Jó gyakorlat gyűjtemény.

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye
Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség megvalósítását elősegítő pedagógiai jó gyakorlatokról szóló ismertetések gyűjteménye. Célunk a gyűjtemény összeállításával kettős volt. A jó gyakorlatokat végző pedagógusok szakmai megerősítése, illetve további jó gyakorlatok beindításának ösztönzése. Azt reméljük, hogy a gyűjtemény olvasói alapvezetően kétféleképpen reagálnak az összegyűjtött anyagokra. Reméljük, lesz aki ebből a gyűjteményből merít munkájához ötleteket támpontokat, és azt is reméljük, hogy sok olvasónkban megfogalmazódik majd, hogy a saját gyakorlata legalább ugyanolyan jó gyakorlat, vagy még sokkal jobb, mint az itt bemutatásra kerülő módszerek. Ez esetben szívesen vesszük, ha a munkájáról szóló beszámolót a kedves Olvasó megosztja velünk a vargaa@oki.hu címen, hogy további jó gyakorlatokkal bővíthessük gyűjteményünket. E gyűjtemény tehát nem egy összegző reprezentatív mű, hanem ötlettár kiindulópont. Szakmai, technikai és szerzői jogi okokból ezért néhol a jó gyakorlat részletes leírását közöljük, máshol csak linket adunk az elérhetőséghez, és e két véglet között sok különböző módon mutatjuk be a jó gyakorlatokat. Szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, aki segítették gyűjtőmunkánkat, és lehetővé tették e gyűjtemény közreadását. 2007. június 21. Varga Péter Tartalomjegyzék Energia, energiatakarékosság:.................................................................................................... 3 Energiamegtakarítás az iskolában .......................................................................................... 3 „SZIGETELŐ ISKOLA 2005” .............................................................................................. 3 Projekt alkalmazása a technika tantárgyban /energiaprojekt/ ................................................ 5 Hulladékkezelés, komposztálás................................................................................................ 11 Komposztálás az iskolakertben ............................................................................................ 11 HÁZTARTÁSI HULLADÉK .............................................................................................. 13 Csuhévilág............................................................................................................................ 16 Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában................................................................................ 17 Komposztbuli, ...................................................................................................................... 24 Iskolai programok .................................................................................................................... 26 Az Esze Tamás Gimnázium néhány rendszeres, kipróbált programja................................. 26 Nemzetközi projekthét a Tokaji Ferenc középiskolában ..................................................... 28 A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium projektjei ................................... 30 Tematikus hónapok program Telki Általános Iskola ........................................................... 32 Madarak és Fák Napja Program középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára................................................................................................................................. 39 Óravázlatok .............................................................................................................................. 53 Fenntarthatóság a családban, a háztartásban ........................................................................ 53 Kommunikációs gyakorlatok konfliktusok megoldására..................................................... 53 Teljes iskolát átfogó környezeti nevelési rendszer................................................................... 56

1

Jó gyakorlat gyűjtemény.
A környezeti nevelés iskolai programja a budapesti Szűcs Sándor Általános Iskolában .... 56 Iskolán kívül............................................................................................................................. 64 Együtt az Állat és Növénykerttel ......................................................................................... 64 Környezeti nevelés, terepgyakorlatok a városban.............................................................. 68 Nyári élet az óvodakertben................................................................................................... 72 Környezeti nevelés az újpesti napközis táborban................................................................. 75 Erdei Iskolai Programok a középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára . 78 „Kis Természetjárók” a Vértesben................................................................................... 78 „Nagyító alatt a természet” .............................................................................................. 84 „Az utolsó mohikánok!... (vagy mégsem?)” .................................................................... 91 Az iskola fizikai és szellemi környezete .................................................................................. 98 „Talpalatnyi zöld” – pályázat a fenntarthatóságért. ............................................................. 98 Kerti iskola ......................................................................................................................... 101 Virágos iskola..................................................................................................................... 105 neTVzz – hét a Csillagjáró Iskolában ................................................................................ 105

2

Jó gyakorlat gyűjtemény.

Energia, energiatakarékosság:

Energiamegtakarítás az iskolában

Kiadvány címe: Energiamegtakarítás az iskolában Kiadó: Magyar-EU Energia Központ Terjedelem: 12 old. Témakör: energia Rövid összefoglaló: A "Csináljuk jól" sorozatban megjelent könyv brit mintát adaptálva az iskolai üzemeltetési energiamegtakarítás lehetőségeit veszi végig. A kötet iskolai energetikusoknak készült, de egyszerűsége miatt inkább az iskolai oktatásban, szemléletformálásban ajánlott. Összefoglalót készítette: Medgyasszay Péter Kiadvány beszerezhetősége: Energia Központ Kht. 1078 Bp., Könyves Kálmán krt. 76. Könyvtári elérhetősége: Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtára; Bp. 1035 Miklós tér 1. http://www.foek.hu/korkep/oktat/kiadvany/9041.html

„SZIGETELŐ ISKOLA 2005”
Az E-misszió Egyesület Energia Brigádja idén is szeretettel várja, a pénzt- és energiát megtakarítani vágyókat. Az Egyesület felvállalta, hogy intézmények, lakóközösségek karbantartóinak, önkénteseinek megmutatja, betanítja azt a módszert, amellyel gyorsan, hatékonyan lehet nyílászárókat utólagosan szigetelni.

3

hu Kérjük.hu/epites/Members/kothalo/gyik/szigetelisk/view 4 . jelentős energia-megtakarítást eredményező megoldás a nyílászárók szigetelése – itt a legnagyobb a hőveszteség. szilikon alapanyagú. Módszerünk: egy felsőmaróval hornyot képezünk a nyíló. ezért a fűtés hatékonyságának növelésével és a hőveszteség csökkentésével lehet a legtöbb energiát megtakarítani. hogy kevesebb energiát használjunk és ezzel is védjük környezetünket! Üdvözlettel: Tömöri László és Mádi Péter Háttérinformáció: A lakások energiaköltségét megvizsgálva kiderül. hogy a legjelentősebb tételt a fűtés képviseli. ugyanis az energia előállítása igen komoly környezetszennyezéssel jár. mely a képződő faforgácsot azonnal elszívja. vagy a tok megfelelő részén. A betanítás természetesen ingyenes – a speciális gépeket a 3 órás „iskola” után ingyen bocsátjuk a friss szakmát szerzett szigetelők rendelkezésére – akik lakásaik. http://fenntarthato.szigeteltessen. rövid megtérülési idejű. A hézagok megfelelő tömítésére 4 méret áll rendelkezésünkre. szigeteljen .Jó gyakorlat gyűjtemény. 18/a . költségkímélő.élettartamú. termeik ablakait anyagáron hézagmentesíthetik. intézményeik. 15 év .www. Az energiafelhasználás csökkentése mellett csökkenti a zaj.hu . speciális profilú szigetelőanyag „halszálka” része.min.és porszennyezést.e-misszio. A horonymaróhoz porszívót csatlakoztatunk. A legegyszerűbb. mely horonyba illeszkedik a hosszú . Várjuk a jelentkezéseket! Elérhetőségeink: 4400 Nyíregyháza.42/423-818 madipet@e-misszio. Malom u. tehát védeni a környezetet.

). ismereteik gyarapításával vegyenek részt saját intézményük vizsgálatában. Célunk. a hétköznapok életviteli szokásrendszere. hogy a tanulók közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe kapcsolódjanak be. akik nemcsak használják. IKT infrastruktúra (számítógép. Nyíregyháza Minden iskola egyik legfontosabb feladata. Kiindulási pont: . ismeretszerző fejlesztésnek. mindenkinek. erősítése). Az alábbi program. s helyes példákat mutasson be. megvalósítása 1.az IKT alapú konstruktív pedagógia kialakítása. hogy egységes Európa nincs egységes és általános technikai műveltség nélkül. felsőfokú informatika végzettség. A fenntartható fogyasztás. Internet hozzáférés 2. video. ökoiskola-vezető akkreditált továbbképzés) 4. Projekt alkalmazása a technika tantárgyban /energiaprojekt/ Galgócziné Paszternák Erika Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola. A helyzetfelméréssel a környezetük iránti érzékenységüket kívánom fejleszteni. Ők majd meggyőződéssel vallják. hanem a képességfejlesztéssel. A technika tantárgy lehetősége. A jó tanár segítségével a valós problémák felismerésére és megoldására nevelt technikabarát gyermekekből olyan felnőttek lesznek.Jó gyakorlat gyűjtemény. ezáltal minden tanuló azonos eséllyel részese ennek a magatartásformáló. Pedagógus továbbképzés (alapdiploma technika-biológia szak. mely a közösség számára hasznos (jövő nemzedékért érzett felelősség alakítása. Ötleteikkel. Digitális tartalomszolgáltatás (multimédiás CD-k) A projekt célja: A helyi lehetőségek alkalmazásával infokommunikációs (IKT) technológiákon alapuló konstruktív pedagógiai elv érvényesítése. életvitelük alakítását. mely megfelel a pedagógiai programunk pedagógiai célkitűzéseinek. lehetőségei: 5 . és egyénileg is eredményes (Bábosik István. mely elérésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapi környezettudatos technikai nevelés. TV. könyvtár) 3. de értik és értékelik is a mindennapok technikai környezetét. mint környezettudatos magatartásra nevelési lehetőség követelményei. javaslataikkal aktívan vizsgálják az épület energiaviszonyait. környezetkultúrája e tantárgy keretében kap teret. hogy gyakorlati szempontból elemezze a környezetbarát létformát. ismerjék fel a pazarlást. egyéni vizsgálódással. mely elősegíti környezettudatos magatartásuk alapozását. s ezzel a nagyon részletes és alapos tanulás széles körű lehetőségeit nyújtsa nemcsak a legtehetségesebb diákjai számára. projekt a tanórai tevékenységen belüli megnyilvánulási területe a környezeti nevelésnek. 1994. hogy ösztönző programokat dolgozzon ki és vezessen be. A tanítási óra.

jelenségek megértése  Az eredmények irányított rögzítése  Az adatokból (grafikon. CD-n 2.     Közösségfejlesztés Csoport feladat Páros munka Együttműködés alakítása Önértékelés Környezeti nevelés a technika tantárgyon belül: Szervezeti kerete: Tanítási óra A projekt a tantárgyi programon belül kerül feldolgozásra.Az információk kezelése – átadás – faliújságra cikk szerkesztése . . Interneten.Jó gyakorlat gyűjtemény. 11ó Tanári bemutató (elektronikus) A csoport kutat Kooperatív mozaik Témaválasztás Tervkészítés Adatgyűjtés Téma feldolgozása Produktum összeállítása 6 Időkeret: Módszer: Szakaszok: .A változások mögötti okok keresése – miért? . honlapok találhatók! .kommunikáció . újságban televízióban  Multimédiás oktatási anyagok az interneten. Ismeretek kezelésének műveletei:  A jegyzőkönyv szempontjainak megfelelő aktív megfigyelés.Ismerje fel.válaszok A fejlesztés területei: 1. Gondolkodás fejlesztése – problémamegoldó gondolkodás 3. évfolyamon kb. s tapasztalja meg a tanuló azt a tényt. táblázat) egyszerű következtetés megfogalmazása  Javaslatok készítése  Információ-szerzés könyvtárban. hogy az interneten sok. a tanulást segítő cikkek.A tanár a háttérből irányítja a projekthez kapcsolódó internethasználatot – önálló ismeretszerzés. 8. .

Tanulók 4. Szaktanár Csoportfelelősök Jegyzőkönyvek értékelése. jegyzőkönyvvezetés. fűtés elemzése Energiaséta az épületben II. Szaktanár párbeszéd a diákok részvételéről Igazgató. 6. Rajzos üzenetekkel Népesedés. témafelelősök Energiaséta az épületben I. az iskolaműködés elemzésében tanulók. Szaktanár Bányászat.Jó gyakorlat gyűjtemény. tevékenységek Felelősök Csoport munka. háttér-információ gyűjtése: Könyvtár. 4. 7. Helyzetelemzés. Csoportfelelősök Feldolgozás véleményezése. 3. megoldási lehetőséget javasol. Témafelelősök üvegházhatás. osztályfőnök Globális felmelegedés. csoportvezetők kijelölése Feladatok szétosztása. jegyzetel Motiváció – tanári. típusai Alternatív megoldások Csoportalakítás. Szaktanár erőművek. javaslatok. csoportfelelősök. Szóbeli -írásos beszámoló Csoportvezetők. Globális képzés 11. sarki jégolvadás Csoportfelelősök Témafelelősök. rögzítés Helyzetelemzés. 2. hiányosságok. ár-apály erőművek Információ keresése az interneten. ökológiai lábnyom. Rendhagyó óra – igazgató jelenléte – írásos anyag átadása. internet a Klímakorzó. megbeszélése – lehetőségek a változtatásra Klímaváltozás Fogalmak. Önkéntesség elve – tanulói választás a témában Megegyezés elve – tanulók között Módosult tanárszerep – menedzser. geotermikus erőmű. naperőmű. irányító. szaktanárok Témafelelősök 7 10. olajfúrótorony. villany. észrevételek. vezetékek Szélerőmű. hiányosságok. Foglalkozás témája Energia – projekt indítása Területek kiválasztása Miből nyerhetünk energiát? Energiatermelés folyamata. 5. Témafelelősök Csoportfelelősök Témafelelősök Csoportfelelősök 9. Egyéb észrevételek-környezeti nevelés Beszámoló Értékelés. felhívás . Víz. Témafelelősök Energiatakarékosság. 8. Projekt értékelése Alapelvek: 1. jegyzőkönyvvezetés. biomassza. 2. tanulói motiváció Projektterv: 1. együttműködés. 3.

rangsorolás – 2 óra Rendkívüli megbeszélés az igazgatóval – 1 óra Alternatív energiaforrások – 2 óra A projekt megtervezése A kisebb csoportok megalakítása A felméréshez jegyzőkönyvek. energiaátalakítás Technika – házépítés. Épületek-energiatakarékosság Csoportfelelősök Szaktanár Energia séta az épületben Cél: Az iskola energia-. Energiatudatos építészet (?) A projektmunka eszközigénye: . látottak megbeszélése Észrevételek. hozzáállással. víz. teljesítmény. javaslatok fontossági sorrendbe állítása Az iskola fajlagos évi fogyasztását beküldeni a Szelíd Energia Alapítványhoz Módszer: Séta az épületben Jegyzőkönyv vezetése 8 . videó A projekt továbbfejlesztési lehetősége: Az információk elektronikus változatának elkészítése. jegyzőkönyvvezetés.és anyagfogyasztásának elemzése. munka. A diákok figyelmét az energiára kell összpontosítani. Megbeszélés.számítógép . a szokás hatalma Az energiasétára 1-2 óra. feladatok ismertetése diákokkal A diákok közéleti tevékenységre nevelésének alapozása Figyelemfelhívás az intelligens viselkedésre Egyeztetés előre a segítőkkel: portás. ésszerűsítése Intelligens magatartással.fénymásológép . alaprajz elkészítése A tanítási órák zavartalanságának biztosítása alapfeltétel Kapcsolat: Idő: Feltételek: Megvalósítás: Az energiaséta előtt a célok. vízszerelés Biológia – hőérzet. fűtés. gondnok.Jó gyakorlat gyűjtemény. szaktanteremfelelősök Adott időpontban a diákok jegyzőkönyvet vezetnek A körséta után a tapasztaltak. klímaváltozás ellen 12. majd közzététele az iskolai honlapon. lássák be annak fontosságát. igazgatóhelyettes. jó szervezéssel. vagy intraneten. szükségességét – Ok-okozat Fizika – energia. elemzés.Tv.fényképezőgép . felmérése.

Javaslatok írásbeli megfogalmazása Fontossági sorrend megállapítása Aktív állampolgárrá nevelés a gyakorlatban Jegyzőkönyv megismerése Séta az épületben Mindent megnéztünk? Észrevételek rögzítése Energia projekt – fólia 9 .Jó gyakorlat gyűjtemény.

ami a fosszilis energiaforrásokat kiválthatja ma. középpontban a környezetvédelemmel. vízáramlás) halmozódnak fel.Jó gyakorlat gyűjtemény. Javaslatok a gyerekek részéről. az energiaséta után: összesítés fólián Tanulói észrevételek súlyozása: tanulói vélemények alapján Jegyzőkönyvek értékelése: szóbeli és írásbeli értékelés a pedagógus részéről Tanulói észrevételek megbeszélése súlyozás után Igazgatói válaszok. mi az. értékelés Megújuló energiaforrások Cél: A megújuló energiaforrásokban a nap energiájának alternatív formáinak energiái (szél. Dr Pátzay György A tanulók tanári irányítással. Módszer: Kooperatív tanulás a tanítási órán Önálló anyaggyűjtés: 10 . Ezt az energiaformát a nap „megújítja” és „fönntartható” energiaforrásnak tekinthető. önálló munkával járják körbe. az ilyen energiatermelés általában kevéssé terheli a környezetet.

Az első időpontban ezek a csapatok egyeztetik a külön-külön összegyűjtött anyagot. komposztálás Komposztálás az iskolakertben Kiadvány címe: Komposztálás az iskolakertben (jegyzet) 11 . A tanítási órán 2-3 fős csapatok (azonos témában felkészülők) alakulnak. a közös cél elérése érdekében. de azonos rovatait töltik ki. hogy egyre hatékonyabbá váljék a munkakapcsolatuk. vagyis a táblázat teljes kitöltését. hogy elemezzék az együttműködés során elkövetett hibákat. Időről időre fel kell mérni. Az interperszonális és kiscsoport-képességek megfelelő szintű használata. Akkor és csak akkor éri el a csapat (6 fő) a célját. Minden csoporttag felelős a saját eredményéért. ha a kiscsoport minden tagja elérte célját. a táblázat megfelelő. Hulladékkezelés.Jó gyakorlat gyűjtemény. a közös cselekvés alakíthatják ki a tanulók között a pozitív kölcsönös függés érzését. éppen azért.  Egyéni felelősség: az anyag elsajátításáért.       Vízenergia Geotermikus energia Szélenergia Napenergia Biomassza Óceán Csoportonként A3-as poszter készítése az információk alapján (Tervezet) Egyéni tanulás a felkészülés során – azonos témában. Az eredményhez négy alapfeltétel szükséges:  Pozitív kölcsönös függés: a tanulóknak érezniük kell. hogy ki hol tart. A tanulási szituáció célja. hogy „egy hajóban eveznek”  Közös cselekvés: a verbális interakciók. ezzel a 6 területet is felölelik. Közöttük pozitív kapcsolat alakul ki. hogy maximalizálja minden egyes tanuló teljesítményét. Az óra többi részében a 2-3 fős csapat 6 fős csapattá alakul át. Az együttműködés képességét gyakorlással fejleszteni kell: a tanulóknak megfelelő tevékenységet kell biztosítani. melyek során fokozatosan egyre jobban képesek lesznek együttműködni egymással. hogy a tanulók segíthessenek egymásnak. de saját sebességükkel dolgoznak. Lehetőséget kell biztosítani számukra.

Jó gyakorlat gyűjtemény.hu/korkep/oktat/kiadvany/9082.foek. Témakör: hulladékgazdálkodás Rövid összefoglaló: A jegyzet a komposztálásról szóló tudnivalókat foglalja össze.:3500555/265 http://www.986 Tel. Összefoglalót készítette: Lencsés Brigitta Kiadvány beszerezhetősége: Öko-Fórum Alapítvány Budapest Pf. a lehetséges talaj-javítási módokra. Szerző neve: Darvas Katalin. Kitér a talaj szerkezetére.html 12 . Ruepp-Vargay Mária Kiadó: Öko-Fórum Alapítvány Kiadás éve: 2000 ISBN szám: 963 00 2772 0 Terjedelem: 24 old. a komposztálás segédanyagainak bemutatására.

hogy gyűjtsenek információt arról: hogyan zajlik a hulladék összegyűjtése otthonaikban és az iskolában. és egyes emberek. idegen nyelvek és a számítástechnika tanulmányozásához. az állam. Jó lehetőséget biztosít kereszttanterv kidolgozására is. nevezetesen papírtermékek.pl. A diákok feladata.így könnyebben tudják összehasonlítani és megvitatni azokat. és más szervezetek hogyan foglalkoznak a hulladék általa okozott környezeti problémákkal. szerves hulladékok . Miután más iskolák információcsere űrlapját megkapták. melyekkel minimalizálhatjuk a háztartási hulladék hatását a környezetre a hulladékkérdéssel és hulladékkezeléssel kapcsolatos egyéni és a közösség felelősséget bemutatni megismertetni a diákokkal az Európa különböző országaiban használt eltérő hulladékkezelési módokat Szükséges előzetes ismeretek és készségek Ezt az anyagot 14 és 18 év közötti tanulóknak terveztük. a kérdőív információk értelmezésére. Célok     tudatosítani a háztartásokban és az iskolában termelt szilárd hulladék környezeti hatását megmutatni és megértetni azokat a módszereket.üveg. másolja le a tanulók számára a kapott információcsere űrlapot és saját űrlapjukat . ételmaradékok és kerti hulladékok . pl. vendég előadók meghívása és kiállítások megtekintése. Szintén készítsen néhány másolatot az információcsere űrlapból a begyűjtött adatok elküldéséhez. a feladatok megoldásához az alábbi háttértudásra van szükség:  Fogalmak és ismeretek ökoszisztémák százalék anyagok különböző csoportjai Készségek tömegmérés hőmérőhasználat táblázatok és diagramok készítése Előzetes biztonsági ismeretek a hulladék mérésekor szükséges biztonsági szabályok   Előkészítés A munka megkezdése előtt minden tanuló számára készítsen másolatot a tanulói oldalakból. műanyagok. ezután mi történik a hulladékkal. kapcsolódva többek között a földrajz. Útmutató az egyes részekhez 13 . Az anyag elsajátításához. üzemlátogatások. fémek és egyéb háztartási és iskolai hulladékok. Az anyag felhasználásakor szorítkozhatnak az adatgyűjtésre. A középpontban a szilárd hulladék áll.Jó gyakorlat gyűjtemény. HÁZTARTÁSI HULLADÉK (A Science Across Europe Hálózat tananyaga) Ez a tananyag kifejezetten a háztartási és az iskolai hulladékkezeléssel foglalkozik. Kapcsolódhatnak hozzá további programok.

Az osztály közösen döntse el. újrafelhasználás. újrahasznosítás. Ebben az anyagban most csak az energiafelszabadítással foglalkozunk. Mi történik a hulladékkal Európa szerte? 14 . Megoldás lehet. A papír. reuse. műanyagflakon stb. A tanulók készítsenek listát kérdéseikről. üveg. Amennyiben erről van szó. 3. ha külföldi diákok munkájáról kapnak fényképeket. Szintén segítséget nyújthat egy szelektív hulladékgyűjtő udvar megtekintése. mint a hulladékból való energiafelszabadítást. megoldhatatlan. és a későbbiekben ezt beszorozzák az általuk termelt ilyen jellegű hulladékok számával. recove . Érdemes rámutatni. Nehézséget okozhat a különböző hulladéktípusok mennyiségének a mérése. A silány minőségű papírhulladék felhasználható szigetelésre és macskaalomnak. beleértve a hétvégét is. recycle. egy megfelelő szakember előadása. Az űrlap jó keretet biztosít a minimális információk következetes kicserélésére.csökkentés. Praktikus megoldás lehet. És Te mennyi hulladékot termelsz?! Jó lenne. de az energiamegtakarítás az üvegnél sokkal kevesebb. Mi történik az összegyűjtött hulladékokkal? Ez a rész azzal foglalkozik. kémiai anyagok közömbösítését. 4. 1. A 4R (reduce. üdítős doboz. Az információk gazdagabbá és színesebbé tehetők fényképek. felváltva mérhetik a termelt szemetet. hogy az "átalakítás" általában magába foglalja az oldószerek ártalmatlanítását. A törvények. Talán a munka megtervezéséhez szükségük lesz némi segítségre. A konyhai hulladék ilyen fajta mérése nehézségekbe ütközhet. A fémek többé-kevésbé korlátlan ideig újrafeldolgozhatók csakúgy. papír. Bevezetés Ebben a részben összefoglaljuk a "hulladék kérdést". a legjobb esetben is csak négyszer használható fel anélkül. ha a tanulók egy teljes hét során végeznék az adatgyűjtést. ha az iskolában megmérik egy-egy tipikus hulladékfajta tömegét (pl. szabályok és a helyi hulladékkezelési problémák vizsgálatához segítséget nyújthat. Sokan gondolhatják. átalakítás) meghatározása nem könnyű. melyekbe otthon higiénikusan össze tudják gyűjteni és meg tudják mérni a különböző típusú hulladékokat. hogy mi történik a hulladékkal. hogy bizonyos anyagok nem hasznosíthatók újra a végtelenségig. Ehhez némi helyi vizsgálódás szükséges. az osztály tagjai egy-egy napig. hogy a rostok teljesen tönkremennének. mely információk kerüljenek az űrlapra. A tanulók végiggondolják napi tevékenységeiket és felsorolják. 5. Jegyezzük meg. mint az üveg. hogy a hulladék szelektív gyűjtése egy teljes hétig. A tanulók számára is nagyobb élményt nyújt. Jó ötletnek bizonyul egy környezetvédelmi szervezet képviselőjének meghívása is. Érdemes két tanulót megkérni. Jó kiegészítője lehet az anyagnak egy helyi szeméttelepen történő látogatás. 2.Jó gyakorlat gyűjtemény. csakúgy. milyen hulladékok keletkeznek ezek során. hírlevelek és újságcikkek mellékelésével. hogy rögzítsék a megbeszéléseket. Az üzletemberek és politikusok között nincs összhang a hulladék kérdését illetően.). melyekre választ szeretnének kapni. ha különböző színű műanyagzacskókat kapnak. Információk egyeztetése és cseréje Az információcsere űrlap másolatát használva gyűjtsék össze az eredményeket. miután elhagyta otthonainkat. gazdagabb és pontosabb képet adva így a helyi viszonyokról.

a keresett sikerkönyvek mellé).humusz.Jó gyakorlat gyűjtemény. a helyes hulladékkezelés fontosságára hívja fel a figyelmet! Például tervezzenek pólót! További információk Ökoszolgálat 1051 Bp. Ezt aztán a gyakorlatban meg is valósíthatják. 6. Készítsenek grafikonokat és posztereket. pl. hogy a hulladékkal. Az 1. 10. 9. 7. 2. Készítsenek videofelvételt a környéken elhelyezett hulladékokról. ha különböző típusú szilárd hulladékot elégetnek.hu humusz@humusz. és azt. bemutatva a hulladékkezelést és elhelyezést. Szervezzenek a tanulók kampányt. hogy különböző országok hogy tanulhatnak egymás tapasztalataiból. Találják ki. 3. hogy mi történik. hogy milyen módon szabadul meg tőlük a társadalom. Nádor u. szemétlerakók vonatkozásában? 6. Kérjék meg a tanulókat. a papír és a műanyagzacskó bomlási idejét.hu 15 . hogy osztályozzák a különböző hulladékfajtákat anyaguk szerint. A közeli könyvesboltokban kérjék meg. (Rendkívül lényeges a szükséges biztonsági szabályok betartása!) 8. A tanulók tanulmányozzák alaposabban a különböző anyagokat és a különböző folyamatokat. az újrafelhasználást. Aszerint is megtehetik ezt. mely a hulladékra. újrafelhasználják vagy komposztálják őket. A boríték jelképezi a szemetest. 5. Tel. ezzel is felkeltve érdeklődésüket az anyag iránt. a papírra. mint pl. elégetik. További tevékenységek (néhány javaslat) 1. Milyen következtetések vonhatók le az eredményekből a hulladékkezelést tekintve. főként a komposztálás és a szeméttelepek.. melyben összehasonlítják a természetes anyagok. Saru u.: (1)386-2648 www. pl. szeméttel kapcsolatos irodalmat figyelemfelkeltés céljából tegyék jól látható helyre (pl. Vizsgálják meg. résznél a tanulók háztartási cikkek képét tartalmazó kártyákat tegyenek borítékba. 4. mely kémiai folyamatok játszanak szerepet a papír újrafelhasználásánál. Tervezzenek újrafelhasználási módszereket a különböző hulladékokra. Hulladék Munkaszövetség 1111 Bp. Információk Mellékelt információk a hulladék termeléséről és kezeléséről szerte a világban. 11.. Tervezzenek és hajtsanak végre egy kísérletet. megbeszélik a hasonlóságokat és különbségeket. Készítsenek és próbáljanak ki egy biogáz fejlesztőt. a képek pedig a különböző típusú hulladékokat. eltemetik. Az osztály megvizsgálja a válaszként kapott információkat. 34.

(Magyar népdal) A kukorica régebben fontos szerepet játszott az étkezésben. vagy az állatokkal takarmányként megetetni. Miután megismerkedtünk a növény részeivel. Este a fosztásra (a csuhé lehúzása a csőről) összegyűlve az idősebb asszonyok meséltek. hogy most csak a csuhéval fogunk dolgozni. azt a télen eltüzelték.hu/sae/hulladek. Az órára vigyünk be kukoricacsöveket. Esténként a munka végeztével közös vacsorát és táncmulatságot tartottak. amik még nincsenek lemorzsolva. a lányok énekeltek. meséljünk arról. a menyasszony pattogtatta. Sokféle játékot lehet belőle készíteni.Jó gyakorlat gyűjtemény. 16 . gyökerestől kitépett kukoricatövet. Kuka Búvár . A csuhén kívül a csutkából és a szárból is lehet játékot készíteni. gyakran került az asztalra kukoricadara. A növény minden részét hasznosították. Az első foglalkozásra lehetőleg vigyünk magunkkal egy teljes. A morzsolás jutalmaként kapjon mindenki pár szem pattogatott kukoricát. hogy milyen szerepet töltött be a kukorica a falu életében. Mi is tanuljuk meg ezt az egyszerű dalocskát: Kukorica. kukorica. és éneklés és mesélés közben morzsoljunk kukoricát.oki.htm Csuhévilág Oláh Edit A gyerekekkel való közös munkában a kukoricacsuhé az egyik kedvencem. Az egész osztály telepedjen le egy körbe néhány kosár köré.A Hulladék Munkaszövetség lapja www.hu Reflex Egyesület New Scientist Magazine RECYCLING SPECIAL http://www. hej. A disznóhizlalásban és a baromfinevelésben is egyaránt nélkülözhetetlen volt.kukabuvar. hogy minden gyerek megfoghassa. Igaz ugyan. vőlegénye ropogtatta. de a kukorica minden részéről beszélgessünk. A mezőgazdasági munkák java részét a faluban kalákában (közösen) végezték. pattogatott kukorica. megnézhesse. és hogy minden részét a nevén nevezhessük. Közösen végezték a földről való betakarítást és a fosztást is. mert amit nem lehetett megenni. és jól lehet vele szemléltetni a régi falusi élet teljességét.

mert akkor szakadós lesz. nem lesz könnyen alakítható. Ezt becsúsztatjuk a test két rétege közé. (Népi ringató) Jó munkát és szórakozást kívánok! http://www. Alszik az ibolya. Így megpuhul. sőt nyugodtan ki szabad csavarni. akkor első lépésként a leveleket elő kell készíteni. olló. a testét az arányok miatt két levélből alakítjuk ki. bubuja. nem szabad túláztatni. Mindig figyelni kell a szoros kötözésre. és belehajtjuk a testbe. utána vegyük ki. A nyaknál jó szorosan elkötözzük egy darab rafiával. ringó-bingó. és vágjuk megfelelő hosszúra a szoknyáját és a karjait. majd mindkét oldalát behajtjuk olyan szélesre. mert ott kemény.Jó gyakorlat gyűjtemény. A rafiát azonban nem szabad bevizezni. vagyis le kell vágni a végét.sopron. és egy közös mondókával altassuk el. egymásra simogatjuk. se túl sovány. egy edény víz. Hogyan készítsük el a csuhéjátékokat? A csuhébaba készítéséhez nem kell egyéb. Ha kiválasztotta mindenki a leveleket. rafia. sőt talán a legügyesebbek új formákat is ki tudnak találni. Tente. hogy a képek és a fantázia segítségével el tudják készíteni a lepkét és a madarat is. nem lesz szép sárga. elcsúfítják azokat. Ezt most szeptemberben. ami után. pici rózsabimbó. a kukoricatörés idején kell megtenni. A megmaradt negyedik levélből kezet hajtogatunk. Ennek az egyszerű babának az elkészítéséhez mindössze négy levélre van szükség. Most egy egyszerű baba elkészítésének lépéseit írom le. mert a zölden leszedett csuhé ha megszárad is. A már majdnem kész babát varázsoljuk csinosra. Nem érdemes a felső vastag levelekből dolgozni. zöld marad. ahol a csutkához csatlakozik. és könnyen kezelhető lesz. mint a csuhé. azt remélem. aludj. és a foltos levelek a játékokban is foltosak maradnak. tente. ha hármas fonást készítünk. mert hiába áztatjuk be. Ha kimegyünk a kukoricásba csuhét gyűjteni. A két levelet először kiterítjük. már ott érdemes odafigyelni az összegyűjtött levelek minőségére. hogy babánk ne legyen se túl kövér.hu/_szelektiv/kozos/hulladeksuli/ 17 . minden gyermek vegye a kezébe. Ha a babák elkészültek. A levél feléhez helyezzük a kész "hajat". Akkor a legcsinosabb. amibe néhány percre beáztatjuk a csuhét. hogy dolgozhassunk vele.html Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában Hulladék Suli http://www. Második lépésként a frizuráját kell elkészíteni. A csuhét ahhoz. Csak néhány percig kell áztatni a vízben. csicsíja. a szemedet hunyd be. baba. és ismét elkötözzük a kéz alatt.hu/cedrus/index1. A copfot egy levélből készítettük. össze kell gyűjteni és a napon megszárítani.tabulas.

akcióik.okopannon. Copyright Ž 2004. A honlap bemutatja az iskolai szelektív hulladékgyűjtés kialakításnak teljes folyamatát.hu/index. rengeteget pedagógiai segítséggel. 18 . programjaik. Szentendre Hulladek-suli@freemail. http://www. a szelektív hulladékgyűjtést koordináló szervezet.php?id=ID04050000 Az Ökopannon Kht.hu Ökopannon kht.Jó gyakorlat gyűjtemény. Csalló Attila Templomdombi Általános Iskola. Honlapjukról megismerhető iskolák számára nyújtott pedagógiai kínálatuk: segédanyagaik.

bevonásuk a lakóhely életébe a közösségért.Nevelési Tanácsadó. Az Alapítvány neve: „Adj Esélyt” Alapítvány Megalakításának időpontja: 1995. JNSZ Pedagógiai Intézet szakmai együttműködés .Az Alapítvány nem zárja ki.1. terembérlet Az Alapítvány vagyona az a pénz.„Fogódzkodó Egyesület” civil szervezettel szorosabb az együttműködés (sérültek városi szervezete) . jutalmazása . Szervezet fejlődése: Tagság létszáma: Kuratórium 4 fő Tagok 9 fő Mozgalmi tapasztalatok.Alternatív oktatási programok tárgyi feltételeinek biztosítása . Motiváció: Sérült gyerekek segítése. A szervezet. A ZAGYVAPART TISZTASÁGÁÉRT 1.Társadalmi beilleszkedésük.Pedagógusi továbbképzések. TKTE.Társuló sérülések folyamatos korrekciója .Sérült gyerekek tanulási. április 28. rehabilitációjuk támogatása .2.Kiemelkedő tevékenységet folytató tanulók elismerése.nak. hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból A szervezet működésének célcsoportjai: sérült gyerekek.Környezetvédelem (Önkormányzat) – önkormányzati segítők . gyerekkoruk. képzési esélyeinek javítása .nek Anyagi források: adó 1%-a.Városgazdálkodás (Önkormányzat) – önkormányzati segítők . iskolai életük figyelemmel kísérése.Családsegítő. magánszemélyek. cégek adománya.3.A kuratóriumi tagok tagjai: Magyar Környezetnevelési Egyesületnek.Jó gyakorlat gyűjtemény. sport tevékenységének elősegítése . Kisebbségi Önkormányzat . kiadványok megjelentetéséhez anyagi hozzájárulás .segítők .Kulturális.Városi Állat és Növénykert . szakmai és társadalmi kapcsolatok: . közösség bemutatása 1. környezetért végzett munkába. A szervezet működésének kezdete: 1995. szabadidős. pedagógusok 1.április 28. amit az Alapítvány számlájára befizettek (Az Alapító Okirat módosítása folyamatban) 19 . után Eddigi főbb eredményei: Pályázati tevékenysége még nem jelentős 1. Általános fő céljai: . KÖRLÁNC.

rehabilitációja. Tulajdonos: Városi Önkormányzat Eredeti állapot: általában szemetes. gondozott. fűnyíró. fűnyírás. ásóvilla. A felhasználandó eszközök. fű gondozatlan. óvoda.Jó gyakorlat gyűjtemény. Önkormányzati segítők/. ÖKO iskola ( sérült gyerekek) közvetlen közelsége – nevelési. rendbetétele. környezet védelméért/ 2. gereblyézés.A civil szervezet folyamatosan használja a gondozási. lakosok.3. tiszta. üdítők / Az eszközök választását befolyásoló tényezők: .).1. A sétálók vigyáznak a tisztaságra.2. „kirándulóhely” – szabadidős terület védelmében.Természetes környezet védelme. 1500 m2 egybefüggő zöld terület. elszállítása. Gyomirtás. 2. A helyszín bemutatása: A kiválasztott terület a Zagyva folyó jobb partján egy iskola épület közvetlen szomszédságában lakótelep közelében található (Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozata Jászberény. utógondozási folyamat során. kerti ollók. április 22. A pályázott program leírása 2.2. vödör. bölcsőde). Fogódzkodó Egyesület. ápolt füves terület sétaúttal. iskolások (Eltérő Tantervű Tagozat tanulói). utógondozás megszervezése a folyó és környezetének tisztasága védelmében sérült gyermekek bevonásával. (Kutyasétáltatás) 2. hulladék összeszedése. gyermekintézmények közelsége ( iskola. iskolásokkal (sérült gyerekekkel). kapálás. talicska. hasonló mozgósító akciók szervezése idején biztosított az eszköztár a természet. gereblye. szemétgyűjtőbe dobják a szemetet. a résztvevők száma és összetétele Munkafolyamatok határidői: 2007. 2. termékek listája ásó. kapa. a folyó vize is szemétmentes a kiválasztott területen. szelektív tárolása.3. anyagok. a felelősei. gyomos. iskola dolgozói 20 . A program címe: A Zagyvapart tisztaságáért Közterület takarítása civil szervezetekkel. A Föld Napja Résztvevők várható száma: 40-50 fő Résztvevők összetétele: Civil szervezetek /„Adj Esélyt” Alapítvány.1.4. lombseprű. lakosokkal A Zagyva folyó közvetlen környezetének (térképen jelölt terület) tisztítása. Szent István krt. cselekvési színtér Várható eredmények. lakókörnyezet közelsége – allergiamentesítés. a folyó vizében is előfordul szemét Kiválasztás indoklása – célok . elérendő állapot: Gyommentes. műanyag rekesz. Folyamatos gondozás. A terület nagysága kb. folyó közelsége – vízvédelem. Városi Állat és Növénykert. A munkafolyamat határidői. lapát. zsák. 22.

eszközök hiánya 21 . szülők. szemét összegyűjtése. helyi újságban felhívás az akcióra. gépi fűnyírásban az Önkormányzati segítők közreműködése. Utógondozási terv: A folyamatos gondozás mellett a hiányok pótlása ( fű ). kapálás szükség szerint. támogatók . Önkormányzati segítők civil szervezetek. Fűnyírás 2-3 heti időszakonként. lakosság megnyerése – munkavállalók szabadideje. Hulladék.Jó gyakorlat gyűjtemény.Résztvevők: Irányító a civil szervezet. lakosok civil szervezetek. szórólapok.pedagógusok Önkormányzati segítők Civil szervezet képviselői 2. lakosok civil szerveztek Önkormányzati segítők Civil szervezet képviselői Felelősök DÖK vezető Civil szervezet képviselői Civil szervezet képviselői Civil szervezet képviselői zoo.6. Bevonási terv: . rehabilitációja 2. Gyomirtás. irányító a civil szervezet. szülők.5.Lakossági fórumok. az Eltérő Tantervű Tagozat és a Fogódzkodó Egyesület.A terület gondozásának ütemezése: Tisztasági Őrjárat heti bejárással. Gondozási terv: . iskola szerepének felhasználása ( szülők tájékoztatása ) 2. az iskola környezetnevelési programjának része a közterület gondozása. Kockázatok: időjárási függőség.4. Figyelőszolgálat – vízszennyezés – jelzés. iskola tanulói és dolgozói. Tevékenység Hulladék összegyűjtése Sétaút kitisztítása Fűnyírás-gépi-kézi Gereblyézés Kapálás Sétaút kialakítása Hulladék elszállítása Vendéglátás-frissítők Résztvevők iskolások lakosok. Hulladékgyűjtő edények kiürítése.

8. 3.14.5.500.000.0.560.0.100.- Az Ökotárs Alapítványtól igényelt összeg 2.2.5 l 10 db Ásványvíz Veritas 1.790.150.250.790.5 l üdítőital Mirinda 2 l üdítőital 7UP 2 l üdítőital Pepsi cola 2 l üdítőital Lift 2 l Összes költség 2.500.3.52.105.590.690. Tevékenység Hulladékszedés Ásás Gereblyézés Hulladékgyűjtés Gyomirtás Fűnyírás Vendéglátás Eszköz műanyag zsák(56x110) műanyag zsák(56x70) lapát (nyelezett) ásó (nyelezett) ásóvilla (nyelezett) gereblye (nyelezett) lombseprű talicska műanyag rekesz műanyag vödör kapa (nyelezett) sövényvágó olló metszőolló fűnyíró gyűjtős ásványvíz Visegrádi 1.990.3.2.22 .690.- Költség megnevezése Műanyag zsák 56x110 50 db Műanyag zsák 56x70 50 db Lapát nyelezett 10 db Ásó nyelezett 10 db Ásóvilla nyelezett 1 db Gereblye 10 db Lombseprű 5 db Talicska 2 db Műanyag rekesz 5 db Műanyag vödör 6 db Kapa nyelezett 10 db Sövényvágó olló 1 db Metszőolló 2 db Fűnyíró gyűjtős 2 db Ásványvíz Visegrádi 1.15.16.5 l ásványvíz Veritas 1.1.100.400.500.990.13.500.Fűnyíró gyűjtős 52990.3.232.590.0.250.0.0.3.5 l 10 db Mirinda 2 l 8 db Meglévő saját vagy más forrás 0.0.2.0.550.5 l ásványvíz ARO 1.0.15.4.150.232.2.14.0.4.0.2.Jó gyakorlat gyűjtemény.890.150.550.0.000.100. Részletes költségvetés 3.8.400.560.13.5.890.1.0.100.890.150.16.0.2.0.1.0.5 l 10 db Ásványvíz ARO 1.900.0.

2.1. gyűjtős.0.156. 23 .232.- Összesen: 3. Értéke: 52.096. Hivatalos árajánlat mellékelve.232.Jó gyakorlat gyűjtemény.52.0.0. Más forrás: 1 db fűnyíró ALKO CLASSIC robbanómotoros.990.232.209.2.232.290.2.086.1.290. 7UP 2 l 8 db Pepsi cola 2.5 l 8 db Lift üdítő 2 l 10 db 2.990 Ft ÖNRÉSZ.2.

amelyeken papírt. majd a drámapedagógusok megtanították. A városi hulladéklerakókban keletkező szemét 33%-át pedig ez alkotja. A foglalkozásokon elméleti és gyakorlati részeket kapcsoltunk össze. technika. Ehhez azonban egy nap sok gyakorlattal és elméleti alapokkal. Ehhez a témához fizikai és kémiai kísérletek. iskolájukban előadások szervezésével népszerűsíteni tudták (osztályfőnöki óra. szemléltessünk. melyre egy jó pályázat nyújthat alapot… 24 . kémia… órákon) a helyben komposztálás előnyeit. műanyagot és alumínium italos dobozokat lehet gyűjteni. hogy növényeink számára megfelelő minőségű földet nyerjünk. mely a fizikai tevékenységen túl. Jövőkép. biológia. Így kb. szellemi kreativitásra is lehetőséget nyújt. mi a titka egy sikeres jó előadásnak. amelyről Hulladékos vetélkedőn adhattak számot. hogy rengeteg tudnivaló kell ahhoz. vizsgálati módszerek is tartoznak.Jó gyakorlat gyűjtemény. A csapatok sok tapasztalatot és új ismereteket is gyűjtöttek a megtartott előadásaik során. A rendezvényen a város és környékének általános és középiskolás tanulóiból álló 3 fős csapatok vettek részt. Komposztbuli. sajnálatos módon a szervesanyag gyűjtése-a biohulladék -elhelyezése nem megoldott. Ismereteik bővítéséhez diasorozatot és ismeretterjesztő füzeteket kaptak. ahol 10-10 előadást tartottak meg. Mivel városunkban 50 hulladéksziget elhelyezésére került sor. motiváljunk. így a pedagógusok megismerhették a komposztálásban rejlő komplexitást. A játékos tréning két napos program. És a siker nem maradt el. Mivel első közelítésben a komposztálás nagyon egyszerűnek tűnik. Tettre készen tétek vissza a gyerekek intézményeikbe. azoknak . szakemberek segítségével. melynek elvégzése után a diákok képesek voltak egyszerű előadások megtartására. de menet közben kiderül. avagy korszerű hulladékgazdálkodási ismeretek Hódmezővásárhelyen Az új módszerek megismertetésében és elsajátításában nekünk pedagógusoknak élenjáró szerepet kell vállalnunk. Második szakaszban célunk diákok képzése volt. Hogy segítsünk ezen a problémán a Szent István Általános Iskola és Halmay Zoltán Sportiskola Zöld Kapocs Oktatóközpontja és a Környezeti Nevelés Munkaközösség KOMPOSZTBULI elnevezésű rendezvénysorozatot hirdetett meg . Hogyan beszéljünk. A programsorozat három lépcsőben épül fel: Első szakaszban pedagógus továbbképzéseket tartottunk. 2500 diák hallhatott diáktársaitól a biohulladék helyes kezeléséről. melynek költségeit pályázaton nyert összegből fedeztük. akik a komposztálást az óvoda vagy iskolakertjükben tervezik bevezetni. akik megismerkedhettek a biohulladék kezelésének alapjaival.

amelyben a komposztálásról olvashatnak gyakorlati tudnivalókat.ez lenne az elméleti rész. szükséges: konyhai szerves hulladék. benne. hogyan lesz ebből komposzthalom. kapnak egy füzetet. Walterné Böngyik Terézia Zöld Kapocs Oktatóközpont munkaközösség-vezető 25 . évfolyamos diákok végeznék. Majd ezt követően mindenki kimenne a kertbe. melyre elsősorban a család ismerőseit . Ezért a bekapcsolódó Zöld Kapocs tagok intézményeibe és a családi házakba komposztáló edényeket helyeznénk ki. A jelenlévők természetesen kérdeznek. Bízunk. kapnak. Tisztelettel: Hódmezővásárhely. melyhez hanganyag is tartozna. szomszédokat hívnák meg. ami a komposzthalomhoz . Célunk. Ezután kávé. melyet pályázati háttér segítségével valósítanánk meg. A végzett diákok kellő ismeretek birtokában egy –egy családnál bemutatót tartanának. február 7. Mielőtt mindenki hazamegy.2007. sütemény és még marad idő a környezetvédelemmel összefüggő egyéb kérdések megbeszélésére. és a gyors eredmények egyre több embert vezetnek zöld utakra. Először megnéznének egy diasorozatot a komposztálásról. fűnyesedék. Akik vállalták az előadás és gyakorlat bemutatását komposztáló edényt.Jó gyakorlat gyűjtemény. A hozzáértő tanácsadó megmutatja. ennek eredményeként népszerűsítjük alföldi városként a helybenkomposztálást. hogy a háztartások és intézmények minél nagyobb része komposztáljon. ahol a háziasszony már előre elkészítette mindazt . Ezen bemutatok szervezését elsősorban 7-12.

Témanap: kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon módszer Mivel a kollégák többsége félti ilyenkor tanítási óráját és a tanmenetet ezért találtuk ki következő módszert. környezetvédelem otthon. mert mindenki hozzá tud tenni valamit az adott témához. A tanárok teremcserékkel leszervezik. kísérleteket. víz. 2. amit értékelünk és a végén jutalmazunk (torta. Iskolai programok Az Esze Tamás Gimnázium néhány rendszeres. Általában 8 csapatot alakítunk ki. ami nem fér be a tanórai keretekbe Használunk fóliákat. videó és könyv részleteket. A helyszínek a város különböző pontjain vannak: Helyszínek o Városi Múzeum o ÁNTSZ Feladatok múzeumi feladatlap a kiállításról egészséges életmód 26 . veszünk be. hogy egy teremben órarendi osztályuk dolgozik előre kiadott feladatokon. egészséges életmód. mint a témanap. talaj. hulladék. részben a szomszédos szertárban a csapattal az adott témával foglalkozik. kipróbált programja 1. A tanár részben felügyeli őket.Városi környezetvédelmi akadályverseny Ez a város iskolái között zajlik a környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódva. amely több természettudomány oldaláról megközelíthető és van környezeti nevelési vonatkozása. Ezekhez feladatlapokat állítunk össze. cikkeket. levegő. Olyan feladatokat. A feladatlapokat és feladatokat nem adjuk itt közre. egy iskolából több is nevezhet. mert ennyi tanárt és helyszínt tudunk biztosítani. hasonló szisztéma szerint. A csapatok 15 fősek. táplálkozás. a jelentkezőket 9-12. ami a tanmenet szerint következik. A csapatok 35 percig tartózkodnak egy helyszínen és így egy tanítási nap folyamán végigjárják a 8 állomást. Meghirdetjük minden osztályban. gyümölcs stb). mert nem biztos. Eddig volt: fény. hogy az anyagok az iskolákban rendelkezésre állnak. A környezeti nevelési csoport ( nem hivatalos „szervezet”) kiválasztja a témát. vegyesen soroljuk csapatokba A vegyes csapat azért jó. de itt is csak 8 csapatot fogadunk.Jó gyakorlat gyűjtemény.

vízmű. ill. a Vízügy. az új elszámolás szerint nem tudjuk mi lesz. 27 . Sok pályázatot írunk. feljegyzik a megfigyeléseiket. Az oktatási anyagokat és eszközöket 15 év alatt szintén pályázati forrásokból gyűjtöttük össze. csapok). Beneveznek egyéb programokba pl. hulladéklerakó. szennyvíz telep. 3. Du-án pedig városi jelmezes transzparenses felvonulás a Polgármesteri Hivataltól a Kraszna-hídig (3 km) rendőri biztosítással. Mindegyik program pénz. Jeles napok a) Víz: de. A tanárokat eddig a vezetés szabaddá tette erre a napra. b) Fogyasztásmentes nap: 15-20 tanuló folyamatosan járőrözik ( hőmérséklet mérés. Havonta egy előadás és egy teszt valamely környezetvédelmi témából. világítás. az alapítványunk szülői és szponzori adományokból és 1%-ból működik. vagy gazdálkodó egység). Jutalom: kirándulás ( pályázat és az iskolai alapítvány).Bezöldülő osztályok versenye Osztályok nevezhetnek 3-6 hónapos sorozatra. ez az egyetlen motiváló tényezőnk. osztályonként 3-4 fő vesz részt. témanap és az osztály tisztaságát. zajmérés növényismeret épített értékeink légszennyezés vízminőségvizsgálat A végén itt is értékelés és díjazás (pályázati forrásokból). A hídnál koszorúzás és megemlékezés a korábbi szennyezésekről. cserélgetik egymást ( Hőközpont.Jó gyakorlat gyűjtemény. létszámokat értékeljük és jutalmazzuk. kis díjazás számukra is biztosított a pályázati forrásokból. Havi egy látogatás. energiatakarékosságát néhányszor ellenőrizzük. A diákok jutalmazása fontos. o Egy hulladékgyűjtő sziget o Egy forgalmas lámpás útkereszteződés o Egy park sok növénnyel o Egy köztéri műalkotás o Egy tér minimális növényzettel o Egy belső helyszín hulladékkezelés forgalomszámlálás. virágosítását. tanórán kívüli tevékenység. A tanárok önként vállalják. nem az egész osztály. vízmű és szennyvíztelep egy-egy szakembere tart előadást fél-fél órában. eszköz és emberigényes. A jelmezeket és tablókat. 4.

akik a projekthét záró rendezvényén. valamint angol és német nyelvtanár. akik valamennyien önkormányzati képviselők. A nyolcadik alkalommal megrendezett projektről készített rövid beszámolót közöljük. illetve segítheti elő a felnőttkori tevékenységüket. forgószínpadszerűen változnak a helyszínek. Minden csoporthoz tartozott egy témavezető szaktanár. hogy erre a létfontosságú környezeti elemre terelődött ebben az évben a figyelem. Yspertalt kivéve mindhárom település – Csehországban Veseli. Mindez adott a gimnáziumban. Ez ugyanis szintén kelléke a projekthétnek. A projekthét témája a víz volt. fontos a kommunikációs készség.) Nem véletlen tehát. Ebben rejlik a projektoktatás lényege. (Veselit 2000-ben. hogy újra ez az intézmény volt a házigazdája a Nemzetközi Ifjúsági Öko-kísérleti Projektnek. a prezentáción és a nemzeti kulturális esten vettek részt. Dzierzawski. megyei közgyűlés elnöke. Lengyelországban Cieszyn. vasárnap délután érkeztek a vendégek városunkba. a fórumon megbeszélést tartottak az európai uniós pályázatokon való közös 28 . W. A projekt minden évben más-más országban van. Ezek sorából kiemelkedik a négy országot tömörítő Nemzetközi Ifjúsági Öko-kísérleti Projekt. Májer János polgármester úr előadásában bemutatta Tokaj fejlesztési tervét. Szakközépiskola és Kollégium mint ökoiskola széleskörű nemzetközi kapcsolatokat ápol. így prognosztizálható volt a siker. A munkavégzést a magyar diákok irányították. 2006-ban Tokajban gyűlt össze a 80 résztvevő (országonként 20-20 fő). Erősen gyakorlatorientált. Ezen részt vett Karl Moser. az intézmények igazgatói és megyei szakmai felügyeleti szervek vezetői is megtisztelték a rendezvényt. Nemzetközi projekthét a Tokaji Ferenc középiskolában A tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium. kulturális találkozók is kapcsolódnak hozzá. Yspertal tavasszal szenvedett a hatalmas mennyiségű olvadékvíztől. amit Májer János polgármester úr tartott a polgármesteri hivatalban. Ezek közül kiemelkedik az a fórum és konferencia. Cieszynt 2003-ban öntötte el a katasztrofális méretű árvíz. A tanárok a projektben segítő szerepet játszanak. Yspertal polgármestere. Az iskolákat fenntartó települések polgármesterei. cseh. Magyarországon Tokaj – közvetlen árvízveszélynek van kitéve. a komplex természettudományos szemlélet. Minden csoportot 2-2 osztrák. A témaválasztás aktualitását mi sem bizonyítja jobban. Hétfőtől csütörtökig dolgoztak együtt 8 csoportban. lengyel illetve 4 magyar diák alkotott. az érdemi munkát a diákoknak kell önállóan végezni.Jó gyakorlat gyűjtemény. Ilyenkor ugyanis osztrák. Veseli önkormányzati képviselője és a hivatalos delegációk tagjai. lengyel és magyar diákok közösen dolgoznak fel egy – a környezetvédelemben jelentős szerepet játszó – témát. Szakközépiskola és Kollégium homlokzatát 2006. cseh. Már közismert. Június 11-én. Ladislav Honsa. június közepén. hogy a gimnázium széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Ezt leginkább azok a díszvendégek fogalmazták meg. Ez a módszer juttathatja legkönnyebben sikerhez a tanulókat. Nemzetközi projekthét nyolcadik alkalommal Négy nemzet zászlói díszítették egy héten át a Tokaji Ferenc Gimnázium. mint az a heroikus küzdelem. Ezek között kiemelkedő jelentőségű a négy nemzetet tömörítő projekt. Ez azt jelezte. a munkanyelv angol és német volt. Ez a projekthét messze túlnyúlik már az iskola keretein. hiszen magasszintű politikai. amit minden résztvevő országban az árvízzel folytattak heteken át a projekthetet megelőzően. team-munkát igényel.

megjelenés lehetőségéről. Ők azok az általános iskolás tanulók. Dankó József Projektmenedzser 29 . a cseh népdal. A műsorszámok között az éppen következő iskola igazgatója mondott rövid köszöntőt. amit a projektben résztvett valamennyi tanár és diák együtt végzett. a szakmai. táblázatok. Minden nemzetből megszólalt valaki az eredmények bemutatásakor. a településeket és régiókat mutatta be. Valamennyien hangsúlyozták a végzett munka és a prezentáció magas színvonalát. akik Bodrogkisfaludból. A műsoros est nyitása Johann Zechner úrnak. a lengyel polka. a konga dobszólót is. Tarcalról és Tokajból érkeztek. és annak a rengeteg. Powerpointos. Ez a kiállítás a gimnázium első aulájában június végéig volt megtekinthető. mivel mindenki tudta. amit a zsúfolt tanév végi teendőkkel és az érettségivel terhelt időszakban. az osztrák valcer. Osztatlan sikert aratott a magyar palotás. jól összehangolt és szervezett szakmai munkának szól. projektoros bemutatót tartott. A gimnázium vezetősége és a nevelőtestülete ezzel kívánta kifejezni a köszönetét és elismerését az intézmények közötti kapcsolat kiépítéséért. angol nyelven előadott prezentációval számoltak be szerzett élményeikről. Szót kaptak és bemutatkoztak a tehetséggondozó tábor résztvevői is. Figyelemmel kísérte az eredményeket a B-A-Z Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója. Megkapta ugyanis a gimnázium igazgatótanácsa által alapított „Pro schola” kitűntető címet. Nagy élmény volt a nemzeti kulturális est. a kulturális est és a projekthét hivatalos része. aki egyben a B-A-Z Megye Közművelődéséért Közalapítvány Kuratóriumát is képviselte A Közalapítvány támogatta a tehetséggondozó műhely és tábor működtetését. nemzetközi elismerést kiváltó minőségében végzett el a gimnázium nevelőtestülete. kulturális.Jó gyakorlat gyűjtemény. A prezentáción több újdonság is volt a korábbiakhoz képest. grafikonok színesítették az angolul tartott előadásokat. Eufórikus hangulatban vonult a nagyszámú közönség a közös vacsorára a kollégium éttermébe. Köszönet és hála az igazi csapatmunkáért. hogy szívből jön. a négy kistérség oktatási. Bekapcsolódtak a projekthét programjába. Dr. ami a résztvevő iskolákat. szívesen láttuk az érdeklődő tokajiakat és a Tokajba látogató turistákat is. esetleges gazdasági együttműködési módozatairól. Sarka Ferenc úr is. a nemzetközi projekthét elindításáért és a közép-európai identitástudat erősítésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért. idegenforgalmi. Minden csoport magas színvonalon képviselte hazája kultúráját. Digitális képek. módszertani támogatásért. Ma már minden csoport számítógépes. Az Európai Unió himnuszának elhangzásával zárult a prezentáció. az yspertali iskola igazgatójának igazi meglepetést okozott. Jó ötletnek tartották a közösen készített kiállítást. a korok táncait bemutató összeállítást. Vastaps jutalmazta az Ausztriát bemutató diashow-t. Együtt dolgoztak a nemzetközi csoportokkal. Jóleső érzéssel fogadta a nevelőtestület a gratulációkat.

Csalódást jelentett az ismételt szeméthalmok megjelenése is. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium projektjei A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Budapest peremén. így minden iskola egyénileg szervezhette a tevékenység időpontját. a Rákos-patak közelsége is vonzotta a szeméthalmokat. Három. kerületben található. Rajzokkal a világ körül – nemzetközi projekt a Veolia Environnement kezdeményezésére 3. mely nem alkalmas a korszerű és energiatakarékos működtetés bevezetésére. illetve az esélyegyenlőség megteremtésére szűk folyosói. Számomra a projekt legnagyobb hozadéka az. 30 . A szülőket és gyerekeket az első tapasztalatok eltántorították a későbbi takarításoktól. a jókedvről és élvezetről nem is beszélve. felelős csoportot. A monitorozás feltétele egy GPS készülék és annak használata volt. a gimnáziumban nyelvi-informatikai előkészítő évfolyam indítása. Az iskola a tervezett 800 fős létszám ellenére 1500-as létszám felett kezdett. amelyben örömüket lelik. a XVII. Vállalásunk pedig a feltérképezés és az adatrögzítés volt. illetve tartanak a szülők elmarasztaló véleményétől. azóta sincsenek létszámgondjaink. majd a gyereklétszám csökkenése után a 800-900 fős szintet tudtuk tartani. alapítványi tulajdonban lévő ifjúsági tábor működtetése. alapítványi rendszerben szabadidős tevékenységek kiterjesztése. (Emelt szintű ének-zene és nyelvoktatás a 80-as években. A helyi kezdeményezésre alakult hulladékgyűjtési akciók nem nyújtottak áttekinthető képet a szemét elhelyezkedéséről. amelyik rövid határidőn belül és szakszerűen elvégezte a feladatot. jelentkezett a HuMuSZ által szervezett Tájsebészet projektre. Az építmény egy. 354 felsős és 183 gimnazista tanulóval számolhatunk. lépcsőrendszerei miatt. hogy iskolánk mindig a pedagógiai újítások elébe ment. hogy ennek megváltoztatásában az iskola nem tehet semmit. Az iskola két beépített terület határán található. A létszám fenntartásának a titka talán abban keresendő. ám a tágabb környezet lerakóinak felszámolására nem terjedt ki a figyelmünk és erőnk. mennyiségéről. hogy sikerült a gimnazista korosztálynak olyan feladatot találnom. „A klíma összeköt” élménykiállítás projekt A illegális hulladéklerakók feltérképezésének projektjére elsősorban az elhelyezkedésünkből adódó problémák hívták fel a figyelmet. egy panellakótelep szélén. 293 alsós. ökoiskolai programban való részvétel. tágabb időkeretet szabtunk a munka elvégzésére. több évtizeden keresztül építési és egyéb illegális hulladékok vették körül az épületet. hogy a feladat kihirdetése után rögtön találtunk olyan öntevékeny. Illegális hulladéklerakók feltérképezése 2. Sokan nem bíznak a gyerekek öntevékenységében. Jórészt úgy érzik. A kollégák és a gyerekek „házi” versenyeken az iskolaudvar és öltözőszekrények rendjén munkálkodott. külföldi tanulmányutak szervezése. ám a szervezésnél kikérte iskolánk véleményét is.Jó gyakorlat gyűjtemény. összetételéről. így csak eseti gyógyírt nyújtottak a problémára. Erősségként jelentkezett. a „Keresztúri Társas Kör”. 8+4-es iskolarendszer kialakítása a 90-es évek kezdetétől.) Jelenleg 830 tanulónk van. A kollégák által készített SWOT analízisben a gyengeségeink között első helyen szerepel a külső környezet elhanyagoltsága. A kerületi civil szervezet. Javaslatunkra térképen jelölték ki a monitorozás területét. 1. így együtt alakítottuk ki a civil szervezet és az érintett terület iskolái közötti együttműködés formáját. stb. jelenleg is futó projekt rövid helyzetelemzését tekintem át. az 1982-es építési szabvány alapján épült paneliskola.

esetleg partnereinket. illetve segítséget kért a 31 . mellyel iskolai GPS-re tehetnénk szert.Jó gyakorlat gyűjtemény. a heti ½ óra osztályfőnöki óra.) Kevés embert mozgat. reális lehetősége van az önkormányzatnak a célszerű begyűjtésre. vélemények gyűjtése. A pályázatra az interneten keresztül kaptam felszólítást ( az ilyen akciókba az idén már többször is sikerült belebuknom). betaníthatják Őket. Két kerület helyi civil szervezetei vették fel a kapcsolatot a „Südwind nö. nemzetközi szervezetek által támogatott. hogy kipróbáljuk magunkat egy nemzetközi versenyen. pl. elsajátítsuk a feladatfelosztás és ütemezés készségét. mely a projekteket nem tudja beilleszteni a tanrendbe. hogy a GPS a Keresztúri Társas Kör tulajdonában van. hogy elveszítjük a gyerekek érdeklődését. melyben a témát ismertető szövegeken kívül. hogy a Veolia Water anyagilag támogatni fogja a projektet és az iskolának nem kerül pénzbe a projekt végrehajtása. A projekt indításához a Veolia egy szép kivitelű. Az erősségünk a feladatnál a vállalkozó szellemű osztályfőnök és a lelkes gyerekcsapat volt. akkor kitudódott róla. 1 év telt el a megállapodás óta. hogy nem jelenik meg egy olyan pályázat. A folytonosságot zavarja. Veszélynek érezzük. feladatok is voltak. Veszélye ennek a projektnek abban áll. (Pl. munkafüzetet adott. interjú a megvalósított projektről. rajzpályázattal állunk szemben. az iskola igazgatója vállalt felelősséget a projekt „tisztaságáért”. állt. hogy az általunk készített anyagokat PR tevékenységében felhasználhatja. Egyben biztos voltam. hogy lelepleződik. ám profi módon megrendezett. Süd szervezettel. 2. Műszaki problémák léphetnek fel és ezzel kárba veszhet értékes munkánk. vagy a gyerekek nem rendelkeznek adatrögzítésre alkalmas eszközökkel. melyben véreredményében a lakóterületen már megvalósult és a jövőben megvalósítandó környezetszépítő ötleteket kellett rajzban megjeleníteni. 3. A társas kör vezetőjével hosszú ideje dolgozunk együtt. kiknek rögtön ötleteik is voltak a megvalósítandó projekthez. az adatokat a civil szervezethez eljuttatva. A sikeres osztrák szereplés után először Szlovákiába. személyenként egyet-egyet. ezért a megvalósításnál kikérte véleményemet. így „sorban állára” kell felkészülnünk. Egy körültekintően megfogalmazott szerződéssel lehetett a programba belépni.) Az 5 részre osztott projekt iskolai értelemben 10 héten keresztül volt megvalósítható. Gyengeségként talán a szoros iskolai tervet tekinteném. így a folytonosság is fenntartható lesz. hanem az iskolarend határozta meg. Lehetőségünk van folytatni ezt a feladatot. holott 2 hét 20-30 órája alatt koncentráltan elvégezhető lett volna a feladat. Vállaltuk! A verseny egy 5 részből álló projektet ölel fel. valamint a szervező céget biztosítottuk arról. Keresztúri Társas Körrel. náluk összesítve. majd most Budapestre hozták a kiállítást. Leginkább tanulni akartam belőle. Rajzokkal a világ körül – nemzetközi projekt a Veolia Environnement szervezésében projektre a profizmusa hívta fel a figyelmet. ám a Földrajztanárok Egylete és a Veolia együtt már tavaly is kellemes meglepetést okozott. így a feladat végrehajtását nem a saját üteme. Lehetőséget nyújtott abban. A fiatalok átadhatják eddig szerzett ismereteiket a következő „generációnak”. mellyel a terepen dolgozhatnak. a projekt sikeres lebonyolítására. ugyanis mikor a feladat mélyen a tudatunkba fészkelt. (Iskolai fejlesztéssel és bizalommal áthidalható. hogy egy klasszikus. felmérjük és leszűrjük a konzekvenciákat. mely a gyerekekkel meg akarja ismertetni a globális fölmelegedés következményeit. majd kerületi iskolákat kerestek fel a projekt megvalósításához. Először együttműködési szerződést kötöttünk a helyi civil szervezettel. ám a korosztály számára nehezen értelmezhető. rövid fogalmazás stb. Veszélye lehet a projektnek. kevesen tudnak róla. „A klíma összeköt” élménykiállítás egy osztrák civilszervezet által létrehozott kiállítás. 9-11 éves korosztályban.

(Súlyos gondot okoz. illetve hosszabb időre ugyan. alapítvány) biztosítják. Az iskolában több még futó projektünk van. illetve az anyagköltségeket külső partnereink vagy külső források (pályázat. A következőkkel kellett szembesülni: . 2006. más témakörökben (Gólyatábori pályázat. Csak 5 osztályunk vehet részt benne (a kerületi szervezés miatt jutott ránk ennyi hely. hogy a hagyományos akciókkal szemben sokkal kevesebb ember vonható be ebbe a tevékenységbe (3-5 fő szervező).a kiállítás vezetéséhez. de ezek nem elsősorban a fenntarthatósággal foglalkoznak. hogy 3 különböző korosztálynak szánt projektet villantsak fel. de ezt maximálisan kihasználtuk). ha az élménykiállítás valamilyen oknál fogva lapos lesz. Az előzőekben összeszedett problémák mind ezen tényre vezethetők vissza. lebonyolítás lépéseire. szinkrontolmácsolt továbbképzésen kellett részt venniük. Gyengeségünk. mely a nehézségek ellenére is májusban megvalósul. a klubban is tanítás folyik). BRAXÁTOR MARIANNA Tematikus hónapok program Telki Általános Iskola Pignitzkyné Lugos Ilona . Erősségünk ebben a projektben a tudásvágy és kitartás. illetve hasonlókat a példa alapján mi is kitalálhatunk.) Veszélye lehet ennek a projektnek. akik továbbképzésen való részvétellel is szerették volna ismereteiket bővíteni a témában. illetve a városi közlekedés nagyon drága. ha a gyereknek nincs bérlete. Budapest. Ismét találkoztunk azzal a problémával. hosszú unalmas feladat. NAGYON BÜROKRATIKUSAK! Az adminisztráció sok értékes percet vesz el a cselekvéstől. -10 munkanapra délelőtt. feladatsor. Az a tapasztalatom. nem válik élménnyé. illetve a lelkes kollégák. amivel a problémák áthidalására képesek voltunk. . A rugalmasság. hogy hiába élünk Budapesten a város másik végén található programokhoz sokat kell utaznunk. kevés új ismeret.az iskolák a kért két hétre nem tudtak szabad termet biztosítani a kiállításnak (órarend).32 . hogy nem tudtuk ezt az egyedülálló kiállítást fogadni iskolánkban (nagyon nagy a zsúfoltság. nálunk talán az erdei iskola tekinthető rokon fogalomként. A projektek finanszírozásában a kollégák 40 órás munkahetére hivatkozunk. Célom volt. erre nagyon nehezen találtunk módot. de végül is sikerült az előkészítés. hogy a magyar oktatási rendszer nem ismeri a projekt-oktatást. Ennek lehet oka a rossz vezetés. illetve a látogatás előkészítéséhez a pedagógusoknak egy német nyelvű. Lehetőségünk van más módszerrel is elsajátíttatni az ismereteket. délutáni váltásban nem tudtak 20 csoportot kiállítani.Jó gyakorlat gyűjtemény. április 20. de kevesebb gyerekhez jut el ez a tevékenység (de talán mélyebben ágyazódik be az emlékeikbe). KUF /Kőrösi Undergound Fesztivál/ . a lebonyolítás helyszínéül pedig a kerület egyik művelődési otthona adott helyt.

A program célja a tanulók viselkedéskultúrájának javítása volt. felelősöket pontosan megjelöli. 28-dec.Jó gyakorlat gyűjtemény. Mint minden programnak voltak előnyei és hátrányai is. Hónapok Hetek (illetve most már hónapok) programja Tantestületünk a 2004/2005-ös tanévben dolgozta ki és indította el iskolánkban a hetek programját. hogy minden héten egy problémát vagy értéket tűztünk ki célul és arra irányítottuk a gyerekek figyelmét. előre egyezteti a vállalásokat és az érintettek körét. A tisztasági hónapnál pedig tisztasági versenyt szervezünk az osztályoknak. hogy a tanulókban tudatosuljon a közvetítendő magatartásforma. négy héten át önkéntesen szervezett csapatok versenghetnek a KV kupáért.21 Január 3-31 Február 1-28 Március 2-31 Április 3-29 Május 2-31 Ismétlések hónapja Lovagok hónapja Tisztasági hónap Művészetek hava Egészséges életmód Szép magyar beszéd Öko hónap Sport és mozgás gyermekek hónapja Egy hónapon belül spirálisan építjük fel a hónap mondanivalóját. Az adott hónapon keresztül általában egy-egy közös „akciót” vezetünk végig. 33 . Az iskola programjai és dekorációja is a hónapokhoz alkalmazkodik. Például az Öko hónap keretében. Lényege. Szükség esetén a legfontosabb segítőivel előre megbeszélést tart. hogy egy hét túlságosan rövid idő ahhoz. A tervezetet a kezdést megelőző csütörtökig közzé teszi. Az év hónapjai: Szeptember 12-30 Október 3-29 November 7-25 Nov. Ezért a „kevesebb néha több” elvét magunkévá téve hetek helyett hónapokba foglaltuk az egyes témákat. Az adott hónapról a felelős tanár programtervet készít. A jutalmazásra is javaslatot tesz. a határidőket. Az elmúlt év tapasztalatai alapján most a hetek tökéletesítésén fáradozunk. Az egyik fő probléma az volt.

az esetleges programok kommunikációja a falu felé 1 héttel a kezdés előtt történik. valamint a szervezők által kiválasztott és a programokba bevont külsős személyek Kivitelezés: az ütemterv szerint. Tematikus hónapok Fő elvek és a lebonyolítás alapkérdései I.) IV. iskolaújság. A hónap vázlatos tervét 2 héttel a hónap első tanítási napja előtt a kollégák rendelkezésére kell bocsátani. diák-diák.) II. elutasítás Felelősök kiválasztása: minden hónap 3 fő szervező (2 régebbi + 1 új kolléga) feladata. Telki Napló. oszt: hétfő 4. Résztvevők: az iskola tanulói és valamennyi dolgozója. a helyszínre. nem kötelező alapon) Kötelező: szociometriai felmérés a hónap elején. Felelős: pszichológus. ki melyiket választja. Összegzés: értékelés (a mellékelt adatlap szerint). elfogadás. Formája: internet. iskolagyűlés. publikálására. óra (szept.) VI. kiplakátolni. hirdetmény (molinó). a konkrét értékelés a következő hónap felelőseinek a dolga (utolsó hónap az első hónap felelőseié) Kommunikáció (elfogadás. A téma. (Levente) A hónap elején és végén a jó kapcsolat jellemző tulajdonságainak rangsorolása (tanár-tanár. óra. kakukktojás (Bözse) 34 . tanár-diák. 1.) VII.oszt hétfő. a módosításokról a főszervezők döntenek. piciknek. a tapasztalatok összegzése. az ellenőrzésre és az események közzétételére. majd év végén.) V. ehhez lehet csatlakozni a téma iránt érdeklődőknek (és kevésbé érdeklődőknek). 4) (Bözse) 2) tanárok felé: tanévnyitó értekezlet (Bözse) 3) szülők felé: évnyitó (Pigi) 4) a falu felé: tanévnyitóig honlapra. 4-8. értékelés mintavétellel. elfogadás-befogadás.Jó gyakorlat gyűjtemény. ügyelve a tartalomra.) Téma megjelölése: Kommunikáció. (Olga) Folyamatos programok a hónap folyamán: 1) rajzpályázat.) III. kirekesztés) hónapja Közzététel: 1) a tanulók felé: 1-3. A terv véleményezése a kezdés előtti hétig lehetséges. téma: kapcsolatteremtés.

Jó gyakorlat gyűjtemény. mesék. Aki nem szakad szét. 6. szituációs gyakorlatok alkalmazása a tanításban. mint vándordíj …. 2) Power point-os demonstráció (7-8. hét kedd. Téma: kommunikáció az állatvilágban / elfogadás befogadás az emberek között. szakatanárral egyeztetve) 4) szülő és falu: irodalomjegyzék összeállítása az aktuális témáról. vicc. 2. felajánlás alapján 3) Futás kézenfogva (4. óra).. Szülők: kókuszgolyó az osztálylétszámnak megfelelően.. publikációk (vers. stb. Eseti programok: 1) Felsősöknek activity csapatok alakítása. 35 .. gyűjtése.(Adrienn) 3) a mellékelt játékok. …. közmondások gyűjtése (magyarázattal). 2) verbalitás: szóbeli kommunikáció és buktatói (történetek. 8 fővel. osztályfőnöki órákon (osztályonként min. esetleg vetítés a kicsiknek. irodalmi művek alkotása. szituációs játékok. a legjobbakat a gyerekek és a tanári zsűri döntése alapján közétesszük a Telki Naplóban és az iskolaújságban. a győztes csapat kézműves activityjátékot kap. Szülők: díjazás.oszt). …. szólások. novella. tanító célzatú saját élmény lejegyzése. az kap! Egyéb ötletek. javaslatok: 1) 2) 3) 4) Métaütő és labda.

Vera 36 . más-más feladatokkal bonyolítjuk le az alsósoknak és a felsősöknek. Céljaink: . Mariska. Helyszín: az iskolán kívül. szombati munkanapon egy akadályversenyes témanap rendezése. egy napra koncentráljuk a hónap tennivalóit. 9-12-ig (megrendelt napsütésben) . ahol a fenti céljainkat megvalósíthatjuk. ezért a tervünk az. az iskolában.hogy nem úgy dolgozzuk fel a témát.Ezeket. a környezet (szűkebb. Az egész hónapon átívelő feladatok helyett. április Miután ebben a hónapban – mely rövidebb is lesz.Az akadályversenyt külön úton. .A Föld.a környezet alaposabb megismerése . . . a környezet hónapja 2007. . tartalékprogram kidolgozása is folyamatban van.a fenntarthatóság hétköznapivá tétele .A negyedikeseket (a létszám miatt) a felsősökkel fogjuk összeboronálni.Zsuzsa.Eső esetén (Miért pont akkor esne?). mint ahogyan szoktuk. kistérségi ökonap lesz.Jó gyakorlat gyűjtemény.Az állomásokra való felkészüléshez a feladatokat az áprilisi iskolagyűlésen fogjuk ismertetni.Föld közeli tapasztalatok szerzése (akár a földön is ) . ami nem én vagyok.tágabb) felé tudatosabb figyelem felkeltése .” (Einstein) A Föld. sőt még néhány tanulmányi verseny is. illetve a pontos menetrendet a későbbiekben fogjuk ismertetni (a tavaszi szünet után).együttműködés szorgalmazása (ez a Föld érdeke is!) Tervünk: Az április 21-i. Mottó: „ A környezet minden. Anna-lakig Idő: szombaton.a Földet vigyázó látásmód erősítése .Várható eredmény: egy „akvárium” és egy „madárház” (Ez sem áprilisi tréfa! ) A Föld(ön kívüliek) munkacsoport(ja): Cs. . mint a többi -.

). E. ha elkészül. hogy a hónap végére egy „akváriumunk” és egy „madárházunk” legyen: a tanítóknak egy halat. szabadon választott technikával ( hajtogatás.stb. hogy a megvalósításban segítsen. ennél a feladatnál vonjátok be az SZMK-s szülőt is. mert az már eleve öröm. április 21. ragasztás…) lehet boldogulni. Kati. Patrícia. varrás.Jó gyakorlat gyűjtemény. könyvtár melletti kerítés tövében ültetnénk el.kőzetek felismerése (ásványtani könyvek forgatása) 4. textil. a tanároknak pedig egy madarat kellene készíteni. Bármilyen anyagból ( papír.) Akadályverseny Előzetes feladatok: 1. Ismeretszerzés . akár vállalja is át! 3. Tanítók.2 db kicsi.szólások. növények vagy a föld szerepel ) .  Minden felmerülő kérdésre válaszolunk: a Földiek 37 . Menetlevél készítése az alkalomnak megfelelő díszítéssel 8 állomásra tervezett mérete: A/4-es lap kettéhajtva név a borítón csasztuska is legyen rajta EZ PONTSZERZŐ FELADAT! 2. szombat 9-12 óráig (Együtt zárunk 12-kor.tanárok előzetes feladata Ahhoz.Ildi. közmondások gyűjtése ( amiben állatok. egyforma cserje cserépben vagy földlabdával Ezeket terveink szerint az oldalsó.védett növények és állatok Magyarországon (összeírás) . Kedves Ofők. Veronika A Föld napja 2007. P. Belépő feladat .

Igaz Levente 38 . Szoleczki Adrienn.Jó gyakorlat gyűjtemény. a belső konfliktusok hónapja November December Az agressziómentes társas kapcsolatok hónapja A pénz okozta erőszak. befogadás Október Az önismeret.jelentkezési lap Hónap Szeptember Téma Az egészséges kommunikáció hónapja elfogadás. Tematikus hónapok . önkontroll hónapja. a vágyak és igények kezelésének hónapja Január A társadalmi különbségek hónapja Február Március Április Május A sokféleség hónapja A „függőségek” hónapja A környezet – a Föld hónapja Zárás – összegzés Felelősök és részt venni szándékozók Sarlós Erzsébet.

A nagy képen a kész fészek látható. Madár a nálunk nem. hogy a kis cinkétől a bagolyig minden madár találjon magának megfelelőt. lehetővé teszik a repülést is. Néhány odú bemutatása. Költés előtt a madarak párt választanak.Jó gyakorlat gyűjtemény. ölyv. meszes héjú tojásokkal szaporodnak.bagoly . Madarak és Fák Napja Program középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára 1. de szárnya mindegyeknek van. a mező igazi hangulatát a madarak adják. Ezek különböző méretűek. helyezzünk ki madárodúkat . cinege. A madarak alakja és nagysága sokféle lehet. Tudtok ilyet mondani? Pl. mert a nagy lombkoronában sok madár fészket rakhat. élőhelyének megmentését.vadgalamb Tudtok néhány baromfi hangját utánozni? MADÁRVÉDELEM Ma a madárvédelem már nem csak a madáretetést jelenti.45-ig MADARAK Az erdő. A húsevő. Ezért vigyázzunk az idős fákra. a tojó lerakja a tojásokat. erős csőrük van. A tollak nemcsak melegítik testüket. A legtöbb erdei madár korhadó fák üregeiben fészkel.itt az iskola parkjában is láthattok ilyen kihelyezett odúkat. A magevőknek rövid.harkály . Amikor ezeket kivágják nincs a fészkelésre alkalmas hely. ahol ilyen nincs. amikor nincs levél a fákon. veréb.varjú .fácán . keselyű stb. Nézzétek meg a képeket és hallgassátok meg a madarak hangjait! . táplálkozásuk szerint változik. hogy kotlik A madarak a fészeképítés mesterei. a sas. csőrük van és kemény.kakukk . pingvin is. hogy ne vágjuk ki az öreg fákat. ragadozó madaraknak erős. állomás Időpont: 8. Nem minden madár tud repülni. Mondjatok ilyet! Pl. horgas a csőrük. Nézzétek meg a képen a fészeképítést és próbáljátok megtalálni a megfelelő sorrendet. vaskos. Télen. rozsdafarkú stb. láthatjátok az ágak közt a fészkeket. Csőrük különböző formájú.00 – 8.gólya . Amíg a tojásokon ül azt mondják. 39 . ezért fészekodúkat függesztenek ki. Azért fontosabb. Minden madár testét toll borítja. vagy csak állatkertben élő strucc. inkább a madár környezetének. illetve beköltözhet a fa vastag törzsének odvaiba. héja.

Ezért az Áramszolgáltató már szigeteli az oszlopok megfelelő részét.30-ig MADÁRVONULÁS A madarak legtöbbje évente kétszer vándorol. fecskék. A ragadozó madarak sokszor elpusztulnak a magasfeszültségű vezetékektől. Az északi félgömbön a nyarak melegek. 40 . ahol olyankor meleg van. KÉPEK VÁLOGATÁSA Ezek közül a képek közül válogassátok ki a madarakat! TESTRÉSZEK Milyen állatok testrészeiből áll az a furcsa madár? MADÁRTOLLAK Felismeritek ezeket a madártollakt? NÉHÁNY MADÁR NÉPI NEVE Kuvik Sárgarigó Gerle Veréb Szajkó Búbospacsirta Fülemüle Csúszka Nyaktekercs halálmadár aranymálinkó gilice csuri mátyásmadár pipiske csalogány kéregfutó nyakforgató 2. állomás Időpont: 8. mert szeretnek az oszlopaikra fészkelni. a telek hidegek.Jó gyakorlat gyűjtemény. vércsék és gólyák laknak.45 -9. Majd amikor már nálunk is melegszik az idő visszajönnek – gólyák. ezért a melegigényes madarak télen délre vándorolnak. Az ilyen fészkekben főként sólymok. és műfészkeket helyeznek ki a megmagasított vagy szigetelt oszlopokra.

az itthon maradottaknak nehéz ennivalóhoz jutniuk. Amikor vastag hótakaró borítja a tájat. fő részei. amíg véget nem ér a tél. ezért sokan elpusztulnak a téli hidegben. Itt a képeken láthattok néhány madáretetőt.olajos magok – napraforgó. Készítsünk műanyag üvegből madáretetőt! 3. A légáramlatokból nyernek energiát. december elején érdemes elkezdeni. A FÁK Fásszárú növények.gyökérzet . állomás Időpont: 9. pl. Ha kihelyezted a madáretetőt ettől kezdve folyamatosan kell etetni a madarakat.törzs . hogy madáretetőt helyeztek ki az udvarra Az etetést november végén. tökmag . 41 .Jó gyakorlat gyűjtemény. ahhoz hogy élhessünk. erdők jelentősége. Nem találnának elegendő táplálékot. amire nekünk nagy szükségünk van. a vadkacsák repülését. mert számítanak az élelemre és elpusztulnak. Ti s tudtok segíteni az éhező madarakon úgy. vagy ahol lehet siklórepüléssel teszik meg az utat – így nem kell a szárnyaikkal annyit verdesni és nem fáradnak el. fák.30 – 10.lombkorona A növények.mogyoró . MADÁRETETÉS Madaraink egy része nem tölti nálunk a telet.almaszeletek – almacsutka Néhányat itt meg is nézhettek. mert eddig találnak természetes táplálékot. Ti is láthattátok már. főként a fákról hallhattok néhány gondolatot. ha abbahagyod az etetést a tél vége előtt! Mivel etetheted a madarakat? .dió . Szép látvány amikor a madarak különböző alakzatokban repülnek. A növények oxigént termelnek.15-ig NÖVÉNYEK Ezen az állomáson a növényekről.

A gyűrű világosabb rétege a tavaszi növekedésnek felel meg.tüzelő .hangszer . mint a nyári növekedés sötétebb rétege. Mire használjuk a fát? . MIÉRT HULLANAK LE A FALEVELEK? A levelek kiszűrik a fa táplálékát a napfény segítségével. Tavasszal új levelek nőnek. hogyan változott időközben az éghajlat. nem fújja el a szél a homokot. gyors növekedés Egy nem kivágott fa életkorát egy speciális fafúró segítségével határozzák meg. Széles gyűrűk: jó növekedési feltételek. milyen gyorsan nőtt. Faanyagot adnak.építkezés stb. ezért elpusztulnak. így nem csúszik meg a hegyoldal. MI NEM MEGFELELŐ A KÉPEN? Minden osztály Benedek Elek : Szeresd a fát! Című versét kapja -1. Ez egy fajta dugóhúzó. A törzs keresztmetszete a fa életéről mesél: a növekedési gyűrűi alapján megtudhatjuk.bútor . Amikor ősszel már nincs elegendő napfény.5-tel. Egy fájdalommentes vizsgálat. Szélesebb. A fa életkorának meghatározásához meg kell számolni a törzs évgyűrűit. melléklet 42 . amely segítségével ki lehet emelni egy henger alakú fadarabot a törzsből. és milyen betegségeket kellett a fának legyűrnie. amely csak körülbelüli eredményt ad: először megmérjük a törzs kerületét kb másfél méteres magasságban. A fák megkötik a talajt a gyökereikkel. amely főleg támasztékul szolgál Keskeny gyűrűk: lassú növekedés – a fa számára nehéz évek.Jó gyakorlat gyűjtemény. MILYEN FÁK TERMÉSÉT LÁTOD A KÉPEKEN? TERMÉS TARTOZIK? MELYIK LEVÉLHEZ MELYIK A FÁK ÉLETKORÁNAK MEGHATÁROZÁSA AZ ÉVGYŰRŰK SEGÍTSÉGÉVEL. Ezután meg lehet számolni a rétegeket. az örökzöldeké akár évekig is megmarad. a levelek nyelében egy fás réteg alakul ki.papírkészítés . és lehullnak. A mi éghajlatunkon a gyűrű a meleg évszakok (tavasz és nyár) alatt történt növekedést jelzi. A mérés eredményét – centiméterben megadva – elosztjuk 2. és így megkapjuk a fa korát. így a víz nem juthat el hozzájuk. fényhiány vagy elégtelen tápanyagellátás következménye. A fa minden évben új gyűrűt növeszt. mennyi idős. Csak a lombhullató fák leveli hullnak le minden évben.

ahol élnek. itt Martonvásáron a Kutatóintézet parkja is ilyen terület. mert azok ott szépek.00 NEMZETI PARKJAINK Nemzeti park: olyan természeti terület.Jó gyakorlat gyűjtemény. fenyőerdő stb.Körös-Maros Nemzeti Park . Pl tölgyerdő. melynek elsődleges rendeltetése a különleges jelentőségű. Az erdőket arról a fáról nevezik el.Balaton-felvidéki Nemzeti Park . Az erdők és parkok fái tisztítják a levegőt. Vannak lombhullató és örökzöld fák. Helyezzük el a nemzeti parkok logoit Magyarország domborzati térképén! .Aggteleki Nemzeti Park .Duna-Ipoly Nemzeti Park .tabló Fák és terméseik – párkeresés kivágott képekkel Mire használjuk a fák terméseit? 4. természetes növény. amelyek több száz évig is élnek. víztani. amelyből a legtöbb él benne. Magyarországon ma már 10 nemzeti park van.Őrségi Nemzeti Park A nemzeti parkok szabadon látogathatók. Nemzeti Parkjainkból néhány jellegzetesség bemutatása 43 . A fák változásai évszakonként . hogy nem tépjük le a virágokat. A fák igen hosszú életűek. állomás Időpont: 10. biológiai sokféleség és természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása. Számtalan élőlénynek nyújtanak élőhelyet. a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítése. táplálékot.Kiskunsági Nemzeti Park . A nemzeti parkok azért és olyan területeken jöttek létre. nem tördeljük le a fákat.Hortobágyi Nemzeti Park . földtani.Duna-Dráva Nemzeti Park . hogy mindent az eredeti állapotában őrizzünk meg. nem vágjuk ki. és nagyon sok természetvédelmi terület. Vagyis: ma már hallhattátok a madarak és fák jelentőségét az ember életében. ahol kihalófélben lévő állatok és növények életét és élőhelyét kell megóvni. de itt figyelmeztetnek.és állattani.Fertő-Hansági Nemzeti Park . vannak. AZ ERDŐK Az erdő életközösség: a benne élő növények és állatok közössége. tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme. amit belélegzünk. pl.Bükki Nemzeti Park .15 -11. Ti is jártatok már ilyenben. nem zavarjuk a fészkelő és költő madarakat és az erdő állatait – ezek a területek azért vannak. az oktatás. A fák és a bokrok meghatározzák az erdő élőlényeinek életét.

melléklet Kösd össze a képen az állatot a lakóhelyével! Ezt az erdő fohászát tegyétek ki az osztályotokba és emlékeztessen arra. melléklet 44 . Ha lehetőségünk van rá vigyünk távcsövet. amikkel ártunk az állatoknak! – 2.növényeket nem letépni! . vagy nadrágunkat zokninkba tűrjük be. lehetőleg magas szárú legyen. Soha NE vigyünk magunkkal rádiót. az azokon végezhető tevékenységekről törvény rendelkezik (1996. Ezek közül a képek közül válasszátok ki azokat.kijelölt úton közlekedni! . ahol fokozottan kell vigyázni a növényekre és az állatokra! Természetvédelmi terület tábla bemutatása ÖLTÖZÉK. amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti érték. kisebb összefüggő területe. Holmijainkat. FELSZERELÉS: Hogyan öltözzünk? Kényelmesen.állatokat nem háborgatni! MINEK A NYOMAI? – 4. A természetvédelmi terület kijelöléséről. nem feltűnően. melléklet Minden osztály „Zöld „ jeles napok naptárt kap – 5. ahol a terület egészét.melléklet TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Természetvédelmi terület: az ország jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag. ÉVI LIII. eszközeinket lehetőleg hátizsákban vigyük magunkkal. Ahol ilyen jelet láttok az természetvédelmi terület. vagy annak élővilágát eredeti állapotában meg kell őrizni. Cipőnk kényelmes. törvény a természet védelméről.Jó gyakorlat gyűjtemény. hogy az erdőt és a lakóit nem szabad bántani!! -3.) A tájnak egy elhatárolt része. lehetőleg zárt ruházatba. így kezünk szabadon maradhat. magnót!! SZABÁLYOK BETARTÁSA – tűzgyújtás! . illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme.

Jó gyakorlat gyűjtemény. (csiga)  Piros sapkás szakember féregtelenítési munkát vállal. Rókák kíméljenek! (nyúl)  Zöldövezeti emeletes házamban lakások kiadók. (tücsök)  Hosszú fülű futóedzéseimhez partnert keresek. 5. (fa)  Saját teknőmben bérmosást vállalok! Megbízható jeligére. (fakopáncs)  Fehér pöttyös piros kalapom farsang idejére kölcsönadom. Kizárólag hangyaszorgalmú vevőknek. Fészekrakás jeligére. fa ruha csipesz. és világos barna kartonpapír. „Faházak” jeligére. „Vörös” jeligére várom az ajánlatokat. melléklet Erdei séta című társasjátékot kap minden osztály – színezd ki. 6.  Hosszú farkú ragadozó albérletet keres tyúkudvar közelében. ragasztó. melléklet Délutáni program: . (kakukk) 45 . (róka)  Erdőn. állomás Időpont: 11.Közös virágültetés iskolánk parkjában . Árajánlatokat „Magas Cvitamin. citrom-. „Kitartó” jeligére. Az elkészült műveket holnap délelőtt kiállítjuk. filctoll. (vadrózsa)  Saját házzal rendelkező puhatestű hosszú gyalogtúrákhoz társaságot keres. (légyölő galóca)  Zenész eladná megunt hegedűjét.Mely élőlények adhatták fel ezeket az apróhirdetéseket? Közülük egyet készítsetek el bármilyen anyagból és technikával. (teknős)  Fiókáimhoz pótmamát keresek. lekvárnak eladó.30-ig Készítsünk baglyot kartonpapírból és ruhacsipeszből! Anyagszükséglet: sötét-.00 – 11. mezőn termő veres húsom teának. ceruza. és narancssárga fénymásoló papír. olló. vágd ki és ragaszd kartonra! Anyagszükséglet: színes karton. „Trendi” jeligére.tartalom” jeligére várom. ragasztó 7. olló.

1. melléklet 46 .Jó gyakorlat gyűjtemény.

Jó gyakorlat gyűjtemény. melléklet 47 . 2.

Vándor ki elmégy mellettem. . melyben fekszel. amelybõl csónakodat építed. én vagyok az ágy.Jó gyakorlat gyűjtemény. és gyümölcsöm oltja szomjadat. ne emelj rám kezet! Én vagyok tûzhelyed melege hideg téli éjszakákon. bölcsõd fája. én vagyok asztalod lapja. ki elhaladsz mellettem. amely házadat tartja.. én vagyok tornácod barátságos fedele. Én vagyok házad ajtaja. Én vagyok a gerenda. melynek árnyékába menekülsz a tûzõ nap elõl.koporsód fedele. melléklet AZ ERDÕ FOHÁSZA Vándor.. a deszka. melléklet 48 . hallgasd meg kérésem: Ne bánts! 4.. 3..

5.Jó gyakorlat gyűjtemény. melléklet 49 .

6.Jó gyakorlat gyűjtemény. melléklet 50 .

7. melléklet 51 .Jó gyakorlat gyűjtemény.

Jó gyakorlat gyűjtemény.

52

Jó gyakorlat gyűjtemény.

Óravázlatok
Fenntarthatóság a családban, a háztartásban
Az alábbi linken óravázlatok olvashatók életünk alapjainak feltárásához, 10-14 évesek tanításához http://magosfa.hu/files/civil2006/12_hu.pdf

Kommunikációs gyakorlatok konfliktusok megoldására

Az iskolai tavat pedig meg kell szüntetni
Mayerleb iskolagondnok úr úgy általában egészen kedves ember, különösen ha már megette a szalámis zsömléjét. De azon a délelőttön, az iskola befejezése előtt három nappal... -- Igen, számomra teljesen egyértelmű, hogy a gödröt betemetik. Jövő héten jönnek a kotrógéppel, és akkor villámgyorsan vége lesz a szunyogtócsának. -- De Mayerleb úr -- kifogásolta Phillipp --, dehát ez az iskolai tó. -- Az iskolai tó a régi biológiatanár ötlete volt, aki már két éve nyugdíjban van. A hatóság nem akarja a tavat, tehát betemetjük. Punktum. Ellentmondást nem tűrő kézlegyintéssel hagyta magára a kis diákcsapatot Mayerleb úr, a Vogelberg Általános Iskola gondnoka. -- Akkor az összes béka odalesz -- húzta fel tehetetlenül a vállát Phillipp, egy nyurga fiú a 3/b-ből. -- Azok nem odalesznek, hanem elpusztulnak és a többiek is velük együtt -- javítja ki halkan Gabi, amint könnyes szemmel a tavacska szélén térdel. -- Kérlek, el ne kezdj most bőgni -- kapcsolódik be határozottan Poldi, a legidősebb. -- Egyáltalán nem fogják betemetni -- ordítja az iskolaépület felé, amely előtt az iskolagondok éppen a zsemléjét csomagolja ki -- különben... -- Különben mi lesz ? -- közeledik fenyegetőn Mayerleb, aki a szalámis zsemléjét még nem ette meg -- különben mi lesz, te taknyos? Szemtelenkedünk, mi? Holnap reggel azonnal velem jössz az igazgatóhoz, most pedig tűnés, még mielőtt megfeledkezem magamról. * Nos, a biológiatanár valóban nyugdíjba ment, amellyel megnyitotta számomra az utat ebbe az iskolába, és néhány hátrahagyott emlék, mint például az iskolai tó, örökösévé tett. A sportpályáról magam is átéltem a Mayerleb úrral folytatott kis jelenetet. -- Nem, nem tartom helyesnek -- ezekkel a szavakkal léptem a tótól visszatérő csoporthoz --, egyik fél részéről sem, ahogyan egymással beszéltek. Ezzel az iskolagondnok úrra és rátok is

53

Jó gyakorlat gyűjtemény.
gondolok. Ha a tavat valóban akarjátok, akkor érvekre van szükségetek, amelyeket fel tudtok hozni a védelmében. Rosa, az angoltanárnő, és az osztályfőnök -- aki nagyon szigorú matematikus, de igazságos vitapartner -- támogattak. Rosa a következő angolóra elején felelevenítette a vitát. -- Ma egy jelenettel fogunk foglalkozni. Ehhez az osztály néhány diákja és az iskolagondnok közötti vitában elhangzott pár állítás pontos szövegére lesz szükségünk. A diákok némi izgatott fecsegés és rövid gondolkodás után megegyeztek a szövegben, amely feltehetően megfelelt a valóságnak. Mayerleb úr szavait a táblán pontosan rögzítették: -- Az iskolai tó az öreg biológiatanáré, aki már két éve nyugdíjban van. A hatóság nem akarja fenntartani a tavat, tehát betemetjük. Punktum. -- Vajon mire gondolt ezzel valójában? -- vájkált tovább Rosa, miközben a tábla négy sarkába négy betűt rajzolt. Ezzel ő több dolgot is állított, például, hogy mit gondol rólatok, mit tud valójában az iskolai tóról, és mit szeretne kifejezni az álláspontjával kapcsolatosan. Az osztály négy kisebb csoportban kidolgozott mind a négy állításhoz egy-egy mondatban egy esetleges rejtett feltevést. Phillip meg is határozott egy ilyen elrejtett mondanivalót: -- Ti fiatalok eddig frászt sem törődtetek a tóval. Egy másik csoport szerint: -- Az iskolai tó az idős tanár úr kezdeményezése volt, miután visszatért egy környezeti szemináriumról. Ez igaz is volt. -- Saját magáról talán azt akarta mondani Mayerleb úr, nem helyes, hogy az összes munkát ő végezze, ráadásul éppen most, amikor megkezdődik a szünet, és senki sem segít neki -vélekedett Gabi. A harmadik órában biológiát tartottam az osztálynak. Két nappal tanévzárás előtt semmi indokot nem találtam arra, hogy a sejtről tartsak órát nekik. Inkább átgondoltuk a táblán található, az angolóra óta kissé elmosódott, de még olvasható mondatok alapján, hogy az előző napi beszélgetés miképpen végződhetett volna még. Kivonultunk egy ív csomagolópapírral az iskolai tó melletti rétre. A papírt megfeleztem egy vonallal, bal oldalára összefoglaltuk, hogy mi hangzott el és milyen gesztusok kíséretében. A jobb oldalra a diákok írhatták fel saját elképzelésük alapján, hogy mit lehetett volna mondani. Ennek az oldalnak a "pozitív alternatíva" elnevezést adtuk. Poldi, aki előző nap úgy felforrósította a hangulatot, most higgadtan és konstruktívan közölte: -- Egyszerűen meg kellett volna kérdeznünk tőle, miért beszél nekünk a hivatalról, amikor tudjuk, hogy az iskola épületére, így persze a tóra is neki kell felügyelnie a szünidőben, és ehhez nincs kedve. Amikor a diákokkal visszaértünk az osztályba, ugyancsak elcsodálkoztunk. -- Mayerleb úr és én már beszélgettünk egy keveset -- fogadott bennünket az osztályfőnök, mellette pedig ott ült az iskolagondnok. Kissé még komoly volt, de szemmel láthatóan a szalámis zsömléjét már megette. Valószínűleg már hosszabb beszélgetést folytattak az osztályfőnökkel. -- Bár nem tudom, zavarjuk-e most a tanóráját, kolléga úr -- fordult hozzám az osztályfőnök -de jó lenne, ha a diákok és Mayerleb úr egy kicsit többet is megtudhatnának egymásról. Semmi kifogásom nem volt a kezdeményezés ellen. Mayerleb úr és a diákcsoport csupa fül volt, amikor olyan rendkívüli dologról esett szó, mint a két tábor jellemző vonásainak tisztázása. Nézőpontjuk egyértelműen ott tért el, amikor a piszokkal kapcsolatos témára került sor. Ugyanis a diákok számára a folyosón a sár "láthatatlannak" bizonyult, míg Mayerleb úr számára olyan, mint hajszál a fogkrémen, legalábbis ő ezt így érzékeltette. Abban viszont egyetértettek, hogy a tanárok közül többen is méltatlannak tartják, ha olyan "alsórendű"

54

és akár metrón utazás közben is gyakorolható. hogy.. provokálja a többieket.kezdte mondani a körülötte körben álló diákoknak --. magukba foglalnak két módszert a beszélgetőpartnerekkel folytatott nyílt és figyelmes érintkezésre. "Úgy értelmezem ezt.A feladat: hallgassátok figyelmesen az embereket társalgás közben. aminek nincs előtere. még játsszunk együtt két gyors játékot. Az "Úgy érzem. csak a helyét keresi. hogy.. ténylegesen miként láttad és hallottad a másik személy viselkedését. érzelmi hatás (Úgy érzem. hogy állapodjanak meg egymással. A visszajelzést adó így könnyebben különbözteti meg egymástól érzékelését. Fontos. 55 . (Úgy vélem.. (Úgy látom. rave-buliban vagy utazás közben. A következő észlelési gyakorlat javítja a figyelmünket. mégsem rózsaszínben látom a világot -. De. amelyeket Rosa tanárnő kipróbál a diákokkal. T.. és nem a kis melléklépcsőn. 1. Tehát írásban rögzítették. amit te nem látsz. Rémület ütötte fel a fejét a diákok között. Hogyan adhatunk visszajelzést másoknak? Miként kerülhetjük el annak a veszélyét.) 3..Bár Rosának hívnak. * A játékok. hogy a diákok a főbejáraton és annak fontos lábtörlőjén keresztül közlekednek. mint a fű locsolása.. -.. Mindegy. hogy minden játékos egyformán akarjon részt venni ezekben a játékokban. hogy világos legyen. melyeket egyáltalán nem láthatsz vagy hallhatsz. Tudjuk. viszont házi feladatot fel tudok adni a szünidőre. legszívesebben belerúgnék.. hanem csak sejthetsz. 2. mit váltottak ki belőled a különböző megfigyelések. Látom. vélekedés.. észlelését és vélekedését. hogy miként érzékelik és értelmezik viselkedését a többiek. hogy. Információ a személy számára. A második. bosszant. ha a tóról vagy a sportpályáról érkeznek. és nem veszi észre. Itt olyan dolgokat jegyezhetsz fel. hogy mire gondolok.. mit jelent neked ez a viselkedésminta. Visszacsatolás A visszacsatolást az interaktív pedagógia információként határozza meg. hogy az iskolagondnok a diákokkal közösen "öntözési tervet" dolgoz ki az egész udvarra. dolgot kell végezniük. Következő lépésként az osztályfőnök kérte. hogy a tartalmi információ a személyes ellenállás falain keresztül nem jut el az érintett személyhez? Készíts egy háromoszlopos listát: A "Megfigyelem" oszlopba írj címszavakat arra." oszlopba jegyezd le. A három terület: 1. Az utolsó oszlopban térj vissza saját érzéseidhez. észlelés.. hogy kommunikációnk legnagyobb része a testbeszéden keresztül történik.) Ezek osztályozásán keresztül tisztázottabbá válik a visszacsatolás kérdésköre. Feladat a nyári szünetre? -. Az utolsó előtti tanítási nap ismét angolórával és Rosával kezdődött. hogy ilyen bunkó.Jó gyakorlat gyűjtemény.. hogy futballpályán.) 2. Abban is megegyeztek." oszlopba írd le.

amit Te nem látsz!" elnevezésű gyerekjátékhoz. "Te ásítasz". Mindig olyan hosszan válaszoljanak egymást váltva egy kérdésre. aztán ismét váltanak. amelyekre felváltva felelnek rövid mondattal vagy csak egy szóval. Harmadik kérdés: Mit észlelsz önmagadon? Figyeld meg saját magadat. Harcos kedvedben vagy?" Az ilyen kérdések esélyt adnak arra.hu/cedrus/index1. zajokkal. hogy ezután hirtelen mennyi mindent láttok majd. próbálj meg két részben válaszolni: "A jobb lábadat lóbálod már jó ideje. hogy észrevételetek igaz-e. hogy szabaddá tegyük magunkat a hamis értelmezésektől és előítéletektől. Csak látható magatartásmódokat nevezhettek meg.tabulas. Érdekelni fog benneteket. amíg azt szórakoztatónak találják. és kérdéseket tesztek majd fel: "Piros pulóver van rajtad. Nézhetik és megfigyelhetik a másik testét. mi tűnik fel nektek a színekkel. Két ember ül egymással szemben. illatokkal és egyéb mással kapcsolatban. vagy cipőd szorítja a jobb nagylábujjadat. Olyasmit sem mondhatunk: "Fáradt vagyok". A játék szabályai hasonlóak a "Látom. Fordította: Varga Adrienne http://www. hanem csak "Olyan nehéz a fejem". Talán korog a gyomrod. úgy gondolom. Negyedik kérdés: Mit észlelsz a másikon. könyvéből. Mégis. majd a másik. mint "Fáradt".html Teljes iskolát átfogó környezeti nevelési rendszer A környezeti nevelés iskolai programja a budapesti Szűcs Sándor Általános Iskolában Bihariné Holéczi Lévai András–Pluhár Krisztina Ágnes–Gerőcsné Czeglédy Irén– 56 ." Csodálkozni fogtok. Első kérdés: Mit érzékel a környezetéből? Meséljétek el felváltva.Jó gyakorlat gyűjtemény." Tilos az olyan jellegű értelmezés. türelmetlenkedsz. Részlet Seifert--Steiner--Tschapka: From Management to Mandala c. Egyszer egyik. "Idegesen lóbálja a lábát" vagy "Piros pulóver van rajta. amit szemben láttok. és mekkora a különbség a valamit valóban látni és a belemagyarázni között. és ez milyen lelki állapotot közvetít neked és társadnak? Most szabad a pálya minden magyarázat és értelmezés előtt. A következőkben kérdéseket tesznek fel. látom. Második kérdés: Mit észleltek a szemben ülővel kapcsolatosan? Mondjátok el egymásnak.

és mindez természetes módon illeszkedik a NAT szelleméhez is. Tanulócsoportjaink egy része ugyan a hagyományos oktatási formában szerzi ismereteit. az elmagányosodás melegágyát képező lakótelepi betonerdő. erről a majd mindenkit megmozgató csapatmunkáról számolnak be a szerzők.Jó gyakorlat gyűjtemény. A helyes fogyasztási szokások kialakítása (étkezési.) Pedagógiai programunkban az alábbi konkrét környezeti nevelési célokat foglaltuk össze: 1.) – A tavalyi téltemető programot csak olyan formában tudjuk megvalósítani. 3. az iskola belső terében. megfigyelése. Takarékos és figyelmes anyaghasználatra nevelés (energiatakarékosság. két féléves elosztásban tervezzék be: a témanapot őszre. E sajátos „földrajzi környezet”. az iskola körül. A tankönyveket még két osztály. módosítása). Megvalósításukban az elsőtől a nyolcadik osztályig. illetve osztályfőnöki órák keretében. A környezeti nevelés programja az iskolai munkatervnek is szerves részét alkotja. 4. 57 . hogy megtanítsuk őket a közvetlen környezetükben lévő természeti és ember alkotta értékek megismerésére és megbecsülésére. az ezzel kapcsolatos iskolai szintű éves feladatokat az alábbiak szerint határozza meg: – a dán tankönyv kipróbálására1 és a témához kapcsolódó más feladatok elvégzésére az egyik ötödik osztálynak egy tanórát biztosítottunk a technikaóra terhére. (Pl. rendbetétele az iskolában és az iskola körül. Az alább megfogalmazott gondolatok az iskola pedagógiai programjának részét alkotják. derűs hangulatú. vásárlói szokások felmérése. virágokkal díszített belső terek. lakótelepi iskolánk Budapest északi részén. – Meghatározott terület rendszeres ellenőrzése. (Kérésünk a program irányítóihoz.és világszemlélete lesz. Írásukban az iskolában folyó környezeti nevelési szakmai. – A lakókörnyezet és a közeli természeti környezet adottságainak megismerése. az állatkerti vetélkedőt tavaszra. Igényes környezeti kultúra kialakítása a tantermekben. Iskolánk pedagógiai programja Sajátos környezeti adottságú. az iskola közelében lévő Farkaserdő takarítása. élet. egy harmadik és egy nyolcadik próbálja ki környezetismeret. Peremhelyzetünkből adódóan megtalálható itt egymás mellett az egyre romló. az életkori sajátosságoknak megfelelően mindenki részt vállal. Talán nincs messze az az idő.) 2. hanem az egész emberiség alapvető életformája. amit a tíz nap terhére biztosítunk. Újpesten működik. visszaszoruló és egyre szemetesebb természetes környezet és a színességében is sivár. a közterületek parkosítása. komposztálás stb.). mikroés makrokörnyezetünk megóvása nem divatos program. ápolt parkok kialakítása. papír újrahasznosítása. hulladékgyűjtő-udvar üzemeltetése. hogy a szervezett előadások kivételével a délutáni tanórákat nem terheli. Iskolánk pedagógiai programja a törökbálinti kísérleti iskolában kimunkált értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiára (ÉKP) épül. (Funkcionális és aktuális dekoráció. továbbá arra. pedagógiai és módszertani munkáról. A természeti és mesterséges környezet esztétikumának alakítása. Ennek a célnak mihamarabbi megvalósulása érdekében csatlakozott a budapesti Szűcs Sándor Általános Iskola egy szakembereket és pedagógusokat foglalkoztató programhoz. illetve a lakótelepen élő gyerekek egyre súlyosabb szociális helyzete indított bennünket az iskola pedagógiai programjának olyan alakítására. A gyakorlatközeli pedagógiai koncepcióba szervesen beépül az iskola környezeti nevelési programja. A gyerekek gondolkodásmódjának megváltoztatása mellett az iskolán túlmutató ötletek megvalósításával a közvetlen lakókörnyezetet is befolyásoljuk. amikor a természet megőrző szeretete és tisztelete. hogy az lehetőséget adjon a gyerekeink megóvására az érzelmi elsivárosodástól. hogy azt a két napot. de nevelési célkitűzéseink pillérei a környezeti értékközvetítő pedagógia alapértékei.

természeti és épített értékeink védelmével. Érdekességként idézzük egy tanulónk fogalmazásának részletét: „A levegő nagyon tiszta Újpesten is.Jó gyakorlat gyűjtemény.). szemléletformálásról – nem csupán környezetvédelemről – van szó. a tavalyihoz hasonló feltételekkel jelentkezik a Körlánc rádió. mely számtalan lehetőséget teremt a gyerekek személyiségének sokoldalú fejlesztésére. A tanórán kívüli tevékenységünk egyik formája a témanap (projektnap).. tábor. Ráadásul mindezt úgy teszi. szakkör. hiszen mindenütt bicikliutak vannak. akik ha felmérték a problémát. a tankönyv mellől. közösségformáló. és a magyar irodalom órán is izgalmas fogalmazás kerekedhet ebből a címből: Milyennek képzelitek el 20 év múlva országunkat? Tudatos irányítás nélkül is megjelennek a környezetet veszélyeztető problémák a dolgozatokban. ötletekkel egészíti ki ezt a feladatkört. hogy közvetlenül a környezetben. nyitott égbolt iskolák.) Természetesen az osztályok munkatervében. (Részlet az iskola munkatervéből.. Ennek anyagi hasznán kívül fontos eszmei értéke is van. Földrajzi helyzetünk és iskolánk útkeresése vezetett bennünket a környezeti nevelés szükségességének felismerésére. Az osztályfőnöki órákon is fontos feladat az ilyen irányú szemlélet kialakítása. Nemcsak szemlélődő.). A gyárak a városokon kívül vannak. Ez a kísérleti tárgy természetesen nem veszi le a felelősséget a többi tantárgyat tanító tanár válláról. A környezeti nevelés színterei Érdekes és a nevelésnek is új színtereket adó környezetvédő tevékenységünk átszövi az egész iskola oktatási-nevelési rendszerét. stb. A környezeti nevelés tantárgyköziségénél fogva nem csak a természettudományos órák feladata. hanem tevékeny embereket szeretnénk nevelni. Mivel elsősorban nevelésről. A helyi problémák jobban motiválják a gyerekeket. a szaktanárok tanmeneteiben mindenki elképzelésének megfelelő feladatokkal. amelynek célja a később részletezett dán–magyar oktatási program kipróbálása a tanórán. sást telepítettek a partjára. erdei iskolák stb. igen változatos helyszíneken valósul meg (pl. felelős. és mindezek mellett nagyon sok új ismeretet is ad. (Családok bringóhintóval. így majd minden pedagógus kihasználhatja a témában rejlő lehetőségeket.) Az autók sem szennyeznek. A nyugat. szabadidős tevékenység. osztályfőnöki. A Szilas-patak betonteknőjét kiszedték a lakók (az önkormányzattal együtt) és nádat. hiszen mindannyiunk felelőssége az újszerű környezeti szemlélet kialakítása. Ökológiaóra: Az idén kísérleti céllal bevezettük egy ötödikes osztályban a környezeti nevelés tantárgyat. fakultáció. Néha bizony hasznos kilépni az iskola falai közül... művészeti).” A természettudományos tárgyak keretében direktebb módon foglalkozunk az egészséges életmóddal. megoldást is jobban találunk a megszokott környezetben. Tudjuk. Az „erdei iskolát” otthoni étkezéssel és szállással a közvetlen környezetünkbe helyeztük. tanórákon kívül (témanap. humán. ünnepélyek. és a város okban kisebb távokra mindenki ezzel jár. akciók. nem azt kérdezik: „Miért nem csinálnak már valamit?”. – Kétszer jelenik meg a Zöldalma című újság. természettudományos szemléletet alakító. A mi iskolánkban három szinten folyik ez a környezetvédelmi nevelés: az ökológia tantárgy (egy speciális 5. A többi élőlény már jött magától! Azóta autózúgás helyett békamuzsika szól esténként. A történelemoktatásban fontos nevelési cél a jövőért érzett felelősség múltbéli példáinak megjelenítése. és továbbra is rendszeresen.európai oktatásban jól ismert és alkalmazott módszer hazánkban az erdei iskola mozgalommal terjed. a környezetvédelmi tevékenység általában csoportos cselekvést. a szaktárgyi órákon (természettudományos. kirándulás. Olyanokat. osztályban) keretében. „mobilabbak” vagyunk a városban. hanem azt: „Mit tudok én tenni?” A szaktárgyi órákon keressük a direkt és indirekt környezeti nevelési lehetőségeket. igazi csapatmunkát igényel. és környezetkímélő módon dolgoznak. előrelátó magatartást alakít ki. 58 ..

Testnevelés tagozatos iskolaként egészséges életmódra nevelés már korábban is folyt nálunk. Védhetnek bármit. Csatlakoztunk a „Zöld Szív” folyómegfigyelési programjához is. mikroszkóppal vizsgálták. ha szükséges. Következetes nevelői munkával szeretnénk a gyerekeken keresztül a családokra is hatni. illetve patak élővilágát. táborainkat is ebben a szellemben szervezzük. kétéltű. Ez az újszerű forma bevált. Bekapcsolódtunk a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalomba. hőmérsékletét.Jó gyakorlat gyűjtemény. A zempléni természetkutató tábor a táj növényeit.. felhívni a figyelmet a környezetvédelemre. állapotát. fakultációs. rajzverseny a madarak és fák napján május: iskolaudvar rendezése. szabadidős foglalkozáson kertet művelnek gyermekeink. A vízi vándortáborban nemcsak a testüket építik a gyerekek. „Ballagók fája” április: állatkerti akadályverseny a Föld napja alkalmából. Rajzokat. más módszerekkel foglalkozunk. életvitel kérdéskörével éppen a környezeti neveléssel összefüggésben más szempontok szerint. Délutáni elfoglaltságként szakköri. hogy felvegyük a kapcsolatot más olyan csoportokkal. a Szilaspatak. fát. szervezetekkel. „Denevér” barlangász szakkörünk a budapesti barlangok természeti értékeit kutatja. tablókat készítettek a tanulók. vegyék védnökség alá és óvják meg. A mérési tapasztalatokat riportban foglalták össze és a Körlánc iskolarádió adásán keresztül az iskola többi tanulójával is megosztották. amelynek keretében a gyerekek étkezési szokásait kívánjuk pozitív irányban befolyásolni. Az egyik program hozta a másikat. Télen sítábor nevel az egészséges életmódra. Ünnepeinkkel. Kapcsolódás más környezetvédelmi programokhoz A lakókörnyezetünkért való aggodalom és tenni akarás indított bennünket arra. Tanulmányi kirándulásainkat. Álljon itt az 1995/96-os tanév akcióinak. hiszen a folyómegfigyeléssel összefügg a békamegfigyelés és -számlálás. osztálytakarítás október: dekorációs verseny november: fogászati verseny december és egész télen: madáretetés február: versenyek március: „Téltemető–Tavaszváró” címen környezetvédelmi hét.) veszélyeztetettségét. A gyerekeknek az a feladatuk. szeptember: „szemétszüret”.. miközben a környezet védelmére is odafigyelnek. A Puky Miklós és Kéri András vezette csoport 34 fővárosi és környéki kisvíz (köztük a Naplás-tó. helyes életmód. A séta után az iskolában dolgoztuk fel a kapott adatokat. többször is visszatérhetünk a helyszínre. állatait vizsgálja az élőhelyén. térképet. a víz sebességét. az iskolaudvar egy részét stb. a meder szélességét. az aljzat anyagát. Előre elkészített feladatlap alapján a 4-5 fős csoportok megfigyelték a folyó. melyek hasonló indíttatásból tevékenykednek a környezet megóvásáért. a növényekkel borítottság mértékét. ami a természet része: folyót. a part állapotát. az utóbbi években az egészséges. hanem a Tisza szépségeit is megismerik. A 59 . akcióinkkal is próbálunk hagyományt teremteni. patakot. és az ÉKP-ba is illeszthető.és hüllőállományának változását vizsgálja tíz éve. pH-értékét mérték. ezt rendszeresen figyeljék. ünnepeinek naptára. „zöldítés”. A Dunát és a Szilas-patakot vizsgáltuk. hogy válasszanak környezetükben fellelhető természeti értéket. A vízmintát szűrték. parlagfűritkítás (verseny) június: tanulmányi kirándulások július: táborok A környezeti nevelési programmal párhuzamosan egy évvel ezelőtt elindítottunk egy egészséges életmódra nevelő programot is. kapcsolódtunk az ELTE „Varangy Akció” csoportjához.

a rossz vásárlási szokások ellen mit tudunk mi tenni. A Levegő Munkacsoport által meghirdetett ELÉG Energiapályázat országos döntőjén második helyezést értünk el. a fákon lévő borítottságukat. a Szilas-pataknál és a Dunakeszi környékén lévő tőzegtónál. neoténiás pettyes gőték populációja és a környezeti körülmények közötti összefüggést vizsgálják vízkémiai módszerekkel. Sok tanulónk ért el sikert a környezetvédelmi munkájával. a mocsári teknős előfordulását. a Földet elborító szemét.és a Kaán Károly -versenyeken. de az állatkerti állatok és növények tulajdonságairól szólnak. itt kudarcot vallottunk. Ezt a napot játékos tanulással töltik el a gyerekek. Ez azért nevezetes siker számunkra. amiben egy városi. és jó ötleteket kapunk a Havas Péter által szerkesztett Körlánc környezeti nevelési projekt füzeteiből és a Geiszler János vezette Hírlevél című iskolahálózati kiadványból. akik a tantárgyi órákon nem mindig jeleskednek. milyen hatást gyakorol ez az élőlényekre.és madármegfigyelést végeznek. Tanulóink minden évben kimagasló eredményeket érnek el a Herman Ottó . sőt lakótelepi ember tevékenyen munkálkodhat az ügy érdekében. minden évben április 21-én. a 3–8. lelkesen számolta a zöld. Ezért ezt a tevékenységet nem folytattuk tovább. A szakköri tanulók a vizsgálati eredményeket elküldik a koordinátornak. következtetéseket vonunk le arra vonatkozóan. az erdei békát. osztályosok pedig ötfős csapatokban az erre az alkalomra szerkesztett feladatlap kérdéseire válaszolnak. a végén azt mondta: „Nem is olyan csúnya. hogy a környezeti problémákra nyitottak legyenek. Kapcsolódás egy dán–magyar projekthez 60 . Megvizsgáljuk a környéken fellelhető zuzmófajokat. A mi csoportunk békát számlált szaporodási időszakban. végül Norvégiában összegzik és feldolgozzák az adatokat. Gyermekeink lelkesen tanulmányozzák az állatok és a növények életét. Így nemcsak az oktatáshoz kapcsolódó ismereteket szerezték meg. Nem mérhető. októbertől novemberig mérjük az eső savasságát. telefonkönyv és szárazelemgyűjtést. mert az egyik tanulónk – akinek tanulási problémái voltak . Az Állatkert tel is sikerült jó kapcsolatot kiépítenünk. és Lajos. amely a kémia. a Föld napján az iskola minden diákja és a tanári kar kivonul egy állatkerti akadályversenyre: az „állati jó suli-buli”-ra. Mi egyetlen vizsgálódáskor sem találkoztunk vele. Noha a Föld globális problémáit lehetetlen egy kis iskolából megoldani. tehát indikátor (jelző) élőlény. Bekapcsolódtunk a ”Hé-Rák„ csoport programjába is. a borneói orangután örökbefogadása teszi emlékezetes ünneppé ezt a napot. Nem tudjuk. a szennyezett Duna vagy a rossz napszak okozta-e kudarcunkat.és barnavarangyokat. Egy őszi hónapon át. de talán a legfontosabb haszon az volt. de őszintén bevallva. biológia tantárgyakhoz is jól használható. Rendszeresen szervezünk papír-. hogy az egyik kislány. Nagyon jó munkafüzetet mellékelnek a programhoz.Jó gyakorlat gyűjtemény. A versenyt eredményhirdetés és jutalomosztás zárja. inkább kedves!” Az Európai Levegőszennyeződési Projekt tel savas esőt mérünk már több éve. Nagyon sok információról értesülünk. aki „Fúj de ronda béka!” felkiáltással kezdte a mérést. megpróbáljuk egyszerűsíteni és az iskolánkra szűkíteni a feladatot: mi az. a nyersanyaghiány. hanem egy kérdőív segítségével megtanulták az információrögzítést és a terepgyakorlatba is belekóstolhattak. A kérdések az évfolyamoknak megfelelő tananyaghoz kapcsolódnak. Sikerült elérnünk. kövirákokat számlálni. az energiapazarlás. indikátor faj.különdíjat nyert az „Energiaház” modelljével. Ez az ízeltlábú is vízszennyezettségre érzékeny. földrajz. a másodikosok emlős. Ez a növénytársulás nagyon érzékeny a levegő szennyezettségére. hogy gyerekeink számára ne csupán szemétszedéssé degradálódjon tevékenységünk. Az elkészült légszennyezettségi térképeket visszakapjuk az egész európai helyzet értékelésével. Az elsősök színeznek. védelmét. olyanok is. hogy ügyetlenségünk. Maroknyi gyerekcsapat elsőstől a nyolcadikosig bokáig süppedve a mocsárban.

játékaik vagy a népszokások attribútumainak elkészítéséhez.Jó gyakorlat gyűjtemény. kiszebábkészítés. plakátokon és a diákönkormányzat segítségével tájékoztatjuk a gyerekeket a többiek munkájáról. papírhajtogatás stb. A távolinak tűnő népszokások felelevenítése kiváló alkalom a környezeti nevelés céljainak megközelítésére. kézművesnapot szerveztünk. témanapokon foglalkoztunk. mely oktatható tananyaggá rendezi ezt az égető problémát. kukoricafosztás stb. ha sikerül ezeknek a szokásoknak a derűjét is átadni gyerekeinknek.) – múzeumlátogatás – állatkerti séta (Az összegyűlt hulladék sorsa) – IKEA (Az elhasznált csomagolóanyagok újrahasznosítása) – önkormányzat 61 . Fővárosi Csatornázási Művek. faliújságon. ünneplésre késztetés a ma embere számára is példa értékű. és tudatosan ösztönözzük őket egy korszerű környezetvédelmi szemlélet kialakítására. Volt a programban nemezelés. víztisztító üzem stb. a napi hajszában megállásra. Egyik ilyen alkalommal a „Téltemető–Tavaszváró” ünnepi hetünkben pl. szaktanárok maguk választhatják ki a témákat. Egy két évvel ezelőtt indult dán– magyar hulladék-újrahasznosítással foglalkozó projekthez kapcsolódva megtaláltuk azt a formát. Kilenc másik iskolával – Csobod Éva irányítása mellett – megpróbáljuk Sren Breiting dán professzor könyveit adaptálni saját oktatási rendszerünkbe. Mi lenne tehát alkalmasabb a természettel való harmonikus együttélés. a természettől függés érzése. A bennük rejlő játékosság. hogyan kerül a környezeti nevelés feladatai közé a néphagyományok megismerése. rögzítésére használjuk a kiszebáb. szennyvíztisztító telep. Az agyag. A témanapok hihetetlenül széles lehetőséget adnak a projekt módszer alkalmazására. közben a gyerekek szórakozva-tanulva. Chinoin. Vagy gondoljunk arra. mint a néphagyományok bemutatása.és gyárlátogatások (Szentendrei Papírgyár. Különösen akkor. derű. Ennek is köszönhető. egy sajátos mentálhigénés kultúra átadására is lehetőség.). a kukoricaháncs stb. csupa természetes anyag. Szinte alig volt szemetük. a különféle ünnepi alkalmak papírdíszeinek készítését. a hímes tojás. tanítók. Ugyanakkor a néphagyományok. A témanapokon az osztályfőnökök. Gondoljunk csak arra. milyen anyagokat használtak a paraszti világban mindennapi eszközeik. Természetesen az osztályfőnökök is tevékeny részt vállalnak a témanap tevékenységeinek irányításában. újrahasznosítás témáján keresztül akár a kérdőíves felmérésekig. hogy szinte valamennyi tanulónk részt vehet a tanulási folyamatban: információt gyűjthetnek és dolgozhatnak fel a diákok. A Nyugat-Európában alkalmazott projekt módszerrel mi elsősorban az ún. A témanapokon eddig a következő programokat szervezték a tanulók tanáraikkal: Intézmények meglátogatása – üzem. a kender. az adventi koszorú. A hozzá kapcsolható ismeretszerző tevékenység játékos formában valósul meg. a természetre utaltság (ellentétben a későbbi korok természetkizsákmányoló szemléletével szemben) alázatának elfogadására. E gondolatiság elmélyítésére. a népi játékok felelevenítése a „belsőnk környezetének” nevelésére. szemétégető. A népszokásokban (az emberek szokásainak a természet ritmusaihoz való igazítása) nyilvánvalóan benne rejlik a természetközeliség. a munkaformákat lakóhelyünk szemétlerakóinak feltérképezésétől kezdve a hulladéklerakás. hiszen csaknem minden másodlagos állati és növényi hulladékot felhasználtak (csontok. Egy-egy témanap alkalmával az osztályok előzetes kutatómunkát végeznek az általuk választott területen. Tanácstalanságunkban a szerencse sietett segítségünkre. hogy a parasztemberek életmódja mennyire természetfüggő és a mai fogyasztásra orientálódott társadalommal szemben mennyire visszafogott volt. Sokakban felmerülhet a kérdés. is. Iskolarádión. kellemesen töltik az idejüket. A gyerekek tevékenykedtetésére számtalan formát találunk. a fa.

A környezeti nevelés ezeknek a céloknak a megvalósításában hatékony segítséget nyújthat. halaszthatatlanná vált valamiféle megoldás keresése. hulladéktérkép készítése – kérdőíves felmérés az itt élő emberek körében a kutyatartási. és ezáltal a „szemétdíj” is kevesebb lehet. A mérési adatok. Tanulóinkkal az iskolában keletkezett hulladékot szelektíven gyűjtött ük. hiszen a programok résztvevői a társadalmi környezetet is bevonják a megismerés folyamatába. Eddigi munkánk egyik legnagyobb eredményének tekintjük. hogy kezdeményezésünkre iskolánk mellett szelektív hulladékgyűjtő-udvar létesült. Felvettük a kapcsolatot a hulladékgyűjtő-udvar fő szervezőjével. és a legközelebbi diákönkormányzati ülésen a környezetvédelmi felelősök felvetették: mit ér a szelektív hulladékgyűjtés. A gyerekek személyes élményeikről újságcikben számoltak be. kerületi 62 . szemetelési és vásárlási szokásokról – szeméttérkép készítése az iskola környékéről – útkereszteződésben forgalomszámlálás. Mivel évek óta foglalkozunk a hulladékproblémával. újrahasznosítás és az energiatakarékosság. Mindez az adaptáció nagyon jól illeszkedik a NAT „Földünk és környezetünk” című műveltségterületéhez. használati tárgyak készítése – patakból hozott vízminta elemzése A megszerzett ismeretekről. A gyerekekkel közös töprengés vezetett bennünket egy lakossági kezdeményezésre létrehozott hulladékgyűjtő-udvar nyomára. Az udvar kialakításának ötletét mind a IV. akik a „Zöldalma Újság”-ot szerkesztik. ahol a környezeti neveléssel foglalkozó szakemberek mellett más helyi. Így szerveződött egy maroknyi gyerekújságíró kis csapata. ami az éppen bevezetés előtt álló „szemétdíj” kapcsán nagyon is aktuális volt. Hulladékgyűjtő-udvar Gazdaságunk érdekében fontos a szelektív hulladékgyűjtés. érdekességek a Körlánc adásaiban hangzottak el.Jó gyakorlat gyűjtemény. nevelőket is foglalkoztató kérdés fölött már nem hunyhattunk szemet. a „Körlánc” iskolarádió műsorát adják. Az említett fakultatív foglalkozásokon túl az egyes témák a NAT közös követelményeinek is megfelelnek. és azokat kereszttantervként is tanítjuk. mint a szemété? Mit lehet tenni? A bennünket. Ezt a hibát a gyerekek is észrevették. Ezen a fórumon a gyerekek ismét fölvetették a szelektív hulladékgyűjtés gondolatát. és kiválóan beleillett az iskola környezeti nevelési koncepciójába. ha a külön gyűjtött anyagok sorsa ugyanaz. ezek közül a legjobbak a Zöldalma újságban jelentek meg. Jó megoldásnak kínálkozott tehát a hulladékgyűjtő-udvar létrehozása. Az iskola környékének és a lakótelepnek a vizsgálata – a Szilas-patak vizsgálata – a Farkaserdő állapotának felmérése. A vendégeink közötti vita során került szóba a hulladékgyűjtő-udvar megoldási alternatívaként arra. játékok. Tanulóink a témanap után kiállítást. tapasztalatokról az osztályok beszámolót. újságot készítenek lakókörnyezetük állapotának bemutatására. tablókat készítettek. kerületében működtettek. zuzmókeresés. Rendszeres kapcsolatban állnak az itt lakókkal. Meghívtuk az akkortájt iskolánkban rendezett kerületi pedagógiai fórumra. hulladékkezelés. a teherautók számának összehasonlítása a személyautókéval Iskolai kísérletek – újrapapír készítése – hulladékok csoportosítása (újrahasznosíthatóság). de – a papír és az ételmaradék kivételével – az elszállítás együttesen. amit a főváros XVI. Ezek a tevékenységek messze túlmutatnak az iskola falain. illetve ahová a Fővárosi Közterületfenntartó Vállalat képviselője is hivatalos volt. fővárosi és parlamenti politikusok is megjelentek. hogy a szelektív módon gyűjtött hulladékkal csökkenthető a szemét mennyisége. a helyi önkormányzat képviselőivel. mely heti műsoridőben sugározza adásait. ömlesztve történt.

Az volt a kikötésünk. Előzetes értesítéssel.) Reméljük. hogy a gyermekek kis csoportokban összeszedjék a papír-. hogy nem maradunk magunkra most sem. A hulladékgyűjtő-udvar megnyitása új lendületet adott tanulóinknak ahhoz.és fémhulladékot. műanyag-. üveg. ha létesülne szelektív hulladékgyűjtő.Jó gyakorlat gyűjtemény. Még csak a tervezés szintjén van az ötlet. elfogadható rendezettségűnek.php?tipus=cikk&kod=1997-01-kn-Tobbek-Kornyezeti 63 . volt az a cég. mind pedig az említett hulladékgyűjtő-udvar megteremtője támogatta. hiszen egy korábbi felmérésünk alapján a megkérdezett családok mintegy 82%-a akár ellenszolgáltatás nélkül is rendszeresen szétválogatná a háztartási hulladékokat. hogy az összegyűjtött hulladékok újrahasznosítását garantálni tudja. egyre szélesebb körben értik meg a környezeti nevelés fontosságát s a benne rejlő óriási lehetőségeket. akik kezdetben kissé kétkedve fogtak munkához. de az elmúlt két év eredményei. Elsődleges szempont az volt. egyre több iskolában. Egy idő után talán már várnák őket. fém. önkormányzat. Kell-e nagyobb siker tanárnak. Természetesen ehhez is várjuk az önkormányzat segítségét. Több sikertelen próbálkozás következett. szinte biztosak lehetünk abban. Végül a IV. hogy veszélyes hulladékot ne gyűjtsenek. hogy ne tegyék! – Vagy amikor felháborodott gyerekek jönnek delegációba: – Írjunk levelet a polgármester úrnak. de eddigi rendkívül gyümölcsöző kapcsolatunkat látva. Az iskola udvarán egy lebontott fölvonulási épület helye alkalmasnak látszott hulladékgyűjtő-udvar létesítésére. hogy mindez megérte a sok fáradságot. Csekély anyagi ellenszolgáltatás fejében átveszik az otthonokban már kidobásra szánt papír-.oki. Azóta a gyűjtőudvar működik. kerületi önkormányzathoz fordultunk segítségért. A REM Kft. Csak zárt gyűjtő konténereket használhatnak. hogy megfelelő kivitelezőt és működtetőt találjunk. a hónap egy adott napján mindig elmenjen az a kis csoport a lakókhoz. állandó munkatársa segítséget ad az ideérkezőknek a hulladékok szétválogatásában. amelyeket az iskola és az önkormányzat kért a hulladékgyűjtő-udvar létrehozásával kapcsolatban. Hogyan tovább? Sikereinken. hogy már nem törnek ki a fák? Mert én szóltam a többieknek. mint amikor tanítványa – a valamikor facsemetéket tördelő „bandavezér” – azt mondja: – Nem tetszik örülni. Egy holland példán felbuzdulva megpróbáljuk megszervezni. hogy ne kelljen kidobni ezeket a hasznos anyagokat. hogy iskolánk udvarán kialakítana egy hasonló lakossági hulladékot. Az üzemeltetők további tervei között szerepel a biohulladékok gyűjtése is. Ennek egyszerű oka az. növendékeink lelkesedésén felbuzdulva szeretnénk elérni. Voltak köztünk. Jelenleg éppen itt tartunk. illetve az üzemeltetők nem tudták garantálni az összegyűjtött hulladék folyamatos újrafeldolgozását. http://www. műanyag-. de megpróbáljuk megvalósítani. hogy iskolánk összekötő kapocs legyen a hulladékgyűjtő-udvar és a lakótelep között. amely biztosította azokat a feltételeket. Tervezünk még egy Iskolakertet bionövényekkel.és üveghulladékokat. mert kivágták a parkban a bokrokat! – Gyűjtsünk pénzt a téli madáreleségre! – Szedjük ki a parlagfüvet az iskola körül! (stb.hu/oldal. de ez távolabbi cél. a tanulókban végbement szemléletbeli változások mindenkit meggyőztek arról. hogy a felajánlott kivitelezők. aki annak a szándékának is hangot adott. Mivel a hulladékgyűjtő-udvart lakóházak közvetlen szomszédságába építették. A szülők ebben partnereknek tekinthetők. tisztíthatónak kellett lennie. a REM Kft. hogy a már osztálykeretben tapasztalt szelektív gyűjtés hasznosságát családi életükben is meghonosítsák.

Munkatervünk a jászberényi Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozata és a városi Állat és Növénykert folyamatos együttműködését szolgálja. Személyiségük eltérősége.a Tagozat dolgozói 64 . viselkedési szokások kialakítása. Mindez a tanórákon. középfokban sérült. később a tanulási.Jó gyakorlat gyűjtemény. A fejlesztő folyamatban nagy hangsúlyt kap az alapozó tárgyi cselekvéses ismeretszerzés. Cél: Bázis létrehozása a sérült gyerekek környezettudatos neveléséért a KÖRLÁNC részeként a városi Állat és Növénykert közreműködésével. Iskolán kívül Együtt az Állat és Növénykerttel KÖRLÁNC A SÉRÜLT GYERMEKEKÉRT MUNKATERV Általános megjegyzések: Tagozatunkon együtt tanul az enyhe fokban sérült. érzéki tapasztalat. gyakorlása. magatartászavaros és beszédhibás kisgyerek. Résztvevők: . tanórán kívül különböző programokkal. autista. melynek fontos része a Állat és Növénykerti kapcsolat. fejlődési zavara befolyásolja a fejlesztés várható eredményét.értelmileg. halmozottan sérült gyerekek . tréninggel nyerhet további megerősítést. magatartási.

Állat és Növénykert dolgozói Feladatok – tevékenységek: I.os munkacsoport létrehozása a Tagozaton 1.KSZM – SZMK képviselői . hírelés ) 65 . „Erdei iskola”. KÖRLÁNC.Jó gyakorlat gyűjtemény. gyomirtás.os tapasztalatok jegyében 3. Jászárokszállás. Bekapcsolódás az Állatkert környezetvédő tevékenységébe (tisztasági akciók. Folyamatos kapcsolattartás a KÖRLÁNC Egyesülettel ( pályázatok. Speciális fejlesztés része a Állat és Növénykerti ismeretszerzés tanórán és tanórán kívül 1. Madarak Fák Napja. tanórai felhasználása ) 2. ) 2. Madártani Egyesület stb. Tanórák az Állatkertben ( téma tananyag tervezése ) zoopedagógus közreműködésével a tanulók egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodva ( foglalkozások filmfelvétele. és előadások megtartásában 3. Jeles Napok. állatok gondozása a dolgozók segítségével) 4. Konferencia szervezése a KÖRLÁNC. gereblyézés. Zoo-pedagógus közreműködése az iskolai tanórán. kapcsolatok bővítése országos szinten is ( Fogódzkodó Egyesület. versenyeken 5. Jászapáti. Térségi Zöld Ünnep a Tagozat szervezésében II.zoo-pedagógus . Részvétel az Állatkert rendezvényein. . Térségi tagozatok bevonása.

Jó gyakorlat gyűjtemény. ÜTEMTERV I. - Helyszín: Városi Állat és Növénykert Időpont szeptember Tevékenység Takarítási Világnap gyomtalanítás, ásás, gereblyézés háziállatok megfigyelése állatvédelem Közreműködő 8.-9.-10. osztály, pedagógus zoo-pedagógus, asszisztens, pedagógus, 4.-5. osztály 5.-8. osztály 5.-8. osztály 5.-8. osztály 5.-8. osztály 4. osztály 4. osztály zoo-pedagógus, pedagógus asszisztens 8.-9.-10. osztály pedagógus Állatkert dolgozói 3. osztály pedagógus, asszisztens zoo-pedagógus

október

Állatok Világnapja madarak megfigyelése emlősök megfigyelése etetés, gondozás baromfiudvar lakói etetés

november

Tisztasági Őrjárat az Állatkertben levelek összegyűjtése erdei állatok megfigyelése védelem

66

Jó gyakorlat gyűjtemény. december Madarak fenyőfája az Állatkertben madarak élete télen január Madáretetők készítése madárvédelem az Állatkertben 4.-8. osztály pedagógus asszisztens Zoo-pedagógus 6.-8- osztály Zoo-pedagógus pedagógus Állatkert dolgozói 3. osztály zoo-pedagógus pedagógus asszisztens 3. osztály zoo-pedagógus pedagógus asszisztens zoo-pedagógus pedagógus asszisztens 6. osztály 4. osztály 4. osztály iskola dolgozói 1.-8. osztály zoo-pedagógus 4. osztály állatkert dolgozói 6. osztály

február

Vizes élőhelyek Világnapja béka, sikló, kacsa nád, fűzfa, gyékény Víz Világnapja Vízi madarak-védelem, gondozás-etetés Tőkés réce, kacsa, gólya Föld Napja Emlősök Erdei iskola Vadon élő állatok életmódja

március

április

május

Madarak – Fák Napja ültetés gondozás Növények és állatok kapcsolata Tápláléklánc- erdei közösség

67

Jó gyakorlat gyűjtemény. június Környezetvédelmi Világnap Örökbefogadó Nap zoo-pedagógus pedagógus asszisztens

Bárcziné Kulcsár Júlia Gulyás Sándorné Tagozatvezető Öko program vezetője Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozat

Fercsik Péter Komondi Ildikó Igazgatóhelyettes Zoo-pedagógus Városi Állat és Növénykert Jászberény

Környezeti nevelés, terepgyakorlatok a városban

A város, mint élőhely.
Urbán Ágnes Magyarország 63%-a városlakó, és ez az arány világszerte ilyen, vagy "még ilyenebb" -- és előreláthatóan még növekedni fog. Tehát szembe kell néznünk azzal a cseppet sem vonzó perspektívával, hogy a természetes környezettel való mindennapi, közvetlen kapcsolat mind kevesebbünknek adatik meg, és a nem is túl távoli jövőben a természet inkább rezervátumok, nemzeti parkok falai mögé szorult látnivaló lesz, mint mindennapjaink szerves része. A környezeti nevelés, felismerve ezt a tendenciát, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekeket minél többször vigyük el kirándulni, "ki" a természetbe. Ismertessük meg velük az élővilág szépségét és sokféleségét, ébresszük fel bennük a szeretetet és a felelősséget, hogy felnőttként ne pusztítsa majd, hanem védje és becsülje, hiszen az jövőjének kulcsa és záloga.

68

Azért. s ha megszeretjük. Ez már önmagában is nagy baj. a járványok terjedési esélyei. értelmetlen falfirkákkal teli. a stressz komoly egészségkárosodást okoz: nő a szív. Mindeközben mindennapjaink többnyire rossz levegőjű. zaj. csoportmunka.legalább akkora hangsúllyal. és egyre több szeméttel. a gyerekeket meg kell ismertetnünk közvetlen környezetükkel. diák tanít diákot -. ahol mindennapi életük zajlik.és általában a projekt módszert választják. többnyire egyre "élhetetlenebb" városi környezetben zajlik. Nincs ez másképp a városokba zsúfolt emberekkel sem. és a tanárképző főiskolákon sem készítik fel a leendő tanárokat az ilyen módszerű oktatásra. víz-.és érrendszeri betegségek. esetleg az erdei iskolát használják ki erre a célra. (Ebben a tekintetben Saint-Exupéry Kis hercegének rókája és rózsája remek tanulságok levonását teszi lehetővé irodalomórán. a gyermek pedig hallgatja. de még tetézzük levegő-. gyakran szemetes és piszkos. hogy mindez ne csak a pánikpedagógia negatív vízióit szaporítsa. A magyar közoktatás mind a mai napig porosz rendszerű.Jó gyakorlat gyűjtemény. Abban a reményben. de mert nem összefüggésekben tanítunk -. A tanár áll a tábla előtt és magyaráz.tisztelet a kivételnek --. esetleg egy témahetet illesztenek valahová az iskolaévbe. számos viselkedésbeli és egészségi változást mutat. A nagyobb magyarországi városokban ez szerencsére még kevésbé jellemző. vagy a kirándulást. és tanítóképzés ebben a tekintetben jobban áll. hogy nehezen illeszthetők be a tantárgyakra tagolt. és ez zavaró lehet azok számára. és a módszertani oktatás is több új elemet tartalmaz. hogy a terepen bizony felmerülhet olyan kérdés. de ez nem jelenti azt. akik szeretnek a diákok előtt a megfellebbezhetetlen mindenttudás szerepében tetszelegni. tapasztalati tanulás terepen. (Az óvónő-. 60-90% a különféle aktív elsajátítási formák (megbeszélés. ott egy-egy lelkes pedagógus a motorja a kezdeményezésnek -. Itt lenne az ideje. a rákos megbetegedések száma. felelősséget érzünk majd iránta. és nem kerül át a mindennapi cselekvések gyakorlatába. melynek segítségével egy-egy témanapot. ez többnyire irodalmi élmény marad. de ott a tantárgyi megkötések nem olyan szigorúak. a lehetőség sajnos adott. Az 69 . Az agresszivitás növekedése. hogy nem is kell semmit tennünk ellene.) Ezzel elérkeztünk egy fontos momentumhoz. tehát a felsőoktatás akadémikus szemléletű metódusát követi. hogy a városi környezeti nevelés is megjelenjen a magyar közoktatásban -. Az a pedagógusok problémája ezekkel a formákkal. tananyag--tanterv--tanmenet szisztémába.) Sokaknak az is problémát jelent. azt előbb-utóbb megszeretjük. Amelyik iskola mégis vállalkozik némi újításra. amelyre a tanár sem tud azonnal válaszolni. Bár Budapest elszlumosodott kerületei még nem "érték el" az amerikai nagyvárosi gettók szörnyűséges színvonalát. mint a természetközpontú. Az élőlények nagyszámú egyede ha viszonylag kis helyre zárják össze. a környezeti nevelés módszertani kérdéseihez.és fényszennyezéssel. hogy amit megismerünk. Tanuláspszichológiai felmérések szerint az ilyen típusú ismeretszerzés megmaradási mennyisége 10-15%! Ennél lényegesen nagyobb hatásfokú.).stb. a fokozott ingerültség.

hiszen miközben egy-egy közösen kiderített. ha a most bevezetett akkreditációs rendszer révén minél több pedagógust lehetne "megfertőzni" az új módszerekkel. vagy más dolgunkra. Tizenegy nagy oktatóbázisuk segítségével fontos résztvevői az angol közoktatásnak. Mindez persze nem egyszerű feladat. az iskolába. rongálások. a lelkesedésen túl nem árt hozzá megismerni a terepgyakorlati módszertan. milyen állapotban van. egy-egy terület karbantartására. csak a megélt tapasztalatok képesek hatékonyan formálni az embert. a szolgáltatás mennyiségével. Fedezzük fel. terek. tanításra. milyen stílusban. akciókat tervezni.városi bűnözés. jószerivel észre sem vesszük. illeszkedik-e egyik épület a másikhoz. mozgáskorlátozottak. a városi környezetben több lehetőség is kínálkozik tanulásra. minőségével felmérések. vagy a lakosság más rétegei is.és állatvilágot -. hogy ne kelljen falanszterben élnünk stb. hogy a városi környezeti nevelés a morális és az állampolgári nevelés lehetőségét is hordozza. A felvetett témákból az is látható. utcák. cigánykérdés. az akció-. megfigyelni milyen környezeti ártalmaknak vannak kitéve.Jó gyakorlat gyűjtemény. Kizárólag teoretikus úton nem lehet magatartásbeli változásokat előidézni. koldusok és csavargók ügye stb. minél több zöld felület létrehozására. fontos téma a deviancia és a másság is : csak címszavakban -. 1992-ben alapították 70 . harmonikus és szép-e. A városi lét emberi vonatkozásai közül foglalkozhatunk az ellátás. Az FSC Tereptanulmányi Központ A környezeti és állampolgári nevelés problémaközpontú terepgyakorlatok segítségével történő oktatását több mint ötven éve végzi Angliában a Field Studies Council. az adott helyen.kellemes és "kellemetlen" egyedeket egyaránt. és jó lenne. A másik vizsgálható terület az épített környezet. de örülnünk kell minden ilyen kezdeményezésnek. a házak. és projekttervezés metódusait is. Miközben rohanunk a munkahelyre. De az eredmény mindenképpen megéri. maradnak életben stb. mi mikor épült. felvilágosítására. a lakosság mozgósítására. hogy ne temessenek maguk alá a tennivalók. Ki a felelős az épületek állapotáért. mozgósítani biológiai ismereteinket és átgondolni miért épp azok az egyedek találhatók. vásárolni. mit találunk egyáltalán -. hogy a környezettudatos magatartás kialakításának vágya és szükségessége ne maradjon csupán írott malaszt. kin múlik. éppen átgondolás alatt lévő NAT kereszttantervűségi követelményeinek is így próbálnak eleget tenni. morális felelősségünket. vannak-e rajta szép részletek. sőt kellő tapasztalatok után az ilyenfajta tevékenységekbe bevonhatók a szülők. Terepgyakorlatok a városban Ha vállalkozunk a terepi oktatásra. nem figyeljük meg igazán a környezetünket. milyen épületek között érezzük jól magunkat. mert csak ezek nagyarányú elterjedésétől remélhető.akár csak egy repedésben is. felmérni. mi mit tehetünk értük. Az adott rendszerben ennél több nemigen várható. a gyakorlatban ismerjük meg (ütközünk vele). hogy így minél több iskolába eljussanak az aktív tanulási formák. Fontos felfedeztetni. az állam (a bürokrácia) játékszabályait.    Meg lehet vizsgálni a természeti környezetet a város körülményei között: a növény. a közigazgatás. felfedezett probléma megoldásáért teszünk valamit. interjúk. szervezni a meglevő egyedek megmentésére. Mindegyik témacsoportban a felmérés és megismerés fázisai után érdemes közös akciókat tervezni és megvalósítani. külföldiek. állampolgári lehetőségeinket. kérdőívek segítségével.

hogy üzletekben vásárolni nem lehet a forgókeresztek miatt. A többéves munka során szűrődött le az a tapasztalat. a léptékek fontosságát. őket veszi igazán célba a virtuális valóságot kínáló piac. mindennapjaik életterében. A verbális és vizuális információk ránkzúduló özönében nagyon kevés dolgot élünk meg. 1.mely különböző szempontokat kínált számukra. és a közlekedési lámpák már sípolnak is. Azáltal. az 71 . hogy muszáj volt látni. megfigyelni -. hogy tapasztalataikat Közép-Európa számára átadhassák. együttérző képességek fejlesztésén túl mindkét iskolában akciókkal folytatták a terepgyakorlatot. Az egyéni és közízlés. a megadott szempontrendszer rányitotta a szemeket még soha végig nem gondolt összefüggésekre. csak passzív befogadói vagyunk a fogyasztói kultúrának. Veszprémi tanártovábbképzés során kapta az egyik csoport a feladatot. felfedezték a részletek szépségeit.nemcsak nézni --. abban a reményben. hogy felkelti a pedagógusok érdeklődését. hiszen sok város "büszkélkedhet" 10-20 emeletes betonházzal régi városközpontjában.Jó gyakorlat gyűjtemény. Több vidéki nagyvárosban -. és rámpát helyeztek el eléje. mert az adott témában megváltoztatja a résztvevők viszonyát az őket körülvevő világhoz. A Budai Várban a diákok miközben az épített környezetet vizsgálták. hogy a gyerekek sietség nélkül megvizsgáljanak dolgokat maguk körül. 3. és a legnagyobb élményként mondták el meglepetésüket. sokszor lehetetlen kerekesszékkel. Minden ilyen program azért nagyszerű. melynek eredményeképpen. Nincs rá időnk.hasonló vizsgálódások kapcsán -.térképezze fel Veszprém egy adott körzetében az élővilágot. 2. hogy a mozgáskorlátozottak is be tudjanak menni. Kedvcsinálóként közreadunk néhány. Budapesten térkép készült a kerekesszékkel járható útvonalakról. Ózdon pedig kicserélték a postahivatal ajtaját. Egy budapesti és egy ózdi általános iskolában is elvégeztek egy terepgyakorlattal kezdődő. meg Magyarországon az FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központot. Tanulságos volt a politika és a városfejlesztés összefüggéseire rábukkanni. A Központ nagyon sok tanártovábbképzést és gyerekprogramot tartott már. hogy egy feladatlap-csomag segítségével -. A beleérző.és felmenni milyen körülményes. Budapesten a vakok és gyengén látók közlekedési nehézségeit is felmérték. ebben a témában szerzett tapasztalatot. a megismerés. A rácsodálkozás. hogy járdákról le. hogy a városi környezeti nevelés. és némi segítséggel. melyek a nagyvárosban feledésbe merülni látszanak.nagy élményt jelentett a különböző korok épületeinek meg. hogy a lépcsőkön nem megközelíthetők a közintézmények stb. az új oktatási módszerek kipróbálásába. hogy élőlények milyen sokaságát látták és figyelték meg. vagy annak közelében. és azóta is állandó kapcsolatot tart a mozgáskorlátozott egyesülettel. melynek tárgya a mozgáskorlátozottak lehetőségei volt az adott lakóhelyen. A városi terepgyakorlatok során arra kapnak időt és lehetőséget. Az ózdi gyerekcsoport készített interjút a témáról a polgármesterrel is. de ezek közül egyik sem taxonómiai vizsgálat -. Nincs ez másként a gyerekekkel sem. hogy iskolai gyakorlatként a járdákhoz betonrámpákat öntenek majd a közlekedés megkönnyítésére. de belevágnak a városi terepi lehetőségek kihasználásába. Az építőipari szakközépiskolával közösen tervezik. az önkormányzati felelősség és szabályozás egyaránt fontos kapcsolódó témái egy-egy ilyen gyakorlatnak. A terepgyakorlat rádöbbentette a gyerekeket. majd hosszabb projektté fejlődő programot gyerekek. a városi terepgyakorlat még szinte fehér folt ma Magyarországon.és felismerése. kitárult előttük az élővilág gazdagsága.

egyszerű. amely kissé eltér a megszokottól.) A rendszeres öntözés részben kompenzálni tudja az erős igénybevételt. Az intézményre hárul a felelősség. a pihenés. a taposási kárt. ha szerényebb díszítő értéket képviselnek. Urbán Ágnes. Kinyílnak a rózsák. bezárnak az iskolák. élményt. hogy ezt az időszakot olyan tartalommal töltse meg. Az óvodák többsége azonban csak négyhetes karbantartási szünetet tart. Egy kert -. kellemesebb a közérzet. amelyen patak csobog keresztül -. Sajnos nem minden óvoda fekszik vadregényes erdő övezte vadvirágos réten. amit pedagógusként bárki célul tűzhet maga elé. ha szaladgálhatnak a gyepre kirakott billegő. a tudatosság és a felelősség fejlődik ki bennük. amely változatosabb és gazdagabb. elmélyülés mellett. Telepítsünk okosan. Nyári melegben nagy boldogságot jelent a gyerekeknek. kikapcsolódás. honos növények előnyösebbek még akkor is. mert több színt. ami szinte a legtöbb. A hazai fauna is szívesebben alkalmazkodik hozzájuk. Öntözött kertben dúsabb a vegetáció. (Egyszerű szervezési kérdés. jobb a mikroklíma. Ehhez pedig helyszín kell. az FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ munkatársa Nyári élet az óvodakertben Csillag Zsuzsa Itt a nyár. Íme néhány példa: Öntözés Ne hagyjuk a pályázati pénzből méregdrágán felújított kertet kiszáradni a szabadságolás idején sem.Jó gyakorlat gyűjtemény.de azért valamit mindig tehetünk. automata öntöző vízfüggönyében. vagyis a nyár kétharmad részében fogadja azokat a gyerekeket. a feltöltődés időszaka. ha cselekvési lehetőséget is kapnak. amelyben jó lenni. akiket a szülei nem tudnak elvinni nyaralni. A diákok ezt vakációnak nevezik. előrelátóan Óvodakertben a sokat tűrő. 72 .az óvodakert. felfedeznivalót és emlékeznivalót rejt.

hiszen csak néhány tő szükséges. Aztán ha kasza alá kerül. az egynyári és vadvirágoktól. vagyis az első évben levágjuk az alsó ágait. a gyermekdalokból és mondókákból. és folyamatosan kínálhatunk a gyerkeknek munkaalkalmat. irtásukat előzze meg a megfontolás. a juhar kakasorra. amelyben ismeretlen a "fűzene". idegenül ható örökzöld kert. az ibolya visszaköszönnek a hímzésekről. meggyet. Néha irtani kell (és nem csak a parlagfüvet). hiszen a gyerekek csak azokat a dolgokat tudják megismerni. a százszorszép. ringlót. lepke-. hiszen ezek cserélhetők. a beruházás sem költséges.Jó gyakorlat gyűjtemény. hagyományos gyermeki játékok kapcsolódnak. Ki-ki ügyeskedhet kedvére. akkor nem fognak a gyerekek felügyelet nélkül felmászni és mosatlan gyümölcsöt enni. kiélheti kreativitását. akárcsak a 2-3 éves koráig megtűrt. vagy a japánakác körömlakkra?) Megannyi gyermeki élmény! Óvodakertben ajándék egy gyümölcsfa. Kár volna megfosztani az óvodásokat az évelő. Semmi sem indokolja. jó játék -. fantáziát lódít meg a festőnövények alkalmazása. Ezáltal remek búvóhely. A termés ötven százalékát természetesen felajánljuk a "kártevőknek" és a madaraknak -. majd kivágott gyomfák és erdei 73 . de másként Egy dús vegetációjú kertben gazdagon burjánzik a gyomnövény is. szüretelni-. nyári almát és körtét. Kellemes nyári elfoglaltság az illatpárna készítése. és nem dobjuk ki azonnal a szemétbe. Szebb és praktikusabb a csoportos. gyűjthetők. illata rovar-. mint a mediterrán. ill.nyáron úgyis alacsony létszámmal működik az óvoda. mesék. Kerítések mellé is lehet növénybe kombináltan foltszerűen telepíteni. (Az útifű az indiánok szerint a fehér ember lábnyoma. A füvet sem kell feltétlenül minden zugban naprakészen négy centiméteres tarlómagasságra vágni. felfedezésre. a mécsvirág-tücsök. gyűjtögetnivalót. amelyből építkezni is lehet. amelyekhez legendák. Nem baj. barkácsolásra. amivel találkoznak. vagy intim játszóhely alakul ki a bokorsátorban. A virág színe. A magszárba szökkenő fű újfajta élményt hordoz az otthoni ápolt angolpázsittal szemben. szilvát. A bogyók és termések számtalan ötletet kínálnak játékra. A gyomok között akadnak különösen érdekes és értékes fajok. Ha magas törzsűre neveljük a facsemetét. dúsabb telepítés. mint a sérülékeny szolitor. hogy ne ültessünk cseresznyét.) Az óvodában a gyomnövények nem "gazok". A helyigény minimális. szimpla cserjesor. helyben felnevelhetők. vagy északi flóraelemekből összeválogatott. (Ugye emlékszik még a pásztortáska csörgőre. ha egy növény lombhullató. Legyen a kertben zöldség. a bogáncsbútoros babaházra.akár csoportképző játék is az "illatkavicsok" felismerése. vagy a pitypangból fűzött koszorú minden gyermeket megérint. remek jó fészekrakó anyag. Nyáron kötetlenebbül jut idő minderre. és főleg gyerekcsalogató.és gyógynövényágyás is. kipróbálhatja tehetségét. ami nem baj. Az évszakjelző növényegyüttes hangulatosabb és pedagógiai szempontból is hasznosabb.

A törzsből rönkvár.hu/cedrus/index1. is adódik hozzá. jobban gurul róla a kisautó. Az óvodás gyerek mégis a nap minden órájában tanul (érez. A dombocskáról más perspektívában tárul fel a világ. ha pásztortűzrakással és szalonnasütéssel párosul. amelyek kiegészülve a természetből gyűjtött kincsekkel alkotásra indítják a gyereket. A vízzel talán még jobban lehet játszani. valódi (élő) kert veszi körül. vagy homokozókeret készülhet. Nagy szerencse. vagy egy sárgödörben saralni. akkor asztalként is jó. ha olyan környezetben játszhat. mint a hullámos terep. faragható anyagával. halmazállapotáról. fakéreg. Csupa olyan csoda. mint a sárral. Egy-egy kiszáradt. ha a gyereket gazdagon telepített. Egy domb mindig arra készteti a gyereket. illat. iszalagok nyesedékével. Alkalmas lehet kosárlabda-állványnak. eszközök. meghódítsa. Nyáridőben épülnek a legigazibb homokvárak. ha alacsony. A változatos terepfelszín varázsa Egy lapos kert meglehetősen unalmas. befuttatható. játszóalkalmat kínál. Kevesebb játszóhelyet. Még egy síkvidéki óvodában sem kell teljesen lemondani a mikrodomborzat kínálta élvezetekről. maguk a gyerekek is szívesen legurulnak róla.html 74 . a vízen úsztatható játékok (fennmarad? elsüllyed?) és mindazok az anyagok. ha az óvoda rendelkezik pancsolómedencével. hogy megmássza. Nagy nyári hőségben nincs nagyszerűbb érzés. a gyerekek felfedezik benne a rovarok élőhelyét. zászló stb.tabulas. formálhatóságáról. Ha pedig elkorhadt.és színváltozásairól. A nyári óvodai élethez hozzátartoznak a strandolás kellékei: a kerti szőnyegek. ha víz. különösen. ahol felkészült óvónők szeretettel és empátiával mutatnak utat a világ megismerésének bonyolult rendszerében. játszanak a felpuhult. és ha füves. konzisztenciájáról. Egy gödör szintén lehet örömforrás. http://www. A tuskót nem kell feltétlenül eltávolítani. Az óvodában töltött nyár is hasznos és boldog időszakká válhat. míg a fakorongokat maguk a gyerekek is használni tudják. kivágott fa valóságos kincs.Jó gyakorlat gyűjtemény. A nyesedék elégetése (megfelelő felügyelet mellett) mindig óriási szenzáció. kipróbál. A nyár nem kifejezetten a tanulás időszaka. gyakorol). vagy más alkalmatosság szövésére is. a napernyők. ülőke. mint egy pocsolyában mezítláb tapicskolni. felfedez. mászóka. különösen. szabadtéri bábfal. Közben hasznos ismereteket gyűjt a saraló az anyag hőmérsékletéről. ahol változatos ingerek sokasága éri. amit csak nyáron lehet megélni. Ez utóbbi kúszónövény alkalmas még kosárfonásra.

azaz "natura masináról". a kirándulás során megfigyelt táplálékláncot ábrázoltuk. életháló (az erdő élőlényei) egy gombolyag segítségével. "Kincsei" közé tartozik a Szilas-patak menti Farkas-erdő. A "Környék Kincsei Csapatot" két környezeti játékkal verbuváltuk össze.Jó gyakorlat gyűjtemény. mit szabad beletenni és mit nem. A második hét végén megnéztük. s ezután már többet mondhatunk az adott témáról. akiknek ezek megtetszettek. Mivel nem szaktáborban dolgoztunk. A tábor számos élőlény élőhelye. hogy ne sokat "oktassunk". Komposztálóépítés. A lebomlás vizsgálata. valamint a tisztes távolságból csodált diófacincér is. Pedagógiai koncepciónk A tábor pedagógiai koncepciója a játékos tanulás volt. jobbára velünk is maradtak két hétig. 4. illetve a működését magyarázzák. Ezután saját élményekre alapozva és több oldalról megközelítve (például rajz és mese) vizsgáltuk meg a választott témát. inkább tevékenységekbe vonjuk be a gyerekeket. A visszautaló játékok és beszélgetések a folyamatos ismétlést szolgálták. (Lécdíszítés. A táplálék körforgását. Azok a gyerekek. A komposztálóhoz rajzoltunk két posztert. Ügyelnünk kellett arra. 1. Környezeti nevelés az újpesti napközis táborban Mihalik Gabriella. Forgószínpadszerűen három színhelyt alakítottunk ki: táplálékláncos fogók (pl. gödörásás és szögelés. Séta a közeli Szilas-patakhoz és a Farkas-erdő szélére. A foglalkozásokat a gyerekek saját tapasztalataira és közvetlen környezetükben átélt élményeire építettük. megkavartuk és forgácsot szórtunk rá. A "zöld gondolkodást" legfőképpen gyakorlati példákon keresztül igyekeztünk átadni.) 6. gólya--béka). melyek azt mutatják. átlagos érdeklődésű alsó tagozatos gyerekekre kellett kidolgoznunk a programunkat. Nézzük ezt meg a komposztáló témakörének példáján. 5. A következő lépésben a cselekedtetve tanulás elve alapján tudásunkat a gyakorlatban alkalmaztuk. 75 . Ily módon megismerkedtünk az ásással és a talajjal. 2. a lebomlás megfigyelése egy kiszáradt fán. 7. A komposztálódási folyamat megértése érdekében elástunk némi szerves hulladékot és egy nejlonzacskót. mi történt velük. a lebomlást is jelölve. 3. a gondnok néni gyümölcsös. Volenszki Ivett és Varga Attila "A környék kincsei" Az újpesti napközis táborban megrendezett kéthetes környezeti nevelőprogramunk célja annak bemutatása volt. A témaköröket figyelemfelkeltő játékokkal vezettük be.kertje. hogyan élhet a városi ember a "természetbarátabb" és "környezettisztelőbb" módon. Ezt követően mindennap együtt dobtuk bele a "natura masinába" az otthonról hozott szerves hulladékot. Mese a komposztálóról.

majd ötleteket adtak. drámapedagógiai eszközöket alkalmaztunk. maguk kezdték el lelkesen magyarázni az újonnan érkezőknek a komposztáló működését. aki egy-két percnél tovább nem volt képes odafigyelni semmire. Bayamey. évszakok változása. Ugyanis oly hosszú ideig türelmesen tartotta a kezén. és megismerkedtünk a ház körüli állatokkal. kézművesség A kirándulások és a megfigyelések a program fontos részét képezték. Órák hosszat figyelte és óvta a csigáját.Jó gyakorlat gyűjtemény. hanem -. ahol segítettünk felszedni a lehullott barackot. drámapedagógia Az ismerkedésben. hogyan kellene az embernek változtatnia a viselkedésén. rigók. Kirándulások. Egy kislány. a csoporttá alakulásban játékokat. amit mindenki hazavihetett. Óceán -. míg a csiga előbújt és elkezdett mászni a kézfején. Egy játék segítségével egyúttal felderítettük a sütemény alkotóelemeinek előtörténetét és az általuk megtett utat. Egy alkalommal egy afrikai mese nyomán jelenítettek meg élőlényeket a gyerekek. csigák. diófacincérek. a természettel harmóniában élő közösséget alakítva magyarázták el életmódjukat a betolakodónak. hogy az itt készülő komposzt fontos a kert növényeinek. Figyelj jól. aki eleinte nehezen illeszkedett be a csapatba. A "drámás" játékokban ugyanis addig sohasem tapasztalt módon bontakozhatott ki előadói és szervezői képessége. Eredmények Sikerült a gyermekek érdeklődését a természet felé fordítani.az átélés nyomán . Sikerrel használtuk Caduto indián meséit is. Egyre több gyerek hozott otthonról komposztálható anyagokat. Mindkét hét végén diavetítést tartottunk a lezajlott eseményekről.szólt a Föld készítője. Az erdő élőlényeinek véleményt kellett mondaniuk az ember tevékenységeiről. giliszták) életét. a búzamezőn megkóstolhatták a búzaszemeket. A legérdekesebb ilyen esetünk az volt.pozitív beállítódáson alapuló felelős magatartást. Elutaztunk az iváncsai biofarmra. 76 . menekülés. Játékok. így mindig volt mivel "megetetnünk" a komposztálónkat. hogy otthon növényt ültessen bele. Ezekre mintegy ötven gyerek és felnőtt volt kíváncsi. melyben még interaktív típusú feladatok is szerepeltek! Sütés nélkül fogyasztható süteményt is gyúrtunk. Célunk az volt. A napközis tábor tanárainak érdeklődését is sikerült felkeltenünk a környezeti nevelés iránt. Készítettünk cserepeket is. Téged tettelek a Föld leghatalmasabb. sikeresen "megszelídített" egy csigát. de mikor megtudták. a második hét végére vezéregyéniséggé vált. Kézműves tevékenységek gyakran szerepeltek a programban. Kiállítást készítettünk a tábor többi gyerekének és tanárának. és "eltűnhettek" a napraforgótáblában. A tábor végére a komposztálóval való törődés feladatból örömmé változott. hogy a természetvédelem ne pusztán tilalmakat jelentsen a gyerekeknek. A gyerekek felmászhattak a traktorra. és beszámoltak megfigyeléseikről. A Természettudományi Múzeumban a gyerekek feladatlapokat töltöttek ki. Visszatérő elem volt az élőlények megjelenítése. táplálékkeresés. "Csapatunk" tagjai rendszeresen figyelték a tábor területén élő állatok (galambok. amikor ki-ki a maga választotta élőlény "bőrébe bújva" élhette át az elbeszélésben elhangzó eseményeket: pl. Ezek az eszközök az új információk feldolgozását és a környezettudatos viselkedés belső igénnyé alakulását is segítették. A komposztáló bemutatására érkező gyerekek először idegenkedve figyelték a "natura masinát". A másik drámajátékban egy. mikor az a kisfiú.

Nálad még egy szúnyog is különbül riszálja magát! -. És ahogy a száját megnyitotta.így a másik. Mikor látta. ne árts a szárazföldnek. Sok szárazföldi lény lelte halálát a vízben. akik a legmélyebb erdőkbe és a legmagasabb hegycsúcsokra szaladtak. mint egy földigilisztának! -. könyve alapján 77 .Nevettessük meg! A kukuburra madár meg is próbálkozott. a patakok újra megteltek vízzel. Ekkor két angolna jeletkezett: -. a folyók. a levegő és a föld összes teremtménye összegyülekezett. A száját szorosan összezárja. Azzal hatalmas békává változott. a folyókat. Mind egyetértettek abban. kizúdultak a vizek. Maradj a medredben.Eltüntetlek a Föld színéről. Pleasant DeSpain: Eleven Nature Tales (August House Publ. 1996) c. és leült pihenni a Holdra. hamarosan elpusztulnak. -. Ha rá tudnánk bírni. a béka némán hallgatott tovább. az Óceán visszatérne. a Holdon. hogy ha nem jutnak vízhez. Az állatok gurultak a nevetéstől. De szeretem a Szárazföldet is.szólt a delfin --. a tavakat és a patakokat. Az Óceán és a Szárazföld sok évig békében éltek egymás mellett. hogy azok kicsaptak a Szárazföldre. Tekeredtek egymás körül. hogy végül is megbocsátott. Nekem van egy ötletem! -. ott ül Bayamey fönn. járnak vagy repülnek. Csak azok menekültek meg. Nézzétek -. A teknős mókás éneke is csak az állatokat kacagtatta meg.így az egyik. és szeretek minden úszó lényt. A haragvó Bayamey így szólt: -. A víz. felugrott az égre.kiáltott a kenguru. a tavak. összefonódtak és újra szétváltak. Boldogan emelkedtek mind magasabbra. hogy nevetésre ingerelje a dagadt békát. legerősebb elemévé. Az állatok hálát adtak Bayameynek. hogy immár a Föld teljesen száraz. Óceán. de kudarcot vallott.. Arkansas. hadd próbáljuk meg.Jó gyakorlat gyűjtemény. Ezt már a béka sem bírta tovább mosoly nélkül. amelyek csúsznak. Szeretlek téged. és széles száját kitátva elnyelte az Óceánt. te kétballábas.Mi már egyszer a bálnát is megnevettettük mulatságos táncunkkal. olyan a mozgásod. az Óceán visszatért medrébe. és azokat a lényeket. Óceán. mígnem teljesen összegubancolódtak: Te. Mígnem a szél addig játszott az Óceán hullámaival. hogy kinyissa a száját.

Az élményszerű ráhangolódást követően.Jó gyakorlat gyűjtemény. illetve a térbeli tájékozódáshoz kapcsolódó ismereteket. az összefüggések felismertetését. számosságbeli. valamint dramatikus játékok elemi szintű alkalmazásának. Hangsúlyt helyezünk a természetben való anyagok formai tulajdonságainak. emlékek felidézésével kezdődik. anyagának megismerésére. Erdei Iskolai Programok a középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára A PROGRAM ALAPADATAI A program neve/címe: „Kis Természetjárók” a Vértesben Mely évfolyamcsoport részére készül a program? 3-4 A program rövid leírása: Előzményekre épülő tábori programunk a korábbi élmények. Gyakorlatban alkalmazzuk a kiterjedésbeli. 78 . összehasonlításokat végzünk jellegzetességeik vonatkozásában. túrák során megfigyeljük a körzet jellegzetes növényeit. Kiemelt szerepet tulajdonítunk programunkban a népi játékok. Célunk hogy a rácsodálkozás élménye segítse elő a felidézést. mely egyaránt szolgálja a megszerzett ismeretek elmélyítését. s élményszintű feldolgozását egyaránt. az ismerős jelenségek élmények minél pontosabb megfogalmazását. állatait. alakíthatóságuk bemutatása közben az alkotás – alakítás változatos lehetőségeinek élményszintű megtapasztaltatására. felelgetős játékok. a tájvédelmi körzetben tett rövid séták.

konkrét megtapasztaltatás természet Napközben folyamatos ellenőrzés. a foglalkozások egyes résztémáinak tartalmi kifejtése 10. hangutánzás diavetítő.3 Módszerek/ munkaformák foglalkozásonként 10. állatainak megfigyelése. Kiskertemben az ürge …. A napok sorszá ma 10. (Tavaly itt fogócskáztunk … stb. kiskosár. Kinn a bárány …. Emlékek felidézése. Újra együtt a Vértesben Megérkezés a táborhelyre: rövid séta a Fecskepalota környékén.6 Az egyes foglalkozások időtar-tama 1. foglalkozásainak megnevezése.5 A diákok ellenőrzésének módja.) Séta az erdőben Beszélgetés erdei élményekről. egyéb tárgyi eszközök foglalkozásonként 10.2 A foglalkozások színhelye 10. GántBányatelep Fecskepalota megfigyelés felidézés természet 60 perc - erdő beszélgetés.1 A program moduljainak. az értékelés szempontjai modulonként egységesen. lopom …. Az erdő színeinek. kalapok. Hol jártál báránykám … Fecskepalota társalgó Diavetítés erdei állatokról dramatikus játékok elemi szinten történő alkalmazása kendők. hangjainak megtapasztalása. Lipem. 10. kampósbot 60 perc megfigyelés. népi játékok.4 Segédeszközök. 90 perc - - erdei tisztás „Pihenő” a tisztáson Egy tisztáson megpihenve körjátékok.Jó gyakorlat gyűjtemény. film 30 perc 79 . Este értékelés didaktikus mese keretébe ágyazottan. felelgetős játékok játszása: Nyuszi ül a fűben….

Értékelés a játékos Ki-MIT-TUD keretében. kis tarisznya gyűjtögetés Napközben folyamatos ellenőrzés. gesztenyefigurák. papír. értékelés. Tábori napló írása közösen: a tanulók részéről élmények felidézése Fecskepalota társalgó beszélgetés. Este pozitív megnyilvánulások értékelése a tanulók bevonásával. egyéni bánásmód óvodai paraván vagy takaró paraván készítéshez 40 perc 80 . „Életre kelnek” a termések Túra a Tájvédelmi Körzetben Megfigyelések tárgyak. fák kiterjedéseiről: hasonlóságok. megfogalmaztatás (mondatalkotás. hurkapálca. stb. táncolnak tájvédelmi körzet konkrét minden tanulónak megtapasztaltatás. mondatbővítés) tábori napló. cselekedtetés. különbözőségek: KI-MIT-TUD játékos formában Érdekes növények. énekelnek.Jó gyakorlat gyűjtemény. növények. „Bábszínházban” Az elkészült bábok és figurák paraván mögött bemutatkoznak. botbábok. a felidézést segítő (a napi séta során gyűjtött) tárgyak 30 perc 2. „Felébrednek” a termések Játéktárgyak készítése az erdei séta során gyűjtött anyagokból: csuhéfigurák. improvizálás. termések gyűjtögetése. tárgyak. egyéni bánásmód ragasztó. 120 perc - az üdülőház terasza megfigyelés. élmények felidézése. spárga 60 perc - az üdülőház társalgója dramatikus játékok elemi szinten történő alkalmazása.

Kirándulás a „nagy tisztásra”.Akadálypálya kijelölése. kövek stb. Beszélgetés az eltelt napok élményeiről. élmények felidézése.Jó gyakorlat gyűjtemény. a nevelő által felvillantott jellegzetes tárgyak segítségével. erdő beszélgetés. tábori napló 3. 81 . értékelés a tanulók elemi szinten történő bevonásával. speciális (3 oldalú) színes ceruza. mondatbővítés) 60 perc rajzlap. . ezáltal fejlesztve ily módon önértékelési. „építése”. A tisztás a hegy tetején található a tanulók által már korábban megismert helyen. A természet kincsei .) Folyamatos ellenőrzés. magyarázat. A természet kincseinek felhasználása. az üdülőház társalgója beszélgetés. megfogalmaztatás (mondatalkotás. megfigyelés természet 60 perc erdei tisztás cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés. irányított illetve önálló alakítás. bemutatás textil szalagok. A rajzok beragasztása a naplóba. Tábori napló írása közösen Élményrajzok készítése egyénileg. A rácsodálkozás élményének segítségével a lehetőségek felismertetése. Emlékek felidézése. helyszínen található eszközök (lehullott gallyak. kis kosár. az akadálypálya megalkotása. 30 perc értékelési képességüket.

növények. . kis kosár természet + jelek (szalagok) 60 perc 30 perc 60 perc megfigyelés.Tábortűz A tűz mellett éneklés. újbóli átélése. Ebbe az értékelésbe elemi szinten már a 4. tolerancia fejlesztése. élménynyújtás tűzrakóhely. Tábori napló végig olvasása a látottak.Áthaladás az akadálypályán. A közös élmények örömteli.Tábori napló közös megírása A „Kis Természetjárók” elköszönnek a Vértestől . furulya 20 perc egy hálószoba egyéni bánásmód tábori napló A tábor lezárásakor minden tanuló kap egy-egy kisebb jutalomtárgyat. értékelve az eltelt időszak pozitív megnyilvánulásait. cselekedtetés szalagok. A tisztást természetes állapotában hagyjuk. meghitt megélése.Az akadálypálya „visszaadása” a természetnek Jelek. élmények felidézése megfigyeltetés. az élmények felidézése. konkrét tábori napló Fecskepalota udvarán kialakított tűzrakóhely megfigyelés.Az elmúlt napok élményei. egyéni bánásmód. Versenyjátékok keretében a térbeli tájékozódás gyakorlása bemutatás. erdei tisztás . egymás iránti figyelem. az elsajátított ismeretek új helyzetben történő gyakorlati alkalmazása erdei tisztás . állatok Fecskepalota – társalgó megfigyelés.Jó gyakorlat gyűjtemény. . kihelyezett eszközök összegyűjtése. .Erdei séta az ismert útvonalakon. Helyszínek. faágak. 60 perc erdő természet 120 perc 82 .

dramatikus játék tanulókat is bevonjuk. Az együttlét során megkedvelt játékok felelevenítése a tanulók által választott helyszínen. felismerése. A munka értékelése. . összefoglalása. elcsomagolása haza szállításhoz. . egyéni bánásmód zsírkréta. fejlesztve ezáltal önértékelési. a Fecskepalotától. A tanulók a választott program sorrendjében helyezkednek el a több méteres hosszúságban kihelyezett papírtekercsnél. Visszhangjáték. emocionális megnyilvánulások megfogalmazások segítése. értékelési képességüket.Túra az üdülőház melletti dombra ”Búcsúzás” az erdőtől. domb megtapasztaltatás. egyéni bánásmód Fecskepalota – terasz önálló alkotás. természet 40 perc játékos utánzás. csomagolópapír 40 perc 83 . Szőnyegrajz készítésével az erdei iskolában töltött napok eseményeinek rögzítése.Tábori kép Kollektív rajz.Jó gyakorlat gyűjtemény.

Kiemelten fontosnak tartjuk. hogy tanulóinkban olyan jártasságok. továbbá építünk az élményszintű tapasztalatszerzés transzferhatására (pl. melyek elősegítik. E programok keretében: természet adta kincsek ásványkincsek védett növények gyógynövények megfigyelése. vizsgálata vadon élő állatok élőhelyének.: alkonyati erdő…). hogy a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés minél több érzékszerv stimulálása útján történjen meg. A gyakorlati életben szerzett tapasztalatok segítségével tanulóink elemi szintű összefüggések felismerésére válnak képessé. készségek és magatartásmódok alakuljanak ki. vizsgálata. hogy mi is a természet részei vagyunk. hogy képességeikkel összhangban álló kiegyensúlyozott emberi életet élhessenek. rávilágítunk a természet és az ember kapcsolatrendszerének sokoldalúságára.Jó gyakorlat gyűjtemény. Tudatosítjuk az értelmileg akadályozott gyermekekben. életmódjának megismerése. A program célja: járuljon hozzá. 84 . ERDEI ISKOLAI PROGRAMOK A KÖZÉPSÚLYOS FOKBAN ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA A PROGRAM ALAPADATAI A program neve/címe: „Nagyító alatt a természet” Mely évfolyamcsoport részére készül a program? 5-6 A program rövid leírása Programunk biztosítja az élő természet nagyobb csoportjainak (növényekállatok) közvetlen tapasztalatszerzés útján való megfigyelésének lehetőségét: vadlesekről állatok megfigyelése távcsővel vadnyomok követése.

Az erdő élővilága Ismereteink az erdei állatokról Beszélgetés a korábban átélt erdei élményekről. kérdés-felelet feladatrögzítés során. egyéb tárgyi eszközök foglalkozásonként 1. Séta a közeli vadleshez.Jó gyakorlat gyűjtemény. Ismert erdei állatok. szemléltetés. Az elkészült munkák értékelése a gyermekek bevonásával.3 Módszerek/ munkaformák foglalkozásonként 10. Fecskepalota társalgója motiváció beszélgetés. Meglévő ismeretek felidézése – képek segítségével. 10. az értékelés szempontjai modulonként egységesen.1 A program moduljainak.6 Az egyes foglalkozások időtar-tama A napok sorszáma 10. foglalkozásainak megnevezése. Beszélgetés a vadásszal. logikai műveletek (azonosítás. Vadetető felkeresése. Téli eledel (vadgesztenye) elhelyezése az etetőben.5 A diákok ellenőrzésének módja. 180 perc - Séta során tapasztalatszerzés az erdő állatokról. azok életmódjáról. a nyomok alapján következtetések levonása. szemléltetés.4 Segédeszközök. magyarázat. Távcsővel állatok megfigyelése. Nyomkövetés. Közös tablókészítéssel a szerzett Fecskepalota vadles távcső vadetető gesztenye - papír. élmények felidézése. bemutatás. azok jellemzőik. lakóhelyük). megjelenésük (életmódjuk. csoportosítás képekkel) séta. képgyűjteményből 60 perc A meglévő ismeretek ellenőrzése. 10.2 A foglalkozások színhelye 10. színes 90 perc 85 . a foglalkozások egyes résztémáinak tartalmi kifejtése 10. cselekedtetés képek Az állatok világa c. Tablókészítéssel ismeretek ellenőrzése. megfigyeltetés beszélgetés. beszélgetés.

a bányamúzeum célja. értékelés ceruza. értékelési képességüket. magyarázat. 86 . eszközei A pozitív megnyilvánulások. 60 perc bauxitbánya - beszélgetés. állatok képei 2. Bauxitbánya megtekintése Miért van szükség bányászatra? Beszélgetés a bánya fogalmáról. önálló alkotás. magyarázat. alkotó kedv felkeltése. megfigyeltetés. életterüknek megfelelően. kövek. hátizsák Kérdések feleletek alapján a tanulók ismereteinek ellenőrzése folyamatosan a nap folyamán. 60 perc magatartásformák kiemelése közösség előtti dicsérettel. zsírkréta. völgyek bemutatás. 120 perc Értékelés a tanulók bevonásával. ellenőrzés. Tárlatvezetővel a múzeum megtekintése. Kiscsoportokban erdő rajza. kövek. Mintagyűjtés (föld. értékelés. élményszerzés közeli dombok. bemutatás. a talaj ásványi kincsei Séta alkalmával a talaj vizsgálata Talajminták megfigyelése. kavicsok. A tanulókban felmerülő szemléltetés. színezése választott eszközzel. ebédlője beszélgetés. ragasztó. A múzeum fogalma. ismeretek rendszerezése. pasztellkréta. kavicsok). ezáltal is fejlesztve önértékelési. ellenőrzés. Különbözőségek megtapasztaltatása. bányamúzeum Bányamúzeum látogatása A múzeumlátogatás kapcsolása a bauxitbánya látogatásához. Állatok képének felragasztása a képre. magyarázat. Működő eszközök kipróbálása. bauxit). cselekedtetés a természet kincsei (talaj. Működő – nem működő bányák. szemléltetés. Talajformák.Jó gyakorlat gyűjtemény. rávezetés bauxitbánya múzeum berendezési tárgyai.

párosítása). Növények gyűjtése. Séta alkalmával növények megfigyelése. magyarázat. értékelése önértékeléssel egybekötötten – a napzáró beszélgetésen. gyűjtése Figyelemfelhívás a védett növényekre. cselekedtetés. hátizsák. Csoportosításuk a megfigyelt sajátosságok alapján. kefe. rongy. Fényképfelvételek készítése növényekről.Termesztett és vadon élő növények Meglévő ismeretek felidézése memóriajáték növényeket ábrázoló képeivel (növények felismerése. Csoportosítások végzése (termesztett – vadon élő növények). gyakorlás memóriakártya (növények képei) Ellenőrzés értékelés folyamatba ágyazottan. szemléltetés. Elkészült munkák közös értékelése. ragasztó 90 perc 3. Fecskepalota társalgója cselekedtetés. 60 perc közeli dombok.Jó gyakorlat gyűjtemény. kérdések megválaszolása. fényképezőgép 120 perc 87 . esztétikai érzék fejlesztése gyűjtött kőzetek . mezők növényei . Kőzetek tisztítása. ellenőrzés olló. a növénygyűjtés helyes módjára. Erdők. Fecskepalota társalgója beszélgetés. magyarázat. Kőzetek felhelyezése a tablóra. tabló. Viselkedési szabályok betartásának ellenőrzése folyamatosan. megnevezése. rétek séta. magyarázat. logikai összefüggések felismertetése. Kőzetgyűjtemény készítése.

virágokról. a fa hasznosítása Fakitermelés megtekintése. értékelés növények. értékelés. (Ízlésformálás önálló választási lehetőség biztosításával. televízió 60 perc 88 . - Ismerkedés a gyógynövényekkel Beszélgetés a „gyógyító” növényekről. Ágkeret elkészítése. erdő bányavölgy bemutatás. A szénégetők munkájának megismerése. ágak. 4. A közelben dolgozó szénégetők meglátogatása. Fecskepalota társalgója beszélgetés. rafia 120 perc Séta során tanított helyes magatartásmód megerősítése. videofilm. Szövés. A faszén felhasználása. ellenőrzés. bemutatás. Gyűjtött növényekből. magyarázat. beszélgetés a fa hasznosítási lehetőségeiről. vadvirágokból ágkeretre növényszövés készítése Növények válogatása. magyarázat. szemléltetés videolejátszó. zsineg.) Fakitermelés.Jó gyakorlat gyűjtemény. csoportosítása a szövéshez szükséges szempontok alapján. Videofilm megtekintése. Gyógynövények Cselekvésbe ágyazott ellenőrzés. bemutattatás 120 perc Fecskepalota udvara - cselekedtetés.

élményszerzés gyógynövények 120 perc - Fecskepalota konyhája. Fecskepalota társalgója beszélgetés. Helyes és 30 perc 89 . víz. ebédlője. magyarázat bemutatás. cickafark. erdő megfigyeltetés. dombok. kosarak A munkavégzés során folyamatos ellenőrzés. összekötése. gereblyék. magyarázat. csészék. cselekedtetés.Jó gyakorlat gyűjtemény. zsákok. csalán). Gyógynövények megmosása. szárítása. - Gyógynövények gyűjtése Séta alkalmával gyógynövények gyűjtése (csipkebogyó. zsineg. Kakukktojás – játék: gyűjtött növények felismerése.Beszélgetés környezetünk védelméről Mit tehetünk környezetünk megóvásáért. Környezeti ártalmak felsorolása. magyarázat. Természetvédelem . rávezetés gumikesztyű. cselekedtetés. megfigyelés. a nem odavaló kiválasztása. Gyógynövények hasznosítása Teafőzés. növények 120 perc 5. udvara teafőző. értékelés. rétek.

környéke 90 . magyarázat. ellenőrzés. II. értékelés deszka. madáreleség 120 perc differenciálás kiscsoportos foglalkoztatás. Szükséges eszközök előkészítése. Lehullott lomb gereblyézése. Faültetés Faültetés helyének kijelölése. Facsemete ültetése. kalapács. zsineg. Madarak védelme Madáretető barkácsolása. vödör. ásó. ellenőrzés. értékelés facsemete. Hulladékgyűjtés. bemutatás. gereblye. magyarázat - Fecskepalota udvara. Elemek csiszolása. csoport: A barkácsoláshoz szükséges eszközök előkészítése. lomb gereblyézése Hulladék gyűjtése a Fecskepalota környezetében. a cselekedtetés során helyes magatartásmódok megerősítése. csiszolóvászon. Kiscsoportos foglalkozások: ma dáretető készítése. szög. Madáretető elhelyezése a Fecskepalota parkjában. környéke cselekedtetés. Elemek összeszögelése. I. elhordása a kijelölt helyre.Jó gyakorlat gyűjtemény. 90 perc - Fecskepalota parkja 90 perc bemutatás. csoport: A Fecskepalota közelében levő erdős részen található madáretetők feltöltése élelemmel. víz helytelen magatartásmódok elkülönítése. összegyűjtése. gyakorlás. Fecskepalota udvara. gyakorlás.

Erdei iskolánk programjának összeállításánál a fenti szempontok dominálnak. környezetére: „Óvjuk. s a jelzett két évfolyam tanulói speciális nevelési igényű (középsúlyos fokban értelmileg akadályozott) gyermekek. A tanulók életkori sajátosságaihoz igazodóan programunkat egy dramatikus szerepjáték (indián élet) köré szerveztük. s kibővítve azokat. melyhez szervesen illeszkednek az érzékelésfejlesztő. készségfejlesztést. ami további lehetőséget nyújt az integrációra. mintegy megerősítve. (vagy mégsem?)” Mely évfolyamcsoport részére készül a program? 7-8 A program rövid leírása Iskolánk. barátságos légkörrel megalapozott erdei iskolai program létrehozása. sokszínű választási lehetőséggel. amely tudásanyagával..Jó gyakorlat gyűjtemény.” E program megvalósításával biztosítani szeretnénk. élményeivel hosszú távú fejlesztőhatást biztosít a középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók számára. Ezen osztályszintek és egyben iskolánk pedagógiai programjában megfogalmazott célja: a valóság megismeréséhez szükséges ismeretek – és technikák elsajátítása.. térérzékelő. ERDEI ISKOLAI PROGRAMOK A KÖZÉPSÚLYOS FOKBAN ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA A PROGRAM ALAPADATAI A program neve/címe: „Az utolsó mohikánok!. hiszen mi is részesei vagyunk. 91 . kiemelve a napi tevékenységekbe ágyazott ismeretközvetítést. tiszteljük a természetet. hogy az iskolán kívüli helyszín hozzájáruljon a természet és a külvilág megismeréséhez. Fejlesztő munkánknak ki kell térnie a jel -és szimbólum értés képességének kialakítására. védjük. Búcsúzásként egy facsemete ültetését tervezzük. hogy az élőlények hogyan befolyásolják környezetünket. valamint azt. alkalmazva a tájékozódáshoz szükséges ismereteket. A természet adta lehetőségek felhasználásával folyamatosan vizsgáljuk. hogy a környezet milyen hatással van az élőlényekre. Mindezek közvetítése ráépül az előző évfolyamok ismeretanyagára. amely szimbolizálja az ember pozitív ráhatását a természetre. Összefoglalva: Egy olyan biztonságos. közösségfejlesztő gyakorlatok. A projekt terepfelméréssel kezdődik.

példaadás. a foglalkozások egyes résztémáinak tartalmi kifejtése 10. dicsérete.1 A program moduljainak. csatakiáltás elmondása. textil. Törzsfőnök és egyéb posztok választása nyílt gyalogtúra a Vértes Tájvédelmi körzetben motiváció. megbeszélt szabályok betartása. textilfesték. foglalkozásainak megnevezése. majd egymásnak segítés az arcfestésben. dombtetőn. Átváltozás indiánná Névválasztás: minden tanuló egy jelképes nevet választ magának. megfigyelés. tűzvédelemről tanultak áttekintése. égtájak felismerése. Arcfestés: ötletadás bemutatott minták alapján.Jó gyakorlat gyűjtemény. 2 óra 2 óra 3 óra 92 . az értékelés szempontjai modulonként egységesen. tűzrakáshoz – védelemhez szükséges eszközök Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: turistaútvonal jelzése. közvetlen tapasztalatszerzés.2 A foglalkozások színhelye 10. gyakorlás. példaadás.4 Segédeszközök. Indián zászló tervezése és elkészítése. bot - Fecskepalota közelében az erdőben egy domb közösségi életgyakorlatok.5 A diákok ellenőrzésének módja. 10. Csatakiáltás megalkotása. lámpa. magyarázat. csatakiáltás elmondása. sátorépítés során a közösségért végzett munkája alapján jutalomban részesítés (indián bőrzacskó).6 Az egyes foglalkozások időtartama 1. egyéb tárgyi eszközök foglalkozásonként 10. zsineg - Fecskepalota arcfesték. Tájékozódáshoz szükséges ismeretek felelevenítése (nap állása. testbeszéd. évgyűrűk). Indián táborhely kijelölése egy védett helyen. Indián táborhely kialakítása Indiánsátor felállítása az erdőben található lehullott gallyakból. tartalom kitalálása rigmussá alakítása.3 Módszerek/ munkaformák foglalkozásonként 10. a már elkészített zászló. Ünnepélyes zászlófelvonás. Ráhangolódás a tervezett program megvalósítására Terepfelmérés Gyalogtúra a közeli erdőben a kijelölt gyalogösvényen. játékos fejlesztési formák száraz faágak. olló. motiváció. Visszacsatolás a dramatikus játékban vállalt szereppel való azonosulásról: saját és mások nevének ismerete. moha. felismerés az arcfestésről. a választott posztnak való megfelelő viselkedés. Értékelés a szerepjáték keretei között: arcfestés szóbeli értékelése. közvetlen tapasztalatszerzés példaadás. napok sorszáma 10. a zászló mint jelkép ismerete. megfigyeltetés.

testbeszéd. táborhelyünk nesztelen megközelítése metakommunikáció osonással. 2 óra kipróbálása során a lámpa legjobbak jutalmazása kitűzőkkel. övek összeállítása. mimikák közös megalkotása. . és tűzvédelmi ismeretek gyakorlati alkalmazása. megfigyeltetés. hogy ez az eszköz milyen szerepet töltött be. „harci” eszközök. egyeztetése a hozzájuk fülbevaló tartozó állatokkal. Értékelés a szerepjáték keretei között: az íj magnetofon. buzdítás. indián öltözetben. kapcsolók madarakkal. ismert hangok spárga. 93 2. sa . . érzésekről való beszélgetés. igazodás az egyéni fejlettségi szinthez Fecskepalota példaadás.A szerepjátékhoz szükséges eszközök elékészítése: ékszerek. fülbevalók. kevésbé . olló. Tábortűz . mások szóbeli elismerése.udvara sérült funkciók reográfia megalkotása: a természetben aktivizálása. Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: az erdőben élő állatok felidézése.Éjszakai túra során a természet változásai. megtanulása. magnetofon egyéni élményekről. s mi hogyan használjuk. fejdíszek. s azok hangjának természetben 3 óra megszólaltatása. apró tott posztnak való rönkök. talált termések. szavazással.Jó gyakorlat gyűjtemény. Természetes anyagokból. a legjobb ritmusok. cselekvésbe ágyazott tapasztalat szerzés. s beszélgetés arról. táborhelyünk és közösségi életgyakorlatok. igazodás az egyéni különböző hangzások.a már tanult tűzrakási technikák. A felvállalt szerep érzésének megerősítése. ékszerek elkészítése.A szereptudat megerősítésére egy táncko. nyakláncok. lopakodással.magnetofonra való felvétele. megfelelés.az erdő nak megfigyeltetése: a dombon kialakított megfigyeltetés. Visszacsatolás a dramatikus játékban vállalt szereppel való azonosulásról: választott természetben 2 óra szerepnek való talált botok. játékos fejlesztési A felvett „zenei” összeállításhoz táncléformák alkalmazása pések. ritmusok kialakítáfejlettségi szinthez. saját nyíl elkészítése. mozgások. magnókazettáról hallott levelek. előadása megfelelő példaadás. . gyakorlás. s a hozzá tartozó eszköztár létrehozása a természet adottságaihoz alkalmazkodva példaadás. cselekvésbe ágyazott tapasztalatszerzés egésznapos tevékenység elismerése (a jutalmazott a „varázsló” közvetlen segítője lehet). Fecskepalota közös helységei magyarázat. talált eszközök zenei megszólaltatása. válasz kövek.

igazodás az egyéni fejlettségi szinthez. edények.A természet kincseinek felkutatása. „a törzsfőnök barátja lehetek”. betartva a természetvédelmi előírásokat. a csipkebogyó eltevése télire. A szerepjáték nyújtotta lehetőség élménytöbbletének kiaknázása. a konyhai munkákról. Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: visszacsatolás az előző ittlétünk helyismeretére (merre láttunk sok vadrózsát?). hogy felvehető a magnetofonra. gyalogtúra a Vértes Tájvédelmi körzetben példaadás. egésznapos tevékenység elismerése. szita. cukor. a mozgás során megfigyelt átélés. (adottak a helyszínen) 3 óra 94 . természetvédelmi tudás alkalmazása a gyűjtés során. hangzások értékelése oly módon.A természet kincseinek felhasználása: a közösen gyűjtött csipkebogyóból szörp készítése. közösségi természetben talált ehető termések 2 óra . beleélés elismerése szóban. meggyőzés. gyűjtése: a dramatikus játékaink során elkészített öltözetben gyalogtúra. gyakorlás példaadás. Az éjszaka hangjainak megfigyelése – fölvétele magnetofonra. stb. Alkalmazkodókészség fejlesztése: érkezik a hír: „megtámadták az indiántábort”. Fecskepalota csipkebogyó. folyamatokról. magyarázat. Visszacsatolás a dramatikus játékban vállalt szereppel való azonosulásról: a választott posztnak való 3. minden tanuló jutalmazása különleges. megfigyeltetés. érzések felidézése beszélgetés során. cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés. egyéni élmények. s levegős helyiségben felakasztása. balesetvédelmi ismeretekről elsajátítottak helyes használata. fejdíszre való tollal. szárítása. ismereteink felidézése után az ehető termések gyűjtése. közvetlen tapasztalatszerzés. a természet és ember kapcsolatáról tanultak felidézése.Jó gyakorlat gyűjtemény. cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés. A természet kincseinek felhasználása . a táborhelyen az éjszakai erdő hangjainak visszahallgatása. megfigyelés. jól levegőző anyaghálóba csomagolása.

közösségi életgyakorlatok. vödör. ajándék (csomózott) 3 óra 2 óra 95 . igazodás az egyéni példaadás. alkalmazása. gyakorlás . erkölcsi elismerés a helytállásért. a növények részeiről tanultak felidézése. olló megfelelés a viselkedésben.Jó gyakorlat gyűjtemény.A szituációs játék adta újszerű. táncunkat eljárjuk. Fecskepalota udvara Fecskepalota magyarázat. megfigyeltetés. dramatikus játékban metszőolló vállalt szereppel való azonosulásról: maga az esti műsor jelenetein keresztül. a váratlan élmény feldolgozása közös beszélgetés során. szerkezete). elvégzése. lámpa. A közösségi érzés megerősítése: a hír hallatán a táborhely újbóli felkeresése. a helyreállítás után a zászlót újból felhúzzuk. a növény részeiről tanultak elmondása. tapintása. spárga. a növény részeinek megfigyelése. facsemete elültetése. Visszacsatolás a gereblye. megfigyeltetés. gallyak. a helyes ültetési mód bemutatása. a csatakiáltást elmondjuk. a felelősi posztóknak megfelelő feladatadás – a sátor helyreállítása. A tábor zárása. Értékelés a szerepjáték keretei között: egyéni. talaj megfigyelése (színe. kijelölt erdei úton gyalogtúra Gántra és vissza a Fecskepalotába. a meglévő eszközök. A dramatikus játék keretében természetvédelmi ismeretek megerősítése. megfigyeltetés. életgyakorlatok. 2 óra 4. játékos fejlesztési formák alkalmazása a természetben talált lehullott ágak. jelmezek felhasználásával. életmód kapcsán. . az ültetés facsemete. cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: a vásárlás elvégzése. eszközök. kövek. a zászló megkeresése. a bátorságért a „törzsfőnök barátja lehetek”. a kazetta. . gyakorlása. Értékelés a szerepjáték keretei között: a tábori magnó. gyakorlás. közösségi életgyakorlatok. eddig szerepvállalásról egyéni készített és csoportos elismerés. indián táborhelyünk példaadás. melynek során a tapasztalatok a következők: a sátor megsérült. a zászlónk eltűnt.Műsor készítése a búcsútábortűzhöz: segítséggel rövid jelenetek tervezése az elmúlt napok élményei alapján. udvariassági szabályok betartása. váratlan élmény feldolgozása.Környezeti nevelés: rövid túra során facsemete vásárlása. ásó.

fejlettségi szinthez. ollók. ismeretek elmélyítése. élményekre. motiváció. zsineg. metakommunikáció. játékos fejlesztési formák . . indián táborhelyünk papírok. posztóknak megfelelő dicsérő oklevél átadása. magnó. kevésbé sérült elkészített funkciók eszközök működésének aktivizálása. táborzárás: esti tábortűz mellett a készített műsor bemutatása.Jó gyakorlat gyűjtemény. gyakorlás.Búcsúműsor. karkötők átadása. textilek. 2 óra testbeszéd. szerepeknek.Rövid visszaemlékezés az elmúlt napokra. ragasztó gyűrűk. Hazautazás. tereprendezés. papírok. ünnepélyes zászlólevonás. játékos útirányt jelző jelek. magyarázat. a szerepjátékból kilépve: Akadálypályán az ismeretek rendszerezéa közeli erdő megfigyelés. Ismeretek elsajátításának ellenőrzése a cselekvés folyamatában: 2 óra 96 . sátor lebontása. közösségi életgyakorlatok Élmények felidézése. nyomok eltüntetése. 5.

textil. textilfesték. igazodás az egyéni fejlettségi szinthez Fecskepalota magnó. 97 . tájékozódási feladatok újbóli játékos. olló. a tűzrakás.Hazautazás szituációs gyakorlatok. kövek. természetvédelem. gallyak. zászlókészítés. ágak. feladatteljesítés értékelése édességgel. ültetés. tréfás módon való feldolgozása). nyomkeresés. ”A jövőre visszatérünk” érzés megerősítése. se. . levelek Az akadálypályán állomásokon való részvétel. körbekerítése. Az elültetett fa meglocsolása.Jó gyakorlat gyűjtemény. ásó.

Szabóné Gara Irén Környezetvédelmi Tanácsnok Tárgy: A Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozatának pályázata Környezetvédelmi Tanácsnok Asszony által kiírt felhívásra. . középfokban sérült. az alkotómunka. Szent István krt. Az iskola fizikai és szellemi környezete „Talpalatnyi zöld” – pályázat a fenntarthatóságért. Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozat Jászberény. ahol együtt tanul az enyhe fokban. a közvetlen tapasztalatszerzés.22.Folyamatos gyakorlókerti munka 98 . A PÁLYÁZAT CÉLJA A szűkebb és tágabb ZÖLD környezet megóvása. amely a jövőt helyezi a középpontba. „Kivágták az erdőt Miért? Utat építenek Miért? Hogy az emberek gyorsabban eljuthassanak Hová?” Ez a jövőre vonatkozó „ Hová?” a fenntarthatóságra nevelés kulcskérdése. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI AZ ELTÉRŐ TANTERVŰ TAGOZAT MUNKATERVÉHEZ. Az eszköztár. a komplex szemléletmód. gazdagítása érdekében összefogással cselekedni a fenntarthatóságért.Jó gyakorlat gyűjtemény. KÖRNYEZETNEVELÉSI GYAKORLATÁHOZ. Ezt a célt szem előtt tartva és módszereit felhasználva terveztük meg pályázatunkat abban az iskolai szervezetben. az autista és a magatartás problémás kisgyerek.

parkosítás. VIRÁGOS lakóhelyed!” Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozat 99 . fűnyírását. az utca.„Tisztasági őrjáratunk” folyamatos működése . a FÖLD NAPJA Április – folyamatos – Május – folyamatos – A PROGRAM FELADATAI: . javaslat döntött Az AKCIÓ NEVE: „TALPALATNYI ZÖLD” A PROGRAM IDŐPONTJA: Április 22. A FÖLD NAPJA „A környezeted.Jó gyakorlat gyűjtemény.természetközeli tanulás .Parkosítás . – Legyen virágos Jászberény! A kapcsolódó pontok közül a DÖK felhívása a tanulói probléma felvetés.virágültetés . az utca lakóival: virágosítás.gondozás: o Az iskola udvarán o Az utcán o Zagyva környékén A PROGRAM LEÍRÁSA: 1.DÖK felhívása egy tanuló tolmácsolásában: vállaljuk a Zagyva folyó környékének tisztítását.fűnyírás . a város lakóihoz (szórólap. . a JÖVŐD. példa követése Felhívás az iskolákhoz. Ültess virágot.Közös munka a szülőkkel.Füvesítés .„Iskolazöldítés”. parkosíts az utcán! Legyen TISZTA. virágültetést az utcán. Felhívás a tanulókhoz az akcióhoz való csatlakozásra a Faliújságon Felhívás a Szülői munkaközösséghez – levél útján Felhívás az utca lakóihoz a csatlakozásra. kerítésfestés . a város. újság) A Felhívás tartalma: ÁPRILIS 22.

100 . patronálók 4. napközis szabadidő. RÉSZTVEVŐK: tanulók iskola dolgozói szülők partnerek. példaadás. tanórán kívül 3. HELYSZIN: iskolakert udvar utca Várható eredmény: Környezetünk tisztaságáért.Jó gyakorlat gyűjtemény. ÜTEMTERV Tevékenységek Ásás Gereblyézés Virágmagvak vetése Palánták nevelése Kapálás FŰNYÍRÁS Kerítésfestés Időpont Felelős Környezetnevelési Munkacsoport SZMK vezetősége DÖK vezetője Tanórák vezetői ÁPRILIS MÁJUS Tanóra. megóvásáért érzett felelősség cselekvési szinten – szokásrend. 2.

Kérésünk teljesítését előre is köszönjük. Jobb eredményt értünk el.800 Ft 52. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK. mint amire valaha is számítottunk. támogatást szerzett.. Az esztétikai igény mellett a környezeti neveléshez és a szabadban tartott tanórákhoz is szükségünk volt "szabad természetre" a házak között. ecsetek 44. Az őshonos növénykert és az 101 . hogy őshonos növényekből álló parkot és egy kör alakú szabadtéri előadótermet (amfiteátrumot) hozzon létre.520 Ft Tisztelettel kérjük a Környezetvédelmi Tanácsnok Asszonyt. Bárcziné Kulcsár Júlia Tagozatvezető Jászberény.840 Ft összegben támogatni szíveskedjen. 2006..980 Ft 830 Ft 830 Ft 4. Az állandóan terjeszkedő várostól is megpróbáltunk visszaigényelni némi zöldterületet.Az iskola két szárnya közötti szabad területen ősszel és tavasszal elterülő sártenger szörnyen bántotta a szemet. hogy amennyiben lehetősége engedi pályázatunkat 52. KÖLTSÉGVETÉS Igényelt támogatás: Fűnyíró Ásó Kapa Gereblye Fólia Összesen: SAJÁT ERŐ: kerítésfesték.400 Ft 1. április 5. 5.Jó gyakorlat gyűjtemény. Néhány tanár. Gulyás Sándorné ÖKO program vezetője Kerti iskola híd a tantárgyak között .840 Ft 37. a betonozást vagy sóderrel történő fölszórást elkerülendő.

és hogyan érjük el. hogy rengeteg lehetőség nyílik a természeti terület tananyagba integrálására. hogyan alakíthatnak ki növénykertet. információt gyűjtöttek a növényekről és elsajátították a működőképes ökoszisztéma kialakításához szükséges alapismereteket (természettudományok). amelyek felkerülhetnek az iskola egy központi helyén található. Tanulóink négy-. felvázolták. vagy használni szándékozunk.hatfős csoportokban kiválasztottak egy-egy témát. amely hozzásegíti a tanulókat a természet jobb megismeréséhez. lakossági kapcsolatokkal és a felhasznált technikával kapcsolatos továbbtanulási és álláslehetőségekről beszélhettek a diákok.sokan nyersanyaggal. miért fontosak ezek a növénykertek a városban. Gyakran hangoztatjuk. * Használjuk fel a növényeket. hanem hogy biztosak lehessünk benne. tanárok és alkalmazottak. * A tanulók írjanak "öko-történeteket" arról. szakértelemmel és idejük feláldozásával. hogyan keltsük fel az emberek érdeklődését a kész kert iránt. szikla vagy ösvény szempontjából. hogy elősegítsük az integrált tananyag létrejöttét.Jó gyakorlat gyűjtemény. amelyet a szabadtéri tantermünkben használtunk. nem a játszótér része. végiggondolták a kérdéseket. Az előadásokat videón rögzítettük. hogy törődjenek is vele. hogyan csökkenthetjük ökológiai lábnyomunk nagyságát. aztán a többi osztálynak is bemutatták a darabot. hogy a kert csendes hely. * Használjuk a növénykertet versek ihletésére. ezen nem csupán többlet-tananyagot értünk. A próbákat az osztályteremben és az amfiteátrumban tartották. kemény munkájának eredménye volt -. * A növénykert talán legegyszerűbb. Az alábbiakban néhány módszert javasolunk. amelyeket érdekelt. hogy a táblázatot teljesen kitöltsük. hogy a tananyag minden részében használjuk a parkot. A tanulók a projekt szervezésének minden fázisában részt vettek: kiszámították az adott területhez szükséges talaj. 102 . illetve ötleteikkel segítették a kert létrejöttét. * Írjanak levelet az iskola kertjében található valamely tárgy vagy élőlény. majd közösen létrehozták a csoport forgatókönyvét. * Vezessenek "kreatív naplót". de legélvezetesebb felhasználási módja az olvasás. diagramokra vagy átsatírozással készült másolatokra a kertből. össz-iskolai "költőfára". és a természeti terület jellemzőit helyesírási és fogalmazási feladatokhoz. Vitassunk meg olyan kérdéseket. pályázatokat és köszönőleveleket írtak (anyanyelv). állatokat. Anyanyelv és irodalom * A tanulók írjanak színdarabot. Bizonyos bejegyzésekhez szükségük lehet képekre. Mindegyikük önállóan írta meg a színdarab egy lehetséges vázlatát. és elküldtük olyan iskoláknak. mint: miért szeretnénk őshonos növénykertet. Egy táblázatban hónapról hónapra megtervezzük a kerti tevékenységeinket. ahol a gyerekek futkároznak. idővel hogy fog kinézni a park (művészet). mint inspiráló erő segítségével. a lakosok és a helyi kertészeti szakértők együttes. hogy fogja a park életünk minőségét javítani (egészségnevelés). például egy növény. kertészettel. mennyiségét (matematika). akikkel parkrendezéssel. A természeti tantermet a tanulás legkülönbözőbb területein használjuk a diákokkal. Nem az a cél. megbeszélték. komposzt stb. amfiteátrum a tanulók. a tanórákra szakértőket hívtunk meg. Amióta használjuk az őshonos növénykertet és az amfiteátrumot. felolvasáshoz vagy pihenéshez. amely saját szemszögükből a növénykert kialakításának hátterét képező ötlet vagy cél egy részletét jeleníti meg. Így aztán a park kiváló hely olvasáshoz. amelybe az évszakok során történő változásokról írnak. és a lehetőségek még koránt sem merültek ki. Amíg a park építése folyt. várostervezéssel. és hangoskodnak. miben különbözik egy őshonos növénykert a közeli városi parktól. úgy látjuk. amelyek mentén haladni fognak a színielőadások forgatókönyvének elkészítésekor. A tananyag és a szabadban történő tanulás közötti kapcsolat már a tervezési szakaszban nyilvánvalóvá vált. a kert. Amikor integrálásról beszélünk. a sziklák.

a szennyezettség szintjét. táplálékláncok. vitákat gerjeszt. később pedig összehasonlíthatjuk a számításainkat a gyakorlatban felhasznált mennyiségekkel. vagy a víz és a napfény mennyisége a növények növekedését és az állatok jelenlétét. a növények párologtatását és a víz körforgását. vagy mikroszkóp használatával teljesen új világot fedezhetünk fel. és egy négyzetháló segítségével készítsenek arányos rajzot a terület elrendezéséről. mint pl. * Vezessünk környezetvédelmi felméréseket. Kézi nagyítólencse. hogyan változott a növény. azok belső egyensúlyát. * A tanulók fogadjanak örökbe egy-egy növényt vagy fát. pH-ja.és állatvilág kapcsolata a helyi társadalommal. átmérő. Matematika * A tervezési folyamat során kiváló alkalom kínálkozik számítási feladatok végzésére a kövek.Jó gyakorlat gyűjtemény. kiszámolhatjuk és összehasonlíthatjuk különböző növények vízigényét). segíti a megfigyelőkészség fejlődését. milyen szerepet játszhattak a kert növényei a terület társadalmának életében. * "Vessünk lasszót a földre" egy egy méter hosszú. amelyek ellenőrzik a talajt. A tanulók olyan kérdésekre kereshetik a választ. a talaj tömörödését. az élő és élettelen összetevők elhelyezkedését és szerepét. * Rendezzünk településünkön madárház. * A tanulók feltárhatják egy ökoszisztéma populációit.vagy fészkelőhely-tervező és -építő versenyt. Egészségnevelés * Vizsgáljuk meg a növények gyógyhatásait. villa és kanál segítségével a tanulók egyszerűen megismerhetik a növények. megbecsülhetjük a rovarpopulációk gyarapodását és változását. hurokba kötött zsineggel. az összefonódó kapcsolatok folytonos változását stb. tanulmányozzák az igényeit és hosszú távon gondoskodjanak róla. hogy meg tudjuk határozni. 103 . arány és sorozat (például táblázatot és grafikont készíthetünk a növények növekedési arányairól. erdőre és vízi ökoszisztémára oszlik. közösségek sokféleségét. A különböző területekre kidobott "lasszók" tartalmát összehasonlíthatjuk. hova ültessünk bizonyos növényeket. úgy mint kerület. Ez hosszú távú tanulmánnyá is válhat. élettelen tárgyak stb. a talaj áteresztőképességét és tömörödését. A tanulók tapasztalati úton ismerhetik meg a természet sokoldalúságát: a természetes egyensúlyba állt ökoszisztémák. A zöldterület közelsége beszélgetéseket. konyhai kés. * A tanulók mérjék meg a zöldterület nagyságát. Ennek segítségével a tanulók megismerik a növények és az állatok egyedi és változatos igényeit. hogyan nőnek a növények és hogyan alakul át a természeti terület bizonyos idő alatt. kerületét és arányait. Társadalomtudományok * Vizsgáljuk meg. Ezek a vizsgálódások később kiterjeszthetők településünk környezetére is. a talaj fizikai felépítését és a komposztálás hatásait stb. Ültessünk őshonos fajokat. amelynek során megfigyelhetik. Ennek nagy része szabad szemmel is látható. A növények magasságát és a lombkorona méretét is jegyezzék le. * A szabadban történő komposztálás vagy a gilisztatenyészet az iskolaudvaron létesített növénykert hasznos mellékterméke. * Készítsünk táblázatot a napos és az árnyékos területekről az idő függvényében. Így a szabadtéri tanteremben a gyakorlatban alkalmazhatjuk a matematikai fogalmakat. amelyeket régebben általánosan használhattak. szög. hogyan befolyásolják a talaj adottságai. A tanulók táblázatot készíthetnek a komposzttárolóba kerülő szerves anyag súlyáról és összehasonlíthatják azt a komposztálás utáni végtermék súlyával. rovarok. a termőföld és a növények szükséges mennyiségéről. * Tanulmányozzuk az alapvető tudományos fogalmakat: például az erózió fajtáit. Tárjuk fel. megmérhetjük a növények és fák átmérőjét. változatosságát. a levegőt. és a növények neveivel együtt ezeket is jelöljék a rácson. állatok. Kis csoportokban. rovardoboz. térfogat. Természettudományok A környéken megtalálható ökoszisztémák szerint növénykertünk füves térségre.

hogy az éjszakai eget kémleljék. ébren hallucinálok. amelyeken a kertben hallható természeti hangokat ábrázoló képek láthatók. igényeikről. Mint a szivárvány. * Készítsünk írólapot és ötletes plakátokat növényi anyagokból és használt papírból. Ahogy a növénykert és szabadtéri előadóterem növekedett. hallottam. Tóban. Egyik este a helyi csillagászcsoport tartotta ott a szabadtéri találkozóját.Jó gyakorlat gyűjtemény. és hogy elgondolkozzunk a színek és minták esztétikáján. a két üde körte. tanáraira. ahogy az egyik szülő odasúgja a másiknak: "Bezzeg. Borzadok. A növénykert sokunkat gyakrabban kicsal a szabadba. * Kérjük meg a szülőket. olvad a csillag. Művészetek * Az iskola területén levő park ideális hely a rajzoláshoz. mi sohasem csináltunk ilyet az iskolában!" A Green Teacher cikke alapján. nemcsak az egész iskola. Csillagokat fognék a kezemben. következésképpen sokszor csak "ott vagyunk" a kertben. * Hívjunk meg egy helyi művészt. Az elkészült műveket állítsuk ki az iskola épületében. * Készítsünk "zene-kártyákat". Nem csupán a tananyag és a tanítási lehetőségek gyarapodtak. vagy a helyi vendéglőst. A természeti tanulóterületnek csak előnyös hatása volt az iskola tanulóira. álcázó játékok. és a helyi lakosságra. gimnasztika. hogy vezessen rajz. Ahogy egy kollégám megjegyezte: "A tanároknak is szükségük van friss levegőre!" Testnevelés * A parkosított terület sokfajta testnevelési tevékenységre kínál lehetőséget: kreatív tánc. de a település lakói is használatba vették. az ökoszisztémában betöltött szerepükről stb. Fordította: Lukácsy Dorottya Fürdő csillagok Fürdő csillagok. vagy használjuk fel a parkot és más természeti témákat a dalszövegek ihletéséhez. Zene * Írjunk dalokat a kert fejlődéséről. tai-csi stb. és figyeljük. amely egy öntözőberendezést indított be a park közepén. A balalajka vidám dala repdes. mivel a növények növekedésével és a kert teljesebbé válásával fel kell újítani a táblákat. Ez hosszú távú projekt is lehet. mint korábban. satírozáshoz. Részegen égek a puszta ligetben. 104 . Szívben az esti litánia-illat. Csontja vihart simogat ölelőzve. ahogy a kert nő és fejlődik. A növénykert hivatalos megnyitója visszaszámlálással végződött. A dalokat és a kísérő tánclépéseket videóra is felvehetjük. ős-kusza álmok. festéshez. Kecses a keble. hanem munkahelyi és lakókörnyezetünk minősége is nagymértékben javult. Amikor a víz permetezni kezdte a kertet azon a napos reggelen. az árban fürdik a kedves.vagy akvarellfestő-műhelyt a szabadtéri tanteremben. * Rakjunk ki táblákat és magyarázó jeleket a növényekről. Mi pedig hátradőlünk. hogy vezessenek főzőtanfolyamot az iskolában nevelt növények vagy gyógynövények felhasználásával.

családok leadhatják megőrzésre a tv. 6. szőlőpréselés – mustkóstoló. Szerdán napközben zenei vetélkedők várják a gyerekeket. Hétfőn egész napos kirándulást szerveztünk az iskola részére a Mátrába. illetve hangverseny és színházi előadásról adunk ajánlást. savanyúság elrakás nagymamákkal. népies ételek fogyasztása. 5. Csütörtökön délután Irodalmi kávéház felnőttek részére. 3. Hétfő reggeltől „távírányító – pásztor” működik az iskolában Illés István iskolaigazgató személyében.Jó gyakorlat gyűjtemény. a századforduló hangulatát idézve. hogy a televízión túl is van élet. Pénteken Szüreti Mulatság ( népzene.sulinet.stb. 105 . délután pedig szülők számára is nyitott karate óra lesz egyéb sportrendezvényekkel. A gyerekeknek ez idő alatt diafilmet vetítünk és társasjátékozunk. Egy kis ízelítő a heti programból: 1. (Szergej Jeszenyin) Virágos iskola A budapesti Árpád gimnázium virágosításának eredményei láthatók az alábbi linkre kattintva. borkóstoló felnőtteknek. ami feledteti egy héten keresztül a „ távirányító a kézbe és tv bekapcs…” automatizmust.arpad. Információ: Csillagjáró Iskola 1112 Budapest. Tv kikapcs… élet bekapcs.hu/Okoiskola/viragos. Repülőtéri út 6. sakkozunk. 2. versenyek. Agy nyomoz az iskolában 4. Kezdeményezésünkkel nem a televíziózás ellen kívánunk szót emelni.htm neTVzz – hét a Csillagjáró Iskolában … A Csillagjáró Iskolában idén kilencedik alkalommal kerül sor a TV-kikapcsolási hétre. Számos olyan – feledésbe merült családi programot ajánlunk és kínálunk magunk is.) Az ökológiai – zenei – irodalmi faliújságjainkon számos túrázási. A Csillagjáró Iskola hagyományaihoz híven ezen a héten ( október 10-14-ig ) számos alternatívát kínál a gyerekeknek és szüleiknek egyaránt.távirányítóikat. Sorsolás útján családi színházjegyeket lehet nyerni. http://www. csupán szeretnénk fölhívni a figyelmet arra ezen a héten. kirándulási lehetőségről. A gyerekek. Kedden dr.

Jó gyakorlat gyűjtemény. Berzsényi Ildikó Tel.hu weblap: www. 06 20 9704904 e-mail: berzsenyi@csillagjaro.hu 106 .csillagjaro. 06 1 3097355.

október 10-14-ig Kedves Csillagjárósok! Aki kellően bátor az leadhatja a tv kikapcsolási hét alatt az otthoni távirányítóját (keddtől péntekig). vissza pedig pénteken délután kapjátok. a fődíj pedig egy családi színházlátogatás. A távirányítókat kedden 9 óráig. Tv-kikapcsolási hét 2005. 107 .Jó gyakorlat gyűjtemény. A jutalom 1-1 tábla Milka csoki. névvel együtt adhatjátok le István bácsinak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful