OFOE (http://www.osztalyfonok.

hu)

Szempontsorok az osztályfőnöki munka tervezéséhez
I. Az osztályfőnöki munka feladatkörei:
Ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása Szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása Közvetlen nevelőmunka

II. Az osztályfőnöki foglalkozási tervek tartalma:
Helyzetelemzés, célok, feladatok Tanulmányi kirándulás szervezése, tervezése Óralátogatási terv Szakköri, tanórán kívüli elfoglaltságok Pályaválasztás Gyermekvédelem Egészségi helyzet: Túlkoros Fáradékony Szétszórt figyelmű Hiperaktív Beszédhibás Gyenge látású Betegségre hajlamos Túl fejlett Testileg elmaradott a fejlődésben 7. Családdal való kapcsolatok, felmérések Család helyzete, szerkezete: Elvált szülők Nagycsaládos Veszélyeztetett Fizikai dolgozók gyermeke Értelmiségi dolgozók gyermeke Csonka család Munkanélküli Családlátogatások, szülői értekezletek, fogadó órák 8. A közművelődési intézményekkel való kapcsolat 9. Tervezett osztályprogramok 10. Feladatok, felelősi rendszer 11. Osztályfőnöki tematikák Énképünk – milyen a harmonikus személyiség? Egészségünk védelme A családi élet harmóniája Helyünk a társadalomban Gyarapítsuk műveltségünket! A szabadidő helyes eltöltéséről Munkakultúránkról Az ember és a természet harmonikus kapcsolódásáról 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1

hu) Hazánk és a nagyvilág Jövőképünk III. egészséges ember 3.osztalyfonok. Tudni illik. Az életmód és a környezet 11. Testünk higiéniája 14. hazánk 1. Az életmód és a veszélyes anyagok 7. Az életmód és a biztonság megőrzése 6. mi illik 13. Őszinteség. Mi minden értendő az egészség fogalmán? Mi tesz engem egészségessé? 2. Környezetszennyezés 4. tájékozódás (tanulás – önművelés) 2. A serdülőkor kozmetikája 15. Ismerem– e önmagamat? 8. titoktartás 7. Egészséges környezet. A serdülés biológiai alapjai Közösség és személyiség: 1. 2. A család. Mi is az az életmód? 3.) 5. Védjük hazánk természeti szépségeit 2. Az életmód és a növekedés megkötése 9. Könyvtárhasználat célja. Az életmód és a kapcsolatok 8. 3. tisztségek Személyes kapcsolatok az osztályban Helyem a közösségben 6. Felsősök lettünk Tartalmas. Alkalmazkodás a családban Szülőföldünk. gazdálkodó közösség 10.OFOE (http://www. a szülők és a gyerekek közössége 9. osztály Könyvtárhasználat: 1. Szépirodalom szerepe az élményszerzésben Életmódok és az egészség (10 óra kötelező): 1. vonzó élet a közösségben Közösségi megbízatások. Az egészséges életrend 10. A család. Mitől egészséges az én életmódom? 4. Hogyan befolyásolhatom az életmódomat¸ életmódjavító szerződés 12. 4. Osztályfőnöki témavázlatok a kerettantervnek megfelelően (A kötelező témákat keret jelzi. A tulajdon védelme 2 . Életmód és táplálkozás 5. 5. Olvasás szerepe (tudásgyarapítás) 3.

Légy bátor IGEN– t mondani! 3. intézzük ügyeinket 2. közösség 1. A tartalmas közösségi életért 3. 8. és amiről nem 2. Légy bátor NEM– et mondani! 4. Ami érdekel. Helyem az osztályban 5. Amiről én döntök: veszélyes anyagok. a szabadidő hasznos eltöltésében Életmódok és az egészség/ Korlátok és lehetőségek (10 óra kötelező): 1. Amiről én döntök: mozgás és személyes higiéné 6. Mit kell tennem a jobb eredményekért? 4. hazugság. Miért tanulok? 6. osztály Könyvtárhasználat: 1. Ezek a döntések. Illemtan – kulturált viselkedés a közművelődési intézményekben 6. 4. 7. dohányzás. Barátság – kapcsolataink Tanulás és munka 1. Mai döntések – holnapi következmények Közösség és személyiség 1. Feladataink az új tanévben 2. Értékelő órák (havi magatartás és szorgalom) 6. Amiről én döntök: veszélyes anyagok II. 7. de HOGYAN? 10. Tanulás kötelesség 2. Tanulmányi kirándulás előkészítése Hogyan is kezdődött? Mire vigyázz a háztartásban? Hogy ünnep lehessen! Ha már baj van… Tanulás. A gazdaságos tanulás 3.osztalyfonok. Amiről én döntök: mit eszem? 5. szívesen csinálom 6. Igazmondás. Ünnepeink (szeretett ünnepe. Az osztály közössége 4. 9. 6. Gazdaságos tanulási technikák 5. Nehéz könnyű tantárgyak 5. Amiről én döntök: környezet 9. Amit a pályaválasztásról tudni kell 3 . Eredményes tanulás az osztályban 7.és kábítószer-fogyasztás I. Hogyan telefonáljunk. A szolgáltatás szerepe a tanulásban. A hazugság okai 7. alkohol.hu) 5.OFOE (http://www. Amiről én döntök. 8. A tanulást is tanulni kell 3. A lakóhelyi könyvtár szerepe 2.

a szülők – csonkacsalád 9. Gyerek a családban 4 . Az ember munkájával alakítja és védi környezetét 11. Tapintat. Kötődés a hazánkhoz – lokálpatriotizmus 4. kortársak szerepe (Igaz barátok az osztályban) 7.OFOE (http://www. Tanulmányi munka és szorgalom értékelése Szülőföldünk. véded. A család. Pozitív szerepvállalás: közéleti aktivitás 4. osztály Könyvtárhasználat: 1. Hogyan lássam családomat? Hogyan látnak ők engem? 4. A baráti társaság. hazánk 1. Változások a kapcsolataimban: Barátok és ellenségek 6. Ismerkedés a nemzeti könyvtári funkciókkal 2. a hömpölygő áradat… 8.hu) 7. Változások kora – Hogyan érzem magam? 3. Riadó! Te is tehetsz valamit! 10. Védem. Viselkedésünk nyaralás közbe 6. Kihívás vagy szenvedély: veszélyes anyagok 8. Veszélykalauz a településen 9. őszinteség 10. Helyes viselkedés. Lesben áll és nem kímél… 7. Tanulmányi kirándulás előkészítése 5. Változások kapcsolataimban: Barátság vagy szerelem? 7. Előretekintés/ visszatekintés 11. Tolerancia: elvárások egymással szemben 8. Terveink az év során 2. A veszélyes anyagok és a kapcsolatok 9. Biztonság a változásokban 10. gazdaságos tanulás 9. vállalásaim a közösségben 3. …és jön a víz. Feladataim. A kirekesztettség következményei (konfliktus a családban) 6. Hogyan látom barátaimat? Hogyan látnak ők engem? 5. Káros szenvedélyek (dohányzás – alkohol – drogok) 12.osztalyfonok. védi…védünk! 7. Szűkebb környezetem 3. Egészséges életmód (testkultúránk – napirend – pihenés – alvás) Élet a közösségben 1. Kötödés a hazához 2. kultúrált magatartás a fiúk – lányok barátságában 8. Konfliktusok az osztályban: a közösségből való kirekesztettség 5. A megismerés formái. Muzeális könyvtárak szerepe Életmódok és az egészség/ Függetlenségi törekvések és az egészség 1. Változások kora – Hogyan nézek ki? 2.

Gondolkozz globálisan – cselekedj lokálisan 3. Látsz-e e változást életmódodban? 7. Tekintély – példakép 8. Lassan. Lásd az összefüggést (testmozgás). Környezetünk védelme – az egyéni felelősség kérdései 2. Tipikus problémahelyzetek: modern információhordozók Életmódok és az egészség / Felelősséged a jövőért 1. A szellemi munka technikája: tanulás munkamódszerei 2. Ország – haza – nemzet 2. Környezetünk védelméről 3. Hogyan legyünk sikeresek (kapcsolatainkban. Konfliktusaink kezelése 5 . Az ősidőktől napjainkig 4. Vitakultúránk 7. Menjünk a szabadba! Az ember és a természet 1. Műveltség – művelődés 2. Anyanyelvi műveltségünk 6. Mit ajánlasz a ma ötödikeseknek? 10. okosan! Hazánk és a nagyvilág 1. Hogyan tanulunk? 4.hu) 10. tudatos tanulási szokások 3. okosan! 5. Menjünk múzeumba! 9. Az ember a természet része 2. Mit változtatnál? 8. A tanítás – tanulás kultúrája 3. Hazánkban élő nemzetiségek 3. A határainkon túl élő magyarság 5. Az értékelés és az önértékelés kultúrája 5. Jövőképünk 8.osztalyfonok. osztály Könyvtárhasználat: 1. Család és iskola 11. Életed 10 év múlva 11. Alternatív étrendek 4. A mindennapi tájékozódás módszerei: sajtótermékek. Viselkedéskultúránk Hogyan alakítsuk életünket 1. Sportoljunk! 10. A másik ember személyiségének tisztelete 4. Változtassunk! Táplálkozás 5. munkákban)? 9. nem késő elkezdeni 6. Gyorsan.OFOE (http://www. Lelki konfliktusok okai 12.

Az ifjúsági bűnözés 4. Segíts másokon – képesség az együttműködésben 15. szakemberek a bűnözés ellen 6. 6 .OFOE (http://www. Az egészség nem csupán valamilyen betegség hiányát jelenti. Reális önismeret 16. illetve az egészségvédelmet szolgáló tananyagot.(IX. Milyen lehetőségeim vannak? Reális jövőkép Hazánk és a nagyvilág 1. Az Európai Unió 3. A témáknál a következő szempontok fontosak: ¾ az egészségfejlesztés. osztályig 28/2000. A kompromisszumkészség 14. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 2. ÓRACÍMEK Mi minden tartozik az egészség fogalmába? Mi tesz engem egészségessé? Mi az egészség? Különböző felfogások.hu) 13. Tömegtájékoztatás Ember és a természet 1. világnézet 7. Természet és környezetvédelem 3. humán szervezetek. Értékrend. Média szerepe 9. Az alkotmány alapértékei és az emberi jogok 8. vélemények. ¾ a legéltetőbb. ¾ az adott életkori csoport ismert és legjellegzetesebb fejlődés– és szociálpszichológiai meghatározói. -védelem legfontosabb elméleti és gyakorlati megfontolásai. Akik segítenek… Nem vagy egyedül! 4. Egészségnevelés 5–8. 21. tehát fizikai egészséget. Időtartalma nem lehet kevesebb évi 10 óránál. Nem ismer határokat! 6. Szennyezések forrásai 2. A bűnözés veszélyei 5. 5.) OM rendelet szerint be kell építeni a helyi tantervbe „az osztályfőnöki nevelő és oktató munkához kapcsolódva az egészséges életre nevelést. Minősíthetetlen! IV. ¾ az egészségmagatartás befolyásolásának lehetőségei. Fogd a csomagod! Segíts! 5. Intézmények. osztály Életmódok és az egészség 1.osztalyfonok. alkalmasint társadalmi méreteket öltő népegészségügyi problémák adott életkori csoporton belüli jelentkezési módjait. jellegzetességei.

idegesség. szokásaik. jelentős szerepet játszanak abban. mindenképpen hangsúlyozni kell számukra. érzelmi kiegyensúlyozottságot. hogyan táplálkoznak. hogy „mindenkinek vannak gazdálkodható lehetőségei”. kerülve az egészségtelen szót. hogy elnyomják a tudást. de testi adottságaik alapján is különböző életmódot folytatnak. melyek összefüggésben álnak életmódunkkal: a cigaretta. ki segíthet nekik. mely alapja az egészségünknek. 7 . Az életmód és a veszélyes anyagok Rengetek veszélyes anyag létezik a környezetünkben. tapasztalatot. Bevezethetjük az órán az egészséges és a kevésbé egészséges ételek fogalmát. A gyerekek egy heti étrendjük megírásával alkalmat kapnak arra. és különösen fontos az egészségünk és boldogságunk szempontjából. valamint azt. gyakran okozhatnak különféle baleseteket is. az alkohol és a pszichoaktív szerek. hogy étkezésüket teljes mértékben megváltoztassák. mit tehetnek saját egészségükért. higiénia. Értsék meg. Összehasonlítás a családtagok életmódja között. és szükség esetén változtatni rajta. Életmód és táplálkozás A cél. és melyek családjuk étkezési szokásainak jellegzetességei. hogy segítségükkel felismerjék a lehetséges veszélyeket és a kockázatokat. A sokat emlegetett testi vagy fizikai biztonság mellett a lelki biztonság fontosságát is ki kell emelnünk. hogy a gyerekek ebben a korban már átfogó nézetekkel rendelkeznek a biztonságuk megőrzésével kapcsolatos kérdésekről. miért is veszélyesek számukra az anyagok. itt azonban azok kerülnek az óra középpontjába. amelyeknek korábban engedelmeskedtünk. Mi is az az életmód? Mi az életmód? Életmód összetevői: mozgás. Az emberek társadalmi hovatartozásuk. hanem azt. izgalom. hogy biztonságérzetük több tényezőből tevődik össze.osztalyfonok. 4. önbecsülésünk… Az összetevők egyenlő szerepe a kiegyensúlyozott életvitel kialakításában. kapcsolataink. 3. A gyerekekkel meg kell értetni ezeket az egyéni különbségeket. Tudatosítani kell a gyerekekben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos döntéseik hatását is későbbi életükre. táplálkozás. hogy rávezessük a gyerekeket arra. Ugyanakkor az erős érzelmi hatások (pl. 6. vallásuk. azáltal. amelyek közül mind lehet egészséges.OFOE (http://www. hogy áttekintsék.. amelyeket megneveztek. Tudják. környezetünk. kétségbeesés. 2. Mitől egészséges az életmódom? Jó egészségi állapot és az egészséges életmód összefügg egymással. hogy nem azt várjuk tőlük. Hangsúlyozni kell. melyek egészségesek. az előzőleg már jól begyakorolt képességeket és akár a szabályokat is. hogy a táplálkozás életmódunk egyik nagyon fontos összetevője. mivel mindenkinek az életmódjában vannak olyan elemek. valamint szociális jóllétet is. és bizonyos fokú változtatásra mindenki képes. mely az egészségnek és jóllétnek fontos részét képzik. hogy tudatosságra próbáljanak törekedni táplálékuk megválasztásában. Az életmód és a biztonság megőrzése Bár a kutatások azt bizonyítják.hu) hanem a lelki. Az egészséges életmód fogalmát egyéni esetekre kell alkalmazni. Az érzelmek. fenyegetettség) viselkedésmódunk alakulását befolyásolhatják. 5.

hogy a gyerekek megfogalmazzák a családi kapcsolatrendszerben való létezés előnyeit és esetleg hátrányait. döntés előkészítése. Döntés fogalma. ÓRACÍMEK Amiről én döntök. Ez az óra ezekre a növekedéssel kapcsolatos változásokra próbál rávilágítani. Az életmód és a környezet Az emberek – felnőttek és gyerekek –. valamint. Külső és belső tényezők. Megváltozhatnak értékeink. és amiről nem Egy korábbi döntés felülvizsgálata. Az életmód és a növekedés Ezek között az egyik legfontosabb tényező az életkorváltozás. Fontos annak az áttekintése is az órán. hogy valamilyen módon azok a gyerekek is bevonódjanak az órai munkába. környezetünk minősége. 8 . valamint. és – minősége egészségi állapotunkat jelentősen befolyásolja. 9. hogy saját kapcsolatrendszereinknek minősége is életmódunk jellemzője. hogy megkössenek egy ún. Ezen az órán a gyerekeknek lehetőségük nyílik arra. Légy bátor IGEN– t mondani! Döntések meghozatalát befolyásoló tényezők. hogy milyen kapcsolat van életmódunk. tehát mi magunk „alkotórészei” vagyunk a környezetnek. 6. hogy kapcsolatrendszerekben élünk. valamint egészségünk között. Fontos. valamint – mindannyian felelőséggel tartozunk környezetünk állapotáért. életmódjavító szerződést.hu) 7. Az óra fontos üzenetei: – a környezet hatással van mindennapjainkra. 10. hogy a változás életünk természetes változója. Módot kell adni az órán arra is. időbeosztásunk és ezzel együtt egyszerű hétköznapjaink is. 8. egészséges életmódról. Az életmód és a kapcsolatok Az óra legfontosabb feladata annak megértetése a gyerekekkel. akiknek esetleg nincs családjuk. Az elmúlt órákon sokat beszélgettetek az életmódról. hangsúlyozva. hogy milyen a mi életmódunk. Hogyan befolyásolhatom az életmódomat?– Életmód javító szerződés megkötése Az óra fő témája a tudatosság szerepe az életmódot illető szokások tekintetében. attitűdjeink. jelzések felismerése. mind körülöttünk. szokásaink.OFOE (http://www. osztály Korlátok és lehetőségek 1. Életkorunk előrehaladtával rengeteg tényező változik mind bennünk. felelősséggel vállalt döntés.osztalyfonok. melynek egyaránt vannak jó és rossz pillanatai. Légy bátor NEM– et mondani! 2. az életmód összetevőiről. 3. valamint a pillanatnyi és hosszú távú negatív következmények és előnyök mérlegelésének fontossága. melyben élünk. Felelősséggel járó döntés.

általános életkép a döntési lehetőségekről Amiről én döntök: veszélyes anyagok II. akaratuk megfelelő kifejezésében. megkötött étkezési szokásaikat. 6. az óra címe is valójában a csoportnyomásnak való ellenállást fejezi ki. 4. Reklámok hatása az étkezésre. Amiről én döntök: mozgás és személyes higiéné Mozgás szükségessége. érvényre juttatásában és a konfliktusok elkerülésében. melyek segítik őket gondolataik. 6. osztály Függetlenségi törekvések és az egészség 1. 3. dohányzás. Az előző óra folytatása Amiről én döntök: környezet Ezek a döntések. 5.hu) 4. hogy a gyermekekkel el tudjuk fogadtatni társaik eltérő. 6. 7. 9. 5. Amiről én döntök: mit eszem? Étkezéssel kapcsolatos döntések. 9 . Amiről és döntök: veszélyes anyagok. kényszerdiéták. Az egészségkárosító szokások kialakulásában a csoportnyomásnak döntő szerepe lehet. Személyi higiénével kapcsolatos kérdések. 10. 10. 7.osztalyfonok.és kábítószer-fogyasztás I. 5. Diéták. Szépségideál – testmozgás. Fontos. 8. Divat és étkezés.OFOE (http://www. osztály Felelősséged a jövőért ÓRACÍMEK 1. 2. 8. 3. A gyerekeknek ki kell fejleszteniük olyan készségeket. ÓRACÍMEK Változások kora – Hogyan nézek ki? Változások kora – Hogyan érezzem magam? Hogyan látom családomat? Hogyan látnak ők engem? Hogyan látom barátaimat? Hogyan látnak ők engem? Változások a kapcsolataimban: Barátok és ellenségek Változások a kapcsolataimban: Barátság vagy szerelem? Kihívás vagy szenvedély: veszélyes anyagok A veszélyes anyagok és a kapcsolatok Biztonság a változásokban Előretekintés / visszatekintés 8. a kommunikációs készségek fejlesztése. de HOGYAN? Mai döntések – holnapi következmények 7. 4. alkohol. Kommunikációs technikák elsajátítása. 9. 2. Kiegyensúlyozott.

könyvajánlás készítése. adatok.OFOE (http://www. folyóirat. enciklopédiák felhasználásával. – A gyermekkönyvek tartalom szerinti csoportosítása (szépirodalom. – Gyermekkönyvek témájának és főbb adatainak megállapítása formai és tartalmi elemeik (címlap. – Segédkönyvhasználat – Ismeretlen szavak.) – Élményt jelentő olvasmányokról beszámoló. Tevékenységek feladattípusok – Tevékenységek könyvekkel bármely tantárgyban – Könyvek keresése (adott témáról szóló könyvek felsorolása). enciklopédia).. – Különböző dokumentumtípusok ismerete és használata (könyv. évkönyv. fejezet) rövid beszámoló készítése. személyekhez kapcsolódó anyagok keresése a korosztály számára készült lexikonok. évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek – Eligazodás a könyvtár raktári rendjében (szép. 5. 9. audiovizuális ismerethordozók). újság. tartalomjegyzék. audiovizuális ismerethordozók) megkülönböztetése főbb jellemzői alapján. feladattípusok – Egyszerűbb feladatok megoldása szótárakkal (ismeretlen kifejezések magyarázata. – Beszámoló (a könyvben található rövidebb rész tartalmának ismertetése). V. – A főbb dokumentumfajták (könyv.hu) 7. Tevékenységek. a megtalált szövegrészletekről (szócikk. illetve szakirodalom).osztalyfonok. – Bármely témában ismeretterjesztő gyermekkönyvek és gyermekfolyóiratok rövidebb szövegeiből tények. – Könyvismertetés (egy könyv tartalomjegyzéke és átlapozás alapján). 8. lexikon. magyar szavak helysírása). évszakok. – Az életkornak megfelelő segédkönyvek használata. – Anyaggyűjtés – tanítói segítséggel – különböző ismeretforrásokból tantárgyi témákban (népi hagyományok. kifejezések keresése (Magyar értelmező kéziszótár. Idegen szavak és kifejezések szótára) – Fogalom meghatározás (lexikonok felhasználásával). mesekönyvek. lényegi tartalmuk ismertetése. kiemelése. 10. Könyvtárhasználat Alsó tagozat: Alapvető ismeretek és tevékenységek – A könyvtár tereinek és főbb állományrészeinek azonosítása. időszaki kiadvány: sajtótermékek. illusztrációk) alapján. – Személyhez kapcsolódó adatok keresése 10 . ismeretterjesztő irodalom). alkotói életutak. gyermekkönyvek keresése szerző és cím szerint. – Témákhoz. – Segédkönyvek használata (szótár. nemzeti és családi ünnepek stb.

folyóirat) ismerete. Tevékenységek feladattípusok – Adott szerző műveinek kigyűjtése a katalógusból. melyek segítségével a bekövetkező katasztrófa és vészhelyzetekben megnő az életben maradásuk esélye. 11 . sőt önmagukon kívül társaikon is tudnak segíteni és csökkenthetik a környezetben. – Tanult témákhoz friss információ keresése ismeretterjesztő folyóiratokban. – A sajtótermékek (napilap. Könyvtárhasználat: A lakóhelyi könyvtár szerepe A szolgáltatás szerepe a tanulásban. hetilap. megkeresése a könyvtárban. anyagi javakban keletkezett károkat. évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek Tevékenységek feladattípusok Könyvtárhasználat: Ismerkedés a nemzeti könyvtári funkciókkal Muzeális könyvtárak szerepe 8 . – Adott szerzőről szóló mű keresése a katalógusban és a könyvtárban. tájékozódás (tanulás – önművelés) Olvasás szerepe (tudásgyarapítás) Szépirodalom szerepe az élményszerzésben 6. a szabadidő hasznos eltöltésében 7. – Aktuális témák figyelése a napilapokban és a tömegkommunikációs műsorokban.osztalyfonok. tudatos tanulási szokások Tipikus problémahelyzetek: modern információhordozók Az életmód és a környezet VI.évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek – A betűrendes leíró katalógus használata.hu) Könyvtárhasználat: Könyvtárhasználat célja.OFOE (http://www. feladatai Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása. – Annak megállapítása.évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek Tevékenységek feladattípusok Könyvtárhasználat: A szellemi munka technikája: tanulás munkamódszerei A mindennapi tájékozódás módszerei: sajtótermékek. Tűzvédelmi. polgári védelmi – katasztrófavédelmi oktatás Nevelés–oktatás céljai. hogy különböző tantárgyak témáiról milyen sorozatok szólnak.

az összefogás és a segítségnyújtás jelentőségének tudatosítása az iskola Prevenciós Programja. az élete és a környezetet megóvó magatartás igényének kialakítása. főzés. figyelemfelkeltés a veszélyekre. olyan pozitív beállítódások megalapozása. égési sérülések Menekülés. az óvatosságra intés. túlélés alapvető ismérveinek elsajátíttatása. a menekülés. szélvihar. amelynek az élet– és környezetkímélő. a tűzesetek megelőzését szolgáló magatartás alakításához. az ország. fajtáinak ismerete (árvíz–belvíz. segítségkérés • menekülés – elemi viselkedési szabályok ismerete • tűzriadó ismerete • a telefonálás módja Tűzoltóságok • tevékenységének ismerete Polgári védelmi – katasztrófavédelmi ismeretek Biztonsági és veszélyhelyzetek • a biztonság összetevőinek ismerete • a katasztrófaküszöböt elérő helyzetek a civilizációs és természeti katasztrófák okainak.osztalyfonok. hóvihar. helyi sajátosságok iamerete a katasztrófa– küszöböt el nem érő veszélyhelyzetek felismerése otthon és az iskolában a veszélyhelyzetek túlélési lehetőségeinek. vegyi baleset. a tanulók szerepe a végrehajtásban A lakosság védelme • a riasztási jelek ismerete • a követendő helyes magatartás– szabályok a különböző veszélyhelyzetekben • a segítségkérés helyes formáinak ismerete 12 . nukleáris baleset) • • • • a globális veszélyek. világítás) • tűzgyújtási szabályok Gyújtás és oltás • alapvető gyújtási és oltási szabályok és módok ismerete • elemi elsősegélynyújtó ismeretek –pl. s ezzel a személyes biztonság eléréséhez vezetnek Veszélyhelyzeti ismeretanyag Tűzvédelmi– tűzmegelőzési ismeretek Történeti háttér • az emberek tűzzel való kapcsolatának történetének ismerete • a tűzgyújtás történetének ismerete • a tűzoltóság rövid történetének ismerete Tűzmegelőzés • alapvető szabályok a háztartásban (sütés. a település veszélyezettsége. forrázás.OFOE (http://www.hu) Alapvető cél az embertársaik iránt érzett felelősség jelentőségének megteremtése. földrengés. fűtés.

Sajátítsák el az elemi elsősegély-nyújtási ismeretek közül a sérülések. kimenekítés. a természet. Legyenek tisztában a veszélyhelyzetekben betartandó alapvető magatartási szabályokkal. a hazánkra jellemző veszélyhelyzeti tűzoltási – tűzmegelőzési polgári védelmi – katasztrófavédelmi tevékenységről. Nyerjenek betekintést. hagyományőrző és értékmegóvó. illetve megszegésének következményeit. a katasztrófavédelem élete – és anyagi javakat mentő funkcióját. ismerjék az egyéni védőeszköz használatát és iskolájuk prevenciós Programját. Ismerjék meg a segítségnyújtókat (katasztrófavédelem. Kísérjék figyelemmel lakóhelyük tűzoltóságának. személyes felelősségük felismerésére. valamint azt. a biztonságot. Legyenek képesek a környezetük tűzvédelmével. amelyekkel a harmonikus életvitel megalapozható. Ismerjék a Magyarországon előforduló leggyakoribb veszélyhelyzeteket. Legyen igényük az önmentő módszerek és mások mentése lehetőségeinek megismerésére. rendőrség. sebek. Tudják. hogy mit tehetnek a megelőzése érdekében. tűzzel kapcsolatos kultúrtörténeti emlékeket. ellátására vonatkozó elemi tudattartalmukat. szerepük az állampolgárok védelmében. hagyományokat. a polgári védelmi kötelezettség jelentőségének ismerete a védelem fajtáinak ismerete (egyéni. Ismerjék a pánik kitörésének előjeleit. hogy mit jelent a polgári védelmi kötelezettség. tudják. hogy veszélyhelyzet esetén hogyan segíthetnek önmagukon és egymáson. a veszélymegelőzéssel kapcsolatos állampolgári kötelességeik. A döntéshozatal gyakorlásában személyes tapasztalataik mellett használják fel a tömegkommunikáció forrásait.hu) • • • akik segítenek: a katasztrófavédelem és más segítő szervek. Olyan. törések felismerésére. Tudják végrehajtani a távolsági védelem (kimenekítés. 13 . tűzoltóság. tájékoztatást a hazánkat és a környezetünket érintő új veszélyekről. a szűkebb és tágabb környezetük védelmét. tömeges migráció. legyenek tisztában azzal. Informálódjanak a nemzetközi együttműködésnek irányairól. járványok. gyakorlására. Ismerjék meg az intézmény Prevenciós Programjának rá vonatkozó részeit. környezetszennyezés. Tudják elemezni és értékelni a szabályok megtartásának. az együttműködés módjait. Ismerjék a riasztási jeleket.OFOE (http://www. tanulják meg értően szelektálni azokat. mint a honvédelemi kötelezettség része. Magatartásuk szolgálja az emberi élet. atomfegyverek elterjedése. szokásokat. Ismerjék a segítségkérés. katasztrófavédelmének őket is érintő vonatkozásait. csoportos) a védelem lehetőségeinek ismerete (elzárkózás. mentők). kihívásokról (ipari balesetek. hogy e szervezetek az ő életüket védik. terrorizmus stb. kitelepítés) 5–8. az ifjúsági szövetségek nemzetközi kapcsolatairól. az életet és a környezetet kímélő szokásaik alakuljanak ki. osztály fejlesztési követelményei Ismerjék a legfontosabb természeti és civilizációs veszélyeket. Ismerjék a tűzoltóság kulturális. kitelepítés) és egyéni védelem rájuk vonatkozó feladatait. óvóhely. Alakítsanak ki reális képet tevékenységükről.osztalyfonok. programjáról.). Ismerjék fel az összefogás jelentőségét. lehetőségeiről. szervezett bűnözés. legyenek képesek együttműködni a segítségnyújtókkal. Ismerjék meg a területükön lévő.

hu) 5.OFOE (http://www. árvíz. földrengés. tűzvész. tűzmegelőzési tanácsok A gáztűzhely használatának veszélyei. osztály Lesben áll és nem kímél… …és jön a víz. az intézmény veszélyezettsége.osztalyfonok. fűtés veszélyei Fűtésfajták. üzemeltetési módok. villám. véded. hóvihar. bőrvédelem Elzárkózás. világítás Tüzek a természetben: vulkán. A víz szerepe az oltásban. elektromos berendezések használata Az ünnepek során felmerülő veszélyek megelőzése A tűzjelzés régen és ma Segítségkérés A menekülés szabályai. az utcán és az iskolában A katasztrófa-küszöböt elérő veszélyek: vegyi baleset. a hömpölygő áradat… A veszélyek típusai. osztály Hogyan is kezdődött? Tűz. védi…védünk 14 . belvíz. bombavédelmi riadó A veszély jelzése. használati utasítások. mások tájékoztatása Elsősegélynyújtás Egyéni védelem: légzésvédelem. óvóhely Veszélykalauz a településen Riadó! Te is tehetsz valamit! Védelem. A tűzoltó készülék használata Hogy ünnep lehessen! Ha már baj van… Ünnepi fény Tűzjelzés Segítségkérés Menekülés. villámhárító A legenda Irinyi János munkássága A sütés – főzés. fűtés. tűz Prométheusz A tűzgyújtás története Mire vigyázz a háztartásban? Sütés-főzés Gáz. teendők riasztás esetén Tűzvédelmi. veszélyek otthon. szélvihar A település. oltás 6. prevenciós program (helyi hulladéktérkép) Riasztási jelek.

önkéntesek Helyi riasztások Tűzgyújtási technikák: tűzfúró. tűzoltó laktanya Állampolgári jogok és kötelezettségek A biztonságos fűtés. Nem vagyunk egyedül! Fogd a csomagod! Segíts! A veszélyhelyzet kezelésének rendszere A katasztrófavédelmi szervek feladata. osztály Akik segítenek.hu) 7. befogadás Helyes magatartási szabályok. elsősegélynyújtás Globális veszélyek: nemzetközi bűnözés.. polgári védelmi kötelezettség A csoportos védelem: kimenekítés. eszközök Lassan.OFOE (http://www. sütés-főzés Vegyszerek használata Tűzgyújtás a szabadban A dohányzás veszélyei A segítségkérés lehetséges formái A tervezés elemei – tűzriadó. okosan! Tűzmegelőzés a szűkebb környezetünkben A mindennapok tűzvédelme Segítségkérés Menekülési terv Tűzoltás dióhéjban Gyorsan. terrorizmus Környezetszennyezés Az együttműködés jelentősége Minősített időszakok Nem ismer határokat! Minősíthetetlen! 15 . tűzriadóterv Alapvető tűzoltási technikák. osztály Az ősidőktől napjainkig Tűz! Tűz! A szervezett magyar tűzoltóság. ideiglenes lakóhelyelhagyás. találmányok Rendvédelmi szervek.osztalyfonok. okosan! 8. tűzszerszám Őselemek. a szükséges „túlélőcsomag” összeállítása. felfedezők.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful