OFOE (http://www.osztalyfonok.

hu)

Szempontsorok az osztályfőnöki munka tervezéséhez
I. Az osztályfőnöki munka feladatkörei:
Ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása Szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása Közvetlen nevelőmunka

II. Az osztályfőnöki foglalkozási tervek tartalma:
Helyzetelemzés, célok, feladatok Tanulmányi kirándulás szervezése, tervezése Óralátogatási terv Szakköri, tanórán kívüli elfoglaltságok Pályaválasztás Gyermekvédelem Egészségi helyzet: Túlkoros Fáradékony Szétszórt figyelmű Hiperaktív Beszédhibás Gyenge látású Betegségre hajlamos Túl fejlett Testileg elmaradott a fejlődésben 7. Családdal való kapcsolatok, felmérések Család helyzete, szerkezete: Elvált szülők Nagycsaládos Veszélyeztetett Fizikai dolgozók gyermeke Értelmiségi dolgozók gyermeke Csonka család Munkanélküli Családlátogatások, szülői értekezletek, fogadó órák 8. A közművelődési intézményekkel való kapcsolat 9. Tervezett osztályprogramok 10. Feladatok, felelősi rendszer 11. Osztályfőnöki tematikák Énképünk – milyen a harmonikus személyiség? Egészségünk védelme A családi élet harmóniája Helyünk a társadalomban Gyarapítsuk műveltségünket! A szabadidő helyes eltöltéséről Munkakultúránkról Az ember és a természet harmonikus kapcsolódásáról 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1

Tudni illik. Az életmód és a növekedés megkötése 9. Egészséges környezet. Felsősök lettünk Tartalmas. Ismerem– e önmagamat? 8. Mi minden értendő az egészség fogalmán? Mi tesz engem egészségessé? 2. Őszinteség. Az egészséges életrend 10. Környezetszennyezés 4. hazánk 1. Az életmód és a veszélyes anyagok 7. Hogyan befolyásolhatom az életmódomat¸ életmódjavító szerződés 12. Védjük hazánk természeti szépségeit 2.osztalyfonok. Az életmód és a kapcsolatok 8.OFOE (http://www. a szülők és a gyerekek közössége 9. tájékozódás (tanulás – önművelés) 2. Életmód és táplálkozás 5. egészséges ember 3.hu) Hazánk és a nagyvilág Jövőképünk III. Testünk higiéniája 14. 5. A serdülés biológiai alapjai Közösség és személyiség: 1. Mi is az az életmód? 3. titoktartás 7. A család. 3. A család. A serdülőkor kozmetikája 15. gazdálkodó közösség 10. vonzó élet a közösségben Közösségi megbízatások. Az életmód és a környezet 11. Szépirodalom szerepe az élményszerzésben Életmódok és az egészség (10 óra kötelező): 1. mi illik 13. osztály Könyvtárhasználat: 1.) 5. A tulajdon védelme 2 . Könyvtárhasználat célja. 2. Az életmód és a biztonság megőrzése 6. Osztályfőnöki témavázlatok a kerettantervnek megfelelően (A kötelező témákat keret jelzi. 4. Alkalmazkodás a családban Szülőföldünk. Olvasás szerepe (tudásgyarapítás) 3. tisztségek Személyes kapcsolatok az osztályban Helyem a közösségben 6. Mitől egészséges az én életmódom? 4.

hu) 5. a szabadidő hasznos eltöltésében Életmódok és az egészség/ Korlátok és lehetőségek (10 óra kötelező): 1. Tanulás kötelesség 2. Ünnepeink (szeretett ünnepe. közösség 1. Értékelő órák (havi magatartás és szorgalom) 6. alkohol. Amiről én döntök: környezet 9. Nehéz könnyű tantárgyak 5. Gazdaságos tanulási technikák 5. Miért tanulok? 6. osztály Könyvtárhasználat: 1. Légy bátor NEM– et mondani! 4. Barátság – kapcsolataink Tanulás és munka 1. 7. 4. Mit kell tennem a jobb eredményekért? 4. intézzük ügyeinket 2. 8. A tartalmas közösségi életért 3. Légy bátor IGEN– t mondani! 3. A lakóhelyi könyvtár szerepe 2.OFOE (http://www. A szolgáltatás szerepe a tanulásban. Eredményes tanulás az osztályban 7. Az osztály közössége 4. Helyem az osztályban 5. Amiről én döntök: mit eszem? 5. Tanulmányi kirándulás előkészítése Hogyan is kezdődött? Mire vigyázz a háztartásban? Hogy ünnep lehessen! Ha már baj van… Tanulás. 7. A tanulást is tanulni kell 3. szívesen csinálom 6. de HOGYAN? 10. dohányzás. Amiről én döntök: mozgás és személyes higiéné 6. Illemtan – kulturált viselkedés a közművelődési intézményekben 6. Amiről én döntök: veszélyes anyagok II. hazugság. 8. Amiről én döntök. Amit a pályaválasztásról tudni kell 3 . és amiről nem 2. Feladataink az új tanévben 2.osztalyfonok. Ezek a döntések. Amiről én döntök: veszélyes anyagok. Mai döntések – holnapi következmények Közösség és személyiség 1. Hogyan telefonáljunk. Ami érdekel. 6.és kábítószer-fogyasztás I. 9. A hazugság okai 7. Igazmondás. A gazdaságos tanulás 3.

Tanulmányi munka és szorgalom értékelése Szülőföldünk. A megismerés formái. Kihívás vagy szenvedély: veszélyes anyagok 8. A kirekesztettség következményei (konfliktus a családban) 6. Védem. Veszélykalauz a településen 9. a szülők – csonkacsalád 9.OFOE (http://www. Előretekintés/ visszatekintés 11. Tapintat. osztály Könyvtárhasználat: 1. Gyerek a családban 4 . vállalásaim a közösségben 3. Szűkebb környezetem 3. A baráti társaság. …és jön a víz. Hogyan látom barátaimat? Hogyan látnak ők engem? 5.hu) 7. kortársak szerepe (Igaz barátok az osztályban) 7. Konfliktusok az osztályban: a közösségből való kirekesztettség 5. Viselkedésünk nyaralás közbe 6. Tolerancia: elvárások egymással szemben 8. gazdaságos tanulás 9. Biztonság a változásokban 10. Pozitív szerepvállalás: közéleti aktivitás 4. Az ember munkájával alakítja és védi környezetét 11. Hogyan lássam családomat? Hogyan látnak ők engem? 4. Változások kora – Hogyan nézek ki? 2. Tanulmányi kirándulás előkészítése 5. Helyes viselkedés.osztalyfonok. kultúrált magatartás a fiúk – lányok barátságában 8. Kötödés a hazához 2. Ismerkedés a nemzeti könyvtári funkciókkal 2. A veszélyes anyagok és a kapcsolatok 9. A család. őszinteség 10. Változások a kapcsolataimban: Barátok és ellenségek 6. hazánk 1. Változások kapcsolataimban: Barátság vagy szerelem? 7. Lesben áll és nem kímél… 7. Terveink az év során 2. Riadó! Te is tehetsz valamit! 10. Káros szenvedélyek (dohányzás – alkohol – drogok) 12. Kötődés a hazánkhoz – lokálpatriotizmus 4. Feladataim. véded. Változások kora – Hogyan érzem magam? 3. védi…védünk! 7. Muzeális könyvtárak szerepe Életmódok és az egészség/ Függetlenségi törekvések és az egészség 1. a hömpölygő áradat… 8. Egészséges életmód (testkultúránk – napirend – pihenés – alvás) Élet a közösségben 1.

Alternatív étrendek 4. Sportoljunk! 10. A mindennapi tájékozódás módszerei: sajtótermékek. Az értékelés és az önértékelés kultúrája 5. Vitakultúránk 7.hu) 10. munkákban)? 9. A tanítás – tanulás kultúrája 3. A határainkon túl élő magyarság 5. Műveltség – művelődés 2. Jövőképünk 8. Látsz-e e változást életmódodban? 7. Változtassunk! Táplálkozás 5. A szellemi munka technikája: tanulás munkamódszerei 2. Hogyan legyünk sikeresek (kapcsolatainkban. Viselkedéskultúránk Hogyan alakítsuk életünket 1. Tekintély – példakép 8. Tipikus problémahelyzetek: modern információhordozók Életmódok és az egészség / Felelősséged a jövőért 1. Környezetünk védelme – az egyéni felelősség kérdései 2. Környezetünk védelméről 3.osztalyfonok. Az ember a természet része 2. A másik ember személyiségének tisztelete 4. Lásd az összefüggést (testmozgás). Hazánkban élő nemzetiségek 3. Lelki konfliktusok okai 12. Menjünk a szabadba! Az ember és a természet 1. Gondolkozz globálisan – cselekedj lokálisan 3.OFOE (http://www. Hogyan tanulunk? 4. Mit ajánlasz a ma ötödikeseknek? 10. Anyanyelvi műveltségünk 6. nem késő elkezdeni 6. Menjünk múzeumba! 9. okosan! Hazánk és a nagyvilág 1. Mit változtatnál? 8. Család és iskola 11. Életed 10 év múlva 11. okosan! 5. Ország – haza – nemzet 2. osztály Könyvtárhasználat: 1. Konfliktusaink kezelése 5 . Lassan. Az ősidőktől napjainkig 4. Gyorsan. tudatos tanulási szokások 3.

Tömegtájékoztatás Ember és a természet 1.hu) 13. Az ifjúsági bűnözés 4.) OM rendelet szerint be kell építeni a helyi tantervbe „az osztályfőnöki nevelő és oktató munkához kapcsolódva az egészséges életre nevelést. Intézmények. ¾ az egészségmagatartás befolyásolásának lehetőségei. Természet és környezetvédelem 3. 21. Segíts másokon – képesség az együttműködésben 15. A kompromisszumkészség 14. vélemények. Értékrend. ¾ a legéltetőbb. ÓRACÍMEK Mi minden tartozik az egészség fogalmába? Mi tesz engem egészségessé? Mi az egészség? Különböző felfogások. illetve az egészségvédelmet szolgáló tananyagot. szakemberek a bűnözés ellen 6. Fogd a csomagod! Segíts! 5. tehát fizikai egészséget. Szennyezések forrásai 2. alkalmasint társadalmi méreteket öltő népegészségügyi problémák adott életkori csoporton belüli jelentkezési módjait. Az egészség nem csupán valamilyen betegség hiányát jelenti. osztály Életmódok és az egészség 1. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 2. -védelem legfontosabb elméleti és gyakorlati megfontolásai.osztalyfonok. A témáknál a következő szempontok fontosak: ¾ az egészségfejlesztés. Az Európai Unió 3. Időtartalma nem lehet kevesebb évi 10 óránál. humán szervezetek. jellegzetességei. A bűnözés veszélyei 5. ¾ az adott életkori csoport ismert és legjellegzetesebb fejlődés– és szociálpszichológiai meghatározói. Média szerepe 9. 6 . osztályig 28/2000. Az alkotmány alapértékei és az emberi jogok 8. Nem ismer határokat! 6. Minősíthetetlen! IV. Akik segítenek… Nem vagy egyedül! 4. Reális önismeret 16. 5. Egészségnevelés 5–8. világnézet 7.(IX. Milyen lehetőségeim vannak? Reális jövőkép Hazánk és a nagyvilág 1.OFOE (http://www.

Hangsúlyozni kell. Értsék meg.. Összehasonlítás a családtagok életmódja között. tapasztalatot. amelyeket megneveztek. hogy étkezésüket teljes mértékben megváltoztassák. hogy a táplálkozás életmódunk egyik nagyon fontos összetevője. kapcsolataink. hogy elnyomják a tudást. hogy biztonságérzetük több tényezőből tevődik össze. gyakran okozhatnak különféle baleseteket is. Tudatosítani kell a gyerekekben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos döntéseik hatását is későbbi életükre. Az életmód és a biztonság megőrzése Bár a kutatások azt bizonyítják. izgalom. 6. és szükség esetén változtatni rajta. amelyek közül mind lehet egészséges. önbecsülésünk… Az összetevők egyenlő szerepe a kiegyensúlyozott életvitel kialakításában. Ugyanakkor az erős érzelmi hatások (pl. hogy rávezessük a gyerekeket arra. Az érzelmek.hu) hanem a lelki. fenyegetettség) viselkedésmódunk alakulását befolyásolhatják. A gyerekek egy heti étrendjük megírásával alkalmat kapnak arra. mely alapja az egészségünknek. 5. kerülve az egészségtelen szót. de testi adottságaik alapján is különböző életmódot folytatnak. Életmód és táplálkozás A cél. itt azonban azok kerülnek az óra középpontjába. ki segíthet nekik. hogy „mindenkinek vannak gazdálkodható lehetőségei”. higiénia. A gyerekekkel meg kell értetni ezeket az egyéni különbségeket. kétségbeesés. Mitől egészséges az életmódom? Jó egészségi állapot és az egészséges életmód összefügg egymással. idegesség. mivel mindenkinek az életmódjában vannak olyan elemek. és különösen fontos az egészségünk és boldogságunk szempontjából. hogy segítségükkel felismerjék a lehetséges veszélyeket és a kockázatokat. vallásuk. hogy áttekintsék. mindenképpen hangsúlyozni kell számukra. A sokat emlegetett testi vagy fizikai biztonság mellett a lelki biztonság fontosságát is ki kell emelnünk. amelyeknek korábban engedelmeskedtünk. melyek egészségesek. Az emberek társadalmi hovatartozásuk. az alkohol és a pszichoaktív szerek.OFOE (http://www. 7 . 4. az előzőleg már jól begyakorolt képességeket és akár a szabályokat is. 2. hogy nem azt várjuk tőlük. Tudják. környezetünk. és melyek családjuk étkezési szokásainak jellegzetességei. Mi is az az életmód? Mi az életmód? Életmód összetevői: mozgás. valamint szociális jóllétet is. hogy tudatosságra próbáljanak törekedni táplálékuk megválasztásában. 3. valamint azt. azáltal. hanem azt. hogy a gyerekek ebben a korban már átfogó nézetekkel rendelkeznek a biztonságuk megőrzésével kapcsolatos kérdésekről. hogyan táplálkoznak. érzelmi kiegyensúlyozottságot. mely az egészségnek és jóllétnek fontos részét képzik. Az egészséges életmód fogalmát egyéni esetekre kell alkalmazni. melyek összefüggésben álnak életmódunkkal: a cigaretta. mit tehetnek saját egészségükért. miért is veszélyesek számukra az anyagok.osztalyfonok. szokásaik. Bevezethetjük az órán az egészséges és a kevésbé egészséges ételek fogalmát. és bizonyos fokú változtatásra mindenki képes. jelentős szerepet játszanak abban. Az életmód és a veszélyes anyagok Rengetek veszélyes anyag létezik a környezetünkben. táplálkozás.

tehát mi magunk „alkotórészei” vagyunk a környezetnek. Döntés fogalma. Módot kell adni az órán arra is. Hogyan befolyásolhatom az életmódomat?– Életmód javító szerződés megkötése Az óra fő témája a tudatosság szerepe az életmódot illető szokások tekintetében. Ezen az órán a gyerekeknek lehetőségük nyílik arra. attitűdjeink. valamint.osztalyfonok. Megváltozhatnak értékeink. hogy milyen a mi életmódunk. hogy megkössenek egy ún. hangsúlyozva. Életkorunk előrehaladtával rengeteg tényező változik mind bennünk. hogy a gyerekek megfogalmazzák a családi kapcsolatrendszerben való létezés előnyeit és esetleg hátrányait. Fontos. 9.hu) 7. Az életmód és a kapcsolatok Az óra legfontosabb feladata annak megértetése a gyerekekkel. Az életmód és a környezet Az emberek – felnőttek és gyerekek –. hogy kapcsolatrendszerekben élünk. Felelősséggel járó döntés. ÓRACÍMEK Amiről én döntök. egészséges életmódról. mind körülöttünk. 8 . Az életmód és a növekedés Ezek között az egyik legfontosabb tényező az életkorváltozás.OFOE (http://www. Külső és belső tényezők. valamint a pillanatnyi és hosszú távú negatív következmények és előnyök mérlegelésének fontossága. Ez az óra ezekre a növekedéssel kapcsolatos változásokra próbál rávilágítani. szokásaink. és – minősége egészségi állapotunkat jelentősen befolyásolja. valamint – mindannyian felelőséggel tartozunk környezetünk állapotáért. melyben élünk. és amiről nem Egy korábbi döntés felülvizsgálata. döntés előkészítése. Fontos annak az áttekintése is az órán. felelősséggel vállalt döntés. osztály Korlátok és lehetőségek 1. életmódjavító szerződést. valamint. akiknek esetleg nincs családjuk. 6. Az óra fontos üzenetei: – a környezet hatással van mindennapjainkra. 8. hogy saját kapcsolatrendszereinknek minősége is életmódunk jellemzője. Az elmúlt órákon sokat beszélgettetek az életmódról. valamint egészségünk között. hogy valamilyen módon azok a gyerekek is bevonódjanak az órai munkába. jelzések felismerése. 3. Légy bátor NEM– et mondani! 2. időbeosztásunk és ezzel együtt egyszerű hétköznapjaink is. környezetünk minősége. hogy a változás életünk természetes változója. Légy bátor IGEN– t mondani! Döntések meghozatalát befolyásoló tényezők. az életmód összetevőiről. melynek egyaránt vannak jó és rossz pillanatai. hogy milyen kapcsolat van életmódunk. 10.

OFOE (http://www. 9. érvényre juttatásában és a konfliktusok elkerülésében. 4. akaratuk megfelelő kifejezésében. ÓRACÍMEK Változások kora – Hogyan nézek ki? Változások kora – Hogyan érezzem magam? Hogyan látom családomat? Hogyan látnak ők engem? Hogyan látom barátaimat? Hogyan látnak ők engem? Változások a kapcsolataimban: Barátok és ellenségek Változások a kapcsolataimban: Barátság vagy szerelem? Kihívás vagy szenvedély: veszélyes anyagok A veszélyes anyagok és a kapcsolatok Biztonság a változásokban Előretekintés / visszatekintés 8. Amiről én döntök: mozgás és személyes higiéné Mozgás szükségessége. Diéták. a kommunikációs készségek fejlesztése. 6. Az előző óra folytatása Amiről én döntök: környezet Ezek a döntések. Amiről és döntök: veszélyes anyagok. Személyi higiénével kapcsolatos kérdések. 5. 2. Az egészségkárosító szokások kialakulásában a csoportnyomásnak döntő szerepe lehet. Fontos. alkohol. de HOGYAN? Mai döntések – holnapi következmények 7. 9. megkötött étkezési szokásaikat.hu) 4. Amiről én döntök: mit eszem? Étkezéssel kapcsolatos döntések. A gyerekeknek ki kell fejleszteniük olyan készségeket. az óra címe is valójában a csoportnyomásnak való ellenállást fejezi ki. Divat és étkezés. 4. 3. 3. 10. dohányzás. Kommunikációs technikák elsajátítása. 5. 10. 8. 7. 2. 5. Szépségideál – testmozgás. osztály Felelősséged a jövőért ÓRACÍMEK 1. 9 . Reklámok hatása az étkezésre.és kábítószer-fogyasztás I. általános életkép a döntési lehetőségekről Amiről én döntök: veszélyes anyagok II. kényszerdiéták. melyek segítik őket gondolataik. 8. 7. 6. hogy a gyermekekkel el tudjuk fogadtatni társaik eltérő. 6.osztalyfonok. osztály Függetlenségi törekvések és az egészség 1. Kiegyensúlyozott.

audiovizuális ismerethordozók). könyvajánlás készítése. V. mesekönyvek. illusztrációk) alapján. – Bármely témában ismeretterjesztő gyermekkönyvek és gyermekfolyóiratok rövidebb szövegeiből tények. Könyvtárhasználat Alsó tagozat: Alapvető ismeretek és tevékenységek – A könyvtár tereinek és főbb állományrészeinek azonosítása. feladattípusok – Egyszerűbb feladatok megoldása szótárakkal (ismeretlen kifejezések magyarázata.hu) 7. – Gyermekkönyvek témájának és főbb adatainak megállapítása formai és tartalmi elemeik (címlap. évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek – Eligazodás a könyvtár raktári rendjében (szép. – Könyvismertetés (egy könyv tartalomjegyzéke és átlapozás alapján). 5.) – Élményt jelentő olvasmányokról beszámoló. gyermekkönyvek keresése szerző és cím szerint. – Az életkornak megfelelő segédkönyvek használata.OFOE (http://www. folyóirat. kifejezések keresése (Magyar értelmező kéziszótár.. – Anyaggyűjtés – tanítói segítséggel – különböző ismeretforrásokból tantárgyi témákban (népi hagyományok. Idegen szavak és kifejezések szótára) – Fogalom meghatározás (lexikonok felhasználásával). – Témákhoz. magyar szavak helysírása). lényegi tartalmuk ismertetése. alkotói életutak. személyekhez kapcsolódó anyagok keresése a korosztály számára készült lexikonok. illetve szakirodalom).osztalyfonok. enciklopédia). – Segédkönyvhasználat – Ismeretlen szavak. évszakok. adatok. – Személyhez kapcsolódó adatok keresése 10 . – Különböző dokumentumtípusok ismerete és használata (könyv. tartalomjegyzék. – Beszámoló (a könyvben található rövidebb rész tartalmának ismertetése). 10. lexikon. – Segédkönyvek használata (szótár. 8. audiovizuális ismerethordozók) megkülönböztetése főbb jellemzői alapján. Tevékenységek. a megtalált szövegrészletekről (szócikk. nemzeti és családi ünnepek stb. újság. – A gyermekkönyvek tartalom szerinti csoportosítása (szépirodalom. ismeretterjesztő irodalom). – A főbb dokumentumfajták (könyv. évkönyv. kiemelése. Tevékenységek feladattípusok – Tevékenységek könyvekkel bármely tantárgyban – Könyvek keresése (adott témáról szóló könyvek felsorolása). enciklopédiák felhasználásával. időszaki kiadvány: sajtótermékek. 9. fejezet) rövid beszámoló készítése.

tudatos tanulási szokások Tipikus problémahelyzetek: modern információhordozók Az életmód és a környezet VI.osztalyfonok. – Aktuális témák figyelése a napilapokban és a tömegkommunikációs műsorokban. hetilap.hu) Könyvtárhasználat: Könyvtárhasználat célja. 11 . – Tanult témákhoz friss információ keresése ismeretterjesztő folyóiratokban. folyóirat) ismerete. – Adott szerzőről szóló mű keresése a katalógusban és a könyvtárban. – Annak megállapítása. tájékozódás (tanulás – önművelés) Olvasás szerepe (tudásgyarapítás) Szépirodalom szerepe az élményszerzésben 6. feladatai Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása. a szabadidő hasznos eltöltésében 7. Tevékenységek feladattípusok – Adott szerző műveinek kigyűjtése a katalógusból. megkeresése a könyvtárban. anyagi javakban keletkezett károkat.OFOE (http://www. Tűzvédelmi. – A sajtótermékek (napilap. sőt önmagukon kívül társaikon is tudnak segíteni és csökkenthetik a környezetben.évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek – A betűrendes leíró katalógus használata. hogy különböző tantárgyak témáiról milyen sorozatok szólnak. polgári védelmi – katasztrófavédelmi oktatás Nevelés–oktatás céljai. Könyvtárhasználat: A lakóhelyi könyvtár szerepe A szolgáltatás szerepe a tanulásban. évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek Tevékenységek feladattípusok Könyvtárhasználat: Ismerkedés a nemzeti könyvtári funkciókkal Muzeális könyvtárak szerepe 8 . melyek segítségével a bekövetkező katasztrófa és vészhelyzetekben megnő az életben maradásuk esélye.évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek Tevékenységek feladattípusok Könyvtárhasználat: A szellemi munka technikája: tanulás munkamódszerei A mindennapi tájékozódás módszerei: sajtótermékek.

égési sérülések Menekülés. hóvihar. nukleáris baleset) • • • • a globális veszélyek. helyi sajátosságok iamerete a katasztrófa– küszöböt el nem érő veszélyhelyzetek felismerése otthon és az iskolában a veszélyhelyzetek túlélési lehetőségeinek. az élete és a környezetet megóvó magatartás igényének kialakítása. túlélés alapvető ismérveinek elsajátíttatása. fajtáinak ismerete (árvíz–belvíz. a tűzesetek megelőzését szolgáló magatartás alakításához. főzés. az összefogás és a segítségnyújtás jelentőségének tudatosítása az iskola Prevenciós Programja. segítségkérés • menekülés – elemi viselkedési szabályok ismerete • tűzriadó ismerete • a telefonálás módja Tűzoltóságok • tevékenységének ismerete Polgári védelmi – katasztrófavédelmi ismeretek Biztonsági és veszélyhelyzetek • a biztonság összetevőinek ismerete • a katasztrófaküszöböt elérő helyzetek a civilizációs és természeti katasztrófák okainak. szélvihar. vegyi baleset. figyelemfelkeltés a veszélyekre. forrázás. fűtés.osztalyfonok. a település veszélyezettsége. olyan pozitív beállítódások megalapozása. az óvatosságra intés. amelynek az élet– és környezetkímélő.OFOE (http://www. világítás) • tűzgyújtási szabályok Gyújtás és oltás • alapvető gyújtási és oltási szabályok és módok ismerete • elemi elsősegélynyújtó ismeretek –pl. az ország. s ezzel a személyes biztonság eléréséhez vezetnek Veszélyhelyzeti ismeretanyag Tűzvédelmi– tűzmegelőzési ismeretek Történeti háttér • az emberek tűzzel való kapcsolatának történetének ismerete • a tűzgyújtás történetének ismerete • a tűzoltóság rövid történetének ismerete Tűzmegelőzés • alapvető szabályok a háztartásban (sütés. földrengés.hu) Alapvető cél az embertársaik iránt érzett felelősség jelentőségének megteremtése. a menekülés. a tanulók szerepe a végrehajtásban A lakosság védelme • a riasztási jelek ismerete • a követendő helyes magatartás– szabályok a különböző veszélyhelyzetekben • a segítségkérés helyes formáinak ismerete 12 .

szokásokat. óvóhely. tűzzel kapcsolatos kultúrtörténeti emlékeket. kitelepítés) és egyéni védelem rájuk vonatkozó feladatait. atomfegyverek elterjedése. tömeges migráció. Ismerjék a riasztási jeleket. illetve megszegésének következményeit. a veszélymegelőzéssel kapcsolatos állampolgári kötelességeik. hogy mit tehetnek a megelőzése érdekében. kimenekítés. az ifjúsági szövetségek nemzetközi kapcsolatairól. hogy mit jelent a polgári védelmi kötelezettség. személyes felelősségük felismerésére. járványok. Kísérjék figyelemmel lakóhelyük tűzoltóságának. hagyományőrző és értékmegóvó. valamint azt. a hazánkra jellemző veszélyhelyzeti tűzoltási – tűzmegelőzési polgári védelmi – katasztrófavédelmi tevékenységről. lehetőségeiről. A döntéshozatal gyakorlásában személyes tapasztalataik mellett használják fel a tömegkommunikáció forrásait. gyakorlására. törések felismerésére. 13 . rendőrség. Magatartásuk szolgálja az emberi élet. Legyenek képesek a környezetük tűzvédelmével. ellátására vonatkozó elemi tudattartalmukat. Tudják végrehajtani a távolsági védelem (kimenekítés. tájékoztatást a hazánkat és a környezetünket érintő új veszélyekről. a szűkebb és tágabb környezetük védelmét. Tudják elemezni és értékelni a szabályok megtartásának. Ismerjék meg a segítségnyújtókat (katasztrófavédelem.OFOE (http://www. Legyenek tisztában a veszélyhelyzetekben betartandó alapvető magatartási szabályokkal. kitelepítés) 5–8. ismerjék az egyéni védőeszköz használatát és iskolájuk prevenciós Programját. terrorizmus stb. szerepük az állampolgárok védelmében. tudják. Ismerjék fel az összefogás jelentőségét. mint a honvédelemi kötelezettség része. a természet. Sajátítsák el az elemi elsősegély-nyújtási ismeretek közül a sérülések.osztalyfonok. az együttműködés módjait. katasztrófavédelmének őket is érintő vonatkozásait. tanulják meg értően szelektálni azokat. mentők). kihívásokról (ipari balesetek.). Legyen igényük az önmentő módszerek és mások mentése lehetőségeinek megismerésére. Nyerjenek betekintést. Ismerjék meg az intézmény Prevenciós Programjának rá vonatkozó részeit. környezetszennyezés. Ismerjék a Magyarországon előforduló leggyakoribb veszélyhelyzeteket. a polgári védelmi kötelezettség jelentőségének ismerete a védelem fajtáinak ismerete (egyéni.hu) • • • akik segítenek: a katasztrófavédelem és más segítő szervek. Ismerjék a segítségkérés. Alakítsanak ki reális képet tevékenységükről. tűzoltóság. Ismerjék a pánik kitörésének előjeleit. sebek. Ismerjék a tűzoltóság kulturális. legyenek képesek együttműködni a segítségnyújtókkal. a katasztrófavédelem élete – és anyagi javakat mentő funkcióját. Ismerjék meg a területükön lévő. hogy veszélyhelyzet esetén hogyan segíthetnek önmagukon és egymáson. a biztonságot. csoportos) a védelem lehetőségeinek ismerete (elzárkózás. az életet és a környezetet kímélő szokásaik alakuljanak ki. Olyan. legyenek tisztában azzal. programjáról. hogy e szervezetek az ő életüket védik. osztály fejlesztési követelményei Ismerjék a legfontosabb természeti és civilizációs veszélyeket. Informálódjanak a nemzetközi együttműködésnek irányairól. szervezett bűnözés. amelyekkel a harmonikus életvitel megalapozható. hagyományokat. Tudják.

OFOE (http://www. A víz szerepe az oltásban. óvóhely Veszélykalauz a településen Riadó! Te is tehetsz valamit! Védelem. osztály Lesben áll és nem kímél… …és jön a víz. védi…védünk 14 . veszélyek otthon. prevenciós program (helyi hulladéktérkép) Riasztási jelek. bombavédelmi riadó A veszély jelzése. tűzmegelőzési tanácsok A gáztűzhely használatának veszélyei. használati utasítások. az intézmény veszélyezettsége. tűzvész. teendők riasztás esetén Tűzvédelmi. belvíz. bőrvédelem Elzárkózás. villám. tűz Prométheusz A tűzgyújtás története Mire vigyázz a háztartásban? Sütés-főzés Gáz. világítás Tüzek a természetben: vulkán. A tűzoltó készülék használata Hogy ünnep lehessen! Ha már baj van… Ünnepi fény Tűzjelzés Segítségkérés Menekülés. fűtés veszélyei Fűtésfajták. az utcán és az iskolában A katasztrófa-küszöböt elérő veszélyek: vegyi baleset.hu) 5. hóvihar. árvíz.osztalyfonok. véded. elektromos berendezések használata Az ünnepek során felmerülő veszélyek megelőzése A tűzjelzés régen és ma Segítségkérés A menekülés szabályai. üzemeltetési módok. szélvihar A település. villámhárító A legenda Irinyi János munkássága A sütés – főzés. osztály Hogyan is kezdődött? Tűz. oltás 6. fűtés. földrengés. mások tájékoztatása Elsősegélynyújtás Egyéni védelem: légzésvédelem. a hömpölygő áradat… A veszélyek típusai.

OFOE (http://www. tűzszerszám Őselemek.. osztály Az ősidőktől napjainkig Tűz! Tűz! A szervezett magyar tűzoltóság. tűzoltó laktanya Állampolgári jogok és kötelezettségek A biztonságos fűtés. polgári védelmi kötelezettség A csoportos védelem: kimenekítés. terrorizmus Környezetszennyezés Az együttműködés jelentősége Minősített időszakok Nem ismer határokat! Minősíthetetlen! 15 .hu) 7. találmányok Rendvédelmi szervek. ideiglenes lakóhelyelhagyás. sütés-főzés Vegyszerek használata Tűzgyújtás a szabadban A dohányzás veszélyei A segítségkérés lehetséges formái A tervezés elemei – tűzriadó. elsősegélynyújtás Globális veszélyek: nemzetközi bűnözés. okosan! Tűzmegelőzés a szűkebb környezetünkben A mindennapok tűzvédelme Segítségkérés Menekülési terv Tűzoltás dióhéjban Gyorsan. Nem vagyunk egyedül! Fogd a csomagod! Segíts! A veszélyhelyzet kezelésének rendszere A katasztrófavédelmi szervek feladata. eszközök Lassan.osztalyfonok. felfedezők. önkéntesek Helyi riasztások Tűzgyújtási technikák: tűzfúró. osztály Akik segítenek. befogadás Helyes magatartási szabályok. a szükséges „túlélőcsomag” összeállítása. tűzriadóterv Alapvető tűzoltási technikák. okosan! 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful