Jó gyakorlat gyűjtemény.

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye
Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség megvalósítását elősegítő pedagógiai jó gyakorlatokról szóló ismertetések gyűjteménye. Célunk a gyűjtemény összeállításával kettős volt. A jó gyakorlatokat végző pedagógusok szakmai megerősítése, illetve további jó gyakorlatok beindításának ösztönzése. Azt reméljük, hogy a gyűjtemény olvasói alapvezetően kétféleképpen reagálnak az összegyűjtött anyagokra. Reméljük, lesz aki ebből a gyűjteményből merít munkájához ötleteket támpontokat, és azt is reméljük, hogy sok olvasónkban megfogalmazódik majd, hogy a saját gyakorlata legalább ugyanolyan jó gyakorlat, vagy még sokkal jobb, mint az itt bemutatásra kerülő módszerek. Ez esetben szívesen vesszük, ha a munkájáról szóló beszámolót a kedves Olvasó megosztja velünk a vargaa@oki.hu címen, hogy további jó gyakorlatokkal bővíthessük gyűjteményünket. E gyűjtemény tehát nem egy összegző reprezentatív mű, hanem ötlettár kiindulópont. Szakmai, technikai és szerzői jogi okokból ezért néhol a jó gyakorlat részletes leírását közöljük, máshol csak linket adunk az elérhetőséghez, és e két véglet között sok különböző módon mutatjuk be a jó gyakorlatokat. Szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, aki segítették gyűjtőmunkánkat, és lehetővé tették e gyűjtemény közreadását. 2007. június 21. Varga Péter Tartalomjegyzék Energia, energiatakarékosság:.................................................................................................... 3 Energiamegtakarítás az iskolában .......................................................................................... 3 „SZIGETELŐ ISKOLA 2005” .............................................................................................. 3 Projekt alkalmazása a technika tantárgyban /energiaprojekt/ ................................................ 5 Hulladékkezelés, komposztálás................................................................................................ 11 Komposztálás az iskolakertben ............................................................................................ 11 HÁZTARTÁSI HULLADÉK .............................................................................................. 13 Csuhévilág............................................................................................................................ 16 Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában................................................................................ 17 Komposztbuli, ...................................................................................................................... 24 Iskolai programok .................................................................................................................... 26 Az Esze Tamás Gimnázium néhány rendszeres, kipróbált programja................................. 26 Nemzetközi projekthét a Tokaji Ferenc középiskolában ..................................................... 28 A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium projektjei ................................... 30 Tematikus hónapok program Telki Általános Iskola ........................................................... 32 Madarak és Fák Napja Program középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára................................................................................................................................. 39 Óravázlatok .............................................................................................................................. 53 Fenntarthatóság a családban, a háztartásban ........................................................................ 53 Kommunikációs gyakorlatok konfliktusok megoldására..................................................... 53 Teljes iskolát átfogó környezeti nevelési rendszer................................................................... 56

1

Jó gyakorlat gyűjtemény.
A környezeti nevelés iskolai programja a budapesti Szűcs Sándor Általános Iskolában .... 56 Iskolán kívül............................................................................................................................. 64 Együtt az Állat és Növénykerttel ......................................................................................... 64 Környezeti nevelés, terepgyakorlatok a városban.............................................................. 68 Nyári élet az óvodakertben................................................................................................... 72 Környezeti nevelés az újpesti napközis táborban................................................................. 75 Erdei Iskolai Programok a középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára . 78 „Kis Természetjárók” a Vértesben................................................................................... 78 „Nagyító alatt a természet” .............................................................................................. 84 „Az utolsó mohikánok!... (vagy mégsem?)” .................................................................... 91 Az iskola fizikai és szellemi környezete .................................................................................. 98 „Talpalatnyi zöld” – pályázat a fenntarthatóságért. ............................................................. 98 Kerti iskola ......................................................................................................................... 101 Virágos iskola..................................................................................................................... 105 neTVzz – hét a Csillagjáró Iskolában ................................................................................ 105

2

Jó gyakorlat gyűjtemény.

Energia, energiatakarékosság:

Energiamegtakarítás az iskolában

Kiadvány címe: Energiamegtakarítás az iskolában Kiadó: Magyar-EU Energia Központ Terjedelem: 12 old. Témakör: energia Rövid összefoglaló: A "Csináljuk jól" sorozatban megjelent könyv brit mintát adaptálva az iskolai üzemeltetési energiamegtakarítás lehetőségeit veszi végig. A kötet iskolai energetikusoknak készült, de egyszerűsége miatt inkább az iskolai oktatásban, szemléletformálásban ajánlott. Összefoglalót készítette: Medgyasszay Péter Kiadvány beszerezhetősége: Energia Központ Kht. 1078 Bp., Könyves Kálmán krt. 76. Könyvtári elérhetősége: Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtára; Bp. 1035 Miklós tér 1. http://www.foek.hu/korkep/oktat/kiadvany/9041.html

„SZIGETELŐ ISKOLA 2005”
Az E-misszió Egyesület Energia Brigádja idén is szeretettel várja, a pénzt- és energiát megtakarítani vágyókat. Az Egyesület felvállalta, hogy intézmények, lakóközösségek karbantartóinak, önkénteseinek megmutatja, betanítja azt a módszert, amellyel gyorsan, hatékonyan lehet nyílászárókat utólagosan szigetelni.

3

15 év . rövid megtérülési idejű. A hézagok megfelelő tömítésére 4 méret áll rendelkezésünkre. termeik ablakait anyagáron hézagmentesíthetik. szigeteljen .e-misszio. A horonymaróhoz porszívót csatlakoztatunk.42/423-818 madipet@e-misszio. jelentős energia-megtakarítást eredményező megoldás a nyílászárók szigetelése – itt a legnagyobb a hőveszteség.Jó gyakorlat gyűjtemény. ugyanis az energia előállítása igen komoly környezetszennyezéssel jár.szigeteltessen. hogy a legjelentősebb tételt a fűtés képviseli.hu Kérjük.www.élettartamú. tehát védeni a környezetet. vagy a tok megfelelő részén. hogy kevesebb energiát használjunk és ezzel is védjük környezetünket! Üdvözlettel: Tömöri László és Mádi Péter Háttérinformáció: A lakások energiaköltségét megvizsgálva kiderül. mely horonyba illeszkedik a hosszú .hu .hu/epites/Members/kothalo/gyik/szigetelisk/view 4 . költségkímélő. mely a képződő faforgácsot azonnal elszívja. Módszerünk: egy felsőmaróval hornyot képezünk a nyíló. speciális profilú szigetelőanyag „halszálka” része. Az energiafelhasználás csökkentése mellett csökkenti a zaj. intézményeik. Malom u. A betanítás természetesen ingyenes – a speciális gépeket a 3 órás „iskola” után ingyen bocsátjuk a friss szakmát szerzett szigetelők rendelkezésére – akik lakásaik. szilikon alapanyagú. http://fenntarthato. Várjuk a jelentkezéseket! Elérhetőségeink: 4400 Nyíregyháza. ezért a fűtés hatékonyságának növelésével és a hőveszteség csökkentésével lehet a legtöbb energiát megtakarítani. 18/a . A legegyszerűbb.és porszennyezést.min.

video. Ők majd meggyőződéssel vallják. életvitelük alakítását. hanem a képességfejlesztéssel. a hétköznapok életviteli szokásrendszere. ismerjék fel a pazarlást. ökoiskola-vezető akkreditált továbbképzés) 4. s helyes példákat mutasson be. s ezzel a nagyon részletes és alapos tanulás széles körű lehetőségeit nyújtsa nemcsak a legtehetségesebb diákjai számára. mely a közösség számára hasznos (jövő nemzedékért érzett felelősség alakítása. 1994. hogy egységes Európa nincs egységes és általános technikai műveltség nélkül. A jó tanár segítségével a valós problémák felismerésére és megoldására nevelt technikabarát gyermekekből olyan felnőttek lesznek. erősítése). A fenntartható fogyasztás.). Digitális tartalomszolgáltatás (multimédiás CD-k) A projekt célja: A helyi lehetőségek alkalmazásával infokommunikációs (IKT) technológiákon alapuló konstruktív pedagógiai elv érvényesítése. projekt a tanórai tevékenységen belüli megnyilvánulási területe a környezeti nevelésnek. és egyénileg is eredményes (Bábosik István. ismereteik gyarapításával vegyenek részt saját intézményük vizsgálatában.Jó gyakorlat gyűjtemény. javaslataikkal aktívan vizsgálják az épület energiaviszonyait. TV. A technika tantárgy lehetősége. Nyíregyháza Minden iskola egyik legfontosabb feladata. lehetőségei: 5 . ezáltal minden tanuló azonos eséllyel részese ennek a magatartásformáló. Projekt alkalmazása a technika tantárgyban /energiaprojekt/ Galgócziné Paszternák Erika Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola. felsőfokú informatika végzettség. megvalósítása 1. A tanítási óra. A helyzetfelméréssel a környezetük iránti érzékenységüket kívánom fejleszteni. mindenkinek. de értik és értékelik is a mindennapok technikai környezetét. egyéni vizsgálódással. mely megfelel a pedagógiai programunk pedagógiai célkitűzéseinek. környezetkultúrája e tantárgy keretében kap teret. Internet hozzáférés 2. Az alábbi program. Kiindulási pont: . hogy a tanulók közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe kapcsolódjanak be. akik nemcsak használják. Célunk.az IKT alapú konstruktív pedagógia kialakítása. mint környezettudatos magatartásra nevelési lehetőség követelményei. Ötleteikkel. mely elősegíti környezettudatos magatartásuk alapozását. hogy ösztönző programokat dolgozzon ki és vezessen be. mely elérésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapi környezettudatos technikai nevelés. hogy gyakorlati szempontból elemezze a környezetbarát létformát. IKT infrastruktúra (számítógép. könyvtár) 3. ismeretszerző fejlesztésnek. Pedagógus továbbképzés (alapdiploma technika-biológia szak.

a tanulást segítő cikkek. újságban televízióban  Multimédiás oktatási anyagok az interneten. Ismeretek kezelésének műveletei:  A jegyzőkönyv szempontjainak megfelelő aktív megfigyelés.válaszok A fejlesztés területei: 1. jelenségek megértése  Az eredmények irányított rögzítése  Az adatokból (grafikon.Jó gyakorlat gyűjtemény. s tapasztalja meg a tanuló azt a tényt.Ismerje fel. hogy az interneten sok.Az információk kezelése – átadás – faliújságra cikk szerkesztése . Gondolkodás fejlesztése – problémamegoldó gondolkodás 3. . honlapok találhatók! . CD-n 2. .     Közösségfejlesztés Csoport feladat Páros munka Együttműködés alakítása Önértékelés Környezeti nevelés a technika tantárgyon belül: Szervezeti kerete: Tanítási óra A projekt a tantárgyi programon belül kerül feldolgozásra.A változások mögötti okok keresése – miért? .kommunikáció . Interneten. 11ó Tanári bemutató (elektronikus) A csoport kutat Kooperatív mozaik Témaválasztás Tervkészítés Adatgyűjtés Téma feldolgozása Produktum összeállítása 6 Időkeret: Módszer: Szakaszok: . 8.A tanár a háttérből irányítja a projekthez kapcsolódó internethasználatot – önálló ismeretszerzés. táblázat) egyszerű következtetés megfogalmazása  Javaslatok készítése  Információ-szerzés könyvtárban. évfolyamon kb.

Szóbeli -írásos beszámoló Csoportvezetők. tanulói motiváció Projektterv: 1. javaslatok. biomassza. megbeszélése – lehetőségek a változtatásra Klímaváltozás Fogalmak. ár-apály erőművek Információ keresése az interneten. Témafelelősök Csoportfelelősök Témafelelősök Csoportfelelősök 9. hiányosságok. 6. 3. 5. villany. vezetékek Szélerőmű. tevékenységek Felelősök Csoport munka. háttér-információ gyűjtése: Könyvtár. Csoportfelelősök Feldolgozás véleményezése. fűtés elemzése Energiaséta az épületben II. jegyzőkönyvvezetés. típusai Alternatív megoldások Csoportalakítás. Víz. csoportfelelősök. csoportvezetők kijelölése Feladatok szétosztása. Önkéntesség elve – tanulói választás a témában Megegyezés elve – tanulók között Módosult tanárszerep – menedzser. Rendhagyó óra – igazgató jelenléte – írásos anyag átadása. 2. osztályfőnök Globális felmelegedés. ökológiai lábnyom. Szaktanár Bányászat. együttműködés. Témafelelősök Energiatakarékosság. észrevételek. szaktanárok Témafelelősök 7 10. 7. az iskolaműködés elemzésében tanulók. Tanulók 4. témafelelősök Energiaséta az épületben I. internet a Klímakorzó. megoldási lehetőséget javasol. hiányosságok. 4. Globális képzés 11. Rajzos üzenetekkel Népesedés. felhívás . rögzítés Helyzetelemzés. 3. jegyzőkönyvvezetés. 2. Szaktanár Csoportfelelősök Jegyzőkönyvek értékelése. Egyéb észrevételek-környezeti nevelés Beszámoló Értékelés. Szaktanár erőművek. olajfúrótorony.Jó gyakorlat gyűjtemény. 8. irányító. sarki jégolvadás Csoportfelelősök Témafelelősök. Témafelelősök üvegházhatás. Szaktanár párbeszéd a diákok részvételéről Igazgató. naperőmű. Foglalkozás témája Energia – projekt indítása Területek kiválasztása Miből nyerhetünk energiát? Energiatermelés folyamata. Projekt értékelése Alapelvek: 1. jegyzetel Motiváció – tanári. Helyzetelemzés. geotermikus erőmű.

hozzáállással. látottak megbeszélése Észrevételek. teljesítmény. Megbeszélés. elemzés.fényképezőgép .Jó gyakorlat gyűjtemény. javaslatok fontossági sorrendbe állítása Az iskola fajlagos évi fogyasztását beküldeni a Szelíd Energia Alapítványhoz Módszer: Séta az épületben Jegyzőkönyv vezetése 8 . videó A projekt továbbfejlesztési lehetősége: Az információk elektronikus változatának elkészítése.és anyagfogyasztásának elemzése. lássák be annak fontosságát. alaprajz elkészítése A tanítási órák zavartalanságának biztosítása alapfeltétel Kapcsolat: Idő: Feltételek: Megvalósítás: Az energiaséta előtt a célok. feladatok ismertetése diákokkal A diákok közéleti tevékenységre nevelésének alapozása Figyelemfelhívás az intelligens viselkedésre Egyeztetés előre a segítőkkel: portás. Épületek-energiatakarékosság Csoportfelelősök Szaktanár Energia séta az épületben Cél: Az iskola energia-. klímaváltozás ellen 12.számítógép . a szokás hatalma Az energiasétára 1-2 óra. vízszerelés Biológia – hőérzet. víz. jó szervezéssel. A diákok figyelmét az energiára kell összpontosítani. ésszerűsítése Intelligens magatartással. majd közzététele az iskolai honlapon. Energiatudatos építészet (?) A projektmunka eszközigénye: . felmérése. vagy intraneten. szaktanteremfelelősök Adott időpontban a diákok jegyzőkönyvet vezetnek A körséta után a tapasztaltak. szükségességét – Ok-okozat Fizika – energia. jegyzőkönyvvezetés. fűtés. rangsorolás – 2 óra Rendkívüli megbeszélés az igazgatóval – 1 óra Alternatív energiaforrások – 2 óra A projekt megtervezése A kisebb csoportok megalakítása A felméréshez jegyzőkönyvek. munka.Tv. energiaátalakítás Technika – házépítés. gondnok. igazgatóhelyettes.fénymásológép .

Javaslatok írásbeli megfogalmazása Fontossági sorrend megállapítása Aktív állampolgárrá nevelés a gyakorlatban Jegyzőkönyv megismerése Séta az épületben Mindent megnéztünk? Észrevételek rögzítése Energia projekt – fólia 9 .Jó gyakorlat gyűjtemény.

Dr Pátzay György A tanulók tanári irányítással. vízáramlás) halmozódnak fel. Javaslatok a gyerekek részéről. az energiaséta után: összesítés fólián Tanulói észrevételek súlyozása: tanulói vélemények alapján Jegyzőkönyvek értékelése: szóbeli és írásbeli értékelés a pedagógus részéről Tanulói észrevételek megbeszélése súlyozás után Igazgatói válaszok. az ilyen energiatermelés általában kevéssé terheli a környezetet. értékelés Megújuló energiaforrások Cél: A megújuló energiaforrásokban a nap energiájának alternatív formáinak energiái (szél. mi az. ami a fosszilis energiaforrásokat kiválthatja ma. Ezt az energiaformát a nap „megújítja” és „fönntartható” energiaforrásnak tekinthető. Módszer: Kooperatív tanulás a tanítási órán Önálló anyaggyűjtés: 10 . önálló munkával járják körbe. középpontban a környezetvédelemmel.Jó gyakorlat gyűjtemény.

 Egyéni felelősség: az anyag elsajátításáért. A tanulási szituáció célja. hogy ki hol tart. hogy „egy hajóban eveznek”  Közös cselekvés: a verbális interakciók. Az eredményhez négy alapfeltétel szükséges:  Pozitív kölcsönös függés: a tanulóknak érezniük kell. Lehetőséget kell biztosítani számukra. éppen azért. Az együttműködés képességét gyakorlással fejleszteni kell: a tanulóknak megfelelő tevékenységet kell biztosítani. ezzel a 6 területet is felölelik. vagyis a táblázat teljes kitöltését. Az óra többi részében a 2-3 fős csapat 6 fős csapattá alakul át. ha a kiscsoport minden tagja elérte célját. a közös cél elérése érdekében. Közöttük pozitív kapcsolat alakul ki. de azonos rovatait töltik ki. hogy egyre hatékonyabbá váljék a munkakapcsolatuk. Az első időpontban ezek a csapatok egyeztetik a külön-külön összegyűjtött anyagot. a táblázat megfelelő.       Vízenergia Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Biomassza Óceán Csoportonként A3-as poszter készítése az információk alapján (Tervezet) Egyéni tanulás a felkészülés során – azonos témában. Akkor és csak akkor éri el a csapat (6 fő) a célját. a közös cselekvés alakíthatják ki a tanulók között a pozitív kölcsönös függés érzését. Hulladékkezelés. komposztálás Komposztálás az iskolakertben Kiadvány címe: Komposztálás az iskolakertben (jegyzet) 11 .Jó gyakorlat gyűjtemény. hogy maximalizálja minden egyes tanuló teljesítményét. de saját sebességükkel dolgoznak. Minden csoporttag felelős a saját eredményéért. Az interperszonális és kiscsoport-képességek megfelelő szintű használata. A tanítási órán 2-3 fős csapatok (azonos témában felkészülők) alakulnak. Időről időre fel kell mérni. hogy elemezzék az együttműködés során elkövetett hibákat. hogy a tanulók segíthessenek egymásnak. melyek során fokozatosan egyre jobban képesek lesznek együttműködni egymással.

Kitér a talaj szerkezetére. Ruepp-Vargay Mária Kiadó: Öko-Fórum Alapítvány Kiadás éve: 2000 ISBN szám: 963 00 2772 0 Terjedelem: 24 old.html 12 .:3500555/265 http://www.foek. Összefoglalót készítette: Lencsés Brigitta Kiadvány beszerezhetősége: Öko-Fórum Alapítvány Budapest Pf. a lehetséges talaj-javítási módokra.986 Tel. Témakör: hulladékgazdálkodás Rövid összefoglaló: A jegyzet a komposztálásról szóló tudnivalókat foglalja össze. Szerző neve: Darvas Katalin.Jó gyakorlat gyűjtemény. a komposztálás segédanyagainak bemutatására.hu/korkep/oktat/kiadvany/9082.

Jó gyakorlat gyűjtemény. idegen nyelvek és a számítástechnika tanulmányozásához. ezután mi történik a hulladékkal.így könnyebben tudják összehasonlítani és megvitatni azokat. Az anyag elsajátításához.üveg. üzemlátogatások. műanyagok. másolja le a tanulók számára a kapott információcsere űrlapot és saját űrlapjukat . vendég előadók meghívása és kiállítások megtekintése. Miután más iskolák információcsere űrlapját megkapták. nevezetesen papírtermékek. Útmutató az egyes részekhez 13 . Szintén készítsen néhány másolatot az információcsere űrlapból a begyűjtött adatok elküldéséhez. a kérdőív információk értelmezésére. szerves hulladékok . és más szervezetek hogyan foglalkoznak a hulladék általa okozott környezeti problémákkal. Jó lehetőséget biztosít kereszttanterv kidolgozására is. ételmaradékok és kerti hulladékok . fémek és egyéb háztartási és iskolai hulladékok. melyekkel minimalizálhatjuk a háztartási hulladék hatását a környezetre a hulladékkérdéssel és hulladékkezeléssel kapcsolatos egyéni és a közösség felelősséget bemutatni megismertetni a diákokkal az Európa különböző országaiban használt eltérő hulladékkezelési módokat Szükséges előzetes ismeretek és készségek Ezt az anyagot 14 és 18 év közötti tanulóknak terveztük. Kapcsolódhatnak hozzá további programok. Az anyag felhasználásakor szorítkozhatnak az adatgyűjtésre. pl. az állam. hogy gyűjtsenek információt arról: hogyan zajlik a hulladék összegyűjtése otthonaikban és az iskolában. Célok     tudatosítani a háztartásokban és az iskolában termelt szilárd hulladék környezeti hatását megmutatni és megértetni azokat a módszereket. A diákok feladata. a feladatok megoldásához az alábbi háttértudásra van szükség:  Fogalmak és ismeretek ökoszisztémák százalék anyagok különböző csoportjai Készségek tömegmérés hőmérőhasználat táblázatok és diagramok készítése Előzetes biztonsági ismeretek a hulladék mérésekor szükséges biztonsági szabályok   Előkészítés A munka megkezdése előtt minden tanuló számára készítsen másolatot a tanulói oldalakból. kapcsolódva többek között a földrajz. és egyes emberek. HÁZTARTÁSI HULLADÉK (A Science Across Europe Hálózat tananyaga) Ez a tananyag kifejezetten a háztartási és az iskolai hulladékkezeléssel foglalkozik.pl. A középpontban a szilárd hulladék áll.

Az űrlap jó keretet biztosít a minimális információk következetes kicserélésére. Az információk gazdagabbá és színesebbé tehetők fényképek. Mi történik a hulladékkal Európa szerte? 14 . És Te mennyi hulladékot termelsz?! Jó lenne. csakúgy. és a későbbiekben ezt beszorozzák az általuk termelt ilyen jellegű hulladékok számával. műanyagflakon stb. megoldhatatlan. ha külföldi diákok munkájáról kapnak fényképeket. ha az iskolában megmérik egy-egy tipikus hulladékfajta tömegét (pl. hogy rögzítsék a megbeszéléseket. de az energiamegtakarítás az üvegnél sokkal kevesebb. újrafelhasználás. Jó ötletnek bizonyul egy környezetvédelmi szervezet képviselőjének meghívása is. az osztály tagjai egy-egy napig. Megoldás lehet. Ebben az anyagban most csak az energiafelszabadítással foglalkozunk. A 4R (reduce. Amennyiben erről van szó. Bevezetés Ebben a részben összefoglaljuk a "hulladék kérdést". Információk egyeztetése és cseréje Az információcsere űrlap másolatát használva gyűjtsék össze az eredményeket.csökkentés. mint a hulladékból való energiafelszabadítást. melyekre választ szeretnének kapni. mint az üveg. reuse. üdítős doboz. hírlevelek és újságcikkek mellékelésével. Nehézséget okozhat a különböző hulladéktípusok mennyiségének a mérése. Ehhez némi helyi vizsgálódás szükséges. Az osztály közösen döntse el. A tanulók számára is nagyobb élményt nyújt. újrahasznosítás. mely információk kerüljenek az űrlapra. 3. A papír. 5. recove . egy megfelelő szakember előadása. miután elhagyta otthonainkat. hogy az "átalakítás" általában magába foglalja az oldószerek ártalmatlanítását. üveg. ha különböző színű műanyagzacskókat kapnak. recycle. A silány minőségű papírhulladék felhasználható szigetelésre és macskaalomnak. Sokan gondolhatják. Jegyezzük meg. milyen hulladékok keletkeznek ezek során. hogy bizonyos anyagok nem hasznosíthatók újra a végtelenségig.). 4. szabályok és a helyi hulladékkezelési problémák vizsgálatához segítséget nyújthat. Szintén segítséget nyújthat egy szelektív hulladékgyűjtő udvar megtekintése. A tanulók végiggondolják napi tevékenységeiket és felsorolják. Talán a munka megtervezéséhez szükségük lesz némi segítségre. a legjobb esetben is csak négyszer használható fel anélkül. átalakítás) meghatározása nem könnyű. Mi történik az összegyűjtött hulladékokkal? Ez a rész azzal foglalkozik. felváltva mérhetik a termelt szemetet. Praktikus megoldás lehet. Jó kiegészítője lehet az anyagnak egy helyi szeméttelepen történő látogatás. melyekbe otthon higiénikusan össze tudják gyűjteni és meg tudják mérni a különböző típusú hulladékokat. Érdemes rámutatni.Jó gyakorlat gyűjtemény. beleértve a hétvégét is. A konyhai hulladék ilyen fajta mérése nehézségekbe ütközhet. Érdemes két tanulót megkérni. ha a tanulók egy teljes hét során végeznék az adatgyűjtést. hogy a rostok teljesen tönkremennének. A tanulók készítsenek listát kérdéseikről. 2. A törvények. A fémek többé-kevésbé korlátlan ideig újrafeldolgozhatók csakúgy. 1. Az üzletemberek és politikusok között nincs összhang a hulladék kérdését illetően. papír. hogy a hulladék szelektív gyűjtése egy teljes hétig. hogy mi történik a hulladékkal. kémiai anyagok közömbösítését. gazdagabb és pontosabb képet adva így a helyi viszonyokról.

szemétlerakók vonatkozásában? 6.: (1)386-2648 www. Készítsenek és próbáljanak ki egy biogáz fejlesztőt. 2. hogy osztályozzák a különböző hulladékfajtákat anyaguk szerint. Saru u. 5. mely kémiai folyamatok játszanak szerepet a papír újrafelhasználásánál. résznél a tanulók háztartási cikkek képét tartalmazó kártyákat tegyenek borítékba. Hulladék Munkaszövetség 1111 Bp.Jó gyakorlat gyűjtemény.humusz. 7. A közeli könyvesboltokban kérjék meg.hu humusz@humusz. mint pl. a keresett sikerkönyvek mellé). és azt. További tevékenységek (néhány javaslat) 1. A tanulók tanulmányozzák alaposabban a különböző anyagokat és a különböző folyamatokat. hogy a hulladékkal. Találják ki.. Milyen következtetések vonhatók le az eredményekből a hulladékkezelést tekintve. A boríték jelképezi a szemetest. Tel. (Rendkívül lényeges a szükséges biztonsági szabályok betartása!) 8. hogy milyen módon szabadul meg tőlük a társadalom. ezzel is felkeltve érdeklődésüket az anyag iránt. 34. Az osztály megvizsgálja a válaszként kapott információkat. Készítsenek videofelvételt a környéken elhelyezett hulladékokról. melyben összehasonlítják a természetes anyagok. a képek pedig a különböző típusú hulladékokat. a helyes hulladékkezelés fontosságára hívja fel a figyelmet! Például tervezzenek pólót! További információk Ökoszolgálat 1051 Bp. az újrafelhasználást. ha különböző típusú szilárd hulladékot elégetnek. hogy mi történik. 4. 3. 9. Szervezzenek a tanulók kampányt. a papírra.hu 15 . mely a hulladékra. a papír és a műanyagzacskó bomlási idejét. szeméttel kapcsolatos irodalmat figyelemfelkeltés céljából tegyék jól látható helyre (pl. Készítsenek grafikonokat és posztereket. eltemetik. főként a komposztálás és a szeméttelepek. pl. Aszerint is megtehetik ezt. Nádor u. pl. Ezt aztán a gyakorlatban meg is valósíthatják. bemutatva a hulladékkezelést és elhelyezést. 10. Kérjék meg a tanulókat. Tervezzenek újrafelhasználási módszereket a különböző hulladékokra.. hogy különböző országok hogy tanulhatnak egymás tapasztalataiból. Tervezzenek és hajtsanak végre egy kísérletet. 6. Az 1. megbeszélik a hasonlóságokat és különbségeket. elégetik. Információk Mellékelt információk a hulladék termeléséről és kezeléséről szerte a világban. 11. Vizsgálják meg. újrafelhasználják vagy komposztálják őket.

Mi is tanuljuk meg ezt az egyszerű dalocskát: Kukorica. és éneklés és mesélés közben morzsoljunk kukoricát. A csuhén kívül a csutkából és a szárból is lehet játékot készíteni. Kuka Búvár . pattogatott kukorica.hu Reflex Egyesület New Scientist Magazine RECYCLING SPECIAL http://www. Igaz ugyan. A mezőgazdasági munkák java részét a faluban kalákában (közösen) végezték. Este a fosztásra (a csuhé lehúzása a csőről) összegyűlve az idősebb asszonyok meséltek. hej. Miután megismerkedtünk a növény részeivel.Jó gyakorlat gyűjtemény. amik még nincsenek lemorzsolva.oki. vőlegénye ropogtatta. megnézhesse. gyökerestől kitépett kukoricatövet.htm Csuhévilág Oláh Edit A gyerekekkel való közös munkában a kukoricacsuhé az egyik kedvencem. mert amit nem lehetett megenni. Sokféle játékot lehet belőle készíteni. de a kukorica minden részéről beszélgessünk. hogy minden gyerek megfoghassa. A növény minden részét hasznosították. a menyasszony pattogtatta. vagy az állatokkal takarmányként megetetni. A morzsolás jutalmaként kapjon mindenki pár szem pattogatott kukoricát.hu/sae/hulladek.A Hulladék Munkaszövetség lapja www. a lányok énekeltek. kukorica. és hogy minden részét a nevén nevezhessük. azt a télen eltüzelték. és jól lehet vele szemléltetni a régi falusi élet teljességét. (Magyar népdal) A kukorica régebben fontos szerepet játszott az étkezésben.kukabuvar. Esténként a munka végeztével közös vacsorát és táncmulatságot tartottak. 16 . Az órára vigyünk be kukoricacsöveket. meséljünk arról. Az első foglalkozásra lehetőleg vigyünk magunkkal egy teljes. A disznóhizlalásban és a baromfinevelésben is egyaránt nélkülözhetetlen volt. Az egész osztály telepedjen le egy körbe néhány kosár köré. hogy most csak a csuhéval fogunk dolgozni. gyakran került az asztalra kukoricadara. Közösen végezték a földről való betakarítást és a fosztást is. hogy milyen szerepet töltött be a kukorica a falu életében.

össze kell gyűjteni és a napon megszárítani. nem szabad túláztatni. A rafiát azonban nem szabad bevizezni. Mindig figyelni kell a szoros kötözésre. mint a csuhé. A két levelet először kiterítjük. A copfot egy levélből készítettük. a szemedet hunyd be. zöld marad. rafia. ami után. és könnyen kezelhető lesz. Második lépésként a frizuráját kell elkészíteni. ahol a csutkához csatlakozik. baba. és vágjuk megfelelő hosszúra a szoknyáját és a karjait. csicsíja. amibe néhány percre beáztatjuk a csuhét. sőt nyugodtan ki szabad csavarni. mert hiába áztatjuk be. Így megpuhul.html Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában Hulladék Suli http://www. aludj. hogy dolgozhassunk vele. Ha a babák elkészültek. és ismét elkötözzük a kéz alatt. Ezt most szeptemberben. A csuhét ahhoz. majd mindkét oldalát behajtjuk olyan szélesre. nem lesz szép sárga. már ott érdemes odafigyelni az összegyűjtött levelek minőségére. mert a zölden leszedett csuhé ha megszárad is. A már majdnem kész babát varázsoljuk csinosra. Hogyan készítsük el a csuhéjátékokat? A csuhébaba készítéséhez nem kell egyéb. egy edény víz. utána vegyük ki. tente. (Népi ringató) Jó munkát és szórakozást kívánok! http://www. pici rózsabimbó.sopron. Ennek az egyszerű babának az elkészítéséhez mindössze négy levélre van szükség. hogy a képek és a fantázia segítségével el tudják készíteni a lepkét és a madarat is. Alszik az ibolya. és egy közös mondókával altassuk el. Ezt becsúsztatjuk a test két rétege közé. A megmaradt negyedik levélből kezet hajtogatunk. a kukoricatörés idején kell megtenni. bubuja.Jó gyakorlat gyűjtemény. minden gyermek vegye a kezébe. mert akkor szakadós lesz. nem lesz könnyen alakítható. sőt talán a legügyesebbek új formákat is ki tudnak találni. a testét az arányok miatt két levélből alakítjuk ki. ha hármas fonást készítünk. A levél feléhez helyezzük a kész "hajat". hogy babánk ne legyen se túl kövér. akkor első lépésként a leveleket elő kell készíteni. Ha kimegyünk a kukoricásba csuhét gyűjteni. olló.hu/cedrus/index1. se túl sovány. Csak néhány percig kell áztatni a vízben. azt remélem. vagyis le kell vágni a végét. Most egy egyszerű baba elkészítésének lépéseit írom le. Ha kiválasztotta mindenki a leveleket.tabulas. és belehajtjuk a testbe. és a foltos levelek a játékokban is foltosak maradnak.hu/_szelektiv/kozos/hulladeksuli/ 17 . Tente. elcsúfítják azokat. A nyaknál jó szorosan elkötözzük egy darab rafiával. ringó-bingó. egymásra simogatjuk. Akkor a legcsinosabb. Nem érdemes a felső vastag levelekből dolgozni. mert ott kemény.

http://www. akcióik. rengeteget pedagógiai segítséggel. A honlap bemutatja az iskolai szelektív hulladékgyűjtés kialakításnak teljes folyamatát. a szelektív hulladékgyűjtést koordináló szervezet.Jó gyakorlat gyűjtemény. programjaik.hu/index.hu Ökopannon kht.okopannon. 18 . Copyright Ž 2004. Csalló Attila Templomdombi Általános Iskola. Honlapjukról megismerhető iskolák számára nyújtott pedagógiai kínálatuk: segédanyagaik. Szentendre Hulladek-suli@freemail.php?id=ID04050000 Az Ökopannon Kht.

gyerekkoruk. iskolai életük figyelemmel kísérése.nak. Általános fő céljai: . Szervezet fejlődése: Tagság létszáma: Kuratórium 4 fő Tagok 9 fő Mozgalmi tapasztalatok.Sérült gyerekek tanulási.„Fogódzkodó Egyesület” civil szervezettel szorosabb az együttműködés (sérültek városi szervezete) .3.Jó gyakorlat gyűjtemény. jutalmazása .Családsegítő. kiadványok megjelentetéséhez anyagi hozzájárulás . amit az Alapítvány számlájára befizettek (Az Alapító Okirat módosítása folyamatban) 19 . bevonásuk a lakóhely életébe a közösségért. magánszemélyek. rehabilitációjuk támogatása .Nevelési Tanácsadó. Kisebbségi Önkormányzat . képzési esélyeinek javítása .Kulturális. A szervezet működésének kezdete: 1995. JNSZ Pedagógiai Intézet szakmai együttműködés .Pedagógusi továbbképzések. A szervezet.Alternatív oktatási programok tárgyi feltételeinek biztosítása .Környezetvédelem (Önkormányzat) – önkormányzati segítők . terembérlet Az Alapítvány vagyona az a pénz.Az Alapítvány nem zárja ki.A kuratóriumi tagok tagjai: Magyar Környezetnevelési Egyesületnek. szakmai és társadalmi kapcsolatok: . A ZAGYVAPART TISZTASÁGÁÉRT 1. KÖRLÁNC.Városgazdálkodás (Önkormányzat) – önkormányzati segítők . pedagógusok 1. Motiváció: Sérült gyerekek segítése. környezetért végzett munkába.segítők . cégek adománya.Kiemelkedő tevékenységet folytató tanulók elismerése. TKTE.2.Városi Állat és Növénykert . közösség bemutatása 1. április 28. sport tevékenységének elősegítése .nek Anyagi források: adó 1%-a. szabadidős.Társadalmi beilleszkedésük. hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból A szervezet működésének célcsoportjai: sérült gyerekek.Társuló sérülések folyamatos korrekciója . után Eddigi főbb eredményei: Pályázati tevékenysége még nem jelentős 1.1.április 28. Az Alapítvány neve: „Adj Esélyt” Alapítvány Megalakításának időpontja: 1995.

A pályázott program leírása 2. A Föld Napja Résztvevők várható száma: 40-50 fő Résztvevők összetétele: Civil szervezetek /„Adj Esélyt” Alapítvány. lombseprű. (Kutyasétáltatás) 2. zsák.1. A sétálók vigyáznak a tisztaságra.A civil szervezet folyamatosan használja a gondozási. elérendő állapot: Gyommentes.3. A terület nagysága kb. műanyag rekesz. a felelősei. cselekvési színtér Várható eredmények. a folyó vizében is előfordul szemét Kiválasztás indoklása – célok . gyomos. A felhasználandó eszközök. hasonló mozgósító akciók szervezése idején biztosított az eszköztár a természet. üdítők / Az eszközök választását befolyásoló tényezők: . Önkormányzati segítők/.2. fűnyírás. 2. Szent István krt. kapálás.Természetes környezet védelme. Gyomirtás. lakókörnyezet közelsége – allergiamentesítés. kerti ollók. gereblye.1. április 22. óvoda.). a folyó vize is szemétmentes a kiválasztott területen. vödör. gereblyézés. lakosok. lakosokkal A Zagyva folyó közvetlen környezetének (térképen jelölt terület) tisztítása. Tulajdonos: Városi Önkormányzat Eredeti állapot: általában szemetes.3. környezet védelméért/ 2. elszállítása. 1500 m2 egybefüggő zöld terület. gondozott. anyagok. iskola dolgozói 20 . 2. Városi Állat és Növénykert.4.2. hulladék összeszedése. Folyamatos gondozás. Fogódzkodó Egyesület. A program címe: A Zagyvapart tisztaságáért Közterület takarítása civil szervezetekkel. rehabilitációja. utógondozás megszervezése a folyó és környezetének tisztasága védelmében sérült gyermekek bevonásával. iskolások (Eltérő Tantervű Tagozat tanulói). szemétgyűjtőbe dobják a szemetet. szelektív tárolása. tiszta. fűnyíró. bölcsőde). lapát. „kirándulóhely” – szabadidős terület védelmében. kapa. ásóvilla. a résztvevők száma és összetétele Munkafolyamatok határidői: 2007. utógondozási folyamat során. 22. rendbetétele. iskolásokkal (sérült gyerekekkel). ÖKO iskola ( sérült gyerekek) közvetlen közelsége – nevelési. talicska. termékek listája ásó. gyermekintézmények közelsége ( iskola. A munkafolyamat határidői. ápolt füves terület sétaúttal. fű gondozatlan.Jó gyakorlat gyűjtemény. A helyszín bemutatása: A kiválasztott terület a Zagyva folyó jobb partján egy iskola épület közvetlen szomszédságában lakótelep közelében található (Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozata Jászberény. folyó közelsége – vízvédelem.

az iskola környezetnevelési programjának része a közterület gondozása. Hulladék. Gyomirtás.pedagógusok Önkormányzati segítők Civil szervezet képviselői 2. irányító a civil szervezet.A terület gondozásának ütemezése: Tisztasági Őrjárat heti bejárással. szórólapok. lakosok civil szervezetek. támogatók . helyi újságban felhívás az akcióra.6. kapálás szükség szerint.Lakossági fórumok. az Eltérő Tantervű Tagozat és a Fogódzkodó Egyesület. szülők. Kockázatok: időjárási függőség. Utógondozási terv: A folyamatos gondozás mellett a hiányok pótlása ( fű ). eszközök hiánya 21 . iskola szerepének felhasználása ( szülők tájékoztatása ) 2. Figyelőszolgálat – vízszennyezés – jelzés.5.4. Bevonási terv: . iskola tanulói és dolgozói. Önkormányzati segítők civil szervezetek. Gondozási terv: . Hulladékgyűjtő edények kiürítése. Tevékenység Hulladék összegyűjtése Sétaút kitisztítása Fűnyírás-gépi-kézi Gereblyézés Kapálás Sétaút kialakítása Hulladék elszállítása Vendéglátás-frissítők Résztvevők iskolások lakosok. lakosság megnyerése – munkavállalók szabadideje. szülők. szemét összegyűjtése. rehabilitációja 2. lakosok civil szerveztek Önkormányzati segítők Civil szervezet képviselői Felelősök DÖK vezető Civil szervezet képviselői Civil szervezet képviselői Civil szervezet képviselői zoo.Résztvevők: Irányító a civil szervezet. gépi fűnyírásban az Önkormányzati segítők közreműködése. Fűnyírás 2-3 heti időszakonként.Jó gyakorlat gyűjtemény.

2.500.0.22 .0.590.0.100.690.3.5 l ásványvíz ARO 1.13.0.5.1.550.0.150.000.13.500.2.16.400.250. Tevékenység Hulladékszedés Ásás Gereblyézés Hulladékgyűjtés Gyomirtás Fűnyírás Vendéglátás Eszköz műanyag zsák(56x110) műanyag zsák(56x70) lapát (nyelezett) ásó (nyelezett) ásóvilla (nyelezett) gereblye (nyelezett) lombseprű talicska műanyag rekesz műanyag vödör kapa (nyelezett) sövényvágó olló metszőolló fűnyíró gyűjtős ásványvíz Visegrádi 1.0.5.890.15.5 l 10 db Ásványvíz ARO 1.900.15.690.000.560.1.4.0.150.16.100.100.52.5 l 10 db Mirinda 2 l 8 db Meglévő saját vagy más forrás 0.- Költség megnevezése Műanyag zsák 56x110 50 db Műanyag zsák 56x70 50 db Lapát nyelezett 10 db Ásó nyelezett 10 db Ásóvilla nyelezett 1 db Gereblye 10 db Lombseprű 5 db Talicska 2 db Műanyag rekesz 5 db Műanyag vödör 6 db Kapa nyelezett 10 db Sövényvágó olló 1 db Metszőolló 2 db Fűnyíró gyűjtős 2 db Ásványvíz Visegrádi 1.3.4.1.3.0.2.8.0.Jó gyakorlat gyűjtemény.14.590.990.232.5 l üdítőital Mirinda 2 l üdítőital 7UP 2 l üdítőital Pepsi cola 2 l üdítőital Lift 2 l Összes költség 2.0.8.2.- Az Ökotárs Alapítványtól igényelt összeg 2. 3.0.105.0.250.0.150.790.500.2.150.790.14.890.0.560.5 l 10 db Ásványvíz Veritas 1.400.232.990.5 l ásványvíz Veritas 1.Fűnyíró gyűjtős 52990.0.0. Részletes költségvetés 3.890.100.3.2.500.550.

2. gyűjtős.232.2.52. Értéke: 52.156.232.1. 23 .0.0.990 Ft ÖNRÉSZ.1.- Összesen: 3.990.209. 7UP 2 l 8 db Pepsi cola 2.290.2.0.096.5 l 8 db Lift üdítő 2 l 10 db 2.232. Más forrás: 1 db fűnyíró ALKO CLASSIC robbanómotoros.290.Jó gyakorlat gyűjtemény.2.232. Hivatalos árajánlat mellékelve.086.

A városi hulladéklerakókban keletkező szemét 33%-át pedig ez alkotja. sajnálatos módon a szervesanyag gyűjtése-a biohulladék -elhelyezése nem megoldott. Tettre készen tétek vissza a gyerekek intézményeikbe. amelyről Hulladékos vetélkedőn adhattak számot. azoknak . A foglalkozásokon elméleti és gyakorlati részeket kapcsoltunk össze. amelyeken papírt. melynek költségeit pályázaton nyert összegből fedeztük. technika. A játékos tréning két napos program. műanyagot és alumínium italos dobozokat lehet gyűjteni.Jó gyakorlat gyűjtemény. melyre egy jó pályázat nyújthat alapot… 24 . szakemberek segítségével. mi a titka egy sikeres jó előadásnak. Mivel városunkban 50 hulladéksziget elhelyezésére került sor. szemléltessünk. Hogy segítsünk ezen a problémán a Szent István Általános Iskola és Halmay Zoltán Sportiskola Zöld Kapocs Oktatóközpontja és a Környezeti Nevelés Munkaközösség KOMPOSZTBULI elnevezésű rendezvénysorozatot hirdetett meg . 2500 diák hallhatott diáktársaitól a biohulladék helyes kezeléséről. A programsorozat három lépcsőben épül fel: Első szakaszban pedagógus továbbképzéseket tartottunk. így a pedagógusok megismerhették a komposztálásban rejlő komplexitást. Jövőkép. És a siker nem maradt el. hogy rengeteg tudnivaló kell ahhoz. avagy korszerű hulladékgazdálkodási ismeretek Hódmezővásárhelyen Az új módszerek megismertetésében és elsajátításában nekünk pedagógusoknak élenjáró szerepet kell vállalnunk. motiváljunk. majd a drámapedagógusok megtanították. vizsgálati módszerek is tartoznak. mely a fizikai tevékenységen túl. Ehhez a témához fizikai és kémiai kísérletek. Második szakaszban célunk diákok képzése volt. Ehhez azonban egy nap sok gyakorlattal és elméleti alapokkal. A rendezvényen a város és környékének általános és középiskolás tanulóiból álló 3 fős csapatok vettek részt. Így kb. Komposztbuli. A csapatok sok tapasztalatot és új ismereteket is gyűjtöttek a megtartott előadásaik során. melynek elvégzése után a diákok képesek voltak egyszerű előadások megtartására. akik megismerkedhettek a biohulladék kezelésének alapjaival. hogy növényeink számára megfelelő minőségű földet nyerjünk. Ismereteik bővítéséhez diasorozatot és ismeretterjesztő füzeteket kaptak. Hogyan beszéljünk. biológia. iskolájukban előadások szervezésével népszerűsíteni tudták (osztályfőnöki óra. szellemi kreativitásra is lehetőséget nyújt. ahol 10-10 előadást tartottak meg. de menet közben kiderül. Mivel első közelítésben a komposztálás nagyon egyszerűnek tűnik. kémia… órákon) a helyben komposztálás előnyeit. akik a komposztálást az óvoda vagy iskolakertjükben tervezik bevezetni.

Ezért a bekapcsolódó Zöld Kapocs tagok intézményeibe és a családi házakba komposztáló edényeket helyeznénk ki.ez lenne az elméleti rész. A végzett diákok kellő ismeretek birtokában egy –egy családnál bemutatót tartanának. hogy a háztartások és intézmények minél nagyobb része komposztáljon. Ezután kávé. amelyben a komposztálásról olvashatnak gyakorlati tudnivalókat. Először megnéznének egy diasorozatot a komposztálásról. ennek eredményeként népszerűsítjük alföldi városként a helybenkomposztálást. kapnak. melyre elsősorban a család ismerőseit . Tisztelettel: Hódmezővásárhely. szomszédokat hívnák meg.2007. ami a komposzthalomhoz . Akik vállalták az előadás és gyakorlat bemutatását komposztáló edényt. és a gyors eredmények egyre több embert vezetnek zöld utakra. fűnyesedék. A hozzáértő tanácsadó megmutatja. hogyan lesz ebből komposzthalom. Majd ezt követően mindenki kimenne a kertbe. Walterné Böngyik Terézia Zöld Kapocs Oktatóközpont munkaközösség-vezető 25 . Mielőtt mindenki hazamegy. benne. ahol a háziasszony már előre elkészítette mindazt . sütemény és még marad idő a környezetvédelemmel összefüggő egyéb kérdések megbeszélésére. Bízunk. február 7. melyet pályázati háttér segítségével valósítanánk meg. Ezen bemutatok szervezését elsősorban 7-12. évfolyamos diákok végeznék. szükséges: konyhai szerves hulladék. melyhez hanganyag is tartozna. Célunk.Jó gyakorlat gyűjtemény. kapnak egy füzetet. A jelenlévők természetesen kérdeznek.

mert nem biztos. Általában 8 csapatot alakítunk ki. mint a témanap. A helyszínek a város különböző pontjain vannak: Helyszínek o Városi Múzeum o ÁNTSZ Feladatok múzeumi feladatlap a kiállításról egészséges életmód 26 . Eddig volt: fény. A csapatok 15 fősek. A feladatlapokat és feladatokat nem adjuk itt közre. levegő. mert mindenki hozzá tud tenni valamit az adott témához. veszünk be. A tanár részben felügyeli őket. 2. talaj. vegyesen soroljuk csapatokba A vegyes csapat azért jó. hogy egy teremben órarendi osztályuk dolgozik előre kiadott feladatokon. A csapatok 35 percig tartózkodnak egy helyszínen és így egy tanítási nap folyamán végigjárják a 8 állomást. egészséges életmód. Ezekhez feladatlapokat állítunk össze.Jó gyakorlat gyűjtemény. Iskolai programok Az Esze Tamás Gimnázium néhány rendszeres. környezetvédelem otthon. videó és könyv részleteket. hogy az anyagok az iskolákban rendelkezésre állnak. mert ennyi tanárt és helyszínt tudunk biztosítani. kipróbált programja 1. a jelentkezőket 9-12. táplálkozás. ami nem fér be a tanórai keretekbe Használunk fóliákat. hasonló szisztéma szerint. részben a szomszédos szertárban a csapattal az adott témával foglalkozik. Témanap: kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon módszer Mivel a kollégák többsége félti ilyenkor tanítási óráját és a tanmenetet ezért találtuk ki következő módszert. de itt is csak 8 csapatot fogadunk. Meghirdetjük minden osztályban. cikkeket. A tanárok teremcserékkel leszervezik. kísérleteket. ami a tanmenet szerint következik. víz. egy iskolából több is nevezhet. amit értékelünk és a végén jutalmazunk (torta.Városi környezetvédelmi akadályverseny Ez a város iskolái között zajlik a környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódva. A környezeti nevelési csoport ( nem hivatalos „szervezet”) kiválasztja a témát. hulladék. Olyan feladatokat. amely több természettudomány oldaláról megközelíthető és van környezeti nevelési vonatkozása. gyümölcs stb).

Jó gyakorlat gyűjtemény. nem az egész osztály. Jeles napok a) Víz: de. az új elszámolás szerint nem tudjuk mi lesz.Bezöldülő osztályok versenye Osztályok nevezhetnek 3-6 hónapos sorozatra. Du-án pedig városi jelmezes transzparenses felvonulás a Polgármesteri Hivataltól a Kraszna-hídig (3 km) rendőri biztosítással. létszámokat értékeljük és jutalmazzuk. az alapítványunk szülői és szponzori adományokból és 1%-ból működik. zajmérés növényismeret épített értékeink légszennyezés vízminőségvizsgálat A végén itt is értékelés és díjazás (pályázati forrásokból). hulladéklerakó. ez az egyetlen motiváló tényezőnk. virágosítását. A tanárok önként vállalják. 3. 27 . b) Fogyasztásmentes nap: 15-20 tanuló folyamatosan járőrözik ( hőmérséklet mérés. kis díjazás számukra is biztosított a pályázati forrásokból. Mindegyik program pénz. Sok pályázatot írunk. tanórán kívüli tevékenység. a Vízügy. A tanárokat eddig a vezetés szabaddá tette erre a napra. Jutalom: kirándulás ( pályázat és az iskolai alapítvány). Az oktatási anyagokat és eszközöket 15 év alatt szintén pályázati forrásokból gyűjtöttük össze. A jelmezeket és tablókat. világítás. Havonta egy előadás és egy teszt valamely környezetvédelmi témából. Beneveznek egyéb programokba pl. A hídnál koszorúzás és megemlékezés a korábbi szennyezésekről. osztályonként 3-4 fő vesz részt. energiatakarékosságát néhányszor ellenőrizzük. eszköz és emberigényes. ill. témanap és az osztály tisztaságát. o Egy hulladékgyűjtő sziget o Egy forgalmas lámpás útkereszteződés o Egy park sok növénnyel o Egy köztéri műalkotás o Egy tér minimális növényzettel o Egy belső helyszín hulladékkezelés forgalomszámlálás. szennyvíz telep. 4. feljegyzik a megfigyeléseiket. cserélgetik egymást ( Hőközpont. A diákok jutalmazása fontos. vagy gazdálkodó egység). vízmű. csapok). vízmű és szennyvíztelep egy-egy szakembere tart előadást fél-fél órában. Havi egy látogatás.

amit Májer János polgármester úr tartott a polgármesteri hivatalban. így prognosztizálható volt a siker. Minden csoporthoz tartozott egy témavezető szaktanár. Ezek sorából kiemelkedik a négy országot tömörítő Nemzetközi Ifjúsági Öko-kísérleti Projekt. Ez a projekthét messze túlnyúlik már az iskola keretein. hogy újra ez az intézmény volt a házigazdája a Nemzetközi Ifjúsági Öko-kísérleti Projektnek. akik valamennyien önkormányzati képviselők. Ez a módszer juttathatja legkönnyebben sikerhez a tanulókat. A projekt minden évben más-más országban van. hogy erre a létfontosságú környezeti elemre terelődött ebben az évben a figyelem. Yspertal tavasszal szenvedett a hatalmas mennyiségű olvadékvíztől. megyei közgyűlés elnöke. Minden csoportot 2-2 osztrák. Veseli önkormányzati képviselője és a hivatalos delegációk tagjai. vasárnap délután érkeztek a vendégek városunkba. W. valamint angol és német nyelvtanár. kulturális találkozók is kapcsolódnak hozzá.Jó gyakorlat gyűjtemény. Cieszynt 2003-ban öntötte el a katasztrofális méretű árvíz. lengyel illetve 4 magyar diák alkotott. Már közismert. Ilyenkor ugyanis osztrák. Ezt leginkább azok a díszvendégek fogalmazták meg. forgószínpadszerűen változnak a helyszínek. mint az a heroikus küzdelem. június közepén. Az iskolákat fenntartó települések polgármesterei. fontos a kommunikációs készség. Dzierzawski. az intézmények igazgatói és megyei szakmai felügyeleti szervek vezetői is megtisztelték a rendezvényt. Szakközépiskola és Kollégium mint ökoiskola széleskörű nemzetközi kapcsolatokat ápol. Mindez adott a gimnáziumban. Nemzetközi projekthét nyolcadik alkalommal Négy nemzet zászlói díszítették egy héten át a Tokaji Ferenc Gimnázium. Szakközépiskola és Kollégium homlokzatát 2006. a prezentáción és a nemzeti kulturális esten vettek részt. Ez azt jelezte. Yspertalt kivéve mindhárom település – Csehországban Veseli. 2006-ban Tokajban gyűlt össze a 80 résztvevő (országonként 20-20 fő). Yspertal polgármestere. hogy a gimnázium széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Ezek közül kiemelkedik az a fórum és konferencia. A tanárok a projektben segítő szerepet játszanak. A nyolcadik alkalommal megrendezett projektről készített rövid beszámolót közöljük. akik a projekthét záró rendezvényén. A munkavégzést a magyar diákok irányították. Erősen gyakorlatorientált. Magyarországon Tokaj – közvetlen árvízveszélynek van kitéve. az érdemi munkát a diákoknak kell önállóan végezni. Ezen részt vett Karl Moser. Ebben rejlik a projektoktatás lényege. illetve segítheti elő a felnőttkori tevékenységüket. amit minden résztvevő országban az árvízzel folytattak heteken át a projekthetet megelőzően. cseh. Ezek között kiemelkedő jelentőségű a négy nemzetet tömörítő projekt. A projekthét témája a víz volt. Nemzetközi projekthét a Tokaji Ferenc középiskolában A tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium. team-munkát igényel. lengyel és magyar diákok közösen dolgoznak fel egy – a környezetvédelemben jelentős szerepet játszó – témát. Ez ugyanis szintén kelléke a projekthétnek. (Veselit 2000-ben. Lengyelországban Cieszyn. a munkanyelv angol és német volt.) Nem véletlen tehát. hiszen magasszintű politikai. a fórumon megbeszélést tartottak az európai uniós pályázatokon való közös 28 . A témaválasztás aktualitását mi sem bizonyítja jobban. Ladislav Honsa. cseh. Június 11-én. a komplex természettudományos szemlélet. Hétfőtől csütörtökig dolgoztak együtt 8 csoportban. Májer János polgármester úr előadásában bemutatta Tokaj fejlesztési tervét.

Szót kaptak és bemutatkoztak a tehetséggondozó tábor résztvevői is. Ma már minden csoport számítógépes. a korok táncait bemutató összeállítást. aki egyben a B-A-Z Megye Közművelődéséért Közalapítvány Kuratóriumát is képviselte A Közalapítvány támogatta a tehetséggondozó műhely és tábor működtetését. Vastaps jutalmazta az Ausztriát bemutató diashow-t. Nagy élmény volt a nemzeti kulturális est. Bekapcsolódtak a projekthét programjába. Eufórikus hangulatban vonult a nagyszámú közönség a közös vacsorára a kollégium éttermébe. Figyelemmel kísérte az eredményeket a B-A-Z Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója. az yspertali iskola igazgatójának igazi meglepetést okozott. Tarcalról és Tokajból érkeztek. Köszönet és hála az igazi csapatmunkáért.Jó gyakorlat gyűjtemény. a szakmai. Digitális képek. Powerpointos. mivel mindenki tudta. Minden nemzetből megszólalt valaki az eredmények bemutatásakor. és annak a rengeteg. esetleges gazdasági együttműködési módozatairól. A műsorszámok között az éppen következő iskola igazgatója mondott rövid köszöntőt. a négy kistérség oktatási. a településeket és régiókat mutatta be. A prezentáción több újdonság is volt a korábbiakhoz képest. Ez a kiállítás a gimnázium első aulájában június végéig volt megtekinthető. az osztrák valcer. angol nyelven előadott prezentációval számoltak be szerzett élményeikről. jól összehangolt és szervezett szakmai munkának szól. a lengyel polka. Megkapta ugyanis a gimnázium igazgatótanácsa által alapított „Pro schola” kitűntető címet. akik Bodrogkisfaludból. Osztatlan sikert aratott a magyar palotás. a kulturális est és a projekthét hivatalos része. nemzetközi elismerést kiváltó minőségében végzett el a gimnázium nevelőtestülete. Dr. amit a zsúfolt tanév végi teendőkkel és az érettségivel terhelt időszakban. grafikonok színesítették az angolul tartott előadásokat. Jó ötletnek tartották a közösen készített kiállítást. A gimnázium vezetősége és a nevelőtestülete ezzel kívánta kifejezni a köszönetét és elismerését az intézmények közötti kapcsolat kiépítéséért. Az Európai Unió himnuszának elhangzásával zárult a prezentáció. A műsoros est nyitása Johann Zechner úrnak. ami a résztvevő iskolákat. hogy szívből jön. idegenforgalmi. Dankó József Projektmenedzser 29 . szívesen láttuk az érdeklődő tokajiakat és a Tokajba látogató turistákat is. Sarka Ferenc úr is. Jóleső érzéssel fogadta a nevelőtestület a gratulációkat. Együtt dolgoztak a nemzetközi csoportokkal. kulturális. Minden csoport magas színvonalon képviselte hazája kultúráját. projektoros bemutatót tartott. Ők azok az általános iskolás tanulók. Valamennyien hangsúlyozták a végzett munka és a prezentáció magas színvonalát. a konga dobszólót is. a nemzetközi projekthét elindításáért és a közép-európai identitástudat erősítésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért. amit a projektben résztvett valamennyi tanár és diák együtt végzett. a cseh népdal. táblázatok. megjelenés lehetőségéről. módszertani támogatásért.

tágabb időkeretet szabtunk a munka elvégzésére. alapítványi rendszerben szabadidős tevékenységek kiterjesztése. a Rákos-patak közelsége is vonzotta a szeméthalmokat. illetve tartanak a szülők elmarasztaló véleményétől. több évtizeden keresztül építési és egyéb illegális hulladékok vették körül az épületet. „A klíma összeköt” élménykiállítás projekt A illegális hulladéklerakók feltérképezésének projektjére elsősorban az elhelyezkedésünkből adódó problémák hívták fel a figyelmet. az 1982-es építési szabvány alapján épült paneliskola. A monitorozás feltétele egy GPS készülék és annak használata volt. Sokan nem bíznak a gyerekek öntevékenységében. A kerületi civil szervezet.) Jelenleg 830 tanulónk van. 354 felsős és 183 gimnazista tanulóval számolhatunk. felelős csoportot. jelentkezett a HuMuSZ által szervezett Tájsebészet projektre. a „Keresztúri Társas Kör”. Jórészt úgy érzik. Illegális hulladéklerakók feltérképezése 2. hogy ennek megváltoztatásában az iskola nem tehet semmit. Három. Javaslatunkra térképen jelölték ki a monitorozás területét. 1. ám a szervezésnél kikérte iskolánk véleményét is. hogy a feladat kihirdetése után rögtön találtunk olyan öntevékeny. összetételéről. lépcsőrendszerei miatt. ökoiskolai programban való részvétel. A szülőket és gyerekeket az első tapasztalatok eltántorították a későbbi takarításoktól. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium projektjei A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Budapest peremén. mely nem alkalmas a korszerű és energiatakarékos működtetés bevezetésére. Vállalásunk pedig a feltérképezés és az adatrögzítés volt. A létszám fenntartásának a titka talán abban keresendő. 30 . A kollégák és a gyerekek „házi” versenyeken az iskolaudvar és öltözőszekrények rendjén munkálkodott. hogy iskolánk mindig a pedagógiai újítások elébe ment. így minden iskola egyénileg szervezhette a tevékenység időpontját. így csak eseti gyógyírt nyújtottak a problémára. kerületben található. jelenleg is futó projekt rövid helyzetelemzését tekintem át. Számomra a projekt legnagyobb hozadéka az. Erősségként jelentkezett. (Emelt szintű ének-zene és nyelvoktatás a 80-as években. a XVII. Az iskola a tervezett 800 fős létszám ellenére 1500-as létszám felett kezdett. egy panellakótelep szélén. 8+4-es iskolarendszer kialakítása a 90-es évek kezdetétől. azóta sincsenek létszámgondjaink. alapítványi tulajdonban lévő ifjúsági tábor működtetése. mennyiségéről. A helyi kezdeményezésre alakult hulladékgyűjtési akciók nem nyújtottak áttekinthető képet a szemét elhelyezkedéséről. A kollégák által készített SWOT analízisben a gyengeségeink között első helyen szerepel a külső környezet elhanyagoltsága. ám a tágabb környezet lerakóinak felszámolására nem terjedt ki a figyelmünk és erőnk. amelyben örömüket lelik. Az iskola két beépített terület határán található. stb. így együtt alakítottuk ki a civil szervezet és az érintett terület iskolái közötti együttműködés formáját. a gimnáziumban nyelvi-informatikai előkészítő évfolyam indítása. amelyik rövid határidőn belül és szakszerűen elvégezte a feladatot. a jókedvről és élvezetről nem is beszélve. Csalódást jelentett az ismételt szeméthalmok megjelenése is. illetve az esélyegyenlőség megteremtésére szűk folyosói. külföldi tanulmányutak szervezése. Rajzokkal a világ körül – nemzetközi projekt a Veolia Environnement kezdeményezésére 3. hogy sikerült a gimnazista korosztálynak olyan feladatot találnom. Az építmény egy.Jó gyakorlat gyűjtemény. 293 alsós. majd a gyereklétszám csökkenése után a 800-900 fős szintet tudtuk tartani.

vagy a gyerekek nem rendelkeznek adatrögzítésre alkalmas eszközökkel. Gyengeségként talán a szoros iskolai tervet tekinteném. az iskola igazgatója vállalt felelősséget a projekt „tisztaságáért”. interjú a megvalósított projektről. hogy nem jelenik meg egy olyan pályázat. A projekt indításához a Veolia egy szép kivitelű. ám a korosztály számára nehezen értelmezhető. 3. hogy a GPS a Keresztúri Társas Kör tulajdonában van.) Kevés embert mozgat. A társas kör vezetőjével hosszú ideje dolgozunk együtt. melyben a témát ismertető szövegeken kívül. vélemények gyűjtése. munkafüzetet adott.) Az 5 részre osztott projekt iskolai értelemben 10 héten keresztül volt megvalósítható. hogy kipróbáljuk magunkat egy nemzetközi versenyen. így a folytonosság is fenntartható lesz. rövid fogalmazás stb. illetve segítséget kért a 31 . A pályázatra az interneten keresztül kaptam felszólítást ( az ilyen akciókba az idén már többször is sikerült belebuknom). a projekt sikeres lebonyolítására. (Pl. 2. Vállaltuk! A verseny egy 5 részből álló projektet ölel fel. A sikeres osztrák szereplés után először Szlovákiába. így „sorban állára” kell felkészülnünk. Egyben biztos voltam. Veszélye lehet a projektnek. ám a Földrajztanárok Egylete és a Veolia együtt már tavaly is kellemes meglepetést okozott. ugyanis mikor a feladat mélyen a tudatunkba fészkelt. Lehetőséget nyújtott abban. A folytonosságot zavarja. reális lehetősége van az önkormányzatnak a célszerű begyűjtésre. (Iskolai fejlesztéssel és bizalommal áthidalható. hogy a Veolia Water anyagilag támogatni fogja a projektet és az iskolának nem kerül pénzbe a projekt végrehajtása. Lehetőségünk van folytatni ezt a feladatot. Először együttműködési szerződést kötöttünk a helyi civil szervezettel. betaníthatják Őket. ám profi módon megrendezett. Leginkább tanulni akartam belőle. az adatokat a civil szervezethez eljuttatva. esetleg partnereinket. pl. így a feladat végrehajtását nem a saját üteme. 1 év telt el a megállapodás óta. Egy körültekintően megfogalmazott szerződéssel lehetett a programba belépni. Az erősségünk a feladatnál a vállalkozó szellemű osztályfőnök és a lelkes gyerekcsapat volt. majd kerületi iskolákat kerestek fel a projekt megvalósításához. Rajzokkal a világ körül – nemzetközi projekt a Veolia Environnement szervezésében projektre a profizmusa hívta fel a figyelmet. kiknek rögtön ötleteik is voltak a megvalósítandó projekthez. Keresztúri Társas Körrel. felmérjük és leszűrjük a konzekvenciákat. Két kerület helyi civil szervezetei vették fel a kapcsolatot a „Südwind nö. Műszaki problémák léphetnek fel és ezzel kárba veszhet értékes munkánk.Jó gyakorlat gyűjtemény. majd most Budapestre hozták a kiállítást. ezért a megvalósításnál kikérte véleményemet. Veszélynek érezzük. személyenként egyet-egyet. hogy az általunk készített anyagokat PR tevékenységében felhasználhatja. mellyel a terepen dolgozhatnak. mely a gyerekekkel meg akarja ismertetni a globális fölmelegedés következményeit. hanem az iskolarend határozta meg. melyben véreredményében a lakóterületen már megvalósult és a jövőben megvalósítandó környezetszépítő ötleteket kellett rajzban megjeleníteni. feladatok is voltak. a heti ½ óra osztályfőnöki óra. elsajátítsuk a feladatfelosztás és ütemezés készségét. rajzpályázattal állunk szemben. nemzetközi szervezetek által támogatott. mely a projekteket nem tudja beilleszteni a tanrendbe. hogy egy klasszikus. A fiatalok átadhatják eddig szerzett ismereteiket a következő „generációnak”. mellyel iskolai GPS-re tehetnénk szert. kevesen tudnak róla. hogy lelepleződik. akkor kitudódott róla. hogy elveszítjük a gyerekek érdeklődését. „A klíma összeköt” élménykiállítás egy osztrák civilszervezet által létrehozott kiállítás. állt. Süd szervezettel. valamint a szervező céget biztosítottuk arról. náluk összesítve. 9-11 éves korosztályban. Veszélye ennek a projektnek abban áll. holott 2 hét 20-30 órája alatt koncentráltan elvégezhető lett volna a feladat.

feladatsor. illetve az anyagköltségeket külső partnereink vagy külső források (pályázat. de kevesebb gyerekhez jut el ez a tevékenység (de talán mélyebben ágyazódik be az emlékeikbe). -10 munkanapra délelőtt. mely a nehézségek ellenére is májusban megvalósul.a kiállítás vezetéséhez. szinkrontolmácsolt továbbképzésen kellett részt venniük. délutáni váltásban nem tudtak 20 csoportot kiállítani. de végül is sikerült az előkészítés. a klubban is tanítás folyik). de ezek nem elsősorban a fenntarthatósággal foglalkoznak. erre nagyon nehezen találtunk módot. nem válik élménnyé. Célom volt. illetve a lelkes kollégák. Az iskolában több még futó projektünk van. amivel a problémák áthidalására képesek voltunk. Gyengeségünk. KUF /Kőrösi Undergound Fesztivál/ . kevés új ismeret. NAGYON BÜROKRATIKUSAK! Az adminisztráció sok értékes percet vesz el a cselekvéstől. Csak 5 osztályunk vehet részt benne (a kerületi szervezés miatt jutott ránk ennyi hely. lebonyolítás lépéseire.) Veszélye lehet ennek a projektnek. hogy hiába élünk Budapesten a város másik végén található programokhoz sokat kell utaznunk. április 20. 2006. illetve hasonlókat a példa alapján mi is kitalálhatunk. A következőkkel kellett szembesülni: .Jó gyakorlat gyűjtemény. nálunk talán az erdei iskola tekinthető rokon fogalomként. Az előzőekben összeszedett problémák mind ezen tényre vezethetők vissza. a lebonyolítás helyszínéül pedig a kerület egyik művelődési otthona adott helyt. A rugalmasság. ha az élménykiállítás valamilyen oknál fogva lapos lesz. illetve a látogatás előkészítéséhez a pedagógusoknak egy német nyelvű. illetve hosszabb időre ugyan. Ennek lehet oka a rossz vezetés. de ezt maximálisan kihasználtuk). (Súlyos gondot okoz. Ismét találkoztunk azzal a problémával. hogy nem tudtuk ezt az egyedülálló kiállítást fogadni iskolánkban (nagyon nagy a zsúfoltság. hosszú unalmas feladat. BRAXÁTOR MARIANNA Tematikus hónapok program Telki Általános Iskola Pignitzkyné Lugos Ilona . . alapítvány) biztosítják. Erősségünk ebben a projektben a tudásvágy és kitartás. Az a tapasztalatom. más témakörökben (Gólyatábori pályázat. hogy a magyar oktatási rendszer nem ismeri a projekt-oktatást.32 .az iskolák a kért két hétre nem tudtak szabad termet biztosítani a kiállításnak (órarend). Lehetőségünk van más módszerrel is elsajátíttatni az ismereteket. Budapest. hogy a hagyományos akciókkal szemben sokkal kevesebb ember vonható be ebbe a tevékenységbe (3-5 fő szervező). A projektek finanszírozásában a kollégák 40 órás munkahetére hivatkozunk. illetve a városi közlekedés nagyon drága. hogy 3 különböző korosztálynak szánt projektet villantsak fel. ha a gyereknek nincs bérlete. akik továbbképzésen való részvétellel is szerették volna ismereteiket bővíteni a témában.

Ezért a „kevesebb néha több” elvét magunkévá téve hetek helyett hónapokba foglaltuk az egyes témákat. Mint minden programnak voltak előnyei és hátrányai is. 28-dec. hogy egy hét túlságosan rövid idő ahhoz. A tervezetet a kezdést megelőző csütörtökig közzé teszi. előre egyezteti a vállalásokat és az érintettek körét. a határidőket. Az adott hónapról a felelős tanár programtervet készít. Az iskola programjai és dekorációja is a hónapokhoz alkalmazkodik. hogy a tanulókban tudatosuljon a közvetítendő magatartásforma. A tisztasági hónapnál pedig tisztasági versenyt szervezünk az osztályoknak.21 Január 3-31 Február 1-28 Március 2-31 Április 3-29 Május 2-31 Ismétlések hónapja Lovagok hónapja Tisztasági hónap Művészetek hava Egészséges életmód Szép magyar beszéd Öko hónap Sport és mozgás gyermekek hónapja Egy hónapon belül spirálisan építjük fel a hónap mondanivalóját. A program célja a tanulók viselkedéskultúrájának javítása volt. hogy minden héten egy problémát vagy értéket tűztünk ki célul és arra irányítottuk a gyerekek figyelmét. Az adott hónapon keresztül általában egy-egy közös „akciót” vezetünk végig. négy héten át önkéntesen szervezett csapatok versenghetnek a KV kupáért. Például az Öko hónap keretében. Az elmúlt év tapasztalatai alapján most a hetek tökéletesítésén fáradozunk. Az egyik fő probléma az volt. Szükség esetén a legfontosabb segítőivel előre megbeszélést tart. 33 . Lényege.Jó gyakorlat gyűjtemény. Hónapok Hetek (illetve most már hónapok) programja Tantestületünk a 2004/2005-ös tanévben dolgozta ki és indította el iskolánkban a hetek programját. Az év hónapjai: Szeptember 12-30 Október 3-29 November 7-25 Nov. felelősöket pontosan megjelöli. A jutalmazásra is javaslatot tesz.

piciknek.) Téma megjelölése: Kommunikáció. ügyelve a tartalomra.) VI. a módosításokról a főszervezők döntenek.Jó gyakorlat gyűjtemény. iskolaújság. 1. A hónap vázlatos tervét 2 héttel a hónap első tanítási napja előtt a kollégák rendelkezésére kell bocsátani. Telki Napló. iskolagyűlés. kakukktojás (Bözse) 34 .) V.) III. az esetleges programok kommunikációja a falu felé 1 héttel a kezdés előtt történik. Felelős: pszichológus. 4-8. publikálására. Formája: internet. elfogadás-befogadás. valamint a szervezők által kiválasztott és a programokba bevont külsős személyek Kivitelezés: az ütemterv szerint. A terv véleményezése a kezdés előtti hétig lehetséges. elutasítás Felelősök kiválasztása: minden hónap 3 fő szervező (2 régebbi + 1 új kolléga) feladata.) IV. tanár-diák.oszt hétfő. óra. kiplakátolni. ehhez lehet csatlakozni a téma iránt érdeklődőknek (és kevésbé érdeklődőknek). Résztvevők: az iskola tanulói és valamennyi dolgozója. ki melyiket választja. (Olga) Folyamatos programok a hónap folyamán: 1) rajzpályázat. a konkrét értékelés a következő hónap felelőseinek a dolga (utolsó hónap az első hónap felelőseié) Kommunikáció (elfogadás. nem kötelező alapon) Kötelező: szociometriai felmérés a hónap elején.) II. elfogadás. az ellenőrzésre és az események közzétételére. Összegzés: értékelés (a mellékelt adatlap szerint). Tematikus hónapok Fő elvek és a lebonyolítás alapkérdései I.) VII. diák-diák. 4) (Bözse) 2) tanárok felé: tanévnyitó értekezlet (Bözse) 3) szülők felé: évnyitó (Pigi) 4) a falu felé: tanévnyitóig honlapra. (Levente) A hónap elején és végén a jó kapcsolat jellemző tulajdonságainak rangsorolása (tanár-tanár. kirekesztés) hónapja Közzététel: 1) a tanulók felé: 1-3. A téma. értékelés mintavétellel. oszt: hétfő 4. hirdetmény (molinó). majd év végén. óra (szept. téma: kapcsolatteremtés. a tapasztalatok összegzése. a helyszínre.

8 fővel. publikációk (vers. szólások. …..oszt). stb. 2. novella. felajánlás alapján 3) Futás kézenfogva (4. szituációs játékok... szituációs gyakorlatok alkalmazása a tanításban. közmondások gyűjtése (magyarázattal). a győztes csapat kézműves activityjátékot kap. a legjobbakat a gyerekek és a tanári zsűri döntése alapján közétesszük a Telki Naplóban és az iskolaújságban. szakatanárral egyeztetve) 4) szülő és falu: irodalomjegyzék összeállítása az aktuális témáról. hét kedd. irodalmi művek alkotása. 6. mesék. javaslatok: 1) 2) 3) 4) Métaütő és labda. 2) verbalitás: szóbeli kommunikáció és buktatói (történetek. esetleg vetítés a kicsiknek. tanító célzatú saját élmény lejegyzése. osztályfőnöki órákon (osztályonként min. óra). az kap! Egyéb ötletek. Eseti programok: 1) Felsősöknek activity csapatok alakítása. …. 35 . Aki nem szakad szét.Jó gyakorlat gyűjtemény. Szülők: kókuszgolyó az osztálylétszámnak megfelelően. Szülők: díjazás.(Adrienn) 3) a mellékelt játékok. Téma: kommunikáció az állatvilágban / elfogadás befogadás az emberek között. mint vándordíj …. vicc. gyűjtése. 2) Power point-os demonstráció (7-8.

Az egész hónapon átívelő feladatok helyett.Jó gyakorlat gyűjtemény.Eső esetén (Miért pont akkor esne?). . .Föld közeli tapasztalatok szerzése (akár a földön is ) . .a környezet alaposabb megismerése .tágabb) felé tudatosabb figyelem felkeltése . Mariska. április Miután ebben a hónapban – mely rövidebb is lesz. Helyszín: az iskolán kívül. ami nem én vagyok.Az állomásokra való felkészüléshez a feladatokat az áprilisi iskolagyűlésen fogjuk ismertetni. Anna-lakig Idő: szombaton. . a környezet hónapja 2007. a környezet (szűkebb.” (Einstein) A Föld.hogy nem úgy dolgozzuk fel a témát. Mottó: „ A környezet minden.Vera 36 .Zsuzsa.A Föld.Várható eredmény: egy „akvárium” és egy „madárház” (Ez sem áprilisi tréfa! ) A Föld(ön kívüliek) munkacsoport(ja): Cs. sőt még néhány tanulmányi verseny is.a Földet vigyázó látásmód erősítése . ahol a fenti céljainkat megvalósíthatjuk. illetve a pontos menetrendet a későbbiekben fogjuk ismertetni (a tavaszi szünet után). ezért a tervünk az.Ezeket. szombati munkanapon egy akadályversenyes témanap rendezése. Céljaink: .A negyedikeseket (a létszám miatt) a felsősökkel fogjuk összeboronálni. más-más feladatokkal bonyolítjuk le az alsósoknak és a felsősöknek. az iskolában.együttműködés szorgalmazása (ez a Föld érdeke is!) Tervünk: Az április 21-i. mint a többi -. . mint ahogyan szoktuk. 9-12-ig (megrendelt napsütésben) . tartalékprogram kidolgozása is folyamatban van.a fenntarthatóság hétköznapivá tétele . kistérségi ökonap lesz.Az akadályversenyt külön úton. egy napra koncentráljuk a hónap tennivalóit.

a tanároknak pedig egy madarat kellene készíteni. szombat 9-12 óráig (Együtt zárunk 12-kor. ennél a feladatnál vonjátok be az SZMK-s szülőt is.). Kati.Jó gyakorlat gyűjtemény. könyvtár melletti kerítés tövében ültetnénk el. ragasztás…) lehet boldogulni.) Akadályverseny Előzetes feladatok: 1. ha elkészül. április 21.tanárok előzetes feladata Ahhoz.stb. Patrícia.2 db kicsi. P. hogy a megvalósításban segítsen.kőzetek felismerése (ásványtani könyvek forgatása) 4. Tanítók. Ismeretszerzés . Menetlevél készítése az alkalomnak megfelelő díszítéssel 8 állomásra tervezett mérete: A/4-es lap kettéhajtva név a borítón csasztuska is legyen rajta EZ PONTSZERZŐ FELADAT! 2. varrás. mert az már eleve öröm. egyforma cserje cserépben vagy földlabdával Ezeket terveink szerint az oldalsó.szólások. hogy a hónap végére egy „akváriumunk” és egy „madárházunk” legyen: a tanítóknak egy halat.  Minden felmerülő kérdésre válaszolunk: a Földiek 37 . E. textil. növények vagy a föld szerepel ) .Ildi. akár vállalja is át! 3. Kedves Ofők. szabadon választott technikával ( hajtogatás. Veronika A Föld napja 2007. közmondások gyűjtése ( amiben állatok. Bármilyen anyagból ( papír.védett növények és állatok Magyarországon (összeírás) . Belépő feladat .

Szoleczki Adrienn. a vágyak és igények kezelésének hónapja Január A társadalmi különbségek hónapja Február Március Április Május A sokféleség hónapja A „függőségek” hónapja A környezet – a Föld hónapja Zárás – összegzés Felelősök és részt venni szándékozók Sarlós Erzsébet. Igaz Levente 38 . önkontroll hónapja. a belső konfliktusok hónapja November December Az agressziómentes társas kapcsolatok hónapja A pénz okozta erőszak. Tematikus hónapok . befogadás Október Az önismeret.jelentkezési lap Hónap Szeptember Téma Az egészséges kommunikáció hónapja elfogadás.Jó gyakorlat gyűjtemény.

Nem minden madár tud repülni. a mező igazi hangulatát a madarak adják. Ezért vigyázzunk az idős fákra. A tollak nemcsak melegítik testüket. Amíg a tojásokon ül azt mondják. csőrük van és kemény. hogy ne vágjuk ki az öreg fákat. Nézzétek meg a képen a fészeképítést és próbáljátok megtalálni a megfelelő sorrendet. a tojó lerakja a tojásokat. ezért fészekodúkat függesztenek ki. Nézzétek meg a képeket és hallgassátok meg a madarak hangjait! . Csőrük különböző formájú. Mondjatok ilyet! Pl. Télen. Néhány odú bemutatása. erős csőrük van. hogy a kis cinkétől a bagolyig minden madár találjon magának megfelelőt. amikor nincs levél a fákon. lehetővé teszik a repülést is. rozsdafarkú stb. élőhelyének megmentését. A nagy képen a kész fészek látható. pingvin is. mert a nagy lombkoronában sok madár fészket rakhat.00 – 8. 39 .gólya . ahol ilyen nincs. A magevőknek rövid. Amikor ezeket kivágják nincs a fészkelésre alkalmas hely. helyezzünk ki madárodúkat . cinege. veréb. A húsevő. keselyű stb.45-ig MADARAK Az erdő. láthatjátok az ágak közt a fészkeket.harkály . inkább a madár környezetének. A legtöbb erdei madár korhadó fák üregeiben fészkel. Költés előtt a madarak párt választanak.kakukk . táplálkozásuk szerint változik.itt az iskola parkjában is láthattok ilyen kihelyezett odúkat.fácán .Jó gyakorlat gyűjtemény. hogy kotlik A madarak a fészeképítés mesterei. Minden madár testét toll borítja. de szárnya mindegyeknek van. ragadozó madaraknak erős. illetve beköltözhet a fa vastag törzsének odvaiba. héja. állomás Időpont: 8. Ezek különböző méretűek. horgas a csőrük. A madarak alakja és nagysága sokféle lehet. Madarak és Fák Napja Program középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára 1. meszes héjú tojásokkal szaporodnak. Azért fontosabb.vadgalamb Tudtok néhány baromfi hangját utánozni? MADÁRVÉDELEM Ma a madárvédelem már nem csak a madáretetést jelenti. vagy csak állatkertben élő strucc.bagoly .varjú . Tudtok ilyet mondani? Pl. a sas. ölyv. Madár a nálunk nem. vaskos.

40 . állomás Időpont: 8. ezért a melegigényes madarak télen délre vándorolnak. mert szeretnek az oszlopaikra fészkelni. vércsék és gólyák laknak. Az ilyen fészkekben főként sólymok.45 -9. és műfészkeket helyeznek ki a megmagasított vagy szigetelt oszlopokra. A ragadozó madarak sokszor elpusztulnak a magasfeszültségű vezetékektől. Majd amikor már nálunk is melegszik az idő visszajönnek – gólyák.Jó gyakorlat gyűjtemény. Ezért az Áramszolgáltató már szigeteli az oszlopok megfelelő részét.30-ig MADÁRVONULÁS A madarak legtöbbje évente kétszer vándorol. ahol olyankor meleg van. Az északi félgömbön a nyarak melegek. fecskék. KÉPEK VÁLOGATÁSA Ezek közül a képek közül válogassátok ki a madarakat! TESTRÉSZEK Milyen állatok testrészeiből áll az a furcsa madár? MADÁRTOLLAK Felismeritek ezeket a madártollakt? NÉHÁNY MADÁR NÉPI NEVE Kuvik Sárgarigó Gerle Veréb Szajkó Búbospacsirta Fülemüle Csúszka Nyaktekercs halálmadár aranymálinkó gilice csuri mátyásmadár pipiske csalogány kéregfutó nyakforgató 2. a telek hidegek.

amire nekünk nagy szükségünk van. hogy madáretetőt helyeztek ki az udvarra Az etetést november végén. MADÁRETETÉS Madaraink egy része nem tölti nálunk a telet. fák. A FÁK Fásszárú növények.olajos magok – napraforgó. 41 . mert eddig találnak természetes táplálékot. pl. fő részei.30 – 10. Készítsünk műanyag üvegből madáretetőt! 3. Ti is láthattátok már. a vadkacsák repülését. vagy ahol lehet siklórepüléssel teszik meg az utat – így nem kell a szárnyaikkal annyit verdesni és nem fáradnak el. ahhoz hogy élhessünk. állomás Időpont: 9.almaszeletek – almacsutka Néhányat itt meg is nézhettek. mert számítanak az élelemre és elpusztulnak.törzs . amíg véget nem ér a tél. december elején érdemes elkezdeni.15-ig NÖVÉNYEK Ezen az állomáson a növényekről. ezért sokan elpusztulnak a téli hidegben. Ti s tudtok segíteni az éhező madarakon úgy. A növények oxigént termelnek. Szép látvány amikor a madarak különböző alakzatokban repülnek.gyökérzet . az itthon maradottaknak nehéz ennivalóhoz jutniuk.Jó gyakorlat gyűjtemény. Amikor vastag hótakaró borítja a tájat. Ha kihelyezted a madáretetőt ettől kezdve folyamatosan kell etetni a madarakat. A légáramlatokból nyernek energiát.dió . Nem találnának elegendő táplálékot. erdők jelentősége. ha abbahagyod az etetést a tél vége előtt! Mivel etetheted a madarakat? . Itt a képeken láthattok néhány madáretetőt.lombkorona A növények. főként a fákról hallhattok néhány gondolatot.mogyoró . tökmag .

mennyi idős.hangszer . amely csak körülbelüli eredményt ad: először megmérjük a törzs kerületét kb másfél méteres magasságban.építkezés stb. így nem csúszik meg a hegyoldal. A fa életkorának meghatározásához meg kell számolni a törzs évgyűrűit. Amikor ősszel már nincs elegendő napfény. A törzs keresztmetszete a fa életéről mesél: a növekedési gyűrűi alapján megtudhatjuk. a levelek nyelében egy fás réteg alakul ki. és milyen betegségeket kellett a fának legyűrnie. A mi éghajlatunkon a gyűrű a meleg évszakok (tavasz és nyár) alatt történt növekedést jelzi. Ez egy fajta dugóhúzó. Szélesebb.Jó gyakorlat gyűjtemény. Faanyagot adnak. MIÉRT HULLANAK LE A FALEVELEK? A levelek kiszűrik a fa táplálékát a napfény segítségével. az örökzöldeké akár évekig is megmarad. A gyűrű világosabb rétege a tavaszi növekedésnek felel meg. melléklet 42 . gyors növekedés Egy nem kivágott fa életkorát egy speciális fafúró segítségével határozzák meg.tüzelő . hogyan változott időközben az éghajlat. mint a nyári növekedés sötétebb rétege. és lehullnak. A mérés eredményét – centiméterben megadva – elosztjuk 2. fényhiány vagy elégtelen tápanyagellátás következménye. amely főleg támasztékul szolgál Keskeny gyűrűk: lassú növekedés – a fa számára nehéz évek. ezért elpusztulnak. Tavasszal új levelek nőnek. Egy fájdalommentes vizsgálat. MI NEM MEGFELELŐ A KÉPEN? Minden osztály Benedek Elek : Szeresd a fát! Című versét kapja -1. Mire használjuk a fát? .papírkészítés . amely segítségével ki lehet emelni egy henger alakú fadarabot a törzsből. nem fújja el a szél a homokot. Széles gyűrűk: jó növekedési feltételek. így a víz nem juthat el hozzájuk. és így megkapjuk a fa korát. Csak a lombhullató fák leveli hullnak le minden évben. MILYEN FÁK TERMÉSÉT LÁTOD A KÉPEKEN? TERMÉS TARTOZIK? MELYIK LEVÉLHEZ MELYIK A FÁK ÉLETKORÁNAK MEGHATÁROZÁSA AZ ÉVGYŰRŰK SEGÍTSÉGÉVEL. milyen gyorsan nőtt. A fák megkötik a talajt a gyökereikkel.5-tel.bútor . Ezután meg lehet számolni a rétegeket. A fa minden évben új gyűrűt növeszt.

földtani.Duna-Ipoly Nemzeti Park . hogy mindent az eredeti állapotában őrizzünk meg. pl. táplálékot. Helyezzük el a nemzeti parkok logoit Magyarország domborzati térképén! . a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítése. fenyőerdő stb.Hortobágyi Nemzeti Park . az oktatás. nem tördeljük le a fákat. Magyarországon ma már 10 nemzeti park van. A fák és a bokrok meghatározzák az erdő élőlényeinek életét. nem vágjuk ki. AZ ERDŐK Az erdő életközösség: a benne élő növények és állatok közössége. A fák változásai évszakonként . és nagyon sok természetvédelmi terület.Körös-Maros Nemzeti Park . Számtalan élőlénynek nyújtanak élőhelyet.Balaton-felvidéki Nemzeti Park . víztani. Az erdők és parkok fái tisztítják a levegőt. itt Martonvásáron a Kutatóintézet parkja is ilyen terület. ahol kihalófélben lévő állatok és növények életét és élőhelyét kell megóvni. amit belélegzünk. A fák igen hosszú életűek. nem zavarjuk a fészkelő és költő madarakat és az erdő állatait – ezek a területek azért vannak. természetes növény.tabló Fák és terméseik – párkeresés kivágott képekkel Mire használjuk a fák terméseit? 4. biológiai sokféleség és természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása.Fertő-Hansági Nemzeti Park .Jó gyakorlat gyűjtemény.Duna-Dráva Nemzeti Park . Pl tölgyerdő. A nemzeti parkok azért és olyan területeken jöttek létre.15 -11.Őrségi Nemzeti Park A nemzeti parkok szabadon látogathatók. melynek elsődleges rendeltetése a különleges jelentőségű. Vannak lombhullató és örökzöld fák.00 NEMZETI PARKJAINK Nemzeti park: olyan természeti terület.Aggteleki Nemzeti Park . tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme.és állattani. mert azok ott szépek. ahol élnek. amelyből a legtöbb él benne. Az erdőket arról a fáról nevezik el. hogy nem tépjük le a virágokat. állomás Időpont: 10.Bükki Nemzeti Park . de itt figyelmeztetnek. amelyek több száz évig is élnek. vannak. Ti is jártatok már ilyenben. Vagyis: ma már hallhattátok a madarak és fák jelentőségét az ember életében. Nemzeti Parkjainkból néhány jellegzetesség bemutatása 43 .Kiskunsági Nemzeti Park .

illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme. A természetvédelmi terület kijelöléséről. lehetőleg zárt ruházatba. ahol fokozottan kell vigyázni a növényekre és az állatokra! Természetvédelmi terület tábla bemutatása ÖLTÖZÉK. lehetőleg magas szárú legyen. eszközeinket lehetőleg hátizsákban vigyük magunkkal. hogy az erdőt és a lakóit nem szabad bántani!! -3.Jó gyakorlat gyűjtemény.állatokat nem háborgatni! MINEK A NYOMAI? – 4. melléklet Minden osztály „Zöld „ jeles napok naptárt kap – 5.melléklet TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Természetvédelmi terület: az ország jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag. Ahol ilyen jelet láttok az természetvédelmi terület.) A tájnak egy elhatárolt része. melléklet Kösd össze a képen az állatot a lakóhelyével! Ezt az erdő fohászát tegyétek ki az osztályotokba és emlékeztessen arra. az azokon végezhető tevékenységekről törvény rendelkezik (1996. így kezünk szabadon maradhat. melléklet 44 . nem feltűnően. vagy annak élővilágát eredeti állapotában meg kell őrizni. FELSZERELÉS: Hogyan öltözzünk? Kényelmesen. vagy nadrágunkat zokninkba tűrjük be. ÉVI LIII. Ezek közül a képek közül válasszátok ki azokat. ahol a terület egészét. Cipőnk kényelmes. Ha lehetőségünk van rá vigyünk távcsövet. magnót!! SZABÁLYOK BETARTÁSA – tűzgyújtás! . amikkel ártunk az állatoknak! – 2. kisebb összefüggő területe. törvény a természet védelméről.növényeket nem letépni! .kijelölt úton közlekedni! . amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti érték. Soha NE vigyünk magunkkal rádiót. Holmijainkat.

Rókák kíméljenek! (nyúl)  Zöldövezeti emeletes házamban lakások kiadók. (fa)  Saját teknőmben bérmosást vállalok! Megbízható jeligére. olló. (kakukk) 45 . (róka)  Erdőn. állomás Időpont: 11. lekvárnak eladó.00 – 11.Mely élőlények adhatták fel ezeket az apróhirdetéseket? Közülük egyet készítsetek el bármilyen anyagból és technikával. melléklet Délutáni program: . 5. (fakopáncs)  Fehér pöttyös piros kalapom farsang idejére kölcsönadom. Árajánlatokat „Magas Cvitamin. filctoll. „Vörös” jeligére várom az ajánlatokat. (teknős)  Fiókáimhoz pótmamát keresek. (tücsök)  Hosszú fülű futóedzéseimhez partnert keresek.Közös virágültetés iskolánk parkjában . ceruza. „Trendi” jeligére. 6.tartalom” jeligére várom. mezőn termő veres húsom teának. melléklet Erdei séta című társasjátékot kap minden osztály – színezd ki. „Faházak” jeligére. (csiga)  Piros sapkás szakember féregtelenítési munkát vállal. olló. (légyölő galóca)  Zenész eladná megunt hegedűjét.Jó gyakorlat gyűjtemény. (vadrózsa)  Saját házzal rendelkező puhatestű hosszú gyalogtúrákhoz társaságot keres. Kizárólag hangyaszorgalmú vevőknek. és világos barna kartonpapír.30-ig Készítsünk baglyot kartonpapírból és ruhacsipeszből! Anyagszükséglet: sötét-. Fészekrakás jeligére. fa ruha csipesz. ragasztó 7. Az elkészült műveket holnap délelőtt kiállítjuk. és narancssárga fénymásoló papír. vágd ki és ragaszd kartonra! Anyagszükséglet: színes karton.  Hosszú farkú ragadozó albérletet keres tyúkudvar közelében. citrom-. ragasztó. „Kitartó” jeligére.

Jó gyakorlat gyűjtemény. 1. melléklet 46 .

melléklet 47 .Jó gyakorlat gyűjtemény. 2.

Én vagyok a gerenda. . melyben fekszel.. amelybõl csónakodat építed.. én vagyok tornácod barátságos fedele.Jó gyakorlat gyűjtemény. ne emelj rám kezet! Én vagyok tûzhelyed melege hideg téli éjszakákon. bölcsõd fája. és gyümölcsöm oltja szomjadat. ki elhaladsz mellettem. melléklet 48 . melynek árnyékába menekülsz a tûzõ nap elõl. 3.koporsód fedele. Én vagyok házad ajtaja. én vagyok asztalod lapja. Vándor ki elmégy mellettem. a deszka.. én vagyok az ágy.. amely házadat tartja. melléklet AZ ERDÕ FOHÁSZA Vándor. hallgasd meg kérésem: Ne bánts! 4.

melléklet 49 .Jó gyakorlat gyűjtemény. 5.

6. melléklet 50 .Jó gyakorlat gyűjtemény.

Jó gyakorlat gyűjtemény. 7. melléklet 51 .

Jó gyakorlat gyűjtemény.

52

Jó gyakorlat gyűjtemény.

Óravázlatok
Fenntarthatóság a családban, a háztartásban
Az alábbi linken óravázlatok olvashatók életünk alapjainak feltárásához, 10-14 évesek tanításához http://magosfa.hu/files/civil2006/12_hu.pdf

Kommunikációs gyakorlatok konfliktusok megoldására

Az iskolai tavat pedig meg kell szüntetni
Mayerleb iskolagondnok úr úgy általában egészen kedves ember, különösen ha már megette a szalámis zsömléjét. De azon a délelőttön, az iskola befejezése előtt három nappal... -- Igen, számomra teljesen egyértelmű, hogy a gödröt betemetik. Jövő héten jönnek a kotrógéppel, és akkor villámgyorsan vége lesz a szunyogtócsának. -- De Mayerleb úr -- kifogásolta Phillipp --, dehát ez az iskolai tó. -- Az iskolai tó a régi biológiatanár ötlete volt, aki már két éve nyugdíjban van. A hatóság nem akarja a tavat, tehát betemetjük. Punktum. Ellentmondást nem tűrő kézlegyintéssel hagyta magára a kis diákcsapatot Mayerleb úr, a Vogelberg Általános Iskola gondnoka. -- Akkor az összes béka odalesz -- húzta fel tehetetlenül a vállát Phillipp, egy nyurga fiú a 3/b-ből. -- Azok nem odalesznek, hanem elpusztulnak és a többiek is velük együtt -- javítja ki halkan Gabi, amint könnyes szemmel a tavacska szélén térdel. -- Kérlek, el ne kezdj most bőgni -- kapcsolódik be határozottan Poldi, a legidősebb. -- Egyáltalán nem fogják betemetni -- ordítja az iskolaépület felé, amely előtt az iskolagondok éppen a zsemléjét csomagolja ki -- különben... -- Különben mi lesz ? -- közeledik fenyegetőn Mayerleb, aki a szalámis zsemléjét még nem ette meg -- különben mi lesz, te taknyos? Szemtelenkedünk, mi? Holnap reggel azonnal velem jössz az igazgatóhoz, most pedig tűnés, még mielőtt megfeledkezem magamról. * Nos, a biológiatanár valóban nyugdíjba ment, amellyel megnyitotta számomra az utat ebbe az iskolába, és néhány hátrahagyott emlék, mint például az iskolai tó, örökösévé tett. A sportpályáról magam is átéltem a Mayerleb úrral folytatott kis jelenetet. -- Nem, nem tartom helyesnek -- ezekkel a szavakkal léptem a tótól visszatérő csoporthoz --, egyik fél részéről sem, ahogyan egymással beszéltek. Ezzel az iskolagondnok úrra és rátok is

53

Jó gyakorlat gyűjtemény.
gondolok. Ha a tavat valóban akarjátok, akkor érvekre van szükségetek, amelyeket fel tudtok hozni a védelmében. Rosa, az angoltanárnő, és az osztályfőnök -- aki nagyon szigorú matematikus, de igazságos vitapartner -- támogattak. Rosa a következő angolóra elején felelevenítette a vitát. -- Ma egy jelenettel fogunk foglalkozni. Ehhez az osztály néhány diákja és az iskolagondnok közötti vitában elhangzott pár állítás pontos szövegére lesz szükségünk. A diákok némi izgatott fecsegés és rövid gondolkodás után megegyeztek a szövegben, amely feltehetően megfelelt a valóságnak. Mayerleb úr szavait a táblán pontosan rögzítették: -- Az iskolai tó az öreg biológiatanáré, aki már két éve nyugdíjban van. A hatóság nem akarja fenntartani a tavat, tehát betemetjük. Punktum. -- Vajon mire gondolt ezzel valójában? -- vájkált tovább Rosa, miközben a tábla négy sarkába négy betűt rajzolt. Ezzel ő több dolgot is állított, például, hogy mit gondol rólatok, mit tud valójában az iskolai tóról, és mit szeretne kifejezni az álláspontjával kapcsolatosan. Az osztály négy kisebb csoportban kidolgozott mind a négy állításhoz egy-egy mondatban egy esetleges rejtett feltevést. Phillip meg is határozott egy ilyen elrejtett mondanivalót: -- Ti fiatalok eddig frászt sem törődtetek a tóval. Egy másik csoport szerint: -- Az iskolai tó az idős tanár úr kezdeményezése volt, miután visszatért egy környezeti szemináriumról. Ez igaz is volt. -- Saját magáról talán azt akarta mondani Mayerleb úr, nem helyes, hogy az összes munkát ő végezze, ráadásul éppen most, amikor megkezdődik a szünet, és senki sem segít neki -vélekedett Gabi. A harmadik órában biológiát tartottam az osztálynak. Két nappal tanévzárás előtt semmi indokot nem találtam arra, hogy a sejtről tartsak órát nekik. Inkább átgondoltuk a táblán található, az angolóra óta kissé elmosódott, de még olvasható mondatok alapján, hogy az előző napi beszélgetés miképpen végződhetett volna még. Kivonultunk egy ív csomagolópapírral az iskolai tó melletti rétre. A papírt megfeleztem egy vonallal, bal oldalára összefoglaltuk, hogy mi hangzott el és milyen gesztusok kíséretében. A jobb oldalra a diákok írhatták fel saját elképzelésük alapján, hogy mit lehetett volna mondani. Ennek az oldalnak a "pozitív alternatíva" elnevezést adtuk. Poldi, aki előző nap úgy felforrósította a hangulatot, most higgadtan és konstruktívan közölte: -- Egyszerűen meg kellett volna kérdeznünk tőle, miért beszél nekünk a hivatalról, amikor tudjuk, hogy az iskola épületére, így persze a tóra is neki kell felügyelnie a szünidőben, és ehhez nincs kedve. Amikor a diákokkal visszaértünk az osztályba, ugyancsak elcsodálkoztunk. -- Mayerleb úr és én már beszélgettünk egy keveset -- fogadott bennünket az osztályfőnök, mellette pedig ott ült az iskolagondnok. Kissé még komoly volt, de szemmel láthatóan a szalámis zsömléjét már megette. Valószínűleg már hosszabb beszélgetést folytattak az osztályfőnökkel. -- Bár nem tudom, zavarjuk-e most a tanóráját, kolléga úr -- fordult hozzám az osztályfőnök -de jó lenne, ha a diákok és Mayerleb úr egy kicsit többet is megtudhatnának egymásról. Semmi kifogásom nem volt a kezdeményezés ellen. Mayerleb úr és a diákcsoport csupa fül volt, amikor olyan rendkívüli dologról esett szó, mint a két tábor jellemző vonásainak tisztázása. Nézőpontjuk egyértelműen ott tért el, amikor a piszokkal kapcsolatos témára került sor. Ugyanis a diákok számára a folyosón a sár "láthatatlannak" bizonyult, míg Mayerleb úr számára olyan, mint hajszál a fogkrémen, legalábbis ő ezt így érzékeltette. Abban viszont egyetértettek, hogy a tanárok közül többen is méltatlannak tartják, ha olyan "alsórendű"

54

észlelés.. A következő észlelési gyakorlat javítja a figyelmünket..) Ezek osztályozásán keresztül tisztázottabbá válik a visszacsatolás kérdésköre. még játsszunk együtt két gyors játékot. hogy. Fontos." oszlopba írd le... rave-buliban vagy utazás közben. mégsem rózsaszínben látom a világot -..A feladat: hallgassátok figyelmesen az embereket társalgás közben. Itt olyan dolgokat jegyezhetsz fel. és akár metrón utazás közben is gyakorolható. csak a helyét keresi.. A visszajelzést adó így könnyebben különbözteti meg egymástól érzékelését. legszívesebben belerúgnék. provokálja a többieket. hogy az iskolagondnok a diákokkal közösen "öntözési tervet" dolgoz ki az egész udvarra. Hogyan adhatunk visszajelzést másoknak? Miként kerülhetjük el annak a veszélyét. hogy a tartalmi információ a személyes ellenállás falain keresztül nem jut el az érintett személyhez? Készíts egy háromoszlopos listát: A "Megfigyelem" oszlopba írj címszavakat arra. Az utolsó oszlopban térj vissza saját érzéseidhez. ha a tóról vagy a sportpályáról érkeznek. hogy a diákok a főbejáraton és annak fontos lábtörlőjén keresztül közlekednek. és nem veszi észre... hogy állapodjanak meg egymással. hogy világos legyen. 55 . -.. és nem a kis melléklépcsőn. (Úgy látom. hogy kommunikációnk legnagyobb része a testbeszéden keresztül történik.kezdte mondani a körülötte körben álló diákoknak --.) 3. magukba foglalnak két módszert a beszélgetőpartnerekkel folytatott nyílt és figyelmes érintkezésre. A három terület: 1. dolgot kell végezniük. Rémület ütötte fel a fejét a diákok között. érzelmi hatás (Úgy érzem. amit te nem látsz. hogy futballpályán. hogy. hogy miként érzékelik és értelmezik viselkedését a többiek. ténylegesen miként láttad és hallottad a másik személy viselkedését.. T. mit jelent neked ez a viselkedésminta.. Feladat a nyári szünetre? -. mit váltottak ki belőled a különböző megfigyelések. hogy mire gondolok. Abban is megegyeztek. Információ a személy számára. Tehát írásban rögzítették.Jó gyakorlat gyűjtemény. "Úgy értelmezem ezt. észlelését és vélekedését. Az "Úgy érzem. Visszacsatolás A visszacsatolást az interaktív pedagógia információként határozza meg." oszlopba jegyezd le. melyeket egyáltalán nem láthatsz vagy hallhatsz. hogy minden játékos egyformán akarjon részt venni ezekben a játékokban. hogy.. 1. hogy ilyen bunkó. Mindegy. (Úgy vélem. Tudjuk. * A játékok. amelyeket Rosa tanárnő kipróbál a diákokkal. A második. aminek nincs előtere. Következő lépésként az osztályfőnök kérte. De. viszont házi feladatot fel tudok adni a szünidőre.Bár Rosának hívnak. hanem csak sejthetsz. mint a fű locsolása. vélekedés. Látom.) 2. bosszant. 2. Az utolsó előtti tanítási nap ismét angolórával és Rosával kezdődött.

majd a másik. mint "Fáradt". Második kérdés: Mit észleltek a szemben ülővel kapcsolatosan? Mondjátok el egymásnak.hu/cedrus/index1. "Te ásítasz".html Teljes iskolát átfogó környezeti nevelési rendszer A környezeti nevelés iskolai programja a budapesti Szűcs Sándor Általános Iskolában Bihariné Holéczi Lévai András–Pluhár Krisztina Ágnes–Gerőcsné Czeglédy Irén– 56 . Fordította: Varga Adrienne http://www. A következőkben kérdéseket tesznek fel. Mégis. Harcos kedvedben vagy?" Az ilyen kérdések esélyt adnak arra. Érdekelni fog benneteket. és mekkora a különbség a valamit valóban látni és a belemagyarázni között. Két ember ül egymással szemben." Csodálkozni fogtok. és kérdéseket tesztek majd fel: "Piros pulóver van rajtad. Harmadik kérdés: Mit észlelsz önmagadon? Figyeld meg saját magadat. amit Te nem látsz!" elnevezésű gyerekjátékhoz. aztán ismét váltanak. "Idegesen lóbálja a lábát" vagy "Piros pulóver van rajta. A játék szabályai hasonlóak a "Látom. próbálj meg két részben válaszolni: "A jobb lábadat lóbálod már jó ideje. zajokkal. könyvéből. amelyekre felváltva felelnek rövid mondattal vagy csak egy szóval. hogy szabaddá tegyük magunkat a hamis értelmezésektől és előítéletektől." Tilos az olyan jellegű értelmezés. hogy észrevételetek igaz-e. illatokkal és egyéb mással kapcsolatban. és ez milyen lelki állapotot közvetít neked és társadnak? Most szabad a pálya minden magyarázat és értelmezés előtt. úgy gondolom. Negyedik kérdés: Mit észlelsz a másikon. Egyszer egyik. Első kérdés: Mit érzékel a környezetéből? Meséljétek el felváltva. Csak látható magatartásmódokat nevezhettek meg. Mindig olyan hosszan válaszoljanak egymást váltva egy kérdésre. vagy cipőd szorítja a jobb nagylábujjadat. látom. amíg azt szórakoztatónak találják. amit szemben láttok. hogy ezután hirtelen mennyi mindent láttok majd. Talán korog a gyomrod. Olyasmit sem mondhatunk: "Fáradt vagyok". mi tűnik fel nektek a színekkel. Részlet Seifert--Steiner--Tschapka: From Management to Mandala c.tabulas. hanem csak "Olyan nehéz a fejem". Nézhetik és megfigyelhetik a másik testét. türelmetlenkedsz.Jó gyakorlat gyűjtemény.

élet. az iskola körül. az elmagányosodás melegágyát képező lakótelepi betonerdő. Újpesten működik.) – A tavalyi téltemető programot csak olyan formában tudjuk megvalósítani. vásárlói szokások felmérése. papír újrahasznosítása. visszaszoruló és egyre szemetesebb természetes környezet és a színességében is sivár. a közterületek parkosítása. de nevelési célkitűzéseink pillérei a környezeti értékközvetítő pedagógia alapértékei. (Pl.) 2. A helyes fogyasztási szokások kialakítása (étkezési. illetve osztályfőnöki órák keretében. hogy azt a két napot. hogy megtanítsuk őket a közvetlen környezetükben lévő természeti és ember alkotta értékek megismerésére és megbecsülésére. 57 . derűs hangulatú. és mindez természetes módon illeszkedik a NAT szelleméhez is. E sajátos „földrajzi környezet”. két féléves elosztásban tervezzék be: a témanapot őszre. az állatkerti vetélkedőt tavaszra. amikor a természet megőrző szeretete és tisztelete. (Kérésünk a program irányítóihoz. az ezzel kapcsolatos iskolai szintű éves feladatokat az alábbiak szerint határozza meg: – a dán tankönyv kipróbálására1 és a témához kapcsolódó más feladatok elvégzésére az egyik ötödik osztálynak egy tanórát biztosítottunk a technikaóra terhére. egy harmadik és egy nyolcadik próbálja ki környezetismeret. Írásukban az iskolában folyó környezeti nevelési szakmai.) Pedagógiai programunkban az alábbi konkrét környezeti nevelési célokat foglaltuk össze: 1. Takarékos és figyelmes anyaghasználatra nevelés (energiatakarékosság. lakótelepi iskolánk Budapest északi részén.). az iskola közelében lévő Farkaserdő takarítása. (Funkcionális és aktuális dekoráció. amit a tíz nap terhére biztosítunk. A környezeti nevelés programja az iskolai munkatervnek is szerves részét alkotja. erről a majd mindenkit megmozgató csapatmunkáról számolnak be a szerzők. illetve a lakótelepen élő gyerekek egyre súlyosabb szociális helyzete indított bennünket az iskola pedagógiai programjának olyan alakítására. A gyerekek gondolkodásmódjának megváltoztatása mellett az iskolán túlmutató ötletek megvalósításával a közvetlen lakókörnyezetet is befolyásoljuk. módosítása). az iskola belső terében. Iskolánk pedagógiai programja Sajátos környezeti adottságú. Megvalósításukban az elsőtől a nyolcadik osztályig. ápolt parkok kialakítása. mikroés makrokörnyezetünk megóvása nem divatos program. az életkori sajátosságoknak megfelelően mindenki részt vállal. Iskolánk pedagógiai programja a törökbálinti kísérleti iskolában kimunkált értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiára (ÉKP) épül.Jó gyakorlat gyűjtemény. komposztálás stb. Peremhelyzetünkből adódóan megtalálható itt egymás mellett az egyre romló. A tankönyveket még két osztály. megfigyelése. – Meghatározott terület rendszeres ellenőrzése. virágokkal díszített belső terek. – A lakókörnyezet és a közeli természeti környezet adottságainak megismerése. hanem az egész emberiség alapvető életformája. A gyakorlatközeli pedagógiai koncepcióba szervesen beépül az iskola környezeti nevelési programja. 3. Tanulócsoportjaink egy része ugyan a hagyományos oktatási formában szerzi ismereteit.és világszemlélete lesz. Ennek a célnak mihamarabbi megvalósulása érdekében csatlakozott a budapesti Szűcs Sándor Általános Iskola egy szakembereket és pedagógusokat foglalkoztató programhoz. A természeti és mesterséges környezet esztétikumának alakítása. hulladékgyűjtő-udvar üzemeltetése. továbbá arra. Igényes környezeti kultúra kialakítása a tantermekben. pedagógiai és módszertani munkáról. Talán nincs messze az az idő. 4. rendbetétele az iskolában és az iskola körül. Az alább megfogalmazott gondolatok az iskola pedagógiai programjának részét alkotják. hogy az lehetőséget adjon a gyerekeink megóvására az érzelmi elsivárosodástól. hogy a szervezett előadások kivételével a délutáni tanórákat nem terheli.

tanórákon kívül (témanap. felelős. erdei iskolák stb. Ráadásul mindezt úgy teszi. akciók. hiszen mindannyiunk felelőssége az újszerű környezeti szemlélet kialakítása. szakkör. igazi csapatmunkát igényel. Az „erdei iskolát” otthoni étkezéssel és szállással a közvetlen környezetünkbe helyeztük. és a magyar irodalom órán is izgalmas fogalmazás kerekedhet ebből a címből: Milyennek képzelitek el 20 év múlva országunkat? Tudatos irányítás nélkül is megjelennek a környezetet veszélyeztető problémák a dolgozatokban. közösségformáló. sást telepítettek a partjára. (Családok bringóhintóval.” A természettudományos tárgyak keretében direktebb módon foglalkozunk az egészséges életmóddal. Tudjuk. (Részlet az iskola munkatervéből. szemléletformálásról – nem csupán környezetvédelemről – van szó. és továbbra is rendszeresen. akik ha felmérték a problémát. Földrajzi helyzetünk és iskolánk útkeresése vezetett bennünket a környezeti nevelés szükségességének felismerésére. természeti és épített értékeink védelmével. A nyugat. nem azt kérdezik: „Miért nem csinálnak már valamit?”. kirándulás. Érdekességként idézzük egy tanulónk fogalmazásának részletét: „A levegő nagyon tiszta Újpesten is. nyitott égbolt iskolák.) Az autók sem szennyeznek. a szaktanárok tanmeneteiben mindenki elképzelésének megfelelő feladatokkal.. és mindezek mellett nagyon sok új ismeretet is ad. Néha bizony hasznos kilépni az iskola falai közül.) Természetesen az osztályok munkatervében. és környezetkímélő módon dolgoznak. „mobilabbak” vagyunk a városban. hiszen mindenütt bicikliutak vannak. a tankönyv mellől. művészeti).Jó gyakorlat gyűjtemény. Nemcsak szemlélődő. szabadidős tevékenység. A környezeti nevelés tantárgyköziségénél fogva nem csak a természettudományos órák feladata.. mely számtalan lehetőséget teremt a gyerekek személyiségének sokoldalú fejlesztésére. osztályfőnöki. – Kétszer jelenik meg a Zöldalma című újság. A helyi problémák jobban motiválják a gyerekeket.). A Szilas-patak betonteknőjét kiszedték a lakók (az önkormányzattal együtt) és nádat. természettudományos szemléletet alakító. Mivel elsősorban nevelésről. és a város okban kisebb távokra mindenki ezzel jár. A mi iskolánkban három szinten folyik ez a környezetvédelmi nevelés: az ökológia tantárgy (egy speciális 5. A történelemoktatásban fontos nevelési cél a jövőért érzett felelősség múltbéli példáinak megjelenítése. Olyanokat. a tavalyihoz hasonló feltételekkel jelentkezik a Körlánc rádió.európai oktatásban jól ismert és alkalmazott módszer hazánkban az erdei iskola mozgalommal terjed. ötletekkel egészíti ki ezt a feladatkört. tábor. megoldást is jobban találunk a megszokott környezetben. a szaktárgyi órákon (természettudományos. osztályban) keretében. hanem tevékeny embereket szeretnénk nevelni. hogy közvetlenül a környezetben. Ez a kísérleti tárgy természetesen nem veszi le a felelősséget a többi tantárgyat tanító tanár válláról. A többi élőlény már jött magától! Azóta autózúgás helyett békamuzsika szól esténként. humán. így majd minden pedagógus kihasználhatja a témában rejlő lehetőségeket. előrelátó magatartást alakít ki. Ökológiaóra: Az idén kísérleti céllal bevezettük egy ötödikes osztályban a környezeti nevelés tantárgyat. A gyárak a városokon kívül vannak... A környezeti nevelés színterei Érdekes és a nevelésnek is új színtereket adó környezetvédő tevékenységünk átszövi az egész iskola oktatási-nevelési rendszerét. fakultáció. amelynek célja a később részletezett dán–magyar oktatási program kipróbálása a tanórán. hanem azt: „Mit tudok én tenni?” A szaktárgyi órákon keressük a direkt és indirekt környezeti nevelési lehetőségeket. stb. Ennek anyagi hasznán kívül fontos eszmei értéke is van. Az osztályfőnöki órákon is fontos feladat az ilyen irányú szemlélet kialakítása. igen változatos helyszíneken valósul meg (pl. a környezetvédelmi tevékenység általában csoportos cselekvést. A tanórán kívüli tevékenységünk egyik formája a témanap (projektnap). ünnepélyek.). 58 ..

hogy felvegyük a kapcsolatot más olyan csoportokkal. életvitel kérdéskörével éppen a környezeti neveléssel összefüggésben más szempontok szerint. Ez az újszerű forma bevált. az iskolaudvar egy részét stb. pH-értékét mérték. ünnepeinek naptára. A gyerekeknek az a feladatuk. a növényekkel borítottság mértékét. hiszen a folyómegfigyeléssel összefügg a békamegfigyelés és -számlálás. Az egyik program hozta a másikat. kétéltű. ha szükséges. a part állapotát. Bekapcsolódtunk a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalomba. A vízmintát szűrték. parlagfűritkítás (verseny) június: tanulmányi kirándulások július: táborok A környezeti nevelési programmal párhuzamosan egy évvel ezelőtt elindítottunk egy egészséges életmódra nevelő programot is. A mérési tapasztalatokat riportban foglalták össze és a Körlánc iskolarádió adásán keresztül az iskola többi tanulójával is megosztották. szeptember: „szemétszüret”. A Dunát és a Szilas-patakot vizsgáltuk. akcióinkkal is próbálunk hagyományt teremteni. az aljzat anyagát. Télen sítábor nevel az egészséges életmódra. az utóbbi években az egészséges. szabadidős foglalkozáson kertet művelnek gyermekeink. állatait vizsgálja az élőhelyén. hogy válasszanak környezetükben fellelhető természeti értéket.Jó gyakorlat gyűjtemény.. hőmérsékletét.és hüllőállományának változását vizsgálja tíz éve. miközben a környezet védelmére is odafigyelnek. térképet. a víz sebességét.) veszélyeztetettségét. Délutáni elfoglaltságként szakköri. Testnevelés tagozatos iskolaként egészséges életmódra nevelés már korábban is folyt nálunk.. „zöldítés”. a meder szélességét. Előre elkészített feladatlap alapján a 4-5 fős csoportok megfigyelték a folyó. tablókat készítettek a tanulók. felhívni a figyelmet a környezetvédelemre. A zempléni természetkutató tábor a táj növényeit. Csatlakoztunk a „Zöld Szív” folyómegfigyelési programjához is. patakot. fát. a Szilaspatak. Következetes nevelői munkával szeretnénk a gyerekeken keresztül a családokra is hatni. többször is visszatérhetünk a helyszínre. Védhetnek bármit. fakultációs. kapcsolódtunk az ELTE „Varangy Akció” csoportjához. osztálytakarítás október: dekorációs verseny november: fogászati verseny december és egész télen: madáretetés február: versenyek március: „Téltemető–Tavaszváró” címen környezetvédelmi hét. ami a természet része: folyót. más módszerekkel foglalkozunk. rajzverseny a madarak és fák napján május: iskolaudvar rendezése. A vízi vándortáborban nemcsak a testüket építik a gyerekek. vegyék védnökség alá és óvják meg. A séta után az iskolában dolgoztuk fel a kapott adatokat. „Ballagók fája” április: állatkerti akadályverseny a Föld napja alkalmából. táborainkat is ebben a szellemben szervezzük. Rajzokat. melyek hasonló indíttatásból tevékenykednek a környezet megóvásáért. hanem a Tisza szépségeit is megismerik. „Denevér” barlangász szakkörünk a budapesti barlangok természeti értékeit kutatja. A 59 . állapotát. Álljon itt az 1995/96-os tanév akcióinak. szervezetekkel. illetve patak élővilágát. Tanulmányi kirándulásainkat. mikroszkóppal vizsgálták. A Puky Miklós és Kéri András vezette csoport 34 fővárosi és környéki kisvíz (köztük a Naplás-tó. és az ÉKP-ba is illeszthető. helyes életmód. ezt rendszeresen figyeljék. Ünnepeinkkel. amelynek keretében a gyerekek étkezési szokásait kívánjuk pozitív irányban befolyásolni. Kapcsolódás más környezetvédelmi programokhoz A lakókörnyezetünkért való aggodalom és tenni akarás indított bennünket arra.

Mi egyetlen vizsgálódáskor sem találkoztunk vele. hogy a környezeti problémákra nyitottak legyenek. a Szilas-pataknál és a Dunakeszi környékén lévő tőzegtónál. Az Állatkert tel is sikerült jó kapcsolatot kiépítenünk. A szakköri tanulók a vizsgálati eredményeket elküldik a koordinátornak. Ez az ízeltlábú is vízszennyezettségre érzékeny. földrajz. következtetéseket vonunk le arra vonatkozóan. hanem egy kérdőív segítségével megtanulták az információrögzítést és a terepgyakorlatba is belekóstolhattak. olyanok is. Nagyon sok információról értesülünk. Sok tanulónk ért el sikert a környezetvédelmi munkájával. osztályosok pedig ötfős csapatokban az erre az alkalomra szerkesztett feladatlap kérdéseire válaszolnak. lelkesen számolta a zöld. aki „Fúj de ronda béka!” felkiáltással kezdte a mérést. A kérdések az évfolyamoknak megfelelő tananyaghoz kapcsolódnak. kövirákokat számlálni. az energiapazarlás. Ez azért nevezetes siker számunkra. mert az egyik tanulónk – akinek tanulási problémái voltak . neoténiás pettyes gőték populációja és a környezeti körülmények közötti összefüggést vizsgálják vízkémiai módszerekkel. amely a kémia. Ezt a napot játékos tanulással töltik el a gyerekek. a fákon lévő borítottságukat. a borneói orangután örökbefogadása teszi emlékezetes ünneppé ezt a napot. és jó ötleteket kapunk a Havas Péter által szerkesztett Körlánc környezeti nevelési projekt füzeteiből és a Geiszler János vezette Hírlevél című iskolahálózati kiadványból. inkább kedves!” Az Európai Levegőszennyeződési Projekt tel savas esőt mérünk már több éve. októbertől novemberig mérjük az eső savasságát. Egy őszi hónapon át. végül Norvégiában összegzik és feldolgozzák az adatokat. a szennyezett Duna vagy a rossz napszak okozta-e kudarcunkat. milyen hatást gyakorol ez az élőlényekre. amiben egy városi. hogy az egyik kislány. Sikerült elérnünk. Az elsősök színeznek. de talán a legfontosabb haszon az volt.és a Kaán Károly -versenyeken. Tanulóink minden évben kimagasló eredményeket érnek el a Herman Ottó .különdíjat nyert az „Energiaház” modelljével. Az elkészült légszennyezettségi térképeket visszakapjuk az egész európai helyzet értékelésével. A mi csoportunk békát számlált szaporodási időszakban. a Földet elborító szemét.és barnavarangyokat. itt kudarcot vallottunk. sőt lakótelepi ember tevékenyen munkálkodhat az ügy érdekében. Kapcsolódás egy dán–magyar projekthez 60 . védelmét. tehát indikátor (jelző) élőlény. az erdei békát. a rossz vásárlási szokások ellen mit tudunk mi tenni. A versenyt eredményhirdetés és jutalomosztás zárja. megpróbáljuk egyszerűsíteni és az iskolánkra szűkíteni a feladatot: mi az. telefonkönyv és szárazelemgyűjtést. a Föld napján az iskola minden diákja és a tanári kar kivonul egy állatkerti akadályversenyre: az „állati jó suli-buli”-ra. de az állatkerti állatok és növények tulajdonságairól szólnak. a végén azt mondta: „Nem is olyan csúnya.Jó gyakorlat gyűjtemény. A Levegő Munkacsoport által meghirdetett ELÉG Energiapályázat országos döntőjén második helyezést értünk el. de őszintén bevallva. Nagyon jó munkafüzetet mellékelnek a programhoz. Maroknyi gyerekcsapat elsőstől a nyolcadikosig bokáig süppedve a mocsárban. hogy gyerekeink számára ne csupán szemétszedéssé degradálódjon tevékenységünk. Gyermekeink lelkesen tanulmányozzák az állatok és a növények életét. Nem tudjuk. indikátor faj. a 3–8. Megvizsgáljuk a környéken fellelhető zuzmófajokat. minden évben április 21-én. biológia tantárgyakhoz is jól használható. hogy ügyetlenségünk. és Lajos. Nem mérhető. Ezért ezt a tevékenységet nem folytattuk tovább. a másodikosok emlős. Rendszeresen szervezünk papír-. Bekapcsolódtunk a ”Hé-Rák„ csoport programjába is. Ez a növénytársulás nagyon érzékeny a levegő szennyezettségére. a nyersanyaghiány. Noha a Föld globális problémáit lehetetlen egy kis iskolából megoldani. akik a tantárgyi órákon nem mindig jeleskednek.és madármegfigyelést végeznek. Így nemcsak az oktatáshoz kapcsolódó ismereteket szerezték meg. a mocsári teknős előfordulását.

az adventi koszorú. a napi hajszában megállásra. Ugyanakkor a néphagyományok. a hímes tojás. is. a kukoricaháncs stb. közben a gyerekek szórakozva-tanulva. Szinte alig volt szemetük. Gondoljunk csak arra. Természetesen az osztályfőnökök is tevékeny részt vállalnak a témanap tevékenységeinek irányításában. Egyik ilyen alkalommal a „Téltemető–Tavaszváró” ünnepi hetünkben pl. A témanapokon eddig a következő programokat szervezték a tanulók tanáraikkal: Intézmények meglátogatása – üzem. kézművesnapot szerveztünk. hiszen csaknem minden másodlagos állati és növényi hulladékot felhasználtak (csontok. mely oktatható tananyaggá rendezi ezt az égető problémát. víztisztító üzem stb. Sokakban felmerülhet a kérdés. kukoricafosztás stb.Jó gyakorlat gyűjtemény. rögzítésére használjuk a kiszebáb. A témanapokon az osztályfőnökök. a természettől függés érzése. a különféle ünnepi alkalmak papírdíszeinek készítését. ha sikerül ezeknek a szokásoknak a derűjét is átadni gyerekeinknek. Volt a programban nemezelés. E gondolatiság elmélyítésére.és gyárlátogatások (Szentendrei Papírgyár. mint a néphagyományok bemutatása. A távolinak tűnő népszokások felelevenítése kiváló alkalom a környezeti nevelés céljainak megközelítésére. Kilenc másik iskolával – Csobod Éva irányítása mellett – megpróbáljuk Sren Breiting dán professzor könyveit adaptálni saját oktatási rendszerünkbe. újrahasznosítás témáján keresztül akár a kérdőíves felmérésekig. derű. egy sajátos mentálhigénés kultúra átadására is lehetőség. papírhajtogatás stb. kellemesen töltik az idejüket. a népi játékok felelevenítése a „belsőnk környezetének” nevelésére. Egy-egy témanap alkalmával az osztályok előzetes kutatómunkát végeznek az általuk választott területen. a munkaformákat lakóhelyünk szemétlerakóinak feltérképezésétől kezdve a hulladéklerakás. A Nyugat-Európában alkalmazott projekt módszerrel mi elsősorban az ún. Vagy gondoljunk arra. Chinoin.) – múzeumlátogatás – állatkerti séta (Az összegyűlt hulladék sorsa) – IKEA (Az elhasznált csomagolóanyagok újrahasznosítása) – önkormányzat 61 . csupa természetes anyag. A témanapok hihetetlenül széles lehetőséget adnak a projekt módszer alkalmazására. szaktanárok maguk választhatják ki a témákat. a természetre utaltság (ellentétben a későbbi korok természetkizsákmányoló szemléletével szemben) alázatának elfogadására. ünneplésre késztetés a ma embere számára is példa értékű. hogyan kerül a környezeti nevelés feladatai közé a néphagyományok megismerése. Fővárosi Csatornázási Művek. Tanácstalanságunkban a szerencse sietett segítségünkre. tanítók. Mi lenne tehát alkalmasabb a természettel való harmonikus együttélés. A népszokásokban (az emberek szokásainak a természet ritmusaihoz való igazítása) nyilvánvalóan benne rejlik a természetközeliség. A bennük rejlő játékosság. témanapokon foglalkoztunk. szemétégető. milyen anyagokat használtak a paraszti világban mindennapi eszközeik. A gyerekek tevékenykedtetésére számtalan formát találunk. játékaik vagy a népszokások attribútumainak elkészítéséhez. Az agyag. A hozzá kapcsolható ismeretszerző tevékenység játékos formában valósul meg. kiszebábkészítés. faliújságon. Egy két évvel ezelőtt indult dán– magyar hulladék-újrahasznosítással foglalkozó projekthez kapcsolódva megtaláltuk azt a formát. hogy szinte valamennyi tanulónk részt vehet a tanulási folyamatban: információt gyűjthetnek és dolgozhatnak fel a diákok. és tudatosan ösztönözzük őket egy korszerű környezetvédelmi szemlélet kialakítására.). szennyvíztisztító telep. Iskolarádión. plakátokon és a diákönkormányzat segítségével tájékoztatjuk a gyerekeket a többiek munkájáról. hogy a parasztemberek életmódja mennyire természetfüggő és a mai fogyasztásra orientálódott társadalommal szemben mennyire visszafogott volt. a fa. Ennek is köszönhető. a kender. Különösen akkor.

hogy kezdeményezésünkre iskolánk mellett szelektív hulladékgyűjtő-udvar létesült. A vendégeink közötti vita során került szóba a hulladékgyűjtő-udvar megoldási alternatívaként arra. a teherautók számának összehasonlítása a személyautókéval Iskolai kísérletek – újrapapír készítése – hulladékok csoportosítása (újrahasznosíthatóság). Jó megoldásnak kínálkozott tehát a hulladékgyűjtő-udvar létrehozása. A mérési adatok. ezek közül a legjobbak a Zöldalma újságban jelentek meg. fővárosi és parlamenti politikusok is megjelentek. Ezek a tevékenységek messze túlmutatnak az iskola falain. a „Körlánc” iskolarádió műsorát adják. hulladékkezelés. Ezen a fórumon a gyerekek ismét fölvetették a szelektív hulladékgyűjtés gondolatát. a helyi önkormányzat képviselőivel. Tanulóink a témanap után kiállítást. Ezt a hibát a gyerekek is észrevették. mely heti műsoridőben sugározza adásait. Mindez az adaptáció nagyon jól illeszkedik a NAT „Földünk és környezetünk” című műveltségterületéhez. Rendszeres kapcsolatban állnak az itt lakókkal. zuzmókeresés. halaszthatatlanná vált valamiféle megoldás keresése. szemetelési és vásárlási szokásokról – szeméttérkép készítése az iskola környékéről – útkereszteződésben forgalomszámlálás. amit a főváros XVI. hulladéktérkép készítése – kérdőíves felmérés az itt élő emberek körében a kutyatartási. újrahasznosítás és az energiatakarékosság. mint a szemété? Mit lehet tenni? A bennünket. A környezeti nevelés ezeknek a céloknak a megvalósításában hatékony segítséget nyújthat. ha a külön gyűjtött anyagok sorsa ugyanaz. játékok. és ezáltal a „szemétdíj” is kevesebb lehet. A gyerekekkel közös töprengés vezetett bennünket egy lakossági kezdeményezésre létrehozott hulladékgyűjtő-udvar nyomára. Mivel évek óta foglalkozunk a hulladékproblémával. és azokat kereszttantervként is tanítjuk. ami az éppen bevezetés előtt álló „szemétdíj” kapcsán nagyon is aktuális volt. Az udvar kialakításának ötletét mind a IV. és a legközelebbi diákönkormányzati ülésen a környezetvédelmi felelősök felvetették: mit ér a szelektív hulladékgyűjtés. Felvettük a kapcsolatot a hulladékgyűjtő-udvar fő szervezőjével. Az iskola környékének és a lakótelepnek a vizsgálata – a Szilas-patak vizsgálata – a Farkaserdő állapotának felmérése. tablókat készítettek. tapasztalatokról az osztályok beszámolót. hiszen a programok résztvevői a társadalmi környezetet is bevonják a megismerés folyamatába.Jó gyakorlat gyűjtemény. ahol a környezeti neveléssel foglalkozó szakemberek mellett más helyi. nevelőket is foglalkoztató kérdés fölött már nem hunyhattunk szemet. és kiválóan beleillett az iskola környezeti nevelési koncepciójába. ömlesztve történt. használati tárgyak készítése – patakból hozott vízminta elemzése A megszerzett ismeretekről. kerületi 62 . hogy a szelektív módon gyűjtött hulladékkal csökkenthető a szemét mennyisége. Meghívtuk az akkortájt iskolánkban rendezett kerületi pedagógiai fórumra. Eddigi munkánk egyik legnagyobb eredményének tekintjük. de – a papír és az ételmaradék kivételével – az elszállítás együttesen. Így szerveződött egy maroknyi gyerekújságíró kis csapata. A gyerekek személyes élményeikről újságcikben számoltak be. kerületében működtettek. érdekességek a Körlánc adásaiban hangzottak el. Hulladékgyűjtő-udvar Gazdaságunk érdekében fontos a szelektív hulladékgyűjtés. Tanulóinkkal az iskolában keletkezett hulladékot szelektíven gyűjtött ük. újságot készítenek lakókörnyezetük állapotának bemutatására. akik a „Zöldalma Újság”-ot szerkesztik. illetve ahová a Fővárosi Közterületfenntartó Vállalat képviselője is hivatalos volt. Az említett fakultatív foglalkozásokon túl az egyes témák a NAT közös követelményeinek is megfelelnek.

hogy megfelelő kivitelezőt és működtetőt találjunk.hu/oldal. Voltak köztünk. állandó munkatársa segítséget ad az ideérkezőknek a hulladékok szétválogatásában. hogy veszélyes hulladékot ne gyűjtsenek. a tanulókban végbement szemléletbeli változások mindenkit meggyőztek arról. Azóta a gyűjtőudvar működik. illetve az üzemeltetők nem tudták garantálni az összegyűjtött hulladék folyamatos újrafeldolgozását. fém. Egy holland példán felbuzdulva megpróbáljuk megszervezni. hogy nem maradunk magunkra most sem. Csekély anyagi ellenszolgáltatás fejében átveszik az otthonokban már kidobásra szánt papír-. hogy az összegyűjtött hulladékok újrahasznosítását garantálni tudja. a REM Kft. http://www. de ez távolabbi cél. de eddigi rendkívül gyümölcsöző kapcsolatunkat látva. kerületi önkormányzathoz fordultunk segítségért. Jelenleg éppen itt tartunk. hogy a már osztálykeretben tapasztalt szelektív gyűjtés hasznosságát családi életükben is meghonosítsák. hogy iskolánk udvarán kialakítana egy hasonló lakossági hulladékot. Az iskola udvarán egy lebontott fölvonulási épület helye alkalmasnak látszott hulladékgyűjtő-udvar létesítésére. mind pedig az említett hulladékgyűjtő-udvar megteremtője támogatta. hogy a gyermekek kis csoportokban összeszedjék a papír-. egyre szélesebb körben értik meg a környezeti nevelés fontosságát s a benne rejlő óriási lehetőségeket.) Reméljük. Végül a IV.Jó gyakorlat gyűjtemény.és fémhulladékot. de az elmúlt két év eredményei. Előzetes értesítéssel. szinte biztosak lehetünk abban. hogy ne tegyék! – Vagy amikor felháborodott gyerekek jönnek delegációba: – Írjunk levelet a polgármester úrnak. Csak zárt gyűjtő konténereket használhatnak. egyre több iskolában. mert kivágták a parkban a bokrokat! – Gyűjtsünk pénzt a téli madáreleségre! – Szedjük ki a parlagfüvet az iskola körül! (stb. hogy mindez megérte a sok fáradságot. Mivel a hulladékgyűjtő-udvart lakóházak közvetlen szomszédságába építették. A REM Kft. Több sikertelen próbálkozás következett. a hónap egy adott napján mindig elmenjen az a kis csoport a lakókhoz. mint amikor tanítványa – a valamikor facsemetéket tördelő „bandavezér” – azt mondja: – Nem tetszik örülni. Elsődleges szempont az volt. növendékeink lelkesedésén felbuzdulva szeretnénk elérni. A szülők ebben partnereknek tekinthetők. akik kezdetben kissé kétkedve fogtak munkához. hogy ne kelljen kidobni ezeket a hasznos anyagokat. hogy iskolánk összekötő kapocs legyen a hulladékgyűjtő-udvar és a lakótelep között. önkormányzat. Az üzemeltetők további tervei között szerepel a biohulladékok gyűjtése is. hiszen egy korábbi felmérésünk alapján a megkérdezett családok mintegy 82%-a akár ellenszolgáltatás nélkül is rendszeresen szétválogatná a háztartási hulladékokat.és üveghulladékokat. amelyeket az iskola és az önkormányzat kért a hulladékgyűjtő-udvar létrehozásával kapcsolatban. amely biztosította azokat a feltételeket. Egy idő után talán már várnák őket. de megpróbáljuk megvalósítani. ha létesülne szelektív hulladékgyűjtő. műanyag-. Hogyan tovább? Sikereinken.oki. A hulladékgyűjtő-udvar megnyitása új lendületet adott tanulóinknak ahhoz. Természetesen ehhez is várjuk az önkormányzat segítségét. Ennek egyszerű oka az. volt az a cég. Kell-e nagyobb siker tanárnak. üveg. Az volt a kikötésünk. Tervezünk még egy Iskolakertet bionövényekkel. műanyag-. tisztíthatónak kellett lennie.php?tipus=cikk&kod=1997-01-kn-Tobbek-Kornyezeti 63 . aki annak a szándékának is hangot adott. elfogadható rendezettségűnek. hogy a felajánlott kivitelezők. hogy már nem törnek ki a fák? Mert én szóltam a többieknek. Még csak a tervezés szintjén van az ötlet.

értelmileg. Személyiségük eltérősége. tanórán kívül különböző programokkal. középfokban sérült. A fejlesztő folyamatban nagy hangsúlyt kap az alapozó tárgyi cselekvéses ismeretszerzés. később a tanulási.a Tagozat dolgozói 64 . Iskolán kívül Együtt az Állat és Növénykerttel KÖRLÁNC A SÉRÜLT GYERMEKEKÉRT MUNKATERV Általános megjegyzések: Tagozatunkon együtt tanul az enyhe fokban sérült. Cél: Bázis létrehozása a sérült gyerekek környezettudatos neveléséért a KÖRLÁNC részeként a városi Állat és Növénykert közreműködésével. autista. gyakorlása. érzéki tapasztalat. tréninggel nyerhet további megerősítést. Mindez a tanórákon. Munkatervünk a jászberényi Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozata és a városi Állat és Növénykert folyamatos együttműködését szolgálja. Résztvevők: .Jó gyakorlat gyűjtemény. viselkedési szokások kialakítása. halmozottan sérült gyerekek . magatartászavaros és beszédhibás kisgyerek. fejlődési zavara befolyásolja a fejlesztés várható eredményét. melynek fontos része a Állat és Növénykerti kapcsolat. magatartási.

KÖRLÁNC. „Erdei iskola”. Madarak Fák Napja.KSZM – SZMK képviselői .Állat és Növénykert dolgozói Feladatok – tevékenységek: I. . állatok gondozása a dolgozók segítségével) 4. tanórai felhasználása ) 2. kapcsolatok bővítése országos szinten is ( Fogódzkodó Egyesület. Madártani Egyesület stb.Jó gyakorlat gyűjtemény. Speciális fejlesztés része a Állat és Növénykerti ismeretszerzés tanórán és tanórán kívül 1. Jászapáti.os munkacsoport létrehozása a Tagozaton 1. Részvétel az Állatkert rendezvényein.os tapasztalatok jegyében 3. Jászárokszállás.zoo-pedagógus . és előadások megtartásában 3. Térségi Zöld Ünnep a Tagozat szervezésében II. gyomirtás. Jeles Napok. Bekapcsolódás az Állatkert környezetvédő tevékenységébe (tisztasági akciók. hírelés ) 65 . Konferencia szervezése a KÖRLÁNC. versenyeken 5. Zoo-pedagógus közreműködése az iskolai tanórán. gereblyézés. Tanórák az Állatkertben ( téma tananyag tervezése ) zoopedagógus közreműködésével a tanulók egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodva ( foglalkozások filmfelvétele. ) 2. Térségi tagozatok bevonása. Folyamatos kapcsolattartás a KÖRLÁNC Egyesülettel ( pályázatok.

Jó gyakorlat gyűjtemény. ÜTEMTERV I. - Helyszín: Városi Állat és Növénykert Időpont szeptember Tevékenység Takarítási Világnap gyomtalanítás, ásás, gereblyézés háziállatok megfigyelése állatvédelem Közreműködő 8.-9.-10. osztály, pedagógus zoo-pedagógus, asszisztens, pedagógus, 4.-5. osztály 5.-8. osztály 5.-8. osztály 5.-8. osztály 5.-8. osztály 4. osztály 4. osztály zoo-pedagógus, pedagógus asszisztens 8.-9.-10. osztály pedagógus Állatkert dolgozói 3. osztály pedagógus, asszisztens zoo-pedagógus

október

Állatok Világnapja madarak megfigyelése emlősök megfigyelése etetés, gondozás baromfiudvar lakói etetés

november

Tisztasági Őrjárat az Állatkertben levelek összegyűjtése erdei állatok megfigyelése védelem

66

Jó gyakorlat gyűjtemény. december Madarak fenyőfája az Állatkertben madarak élete télen január Madáretetők készítése madárvédelem az Állatkertben 4.-8. osztály pedagógus asszisztens Zoo-pedagógus 6.-8- osztály Zoo-pedagógus pedagógus Állatkert dolgozói 3. osztály zoo-pedagógus pedagógus asszisztens 3. osztály zoo-pedagógus pedagógus asszisztens zoo-pedagógus pedagógus asszisztens 6. osztály 4. osztály 4. osztály iskola dolgozói 1.-8. osztály zoo-pedagógus 4. osztály állatkert dolgozói 6. osztály

február

Vizes élőhelyek Világnapja béka, sikló, kacsa nád, fűzfa, gyékény Víz Világnapja Vízi madarak-védelem, gondozás-etetés Tőkés réce, kacsa, gólya Föld Napja Emlősök Erdei iskola Vadon élő állatok életmódja

március

április

május

Madarak – Fák Napja ültetés gondozás Növények és állatok kapcsolata Tápláléklánc- erdei közösség

67

Jó gyakorlat gyűjtemény. június Környezetvédelmi Világnap Örökbefogadó Nap zoo-pedagógus pedagógus asszisztens

Bárcziné Kulcsár Júlia Gulyás Sándorné Tagozatvezető Öko program vezetője Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozat

Fercsik Péter Komondi Ildikó Igazgatóhelyettes Zoo-pedagógus Városi Állat és Növénykert Jászberény

Környezeti nevelés, terepgyakorlatok a városban

A város, mint élőhely.
Urbán Ágnes Magyarország 63%-a városlakó, és ez az arány világszerte ilyen, vagy "még ilyenebb" -- és előreláthatóan még növekedni fog. Tehát szembe kell néznünk azzal a cseppet sem vonzó perspektívával, hogy a természetes környezettel való mindennapi, közvetlen kapcsolat mind kevesebbünknek adatik meg, és a nem is túl távoli jövőben a természet inkább rezervátumok, nemzeti parkok falai mögé szorult látnivaló lesz, mint mindennapjaink szerves része. A környezeti nevelés, felismerve ezt a tendenciát, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekeket minél többször vigyük el kirándulni, "ki" a természetbe. Ismertessük meg velük az élővilág szépségét és sokféleségét, ébresszük fel bennük a szeretetet és a felelősséget, hogy felnőttként ne pusztítsa majd, hanem védje és becsülje, hiszen az jövőjének kulcsa és záloga.

68

akik szeretnek a diákok előtt a megfellebbezhetetlen mindenttudás szerepében tetszelegni. amelyre a tanár sem tud azonnal válaszolni. hogy nem is kell semmit tennünk ellene. de mert nem összefüggésekben tanítunk -. Az agresszivitás növekedése. a rákos megbetegedések száma.stb. A nagyobb magyarországi városokban ez szerencsére még kevésbé jellemző.Jó gyakorlat gyűjtemény. Azért. Bár Budapest elszlumosodott kerületei még nem "érték el" az amerikai nagyvárosi gettók szörnyűséges színvonalát. de ott a tantárgyi megkötések nem olyan szigorúak. Az élőlények nagyszámú egyede ha viszonylag kis helyre zárják össze. és nem kerül át a mindennapi cselekvések gyakorlatába. diák tanít diákot -. víz-. a fokozott ingerültség. (Az óvónő-.és általában a projekt módszert választják. Amelyik iskola mégis vállalkozik némi újításra. hogy a terepen bizony felmerülhet olyan kérdés. a járványok terjedési esélyei. a lehetőség sajnos adott. hogy a városi környezeti nevelés is megjelenjen a magyar közoktatásban -. számos viselkedésbeli és egészségi változást mutat. gyakran szemetes és piszkos.legalább akkora hangsúllyal. vagy a kirándulást. ott egy-egy lelkes pedagógus a motorja a kezdeményezésnek -. Abban a reményben. melynek segítségével egy-egy témanapot. Mindeközben mindennapjaink többnyire rossz levegőjű. értelmetlen falfirkákkal teli. többnyire egyre "élhetetlenebb" városi környezetben zajlik. esetleg az erdei iskolát használják ki erre a célra. felelősséget érzünk majd iránta. tananyag--tanterv--tanmenet szisztémába. Az a pedagógusok problémája ezekkel a formákkal.és fényszennyezéssel. hogy nehezen illeszthetők be a tantárgyakra tagolt. a környezeti nevelés módszertani kérdéseihez. csoportmunka. de ez nem jelenti azt. 60-90% a különféle aktív elsajátítási formák (megbeszélés.tisztelet a kivételnek --. hogy amit megismerünk. Tanuláspszichológiai felmérések szerint az ilyen típusú ismeretszerzés megmaradási mennyisége 10-15%! Ennél lényegesen nagyobb hatásfokú. zaj. Ez már önmagában is nagy baj.) Sokaknak az is problémát jelent. Nincs ez másképp a városokba zsúfolt emberekkel sem. és ez zavaró lehet azok számára. a stressz komoly egészségkárosodást okoz: nő a szív.) Ezzel elérkeztünk egy fontos momentumhoz. tehát a felsőoktatás akadémikus szemléletű metódusát követi. Az 69 . a gyermek pedig hallgatja. Itt lenne az ideje. (Ebben a tekintetben Saint-Exupéry Kis hercegének rókája és rózsája remek tanulságok levonását teszi lehetővé irodalomórán. és a módszertani oktatás is több új elemet tartalmaz. de még tetézzük levegő-. hogy mindez ne csak a pánikpedagógia negatív vízióit szaporítsa. és tanítóképzés ebben a tekintetben jobban áll. A magyar közoktatás mind a mai napig porosz rendszerű. és egyre több szeméttel. azt előbb-utóbb megszeretjük. s ha megszeretjük.).és érrendszeri betegségek. a gyerekeket meg kell ismertetnünk közvetlen környezetükkel. A tanár áll a tábla előtt és magyaráz. esetleg egy témahetet illesztenek valahová az iskolaévbe. és a tanárképző főiskolákon sem készítik fel a leendő tanárokat az ilyen módszerű oktatásra. mint a természetközpontú. ahol mindennapi életük zajlik. ez többnyire irodalmi élmény marad. tapasztalati tanulás terepen.

akciókat tervezni. hogy ne temessenek maguk alá a tennivalók. utcák. milyen stílusban. ha a most bevezetett akkreditációs rendszer révén minél több pedagógust lehetne "megfertőzni" az új módszerekkel. Az adott rendszerben ennél több nemigen várható. egy-egy terület karbantartására. milyen állapotban van. Mindegyik témacsoportban a felmérés és megismerés fázisai után érdemes közös akciókat tervezni és megvalósítani. minőségével felmérések. tanításra. Kizárólag teoretikus úton nem lehet magatartásbeli változásokat előidézni. koldusok és csavargók ügye stb. szervezni a meglevő egyedek megmentésére. de örülnünk kell minden ilyen kezdeményezésnek. interjúk. nem figyeljük meg igazán a környezetünket. hogy így minél több iskolába eljussanak az aktív tanulási formák. vagy a lakosság más rétegei is. a lelkesedésen túl nem árt hozzá megismerni a terepgyakorlati módszertan. milyen épületek között érezzük jól magunkat. jószerivel észre sem vesszük. a városi környezetben több lehetőség is kínálkozik tanulásra. Fedezzük fel. mozgósítani biológiai ismereteinket és átgondolni miért épp azok az egyedek találhatók. cigánykérdés. kin múlik. külföldiek. vagy más dolgunkra. Fontos felfedeztetni.kellemes és "kellemetlen" egyedeket egyaránt. illeszkedik-e egyik épület a másikhoz. 1992-ben alapították 70 . megfigyelni milyen környezeti ártalmaknak vannak kitéve. a szolgáltatás mennyiségével. felmérni. felfedezett probléma megoldásáért teszünk valamit. kérdőívek segítségével. mozgáskorlátozottak. állampolgári lehetőségeinket. mert csak ezek nagyarányú elterjedésétől remélhető.Jó gyakorlat gyűjtemény. az adott helyen. Terepgyakorlatok a városban Ha vállalkozunk a terepi oktatásra. fontos téma a deviancia és a másság is : csak címszavakban -. sőt kellő tapasztalatok után az ilyenfajta tevékenységekbe bevonhatók a szülők. a házak. terek. vannak-e rajta szép részletek. mi mit tehetünk értük. maradnak életben stb. és jó lenne. hogy a városi környezeti nevelés a morális és az állampolgári nevelés lehetőségét is hordozza. és projekttervezés metódusait is. hogy ne kelljen falanszterben élnünk stb.    Meg lehet vizsgálni a természeti környezetet a város körülményei között: a növény. mi mikor épült. Mindez persze nem egyszerű feladat. A felvetett témákból az is látható. vásárolni. Ki a felelős az épületek állapotáért.akár csak egy repedésben is. a gyakorlatban ismerjük meg (ütközünk vele). a lakosság mozgósítására. A másik vizsgálható terület az épített környezet. csak a megélt tapasztalatok képesek hatékonyan formálni az embert. morális felelősségünket. minél több zöld felület létrehozására. De az eredmény mindenképpen megéri. éppen átgondolás alatt lévő NAT kereszttantervűségi követelményeinek is így próbálnak eleget tenni. felvilágosítására. Az FSC Tereptanulmányi Központ A környezeti és állampolgári nevelés problémaközpontú terepgyakorlatok segítségével történő oktatását több mint ötven éve végzi Angliában a Field Studies Council. A városi lét emberi vonatkozásai közül foglalkozhatunk az ellátás. az állam (a bürokrácia) játékszabályait. az iskolába. hiszen miközben egy-egy közösen kiderített. mit találunk egyáltalán -. Miközben rohanunk a munkahelyre. az akció-. rongálások. a közigazgatás. hogy a környezettudatos magatartás kialakításának vágya és szükségessége ne maradjon csupán írott malaszt.városi bűnözés.és állatvilágot -. Tizenegy nagy oktatóbázisuk segítségével fontos résztvevői az angol közoktatásnak. harmonikus és szép-e.

csak passzív befogadói vagyunk a fogyasztói kultúrának. kitárult előttük az élővilág gazdagsága. melynek eredményeképpen. Az egyéni és közízlés. a megadott szempontrendszer rányitotta a szemeket még soha végig nem gondolt összefüggésekre.nagy élményt jelentett a különböző korok épületeinek meg. 1.térképezze fel Veszprém egy adott körzetében az élővilágot. hogy felkelti a pedagógusok érdeklődését. az 71 . vagy annak közelében.Jó gyakorlat gyűjtemény.mely különböző szempontokat kínált számukra.és felismerése. A Budai Várban a diákok miközben az épített környezetet vizsgálták. hogy a mozgáskorlátozottak is be tudjanak menni. a léptékek fontosságát. A verbális és vizuális információk ránkzúduló özönében nagyon kevés dolgot élünk meg. mert az adott témában megváltoztatja a résztvevők viszonyát az őket körülvevő világhoz. a városi terepgyakorlat még szinte fehér folt ma Magyarországon. az önkormányzati felelősség és szabályozás egyaránt fontos kapcsolódó témái egy-egy ilyen gyakorlatnak. de ezek közül egyik sem taxonómiai vizsgálat -. hogy a lépcsőkön nem megközelíthetők a közintézmények stb. melynek tárgya a mozgáskorlátozottak lehetőségei volt az adott lakóhelyen. Veszprémi tanártovábbképzés során kapta az egyik csoport a feladatot. hogy tapasztalataikat Közép-Európa számára átadhassák. megfigyelni -. de belevágnak a városi terepi lehetőségek kihasználásába. Ózdon pedig kicserélték a postahivatal ajtaját. ebben a témában szerzett tapasztalatot. a megismerés. abban a reményben. A beleérző. majd hosszabb projektté fejlődő programot gyerekek. Minden ilyen program azért nagyszerű. és azóta is állandó kapcsolatot tart a mozgáskorlátozott egyesülettel. 2. hogy a városi környezeti nevelés. Kedvcsinálóként közreadunk néhány. A városi terepgyakorlatok során arra kapnak időt és lehetőséget. és némi segítséggel. Nincs rá időnk. Azáltal. az új oktatási módszerek kipróbálásába. hogy egy feladatlap-csomag segítségével -. A többéves munka során szűrődött le az a tapasztalat. őket veszi igazán célba a virtuális valóságot kínáló piac. Egy budapesti és egy ózdi általános iskolában is elvégeztek egy terepgyakorlattal kezdődő. A Központ nagyon sok tanártovábbképzést és gyerekprogramot tartott már. 3. hogy üzletekben vásárolni nem lehet a forgókeresztek miatt. Budapesten térkép készült a kerekesszékkel járható útvonalakról. Budapesten a vakok és gyengén látók közlekedési nehézségeit is felmérték. A rácsodálkozás. és a közlekedési lámpák már sípolnak is. együttérző képességek fejlesztésén túl mindkét iskolában akciókkal folytatták a terepgyakorlatot. felfedezték a részletek szépségeit. hogy iskolai gyakorlatként a járdákhoz betonrámpákat öntenek majd a közlekedés megkönnyítésére.hasonló vizsgálódások kapcsán -. Tanulságos volt a politika és a városfejlesztés összefüggéseire rábukkanni. hogy járdákról le. Az ózdi gyerekcsoport készített interjút a témáról a polgármesterrel is.nemcsak nézni --.és felmenni milyen körülményes. mindennapjaik életterében. hogy muszáj volt látni. melyek a nagyvárosban feledésbe merülni látszanak. sokszor lehetetlen kerekesszékkel. hogy élőlények milyen sokaságát látták és figyelték meg. Az építőipari szakközépiskolával közösen tervezik. hiszen sok város "büszkélkedhet" 10-20 emeletes betonházzal régi városközpontjában. Több vidéki nagyvárosban -. és rámpát helyeztek el eléje. meg Magyarországon az FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központot. és a legnagyobb élményként mondták el meglepetésüket. hogy a gyerekek sietség nélkül megvizsgáljanak dolgokat maguk körül. Nincs ez másként a gyerekekkel sem. A terepgyakorlat rádöbbentette a gyerekeket.

akiket a szülei nem tudnak elvinni nyaralni. amely kissé eltér a megszokottól. mert több színt. hogy ezt az időszakot olyan tartalommal töltse meg. ha cselekvési lehetőséget is kapnak. kellemesebb a közérzet. a taposási kárt. bezárnak az iskolák. felfedeznivalót és emlékeznivalót rejt. egyszerű. Íme néhány példa: Öntözés Ne hagyjuk a pályázati pénzből méregdrágán felújított kertet kiszáradni a szabadságolás idején sem. a pihenés. élményt. vagyis a nyár kétharmad részében fogadja azokat a gyerekeket. A hazai fauna is szívesebben alkalmazkodik hozzájuk.Jó gyakorlat gyűjtemény. kikapcsolódás. Nyári melegben nagy boldogságot jelent a gyerekeknek.de azért valamit mindig tehetünk. amely változatosabb és gazdagabb. honos növények előnyösebbek még akkor is. A diákok ezt vakációnak nevezik. Az óvodák többsége azonban csak négyhetes karbantartási szünetet tart. az FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ munkatársa Nyári élet az óvodakertben Csillag Zsuzsa Itt a nyár.az óvodakert. amelyben jó lenni. 72 .) A rendszeres öntözés részben kompenzálni tudja az erős igénybevételt. Sajnos nem minden óvoda fekszik vadregényes erdő övezte vadvirágos réten. elmélyülés mellett. Kinyílnak a rózsák. amelyen patak csobog keresztül -. (Egyszerű szervezési kérdés. a feltöltődés időszaka. jobb a mikroklíma. ha szerényebb díszítő értéket képviselnek. Telepítsünk okosan. Az intézményre hárul a felelősség. automata öntöző vízfüggönyében. ami szinte a legtöbb. a tudatosság és a felelősség fejlődik ki bennük. Egy kert -. Urbán Ágnes. előrelátóan Óvodakertben a sokat tűrő. Ehhez pedig helyszín kell. Öntözött kertben dúsabb a vegetáció. amit pedagógusként bárki célul tűzhet maga elé. ha szaladgálhatnak a gyepre kirakott billegő.

a százszorszép. gyűjtögetnivalót. (Az útifű az indiánok szerint a fehér ember lábnyoma. amivel találkoznak. Kerítések mellé is lehet növénybe kombináltan foltszerűen telepíteni. A helyigény minimális. meggyet. Ha magas törzsűre neveljük a facsemetét. Kellemes nyári elfoglaltság az illatpárna készítése. ill. és folyamatosan kínálhatunk a gyerkeknek munkaalkalmat. gyűjthetők. nyári almát és körtét. akkor nem fognak a gyerekek felügyelet nélkül felmászni és mosatlan gyümölcsöt enni. Ezáltal remek búvóhely. irtásukat előzze meg a megfontolás.nyáron úgyis alacsony létszámmal működik az óvoda. akárcsak a 2-3 éves koráig megtűrt. illata rovar-. vagy a pitypangból fűzött koszorú minden gyermeket megérint.) Az óvodában a gyomnövények nem "gazok". A bogyók és termések számtalan ötletet kínálnak játékra. a bogáncsbútoros babaházra. szilvát. az ibolya visszaköszönnek a hímzésekről. vagy északi flóraelemekből összeválogatott. Nem baj. A füvet sem kell feltétlenül minden zugban naprakészen négy centiméteres tarlómagasságra vágni. mint a mediterrán. hagyományos gyermeki játékok kapcsolódnak. hiszen ezek cserélhetők. az egynyári és vadvirágoktól. de másként Egy dús vegetációjú kertben gazdagon burjánzik a gyomnövény is. Kár volna megfosztani az óvodásokat az évelő. a juhar kakasorra. A virág színe. dúsabb telepítés. és nem dobjuk ki azonnal a szemétbe. jó játék -. (Ugye emlékszik még a pásztortáska csörgőre. A gyomok között akadnak különösen érdekes és értékes fajok. felfedezésre.és gyógynövényágyás is. Nyáron kötetlenebbül jut idő minderre. hiszen csak néhány tő szükséges. Néha irtani kell (és nem csak a parlagfüvet). A magszárba szökkenő fű újfajta élményt hordoz az otthoni ápolt angolpázsittal szemben. Ki-ki ügyeskedhet kedvére. a beruházás sem költséges. lepke-. Semmi sem indokolja. majd kivágott gyomfák és erdei 73 . mint a sérülékeny szolitor. ami nem baj. Az évszakjelző növényegyüttes hangulatosabb és pedagógiai szempontból is hasznosabb. helyben felnevelhetők. Aztán ha kasza alá kerül. ringlót. szüretelni-. Legyen a kertben zöldség. és főleg gyerekcsalogató. vagy intim játszóhely alakul ki a bokorsátorban. ha egy növény lombhullató. a mécsvirág-tücsök. hogy ne ültessünk cseresznyét. A termés ötven százalékát természetesen felajánljuk a "kártevőknek" és a madaraknak -. fantáziát lódít meg a festőnövények alkalmazása. barkácsolásra. Szebb és praktikusabb a csoportos.akár csoportképző játék is az "illatkavicsok" felismerése.Jó gyakorlat gyűjtemény. szimpla cserjesor. kipróbálhatja tehetségét. amelyből építkezni is lehet. amelyben ismeretlen a "fűzene". vagyis az első évben levágjuk az alsó ágait. mesék. hiszen a gyerekek csak azokat a dolgokat tudják megismerni. vagy a japánakác körömlakkra?) Megannyi gyermeki élmény! Óvodakertben ajándék egy gyümölcsfa. kiélheti kreativitását. a gyermekdalokból és mondókákból. remek jó fészekrakó anyag. amelyekhez legendák. idegenül ható örökzöld kert.

http://www. ahol változatos ingerek sokasága éri. illat. Az óvodában töltött nyár is hasznos és boldog időszakká válhat. Közben hasznos ismereteket gyűjt a saraló az anyag hőmérsékletéről. amit csak nyáron lehet megélni. Az óvodás gyerek mégis a nap minden órájában tanul (érez. maguk a gyerekek is szívesen legurulnak róla. játszanak a felpuhult. Kevesebb játszóhelyet. Még egy síkvidéki óvodában sem kell teljesen lemondani a mikrodomborzat kínálta élvezetekről. ha víz. akkor asztalként is jó. mint a sárral. Ez utóbbi kúszónövény alkalmas még kosárfonásra. a gyerekek felfedezik benne a rovarok élőhelyét. a napernyők. ha alacsony. amelyek kiegészülve a természetből gyűjtött kincsekkel alkotásra indítják a gyereket. Ha pedig elkorhadt. ha pásztortűzrakással és szalonnasütéssel párosul. formálhatóságáról. és ha füves. vagy egy sárgödörben saralni. ahol felkészült óvónők szeretettel és empátiával mutatnak utat a világ megismerésének bonyolult rendszerében. mint a hullámos terep. konzisztenciájáról. a vízen úsztatható játékok (fennmarad? elsüllyed?) és mindazok az anyagok. vagy más alkalmatosság szövésére is. mint egy pocsolyában mezítláb tapicskolni. Nagy szerencse. A dombocskáról más perspektívában tárul fel a világ. Nagy nyári hőségben nincs nagyszerűbb érzés. felfedez. különösen. jobban gurul róla a kisautó. Csupa olyan csoda. vagy homokozókeret készülhet. mászóka. Egy-egy kiszáradt. fakéreg. Nyáridőben épülnek a legigazibb homokvárak.tabulas. valódi (élő) kert veszi körül. A változatos terepfelszín varázsa Egy lapos kert meglehetősen unalmas. ülőke. szabadtéri bábfal. játszóalkalmat kínál. kipróbál. ha a gyereket gazdagon telepített. ha olyan környezetben játszhat.hu/cedrus/index1. különösen. meghódítsa. A törzsből rönkvár. Alkalmas lehet kosárlabda-állványnak. kivágott fa valóságos kincs. ha az óvoda rendelkezik pancsolómedencével. A nyár nem kifejezetten a tanulás időszaka. hogy megmássza.html 74 . A tuskót nem kell feltétlenül eltávolítani. A nyári óvodai élethez hozzátartoznak a strandolás kellékei: a kerti szőnyegek. halmazállapotáról.és színváltozásairól. míg a fakorongokat maguk a gyerekek is használni tudják. befuttatható. iszalagok nyesedékével. gyakorol). is adódik hozzá. eszközök. zászló stb. A nyesedék elégetése (megfelelő felügyelet mellett) mindig óriási szenzáció. Egy domb mindig arra készteti a gyereket.Jó gyakorlat gyűjtemény. faragható anyagával. Egy gödör szintén lehet örömforrás. A vízzel talán még jobban lehet játszani.

A lebomlás vizsgálata. a lebomlást is jelölve. a gondnok néni gyümölcsös. melyek azt mutatják. A "Környék Kincsei Csapatot" két környezeti játékkal verbuváltuk össze. Környezeti nevelés az újpesti napközis táborban Mihalik Gabriella. hogyan élhet a városi ember a "természetbarátabb" és "környezettisztelőbb" módon. A komposztálóhoz rajzoltunk két posztert. Azok a gyerekek. jobbára velünk is maradtak két hétig. A táplálék körforgását. 75 . A visszautaló játékok és beszélgetések a folyamatos ismétlést szolgálták. Pedagógiai koncepciónk A tábor pedagógiai koncepciója a játékos tanulás volt. 4. azaz "natura masináról". megkavartuk és forgácsot szórtunk rá. átlagos érdeklődésű alsó tagozatos gyerekekre kellett kidolgoznunk a programunkat. 5. 3. életháló (az erdő élőlényei) egy gombolyag segítségével.Jó gyakorlat gyűjtemény. s ezután már többet mondhatunk az adott témáról. Nézzük ezt meg a komposztáló témakörének példáján.kertje. 2. hogy ne sokat "oktassunk". (Lécdíszítés. Mese a komposztálóról. A foglalkozásokat a gyerekek saját tapasztalataira és közvetlen környezetükben átélt élményeire építettük. 7. gólya--béka). Volenszki Ivett és Varga Attila "A környék kincsei" Az újpesti napközis táborban megrendezett kéthetes környezeti nevelőprogramunk célja annak bemutatása volt. mit szabad beletenni és mit nem. valamint a tisztes távolságból csodált diófacincér is. Ügyelnünk kellett arra. mi történt velük. Séta a közeli Szilas-patakhoz és a Farkas-erdő szélére. illetve a működését magyarázzák. Ezt követően mindennap együtt dobtuk bele a "natura masinába" az otthonról hozott szerves hulladékot. a kirándulás során megfigyelt táplálékláncot ábrázoltuk.) 6. inkább tevékenységekbe vonjuk be a gyerekeket. Forgószínpadszerűen három színhelyt alakítottunk ki: táplálékláncos fogók (pl. A tábor számos élőlény élőhelye. A komposztálódási folyamat megértése érdekében elástunk némi szerves hulladékot és egy nejlonzacskót. A témaköröket figyelemfelkeltő játékokkal vezettük be. a lebomlás megfigyelése egy kiszáradt fán. A második hét végén megnéztük. Komposztálóépítés. gödörásás és szögelés. Mivel nem szaktáborban dolgoztunk. 1. Ezután saját élményekre alapozva és több oldalról megközelítve (például rajz és mese) vizsgáltuk meg a választott témát. "Kincsei" közé tartozik a Szilas-patak menti Farkas-erdő. A "zöld gondolkodást" legfőképpen gyakorlati példákon keresztül igyekeztünk átadni. A következő lépésben a cselekedtetve tanulás elve alapján tudásunkat a gyakorlatban alkalmaztuk. Ily módon megismerkedtünk az ásással és a talajjal. akiknek ezek megtetszettek.

Elutaztunk az iváncsai biofarmra. drámapedagógia Az ismerkedésben. Célunk az volt. Egyre több gyerek hozott otthonról komposztálható anyagokat. aki eleinte nehezen illeszkedett be a csapatba. rigók. Kiállítást készítettünk a tábor többi gyerekének és tanárának. hogy otthon növényt ültessen bele. A "drámás" játékokban ugyanis addig sohasem tapasztalt módon bontakozhatott ki előadói és szervezői képessége. aki egy-két percnél tovább nem volt képes odafigyelni semmire. Órák hosszat figyelte és óvta a csigáját. évszakok változása. csigák. Téged tettelek a Föld leghatalmasabb. Bayamey. kézművesség A kirándulások és a megfigyelések a program fontos részét képezték. Sikerrel használtuk Caduto indián meséit is. amit mindenki hazavihetett. A napközis tábor tanárainak érdeklődését is sikerült felkeltenünk a környezeti nevelés iránt. a csoporttá alakulásban játékokat. Játékok. és megismerkedtünk a ház körüli állatokkal. ahol segítettünk felszedni a lehullott barackot. a második hét végére vezéregyéniséggé vált. hogyan kellene az embernek változtatnia a viselkedésén. A komposztáló bemutatására érkező gyerekek először idegenkedve figyelték a "natura masinát". Kirándulások. hogy az itt készülő komposzt fontos a kert növényeinek. táplálékkeresés. majd ötleteket adtak. a búzamezőn megkóstolhatták a búzaszemeket. Ezek az eszközök az új információk feldolgozását és a környezettudatos viselkedés belső igénnyé alakulását is segítették. diófacincérek. "Csapatunk" tagjai rendszeresen figyelték a tábor területén élő állatok (galambok.Jó gyakorlat gyűjtemény. Figyelj jól. mikor az a kisfiú. Mindkét hét végén diavetítést tartottunk a lezajlott eseményekről.szólt a Föld készítője. a természettel harmóniában élő közösséget alakítva magyarázták el életmódjukat a betolakodónak. Óceán -. Kézműves tevékenységek gyakran szerepeltek a programban. és beszámoltak megfigyeléseikről. Egy játék segítségével egyúttal felderítettük a sütemény alkotóelemeinek előtörténetét és az általuk megtett utat. Ezekre mintegy ötven gyerek és felnőtt volt kíváncsi. giliszták) életét. Ugyanis oly hosszú ideig türelmesen tartotta a kezén. A legérdekesebb ilyen esetünk az volt.pozitív beállítódáson alapuló felelős magatartást. menekülés. míg a csiga előbújt és elkezdett mászni a kézfején. maguk kezdték el lelkesen magyarázni az újonnan érkezőknek a komposztáló működését. így mindig volt mivel "megetetnünk" a komposztálónkat. Eredmények Sikerült a gyermekek érdeklődését a természet felé fordítani. A másik drámajátékban egy.az átélés nyomán . Visszatérő elem volt az élőlények megjelenítése. Készítettünk cserepeket is. melyben még interaktív típusú feladatok is szerepeltek! Sütés nélkül fogyasztható süteményt is gyúrtunk. A Természettudományi Múzeumban a gyerekek feladatlapokat töltöttek ki. 76 . Az erdő élőlényeinek véleményt kellett mondaniuk az ember tevékenységeiről. hogy a természetvédelem ne pusztán tilalmakat jelentsen a gyerekeknek. amikor ki-ki a maga választotta élőlény "bőrébe bújva" élhette át az elbeszélésben elhangzó eseményeket: pl. drámapedagógiai eszközöket alkalmaztunk. Egy kislány. Egy alkalommal egy afrikai mese nyomán jelenítettek meg élőlényeket a gyerekek. A gyerekek felmászhattak a traktorra. sikeresen "megszelídített" egy csigát. és "eltűnhettek" a napraforgótáblában. de mikor megtudták. A tábor végére a komposztálóval való törődés feladatból örömmé változott. hanem -.

Ha rá tudnánk bírni. A száját szorosan összezárja. a folyók. Az Óceán és a Szárazföld sok évig békében éltek egymás mellett. Nekem van egy ötletem! -. hamarosan elpusztulnak. Óceán. kizúdultak a vizek. akik a legmélyebb erdőkbe és a legmagasabb hegycsúcsokra szaladtak. Maradj a medredben. és szeretek minden úszó lényt. az Óceán visszatérne. A haragvó Bayamey így szólt: -. Mígnem a szél addig játszott az Óceán hullámaival. a patakok újra megteltek vízzel. A teknős mókás éneke is csak az állatokat kacagtatta meg.Mi már egyszer a bálnát is megnevettettük mulatságos táncunkkal. Pleasant DeSpain: Eleven Nature Tales (August House Publ. -. hadd próbáljuk meg. ott ül Bayamey fönn.Eltüntetlek a Föld színéről. mint egy földigilisztának! -. Az állatok gurultak a nevetéstől. 1996) c. de kudarcot vallott. a folyókat. hogy nevetésre ingerelje a dagadt békát.szólt a delfin --. Ekkor két angolna jeletkezett: -. hogy ha nem jutnak vízhez. Nálad még egy szúnyog is különbül riszálja magát! -. hogy kinyissa a száját. összefonódtak és újra szétváltak. Tekeredtek egymás körül.így az egyik. A víz. Szeretlek téged. amelyek csúsznak. De szeretem a Szárazföldet is.kiáltott a kenguru. Csak azok menekültek meg. járnak vagy repülnek. hogy végül is megbocsátott.így a másik. Mikor látta. a levegő és a föld összes teremtménye összegyülekezett. Mind egyetértettek abban. hogy azok kicsaptak a Szárazföldre. És ahogy a száját megnyitotta. és azokat a lényeket. az Óceán visszatért medrébe. Ezt már a béka sem bírta tovább mosoly nélkül.Nevettessük meg! A kukuburra madár meg is próbálkozott. a tavakat és a patakokat. olyan a mozgásod. mígnem teljesen összegubancolódtak: Te. és széles száját kitátva elnyelte az Óceánt. Arkansas. a tavak. felugrott az égre. könyve alapján 77 . Azzal hatalmas békává változott. és leült pihenni a Holdra. a Holdon. legerősebb elemévé. a béka némán hallgatott tovább. Sok szárazföldi lény lelte halálát a vízben.Jó gyakorlat gyűjtemény. Boldogan emelkedtek mind magasabbra. te kétballábas. Óceán. Az állatok hálát adtak Bayameynek. Nézzétek -. hogy immár a Föld teljesen száraz.. ne árts a szárazföldnek.

felelgetős játékok. túrák során megfigyeljük a körzet jellegzetes növényeit. Gyakorlatban alkalmazzuk a kiterjedésbeli. számosságbeli. Erdei Iskolai Programok a középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára A PROGRAM ALAPADATAI A program neve/címe: „Kis Természetjárók” a Vértesben Mely évfolyamcsoport részére készül a program? 3-4 A program rövid leírása: Előzményekre épülő tábori programunk a korábbi élmények. az ismerős jelenségek élmények minél pontosabb megfogalmazását. Kiemelt szerepet tulajdonítunk programunkban a népi játékok. mely egyaránt szolgálja a megszerzett ismeretek elmélyítését. emlékek felidézésével kezdődik. Az élményszerű ráhangolódást követően. állatait. a tájvédelmi körzetben tett rövid séták. 78 . alakíthatóságuk bemutatása közben az alkotás – alakítás változatos lehetőségeinek élményszintű megtapasztaltatására. anyagának megismerésére. illetve a térbeli tájékozódáshoz kapcsolódó ismereteket. az összefüggések felismertetését. Célunk hogy a rácsodálkozás élménye segítse elő a felidézést.Jó gyakorlat gyűjtemény. s élményszintű feldolgozását egyaránt. Hangsúlyt helyezünk a természetben való anyagok formai tulajdonságainak. összehasonlításokat végzünk jellegzetességeik vonatkozásában. valamint dramatikus játékok elemi szintű alkalmazásának.

Este értékelés didaktikus mese keretébe ágyazottan. felelgetős játékok játszása: Nyuszi ül a fűben…. kalapok. kampósbot 60 perc megfigyelés. egyéb tárgyi eszközök foglalkozásonként 10. 90 perc - - erdei tisztás „Pihenő” a tisztáson Egy tisztáson megpihenve körjátékok. Hol jártál báránykám … Fecskepalota társalgó Diavetítés erdei állatokról dramatikus játékok elemi szinten történő alkalmazása kendők. (Tavaly itt fogócskáztunk … stb. lopom …. népi játékok. állatainak megfigyelése. Kiskertemben az ürge ….Jó gyakorlat gyűjtemény.5 A diákok ellenőrzésének módja. hangjainak megtapasztalása. konkrét megtapasztaltatás természet Napközben folyamatos ellenőrzés. hangutánzás diavetítő. kiskosár. GántBányatelep Fecskepalota megfigyelés felidézés természet 60 perc - erdő beszélgetés. Lipem.4 Segédeszközök. foglalkozásainak megnevezése.1 A program moduljainak. film 30 perc 79 .3 Módszerek/ munkaformák foglalkozásonként 10. A napok sorszá ma 10.) Séta az erdőben Beszélgetés erdei élményekről. a foglalkozások egyes résztémáinak tartalmi kifejtése 10. 10. Emlékek felidézése.2 A foglalkozások színhelye 10. az értékelés szempontjai modulonként egységesen.6 Az egyes foglalkozások időtar-tama 1. Az erdő színeinek. Újra együtt a Vértesben Megérkezés a táborhelyre: rövid séta a Fecskepalota környékén. Kinn a bárány ….

botbábok. spárga 60 perc - az üdülőház társalgója dramatikus játékok elemi szinten történő alkalmazása. stb. élmények felidézése. megfogalmaztatás (mondatalkotás. mondatbővítés) tábori napló. kis tarisznya gyűjtögetés Napközben folyamatos ellenőrzés. énekelnek. „Bábszínházban” Az elkészült bábok és figurák paraván mögött bemutatkoznak. értékelés. 120 perc - az üdülőház terasza megfigyelés. egyéni bánásmód óvodai paraván vagy takaró paraván készítéshez 40 perc 80 . különbözőségek: KI-MIT-TUD játékos formában Érdekes növények. cselekedtetés. termések gyűjtögetése. Este pozitív megnyilvánulások értékelése a tanulók bevonásával. Értékelés a játékos Ki-MIT-TUD keretében. táncolnak tájvédelmi körzet konkrét minden tanulónak megtapasztaltatás. növények. a felidézést segítő (a napi séta során gyűjtött) tárgyak 30 perc 2. fák kiterjedéseiről: hasonlóságok. Tábori napló írása közösen: a tanulók részéről élmények felidézése Fecskepalota társalgó beszélgetés. „Felébrednek” a termések Játéktárgyak készítése az erdei séta során gyűjtött anyagokból: csuhéfigurák. improvizálás. hurkapálca.Jó gyakorlat gyűjtemény. gesztenyefigurák. papír. tárgyak. egyéni bánásmód ragasztó. „Életre kelnek” a termések Túra a Tájvédelmi Körzetben Megfigyelések tárgyak.

élmények felidézése. bemutatás textil szalagok.Akadálypálya kijelölése. Emlékek felidézése. A tisztás a hegy tetején található a tanulók által már korábban megismert helyen. megfogalmaztatás (mondatalkotás.Kirándulás a „nagy tisztásra”. kövek stb. magyarázat. speciális (3 oldalú) színes ceruza. A rácsodálkozás élményének segítségével a lehetőségek felismertetése. 81 . 30 perc értékelési képességüket.Jó gyakorlat gyűjtemény. „építése”. megfigyelés természet 60 perc erdei tisztás cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés. erdő beszélgetés. kis kosár. A természet kincseinek felhasználása. az üdülőház társalgója beszélgetés. A rajzok beragasztása a naplóba. mondatbővítés) 60 perc rajzlap. Tábori napló írása közösen Élményrajzok készítése egyénileg. irányított illetve önálló alakítás.) Folyamatos ellenőrzés. tábori napló 3. a nevelő által felvillantott jellegzetes tárgyak segítségével. értékelés a tanulók elemi szinten történő bevonásával. . A természet kincsei . ezáltal fejlesztve ily módon önértékelési. az akadálypálya megalkotása. helyszínen található eszközök (lehullott gallyak. Beszélgetés az eltelt napok élményeiről.

Jó gyakorlat gyűjtemény. cselekedtetés szalagok. tolerancia fejlesztése.Tábori napló közös megírása A „Kis Természetjárók” elköszönnek a Vértestől . egymás iránti figyelem. A közös élmények örömteli. . állatok Fecskepalota – társalgó megfigyelés. kis kosár természet + jelek (szalagok) 60 perc 30 perc 60 perc megfigyelés. . kihelyezett eszközök összegyűjtése.Áthaladás az akadálypályán. újbóli átélése. élmények felidézése megfigyeltetés. Tábori napló végig olvasása a látottak. Versenyjátékok keretében a térbeli tájékozódás gyakorlása bemutatás. értékelve az eltelt időszak pozitív megnyilvánulásait. 60 perc erdő természet 120 perc 82 .Tábortűz A tűz mellett éneklés. Helyszínek.Az elmúlt napok élményei. élménynyújtás tűzrakóhely. erdei tisztás . az elsajátított ismeretek új helyzetben történő gyakorlati alkalmazása erdei tisztás . egyéni bánásmód. meghitt megélése. konkrét tábori napló Fecskepalota udvarán kialakított tűzrakóhely megfigyelés. növények. . Ebbe az értékelésbe elemi szinten már a 4. faágak. furulya 20 perc egy hálószoba egyéni bánásmód tábori napló A tábor lezárásakor minden tanuló kap egy-egy kisebb jutalomtárgyat.Az akadálypálya „visszaadása” a természetnek Jelek. A tisztást természetes állapotában hagyjuk.Erdei séta az ismert útvonalakon. az élmények felidézése.

Szőnyegrajz készítésével az erdei iskolában töltött napok eseményeinek rögzítése. dramatikus játék tanulókat is bevonjuk. egyéni bánásmód Fecskepalota – terasz önálló alkotás. emocionális megnyilvánulások megfogalmazások segítése. . felismerése. fejlesztve ezáltal önértékelési. A munka értékelése.Túra az üdülőház melletti dombra ”Búcsúzás” az erdőtől.Jó gyakorlat gyűjtemény. elcsomagolása haza szállításhoz. összefoglalása. értékelési képességüket. Az együttlét során megkedvelt játékok felelevenítése a tanulók által választott helyszínen. természet 40 perc játékos utánzás. .Tábori kép Kollektív rajz. A tanulók a választott program sorrendjében helyezkednek el a több méteres hosszúságban kihelyezett papírtekercsnél. Visszhangjáték. egyéni bánásmód zsírkréta. a Fecskepalotától. csomagolópapír 40 perc 83 . domb megtapasztaltatás.

E programok keretében: természet adta kincsek ásványkincsek védett növények gyógynövények megfigyelése. rávilágítunk a természet és az ember kapcsolatrendszerének sokoldalúságára. hogy a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés minél több érzékszerv stimulálása útján történjen meg. A program célja: járuljon hozzá. készségek és magatartásmódok alakuljanak ki. melyek elősegítik. továbbá építünk az élményszintű tapasztalatszerzés transzferhatására (pl. vizsgálata.Jó gyakorlat gyűjtemény. 84 . hogy mi is a természet részei vagyunk. hogy képességeikkel összhangban álló kiegyensúlyozott emberi életet élhessenek. A gyakorlati életben szerzett tapasztalatok segítségével tanulóink elemi szintű összefüggések felismerésére válnak képessé. ERDEI ISKOLAI PROGRAMOK A KÖZÉPSÚLYOS FOKBAN ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA A PROGRAM ALAPADATAI A program neve/címe: „Nagyító alatt a természet” Mely évfolyamcsoport részére készül a program? 5-6 A program rövid leírása Programunk biztosítja az élő természet nagyobb csoportjainak (növényekállatok) közvetlen tapasztalatszerzés útján való megfigyelésének lehetőségét: vadlesekről állatok megfigyelése távcsővel vadnyomok követése. Tudatosítjuk az értelmileg akadályozott gyermekekben.: alkonyati erdő…). Kiemelten fontosnak tartjuk. vizsgálata vadon élő állatok élőhelyének. hogy tanulóinkban olyan jártasságok. életmódjának megismerése.

megfigyeltetés beszélgetés. logikai műveletek (azonosítás. bemutatás. szemléltetés. megjelenésük (életmódjuk. Ismert erdei állatok. Az elkészült munkák értékelése a gyermekek bevonásával.6 Az egyes foglalkozások időtar-tama A napok sorszáma 10.5 A diákok ellenőrzésének módja. 180 perc - Séta során tapasztalatszerzés az erdő állatokról.3 Módszerek/ munkaformák foglalkozásonként 10. kérdés-felelet feladatrögzítés során.4 Segédeszközök. Tablókészítéssel ismeretek ellenőrzése. lakóhelyük). a nyomok alapján következtetések levonása. foglalkozásainak megnevezése.2 A foglalkozások színhelye 10. Nyomkövetés.1 A program moduljainak. képgyűjteményből 60 perc A meglévő ismeretek ellenőrzése. Vadetető felkeresése. Fecskepalota társalgója motiváció beszélgetés. élmények felidézése. egyéb tárgyi eszközök foglalkozásonként 1. szemléltetés. azok jellemzőik. Közös tablókészítéssel a szerzett Fecskepalota vadles távcső vadetető gesztenye - papír. magyarázat. azok életmódjáról. 10. színes 90 perc 85 . Beszélgetés a vadásszal. a foglalkozások egyes résztémáinak tartalmi kifejtése 10. Távcsővel állatok megfigyelése. Az erdő élővilága Ismereteink az erdei állatokról Beszélgetés a korábban átélt erdei élményekről. csoportosítás képekkel) séta. az értékelés szempontjai modulonként egységesen.Jó gyakorlat gyűjtemény. Séta a közeli vadleshez. 10. Téli eledel (vadgesztenye) elhelyezése az etetőben. beszélgetés. Meglévő ismeretek felidézése – képek segítségével. cselekedtetés képek Az állatok világa c.

60 perc magatartásformák kiemelése közösség előtti dicsérettel. hátizsák Kérdések feleletek alapján a tanulók ismereteinek ellenőrzése folyamatosan a nap folyamán. ragasztó. bemutatás. ismeretek rendszerezése. kavicsok. Mintagyűjtés (föld. A tanulókban felmerülő szemléltetés. alkotó kedv felkeltése. élményszerzés közeli dombok. magyarázat. ezáltal is fejlesztve önértékelési. a bányamúzeum célja. értékelés ceruza. Állatok képének felragasztása a képre. értékelési képességüket. 120 perc Értékelés a tanulók bevonásával. bauxit). kövek. önálló alkotás. rávezetés bauxitbánya múzeum berendezési tárgyai. völgyek bemutatás. Működő – nem működő bányák. Tárlatvezetővel a múzeum megtekintése. bányamúzeum Bányamúzeum látogatása A múzeumlátogatás kapcsolása a bauxitbánya látogatásához. pasztellkréta. 60 perc bauxitbánya - beszélgetés. ebédlője beszélgetés. szemléltetés. eszközei A pozitív megnyilvánulások. színezése választott eszközzel. cselekedtetés a természet kincsei (talaj. kövek. magyarázat. 86 . Működő eszközök kipróbálása. Kiscsoportokban erdő rajza. megfigyeltetés. Talajformák.Jó gyakorlat gyűjtemény. Különbözőségek megtapasztaltatása. Bauxitbánya megtekintése Miért van szükség bányászatra? Beszélgetés a bánya fogalmáról. kavicsok). ellenőrzés. A múzeum fogalma. a talaj ásványi kincsei Séta alkalmával a talaj vizsgálata Talajminták megfigyelése. ellenőrzés. zsírkréta. életterüknek megfelelően. állatok képei 2. értékelés. magyarázat.

Kőzetek tisztítása. cselekedtetés. magyarázat. Csoportosítások végzése (termesztett – vadon élő növények). Séta alkalmával növények megfigyelése. Erdők. szemléltetés. Kőzetek felhelyezése a tablóra. tabló. Viselkedési szabályok betartásának ellenőrzése folyamatosan. párosítása). logikai összefüggések felismertetése. esztétikai érzék fejlesztése gyűjtött kőzetek . 60 perc közeli dombok. ragasztó 90 perc 3. ellenőrzés olló. kérdések megválaszolása. gyakorlás memóriakártya (növények képei) Ellenőrzés értékelés folyamatba ágyazottan. magyarázat. mezők növényei . rongy. Fecskepalota társalgója cselekedtetés. Fecskepalota társalgója beszélgetés. gyűjtése Figyelemfelhívás a védett növényekre. fényképezőgép 120 perc 87 . rétek séta. kefe. Kőzetgyűjtemény készítése. értékelése önértékeléssel egybekötötten – a napzáró beszélgetésen. Csoportosításuk a megfigyelt sajátosságok alapján. megnevezése. a növénygyűjtés helyes módjára. Fényképfelvételek készítése növényekről. magyarázat.Jó gyakorlat gyűjtemény. hátizsák. Növények gyűjtése.Termesztett és vadon élő növények Meglévő ismeretek felidézése memóriajáték növényeket ábrázoló képeivel (növények felismerése. Elkészült munkák közös értékelése.

magyarázat. Gyűjtött növényekből. ellenőrzés. A faszén felhasználása. - Ismerkedés a gyógynövényekkel Beszélgetés a „gyógyító” növényekről. erdő bányavölgy bemutatás. 4. vadvirágokból ágkeretre növényszövés készítése Növények válogatása. a fa hasznosítása Fakitermelés megtekintése. A közelben dolgozó szénégetők meglátogatása. videofilm. bemutatás. Ágkeret elkészítése.) Fakitermelés. beszélgetés a fa hasznosítási lehetőségeiről. A szénégetők munkájának megismerése. Gyógynövények Cselekvésbe ágyazott ellenőrzés. televízió 60 perc 88 . ágak. rafia 120 perc Séta során tanított helyes magatartásmód megerősítése. szemléltetés videolejátszó. Szövés. (Ízlésformálás önálló választási lehetőség biztosításával. zsineg. csoportosítása a szövéshez szükséges szempontok alapján. értékelés. magyarázat. virágokról. Fecskepalota társalgója beszélgetés.Jó gyakorlat gyűjtemény. értékelés növények. bemutattatás 120 perc Fecskepalota udvara - cselekedtetés. Videofilm megtekintése.

Gyógynövények hasznosítása Teafőzés. dombok. kosarak A munkavégzés során folyamatos ellenőrzés. növények 120 perc 5. összekötése. Természetvédelem . magyarázat. Környezeti ártalmak felsorolása. víz. megfigyelés. cselekedtetés. Kakukktojás – játék: gyűjtött növények felismerése. magyarázat.Beszélgetés környezetünk védelméről Mit tehetünk környezetünk megóvásáért. erdő megfigyeltetés. rétek. csalán). értékelés. magyarázat bemutatás. szárítása. a nem odavaló kiválasztása. udvara teafőző. csészék. rávezetés gumikesztyű. cselekedtetés.Jó gyakorlat gyűjtemény. Fecskepalota társalgója beszélgetés. élményszerzés gyógynövények 120 perc - Fecskepalota konyhája. Gyógynövények megmosása. ebédlője. Helyes és 30 perc 89 . zsineg. zsákok. - Gyógynövények gyűjtése Séta alkalmával gyógynövények gyűjtése (csipkebogyó. gereblyék. cickafark.

kalapács. Madáretető elhelyezése a Fecskepalota parkjában. Facsemete ültetése. magyarázat - Fecskepalota udvara. szög. II. bemutatás. víz helytelen magatartásmódok elkülönítése. környéke 90 . csiszolóvászon. Faültetés Faültetés helyének kijelölése. összegyűjtése. ellenőrzés. elhordása a kijelölt helyre. értékelés facsemete. Lehullott lomb gereblyézése. Szükséges eszközök előkészítése. gereblye. környéke cselekedtetés. gyakorlás. Kiscsoportos foglalkozások: ma dáretető készítése.Jó gyakorlat gyűjtemény. csoport: A barkácsoláshoz szükséges eszközök előkészítése. csoport: A Fecskepalota közelében levő erdős részen található madáretetők feltöltése élelemmel. értékelés deszka. magyarázat. gyakorlás. Madarak védelme Madáretető barkácsolása. madáreleség 120 perc differenciálás kiscsoportos foglalkoztatás. lomb gereblyézése Hulladék gyűjtése a Fecskepalota környezetében. zsineg. 90 perc - Fecskepalota parkja 90 perc bemutatás. Elemek csiszolása. a cselekedtetés során helyes magatartásmódok megerősítése. Hulladékgyűjtés. ellenőrzés. I. vödör. Elemek összeszögelése. Fecskepalota udvara. ásó.

ami további lehetőséget nyújt az integrációra. melyhez szervesen illeszkednek az érzékelésfejlesztő. élményeivel hosszú távú fejlesztőhatást biztosít a középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára. készségfejlesztést. s kibővítve azokat. ERDEI ISKOLAI PROGRAMOK A KÖZÉPSÚLYOS FOKBAN ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA A PROGRAM ALAPADATAI A program neve/címe: „Az utolsó mohikánok!. barátságos légkörrel megalapozott erdei iskolai program létrehozása. A természet adta lehetőségek felhasználásával folyamatosan vizsgáljuk.” E program megvalósításával biztosítani szeretnénk. térérzékelő. Mindezek közvetítése ráépül az előző évfolyamok ismeretanyagára. A projekt terepfelméréssel kezdődik. hiszen mi is részesei vagyunk. Búcsúzásként egy facsemete ültetését tervezzük. (vagy mégsem?)” Mely évfolyamcsoport részére készül a program? 7-8 A program rövid leírása Iskolánk. amely tudásanyagával. hogy az iskolán kívüli helyszín hozzájáruljon a természet és a külvilág megismeréséhez. alkalmazva a tájékozódáshoz szükséges ismereteket. amely szimbolizálja az ember pozitív ráhatását a természetre.. sokszínű választási lehetőséggel. Összefoglalva: Egy olyan biztonságos.Jó gyakorlat gyűjtemény. s a jelzett két évfolyam tanulói speciális nevelési igényű (középsúlyos fokban értelmileg akadályozott) gyermekek. tiszteljük a természetet. 91 . védjük. valamint azt. Erdei iskolánk programjának összeállításánál a fenti szempontok dominálnak. hogy az élőlények hogyan befolyásolják környezetünket. hogy a környezet milyen hatással van az élőlényekre. közösségfejlesztő gyakorlatok. Fejlesztő munkánknak ki kell térnie a jel -és szimbólum értés képességének kialakítására. környezetére: „Óvjuk. kiemelve a napi tevékenységekbe ágyazott ismeretközvetítést. Ezen osztályszintek és egyben iskolánk pedagógiai programjában megfogalmazott célja: a valóság megismeréséhez szükséges ismeretek – és technikák elsajátítása. A tanulók életkori sajátosságaihoz igazodóan programunkat egy dramatikus szerepjáték (indián élet) köré szerveztük.. mintegy megerősítve.

megfigyeltetés. csatakiáltás elmondása. a foglalkozások egyes résztémáinak tartalmi kifejtése 10. testbeszéd. motiváció. csatakiáltás elmondása. az értékelés szempontjai modulonként egységesen. magyarázat. játékos fejlesztési formák száraz faágak. tűzvédelemről tanultak áttekintése. a zászló mint jelkép ismerete. bot - Fecskepalota közelében az erdőben egy domb közösségi életgyakorlatok. Indián zászló tervezése és elkészítése. égtájak felismerése.2 A foglalkozások színhelye 10.4 Segédeszközök. majd egymásnak segítés az arcfestésben. felismerés az arcfestésről. napok sorszáma 10. textil. Tájékozódáshoz szükséges ismeretek felelevenítése (nap állása.1 A program moduljainak. a választott posztnak való megfelelő viselkedés. Csatakiáltás megalkotása.3 Módszerek/ munkaformák foglalkozásonként 10. évgyűrűk). Átváltozás indiánná Névválasztás: minden tanuló egy jelképes nevet választ magának. foglalkozásainak megnevezése. Arcfestés: ötletadás bemutatott minták alapján. sátorépítés során a közösségért végzett munkája alapján jutalomban részesítés (indián bőrzacskó). textilfesték. zsineg - Fecskepalota arcfesték. lámpa. Ráhangolódás a tervezett program megvalósítására Terepfelmérés Gyalogtúra a közeli erdőben a kijelölt gyalogösvényen. tartalom kitalálása rigmussá alakítása. Visszacsatolás a dramatikus játékban vállalt szereppel való azonosulásról: saját és mások nevének ismerete. Törzsfőnök és egyéb posztok választása nyílt gyalogtúra a Vértes Tájvédelmi körzetben motiváció. egyéb tárgyi eszközök foglalkozásonként 10. moha. megbeszélt szabályok betartása.Jó gyakorlat gyűjtemény. Értékelés a szerepjáték keretei között: arcfestés szóbeli értékelése. 10. példaadás. dombtetőn. Ünnepélyes zászlófelvonás.6 Az egyes foglalkozások időtartama 1. dicsérete. tűzrakáshoz – védelemhez szükséges eszközök Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: turistaútvonal jelzése. megfigyelés. gyakorlás. közvetlen tapasztalatszerzés. 2 óra 2 óra 3 óra 92 . a már elkészített zászló. Indián táborhely kijelölése egy védett helyen. közvetlen tapasztalatszerzés példaadás. példaadás.5 A diákok ellenőrzésének módja. Indián táborhely kialakítása Indiánsátor felállítása az erdőben található lehullott gallyakból. olló.

gyakorlás. övek összeállítása. cselekvésbe ágyazott tapasztalat szerzés. kapcsolók madarakkal. hogy ez az eszköz milyen szerepet töltött be. megfigyeltetés. szavazással. nyakláncok.magnetofonra való felvétele. s a hozzá tartozó eszköztár létrehozása a természet adottságaihoz alkalmazkodva példaadás. táborhelyünk és közösségi életgyakorlatok. s azok hangjának természetben 3 óra megszólaltatása. igazodás az egyéni fejlettségi szinthez Fecskepalota példaadás.A szerepjátékhoz szükséges eszközök elékészítése: ékszerek. Visszacsatolás a dramatikus játékban vállalt szereppel való azonosulásról: választott természetben 2 óra szerepnek való talált botok. s mi hogyan használjuk. fülbevalók. indián öltözetben. igazodás az egyéni különböző hangzások. mások szóbeli elismerése. Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: az erdőben élő állatok felidézése. . megfelelés. . mimikák közös megalkotása.Éjszakai túra során a természet változásai. fejdíszek.az erdő nak megfigyeltetése: a dombon kialakított megfigyeltetés. válasz kövek. testbeszéd. megtanulása.a már tanult tűzrakási technikák. . saját nyíl elkészítése.udvara sérült funkciók reográfia megalkotása: a természetben aktivizálása. ismert hangok spárga. „harci” eszközök. táborhelyünk nesztelen megközelítése metakommunikáció osonással. cselekvésbe ágyazott tapasztalatszerzés egésznapos tevékenység elismerése (a jutalmazott a „varázsló” közvetlen segítője lehet). A felvállalt szerep érzésének megerősítése. olló. kevésbé . sa . érzésekről való beszélgetés. talált eszközök zenei megszólaltatása. s beszélgetés arról. egyeztetése a hozzájuk fülbevaló tartozó állatokkal. előadása megfelelő példaadás. apró tott posztnak való rönkök. 93 2. játékos fejlesztési A felvett „zenei” összeállításhoz táncléformák alkalmazása pések. Természetes anyagokból. Értékelés a szerepjáték keretei között: az íj magnetofon. ékszerek elkészítése.Jó gyakorlat gyűjtemény. talált termések. buzdítás. és tűzvédelmi ismeretek gyakorlati alkalmazása. magnetofon egyéni élményekről. Fecskepalota közös helységei magyarázat. magnókazettáról hallott levelek. lopakodással. a legjobb ritmusok.A szereptudat megerősítésére egy táncko. Tábortűz . 2 óra kipróbálása során a lámpa legjobbak jutalmazása kitűzőkkel. mozgások. ritmusok kialakítáfejlettségi szinthez.

egyéni élmények. közösségi természetben talált ehető termések 2 óra . A természet kincseinek felhasználása . folyamatokról. a természet és ember kapcsolatáról tanultak felidézése. egésznapos tevékenység elismerése. Fecskepalota csipkebogyó. balesetvédelmi ismeretekről elsajátítottak helyes használata. meggyőzés.A természet kincseinek felhasználása: a közösen gyűjtött csipkebogyóból szörp készítése. s levegős helyiségben felakasztása. a táborhelyen az éjszakai erdő hangjainak visszahallgatása. természetvédelmi tudás alkalmazása a gyűjtés során. hangzások értékelése oly módon. Visszacsatolás a dramatikus játékban vállalt szereppel való azonosulásról: a választott posztnak való 3. Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: visszacsatolás az előző ittlétünk helyismeretére (merre láttunk sok vadrózsát?). a mozgás során megfigyelt átélés.Jó gyakorlat gyűjtemény. igazodás az egyéni fejlettségi szinthez. fejdíszre való tollal. cukor. magyarázat. szárítása. a csipkebogyó eltevése télire. Alkalmazkodókészség fejlesztése: érkezik a hír: „megtámadták az indiántábort”. stb. megfigyeltetés. beleélés elismerése szóban. minden tanuló jutalmazása különleges. szita. gyakorlás példaadás. ismereteink felidézése után az ehető termések gyűjtése. megfigyelés. hogy felvehető a magnetofonra. gyalogtúra a Vértes Tájvédelmi körzetben példaadás. jól levegőző anyaghálóba csomagolása. A szerepjáték nyújtotta lehetőség élménytöbbletének kiaknázása. érzések felidézése beszélgetés során.A természet kincseinek felkutatása. gyűjtése: a dramatikus játékaink során elkészített öltözetben gyalogtúra. cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés. edények. Az éjszaka hangjainak megfigyelése – fölvétele magnetofonra. betartva a természetvédelmi előírásokat. közvetlen tapasztalatszerzés. (adottak a helyszínen) 3 óra 94 . cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés. „a törzsfőnök barátja lehetek”. a konyhai munkákról.

a csatakiáltást elmondjuk. váratlan élmény feldolgozása. az ültetés facsemete. Visszacsatolás a gereblye. szerkezete). Értékelés a szerepjáték keretei között: egyéni. a helyreállítás után a zászlót újból felhúzzuk. megfigyeltetés.A szituációs játék adta újszerű. a felelősi posztóknak megfelelő feladatadás – a sátor helyreállítása. 2 óra 4. a meglévő eszközök.Jó gyakorlat gyűjtemény. közösségi életgyakorlatok. közösségi életgyakorlatok. melynek során a tapasztalatok a következők: a sátor megsérült. kövek. vödör. ásó. erkölcsi elismerés a helytállásért. alkalmazása. talaj megfigyelése (színe. . a bátorságért a „törzsfőnök barátja lehetek”. életgyakorlatok. Fecskepalota udvara Fecskepalota magyarázat. gyakorlás . megfigyeltetés. jelmezek felhasználásával. Értékelés a szerepjáték keretei között: a tábori magnó. gyakorlás. A közösségi érzés megerősítése: a hír hallatán a táborhely újbóli felkeresése.Környezeti nevelés: rövid túra során facsemete vásárlása. a zászló megkeresése. lámpa. a helyes ültetési mód bemutatása. gyakorlása. eddig szerepvállalásról egyéni készített és csoportos elismerés. dramatikus játékban metszőolló vállalt szereppel való azonosulásról: maga az esti műsor jelenetein keresztül. ajándék (csomózott) 3 óra 2 óra 95 . táncunkat eljárjuk. spárga. a növények részeiről tanultak felidézése. A tábor zárása. életmód kapcsán. facsemete elültetése. igazodás az egyéni példaadás. . indián táborhelyünk példaadás. A dramatikus játék keretében természetvédelmi ismeretek megerősítése. gallyak. a kazetta. a növény részeiről tanultak elmondása. játékos fejlesztési formák alkalmazása a természetben talált lehullott ágak. tapintása. a zászlónk eltűnt. a váratlan élmény feldolgozása közös beszélgetés során. olló megfelelés a viselkedésben. udvariassági szabályok betartása. elvégzése. a növény részeinek megfigyelése. eszközök.Műsor készítése a búcsútábortűzhöz: segítséggel rövid jelenetek tervezése az elmúlt napok élményei alapján. kijelölt erdei úton gyalogtúra Gántra és vissza a Fecskepalotába. cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: a vásárlás elvégzése. megfigyeltetés.

Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: 2 óra 96 . ollók. gyakorlás. ragasztó gyűrűk. közösségi életgyakorlatok Élmények felidézése. indián táborhelyünk papírok.Rövid visszaemlékezés az elmúlt napokra. ünnepélyes zászlólevonás. posztóknak megfelelő dicsérő oklevél átadása. fejlettségi szinthez. kevésbé sérült elkészített funkciók eszközök működésének aktivizálása. karkötők átadása. zsineg. metakommunikáció. játékos fejlesztési formák . szerepeknek. sátor lebontása. 2 óra testbeszéd.Búcsúműsor.Jó gyakorlat gyűjtemény. magnó. élményekre. 5. motiváció. magyarázat. . textilek. táborzárás: esti tábortűz mellett a készített műsor bemutatása. ismeretek elmélyítése. játékos útirányt jelző jelek. nyomok eltüntetése. a szerepjátékból kilépve: Akadálypályán az ismeretek rendszerezéa közeli erdő megfigyelés. Hazautazás. papírok. tereprendezés.

Hazautazás szituációs gyakorlatok. igazodás az egyéni fejlettségi szinthez Fecskepalota magnó. kövek. ültetés. se. levelek Az akadálypályán állomásokon való részvétel. körbekerítése.Jó gyakorlat gyűjtemény. Az elültetett fa meglocsolása. textilfesték. ágak. ”A jövőre visszatérünk” érzés megerősítése. tájékozódási feladatok újbóli játékos. természetvédelem. zászlókészítés. nyomkeresés. olló. feladatteljesítés értékelése édességgel. 97 . textil. a tűzrakás. tréfás módon való feldolgozása). gallyak. ásó. .

az alkotómunka. amely a jövőt helyezi a középpontba. Szabóné Gara Irén Környezetvédelmi Tanácsnok Tárgy: A Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozatának pályázata Környezetvédelmi Tanácsnok Asszony által kiírt felhívásra. középfokban sérült. KÖRNYEZETNEVELÉSI GYAKORLATÁHOZ.Folyamatos gyakorlókerti munka 98 . Ezt a célt szem előtt tartva és módszereit felhasználva terveztük meg pályázatunkat abban az iskolai szervezetben. gazdagítása érdekében összefogással cselekedni a fenntarthatóságért. az autista és a magatartás problémás kisgyerek. Az iskola fizikai és szellemi környezete „Talpalatnyi zöld” – pályázat a fenntarthatóságért. A PÁLYÁZAT CÉLJA A szűkebb és tágabb ZÖLD környezet megóvása. Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozat Jászberény. Szent István krt.22. ahol együtt tanul az enyhe fokban. . „Kivágták az erdőt Miért? Utat építenek Miért? Hogy az emberek gyorsabban eljuthassanak Hová?” Ez a jövőre vonatkozó „ Hová?” a fenntarthatóságra nevelés kulcskérdése. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI AZ ELTÉRŐ TANTERVŰ TAGOZAT MUNKATERVÉHEZ.Jó gyakorlat gyűjtemény. Az eszköztár. a közvetlen tapasztalatszerzés. a komplex szemléletmód.

az utca. A FÖLD NAPJA „A környezeted. Felhívás a tanulókhoz az akcióhoz való csatlakozásra a Faliújságon Felhívás a Szülői munkaközösséghez – levél útján Felhívás az utca lakóihoz a csatlakozásra.természetközeli tanulás . a város.gondozás: o Az iskola udvarán o Az utcán o Zagyva környékén A PROGRAM LEÍRÁSA: 1.virágültetés . virágültetést az utcán. újság) A Felhívás tartalma: ÁPRILIS 22. a város lakóihoz (szórólap. – Legyen virágos Jászberény! A kapcsolódó pontok közül a DÖK felhívása a tanulói probléma felvetés. Ültess virágot. a FÖLD NAPJA Április – folyamatos – Május – folyamatos – A PROGRAM FELADATAI: . fűnyírását. parkosítás.„Iskolazöldítés”.„Tisztasági őrjáratunk” folyamatos működése . . az utca lakóival: virágosítás.Füvesítés .DÖK felhívása egy tanuló tolmácsolásában: vállaljuk a Zagyva folyó környékének tisztítását.fűnyírás . VIRÁGOS lakóhelyed!” Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozat 99 . javaslat döntött Az AKCIÓ NEVE: „TALPALATNYI ZÖLD” A PROGRAM IDŐPONTJA: Április 22. a JÖVŐD.Jó gyakorlat gyűjtemény.Parkosítás . parkosíts az utcán! Legyen TISZTA. példa követése Felhívás az iskolákhoz.Közös munka a szülőkkel. kerítésfestés .

napközis szabadidő.Jó gyakorlat gyűjtemény. 100 . patronálók 4. ÜTEMTERV Tevékenységek Ásás Gereblyézés Virágmagvak vetése Palánták nevelése Kapálás FŰNYÍRÁS Kerítésfestés Időpont Felelős Környezetnevelési Munkacsoport SZMK vezetősége DÖK vezetője Tanórák vezetői ÁPRILIS MÁJUS Tanóra. tanórán kívül 3. megóvásáért érzett felelősség cselekvési szinten – szokásrend. 2. példaadás. HELYSZIN: iskolakert udvar utca Várható eredmény: Környezetünk tisztaságáért. RÉSZTVEVŐK: tanulók iskola dolgozói szülők partnerek.

hogy amennyiben lehetősége engedi pályázatunkat 52. hogy őshonos növényekből álló parkot és egy kör alakú szabadtéri előadótermet (amfiteátrumot) hozzon létre. ecsetek 44. Kérésünk teljesítését előre is köszönjük. KÖLTSÉGVETÉS Igényelt támogatás: Fűnyíró Ásó Kapa Gereblye Fólia Összesen: SAJÁT ERŐ: kerítésfesték.840 Ft összegben támogatni szíveskedjen. Az őshonos növénykert és az 101 . Bárcziné Kulcsár Júlia Tagozatvezető Jászberény. Az állandóan terjeszkedő várostól is megpróbáltunk visszaigényelni némi zöldterületet..Jó gyakorlat gyűjtemény. április 5.400 Ft 1. Jobb eredményt értünk el. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK. Néhány tanár. 2006.520 Ft Tisztelettel kérjük a Környezetvédelmi Tanácsnok Asszonyt. Gulyás Sándorné ÖKO program vezetője Kerti iskola híd a tantárgyak között . támogatást szerzett.980 Ft 830 Ft 830 Ft 4. 5.. mint amire valaha is számítottunk.840 Ft 37.800 Ft 52. a betonozást vagy sóderrel történő fölszórást elkerülendő.Az iskola két szárnya közötti szabad területen ősszel és tavasszal elterülő sártenger szörnyen bántotta a szemet. Az esztétikai igény mellett a környezeti neveléshez és a szabadban tartott tanórákhoz is szükségünk volt "szabad természetre" a házak között.

hogy elősegítsük az integrált tananyag létrejöttét. diagramokra vagy átsatírozással készült másolatokra a kertből. miért fontosak ezek a növénykertek a városban. mint: miért szeretnénk őshonos növénykertet. * A növénykert talán legegyszerűbb.sokan nyersanyaggal. például egy növény. * Használjuk a növénykertet versek ihletésére. a kert. úgy látjuk. Mindegyikük önállóan írta meg a színdarab egy lehetséges vázlatát. kertészettel. vagy használni szándékozunk. amely hozzásegíti a tanulókat a természet jobb megismeréséhez. Amíg a park építése folyt. információt gyűjtöttek a növényekről és elsajátították a működőképes ökoszisztéma kialakításához szükséges alapismereteket (természettudományok). hogy a kert csendes hely. * Használjuk fel a növényeket. amelyet a szabadtéri tantermünkben használtunk. Nem az a cél. * Írjanak levelet az iskola kertjében található valamely tárgy vagy élőlény. végiggondolták a kérdéseket. A próbákat az osztályteremben és az amfiteátrumban tartották. hogyan alakíthatnak ki növénykertet. a tanórákra szakértőket hívtunk meg. hogy rengeteg lehetőség nyílik a természeti terület tananyagba integrálására. Így aztán a park kiváló hely olvasáshoz.Jó gyakorlat gyűjtemény. Gyakran hangoztatjuk. és elküldtük olyan iskoláknak. amely saját szemszögükből a növénykert kialakításának hátterét képező ötlet vagy cél egy részletét jeleníti meg. miben különbözik egy őshonos növénykert a közeli városi parktól. várostervezéssel. kemény munkájának eredménye volt -. * A tanulók írjanak "öko-történeteket" arról. hogyan csökkenthetjük ökológiai lábnyomunk nagyságát. amelybe az évszakok során történő változásokról írnak. Tanulóink négy-. amfiteátrum a tanulók. ezen nem csupán többlet-tananyagot értünk. lakossági kapcsolatokkal és a felhasznált technikával kapcsolatos továbbtanulási és álláslehetőségekről beszélhettek a diákok. a lakosok és a helyi kertészeti szakértők együttes. Egy táblázatban hónapról hónapra megtervezzük a kerti tevékenységeinket. és hangoskodnak. állatokat. idővel hogy fog kinézni a park (művészet). Amikor integrálásról beszélünk. amelyek mentén haladni fognak a színielőadások forgatókönyvének elkészítésekor. komposzt stb. amelyeket érdekelt. amelyek felkerülhetnek az iskola egy központi helyén található. és a természeti terület jellemzőit helyesírási és fogalmazási feladatokhoz. és a lehetőségek még koránt sem merültek ki. A természeti tantermet a tanulás legkülönbözőbb területein használjuk a diákokkal. Az előadásokat videón rögzítettük. felvázolták. Amióta használjuk az őshonos növénykertet és az amfiteátrumot. Bizonyos bejegyzésekhez szükségük lehet képekre. hogy fogja a park életünk minőségét javítani (egészségnevelés). A tanulók a projekt szervezésének minden fázisában részt vettek: kiszámították az adott területhez szükséges talaj. szikla vagy ösvény szempontjából. mint inspiráló erő segítségével. szakértelemmel és idejük feláldozásával. felolvasáshoz vagy pihenéshez. a sziklák. megbeszélték. hogy a táblázatot teljesen kitöltsük. össz-iskolai "költőfára". hogy a tananyag minden részében használjuk a parkot. aztán a többi osztálynak is bemutatták a darabot. Anyanyelv és irodalom * A tanulók írjanak színdarabot. akikkel parkrendezéssel. nem a játszótér része. ahol a gyerekek futkároznak. tanárok és alkalmazottak. mennyiségét (matematika). pályázatokat és köszönőleveleket írtak (anyanyelv). hogyan keltsük fel az emberek érdeklődését a kész kert iránt. A tananyag és a szabadban történő tanulás közötti kapcsolat már a tervezési szakaszban nyilvánvalóvá vált. hanem hogy biztosak lehessünk benne. és hogyan érjük el. majd közösen létrehozták a csoport forgatókönyvét. hogy törődjenek is vele.hatfős csoportokban kiválasztottak egy-egy témát. 102 . illetve ötleteikkel segítették a kert létrejöttét. * Vezessenek "kreatív naplót". Vitassunk meg olyan kérdéseket. Az alábbiakban néhány módszert javasolunk. de legélvezetesebb felhasználási módja az olvasás.

közösségek sokféleségét. Kis csoportokban. Ennek segítségével a tanulók megismerik a növények és az állatok egyedi és változatos igényeit. a talaj áteresztőképességét és tömörödését. villa és kanál segítségével a tanulók egyszerűen megismerhetik a növények. Ezek a vizsgálódások később kiterjeszthetők településünk környezetére is. a szennyezettség szintjét. térfogat. a termőföld és a növények szükséges mennyiségéről. amelyek ellenőrzik a talajt. * A tanulók feltárhatják egy ökoszisztéma populációit. azok belső egyensúlyát. Kézi nagyítólencse. * Rendezzünk településünkön madárház. vagy mikroszkóp használatával teljesen új világot fedezhetünk fel. Társadalomtudományok * Vizsgáljuk meg. mint pl. erdőre és vízi ökoszisztémára oszlik. hogyan befolyásolják a talaj adottságai. Tárjuk fel. * A tanulók mérjék meg a zöldterület nagyságát. táplálékláncok. rovarok. Így a szabadtéri tanteremben a gyakorlatban alkalmazhatjuk a matematikai fogalmakat. vitákat gerjeszt.Jó gyakorlat gyűjtemény. segíti a megfigyelőkészség fejlődését. tanulmányozzák az igényeit és hosszú távon gondoskodjanak róla. kiszámolhatjuk és összehasonlíthatjuk különböző növények vízigényét). megmérhetjük a növények és fák átmérőjét. Természettudományok A környéken megtalálható ökoszisztémák szerint növénykertünk füves térségre. Ennek nagy része szabad szemmel is látható. az összefonódó kapcsolatok folytonos változását stb. A növények magasságát és a lombkorona méretét is jegyezzék le. amelyeket régebben általánosan használhattak. hova ültessünk bizonyos növényeket. élettelen tárgyak stb. A zöldterület közelsége beszélgetéseket. a talaj fizikai felépítését és a komposztálás hatásait stb. és a növények neveivel együtt ezeket is jelöljék a rácson. Ültessünk őshonos fajokat. A különböző területekre kidobott "lasszók" tartalmát összehasonlíthatjuk. hurokba kötött zsineggel. amelynek során megfigyelhetik.és állatvilág kapcsolata a helyi társadalommal. arány és sorozat (például táblázatot és grafikont készíthetünk a növények növekedési arányairól. pH-ja. * Vezessünk környezetvédelmi felméréseket. A tanulók táblázatot készíthetnek a komposzttárolóba kerülő szerves anyag súlyáról és összehasonlíthatják azt a komposztálás utáni végtermék súlyával. Egészségnevelés * Vizsgáljuk meg a növények gyógyhatásait. * "Vessünk lasszót a földre" egy egy méter hosszú. hogy meg tudjuk határozni. * A tanulók fogadjanak örökbe egy-egy növényt vagy fát. A tanulók tapasztalati úton ismerhetik meg a természet sokoldalúságát: a természetes egyensúlyba állt ökoszisztémák. szög. úgy mint kerület. A tanulók olyan kérdésekre kereshetik a választ. * Tanulmányozzuk az alapvető tudományos fogalmakat: például az erózió fajtáit. az élő és élettelen összetevők elhelyezkedését és szerepét. a talaj tömörödését. Matematika * A tervezési folyamat során kiváló alkalom kínálkozik számítási feladatok végzésére a kövek. átmérő.vagy fészkelőhely-tervező és -építő versenyt. később pedig összehasonlíthatjuk a számításainkat a gyakorlatban felhasznált mennyiségekkel. vagy a víz és a napfény mennyisége a növények növekedését és az állatok jelenlétét. * Készítsünk táblázatot a napos és az árnyékos területekről az idő függvényében. és egy négyzetháló segítségével készítsenek arányos rajzot a terület elrendezéséről. rovardoboz. a növények párologtatását és a víz körforgását. milyen szerepet játszhattak a kert növényei a terület társadalmának életében. konyhai kés. Ez hosszú távú tanulmánnyá is válhat. állatok. a levegőt. * A szabadban történő komposztálás vagy a gilisztatenyészet az iskolaudvaron létesített növénykert hasznos mellékterméke. kerületét és arányait. hogyan nőnek a növények és hogyan alakul át a természeti terület bizonyos idő alatt. megbecsülhetjük a rovarpopulációk gyarapodását és változását. hogyan változott a növény. változatosságát. 103 .

de a település lakói is használatba vették.vagy akvarellfestő-műhelyt a szabadtéri tanteremben. festéshez. amely egy öntözőberendezést indított be a park közepén. Az elkészült műveket állítsuk ki az iskola épületében. A természeti tanulóterületnek csak előnyös hatása volt az iskola tanulóira. * Készítsünk "zene-kártyákat". hanem munkahelyi és lakókörnyezetünk minősége is nagymértékben javult. tai-csi stb. az árban fürdik a kedves. Ez hosszú távú projekt is lehet. 104 .Jó gyakorlat gyűjtemény. * Kérjük meg a szülőket. Tóban. álcázó játékok. olvad a csillag. * Készítsünk írólapot és ötletes plakátokat növényi anyagokból és használt papírból. és figyeljük. mint korábban. * Rakjunk ki táblákat és magyarázó jeleket a növényekről. Ahogy a növénykert és szabadtéri előadóterem növekedett. A növénykert sokunkat gyakrabban kicsal a szabadba. Fordította: Lukácsy Dorottya Fürdő csillagok Fürdő csillagok. következésképpen sokszor csak "ott vagyunk" a kertben. tanáraira. hallottam. és hogy elgondolkozzunk a színek és minták esztétikáján. ahogy a kert nő és fejlődik. mi sohasem csináltunk ilyet az iskolában!" A Green Teacher cikke alapján. ébren hallucinálok. Mi pedig hátradőlünk. ős-kusza álmok. vagy a helyi vendéglőst. Zene * Írjunk dalokat a kert fejlődéséről. amelyeken a kertben hallható természeti hangokat ábrázoló képek láthatók. vagy használjuk fel a parkot és más természeti témákat a dalszövegek ihletéséhez. nemcsak az egész iskola. Csillagokat fognék a kezemben. Borzadok. Nem csupán a tananyag és a tanítási lehetőségek gyarapodtak. mivel a növények növekedésével és a kert teljesebbé válásával fel kell újítani a táblákat. Kecses a keble. hogy vezessen rajz. igényeikről. az ökoszisztémában betöltött szerepükről stb. hogy vezessenek főzőtanfolyamot az iskolában nevelt növények vagy gyógynövények felhasználásával. Csontja vihart simogat ölelőzve. A dalokat és a kísérő tánclépéseket videóra is felvehetjük. hogy az éjszakai eget kémleljék. A balalajka vidám dala repdes. Részegen égek a puszta ligetben. Amikor a víz permetezni kezdte a kertet azon a napos reggelen. * Hívjunk meg egy helyi művészt. gimnasztika. Mint a szivárvány. Egyik este a helyi csillagászcsoport tartotta ott a szabadtéri találkozóját. Művészetek * Az iskola területén levő park ideális hely a rajzoláshoz. Szívben az esti litánia-illat. ahogy az egyik szülő odasúgja a másiknak: "Bezzeg. a két üde körte. satírozáshoz. A növénykert hivatalos megnyitója visszaszámlálással végződött. Ahogy egy kollégám megjegyezte: "A tanároknak is szükségük van friss levegőre!" Testnevelés * A parkosított terület sokfajta testnevelési tevékenységre kínál lehetőséget: kreatív tánc. és a helyi lakosságra.

http://www.arpad.hu/Okoiskola/viragos. Pénteken Szüreti Mulatság ( népzene. 3. Kedden dr. A gyerekek. népies ételek fogyasztása. 6. savanyúság elrakás nagymamákkal. Kezdeményezésünkkel nem a televíziózás ellen kívánunk szót emelni. A gyerekeknek ez idő alatt diafilmet vetítünk és társasjátékozunk. Agy nyomoz az iskolában 4. szőlőpréselés – mustkóstoló. Szerdán napközben zenei vetélkedők várják a gyerekeket. 5. A Csillagjáró Iskola hagyományaihoz híven ezen a héten ( október 10-14-ig ) számos alternatívát kínál a gyerekeknek és szüleiknek egyaránt. Információ: Csillagjáró Iskola 1112 Budapest. a századforduló hangulatát idézve. Egy kis ízelítő a heti programból: 1. Repülőtéri út 6. illetve hangverseny és színházi előadásról adunk ajánlást.sulinet.Jó gyakorlat gyűjtemény.htm neTVzz – hét a Csillagjáró Iskolában … A Csillagjáró Iskolában idén kilencedik alkalommal kerül sor a TV-kikapcsolási hétre. 105 . hogy a televízión túl is van élet. Csütörtökön délután Irodalmi kávéház felnőttek részére. Számos olyan – feledésbe merült családi programot ajánlunk és kínálunk magunk is.stb. 2. ami feledteti egy héten keresztül a „ távirányító a kézbe és tv bekapcs…” automatizmust.távirányítóikat. Hétfőn egész napos kirándulást szerveztünk az iskola részére a Mátrába. borkóstoló felnőtteknek. Hétfő reggeltől „távírányító – pásztor” működik az iskolában Illés István iskolaigazgató személyében. (Szergej Jeszenyin) Virágos iskola A budapesti Árpád gimnázium virágosításának eredményei láthatók az alábbi linkre kattintva. Sorsolás útján családi színházjegyeket lehet nyerni. családok leadhatják megőrzésre a tv. csupán szeretnénk fölhívni a figyelmet arra ezen a héten.) Az ökológiai – zenei – irodalmi faliújságjainkon számos túrázási. délután pedig szülők számára is nyitott karate óra lesz egyéb sportrendezvényekkel. versenyek. sakkozunk. kirándulási lehetőségről. Tv kikapcs… élet bekapcs.

hu weblap: www.hu 106 . 06 1 3097355.Jó gyakorlat gyűjtemény. 06 20 9704904 e-mail: berzsenyi@csillagjaro. Berzsényi Ildikó Tel.csillagjaro.

A távirányítókat kedden 9 óráig. a fődíj pedig egy családi színházlátogatás. október 10-14-ig Kedves Csillagjárósok! Aki kellően bátor az leadhatja a tv kikapcsolási hét alatt az otthoni távirányítóját (keddtől péntekig). névvel együtt adhatjátok le István bácsinak.Jó gyakorlat gyűjtemény. A jutalom 1-1 tábla Milka csoki. Tv-kikapcsolási hét 2005. 107 . vissza pedig pénteken délután kapjátok.