OFOE (http://www.osztalyfonok.

hu)

Szempontsorok az osztályfőnöki munka tervezéséhez
I. Az osztályfőnöki munka feladatkörei:
Ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása Szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása Közvetlen nevelőmunka

II. Az osztályfőnöki foglalkozási tervek tartalma:
Helyzetelemzés, célok, feladatok Tanulmányi kirándulás szervezése, tervezése Óralátogatási terv Szakköri, tanórán kívüli elfoglaltságok Pályaválasztás Gyermekvédelem Egészségi helyzet: Túlkoros Fáradékony Szétszórt figyelmű Hiperaktív Beszédhibás Gyenge látású Betegségre hajlamos Túl fejlett Testileg elmaradott a fejlődésben 7. Családdal való kapcsolatok, felmérések Család helyzete, szerkezete: Elvált szülők Nagycsaládos Veszélyeztetett Fizikai dolgozók gyermeke Értelmiségi dolgozók gyermeke Csonka család Munkanélküli Családlátogatások, szülői értekezletek, fogadó órák 8. A közművelődési intézményekkel való kapcsolat 9. Tervezett osztályprogramok 10. Feladatok, felelősi rendszer 11. Osztályfőnöki tematikák Énképünk – milyen a harmonikus személyiség? Egészségünk védelme A családi élet harmóniája Helyünk a társadalomban Gyarapítsuk műveltségünket! A szabadidő helyes eltöltéséről Munkakultúránkról Az ember és a természet harmonikus kapcsolódásáról 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1

A tulajdon védelme 2 . Osztályfőnöki témavázlatok a kerettantervnek megfelelően (A kötelező témákat keret jelzi. 5. 3. hazánk 1. Az életmód és a veszélyes anyagok 7. Ismerem– e önmagamat? 8.hu) Hazánk és a nagyvilág Jövőképünk III. Környezetszennyezés 4. A család. mi illik 13. gazdálkodó közösség 10. egészséges ember 3. titoktartás 7. Az életmód és a biztonság megőrzése 6.OFOE (http://www. 4. Szépirodalom szerepe az élményszerzésben Életmódok és az egészség (10 óra kötelező): 1. Életmód és táplálkozás 5. Védjük hazánk természeti szépségeit 2.osztalyfonok. a szülők és a gyerekek közössége 9. Alkalmazkodás a családban Szülőföldünk. Felsősök lettünk Tartalmas. A serdülőkor kozmetikája 15. Könyvtárhasználat célja. Olvasás szerepe (tudásgyarapítás) 3. Egészséges környezet. 2. Mi minden értendő az egészség fogalmán? Mi tesz engem egészségessé? 2. A család. Tudni illik. Az életmód és a növekedés megkötése 9. Mi is az az életmód? 3. Mitől egészséges az én életmódom? 4. Az életmód és a környezet 11. tisztségek Személyes kapcsolatok az osztályban Helyem a közösségben 6. tájékozódás (tanulás – önművelés) 2. Az egészséges életrend 10. Őszinteség. Testünk higiéniája 14. Az életmód és a kapcsolatok 8. vonzó élet a közösségben Közösségi megbízatások. osztály Könyvtárhasználat: 1. Hogyan befolyásolhatom az életmódomat¸ életmódjavító szerződés 12. A serdülés biológiai alapjai Közösség és személyiség: 1.) 5.

osztalyfonok.OFOE (http://www. Amiről én döntök: mit eszem? 5. Miért tanulok? 6. Amit a pályaválasztásról tudni kell 3 . 4. Illemtan – kulturált viselkedés a közművelődési intézményekben 6. a szabadidő hasznos eltöltésében Életmódok és az egészség/ Korlátok és lehetőségek (10 óra kötelező): 1. intézzük ügyeinket 2. Értékelő órák (havi magatartás és szorgalom) 6. 7. alkohol. Tanulás kötelesség 2. 8. A lakóhelyi könyvtár szerepe 2. és amiről nem 2.és kábítószer-fogyasztás I. Gazdaságos tanulási technikák 5. Nehéz könnyű tantárgyak 5. Hogyan telefonáljunk. 8.hu) 5. Ezek a döntések. A hazugság okai 7. Légy bátor IGEN– t mondani! 3. közösség 1. hazugság. Igazmondás. Feladataink az új tanévben 2. A gazdaságos tanulás 3. 9. de HOGYAN? 10. Helyem az osztályban 5. Amiről én döntök: mozgás és személyes higiéné 6. Amiről én döntök: veszélyes anyagok. A tartalmas közösségi életért 3. 6. Barátság – kapcsolataink Tanulás és munka 1. Eredményes tanulás az osztályban 7. Tanulmányi kirándulás előkészítése Hogyan is kezdődött? Mire vigyázz a háztartásban? Hogy ünnep lehessen! Ha már baj van… Tanulás. Ami érdekel. osztály Könyvtárhasználat: 1. Légy bátor NEM– et mondani! 4. Mit kell tennem a jobb eredményekért? 4. szívesen csinálom 6. Amiről én döntök: környezet 9. 7. Az osztály közössége 4. dohányzás. Mai döntések – holnapi következmények Közösség és személyiség 1. Amiről én döntök. Ünnepeink (szeretett ünnepe. A szolgáltatás szerepe a tanulásban. Amiről én döntök: veszélyes anyagok II. A tanulást is tanulni kell 3.

Helyes viselkedés. Biztonság a változásokban 10. kultúrált magatartás a fiúk – lányok barátságában 8. kortársak szerepe (Igaz barátok az osztályban) 7. Feladataim.osztalyfonok. Kihívás vagy szenvedély: veszélyes anyagok 8. hazánk 1. Kötödés a hazához 2. Kötődés a hazánkhoz – lokálpatriotizmus 4. a szülők – csonkacsalád 9. Változások kora – Hogyan érzem magam? 3. Muzeális könyvtárak szerepe Életmódok és az egészség/ Függetlenségi törekvések és az egészség 1. Tolerancia: elvárások egymással szemben 8. Változások kapcsolataimban: Barátság vagy szerelem? 7. Tanulmányi munka és szorgalom értékelése Szülőföldünk. Konfliktusok az osztályban: a közösségből való kirekesztettség 5. véded. Szűkebb környezetem 3. Káros szenvedélyek (dohányzás – alkohol – drogok) 12. Változások kora – Hogyan nézek ki? 2. gazdaságos tanulás 9. Tanulmányi kirándulás előkészítése 5. Változások a kapcsolataimban: Barátok és ellenségek 6. Hogyan látom barátaimat? Hogyan látnak ők engem? 5. Lesben áll és nem kímél… 7. osztály Könyvtárhasználat: 1. Riadó! Te is tehetsz valamit! 10. vállalásaim a közösségben 3. a hömpölygő áradat… 8. Az ember munkájával alakítja és védi környezetét 11. Egészséges életmód (testkultúránk – napirend – pihenés – alvás) Élet a közösségben 1. Hogyan lássam családomat? Hogyan látnak ők engem? 4.hu) 7. Pozitív szerepvállalás: közéleti aktivitás 4. A kirekesztettség következményei (konfliktus a családban) 6. Veszélykalauz a településen 9.OFOE (http://www. védi…védünk! 7. …és jön a víz. A megismerés formái. A veszélyes anyagok és a kapcsolatok 9. Tapintat. A család. Terveink az év során 2. Előretekintés/ visszatekintés 11. Gyerek a családban 4 . A baráti társaság. Ismerkedés a nemzeti könyvtári funkciókkal 2. őszinteség 10. Védem. Viselkedésünk nyaralás közbe 6.

osztalyfonok.hu) 10. Az értékelés és az önértékelés kultúrája 5. okosan! 5. Hogyan legyünk sikeresek (kapcsolatainkban. Életed 10 év múlva 11. Tekintély – példakép 8. Hogyan tanulunk? 4. Az ember a természet része 2. Környezetünk védelméről 3. Az ősidőktől napjainkig 4. A másik ember személyiségének tisztelete 4. Változtassunk! Táplálkozás 5. Viselkedéskultúránk Hogyan alakítsuk életünket 1.OFOE (http://www. tudatos tanulási szokások 3. Lelki konfliktusok okai 12. Alternatív étrendek 4. Gyorsan. Menjünk múzeumba! 9. Menjünk a szabadba! Az ember és a természet 1. Anyanyelvi műveltségünk 6. Műveltség – művelődés 2. Ország – haza – nemzet 2. Konfliktusaink kezelése 5 . nem késő elkezdeni 6. Vitakultúránk 7. Sportoljunk! 10. Környezetünk védelme – az egyéni felelősség kérdései 2. A szellemi munka technikája: tanulás munkamódszerei 2. Gondolkozz globálisan – cselekedj lokálisan 3. okosan! Hazánk és a nagyvilág 1. Látsz-e e változást életmódodban? 7. Tipikus problémahelyzetek: modern információhordozók Életmódok és az egészség / Felelősséged a jövőért 1. Hazánkban élő nemzetiségek 3. Mit változtatnál? 8. A határainkon túl élő magyarság 5. Jövőképünk 8. munkákban)? 9. Lassan. osztály Könyvtárhasználat: 1. Család és iskola 11. A tanítás – tanulás kultúrája 3. Lásd az összefüggést (testmozgás). Mit ajánlasz a ma ötödikeseknek? 10. A mindennapi tájékozódás módszerei: sajtótermékek.

tehát fizikai egészséget. A kompromisszumkészség 14.) OM rendelet szerint be kell építeni a helyi tantervbe „az osztályfőnöki nevelő és oktató munkához kapcsolódva az egészséges életre nevelést. illetve az egészségvédelmet szolgáló tananyagot. Minősíthetetlen! IV. -védelem legfontosabb elméleti és gyakorlati megfontolásai. Értékrend. Az ifjúsági bűnözés 4.(IX. világnézet 7. Tömegtájékoztatás Ember és a természet 1. Milyen lehetőségeim vannak? Reális jövőkép Hazánk és a nagyvilág 1. Időtartalma nem lehet kevesebb évi 10 óránál. Reális önismeret 16. Az egészség nem csupán valamilyen betegség hiányát jelenti. Szennyezések forrásai 2.osztalyfonok. alkalmasint társadalmi méreteket öltő népegészségügyi problémák adott életkori csoporton belüli jelentkezési módjait. 5. Az alkotmány alapértékei és az emberi jogok 8. Nem ismer határokat! 6. ¾ az egészségmagatartás befolyásolásának lehetőségei. ¾ az adott életkori csoport ismert és legjellegzetesebb fejlődés– és szociálpszichológiai meghatározói. 6 . ÓRACÍMEK Mi minden tartozik az egészség fogalmába? Mi tesz engem egészségessé? Mi az egészség? Különböző felfogások. Intézmények. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 2. jellegzetességei. szakemberek a bűnözés ellen 6. A témáknál a következő szempontok fontosak: ¾ az egészségfejlesztés. vélemények. Segíts másokon – képesség az együttműködésben 15. Média szerepe 9. Egészségnevelés 5–8. A bűnözés veszélyei 5. osztályig 28/2000.hu) 13. Akik segítenek… Nem vagy egyedül! 4. ¾ a legéltetőbb.OFOE (http://www. Természet és környezetvédelem 3. osztály Életmódok és az egészség 1. Az Európai Unió 3. Fogd a csomagod! Segíts! 5. 21. humán szervezetek.

környezetünk. Mi is az az életmód? Mi az életmód? Életmód összetevői: mozgás. Életmód és táplálkozás A cél. hogy étkezésüket teljes mértékben megváltoztassák. hanem azt. Összehasonlítás a családtagok életmódja között. hogy segítségükkel felismerjék a lehetséges veszélyeket és a kockázatokat. jelentős szerepet játszanak abban.. Az életmód és a veszélyes anyagok Rengetek veszélyes anyag létezik a környezetünkben. hogy biztonságérzetük több tényezőből tevődik össze. itt azonban azok kerülnek az óra középpontjába. Hangsúlyozni kell. ki segíthet nekik. mit tehetnek saját egészségükért. izgalom. tapasztalatot. higiénia. kétségbeesés.osztalyfonok. és szükség esetén változtatni rajta.OFOE (http://www. hogy a gyerekek ebben a korban már átfogó nézetekkel rendelkeznek a biztonságuk megőrzésével kapcsolatos kérdésekről. melyek egészségesek. hogy tudatosságra próbáljanak törekedni táplálékuk megválasztásában.hu) hanem a lelki. önbecsülésünk… Az összetevők egyenlő szerepe a kiegyensúlyozott életvitel kialakításában. amelyeket megneveztek. és melyek családjuk étkezési szokásainak jellegzetességei. hogy elnyomják a tudást. Az életmód és a biztonság megőrzése Bár a kutatások azt bizonyítják. 6. Tudatosítani kell a gyerekekben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos döntéseik hatását is későbbi életükre. valamint szociális jóllétet is. Az emberek társadalmi hovatartozásuk. szokásaik. 7 . az előzőleg már jól begyakorolt képességeket és akár a szabályokat is. Az érzelmek. miért is veszélyesek számukra az anyagok. amelyeknek korábban engedelmeskedtünk. és bizonyos fokú változtatásra mindenki képes. 4. az alkohol és a pszichoaktív szerek. érzelmi kiegyensúlyozottságot. hogyan táplálkoznak. hogy rávezessük a gyerekeket arra. hogy nem azt várjuk tőlük. de testi adottságaik alapján is különböző életmódot folytatnak. 5. vallásuk. Tudják. Mitől egészséges az életmódom? Jó egészségi állapot és az egészséges életmód összefügg egymással. Az egészséges életmód fogalmát egyéni esetekre kell alkalmazni. azáltal. gyakran okozhatnak különféle baleseteket is. valamint azt. és különösen fontos az egészségünk és boldogságunk szempontjából. Értsék meg. fenyegetettség) viselkedésmódunk alakulását befolyásolhatják. kerülve az egészségtelen szót. idegesség. 2. kapcsolataink. hogy a táplálkozás életmódunk egyik nagyon fontos összetevője. hogy „mindenkinek vannak gazdálkodható lehetőségei”. melyek összefüggésben álnak életmódunkkal: a cigaretta. hogy áttekintsék. amelyek közül mind lehet egészséges. mely az egészségnek és jóllétnek fontos részét képzik. 3. Bevezethetjük az órán az egészséges és a kevésbé egészséges ételek fogalmát. mely alapja az egészségünknek. A gyerekekkel meg kell értetni ezeket az egyéni különbségeket. mindenképpen hangsúlyozni kell számukra. táplálkozás. A gyerekek egy heti étrendjük megírásával alkalmat kapnak arra. A sokat emlegetett testi vagy fizikai biztonság mellett a lelki biztonság fontosságát is ki kell emelnünk. mivel mindenkinek az életmódjában vannak olyan elemek. Ugyanakkor az erős érzelmi hatások (pl.

melynek egyaránt vannak jó és rossz pillanatai. valamint. Az életmód és a környezet Az emberek – felnőttek és gyerekek –. melyben élünk. hogy milyen a mi életmódunk. Az elmúlt órákon sokat beszélgettetek az életmódról. Fontos annak az áttekintése is az órán. és amiről nem Egy korábbi döntés felülvizsgálata. 9. 3. hogy milyen kapcsolat van életmódunk. Az életmód és a kapcsolatok Az óra legfontosabb feladata annak megértetése a gyerekekkel. Külső és belső tényezők. egészséges életmódról. 8 . Életkorunk előrehaladtával rengeteg tényező változik mind bennünk. 8. Megváltozhatnak értékeink. szokásaink.osztalyfonok. és – minősége egészségi állapotunkat jelentősen befolyásolja. 6. hogy saját kapcsolatrendszereinknek minősége is életmódunk jellemzője. valamint a pillanatnyi és hosszú távú negatív következmények és előnyök mérlegelésének fontossága. az életmód összetevőiről. Légy bátor IGEN– t mondani! Döntések meghozatalát befolyásoló tényezők. hogy a változás életünk természetes változója. Légy bátor NEM– et mondani! 2. Fontos. osztály Korlátok és lehetőségek 1. valamint egészségünk között. Az életmód és a növekedés Ezek között az egyik legfontosabb tényező az életkorváltozás. Döntés fogalma. hogy megkössenek egy ún. Módot kell adni az órán arra is. attitűdjeink. akiknek esetleg nincs családjuk. tehát mi magunk „alkotórészei” vagyunk a környezetnek. ÓRACÍMEK Amiről én döntök. jelzések felismerése. valamint – mindannyian felelőséggel tartozunk környezetünk állapotáért. Felelősséggel járó döntés.OFOE (http://www. életmódjavító szerződést. 10. mind körülöttünk. hogy kapcsolatrendszerekben élünk. Ez az óra ezekre a növekedéssel kapcsolatos változásokra próbál rávilágítani. felelősséggel vállalt döntés. környezetünk minősége. hangsúlyozva. hogy valamilyen módon azok a gyerekek is bevonódjanak az órai munkába. döntés előkészítése. Az óra fontos üzenetei: – a környezet hatással van mindennapjainkra. hogy a gyerekek megfogalmazzák a családi kapcsolatrendszerben való létezés előnyeit és esetleg hátrányait. Hogyan befolyásolhatom az életmódomat?– Életmód javító szerződés megkötése Az óra fő témája a tudatosság szerepe az életmódot illető szokások tekintetében. valamint. Ezen az órán a gyerekeknek lehetőségük nyílik arra.hu) 7. időbeosztásunk és ezzel együtt egyszerű hétköznapjaink is.

4. 8. Amiről én döntök: mit eszem? Étkezéssel kapcsolatos döntések. 7. osztály Függetlenségi törekvések és az egészség 1. Diéták. Szépségideál – testmozgás. A gyerekeknek ki kell fejleszteniük olyan készségeket. Kommunikációs technikák elsajátítása. megkötött étkezési szokásaikat. 5. osztály Felelősséged a jövőért ÓRACÍMEK 1. 4.osztalyfonok. 5. 5.OFOE (http://www. melyek segítik őket gondolataik. általános életkép a döntési lehetőségekről Amiről én döntök: veszélyes anyagok II. Reklámok hatása az étkezésre. Divat és étkezés. Amiről és döntök: veszélyes anyagok. kényszerdiéták. Amiről én döntök: mozgás és személyes higiéné Mozgás szükségessége. akaratuk megfelelő kifejezésében. érvényre juttatásában és a konfliktusok elkerülésében. hogy a gyermekekkel el tudjuk fogadtatni társaik eltérő. 9 . 6. a kommunikációs készségek fejlesztése. Az előző óra folytatása Amiről én döntök: környezet Ezek a döntések.és kábítószer-fogyasztás I. alkohol. 10. 3. Fontos. dohányzás.hu) 4. de HOGYAN? Mai döntések – holnapi következmények 7. 10. az óra címe is valójában a csoportnyomásnak való ellenállást fejezi ki. Az egészségkárosító szokások kialakulásában a csoportnyomásnak döntő szerepe lehet. 8. ÓRACÍMEK Változások kora – Hogyan nézek ki? Változások kora – Hogyan érezzem magam? Hogyan látom családomat? Hogyan látnak ők engem? Hogyan látom barátaimat? Hogyan látnak ők engem? Változások a kapcsolataimban: Barátok és ellenségek Változások a kapcsolataimban: Barátság vagy szerelem? Kihívás vagy szenvedély: veszélyes anyagok A veszélyes anyagok és a kapcsolatok Biztonság a változásokban Előretekintés / visszatekintés 8. 6. 3. 2. 7. 9. 6. Személyi higiénével kapcsolatos kérdések. Kiegyensúlyozott. 9. 2.

– A gyermekkönyvek tartalom szerinti csoportosítása (szépirodalom. – Könyvismertetés (egy könyv tartalomjegyzéke és átlapozás alapján). nemzeti és családi ünnepek stb. fejezet) rövid beszámoló készítése. illusztrációk) alapján.hu) 7. Tevékenységek feladattípusok – Tevékenységek könyvekkel bármely tantárgyban – Könyvek keresése (adott témáról szóló könyvek felsorolása). időszaki kiadvány: sajtótermékek. lényegi tartalmuk ismertetése. Könyvtárhasználat Alsó tagozat: Alapvető ismeretek és tevékenységek – A könyvtár tereinek és főbb állományrészeinek azonosítása. alkotói életutak. – Bármely témában ismeretterjesztő gyermekkönyvek és gyermekfolyóiratok rövidebb szövegeiből tények. folyóirat. V. Idegen szavak és kifejezések szótára) – Fogalom meghatározás (lexikonok felhasználásával). gyermekkönyvek keresése szerző és cím szerint. feladattípusok – Egyszerűbb feladatok megoldása szótárakkal (ismeretlen kifejezések magyarázata.. könyvajánlás készítése. – Témákhoz.OFOE (http://www. kiemelése. évkönyv. 10. magyar szavak helysírása). 8. kifejezések keresése (Magyar értelmező kéziszótár. tartalomjegyzék. – Személyhez kapcsolódó adatok keresése 10 . – Gyermekkönyvek témájának és főbb adatainak megállapítása formai és tartalmi elemeik (címlap. évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek – Eligazodás a könyvtár raktári rendjében (szép. ismeretterjesztő irodalom). – A főbb dokumentumfajták (könyv. – Segédkönyvek használata (szótár. évszakok. személyekhez kapcsolódó anyagok keresése a korosztály számára készült lexikonok. 9.) – Élményt jelentő olvasmányokról beszámoló. 5. audiovizuális ismerethordozók). – Az életkornak megfelelő segédkönyvek használata. – Anyaggyűjtés – tanítói segítséggel – különböző ismeretforrásokból tantárgyi témákban (népi hagyományok.osztalyfonok. audiovizuális ismerethordozók) megkülönböztetése főbb jellemzői alapján. enciklopédiák felhasználásával. Tevékenységek. enciklopédia). mesekönyvek. a megtalált szövegrészletekről (szócikk. lexikon. – Különböző dokumentumtípusok ismerete és használata (könyv. – Segédkönyvhasználat – Ismeretlen szavak. adatok. – Beszámoló (a könyvben található rövidebb rész tartalmának ismertetése). illetve szakirodalom). újság.

hu) Könyvtárhasználat: Könyvtárhasználat célja. melyek segítségével a bekövetkező katasztrófa és vészhelyzetekben megnő az életben maradásuk esélye. a szabadidő hasznos eltöltésében 7. hogy különböző tantárgyak témáiról milyen sorozatok szólnak. – Annak megállapítása. hetilap. tudatos tanulási szokások Tipikus problémahelyzetek: modern információhordozók Az életmód és a környezet VI. Könyvtárhasználat: A lakóhelyi könyvtár szerepe A szolgáltatás szerepe a tanulásban. Tűzvédelmi. tájékozódás (tanulás – önművelés) Olvasás szerepe (tudásgyarapítás) Szépirodalom szerepe az élményszerzésben 6. megkeresése a könyvtárban. polgári védelmi – katasztrófavédelmi oktatás Nevelés–oktatás céljai. sőt önmagukon kívül társaikon is tudnak segíteni és csökkenthetik a környezetben.osztalyfonok. folyóirat) ismerete. – Adott szerzőről szóló mű keresése a katalógusban és a könyvtárban. – A sajtótermékek (napilap.évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek Tevékenységek feladattípusok Könyvtárhasználat: A szellemi munka technikája: tanulás munkamódszerei A mindennapi tájékozódás módszerei: sajtótermékek. – Tanult témákhoz friss információ keresése ismeretterjesztő folyóiratokban. feladatai Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása. Tevékenységek feladattípusok – Adott szerző műveinek kigyűjtése a katalógusból. évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek Tevékenységek feladattípusok Könyvtárhasználat: Ismerkedés a nemzeti könyvtári funkciókkal Muzeális könyvtárak szerepe 8 . 11 . anyagi javakban keletkezett károkat. – Aktuális témák figyelése a napilapokban és a tömegkommunikációs műsorokban.évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek – A betűrendes leíró katalógus használata.OFOE (http://www.

helyi sajátosságok iamerete a katasztrófa– küszöböt el nem érő veszélyhelyzetek felismerése otthon és az iskolában a veszélyhelyzetek túlélési lehetőségeinek. a település veszélyezettsége. túlélés alapvető ismérveinek elsajátíttatása. hóvihar. az élete és a környezetet megóvó magatartás igényének kialakítása. vegyi baleset. az ország. a tanulók szerepe a végrehajtásban A lakosság védelme • a riasztási jelek ismerete • a követendő helyes magatartás– szabályok a különböző veszélyhelyzetekben • a segítségkérés helyes formáinak ismerete 12 . a menekülés. nukleáris baleset) • • • • a globális veszélyek. amelynek az élet– és környezetkímélő. a tűzesetek megelőzését szolgáló magatartás alakításához.osztalyfonok. világítás) • tűzgyújtási szabályok Gyújtás és oltás • alapvető gyújtási és oltási szabályok és módok ismerete • elemi elsősegélynyújtó ismeretek –pl.hu) Alapvető cél az embertársaik iránt érzett felelősség jelentőségének megteremtése. földrengés. az óvatosságra intés.OFOE (http://www. égési sérülések Menekülés. főzés. figyelemfelkeltés a veszélyekre. fajtáinak ismerete (árvíz–belvíz. az összefogás és a segítségnyújtás jelentőségének tudatosítása az iskola Prevenciós Programja. segítségkérés • menekülés – elemi viselkedési szabályok ismerete • tűzriadó ismerete • a telefonálás módja Tűzoltóságok • tevékenységének ismerete Polgári védelmi – katasztrófavédelmi ismeretek Biztonsági és veszélyhelyzetek • a biztonság összetevőinek ismerete • a katasztrófaküszöböt elérő helyzetek a civilizációs és természeti katasztrófák okainak. fűtés. szélvihar. forrázás. olyan pozitív beállítódások megalapozása. s ezzel a személyes biztonság eléréséhez vezetnek Veszélyhelyzeti ismeretanyag Tűzvédelmi– tűzmegelőzési ismeretek Történeti háttér • az emberek tűzzel való kapcsolatának történetének ismerete • a tűzgyújtás történetének ismerete • a tűzoltóság rövid történetének ismerete Tűzmegelőzés • alapvető szabályok a háztartásban (sütés.

óvóhely. a polgári védelmi kötelezettség jelentőségének ismerete a védelem fajtáinak ismerete (egyéni. Ismerjék meg a területükön lévő. tömeges migráció. Ismerjék meg a segítségnyújtókat (katasztrófavédelem. hogy e szervezetek az ő életüket védik. Magatartásuk szolgálja az emberi élet. tájékoztatást a hazánkat és a környezetünket érintő új veszélyekről. törések felismerésére. Tudják. programjáról. a veszélymegelőzéssel kapcsolatos állampolgári kötelességeik. személyes felelősségük felismerésére. tűzzel kapcsolatos kultúrtörténeti emlékeket. a természet. Alakítsanak ki reális képet tevékenységükről. Legyenek képesek a környezetük tűzvédelmével. tűzoltóság. környezetszennyezés. Olyan. szokásokat. Legyenek tisztában a veszélyhelyzetekben betartandó alapvető magatartási szabályokkal. csoportos) a védelem lehetőségeinek ismerete (elzárkózás. hagyományokat. a hazánkra jellemző veszélyhelyzeti tűzoltási – tűzmegelőzési polgári védelmi – katasztrófavédelmi tevékenységről. hogy mit tehetnek a megelőzése érdekében. legyenek képesek együttműködni a segítségnyújtókkal. hogy mit jelent a polgári védelmi kötelezettség.OFOE (http://www. a szűkebb és tágabb környezetük védelmét. amelyekkel a harmonikus életvitel megalapozható.). az ifjúsági szövetségek nemzetközi kapcsolatairól. 13 . a katasztrófavédelem élete – és anyagi javakat mentő funkcióját. kihívásokról (ipari balesetek. terrorizmus stb. illetve megszegésének következményeit. kitelepítés) 5–8. rendőrség. Tudják elemezni és értékelni a szabályok megtartásának. tudják. hagyományőrző és értékmegóvó. lehetőségeiről. az együttműködés módjait. Informálódjanak a nemzetközi együttműködésnek irányairól. kitelepítés) és egyéni védelem rájuk vonatkozó feladatait. Ismerjék a pánik kitörésének előjeleit. Kísérjék figyelemmel lakóhelyük tűzoltóságának. Tudják végrehajtani a távolsági védelem (kimenekítés. katasztrófavédelmének őket is érintő vonatkozásait. mint a honvédelemi kötelezettség része. mentők). Nyerjenek betekintést. A döntéshozatal gyakorlásában személyes tapasztalataik mellett használják fel a tömegkommunikáció forrásait. szervezett bűnözés. az életet és a környezetet kímélő szokásaik alakuljanak ki. járványok. atomfegyverek elterjedése. Ismerjék meg az intézmény Prevenciós Programjának rá vonatkozó részeit. valamint azt. legyenek tisztában azzal. hogy veszélyhelyzet esetén hogyan segíthetnek önmagukon és egymáson. Ismerjék fel az összefogás jelentőségét. kimenekítés.hu) • • • akik segítenek: a katasztrófavédelem és más segítő szervek. Ismerjék a Magyarországon előforduló leggyakoribb veszélyhelyzeteket. ismerjék az egyéni védőeszköz használatát és iskolájuk prevenciós Programját. ellátására vonatkozó elemi tudattartalmukat. Ismerjék a tűzoltóság kulturális. Legyen igényük az önmentő módszerek és mások mentése lehetőségeinek megismerésére. tanulják meg értően szelektálni azokat. Sajátítsák el az elemi elsősegély-nyújtási ismeretek közül a sérülések. szerepük az állampolgárok védelmében. Ismerjék a segítségkérés.osztalyfonok. gyakorlására. a biztonságot. Ismerjék a riasztási jeleket. sebek. osztály fejlesztési követelményei Ismerjék a legfontosabb természeti és civilizációs veszélyeket.

fűtés veszélyei Fűtésfajták. mások tájékoztatása Elsősegélynyújtás Egyéni védelem: légzésvédelem. osztály Lesben áll és nem kímél… …és jön a víz.osztalyfonok. elektromos berendezések használata Az ünnepek során felmerülő veszélyek megelőzése A tűzjelzés régen és ma Segítségkérés A menekülés szabályai. tűzmegelőzési tanácsok A gáztűzhely használatának veszélyei. villám. földrengés. tűzvész. A víz szerepe az oltásban. üzemeltetési módok. hóvihar. A tűzoltó készülék használata Hogy ünnep lehessen! Ha már baj van… Ünnepi fény Tűzjelzés Segítségkérés Menekülés.OFOE (http://www. használati utasítások. tűz Prométheusz A tűzgyújtás története Mire vigyázz a háztartásban? Sütés-főzés Gáz. oltás 6. osztály Hogyan is kezdődött? Tűz. az intézmény veszélyezettsége. teendők riasztás esetén Tűzvédelmi. óvóhely Veszélykalauz a településen Riadó! Te is tehetsz valamit! Védelem. veszélyek otthon.hu) 5. bőrvédelem Elzárkózás. védi…védünk 14 . fűtés. világítás Tüzek a természetben: vulkán. villámhárító A legenda Irinyi János munkássága A sütés – főzés. a hömpölygő áradat… A veszélyek típusai. árvíz. az utcán és az iskolában A katasztrófa-küszöböt elérő veszélyek: vegyi baleset. bombavédelmi riadó A veszély jelzése. szélvihar A település. prevenciós program (helyi hulladéktérkép) Riasztási jelek. véded. belvíz.

befogadás Helyes magatartási szabályok. találmányok Rendvédelmi szervek. a szükséges „túlélőcsomag” összeállítása. ideiglenes lakóhelyelhagyás. polgári védelmi kötelezettség A csoportos védelem: kimenekítés. sütés-főzés Vegyszerek használata Tűzgyújtás a szabadban A dohányzás veszélyei A segítségkérés lehetséges formái A tervezés elemei – tűzriadó. felfedezők. osztály Akik segítenek. önkéntesek Helyi riasztások Tűzgyújtási technikák: tűzfúró. tűzszerszám Őselemek. tűzriadóterv Alapvető tűzoltási technikák. okosan! 8. tűzoltó laktanya Állampolgári jogok és kötelezettségek A biztonságos fűtés. eszközök Lassan.osztalyfonok.OFOE (http://www.. elsősegélynyújtás Globális veszélyek: nemzetközi bűnözés. Nem vagyunk egyedül! Fogd a csomagod! Segíts! A veszélyhelyzet kezelésének rendszere A katasztrófavédelmi szervek feladata.hu) 7. osztály Az ősidőktől napjainkig Tűz! Tűz! A szervezett magyar tűzoltóság. okosan! Tűzmegelőzés a szűkebb környezetünkben A mindennapok tűzvédelme Segítségkérés Menekülési terv Tűzoltás dióhéjban Gyorsan. terrorizmus Környezetszennyezés Az együttműködés jelentősége Minősített időszakok Nem ismer határokat! Minősíthetetlen! 15 .