OFOE (http://www.osztalyfonok.

hu)

Szempontsorok az osztályfőnöki munka tervezéséhez
I. Az osztályfőnöki munka feladatkörei:
Ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása Szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása Közvetlen nevelőmunka

II. Az osztályfőnöki foglalkozási tervek tartalma:
Helyzetelemzés, célok, feladatok Tanulmányi kirándulás szervezése, tervezése Óralátogatási terv Szakköri, tanórán kívüli elfoglaltságok Pályaválasztás Gyermekvédelem Egészségi helyzet: Túlkoros Fáradékony Szétszórt figyelmű Hiperaktív Beszédhibás Gyenge látású Betegségre hajlamos Túl fejlett Testileg elmaradott a fejlődésben 7. Családdal való kapcsolatok, felmérések Család helyzete, szerkezete: Elvált szülők Nagycsaládos Veszélyeztetett Fizikai dolgozók gyermeke Értelmiségi dolgozók gyermeke Csonka család Munkanélküli Családlátogatások, szülői értekezletek, fogadó órák 8. A közművelődési intézményekkel való kapcsolat 9. Tervezett osztályprogramok 10. Feladatok, felelősi rendszer 11. Osztályfőnöki tematikák Énképünk – milyen a harmonikus személyiség? Egészségünk védelme A családi élet harmóniája Helyünk a társadalomban Gyarapítsuk műveltségünket! A szabadidő helyes eltöltéséről Munkakultúránkról Az ember és a természet harmonikus kapcsolódásáról 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1

Őszinteség. A tulajdon védelme 2 . A serdülőkor kozmetikája 15. Az életmód és a biztonság megőrzése 6.osztalyfonok. A család. a szülők és a gyerekek közössége 9. Tudni illik. Életmód és táplálkozás 5. osztály Könyvtárhasználat: 1. Az egészséges életrend 10. 3. Osztályfőnöki témavázlatok a kerettantervnek megfelelően (A kötelező témákat keret jelzi.) 5. Mitől egészséges az én életmódom? 4. Az életmód és a környezet 11. vonzó élet a közösségben Közösségi megbízatások. Felsősök lettünk Tartalmas. 5.hu) Hazánk és a nagyvilág Jövőképünk III. 2.OFOE (http://www. mi illik 13. Az életmód és a növekedés megkötése 9. egészséges ember 3. Olvasás szerepe (tudásgyarapítás) 3. Ismerem– e önmagamat? 8. Szépirodalom szerepe az élményszerzésben Életmódok és az egészség (10 óra kötelező): 1. Védjük hazánk természeti szépségeit 2. Hogyan befolyásolhatom az életmódomat¸ életmódjavító szerződés 12. Az életmód és a veszélyes anyagok 7. Alkalmazkodás a családban Szülőföldünk. Egészséges környezet. Mi is az az életmód? 3. tájékozódás (tanulás – önművelés) 2. Testünk higiéniája 14. Az életmód és a kapcsolatok 8. titoktartás 7. gazdálkodó közösség 10. Környezetszennyezés 4. A serdülés biológiai alapjai Közösség és személyiség: 1. tisztségek Személyes kapcsolatok az osztályban Helyem a közösségben 6. A család. hazánk 1. 4. Mi minden értendő az egészség fogalmán? Mi tesz engem egészségessé? 2. Könyvtárhasználat célja.

Mit kell tennem a jobb eredményekért? 4.hu) 5. Mai döntések – holnapi következmények Közösség és személyiség 1. Ezek a döntések. Nehéz könnyű tantárgyak 5.osztalyfonok. osztály Könyvtárhasználat: 1. Légy bátor NEM– et mondani! 4.és kábítószer-fogyasztás I. Feladataink az új tanévben 2. Miért tanulok? 6. Hogyan telefonáljunk. Amiről én döntök: veszélyes anyagok. A tanulást is tanulni kell 3.OFOE (http://www. hazugság. Ünnepeink (szeretett ünnepe. közösség 1. Amiről én döntök: veszélyes anyagok II. Tanulás kötelesség 2. Igazmondás. A hazugság okai 7. Illemtan – kulturált viselkedés a közművelődési intézményekben 6. Légy bátor IGEN– t mondani! 3. Eredményes tanulás az osztályban 7. Amit a pályaválasztásról tudni kell 3 . Amiről én döntök. Tanulmányi kirándulás előkészítése Hogyan is kezdődött? Mire vigyázz a háztartásban? Hogy ünnep lehessen! Ha már baj van… Tanulás. 6. Barátság – kapcsolataink Tanulás és munka 1. 8. 7. A tartalmas közösségi életért 3. A lakóhelyi könyvtár szerepe 2. A szolgáltatás szerepe a tanulásban. 9. Helyem az osztályban 5. Az osztály közössége 4. 4. 7. alkohol. Értékelő órák (havi magatartás és szorgalom) 6. de HOGYAN? 10. dohányzás. Amiről én döntök: környezet 9. Gazdaságos tanulási technikák 5. intézzük ügyeinket 2. Ami érdekel. a szabadidő hasznos eltöltésében Életmódok és az egészség/ Korlátok és lehetőségek (10 óra kötelező): 1. 8. szívesen csinálom 6. A gazdaságos tanulás 3. és amiről nem 2. Amiről én döntök: mozgás és személyes higiéné 6. Amiről én döntök: mit eszem? 5.

Feladataim. Riadó! Te is tehetsz valamit! 10. Káros szenvedélyek (dohányzás – alkohol – drogok) 12. a szülők – csonkacsalád 9. véded. Változások kora – Hogyan nézek ki? 2. védi…védünk! 7.OFOE (http://www. Az ember munkájával alakítja és védi környezetét 11. Szűkebb környezetem 3. A baráti társaság. Előretekintés/ visszatekintés 11. kultúrált magatartás a fiúk – lányok barátságában 8. …és jön a víz. Viselkedésünk nyaralás közbe 6. Veszélykalauz a településen 9. Kötödés a hazához 2. Változások kora – Hogyan érzem magam? 3. Tolerancia: elvárások egymással szemben 8. Helyes viselkedés. Gyerek a családban 4 . őszinteség 10. Konfliktusok az osztályban: a közösségből való kirekesztettség 5. Terveink az év során 2. Hogyan lássam családomat? Hogyan látnak ők engem? 4. Tapintat. A család. A kirekesztettség következményei (konfliktus a családban) 6. Tanulmányi kirándulás előkészítése 5. Ismerkedés a nemzeti könyvtári funkciókkal 2. Biztonság a változásokban 10. Egészséges életmód (testkultúránk – napirend – pihenés – alvás) Élet a közösségben 1. Kötődés a hazánkhoz – lokálpatriotizmus 4. vállalásaim a közösségben 3. Lesben áll és nem kímél… 7. Hogyan látom barátaimat? Hogyan látnak ők engem? 5. gazdaságos tanulás 9.hu) 7.osztalyfonok. Változások a kapcsolataimban: Barátok és ellenségek 6. osztály Könyvtárhasználat: 1. Változások kapcsolataimban: Barátság vagy szerelem? 7. Tanulmányi munka és szorgalom értékelése Szülőföldünk. hazánk 1. A veszélyes anyagok és a kapcsolatok 9. kortársak szerepe (Igaz barátok az osztályban) 7. a hömpölygő áradat… 8. Muzeális könyvtárak szerepe Életmódok és az egészség/ Függetlenségi törekvések és az egészség 1. Védem. A megismerés formái. Kihívás vagy szenvedély: veszélyes anyagok 8. Pozitív szerepvállalás: közéleti aktivitás 4.

Változtassunk! Táplálkozás 5. Látsz-e e változást életmódodban? 7. munkákban)? 9. Az ember a természet része 2. Gondolkozz globálisan – cselekedj lokálisan 3. Viselkedéskultúránk Hogyan alakítsuk életünket 1. Sportoljunk! 10. Gyorsan. Konfliktusaink kezelése 5 . Család és iskola 11. Lassan. Alternatív étrendek 4. Menjünk múzeumba! 9. tudatos tanulási szokások 3. A szellemi munka technikája: tanulás munkamódszerei 2. Jövőképünk 8. Vitakultúránk 7. Műveltség – művelődés 2. Hazánkban élő nemzetiségek 3. Menjünk a szabadba! Az ember és a természet 1. Ország – haza – nemzet 2. A határainkon túl élő magyarság 5. Életed 10 év múlva 11. Mit változtatnál? 8.OFOE (http://www.hu) 10. A mindennapi tájékozódás módszerei: sajtótermékek. okosan! Hazánk és a nagyvilág 1. A tanítás – tanulás kultúrája 3. okosan! 5. Hogyan legyünk sikeresek (kapcsolatainkban. Tekintély – példakép 8.osztalyfonok. osztály Könyvtárhasználat: 1. nem késő elkezdeni 6. Tipikus problémahelyzetek: modern információhordozók Életmódok és az egészség / Felelősséged a jövőért 1. A másik ember személyiségének tisztelete 4. Anyanyelvi műveltségünk 6. Hogyan tanulunk? 4. Az ősidőktől napjainkig 4. Lásd az összefüggést (testmozgás). Lelki konfliktusok okai 12. Az értékelés és az önértékelés kultúrája 5. Környezetünk védelme – az egyéni felelősség kérdései 2. Mit ajánlasz a ma ötödikeseknek? 10. Környezetünk védelméről 3.

Időtartalma nem lehet kevesebb évi 10 óránál. Egészségnevelés 5–8. osztály Életmódok és az egészség 1. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 2. jellegzetességei.hu) 13. ¾ az adott életkori csoport ismert és legjellegzetesebb fejlődés– és szociálpszichológiai meghatározói. ¾ az egészségmagatartás befolyásolásának lehetőségei. A kompromisszumkészség 14. 6 . vélemények.OFOE (http://www.(IX. -védelem legfontosabb elméleti és gyakorlati megfontolásai. 5. Az ifjúsági bűnözés 4. A bűnözés veszélyei 5. 21. Tömegtájékoztatás Ember és a természet 1. alkalmasint társadalmi méreteket öltő népegészségügyi problémák adott életkori csoporton belüli jelentkezési módjait. tehát fizikai egészséget. Akik segítenek… Nem vagy egyedül! 4. Minősíthetetlen! IV. illetve az egészségvédelmet szolgáló tananyagot. Milyen lehetőségeim vannak? Reális jövőkép Hazánk és a nagyvilág 1. Értékrend.) OM rendelet szerint be kell építeni a helyi tantervbe „az osztályfőnöki nevelő és oktató munkához kapcsolódva az egészséges életre nevelést. Az alkotmány alapértékei és az emberi jogok 8. ¾ a legéltetőbb. Természet és környezetvédelem 3. Szennyezések forrásai 2. Intézmények. Nem ismer határokat! 6. ÓRACÍMEK Mi minden tartozik az egészség fogalmába? Mi tesz engem egészségessé? Mi az egészség? Különböző felfogások. Média szerepe 9. Az Európai Unió 3. Reális önismeret 16. szakemberek a bűnözés ellen 6. Fogd a csomagod! Segíts! 5. Segíts másokon – képesség az együttműködésben 15. humán szervezetek. A témáknál a következő szempontok fontosak: ¾ az egészségfejlesztés. világnézet 7.osztalyfonok. osztályig 28/2000. Az egészség nem csupán valamilyen betegség hiányát jelenti.

fenyegetettség) viselkedésmódunk alakulását befolyásolhatják. 3. hogy tudatosságra próbáljanak törekedni táplálékuk megválasztásában. hanem azt. Ugyanakkor az erős érzelmi hatások (pl. Az egészséges életmód fogalmát egyéni esetekre kell alkalmazni. A gyerekek egy heti étrendjük megírásával alkalmat kapnak arra. szokásaik. Mi is az az életmód? Mi az életmód? Életmód összetevői: mozgás. izgalom. tapasztalatot. önbecsülésünk… Az összetevők egyenlő szerepe a kiegyensúlyozott életvitel kialakításában. 6. mely az egészségnek és jóllétnek fontos részét képzik. az előzőleg már jól begyakorolt képességeket és akár a szabályokat is. Értsék meg.. amelyeknek korábban engedelmeskedtünk. és bizonyos fokú változtatásra mindenki képes. A gyerekekkel meg kell értetni ezeket az egyéni különbségeket. hogy segítségükkel felismerjék a lehetséges veszélyeket és a kockázatokat. Bevezethetjük az órán az egészséges és a kevésbé egészséges ételek fogalmát.OFOE (http://www. kerülve az egészségtelen szót. amelyek közül mind lehet egészséges. környezetünk. Az életmód és a biztonság megőrzése Bár a kutatások azt bizonyítják. jelentős szerepet játszanak abban. Az emberek társadalmi hovatartozásuk. valamint szociális jóllétet is. A sokat emlegetett testi vagy fizikai biztonság mellett a lelki biztonság fontosságát is ki kell emelnünk. hogy áttekintsék. Hangsúlyozni kell. mivel mindenkinek az életmódjában vannak olyan elemek. Az érzelmek. hogy rávezessük a gyerekeket arra. miért is veszélyesek számukra az anyagok. mely alapja az egészségünknek. hogy étkezésüket teljes mértékben megváltoztassák. kapcsolataink. hogy a táplálkozás életmódunk egyik nagyon fontos összetevője. valamint azt. Életmód és táplálkozás A cél. higiénia. hogy a gyerekek ebben a korban már átfogó nézetekkel rendelkeznek a biztonságuk megőrzésével kapcsolatos kérdésekről. melyek egészségesek. 7 . de testi adottságaik alapján is különböző életmódot folytatnak. táplálkozás. és szükség esetén változtatni rajta. hogy „mindenkinek vannak gazdálkodható lehetőségei”. gyakran okozhatnak különféle baleseteket is. melyek összefüggésben álnak életmódunkkal: a cigaretta. és különösen fontos az egészségünk és boldogságunk szempontjából. az alkohol és a pszichoaktív szerek. vallásuk. Mitől egészséges az életmódom? Jó egészségi állapot és az egészséges életmód összefügg egymással. érzelmi kiegyensúlyozottságot. hogyan táplálkoznak. itt azonban azok kerülnek az óra középpontjába. hogy elnyomják a tudást. idegesség. amelyeket megneveztek. 4. mindenképpen hangsúlyozni kell számukra. mit tehetnek saját egészségükért. Tudják. Tudatosítani kell a gyerekekben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos döntéseik hatását is későbbi életükre. azáltal. 2.hu) hanem a lelki. Összehasonlítás a családtagok életmódja között.osztalyfonok. hogy nem azt várjuk tőlük. és melyek családjuk étkezési szokásainak jellegzetességei. Az életmód és a veszélyes anyagok Rengetek veszélyes anyag létezik a környezetünkben. hogy biztonságérzetük több tényezőből tevődik össze. kétségbeesés. ki segíthet nekik. 5.

és – minősége egészségi állapotunkat jelentősen befolyásolja. hogy milyen kapcsolat van életmódunk. egészséges életmódról. attitűdjeink. Külső és belső tényezők. ÓRACÍMEK Amiről én döntök. Felelősséggel járó döntés. felelősséggel vállalt döntés. időbeosztásunk és ezzel együtt egyszerű hétköznapjaink is. melyben élünk. mind körülöttünk. döntés előkészítése. Légy bátor NEM– et mondani! 2.osztalyfonok. Hogyan befolyásolhatom az életmódomat?– Életmód javító szerződés megkötése Az óra fő témája a tudatosság szerepe az életmódot illető szokások tekintetében. hogy a változás életünk természetes változója. 9. tehát mi magunk „alkotórészei” vagyunk a környezetnek. hogy a gyerekek megfogalmazzák a családi kapcsolatrendszerben való létezés előnyeit és esetleg hátrányait. Módot kell adni az órán arra is. 8. akiknek esetleg nincs családjuk. Életkorunk előrehaladtával rengeteg tényező változik mind bennünk. életmódjavító szerződést.hu) 7. Ez az óra ezekre a növekedéssel kapcsolatos változásokra próbál rávilágítani. Megváltozhatnak értékeink. Ezen az órán a gyerekeknek lehetőségük nyílik arra. Döntés fogalma. 10. Az életmód és a kapcsolatok Az óra legfontosabb feladata annak megértetése a gyerekekkel. valamint. hogy megkössenek egy ún. Az életmód és a növekedés Ezek között az egyik legfontosabb tényező az életkorváltozás. környezetünk minősége. Az elmúlt órákon sokat beszélgettetek az életmódról. és amiről nem Egy korábbi döntés felülvizsgálata. hangsúlyozva. jelzések felismerése. valamint – mindannyian felelőséggel tartozunk környezetünk állapotáért. hogy kapcsolatrendszerekben élünk. valamint egészségünk között. hogy saját kapcsolatrendszereinknek minősége is életmódunk jellemzője. Fontos. valamint. melynek egyaránt vannak jó és rossz pillanatai. szokásaink. Fontos annak az áttekintése is az órán. Az óra fontos üzenetei: – a környezet hatással van mindennapjainkra. 3. hogy valamilyen módon azok a gyerekek is bevonódjanak az órai munkába.OFOE (http://www. osztály Korlátok és lehetőségek 1. Az életmód és a környezet Az emberek – felnőttek és gyerekek –. Légy bátor IGEN– t mondani! Döntések meghozatalát befolyásoló tényezők. 6. valamint a pillanatnyi és hosszú távú negatív következmények és előnyök mérlegelésének fontossága. hogy milyen a mi életmódunk. az életmód összetevőiről. 8 .

7. akaratuk megfelelő kifejezésében. 8. 6. osztály Függetlenségi törekvések és az egészség 1. ÓRACÍMEK Változások kora – Hogyan nézek ki? Változások kora – Hogyan érezzem magam? Hogyan látom családomat? Hogyan látnak ők engem? Hogyan látom barátaimat? Hogyan látnak ők engem? Változások a kapcsolataimban: Barátok és ellenségek Változások a kapcsolataimban: Barátság vagy szerelem? Kihívás vagy szenvedély: veszélyes anyagok A veszélyes anyagok és a kapcsolatok Biztonság a változásokban Előretekintés / visszatekintés 8. Diéták. Kommunikációs technikák elsajátítása. 3. A gyerekeknek ki kell fejleszteniük olyan készségeket. 6. 5. melyek segítik őket gondolataik.hu) 4. 5. az óra címe is valójában a csoportnyomásnak való ellenállást fejezi ki. Fontos. 4.és kábítószer-fogyasztás I. Kiegyensúlyozott.osztalyfonok. dohányzás. Személyi higiénével kapcsolatos kérdések. 2. 10. érvényre juttatásában és a konfliktusok elkerülésében. 9 . 10. 6. 4. de HOGYAN? Mai döntések – holnapi következmények 7. Az egészségkárosító szokások kialakulásában a csoportnyomásnak döntő szerepe lehet. alkohol. Reklámok hatása az étkezésre. hogy a gyermekekkel el tudjuk fogadtatni társaik eltérő. Divat és étkezés. 2. 7. osztály Felelősséged a jövőért ÓRACÍMEK 1. Az előző óra folytatása Amiről én döntök: környezet Ezek a döntések. 9. 9. Amiről én döntök: mozgás és személyes higiéné Mozgás szükségessége. Amiről én döntök: mit eszem? Étkezéssel kapcsolatos döntések. kényszerdiéták.OFOE (http://www. 8. Szépségideál – testmozgás. Amiről és döntök: veszélyes anyagok. 5. 3. általános életkép a döntési lehetőségekről Amiről én döntök: veszélyes anyagok II. megkötött étkezési szokásaikat. a kommunikációs készségek fejlesztése.

audiovizuális ismerethordozók).osztalyfonok. mesekönyvek. 8. Idegen szavak és kifejezések szótára) – Fogalom meghatározás (lexikonok felhasználásával). – Személyhez kapcsolódó adatok keresése 10 . évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek – Eligazodás a könyvtár raktári rendjében (szép. – Anyaggyűjtés – tanítói segítséggel – különböző ismeretforrásokból tantárgyi témákban (népi hagyományok. – Könyvismertetés (egy könyv tartalomjegyzéke és átlapozás alapján). kiemelése. Tevékenységek feladattípusok – Tevékenységek könyvekkel bármely tantárgyban – Könyvek keresése (adott témáról szóló könyvek felsorolása). audiovizuális ismerethordozók) megkülönböztetése főbb jellemzői alapján. – Bármely témában ismeretterjesztő gyermekkönyvek és gyermekfolyóiratok rövidebb szövegeiből tények. feladattípusok – Egyszerűbb feladatok megoldása szótárakkal (ismeretlen kifejezések magyarázata. 9. illusztrációk) alapján. enciklopédia). 5. – Gyermekkönyvek témájának és főbb adatainak megállapítása formai és tartalmi elemeik (címlap. újság. – A gyermekkönyvek tartalom szerinti csoportosítása (szépirodalom. alkotói életutak. – Az életkornak megfelelő segédkönyvek használata. évkönyv. V. tartalomjegyzék.OFOE (http://www.. lényegi tartalmuk ismertetése. magyar szavak helysírása). gyermekkönyvek keresése szerző és cím szerint. a megtalált szövegrészletekről (szócikk. folyóirat. Tevékenységek. Könyvtárhasználat Alsó tagozat: Alapvető ismeretek és tevékenységek – A könyvtár tereinek és főbb állományrészeinek azonosítása. illetve szakirodalom). kifejezések keresése (Magyar értelmező kéziszótár. adatok. – A főbb dokumentumfajták (könyv. évszakok. időszaki kiadvány: sajtótermékek. nemzeti és családi ünnepek stb. – Témákhoz. – Segédkönyvek használata (szótár. fejezet) rövid beszámoló készítése.hu) 7. – Segédkönyvhasználat – Ismeretlen szavak.) – Élményt jelentő olvasmányokról beszámoló. enciklopédiák felhasználásával. – Különböző dokumentumtípusok ismerete és használata (könyv. könyvajánlás készítése. 10. személyekhez kapcsolódó anyagok keresése a korosztály számára készült lexikonok. lexikon. ismeretterjesztő irodalom). – Beszámoló (a könyvben található rövidebb rész tartalmának ismertetése).

tájékozódás (tanulás – önművelés) Olvasás szerepe (tudásgyarapítás) Szépirodalom szerepe az élményszerzésben 6. hetilap. – Aktuális témák figyelése a napilapokban és a tömegkommunikációs műsorokban.osztalyfonok.hu) Könyvtárhasználat: Könyvtárhasználat célja. Tevékenységek feladattípusok – Adott szerző műveinek kigyűjtése a katalógusból. melyek segítségével a bekövetkező katasztrófa és vészhelyzetekben megnő az életben maradásuk esélye. feladatai Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása. – A sajtótermékek (napilap. Tűzvédelmi. polgári védelmi – katasztrófavédelmi oktatás Nevelés–oktatás céljai. folyóirat) ismerete. Könyvtárhasználat: A lakóhelyi könyvtár szerepe A szolgáltatás szerepe a tanulásban.évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek Tevékenységek feladattípusok Könyvtárhasználat: A szellemi munka technikája: tanulás munkamódszerei A mindennapi tájékozódás módszerei: sajtótermékek. évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek Tevékenységek feladattípusok Könyvtárhasználat: Ismerkedés a nemzeti könyvtári funkciókkal Muzeális könyvtárak szerepe 8 . 11 . sőt önmagukon kívül társaikon is tudnak segíteni és csökkenthetik a környezetben. a szabadidő hasznos eltöltésében 7. anyagi javakban keletkezett károkat. – Annak megállapítása.OFOE (http://www. tudatos tanulási szokások Tipikus problémahelyzetek: modern információhordozók Az életmód és a környezet VI. – Adott szerzőről szóló mű keresése a katalógusban és a könyvtárban. – Tanult témákhoz friss információ keresése ismeretterjesztő folyóiratokban. megkeresése a könyvtárban. hogy különböző tantárgyak témáiról milyen sorozatok szólnak.évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek – A betűrendes leíró katalógus használata.

a tűzesetek megelőzését szolgáló magatartás alakításához. főzés. égési sérülések Menekülés. a tanulók szerepe a végrehajtásban A lakosság védelme • a riasztási jelek ismerete • a követendő helyes magatartás– szabályok a különböző veszélyhelyzetekben • a segítségkérés helyes formáinak ismerete 12 . az óvatosságra intés. forrázás. az élete és a környezetet megóvó magatartás igényének kialakítása. földrengés. segítségkérés • menekülés – elemi viselkedési szabályok ismerete • tűzriadó ismerete • a telefonálás módja Tűzoltóságok • tevékenységének ismerete Polgári védelmi – katasztrófavédelmi ismeretek Biztonsági és veszélyhelyzetek • a biztonság összetevőinek ismerete • a katasztrófaküszöböt elérő helyzetek a civilizációs és természeti katasztrófák okainak. amelynek az élet– és környezetkímélő. túlélés alapvető ismérveinek elsajátíttatása. az ország. nukleáris baleset) • • • • a globális veszélyek. az összefogás és a segítségnyújtás jelentőségének tudatosítása az iskola Prevenciós Programja. hóvihar. s ezzel a személyes biztonság eléréséhez vezetnek Veszélyhelyzeti ismeretanyag Tűzvédelmi– tűzmegelőzési ismeretek Történeti háttér • az emberek tűzzel való kapcsolatának történetének ismerete • a tűzgyújtás történetének ismerete • a tűzoltóság rövid történetének ismerete Tűzmegelőzés • alapvető szabályok a háztartásban (sütés.OFOE (http://www. helyi sajátosságok iamerete a katasztrófa– küszöböt el nem érő veszélyhelyzetek felismerése otthon és az iskolában a veszélyhelyzetek túlélési lehetőségeinek. szélvihar. olyan pozitív beállítódások megalapozása. fűtés. a menekülés.hu) Alapvető cél az embertársaik iránt érzett felelősség jelentőségének megteremtése. világítás) • tűzgyújtási szabályok Gyújtás és oltás • alapvető gyújtási és oltási szabályok és módok ismerete • elemi elsősegélynyújtó ismeretek –pl. a település veszélyezettsége. vegyi baleset.osztalyfonok. figyelemfelkeltés a veszélyekre. fajtáinak ismerete (árvíz–belvíz.

terrorizmus stb. személyes felelősségük felismerésére. programjáról. járványok. tűzzel kapcsolatos kultúrtörténeti emlékeket. amelyekkel a harmonikus életvitel megalapozható. a katasztrófavédelem élete – és anyagi javakat mentő funkcióját. ellátására vonatkozó elemi tudattartalmukat. Magatartásuk szolgálja az emberi élet. szokásokat. gyakorlására. óvóhely. atomfegyverek elterjedése.OFOE (http://www. tűzoltóság. törések felismerésére.osztalyfonok. szerepük az állampolgárok védelmében. kitelepítés) és egyéni védelem rájuk vonatkozó feladatait. Olyan. csoportos) a védelem lehetőségeinek ismerete (elzárkózás. Kísérjék figyelemmel lakóhelyük tűzoltóságának. hogy e szervezetek az ő életüket védik. katasztrófavédelmének őket is érintő vonatkozásait. Legyenek képesek a környezetük tűzvédelmével. Tudják elemezni és értékelni a szabályok megtartásának.hu) • • • akik segítenek: a katasztrófavédelem és más segítő szervek. Legyen igényük az önmentő módszerek és mások mentése lehetőségeinek megismerésére. valamint azt. legyenek képesek együttműködni a segítségnyújtókkal. tanulják meg értően szelektálni azokat. Tudják végrehajtani a távolsági védelem (kimenekítés. kitelepítés) 5–8. Ismerjék meg a területükön lévő. hagyományokat. hagyományőrző és értékmegóvó. a hazánkra jellemző veszélyhelyzeti tűzoltási – tűzmegelőzési polgári védelmi – katasztrófavédelmi tevékenységről. az életet és a környezetet kímélő szokásaik alakuljanak ki. Informálódjanak a nemzetközi együttműködésnek irányairól. legyenek tisztában azzal. Ismerjék meg a segítségnyújtókat (katasztrófavédelem. Ismerjék a riasztási jeleket. Ismerjék a tűzoltóság kulturális. Sajátítsák el az elemi elsősegély-nyújtási ismeretek közül a sérülések. rendőrség. mint a honvédelemi kötelezettség része. hogy veszélyhelyzet esetén hogyan segíthetnek önmagukon és egymáson. Ismerjék a segítségkérés. környezetszennyezés. az ifjúsági szövetségek nemzetközi kapcsolatairól. hogy mit tehetnek a megelőzése érdekében. hogy mit jelent a polgári védelmi kötelezettség. a természet. az együttműködés módjait. a szűkebb és tágabb környezetük védelmét. Alakítsanak ki reális képet tevékenységükről. Legyenek tisztában a veszélyhelyzetekben betartandó alapvető magatartási szabályokkal. kimenekítés.). Ismerjék a pánik kitörésének előjeleit. a biztonságot. lehetőségeiről. kihívásokról (ipari balesetek. Ismerjék fel az összefogás jelentőségét. Tudják. tájékoztatást a hazánkat és a környezetünket érintő új veszélyekről. ismerjék az egyéni védőeszköz használatát és iskolájuk prevenciós Programját. Ismerjék a Magyarországon előforduló leggyakoribb veszélyhelyzeteket. mentők). Nyerjenek betekintést. szervezett bűnözés. osztály fejlesztési követelményei Ismerjék a legfontosabb természeti és civilizációs veszélyeket. Ismerjék meg az intézmény Prevenciós Programjának rá vonatkozó részeit. tudják. a polgári védelmi kötelezettség jelentőségének ismerete a védelem fajtáinak ismerete (egyéni. tömeges migráció. sebek. illetve megszegésének következményeit. a veszélymegelőzéssel kapcsolatos állampolgári kötelességeik. A döntéshozatal gyakorlásában személyes tapasztalataik mellett használják fel a tömegkommunikáció forrásait. 13 .

a hömpölygő áradat… A veszélyek típusai. osztály Lesben áll és nem kímél… …és jön a víz. veszélyek otthon. hóvihar. bombavédelmi riadó A veszély jelzése. villámhárító A legenda Irinyi János munkássága A sütés – főzés. használati utasítások. elektromos berendezések használata Az ünnepek során felmerülő veszélyek megelőzése A tűzjelzés régen és ma Segítségkérés A menekülés szabályai. bőrvédelem Elzárkózás. villám. prevenciós program (helyi hulladéktérkép) Riasztási jelek. földrengés. tűzvész. tűz Prométheusz A tűzgyújtás története Mire vigyázz a háztartásban? Sütés-főzés Gáz. az utcán és az iskolában A katasztrófa-küszöböt elérő veszélyek: vegyi baleset. védi…védünk 14 .hu) 5. szélvihar A település. A tűzoltó készülék használata Hogy ünnep lehessen! Ha már baj van… Ünnepi fény Tűzjelzés Segítségkérés Menekülés. fűtés.osztalyfonok. tűzmegelőzési tanácsok A gáztűzhely használatának veszélyei. világítás Tüzek a természetben: vulkán. az intézmény veszélyezettsége. árvíz. mások tájékoztatása Elsősegélynyújtás Egyéni védelem: légzésvédelem.OFOE (http://www. osztály Hogyan is kezdődött? Tűz. véded. óvóhely Veszélykalauz a településen Riadó! Te is tehetsz valamit! Védelem. üzemeltetési módok. fűtés veszélyei Fűtésfajták. oltás 6. teendők riasztás esetén Tűzvédelmi. belvíz. A víz szerepe az oltásban.

elsősegélynyújtás Globális veszélyek: nemzetközi bűnözés. osztály Akik segítenek. okosan! 8. eszközök Lassan.OFOE (http://www.hu) 7. tűzszerszám Őselemek. tűzoltó laktanya Állampolgári jogok és kötelezettségek A biztonságos fűtés. ideiglenes lakóhelyelhagyás. polgári védelmi kötelezettség A csoportos védelem: kimenekítés. terrorizmus Környezetszennyezés Az együttműködés jelentősége Minősített időszakok Nem ismer határokat! Minősíthetetlen! 15 .osztalyfonok. Nem vagyunk egyedül! Fogd a csomagod! Segíts! A veszélyhelyzet kezelésének rendszere A katasztrófavédelmi szervek feladata. befogadás Helyes magatartási szabályok. találmányok Rendvédelmi szervek. osztály Az ősidőktől napjainkig Tűz! Tűz! A szervezett magyar tűzoltóság. okosan! Tűzmegelőzés a szűkebb környezetünkben A mindennapok tűzvédelme Segítségkérés Menekülési terv Tűzoltás dióhéjban Gyorsan. sütés-főzés Vegyszerek használata Tűzgyújtás a szabadban A dohányzás veszélyei A segítségkérés lehetséges formái A tervezés elemei – tűzriadó. felfedezők. tűzriadóterv Alapvető tűzoltási technikák. a szükséges „túlélőcsomag” összeállítása.. önkéntesek Helyi riasztások Tűzgyújtási technikák: tűzfúró.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful