OFOE (http://www.osztalyfonok.

hu)

Szempontsorok az osztályfőnöki munka tervezéséhez
I. Az osztályfőnöki munka feladatkörei:
Ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása Szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása Közvetlen nevelőmunka

II. Az osztályfőnöki foglalkozási tervek tartalma:
Helyzetelemzés, célok, feladatok Tanulmányi kirándulás szervezése, tervezése Óralátogatási terv Szakköri, tanórán kívüli elfoglaltságok Pályaválasztás Gyermekvédelem Egészségi helyzet: Túlkoros Fáradékony Szétszórt figyelmű Hiperaktív Beszédhibás Gyenge látású Betegségre hajlamos Túl fejlett Testileg elmaradott a fejlődésben 7. Családdal való kapcsolatok, felmérések Család helyzete, szerkezete: Elvált szülők Nagycsaládos Veszélyeztetett Fizikai dolgozók gyermeke Értelmiségi dolgozók gyermeke Csonka család Munkanélküli Családlátogatások, szülői értekezletek, fogadó órák 8. A közművelődési intézményekkel való kapcsolat 9. Tervezett osztályprogramok 10. Feladatok, felelősi rendszer 11. Osztályfőnöki tematikák Énképünk – milyen a harmonikus személyiség? Egészségünk védelme A családi élet harmóniája Helyünk a társadalomban Gyarapítsuk műveltségünket! A szabadidő helyes eltöltéséről Munkakultúránkról Az ember és a természet harmonikus kapcsolódásáról 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1

Az életmód és a biztonság megőrzése 6. hazánk 1. Felsősök lettünk Tartalmas. Mitől egészséges az én életmódom? 4. Mi is az az életmód? 3. mi illik 13. Hogyan befolyásolhatom az életmódomat¸ életmódjavító szerződés 12.hu) Hazánk és a nagyvilág Jövőképünk III. Életmód és táplálkozás 5. A serdülés biológiai alapjai Közösség és személyiség: 1. Az egészséges életrend 10. titoktartás 7. A tulajdon védelme 2 . Őszinteség. egészséges ember 3. 2. Alkalmazkodás a családban Szülőföldünk. 4. gazdálkodó közösség 10.) 5. Környezetszennyezés 4. Egészséges környezet. Védjük hazánk természeti szépségeit 2. Az életmód és a növekedés megkötése 9. A család. Olvasás szerepe (tudásgyarapítás) 3. 3. A serdülőkor kozmetikája 15. Tudni illik.osztalyfonok. A család. Szépirodalom szerepe az élményszerzésben Életmódok és az egészség (10 óra kötelező): 1. 5. Könyvtárhasználat célja. Ismerem– e önmagamat? 8. osztály Könyvtárhasználat: 1. vonzó élet a közösségben Közösségi megbízatások. Mi minden értendő az egészség fogalmán? Mi tesz engem egészségessé? 2. tájékozódás (tanulás – önművelés) 2. a szülők és a gyerekek közössége 9. tisztségek Személyes kapcsolatok az osztályban Helyem a közösségben 6. Testünk higiéniája 14. Az életmód és a környezet 11. Az életmód és a kapcsolatok 8.OFOE (http://www. Osztályfőnöki témavázlatok a kerettantervnek megfelelően (A kötelező témákat keret jelzi. Az életmód és a veszélyes anyagok 7.

alkohol. Miért tanulok? 6. szívesen csinálom 6. 9. Hogyan telefonáljunk. Értékelő órák (havi magatartás és szorgalom) 6. osztály Könyvtárhasználat: 1. Légy bátor IGEN– t mondani! 3. Amiről én döntök. és amiről nem 2. Ünnepeink (szeretett ünnepe. A tartalmas közösségi életért 3. 8. 8. Ezek a döntések. 7. Az osztály közössége 4. A tanulást is tanulni kell 3. Tanulmányi kirándulás előkészítése Hogyan is kezdődött? Mire vigyázz a háztartásban? Hogy ünnep lehessen! Ha már baj van… Tanulás. Amiről én döntök: veszélyes anyagok. Barátság – kapcsolataink Tanulás és munka 1. Légy bátor NEM– et mondani! 4. közösség 1. A gazdaságos tanulás 3. Igazmondás. 4.OFOE (http://www. A hazugság okai 7. Amit a pályaválasztásról tudni kell 3 . Helyem az osztályban 5. Amiről én döntök: veszélyes anyagok II. a szabadidő hasznos eltöltésében Életmódok és az egészség/ Korlátok és lehetőségek (10 óra kötelező): 1. intézzük ügyeinket 2. Feladataink az új tanévben 2. Ami érdekel.osztalyfonok. Illemtan – kulturált viselkedés a közművelődési intézményekben 6. 6. Gazdaságos tanulási technikák 5. Eredményes tanulás az osztályban 7. A szolgáltatás szerepe a tanulásban. hazugság. 7. Amiről én döntök: mit eszem? 5. Mit kell tennem a jobb eredményekért? 4. de HOGYAN? 10. Amiről én döntök: környezet 9.hu) 5.és kábítószer-fogyasztás I. Amiről én döntök: mozgás és személyes higiéné 6. A lakóhelyi könyvtár szerepe 2. Nehéz könnyű tantárgyak 5. Tanulás kötelesség 2. dohányzás. Mai döntések – holnapi következmények Közösség és személyiség 1.

kortársak szerepe (Igaz barátok az osztályban) 7.OFOE (http://www. kultúrált magatartás a fiúk – lányok barátságában 8. A megismerés formái. Muzeális könyvtárak szerepe Életmódok és az egészség/ Függetlenségi törekvések és az egészség 1. …és jön a víz. hazánk 1. osztály Könyvtárhasználat: 1. Védem. A baráti társaság. Biztonság a változásokban 10. Riadó! Te is tehetsz valamit! 10. Kötödés a hazához 2.hu) 7. A kirekesztettség következményei (konfliktus a családban) 6. a hömpölygő áradat… 8. Pozitív szerepvállalás: közéleti aktivitás 4. védi…védünk! 7. Egészséges életmód (testkultúránk – napirend – pihenés – alvás) Élet a közösségben 1. Előretekintés/ visszatekintés 11. Lesben áll és nem kímél… 7. Kihívás vagy szenvedély: veszélyes anyagok 8. Kötődés a hazánkhoz – lokálpatriotizmus 4. Az ember munkájával alakítja és védi környezetét 11. Szűkebb környezetem 3. őszinteség 10. A család. vállalásaim a közösségben 3. Tanulmányi kirándulás előkészítése 5. Hogyan látom barátaimat? Hogyan látnak ők engem? 5. Viselkedésünk nyaralás közbe 6. Tapintat. Változások kora – Hogyan érzem magam? 3. a szülők – csonkacsalád 9. Helyes viselkedés.osztalyfonok. Tanulmányi munka és szorgalom értékelése Szülőföldünk. Változások kora – Hogyan nézek ki? 2. Változások kapcsolataimban: Barátság vagy szerelem? 7. Terveink az év során 2. A veszélyes anyagok és a kapcsolatok 9. Tolerancia: elvárások egymással szemben 8. Káros szenvedélyek (dohányzás – alkohol – drogok) 12. Feladataim. gazdaságos tanulás 9. Veszélykalauz a településen 9. Hogyan lássam családomat? Hogyan látnak ők engem? 4. Konfliktusok az osztályban: a közösségből való kirekesztettség 5. Ismerkedés a nemzeti könyvtári funkciókkal 2. Változások a kapcsolataimban: Barátok és ellenségek 6. véded. Gyerek a családban 4 .

osztalyfonok. Tekintély – példakép 8. nem késő elkezdeni 6. Gondolkozz globálisan – cselekedj lokálisan 3. osztály Könyvtárhasználat: 1. Az értékelés és az önértékelés kultúrája 5. Anyanyelvi műveltségünk 6. munkákban)? 9. Jövőképünk 8. A mindennapi tájékozódás módszerei: sajtótermékek. Mit ajánlasz a ma ötödikeseknek? 10. Sportoljunk! 10.OFOE (http://www. Mit változtatnál? 8. Menjünk a szabadba! Az ember és a természet 1. Környezetünk védelme – az egyéni felelősség kérdései 2. Lelki konfliktusok okai 12. Alternatív étrendek 4. tudatos tanulási szokások 3. Gyorsan. Az ősidőktől napjainkig 4. Környezetünk védelméről 3. Vitakultúránk 7. Hazánkban élő nemzetiségek 3. A tanítás – tanulás kultúrája 3. Lassan. Menjünk múzeumba! 9. A másik ember személyiségének tisztelete 4. Hogyan tanulunk? 4. Család és iskola 11. Változtassunk! Táplálkozás 5. Ország – haza – nemzet 2. A szellemi munka technikája: tanulás munkamódszerei 2. okosan! 5. Látsz-e e változást életmódodban? 7. Életed 10 év múlva 11. okosan! Hazánk és a nagyvilág 1. Az ember a természet része 2. Konfliktusaink kezelése 5 . A határainkon túl élő magyarság 5. Viselkedéskultúránk Hogyan alakítsuk életünket 1.hu) 10. Lásd az összefüggést (testmozgás). Tipikus problémahelyzetek: modern információhordozók Életmódok és az egészség / Felelősséged a jövőért 1. Hogyan legyünk sikeresek (kapcsolatainkban. Műveltség – művelődés 2.

¾ a legéltetőbb. osztály Életmódok és az egészség 1.hu) 13. A kompromisszumkészség 14. ¾ az egészségmagatartás befolyásolásának lehetőségei. ¾ az adott életkori csoport ismert és legjellegzetesebb fejlődés– és szociálpszichológiai meghatározói. Az alkotmány alapértékei és az emberi jogok 8. Értékrend.(IX. Szennyezések forrásai 2. 5. szakemberek a bűnözés ellen 6.osztalyfonok. Nem ismer határokat! 6. alkalmasint társadalmi méreteket öltő népegészségügyi problémák adott életkori csoporton belüli jelentkezési módjait. -védelem legfontosabb elméleti és gyakorlati megfontolásai. Tömegtájékoztatás Ember és a természet 1.) OM rendelet szerint be kell építeni a helyi tantervbe „az osztályfőnöki nevelő és oktató munkához kapcsolódva az egészséges életre nevelést. Milyen lehetőségeim vannak? Reális jövőkép Hazánk és a nagyvilág 1. Minősíthetetlen! IV. Az ifjúsági bűnözés 4. Fogd a csomagod! Segíts! 5. vélemények. A témáknál a következő szempontok fontosak: ¾ az egészségfejlesztés. Segíts másokon – képesség az együttműködésben 15. osztályig 28/2000. Reális önismeret 16. Egészségnevelés 5–8. illetve az egészségvédelmet szolgáló tananyagot. Az Európai Unió 3. humán szervezetek. világnézet 7. Média szerepe 9. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 2. 21. ÓRACÍMEK Mi minden tartozik az egészség fogalmába? Mi tesz engem egészségessé? Mi az egészség? Különböző felfogások. Intézmények.OFOE (http://www. Időtartalma nem lehet kevesebb évi 10 óránál. Akik segítenek… Nem vagy egyedül! 4. A bűnözés veszélyei 5. Természet és környezetvédelem 3. Az egészség nem csupán valamilyen betegség hiányát jelenti. jellegzetességei. 6 . tehát fizikai egészséget.

hogy áttekintsék. Az emberek társadalmi hovatartozásuk. amelyeknek korábban engedelmeskedtünk. táplálkozás. Mitől egészséges az életmódom? Jó egészségi állapot és az egészséges életmód összefügg egymással. miért is veszélyesek számukra az anyagok. mit tehetnek saját egészségükért. melyek összefüggésben álnak életmódunkkal: a cigaretta. az előzőleg már jól begyakorolt képességeket és akár a szabályokat is. 6. vallásuk. Tudatosítani kell a gyerekekben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos döntéseik hatását is későbbi életükre. Hangsúlyozni kell. 2. és bizonyos fokú változtatásra mindenki képes. 3. tapasztalatot. hogyan táplálkoznak. azáltal. melyek egészségesek. kerülve az egészségtelen szót. valamint szociális jóllétet is. önbecsülésünk… Az összetevők egyenlő szerepe a kiegyensúlyozott életvitel kialakításában. izgalom. Életmód és táplálkozás A cél. mivel mindenkinek az életmódjában vannak olyan elemek. jelentős szerepet játszanak abban. kapcsolataink. Mi is az az életmód? Mi az életmód? Életmód összetevői: mozgás. Az életmód és a veszélyes anyagok Rengetek veszélyes anyag létezik a környezetünkben. hogy a gyerekek ebben a korban már átfogó nézetekkel rendelkeznek a biztonságuk megőrzésével kapcsolatos kérdésekről.. hogy a táplálkozás életmódunk egyik nagyon fontos összetevője. hogy segítségükkel felismerjék a lehetséges veszélyeket és a kockázatokat. hanem azt. 4. 7 . és melyek családjuk étkezési szokásainak jellegzetességei.hu) hanem a lelki. kétségbeesés. hogy biztonságérzetük több tényezőből tevődik össze. ki segíthet nekik. környezetünk. Az életmód és a biztonság megőrzése Bár a kutatások azt bizonyítják. hogy elnyomják a tudást. hogy étkezésüket teljes mértékben megváltoztassák. Értsék meg. itt azonban azok kerülnek az óra középpontjába. Az egészséges életmód fogalmát egyéni esetekre kell alkalmazni. és szükség esetén változtatni rajta. Tudják. Ugyanakkor az erős érzelmi hatások (pl. Összehasonlítás a családtagok életmódja között.OFOE (http://www. mely alapja az egészségünknek. mely az egészségnek és jóllétnek fontos részét képzik. az alkohol és a pszichoaktív szerek. valamint azt. Bevezethetjük az órán az egészséges és a kevésbé egészséges ételek fogalmát. hogy rávezessük a gyerekeket arra. de testi adottságaik alapján is különböző életmódot folytatnak. hogy tudatosságra próbáljanak törekedni táplálékuk megválasztásában. amelyeket megneveztek. 5. A gyerekek egy heti étrendjük megírásával alkalmat kapnak arra. A gyerekekkel meg kell értetni ezeket az egyéni különbségeket. A sokat emlegetett testi vagy fizikai biztonság mellett a lelki biztonság fontosságát is ki kell emelnünk. érzelmi kiegyensúlyozottságot. higiénia. idegesség. Az érzelmek. szokásaik. amelyek közül mind lehet egészséges. gyakran okozhatnak különféle baleseteket is. és különösen fontos az egészségünk és boldogságunk szempontjából. mindenképpen hangsúlyozni kell számukra.osztalyfonok. hogy nem azt várjuk tőlük. hogy „mindenkinek vannak gazdálkodható lehetőségei”. fenyegetettség) viselkedésmódunk alakulását befolyásolhatják.

időbeosztásunk és ezzel együtt egyszerű hétköznapjaink is. hogy a gyerekek megfogalmazzák a családi kapcsolatrendszerben való létezés előnyeit és esetleg hátrányait. 8 . attitűdjeink. az életmód összetevőiről. 9. környezetünk minősége. 8. valamint. Módot kell adni az órán arra is. Az óra fontos üzenetei: – a környezet hatással van mindennapjainkra. Az életmód és a növekedés Ezek között az egyik legfontosabb tényező az életkorváltozás. ÓRACÍMEK Amiről én döntök. valamint egészségünk között. egészséges életmódról. 3. akiknek esetleg nincs családjuk.hu) 7. szokásaink. Megváltozhatnak értékeink. Fontos annak az áttekintése is az órán. hogy saját kapcsolatrendszereinknek minősége is életmódunk jellemzője. melynek egyaránt vannak jó és rossz pillanatai. hogy megkössenek egy ún. 10. valamint – mindannyian felelőséggel tartozunk környezetünk állapotáért. Légy bátor NEM– et mondani! 2. Ez az óra ezekre a növekedéssel kapcsolatos változásokra próbál rávilágítani. Felelősséggel járó döntés. Az életmód és a kapcsolatok Az óra legfontosabb feladata annak megértetése a gyerekekkel.osztalyfonok. 6. valamint. Hogyan befolyásolhatom az életmódomat?– Életmód javító szerződés megkötése Az óra fő témája a tudatosság szerepe az életmódot illető szokások tekintetében. Döntés fogalma. Életkorunk előrehaladtával rengeteg tényező változik mind bennünk. melyben élünk. hogy kapcsolatrendszerekben élünk. Az elmúlt órákon sokat beszélgettetek az életmódról. jelzések felismerése. Az életmód és a környezet Az emberek – felnőttek és gyerekek –. hangsúlyozva. hogy milyen a mi életmódunk. döntés előkészítése. hogy valamilyen módon azok a gyerekek is bevonódjanak az órai munkába. és amiről nem Egy korábbi döntés felülvizsgálata. mind körülöttünk. Ezen az órán a gyerekeknek lehetőségük nyílik arra. és – minősége egészségi állapotunkat jelentősen befolyásolja. Fontos. életmódjavító szerződést. osztály Korlátok és lehetőségek 1. hogy a változás életünk természetes változója. hogy milyen kapcsolat van életmódunk. tehát mi magunk „alkotórészei” vagyunk a környezetnek. felelősséggel vállalt döntés. Külső és belső tényezők. valamint a pillanatnyi és hosszú távú negatív következmények és előnyök mérlegelésének fontossága.OFOE (http://www. Légy bátor IGEN– t mondani! Döntések meghozatalát befolyásoló tényezők.

OFOE (http://www. Amiről én döntök: mozgás és személyes higiéné Mozgás szükségessége. 10. 6.és kábítószer-fogyasztás I. 2. hogy a gyermekekkel el tudjuk fogadtatni társaik eltérő. megkötött étkezési szokásaikat. 3. 4. az óra címe is valójában a csoportnyomásnak való ellenállást fejezi ki. 8. ÓRACÍMEK Változások kora – Hogyan nézek ki? Változások kora – Hogyan érezzem magam? Hogyan látom családomat? Hogyan látnak ők engem? Hogyan látom barátaimat? Hogyan látnak ők engem? Változások a kapcsolataimban: Barátok és ellenségek Változások a kapcsolataimban: Barátság vagy szerelem? Kihívás vagy szenvedély: veszélyes anyagok A veszélyes anyagok és a kapcsolatok Biztonság a változásokban Előretekintés / visszatekintés 8. 4. 8. alkohol. dohányzás. 10. melyek segítik őket gondolataik. osztály Felelősséged a jövőért ÓRACÍMEK 1.osztalyfonok. általános életkép a döntési lehetőségekről Amiről én döntök: veszélyes anyagok II. Amiről én döntök: mit eszem? Étkezéssel kapcsolatos döntések. Diéták. a kommunikációs készségek fejlesztése. érvényre juttatásában és a konfliktusok elkerülésében. Kommunikációs technikák elsajátítása. Amiről és döntök: veszélyes anyagok. 5. Reklámok hatása az étkezésre. Divat és étkezés. 9 . 7. 3. 6. 5. 9. kényszerdiéták. 2. Az előző óra folytatása Amiről én döntök: környezet Ezek a döntések. 9. 7. osztály Függetlenségi törekvések és az egészség 1. Személyi higiénével kapcsolatos kérdések. 6. Az egészségkárosító szokások kialakulásában a csoportnyomásnak döntő szerepe lehet. Szépségideál – testmozgás. akaratuk megfelelő kifejezésében. Kiegyensúlyozott. de HOGYAN? Mai döntések – holnapi következmények 7. Fontos. A gyerekeknek ki kell fejleszteniük olyan készségeket.hu) 4. 5.

OFOE (http://www. a megtalált szövegrészletekről (szócikk. V. audiovizuális ismerethordozók).) – Élményt jelentő olvasmányokról beszámoló. illetve szakirodalom). adatok. 8. – Személyhez kapcsolódó adatok keresése 10 . folyóirat. személyekhez kapcsolódó anyagok keresése a korosztály számára készült lexikonok. – Könyvismertetés (egy könyv tartalomjegyzéke és átlapozás alapján). tartalomjegyzék. könyvajánlás készítése. Tevékenységek.osztalyfonok. 5. 9. gyermekkönyvek keresése szerző és cím szerint. magyar szavak helysírása). – Segédkönyvek használata (szótár. lényegi tartalmuk ismertetése. – Gyermekkönyvek témájának és főbb adatainak megállapítása formai és tartalmi elemeik (címlap. – Bármely témában ismeretterjesztő gyermekkönyvek és gyermekfolyóiratok rövidebb szövegeiből tények.. Könyvtárhasználat Alsó tagozat: Alapvető ismeretek és tevékenységek – A könyvtár tereinek és főbb állományrészeinek azonosítása. évkönyv. feladattípusok – Egyszerűbb feladatok megoldása szótárakkal (ismeretlen kifejezések magyarázata. lexikon. évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek – Eligazodás a könyvtár raktári rendjében (szép.hu) 7. nemzeti és családi ünnepek stb. kifejezések keresése (Magyar értelmező kéziszótár. – Anyaggyűjtés – tanítói segítséggel – különböző ismeretforrásokból tantárgyi témákban (népi hagyományok. – Beszámoló (a könyvben található rövidebb rész tartalmának ismertetése). Tevékenységek feladattípusok – Tevékenységek könyvekkel bármely tantárgyban – Könyvek keresése (adott témáról szóló könyvek felsorolása). kiemelése. – Az életkornak megfelelő segédkönyvek használata. ismeretterjesztő irodalom). illusztrációk) alapján. újság. – A főbb dokumentumfajták (könyv. évszakok. 10. fejezet) rövid beszámoló készítése. enciklopédia). – Témákhoz. – A gyermekkönyvek tartalom szerinti csoportosítása (szépirodalom. audiovizuális ismerethordozók) megkülönböztetése főbb jellemzői alapján. – Különböző dokumentumtípusok ismerete és használata (könyv. időszaki kiadvány: sajtótermékek. – Segédkönyvhasználat – Ismeretlen szavak. enciklopédiák felhasználásával. Idegen szavak és kifejezések szótára) – Fogalom meghatározás (lexikonok felhasználásával). mesekönyvek. alkotói életutak.

hogy különböző tantárgyak témáiról milyen sorozatok szólnak. – A sajtótermékek (napilap. anyagi javakban keletkezett károkat. évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek Tevékenységek feladattípusok Könyvtárhasználat: Ismerkedés a nemzeti könyvtári funkciókkal Muzeális könyvtárak szerepe 8 . 11 . hetilap. tájékozódás (tanulás – önművelés) Olvasás szerepe (tudásgyarapítás) Szépirodalom szerepe az élményszerzésben 6.évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek – A betűrendes leíró katalógus használata. sőt önmagukon kívül társaikon is tudnak segíteni és csökkenthetik a környezetben. polgári védelmi – katasztrófavédelmi oktatás Nevelés–oktatás céljai. melyek segítségével a bekövetkező katasztrófa és vészhelyzetekben megnő az életben maradásuk esélye. Tevékenységek feladattípusok – Adott szerző műveinek kigyűjtése a katalógusból. – Tanult témákhoz friss információ keresése ismeretterjesztő folyóiratokban.évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek Tevékenységek feladattípusok Könyvtárhasználat: A szellemi munka technikája: tanulás munkamódszerei A mindennapi tájékozódás módszerei: sajtótermékek. tudatos tanulási szokások Tipikus problémahelyzetek: modern információhordozók Az életmód és a környezet VI. – Aktuális témák figyelése a napilapokban és a tömegkommunikációs műsorokban. Tűzvédelmi. feladatai Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása. Könyvtárhasználat: A lakóhelyi könyvtár szerepe A szolgáltatás szerepe a tanulásban.osztalyfonok. – Adott szerzőről szóló mű keresése a katalógusban és a könyvtárban. folyóirat) ismerete.hu) Könyvtárhasználat: Könyvtárhasználat célja. a szabadidő hasznos eltöltésében 7. – Annak megállapítása. megkeresése a könyvtárban.OFOE (http://www.

figyelemfelkeltés a veszélyekre. a menekülés. vegyi baleset.OFOE (http://www. szélvihar.osztalyfonok. s ezzel a személyes biztonság eléréséhez vezetnek Veszélyhelyzeti ismeretanyag Tűzvédelmi– tűzmegelőzési ismeretek Történeti háttér • az emberek tűzzel való kapcsolatának történetének ismerete • a tűzgyújtás történetének ismerete • a tűzoltóság rövid történetének ismerete Tűzmegelőzés • alapvető szabályok a háztartásban (sütés. égési sérülések Menekülés. az összefogás és a segítségnyújtás jelentőségének tudatosítása az iskola Prevenciós Programja. fajtáinak ismerete (árvíz–belvíz. földrengés. olyan pozitív beállítódások megalapozása. a tűzesetek megelőzését szolgáló magatartás alakításához. segítségkérés • menekülés – elemi viselkedési szabályok ismerete • tűzriadó ismerete • a telefonálás módja Tűzoltóságok • tevékenységének ismerete Polgári védelmi – katasztrófavédelmi ismeretek Biztonsági és veszélyhelyzetek • a biztonság összetevőinek ismerete • a katasztrófaküszöböt elérő helyzetek a civilizációs és természeti katasztrófák okainak. túlélés alapvető ismérveinek elsajátíttatása.hu) Alapvető cél az embertársaik iránt érzett felelősség jelentőségének megteremtése. amelynek az élet– és környezetkímélő. helyi sajátosságok iamerete a katasztrófa– küszöböt el nem érő veszélyhelyzetek felismerése otthon és az iskolában a veszélyhelyzetek túlélési lehetőségeinek. főzés. nukleáris baleset) • • • • a globális veszélyek. forrázás. az ország. fűtés. az élete és a környezetet megóvó magatartás igényének kialakítása. az óvatosságra intés. a település veszélyezettsége. világítás) • tűzgyújtási szabályok Gyújtás és oltás • alapvető gyújtási és oltási szabályok és módok ismerete • elemi elsősegélynyújtó ismeretek –pl. hóvihar. a tanulók szerepe a végrehajtásban A lakosság védelme • a riasztási jelek ismerete • a követendő helyes magatartás– szabályok a különböző veszélyhelyzetekben • a segítségkérés helyes formáinak ismerete 12 .

szerepük az állampolgárok védelmében.hu) • • • akik segítenek: a katasztrófavédelem és más segítő szervek. tömeges migráció. mentők). illetve megszegésének következményeit. a biztonságot. hagyományokat. 13 . ellátására vonatkozó elemi tudattartalmukat. legyenek képesek együttműködni a segítségnyújtókkal. Ismerjék a segítségkérés. az életet és a környezetet kímélő szokásaik alakuljanak ki. sebek. terrorizmus stb. Legyen igényük az önmentő módszerek és mások mentése lehetőségeinek megismerésére. szervezett bűnözés. Magatartásuk szolgálja az emberi élet. programjáról. az együttműködés módjait. tűzoltóság. Ismerjék a tűzoltóság kulturális. tudják. hogy e szervezetek az ő életüket védik. szokásokat. Ismerjék a Magyarországon előforduló leggyakoribb veszélyhelyzeteket. óvóhely. Legyenek tisztában a veszélyhelyzetekben betartandó alapvető magatartási szabályokkal. tájékoztatást a hazánkat és a környezetünket érintő új veszélyekről. csoportos) a védelem lehetőségeinek ismerete (elzárkózás. Ismerjék fel az összefogás jelentőségét. Tudják elemezni és értékelni a szabályok megtartásának. Sajátítsák el az elemi elsősegély-nyújtási ismeretek közül a sérülések. hogy mit jelent a polgári védelmi kötelezettség. Informálódjanak a nemzetközi együttműködésnek irányairól. személyes felelősségük felismerésére. törések felismerésére.OFOE (http://www. a hazánkra jellemző veszélyhelyzeti tűzoltási – tűzmegelőzési polgári védelmi – katasztrófavédelmi tevékenységről. Kísérjék figyelemmel lakóhelyük tűzoltóságának. a polgári védelmi kötelezettség jelentőségének ismerete a védelem fajtáinak ismerete (egyéni. amelyekkel a harmonikus életvitel megalapozható. mint a honvédelemi kötelezettség része. gyakorlására. kimenekítés. kitelepítés) és egyéni védelem rájuk vonatkozó feladatait. Alakítsanak ki reális képet tevékenységükről. Olyan. kihívásokról (ipari balesetek. kitelepítés) 5–8. Ismerjék a pánik kitörésének előjeleit. a szűkebb és tágabb környezetük védelmét. Ismerjék meg a területükön lévő. környezetszennyezés. Ismerjék meg az intézmény Prevenciós Programjának rá vonatkozó részeit. legyenek tisztában azzal. hogy veszélyhelyzet esetén hogyan segíthetnek önmagukon és egymáson. Tudják. Legyenek képesek a környezetük tűzvédelmével. az ifjúsági szövetségek nemzetközi kapcsolatairól. ismerjék az egyéni védőeszköz használatát és iskolájuk prevenciós Programját.). rendőrség. a katasztrófavédelem élete – és anyagi javakat mentő funkcióját. hagyományőrző és értékmegóvó. a természet. Ismerjék a riasztási jeleket. A döntéshozatal gyakorlásában személyes tapasztalataik mellett használják fel a tömegkommunikáció forrásait. atomfegyverek elterjedése. hogy mit tehetnek a megelőzése érdekében. osztály fejlesztési követelményei Ismerjék a legfontosabb természeti és civilizációs veszélyeket.osztalyfonok. lehetőségeiről. Tudják végrehajtani a távolsági védelem (kimenekítés. Ismerjék meg a segítségnyújtókat (katasztrófavédelem. tanulják meg értően szelektálni azokat. a veszélymegelőzéssel kapcsolatos állampolgári kötelességeik. járványok. katasztrófavédelmének őket is érintő vonatkozásait. Nyerjenek betekintést. valamint azt. tűzzel kapcsolatos kultúrtörténeti emlékeket.

tűz Prométheusz A tűzgyújtás története Mire vigyázz a háztartásban? Sütés-főzés Gáz. osztály Hogyan is kezdődött? Tűz.OFOE (http://www. teendők riasztás esetén Tűzvédelmi. belvíz. a hömpölygő áradat… A veszélyek típusai. védi…védünk 14 . használati utasítások.osztalyfonok. bőrvédelem Elzárkózás. hóvihar. óvóhely Veszélykalauz a településen Riadó! Te is tehetsz valamit! Védelem. szélvihar A település. fűtés. világítás Tüzek a természetben: vulkán. bombavédelmi riadó A veszély jelzése. az utcán és az iskolában A katasztrófa-küszöböt elérő veszélyek: vegyi baleset. árvíz. villám.hu) 5. osztály Lesben áll és nem kímél… …és jön a víz. villámhárító A legenda Irinyi János munkássága A sütés – főzés. prevenciós program (helyi hulladéktérkép) Riasztási jelek. oltás 6. véded. üzemeltetési módok. tűzvész. fűtés veszélyei Fűtésfajták. veszélyek otthon. mások tájékoztatása Elsősegélynyújtás Egyéni védelem: légzésvédelem. A tűzoltó készülék használata Hogy ünnep lehessen! Ha már baj van… Ünnepi fény Tűzjelzés Segítségkérés Menekülés. elektromos berendezések használata Az ünnepek során felmerülő veszélyek megelőzése A tűzjelzés régen és ma Segítségkérés A menekülés szabályai. az intézmény veszélyezettsége. A víz szerepe az oltásban. földrengés. tűzmegelőzési tanácsok A gáztűzhely használatának veszélyei.

tűzoltó laktanya Állampolgári jogok és kötelezettségek A biztonságos fűtés.hu) 7. ideiglenes lakóhelyelhagyás. okosan! Tűzmegelőzés a szűkebb környezetünkben A mindennapok tűzvédelme Segítségkérés Menekülési terv Tűzoltás dióhéjban Gyorsan. tűzszerszám Őselemek.OFOE (http://www. sütés-főzés Vegyszerek használata Tűzgyújtás a szabadban A dohányzás veszélyei A segítségkérés lehetséges formái A tervezés elemei – tűzriadó. elsősegélynyújtás Globális veszélyek: nemzetközi bűnözés. tűzriadóterv Alapvető tűzoltási technikák. befogadás Helyes magatartási szabályok. önkéntesek Helyi riasztások Tűzgyújtási technikák: tűzfúró. terrorizmus Környezetszennyezés Az együttműködés jelentősége Minősített időszakok Nem ismer határokat! Minősíthetetlen! 15 .. találmányok Rendvédelmi szervek. osztály Akik segítenek. osztály Az ősidőktől napjainkig Tűz! Tűz! A szervezett magyar tűzoltóság. Nem vagyunk egyedül! Fogd a csomagod! Segíts! A veszélyhelyzet kezelésének rendszere A katasztrófavédelmi szervek feladata.osztalyfonok. a szükséges „túlélőcsomag” összeállítása. polgári védelmi kötelezettség A csoportos védelem: kimenekítés. felfedezők. eszközök Lassan. okosan! 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful