OFOE (http://www.osztalyfonok.

hu)

Szempontsorok az osztályfőnöki munka tervezéséhez
I. Az osztályfőnöki munka feladatkörei:
Ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása Szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása Közvetlen nevelőmunka

II. Az osztályfőnöki foglalkozási tervek tartalma:
Helyzetelemzés, célok, feladatok Tanulmányi kirándulás szervezése, tervezése Óralátogatási terv Szakköri, tanórán kívüli elfoglaltságok Pályaválasztás Gyermekvédelem Egészségi helyzet: Túlkoros Fáradékony Szétszórt figyelmű Hiperaktív Beszédhibás Gyenge látású Betegségre hajlamos Túl fejlett Testileg elmaradott a fejlődésben 7. Családdal való kapcsolatok, felmérések Család helyzete, szerkezete: Elvált szülők Nagycsaládos Veszélyeztetett Fizikai dolgozók gyermeke Értelmiségi dolgozók gyermeke Csonka család Munkanélküli Családlátogatások, szülői értekezletek, fogadó órák 8. A közművelődési intézményekkel való kapcsolat 9. Tervezett osztályprogramok 10. Feladatok, felelősi rendszer 11. Osztályfőnöki tematikák Énképünk – milyen a harmonikus személyiség? Egészségünk védelme A családi élet harmóniája Helyünk a társadalomban Gyarapítsuk műveltségünket! A szabadidő helyes eltöltéséről Munkakultúránkról Az ember és a természet harmonikus kapcsolódásáról 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1

3. Az életmód és a biztonság megőrzése 6. tájékozódás (tanulás – önművelés) 2.OFOE (http://www. A család. Tudni illik. Alkalmazkodás a családban Szülőföldünk. osztály Könyvtárhasználat: 1. A serdülőkor kozmetikája 15.osztalyfonok. vonzó élet a közösségben Közösségi megbízatások. A serdülés biológiai alapjai Közösség és személyiség: 1. tisztségek Személyes kapcsolatok az osztályban Helyem a közösségben 6. Életmód és táplálkozás 5. Egészséges környezet. 2.) 5. Felsősök lettünk Tartalmas. a szülők és a gyerekek közössége 9. Hogyan befolyásolhatom az életmódomat¸ életmódjavító szerződés 12. Szépirodalom szerepe az élményszerzésben Életmódok és az egészség (10 óra kötelező): 1. 5. Az életmód és a kapcsolatok 8. A tulajdon védelme 2 . titoktartás 7. Könyvtárhasználat célja.hu) Hazánk és a nagyvilág Jövőképünk III. Az életmód és a növekedés megkötése 9. hazánk 1. 4. Mi minden értendő az egészség fogalmán? Mi tesz engem egészségessé? 2. Az egészséges életrend 10. egészséges ember 3. Védjük hazánk természeti szépségeit 2. Az életmód és a veszélyes anyagok 7. Mi is az az életmód? 3. Környezetszennyezés 4. Ismerem– e önmagamat? 8. mi illik 13. gazdálkodó közösség 10. Olvasás szerepe (tudásgyarapítás) 3. Őszinteség. Osztályfőnöki témavázlatok a kerettantervnek megfelelően (A kötelező témákat keret jelzi. A család. Mitől egészséges az én életmódom? 4. Testünk higiéniája 14. Az életmód és a környezet 11.

Légy bátor IGEN– t mondani! 3. Eredményes tanulás az osztályban 7. Barátság – kapcsolataink Tanulás és munka 1. Ünnepeink (szeretett ünnepe. A tartalmas közösségi életért 3. Tanulás kötelesség 2. 7. Amiről én döntök: veszélyes anyagok II. Amiről én döntök: mozgás és személyes higiéné 6. Mit kell tennem a jobb eredményekért? 4. Amit a pályaválasztásról tudni kell 3 . A tanulást is tanulni kell 3. és amiről nem 2.és kábítószer-fogyasztás I. Hogyan telefonáljunk. közösség 1. de HOGYAN? 10. 8. Amiről én döntök: veszélyes anyagok. Amiről én döntök.osztalyfonok. 6. a szabadidő hasznos eltöltésében Életmódok és az egészség/ Korlátok és lehetőségek (10 óra kötelező): 1. 4. Ezek a döntések. A gazdaságos tanulás 3. intézzük ügyeinket 2. Feladataink az új tanévben 2. alkohol. A szolgáltatás szerepe a tanulásban. Amiről én döntök: környezet 9.hu) 5.OFOE (http://www. Az osztály közössége 4. Tanulmányi kirándulás előkészítése Hogyan is kezdődött? Mire vigyázz a háztartásban? Hogy ünnep lehessen! Ha már baj van… Tanulás. Ami érdekel. Amiről én döntök: mit eszem? 5. A lakóhelyi könyvtár szerepe 2. Illemtan – kulturált viselkedés a közművelődési intézményekben 6. Igazmondás. szívesen csinálom 6. osztály Könyvtárhasználat: 1. 9. Gazdaságos tanulási technikák 5. 8. Légy bátor NEM– et mondani! 4. Nehéz könnyű tantárgyak 5. Mai döntések – holnapi következmények Közösség és személyiség 1. 7. Helyem az osztályban 5. Miért tanulok? 6. dohányzás. A hazugság okai 7. hazugság. Értékelő órák (havi magatartás és szorgalom) 6.

Kötődés a hazánkhoz – lokálpatriotizmus 4. Változások a kapcsolataimban: Barátok és ellenségek 6. osztály Könyvtárhasználat: 1. A megismerés formái. Egészséges életmód (testkultúránk – napirend – pihenés – alvás) Élet a közösségben 1. Pozitív szerepvállalás: közéleti aktivitás 4. vállalásaim a közösségben 3. Védem. a szülők – csonkacsalád 9. Biztonság a változásokban 10. A veszélyes anyagok és a kapcsolatok 9. A család. Muzeális könyvtárak szerepe Életmódok és az egészség/ Függetlenségi törekvések és az egészség 1. Hogyan lássam családomat? Hogyan látnak ők engem? 4. Viselkedésünk nyaralás közbe 6. Terveink az év során 2. őszinteség 10. a hömpölygő áradat… 8. kortársak szerepe (Igaz barátok az osztályban) 7. Előretekintés/ visszatekintés 11. Tanulmányi munka és szorgalom értékelése Szülőföldünk. Lesben áll és nem kímél… 7.osztalyfonok. A baráti társaság. Szűkebb környezetem 3. A kirekesztettség következményei (konfliktus a családban) 6. Tanulmányi kirándulás előkészítése 5.hu) 7. kultúrált magatartás a fiúk – lányok barátságában 8. Ismerkedés a nemzeti könyvtári funkciókkal 2. gazdaságos tanulás 9. Veszélykalauz a településen 9. Konfliktusok az osztályban: a közösségből való kirekesztettség 5. véded. Káros szenvedélyek (dohányzás – alkohol – drogok) 12. Kötödés a hazához 2. Változások kora – Hogyan nézek ki? 2. Helyes viselkedés. Hogyan látom barátaimat? Hogyan látnak ők engem? 5. Változások kora – Hogyan érzem magam? 3. Kihívás vagy szenvedély: veszélyes anyagok 8. …és jön a víz. Változások kapcsolataimban: Barátság vagy szerelem? 7. Az ember munkájával alakítja és védi környezetét 11. Tapintat. Gyerek a családban 4 . védi…védünk! 7. Tolerancia: elvárások egymással szemben 8. Riadó! Te is tehetsz valamit! 10. hazánk 1. Feladataim.OFOE (http://www.

Gondolkozz globálisan – cselekedj lokálisan 3. Család és iskola 11. Az értékelés és az önértékelés kultúrája 5. nem késő elkezdeni 6. Az ember a természet része 2. okosan! 5. munkákban)? 9. Környezetünk védelméről 3. A tanítás – tanulás kultúrája 3. Alternatív étrendek 4. Lassan. okosan! Hazánk és a nagyvilág 1. Hogyan tanulunk? 4. A szellemi munka technikája: tanulás munkamódszerei 2. osztály Könyvtárhasználat: 1. Menjünk múzeumba! 9. Látsz-e e változást életmódodban? 7. tudatos tanulási szokások 3. Sportoljunk! 10. Mit változtatnál? 8. A határainkon túl élő magyarság 5. Ország – haza – nemzet 2. Tekintély – példakép 8. Környezetünk védelme – az egyéni felelősség kérdései 2. Tipikus problémahelyzetek: modern információhordozók Életmódok és az egészség / Felelősséged a jövőért 1.OFOE (http://www. Az ősidőktől napjainkig 4. Jövőképünk 8. Gyorsan. Életed 10 év múlva 11. A másik ember személyiségének tisztelete 4. Konfliktusaink kezelése 5 . Hazánkban élő nemzetiségek 3. Viselkedéskultúránk Hogyan alakítsuk életünket 1.osztalyfonok. Lelki konfliktusok okai 12. Anyanyelvi műveltségünk 6. Vitakultúránk 7. Mit ajánlasz a ma ötödikeseknek? 10. Műveltség – művelődés 2. Változtassunk! Táplálkozás 5.hu) 10. Lásd az összefüggést (testmozgás). Hogyan legyünk sikeresek (kapcsolatainkban. A mindennapi tájékozódás módszerei: sajtótermékek. Menjünk a szabadba! Az ember és a természet 1.

Időtartalma nem lehet kevesebb évi 10 óránál.hu) 13. Az Európai Unió 3. világnézet 7. tehát fizikai egészséget. 6 . A témáknál a következő szempontok fontosak: ¾ az egészségfejlesztés. Fogd a csomagod! Segíts! 5. szakemberek a bűnözés ellen 6.OFOE (http://www. Az egészség nem csupán valamilyen betegség hiányát jelenti. Egészségnevelés 5–8.) OM rendelet szerint be kell építeni a helyi tantervbe „az osztályfőnöki nevelő és oktató munkához kapcsolódva az egészséges életre nevelést. Segíts másokon – képesség az együttműködésben 15. Az alkotmány alapértékei és az emberi jogok 8. illetve az egészségvédelmet szolgáló tananyagot. Média szerepe 9. humán szervezetek. Szennyezések forrásai 2. Minősíthetetlen! IV. ÓRACÍMEK Mi minden tartozik az egészség fogalmába? Mi tesz engem egészségessé? Mi az egészség? Különböző felfogások. Milyen lehetőségeim vannak? Reális jövőkép Hazánk és a nagyvilág 1. Nem ismer határokat! 6. osztályig 28/2000. -védelem legfontosabb elméleti és gyakorlati megfontolásai. 21. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 2. osztály Életmódok és az egészség 1. Tömegtájékoztatás Ember és a természet 1.(IX. ¾ az adott életkori csoport ismert és legjellegzetesebb fejlődés– és szociálpszichológiai meghatározói. A bűnözés veszélyei 5. Reális önismeret 16.osztalyfonok. Az ifjúsági bűnözés 4. vélemények. 5. Akik segítenek… Nem vagy egyedül! 4. Értékrend. ¾ a legéltetőbb. Intézmények. ¾ az egészségmagatartás befolyásolásának lehetőségei. alkalmasint társadalmi méreteket öltő népegészségügyi problémák adott életkori csoporton belüli jelentkezési módjait. Természet és környezetvédelem 3. jellegzetességei. A kompromisszumkészség 14.

miért is veszélyesek számukra az anyagok. izgalom. Értsék meg. hogy a táplálkozás életmódunk egyik nagyon fontos összetevője. kerülve az egészségtelen szót. Ugyanakkor az erős érzelmi hatások (pl. Az emberek társadalmi hovatartozásuk. és különösen fontos az egészségünk és boldogságunk szempontjából. hogy áttekintsék. és szükség esetén változtatni rajta. mit tehetnek saját egészségükért. valamint szociális jóllétet is. Az életmód és a veszélyes anyagok Rengetek veszélyes anyag létezik a környezetünkben. fenyegetettség) viselkedésmódunk alakulását befolyásolhatják. hogy nem azt várjuk tőlük. hogy a gyerekek ebben a korban már átfogó nézetekkel rendelkeznek a biztonságuk megőrzésével kapcsolatos kérdésekről. tapasztalatot. azáltal. Bevezethetjük az órán az egészséges és a kevésbé egészséges ételek fogalmát. melyek összefüggésben álnak életmódunkkal: a cigaretta. amelyek közül mind lehet egészséges.osztalyfonok. kétségbeesés. mivel mindenkinek az életmódjában vannak olyan elemek. Tudják. Az érzelmek.hu) hanem a lelki. Hangsúlyozni kell. amelyeket megneveztek. mely az egészségnek és jóllétnek fontos részét képzik. hogyan táplálkoznak. az alkohol és a pszichoaktív szerek. A gyerekekkel meg kell értetni ezeket az egyéni különbségeket. 4. mely alapja az egészségünknek. Életmód és táplálkozás A cél. Tudatosítani kell a gyerekekben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos döntéseik hatását is későbbi életükre. hogy étkezésüket teljes mértékben megváltoztassák. 6. 2. vallásuk. szokásaik. melyek egészségesek. környezetünk. 3. idegesség. hogy tudatosságra próbáljanak törekedni táplálékuk megválasztásában. mindenképpen hangsúlyozni kell számukra. önbecsülésünk… Az összetevők egyenlő szerepe a kiegyensúlyozott életvitel kialakításában.. ki segíthet nekik. és melyek családjuk étkezési szokásainak jellegzetességei. de testi adottságaik alapján is különböző életmódot folytatnak. itt azonban azok kerülnek az óra középpontjába. érzelmi kiegyensúlyozottságot. és bizonyos fokú változtatásra mindenki képes. Összehasonlítás a családtagok életmódja között. A sokat emlegetett testi vagy fizikai biztonság mellett a lelki biztonság fontosságát is ki kell emelnünk. jelentős szerepet játszanak abban. az előzőleg már jól begyakorolt képességeket és akár a szabályokat is. hogy elnyomják a tudást. amelyeknek korábban engedelmeskedtünk. táplálkozás. 7 . kapcsolataink. valamint azt. 5. hogy segítségükkel felismerjék a lehetséges veszélyeket és a kockázatokat. hogy „mindenkinek vannak gazdálkodható lehetőségei”. hogy biztonságérzetük több tényezőből tevődik össze. Az életmód és a biztonság megőrzése Bár a kutatások azt bizonyítják. Mi is az az életmód? Mi az életmód? Életmód összetevői: mozgás. Az egészséges életmód fogalmát egyéni esetekre kell alkalmazni. hanem azt. Mitől egészséges az életmódom? Jó egészségi állapot és az egészséges életmód összefügg egymással. hogy rávezessük a gyerekeket arra. A gyerekek egy heti étrendjük megírásával alkalmat kapnak arra. higiénia. gyakran okozhatnak különféle baleseteket is.OFOE (http://www.

Hogyan befolyásolhatom az életmódomat?– Életmód javító szerződés megkötése Az óra fő témája a tudatosság szerepe az életmódot illető szokások tekintetében. hogy a változás életünk természetes változója. jelzések felismerése. Ezen az órán a gyerekeknek lehetőségük nyílik arra. Külső és belső tényezők. Döntés fogalma. Légy bátor NEM– et mondani! 2. hogy valamilyen módon azok a gyerekek is bevonódjanak az órai munkába. döntés előkészítése. hogy a gyerekek megfogalmazzák a családi kapcsolatrendszerben való létezés előnyeit és esetleg hátrányait. hogy milyen kapcsolat van életmódunk. Az életmód és a kapcsolatok Az óra legfontosabb feladata annak megértetése a gyerekekkel. valamint. Módot kell adni az órán arra is. 8 . Fontos. Az óra fontos üzenetei: – a környezet hatással van mindennapjainkra. Felelősséggel járó döntés. és amiről nem Egy korábbi döntés felülvizsgálata. valamint a pillanatnyi és hosszú távú negatív következmények és előnyök mérlegelésének fontossága. időbeosztásunk és ezzel együtt egyszerű hétköznapjaink is.osztalyfonok. valamint – mindannyian felelőséggel tartozunk környezetünk állapotáért. Az életmód és a környezet Az emberek – felnőttek és gyerekek –. 9. osztály Korlátok és lehetőségek 1. az életmód összetevőiről. melynek egyaránt vannak jó és rossz pillanatai. ÓRACÍMEK Amiről én döntök. hogy kapcsolatrendszerekben élünk. hogy saját kapcsolatrendszereinknek minősége is életmódunk jellemzője. egészséges életmódról. Légy bátor IGEN– t mondani! Döntések meghozatalát befolyásoló tényezők. 10. 3. hogy megkössenek egy ún. 8. hogy milyen a mi életmódunk. tehát mi magunk „alkotórészei” vagyunk a környezetnek. környezetünk minősége. akiknek esetleg nincs családjuk. Az elmúlt órákon sokat beszélgettetek az életmódról. felelősséggel vállalt döntés. szokásaink. 6. Ez az óra ezekre a növekedéssel kapcsolatos változásokra próbál rávilágítani. életmódjavító szerződést. Életkorunk előrehaladtával rengeteg tényező változik mind bennünk.hu) 7. hangsúlyozva.OFOE (http://www. és – minősége egészségi állapotunkat jelentősen befolyásolja. Fontos annak az áttekintése is az órán. attitűdjeink. mind körülöttünk. melyben élünk. valamint egészségünk között. Megváltozhatnak értékeink. Az életmód és a növekedés Ezek között az egyik legfontosabb tényező az életkorváltozás. valamint.

9. Kiegyensúlyozott. megkötött étkezési szokásaikat. 8. 9. 3. 5. dohányzás. Kommunikációs technikák elsajátítása. ÓRACÍMEK Változások kora – Hogyan nézek ki? Változások kora – Hogyan érezzem magam? Hogyan látom családomat? Hogyan látnak ők engem? Hogyan látom barátaimat? Hogyan látnak ők engem? Változások a kapcsolataimban: Barátok és ellenségek Változások a kapcsolataimban: Barátság vagy szerelem? Kihívás vagy szenvedély: veszélyes anyagok A veszélyes anyagok és a kapcsolatok Biztonság a változásokban Előretekintés / visszatekintés 8. Reklámok hatása az étkezésre. Az előző óra folytatása Amiről én döntök: környezet Ezek a döntések.hu) 4. melyek segítik őket gondolataik. Szépségideál – testmozgás. 6.OFOE (http://www. hogy a gyermekekkel el tudjuk fogadtatni társaik eltérő. 4. 7. kényszerdiéták. 6. 8. Amiről és döntök: veszélyes anyagok. osztály Felelősséged a jövőért ÓRACÍMEK 1. 9 . 5. Fontos. osztály Függetlenségi törekvések és az egészség 1. 6. 2. az óra címe is valójában a csoportnyomásnak való ellenállást fejezi ki. alkohol. Divat és étkezés. 2.osztalyfonok. Amiről én döntök: mozgás és személyes higiéné Mozgás szükségessége. de HOGYAN? Mai döntések – holnapi következmények 7. 3. Személyi higiénével kapcsolatos kérdések. 4. érvényre juttatásában és a konfliktusok elkerülésében. Diéták. általános életkép a döntési lehetőségekről Amiről én döntök: veszélyes anyagok II. akaratuk megfelelő kifejezésében. 10. 10. 7. A gyerekeknek ki kell fejleszteniük olyan készségeket. 5. a kommunikációs készségek fejlesztése. Az egészségkárosító szokások kialakulásában a csoportnyomásnak döntő szerepe lehet. Amiről én döntök: mit eszem? Étkezéssel kapcsolatos döntések.és kábítószer-fogyasztás I.

– Beszámoló (a könyvben található rövidebb rész tartalmának ismertetése). – Bármely témában ismeretterjesztő gyermekkönyvek és gyermekfolyóiratok rövidebb szövegeiből tények. nemzeti és családi ünnepek stb. – Segédkönyvek használata (szótár.osztalyfonok. Könyvtárhasználat Alsó tagozat: Alapvető ismeretek és tevékenységek – A könyvtár tereinek és főbb állományrészeinek azonosítása. audiovizuális ismerethordozók). – Személyhez kapcsolódó adatok keresése 10 . évkönyv. – Könyvismertetés (egy könyv tartalomjegyzéke és átlapozás alapján). 8. Tevékenységek feladattípusok – Tevékenységek könyvekkel bármely tantárgyban – Könyvek keresése (adott témáról szóló könyvek felsorolása). magyar szavak helysírása). folyóirat. időszaki kiadvány: sajtótermékek.) – Élményt jelentő olvasmányokról beszámoló. Tevékenységek. ismeretterjesztő irodalom). 10. adatok. évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek – Eligazodás a könyvtár raktári rendjében (szép. – Anyaggyűjtés – tanítói segítséggel – különböző ismeretforrásokból tantárgyi témákban (népi hagyományok. lexikon. Idegen szavak és kifejezések szótára) – Fogalom meghatározás (lexikonok felhasználásával). – A gyermekkönyvek tartalom szerinti csoportosítása (szépirodalom. – Az életkornak megfelelő segédkönyvek használata. lényegi tartalmuk ismertetése. gyermekkönyvek keresése szerző és cím szerint. könyvajánlás készítése. V. feladattípusok – Egyszerűbb feladatok megoldása szótárakkal (ismeretlen kifejezések magyarázata. kifejezések keresése (Magyar értelmező kéziszótár. audiovizuális ismerethordozók) megkülönböztetése főbb jellemzői alapján. illusztrációk) alapján. alkotói életutak.OFOE (http://www. – Segédkönyvhasználat – Ismeretlen szavak. 5. személyekhez kapcsolódó anyagok keresése a korosztály számára készült lexikonok. fejezet) rövid beszámoló készítése. – Különböző dokumentumtípusok ismerete és használata (könyv. 9. mesekönyvek. enciklopédia). – Témákhoz. – Gyermekkönyvek témájának és főbb adatainak megállapítása formai és tartalmi elemeik (címlap.. tartalomjegyzék. illetve szakirodalom). újság. – A főbb dokumentumfajták (könyv.hu) 7. enciklopédiák felhasználásával. kiemelése. a megtalált szövegrészletekről (szócikk. évszakok.

évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek Tevékenységek feladattípusok Könyvtárhasználat: A szellemi munka technikája: tanulás munkamódszerei A mindennapi tájékozódás módszerei: sajtótermékek. – Adott szerzőről szóló mű keresése a katalógusban és a könyvtárban. sőt önmagukon kívül társaikon is tudnak segíteni és csökkenthetik a környezetben.évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek – A betűrendes leíró katalógus használata. polgári védelmi – katasztrófavédelmi oktatás Nevelés–oktatás céljai.hu) Könyvtárhasználat: Könyvtárhasználat célja. 11 . tájékozódás (tanulás – önművelés) Olvasás szerepe (tudásgyarapítás) Szépirodalom szerepe az élményszerzésben 6. melyek segítségével a bekövetkező katasztrófa és vészhelyzetekben megnő az életben maradásuk esélye. hogy különböző tantárgyak témáiról milyen sorozatok szólnak. tudatos tanulási szokások Tipikus problémahelyzetek: modern információhordozók Az életmód és a környezet VI. – Annak megállapítása. Tűzvédelmi. feladatai Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása.osztalyfonok.OFOE (http://www. – Tanult témákhoz friss információ keresése ismeretterjesztő folyóiratokban. anyagi javakban keletkezett károkat. a szabadidő hasznos eltöltésében 7. – A sajtótermékek (napilap. Tevékenységek feladattípusok – Adott szerző műveinek kigyűjtése a katalógusból. – Aktuális témák figyelése a napilapokban és a tömegkommunikációs műsorokban. megkeresése a könyvtárban. évfolyam Alapvető ismeretek és tevékenységek Tevékenységek feladattípusok Könyvtárhasználat: Ismerkedés a nemzeti könyvtári funkciókkal Muzeális könyvtárak szerepe 8 . folyóirat) ismerete. hetilap. Könyvtárhasználat: A lakóhelyi könyvtár szerepe A szolgáltatás szerepe a tanulásban.

olyan pozitív beállítódások megalapozása.osztalyfonok. fajtáinak ismerete (árvíz–belvíz. fűtés. s ezzel a személyes biztonság eléréséhez vezetnek Veszélyhelyzeti ismeretanyag Tűzvédelmi– tűzmegelőzési ismeretek Történeti háttér • az emberek tűzzel való kapcsolatának történetének ismerete • a tűzgyújtás történetének ismerete • a tűzoltóság rövid történetének ismerete Tűzmegelőzés • alapvető szabályok a háztartásban (sütés.hu) Alapvető cél az embertársaik iránt érzett felelősség jelentőségének megteremtése. a menekülés. segítségkérés • menekülés – elemi viselkedési szabályok ismerete • tűzriadó ismerete • a telefonálás módja Tűzoltóságok • tevékenységének ismerete Polgári védelmi – katasztrófavédelmi ismeretek Biztonsági és veszélyhelyzetek • a biztonság összetevőinek ismerete • a katasztrófaküszöböt elérő helyzetek a civilizációs és természeti katasztrófák okainak. az összefogás és a segítségnyújtás jelentőségének tudatosítása az iskola Prevenciós Programja. helyi sajátosságok iamerete a katasztrófa– küszöböt el nem érő veszélyhelyzetek felismerése otthon és az iskolában a veszélyhelyzetek túlélési lehetőségeinek. nukleáris baleset) • • • • a globális veszélyek. földrengés. szélvihar. forrázás. túlélés alapvető ismérveinek elsajátíttatása. figyelemfelkeltés a veszélyekre. a település veszélyezettsége. az ország. égési sérülések Menekülés. amelynek az élet– és környezetkímélő. az élete és a környezetet megóvó magatartás igényének kialakítása. világítás) • tűzgyújtási szabályok Gyújtás és oltás • alapvető gyújtási és oltási szabályok és módok ismerete • elemi elsősegélynyújtó ismeretek –pl. az óvatosságra intés.OFOE (http://www. vegyi baleset. a tűzesetek megelőzését szolgáló magatartás alakításához. hóvihar. a tanulók szerepe a végrehajtásban A lakosság védelme • a riasztási jelek ismerete • a követendő helyes magatartás– szabályok a különböző veszélyhelyzetekben • a segítségkérés helyes formáinak ismerete 12 . főzés.

szervezett bűnözés. Nyerjenek betekintést.). az együttműködés módjait. Ismerjék a riasztási jeleket. hogy e szervezetek az ő életüket védik. illetve megszegésének következményeit. mentők). Tudják. a biztonságot.osztalyfonok. osztály fejlesztési követelményei Ismerjék a legfontosabb természeti és civilizációs veszélyeket. tudják. a veszélymegelőzéssel kapcsolatos állampolgári kötelességeik. környezetszennyezés. A döntéshozatal gyakorlásában személyes tapasztalataik mellett használják fel a tömegkommunikáció forrásait. kimenekítés. az életet és a környezetet kímélő szokásaik alakuljanak ki. csoportos) a védelem lehetőségeinek ismerete (elzárkózás. Informálódjanak a nemzetközi együttműködésnek irányairól.hu) • • • akik segítenek: a katasztrófavédelem és más segítő szervek. Ismerjék meg a területükön lévő. Kísérjék figyelemmel lakóhelyük tűzoltóságának. törések felismerésére. ismerjék az egyéni védőeszköz használatát és iskolájuk prevenciós Programját. kitelepítés) és egyéni védelem rájuk vonatkozó feladatait. Ismerjék meg az intézmény Prevenciós Programjának rá vonatkozó részeit. hogy mit jelent a polgári védelmi kötelezettség. Ismerjék a tűzoltóság kulturális. hogy mit tehetnek a megelőzése érdekében. tanulják meg értően szelektálni azokat. sebek. legyenek képesek együttműködni a segítségnyújtókkal. a katasztrófavédelem élete – és anyagi javakat mentő funkcióját. terrorizmus stb. rendőrség. kihívásokról (ipari balesetek. Ismerjék a Magyarországon előforduló leggyakoribb veszélyhelyzeteket. Ismerjék fel az összefogás jelentőségét. Legyen igényük az önmentő módszerek és mások mentése lehetőségeinek megismerésére. Ismerjék a pánik kitörésének előjeleit. valamint azt.OFOE (http://www. a hazánkra jellemző veszélyhelyzeti tűzoltási – tűzmegelőzési polgári védelmi – katasztrófavédelmi tevékenységről. programjáról. személyes felelősségük felismerésére. a szűkebb és tágabb környezetük védelmét. Sajátítsák el az elemi elsősegély-nyújtási ismeretek közül a sérülések. tűzzel kapcsolatos kultúrtörténeti emlékeket. Alakítsanak ki reális képet tevékenységükről. legyenek tisztában azzal. óvóhely. a polgári védelmi kötelezettség jelentőségének ismerete a védelem fajtáinak ismerete (egyéni. hagyományőrző és értékmegóvó. ellátására vonatkozó elemi tudattartalmukat. tájékoztatást a hazánkat és a környezetünket érintő új veszélyekről. hagyományokat. tűzoltóság. Legyenek képesek a környezetük tűzvédelmével. Magatartásuk szolgálja az emberi élet. hogy veszélyhelyzet esetén hogyan segíthetnek önmagukon és egymáson. kitelepítés) 5–8. gyakorlására. az ifjúsági szövetségek nemzetközi kapcsolatairól. Ismerjék a segítségkérés. katasztrófavédelmének őket is érintő vonatkozásait. mint a honvédelemi kötelezettség része. Tudják végrehajtani a távolsági védelem (kimenekítés. 13 . Olyan. Legyenek tisztában a veszélyhelyzetekben betartandó alapvető magatartási szabályokkal. tömeges migráció. atomfegyverek elterjedése. Ismerjék meg a segítségnyújtókat (katasztrófavédelem. lehetőségeiről. amelyekkel a harmonikus életvitel megalapozható. a természet. Tudják elemezni és értékelni a szabályok megtartásának. szerepük az állampolgárok védelmében. járványok. szokásokat.

mások tájékoztatása Elsősegélynyújtás Egyéni védelem: légzésvédelem. villámhárító A legenda Irinyi János munkássága A sütés – főzés. véded. villám. fűtés veszélyei Fűtésfajták. használati utasítások. oltás 6. tűzvész. óvóhely Veszélykalauz a településen Riadó! Te is tehetsz valamit! Védelem. osztály Hogyan is kezdődött? Tűz. az intézmény veszélyezettsége. teendők riasztás esetén Tűzvédelmi. bombavédelmi riadó A veszély jelzése. A tűzoltó készülék használata Hogy ünnep lehessen! Ha már baj van… Ünnepi fény Tűzjelzés Segítségkérés Menekülés. hóvihar. tűz Prométheusz A tűzgyújtás története Mire vigyázz a háztartásban? Sütés-főzés Gáz. prevenciós program (helyi hulladéktérkép) Riasztási jelek.hu) 5. árvíz. veszélyek otthon. földrengés. védi…védünk 14 . tűzmegelőzési tanácsok A gáztűzhely használatának veszélyei. A víz szerepe az oltásban. elektromos berendezések használata Az ünnepek során felmerülő veszélyek megelőzése A tűzjelzés régen és ma Segítségkérés A menekülés szabályai. szélvihar A település. belvíz.OFOE (http://www. osztály Lesben áll és nem kímél… …és jön a víz. az utcán és az iskolában A katasztrófa-küszöböt elérő veszélyek: vegyi baleset. üzemeltetési módok. a hömpölygő áradat… A veszélyek típusai. fűtés.osztalyfonok. bőrvédelem Elzárkózás. világítás Tüzek a természetben: vulkán.

OFOE (http://www. befogadás Helyes magatartási szabályok. okosan! 8. tűzriadóterv Alapvető tűzoltási technikák. elsősegélynyújtás Globális veszélyek: nemzetközi bűnözés. a szükséges „túlélőcsomag” összeállítása. ideiglenes lakóhelyelhagyás. tűzoltó laktanya Állampolgári jogok és kötelezettségek A biztonságos fűtés. terrorizmus Környezetszennyezés Az együttműködés jelentősége Minősített időszakok Nem ismer határokat! Minősíthetetlen! 15 . tűzszerszám Őselemek. találmányok Rendvédelmi szervek. önkéntesek Helyi riasztások Tűzgyújtási technikák: tűzfúró. osztály Az ősidőktől napjainkig Tűz! Tűz! A szervezett magyar tűzoltóság.osztalyfonok.hu) 7. eszközök Lassan. sütés-főzés Vegyszerek használata Tűzgyújtás a szabadban A dohányzás veszélyei A segítségkérés lehetséges formái A tervezés elemei – tűzriadó. okosan! Tűzmegelőzés a szűkebb környezetünkben A mindennapok tűzvédelme Segítségkérés Menekülési terv Tűzoltás dióhéjban Gyorsan.. felfedezők. Nem vagyunk egyedül! Fogd a csomagod! Segíts! A veszélyhelyzet kezelésének rendszere A katasztrófavédelmi szervek feladata. polgári védelmi kötelezettség A csoportos védelem: kimenekítés. osztály Akik segítenek.