló edényt. Ezután kávé.2007. sütemény és még marad idő a környezetvédelemmel összefüggő egyéb kérdések megbeszélésére. szomszédokat hívnák meg. hogy a háztartások és intézmények minél nagyobb része komposztáljon. Először megnéznének egy diasorozatot a komposztálásról. Célunk.

ami a tanmenet szerint következik. hogy az anyagok az iskolákban rendelkezésre állnak. videó és könyv részleteket. mert mindenki hozzá tud tenni valamit az adott témához. amely több természettudomány oldaláról megközelíthető és van környezeti nevelési vonatkozása. víz. hogy egy teremben órarendi osztályuk dolgozik előre kiadott feladatokon. A csapatok 35 percig tartózkodnak egy helyszínen és így egy tanítási nap folyamán végigjárják a 8 állomást. mint a témanap. A feladatlapokat és feladatokat nem adjuk itt közre. a jelentkezőket 9-12.Jó gyakorlat gyűjtemény. hulladék. Eddig volt: fény. talaj. vegyesen soroljuk csapatokba A vegyes csapat azért jó. de itt is csak 8 csapatot fogadunk. mert ennyi tanárt és helyszínt tudunk biztosítani. veszünk be. A helyszínek a város különböző pontjain vannak: Helyszínek o Városi Múzeum o ÁNTSZ Feladatok múzeumi feladatlap a kiállításról egészséges életmód 26 . Olyan feladatokat. Ezekhez feladatlapokat állítunk össze. A csapatok 15 fősek. Meghirdetjük minden osztályban. levegő. egészséges életmód. ami nem fér be a tanórai keretekbe Használunk fóliákat. gyümölcs stb). egy iskolából több is nevezhet. kísérleteket. mert nem biztos. cikkeket. 2.Városi környezetvédelmi akadályverseny Ez a város iskolái között zajlik a környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódva. A tanárok teremcserékkel leszervezik. Általában 8 csapatot alakítunk ki. Iskolai programok Az Esze Tamás Gimnázium néhány rendszeres. A tanár részben felügyeli őket. kipróbált programja 1. környezetvédelem otthon. Témanap: kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon módszer Mivel a kollégák többsége félti ilyenkor tanítási óráját és a tanmenetet ezért találtuk ki következő módszert. táplálkozás. amit értékelünk és a végén jutalmazunk (torta. részben a szomszédos szertárban a csapattal az adott témával foglalkozik. hasonló szisztéma szerint. A környezeti nevelési csoport ( nem hivatalos „szervezet”) kiválasztja a témát.

az új elszámolás szerint nem tudjuk mi lesz. tanórán kívüli tevékenység. zajmérés növényismeret épített értékeink légszennyezés vízminőségvizsgálat A végén itt is értékelés és díjazás (pályázati forrásokból). feljegyzik a megfigyeléseiket. vízmű és szennyvíztelep egy-egy szakembere tart előadást fél-fél órában. eszköz és emberigényes. nem az egész osztály. Beneveznek egyéb programokba pl. vagy gazdálkodó egység). ez az egyetlen motiváló tényezőnk. virágosítását. A diákok jutalmazása fontos. 3. osztályonként 3-4 fő vesz részt. A hídnál koszorúzás és megemlékezés a korábbi szennyezésekről. Sok pályázatot írunk. cserélgetik egymást ( Hőközpont. 4. Du-án pedig városi jelmezes transzparenses felvonulás a Polgármesteri Hivataltól a Kraszna-hídig (3 km) rendőri biztosítással. csapok). 27 . ill. az alapítványunk szülői és szponzori adományokból és 1%-ból működik. A jelmezeket és tablókat. létszámokat értékeljük és jutalmazzuk. kis díjazás számukra is biztosított a pályázati forrásokból. A tanárokat eddig a vezetés szabaddá tette erre a napra. a Vízügy. o Egy hulladékgyűjtő sziget o Egy forgalmas lámpás útkereszteződés o Egy park sok növénnyel o Egy köztéri műalkotás o Egy tér minimális növényzettel o Egy belső helyszín hulladékkezelés forgalomszámlálás. Jeles napok a) Víz: de. Havi egy látogatás. hulladéklerakó. világítás. Havonta egy előadás és egy teszt valamely környezetvédelmi témából. szennyvíz telep.Jó gyakorlat gyűjtemény. témanap és az osztály tisztaságát. A tanárok önként vállalják. energiatakarékosságát néhányszor ellenőrizzük. Jutalom: kirándulás ( pályázat és az iskolai alapítvány). b) Fogyasztásmentes nap: 15-20 tanuló folyamatosan járőrözik ( hőmérséklet mérés. Mindegyik program pénz. Az oktatási anyagokat és eszközöket 15 év alatt szintén pályázati forrásokból gyűjtöttük össze. vízmű.Bezöldülő osztályok versenye Osztályok nevezhetnek 3-6 hónapos sorozatra.

Yspertal polgármestere. illetve segítheti elő a felnőttkori tevékenységüket. forgószínpadszerűen változnak a helyszínek. Ladislav Honsa.) Nem véletlen tehát. Ez ugyanis szintén kelléke a projekthétnek. Dzierzawski. Erősen gyakorlatorientált. a komplex természettudományos szemlélet. Cieszynt 2003-ban öntötte el a katasztrofális méretű árvíz. (Veselit 2000-ben. A munkavégzést a magyar diákok irányították. A projekthét témája a víz volt. Ezek sorából kiemelkedik a négy országot tömörítő Nemzetközi Ifjúsági Öko-kísérleti Projekt. cseh. lengyel és magyar diákok közösen dolgoznak fel egy – a környezetvédelemben jelentős szerepet játszó – témát. A projekt minden évben más-más országban van. A témaválasztás aktualitását mi sem bizonyítja jobban. az intézmények igazgatói és megyei szakmai felügyeleti szervek vezetői is megtisztelték a rendezvényt. a munkanyelv angol és német volt. kulturális találkozók is kapcsolódnak hozzá. Ilyenkor ugyanis osztrák. A tanárok a projektben segítő szerepet játszanak. Szakközépiskola és Kollégium homlokzatát 2006. fontos a kommunikációs készség. hogy a gimnázium széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. lengyel illetve 4 magyar diák alkotott. akik a projekthét záró rendezvényén. Ezt leginkább azok a díszvendégek fogalmazták meg. Nemzetközi projekthét a Tokaji Ferenc középiskolában A tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium. megyei közgyűlés elnöke. akik valamennyien önkormányzati képviselők. team-munkát igényel. hogy erre a létfontosságú környezeti elemre terelődött ebben az évben a figyelem. Ez a módszer juttathatja legkönnyebben sikerhez a tanulókat. Yspertal tavasszal szenvedett a hatalmas mennyiségű olvadékvíztől. Szakközépiskola és Kollégium mint ökoiskola széleskörű nemzetközi kapcsolatokat ápol.Jó gyakorlat gyűjtemény. Az iskolákat fenntartó települések polgármesterei. Ezen részt vett Karl Moser. Magyarországon Tokaj – közvetlen árvízveszélynek van kitéve. valamint angol és német nyelvtanár. az érdemi munkát a diákoknak kell önállóan végezni. Veseli önkormányzati képviselője és a hivatalos delegációk tagjai. cseh. Yspertalt kivéve mindhárom település – Csehországban Veseli. Minden csoportot 2-2 osztrák. amit minden résztvevő országban az árvízzel folytattak heteken át a projekthetet megelőzően. Mindez adott a gimnáziumban. Ezek közül kiemelkedik az a fórum és konferencia. A nyolcadik alkalommal megrendezett projektről készített rövid beszámolót közöljük. mint az a heroikus küzdelem. 2006-ban Tokajban gyűlt össze a 80 résztvevő (országonként 20-20 fő). Ez a projekthét messze túlnyúlik már az iskola keretein. Minden csoporthoz tartozott egy témavezető szaktanár. Hétfőtől csütörtökig dolgoztak együtt 8 csoportban. amit Májer János polgármester úr tartott a polgármesteri hivatalban. a prezentáción és a nemzeti kulturális esten vettek részt. Június 11-én. így prognosztizálható volt a siker. Ezek között kiemelkedő jelentőségű a négy nemzetet tömörítő projekt. hiszen magasszintű politikai. Májer János polgármester úr előadásában bemutatta Tokaj fejlesztési tervét. Ebben rejlik a projektoktatás lényege. Ez azt jelezte. hogy újra ez az intézmény volt a házigazdája a Nemzetközi Ifjúsági Öko-kísérleti Projektnek. Lengyelországban Cieszyn. a fórumon megbeszélést tartottak az európai uniós pályázatokon való közös 28 . Már közismert. W. június közepén. Nemzetközi projekthét nyolcadik alkalommal Négy nemzet zászlói díszítették egy héten át a Tokaji Ferenc Gimnázium. vasárnap délután érkeztek a vendégek városunkba.

Valamennyien hangsúlyozták a végzett munka és a prezentáció magas színvonalát. Köszönet és hála az igazi csapatmunkáért. Osztatlan sikert aratott a magyar palotás. Vastaps jutalmazta az Ausztriát bemutató diashow-t. jól összehangolt és szervezett szakmai munkának szól. a cseh népdal. Digitális képek. a négy kistérség oktatási.Jó gyakorlat gyűjtemény. nemzetközi elismerést kiváltó minőségében végzett el a gimnázium nevelőtestülete. A gimnázium vezetősége és a nevelőtestülete ezzel kívánta kifejezni a köszönetét és elismerését az intézmények közötti kapcsolat kiépítéséért. akik Bodrogkisfaludból. Minden csoport magas színvonalon képviselte hazája kultúráját. A prezentáción több újdonság is volt a korábbiakhoz képest. Együtt dolgoztak a nemzetközi csoportokkal. Sarka Ferenc úr is. Jóleső érzéssel fogadta a nevelőtestület a gratulációkat. a szakmai. és annak a rengeteg. a településeket és régiókat mutatta be. Ők azok az általános iskolás tanulók. az yspertali iskola igazgatójának igazi meglepetést okozott. hogy szívből jön. Nagy élmény volt a nemzeti kulturális est. A műsorszámok között az éppen következő iskola igazgatója mondott rövid köszöntőt. Dankó József Projektmenedzser 29 . módszertani támogatásért. a nemzetközi projekthét elindításáért és a közép-európai identitástudat erősítésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért. A műsoros est nyitása Johann Zechner úrnak. angol nyelven előadott prezentációval számoltak be szerzett élményeikről. a korok táncait bemutató összeállítást. Figyelemmel kísérte az eredményeket a B-A-Z Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója. megjelenés lehetőségéről. Megkapta ugyanis a gimnázium igazgatótanácsa által alapított „Pro schola” kitűntető címet. táblázatok. a lengyel polka. a konga dobszólót is. grafikonok színesítették az angolul tartott előadásokat. Powerpointos. Ez a kiállítás a gimnázium első aulájában június végéig volt megtekinthető. Bekapcsolódtak a projekthét programjába. amit a projektben résztvett valamennyi tanár és diák együtt végzett. az osztrák valcer. idegenforgalmi. esetleges gazdasági együttműködési módozatairól. aki egyben a B-A-Z Megye Közművelődéséért Közalapítvány Kuratóriumát is képviselte A Közalapítvány támogatta a tehetséggondozó műhely és tábor működtetését. Tarcalról és Tokajból érkeztek. Az Európai Unió himnuszának elhangzásával zárult a prezentáció. kulturális. mivel mindenki tudta. amit a zsúfolt tanév végi teendőkkel és az érettségivel terhelt időszakban. Dr. a kulturális est és a projekthét hivatalos része. szívesen láttuk az érdeklődő tokajiakat és a Tokajba látogató turistákat is. Minden nemzetből megszólalt valaki az eredmények bemutatásakor. Eufórikus hangulatban vonult a nagyszámú közönség a közös vacsorára a kollégium éttermébe. projektoros bemutatót tartott. Szót kaptak és bemutatkoztak a tehetséggondozó tábor résztvevői is. ami a résztvevő iskolákat. Ma már minden csoport számítógépes. Jó ötletnek tartották a közösen készített kiállítást.

hogy a feladat kihirdetése után rögtön találtunk olyan öntevékeny. A monitorozás feltétele egy GPS készülék és annak használata volt.) Jelenleg 830 tanulónk van. A kollégák és a gyerekek „házi” versenyeken az iskolaudvar és öltözőszekrények rendjén munkálkodott. a Rákos-patak közelsége is vonzotta a szeméthalmokat. Az építmény egy. Jórészt úgy érzik. azóta sincsenek létszámgondjaink. A kollégák által készített SWOT analízisben a gyengeségeink között első helyen szerepel a külső környezet elhanyagoltsága. majd a gyereklétszám csökkenése után a 800-900 fős szintet tudtuk tartani. mennyiségéről. ökoiskolai programban való részvétel. Javaslatunkra térképen jelölték ki a monitorozás területét. 8+4-es iskolarendszer kialakítása a 90-es évek kezdetétől. hogy iskolánk mindig a pedagógiai újítások elébe ment. 1. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium projektjei A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Budapest peremén. tágabb időkeretet szabtunk a munka elvégzésére. 293 alsós. mely nem alkalmas a korszerű és energiatakarékos működtetés bevezetésére. Számomra a projekt legnagyobb hozadéka az. stb. amelyben örömüket lelik. lépcsőrendszerei miatt. amelyik rövid határidőn belül és szakszerűen elvégezte a feladatot. kerületben található. A kerületi civil szervezet. így minden iskola egyénileg szervezhette a tevékenység időpontját. ám a tágabb környezet lerakóinak felszámolására nem terjedt ki a figyelmünk és erőnk. az 1982-es építési szabvány alapján épült paneliskola. (Emelt szintű ének-zene és nyelvoktatás a 80-as években. 30 . A helyi kezdeményezésre alakult hulladékgyűjtési akciók nem nyújtottak áttekinthető képet a szemét elhelyezkedéséről. Illegális hulladéklerakók feltérképezése 2. illetve tartanak a szülők elmarasztaló véleményétől. Az iskola két beépített terület határán található. 354 felsős és 183 gimnazista tanulóval számolhatunk. jelenleg is futó projekt rövid helyzetelemzését tekintem át. így csak eseti gyógyírt nyújtottak a problémára. alapítványi rendszerben szabadidős tevékenységek kiterjesztése. hogy sikerült a gimnazista korosztálynak olyan feladatot találnom. külföldi tanulmányutak szervezése.Jó gyakorlat gyűjtemény. felelős csoportot. Rajzokkal a világ körül – nemzetközi projekt a Veolia Environnement kezdeményezésére 3. a gimnáziumban nyelvi-informatikai előkészítő évfolyam indítása. a „Keresztúri Társas Kör”. „A klíma összeköt” élménykiállítás projekt A illegális hulladéklerakók feltérképezésének projektjére elsősorban az elhelyezkedésünkből adódó problémák hívták fel a figyelmet. több évtizeden keresztül építési és egyéb illegális hulladékok vették körül az épületet. jelentkezett a HuMuSZ által szervezett Tájsebészet projektre. Erősségként jelentkezett. A szülőket és gyerekeket az első tapasztalatok eltántorították a későbbi takarításoktól. Vállalásunk pedig a feltérképezés és az adatrögzítés volt. Három. alapítványi tulajdonban lévő ifjúsági tábor működtetése. A létszám fenntartásának a titka talán abban keresendő. Sokan nem bíznak a gyerekek öntevékenységében. illetve az esélyegyenlőség megteremtésére szűk folyosói. a jókedvről és élvezetről nem is beszélve. így együtt alakítottuk ki a civil szervezet és az érintett terület iskolái közötti együttműködés formáját. ám a szervezésnél kikérte iskolánk véleményét is. Csalódást jelentett az ismételt szeméthalmok megjelenése is. a XVII. egy panellakótelep szélén. összetételéről. Az iskola a tervezett 800 fős létszám ellenére 1500-as létszám felett kezdett. hogy ennek megváltoztatásában az iskola nem tehet semmit.

) Kevés embert mozgat. esetleg partnereinket. A pályázatra az interneten keresztül kaptam felszólítást ( az ilyen akciókba az idén már többször is sikerült belebuknom). hogy az általunk készített anyagokat PR tevékenységében felhasználhatja. Egyben biztos voltam. állt. akkor kitudódott róla. a projekt sikeres lebonyolítására. hogy nem jelenik meg egy olyan pályázat. hogy a Veolia Water anyagilag támogatni fogja a projektet és az iskolának nem kerül pénzbe a projekt végrehajtása. Először együttműködési szerződést kötöttünk a helyi civil szervezettel. A folytonosságot zavarja.) Az 5 részre osztott projekt iskolai értelemben 10 héten keresztül volt megvalósítható. 2. „A klíma összeköt” élménykiállítás egy osztrák civilszervezet által létrehozott kiállítás. A sikeres osztrák szereplés után először Szlovákiába. Két kerület helyi civil szervezetei vették fel a kapcsolatot a „Südwind nö. pl. vagy a gyerekek nem rendelkeznek adatrögzítésre alkalmas eszközökkel. ám a Földrajztanárok Egylete és a Veolia együtt már tavaly is kellemes meglepetést okozott. A projekt indításához a Veolia egy szép kivitelű. Veszélye lehet a projektnek. (Pl. betaníthatják Őket. az adatokat a civil szervezethez eljuttatva. Leginkább tanulni akartam belőle. A társas kör vezetőjével hosszú ideje dolgozunk együtt. Műszaki problémák léphetnek fel és ezzel kárba veszhet értékes munkánk. náluk összesítve. az iskola igazgatója vállalt felelősséget a projekt „tisztaságáért”. Egy körültekintően megfogalmazott szerződéssel lehetett a programba belépni. Az erősségünk a feladatnál a vállalkozó szellemű osztályfőnök és a lelkes gyerekcsapat volt. melyben véreredményében a lakóterületen már megvalósult és a jövőben megvalósítandó környezetszépítő ötleteket kellett rajzban megjeleníteni. mely a projekteket nem tudja beilleszteni a tanrendbe. hogy elveszítjük a gyerekek érdeklődését. ugyanis mikor a feladat mélyen a tudatunkba fészkelt. valamint a szervező céget biztosítottuk arról. felmérjük és leszűrjük a konzekvenciákat. reális lehetősége van az önkormányzatnak a célszerű begyűjtésre. hogy lelepleződik.Jó gyakorlat gyűjtemény. személyenként egyet-egyet. így „sorban állára” kell felkészülnünk. elsajátítsuk a feladatfelosztás és ütemezés készségét. 1 év telt el a megállapodás óta. rajzpályázattal állunk szemben. illetve segítséget kért a 31 . Rajzokkal a világ körül – nemzetközi projekt a Veolia Environnement szervezésében projektre a profizmusa hívta fel a figyelmet. ám profi módon megrendezett. így a feladat végrehajtását nem a saját üteme. rövid fogalmazás stb. (Iskolai fejlesztéssel és bizalommal áthidalható. vélemények gyűjtése. interjú a megvalósított projektről. Lehetőséget nyújtott abban. mellyel a terepen dolgozhatnak. kiknek rögtön ötleteik is voltak a megvalósítandó projekthez. mellyel iskolai GPS-re tehetnénk szert. hogy a GPS a Keresztúri Társas Kör tulajdonában van. hanem az iskolarend határozta meg. 3. hogy egy klasszikus. Veszélynek érezzük. 9-11 éves korosztályban. Veszélye ennek a projektnek abban áll. Keresztúri Társas Körrel. nemzetközi szervezetek által támogatott. így a folytonosság is fenntartható lesz. Gyengeségként talán a szoros iskolai tervet tekinteném. a heti ½ óra osztályfőnöki óra. melyben a témát ismertető szövegeken kívül. kevesen tudnak róla. holott 2 hét 20-30 órája alatt koncentráltan elvégezhető lett volna a feladat. majd most Budapestre hozták a kiállítást. hogy kipróbáljuk magunkat egy nemzetközi versenyen. Vállaltuk! A verseny egy 5 részből álló projektet ölel fel. ám a korosztály számára nehezen értelmezhető. Süd szervezettel. feladatok is voltak. majd kerületi iskolákat kerestek fel a projekt megvalósításához. munkafüzetet adott. mely a gyerekekkel meg akarja ismertetni a globális fölmelegedés következményeit. Lehetőségünk van folytatni ezt a feladatot. A fiatalok átadhatják eddig szerzett ismereteiket a következő „generációnak”. ezért a megvalósításnál kikérte véleményemet.

A projektek finanszírozásában a kollégák 40 órás munkahetére hivatkozunk. illetve a lelkes kollégák. illetve a látogatás előkészítéséhez a pedagógusoknak egy német nyelvű. de végül is sikerült az előkészítés. lebonyolítás lépéseire. Az iskolában több még futó projektünk van.az iskolák a kért két hétre nem tudtak szabad termet biztosítani a kiállításnak (órarend). amivel a problémák áthidalására képesek voltunk. akik továbbképzésen való részvétellel is szerették volna ismereteiket bővíteni a témában. Lehetőségünk van más módszerrel is elsajátíttatni az ismereteket. illetve hosszabb időre ugyan. A rugalmasság. hogy a magyar oktatási rendszer nem ismeri a projekt-oktatást. mely a nehézségek ellenére is májusban megvalósul.a kiállítás vezetéséhez. hosszú unalmas feladat. a klubban is tanítás folyik).Jó gyakorlat gyűjtemény. de ezt maximálisan kihasználtuk). Budapest.) Veszélye lehet ennek a projektnek. Erősségünk ebben a projektben a tudásvágy és kitartás. feladatsor. hogy nem tudtuk ezt az egyedülálló kiállítást fogadni iskolánkban (nagyon nagy a zsúfoltság. délutáni váltásban nem tudtak 20 csoportot kiállítani. Az a tapasztalatom. ha a gyereknek nincs bérlete. de kevesebb gyerekhez jut el ez a tevékenység (de talán mélyebben ágyazódik be az emlékeikbe). hogy 3 különböző korosztálynak szánt projektet villantsak fel. alapítvány) biztosítják. illetve az anyagköltségeket külső partnereink vagy külső források (pályázat. NAGYON BÜROKRATIKUSAK! Az adminisztráció sok értékes percet vesz el a cselekvéstől. erre nagyon nehezen találtunk módot. nem válik élménnyé. KUF /Kőrösi Undergound Fesztivál/ . -10 munkanapra délelőtt. nálunk talán az erdei iskola tekinthető rokon fogalomként. április 20. A következőkkel kellett szembesülni: . Célom volt. hogy hiába élünk Budapesten a város másik végén található programokhoz sokat kell utaznunk.32 . Az előzőekben összeszedett problémák mind ezen tényre vezethetők vissza. Ennek lehet oka a rossz vezetés. más témakörökben (Gólyatábori pályázat. a lebonyolítás helyszínéül pedig a kerület egyik művelődési otthona adott helyt. Gyengeségünk. Ismét találkoztunk azzal a problémával. BRAXÁTOR MARIANNA Tematikus hónapok program Telki Általános Iskola Pignitzkyné Lugos Ilona . Csak 5 osztályunk vehet részt benne (a kerületi szervezés miatt jutott ránk ennyi hely. . (Súlyos gondot okoz. szinkrontolmácsolt továbbképzésen kellett részt venniük. de ezek nem elsősorban a fenntarthatósággal foglalkoznak. illetve hasonlókat a példa alapján mi is kitalálhatunk. illetve a városi közlekedés nagyon drága. 2006. ha az élménykiállítás valamilyen oknál fogva lapos lesz. hogy a hagyományos akciókkal szemben sokkal kevesebb ember vonható be ebbe a tevékenységbe (3-5 fő szervező). kevés új ismeret.

21 Január 3-31 Február 1-28 Március 2-31 Április 3-29 Május 2-31 Ismétlések hónapja Lovagok hónapja Tisztasági hónap Művészetek hava Egészséges életmód Szép magyar beszéd Öko hónap Sport és mozgás gyermekek hónapja Egy hónapon belül spirálisan építjük fel a hónap mondanivalóját. Lényege. előre egyezteti a vállalásokat és az érintettek körét. Az iskola programjai és dekorációja is a hónapokhoz alkalmazkodik. Az adott hónapon keresztül általában egy-egy közös „akciót” vezetünk végig. hogy minden héten egy problémát vagy értéket tűztünk ki célul és arra irányítottuk a gyerekek figyelmét. Hónapok Hetek (illetve most már hónapok) programja Tantestületünk a 2004/2005-ös tanévben dolgozta ki és indította el iskolánkban a hetek programját. Az elmúlt év tapasztalatai alapján most a hetek tökéletesítésén fáradozunk. Az év hónapjai: Szeptember 12-30 Október 3-29 November 7-25 Nov. A tisztasági hónapnál pedig tisztasági versenyt szervezünk az osztályoknak.Jó gyakorlat gyűjtemény. A program célja a tanulók viselkedéskultúrájának javítása volt. Az adott hónapról a felelős tanár programtervet készít. felelősöket pontosan megjelöli. hogy a tanulókban tudatosuljon a közvetítendő magatartásforma. 28-dec. Ezért a „kevesebb néha több” elvét magunkévá téve hetek helyett hónapokba foglaltuk az egyes témákat. Szükség esetén a legfontosabb segítőivel előre megbeszélést tart. hogy egy hét túlságosan rövid idő ahhoz. Például az Öko hónap keretében. Az egyik fő probléma az volt. 33 . Mint minden programnak voltak előnyei és hátrányai is. A tervezetet a kezdést megelőző csütörtökig közzé teszi. négy héten át önkéntesen szervezett csapatok versenghetnek a KV kupáért. a határidőket. A jutalmazásra is javaslatot tesz.

) III.) VII. a módosításokról a főszervezők döntenek. Résztvevők: az iskola tanulói és valamennyi dolgozója. a helyszínre. elfogadás. hirdetmény (molinó).) II. 4) (Bözse) 2) tanárok felé: tanévnyitó értekezlet (Bözse) 3) szülők felé: évnyitó (Pigi) 4) a falu felé: tanévnyitóig honlapra. ügyelve a tartalomra. kirekesztés) hónapja Közzététel: 1) a tanulók felé: 1-3. 1. 4-8. piciknek. nem kötelező alapon) Kötelező: szociometriai felmérés a hónap elején.) Téma megjelölése: Kommunikáció. kakukktojás (Bözse) 34 . a tapasztalatok összegzése. értékelés mintavétellel. Telki Napló. A hónap vázlatos tervét 2 héttel a hónap első tanítási napja előtt a kollégák rendelkezésére kell bocsátani.) IV. elfogadás-befogadás. az ellenőrzésre és az események közzétételére. óra. elutasítás Felelősök kiválasztása: minden hónap 3 fő szervező (2 régebbi + 1 új kolléga) feladata. (Levente) A hónap elején és végén a jó kapcsolat jellemző tulajdonságainak rangsorolása (tanár-tanár. A téma.Jó gyakorlat gyűjtemény. tanár-diák. A terv véleményezése a kezdés előtti hétig lehetséges. iskolagyűlés. ehhez lehet csatlakozni a téma iránt érdeklődőknek (és kevésbé érdeklődőknek).) VI. valamint a szervezők által kiválasztott és a programokba bevont külsős személyek Kivitelezés: az ütemterv szerint. oszt: hétfő 4. Formája: internet. Összegzés: értékelés (a mellékelt adatlap szerint). óra (szept. majd év végén. kiplakátolni. téma: kapcsolatteremtés. Felelős: pszichológus.oszt hétfő. a konkrét értékelés a következő hónap felelőseinek a dolga (utolsó hónap az első hónap felelőseié) Kommunikáció (elfogadás. az esetleges programok kommunikációja a falu felé 1 héttel a kezdés előtt történik. publikálására. iskolaújság. diák-diák.) V. Tematikus hónapok Fő elvek és a lebonyolítás alapkérdései I. ki melyiket választja. (Olga) Folyamatos programok a hónap folyamán: 1) rajzpályázat.

osztályfőnöki órákon (osztályonként min.. szituációs gyakorlatok alkalmazása a tanításban. …. felajánlás alapján 3) Futás kézenfogva (4. hét kedd. Téma: kommunikáció az állatvilágban / elfogadás befogadás az emberek között. 8 fővel. Eseti programok: 1) Felsősöknek activity csapatok alakítása. tanító célzatú saját élmény lejegyzése. Szülők: díjazás. stb.Jó gyakorlat gyűjtemény. szólások.(Adrienn) 3) a mellékelt játékok. mesék. vicc.oszt). óra). …. Aki nem szakad szét. gyűjtése. Szülők: kókuszgolyó az osztálylétszámnak megfelelően.. a győztes csapat kézműves activityjátékot kap. a legjobbakat a gyerekek és a tanári zsűri döntése alapján közétesszük a Telki Naplóban és az iskolaújságban. közmondások gyűjtése (magyarázattal). az kap! Egyéb ötletek. szituációs játékok. 6. szakatanárral egyeztetve) 4) szülő és falu: irodalomjegyzék összeállítása az aktuális témáról. javaslatok: 1) 2) 3) 4) Métaütő és labda. 2. publikációk (vers. esetleg vetítés a kicsiknek. 35 .. 2) Power point-os demonstráció (7-8. mint vándordíj …. 2) verbalitás: szóbeli kommunikáció és buktatói (történetek. novella. irodalmi művek alkotása.

. mint ahogyan szoktuk.” (Einstein) A Föld. a környezet (szűkebb. . .Zsuzsa. mint a többi -.Az akadályversenyt külön úton.Ezeket.együttműködés szorgalmazása (ez a Föld érdeke is!) Tervünk: Az április 21-i. sőt még néhány tanulmányi verseny is.Várható eredmény: egy „akvárium” és egy „madárház” (Ez sem áprilisi tréfa! ) A Föld(ön kívüliek) munkacsoport(ja): Cs. Mottó: „ A környezet minden. ami nem én vagyok.A Föld. Céljaink: .Föld közeli tapasztalatok szerzése (akár a földön is ) .a környezet alaposabb megismerése . illetve a pontos menetrendet a későbbiekben fogjuk ismertetni (a tavaszi szünet után). kistérségi ökonap lesz. ahol a fenti céljainkat megvalósíthatjuk.a Földet vigyázó látásmód erősítése .Az állomásokra való felkészüléshez a feladatokat az áprilisi iskolagyűlésen fogjuk ismertetni. .hogy nem úgy dolgozzuk fel a témát.tágabb) felé tudatosabb figyelem felkeltése . a környezet hónapja 2007. Mariska. tartalékprogram kidolgozása is folyamatban van. szombati munkanapon egy akadályversenyes témanap rendezése. ezért a tervünk az. az iskolában. más-más feladatokkal bonyolítjuk le az alsósoknak és a felsősöknek.Vera 36 . Helyszín: az iskolán kívül.Eső esetén (Miért pont akkor esne?). . egy napra koncentráljuk a hónap tennivalóit. 9-12-ig (megrendelt napsütésben) .Jó gyakorlat gyűjtemény. Anna-lakig Idő: szombaton.a fenntarthatóság hétköznapivá tétele . Az egész hónapon átívelő feladatok helyett. április Miután ebben a hónapban – mely rövidebb is lesz.A negyedikeseket (a létszám miatt) a felsősökkel fogjuk összeboronálni.

szombat 9-12 óráig (Együtt zárunk 12-kor. közmondások gyűjtése ( amiben állatok. növények vagy a föld szerepel ) . Veronika A Föld napja 2007. Bármilyen anyagból ( papír.kőzetek felismerése (ásványtani könyvek forgatása) 4.védett növények és állatok Magyarországon (összeírás) .stb.  Minden felmerülő kérdésre válaszolunk: a Földiek 37 . E. Tanítók. április 21.Jó gyakorlat gyűjtemény.szólások.Ildi. hogy a megvalósításban segítsen. akár vállalja is át! 3. P.2 db kicsi. ennél a feladatnál vonjátok be az SZMK-s szülőt is. textil. Menetlevél készítése az alkalomnak megfelelő díszítéssel 8 állomásra tervezett mérete: A/4-es lap kettéhajtva név a borítón csasztuska is legyen rajta EZ PONTSZERZŐ FELADAT! 2. könyvtár melletti kerítés tövében ültetnénk el. a tanároknak pedig egy madarat kellene készíteni.tanárok előzetes feladata Ahhoz. varrás.). mert az már eleve öröm. Kedves Ofők. ha elkészül. Ismeretszerzés .) Akadályverseny Előzetes feladatok: 1. Belépő feladat . egyforma cserje cserépben vagy földlabdával Ezeket terveink szerint az oldalsó. Patrícia. Kati. ragasztás…) lehet boldogulni. hogy a hónap végére egy „akváriumunk” és egy „madárházunk” legyen: a tanítóknak egy halat. szabadon választott technikával ( hajtogatás.

Jó gyakorlat gyűjtemény. önkontroll hónapja. Tematikus hónapok . a vágyak és igények kezelésének hónapja Január A társadalmi különbségek hónapja Február Március Április Május A sokféleség hónapja A „függőségek” hónapja A környezet – a Föld hónapja Zárás – összegzés Felelősök és részt venni szándékozók Sarlós Erzsébet.jelentkezési lap Hónap Szeptember Téma Az egészséges kommunikáció hónapja elfogadás. a belső konfliktusok hónapja November December Az agressziómentes társas kapcsolatok hónapja A pénz okozta erőszak. Szoleczki Adrienn. befogadás Október Az önismeret. Igaz Levente 38 .

de szárnya mindegyeknek van. vaskos.vadgalamb Tudtok néhány baromfi hangját utánozni? MADÁRVÉDELEM Ma a madárvédelem már nem csak a madáretetést jelenti. 39 . a mező igazi hangulatát a madarak adják.Jó gyakorlat gyűjtemény. Tudtok ilyet mondani? Pl. hogy ne vágjuk ki az öreg fákat. Ezek különböző méretűek.fácán . Nézzétek meg a képeket és hallgassátok meg a madarak hangjait! . Néhány odú bemutatása. A legtöbb erdei madár korhadó fák üregeiben fészkel. A nagy képen a kész fészek látható. A húsevő. A magevőknek rövid.itt az iskola parkjában is láthattok ilyen kihelyezett odúkat. pingvin is. csőrük van és kemény. hogy a kis cinkétől a bagolyig minden madár találjon magának megfelelőt.kakukk . hogy kotlik A madarak a fészeképítés mesterei. illetve beköltözhet a fa vastag törzsének odvaiba.harkály .45-ig MADARAK Az erdő. rozsdafarkú stb. cinege. horgas a csőrük. héja. amikor nincs levél a fákon. ahol ilyen nincs. Ezért vigyázzunk az idős fákra. Csőrük különböző formájú. lehetővé teszik a repülést is. erős csőrük van.gólya . A madarak alakja és nagysága sokféle lehet. állomás Időpont: 8. veréb. vagy csak állatkertben élő strucc. ölyv. Minden madár testét toll borítja. Amíg a tojásokon ül azt mondják. Költés előtt a madarak párt választanak. láthatjátok az ágak közt a fészkeket. helyezzünk ki madárodúkat . meszes héjú tojásokkal szaporodnak.00 – 8. a sas. ragadozó madaraknak erős. Amikor ezeket kivágják nincs a fészkelésre alkalmas hely. Madarak és Fák Napja Program középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára 1. Télen. keselyű stb. inkább a madár környezetének. táplálkozásuk szerint változik. Madár a nálunk nem.varjú . ezért fészekodúkat függesztenek ki. Azért fontosabb. Nem minden madár tud repülni. élőhelyének megmentését.bagoly . mert a nagy lombkoronában sok madár fészket rakhat. Nézzétek meg a képen a fészeképítést és próbáljátok megtalálni a megfelelő sorrendet. a tojó lerakja a tojásokat. A tollak nemcsak melegítik testüket. Mondjatok ilyet! Pl.

és műfészkeket helyeznek ki a megmagasított vagy szigetelt oszlopokra. ezért a melegigényes madarak télen délre vándorolnak. vércsék és gólyák laknak.30-ig MADÁRVONULÁS A madarak legtöbbje évente kétszer vándorol. Az északi félgömbön a nyarak melegek. ahol olyankor meleg van. KÉPEK VÁLOGATÁSA Ezek közül a képek közül válogassátok ki a madarakat! TESTRÉSZEK Milyen állatok testrészeiből áll az a furcsa madár? MADÁRTOLLAK Felismeritek ezeket a madártollakt? NÉHÁNY MADÁR NÉPI NEVE Kuvik Sárgarigó Gerle Veréb Szajkó Búbospacsirta Fülemüle Csúszka Nyaktekercs halálmadár aranymálinkó gilice csuri mátyásmadár pipiske csalogány kéregfutó nyakforgató 2. fecskék. mert szeretnek az oszlopaikra fészkelni. Az ilyen fészkekben főként sólymok.Jó gyakorlat gyűjtemény. 40 . Majd amikor már nálunk is melegszik az idő visszajönnek – gólyák.45 -9. a telek hidegek. A ragadozó madarak sokszor elpusztulnak a magasfeszültségű vezetékektől. Ezért az Áramszolgáltató már szigeteli az oszlopok megfelelő részét. állomás Időpont: 8.

A növények oxigént termelnek. az itthon maradottaknak nehéz ennivalóhoz jutniuk. főként a fákról hallhattok néhány gondolatot. ezért sokan elpusztulnak a téli hidegben. A FÁK Fásszárú növények.mogyoró . Itt a képeken láthattok néhány madáretetőt.Jó gyakorlat gyűjtemény.lombkorona A növények.gyökérzet . MADÁRETETÉS Madaraink egy része nem tölti nálunk a telet. Szép látvány amikor a madarak különböző alakzatokban repülnek. erdők jelentősége. ahhoz hogy élhessünk. Nem találnának elegendő táplálékot. tökmag . Ti s tudtok segíteni az éhező madarakon úgy. vagy ahol lehet siklórepüléssel teszik meg az utat – így nem kell a szárnyaikkal annyit verdesni és nem fáradnak el. amire nekünk nagy szükségünk van. Amikor vastag hótakaró borítja a tájat. ha abbahagyod az etetést a tél vége előtt! Mivel etetheted a madarakat? .olajos magok – napraforgó.15-ig NÖVÉNYEK Ezen az állomáson a növényekről.dió . A légáramlatokból nyernek energiát. 41 .30 – 10. Ti is láthattátok már. Készítsünk műanyag üvegből madáretetőt! 3. fák.almaszeletek – almacsutka Néhányat itt meg is nézhettek.törzs . mert számítanak az élelemre és elpusztulnak. december elején érdemes elkezdeni. Ha kihelyezted a madáretetőt ettől kezdve folyamatosan kell etetni a madarakat. fő részei. mert eddig találnak természetes táplálékot. amíg véget nem ér a tél. a vadkacsák repülését. hogy madáretetőt helyeztek ki az udvarra Az etetést november végén. állomás Időpont: 9. pl.

A fa életkorának meghatározásához meg kell számolni a törzs évgyűrűit. mint a nyári növekedés sötétebb rétege. amely csak körülbelüli eredményt ad: először megmérjük a törzs kerületét kb másfél méteres magasságban. és így megkapjuk a fa korát. Mire használjuk a fát? . Tavasszal új levelek nőnek. a levelek nyelében egy fás réteg alakul ki. fényhiány vagy elégtelen tápanyagellátás következménye. Egy fájdalommentes vizsgálat.Jó gyakorlat gyűjtemény.hangszer . A fa minden évben új gyűrűt növeszt. A mi éghajlatunkon a gyűrű a meleg évszakok (tavasz és nyár) alatt történt növekedést jelzi. hogyan változott időközben az éghajlat.papírkészítés . nem fújja el a szél a homokot. MIÉRT HULLANAK LE A FALEVELEK? A levelek kiszűrik a fa táplálékát a napfény segítségével. A gyűrű világosabb rétege a tavaszi növekedésnek felel meg. az örökzöldeké akár évekig is megmarad. ezért elpusztulnak. Ez egy fajta dugóhúzó. A mérés eredményét – centiméterben megadva – elosztjuk 2. Szélesebb.építkezés stb. amely főleg támasztékul szolgál Keskeny gyűrűk: lassú növekedés – a fa számára nehéz évek. melléklet 42 . MI NEM MEGFELELŐ A KÉPEN? Minden osztály Benedek Elek : Szeresd a fát! Című versét kapja -1. amely segítségével ki lehet emelni egy henger alakú fadarabot a törzsből. így nem csúszik meg a hegyoldal.bútor . és lehullnak. milyen gyorsan nőtt. Széles gyűrűk: jó növekedési feltételek. gyors növekedés Egy nem kivágott fa életkorát egy speciális fafúró segítségével határozzák meg.tüzelő . mennyi idős. A fák megkötik a talajt a gyökereikkel. és milyen betegségeket kellett a fának legyűrnie. A törzs keresztmetszete a fa életéről mesél: a növekedési gyűrűi alapján megtudhatjuk. Faanyagot adnak. Ezután meg lehet számolni a rétegeket. Amikor ősszel már nincs elegendő napfény. Csak a lombhullató fák leveli hullnak le minden évben. így a víz nem juthat el hozzájuk.5-tel. MILYEN FÁK TERMÉSÉT LÁTOD A KÉPEKEN? TERMÉS TARTOZIK? MELYIK LEVÉLHEZ MELYIK A FÁK ÉLETKORÁNAK MEGHATÁROZÁSA AZ ÉVGYŰRŰK SEGÍTSÉGÉVEL.

táplálékot. A fák változásai évszakonként .Balaton-felvidéki Nemzeti Park . Nemzeti Parkjainkból néhány jellegzetesség bemutatása 43 . A nemzeti parkok azért és olyan területeken jöttek létre. biológiai sokféleség és természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása. A fák és a bokrok meghatározzák az erdő élőlényeinek életét. pl.tabló Fák és terméseik – párkeresés kivágott képekkel Mire használjuk a fák terméseit? 4.Kiskunsági Nemzeti Park .00 NEMZETI PARKJAINK Nemzeti park: olyan természeti terület. amelyek több száz évig is élnek.Jó gyakorlat gyűjtemény. Magyarországon ma már 10 nemzeti park van.Hortobágyi Nemzeti Park .15 -11. és nagyon sok természetvédelmi terület. vannak. nem zavarjuk a fészkelő és költő madarakat és az erdő állatait – ezek a területek azért vannak. mert azok ott szépek. melynek elsődleges rendeltetése a különleges jelentőségű. földtani.Bükki Nemzeti Park . Pl tölgyerdő. A fák igen hosszú életűek.Duna-Dráva Nemzeti Park . ahol kihalófélben lévő állatok és növények életét és élőhelyét kell megóvni. víztani.Duna-Ipoly Nemzeti Park . Helyezzük el a nemzeti parkok logoit Magyarország domborzati térképén! . nem vágjuk ki.Aggteleki Nemzeti Park .Fertő-Hansági Nemzeti Park .Körös-Maros Nemzeti Park . hogy mindent az eredeti állapotában őrizzünk meg. de itt figyelmeztetnek. amit belélegzünk. természetes növény. Vagyis: ma már hallhattátok a madarak és fák jelentőségét az ember életében. tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme. fenyőerdő stb. az oktatás. állomás Időpont: 10. Az erdőket arról a fáról nevezik el. itt Martonvásáron a Kutatóintézet parkja is ilyen terület. hogy nem tépjük le a virágokat. a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítése. ahol élnek. AZ ERDŐK Az erdő életközösség: a benne élő növények és állatok közössége. Ti is jártatok már ilyenben.és állattani.Őrségi Nemzeti Park A nemzeti parkok szabadon látogathatók. Az erdők és parkok fái tisztítják a levegőt. Számtalan élőlénynek nyújtanak élőhelyet. Vannak lombhullató és örökzöld fák. nem tördeljük le a fákat. amelyből a legtöbb él benne.

melléklet TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Természetvédelmi terület: az ország jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag. hogy az erdőt és a lakóit nem szabad bántani!! -3.állatokat nem háborgatni! MINEK A NYOMAI? – 4. vagy nadrágunkat zokninkba tűrjük be. FELSZERELÉS: Hogyan öltözzünk? Kényelmesen. Holmijainkat. ÉVI LIII.kijelölt úton közlekedni! . ahol a terület egészét. Ezek közül a képek közül válasszátok ki azokat. vagy annak élővilágát eredeti állapotában meg kell őrizni. amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti érték. Ha lehetőségünk van rá vigyünk távcsövet. nem feltűnően. így kezünk szabadon maradhat. magnót!! SZABÁLYOK BETARTÁSA – tűzgyújtás! . illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme.) A tájnak egy elhatárolt része. Ahol ilyen jelet láttok az természetvédelmi terület. az azokon végezhető tevékenységekről törvény rendelkezik (1996. kisebb összefüggő területe. Cipőnk kényelmes. ahol fokozottan kell vigyázni a növényekre és az állatokra! Természetvédelmi terület tábla bemutatása ÖLTÖZÉK. lehetőleg magas szárú legyen. melléklet Minden osztály „Zöld „ jeles napok naptárt kap – 5. A természetvédelmi terület kijelöléséről. melléklet Kösd össze a képen az állatot a lakóhelyével! Ezt az erdő fohászát tegyétek ki az osztályotokba és emlékeztessen arra. amikkel ártunk az állatoknak! – 2. törvény a természet védelméről. lehetőleg zárt ruházatba. Soha NE vigyünk magunkkal rádiót.növényeket nem letépni! . eszközeinket lehetőleg hátizsákban vigyük magunkkal.Jó gyakorlat gyűjtemény. melléklet 44 .

 Hosszú farkú ragadozó albérletet keres tyúkudvar közelében. ragasztó. 5. olló. Fészekrakás jeligére. Kizárólag hangyaszorgalmú vevőknek. (tücsök)  Hosszú fülű futóedzéseimhez partnert keresek. (fakopáncs)  Fehér pöttyös piros kalapom farsang idejére kölcsönadom.tartalom” jeligére várom.Közös virágültetés iskolánk parkjában . citrom-. Árajánlatokat „Magas Cvitamin. „Kitartó” jeligére. olló. (kakukk) 45 . Rókák kíméljenek! (nyúl)  Zöldövezeti emeletes házamban lakások kiadók. (teknős)  Fiókáimhoz pótmamát keresek.Mely élőlények adhatták fel ezeket az apróhirdetéseket? Közülük egyet készítsetek el bármilyen anyagból és technikával.30-ig Készítsünk baglyot kartonpapírból és ruhacsipeszből! Anyagszükséglet: sötét-. Az elkészült műveket holnap délelőtt kiállítjuk. „Vörös” jeligére várom az ajánlatokat. (vadrózsa)  Saját házzal rendelkező puhatestű hosszú gyalogtúrákhoz társaságot keres. és narancssárga fénymásoló papír. 6.Jó gyakorlat gyűjtemény. „Trendi” jeligére. lekvárnak eladó. melléklet Délutáni program: . ceruza. (csiga)  Piros sapkás szakember féregtelenítési munkát vállal.00 – 11. ragasztó 7. állomás Időpont: 11. (róka)  Erdőn. vágd ki és ragaszd kartonra! Anyagszükséglet: színes karton. filctoll. mezőn termő veres húsom teának. fa ruha csipesz. „Faházak” jeligére. (fa)  Saját teknőmben bérmosást vállalok! Megbízható jeligére. és világos barna kartonpapír. (légyölő galóca)  Zenész eladná megunt hegedűjét. melléklet Erdei séta című társasjátékot kap minden osztály – színezd ki.

Jó gyakorlat gyűjtemény. 1. melléklet 46 .

melléklet 47 . 2.Jó gyakorlat gyűjtemény.

Én vagyok a gerenda.. ne emelj rám kezet! Én vagyok tûzhelyed melege hideg téli éjszakákon. én vagyok az ágy. . amelybõl csónakodat építed.. Vándor ki elmégy mellettem. Én vagyok házad ajtaja.Jó gyakorlat gyűjtemény. melyben fekszel. melléklet AZ ERDÕ FOHÁSZA Vándor. ki elhaladsz mellettem.. és gyümölcsöm oltja szomjadat. melléklet 48 . én vagyok tornácod barátságos fedele. melynek árnyékába menekülsz a tûzõ nap elõl. én vagyok asztalod lapja. amely házadat tartja. 3. bölcsõd fája..koporsód fedele. hallgasd meg kérésem: Ne bánts! 4. a deszka.

5.Jó gyakorlat gyűjtemény. melléklet 49 .

melléklet 50 . 6.Jó gyakorlat gyűjtemény.

7. melléklet 51 .Jó gyakorlat gyűjtemény.

Jó gyakorlat gyűjtemény.

52

Jó gyakorlat gyűjtemény.

Óravázlatok
Fenntarthatóság a családban, a háztartásban
Az alábbi linken óravázlatok olvashatók életünk alapjainak feltárásához, 10-14 évesek tanításához http://magosfa.hu/files/civil2006/12_hu.pdf

Kommunikációs gyakorlatok konfliktusok megoldására

Az iskolai tavat pedig meg kell szüntetni
Mayerleb iskolagondnok úr úgy általában egészen kedves ember, különösen ha már megette a szalámis zsömléjét. De azon a délelőttön, az iskola befejezése előtt három nappal... -- Igen, számomra teljesen egyértelmű, hogy a gödröt betemetik. Jövő héten jönnek a kotrógéppel, és akkor villámgyorsan vége lesz a szunyogtócsának. -- De Mayerleb úr -- kifogásolta Phillipp --, dehát ez az iskolai tó. -- Az iskolai tó a régi biológiatanár ötlete volt, aki már két éve nyugdíjban van. A hatóság nem akarja a tavat, tehát betemetjük. Punktum. Ellentmondást nem tűrő kézlegyintéssel hagyta magára a kis diákcsapatot Mayerleb úr, a Vogelberg Általános Iskola gondnoka. -- Akkor az összes béka odalesz -- húzta fel tehetetlenül a vállát Phillipp, egy nyurga fiú a 3/b-ből. -- Azok nem odalesznek, hanem elpusztulnak és a többiek is velük együtt -- javítja ki halkan Gabi, amint könnyes szemmel a tavacska szélén térdel. -- Kérlek, el ne kezdj most bőgni -- kapcsolódik be határozottan Poldi, a legidősebb. -- Egyáltalán nem fogják betemetni -- ordítja az iskolaépület felé, amely előtt az iskolagondok éppen a zsemléjét csomagolja ki -- különben... -- Különben mi lesz ? -- közeledik fenyegetőn Mayerleb, aki a szalámis zsemléjét még nem ette meg -- különben mi lesz, te taknyos? Szemtelenkedünk, mi? Holnap reggel azonnal velem jössz az igazgatóhoz, most pedig tűnés, még mielőtt megfeledkezem magamról. * Nos, a biológiatanár valóban nyugdíjba ment, amellyel megnyitotta számomra az utat ebbe az iskolába, és néhány hátrahagyott emlék, mint például az iskolai tó, örökösévé tett. A sportpályáról magam is átéltem a Mayerleb úrral folytatott kis jelenetet. -- Nem, nem tartom helyesnek -- ezekkel a szavakkal léptem a tótól visszatérő csoporthoz --, egyik fél részéről sem, ahogyan egymással beszéltek. Ezzel az iskolagondnok úrra és rátok is

53

Jó gyakorlat gyűjtemény.
gondolok. Ha a tavat valóban akarjátok, akkor érvekre van szükségetek, amelyeket fel tudtok hozni a védelmében. Rosa, az angoltanárnő, és az osztályfőnök -- aki nagyon szigorú matematikus, de igazságos vitapartner -- támogattak. Rosa a következő angolóra elején felelevenítette a vitát. -- Ma egy jelenettel fogunk foglalkozni. Ehhez az osztály néhány diákja és az iskolagondnok közötti vitában elhangzott pár állítás pontos szövegére lesz szükségünk. A diákok némi izgatott fecsegés és rövid gondolkodás után megegyeztek a szövegben, amely feltehetően megfelelt a valóságnak. Mayerleb úr szavait a táblán pontosan rögzítették: -- Az iskolai tó az öreg biológiatanáré, aki már két éve nyugdíjban van. A hatóság nem akarja fenntartani a tavat, tehát betemetjük. Punktum. -- Vajon mire gondolt ezzel valójában? -- vájkált tovább Rosa, miközben a tábla négy sarkába négy betűt rajzolt. Ezzel ő több dolgot is állított, például, hogy mit gondol rólatok, mit tud valójában az iskolai tóról, és mit szeretne kifejezni az álláspontjával kapcsolatosan. Az osztály négy kisebb csoportban kidolgozott mind a négy állításhoz egy-egy mondatban egy esetleges rejtett feltevést. Phillip meg is határozott egy ilyen elrejtett mondanivalót: -- Ti fiatalok eddig frászt sem törődtetek a tóval. Egy másik csoport szerint: -- Az iskolai tó az idős tanár úr kezdeményezése volt, miután visszatért egy környezeti szemináriumról. Ez igaz is volt. -- Saját magáról talán azt akarta mondani Mayerleb úr, nem helyes, hogy az összes munkát ő végezze, ráadásul éppen most, amikor megkezdődik a szünet, és senki sem segít neki -vélekedett Gabi. A harmadik órában biológiát tartottam az osztálynak. Két nappal tanévzárás előtt semmi indokot nem találtam arra, hogy a sejtről tartsak órát nekik. Inkább átgondoltuk a táblán található, az angolóra óta kissé elmosódott, de még olvasható mondatok alapján, hogy az előző napi beszélgetés miképpen végződhetett volna még. Kivonultunk egy ív csomagolópapírral az iskolai tó melletti rétre. A papírt megfeleztem egy vonallal, bal oldalára összefoglaltuk, hogy mi hangzott el és milyen gesztusok kíséretében. A jobb oldalra a diákok írhatták fel saját elképzelésük alapján, hogy mit lehetett volna mondani. Ennek az oldalnak a "pozitív alternatíva" elnevezést adtuk. Poldi, aki előző nap úgy felforrósította a hangulatot, most higgadtan és konstruktívan közölte: -- Egyszerűen meg kellett volna kérdeznünk tőle, miért beszél nekünk a hivatalról, amikor tudjuk, hogy az iskola épületére, így persze a tóra is neki kell felügyelnie a szünidőben, és ehhez nincs kedve. Amikor a diákokkal visszaértünk az osztályba, ugyancsak elcsodálkoztunk. -- Mayerleb úr és én már beszélgettünk egy keveset -- fogadott bennünket az osztályfőnök, mellette pedig ott ült az iskolagondnok. Kissé még komoly volt, de szemmel láthatóan a szalámis zsömléjét már megette. Valószínűleg már hosszabb beszélgetést folytattak az osztályfőnökkel. -- Bár nem tudom, zavarjuk-e most a tanóráját, kolléga úr -- fordult hozzám az osztályfőnök -de jó lenne, ha a diákok és Mayerleb úr egy kicsit többet is megtudhatnának egymásról. Semmi kifogásom nem volt a kezdeményezés ellen. Mayerleb úr és a diákcsoport csupa fül volt, amikor olyan rendkívüli dologról esett szó, mint a két tábor jellemző vonásainak tisztázása. Nézőpontjuk egyértelműen ott tért el, amikor a piszokkal kapcsolatos témára került sor. Ugyanis a diákok számára a folyosón a sár "láthatatlannak" bizonyult, míg Mayerleb úr számára olyan, mint hajszál a fogkrémen, legalábbis ő ezt így érzékeltette. Abban viszont egyetértettek, hogy a tanárok közül többen is méltatlannak tartják, ha olyan "alsórendű"

54

. ha a tóról vagy a sportpályáról érkeznek. Feladat a nyári szünetre? -. Az utolsó oszlopban térj vissza saját érzéseidhez. Hogyan adhatunk visszajelzést másoknak? Miként kerülhetjük el annak a veszélyét.. hogy kommunikációnk legnagyobb része a testbeszéden keresztül történik." oszlopba jegyezd le.. Mindegy. legszívesebben belerúgnék. hogy világos legyen. érzelmi hatás (Úgy érzem. hogy ilyen bunkó. észlelését és vélekedését. melyeket egyáltalán nem láthatsz vagy hallhatsz.) Ezek osztályozásán keresztül tisztázottabbá válik a visszacsatolás kérdésköre. mit jelent neked ez a viselkedésminta. -. De. és nem veszi észre. 2. T. A következő észlelési gyakorlat javítja a figyelmünket. Látom. "Úgy értelmezem ezt. hogy állapodjanak meg egymással. Következő lépésként az osztályfőnök kérte. hogy mire gondolok. magukba foglalnak két módszert a beszélgetőpartnerekkel folytatott nyílt és figyelmes érintkezésre. provokálja a többieket... Rémület ütötte fel a fejét a diákok között. Visszacsatolás A visszacsatolást az interaktív pedagógia információként határozza meg. hogy az iskolagondnok a diákokkal közösen "öntözési tervet" dolgoz ki az egész udvarra. rave-buliban vagy utazás közben. A visszajelzést adó így könnyebben különbözteti meg egymástól érzékelését. Az "Úgy érzem.) 2. és akár metrón utazás közben is gyakorolható. A három terület: 1. (Úgy látom.kezdte mondani a körülötte körben álló diákoknak --. Itt olyan dolgokat jegyezhetsz fel. Az utolsó előtti tanítási nap ismét angolórával és Rosával kezdődött. hogy a diákok a főbejáraton és annak fontos lábtörlőjén keresztül közlekednek.. Tehát írásban rögzítették. 1. mit váltottak ki belőled a különböző megfigyelések. még játsszunk együtt két gyors játékot. mégsem rózsaszínben látom a világot -. A második. ténylegesen miként láttad és hallottad a másik személy viselkedését. hogy minden játékos egyformán akarjon részt venni ezekben a játékokban..) 3. és nem a kis melléklépcsőn. 55 . * A játékok. észlelés.Bár Rosának hívnak.. Abban is megegyeztek. amelyeket Rosa tanárnő kipróbál a diákokkal. csak a helyét keresi. viszont házi feladatot fel tudok adni a szünidőre. hogy. hanem csak sejthetsz. Tudjuk. hogy... dolgot kell végezniük.. Információ a személy számára. vélekedés. mint a fű locsolása. hogy a tartalmi információ a személyes ellenállás falain keresztül nem jut el az érintett személyhez? Készíts egy háromoszlopos listát: A "Megfigyelem" oszlopba írj címszavakat arra. aminek nincs előtere. Fontos. amit te nem látsz.Jó gyakorlat gyűjtemény. (Úgy vélem. bosszant.A feladat: hallgassátok figyelmesen az embereket társalgás közben." oszlopba írd le. hogy miként érzékelik és értelmezik viselkedését a többiek. hogy.. hogy futballpályán.

Fordította: Varga Adrienne http://www. Második kérdés: Mit észleltek a szemben ülővel kapcsolatosan? Mondjátok el egymásnak. zajokkal. Talán korog a gyomrod.hu/cedrus/index1. A következőkben kérdéseket tesznek fel. majd a másik. amíg azt szórakoztatónak találják. Mégis. Negyedik kérdés: Mit észlelsz a másikon. úgy gondolom. A játék szabályai hasonlóak a "Látom. Egyszer egyik. amit szemben láttok. Első kérdés: Mit érzékel a környezetéből? Meséljétek el felváltva. vagy cipőd szorítja a jobb nagylábujjadat. látom. Harcos kedvedben vagy?" Az ilyen kérdések esélyt adnak arra. és ez milyen lelki állapotot közvetít neked és társadnak? Most szabad a pálya minden magyarázat és értelmezés előtt. hogy ezután hirtelen mennyi mindent láttok majd. Két ember ül egymással szemben. hanem csak "Olyan nehéz a fejem".Jó gyakorlat gyűjtemény. türelmetlenkedsz. hogy észrevételetek igaz-e. "Te ásítasz". Érdekelni fog benneteket. "Idegesen lóbálja a lábát" vagy "Piros pulóver van rajta. Harmadik kérdés: Mit észlelsz önmagadon? Figyeld meg saját magadat." Csodálkozni fogtok. aztán ismét váltanak. mi tűnik fel nektek a színekkel. amit Te nem látsz!" elnevezésű gyerekjátékhoz. hogy szabaddá tegyük magunkat a hamis értelmezésektől és előítéletektől. mint "Fáradt". Nézhetik és megfigyelhetik a másik testét. Olyasmit sem mondhatunk: "Fáradt vagyok". Mindig olyan hosszan válaszoljanak egymást váltva egy kérdésre. amelyekre felváltva felelnek rövid mondattal vagy csak egy szóval.tabulas. Csak látható magatartásmódokat nevezhettek meg. és mekkora a különbség a valamit valóban látni és a belemagyarázni között." Tilos az olyan jellegű értelmezés. Részlet Seifert--Steiner--Tschapka: From Management to Mandala c.html Teljes iskolát átfogó környezeti nevelési rendszer A környezeti nevelés iskolai programja a budapesti Szűcs Sándor Általános Iskolában Bihariné Holéczi Lévai András–Pluhár Krisztina Ágnes–Gerőcsné Czeglédy Irén– 56 . könyvéből. illatokkal és egyéb mással kapcsolatban. próbálj meg két részben válaszolni: "A jobb lábadat lóbálod már jó ideje. és kérdéseket tesztek majd fel: "Piros pulóver van rajtad.

mikroés makrokörnyezetünk megóvása nem divatos program. és mindez természetes módon illeszkedik a NAT szelleméhez is. 3. Igényes környezeti kultúra kialakítása a tantermekben. amit a tíz nap terhére biztosítunk. Írásukban az iskolában folyó környezeti nevelési szakmai. komposztálás stb. E sajátos „földrajzi környezet”. Talán nincs messze az az idő. egy harmadik és egy nyolcadik próbálja ki környezetismeret. A helyes fogyasztási szokások kialakítása (étkezési. az állatkerti vetélkedőt tavaszra. 57 . az életkori sajátosságoknak megfelelően mindenki részt vállal. továbbá arra. a közterületek parkosítása. A természeti és mesterséges környezet esztétikumának alakítása. derűs hangulatú. hogy megtanítsuk őket a közvetlen környezetükben lévő természeti és ember alkotta értékek megismerésére és megbecsülésére.). illetve a lakótelepen élő gyerekek egyre súlyosabb szociális helyzete indított bennünket az iskola pedagógiai programjának olyan alakítására. az iskola közelében lévő Farkaserdő takarítása. Megvalósításukban az elsőtől a nyolcadik osztályig. papír újrahasznosítása. hogy az lehetőséget adjon a gyerekeink megóvására az érzelmi elsivárosodástól.) Pedagógiai programunkban az alábbi konkrét környezeti nevelési célokat foglaltuk össze: 1. az iskola körül. – Meghatározott terület rendszeres ellenőrzése. élet. Tanulócsoportjaink egy része ugyan a hagyományos oktatási formában szerzi ismereteit. lakótelepi iskolánk Budapest északi részén. két féléves elosztásban tervezzék be: a témanapot őszre. hogy a szervezett előadások kivételével a délutáni tanórákat nem terheli. (Funkcionális és aktuális dekoráció.) 2. hanem az egész emberiség alapvető életformája. A gyerekek gondolkodásmódjának megváltoztatása mellett az iskolán túlmutató ötletek megvalósításával a közvetlen lakókörnyezetet is befolyásoljuk. Újpesten működik.Jó gyakorlat gyűjtemény. megfigyelése. az ezzel kapcsolatos iskolai szintű éves feladatokat az alábbiak szerint határozza meg: – a dán tankönyv kipróbálására1 és a témához kapcsolódó más feladatok elvégzésére az egyik ötödik osztálynak egy tanórát biztosítottunk a technikaóra terhére. az elmagányosodás melegágyát képező lakótelepi betonerdő. virágokkal díszített belső terek. (Pl. erről a majd mindenkit megmozgató csapatmunkáról számolnak be a szerzők. A gyakorlatközeli pedagógiai koncepcióba szervesen beépül az iskola környezeti nevelési programja. hulladékgyűjtő-udvar üzemeltetése. Peremhelyzetünkből adódóan megtalálható itt egymás mellett az egyre romló. pedagógiai és módszertani munkáról. illetve osztályfőnöki órák keretében. A környezeti nevelés programja az iskolai munkatervnek is szerves részét alkotja. Ennek a célnak mihamarabbi megvalósulása érdekében csatlakozott a budapesti Szűcs Sándor Általános Iskola egy szakembereket és pedagógusokat foglalkoztató programhoz. (Kérésünk a program irányítóihoz. rendbetétele az iskolában és az iskola körül. az iskola belső terében. – A lakókörnyezet és a közeli természeti környezet adottságainak megismerése. Iskolánk pedagógiai programja Sajátos környezeti adottságú. ápolt parkok kialakítása. de nevelési célkitűzéseink pillérei a környezeti értékközvetítő pedagógia alapértékei.és világszemlélete lesz. Takarékos és figyelmes anyaghasználatra nevelés (energiatakarékosság. Az alább megfogalmazott gondolatok az iskola pedagógiai programjának részét alkotják. visszaszoruló és egyre szemetesebb természetes környezet és a színességében is sivár. módosítása).) – A tavalyi téltemető programot csak olyan formában tudjuk megvalósítani. 4. A tankönyveket még két osztály. vásárlói szokások felmérése. Iskolánk pedagógiai programja a törökbálinti kísérleti iskolában kimunkált értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiára (ÉKP) épül. hogy azt a két napot. amikor a természet megőrző szeretete és tisztelete.

és környezetkímélő módon dolgoznak. és továbbra is rendszeresen. és a magyar irodalom órán is izgalmas fogalmazás kerekedhet ebből a címből: Milyennek képzelitek el 20 év múlva országunkat? Tudatos irányítás nélkül is megjelennek a környezetet veszélyeztető problémák a dolgozatokban. (Családok bringóhintóval. igen változatos helyszíneken valósul meg (pl. Ez a kísérleti tárgy természetesen nem veszi le a felelősséget a többi tantárgyat tanító tanár válláról. Az osztályfőnöki órákon is fontos feladat az ilyen irányú szemlélet kialakítása. szakkör. A Szilas-patak betonteknőjét kiszedték a lakók (az önkormányzattal együtt) és nádat. hanem azt: „Mit tudok én tenni?” A szaktárgyi órákon keressük a direkt és indirekt környezeti nevelési lehetőségeket. A gyárak a városokon kívül vannak. hanem tevékeny embereket szeretnénk nevelni. mely számtalan lehetőséget teremt a gyerekek személyiségének sokoldalú fejlesztésére.. ünnepélyek. igazi csapatmunkát igényel. A nyugat. – Kétszer jelenik meg a Zöldalma című újság. A környezeti nevelés színterei Érdekes és a nevelésnek is új színtereket adó környezetvédő tevékenységünk átszövi az egész iskola oktatási-nevelési rendszerét. A helyi problémák jobban motiválják a gyerekeket.) Az autók sem szennyeznek. természeti és épített értékeink védelmével. A mi iskolánkban három szinten folyik ez a környezetvédelmi nevelés: az ökológia tantárgy (egy speciális 5. fakultáció.. A környezeti nevelés tantárgyköziségénél fogva nem csak a természettudományos órák feladata. akik ha felmérték a problémát. természettudományos szemléletet alakító. „mobilabbak” vagyunk a városban. Ennek anyagi hasznán kívül fontos eszmei értéke is van. A tanórán kívüli tevékenységünk egyik formája a témanap (projektnap). erdei iskolák stb. hiszen mindenütt bicikliutak vannak. sást telepítettek a partjára. ötletekkel egészíti ki ezt a feladatkört. a szaktárgyi órákon (természettudományos.Jó gyakorlat gyűjtemény. osztályban) keretében. szemléletformálásról – nem csupán környezetvédelemről – van szó. Mivel elsősorban nevelésről.” A természettudományos tárgyak keretében direktebb módon foglalkozunk az egészséges életmóddal. A történelemoktatásban fontos nevelési cél a jövőért érzett felelősség múltbéli példáinak megjelenítése. a tavalyihoz hasonló feltételekkel jelentkezik a Körlánc rádió. Olyanokat. tábor. a tankönyv mellől.) Természetesen az osztályok munkatervében. nem azt kérdezik: „Miért nem csinálnak már valamit?”. szabadidős tevékenység. amelynek célja a később részletezett dán–magyar oktatási program kipróbálása a tanórán.európai oktatásban jól ismert és alkalmazott módszer hazánkban az erdei iskola mozgalommal terjed. előrelátó magatartást alakít ki. stb.). művészeti). Ráadásul mindezt úgy teszi. Tudjuk. Néha bizony hasznos kilépni az iskola falai közül. a szaktanárok tanmeneteiben mindenki elképzelésének megfelelő feladatokkal. Földrajzi helyzetünk és iskolánk útkeresése vezetett bennünket a környezeti nevelés szükségességének felismerésére. és mindezek mellett nagyon sok új ismeretet is ad. így majd minden pedagógus kihasználhatja a témában rejlő lehetőségeket. Az „erdei iskolát” otthoni étkezéssel és szállással a közvetlen környezetünkbe helyeztük. tanórákon kívül (témanap. akciók. humán. közösségformáló. a környezetvédelmi tevékenység általában csoportos cselekvést.). nyitott égbolt iskolák. Ökológiaóra: Az idén kísérleti céllal bevezettük egy ötödikes osztályban a környezeti nevelés tantárgyat. felelős. és a város okban kisebb távokra mindenki ezzel jár.. Érdekességként idézzük egy tanulónk fogalmazásának részletét: „A levegő nagyon tiszta Újpesten is.. osztályfőnöki.. hogy közvetlenül a környezetben. hiszen mindannyiunk felelőssége az újszerű környezeti szemlélet kialakítása. Nemcsak szemlélődő. A többi élőlény már jött magától! Azóta autózúgás helyett békamuzsika szól esténként. kirándulás. (Részlet az iskola munkatervéből. 58 . megoldást is jobban találunk a megszokott környezetben.

táborainkat is ebben a szellemben szervezzük. fakultációs. vegyék védnökség alá és óvják meg. A zempléni természetkutató tábor a táj növényeit. Tanulmányi kirándulásainkat. hiszen a folyómegfigyeléssel összefügg a békamegfigyelés és -számlálás. az iskolaudvar egy részét stb. hogy válasszanak környezetükben fellelhető természeti értéket. miközben a környezet védelmére is odafigyelnek. A vízmintát szűrték.Jó gyakorlat gyűjtemény. a növényekkel borítottság mértékét. mikroszkóppal vizsgálták. szeptember: „szemétszüret”.) veszélyeztetettségét. a Szilaspatak. ünnepeinek naptára. A mérési tapasztalatokat riportban foglalták össze és a Körlánc iskolarádió adásán keresztül az iskola többi tanulójával is megosztották. Következetes nevelői munkával szeretnénk a gyerekeken keresztül a családokra is hatni. Előre elkészített feladatlap alapján a 4-5 fős csoportok megfigyelték a folyó. Védhetnek bármit. Az egyik program hozta a másikat. a meder szélességét. Ez az újszerű forma bevált. patakot. Álljon itt az 1995/96-os tanév akcióinak. a víz sebességét. ha szükséges. az aljzat anyagát. A vízi vándortáborban nemcsak a testüket építik a gyerekek. Télen sítábor nevel az egészséges életmódra. hanem a Tisza szépségeit is megismerik. rajzverseny a madarak és fák napján május: iskolaudvar rendezése. helyes életmód. Délutáni elfoglaltságként szakköri. Kapcsolódás más környezetvédelmi programokhoz A lakókörnyezetünkért való aggodalom és tenni akarás indított bennünket arra. szabadidős foglalkozáson kertet művelnek gyermekeink. „Ballagók fája” április: állatkerti akadályverseny a Föld napja alkalmából. pH-értékét mérték. más módszerekkel foglalkozunk. fát. felhívni a figyelmet a környezetvédelemre. akcióinkkal is próbálunk hagyományt teremteni. parlagfűritkítás (verseny) június: tanulmányi kirándulások július: táborok A környezeti nevelési programmal párhuzamosan egy évvel ezelőtt elindítottunk egy egészséges életmódra nevelő programot is. amelynek keretében a gyerekek étkezési szokásait kívánjuk pozitív irányban befolyásolni. állapotát. A Puky Miklós és Kéri András vezette csoport 34 fővárosi és környéki kisvíz (köztük a Naplás-tó. Csatlakoztunk a „Zöld Szív” folyómegfigyelési programjához is.és hüllőállományának változását vizsgálja tíz éve. szervezetekkel. hogy felvegyük a kapcsolatot más olyan csoportokkal. „Denevér” barlangász szakkörünk a budapesti barlangok természeti értékeit kutatja. „zöldítés”. melyek hasonló indíttatásból tevékenykednek a környezet megóvásáért. állatait vizsgálja az élőhelyén. Ünnepeinkkel. tablókat készítettek a tanulók. életvitel kérdéskörével éppen a környezeti neveléssel összefüggésben más szempontok szerint. Bekapcsolódtunk a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalomba. a part állapotát. kétéltű... ami a természet része: folyót. Testnevelés tagozatos iskolaként egészséges életmódra nevelés már korábban is folyt nálunk. kapcsolódtunk az ELTE „Varangy Akció” csoportjához. A gyerekeknek az a feladatuk. osztálytakarítás október: dekorációs verseny november: fogászati verseny december és egész télen: madáretetés február: versenyek március: „Téltemető–Tavaszváró” címen környezetvédelmi hét. az utóbbi években az egészséges. ezt rendszeresen figyeljék. illetve patak élővilágát. Rajzokat. A 59 . és az ÉKP-ba is illeszthető. hőmérsékletét. többször is visszatérhetünk a helyszínre. térképet. A Dunát és a Szilas-patakot vizsgáltuk. A séta után az iskolában dolgoztuk fel a kapott adatokat.

a fákon lévő borítottságukat. tehát indikátor (jelző) élőlény. Az Állatkert tel is sikerült jó kapcsolatot kiépítenünk. A Levegő Munkacsoport által meghirdetett ELÉG Energiapályázat országos döntőjén második helyezést értünk el. októbertől novemberig mérjük az eső savasságát. sőt lakótelepi ember tevékenyen munkálkodhat az ügy érdekében. a Föld napján az iskola minden diákja és a tanári kar kivonul egy állatkerti akadályversenyre: az „állati jó suli-buli”-ra. az energiapazarlás. olyanok is. telefonkönyv és szárazelemgyűjtést. Gyermekeink lelkesen tanulmányozzák az állatok és a növények életét. a Földet elborító szemét. Rendszeresen szervezünk papír-.és madármegfigyelést végeznek. Egy őszi hónapon át. amely a kémia. a borneói orangután örökbefogadása teszi emlékezetes ünneppé ezt a napot. védelmét. minden évben április 21-én. A mi csoportunk békát számlált szaporodási időszakban. aki „Fúj de ronda béka!” felkiáltással kezdte a mérést. indikátor faj. Nem tudjuk. Noha a Föld globális problémáit lehetetlen egy kis iskolából megoldani. Ez a növénytársulás nagyon érzékeny a levegő szennyezettségére. Sok tanulónk ért el sikert a környezetvédelmi munkájával. Nem mérhető. hogy gyerekeink számára ne csupán szemétszedéssé degradálódjon tevékenységünk. Ez az ízeltlábú is vízszennyezettségre érzékeny.különdíjat nyert az „Energiaház” modelljével. amiben egy városi. itt kudarcot vallottunk. de talán a legfontosabb haszon az volt. milyen hatást gyakorol ez az élőlényekre. hogy ügyetlenségünk. de az állatkerti állatok és növények tulajdonságairól szólnak. neoténiás pettyes gőték populációja és a környezeti körülmények közötti összefüggést vizsgálják vízkémiai módszerekkel. a másodikosok emlős. kövirákokat számlálni. Megvizsgáljuk a környéken fellelhető zuzmófajokat. Az elsősök színeznek. a 3–8. földrajz. a mocsári teknős előfordulását. Mi egyetlen vizsgálódáskor sem találkoztunk vele. hogy az egyik kislány. hogy a környezeti problémákra nyitottak legyenek. következtetéseket vonunk le arra vonatkozóan. A kérdések az évfolyamoknak megfelelő tananyaghoz kapcsolódnak. végül Norvégiában összegzik és feldolgozzák az adatokat. A versenyt eredményhirdetés és jutalomosztás zárja.és a Kaán Károly -versenyeken.Jó gyakorlat gyűjtemény. a végén azt mondta: „Nem is olyan csúnya. Kapcsolódás egy dán–magyar projekthez 60 . és jó ötleteket kapunk a Havas Péter által szerkesztett Körlánc környezeti nevelési projekt füzeteiből és a Geiszler János vezette Hírlevél című iskolahálózati kiadványból. akik a tantárgyi órákon nem mindig jeleskednek. a nyersanyaghiány. a rossz vásárlási szokások ellen mit tudunk mi tenni. Sikerült elérnünk. Az elkészült légszennyezettségi térképeket visszakapjuk az egész európai helyzet értékelésével. osztályosok pedig ötfős csapatokban az erre az alkalomra szerkesztett feladatlap kérdéseire válaszolnak. Ez azért nevezetes siker számunkra. és Lajos. hanem egy kérdőív segítségével megtanulták az információrögzítést és a terepgyakorlatba is belekóstolhattak. Maroknyi gyerekcsapat elsőstől a nyolcadikosig bokáig süppedve a mocsárban. de őszintén bevallva. mert az egyik tanulónk – akinek tanulási problémái voltak . Tanulóink minden évben kimagasló eredményeket érnek el a Herman Ottó . az erdei békát. inkább kedves!” Az Európai Levegőszennyeződési Projekt tel savas esőt mérünk már több éve. A szakköri tanulók a vizsgálati eredményeket elküldik a koordinátornak. biológia tantárgyakhoz is jól használható.és barnavarangyokat. lelkesen számolta a zöld. Bekapcsolódtunk a ”Hé-Rák„ csoport programjába is. a szennyezett Duna vagy a rossz napszak okozta-e kudarcunkat. Ezt a napot játékos tanulással töltik el a gyerekek. Nagyon jó munkafüzetet mellékelnek a programhoz. Nagyon sok információról értesülünk. megpróbáljuk egyszerűsíteni és az iskolánkra szűkíteni a feladatot: mi az. a Szilas-pataknál és a Dunakeszi környékén lévő tőzegtónál. Így nemcsak az oktatáshoz kapcsolódó ismereteket szerezték meg. Ezért ezt a tevékenységet nem folytattuk tovább.

Volt a programban nemezelés. Egy két évvel ezelőtt indult dán– magyar hulladék-újrahasznosítással foglalkozó projekthez kapcsolódva megtaláltuk azt a formát. is.) – múzeumlátogatás – állatkerti séta (Az összegyűlt hulladék sorsa) – IKEA (Az elhasznált csomagolóanyagok újrahasznosítása) – önkormányzat 61 . mely oktatható tananyaggá rendezi ezt az égető problémát. hiszen csaknem minden másodlagos állati és növényi hulladékot felhasználtak (csontok. és tudatosan ösztönözzük őket egy korszerű környezetvédelmi szemlélet kialakítására. a munkaformákat lakóhelyünk szemétlerakóinak feltérképezésétől kezdve a hulladéklerakás. kukoricafosztás stb. szaktanárok maguk választhatják ki a témákat. a napi hajszában megállásra. A témanapokon eddig a következő programokat szervezték a tanulók tanáraikkal: Intézmények meglátogatása – üzem. Természetesen az osztályfőnökök is tevékeny részt vállalnak a témanap tevékenységeinek irányításában. mint a néphagyományok bemutatása. papírhajtogatás stb. a hímes tojás. hogyan kerül a környezeti nevelés feladatai közé a néphagyományok megismerése. Vagy gondoljunk arra. a népi játékok felelevenítése a „belsőnk környezetének” nevelésére. A távolinak tűnő népszokások felelevenítése kiváló alkalom a környezeti nevelés céljainak megközelítésére. Chinoin. közben a gyerekek szórakozva-tanulva. milyen anyagokat használtak a paraszti világban mindennapi eszközeik. A népszokásokban (az emberek szokásainak a természet ritmusaihoz való igazítása) nyilvánvalóan benne rejlik a természetközeliség. A Nyugat-Európában alkalmazott projekt módszerrel mi elsősorban az ún. a fa. újrahasznosítás témáján keresztül akár a kérdőíves felmérésekig. derű. A gyerekek tevékenykedtetésére számtalan formát találunk. A bennük rejlő játékosság. Iskolarádión. faliújságon. tanítók. a kender. kézművesnapot szerveztünk. Egyik ilyen alkalommal a „Téltemető–Tavaszváró” ünnepi hetünkben pl. Szinte alig volt szemetük. ha sikerül ezeknek a szokásoknak a derűjét is átadni gyerekeinknek. Tanácstalanságunkban a szerencse sietett segítségünkre. Egy-egy témanap alkalmával az osztályok előzetes kutatómunkát végeznek az általuk választott területen. kiszebábkészítés.Jó gyakorlat gyűjtemény. témanapokon foglalkoztunk. Ugyanakkor a néphagyományok. a kukoricaháncs stb. a különféle ünnepi alkalmak papírdíszeinek készítését. szennyvíztisztító telep.és gyárlátogatások (Szentendrei Papírgyár. hogy a parasztemberek életmódja mennyire természetfüggő és a mai fogyasztásra orientálódott társadalommal szemben mennyire visszafogott volt. A témanapok hihetetlenül széles lehetőséget adnak a projekt módszer alkalmazására.). Fővárosi Csatornázási Művek. Kilenc másik iskolával – Csobod Éva irányítása mellett – megpróbáljuk Sren Breiting dán professzor könyveit adaptálni saját oktatási rendszerünkbe. rögzítésére használjuk a kiszebáb. plakátokon és a diákönkormányzat segítségével tájékoztatjuk a gyerekeket a többiek munkájáról. játékaik vagy a népszokások attribútumainak elkészítéséhez. Ennek is köszönhető. az adventi koszorú. a természetre utaltság (ellentétben a későbbi korok természetkizsákmányoló szemléletével szemben) alázatának elfogadására. hogy szinte valamennyi tanulónk részt vehet a tanulási folyamatban: információt gyűjthetnek és dolgozhatnak fel a diákok. Sokakban felmerülhet a kérdés. víztisztító üzem stb. ünneplésre késztetés a ma embere számára is példa értékű. kellemesen töltik az idejüket. szemétégető. Az agyag. egy sajátos mentálhigénés kultúra átadására is lehetőség. Gondoljunk csak arra. A hozzá kapcsolható ismeretszerző tevékenység játékos formában valósul meg. Különösen akkor. Mi lenne tehát alkalmasabb a természettel való harmonikus együttélés. A témanapokon az osztályfőnökök. E gondolatiság elmélyítésére. csupa természetes anyag. a természettől függés érzése.

fővárosi és parlamenti politikusok is megjelentek. A gyerekek személyes élményeikről újságcikben számoltak be. Hulladékgyűjtő-udvar Gazdaságunk érdekében fontos a szelektív hulladékgyűjtés. Ezen a fórumon a gyerekek ismét fölvetették a szelektív hulladékgyűjtés gondolatát. használati tárgyak készítése – patakból hozott vízminta elemzése A megszerzett ismeretekről. ömlesztve történt. tablókat készítettek. Meghívtuk az akkortájt iskolánkban rendezett kerületi pedagógiai fórumra. hulladékkezelés. Az udvar kialakításának ötletét mind a IV. de – a papír és az ételmaradék kivételével – az elszállítás együttesen. kerületében működtettek. Ezek a tevékenységek messze túlmutatnak az iskola falain. Az iskola környékének és a lakótelepnek a vizsgálata – a Szilas-patak vizsgálata – a Farkaserdő állapotának felmérése. és a legközelebbi diákönkormányzati ülésen a környezetvédelmi felelősök felvetették: mit ér a szelektív hulladékgyűjtés. kerületi 62 . Felvettük a kapcsolatot a hulladékgyűjtő-udvar fő szervezőjével. ami az éppen bevezetés előtt álló „szemétdíj” kapcsán nagyon is aktuális volt. Tanulóink a témanap után kiállítást. mint a szemété? Mit lehet tenni? A bennünket. amit a főváros XVI. nevelőket is foglalkoztató kérdés fölött már nem hunyhattunk szemet. és kiválóan beleillett az iskola környezeti nevelési koncepciójába. a helyi önkormányzat képviselőivel. Tanulóinkkal az iskolában keletkezett hulladékot szelektíven gyűjtött ük. Ezt a hibát a gyerekek is észrevették. játékok. Mivel évek óta foglalkozunk a hulladékproblémával. Eddigi munkánk egyik legnagyobb eredményének tekintjük. és azokat kereszttantervként is tanítjuk. érdekességek a Körlánc adásaiban hangzottak el. mely heti műsoridőben sugározza adásait. Jó megoldásnak kínálkozott tehát a hulladékgyűjtő-udvar létrehozása. hogy a szelektív módon gyűjtött hulladékkal csökkenthető a szemét mennyisége. Mindez az adaptáció nagyon jól illeszkedik a NAT „Földünk és környezetünk” című műveltségterületéhez. A gyerekekkel közös töprengés vezetett bennünket egy lakossági kezdeményezésre létrehozott hulladékgyűjtő-udvar nyomára. hiszen a programok résztvevői a társadalmi környezetet is bevonják a megismerés folyamatába. hulladéktérkép készítése – kérdőíves felmérés az itt élő emberek körében a kutyatartási. szemetelési és vásárlási szokásokról – szeméttérkép készítése az iskola környékéről – útkereszteződésben forgalomszámlálás.Jó gyakorlat gyűjtemény. tapasztalatokról az osztályok beszámolót. a „Körlánc” iskolarádió műsorát adják. és ezáltal a „szemétdíj” is kevesebb lehet. a teherautók számának összehasonlítása a személyautókéval Iskolai kísérletek – újrapapír készítése – hulladékok csoportosítása (újrahasznosíthatóság). A környezeti nevelés ezeknek a céloknak a megvalósításában hatékony segítséget nyújthat. Rendszeres kapcsolatban állnak az itt lakókkal. ahol a környezeti neveléssel foglalkozó szakemberek mellett más helyi. illetve ahová a Fővárosi Közterületfenntartó Vállalat képviselője is hivatalos volt. ha a külön gyűjtött anyagok sorsa ugyanaz. akik a „Zöldalma Újság”-ot szerkesztik. A vendégeink közötti vita során került szóba a hulladékgyűjtő-udvar megoldási alternatívaként arra. zuzmókeresés. ezek közül a legjobbak a Zöldalma újságban jelentek meg. Az említett fakultatív foglalkozásokon túl az egyes témák a NAT közös követelményeinek is megfelelnek. halaszthatatlanná vált valamiféle megoldás keresése. Így szerveződött egy maroknyi gyerekújságíró kis csapata. újrahasznosítás és az energiatakarékosság. A mérési adatok. hogy kezdeményezésünkre iskolánk mellett szelektív hulladékgyűjtő-udvar létesült. újságot készítenek lakókörnyezetük állapotának bemutatására.

Még csak a tervezés szintjén van az ötlet. Kell-e nagyobb siker tanárnak. a REM Kft. Egy idő után talán már várnák őket.és fémhulladékot. hogy nem maradunk magunkra most sem. Csak zárt gyűjtő konténereket használhatnak. de ez távolabbi cél. hogy ne kelljen kidobni ezeket a hasznos anyagokat.oki. önkormányzat. Azóta a gyűjtőudvar működik. állandó munkatársa segítséget ad az ideérkezőknek a hulladékok szétválogatásában. hogy már nem törnek ki a fák? Mert én szóltam a többieknek. de megpróbáljuk megvalósítani. tisztíthatónak kellett lennie.Jó gyakorlat gyűjtemény. Az üzemeltetők további tervei között szerepel a biohulladékok gyűjtése is. Az volt a kikötésünk. a hónap egy adott napján mindig elmenjen az a kis csoport a lakókhoz. növendékeink lelkesedésén felbuzdulva szeretnénk elérni. fém. hogy megfelelő kivitelezőt és működtetőt találjunk. http://www. ha létesülne szelektív hulladékgyűjtő. Az iskola udvarán egy lebontott fölvonulási épület helye alkalmasnak látszott hulladékgyűjtő-udvar létesítésére. hogy iskolánk udvarán kialakítana egy hasonló lakossági hulladékot. Tervezünk még egy Iskolakertet bionövényekkel. mert kivágták a parkban a bokrokat! – Gyűjtsünk pénzt a téli madáreleségre! – Szedjük ki a parlagfüvet az iskola körül! (stb. A REM Kft. üveg. amely biztosította azokat a feltételeket.és üveghulladékokat. hogy ne tegyék! – Vagy amikor felháborodott gyerekek jönnek delegációba: – Írjunk levelet a polgármester úrnak. Természetesen ehhez is várjuk az önkormányzat segítségét. egyre szélesebb körben értik meg a környezeti nevelés fontosságát s a benne rejlő óriási lehetőségeket. műanyag-.) Reméljük. műanyag-. hogy az összegyűjtött hulladékok újrahasznosítását garantálni tudja. Ennek egyszerű oka az. Előzetes értesítéssel. hogy a gyermekek kis csoportokban összeszedjék a papír-. hiszen egy korábbi felmérésünk alapján a megkérdezett családok mintegy 82%-a akár ellenszolgáltatás nélkül is rendszeresen szétválogatná a háztartási hulladékokat. de az elmúlt két év eredményei. amelyeket az iskola és az önkormányzat kért a hulladékgyűjtő-udvar létrehozásával kapcsolatban. kerületi önkormányzathoz fordultunk segítségért. A hulladékgyűjtő-udvar megnyitása új lendületet adott tanulóinknak ahhoz. hogy a felajánlott kivitelezők. hogy iskolánk összekötő kapocs legyen a hulladékgyűjtő-udvar és a lakótelep között.php?tipus=cikk&kod=1997-01-kn-Tobbek-Kornyezeti 63 . mind pedig az említett hulladékgyűjtő-udvar megteremtője támogatta. a tanulókban végbement szemléletbeli változások mindenkit meggyőztek arról. Hogyan tovább? Sikereinken. szinte biztosak lehetünk abban. illetve az üzemeltetők nem tudták garantálni az összegyűjtött hulladék folyamatos újrafeldolgozását. Mivel a hulladékgyűjtő-udvart lakóházak közvetlen szomszédságába építették.hu/oldal. de eddigi rendkívül gyümölcsöző kapcsolatunkat látva. Végül a IV. hogy mindez megérte a sok fáradságot. mint amikor tanítványa – a valamikor facsemetéket tördelő „bandavezér” – azt mondja: – Nem tetszik örülni. A szülők ebben partnereknek tekinthetők. Elsődleges szempont az volt. volt az a cég. Egy holland példán felbuzdulva megpróbáljuk megszervezni. hogy veszélyes hulladékot ne gyűjtsenek. egyre több iskolában. Jelenleg éppen itt tartunk. aki annak a szándékának is hangot adott. Csekély anyagi ellenszolgáltatás fejében átveszik az otthonokban már kidobásra szánt papír-. akik kezdetben kissé kétkedve fogtak munkához. hogy a már osztálykeretben tapasztalt szelektív gyűjtés hasznosságát családi életükben is meghonosítsák. elfogadható rendezettségűnek. Voltak köztünk. Több sikertelen próbálkozás következett.

Iskolán kívül Együtt az Állat és Növénykerttel KÖRLÁNC A SÉRÜLT GYERMEKEKÉRT MUNKATERV Általános megjegyzések: Tagozatunkon együtt tanul az enyhe fokban sérült.a Tagozat dolgozói 64 . érzéki tapasztalat. fejlődési zavara befolyásolja a fejlesztés várható eredményét. Résztvevők: .Jó gyakorlat gyűjtemény. középfokban sérült. A fejlesztő folyamatban nagy hangsúlyt kap az alapozó tárgyi cselekvéses ismeretszerzés. magatartászavaros és beszédhibás kisgyerek. autista. Munkatervünk a jászberényi Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozata és a városi Állat és Növénykert folyamatos együttműködését szolgálja. halmozottan sérült gyerekek . melynek fontos része a Állat és Növénykerti kapcsolat. később a tanulási. magatartási. Cél: Bázis létrehozása a sérült gyerekek környezettudatos neveléséért a KÖRLÁNC részeként a városi Állat és Növénykert közreműködésével. tanórán kívül különböző programokkal. Mindez a tanórákon. Személyiségük eltérősége.értelmileg. gyakorlása. tréninggel nyerhet további megerősítést. viselkedési szokások kialakítása.

kapcsolatok bővítése országos szinten is ( Fogódzkodó Egyesület. és előadások megtartásában 3. Folyamatos kapcsolattartás a KÖRLÁNC Egyesülettel ( pályázatok. Madártani Egyesület stb. . Térségi tagozatok bevonása. Zoo-pedagógus közreműködése az iskolai tanórán. állatok gondozása a dolgozók segítségével) 4. gereblyézés. Térségi Zöld Ünnep a Tagozat szervezésében II.os munkacsoport létrehozása a Tagozaton 1. Jászapáti. hírelés ) 65 .os tapasztalatok jegyében 3. Részvétel az Állatkert rendezvényein. Konferencia szervezése a KÖRLÁNC. Madarak Fák Napja.Jó gyakorlat gyűjtemény. ) 2. Tanórák az Állatkertben ( téma tananyag tervezése ) zoopedagógus közreműködésével a tanulók egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodva ( foglalkozások filmfelvétele. KÖRLÁNC. „Erdei iskola”. gyomirtás.zoo-pedagógus . Speciális fejlesztés része a Állat és Növénykerti ismeretszerzés tanórán és tanórán kívül 1. tanórai felhasználása ) 2.KSZM – SZMK képviselői . versenyeken 5. Jászárokszállás.Állat és Növénykert dolgozói Feladatok – tevékenységek: I. Jeles Napok. Bekapcsolódás az Állatkert környezetvédő tevékenységébe (tisztasági akciók.

Jó gyakorlat gyűjtemény. ÜTEMTERV I. - Helyszín: Városi Állat és Növénykert Időpont szeptember Tevékenység Takarítási Világnap gyomtalanítás, ásás, gereblyézés háziállatok megfigyelése állatvédelem Közreműködő 8.-9.-10. osztály, pedagógus zoo-pedagógus, asszisztens, pedagógus, 4.-5. osztály 5.-8. osztály 5.-8. osztály 5.-8. osztály 5.-8. osztály 4. osztály 4. osztály zoo-pedagógus, pedagógus asszisztens 8.-9.-10. osztály pedagógus Állatkert dolgozói 3. osztály pedagógus, asszisztens zoo-pedagógus

október

Állatok Világnapja madarak megfigyelése emlősök megfigyelése etetés, gondozás baromfiudvar lakói etetés

november

Tisztasági Őrjárat az Állatkertben levelek összegyűjtése erdei állatok megfigyelése védelem

66

Jó gyakorlat gyűjtemény. december Madarak fenyőfája az Állatkertben madarak élete télen január Madáretetők készítése madárvédelem az Állatkertben 4.-8. osztály pedagógus asszisztens Zoo-pedagógus 6.-8- osztály Zoo-pedagógus pedagógus Állatkert dolgozói 3. osztály zoo-pedagógus pedagógus asszisztens 3. osztály zoo-pedagógus pedagógus asszisztens zoo-pedagógus pedagógus asszisztens 6. osztály 4. osztály 4. osztály iskola dolgozói 1.-8. osztály zoo-pedagógus 4. osztály állatkert dolgozói 6. osztály

február

Vizes élőhelyek Világnapja béka, sikló, kacsa nád, fűzfa, gyékény Víz Világnapja Vízi madarak-védelem, gondozás-etetés Tőkés réce, kacsa, gólya Föld Napja Emlősök Erdei iskola Vadon élő állatok életmódja

március

április

május

Madarak – Fák Napja ültetés gondozás Növények és állatok kapcsolata Tápláléklánc- erdei közösség

67

Jó gyakorlat gyűjtemény. június Környezetvédelmi Világnap Örökbefogadó Nap zoo-pedagógus pedagógus asszisztens

Bárcziné Kulcsár Júlia Gulyás Sándorné Tagozatvezető Öko program vezetője Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozat

Fercsik Péter Komondi Ildikó Igazgatóhelyettes Zoo-pedagógus Városi Állat és Növénykert Jászberény

Környezeti nevelés, terepgyakorlatok a városban

A város, mint élőhely.
Urbán Ágnes Magyarország 63%-a városlakó, és ez az arány világszerte ilyen, vagy "még ilyenebb" -- és előreláthatóan még növekedni fog. Tehát szembe kell néznünk azzal a cseppet sem vonzó perspektívával, hogy a természetes környezettel való mindennapi, közvetlen kapcsolat mind kevesebbünknek adatik meg, és a nem is túl távoli jövőben a természet inkább rezervátumok, nemzeti parkok falai mögé szorult látnivaló lesz, mint mindennapjaink szerves része. A környezeti nevelés, felismerve ezt a tendenciát, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekeket minél többször vigyük el kirándulni, "ki" a természetbe. Ismertessük meg velük az élővilág szépségét és sokféleségét, ébresszük fel bennük a szeretetet és a felelősséget, hogy felnőttként ne pusztítsa majd, hanem védje és becsülje, hiszen az jövőjének kulcsa és záloga.

68

de ott a tantárgyi megkötések nem olyan szigorúak. a stressz komoly egészségkárosodást okoz: nő a szív. amelyre a tanár sem tud azonnal válaszolni. hogy mindez ne csak a pánikpedagógia negatív vízióit szaporítsa. s ha megszeretjük. és nem kerül át a mindennapi cselekvések gyakorlatába.) Sokaknak az is problémát jelent. mint a természetközpontú. de mert nem összefüggésekben tanítunk -. értelmetlen falfirkákkal teli. gyakran szemetes és piszkos.stb. Mindeközben mindennapjaink többnyire rossz levegőjű. a rákos megbetegedések száma.és általában a projekt módszert választják. A nagyobb magyarországi városokban ez szerencsére még kevésbé jellemző. zaj. Abban a reményben. A magyar közoktatás mind a mai napig porosz rendszerű. melynek segítségével egy-egy témanapot. hogy a városi környezeti nevelés is megjelenjen a magyar közoktatásban -. ott egy-egy lelkes pedagógus a motorja a kezdeményezésnek -. hogy nem is kell semmit tennünk ellene.Jó gyakorlat gyűjtemény. a fokozott ingerültség.) Ezzel elérkeztünk egy fontos momentumhoz. víz-. esetleg az erdei iskolát használják ki erre a célra. a gyerekeket meg kell ismertetnünk közvetlen környezetükkel. akik szeretnek a diákok előtt a megfellebbezhetetlen mindenttudás szerepében tetszelegni. A tanár áll a tábla előtt és magyaráz.). hogy a terepen bizony felmerülhet olyan kérdés. Itt lenne az ideje. tapasztalati tanulás terepen. Tanuláspszichológiai felmérések szerint az ilyen típusú ismeretszerzés megmaradási mennyisége 10-15%! Ennél lényegesen nagyobb hatásfokú. (Az óvónő-. Az agresszivitás növekedése. a lehetőség sajnos adott. Ez már önmagában is nagy baj. és a tanárképző főiskolákon sem készítik fel a leendő tanárokat az ilyen módszerű oktatásra. és tanítóképzés ebben a tekintetben jobban áll. azt előbb-utóbb megszeretjük. és egyre több szeméttel. Amelyik iskola mégis vállalkozik némi újításra. Bár Budapest elszlumosodott kerületei még nem "érték el" az amerikai nagyvárosi gettók szörnyűséges színvonalát. többnyire egyre "élhetetlenebb" városi környezetben zajlik. hogy nehezen illeszthetők be a tantárgyakra tagolt. és ez zavaró lehet azok számára. Az 69 .és érrendszeri betegségek. hogy amit megismerünk. számos viselkedésbeli és egészségi változást mutat. felelősséget érzünk majd iránta. ez többnyire irodalmi élmény marad. 60-90% a különféle aktív elsajátítási formák (megbeszélés. de még tetézzük levegő-.és fényszennyezéssel. Nincs ez másképp a városokba zsúfolt emberekkel sem. Az élőlények nagyszámú egyede ha viszonylag kis helyre zárják össze. esetleg egy témahetet illesztenek valahová az iskolaévbe. és a módszertani oktatás is több új elemet tartalmaz. Az a pedagógusok problémája ezekkel a formákkal. (Ebben a tekintetben Saint-Exupéry Kis hercegének rókája és rózsája remek tanulságok levonását teszi lehetővé irodalomórán. vagy a kirándulást. diák tanít diákot -. csoportmunka. a környezeti nevelés módszertani kérdéseihez. de ez nem jelenti azt. ahol mindennapi életük zajlik.tisztelet a kivételnek --. a gyermek pedig hallgatja. tehát a felsőoktatás akadémikus szemléletű metódusát követi.legalább akkora hangsúllyal. tananyag--tanterv--tanmenet szisztémába. a járványok terjedési esélyei. Azért.

mert csak ezek nagyarányú elterjedésétől remélhető. csak a megélt tapasztalatok képesek hatékonyan formálni az embert.kellemes és "kellemetlen" egyedeket egyaránt. a lelkesedésen túl nem árt hozzá megismerni a terepgyakorlati módszertan. az iskolába. és jó lenne. az akció-. Miközben rohanunk a munkahelyre. koldusok és csavargók ügye stb. a közigazgatás.    Meg lehet vizsgálni a természeti környezetet a város körülményei között: a növény. Az adott rendszerben ennél több nemigen várható. Fontos felfedeztetni. felfedezett probléma megoldásáért teszünk valamit. interjúk.Jó gyakorlat gyűjtemény. milyen stílusban. A felvetett témákból az is látható. milyen állapotban van. Tizenegy nagy oktatóbázisuk segítségével fontos résztvevői az angol közoktatásnak. minőségével felmérések. hogy a környezettudatos magatartás kialakításának vágya és szükségessége ne maradjon csupán írott malaszt. morális felelősségünket. vagy más dolgunkra. hiszen miközben egy-egy közösen kiderített. rongálások. mi mikor épült. kin múlik. Ki a felelős az épületek állapotáért. milyen épületek között érezzük jól magunkat. hogy ne temessenek maguk alá a tennivalók. Az FSC Tereptanulmányi Központ A környezeti és állampolgári nevelés problémaközpontú terepgyakorlatok segítségével történő oktatását több mint ötven éve végzi Angliában a Field Studies Council. illeszkedik-e egyik épület a másikhoz. minél több zöld felület létrehozására. fontos téma a deviancia és a másság is : csak címszavakban -. jószerivel észre sem vesszük. mit találunk egyáltalán -. a házak. Kizárólag teoretikus úton nem lehet magatartásbeli változásokat előidézni. Fedezzük fel. állampolgári lehetőségeinket. A másik vizsgálható terület az épített környezet.városi bűnözés. Mindegyik témacsoportban a felmérés és megismerés fázisai után érdemes közös akciókat tervezni és megvalósítani. a gyakorlatban ismerjük meg (ütközünk vele). megfigyelni milyen környezeti ártalmaknak vannak kitéve. de örülnünk kell minden ilyen kezdeményezésnek. mozgósítani biológiai ismereteinket és átgondolni miért épp azok az egyedek találhatók. az adott helyen. cigánykérdés. és projekttervezés metódusait is. felvilágosítására. a városi környezetben több lehetőség is kínálkozik tanulásra. tanításra.és állatvilágot -. terek. külföldiek. Mindez persze nem egyszerű feladat. éppen átgondolás alatt lévő NAT kereszttantervűségi követelményeinek is így próbálnak eleget tenni. szervezni a meglevő egyedek megmentésére. hogy így minél több iskolába eljussanak az aktív tanulási formák. hogy a városi környezeti nevelés a morális és az állampolgári nevelés lehetőségét is hordozza. De az eredmény mindenképpen megéri. 1992-ben alapították 70 . ha a most bevezetett akkreditációs rendszer révén minél több pedagógust lehetne "megfertőzni" az új módszerekkel. mozgáskorlátozottak. utcák. nem figyeljük meg igazán a környezetünket.akár csak egy repedésben is. vannak-e rajta szép részletek. a szolgáltatás mennyiségével. akciókat tervezni. maradnak életben stb. Terepgyakorlatok a városban Ha vállalkozunk a terepi oktatásra. kérdőívek segítségével. harmonikus és szép-e. hogy ne kelljen falanszterben élnünk stb. sőt kellő tapasztalatok után az ilyenfajta tevékenységekbe bevonhatók a szülők. A városi lét emberi vonatkozásai közül foglalkozhatunk az ellátás. a lakosság mozgósítására. vásárolni. az állam (a bürokrácia) játékszabályait. mi mit tehetünk értük. felmérni. egy-egy terület karbantartására. vagy a lakosság más rétegei is.

Veszprémi tanártovábbképzés során kapta az egyik csoport a feladatot. melynek eredményeképpen. együttérző képességek fejlesztésén túl mindkét iskolában akciókkal folytatták a terepgyakorlatot. 1. vagy annak közelében. mert az adott témában megváltoztatja a résztvevők viszonyát az őket körülvevő világhoz.térképezze fel Veszprém egy adott körzetében az élővilágot. ebben a témában szerzett tapasztalatot. A terepgyakorlat rádöbbentette a gyerekeket. az önkormányzati felelősség és szabályozás egyaránt fontos kapcsolódó témái egy-egy ilyen gyakorlatnak. melynek tárgya a mozgáskorlátozottak lehetőségei volt az adott lakóhelyen. a megadott szempontrendszer rányitotta a szemeket még soha végig nem gondolt összefüggésekre. majd hosszabb projektté fejlődő programot gyerekek. 2.nemcsak nézni --. hogy muszáj volt látni.mely különböző szempontokat kínált számukra. A Budai Várban a diákok miközben az épített környezetet vizsgálták. és rámpát helyeztek el eléje.nagy élményt jelentett a különböző korok épületeinek meg. hogy egy feladatlap-csomag segítségével -. és némi segítséggel. Azáltal. hogy a városi környezeti nevelés. csak passzív befogadói vagyunk a fogyasztói kultúrának. Az ózdi gyerekcsoport készített interjút a témáról a polgármesterrel is. és azóta is állandó kapcsolatot tart a mozgáskorlátozott egyesülettel. A városi terepgyakorlatok során arra kapnak időt és lehetőséget. az új oktatási módszerek kipróbálásába. 3. hogy járdákról le. Budapesten térkép készült a kerekesszékkel járható útvonalakról. hogy a gyerekek sietség nélkül megvizsgáljanak dolgokat maguk körül. A Központ nagyon sok tanártovábbképzést és gyerekprogramot tartott már. mindennapjaik életterében. őket veszi igazán célba a virtuális valóságot kínáló piac. A rácsodálkozás.és felmenni milyen körülményes. meg Magyarországon az FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központot. melyek a nagyvárosban feledésbe merülni látszanak. A beleérző. sokszor lehetetlen kerekesszékkel. felfedezték a részletek szépségeit. Nincs ez másként a gyerekekkel sem. Minden ilyen program azért nagyszerű. A verbális és vizuális információk ránkzúduló özönében nagyon kevés dolgot élünk meg. de ezek közül egyik sem taxonómiai vizsgálat -. Az építőipari szakközépiskolával közösen tervezik. hogy felkelti a pedagógusok érdeklődését. az 71 . Kedvcsinálóként közreadunk néhány. A többéves munka során szűrődött le az a tapasztalat. és a közlekedési lámpák már sípolnak is. Egy budapesti és egy ózdi általános iskolában is elvégeztek egy terepgyakorlattal kezdődő. hogy üzletekben vásárolni nem lehet a forgókeresztek miatt. Az egyéni és közízlés. Budapesten a vakok és gyengén látók közlekedési nehézségeit is felmérték.Jó gyakorlat gyűjtemény. hogy iskolai gyakorlatként a járdákhoz betonrámpákat öntenek majd a közlekedés megkönnyítésére.hasonló vizsgálódások kapcsán -. hogy élőlények milyen sokaságát látták és figyelték meg. Több vidéki nagyvárosban -. Ózdon pedig kicserélték a postahivatal ajtaját. és a legnagyobb élményként mondták el meglepetésüket. a megismerés.és felismerése. de belevágnak a városi terepi lehetőségek kihasználásába. hogy a lépcsőkön nem megközelíthetők a közintézmények stb. hiszen sok város "büszkélkedhet" 10-20 emeletes betonházzal régi városközpontjában. hogy tapasztalataikat Közép-Európa számára átadhassák. hogy a mozgáskorlátozottak is be tudjanak menni. a városi terepgyakorlat még szinte fehér folt ma Magyarországon. Nincs rá időnk. a léptékek fontosságát. megfigyelni -. abban a reményben. Tanulságos volt a politika és a városfejlesztés összefüggéseire rábukkanni. kitárult előttük az élővilág gazdagsága.

előrelátóan Óvodakertben a sokat tűrő. Urbán Ágnes. Az óvodák többsége azonban csak négyhetes karbantartási szünetet tart. ha szaladgálhatnak a gyepre kirakott billegő. hogy ezt az időszakot olyan tartalommal töltse meg. mert több színt. automata öntöző vízfüggönyében. ha szerényebb díszítő értéket képviselnek. amit pedagógusként bárki célul tűzhet maga elé. A hazai fauna is szívesebben alkalmazkodik hozzájuk. Kinyílnak a rózsák. Nyári melegben nagy boldogságot jelent a gyerekeknek. Öntözött kertben dúsabb a vegetáció. Íme néhány példa: Öntözés Ne hagyjuk a pályázati pénzből méregdrágán felújított kertet kiszáradni a szabadságolás idején sem. vagyis a nyár kétharmad részében fogadja azokat a gyerekeket. Sajnos nem minden óvoda fekszik vadregényes erdő övezte vadvirágos réten. kellemesebb a közérzet.de azért valamit mindig tehetünk. Telepítsünk okosan. a tudatosság és a felelősség fejlődik ki bennük. ha cselekvési lehetőséget is kapnak. amelyen patak csobog keresztül -. a pihenés. élményt. bezárnak az iskolák. Ehhez pedig helyszín kell. az FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ munkatársa Nyári élet az óvodakertben Csillag Zsuzsa Itt a nyár. jobb a mikroklíma. amely kissé eltér a megszokottól. kikapcsolódás. 72 . a feltöltődés időszaka. elmélyülés mellett. honos növények előnyösebbek még akkor is. ami szinte a legtöbb.az óvodakert. felfedeznivalót és emlékeznivalót rejt.Jó gyakorlat gyűjtemény. A diákok ezt vakációnak nevezik. (Egyszerű szervezési kérdés. akiket a szülei nem tudnak elvinni nyaralni. a taposási kárt. Egy kert -. egyszerű. amelyben jó lenni. amely változatosabb és gazdagabb.) A rendszeres öntözés részben kompenzálni tudja az erős igénybevételt. Az intézményre hárul a felelősség.

ill. kipróbálhatja tehetségét. Néha irtani kell (és nem csak a parlagfüvet). helyben felnevelhetők. Kellemes nyári elfoglaltság az illatpárna készítése. amivel találkoznak. és folyamatosan kínálhatunk a gyerkeknek munkaalkalmat. a százszorszép. A magszárba szökkenő fű újfajta élményt hordoz az otthoni ápolt angolpázsittal szemben. a beruházás sem költséges. mint a mediterrán. hagyományos gyermeki játékok kapcsolódnak. szilvát. Kerítések mellé is lehet növénybe kombináltan foltszerűen telepíteni. dúsabb telepítés. a juhar kakasorra. (Ugye emlékszik még a pásztortáska csörgőre. Kár volna megfosztani az óvodásokat az évelő. Ha magas törzsűre neveljük a facsemetét. amelyekhez legendák. akárcsak a 2-3 éves koráig megtűrt. vagy a japánakác körömlakkra?) Megannyi gyermeki élmény! Óvodakertben ajándék egy gyümölcsfa. hiszen a gyerekek csak azokat a dolgokat tudják megismerni. az ibolya visszaköszönnek a hímzésekről. mesék. és főleg gyerekcsalogató.Jó gyakorlat gyűjtemény. A helyigény minimális. idegenül ható örökzöld kert. amelyből építkezni is lehet. vagy intim játszóhely alakul ki a bokorsátorban. Aztán ha kasza alá kerül. A termés ötven százalékát természetesen felajánljuk a "kártevőknek" és a madaraknak -. A virág színe. hiszen ezek cserélhetők. lepke-. fantáziát lódít meg a festőnövények alkalmazása. felfedezésre. és nem dobjuk ki azonnal a szemétbe. illata rovar-. A füvet sem kell feltétlenül minden zugban naprakészen négy centiméteres tarlómagasságra vágni. akkor nem fognak a gyerekek felügyelet nélkül felmászni és mosatlan gyümölcsöt enni. majd kivágott gyomfák és erdei 73 . A gyomok között akadnak különösen érdekes és értékes fajok. amelyben ismeretlen a "fűzene". vagy a pitypangból fűzött koszorú minden gyermeket megérint. jó játék -. a bogáncsbútoros babaházra. meggyet. a gyermekdalokból és mondókákból. mint a sérülékeny szolitor. irtásukat előzze meg a megfontolás.akár csoportképző játék is az "illatkavicsok" felismerése.nyáron úgyis alacsony létszámmal működik az óvoda.) Az óvodában a gyomnövények nem "gazok". A bogyók és termések számtalan ötletet kínálnak játékra. ha egy növény lombhullató. vagyis az első évben levágjuk az alsó ágait. az egynyári és vadvirágoktól. Az évszakjelző növényegyüttes hangulatosabb és pedagógiai szempontból is hasznosabb. hogy ne ültessünk cseresznyét. ringlót. gyűjthetők. gyűjtögetnivalót. Nem baj. a mécsvirág-tücsök.és gyógynövényágyás is. nyári almát és körtét. remek jó fészekrakó anyag. kiélheti kreativitását. barkácsolásra. de másként Egy dús vegetációjú kertben gazdagon burjánzik a gyomnövény is. Ezáltal remek búvóhely. Legyen a kertben zöldség. hiszen csak néhány tő szükséges. vagy északi flóraelemekből összeválogatott. szimpla cserjesor. Semmi sem indokolja. Nyáron kötetlenebbül jut idő minderre. Szebb és praktikusabb a csoportos. (Az útifű az indiánok szerint a fehér ember lábnyoma. ami nem baj. Ki-ki ügyeskedhet kedvére. szüretelni-.

Egy domb mindig arra készteti a gyereket. ha víz. Még egy síkvidéki óvodában sem kell teljesen lemondani a mikrodomborzat kínálta élvezetekről. vagy homokozókeret készülhet.html 74 . konzisztenciájáról. Közben hasznos ismereteket gyűjt a saraló az anyag hőmérsékletéről. amelyek kiegészülve a természetből gyűjtött kincsekkel alkotásra indítják a gyereket. kipróbál. ha alacsony. illat. és ha füves. ha olyan környezetben játszhat. A nyári óvodai élethez hozzátartoznak a strandolás kellékei: a kerti szőnyegek. maguk a gyerekek is szívesen legurulnak róla. Nagy nyári hőségben nincs nagyszerűbb érzés. játszanak a felpuhult. eszközök. mint a sárral. meghódítsa. Ez utóbbi kúszónövény alkalmas még kosárfonásra. A nyár nem kifejezetten a tanulás időszaka. Egy gödör szintén lehet örömforrás. iszalagok nyesedékével. is adódik hozzá.és színváltozásairól. jobban gurul róla a kisautó. a gyerekek felfedezik benne a rovarok élőhelyét. ahol változatos ingerek sokasága éri. vagy más alkalmatosság szövésére is. A változatos terepfelszín varázsa Egy lapos kert meglehetősen unalmas. mint egy pocsolyában mezítláb tapicskolni. ahol felkészült óvónők szeretettel és empátiával mutatnak utat a világ megismerésének bonyolult rendszerében. fakéreg. gyakorol). Egy-egy kiszáradt. valódi (élő) kert veszi körül. Nagy szerencse. A dombocskáról más perspektívában tárul fel a világ. halmazállapotáról. akkor asztalként is jó.hu/cedrus/index1. különösen. ha pásztortűzrakással és szalonnasütéssel párosul. befuttatható. faragható anyagával. hogy megmássza. zászló stb. http://www. A törzsből rönkvár. ülőke. mint a hullámos terep. Ha pedig elkorhadt. különösen. Az óvodás gyerek mégis a nap minden órájában tanul (érez.Jó gyakorlat gyűjtemény. Csupa olyan csoda. A tuskót nem kell feltétlenül eltávolítani. Alkalmas lehet kosárlabda-állványnak. amit csak nyáron lehet megélni. míg a fakorongokat maguk a gyerekek is használni tudják. Nyáridőben épülnek a legigazibb homokvárak. Az óvodában töltött nyár is hasznos és boldog időszakká válhat. vagy egy sárgödörben saralni. a napernyők. ha az óvoda rendelkezik pancsolómedencével. játszóalkalmat kínál. A nyesedék elégetése (megfelelő felügyelet mellett) mindig óriási szenzáció. Kevesebb játszóhelyet. a vízen úsztatható játékok (fennmarad? elsüllyed?) és mindazok az anyagok.tabulas. kivágott fa valóságos kincs. formálhatóságáról. mászóka. felfedez. szabadtéri bábfal. A vízzel talán még jobban lehet játszani. ha a gyereket gazdagon telepített.

hogyan élhet a városi ember a "természetbarátabb" és "környezettisztelőbb" módon. A táplálék körforgását. 5. mit szabad beletenni és mit nem. s ezután már többet mondhatunk az adott témáról. gödörásás és szögelés. mi történt velük. valamint a tisztes távolságból csodált diófacincér is. Komposztálóépítés. Volenszki Ivett és Varga Attila "A környék kincsei" Az újpesti napközis táborban megrendezett kéthetes környezeti nevelőprogramunk célja annak bemutatása volt.) 6. életháló (az erdő élőlényei) egy gombolyag segítségével. megkavartuk és forgácsot szórtunk rá. Nézzük ezt meg a komposztáló témakörének példáján. (Lécdíszítés. Ezt követően mindennap együtt dobtuk bele a "natura masinába" az otthonról hozott szerves hulladékot. Környezeti nevelés az újpesti napközis táborban Mihalik Gabriella. inkább tevékenységekbe vonjuk be a gyerekeket. A komposztálódási folyamat megértése érdekében elástunk némi szerves hulladékot és egy nejlonzacskót. Mivel nem szaktáborban dolgoztunk. A tábor számos élőlény élőhelye. Ezután saját élményekre alapozva és több oldalról megközelítve (például rajz és mese) vizsgáltuk meg a választott témát. a gondnok néni gyümölcsös. Ügyelnünk kellett arra. hogy ne sokat "oktassunk". átlagos érdeklődésű alsó tagozatos gyerekekre kellett kidolgoznunk a programunkat. 7. a lebomlás megfigyelése egy kiszáradt fán. 3. A visszautaló játékok és beszélgetések a folyamatos ismétlést szolgálták. azaz "natura masináról". gólya--béka). A következő lépésben a cselekedtetve tanulás elve alapján tudásunkat a gyakorlatban alkalmaztuk. jobbára velünk is maradtak két hétig. A komposztálóhoz rajzoltunk két posztert. 4. "Kincsei" közé tartozik a Szilas-patak menti Farkas-erdő. A második hét végén megnéztük. akiknek ezek megtetszettek. Azok a gyerekek. A "Környék Kincsei Csapatot" két környezeti játékkal verbuváltuk össze. A "zöld gondolkodást" legfőképpen gyakorlati példákon keresztül igyekeztünk átadni. 75 . illetve a működését magyarázzák. A témaköröket figyelemfelkeltő játékokkal vezettük be. Pedagógiai koncepciónk A tábor pedagógiai koncepciója a játékos tanulás volt.Jó gyakorlat gyűjtemény. melyek azt mutatják. a lebomlást is jelölve. a kirándulás során megfigyelt táplálékláncot ábrázoltuk. 1.kertje. Forgószínpadszerűen három színhelyt alakítottunk ki: táplálékláncos fogók (pl. A foglalkozásokat a gyerekek saját tapasztalataira és közvetlen környezetükben átélt élményeire építettük. 2. Ily módon megismerkedtünk az ásással és a talajjal. A lebomlás vizsgálata. Séta a közeli Szilas-patakhoz és a Farkas-erdő szélére. Mese a komposztálóról.

Óceán -. a búzamezőn megkóstolhatták a búzaszemeket. de mikor megtudták. hogy az itt készülő komposzt fontos a kert növényeinek.szólt a Föld készítője. Bayamey. drámapedagógia Az ismerkedésben. Egyre több gyerek hozott otthonról komposztálható anyagokat. Órák hosszat figyelte és óvta a csigáját. Sikerrel használtuk Caduto indián meséit is. a csoporttá alakulásban játékokat. évszakok változása. Készítettünk cserepeket is. Egy játék segítségével egyúttal felderítettük a sütemény alkotóelemeinek előtörténetét és az általuk megtett utat. A tábor végére a komposztálóval való törődés feladatból örömmé változott. diófacincérek. hogy a természetvédelem ne pusztán tilalmakat jelentsen a gyerekeknek. Egy kislány. amikor ki-ki a maga választotta élőlény "bőrébe bújva" élhette át az elbeszélésben elhangzó eseményeket: pl. A Természettudományi Múzeumban a gyerekek feladatlapokat töltöttek ki. Téged tettelek a Föld leghatalmasabb. A másik drámajátékban egy. ahol segítettünk felszedni a lehullott barackot. Eredmények Sikerült a gyermekek érdeklődését a természet felé fordítani. Kézműves tevékenységek gyakran szerepeltek a programban. és "eltűnhettek" a napraforgótáblában.az átélés nyomán . A komposztáló bemutatására érkező gyerekek először idegenkedve figyelték a "natura masinát". hogyan kellene az embernek változtatnia a viselkedésén. így mindig volt mivel "megetetnünk" a komposztálónkat. A napközis tábor tanárainak érdeklődését is sikerült felkeltenünk a környezeti nevelés iránt. Az erdő élőlényeinek véleményt kellett mondaniuk az ember tevékenységeiről. A gyerekek felmászhattak a traktorra. giliszták) életét. és beszámoltak megfigyeléseikről. A "drámás" játékokban ugyanis addig sohasem tapasztalt módon bontakozhatott ki előadói és szervezői képessége. menekülés. mikor az a kisfiú. rigók. "Csapatunk" tagjai rendszeresen figyelték a tábor területén élő állatok (galambok.pozitív beállítódáson alapuló felelős magatartást. kézművesség A kirándulások és a megfigyelések a program fontos részét képezték. Ugyanis oly hosszú ideig türelmesen tartotta a kezén. Egy alkalommal egy afrikai mese nyomán jelenítettek meg élőlényeket a gyerekek. míg a csiga előbújt és elkezdett mászni a kézfején.Jó gyakorlat gyűjtemény. sikeresen "megszelídített" egy csigát. A legérdekesebb ilyen esetünk az volt. drámapedagógiai eszközöket alkalmaztunk. melyben még interaktív típusú feladatok is szerepeltek! Sütés nélkül fogyasztható süteményt is gyúrtunk. hogy otthon növényt ültessen bele. 76 . majd ötleteket adtak. csigák. Mindkét hét végén diavetítést tartottunk a lezajlott eseményekről. a második hét végére vezéregyéniséggé vált. hanem -. Elutaztunk az iváncsai biofarmra. és megismerkedtünk a ház körüli állatokkal. Figyelj jól. aki egy-két percnél tovább nem volt képes odafigyelni semmire. Visszatérő elem volt az élőlények megjelenítése. Kirándulások. Kiállítást készítettünk a tábor többi gyerekének és tanárának. amit mindenki hazavihetett. Ezek az eszközök az új információk feldolgozását és a környezettudatos viselkedés belső igénnyé alakulását is segítették. aki eleinte nehezen illeszkedett be a csapatba. Célunk az volt. a természettel harmóniában élő közösséget alakítva magyarázták el életmódjukat a betolakodónak. maguk kezdték el lelkesen magyarázni az újonnan érkezőknek a komposztáló működését. Játékok. Ezekre mintegy ötven gyerek és felnőtt volt kíváncsi. táplálékkeresés.

A víz. hogy nevetésre ingerelje a dagadt békát. hamarosan elpusztulnak. és szeretek minden úszó lényt.Eltüntetlek a Föld színéről. -. Mind egyetértettek abban. A haragvó Bayamey így szólt: -. Arkansas. a tavakat és a patakokat. Óceán. járnak vagy repülnek. és széles száját kitátva elnyelte az Óceánt. A teknős mókás éneke is csak az állatokat kacagtatta meg.Mi már egyszer a bálnát is megnevettettük mulatságos táncunkkal. És ahogy a száját megnyitotta. a levegő és a föld összes teremtménye összegyülekezett. mint egy földigilisztának! -. a folyók. Boldogan emelkedtek mind magasabbra. Pleasant DeSpain: Eleven Nature Tales (August House Publ.Nevettessük meg! A kukuburra madár meg is próbálkozott. könyve alapján 77 . az Óceán visszatért medrébe. te kétballábas. akik a legmélyebb erdőkbe és a legmagasabb hegycsúcsokra szaladtak. a patakok újra megteltek vízzel. az Óceán visszatérne. Csak azok menekültek meg. Mikor látta. mígnem teljesen összegubancolódtak: Te. kizúdultak a vizek. hogy végül is megbocsátott. hogy ha nem jutnak vízhez. De szeretem a Szárazföldet is. és azokat a lényeket. hadd próbáljuk meg. Tekeredtek egymás körül. Az állatok gurultak a nevetéstől. Nekem van egy ötletem! -. a Holdon.így az egyik. hogy azok kicsaptak a Szárazföldre. ne árts a szárazföldnek. a béka némán hallgatott tovább. Nálad még egy szúnyog is különbül riszálja magát! -.szólt a delfin --. Óceán. amelyek csúsznak.Jó gyakorlat gyűjtemény. felugrott az égre.kiáltott a kenguru. olyan a mozgásod. Sok szárazföldi lény lelte halálát a vízben. Azzal hatalmas békává változott. összefonódtak és újra szétváltak. Ekkor két angolna jeletkezett: -. Nézzétek -. ott ül Bayamey fönn. legerősebb elemévé.így a másik. Szeretlek téged. a folyókat. a tavak. hogy kinyissa a száját.. Ezt már a béka sem bírta tovább mosoly nélkül. hogy immár a Föld teljesen száraz. Ha rá tudnánk bírni. Mígnem a szél addig játszott az Óceán hullámaival. Az állatok hálát adtak Bayameynek. Maradj a medredben. de kudarcot vallott. és leült pihenni a Holdra. A száját szorosan összezárja. 1996) c. Az Óceán és a Szárazföld sok évig békében éltek egymás mellett.

összehasonlításokat végzünk jellegzetességeik vonatkozásában. mely egyaránt szolgálja a megszerzett ismeretek elmélyítését. számosságbeli.Jó gyakorlat gyűjtemény. s élményszintű feldolgozását egyaránt. az ismerős jelenségek élmények minél pontosabb megfogalmazását. Gyakorlatban alkalmazzuk a kiterjedésbeli. 78 . felelgetős játékok. Az élményszerű ráhangolódást követően. túrák során megfigyeljük a körzet jellegzetes növényeit. Kiemelt szerepet tulajdonítunk programunkban a népi játékok. a tájvédelmi körzetben tett rövid séták. alakíthatóságuk bemutatása közben az alkotás – alakítás változatos lehetőségeinek élményszintű megtapasztaltatására. Hangsúlyt helyezünk a természetben való anyagok formai tulajdonságainak. Célunk hogy a rácsodálkozás élménye segítse elő a felidézést. anyagának megismerésére. Erdei Iskolai Programok a középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára A PROGRAM ALAPADATAI A program neve/címe: „Kis Természetjárók” a Vértesben Mely évfolyamcsoport részére készül a program? 3-4 A program rövid leírása: Előzményekre épülő tábori programunk a korábbi élmények. valamint dramatikus játékok elemi szintű alkalmazásának. illetve a térbeli tájékozódáshoz kapcsolódó ismereteket. emlékek felidézésével kezdődik. állatait. az összefüggések felismertetését.

lopom …. az értékelés szempontjai modulonként egységesen. 90 perc - - erdei tisztás „Pihenő” a tisztáson Egy tisztáson megpihenve körjátékok.4 Segédeszközök. A napok sorszá ma 10. Este értékelés didaktikus mese keretébe ágyazottan.) Séta az erdőben Beszélgetés erdei élményekről. hangjainak megtapasztalása. Kiskertemben az ürge …. a foglalkozások egyes résztémáinak tartalmi kifejtése 10.2 A foglalkozások színhelye 10.Jó gyakorlat gyűjtemény.3 Módszerek/ munkaformák foglalkozásonként 10. egyéb tárgyi eszközök foglalkozásonként 10. Hol jártál báránykám … Fecskepalota társalgó Diavetítés erdei állatokról dramatikus játékok elemi szinten történő alkalmazása kendők. állatainak megfigyelése. népi játékok. konkrét megtapasztaltatás természet Napközben folyamatos ellenőrzés. GántBányatelep Fecskepalota megfigyelés felidézés természet 60 perc - erdő beszélgetés. (Tavaly itt fogócskáztunk … stb.1 A program moduljainak. kiskosár. Kinn a bárány …. Emlékek felidézése. kalapok. hangutánzás diavetítő. Az erdő színeinek. 10.5 A diákok ellenőrzésének módja. Lipem.6 Az egyes foglalkozások időtar-tama 1. foglalkozásainak megnevezése. felelgetős játékok játszása: Nyuszi ül a fűben…. film 30 perc 79 . kampósbot 60 perc megfigyelés. Újra együtt a Vértesben Megérkezés a táborhelyre: rövid séta a Fecskepalota környékén.

kis tarisznya gyűjtögetés Napközben folyamatos ellenőrzés. cselekedtetés. növények. botbábok. megfogalmaztatás (mondatalkotás. gesztenyefigurák. termések gyűjtögetése. spárga 60 perc - az üdülőház társalgója dramatikus játékok elemi szinten történő alkalmazása. fák kiterjedéseiről: hasonlóságok. tárgyak. Este pozitív megnyilvánulások értékelése a tanulók bevonásával. 120 perc - az üdülőház terasza megfigyelés. papír. élmények felidézése. Tábori napló írása közösen: a tanulók részéről élmények felidézése Fecskepalota társalgó beszélgetés. improvizálás. hurkapálca. „Életre kelnek” a termések Túra a Tájvédelmi Körzetben Megfigyelések tárgyak. különbözőségek: KI-MIT-TUD játékos formában Érdekes növények. „Bábszínházban” Az elkészült bábok és figurák paraván mögött bemutatkoznak. egyéni bánásmód ragasztó. „Felébrednek” a termések Játéktárgyak készítése az erdei séta során gyűjtött anyagokból: csuhéfigurák. táncolnak tájvédelmi körzet konkrét minden tanulónak megtapasztaltatás. énekelnek. Értékelés a játékos Ki-MIT-TUD keretében. mondatbővítés) tábori napló. egyéni bánásmód óvodai paraván vagy takaró paraván készítéshez 40 perc 80 . a felidézést segítő (a napi séta során gyűjtött) tárgyak 30 perc 2.Jó gyakorlat gyűjtemény. értékelés. stb.

Kirándulás a „nagy tisztásra”. A tisztás a hegy tetején található a tanulók által már korábban megismert helyen. 81 . speciális (3 oldalú) színes ceruza. . élmények felidézése. Tábori napló írása közösen Élményrajzok készítése egyénileg.Jó gyakorlat gyűjtemény. megfogalmaztatás (mondatalkotás. A rajzok beragasztása a naplóba. helyszínen található eszközök (lehullott gallyak. a nevelő által felvillantott jellegzetes tárgyak segítségével. kis kosár. az üdülőház társalgója beszélgetés. A természet kincseinek felhasználása. ezáltal fejlesztve ily módon önértékelési. értékelés a tanulók elemi szinten történő bevonásával. mondatbővítés) 60 perc rajzlap.) Folyamatos ellenőrzés. 30 perc értékelési képességüket. megfigyelés természet 60 perc erdei tisztás cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés. A rácsodálkozás élményének segítségével a lehetőségek felismertetése. bemutatás textil szalagok. tábori napló 3. az akadálypálya megalkotása. „építése”. magyarázat. Emlékek felidézése. erdő beszélgetés. Beszélgetés az eltelt napok élményeiről.Akadálypálya kijelölése. kövek stb. A természet kincsei . irányított illetve önálló alakítás.

. A közös élmények örömteli. cselekedtetés szalagok.Az elmúlt napok élményei. faágak. konkrét tábori napló Fecskepalota udvarán kialakított tűzrakóhely megfigyelés. az elsajátított ismeretek új helyzetben történő gyakorlati alkalmazása erdei tisztás .Az akadálypálya „visszaadása” a természetnek Jelek. Tábori napló végig olvasása a látottak. . újbóli átélése. 60 perc erdő természet 120 perc 82 . egymás iránti figyelem. állatok Fecskepalota – társalgó megfigyelés. tolerancia fejlesztése. Versenyjátékok keretében a térbeli tájékozódás gyakorlása bemutatás.Erdei séta az ismert útvonalakon. Helyszínek. kis kosár természet + jelek (szalagok) 60 perc 30 perc 60 perc megfigyelés.Tábortűz A tűz mellett éneklés. erdei tisztás . furulya 20 perc egy hálószoba egyéni bánásmód tábori napló A tábor lezárásakor minden tanuló kap egy-egy kisebb jutalomtárgyat. élmények felidézése megfigyeltetés. .Jó gyakorlat gyűjtemény. az élmények felidézése. élménynyújtás tűzrakóhely. A tisztást természetes állapotában hagyjuk. egyéni bánásmód. értékelve az eltelt időszak pozitív megnyilvánulásait. növények.Tábori napló közös megírása A „Kis Természetjárók” elköszönnek a Vértestől . kihelyezett eszközök összegyűjtése. meghitt megélése.Áthaladás az akadálypályán. Ebbe az értékelésbe elemi szinten már a 4.

csomagolópapír 40 perc 83 . a Fecskepalotától. dramatikus játék tanulókat is bevonjuk. összefoglalása. A munka értékelése.Jó gyakorlat gyűjtemény. emocionális megnyilvánulások megfogalmazások segítése. felismerése. Visszhangjáték. egyéni bánásmód zsírkréta. elcsomagolása haza szállításhoz. Szőnyegrajz készítésével az erdei iskolában töltött napok eseményeinek rögzítése. A tanulók a választott program sorrendjében helyezkednek el a több méteres hosszúságban kihelyezett papírtekercsnél.Túra az üdülőház melletti dombra ”Búcsúzás” az erdőtől. . értékelési képességüket. Az együttlét során megkedvelt játékok felelevenítése a tanulók által választott helyszínen.Tábori kép Kollektív rajz. . egyéni bánásmód Fecskepalota – terasz önálló alkotás. természet 40 perc játékos utánzás. fejlesztve ezáltal önértékelési. domb megtapasztaltatás.

továbbá építünk az élményszintű tapasztalatszerzés transzferhatására (pl. A gyakorlati életben szerzett tapasztalatok segítségével tanulóink elemi szintű összefüggések felismerésére válnak képessé. hogy a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés minél több érzékszerv stimulálása útján történjen meg. készségek és magatartásmódok alakuljanak ki. hogy mi is a természet részei vagyunk. A program célja: járuljon hozzá. ERDEI ISKOLAI PROGRAMOK A KÖZÉPSÚLYOS FOKBAN ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA A PROGRAM ALAPADATAI A program neve/címe: „Nagyító alatt a természet” Mely évfolyamcsoport részére készül a program? 5-6 A program rövid leírása Programunk biztosítja az élő természet nagyobb csoportjainak (növényekállatok) közvetlen tapasztalatszerzés útján való megfigyelésének lehetőségét: vadlesekről állatok megfigyelése távcsővel vadnyomok követése. életmódjának megismerése. hogy képességeikkel összhangban álló kiegyensúlyozott emberi életet élhessenek. Tudatosítjuk az értelmileg akadályozott gyermekekben.: alkonyati erdő…). rávilágítunk a természet és az ember kapcsolatrendszerének sokoldalúságára. vizsgálata. Kiemelten fontosnak tartjuk. vizsgálata vadon élő állatok élőhelyének. 84 . hogy tanulóinkban olyan jártasságok. E programok keretében: természet adta kincsek ásványkincsek védett növények gyógynövények megfigyelése. melyek elősegítik.Jó gyakorlat gyűjtemény.

Távcsővel állatok megfigyelése. kérdés-felelet feladatrögzítés során.Jó gyakorlat gyűjtemény. megjelenésük (életmódjuk. foglalkozásainak megnevezése. Vadetető felkeresése. 10. szemléltetés. azok jellemzőik.2 A foglalkozások színhelye 10. Az erdő élővilága Ismereteink az erdei állatokról Beszélgetés a korábban átélt erdei élményekről. Meglévő ismeretek felidézése – képek segítségével. szemléltetés. lakóhelyük). 180 perc - Séta során tapasztalatszerzés az erdő állatokról. azok életmódjáról. az értékelés szempontjai modulonként egységesen. Közös tablókészítéssel a szerzett Fecskepalota vadles távcső vadetető gesztenye - papír. a foglalkozások egyes résztémáinak tartalmi kifejtése 10. bemutatás. élmények felidézése. csoportosítás képekkel) séta. a nyomok alapján következtetések levonása. magyarázat. 10. logikai műveletek (azonosítás. Tablókészítéssel ismeretek ellenőrzése. egyéb tárgyi eszközök foglalkozásonként 1. Beszélgetés a vadásszal.1 A program moduljainak. Téli eledel (vadgesztenye) elhelyezése az etetőben. Az elkészült munkák értékelése a gyermekek bevonásával. színes 90 perc 85 .3 Módszerek/ munkaformák foglalkozásonként 10. Ismert erdei állatok. cselekedtetés képek Az állatok világa c. megfigyeltetés beszélgetés. Séta a közeli vadleshez. beszélgetés.4 Segédeszközök.6 Az egyes foglalkozások időtar-tama A napok sorszáma 10. képgyűjteményből 60 perc A meglévő ismeretek ellenőrzése. Fecskepalota társalgója motiváció beszélgetés. Nyomkövetés.5 A diákok ellenőrzésének módja.

ellenőrzés. Különbözőségek megtapasztaltatása. alkotó kedv felkeltése. megfigyeltetés. színezése választott eszközzel. kövek. magyarázat. bányamúzeum Bányamúzeum látogatása A múzeumlátogatás kapcsolása a bauxitbánya látogatásához. értékelés ceruza. Talajformák. 60 perc magatartásformák kiemelése közösség előtti dicsérettel. magyarázat. völgyek bemutatás. Mintagyűjtés (föld. Bauxitbánya megtekintése Miért van szükség bányászatra? Beszélgetés a bánya fogalmáról. hátizsák Kérdések feleletek alapján a tanulók ismereteinek ellenőrzése folyamatosan a nap folyamán. bemutatás. 60 perc bauxitbánya - beszélgetés. a talaj ásványi kincsei Séta alkalmával a talaj vizsgálata Talajminták megfigyelése. ragasztó. Működő eszközök kipróbálása. állatok képei 2. magyarázat. értékelés. szemléltetés. A tanulókban felmerülő szemléltetés. Kiscsoportokban erdő rajza. cselekedtetés a természet kincsei (talaj. ellenőrzés. Tárlatvezetővel a múzeum megtekintése. ebédlője beszélgetés. Működő – nem működő bányák. értékelési képességüket. A múzeum fogalma. kavicsok). ismeretek rendszerezése. önálló alkotás. rávezetés bauxitbánya múzeum berendezési tárgyai. zsírkréta. a bányamúzeum célja. 120 perc Értékelés a tanulók bevonásával.Jó gyakorlat gyűjtemény. bauxit). eszközei A pozitív megnyilvánulások. 86 . kavicsok. ezáltal is fejlesztve önértékelési. élményszerzés közeli dombok. életterüknek megfelelően. Állatok képének felragasztása a képre. kövek. pasztellkréta.

Növények gyűjtése. szemléltetés. Kőzetgyűjtemény készítése. Séta alkalmával növények megfigyelése. kérdések megválaszolása. tabló. magyarázat. cselekedtetés. kefe. mezők növényei . Elkészült munkák közös értékelése. megnevezése.Jó gyakorlat gyűjtemény. rongy. párosítása). Csoportosítások végzése (termesztett – vadon élő növények). esztétikai érzék fejlesztése gyűjtött kőzetek . Fényképfelvételek készítése növényekről. Viselkedési szabályok betartásának ellenőrzése folyamatosan. magyarázat. rétek séta. fényképezőgép 120 perc 87 . Csoportosításuk a megfigyelt sajátosságok alapján. Kőzetek felhelyezése a tablóra. logikai összefüggések felismertetése. ragasztó 90 perc 3. gyűjtése Figyelemfelhívás a védett növényekre. Fecskepalota társalgója cselekedtetés. a növénygyűjtés helyes módjára.Termesztett és vadon élő növények Meglévő ismeretek felidézése memóriajáték növényeket ábrázoló képeivel (növények felismerése. 60 perc közeli dombok. Kőzetek tisztítása. értékelése önértékeléssel egybekötötten – a napzáró beszélgetésen. magyarázat. gyakorlás memóriakártya (növények képei) Ellenőrzés értékelés folyamatba ágyazottan. ellenőrzés olló. Erdők. hátizsák. Fecskepalota társalgója beszélgetés.

vadvirágokból ágkeretre növényszövés készítése Növények válogatása. csoportosítása a szövéshez szükséges szempontok alapján. beszélgetés a fa hasznosítási lehetőségeiről. Gyűjtött növényekből. erdő bányavölgy bemutatás.) Fakitermelés. Videofilm megtekintése. rafia 120 perc Séta során tanított helyes magatartásmód megerősítése. Gyógynövények Cselekvésbe ágyazott ellenőrzés. videofilm. értékelés növények. szemléltetés videolejátszó. ágak. 4. A faszén felhasználása. Fecskepalota társalgója beszélgetés. bemutatás. Ágkeret elkészítése. A szénégetők munkájának megismerése. (Ízlésformálás önálló választási lehetőség biztosításával. ellenőrzés. virágokról. a fa hasznosítása Fakitermelés megtekintése. zsineg. televízió 60 perc 88 .Jó gyakorlat gyűjtemény. A közelben dolgozó szénégetők meglátogatása. bemutattatás 120 perc Fecskepalota udvara - cselekedtetés. - Ismerkedés a gyógynövényekkel Beszélgetés a „gyógyító” növényekről. magyarázat. magyarázat. értékelés. Szövés.

cselekedtetés. dombok. Gyógynövények hasznosítása Teafőzés. megfigyelés. udvara teafőző. a nem odavaló kiválasztása. víz. cselekedtetés. erdő megfigyeltetés. csészék. rétek. Természetvédelem . magyarázat. szárítása. magyarázat bemutatás. - Gyógynövények gyűjtése Séta alkalmával gyógynövények gyűjtése (csipkebogyó. rávezetés gumikesztyű. kosarak A munkavégzés során folyamatos ellenőrzés. Kakukktojás – játék: gyűjtött növények felismerése. ebédlője. Fecskepalota társalgója beszélgetés. élményszerzés gyógynövények 120 perc - Fecskepalota konyhája. zsineg. magyarázat. gereblyék. összekötése. növények 120 perc 5. Környezeti ártalmak felsorolása.Jó gyakorlat gyűjtemény. cickafark. Helyes és 30 perc 89 . zsákok. csalán).Beszélgetés környezetünk védelméről Mit tehetünk környezetünk megóvásáért. értékelés. Gyógynövények megmosása.

kalapács. vödör. gyakorlás. zsineg. a cselekedtetés során helyes magatartásmódok megerősítése. csoport: A barkácsoláshoz szükséges eszközök előkészítése. madáreleség 120 perc differenciálás kiscsoportos foglalkoztatás. értékelés deszka. ásó. gyakorlás. I. Szükséges eszközök előkészítése. magyarázat. Madarak védelme Madáretető barkácsolása. szög. csoport: A Fecskepalota közelében levő erdős részen található madáretetők feltöltése élelemmel. 90 perc - Fecskepalota parkja 90 perc bemutatás. Fecskepalota udvara. ellenőrzés. II. csiszolóvászon. magyarázat - Fecskepalota udvara. környéke 90 . összegyűjtése.Jó gyakorlat gyűjtemény. Madáretető elhelyezése a Fecskepalota parkjában. bemutatás. Facsemete ültetése. Elemek összeszögelése. víz helytelen magatartásmódok elkülönítése. Faültetés Faültetés helyének kijelölése. Elemek csiszolása. Kiscsoportos foglalkozások: ma dáretető készítése. környéke cselekedtetés. lomb gereblyézése Hulladék gyűjtése a Fecskepalota környezetében. Lehullott lomb gereblyézése. Hulladékgyűjtés. gereblye. értékelés facsemete. elhordása a kijelölt helyre. ellenőrzés.

élményeivel hosszú távú fejlesztőhatást biztosít a középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára. környezetére: „Óvjuk. valamint azt. amely tudásanyagával. melyhez szervesen illeszkednek az érzékelésfejlesztő. Fejlesztő munkánknak ki kell térnie a jel -és szimbólum értés képességének kialakítására. közösségfejlesztő gyakorlatok. kiemelve a napi tevékenységekbe ágyazott ismeretközvetítést. védjük. s kibővítve azokat. ami további lehetőséget nyújt az integrációra. hiszen mi is részesei vagyunk. Erdei iskolánk programjának összeállításánál a fenti szempontok dominálnak. hogy az iskolán kívüli helyszín hozzájáruljon a természet és a külvilág megismeréséhez. mintegy megerősítve. sokszínű választási lehetőséggel. készségfejlesztést.” E program megvalósításával biztosítani szeretnénk. Búcsúzásként egy facsemete ültetését tervezzük. tiszteljük a természetet.Jó gyakorlat gyűjtemény. térérzékelő. 91 . A természet adta lehetőségek felhasználásával folyamatosan vizsgáljuk. (vagy mégsem?)” Mely évfolyamcsoport részére készül a program? 7-8 A program rövid leírása Iskolánk. A projekt terepfelméréssel kezdődik. alkalmazva a tájékozódáshoz szükséges ismereteket. s a jelzett két évfolyam tanulói speciális nevelési igényű (középsúlyos fokban értelmileg akadályozott) gyermekek.. amely szimbolizálja az ember pozitív ráhatását a természetre.. hogy a környezet milyen hatással van az élőlényekre. Mindezek közvetítése ráépül az előző évfolyamok ismeretanyagára. A tanulók életkori sajátosságaihoz igazodóan programunkat egy dramatikus szerepjáték (indián élet) köré szerveztük. Ezen osztályszintek és egyben iskolánk pedagógiai programjában megfogalmazott célja: a valóság megismeréséhez szükséges ismeretek – és technikák elsajátítása. ERDEI ISKOLAI PROGRAMOK A KÖZÉPSÚLYOS FOKBAN ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA A PROGRAM ALAPADATAI A program neve/címe: „Az utolsó mohikánok!. barátságos légkörrel megalapozott erdei iskolai program létrehozása. hogy az élőlények hogyan befolyásolják környezetünket. Összefoglalva: Egy olyan biztonságos.

tűzrakáshoz – védelemhez szükséges eszközök Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: turistaútvonal jelzése. bot - Fecskepalota közelében az erdőben egy domb közösségi életgyakorlatok. csatakiáltás elmondása. közvetlen tapasztalatszerzés. napok sorszáma 10. a foglalkozások egyes résztémáinak tartalmi kifejtése 10. megfigyeltetés. Visszacsatolás a dramatikus játékban vállalt szereppel való azonosulásról: saját és mások nevének ismerete. testbeszéd. Ráhangolódás a tervezett program megvalósítására Terepfelmérés Gyalogtúra a közeli erdőben a kijelölt gyalogösvényen. dicsérete. az értékelés szempontjai modulonként egységesen.6 Az egyes foglalkozások időtartama 1. megbeszélt szabályok betartása.1 A program moduljainak. Csatakiáltás megalkotása. a már elkészített zászló. tűzvédelemről tanultak áttekintése. Törzsfőnök és egyéb posztok választása nyílt gyalogtúra a Vértes Tájvédelmi körzetben motiváció.4 Segédeszközök. Indián zászló tervezése és elkészítése. évgyűrűk). tartalom kitalálása rigmussá alakítása. motiváció. Tájékozódáshoz szükséges ismeretek felelevenítése (nap állása. Értékelés a szerepjáték keretei között: arcfestés szóbeli értékelése. lámpa. csatakiáltás elmondása. textil. egyéb tárgyi eszközök foglalkozásonként 10.3 Módszerek/ munkaformák foglalkozásonként 10. égtájak felismerése. Arcfestés: ötletadás bemutatott minták alapján. közvetlen tapasztalatszerzés példaadás.2 A foglalkozások színhelye 10. a választott posztnak való megfelelő viselkedés. olló. majd egymásnak segítés az arcfestésben. felismerés az arcfestésről.Jó gyakorlat gyűjtemény. magyarázat. példaadás. 10. gyakorlás. foglalkozásainak megnevezése. Indián táborhely kialakítása Indiánsátor felállítása az erdőben található lehullott gallyakból.5 A diákok ellenőrzésének módja. a zászló mint jelkép ismerete. játékos fejlesztési formák száraz faágak. megfigyelés. Ünnepélyes zászlófelvonás. dombtetőn. Átváltozás indiánná Névválasztás: minden tanuló egy jelképes nevet választ magának. példaadás. zsineg - Fecskepalota arcfesték. 2 óra 2 óra 3 óra 92 . textilfesték. Indián táborhely kijelölése egy védett helyen. sátorépítés során a közösségért végzett munkája alapján jutalomban részesítés (indián bőrzacskó). moha.

Jó gyakorlat gyűjtemény.a már tanult tűzrakási technikák. kapcsolók madarakkal. Fecskepalota közös helységei magyarázat. Visszacsatolás a dramatikus játékban vállalt szereppel való azonosulásról: választott természetben 2 óra szerepnek való talált botok.A szereptudat megerősítésére egy táncko. Értékelés a szerepjáték keretei között: az íj magnetofon. érzésekről való beszélgetés. igazodás az egyéni fejlettségi szinthez Fecskepalota példaadás. s azok hangjának természetben 3 óra megszólaltatása. táborhelyünk nesztelen megközelítése metakommunikáció osonással. ékszerek elkészítése. s a hozzá tartozó eszköztár létrehozása a természet adottságaihoz alkalmazkodva példaadás. olló. indián öltözetben. Tábortűz . A felvállalt szerep érzésének megerősítése. magnetofon egyéni élményekről. „harci” eszközök. s mi hogyan használjuk. 2 óra kipróbálása során a lámpa legjobbak jutalmazása kitűzőkkel. egyeztetése a hozzájuk fülbevaló tartozó állatokkal. 93 2. cselekvésbe ágyazott tapasztalatszerzés egésznapos tevékenység elismerése (a jutalmazott a „varázsló” közvetlen segítője lehet). nyakláncok. mások szóbeli elismerése. előadása megfelelő példaadás. Természetes anyagokból. megfelelés. megfigyeltetés. fejdíszek. lopakodással. talált eszközök zenei megszólaltatása. s beszélgetés arról. a legjobb ritmusok. . . fülbevalók. övek összeállítása. mozgások. Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: az erdőben élő állatok felidézése. . saját nyíl elkészítése. sa . megtanulása. játékos fejlesztési A felvett „zenei” összeállításhoz táncléformák alkalmazása pések.udvara sérült funkciók reográfia megalkotása: a természetben aktivizálása. buzdítás. cselekvésbe ágyazott tapasztalat szerzés.A szerepjátékhoz szükséges eszközök elékészítése: ékszerek. testbeszéd. talált termések.az erdő nak megfigyeltetése: a dombon kialakított megfigyeltetés. igazodás az egyéni különböző hangzások. mimikák közös megalkotása. hogy ez az eszköz milyen szerepet töltött be. és tűzvédelmi ismeretek gyakorlati alkalmazása. válasz kövek. táborhelyünk és közösségi életgyakorlatok. magnókazettáról hallott levelek. szavazással. ritmusok kialakítáfejlettségi szinthez. ismert hangok spárga.magnetofonra való felvétele. apró tott posztnak való rönkök.Éjszakai túra során a természet változásai. kevésbé . gyakorlás.

Visszacsatolás a dramatikus játékban vállalt szereppel való azonosulásról: a választott posztnak való 3. balesetvédelmi ismeretekről elsajátítottak helyes használata. betartva a természetvédelmi előírásokat. gyakorlás példaadás. minden tanuló jutalmazása különleges. Az éjszaka hangjainak megfigyelése – fölvétele magnetofonra. fejdíszre való tollal. szárítása. a táborhelyen az éjszakai erdő hangjainak visszahallgatása. hangzások értékelése oly módon. a csipkebogyó eltevése télire. egésznapos tevékenység elismerése. gyűjtése: a dramatikus játékaink során elkészített öltözetben gyalogtúra. igazodás az egyéni fejlettségi szinthez. gyalogtúra a Vértes Tájvédelmi körzetben példaadás. „a törzsfőnök barátja lehetek”.A természet kincseinek felkutatása. Alkalmazkodókészség fejlesztése: érkezik a hír: „megtámadták az indiántábort”. magyarázat. hogy felvehető a magnetofonra. a mozgás során megfigyelt átélés. közösségi természetben talált ehető termések 2 óra . cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés. stb. (adottak a helyszínen) 3 óra 94 . szita. érzések felidézése beszélgetés során.Jó gyakorlat gyűjtemény.A természet kincseinek felhasználása: a közösen gyűjtött csipkebogyóból szörp készítése. edények. beleélés elismerése szóban. természetvédelmi tudás alkalmazása a gyűjtés során. A természet kincseinek felhasználása . Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: visszacsatolás az előző ittlétünk helyismeretére (merre láttunk sok vadrózsát?). a természet és ember kapcsolatáról tanultak felidézése. folyamatokról. ismereteink felidézése után az ehető termések gyűjtése. cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés. meggyőzés. jól levegőző anyaghálóba csomagolása. cukor. s levegős helyiségben felakasztása. megfigyelés. a konyhai munkákról. egyéni élmények. közvetlen tapasztalatszerzés. Fecskepalota csipkebogyó. megfigyeltetés. A szerepjáték nyújtotta lehetőség élménytöbbletének kiaknázása.

Visszacsatolás a gereblye. alkalmazása. váratlan élmény feldolgozása. játékos fejlesztési formák alkalmazása a természetben talált lehullott ágak. a bátorságért a „törzsfőnök barátja lehetek”. cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: a vásárlás elvégzése. a helyes ültetési mód bemutatása. tapintása. gyakorlása.Jó gyakorlat gyűjtemény. a csatakiáltást elmondjuk. 2 óra 4. jelmezek felhasználásával.A szituációs játék adta újszerű. Fecskepalota udvara Fecskepalota magyarázat. megfigyeltetés. megfigyeltetés. eddig szerepvállalásról egyéni készített és csoportos elismerés. ajándék (csomózott) 3 óra 2 óra 95 . . a növény részeiről tanultak elmondása.Műsor készítése a búcsútábortűzhöz: segítséggel rövid jelenetek tervezése az elmúlt napok élményei alapján. kijelölt erdei úton gyalogtúra Gántra és vissza a Fecskepalotába. ásó. A tábor zárása. vödör. a növény részeinek megfigyelése. indián táborhelyünk példaadás. a váratlan élmény feldolgozása közös beszélgetés során. a zászlónk eltűnt. a növények részeiről tanultak felidézése. elvégzése.Környezeti nevelés: rövid túra során facsemete vásárlása. A közösségi érzés megerősítése: a hír hallatán a táborhely újbóli felkeresése. eszközök. gyakorlás . megfigyeltetés. közösségi életgyakorlatok. erkölcsi elismerés a helytállásért. facsemete elültetése. melynek során a tapasztalatok a következők: a sátor megsérült. Értékelés a szerepjáték keretei között: egyéni. lámpa. dramatikus játékban metszőolló vállalt szereppel való azonosulásról: maga az esti műsor jelenetein keresztül. igazodás az egyéni példaadás. . gyakorlás. közösségi életgyakorlatok. A dramatikus játék keretében természetvédelmi ismeretek megerősítése. spárga. a zászló megkeresése. szerkezete). talaj megfigyelése (színe. a meglévő eszközök. táncunkat eljárjuk. Értékelés a szerepjáték keretei között: a tábori magnó. udvariassági szabályok betartása. olló megfelelés a viselkedésben. az ültetés facsemete. a helyreállítás után a zászlót újból felhúzzuk. életmód kapcsán. kövek. életgyakorlatok. a kazetta. gallyak. a felelősi posztóknak megfelelő feladatadás – a sátor helyreállítása.

táborzárás: esti tábortűz mellett a készített műsor bemutatása. 5. Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: 2 óra 96 . 2 óra testbeszéd. sátor lebontása. motiváció. metakommunikáció. játékos útirányt jelző jelek.Búcsúműsor. élményekre. indián táborhelyünk papírok. papírok. fejlettségi szinthez. karkötők átadása. zsineg. ollók. ismeretek elmélyítése. posztóknak megfelelő dicsérő oklevél átadása. magnó. a szerepjátékból kilépve: Akadálypályán az ismeretek rendszerezéa közeli erdő megfigyelés. Hazautazás. kevésbé sérült elkészített funkciók eszközök működésének aktivizálása.Jó gyakorlat gyűjtemény. közösségi életgyakorlatok Élmények felidézése. játékos fejlesztési formák .Rövid visszaemlékezés az elmúlt napokra. . nyomok eltüntetése. ragasztó gyűrűk. ünnepélyes zászlólevonás. gyakorlás. tereprendezés. szerepeknek. magyarázat. textilek.

feladatteljesítés értékelése édességgel. kövek. tájékozódási feladatok újbóli játékos. zászlókészítés. nyomkeresés. gallyak. textil. igazodás az egyéni fejlettségi szinthez Fecskepalota magnó. körbekerítése. természetvédelem. ásó.Hazautazás szituációs gyakorlatok. a tűzrakás. levelek Az akadálypályán állomásokon való részvétel. . 97 . textilfesték. olló. ültetés. Az elültetett fa meglocsolása. se. ”A jövőre visszatérünk” érzés megerősítése. tréfás módon való feldolgozása).Jó gyakorlat gyűjtemény. ágak.

ahol együtt tanul az enyhe fokban.Folyamatos gyakorlókerti munka 98 . . Ezt a célt szem előtt tartva és módszereit felhasználva terveztük meg pályázatunkat abban az iskolai szervezetben. az autista és a magatartás problémás kisgyerek. az alkotómunka. Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozat Jászberény. Az eszköztár.Jó gyakorlat gyűjtemény. „Kivágták az erdőt Miért? Utat építenek Miért? Hogy az emberek gyorsabban eljuthassanak Hová?” Ez a jövőre vonatkozó „ Hová?” a fenntarthatóságra nevelés kulcskérdése. Szent István krt. Szabóné Gara Irén Környezetvédelmi Tanácsnok Tárgy: A Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozatának pályázata Környezetvédelmi Tanácsnok Asszony által kiírt felhívásra. A PÁLYÁZAT CÉLJA A szűkebb és tágabb ZÖLD környezet megóvása.22. a közvetlen tapasztalatszerzés. gazdagítása érdekében összefogással cselekedni a fenntarthatóságért. a komplex szemléletmód. középfokban sérült. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI AZ ELTÉRŐ TANTERVŰ TAGOZAT MUNKATERVÉHEZ. Az iskola fizikai és szellemi környezete „Talpalatnyi zöld” – pályázat a fenntarthatóságért. amely a jövőt helyezi a középpontba. KÖRNYEZETNEVELÉSI GYAKORLATÁHOZ.

Felhívás a tanulókhoz az akcióhoz való csatlakozásra a Faliújságon Felhívás a Szülői munkaközösséghez – levél útján Felhívás az utca lakóihoz a csatlakozásra.„Tisztasági őrjáratunk” folyamatos működése .Jó gyakorlat gyűjtemény. . a város lakóihoz (szórólap. újság) A Felhívás tartalma: ÁPRILIS 22. – Legyen virágos Jászberény! A kapcsolódó pontok közül a DÖK felhívása a tanulói probléma felvetés. a JÖVŐD. Ültess virágot. VIRÁGOS lakóhelyed!” Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozat 99 .„Iskolazöldítés”.DÖK felhívása egy tanuló tolmácsolásában: vállaljuk a Zagyva folyó környékének tisztítását. A FÖLD NAPJA „A környezeted. parkosíts az utcán! Legyen TISZTA.Közös munka a szülőkkel.Füvesítés .gondozás: o Az iskola udvarán o Az utcán o Zagyva környékén A PROGRAM LEÍRÁSA: 1. parkosítás. az utca lakóival: virágosítás. fűnyírását.Parkosítás . kerítésfestés .természetközeli tanulás .virágültetés .fűnyírás . javaslat döntött Az AKCIÓ NEVE: „TALPALATNYI ZÖLD” A PROGRAM IDŐPONTJA: Április 22. az utca. a FÖLD NAPJA Április – folyamatos – Május – folyamatos – A PROGRAM FELADATAI: . virágültetést az utcán. a város. példa követése Felhívás az iskolákhoz.

példaadás. megóvásáért érzett felelősség cselekvési szinten – szokásrend. napközis szabadidő. 100 . HELYSZIN: iskolakert udvar utca Várható eredmény: Környezetünk tisztaságáért. 2.Jó gyakorlat gyűjtemény. RÉSZTVEVŐK: tanulók iskola dolgozói szülők partnerek. ÜTEMTERV Tevékenységek Ásás Gereblyézés Virágmagvak vetése Palánták nevelése Kapálás FŰNYÍRÁS Kerítésfestés Időpont Felelős Környezetnevelési Munkacsoport SZMK vezetősége DÖK vezetője Tanórák vezetői ÁPRILIS MÁJUS Tanóra. patronálók 4. tanórán kívül 3.

hogy amennyiben lehetősége engedi pályázatunkat 52.520 Ft Tisztelettel kérjük a Környezetvédelmi Tanácsnok Asszonyt. Jobb eredményt értünk el.Az iskola két szárnya közötti szabad területen ősszel és tavasszal elterülő sártenger szörnyen bántotta a szemet.400 Ft 1. Az állandóan terjeszkedő várostól is megpróbáltunk visszaigényelni némi zöldterületet.980 Ft 830 Ft 830 Ft 4. Gulyás Sándorné ÖKO program vezetője Kerti iskola híd a tantárgyak között . 2006.. Bárcziné Kulcsár Júlia Tagozatvezető Jászberény. Az őshonos növénykert és az 101 . támogatást szerzett. a betonozást vagy sóderrel történő fölszórást elkerülendő.840 Ft összegben támogatni szíveskedjen. mint amire valaha is számítottunk. hogy őshonos növényekből álló parkot és egy kör alakú szabadtéri előadótermet (amfiteátrumot) hozzon létre. Az esztétikai igény mellett a környezeti neveléshez és a szabadban tartott tanórákhoz is szükségünk volt "szabad természetre" a házak között.840 Ft 37.800 Ft 52.Jó gyakorlat gyűjtemény. április 5. 5. Néhány tanár. KÖLTSÉGVETÉS Igényelt támogatás: Fűnyíró Ásó Kapa Gereblye Fólia Összesen: SAJÁT ERŐ: kerítésfesték. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK. Kérésünk teljesítését előre is köszönjük.. ecsetek 44.

hogyan alakíthatnak ki növénykertet. majd közösen létrehozták a csoport forgatókönyvét. * Vezessenek "kreatív naplót". miért fontosak ezek a növénykertek a városban. Az alábbiakban néhány módszert javasolunk. 102 . amelyet a szabadtéri tantermünkben használtunk. össz-iskolai "költőfára". kemény munkájának eredménye volt -.Jó gyakorlat gyűjtemény. hogy elősegítsük az integrált tananyag létrejöttét. hogy a táblázatot teljesen kitöltsük. hogyan csökkenthetjük ökológiai lábnyomunk nagyságát. hogy a tananyag minden részében használjuk a parkot. ezen nem csupán többlet-tananyagot értünk. hogy fogja a park életünk minőségét javítani (egészségnevelés). * Használjuk a növénykertet versek ihletésére. * Használjuk fel a növényeket. Egy táblázatban hónapról hónapra megtervezzük a kerti tevékenységeinket. aztán a többi osztálynak is bemutatták a darabot. végiggondolták a kérdéseket. A próbákat az osztályteremben és az amfiteátrumban tartották. Bizonyos bejegyzésekhez szükségük lehet képekre. Így aztán a park kiváló hely olvasáshoz. akikkel parkrendezéssel. Az előadásokat videón rögzítettük. hogyan keltsük fel az emberek érdeklődését a kész kert iránt. amelyek mentén haladni fognak a színielőadások forgatókönyvének elkészítésekor. diagramokra vagy átsatírozással készült másolatokra a kertből. a lakosok és a helyi kertészeti szakértők együttes. * A növénykert talán legegyszerűbb. felvázolták. Mindegyikük önállóan írta meg a színdarab egy lehetséges vázlatát. * A tanulók írjanak "öko-történeteket" arról. idővel hogy fog kinézni a park (művészet). például egy növény. szakértelemmel és idejük feláldozásával. Nem az a cél. A tanulók a projekt szervezésének minden fázisában részt vettek: kiszámították az adott területhez szükséges talaj. ahol a gyerekek futkároznak. tanárok és alkalmazottak. és hogyan érjük el. Amióta használjuk az őshonos növénykertet és az amfiteátrumot. mint: miért szeretnénk őshonos növénykertet. a tanórákra szakértőket hívtunk meg. amely saját szemszögükből a növénykert kialakításának hátterét képező ötlet vagy cél egy részletét jeleníti meg. Gyakran hangoztatjuk. hogy a kert csendes hely. amfiteátrum a tanulók. felolvasáshoz vagy pihenéshez. nem a játszótér része. Tanulóink négy-. amelybe az évszakok során történő változásokról írnak. mennyiségét (matematika). a kert. információt gyűjtöttek a növényekről és elsajátították a működőképes ökoszisztéma kialakításához szükséges alapismereteket (természettudományok). úgy látjuk. * Írjanak levelet az iskola kertjében található valamely tárgy vagy élőlény. szikla vagy ösvény szempontjából. komposzt stb. várostervezéssel. vagy használni szándékozunk. kertészettel. hogy törődjenek is vele. pályázatokat és köszönőleveleket írtak (anyanyelv). A tananyag és a szabadban történő tanulás közötti kapcsolat már a tervezési szakaszban nyilvánvalóvá vált. hanem hogy biztosak lehessünk benne. a sziklák. állatokat. A természeti tantermet a tanulás legkülönbözőbb területein használjuk a diákokkal. miben különbözik egy őshonos növénykert a közeli városi parktól. és hangoskodnak.hatfős csoportokban kiválasztottak egy-egy témát. Anyanyelv és irodalom * A tanulók írjanak színdarabot. és elküldtük olyan iskoláknak. és a lehetőségek még koránt sem merültek ki. amelyeket érdekelt. hogy rengeteg lehetőség nyílik a természeti terület tananyagba integrálására. Amikor integrálásról beszélünk. lakossági kapcsolatokkal és a felhasznált technikával kapcsolatos továbbtanulási és álláslehetőségekről beszélhettek a diákok. amely hozzásegíti a tanulókat a természet jobb megismeréséhez. megbeszélték. Amíg a park építése folyt. Vitassunk meg olyan kérdéseket. amelyek felkerülhetnek az iskola egy központi helyén található.sokan nyersanyaggal. és a természeti terület jellemzőit helyesírási és fogalmazási feladatokhoz. mint inspiráló erő segítségével. illetve ötleteikkel segítették a kert létrejöttét. de legélvezetesebb felhasználási módja az olvasás.

Így a szabadtéri tanteremben a gyakorlatban alkalmazhatjuk a matematikai fogalmakat. * A tanulók fogadjanak örökbe egy-egy növényt vagy fát. Ennek segítségével a tanulók megismerik a növények és az állatok egyedi és változatos igényeit. * A szabadban történő komposztálás vagy a gilisztatenyészet az iskolaudvaron létesített növénykert hasznos mellékterméke. Ezek a vizsgálódások később kiterjeszthetők településünk környezetére is.Jó gyakorlat gyűjtemény. A tanulók tapasztalati úton ismerhetik meg a természet sokoldalúságát: a természetes egyensúlyba állt ökoszisztémák. A tanulók táblázatot készíthetnek a komposzttárolóba kerülő szerves anyag súlyáról és összehasonlíthatják azt a komposztálás utáni végtermék súlyával.és állatvilág kapcsolata a helyi társadalommal. A különböző területekre kidobott "lasszók" tartalmát összehasonlíthatjuk. 103 . hogyan változott a növény. és egy négyzetháló segítségével készítsenek arányos rajzot a terület elrendezéséről. térfogat. közösségek sokféleségét. * "Vessünk lasszót a földre" egy egy méter hosszú. konyhai kés. * Vezessünk környezetvédelmi felméréseket. azok belső egyensúlyát. * Tanulmányozzuk az alapvető tudományos fogalmakat: például az erózió fajtáit. A tanulók olyan kérdésekre kereshetik a választ. amelyek ellenőrzik a talajt. táplálékláncok. kerületét és arányait. megbecsülhetjük a rovarpopulációk gyarapodását és változását. Társadalomtudományok * Vizsgáljuk meg. Matematika * A tervezési folyamat során kiváló alkalom kínálkozik számítási feladatok végzésére a kövek. rovarok. Ez hosszú távú tanulmánnyá is válhat. A növények magasságát és a lombkorona méretét is jegyezzék le. a talaj áteresztőképességét és tömörödését. hogyan befolyásolják a talaj adottságai. amelyeket régebben általánosan használhattak. hogyan nőnek a növények és hogyan alakul át a természeti terület bizonyos idő alatt. szög. változatosságát. megmérhetjük a növények és fák átmérőjét. kiszámolhatjuk és összehasonlíthatjuk különböző növények vízigényét). Ültessünk őshonos fajokat. * Rendezzünk településünkön madárház. hogy meg tudjuk határozni. a talaj tömörödését. állatok. a talaj fizikai felépítését és a komposztálás hatásait stb. a termőföld és a növények szükséges mennyiségéről. az élő és élettelen összetevők elhelyezkedését és szerepét. * Készítsünk táblázatot a napos és az árnyékos területekről az idő függvényében. Kézi nagyítólencse. amelynek során megfigyelhetik. Ennek nagy része szabad szemmel is látható. az összefonódó kapcsolatok folytonos változását stb. a levegőt. később pedig összehasonlíthatjuk a számításainkat a gyakorlatban felhasznált mennyiségekkel. erdőre és vízi ökoszisztémára oszlik. úgy mint kerület. pH-ja. * A tanulók mérjék meg a zöldterület nagyságát. Kis csoportokban. élettelen tárgyak stb. hova ültessünk bizonyos növényeket. Tárjuk fel. átmérő. a szennyezettség szintjét. a növények párologtatását és a víz körforgását. mint pl. vagy a víz és a napfény mennyisége a növények növekedését és az állatok jelenlétét. milyen szerepet játszhattak a kert növényei a terület társadalmának életében. hurokba kötött zsineggel. * A tanulók feltárhatják egy ökoszisztéma populációit. vitákat gerjeszt. Természettudományok A környéken megtalálható ökoszisztémák szerint növénykertünk füves térségre. villa és kanál segítségével a tanulók egyszerűen megismerhetik a növények. tanulmányozzák az igényeit és hosszú távon gondoskodjanak róla. segíti a megfigyelőkészség fejlődését. Egészségnevelés * Vizsgáljuk meg a növények gyógyhatásait. arány és sorozat (például táblázatot és grafikont készíthetünk a növények növekedési arányairól.vagy fészkelőhely-tervező és -építő versenyt. vagy mikroszkóp használatával teljesen új világot fedezhetünk fel. rovardoboz. és a növények neveivel együtt ezeket is jelöljék a rácson. A zöldterület közelsége beszélgetéseket.

gimnasztika. mi sohasem csináltunk ilyet az iskolában!" A Green Teacher cikke alapján. következésképpen sokszor csak "ott vagyunk" a kertben. * Kérjük meg a szülőket. és hogy elgondolkozzunk a színek és minták esztétikáján.vagy akvarellfestő-műhelyt a szabadtéri tanteremben. Mi pedig hátradőlünk. amely egy öntözőberendezést indított be a park közepén. Tóban. hogy vezessenek főzőtanfolyamot az iskolában nevelt növények vagy gyógynövények felhasználásával. satírozáshoz. * Készítsünk "zene-kártyákat". 104 . Nem csupán a tananyag és a tanítási lehetőségek gyarapodtak. igényeikről. álcázó játékok. tai-csi stb. * Készítsünk írólapot és ötletes plakátokat növényi anyagokból és használt papírból. * Rakjunk ki táblákat és magyarázó jeleket a növényekről. Fordította: Lukácsy Dorottya Fürdő csillagok Fürdő csillagok. nemcsak az egész iskola. de a település lakói is használatba vették. Szívben az esti litánia-illat. mint korábban. tanáraira. A növénykert sokunkat gyakrabban kicsal a szabadba. Részegen égek a puszta ligetben. ős-kusza álmok. hallottam. Amikor a víz permetezni kezdte a kertet azon a napos reggelen. hogy vezessen rajz. A balalajka vidám dala repdes. ahogy az egyik szülő odasúgja a másiknak: "Bezzeg. mivel a növények növekedésével és a kert teljesebbé válásával fel kell újítani a táblákat. az ökoszisztémában betöltött szerepükről stb. A növénykert hivatalos megnyitója visszaszámlálással végződött. Egyik este a helyi csillagászcsoport tartotta ott a szabadtéri találkozóját. Csontja vihart simogat ölelőzve. hanem munkahelyi és lakókörnyezetünk minősége is nagymértékben javult. A dalokat és a kísérő tánclépéseket videóra is felvehetjük. a két üde körte. Ahogy a növénykert és szabadtéri előadóterem növekedett. Kecses a keble. Mint a szivárvány. hogy az éjszakai eget kémleljék. olvad a csillag. Ez hosszú távú projekt is lehet. és figyeljük. Ahogy egy kollégám megjegyezte: "A tanároknak is szükségük van friss levegőre!" Testnevelés * A parkosított terület sokfajta testnevelési tevékenységre kínál lehetőséget: kreatív tánc. ébren hallucinálok.Jó gyakorlat gyűjtemény. Borzadok. A természeti tanulóterületnek csak előnyös hatása volt az iskola tanulóira. amelyeken a kertben hallható természeti hangokat ábrázoló képek láthatók. az árban fürdik a kedves. Csillagokat fognék a kezemben. ahogy a kert nő és fejlődik. Zene * Írjunk dalokat a kert fejlődéséről. * Hívjunk meg egy helyi művészt. Művészetek * Az iskola területén levő park ideális hely a rajzoláshoz. festéshez. és a helyi lakosságra. vagy használjuk fel a parkot és más természeti témákat a dalszövegek ihletéséhez. Az elkészült műveket állítsuk ki az iskola épületében. vagy a helyi vendéglőst.

A gyerekek. kirándulási lehetőségről. hogy a televízión túl is van élet. Tv kikapcs… élet bekapcs. Egy kis ízelítő a heti programból: 1. a századforduló hangulatát idézve.sulinet.arpad.) Az ökológiai – zenei – irodalmi faliújságjainkon számos túrázási. Csütörtökön délután Irodalmi kávéház felnőttek részére. 2. Hétfőn egész napos kirándulást szerveztünk az iskola részére a Mátrába. http://www. délután pedig szülők számára is nyitott karate óra lesz egyéb sportrendezvényekkel.htm neTVzz – hét a Csillagjáró Iskolában … A Csillagjáró Iskolában idén kilencedik alkalommal kerül sor a TV-kikapcsolási hétre. Agy nyomoz az iskolában 4.Jó gyakorlat gyűjtemény. Kezdeményezésünkkel nem a televíziózás ellen kívánunk szót emelni. 3. 6. 105 . Sorsolás útján családi színházjegyeket lehet nyerni. ami feledteti egy héten keresztül a „ távirányító a kézbe és tv bekapcs…” automatizmust. népies ételek fogyasztása. (Szergej Jeszenyin) Virágos iskola A budapesti Árpád gimnázium virágosításának eredményei láthatók az alábbi linkre kattintva. szőlőpréselés – mustkóstoló. A gyerekeknek ez idő alatt diafilmet vetítünk és társasjátékozunk.hu/Okoiskola/viragos. borkóstoló felnőtteknek. Információ: Csillagjáró Iskola 1112 Budapest. Repülőtéri út 6. savanyúság elrakás nagymamákkal.stb. családok leadhatják megőrzésre a tv. Kedden dr. Számos olyan – feledésbe merült családi programot ajánlunk és kínálunk magunk is. 5. Pénteken Szüreti Mulatság ( népzene. illetve hangverseny és színházi előadásról adunk ajánlást. csupán szeretnénk fölhívni a figyelmet arra ezen a héten.távirányítóikat. Szerdán napközben zenei vetélkedők várják a gyerekeket. versenyek. A Csillagjáró Iskola hagyományaihoz híven ezen a héten ( október 10-14-ig ) számos alternatívát kínál a gyerekeknek és szüleiknek egyaránt. Hétfő reggeltől „távírányító – pásztor” működik az iskolában Illés István iskolaigazgató személyében. sakkozunk.

hu weblap: www. 06 1 3097355.hu 106 .Jó gyakorlat gyűjtemény.csillagjaro. Berzsényi Ildikó Tel. 06 20 9704904 e-mail: berzsenyi@csillagjaro.

a fődíj pedig egy családi színházlátogatás. október 10-14-ig Kedves Csillagjárósok! Aki kellően bátor az leadhatja a tv kikapcsolási hét alatt az otthoni távirányítóját (keddtől péntekig). Tv-kikapcsolási hét 2005. névvel együtt adhatjátok le István bácsinak. 107 . A jutalom 1-1 tábla Milka csoki. vissza pedig pénteken délután kapjátok.Jó gyakorlat gyűjtemény. A távirányítókat kedden 9 óráig.