P. 1
Új témák és tevékenykedteto módszerek a pedagógusképzésben

Új témák és tevékenykedteto módszerek a pedagógusképzésben

|Views: 25|Likes:
Published by biroimre

More info:

Published by: biroimre on Oct 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2014

pdf

text

original

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Foglalkozástervek

Visszacsatolás az alapképzésbe

Tartalom
Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben .............................................. 1 Tartalom ..................................................................................................................................... 2 Bevezető ..................................................................................................................................... 4 A folytatás, hogyan tovább? ................................................................................................... 5 I. Értékelés .................................................................................................................................. 6 I. 1. I. 2. I. 3. I. 4. I. 5. II. 1. II. 2. II. 3. II. 4. II. 5. III. 1. III. 2. III. 3. III. 4. III. 5. IV. 2. IV. 3–4. IV. 5. Az értékelés pedagógiai szerepe, funkciói – dr. Szeszler Anna .................................. 8 A tanulók értékelésének fajtái – dr. Szeszler Anna ................................................... 15 A fejlesztő értékelés – dr. Szeszler Anna .................................................................. 27 Tanárok értékelése – Fehér Márta ............................................................................. 32 Intézmény értékelése – Benczúr Katalin ................................................................... 43 Osztályfőnöknek lenni – Fehér Márta.................................................................... 55 Kapcsolat a szülőkkel – Fehér Márta ..................................................................... 69 Kapcsolat a kollégákkal – Fehér Márta ................................................................. 76 Változó tanárszerepek – Fehér Márta .................................................................... 88 Kapcsolat a diákokkal (partneri viszony) – Fehér Márta ..................................... 100 Honnan jöttünk, kik vagyunk? – Farkas Magdolna ............................................. 109 Saját élmény – Farkas Magdolna ......................................................................... 120 Hallgatói szerepre való felkészülés – Farkas Magdolna ...................................... 130 A tanár mint segítő – Farkas Magdolna ............................................................... 136 Az intézményhez való kötődés – Farkas Magdolna ............................................ 148 Kooperatív tanulás – Kerékgyártó Judit .............................................................. 179 Projekt I. és II. – Kerékgyártó Judit ................................................................. 202 Differenciálás – Kerékgyártó Judit ...................................................................... 250

II. Pedagógus-szerepek............................................................................................................. 55

III. Pályaszocializáció ............................................................................................................ 108

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek ........................................................................... 159

V. Gyermekmegismerés ......................................................................................................... 285 V. 1. A gyerekmegismerés a hallgatók saját tapasztalatai és ismeretei alapján – Mendelovics Zsuzsanna ..................................................................................................... 286 V. 2. A gyermek megismeréséhez használható módszerek, terepek, eszközök saját élményű feldolgozása – Mendelovics Zsuzsanna .............................................................. 290 V. 3. A lényegi kérdések tartalma, megvitatása – Mendelovics Zsuzsa ....................... 317 V. 4. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” a tanításban – Mendelovics Zsuzsa ................................................... 323 V. 5. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” osztályfőnökként – Mendelovics Zsuzsa .......................................... 334
2

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

VI. Társadalmi részvétel, közösségi projektek....................................................................... 343 VI. 1. Bevezetés a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörébe – Galambos Henriette ............................................................................................................................. 345 VI. 2. VI. 3. VI. 4. VI. 5. Felkészülés a közösségi szolgálati/önkéntes projektre – Galambos Henriette .... 352 A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. – ..................................... Galambos Henriette ............................................................................................ 358 A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. – Galambos Henriette ... .............................................................................................................................. 362 Feldolgozó foglalkozás, értékelés – Galambos Henriette .................................... 372

3

Visszacsatolás az alapképzésbe

Bevezető
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetése – a TÁMOP 3.1.1. kiemelt program keretein belül – döntött úgy, hogy az eddigi nagy volumenű és alapjában sikeresen lezajlott közoktatási kompetenciafejlesztő programok után fontos lenne azok eredményeit a felsőoktatásban is hasznosítani. Az általános és középiskolákban elindult szemléleti és módszertani átalakulás után fontossá vált, hogy a felsőoktatási intézményekben a pedagógusképzés reagáljon erre a kihívásra, és úgy készítse fel a jelölteket, hogy azok az új kihívásoknak is meg tudjanak felelni. Napjaink pedagógusképzésének többek között fel kell készítenie a jövendő pedagógusokat a változatos, tevékenykedtető tanulásszervezési módszerekre, a pedagógus-szerepben bekövetkezett szemléleti változásra és az ebből következő gyakorlati tennivalókra. Azokra a kérdésekre kell feltétlenül választ adnia, amelyek a mai iskolát érintik, azokat a probléma-megoldási stratégiákat kell megtanítania, amelyek ma a közoktatási intézményekben jelen vannak. E gondolatok jegyében született meg az itt bemutatásra kerülő kiadvány, amelynek az volt a célja, hogy a pedagógusképző intézmények oktatói számára olyan konkrét foglalkozásterveket jelentessen meg, amelyek segítik őket abban, hogy oktatói munkájuk során módszereik újak és változatosak legyenek. A fejlesztés fontos eleme az elkészült foglalkozástervek gyakorlatban történő kipróbálása, valamint a tesztelés utáni korrekciója is. A program eredményeképpen – jelen kiadványban, valamint az Educatio Nonprofit Kft. honlapján1 – a gyakorlatban kipróbált segédanyagok állnak rendelkezésre a pedagógusképzésben oktató kollégák számára.

A foglalkozástervek (modulok) jellemzői A modul megadott modulsablon szerint készült, 15–20 oldalas foglalkozásterv. A modulleírás alkalmas arra, hogy a pedagógusképzésben oktató kolléga a hallgatók számára saját élményű egyetemi órákat tud tartani. A modulleírás tartalmazza a tanórai tevékenységeket, azok célját – vagyis a kompetenciafejlesztés fókuszait, az azokhoz kapcsolódó módszerek részletes leírását, valamint a szükséges tanári és diákmellékleteket is.

1

http://www.educatio.hu

4

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

A folytatás, hogyan tovább? Jelen programban négy felsőoktatási intézményben valósult meg a modulok kipróbálása, tizenhárom oktató részvételével. Reményeink szerint ezzel a lépéssel egy folyamat indult el, amelyben a kipróbálásban részt nem vett intézményekben pedagógusokat képző oktatók is elkezdik használni ezt a segédanyagot a tanításban. Nagyon pozitív élmény volt és ezúton is köszönjük a tizenhárom oktató részvételét, azt, ahogyan hozzáálltak a modulokhoz, és ahogyan visszajeleztek a modulíróknak, annak érdekében, hogy a szélesebb nyilvánosság elé már a gyakorlatban kipróbált, korrigált modulok kerüljenek. Különlegesen előrevivő és pozitív hangulatú volt az a szakmai együttműködés, amely a program során a közbeszerzésen a pro gram lebonyolítását megnyerő céggel, az Expanzió Humán Tanácsadó Kft.-vel létrejött. 2011. február 10. dr. Czike Bernadett a program szakmai vezetője

5

I. Értékelés

I. Értékelés
A témakörhöz tartozó valamennyi foglalkozásra vonatkozó javaslatok Ajánlott idő: 90 perc (lehetőleg szünet nélkül) Ajánlott létszám:  20-24 fő (5-6 db négyfős kiscsoport, de akár ennél több hallgató is dolgozhat négyfős csoportokban) Szervezési javaslat:  Akár kisebb, akár nagyobb létszámú hallgatói csoporttal dolgozunk, a foglalkozás során négyfős kisebb csoportokra lesz szüksé g. A terem berendezésétől függő módon – előadóterem, fix székek esetében – az egymás előtt/mögött ülő párok dolgozhatnak együtt. Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  Ha alapképzésben vesznek részt tanítványaink, a választható tevékenységeket érdeklődési körük határozhatja meg. Ha jól ismerjük a csoportot, diákjainkat az aktuális céloknak megfelelően sorolhatjuk csoportokba.  Amennyiben különböző életkorral dolgozó pedagógusok továbbképzésére használjuk a modult vagy annak valamelyik részét, értelem szerűen választhatunk az irodalomból. Értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Ennél a modulnál különösen fontos, hogy az abban leírtakat át is éljék a hallgatók, modell legyen számukra.  A folyamatos visszajelzés mellett az egyes részeknél különösen tudatosan kezeljük az önértékelés, egymás értékelésének lehetőségeit is.  Az ellenőrzésnél mi is kitérhetünk a folyamatokra, együttműködésre, s természetesen a tartalomra, alkalmazásra, amit előadnak, leírnak együtt és/vagy önállóan is. A kapcsolódó vizsgához módszertani javaslat, hogy ott a gyakorlatból, akár egy példa elemzéséből kiindulva kelljen számot adni az olvasottakról, megtanultakról, s nem fordítva. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, vastag, színes filctollak, rögzítési lehetőség, amellyel a plakátokat fel lehet tenni a falra, kinyomtatott vagy kivetített anyag a mellékletből, vagy egyéb irodalom, ill. órafelvétel alapján

6

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

A foglalkozás megtartásához, illetve diákok számára ajánlott szakirodalom:  Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek (Pedagógiai értékelés fejezet). Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.  Brassói Sándor – Hunya Márta – Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása http://www.ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle/fejleszto-ertekeles  Csapó Benő: Tudás és iskola. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004.  Értékelés másképpen I. DVD. SuliNova Pedagógiai Alternatívák Központja, 2005.  Fejlesztő értékelés – A tanulást-fejlesztő osztálytermi módszerek a középfokú oktatásban. Országos Közoktatási Intézet, OECD, 2005  Golnhofer Erzsébet: A pedagógiai értékelés. In: Didaktika – elméleti alapok a tanítás tanulásához Szerk.: Falus Iván, Tankönyvkiadó, 2000  Kertesi Gábor: A közoktatási intézmények teljesítményének mérése-értékelése, az iskolák elszámoltathatósága http://oktatas.magyarorszagholnap.hu  Knausz Imre: A tanulók értékelése. In: Intézményvezetés és közoktatási értékelés. Okker Kiadó, Budapest, 2005.  Nádasi Mária – Hunyady Györgyné: Szöveges értékelés, Trezor Kiadó, 2005.  Radó Péter: A fejlesztő értékelés az oktatáspolitika és az oktatásfejlesztés eszközrendszerében. Új Pedagógiai Szemle, 2006. március  Ranschburg Ágnes: Az iskolák értékelési-mérési gyakorlata és a kompetenciák. Új Pedagógiai Szemle 2004. március  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására), szerk.: Fehér Márta, SuliNova, 2005. Értékelés fejezet  Zágon Bertalanné: (szerk.): Értékelés másképpen. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

7

 probléma. tudatosítás. kit. funkciói – dr.  empátia. hat és visszahat a teljes folyamatra. az SNI diák gyóg ypedagógusával. munkaformák. Képességbeli:  érzelmeink pontos azonosítása. Valamennyi diák. mikor és hogyan értékel az iskolában? Korábbi iskolai élmények során végigélt saját tapasztalatok irányított elemzése. Szeszler Anna Annak tudatosítása. hanem mennyiséginek tekintsük. különösen a más szubkultúrában szocializálódottak és a sajátos nevelési igényűek teljesítményének értékelésében fontos annak a szempontnak az érvényesítése. Kapcsolódási pontok: A programon belül több témához szorosan kapcsolódik. 1. szükség esetén képes az egyéni fejlődés támogatását szóló tervét módosítani). következtetések megf ogalmazása. az élethosszig tartó tanuláshoz való későbbi viszonyukat is.  együttműködést tud kialakítani a más szubkultúrában élő diákok szüleivel is. miközben csak a „jéghegy csúcsa”.  kritikai gondolkodás. hogy az értékelés elsőso rban érték keresés. pszichológusával is. miért.I. amely alkalmazásának mikéntje nagymértékben befolyásolja tanítványaink képességeinek fejlődését. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli: a tanulási képességekben meglévő különbséget ne minőséginek. Az értékelés funkcióinak tudatosítása.  kommunikációs készségek. (A magyar és az angol nyelv is ezt fejezi ki: value – evaluation). elemzés. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Ki. hogy az értékelés áthat gyakorlatilag minden(féle) pedagógiai folyamatot. Értékelés I. teljesítményét. Az értékelés megjelenése a tanulási folyamat egészében. 8 .és konfliktuskezelés.  rugalmasság (a tanulás teljesítmény rendszeres elemzése alapján. Az értékelés pedagógiai szerepe. különösen a módszerek.

 A legrosszabb élményem az volt.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. anyagok (mellékletek) 2’ A téma felvezetése Az értékelés téma feldolgozásának célja. vagy/és osztálytársai között voltak más kultúrában vagy más szubkultúrában szocializálódott diákok is. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. kapcsolódás a korábbi témákhoz Frontális 8’ Az értékeléssel kapcsolatos saját iskolai élmények felidézése (4 fős csoportok. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. fejlesztendő készségek.Meghatározó saját Kooperatív ban) a következő mondatkezdéssel: élmények felidézé.tanulás – Páros sével ráhangolódás a szóforgó  A legszívesebben arra emlékszem. ha esetleg a hallgató integrált osztál y. amikor… témára. Ráhangolódás. 9 .sítása ba járt. amikor… Saját érzések azonoAz élmények felidézése terjedjen ki arra.

osztálytársaknak. Kooperatív tása példával és indoklással). képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.) Információkezelés ral  Példák kiegészítése. hanem az iskolai élet legkülönfé Hogyan? lébb mozzanatához kapcsolódhatnak. elemzése egy új szempontból gésekben való gon. filctoll 10’ 10’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. 10 .tanulás dolkodás pír. filctoll. a felsorolások összehasonlításával A felsorolások áttekintése közösen (csoportonként egy-egy újabb elem bemuta. Kooperatív tanulás – megbeszélés csoportban szóforgóval.Felsorolás lejegyzése megosztása egy másik pármagáról. filctoll azonos csoportokban: Információ  Kinek üzen az adott értékelés? (Várható válaszokra példa: tanulónak ön. értelmezése tágabb értelemben. ill. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az egymás felé forduló kettős kör külső részében állók mondanak egy példát. amelyek most nem a legmaradan Mikor? dóbb pozitív. szülőnek. Csoportonként csomagolópapír. közös plakát kéCsoportonként csomagolópapír. elmélyedés a témá.tanulás – Ketban tőskör Hogyan jelenhet meg az értékelés a tanítás–tanulás teljes folyamatában? Csoportosítás:  Mit? Minél többféle értékelési módszer gyűjtése. Értékelés II.Kooperatív Csoportonként csomagolópaA korábban felelevenített élmények összevetése.Információgyűjtés. negatív élményhez kötődnek. anyagok (mellékletek) 10’ Kinek szól az értékelés? Nagyobb összefüg.I. fejlesztendő készségek. Frontális megbeszélés. más intézménynek stb.

) Az elhangzottak felhasználásával írjanak össze annyi értékelési helyzetet. 5’ Frontális megbeszélés a csoportban készített plakátok alapján. ekkor a belsők mondanak újabb példát. ismétlés. felelés. Állásfoglalás az adott állítások tartalmával kapcsolatban (lásd melléklet) 11 . hogy lehetőségeiket alul értékeljük. Az újabb szempontok fókuszba állításával az esetekhez kapcsolódó várható módszerek: mosoly (és más nonverbális módok). attitűdök. írásban. a tudást visszatükröző „termékek” gondolkodás. gyakorlás. tetszőlegesen választott szempontok szerint)? Plakátok összehasonlítása szítése strukturált rendezés. bíztatás. motiváció. ugyanakkor számoljunk azzal a veszéllyel. Véleményalkotás Önálló munka Állításokat – értékválasz. órán.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben majd továbbhalad a kör.tartalmazó tás melléklet ki- 10’ Az értékelés funkciói. módot. a tanulási folyamat melyik szakaszában (új anyag feldolgozása. otthon. (A szempontok között szerepeljen a metakommunikáció intenzitásának az eltérő volta a különböző szubkultúrákban. röpdolgozat. Csoportosítás megadott szempontok szerint. szidás. viselkedések. bizonyos készségek stb. gyűjtése)?  Mihez viszonyítunk? (Az SNI és más kultúrában élő gyerekek számára egyrészt lényeges. ellenőrzés)?  Hogyan. egyéb szöveges értékelési módok. amennyi csak eszükbe jut:  Mit értékelünk (tevékenységek. beszámolók stb. dolgozatok különféle céllal.értékek. összefoglalás. milyen módszerekkel (szóban.)  Mikor. tevékenységek köré szerveződve stb. dolgozat. hogy relatív fejlődésüket rendszeresen számba v együk. s ez önmagát beteljesítő jóslattá válik. így folytatva tovább a gyűjtést.

amelyet ki-ki a ruhájára tesz az általa választott jellel A korábban kiosztott vagy kivetített változat alapján 5’ III. ceruza majd párokban. meghatározás írása Fogalomalkotás A foglalkozás lezárása Meghatározások felolvasása. értés/elutasítás Papír. Értékelés Minden állítás osztása vagy mellett egyet. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. meggyőz  Igaz: +  Nem igaz: –  Semmiképpen nem igaz: – – Értékelés funkcióinak összegyűjtése a mellékelt állítások felhasználásával Az értékelési funkciók egyeztetése Összehasonlítás. érvel. anyagok (mellékletek) 10’ Mi az értékelés szerepe? Összegzés.kivetítése. fejlesztendő készségek. Csoportmegönellenőrzés.beszélés tékelés csoporton belül is Post-it öntapadós papír. – – 10’ Egy állítás kiemelése (lehetőleg olyan. megbeszélése Gondolkodásfejlesztés Egyéni munka. végül 4 fős csoportokban – közös meghatározás készítése 12 . +. köz. majd Mindenki sétál.I.Önálló mindenki a véleményét kifejező jelet magára ragasztja. –. amely megosztja a hallgatókat). önér. Az új tartalom összefoglalása. Papír. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ceruza mértékének jelölése: ++. ben az eltérő jelet viselő mellett meg Feltétlenül igaz:+ + áll.

irodalomjegyzék) Motiváció a tovább. egymás meggyőzése.  Állítások rangsorolása. majd olyanok keresése –sétálással – a csoportban. Példák:  Egy állítás kiválasztása. összegyűjtése az állítások segítségével.Önmaguk és gondolásra.  Az értékelés funkcióinak kiemelése. 13 . Pl. akik legalább egy kategóriával eltérően foglaltak állást.  Állítások csoportosítása. elmélyü. siker esetén esetleg a jelölés megváltoztatása egy vagy több kategóriával. indoklásuk.társaik értékelésre lése Frontális A mellékletben található állításokkal számos.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben További kapcsolódó források megjelölése (lásd. Érvelés párokban.  További állítások megfogalmazása. akár differenciált feladatot lehet kezdeményezni.

9. Az értékelés tájékoztat másokat is a tanuló által elért teljesítményről. hogy adjon a diákoknak. Az értékelés rangsort állít fel a tanulók között. mit kell/lehet tenni a jobb eredményért. szelektál. Ahogyan tanítványaink tanulási módszerei sem egyformák. motivál. 8. Az értékelés mintát ad a tanulónak arra. ezzel segíti az önismeret kialakulását. 6. +. Az értékelés módot ad a társak fejlődésével való összehasonlításra. 4. – – jelekkel véleményedet! 1. 14. máskor például a helyi tanterv követelményeihez viszonyítunk. hogy segítségével nő a tanulás hatékonysága. az ötfokú skála a mérés eredményét fejezi ki. Az értékelésnél alkalmanként a diák által elért relatív fejlődést vesszük számba. 3. 21. 16. megjelenik az értékelésben. Az értékelés a tanítási és a tanulási folyamat lezárása. 10. Az értékelés megmutatja. Sajátos nevelési igényű diák esetében az értékelés tárgya soha nem lehet a sérülésből következő tünet. A szóbeli feleletnél használt osztályozás. –. 11. 12. 17. 15. Az önértékelés célja. hogy megbecsülje a várt érdemjegyet. 23. 5. 18. és ehhez alkalmazkodva egymáshoz viszonyítjuk a tanulóinkat. saját magához viszonyítjuk. A más szubkultúrában szocializálódott diákok esetében a relatív (saját korábbi teljesítményéhet viszonyított) értékelésnek lényeges nagyobb szerepe van. A tanítás egyes (lezáró) szakaszaiban a pedagógus visszajelzést kell. Az értékelés lényege. 20. Az értékelés /osztályozás során a közös cél eléréséhez viszonyítunk. 2. 14 . Az értékelésnél az adott tanuló által elért fejlődés mértéke a döntő. a kimeneti teljesítmény. 22. Az értékelés objektív mércéhez viszonyít (például: tantervben meghatározott követelmények). hogyan értékeljen másokat. Az értékelés lényege az információszerzés. 13. Az értékelés legfőbb funkciója a tanulói teljesítmény minősítése. ki kell javítania a hibáikat. 7. Az értékelés szempontja minden tanulónknál azonos. Értékelés Melléklet a foglalkozáshoz Állítások Egyetértésedtől függően jelöld értelemszerűen + +. Az erőfeszítés helyet kap. saját korábbi teljesítményéhez. az értékelésnél is igazodnunk kell a különbözőségekhez. 19.I. Az értékelés megerősíti a sikert. mint más diákok számára. Az értékelésnél figyelembe vesszük az adott osztály teljesítményszintjét.

tudatosítás.  empátia. szükség esetén képes az egyéni fejlődés támogatását szóló tervét módosítani).  rugalmasság (a tanulás teljesítmény rendszeres elemzése alapján.  probléma.és konfliktuskezelés. A tanulók értékelésének fajtái – dr. elemzés. lehetőségek elemzése. Pszichológia 15 . tudatosítása. Korábbi iskolai élmények során végigélt saját tapasztalatok irányított elemzése az osztályzatokkal tö rténő értékelés esetén. A minősítő értékelés megjelenése a tanulási folyamat során – példák elemzésén keresztül.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. A diagnosztikus. Kapcsolódási pontok: Kapcsolódás a differenciáló pedagógiához (tanulók diagnosztizálása az iskolakezdés szakaszában). illetve a fejlesztő értékelések közötti különbség felismerése. Képességbeli:  érzelmeink pontos azonosítása.  kritikai gondolkodás. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Mitől függ. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli: a tanulási képességekben meglévő különbséget ne minőséginek. Szeszler Anna A hallgatók által eddig diákként átélt és ismert értékelési formák tudatos elemzése pedagógusszemmel. hogy mikor melyik értékelési formát választjuk – beleértve a más szubkultúrában szocializálódott és a sajátos nevelési igényű diákok szempontjait is.  kommunikációs készségek. A fejlesztő értékelés pedagógiai súlya. az SNI diák gyógyp edagógusával. a minősítő. elemzése. pszichológusával is. 2. hanem mennyiséginek tekintsük.  együttműködést tud kialakítani a más szubkultúrában élő diákok szüleivel is.

16 . a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. Értékelés Foglalkozásvázlat I. hogy…  A teljesítmény relatív értékelésének az az előnye és az a veszélye. Ráhangolódás.zet/papír. írásban (2-2 perc): élmény bevonása  Az osztályozás azért fontos. hogy… A leírtak összevetése. anyagok (mellékletek) 2-3’ 10’ A téma felvezetése Az elmúlt alkalommal összegyűjtött személyes tapasztalatokra visszaemlékezve Ráhangolódás. mert…  A vizsgának az az előnye. megbeszélése Gyűjtés: önál.I.Jegyzetfülóan jegyzetel. sajátmegkezdett mondatok befejezése önállóan. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. íróve eszköz Megbeszélés: párokban szóforgóval  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

fejlesztendő készségek. felkészülés ezek továbbadására Visszatérve saját csoportjuk tagjaival megosztják a tanultakat. filctoll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.önállóan . Melyek lehetnek a fejlesztő értékelés előnyei és nehézségei? („B” szöveg) Kooperatív tanulás – Szakértői mozaik módszer Csoportonként csomagolópapír. anyagok (mellékletek) 10’ Az értékelés fajtái. A fejlesztő értékelés sajátosságai („B” szöveg) viszonyítás. rögzítik következtetéseiket Csoportonként csomagolópapír. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A minősítő értékelések sajátosságai („A” szöveg) 4. megbeszélik.A cél–tartalom módlesztő értékelések sajátosságai) szer és ezek összefüggése Szakértői csoport: az azonos szemponttal dolgozók elhagyva saját csoportjukat – összeülnek.Lényegkiemelés portban. ismerése és csoporCsoporttagok feladatai: minden csoporttag az adott szempontból .tosítása fajtáik szerint végiggondolja az értékelés adott fajtáját. filctoll D1 melléklet Jegyzetelés eszközei 15’ 10’ A témára vonatkozó legfontosabb információk megfogalmazása szakértői cso.Az értékelések megsek a mellékletben). 2. Információ feldolgozása forráselemzés. Melyek lehetnek az osztályozással történő minősítő értékelés előnyei és tás hátrányai? („A” szöveg) 1.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. szövegelemzés segítségével (felhasználható szövegkiemelé. (Minősítő és fej. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 17 . tudatosí3.

Értékelés 10’ Az értékelés jellegzetes alkalmai: Hogyan történjen a 1. vagy új csoport/osztály esetén) zés? Kinek szól? 2. esetleg kivetítve 10’ Válaszok megfogalmazása – adott kérdésekre: Összefüggések kere Hogyan hatnak a követelmények és a várható értékelési mód előzetes sése. melléklet kérdései külön kártyákon vagy egy lapon. Minden csoporttag kiválaszt ismerete a tanulási folyamatra? (vagy kihúz) egy Melyik értékelést milyen a gyakorisággal használjuk. pár: témazáró értékelések (Záró dolgozatok. röpdolgozatok stb.I. minősítése) Kooperatív tanulás – Háromlépcsős interjú Egy-egy pár dolgozik két különböző fajta diagnosztikus értékelésen A kérdések és válaszok meghallgatása. osztályozása. majd egy csoporttag által a válaszok értékeinek kiemelése D2. megválaszolja saját szavai Hogyan befolyásolja az életkor az értékelési fajta megválasztását? val  Hogyan befolyásolja a tanulási folyamat adott szakaszának célja az értékelési fajta megválasztását? 18 . pár: diagnosztikus értékelés (A gyerekek megismerése az iskolába lépéskor a diagnosztikus értékelés után a visszajeltanév elején. miért? egy kérdést.

Tudatos alkalmazás galmazása Egyéni munka. D3 melléklet – tása. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 10’ A számokkal jelölt értékelési fajták és a betűkkel jelölt meghatározások párosí. Az új tartalom összefoglalása. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 19 . és ellenőrzés villámkártya párokban A minősítő. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. összegzés A következő alkalomra ajánlott olvasmányok Frontális zárás  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. majd indoklás párokban tek rögzítése majd indoklás feladatlap.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. fejlesztő.Önálló munka.Az elméleti ismere. külső és belső értékelési formákra egy-egy példa megfo. majd értékelése párokban 5’ Fejlesztő (formatív) értékelés Külső értékelés Belső értékelés Minősítő (szummatív) értékelés 5’ Példák meghallgatása.

megtapasztaltuk diákként. a továbbtanulásra is döntő hatással van. ha meghatározzák a tanulói teljesítmények kívánatos szintjét (meghatározzák a konkrét célokat). holott a későbbi életpályára. amelynek eredményeként osztályzat születik. hanem a részfolyamatokat. ne ítélje meg (különösen ne ítélje el) az eddigi munkát. Minősítő értékelés a félévi vagy év végi bizonyítvány még akkor is. A tanár megítéli a teljesítményt. Sokszor a magatartási és motivációs problémák kezelésére is alkalmazzák. kialakítják az egymást követő teljesítmények mérésének és összehasonlításának módszereit. hanem a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. Tény. az eredmény nem befolyásolja a tanítási stratégiákat. mégis úgy tűnik. A fejlesztő értékelést a kutatók a következőkben határozták meg: a tanítás során. inkább az alternatív iskolák pedagógiai gyakorlatára jellemző. meghatározó tényezője. ha a diagnosztikus értékelés szerepét és funkcióját is bevonjuk az elemzésbe. hogy egy adott. Értékelés Mellékletek a foglalkozáshoz D1 „A” szöveg A minősítő értékelést mindannyian ismerjük. Számos ponton azonban fogalmi és elemzési keveredés. Ez az értékelési mód hazánkban – hagyományai ellenére – meglehetősen szokatlan. ha szöveges. Ez a mérés általában belső (a tanár. folyamatosan gyűjtik az információt a tanulói teljesítmények alakulásáról. Ennek okai összetettek. Különösen igaz ez. a munkaközösség. illetve amely nem egy-egy konkrét munka/szereplés konkrét pozitív vonásait emeli ki. hanem mutasson rá azokra a lehetőségekre. fejlődésének lehetőségeiről. hogy akkor beszélhetünk formatív (fejlesztő) értékelésről. szülőként. Azt mutatja meg. bizonyos esetekben komoly inkoherencia mutatható ki a különböző értékelési módok elnevezésének és elemeinek használatában. és nem annak (a benne foglalt eljárásnak) a javíthatóságára ad javaslatokat. az iskolavezetés által kezdeményeze tt módon és az általuk készített) mérőeszközökkel történik. a tanuló számára nyújt visszajelzést erősségeiről és hiányosságairól. annak minőségére nézve. Az osztályzatok révén sokszor olyan információt ad a teljesítményről. Ennek általában nincsenek következményei a pedagógiai munkára. Egy 1998-as kutatás azt állapítja meg. ami elsősorban a külvilág számára fontos. ösztönzőkkel. am elyekkel a tanulási folyamat eredményesebbé válhat. a javítási lehetőségek számbavétele. Célja nem a minősítés. rangsorol. Célja mindenképp az. a tudás bizonyos elemeit értékeli. sem külföldön. és kidolgozzák a kettő különbségének növelésére irá- 20 . fejlesztése. „B” szöveg A fejlesztő értékelés meghatározására még nem született konszenzus sem itthon. a tanulási folyamat – a tanuló – segítése. Csak nagy beleérző képességgel nevezhető fejlesztő értékelésnek az az eljárás.I. Bár ebben nincs egyetértés a szakmán belül. Ez az értékelési mód nem a tudás egészét. hogy a minősítő értékelés hagyományosan a tanítási folyamat kemé ny magja. osztálytermi szituációban gyakran és interaktívan alkalmazott értékelési mód. hogy a hazai közoktatási rendszer elsősorban a minősítő (szummatív) értékelésre épül. alacsonyabb korosztályok esetében különböző jutalmakkal. hogy a diák eredményesebb tanulását segítse. kívánatos szin thez képest hogyan teljesít valaki. A teljesítmény minőségét általában osztályzatban fejezik ki. tanárként. szöveges értékeléssel.

ha a tanítási-tanulási folyamatban valamilyen hibát észlel. hogy magát a tanulási folyamatot segíti. tanítási és tanulási stratégiák) személyre szabjuk. Ennek megf elelően a fejlesztő értékelés egyik nagy előnye. ha a tanuló előre ismeri a követelményeket és a várható értékelési módot? Melyik fajta értékelést milyen a gyakorisággal használjuk. 3. illetve az elér t sikereket jelzi vissza. és ehhez igazítsa a tanítást. Az értékelés lényege valóban maga a fejlesztés. bár ő is végezhet ilyen mérést. hiányosságait. amit az adott osztályban a mérést végző tanár tanított. Tipikus diagnosztikai mérés az új iskolába. azoknak a konkrét lépéseknek. mint a minősítő. A fejlesztő értékelés tehát arra szolgál. a kudarcait. A diagnosztikus mérés ritkább. Szükségszerű. hogy rugalmas kölcsönhatásban van a tanítási és tanulási stratégiákkal. iskolafokozatra belépő tanulók hozott tudását felmérő dolgozat. differenciál juk. hogy a pedagógiai folyamatot eredményesebbé tegye. A fejlesztő értékelés másik nagy előnye. miért? Hogyan befolyásolja a tanulási folyamat adott szakaszának célja az értékelési fajta megválasztását? Hogyan befolyásolja tanítványaink életkora az értékelési fajta megválasztását? Hogyan befolyásolja az értékelés fajtájának megválasztását a sajátos nevelési igény? Hogyan befolyásolja az értékelés fajtájának megválasztását a más szubkultúrában élés ténye? Mi következik a roma diákjainknak szóló metakommunikáció módjára a Békési Ágnestől vett szövegrészletből? 21 . Arra szolgál. ahogyan közös szemléletüket kialakítják. Erre nem vagy nem feltétlenül adnak osztályzatot. Különösen erős a jelentősége – főként a más szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára – a tanulási motiváció szempontjából. és ezt fel akarja tárni. hiszen a diákok önfejlesztésére. Brassói Sándor – Hunya Márta – Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása. A belső diagnosztikai mérések a tanítási (tanulási) folyamat adott szintjén való beavatkozást teszik lehetővé. Új Pedagógiai Szemle. hogy az eddig rendszerszinten kezelt elemeket (tanterv. 2005 D2 Kérdések valamennyi csoport (egy-egy tagja) számára 1. Hogyan hat a tanulási folyamatra. egyéni haladását értékeli. feltárja a tanulócsoport (ri tkábban a tanuló) előismereteit. az oktatásirányításnak) szól. amelyeket a tanárok és a tanulók a teljesítmény minőségének fokozására tesznek. 4. mert általában nem is azt méri. nem a diáknak és a szülőnek. énképére. formálja. 6. önértékelésére is hat. a visszajelzés elsősorban a tanárnak (az iskolának. Ettől eltérő logikai alapon való felosztásból következik a – leginkább a fejlesztő értékeléssel rokon – relatív értékelés a diák teljesítményének saját korábbi teljesítményéhez viszonyított értékelése. 5. céljuk a folyamat eredményesebbé tétele.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben nyuló eljárásokat. 7. hogy megállapítsa a tanuló fejlődését és tanulási szükségleteit. 2. A tanuló fejlődését. Linda Allal és Mottiner Lopez különös nyomatékot ad ebben a definícióban a tanulási folyamat szervezésének. A fejlesztő értékelés ebből a tanulást támogatja.

amelyben a tanulók teljesítményeit a tanulási követelményekből kiindulva. célja az elért tudásállapot rögzítése. Diagnosztikus értékelés: a tanár tájékoztatását szolgálja valamely nagyobb tartalmi-tematikus egység tanításának megkezdése előtt. amelyben a tanulók teljesítményeit egy kiválasztott populáció teljesítményének átlagához (norma) viszonyítják E a tanár tájékoztatását szolgálja valamely nagyobb tartalmi-tematikus egység tanításának megkezdése előtt. amely lehetővé teszi a javítást és a pótlást D olyan értékelési eljárás. Formatív értékelés 6. valamint a kitőzött tanulási célokhoz való viszonyítása 2. azokhoz viszonyítva határozzák meg Források a foglalkozáshoz (tanár számára) A pedagógiai értékelés fogalma. Szummatív értékelés Meghatározások A a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. célja a tanuló előzetes tudásának feltárása. Pedagógiai értékelés 4. az induló tudásállapothoz. célja a tanuló előzetes tudásának feltárása C a pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelentésének elmélete és gyakorlata F a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak a befejezésekor alkalmazzák. amely lehetővé teszi a javítást és a pótlást. célja a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. Diagnosztikus értékelés 5. Formatív értékelés: a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. funkciói. Kritériumorientált értékelés 22 .I. típusai Pedagógiai értékelés: a pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelentésének elmélete és gyakorlata. Normaorientált értékelés 3. B olyan értékelési eljárás. célja a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. Értékelés D3 Fogalmak és meghatározások párosítása villámkártyához Fogalmak 1.

amelyben a tanulók teljesítményeit a tanulási követelményekből kiindulva. Tudja.  MK: mozgáskorlátozott TAK ATTITŰD KÉPESSÉG  BF: beszédfogyatékos. azokhoz viszonyítva határozzák meg. hanem mennyiséginek tekinti. amelyben a tanulók teljesítményeit egy kiválasztott populáció teljesítményének átlagához (norma) viszonyítják. kezdeményezőképesség lönbségeket nem minőséginek. a sérülés jellegétől függő. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti Tudja. A tanuló emocionális és instrumentális Gazdag. hogy a tanulásban akadályozottak nehezen kezelik a változásokat. hogy  tanuló vágyainak teljesülési idejét célszerű fokozatosan növelni.  nemeket a keresztnév alapján esetleg nem tudja azonosítani. az induló tudásállapothoz. árnyalt metakommunikáció függőségét.  HS: hallássérült. 23 . hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti.  AT: autista. A tanuló emocionális függőségét nem kihasználhatónak. részlet A sajátos nevelési igényű gyerekek/diákok számára szükséges kompetencia konkrét szintjén. D4 Kereszty Zsuzsa: Pedagógus-kompetenciák. különös tekintettel a sajátos nevelési igényű diákokra (Kézirat. célja az elért tudásállapot rögzítése. 2008. T1. Kritériumorientált értékelés: olyan értékelési eljárás. valamint a kitőzött tanulási célokhoz való viszonyítása.  LS: látássérült. autisztikus.  PZ: pszichés fejlődési zavarral küzdő gyerek/diák MŰVELTSÉG HS A tanulási képességekben meglévő küFantázia.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Szummatív értékelés: a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak a befejezésekor alkalmazzák. Normaorientált értékelés: olyan értékelési eljárás. nem kihasználhatónak. különösen fontos elemek Rövidítések:  TAK: tanulásban akadályozott.

nem kihasználhatónak. Fejlett kommunikációs képességek. aktivitási terébe és nem külön célszerű ültetni.I. hanem inkább humorosnak fogjuk fel.  őleg a gyerek beszédértésének fokát kell ismernie. Beállítódás arra. társas helyzetekben nehezen tájékozódó LS-tanítványa számára képes „biztos ponttá” válni.  gyerek a vele együtt létrehozott szabályokat tartja be leginkább. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti.  tér. hanem tünetnek tekinti. MK BF AT A látható világban. hogy a BF tanuló családja korlátozott vagy kidolgozott nyelvi kódot használ. Fontos annak ismerete. Tudja. Tudja. vele teherbíró személyes kapcsolatot kialakítani. szimmetrizáló kapcsolat kialakítására 24 . Türelem. Elfogulatlanság: az esetleg torz külső mögött képes az ép személyiséget. hogy minél nagyobb eséllyel értse őt a gyerek. Képes intenzív személyes. hogy az AT tanuló:  ülönböző területeken rendkívül eltérő mértékben lehet fejlett. PZ A gyerek viselkedését nem sértésnek. Értékelés LS ATTITŰD KÉPESSÉG MŰVELTSÉG A tanuló emocionális függőségét nem kihasználhatónak. a BF tanuló aktuális nyelvi fejlettségéhez való igazodás képessége. Empátia. A tanuló emocionális és instrumentális függőségét. illetve az egyes ép személyiségvonásokat meglátni A pedagógus nyelvi és metakommunikációs képességeinek fejlett volta. hogy a tanuló furcsaságait ne sértőnek. idegesítőnek. az idő megfelelő strukturálásával és vizuális eszközökkel segíthet. hogy a gyereket a  edagógus ún. A verbális és az értelmi képességeket megkülönbözteti egymástól. Készség az autizmus természetével való ismerkedésre. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 25 .

Azt hitte. kiprovokálták az elism erésemet vagy a fölháborodásomat. Egymás megérintése és a szorosabb testi közelség is a bizalom és a tisztelet. sem irónia nem volt. hogy ha vele beszélgetek. A ritkán föltett. amíg én nem vallo ttam színt. Csak egy pillanatra. szembetűnő m etakommunikációt. s én mintegy „tabula rasa” ülök velük szemben. lebegtetett kérdéseket alkalmaztam. Egyszerűen nem tudta elképzelni. kivártak a mosolyomat vagy a csodálkozásomat. hanem egyszerűen kevéssé érdeklődőnek tartják a partnert. segítséget igényel. amikor cigányságukról szóltak. Bevezetés. nem pedig a bizalmaskodás jele. (Egy alkalommal a beszélgetés második órájába szemem pihentetendő a velem szemben ülő muzsikus a háta mögött lévő drapériát szemléltem.) 26 .” (Békési: Muzsikusok. Az interakciókban követelmény a szoros szemkontaktus a vélemény. Különösen az interjúk vége felé dominált ez a stílus. mint az a nem-cigány környezetben megszokott és elvárt. hogy a muzsikus társadalom érintkezési stílusa sokkal nagyobb em ocionális töltésű. Nem cigány környezetben gyakran tapas ztaltam. általában az intenzív jelenlétet. unatkozik vagy valamilyen problémája van. szinte láthatatlanná tevő csendes jelenlét tehát. A férfi abban a pill anatban oldalt hajolt. nem a szemébe nézek. hogy jobban láthassam. Muzsikus megkérdezetteim kivétel nélkül hozzám beszéltek. amit nézek. Kicsit fárasztó volt ugyanis a már másfél órája tartó intenzív szemkontaktus. Értékelés Békési Ágnes szociológus cigányokkal készített interjúk tapasztalatairól beszél „Itt kell megemlítenem. (Részlet) Pont Kiadó 2003. ezúttal akadályozta volna a partner megnyilvánulásait.I. s nem érik be a kitérő válasszal. Mozdulatában sem szemrehányás. valami érdekeset fedeztem föl. magasabb hőfokú.és érzelemnyilvánítás Ennek hiányában nem csak udvariatlannak. de jobban felkészültem arra. úgy hiszik. mellőzöttségekről. nem várnak tőlem különösebb reakciót. hogy interjúalanyaim a föltett kérdésen elgondolkozva magukba merülnek. egy idő után válaszukat szinte önmaguknak fogalmazzák meg.) … Az a fajta. Addig nem folytatódott a beszélgetés. a véleményemet tudakolják. amihez eddigi munkáim során szoktam. hogy itt most visszakérdeznek. Igénylik az egyértelmű. beszámoltak megaláztatásokról.

kritikai értékelése (ese telemzések) Rendszerben való gondolkodás segítése: a fejlesztő értékelés helye és szerepe a tanulásirányítási folyamat egészében A kompetenciafejlesztés fókuszai: Információkezelés Problémakezelés Empátia. szüleihez. hogyan lehet az értékelés következetes. segítő. középiskola. 3.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. átlátható. megértése. a tanuláshoz. viszonyát társaihoz. Szeszler Anna Módszer tár növelése a szöveges fejlesztő értékeléshez. hogy a tanulásirányítási folyamat módszerei hogyan függnek össze az értékelési módszerek megválasztásával. általános iskola középszakasz. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Hogyan befolyásolja az értékelés módja tanítványaink személyiségfejlődését. a környező világhoz? Mások által használt „jó gyakorlatok” megismerése. elemzése. A fejlesztő értékelés – dr. konfliktuskezelés Kommunikációs készségek/verbális kompetencia 27 .) fejlesztő értékelésinek elemzése. A fejlesztő értékeléssel szemben támasztott követelmények. A hallgatók tanulmányaihoz alkalmazkodó életkori csoportok (iskolai kezdőszakasz. tanárához. Megértetni.

szóforgóval 5’ A megfogalmazottak összehasonlítása a minősítő értékeléssel csoporton belül Ellentétpárok megfogalmazása gondolkodás. anyagok (mellékletek) 10’ Iskolai írásos fejlesztő értékelések megismerése.ahol mindenki munkák és  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. fejlesztendő készségek. amely lehetővé teszi a pedagógus számára a felismert tanulói igényekhez alkalmazkodó módszerek használatát. egyénre alkalmazott. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Csoportmunka hasonlító elemzés Kupac tanács II. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. össze. fejlesztendő készségek. személyes. (Fejlesztő értékelés. Értékelés Foglalkozásvázlat I. OEDC. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Ráhangolódás tosságaira. 28 . Ráhangolódás. ösztönöz. A fejlesztő értékelés a fejlődés és a megértés gyakori. 2005) Ismérvek gyűj. adott szempontok szerinti Felfedeztetni a fej.I. stb. anyagok (mellékletek) 2– 3’ 10’ A téma felvezetése Kapcsolódás az előző alkalomhoz: visszaemlékezés a fejlesztő értékelés sajá. Lényegkiemelés Például: segíti a fejlesztés megtervezését.lehetőség rozás leírása önállóan. meghatá. majd ellenőrzés csoportokon belül alkotott párokban.Jegyzetelési tése. a továbblépés útjának kommunikáció megmutatásával segíti a készségek fejlesztését.Csoportmunka. Javított tanulói elemzése lesztő értékelés ele. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. interaktív módszerekkel történő értékelése. meghatározás készítése saját szavakkal.

mind a gyerek. komfentebb) munikáció. a tartalom/műveltségterület/az iskola sajátos jellege bizonyítványok:  Kisiskolások esetén: Waldorf. szülők). következtetések megosztása a csoport tagjaival Tanítási órarészlet elemzése az alkalmazott tanulásirányítási módszerek és az Tananyag tanítása értékelés módszereinek párhuzamos elemzésével közös tapasztalás alapján tanulásközpontú megközelítéssel. vagy kivetíthető fólia) filctoll Ajánlott órarészletek a mellékletben. majd csoportmunka – mozaik módszerrel Frontális előkészítés.  Középiskolás korosztály: Politechnikum. az értékelés? Tapasztalatok megbeszélése a csoportok kérdéseinek segítségével. További differenciálási szempont lehet az életkor. összehalés során. stílus. amelyet  egyénhez való igazodás.  hangvétel.kiemelés. Winkler Márta. Csomagolópapír. Megfigyelés lényegÖnértékelés és társértékelés szerepe. sonlítás. mind a szülő ért. személyesség. plakát készítése Frontális meg- 29 . (esetleg számítógép. elemzés. mindkét elemzésből elvégez egyet. Lauder.  fejlődési lehetőségre vonatkozó javaslatok. Lauder. ványban.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A csoporton belül a csoporttagok felosztják a 4 különböző szempontot a forrás meit a tanulók értéelemzéséhez: kelt írásos munkáiban. lehetőségei és módszerei a fejlesztő értéke. Csoportonként csomagolópapír. filctoll 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ Saját megfigyelések. Egyéni. majd bizonyít tudásszintre vonatkozó konkrét megfogalmazások. AKG. empátia (gyereAzonos feladatot végeznek szöveges bizonyítványok elemzésével (szempontok kek. majd órarészlet (vázlat) megtekintése Megbeszélés csoportokban. érvelés Saját megfigyelések. következtetések megosztása a csoport tagjaival Megismerés. hogyan függ össze amely segíti az alkalmazott tanulásirányítási módszerek és az érékelési mód az óra tervezése és összefüggésének indoklását. Három fontos kérdés megfogalmazása a látott/olvasott órával kapcsolatban.

a gyerek. anyagok (mellékletek) 10’ Az egyik elemzésre került értékelés/bizonyítvány átadásának és fogadásának empátia elképzelése. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.A megfigyelések ez hogyan hat a másikra? alkalmazása. Szerepjáték csoportban Szerepkártyák: Tanuló. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.I. 5 perc után szerepcserével segíthetünk. A megfigyelő szülő és megfelelős az idő figyelő figyeléséért is. Frontális megbeszélés Választható egyéni és/vagy pármunka 3’ 2’ A helyzetgyakorlat tapasztalatainak közös tapasztalatai Otthoni feladat előkészítése: Egy választott területen foglalkozásterv készítése módszerekkel és értékeléssel 30 . Vajon mit mond a pedagógus. Maradjon 2–3 perc a játék értékelésére is. Értékelés beszélés III. s mind. fejlesztendő készségek. tanár. eljátszása. a szülő. Az új tartalom összefoglalása.

a vázlat kiegészítése az értékelés módszereivel http://www. vagy középiskolás tanulmányok alapján.  Óravázlatok.didactic.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Melléklet a foglalkozáshoz Javaslatok az óraelemzésekhez  Nyelvtanóra elemzése.eoldal. esetelemzések könyvből. 31 .hu/cikkek/kooperativ/kooperativ-oravazlat-_3_-osztaly-nyelvtan-ora  Órarészlet megtekintése filmről együtt.

munkaformák.  az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. reális célkitűzés. szempontjait. hogy tehetek arról.I. kitartás Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. Tanárok értékelése – Fehér Márta    a hallgatók felkészüljenek tanári munkájuk értékelésének fogadására. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. problémamegoldás Konfliktuskezelés A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai:          Kapcsolódási pontok: Modulokhoz:  A fejlesztő értékelés  Intézmény értékelése Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. Értékelés I. A tanárok értékelése – források és területek összegyűjtése Ismerkedés a tanári értékelés módjaival. témafelelős. megismerjék az értékelések formáit. 32 . módszerek):  kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. kudarc-tűrés. saját vélemény kialakítása a témákkal kapcsolatban Érzelmek kezelése: siker-kezelés. gondolják végig a külső és belső elvárások közti különbségeket és saját preferenciáikat. belső kontroll (hit abban. időfelelős. ami velem történik) Kritikai gondolkodás Kommunikációs készségek: véleményalkotás. 4. vitakészség Problémakezelés: problémaazonosítás. eszközfelelős). szóvivő.

2004/2. 2006. hogy a hallgatók körbe üljenek.: Papp Ágnes. valamint arra is. 2005. 2006. 4 fős csoport munkájához. szerk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér. teremelrendezés. Pedagógusképzés.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. színes filctollak  gyurmaragasztó. teremigény: a foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges.: Fehér Márta. pedagógusok. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). 33 . hogy alkalmassá váljon 5-6 db.  Kósáné Ormai Vera–Horányi Annabella: Mi. SuliNova. SuliNova. szerk. amelyet úgy rendezzünk be.  Király Zsolt: A középiskolai tanári teljesítmény vizsgálata (Egy lehetséges értékelési rendszer tervezete). Flaccus. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag.

anyagok (mellékletek) A fejlesztő értékelés A fejlesztő értékelés Frontális elő. iskolavezetés.lényegi felidézése magyarázat. hogy személyesen hogyan Ráhangolás a témára fogadják.I. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.A tanárok értékelése Kooperatív ségeket értékelnek az iskolákban? – források és terüle. 34 . ek maradnak”  A másik feladat azoknak a tevékenységeknek. kritika Beszélgető kör II.T1 – A háttérelemeinek adás – tanári ismeretek vázA tanár röviden összefoglalja a fejlesztő értékelés alapfogalmait. vastag. Elő.) megy. akiktől a tanárok értékelése származhat. Ráhangolódás. lényegét. a többiaz összegyűjtése. és arról beszélgetnek. anyagok (mellékletek) 10’ A résztvevők körben ülnek. diákok stb. hogyan hat rájuk a másoktól kapott értékelés. fejlesztendő készségek.Kópéláda portalakítás Milyen forrásokból származhat a tanárok értékelése és milyen tanári tevéken y. területeknek a gyűjtése. „egy  Az egyik feladat azoknak a forrásoknak (pl. módszer amelyeket az iskolákban értékelnek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom feldolgozása Idő * 10’ Tevékenységek Tevékenység célja.tanulás – megtek összegyűjtése beszélés a cso2-2 csoport azonos feladatot kap: portban. Értékelés Foglalkozásvázlat I. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. lata. Frontális módCsomagolópapírok. színes filctollak gyurmaragasztó 20’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. összefogadásában a fejlesztő értékelést elsősorban a tanárok értékelésére vonatkoztatja lalása Kooperatív Véletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 csoport alakul tanulás – cso.

gasztó. megvalósítása? A csoportok feldolgozott témájukról összefoglaló plakátot készítenek. Egyéni munka T2. összevetik a másik csoport megoldásait saját megoldásaikkal. 35 . A visszatérő csoporttagok beszámolnak a látottakról. Mindegyik csoport más-más témát húz: saját vélemény kiA) Önértékelés a tanári munkában. hogy viszonyuljanak az olvasottakhoz és alakítsák ki saját álláspontjukat. a kollégák értékelik a tanár szakmai-módszertani fel. Kooperatív tanulás – a szövegek feldolgozása. válaszoljanak arra a kérdésre. A csoportmunka végeztével a csoportok beszámolnak. A közös eredményeket az együtt dolgozó csoportok ismertetik az összes résztvevővel. 35’ szer. A csoportok saját témájuk feldolgozásához segédanyagokat kapnak. A csoportok feladata. B). D) A diákok értékelik tanáraikat. készültségét. a szülők elégedettsége. D1 – se– olvasás gédanyagok csoportonként. gyurmarais. amelyek a csoporttagok közös gondolkodásának kiindulópontjaiként szolgálhatnak. leghatékonyabb formája. C). A korábban alakított négy csoport dolgozik tovább: A). hogy mi a különböző értékelések ideális tartalma. vastag.alakítása a témákkal kapcsolatban. D) csoport Ismerkedés a tanári értékelés módjaival.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A csoportok a gyűjtőmunkát plakátokon összegzik. A kész tervezeteket a 2-2 azonos témával foglalkozó csoport bemutatja egymásnak úgy. C) A szülői értékelés. Frontális mertetés Csomagolópapírok. B) Az iskolavezetés. megbeszélés. Ezek a szövegek különböző iskolákban használt dokumentumok. hogy csoportonként egy-egy hallgató helyet cserél a másik csoport egy tagjával. színes filctollak.

Értékelés III. – listakészítés. dolása. A hallgatók körben ülnek. anyagok (mellékletek) 5’ Milyen elvárásoknak akarok megfelelni. Az új tartalom összefoglalása.I.Beszélgető kör fontosabb tételeit. Aki akarja. rása 10’ 36 . milyen értékeket akarok képviselni a A foglalkozáson Egyéni munka Papír. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.A foglalkozás lezá. írószer. fejlesztendő készségek. tanári munkámban? tanultak elmélyítése. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. megoszthatja a többiekkel listájának leg. élményszerű átgonMinden hallgató preferencialistát készít önmagának.

hogy irányt mutasson a tanulás megtanulásához szükséges egyéni készségek kialakításához (melyeket néha metakognitív stratégiáknak is neveznek). segít a hiányosságok. 23.  A fejlesztő értékelés célja végső soron az. 2005.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A fejlesztő értékelés A háttérismeretek vázlata. Kialakul az a képessége. Hastings és Maddaus.  A „metakogníció” azt jelenti. Helyenként a „gondolkodásról való gondolkodásként” is utalnak rá. stratégiákat dolgozzon ki még ismeretlen. interaktív módon történő értékelését jelenti. megoldandó problémákra. gondol végig egy új anyagot.” (Fejlesztő értékelés. amelynek célja a tanulási igények meghatározása és a tanítás azokhoz igazítása.” A fejlesztő értékelés elősegíti „a tanulói teljesítmény szintjének az emelését. a tanulás méltányosabbá tételét és a tanulási készségek fejlődését. értékelők beírása) 37 . OKI. hogyan tanul meg. hogy az ember tudatában van annak. A fejlesztő értékelés néhány kiemelten fontos jellemzője:  a továbblépési utat is mutatja a tanulásban-tanításban  személyes munka stratégia kialakításában is segít  felébreszti és fenntartja a motivációt. azok szervezése  Adminisztráció (haladási napló. old. problémák leküzdésében  épít az önértékelésre. összefoglalása Az értékelés fajtái lehetnek:  diagnosztikus (információ az aktuális tudásszintről)  formatív (más néven: fejlesztő)  szummatív (más néven: minősítő) Az értékelés viszonyítási alapja lehet:  kritériumra (kimeneti követelményre) orientált  normára orientált (összehasonlító teljesítménymérés)  individuális (az egyén önmagához mért fejlődése) A fejlesztő értékelés fogalma (a tanári magyarázatban az alábbiak lefordítandók a pedagógus munkájára):  „A fejlesztő értékelés a tanulók fejlődésének és tudásának gyakori. önreflexióra T2. hogy válaszokat keressen. jegyek. A tanuló elsajátítja a tanulás nyelvét és eszközrendszerét. D1 – A tanárok értékelése Segédanyagok csoportonként A) Önértékelés a tanári munkában Szempontok az önértékeléshez:  Szakmai és pedagógiai nevelőmunka értékelése tanulócsoportonként  Osztályfőnöki tevékenység  A szakmai munkacsoport (munkaközösség) munkájában való részvétel  Iskolai és a munkacsoport által szervezett rendezvényeken való részvétel.)  A fejlesztő értékelés fogalmát 1971-ben vezette be először Bloom.

átmenetek a fázisok között. Értékelés       Pontosság – határidők betartása Milyen haladást értél el az előző időszak végén meghatározott fejlesztési területeken? Miben vagy jó és miben kellene fejlődnöd a munkáddal kapcsolatban? A fejlesztendő területen hogyan tudnál előrelépni. az érdemi tanulást támogató szabad légkör. sokfélesége. feladatok időtartama). egyéni. A szóbeli kommunikáció stílusa. pár. a tanóra íve. kutatómunka stb.) Munkafegyelem. IKT stb. az érdeklődés figyelése. befejezés. partneri viszony. Konstruktivitás. Kölcsönös tisztelet. a tanárral) Kommunikáció (egymással. a kollégák értékelik a tanár szakmai-módszertani felkészültségét Szempontok a szakmai–módszertani munka értékeléséhez Megfigyelt terület Megfigyelési szempontok Magyarázat Az alkalmazott tanulásszervezési módok és tanulási célok összhangja. eredményessége. életkori sajátosságoknak való megfelelés. törekvés az erő sségek kiemelésére. Feladatok adása az iskolán kívüli tanulási környezetre (házi feladat. Segítő értékelési formák alkalmazása. amelyet az iskola jelenleg nem hasznosít. eszköz és módszer) Értékelés Támogató jelleg 38 .) Tanulás Tanulási környezet (taneszközök.I. szociális és tanulási kompetenciák fejlesztése. Tantárgyi (munkacsoport által kidolgozott szempontrendszer alapján). A gyerekek erősségeinek megfelelően. célszerűség. csoport stb. érthetősége. egyéni érdekek alárendelése a közös cél érdekében. A kommunikáció rugalmassága. de szívesen felajánlanád? B) Az iskolavezetés. képzettséged. Pontos időkezelés (órakezdés. Tanulásszervezés (frontális. Ráhangolás. előadói kommunikáció eszközei (prezentáció . A tanulásszervezési formák típusai. időgazdálkodás. fenntartása. milyen segítséget igényelsz? Milyen tőled független körülmény akadályoz a munkád színvonalas elvégzésében? Véleményed szerint az iskola egészének működésében mely területeken lenne leginkább szükség javulásra?  Milyen képességed. a tanárral) Szerep (a tanulási folyamat katalizátora. A fejlődési szintnek megfelelően. segédanyagok. munkalégkör Kompetenciák fejlődése Tanulók Együttműködés (egymással. A tanár képes segítő csapattagként irányítani a diákok munkáját. Az alkalmazott tanulási eszközök sokszínűsége és a tanulási célok összhangja. másokra történő odafigyelés. táblavázlat). kétoldalúsága.) Koncentrálás a feladatra. Írásbeli. alkalmasságod van. hitelesség) Motiválás Tanár Differenciálás Kommunikáció (diákokkal.

jó hatással vannak a tanár munkájára. viszony) Tanár–diák Diák–diák C) A szülői értékelés.) A diákok kapcsolatára a kölcsönös tisztelet. A tanári értékelés célja A tanári értékeléssel a diákok az iskolai értékelési rendszer szereplőivé válnak. értékelésének figyelembevétele?  Milyen félelmek alakulhatnak ki a szülői véleményekkel. A tanári értékelés célja. A pozitív visszajelzések pedig növelik a biztonságérzetet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megfigyelési szempontok Magyarázat Alapvetően bizalomra épülő? Felfedezhető egy hosszabb építkezés íve a tanár–diák munkakapcsolatában? (Jelenléte vagy hiánya. hogy átgondolja. értékelésekkel kapcsolatban? Hogyan kezelhetők ezek?  Milyen módszerekkel alakítható ki a közvetlen kapcsolat. ahol a szülők véleményt nyilváníthatnak/nyilvánítanak a tanárok munkájáról?  Melyek azok a formák. 39 . hogy a diákok különböző rendszerességgel és formában. az empátia a jellemző? Mennyire segítik. esetleg „túl jól” sikerült. munkájának mely területein kell megfontolnia a diákok kritikáját és korrigálnia vagy változtatnia gyakorlatán. őszinte kommunikáció a szülőkkel?  Hogyan értelmezhető a „szolgáltató iskola” fogalma? D) A diákok értékelik tanáraikat Ma már több iskolában szokás. vagy zavarják egymást a munkában? Megfigyelt terület Emberi tényezők (hangulat. a toleranciát. az autonómiát. ha az óra „túl rosszul”. A értékelés különböző szempontjaira adott válaszok valamint a szöveges értékelés segítik a pedagógust abban. objektív eredményeket mutatva jelenjenek meg előtte. a kritikai gondolkodást. A szociális kompetenciák közül is elsősorban az érzelmek pontos azonosítását. hogy minden tanár láthassa. ahogyan a szülők véleményt nyilváníthatnak/nyilvánítanak a tanárok munkájáról?  Mely forma és fórum fogadható el általában a tanárok számára? Miért?  Mennyire kompetensek a szülők a tanári munka véleményezésében?  Mely területeken a legfontosabb a szülők véleményének. önbecsülésére. a diákokkal kialakított kapcsolatára. de értékelik tanáraik munkáját. hogy tanítványai milyen véleménnyel vannak munkájáról és ezek a vélemények számszerűsítve. a felelősségvállalást. partneri viszony. A tanári értékelés diákokra gyakorolt fejlesztő hatása Az iskolai demokrácia gyakorlása és a tanárokhoz fűződő munkakapcsolat elmélyítése mellett a tanári értékelés elsősorban a diákok szociális kompetenciáit fejleszti. a véleményalkotást. ez a megfelelően értelmezett tanárok és diákok közötti partneri viszony fontos megnyilvánulása. ami egyik legfontosabb pedagógiai célunk. a szülők elégedettsége  Melyek azok a fórumok.

I. Értékelés 40 .

dünk általuk... 3... fejlőA B C D E A diákokat partnernek tekinti. ..................... 2....................... hogy… 1....... ad... A B C D E Az óráin figyelünk.................... A B C D E Az óráira láthatóan felkészül....Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Példaként egy középiskola tanulói kérdőíve.............. gyelni....... 6............................. 10.. dolgozunk.................... 41 ................. nem kiA B C D E Megfelelő mennyiségű házi feladatot A B C D E C = az állítással általában nem értek egyet A megnevezett tanárra véleményem szerint igaz.................................... B = az állítással jórészt egyetértek E = nem tudom eldönteni Szakmailag felkészült....... változatos órákat tart........... 9......... 4.. A B C D E A diákokra egyénenként is képes fiA B C D E Egyenlően kezeli a diákokat. A B C D E Hasznosak számunkra az órák............ 7............... A B C D E Az órákra pontosan érkezik. 8..... vételez..... 5.. ................ amit minden diák évente kétszer kitölt minden őt tanító tanárról A tanár neve: Osztály/csoport: Dátum: A = az állítással teljesen egyetértek D = az állítással egyáltalán nem értek egyet . A B C D E Érdekes.........

hangulatától függ. 15. viselkedése nem A B C D E Az órai munkában gyakran alkalmaz A B C D E Megismerteti az értékelés szempontjaA B C D E Nyitott a diákok tanulással kapcsolatos A B C D E 42 . személyes. Egyéb. amit még fontosnak tartok (néhány soros szöveges értékelést is írhat): A dolgozatokat.I. 17. ható. ben kijavítja. it. 13. órai munkákat idejéA B C D E Az értékelésben igazságos és kiszámítA B C D E Tanulságos. seket készít. 16. azoknak megfelelő visszajelzéseket ad. Értékelés 11. véleményére. segítő értékelést. igényes szöveges értékeléA B C D E Kiegyensúlyozott. 12. 14.

célok és szempontok Az intézményi önértékelés folyamata Az intézményi önértékelés területei A partneri igény. Továbbá:  A hallgatók érzékenyítése a minőségfejlesztés iránt. összefüggések elemzése. lényegkiemelés.és elégedettségmérés Az indikátorok fogalma Egyszerű.maguk is részt vesznek majd az intézményi önértékelésben. Más modulhoz:  Pályaszocializáció  Társadalmi részvétel. közösségi projektek Más foglalkozásokhoz:  Az értékelés pedagógiai szerepe  Tanárok értékelése 43 . Intézmény értékelése – Benczúr Katalin Az intézmények értékelésének és önértékelésének legfontosabb jellemzőinek megismerése. a minőségfejlesztés alapfogalmainak megismertetésével  Az intézményi értékelés hétköznapi helyzetekben való jelentőségének bemutatása A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: Az intézmények értékelését végzők. kommunikáció. hétköznapi példán történő alkalmazás Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Az értékelés szerepe és funkciói Együttműködés.tantestületi tagként.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. 5. hiszen a hallgatók munkahelyükön .

papír és írószer. anyagok: Tábla. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok.hu/letoltheto/oktatas/hazai/Minosegertekeles_vegso_OPEK_junius.I. és emeljük ki a fontos gondolatokat. post-it. Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság 2002) Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A foglalkozás során bármikor. megerősítéseket. Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság 2002) Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos ajánlás: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. Szeged.allamreform. amikor alkalom adódik.hu/minoseg-partnerseg/kozoktatas-minosegeert  http://www. hogy el tudják helyezni a négyfős csoportokat. amelyben mozgatható asztalok vannak. intézményi modellhez (PTMIK.hu/letoltheto/oktatas/hazai/Minosegertekeles_vegso_OPEK_junius. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Tér. Szeged.allamreform.ofi. A párok kialakítása irányított legyen. két nagyon gyenge képességű hallgató ne alkosson egy párt. teremigény: A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. szükséges és ajánlott szakirodalom:  http://www. intézményi modellhez (PTMIK. módszerek):  A témát többségében kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. Értékelés Támogató rendszer: Közoktatási Minőségi Díj modellje (http://www. munkaformák.pdf  Cseh Györgyi: Intézményértékelés. 2001) Értelmezési és bevezetési útmutató a COMENIUS 2000 II. Ugyanakkor a terem legyen alkalmas a rövid frontális munkákhoz is.ofi.hu/minoseg-partnerseg/kozoktatas-minosegeert) http://www. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. 2001)  Értelmezési és bevezetési útmutató a COMENIUS 2000 II. Tananyagmodul (SzTE Közoktatási Vezetőképző Intézet.  Egy feladat feldolgozása párokban történik. Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. teremelrendezés. Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. csomagolópapírok valamint színes filctollak. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. 44 . Tananyagmodul (SzTE Közoktatási Vezetőképző Intézet.pdf Cseh Györgyi: Intézményértékelés.

hogy milyen az az iskola. amelyben dolgozni sze.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. fejlesztendő készségek. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Ráhangolódás.Négy csoportretnének. anyagok (mellékletek) 8’ A résztvevők összegyűjtik. 45 .Ráhangolás a témá. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ban szóforgó Elvárások megfogalmazása a leendő munkahellyel kapcsolatban 2’ Tanári bevezetés: Az intézményi értékelés téma feldolgozásának célja Ráhangolás a témára Frontális muna cél ismertetésével ka – tanári bevezető  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. ra.

I. Értékelés

II. Az új tartalom feldolgozása
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

Az intézmények értékelését végzők megismerése

Az iskolák legfonto- Frontális mun- T1 melléklet. partnereinek ka – ötletro- Tábla Mindazok összegyűjtése, akik értékelik a közoktatási intézményeket/iskolákat sabb azonosítása ham (a résztvevők összegyűjtik az értékelőket: pedagógusok, diákok, szülők, fenntartó, állam stb.) Az iskolák és környezetük/kapcsolatai k feltárása. Fejlesztendő készségek: összefüggések meglátása, gyors reagálás Az értékelések céljának és lehetséges szempontjainak feltérképezése négy csoportban: 1. A pedagógusok lehetséges céljai és szempontjai 2. A diákok lehetséges céljai és szempontjai 3. A szülők lehetséges céljai és szempontjai 4. A fenntartó lehetséges céljai és szempontjai A célok és szem- Négy csoportpontok összegyűjtése ban kooperatív az iskola közvetlen tanulás: partnerei szemszö-  csoportalagéből. kítás,  megbeszéFejlesztendő készsélés a csogek: együttműködés, portban, elemzőkészség, ösztablókészíszefüggések meglátés tása  „egy megy, a többiek maradnak” Az önértékelés terü- Négy csoportleteinek és folyama- ban kooperatív tának, valamint az tanulás: szakindikátorrendszer és értői mozaik a partneri mérések T1 melléklet post-it, csomagolópapír, színes filctollak (vékony és vastag)

30’

30’

Az intézményi önértékelés 4 elemének megismerése: 1. Az önértékelés területei 2. Az önértékelés folyamata 3. A partneri igény- és elégedettségmérés 4. Az indikátorrendszer

D1 melléklet

46

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

megismerése. Fejlesztendő készségek: lényegkiemelés, összefüggések meglátása, nyitottság.

47

I. Értékelés

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

„Barátai középiskolát keresnek gyermeküknek, ajánlja egykori középiskoláját!”

A tanultak alkalma- Egyéni munka Papír, írószer. Az ajánlás sikeressége érdekében fontosnak tartott információk összegyűjtése zása egy sajátélmé- – listakészítés. nyű, gyakorlati pélönállóan. dán. Fejlesztendő készségek: elemzőkészség, kreativitás.

5’

Az egykori középiskola ajánlása a pár másik tagjának, érvelés az iskola mellett

A tanultak ellenőrzé- Páros munka se. Fejlesztendő készségek: kommunikáció, önbizalom.

5’

Visszajelzés:  a pártól az ajánlásról  a teljes csoporttól a mai tanultakról

A hallgató önálló Páros munka. D2 melléklet munkájának értéke- Frontális munlése. ka. Az értékelés fontosságának tudatosítása. Fejlesztendő készségek: kommunikáció, kritika megfogalmazása és fogadása.

48

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Mellékletek a foglalkozáshoz T1 –Az intézmények értékelésének célja, az állami és a fenntartói értékelés, az i ntézményi önértékelés Az egyes közoktatási intézmények értékelésének a célja, hogy megbízható, objektív kép álljon rendelkezésre az intézmények teljesítményéről, minőségéről. Intézményértékelési tevékenységet végez:  az állam,  az intézmény fenntartója, és  maga az intézmény. Az állami intézményértékelés általában az intézmény valamely részteljesítményének összegző, megítélő értékelése. Eszköze jellemzően a tanulói teljesítménymérés, a tematikus értékelések és az állami ellenőrzések. A fenntartói értékelés célja kettős:  az intézményre vonatkozóan összegző, megítélő,  az irányítási, fenntartói feladatait tekintve pedig támogató, fejlesztő. A fenntartó által végzett külső értékelés átfoghatja az intézmény teljes tevékenységrendszerét vagy vizsgálhat csak egy-egy részterületet is. Funkciója:  információt biztosít a fenntartói tevékenység szakszerű ellátásához, a szükséges fejlesztések elvégzéséhez,  tájékoztat az intézmény számára megfogalmazott fenntartói elvárásoknak való megfelelés mértékéről,  az intézmény alapfeladatai (nevelés, oktatás) ellátásának értékelése. Területei és szempontjai: a) A tanulási eredményesség  a Nemzeti Alaptantervben és egyéb központi követelményekben meghatározott elvárások teljesülése  az intézmény pedagógiai céljai teljesülésének vizsgálata az intézmény tanulási eredményeinek tükrében. b) A fenntartói elvárások teljesülésének vizsgálata  annak vizsgálata, hogy a fenntartó által az ÖMIP-ben megfogalmazott elvárásoknak az intézmény megfelelt-e és milyen szinten, milyen mértékben.  az intézmény eredményességét befolyásoló körülmények és tevékenységek c) Az intézmény vezetője (vezetése) munkájának értékelése  a vezető tevékenysége mennyiben járul hozzá a pedagógiai program céljainak megvalósításához és a hatékony működéshez.  a vezetői feladatok ellátásának (tervezés, irányítás, értékelés, ellenőrzés, fejlesztés) vizsgálata. d) Az intézmény hatékony működése  az intézményi eredmények összevetése a ráfordításokkal. Annak vizsgálata, hogy az intézmény hogyan használta fel a fenntartó által – az intézmény számára előírt feladatainak ellátásához – átadott forrásokat (személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások). e) Az intézményi fejlődés, a fejlesztési terv megvalósulása, eredményei
49

I. Értékelés

az előző értékelés során megfogalmazott fejlesztési javaslatok megvalósultak-e, s mennyiben járultak hozzá az eredményesebb működéshez.

Az intézményi szintű értékelés elsődleges célja, hogy mélyebb tudást nyerjen az intézmény a saját működéséről. Az önértékelés eredményeire alapozott fejlesztéssel az intézmény eredményességének további növelése érhető el. Funkciója:  az intézmény pedagógiai céljainak a tanulói eredményekkel való összehasonlítása,  az iskolahasználók elégedettségének vizsgálata,  az intézmény pedagógiai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése (helyzetértékelés, problémafeltárás),  az önértékelés eredményeinek felhasználásával fejlesztések megvalósítása. (Az intézményi önértékelés az első lépése az intézményi minőségfejlesztés folyamatának.) Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az önértékelés alapján az intézmények fejlesztési tervet készítenek, amely szintén a minőségirányítási program része lesz. D1. A – Az intézményi önértékelés területei és szempontjai Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az önértékelés alapján az intézmények fejlesztési tervet készítenek, am ely szintén a minőségirányítási program része lesz. Az intézményi önértékelés általában az alábbi területekre és szempontokra tér ki: 1. A tanulási eredményesség  A Nemzeti Alaptantervben és egyéb központi követelményekben meghatározott elvárások teljesülése.  Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott céljainak teljesülése. 2. Az érdekeltek elégedettsége  A partnereknek az intézmény tanulóinak eredményeivel, az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal, az intézmény működésével való elégedettsége. 3. Tanulásirányítás, a tanulást támogató intézményi tevékenységek  Az intézmény azon tevékenységeinek elemzése, amelyek a gyermeket, tanulót segítik tanulásában. 4. A pedagógusok tevékenysége  A pedagógusok tevékenységének, együttműködésének, kompetenciáinak értékelés e abból a szempontból történik, hogy ezek mennyire járulnak hozzá a tanulói eredményességhez. 5. Az intézmény működése  Az intézmény szervezeti működésének, a szervezet irányításának, tanulási környez etének értékelése a tekintetben, hogy megfelelő feltételeket biztosít-e a tanulási folyamatokhoz. 6. A fejlesztési terv céljainak megvalósulása  Az önértékelési tevékenység célja az eredményesség javítása, melyet az intézményi tevékenység folyamatos fejlesztésével valósít meg az intézmény. Az önértékelés tapasztalatai alapján az intézmény fejlesztési programot dolgoz ki. A kidolgozott fejlesztési program eredményeinek számbavétele, a fejlesztési folyamat értékelése része az önértékelési tevékenységnek.
50

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

D1. B – Az intézményi önértékelés folyamata Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az intézményi önértékelésben általában részt vesz az intézmény valamennyi munkatársa, azaz minden pedagógus és nem pedagógus fő- és részfoglalkozású dolgozója. Az önértékelés legfontosabb lépései a következők: 1. Az önértékelés előkészítése:  az önértékelés szervezését elvégző és az értékelés eredményét elkészítő team tagjainak megbízása,  az önértékelés ütemtervének elkészítése,  a megbízott team és a tantestület felkészítése az önértékelésre. 2. Az önértékelés elvégzése az elkészített ütemtervnek megfelelően:  az intézmény adatainak összegyűjtése,  a meghatározott módszerekkel (pl. kérdőív, klímateszt, interjúk stb.) a munkatársak véleményének összegyűjtése,  partneri igény- és elégedettségmérés, a tanulói teljesítmények eredményének és az i ntézmény további jellemző adatainak (indikátorainak) elemzése. 3. Az önértékelés eredményének meghatározása. 4. Minden munkatárs, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és a fenntartó tájékoztatása az önértékelés eredményéről. 5. Az önértékelés eredményének összevetése az intézmény pedagógiai programjával, ha szükséges javaslat megfogalmazása a pedagógiai program módosítására. 6. Az önértékelés eredményének alapján az erősségek és fejlesztendő területek meghatározása, fejlesztési terv(ek) elkészítése. 7. Az önértékelés folyamatának értékelése, ha szükséges a folyamat szabályozásának vagy a használt kérdőívek/interjútervek módosítása. 8. Az önértékelés elvégzése során keletkezett dokumentumok (pl. kitöltött kérdőívek) biztonságos tárolása, ill. megőrzése. D1. C – A partneri igény- és elégedettségmérés A közoktatási intézményeknek versenyképességük megőrzése és a jogszabályoknak való megfelelő működés érdekében meg kell valósítaniuk a partnerközpontú működés legfontosabb alapelveit. Ennek érdekében meg kell határozniuk, azaz azonosítaniuk kell legfontosabb partnereiket, továbbá szabályozniuk kell a meghatározott partnereik igényeinek megismerésével és elégedettségének mérésével kapcsolatos folyamataikat. Az intézmények partnereire vonatkozóan az alábbi csoportosításokat használjuk: külső, ill. belső partnerek; közvetlen vagy közvetett partnerek. Külső partnerek pl. az intézmény fenntartója, az azonos településen lévő további közoktatási intézmények, a helyi könyvtár, szakképző intézmény esetén a gyakorlati képzést biztosító üzemek és vállalatok, belső partnerek: az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozói, diákok, szülők. Kiemelt fontossággal bírnak az intézmények közvetlen partnerei, mint pl. az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozói, diákok, szülők, a fenntartó, a megelőző és következő iskol a51

I. Értékelés

fokozat intézményei (általános iskola esetén a beiskolázási körzet óvodája és a helyi középi skolák). A közvetett partnerek intézmények sajátosságaiból adódóan nagyon különbözőek lehetnek: pl. a helyi könyvtár, a tanulói ebédet biztosító vállalkozás, a településen található további közoktatási intézmény (de pl. a tanulók elhelyezését biztosító kollégium közvetlen partner), a helyi pedagógiai intézet, helyi vállalatok stb. Az intézményeknek időről időre azonosítaniuk kell legfontosabb partnereit, meg kell határo zniuk a velük való kapcsolattartás felelősét, módját, formáját és gyakoriságát is. Az azonosított partnerek esetén rendszeresen mérni kell az intézménnyel kapcsolatos igényeiket és elégedettségüket. Az elégedettség mérése során fel kell tárniuk a partnerek elégedettségének, illetve elégedetlenségének okait is, illetve az abból következő lehetőségeket a javításra, változtatásra. Az igény- és elégedettségmérés legáltalánosabban elterjedt módszere a kérdőív és az interjú. A mérés meghatározása után szükséges az intézmény erősségeinek és fejlesztendő területeinek meghatározása valamint a fejlesztések megvalósítása érdekében fejlesztési (intézkedési) tervek kidolgozása. A partneri igény- és elégedettségmérés eredményei fontos részét képezik az intézményi önértékelésének, adatokat és véleményeket biztosítanak ahhoz. D1. D – Az intézmény indikátorrendszere Bármely szervezet önmaga által végzett értékelésében kiemelt szerepe van az intézmény működéséhez kapcsolódó eredmények számszerű értékelésének. Ennek az értékelésnek fontos eleme az adatok idősoron történő elemzése, valamint az intézményi eredmények más szervezetekkel történő összehasonlítása. Ezt teszik lehetővé az indikátorok. Ugyanakkor, az egyes indikátorok önálló számszerű értékelése, más intézmények eredményeivel történő összehasonlítása nem minden esetben ad valós képet az intézmény teljesítményéről. Míg egyes indikátorok önállóan is értelmezhető információkat hordoznak, addig más indikátoroknál csak további háttérmutatóval együtt lehet következtetéseket levonni az intézmény eredményességével kapcsolatban. Ezért nagyon fontos, hogy az intézmények ne csupán egy-egy adatot ragadjanak ki, hanem az indikátorok rendszerét elemezzék az intézmény teljesítményének a megítéléséhez. Az indikátorok adott vizsgálati szempontokhoz rendelhető számszerű mutatók. Az indikátorok funkciója kettős:  alkalmasak egy adott állapot leírására,  a vizsgálati/értékelési szempontok állandósága mellett alkalmasak a változások irányának és mértékének megítélésére. A közoktatási intézmények szempontjából indikátorról akkor beszélünk, ha ezek az intézmény valamely szintű céljaihoz kapcsolódnak. Az indikátorok mérik a cél elérésének mértékét, a céloktól való eltérés irányát és mértékét, illetve a célnak való megfelelés fokát. Az egyes közoktatási intézmények indikátorrendszerének célszerű illeszkednie:  a jogszabályokhoz,  a fenntartói elvárásokhoz

52

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

 az országos mérési és értékelési rendszerhez, annak érdekében, hogy az eredmények összehasonlíthatóak legyenek másokkal, valamint  az intézmény által meghatározott célokhoz. Amennyiben például az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott célja az emelt szi ntű informatikaoktatás, akkor szükséges a cél megvalósulását igazoló indikátorok gyűjtése. Lehetséges indikátorok:  az egy tanulóra jutó számítógépek száma,  ebből az internet kapcsolattal rendelkező számítógépek száma,  a szoftverfejlesztésre fordított források összege,  az informatikaórák száma évfolyamonként,  az emelt- és középszintű informatika érettségit tevő tanulók száma és a vizsgák eredménye,  az év végi informatika osztályzatok átlaga évfolyamonként stb.

53

.......................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................... ................................................................................................... ........................................................................................................................................................ Az ajánlott iskoláról amit még szívesen megtudtam volna: ..................... Amit a mai órán másként tettem volna: ............................................................................................................. amit ma megtanultam: ............................. röviden egészítse ki társa iskolai ajánlása alapján az alábbiakat! Az ajánlott iskoláról a legfontosabb információ............................................................................................ ...................................................... Értékelés D2 – Hallgatói visszajelző lap Kérem........................................... ............................................................................................................................................................ amit megtudtam: ........ Kérem................................... ........................................................................................... ....................................................................................... .................... ...................................................................................... ............................................................................................................................................... A társam ajánlásának erősségei voltak az alábbiak:................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................I........ ................................................................... ....................... ............................................................. Válaszait köszönöm! 54 ......................... A mai órán a legjobb az volt: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. röviden egészítse ki a mai órán tanultak alapján az alábbiakat! A legfontosabb.............. .................................................................................................................

amelyek kiváltják az osztályfőnöki munkát vagy támogatják azt (patrónus. így az osztályfőnöki t evékenység keretei is elbizonytalanodtak. Tudatosítani a hallgatókban. élményszerű átgondolása Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: 55 . hogy:  a NAT bevezetésével megszűnt az osztályfőnöki órák kötelező tanterve. Osztályfőnöknek lenni – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db.) A foglalkozáson tanultak átismétlése. mert a szülők csoportja leképez egy korántsem homogén. A diákcsoporton és az osztályában tanító tanárok csoportján túl tagja a tantestületnek és folyamatos kapcsolatban van (kellene. 4 fős csoport) 90 perc „… az osztályfőnök legalább négyféle csoport határán áll. Pedagógus-szerepek II. kultúráival. segítő pár stb.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. hogy legyen) a szülők csoportjával. hogy az osztályfőnök milyen mélységű és minőségű munkát áldoz az osztályára  az osztályfőnöki szerep nem korlátozódik az osztályfőnöki óra megtartására  osztályfőnökként az egész osztályközösség együttes formálására. 1. de nagyon jelentős csoportot. hagyományaival.” Kádár Judit A foglalkozás célja: ismerkedés az osztályfőnöki szereppel és feladatokkal. a helyi közösséget (közösségeket). nagymértékben egyéni invenció kérdése. annak (azoknak) jellegzetes értékeivel. És már itt is az ötödik. konfliktusaival együtt. mentor. nevelésére nyílik lehetőség d irekt és indirekt nevelési módszerekkel egyaránt A foglalkozás tartalma: Ismerkedés az osztályfőnöki feladatokkal Az osztályfőnöki munka preferenciáinak átgondolása Az osztályfőnöki munka iránti elkötelezettség erősítése Új szerepek.

amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db.II. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. teremelrendezés. témafelelős. 4 fős csoport munkájához. Az értékeléssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja az osztályfőnöki szereppel való ismerkedés mellett a pedagógus identitás formálódásának támogatása. melyet úgy rendezzünk be. szóvivő. 2005. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. P edagógus-diák kapcsolata c. eszközfelelős). szerk. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. terepek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Identitás. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. megerősítőbb jellegű értékelésre. Pedagógus szerepek. hogy a hallgatók körbe üljenek. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. hitelesség Konstruktív self-érzékelés Pozitív önértékelés Információkezelés Kritikai gondolkodás Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. színes filctollak  gyurmaragasztó. munkaformák.: Fehér Márta. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. időfelelős. SuliNova. szükséges és ajánlott szakirodalom  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). amelyben a visszajelzéseknek. Ez érzékeny és hosszú folyamat. Tér. valamint arra is. fejezet 56 .

2002. (Eötvös József Könyvkiadó. Ráhangolódás. Budapest. 1995. toll.) Foglalkozásvázlat I. kutatási beszámolója. szerk.  Az Osztályfőnökök Egyesületének honlapja: www. Dinasztia Kiadó. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 5 A hallgatók körben ülnek.: Szekszárdi Júlia.Csomagolópapír. 57 .  Kézikönyv osztályfőnököknek.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. György: 44 tanács osztályfőnököknek. gyurmaraEgymásnak adva a szót. A tanár csomagolópapírra írja az elhangzott szavakat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Fenyő D. Húsz tézis az osztályfőnöki munkáról. szerk.: Szekszárdi Júlia. Ráhangolás a témára Frontális meg. OKI. 2006  Trencsényi László: Nevelés. Budapest. és mi nem? (www. fejlesztendő készségek.asszociációs lánccal beszélés gasztó. módszergyűjteménye (Okker Kiadó. Mi tartozik az osztályfőnökre. Világbanki Szakközépiskolai Projekt. amely szerin. 1998  Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása c.hu)  Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek.hu  Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk.és iskolaelméleti gyakorlatok c.ofoe. 2009. mindenki mond egy olyan tulajdonságot. te egy jó osztályfőnököt jellemez.ofoe. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Aduprint–Iskolafejlesztési Alapítvány.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a legfontosabb gondolatok kiemelése:  a tanár ismerteti az INSERT jegyzetkészítés technikáját  . előadásának összefoglalója a hallgatók létszámával megegyező példányszámban Kooperatív Csoportonként tanulás .T1 – az portalakítás INSERT jegyFrontális is. megvitatják az olvasottakat Kooperatív Kópéláda tanulás – cso.csomagolópaszámoló pír.zetkészítés mertetés technikájának Egyéni munka leírása Kooperatív T2.tályfőnöki tokkal szefoglalójának elolvasása és megbeszélése. gyurmaragasztó 10’ 5’ A csoporton belül megállapodnak abban.a hallgatók egyénileg elolvassák a cikket és jegyzetelik A csoporton belül összehasonlítják a jegyzeteket. majd mindenki számára jól látható helyre kiragasztják a teremben és csoportonként ismertetik 58 .be. D1 – Szektanulás – meg. ezeket plakátra írják. fejlesztendő készségek. vastag filctoll. Pedagógus szerepek. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.szárdi Júlia: beszélés Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában c. hogy az olvasott cikknek melyik az öt legfontosabb gondolata. anyagok (mellékletek) 10’ Véletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 fős csoportok alakulnak Ismerkedés az oszfeladaSzekszárdi Júlia: Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában című előadásának ösz. terepek II.II.

munka preferenciái. beszélés Csoportonként a kiválasztott első öt legfontosabb tanács ismertetése..Az osztályfőnöki Kooperatív kat kapnak (2-3 csoport egyformát. közösen elolvasni. – összesen a hallgatók létszámával megegyező példányszámban 25’ A csoportok az osztályfőnöki munkával kapcsolatos állításokat tartalmazó lapo. majd a csoporton belüli megbeszélést követően csoporton.Kooperatív ként kell számozással meghatározni a fontossági sorrendet az osztályfőnöki nak átgondolása tanulás – megmunkával kapcsolatos tanácsok között. megoldásokkal és cáfolazött tokkal ellátott papírokat. lezettség erősítése megbeszélés 2megoldások keresése a felvetett problémákra. megoldásokat 59 . Csoportszóforgó T3.tanulás– megbeszélés majd A feladat: először csoporton belül érveket gyűjteni az állítások megcáfolására.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 15’ Minden hallgató megkapja az osztályfőnököknek szóló tanácsok listáját. Majd a két csoport megbeszéli a két sorozat állítást és az ellenérveket. Az osztályfőnöki Egyéni munka Először egyénileg. munka iránti elköte. azután a szomszéd csoporttal 2 csoport kö(akinek másik állítássora van) kicserélni az érvekkel. D3 – Az osztályfőnöki munkával kapcsolatos állítások I. D2 – az osztályfőnököknek szóló tanácsok listája a hallgatók létszámával megegyező példányszámban T4. összesen kétféle állítássor van). II.

ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 10’ Az előzetes házi feladatként kapott szövegek feldolgozása.A foglalkozáson Kooperatív Előzetesen tegrálása a foglalkozáson tanult ismeretekbe. amelyek szerin. vastag filctoll. A foglalkozáson Frontális megA foglalkozáson szerzett ismeretek és tapasztalatok alapján a hallgatók eg y.II. beszélés másnak adva a szót mondanak egy – egy olyan tulajdonságot. a fogbeszélés lalkozásra elMelyek azok az elemek. Pedagógus szerepek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.kiadott. A foglalkozás elején használt csomagolópapír az összegyűjtött tulajdonságokkal. az információk in. 5’ Zárásként a hallgatók egymás után befejezik a mondatot: A foglalkozás lezá. tanultak elmélyítése. gondolatok az otthon olvasott szövegekben. terepek III. amelyek a alkalmazása olvasott házi hagyományos osztályfőnöki munkában is hasznosíthatók? feladatok: T5. D4 – Két osztályfőnök egy csárdában A patrónus Segítő rendszer pár- 5’ A hallgatók körbe ülnek. gyurmaragasztó. A tanár csomagolópapírra írja az elhangzott szavakat a már összegyűjtöttek mellé.Frontális megbeszélés „A foglalkozáson az keltette fel leginkább az érdeklődésemet az osztályfőnöki rása munkával kapcsolatban…” 60 . fejlesztendő készségek. tanulás – meg.élményszerű átgondolása tük egy jó osztályfőnököt jellemez és a foglalkozás elején nem hangzott el. Az új tartalom összefoglalása.tanultak átismétlése.

? az olvasottak további kutatásokra vagy kérdésekre ösztönöznek. és az is. Ennek következtében eredeti fénye jócskán megkopott. amely már csak töredékeiben emlékeztet eredeti formájára. ha az olvasó azt szükségesnek véli. hogy egy sorba több jel is kerülhet. az információkat aktívan kontextualizálja. D1 – Szekszárdi Júlia: Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában (az előadás összefoglaló leírása) Az osztályfőnök több mint 150 év (1849) óta létező. és kérjük meg őket arra. mert az ezeknek való megfelelés kényszere meggátolta őket abban is. az egyes gyerekekkel. mely lehetővé teszi. az eredeti tartalomtól részben idegen elemekkel. Ez a funkció a történelmi-politikai változások következtében a 80-as évek közepére agyonterhelődött egyéb. természetes pedagógiai igényből fakadó jelentésére már csak azok emlékeznek. hagyományos szerep. majd párban. a szülőkkel kialakítandó kapcsolatba. interaktív jegyzetelési eljárás. Az elmúlt csaknem negyed évszázad alatt ez a tendencia felerősödött. akiknek alkalmuk volt diákkorukban klasszikusan jó osztályfőnökökkel találkozni. T2. kognitív. hogy olvasás közben használják a jelölést a szöveg margóján! Természetes. A nyolcvanas évek pedagógusai mindenesnek. * az olvasottakról kiegészítő információ jutott eszembe. Ha a tanuló figyelemmel kíséri saját megértésének folyamatát. + az olvasottak új információt tartalmaznak számomra. Az eljárás segítségével az elmélyült figyelem mindvégig fenntartható. A szöveg feldolgozása után a tanulók saját jelöléseik alapján készíthetnek táblázatot. – az olvasottak ellentmondanak előzetes ismereteimnek vagy feltételezéseimnek. részben pedig azért. hogy nem szükséges minden sor végén jelet tenni. mert ezekhez hiányoztak a megfelelő feltételek. amelyeket továbbra i s az osztályfőnöki tevékenység meghatározó részeinek tekintünk:  Iskoláinkban jelenleg az osztályfőnök jelenti a személyesség garanciáját. illetve eltérnek azoktól. és többségük igen rossz lelkiismerettel élte meg a gyakran irreális követelményeket. Az INSERT hatékony eszköz. saját értékviláguk kiépítésében. mutassuk be a használni kívánt szimbolikus jeleket. Olyanokkal. miközben olvasásuk aktív. 61 . számba vegyenek további tanulási indítékokat. Részben azért. hogy a tanulók olvasás közben nyomon kövessék saját megértési folyamataikat. Az eredeti. metakognitív eseménnyé válik. csoportban vagy közösen megbeszélhetik (megbeszélhetjük) az olvasottakat. Az olvasás megkezdése előtt ismertessük a tanulókkal az INSERT eljárás lényegét. akik képesek voltak személyességet vinni az osztállyal. melynek s orán olvasás közben a szöveget saját megértésünknek és tudásunknak megfelelően oldalszéli szimbolikus jelekkel látjuk el az alábbiak szerint: √ az olvasottak megegyeznek előzetes ismereteimmel vagy feltételezéseimmel. a nevelés egyszemélyi letéteményeseinek érezték magukat. Az átformálódás ellenére léteznek ma is olyan „hagyományos” elemek. és a megváltozott körülmények alapjaiban formálták át az osztályfőnökkel szemben támasztott követelményeket.  Az osztályfőnök a rábízott kortárscsoportot: az osztályt mint nevelési tényezőt a szociális képességek fejlesztését segítő gyakorló terepet működteti. hogy mar adéktalanul eleget tegyenek valódi pedagógiai teendőiknek.  Osztályfőnöki feladat volt és maradt a diákok segítése a jelenben történő eligaz odásban .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A jegyzetkészítésnek újszerű módja: az INSERT eljárás Az INSERT a metakognitív folyamatokat segítő.

szükség van arra. az eredményes kommunikáció. hogy miközben hitelesen képviseljük saját értékeinket. 2. rajtunk múlik. konfliktusok esetében. a társadalom alakulásába kevéssé szólhatunk bele. Példák a három változatra: 1. hogy a gyerekeket foglalkoztató kérdésekre nyitottak legyünk. 3. sok esetben egymásnak is ellentmondanak. tudomást kell vennie arról a világról. de szerepünk és felelősségünk van az iskola nevelési programjának kialakításában. képességek. körülményekhez. hogy mi az. megosztjuk sikereink. kudarcaink élményeit. rangsoroljon. de aminek a formálódásában szerepet játszhatunk. igényeit szem előtt tartva. A személyes és szociális kompetenciák közül kiemelésre érdemes a megfelelő önismeret. Ha a pedagógus nem csupán az osztály adminisztratív ügyeinek intézője kíván lenni. Nem csupán rajtunk múlik. hogy végül hogyan alakul és működik.és társadalmi szintű) történések hírei a korlátlan információáramlás idején mindannyiunkhoz elérnek. a felelős döntés képessége. folyamatos dialógust folytassunk velük ezekről. jelenségekhez. A felvetett problémák megoldását nagyban segítheti. 3. valamint a szülőkkel lezajló interakció minősége. szaporodnak a tanulási. hogy az adott „szociális kényszerképződmén yből” sikerül-e az egyes gyerekek fejlődése szempontjából optimális közeget formálni. időhiány. terepek E hagyományos teendők azonban mást jelentenek ma. hogy nincs előírható. de az már a mi felelősségünk. A világ.II. ellátása lényegesen több spontaneitást. Mivel nincs módunk ezeket szelektálni. Itt máris szembekerülünk az erkölcsi nevelés sokat vitatott és máig megoldatlan problémakörével. eltérő szükségletek stb.). amelyek kereszttüzében a dolgát tennie kell. ami: 1. rugalmasságot. Az elvárások. Mégpedig olyan módon. a konstruktív problémakezelés és a reflektivitás. magatartási gondok. amelyben a felnőttek is nehezen ismerik ki magukat. A pedagógus egyre gyakrabban tapasztalja. nem erőltetjük rá tanítványainkra mindenáron saját igazunkat. az osztályprogramok szervezése egyre több akadályba ütközik (pénzhiány. hogy ezek között mérlegeljen. hogy esélyünk legyen az eredményes munkára. de nem utolsó sorban nagyon nehéz a gyerekeket eligazítani egy olyan világban. az életkori sajátosságoknak megfelelően porciózni. az iskolai nevelés ügyének elkötelezettjei személyesen is megvitatjuk gondjainkat. E feladat elvégzéséhez célszerű tisztázni önmagunk számára. tőlünk függetlenül alakul. Egyre nehezebb a személyes kapcsolat kialakítása a gyerekekkel. 2. mint egy-két évtizeddel ezelőtt. hogy korábban bevált módszerei rendre csődöt mondanak. (Az előadás elhan g- 62 . Túlnyomórészt rajtunk múlik az osztály egészével és az egyes tanulókkal. a pedagógusokkal szemben. közvetíthetünk problémák. reflektivitást igényel. amelyben élünk. szociológiai. Pedagógus szerepek. Ennek alakításában sokat segíthetnek a megalapozott pszichológiai. saját személyisége hitelét megőrizve alakítsa ki működőképes nevelési programját. Befolyásolni tudjuk az osztályunkkal foglalkozó pedagógusok és az osztály kapcsolatát. s beépülnek az egészen kicsi gyerekek világképébe is. mely ismeretek és kompetenciák elsajátítására van szükségünk ahhoz. pedagógiai ismeretek. részleteiben megtervezhető tananyaga. meghallgassuk a véleményüket. s miként viszonyuljunk ezekhez a tényezőkhöz. nem rajtunk múlik. Senki sem veszi le a pedagógusról a felelősséget. Az osztályfőnöki feladatkör sajátossága – szemben a szaktanári funkcióval –. a rábízott tanulók szükségleteit. S végül. Vitathatatlan azonban. ha mi. az együttműködés. Ez az elsődleges célja a jelenlegi rendezvénynek is. A gyerekek gyakran egymással sem szolidárisak. tapasztalatait. hogy a makrostrukturális (világ. ütköztessük a sajátunkkal. Az osztály összetétele általában véletlenszerűen alakul. a szülők nagy része bizalmatlan az iskolával.

D2 – Az osztályfőnököknek szóló tanácsok listája                    T4.  Az osztályfőnökség elsősorban adminisztratív feladattá válik. ő a minta a diákjai számára! Nem szabad visszaélni semmiféle bizalommal! Nem szabad a szülőket megszégyeníteni! Nem az a jó szülő. akkor semmi nem tartozik igazán rá.j13#j13 Támaszkodjon az együttes élmény erejére! Támaszkodjon az osztály öntevékenységére. ÁLLÍTÁSSOR  Az osztályfőnöki munka nagyon nagy pszichikus terhet jelent a tanárok többsége számára (és leginkább a lelkiismeretesek. ugyanakkor el is bizonytalanította az osztályfőnöki szakmát és az osztályfőnöki órákat. Ha semmi nem kötelező.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben zott az „Elvárások kereszttüzében” című IV. ha minden az osztályfőnöki órára tartozik. II. 2004. felelősségteljesek. Ez hatalmas szabadságot adott. igényesek számára). aki szidja a gyerekét! Lehetőleg minden konfliktust azonnal meg kell oldani! Nem szabad a haragot sokáig cipelni! A tanár a felnőtt! Önelemzés. A munka mennyisége még csak-csak számon tartható. és bármit mond. november 26-án.) T3. kérjen segítséget más szakembertől! Szét kell választani az erkölcsi vétséget. http://www. ami neki fontos! Tágítsa ki az iskolát! Ha kell. önvizsgálat.  Az osztályfőnöki munka – ha valaki lelkiismeretesen végzi – rendkívül időigényes. Országos Osztályfőnöki Konferencián. D3 I.php?id=668 .hu/cikk. Az osztályfőnök azt mutassa meg az osztályának. minősége azonban szinte egyáltalán nem. alig számszerűsíthető. akkor minden lehet kötelező. önkorrekció! Legyen bátran ember! Legyen bátran önmaga! Keresse meg az örömöt az osztályfőnökségben! Csinálja örömmel! 63 . ÁLLÍTÁSSOR  Az osztályfőnöki munka egész környezete az elmúlt húsz évben megváltozott.osztalyfonok. az osztály önmozgására! Minél több információt kell adni a gyerekeknek! Teremtsen biztonságot! Adja meg az osztálynak a szabadság levegőjét! Döntse el.  Az iskola és a család közötti viszony megváltozása. mit vállal és mit nem! Legyen tisztában vele: bármit tesz. a magatartásbeli zavart és a különböző értékrendek eltéréseit! Tudomásul kell venni: minden generációnak megvan a maga szubkultúrája. a magánszféra és az emberi jogok határozottabb érvényesítése miatt az iskola beleszólási lehetősége a diákok életébe határozottan csökkent.  A rendszerváltás idején megszűnt az osztályfőnöki órák kötelező tanterve.  Az osztályfőnöki munka nehezen mérhető. ezért az osztályfőnöki munka is elbizonytalanodott.

osztályprogramokon. Az osztályfőnökpárok maguk alakítják ki a munkamegosztásukat. D4 Két osztályfőnök egy csárdában „Minden osztálynak két egyenrangú osztályfőnöke van. habár erre eddig még nem volt példa. Amennyiben ez a munkamegosztás nem sikeres. hogy az osztály amolyan másodlagos családként működjön a diákok számára. terepek  Az osztályfőnökök mögött nem áll konkrét szakmai háttér. pillanatnyi hangulatai befolyásolnak súlyos döntéseket. elvárásnak nem lehet mindig megfelelni. Ezért törekszünk arra. hogy a lehetséges jelöltek közül kivel dolgoznának szívesen. termékeny vitának. erre vonatkozó külső utasítás nincs. Ennek felosztásáról a párok maguk egyeznek meg.II. amiről pontos leírás készül. Pedagógus szerepek. osztályidőkön. Pályakezdő. A két osztályfőnöknek képesnek kell éreznie magát az együttműködésre. Ideálisnak tartjuk az egy férfi-egy nő osztályfőnökpárt. szavazatával megerősíti az osztályfőnökpárok beiktatását vagy megvétózhatja azt. amilyen az egyes szaktárgyak mögött áll. hogy legalább az osztályfőnökpár egyike tanítsa az egész osztályt – persze az a legjobb. A megosztott felelősség elvének érvényesítése lehetővé teszi. Hosszú párválasztási időszak előzi meg az osztályfőnökpárok létrejöttét. Ugyanakkor bizonyos pedagógiai helyzetek kezelésénél óriási könnyeb bség. de ettől ezek még fontos törekvések. akik a következő évben osztályfőnökséget vállalhatnak. és konfliktusok adódnak az osztályfőnökök 64 . Mindig mindketten jelen vannak az osztálykirándulásokon. és figyelembe kell venni bizonyos szempon tok érvényesülését. Bár az összes szempontnak. máskülönben kooperációjuk nem igazán lehet példaértékű. Erre született a két osztályfőnökös modell. Így nem egyetlen személy elfogultságai. hogy van kivel végiggondolni a döntéseket. bár ez sajnos nem mindig érvényesíthető. mind a pedagógusközösségnek el kell fogadnia az adott jelöltekből kialakuló párokat. Mind az iskolavezetésnek. Fontos szempont. hogy kialakuljon egy pár. ezért ennek megfelelően célszerű felosztani a feladatokat. A pedagógusok értekezlete. Az adminisztratív többletmunka elvégzésében is nagy segítség a munkamegosztás. hogy kölcsönös szimpátia esetén e nélkül is létrejön. T5. Adott esetben ez az egyeztetés nem szükséges ahhoz. Csak az osztállyal kapcsolatos háttérfeladatokat osztják meg a maguk ízlése szerint. A felvételiztetésnél mindketten jelen vannak. hogy a pedagógiai koordinátor először egyenként beszélget azokkal a tanárokkal. ha ez mindkettejükről elmondható. illetve az iskola rendszerét még kevéssé ismerő tanárokat nem szerencsés párosítani. Adott a közösen elvégzendő feladatmennyiség. ha a saját családi környezetükből hiányzik ez a minta. Egyfelől a diákok számára kézzelfogható mintáját adja az együttműködésnek. és ideális esetben ketten együtt a felvételiként szolgáló személyes beszélgetéseken és csoportfoglalkozásokon már az osztályuk összes tanulójával megismerkednek. a Huhogás. A tanév közepén összeálló párok már a felvételik előtt megkezdik a közös munkát. hiszen minden osztályfőnöknek megvannak a maga erősségei és gyengéi. lehet. Az iskolai lét talán legmeghatározóbb eleme az osztályközösség. az esetleges konfliktusok kezelésének a felnőttek között még akkor is. A megfelelő számú aspiránssal arról is egyeztet. hogy a diákok szemtanúi legyenek különböző értékrendek ütköztetésének. Ennek megszokott rendje az. Ez a modell nagyon hatékonynak bizonyul a mindennapi pedagógiai munkában. az osztályfőnöki munkában még tapasztalatlan.

terveiről. illetve hat év elteltével a végzős diákok szüleivel is megismétlik. Ki is ez? A patrónus amolyan iskolai szülő. illetve az iskola pszicho-pedagógusához fordulhatnak segítségért. hogy ha egy pedagógus felelősen akar együttműködni a diákokkal. segí tse. amelyek megtartó erővé tudnak válni a kamaszkor és a felnőtté válás nagyon problematikus időszakában. De ugyanez elmondható fordítva is. adottságaik megismerését. az együttműködési formák kialakításában. Mindnyájan úgy gondoltuk. amelyekben a leginkább segítségére lehet a gyerekek fejlődésének. A patrónus pedagógus. Meg kell találnia az okat a kapcsolatformákat. Negyedévenként. Ezekben az értékelésekben megpróbálnak olyan kérdéseket felvetni. támogatja. Így találtuk ki a PATRÓNUSt. az értékelési rendszerről és a szabadidős programokról. tájékoztatja. ellenőrizze. támogassa. ha kis létszámú csoportja van. 65 . Mik az osztályfőnökök feladatai? Az iskolába sikeresen felvételiző diákokkal már májusban előzetes találkozót szerveznek. hosszabb távon életpályájuk kiválasztását. közösségben betöltött szerepét. A patrónus is megismeri valamelyest az öt napos együttlét alatt azt a 8 – 10 gyereket. az eddig Magyarországon létező iskoláktól eltérő programú iskoláról. Szakember. tanítsa. amikor még csak beszélgettünk egy új. A gyerekek és a hat patrónus különböző helyzetekben vannak együtt. Úgy gondoljuk. ez csak úgy működhet. számon kéri botlásait. Ennek célja. Ezzel egy időben a diákok szülei tájékozódhatnak a Politechnikum képzési rendszeréről. hogy sz oros együttműködés alakuljon ki a diákok családjával. A patrónus szakemberként. aki végigkíséri az egész iskolai életét. Az egész nyitótábor igazából ismerkedés. ezért az osztályfőnökök minden tanulmányait megkezdő diák szüleivel leülnek egy hosszabb beszélgetésre. akik őt patrónusuknak választották. az értékek megtalálásában. A patrónus pedagógus. Az osztályfőnökök megszervezik a kötelező évkezdő t anulmányi kirándulások programját. szükség esetén szigorú ellenőr vagy pszichológus. problémáiról. hogy a két osztályfőnöknek van arra esélye. aki a gyerekek életkorának. Ezt a beszélgetést négy. a pedagógiai koordinátorhoz. ha jól meg akarja ismerni a rábízott gyerekeket. Idősebb barát. magatartását.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben között. Az iskolánkban a hagyományosnál nagyobb felelősséggel jár az osztályfőnöki munka. akinek az a dolga. a normák. a követelményekről. ezért nagyobb anyagi megbecsülésben részesülnek az osztályfőnökök. az elsők között szerepelt az osztályfőnöki funkció. amelyek előremozdíthatják a diák pozitív változásait. személyiségfejlesztéssel foglalkoznak az osztályidőkön. akinek majd az iskolai szülője lesz. Fontos. érintkezési pontokat. hogy segítse a tanulók önismeretének kialakulását. de teljes személyiségével részese a gyerekekkel való kapcsolatának. hogy az osztályfőnökök minél pontosabb képet alkothassanak a diákok szociális helyzetéről. aki segíti a gyereket.” Bíró Ágota (Közgazdasági Politechnikum) A patrónus „1987-ben. képviselje azokat a gyerekeket. hogy nevelje. hogy olyan közösségeket építsen. személyiségének megfelelő pedagógiai eszközökkel segíti őket a világ megismerésében. Az első év elején a nyitótáborban a gyerekek a saját patrónusukat a teljes képzési időszakra választják az évfolyammal dolgozó hat tanár közül. a nekik leginkább alkalmas tevékenységformák. A patrónus feladata. szerep megváltoztatása. csoportépítéssel. illetve a hatosztályos modellben havonta és félévenként szövegesen értékelik a diákok tanulmányi előmenetelét. valamint ellátják az adminisztratív feladatokat. részt vesz döntéseiben. A nyitótábor végére minden gyerek szerez valamilyen benyomást arról a tanárról – a patrónusáról –.

akire számíthatnak. A fészekalj tehát a kisiskolai létben a legfontosabb csoport. a megalapozott jó kapcsolat a szülői házzal.). ellenőrző. ami az osztályfőnöki szerepet és munkát helyettesíti. A patrónus az a felnőtt. miért nem csináltad. elvárásokat. A jó és tartalmas kapcsolat kialakításához szükség van az egyéni. feladataik. van. Mivel iskolánk diákjai nehéz sorsú. Az a tapasztalatunk. a csibe-szülőik megteremtik ennek lehetőségét. Ebben a patrónuson kívül a kortárscsoportnak is nagy szerepe van. aki komolyan veszi és támogatja őket. hanem rendszeres alkalmakat teremtünk. hogy az egyes gyereknek jó patrónusai legyünk. A szülői házzal egyeztetve alakítja a gyerekek értékrendjét. hosszabb-rövidebb távra célokat tűz ki a gyerek elé. minek örülsz. problémáikat. legyenek hagyományaik (születésnapok. ez arról szól. karácsony megünneplése. hogy a meghatározó kortárskapcsolatok mellett legyen olyan felnőtt.). a problémátlan gyerekekkel ritkábban. miért sikerült rosszul stb. A patrónusok rendszeres kéthetenkénti értekezletükön a gyerekekről beszélgetnek. bánatukat. Ezt nem könnyű megszervezni. aki kitalálja. legalább félévente eg yszer minden gyerekkel le kell ülnünk beszélgetni. hogy általában hogy érzed magad. hátrányos helyzetű. Értékelik a napi munkájukat. sikerekről. Az a hely. az operatív kérdések megbeszélésére. számukra különösen fontos a figyelem. hogy megtalálják a „falakat”. Ekkor lehetőség van az információcserére. am elyek a tanítási folyamatban kevésbé tudnak artikulálódni (szociális érzékenység. A gyerek sokoldalú. A jó és tartalmas kapcsolat kialakítása a szülőkkel nagyon fontos. megfogalmazza. akivel megoszthatják örömüket. intézményi büntetés. a szaktanárokkal való rendszeres információcsere lehetővé teszi. ez egyszerre normatív és védelmező közeg. Hetente egy alkalommal összejön a fészekalj. hogy a gyerekcsoportnak kialakuljanak a közös ünnepei. több szempontú megismerése. ők alkotják a fészekaljat. kudarcokról. problémákról. Pedagógus szerepek. Egy kicsit a család analógiánál maradva. egyezteti az egyes gyerekre vonatkozó pedagógiai eljárásokat. Ennek a beszélgetésnek nincs konkrét apropója (miért nem voltál. mi okoz fájdalmat mostanában. 66 . empátia. Itt is lehet kötetlenebb együttlétet teremteni. foglalkoznak a problémáikkal. figyeljünk rá. terepek Az egy patrónushoz tartozó gyerekeket az AKG-s szótár szerint „csibének” hívjuk. kallódó fiatalok. Egy fészekalj nem feltétlenül közösség. tartsuk a kapcsolatot a szüleivel. de ez más. türelem stb. Az egyéni beszélgetések. Nemcsak akkor ülünk le a szülőkkel. a szabadságuk határát. ha baj van. sokféle funkcióval. Az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban nincs házirend. hogy a patrónus félévente megírt szöveges értékelője valójában tükörként funkcionáljon. számon kérjük elmaradás ait. négyszemközt folytatott beszélgetésekre is. törődjünk problémáival. ha bajban vannak. Itt olyan értékekről van szó. akivel minden nap. bár lehetnek közös programjaik. hogy nagyon jó beszélgetések alakulhatnak ki egy-egy problémafelvetés kapcsán. a mély. Persze ennél sokszor többször beszélgetünk velük. Ilyenkor a gyerekek b eszámolnak egymásnak és a patrónusnak a heti eseményekről. Törekszünk arra. A választás alapja a kölcsönös szimpátia és a bizalom.” Harsányi Zsuzsa (Alternatív Közgazdasági Gimnázium) Segítő párrendszer „A kamaszok számára fontos. A patrónus segíti a gyerekeket abban. Ezért működtetjük iskolánkban a segítő párrendszert. őszinte felnőtt kapcsolat. de azt gondoljuk. ahol a gyereknek meg kell találnia önmagát. Arra szoktunk koncentrálni. vállalásaik. az értékelő osztása). nyitottság. A diákok segítő párjukat a tanárok közül választják minden tanév elején. aki hiteles személy számukra.II. ugyanakkor több is annál. min szeretnél változtatni stb.

A segítő párrendszer a kölcsönös bizalmon alapul és a személyes kötődés. hiszen a diákok és tanáraik sokféle helyzetben találkoznak. szabad bejárása van mindenkinek. Fontos. a munkatársak és a diákok térben sem különülnek el egymástól. szociális. problémáival bármikor megkereshesse. sport olás. A segítő pármunka fontos terepe az egyéni beszélgetés. Ez az együttélés ad lehetőséget a tanároknak arra. szünetbeli csevegés. egyebek. A segítő munka legfontosabb terepe a mindennapok közös együttléte.) Ez az együttélés valóságos. A pár feladata. problémáit és annak változásait. próbál vele közösen megoldásokat találni. A diákoknak – ha indokoltnak érzik – bármikor lehetőségük van új segítő párt választani. ismerje jól személyiségét. kávézás. A segítő pár feladata kettős. illetve családi vagy egészségügyi problémák. A beszélgetések időről időre visszatérnek e témákra. hogy a segítő pár az iskolában elérhető. alakítják ki a továbblépés lehetőségeit. hogy a segítő pár ismerje a fiatal életmódját. működnek együtt (tanítás-tanulás. időbeosztását. az őszinteség működteti. aki vállalja a segítő pármunkát. élethelyzetét. Egyrészt intézi a diák tanulmányi és adminisztratív ügyeit: a fi atallal közösen elkészíti és folyamatosan nyomon követi annak személyre szabott tanulási programját (tanulási program megtervezése. Lényeges. A pár a fiatal számára biztonságos támaszt és segítséget jelent problémáinak megoldásában. E beszélgetések témája a tanulásszervezési kérdések mellett bármi. mentális. A stáb heti egy alkalommal esetmegbeszélő csoportként működik. állapotától. egyéni beszélgetés a segítő párral. teendők megfogalmazásában és bizalmával. aktuális problémáit. ahol természetes közegben spontán módon valósul meg a személyes figyelem és törődés. amelyben a diák segítséget kér. életének figyelemmel kísérése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A pár legfontosabb alapvető funkciója a diák támogatása. mintát mutassanak az emberi kapcsolatok. ügyben. Ezeken az egyéni beszélgetéseken elsősorban a fiatal iskolai jelenléte. hogy leghitelesebben képviseljék életszemléletüket. tanulási problémái. a kommunikáció működésére. szociális és egyéb problémái kerülnek szóba. lakhatási vagy munkakeresési gondok. énképének kialakulását. amelynek minden olyan munkatárs tagja. Fontos a napi kapcsolattartás. biztatással. Ez rendszeres – a fiatal igényétől. A diákok és mi. megtalálható legyen. A tanári és segítő munka nem különül el. vizsgarend készítése. az iroda („a tanári szoba”) a közösségi élet helye is egyben. osztályzatok adminisztrálása). kirándulás stb. az iskolai élet. érdeklő dolog lehet. A segítő munka lényeges eleme. Visszajelzéseivel segíti a fiatal reális önértékelésének. különböző élet- 67 . hogy a segítő pár nincs egyedül. egymás elfogadása és tisztelete. a fiatalt érintő. életstratégiákat. hogy a fiatal maga találja és fogalmazza meg a számára eredményes probléma-megoldási módokat. mentális állapota és ezek kapcsán életvezetési. a Tanoda munkatársainak a diákokkal való bármilyen együttléte lényegében a segítés része. és közösen elemzik a változásokat. illetve folyamatos visszajelzéssel támogassa azok megvalósulását. teázás. tanulási programjának helyzete. Ezek közt a problémák között lehetnek életvezetési nehézségek. szociális kapcsolatai. élethelyzetétől függően napi. hogy segítsen neki a konkrét napi lépések. spontán csoportos vagy egyéni beszélgetés. szabadidős tevékenység. Ez a legjobb módja egymás megismerésének. hiszen saját gondjait csak ő oldhatja meg. heti esetleg ritkább – beszélgetést jelent a diák és segítő párja között. Munkájában támogatja a stáb. Egyszerre lássa őt a jelenben és a Tanodában eltöltött idő távl atában. s támogatja annak megvalósítását. amelyekre közösen keresik a megoldásokat. aktuális órarend. türelmével. így a diák gondjaival. segítő oktatók részesei vagyunk egymás iskolában zajló életének. figyelemmel kísérése. Segítő munkaként értelmezzük magát a tanítást is. Másrészt minden olyan problémában.

és minden módon segíti azok megvalósulását. törekvés a problémák megoldására.” Szebényi Csilla (Belvárosi Tanoda) 68 . A stáb ezen értékeket közvetíti a fiatalok felé. indulatok felvállalására és kifejezésére. a tiszta kommunikáció. hogy a stáb a fiatalok számára inspiráló segítői közeget alakítson ki. Pedagógus szerepek. a változtatni akarás. amelyben a célok megfogalmazása mellett érték a tevékenység. Fontos.II. napi problémák és konfliktusok kezelésére. a tanulás. érzelmek. megoldására. a továbblépésre. terepek helyzetek megélésére. az alkotó munka.

 A kapcsolattartásban a pedagógusnak kell a kezdeményező szerepet vállalnia.  El kell fogadni. képzettek. a kapcsolat minősége alapvetően minősíti az iskola egész működést. a különböző szempontok és megközelítések felkínálása számukra igen. információáramláshoz. Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A pedagógusjelöltek előzetes elképzelései a szülőkkel való kapcsolattartásról. amelyek alkalmazkodnak a mai életritmushoz. az alaphangot me gütnie. érdeklődők. különböző szociokulturális hátérrel rendelkeznek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. a fentiekben részletezett szemlélethez. de tájékoztatásuk. a bizalmi viszonyt megteremtenie és fenntartania. 4 fős csoport) 90 perc A szülőkkel való kapcsolattartás alapelveinek megismerése és a kapcsolattartás lehetséges formáinak áttekintése. A foglalkozás fő mondanivalói:  Annak az alapelvnek a képviselete. A foglalkozás céljai közt felsorolt alapelvek gyakorlati alkalmazása. a résztvevők attitűdjének formálása a témával kapcsolatban. A csoporttagok korábbi tapasztalatainak felidézése. közös gondolkodása. A kulturálisan hátrányos helyzetű („zárt kódban beszélő”) szülőkkel. A szülők nevelése nem a pedagógusok feladata. A szülőkkel való kapcsolattartás olyan tartalmi elemei és formái. hogy a szülők különböző mértékben involváltak. amely szerint a szülőkkel való kapcsolattartás az iskola kötelező szolgáltatása. A szülő és pedagógus kompetenciahatárainak feltérképezése. orientálásuk. 2. szülői csoportokkal alakítható kommunikáció képességének fejlesztése. 69 . együttműködők. Kapcsolat a szülőkkel – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db.

hogy alkalmassá váljon 5-6 db. egyéni felelősségvállalása. Ezeket a tulajdonságokat. Együttműködés. megerősítéseket. attitűdöket a pozitív érték elés. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. szóvivő. Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. anyagok:  csomagolópapírok. amelynek során nagyon fontos a pedagógus önreflexiója. témafelelős. 70 . döntésképessége. Empátia. Problémakezelés. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. Különösen pályakezdő pedagógusok számára nehéz terület a maguknál (sokkal) idősebb szülőkkel való kommunikáció és kapcsolattartás. teremelrendezés. terepek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Érzelmeink pontos azonosítása. melyet úgy rendezzünk be. Tér. munkaformák. Konfliktuskezelés. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. 4 fős csoport munkájához. időfelelős. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. Értékeléssel. fejleszti.  vastag. Pedagógus szerepek. eszközfelelős). Autonómia. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. színes filctollak. megerősítés nagyon támogatja.  ragasztó. Differenciálással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozás egy részében a munka érdeklődés szerinti csoportokban zajlik.II. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.

szöveggyűjtemény stb. Húsz tézis az osztályfőnöki munkáról. György: 44 tanács osztályfőnököknek. Frusztrált. munkafüzet. SuliNova.) SuliNova Kht.: Fehér Márta. Beöthy Hanna: Szülőkkel dolgozom c. 2005. játékok. SuliNova. 1. A szülő jobb szakértője saját gyerekének. Mi tartozik az osztályfőnökre. 2006. dühös. PannonKlett.: Papp Ágnes. 71 .. old. Budapest) szerk. szükséges és ajánlott szakirodalom  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában).Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. 37–49. szerk..)  Szabályok az iskolában. fejezet  Bácskai Júlia: Magánélettan 1. ofoe. agresszív szülők)  Fenyő D. mint a tanár.hu)  Sallai Éva – Szilvási Léna – Trencsényi László: Programcsomag a pedagógusok és szülők együttműködése témakörben (dramatikus helyzetgyakorlatok. (Szabad Iskolákért alapítvány 210. P edagógus-szülő kapcsolat c. fejezet  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). szerk. 2006.: Fehér Márta (részletek: Szülői elvárások. fejezet  Magyar Judit: Pedagógusok és szülők játszmái (Taní-tani 1999/8. és mi nem? (www.

II. lódás a témára. sítása. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 8’ Véletlenszerű csoportalakítás puzzle-darabokkal (4-5 fős csoportok alakulnak).csomagolóparekasztal pír. fejlesztendő készségek. tanulás – párSaját élmények fel. a résztvevők felállnak az asztaloktól és körbesétálva megnézik a többi csoport listáját. 72 . II. Empátia – beleélés a Kooperatív Csoportonként szülők helyzetébe tanulás – ke. ami a téma kapcsán emlékezetes maradt pozitív Saját érzések azonovagy negatív értelemben. a diákok tanáraihoz. Pedagógus szerepek. ragasztó Kooperatív tanulás – képtárlátogatás  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. hogy saját szüleik hogyan viszonyultak az iskoidézésével ráhangolához. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ráhangolódás. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. terepek Foglalkozásvázlat I. A csoportokon belül párok alakulnak. fejlesztendő készségek. képességek Heterogén csoportok Kooperatív Kópéláda alakulása.munka Munkaformák és módszerek Eszközök. majd közös lista készítése. A listák a foglalkozás végéig kint maradnak a falon. Felidéznek egy olyan történetet. A párok elmondják társuknak és viszont a történetüket. anyagok (mellékletek) 10’ Mit várnak el a szülők az iskolától és a pedagógusoktól? Megbeszélés a csoportban. filctoll. A diákok visszagondolnak arra. Minden csoport plakátra írt listája kikerül a falra.

szervezése Együttműködés Frontális meg Milyen határokat húzhat.csomagolópabeszélés cso. felteiket. filctoll portban szóÖtletek. A foglalkozás elején alakult csoportok dolgoznak a továbbiakban.a szülőkkel esetlege.adat: otthoni sen kialakuló konf. vélemények forgóval.pír. azonosítása. A résztvevők érdeklődés szerint csoportosulnak a terem négy sarka közül az egyikbe (lehetőleg arányosan). Papír. majd az egész csoport előtt beszámolnak. 5’ A beszámolót követően mindenki odamehet bármelyik plakáthoz. félelmeim vannak – a szülői elvárások átgondolása után kü.operatív vita elolvasás. kapcsolatot tartani velük? A szülő és pedagógus kompetenciahatárainak feltérképezése. és ha valami nagyon fontos gondolattal ki akarja egészíteni. ahova fel vannak írva az alábbi kérdéskörök:  Hogyan lehet korszerűen. ceruza mindenkinél 35’ Kooperatív Csoportonként tanulás – meg. akkor más színnel írhat a plakátra. az igényeknek megfelelően informálni a szülőket. mit vállalhat a pedagógus a szülőkkel való kapbeszélés csolattartásban A csoportok megbeszélik választott témájukat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Milyen kételyeim. Problémakezelés Minden résztvevő saját listát készít. gondolataikat plakáton rögzítik. megvitatják azokat. Ötleteiket. kö A szülői jelenlét színterei. Egyéni munka 15’ Közös gondolkodás Kooperatív Előzetes felA résztvevők a csoportokon belül egyeztetik házi feladatként elkészített jegyz e. amit a foglalkozás végéig megőriz. liktushelyzetekről és dolgozás.Érzéseink pontos Egyéni munka lönösen – a szülőkkel való kapcsolattartás kérdésében. azok kezeléséről jegyzetek készítése a melAutonómia lékletben szeKonfliktuskezelés replő írásból 73 . lehetőségei az iskolában zös plakát kéösszegyűjtése szítése  Szülői értekezletek tartalma.tanulás – ko.

o „Értem. Pedagógus szerepek. nem feltétlenül egyezik az ön véleményével és az is előfordul. Bár úgy gondolja. o „Ahogy ön látja…”. akkor „ki tudja engedni a gőzt”. hogy szerintük mi a probléma. ami történt. az tudja. Ha a szülő elég időt kap arra. A foglalkozás lezá. hogy milyen stresszes egy ilyen találkozás. hogy nem felel meg a tényeknek. egyéni átgondolása. helytelenül vagy elfogadhatatlanul bánt. mit érez – még ha késztetést is érez rá.  Kérje meg a szülőt. terepek III. frusztrációs érzését mérsékli és fékezi. agresszív szülők „Akivel már megtörtént. papír. Melléklet a foglalkozáshoz Frusztrált. hogy egy dühös szülő viharzott be a termébe vagy a tanáriba. hogy elmondja a magáét. ceruza A foglalkozás elején gyűjtött egyéni kérdések áttekintése.  Hagyjon időt a szülőnek arra. amikor gyereke problémái miatt bemegy az iskolába. Az új tartalom összefoglalása. hogy gyerekével valaki igazságtalanul. dühös. véleménynyilvánítás a megismer választ kaptam tek alapján  nem kaptam választ. hogy először is megtudjuk és tisztázzuk. hogy üljön le (nehezebb túláradóan dühösnek lenni. fejlesztendő készségek. de fontos. mert kiderül: hogy látják ők azt. hogy ön nagyon zaklatott vagy dühös amiatt. alapvető fontosságú. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. esetleg megpróbálta letámadni az iskolau dvaron. akkor se fojtsa belé a szót és ne védelmezze az iskolát.  Először hallgassa meg őt.II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ A foglalkozáson készült plakátok átnézése Összefoglalás A korábbi lista.Egyéni munka lista készítése: rása. A legtöbb szülő belátóan viselkedik. Amit elmondanak. hogy…” 74 . aztán reflektáljon az elhangzottakra: o „Tehát ön azt mondja. hogy…”. ha az ember ül). Amikor frusztrált vagy dühös szülőkkel van dolgunk. hogy elmondhassa.

legértelmesebb és legigazságosabb megoldás. fejezetéből 75 . és mi a felek számára a legműködőképesebb. hogy az adott kérdés mennyire fontos mind a szülőnek. és hogy ugyanakkor az energiákat a megfelelő mediáció és következmény felé terelje.” Részlet A Szabályok az iskolában című könyv. média). de ne tegyen az iskola olyan ígéretet. Az indulatok kezelése. hogy felfogja és megértse a szülői dühöt. mind az iskolának: o „Tudom. szabályokkal és következményekkel kapcsolatos rendszerét.  Röviden biztosítsa a szülőt arról. hogy a gyerekét zaklatják vagy molesztálják. mi történt. Nekünk is fontos.  Mindenképpen ismerje a tényeket (az iskola szempontjából) és kérje meg a szülőt. ha ez nem így lenne.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Például. ha a szülő úgy gondolja. hogy próbálja meg a problémát az iskola rendszerén és folyamatain belül látni. hogy kellemetlen (és sokszor pontatlan) nyilvánosságot kapjon az ügy (pletyka .  Néha szükség van kompromisszumokra. a tanárnak egyszerre kell képesnek lennie arra . és azért vagyunk itt.  Ha időben támogatjuk a szülőket. megelőzhetjük. hogy milyen fontos maguknak Justin – nem lennének most itt. amit nem tud betartani. hogy segítsünk a fiuknak…”. felelősséggel.  Az őszinteség nagyon fontos – hogy állnak a dolgok. vagy ami sértené az iskola jogokkal.

kommunikáció kapcsolatának átélése. A pedagógusok közti együttműködés jelentőségének felismerése. kitartás. Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. hogy  a tanári munka sok vonatkozásában csapatmunka. visszautasítás Kapcsolódási pontok: Foglalkozásokhoz:  Változó tanárszerepek  A tanár mint segítő 76 . Együttműködés a pedagógusok között. segítségkérés. hospitálás) lehetőségei Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos azonosítása. együttműködés és a saját szerep. hogy tehetek arról. érzések. A tantestületen belüli munka. együttműködés. A támogató mentorálás. tekintet másokra. terepek II. Pedagógus szerepek. hogy a hallgatók felismerjék. Kritikai gondolkodás. Érzelmek kezelése: siker-kezelés. Törődés. hospitálás lehetséges formáinak megismerése. Kapcsolat a kollégákkal – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. konfliktuskezelés. ami velem történik). a kollegiális támogatás (mentorálás.II. melynek minősége visszahat a pedagógus egyéni munkájára. belső kontroll (hit abban. Ismerkedés az együttműködési formákkal. Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban.  a kölcsönös kollegiális támogatás tudatosan alakítható és a szakmai és egyéni fejlődés szolgálatába állítható. 4 fős csoport) 90 perc A foglalkozás célja. 3. kudarc-tűrés.

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. fegyelem. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. Flaccus. szerk. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. színes filctollak  gyurmaragasztó.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. SuliNova.: Fehér Márta. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. munkaformák. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja a pedagógus-identitás formálódásának támogatása. 4 fős csoport munkájához. hogy a hallgatók körbe üljenek. teremelrendezés. melyet úgy rendezzünk be. pedagógusok. 77 .: Fehér Márta. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. SZIA-könyvek.: Papp Ágnes. szerk. biztonságos tanulási környezet). Értékeléssel.  Szabályok az iskolában (Magatartáskezelés. témafelelős. Tér.  Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella: Mi. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. Ez érzékeny és hosszú folyamat. valamint arra is. eszközfelelős). 2010. 2005. SuliNova. amelyben a visszajelzéseknek. szerk. megerősítőbb jellegű értékelésre. 2006. 2006. időfelelős. szóvivő.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ráhangolódás. anyagok (mellékletek) 5’ A hallgatók körben ülnek. de az érveket és ellenérveket váltogatva. miért A pedagógusok közti kell másképpen? együttműködés jelentőségének felisVéletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 fős csoportok alakulnak merése Frontális elő.Ismerkedés leten belül. együttműködési formák képzelhetők el a tantestü. Ráhangolás a témára A disputa érvek gyűjtésével módszer egy A foglalkozásvezető jól láthatóan felírja a táblára vagy csomagolópapírra: elemének fel A pedagógus munkája inkább csapatmunka. D1 –Lista  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Pedagógus szerepek.T1 – A magyaadás – tanári rázat gondomagyarázat latmenete Kooperatív Kópéláda tanulás – csoportalakítás 10’ Milyen megbeszélés típusok. használása  A pedagógus munkája inkább egyéni tevékenység. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a pedagógusok között? együttműködési az Egyéni munka Papír. 78 . (érvek – ellenérvek gyűjtése) A hallgatók önkéntes alapon. fejlesztendő készségek. érvelnek egyik vagy másik kijelentés mellett. anyagok (mellékletek) 10’ A pedagógusok közti együttműködés változásai – mit jelent a másképpen. terepek Foglalkozásvázlat I.II. fejlesztendő készségek. írószer . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. tetszőleges sorrendben. Frontális megbeszélés II.gyűjtés T2.

Aki munikáció kapcsolabekapcsolódik a megbeszélésbe. D szöveg Kooperatív Csomagolópatanulás – szak. majd csoportmunkában összegzik az új ismereteket.önellenőrzés együttműködés formáiról Kooperatív tanulás – megbeszélés a csoportban „beszélő korongok” módszerével Kooperatív tanulás – háromlépcsős interjú T3.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A hallgatók egyéni munkában összegyűjtik válaszaikat. inak megismerése Egyéni munka T4. hospitáA hallgatók egyénileg szövegeket olvasnak. amelynek segítségével minden résztvevő önellenőrzést végez. szakértői csoportokban feldolgozlás lehetséges formázák az olvasottakat. majd a csoporton belül formákkal egyeztetnek. hogy pályakezdőként milyen területeken szorulnak leginkább segítségre? Az együttműködés. vastag. érzések. ezt követően pedig egy listát kap minden csoport a foglalkozásvezetőtől. C. Kooperatív tanulás – megbeszélés a csoportban a tantestületen belüli megbeszélések típusairól a pedaEgyéni munka gógusok közti . rep. D2 – Gondolatébresztő kérdések a beszélgetéshez 10’ Kérdések önmagamhoz – Milyen szakmai és emberi kapcsolatokat szeretnék A tantestületen belükialakítani a tantestületemben? Mi múlik rajtam? li munka. gyurmaragasztó 79 .pírok. hogyan tudják segíteni egymást egy tantestületen belül a tanárok? A kölcsönös segítség hogyan hat az egyéni munkára?  Mit gondolnak arról. komMinden csoporttag előzetesen kap 5-5 – egymástól eltérő színű – korongot. A munka csoportokban folytatódik. A csoporttagok háromlépcsős interjú segítségével osztják meg egymással gondolataikat az alábbi témában:  Milyen kérdésekben. D3 – az A. segítségkérés és adás jelentőségének átgondolása 15’ 30’ Egymást támogató tanárok A támogató mentorálás. együttműködés és a saját szeA beszélgetés csoporton belül. a „beszélő korongok” segítségével zajlik. az hozzászólásonként egy színes korongját tának átélése középre helyezi. Így támogatható. hogy a hozzászólások aránya kiegyenlített legyen. – olvasás B. értői mozaik színes filctollak.

akkor az történik. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. terepek III.II. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Pedagógus szerepek. anyagok (mellékletek) 10’ „Ha becsukom a tanterem ajtaját. nincs beleszólása. Az új tartalom összefoglalása. élményszerű átgondolása Egyéni munka – érvek gyűjtése Frontális megA foglalkozás lezá. senkinek A foglalkozáson nincs köze hozzá.” tanultak elmélyítése. fejlesztendő készségek.beszélés rása 80 . amit én akarok.

Az információátadás szinte háttérbe szorul az eszm ecsere. adaptálásával. Ez eredményesebb 81 . hogy a tantestül etek működése is alapvető változtatásra szorul. sokféle csoportban dolgozzon együtt. mindig is az volt. mint ma. hogy a tantestületen belül sok kollégájáv al.  Ha egy pedagógusnak alkalma nyílik arra. öszszetartóbb. miért kell másképpen? (A magyarázat gondolatmenete) A tanári munka alapvetően csapatmunka. és így véleménye is fontos tényező. akkor megnő a közvetlenebb személyes kapcsolatok. a tanítás-tanulás felfogással kapcsolatos nézetek fejlődése alapvetően változtatta meg az információáramlással és belső kommunikációval kapcsolatos igényeket. partneri viszony. alternatív megoldások feltárása mellett. Régebben az iskola világában az együttműködés formái és tartalma. hogy tanórákon minél inkább terjedjen a saját élményeken. Másképpen kell szervezni és más tartalommal kell megtölteni a tantestületek működését és a pedagógusok különböző együttműködési formáit. de nagyon kevéssé szólnak arról. munkával kapcsolatos visz onyokat is elsősorban az alá. gyakoribb. megbeszéléseken Miért kell másképpen?  Az iskolákban a pedagógiai szemlélet. szervezeti keretei sem (legfeljebb az adott iskola hagyományai teremtettek bizonyos együttműködési formákat). szakmaipedagógiai témákban  a tanítási-tanulási folyamatban egyre terjedő korszerű módszerek és eljárások mindennapos használata a pedagógusok közti munkában. tapasztalatokon alapuló tanulás. egymást elfogadó. úgy a megbeszélések. Ebből következően az információáramlás és tantestületi kommunikáció formális megnyilvánulásai túlnyomórészt információkat adtak át. a szülőkkel kialakított együttműködést (a szülők bevonása az iskolai életbe.  A személyközpontú iskolában a pedagógus személyisége. őszinte visszajelzéseket ad a pedagógus munkájáról és nagy az inspiráló ereje is. Ennek értelmében a tantestületen belüli hivatalos. szívesen együttdolgozó tantestületek mindig is megvitatták a felmerülő pedagógiai-szakmai kérdéseket. Mit jelent a másképpen?  az évente kétszer-négyszer tartott nevelőtestületi értekezlet mellett rendszeres. a kapcsolatok értelmezése egészen másképp festett. többféle nézőpont megvizsgálása. de ez nem jelent meg külső-belső elvárásként és nem voltak meg a szervezett. a szülői kompetenciák fokozott figyelembevétele).  A pedagógiai közvéleményben konszenzus alakult ki arról. legjellemzőbb vonása a hierarchikus. a tanárszerep átalakulása). Az utóbbi évek közoktatási reformjai elsősorban korszerű tanulásszervezési eljárások. értekezletek is hatékonyabbá válnak a korszerű tréning és tanítási módszerek alkalmazásával. tekintélyelvű felépítés volt.fölérendeltség határozta meg. Ezek a változások alapvetően érintik a p edagógus-diák kapcsolatot (személyközpontú pedagógia.  Ahogy a frontális tanulásnál hatékonyabbak a kooperatív technikák. strukturált megbeszélések különböző összetételű pedagóguscsoportok között. A szokásosnál demokratikusabban működő igazgatók. minden tanár számára lehetővé kell tenni nézeteinek kifejtését. Ez növeli a személyes biztonságot. utasításokat közöltek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A pedagógusok közti együttműködés változásai: mit jelent a másképpen. szimpátiák kialakulásának lehetősége. új pedagógiai módszerek iskolai bevezetését célozzák.

formái sok tekintetben eltérnek a különböző iskolákban. a megszerzett ismeretek. 82 . D2 – Kérdések önmagamhoz: milyen szakmai és emberi kapcsolatokat szeretnék kialakítani a tantestületemben? Mi múlik rajtam? Gondolatébresztő kérdések a beszélgetéshez:  Mikor érezném magam a „helyemen” a tantestületben?  Milyen szakmai és emberi kapcsolatokra vágyom?  Mikor érezném magam biztonságban a tantestületemben?  Milyen gondjaim. gyakorlatban történő alkalmazásában. Természetesen a pedagógusok közötti együttműködés mértéke. A diákok tanulási folyamatában ugyanis kiemelt jelentőségű a felnőtt mintaadása a gyerekek számára. Osztályfőnökök együttműködése. mint közösség szemlélete is alakul. hogy hatékonyságuk. hogy egy eli smert. Egy feladatra szerveződő tanárok együttműködése. nehézségeim lehetnek a kapcsolatok felvételében. elmélyítésében? T4. A kollégák hosszabb távon is segíthetik egymást az elsajátított ismeretek felidézésében. Osztályozó konferenciák. attitűdök beépülésének esélyei megtöbbszöröződnek. a tanárok pedagógiai szemléletétől. tudatos önfejlesztés révén minden pedagógus folyamatosan fejlessze saját szociális kompetenciáit is. hogy a tanítás-tanulás során a gyerekek szociális és életviteli kompetenciái fejlődjenek. a tantestület igényeitől. a munkamódszerek átalakítására fokozottan érvényes. T2. D1 – Lista a tantestületen belüli megbeszélések típusairól a pedagógusok közti együttműködés formáiról          Az iskola vezetőségének megbeszélései szűkebb és tágabb körben. és mindennapi működésében. Amennyiben kulcsfontosságúnak tartjuk. ha a pedagógusok a tanórán kívüli iskolai munkájukban is átélik a saját élményű ismeretszerzés pozitív hatásait. Tantárgyi munkacsoport (munkaközösség) együttműködése. tantestületi tagként is gyakorolja azt. támogató kollégával dolgozzon egy ideig és eközben szakmai szemszögből folyamat osan reflektáljon önmagára és fejlessze készségeit. T3. szervezeti és munkakultúrájától. Függenek ezek az adott intézmény vezetőségének attitűdjétől. hogy továbbképzések. Módszertani nap (belső továbbképzés a pedagógusok számára). megbeszélései. megbeszélései. feltétlenül szükséges. Esetmegbeszélő pedagógiai műhely.II. hasznosságuk. vezetőségének attitűdjétől. Pedagógus szerepek. ha nem csak egy-egy tanár vagy tanárcsoport dolgozik másképpen. szocializációjától. terepek  lesz. megtartásában. tapasztalatok. A fenti szemléletváltásra. formálódik. hanem az egész tantestület. D3 – Egymást támogató tanárok A) A mentorálás mint választható lehetőség A választható mentorálás mint támogatásforma lehetővé teszi a tanár számára. Azonos tanulócsoportokat (osztályokat) tanító tanárok megbeszélései. Tantestületi értekezletek operatív és nevelési témákban. Hiszen ez esetben a tantestület.

A panaszkodás segít abban. hogy egy kollégájával (mentorral) szakmailag támogató módon együtt dolgozzon. hogy Odüsszeusz és Pénelopé fiának. és aki kívánja.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A mentorálásnak választható lehetőségnek kell lennie. de lehet folyamatos állapot is! A panaszkodás össze is hozhat embereket („egy cipőben járunk… lyukas és ócska cipőben. hogy a mentorálás lehetősége meg legyen az iskolában. mi történik az óráján. hogy a mentorált látja szükségesnek a folyamatot és elszánta magát arra. bátorít és visszajelez”. A kollegiális jó szándék és a szakmai bizalom minimalizálhatja az alkalmatlanságérzetet. hogy tudatosan figyel a kolléga önbecsülésére. hogy mai nyelvünkben a „mentor” szó azt jelenti. nem pedig a „tanári küszködés” jelének kell felfognunk. hogyan adhatja őket (úgy. Természetesen fontos. ha mind a mentor. Ugyanakkor a közös panasz igazolja küszködésünket: „nem te vagy az egyetlen”. ha lehet. és ez változást fog eredményezni. ha azt akarjuk. Ebben az eposzban Mentor (Odüsszeusz régi és hű barátja) kapja azt a feladatot. Mielőtt azonban a mentor visszajelezne. aki rendszeresen és kitartóan sóhajtozik és panaszkodik. A panaszkodás azonban lehet folyamatos. kidolgozott és a problémamegfogalmazás és megoldás felé vezető folyamat is. de egyfelé megyünk”). hogy mi is a visszajelzés célja. támogató visszajelzéseket ad a kolléga tanári magatartásáról. A mentorálás ebben az esetben nem jelent alá-felé rendeltségi viszonyt. igénybe vehesse. mind a mentorált a közös célokat és szükségleteket állítják a mentorálási folyamat középpontjába. A panaszkodás alapformája rövid párbeszéd vagy csevegés a folyosón vagy a tanáriban. A „mentor” szó Homérosz Odüsszeiájából ered. A mentor fő feladata. hogy segítsen a tanárnak abban. B) Panaszkodás: a tanár frusztrációjának és gondjainak meghallgatása A „panaszkodás” sokféle lehet: lehet alkalmankénti elcsüggedés és sóhajtozás. hogy elinduljunk haza. hogy a mentorált nincs tudatában az összes tényezőnek azzal kapcsolatban. hogy egy adott kolléga tanítási és magatartás-kezelési tevékenysége kudarcot vallott. hogy átfogalmazzuk a bennünk rekedt feszültséget. Ha megkérünk egy kollégát. Minden mentorálás némi természetes kockázatot is rejt magában. hogy pontosan lássa. egy kis humorral. Telemakhosznak a nevelője legyen. hogy a kolléga szakmailag sajátjának érezze a mentorálás által felkínált segítséget. Az ilyen típusú mentorálást támogató jellegű szakmai lehetőségnek. Olyan jól teljesítette feladatát. és nem jelenti azt. át kell gondolnia. hogy magatartás-kezelése és tanítási tevékenysége hogyan befolyásolja az osztálydinamikát. még akkor is. amikor szükséges. Odüszszeusz. hogy „bölcs tanácsadó és kísérő – olyan. hogy hosszabb ideig dolgo zzon velünk egy nehéz osztályban. „bátorításként” vagy „felvidításként”. aki támogat. A visszajelzéseket a mentor úgy adja. A mentor ezért többek között. akkor ez által személyes és szakmai belsőnket is feltárjuk neki. hogy támogassa kollégáját és ne ítélkezzen felette) és hogy a vi szszajelzéseket hogyan lehet beépíteni az aktuális teendők megtervezésébe. főként a kolléga tanítási és magatartás-kezelési gyakorlatába. Ezek a támogató visszajelzések erősítik a szakmai önismeretet. A mentor és mentorált közös szakmai útjának több „állomása” van. Előfordul. Ithaka királya a trójai háború egyik hőse volt. Amikor olyan kollégával beszélget. hogy: 83 . A mentorálásnak mindig úgy kell indulnia. fontos. ha egy n agyon megbízható kolléga a mentor. esetleg amikor beszállunk a kocsinkba.

C) A mentorálás folyamata Készségfejlesztés mentorálás segítségével:  Ez a készség/gyakorlat/módszer hogyan illeszkedik a már ismertekhez?  Szükségem van erre a készségre?  Megéri megtanulni?  Mi az adott készség. mielőtt a mentor magatartáskezelési fellépésére sor kerülne.  A készség kontextushoz igazítása.  Kollegiális visszajelzés. kérdést vagy gondot. elismeri érzéseit és szükségleteit. valamilyen fegyelmezési készségre vagy a tanítás módszereire. megengedi. hogy hogyan mutatják be (röv iden) a mentort az osztálynak. terepek     hallgassa és értse meg. Magam általában egy rövid verbális jelzést használok.  Biztonságos környezetben való gyakorlás. hogyan reagáljon a mentor az esetleges magatartás-kezelési kérdésekre az óra alatt. mielőtt lehetséges megoldásokat javasol – a nem kért tanácsot nem mindig fogadják jól. tulajdonképpen egyfajta „levez etésként” működik (akkor is. A probléma elemzése Ebben a szakaszban a mentor úgy segít. amikor szükségét érzem a beavatkozásnak: „Elnézést. amennyiben a panaszkodás destruktív magatartássá. hogy minden érvényes-e abból. tudja. amikor mindketten bent vannak. Vannak olyan kollégák azonban. van. hogy tennének valamit ezekkel kapcsolatban. hogy az osztály jobban figyeljen). problémamegoldás. Ezeket a látogatásokat meg kell tervezni. Pedagógus szerepek. Magam is sokszor csendesítettem le egy-egy már zavaróan zajos osztályt és irányítottam figyelmüket a tanulásra. A támogató kolléga soha ne sugallja azt az osztálynak. hogy a hatékony támogatás mindig segít. amit egy adott incidensről vagy gondról mond. hogy mi is az. ha például a mentor magatartás-kezelési lépéseire van szükség. mi a mentor szerepe.  Reflektálás önmagunkra. hibáztatássá vagy elutasítássá fajul. hogy a változtatási vagy megoldási lehetőségek működhessenek. hogy többször is bemegy a kérdéses órára.II. hogy a panaszkodás önmagában is elég. gyakorlat. folyamatos tanulás célja és milyen igényekre ad választ?  A készség definiálása. különös figyelemmel arra. 84 . tehetetlenséggé. (amennyiben szükséges) konfliktus-kezelés vagy az adott gondot orvosló terv kidolgozása is része. ha valóban feltárják és kezelik a problémát. hogy (váltsak egy-két szót…-val) …?” Célkitűzés A mentor és a mentorált megbeszélik és kitűzik azokat a célokat. Ha meghallgatja őt. hogy tanáruk tehetetlen vagy alkalmatlan. amiket a mentoráltnak el kell érnie. amely meggátolja. Az ilyen típusú folyamatos sopánkodás lerombolja a kollégák jóindulatát. Anna. amelynek az elemzés. A beavatk ozást jelző (verbális vagy non-verbális) jelet még azelőtt kell használni. amit sopánkodása által csinál. hogyan jelezzenek egymásnak. nem lényeges. Ezek a célok vonatkozhatnak a magatartás-kezelésre (például elérni. Tudassa vele. tisztázza kollégájával. ha ez esetben ön a levezetés célpontja). amikor kollégámnak nehézségei voltak az osztály magatartásának kezelésével. akik továbbra is inkább panaszkodnak X. Y vagy Z dologról ahelyett. javasolja olyan strukturáltabb támogatási forma alkalmazását. amennyiben a panaszkodás vissza-visszatérő jelenség vagy mindig ugyanaz a tárgya.

Azt is értessék meg a kollégával. ha támogatják. a célzott területekre. Mielőtt új készségeket tanulna. Amikor visszajelzésre kerül sor. Visszajelzéskor használható tipikus önértékelés-fejlesztő kérdések például:  „Tudatában vagy annak. Bár segít. sőt. amikor…?” Lehetőleg ne adjunk túl terjedelmes vagy túl sok mindent felölelő visszajelzést. vagyis elmondja. a mentor és a mentorált koncentráljon az aktuális magatartásra vagy az aktuális kérdésekre. együtt tegyék. hall és észlel. hogy egyértelművé tegyék és megbeszéljék az adott készséget. hogy…?”  „Hallottad magad. hogy általában milyen nyelvezetet használ fegyelmezéskor. hogy milyen a jelenlegi fegyelmezési/magatartás-kezelési viselkedése. hogy a változtatást túl nagy feladatnak látja majd. mit lát. gyakorolják „biztonságos”. de a kudarc is természetes dolog. hogy mi a kollegiális visszajelzés célja és milyen te rmészetű legyen. hogy a visszajelzés támogató és hatékony legyen. vagy. Ha a visszajelzés a kolléga magatartás kezelésének túl sok tényezőjére vonatkozik. amelyeket az órán megfigyeltek. amikor azt mondtad…?”  „Tudtad. esetleg nincs tudatában non-verbális viselkedésének interaktív hatásával. a tanárnak tisztába kell lennie azzal. ha általánosságban megjegyezzük. Ha a leíró visszajelzéseket támogató és érzékeny formában kapja a tanár. még akkor is. az nehéz vagy zavaros lehet a mentoráltnak. ugye?”  „Miért beszélgetsz?”  „A helyeden ülsz?”  „Előrenéznél?”  „Még el sem kezdted?” A tanár lehet. akár a mentortól a mentorált felé. hogy…?”  „Mit éreztél. 85 . az nagyban segíti a szakmai önértékelését. Minden visszajelzésre szolgáló alkalom előtt beszélje meg a mentor és a mentorált. Az ember. A mentor adjon leíró visszajelzéseket és összességében koncentráljon a tanár viselkedésére (például a fegyelmezés nyelvezetére). nem tanórai környezetben. akár fordítva. hogy szerinte mitől és miért olyan magas a zajszint. ha a tanár túl sokszor használ kérdéseket a magatartás kezelésére:  „Közbekiabálsz…?”  „Nem kellene közbekiabálnod. mert az könynyen elbizonytalanítja vagy elbátortalanítja a kollégát. hogy nincs tudatában annak. A célok legyenek reálisak és fokozatosak. vagy milyen a non-verbális viselkedése. Ha a mentor leíró visszajelzést ad.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Soha ne felejtsük. Bármilyen célt is tűznek is ki. A visszajelzés soha ne legyen elítélő és ne kritizálja a másik személyiségét. Visszajelzés Ahhoz. bizonyos célokra és bizonyos készségekre kell koncentrálnia. fokozatosan tud változtatni. félő. és néha vannak kudarcok. vagy az hogyan „jön át” a diákok számára. hogy egy bizonyos osztály nagyon zajos és nehezen kezelhető. koncentráljanak a magatartási kérdésekre és folyamatos visszajelzéssel támogassák az elérésüket. sokkal fontosabb. ez alapján közösen tudnak reflektálni a pro blémára és közös tervet kidolgozni a kezelésére. Fontos. hogy a készségfejlesztés időigényes folyamat. hogy hogyan foglalkozik a zavaró magatartás bizonyos megnyilvánulásaival. ha ennek egyik tényezője a mentorált (az osztályt tanító tanár) viselkedése. sok energiát is igényel. hogy a mentor konkrétan elmondja. A fegyelmezési nehézségek egyik kiváltó oka lehet. hogy ami nyilvánvalónak és egyértelműnek tűnik a mentornak.

amit felajánlunk vagy tervezünk. legértékesebb és leghatékonyabb. hogy ha a kollégák azt mondják. és javukra válik a kollegiális támogatás. vagy. Azok a tanárok. hogy az igazán fontos dolgokat nem lehet másokra kiosztani vagy rákényszeríteni. Bármilyen szakmai visszajelzés akkor a leghasznosabb. Elválás Eljön az idő. Ezek ugyanis azt sugallják. hogy az iskola mint kollegiális közösség hogyan elégítheti ki a kollégák igényeit. hogy miközben a támogatás sok segítséget jelent a tanároknak. fejlessze és erősítse meg kollégája készség-fejlődését. A felülvizsgálatnak abból az alapelvből kell táplálkoznia. szükségét érzik. A kollegiális támogatást nem lehet valakire „kiosztani”. Átgondolt eljárások. ha a közös igényekhez és célokhoz kapcsolódik. vajon kielégíti-e a kollégák igényeit? A kollegiális támogatás struktúráit. hogy ezekben a „struktúrákban” és „formákban” mindenki megbízhasson. hanem csak anynyit jelent. szakmai fejlődés és értékelés lehetőségeinek. hogy a mentorált ezután nem kap segítséget: azt jelenti. Amikor az iskolavezetés a kollegiális támogatás kérdésével foglalkozik. akik általában idejüket és energiájukat nem sajnálva támogatják kollégáikat. mert az iskola kultúrája megkönnyíti az ilyen segítségadást. amikor a mentor abbahagyja a mentorálttal folytatott folyamatos és támogató folyamatot. A tanárok általában úgy látják. Ez az állítás nem a belső vezetés. hogy létezik a közös cél. (bár természetesen ezek sem mindig tökéletesek). mások azért. folyamatait. Egy iskolában a személyiségek. s mindezt a szakmai jóakarat jegyében.II. stresszt is okoz. itt is igaz. hogy akarják. hogy segítséget adjanak és fogadjanak el. Fontos. Ebből következően a „forma” másodlagos a funkcióhoz képest. Mint az iskolai kultúra és gyakorlat bármilyen elemének esetében. hogy az iskola nagyra tartja a kölcsönös törődést és a támogató kapcsolatokat. Ideális esetben ezek a lehetőségek biztosítják és bátorítják a tanításra és magatartás-kezelésre való egyéni és közös reflektálást. Sokan azért támogatnak másokat. a kialakult szokások és szerepek által diktált elvárások közötti kapcsolatok igen összetettek. azt sem lehet utasítással létrehozni. a szakmai irányítás vagy a támogatási formák hivatalos és tervezett működését tagadja. terepek A visszajelzésben bátorítsa. Mindig fel kell tennünk azt a ké rdést. hogy az egész működjön. mert a „kölcsönös egymással való törődésből” és a közös perspektívából eredő személyes vagy szakmai kötelességének tartják a kollégák támogatását. Pedagógus szerepek. lehetőségeit. D) A kollegiális támogatás működtetése Még a támogató légkörű iskolákban sem akarja vagy érzi szükségét minden tanár a kollegiális segítségnek. arról is beszámolnak. hogy az iskola vezetése felismerje ezt a természetes és kreatív feszültséget. „csoportosulásait”. stb. A megerősítést és bizalmat az idő és az alkalmazás igazolja vagy cáfolja meg. Szükséglet-elemzés és kollegiális támogatás: 86 . hogy fontosnak és szükségesnek látnak valamit. a megbízható szervezeti struktúra. Ez nem azt jelenti. hogy készségeit beemelje a mindennapi használatba és közben tanítási gyakorlatának megfelelően csiszoljon rajtuk. hogy az a kollegiális támogatás. rendszeres közös felülvizsgálat segítségével tökéletesíthetjük. a háttér és a kölcsönös interdependencia. de ugyanakkor az iskolai vezetés nem szabhatja meg a kollégák feladatául azt. Ebből a tényből anomália származik. arra kell koncentrálnia. tervek és irányelvek lehetnek az emberi segítség és cselekvés eszközei. Természetesen fontos. Minden iskolában meg kell lennie a folyamatos képzés. „formáit”. hogy a mentorált ezután arra koncentrál.

strukturális. a kollegiális odafigyelésen és közös humánumon alapulhat. hogy a kollegiális támogatást lehetővé tévő módon akar működni. hogy a közösség úgy dönt. hogy a megh atározott szükségletekkel foglalkozzunk. hogy a meghatározott szükségletek kielégítése lehetségessé váljon? A „támogatás ökológiája” iránti elkötelezettség mértéke attól függ. tervezési.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben     Iskolánkban mennyire ismertek a kollégák egyéni és kollektív szükségletei? Milyen módon ismerik el ezeket? Jelenleg milyen „formák”. struktúrák. A kollegiális támogatás ezen formája csak a kölcsönös törődésen. és azokat kielégítsük? Milyen „formai”. folyamatok vagy irányelvek foglalkoznak ezekkel a szükségletekkel? Hol tart az iskola most az általános „tudatos kollegiális támogatás” kérdésében? Milyen változtatásokra van szükség (vagy milyenekre van lehetőség). szabályzási és eljárási változásokra van szükség ahhoz. hogy egy szakmai közö sség milyen módon akar működni és együttműködni. 87 . ha az iskola kultúrája tudatosan erősíti és támogatja a kollegiális támogatást. Akkor a legvalószínűbb.

reális célkitűzés. ami velem történik) Problémakezelés: problémaazonosítás. munkaformák. tanítási attitűdök megismerése Ismerkedés Carl Rogers elméletével A frontális és együttműködő óravezetés összehasonlítása Az együttműködésen alapuló óravezetéshez szükséges tanári tulajdonságok áttekintése Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Önállóság. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. 88 . Változó tanárszerepek – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. terepek II. Pedagógus szerepek. problémamegoldás Kritikai gondolkodás Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok III. Pályaszocializáció Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. 4. hogy tehetek arról. belső kontroll (hit abban. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. ezen belül a „diák központú”.II. hitelesség Felelősségvállalás Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. témafelelős. Az alapvető tanári. 4 fős csoport) 90 perc A foglalkozás célja a különböző tanári szerepek és tanítási-tanulási stílusok bemutatása. autonómia Identitás. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (például: időfelelős. eszközfelelős). szóvivő. együttműködésen alapuló tanítási-tanulási módszerek megismertetése a hallgatókkal.

Flaccus. Ez érzékeny és hosszú folyamat. SuliNova. Tér.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja a pedagógus-identitás formálódásának támogatása. SuliNova. 2006.  Szabályok az iskolában (Magatartáskezelés. 2010. fegyelem. anyagok:  csomagolópapírok  vastag. 89 . megerősítőbb jellegű értékelésre. melyet úgy rendezzünk be. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb.: Papp Ágnes. valamint arra is.: Fehér Márta. Eötvös József Kiadó.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Értékeléssel. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. hogy a hallgatók körbe üljenek. 2007. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. SZIA-könyvek.: Fehér Márta. pedagógusok. szükséges és ajánlott szakirodalom  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). szerk. 2006. 2005. 4 fős csoport munkájához. teremelrendezés. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van.  Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása.  Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella: Mi. szerk. amelyben a visszajelzéseknek. biztonságos tanulási környezet). színes filctollak  gyurmaragasztó. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra  berendezés a filmrészlet levetítéséhez A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. szerk.

terepek Foglalkozásvázlat I. A játék úgy folytatódik. anyagok (mellékletek) 10’ Változás játék A hallgatók két sorban. Ráhangolás a témára Játék II. Ráhangolódás. mert elő-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. hogy mindig eggyel több külső jellemzőt kell megváltoztatni. A helyzettől.II. a zetése megoldandó feladattól. 90 . Mindenkinek van egy párja a szemben levő sorban. akinek a legtöbb változtatást sikerül a párján felfedeznie. megjegyeznie. a környezettől függően mindegyiknek meg lehet a létj ogosultsága. A másik sorban állók megváltoztatnak a külsejükön egy dolgot. A párt alkotók közül az győz. Az egyik sor hátat fordít a másiknak. egyiket sem helyes abszolutizálni. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Pedagógus szerepek. Az új tartalom feldolgozása Idő * 5’ Tevékenységek Tevékenység célja. Ezen a foglalkozáson a „diák központú”. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ezután cserélnek. hogy a velük szemben álló mit változtatott meg a külsején. fejlesztendő készségek. fejlesztendő készségek. A párok visszafordulnak és megpróbálják megállapítani.Frontális adás Különböző tanári szerepek és tanítási-tanulási stílusok léteznek. egymással szemben állnak. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) Tanári bevezető: A foglalkozás beve. együttműködésen alapuló tanításitanulási módszerek kerülnek előtérbe.

gonA párok elolvassák a szöveget és gondolattérképen ábrázolják a szöveg lénye. vastag. Egyéni munka T1. B) „diákközponMiután mindenki elolvasta a neki kiosztott szöveget. A ráhangoló játékban együtt játszók dolgoznak a későbbiekben párban.  terjedésük a korszerű pedagógia jegyében támogatandó.A) „tanárA feladatok megoldásakor cserélgetik a két alapállás vizsgálatát.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  kevésbé ismertek. saját szavaival összefogtú” lalja a párjának az olvasottakat tanári alapállás leírása A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása Ismerkedés Carl Ro. D2 – A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása 10’ 5’ A résztvevők körbe járják a termet és megnézik egymás gondolattérképeit Egymás munkájának Kooperatív megismerése tanulás – kép- 91 .Pármunka – olvasás. 10’ Tanulás így vagy úgy? Az alapvető tanári. veg összefogközponA párok egyik tagja megkapja a „tanárközpontú”.gers elméletével dolattérkép ges gondolatait. összefüggéseit készítése Csomagolópapírok.  a hallgatók személyes tapasztalatai is túlnyomó többségben a frontális tanításhoz kapcsolódnak. hasonlítják össze. D1 – Taattitűdök – olvasás nulás így vagy A tanár központú (frontális) és diákközpontú (együttműködésen alapuló) tanári tanítási megismerése attitűdöt vizsgálják. színes filctollak gyurmaragasztó T2. Pármunka – az úgy olvasott szö. „képviseletét”. a másik a „diákközpontú” lalása tú” tanári alapállás leírását.

Pedagógus szerepek. sorozat (r. SuliNova. berendezés a filmrészlet levetítéséhez 92 . film részlete.II. Megfigyelési szempontok:  az óra menete.Frontális – egy mutatása a gyakor. hangereje Az új ismeretek be. Alternatív Igazgatóság) Gyermekek háza c.filmrészlet latban közös megtekintése Iskolák a láthatáron c. szervezése      az ismeretszerzés folyamata tanár-diák kapcsolat a tanár és a diákok mozgása a tér elrendezése a tanár és a diákok kommunikációja. terepek tárlátogatás 15’ Kooperatív óra a gyakorlatban A hallgatók egy társadalomismeret kooperatív foglalkozás részletét nézik meg.: Pálos György.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Pármunka – táblázat kitöltés. Egyéni munka – a tulajdonságok kiválasztása. fejlesztendő készségek. önellenőrzés D5 – Tulajdonságlista T4. anyagok (mellékletek) 10’ A pedagógus legfontosabb tulajdonságainak végiggondolása a frontális és Az együttműködésen együttműködő óravezetés esetén alapuló óravezetésA tulajdonságok listájából a hallgatók aláhúzzák azokat. D6 – Tulajdonságlista aláhúzva 93 . ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kintése A munka végén önmagukat ellenőrzik. amelyek szerintük az hez szükséges tanári tulajdonságok átteegyüttműködésen alapuló óravezetéshez szükségesek. D4 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óravezetés estén (kitöltendő táblázat) III.A frontális és tés esetén együttműködő óraA párok megadott szempontok szerint táblázatot töltenek ki. Az új tartalom összefoglalása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 20’ A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óraveze. majd megkapják a vezetés összehasonlítása helyesen kitöltött táblázatot és ellenőrzik saját munkájukat. önellenőrzés D3 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óravezetés esetén (kitöltendő táblázat) T3.

értékelése Papír. terepek 5’ Minden hallgató egy „kilépőcédulát” ír:  egy dolog. amit tanultam  egy dolog.II. írószer 94 . amivel nem értek egyet  egy kérdés.Egyéni munka rása. Pedagógus szerepek.  amelyet a terem ajtajában lead a tanárnak A foglalkozás lezá.

Csak akkor várhatjuk el a gyerekektől. maguktól tanulni. érződik a tanulás belülről”. de sok más forrás is rendelkezésre áll: a gyerekek. a teljesülés irányába tartanak. ha át akarjuk törni a megszokott határokat tanár és gyerek. a könyvek. megvan benne az alapvető bizalom. például a szülők! Carl Rogers végül így fogalmazza meg az iskolai helyzetet: „A személyközpontú megközelítés jelenlegi nevelési kultúránkban csak akkor létezhet. akkor a többi felsorolt jellegzetességet tapasztaljuk bármelyik nevelési szinten. hogy a tanulók betartsák az utasításaimat. hogy kifejezzék érzéseiket. Mi következik mindebből az oktatás anyagára vonatkozóan? Mit tanítsunk? Rogers ebbe nem szól bele. A felelősség az övék. akit tekintélynek fogadnak el az adott helyzetben. ezt számon is kérem. tudást osztogató személy.” 95 . amelynek „felvétel ekor” személyiségének egy részét otthon hagyja. miért tanul egy diák. és nem „statikus teljesítmény”.” B) „diák központú” „Tanulni a diákok csak maguk tudnak. elérhető források közül. és ennek érdekében minden tőlem telhetőt megteszek. hogy a tanulási környezet optimálisabbá tételében maguk is érdekeltek legyenek. akkor a következő szempontok megvalósulhatnak. és jelezzék. és azoknak kell lennünk. és ezeket állandóan ellenőrzöm. Saját magamnak. A facilitáló minőségek közül Rogers a korábban elmondott alapgondolatai közül a hitelességet emeli ki. hogy a többiek képesek a saját fejükkel gondolkodni. az óvodától a középiskolán át. Elvárom. hogy a tanár ne merev maszkként hordozza tanárságát. hogy alkotó módon vegyenek részt a folyamatban. azaz serkentő légkört teremt a facilitáló szerepkörű tanár. és hogyan látszik. D1 – Tanulás így vagy úgy A) „Tanárközpontú” „ A diákokat rám bízták. ő is egy az értékes. Ha ez a feltétel megvan. Arra keresünk választ. Nem a tanulásra-tanításra. aki elég biztos magában és a többiekkel való kapcsolatában. Gondosan felkészülök és döntök az optimális tanulási folyamatról. Valódivá válni – mindez folyamat. hogy „hogyan. hanem a tanulás facilitálására kell helyeznünk a hangsúlyt: facilitáló. ami minden más társas helyzetnek: az interperszonális kapcsolat. de egy lényeges és átfogó gondolatot kapunk tőle: minden és mindenki lehet a tanulás forrása! Rogers szerint a tanár sem a mindent tudó. D2 – A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása A legfontosabb. Az én felelősségem. Ha ez az előfeltétel megvan. Az előfeltétel: egy vezető vagy olyan személy. ha úgy gondolják. Ehhez kedvező feltételeket tudok teremteni. más felnőttek. mikor. hogy a diákok javát szolgálja.” T2. Ez az én szakmai felelősségem. mint a legfontosabbat. Rogers szerint az iskolai helyzetnek is az a lényege.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1. gyerek és tananyag között. gondolataikat. hogy elérjék a tanulási céljukat. Mert meggyőződésem. hogy másként jobban tudnának tanulni. „Lehetünk emberi lények az osztályban?” – teszi fel Rogers a kérdést „A tanulás szabadsága a 80-as években” című könyvében. A diákoktól elvárom. Lehetünk. Ha szükséges. ha megvan egy bizonyos előfeltétel. ha a tanár is így v iselkedik. valódinak lenni – mondja Rogers más szavakkal.

Pedagógus szerepek. terepek D3 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködésen al apuló óravezetés esetén (kitöltendő táblázat) Szempontok Frontális óravezetés Együttműködésen alapuló óra A tanár felkészülése az órára Felkészülési idő A felkészülés során készített anyagok további felhasználhatósága Az óra kezdete Az ismeretszerzés folyamata A tanár és diákok mozgása A tér elrendezése A tanár és a diákok kommunikációja. hangereje 96 .II.

tése vezése fénymásolás több szálon futó interakciók megtervezése Felkészülési idő A felkészülés során készített anyagok további felhasználhatósága Az óra kezdete valószínűleg kevesebb többször nélkül használható valószínűleg több változtatás csak elemei használhatók újra a tanár felkelti a gyerekek figyelmét a terem átrendezése csoport-. hivatalos személyes. pár.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T3. társasági 97 . helyezkedik el néha beül egy-egy csoportba. a tanár a tábla előtt a tanár járkál a csoportok között. a tanár segít kevés mozgás. válaszok szemléltetőeszközök előkészítése a tananyag részekre bontása. önálló feldolgozásra való előkészítése eszközök előkészítése és elkészíegy szálon futó interakció megter. mozognak A tanár és a diákok kommunikációja. egyéni munkához kooperatív tanulás esetén a felelőskártyák kiosztása a diákok meglevő tudásának előhívása Az ismeretszerzés folyamata A tanár és diákok mozgása frontális tanári magyarázat kérdés. egyéni tanulás. hangereje hangos. közösen dolgozik a gyerekekkel a gyerekek a helyükön ülnek egyes feladatoknál a gyerekek is helyet változtatnak. felelet frontálisan kiscsoportos. D4 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködésen alapuló óravezetés esetén (kitöltött táblázat) Szempontok Frontális óravezetés Együttműködésen alapuló óra A tanár felkészülése az órára logikus óravázlat készítése várható kérdések.

terepek (Czike Bernadett hivatkozott könyve nyomán) 98 .II. Pedagógus szerepek.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D6 – Tulajdonságlista jó szervezőkészség jó időérzék érthetőség jó kapcsolatteremtési képesség „színészi” hajlam hatásos kommunikáció T4. D5 – Tulajdonságlista aláhúzva jó szervezőkészség jó időérzék érthetőség jó kapcsolatteremtési képesség „színészi” hajlam hatásos kommunikáció fegyelmezési készség megosztott figyelem nyitottság a diákok figyelmének lekötése kreativitás fegyelmezési készség megosztott figyelem nyitottság a diákok figyelmének lekötése kreativitás 99 .

Együttműködés. Kapcsolat a diákokkal (partneri viszony) – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. előnyei és lépései A szabályalkotás gyakorlása A tanár mintaadó szerepének átgondolása Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Önállóság. 5. Értékeléssel. A tanári elvárások és magatartás meghatározó szerepe a fegyelem megteremtésében és fenntartásában A diákokkal közös szabályalkotás sajátosságai. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. terepek II. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja attitűdformálás a tanári munka egyik legnehezebb terepén.II. Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. a diákokkal közös szabályalkotás előnyeivel. autonómia. A téma bonyolultsága és egész személyiséget igénybevevő m ivolta miatt az értékelés legmegfelelőbb formája az önértékelés. szabálykövetés. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Felelősségvállalás. önreflexió. szóvivő. Pedagógus szerepek. A magatartáskezelés. témafelelős. lépéseivel. munkaformák. eszközfelelős). 100 . Szabályalkotás. 4 fős csoport) 90 perc Ismerkedés a fegyelem megteremtésének és fenntartásának eszközeivel. időfelelős. a fegyelem megteremtése és fennta rtása a gyakorlott pedagógusok számára is gyakran okoz nehézségeket. A foglalkozást vezető tanárnak erre kell megteremtenie a feltétel eket a foglalkozás végén.

SuliNova. Világbanki Szakközépiskolai Projekt. SuliNova. Good – Jere E.. sulinovadatbank. fejezet  Tanári kézikönyv a szociális kompetenciák fejlesztéséhez 1 – 12. 1995. teremelrendezés. Az osztály irányítása c. SuliNova-Educatio. szerk.  Kézikönyv osztályfőnököknek. Kereszty Zsuzsa. fejezet  Thomas L. 2006. 2008.sulinovadatbank. fejezet  Szabályok az iskolában. Konfliktuskezelés. Egedi Cecília – Radnóti Katalin – Wagner Éva: Kapcsolatok – konfliktuskezelés c. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. Dinasztia Kiadó. nevelők… szerk. hogy a hallgatók körbe üljenek.: Papp Ágnes. évfolyam.: Szekszárdi Júlia. 2009. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). szerk.hu  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában).: Fehér Márta. 2005. valamint arra is. hogy alkalmassá váljon 5-6 db.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér. melyet úgy rendezzünk be. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök.  Gyerekek. 2008 (www.: Deszpot Gabriella. módszerek. kötet Educatio.hu)  Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. szerk. OKI. 2004. színes filctollak  gyurmaragasztó. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok.  Az Osztályfőnökök Egyesületének honlapja: www. Az együttélés szabályai c. anyagok:  Kópéláda  csomagolópapírok  vastag.: Fehér Márta SZIA-könyvek. fejezetek (www.: Szekszárdi Júlia. szerk. 4 fős csoport munkájához. Brophy: Nyissunk be a tanterembe! 1. Negrea Vidia: Mire jók a konfliktusok? c. 2010.ofoe. szerk.hu) 101 . SuliNova.

D variáció) a csoportok számának megfelelő példányszámban  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. a csoporttagok röviden reflektálnak az el- A tanári elvárások és Egyéni munka magatartás meghatá. az adott osztály tanárára vonatkozó tulajdonságot.Kooperatív rozó szerepe tanulás – megbeszélés szóforgóval T2. hogy az osztályuk miért lett ilyen! A csoporton belül minden résztvevő beszámol az olvasott osztály. beállítódást. Ráhangolódás. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.és tanártípus leírását kapja:  képtelen kézben tartani az osztályt  megvesztegeti a diákokat  kemény kézzel uralkodik  együttműködő diákokkal dolgozik Egyéni olvasás után mindenki a szövege alapján válaszol a kérdésre:  Soroljon fel három. fejlesztendő készségek.II. Pedagógus szerepek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.tanulás . anyagok (mellékletek) 5’ 4 fős csoportok alakítása hajlított véleményvonallal. terepek Foglalkozásvázlat I.és tanártípusok leírása (A. fejlesztendő készségek.portalakítás nal kialakítálás is. 102 .és tanártípusról és a kérdésre adott válaszairól. viselkedést. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A csoportalakítás Kooperatív T1 – Állítások egyben a foglalko. C. sához II. B. amely magyarázhatja. D1 – Osztály.a véleményvozásra való ráhango.cso. anyagok (mellékletek) 20’ A 4 fős csoportok minden tagja más-más osztály.

a szemetes használata). teremhasználat (a tanár asztala és tárolóhelyei. van. az osztályteremben vagy a tanítás során gyakran A szabályalkotás Kooperatív Csomagolópaismétlődő helyzetet húz ki. szabálykövetés (a hallgatók számával megegyező példányszámban) T4. másika pedig a közös szabályalkotás előkészítéséről és lépéseiről az osztályban. majd a csoportokon belül párok alakulnak. a diákok padjai és beszámoló gasztó. csoporta plakátokat fel 2. hogy milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől.): lakmódszer. szóforgóval lehet tenni a 103 . ami 1-1 papírra van felírva (ha ötnél több csoport gyakorlása tanulás – ab. T3.Egyéni munka ciáiról szóló leírást.A közös szabályal. kotás sajátosságai Pármunka előnyei és lépései A párok   egyike arról olvas el egy rövid szöveget. A párok az olvasottakat ismertetik egymásnak és megvitatják. színes filctolmegbeszélés. a teremből való távozás és az oda való visszatérés. gyurmara1. szabálykövetés szociális kompeten. 35’ A csoportok mindegyike 1-1. akkor szükség szerint 1-2 feladat ismétlődik. vastag. lak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben hangzottakra. 15’ Minden hallgató elolvassa a szabályalkotás. a tanulás színterei az osztályban. D2 – Szabályalkotás. D3 – A variáció: milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől? B variáció: a közös szabályalkotás előkészítése és lépései az osztályban .pírok. amivel tárolóhelyei.

Az új tartalom összefoglalása. viselkedés a csoporton belül és kívül). ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. amit írt. a diákok mindig figyelik 104 . fejlesztendő készségek. amelyek az adott helyzetben fontosnak találnak. ha a tanár magyaráz.szerepének átgondo. képességek Munkaformák és módszerek falra Eszközök. csoportmunka (csoportba szerveződés. Néhány önként jelentkező felolvassa. Pedagógus szerepek.II. hogy mindenki fogalmaz. T5 – A tanár állandó modell. viselkedés egyéni és pármunka során (segítség kérése. terepek 3. a diákok közti beszélgetés. A feladat elvégzése után a csoportok beszámolnak egymásnak. a diákok mindig A tanár mintaadó Frontális felolfigyelik” című szöveget. III. hogy mit gondol a tanár mintaadó lása Egyéni munka szerepéről. teendők a feladat elvégzése után). A kihúzott helyzetnek megfelelően a csoportok ablakmódszerrel minél több olyan szabályt gyűjtenek. valamint melyek a foglalkozás személyes tanulságai az egyes hal lgatók számára. 4. majd megkéri a hallgatókat. majd a hallgatók kiegészítéseket tehetnek a többi csoport szabályaihoz. 5. elvárt magatartás.vasás za meg a maga számára és röviden írja le. A csoportok plakátot készítenek. anyagok (mellékletek) 10’ A foglalkozást vezető tanár felolvassa „A tanár állandó modell.

az osztály „robban”. ha szükséges. Valami mindig izzik a felszín alatt. videofilmet. hogy tanárként nem lesz nehézségem a fegyelem megteremtésében és fenntartásában. és a feladatokat nem végzik kellő gondossággal. fele-fele arányban lesz nehézségem… Gyakran lesz nehézségem… Félek attól. hogy valóban szükség van-e rájuk. és önmaga is megélte a szabály hiányának negatív következményeit. hanem segítségként éljék meg. Ennek ellenére a gyerekek nem tudnak tartósan figyelni. és gondoskodik is róla. Az utasítások. és különösebb felügyelet nélkül is megoldják a feladatokat. A kihágásokat rögtön észreveszi. nélkülözhetetlen alapelvekként. Ez akkor lehetséges. D2 – Szabályalkotás. és azt is a lehető legkellemesebbé teszi. aszerint. Az önálló munka során a gyerekek követik az utasításokat. D1 – Osztály.és tanártípusok leírása A) Ebben az osztályban teljes káosz uralkodik. akkor elég. barátságos. a körülöttünk lévő szükséges rend feltételeit teremtik meg. akár büntetéssel is elfojtja. hogy maguk is észrevegyék. hogy ezeket betartsák. Fontos. A gyerekek rendszerint engedelmeskednek. sok történetet. de ez valahogy soha nem sikerül neki. ha a szabályok ésszerűek. mert a tanár sok rendszabályt vezetett be. ha az egyén aktív résztvevője a kialakításnak. Ha a zaj zavaróvá válik. de a légkör feszült. Ez az osztály zajos. hogy a diákok a közösen létrehozott iskolai szabályokat interiorizálják (belsővé tegyék). és amint a tanár kiteszi a lábát a teremből. Ez az osztály csendes és fegyelmezett. A követés mindig kritikai gondolkodást is feltételez. szigorú figyelmeztetéssel. de a légkör barátságos. csak m inimális tanulást kíván meg. hiszen a szabályokat mindig együttesen felül kell viz sgálni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Állítások a véleményvonal kialakításához: Biztos vagyok abban. és rugalmasan meg kell változtatni. sőt a fenyegetések sem használnak. A tanárnak alig kell az irányítással foglalkoznia. hogy foglalkozzon a szabályok közös alkotásának és a szabálykövetés képességének ésszerű tanítására. amenynyiben erre szükség van. Fontos. meg kell őket tanítani arra. hogy valam iképpen ura legyen a helyzetnek. A diákokat be kell vonni a szabályok alkotásába. A tanár igyekszik a tanulást szórakoztatóvá tenni. hogy nem fog menni… T2. A pedagógus a szociális kompetenciafejlesztés során külön kell. hogy az egyének a szabályokat ne beszorító kényszerként. Ez az osztály mintha csak magától működne. 105 . A szabályok követésének képessége is könnyebben alakul ki. a diákok ezeket legtöbbször tudomásul sem veszik. B) C) D) T3. szabálykövetés A szabályok életünk fontosabb törvényszerűségeit. és valóban könnyítik az egymással való együttlétet. a büntetés hatása pedig nem tartós. A tanár folyamatosan küzd. játékot és egyéb kiegészítő anyagot használ. a rend helyreáll. mikor és milyen szabályok nélkülözhetetlenek az életben. a közösség fejlődését. A légkör összetartó. együttélési normákként éljék meg azokat. ha a tanár csak figyelmezteti a gyerekeket. Csak néha lesz nehézségem… Kb.

és észrevesznek minden tévedést. Pedagógus szerepek. Egyensúlyt biztosítanak a csoportérdek és az egyéni érdek között. Világosan és érthetően mondjuk el vágyainkat és terveinket az új tanévvel kapcsolatban: könnyebb bevonni a diákokat a közös szabályalkotásba. felnőttként be kell tartanunk a közös szabályokat. T5 – A tanár állandó modell. mint megtenni. amikor velem beszélsz!”? Vagy gúnyosan és fenyegetően beszéltünk egy másikkal? Vagy elutasító módon zártunk le egy szülővel folytatott vitát? Amikor frusztráltak vagy dühösek. amelyek mindazok számára kötelezőek. amelyeket a legfontosabbnak ítélnek. helytelen magatartást. D3 A) Milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől? Minden gyerek úgy érezheti. hogy megállítsa helytelen magatartásunkat. és elfeledkeztem arról az osztályszabályról. gyakran nem elég ahhoz. Biztonságos viszonyok között támogatják a gyerekek kezdeményezőkészségét. kockázatvállalását. végső formába öntése: a tanár és a tanulók együttműködve szövegezik meg a szövegek végső változatát. fegyelmezett viselkedése bőségesen megéri az erre fordított tanórákat. Egymást megbecsülő légkört biztosítanak. terepek T4. A legfontosabb szabályok kiválasztása: az osztály és a pedagógus kiválasztják azt a 3– 5 szabályt. akik részt vettek a szabályok megalkotásában. amire szükség van. már hogy azt kiabáltuk egy gyereknek.” – ez az egész. Bár időigényes feladat. Ezt természetesen könnyebb mondani. hogy: „Ne emeld fel a hangod. hogy köze van az osztály szabályaihoz. hogy mit teszünk. Annak a tudata. de a ráfordított idő hasznos befektetés. Tudnunk kell. 2. felismerése. fáradtak vagy feszültek vagyunk. és elfelejtjük az osztályszabályokat. ha a pedagógus elmondja az osztálynak saját elképzeléseit. Előfordult. terveit az új tanévvel kapcsolatban.II. Segítik a gyerekek társadalomba való beilleszkedését és felelősségtudatuk kifejlődését. 3. B) A közös szabályalkotás előkészítése és lépései az osztályban A szabályalkotási munkát az iskolaév kezdete utáni első hetekben célszerű elvégezni. amit a tanár tesz. Tanárként. Rendet és kiszámíthatóságot teremtenek.”– állítja egy régi bölcsesség. A szabályok megszövegezése. amit elkövetünk. fejlesztik önfegyelmüket. a gyerekekhez hasonlóan elvesztjük az önuralmunkat. nem pedig azt. a diákok mindig figyelik „A tanítványok azt teszik. amit mond. A szabályok születése: a pedagógus és a gyerekek közösen hozzák létre a szabályokat. Ilyenkor egyszerű a megoldás: „Bocsánatot kérek. 106 . mert a tapasztalatok szerint a diákok megnövekedett felelősségtudata és együttműködő. Első lépésként meg kell ismertetnünk diákjainkat a szabályalkotás folyamatával: 1. hogy tegnap kiabáltam. 4. hogy a gyerekek állandóan figyelnek bennünket. Szabályozzák a gyerekek viselkedését. Nagyon dühös voltam. hogy senkit sem bántalmazunk még szóval sem.

hogy az osztályszabályok igenis nagyon fontosak – a tanár is megtesz mindent. de mindenki követhet el hibát. s ezt bevallani nem szégyen. 107 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Ezzel az üzenetet küldjük a diákoknak. hogy betartsa őket –.

egyetemi évekre. az oktatási intézményhez tartozás jegyében.  A hallgatói szerep helye az egyéni szerep repertoárban.  Közösségépítés.  Modellnyújtás a csoportépítés.  Olyan tapasztalat. Pályaszocializáció III.és ismeretszerzési lehetőségek biztosítása. a pedagógus pályaorientáció feltárása.  Személyes motivációk tudatosítása a saját élményen alapuló csoportmunkában.  Kommunikációs készségek fejlesztése. 108 .III. amelyek segítségével a résztvevő a pedagógusi pályával kapcsolatos döntését megalapozottabbá és tudatosabbá teheti. együttműködés elősegítésére.  A pedagógus jelöltek hallgatói identitását erősíteni. Pályaszocializáció A témakör feldolgozásának célja:  A hallgatók mentálhigiénés felkészítése a főiskolai. együttműködés.

Az elvárások.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. Honnan jöttünk. játékok ismertetése. A foglalkozás céljai közt felsorolt alapelvek gyakorlati alkalmazása. A több szempontú ismerkedés. autonómia. együttműködés. Az ismerkedés önismeretet is fejlesztő formái. empátia. tartalma: Olyan módszerek. Érzelmeink pontos azonosítása. célok tisztázása. A közös szabályalkotás. felelősségvállalás. szabályalkotás. megállapodás pedagógiai szerepe. ami természetesen függ a pedagógus csoportvezetői szerepvállalásától. kölcsönös megismerésére. V. feszültségmentes bizalmi és a jó munkához szükséges légkör megteremtése. 1. A modul témái. Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Pályaszocializációs modulsor. a csoportszabályok megfogalmazása és elfogadása. A csoport és az iskolában szerveződő osztályközösség közötti hasonlóság tudatosítása. A gyerekek közötti a kapcsolat minősége. A kommunikáció fejlesztése. Gyermekmegismerés modul 109 . a csoportalakítás módszereinek megismerése. kik vagyunk? – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc A csoport kialakítása. Megtapasztalni és megismerni a csoporttagok közötti különbségeket és azonosságokat. amelyek alkalmasak a csoporttagok sokszínűségének feltárására. ismerkedés. egymás elfogadása.

A hallgatói csoport hasonló az iskolai osztályközösséghez.  A munka során igyekezzünk tudatosítani a leendő pedagógus számára felhasználható tapasztalatokat. 1999 Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. 2005/2. 2007 Rudas János: Delfi örökösei. de a fókuszban önismereti elemekre is épülő tapasztalati tanulás áll. Segíti a hallgatók pályaválasztásának tisztázást. Pedagógusképzés. Az egyes témarészekre szánt időt természetesen szükség esetén módosíthatjuk. hogy személye s kapcsolatok alakuljanak ki a hallgatók között. Az ismerkedés célja. ELTE BTK. hogy a pályaszocializációs foglakozásra az alapképzés elején kerül sor. eszközfelelős). mert új ismereteket is kíván közölni. 1988. Budapest. Pályaszocializáció Támogató rendszer Bagdy Emőke – Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. módszerek):  Feltételezzük. időfelelős. SuliNova. Neveléstörténet. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Trencsényi László: Neveléstörténet és pedagógusképzés. Például (szerk. A munka során is adjunk lehetőséget arra. A feldolgozásnál vegyük figyelembe.: Játsszunk együtt. Bp.  Ez a műfaj sajátos. munkaformák. motivációjának fenntartását és megerősítését annak érdekében. Budapest. módszereket. Személyiségfejlesztő társasjátékok. 2005. Létszám: 16-20 fő. Zrinszky László Pedagógusszerepek és változásaik. 1990. szóvivő.: Fehér Márta). 2004/1 Trencsényi László: A pedagógusképzés paradoxonjai. Saxum Kiadó. hogy sikeres hallgatók legyenek.  A modul időbeosztása szoros. 110 . Budapest. Tankönyvkiadó. hogy minél többféle variációban dolgozhassanak együtt a hallgatók a változatos csoportalakítási módszerek segítségével. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl.  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. in: Az együttélés szabályai 160–190p. Vera F. témafelelős. Birkenbihl. hogy mindig „hozott anyagból” is dolgozunk a csoport „itt és most” megfogalmazódó igényei szerint.III. Gondolat Kiadó.

Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. reflektáljanak egymásra. Tér.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes tanulási feljegyzéseket készít. színes filctollak  ragasztó. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. melyet úgy rendezzünk be. megerősítést. Ráhangolódás. Segítsük elő.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  Figyelembe kell venni. ami hozzájárul az önreflexió fejlődéséhez. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Ha megjelenik a pályaválasztásban motivációk különbözősége. önreflektív visszajelzéseinek. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést. teremelrendezés. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Szóforgó Feltűzhető  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű terem szükséges. az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulásához. (D1 – Személyes tanulási napló)  Ezekből készülő összegző beszámoló benyújtása képezi a modulok lezárását. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. Foglalkozásvázlat I. hogy alkalmassá váljon a székek körben való elhelyezésére is. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra  különböző színű „post it” lapocskák Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Biztosítsunk lehetőséget arra. anyagok:  csomagolópapírok  vastag. hogy a csoportban lévők azonos vagy különböző szaktanári szerepre és milyen korcsoportok tanítására készülnek. anyagok (mellékletek) 5’ Bemutatkozás teljes névvel Saját érzések azono. ennek alapján is differenciálunk. 111 . fejlesztendő készségek.

anyagok (mellékletek) 10’ A téma felvezetése: Fogalomtisztázás . majd egy-egy szóvivő megosztja a közös pontokat az egész csoporttal.) Tudatosítás Problémakezelés Önmagam képviselete Problémakezelés Szóforgó Csoportonként csomagolópapír. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. … helyre vettek fel  Csalódott voltam.Önismeret het):  Minden vágyam az volt. Kiscsoportos megbeszélés II. filctoll T3 – Pályaszocializáció 15’ A csoportmunka megalapozása: elvárások. megállapodások Egyéni munka: Csomagolópa- 112 .Pályaszocializáció Írják fel. egyetem) kerülésük történetét. milyen asszociációkat kelt ez a kifejezés – határozzák meg a fogalmat (A téma részletesebb feldolgozása a következő modulban. hogy felvettek valahová  Második. hogy máshová nem sikerült bekerülni A feliratok alapján négy kiscsoport alakul.III. hogy bekerüljek a … szakra  Jó. Pályaszocializáció Hogyan szólítsanak – név felírása kinek-kinek a kedvenc színével – a kártya sítása elhelyezése Önazonosság A vezető is bemutatkozik röviden 10’ névkártyák Szociometrikus bemutatkozás Nyitottság Bizalom Rövid interjú T1 – Ismerkedés szociometrikusan Plakát T2 – Csoportalakítási változatok 10’ Választásom – hogyan kerültem ide (igény szerint újabb szempont is felmerül. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. megbeszélik az oktatási intézménybe (főiskola. célkitűzések.

Gondolataikat nem cenzúrázzák Miért választottam én a pedagógus pályát? A legfontosabb egyéni okok. merése amelyeket a pedagóguspálya választásával kapcsolatban ismernek. hogy a jelenlévők milyen motivációk alapján lettek pedagógus jelöltek. Felelősségvállalás Választásukat érvekkel és példákkal alátámasztják. célok cédulára írása Összegzés: Hitelesség Önismeret Önkifejezés felis. tanulságokat. az együttműködés keretei A pedagógus pálya választásának lehetséges motívumai? Sztereotípiák Négy csoportban dolgoznak a hallgatók és összegyűjtik azokat a sztereotípiákat. A megbeszélés végére képet kapunk arról.Empátia tokat. amit a szóvivők ismertetnek A konszenzus kialakításához a vezető is segítséget nyújt.T4 – A csoport beszélés megállapodás kérdései.Szabályalkotás sal Asszertivitás Megbeszélés a csoportban. 113 . a csoportmunkával Együttműködés kapcsolatos elvárásait (T4).Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mindenki egyénileg felírja egy papírra saját elképzeléseit.Ötletbörze Cédulák. megtörténik a csoportszabályok tisztázása és véglegesítése a közös plakáton. ő is közli vállalásait. majd új csoportok alakulnak 1– 4-ig való számolás. az egyéni elképzelések alapján közös lista készítése. a megállapodás összefoglalása és kifüggesztése 10’ kerekasztal pír. kát pla- T5 – Pályaválasztási motívumok Egyéni munka Csoportszóforgó Érvelés post-it lapok Plakát 5’ 10’ A négy kis csoport rendszerezi az egyéni cédulákat és összefoglalja a súlypon. A fentiek alapján. filctoll Frontális meg.

érzéseit. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. a másik a leendő pedagógusét jelképezi) A lapokat megőrzik a hallgatók Egy-egy szóval ki-ki emelje ki azt. különbözőségeket.Önreflektivitás léttel kapcsolatban is Szóforgó III.Ön. Pályaszocializáció III. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.és társreflexió tett Két különböző színű talp alakú papír.  Hol születtél? – Magyarország képzeletbeli térképén elfoglalják helyüket 114 . Az új tartalom összefoglalása. toll 10’ Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Ismerkedés szociometrikusan Az egyes kérdésekre a résztvevők a térben való elhelyezkedéssel megjelenítik a válaszukat. ellenőrzés és értékelés (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.III. A hallgatók átélik és demonstrálják a közöttük lévő élettörténeti azonosságokat. kapcsolatokat miközben a válaszokat jelképező különböző alcsoportokat a térben és mozgásban megjelenítik. anyagok (mellékletek) 5’ Mit viszel el a mai közös munkából mint diák és mint leendő pedagógus? (Az egyik talp a saját helyzetét. ami a mai napon számára tanulságot jelen. énüzenet megfogalmazása társakkal való együtt. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése Tudatosítás Egyéni munka D1 – Személyes tanulási napló 10’ Hogy vagy most? – egy érzés. Az új tartalom összefoglalása. fejlesztendő készségek. ellenőrzés és értékelés (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

sajátosságokat. T2 – Csoportalakítási változatok Születési évszakok szerint: néhány percben megbeszélik. hivatás körét jelenti. ahol a képzés folyik. melynek révén az egyén viselkedése úgy módosul. A pályatevékenység a szakmai beilleszkedés és a hasznos szakmai tevékenység időszakára 115 . értékeit. A pályaadaptáció az általános és a szakmai képzés időszakára tehető. viszonyulási módokat sajátítjuk el. Kedvelt elfoglaltság stb. a személyes kompetenciák fejlesztését állítja előtérbe. (A foglalkozás a hivatásra való felkészülés jegyében. korosztály stb. hogy mit jelent számukra. T3 – Pályaszocializáció A pályaszocializáció a szocializáció azon része. hogy ők is tegyenek fel kérdéseket. tanítására készülsz? Tanítottál-e már gyerekeket? Érdeklődési körök. Kiválasztunk négy európai egyetemi várost: ki melyikbe szeretne tanulmányútra menni? Miért oda. vele szemben támasztott elvárásoknak. mi a cél. hanem azonosul is azokkal. mi a vonzalom oka? – megosztják a többiekkel a közös pontokat. Ajánljuk fel. Ebben a folyamatban a hallgató nemcsak megismeri a pedagógusi hivatás szereprendszerét. amelyekre az adott pálya gyakorlása során szükségünk van. foglalkozás. Buda Béla szerint a pályaszocializáció olyan interakciós folyamat. technikákat.) Mindebben döntő szerepet játszik az intézmény. szerepeket. A társas rendszer egy-egy munkakör. vagyis a pályaszocializáció egy szakmai környezet normáihoz való alkalmazkodás. amelynek során azokat a viselkedési módokat. hogy az adott évszakban születtek? Szóvivő útján bemutatkoznak az „ősziek” stb. barátaid a csoportban? Milyen tárgy. mit szeretnének megtudni ily módon a társaikról? Rövid interjúkat is készíthetnek egymással.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben        Most hol laksz? Kollégiumban – otthon – albérletben Mikor érettségiztél? – Az évszámokat bemondják és egymás mellé állnak az azonos évben érettségizők Vannak-e ismerőseid. hogy megfeleljen a különböző társas rendszerek tagjai által. értékeket. Pályaszocializáció = az emberi életpálya Ritoók Pálné teljes életpályára vonatkozó elmélete az életpályát a pályaadaptáció és pályatevékenység időszakára osztja.

1994. foglalkozás Megfelelő pályaválasztás alapvető feltétele a személy pályaválasztási érettsége. A szakmai önazonosság kialakulása. kitisztul az elképzelés. (Bagdy E. Tankönyvkiadó. amely életcélt adó örömteli tevékenységet. Pályakorrekció. Pályavitel. Bp. amely egy adott munkakörben töltött huzamosabb időt jelenti. az együttműködés keretei  Mit várunk a foglalkozástól? 116 . Ez olyan fejlettségi állapot. mely lehetővé teszi a reális lehetőségeknek megfelelően.: Tanári létkérdések.III. jónak. egyetemmel  Szakmai képzés – elmélet és gyakorlati képzés  Választott pályába való beilleszkedés – pályakezdés A pályaválasztást megelőzően fontos szerepe van az előkészület éveinek:  Családi minta: a családban milyen munka minősül könnyűnek.) 1. saját értékrendjébe való beillesztését. A pályán való sikeres működés alapvető feltételének a pályával való azonosulást tartja. pályatevékenység: pályaérett ember pályamegvalósítása Bagdy Emőke négyféle szintet különböztet meg a pályaszocializáció pályamegvalósítási folyamatában:  a foglalkozás szintjét. előtérbe kerül. hogy milyen lehetőségeket kínál a munkaerőpiacon a választandó szakma.  a mesterséget.: Pedagógusszerepben. 2. élethosszig tartó tanulás szerepe és lehetőségei a pályán T4 – A csoport megállapodás kérdései. szépnek. pályaszocializáció in. 1986. előnyösnek/hátrányosnak. amelyet a minden más szakmától megkülönböztető szaktudás jellemez.  a szakma szintjét. amely a szaktudás személyiségjellemzőkkel is áthatott magasabb foka és  a hivatást. hogy mire tartja magát alkalmasnak  Pályaválasztás időpontjában: azzal is foglalkozik a fiatal.  Iskoláskorban: az egyes foglalkozásokról különböző benyomásokat szereznek a gyerekek  Serdülőkorban: alakul. Pályaszocializáció bontható.Pályaadaptáció elemei:  Pályára való előkészületek  Pályaválasztás előkészületei  Pályaválasztás – első találkozás a főiskolával. Ezek az első élmények bef olyásolják a későbbi pályaválasztást.) 3. szolgálatot jelent. (Ritoók Pálné: Személyiségfejlesztés és pályaválasztás. saját adottságainak és a pálya adottságainak harmonikus összeegyeztetését..

az „itt és most”-ra figyelünk  fontos a diszkréció. A Személyes tanulási naplót minden alkalommal használjuk. A teljesítendő feladatok.html): 117 . vitaindító szerepet tölthetnek be a munka során:  A tanári pályára való jelentkezés első sorban attól függ. fontos.kislexikon. hogy szerettünk-e iskolába járni  A pedagógusi pályára való jelentkezést első sorban az befolyásolja. nyílttá tegyék elvárásaikat a hallgatók. titoktartás mások személyes közlését nem adhatjuk tovább  egyes szám első személyben fogalmazunk  saját véleményünket. az alábbi sztereotip mondatok. meghallgatjuk egymást  a feladatokban önkéntesen vállalhatunk szerepeket A részvételi kötelezettség. Egyéb speciális szempontok is meghatározhatók a csoport sajátos igén yei szerint. A hallgatói csoporttal való munka fő keretei:  a csoporton belül történő jelenségekre. Ezek után kialakítható a csoport együt tműködésére vonatkozó konszenzus a hallgatók és az oktató között. tudatosítása. amikor dolgozik  Azok jelentkeznek pedagógusnak. A pedagógusok pályaválasztásánál négy motívumcsoport bizonyult a legáltalánosabbnak (www. az ebben megfogalmazottak segítséget jelentenek a modulcsoport végé n az önreflektív összegző beszámoló elkészítésében.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben     Mit várunk magunktól? Mit várunk egymástól? Mit várunk a vezetőtől. akik szeretik a gyerekeket. hogy a várakozások és vállalások transzparenssé váljanak a csoportban. hogy sok a szabadság  A pedagógusi pályára való jelentkezést megkönnyíti. mit csinál egy pedagógus. T5 – Pályaválasztási motívumok Célunk az egyéni motivációk feltárása. tanárunktól? Mit szeretnék elkerülni? A fenti kérdéseket felteszi a tanár.hu/pedagogus_szemelyisege. érzéseinket fogalmazzuk meg  másokat nem minősítünk  mindenki egyforma figyelmet érdemel. A megállapodást más szempontok közbeiktatásával is köthetjük. hogy tudjuk. hogy ezeket végiggondolva. határidők meghatározása.

Pályaszocializáció     altruisztikus. emberbaráti példakép-hatás. érdekes. nem unalmas) érdek és kényszerítő motívumok. egy szeretett tanár nyomán egyedi motívumok (pl. 118 .III.

kérdések (ötperces visszajelzés) 1. Az volt számomra a lényeg: 4. Mi tetszett. mi hiányzik? 2. kérdések. amelyekről szeretnék elgondolkodni. érzések: 3. belátások. Magamról és másokról szerzett tapasztalatok. témák.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D1 – Személyes tanulási napló „Pillanatfelvételek” a mai történésekről Élmények. mi nem tetszett. Ötletek. Feladataim: Dátum: 119 . többet tudni: 5.

amelyek alkalmasak arra. amelyek tudatosítása hozzájárul a pedagógus jelölt identitásának megerősítéséhez. Saját élmény – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc Ennek a foglakozásnak az a célja. hogy a hallgatók rátekintsenek a saját induló életpályájuk pályaadaptációs szakaszaira.III. tartalma: A pályaválasztás előzményei: a pedagógus pályáról alkotott előképek. megértéséhez. a családi hatás sz erepe a pályaválasztásban és az egyén i életút fontos momentumai. önmagunk és mások a fejlődésének elősegítése A modul témái. felelősségvállalás. autonómia. mi van mögöttük. a pályaválasztást. együttműködés. és mi van előttük? Felszínre kerüljenek azok a motivációk. empátia. Az élmények feldolgozása hozzájárul a saját és mások pályaadaptációs indítékainak. átérezzék nem véletlenül választották ezt a pályát. elfogadásához. hogy a csoporttagok közelebb kerüljenek saját választásuk tudatosításához és saját pedagógus emberképük megfogalmazásához. sztereotípiák. az összefüggéseinek feldolgozásához : A kompetenciafejlesztés fókuszai: Motivációk azonosítása. Pályaszocializáció III. Hol tartanak ebben a folyamatban. 2. Olyan módszerek. milyen motívumok határozták meg a pályára való előkészületüket. Készségfejlesztés: pedagógiai gondolkodásmód és viselkedés fejlesztése. játékok alkal mazása a munkában. rugalmasság 120 .

hogy a pedagógusokról való gondolkodást. 2008/46. Dr. Evarics Regina: A Virág-mozgalom. hogy a csoporttagoknak minél több interakcióra legyen lehetősége.): Száz eset.  A foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. Trezor Kiadó. Feladatunk rámutatni. Budapest. hogy ne befolyásoljuk a hallgatók asszociációit. Dr. Gyermek – Nevelés – Pedagógusképzés. 1993. Ebben visszatérünk az előző foglalkozás részletesebb felidézésére. Új Helikon Bt. In: Trencsényi László (2008). Bp. amelyek a csoport igényeinek. Veszprém. és a Ráhangolás „B” feladatait választjuk. Bp. Benedek István (2000. Történetek a nevelés – oktatás világából. 63 – 69.25. amihez a hallgatók használhatják személyes tanulási naplójukat. adottságainak megfelelnek. Marczibányi Téri Művelődési Központ. Taní-tani. 1990. OKKER. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. saját önképünk is befolyásolja. mutassunk egy-egy példát a munkamódszerre úgy. Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozást ideális esetben az első közvetlen folytatásaként. Vágásiné Laczik Ágnes: Tudósítás egy felvételi vizsgáról. amelyekkel gyakran találkozhatunk a pedagógusokról alkotott elképzelésekben.: Jorgosz közlegény jelentései a 38. Gabnai Katalin: Drámajátékok Színházi füzetek/III. A többféle ráhangoló és feldolgozó munkaforma és játékajánlat közül válasszuk ki azokat. Gondolat Kiadó. kilométerről. módszerek):  Az előző foglalkozáson megalakult csoportban továbbra is úgy szervezzük a munkát.  Amennyiben ez órarendi akadályba ütközik.  A körmesékben megjelenhetnek azok a sztereotípiák.  Ha egy napon 2×90 perces rendben dolgozunk. akkor a Ráhangolás „A” feladatait választjuk. Hunyady Györgyné – M.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Támogató rendszer: Rudas János: Delfi örökösei. Budapest. szerk. Pozitív iskolai élmények vizsgálata. ELTE TÓFK Tudományos Közleményei. fél órás szünet után tarthatjuk meg. Budapest. ezer tanulság. 9. Nádasi Mária (2007): Csak a szépre emlékezem. A körmesék módszerének ismertetése után adjunk lehetőséget kérdezésre. 121 . 1996. akkor önálló blokként kezeljük a modult. 142 – 149. munkaformák. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó.

az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulását. miszerint a pedagógus tudatosan választja meg eszközrendszerét. amelyeket a hallgatók eljátszanak. sajátélményű szakmai tapasztalatszerzésre és a tapasztalatok feldolgozására. hogy mit. képi megjelenítés és a dramatikus megjelenítés kombinálható is egymással. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Biztosítsunk lehetőséget arra. fontos hangsúlyozni a dramat ikus megjelenítés „mintha” jellegét. akkor érdemes a dramatikus feldolgozást választani úg y. a másik pedig az egyéni életutat mutatja be. hiszen a foglalkozási családfa és az egyéni életút képei csak bizalmi légkörben dolgozhatók fel. Emeljük k i. színes filctollak. (Személyes tanulási napló) 122 .III. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. Segítsük elő. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra.  A rajzos. hogy a szereplők letegyék szerepüket. Pályaszocializáció  A feldolgozási szakaszban mindig tudatosítsuk a hallgatókban. ezzel is mintát adva a ped agógiai szakmaiságra. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést. módszertani segítség. ha nagyobb létszámú a csoport.  ragasztó. ezzel is szorgalmazzuk az önreflexió gyakorlását. hogy melyik „játék” milyen célokat szolgál. reflektáljanak egymásra.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá.  vastag. Mivel a szerepek. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. megerősítést. visszavegyék saját identitásukat Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A modul feldolgozása gyors tempót kíván. önreflektív visszajelzéseinek. hogy a „játék” eszköz. lehetnek negatív szerepek is. tudja. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. Így mindkét téma bemutatásra kerül és a vissz ajelzésre több idő marad.  különböző színű „post-it” lapocskák. anyagok:  csomagolópapírok. miért csinál. Gondoskodjunk arról. hogy a csoport egyik fele a foglalkozási családfát.  Hívjuk fel a figyelmet a titoktartási kötelezettségre.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes feljegyzéseket készít. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök.

fejlesztendő készségek. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. aki …. amelyek megfelelően magyarázzák a fogalmat. . technikákat. 123 . kinek mi Tudatosítás volt fontos a meseszövésben Plenáris csoportmunka T1 – Körmesék 5’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. ezeket elhelyezik a pályaszocializációs plakáton.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I.mindenki mond egy-egy külső tulaj. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. viszonyulási módokat sajátítjuk el.mindenki mond Önkifejezés képesegy-egy belső tulajdonságot sége Sűrítés Rövid összegzés arról. amelyekre az adott pálya gyakorlása során szükségünk van. Ráhangolódás. értékeket.Szabálytartás donságot és Figyelem Belső tulajdonságokra épülő körmese: Tanított valaki. anyagok (mellékletek) 10’ Az 1. modul feldolgozásával azonos napon Visszakapcsolódás a pályaszocializáció fogalmához. miként születtek meg a karakterek a mesében. amelynek során azokat a viselkedési módokat.) Fogalomtisztázás Szóforgó Plakát 10’ Mondjunk együtt mesét! – A csoportvezető ismerteti a körmese alkotásának Kreativitás Szóforgó szabályait Bizalom Kirakós körmese: Tanított valaki. (A pályaszocializáció a szocializáció azon része. a hallgatók felolvasnak egy-egy saját meghatározást. aki … . szerepeket.

Összefoglalás képesVisszakapcsolás a pályaszocializáció fogalmához sége A pályaszocializácó fogalmának felelevenítése és összevetése a saját meghatá. hogy kezdje el. fejlesztendő készségek. hogy mindenki egy-egy életszakaszát meséli el röviden. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. foglalkozástól eltérő napon Összefoglalás Szóforgó Plakát Az első találkozás egy-egy fontos momentumának felidézése.III. születésétől fog. egy tanárnőt. Ráhangolódás. fejlesztendő készségek.Személyes közlés nyek megfogalmazása (Támaszkodhatnak a személyes tanulási naplóra is. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kinek mi Tudatosítás volt fontos a meseszövésben Plenáris csoportmunka T1 – Körmesék 5’ II.A korábban készült plaká- 124 . anyagok (mellékletek) 10’ Az 1. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Fogalomtisztázás rozásokkal (cédulák) 10’ Mondjunk együtt mesét! – A csoportvezető ismerteti a körmese alkotásának Bizalom Szóforgó szabályait Szabálytartás Életrajzi mese: Ismerek egy tanítót.) Közös élmények A csoportvezető megkér valakit. személyes élmé. aki Magyarországon született … úgy találja ki a csoport az élettörténetét. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Önkifejezés képessége va napjainkig. miként születtek meg a karakterek a mesében. anyagok (mellékletek) 10’ Saját pályaválasztás Tudatosítás Plenáris mun. egy tanárt (a csoport választá. majd egymást szólítsák meg a felidézése hallgatók. Sűrítés Rövid összegzés arról. Pályaszocializáció I.Figyelem sa szerint).

élmények megjelenítése rajzban. hogy melyik motívum volt a leghangsúlyosabb stb. 2. érdek és kényszerítő motívumok (Rátekintünk a korábban elkészült plakátra. amelyek befolyásolták a pályaválasztását.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az előző foglalkozáson ki-ki megnevezett olyan tényezőket. nem unalmas) 4. Önismeret fejleszté. színes filctoll. példakép-hatás.Tudatosítás gyomány és vélekedés a pályaválasztásban Életút rajz Önismeret képesEgyéni munka Azon történések. egyedi motívumok (pl. emberbaráti. hasonlóságok alapján kis csoportok alakulnak. ezeket a négy motívumcsoportba soroltuk: 1.Frontális kér. hogy idézzenek fel egy-egy helyzetet. zsírkréta.ha az életpálya T2 – Foglalkomodellre tekintünk? . ragasztópapír Csoportszóforgó 10’ 5’ 10’ 10’ Tárlat – a hallgatók megtekintik egymás alkotásait: a rajzokon megjelenő közös Kreativitás Egyéni munka szimbólumok. Gondolatban helyezze el azt a képet saját életútján. a csoport összegzi a tanulságokat. szemkontaktus Önkifejezés felvételével. amelyek a pedagógus pálya Önkifejezés felé orientálták a hallgatót sége Megkérjük a hallgatókat. filctoll Probléma megfo. megállapítjuk. ami befolyásolta őket a pályaválasztásában. pl. kik voltak a szereplők. toll galmazása désfeltevés Vajon számunkra mikor és hogyan kezdődött a pályaadaptáció . Megosztják a Szimbolikus kifeje. 125 . egy szeretett tanár nyomán. 3. majd megbeszélés kis csoportban közös pontok keresése Empátia Rövid összegzés a tapasztalatokról – milyen szerepet töltött be a családi ha. altruisztikus. érdekes.) 10’ ka Fogalomtisztázás tok csomagolópapír.Egyéni munka zási családfa se Foglalkozási családfa készítése egyénileg A pályára való előkészületek – a pályaválasztás előzményei 3-4 fős kis csoportok alakulnak nonverbális kommunikációval.Papír.Szóforgó kisrészleteket egymással.zőképesség csoportban kerülnek a falra). Hány éves volt.most az első két szakasszal foglalkozunk. mi történt vele? T3 – Életútrajz Rajzlap. elmondják mit ábrázoltak (lehetőség szerint a képek fel.

III. Pályaszocializáció 5’ Rövid összegzés a tapasztalatokról Tudatosítás Plenáris csoportmunka II. megállapítjuk. emberbaráti. toll désfeltevés T2 – FoglalkoEgyéni munka.Papír. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. altruisztikus.most az első két szakasszal foglalkozunk.tok csomagolópapír. érdek és kényszerítő motívumok (Rátekintünk a korábban elkészült plakátra. Frontális kér. egy szeretett tanár nyomán. példakép-hatás. üzenetet fogalmaznak meg és játszanak kifejezőkészség fejel. Mit mondtak a különböző családtagok a saját foglalkozásukról. Önismeret. kiválasztanak egy-egy „családfát” bemutatásra.lesztése A pályára való előkészületek – a pályaválasztás előzményei danak a hallgató pályaválasztásával kapcsolatban? Először mindenki megfogalmazza magának ezeket a mondatokat. kihangosítják a családtagok mondatait Együttműködés Rövid összegzés a tapasztalatokról – milyen szerepet töltött be a családi ha. fejlesztendő készségek. és mit mon.ha az életpálya galmazása modellre tekintünk? . 2. Kreativitás majd megjelenítik a szereplőket. A hallgatók egy-egy jellemző mondatot. empátia. 3.A korábban ka készült plakáFogalomtisztá. érdekes. nem unalmas) 4. filctoll zás 10’ Probléma megfoVajon számunkra mikor és hogyan kezdődött a pályaadaptáció . egyedi motívumok (pl. ezeket a négy motívumcsoportba soroltuk: 1. amelyek befolyásolták a pályaválasztását.Tudatosítás gyomány és vélekedés a pályaválasztásban Dinamikus megjelenítés Plenáris csoportmunka 5’ 126 . zási családfa dinamikus megjelenítés 10’ Kiscsoportban megbeszélik. anyagok (mellékletek) 10’ Saját pályaválasztás Az előző foglalkozáson ki-ki megnevezett olyan tényezőket.) Tudatosítás Plenáris mun. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. pl. hogy melyik motívum volt a leghangsúlyosabb stb. a csoport összegzi a tanulságokat.

kik voltak a szereplők. ami befolyásol. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom összefoglalása.Empátia ta őt a pályaválasztásában. amelyek a pedagógus pálya felé ori. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá. mint diák és mint leendő pedagógus? Tudatosítás Szóforgó Hogy vagy most? –egy szóval. toll 10’ Mit viszel el a mai együttlétből. élmények megjelenítése.Szóforgó bemutatásra és bemutatják a jelenetet. színes filctoll. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Gondolatban helyezze el azt a képet saját életútján. hogy idézzenek fel egy-egy helyzetet. Kifejezőkészség Hány éves volt. zőképesség Dramatikus Együttműködés megjelenítés Rövid összegzés a tapasztalatokról Tudatosítás Plenáris csoportmunka 5’ III. sége T3 – Életútrajz Rajzlap.Önkifejezés entálták a hallgatót egy-egy jelenetben. mi történt vele? Kreativitás 15’ Kiscsoportban megosztják egy mással az emlékeket és kiválasztanak egy-egyet Szimbolikus kifeje. Egy. ragasztópapír Megkérjük a hallgatókat.Egyéni munka rása D1 – Személyes tanulási napló (az előző foglalkozásnál található) Két különböző színű talp alakú papír. fejlesztendő készségek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Életút rajz Önismeret képes- Egyéni munka Azon történések. zsírkréta. a mai csoportmunkában szerzett felismerés Önreflektivitás kiemelése a saját pályaadaptáció szempontjából. 127 .

Fontos szabály. hogy ki kell jelölni a kezdő és végső szót. humoros stb. 1993. sőt). tapasztalatait.III. Az adott személyre (pedagógusra) ruházott tulajdonságok utalnak a csoporttagokban élő a pedagógusképre. meseszerű. 104 – 106. Ha az elhangzó ötlet hiteltelenné teszi a szereplőt. sem a jelzők nem ismé tlődhetnek. Életrajzi mese Úgy fogalmazódik meg a megjelenített személy (pedagógus) életrajza. a témára való hangolódására. a tapasztalatok feldolgozásában ezekre az elemekre térünk ki. A létrejövő élettörténet lehet reális és irreális. a csoportkohézió erősítésére. Pályaszocializáció Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Körmesék A körmesék az egymásra hangolást szolgálják egyrészt. A játék során minden résztvevő egy-egy mondatot mond úgy. lehetőleg úgy. aki a körben következik. akkor újra kezdődik a kör. viszont. ráadásul. hogy kötőszavakat. Belső tulajdonságokra épülő körmese A résztvevők egy-egy belső tulajdonság. másrészt viszont alkalmat adnak arra.) 128 . de. A megbeszélé sben. De sem a történések. ugyanakkor. Vajon mit jelent ez számunkra. A mesealkotás lehet humorforrás is a csoportban. pedagógus jelöltek számára? (Gabnai. Vágyak és a realitások gyakran összekeverednek. Hívjuk fel a figyelmet arra. a mi esetünkben egy pedagógus figurájának a megalkotásához. A történetet az szövi tovább. vállalja kezdést és a befejezést. hogy egy témával kapcsolatban megjelenítsék a mesét szövők fantáziáját. vonás megnevezésével alkotják meg a személyt. fantasztikus. hogy születésétől kezdve minden életszakaszát más meséli el. az érzékletességet fokozó megjegyzéseket is lehet alkalmazni összekötő szövegként (például: meglepően. hogy hiteles alakot formáljanak. Kirakós körmese Mindenki egy-egy külső tulajdonság megnevezésével járul hozzá egy karakter. p. Hívjuk fel a figyelmet arra. Az együtt alkotás öröme és feszültsége alkalmas a csoport bemelegítésére. hogy az kapcsolódjon az elhangzottakhoz. hogy a csoport maga ad jelzést.

A feladat célja. hogy a hallgatók végiggondolják. Ha elkészültek a rajzok. pályáját. Adjanak címet ennek az élménynek. akkor tárlatot rendezünk. ötévenkénti jelzéssel. Megfogalmazzák. hogy a kiscsoportok kiválasztanak egy-egy meghatározó élettörténeti momentumot és szituációs játék kereteiben bemutatják a jelenetet. székekre elhelyezik a rajzokat. miért maradandó a felidézett élmény. egyes szám első személyben. és megkérjük a csoport tagjait álljanak ahhoz a ponthoz. akkor feladatként kérjük meg. 129 . találkozások személyek. Ha a hallgatók idegenkednek a rajzolástól. hogy mit mondanának a számukra fontos családtagok a pedagóguspályáról. megtekinti. Meghatározó történések. élményeit. Életút rajz feldolgozása másképp: ha elhagyjuk a foglalkozási családfa elkészítését. hogy családjukban voltak-e előzményei az ő választásuknak. szimbólumokban megjeleníteni az életút mentén. akkor több időt szánhatunk a feldolgozásra oly módon. Felrajzolunk a teremben egy életvonalat. hogy melyeket mutatják be. A csoport dönt. hogy rálátást nyerjenek a hallgatók arra. Pályaválasztásuk folytatásai–e valamilyen családi hagyománynak. Majd ki-ki kezében maga elé tartja a rajzát és a hasonló szimbólumokat megjelenítő rajzok szerint kis csoportok képződnek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T2 – Foglalkozási családfa A foglalkozási családfa fókuszában a közeli és távolabbi élő és elhunyt családtagok foglalkozása szerepel. hogy alkalmazzanak szimbolikus jeleket. a többiek megosztják hasonló élményeiket a csoporttal. hogy szerezzen minél több családtagtól információt. évhez. T3 – Életút rajz A feladat célja. Ha a hallgató nem ismeri a közeli családtagok foglalkozását. színhelyek jelennek meg az életút grafikon mentén rajzban. amin szakaszolva feltűntetik az éveket is. vagy éppen újítást jelent a közvetlen környezet számára? Mit mondanak az egyes családtagok a pedagógus pályáról? Fogalmazzák meg a hallgatók. Írják b e a családfára a nevek mellé a buborékmondatokat. A csoporttagok visszajelzést adnak szerepeikből. mindenki körbejár. felidézzék életük azon történéseit. kérjük meg őket. amelyek a pedagógus pálya felé orientálták őket. Végül a képeket elhelyezzük a falakon. Ezeket kell most rajzban. amikor a pályaválasztásuk szempontjából meghatározó élmény történt velük. megbeszélik mit ábrázoltak a rajzukon.

játékok alkalmazása a munkában. elfogadásához és reális célok megfogalmazásához. amelyek segítségével a csoporttagok egyénileg fel tudják mérni. Tájékozódjanak azokról a lehetőségekről. alkalmazkodjanak megváltozott élethelyzetükhöz. következtetések a korábbi tapasztalatokból. Készségfejlesztés: a tanulási motiváció fenntartása az új. tudatosítani tudják. megváltozott életszerepek mellett. Gyermekmegismerés modul. Pályaszocializáció III. 130 . a sikeres önkép. Hallgatói szerepre való felkészülés – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc A résztvevők rátekintsenek a saját induló életpályájuk következő pályaadaptációs szakaszára:  Pályaválasztás – első találkozás a főiskolával. együttműködés. 3. autonómia. felmérjék erőiket. iskolát váltó gyerekek és a hallgatóvá válás azonosságainak feltárása.  Szakmai képzés – elmélet és gyakorlati képzés. amelyekkel valószínűleg találkozni fognak képzésük során. Tudatosan készüljenek a sikeres felsőoktatási létre. megértéséhez. az új szereprendszer. felelősségvállalás. követelményekről. pszichológiai tárgyak. A pedagógiai. időbeosztásukat. A modul témái. hogy miként lehetnek sikeres hallgatók. Olyan módszerek. empátia. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: A helyzet definiálása. Az élmények feldolgozása hozzájárul a saját és mások pályaadaptációs indítékainak. információ feldolgozás. egyetemmel. diák fogalomtérkép. tartalma: A hallgatói lét problémái.III. az időgazdálkodás szerepe a célok elérésében. Az iskolába kerülő. Kommunikáció fejlesztése. illetve az V.

Bevezetés a elektronikus változatot készítette: Ambrus Attila József) „saját pedagógiába” Bakonyi Anikó: Kistanár? Hallgató? Leendő pedagógus? Tanárjelölt? Taní-tani. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. 46–51. A és B feldolgozási mód között választhatunk. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó. hogy a csoporttagoknak minél több interakcióra legyen lehetősége. Bp. Gondolat Kiadó. Dr. Veszprém. Eötvös könyvkiadó. amikor még a közös csoportélmények könnyen felidézhetőek. munkaformák.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Támogató rendszer: Rudas János: Delfi örökösei. Iskolakultúra. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést.  A foglalkozást célszerű szünet nélkül 90 percben megtartani.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes feljegyzéseket készít. hogy az önismereti elemek elsősorban a hallgatói szerepek köré rendeződjenek.btk.hu/ (az A belépő nézetek feltárása. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Biztosítsunk lehetőséget arra. Dudás Margit: http://nti. 2006. Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. hogy a témát az őket aktuálisan foglalkoztató élethelyzetek.  A hallgatók már ismerik egymást. Bp. megerősítést. számíthatunk arra. ami hozzájárul az önreflexió fejlődéséhez és az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulásához. 2009/11. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. reflektáljanak egymásra. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. 1996. amennyiben a közös munka során kialakult közöttük a bizalom. Segítsük elő. önreflektív visszajelzéseinek.  Ügyeljünk arra. Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  Az első két foglalkozás feldolgozása után egy-két héttel tartandó. módszerek):  Az előző foglalkozáson megalakult csoportban továbbra is úgy szervezzük a munkát. 1990. 61 – 76. (Személyes tanulási napló)  Ezekből készülő összegző beszámoló benyújtása képezi a modulok lezárását. 131 . problémák feldolgozásával tudjuk megközelíteni.pte.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. Kolosai Nedda: „Zenga zének”. 2009/49. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének.

nehézségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy mi történt velük. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy mely felvetett prob. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. majd rövid esszét írnak „Sikeres hallgatói jövőképem” címmel Tudatosítás Egyéni munka  A foglalkozások javasolt idő kerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. fejlesztendő készségek. filctoll 15’ 5’ A csoport közösen – a vezető segítségével – eldönti. listázzák ezeket. sikerek). anyagok (mellékletek) 15’ Idézzük fel. Pályaszocializáció Foglalkozásvázlat I. Identitás erősítése mint hallgatókkal mióta nem találkoztak (feladatok. csomagolópapír. A beszélgetés során kirajzolódó kérdések. Ráhangolódás. Asszertivitás Plenáris csoportmunka II.III. Bizalom Problémák. fejlesztendő készségek.Döntésképesség lémák kapcsolhatók a mai témához: A hallgatói szerep sajátosságaihoz. amelyek most foglalkoztatnak: felidézik a korábbi közös munka Problémafeltárás fontos momentumait és kis csoportokban (azonos szakok hallgatói alkossanak egy-egy csoportot) – megbeszélik. érzésekkel léptük át az intézmény kapuját! A hallgatók felírják a felidézett momentumokat egy lapra. problémák. milyen gondolatokkal. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. tapasztalatok összegzése egy plakáton. 132 . Hogyan kapcsolhatjuk az elhangzottakat a pályaadaptáció szakaszaihoz? Hol tartanak ebben a folyamatban? Szóforgó Kiscsoportos munka Plakát. milyen problémák foglalkoztatják őket. mint hallgatókat – összegyűjtik. anyagok (mellékletek) 5’ A csoporttagok üdvözlik egymást: beszámolnak arról.

lítése Milyen a sikeres hallgató? – ideálképek és a realitás ütköztetése lyek a sikeres hallgató sajátjai. fejlesztendő készségek. hogy milyen akadályokkal kell számolni a siker elérésének útján. D csoportban összegyűjtik azokat a tulajdonságokat. a C és D csoport azt összegzi. hogy mit változtathatunk annak érdekében. készségeket. Kiemelik ezek közül a legfontosabbakat Az A és B csoportban érveket gyűjtenek miért és hogyan lehet ezeket a készsé. akik kevésbé tése ismerik egymást) Probléma megközeA.Hitelesség geket sikeresen gyakorolni a célok meg valósítása érdekében.Társismeret szek kapcsolatrendszere Rövid összegzés a tapasztalatokról Milyen egy napom? Egy hetem? Saját „idő sajt” elkészítése Reflektivitás Empátia Önismeret Csoportszóforgó Plenáris csoportmunka Egyéni munka Plakát 5’ 5’ Üres lapok T1 –Idősajt 10’ Vizsgáljuk meg. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a szerepré. hogy a diákéletet Változtatás képessémagam számára jó diákéletnek tekinthessem? ge Egy párral megbeszélni a változtatási lehetőségeket Reflektivitás II. amiből kirajzolódhat a diák szerep fogalomtérképe. C. ame.Szóforgó kiscsoportban Négyfős kiscsoportok alakulnak (olyanok dolgozzanak együtt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 10’ Párválasztás tetszőlegesen Párban megbeszélik mi szükséges ahhoz. ezekből az elemekből Önismeret plakát készül. anyagok (mellékletek) 15’ Társismeret fejlesz. a Csoportmunka 10’ 133 . B. jövőképüket meg tudják valósítani – kiegészítik egymást Páros munka 10’ A legfontosabb tanulságokat megosztják a csoporttal. hogy sikeres hallgatók legyenek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

Egyéni munka rása D1 – Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Két különböző színű talp alakú papír.) Majd megvizsgálják maradt-e ki valami fontos. tanulás. körcikkek segítségével ábrázolják egy átlagos hétköznapjuk időbeosztását.egy élmény kiemelése a saját pályaadaptációd szempontjá. hogy mit változtathatunk annak érdekében.Önreflektivitás ból – egy szóval Szóforgó Melléklet a foglalkozáshoz T1 – Idősajt A hallgatók egy körben. toll 5’ Mit viszel el a mai együttlétből mint diák. Az új tartalom összefoglalása. (Például: alvás. hogy a diákéletet Változtatás képessémagam számára jó diákéletnek tekinthessem? ge Egy párral megbeszélni a változtatási lehetőségeket Reflektivitás III. mennyire ad lehetőséget a jó és sikeres diákélet 134 . fejlesztendő készségek. Pályaszocializáció megvalósítás során 10’ 5’ Egy-egy képviselő vitában képviseli az érveket Rövid összegzés a tapasztalatokról Milyen egy napom? Egy hetem? Saját „idő sajt” elkészítése Hitelesség Meggyőzés Érvelés Önismeret Vita Plenáris cso. és mint leendő pedagógus? Tudatosítás Hogy vagy most? . én-idő.III. társas kapcsolatok. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá. munka.Plakát. toll portmunka Egyéni munka Üres lapok T1 –Idősajt 5’ 10’ Vizsgáljuk meg. amit kedvteléssel töltök. család. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

hogy ne adjunk előre szempontokat. Mennyire szolgálja a korábban megfogalmazott célok teljesítését a napi rutin? Fontos. teljesen szabadon mérlegeljék saját időgazdálkodásukat. ami a távolabbi célok megvalósításához adhat segítséget. havi bontásban is. 135 . Az idősajt elkészíthető heti.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben megteremtéséhez a napi beosztás – min lehetne változtatni – ebben segíthet a csoporttárs visszajelzése.

illetve teljes csoportban dolgoznak. 1996. 2006 A tanári mesterképzési szak képzési és kimeneti követelménye 15/2006. Az intézményekhez való kötődés c. továbbá a IV. A pedagógus szerep sokszínűsége. 3. ráirányítani a figyelmet a kommunikáció jelentőségére. A tanár. 136 . figyelem. a II. Pedagógus-szerepek témakörök. p. Pályaszocializáció III. (IV. A pedagógus hivatásszemélyisége in: Hivatás és személyiség. illetve a V. amely az adott csoport dinamikai állapotához. kifejezőkészség. Empátia. C variáció) közül azt válasszuk. a személyközpontú szemléletre. a segítés különböző aspektusaira. Előző pályaszocializációs modulok. kiscsoportokban. Animula. Bagdy Emőke KLTE Pszichológiai Intézet. hatása. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: 90 perc Saját élmények feldolgozásával tudatosítani. ahol a diákok már ismerik egymást. A hallgatók párokban. A segítés helye a pedagógiai munkában. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. kommunikációs készség. A segítő hivatás fogalma. A pszichológiai stúdiumok. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. 4. Debrecen. modul.III. Eötvös József Könyvkiadó. A többféle gyakorlat (A. A tanár mint segítő – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. A csoportalakításhoz a konkrét feladatoknál segítséget kapnak. kreativitás. p. bizalmi légkör alakult ki közöttük. a segítő kommunikáció jellemzői. sajátosságaihoz legjobban illik.) OM rendelet Módszertani ajánlás Olyan csoportban dolgozhatunk a személyességet is igénylő témával. Gyermekmegismerés. a tanári segítői kompetencia határaira. Budapest. 33–39. 1. B. önismeret. a csoportvezető feladata lényegében a facilitálás. A tanulást szervező tanár foglalkozás. Budapest. 45–114.

intézmények bevonásával is segítenie kell a problémakezelést. hogy segítségre. Megértéssel. A Thomas Gordon féle serkentő és gátló kommunikációs eszközökkel való munka is a személyközpontú szemléletbe való bevezetést. a hallgatók által felidézett élmények hozzásegítenek ahhoz. akihez a szülők bizalommal fordulnak életviteli. A humán segítő területeken (egészségügy. különben gyorsan túlterhelődik. de nem elégséges feltétele. az együttműködés készségeinek fejlesztésre. tapasztalja meg először. különböző módon ugyan. Gyakran ő az első segítő szakember. információk átadásával. fejlesztésére: a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek ki használására. de nem veheti át más professziók szerepét. szociális szféra. az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére. elfogadással. hanem egész személyiséget látja szociális és kapcsolati viszonyaival együtt. az interkulturális nevelési programok alkalmazására. A „tanár mint segítő” fogalmat ebben a tágabb értelemben is használjuk. a pedagógus nemcsak mint oktató és nevelő tölt be fontos szerepet. Mindezt személyiségük munkaeszközként való használatával (is) teszik. A segítő tanári szerep túlmutat a „jó” kommunikátor kompetenciáin. hivatások professzióként művelik a segítést. de a rájuk bízott emberek életét. támogatásra szorul. egészségügyi. hogy a gyermek olyan helyzetben van. hitélet stb. oktatás. 137 . érzékenyítést szolgálja. a sajátos nemzeti hagyományok.) OM rendelet A társadalmi változások növelték az iskola mint másodlagos szocializációs színtér szerepét. Másrészt gyakran a pedagógus érzékeli. 3. szociális. egyre inkább szükség v an a pedagógus problémafelismerő. életének alakulását. A gyermeket nemcsak mint tanulót. a demokratikus társadalmi értékek. szociális és erkölcsi fejlődését. Sokféle kapcsolati rendszerben kell helytállnia. A segítés proszociális magatartás. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A hallgatók egymásnak adott visszajelzése énközlésekre épüljenek. (IV. életvitelét befolyásolják.  tanulói csoportok. önkéntes vállaláson alapul. megléte szükséges. az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását.. problémáikkal. Bizonyos foglalkozások. testi. az elmélyülés más kommunikációval foglalkozó stúdium feladata lehet.” 15/2006. más szakemberek. segítik. Bővültek a pedagógusok feladatai. hogy már a képzés elején nyílt diskur zus induljon a pedagógus mint segítő kompetenciahatárairól. közösségek alakulásának segítésére. „A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:  a tanulói személyiség fejlesztésére: az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíteni a tanulók értelmi. nevelési stb. érzelmi. hanem a tanulók egészséges fejlődése érdekében. problémajelző és -közvetítő szerepére is. a másik javát szolgálja..  Az értékelés az egyéni visszajelző lapokon és a záró körben történik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A modul feldolgozása során. a közösségben kialakuló konfliktusok kezelésére.) dolgozó szakemberek sajátosan.

toll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. A hallgatók szükség esetén kérdeznek egymástól. mint … (az orvos. fejlesztendő készségek. Elhelyezik. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. tudós stb. csoportosítják a leírt asszociációkat egy-egy plakáton. Ráhangolódás. tisztázzák a fogalmakat. Gondolatébresztés a bíró.) Az egyéni munka után négy kiscsoport alakul színválasztással.III.ka ós lánccal A tanár felvezeti a témát. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 138 . munkára asszociáci. egy anya. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: A hallgatók helyet foglalnak a csoportban és egy-egy mozdulattal Ráhangolódás a Frontális munüdvözlik egymást. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Pályaszocializáció Foglalkozásvázlat I. egy edző. Egyéni majd Információkezelés csoportmunka Elhangzik a „segítés” szó – mi jut eszünkbe e szó hallatán? Asszociatív gyakorlat A hallgatók leírják egy-egy lapra az asszociációkat.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. Beszámolnak arról milyen hangulatban folyt a közös munka Együttműködés Csoportszóforgó Színes lapok a csoportalakításhoz Post-it lapok Plakát 10’ A pedagógus mint segítő: a pedagógus. Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Papír. majd mindenki elhelyez három szavazatot. (Mindenki legalább 7 kis lapot kap. a szerepek között. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. amikor segít olyan. A falra kifüggesztett plakátok gyors áttekintése után kiemelik a domináns és egyedi fogalmakat.

majd mindenki elhelyez három szavazatot. a szerepek között.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. zsírkréta 139 . A tanár segít abban. Megbeszélik. A tanár segít abban. rajzoljuk le szimbólumokkal mit jelent számunkra a segí. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Színes lapok a csoportalakításhoz Post-it lapok Plakát 10’ Toll. a csoport zéssel Kooperatív körbejár. Ráhangolódás.csoportmunka Az egyéni alkotó munka után a rajzokat mindenki maga elé tartja. amikor segít olyan. A rajzok kifüggesztése után a csoportok kérdeznek eg y. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. szóforgó Beszámolnak arról. megbeszélik rajzaikat és létrehoznak Kifejezőkészség tárlátogatás egy-egy közös rajzot. fejlesztendő készségek. egy edző. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: ábrázoljuk. mint … (az orvos.Kreativitás munka – képket használók kiscsoportokat alkotnak. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. A tárlat megtekintése után. Gondolatébresztés a bíró.Ráhangolódás a Egyéni majd tés! munkára képi kifeje. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogyan dolgoztak a csoportban A pedagógus mint segítő: a pedagógus. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megbeszélik. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget I. az azonos vagy hasonló szimbólumjegye. egy anya. tudós stb.fejlesztése Csoportmástól. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre.

hogy ki volt a téssel Csoportsegítő és a segített szerepében. megállapodnak a mozdulatról. Megbeszélik. tudós stb. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: Alkossuk meg. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. fejlesztendő készségek. amikor tanárunkat Érzékenyítés Egyéni munka 140 . hogyan érezték magukat szerepeikben. mozdulatsorról. toll II. fejlesztendő készségek. Ráhangolódás.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. Érzékenység Önismeret fejlesztése Színes lapok a csoportalakításhoz Plakát 10’ A pedagógus mint segítő: a pedagógus. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. majd mindenki elhelyez három szavazatot. Együttműködés szóforgó A szereplők megfogalmazzák. egy anya. A csoport többi tagja visszajelzést ad arról. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. Pályaszocializáció I. a szerepek között.III. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Gondolatébresztés a bíró. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. amikor segít olyan. a feldolgozás előkészítése (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.csoportmunka amit bemutatnak. jelenítsük meg a segítés szobrát! Ráhangolódás a Páros majd A hallgatók párban dolgoznak. mint … (az orvos. A tanár segít abban. egy edző. anyagok (mellékletek) 5’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Papír. munkára megjelení.

hogy mi jellemezte a diák és a A kommunikációs Kooperatív tanár kommunikációját az adott jelenetekben – a jelenetek reflektálása. nonverbális csatorna. bemutatni a kommunikációt serkentő megnyilvánulások).A kifejezőkészség Dramatikus tik. csatornák tudatos tanulás Megkapják a D1 és D2 mellékletet és az egyes csoportok más.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben segítőként éltük meg. ezeken belül ki-ki címszavat vá.„tanár mint segítő” laszt magának pl. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. 141 . Feltárni. Csoportmunka ból elemzik a segítő kommunikációját (verbális csatorna. Rövid imaginatív gyakorlat.észlelése. 20’ A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók.: testtartás. Bemutatás. Visszajelzést adnak a másik csoportok bemutatására.más szempont. Önkifejezés fejlesztése.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai D1 – Kommunikációs alapfogalmak D2 – A kommunikációt gátló és serkentő tényezők T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók elemzik. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. fogalmának eltérő értelmezéseit . hangszín. majd eldön.

Rövid imaginatív gyakorlat. Bemutatás. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. Empátia fejlesztése 142 . a hallgatók besorolják a kommunikációt serkentő vagy gátló megnyilvánulások közé. Ezeket két-két szereplő felolvassa.A kifejezőkészség Dramatikus tik.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók kerekasztal módszerrel összegyűjtik a Kommunikációs segítő kommunikáció jellemzőit. Pályaszocializáció II. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.III. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 5’ 20’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. A D2 melléklet segítségével bemutatnak közlés tartalmát erősítő és gyengítő változatokat.munikációt rekasztal gátló és serkentő tényezők Csoportszóforgó Dramatikus megjelenítés T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók. majd eldön. Egyéni munka D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Kooperatív D2 – A komtanulás – ke. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. amikor tanárunkat Érzékenyítés segítőként éltük meg. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. majd a D2 melléklet alapján kiegészítik készség fejlesztése Példamondatokat alkotnak tanár–diák helyzetben.

hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak.D3 – Segítő nal szerepfelfogások Dramatikus megjelenítés A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. és véleményvonal mentén és elképzelt szituációk Empátia fejlesztése alapján értelmezik az állításokat Vitakészség Egy-egy szituációt bemutatnak III.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók csoportjai három megállapítást kapnak. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 5’ 20’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. Bemutatás. Kreativitás amelyeket megbeszélnek.A kifejezőkészség Dramatikus tik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. toll munka – plakátkészítés 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá- 143 . Összegzés Kooperatív Plakát. Az új tartalom feldolgozása (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy miként jelenik meg a pedagógus munkájában a szűkebb és tágabb értelemben vett segítő szerep az iskolai munkában. Rövid imaginatív gyakorlat. anyagok (mellékletek) 10’ Mit jelent a pedagógus segítő szerepe szűkebb és tágabb értelemben A csoport két részre oszlik és fogalmakkal vagy szimbólumokkal meghatározzák. amikor tanárunkat Érzékenyítés segítőként éltük meg. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. majd eldön. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom összefoglalása. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. Egyéni munka D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Vélemény vo.

tekintet. Mimika. Az interakció megfigyelése a kommunikációs csatornákra. hangszín. gesztusok. hogy a D1 melléklet alapján válasszanak ki egy-egy megfigyelési szempontot. a metakommunikációra és ne a szóbeli közlés tartalmára irányuljon.III. testtartás. hanglejtés. térköz. kézmozdulat. metakommunikatív jelek változása stb. vagy cédulákra írva adjunk ki kulcssz avakat. hangerő. 144 . Pályaszocializáció rása 5’ Mit viszel el a mai alkalomból mint diák és mint leendő pedagógus? Hogy vagy Tudatosítás most? – egy érzés megfogalmazása egy szóval Önreflektivitás Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Kérjük meg a hallgatókat.

 vokális kommunikációval: o hangerő.  testtartással. A nem szóbeli kommunikációhoz tartoznak az üzenetek sorrendjét. A nem szóbeli kommunikáció árulkodik belső tulajdonságainkról. támogatása. a kommunikációban résztvevők viszony szintjéről is sok információt nyújt. o öltözet stb.  térközszabályozással. feszültségtűrő képességünkről.  bólogatás. A két szint és a két csatorna egymást állandóan kiegészítve mindig jelen van az emberi ko mmunikációban. A nem szóbeli csatornán át rengeteg jellel kommunikálunk:  a mimikával. o hanglejtés. fenyegetés (Megmondani. sorrendjük. mit csináljon. A metakommunikáció közvetíti a kommunikáló felek közötti személyes viszonyrendszert és a személyiség érzelmi viszonyulását. bizonyos ősi szimbólumok mozdulatban. o hangszín. Ugyanakkor a szóbeliség számos eleme: a szavak kiválasztása. A nem szóbeli csatornákon át történik többségében az érzelmek kinyilvánítása.  hümmögés. o tempó stb. o testszínek.) 145 .  kézmozdulat. verbális csatornán át kerülnek közvetítésre a tartalmi szint információi.  kulturális szignálokkal: o testalkat.  testtartás változtatás. parancsolás (Megmondani a másiknak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D1 – Kommunikációs alapfogalmak A szóbeli. o illat. vagy mit ne. o frizura. pl. szociális helyzetünkről.) o Figyelmeztetés. D2 – A kommunikációt gátló és serkentő tényezők (Thomas Gordon nyomán) A kommunikációt gátló eszközök  Megoldási javaslatok o Utasítás. mimikában való kifejezése: a viszonyról szóló kommunikáció. a szóbeli kommunikáció aláfestése.  a tekintettel.  gesztusokkal. hogy mi lesz a következménye. sikerorientáltságunkról. tempóját befolyásoló „technikai” jellegű elemek is:  szemöldök-felvonás. a másokhoz való együttműködő vagy inkább versengő od afordulásunkról. ha valamit csinál. testtartásban.

) A kommunikációt serkentő eszközök  Passzív figyelem: o Csend.) o Kiemelés (A másik által elmondottakból egy részre. vagy egy részük megismétlése. humorizálás (Megpróbálni elvonni a másikat (vagy magunkat) a problémától. „hallgatom”.) o Képek. egyetértésről biztosítani. megoldási javaslatok (Megmondani. moralizálás (Megmondani. amikre bővebben tud válaszolni. vagy több téma egybefonása. vigasztalás (Megpróbálni jobb kedvre deríteni. A sűrítés töményebb.) o Faggatózás.) o Kifigurázás.)  Én-feltárás (A segítő saját érzéseinek kimondása. tükörként ezt adjuk vissza.) o Együttérzés. kérdezősködés (Okok. elhülyéskedni. hogy kell a problémát megoldani.) 146 .) o Elterelés. hogy mit illene. diagnózist adni róla. odafordulás o Megerősítő reakciók (bólogatás.) o Érzés megfogalmazása (A másik által ki nem mondott. nem csak igen-nemmel. Nem hoz be új témát. javasolni.) o Ítélkezés.)  Értékelő üzenetek: o Kioktatás. „kifigyeltelek”. sűrítés (Egy hosszabb részből a „lényeg” visszajelzése. Pályaszocializáció o Prédikálás. kritizálás. melyek révén a segítő (!) megoldhatná a problémát. előzmények keresése. tagadni az érzések komolyságát. megbélyegzés (Megszégyeníteni a másik embert. ellátni válaszokkal.) o Értelmezés. saját véleménnyel befolyásolni.III. logikai érvelés (Tényekkel. hümmögés) o Ajtónyitogatók („figyelek”. vagy több téma közül eg yre adott visszajelzés.) o Újrafogalmazás (A másik által elmondottak ismétlése más szavakkal.) o Tisztázó kérdés (A másik által elmondott dolgokra kérdezek rá ezzel. Csak akkor alkalmazzuk. elemzés (Megmondani. vagy kellene tennie. mi lehetett az oka a tetteinek. egyetértés (Felkínálni egy pozitív megítélést. benne lévő érzés kimondása. sok dolog képeit sűrítjük egybe. szimbólumok használata (A sűrítéshez hasonló eszköz. mint az összefoglalás. avagy értő figyelem: o Ismétlés (A másik által elmondottak.) o Összefoglalás. nem irányít. amikor valamit nem értek. hibáztatás (Negatív értékelést adni. információval.)  • Elterelő üzenetek: o Dicséret.) o Tanács. ha valóban az ő szükségleteit szolgálja és nem a megkönnyebbülésünket!)  Kérdések: o Nyitott kérdés (A kérdőszóval kezdődő kérdések. félretolni az egészet. szívesen beszélgetnék erről önnel/veled”)  Aktív hallgatás.

0lyan tulajdonságokat emelnek ki. amelyek első sorban az irántuk való érdeklődést. pozitív. a diákokat megértő. segítő szándékot. jó hangulatot teremtő. Eötvös József Könyvkiadó Budapest. törődést. emberi értékeket közvetítő.” 2 Az idézetek forrása: Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. empatikus. változni tudó. és hoznak összefüggésbe az igazságossággal. 2006 147 . és bizalmat fejezik ki. milyen tényezők alapján tartják segítő szándékúnak a diákok tanáraikat „A pedagógus segítő szándékának megítélése nagyon kevéssé függ össze a megfelelő érdemjegy adásával. nyitott.” B) – A vizsgálat arra keresett választ. érdekes. bizalmat sugárzó attitűdjének.” C) – A vizsgálat arra keresett választ milyen képet alkotnak magukról a ped agógusok „Pedagóguskép saját elvárások alapján segíteni tudó. hogy milyen tanártulajdonságok alapján tartják a diákok tanáraikat igazságosnak „ A diákok nagy jelentőséget tulajdonítanak a pedagógusok jó szándékának. fejlődni tudó tanár képe. hiteles. önállóságra nevelő. A) – A vizsgálat arra keresett választ.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Segítő szerepek értelmezése A pedagógus szerep változásaival kapcsolatos kutatások megállapításaiból idézünk2. őszinte.

Az intézményhez való kötődés – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc  A hallgatók ismerjék meg közelebbről azt az intézményt. szerezzenek személyes kapcsolatokat felsőbb évfolyamok hallgatóival. Az iskola. Hallgatói szerepre való felkészülés. Közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I.  Olyan ismeretek összegyűjtése amelyek „gólyaként” segítik az intézményben való eligazodást. Például. A hallgatói identitás tudatosítása. tol erancia. 4. foglalkozások. Közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. a VI.  Az intézményi környezet hatásainak tudatosítása saját élményeken keresztül. hogy az iskola. tartalma: Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Az intézményi környezet hatása az újonnan belépőkre. 5. amelynek hallgatói lettek.: Fehér Márta. A hallgatói szerep sajátosságai modul. szociális kompetenciafejlesztés. A szociálpszichológia. 3. illetve a III. megvalósítása. akció kidolgozása. prezentáció. p. Alkalmazott pszichológia szerk. tervezés. amelyeket egyénileg vagy kis csoportban valósítanak meg. szerk. reflexió. 2005.  Tudatosítani. mint szervezet 193 – 213. A modul témái. szerepvállalás.. Problémamegfogalmazás. mint „Alma mater” fontos a saját szakmai identitásuk és leendő t anítványaik identitásának formálásában. A megismeréshez önállóan dolgozzanak ki módszereket. 3. együttműködés. felelősségvállalás. autonómia. a környezeti adaptáció elősegítése. a szervezeti kultúra meghatározó. oktatókkal. Aktivitás. az ahhoz való kötődést. Bagdy Emőke – Klein Sándor: Edge 2000 Kiadó Bp. Hatékony tanulásszervezési módszerek III. pedagógiai tárgyak. önismeret. problémamegoldó képesség. 2006 in: Dull And- Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: 148 .IV. tanulmányozzák az intézmény ethoszát. Suli Nova. érzékenység. és a VI. kritikus gondolkodás. in: Az iskola tárgyi épített környezete 13–16.

formálója az iskola. (Az életrajzi narrációkban alaptémaként jelennek meg a középiskolai és egyetemi évek. P2  A foglalkozás első részében kiscsoportos és frontális munka folyik. iskoláink. hallgatók együttműködése hozzájárulhat a tanulmányi feladatokkal való sikeres megküzdéshez. ami azt eredményezi. Ez a modul azt kívánja elősegíteni. A modul rejtett célja a saját élmény feldolgozásával érzékenyíteni a leendő pedagógusokat a középiskolába belépő kis diákok helyzetére. Alakító részei és felelősei vagyunk intézményünk szervezeti kultúrájának (T1. Letöltés ideje: 2010. a modul második 45 perce.) majd. projektszerűen ajánljuk teljesíteni. résztvevő megfigyelés stb. az intézmény. A modul első 45 perce a problémafelvetést szolgálja. 149 . hogy az iskolai. amelyekkel szembe kell nézniük tanulmányaik kezdeté n. világossá váljon a hallgató számára. nemcsak a szakmai önéletrajzunk fontos hivatkozási pontjai. A megfelelő irányba delegált problémafelvetés hallgatói képviseletet.) Fontos. Intézményi arculat és identitás elemzése a Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégium példáján keresztül Horváth Marianna – Tóth Tibor: Taní-tani Online. A személyes és szakmai identitásunk kialakulásának fontos színtere. A modul lehetőséget nyújt arra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben rea: Környezetpszichológia: szemlélet. p. átadják egymásnak a megszerzett információkat. A közösen végzett munka. elmélet és alkalmazás 160–173. tudat osítani. interjúkészítés. hogy csak azokkal a kérdésekkel foglalkozzunk. kutatás. hogy az intézmény jobb megismerése által. július 10. T2 melléklet) Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. módszerek):  A modult hármas tagolásban.  A munka során adjunk rövid tájékoztatást arról.  Ezt követi a közösen meghatározott feladatok elvégzése kontaktórán kívül (információgyűjtés. beszámolnak élményeikről. ez zel mintegy lezárva a pályaszocializációs modulsort. Beiktatható a „Tanár mint segítő”című modul tárgyalása után is. amikor a hallgatók egyénileg vagy csoportosan prezentálják munkájukat. hogy gyakran egyedül kell minden nehézséggel megküzdeniük. Módszertani ajánlás A jelenlegi felsőoktatási rendszerben a hallgatók egyéni tanulási utat jár(hat)nak be. annak működésére. hogy miként tekinthetünk rá egy szervezetre. amelyek jelen csoportmunka kompetenciakörébe tartoznak. egymás támogatásával erősödjön a résztvevők hallgatói identitása. beiktatható a pályaszocializáció modul harmadik témája „A hallgatói szerepre való felkészülés” feldolgozása után. intézményi környezet jelentősen befolyásolja az iskolai teljesítményeket. a szereplők jóllétét. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést az önálló problémamegoldásra. amelynek falai között serdülő és ifjú éveinket töltjük. Nem mindegy. munkaformák. hogy a szervezeten belül hol kereshet megoldást a problémáira. az önállóság gyakorlását teszi szükségessé. hogy megfogalmazzák azokat a problémákat. hogy milyen viszonyban vagyunk vele.

mit kap-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Értékeléssel.Szóforgó A tanár felvezeti a témát.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. tehát önismeretre. 4 fős csoport munkájához. együttműködésre. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. A modulban javasolt feladatok elvégzéséhez szükséges van a saját nehézségek. 150 .lódási pontok kereják 4-5 fős kis csoportban. hogy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék együttműködésüket. Tér. kifejezésére.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. foglalkozáshoz kapcsolódva Személyes kapcso.Eddigi iskoláimtól.IV. Legyen lehetőség projektor és számítógép használatára. és értékelés. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Kerüljük az ismétléseket.  Szükség esetén segítsük. mint … diák …Mit jelentett nekem az iskola? . megerősítéseket. az „Alma mater”. de frontális és egyéni munkához is. hogy a szerteágazó témák közötti rendszerezést. tudatosítására. véleményük megfogalmazására. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a kérdésfelvetésre. Én. Ez eket a képességeket a pozitív visszajelzések. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. melyet úgy rendezzünk be. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. hogy sése a témához valamely középiskola diákjai voltak. anyagok (mellékletek) 5’ A 3. csak kis létszámú csoportra tervezve van remény a keretek betartására.  A problémafelvetés és a megoldáskeresés tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására. fejleszti. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. Foglalkozásvázlat I. hogy mit jelentett számukra. fejlesztendő készségek. Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. hallgatók középiskolai élményeiket felidézve elmond. teremelrendezés. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű terem szükséges. Hatékony tanulásszervezési módszerek  Mindkét rövid blokkban nagy az időnyomás. Ráhangolódás.

fejlesztendő készségek. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Toll. a számára legfontosabb három dolgot. papír. papír. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Toll. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. anyagok (mellékletek) 5’ Önálló blokkban Érzelmek tudatosítá.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben tam és mit hiányoltam? 10’ Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. Post-it Plakát I. Így kirajzolódik. a számára legfontosabb három dolgot. Ráhangolódás. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja.Szóforgó Visszaemlékezés a szociometrikus bemutatkozás alkalmával egymásról szerzett sa ismeretekre – Honnan jöttünk? Melyik intézmény tanulói voltunk? Helyzetfelismerés Mit jelent számunkra az „Alma mater”? Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. Post-it Plakát 10’ 151 . Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. Így kirajzolódik.

(Ide csak olyan elemek kerüljenek. papír. Hatékony tanulásszervezési módszerek I. Post-it Plakát II. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Plenáris mun. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat.Rendszerezés szült plakáton 152 . tése Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. a feldolgozás előkészítése (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Plakát 10’ Toll. körülményeket gyűjte. amelyek szervezeti kultúra megismeréséhez szükségesek. anyagok (mellékletek) 5’ Azon ismeretek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. kivetíti azokat a fogalmakat. fejlesztendő készségek. fejlesztendő készségek. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. Így kirajzolódik. amelyek ahhoz szükségesek.Plakát ka Projektor T1 – A tárgyi környezet hatása T2 – Szervezeti kultúra 5’ Az összegyűjtött problémákat megfeleltetik az új szempontok szerint az elké.Önismeret Plakátkészítés nek. Ráhangolódás. a számára legfontosabb három dolgot. hogy otthonosan érezhessék magukat az új Érzékenység fejleszintézményben. amelyek hozzájárulnak az intézmény megismeréséhez: a Információadás tanár röviden ismereti. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.IV. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. anyagok (mellékletek) 5’ A hallgatók ötleteléssel olyan szempontokat tényezőket.

(A licitálást a tanár vezeti) A hallgatók egy táblázatban összegzik vállalásaikat Felelősségvállalás Plakátkészítés Tábla Plakát 5’ II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek.Plakát ka Projektor T1 – A tárgyi 153 . mindenki 20 munka Asszertivitás fejleszponttal gazdálkodik. Összegzés plakáton 10’ Ki-ki mérlegeli. kivetíti azokat a fogalmakat. anyagok (mellékletek) 5’ Azon ismeretek. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.tése vaz. azt a feladatot nyerheti el.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Problémaszűkítés Lényeglátás Az intézményi honlap segítségével kiválasztják azokat a kérdéseket. Plenáris mun. A legtöbb ponttal licitáló két-három hallgató közösen is „elviheti” a feladatot. amelyek szervezeti kultúra megismeréséhez szükségesek. amelyekre Együttműködés a Honlap segítségével választ találhatnak Ezeket megjelölik a plakáton 10’ Plenáris mun. milyen módszerekkel keresnek válaszokat a felmerült problémákra. Önmagának készít egy Döntésképesség Egyéni hármas listát. amelyre a legtöbb ponttal sz a. Együttműködés Csoportos A feladat vállalása licitálással történik (párok is licitálhatnak). hogy melyik feladatot vállalná szívesen. amelyek hozzájárulnak az intézmény megismeréséhez: a Információadás tanár röviden ismereti.Plakát ka Számítógépek interneteléréssel Kooperatív munka – kerekasztal Plenáris munka Akció tervek kidolgozása az egyes problémacsoportokra (4-5 fős kis csoportban) A csoportok összegyűjtik a javaslatokat Döntés: miként.

IV. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A módszerek kiválasztásához a tanár segítséget.Plakát ka Számítógépek interneteléréssel Kooperatív munka – kerekasztal Plenáris munka 10’ Akció tervek kidolgozása az egyes problémacsoportokra (4-5 fős kis csoportban) A csoportok összegyűjtik a javaslatokat Döntés: miként. Ónmagának készít egy Döntésképesség hármas listát. hogy melyik feladatot vállalná szívesen. felírja egy papírra és tárlat a képtárlátogatás módszerével a hallgatók gyors megállapodásra jutnak. milyen módszerekkel keresnek válaszokat a felmerült problémákra. amelyekre Együttműködés a Honlap segítségével választ találhatnak Ezeket megjelölik a plakáton T2 – Szervezeti kultúra Plenáris mun. toll 5’ III.Rendszerezés szült plakáton Problémaszűkítés Lényeglátás Az intézményi honlap segítségével kiválasztják azokat a kérdéseket.Élmények felidézése pasztalataikról Szóforgó 154 . fejlesztendő készségek. Hatékony tanulásszervezési módszerek környezet hatása 5’ 5’ Az összegyűjtött problémákat megfeleltetik az új szempontok szerint az elké. Összegzés plakáton 10’ Ki-ki mérlegeli. Az új tartalom összefoglalása. ötleteket ad. A hallgatók egy táblázatban összegzik vállalásaikat Felelősségvállalás Egyéni Csoportos munka Plakátkészítés Papír. anyagok (mellékletek) 5’ Élmények felidézése: a hallgatók egy-egy rövid benyomást megosztanak a ta. ellenőrzés és értékelés (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

megbeszélés. fejlesztendő készségek. Kapcsolati válto. bemutatá. időtartamáról.Ráhangolás csolatban A korábbi megállapodást tartalmazó tablót elhelyezik a falon és döntenek a pre. interjúrészletek stb. Személyes tanulási napló kitöltése Önreflexió Dramatikus kép Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Szociometriku s képinterjú 5’ 5’ Zárókép. bemutatá. interjúrészletek stb. beszámolók sorrendjéről. A beszámolók.Információfeldolgosa. Az új tartalom összefoglalása. felfedezések. a változás megjelenítése egy megjelenítése egy-egy képben.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ 20’ A korábbi megállapodást tartalmazó tablót elhelyezik a falon és döntenek a pre. fotók. időtartamáról. információk. zás Szóforgó Egyéni és csoportos prezentáció 155 . a csoport és csoporttagok helyzete az intézményben.Együttműködés zások bemutatása III.Együttműködés zentációk.Információfeldolgosa. fotók. információk. kiscsoportban. beszámolók sorrendjéről. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ellenőrzés és értékelés (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A beszámolók. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ 20’ Ami a legjobban meglepett – élménymegosztás a feladat megvalósításával kap. zás Önismeret Tolerancia Egyéni és csoportos prezentáció 10’ Ki-ki fogalmazza meg.Együttműködés zentációk. felfedezések. hogy számára mi volt a hozadéka a közösen végzett Kreativitás munkának.

ha máshol szeretnének tanulni. vagy a stresszel) … néhány vizsgálat mutatott rá. hogy számára mi volt a hozadéka a közösen végzett Kreativitás munkának. eldönthetik-e a gyerekek. hogy az emberek képesek tudatosan kiválasztani és használni azokat a helyeket. A stressz csökkentésében nagy szerepe lehet a kontrollnak (pl. Tehát az ilyen fontos környezetek központi jelentőségűek egész életünk. hogyan rendezzék be az osztályt. pedig az iskolai teljesítmény összetett kapcsolatban van egyéb változókkal (pl. lehetőséget kínálnak arra. csendes környezetben (büfében.E. világítás.T. identitásunk. a változás megjelenítése egy megjelenítése egy-egy képben. lágyság stb. hogy elmeneküljenek a szociális nyomás elől. – A tanári hatékonyság fejlesztése Példa a speciális csoportok szociofizikai környezetének vizsgálatára: az iskola „Az iskolai környezet kutatásában sokáig jellemzőek voltak az ambiens tulajdonságok. Thomas Gordon: T. amelyek elősegítik mindennapi életcéljaik megvalósítását … Ide kapcsolódik az emberek kedvenc helyeinek kutatása. hogy a zajos iskolák tanulói a stressz utóhatásaként iskola után. Kapcsolati válto. „Számos kutatás igazolja. érzelemszabályozásunk. játszótéren. vagyis megnyugvást és menekülést hoznak a helyhasználónak egy-egy fenyegető vagy negatív élmény után. (nyitottság. elhagyhatják-e a termet.IV.Együttműködés zások bemutatása Melléklet a foglalkozáshoz T1 – A tárgyi környezet hatása A környezetpszichológia vizsgálja a környezet és az egyén tranzakciójának a természetét. stb.) A vizsgálatok számos egyéb tényezőre is felhívják 156 . otthon) is kevésbé tudtak koncentrálni és kevésbé voltak kitartóak …. kiscsoportban.) hatásait elemző tanulmányok … a legtöbb iskolai kutatás például a teljesítményt tekinti függő változónak. jóllétünk szempontjából…” dr. hőmérséklet. megbeszélés. hogy hova ülnek.. fáradékonyságával. a tanulók személyiségtulajdonságaival. a csoport és csoporttagok helyzete az intézményben.. Személyes tanulási napló kitöltése Önreflexió Dramatikus kép Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Szociometriku s képinterjú 5’ 5’ Zárókép. Hatékony tanulásszervezési módszerek Önismeret Tolerancia 10’ Ki-kifogalmazza meg. A vizsgálatok szerint a serdülők kedves helyei például az a ktív és tudatos érzelmi önszabályozást szolgálják.

Ez a sajátos.  A nem látható színt. o verbális jelek. szokásokat.hu/index. egységes identitás. szakmai személyiségét. gondoskodik. belső. hogy milyen viselkedési minták követésére ösztönzi a szervezet tagjait.” Forrás: MiMi. o cselekvési jelek. értékek. milyen ülésrendet kedvelnek vagy hogyan állnak az osztályterem nyitott-zárt elrendezéséhez). „E. közvetlenül észlelhető jelei: o vizuális jelek.T. Thomas Gordon: T. o filozófia.hu (http://www. összetartozás érzését. (Alma mater).php?page=szotar&c=s) Az iskola nemcsak tudást ad és közvetít. 157 . és hogy ezt miként teszi. A szervezeti kultúra etikai értéke attól függ.uzletietika. gondolkodási minták rendszert alkotó egysége. hiedelmek rendszere. Schein felosztásában):  A látható szint. amely befolyásolja a szervezethez tartozók identitását. A szervezeti kultúra elemei:  kapcsolatrendszer. o ideológia. Schein klasszikus megfogalmazása szerint a szervezeti kultúra a szervezet tagjai által elfogadott. meggyőződések. Hosszabb rövidebb idő alatt alakítja ki sajátos szervezeti kultúráját. értékeket is képvisel. A kultúra szintjei (E. pl. Mindezek hiánya nehezíti az egyén eligazodását.E. közvetlenül nem észlelhető jelei: o értékek. – A tanári hatékonyság fejlesztése T2 – Szervezeti kultúra Egy oktatási intézmény is szervezet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben a figyelmet. normák. lehetőséget ad tapasztalatokat szerezni az egyén számára a közösségben stb. az azonosulás lehetőségét.” dr. szervezeti identitás eredményezi a bizalmat. lényegesek lehetnek a tanárok tantermi attitűdjei (pl. misszió. tehát érvényesek rá a szervezetek ismérvei. tradíciók rendszere. közösen értelmezett előfeltevések. nevel. amely biztonságérzetet ad.  „ethosz” az iskolai közösséget létrehozó magatartási.  szabályok. szellemiséget.

 az egyetemi lap tanulmányozása stb. rejtett tanterv). Ezeknek a rejtett előfeltevé seknek sokszor tudatában sem vagyunk. legendák gyűjtése. oktatókkal. hogy tényként.  hagyományok.IV. A hallgatók által használható módszerek az intézményi kultúra megismerésére:  a környezet megfigyelése.  interjúkészítés felsőbb évfolyamok diákjaival. hiedelmek (pl.  résztvevő megfigyelés. adottságként fogadjuk.  a honlap tanulmányozása (Mit üzen az olvasónak?). események.  beszélgetés.  történetek. olyan kézenfekvő számunkra. Hatékony tanulásszervezési módszerek A világosan megfogalmazott értékek mélyén rejlő előfeltevések. 158 .  kedvenc helyek felfedezése.

értékelés. nézetek. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. önreflexió Kapcsolódási pontok: 3 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 159 . összehasonlítás Reflexió. A modul témái. 1. azok forrásának tudatosítása és a szakirodalomban megjelenő tanárszereppel való összevetése. A tanulást szervező tanár – Kerékgyártó Judit3 Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja: 90 perc A tanárszereppel kapcsolatos elképzelések. A tanár meghatározó szerepe az oktatás eredményességében A kompetenciafejlesztés fókuszai: A saját nézetek és forrásainak tudatosítása Elemzés.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben IV. tartalma: A meghatározó tanárkép A tanárkép elemzése A szakirodalom és a saját tapasztalat összevetése. A tanári munkában a tanulókhoz való viszony és a tanulásszervezés fontosságának felismerése.

fejlesztése és a pályán való megtartása – EDU/EC(2004)20/PART1 OECD jelentés Módszertani ajánlás A foglalkozásterv főként kooperatív technikákra épít. Nagy Mária Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában In: Új Pedagógiai Szemle 2004. ha nem halad megfelelő ütemben/mederben a munka 160 . Hatékony tanulásszervezési módszerek Támogató rendszer: Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszere. Fontos az idő tartása. máskor mindenki általi csoportvélemény megfogalmazására van szükség – ezeket a feladatadáskor tudatosítani kell a hallgatókban. április-május A tanárok számítanak: A hatékony pedagógusok pályára vonzása. időt/segítséget adni.IV. majd bizonyos pontokon a csoport véleményét kell megjeleníteni a teljes hallgatói csoport előt t – ehhez olykor szóvivőre. hogy a témára. feladatra összpontosítsanak a hallgatók. plakátkészítésnél figyelnünk kell. Iskolakultúra 2005/8. hol tartanak. A szövegfeldolgozásnál. Fontos. hogy a feladatok felépítése az önálló munkától halad a csoport közös véleményének kialakítása felé. határozottan kell jelezni a részidők leteltét.

témában A diákok felállnak és saját csoportjukon kívüli három emberrel egymás után Információ megosz.Pármunka kölcsönösen megosztják írásaik tartalmát – az első lépésnél összegyűjtik a kö. illetve a C és a D jelű hallgatók párban dolgoznak: 1. csomagolópapír. nem cseréltek információt. filc-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.Értő figyelem. B. 3. lépés: B mesél A-nak és D mesél C-nek. toll 6’ Diákok jegyzete saját 10’ Tábla. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A csoportokon belül A. D jelű diákok vannak.interjú lódás a témára.fogalmazása.Háromlépcsős Volt egy tanárom. gyűjtése és szem- Papír. akikkel A jellemzők össze. Forgószínpad zös jellemzőket. lépés: A mesél B-nek és C mesél D-nek. illetve kiegészítik a másiktól hallott új jellemzőkkel jegyzetü.Önálló munka Olyan tanár szeretnék lenni. anyagok (mellékletek) 10’ A diákok tetszés szerint alkotnak négyfős csoportokat.tás és . A háromlépcsős interjúban az A és a B. Ráhangolódás. tudatosítás momra . ket. aki… – A diákok megosztják egymással egy konkrét megha. aki meghatározó volt szá.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. 2. Minden találkozáskor 1-1 perc áll rendelkezésre Lényegkiemelés A diákok négyfős csoportokat alkotnak – olyan társakat kell találniuk.gyűjtés. azaz a másik történetét a csoport többi tagjának. 161 . 4’ A diákok rövid leírást készítenek: Tulajdonságok meg. tározó tanárélményüket. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. C. Saját élmények fel. lépés: Mindenki sorban elmeséli a hallott. aki… vagy Egy tanár.idézésével ráhango.Szóforgó az előző feladatokban nem találkoztak. fejlesztendő készségek.

Logikai rendezés. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak. hogy az esetleges kü.IV.megállapítások ér. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki. pontok szerinti csoportosítása. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. melyek azok. Hatékony tanulásszervezési módszerek A csoporton belül egyenként felolvassák a jellemzőket és közösen megpróbálják az elemzési szempontok alapján csoportosítani azokat.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. mi kerülhet oda. fejlesztendő készségek. jegyezze fel gondolatait. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ha eddig nem voltak. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem.A vélemények kü.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbe- 162 . Az utolsó két szemponthoz is kell. hogy kerüljenek elemek. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel. Csoportonként négy idézet – min. fogalmi tisztázás toll D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz II. majd olvassák fel tartalmi összehasontársaiknak az adott idézetet. végig kell gondolniuk. Megbe. Ha igen. Hozzanak közös döntést arról.Csoportmegdenkinek jut egy.talatokkal. telmezése és azok beszélés Értelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. s mondják el értelmezésüket. Tábla.

 hogyan értékel a tanár! Gyűjtsék össze azokat a tanári kompetenciákat. Páros munka a csoporton belül. majd kupaktanács. amit az alapján adott szervezési módról tudnak. Olvassák el Kereszty Zsuzsa írását.) 163 . ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra. szervez. szervezésnél. hogy milyen tanulásszervezési módokat ismernek. s feladatul adhatjuk. Gyűjtsék össze. amelyek nem fedeztek fel ellentmondást. mit jelent a gyermeki elvárások figyelembe vétele! Próbáljátok meg összefoglalni az alábbi szempontok mentén is:  az óra tervezésénél. illetve változtattak Előzetes tudás moza jellemzőkön az idézeteknek megfelelően és saját tapasztalataik és szövegfel. segítésnél.gósítása dolgozás alapján haladnak tovább.  az órai motivációnál. koordinálásnál.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen. melyik csoport. majd fejtsék ki. Megj. szélés. segít.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben dilemmáikkal. koordinál a tanár. kitérve az alábbi szempontokra is: Lényegkiemelés  mit tesz a tanár az óra előkészítésekor. közös plakátkészítés Csomagolópapír Filctollak D4 – Pedagóguskompetenci a néhány kiemelt terülten Azok a csoportok. hány azonos plakátot készítsen. 15’ megjelenése. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában.zése szempontok ben a tanár tutor/moderátor szerepbe kerül! Szedjék össze mindazt. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira.  a tanulási folyamat során  az értékelésnél.  az órán hogyan motivál. amelyek szükségesek ehhez a szerephez! 2. amelyek. A gondolatok rende1.

Ha igen. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. amelyek nem fedeztek fel ellentmondást. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. Azok a csoportok. Tábla. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. fejlesztendő készségek.megállapítások ér.A vélemények kü. Önálló szöveg. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak.Csomagolópafeldolgozás pír Közös vázlat Filctollak 15’ 164 . Hatékony tanulásszervezési módszerek II. illetve változtattak Szövegértés a jellemzőkön az idézeteknek megfelelően és szövegfeldolgozással haladnak Lényegkiemelés tovább. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbedilemmáikkal.talatokkal. hogy az esetleges kü. Csoportonként négy idézet – min.IV. megjelenése. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. majd olvassák fel társaiknak az adott idézetet. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem. Megb e. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki. szélés.Csoportmegdenkinek jut egy. Hozzanak közös döntést arról. jegyezze fel gondolatait. melyek azok. telmezése és azok beszélés tartalmi összehasonÉrtelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira. s mondják el értelmezésüket.

anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. s feladatul adhatjuk. Hozzanak közös döntést arról. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az 165 . hány azonos plakátot készítsen.Csoportmegdenkinek jut egy. telmezése és azok beszélés Értelmezze ki-ki a nála lévő idézetet.megállapítások ér. majd olvassák fel tartalmi összehasontársaiknak az adott idézetet. Tábla. melyek azok.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Olvassák el Nagy Mária cikkének a részletét és készüljenek fel az új tanári kompetenciák és az ahhoz kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatására! Az önálló szövegfeldolgozás után készítsenek egy közös plakátot! Megj. Ha igen.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. Az új tartalom feldolgozása (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. melyik csoport.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra. fejlesztendő készségek. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben.talatokkal. hogy az esetleges kü.) II. s mondják el értelmezésüket. jegyezze fel gondolatait. Csoportonként négy idézet – min. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában. képességek készítése D5 – Új komPáros vagy petenciaelvárás csoportmunka ok és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában Munkaformák és módszerek Eszközök.

de nem változtattak eredeti elképzelésükön. hogy minden csoportban legyen minden Szóbeli kifejezőkés. akik ellentmondást találtak az idézetek és saját jellemzőik Szövegértés között. Hatékony tanulásszervezési módszerek idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira. Megb e.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbedilemmáikkal. melyik csoport. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra. s feladatul adhatjuk.A vélemények kü. goznak a plaA bemutatás után gyűjtsék össze a témával kapcsolatos további kérdéseiket! kátokkal A vegyes csoportok ismertetik a témával kapcsolatos további kérdéseiket.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen. Lényegkiemelés Olvassák el A tanári szerepek változása című szöveget és készüljenek fel annak tartalmának bemutatására! Az önálló szövegfeldolgozás után készítsenek egy közös plakátot! Megj. Az új tartalom összefoglalása. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában.kátok. szöveget dolgoznak fel. megjelenése.IV. anyagok (mellékletek) 15’ Vegyes csoportok alakítása aszerint.Tárlatlátogatás A korábban feladatot végző csoportból legalább egy ember. Azok a csoportok. A csoportok plakátjaikon bemutatják munkájuk eredményét. szélés. fejlesztendő készségek.Csomagolópafeldolgozás pír Közös vázlat Filctollak készítése D6 – A tanáPáros vagy rok szerepének csoportmunka változása 15’ III. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben. zség – a csoportok elkészített plafelváltva dol.) Önálló szöveg. hány azonos plakátot készítsen. Közös megbeszélés 5’ 166 . ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 167 .

a segítésnyújtás. gyakorlati megvalósulása – számtalan más pályához.  ellentmond az eddigieknek. megváltoztatjuk azt.” „A változó világ új igényeket támaszt a tanárral szemben is.  ellentmond az eddigieknek. Tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához*  Tanári kompetencia-elemek az integrált. Hatékony tanulásszervezési módszerek Mellékletek a foglalkozáshoz D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz        Személyiségtulajdonságok. az Iskolakultúra 2005/8. a gyakoroltatás és a visszacsatolás a feladata. az új iskola szándéka szerint a gyermeki elvárásokat is maximálisan figyelembe veszi. tanácsadó. kiegészítenénk. számában megjelent cikkéből. akitől a korábbi tekintélyelvű gyakorlattal szemben a tanulókat segítő. az érdeklődés fenntartása. változatos módszertani kultúrával rendelkező iskolarendszer lesz hivatott kielégíteni.” „A közoktatás kötelező feladatellátását egy sokszínűbb. Tutorként. kiegészítenénk a listánkat úgy.” „A régi iskola a felnőttek által megfogalmazott elvárásoknak igyekezett megfelelni. a miénk. D4 – Kereszty Zsuzsa: Pedagóguskompetencia néhány kiemelt terülten Sajátos nevelési igényű. mesterséghez hasonlóan – „helytállni a pillanatban” (Vekerdy).” D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között  nem mond ellent az eddigieknek. Amikor 4 Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep című. moderátorként. nem is értünk vele egyet. Ismerethez kötődő elvárások. a csontkovács szakma lényege is ez. Szűkíti a professzió specifikumait. differenciált tanulásszervezés esetében (részletek) A pedagógus professzió lényege.  nem mond ellent az eddigieknek. moderátor.. 168 . de nem tartjuk fontosnak.. sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához* D2 – Megváltozott tanárszerep4 „Az új tanárszerep leemeli a katedráról a tanárt. hogy az eddigiből kihúzzuk.IV. mediatőrként az érzékeltetés.. egyet is értünk vele. de egyetértünk vele. A tanulókhoz való viszony jellemzői. Persze például a s ebész. közelebb áll a művészethez. A tanítás módszerbeli elemeinek jellemzői. nem egészítenénk ki vele listánkat. mint a tudományhoz vagy a gyakorlati mesterségek valamelyikéhez. koordinátor szerepet vár el. más szubkultúrában szocializálódott. a tűzoltó. Magatartásbeli jellemzők. amely a reformpedagógia gyermektisztelő koncepcióját száz évvel születése után eredményesen integrálja szervezetébe. ha azt mondjuk – jelen szerző ezt az álláspontot véli igaznak – ez a professzió.. kiemelkedően t ehetséges diákok. Értékek. hivatáshoz. a háttérben tartja. mert. a tanulók közé helyezi. a motiválás.

Az ilyen kapcsolatokban érvényes viselkedés normáit erősíti és rögzíti. Közel 700 különböző kultúra értékszociológiai vizsgálata világossá tette. (Csányi. az ifjú potenciálisan meglévő képességeit. intuitív. legkiegyensúlyozottabb állapotát. improvizálnunk kell. hierarchikus struktúrája a pedagógusnak saját diákkorától tanárkoráig szinte kizárólag a szimmetrikus kapcsolatrendszereket kínál. évben. vele. rivalizálás. Kérdés. A spirituális intelligencia jelentést ad. a pillanatban meglévő felelősségünket azért. 169 . s az újabb hierarchiába kerülve már nem módosul. megérzéseink. csoportra hatni képtelen. a spirituális (amelynek természetesen a vallásokhoz nincs direkt köze) a pedagóguskompetencia része. a frusztrációk. hogy átéljük. a gyerek lehető legegészségesebb. a globális és az úgynevezett végső kérdésekre keres választ. a nevelni helyett a segíteni. a helyzetben. hiteles személyek válnak. átalakít. a tanítani. meg kell éreznünk (intuíció). Képzelet. amíg csak velünk van – a leginkább szüksége. órában. (Csak mély. Mindezt úgy. Aztán meg kell tennünk – legtöbbször éppen akkor. (Zohar-Marshall. akiknek létezésmódja elveiknek – legalább szándékaik szerint – megfelel. hogy tekintettel legyen másokra képtelen. racionálisan is tudjuk –. a zártság és összezártság miatt valódi személyességre alig van alkalmuk. improvizatív valaki. A személyiség kellően érett. (rögtön más főnévi igenevet kell keresnünk). Ha tanítani. de empátiára és arra. bizalomhiány. Ez a két szabály állati létünkből ered. és  jól kell bánni az utódokkal. hogy a pedagógusnak készülő fiatal mindkettőre rátanult-e. Az átlagos tantestületek légköre. Mégis kevés. mint önálló lénnyel szimmetrizáló ka pcsolatban bánni az képes. személyiségének legjobb lehetőségeit. azaz újra és újra erre szocializál. ha hatni képes is. A morál tehát kultúrafüggő. Az iskolák merev. felelősségvállalásra – a legfontosabb képességek együtt vannak. nevelni akarunk. azaz rögtönöznünk.) A pedagógusképzés egyes el emei. amit éppen rögtönözünk. saját mintánkkal kibontakozáshoz kell juttatni a gyerek. A hitelesség az értékszocializáció szempontjából fontos. ami neki akkor segít. nem összerendezett. rögtönözni tudásunk – nyilvánulnak meg. az ebből következő viszony a szimmetrikus. A gyerek személyiségét „egyedüli példányként” érzékelni. intuíció. a továbbképzések egy része is merev hierarchiát őriz. hiteles (kongruens) átmenetileg vagy tartósan nincs megfelelő állapotban. de személyisége nem elég érett. amikor ez a szükséglet számunkra nyilvánvaló vált –. mire a pályára lép. Tehát például a számos értékelemet is tartalmazó szociális kompetencia hiteles felnőtt közvetítése nélkül nem jöhet létre. a támogatni. A pedagógusok szinte állandóan emberek között. autonóm volta. Referenciává azok a hozzánk közel álló. kontextust teremt. mire van – éppen az adott pillanatban. ha egyénre. rögtön. a személyiség számára sorsdöntő kapcsolatok módosíthatják. képesség improvizációra. aszimmetrikus kapcsolatokhoz. Normális állatok nem ölik meg a fajtársaikat és gondo zzák az utódaikat. akkor művészinek mondható képességeink – képzeletünk. 2000. de „kvázi-személyes” közegben élnek. törvényeiben mindössze két általánosan érvényes közös elem van:  tilos ölni. ez már eldőlt. a szimmetrikus kapcsolatokra szocializálódást utólag sem segíti. Szabályait gyerekkorunktól kezdve újra és újra a számunkra referenciát jelentő személyektől – közös kultúránkban társainktól – tanuljuk.) Ez az intelligencia-fajta. Ehhez el kell tudnunk képzelni (fantázia). ha a pedagógus birtokában van mindezeknek a képességeknek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben jól műveljük. az ösztönözni. A személyesség hitelesség-közeli elem. 2003). autonóm. a kölyök. De hiába képzelet gazdag. hogy a különböző kultúrák etikai jellegű szabályaiban. aki legalább nyitott a globális és az úgynevezett végső kérdésekre. működése a homloklebeny meghatározott területén mérhető aktivitást vált ki. Mire a felsőoktatásba kerül. a pálya egyik kulcskérdése.

(A három utóbbi csoport persze metszi egymást. Magabízás nélkül nem tudunk hatni. az ifjúval kapcsolatot. ha minden szem rám szeg eződik. Hogy tudunk létrehozni és fenntartani a gyerekkel. egy történelmi évszám. az évszám a történelmi korszakot is közvetítheti. főleg ne elsősorban a mi érzelmi szükségleteinket elégítse ki. A folyamatosan bővülő szakműveltségen kívül az általános műveltséget az értelmiségi lét kívánja meg. sz emélyre szabott haladást tervező. támogatja. Steiner ezzel valószínűleg a lényeget ragadta meg. hiszen szakmájának egyik lényeges jegye éppen ez. a sajátos nevelési igényűekkel. Az integrálással. hogy az igazsághoz hű.. (Micsoda különbség van tanítót sokszor abszolút tekintélynek elfogadó hatéves és a kortársaihoz pártoló kilencéves. csak akkor ez nem az én pályám. Színésznek készültem eredetileg. valószínűleg éppen a hiteles létezésmódra utalva. amelynek a birtokában énünket hatékonynak tudjuk). Szellemi tartalmat nem tud közvetíteni az. a halmozottan hátrányos helyzetűekkel.IV. segítő. Életművét nem nagysikerű előadások emléke. Lehet. nekem az okoz örömet. hogy ez is inkább állapot. a személyre szabott tanulás lényegét átélő. mint képesség.. a kölyökkel. új emberekre. A tanár fejlődést támogat. nem lehetünk négy évig ugyanannak a gyerekcsoportnak az osztályfőnökei. számunkra új (szub)kultúrákra nem lehetünk nyitottak. hogy a kompetens pedagógus érdeklődő (másként hogy tudna érdeklődést kelteni). az ennek feltét eleként jelenlévő differenciálással éppen ez a szerep-elem módosul alapvetően. hogy a rábízottak kibontakozhassanak. Probléma. a kiemelkedően tehetségesekkel foglalkozóknak különösen. a csoportkohézió. tehát kezdeményeznie kell. hiszen a magabízókban sem állandóan van jelen. mélyülése. ennek (a differenciálásnak) a gyerekek számára van értelme. Azt már kevésbé értjük. kezdő. 170 . Nem ennyire magától értetődő. a növény támogatása lehet jelen. mégis mélyen igaz. passzivitás nem jellemezheti. és a pozitivitáson természetesen nem a negatív tapasztalatok rózsaszínre festését értjük.) Mindez közel van az érzelmek kezelésének képességéhez. miért tartja Steiner a pedagógusra különösen jellemzőnek. egyesek olyan személyes fejlődése őrzi. a fafaragás is – szellemi tartalmat is hordoz. (Egy differenciálást tanító tréning végén jegyezte meg az egyik fiatal. hanem – például a gyerekek között – meglévő kapcsolatok erősödése. legtárgyibb is – az összeadás művelete. hogy kezdeményezőnek kell lennie. Aktivitását persze kellően mérsékelnie fontos. Hatékony tanulásszervezési módszerek Rugalmasság nélkül új helyzetekhez nem tudunk alkalmazkodni. ám ilyenkor a passzivitásával a tanítvány aktivitását kezdeményezi. a viszonylag kiegyensúlyozott tízéves és a kamaszodó hetedikes között!). arra. Az összeadás adás is lehet. (Esterházy Péter használja a magabízó szót annak a képességnek a jelölésére. kooperatív tanulást szervező tanárak nincs nézőközönsége. A tanításban minden tartalom. idősödő tanárként is főleg erre van szükségünk. a legkonkrétabb. Rudolf Steiner a tanárt elsősorban ilyennek látja. kellő önkontrollal rendelkező tanító: Igen. Természetes.) Szokták a színész pályájához is hasonlítani a pedagógusét.és nézőközönség szükségeltetik. aki szellemi javakkal nem töltekezik újra. hogy a kapcsolat ne a mi. amely nélküle nem jöhetett volna létre. a fából kifaragott hajóban maga a h ajózás. hogy negatív tapasztalatokból is pozitívat hozzon létre (azaz pozitivitásra) minden tanárnak szüksége van. A színészi előadáshoz hallgató.és konfliktuskezelésre. tapasztalt. a virágkaróban egy élő organizmus. Banális példát említve: flexibilitás nélkül nem taní thatunk jól az iskolakezdés éveiben úgynevezett „nagy-felmenő-rendszerben”. Mindehhez főleg önkontrollra. Az általában nem frontálisan tanító.

171 . képességek. pszichológusával. beszűkült. besavanyodott. hogy ha lehet. amelyek az SNI tanulók integrált nevelésének jogi. segítő attitűdje erős. kollegáinkra ismerjünk:  infantilis. Rendelkezik azzal az ismerettel. konfúzus. eljárásait. pozitivitás jellemzi (negatív tapasztalatokból pozitív tapasztalatot hoz létre). érzéketlen. a szükséges attitűdök. tárgyi környezetbeli és pedagógiai vonatkozásait tartalmazzák. kiégett (burning out ). dekoncentrált. introverzio). Együttműködési képessége révén szimmetrikus kapcsolatot tud kialakítani a SNI tanuló szüleivel. műveltség mellé érdemes megadni – akár pusztán felsorolásként is – mindennek az ellenkezőjét.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A megfelelő személyiség-állapot. hogy a tanítandó/tanulandó tananyag tartalmát. kiszolgáltatott. Ismeri a saját osztálya integrált tanulóinak a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által készített szakvéleményét. „szakbarbár”. mindezt elkerüljük Pedagóguskompetencia a sajátos nevelési igényű. Rugalmassága olyan mértékű. a sérülés jellegétől függetlenül Attitűd: Képesség: Elfogulatlan (az új befogadására nyitott). kellő kontroll nélküli. fejlesztőpedagógusával. integrált diákok esetében A sajátos nevelési igényű gyerekek/diákok számára szükséges kompetencia általános szintjén. hanem személyiségjegyei (extroverzio. hogy az SNI tanuló szociális komfortérzetét elsősorban nem sérülésének foka. a tanulási teljesítmény mennyiségét és minőségét a tanuló szükségleteinek megfelelően módosíthatja. hogy az SNI tanuló pozitív diszkriminációja ne váljék negatív diszkriminációjává. képes a felismert aktuális szükséglethez igazodni. hogy a tanulói teljesítmény rendszeres elemzése alapján szükség esetén képes megváltoztatni az SNI tanuló fejlődésének támogatását szolgáló tervét. csupán aszimmetrikus kapcsolatokra szocializált. Képzelet. Szociális hatóképessége kiterjed arra. illetve nem nyújtó családi és iskolai miliő határozza meg. orvosával. konfliktusokban sodródó. hiteltelen. Tudja. Fontos a szakmai életpályát úgy megtervezni. Műveltség: Ismeri azokat az aktuálisan érvényes dokumentumokat. hogy némelyikben önmagunkra. a tanulás tempóját. zárt. fantáziátlan. merev. Empátia. Önkontroll. gyógypedagógusával. passzív. A befogadó osztályban jelenlévő SNI tanuló szükségleteinek általános és az egyéni élettörténetből következő speciális ismerete. valamint a komfortérzetet nyújtó.

vagy fölérendelt. rugalmas. újabb és újabb átalakításokat javasoltak rajta. hanem) szimmetrikus kapcsolatokban (is) működik. spirituális intelligenciával is rendelkezik. improvizáció. intuíció. Ismerje minél mélyebben azokat a (szub)kultúrákat. Mielőtt néhány eredmény bemutatására sor kerülne. érdemes áttekintenünk. magabízás. szociális hatóképesség. A bizottság időszaki – még nem publikus – jelentésében szereplő lista így inkább csak tájékoztatásul szolgál. összerendezett.IV. segítő. amelyben tanítványai szocializálódnak. Valahányszor ez a kérdés a csoportban előkerült. Hatékony tanulásszervezési módszerek A pedagóguskompetencia hangsúlyos elemei a pedagógusétól eltérő szubkultúrában szocializálódott diákok esetében Személyiségállapot: A személyiség érett. érzelmek kezelése. illetve némi magyarázatot ad a „jó gyakorlatok” később tárgyalandó tapasztalatainak értelmezéséhez (a listát összefoglalóan lásd a keretes írásban). problémakezelés. közös megegyezésen alapuló kompetencialistát összeállítani. nyitott. hogy melyek azok az új tanári kompetenciák. kreativitás. mindig újabb és újabb vitákat gerjesztett. pozitív. kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal. kezdeményező.  Azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése a tanulókban/hallgatókban.  Az új kompetenciák fejlesztésének és a tantárgyi tanulásnak az összekapcsolása. hiteles (kongruens). 172 . Empátia. amelyek a tudás alapú társadalom számára szükségesek. tekintet másokra. Műveltség: D5 – Nagy Mária: Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában 4. Attitűd: Képesség: Érdeklődő. Nem volt könnyű egy ilyen. koncentráció. A tanítási folyamattal kapcsolatos kompetenciák:  Foglalkozás a különböző társadalmi.  Az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és a szakmai tevékenység egészébe. amelyekre a jó gyakorlati felkészítéseket a látogató bizottságok megtekintették. autonóm. képzelet. konfliktuskezelés.  A hatékony tanulási környezet és a tanulási folyamatok támogató légkörének megteremtése. a különböző (szub)kultúrákat egyenrangúnak tekinti. önkontroll. felelősségvállalás. Új kompetenciaelvárások a tudás alapú társadalomban működő tanárokkal és oktatókkal szemben (európai tanárképzési szakértők által összeállított lista) A tanulási folyamat eredményével kapcsolatos kompetenciák:  A tanulók/hallgatók állampolgárrá nevelésének elősegítése. (nem csupán alá.

Az új kompetenciaelvárások egy része a tanulási folyamat eredményével kapcsolatos. ami azt jelenti. évszázadokon keresztül gyakorolt állami al kalmazotti szerepelvárás. 173 . illetve annak a tanárképzésben történő fejlesztéséről. A jó gyakorlatok feltárására irányuló munkalátogatások tehát ezeknek az új kompetenciáknak a megjelenését vizsgálták a meglátogatott országok pedagógusképzési (és -továbbképzési) gyakorlatában. A tanárképzési tantervekben megfogalmazták ezt az új kompetenciaelvárást. készítsék fel őket a tanulás szeretetére és az új ismeretek megszerzése iránti nyitot tságra). Ezekből hármat szeretnék bemutatni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Teammunkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó más tanárokkal/oktatókkal.) A teammunka erősítése a pedagógusi munkában egy általános reform része volt. vagy éppen most fedezik fel saját etn ikai kisebbségeiket. A jó gyakorlatot a norvégok szolgáltatták. mindez nem történhet a tantárgyi tudás rovására vagy éppen annak helyettesítésére.és szervezetfejlesztésben. hogy új kompetenciaelvárásokról van szó. valamint értékelésben. A tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák:  Problémafeltáró. hogy milyen tanulóknak kellene az iskolák kapuin kilépniük.  Részvétel iskolai/tanárképzési tanterv. és amely mögött ott van egy központi háttérrendszer. amely alapvetően a központi előírások. egy központi kezdeményezéssel indított projekt volt. hogy a népesség szabadabb mozgása következtében is milyen heterogénné vált a társadalmuk. saját karrierje megtervezésében is. hogy ma egyre kevésbé érvényes az Európában hagyományosan megszokott. és iskolán belül és kívül is hatékonyabb együttműködési technikákat kell kialakítaniuk. Az a kísérlet. Az új kompetenciaelvárások harmadik csoportját jelenti az. A tanárnak kezdeményező szerepet kell vállalnia saját szakmai fejlődésének irányításában. Tulajdonképpen arról van szó. hogy nagyon sok európai társadalom most szembesül azzal.  A saját szakmai fejlődés irányítása. Tehát ma Norvégiában a pedagógusképzésben részt vevőket felkészítik erre az új feladatra. amelyek a mai iskolákkal. tehát azokról a pluszelvárásokról. sok információt azokból is meg lehetett szerezni. Éppen az egyéni tanulási utakra fordított nagyobb figyelem következtében is egy kicsit szituatívabbá vált a tanári feladat. elősegítése az élethosszig tartó tanulás folyamatában. illetve azt. tehát arra. (Itt röviden érdemes arra is kitérnünk. 5. A kompetenciaelvárások másik része a tanulási folyamatra vonatkozik. hogy alapvetően problémamego ldó viselkedésre van szükség a pedagógus részéről. amely 1997-ben indult Norvégiában.  Együttműködés a szülőkkel és egyéb társadalmi partnerekkel. amely kiszolgálja a tanári munkát. melyet a bizottság megtekintett. illetve egyéb szakemberekkel. hogy a kisebbségi csoportokba tartozó tanulóikkal is szót kell érteniük. és a gyakorlati képzésben is megjelent az erre való felkészítés. tantervek és útmutatók végrehajtására összpontosít. Így például miközben elvárjuk a tanároktól. problémamegoldó viselkedés. illetve az ott tanító pedagógusokkal szemben megfogalmazódnak. Itt ismét érdemes arra emlékeznünk. valamint gyakorlati megvalósulásáról szól. Az első a tanárok teammunkában való együttműködésének kompetenciájáról. hogy tanítványaikat a tudás alapú társadalom számára szükséges kompetenciákkal lássák el (például tanítsák meg őket tanulni. hogy a munkalátogatásokhoz alapos hazai háttértanulmányok is születtek. Ehhez hatékonyabb tanulási környezetet kell teremteniük.

A kísérletben részt vevő pedagógusok motivációs szintje megnőtt. hogy a tanárok kis csoportjai az iskolán belül arra vállalkoztak. amelyben ugyan egymással remekül együttműködtek a pedagógusok. hogy ők is gondolkodnak azon. ahová elvonulhatnak formális és informális tanácskozásokra. amikor egy osztályban. Azt a programot. hogy „én és az osztályom”. ilyenkor jól jöhet. Ehhez teljes felhatalmazást. Közismert. hogy a pedagógusok teammunkáját be kellene vezetni a lengyel iskolákban. tehát a tantervet. Nem biztos. Persze negatív mellékhatásokról is szólnak a beszámolók. és az ő szakmai felkészítésüktől. egy tanulócsoportban együtt dolgoztak a tapasztaltabb kollégákkal. hogy az ő iskolai gyakorlatukban a tanár úgy gondolkodik a tanításról. Ezért különböző kísérleti programokat indítottak. amelyeket ahhoz csatoltak. hogy a változások sok jó hatást eredményeztek. Az első értékelések eredményei szerint úgy tűnik. Hatékony tanulásszervezési módszerek amelyre önkéntes jelentkezések alapján választották ki a résztvevőket. hogy néhány osztályban új módon szervezik meg az oktatást. Mindenkinek van a pályán olyan élménye. amelyeket azok rutinosan alkalmaztak. legtapasztaltabb tanárral is előfordul. Erre utal az osztrák kolléga megjegyzése is. A programba bekapcsolt iskolákat a leggyengébb tanulmányi teljesítményű és etnikai- 174 . ahol szinte egy önálló kis iskola alakult ki a nagy iskolában. tanrendet átírhatták. Nagyon érdekesek a látogatók megjegyzései is. megjegyezte. Összességében az iskolák tíz százaléka vett részt benne. kávézók. központilag irányították. hogy be tud lépni egy olyan kolléga. hogy milyen tágas terek álltak a teammunkában dolgozó pedagógusok rendelkezésére: kis benyílók. Hozzánk talán közel áll a lengyel kolléga tapasztalata. az új feladatok. és „élőben” leshették el azokat a mesterfogásokat. hogy nem minden tanuló profitál egyformán egy-egy pedagógus módszeréből. és még a legjobb. hogy a roma gyerekek száma jelentősen megnőtt az iskolákban. Mert a kötetl enebb óraszervezést a norvég gyakorlatban az is lehetővé teszi. Ez annak volt a következménye. A tanulók számára is sok pozitív változást hozott a kísé rlet. Olyan új szervezési megoldásokat alkalmaztak például.IV. és az iskola egészébe nem tudott beépülni az új. Ők azt jelezték. A kísérlet lényege. hogy egy-egy jó megoldás nem egykönnyen ültethető át egészen más tradíciók közé. hogy 1991-ben az oktatási minisztériumon belül fölállítottak egy multikulturális igazgatóságot. aki egyszerűen nem vevő arra. hogy ilyen térbeli lehetőségek nélkül. tanítási szokásaiból. szűk folyosókkal ellátott „kockaiskolákban” is ilyen jól sikerülhet ez az új tanulásszervezési megoldás. hogy a szülők eltűrjék. hogy harmincperces tanári előadást több tanár részvételével biztosított konzultáció követett. A kollégák között például megszaporodtak a szakmai beszélgetések. hogy ekkoriban kezdték érzékelni azt. hogy olyan tanulóval találkozik. zsúfolt és merev tantermi rendszerben. amellyel a bizottság megismerkedett. A tanárok teammunkája nagyobb mértékű alkalmazkodást tesz lehetővé. Ezekből kitűnik. számítógépekkel felszerelt munkaszobák. csak éppen a tantestület többségétől kerültek nagyon távol. Talán még egy „közép-európai” megjegyzés idekívánkozik: a jelentést olvasgatva. hogy a pedagógusok multikulturális oktatásra való felkészítése terén értek el jó eredményeket. hogy egy-egy tanulóval sehogyan sem tud boldogulni. de azt elképzelhetetlennek tartja. e tanulmány szerzőjének feltűntek azok a digitális képek. A második jó gyakorlat a portugál példa. aki nagyon jónak tartotta ezt a gyakorlatot. autonómiát kaptak. friss szellem. amit ő csinál. jobban figyelembe tudja venni az egyéni tanulói igényeket. és egyéb új munkaformákkal is kísérleteztek. Ez a megjegyzés figyelmeztet arra. a nagyobb szervezési szabadság új perspektívákat nyitottak számukra. aki felvetette. hogy náluk az oktatás nem osztályozás centrikus. A problémás tanulók kezelésében is jó módszernek bizonyult a csapatmunka. Előzményként megemlíthető. hogy ne legyen osztályozás. aki könnyebben szót ért az adott fiatallal. és hogy a hagyományos pedagógiai módsz erekkel nem sikerül őket megfelelő eredményekhez juttatni. meggyőződéseiktől nagyon távol áll ez az együtt tanítási megoldás. különösen a fiatal pedagógusok érzékeltek pozitív változásokat. Volt olyan intézmény. Az eltérő tapasztalatú tanárok nagyon jótékony módon tudtak együttműködni.

majd a bizottság tagjaiban is megfogalmazódott az a kétely. A rendszer értékelése folyamatos. amely Közép-Európában és a német nyelvű országokban megszokott!) Az iskolák és a képzőintézmények kiterjedt együttműködése. hogy új elemek épüljenek be a képzés egész rendszerébe. hogy a tanárképzés radikális. a pedagógusképzési feladatoknak a felső. és együttesen vállalják a pályára való felkészítés feladatát. koncepcionális átalakítása lényegében elkerülhetetlenné teszi. amelyről szólok. természetesen a TTA szervezésében. mint ahogy a felsőoktatási intézmények). tanulmányi feladataik egy részét az „életben”. hogy a pályára készülők a tanulók széles rétegeivel. Ugyancsak a TTA akkreditációja mellett folyik a képzésnek az a formája. hogy az iskolák a képesítés nélküli pedagógusok egyéves betanító képzését végzik. illetve az iskola növekvő szer epe a pedagógusok felkészítésében biztosítja azt. A bizottság mindenesetre leszűrte azt a tapasztalatot. Sikerült a roma tanulók erősebb iskolai integrációját megvalósítani. Az eredmények meggyőzőek voltak azokra a kis iskolákra nézve. és így az iskolákban nagyszámú.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben lag leginkább összetett intézmények közül választották ki. hogy az egyedi és eseti hatáson túl egy ilyen kísérletnek mi lehet a hosszabb távú eredménye. A háttértanulmány szerzői ebben valójában nem egy új kompetenciaelvárásnak való megfelelést kívántak bemutatni. és kapcsolatot teremtettek az értékelés és a finanszírozás között. (Ne felejtsük el. Ehhez megfelelő pénzügyi és döntési ko mpetenciákat kapott. és megerősítették a helyi közösséggel való kapcsolatukat. A kísérlet lényege az volt. az angol példa. A legnagyobb gondot az okozza. közoktatási intézmények szerepét növelik meg a képzésben. valóságos iskolai környezetben oldják meg. hogy az angolszász hagyományban nem él a gyakorlóiskoláknak az a rendszere. tehát gyakorlatilag az iskola maga működik tanárképző intézményként. szakértők segítségével új tananyagot fejlesztettek. amelynek feladata. ahol ez a kísérlet lezajlott. Az új koncepció lényege az. Ez az öt százalékát érinti a hallgatóknak. Az iskolák szerepének megerősödéséhez. a valóságos iskolai gyakorlat tényleges problémáival megismerkedjenek. de már nem teljesen a megszokott módon. Az ő munka melletti felkészítésüket.és a közoktatás szoros együttműködésében történő megvalósításához persze arra is szükség van. hogy az itt alkalmazott megoldások közül nem épült be semmi sem a pedagógusképzésbe. mint az 175 . a Tanárképzési Ügynökséget (Teacher Training Agency – TTA). hogy azok – vagy akárcsak a kísérlet szellemisége – beépüljenek a leendő pedagógusok gondolkodásába. független intézményt. Néhány ilyen új elem: nemzeti standardok kialakítása a pedagógusképzésben. Ne feledjük. hogy a képzést önállóan megszervezze. Az angol pedagógusképzés rendszerében felállítottak egy központi. A harmadik gyakorlat. Ugyanis ma már a hagyományos képzőintézményeknek is valamilyen formalizált partnerkapcsolatra kell lépniük az iskolákkal. hogy talán a nem egészen sikeres gyakorlatok is tanulságosak lehetnek. diplomához való juttatásukat végzik el ily módon az iskolák. szektorsemleges finanszírozás (tehát a tanárképzési költségeket ugyanúgy megkapják az iskolák. a közoktatási intézmények végzik a pedagógusképzést. De már a kísérlet résztvevőiben. Az egyik az. A túlnyomó többség tehát még mindig a hagyományos pedagógusképzési rendszerben készül fel. hogy az abban részt vevő hallgatók megismerkedjenek az új elvárásokkal és fel is készüljenek azokra. hogy az iskolák. hogy maguk az iskolák. ellenőrzésében és minőségi kontrollja mellett. és ez ugyanúgy vonatkozik a felsőoktatási intézményekre. és ez a tanulmányi eredmények javulásához is vezetett. Ennek három formája alakult ki. amikor több iskola valamiféle konzorciumot alkot. hogy Angliában igen nagy probléma a pedagógushiány. és ez nem kecsegtet azzal. hanem azt. konzorciumot kell velük alkotniuk. ahonnan aztán a tanárok már ö nkéntes jelentkezés alapján kerültek be. Az adatok szerint a képzésben részt vevő hallgatók kilenc százaléka ma ily módon készül fel a hivatására. hogy a tanárok egy rövid továbbképzés után teammunkában. Így tehát a folyamatosan rossz értékelésben részesült intézményekben csökkentik a finanszírozott képzési helyek számát. megfelelő képesítés nélküli tanárt alkalmaznak. Itt tehát megint arról van szó.

Az eredmények között kell megemlítenünk azt is. melyben diákjaik élnek. és ma már ez az erősebb profiljuk. szinte mindegyik ország kezdeményezett szakpolitikai intézkedéseket annak érdekében. 2003. Németországban és Japánban). hogy nem elég sikeresek ezen a téren. 2003) jelzi. rátermettséget. javítsák a diákok motivációját (pl. p. hogy olyan tanárokat kell képezni. a képzőintézményeket folyamatosan informálják a nemzeti standardokról. az Egyesült Királyságban). ösztönözze a toleranciát és a társadalmi kohéziót. melyben önvezérelt tanulást. illetve megszilárdították a tanárok szaktudását (pl. Harmadsorban a szociálisan hátrányos helyzet kérdései és a diákok elidegenedése továbbra is komoly aggodalom forrásai. motiváltságot várnak el tőlük. a legtöbb ország háttérjelentése arról ad számot. Hatékony tanulásszervezési módszerek iskolákra is.gov. alkalmazzon új technológiákat. mert belátták. illetve tanulási vagy magatartási problémákkal küzdő hallgatók gondjaira. és ezeknek milyen hatása van a tanárok munkájára. melyek meghatározzák a tanulási célokat és az elszámoltathatósági követelményeket. mivel figyelembe kell venniük a gye176 . nem hagyhatja ki a TTA honlapjának (www. amelyek megerősítették a képzési tevékenységüket.IV. hogy fokozza a diákok tanulási teljesítményét. és majd egyszer dolgozni fognak (A. D6 – A tanárok szerepének változása Az iskolák és a tanárok egyre összetettebb igényekkel kényszerülnek szembenézni. mely egyben nagyobb fokú működési autonómiát is biztosított az iskoláknak (pl. hogy a kimenet-orientált képzés gondolata egyre népszerűbb és elfogadott az országban. Mindehhez persze óriási információs rendszer működtetésére is szükség van (ennek jó része is a TTA feladata). XVII). Elsőként is. hogy legyen érzékeny a kultúra és nemek kérdéseire. Hollandiában és Norvégiában). akik az iskolai gyakorlatban beválnak. hogy a képesítés nélküli fiatalok számának csökkentésére irányuló programokat valósítson meg (pl. az értékelések eredményeiről. az USA-ban). vagy csökkentsék az egyes régiók oktatási lehetőségei között mutatkozó különbségeket (pl. ahol a felsőoktatásba jelentkezőket. hogy nagy mennyiségű tudás halmozódik fel a pedagógusképzéssel kapcsolatban. Aki ma a pedagógusképzés legaktuálisabb problémáiról akar tájékozódni.uk) a felkeresését. milyen mérvű változások folynak jelenleg az iskolákban. A társadalom ma már azt várja az iskolától. (pl. szakmai fejlődésük és munkával töltött életük során napjaink tanárainak meg kell tanulniuk fogást találni azon a tudásalapú társadalmon. mely arra sarkallja az országokat. hogy felsőoktatási intézmény felhagyott a tanárképzési gyakorlatával. hogyan válnak be a tanárok. Az új szisztéma eredményei között megemlíthető. Finnországban és Olaszországban). az európai pedagógusképzési gyakorlatot nem egyértelműen uralja ez a meggyőződés. Koreában). Franciaországban). a hallgatókat. melynek birtokában egész életükön át képesek lesznek tudásukat gyarapítani: „felkészülésük. hogyan értékelik a hallgatók a képzésüket. reagáljon hatékonyan a hátrányos helyzetű. Hargreaves. az olvasás tanításában. Az iskolarendszer reform ütemtervéről szólva. Az OECD országok közelmúltban megvalósított szakpolitikai reformjainak elemzése (OECD. És vannak olyan közoktatási intézmények is. tehát már van olyan példa. Bármilyen triviálisnak tűnik is ez. A tanár legyen képes arra.tta. ez általában egy átfogóbb reformcsomag része volt. hogy a diákokat egy olyan társadalomban és gazdaságban való boldogulásra felkészítse. rengeteg vizsgálat születik arról. Másodsorban elfogadtak olyan keretmegoldásokat. E hangsúlyeltolódás részeként még világosabban határozták meg a diákok által teljesítendő legfontosabb készségeket és tudást (pl. Ma már a pedagógusképzéssel szemben egyértelmű elvárás. hogy milyenek az újonnan végzettek és az őket fogadó intézmények tapasztalatai. és tartson lépést a gyorsan fejlődő tudományterületekkel és ismerje a diákok értékelésének különféle megközelítéseit. hogy eredményesen kezelje a különböző nyelveket és a hallgatók különböző kulturális hátterét. Ennek következtében megindult a mozgás az intézményi struktúrában. külső értékelést vezettek be a diákok tanulásának és az iskola általános teljesítményének mérésére. hogy a tanároknak ma már sokkal tágabb szerepköre van.

Ismerniük kell továbbá a standardizált teljesítményértékelő teszteket. amely magába foglalja a közösségi részvételt. hogy bátorítsák a diákokat saját tanulmányaikban való aktívabb szerepvállalásra. 177 . Szociális és vezetési készségekre van szükségük az együttműködéshez. Osztály szinten Tanítás a multikulturális osztályban: Az osztályok egyre változatosabbak. a diákok segítése a problémamegoldó készségek javításában. mind szummatív. az egész iskolának mint „tanulóközösségnek” a fejlesztését és a helyi közösséggel és a nagyvilággal való kapcsolatait. és a kapott eredmények a szülőkkel való közlése terén. Új kereszttantervi hangsúlyok: egyes iskolarendszerek. hogy a megfelelő óravezetési technikák és kulturális ismeretek alkalmazásával törekedjenek a szociális kohézió erősítésére és az integrációra az egyes tanulók és a tanulócsoportok vonatkozásában egyaránt. Az iskola szintjén Csoportban végzett munka és tervezés: a tanároktól ma már elvárják. A tanuló egyéni tanulási igényeire való hatékony reagálás: A tanároktól elvárják. tesztekből vagy külső értékelésből származó adatokat használjanak az iskola fejlődési folyamatának informálására. bevezette az állampolgári oktatást (citizenship education). a megfelelő tanítási és óravezetési folyamatokkal és a kisegítő személyzettel végzett munkával kapcsolatosan. a társadalmi és morális felelősségvállalást és a polgári tanulást. Az egyes diákok szintjén A tanulási folyamat megkezdése és folyamatos kézben tartása: sok vita van arról. hogy működjenek együtt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben rekek és a fiatalok egyéni fejlődési ütemét. színesebbek lesznek a különböző kulturális és vallási hátterű hallgatók jelenléte miatt. diagnosztikus módon kell tudniuk használni azok eredményeit. A konkrét oktatói tevékenységen túl a tanároktól egyre inkább elvárják. és saját tanulásuk nyomon követésében és irányításában ma már mind a tanár fő feladatai közé tartoznak. Értékelés és a fejlődés következetes megtervezése: sok rendszerben az iskoláktól elvárják. valamint a megvalósulás nyomon követéséhez. és a tanároknak ismereteket kell szerezniük a speciális oktatással. az Egyesült Királyságban működő. A formatív és a szummatív értékelés integrálása: A tanároknak készség szinten kell tudniuk értékelni. hogyan adják át a tanárok a tantervben előírt anyagot. melyet külön tantárgy formájában vagy az iskola tantervébe integráltan oktatnak. és ennek alapján az egyéni tanulónak és szüleinek útmutatást adjanak. az osztályteremben zajló tanulási folyamat irányítását. mind formatív módszerrel. A tanárokkal szemben elvárás. Ez ismét új készségeket tesz szükségessé az adatgyűjtés és az elemzés terén. dolgozzanak csoportban a többi tanárral és az iskolai személyzet többi tagjával. Sok országban az ösztönző tanulási környezet biztosítása. hogy megfigyeljék és diagnosztizálják a tanulási erősségeket és gyengeségeket. Néhány példa a kibővült tanári feladatkörre az országok háttérjelentéseiben említettek közül. mint pl. Ezeken túlmenően az iskolafejlesztéshez még projektirányítási és nyomon követési készségekre is szükség van. a közös célok kitűzéséhez és a közös célok teljesítésének megtervezéséhez. A speciális képzési igényű diákok integrációja: Egyre több oktatási rendszer kínál integrált oktatást fogyatékos és tanulási nehézséggel küzdő diákok számára. hogy önértékelésből. és a tanulók által elért eredmények alapján képesnek kell lenni a tantervek és a tanítás újra gondolására.

valamint a különböző környezetekben való hatékony munka és kommunikáció képességét. „bővített”. de emellett nagyobb kihívást is jelentő tanári szakmát tükröző központi feladatok szakmai standardjait és definícióit. melyeket a tanároknak manapság el kell látniuk. Iskolák közti és nemzetközi együttműködési projektek. a megfelelő célok kiválasztását. hogy a jelenlegi tanár-továbbképzési struktúrák nem elég adekvát módon reagálnak azokra a feladatokra. vannak országok. Ezeket az új tanítási profilokat és standardokat arra használják. Közösségi szintű tanulási partnerkapcsolatok kiépítése: Egyes országok iskoláitól. Mint alább is olvasható. múzeumokkal. Ezek a profilok ahhoz is hozzájárulhatnak. könyvtárakkal. hogy megfelelően tájékoztathassák a szülőket és konzultálhassanak velük. hogy kapcsolatot létesítsenek a helyi közösségük intézményeivel. hogy a tanári alapképzést és a szakmai továbbképzést alakítsák. Emiatt a tanároknak jól felkészültnek kell lenniük. és több ország tanáraival szemben elvárás. (2002) azzal érvel. a szociális változások üteme és az iskolával szemben megfogalmazott komolyabb elvárások kiszélesítették és elmélyítették a tanárok feladatkörét. majd hosszabb időn keresztül fenntarthatják ezeket a kapcsolatokat. hogy az 1990-es évek közepe óta sok ország építette be az egész életen át tartó tanulás elvét az iskolarendszerébe. és ez „friss lendületet ad sok progresszív trendnek. és legyenek tájékozottak e tudomány fejlődése és alkalmazási lehetőségeit illetően. Irányítás és közös vezetés: A legtöbb országban az iskolarendszerrel kapcsolatos döntéshozatal az elmúlt években decentralizáltabb lett. és még nagyobb felelősséget vállalva saját szakmai fejlődésükért. a diák tanulási igényeire való reagálást és a teljes folyamat rendszeres egyéni és csoportos átgondolását igényli. Hatékony tanulásszervezési módszerek Az IKT használata az oktatásban és az irányításban: A tanároktól manapság elvárják. A tanítást egyre többen látják olyan nagy felkészültséget igénylő munkának. Sok ország arról számol be. pl. hogy mit is tartalmaz a valójában a modern tanítás. illetve ehhez a munkához hozzájáruljanak.). Bár a tanítás sok országban hosszú ideje magába foglalja a fent részletezett feladatokat. Coolahan. Szakemberekként a tanároknak kutatókként és problémamegoldóként is fel kell tudniuk lépni. a többlettámogatáshoz jutás és diákjaik számára szélesebb körű tapasztalatszerzés lehetőségének megteremtése érdekében elvárják. szervezeteivel. 178 . mely minden helyzet óvatos elemzését. vagy munkaadókkal. hogy az iskolavezetés feladataiban részt vegyenek. melyek segítségével létrehozhatják. A tanároknak szükségük van azokra a készségekre. ezek a diák teljesítményére gyakorolt hatásának értékelését. különösen. Az iskolákban hozott döntések számának és tartományának megnövekedése új igazgatási feladatokat ró az iskolákra. ahol a megfelelő kormányhivatalok és tanári szervez etek a felvetésre válaszul kialakították az új. a megfelelő oktatási lehetőségek kialakítását és nyomon követését. Az ilyen programok irányítási és szervezési képességeket kívánnak a tanároktól. hogy az IKT-t építsék be szakmai tevékenységükbe. old. A szülők és a szélesebb értelemben vett közösség szintjén Szakmai tanács nyújtása szülőknek: Az iskolarendszerek egyre inkább hangsúlyozzák az iskola és a szülők szoros együttműködésének fontosságát. Egyre gyakoribbá válik az iskolák számára a közös projektekben való részvétel és kapcsolatok kiépítése más országok iskoláival. saját gyakorlati megoldásaikat átgondolva. ami az oktatás megszervezését illeti. melyek befolyással vannak a tanári pályára” (14. hogy a közvéleményben javuljon annak megértése.IV.

*  valamint arról.* A modul témái. hogy a kooperatív tanulás a sajátos nevelési igényű (SNI) diákok inklúziójának em inens eszköze.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben IV. Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 3 × 45 perc Ismeretszerzés:  a kooperatív tanulásról kooperatívan szervezett feladatokon keresztül. 2. Kooperatív tanulás – Kerékgyártó Judit5 A foglalkozás a Szabad Iskolákért Alapítvány Együttműködő tanulás című akkreditált tanár-továbbképzésének felhasználásával. így a kooperatív tanulás az ebben a roma diákok számára természetes (kultúra azonos) tanulást jelent. 5 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 179 . Csoportmunka. együttműködés. hogy az együttműködés a roma szubkultúra egyik kitüntetett eleme.  arról. alapelvek. a Szabad Iskolákért Alapítvány hozzájárulásával készült. tartalma: Megelőző tapasztalat: Kooperatív tanulás – csoport.

 elfogulatlan (az új befogadására nyitott). a családi szocializációról és a gyerekek kognitív fejlődéséről. amelyben tanítványai szocializálódnak. Önkonet. hogy társas tanulás közben az agyban kognitív és emocionális idegpályák egyaránt aktívak.IV. 2009. Műveltségbeli*: Információszerzés arról. a különböző szubkultúrában élők kapcsolatainak alakulásában. Támogató rendszer Kagan. hogy mindenki egyenlően vegyen részt a munkában. h anem az iskola agresszió csökkenésében. kommunikáció. rövid utasításokban fogalmazzuk meg a feladatokat a hallgatók számára. Spencer: Kooperatív tanulás. Hatékony tanulásszervezési módszerek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli*:  a különböző (szub)kultúrákat egyenrangúnak tekinti. új ismeret feldolgozása olvasott. 2010 Cigányokról másképpen. az így tanultak tehát az emlékezetben tartósabb nyomot hagynak. Önkonet. az SNI diákok inklúziójában kitüntetett szerepe van. hallott információ alapján. 2001 Kagan. hogy ezzel pozitív mintát adhassunk a kooperatív tanulásról. hiszen ekkor csak kognitív pályák működnek. Szerezzenek tudomást a hallgatók arról. Ab Ovo Kiadó. 180 . Képességbeli: együttműködés. Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. Spencer: Kooperatív tanulás. feladatadásnál ügyeljünk arra. a szervezésnél.* Fontos.: Boreczky Ágnes) Gondolat. hogy a foglalkozás során érthető. 2009 Módszertani ajánlás Fontos úgy vezetnünk a foglalkozást. hogy fontos minél mélyebben ismernie  azokat a (szub)kultúrákat. Tanulmányok az emlékezetről. problémafelvetés. Ne hagyjuk el az egyes feladatok egyéni gondolkodás részét. hogy a kooperatív tanulás nem a sokféle módszer egyike. Aronson. (Szerk. gondolkodás.  SNI diákja(i) általános és az egyéni élettörténetből következő szükségleteit. melyben az egyes lépé sek világosan elkülönülnek. Elliot: Columbine után. mint frontális és egyéni tanulás közben. hogy a hallgatók számára világossá váljék.

Párosítás vagy egy fogalom meghatározása szerepel. szükséges egy olyan jel bevezetése. Ezért csoportokban fognak együtt dolgozni. Mindenki a nála lévő fogalomhoz vagy meghatározáshoz gondolatban Gondolkodás próbáljon meg meghatározást vagy fogalmat társítani. hogy a tanár csendet kíván. szintén felemelik a kezüket. Próbáljuk is ki! 8’ Párok kialakítása: a hallgatók kis cédulákat kapnak. hogy szólhasson a hallgatókhoz. társai látván felemelt kezét.Csendjel fontos tanítási-tanulási módszerrel fognak saját élményt szerezve megismer. Ugyanakkor fontos. miközben abba hagyja a beszélgetést. Figyeljük a csoportok munkáját. Érdemes a csoportoktól pozitív visszajelzést kérni a másik csoport munkájára. Ez a csendjel – ha a tanár felemeli a kezét. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. vagy a T5 melléklet valamelyik kérdését megkaphatják. ne sürgessük a csoportokat. a felemelt kezű diákok már nem beszélhetnek – így lassan elcsendesednek a hallgatók a teremben. szintén felemeli a kezét. legyünk megszólíthatóak.nyek megteremtése kedni. rése 1. hogy érdemi munkát végeznek. Mivel a csoportmunka alapzajjal jár. 181 . az a hallgató. melylyel a tanár jelzi a munka befejezését és hatékonyan magára tudja vonni a figyelmet. hogy most az egyik kitüntetetten A munkakörülmé. ezzel jelezve. fejlesztendő készségek. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 4’ Csoportalakítás: mondjuk el a hallgatóknak. Folyamatosan járjunk a csoportok között. aki ezt észrevette. hogy végig tudják vinni a felad atot.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az időkeretek hozzávetőlegesek. ha látjuk. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Az egyes feladatok végén látható az eredmény. ilyenkor adjunk időkitöltőt – lehet a Kérdések lapjával foglalkozniuk. figyeljünk a munkájukra. amelyen egy fogalom Fogalmak megisme. ne hagyjunk számukra üres járatokat. Foglalkozásvázlat I. kommunikáció D1 – Fogalom és meghatározás T1 – Fogalom  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Ráhangolódás.

hogy egymással szemben üljenek a párok az asztalok mellett a csoporton belül és oldalra essen a tábla mindenkinek.: Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra. amíg el nem fogynak a párok. hogy ez a többieknek is sikerüljön. Osszuk a párokat két egyenlő számú részre a terem két felében – egyik pár Döntés a terem egyik. segítőként működjön közre abban. Ha a párok Együttműködés száma nem osztható kettővel. ki nem alakultak a négyfős csoportok. megismertetik. 10’ és meghatározás Csoportok kialakítása Csoportalakítás Párok párja 1. amíg egymásra nem találtak az összeillő fogalom-meghatározás párok. A csoportok alakítsák ki munkahelyüket úgy. A hallgatók találkoznak a teremben társaikkal. Megj. hogy válasszon párt magának a terem szemben lévő feléből. Most kérjük meg a terem másik felében lévő párok közül az egyiket. addig osztják meg az információt a társaikkal. az első lehetőséget a választásra annak a hallgatónak adjuk. aki már megtalálta a párját. így ezután a kialakult hármas válaszszon egy párt a terem másik végéből – így lesz egy 5 fős csoportunk. másik pár a terem másik felében . hogy válasszanak a terem másik feléből párt maguknak. Hatékony tanulásszervezési módszerek 2. tehát. hogy a feladatot mindenki csak akkor teljesítette. illetve megismerik a náluk lévő fogalmat/meghatározást.IV. hogy kik tartoznak egy párhoz. az egyik térfélen eggyel több pár helyezkedjen el. Az így kialakult négyfős csoport húzódjon a terem egyik oldalára. Kérjük meg a terem egyik felében álló párok közül az elsőt. A párok egymás mellett álljanak jól láthatóan. 3. ha már mindenkinek van párja. hogy Megj. aki a mi párunk volt. Előfordulhat. 2. Mindaddig ismételjük meg a párválasztást váltogatva a terem egyik vagy másik felében álló párok lehetőségét.álljanak fel.: Ha páratlanul vannak a hallgatók. hogy a négyfős csoportok kialakítása végén marad még egy pá- 182 .

portosítása. hogy a csoporton belül mindenkinek legyen betűjele A-tól D-ig. dolniuk. B. 10’ A diákok négyfős csoportokat alkotnak – olyan társakat kell találniuk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben runk. vagy E és F jelű csoporttag is lesz. végig kell gon. később visszatérünk még rá. hogy válasszák ki azt a négyes csoportot. akikkel A jellemzők össze. Ha van 5 vagy 6 fős csoportunk is. C és D jelű hallgató. illetve ezen képességeik is fejlődnek. A. fogalmi tisztázás Tábla. Az utolsó két szem. hogy kerüljenek elemek. mi kerülhet oda. A következőkben az együttműködési készségek- rész Tanári közlés 183 .a csoportszámtól függően. filctoll D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz II.pontok szerinti csoják az elemzési szempontok alapján csoportosítani azokat. hogy tegyék félre a megfogalmazott kérdés eikkel a Kérdések lapját. Ekkor őket kérjük meg. 3… . Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Tehát minden csoportban lesz.Szóforgó az előző feladatokban nem találkoztak.Logikai rendezés. Kérjük meg a hallgatókat.Szóforgó tokhoz Kommunikáció megfo- Írólap – Kérdések lapja Kérdések Kérjük meg a hallgatókat. Az A jelű hallgatók legyenek a jegyzők a csoporton belül. akikkel együtt dolgoznak majd – így lesz egy 6 fős csoportunk. ponthoz is kell. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. így a kooperatív csoportban történő feladatvég. fejlesztendő készségek. nem cseréltek információt.Tanári utasítás tása a további felada. a továbbiakban ezzel a számmal azonosítjuk majd az adott csoportot 1. anyagok (mellékletek) 2’ Együttműködési készség: mondjuk el a hallgatóknak. 2. 5’ A csoportokat számozzuk be. ott E. hogy a kooperatív tanulás A következő együttműködő tanulást jelent. csomagolópapír.előkészítése zésnél a tanulóknak az együttműködési készségeit is mozgósítaniuk kell. Hívjuk fel a csoportok figyelmét. hogy a csoporton belül beszéljék meg a náluk lévő galmazása fogalmakat és jegyezzék fel egy írólapra az ahhoz kapcsolódó kérdéseiket. illetve kérdéseiket a kooperatív tanulással kapcsolatban – ez lesz a Kérdések lapja. ha eddig nem voltak. gyűjtése és szemA csoporton belül egyenként felolvassák a jellemzőket és közösen megpróbál. A hallgatók azonosí.

Ezután osszuk ki a csoportoknak a borítékokat (D2). Minden csoportnál először a csoporttagok szólalhassanak meg. illetve.Megfogalmazás téséhez szükségesek voltak. majd sa számoló a megfigyelőjük ismertesse röviden tapasztalatait. Együttműködés Megfigyelőnek egy teljes csoportot válasszunk ki – így már négy csoporthoz Logikai készség van megfigyelőnk. Feldarabolt négyzetek D2 – Feldarabolt négyzetek D3 – Megfigyelési szempontok T2 – A feldarabolt négyzetek feladat leírása 10’ A feladat végeztével egy rövid visszajelzést kérjünk a csoportoktól és megfi. 5– 10’ Négyzetek összeállítása megadott szabályok mellett.Gondolkodás lajdonságokat. hogy mely csoportok feladata lesz megtapasztalása a négyzetek összeállítása. Kérdéssel irányítsuk a visszajelzést és adjunk a csoportoknak is és a megfigyelőknek is időhatárt:  Hogyan érezték magukat a munka közben?  Mi segítette a feladatvégzést. Most minden csoport gyűjtse össze a tagjai által leírt tulajdonságokat. íróeszköz 1. mi akadályozta? 1-1 percben próbálják meg összefoglalni mondandójukat. Adjunk két percet mindenkinek arra. Együttműködés A csoportszámnak megfelelően kiválasztjuk. 17’ Együttműködési készségek gyűjtése Tudatosítás Egyéni munka Szóforgó Csoportforgó Írólap Tábla/csomagoló papír. Hatékony tanulásszervezési módszerek ről lesz szó. Ezt követően a csoport még Kommunikáció reagálhasson a megfigyelő által elmondottakra. amelyek az előző feladat eredményes teljesí. ahol van 5.Élmények megosztá. csoporttag. és 6. vagy 5. A feladathoz négyfős csoportok kellenek. ké- 184 . Ismertessük a feladatot és a szabályokat (T2) Adjuk oda a megfigyelőknek a megfigyelési szempontokat (D3). csoport megfigyelői. képességeket. ők legyenek a megfigyelők. magunk lehetünk az 5. 2. illetve melyik csoport adja a megfigyelőket.IV. olvassák el és álljanak a megfigyelt csoport mellé. hogy egyénileg írja össze azokat a tu.Csoportos begyelőiktől.

összevetése a táblán szereplő listával. hogy az alapelvek feldolgozása végén mindenki. A B jelű hallgató legyen most a jegyző. hogy mind a négy alapelvről szóló szöveg végén Vázlatkészítés port egy teljes szerepel egy – a más szubkultúrában élő és az SNI diákokra vonatkozó – kér- 185 .Megbeszélés Olvassuk fel az egyes pontokat. s csak akkor beszélhetünk kooperatív csoportmunká. majd közösen egészítsék ki azokat. hogy ezek az egyszerűen megfogalmazott pontok a mindennapi életben is mennyire hasznosak lehetnek. Saját eredmény és a Frontális megbeszélése. aki az írólapra írja a csoport listáját miután egyesével eg ymás után mondják a csoport tagjai.négy alapelvének zaik D jellel ellátva ról.D4 – A. amíg a csoportok listái el nem fogynak. Lényegkiemelés Minden csoHívjuk fel a figyelmet arra is. Végül összegyűjtjük a csoportok által leírt listát egy közös listára úgy. osszuk ki a hallgatónak a listát. hogy reagáljanak az elhangzottakra. ami jó Gondolkodás apropó arra. Megj.: Hagyjuk a hallgatókat. B. azt írják fel a Kérdések lapjára T3 – A csoportmunkához szükséges alapvető készségek 7’ Az alapelvek feldolgozása: mondjuk el a hallgatóknak. hogy a csoport munkájából melyik vetése jellemző azonosítható az adott ponttal – sok egybeesést fogunk találni.A kooperatív tanulás Szakértői mo. aztán a mellette ülő. C. ha a feladatok teljesítése során mind a négy alapelv érvényesül. hogy ha megválaszolandó kérdésük van. illetve az újabb ötletekből. megismerése a négy alapelv külön-külön Hívjuk fel a figyelmüket arra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben pességeket. s az azon szereplő jellemzők fel nem kerültek a táblára 10’ A csoportmunkához szükséges alapvető készségek szövegének felolvasása. szakirodalom össze. 3. hogy a hallgatóknak megerősítő visszajelzést adjunk. nézzük meg. lásnak négy alapelve van. ez addig folytatódik. amit a tanár a táblára ír. Ha tehetjük. hogy a kooperatív tanu. amíg ki nem fogytak a leírtakból. Kérjük meg a hallgatókat. így sorban. hogy a csoportokban a C jelű emberek szóvivőként ismertetnek a listájukról egy-egy elemet sorban egymás után. Mindenki egyszerre csak egy elemet említsen. amit leírtak maguknak.Értő olvasás lapon nek egy rövid tesztben kell majd számot adni tudásáról. Hívjuk fel a figyelmüket.

* Szóbeli kifejezőkés1. két-két vázlatot írjanak szakértői csoportonként) csomagoló papírra. Jót tesz. (D4) Megj. mint az alapcsoportjaink száma. csoportonként 40 pontot (cso- Teszt D5 – Igazhamis állítások 186 . nézzék meg.: Az elkészített vázlatokat a terem falán helyezzük el úgy. Az azonos betűjelű (azonos szöveget olvasó) hallgatók üljenek egy asztalhoz – ez lesz a szakértői csoport -. Osszuk szét a csoportoknak az alapelveket. próbálja kiemelni a lényeget. Így fejenként 10. A szakértők menjenek vissza alapcsoportjukhoz és tanítsák meg a többi csoporttagnak a szövegük lényegét a csomagoló papírra készített vázlat segítségével. 4. Ez a vázlat lesz minden szakértőnek segítségére a részének ismertetésénél. s beszéljék meg a szöveget. A 3. 3. hogy előtte kényelmesen elférjenek a csoportok. lépés előtt annyi vázlat írására kérjük meg a csoportokat. ha eltérő tempóban dolgoznak. Hatékony tanulásszervezési módszerek dés. Ki-ki olvassa el a saját szövegét. hogy az E.: Ha vannak négynél több fős csoportjaink. ügyeljünk arra. illetve. F jelű hallgatók eltérő betűjelű szöveget kapjanak. hogy most hogyan válaszolnának megfogalmazott kérdéseikre. készítsenek egy közös vázlatot (ha háromnál több alapcsoportunk van. hogy vegyék elő a Kérdések lapját. hogy az összes elkészült vázlat száma nagyobb legyen. Minden hallgató a betűjelének zség megfelelő szöveget kapja. 20’ alapelv sorozatot kap – különböző plusz lapok a négynél több főből álló csoportoknak T4 – Az SNI diákok inklúzióját kiemelten segítő kooperatív struktúrák* T5 – Fekete és fehér diákok teljesítménye kooperatív tanulással és nélküle* 2. Ha egy csoport előbb elkészült a munkával. írják fel a lapra. a szakértői csoportban próbáljanak meg válaszolni erre a kérdésre. ha most állva dolgozhatnak egy kicsit a hallgatók.IV. hogy a szakértői csoportokban majd ne legyen nagy létszámkülönbség. 10’ Igaz-hamis állítások: a következőben minden hallgató 10 igaz-hamis állítást kap Gondolkodás az alapelvekkel kapcsolatban. így a tanításnál nem akadályozza a csoportok munkáját. ha további kérdésük van. időkitöltésként kérjük meg őket. Megj.

: „C”. Ekkor a tanár bemond egy betűjelet pl.tok tás Közös megbe187 . A csoportok összedugják a fejüket és megbeszélik a legjobb választ. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Adjunk pozitív megerősítést a hallgatók munkájára. Kérdezzük végig a csoportokat. hogy az adott betűjelű hallgatóknak hány csoporttal kell arrébb mozogniuk „C jelű hallgató három csoporttal arrébb megy az óra járásával megegyező irányban”. értékelik válaszát. Az új tartalom összefoglalása. Ők visszajeleznek. Tapasztalat szerint 95% felett teljesítenek majd a hallgatók. hogy… Szeretném még azt megtudni. Ha a csoport elkészült. tudatosí. Ezután visszamegy a helyére. illetve azt. anyagok (mellékletek) 10’ Vegyék elő a csoportok a Kérdések lapját – Tegye fel az egyik csoport a kérdését a többieknek. fejlesztendő készségek. III. Osszuk ki a hallgatóknak a papírokat. adjunk javító kulcsot. egyénileg tölték ki (D5). Kérdéseket tehetünk fel saját kérdéslistánkból is.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben porttag × 10) érhetnek el. hogy jósolják meg. ellenőrizzék munkájukat és összesítsék a csoport eredményét (T6). Írjuk fel a táblára a csoport eredményét jósolt eredménye mellé. Valószínű. milyen eredménnyel lennének elégedettek. majd összesítsük. hogy… Visszatekintés a fog. képességek Munkaformák és módszerek T6 – Javítókulcs az igazhamis állításokhoz Eszközök. írjuk fel a táblára a csoportonkénti eredményeket. Minden csoport C jelű tagja megosztja válaszát az új csoporttal. Kérjük meg a csoportokat.Csoportonként operatív tanulásról egy lép jobbra! Értékelő dás gondolko- Kérdések lapja T7 – Kérdések a kooperatív tanulásról való gondolkodáshoz 10’ Kérjünk a hallgatóktól a foglalkozásról nyitott mondatokkal visszajelzést: Világossá vált számomra. összesítsük.Nyitott mondalalkozásra. mellé tehetjük a magunk jóslatát az összesített eredményről. hány pontot fognak elérni. hogy alábecsülik az eredményüket. Egy újabb kérdést kérünk egy másik csoporttól és az előzőekhez hasonlóan folytatódik a feladat. Gondolkodás a ko.

hogy… szélés Zárásként kérjük meg a hallgatókat.IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek - Segítette a foglalkozáson a munkámat. amit leírtak. 188 . Majd szedjük össze a hallgatók írásait. hogy… Nehezítette a foglalkozáson a munkámat. hogy egy-egy fontos gondolatot hangosítsanak ki azok közül.

hogy a csoport sikere csak akkor valósulhat meg. hogy azok a csoportok. Egyéni felelősség A kooperatív tanulás egyik alapelve. melyek hamarabb elkészülnek kiegészítő feladatot kapnak 189 . Olyan tanulói csoport – főként nyelvtanulásnál – amelyben a tagok egy bizonyos szempontból (pl. ha a csoport minden tagja beleteszi a saját munkáját. amelynek lényege. amelyben jó. közepes és gyenge teljesítményű diákok egyaránt megtalálhatók. hogy a csoporton belül egy időben több interakció zajlik. valamint keverednek benne a tanulók etnikai hovatartozásuk szerint is.: teljesítmény. melynek lényege. Párhuzamos interakció A kooperatív tanulás egyik alapelve. Vegyes csoport Homogén csoport Kooperatív csoport Jellemzően 4–6 fős. D1 – Fogalom és meghatározása a csoportalakításhoz A vonalak mentén felvágott kártyákat osztjuk ki a résztvevőknek. Építő egymásra utaltság A kooperatív tanulás egyik alapelve. melynek lényege. Olyan tanulói csoport. melynek lényege. hogy a csoportok vagy az egyének fejlődése egymással szorosan összefügg. erős. pozitív összetartozás-tudattal rendelkező heterogén összetételű tanulócsoport.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1. képesség) közel azonos szinten állnak. illetve a csoporton belül vannak fiúk és lányok is. Időkitöltő A kooperatív tanulás egyik módszere. tartósan együtt dolgozó. azaz pozitívan korrelál.

190 . hogy a nagyon különböző véleményt megfogalmazó gyerekek kerülnek össze egy csoportba. Háromlépcsős interjú A kooperatív tanulás egyik módszere. Csak akkor beszélhetünk kooperatív tanulásról. Szerepkártyák Az egyéni felelősség ezen keresztül tud megvalósulni. amely az egyén fejlődését a csoport értékelésében is megjeleníti. Hatékony tanulásszervezési módszerek Véleményvonal A csoportalakítás egyik módszere. Búcsúüzenet Szakértői csoport Fejlődési pont A kooperatív tanulás értékelési módszere. ha ezek megvalósulnak. melynek lényege. melynek lényege. hogy a csoporttagok egy-egy rövid üzenetben megfogalmazzák miért volt jó egymással együtt dolgozni. majd a párjuktól hallottakat megosztják az egész csoporttal. A kooperatív tanulás egyik módszere az új csoportok szervezése előtt. tudásukat egy témáról. akik azonos adott problémát dolgoznak fel. melyben csoporton belül először a párok osztják meg egymással gondolataikat. A kooperatív tanulás egyik módszere. Alapelvek A kooperatív tanulás lényege.IV. annak lesznek szakértői. melynek lén yege. hiszen a csoport minden tagjának saját feladata van. hogy egy feladatra új csoportokat hoz létre.

a. i 191 . Ezután osszuk a dar abokat négyfelé. és tegyük őket négy borítékba. f. Boríték A benne lévő darabok 1 2 3 a. e d. és a vonalak mentén daraboljuk fel őket.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T2 – Feldarabolt négyzetek a c b k d a i f e f a j A feladat menete Vágjuk ki a fenti négyzeteket. a. c j.

hogy a borítékot jól nézzék meg miután kivették belőle a darabokat. A feladatot akkor teljesítették. ha minden csoporttag előtt ott van egy összerakott négyzet. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra. f.  Társaitól senki nem vehet el darabokat csak akkor. ha félbeszakítanak segíteni a többieknek abban. hogy ne térjenek el a feladattól átfogalmazás (azaz saját szavaiddal megfogalmazni. hogy melyik darabra lenne szükségük!  Társainak adhat darabokat. amit más mond. ha bennünket elismernek türelmesen várni és törekedni arra. hogy ne várakoztassunk meg másokat segítséget kérni. hogy megértettük őt)  figyelemmel kísérni a csoportmunkát és hozzászólni.  A csoportok a náluk lévő darabokból az ismertetett szabályok szerint négy egyforma méretű négyzetet raknak össze.IV. és segítséget adni bocsánatot kérni és megbocsátani a többieket részvételre buzdítani és elfogadni a buzdításukat kérdezni és válaszolni nemet mondani és megérteni másokat. ha a segítségünket megköszönik figyelmesen hallgatni másokat elismerni. hogy a másik ellenőrizhesse. Hatékony tanulásszervezési módszerek 4 b. ha nemet mondanak utasításokat adni és követni az utasításokat finoman félbeszakítani másokat és elfogadni. Szabályok:  Tilos megszólalni!  Mutogatással sem jelezhetik. ha azt a társa előzőleg felajánlotta. és képesnek lenni arra. k A diákoknak a következő utasítást adjuk:  Minden csoport négy borítékot kap.  A csoport tagjai húznak maguknak egy borítékot. T3 – Spencer Kagan: A csoportmunkához szükséges alapvető készségek              megköszönni a segítséget és elfogadni. ha szükséges  humorérzék  az időhatárok betartása T4 – Az inklúzió céljait különösen jól szolgáló struktúrák* KOOPERATÍV STRUKTÚRA Ablakok A kerekasztal egyetért Azonos/különböző Bátorító korongok Beszélő korongok Csoportban–párban– egyedül Csoportinterjú 192 A másik megismerése A másik elfogadása Együttműködés Tekintettel a másikra A másik támogatása . nem maradt-e benne még bármilyen kis darab.

S. 2001 193 . aztán mondom Edzés párban/Ellenőrzés párban Feldarabolt négyzetek Diák-kvartett Dobálós Hasonlók csoportja Háromlépcsős interjú Indián beszélgetés Kerekasztal Költs el egy húszast! Közös megegyezés Megbeszélés párban Párok Sarkok Szóforgó Találj valakit! Tálcán a megegyezés Vakhernyó A másik megismerése A másik elfogadása Együttműködés Tekintettel a másikra A másik támogatása T5 – Fekete és fehér diákok teljesítménye kooperatív tanulással és nélküle Ugyanazon diák teljesítménye ugyanazon tanárnál és tantárgyból Forrás: Marzano.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben KOOPERATÍV STRUKTÚRA Csoportprojekt Előbb dicsérj.: Classroom Instruction.

10. hogy miért? 3. hogy egyetlen csoporttag sem lehet sikeres valamennyi résztvevő csoporttag sikere nélkül. párhuzamos interakciók. 4. párhuzamos interakció azt jelenti.IV. egyéni felelősség. A differenciálásnak melyik megközelítését tartja a legjobbnak: különböző tanulók különböző módokon. 3. 8. négy alapelv: építő egymásrautaltság. építő egymásra utaltság erős változata azt jelenti. hogy együtt tudjanak dolgozni? 5. Mit gondolnak. I A H I A koH A H Az I Ha az I A H Az I A Nem A csoportszerepeknek csak akkor van értelműk. 2. 9. beszélhetünk kooperatív tanulásról. egyenlő részvétel. 6. frontális tanulásra is jellemző az építő egymásra utaltság. ami aggasztja Önöket? 194 . Hatékony tanulásszervezési módszerek T6 – Ellenőrző feladatlap megoldása a kooperatív tanulás alapelveihez 1. A tanulóknak különböző stílusuk és intelligencia-erősségeik vannak. Milyen típusú szociális készségekre van a tanulóknak szüksége. tevékenység is társul hozzájuk. I T7 – Kérdések a kooperatív tanulásról való gondolkozáshoz 1. Mit tartanak a legizgalmasabbnak a kooperatív tanulásban? Mi az. operatív tanulás és a csoportmunka között nincs különbség. 7. miért a hagyományosan leggyengébben teljesítő tanulók mutatják a legnagyobb fejlődést a kooperatív tanulásban? 2. akkor is működhet sikeresen a kooperatív csoport. párhuzamos interakciók növelik az egyidejűleg aktívan kommunikáló tanulók számát. Mit gondolnak: a kooperatív tanulás minden tanulónak vagy csak néhánynak felel meg? Magyarázza meg. egyenlő részvételt a szerepek elosztásával és munkamegosztással lehet elérni. egyéni felelősség hiányzik. ha a négy alapelv együttesen nem érvényesül. hogy mindenki egyszerre beszélhet. vagy valamennyi tanuló sokféle módon történő tanítása? Miért? 4. 5. ha konkrét feladat.

miért ez a véleményük! 9. mint a tananyag elsajátítása. Véleményük szerint a négy alapelv közül melyiknek van a legnagyobb hatása a diákok tanulására? Melyik a legkevésbé fontos? Miért? 11. Rosszat teszünk velük. hogy még fontosabb a diákok számára. ha azt állítjuk. Mikor utasítanák az egyes csoportokat. és mikor kérnék arra őket. hogy projektjüket mutassák be az egész osztál ynak. Mit jelent. Egyetértenek. ha egyik tanítványa kijelentené: „Nem akarok ebben a csoportban dolgozni”? Indokolják is meg válaszukat! 8. Hogyan reagálnának. tapasztal atok tervezője. Mi a véleményük: a csapatépítés a) alapvető fontosságú. hogy más csoportoknak mutassák be? Írják le mindkét megoldás előnyeit és hátrányait! 13. b) segíteni tud vagy c) szükségtelen? Magyarázzák meg. A diákoknak meg kell tanulniuk versenyezni. Mit tudhat meg abból. hogy belehallgat. ha az építő egymásrautaltságot erősítjük bennük az osztályban. de lehet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 6. vagy nem értenek egyet ezzel a kijelentéssel? Miért? 10. odafigyel egy csoport beszélgetésére? Mit tehet az újonnan megszerzett információval? D2 – Feldarabolt négyzetek 195 . mint az ismeretek és a tudás közvetítője? 14. A szociális készségek elsajátítása legalább olyan fontos. Egyetért vagy nem ért egyet ezzel a megáll apítással? Miért? 12. hogy a kooperatív tanár inkább a tanulási élmények. Miért számítanak fontos élet-készségeknek a csoportmunkával kapcsolatos készségek? 7.

hogyan állíthatná össze a négyzetet? Hogyan oldotta meg végül a feladatot?  Mit tett. Hatékony tanulásszervezési módszerek D3 – Megfigyelési szempontok a feldarabolt négyzetekhez      Hogyan reagáltak.IV. aki legelőször elkészült a négyzetével?  Volt-e olyan. aki irányítóvá vált a csoportban? Hogyan irányított?  Milyen volt a hangulat a csoportban munka közben? 196 . akinek nehezebben látta át. amikor kinyitották a borítékot? Hogyan indult el a munka? Milyen módon segítették egymást? Mennyire tartották be a szabályokat? Volt-e olyan.

Ha a négy alapfeltétel közül valamelyik nem érvényesül. hogy a kooperatív tanulási miért hatékonyabb. ezt csoportmunkának és nem kooperatív tanulásnak hívjuk. mint a csoportos. Ha a „s oros” interakciókat alkalmazó óravezetés helyett a „párhuzamos” óravezetést alkalmazzuk. Ha például egy csoportnak olyan feladatot adunk. A csoportos munka pedig jobb a frontális óravezetésnél. amelyben se szerkezeti felépítés. Tehát kulcsfontosságú jól alkalmazni a párhuzamosság elvét. mint a nagyobb csoportok. Ha minden más tényező azonos. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. Ha a tanár módosítja valamelyik jól bevált kooperatív módszert. aki általában a tanár -. Az az idő is aktívabb részvétellel telik.  párhuzamos interakciók. mint az egy szálon futó interakciónál. akkor a páros munka jobb. Így az egy főre jutó idő jelentősen megnő. Párhuzamos (egyidejű) interakciók:  Együttműködő tanulás közben a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. amikor a diák a társát hallgatja. akkor egyszerre az osztály fele beszélhet. hogyha valaki közvetlenül szól hozzájuk.  egyenlő részvétel. az előbbinek a 15-szöröse lesz. hiszen az egyes szereplők egymás után „lépnek színre”. se pontosan meghatározott szerepek nincsenek. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 197 . Ez az egyik magyarázata annak. hogy míg egyes diákok sokat dolgoznak. vagy újat akar alkotni. s amikor a tanár szólítja. azt a négy alapfeltételt érvényesítve teheti. mint a h agyományos tanítás. Ez tehát egy szálon futó interakció. A csoportmunkából hiányzik az egyéni felelősség. amely segít kihasználni a k ooperatív tanulás összes előnyét. így előfordul. hiszen a tanulók sokkal érintettebbek. vagyis hiányzik az „egyenlő részvétel”. a többiek a háttérbe húzódva csendben megpihennek. mintha a terem egy távoli pontján valaki éppen a tanárral beszélget.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A) Alapelvek A kooperatív tanulás négy alapelve:  építő egymásrautaltság. akkor nem beszélhetünk kooperatív tanulásról. (például a tanulókat párban dolgoztatjuk).  A hagyományos módszereket alkalmazó tanórán általában csak egy ember beszél. A kisebb csoportok jobban működnek.  egyéni felelősség. akkor a diák is szót kap.

hogy egy kalap alá vesznek társaimmal. vagy azoknak a csoporttagoknak a számával. az érvényben lévő szabályok értelmében az egyes csoportok addig nem dolgozhatnak a következő feladaton. ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. Építő egymásrautaltság létrehozható megfelelő értékelési módszerekkel is (a csoportpontszám a tagok pontszámának átlagával azonos. amíg minden egyes tag be nem fejezte saját feladatát). hogy ők is teljesítsék a feladat rájuk háruló részét. Az építő egymásrautaltság minősége jelentős mértékben befolyásolja a csoporttagok egymás iránt tanúsított segítő. mindent elkövetek. akik teljesítettek egy előre meghatározott kritériumot. Ha tudom például. segédanyagok megfelelő alkalm azásával is. ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése egymással szorosan összefügg. azaz pozitívan korrelál. Támogatom és segítem őket a közös siker érdekében.IV. A pontszám megállapításának további lehetséges módjai:  a tagok által befejezett munkák közül véletlenszerűen kiválasztunk egyet. ha az egyik diák fejlődéséhez egy másik diák fejlődése társul. Az építő egymásrautaltság kialakulásával párhuzamosan születik meg a diákokban a kooperatív viselkedésre késztető bajtársiasság érzése. Erről akkor beszélünk. célok. a segédanyag mennyisége korlátozott. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. Az építő egymásrautaltság megfelelő feladatszerkezetekkel kialakítható (adott az osztály és a csoportcél. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 198 . Hatékony tanulásszervezési módszerek B) Építő egymásrautaltság Az építő egymásrautaltság a kooperatív tanulás alapelve. munkamegosztás van csoportszinten és egyéni szinten egyaránt. ennek pontszámát nevezzük ki a csoport pontszámának  a csoportban elért legalacsonyabb pontszám lesz azonos a csoport pontszámával. Építő egymásrautaltság kialakítható még szerepek. Az egymásrautaltság erősödésével párhuzamosan a kooperatív magatartásforma egyre kifejezettebbé válik. bátorító magatartását.

Másik a feladatért felelős módszer a csoporttagok azonos feladaton dolgoznak. és csoportos értékeléssel is jutalmaznak. (Slavin. pontfelelős módszer. mint amennyi az ő része a közös feladatból. rám pedig a személyes elszámoltatás legenyhébb formája sem vár. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. A diákokra úgy is részesedhetnek a közös felelősségben. Az olyan módszerek. Ebben az esetben például a csoport valamennyi tagja teljesen egyedül megír egy tesztet. de az egyes diákokat nem teszik felelőssé azért. Az igavonó jóval többet dolgozik annál. A diákok tudják.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben C) Az egyéni felelősség Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez. Alkalmazhatunk olyan szabályt is. hogy a csoport egyes tagjainak teljesítményét a csoport többi tagja pontosan ismerje. így mindenki a kész feladat pontosan meghatározható részéért felelős. egy csapásra minden megváltozik. de munkamegosztás van. melyek ugyan a csoportoknak tűznek ki célt. Bármely formáját is választjuk a személyes felelősség kifejezésének. és mindenki a saját részfeladatáért felel. mi az. hogy ha tagja vagyok egy csoportnak. a csoport a munka végén közös jegyet kap. Ha azonban megjelenik az egyéni felelősség. hogy a csoport által beadott kész munkát részfeladatonként osztályozzuk. akkor fejlettségemtől függően . aki a feladat megoldása érdekében a kisujját sem mozdítja. hogy a csoport közös céljához hozzájáruljanak. Ha nem az egyéni teljesítmények alapján értékelünk. elengedhetetlen. hogy pontszámával ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez. amíg az előző feladatban mindenki meg nem oldotta jól a saját részfeladatát. a diákok tanulmányi eredményeire nincsenek tartós hatással. egyes diákok könnyen potyautasokká vagy igavonókká válhatnak.mással fogok foglalkozni. 1983) Az egyéni felelősségvállalásnak a feladat tartalmától és az alkalmazott kooperatív módszertől függően több formája is lehet. majd a csoport eredményét a tesztpontok összeadásával vagy átlagolásával számoljuk ki. Potyautas az a diák. amely szerint a csoport addig nem foghat hozzá a soron következő feladathoz. Nyilvánvaló. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 199 . amiért csak ő felelős. Az egyik az ún.

Előzetes átgondolás híján egy kellően heterogén csoportban az önkéntes részvételből az egyenlőtlen részvétel lesz. A félidő módszer (amelyben először a pár egyik. amikor csak lehet. Kérdés: * Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. m ivel ezek valódi kooperatív módszerek. ha a páros megbeszéléseket. hogy tanulnak is. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 200 .IV. de azt is elvárjuk tőlük. Az aktív diákok valószínűleg jobban élvezik az egész folyamatot. A részvétel a siker elengedhetetlen feltétele. A részvétel szorosan összefügg a sikerrel. hogy hozzájáruljanak a munkához. hanem egyenlő részvétel kritériumának is megfelelő állapotot teremt az osztályban. és az osztály nagyobb hányadának válnak hasznára. Az egyenlő részvételt általában a következő módokon lehet elérni:  a szerepek elosztásával  munkamegosztással. az egyenlő részvétel magától nem jön létre. hogy egyenlő arányú-e a részvétel. de az egyenlőség feltétele nem valósul meg (a le gtöbb párosban általában az egyik fél jóval többet beszél. mint a másik). hogy éppen egyidejű interakciók zajlanak-e. a következő: Milyen módon vesznek részt egyenrangúan a munkában? Páros munkában a párhuzamosság kritériuma teljesül (a tanulók 50%-a egy időben fejezi ki gondolatait). majd másik tagja szerepel előre meghatározott ideig) nemcsak egyidejű interakció. A tanár tehát akkor jár el a lehető leghelyesebben. az egyenlő arányú részvétel pedig az egész osztály sikerének titka. hanem képességek szerint elosztani. vagy valami egészen más. A diákok ugyanis nemcsak szereplésre kapnak lehetőséget. Annak eldöntésére. Hatékony tanulásszervezési módszerek D) Egyenlő részvétel A részvétel a tanulási folyamat szerves része. A páros forgószínpad (a pár tagjai felváltva neveznek meg dolgokat vagy dobnak be ötleteket) ehhez hasonlóan működik. Ha nem készítjük megfelelően elő. A diákok akkor tanulnak. és valószínűbb. Az egyenlő részvétel nem azonos az egyidejű interakcióval. fel kell tennünk a kérdést: Az adott pillanatban az osztály hány százaléka vesz részt aktívan a munkában? A kulcskérdés annak megítélésére. A diákok képességei között lévő különbségek miatt sokszor tanácsosabb a feladatokat nem egyenlően. ha interakcióba lépnek egymással és a tananyaggal. A szerepelosztás részvételi normákat alakít ki. az előző két módszer egyikével helyettesíti.

hogy egyetlen csoporttag sem lehet sikeres valamennyi résztvevő csoporttag sikere nélkül. hogy mindenki egyszerre beszélhet. egyenlő részvétel. em beszélhetünk kooperatív tanulásról. 8. párhuzamos interakció azt jelenti. vagy hamisnak tartja őket! 1. 5. 9. kooperatív tanulás és a csoportmunka között nincs különbség. csoportszerepeknek csak akkor van értelműk. a az egyéni felelősség hiányzik. z egyenlő részvételt a szerepek elosztásával és munkamegosztással lehet elérni. tevékenység is társul hozzájuk. z építő egymásra utaltság erős változata azt jelenti. egyéni felelősség. 7. ha konkrét feladat. 10. frontális tanulásra is jellemző az építő egymásra utaltság. négy alapelv: építő egymásrautaltság. akkor is működhet sikeresen a kooperatív csoport. 3. párhuzamos interakciók. 4. ha a négy alapelv együttesen nem érvényesül. 201 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D5 – Ellenőrző feladatlap a kooperatív tanulás alapelveihez Az állítások mellé I vagy H betűt tegyen aszerint. hogy igaznak. 2. 6. párhuzamos interakciók növelik az egyidejűleg aktívan kommunikáló tanulók számát.

Gondolat Kiadói Kör. ha a Differenciálás és a Kooperatív tanulás foglalkozások megelőzik ezt. Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: Célszerű. amikor a csoportok projektproduktumaikat bemutathatják. együttműködés.IV. foglalkozástól. hogyan lehet megközelíteni egy témát a többszörös intelligencia szempontjából. A két foglalkozást egy 3. tartalma: Ismeretek a projektről – előzetes ismeretek. Projektterv készítése. elemzés is szintetizálás a projektről szóló szakirodalom alapján. A kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok Támogató rendszer: Differenciálás foglalkozás M. Kommunikációs készség különböző helyzetekben. Projekttervezésen és projektmunkában való részvételen keresztül megismerkedni a pedagógiai projekt működésével. 3–4. Tervezés. – Kerékgyártó Judit6 2 × 90 perc A projekt értelmezése. Budapest 2003. hogy erős intelligencia-területeiken tevékenykedhessenek. kövesse majd.* Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja: A modul témái. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. Ez időben olyan távol legyen a 2. Gyakorlatszerzés a pedagógiai értékelésben. Projekt I. Nádasi Mária: Projektoktatás. döntéshozás. hogy közben a hallgatók iskolai munkákkal is meg tudj anak ismerkedni. illetve szövegfeldolgozás. hogy a sajátos nevelési igényű és/vagy a más szubkultúrában szocializálódott gyerekek/diákok számára különösen fontos. Lényegkiemelés. saját élmény szerzése a projektmunkáról. lényegének és lépéseinek megismerése. kész projekttervek alapján. 6 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Keres zty Zsuzsa 202 . A két foglalkozás között projekt megvalósítása. és II. Tudatosítsák. Szerezzenek tapasztalatot arról.

majd a harmadik foglalkozáson lesz a projektproduktumok bemutatása. Ha az első foglalkozáson mindkét út jelen van. akik proje kttervek tanulmányozásával foglalkoznak.* A második foglalkozáson projektet terveznek. aki az SNI és egy. illetve projekttervek megismerésén keresztül bővítsék témajegyzéküket. a tervbemutatást segíti. Célszerű minél vegyesebb csoportokat létrehozni. hogy minden vegyes csopo rtban legyen (legalább) egy hallgató. hogy az előző feladatokban hogyan oszlik meg a csoport. mely idő lehetőséget biztosít arra. amely alapján ezt követően megvalósítják tervüket. A tanár tapasztalatai alapján dönt arról.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Módszertani ajánlás A két foglalkozás a folyamat indítása: előzetes tudás. kitekintve arra is. ez ugyanakkor nem feltétlenül igényel külön közbeiktatott foglalkozást. hogy az egyes életkorokban milyen témájú. mélyítsék ismereteiket. Megkönnyíti és eredményesebbé teheti a hallgatók munkáját. aki a más szubkultúrában élő diákok szempontjait érvényesíti. hogy legyen olyan. hogy a hallgatók a folyamatot végigjárják. az ismeretek kiegészítése a projektről. A párh uzamosan megjelenő eltérő feladatok is szükségessé teszik. a harmadik foglalkozás előtt azonban 2-6 hétnek kell eltelnie. azoktól a hallgatók munkavégzési idejének megfelelően lehet eltérni. projekttervezés. A sajátjától eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok érdekében különösen fontos figyelembe vennünk a többszörös intelligencia-elmélet gyakorlati konzekvenciáit. oda kell figyelnie a tanárnak arra. A produktumok bemutatásánál valószínűleg nélkülözhetetlen lesz a számítógép és a kivetítő. hogy a két ütem hogyan hangolható össze.* A foglalkozástervben szereplő idők iránymutatóak. hogy az első foglalkozáson kik azok. Az első két foglalkozás között lehetőleg ne teljen el több mint egy hét. A második foglalkozáson megszületett tervek megvalósításához is szükség van konzultációra. a témához kapcsolódó időkitöltő feladatunk. illetve a részfeladat ok egyeztetésére mindenképpen lehetőséget kell adni. 203 . de ennek lehetősége függ attól. valamint a vegyes csoportokat úgy alakítani. Ha a teremben egy projektor is van. illetve az elkészült fürtábrák és vázlatok bemutatására hogyan alakít csoportokat. Az első foglalkozás a hallgatók előzetes ismereteinek megfelelően lehetőséget ad arra. ha rendelkezésükre áll csoportonként egy-egy számítógép internethasználattal. hogy a projektről bővítsék. akik a szakirodalommal és kik azok. amelyet a gyorsabban haladóknak ki tudunk adni. Err e az elektronikus felületek jól használhatóak. jellegű projekteket célszerű tervezni.

IV.vása Szóforgó déseiket a projekttel és a TI gyakorlatával kapcsolatban! Először egyénileg. anyagok (mellékletek) 20’ Azon hallgatóknak. szövegfeldolgozással folytatjuk. C. C és D jelű csoporttagok először önállóan elolvassák a szövegüket. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Előzetes tudás előhí. anyagok (mellékletek) 10’ Gyűjtsék össze. illetve fogalmazzák meg kér. valamint a többszörös intelligencia (TI) elmé.D1 – A. akiknél nem tartjuk elegendőnek az előzetes tudást ahhoz. fejlesztendő készségek. fejlesztendő készségek. Ha több négyfős csoport dolgozik a szövegekkel. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Hatékony tanulásszervezési módszerek Foglalkozásvázlat I. Négyféle szöveget ajánlunk feldolgozásra szakértői mozaikban. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Új ismeret szerzése hogy tartalmas projektmunkát tervezzenek a projektről. akkor a négyfős csoportokon belül A.Önálló munka letével és gyakorlatával kapcsolatban eszükbe jut. B. Brain Stormmajd csoportban. zaik D szövegek a projektről T2 – Kiegészítő szöveg a projektről 10 Az alapcsoportokból kiválnak és a többi csoport azonos jelű tagjaival szakértői Lényegkiemelés  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. I. B. közösen kiegészítjük azt. ing Összegyűjtjük a csoportok munkájának eredményét. ami a projekttel. Szakértői mo. A szakértői mozaik szervezése függ a feladatot végző hallgatók számától. Ráhangolódás. 204 . Csoportforgó T1 – Lista a lehetséges projektekről 10’ II.

legyen készenlétben időkitöltő feladat. B-k csoportja. Továbbá a D3 melléklet olvasása – s annak végiggondolása. több lehetőség van a szervezésre: dolgozhatunk kevesebb szöveggel vagy dolgozhatnak párok azonos szöveggel – a lényeg az. D3 – Milyen projekttéma számíthatna a helyi diákok érdeklődésére? II.vázlatkészítés D3 – Milyen tek) tanulmányozása – legalább egy alsós és egy témahét terv –.Önálló szöveg.Elemzés.D2 – Kész feldolgozás. illetve mindenkinek a D3 melléklet elolvasászámíthatna a sa. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. közös vázlatot készítve felkészülnek a lényegének ismertetésére. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. amellyel a gyorsabban haladó szakértők még foglalkozhatnak. fejlesztendő készségek. Mivel a szövegfeldolgozás üteme eltérhet (a szövegek hosszúsága is eltérő). hogy milyen projekttémákat javasolnának. illetve most mivel egészítenék ki még a témajegyzéket és a kérdéseket. projekttervek A mellékletben szereplő projekttervek (alsós és középiskolás projektek. hogy a lépések – önálló feldolgozás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben csoportot alkotva (A-k csoportja. hogy Projekttervek tartalmas projektmunkát tervezzenek a projektről. témahe. a többi szöveg tartalmának meghallgatása – mindenki számára meglegyenek. ismerése meg. amelyek felkeltenék az adott település gyerekeinek érdeklődését. C-k csoportja és D-k csoportja) feldolgozzák a szövegüket. Javaslat az időkitöltőre: az előzőekben összegyűjtött kérdések közül mire kaptak választ a szövegből. helyi diákok 205 . 20’ Majd visszatérve az alapcsoportjukhoz a hallgatók ismertetik csoporttársaikkal Szóbeli tartalom a saját szövegük lényegét. összefoglalás Ha kevesebben vannak a szövegfeldolgozásnál. anyagok (mellékletek) 15’ Azon hallgatóknak. általánosí. a szöveg tartalmának ismertetése. akiknél elegendőnek tartjuk az előzetes tudást ahhoz. feldolgozása tás projekttéma személyenként érdeklődés szerint.

10 érdeklődésére? CsomagolópaKözös vázlat pír készítése Filctoll Csoportmunka Témagyűjtés Fürtábra készí. (Annyi példányt kell készíteni csoportonként. Logikai rendezés egészítsék ki azt tapasztalataik. lépések száma függ a csoportok számától) A csoport fürtábráját és vázlattervét annyi példányban készítik el.Csomagolópatése pír Kupaktanács Filctoll Osszák meg a hallgatók egymással kiscsoportban az elkészült vázlattervüket és Lényegkiemelés állapodjanak meg egy közös vázlattervben. vázlataik alapján.) Csomagolópapír Filctoll 5’ 206 .IV. megváltoztathatja saját fürtábráját a többi csoportnál szerzett megismerése egy marad (a tapasztalatok alapján.Eltérő megoldások Három megy. amennyire majd a bemutatás során szükség lesz. ahány vegyes csoportot fogunk alakítani a foglalkozás végén a bemutatásokhoz. majd ábrázolása fürtábrán. Hatékony tanulásszervezési módszerek Olvassák el a hallgatók a terveket. A témajegyzék és kérdések csoportosítása – fő témák és az azon belüli altémák meghatározása. Minden cso. Milyen szempontoknak kell megj elennie egy projekt leírásában? Gyűjtsenek projekttémákat a D3-as mellékletben megszólaló gyerekek érdeklődését felkelthetik 10’ Térjenek vissza a csoportok a foglalkozás elején összegyűjtött témajegyzékhez. port kiegészítheti. s készítsenek egyénileg egy általánosan használható vázlattervet a projektleíráshoz. 10’ A csoportok megosztják egymással csoportosításuk eredményét.

javaslatot tegyenek a kiegészítésre.Plakátbemutameretek és a gyakor. A B úton haladók ismertetik a csoporttal fürtábrájukat és vázlattervüket (tehát annyi munka kerül bemutatásra a csoporton belül. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. és értékeljék a B úton haladó csoport. fejlesztendő készségek.Szóforgó nése Csoportforgó Lényegi jegyek ki- Számítógép. Projektor 15’ 207 . hogy ismereteik alapján kérdezzenek. a projekt témájához Az ismeretek felele.frontális kapcsolódó összegyűjtött témajegyzék általunk kiegészített. anyagok (mellékletek) 10’ Az A és a B úton haladók vegyes csoportokat alkotnak úgy. I. altémák. vázlattervek D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez 10’ Csoportonként meghallgatjuk egy-egy A úton haladó hallgató értékelését a B Visszajelzés a vég. változtatásra. fejlesztendő készségek. A szakirodalmi is. milyen eredményre jutottak?  A projekt fogalmának meghatározása. Ráhangolódás. összedolgozott vál. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Érdeklődés megjele. rendszeretozatának kivetítése (fő témák.Frontális úton haladók csoporton belüli bemutatójának tartalmáról. zett munkáról Foglalkozásvázlat II. Elkészült fürtábrák.tás lati tapasztalatok összekapcsolása. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ahányféle B úton haladó csoportból jelen vannak a csoportban). Az új tartalom összefoglalása. anyagok (mellékletek) 10’ Az előző foglalkozáson végzett munka visszacsatolása. Az eddig A úton haladóknak az a feladatuk. Az otthoni munka eredményének összegyűjtése a csoportokon belül:  Milyen témának. kérdésnek néztek utána.venítése. hogy egy-egy csoportnak lehetőleg minél több alapcsoportból legyen tagja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. felvetődő kérdések) – ez az alapja az zése órán készítendő projekttervnek. minél többféle eredeti munka álljon rendelkezésre az új csoportban.

részfeladatok. érdeklődés alapján a csoportok megszervezése. * A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően  – változtatható. rendszeressége. hogy a projekt megvalósítására mennyi ideje van a Döntéshozatal csoportoknak (3-6 hét lehetőségeink szerint). Az új tartalom feldolgozása Idő 30’ Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.  anyaggyűjtés – források meghatározása. hogy a fő témák le legyenek fedve.Tervkészítés hoz. II. Meg kell határoznunk. határidők. egy-egy csoporthoz tartozzon egy vagy két fő téma. Hatékony tanulásszervezési módszerek  Mely témák feldolgozásával foglalkoznának szívesen a csoport tagjai? 5’ emelése Frontális Az együtt dolgozó csoportok megszervezése. hogy a végére teljes képünk lehessen a projektekről.  dokumentálás módja. Együttműködés A készítendő tervnek tartalmaznia kell: ______________________  a cél meghatározása. anyagok (mellékletek) A csoportok tervet készítenek az általuk választott fő téma/témák feldolgozásá. Csoportmunka Számítógép internet kapcsolattal csoportonként Csoportonként adathordozó lépések meghatározása.IV. A cél az. fejlesztendő készségek.  időterv.  produktum meghatározása. 208 .  felelősök.  kapcsolattartás módja. A témaválasztás.

ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Számítógép. rése. Ezen keresztül tanári segítséget is adhatunk további munkájukhoz. amikorra előzetesen bekérjük. Kommunikáció Értékelés D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez 10’ A tervbemutatók és értékelések alapján a további munkák. A bemu. anyagok (mellékletek) 20’ A csoportok bemutatják elkészült terveiket – kivetíti minden csoport. illetve a bemutatók sorrendjének kialakítására. hogy milyen formában.Frontális terv. ha háttérként minden csoport feladatai eredményét és dokumentációját az erre a célra kialakított elektronikus (pl.További munka tetése. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.: moodle) keretrendszeren adja le a kijelölt határidőig. (Megkönnyíti a munkát. milyen idő és eszközigénnyel kívánják munkájukat bemutatni. fejlesztendő készségek.A részek megisme. Célszerű vállalkozó hallgatókat felkérni az igények begyűjtésére. ismertetés projektor Az elvárások tudatosítása szempontok alapján. a technikai előkészítésre. tatáskor minden csoportnak legyen egy értékelő párja.) 209 . konzultációk egyez. megszervezése A csoportoknak határidő kiadása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. Az új tartalom összefoglalása.

Hatékony tanulásszervezési módszerek 210 .IV.

más gyerekek. Ezért tehát minden projekt szigorúan véve végtelen és ugyanakkor egyedi.  A tanórai keretek és a projekt.  Konkrét projektleírások. amelynek a középpontjában egy probléma áll. milyen hagyományait ismerjük?  Miért dolgozzunk projekttel a gyerek nézőpontjából?  Mi a tanár szerepe a projektben?  A projekt lépései.  Tanárok véleménye. hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása.  Projekttémák a gyakorlatban.  A projekt értékelése.  Gyerekek véleménye.  A fogalom meghatározása. nem lehet és nem szabad az egyetemi óra keretében mindet felhasználni! T1 –Lehetséges lista a projektről Mi jut eszükbe. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválasztása. hanem a konkrétság gazdagságában. Épp ezért azonos problémára épülő projektből sincs két egyforma. tudomány centrikus tanulásszervezésben épp a problémák konkrétságából és egyediségéből fakadó gazdagság vész el. akik dolgoztak már projekttel. amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik. tantárgyi vagy integrált projekt. hiszen más környezetben. más tanárok segítségével dolgoznak rajtuk.  Projektterv készítése. illetve áldoztatik fel a rendszerint készen kapott és csak elfogadandó általános érvényű igazságok oltárán. A bő kínálat a szakirodalmi hátteret is adja.  Hogyan jelenik meg a külvilág a projektekben. a teljes helyi tanterv projektben való feldolgozásáig – projektek az időben.  Gyakorlata a mai iskolákban.  Az órai projekttől a témahéten át az éves projektig. A trad icionális.  A projekt szakirodalma. IFA-OKI IFK 1991 211 . hiszen a projektekben a problémák nem absztrakt síkon jelennek meg.  Témaválasztások (tanterv.  Projektproduktumok. T2 – Kiegészítő szöveg a projektről A projektekről általában7 Mi a projekt? A projekt egy sajátos tanulási egység. kinek a nevéhez köthető. tananyagon kívül) – hogyan szervezzük a téma kiválasztását?  Jellemzői (ami nélkül nincs projekt). illetve milyen kérdéseket fogalmaznak meg a projektről?  Pedagógiatörténet – hol jelent meg a projekt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz A mellékletek közül a felhasználó oktató választhat.  Projektek a mindennapokban. akik dolgoztak már projekttel. 7 Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv.

élményeihez tapadó problémákból keletkeznek. A téma sokoldalú megközelítése sokszemélyű megközelítést is jelent. Inspiráló és tudatos tanári segítség kell ahhoz. A tervezés másik dimenziója maguknak az egyes projekteknek a megtervezését jelenti. Nevezetesen arra. hogy a tanulókkal közösen a probléma lehető le gtöbb vonatkozása a vizsgálódás mágneses erőterébe kerüljön. A kooperáció a tanári és tanulói szerepek különbözőségének érvényesülése mellett valósul meg. hanem egy ennél fontosabb dologra is. nem pedig hierarchikus munkamegosztásról van szó. a tanár irányító szerepe az együttműködés mozzanatában szinte észrevétlenül van jelen. A tervezés különös izgalma és mondtatni varázsa itt épp abban van. a projekt módszer alkalmazásával ezzel szemben valósággá lehet. hogy minden gyerek tehetséges lehet valamiben. hogy ez egyenlő felelősséggel és egyforma tudatossággal történik. Megszűnik a verbális képességek fölényhelyzete. A tervezés két fő dimenzióban történik. Az a megállapítás. hogy mint cselekvés kooperatív. Az első az egész folyamatra vonatkozik. Ezért aztán a projekt témájától függetlenül a szociális tanulás 212 . hogy megfelelően illeszkedjenek egymáshoz és a lehető legkisebb hézagot hagyják maguk között. biológiai. a verbalizmus uralmára és a receptív képességek dominanciájára építő tradicionális oktatásban humanista frázissá züllött. a választott megközelítési mód szellemessége és eredetisége. nem pedig pusztán azon ismeretekét és készségekét. feloldódik a közös tervezés. akkor ez az aspektus rendeli magához a különféle vonatkozásokat és ez is segít végül is elvágni a végtelenbe irányuló fonalakat. A projektek mint önálló macskakövek borítják ezt az utat és a tervezés dolga éppen az. A projektmódszer tudatos tervezést igényel. hogy mit tekintünk központi kérdésnek. Csakhogy épp mert kooperációról. hogy eltérő képességstruktúrák egyenértékű szerephez juthatnak itt. ha a tervezés a víz komplexumot kémiai indíttatással jeleníti meg a tanulási program egészében. hogy a diszciplinaritás jelen van – a projektmódszer esetében is éppen abban jut kifejezésre. (Így lehet eljutni például az ivóvíz tisztaságának hétköznapi kérdésétől a kémiai. cselekvés és ellenőrzés célorientált mozzanataiban. hiszen itt nem egyetlen etalon hitelesíti a tehetséget. a szavakkal való megformálás mellett a kézzel való megformálás. csakhogy elsősorban a tanulói tevékenységek tervezését. amelyeket egy uniformizált folyamat végén a tanulók igen nagy szórással sajátíthatnak csak el. Az előbbi példánál m aradva.) A projekt tehát – mint ahogy azt a bevezetőben már írtam – mindig komplex. A pontos megfigyelés. mind-mind egyenértékű szereplő lesz a közösen választott feladat közös megoldásában. amelyhez tanár és diák eg yaránt hordja az építőelemeket. hogy a projekt konkrét és egyedi – azaz az adott téma hely és személyek determinálta megjelenése – logikusan következik. amelynek során meghatározott ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. a jó szervezés. Abból. Az egyaránt persze nem jelenti azt. Hatékony tanulásszervezési módszerek Mindebből tévedés volna a projektmódszert valamiféle szabad asszociációs láncolatként – netán tanulói és tanári rögtönzések vagy csapongások egyvelegeként elképzelni. Olyan piramis. hogy a vizsgálat kiinduló és centrális kérdésének megválasztása véletlenszerű. Ez azonban nem azt jelenti. ökológiai és társadalmi vonatkozásokig. hogy a gyerekek maguk is hoznak macskaköveket. a valamiben több képességű társ vezetése melletti pontos kivit elezés.IV. az úthoz. A projekt konkrét gazdagságát és ennek kapcsán a megközelítési utak sokféleségét hangsúlyozva nemcsak a tematikai megközelítés különbözőségére és az ezek közötti választás lehetőségekre kell felhívni a figyelmet. hogy tehát az egyes projektek az utat kijelölő tanári inspirációk hatására részben – de olykor nagyrészt – a tanulók életéhez. A tantárgy-jelleg – az tehát.

Blokkosított vagy epochális időtervezésként említi ezt a szakirodalom. Az átlaghoz igazodó tanórai osztálymunka legnagyobb keserve éppen az. ugyanolyan algoritmusokat. Elveszti ezt az ornátust. mint a valóságos folyamat miatt érdekel bennünket.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben terepe is. mint amikor a hagyományos tanári szerep ornátusában kényszerül megjelenni. ha valaki akarja. nagylelkűségétől vagy hangulatától függjön. mennyit ad föl a pedagógusi autoritásból. hogy maga a módszer garantálja. A szakirodalomban attól függően. vagy éppen saját fogékonysága okán hangsúlyozandónak. hogy szabad belátásától. A projektnek ez a jellegzetessége maga is komplex. A tanár ugyanis ebben a partneri viszonyban inkább lehet önmaga. Csakúgy. Mert sem tehetségben. A tradicionális oktatás nehezen köt szövetséget ezzel a kontrollálhatatlan bőséggel. A tanár vagy a tankönyv nem egyszerűen információforrásként veszíti el egyeduralmát vagy vezető 213 . hogy közvetlen teremtő emberi kapcsolatokat nyerjen ezáltal. Ezzel szemben a projekt. amelynél az okokat vagy következményeket következetesen feltárni szándékozó kíváncsiság ne nyitná ki az iskola kapuit. úgy is megannyi iskolán kívüli forrásból árad. az iskola és az „Élet” közé emelt. mint az. mint kollektivizáló hatása. Ismét egy dialektikus ellentétpár. amelyen megtanulható az együttműködés. Magának a végr ehajtandó feladatnak a sokfélesége biztosítja a közös ügyhöz való hozzájárulás sokféleségét is. Ezzel már a projekt módszer újabb. de lehet mindennek az ellenkezője is. egyforma tempót követel. Mert a projekt módszer „rombol” is: az iskolán belül ledönti a tanórák közötti csengőszóból és nyúlfarknyi szünetekből emelt falakat. hogy tanórába zárná diákjait és önmagát. tapasztalatai. ahelyett. Jószerivel alig képzelhető el olyan projekt. Nagyon fontos. hogy az egyedinek és a kollektívnek. lehet a tanulói aktivitás életre hívója és megbecsülője. Projekt munkát szervezni és kivitelezni egyszerűen lehetetlen parancsnoki hídon állva. motiváltsága. lehet kooperatív műveletekre épített. Mert a kooperatív jelleg semmivel sem erősebb itt. hogy a szerző épp melyik ismérvet tartja valami miatt. vagy olyan kiindulási pontokat. Ezért a projekt módszer individualizáló jellege épp oly joggal hangsúlyozható. minden külön didaktikai erőfeszítés nélkül teszi lehetővé. igen fontos jellegzetességénél tartunk. a vezetésnek és vezetettségnek az egysége csorbát nem szenvedhet. sem érdeklődésben. Míg tehát egy hagyományos tanóra. Aki ugyanis projektet szervez. hogy bármely feladat megoldásához ö nmagunk keretein belül. épp mert komplex rendszerként szolgái tanulmányozásra. a szabad választásnak és a közös célra törekvésnek. És lerombolja a projekt módszer az iskola és társadalom. Nem így a projekt. eleve kizárja. hogy ki-ki a maga korábbi élményei. amelyek pillanatnyi kondícióinak megfelelnek. amely éppen életközeli problémákból indít. De ez a dialektikus egység nem is annyira a kommentárok. és minden résztvevő minden irányú tapasztalataira épít. gyengeségeink és erősségeink koordinátái között láthassunk neki. tehetsége és ambíciói birtokában válasszon olyan részfeladatokat. Az információ így is. hogy mindenkitő1 ugyanolyan megközelítést. Ezúttal a rombolás és építés ellentétéről lesz szó. sem az érzelmi viszonyulás árnyalataiban nem vagyunk soha azonosak. láthatatlanságában is erős falakat. ezért a legjobb kivitelezés szerint sem illik igazából senkire. amelynek nyomvonalai ne vezetnének az iskolán túlra. Mert az a fontos itt. de ezen belül az ügyhöz való egyéni hozzájárulások különbözőségének tisztelete is. sem ízlésben. Hogy ez a „bezárás” egyúttal felszabadulást jelent. hogy ki-ki a maga individualitását vigye a közös játszmába. amelyről végezetül szólni szeretnék. mint az a lehetőség. addig a projekt módszer a pedagógust jobban „bezárja” a diákokkal való partneri együttműködés viszonyrendszerébe. más-más aspektusra helyezi a hangsúlyt. talán mondani is felesleges. hogy a tevékenység belső szükségleteihez igazodó időkereteket nyerjen ezáltal.

hogy „a valamely közösségi helyzetből fakadó. Erre leggyakrabban az év vége táján. Ferriere. hogy a tanulókkal együtt. Hatékony tanulásszervezési módszerek szerepét. a begyűjtött tények értékelésében. John Dewey mellett talán legjelentősebb személyisége. mint egy tanár. C). Dewey szavaival élve a learning by doing jellegzetes példájáról. szívből jövő tervszerű cselekvés. aki azt az álláspontot hangoztatta. amelynek középpontjában a tervszerűen kialakított.IV. amely az iskolai tevékenység tipikus egységét jelenti. mérnök vagy szakács kompetensebb értékelő lehet. amelyek nagy súlyt h elyeznek az öntevékeny. Reichwein). amelynek teljes címe. a céltudatos tervezés hangsúlyozása. századi építészeti akadémiák munkájához. A törekvés számos rokon vonást mutat továbbá azon reformiskolák gyakorlatával. ami némiképp korlátozza a módszer pedagógiai hasznosságát. D) szövegek a projektről A) A projektoktatás8 A „projektoktatás” azt a törekvést takarja. Blonszkij.hu/reformpedagogia/index. adja a veleszületett – napjainkban sajnos gyakran elpazarolt – gyermeki képességek hasznosításának legfőbb garanciáját. amely évente ebben a formában legalább egy alkalommal ne szervezne valamilyen projektmunkát. A koncepció tanulással kapcsolatos fogalmai (pl. amelynek hatása a későbbi idők számos iskolakísérletében és több ezer tanulmányban is tükröződik. de az információk. az aktivitás. másoktól tanulni tudó tanár követésre motiváló emberi példájával gazdagítsa a diákokat. a kompetenciák valóságos társadalmi megosztottságának.i-dome. Azonban csak Kilpatrick korábban említett programadó írása nyomán vette kezdetét az a nagyarányú pedagógiai recepciós folyamat. a jelenlegi alternatív iskolák történeti előzményei és jelenlegi formái. Magát a projekt gondolatot nem Kilpatrick találta ki. valamilyen tárgyi vagy szellemi produktum létrehozására irányuló törekvés) számos rokon vonást mutat a munkaiskola különböző teoretikusainak (pl. problémaközpontú cselekvés gondolata áll. D1 – A). hanem sokkal inkább ezekben a tevékenységekben rejlő lehetőségekből nyert tanulási tapasztalat által. Makarenko. Adott esetben egy-egy részkérdést vagy összefüggést illetően egy erdész. úgymond: „helyretételében” is. A céltudatos tevékenység alkalmazása a pedagógiai folyamatban is utalt a koncepció legfőbb alapelvére. a nyári szünetet megelőző időben kerül sor. Azok gondolatai német közvetítéssel jutottak el később az amerikai műszaki főiskolákra. orvos. Gaudig. A projekt módszer lerombolja tehát a „mindentudó tanár” nimbuszát.és reformpedagógia a gyakorlatban http://www. Jelenleg szinte alig van olyan német középiskola. Kialakítása az amerikai Progressiv Education képviselője. Freinet) törekvéseivel. Wilhelm Heard Kilpatrick nevéhez fűződik. A projektoktatással a gyakorlatban leginkább a projekthetek formájában találkozhatunk. És ez azért van jól. A projekt-módszer. mert az annak során szerzett tapasztalatok és a megfogalmazódó következtetések ebben az esetben nem épülhetnek be szervesen módon az oktatás folyamatába. Ugyanis 8 Györgyiné Koncz Judit – Kasnya-Kovácsné Bakacs Judit – Kopp Erika – Németh András: Alternatív. A koncepció visszavezethető a XVIII. B). a Jenaplan szerinti csoportmunka) valamint a reformpedagógiai orientációjú falusi iskolai törekvésekkel (Haase. Scheibner. mert ez felel meg a valóságos emberi viszonyoknak. önképző jellegű tevékenységekre (pl. Kerschensteiner. A megfelelő vezetés mellett megvalósuló tervek nem csupán a rövidebb távú tevékenységeink céljainak teljesülése által biztosítják azok sikerét.php 214 . Landerzeihungsheimmozgalom. vagyis a pragmatizmus szellemében kialakított iskolai gyakorlatról van szó.” 1918-ban jelent meg The Project Method című tanulmánya.

Ebben az esetben a „célirányos cselekvés” egyben társada lmi szempontból is hasznos cselekvés formájában került megvalósításra. „Hogyan arat Jones úr új aratógépével stb. Nyilvánvaló. kézműves tevékenységekkel („Készítsünk vas alódeszkát”. tulajdonképpen a tankönyveket is eltették már. amelyek ennek ellenére természetesen megőrzik a projektmunka eredeti sajátosságait is. elsősorban receptív jellegű tanulási formák) megváltoznának. hogy az „hasznos célok” megvalósítására irányuljon. az elkészített különböző jellegű művészeti (képzőművészeti. Megkülönbözteti a tanulmányi kirándulással („Murphy asszony napraforgói”. a csoportok összeállításának szempontjai. amelynek keretében egy tanulócsoport feltárta az egyik osztálytársa családjában gyakori tífuszos megbetegedések okait. például amikor valamely rendezvény bevételéből lehetőség nyílik valamilyen karitatív akció támogatására. az osztályban folyó. vagy ökológiai. amely pedagógiai szempontból felhasználhatónak tűnik. szociális. Egyébként a projektek jelentős része egyébként is valamilyen kapcsolatban áll a környezetvédelemmel. „indiánprojekt”. kézzel fogható haszna is megtapasztalhatóvá váljon. videó) kézműves. Ezek minden elemükben és pontosan megfelelnek a Kilpatrick által megfogalmazott pedagógiai útmutatásoknak. „Dunai csónaktúra”. A projektmunka során az egyik finn iskola osztálya nag yszámú mérési eredmény alapján kimutatta a télen hosszabb ideig parkoló autók és mot orkerékpárok „bemelegítésével” és „melegen tartásával” kapcsolatos rossz szokások káros következményeit. „A szomszéd iskolákkal közös iskolai ünnep és kiállítás”) 215 . vagy táncjáték.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben ekkorra a dolgozatokat már megírták. A projektoktatás prototípusának ugyanis a Collings által leírt „tífuszprojekt” tekinthető. hogy a „tettesek” egy része a vizsgálatot végző tanulók családjához tartozott) jól érzékelhető szokásváltozások következtek be. ha az oktatás megszokott feltételei (órarend. Amennyiben a projektek alapján dolgozó iskolák esetében egyáltalán beszélhetünk hagyományos értelemben vett oktatásról. illetve valamely erre irányuló saját kezdeményezés megvalósítása. a jegyeket lezárták. Ennek előkészítésére tanárokból. tanulókból. A finn Rovaniemi Egyetem munkatársa. Az eredmények nyilvánosság elé tárására kidolgozott különböző (részben a helyi sajtó segítségével megvalósuló) akciók hatására az autótulajdonosok körében (elképzelhető. sem a tanárok sem a diákok nem motiváltak kellő mértékben a megfelelő szintű megvalósításban. Az egyes iskolákban megvalósított külö nböző projektek gyakran szabadidős tevékenység jelleget öltenek (pl. hogy a fenti szempontok ilyen mértékben történő érvényesüléséről csak a kimagasló színvonalú projektek kapcsán beszélhetünk. amikor a projektmunka során elkészített alkotás közvetlen formában is hozzájárul az életkörülmények javításához. kertészeti (az iskolakert vagy öntözőberendezés kialakítása) munkák. földrajzi jellegű terepgyakorlatok stb. amelyekből a tanulók kiválaszthatnák az érdeklődésüknek le ginkább megfelelő projekttémákat. és gondo skodott azok megszüntetéséről is. „Szerezzünk zenét”). A Collings által leírt projektek többsége jól érzékelteti azt az alapvető pedagógiai igényt. így mindenki leeresztett. Kyösti Kurtakko számol be egy ilyen jellegű környezetvédelmi projekt sikeréről. Ennek az időnek a hatékony kihasználása csak abban az esetben lenne lehetséges. Ezt követően több napon át folyhatna (lehetőség szerint több évfolyamot magába foglaló vegyes csoportok keretében) az „alkotás” elkészítése. esetleg szülőkből vagy külső szakértőkből álló munkacsoport dolgozhatná ki azokat a javaslatokat. amely közel áll az iskola hagyományos feladataihoz és annak valóságához is. például. olyan jellegű tevékenység is bevonható lenne. Ezt aztán az utolsó napon az iskolaközösség és a téma iránt érdeklődő külső résztvevők jelenlétében kerülhetne bemutatásra: egy kisebb színdarab. akkor az gyakran nem más. „őshüllő-projekt”) való elmélyült foglalkozás. amelyek jelentős mértékben hozzájárultak a levegő minőségének javulásához. fotó. eredményeit bemutató előadás vagy kiállítás keretében. illetve viszonylag könnyen megvalósítható. A „célirányos cselekvést” gyakran összekapcsolják azzal az elvárással.). és valóban projektek keretében folyna a munka. Ez jelentkezhet közvetett formában. mint valamilyen érdekes dologgal (pl. „Csibeetető készítése”. Ennek hatása természetesen közvetlen módon is jelentkezhet. Ebbe a körbe minden. vagyis annak eredményeként valamely adott napi vagy heti munka konkrét.

Feladatok (témák) megkeresése: társadalmi szempontból is jelentős tapasztalatok megszerzésére alkalmas problémaszerű helyzetek keresése. hogy az milyen mértékben válik az „iskolai eljárások jellegzetes elemeként” (Kilpatrick) az oktatás szerves részévé. és ügyelünk arra is. a résztvevők érdeklődésével. 4. A folyamat során jelentkező különböző problémák (konfliktusok. hogy 216 . az ezzel összefüggésben publikált számos példa azt bizonyítja. „Játék a szabadban”) és történelmi témák elbeszélésével („Ball adák és dalok”. főbb lépéseiben megtervezett és elfogadott feladatok kerülnek megvalósításra. a résztvevők általi közös tevékenység keretében meghatározott. 3. és szükség esetén az eredeti terv rugalmas módosítása. Lehetőség szerint „minden érzékszerv” bekapcsolása a tevékenységbe. Kivitelezés: cselekvő együttműködés – a probléma jellegének megfelelő taneszközök. az önállóság. Tervezés: a problémamegoldás. kommunikációs és tevékenységi formák kialakítása a különböző tantárgyi ismeretek integrációja az összefüggések felismerésére irányuló gondolkodás fejlesztése érdekében. A továbbiakban tekintsük át ennek ideális esetben megjelenő főbb metodikai lépéseit. A projektoktatás elméleti-koncepcionális továbbfejlesztése. valamint közösségi-. Amennyiben azonban a projekt fogalom határait nem rajzoljuk túl szélesre. A végső eredmények: kiállítások. Projektoktatás – metodikai lépések. a tervszerű cselekvés. amely egyben lehetővé teszi a tevékenység során megjelenő műveltségtartalmak hatékonyabb elsajátítását is. viták. a mindennapi élettel.és kommunikációs képesség (tovább) fejlesztését. 2. Hol húzhatók meg a projektoktatás határai? Az számos tényezőtől függ. Mindezen sikeres elemek ellenére jogosnak tűnik Benner és Ramseger azzal az illúzióval összefüggő figyelmeztetése. pedagógiai jellemzők (Herbert Gudjons nyomán): 1. akinek legfontosabb feladatai: a tanácsadás.” A módszer főbb jellegzetességeit az alábbi definíció segítségével összegezhetjük: A projektoktatás tanítási-tanulási folyamat megszervezésének az a formája. Ehhez a Herbert Gudjons különböző koncepciók elemzése alapján megfogalmazott négy alapvető fokozatát használjuk. a koordináció. amelyek lehetővé teszik a problémamegoldó gondolkodás. beszámolók. feltétlenül szem előtt kell tartanunk egy fontos „belső határt”. illetve azt egy ötödik elemmel is kiegészítjük. A tanár a folyamat irányításának legfőbb felelőse marad. Továbbfejlesztés: szükség szerint az értékelés eredményei – a felvetődő kérdések és további feladatok – nyomán új projektek kidolgozása és/vagy az eredmények felhasználása a különböző tantárgyak és műveltségtartalmak továbbfejlesztése érdekében. illetve az egyes részcsoportok szintjén történő reflexív megoldása. hogy a „célirányos tevékenység” pedagógiai szempontjai is érvényesüljenek. a kooperációs. illetve a közös tevékenység céljára alapozódó folyamat kialakítása az egymásra épülő lépések egymásutánjának részletes megtervezésével.IV. Emellett ezek megvalósulása során. 5. bemutatók keretében történő nyilvánosság elé tárása. a segítségnyújtás. Felülvizsgálat: az elkészült alkotás és az elkészítés folyamatának csoportszintű értékelése. különböző munkatechnikák. és a bátorítás. Hatékony tanulásszervezési módszerek játékkal („Szobai játékok”. már a „tífuszprojekt” esetében is megfigyelhető a társadalmi körülmények jobbá tételére irányuló törekvés. hogy a hagyományos oktatás megújítására irányuló törekvései a projektoktatás legkiválóbb hagyományaira is épülhetnek. amelyben a művelődési folyamatok részeként olyan konkrét. amelyekkel az iskolán kívül még maguk a felnőttek sem találkoztak. amelyek kapcsolatban állhatnak valamilyen konkrét helyzettel. a feladatok megoldásának tárgyi nehézségei) az egész. „Képek”) kapcsolatos projekteket. Ez abban nyilvánul meg. amely szerint „a tanulók az oktatás során olyan feladatokat és problémákat is képesek lennének megoldani.

hanem bizonyos „külső határokat” is figyelembe kell venni. A különbség csupán az. az iskolakezdés időszakában. és az irányítással és a felügyelettel összefüggő problémák megléte is. Már Kilpatrick programadó munkájában is említést tesz a különböző külső határokról. és ebben az oktatás különböző új formáinak kipróbálására viszonylag széles tér biztosítására. a tantervek és iskolai programok új formáiban. A reformpedagógiai szempontok alapján megvalósuló fejlesztés során ezzel összefüggésben az alábbiak figyelembevételét javaso lja: „Figyelmet érdemelnek azok a változtatások. lehetőség szerint az osztályterem belső terének felosztásában illetve átrendezésében bekövetkeznek. jóllehet ezzel kapcsolatos elképzeléseit nem fejti ki részletesen. esetleg az iskola építészeti megoldásaiban. hogy a tanulás egészét nagyszámú projektre alapozott választási lehetőségek alapján alakítják ki.) figyelmet érdemel továbbá a hagyományból fakadó ellenállás. szabadon is megvalósuljon.. a tanár által vezetett tanulási folyamat. hanem számos különböző „kidolgozott módszertani eljárás” áll a rendelk ezésünkre. Ezeknek a megfelelő kritikai szemlélettel történő felhasználása. a ta nkönyvek. a matematika és az idegen nyelvek oktatása kapcsán). hogy már nem csupán egy. Természetesen ez a belső határ nem tekinthető merev formának. az iskolát fenntartó adófizető. hogy az iskola minden megnyilvánulási formájával összefüggésben eredményesen használható. projekt formájában. Csak ez után lehetséges. amelyek a terv megvalósulása során az osztályok bútoraiban és egyéb berendezésében. hogy valamilyen öntevékeny és önművelő tevékenység magasabb formájaként. tudatosan és értelmesen megválasztott eszközeként. illetve folyamatos gyakorlás során valósíthatók meg (pl. de mindezek közül leginkább abban a megváltozott beállítódásban. ami teljesítményként kívánatossá válik. a nem megfelelően kiképzett és alkalmatlan tanár.. Kétségtelen. Az alternatív iskolák például oly módon valósítják meg Kilpatrick elképzeléseit. hiszen a projektmunkára való ráhangolásnak az oktatás gyakorlatában különböző fokozatai vannak. Az azonban kétséges. Skiera Ehrenhard 217 . Az alternatív iskolák és a hagyományos reformpedagógiai orientációjú iskolák egyaránt törekszenek szervezeti kereteik kitágítására. Ugyanis ezzel összefüggésben nem csupán a „belső”.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben ezek az oktatási célok sok esetben csak tervszerűen felépített oktatási folyamat keretében. a jól kidolgozott módszertani eljárás hiánya.” Az idézetben megfogalmazódó megállapítások mind a mai napig aktuálisak. saját viszonyainkhoz alkalmazkodó módon történő felhasználása azonban továbbra is fontos feladatnak tekinthető. hogy a projektoktatás különböző formái a sokszínű iskolai élet kialakításának is elengedhetetlen eszközei. (.

akkor a felnövekvő nemzedék rosszkedve. 1999) 9 Hegedős Gábor – Mayer Ágnes – Szécsi Gábor –Zombori Béla: Projektpedagógia. 1988. (N. 1986) A projektpedagógiának a gyakorlata olyan. a pedagógia és pszicholó gia kutatásának eredményei. és a szocializáció útján öröklődik. Az ott felsoroltak lehetővé. Örökké fáradtak. természetessé válik. 1989) Ha az iskola nem mérsékli önmagát. mind a szülő. A kizárólag verbalizmusra támaszkodó túlképzésnek egyetlen szereplője sem érzi jól magát. Megjelen nek-e az általános pedagógiai célkitűzésektől eltérő célmegfogalmazások a projektpedagógiában? Igen is. sportolni. (N. a gyermek által már amúgy sem kedvelt rátanulással megfosztja a személyiségfejlesztésben oly fontos játék és közös tevékenységek lehetőségétől.. ahogy saját korosztályuktól elvárható.” (Szabó. szabadidejük alig van. de az oktatás folyamatának szervezése olyan tantervi kereteket biztosít. ezt az értéktelenséget közvetítve a szülőknek és számon kérve tőlük.) Végül. Tanítani annyit jelent. az együttműködésre alapozott nevelés. amelyeknek mind a pedagógus. mint növekedés. idegesség. mert már rég az iskola elvárásainak és nem a gyermekének akar megfelelni. Az iskolában csak a produktum. „Az ember elsődleges természetében in potencia benne van a fejlődés.” (Deli. oktatás önmagában hordozza a gyermekközpontúságot. otthon a háztartásban ritkán segítenek. Hatékony tanulásszervezési módszerek B) Érvek a projektpedagógia alkalmazásához9 A stratégia az oktatásban (a nevelésben) sajátságos célok elérését szolgálja. a pedagógiai gyakorlat tapasztalatai milyen változásokat indukálnak a nevelés folyamatában. A lemaradót felzárkóztató programok címén. ami a könyvben van. megfosztva a „lemaradókat” a kortársi referenciákban meglévő nevelődés lehetőségétől. (Vekerdy. nem enged be falai közé „új” tanítási-tanulási stratégiákat. amelyet korai szelekcióval erősítenek. A 9-13-17 éves gyermekek többsége szorong. és nem az ember az érdekes. Nem. A pedagógusképzésben megtanult. negatív tanulási viszonyulása állandó sul. Az érdeklődésre. a gyakorlatban nem realizálódnak. A jó képességstruktúrával rendelkező gyermektől terhelhetősége miatt egyre többet követel az iskola. hogy a társadalmi kihívások. mint sajátos célt. 1999) Az iskolai kihívásokat a társadalom rosszul értelmezett elvárásai gerjesztik. 1933. Tanítóképző Főiskolai Kar. Kollár és mtsi. hogy .Elmondjuk. ahol a gyermekekre vonatkozó alapelvek automatikusan érvényesülnek. A felmérés szerint társas kapcsolataik nem fejlődnek úgy.) A bevezetésben már írtunk arról. ahol ezek az alapelvek az elmélet szintjén maradnak. Az értékekre nevelő. a most említésre kerülő szempontok szükségszerűvé teszik a projektpedagógia alkalmazását. 16. fejfájás. Kollár és mtsi. Kecskemét 2002. 1997. (Hentig.IV. mert a hagyományos oktatás alapelvek szintjén deklarálja az egyéni és életkori sajátosságokból adódó oktatáselméleti alapelveket. az értékteremtő iskola a tanulási korszak elején szembesíti a gyermekek egy részét saját értéktelenségével. vonja le következtetését az ELTE társadalmi és neveléspszichológiai tanszékének kutatócsoportja.) Dewey szerint a nevelés nem más. A projektpedagógiában a gyermek elsősorban fejlődik és nem fejlesztik. II. hasfájás figyelhető meg náluk. 64. meg nem is. kirándulni nem járnak. 218 .. A családon belüli nevelés alárendelődik az iskolai követelményeknek.. Rosszkedvű és rossz idegzetű nemzedék nő fel. (Dewey. mind a gyermek igyekszik megfelelni. a továbbképzésben megerősített deklarált pedagógiai alapelvekből a gyakorlatban csak a tanítás marad. nem érzi jól magát a szülő. az aktivitásra. Már az elemi szinten elkezdődik egy túlképzés.

A tág értelmezésben a tanulás új tapasztalatok. új tevékenységek elsajátítását. az oktatás. a termelés szintén újfajta elvárásokkal lép fel az oktatással szemben. Az iskola céljai és feladatai a nevelés. új ismeretek. 1997) A magas szintű tudás megszerzése már önmagában nem elegendő. A spontán tanulásnál nem a tanuláson van a hangsúly. hogy a projektpedagógia helye. mint mennyiségi mutatóik determinálják. A merev hierarchiák helyett a nagy vállalatok is igyekeznek gyors reagálású egységeket bevetni a gyilkos versenyen. Ezek fejlesztése az alternatív lehetőségeket is tartalmazó csoporttevékenységekben valósítható meg.: a játék. Amíg tegnap még elegendő volt a hasonló szakmában tanúskodók 'kollégiuma'. Erről Magyari Beck István így ír: „Ám a tudományok ilyen eseti kölcsönhatása érthetően új tudományszervezeti formákat is követel. Mellőzve a hierarchiát. A döntési képesség és az érzelmi stabilitás (érzelmi intelligencia) kialakítása elengedhetetlen követelménnyé vált. a tanítás és a tanulás folyamán és folyam atában konkretizálódnak. a tudományos kutatás is fellép a maga igényével. miként az említett 'kollégium'. A mi felfogásunk a nevelődésre. Az osztálykirándulásokon ennek ellenére mégis rengeteg tapasztalathoz. Szűkebb értelemben az iskolai követelmények. az alacsonyabb döntési szinteken lévőknek kell vállalniuk a felelősséget. más személy által meghatározott. az örömforrás. hisz a vállalatok egyénenkénti gazdasági sikereit sokkal i nkább fejlesztéseik. A tanulás az egyénben nem tudatosult kísérő jelensége valamely tevékenységnek. A tanulók többsége nem azért megy szívesen osztálykirándulásra. Pedagógiai értelemben akkor beszélünk tanulásról. A tanulásban való részvétel szerint a tanulás lehet:  próba-szerencse. A tanulás értelmezésének. A különböző érdeklődésű tanulók a közös cél megvalósításáért csoportba szerveződve tevékenykednek. újraértelmezzük a tanulás néhány jellegzetes sajátosságát. az élmény összeegyeztethető fogalmak. A másik. birtoklását jelenti. A tudomány.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A gazdaság. definiálásának nagyon sokféle változata van. az iskola a saját energiáit az ismeretek közvetítésére. a tanulás. hanem a produktum elkészítésén van a hangsúly.) Ez a fajta együttműködés a tudomány termelőerővé válásával hétköznapivá vált. Jelentőségük a személyiségfejlesztésben azonos. 192. Az első. amikor a tanulás örömforrást jelent. De lehet ilyen egy étel elkészítése is. mára már az interdiszciplináris team lett a divat. (Szabó. vagy külső. A projektorientált tevékenység erre is felkészít. A vállalatok teamekre. Ahhoz. Ezek külön-külön és együttesen is megállják a helyüket. A szándékos tanulásnak jelen keretek között két módját említjük meg. modulokra estek szét. 219 . vagy a hobbihoz kapcsolódó ismeretszerzés. hanem egy sokkal sűrűbb együttműködést követelve a team tagjaitól” (Magyari Beck. A tanulás irányultságát tekintve lehet spontán és szándékos. A mi felfogásunkban a tanulásnak létezik egy tág és egy szűk értelmezése. a tanulók energiáit a lecketanulásra koncentrálja. Felfogásunk szerint az iskolai tananyag által kijelölt tudás nem élvez elsőbbséget a tanulás folyamatában. mások véleményének elfogadása. hogy a projektpedagógia alkalmazásával fejlődik a gyermekek együttműködése. az ismeretszerzés sokszínűségére helyezi a hangsúlyt. vitakészsége. 1982. Pl. meglátásunk szerint. A pedagógiai szakirodalom általában megelégszik azzal. Nem a tan uláson. Sajnos. szerepe értelmezhető legyen. De nem ám úgy. A cél megfogalmazása lehet az egyén által megfogalmazott. tananyagok elsajátítását értjük tanulás alatt. Ez az úgynevezett 'toyotizmus'. projektekre. A projektpedagógia felfogásában a tanulás. ha az elsajátítás folyamán pozitív irányú változások jönnek létre a személyiségben. Pedig itt többről van szó. amikor egy kitűzött távoli cél elérése érdekében tanulunk. ismerethez jutnak a tanulók. mert ott tanulnak.

A tanulás nincs előre megtervezve vagy megszervezve valami külső szakértő által. A projektpedagógia ugyanakkor nem zárja ki a deduktív tanulási stratégiát. Sokkal inkább értenénk egyet a többcsatornás tantárgyak elnevezéssel. A tanulási formák együttes alkalmazásának lehetősége biztosítja a leghatékonyabb és a legtartósabb tanulást. 301–304.  A kísérletező tanulásban nem a vezető. kiegészíti egymást. A tanulás központi tevékenység. és folyamatábra értelmező képességük.  mozgásos (motoros. Ezek a tanulási formák egyszerre eszközei és céljai a tanulásnak. akkor megkülönböztetünk:  verbális. Nagyobb arányú alkalmazásuk ugyan lelassítaná a tanítás folyamatát. Itt a tanulásban a tanulót a tanulás élvezete vezeti. de növelné a tartósan elsajátított átlagtudás mennyiségét. 2000. hogy valamit meghajtogassanak.IV.):  Az irányított tanulás során a tanár vagy az oktató hozza meg a megfelelő döntéseket.  perceptuális (érzékeléssel. A három javasolt tanulási mód Simon szerint jól megfér egymás mellett. Robert és Jan Simon három különböző tanulási módszer újfajta egyensúlyát ajánlja a ped agógusok figyelmébe (Simon. szív esebben tanul ezen a módon. a technika esetében. Térben és időben. mit és hogyan tanulunk. A többcsatornás megerősítést biztosító tanulásszervezés arányának növelése kedvezne azoknak a tanulóknak. Ezért tartjuk helytelennek a készség-tantárgy elnevezést a vizuális ábrázolás. kísérletek stb. kifejezettek. főleg az alsóbb évfolyamokon. sík és térbeli relációjuk stb. Itt inkább a feltételek. Tapasztalatunk szerint a diákok többsége. személyes motivációk.  lecketanulás.  belátásos (nem a tanulás szükségességének. a tanulási célok világosak. követnie kell a tanár vagy az oktató utasításait. A folyamatot a tanulók maguk tervezik és szervezik. hanem az ismeretek közti összefüggések belátása). mint a kísérletező tanulásnál. a haj togatás csak eszköz. háttérismeretként kapcsolatba kerülnek különböző geometriai formákkal. az origami műszaki rajza által fejlődik szimbólum. vagy akár a kijelölt cél kormányozza a tanulási folyamatot. Pl. pszichomotoros). Kisiskolás korban nem cs upán azért origamiznak a gyermekek. Ez a tanulási módszer az úttörőké. felfedezések. a többcsatornás megerősítést. Hatékony tanulásszervezési módszerek  utánzásos. észleléssel).  szociális tanulást.  problématanulás. A tanulás az elvégzett cselekedetek mellékterméke. A tanulónak el kell köteleznie magát a meghozott döntések mellett. a tanuló pedig követi. Az origami. 220 . a tanulók igényének és képességstruktúrájának megfelelően egymás mellé rendeli a kétfajta tanulási stratégiát. Ha a tanulást tartalmi szempontok alapján csoportosítjuk. akik az induktív tanulási stratégia alkalmazásával jutnak könnyebben tartós ismeretekhez. hogy új felfedezéseket tegyen. Az eredmény pl.: ügyesebb lesz a mozgásuk. hogy új utakat járjon be. határozzák meg. A két utóbbi belefér a projektpedagógia tágabb értelmezésébe.: kísérletezések. és nem mellékhatás. más személyek. P.  A tevékeny tanulásban a tanulók szerepe fontos. Az első négy tanulási forma a projektpedagógiától elválaszthatatlan. laboratóriumi tevékenységek.

s többszörös intelligencia elméletének kidolgozója. Gardner szerint többféle – legalább hét intelligencia – létezik. be akarjuk csalogatni (taszigálni. mind a szülők hatalmas erőfeszítéseket tesznek a siker érdekében. hogy a terem bizonyos bejáratait tágra nyitjuk ugyan. hogy az ismeretek nem csak szövegek útján köz elíthetők meg. hogy a tanulót. hogy a kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkező gyerekeknek – és vannak ilyenek! – is jó legyen a ritmus érzéke. mozgásos. Témánk szempontjából különösen fontos. 221 . Ők nem ezekben a szobákban vannak.) a magas kultúra termébe. míg eredményt nem érnek el. hogy a tudáshoz vezető bejáratok közül ezeket tárja szélesre. hogy abba a bizonyos terembe többféle bejáraton át lehet bejutni. A probléma gyakorta abból adódik. interperszonális intelligenciákról van szó). ELTE TÓFK. ki abban képes nagyobb teljesítményre. logika. téri. valamint zenei és táncos élmények útján is. hogy melyik intelligenciát preferálják (Nyugaton. lökni stb. és főleg zenei és mozgásos dimenzióit. az indító metaforát folytatva tehát azt mondhatjuk. amelyek egyenrangúak és bizonyos mértékig – agykutatások által is valószínűsített módon elkülönült modulokat alkotnak az elmében. Valamilyen mértékben mindannyian rendelkezünk mind a hét intelligenciával (nevesítve: nyelvi. de nem egyenlő mértékben: ki ebben. és addig nem nyugszanak. hanem képi-rajzos. ugyana kkor a zenei hallás hiányát megváltoztathatatlan adottságnak tartják. mind az oktatás. interperszonális. hogy a kultúrák is különböznek is a tekintetben. ha vaki nehezen tanul meg olvasni. téri. aki saját kultúrájának szobájában áll. Különösen azt fontos látnunk. matematikai. vonszolni. 10 Knausz Imre: A roma tanulók tanítására vonatkozó kompetencia és a társadalomtudományi képzés . Számos afrikai törzsnél éppen fordítva: az olvasás képessége fel sem merül vagy nem fontos. kézműves.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben C)* Többféle bejárat10 A tanítás jórészt arról szól. Kézirat. E felismerés legismertebb propagálója ma Howard Gardner harvardi professzor. A roma gyerekek számára azonban ezek a bejáratok kevéssé használhatóak. de mindenáron elérik. Végig kell gondolni valamennyi tantárgy tanításának vizuális.) A társadalomismeret tanítása szinte kizárólag a nyelvi és kisebb részben a logikai intelligencia kihasználására épít. és minden gyerek számára a megfelelő bejáratot kell megtalálni. hogy Gardner antropológiai oldalról is megközelíti a kérdést – kimutatva. 2005. zenei. Alapvető felismerés. de ezek esetleg éppen nem a tanuló szobájából nyílnak.

kerülnek át. viszonyítási pontjait szeretném terminológiailag meghatározni . Az előbbiek előrebocsátása azért látszik fontosnak.) A téma felvetése és a témával való foglalkozás a gyerekek valódi önállóságán alapul. A projektet rendszerint meghatározott pályázati formában. a projekt a téma-meghatározástól a végered222 . A pedagógia a nevelés gyakorlata és elmélete. hogy min dkettő komplex tématerv alapján való feldolgozása. s emiatt a legtöbben érzik. Nádasi Mária: Projektoktatás (a pedagógiai projekt összevetése az általános értelmezéssel) A téma fogalmi keretei A pedagógiai előadások. mert így talán ki lehet fejezni: nem tisztázni akarom egyszer s mindenkorra a témát megalapozó fogalmak tartalmát. ír. Golnhofer-Nahalka 2001). Hatékony tanulásszervezési módszerek D) M. Érdemes ezzel kapcsolatban akár csak a laikus pedagógiai elméletekre gondolni (M. ugyanakkor egy részük változott jelenté startalommal visszakerült a köznyelvbe. (Ismerünk városrendezési projekteket. projektpedagógia. tartalmában. Projekt: köznyelvi értelmezésben valamely összetett. hanem ennek az írásnak a biztos értelmezési. projektorientált oktatás. a gyakorlatban is jól használható megállapítás – ha nem is szabályos fogalom-meghatározás –. eredményeit meghatározó terv. (A hazai nevelés történetében tartalmát tekintve az életegységek szerinti nevelést – Nemesné Müller Márta -. a művészeti. mint első hallásra tűnik. a munkaegységek szerinti tanulást . továbbfejlesztés. Ez nem olyan egysz erű.IV. olykor jelentésük pontos ismerete nélkül. eredményeiben viszont elég nagyok a különbségek.Domokos Lászlóné . projektoktatás. pedagógiai projekt. Az egyes témák projektként való feldolgozása a mindenkori pedagógiai folyamatnak alárendelten egyedi jegyeket mutat. A pedagógiai szakszavak értelmezését nagymértékben befolyáso lja. hogy jelentésük a neveléstörténet során módosult.a feldolgozhatóság. a közel eső értelmezhetőség érdekében. struktúrában. szakértők szerepe ennek az önállóságnak a segítése. Ez olyan. csak nem feltétlenül ugyanúgy. A projekt általános és pedagógiai értelmezése között tehát lényegében az a közös. A feladat vonatkozhat a tudományos. projekt. komplex feladat elvégzésének feltételeit. jól teszi. a technikai. írások értő fogadásának alapvető feltétele a fogalmak befogadó és közlő részéről történő . hogy a szakkifejezések egy jelentős része a köznyelvből származik. a gyakorlati élet területére. amelyet többszörös mérlegelés után is fenntartás nélkül elfogadhatunk.a pedagógiai projektre alapozott oktatás szinonimájaként használták. A projekt céljában. A továbbiakban kiindulásként a következő fogalmak értelmezésére és egymáshoz való viszonyának vázolására vállalkozom: pedagógia. feladatok meghatározása. komplex. hogy valóban megértsék. megvalósításában. tervdokumentációban kell rögzíteni. hogy egyes kifejezések a külföldi szakirodalomból kerültek.) Pedagógiai projekt: valamely összetett. Ez a gondolati csatlakozás. folyamatát. az eredmények prezentálása. a pedagógusok. ha értelmezett fogalmakat használ. illetve a megalapozott ellenvélemények megalkotásának alapvető feltétele. Nádasi 1999a. fontos produktum létrehozása.legalább lényegében egybecsengő értelmezése. a munkamenet és az eredmények megtervezése. metróépítési projekteket stb. A projekt célja általános megközelítés esetében mindig valamilyen társadalmi szempontból új. Aki tehát azért beszél. gyakran a mindennapi életből származó téma. A pedagógiai projekt célja kettős: a tanulók a projektben meghatározott végeredményt akarják létrehozni. értik valahogyan e s zavakat. a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok.

szervező.) megállapítható. A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen. ha mind részleteiben. hosszabb időtartamra nyúljon el. A projekt tartalma általános szinten társadalmilag fontos (például egy épület. Másrészt az eredmény sokkal több. 10. Adjon módot individualizált munkára. (Például olyan helytörténeti kutatás. Interdiszciplinaritás jellemezze. 223 . A projektoktatás kritériumai a következők: 1. 4. A pedagógus vonuljon vissza stimuláló. Az értelmezés mögötti szakirodalom ismeretében azt is látni lehet. A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos helyzetekhez. figyel rá. 5. 9 – 11. A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására vonatkozzék. de tulajdonképpen csak számukra. A projekt eredménye az általános értelmezés esetén csak akkor elfogadható. eredménye is. mint ami a prezentációban megjelenik. magatartásában a projektmunka eredményeként végbement. mind egészében összhangban van a tervdokumentációval. A témával 1918-tól az 1980-as évek közepéig foglalkozó mértékadó szakirodalom áttekintése alapján készített „leltár” szerint (Dunker – Götz 1988. a pedagógiai projekt” az adott tanuló. kommunikatívak legyenek. Adjon módot csoportmunkára. Kidolgozása összefüggő.) A projekt megvalósítása önálló egyéni munkán és/vagy páron és/vagy csoporton belüli munkamegosztáson alapul mind általános. addig a diákok esetében az egyéni vagy kooperativitáson alapuló önálló tanulás gyakorlása maga is cél. o. amelyet a település is fontosnak tart. A tanulók közötti kapcsolatok erősek. tanulócsoport érdeklődésnek megfelelő. Olykor persze előfordulhat a két dimenzió „összecsúszása”. egy út. újdonságértéke számukra nagy. ezért általuk fontosnak tartott. attitűdjeiben. 11. ha nem is egyforma gyakorisággal.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben mény prezentálásáig nevelési céloknak alárendelt. hogy a projektnek összesen 11 kritériumát fogalmazták meg a különböző szerzők. már sokan megpróbálkoztak vele. fontos a tevékenység folyamata. Azonban a különbség lényegi: míg felnőttek esetében ez a tevékenység velejárója (hogy mit tanulnak eközben. egy köztéri szobor elkészítése. az esetek többségében rejtett marad még a saját maguk számára is). mind pedagógiai értelmezés esetén. 7. Emellett ugyanis minden olyan változás eredménynek számít. A projektoktatás értelmezése hasonlóképpen nem egyszerű. ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgoznak együtt. a tervezés közösen történjék. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú. A pedagógiai projekt eredménye nem feltétlenül felel meg részleteiben a tevékenység elején megfogalmazott elképzeléseknek. hogy az ezzel kapcsolatos álláspontok nem mindig fedik le egymást. 8. és legyenek felelősek saját döntéseikért. képességeiben. tanácsadó funkcióba. 9. amely a tanulók tudásában. színvonala. 3. A tanulók önállóan döntsenek. egy tudományos vagy egy gyakorlati probléma megoldása). 6. 2.

html) sok tapasztalással (forrás: Korosztály:  8 – 10 éves gyermekeknek átélhető. Futamidő:  Kb. a mutatvány.  zene az előadáshoz.IV.  a versek. mint kezdeti külső élményen. testnevelés. Cél:  A teljesítmény. miközben kézzelfoghatóan megtapasztalhatnak és megtanulhatnak számtalan dolgot. rajzlap).és eszközszükséglet (igény szerint):  cirkuszos videók. természetismeret. mint kiindulóponton kezdődik a projekt. számtalan tanulási lehetőséget nyújtó. mint ráhangolódáson. http://mohafalva. 1–2 hónap Kiindulás – külső élmény:  A Fővárosi Nagycirkusz (vagy bármelyik másik utazó cirkusz) előadásának megtekintése. életteljes mulatság.hu/mohacirkusz.  lepedők  festékek. karton.  Kapcsolódóan: matematika.  papírok (krepp. magához a „saját előadáshoz” – az előadáshoz. Anyag. az attrakció szerepe központi helyre kerül. Főbb tevékenységek: 224 . (Akár egy KiMit-Tud cirkusz fedőnév alatt)  Mint projekt-vezetőknek kitűzött céljaink között szerepel: o kulturális élményszerzés o a társas és csoportos együttműködés fejlesztése o a találékonyság és az ötletesség inspirálása o önismeret fejlesztése o a létrehozott teljesítmény tisztelete o megtanulni más sikerének örülni o a világ sokszínűségének érzékeltetése o a fegyelem és koncentráló képesség formálása o médiaismeret o könyvtárhasználat o az internet használata o irodalmi művek megismertetése o a nyelvi kreativitás fejlesztése o a mozgáskultúra cizellálása Érintett tantárgyak:  Hangsúlyosan: magyar nyelv és irodalom. vizuális kultúra.  agyag. Hatékony tanulásszervezési módszerek D2 – Projekttervek Cirkusz projekt – Egy játék. ami aztán lassan a különböző felkészülési folyamatokon keresztül vezet el a végső produktum létrejöttéhez. ének-zene.lauder. egy élmény. mesék fénymásolata.

hátra bukfenc tanulása o cigánykerék o fejenállás. kézenállás. könyvtár. o meghívó készítése. o a szavakból anagrammákat írunk: pl. avagy a szokás hatalma o József Attila: Medvetánc o Kosztolányi Dezső: Párizs o L.: porondmester. o verstanulás (a versek témája kapcsolódik a cirkusz világához vagy az állatokhoz. o kicsi könyv készítése: rajzok és cirkusszal kapcsolatos szavak különböző nyelveken (kapcsolódás a vizuális kultúra tantárgyhoz) – egyéni vagy csoportos munka. amelyek próbára teszik az előadót (egyfajta nyelvi cirkusz). illetve olyan érdekes. gyűjtőmunka. o a cirkusz szó különböző nyelveken – gyűjtőmunka: szótár. kuszrik stb. o a cirkusz története: ókor. különleges nyelvi feladatok. előadás terv készítése. cirkusz. mostani cirkusz: összehasonlítás. rikcusz.. spárga – differenciáltan o szekrényugrás: kismacska – differenciáltan 225 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Magyar nyelv: o cirkusszal kapcsolatos szavak gyűjtése. állatidomár stb. o összetett szavak a cirkuszi nyelvhasználat körül: pl. o cikkírás. o programfüzet. középkor. o versírás. Caroll: Szajkóhukky o Laurence Bourguignon – Michaël Derulieux: A bűvészkedő farkas o Nemes Nagy Ágnes: A lovak és az angyalok o Orbán Ottó: Mutatvány o Szegedi Katalin: Álomcirkusz o Szilágyi Ákos: Cet ecetben o Weöres Sándor: Déli felhők o Weöres Sándor: Gyors gyöngyöző hangok o Weöres Sándor: Szajkó o Weöres Sándor: Vásár (részlet)  Film: o Chaplin: Cirkusz o Keménykalap és krumpliorr o Sebasthian  Testnevelés: o összpontosítás és koncentráció képességének fejlesztése o előre-..  Irodalom: o Babits Mihály: Don Guriga monológja (részlet) o Christian Morgenstern: Az orofánt o Christian Morgenstern: Esméred az o Erdélyi jiddis népköltés: A szamovár o Francis Jammes: A bűvész két kismadara o Frank Tashlin: A hol-nem volt-medve o Frederico Garcia Lorca: Kicsiny papírmadár o Housman: Az elefánt. internet használata. a változás megfigyeltetése – szövegfeldolgozás.

a produkciókhoz o élő. fő jellegzetességeik: milyen a jó plakát? . testvéreket. lovak… o Frank Tashlin: Holnem volt című művének illusztrálása o Picasso clownjai felhasználásával montázskészítés o a cirkuszban fellépők jelmezeinek megtervezése o felnőtt jegy. hányféleképpen öltözhet fel a kötéltáncos. aki egyben a porondmester is – majd a cirkuszigazgató kijelöli saját titkárnőjét is  Műsorszámok kiválasztása. cikkek. zenei produkciók. fotók. hangszeres zene gyakorlása.) Ének-zene: o jellegzetes cirkuszi zene o zeneválasztás az előadáshoz. Hatékony tanulásszervezési módszerek     egyensúly gyakorlatok az osztály „erőművészei” izmozhatnak karate. koordináta rendszerek o jegyárak megállapítása – számrendszerekhez kapcsolódóan o o o o o Saját cirkusz:  Kihez mi állt a legközelebb?  Ki. porondot képezni. recenziók  Az események regisztrálása. kötéltáncosok.IV. nyugdíjas jegy: a való világ leképezése – jegyek készítése o jegyszedők. judo bemutató táncok (csoportos vagy egyéni) a készülő „akrobatikus” műsorszámok megtervezése. oszlopok a nézőtéren – függvények.plakátkészítés o agyagmunka: bohócok. díszletek o a tanterem cirkusszá alakítása (néhány lepedő befestésével és fellógatásával sátor hangulat. barátokat  Műsorfüzet. gyerek jegy. a program összeállítása  A MUNKA – műsorszámok begyakorlása. erősödik az esztétikum) Matematika: o cirkusszal kapcsolatos szöveges és egyéb (kombinatorika: pl. felkészülés az előadásra – be lehet vonni szülőket. plakátok. gyakorlása (gyerektől eredő ötlet! A pedagógus csak segít megvalósítani) o karika. jegyek készítése  Lámpaláz és siker  Az ELŐADÁS Utóélet:  Az előadás értékelése. mi szeretne lenni a cirkuszban?  Cirkuszigazgató választása. videók  Kritika-írás  Riport az előadókkal 226 . ha…) feladatok o sorok. perecesek és egyéb cirkuszi kellékek. természetes életmódjuk o az állatbarát szemlélet erősödése (eltűnik a korbács. festmények a cirkuszról különböző technikák használata o plakátok tanulmányozása. Székeket körben elrendezve. o állatok a cirkuszban – jellegzetességeik. zenebohóc Természetismeret. ugrókötél gyakorlatok Vizuális kultúra: o rajzok.

Ez a szokás a következő tanévben is megmarad.  A pénteki hétértékelésen egy-egy gyerek megkapja hétvégére Brumit vagy Vackort.hu/medve.  Médiaismeret.  Szövegértés. matematika Futamidő: Négy hónap (szeptembertől a téli szünetig) Produktum:  A projekt lezárása: a Mackó-kiállítás Anyag.  Olvasás. A ma ckó. könnyebb segíteni nekik).  A memória képességének fejlesztése.  Írás. hétéves korosztálynak ajánlott project.  A rajzban való kifejezés képességének elősegítése (finommotorikus mozgás).)  rajzeszközök  agyag 227 .  Számfogalom kialakítása.  Matematikai műveletek. testnevelés.  A tanárnak.  A megszemélyesítés képességének fejlesztése (minden mackónak saját személyisége van  a gyerekek gyorsabban megismerhetőek. és biztos társ a „magára maradt” kisgyereknek. Innét még sokszor költöznek vissza az asztalra. Két pedagógus esetén mindkettő akár.  A valóság és a mesevilág közötti átmenet érzékeltetése. a projektvezetőnek is megvan az alteregója.és eszközszükséglet:  versek. mint alteregója először sokáig asztalán csücsül. természetismeret  Kapcsolódó: ének zene. a mackója.lauder. A mackó megkönnyíti a szoktatási időszakot. az óvoda és iskola közötti zavartalan átmenet bizt osítása. mi minden történt velük a hétvégén. vizuális kultúra. Cél:  Az iskolai beilleszkedés segítése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Honlap-készítés Medve projekt – Az iskola mint intézmény meglágyul a mackók közvetítésével (http://forras. rajzlap stb.  A nyelvi kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése. Érintett tantárgyak:  Hangsúlyos: magyar nyelv és irodalom.html) Korosztály:  A hat-. mesék fénymásolata  videók  papír (karton. A hétfő reggeli beszélgetésen beszámol arról.  A medvék fajtáinak és életüknek a megismerése. Ez lehet Brumi (Bodó Béla: Brumi az iskolában) vagy Vackor (Kormos István: Vackor az első bében). majd lassacskán felköltözik a polcra. Kiindulás:  Az iskolakezdés első napjaiban minden gyerek behozhatja kedvenc mackóját.  Irodalmi művek és íróik megismertetése.

Hatékony tanulásszervezési módszerek  könyvtár (természettudományos könyvek)  zeneanyag  fényképezőgép (igény szerint) Főbb tevékenységek:  Magyar nyelv és irodalom: o Eredet mondák a medvéről o A medve a mitológiában o Medve és a magyar népmesék o Medve-történetek o A medve és az indián történetek  Irodalom: o Tolsztoj: A három medve o József Attila: Medvetánc o Kormos István: Vackor az első bében o Móricz Zsigmond: Többet ésszel. táplálkozása o Miért szereti a medve a mézet? o Alszik-e a medve téli álmot? o Mennyi ideig vemhes a medve? o Miért mosómedve a mosómedve? o Melyik medve eszik húst. mackó puzzle készítése (egyéni vagy csoport munkában) o Mackó kartonból jancsiszeggel o Agyagmackók o Meghívó. mint erővel o Bodó Béla: Brumi az iskolában o Weöres Sándor: A medve elmélkedése o Milne: Micimackó o A medvefiú. Finnugor népek meséi  Film: o National Geographic filmjei a jegesmedvékről és a grizlikről o Micimackó o A medve o Mackótestvér  Vizuális kultúra: o Mackó portrék o Mesék illusztrálása o Mackós memória játék.IV. plakát készítése a kiállításra  Természetismeret: o Látogatás az állatkertben a medvéknél o A medve és az ember testrészei o Medvefajták o A medvék élete. melyik medve nem ragadozó? o Táplálkozási lánc  Ének zene: o Micimackó dalai o Bartók Béla: Medvetánc o Medvetánc o Medvék hangjai  Testnevelés: 228 .

barátokat is. és a számítástechnikai ismereteik is bővebbek. A hulladék problémaköre kiválóan alkalmas erre. A tanítás során találkoztak az anyagok körforgásával. rokonokat. kevesebb. szeretetére nevelődnek. ugyanannyi mackó (<. Az osztályteremben padokból alakítjuk ki a bemutató teret. hogy takarékoskodni kell az energiával. A nagyobbak már járt asabbak a projekt munkában. mindenki a saját mackójával  Agyagmackók  Kartonmackók  Videó és fényképriport a kiállításról A kiállítás:  A kiállítás napján mindenki behozza az összes létező mackóját. Utóélet:  A kiállítás értékelése. videók közös megtekintése  Riport készítése a medve tulajdonosokkal  Honlap készítése Hulladék projekt (forrás: Lauder Iskola – kézirat) 1. soványabb stb. Korosztály:  12–14 évesek. mozgósítja a szomszédokat.) o Bontott alakú számok (10-ig) előállítása mackókkal o Igaz. elméletben tudják. hogy az egyes élőlények nem élhetnek akárhol.  A kiállításra meghívjuk a többi osztályt és a szülőket. az életre hívás körülményei:  A Magyarországon élő 12–13 éves diákok több környezeti problémával találkoztak életük során. vendégkönyv  Az eseményről készült fényképek. Tudnak a levegő. ha vegyes a csoport. 229 . meghívók gyártása). tudják. Kialakíthatunk videó kuckót. négy lábon)  Matematika: o Több. Medvés könyvek és egyéb tárgyak is bekerülhetnek tetszés szerint a kiállítás anyagába. a talaj szennyezéséről. ahol a nap folyamán non-stop folynak a mackós filmek. A falakra kiállítjuk a mackós képeket. Az iskolai kirándulásokon próbálják elsajátítani a természetben való helyes viselkedést. =) o Összemérés. A témakör kiválasztása. Ma a környezeti nevelés fő célja a megfelelő ismeretek elsajátítatásán túl a cselekvőképességre nevelés. Hallottak már a fajok pusztulásáról a Földön. Ezekre helyekre rendezhetjük tematikusan a mackókat és az agyag medvéket. bemutatva egy-egy érdekes. Számít az ő gyakorlottságuk. Az óvodai. különleges mackót. a környezeti tényezők ko rlátozó hatásával. a kezdőknek. iskolai foglalkozások sorában a természet ismeretére. rövidebb. ismerősöket is (plakátok. cikkek. a víz. A nagyobbak sokat tudnak segíteni a hetedikeseknek. >.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben o Medveapó (félték-e a medvétől?) o Mackó torna (babzsák helyett mackóval) o A medvék mozgásának utánzása (két lábon. Belépőjegyet készíthetünk. Vendégkönyvet indítunk. 2. és a karton mackókat. A kiállításon lehet tárlatvezetést tartani. 3. Technikai kérdések  Létszám: 6 – 10 fővel ideális a munka. Kifejezetten jó. hosszabb. párosítás (ugyanakkora. nem igaz állítások megfogalmazása a mackókról Dokumentálás:  A legkedvesebb mackójukkal csoportkép  És egyéni.

személyi feltételek  Költségek: az Internet használat költségei. o az újrahasznosítás előnyeinek felismerésével a mindennapi életük gyakorlatát is képesek legyenek megváltoztatni o képesek legyenek a projektmunka során szerzett ismereteket kapcsolni a megfelelő tantárgyak ismereteihez. hogy a projekt tagok otthon is hívhassák egymást. o a társak javaslatára a munka tartalmán vagy a stílusán képesek legyenek változtatni. az egyes osztályokban elvégzett kísérletek anyagköltsége  Személyi feltételek: olyan vezető tanár. o a realitásokat figyelembe véve dolgozzanak ki terveket az iskola környezeti á llapotának javítására. o ismerete bővüljön az ember környezetkárosító hatásairól. o a megbeszélt feladatokat határidőre elvégezni. papírgyártás. o a jogos észrevételeket elfogadni. megvan a lehetősége olyan baráti légkör kialakulásának. 230 . újrahasznosítás területén. 5. Nagy probléma. műanyaggyártás  a biológia anyagok körforgása a természetben. o kulturáltan vitatkozni. ez főként a gyerekek s a projektvezető tanár között jellemző. a propaganda anyagainak az ára. o építő kritikával illessék társaik tevékenységét. o szülessenek ötleteik a javításra. o munkájukat képesek legyenek dokumentálni. és fordítva  a fizika – energia  a kémia – energia.IV. A projekt célja  A részt vevő gyerekek o egyre nagyobb jártasságot szerezzenek a csoportos munkában. kijelölik a találkozások időpontját. o képesek legyenek egymásra figyelni. o az esetleges kritikákon elgondolkodni. hogy órarenden kívüli időpontban kell találkozni a csoportnak.  A munka lebonyolítása: egy állandó időpont kijelölése a találkozókra. o a számítástechnika adta lehetőségekkel maximálisan éljenek. E-mailen is kommunikálnak. Forgatókönyv  A projekt tagok megismerkednek egymással. Hatékony tanulásszervezési módszerek  A részvétel feltételei: a megfelelő érdeklődés. o gyakorolják a felnőtt társadalommal való kommunikációt. a fás szárú növények. megállapodnak az egymás közötti kommunikáció módjaiban. o átérezzék a közös munka felelősségét. Anyag. megtalálni a megfelelőt a gyerekek elfoglaltsága miatt nagyon nehéz.és eszközigény. Váratlan eseményeknél a telefonon keresztüli kommunikáció is lehetséges. o az ismeretekben való gazdagodás a változtatás igényét keltse fel bennük. aki elkötelezett a környezet védelme ügyében. egyéni írásos e mailen és szóban történő konzultációkkal. anyagok körforgása. o A csoport megbeszélései heti egy alkalommal maximum egy tanórai időt vesznek igénybe. a lebontó szervezetek működése stb. 4. o a saját munkájukkal kapcsolatosan a véleményeket meghallgatni. és bizonyos szakmai ismeretekkel rendelkezik az anyagok körforgása. 6. a szelektív hulladékgyűjtés edényeinek az ára.

 Mi a helyzet a saját iskolában a hulladékok területén? o A csoport kijelöl az iskolából hat osztályt. kevesebb csomagolóanyag használatával o Az újrahasznosítás ötlete is nagyon logikusan következik. hogy igen csekély. a hulladékfajták arányaiban van változás. ha különböző korúak a gyer ekek. külön a papír.  Mi az újrahasznosítás feltétele? o A szelektív hulladékgyűjtés megint nagyon logikus válasz a gyerekek számára.  Mennyi hulladék van.) o Egy héten keresztül délutánonként megméri ezen osztályok összes hulladékát.  Milyen a hulladék hasznosítás aránya? o Sok-sok adat tanulmányozásából kiderül. o Bíztató az az ismeret. o A szemétégetők által termelt energia példája közelebb visz a lényeghez  Hogyan lehetne csökkenteni a hulladék mennyiségét? o A válasz sokak számára kézenfekvő. hogy Magyarország hulladék mennyisége az utolsó évt izedben nem nagyon változik. o A természet közelibb életet élő emberek kevesebb hulladékot termelnek  Miért rossz. használhatóvá tenni.  Milyen hulladékfajták léteznek? o Nehéz rendet tenni a rengeteg adat között. telefonon o A XII. Megtapasztalható a feldolgozásnál. komposztálható. hogy mindig fel vagy meg kell jegyezni a forrást. o Mindannyian elvetik a csak „pedagógiai” célú szelektív gyűjtést. Azzal mindenki tisztában van. o Megtanulható. o Csak akkor érdemes válogatni a hulladékot. o A jövőképet nem ilyen bíztató. hogy sok a hulladék? o A kérdés megválaszolása okozza a legtöbb problémát. volt és lesz? o A megadott mennyiségekből nehéz érzékelhető. ha viszonyítjuk őket. o A gyerekek információért fordulhatnak a Fővárosi Önkormányzat környezetvédelmi bizottságához e-mailben.  Hol termelődik több. hogy nagyon sokszor nem egységes a fogalomhasználat. hogy akkor kapnak igazán értelmet az óriási mennyiségek. üveg. hogy nem jó. ahonnan az információ származik. (Jó. o Abban is megállapodnak. kerületi Önkormányzathoz. ha újrahasznosítanak belőle. azonban az esztétikai-és a kényelmetlenségi okoknál nem sokan jutnak tovább.  Legyen-e az iskolában szelektív gyűjtés? 231 . o A vizsgálatoknál fontos a szempont megjelölése is. o A szempontokat keverve nem lehet tiszta képet kapni. műanyag és egyéb hulladékokat is. a XII. kerületben a szelektív gyűjtéssel? o Adatgyűjtés interneten o Nagyon kevés friss adatot sikerül szerezni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Fogalomtisztázás o Mi a hulladék és a szemét? o Különböző vagy más-más dolgot takaró fogalmak? Adatgyűjtéssel történik a válasz megkeresése. o A mérési eredményekből kiderülhet. A gyerekek szembesülnek azzal. hogy a hulladék hány %-a hasznosítható. faluban vagy városban? o Adatok teljesen egybe vághatnak a gyerekek személyes tapasztalataival. hogy ugyanazt a dolgot nagyon sokféle szempont szerint lehet vizsgálni.  Mi a helyzet Budapesten. o Példákat lehet összeszedni értelmes és értelmetlen szelektív gyűjtésre. fém.

Az iskola tanulóinak meggyőzőse o A módszerek meghatározása:  a kisebbeknél a mese elemeinek felhasználásával  közép korosztálynál saját vizsgálatokon alapuló tapasztalatszerzéssel  nagyobbaknál észérvekkel. ezt az iskola minden tagja számára ismertté kell tenni. Mi a hulladékgyűjtés gyakorlata a másik iskolában? o Két tanuló a csoportból felkeresi a másik iskolát. o A legmegfelelőbb kiválasztása. ami a szelektív hulladékgyűjtésről szól. hogy miről szóljon a beszámoló. o A munka ütemezése. A szelektíven gyűjtött hulladék sorsáról való gondoskodás o Papírfeldolgozó cégek címének gyűjtése. A beszámoló elkészítése az iskolai bemutatóra (1. o Riportot készítenek az iskola felnőtt dolgozóival. levélben történő megkeresés alapján. o A szétválasztva gyűjtött hulladék sorsáról is gondoskodni kell. o Műanyag feldolgozó cégek címének gyűjtése. A tapasztaltak összegzése. félév) o A lényegest és a lényegtelen szétválasztása. o Szemléltető anyag kiválasztása o Az előadás formájának meghatározása o A beszámoló elkészítése o Az előadás begyakorlása A második félév munkájának tervezése o A megbeszélések időpontjainak meghatározása. o Annak eldöntése. sok-sok adattal való meggyőzéssel. o A legmegfelelőbb kiválasztása. A szelektív gyűjtés bevezetése o A feltételek biztosítása  a megfelelő edények beszerzése. ahol már ezt gyakorolják.  esetleg egy reklám (filmes) pályázattal. o A részmunkák kiosztása. Hatékony tanulásszervezési módszerek         Hogyan vezessük be? Kivel szállíttassuk el? Kaphatnánk érte pénzt is? Ezekre a kérdésekre keresve a választ. következtetések levonása o Szelektív hulladékgyűjtés csak alapos felvilágosító munka után lehetséges. o A végső cél kitűzése.IV. o Paramétereik megismerése személyes és telefonon történő megbeszélés alapján. takarítók) o Az újrahasznosító cégekkel való szerződéskötés A szelektív gyűjtés ellenőrzése o Az osztályok hulladékgyűjtőinek folyamatos ellenőrzése. o A tapasztalatok feljegyzése. o A határidők kijelölése. o A munka ütemezése és felosztása. jónak tűnik tapasztalatszerzésre elmenni egy olyan iskolába. o Paramétereik megismerése telefonon. o Riportot készítenek az iskola diákjaival. elkészítése  az iskola dolgozóival való egyeztetés (gazdasági dolgozók. o o o o 232 .

Szignet Kiadó o A világ helyzete-sorozat o A Fővárosi Önkormányzat kiadványai o Bármilyen e témával foglalkozó könyv o Internet  Eszközök o Az újrapapír-gyártás eszközei (műanyag edények. melyben a bomlás folyamatai szemléltethetők 9. munkaformák:  az önálló ismeretszerzés. tájékozódás 233 .  Más iskolák dolgozóival és diákjaival való beszélgetés tapasztalatszerzés céljából.  világos tájékoztatás. 11. 3. 10.  az adatok egyéni és csoportos feldolgozása. más üvegedények. a fentebb felsorolt képességeket érintően. kerületi és a Fővárosi Önkormányzat megfelelő embereivel való értekezés információszerzés céljából.) o A legmegfelelőbbek kiválasztása. e-mailen keresztül történő.  A különböző újrahasznosító cégek dolgozóival a szelektíven gyűjtött hulladék sorsa miatt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben o Az állandó visszajelzés biztosítása.  gyakorlati problémák megoldása. szóbeli. botmixer. A tevékenységekhez kapcsolódó tanulási technikák.  grafikonok elemzése. tervezésének megtanulása  a munkaszakaszok irányának meghatározása a részeredmények alapján 8.  A féléves beszámoló elkészítése 7. o A jövő teendőinek meghatározása. hálós keretek) o Akváriumok. o Az esetleges tévedések kijavíttatása. o A különböző módszerek kipróbálása (írásbeli. feladatlapok. A tevékenységhez kapcsolódó irodalmak. iskolaújságon.  Az iskola tanulóinak és dolgozóinak folyamatos tájékoztatása o A megfelelő technikák kidolgozása. Időbeosztás  1 félév: alapismeretek. 2. eszközök  Irodalom o Soren Breiting – Csobod Éva: Környezetünkért 1. Lehetőségek az egyéni fejlesztésre  A munka minden lépésénél csiszolódik az egyén.  kérdésfeltevés az adatok értékelése után  a munka ütemezésének. i nformációért.  Civil szervezetek közül a Hulladékgyűjtők Országos Szövetségével tanácsokért. Iskolán kívüli megmozdulások/kapcsolatok a külvilággal  A XII. készítése  mérés  a mérési adatok feldolgozása  a mondanivaló célszerű szemléltetése  az egymástól tanulás.  A működtetés tapasztalatainak levonása o A rövid működés adatainak összegzése.

félév: a szelektív gyűjtés gyakorlatának a tökéletesítése 12. félév) 13. Továbblépés. az iskolai szelektív hulladékgyűjtés mikéntjének a kidolgozása. Az értékelés  Egyéni értékelés a beadott. (A társak értékelő megjeg yzése is nagyon fontos) 14. Végső produktum  Ajánlás az iskolai szelektív hulladékgyűjtésre (1. elvégzett munkák után  A csoport előtt szóban minden feladat elvégzése után  Írásban a közös email címre  A nagy egységek lezárása után részletes megbeszéléssel. majd a bevezetése  3. félév: meggyőzés.IV. félév)  A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása (2. elágazási lehetőségek  A 2 félév után a projektnek a dolga a szelektív gyűjtés folyamatos ellenőrzése  Esetleges előnyösebb felvásárlók keresése  Az iskola új tanulóinak a felvilágosítás 234 . Hatékony tanulásszervezési módszerek  2.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Témahetek az AKG-ban (forrás: AKG kézirat) 7. Megismerhetik a rokoni elvű társadalomszerveződést. mely a családokban jelen van a későbbi korszakokban is. A művészetismeret és történelem közös célja az őskor szellemi kultúrájának megismerése. lakókörnyezetét. agyagozás. de az őskoron belüli gyökeres (történetileg szinte egyedülálló mértékű) megváltozását is.  Látogatás a százhalombattai Matrica Múzeumba és Régészeti Parkba  Miért tértek át. a tolerancia. földműves 235 Ajánlott tevékenységek . előadni-leírni  Kézműves foglalkozások: szövés. hogy megismertesse az őskor két nagy korszakának fő ismertetőjegyeit. évfolyam 1. elkészíti térképét. 10 fős gyerekcsoport egy-egy vadászcsoportot (hordát) alakít. táblázat az emberelődökről  tudósítások írásban az egyes emberelődök korából Csoportos: közös világóra a falra Csoportok:  Mindegyik egy zsákmányoló kultúra. Egyéni:  világóra készítés. A játékszervezők (tanárok) különféle „kihívásokkal” provokálják az egyes csoportokat (pl. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Ismeret Az őskor Ajánlott óraszám: 30 Képesség Együttműködés. megbeszélik-leírják életmódjukat. az életkörülmények és szellemi kultúra összefüggéseinek keresése. nemezelés  Csoportonként egy szertartás előadása Lehetséges változat: eszerint minden kb. egy-egy napjukat. életkörülményeit ismerteti. eszközeit. miért nem tértek át a termelésre? Kitalálni. A történelem és a természetismeret tantárgyak közös célja a természetes környezet és ember illetve emberi társadalom kölcsönhatásának megismertetése. az életkörülmények óriási eltéréseit mai viszonyainkhoz képest. a vizuális és manuális képességének fejlesztése. mely elkészíti lakhelyének térképét. lerajzolni. A történelem sajátos képzési célja. különböző szakterületek ismeretei közötti összefüggések érzékelése.

egyénileg füzetet vezetnek.). napjaikat. anyagi és szellemi kultúra.).  Kultúra. illetve a művészetismeret (irodalom-zene. Képesség Ismeret A témahét során a gyerekek csoportosan dolgoznak (szertartás előadása. földrajz). anyagi kultúra az őskorban Az őskor társadalma. míg a másik felében mai diákokká vedlettek a résztvevők és előadásokon. Ajánlott tananyagtartalmak Az ember keletkezése Gazdálkodás. kommunikáció. A testrészek változásai. iskolai kézműves foglalkozásokon vettek részt. melyek hatására az adott csoport áttér(het) a termelésre. a történelemével egyenrangú szerephez jut e témahéten. Az emberré válás  Kihalt mellékág. elterjedése)  Homo sapiens (300 ezer éve. fonás. többé-kevésbé egyénileg kézműves alkotásokat hoznak létre. Biológiai és kulturális alkalmazkodás. ezek viszonya.IV. minden kontinensen) A vadász kultúrák élete 236 Követelmények .  Australopithecus (5 millió évvel ezelőtt)  Homo habilis (3 millió év. tárgyi környezet Szellemi kultúra az őskorban Kereszttantervi kapcsolódások1 Meghatározó tantárgy a történelem. túlnépesedés stb. tűz. „elméleti” jellegű feladatok elvégzése). Hatékony tanulásszervezési módszerek nép megjelenése a szomszédságban. nemezelés stb. Megrajzolják új környezetük térképét. főzés). táplálékmegosztás. közös vadászat. A keretjáték csak a nap egyik felére terjedt ki. képzőművészet) egyaránt. agyag ozás. műalkotások. temetés. Afrikában. eszközök)  Homo erectus (2 millió. egy-egy szöveg feldolgozása. a technika (szövés. megbeszélik-leírják újféle életmódjukat. de a természettudományok (biológia. Vértesszőlős. Csatlakozik mindezekhez a háztartástan (sütés. hiedelmek)  Homo sapiens sapiens (30 ezer éve. Rasszok. ruha.

A szibériai sámánok. e. (itt 10 ezer éve átérés. a háborúk jellege. 6. szavak). A vadgabona szerepe.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Tevékenységeik. leírás. A termelő kultúrák élete  Termékeny félhold helye.) Szétterjedés sávja. a csoportok vezetése. érintkezés. analógiás gondolkodás. újkőkor). Őskőkor. csontból stb. Százhalombatta  Hogy nézett ki egy bronzkori falu? (Ideje: Kr.  A falu. körmön fonás.). század) Rajz. (Független központok: Kína.). tárgyak bőrből. településük. szakóca. tárgyak (pattintott kő. tabu.  Az áttérés. ajándékozás. majd bronzkor). 2. nemek viszonya. halottkultusz. A rárakásos technika. textil. A termelő kultúrák társadalma  Törzsi-nemzetségi társadalom. e. Tárgyaik (csiszolt kő. Amerika. rendeztek be egy vaskori halomsírt? (Ideje: Kr. pattintott kőkor. irányítás (központosított törzs) háborúk jellege. Az áttérés folyamata a termékeny félholdon. Totem. nemek viszonya. vándorlás. A vadász-gyűjtögető kultúrák társadalma  Horda. Az őskori ember gondolkodásmódja  Mágia (hasonlóság. az egyes korszakok kezdete térségenként változó időpontban zajlott le. a világ női és férfi „része”. házasodási szokások és értelmük. viszonyuk a környezettel. évezredekkel később rézkor. fémtárgyak stb. 237 . agyagtárgyak. ezred) Milyen volt az emberek élete e bben a korban? hogyan építettek fel.

szórakozási szokásaik bemutatásának. a lakóhely. Kávéház előkészítése: 1. jellegzetes építészeti stílusok. Budapest szellemi élete a századfordulón. Hatékony tanulásszervezési módszerek 10.családtagok. néhány megtanulása) 4. tájékozódás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében Minden csoportnak egy egynapos városnéző programot kell összeállítani.: műsorszervezők. szellemi élete Ajánlott óraszám: 30 238 . dalok gyűjtése. A bemutatás módját nem határozzuk meg. mint egy utazási iroda prospektusának. Erre a munkára 4 óra áll rendelkezésre. csop:. A legjobb tervet másnap megvalósítjuk. A beadás után a tanárok azonnal leülnek és értékelik az anyagokat. itallapok. számolócédulák készítése) Ajánlott tananyagtartalmak Budapest kiépülése a századfordulón. városrészek bemutatására koncentrál. csop. fényképek esetleg tárgyak) 3. A bemutatásban szerepelnie kell a család általános bemutatásának. megálláskor ők az idegenvezetők. ezt rá bízzuk a gyerekekre. zenészek (korabeli kuplék. A munkához az iskolai könyvtár (előre összekészített anyaga).IV. 2. amely elsősorban a ko rszakban épült épületek. Minden csoportnak egy adott társadalmi réteghez tartozó tipikus család életét kell bemutatnia. (asszimilálódott zsidó bankár család. csop. fontosabb épületek. értelmiségi polgár család. Minden csoport delegál egy tagot a zsűr ibe. csop: a kávéház berendezéséért felelősek (plakátok. művelődési. a bemutatandó épületek. A programnak tartalmaznia kell a pontos útitervet. lakás bemutatásának.: pincérek és cukrászok (korabeli receptek gyűjtése. a kávéházi program összeállításáért és lebonyolításáért felelősek. étlapok. német származású gyáros család. iparos középpolgár család. az Internet használható. a kor irodalmi. alkalmazott kispolgári család). A programot szervező csoport irányítja az egész napot. foglalkozások. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Ismeret Ajánlott tevékenységek Budapest a századfordulón Képesség Egy korszak életmódjának reprezentatív módon való bemutatása A város főbb részeinek ismerete. Élet a századfordulós Budapesten. az iskolai konyhában néhány eg yszerűbb süteményt megsütnek. városrészek rövid ismertetését. évfolyam 1. Az elkészült anyagnak külalakra úgy kell kinéznie.

Követelmények Képesség A témahét kimeneteként célként határozzuk meg. A képzőművészetből elsősorban az építészet jelenik meg. hogy képesek legyenek egy egynapos budapesti városnézés programjának összeállítására. hogy az összefüggéseket. ho gy a gyerekek el tudjanak igazodni a korszak fontosabb irodalmi tendenciái között. Irodalom: A századforduló irodalmi törekvései. a Nyugat története. szervezési feladatok egyaránt megjelennek. a századvég novellisztikája. hogy a gyerekek képesek legyenek egységben látni egy adott korszakot. szerkesztői. tipikus polgári lakás. Podmaniczky Frigyes munkássága. hiszen a jelenlegi Budapesten is rengeteg épület van. A társadalom szerkezete az adott korszakban. (Budapest társadalmi összetétele a századfordulón. polgári életmód. fontosabb épületei. hiszen az adott korszak történeti-társadalmi hátterével tisztában kell lenni. amelyben a megszerzett információk feldolgozása. főleg az életmód területéről rende lkezzenek információkkal. Megjelenik az irodalom is. hogy a témahét során v alósuljon meg a csoportokon belül az egyenlő részvétel elve. világháborúig – a korszak vázlatos áttekintése. a kabaré műfajának kialakulására koncentrál. Történelem. a polgárság rétegződése. a kabaré műfajának megszületése. Ez a műveltségi terület főleg a korszak irodalmi folyóirataira. a hozzá kapcsolódó mozgalmat. építészei. A Hét. ismerjék azokat az épületeket.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Kereszttantervi kapcsolódások A témahét megszervezésében több műveltségi terület osztozik. szecesszió (elsősorban az építészetben). Célként jelennek meg ilyen fogalmak: városkép. Színházi élet a századfordulón. a kávéházi irodalom története. amely a századfordulón épült. Megjelenik a történelem. Ennek a műveltségi területnek kiemelt célja: a gyerekek tudjanak eligazodni az adott korszakban. Sikerként határoztuk meg. Célként határozza meg. az egymásra hatásokat tudjuk átláttatni a gyerekekkel. a folyóirat jelentőségét. fontosabb szerzői. his zen fontos cél. Ezek a műveltség területek természetesen nem egymástól elszigetelten jelennek meg. Sikerként határoztuk meg. városrendezés. amelyek ekkor épültek. Ismeret 239 . a kávéházi irodalomra. Gróf Andrássy Gyula. az asszimiláció kérdése). életmódtörténet: A kiegyezéstől az I. lássák a Nyugat című folyóirat előzményeit. legyen képük a századfordulón átalakuló Budapestről. Építészet: a századfordulóra kiépült Budapest képe.

önkormányzati. illetve a tanultak alkalmazása. s erre kiváló lehetőséget teremt a közös (kiscsoportos) ismeretszerzés önálló feldolgozása. empátia. hogy a választott témával kapcsolatban kiket 240 . vagyis a tanuláshoz kapcsolódó képességek fejlesztése: önálló ismeretszerzés.)  össze kell írni a kérdéseket. önkormányzat. míg az előtanulmányokra. Hatékony tanulásszervezési módszerek 2. szociológiai. gazdasági. A fentiek alapján ez a témahét akkor megvalósítható. illetve a záró dolgozat megírására is időt kell hagyni. alkalmazkodás – fejlesztése is megjelenik a témahét során. végig kell gondolni. Az egyéni kutató és feldolgozó munka kap hangsúlyt. a nagyvárosi gyerekek élményszerű találkozása a vidéki élettel. történeti. tolerancia. ha  ha maga az iskola egy kisebb településen működik. s a honismereti vagy egyéb szakkörök munkájának részét képezheti  ha nyári vagy szünidei tábor (erdei iskola) programjaként szervezzük  ha az iskolában rendelkezésre állnak olyan tanítás nélküli munkanapok. melyek lehetővé teszik a program lebonyolítását Előzetes feladatok:  előre megadott irodalomjegyzékben szereplő művekből jegyzeteket kell készíteni. gazdasági élet. otthoni felkészülésre. vagyis egyszerre kell néprajzi. először csak nagyobb közelítésben (például: néphagyományok. Szociális képességek – kapcsolatteremtés különböző generációkkal. falu történet stb. egy mikrorégió életével. „tudományos” kutatás alapjaival való megismerkedés. kulturális élet. Egy mikrorégió megismerése csak interdiszciplináris lehet. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Képesség Egy mikrorégió megismerése Ajánlott óraszám: 30 Az ismeretszerzés mellett cél lehet a szűkebb és tágabb környezetünk megismerése.  ki kell választani a kutatandó témát. kulturális szempontokat vizsgálni. földrajzi.IV. Ismeret A témahét célja megismerkedni egy kistáj. A megszokott. A kiválasztott településen folytatott munkához legalább három napra van szükség. Ajánlott tevékenységek Ez a témahét tipikusan iskolán kívül bonyolítható le.

a privatizáció hatása. szociológiai. néprajz: hagyományőrző csoportok munkája. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Az adott mikrorégió földrajzi. iskola. gazdasági. A túlzott fogyasztás visszaszorítása. „tudományos dolgozat” jellemzői Képesség Egy adott téma végiggondolása. A munka menete:  Az évfolyam kisebb csoportokban már itthon „témát választ” néprajzi. kulturális élet területéből.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben kell megkérdezni. környezetgazdálk odás: tájvédelmi hatóságok munkája. kérdőív). a népi építészet emlékei. helyes kommunikáció. Ajánlott óraszám: 30 241 . Ez azt jelenti. Az egészségtudatos fogyasztás. Produktum: egy önálló dolgozat elkészítése az adott témáról. gazdasági. Vizsgálati módszerek (interjú. történelem: világháborús viszszaemlékezések. (Pl. feldolgozása. gazdaság: piacozó körzetek. kultúra: könyvtár. környezetgazdálkodási. falutörténet. ipari üzemek. Ajánlott tananyagtartalmak Kereszttantervi kapcsolódások Követelmények Ismeret 3. kulturális egyesületek. művelődési ház. történeti. A környezettudatos gondolkodás. néprajzi. A képességfejlesztés. szociológia: elvándorlás. A fenntartható fejlődés. történelmi. nagyobb összefüggések felismerése Fogyasztóvédelem Képesség A tudatos vásárlói magatartás kialakítása. gazdálkodási kérdések. hogy például a kultúrával foglalkozók közösen keresik fel a könyvtár igazgatóját. önkormányzati. önkormányzat: helyi választások. összegzése A választott téma ismerete. szociológiai sajátosságai. hogy a helyszínen az azonos témakörrel foglalkozók együtt mozognak.)  A témahéten együttdolgozó csoportok úgy szerveződnek.

illatszerek. műszaki cikkek.IV. Üzletekben tudatos fogyasztói szemlélet szerinti vásárlás témacsoportok szerinti megfigyelési szempontok segítségével. A fogyasztóvédelemmel foglalkozó intézmények. környezettudatos gondolkodásmód fogalmának ismerete. ruházat. Ajánlott tananyagtartalmak Kereszttantervi kapcsolódások Követelmények Képesség Ismeret A fogyasztóvédelem jelentősége. problémák csoportosítása. a vásárló jogai. 242 . A tudatos vásárlás. Produktum csoportonként:  kiállítás: Karácsonyi árudömping?  Interaktív kiállítás és vetélkedő szülőknek és diákoknak. Kérdőívek feldolgozása. környezettudatos gondolkodás kialakulása. Statisztikai módszerek. Környezetvédelmi szempontok megjelenítése. Tudatos vásárlói magatartás. Hatékony tanulásszervezési módszerek Ismeret Ajánlott tevékenységek A kérdőív összeállításának szakmai kritériumai. Csoportok: élelmiszer. Kampányterv készítése az adott témacsoporton belül a környezetvédelmi szempontok megjelenítéséhez. szolgáltatások. a feldolgozás módszerei. törvényi szabályozások. Az újrahasznosítás lehetőségei. civil szervezetek munkájának megismerése Előzetes problémagyűjtés kérdőívek segítségével. mire kell odafigyelni.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 243 .

Szombaton Elekkel csináltunk három nyilat. Tegnap megfogtuk a csirkét. A kaput kivitte. Hatékony tanulásszervezési módszerek D3 – Milyen projekttéma számíthatna a helyi diákok érdeklődésére? 300 fős település a Csereháton. Elek húszat. de ő nem tudott vele lőni annyira. és a kocsi megállt. gyógynövény. Izgalmas lehetett.) VI. összesen csak harmincat tudtunk megcsinálni. Ahogy fociztunk Elek nekiesett a kocsinak és a kocsi elgurult.) III. 244 . (A mi autónkkal is volt egyszer hasonló helyzet. (Hú! Ez veszélyes helyzet lehetett! Kikaptatok? Mi lett azóta a kerítéssel?) Semmi. egy cs alád – elsőként a faluban – fürdőszobát alakított ki. egy másik a házát vályogból egy szobával bővítette. hogy ezt írod! Hogy nem bántjátok a madarakat. Szombaton Elekkel kint a kertbe futottunk kilenc órától egész egy óráig. Ügyesek vagytok. (A tanító válaszai zárójelben. Én vagy tízet fogtam.) III. Az alábbi szövegrészletek a másodikosok és tanítójuk „beszélgető füzetéből”. A falu lakói korábban állatgondozással foglalkozó – 3 család kivételével – romungrók (magyar cigányok). Tegnap én meg Elek birkóztunk és tornáztunk.és csigagyűjtésből egészíti ki. V. Letettünk búzát és a kosarat rátettük. hogy én harmincat se tudnék. amely jelenleg a család otthona. csak a madarat nem kínozzuk. (Zsuzsi is írt erről. Zsuzsinak is adtunk egy nyilat. amikor hazamentem Elekkel fociztunk. Nagyon örülök neki. 3. (Félek. A falu közössége zárt. Zsuzsi ötöt. Szüleik jelenleg a segélyt főleg gombaszedésből. (Olyan jó. a 8–10 éves gyerekek többsége még soha nem hagyta el a falut. Azért eredményes vadászat volt. Szombaton. 1. 1. 8. Miskolctól 40 km-re. Ugrókötelezésben én győztem és a fekvőtámaszba is én győztem. Pedig madarat akartunk fogni. de a kerítés kidűlt. Utána gyorsan beugortam a kocsiba és egyesbe tettem. (Ez nagyszerű! Elek győzött valamiben?) Elek nem győzött semmibe.IV. Néhány család lebontja és tüzelőnek használja annak a háznak a gerendázatát. Zsuzsi meg keresett minket. Elmeséljem?) VI. 11. Tanító: Komaság Margit) Kótai Attila (8 éves) II. Én meg Elek bementünk és játszottunk indiánosat. 18. Utána meg fekvőtámaszt kellett csinálni. mert üresbe volt.

amit kihoztak nekem. (Nagy mulatás lehetett nálatok. és a szilva mamától van. 4. 5. meg átjött Berti bácsi is. gyorsan kivette (kihozta) a gézt. hogy rengeteg putypinka gomba van. Utána apuval elmentünk gombázni potypinkát. 21.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Már alig várom a kirándulást. örülök. és én keresztanyáékkal aludtam. 14. Igen sok van az erdőben. (Én is várom a kirándulást. Amikor befejeztük a játszást. (Hol lakik a keresztanyád?) Miskolcon. Tegnap lejött keresztanyu és Zsuzsi meg Évike máma fognak hazamenni a hatossal (18 órakor induló busszal). apu. IX. Hány féle gombát ismersz?) Sokféle gombát ismerek az erdőben. 245 . IX. ahogy játszottunk bújócskát. Giza nénje. de jó! Én is nagyon szeretem a szilvalekvárt. ugye?) Anyu nagyon megijedt. Talán jól fogom magam érezni. akkor Eleknek betört a feje és kihívtuk az orvost és bekötötte neki. Zsolti. IX. jó hogy ott lesz Zsuzsi néni. mert lekvárt főztünk. Megijedtetek. Most azért ma nem ment iskolába. Honnan van szilvátok? Miben főztétek a lekvárt?) Fazikban főztük a lekvárt. Pihentünk egy kicsit és mentem játszani bújócskát. mert apa egész odatolta az ágyat. Remélem. De nem sokáig játszottunk. Tegnap én és Zsuzsi meg Elek játszottunk a kert alatt a nagy fűbe bújócskát és Zsuzsikának a lába kibicsaklott. (Gyula bácsi is mondta. Te is jól érezted magad?) Igen. Horváth Klaudia (8 éves) IX. Tegnap. Zsanett néni és Ági néni. És jó lenne. 1. Utána Zsuzsika lement és Elekkel rugdostuk a kukoricát. És jó. (Szegény Elek! Jól megjárta. hogy jönnek Margó néniék is. (Hú. Blöki bátya. Amikor hazajöttünk el voltam igen fáradva. X. hogy mégis jösztök. és leálltak az egészen táncolni. 7. de nekem kihozták a másik ágyat. Tegnap anyuéknál ott volt Kriszti nénje. mert Anyu behívott szilvát pucolni. ha megint megyünk majd túrákra. Tegnap én. anyu mentünk csipkézni és diózni. Keresztanyu az én ágyamon aludt. akkor megint játszottam Józsikával kergetőcskét. Bandiék elhozták a nagy magnót és az szólt. Berti bácsi meg énekelt. hogy ott lesznek a gólyalábosok.) IX. Szerdán én és Zsuzsi játszottunk jégcsapot.

(Nagyszerű. reggelig fel voltam. I. 6 órára értünk le Kázsmárkra. 4. De Józsika fél útig hozta a vállán a fát és lecsapta. 19.IV. hogy mi lehet az!) A kerten volt egy száraz virág. akkor ő a kiskonyhába bújt el. Amikor lefeküdtünk. Szombaton és vasárnap Ancsáéknál voltam. és megtalált engem. és már felvette. X. Nagyon izgat. I. (Hogyan mentetek Kázsmárkra? Nektek itthon volt karácsonyfa?) Nem volt itthon nekünk karácsonyfa. kosár meg a kalapja volt. Ica. 30. a szeme meg olyan kis bigyóból volt. Amikor 6 órakor leértünk Kázsmárkra Jutka nénjénél volt karácsonyfa. Olyan kicsi lett haja. Csináltunk hóembert. Tegnap reggeltől délig voltam Ancsáéknál. apu. mert szegény Nanád nem akart rövid hajat. nagyon dühös volt Józsikára. Margit. utána megint lecsapta. de már próbáltuk a szerepet. anyu a hátukon hozták a fát és apu a vállán. Nana mondta. Nagyon kíváncsi vagyok rá!) Tudom. nem tudtam elaludni. XI. mert elmentünk Kázsmárkra. Megbékült már az új frizurájával?) De nem olyan rövid volt a haja. 15. és Józsika volt a hunyó. (Madi is írt erről. 9. Marianna. hogy farsangkor adjunk (adunk) elő egy szerepet. Kicsi. és szétszedtük a virágot én meg Ancsi és volt benne egy kis fekete mag. 8. Amikor Józsika bújt el. hogy már Ti is tudtok fát hordani! Nagyon dühös volt a Nanád Józsikára?) Nagyon. Tegnap én. X. anyu. Tegnap én meg Józsika játszottunk bújócskát. Tegnap este Ilonka befonta Nanának a haját 3 ágba. Karácsonykor nem voltunk itthon. Nana. (Érdekes ez a „bigyó”. a nagy fűbe. szombaton meg 1 óráig voltam Ancsáéknál. (Hova bújtál?) A kertbe. Madi. Hatékony tanulásszervezési módszerek (Sok csipkét sikerült szedni? Jól fizetnek érte?) Igen. mert a Karácsonyt ott Kázsmárkon tudtuk le. Tegnapelőtt megegyeztünk én. 246 . XI. mint nekem. répa volt az orra. (Ez csak azért nem vicces történet. hogy rakja vissza a vállára és visszarakta. hogy Madi erről írt. száját csináltunk vesszőből. és én odamentem az ollóval és lenyírtam a haját. mert igen messze van Kázsmárk. Józsika és Nana voltunk fáér. Gyuszika meg az ajtó mellé. Táncolni fogunk a szambára. és akkor mán hazamentünk. Én hoztam a hátamon és Józsika meg a vállán.

Tündi. 24. Ancsi meg Loiz. amikor nem jártam iskolába. Évikének volt műköröm. hogy hamar elhervadnak. 8. Kiss Mónika IX. és visszaadtam neki. Volt 5 gyerekünk. 14. Ricsi. (Örülök. 21. Azután elmentünk a falura. (Rengeteg gyönyörű sárgicska van. 3. Tündike volt a királyfi. Annak viszont örülök. azért mert itt voltak a zenészek és fel voltunk reggelig. és adott egy rendesi (igazi) gyűrűt. mikor Nanának lenyírtam a haját? Mán ugyanúgy megnőtt. (Hogy hívják a kisbabát?) Attila. mink Szupermaneset játszottunk.) X. Lacika meg Gülü. hogy én voltam a királylány. Én meg Batyi Évike voltunk egy kis réten és ott játszottunk. Móni. Én megtaláltam a fűbe. olyan hosszúra. Máma Anyuék keresztelik meg Móriéknak a kisgyereket. meg olyat. hogy figyeltél arra. de úgy n evezték el. Én voltam Klark. Miért kapott gyűrűt a királ ylány a királyfitól?) IX. mint az utcán járkálni. 1.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. hogy Rigó és Gyuszika is játszott velünk. Nagyon rossz volt. és van egy gyerek. (Örülök. 247 . Kár. meg néha szoktam Kat ikával meg Mónival boltocskát (játszani). amilyen volt. hogy jobb neked az iskolában.) Igen. hogy mikorra nő meg! Gyorsan megnőtt. 18. A koszorúk is nagyon szépek. hogy jól érezted magad. Józsika. Sajnálom. Margó néni emlékszik még. V. Móninak nem kellett. Én voltam Gagyba Mónival meg Tündivel. úgy hívják. (Tetszik neked a műköröm?) Igen. mert csináltunk egy babát és én mindegyikbe adtam erőt. Ricsi. Tegnap én. hogy nem láttalak táncolni. és elhagyta. Én nagyon kitáncoltam magam. nagyon csodálkoztam. (Emlékszem a hajnyírásra. XII. Tegnap én. Fontam Tündikének.) Kótai Henrietta IX. Dani a réten játszottunk. Ancsi. hogy megtetted. hogy Gyuszika. Tegnap nagyon jó volt. Évike adott nekem műkörmöt. ugróköteleztünk. Azután fontunk sárgicskát. Én csak járkáltam.

Szeretném. 5.IV. Mikor beesteledik. hogy elmennek. Mindig játszani akart. ha ez egyelőre meglepetés maradna. akkor megmondják Nanának. Te már remekül el is tudod őket látni. amikor az ágyon ugráltunk. milyen feladataid vannak otthon?) X. ő mindig elalszik. csak válok. meg Jucival tanárosat. Rozi nana eljön és megmondja Attiéknak.) X. mert ő legkisebbik. (Ha elmennek anyáék. várom anyáékat. hogy hagyjuk abba. (Biztosan szép tiszta a házatok!) XI. hogy előadjuk a szerepet. Nemcsak én látom el őket. Szeretném. hogy ne menjenek el sehova. Nekem az a feladatom. De van. hogy nagyon szereted Erikát. (Nagyon jó. Dzsokiék pedig elmennek oda Nanánál és ott játszodnak a rossz kocsiba. Tegnap is nagyon sokat játszott Ibolyával. 2. Nagyon várom a meglepetést. Amikor abbahagytuk. és azért is szeretem. 25. Mikoláskor elő szeretnénk adni egy táncfélét. ha mink elmegyünk. és hogy kitakarítsak a házban. (Úgy tűnik nekem. Hatékony tanulásszervezési módszerek Kománécskát játszottunk Erikával. Anyu mindig ránk szól. Én már nagyon várom. akkor én is elmegyek Nanáéknál. Azért szeretem Erikát. hogyha szombaton és vasárnap nekünk kinyitná az iskolát. (Szívesen kinyitom az iskolát a jövő hét végén. mert anyáék mikor elmennek.) 248 . meg a párnákat a fejemre rakta. mert ő mindig hív minket játszani. Én pedig (ha) nem csinálok semmit. akkor anyával játszik vagy apával. Erika a nyakamat csikizte. 3. mert nagyon szeretek takarítani. mert most nem leszek itt. a testvéremmel a házban. Még akkor is. Így van?) IX. hogy vigyázzak Erikára. mert el van fáradva. hogy így szeretik egymást a testvérek.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez A cél tartalma. összetettsége. megvalósíthatósága. eredmény megjelenítését. A feladatok mennyire szolgálják a kitűzött cél megvalósítását? A munkamegosztás a csoporton belül. egymáshoz kapcsolódása. A források sokszínűsége. az időterv realitása. A lépések logikája. mennyiben szolgálja a kijelölt cél. A dokumentálás mennyire tükrözi majd az egyéni munka és a csoporton belüli együttműködés eredményességét. A tervezett produktum ötletessége. 249 .

kommunikáció különböző helyzetekben. lényegkiemelés. Budapest 2007 Módszertani ajánlás A foglalkozáson a tartalom feldolgozása aktív hallgatói tevékenységen keresztül történik. Együttműködés. Budapest 2006 Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia. 11 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 250 . A munka menete alapján ez egyénil eg vagy kiscsoportban is megtehető. tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai 135 perc. egy szünettel A differenciálás szükségességének felismerése és lehetőségeinek megismertetése a hallgatókkal Differenciálás fogalma. 5. beavatkozni a folyamatba. A tanári bemutatók egy része kiváltható hallgatói kiselőadással. Bloom taxonómiája. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. összefüggések felismerése. Időben valószínűleg belefér abba a keretbe. Jellemzően csoportos munkára ad lehetőséget a terv. amit a csoport munkájára terveztünk. a differenciálsás új ismereteinek alkalmazása. de. érdemes felajánlani az egyéni munka lehetőségét is a csoport helyett. Gardner-féle többszörös intelligencia. Szabad Iskolákért Alapítvány. Differenciálás – Kerékgyártó Judit11 Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái. Kapcsolódási pontok Támogató rendszer E témakör más foglalkozásai és a Gyermekmegismerés témakör Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. Ilyenkor értelemszerűen egy ember kapja meg az összes csoportnak szánt anyagot.IV. Szabad Iskolákért Alapítvány. ahol lehet. ha a foglalkozást megelőzően kértük a felkészülésre hallgatókat. Differenciált tevékenységek Ismeretek Bloom taxonómiájáról Differenciált tevékenységek tervezése Információfeldolgozás. A hallgatók munkáját követve a tanár érzékeli. Mit differenciálunk. hol kell megállni. tanulásban.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. amelyre számított? T1 – Kérdőív intelligenciaterület megjelölésével  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.tése D2 – Táblázat se.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A tervezett idők a tényleges történéseknek megfelelően rugalmasan változtathatóak. ez szolgáltat majd alapot az összefoglaláshoz is. a többszörös intelligencia megismerése. Ha maradt még időnk az utolsó feladat után. mind a csoportok működésére. fejlesztendő készségek.D1 – Kérdőív gálata fontos a témánk szempontjából. viz s. melyik intelligenciaterületre vonatkozott (T1). így a végére az jelek számából látják mely területen erősek. a hallgatók egy táblázatban jelölik az intelligenciaterületenkénti jelölésüket. azt halasszuk egy következő órára. Töltsék ki a hallgatók saját magukra vonatkozóan a kérdőívet (D1)! az összesítésÖnismeret hez A kitöltés után a tanár ismerteti. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A hallgatók tevékenységének eredménye minden esetben megjelenik. melyik kérdés. írassunk a hallgatókkal saját tantárgyukhoz differenciált tevékenységeket. Foglalkozásvázlat I. hogy ki erős az adott területen.  Ki kapta azt az eredményt. így azonnali visszajelzést kapnak munkájuk eredményességéről. Ha kiszaladunk az időből. 251 . illetve gyengébbek. Az összesítés után kérdezzük meg a hallgatókat:  Mely területeken erősek? – területenként kérdezzünk rá. anyagok (mellékletek) 20’ Vezessük be a foglalkozást azzal. rületek feltérképezé. A foglalkozás közben ajánlott szünetet beiktatni a foglalkozásvázlatban jelzett résznél.Saját intelligenciate. ne térjünk rá a differenciált tevékenységek leírásának feldolgozására. a tanárnak lehetősége van visszajelezni mind a munka eredményére. Ráhangolódás.Kérdőív kitöl.  A jó feladatmegoldásokat tegyük a falra. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

 Ért-e valakit meglepetés? Adjunk lehetőséget arra, hogy néhány hallgató elmondhassa gondolatait az öszszesítéssel kapcsolatban. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy saját eredményeikre a foglalkozás egy pontján még visszatérünk. II. Az új tartalom feldolgozása
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

15’

Mi a differenciálás? – A hallgatóknak mondjuk el, hogy egy rövid szöveget A differenciálás fo- Ellenőrzés D3 – Mi a diffognak feldolgozni a differenciálásról. Kérdezzük meg, hogy kik azok, akik galmának, jellemző- párban ferenciálás inkább egyedül, kik azok, akik inkább párban szeretnének dolgozni a szöveggel. inek megértése. Egyéni szöAlakítsuk ki a párokat, a párok következőképpen dolgozzanak: Gondolkodás vegfeldolgozás  A pár mindkét tagja olvassa el a szöveg első részét, majd a pár egyik Lényegkiemelés tagja próbálja meg szóban az olvasott szöveg lényegét összefoglalni, eközben társa nézheti a szöveget és kiegészítheti, segítheti társa olvasá- Információ megoszsát. Ezután olvassák el a szöveg következő részét, s ezt az előbbi szere- tása peket felcserélve foglalják össze, így haladjanak a szöveg végéig a szerepeket váltva szövegrészenként. Akik egyedül dolgoznak, azok a számukra legmegfelelőbb módon dolgozzák fel a szöveget – jegyzetelés, lényegkiemelés, vázlatkészítés stb. – fontos, hogy megértsék a differenciálás fogalmát és jellemzőit. A feladat ismertetése után osszuk ki a szöveget a hallgatóknak (D3). Megj.: Ha valaki társainál előbb végez a munkával, fogalmazzon meg igazhamis állításokat az olvasottakról. Ha időben végeznek a csoportok, mindenki feladatul kaphatja ezt. Tegyék el az állításokat, a végén szükség lesz rá.

10’

Mit differenciálunk? – Háromféle nagyon rövid szövegünk van (D4, D5, D6), Lényegkiemelés

Egyéni

táblá- D4 vagy D5

252

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

amelyeket a hallgatóknak hármasával osztunk szét. Ki-ki elolvassa a szövegét Együttműködés és annak alapján kitölti a táblázat (D7) aktuális oszlopát. Amikor elkészült, ke- Kommunikáció ressen olyan diáktársat, aki másik szöveget olvasott és az ő ismertetése alapján kitölti a táblázat másik oszlopát is, illetve ismerteti a saját részét, hogy társa is kitölthesse az adott oszlopot. Ezután keressen olyan hallgatótársat, aki a hián yzó oszlopra vonatkozó szövegrészt dolgozta fel, s ismertetése alapján kitölti a még üres oszlopát, illetve ennek a társának is segít, hogy ő is kitölthesse a hiányzó oszlopát.
5’ 10’

zatkitöltés ol- vagy D6 szövasott szöveg veg minden 3. alapján diáknak Páros informá- D7 – Mi az, ciócsere amit differenciálunk? Tanári előadás T2 – Háttéranyag

Bloom gondolkodási szintjei – Tanári bevezető Bloom taxonómiájáról és a dif- Értő figyelem ferenciálás kapcsolódásáról A hallgatók háromfős csoportokban készítsék csomagoló papírra egy táblázat Logikus keretét (T3). dás

gondolko- Egyéni besoro- Csomagoló lás papír, filctoll, ragasztó, ceruMinden csoport kapja meg a háromféle listát – diákonként egyféle lista legyen – Együttműködés Szóforgó za 6 elemre szétvágott kis papírokon (D8). Döntés D8 – Listák Minden hallgató próbálja meg a nála lévő hat elemet a Bloom féle taxonómiának megfelelően gondolkodási szintekhez besorolni, s sorba rendezve maga T3 – A táblázat előtt az asztalra kitenni. kerete Ezután a hallgatók soronként felragasztják az azonos gondolkodási szinthez kapcsolódó elemeket. Először a meghatározást olvassa fel az adott hallgató és javaslatot tesz, hogy az adott meghatározás melyik sorba kerüljön. Ha társai jóváhagyták javaslatát felragasztja táblázat megfelelő helyére, ezt követően a tevékenységállapottal foglalkozó hallgató mondja meg, hogy az adott szinthez melyik elem tartozik, ha jóváhagyták társai, felragasztja a táblázatba az elemet, majd a tevékenységek elemeivel foglalkozó hallgató tesz javaslatot. Ha egy sor elkészült, a többit is hasonló módon töltik ki a csoportok

5’

Ellenőrizzük a csoportok munkáját. Az első csoport felolvassa, hogy mely elemeket sorolta be az Alkalmazás szintjéhez. A tanár jóváhagyása után minden csoport javítja vagy pipálja a saját megoldását. Majd a következő csoport olvassa fel a következő szinthez tartozó

Ellenőrzés

Csoportforgó

A T2 háttéranyag végén szerepel a helyes megoldás.

253

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

elemeket és így tovább, amíg végére nem értünk.
10’

Most meghatározzuk konkrét feladatoknál, hogy melyik gondolkodási szinten Az ismeret alkalma- Egyéni gon- D9 – Konkrét motiválnak. zása, dolkodás tevékenységek Osszuk ki a csoportoknak a 12 papírdarabra vágott feladatleírást (D9). Hallga- Tudatosítás tónként húzzanak belőle két-két feladatleírást. Gondolkodás Olvassa el mindenki a nála lévő leírást és döntse el, hogy melyik gondolkodási Ellenőrzés szinthez tartozik. Sorban egyenként felolvassák a csoporttagok a náluk lévő konkrét feladatot és javaslatot tesz a tulajdonos, hogy melyik gondolkodási szint mellé helyezzék el. Társai jóváhagyása után felragasztja az adott sorba. Így folytatják, amíg el nem fogyott a 12 feladat, s nem került minden gondolkodási szint mellé két-két konkrét feladat. Ellenőrzés: A hallgatók gondolkodási szintenként a feladatleírás számát mondják. Például.: Tudás – 1, 6. Tisztázzuk a hallgatókkal a vitás kérdéseket. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy a tanár így egy mátrixban helyezheti el egy adott témakörhöz tartozó feladatokat. Megj.: Célszerű itt beiktatni a szünetet. Szóforgó Csoportforgó Megbeszélés T4 – Konkrét tevékenységek a gondolkodási szinteken elhelyezve

5’

A többszörös intelligencia – Tartsunk egy rövid bevezetőt a többszörös intelligenciáról.

Tanári előadás

T5 – háttéranyag a többszörös intelligenciához

15’

Vegyék elő a hallgatók a saját intelligenciaterületeiket feltérképező kérdőívük Intelligenciaterületek Rajzkészítés D10 – Az ineredményét (D2). jellemzőinek megér- egyénileg vagy telligenciacsoportban területek leíráA következő feladathoz kapják meg a hallgatók az intelligenciaterületek leírását tése (D10). Kreativitás Rap írása sa Az alábbi feladatok közül választhatnak: 1. Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. Elemzés Lényegkiemelés egyénileg vagy Csomagoló csoportban papír, színe ceruzák vagy

254

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

2. Írjanak rapszöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. 3. Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani, készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal. 4. Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit, készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni, a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. 5. Elemezzék, hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket!
10’

Plakátkészítés Villámkártya Plakátkészítés

filctollak (legalább nyolc szín) Papírlapok a villámkártyákhoz

A csoportok bemutatják produktumaikat.

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

Térjünk vissza a hallgatók munkájának eredményeihez, legyenek a falon elhe- Ismétlés lyezve a kitöltött táblázataik és plakátjaik – vigyázzunk arra, hogy csak a helyesen kitöltöttek kerüljenek a falra és tegyük fel a D10 es melléklet kinagyított változatát is. Kérjük meg a hallgatókat, hogy vegyék elő a Mi a differenciálás? témánál írt igaz/hamis állításaikat, s néhányukkal olvastassuk fel az állítást. A hallgatók egy-egy állítás elhangzása után a csoportjukban megállapodnak az állítás igaz vagy hamis voltáról. S a tanár hármat számol, háromra minden csoportból egy ember felemeli a kezét és feltartott hüvelykujjal jelzi, ha igaznak tartják az állítást, illetve ökölbe szorított kezük jelzi, ha hamisnak tartják az állítást. Belátásunk szerint ismételjük meg más-más hallgató állításával. Beszéljük meg a vitatott kérdéseket!

Igaz/hamis állítás

Saját jegyzet – általuk írt igaz/hamis állítások

10’

Mutassuk be a differenciált tevékenység rövid leírásának hogyanját a hallgatóknak! A hallgatók kapják kézhez a rövid leírásokat tartalmazó mellékletet. (D11)

Tanári bemuta- D11 – Tanulási tás tevékenység rövid leírása

255

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

Nézzék meg a teremben elkészült munkáikat, és azok segítségével állapítsák meg az általuk végzett, többszörös intelligenciához kapcsolódó tevékenységükről és legalább két másik rövid leírásról, hogy az adott tevékenység milyen motivációs szintet/szinteket (Bloom taxonómia) igényelt, illetve, mely intelligencia-terület(ek)hez igazodott.
5’ 10’

T6 – Differenciált tevékenységek rövid leírása Közös megbeszélés D12

Beszéljük meg a hallgatók munkájának eredményét.

Jelezzünk vissza a hallgatóknak, hogy hogyan láttuk a foglalkozás során hozzá- A közös munka lezá- Kérdőív állásukat, aktivitásukat, hangulatukat, eredményességüket – ezt a plakátok is rása Megbeszélés illusztrálják. Vélemény megfoMajd írassunk a hallgatókkal a foglalkozáshoz kapcsolódó értékelést (D12), galmazása akár név nélkül. Miután kitöltötték az értékelő lapot, hangosítsanak ki a hallgatók egy-egy megjegyzést, amit fontosnak tartanak a foglalkozással kapcsolatban. Szedjük össze a hallgatók értékeléseit

256

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

257

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

Mellékletek a foglalkozáshoz Kristen – Nicholson Nelson: Többszörös intelligencia c. művéből, valamint Diane Heacox: Differenciálás a tanításban, tanulásban c. könyvéből vett részletek T1 – Kulcsok (betűjelek) a többszörös intelligencia megnyilvánulásaihoz
VNY = TK = IR = TK LM Z P LM VNY IR és IP P IR VT és LM VNY TK IP LM VNY Z LM és P LM TK VT Z P TK LM és VT IR és IP LM verbális/nyelvi testi/kinesztéziás intraperszonális IP LM Z =interperszonális =logikai/matematikai =zenei VT = P = vizuális/térbeli praktikus

1. Jó az egyensúlyérzéke, kis- és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 2. Nagyon érdekli a matek. 3. Jól emlékszik dallamokra. 4. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. 5. Szeret térképeket, grafikonokat, táblázatokat készíteni, és szereti rendezni információit. 6. Szeret történeteket mesélni, beszédbe elegyedni, tárgyalásba bocsátkozni. 7. Kérdezősködik a tisztesség felől; nagyon érdekli, mi a jó és rossz, az igazságos és igazságtalan. 8. Érdeklődik megfigyelései tárgyai iránt. 9. Legjobban egyedül szeret dolgozni; önálló. 10. Jártas a mechanikában, könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. 11. Könnyen és helyesen ír. 12. Kiegyensúlyozott, jól osztja be az idejét. 13. Rendelkezik vezetői képességekkel; tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. 14. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. 15. Rendkívül jól beszél, világosan fejti ki gondolatait. 16. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 17. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. 18. Érti az elvont fogalmakat. 19. Szereti a mozgást és általában a tevékenységet. 20. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. 21. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. 22. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket, azokhoz jól alkalmazkodik; rugalmas. 23. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. 24. Izgatja és leköti a számítógép; könnyen használja, nem egyszerűen csak játékszerként. 25. Fogékony mások érzései, gondolatai és indítékai iránt. 26. Szereti, ha a dolgok rendben vannak és logikusak.

258

hogyan működnek a rendszerek. 30. helyeket. 37. 42. 51. A józan ész jellemzi. 53. 34. információt. kategorizál és osztályoz tárgyakat. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. 45. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. Érdekli a természet. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. 58. 54. 33. kreatív mozgás stb. 40. 35. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. 50. 49. Elégedett a maga egyéniségével. 32. 29. Érti az okot és okozatot. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát.). Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGOépítmények). amiről szó van. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. 36. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). ami érdekli. érzékenyen viszonyul hozzá. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. Igen öntudatos. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. 43. keresztrejtvényt. 52. utánajár annak. Könnyen megjegyez neveket. harci játékok. Reflektál helyzetekre. eltűnődik rajtuk. Gyakran énekel. Szeret különböző témákról olvasni. 47. dúdol. 55. Szereti eljátszani. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. 28. rejtvényeket. információit képekben idézi fel. és hogy a tetteknek következményei vannak. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. tekintet nélkül kortársai véleményére. 44. 48. 38. 46. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. 259 . és saját előnyére tudja használni őket. megérti. 56. évszámokat és egyéb tényeket. gondolatokat. Könnyen barátkozik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben P TK P és VNY TK VT TK P IP VNY LM IR Z IR IP VT IR VNY P VNY VNY LM IP Z VT IR Z IR TK LM IR VT IP 27. Erősen érdeklődik a zene iránt. 41. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. Könnyen felismer. 39. 57. Szeret modellezni. 31. Szereti a szójátékokat. van önbecsülése. Erős az akarata. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). parodizál.

meghatározása. akkor tanításunk szigorát. hogy a tevékenységeket a motiválási szintje és összetettsége szerint csoportosítsuk.és megértés szintjét jelentik. Tartsuk szem előtt. relevanciáját és összetettségét vizsgáljuk. ha olyan feladatot kell elfogadniuk. Azoknak a diákoknak. hogy a szintézis jelenti a legmagasabb. a szintézis a rangsorban megelőzte az értékelést. Bloom taxonómiája Tudás: A gondolkodás legkevésbé összetett fajtája. A diákok érthetően nem kedvelik. Az alábbi felsorolásból kitűnik. amely világosan függ össze a tanterv lényegével. értékelés és szintézis. fogalmak. Tárgyak felsorolása. Minden diáknak szüksége van arra. elemzés. amelyek megfelelően szigorúak. Olyanokat is ismerünk. hogy alkalma legyen minden szinten tevékenykedni. ami minden diákot eredmény elérésére sarkall. Hatékony tanulásszervezési módszerek T2 – Kihívás: Bloom gondolkodási szintjei (háttéranyag) Amikor a kihívás szemszögéből vizsgáljuk a tanítást.IV.  egyszerre mély és átfogó tartalom. A gondolkodás hat szintjét írja le: tudás. Így aztán egy szigorúbb tanulási tevékenységen keresztül újratanítjuk a történetet. Bloom taxonómiája lehetővé teszi. Lesz olyan. amelyek Bloom modelljének tudás. vagy unalmasnak találják azokat. mert feladataik túl gyakran alacsonyabb szintű gondolkodást igényelnek. hogy könnyen elboldogulnak a szintézis magasabb szintjén. ábra. ugyancsak használniuk kell a magasabb szintű gondolkodás képességeit. hogy valódi természetük szerint a Bloom-féle magasabb gondolkodási szintek újratanítják vagy megerősítik a tudás alapjait. Azután módosíthatjuk vagy átalakíthatjuk a tevékenységeket — akár újakat is tervezhetünk —. Mindnyájan ismerünk olyan diákokat. akik feladják a tanulást. akik elméleti képességek terén tehetségesek. mint a már meglévő értékelése. mint másoknak? Igen. Benjamin Bloom oktatáspszichológus A nevelési célok taxonómiája c. akinek több időre lesz szüksége. címkézése esetén ezt a fajta gondolkodást várjuk tőlük. Ha például a diákok feladata egy történetben megjelenő probléma meghatározása és a megoldás megtalálása. gyakran kevesebb időre van szükségük a tények. de olyan kreatívak. kipróbált modelljét mutatja be. hogy a gondolkodás magasabb szintjére jussanak el.) Mind a hat fontos. hogy az elemzés és az értékelés szintjén dolgozzanak. Ehhez fel kell idézniük. Ma mégis a legtöbb pedagógus egyetért abban. gondolatok elsajátítására. felkínálva ezzel a gondolkodás tágabb spektrumát és több alkalmat nyújtva. Ugyanakkor az elmélet terén kevésbé felkészült diákoknak vagy azoknak. A kihívást jelentő tanítási/tanulási folyamat jellemzői:  magasabb szintű gondolkodás. Kell minden diáknak ismernie a tartalmat? Feltétlenül.  érdemi tanítás. hogy mi történt. megértés. miközben a többieknek megfelelő tevékenységet tudunk biztosítani. semmiképpen sem több munkát ugyanabból a fajtából. Valójában akkor differenciálunk. alkalmazás. (Lásd: 6. hogy valami új felfedezése nagyobb kihívás. Bloom osztályozása segít olyan tevékenységek megtervezésében. akiknek több időre és gyakorlásra van szükségük. amikor a diákoknak előzőleg megtanult tényeket és információkat kell fölidézniük. Példa: Sorold föl Kína legfontosabb kiviteli cikkeit! 260 . és újra kell gondolniuk az eredeti megoldást. akkor azt kívánjuk tőlük. leginkább motiváló gondolkodási és tevékenységi formát. A kihívás nem egyszerűen több munkát jelent. ha szükség esetén a diákok egy részének időt adunk. akik igen nehezen emlékeznek tényekre. relevánsak és összetettek a tanterv lényeges szempontjai tekintetében. könyve a tevékenységek differenciálásának és kihívási szintjük megvizsgálásának hasznos. ami egyszerűen csak több munkával jár. Mikor ezt a taxonómiát Bloom bevezette.

mennyire értik a tanultakat. A magyarázat. valaminek a leírása. Az információk más formában való megjelenítése. érvényesüljenek emberi jogaik. osztályozást. kritériumok alapján meghatározzuk valaminek az értékét vagy azt. újra elmondása a diákokat arra készteti. hogy bizonyos ismertetőjelek. Az ábra segítségével megítélhetjük a tanulási folyamat motiváló hatását. alkoss. találj ki. részletezz. fogalmazz. akkor elemző gondolkodást várunk tőlük. Ez kreatív gondolkodást kíván. bírálatot és kategorizálást. Különböztessük meg a szintézist az alkalmazástól! Például. amiben lehetséges megoldást javasoltok a kormányzat és a nép közötti ellentét megoldására és arra. ellentétbe állítást. amiről előzőleg tanultak. akkor ez alkalmazás. megszerkesztenek. hogy a megértés szintjén gondolkodjanak. ha a diák csupán ténybeli tudását használja. állítsanak fel hipotézist. hanem újraalkotunk. hogy elkészítsenek valamit. Példa: Magyarázd meg. mert nem igényel eredeti gondolkodást. miért épült a kínai Nagy Fal! Alkalmazás: Ez a gondolkodási szint arra ösztönzi a diákokat. Ellenben amikor arra kérjük a diákokat. hogy milyen mértékben motiváló a tanulási folyamat. állapot Tevékenységek Szintézis Állítsd össze Alkosd új vagy más meg! módon! rendezz. Bloom taxonómiájának alkalmazása a differenciált tanításban A differenciálás során az a kérdés vetődik fel. akkor az alkotó gondolkodást serkentjük. ábrázolj. Példa: Sorold fel időrendben a Ming-dinasztia tagjait! Elemzés: Amikor diákjainknak az a feladata. az alkalmazás szintjén gondolkodnak. hogy tervezzenek vagy alkossanak meg valamit. Példa: Hasonlítsd össze és állítsd szembe Kína és az Egyesült Államok bírósági eljárásait! Értékelés: Az értékelés azt jelenti. valamint az egyes szintek tevékenységeire utaló címszavakat tartalmazza. hogy megmutassák. A következő táblázat Bloom szintjeinek rövid meghatározását. fogalmazzanak meg szabályokat. becses valami. Elemzésnek nevezzük az összehasonlítást. Példa: Fogalmazzatok meg egy levelet valamelyik kínai újság főszerkesztőjének. például egy térkép szöveges magyarázata nem szintézis. akkor gondolkodásuk szintje az értékelés fogalmának felel meg. hogy mennyire értékes.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megértés: A következő szinten a diákoknak az a feladata. felidéznek valamit. vagyis nem megújítunk. hogy új vagy más módon állítunk össze valamit. Példa: Kína korai történelmében kit tartasz a legjelentősebb alaknak? Támaszd alá véleményedet! Szintézis: A szintézis azt jelenti. feltételezz. gyárts. összefoglalás. Amikor a diákok felbecsülnek. mint például történelmi események időrendbe állításakor. Az értékelést általában elemzés előzi meg: hiszen valaminek a megítéléséhez részletesen meg kell ismernünk annak jellemzőit. hogy bontsanak részekre egy gondolatot és azt vizsgálják meg kritikusan. A motiváció szintjei Szint Meghatározás Tevékenység. fejlessz. hogy érvényre jusson az emberek szabadsága. megítélnek. Amikor bemutatnak. alakítsd át! 261 . igazolnak. minősítenek.

töltsd ki. jelents. mutass meg. Értsd meg! helyezz el. állapot Tevékenységek általában konkrét konkrét Szintézis Értékelés Elemzés Alkalmazás Megértés Tudás 262 . modellezz. szerkeszd meg. vizsgálj meg. osztályozz. mit ér: használd az értékelési kritériumokat! Vizsgáld meg Vizsgáld kritikusan! meg! ítéld meg. körvonalazz. különböztess meg. járj utána. összegezz. értékeld. újíts. egészíts ki. sorolj/építs be! Alkalmazás Használd fel. válogass. Használd! amit tanultál! Megértés Mutasd be. sorold be. működtess. Hatékony tanulásszervezési módszerek Értékelés Határozd Ítéld meg! meg. beszéld meg. tényeket és tudd! információkat! mondd el. jegyezd fel. idézd. Megfelelő méretű nagyítása után a keret előre is kiosztható a csoportoknak. ábrázold. mutass be. adj elő. mondd meg a hatását! Elemzés hasonlítsd össze. válaszd szét. kezelj. becsüld fel. bírálj. határozd meg. tekints át. határozd meg. magyarázz. Szint Meghatározás Tevékenység. számíts. találj rá. azonosíts. igazold. becsüld fel. gyakorolj. oldj meg. írd újra! Idézd fel a Ismerd. fogalmazz át. ismételd. viszonyítsd! Tudás T3– Üres táblázat a hallgatók további munkájához A hallgatók a csomagoló papírra rajzolják meg saját táblázatukat a minta alapján. kutass. dramatizálj. jegyezd fel. rendezz. csoportosítsd. kérdezz.IV. írj hogy érted! le. vezesd le. változtass. módosíts. következtess. magyarázz meg. részletezz. sorold be. alkalmazz. értékelj. állítsd ellentétbe. tapasztalj. jegyezd meg. állapítsd meg. teljesíts. fordíts. szervezz. Méretét a kiosztott céduláknak megfelelően kell meghatározni (D9). következtess! mutasd be.

kifejtve. 263 . amely életnagyságban állatot és növényt. értékelés és szintézis — lencséjén keresztül vizsgáltuk. mi fenyegeti Határozd meg az élet előnyös és hátlegalább három óceáni állatfaj élőhe.állatokat és növényeket. Készítsetek közösen olyan összerakGyűjts össze annyi óceánban élő ható rajzot. amely a létező állatok legalább három jel. vagyis az osztályainkban alkalmazott tanítási stratégiák és produktumaik különböző fajtáinak szemszögéből. lemzőjével rendelkezik! Írd le min. hangok mazkodtak a fajok környezetükhöz! és megjelenési formák szerint! (10) Írjátok le következtetéseitek összeM foglalását! (5) M Csoportban ábrázoljátok papírkiváPoszteren vagy diagramon mutassá. hogy miért alkoss rapet a tengeri élet bemutatáválasztottad azt! Rajzold is meg az sára! (8) Sz állatokat! (2) Sz Tudás Megértés Alkalmazás Elemzés Értékelés Szintézis T5 – A többszörös intelligenciáról (háttéranyag) Változatosság: Gardner nyolcféle intelligenciája és a tanulás Az előzőekben az Önök tanítását a motiváció és Bloom gondolkodási szintjeinek — tudás. elemzés. amelyek az zonyos állatok az árapályhoz! (3) A óceán különböző mélységeiben élnek. megértés. például az olajszennyezésről lönbségeit! Mutassátok be az eredés a part menti olajkutak fúrásáról! ményt Venn-diagrammal! (7) E (12) E Gyűjts adatokat arról.Költs szöveget egy tengeri dalhoz. amennyit csak ábrázol legalább öt tengeri állatot! tudsz! (1) T Mutassátok meg és beszéljétek meg a méretbeli eltéréseket! (6) T Határozzátok meg a szárazföldi és a Készíts térképet. vagy den jellemzőjét.vagy egy tengeri kalandról. (11) A Írd le röviden álláspontodat és érzéVizsgáljátok meg a szárazföld és a seidet az óceánt érő környezeti hatátenger földrajzi hasonlóságait és küsokról. hogyan alkallönbségeket az ízek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T4 melléklet Konkrét tevékenységek a gondolkodási szinteken elhelyezve Tevékenységek – a tevékenységenkénti cédulákból 2-2 jut minden csoporttagnak Téma: Az óceáni bioszféra – a tananyag feldolgozásához (a gondolkodás különböző szintjeit igénylő) megadott tevékenységek. hogyan alkalmazkodnak bi.rányos feltételeit a parton és a szályét! Határozd meg a folyamatokat razföldön! Szerepjátékkal próbáljáés emeld ki. Most a tanítást változatosság szempontjából vizsgáljuk.gásokból készült faliképen azokat az tok be. mit kell tennünk az óce. amely megmutatja tengeri emlősök közös jellemzőit! az óceánok és a tavak közötti küMagyarázzátok meg. szagok.tok meggyőzni a többieket állásponánok életének megóvásáért! (9) É totokról! (4) É Tervezz új óceáni állatot. alkalmazás.

Például: aki erős a verbális/nyelvi gondolkodásban. ha saját erősségeiket mozgósítják. akkor ebben fejlődnek. s amelyet álta264 . és kik azok. De minél változatosabb módokat kínálunk tanulásukhoz és produ ktumaik bemutatásához. (Forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. hogy mindegyikőtök a maga erősségei szerint dolgozik.  Csoportos projekt akkor is lehet sikeres. az feszültséget kelt benned.IV. Az 1930-as években Lewis Terman átdolgozta az eredeti tesztet. hogy több mint egyféle intelligenciát mozgósíts. az ír. eg yúttal tanulási repertoárjuk is bővül. Hatékony tanulásszervezési módszerek Gardner többszörös intelligenciáról szóló elmélete szerint minden diáknak van gondolk odásbeli és tanulásbeli erőssége.  Néhány intelligenciában erősebb vagy. miként tanulhatsz eredményesebben. amely a vizsgált személy mentális életkorának és valódi életkorának a hányadosa.  A legtöbb esetben a feladat megköveteli. és nem minden produktum kell. hogyan szeretsz tanulni.  A többszörös intelligencia nem címkézés. milyen jó lehet egy paródia. akinek erőssége a vizuális/térbeli gondolkodás. A többszörös intelligencia elmélet nem ment fel az alól. A francia kormány arra kérte fel Binet-t és Simont. azt „erősítsd”. Minden mód fontos. hogy megfeleljen minden diák gondolkodásbeli erősségeinek. De így is végezhetsz magas színvonalú munkát. Miként élhetsz a többszörös intelligenciával?  Ha tisztában vagy erősségeiddel. az rajzokat vagy illusztrációt készít. annál valószínűbb. Gondolj arra. amely az első ilyen típusú teszt. Szétoszthatjátok a feladatokat úgy. ha a csoport minden tagja erős a testi/kinesztéziás intelligenciában!  Ha számodra nehézkesebb módon dolgozol. hogy jól válaszd meg tanulási módszeredet és projektjeidet. hogy amelyekben kevésbé vagy erős. csak tájékoztatás arról. Amit a többszörös intelligenciáról tudni illik:  Howard Gardner professzor felfedezte a gondolkodás és tanulás nyolc módját. tanulásban) Az intelligencia hagyományos felfogása A Binet – Simon-féle intelligenciaskálát. akik kudarcot fognak vallani. amely mérni tudja. hogy kik azok a gyerekek. hogy készítsenek olyan tesztet.  Erősségeid figyelembevételével felismerheted. Ez a teszt vezette be az IQ (intelligenciahányados) fogalmát. mint a többiben. melyet innentől kezdve Stanford– Binet intelligenciatesztnek hívtak. és így tovább. De ne feledjük.  Mind a nyolc gondolkodásmódban tapasztalatokat kell szerezned. Alfred Binet és Theodore Simon pszichológusok fejlesztették ki 1905-ben. Nem kell minden fogalmat mind a nyolcféle módon megtanítanunk. akik valószínűleg sikeresek lesznek az iskolában.  A tanulásnak nem csak egyetlen jó módja létezik. ha különfélék a csoport tagjainak erősségei. ez segíthet abban. hogy a legnagyobb igyekezettel dolgozz.  A csoportos projekt jól sikerülhet. akkor a vázlatkészítés vagy a rajzos ábrázolás segít megtanulni és megjegyezni valamit. ha a csoport minden tagjának hasonló az erőssége. Ha például erősséged a vizuális/térbeli gondolkodás. ha mindenki a számára legmegfelelőbb módon tevékenykedhet. A diákok könnyebben tanulnak és teljesítenek.  A tanulás könnyebb vagy érdekesebb a saját erősségeid területén. hogy egyre több diák válik motiválttá. Párizsban. Felt ehetőleg még továbbiak is felfedezésre várnak. De mindenkinek vannak erősségei és korlátai. A proje kt sikeresebb lesz. ha gyengébb intelligencia-területüket mozgósítják.

a többszörös elm éhoz jusson. akik rendelkeznek az vagysikeresebbek új megoldásaz létrehozására. Gardner szerint minden intelligencia háA Stranford – Binet-féle IQ-teszt hagyomá.rom komponensből áll:  Képesség valódi. Az iskolarendszer erősen Gardner szerint az „IQ a problématámaszkodik az IQ-tesztre. hogy sikereket érhessenek el a fenti és más területeken is. hogy 265 . minden emberrel vele született jellemző. balesetet szenvedett emberek. ahelyett. hogy minden ember legalább hét intelligenciaterülettel bír. ami aztán teljes mértékben meghatározza a gyerekek tanulási és problémamegoldó képességét. hogy minden gyereknek olyan tanulási környezetet biztosítson. fogják őt nyilvánítani. egyik terület a másikra épít. hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni ugyanannak a tűnek a fokán! Az intelligencia új meghatározása A többszörös intelligencia elméletét Gardner először 1983-ban publikálta Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Az értelem határai: a többszörös intelligencia elmélete) című könyvében. írni és  Képesség a probléma megoldására beszélni tudó gyerekek. Egyszerűen olyan tanítási stratégiákat igyekszik nyújtani. mely területek egymással kapcsolatban állnak. Gardner emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálta. hogy abban az egyéni kognitív különbségek kedvező fogadtatásban részesüljenek. de szükség esetén képesek önállóan is működni. iskolában. melyek segítik a gyerekeket abban. hogy ezt a hányadost megszorozzák százzal. és megfelelő körülmények között ezek a területek fejleszthetők. ami számít” pasztalat azt mutatja. Voltak köztük agyvérzéses betegek. autisták. Tudatosítanunk kell. amelyek rendelkezik. Gardner elmélete nem kérdőjelezi meg az általános intelligencia létezését. különleges képességekkel rendelkezők. teszteken és kutatásokon alapultak. hogy a tanítási-tanulási folyamatot lehet úgy szervezni. de olyan intelligenciák lehetőségét veti fel. akkor ezt az IQ-tesztben elért lehetővé teszik. Arra a következtetésre jutott. hogyteszi. Ahogyan Gardner fogalmaz:  Tudj meg minél többet a gyerekekről. és intelligensnek az életében felmerülő problémákat. lete nem vonja kétségbe e két intelligenciaterület fontosságát. A tanítási folyamatnak arra kellene törekednie. A "képes vagyok mega matematikai-logikai intelligenciára. amely addig nagyon kényelmesen megvolt azzal a tudattal. amelyek egy fogalommal nem írhatóak le. alapvető matematikai és számítástechnikai készségekkel. és ebből következik. Napjainkban a Stranford – Binet-féle IQ-teszt és a Wechslerféle intelligencia-skála gyermekek részére (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children) a két leggyakrabban használt teszt az intelligencia mérésére és minősítésére. megoldásra és a dolgok létrehozására hogy nagy hangsúlyt helyez a verbális-nyelvi és való képesség. Gardner kezdetben azt tartotta. Ha egy gyerek erős verbálisjában értéknek számító teljesítményre. amelyben egyéni intellektuális képességei kiteljesedhetnek. Később hozzáadott egy nyolcadik intelligenciát. melyek mindegyike az agy különböző részével áll kapcsolatban. tanulási nehézségekkel küzdők. hogy az olvasni. felmutatható erednyos értelemben egy gyermek intelligenciáját mény létrehozására vagy saját kultúrámutatja meg. Gardner elméletét az agy széles körű vizsgálatára alapozta. hogy az intelligencia az agy sok különböző területére összpontosul. és mely aztán lehetővé hogy azintelligencia ember új tudá skésőbb a szakmai karrierjük során is. hogy az intelligencia nem olyan változatlan. A tacsinálni" tudata az. hóbortos tudósok és különböző kultúrákból származók. Gardner felfedezése megrázta az oktatási rendszert. Kutatásai azt mutatták. nyelvi és matematikai-logikai intelligenciával  Olyan képességek készlete. és jelenleg is folytatja kutatásait újabb lehetséges intelligenciákról. mely vizsgálatok több száz személlyel végzett interjúkon. hogy valaki megoldja pontszámai tükrözni fogják.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben lában számértékben úgy adnak meg. A többszörös intelligencia elméletének egyik alapgondolata az.

tanár. módja lehetséges. A Gardner által felismert különböző fajta intelligenciák a következők: verbális-nyelvi. osztályteremi alkalmazásának nem létezik egyetlen meghatározott módja. óriási hatása van a tanítási-tanulási folyamatokra. akkor azt is elfogadhatjuk. mint a Stanford–Binet-féle vagy a WISC-tesztek. tudósokká és történészekké váljanak. hogy egy olyan elmélettel ismerkedünk. A munkát fokozatosan kezdjük el! Keressük meg. Hatékony tanulásszervezési módszerek az intelligencia egyféleképpen leírható. Az elméleten keresztül az utasítások személyre szabásának különféle módjait fedeztem fel. 266 A verbális-nyelvi intelligencia magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét. inspirálja a gyerekeket. akik fejlett verbális-nyelvi intelligenciával rendelkeznek.  az oktatás személyessé tétele azzal. intraperszonális (önismeret) és gyakorlati. amit tanítunk nekik. Több száz gyakorlati ötletet is kínálok. és sokféle módját kínálja az információ és tudásanyag átadásának. hogy jó olvasókká.  egy fogalom. melyek segítik a gyerekeket abban. szónok.” A következő oldalakon olyan ötleteknek és stratégiáknak a gyűjteményét nyújtom át. gondolkodókká. a dolog megtanításának többféle útja. miszerint „Virágozzék száz virág!” kiváló kép a többszörös intelligencia osztálytermi alkalmazásának ábrázolására. Ezek a következők:  a gyerekek képességeinek és készségeinek fejlesztése. tananyag vagy egy tudományterület különböző módokon való megközelítése. írni és történeteket mesélni. Annak a ténynek. Könnyedén jegyeznek meg neveket. hogy a többszörös intelligencia elmélete a gyakorlatban motiválja. testi-kinesztetikus. Azok a gyerekek. Mindegyik intelligenciaterület jól szemléltethető különleges képességeken és érdeklődési területeken keresztül. genetikusan meghatározott tulajdonság. ha nem is mindegyik. matematikai-logikai. Ahogyan Gardner is tovább folytatja kutatásait és munkáját a lehetséges intelligenciákkal kapcsolatban. akik könnyebben tanulnak bizonyos módokon. hogy ezek az intelligenciák fejleszthetőek és erősíthetőek. zenészekké. hogy meg tudják tanulni és valóban meg tudják érteni azt. hogy ez a megközelítés hogyan működött. A többszörös intelligencia egyfajta leltárként hasznos lehet ebben a munkában. melyekről korábban nem is álmodtunk. . zenei. hogy mi működik számunka és a tanítványaink számára. hogy hogyan is lehet azt az osztálytermi gyakorlatban megjeleníteni. írókká. ami jelenleg is formálódik és gazdagodik. és a többszörös intelligencia elmélete is gazdagítja ezt a hatalmas tudásanyagot. akik küszködtek az iskolában. szeretnek olvasni. mint más utakon járva. és lélegezzük be a gyönyörű nyíló virágaink illatát! A többszörös intelligencia Gardner szerint elméletét a tanárok háromféle módon tudják a gyakorlatban alkalmazni.IV. Sok tanár alkalmazza sokféle módon és sikeresen. le kell szögeznünk. Bár a többszörös intelligencia elméletének jelentős hatása van az oktatásra. interperszonális (társas). matematikusokká. hogy az egyéni különbségeket kom olyan vesszük. mely jól mérhető olyan papír-ceruza módszerekkel. dátumokat és mindenféle apróságokat. amelyek segítették tanítványaimat abban. melyekből mindenki szabadon válogathat saját osztálya számára. a szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenységet. mielőtt megtárgyalnánk. Osztálytermi munkám során azt tapasztaltam. aztán lépjünk hátra. hogy vannak olyan gyerekek. valamint a nyelvi finomságokra. Anekdotákat olvashatunk arról. Azonban ha elfogadjuk. Hogyan is kellene a gyerekeket tanítani annak érdekében. helyeket. úgy nekünk is fontos tudnunk. A kínai mondás. hogy a többszörös intelligencia elmélete általánosságban nézve pontosan tükrözi az emberi különbségeket. amikor olyan gyerekeket igyekeztem tanítani. A következő foglalkozásoknál fontosak ezek az intelligenciák: író. művészekké. hogy ez nem recept. térbeli-vizuális. hogy a maximumot ki tudják hozni magukból a tanulásban és más teljesítményükben? A jelenleg folyó agykutatások folyamatosan olyan eredményekre jutnak. Gardner maga is megfogalmazza ennek lehetőségét: „Ha valami fontosat szeretnénk tanítani.

Ösztönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. a zeneszerzőkben és a zenetanárokban. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekek jól működnek kooperatív csoportmunkákban. A zenei intelligencia magában foglalja a hangmagasságra. valamint az. üzlet. a terapeutákra. ha megfigyeljük őket. hogy megértjük saját érzelmeinket. és tudatában vannak az őket körülvevő hangoknak. Ez az intelligencia mutatkozik meg a tudósokban. a táncosokban. Az interperszonális intelligencia hatékony együttműködés. a vallási vezetőkben és az agykutatókban. hogy a természet és a civilizáció hogyan hatnak kölcsönösen egymásra. akik igen gyengék ezen a területen.mely tartalmazza annak megértését. Azok a diákok. a másik céljainak.) Ez az intelligencia általában jellemző a tanárokra. a dalszerzőkben. A fejlett intraperszonális intelligenciával rendelkező gyerekeknek erős az éntudatuk. szeretik az útvesztőket és a rejtvényeket. s akik rendszeresen túlbeszélik társaikat. komikus. a matematikusokban. akik szeretnek egyedül dolgozni. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekeknek az új információk jobb megértéséhez szükségük van egy mentális vagy egy valóságos képre.és irodavezető. hogy képes másokat megérteni. Egy konferencián nemrégiben Thomas Armstrong úgy magyarázta ezt az intelligenciát. és könnyedén hoznak létre dolgokat. a tanácsadókra. céljainkat és szándékainkat. fejlett problémamegoldó és gondolkodóképesség jellemzi. A természeti intelligencia a Gardner által utoljára leírt intelligencia. Tanítványainkban úgy tudjuk felismerni. ezek a gyerekek jól boldogulnak térképekkel. a kommunikációban. Ezt az intelligenciát találjuk az énekesekben. akik rendelkeznek ezzel az intelligenciával. illetve elbeszélnek a többiek mellett. ügyesen terveznek. (Ne felejtsük el. mely által a világról vizuálistérbeli megjelenítési formákat hozunk létre. Ez az intelligencia azt a képességet tartalmazza. hogy logikus módon tudnak kérdéseket megfogalmazni. Legyünk körültekintőek. vagy introvertáltak. valamint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való fogékonyságot. mint a vadászat. mellyel megismerjük a növény. a számítógép-programozókban. A matematikai-logikai intelligencia kapcsolódik a deduktív és induktív érvelés képességéhez. mellyel a természeti világot egy szélesebb perspektívából tudjuk nézni . a kereskedelemben dolgozókra.és állatvilágot: mellyel meglátjuk a különbséget a természeti világban. elemezzük a munkavégzés során megfigyelhető szokásaikat és eredményeiket. a földművelés és a biológia tudománya. költő és színész. közvetítői szerepben és tárgyalásokban. hogy aztán azokat gondolatban vagy valóságosan átalakítsuk. Az extrovertált emberek nem mindig rendelkeznek ezzel az intelligenciával. a politikusokra. a jogászokban és a könyvelőkben. a pszichiáterekben. magabiztosak és szeretnek egyedül dolgozni. A térbeli-vizuális intelligencia magában foglalja azt a képességet. a vallási vezetőkre és a vezető beosztású üzletemberekre. valamint az absztrakt rendszerek és összefüggések felismerésének és manipulálásának képességéhez. 267 . a bankárokban.) Ez az intelligencia nagyon fejlett a filozófusokban. Jól rajzolnak. motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége. az építészek. (Ezt az intelligenciát nehéz felfedezni. és automatikusan ne tekintsünk azon diákjainkat erősnek ezen a területen. mint egy olyan képességet. de azért nem kell a kooperatív tanulási helyzeteket túlhangsúlyozni. fel tudnak idézni hangmagasságokat és ritmusokat. ismerek jó néhány extrovertált embert.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben titkárnő. grafikonokkal és diagramokkal. könnyedén emlékeznek dallamokra. fejlett vezetői készségekkel rendelkeznek. s mely képességet produktív módon használjuk fel olyan tevékenységekben. sőt. ez az intelligencia egy ember azon képességéhez kötődik. akik kiemelkedő matematikai-logikai intelligenciával rendelkeznek. A grafikusművészek. a térképészek. Azokat a gyerekeket. a hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet. Az intraperszonális intelligencia velejárója az a képesség. Kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak még a tudományos gondolkodás és a problémamegoldás terén is. ügyesek a szervezésben. a műszaki rajzolók. a festők és a szobrászok ezt az intelligenciát mozgósítják. Szeretnek zenét hallgatni.

A növények alkalmazkodó képességéről. és fejlődni tudjanak benne. akik fejlett természeti intelligenciával rendelkeztek. akik ezt az intelligenciát mozgósítva képesek pontos különbséget tenni különböző autók. Az elkövetkező évek egyik feladata az lesz. T6 – A differenciált tevékenységek rövid leírása A differenciált tevékenységek leírása rövid és könnyű.IV. Bármely tevékenység tartalmában tükröződnek mind a lényegi. ha a lehető legtömörebben írjuk le őket. Hatékony tanulásszervezési módszerek hogy milyen szimbiotikus kapcsolatok léteznek a természetben. Manapság vannak olyan gyerekek. hogy me gismerjék ezt az intelligenciát. valamint az élet körforgásának megértését. Családtagjaimat és férjemet figyelve. ahogyan a diákok megmutatják. A produktum a tanulás eredménye — az. a filozófusokban és a spirituális emberekben. mind a témakörhöz kapcsolódó kérdések. hogy kerültünk ide? Azokban az emberekben figyelhető meg. A folyamat tükrözi a gondolkodás folyamatát és a motiváció szintjét Bloom taxonómiája alapján. és elemezni olyan kérdéseket. hajviseletek vagy öltözködési stílusok között. a kapcsolódó feladatok és ötletek közül csak néhányban szerepel. Könnyebb lesz elemezni. a geológiai képződményekről vagy az állatok és az emberek kapcsolatáról folytatott beszélgetéseink az én szememet is felnyitották a természetben rejlő csodára és komplexitásra.  eredmény ((produktum): hogyan mutassák be és hogyan értékeljük a tanulás eredményeit. O.  folyamat: összehasonlítás és szembeállítás (a motiváció elemző szintje). Charles Darwin. Mivel a természeti intelligencia csak nemrégiben került be az intelligenciák közé. módosítani és megtervezni a tanulási tevékenységeket. A tanulási tevékenységeket például így írhatjuk egy mondatban:  Hasonlítsd össze és állítsd szembe egy regény egyik jelenetét a filmben szereplő változatával! Gondolataidat szavak és képek segítségével mutasd be!  tartalom: egy regényjelenet írásos és filmre vitt változata. akik mélységében képesek gondolkodni nem látható dolgokról. 268 . Mivel körbe vagyok véve botanikusokkal. Wilson jó példái azoknak. miért halunk meg.  eredmény: szavak és képek vázlata (verbális/nyelvi. két vagy három világos mondat. egy egyszerű kis séta a környéken gazdag és izgalmas tapasztalatokat és ismereteket nyújt számomra. A foglalkozásvázlatok megírásának fegyelme: egy. Ez az intelligencia jellemző a botanikusokra. a te rmészettudósokra és a fizikusokra. első kézből szerzek tapasztalatokat ennek az intelligenciának a működéséről. vizuális/térbeli produktum).  tartalom: miről tanulnak a diákok.  folyamat: a gondolkodás milyen szintjére van szükség. John Muir és E. teniszcipők. A formula:  tartalom + folyamat + eredmény = tanulási tapasztalat. Ez az intelligencia rejlik valószínűleg a papokban. amit az én elmém magától nem tudott így megragadni. hogy olyan tevékenységeket dolgozzunk ki. amelyekre nincs egyértelmű válasz. amely a motiváló tanulási tapasztalat szükséges összetevőinek végiggondolására ösztönöz. Jelenleg Gardner egy egzisztencialista intelligencia létezésének lehetőségét kutatja. melyek segítik a diákokat abban. tájkertészekkel és természettudósokkal. hogy mit tanultak. A produktumokat a többszörös intelligenciához igazodva váltogathatjuk a tevékenységek tervezésekor. Ez az intelligencia a létezés természetéről való elmélkedés képességéhez kötődik: kik vagyunk.

készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal.  Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani.  Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit. hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket! Egyéb rövid foglalkozástervek:  Vizsgáld meg az atombomba II.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Olykor két-három mondatra is szükségünk lehet. valamint a múlt századi Egyesült Államokban! Mutasd be ismereteidet egy plakáton!  Írj forgatókönyvet egy mese egyik jelenete alapján.  Elemezzék. készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni. amely megmutatja a növények. a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. csokoládé és dióbél változatos töltelékeivel és vaníliás vagy csokoládés tésztával! Ábrázold a lehetséges változatokat táblázatban! 269 . Mégis próbáljunk ragaszkodni a tömörséghez! A hallgatói melléklet a tanulási tevékenység rövid leírását mutatja be. majd állíts össze érveket a mellette/ellene párbeszédhez!  Hasonlítsd össze és elemezd a rabszolgaság körülményeit az ókori Görögországban és Rómában. világháború alatti alkalmazásának körülményeit! Alakítsd ki álláspontodat mellette vagy ellene.  Írjanak rap szöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. hogy egy bizonyos változásnak milyen előnyös és káros hatása lehet egy szervezet élőhelyére! Mutasd be diagramon következtetéseidet!  Számítsd ki többféle aprósütemény hozzávalóit vaj. és támaszd azokat alá érvekkel!  Készíts ábrát egy ökológiai rendszerről. állatok és az élőhelyek kölcsönhatásait!  Elemezd. mit kell a diákoknak megtanulniuk és megvalósítaniuk. A többszörös intelligencia feldolgozásához kapcsolódó feladatok rövid leírása:  Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. A folyamathoz tartozó szavak más betűtípussal szerepelnek. Az eredmény kövér betűs. szerezz társakat hozzá és játszszátok el a jelenetet!  Vizsgáld meg egy regény alakjainak jellemvonásait és a jellemek közötti konfliktus okat! Írj esszét következtetéseidről. hogy megvilágítsuk. A tartalom dőlt betűvel van szedve.

könnyen használja. és szereti rendezni információit. 23. az igazságos és igazságtalan. 14. Rendkívül jól beszél. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 2. Nagyon érdekli a matek. tárgyalásba bocsátkozni. megérti. Kiegyensúlyozott. 11. Szereti eljátszani. hogy önmaga intelligenciaterületeit feltérképezze. Kérjük. azokhoz jól alkalmazkodik.IV. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. hogyan működnek a rendszerek. 22. úgy töltse ki a rovatokat. 8. ha a dolgok rendben vannak és logikusak. Jártas a mechanikában. rugalmas. helyeket. 25. grafikonokat. 15. 9. 20. 16. Jól emlékszik dallamokra. Könnyen és helyesen ír. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. Izgatja és leköti a számítógép. Szereti. nagyon érdekli. parodizál. és saját előnyére tudja használni őket. 21. 7. Érti az elvont fogalmakat. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. 10. Nincs jó vagy rossz válasz. A józan ész jellemzi. Szereti a mozgást és tevékenységet. gondolatai és indítékai iránt. Könnyen megjegyez neveket. beszédbe elegyedni. 26. amelyik állítási igaznak érzi magára vonatkozóan! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. táblázatokat készíteni. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. amiről szó van. 17.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. Szeret térképeket. Kérdezősködik a tisztesség felől. 6. 4. 13. Rendelkezik vezetői képességekkel. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. 24. Hatékony tanulásszervezési módszerek D1 – A többszörös intelligencia kérdőíve Ennek a kérdőívnek a kitöltése segítségére lesz abban. nem egyszerűen csak játékszerként. kis. mi a jó és rossz. Legjobban egyedül szeret dolgozni. 270 . Fogékony mások érzései. 27. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. 3. 28. évszámokat és egyéb tényeket. 29. világosan fejti ki gondolatait. 5. 18. 12. önálló. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. Jó az egyensúlyérzéke. Érdeklődik megfigyeléseinek tárgyai iránt. 19. jól osztja be az idejét. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. Szeret történeteket mesélni. hogy azzal a legpo ntosabban jellemezze önmagát! Jelölje a sorszámok előtt.

. . Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. 271 . 53. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). 56. 47. 51. 44. 32. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. 37. 35. Erősen érdeklődik a zene iránt. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. 31. információt. gondolatokat. tekintet nélkül kortársai véleményére. 54. dúdol. Könnyen felismer. 52. 49. és hogy a tetteknek következményei vannak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 30. 40. Elégedett a maga egyéniségével. 36. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. . 45. Szeret modellezni. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. Érdekli a természet. Igen öntudatos. 58. 39. 38. Érti az okot és okozatot. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. 46. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGO-építmények). 42. keresztrejtvényt. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. van önbecsülése. 34. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). 57. információit képekben idézi fel. utánajár annak. kreatív mozgás stb. rejtvényeket. 55. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. Gyakran énekel. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. . érzékenyen viszonyul hozzá.). 50. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. Reflektál helyzetekre. 48. 41. Könnyen barátkozik. ami érdekli. harci játékok. Szereti a szójátékokat. 43. Erős az akarata. 33. eltűnődik rajtuk. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. kategorizál és osztályoz tárgyakat. Szeret különböző témákról olvasni.

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek D2 – Táblázat a kiértékeléshez (A többszörös intelligencia megnyilvánulásai) Verbális/nyelvi VNY Logikai/ matematikai LM Testi/ kinesztéziás TK Vizuális/ térbeli VT Zenei Z Intraperszonális IR Interperszonális IP Praktikus P 272 .

vagy miként tud eredeti projektet alkotni adatok összegyűjtésében és ábrázolásában. és amit még meg kell tanulniuk. Azt is eldönthetik. mire emlékeznek az adatgyűjtésről és grafikonról. a differenciálás nem szórakoztató tevékenység a diák számára. hogy azzal a céllal választjuk meg a tanítás sebességét. társsal vagy csoportban akarnak dolgozni. Próbára tévő oktatást nyújtunk. Tízen értek el 85 százalékot néhány. A többi tizenhárom diák számára a tevékenységek bő kínálatát biztosította. a diákok választják meg. Figyelembe veszi legmegfelelőbb tanulási módszereiket. Larry Kimmer negyedikes diákjai a matematikai grafikonokkal foglalkoznak. de nem minden folyamatban. ez magával hozza az elmélyülést és látókörük tágulását. aztán újra csatlakoztak. majd kiváltak és önállóan dolgoztak. Ezek üresjáratok és zsákutcák. amelyben megmutathatta. hogy a diáknak ne kelljen a legjobb képességei szerint nekifutnia. és olyan tanulási célokat tűzünk ki. amelyek a diák egyéni képességein alapulnak. miként képes alkalmazni tudását. Erre alapozva Larry eltervezte. hogy kiválasszák azokat a témákat. szintjét vagy jellegét. és ott is. nem fordul zsákutcába. megkérte őket. így motiváljuk a diákokat arra. először is tudáspróba segítségével kiderítette. és alkalmat ad nekik arra. Amikor elérték e téren a jártasság megfelelő szintjét. hogy többet adunk ugyanabból (például: több feladatot adunk ahelyett. hogyan akarnak tanulni és hogyan kívánnak számot adni arról. A közös beszélgetések és egyéni munkák alapján Mary megállapította. aminek semmi köze az érdemi tanuláshoz. A differenciált tanítás:  Szigorú. Mary Fuentes tízedik évfolyamos diákjai Shakespeare tragédiáinak elemeivel foglalkoznak. Csatlakoztak a többiekhez. stílusának és érdeklődésének. aki jártas volt néhány. hogy szerkesszenek grafikonokat az általa megadottak ábrázolására. A tudáspróbában három diák ért el több mint 85 százalékos eredményt. A három legjobban „végzett” azonnal hozzáfogott a kínálat szerinti munkához. amit tanultak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Mi a differenciálás? A differenciálás azt jelenti. Lehetőséget kaphatnak arra. hogy megfeleljen a diákok egyéni szükségleteinek. hogy erőfeszítéseket tegyenek. A lényegi tanulásra összpontosít. tevékenységükhöz munkalapokat készített a szükséges iránymutatásokkal és meghatározta a teljesítés kritériumait. vagy önállóan dolgozott. hogy mutassák be tudásukat erősségeikre és érdeklődésükre építve. Nem állítjuk a lécet olyan alacsonyra. A diákok nem kapnak „egyenruhát”. Larry ellátta őket feladatokkal. választott magának a tevékenységek közül olyat. részt vett a további tanításban. hogy önállóan. A differenciálás a tanulás lényegére összpontosít. A tanár nem siklik végig a fogalmak hullámai fölött. A differenciálással a tanárok számos különböző tanítási stratégiát alkalmaznak. hogy leverje a lécet és vesztesnek érezze magát. A differenciálás nem azt jelenti. ahol van kötelező érvényű helyi tanterv vagy állami előírásrendszer. sem olyan magasra.  Tárgyszerű. A differenciálás sajátos módon veszi figyelembe a diákok fejlődését a tanulás folyamatában – azt. 273 . hogy az adatok elemzésében és ábrázolásában egyaránt további gyakorlásra van szükségük. hogy tovább tanítja azt a tizenegy diákot. ahol a tanulási követelmények teljesítését alapképességi vizsgák vagy a vizsgázók teljesítménye alapján értékelik. és tevékenyen bevonja őket a munkába. hogy motiválóbb feladatot adnánk). amit már tudnak. de nem mindegyik feladatban. Alkalmazhatunk differenciálást ott. akiknek ismétlésre és gyakorlásra van szüksége. Ehelyett gondolkodásra ösztönzi diákjait. amelyekkel elmélyültebben akarnak foglalkozni. Tudatosítjuk az egyéni különbségeket.  Összetett. Az a tíz diák. Ahol csak lehetséges. Figyelembe véve.  Rugalmas és változatos. Tizenegynek a teljesítményéből derült ki. és a Romeo és Júliát olvassák. nem fut „mellékvágányra”. hogy a grafikonokkal a harmadik évfolyamon kezdtek foglalkozni.

A továbbhaladásra kész diákoknak nehezebb tevékenységet tervezett. akik inkább térlátásban és nem verbális téren erősebbek. Hatékony tanulásszervezési módszerek hogy diákjainak kétharmada megérti és felismeri a Shakespeare-dráma elemeit. Némelyik diáknak több tanulásra és gyakorlásra van szüksége. A korán érő vagy gyors felfogású diákok számára elhagyhatunk tartalmi elemeket vagy felgyorsíthatjuk azok bemutatását. ha a) előzetesen felmérjük a diákok tudását és jártasságait. amelyekkel megismertetjük a diákokat. Mary csatlakozik az A csoporthoz. majd feladatul adja. Larry csak azoknak a diákoknak tanította újra a grafikont. Posztereik példákat fognak tartalmazni korábban olvasott darabok elemeire. Diákjaik tanulási szükségleteire alapozva mindkét tanár megtalálta annak a módját.IV. hogy a tanulás összetettségét növeljük. majd a C csoporthoz. akikről előzetes értékelés alapján kiderült. eljárások és képességek szerint történik. fogalmak vagy témák. majd az azoknak megfelelő feladatokkal látjuk el őket. Tartalom A tartalom az. b) választékot kínálunk a diákoknak. „amit” megtanítunk — műveltségi területek. hogy azokat a diákokat is bevonja.  produktum. A poszterek lehetőséget adtak Mary számára. A maradék harmadnak a megértéssel és a felismeréssel egyaránt nehézségei vannak. akik haladhatnak tovább. hogy ellenőrizze a csoportok haladását. Mary hasonlóképpen újra átvétette az anyagot az erre rászorulókkal. Minden csoportnak van vezetője. Úgy fogják alkalmazni és továbbfejleszteni tudásukat. hogy több gyakorlásra van szükségük. és válaszoljon kérdéseikre. A tantervi tartalmat rendszerint az iskola vagy a település(ek) határozza meg. hogy „nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony”. ellentétben a tipikus irodalmi beszámolóval. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. Először velük dolgozik. Differenciálhatunk a tartalomban. alkotó módon adják át a többieknek. A B és a C csoport tisztában van az elemekkel és képes azokra példákat találni a darabban. van táblázata a minőségi követelményekkel a poszter értékeléshez. átmegy a B. találnak-e hasonló elemeket kortárs darabokban.  folyamat. némelyiknek kevesebbre. hogy készítsenek posztereket a tanultakról. A tartalom differenciálása vagy a leglényegesebb fogalmak. hogy megnézik. Differenciálás: nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony Larry Kimmer (negyedik évfolyam) és Mary Fuentes (tizedik évfolyam) tevékenysége a differenciálást példázza. 274 . vagy úgy. Ennek megfelelően ma Mary három csoportra osztja diákjait azzal a feladattal. valamint van jól felszerelt munkahelye. szemléletes módon ábrázoljanak. A továbbhaladni kész diákokat a „kihívási szintek” különböző tevékenységeinek kínálatával látta el. hogy poszterükön minden elemet kreatív. amelyben tudásukat tudták alkalmazni és továbbfejleszteni. és erre épített tevékenységtervezést jelent. hogy visszatartanák azokat. és érdekes projektet kínált nekik. D4 – Mi az. hogy a tanultakat szemléletes. amelyben bizonyíthatták tudásukat. hogy több segítségben részesítse az arra rászorulókat anélkül. és gyakran országos irányelveket tükröz. Ezek a csoportok is kreatív és szemléletes módon ábrázolják majd mondandójukat. Amikor az A csoport már önállóan halad. Mary arra kérte diákjait. Az A csoport tagjainak közvetlen instrukciókra van szükségük. amelynek fókuszában az olvasás. A heterogén osztályokról megállapítható. A differenciáló tanítás a diákok szükségleteinek gondos diagnózisát. írás és/vagy a beszéd áll. Amint a diákok elfoglalják kijelölt helyüket.

D5 – Mi az.  produktum. hogy tükrözi az olvasásban meglévő eltérő szinteket. vagyis párbeszéd. auditív és kinesztéziás csoportra osztjuk diákjainkat. A foglalkozás végén a csoportok összevetik gondolataikat. hogy összetettebb és elvontabb feladatokat adunk. részletezőbb vagy elmélyültebb. így minden diák a maga szintjén választhat.  folyamat. Kitehetünk a diákok elé néhány kupac könyvet. A kinesztéziás diákok félperces jeleneteket terveznek meg és adnak majd elő a két változat hasonlóságainak és eltéréseinek bemutatásával. hajlamaihoz alkalmazkodnak.  folyamat. vagy növeljük tanulási módjaik változatosságát. A produktum megmutatja. lehet cselekvés. vizuális. mi az. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. és az egyes diákokat a nekik megfelelő könyvekhez irányíthatjuk. D6 – Mi az. mint bonyolultabb. és minden diák azt a feladatot kapja. hogy diákjainkat nehezebb feladatok elé állítva sokféleképpen. A differenciálás során módszereink a diákok tanulási stílusához. és új gondolatokat. hogy válasszon ki egy regényt. hogy összehasonlítsa a Hamupipőke különböző kultúrákban kialakult két változatát. Lehet valami kézzelfogható. beszélgetés vagy vita. A produktum akkor differenciált. például paródia. A produktum A produktum a tanulás eredménye. Miután eldöntöttük. és felkészülnek eredményeik szóbeli előadására. eltéréseit. és írja le annak jellemző vonásait. Bloom és Gardner munkája segítségünkre van abban. ötleteket is hozhatnak. amit tanultak. mint például egy beszámoló. Például osztályunk azon dolgozik. Képezhetünk tartalmi differenciálást úgy is. amit a diákok elsajátítottak és képesek alkalmazni. Adhatunk speciális forrásmunkát néhány diáknak meglévő tudása és a témában való kiemelkedő jártassága okán. kifinomultabb. A vizuális úton tanulók lerajzolják a két történet hasonló és eltérő elemeit. A hallás után tanulók megbeszélik a két változat egyezéseit. hogy forrásműveket válogatunk egy tantervi témához. Mondjuk például. hogy kritikai és kreatív gondolkodásra késztetjük diákjainkat. A folyamat A folyamat az. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. ha 275 . lehet verbális. hogy a történelmi regényekkel foglalkozunk. Módosíthatjuk a folyamatot úgy. A diákok tudásukat használat közben mutatják meg.  produktum.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben hogy némely témát elmélyültebben dolgozhassanak fel. sajátságosan mutassák meg azt. A tartalmi differenciálás abban áll. c) a mindenkori értelmi szintjüknek megfelelő „kezdő” vagy „haladó” forrásokat biztosítunk számukra. egy rajz vagy egy modell. amelyek között van alapvető és bevezető jellegű éppúgy. ahogyan tanítunk. szimulált bírósági tárgyalás vagy tánc. hogy a (föntebb vázolt) tanulási stílusok alapján jelöljük ki a feladatokat.

és ha a diákok projektkínálatból választhatnak. hogy tanulási erősségének megfelelő módon mutassa be tudását (pl. 276 . egy kiemelkedő zenei tehetségű diák dalt szerez). vagy arra. hogy olyan területen szerepeljen. amelyek számos különböző módon tükrözik a tanultakat. Legyenek a produktumok is differenciáltak. modellt vagy kollázst készít). Megkérhetjük a diákot arra. ezzel bátorítva a diákokat arra. vagy válasszák tudásuk bemutatásának egyéni módját.IV. egy alapos verbális/nyelvi tudású diák térbeli produktumot. hogy vállalják a feladatot. az önálló gondolkodást. Hatékony tanulásszervezési módszerek olyan elemekre épül. ahol nem kiemelkedő (pl.

amit differenciálunk? Mit? Tartalom Folyamat Eredmény (produktum) Mit jelent? Mi szerint? Miért? Hogyan? 277 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D7 – Mi az.

hogy mennyire értékes. hogy új vagy más módon állítunk össze valamit. hogy megmutassák. Ez a gondolkodási szint azt jelenti. Általában elemzés előzi meg: hiszen valaminek a megítéléséhez részletesen meg kell ismernünk annak jellemzőit. összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak A gondolkodás legkevésbé összetett fajtája. akkor ezt a gondolkodást várjuk tőlük. Ezen a szinten a diákoknak az a feladata. vagyis nem megújítunk. Ez a gondolkodási szint azt jelenti. amiről előzőleg tanultak. hogy elkészítsenek valamit. becses valami. kritériumok alapján meghatározzuk valaminek az értékét vagy azt. mennyire értik a tanultakat. Ez a gondolkodási szint arra ösztönzi a diákokat. amikor a diákoknak előzőleg megtanult tényeket és információkat kell fölidézniük. hogy bontsanak részekre egy gondolatot és azt vizsgálják meg kritikusan. Különböztessük meg ezt a szintet az alkalmazástól! 278 . Amikor diákjainknak az a feladata.IV. hogy bizonyos ismertetőjelek. Ez kreatív gondolkodást kíván. Hatékony tanulásszervezési módszerek D8 – Anyagok a motiváció szintjeihez A) Meghatározás – felvágva. hanem újraalko tunk.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben B) Tevékenység. összekeverve adjuk oda csoportonként egyegy diáknak Alkosd meg! Használd! Ítéld meg! Értsd meg! Vizsgáld meg! Ismerd. tudd! 279 . állapot – felvágva.

fogalmazz át. hogy növényt. alkalmazz. újíts. fogalmazz. azonosíts. adj elő. jegyezd meg. állapítsd meg. részletezz. dramatizálj. kifejtve. alkoss. jegyezd fel. válaszd szét. magyarázz. amennyit csak tudsz! (1) miért választottad azt! Rajzold is meg az állatokat! (2) Határozd meg az élet előnyös és hátrányos Poszteren vagy diagramon mutassátok be. igarendezz. bírálj. alakítsd át! mondd meg a hatását! mutasd be. sorold be. gyárts. részletezz. zold. jegyezd fel. értékeld. ábrázold. mutass be. járj utána. viszonyítsd! Készítsetek közösen olyan összerakható rajzot. működtess. írd újra! mondd el. oldj meg. osztályozz. kérdezz. vezesd le. határozd meg. változtass. fejlessz. gyakorolj. különböztess meg. teljesíts. magyarázz meg. sorold be. becsüld fel. egészíts ki. beszéld meg. módosíts. rendezz. találj rá. amely életnagyságban ábrázol legalább öt tengeri állatot! Mutassátok meg és beszéljétek meg a méretbeli eltéréseket! (6) 280 . írj le. következtess. Hatékony tanulásszervezési módszerek C) Tevékenységek – felvágva. feltételeit a parton és a szárazföldön! Szerephogyan alkalmazkodnak bizonyos állatok az játékkal próbáljátok meggyőzni a többieket árapályhoz! (3) álláspontotokról! (4) Határozzátok meg a szárazföldi és a tengeri emlősök közös jellemzőit! Magyarázzátok meg. találj ki. értékelj. feltételezz. idézd. körvonalazz. hogyan alkalmazkodtak a fajok környezetükhöz! Írjátok le következtetéseitek összefoglalását! (5) hasonlítsd össze. amely a létező állatok legalább három jellemzőjével rendelkeGyűjts össze annyi óceánban élő állatot és zik! Írd le minden jellemzőjét. összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak ítéld meg. összegezz. ismételd. kezelj. becsüld fel. következtess! helyezz el. modellezz.IV. töltsd ki. sorolj/építs be! D9 – Konkrét tevékenységek A tevékenységenkénti cédulákból 2-2 jut minden csoporttagnak Téma: Az óceáni bioszféra – a tananyag feldolgozásához (a gondolkodás különböző szintjeit igénylő) megadott tevékenységek Tervezz új óceáni állatot. csoportosítsd. jelents. tekints át. tapasztalj. ábrázolj. fordíts. határozd meg. kutass. szervezz. válogass. mutass meg. szerkeszd meg. vizsgálj meg. számíts. állítsd ellentétbe.

Nagy izomerővel és/vagy finom motorikus képességekkel rendelkeznek. Közülük sokan együttérzők és intuitívek. amelyek az óceán különböző mélységeiben élnek. Ábrázold! A vizuális/térbeli intelligenciában fejlett diákok árnyalt belső képeket alkotnak. olvasnak. beszélnek. ha a tanulás kapcsolatban áll ritmus. Az interperszonális hajlamú diák örömmel dolgozik vagy játszik együtt másokkal. Van. képesek törvényszerűségek megállapítására. A tengeri állatok számaránya bármely élővilágon belül. 281 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Vizsgáljátok meg a szárazföld és a tenger Költs szöveget egy tengeri dalhoz. hangszínre és zenei formákra fogékonyak. igényük. szagok. Leginkább beszéd és írás révén kommunikálnak másokkal. Legjobban úgy tanulnak. Gyakran erős hatással vannak másokra. vagy egy földrajzi hasonlóságait és különbségeit! Mutengeri kalandról. erősen hat rájuk a zene. hogy van-e zenei tehetségük. az. rapelést és a hangszeres játékokat. Szeretik a problémamegoldást és az okokozati összefüggéseket. mi fenyegeti legalább három óceáni állatfaj élőhelyét! Határozd meg a folyamatokat és emeld ki. rajzolva. ezek segítségével tanulnak és idézik fel a tanultakat. vitatkoznak és írnak. aki hajlamos a dolgok (ügyek) „felpörgetésére”. Legjobban nyelvi közvetítéssel tanulnak: figyelnek. hangok és megjelenési formák szerint! (10) Csoportban ábrázoljátok papírkivágásokból készült faliképen azokat az állatokat és növényeket. Élvezik az éneklést. Legjobban számok és elemzés révén tanulnak. (11) Írd le röviden álláspontodat és érzéseidet az óceánt érő környezeti hatásokról. A logikai/matematikai észjárású tanulók fogalmi gondolkodása fejlett. például az olajszennyezésről és a part menti olajkutak fúrásáról! (12) D10 – Az intelligenciaterületek Gardner-féle leírása Hogyan gondolkodunk és tanulunk? Mondjad! A verbális/nyelvi téren fejlettebb diákok könnyedén értik meg a szóbeli és az írott nyelvet. Függetlenül attól. hogy megérintsék/megcsinálják a tárgyakat. Vezesd! Az interperszonális típusú diákok „emberközpontúak”. Számold ki! A logikai/matematikai téren fejlett diákok mindenféle számot szeretnek — elsősorban a matematikait. de a természetismerettel. hogy az amerikaiak hány órát töltenek tévézéssel: ezek mind megragadják a figyelmüket. vagy alkoss rapet a tengeri tassátok be az eredményt Venn-diagrammal! élet bemutatására! (8) (7) Gyűjts adatokat arról. Legjobban úgy tanulnak. Zümmögd el! A zenei beállítottságú diákok a hangmagasságra. az Egyesült Államok népességének növekedése a legutóbbi népszámlálás óta. ritmusra. amely megmutatja az óceánok és a tavak közötti különbségeket az ízek. Az interperszonális diák vezetői képességét diáktanácstagként vagy szervezőként hasznosíthatja. Általában jól kijönnek másokkal. társadalomismerettel és a nyelvvel kapcsolatban álló számokat is. Mozogd el! A testi/kinesztéziás úton tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki magukat. Gyakran szeretnek olvasni.és dallamérzékükkel. szervezők és kommunikátorok. mit kell tennünk az óceánok életének megóvásáért! (9) Készíts térképet. ha van lehetőségük az anyag vizuális bemutatására (vagyis grafikus ábrázolással. A leghatékonyabban praktikus tevékenységeken és mozgáson keresztül tanulnak. honlapon és diagramokon).

Tisztában vannak önmagukkal és érzelmeikkel. Akkor tanulnak a legjobban. alkalmazása és környezetük felhasználása sikerük. túlélésük érdekében. 282 . Hatékony tanulásszervezési módszerek Reflektálj! Az intraperszonális diákok meggondoltak és reflektálók. hatékony alakítói lehetnek a körülményeknek és helyzeteknek. „józan paraszti esze” van. Szeretik független módon maguk kitűzni a céljaikat. gondolatokat. azt meg is hallgatják. Gyakran személyes kötődést éreznek a természet iránt.IV. Megfigyelik. megfigyeléseket végezhetnek és kutathatnak. hogyan működnek a rendszerek. Közülük némelyikre azt mondják. Kutass! A praktikus/tudományos beállítottságú diákok képessége a dolgok tisztázása. Úgy tanulnak a legjobban. témákat és lehetőségeket. ha mások elfogadják véleményüket. ha maguk fedezhetik fel a dolgok működését. míg ők egyedül dolgozhatnak. Közelről vizsgálják meg az eszméket.

amely megmutatja a növények. készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal. világháború alatti alkalmazásának körülményeit! Alakítsd ki álláspontodat mellette vagy ellene. és támaszd azokat alá érvekkel!  Készíts ábrát egy ökológiai rendszerről. szerezz társakat hozzá és játszszátok el a jelenetet!  Vizsgáld meg egy regény alakjainak jellemvonásait és a jellemek közötti konfliktus okat! Írj esszét következtetéseidről.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D11 – Tanulási tevékenység rövid leírása A tartalom dőlt betűvel van szedve. hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket! Egyéb rövid foglalkozástervek:  Vizsgáld meg az atombomba II. valamint a múlt századi Egyesült Államokban! Mutasd be ismereteidet egy plakáton!  Írj forgatókönyvet egy mese egyik jelenete alapján. hogy egy bizonyos változásnak milyen előnyös és káros hatása lehet egy szervezet élőhelyére! Mutasd be diagramon következtetéseidet!  Számítsd ki többféle aprósütemény hozzávalóit vaj. Az eredmény kövér betűs.  Írjanak rapszöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. A folyamathoz tartozó szavak más betűtípussal szerepelnek.  Elemezzék.  Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani. majd állíts össze érveket a mellette/ellene párbeszédhez!  Hasonlítsd össze és elemezd a rabszolgaság körülményeit az ókori Görögországban és Rómában. állatok és az élőhelyek kölcsönhatásait!  Elemezd. csokoládé és dióbél változatos töltelékeivel és vaníliás vagy csokoládés tésztával! Ábrázold a lehetséges változatokat táblázatban! 283 . A többszörös intelligencia feldolgozásához kapcsolódó feladatok rövid leírása:  Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni.  Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit.

................ ........................................................................................................... hogy hogyan kapcsolódik a Bloom taxonómia és a Gardner-féle többszörös intelligencia a differenciáláshoz......................................... hogy képet kaphassak arról............................................................................IV................................................................................ Hatékonynak tartotta-e a foglalkozást? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ............................ Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ...................................................................... 2................... Hatékony tanulásszervezési módszerek D12 – Értékelő kérdőív Kedves Hallgató! A kérdőív kitöltésével hozzájárul....................... Ez fontos tapasztalat számomra......................... Fontosnak tartja a differenciálást a tanításban? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ............................... hogy tantárgyában differenciált tevékenységeket tudjon tervezni? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: .................................................................................... Segítséget jelentett-e a foglalkozás ahhoz................................ 4.................................................................................. ahol tud..................... 5............ Hogy érezte magát a foglalkozáson? Rosszul Inkább rosszul Inkább jól Jól Megjegyzés: ........................................................................................................................................... ............................ Kérem................................................................. 3... .................................................................................................................................. karikázza be a megfelelő válaszokat..................................... írjon kiegészítő megjegyzést is! Köszönettel: 1.. melyet további munkám során hasznosítani tudok....... 284 .. .......... ...................................................................... Érti...... Ön a foglalkozást hogyan ítéli meg...............................................................................................................................

 a pedagógus a tanításában vegye figyelembe az adott gyerek képességeit. a tanulmányozás előkészítése.  alapvetően fontos. A foglalkozások célja:  a témával kapcsolatos lényegi kérdések tartalmának kifejtése. a hallgatók témával kapcsolatos ismereteinek. tapasztalatainak felidézése és a társakkal való megosztása.  a pedagógus mindent tegyen meg azért. terepet. megbeszélése. hogy a szeminárium vezetője és a tanuló társak értékeljék a társaikat. kis-csoport és a szemináriumi csoport közös gondolkozása.  a foglalkozásokon nagyon fontos a saját élményű tanulás. Lényegi kérdések:  Gyereket vagy tantárgyat tanítunk?  Az iskolában a gyerekkel foglalkozunk vagy együttműködünk? 285 . vitája. ismereteit és családi környezetét.  a pedagógus a gyermek megismeréséhez igyekezzen sokféle módszert.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben V. mert ez formálja a hallgatók attitűdjét és egyben megerősítést is kapnak. saját élményű feldolgozása. hogy a gyerekkel jól tudjon együttműködni. eszközt használni. Gyermekmegismerés A foglalkozások üzenete:  a pedagógus szaktanárként és osztályfőnökként egyaránt törekedjen a tanítványai sokoldalú megismerésére.

. munkaformák. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. megerősítéseket. tolerancia. teremelrendezés.V. Önkonet Kft. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. tapasztalatok felidézése. kritikai gondolkozás. A gyerekmegismerés a hallgatók saját tapasztalatai és ismeretei alapján – Mendelovics Zsuzsanna Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. A megismerés módszerei. Pszichológiai. 4 fős csoport) 90 perc A megismeréssel kapcsolatos saját élményű ismeretek.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. Önállóság. ismeretek gyűjtése. amelyben mozgatható asztalok vannak. Tudások. amikor alkalom adódik. Tér. . Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. Budapest 2001. 1. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. és emeljük ki a fontos gondolatokat.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. Értékeléssel. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. önbizalom. pedagógiai ismeretek. rögzítése. anyagok:  Csomagolópapírok. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. 286 20 – 24 fő (5-6 db. színes filctollak és blu-tack. Gyermekmegismerés V. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Dr. lehetőségei. didaktika. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. tudások.

hanem lehetőséget ad arra is. mert érdekes. filctoll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. anyagok (mellékletek) 10’ Ez a rész nemcsak a ráhangolódást segíti elő. mennyire ismerte stb. kritikai gondolkodás Véletlenszerűen kialakított négyfős csoportokban dolgozunk. 2006. Foglalkozásvázlat I. Eötvös József Könyvkiadó. Térjen ki a tanítási módszerekre. óravezetésre. hogy miért tartja jó. jó hangulatú órákat tartott. Fehér Márta: Például. Budapest.csoportmunka rezése szóforgó. hogy Önállóság. 15’ Az ablak módszert használva szóforgóval minden csoport összegyűjti külön a Együttműködés. in.Kooperatív A/4-es papír kedvelt és külön a nem kedvelt pedagógusra vonatkozó megjegyzéseket formációk rendsze.. Ráhangolódás. tanítványaival való kapcsolatára. Készüljön ezekből egy falra kitehető plakát is. SuliNova KHT. Az egyik. A másik tanár óráira nem nagyon szeretett járni. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Csoportforgó Csomagolópapír. akire szívesen emlékszik azért. Budapest 2005.. Válaszon ki közülük kettőt. Mind a két tanárról néhány mondatban fejtse ki írásban. maazonosítás. Minden hallgató gondoljon vissza eddigi tanáraira. a feldolgozás előkészítése Idő  Tevékenységek Tevékenység célja.Egyéni munka felmérjük a hallgatóknak a pedagógusokkal kapcsolatos elvárásait. Van másik megoldás is SuliNova KHT. odafigyelt a tanítványaira stb. Budapest 2006. problé. 287 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben    Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. illetve kevésbé jó pedagógusnak. ablak módszer 15’ A csoport szóvivője ismertesse meg a többiekkel a gyűjteményüket. fejlesztendő készségek. viszonyára.

Kommunikációs Háromlépcsős kozás lehetőséget ad a hallgatók témával kapcsolatos ismereteinek. kérdőívekről beszélnek majd a hallgatók) 25’ Válogassunk a megismerési módszerek közül. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.készségek. tapasztalata. sokoldalú. családlátogatásról. eszközökkel kísérelte meg. Gyermekmegismerés 10’ Foglaljuk össze az elhangzottakat. A téma kifejtéséhez a Kreativitás Csoportforgó csoportok állítsanak össze és mutassanak be rövid jelenetet. hogy hogyan változott volna a tanítvány-tanár kapcsolat. felírjanak kérdéseket. nyitottság interjú inak feltárására is. párbeszédet. ha a pedagógus törekedett volna tanítványának a minél jobb. tevéken y. Csomagolópapír. A/4-es papír 288 . Kommunikációs Kooperatív A csoportok az alábbi témák közül választanak egyet-egyet. képességek Közös megbeszélés Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy engem megismerjen. színes filctoll. történetet. Minden csoport hangosítson meg egy történetet! (Várhatóan: célzott beszélgetésről. több szempontú megismerésére. milyen módszerekkel. A mondandónkat hegyezzük ki arra. fejlesztendő készségek. nyitottság csoportmunka gyerek megismerésének valamelyik módszeréről szól. viszony. Témák: a) az osztályfőnök vagy szaktanár irányított beszélgetése a gyerekkel. vagy Együttműködés.) Csoporton belül meséljen el mindenki saját élményt. II.V. A téma: az osztályfőnököm vagy valamelyik szaktanárom hogyan. szempontokat.adatvállalás ségeket. Minden téma a készségek. anyagok (mellékletek) 10’ Milyen módszerek segítségével ismerhetjük meg tanítványainkat? (Ez a foglal. b) az osztályfőnök vagy szaktanár irányított beszélgetése a szülőkkel. vagy megismerést segítő játékokat.

módszerek. címer vagy apróhirdetés készítése stb. szociális helyzet. környezet. e) ugyanazon gyereket tanító kollégák megbeszélése (konferencia). felnőttel. tudást jelentettek 289 . vagy szabadidős tevékenység. képességek. tanárral. hogy …  új ismereteket. rajzos plakát készítése és bemutatása. kapcsolatok társakkal.: pajzs. anyagok (mellékletek) 5’ A foglalkozáson tanult szempontok. tanári szokások. tanulási sikerek. Lista készítése:  megerősítést kaptam abban. Az új tartalom összefoglalása. érdeklődési terület. fejlesztendő készségek. problémák. felolvasása. vers/rap írása. d) órai. szabadidő eltöltése. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. bármely iskolai.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben c) családlátogatás. áttekintése. játék közben az osztályfőnök vagy a szaktanár megfigyeli a gyereket. f) a megismerést segítő játékok. (Fontosnak tartjuk.). egyéni átgondolása. írások és játékok megmutatása. Gyűjtsük össze: a gyerekekkel kapcsolatosan milyen tudásokra és ismeretekre van szükségünk ahhoz. időbeosztás. szülővel. tevékenységek kitalálása (pl. hogy képesek legyünk a velük való együttműködésre. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. napirend. A módszer bemutatása lehet: rövid jelenet előadása.) III. hogy megemlítsék: családi.

Értékeléssel. megerősítéseket. 2. pedagógiai. és emeljük ki a fontos gondolatokat. Gyermekmegismerés V. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. 4 fős csoport) 90 perc Megismerési lehetőségek tanulmányozása.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. Önállóság. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. együttműködés. és használ atukhoz szükséges irodalom feldolgozása. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. teremelrendezés. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor.V. a gyerekekkel kapcsolatos ismeretek.és problémakezelés. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. Tér.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. amikor alkalom adódik. amelyben mozgatható asztalok vannak. tudások megszerzésének módszerei. eszközök saját élményű feldolgozása – Mendelovics Zsuzsanna A foglalkozás célja: Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. terepek. A gyerekek megismeréséhez szükséges eszközök. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. munkaformák. didaktikai ismeretek. saját élményű kipróbálása. 290 . A gyermek megismeréséhez használható módszerek. 20-24 fő (5-6 db. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. módszerek kipróbálása. módszerek. Pszichológiai. Háttéranyagok segítségével. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. információ.

Budapest 2006. amelyek segítenek a társak megismerésében. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.pír. McKeachie: Tanítási ötletek.: Fehér Márta. Budapest 1998. 291 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. kre. Novorg. Ráhangolódás. (Amennyiben úgy látjuk. módszereket. ativitás A játékot illetve módszert előre megírt kártyákkal kihúzatjuk a csoporttal vagy minden csoport választ magának egyet. 2005. Szabó Éve (Kis István. szükséges és ajánlott szakirodalom: (A szükséges irodalom megfelelő oldalszámai a mellékletben vannak leírva.  Czike Bernadett: Pedagógusszerep változása. Független Pedagógiai Intézet. páros Csomagolópavagy csoport. 1978. segítsünk. Néhány tipp: saját kedvenc tárgy bemutatása. fejlesztendő készségek. SuliNova. emberismeret. anyagok (mellékletek) 5’ Gyűjtsünk olyan játékokat.)  Kirsten Nicolson-Nelson: A többszörös intelligencia. címer készítése.  Király József – Kristály Mátyás: Önismeret.  Wilbert J. (Lehetőleg a csoportok különböző já-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. pajzs. apróhirdetés feladása stb. színes filcmunka toll. Szabad Iskolákért alapítvány.  Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. Balogh László tananyagai)  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására) szerk. Foglalkozásvázlat I. anyagok:  Csomagolópapírok. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Kollár Katalin. eszközöket. színes filctollak és blue-tack. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. hogy nem vagy nagyon kevés ilyet ismernek a hallgatók.) Egyéni. Eötvös József Kiadó Budapest. 1998. US. A/4-es papír 10’ A csoport minden tagja ugyanannak a játéknak vagy módszernek a segítségével Együttműködés. Lexington MA.Szóforgó be/megmutatja magát saját csoportjának.  Pszichológia pedagógusoknak szerkesztette N. tanulásban  Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. Budapest 2004.

kérdések merülnek fel. kapni a Kommunikációs Közös munka tanítványainkról? készségek önállósáEgy plakátra közösen gyűjtsünk össze olyan témaköröket. Kooperatív csoportmunka. Gyermekmegismerés tékkal vagy módszerrel dolgozzanak. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.) A csoporton belül beszéljék meg egymással. amelyek. színes filctoll. fordított szakértői mozaik Csomagolópapír.ga sa hozzá segít a gyerekek jobb megismeréséhez. alkotóműhelyek Csomagolópapír. hogyan. fejlesztendő készségek. készültek a Kommunikációs készségek Csoportforgó II. motiváció e) társas kapcsolatrendszer f) önismeret. hogy milyen új dolgokat tudtak meg egymásról. 10’ A csoportok mondják el egymásnak. amelyek segítséget is adhatnak a hallgatóknak: a) családi háttér b) érdeklődési területek c) gondolkodási. A/4-es papír 25’ Minden csoport válaszon egy témakört. játékok. Dogozzák ki. színes filctoll. és ezeket kitől. tanulási módszerek (intelligencia területek). hogy hogyan be/megmutatkozások és beszéljenek a tapasztalataikról. honnan. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 10’ Honnan.V. önreflexió g) táborok. tapasztalatokat lehet gyűjteni. hogyan lehet megtudni. kirándulások. Felsorolunk néhány témakört. hogy az adott témakörön belül milyen gondolatok. sikerek. képességek d) tanulási szokások. feldolgozá. nehézségek. A/4-es papír 292 . milyen ismereteket.

Önállóság.Közös beszéljegyért vagy a társai elismeréséért tanul. problémakezelés Közös beszélgetésre ajánljuk: mit lehet kezdeni azzal a gyerekkel. aki csak a jó Vitakészség. kom. együttműkö.egyéni és páros szükséges pélporttársaikkal. tudást jelentettek Mellékletek a foglalkozáshoz D1. anyagok (mellékletek) 5’ A foglalkozáson tanult szempontok.munikációs készség. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kreativi. T1 – Személyes adatok Pszichológia pedagógusoknak (szerk. és önkéntesen osszák meg a tapasztalataikat cso. a tanulási stílusról. aki nem érdeklődő. a motiváltságról szóló kérdő. problémamegoldás 5’ III. Kollár Katalin. dés.: N. Az új tartalom összefoglalása. kritikai gondol. Szabó Éva) 502. áttekintése. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.munka dányszámban. hogy …  új ismereteket.Frontális. getés ten szeret tanulni. Kérdőívek a íveket csinálja meg mindenki. fejlesztendő készségek. oldal 293 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 20’ A többszörös intelligenciáról. kodás. egyéni átgondolása. Lista készítése:  megerősítést kaptam abban. aki csak elmélyül.tás. módszerek.

Ha tanulhatnál bármiről. meteorológia. építészet. levelezel. Tanultál-e valamit magad. Ha interjút kérhetnél egy-egy jelentős személyiségtől a múltról. amiről hallani szeretnél? 17. programot készítesz. Amikor számítógépet használsz. Budapest 2006. milyen fajta könyvek lennének ott? 13. Melyik a kedvenc tevékenységed vagy tantárgyad az iskolában? Miért az? A legkevésbé kedves? Miért? 2. vásárolsz. Ha megkérdeznék tőled. amit most gyűjtesz. Szabad Iskolákért Alapítvány. hogy mennyire érdekelnek? (1 = nagyon. Melyek a kedvenc játékaid vagy sportjaid? 7. Ha tanulmányi kirándulást szerveznél. rendszerint játszol vele. Afrika) 8. Mely tárgyakban vagy sikertelen? Mitől nehéz neked a tárgy tanulása? 4. mások segítsége nélkül? Ha igen. házi feladatot végzel. Milyen klubhoz. ha gyűjtesz egyáltalán valamit? 11. Mely tárgyakban vagy sikeres? Mitől könnyű neked a tárgy tanulása? 3. szervezethez tartozol? Sorold ide az iskolai tevékenységeket és azokat is. 2 = nem annyira. chat-szobát keresel. hogy mihez értesz nagyon jól. Mi az a három dolog. amit szívesen csinálnál a szabadidődben (a barátaiddal való találkozás mellett)? 9.V. Ha megkérdezhetnél valamiről egy szakértőt. Ha könyvklubot alapítanál. amelyeket nem az iskola szervez! 10. amiről csak akarsz. hová vezetnéd a résztvevőket? Miért választanád azt a helyet? 15. Shakespeare. kérdőív 1. 3 = egyáltalán nem) …… tánc …… dráma …… írás …… számítógép …… társadalomismeret …… idegen nyelvek …… zene …… sport …… matek …… természetismeret …… vállalkozástan …… politika/jog 6. Mit gyűjtöttél azelőtt? Mi az. 294 . tanulásban. csoporthoz. Jelenleg milyen életpálya iránt érdeklődsz? A továbbiakban a mellékletek forrása: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. mit választanál? (Példák: tudományos fantasztikus írás. illetve a jelenről kiket választanál? Miért választanád éppen őket? 18. mi az a témakör. T2 – Érdeklődési területek. mit válaszolnál? 14. vagy más tevékenységet folytatsz? 16. Számozd be a következő területeket aszerint. Gyermekmegismerés D2. kutatsz valamit. csapathoz. mit? 12. Melyik tárgyban kell a legkeményebben gondolkoznod vagy dolgoznod? Miért az a le gnehezebb? 5. honlapokat olvasol.

Elsősorban azért akartam tanítani. T3 – A többszörös intelligenciáról Amit a többszörös intelligenciáról tudni illik Howard Gardner professzor felfedezte a gondolkodás és tanulás nyolc módját. vagy éveket töltenek azzal. ez segíthet abban. A többszörös intelligencia elmélet nem ment fel az alól. Csoportos projekt akkor is lehet sikeres. akik küszködnek az olvasással és a nyelvi ismeretekkel. hogy több mint egyféle intelligenciát mozgósíts. ha a csoport minden tagja erős a testi/kinesztéziás intelligenciában! Ha számodra nehézkesebb módon dolgozol. az feszültséget kelt benned. hogyan szeretsz tanulni. Minden mód fontos. Miként élhetsz a többszörös intelligenciával? Ha tisztában vagy erősségeiddel. A tanulásnak nem csak egyetlen jó módja létezik. mint a többiben. hogy a legnagyobb igyekezettel dolgozz. kicsit több időt töltve a negyedik és a hatodik osztályban. az ír. önbecsülésük nagyon alacsony szinten van.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3. A tanulás könnyebb vagy érdekesebb a saját erősségeid területén. ha a csoport minden tagjának hasonló az erőssége. Ha például erősséged a vizuális/térbeli gondolkodás. ha mindenki a számára legmegfelelőbb módon tevékenykedhet. Mind a nyolc gondolkodásmódban tapasztalatokat kell szerezned. akkor a vázlatkészítés vagy a rajzos ábrázolás segít megtanulni és megjegyezni valamit. Nyolc éve tanítok Dél-Kaliforniában. Szétoszthatjátok a feladatokat úgy. melyekkel elrejthetik ezt a gyengeségüket. Például: aki erős a verbális/nyelvi gondolkodásban. Feltehetőleg még továbbiak is felfedezésre várnak. és így tovább. azt „erősítsd”. De mindenkinek vannak erősségei és korlátai. Gondolj arra. az rajzokat vagy illusztrációt készít. és a legjobb tanárnak is óriási erőfeszítésébe kerül felszámolni ezekben a gyerekekben a butaság érzését. A többszörös intelligencia nem címkézés. Bármelyik módszert is választják. Néhány intelligenciában erősebb vagy. hogy milyen hihetetlenül fontos a szabályok kialakítása és az irányítás egy harminc kiskamaszból álló csoportban. Erősségeid figyelembevételével felismerheted. csak tájékoztatás arról. amely egyediségüket emeli ki. és vagy teljesen leállnak. hogy amelyekben kevésbé vagy erős. hogy olyan módszereket fejlesszenek ki. ha különfélék a csoport tagjainak erősségei. hogy mindegyikőtök a maga erősségei szerint dolgozik. A legtöbb esetben a feladat megköveteli. és nem is próbálkoznak többé. Szembe kellett néznem 295 . miként tanulhatsz eredményesebben. De így is végezhetsz magas színvonalú munkát. Azonban hamarosan rá kellett jönnöm. A többszörös intelligencia elméletének felfedezése Sok-sok George-zsal volt már dolgom az osztályomban az évek során – olyan gyerekek. A csoportos projekt jól sikerülhet. hogy jól válaszd meg tanulási módszeredet és projektjeidet. hogy olyan osztálytermi légkört alakíthassak ki tanítványaim számára. milyen jó lehet egy paródia. akinek erőssége a vizuális/térbeli gondolkodás. és módomban állt az összes általános iskolai osztályt tanítani. A projekt sikeresebb lesz.

V. hogy nagy hangsúlyt helyez a verbális-nyelvi és a matematikai-logikai intelligenciára. A többszörös intelligencia elmélete nem változtatott azon. A szemei ragyogtak. amely az első ilyen típusú teszt. megláttam Kevint az utcán. hogy rám mely intelligenciák a jellemzőek. hogy ezt a célt elérjük. Vizsgálódásaim arról. hogy kik azok a gyerekek. amely valahogy másként közelít ehhez a semmihez sem hasonlítható hivatáshoz. amely a vizsgált személy mentális életkorának és valódi életkorának a hányadosa. A gyors kiégéshez vezető utamon egyik tanítványom állított meg. A Stranford – Binet-féle IQ-teszt hagyományos értelemben egy gyermek intelligenciáját mutatja meg. melyet innentől kezdve Stanford– Binet intelligenciatesztnek hívtak. Napjainkban a Stranford – Binet-féle IQ-teszt és a Wechsler-féle intelligencia-skála gyermekek részére (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children) a két leggyakrabban használt teszt az intelligencia mérésére és minősítésére. és lelkesedése egy teknősére emlékeztetett. hogy készítsenek olyan tesztet. amit csak lehetett. amikor azt mondja. és ezek hogyan hatottak a tanításomra. hogy azok a tanítványaim is intelligensek és okosak. Először azt elemeztem. hogy a gyerekek nagyon sokféleképpen lehetnek ügyesek. A francia kormány arra kérte fel Binet-t és Simont. segítettek megértenem. akkor egyre több és több gyerek értheti meg mélységében. amit mindig is tudtam magamról. Néhány év elteltével túlélő üzemmódba mentem át. hogy milyen sokféleképpen lehetnek a gyerekek ügyesek. Sztoikusan üldögélt a nap legnagyobb részében. amit jól ismertem. Párizsban. megpróbáltam minden tőlem telhetőt megtenni. Azt is tudtam. Ahhoz. Az iskolarendszer erősen támaszkodik az IQ-tesztre. hogy ha egy gyereknek mélységében kell megértenie a dolgokat. néha fel kell áldoznunk a terjedelmes ismeretanyagot. és hogy tanítványaim számára élvezhetővé tegyem ezt a folyamatot. hogy az egyediség kiemelésének megvan a maga ára. mintha valaki végre megmagyarázta volna azt. akik nem teljesítettek jól az órákon. akik valószínűleg sikeresek lesznek az iskolában. ahogyan tanítottam. és megpróbáltam mindent megtudni róla. Olyan volt az egész. Ez a teszt vezette be az IQ (intelligenciahányados) fogalmát. Alfred Binet és Theodore Simon pszichológusok fejlesztették ki 1905-ben. hogy ennek tudatában lett volna. Ezen útkeresésem közben hallottam először a többszörös intelligencia elméletéről. Ösztönösen tudtam. Ezután a tanítványaim felé fordítottam a figyelmemet. Kevin hatodikos volt. amit. A tapasztalat azt mutatja. hogy mit is tanítok nekik. aki megváltoztatta az életemet anélkül. hogy teljesítsem a tantervet. meg kell tanulnia gondolkodni róla. és intelligensnek fogják őt nyilvánítani. akkor ezt az IQ-tesztben elért pontszámai tükrözni fogják. Ha egy gyerek erős verbális-nyelvi és matematikai-logikai intelligenciával rendelkezik. és „a kevesebb néha több” filozófiáját kell alkalmaznunk. amikor hazafelé mentem az iskolából. mert egyszer nekem is volt egy. s amelyet általában számértékben úgy adnak meg. Az 1930-as években Lewis Terman átdolgozta az eredeti tesztet. Abban a pillanatban tudtam. és kik azok. és utálta az iskolát. hogy 296 . hogy ezt a hányadost megszorozzák százzal. s ez az ár az én épelméjűségem. és ehhez sokféle módon kell azt megközelítenie. és olyan módszert kezdtem el keresni. tanulásban) Az intelligencia hagyományos felfogása A Binet – Simon-féle intelligenciaskálát. hogy változtatnom kell a tanítási módszereimen. Egyik nap. Teljes szívemmel egyetértek Gardnerrel. Tekintete tompa volt. amely mérni tudja. és ebből következik. és elképesztő lelkesedéssel ugrált. Gyermekmegismerés azzal. amint a barátaival játszott. Teljesen elkápráztatott az elmélet. ha ilyen sok ember van egy térben. csak azon. (forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. akkor ahhoz teljesen el kell merülnie a tananyagban. akik kudarcot fognak vallani. hogy ha különböző módokon közvetítem az információkat és az ismeretanyagot a gyerekeknek. és hogy ez a sokféleség együttesen formálja az iskolában és az életben egyaránt sikeres embert.

ahelyett. hogy sikereket érhessenek el a fenti és más területeken is. hogy a tanítási-tanulási folyamatot lehet úgy szervezni. Ahogyan Gardner fogalmaz: Tudj meg minél többet a gyerekekről. minden emberrel vele született jellemző. 297 . Gardner emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálta. különleges képességekkel rendelkezők. A Gardner által felismert különböző fajta intelligenciák a következők:  verbális-nyelvi. Gardner elmélete nem kérdőjelezi meg az általános intelligencia létezését. és jelenleg is folytat zenei. Gardner elméletét az agy széles körű vizsgálatára alapozta. hóbortos tudósok és különböző kultúrákból származók. zására vagy saját kultúrájában értéknek számító teljesítményre. hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni ugyanannak a tűnek a fokán! Az intelligencia új meghatározása A többszörös intelligencia elméletét Gardner először 1983-ban publikálta Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Az értelem határai: a többszörös intelligencia elmélete) című könyvében. Tudatosítanunk kell. alább hét intelligencia területtel bír. mely területek egymással kapcsolatban állnak. ami és erősíthetőek. az agy különböző részével áll kapcsolatban. mint a Stanford – Binet-féle vagy a WISC-tesztek. Egyszerűen olyan tanítási stratégiákat igyekszik nyújtani. akik rendelkeznek az alapvető matematikai és számítástechnikai készségekkel. amely addig nagyon kényelmesen megvolt azzal a tudattal. írni és beszélni tudó gyerekek. A többszörös intelligencia elméletének egyik alapgondolata az. Később hoz testi-kinesztetikus. Gardner felfedezése megrázta az oktatási rendszert. Mindegyik intelligenciaterület jól  Olyan képességek készlete.  Képesség valódi. genetikusan meghatározott tulajdonság. egyik terület a másikra épít. mely lehetővé teszi. Arra a következtetésre jutott. melyek segítik a gyerekeket abban. és megfelelő körülmények között ezek a területek fejleszthetők. de olyan intelligenciák lehetőségét veti fel. Gardner szerint az „IQ a problémakeresztül. Voltak köztük agyvérzéses betegek. hogy valaki megoldja az életében felmerülő geken és érdeklődési területeken problémákat. hogy a többszörös intelligencia elmélete nem vonja kétségbe e két intelligenciaterület fontosságát. ja kutatásait újabb lehetséges intelligenciákról. hogy megoldásra és a dolgok létrehozására való képesezek az intelligenciák fejleszthetőek ség. mely vizsgálatok több száz személlyel végzett interjúkon. autisták. hogy minden ember leg matematikai-logikai. tanulási nehézségekkel küzdők. A tanítási folyamatnak arra kellene törekednie. A "képes vagyok megcsinálni" tudata az. sikeresebbek az iskolában. balesetet szenvedett emberek. szerint minden intelligencia három komponensből áll:  intraperszonális (önismeret). ami aztán teljes mértékben meghatározza a gyerekek tanulási és problémamegoldó képességét. amelyek lehetővé teszemléltethető különleges képessészik. mely jól mérhető olyan papír-ceruza módszerekkel. Gardner kezdetben azt tartotta. amelyben egyéni intellektuális képességei kiteljesedhetnek. melyek mindegyike  térbeli-vizuális. hogy abban az egyéni kognitív különbségek kedvező fogadtatásban részesüljenek. felmutatható eredmény létreho gyakorlati. záadott egy nyolcadik intelligenciát. hogy az intelligencia nem olyan változatlan. de szükség esetén képesek önállóan is működni. hogy az intelligencia egyféleképpen leírható. Gardner  interperszonális (társas). hogy az intelligencia az agy sok különböző területére összpontosul. és aztán később a szakmai karrierjük során is. Annak a ténynek. óriási hatása van a számít” tanítási-tanulási folyamatokra. amelyek egy fogalommal nem írhatóak le. hogy minden gyereknek olyan tanulási környezetet biztosítson. teszteken és kutatásokon alapultak. Ho Képesség a probléma megoldására vagy új megoldás létrehozására.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben az olvasni. Kutatásai azt mutatták. hogy az ember új tudáshoz jusson.

Az elméleten keresztül az utasítások személyre szabásának különféle módjait fedeztem fel. Azonban ha elfogadjuk. Bár a többszörös intelligencia elméletének jelentős hatása van az oktatásra. A munkát fokozatosan kezdjük el! Keressük meg. úgy nekünk is fontos tudnunk. hogy ez nem recept. Gardner maga is megfogalmazza ennek lehetőségét: „Ha valami fontosat szeretnénk tanítani.” A következő oldalakon olyan ötleteknek és stratégiáknak a gyűjteményét nyújtom át. gyan is kellene a gyerekeket tanítani annak érdekében. és a többszörös intelligencia elmélete is gazdagítja ezt a hatalmas tudásanyagot. Ahogyan Gardner is tovább folytatja kutatásait és munkáját a lehetséges intelligenciákkal kapcsolatban. zenészekké. gondolkodókká. melyek segítik a gyerekeket abban. hogy a maximumot ki tudják hozni magukból a tanulásban és más teljesítményükben? 298 . hogy az egyéni különbségeket komolyan vesszük. hogy mi működik számunka és a tanítványaink számára. művészekké. Anekdotákat olvashatunk arról. Sok tanár alkalmazza sokféle módon és sikeresen. melyekből mindenki szabadon válogathat saját osztálya számára. A kínai mondás. ami jelenleg is formálódik és gazdagodik. Ezek a következők: 1. módja lehetséges. hogy meg tudják tanulni és valóban meg tudják érteni azt. mint más utakon járva. hogy egy olyan elmélettel ismerkedünk. inspirálja a gyerekeket. írókká. hogy jó olvasókká. 2. egy fogalom. akik könnyebben tanulnak bizonyos módokon. hogy hogyan is lehet azt az osztál ytermi gyakorlatban megjeleníteni. amelyek segítették tanítványaimat abban. osztályteremi alkalmazásának nem létezik egyetlen meghatározott módja. akik küszködtek az iskolában. a gyerekek képességeinek és készségeinek fejlesztése. amikor olyan gyerekeket igyekeztem tanítani. ha nem is mindegyik. le kell szögeznünk. hogy a többszörös intelligencia elmélete a gyakorlatban motiválja. tudósokká és történészekké váljanak. hogy vannak olyan gyerekek. az oktatás személyessé tétele azzal. Osztálytermi munkám során azt tapasztaltam. mielőtt megtárgyalnánk. Több száz gyakorlati ötletet is kínálok. 3. tananyag vagy egy tudomán yterület különböző módokon való megközelítése. hogy ez a megközelítés hogyan működött. amit tanítunk nekik. és lélegezzük be a gyönyörű nyíló virágaink illatát! (forrás: Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia) Gardner szerint elméletét a tanárok háromféle módon tudják a gyakorlatban alkalmazni. és sokféle módját kínálja az információ és tudásanyag átadásának.V. A többszörös intelligencia egyfajta leltárként hasznos lehet ebben a munkában. hogy a többszörös intelligencia elmélete általánosságban nézve pontosan tükrözi az emberi különbségeket. miszerint "Virágozzék száz virág!" kiváló kép a többszörös intelligencia osztálytermi alkalmazásának ábrázolására. Gyermekmegismerés A jelenleg folyó agykutatások folyamatosan olyan eredményekre jutnak. akkor azt is elfogadhatjuk. melyekről korábban nem is álmodtunk. aztán lépjünk hátra. matematikusokká. a dolog megtanításának többféle útja.

és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban.. 26. az igazságos és igazságtalan.... Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. Szereti eljátszani. Szeret történeteket mesélni.. világosan fejti ki gondolatait.. 299 ..... 17. 13. mi a jó és rossz. hogy önmaga intelligenciaterületeit feltérképezze. Izgatja és leköti a számítógép. 16. Nagyon érdekli a matek. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben.. jól osztja be az idejét. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. Rendelkezik vezetői képességekkel. 23.. amiről szó van. és saját előnyére tudja használni őket. Ennek a kérdőívnek a kitöltése segítségére lesz abban.. nem egyszerűen csak játékszerként. 14. Kiegyensúlyozott. és szereti rendezni információit.. hogy azzal a legpo ntosabban jellemezze önmagát! Jelölje a sorszámok előtt. táblázatokat készíteni... 7.... 22. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. Legjobban egyedül szeret dolgozni.. 3.. 28. Rendkívül jól megfigyeli környezetét... 11. kis.. Szereti. megérti.... gondolatai és indítékai iránt. 9.. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez.. 15. 6. parodizál.. nagyon érdekli.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – A többszörös intelligencia megnyilvánulásai (kérdőív) Név: . Kérdezősködik a tisztesség felől. Fogékony mások érzései.. Jártas a mechanikában. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket.... Jó az egyensúlyérzéke. grafikonokat... amelyik állítási igaznak érzi magára vonatkozóan! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1... 8. 4. tárgyalásba bocsátkozni... könnyen szétszed és összerak szerkezeteket.. 18.. 25. Szeret térképeket. rugalmas. 10. azokhoz jól alkalmazkodik. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. Kérjük. Könnyen és helyesen ír. 2. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 27. önálló. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. Nincs jó vagy rossz válasz. 21... ha a dolgok rendben vannak és logikusak. 24. beszédbe elegyedni.. hogyan működnek a rendszerek.. könnyen használja... 20... Érdeklődik megfigyeléseinek tárgyai iránt. 19.. Szereti a mozgást és tevékenységet..... Jól emlékszik dallamokra.. 12.. A józan ész jellemzi. Érti az elvont fogalmakat..... úgy töltse ki a rovatokat... Rendkívül jól beszél..... 5...

és hogy a tetteknek következményei vannak. információit képekben idézi fel. 32. 35. Szeret különböző témákról olvasni. 51. 56. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. eltűnődik rajtuk. 58. 52. keresztrejtvényt. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. 39. 37. 49. gondolatokat. évszámokat és egyéb tényeket. Érdekli a természet. információt. 44. harci játékok. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. Könnyen barátkozik. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGO-építmények). ami érdekli. 46. Szeret modellezni. Könnyen megjegyez neveket. Erős az akarata. 42. . kreatív mozgás stb. 38. 34. Gyakran énekel. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. Igen öntudatos. kategorizál és osztályoz tárgyakat. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. 54. 57. Képes másokat megszervezni és mozgósítani.). 43. van önbecsülése. 300 . Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. 48. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. 30. Reflektál helyzetekre. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). 53. dúdol. 36. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. rejtvényeket. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. 41. 47. 50. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. Szereti a szójátékokat. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). 31. érzékenyen viszonyul hozzá. 45. 33. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 29. tekintet nélkül kortársai véleményére. Erősen érdeklődik a zene iránt. 40. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse.V. helyeket. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. Könnyen felismer. utánajár annak. 55. Elégedett a maga egyéniségével. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. Érti az okot és okozatot.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Táblázat a kiértékeléshez (A többszörös intelligencia megnyilvánulásai) Verbális/nyelvi VNY Logikai/ matematikai LM Testi/ kinesztéziás TK Vizuális/ térbeli VT Zenei Z Intraperszonális IR Interperszonális IP Praktikus P 301 .

hogyan működnek a rendszerek. 19. Jártas a mechanikában. Szereti eljátszani. 27. 29. 5. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. Könnyen megjegyez neveket. táblázatokat készíteni. A józan ész jellemzi. Szereti a mozgást és általában a tevékenységet. 21. 15. Kérdezősködik a tisztesség felől. beszédbe elegyedni. 24. nem egyszerűen csak játékszerként. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. 26. Jó az egyensúlyérzéke. Kiegyensúlyozott. 14. Érti az elvont fogalmakat. az igazságos és igazságtalan. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. Fogékony mások érzései. ha a dolgok rendben vannak és logikusak. Szeret történeteket mesélni. világosan fejti ki gondolatait. Izgatja és leköti a számítógép. kis. 28. 22. megérti. Rendkívül jól beszél. 10. 8. könnyen használja. 6. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. 20. jól osztja be az idejét. grafikonokat. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. és szereti rendezni információit. 23. évszámokat és egyéb tényeket. 11. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. Könnyen és helyesen ír. gondolatai és indítékai iránt. 13. 3. rugalmas. 9. 7. nagyon érdekli. azokhoz jól alkalmazkodik. Szereti. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket.V. parodizál. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. Jól emlékszik dallamokra. helyeket. Gyermekmegismerés T4 – Kulcsok (betűjelek) a többszörös intelligencia megnyilvánulásaihoz VNY = TK = IR = TK LM Z P LM VNY IR és IP P IR VT és LM VNY TK IP LM VNY Z LM és P LM TK VT Z P TK LM és VT IR és IP LM P TK P és VNY 302 verbális/nyelvi testi/kinesztéziás intraperszonális IP = interperszonális VT LM = logikai/matematikai P Z = zenei = = vizuális/térbeli praktikus 1. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. 16. önálló. 4. 12. Legjobban egyedül szeret dolgozni. . Rendelkezik vezetői képességekkel. amiről szó van. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. tárgyalásba bocsátkozni. 2. Nagyon érdekli a matek. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 25. és saját előnyére tudja használni őket. Érdeklődik megfigyelései tárgyai iránt.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 18. mi a jó és rossz. 17. Szeret térképeket.

49. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. 303 . Erősen érdeklődik a zene iránt. 57. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. 32. 43. 37. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. 39. Könnyen barátkozik. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. keresztrejtvényt. 41. rejtvényeket. Gyakran énekel.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben TK VT TK P IP VNY LM IR Z IR IP VT IR VNY P VNY VNY LM IP Z VT IR Z IR TK LM IR VT IP 30. 55. érzékenyen viszonyul hozzá. Reflektál helyzetekre. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont).). Könnyen felismer. 50. információt. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGOépítmények). 42. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. tekintet nélkül kortársai véleményére. Szeret különböző témákról olvasni. Érdekli a természet. 58. ami érdekli. Igen öntudatos. 53. 33. gondolatokat. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. 48. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. információit képekben idézi fel. 54. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. 44. 34. kreatív mozgás stb. Elégedett a maga egyéniségével. 47. 52. Szereti a szójátékokat. harci játékok. dúdol. 38. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. 46. 40. Szeret modellezni. van önbecsülése. és hogy a tetteknek következményei vannak. 45. kategorizál és osztályoz tárgyakat. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). eltűnődik rajtuk. 31. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. 36. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. Erős az akarata. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. 51. Érti az okot és okozatot. 56. utánajár annak. 35.

A fejlett intraperszonális intelligenciával rendelkező gyerekeknek erős az éntudatuk. ezek a gyerekek jól boldogulnak térképekkel. a matematikusokban. 304 . könnyedén emlékeznek dallamokra. Azokat a gyerekeket. a kereskedelemben dolgozókra. a műszaki rajzolók. valamint a nyelvi finomságokra. dátumokat és mindenféle apróságokat. A matematikai-logikai intelligencia kapcsolódik a deduktív és induktív érvelés képességéhez. akik fejlett verbális-nyelvi intelligenciával rendelkeznek. Tanítványainkban úgy tudjuk felismerni.) Ez az intelligencia nagyon fejlett a filozófusokban.és irodavezető. A térbeli-vizuális intelligencia magában foglalja azt a képességet. és tudatában vannak az őket körülvevő hangoknak. a pszichiáterekben. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekek jól működnek kooperatív csoportmunkákban. hogy aztán azokat gondolatban vagy valóságosan átalakítsuk. T5 – A többszörös intelligencia A verbális-nyelvi intelligencia magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét. valamint az. Azok a gyerekek. és automatikusan ne tekintsünk azon diákjainkat erősnek ezen a területen. a politikusokra. A grafikusművészek. fejlett vezetői készségekkel rendelkeznek. hogy képes másokat megérteni. szónok. helyeket. a zeneszerzőkben és a zenetanárokban. fejlett problémamegoldó és gondolkodóképesség jellemzi. sőt. ez az intelligencia egy ember azon képességéhez kötődik. a vallási vezetőkre és a vezető beosztású üzletemberekre. a festők és a szobrászok ezt az intelligenciát mozgósítják.V. tanár. hogy megértjük saját érzelmeinket. hogy logikus módon tudnak kérdéseket megfogalmazni. írni és történeteket mesélni. szeretnek olvasni. a jogászokban és a könyvelőkben. akik kiemelkedő matematikai-logikai intelligenciával rendelkeznek. és könnyedén hoznak létre dolgokat. a terapeutákra. illetve elbeszélnek a többiek mellett. ha megfigyeljük őket. valamint az absztrakt rendszerek és összefüggések felismerésének és manipulálásának képességéhez. A zenei intelligencia magában foglalja a hangmagasságra. a táncosokban. a dalszerzőkben. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekeknek az új információk jobb megértéséhez szükségük van egy mentális vagy egy valóságos képre. közvetítői szerepben és tárgyalásokban. a szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenységet. fel tudnak idézni hangmagasságokat és ritmusokat. mely által a világról vizuálistérbeli megjelenítési formákat hozunk létre. Legyünk körültekintőek. Ösztönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. Azok a diákok. az építészek. motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége. a tanácsadókra. valamint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való fogékonyságot. Gyermekmegismerés D5. Szeretnek zenét hallgatni. vagy introvertáltak. üzlet. (Ezt az intelligenciát nehéz felfedezni. akik rendelkeznek ezzel az intelligenciával. Az interperszonális intelligencia hatékony együttműködés. grafikonokkal és diagramokkal. Könnyedén jegyeznek meg neveket. a hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet. szeretik az útvesztőket és a rejtvényeket. a bankárokban. ügyesen terveznek. ismerek jó néhány extrovertált embert. a kommunikációban. elemezzük a munkavégzés során megfigyelhető szokásaikat és eredményeiket. titkárnő. komikus. Az intraperszonális intelligencia velejárója az a képesség. céljainkat és szándékainkat. Ez az intelligencia mutatkozik meg a tudósokban. akik igen gyengék ezen a területen. akik szeretnek egyedül dolgozni. a másik céljainak. de azért nem kell a kooperatív tanulási helyzeteket túlhangsúlyozni. a térképészek. ügyesek a szervezésben. a számítógép-programozókban. Ezt az intelligenciát találjuk az énekesekben. A következő foglalkozásoknál fontosak ezek az intelligenciák: író. magabiztosak és szeretnek egyedül dolgozni. (Ne felejtsük el.) Ez az intelligencia általában jellemző a tanárokra. Az extrovertált emberek nem mindig rendelkeznek ezzel az intelligenciával. s akik rendszeresen túlbeszélik társaikat. Jól rajzolnak. költő és színész. Kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak még a tudományos gondolkodás és a problémamegoldás terén is. a vallási vezetőkben és az agykutatókban.

305 . hatékony alakítói lehetnek a körülményeknek és helyzeteknek. szervezők és kommunikátorok. igényük. Van. Megfigyelik. túlélésük érdekében. Ábrázold! A vizuális/térbeli intelligenciában fejlett diákok árnyalt belső képeket alkotnak. Vezesd! Az interperszonális típusú diákok „emberközpontúak”. ha mások elfogadják véleményüket. ritmusra. míg ők egyedül dolgozhatnak. ha maguk fedezhetik fel a dolgok működését. Zümmögd el! A zenei beállítottságú diákok a hangmagasságra.okozati összefüggéseket. Úgy tanulnak a legjobban. A tengeri állatok számaránya bármely élővilágon belül. Akkor tanulnak a legjobban. beszélnek. olvasnak. ezek segítségével tanulnak és idézik fel a tanultakat. Tisztában vannak önmagukkal és érzelmeikkel. vitatkoznak és írnak. Általában jól kijönnek másokkal.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az intelligencia területek Gardner-féle leírása Mondjad! A verbális/nyelvi téren fejlettebb diákok könnyedén értik meg a szóbeli és az írott nyelvet. Nagy izomerővel és/vagy finom motorikus képességekkel rendelkeznek. Közelről vizsgálják meg az eszméket. Gyakran szeretnek olvasni. Közülük némelyikre azt mondják. Legjobban úgy tanulnak. gondolatokat. ha van lehetőségük az anyag vizuális bemutatására (vagyis grafikus ábrázolással. honlapon és diagramokon). hangszínre és zenei formákra fogékonyak. „józan paraszti esze” van. Legjobban számok és elemzés révén tanulnak. aki hajlamos a dolgok (ügyek) „felpörgetésére”. az. hogy az amerikaiak hány órát töltenek tévézéssel: ezek mind megragadják a figyelmüket. Függetlenül attól. hogyan működnek a rendszerek. A logikai/mate matikai észjárású tanulók fogalmi gondolkodása fejlett. Szeretik a problémamegoldást és az ok. rapelést és a hangszeres játékokat. Közülük sokan együttérzők és intuitívek. Gyakran személyes kötődést éreznek a természet iránt. hogy van-e zenei tehetségük. hogy megérintsék/megcsinálják a tárgyakat. Legjobban nyelvi közvetítéssel tanulnak: figyelnek. témákat és lehetőségeket. Az interperszonális hajlamú diák örömmel dolgozik vagy játszik együtt másokkal. Az interperszonális diák vezetői képességét diáktanácstagként vagy szervezőként hasznosíthatja. A leghatékonyabban praktikus tevékenységeken és mozgáson keresztül tanulnak. Gyakran erős hatással vannak másokra. ha a tanulás kapcsolatban áll ritmus. rajzolva. képesek törvényszerűségek megállapítására. Reflektálj! Az intraperszonális diákok meggondoltak és reflektálók.és dallamérzékükkel. az Egyesült Államok népességének növekedése a legutóbbi népszámlálás óta. megfigyeléseket végezhetnek és kutathatnak. Mozogd el! A testi/kinesztéziás úton tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki magukat. erősen hat rájuk a zene. Kutass! A praktikus/tudományos beállítottságú diákok képessége a dolgok tisztázása. Legjobban úgy tanulnak. alkalmazása és környezetük felhasználása sikerük. Szeretik független módon maguk kitűzni a céljaikat. azt meg is hallgatják. de a természetismerettel. Élvezik az éneklést. Számold ki! A logikai/matematikai téren fejlett diákok mindenféle számot szeretnek – elsősorban a matematikait. társadalomismerettel és a nyelvvel kapcsolatban álló számokat is. Leginkább beszéd és írás révén kommunikálnak másokkal.

.................................................. 4............... Gondolj valamelyik nagyon jó tanárodra! Írd le................................ ............. egyedül egy társsal kiscsoportban nagycsoportban dolgozom.............................. Gyermekmegismerés D6................................................... Az iskolában legszívesebben     2... 306 ......... ..................................... ........................ nehézségek...........) ........... egyedül egy társsal kiscsoportban nagycsoportban tanulok...................... Mi segít a tanulásban? (Például: rajzolás..... jegyzetelés vagy hangos olvasás...................................V...................................................................................................... 5............................................................................... sikerek................................................... motivációk 1................................................................................................................. Az iskolában a legjobban     3.............................. sok írásbeli............. Mi nehezíti meg leginkább tanulásodat? (Például: adatok.................. mi bolt benne olyan remek! ................. T6 – Tanulási szokások........ olvasás...................................................) .................

... Nyugtalanít. Hangosan szoktam elolvasni a tananyag szövegét. felmondom magamnak a leckét. 5 = Nagyon jellemző rám. Nagyon hasznos számomra. könnyebb a tanulás.. Teljes csendben tudok csak tanulni.. 17. hogy szóban elismétlem. hogy az öt válasz közül melyik jellemző rád. 12.. 22.. 11.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D7 – Tanulási stílus (kérdőív) Név: .... akkor könnyebben megjegyzem. jobban megértem a leckét... A 3-ast csak ritkán használd! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1.. mintha a könyvből kellene megtanulni az anyagot.... minthogy át tudnám gondolni. ahol kézzel fogható dolgokkal. mintha csak látom vagy hallom. ha tanulás közben csend van körülöttem.... ábrák vagy szövegek vannak.. tárgyakkal kell foglalkozni. 8.. Szívesebben tanulok az osztálytársammal vagy a barátommal. Jobban kedvelem azokat a feladatokat... A szabályokat szóról szóra bevágom.. 5.. mint ahol szövegeket kell megérteni.. amikor felkészülök.. 20.. ha csak némán olvasva átveszem a leckét. mit is mondok.... ahol valamilyen mozdulatot kell megtanulnom... Jobb. gyakran előbb válaszolok... mint sportolással vagy mozgást igénylő játékkal... Szívesebben töltöm az időmet rajzolással. 14.. Ha látom is és hallom is a megtanulandó szöveget. Amikor a tanár felszólít és kérdez tőlem valamit. mintha csak olvasom. sokkal könnyebben megértem. 2 = Nem jellemző rám.. Szeretem. 3. 15. 21. és azt a számot írd az előtte lévő pontsorra! 1 = Egyáltalán nem jellemző rám. ha kikérdezik tőlem.... amikor magyaráz.. mint ahol csak rajzok. 16. 23.. Amikor új dolgokat tanulok. 18. festéssel.. 4.... igen is.. 7. mintha más által készített rajzot nézegetnék... ha bemutatják. Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el... jobban szeretem. 4 = Jellemző rám. mit kell tennem. mint egyedül.. amiken törnöm kell a fejemet. 3 = Nem tudom eldönteni. Jobban megy nekem az olyan feladat. Ha ábrát készítek jobban megértem a leckét. nagyon könnyen megjegyzem.. mit kell csinálom. Ha ábrát készítek magamnak.. ha a tanár ábrákat mutat be a táblán vagy az írásvetítőn. mintha egyszerűen csak elolvasom. Nem szeretem azokat a feladatokat..... Ha leírom magamnak azt a szöveget.. nem is... Ha vannak képek. amit meg kell tanulnom... Gyakran előfordul. Ha megbeszélem valakivel a tananyagot... 6. 307 .. 19.. amit megtanultam. Ha valaki elmondja nekem a leckét. 13. 10. Osztály: . ha a tanár magyarázatát meghallgatom. akkor könnyebben megtanulom. ábrák a könyvben... Jól tudok úgy tanulni.. 2... mintha szóban elmondják..... 9.

de nem tudom elmagyarázni és bebizonyítani. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 24. 34. amit nehéz lenne szavakkal elmagyarázni /kézügyességet igénylő fel-adatok/. 28. TV vagy a magnó. 25. 31. A tanári magyarázat nem sokat jelent nekem. hogy olyan dolgokat is megtanulok. Gyakran előfordul. 33. 29.V. szinte minden lépést meg tudok indokolni. 308 . amiket nem nagyon értek. hogyan kell valamit csinálni. ha szóról szóra megtanulom a leckét. Amikor egy számtanpéldát megoldok. 27. ha közben szól a rádió. Több olyan dolgot tudok csinálni. mint képeket vagy ábrákat. hogy megtalálom a számtanpélda megoldását. minthogy elmagyaráztam. hogyan jutottam el a megoldáshoz. ha beszélgetnek körülöttem. Gyakran előfordul. 30. Tanulás közben nagyon zavaró. hogy miért tettem. a könyvből mindent meg tudok tanulni. Akkor tanulok könnyen. Mozdulatokat könnyebben megjegyzek. Egyedül szeretek tanulni. Akkor vagyok biztos egy felelésnél. Szívesebben bemutatom. 32. 26.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 309 .

310 . 8. Stílus Auditív 2. Gyermekmegismerés T7 – Tanulási stílus kérdőív értékelése A tételekhez tartozó értékeket összeadjuk és átlagoljuk. 22. 18. 25. 34 Társas 3. 29 Mozgásos 7*. 9. 21. 30 Átlag A *-gal jelölt kérdéseknél az adott értéket ki kell vonni 6 -ból és az így kapott számot kell szerepeltetni a táblázatban. 5. 26* Impulzív 1*. 12. 15. 13. 20. vagyis elosztjuk a tételek számával. 23. 27. A kapott átlagok koordinátarendszerben ábrázolva jobban összehasonlíthatók és áttekinthetők. 19.V. 33. 17. 24* Csend 11*. 16. 28. 14. 32* Vizuális 4. 31* Mechanikus 10. 6*.

hogy kérdéseimre választ kapjak..... 12.... Ha tanulok.. 20... nem lenne olyan izgalmas számomra a tanulás. ezért szorgalmasan tanulok.. 11... Magamtól is utánanézek a dolgoknak. 22..... hogy nem tudok megfelelni a szüleim elvárásainak.. Azt szeretem. Kikapok otthon.... Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el.. hogy nem tanulnék. 9.... hogy minden másról elfeledkezem. 5. 4... 6. 18... Szorgalmasabb vagyok. semmi sem tud kizökkenteni belőle. hogy a társaim elismerjenek.... 24. mennyit tudok. hogy a négy válasz közül melyik jellemző rád. arra gondolok.... 21. hogy érvényesülni tudjak az életben. 15. 14. otthon ajándékot adnak érte..... Néha úgy elmerülök a tanulásban. mert otthon megjutalmaznak érte...... Ha nem osztályoznának. 13. 2. ha rossz jegyet viszek haza. ezért igyekszem minél jobb jegyet szerezni.. és azt a számot írd az előtte lévő pontsorra! 4 = Nagyon jellemző 2 = Kicsit jellemző 3 = Jellemző 1 = Nem jellemző …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1... ha arra gondolok... semmi nem tud eltéríteni tőle. 19.... Célom a továbbtanulás.. Élvezem.. hogy így juthatok felsőbb iskolába. hogy ezzel biztosítom a továbbtanulásomat.. Az osztályzat azt mutatja. Csak azt szoktam megtanulni. Ha jó bizonyítványt kapok. ha egy bonyolult feladatot önálló kutatással oldok meg. lehet... Ha valami érdekeset találok a tananyagban... 3. ha úgy érzem.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D8 – A tanulás iránti attitűd (motivációs kérdőív) Név: . Osztály: . ha a tanár az osztály előtt dicsér meg a feleletemért.. 8.. sokszor hozzáolvasok olyat is. ha rosszul felelek.... 17. Érdemes jól tanulni.. ami nem kötelező.. 10. Nagy kitartással szoktam tanulni. A jó jegy a legfontosabb számomra... 23.. Ha elkezdek egy feladatot. 311 .. Szégyellem magam a társaim előtt.. Sokszor izgat... Ha nem kapnék jó jegyeket. Ha meg akarok oldani egy problémát.. Az ösztönöz a tanulásra.. Több időt fordítok a tanulásra. lemaradok a társaimtól. ami érdekel. A több ismeret biztosítja.. 16. 7...

18 Elmélyülés. 10. 11. 23 A társak közötti hely 5. 14.V. 9. 7. 19. kitartó munka 2. vagyis elosztjuk a tételek számával. 24 Jó jegy az iskolában 6. 22 Érdeklődés 3. 12. 15. 17. 21 Jutalom a családban 8. Gyermekmegismerés T8 – Tanulás iránti attitűd kérdőív kiértékelése A tételekhez tartozó értékeket összeadjuk és átlagoljuk. 13. 20 Átlag 312 . A kapott átlagok koordinátarendszerben ábrázolva jobban összehasonlíthatók és áttekinthetők. 16. Attitűd Érvényesülés 1. 4.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D9. Hazatérés után rövidesen nekiülök a tanulásnak 15. hogy a tanórán végig figyeljek. 20. Először az írásbeli feladatokat készítem el. 18. 2. Nehézséget okoz. Estefelé tanulok. 5. 11. 27. Megcsinálok minden feladatot. ha nem tudok valamit. Sikeresnek érzem magamat az iskolában. amit aznap feladtak. Az órarend szerinti sorrendben készülök. megkérdezem. Amikor hazamegyek az iskolából. mi történt aznap az iskolában. Tanáraim kérdéseire tudom a választ. Szívesen vagyok az iskolában. Tudok a tankönyvi szövegekre tartósan figyelni. Társaim segítenek. A feleltetéstől félek. Szeretek szerepelni. 12. A legnehezebb tantárggyal kezdem a tanulást. 9. 14. Tanulás előtt végiggondolom. 13. 19. 6. 17. Gondolkozz el mindegyiken. Szövegolvasás után próbafelmondást végzek. amelyet magadra nézve igaznak és je llemzőnek érzel! 1 = soha 3 = gyakran 5 = mindig 2 = ritkán 4 = rendszerint …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. 313 . 8. Ha valamit nem értek. A tananyagot már az iskolai órán megtanulom. 25. Követni tudom a tanár magyarázatát. A legkönnyebb tantárggyal kezdem a tanulást. 10. 21. 16. 7. Hangosan tanulok. A verseket több napon keresztül tanulom. 3. 22. T9 – Tanulási szokásaim Tanulmányozd gondosan az itt következő megállapításokat. 4. majd írd melléjük annak a megnevezésnek a számát. 23. Jól érzem magam a tanítási órákon. 26. pihenek vagy játszom. Gondolataim gyakran elkalandoznak olvasás közben. Csak a következő napra tanulok. Társaim hozzám fordulnak segítségért. 24.

Zavarnak a tanulásban a szobámba beszűrődő zajok. Tanulás közben bekapcsolom a magnetofont. 35. Az ismeretlen kifejezések. Nagyon jól megtanulom az idegen nyelv szavait. 40. 43. 41. 31. 34. Érdekel. 42. amit olvasok. Válassz ki néhány kérdést. 39. hogy elegendő fény essen a papírra. 29. Ha sok a leckém szüneteket tartok tanulás közben. 30. Aláhúzom a könyvemben a lényeges gondolatokat. 44. melyekről több mondanivalód van. 32. Ügyelek arra. Íróasztalnál ülve tanulok. zenét hallgatok. Azt is megtanulom. Tudok folyamatosan beszélni az olvasmányról. Rövid vázlatot írok az olvasmányból. 33. idegen szavak jelentésének utánanézek. mert kell. Össze tudom foglalni röviden a tananyag lényegét.V. 38. 37. Csak azért tanulok. mint amit az egyszavas válasz kifejez. Megkeresem az olvasmány legfontosabb kifejezéseit. Megjegyzéseidet írd le füzetedbe! 314 . Tanulás előtt rendet rakok íróasztalomon. Egyéni módszerem van a szótanulásra. amit nem értek. 36. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 28.

a diákokat – érthető módon – más dolgok is motiválják. nem. hogy a kettő milyen viszonyban áll egymással – hiszen így maximalizálhatjuk diákjaink motivációját. Vannak olyan diákok. a tanulás iránt motivált diákok olyan feladatokat választanak. amit több elméleti megközelítés szerint is interpretálhatunk. akikről kezdetben úgy gondolnánk. csak külső okokból tanulnak. és a diákoknak sokszor többszörös céljaik vannak a tanulással kapcsolatban. az erőfeszítés és a kitartás. hogy a külső jutalmazás – mivel aláássa az önrendelkezést – csökkenti a belső motivációt. Az óta környezet bizonyos fajta motivációt erősít. ha céljaik elérése nehézségekbe ütközik. akiket a teljesítmény iránti vágy hajt. A belső motivációval rendelkező diákok a tanulás öröméért tanulnak. mások helyeslése (leginkább a tanároké és a szülőké). ha mindkét motívum működését megértjük és valamennyire tudjuk. viszont a feladataik nem igazán érdekesek a belső motiváció szempontjából (ilyenek például az idegen nyelvek tanulásakor a szavak b emagolása vagy természettudományok esetén a rengeteg szakkifejezés megtanulása). hogy jól haladnának. pedig külső elismerésért. hogy „Ezt fogják kérdezni a dolgozatban vagy feleléskor?” Az ilyen diákok motivációja külső és ezek a diákok nagy valószínűséggel azért tanulnak. T10 – A motivációs elmélet A kutatások szerint a motivációnak három jele van: a választás. Vannak olyan diákok. elismerés. ezért jó. a frissebb kutatások szerint a külső jutalmazás ésszerű alkalmazása jól kiegészíti az egy motivációs lehetőségeket. belső motivációt is nyerhetnek. Általánosságban a diákok különbözőek abból a szempontból. hogy az lenne az ideális. hogy a teljesítmény önmagában milyen jelentőséggel bír számukra. amikor hiányzik a belső motiváció. hogy aztán külső jutalmazásban részesüljenek – legyen az jegy. hogy miért eltérő a diákok motivációja. ha csupa belsőleg motivált diák ülne az órán. hogy a gyerek nagyon érdeklődik a tananyag iránt. olyan örök kérdés. vagy az egyik tárgyban jobban motiválja őt a teljesítmény. Az.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D10. és az órán állandóan megkérdezik. A belső motiváció segíti a fogalmi megértést. Ugyanakkor még az olyan diákok is. keményen dolgoznak ezeken a feladatokon. McKeachie: Tanítási ötletek 315 . akik egyszerre rendelkeznek külső és belső motivációval? A válasz egyértelműen „igen”. A belső és a külső motiváció két külön dolog. A gyerekek számára kifejezetten hasznos lehet a külső jutalmazás olyankor. ami nagy valószínűséggel a korai évek eredménye (ha a szülők magas elvárásokat támasztottak a gyerekkel szemben és a teljesítményt jutalmazták). akiknek sikerül elérniük a jó jeggyel kapcsolatos céljaikat és nem csak a bukás elkerülése hajtja őket. Belső és külső motiváció A tanárok sokszor panaszkodnak. A belső motivációval rendelkező egyének viszont a tevékenységért önmagáért csinálnak valamit. Ez egy olyan egyéni tulajdonság vagy hajlam. Lehet. Ugyanaz a diák mindent megtesz a teljesítmény érdekében a futballpályán. mint a másikban. A külső jutalmazás azonban különösen akkor lehet nagyon fontos. a részvételt és az ilyen diákok jobban szeretnek választani. Bár több tanulmány állítja. és mindenképen jó jegyet akar. amikor még nem érzik úgy. a kreativitást. Wilbert J. és ez az oktatási intézmények egész légkörére is igaz. és akkor sem adják fel. amikor épp csak elkezdtek egy új tárgyat tanulni. mint például a jegy. hogy a diákokat csak a jegyek érdeklik. ha a tanár felkelti az érdeklődésüket. de nem így az órán. amelyek révén többet tanulnak. megfelelő szintű kihívásokat biztosít. az elismerés és az egyéb jutalmak. Bár sokan gondolják. Különösképpen azok válhatnak a tárgy iránt érdeklődőbbé. A motiváció azonban kontextustól is függ.

hogy év elején. szorgalmas gyors felfogású segítőkész jóindulatú jószívű szófogadó beszédes kedves vidám izgága türelmes elfogadó talpraesett tapintatos szorongó megbízható együttérző ötletgazdag szellemes udvarias együttműködő őszinte D12. piros színnel. Gyermekmegismerés D11 – Hol voltál év elején. T11 – Szociometria lusta lassú felfogású nem segítőkész rosszindulatú irigy szófogadatlan hallgatag undok szomorú nyugodt türelmetlen kritikus elveszett tapintatlan laza megbízhatatlan érzéketlen ötletszegény nincs humorérzéke udvariatlan együttműködésre képtelen hazug Pszichológia pedagógusoknak: Szerkesztette: N. hogy a tanév végén milyennek láttad magadat a felsorolt tulajdonságok esetében. 316 .V. hogy a középső oszlopban a megfelelő helyre tett „x”-szel jelezd érékelésedet! Kék színnel azt jelöld. oldal Szociometria D12. Szabó Éva: 301–304. és hol vagy most? Helyezd el magad az alábbi skálán! Kérünk. Kollár Katalin. T12 – Lakva ismerjük meg egymás Vásárhelyi Judit írása a Például című kötetből. pedig azt.

didaktikai ismeretek. 20-24 fő (5-6 db. Értékeléssel. 4 fős csoport). és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. teremelrendezés. problémakezelés. együttműködés. 317 . A lényegi kérdések tisztázása és megértése. megerősítéseket. vélemény elfogadás. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. A lényegi kérdések tartalmának kifejtése. kreativitás. kritikai gondolkozás. Önállóság. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. Pszichológia. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. A lényegi kérdések tartalma. és emeljük ki a fontos gondolatokat. nyitottság. megértése. Tér. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. munkaformák. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. véleményalkotás. amikor alkalom adódik. amelyben mozgatható asztalok vannak. megvitatása – Mendelovics Zsuzsa A foglalkozás célja:  Az első témakör bevezetőjében leírt lényegi kérdések tartalmának felismerése. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben V. interiorizálása. 3. pedagógiai. vitakészség. Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. 90 perc.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket.

V. Gyermekmegismerés

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, színes filctollak és blu-tack, kópéláda. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok, szükséges és ajánlott szakirodalom:  Czike Bernadett: Pedagógusszerep változása  Fehér Márta (szerk.): Például Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

10’

Az előző foglalkozások témáit egy játék segítségével ismételjük át, rögzítjük. Készí t- Együttműködés, nyi- Kooperatív Előre megírt, a sünk háromféle kártyát. A kártyákra írjuk rá „kolléga”, „szülő”, „gyerek”. Annyi kár- tottság, problémaazo- módszer – ket- létszám felének tyát készítsünk el, hogy a hallgatok felének jusson egy-egy. A kártyával rendelkező nosítás tős kör megfelelő dahallgatóknak adjuk egy-két percet, hogy bele tudják élni magukat a szerepbe. A hallgarabszámú kártók alkossanak egy kettős-kört. A külső körbe álljanak a kártyával rendelkezők, a belső tya. körbe a többiek. Ők lesznek az osztályfőnökök. Tapsra a belső körben állók induljanak el körben, majd egy újabb jelzésre álljanak meg. Akivel szemben állnak, avval fognak dolgozni. Függően attól, hogy a szemben állónak mi a szerepe, érdeklődjenek az osztályfőnökök egy adott gyerekkel kapcsolatosan a párjuktól. A szerepnek megfelelő kérdéseket tegyenek fel. Két-három perc eltelte után a játékvezető indítsa újra a kört. A résztvevők számától függ, hogy hányszor ismétlik meg. Ezután cseréljenek szerepet. Az eddigi belső körben lévők húzzák a kártyát, és az eddigi külső körben lévők lesznek az osztályfőnökök.

10’

Ráhangolódás: csoporton belül alkossanak párokat a hallgatók. Meséljenek el egymá s- Nyitottság, empátia, Pármunka nak egy sikeres, és egy kevésbé sikeres tanulással kapcsolatos saját történetet. A párok pozitív önértékelés elemezzék egymás történeteit. Keressék meg, hogy a siker történetben mi volt a tanár szerepe illetve, hogy a másik történetben mit tehetett volna másképpen a pedagógus, hogy az is sikerélménnyel záruljon. (A tanári mellékletben megtörtént esetek vannak,

Csomagolópapír, színes filctoll

A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

318

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

ezeket fel lehet használni ehhez a foglalkozáshoz.) Közösen plakátra gyűjtsük össze a történetben szereplő tanároknak a tantárgy tanításával kapcsolatos pozitív, illetve negatív megnyilvánulásait. A közös megbeszélés alkalmával okvetlen térjünk ki annak megvitatására, hogy mennyire szükséges az ilyen es etek elkerüléséhez a tanítványok személyiségének, családi és szociális hátterének, képességeinek ismerete.

II. Az új tartalom feldolgozása
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

25’

A lényegi kérdések kibontása, feldolgozása, megvitatása: A hallgatók alkossanak négy csoportot. A két lényegi kérdésben szereplő két-két állítást vagy írjuk fel egy-egy kártyára és a csoportok így húzzák ki a témát, vagy válasznak a négy témakör közül egyet. Fontos, hogy minden - a témával kapcsolatosan felmerült- gondolatot írjanak le. Nem szükséges konszenzusra jutni. Fejtsék ki: a) Mit jelent az, hogy tantárgyat tanítunk. b) c) d) Mit jelent az, hogy gyereket tanítunk. Mit jelent az, hogy a pedagógus az iskolai munka során gyerekekkel foglalkozik. Mit jelent az, hogy a pedagógus az iskolában a gyerekekkel együttműködik.

Kritikai gondolkodás, Kooperatív nyitottság, probléma- csoportmunka kezelés, együttműköCsoportforgó dés, kreativitás

Csomagolópapír, A/4-es papír, korongok

vagy három megy, egy marad Közös megbeszélés

Biztassuk a hallgatókat arra, hogy konkrét esetek leírásával könnyebben tudják kifejt eni a témákat. Közösen foglaljuk össze a témákat.
40’

Vitára bocsátjuk az alábbi kérdéseket. A disputa módszerével fogunk dolgozni. A Véleményelfogadás, Közös megbe- Csomagolóparésztvevők alkossanak két csoportot aszerint, hogy melyik állítást tartják magukhoz vitakészség, együtt- szélés, disputa pír, filctoll közelebb állónak. működés, bizalom a) A szülők, az iskolavezetés, a fenntartó azt várja el a pedagógustól, hogy me gtanítsa a tantervi anyagot. b) A tantervi anyagot a gyerek képességeihez, előzetes ismeretéhez kell alakíta ni,
319

V. Gyermekmegismerés

azon az áron is, hogy a tantervi anyaggal, a követelményekkel nem végzünk. A hallgatóság a vita során és a végén újabb, a témával kapcsolatos kérdéseket tehet fel. A vitát az oktató zárja le.

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

A foglalkozáson tanult szempontok, módszerek, áttekintése, egyéni átgondolása. Lista készítése:

 megerősítést kaptam abban, hogy …;
 

új ismereteket, tudást jelentettek; mit viszek haza a tanultakból.

320

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Mellékletek a foglalkozáshoz D1, T1 – Milyen ötletek, gondolatok várhatók Az alábbi történetek arról beszélnek, hogy mennyire fontos, hogy a tanár jól ismerje a tanítványait. A) A sikeres tanulással kapcsolatban A tanár tudta, hogy kellemetlen a hangom, emiatt nem szeretek énekelni, de a zenetörténet nagyon érdekel, és evvel kapcsolatos feladatot adott. Nagyon ügyetlen voltam a testnevelés órákon, viszont hetente háromszor népi tánccsoportban táncoltam. Elfogadta, és a testnevelésórákon csak a bemelegítő gyakorlatokat kellett végrehajtanom. A matematika tanárom év elején elmondta az alapkövetelményeket, az órákra különböző nehézségű feladatsorokat hozott. Először, amíg nem ismerte a tanítványait – mindenki kiválaszozhatta a neki megfelelő feladatsort. Miután megismerte a képességeinket, személyre szóló feladats orokat oldottunk meg. A jó eredményt az a társam is elérhette, aki a „könnyebb” feladatsort kapta, vagy egy tételt nem absztrakt módon, han em konkrét esetre vonatkozóan bizonyított be. A történelem órán kooperatív csoportban, szakértői mozaikkal forrásokat dolgoztunk fel. Mivel a tanárunk jól ismert minket, ezért tudta, hogy kinek milyen hosszú, milyen nehézségű forrást adjon. Így a saját forrás elemzése és ennek megtanítása azoknak a társaimnak is sikerült, akiknek elég gyenge volt a szövegértési képessége. A kémia tanárom gyakran bízott meg kísérletek bemutatásával. Eleinte nagyon sokat segített, mert tudta, hogy a manuális képességem nem túl jó. Néhány bemutató után egyre nagyobb önállóságot kaptam, míg az ötödiktől kezdve teljesen egyedül mutattam be a kísérleteket. Hetedikben matematikából egy projekttel foglalkoztunk. A téma az Arányosság volt. Heterogén csoportban dolgoztunk. Én nagyon kevéssé értettem a témához. A tanárom a csoporttal megbeszélte a munka felosztását. Ezt úgy irányította, hogy a társaim feladata lett a téma kidolgozása, részletes megmagyarázása, és az enyém a projekt kivitelezése, a design elkészítése. A tanárom tudta rólam, hogy szép külalakkal, precízen tudok dolgozni, jó a rajzkészségem és a szépérzékem. A projekt nagyon jól sikerült, maximális pontot kapott a csoportom. Az egyik karácsony előtt ruhákat, cipőket, játékokat, tartós élelmiszert gyűjtöttünk egy szegény dél -dunántúli falu lakosainak. Mivel ajándéknak szántuk a gyűjteményt, korosztályonként, nemenként kisebb dobozokba csomagoltuk a dolgokat. A dobozokat külön-külön szép karácsonyi csomagolópapírokba csomagoltuk és feldíszítettük. Az osztályfőnököm ismert, így tisztában volt azzal, hogy én nagyon csúnyán és türelmetlenül csomagolok, viszont szívesen szerzem be az alapanyagokat, rendezem különböző halomba az ajándékokat. Szívesen vállaltam el ezt a feladatot. A falu lakosaitól köszönő levelet kaptunk, amiben külön kiemelték, hogy az ajándékok milyen gyönyörűen voltak becsomagolva. A dicséretet én is a magaménak éreztem.

321

V. Gyermekmegismerés

B) A sikertelen tanulással kapcsolatban A történelem tanárunk az év elején elmondta, hogy az első félév végére egy nagyszabású házi dolgozatot kell megírni. A dolgozat címe: A családom története, terjedelme 10 – 15 oldal. Családtörténeti kutatást kellett végezni, és nagyszülőkkel, rokonokkal beszélgetni, interjúkat készíteni. A dolgozathoz családi fényképeket lehetett csatolni. Eljött a beadás határideje, és én egy sort sem írtam le, értelemszerűen nem adtam be a házi dolgozatot. Megkaptam az elégtelent, ami persze jól lerontotta az év végi jegyemet. Pedig ha a tanár ismert volna, akkor tudhatta volna magától is, hogy nekem ilyen feladatot nem lett volna szabad adnia. Nagyon sok bajom volt a matematika feladatok megoldásával. A házi feladatokat csak az édesapám segítségével tudtam megoldani. Ha ő nem volt a közelemben, nem tudtam, hogyan kezdjem el az adott feladatot. Hetedikes voltam, amikor az apám a foglalkozása miatt csak a hét végén volt otthon. Ilyenkor együtt tanultuk meg az egész heti elmaradást. A tanárnő, aki egyben az osztályfőnököm volt, nem vette ezt figyelembe. A hét közbeni órákon egymás után sorban hívott ki minket, hogy a táblánál elmagyarázzuk a többieknek a házi feladatot. Nekem is menni kellett. Ilyenkor irulva-pirulva, a szégyentől égő arccal álltam a táblánál, és egy mukkot sem tudtam kinyögni. Ötödikes voltam. Az irodalom tanár mindig frontális órát tartott. Leült a tanári asztal mögé, és mondta, mesélte, olvasta az aktuális tanagyagot. A mi feladatunk a jegyzetelés volt. A füzeteket minden héten beszedte és leosztályozta a jegyzeteket. Csak néha feleltetett, így az év végi osztályz atot főleg a jegyzetelésre adott minősítés alakította. Az egyik osztálytársam a jegyzeteire sorba kapta az elégteleneket. A tanár szűkszavúnak, olvashatatlannak és értelmetlennek minősítette. Hónapok teltek így el az évből, amíg a szülők szakember segítségével végre igazolták, hogy a gyerekük diszgráfiás.

322

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

V. 4. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” a tanításban – Mendelovics Zsuzsa
Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás témái, tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok, munkaformák, módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka, érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. Értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor, amikor alkalom adódik, adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket, megerősítéseket.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat, és emeljük ki a fontos gondolatokat. Tér, teremelrendezés, teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges, amelyben mozgatható asztalok vannak, és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. 135 perc Annak tudatosítása, hogy a tanítványok megismerése segíti a szaktanári munka hatékonyságát A tanítványok megismerése a tanult ismeretek, tudások elmélyítése, alkalmazása Saját iskolai élmények; a megelőző három modul További ilyen irányú tanulmányok, hospitálások Önállóság, tolerancia, önbizalom, kritikai gondolkodás, alkalmazás Pszichológiai, didaktikai, pedagógiai ismeretek, illetve az Értékelés, a Pedagógus szerepek (2,3,4,5) és a Hatékony tanulásszervezési módszerek modulok

323

V. Gyermekmegismerés

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, színes filctollak és blu tack. Támogató rendszer  Fehér Márta: Például című kötet fejezetei: (SuliNova 2005.) o Az a bűvös 45 perc o Figyelem a tanórákon o Szerződéses rendszer  Együtt működik I., II., III., Kooperatív foglalkozástervek, Független Pedagógiai Intézet, 2004.  Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás – Önkonet kiadó, 2001. Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

20’

Az oktató röviden összefoglalja az előző foglalkozáson, a vitákon, megbeszélé- A régebbi ismeretek seken elhangzott érveket, megállapításokat, álláspontokat. felelevenítése, verElőször vegyük számba azokat a lényegi kérdéseket, amelyek az előző foglal- bális, alkalmazási, érvelő kritikai vélekozás magját alkották: ményalkotás. a) Mit jelent az, hogy tantárgyat tanítunk? b) Mit jelent az, hogy gyereket tanítunk? c) Mit jelent az, hogy a pedagógus a munkája során gyerekekkel foglalkozik? d) Mit jelent az, hogy a pedagógus munkája során együttműködik a gyerekekkel?

Előadás.

Előző foglalFrontális mun- kozások jegyzetei. ka. Közös beszélgetés.

A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

324

ha ők lennének a pedagógusok. Kártyák 10’ E témakör második foglalkozásán foglalkozás alkalmával a hallgatók megtanul. Beszéljük meg közösen. A mellékletek között azonban részletes leírás található. hogy az eddigi foglalkozásoknak melyek voltak azok a mozzanatok. azonban az előző modulokban már részt vett ilyen foglalkozásokon. tudásokat mennyire tudnák használni/alkalmazni. hogy a gyerekekkel kapcsolatosan milyen ismeretekre. hogy a tantervi anyagot a tanulók képességihez. előző ismeretéhez kell alakítani. Az előző foglalkozás másik kérdésköre arról szólt. A kooperatív módszerekkel szervezett foglalkozással lehet. amikor saját élmény alapján kooperatív módszerekkel dolgozva szerzett tapasztalatokat. a harmadikra „Differenciálással szervezett óra”. érveket. hogy mit jelentenek a kártyákon lévő feliratok.) Hívjuk fel a figyelmet és mutassunk rá.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Idézzük fel az elhangzott kijelentéseket. és nem foglalkozunk” megállapítások adják. hogy a tanterv a tananyag követelménye milyen elvárásoknak feleljenek meg. A csoportok húznak egy kártyát. megállapításokat. A megállapításokat írják le. A kártyákra a következőket írjuk! Az egyikre „Frontálisan szervezett óra”. bizonytalanságokat. Az előző vita összefoglalását hegyezzük ki arra a megállapításra. (Frontálisan szervezett órával minden hallgató találkozott már előző iskoláiban. A konklúzió lényegét a „gyereket és nem tantárgyat tanítunk”. hogy a Önismeret tanulókkal kapcsolatos ismereteket. A differenciálásról eddig még alig esett szó. tudásokra van szük. a másikra „Kooperatív módszerekkel szervezett csoportos óra”.papír értői mozaik Író. gondolkodás A kihúzott óraszervezési módszer alapján a csoportok vitassák meg.Érvelő vita ták. ké- Szóforgó Csomagoló Fordított szak.és rajzeszköz Saját jegyzet 325 . 10’ Készítsünk három féle kártyát szám szerint annyit.Problémamegoldó sége a pedagógusnak. illetve „a gyerekekkel együttműködünk. ahány csoport van. kérdéseket. hogy a hallgató az előző iskoláiban nem találkozott.

Koncepcióalkotás problémamegoldó gondolkodásmód Önismeret Empátia Kreativitás Együttműködés  íróeszköz  saját jegyzet  tankönyv Tanárnak:  háttéranyagok  szakirodalom 326 . hogy egy kb. (Frontális foglalkozást azért nem kérünk. a hospitálás alkalmával megismert tanítványok. akit a tanulás/ tanítás szempontjából jól ismer. b) Amennyiben szükséges. lópapír Minden hallgató gondolatban keressen magának 4 – 8 embert. illetve egy differenciálással szervezett órára. keressen a tananyagról részletes leírást. Együttműködési készség 10’ Készítsünk közös plakátokra gyűjtést a megállapításokról:  Frontálisan szervezett óra   Kooperatív módszerekkel szervezett csoportos óra Differenciálással szervezett óra Érvelő vita Koncepcióalkotás Információkezelés Kommunikációs készség Közös munka Csoportforgó Csomagoló papír Író. amit jól ismer. anyagok (mellékletek) 30’ Ennek a résznek az a célja. Saját szaktárgyából mindenki keressen egy olyan résztémát. gimnáziumi osztálytársai. fejlesztendő készségek.és rajzeszköz Saját jegyzet II. hogy konkrét tanulók/társak ismereteinek birtokában A cél: egy órára való Egyéni vagy Diáknak: hogyan lehet felkészülni egy kooperatív módszerekkel szervezett csoportos órá. 20–30 perces foglalkozás keretében megtanítsa a többieknek. amelyet jól ismer. és kiselőadás formájában már gyakorolták is. Gyermekmegismerés szítsenek plakátot és ismertessék meg a többiekkel a fordított szakértői mozaik Koncepcióalkotás alkalmazásával. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. vagy differenciálással szervezettett. Ezek az emberek lehetnek a csoporttársai. és alkalmasnak tart arra. hogy milyen foglalkozást szeretne tartani.V. kooperatív módszerekkel szervezett csoportos órát.) Hívjuk fel a hallgatók figyelmét a következőkre: a) A téma megválasztása olyan legyen. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.páros munka  csomagora. pasztalása. mert abból már számtalan példát láttak. barátai.felkészülés megta. Mindenki választhat.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Empátia Koncepcióalkotás Kritikai érvelés Problémakezelés Egyéni munka A második Közös megbe. Az új tartalom összefoglalása. fejlesztendő készségek. 10’ A foglalkozástervek számától és az egyéni szándékoktól függően közösen be. A differenciálással szervezett foglalkozások elméleti anyaga rendkívül sokrétű. amelyekre szüksége lesz a foglalkozás megtervezéséhez.Kritikai érvelés széljük meg. 327 . Ezek áttanulmányozása időigényes. ha a foglalkozás a tartalom. és értékeljük az elkészített anyagokat Kritika elfogadása Tolerancia Empátia Érzelmek kezelése Közös munka III. ezeket elolvasni d) Állítsa össze magának mind a 4 – 8 „tanítványáról” azokat az ismereteket/tudásokat.) Megjegyzés: a kooperatív módszerekkel szervezett csoportos foglalkozásokhoz a háttéranyagban sok segítséget lehet találni. Ezért elégedjünk meg azzal. anyagok (mellékletek) 10’ A foglalkozástervek bemutatásakor figyeljük meg. (A második foglalkozás alkalmával már részletesen beszélünk ezekről. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a feldolgozási folyamat és a létrehozott produktum szerinti differenciálásra épít. Érdemes a tervezés előtt. Érdemes elolvasni az alapelveket és a különböző módszerek leírását.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben c) A diák mellékletben talál segédanyagot mind a két foglalkozástípushoz.foglalkozás jegyzeteit szélés használjuk. hogy az elkészült munkák Információszerzés mennyire használták a tanulók megismeréséhez kapcsolódó ismeretet/tudást.

5’ Az oktató értékeli a csoport munkáját Kritika elfogadása Közös megbeszélés 328 ..  Önismeret Segítő véleményalkotás Érzelmek kezelése Egyéni munka Mennyire elégedett a saját és társai munkájával.V. tanult új ismeretekkel.  Mennyire elégedett a szerzett.. alkalmazni eddigi ismereteiket. Gyermekmegismerés 10’ A hallgatók írják le:  Mennyire tudta hasznosítani.

Ezekben. Azok a diákok akik. Ha például a csoportsiker annak a függvénye. Nyilvánvaló. illetve az osztály többi tagjának is sikerült-e. nézeteiket össze kell hasonlítaniuk. és így biztos. jobbak a társaikkal kialakult kapcsolataik. Látjuk. aki rendszeresen 100 százalékot teljesít. „pontfelelős” módszer: A csapat valamennyi tagja egyedül megír egy tesztet. szemben a memorizálás és visszamondás reprodukáló jellegével. majd a csapat eredményét a tesztpontok összeadásával vagy 329 . A kooperatív tanulás jobban fejleszti a problémamegfogalmazás. Jobban becsülik magukat. Ekkor a csoporttagok maximálisan motiváltak társaik sikerében. a feladat megosztása és egymás segítése. hogy valamennyien teljesítsenek. hogy csak akkor lehet sikeres. B) Az egyéni felelősség Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez. ha a tagok hozzájárulása nem ugyanannyit nyom a latban – az építő egymásrautaltság gyenge. az elemzés. mint a kompetitív környezetben. akik a kooperatív tanulásban segítségükre lesznek későbbi szakmai és magánéletükben. Az egymásrautaltság erősödésével a kooperatív magatartás is fejlődik. gondolkodásukat finomítaniuk kell. aki 80 százalék alatt teljesít. a problémamegoldás. A diák megtanulja. A csoport tagjai együtt dolgoznak. ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. erős építő egymásrautaltság érvényesül. sokkal mélyebben megértik a tanult anyagot.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz D1. hogy mindenkinek érdeke. akkor az egymásrautaltság n agyon erős. Ha az egész csoport sikere mindegyik tag sikerének a függvénye. Az egyéni felelősségvállalásnak a feladat tartalmától és az alkalmazott kooperatív módszertől függően több formája is lehet. Alapelvek A) Az építő egymásrautaltság Építő egymásrautaltságról akkor beszélünk. ha a többiek is azok. ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése pozitívan összefügg egymással: ha az egyik diák fejlődéséhez szükséges a másik diák fejlődése. érzelmileg és pszichológiailag fejlettebbek. A szerepek. Az építő egymásrautaltsá gnak erős és gyenge változata van. A kooperatív tanuláshoz a fizikai együttléten túl hozzátartozik a témák megvitatása. Az egyik az ún. többet tanulnak. és ezek a csoportok a gyerekek képességeit tekintve vegyesek. A csoport minden tagjának feladata. T1 – Háttéranyagok a kooperatív módszerekkel szervezett foglalkozáshoz A kooperatív tanulás jellemzői A kooperatív tanulás során a gyerekeket kis csoportokra osztják. Akkor viszont. A kooperatív tanulás szituációiban a diákok erősebben motiváltak. vagyis egy tag „bukása” mindenki „bukását” jelenti. egymást segítik. hogy elsajátítsa az aktuális anyagot. a célok. Ezek a képességek alkotó folyamatokat indítanak el és fejlesztenek. a kutatás képességeit. és van két olyan diák a csopor tban. ha akad olyan diák. hogy az építő egymásrautaltság minősége jelentős mértékben befolyásolja a csapattagok egymás iránt tanúsított segítő és bátorító magatartását. az esetekben kisebb a valószínűsége. ha a csoport átlagának kell 80 százaléknak lennie. logikus. Az építő egymásrautaltság kialakítható a megfelelő feladatszerkezetekkel és értékelési módszerekkel. Megváltozik a helyzet. tanuló diákokban. hogy a gyengébb teljesí tményt nyújtó tagok megfelelő bátorítást kapnak. hogy minden egyes csoporttagnak sikerült-e 80 százalék fölött teljesítenie. és szívesebben járnak iskolába. a segédanyagok megfelelő alkalmazásával. Mivel a kooperatív munka során a diákoknak az anyagot újra fel kell építeniük. ha olyan esetekben. Ebben az esetben senki sem fog aggódni. amikor a cs oport sikere egyenlő mértékében függ minden tagtól. és lássa. hogy a gyengébb képességűek sem maradnak le. és több marad meg bennük. hogy a csoport többi tagjának.

ha a csoportos megbeszéléseket felcseréljük olyan módszerekkel. D) A párhuzamos interakció A kooperatív tanulás során a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. Megoldást kínálnak az olyan módszerek is. A pármunka során az adott pillanatban a párhuzamosság kritériuma teljesül (a tanulók 50 százaléka fejezi ki gondolatait egy időben). a szószóló. hogy azért csak saját maguk tehetők felelőssé. de munkamegosztás van közöttük. ami miatt a kooperatív tanulás hatékonyabb. és nagyobb valószínűséggel is tanulnak. A szerepelosztás részvételi normákat alakít ki. Mindazon túl. hogy a csapat egyes tagjainak teljesítményét a csapat többi tagja is pontosan megismerje. Gyermekmegismerés átlagolásával számítjuk ki. A részvételt egyenlőbbé lehet tenni. A munkamegosztás mindenkit a feladat egy részletéért tesz felelőssé. amikor a tanár őt szólítja. A diákok tudják. Azonban ha az egész órai részvételt tekintjük. hogy mindenki a feladatnak más. akkor a páros munka jobb. mint a nagyobbak. ha minden más feltétel azonos. osztjuk. csapattársai vagy osztálytársai előtt a neki leos ztott feladatrészért. Olyan szabályt is hozhatunk. még a részvételt is kiegyenlítettebbé teszi azzal. hogyha valaki közvetlenül szól hozzájuk. mint a csoportmunka. A munkamegosztás sok kooperatív tanulás foglalkozásmodellnek a központi kulcseleme (lásd mozaik. oldja meg. illetve érzékelik. C) Az egyenlő részvétel A részvétel szerves része a tanulási folyamatnak. hiszen az egy diákra eső aktív részvételi idő nagyon rövid. A munkamegosztás leginkább feladatkörök kialakításával érhető el (például az egyik diák a kérdéses történelmi személyiség korai életpályájának néz utána. a másik a tanulmányai gyűjti össze. mintsem az egyenlő szétosztásra összpontosítani. nem mondhatjuk. a „csend kapitány” stb. hogy hozzájáruljanak az óra menetéhez. A hagyományos módszereket alkalmazó tanórán legtöbbször csak egy ember beszél egyszerre. (2) munkamegosztással. az pedig hatékonyabb a frontálisnál. tehát mindenki a feladat pontosan meghatározható részéért vonható felelősségre. A k isebb csoportok jobban működnek. de azt is elvárják tőlük. amíg az előző feladat ráeső részét ki-ki meg nem oldotta. Ezt nevezzük a „részben felelős” módszernek. de szintén munkamegosztást jelent a „működtető” szerepkörök kialakítása (például a témafelelős. de nagyjából egyenlő nagyságú részeit. Lényegében. Másképpen ugyan. minden esetben fontos.). és mindenki az egy részfeladatért a felelős. Másik járható út az. az időfigyelő. akkor eg yszerre az osztály fele beszélhet. A diákok úgy is viselhetik a közös felelősség egy részét. hogy a munkamegosztás erősíti a személyes felelősséget.V. A diákok ugyanis nemcsak megkapják a lehetőséget a szereplésre. partnerek módszer). és azt is tudják. melyek a mu nkamegosztás elvén működnek. Bármelyik formát választjuk is a személyes felelősség kifejezésére. például a tanulókat párokba. hogy ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez a saját pontszámával. hogy minden tanuló a tanulá- 330 . mint a hagyományos oktatás. mintha a terem egy távoli pontján valaki éppen a tanárral beszélget. Az egy szálon futó mó dszer nem elég hatékony. Ez az egyik eredménye. amely szerint a csapat addig nem foghat hozzá a soron következő feladat megoldásához. ha a tagok azonos témán dolgoznak. hiszen az egyes szereplők egymás után „lépnek színre”. Minden egyes diáknak felelősséget kell vállalnia partnere. A diákok képességei között meghúzódó különbségek miatt sokszor azonban tanácsosabb a képességek szerinti. Ez aktívabb részvételt jelent. A részvétel szoros összefüggést mutat a sikerrel. ha a csapat által befej ezett munkát részfeladatonként osztályozzuk. Az aktív részvételt tanúsító diákok nagyobb valószínűséggel élvezik az egész folyamatot. aki általában a tanár. mint a „szóforgó” vagy csoportinterjú módszerével. „egy szálon futó módszer”. Az egyenlő részvételt általában a következő módokon lehet elérni (1) szerepelosztással. néha a diák is szót kap. Ez az ún. hiszen a tanulók sokkal érintettebbek. Ha párhuzamos interakciós óravezetést alkalmazunk. a harmadik a család életéről keres anyagot). mint a frontális óra.

Minél többféle módon tesszük érdekeltté a diákokat a tanulásban – számos alkalmat adva nekik. Tudatosítjuk az egyéni különbségeket. Ha igen. hogy az órákon a tanulóknak lehetőségük legyen az aktív részvételre. hogy kiválasszák azokat a témákat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben si idő felében aktívan vett részt a munkában. ugyanis a legtöbb párosban általában az egyik fél jóval többet beszél. sem olyan magasra. és tevékenyen bevonja őket a munkába. hogy a terv minden elemét vizsgálja meg abból a szempontból. hogy megfeleljen a diákok egyéni szükségleteinek. legyen átlagos. ez magával hozza az elmélyülést és látókörük tágulását. annál inkább fejlődik tanulási képességük. és olyan tanulási célokat tűzünk ki. vagy a páros forgószínpad módszer. aminek semmi köze az érdemi tanuláshoz. A kooperatív tanulási technikák között arra is találunk megoldást. Lehetőséget kaphatnak arra. hogy kedvelt gondolkodásmódjukat alkalmazzák -. hogyan akarnak tanulni és hogyan kívánnak számot adni arról. hogy azzal a céllal választjuk meg a tanítás sebességét. hogy többet adunk ugyanabból (pl. szintjét vagy jellegét. azt is eldönthetik. A differenciálással a tanárok számos különböző tanítási stratégiát alkalmaznak. Ahol csak lehetséges. ahol először a pár egyik. A diákok nem kapnak „egyenruhát”. Ehelyett gondolkodásra ösztönzi diákjait. hogy a négy alapelv érvényes-e rájuk. amelyek támogatják a diákok tanulási preferenciáit és erősségeit. mint a másik. érezze magát. b) Tárgyszerű. Figyelembe veszi a diákok legmegfelelőbb tanulási módszereit. a diákok választják meg. nem fut „mellékvágányra”. A tanár nem siklik végig a fogalmak hullámai fölött. hogy mutassák be tudásukat erősségeikre és érdeklődésükre építve. küzdjön akár tanulási nehézségekkel. c) Rugalmas és változatos. A differenciálás nem azt jelenti. stílusának és érdeklődésének. a differenciálás nem szórakoztató tevékenység a diák számára. amelyekkel elmélyültebben akarnak fo glalkozni. több feladatot adunk ahelyett. hogy erőfeszítéseket tegyenek. Próbára tevő oktatást nyújtunk. hogy a pár mindkét tagja egyformán vegyen részt a munkában. A differenciált tanításban a tanárok olyan tevéken ységeket terveznek meg. hogy önállóan. akár a csoportos interjúk alkalmasak arra. amelyek a diák egyéni képességein alapulnak. Ezek üresjáratok és zsákutcák. hogy motiválóbb feladatot adnánk). A differenciálás a tanulás lényegére összpontosít. Ilyenek például: A párok között megosztott idő módszere. társsal vagy csoportban akarnak dolgozni. amelyek előmozdítják ugyanezek gyengébb képességeinek a fejlődését is. hogy a diáknak ne kelljen a legjobb képességei szerint nekifutnia. ahol egyszerre mind a négy alapelv érvényesül. miközben olyan feladatokat is adnak. amit tanultak. Azt ajánlja a kooperatív foglalkozásterv készítőjének. és alkalmat ad nekik arra. T2 – Háttéranyagok a differenciálással szervezett foglalkozáshoz Mi a differenciálás? A differenciálás azt jelenti. Amikor a tanítási-tanulási folyamat és az értékelés a diákok egyéni igényihez igazodik. növekszik minden diák s ikerének valószínűsége. legyen akár korlátozott a nyelvi tudása. majd másik tagja szerepel előre meghatározott ideig. ahol a pár tagjai felváltva n eveznek meg dolgokat. vagy nyilvánítják ki ötleteiket. akkor valóban kooperatív foglalkozástervet készített a pedagógus. így motiváljuk a diákokat arra. Nem állítjuk a lécet olyan al acsonyra. A lényegi tanulásra összpontosít. Valódi kooperatív munka az. A differenciált tanítás: a) Szigorú. hogy leverje a lécet és vesztenek. (Forrás: Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása) D2. nem fordul zsákutcába. A csoportmunka során akár a szóforgók. 331 . d) Összetett.

mint például egy beszámoló. eljárások és képességek sz erint történik. ötleteket is hozhatnak. vagy úgy. vagy válasszák tudásuk bemutatásának egyéni módját. vagy növeljük tanulási módjaik változatosságát. folyamat. Miután eldöntöttük. részletezőbb vagy elmélyültebb. amelyek között van alapvető és bevezető jellegű éppúgy. A tartalom az „amit” megtanítunk – műveltségi területek. hogy olyan területen szerepeljen. Képezhetünk tartalmi differenciálás úgy is. modellt vagy kollázst készít). A produktum a tanulás eredménye. Differenciálhatunk a tartalomban. lehet verbális. A tantervi tartalmat rendszerint az iskola vagy a település(ek) határozza meg. eltéréseit. A produktum megmutatja. hogy a tanulás összetettségét növeljük. és ha a diákok projektkínálatából választhatnak. vizuális. Legyenek a produktumok is differenciáltak. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy min degyikét: tartalom. A tartalmi differenciálás abban áll. például paródia. vagyis párbeszéd. Kitehetünk a diákok elé néhány kupac könyvet. beszélgetés vagy vita. amit a diákok elsajátítottak és képesek alkalmazni. amelyekkel megismertetjük a diákokat. Megkérhetjük a diákokat arra. produktum. ezzel bátorítva a diákokat arra. Például osztályunk azon dolgozik. A foglalkozás végén a csoportok összevetik gondolataikat. hogy összehasonlítsa a Hamupipőke kultúrákban kialakul két változatát. hajlamaihoz alkalmazkodnak. egy alapos verbális/ nyelvi tudású diák térbeli produktumot. f) A folyamat. (Forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. A vizuális úton tanulók lerajzolják a két történet hasonló és eltérő elemeit. majd az azoknak megfelelő feladatokkal látjuk el őket. amelyek számos különböző módon tükrözik a tanultakat. Gyermekmegismerés Mi az. A kinesztéziás diákok félperces jeleneteket terveznek meg és adnak majd elő a két változat hasonlóságainak és eltéréseinek bemutatásával. lehet cselevés. ahol nem kiemelkedő (pl.V. Mondjuk például. g) A produktum. hogy némely témát elmélyültebben dolgozhassanak fel. ha olyan elemekre épül. hogy válasszon ki egy regényt és írja le annak jellemző vonásait. A diákok tudásukat használat közben mutatják meg. Némelyik diáknak több tanulásra és gyakorlásra van szüksége. hogy összetettebb és elvontabb feladatokat adunk. Adhatunk speciális forrásmunkát néhány diáknak meglévő tudása és a témában való kiemelkedő jártassága okán. A tartalom differenciálása vagy a leglényegesebb fogalmak. ha a) előzetesen felmérjük a diákok tudását és jártasságait. hogy tanulási stílusok alapján jelöljük ki a feladatokat. kifinomultabb. hogy minden diák a maga szintjén választhat. A differenciálás során módszerink a diákok tanulási stílusához. Módosíthatjuk a folyamatot úgy. egy rajz vagy egy modell. e) Tartalom. némelyiknek kevesebbre. és felkészülnek eredményeik szóbeli előadásra. hogy forrásműveket válogatunk egy tantervi témához. és gyakran országos irányelveket tükröz. és új gondolatokat. az önálló gondolkodást. és minden diák azt a feladatot kapja. hogy vállalják a feladatot. b) választékot kínálunk a diákoknak. és az egyes diákokat a nekik megfelelő könyvekhez irányíthatjuk. fogalmak vagy témák. egy kiemelkedő zenei tehetségű diák dalt szerez). mint bonyolultabb. A hallás után tanulók megbeszélik a két változat egyezéseit. A folyamat az. szimulált bírósági tárgyalás vagy tánc. mi az. hogy tanulási erősségének megfelelő módon mutassa be tudását (pl. hogy a történelmi regényekkel foglalkozunk. c) a mindenkori értelmi szintjüknek megfelelő „kezdő” vagy „haladó” forrásokat biztosítunk számukra. hogy kritikai és kreatív gondolkodásra késztetjük diákjainkat. vagy arra. auditív és kinesztéziás csoportra osztjuk diákjainkat. ahogy tanítunk. tanulásban) 332 . A produktum akkor differenciált. Lehet valami kézzelfogható. A korán érő vagy gyors felfogású diákok számára elhagyhatunk tartalmi elemeket vagy felgyorsíthatjuk azok bemutatását.

tudású diákok számára. d) a tanulócsoportok megtervezése (egyéni. páros vagy csoportmunka). figyelve arra. kitalálni. f) a tevékenységek kitalálása. e) a csoporton belüli munka tervezése (közös munka. milyen módszereket lehet alkalmaznunk. a diákok munkájának megtervezése. az időkorlátok kialakítása. az értékelés tervezése. h) a produktumok bemutatása. képességek elsajátításához szükséges idő tervezése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3. kitalálni. milyen csoportokban szeretnénk dolgozni. eszközök előkészítése. az osztálykép. munkamegosztás). kitalálni. 333 . g) a megtanulásra. a csoportok elrendezése. Differenciált tanulásszervezésű foglalkozás a) a téma megválasztása. hogyan lehet kooperatívvá tenni. c) a produktum megtervezése a különböző erősségű intelligenciákkal rendelkező diákok számára. kitalálni. T3 – Hogyan lehet felkészülni a foglalkozásokra? Kooperatív tanulásszervezésű foglalkozás a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) tananyag átnézése. hogy a különböző feladatokon dolgozó és különböző képességű gyerekek időigénye is különböző. kitalálni. hogyan lehet négyfelé osztani. szövegek írása. felosztása. ha kell. értékelése. a tervezetben érvényül-e a négy alapelv. melyek a feladat. b) a tanítási/ tanulási folyamat megtervezése a különböző képességű. szöveg önállóan feldolgozható részei. az új ismeretek.

A hallgatók csoportos.V. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. Értékeléssel. ). illetve az Értékelés (1. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. Az eddig tanult ismeretek tudások elmélyítése. hogy a gyerekek... 3. 2.. tapasztalatokat....) modulok foglalkozásai. alkalmazása saját iskolai élmények.. 4. az első három modul További ilyen irányú tanulmányok. 5. 2.) és a Gyermekmegismerés (1.. a Pedagógusszerepek (1. érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” osztályfőnökként – Mendelovics Zsuzsa Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. 4. kritikai gondolkodás. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. 334 . pedagógiai ismeretek. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. 4. amikor alkalom adódik. 3. 2. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka.. tolerancia. Gyermekmegismerés V. megismerése segíti az osztályfőnököt a diákokkal való együttműködésben. megerősítéseket. 3. didaktikai. hospitálások önállóság. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket.. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. alkalmazás Pszichológiai. önbizalom. 135 perc Annak tudatosítása. és emeljük ki a fontos gondolatokat. páros vagy egyéni munkaformában dolgoznak. munkaformák.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. 5.

Támogató rendszer:  Fehér Márta: Például című kötet fejezetei: (SuliNova 2005. Budapest.T. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. színes filctollak és blu tack.E.. anyagok:  Csomagolópapírok. oldal. Szabad Iskolákért Alapítvány.) o A személyes kapcsolatteremtés o A patrónus o Segítő párrendszer o Lakva ismerjük meg egymást! o Voltaképpen mi is a cél? o Két osztályfőnök egy csárdában o Emberi kapcsolatok olvasásra  Van másik iskola is című kötetből: (SuliNova 2007. Assertiv kiadó. teremelrendezés. 2010. 2002. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér. amelyben mozgatható asztalok vannak. Molnár Edina: Egy iskolai konfliktus elemzése (UPSZ 2001/május) Szekszárdi Júlia: A konfliktuskezelés gyakorlata (UPSZ 2001/május) Oláh Erzsébet – Zsidi Zoltán: Mit tehet az osztályfőnök 9–26.): Szabályok az iskolában 67. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. 335 . oldal Fehér Márta (szerk. Budapest.) o A patrónus o Az osztályfőnök feladatai o Művészeti nevelés o Problémafeltárás a Novusban      Thomas Gordon: T.

Papír. ismerte-e tanítványai képességeit. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Problémakezelés Csoportforgó it. egészítsétek ki. Amennyiben szükséges. köz íróesz- 10’ Kooperatív Papír. tudott-e az Információkezelés egyéni és az osztálybéli konfliktusokról és kezelte-e ezeket.) Papír. jellemezze valamelyik osztályfőnökével való kapcsola. tanulási erősségeit. tudott-e segíteni a pályaválasztásban stb. beszélgetett-e a családdal négyszemközt. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 10’ Minden hallgató írja le. íróeszcsoport – ablak köz módszer Saját jegyzet 10’ Az egész csoport egy plakátra gyűjtse össze a különböző kapcsolatok jellemző. A második foglalkozás jegyzeteit is Kritikai gondol.V. köz íróesz- kodás Saját jegyzet  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. 336 . beszélgetett-e a tanítványá. nehézségeit. tanulási stílusát.Kritikai gondolkodás Egyéni munka tát Önismeret Önálló gondolkodás Az ablak módszert használva beszéljék meg közösen a kapcsolatok általánosít. fejlesztendő készségek. (Segítség: megismerte-e a családot.Empátia ható jellemzőit.Frontális használják. Ráhangolódás. Gyermekmegismerés Foglalkozásvázlat I.Együttműködés val négyszemközt.

a fenntartó és az oktatási Együttműködés Páros munka törvény. (Nyílván ezt 30 fős osztály vezetőjeként nem lehet véghezvinni. hagyományok ápolása. kapcsolattartás a szülői házzal. kompetenciák fejlesztése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. segítségnyújtás a tanulási stratégiák kialakításában. a gyengébbek fejlesztése. az erős intelligencia területek használata. csoportdinamika. segítségnyújtás az életstratégia kialakításában. köz íróesz- Melléklet 15’ Mindenki válasszon a felsoroltak közül egy olyat. való eligazodásban. segítségnyújtás erkölcsi.) Saját jegyzet Papír. tudások megszerzésében.) A hallgatók páros munkával írjanak össze legalább tízféle osztályfőnöki tevékenységet. hogy az osztályfőnöke. segítség nyújtás az osztálytársakkal való kapcsolatok kiépítésében. amelynek diákként részese Kritikai gondolkodás volt. szociális képességek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy az osztályfőnökének melyek voltak azok a vele kapcsol aÖnismeret tos ismeretei/tudása. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Egyéni munka 337 . fejlesztendő készségek. amely a patrónus (10–12 gyerek osztályfőnöke) kötelességeit írja Kritikai gondolkodás le. segítségnyújtás a beilleszkedésben (iskola. a tanítványok sok szempontú. segítségnyújtás és megszervezése különböző szabadidős tevékenységeknek. Fo. sokoldalú megismerése. osztályfőnöki óra megtartása. tanulási képességek. segítségnyújtás a konfliktusok kezelésében. amelyek segítették a probléma megoldását. az iskola vezetése. osztálytársak). etikai kérdésekben. amennyit elvárnak a szülők. anyagok (mellékletek) 25’ Az osztályfőnöknek annyi feladata. hogyan látta el az adott tevékenységet. amennyit talál magának. segítségnyújtás a tanulásban. segítség nyújtás az önismeret fejlesztésében. Írja le.Érvelő kritika galmazza meg. feloldását. Önálló gondolkodás Egyéni munka ill. kompetenciák fejlesztése. A hallgatók olvassák el a mellékletben az AKG pedagógia programjából vett részt. segítségnyújtás társadalmi kérdésekben. kapcsolattartás a gyereket tanító tanárokkal. segítségnyújtás a tantárgyakon kívüli ismereteket. (Segítség: kapcsolattartás a gyerekkel. tevékenysége van.

V. hogy Zsuzsi mamája a két 338 Empátia Szakismeret Véleményalkotás Vitakészség Szociális ség érzékeny- Egyéni munka Háttéranyag Közös megbe. olvassa el. Zsuzsi szorongása egyre nőtt. vers. zenés. Zsuzsi két évig a körzeti általános iskolába járt. majd be fogja hozni Zsuzsi a lemaradását. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. az eseteket a hallgató végiggondolná. színjátszós vagy pantomim.Szakirodalom szélés . a tanulástól. hogy mit tett az új tanító néni azért.Egymásra figyelés zösen a megoldásokat. A tanító néni vigasztalta a szülőket. anyagok (mellékletek) 15’ A téma összefoglalásaként a hallgatók olvassák el Zsuzsi édesanyjával készített beszélgetést. Nem tudott a többiekkel haladni. A szülők döntő lépésre szánták el magukat. Kooperatív csoport – háromlépcsős interjú Páros munka Saját jegyzet Egyéni jegyze. hogy már egy éve együttműködnek osztályfőnökként egy osztállyal. fejlesztendő készségek. hogy hogyan kell szólni a gyerekekhez. Az új tartalom összefoglalása. új iskolát kerestek a lányuknak. Problémamegoldó gondolkodás Alkalmazás Szakismeret III. A megjelenítés lehet előadás. Néhány vállalkozó páros jelenítse meg megbeszélésüket a tanítvánnyal vagy a szaktanárral. Milyen a gyerekkel kapcsolatos ismeretekre van szüksége ahhoz. hogy mit ír Thomas Gordon arról. Gyermekmegismerés Együttműködés 10’ Csoportos munkában mutassák be egymásnak a történeteiket és értékeljék kö. de ahogy múlt az idő. Eleinte szívesen kelt fel és indult el az iskolába. Az osztályukban lévő gyerekekkel különböző események történek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A sikertelenségek teljesen elvették Zsuzsi kedvét az iskolától. Segítenie kell ezek megoldását/feloldását. rajzos. A hallgatók olvassák el a mellékletben található elbeszélést. Képzeljék el.Szakirodalom telés 15’ A hallgatók párban dolgozzanak. Ez után beszélje meg a csoport. hogy segítsen? Hogyan beszélgetne el az adott problémáról a gyerekkel? Mit tanácsolna szaktanár kollégájának? Mielőtt ezeket. mondván. A második évet Zsuzsi már az új iskolában kezdte.

az osztályról.. Mennyire elégedett a szerzett..Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben év eltelte után ezt mesélte el az iskoláról. tanult új ismeretekkel. a tanárokról 20’ A hallgatók írják le:    5’ Mennyire tudta hasznosítani. Mennyire elégedett a saját és társai munkájával. alkalmazni eddigi ismereteiket. Önismeret Segítő kotás véleményalEgyéni munka Érzelmek kezelése Kritika elfogadása Közös megbeszélés Az oktató értékeli a csoport munkáját 339 .

felnőtt – gyerek eredendően meglévő aszimmetrikus viszonyának – olyan személyes kapcsolatokra törekszik a gyerekkel és szüleikkel. Gyermekmegismerés Mellékletek a foglalkozáshoz D1.V. Olyan osztályba. más szaktanárokkal. Mára sikerült elérni. a másik – Zsuzsi. akkor is csak hosszabb idő alatt – rendkívüli esetben – van mód a váltásra. A patrónus kiemelt feladata a közvetlen . ahol két SNI-s tanuló van. Az első években a legnagyobb gondot a beilleszkedés jelentette. A csoportos beszélgetéseken tájékoztatja a tanulókat az iskolai élet információiról. segíti őket. A patrónus tartja a kapcsolatot a szaktanárokkal. személyiségjegyeit. s ha valami ok miatt nem sikerül megtalálniuk egymással a hangot. A fejlesztő pedagógus 18 féle módszerrel próbálkozott. A patrónus – tudatában a tanár – diák. Személyes ráhatással törekszik a gyerekeket a számukra leginkább megfelelő úton tartani. tájékozódik a tanulók tantárgyi előmeneteléről. A szülők ezt el is fogadták Zsuzsi rengeteg iskolai és iskolán kívüli fejlesztő programon vett részt. az életkorhoz igazodó mentálhigiénés-. pedagógiai. Zsuzsi például nagy nehézségek árán tanult meg olvasni. hogy a fejlesztő pedagógus segítsen az SNI-s gyerekeknek. amikor arról mesél. Képviseli érdekeiket. így az órákon lehetőség van arra is. s az élet egyéb területén való boldogulás érdekében. hogyan látja a szülő szemével gyermekének helyét és kapcsolatait az osztályban. Ezt a feladatát heti rendszerességű (legalább egy alkalommal hetente) „cs ibefoglalkozáson” is teljesíti. diszgráfiás és diszkalkuliás. Főleg tanulási problémákkal küzd. négyszemközt is és az egész csoporttal közösen is. hogy ez sikerüljön. T1 – A patrónus kötelességei (részletek az AKG pedagógia programjából) A patrónust a gyerekek az első év elején. Amikor a szülők másik iskolát kerestek. órai munkájáról. Nagyon sokat tett a két osztálytanító. Az alapkészségek elsajátítását fejlesztő pedagógusok segítettek. egyeztetve a szaktanárokkal. s megismerteti a szülőkkel. s csak az engedélyével lehet iskol aidőben iskolán kívüli programokon részt venni. A patrónus h etente legalább egyszer alkalmat biztosít a gyerekek számára a beszélgetésre. tanulási lehetőségeit az egyik pesthidegkúti iskolában.és munkarendjét. segítséget kértek az Alternatív Pedagógiai Műhely szakemberétől. A patrónusok közössége heti rendszerességgel értékeli a tanulók munkáját. D2. személyes fejlődésében. haladását. A patrónus tartja a kapcsolatot a szülőkkel. enyhén autista. egyéni tapasztalatok alapján a patrónus a szülőkkel is egyeztetve személyre szóló programot alakít ki – közösen a tanulóval – a hatékony tanulás. A patrónus dolga a jelenlét ellenőrzése. Ezt az értékelést a tanulóval egyezteti. Nélküle a tanulót érintő lényeges ügyekben nem lehet dönteni. Az egyik Down-szindrómás. A patrónus a tanuló minden iskolai döntésében részt vesz. önismereti fejlesztés egyaránt. aki erősen diszlexiás. verbálisan is megjeleníthető – és a közvetett érték. közvetíti – ha szükséges – problémáikat. a további időszakra. tanulását alakítani. hogy módja legyen a magánéleti problémáiban. mint anyagi kérdésekről.és normaközvetítés. a sikeres iskolai élet. hogy Zsuzsi a felső tagozaton képesé 340 . A patrónus félévente írásban értékeli a tanulók fejlődését. hogy a gyerekek az adottságaiknak leginkább megfelelő terhelést kapják. élet. konfliktusainak megoldásában is közvetlenül segíteni. függően a beszélgetés témájától. A patrónus képviseli az iskolában a tanulókat. a következő időszak feladatairól. A külö nórai és a napközis foglalkozások eredményeként elérték. A tanulók legtöbbször kooperatív csoportokban dolgoznak. vagy más programokról. hogy talán majd megállja helyét egy szakiskolában. a teljes képzési időszakra választják.tevékenységekben. képességeinek fejlesztését. Zsuzsi integrált osztályba jár. Tájékozódik és tájékoztatja őket a tanuló iskolai munkájáról. T2 – A legjobb iskolát találtam meg a lányomnak Kezdi mondandóját Zsuzsi édesanyja. munkáját. tájékoztatva a gyerekeket és szüleiket is. A szakértő a Gyermekek Házát ajánlotta. A közös megbeszélések. s javaslatot tesz a feladatokra. képzési ügyekről éppúgy.

empatikus értékei segítik. Sajnálatra nincs szükség. hogy mennyi mindent tud. Zsuzsi is csak akkor írhasson javító dolgozatot.a bánásmód ne különbözön másokétól. hogy az iskolai szakemberek majd minden problémát megoldanak. hogy igyekezzenek megteremteni az osztálytársak közötti szolidaritást. hogy mindenki egyenlő eséllyel induljon. hogy személyre szabottak a követelmények és egyénileg értékelik a tudást. önállóan ismereteket szerezni. Minden osztály. akkor Zsuzsitól is meg kell követelni. különbségeit a tanítók. a gyengén sikerült dolgozatok ugyanúgy számí tsanak be az év végi eredménybe. sikerélményeket biztosító tanári munkára. megszüntetni azonban nem tudják. hogy ez megvalósuljon. pedagógusokkal szoros kapcsolatot épített ki. Például: a testnevelés órán ugyanazokat a gyakorlatokat végezhesse el. Az együttműködés más oldalról azt jelenti. de talán a személyre szabott köv etelmények és a sok dicséret lehetővé teszi. kirándulás) részt vett. Zsuzsi szülei fontosnak tartják. a pedagógus érti és megérti a gyerekkel kapcsolatos otthoni történéseket és azok hátterét. hogy kialakul az elfogadás. Az órán kívüli programokban is biztosítani kellene az esélyegyenlőséget. és pontosan tudnia kell annak hátterét és a többi gyerekre való hatását. hogy a Zsuzsival foglalkozó tanítókkal. hogy gyerm ekük tanulásbeli és egyéb hátrányait. figyelmes. a tanárok. gondolta. az osztályközösség miben képes segíteni a gyerekének. és neki is be kell mutatni. kötelékké válik. a háttérből segítés szándéka. szívesen üljön mellé. hogy ezt a társak tanulják meg kezelni. tanulásra. problémáiról. életéről. mint amilyen én vagyok osztálytársát”. ha minden gyerek csak kártyával ebédelhet. természetessé kell tenni azt. A gyerekek nyilván érzékelik a követe lménybeli és teljesítménybeli különbségeket. az elméleti tantárgyakból-függetlenül attól. hogy a körülmények ne 341 . ill. Általában a szülői ház toleráns. Ezt az őszinte. Mindezek ismeretében mód lehet arra. foglalkozások. Zsuzsi szülei nagyon jól tudják és érzékelik. ezért külső szakemberek terápiáját. bár erősen szorongva. hogy a sportprogramokat nehéz úgy megszervezni. Nem elég beszélni. Ez nagyon nehéz feladat. ne nézze levegőnek. tanárokkal egyeztesse. hanem részt vett az egész osztály életében. fejlesztési módszereit is igénybe kellett venni. a család együttműködésén nagyon sok minden múlik. mint más. hogy az iskolán kívül Zsuzsi milyen fejlesztő foglalkozásokon vesz részt. így nagy szerepe van abban a tanároknak. tud tanulni. Hasonlóan a szülőnek is értesülnie kell a napi iskolai problémákról. mint a többie knek az ebédelésnél. hogy a szülő őszintén beszélje meg a tanárokkal. Ez nagyon fontos momentum volt. Pl. hogy a tanárok a lányukat mindenben egyenrangúnak tekintsék a többiekkel. egyenrangú viszonyt csak úgy lehet kialakítani. hogy lánya ebben is sikert érjen el. hogy a pedagógusok. Ahhoz. ellenszenves. mint a többieknek. hogyan bánjon a saját képességeivel. amely azután természetes cselekvéssé. Ezeken az alkalmakon nem csak a saját lányával foglalkozott. iskolai programon (ünnepek. a gyerekének érzelmeit sértő dolgot tapasztal. Időnként az osztály előtt is. tanárok igyekeznek csökkenteni. hogy tevékenykedve szerezzenek tapasztalatokat az SNI-s gyerekek helyzetéről. Nagyon fontosnak tartotta. Zsuzsi mamája tisztába van azzal. beszélgetni a problémáról.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben vált az önálló ismeretszerzésre. ha vélt. az egyforma kezelési módot. Zsuzsi mamája szerint a szülőkön. Zsuzsi szülei azt várják a pedagógusoktól. hogy „egészséges” gyerekük társként kezelje a „más. ha a szülő és a pedagógus mindenre odafigyel. Rá kellett jönnie. az iskola más szakemberei nem mindenhatók. Elég hamar megtanulta. vagy dolgozzon vele egy csoportban. Napi kapcsolatban vannak egymással. és az osztályba járó gyerekek szüleinek a segítségére van szükség. ugyanis mint minden szülő azt hitte. hogy vigyázzon a kártyájára. hogy az iskola. a problémás helyzeteket közösen oldják meg. nagyon sokszínű. nem veszítheti el. vagy valódi hibás. Megtanulta azt is. A gyerekeknek mindenütt olyan helyzetet kell teremteni. Azt tartják a legfontosabbnak. Az osztályba járó gyerekek szüleivel. a szolidaritás. amikor a többiek. de megmutatja.

segíti őket és barátkozik velük. előtte pár nappal balhézni kezdett. hallhatóan róla beszélgetnek. tetteik helyességét. hogy az eredményei ennek ellenére jók. Amikor Dórira került volna a sor. a gyerekek elfordulnak tőle. mindig tudatosítják a gyerekekben mondataik. semhogy a sajátjaimra szoktassalak. hogy megünneplik egymás születésnapját. pletyká lkodnak. Pl.V. szinte olvashatatlanul ír. hogyan kell helyesen segíteni a „furcsa”. Ha így teszünk. Már sok mindennel próbálkoztak. Amikor megosztod velem problémáidat. d) Janka ötödikes. mindenhol szívesen fogadnák. Hiába próbál valamelyik csoporthoz csatlakozni. c) Évi minden szünetben egyedül van. A szülők elégedettségét mutatja. e) Lali tizenegyedikes. 342 . Áron és osztálytársai pontosan tisztában vannak azzal. (Leírta: Harsányi Zsuzsa) D3. Elege van az egészből. Én nagyon elégedett vagyok ezzel az iskolával. A tanév elején mindenki kihúzza egyik osztálytársának a nevét. f) Az osztályban már hetedik óta az a szokás. óvják őket. hogy megleld saját megoldásod -. hogy megpróbálja kielégíteni ezeket az igényeit. Neki is van egy Down szin drómás és egy értelmileg enyhén sérült osztálytársa. hogy figyeljen. ki-ki a maga egyéni igényeivel és azzal a jogával. Áron is ebben az iskolában tanul. de erre a két gyerekre vigyáznak. Nagyon lassan érti meg. nem hajlandó megtartani a társa születésnapját. és ahogy arrébb áll. kisebbik gyerekük. Minden órán jegyzetelés és a feladatokkal való foglalkozás helyet rajzol. b) Borcsi hetedikes. igyekezni fogok elfogadóan és megértően meghallgatni az – úgy. senki sem lesz vesztes. Eszembe se jut. a kegyetlen gyerekjátszmák ebben az osztályban is ugyanúgy megvannak. Mindemellett mindketten külön személyek vagyunk. T3 – Hogyan kell szólni a gyerekhez? „Te és én kapcsolatban élünk. hogy Vivi – tízedikes diák – mindig elkésik az óráról. hogy mit jelent a szindróma. de semmilyen eredményt sem sikerült elérniük. mindketten nyerünk. „különös” helyzeteket kezelni. Többszöri felszólításra sem adta be a család történetével foglalkozó házi dolgozatát. Hiába kérik a tanárok. fizikai és értelmi képességei terén. hogy habár nagyon messze laknak az iskolától. Igyekszem őszintén elfogadni magatartásodat. fogja fel a tananyagot és nagyon lassan. és majd az adott alkalommal megtartja a társának a születésnapját. és figyelnek rájuk. teljesülnek kívánságaid. A tanítók alaposan foglalkoznak a kérdéssel. Ez a szokás már három éve tart. az év végén eggyel rosszabb os ztályzatot kap. Mire elolvassa a saját részét – amit azután el kellene magyaráznia a társainak – a többiek már rég mindennek készen vannak. hogy máshol jobb lenne a gyerekemnek. az alapértékeivel. a két gyereket elf ogadja. Ha ezt nem fogja elkészíteni. Igaz.” (Thomas Gordon) A feldolgozandó esetek: a) Az első órában tanító kollégák arról panaszkodnak. Áron képességei kiválóak. a tanáraival. de az enyémek ugyanígy. Áront bármelyik iskolába vihetném – mondja Zsuzsi mamája. Áron most másodikos. Gyermekmegismerés gátolják a gyereküket a hátrányok leküzdésében. hogy inkább megkönnyítsem számodra. vagy amikor gondod van igényeid kielégítésével. ez nekem értékes és szeretném fenntartani. és Zsuzsi a lehető legtöbbet fejlődjön mentális. A csoportját kifejezetten gátolja a munkában. amellyel igényeid kielégítésére törekszel.

a résztvevők attitűdjének formálása. közösségi projektek A foglalkozástervek üzenete:  az iskolának meghatározó szerepe van abban. Műszaki Könyvkiadó. demokratikus értékek. felelősségvállalás. reflexió. hiteles vezetői készségek. önkéntesség. érett. a csoport közös gondolkodása. lehetőségeivel és korlátaival. elismerés.  a foglalkozásokon alapvetően fontos a saját élményű tanulás. harmonikus személyiségű. tudnia kell saját kompetenciáit és azok határait. a fogyatékosok. Társadalmi részvétel.  az iskolának kötelessége a gyerekeket felkészíteni az aktív állampolgári szerepre és ehhez biztosítani a szükséges emberi. többek között közösségi szolgálati projekteken keresztül is. 217–227. gyengeségeivel. sz. tolerancia. hogy a tanárszerep változóban van és személyesen is felelős saját szerepének (ki)alakításáért még akkor is. o. 2004 (A demokratikus gondolkodás kognitív aspektusai 197–223. tervezés. munkavállalói készségek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben VI.)  Csapó Benő – Fazekas Károly – Kertesi Gábor – Köllő János – Varga Júlia: A foglalkoztatás növelése nem lehetséges a közoktatás átfogó megújítása nélkül. előrelátás. pedagógusi szerepek. és így képessé válhat a folyamatos önfejlesztésre. Kihívások és értelmezések. 343 . értelmiségi életet élő. a hallgatók korábbi tapasztalatainak felidézése.): A kompetencia. hogy a gyerekekben és a szülőkben tudatosuljon: az iskolában nem csak tanítás -tanulás folyik. A foglalkozások megtartásához ajánlott és a hallgatóknak kiadható szakirodalom:  Csapó Benő: Tudás és iskola. hanem személyiségfejlesztés is. ha ezért konfliktusba kerül(het) a környezetével. demokratikus készségek. a hátrányos helyzetűek vagy az átmenetileg nehéz helyzetbe kerülők segítésének és elfogadásának alapelve). tapasztalati tanulás. szociális érzékenység. Budapest. ha maga is kételkedik.  a pedagógusnak tisztában kell lennie saját erősségeivel. 2006. problémamegoldó képessé g. o. autonóm személyiség. empátia. 2006/46. szolidaritás.  Falus Katalin – Jakab György: Az aktív állampolgárságra nevelés.  a pedagógusnak erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében. kortárs segítés. aki adott esetben képes útmutatást. kritikus gondolkodás. példaadás. aminek szerves része a tapasztalati tanulás módszerével történő szociális kompetenciafejlesztés. közösségi tanulás. reflektív ember legyen. szociális kompetenciafejlesztés. együttműködés. fogódzót adni a gyerekeknek még akkor is. Budapest. Kulcsfogalmak:  Aktív állampolgárság. közösségi szolgálat. OKI.  a pedagógusnak tudatában kell lennie. rejtett tanterv. méltányosság (az elesettek. Élet és Irodalom. megosztása a társakkal. a folyamatos kihívásokkal való szembenézésre. tárgyi és módszertani feltételeket. In: Demeter Kinga (szerk. hogy ő maga hiteles. felelős döntéshozatal.

Amarodrom.php?id=552. Sütőné Koczka Ágota: Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. 2005 Szabó Ildikó – Örkény Antal: Tizenévesek állampolgári kultúrája. Projektfüzet. közösségi projektek              Földes Petra: Jogtudatosság és demokrácia. 2004/IV. Támpont melléklet. Társadalmi részvétel.osztalyfonok. 2008. Mentor. Galambos Henriette Rita: Az élet iskolája.org/wg). Galambos Henriette Rita: A fiatalkori helyzetbehozás. Sütőné Koczka Ágota: A szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. 2009 június. szám. Új Pedagógiai Szemle. Educatio. McGrath.VI. január. magyar fordítása a DIA által szerkesztett Az élet iskolája tanári segédkönyvében. Nárai Márta: A civil szervezetek szerepe és jelentőségük. sz. 344 . Parola. 2004/IV. 2008 Szabó Eszter: Diákakadémia = képzés + projektek. Miénk itt a tér füzetek 3. Trefort Kiadó. Minoritás Alapítvány. április. szám. http://www. Budapest. Új Pedagógiai Szemle. o. In: ILO – Working Group for International Cooperation in Skills Development Conference Proceedings (http://www. 2009. december. Új Pedagógiai Szemle. 52–68. Galambos Henriette Rita: Helyzetbe hozni a fiatalokat. Simon: Életviteli és munkavállalói készségek és ezek megjelenése az oktatási.hu/cikk. képzési vitákban. sz. 2008. Educatio. DIA. 2004/4. Zsók Ágnes – Garas Ildikó: Az „önkéntességből való tanulás” és a DIA-modell mint a pedagógiai módszerek kiszélesítési lehetőségei. 1998 Török Katalin: A civil szervezetek szerepe különféle tudások és készségek elsajátításában. 2007. Budapest. avagy a szociális és munkavállalói készségfejlesztés egy lehetséges útja. 2006/12. jubileumi szám.norrag.

munkaformák. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. módszerek):  A modul minden foglalkozására jellemző az interaktivitás. A témával kapcsolatos fogalmak tisztázása. A diákok meglévő heterogén tudásának mozgósítása és megosztása. jó gyakorlatai.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben VI. A diákok saját élményeinek felidézése. Motiválás a majdani saját szolgálati program létrehozására. 1. valamint az együttműködésre épülő helyzetek. valamint várható eredményei iránt. 345 . Bevezetés a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörébe – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: 20-24 fő (esetenként 5-6 négyfős csoport). A kompetenciafejlesztés fókuszai: autonómia problémalátás. 90 perc A diákok érdeklődésének felkeltése az (iskolai) közösségi szolgálat alapértékei. a résztvevők bevonása. módszertana. problémakezelés empátia együttműködés konfliktuskezelés szervezőkészség szociális érzékenység Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. céljai. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok.

 gyengéd ragasztó. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. ami komoly önismeretet és magabiztosságot kíván. színes filctollak. fejlesztendő készségek. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések és értékelés.  projektor és laptop vetítéshez. (T1 – kérdénemmel válaszoltak. Tér. közösségi projektek Differenciálással kapcsolatos javaslat:  Feltétlenül vegyük figyelembe a csoport tagjainak képességeit. anyagok (mellékletek) 10’ A diákok szabadon körbejárnak a teremben. melyet úgy rendezzünk be. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. és megszólítják 1-1 társukat vala.  ragasztós hátú papírlapok (post-it). Foglalkozásvázlat I. Értékeléssel. ny imagolópapíron A kérdés száma mellé írnak legalább 3 nevet. nyos fogalmak fel. 346 . fejleszti. kockázatvállalási kedv. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik. megerősítéseket. hogy a falat rongálnánk.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. de frontális és egyéni munkához is. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. teremelrendezés.Bemelegítés. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. akik tottság. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. előzetes tudását és tapasztalatait. akik igennel.VI. és másik 3-at. projektproduktumok kiállításához és megnézéséhez. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.aki… lán vagy csoszínre hozatala. bizo. Ráhangolódás. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra anélkül.Keress valakit. érdeklődés. Társadalmi részvétel. valamint vetítéshez.  vastag. anyagok:  csomagolópapír. 6 kérdés a tábmelyik kérdéssel.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. laptop. megfogalmazása. A jól összekevert kérdések közül minden csoport kap kettőt. amit Pontos kérdések papírcsíkokra írnak. tudása szerint válaszol. internet hozzáférés A képanyag elérhető az Educatio honlapján: www. amire a legjobb előzetes ismeretek és tudás mozgósítása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben motiváció sek) Diákok kezében papír és toll II. fejlesztendő készségek.Csoportonként portok kiszá. Érdeklődés felkelté. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kérdések megfogalmazása Projektor.2.Frontális se. 20 kép a témáról.papírcsíkok és molás alapján filctollak (1.educatio. hu T2 – (DVD) T3 – leírása Fotók Fotók 15’ A látottakkal kapcsolatban csoportonként megállapodnak 5-5 kérdésben. beszédkészség fej- Négyfős cso. anyagok (mellékletek) 5’ Rövid vetítés: kb.4) 347 . kételyek.3.

nyeglátás és láttatás netmesélésbe beleszövik a két kártyán található fogalmat. egy képzeletbe. galommagyarázat. A véleményvonalat meghajlítjuk és ezzel a különböző álláspontot képviselők egymás mellé kerülnek. Eldöntik.1. Kooperatív módszer – véleményvonal majd hajlított véleményvonal 20’ 10’ 12’ Feladat kiadása és vállalások a következő foglalkozásra: a hajlított vélemén y.tás. páros munka kártyák egymástól tanulás Szemkontaktussal keres mindenki egy párt. A program rövid ismertetése.Felelősségvállalás. Állítás: Dolga az iskolának közösségi szolgálati projektekbe bevonni a diáko.5 percesek lehetnek. Frontális vonalban egymás mellé került résztvevők közös mini-kutatást végeznek az megbízhatóság.együttműködés. dás. A törté. Amikor én vagy a barátom barátja… Konszenzus. ahol működik iskolai közösségi szolgálati program vagy hasonló. 10’ lesztése Mindenki húz egy kártyát és gondolkodik a kártyán szereplő fogalom jelenté. fo. c) A megadott szakirodalom egy elemének feldolgozása és ismertetése. előalábbi feladatok közül választva: relátás a) Olyan iskola vagy iskolák felkutatása. hogy ki-ki mennyire ért egyet ezzel az állítással. hogy kinek a történetét mesélik el.netmesélés páronként lott/olvasott történetekre. A páronkénti történetek mx. aki itthon vagy külföldön végzett valamilyen önkéntes tevékenységet. akivel összeülnek és megbeszélik a két fogalmat és azt.Egyéni. A prezentációk és ismertetések arányosan oszlanak majd el a következő három 348 . közösségi projektek A megválaszolatlanul hagyott kérdéseket lehet a foglalkozás végére hagyni. Társadalmi részvétel. hogy hogyan kapcsolódhatnak a látott képekhez. d) Interjú készítése olyan fiatallal. majd T4 – Fogalomsén.Árnyalt gondolkokat. lé.VI. b) Külföldi példák felkutatása és rövid ismertetése. Frontális törtéA párok visszaemlékeznek saját önkéntes és/vagy civil élményeikre vagy hal.Együttműködés. véleményalkoAttól függően. a vélemény nyílt vállalása li vonalon sorakoznak fel a diákok.

Minden pár előre jelzi. készsgek. cseppko_gyermekotthon: középiskolás fiatalok önkéntes tevékenysége a Cseppkő utcai Gyermekotthonban közösen az otthon lakóival. aki… Kérdések:  Voltál már valaha önkéntes?  Tudod mit jelent az önkéntesség?  Jó ötlet lenne-e szerinted az iskolai közösségi szolgálati tevékenységért érettségi plusz pontot adni?  Tudomásod szerint van olyan ország. T3 – A mellékelt fotók leírása A fotók a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány programjain készültek. fejlesztendő. 2. dolkodás csírái Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Keress valakit.A foglalkozás lezá. Max. a pozitív gonrövid mondat/megszólaló. Az új tartalom összefoglalása. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 8’ Mindenki a jobb oldali szomszédjának mond valami pozitívat az aznapi foglal. sokszorosításuk csak az alapítvány engedélyével lehetséges. ahol ez így történik?  Szeretnél egyetemi éveid alatt önkéntes munkát végezni?  Lehet az önkéntesség kötelező?  Szerinted van köze az önkéntességnek a munkavállalói készségek fejlesztéséhez? T2 – Fotó-összeállítás Iskolai közösségi szolgálati vagy önkéntes programokról készült fotók a lemezmellékleten. hogy melyik foglalkozásra készül fel.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben foglalkozás elején.Egyéni munka kozással vagy az ő teljesítményével. faluszepites_somogy: egy kis somogyi faluban az Önkéntes Fiatalok Napján a falu apraja-nagyja palántákat ültet a falu főutcájában. 349 . 1 rása. 1. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. III. a tanfolyamon kívül történő felhasználásuk. megnyilvánulásával kapcsolatban.

6. 4. faluszepites_somogyapati: Somogyapátiban általános iskolás gyerekek megtisztították a falu utcáit a szeméttől. 16. hogy felhívja a figyelmet a tá rsadalmi felelősségvállalás fontosságára. 13. temetoprojekt: kőszegi önkéntes középiskolások katonai temetőt tesznek rendbe. iskolaszepites: egy Pécs melletti kistelepülés bezárásra ítélt általános iskolájában a gyerekek és önkéntes pécsi egyetemisták együtt festettek ki néhány tantermet. jatszoter_ovoda: óvódások rendbe teszik a falujukban a játszóteret. muralmoral: a pécsi Murál morál csapat önkéntesekkel nagyméretű figyelemfelhívó falfestményt festett. jatszoter_komloska_2: egy nemzetközi nyári tábor önkéntesei játszóteret építettek Komlóskán. 20. 12. a fizikai erőfeszítésről. festéktől. kapcsolda: budapesti középiskolások két napra vendégül láttak az iskolájukban fogyatékos fiatalokat. 11. hogy utóbbiak is szerezzenek élményt a spo rtolásról. fussafenyben: Fuss a fényben futógála. amikor önkéntes látók és látássérültek együtt futnak. 19. így ismerkednek városuk múltjával. 8. 10. 350 . 21.VI. 5. jatszoter_komloska_1: egy nemzetközi nyári tábor önkéntesei játszóteret építettek Komlóskán. 15. idosekotthona: középiskolás diákok délutánonként idősek otthonában élő emberekkel beszélgetnek. akikkel közös versenyeket. konyvtar_adomany: önkéntesek szállítják egy iskolai könyvtár számára az összegyűjtött könyveket. graffiti: önkéntes középiskolások eltávolítják az iskolájuk falát elcsúfító graffitit. 14. hogy felhívják a figyelmet a közösségi összefogás fontosságára. kutyamenhely: önkéntes fiatalok menhelyen élő kutyákat sétáltatnak. kozod2007_szemetszedes: 2007 áprilisában – az Önkéntes Fiatalok Napján – önkéntesek szedik a szemetet a budapesti Városligetben (ezen a napon mintegy 300 önkéntes közel 80 zsáknyi szemetet szedett össze). közösségi projektek 3. 17. zsuzsi_vonat: debreceni fiatalok egy helyi kisvonatot tisztítanak meg a felesleges firkáktól. segítenek ügyeik intézésében. 18. 9. ingyen_oleles: tatabányai fiatalok ingyen ölelést „osztogatnak” tatabánya utcáin az arra járóknak. gyermekotthon_jatekosztas: önkéntesek által összegyűjtött játékadományok szétosztása egy gyermekotthonban. játék okat játszottak. piszoktól. 7. smilydebrecen: debreceni önkéntesek és fogyatékos fiatalok élő smiley képe. zs_vege: kezek. Társadalmi részvétel.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T4 – A modul kulcsfogalmai fogalomkártyákon aktív állampolgárság demokratikus készségek előrelátás felelős döntéshozatal kortárs-segítés méltányosság pedagógusi szerepek reflexió szociális érzékenység tervezés autonóm személyiség együttműködés empátia hiteles vezetői készségek közösségi szolgálat munkavállalói készségek példaadás demokratikus értékek elismerés felelősségvállalás közösségi tanulás kritikus gondolkodás önkéntesség problémamegoldó képesség szociális kompetenciafejlesztés tapasztalati tanulás rejtett tanterv szolidaritás tolerancia 351 .

A megfelelő projekt beazonosítása és előzetes megtervezése Beszámoló az előzetes feladatokról. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést a projekt megvalósítására. módszerek):  Ebben a foglalkozásban kiscsoportos és frontális munka folyik. közösségi projektek VI.VI. Felkészülés a közösségi szolgálati/önkéntes projektre – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: 20-24 fő (esetenként 5-6 db. megválaszolása. Reális projektterv készítése. 90 perc A diákok felkészülése a közösségi projekt megvalósítására. munkaformák. kérdések. dilemmák felvetése. 4 fős csoport). Felkészülés a tevékenység megvalósítására. Társadalmi részvétel. 352 . 2. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. Az előző órai új ismeretek felidézése. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kritikus gondolkodás Kezdeményezőkészség Kockázatvállalás Együttműködés Problémalátás Komplexitás-tűrés Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg.

adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. 353 . a folyamatos megerősítés erősen támogatja. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. hogy fenti vagy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék a beszám olót/beszámolókat.  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. ami komoly önismeretet és mag abiztosságot kíván.  laptop és projektor a beszámolókhoz. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Az előzetesen kiadott feladat elvégzését.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések. de frontális és egyéni munkához is.  A projekt tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására. megerősítéseket. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra.  vastag. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. fejleszti. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. kockázatvállalási kedv. kréta. színes filctollak. anyagok:  tábla. Értékeléssel. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a véleménynyilvánításra és a kérdésfelvetésre. teremelrendezés. projekt produktumok kiállításához és megnézéséhez. és értékelés. valamint vetítéshez. érdekessége. melyet úgy rendezzünk be. Tér. és az erről készített beszámolót/prezentációt lehetőleg részletesen értékeljük.  csomagolópapírok. Ennek szempontjai : o a kutatás alapossága o lényegkiemelés o tömörítés o a prezentáció érthetősége.  ragasztó.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők.

jektor. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.VI. Releváns feltevése. Ráhangolódás. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. tábla. II. megosztása. kérdések 10’ A tanár és a hallgatóság a megadott szempontok szerint értékelik a beszámoló. fejlesztendő készségek. színes filEgy komplex probcek.Frontális és kat. csomagolópapír. közösségi projektek Foglalkozásvázlat I. és mindenki megmondja. történet. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A páros kutatás Frontális és Laptop és proeredményeinek kerekasztal. Társadalmi részvétel. anyagok (mellékletek) 15’ 2-3 beszámoló az előzetes feladatokkal kapcsolatban.Frontális – hogy melyik fogalom. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. felidézése. lés. anyagok (mellékletek) 10’ A résztvevők visszagondolnak az előző foglalkozásra. léma világos és érthető bemutatása.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. kép hagyta benne a legmélyebb nyomot. fejlesztendő készségek. Empátia és tolerancia. 354 . kerekasztal Értő figyelem.Elfogulatlan értéke. A hallgatóság és a tanár kérdéseket tesz fel. Az előző foglalkozá. son elhangzottak körben állva.

egyénileg konzultálhatnak a tanárral a projekt tás. érvelés. Kerekasztal vita.Tömörítés.vita + megtanak egyet. Az intézményben és környékén: a) Az intézmény környékének rendbetétele. portokban. egy tagja beszél. amit meg is valósítanak majd. Tolerancia. Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Projektötletek 1. fejlesztendő készségek. ötfős kiscsoMegegyezés. den csoport megvalósítása előtt. A döntés függvényében a tanár minden csoporttal megbeszéli a célokat. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Döntés. csomagolópapír. módszereket. Plenáris vita majd megegyezés arról. rendbetétele. buktatókat. és közös megegyezéssel kiválasz.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 10’ Négy-ötfős kiscsoportokban a résztvevők javaslatokat tesznek egy-egy könnyen Vita. palánták ültetése. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Frontális: minvábbi segítségre lenne szükségük. Az új tartalom összefoglalása. egyezés négydás. Amennyiben to. T1 – Projektötletek 10’ 30’ T2 – A projektmegvalósít ás menete III. szükséges előkészületeket. 355 . anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok röviden beszámolnak a tervezett projektjükről. színes filcek. Kiscsoport Tábla. padok lefestése. kréta. Ötletroham + kivitelezhető közösségi szolgálati projektre. eszközöket stb.Kritikus gondolko. lényeglá. hogy legyen-e egy közös nagy projekt Asszertivitás. Csoportalakítás a csoport ismeretében. vagy minden csoport képes megvalósítani a sajátját. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. c) Az intézmény kerítésének lefestése.

takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. c) Az intézmény kerítésének lefestése. egészséges büfé. palánták ültetése. f) Segítség a napköziben és délutáni foglalkozásokon. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. e) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. energiatakarékosság. Karácsonykor: a) 1. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. padok lefestése. egészséges büfé. rendbetétele. c) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. Az ötlet – A projekt – A célok kitűzése A csapat létrehozása. Gyermekotthonban: a) Az intézmény környékének rendbetétele. Cipősdoboz akció: http://www. d) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. egészséges büfé. közösségi projektek 2. Együttműködés egy közeli iskolával: a) Az intézmény környékének rendbetétele. Egyéb jótékonysági akciók. egészséges büfé. résztvevők. c) Az intézmény kerítésének lefestése. b) Egy műsor összeállítása és megvalósítása.ciposdoboz. palánták ültetése. Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. Idősotthonban: a) Rendszeres délutáni beszélgetések megszervezése. 5. energiatakarékosság. 4. d) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól.hu/ b) 2. energiatakarékosság. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. partnerek bevonása 356 . d) e) T2 – A projektmegvalósítás menete (vázlatos összefoglaló) 1. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. e) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. padok lefestése. g) Segítség egy műsor összeállításában. d) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. 3. energiatakarékosság.VI. rendbetétele. 2. takarékos és felhas ználóbarát fényforrások stb. Társadalmi részvétel.

belső kommunikáció Amit semmiképpen sem szabad elfelejteni… A megünneplés Az értékelés Következtetések levonása. 10. 9.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 3. 5. A csoportszabályok létrehozása. a továbblépés 357 . 8. időbeosztás Költségvetés és forrásteremtés Szükséges eszközök Külső. 4. 7. a munkamódszer kialakítása Az ütemterv. 6.

folytatás lehetőségei A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kritikus gondolkodás Önkritika Együttműködés Problémalátás Komplexitás-tűrés Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. munkaformák. 90 perc Beszámolók a megvalósult projektek megvalósításáról A projektmegvalósítás értékelése A tanulságok levonása A foglalkozás tartalma: Beszámolók A projektmegvalósítás menetének áttekintése A tanulságok levonása A továbblépés. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést a projekt megvalósítására. A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. Társadalmi részvétel. 358 . – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: 20-24 fő (esetenként 5-6 db négyfős csoport). közösségi projektek VI. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok.VI. módszerek):  Ebben a foglalkozásban kiscsoportos és frontális munka folyik. 3. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes.

Ráhangolódás. fejlesztendő készségek. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. Kerekasztal megvalósítással kapcsolatban. és értékelés.  ragasztó.  csomagolópapírok. Értékeléssel. Ráhangolódás. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. projekt produktumok kiállításához és megnézéséhez.  A projekt tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Élmények felidézése. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a véleménynyilvánításra és a kérdésfelvetésre. teremelrendezés.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők.  vastag. anyagok (mellékletek) 10’ Minden résztvevő egy-egy rövid benyomást megoszthat a többiekkel a projekt. megerősítéseket. valamint vetítéshez. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések. kréta. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. de frontális és egyéni munkához is. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. ami komoly önismeretet és magabiztosságot kíván. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. anyagok:  tábla. Tér. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. színes filctollak. Foglalkozásvázlat I. hogy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék a projektbeszámolókat.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. fejlesz ti. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik.  laptop és projektor a beszámolókhoz. 359 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. kockázatvállalási kedv. melyet úgy rendezzünk be.

amit a csoport meg is válaszol. Csomagolópapír vagy laptop és projektor T1 – Szempontok a beszámolókhoz 10’ A többiek közben írhatnak kérdéseket egy papírlapra. Ezeket a tanár összeszedi Kérdezéstechnika. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a másik csoport pedig állításokat fogalmaz meg. Társadalmi részvétel. III. A tanár összegzi a hallottakat és rendszerezi a tapasztalatokat. majd frontálisan.VI. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Amennyiben készül. tás. osztása. 10’ 10’ 15’ Prezentációk párban Két csoportban.Lényegkiemelés. és az éppen a beszámolót tartó csoport egy tagja húzhat maximum három kér. A közösségi szolgálat helye az iskolában: a résztvevők egyik fele kérdéseket fogalmaz és tesz fel. fejlesztendő készségek. lényeglá. A végén rövid vita zajlik. anyagok (mellékletek) 30’ A csoportok beszámolói a mellékelt szempontsor szerint. anyagok (mellékletek) 5’ Hogyan változott a véleményem a közösségi szolgálatról? Minden résztvevő mond egy mondatot. A résztvevőkkel közösen következtetéseket vonnak le. Az új tartalom összefoglalása. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. frontális. azokat is be lehet mutatni. közösségi projektek II. Egyéni. fejlesztendő készségek.Frontális tek fotók vagy filmek. dést. Tömörítés. A még elmaradt korábbi beszámolók/prezentációk megtartása a korábbi szabályok mentén. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Dokumentáció.Tapasztalatok meg.Frontális 360 .

13. 5. 2.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Melléklet a foglalkozáshoz T1 – Szempontok a beszámolókhoz (kivetítve vagy csomagolópapíron) 1. 14. 12. 10. mit csinálnának másként? Milyen partnereket sikerült bevonni? Mi volt a legnagyobb élmény? Mi volt a legnagyobb csalódás? Lehet-e. 11. 4. Mik voltak a célok? Mi volt a helyszín? Kiknek segített a projekt? Mi volt a konkrét tevékenység? Milyen szervezési lépések valósultak meg? Működött-e a munkamegosztás? Felléptek-e nehézségek? Ha újrakezdhetnék. 3. miért nem? 361 . miért? Ha nem. 6. 8. 7. érdemes-e folytatni? Ha igen. 9.

de kerüljük az értékítéleteket.  Figyeljünk arra. 4. hogy a cikkek politikusok megnyilvánulásait. továbbgondolása. 90 perc A megelőző tapasztalatok alapján a közösségi szolgálatról való gondolkodás elmélyítése megadott szövegek és javasolt módszertan alapján. A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. ha nincs tétje a véleménynyilvánításnak. nagycsoportos rész. kijelentéseit tükrözik. a közügyek iránti érdeklődés fejlesztése 362 . közösségi projektek VI. mint a többi foglalkozás esetében. értelmezése. Ettől még nem kell politikailag állást foglalni. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Csakúgy. munkaformák. és hogy a téma 2010 nyarán politikai kérdéssé vált. – Galambos Henriette Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. közösségi tanulás. Kritikus gondolkodásra akkor tudjuk ösztönözni a hallgatókat. Társadalmi részvétel. szövegértés. és az érvek kifejtésének. Közösségi szolgálat. kritikus megközelítése. módszerek):  A foglalkozás során minél kevesebb legyen a plenáris. szövegelemzés A korábbi foglalkozások a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörében Ugyanezen témakör következő foglalkozása Írott szöveg értése. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Módszertani ajánlás Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. mindig adjunk visszajelzést a csoportnak és az egyéni megszólalóknak is. adjunk időt a kiscsoportos feldolgozásnak.VI.

asztal Értő figyelem. fejlesztendő készségek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. akik pedig egyáltalán nem. anyagok (mellékletek) 10’ A tanár bejelenti. nak feldolgozni. Értő figyelem. aki kifejti a véleményét 1-1 mondatban. gálat témakörében bármit is az elmúlt időszakban. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Plenáris kerekérdemes keresni. hogy gondolkodjanak el azon. Saját vélemény indoklása. a többiek pedig találják meg a helyüket a szerint. Ráhangolódás. Nyilvános beszéd A tanár megkéri a hallgatókat. Tolerancia  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. és megkérdezi a hallgatókat. Plenáris kerekasztal 5’ A tanár felteszi azt a kérdést. 363 . hogy mennyire tartják lehetségesnek.Véleményvonal 5’ Véleményformálás. Az esetleges „találatok” hiNyilvános beszéd vatkozásait felírja a táblára. Kritikus dás. hogy olvastak-e a közösségi szol. hol Rövid távú memória. gondolko. hogy hol is lehet ilyen témájú írásokat találni. Akik a leginkább lehetségesnek tartják. azok álljanak a képzeletbeli vonal elejére. hogy ezen alkalommal a témához kapcsolódó szövegeket fog. hogy szerintük lehetséges lenne-e bevezetni a magyar közoktatási intézményekbe a közösségi szolgálat gyakorlatát.Értő figyelem.Rövidtávú memória. azok a végére. A foglalkozásvezető válasszon ki véletlenszerűen néhány résztvevőt.

A csoportok kapnak egy-egy szöveget (mindenki kap egy másolatot). Értő figyelem. Egyéni munka D1. Szabályok elfogadá. anyagok (mellékletek) 5’ A tanár három kiscsoportra osztja a résztvevőket kiszámolás alapján. eldönti. Társadalmi részvétel. közösségi projektek II. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Tolerancia A szószólók megtartják prezentációjukat 5-5 percben. A csoportok megadott szempontok alapján feldolgozzák a szövegeket. Konszenzus. valamint Lényegkiemelés. Jegyzetelés Kiscsoport 15’ Plenáris hallgatói előadás 5’ A másik két csapat tehet 2-2 kiegészítést vagy feltehet 2-2 kérdést. Elfogadás.GondolattérD4 kép létrehozáSaját vélemény meg. Értő figyelem 364 .Csoportalakísa. D3 10’ 20’ gondolko. Mások véleményének figyelembe vétele 5’ Minden csoport felkészül a prezentációra.sa kiscsoportban formálása. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. megválasztja a szószólót. hogy milyen formában fogja elővezetni a csoport közös álláspontját.VI. betartása tás Szövegértés Kritikus dás. fejlesztendő készségek. A csoporttagok elolvassák a kapott szöveget. D2.

Lényegkiemelés. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Konszenzus. Értő figyelem Frontális Minden csoport fogalmazza meg. fejlesztendő készségek. Tolerancia 365 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. hogy számukra mi volt a foglalkozás legfon. Az új tartalom összefoglalása. tosabb mozzanata. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ A tanár röviden összefoglalja az egyes csoportok megállapításait. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

közösségi projektek 366 . Társadalmi részvétel.VI.

„Fontosnak tartjuk. hogy a szülők az iskolai szünet idején ne azzal legyenek elfoglalva. hogy előbb-utóbb minden iskola beépítse nevelési programjába. hogy a középiskolások a külföldi kirándulás ideje alatt értelmes munkával segítsenek valamely határon túli közösségnek. A képviselő a 2004-es. A XII. a parlament oktatási bizottságának elnöke. így nálunk nem végezhet diák általános iskolát anélkül. kerület középiskoláiban tavaly indítottuk el azt a programot. hogy a kormány részben vagy egészében fedezze a tanulók utazási költségeit.magyarhirlap. feltett szándékuk azonban. amely a 11. tájak megismerése. a Hegyvidéken már jó ideje bevezettük a programot. eredménytelen népszavazás után határozta el. A Lehet Más a Politika a családbarát foglalkoztatás megteremtésében fontos lépésnek tartja. de Magyarországon is több olyan egyházi. A minőségi nyári táborozás lenne a megoldás. akik munkáját felvételi pluszpontokkal. aki el szeretné érni. „Saját kerületünkben. problémákkal küzdő embertársaik felé” – mondta lapunknak Pokorni Zoltán. A napokban az Országgyűlés elé kerülő indítványban azt is javasolni fogják.hu/hirek/1974/kulcsos-gyerekek-helyett-onkentestaboroztatokat) Komoly kihívást jelent a szülőknek a gyerekek elhelyezése a nyári szünet idején. illetve kredittel honorálnák. Az LMP külföldön már jól bevált rendszerrel segítene ezen a problémán: a gyerekek táboroztatását olyan középiskolás és egyetemista önkéntesekre bízná. amely közoktatási programmá szervezné a határon túli kirándulásokat. „Külföldön a szociális-karitatív munkának jóval nagyobb hagyománya van. A piaci alapon szervezett 367 . amel ynek során fiataljaink szociális munka keretében szerezhetik meg azt a képességet. D2 – Kulcsos gyerekek helyett önkéntes táboroztatókat! (http://lehetmas. de ezen a téren szélsőséges helyzet alakult ki: sokan csak az önkormányzatok által szervezett napközis táborokat tudják megfizetni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz D1 – Szolidaritásra nevelnek majd az (http://www. Ertsey Katalin kedden országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek.hu/pp_hir_nyomtat. hogy a munkájukat kínk eservvel összeegyeztessék gyermekük felügyeletével.php?hir_id=200170) iskolákban Szociális-karitatív munkával nevelné a felnőtté válás küszöbén állókat Pokorni Zoltán. A politikus hangsúlyozta. hogy a diákok ho zzájuk hasonló korú magyar fiatalokkal találkozhassanak” – mondta Pokorni. hogy felismerjék mások gondjait és azt. hogy az éri ntett szervezetek képviselőivel dolgozza ki a program kereteit. évfolyamon szociális -karitatív munkát szervez. de még lényegesebb. hogy a felnőtté válás előtt a 17–18 éves gyerekek – akikről szüleik hosszú éveken át gondoskodtak – tanuljanak meg törődni másokkal. melyek inkább csak „gyerektárolásra”. hogy életében legalább egyszer ne vett volna részt határon túli tanulmányi kiránduláson. hogy országos programmá fejleszti – a néhány tanintézményben már sikeresen működő – határon túli osztálykirándulások szervezését. hogy a programot nem akarják kötelezővé tenni. melyben arra kéri az oktatásért felelős államtitkárt. és hamarosan tárgyalnak arról az indítványról is. alapítványi és önkormányzati iskola akad. a kettős állampolgárságról szóló. hogy a középiskolákból kikerülő tanulók beleérzően forduljanak a nehézségekkel. hozzátéve. Már a napokban a parlament elé kerül az a határozati javaslat. amely a kéthetes diákmunka lehetőségét az iskolákra bízná. az Országgyűlés oktatási bizottságának elnöke. Fontos a történelmi magyar városok. nem valódi nyaralásra alkalmasak. hogy ők is tehetnek a közösségért” – mondta Pokorni.

intézményeket bevonva.VI. külföldi példákat tanulmányozva kezdjék el kidolgozni a program kereteit. és a táborhelyeket működtető önkormányzatokat. Társadalmi részvétel. illetve egyetemi kredit nyújtását több ciklus óta nem tudták kivívni az ifjúsági önkéntességet szervező és támogató civil szervezetek. Ertsey Katalin képviselőasszony ezért határozati javaslatban kéri az oktatásért felelős államtitkárt: civil szervezeteket. Az önkéntesek bevonása lenne a megoldás. de az ő motiválásukat jelentő pluszpontok. hogy 2011 nyarára annak első fázisa elindulhasson. 368 . közösségi projektek táborok ára viszont a 60-80 ezer forintot is eléri – ez sok család számára megfizethetetlen.

2010.) 369 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Rászorulókon segítenek a kerületi diákok (Hegyvidék. július 1.

közösségi projektek 370 . Társadalmi részvétel.VI.

6. 3. megállapításaival nem ért egyet? Miért nem? Ön mit javasolna a felvetett probléma megoldására? 371 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – Szempontok az egyéni szövegfeldolgozáshoz 1. 8. megállapításaival ért egyet? Miért? Mely kijelentéseivel. 4. 7. Mi a szöveg legfontosabb üzenete? Foglalja össze 1 mondatban! Mik a szöveg kulcsszavai? Értelmezze őket! Keresse meg az egyes kulcsszavakhoz kapcsolódó fogalmakat. 2. 5. állításokat? Készítse el a szöveg gondolattérképét? Keresse meg a szövegben található ellentmondásokat! Mely kijelentéseivel.

5.VI. ha valaki mereven kiáll a z eredeti véleménye mellett vagy esetleg hajlandó véleményébe inte grálni a felmerülő új. mint egy lehetséges véleményt fejti ki a lezáráskor. hanem az érvek minőségét. felépítettségét. Társadalmi részvétel. saját véleményét legfeljebb.  Tudatosítsuk a résztvevőkben. Feldolgozó foglalkozás. hogy hogyan tudnak éles vitában helytállni. munkaformák.  Legyen a résztvevőknek is lehetősége arra. ezért nagyfokú empátiára lesz szükségük. hogy ne minősítsenek. számára addig ismeretlen vagy figyelmen kívül hagyott érveket. tartalma: Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Módszertani ajánlás Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. értő figyelem 372 . helytállóságát értékeljék. cáfolat. 90 perc Különböző álláspontok képviselete a közösségi szolgálat iskolai keretek között történő bevezethetőségéről egy valóságos vitahelyzetben Közösségi tanulás és közösségi szolgálat az iskolában A témakör előző négy foglalkozása Érvelés. Emlékeztessük őket arra. az érvek felépítettségéről essen szó. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Az értékelés során a foglalkozásban való részvétel intenzitásáról. módszerek):  A foglalkozás során a tanár facilitátorként van jelen. közösségi projektek VI. hogy például érték-e. egy érvrendszer felépítése. értékelés – Galambos Henriette Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. hogy szerepet kell játszaniuk. hogy elmondják véleményüket a foglalkozásról és az elhangzott érvekről. valamint azt. nem feltétlenül a saját véleményüket kell kifejteniük.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Kritikus Csoportmunka gondolko. T2 35’ A vita lefolytatása Érvelés.Csoportmunka T1 lett vagy ellen. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Plenáris prenek elfogadása. 373 . fejlesztendő készségek. fejlesztendő készségek.megfigyelők- T3  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. A másik véleményé. anyagok (mellékletek) 20’ Az ideális reggeli Érvelés valami mel. Ráhangolódás. zentációk Logikus és kritikus gondolkodás II.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. két csoportban. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 10’ 5’ Tantestületi vita – a téma ismertetése és a szerepek kiosztása Felkészülés a vitára a korábban megismert módszerek segítségével brainstorming kulcsszavak gondolattérkép előnyök-hátrányok feltérképezése Egyéni munka D1.

Társadalmi részvétel. Érdekérvényesítés 5’ kel A megfigyelők egymondatos visszajelzéseket adnak a vitázóknak Véleménynyilvánítás Tolerancia III. majd a szószóló 2 percben ismerteti a támogató érveket a saját reggelifajtája mellett. Plenáris Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Az ideális reggeli (tevékenység leírása) A foglalkozásvezető két csoportra osztja a résztvevőket.VI. Az új tartalom összefoglalása. A cáfoló emberek segítséget kaphatnak kis papír cetliken saját csapattagjaiktól. mert…. Empátia. Tolerancia. amely valamilyen hatással volt rá. 374 . sajttal. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Mindkét csoportnak nagyon rövid idő alatt kell felsorakoztatnia az érveit lehetőleg egy nagy papíron. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. kolbásszal. Az egyik csoportnak a mellett kell érvelnie. anyagok (mellékletek) 10’ Visszajelző kör: mindenki emeljen ki egy olyan momentumot a vitából. esetleg sült paradicsommal. A következő mondatkezdeteket javasoljuk a támogató érveléshez:  Meggyőződésünk szerint az ideális reggeli…. Értő figyelem. hogy az ideális reggeli egy tartalmas étkezés tojással. A cáfoló ember pedig felkészülés nélkül (improvizációval) igyekszik minél alaposabban visszaverni a másik csoport a saját reggelifajtája mellett szóló érveit szintén 2 percben. a másiknak pedig a mellett. hogy az ideális reggeli csak gyümölcsből áll. fejlesztendő készségek. közösségi projektek dás.

Ő ezt szeretné demokratikus módon megvitatni a kollégákkal.  A légkör az átlaghoz képest jónak. aminek eredményeképpen az átlagosnál egységesebbek a p edagógiai módszerek. hiszen a tanárok egy csoportja már egy ideje jelezte.  A tanulói létszám 600 fő.  Az a tévhit. hogy az angolok…  A modern dietetikusok szerint…  Ki ne tapasztalata volna…? T2 – A helyzet ismertetése A helyzet:  Egy fontos januári tantestületi értekezlet alkalmával az igazgató felveti azt a lehetőséget. lényeges kérdésekben konzultál az érintettekkel. többen közülük. az igazgató bár erős kézzel vezeti az iskolát. elvárások stb. korábbi tapasztalata.  A tantestület 40 fős. hogy gondolkodjanak olyan programokon. gyakorlatok. ezzel akár komoly vitákat és konfliktusokat is vállal.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Kutatások támasztják alá. javaslata. mentorkén t.  Feszültség természetesen van. és oldottnak mondható.  Az iskola évek óta részt vesz a pályázatokban. A következő mondatkezdeteket pedig a villám cáfolatokhoz:  A gyümölcs alapú reggeli hívei szerint….  Az iskolában néhány kivétellel jól működnek a szakmai munkaközösségek. erősen túlterhelt. Az iskoláról:  Az iskola egy nagyvárosi 8 osztályos gimnázium. hogy …  Köztudomású. hogy a fogyasztói társadalom értékei túlságosan is meghatározzák a gyerekek és a szülők értékrendjét. szakértőként is dolgoznak. miszerint …. 375 . hogy…  Nézetünk szerint súlyos tévedés…  Elismerjük. miközben jól érzékelhetőek a társadalmi különbségek és javasolta. szerintünk nem állja meg a helyét. de meg kell jegyeznünk…  Számos kutatás bizonyította. miszerint…. és őszintén érdekli az emberek véleménye. a kollégák rengeteg képzésben vettek részt. hogy…. hogy az iskolában valamilyen mód on bevezessék a közösségi szolgálat intézményét.  A mindennapi tapasztalat szerint…. pedig tudjuk. fejlesztésekben. amelyek enyhítenek ezen.

nem lehet senki szavába vágni. aki végig figyeli a „saját emberét” és a végén visszajelzést ad neki. A legvégén az igazgató röviden összefoglalja a vitában elhangzottakat. Fontos. A foglalkozásvezető ismerteti a helyzetet. 4.VI. Társadalmi részvétel. hogy a vita valamilyen konstruktív javaslattal záruljon. amit bárki indítványozhat.  ha véleményt szeretne valaki nyilvánítani és várnia kell. A foglalkozásvezető ismerteti a szabályokat:  mindenki legfeljebb 2 percet beszélhet. akkor írja le a mondandóját. hogy ne felejtse el. 376 .  mindenkit végig kell hallgatni.  ellenvélemény esetén is elvárás a kulturált reakció.  mindenkinek jeleznie kell a megszólalási szándékát. A vitában 10-en vesznek részt aktívan és – ha van elegendő résztvevő. 3. 5. akkor – minden résztvevő mögött ül egy megfigyelő. közösségi projektek T3 – A vita menete 1. 2.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 377 .

Az igazgatóhelyettes: 60 éves elvált nő. aki nem túl sok örömet talál már a tanításban. Gyermekvédelmis technikatanár: őt kifejezetten felháborítja. helyzete stabil. hogy ezt hogyan lehet egyáltalán elkezdeni. hogy tanítványai is szert tegyenek hasonló tapasztalatokra. Kicsit képmutatónak találják a többiek. Ő a maga részéről szkeptikus. Ő lát arra esélyt. de kevés partnerre talál ehhez az iskolában. de nagyon szeret táborokat szervezni. hogy kár. Ezt az iskolában nagyon kevesen tudják róla. hogy a XII. aki erősen vallásos. Fizikatanár: kicsit megkeseredett 40-es. közösségi projektek D1 – Szerepkártyák Igazgató: 45 év körüli családos férfi. nem látja megvalósíthatónak. hogy állítsanak fel egy munkabizottságot. és kifejezetten érzéketlenek a társadalmi problémák iránt. Szerinte már így is túl vannak terhelve. mert több helyen tanít. 5 éve igazgató. nehezen lehet eredeti álláspontjáról kimozdítani. 378 . hogy jól kezeli a konfliktusokat és a feszültségeket. akik eddig elzárkóztak ettől. és azt javasolja. hogy csak a nemzetközi érettségit adó gimnáziumokban veszik Magyarországon komolyan a közösségi szolgálatot. Testnevelő tanár: akinek egy barátja mutatta meg a Hegyvidékben megjelent cikket arról. Társadalomismeret tanár: fiatal férfi. Számára az erkölcsi nevelés elsődleges fontosságú. Részt vesz egy alapítvány munkájában önkéntesként. és elfogadottsága annak köszönhető. de belátja. aki fiatal korában rengeteg vízitúrát szervezett. de jól érzékeli azt a helyzetet. akinek már felnőtt gyerekei vannak. Megbízható szakember.VI. Már jó ideje beszélget erről kollégáival. Mivel számára ez meghatározó élmény volt. aki erősen konzervatív pedagógiai nézeteket vall. nem igazán lelkesedik az újításokért. és n agyon szeret táboroztatni. aki egyetemista korában 1 évig volt Németországban önkéntes egy idősek otthonában. Matektanár: nyugdíj előtt álló nagymama. hogy az iskolájukban ez fokozatosan bevezetésre kerüljön. kerületi iskolákban már működik a kéthetes karitatív-szociális diákmunka. Társadalmi részvétel. nagyon fontosnak tartja. hogy a XII. hogy a gyerekek nagyon önzők. ami meghatározza értékrendjét a tanításban is. kerületben a gyermekvédelmisek feladata a kéthetes karitatív-szociális diákmunka megszervezése. de láthatóan érdekli a téma. Képzőművész tanár: nagyon kevés időt tölt az iskolában. Angoltanár: aki továbbképzéseken már többször találkozott a Karinthy Gimnázium tanáraival. A magyar munkaközösség vezetője: 50 év körüli egyedülálló nő. nem látja. és úgy gondolja. ha másnak van igaza. ahol képzőművészeti foglalkozásokat tartanak mélyszegénységben élő gyerekek számára.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->