P. 1
Új témák és tevékenykedteto módszerek a pedagógusképzésben

Új témák és tevékenykedteto módszerek a pedagógusképzésben

|Views: 24|Likes:
Published by biroimre

More info:

Published by: biroimre on Oct 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2014

pdf

text

original

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Foglalkozástervek

Visszacsatolás az alapképzésbe

Tartalom
Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben .............................................. 1 Tartalom ..................................................................................................................................... 2 Bevezető ..................................................................................................................................... 4 A folytatás, hogyan tovább? ................................................................................................... 5 I. Értékelés .................................................................................................................................. 6 I. 1. I. 2. I. 3. I. 4. I. 5. II. 1. II. 2. II. 3. II. 4. II. 5. III. 1. III. 2. III. 3. III. 4. III. 5. IV. 2. IV. 3–4. IV. 5. Az értékelés pedagógiai szerepe, funkciói – dr. Szeszler Anna .................................. 8 A tanulók értékelésének fajtái – dr. Szeszler Anna ................................................... 15 A fejlesztő értékelés – dr. Szeszler Anna .................................................................. 27 Tanárok értékelése – Fehér Márta ............................................................................. 32 Intézmény értékelése – Benczúr Katalin ................................................................... 43 Osztályfőnöknek lenni – Fehér Márta.................................................................... 55 Kapcsolat a szülőkkel – Fehér Márta ..................................................................... 69 Kapcsolat a kollégákkal – Fehér Márta ................................................................. 76 Változó tanárszerepek – Fehér Márta .................................................................... 88 Kapcsolat a diákokkal (partneri viszony) – Fehér Márta ..................................... 100 Honnan jöttünk, kik vagyunk? – Farkas Magdolna ............................................. 109 Saját élmény – Farkas Magdolna ......................................................................... 120 Hallgatói szerepre való felkészülés – Farkas Magdolna ...................................... 130 A tanár mint segítő – Farkas Magdolna ............................................................... 136 Az intézményhez való kötődés – Farkas Magdolna ............................................ 148 Kooperatív tanulás – Kerékgyártó Judit .............................................................. 179 Projekt I. és II. – Kerékgyártó Judit ................................................................. 202 Differenciálás – Kerékgyártó Judit ...................................................................... 250

II. Pedagógus-szerepek............................................................................................................. 55

III. Pályaszocializáció ............................................................................................................ 108

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek ........................................................................... 159

V. Gyermekmegismerés ......................................................................................................... 285 V. 1. A gyerekmegismerés a hallgatók saját tapasztalatai és ismeretei alapján – Mendelovics Zsuzsanna ..................................................................................................... 286 V. 2. A gyermek megismeréséhez használható módszerek, terepek, eszközök saját élményű feldolgozása – Mendelovics Zsuzsanna .............................................................. 290 V. 3. A lényegi kérdések tartalma, megvitatása – Mendelovics Zsuzsa ....................... 317 V. 4. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” a tanításban – Mendelovics Zsuzsa ................................................... 323 V. 5. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” osztályfőnökként – Mendelovics Zsuzsa .......................................... 334
2

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

VI. Társadalmi részvétel, közösségi projektek....................................................................... 343 VI. 1. Bevezetés a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörébe – Galambos Henriette ............................................................................................................................. 345 VI. 2. VI. 3. VI. 4. VI. 5. Felkészülés a közösségi szolgálati/önkéntes projektre – Galambos Henriette .... 352 A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. – ..................................... Galambos Henriette ............................................................................................ 358 A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. – Galambos Henriette ... .............................................................................................................................. 362 Feldolgozó foglalkozás, értékelés – Galambos Henriette .................................... 372

3

Visszacsatolás az alapképzésbe

Bevezető
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetése – a TÁMOP 3.1.1. kiemelt program keretein belül – döntött úgy, hogy az eddigi nagy volumenű és alapjában sikeresen lezajlott közoktatási kompetenciafejlesztő programok után fontos lenne azok eredményeit a felsőoktatásban is hasznosítani. Az általános és középiskolákban elindult szemléleti és módszertani átalakulás után fontossá vált, hogy a felsőoktatási intézményekben a pedagógusképzés reagáljon erre a kihívásra, és úgy készítse fel a jelölteket, hogy azok az új kihívásoknak is meg tudjanak felelni. Napjaink pedagógusképzésének többek között fel kell készítenie a jövendő pedagógusokat a változatos, tevékenykedtető tanulásszervezési módszerekre, a pedagógus-szerepben bekövetkezett szemléleti változásra és az ebből következő gyakorlati tennivalókra. Azokra a kérdésekre kell feltétlenül választ adnia, amelyek a mai iskolát érintik, azokat a probléma-megoldási stratégiákat kell megtanítania, amelyek ma a közoktatási intézményekben jelen vannak. E gondolatok jegyében született meg az itt bemutatásra kerülő kiadvány, amelynek az volt a célja, hogy a pedagógusképző intézmények oktatói számára olyan konkrét foglalkozásterveket jelentessen meg, amelyek segítik őket abban, hogy oktatói munkájuk során módszereik újak és változatosak legyenek. A fejlesztés fontos eleme az elkészült foglalkozástervek gyakorlatban történő kipróbálása, valamint a tesztelés utáni korrekciója is. A program eredményeképpen – jelen kiadványban, valamint az Educatio Nonprofit Kft. honlapján1 – a gyakorlatban kipróbált segédanyagok állnak rendelkezésre a pedagógusképzésben oktató kollégák számára.

A foglalkozástervek (modulok) jellemzői A modul megadott modulsablon szerint készült, 15–20 oldalas foglalkozásterv. A modulleírás alkalmas arra, hogy a pedagógusképzésben oktató kolléga a hallgatók számára saját élményű egyetemi órákat tud tartani. A modulleírás tartalmazza a tanórai tevékenységeket, azok célját – vagyis a kompetenciafejlesztés fókuszait, az azokhoz kapcsolódó módszerek részletes leírását, valamint a szükséges tanári és diákmellékleteket is.

1

http://www.educatio.hu

4

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

A folytatás, hogyan tovább? Jelen programban négy felsőoktatási intézményben valósult meg a modulok kipróbálása, tizenhárom oktató részvételével. Reményeink szerint ezzel a lépéssel egy folyamat indult el, amelyben a kipróbálásban részt nem vett intézményekben pedagógusokat képző oktatók is elkezdik használni ezt a segédanyagot a tanításban. Nagyon pozitív élmény volt és ezúton is köszönjük a tizenhárom oktató részvételét, azt, ahogyan hozzáálltak a modulokhoz, és ahogyan visszajeleztek a modulíróknak, annak érdekében, hogy a szélesebb nyilvánosság elé már a gyakorlatban kipróbált, korrigált modulok kerüljenek. Különlegesen előrevivő és pozitív hangulatú volt az a szakmai együttműködés, amely a program során a közbeszerzésen a pro gram lebonyolítását megnyerő céggel, az Expanzió Humán Tanácsadó Kft.-vel létrejött. 2011. február 10. dr. Czike Bernadett a program szakmai vezetője

5

I. Értékelés

I. Értékelés
A témakörhöz tartozó valamennyi foglalkozásra vonatkozó javaslatok Ajánlott idő: 90 perc (lehetőleg szünet nélkül) Ajánlott létszám:  20-24 fő (5-6 db négyfős kiscsoport, de akár ennél több hallgató is dolgozhat négyfős csoportokban) Szervezési javaslat:  Akár kisebb, akár nagyobb létszámú hallgatói csoporttal dolgozunk, a foglalkozás során négyfős kisebb csoportokra lesz szüksé g. A terem berendezésétől függő módon – előadóterem, fix székek esetében – az egymás előtt/mögött ülő párok dolgozhatnak együtt. Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  Ha alapképzésben vesznek részt tanítványaink, a választható tevékenységeket érdeklődési körük határozhatja meg. Ha jól ismerjük a csoportot, diákjainkat az aktuális céloknak megfelelően sorolhatjuk csoportokba.  Amennyiben különböző életkorral dolgozó pedagógusok továbbképzésére használjuk a modult vagy annak valamelyik részét, értelem szerűen választhatunk az irodalomból. Értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Ennél a modulnál különösen fontos, hogy az abban leírtakat át is éljék a hallgatók, modell legyen számukra.  A folyamatos visszajelzés mellett az egyes részeknél különösen tudatosan kezeljük az önértékelés, egymás értékelésének lehetőségeit is.  Az ellenőrzésnél mi is kitérhetünk a folyamatokra, együttműködésre, s természetesen a tartalomra, alkalmazásra, amit előadnak, leírnak együtt és/vagy önállóan is. A kapcsolódó vizsgához módszertani javaslat, hogy ott a gyakorlatból, akár egy példa elemzéséből kiindulva kelljen számot adni az olvasottakról, megtanultakról, s nem fordítva. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, vastag, színes filctollak, rögzítési lehetőség, amellyel a plakátokat fel lehet tenni a falra, kinyomtatott vagy kivetített anyag a mellékletből, vagy egyéb irodalom, ill. órafelvétel alapján

6

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

A foglalkozás megtartásához, illetve diákok számára ajánlott szakirodalom:  Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek (Pedagógiai értékelés fejezet). Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.  Brassói Sándor – Hunya Márta – Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása http://www.ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle/fejleszto-ertekeles  Csapó Benő: Tudás és iskola. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004.  Értékelés másképpen I. DVD. SuliNova Pedagógiai Alternatívák Központja, 2005.  Fejlesztő értékelés – A tanulást-fejlesztő osztálytermi módszerek a középfokú oktatásban. Országos Közoktatási Intézet, OECD, 2005  Golnhofer Erzsébet: A pedagógiai értékelés. In: Didaktika – elméleti alapok a tanítás tanulásához Szerk.: Falus Iván, Tankönyvkiadó, 2000  Kertesi Gábor: A közoktatási intézmények teljesítményének mérése-értékelése, az iskolák elszámoltathatósága http://oktatas.magyarorszagholnap.hu  Knausz Imre: A tanulók értékelése. In: Intézményvezetés és közoktatási értékelés. Okker Kiadó, Budapest, 2005.  Nádasi Mária – Hunyady Györgyné: Szöveges értékelés, Trezor Kiadó, 2005.  Radó Péter: A fejlesztő értékelés az oktatáspolitika és az oktatásfejlesztés eszközrendszerében. Új Pedagógiai Szemle, 2006. március  Ranschburg Ágnes: Az iskolák értékelési-mérési gyakorlata és a kompetenciák. Új Pedagógiai Szemle 2004. március  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására), szerk.: Fehér Márta, SuliNova, 2005. Értékelés fejezet  Zágon Bertalanné: (szerk.): Értékelés másképpen. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

7

elemzés. hanem mennyiséginek tekintsük. tudatosítás. hogy az értékelés elsőso rban érték keresés. Szeszler Anna Annak tudatosítása. különösen a más szubkultúrában szocializálódottak és a sajátos nevelési igényűek teljesítményének értékelésében fontos annak a szempontnak az érvényesítése. Az értékelés funkcióinak tudatosítása. Képességbeli:  érzelmeink pontos azonosítása.I. az SNI diák gyóg ypedagógusával. Kapcsolódási pontok: A programon belül több témához szorosan kapcsolódik. különösen a módszerek. Valamennyi diák.  empátia. Az értékelés megjelenése a tanulási folyamat egészében. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli: a tanulási képességekben meglévő különbséget ne minőséginek.  probléma.  együttműködést tud kialakítani a más szubkultúrában élő diákok szüleivel is. az élethosszig tartó tanuláshoz való későbbi viszonyukat is. hat és visszahat a teljes folyamatra. 1. hogy az értékelés áthat gyakorlatilag minden(féle) pedagógiai folyamatot. teljesítményét.  kritikai gondolkodás. munkaformák. Értékelés I. miközben csak a „jéghegy csúcsa”.  rugalmasság (a tanulás teljesítmény rendszeres elemzése alapján. Az értékelés pedagógiai szerepe. amely alkalmazásának mikéntje nagymértékben befolyásolja tanítványaink képességeinek fejlődését. következtetések megf ogalmazása. (A magyar és az angol nyelv is ezt fejezi ki: value – evaluation). A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Ki.  kommunikációs készségek. funkciói – dr. mikor és hogyan értékel az iskolában? Korábbi iskolai élmények során végigélt saját tapasztalatok irányított elemzése. miért. kit. 8 . szükség esetén képes az egyéni fejlődés támogatását szóló tervét módosítani).és konfliktuskezelés. pszichológusával is.

 A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.  A legrosszabb élményem az volt. Ráhangolódás.Meghatározó saját Kooperatív ban) a következő mondatkezdéssel: élmények felidézé.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. vagy/és osztálytársai között voltak más kultúrában vagy más szubkultúrában szocializálódott diákok is. amikor… Saját érzések azonoAz élmények felidézése terjedjen ki arra. anyagok (mellékletek) 2’ A téma felvezetése Az értékelés téma feldolgozásának célja. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.sítása ba járt. kapcsolódás a korábbi témákhoz Frontális 8’ Az értékeléssel kapcsolatos saját iskolai élmények felidézése (4 fős csoportok. ha esetleg a hallgató integrált osztál y.tanulás – Páros sével ráhangolódás a szóforgó  A legszívesebben arra emlékszem. amikor… témára. 9 .

Frontális megbeszélés. hanem az iskolai élet legkülönfé Hogyan? lébb mozzanatához kapcsolódhatnak.tanulás – Ketban tőskör Hogyan jelenhet meg az értékelés a tanítás–tanulás teljes folyamatában? Csoportosítás:  Mit? Minél többféle értékelési módszer gyűjtése.Információgyűjtés.tanulás dolkodás pír. szülőnek. elemzése egy új szempontból gésekben való gon. elmélyedés a témá. Kooperatív tása példával és indoklással). ill.I. Kooperatív tanulás – megbeszélés csoportban szóforgóval. osztálytársaknak. amelyek most nem a legmaradan Mikor? dóbb pozitív. negatív élményhez kötődnek. filctoll 10’ 10’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. anyagok (mellékletek) 10’ Kinek szól az értékelés? Nagyobb összefüg. Csoportonként csomagolópapír.Kooperatív Csoportonként csomagolópaA korábban felelevenített élmények összevetése. Értékelés II. a felsorolások összehasonlításával A felsorolások áttekintése közösen (csoportonként egy-egy újabb elem bemuta. Az egymás felé forduló kettős kör külső részében állók mondanak egy példát. fejlesztendő készségek. 10 . filctoll. értelmezése tágabb értelemben.Felsorolás lejegyzése megosztása egy másik pármagáról. más intézménynek stb. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. filctoll azonos csoportokban: Információ  Kinek üzen az adott értékelés? (Várható válaszokra példa: tanulónak ön.) Információkezelés ral  Példák kiegészítése. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. közös plakát kéCsoportonként csomagolópapír.

a tanulási folyamat melyik szakaszában (új anyag feldolgozása. s ez önmagát beteljesítő jóslattá válik. hogy lehetőségeiket alul értékeljük.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben majd továbbhalad a kör.értékek. dolgozat. Csoportosítás megadott szempontok szerint. bíztatás. beszámolók stb. ugyanakkor számoljunk azzal a veszéllyel. írásban.)  Mikor. röpdolgozat. motiváció. szidás. módot. Véleményalkotás Önálló munka Állításokat – értékválasz. egyéb szöveges értékelési módok. összefoglalás. a tudást visszatükröző „termékek” gondolkodás. így folytatva tovább a gyűjtést. tevékenységek köré szerveződve stb. otthon.tartalmazó tás melléklet ki- 10’ Az értékelés funkciói. milyen módszerekkel (szóban. Az újabb szempontok fókuszba állításával az esetekhez kapcsolódó várható módszerek: mosoly (és más nonverbális módok). viselkedések. bizonyos készségek stb. ismétlés. (A szempontok között szerepeljen a metakommunikáció intenzitásának az eltérő volta a különböző szubkultúrákban. gyűjtése)?  Mihez viszonyítunk? (Az SNI és más kultúrában élő gyerekek számára egyrészt lényeges. gyakorlás. órán. 5’ Frontális megbeszélés a csoportban készített plakátok alapján. ekkor a belsők mondanak újabb példát. Állásfoglalás az adott állítások tartalmával kapcsolatban (lásd melléklet) 11 . felelés. hogy relatív fejlődésüket rendszeresen számba v együk.) Az elhangzottak felhasználásával írjanak össze annyi értékelési helyzetet. ellenőrzés)?  Hogyan. amennyi csak eszükbe jut:  Mit értékelünk (tevékenységek. attitűdök. dolgozatok különféle céllal. tetszőlegesen választott szempontok szerint)? Plakátok összehasonlítása szítése strukturált rendezés.

ben az eltérő jelet viselő mellett meg Feltétlenül igaz:+ + áll. végül 4 fős csoportokban – közös meghatározás készítése 12 . fejlesztendő készségek. Értékelés Minden állítás osztása vagy mellett egyet. meggyőz  Igaz: +  Nem igaz: –  Semmiképpen nem igaz: – – Értékelés funkcióinak összegyűjtése a mellékelt állítások felhasználásával Az értékelési funkciók egyeztetése Összehasonlítás.Önálló mindenki a véleményét kifejező jelet magára ragasztja. önér. amelyet ki-ki a ruhájára tesz az általa választott jellel A korábban kiosztott vagy kivetített változat alapján 5’ III. megbeszélése Gondolkodásfejlesztés Egyéni munka. meghatározás írása Fogalomalkotás A foglalkozás lezárása Meghatározások felolvasása. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. köz.beszélés tékelés csoporton belül is Post-it öntapadós papír. értés/elutasítás Papír. –. Papír. érvel. majd Mindenki sétál. Csoportmegönellenőrzés. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. amely megosztja a hallgatókat). ceruza majd párokban. Az új tartalom összefoglalása. anyagok (mellékletek) 10’ Mi az értékelés szerepe? Összegzés. +.I. – – 10’ Egy állítás kiemelése (lehetőleg olyan. ceruza mértékének jelölése: ++.kivetítése.

siker esetén esetleg a jelölés megváltoztatása egy vagy több kategóriával. indoklásuk.  Állítások rangsorolása.  Az értékelés funkcióinak kiemelése.  További állítások megfogalmazása. elmélyü. majd olyanok keresése –sétálással – a csoportban. Pl. összegyűjtése az állítások segítségével. Érvelés párokban. 13 .társaik értékelésre lése Frontális A mellékletben található állításokkal számos. akár differenciált feladatot lehet kezdeményezni. Példák:  Egy állítás kiválasztása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben További kapcsolódó források megjelölése (lásd. irodalomjegyzék) Motiváció a tovább.Önmaguk és gondolásra. egymás meggyőzése.  Állítások csoportosítása. akik legalább egy kategóriával eltérően foglaltak állást.

Az értékelés lényege az információszerzés. +. saját magához viszonyítjuk. A más szubkultúrában szocializálódott diákok esetében a relatív (saját korábbi teljesítményéhet viszonyított) értékelésnek lényeges nagyobb szerepe van. Az önértékelés célja. 9. 23. Az értékelés módot ad a társak fejlődésével való összehasonlításra. Az értékelés objektív mércéhez viszonyít (például: tantervben meghatározott követelmények). szelektál. 3. motivál. Az értékelés lényege. 2. Az értékelésnél az adott tanuló által elért fejlődés mértéke a döntő. Az értékelés szempontja minden tanulónknál azonos. Az értékelés a tanítási és a tanulási folyamat lezárása. 21. hogy adjon a diákoknak. Az értékelés megmutatja. máskor például a helyi tanterv követelményeihez viszonyítunk. 4. ki kell javítania a hibáikat. 6. a kimeneti teljesítmény. Az értékelésnél alkalmanként a diák által elért relatív fejlődést vesszük számba. 20. A szóbeli feleletnél használt osztályozás. 22. Sajátos nevelési igényű diák esetében az értékelés tárgya soha nem lehet a sérülésből következő tünet. hogyan értékeljen másokat. hogy megbecsülje a várt érdemjegyet. 10. mit kell/lehet tenni a jobb eredményért. 15. 18. Az erőfeszítés helyet kap. 7. 17. ezzel segíti az önismeret kialakulását. 19. 16.I. 14. Az értékelés rangsort állít fel a tanulók között. A tanítás egyes (lezáró) szakaszaiban a pedagógus visszajelzést kell. saját korábbi teljesítményéhez. Ahogyan tanítványaink tanulási módszerei sem egyformák. 14 . mint más diákok számára. – – jelekkel véleményedet! 1. 8. Az értékelés /osztályozás során a közös cél eléréséhez viszonyítunk. Az értékelésnél figyelembe vesszük az adott osztály teljesítményszintjét. megjelenik az értékelésben. az értékelésnél is igazodnunk kell a különbözőségekhez. Az értékelés megerősíti a sikert. 11. –. Értékelés Melléklet a foglalkozáshoz Állítások Egyetértésedtől függően jelöld értelemszerűen + +. Az értékelés tájékoztat másokat is a tanuló által elért teljesítményről. az ötfokú skála a mérés eredményét fejezi ki. Az értékelés legfőbb funkciója a tanulói teljesítmény minősítése. Az értékelés mintát ad a tanulónak arra. hogy segítségével nő a tanulás hatékonysága. 5. 13. és ehhez alkalmazkodva egymáshoz viszonyítjuk a tanulóinkat. 12.

2. hogy mikor melyik értékelési formát választjuk – beleértve a más szubkultúrában szocializálódott és a sajátos nevelési igényű diákok szempontjait is. tudatosítás.  kritikai gondolkodás.  empátia. lehetőségek elemzése.  kommunikációs készségek. A fejlesztő értékelés pedagógiai súlya. szükség esetén képes az egyéni fejlődés támogatását szóló tervét módosítani).  rugalmasság (a tanulás teljesítmény rendszeres elemzése alapján. pszichológusával is. Kapcsolódási pontok: Kapcsolódás a differenciáló pedagógiához (tanulók diagnosztizálása az iskolakezdés szakaszában).  együttműködést tud kialakítani a más szubkultúrában élő diákok szüleivel is. Képességbeli:  érzelmeink pontos azonosítása.és konfliktuskezelés. Pszichológia 15 . illetve a fejlesztő értékelések közötti különbség felismerése. hanem mennyiséginek tekintsük. Korábbi iskolai élmények során végigélt saját tapasztalatok irányított elemzése az osztályzatokkal tö rténő értékelés esetén. A tanulók értékelésének fajtái – dr. tudatosítása. A minősítő értékelés megjelenése a tanulási folyamat során – példák elemzésén keresztül.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I.  probléma. az SNI diák gyógyp edagógusával. a minősítő. elemzése. Szeszler Anna A hallgatók által eddig diákként átélt és ismert értékelési formák tudatos elemzése pedagógusszemmel. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Mitől függ. A diagnosztikus. elemzés. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli: a tanulási képességekben meglévő különbséget ne minőséginek.

fejlesztendő készségek. hogy… A leírtak összevetése. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. megbeszélése Gyűjtés: önál.zet/papír. 16 . a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Jegyzetfülóan jegyzetel.I. mert…  A vizsgának az az előnye. anyagok (mellékletek) 2-3’ 10’ A téma felvezetése Az elmúlt alkalommal összegyűjtött személyes tapasztalatokra visszaemlékezve Ráhangolódás. hogy…  A teljesítmény relatív értékelésének az az előnye és az a veszélye. Ráhangolódás. íróve eszköz Megbeszélés: párokban szóforgóval  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. sajátmegkezdett mondatok befejezése önállóan. írásban (2-2 perc): élmény bevonása  Az osztályozás azért fontos. Értékelés Foglalkozásvázlat I.

ismerése és csoporCsoporttagok feladatai: minden csoporttag az adott szempontból . anyagok (mellékletek) 10’ Az értékelés fajtái. A fejlesztő értékelés sajátosságai („B” szöveg) viszonyítás. Információ feldolgozása forráselemzés. szövegelemzés segítségével (felhasználható szövegkiemelé. rögzítik következtetéseiket Csoportonként csomagolópapír. A minősítő értékelések sajátosságai („A” szöveg) 4. 2.tosítása fajtáik szerint végiggondolja az értékelés adott fajtáját. 17 .A cél–tartalom módlesztő értékelések sajátosságai) szer és ezek összefüggése Szakértői csoport: az azonos szemponttal dolgozók elhagyva saját csoportjukat – összeülnek.Lényegkiemelés portban. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. filctoll D1 melléklet Jegyzetelés eszközei 15’ 10’ A témára vonatkozó legfontosabb információk megfogalmazása szakértői cso. tudatosí3.Az értékelések megsek a mellékletben).önállóan . megbeszélik. Melyek lehetnek a fejlesztő értékelés előnyei és nehézségei? („B” szöveg) Kooperatív tanulás – Szakértői mozaik módszer Csoportonként csomagolópapír. (Minősítő és fej.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. Melyek lehetnek az osztályozással történő minősítő értékelés előnyei és tás hátrányai? („A” szöveg) 1. felkészülés ezek továbbadására Visszatérve saját csoportjuk tagjaival megosztják a tanultakat. filctoll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

Minden csoporttag kiválaszt ismerete a tanulási folyamatra? (vagy kihúz) egy Melyik értékelést milyen a gyakorisággal használjuk. minősítése) Kooperatív tanulás – Háromlépcsős interjú Egy-egy pár dolgozik két különböző fajta diagnosztikus értékelésen A kérdések és válaszok meghallgatása. megválaszolja saját szavai Hogyan befolyásolja az életkor az értékelési fajta megválasztását? val  Hogyan befolyásolja a tanulási folyamat adott szakaszának célja az értékelési fajta megválasztását? 18 . pár: témazáró értékelések (Záró dolgozatok. majd egy csoporttag által a válaszok értékeinek kiemelése D2. röpdolgozatok stb. osztályozása. vagy új csoport/osztály esetén) zés? Kinek szól? 2. pár: diagnosztikus értékelés (A gyerekek megismerése az iskolába lépéskor a diagnosztikus értékelés után a visszajeltanév elején. esetleg kivetítve 10’ Válaszok megfogalmazása – adott kérdésekre: Összefüggések kere Hogyan hatnak a követelmények és a várható értékelési mód előzetes sése. miért? egy kérdést.I. Értékelés 10’ Az értékelés jellegzetes alkalmai: Hogyan történjen a 1. melléklet kérdései külön kártyákon vagy egy lapon.

és ellenőrzés villámkártya párokban A minősítő. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 19 . D3 melléklet – tása.Tudatos alkalmazás galmazása Egyéni munka. majd értékelése párokban 5’ Fejlesztő (formatív) értékelés Külső értékelés Belső értékelés Minősítő (szummatív) értékelés 5’ Példák meghallgatása.Az elméleti ismere.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. Az új tartalom összefoglalása. anyagok (mellékletek) 10’ A számokkal jelölt értékelési fajták és a betűkkel jelölt meghatározások párosí. fejlesztendő készségek. fejlesztő. majd indoklás párokban tek rögzítése majd indoklás feladatlap. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. összegzés A következő alkalomra ajánlott olvasmányok Frontális zárás  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. külső és belső értékelési formákra egy-egy példa megfo.Önálló munka.

Bár ebben nincs egyetértés a szakmán belül. Ez az értékelési mód hazánkban – hagyományai ellenére – meglehetősen szokatlan. A teljesítmény minőségét általában osztályzatban fejezik ki. A fejlesztő értékelést a kutatók a következőkben határozták meg: a tanítás során. a továbbtanulásra is döntő hatással van. fejlesztése. Értékelés Mellékletek a foglalkozáshoz D1 „A” szöveg A minősítő értékelést mindannyian ismerjük. holott a későbbi életpályára. annak minőségére nézve. hogy egy adott. a munkaközösség. szöveges értékeléssel. a javítási lehetőségek számbavétele. osztálytermi szituációban gyakran és interaktívan alkalmazott értékelési mód. Egy 1998-as kutatás azt állapítja meg. és kidolgozzák a kettő különbségének növelésére irá- 20 . Minősítő értékelés a félévi vagy év végi bizonyítvány még akkor is. alacsonyabb korosztályok esetében különböző jutalmakkal. megtapasztaltuk diákként. amelynek eredményeként osztályzat születik. rangsorol. mégis úgy tűnik. bizonyos esetekben komoly inkoherencia mutatható ki a különböző értékelési módok elnevezésének és elemeinek használatában. „B” szöveg A fejlesztő értékelés meghatározására még nem született konszenzus sem itthon. hogy a hazai közoktatási rendszer elsősorban a minősítő (szummatív) értékelésre épül. fejlődésének lehetőségeiről. Ennek okai összetettek. ösztönzőkkel. Sokszor a magatartási és motivációs problémák kezelésére is alkalmazzák. hogy a minősítő értékelés hagyományosan a tanítási folyamat kemé ny magja. Az osztályzatok révén sokszor olyan információt ad a teljesítményről. Célja nem a minősítés. kialakítják az egymást követő teljesítmények mérésének és összehasonlításának módszereit. Azt mutatja meg. az eredmény nem befolyásolja a tanítási stratégiákat. a tanulási folyamat – a tanuló – segítése. az iskolavezetés által kezdeményeze tt módon és az általuk készített) mérőeszközökkel történik. sem külföldön. hogy akkor beszélhetünk formatív (fejlesztő) értékelésről. hanem a részfolyamatokat. a tanuló számára nyújt visszajelzést erősségeiről és hiányosságairól. Célja mindenképp az. A tanár megítéli a teljesítményt. Ennek általában nincsenek következményei a pedagógiai munkára. ha a diagnosztikus értékelés szerepét és funkcióját is bevonjuk az elemzésbe. hanem mutasson rá azokra a lehetőségekre. ne ítélje meg (különösen ne ítélje el) az eddigi munkát. Számos ponton azonban fogalmi és elemzési keveredés.I. Különösen igaz ez. am elyekkel a tanulási folyamat eredményesebbé válhat. kívánatos szin thez képest hogyan teljesít valaki. ami elsősorban a külvilág számára fontos. szülőként. Csak nagy beleérző képességgel nevezhető fejlesztő értékelésnek az az eljárás. Tény. és nem annak (a benne foglalt eljárásnak) a javíthatóságára ad javaslatokat. hogy a diák eredményesebb tanulását segítse. illetve amely nem egy-egy konkrét munka/szereplés konkrét pozitív vonásait emeli ki. folyamatosan gyűjtik az információt a tanulói teljesítmények alakulásáról. Ez a mérés általában belső (a tanár. a tudás bizonyos elemeit értékeli. meghatározó tényezője. Ez az értékelési mód nem a tudás egészét. ha meghatározzák a tanulói teljesítmények kívánatos szintjét (meghatározzák a konkrét célokat). ha szöveges. tanárként. hanem a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. inkább az alternatív iskolák pedagógiai gyakorlatára jellemző.

mint a minősítő. Ennek megf elelően a fejlesztő értékelés egyik nagy előnye. 3. ha a tanítási-tanulási folyamatban valamilyen hibát észlel. 2005 D2 Kérdések valamennyi csoport (egy-egy tagja) számára 1. A tanuló fejlődését. Tipikus diagnosztikai mérés az új iskolába. egyéni haladását értékeli. és ehhez igazítsa a tanítást. ahogyan közös szemléletüket kialakítják.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben nyuló eljárásokat. Brassói Sándor – Hunya Márta – Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása. hiszen a diákok önfejlesztésére. tanítási és tanulási stratégiák) személyre szabjuk. hiányosságait. 4. azoknak a konkrét lépéseknek. A diagnosztikus mérés ritkább. és ezt fel akarja tárni. 7. céljuk a folyamat eredményesebbé tétele. illetve az elér t sikereket jelzi vissza. 6. Szükségszerű. hogy rugalmas kölcsönhatásban van a tanítási és tanulási stratégiákkal. Erre nem vagy nem feltétlenül adnak osztályzatot. miért? Hogyan befolyásolja a tanulási folyamat adott szakaszának célja az értékelési fajta megválasztását? Hogyan befolyásolja tanítványaink életkora az értékelési fajta megválasztását? Hogyan befolyásolja az értékelés fajtájának megválasztását a sajátos nevelési igény? Hogyan befolyásolja az értékelés fajtájának megválasztását a más szubkultúrában élés ténye? Mi következik a roma diákjainknak szóló metakommunikáció módjára a Békési Ágnestől vett szövegrészletből? 21 . bár ő is végezhet ilyen mérést. A fejlesztő értékelés másik nagy előnye. Különösen erős a jelentősége – főként a más szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára – a tanulási motiváció szempontjából. Linda Allal és Mottiner Lopez különös nyomatékot ad ebben a definícióban a tanulási folyamat szervezésének. differenciál juk. Arra szolgál. feltárja a tanulócsoport (ri tkábban a tanuló) előismereteit. hogy magát a tanulási folyamatot segíti. hogy megállapítsa a tanuló fejlődését és tanulási szükségleteit. énképére. Ettől eltérő logikai alapon való felosztásból következik a – leginkább a fejlesztő értékeléssel rokon – relatív értékelés a diák teljesítményének saját korábbi teljesítményéhez viszonyított értékelése. önértékelésére is hat. Új Pedagógiai Szemle. a kudarcait. hogy az eddig rendszerszinten kezelt elemeket (tanterv. ha a tanuló előre ismeri a követelményeket és a várható értékelési módot? Melyik fajta értékelést milyen a gyakorisággal használjuk. Hogyan hat a tanulási folyamatra. amelyeket a tanárok és a tanulók a teljesítmény minőségének fokozására tesznek. formálja. mert általában nem is azt méri. hogy a pedagógiai folyamatot eredményesebbé tegye. az oktatásirányításnak) szól. A fejlesztő értékelés ebből a tanulást támogatja. Az értékelés lényege valóban maga a fejlesztés. 5. nem a diáknak és a szülőnek. A belső diagnosztikai mérések a tanítási (tanulási) folyamat adott szintjén való beavatkozást teszik lehetővé. iskolafokozatra belépő tanulók hozott tudását felmérő dolgozat. A fejlesztő értékelés tehát arra szolgál. amit az adott osztályban a mérést végző tanár tanított. a visszajelzés elsősorban a tanárnak (az iskolának. 2.

típusai Pedagógiai értékelés: a pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelentésének elmélete és gyakorlata. Szummatív értékelés Meghatározások A a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. B olyan értékelési eljárás. Diagnosztikus értékelés 5. amelyben a tanulók teljesítményeit a tanulási követelményekből kiindulva. Értékelés D3 Fogalmak és meghatározások párosítása villámkártyához Fogalmak 1. az induló tudásállapothoz. azokhoz viszonyítva határozzák meg Források a foglalkozáshoz (tanár számára) A pedagógiai értékelés fogalma. valamint a kitőzött tanulási célokhoz való viszonyítása 2. célja az elért tudásállapot rögzítése. Kritériumorientált értékelés 22 . célja a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. Formatív értékelés 6. Pedagógiai értékelés 4. célja a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. amelyben a tanulók teljesítményeit egy kiválasztott populáció teljesítményének átlagához (norma) viszonyítják E a tanár tájékoztatását szolgálja valamely nagyobb tartalmi-tematikus egység tanításának megkezdése előtt. Normaorientált értékelés 3. Formatív értékelés: a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. célja a tanuló előzetes tudásának feltárása C a pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelentésének elmélete és gyakorlata F a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak a befejezésekor alkalmazzák. amely lehetővé teszi a javítást és a pótlást D olyan értékelési eljárás. célja a tanuló előzetes tudásának feltárása.I. Diagnosztikus értékelés: a tanár tájékoztatását szolgálja valamely nagyobb tartalmi-tematikus egység tanításának megkezdése előtt. funkciói. amely lehetővé teszi a javítást és a pótlást.

hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti. 23 . 2008. hanem mennyiséginek tekinti. részlet A sajátos nevelési igényű gyerekek/diákok számára szükséges kompetencia konkrét szintjén. különös tekintettel a sajátos nevelési igényű diákokra (Kézirat. amelyben a tanulók teljesítményeit a tanulási követelményekből kiindulva. A tanuló emocionális függőségét nem kihasználhatónak.  nemeket a keresztnév alapján esetleg nem tudja azonosítani. autisztikus.  PZ: pszichés fejlődési zavarral küzdő gyerek/diák MŰVELTSÉG HS A tanulási képességekben meglévő küFantázia.  HS: hallássérült. a sérülés jellegétől függő.  AT: autista. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti Tudja.  MK: mozgáskorlátozott TAK ATTITŰD KÉPESSÉG  BF: beszédfogyatékos. hogy a tanulásban akadályozottak nehezen kezelik a változásokat. Tudja. Kritériumorientált értékelés: olyan értékelési eljárás. T1. különösen fontos elemek Rövidítések:  TAK: tanulásban akadályozott. D4 Kereszty Zsuzsa: Pedagógus-kompetenciák. kezdeményezőképesség lönbségeket nem minőséginek. nem kihasználhatónak. azokhoz viszonyítva határozzák meg. valamint a kitőzött tanulási célokhoz való viszonyítása. Normaorientált értékelés: olyan értékelési eljárás. az induló tudásállapothoz. A tanuló emocionális és instrumentális Gazdag.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Szummatív értékelés: a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak a befejezésekor alkalmazzák. célja az elért tudásállapot rögzítése. hogy  tanuló vágyainak teljesülési idejét célszerű fokozatosan növelni.  LS: látássérült. árnyalt metakommunikáció függőségét. amelyben a tanulók teljesítményeit egy kiválasztott populáció teljesítményének átlagához (norma) viszonyítják.

Készség az autizmus természetével való ismerkedésre. hanem inkább humorosnak fogjuk fel. Beállítódás arra. MK BF AT A látható világban. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti. hanem tünetnek tekinti. az idő megfelelő strukturálásával és vizuális eszközökkel segíthet. Türelem. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti. Tudja. Fejlett kommunikációs képességek.I. vele teherbíró személyes kapcsolatot kialakítani. Fontos annak ismerete. A tanuló emocionális és instrumentális függőségét. aktivitási terébe és nem külön célszerű ültetni.  őleg a gyerek beszédértésének fokát kell ismernie. Értékelés LS ATTITŰD KÉPESSÉG MŰVELTSÉG A tanuló emocionális függőségét nem kihasználhatónak. idegesítőnek. szimmetrizáló kapcsolat kialakítására 24 .  tér. Tudja.  gyerek a vele együtt létrehozott szabályokat tartja be leginkább. Képes intenzív személyes. a BF tanuló aktuális nyelvi fejlettségéhez való igazodás képessége. nem kihasználhatónak. hogy a gyereket a  edagógus ún. illetve az egyes ép személyiségvonásokat meglátni A pedagógus nyelvi és metakommunikációs képességeinek fejlett volta. hogy a BF tanuló családja korlátozott vagy kidolgozott nyelvi kódot használ. hogy az AT tanuló:  ülönböző területeken rendkívül eltérő mértékben lehet fejlett. Empátia. hogy a tanuló furcsaságait ne sértőnek. társas helyzetekben nehezen tájékozódó LS-tanítványa számára képes „biztos ponttá” válni. Elfogulatlanság: az esetleg torz külső mögött képes az ép személyiséget. A verbális és az értelmi képességeket megkülönbözteti egymástól. hogy minél nagyobb eséllyel értse őt a gyerek. PZ A gyerek viselkedését nem sértésnek.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 25 .

szinte láthatatlanná tevő csendes jelenlét tehát. Igénylik az egyértelmű. amíg én nem vallo ttam színt. úgy hiszik. Különösen az interjúk vége felé dominált ez a stílus. valami érdekeset fedeztem föl. a véleményemet tudakolják. segítséget igényel. kiprovokálták az elism erésemet vagy a fölháborodásomat. Csak egy pillanatra. hogy a muzsikus társadalom érintkezési stílusa sokkal nagyobb em ocionális töltésű.és érzelemnyilvánítás Ennek hiányában nem csak udvariatlannak. Az interakciókban követelmény a szoros szemkontaktus a vélemény. Nem cigány környezetben gyakran tapas ztaltam. Mozdulatában sem szemrehányás. Bevezetés. hogy itt most visszakérdeznek. Azt hitte.) 26 . nem pedig a bizalmaskodás jele. Egymás megérintése és a szorosabb testi közelség is a bizalom és a tisztelet. Egyszerűen nem tudta elképzelni. hogy ha vele beszélgetek. hanem egyszerűen kevéssé érdeklődőnek tartják a partnert. kivártak a mosolyomat vagy a csodálkozásomat. Kicsit fárasztó volt ugyanis a már másfél órája tartó intenzív szemkontaktus.” (Békési: Muzsikusok. Értékelés Békési Ágnes szociológus cigányokkal készített interjúk tapasztalatairól beszél „Itt kell megemlítenem. sem irónia nem volt. hogy interjúalanyaim a föltett kérdésen elgondolkozva magukba merülnek. (Egy alkalommal a beszélgetés második órájába szemem pihentetendő a velem szemben ülő muzsikus a háta mögött lévő drapériát szemléltem. s én mintegy „tabula rasa” ülök velük szemben. mint az a nem-cigány környezetben megszokott és elvárt. nem a szemébe nézek. magasabb hőfokú. s nem érik be a kitérő válasszal. (Részlet) Pont Kiadó 2003. ezúttal akadályozta volna a partner megnyilvánulásait. amihez eddigi munkáim során szoktam. általában az intenzív jelenlétet. mellőzöttségekről. de jobban felkészültem arra. szembetűnő m etakommunikációt. A ritkán föltett. A férfi abban a pill anatban oldalt hajolt. lebegtetett kérdéseket alkalmaztam. egy idő után válaszukat szinte önmaguknak fogalmazzák meg. amikor cigányságukról szóltak.I. nem várnak tőlem különösebb reakciót. hogy jobban láthassam. Muzsikus megkérdezetteim kivétel nélkül hozzám beszéltek. Addig nem folytatódott a beszélgetés.) … Az a fajta. amit nézek. beszámoltak megaláztatásokról. unatkozik vagy valamilyen problémája van.

segítő. hogy a tanulásirányítási folyamat módszerei hogyan függnek össze az értékelési módszerek megválasztásával. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Hogyan befolyásolja az értékelés módja tanítványaink személyiségfejlődését. 3. középiskola. átlátható. A hallgatók tanulmányaihoz alkalmazkodó életkori csoportok (iskolai kezdőszakasz. a tanuláshoz. Megértetni. A fejlesztő értékeléssel szemben támasztott követelmények.) fejlesztő értékelésinek elemzése. elemzése. megértése. Szeszler Anna Módszer tár növelése a szöveges fejlesztő értékeléshez. szüleihez. tanárához. a környező világhoz? Mások által használt „jó gyakorlatok” megismerése. kritikai értékelése (ese telemzések) Rendszerben való gondolkodás segítése: a fejlesztő értékelés helye és szerepe a tanulásirányítási folyamat egészében A kompetenciafejlesztés fókuszai: Információkezelés Problémakezelés Empátia.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. általános iskola középszakasz. A fejlesztő értékelés – dr. viszonyát társaihoz. konfliktuskezelés Kommunikációs készségek/verbális kompetencia 27 . hogyan lehet az értékelés következetes.

Csoportmunka hasonlító elemzés Kupac tanács II. 2005) Ismérvek gyűj. (Fejlesztő értékelés. interaktív módszerekkel történő értékelése. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Ráhangolódás tosságaira. adott szempontok szerinti Felfedeztetni a fej. A fejlesztő értékelés a fejlődés és a megértés gyakori. anyagok (mellékletek) 10’ Iskolai írásos fejlesztő értékelések megismerése. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. majd ellenőrzés csoportokon belül alkotott párokban.ahol mindenki munkák és  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. szóforgóval 5’ A megfogalmazottak összehasonlítása a minősítő értékeléssel csoporton belül Ellentétpárok megfogalmazása gondolkodás. egyénre alkalmazott.Csoportmunka. fejlesztendő készségek. Javított tanulói elemzése lesztő értékelés ele. meghatá. össze.lehetőség rozás leírása önállóan. meghatározás készítése saját szavakkal. fejlesztendő készségek. stb.I. amely lehetővé teszi a pedagógus számára a felismert tanulói igényekhez alkalmazkodó módszerek használatát. anyagok (mellékletek) 2– 3’ 10’ A téma felvezetése Kapcsolódás az előző alkalomhoz: visszaemlékezés a fejlesztő értékelés sajá. a továbblépés útjának kommunikáció megmutatásával segíti a készségek fejlesztését.Jegyzetelési tése. 28 . OEDC. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ösztönöz. személyes. Lényegkiemelés Például: segíti a fejlesztés megtervezését. Ráhangolódás. Értékelés Foglalkozásvázlat I.

sonlítás. az értékelés? Tapasztalatok megbeszélése a csoportok kérdéseinek segítségével. Lauder. vagy kivetíthető fólia) filctoll Ajánlott órarészletek a mellékletben. Megfigyelés lényegÖnértékelés és társértékelés szerepe. Csoportonként csomagolópapír. További differenciálási szempont lehet az életkor. ványban. Csomagolópapír. stílus. majd bizonyít tudásszintre vonatkozó konkrét megfogalmazások. majd órarészlet (vázlat) megtekintése Megbeszélés csoportokban.kiemelés. plakát készítése Frontális meg- 29 . hogyan függ össze amely segíti az alkalmazott tanulásirányítási módszerek és az érékelési mód az óra tervezése és összefüggésének indoklását. a tartalom/műveltségterület/az iskola sajátos jellege bizonyítványok:  Kisiskolások esetén: Waldorf. mindkét elemzésből elvégez egyet. empátia (gyereAzonos feladatot végeznek szöveges bizonyítványok elemzésével (szempontok kek. Egyéni. következtetések megosztása a csoport tagjaival Tanítási órarészlet elemzése az alkalmazott tanulásirányítási módszerek és az Tananyag tanítása értékelés módszereinek párhuzamos elemzésével közös tapasztalás alapján tanulásközpontú megközelítéssel. személyesség.  Középiskolás korosztály: Politechnikum. (esetleg számítógép. mind a szülő ért. lehetőségei és módszerei a fejlesztő értéke. szülők). Lauder. AKG.  fejlődési lehetőségre vonatkozó javaslatok. érvelés Saját megfigyelések. Három fontos kérdés megfogalmazása a látott/olvasott órával kapcsolatban. komfentebb) munikáció. mind a gyerek. filctoll 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ Saját megfigyelések. majd csoportmunka – mozaik módszerrel Frontális előkészítés. Winkler Márta.  hangvétel. amelyet  egyénhez való igazodás. összehalés során. következtetések megosztása a csoport tagjaival Megismerés.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A csoporton belül a csoporttagok felosztják a 4 különböző szempontot a forrás meit a tanulók értéelemzéséhez: kelt írásos munkáiban. elemzés.

Az új tartalom összefoglalása. anyagok (mellékletek) 10’ Az egyik elemzésre került értékelés/bizonyítvány átadásának és fogadásának empátia elképzelése. Vajon mit mond a pedagógus. a gyerek. a szülő. eljátszása.I. fejlesztendő készségek. Értékelés beszélés III. 5 perc után szerepcserével segíthetünk. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Frontális megbeszélés Választható egyéni és/vagy pármunka 3’ 2’ A helyzetgyakorlat tapasztalatainak közös tapasztalatai Otthoni feladat előkészítése: Egy választott területen foglalkozásterv készítése módszerekkel és értékeléssel 30 . Maradjon 2–3 perc a játék értékelésére is.A megfigyelések ez hogyan hat a másikra? alkalmazása. Szerepjáték csoportban Szerepkártyák: Tanuló. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A megfigyelő szülő és megfelelős az idő figyelő figyeléséért is. tanár. s mind.

 Óravázlatok.hu/cikkek/kooperativ/kooperativ-oravazlat-_3_-osztaly-nyelvtan-ora  Órarészlet megtekintése filmről együtt.eoldal. a vázlat kiegészítése az értékelés módszereivel http://www. 31 . esetelemzések könyvből. vagy középiskolás tanulmányok alapján.didactic.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Melléklet a foglalkozáshoz Javaslatok az óraelemzésekhez  Nyelvtanóra elemzése.

Tanárok értékelése – Fehér Márta    a hallgatók felkészüljenek tanári munkájuk értékelésének fogadására. időfelelős. eszközfelelős). gondolják végig a külső és belső elvárások közti különbségeket és saját preferenciáikat. ami velem történik) Kritikai gondolkodás Kommunikációs készségek: véleményalkotás. belső kontroll (hit abban. szempontjait. kudarc-tűrés. vitakészség Problémakezelés: problémaazonosítás. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. saját vélemény kialakítása a témákkal kapcsolatban Érzelmek kezelése: siker-kezelés. módszerek):  kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. megismerjék az értékelések formáit. kitartás Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. Értékelés I. 32 . témafelelős. problémamegoldás Konfliktuskezelés A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai:          Kapcsolódási pontok: Modulokhoz:  A fejlesztő értékelés  Intézmény értékelése Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani.  az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. reális célkitűzés. munkaformák. szóvivő. 4. A tanárok értékelése – források és területek összegyűjtése Ismerkedés a tanári értékelés módjaival.I. hogy tehetek arról.

SuliNova. Pedagógusképzés.: Papp Ágnes. szerk. 2004/2. hogy alkalmassá váljon 5-6 db.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér.  Kósáné Ormai Vera–Horányi Annabella: Mi. teremelrendezés. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására).  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában).: Fehér Márta. színes filctollak  gyurmaragasztó. 33 . 2006. valamint arra is. 2005. SuliNova.  Király Zsolt: A középiskolai tanári teljesítmény vizsgálata (Egy lehetséges értékelési rendszer tervezete). Flaccus. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. pedagógusok. amelyet úgy rendezzünk be. hogy a hallgatók körbe üljenek. szerk. teremigény: a foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. 2006. 4 fős csoport munkájához.

lényegi felidézése magyarázat. 34 . ek maradnak”  A másik feladat azoknak a tevékenységeknek. anyagok (mellékletek) 10’ A résztvevők körben ülnek. akiktől a tanárok értékelése származhat. lata. módszer amelyeket az iskolákban értékelnek. Az új tartalom feldolgozása Idő * 10’ Tevékenységek Tevékenység célja.T1 – A háttérelemeinek adás – tanári ismeretek vázA tanár röviden összefoglalja a fejlesztő értékelés alapfogalmait. Frontális módCsomagolópapírok. lényegét. területeknek a gyűjtése. „egy  Az egyik feladat azoknak a forrásoknak (pl. fejlesztendő készségek. hogyan hat rájuk a másoktól kapott értékelés. kritika Beszélgető kör II. diákok stb. fejlesztendő készségek.Kópéláda portalakítás Milyen forrásokból származhat a tanárok értékelése és milyen tanári tevéken y. színes filctollak gyurmaragasztó 20’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. hogy személyesen hogyan Ráhangolás a témára fogadják. Elő. Ráhangolódás. és arról beszélgetnek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a többiaz összegyűjtése. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. összefogadásában a fejlesztő értékelést elsősorban a tanárok értékelésére vonatkoztatja lalása Kooperatív Véletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 csoport alakul tanulás – cso. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.A tanárok értékelése Kooperatív ségeket értékelnek az iskolákban? – források és terüle.I.tanulás – megtek összegyűjtése beszélés a cso2-2 csoport azonos feladatot kap: portban. vastag. Értékelés Foglalkozásvázlat I.) megy. anyagok (mellékletek) A fejlesztő értékelés A fejlesztő értékelés Frontális elő. iskolavezetés.

gasztó. Kooperatív tanulás – a szövegek feldolgozása. hogy csoportonként egy-egy hallgató helyet cserél a másik csoport egy tagjával. Mindegyik csoport más-más témát húz: saját vélemény kiA) Önértékelés a tanári munkában. a kollégák értékelik a tanár szakmai-módszertani fel. A csoportok feladata. gyurmarais. a szülők elégedettsége. A csoportok saját témájuk feldolgozásához segédanyagokat kapnak. C). válaszoljanak arra a kérdésre. Frontális mertetés Csomagolópapírok. A kész tervezeteket a 2-2 azonos témával foglalkozó csoport bemutatja egymásnak úgy. B). A csoportmunka végeztével a csoportok beszámolnak. készültségét. 35 . megvalósítása? A csoportok feldolgozott témájukról összefoglaló plakátot készítenek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A csoportok a gyűjtőmunkát plakátokon összegzik. vastag. B) Az iskolavezetés. hogy viszonyuljanak az olvasottakhoz és alakítsák ki saját álláspontjukat.alakítása a témákkal kapcsolatban. Ezek a szövegek különböző iskolákban használt dokumentumok. 35’ szer. D1 – se– olvasás gédanyagok csoportonként. A visszatérő csoporttagok beszámolnak a látottakról. C) A szülői értékelés. amelyek a csoporttagok közös gondolkodásának kiindulópontjaiként szolgálhatnak. D) csoport Ismerkedés a tanári értékelés módjaival. A korábban alakított négy csoport dolgozik tovább: A). D) A diákok értékelik tanáraikat. megbeszélés. színes filctollak. leghatékonyabb formája. A közös eredményeket az együtt dolgozó csoportok ismertetik az összes résztvevővel. hogy mi a különböző értékelések ideális tartalma. összevetik a másik csoport megoldásait saját megoldásaikkal. Egyéni munka T2.

Az új tartalom összefoglalása. Aki akarja.A foglalkozás lezá. A hallgatók körben ülnek. – listakészítés. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. írószer. dolása. rása 10’ 36 . fejlesztendő készségek. élményszerű átgonMinden hallgató preferencialistát készít önmagának. megoszthatja a többiekkel listájának leg.I. milyen értékeket akarok képviselni a A foglalkozáson Egyéni munka Papír. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Értékelés III. tanári munkámban? tanultak elmélyítése.Beszélgető kör fontosabb tételeit. anyagok (mellékletek) 5’ Milyen elvárásoknak akarok megfelelni.

)  A fejlesztő értékelés fogalmát 1971-ben vezette be először Bloom.” A fejlesztő értékelés elősegíti „a tanulói teljesítmény szintjének az emelését. a tanulás méltányosabbá tételét és a tanulási készségek fejlődését. hogy válaszokat keressen. amelynek célja a tanulási igények meghatározása és a tanítás azokhoz igazítása. segít a hiányosságok. problémák leküzdésében  épít az önértékelésre. Kialakul az a képessége. gondol végig egy új anyagot. hogy irányt mutasson a tanulás megtanulásához szükséges egyéni készségek kialakításához (melyeket néha metakognitív stratégiáknak is neveznek). 23. hogyan tanul meg. stratégiákat dolgozzon ki még ismeretlen. old.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A fejlesztő értékelés A háttérismeretek vázlata. összefoglalása Az értékelés fajtái lehetnek:  diagnosztikus (információ az aktuális tudásszintről)  formatív (más néven: fejlesztő)  szummatív (más néven: minősítő) Az értékelés viszonyítási alapja lehet:  kritériumra (kimeneti követelményre) orientált  normára orientált (összehasonlító teljesítménymérés)  individuális (az egyén önmagához mért fejlődése) A fejlesztő értékelés fogalma (a tanári magyarázatban az alábbiak lefordítandók a pedagógus munkájára):  „A fejlesztő értékelés a tanulók fejlődésének és tudásának gyakori. azok szervezése  Adminisztráció (haladási napló. megoldandó problémákra. jegyek. A fejlesztő értékelés néhány kiemelten fontos jellemzője:  a továbblépési utat is mutatja a tanulásban-tanításban  személyes munka stratégia kialakításában is segít  felébreszti és fenntartja a motivációt. D1 – A tanárok értékelése Segédanyagok csoportonként A) Önértékelés a tanári munkában Szempontok az önértékeléshez:  Szakmai és pedagógiai nevelőmunka értékelése tanulócsoportonként  Osztályfőnöki tevékenység  A szakmai munkacsoport (munkaközösség) munkájában való részvétel  Iskolai és a munkacsoport által szervezett rendezvényeken való részvétel. önreflexióra T2.  A „metakogníció” azt jelenti.” (Fejlesztő értékelés. hogy az ember tudatában van annak. Helyenként a „gondolkodásról való gondolkodásként” is utalnak rá.  A fejlesztő értékelés célja végső soron az. interaktív módon történő értékelését jelenti. OKI. 2005. Hastings és Maddaus. értékelők beírása) 37 . A tanuló elsajátítja a tanulás nyelvét és eszközrendszerét.

A tanulásszervezési formák típusai. táblavázlat). Az alkalmazott tanulási eszközök sokszínűsége és a tanulási célok összhangja. előadói kommunikáció eszközei (prezentáció . Tantárgyi (munkacsoport által kidolgozott szempontrendszer alapján). IKT stb. Értékelés       Pontosság – határidők betartása Milyen haladást értél el az előző időszak végén meghatározott fejlesztési területeken? Miben vagy jó és miben kellene fejlődnöd a munkáddal kapcsolatban? A fejlesztendő területen hogyan tudnál előrelépni. A tanár képes segítő csapattagként irányítani a diákok munkáját. milyen segítséget igényelsz? Milyen tőled független körülmény akadályoz a munkád színvonalas elvégzésében? Véleményed szerint az iskola egészének működésében mely területeken lenne leginkább szükség javulásra?  Milyen képességed.I. eredményessége. Konstruktivitás. Segítő értékelési formák alkalmazása. Pontos időkezelés (órakezdés. a tanóra íve. időgazdálkodás. A gyerekek erősségeinek megfelelően. segédanyagok. a tanárral) Szerep (a tanulási folyamat katalizátora. Ráhangolás.) Munkafegyelem. a kollégák értékelik a tanár szakmai-módszertani felkészültségét Szempontok a szakmai–módszertani munka értékeléséhez Megfigyelt terület Megfigyelési szempontok Magyarázat Az alkalmazott tanulásszervezési módok és tanulási célok összhangja. A szóbeli kommunikáció stílusa. szociális és tanulási kompetenciák fejlesztése. A fejlődési szintnek megfelelően. Tanulásszervezés (frontális. munkalégkör Kompetenciák fejlődése Tanulók Együttműködés (egymással. partneri viszony. fenntartása. képzettséged. eszköz és módszer) Értékelés Támogató jelleg 38 .) Tanulás Tanulási környezet (taneszközök. kutatómunka stb. Kölcsönös tisztelet. egyéni érdekek alárendelése a közös cél érdekében. érthetősége. Feladatok adása az iskolán kívüli tanulási környezetre (házi feladat. alkalmasságod van.) Koncentrálás a feladatra. csoport stb. pár. amelyet az iskola jelenleg nem hasznosít. feladatok időtartama). Írásbeli. befejezés. de szívesen felajánlanád? B) Az iskolavezetés. kétoldalúsága. hitelesség) Motiválás Tanár Differenciálás Kommunikáció (diákokkal. életkori sajátosságoknak való megfelelés. sokfélesége. az érdeklődés figyelése. törekvés az erő sségek kiemelésére. az érdemi tanulást támogató szabad légkör. egyéni. másokra történő odafigyelés. A kommunikáció rugalmassága. átmenetek a fázisok között. célszerűség. a tanárral) Kommunikáció (egymással.

önbecsülésére. A szociális kompetenciák közül is elsősorban az érzelmek pontos azonosítását. A tanári értékelés célja A tanári értékeléssel a diákok az iskolai értékelési rendszer szereplőivé válnak. az empátia a jellemző? Mennyire segítik. objektív eredményeket mutatva jelenjenek meg előtte. A pozitív visszajelzések pedig növelik a biztonságérzetet. a diákokkal kialakított kapcsolatára. ami egyik legfontosabb pedagógiai célunk. hogy tanítványai milyen véleménnyel vannak munkájáról és ezek a vélemények számszerűsítve. ha az óra „túl rosszul”. munkájának mely területein kell megfontolnia a diákok kritikáját és korrigálnia vagy változtatnia gyakorlatán. ahogyan a szülők véleményt nyilváníthatnak/nyilvánítanak a tanárok munkájáról?  Mely forma és fórum fogadható el általában a tanárok számára? Miért?  Mennyire kompetensek a szülők a tanári munka véleményezésében?  Mely területeken a legfontosabb a szülők véleményének. őszinte kommunikáció a szülőkkel?  Hogyan értelmezhető a „szolgáltató iskola” fogalma? D) A diákok értékelik tanáraikat Ma már több iskolában szokás. partneri viszony. ez a megfelelően értelmezett tanárok és diákok közötti partneri viszony fontos megnyilvánulása. hogy a diákok különböző rendszerességgel és formában. hogy átgondolja. jó hatással vannak a tanár munkájára. az autonómiát. a kritikai gondolkodást. a véleményalkotást. esetleg „túl jól” sikerült. a toleranciát.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megfigyelési szempontok Magyarázat Alapvetően bizalomra épülő? Felfedezhető egy hosszabb építkezés íve a tanár–diák munkakapcsolatában? (Jelenléte vagy hiánya. A tanári értékelés célja. vagy zavarják egymást a munkában? Megfigyelt terület Emberi tényezők (hangulat. A értékelés különböző szempontjaira adott válaszok valamint a szöveges értékelés segítik a pedagógust abban. hogy minden tanár láthassa. a szülők elégedettsége  Melyek azok a fórumok. értékelésének figyelembevétele?  Milyen félelmek alakulhatnak ki a szülői véleményekkel. a felelősségvállalást. viszony) Tanár–diák Diák–diák C) A szülői értékelés. értékelésekkel kapcsolatban? Hogyan kezelhetők ezek?  Milyen módszerekkel alakítható ki a közvetlen kapcsolat. A tanári értékelés diákokra gyakorolt fejlesztő hatása Az iskolai demokrácia gyakorlása és a tanárokhoz fűződő munkakapcsolat elmélyítése mellett a tanári értékelés elsősorban a diákok szociális kompetenciáit fejleszti. de értékelik tanáraik munkáját.) A diákok kapcsolatára a kölcsönös tisztelet. 39 . ahol a szülők véleményt nyilváníthatnak/nyilvánítanak a tanárok munkájáról?  Melyek azok a formák.

Értékelés 40 .I.

........ B = az állítással jórészt egyetértek E = nem tudom eldönteni Szakmailag felkészült........ A B C D E A diákokra egyénenként is képes fiA B C D E Egyenlően kezeli a diákokat.. 10.. A B C D E Az óráira láthatóan felkészül........................... fejlőA B C D E A diákokat partnernek tekinti.................. ... amit minden diák évente kétszer kitölt minden őt tanító tanárról A tanár neve: Osztály/csoport: Dátum: A = az állítással teljesen egyetértek D = az állítással egyáltalán nem értek egyet ...... változatos órákat tart................. 41 .............. A B C D E Az óráin figyelünk.. 4........... A B C D E Hasznosak számunkra az órák..... dolgozunk......... 9.....................Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Példaként egy középiskola tanulói kérdőíve... nem kiA B C D E Megfelelő mennyiségű házi feladatot A B C D E C = az állítással általában nem értek egyet A megnevezett tanárra véleményem szerint igaz....... 3....................... A B C D E Érdekes... 7........ ad..... vételez... A B C D E Az órákra pontosan érkezik........ 8................. ... 5............................. 2.. 6...... hogy… 1. dünk általuk............................. gyelni......

seket készít. it. igényes szöveges értékeléA B C D E Kiegyensúlyozott. személyes. hangulatától függ. 16. Értékelés 11. ben kijavítja.I. 14. segítő értékelést. azoknak megfelelő visszajelzéseket ad. 13. amit még fontosnak tartok (néhány soros szöveges értékelést is írhat): A dolgozatokat. ható. véleményére. órai munkákat idejéA B C D E Az értékelésben igazságos és kiszámítA B C D E Tanulságos. 15. Egyéb. viselkedése nem A B C D E Az órai munkában gyakran alkalmaz A B C D E Megismerteti az értékelés szempontjaA B C D E Nyitott a diákok tanulással kapcsolatos A B C D E 42 . 17. 12.

Továbbá:  A hallgatók érzékenyítése a minőségfejlesztés iránt.maguk is részt vesznek majd az intézményi önértékelésben. kommunikáció. Más modulhoz:  Pályaszocializáció  Társadalmi részvétel. 5. a minőségfejlesztés alapfogalmainak megismertetésével  Az intézményi értékelés hétköznapi helyzetekben való jelentőségének bemutatása A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: Az intézmények értékelését végzők.tantestületi tagként. célok és szempontok Az intézményi önértékelés folyamata Az intézményi önértékelés területei A partneri igény. közösségi projektek Más foglalkozásokhoz:  Az értékelés pedagógiai szerepe  Tanárok értékelése 43 . Intézmény értékelése – Benczúr Katalin Az intézmények értékelésének és önértékelésének legfontosabb jellemzőinek megismerése. hiszen a hallgatók munkahelyükön . összefüggések elemzése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. lényegkiemelés.és elégedettségmérés Az indikátorok fogalma Egyszerű. hétköznapi példán történő alkalmazás Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Az értékelés szerepe és funkciói Együttműködés.

I.allamreform.pdf Cseh Györgyi: Intézményértékelés. intézményi modellhez (PTMIK.hu/minoseg-partnerseg/kozoktatas-minosegeert  http://www. és emeljük ki a fontos gondolatokat. teremelrendezés. hogy el tudják helyezni a négyfős csoportokat. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság 2002) Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A foglalkozás során bármikor.hu/letoltheto/oktatas/hazai/Minosegertekeles_vegso_OPEK_junius. post-it. Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. amelyben mozgatható asztalok vannak. két nagyon gyenge képességű hallgató ne alkosson egy párt.hu/letoltheto/oktatas/hazai/Minosegertekeles_vegso_OPEK_junius. Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. megerősítéseket. Értékelés Támogató rendszer: Közoktatási Minőségi Díj modellje (http://www.hu/minoseg-partnerseg/kozoktatas-minosegeert) http://www. A párok kialakítása irányított legyen. anyagok: Tábla. csomagolópapírok valamint színes filctollak. 2001) Értelmezési és bevezetési útmutató a COMENIUS 2000 II.allamreform. 44 . Tananyagmodul (SzTE Közoktatási Vezetőképző Intézet.ofi. Szeged. Ugyanakkor a terem legyen alkalmas a rövid frontális munkákhoz is. 2001)  Értelmezési és bevezetési útmutató a COMENIUS 2000 II. szükséges és ajánlott szakirodalom:  http://www. Szeged. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket.  Egy feladat feldolgozása párokban történik. munkaformák. amikor alkalom adódik. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Tananyagmodul (SzTE Közoktatási Vezetőképző Intézet. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. Tér.ofi.pdf  Cseh Györgyi: Intézményértékelés. papír és írószer. teremigény: A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság 2002) Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos ajánlás: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. intézményi modellhez (PTMIK. módszerek):  A témát többségében kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel.

amelyben dolgozni sze. ban szóforgó Elvárások megfogalmazása a leendő munkahellyel kapcsolatban 2’ Tanári bevezetés: Az intézményi értékelés téma feldolgozásának célja Ráhangolás a témára Frontális muna cél ismertetésével ka – tanári bevezető  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. ra. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 8’ A résztvevők összegyűjtik. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ráhangolódás. 45 .Ráhangolás a témá. fejlesztendő készségek.Négy csoportretnének.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. hogy milyen az az iskola.

I. Értékelés

II. Az új tartalom feldolgozása
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

Az intézmények értékelését végzők megismerése

Az iskolák legfonto- Frontális mun- T1 melléklet. partnereinek ka – ötletro- Tábla Mindazok összegyűjtése, akik értékelik a közoktatási intézményeket/iskolákat sabb azonosítása ham (a résztvevők összegyűjtik az értékelőket: pedagógusok, diákok, szülők, fenntartó, állam stb.) Az iskolák és környezetük/kapcsolatai k feltárása. Fejlesztendő készségek: összefüggések meglátása, gyors reagálás Az értékelések céljának és lehetséges szempontjainak feltérképezése négy csoportban: 1. A pedagógusok lehetséges céljai és szempontjai 2. A diákok lehetséges céljai és szempontjai 3. A szülők lehetséges céljai és szempontjai 4. A fenntartó lehetséges céljai és szempontjai A célok és szem- Négy csoportpontok összegyűjtése ban kooperatív az iskola közvetlen tanulás: partnerei szemszö-  csoportalagéből. kítás,  megbeszéFejlesztendő készsélés a csogek: együttműködés, portban, elemzőkészség, ösztablókészíszefüggések meglátés tása  „egy megy, a többiek maradnak” Az önértékelés terü- Négy csoportleteinek és folyama- ban kooperatív tának, valamint az tanulás: szakindikátorrendszer és értői mozaik a partneri mérések T1 melléklet post-it, csomagolópapír, színes filctollak (vékony és vastag)

30’

30’

Az intézményi önértékelés 4 elemének megismerése: 1. Az önértékelés területei 2. Az önértékelés folyamata 3. A partneri igény- és elégedettségmérés 4. Az indikátorrendszer

D1 melléklet

46

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

megismerése. Fejlesztendő készségek: lényegkiemelés, összefüggések meglátása, nyitottság.

47

I. Értékelés

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

„Barátai középiskolát keresnek gyermeküknek, ajánlja egykori középiskoláját!”

A tanultak alkalma- Egyéni munka Papír, írószer. Az ajánlás sikeressége érdekében fontosnak tartott információk összegyűjtése zása egy sajátélmé- – listakészítés. nyű, gyakorlati pélönállóan. dán. Fejlesztendő készségek: elemzőkészség, kreativitás.

5’

Az egykori középiskola ajánlása a pár másik tagjának, érvelés az iskola mellett

A tanultak ellenőrzé- Páros munka se. Fejlesztendő készségek: kommunikáció, önbizalom.

5’

Visszajelzés:  a pártól az ajánlásról  a teljes csoporttól a mai tanultakról

A hallgató önálló Páros munka. D2 melléklet munkájának értéke- Frontális munlése. ka. Az értékelés fontosságának tudatosítása. Fejlesztendő készségek: kommunikáció, kritika megfogalmazása és fogadása.

48

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Mellékletek a foglalkozáshoz T1 –Az intézmények értékelésének célja, az állami és a fenntartói értékelés, az i ntézményi önértékelés Az egyes közoktatási intézmények értékelésének a célja, hogy megbízható, objektív kép álljon rendelkezésre az intézmények teljesítményéről, minőségéről. Intézményértékelési tevékenységet végez:  az állam,  az intézmény fenntartója, és  maga az intézmény. Az állami intézményértékelés általában az intézmény valamely részteljesítményének összegző, megítélő értékelése. Eszköze jellemzően a tanulói teljesítménymérés, a tematikus értékelések és az állami ellenőrzések. A fenntartói értékelés célja kettős:  az intézményre vonatkozóan összegző, megítélő,  az irányítási, fenntartói feladatait tekintve pedig támogató, fejlesztő. A fenntartó által végzett külső értékelés átfoghatja az intézmény teljes tevékenységrendszerét vagy vizsgálhat csak egy-egy részterületet is. Funkciója:  információt biztosít a fenntartói tevékenység szakszerű ellátásához, a szükséges fejlesztések elvégzéséhez,  tájékoztat az intézmény számára megfogalmazott fenntartói elvárásoknak való megfelelés mértékéről,  az intézmény alapfeladatai (nevelés, oktatás) ellátásának értékelése. Területei és szempontjai: a) A tanulási eredményesség  a Nemzeti Alaptantervben és egyéb központi követelményekben meghatározott elvárások teljesülése  az intézmény pedagógiai céljai teljesülésének vizsgálata az intézmény tanulási eredményeinek tükrében. b) A fenntartói elvárások teljesülésének vizsgálata  annak vizsgálata, hogy a fenntartó által az ÖMIP-ben megfogalmazott elvárásoknak az intézmény megfelelt-e és milyen szinten, milyen mértékben.  az intézmény eredményességét befolyásoló körülmények és tevékenységek c) Az intézmény vezetője (vezetése) munkájának értékelése  a vezető tevékenysége mennyiben járul hozzá a pedagógiai program céljainak megvalósításához és a hatékony működéshez.  a vezetői feladatok ellátásának (tervezés, irányítás, értékelés, ellenőrzés, fejlesztés) vizsgálata. d) Az intézmény hatékony működése  az intézményi eredmények összevetése a ráfordításokkal. Annak vizsgálata, hogy az intézmény hogyan használta fel a fenntartó által – az intézmény számára előírt feladatainak ellátásához – átadott forrásokat (személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások). e) Az intézményi fejlődés, a fejlesztési terv megvalósulása, eredményei
49

I. Értékelés

az előző értékelés során megfogalmazott fejlesztési javaslatok megvalósultak-e, s mennyiben járultak hozzá az eredményesebb működéshez.

Az intézményi szintű értékelés elsődleges célja, hogy mélyebb tudást nyerjen az intézmény a saját működéséről. Az önértékelés eredményeire alapozott fejlesztéssel az intézmény eredményességének további növelése érhető el. Funkciója:  az intézmény pedagógiai céljainak a tanulói eredményekkel való összehasonlítása,  az iskolahasználók elégedettségének vizsgálata,  az intézmény pedagógiai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése (helyzetértékelés, problémafeltárás),  az önértékelés eredményeinek felhasználásával fejlesztések megvalósítása. (Az intézményi önértékelés az első lépése az intézményi minőségfejlesztés folyamatának.) Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az önértékelés alapján az intézmények fejlesztési tervet készítenek, amely szintén a minőségirányítási program része lesz. D1. A – Az intézményi önértékelés területei és szempontjai Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az önértékelés alapján az intézmények fejlesztési tervet készítenek, am ely szintén a minőségirányítási program része lesz. Az intézményi önértékelés általában az alábbi területekre és szempontokra tér ki: 1. A tanulási eredményesség  A Nemzeti Alaptantervben és egyéb központi követelményekben meghatározott elvárások teljesülése.  Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott céljainak teljesülése. 2. Az érdekeltek elégedettsége  A partnereknek az intézmény tanulóinak eredményeivel, az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal, az intézmény működésével való elégedettsége. 3. Tanulásirányítás, a tanulást támogató intézményi tevékenységek  Az intézmény azon tevékenységeinek elemzése, amelyek a gyermeket, tanulót segítik tanulásában. 4. A pedagógusok tevékenysége  A pedagógusok tevékenységének, együttműködésének, kompetenciáinak értékelés e abból a szempontból történik, hogy ezek mennyire járulnak hozzá a tanulói eredményességhez. 5. Az intézmény működése  Az intézmény szervezeti működésének, a szervezet irányításának, tanulási környez etének értékelése a tekintetben, hogy megfelelő feltételeket biztosít-e a tanulási folyamatokhoz. 6. A fejlesztési terv céljainak megvalósulása  Az önértékelési tevékenység célja az eredményesség javítása, melyet az intézményi tevékenység folyamatos fejlesztésével valósít meg az intézmény. Az önértékelés tapasztalatai alapján az intézmény fejlesztési programot dolgoz ki. A kidolgozott fejlesztési program eredményeinek számbavétele, a fejlesztési folyamat értékelése része az önértékelési tevékenységnek.
50

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

D1. B – Az intézményi önértékelés folyamata Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az intézményi önértékelésben általában részt vesz az intézmény valamennyi munkatársa, azaz minden pedagógus és nem pedagógus fő- és részfoglalkozású dolgozója. Az önértékelés legfontosabb lépései a következők: 1. Az önértékelés előkészítése:  az önértékelés szervezését elvégző és az értékelés eredményét elkészítő team tagjainak megbízása,  az önértékelés ütemtervének elkészítése,  a megbízott team és a tantestület felkészítése az önértékelésre. 2. Az önértékelés elvégzése az elkészített ütemtervnek megfelelően:  az intézmény adatainak összegyűjtése,  a meghatározott módszerekkel (pl. kérdőív, klímateszt, interjúk stb.) a munkatársak véleményének összegyűjtése,  partneri igény- és elégedettségmérés, a tanulói teljesítmények eredményének és az i ntézmény további jellemző adatainak (indikátorainak) elemzése. 3. Az önértékelés eredményének meghatározása. 4. Minden munkatárs, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és a fenntartó tájékoztatása az önértékelés eredményéről. 5. Az önértékelés eredményének összevetése az intézmény pedagógiai programjával, ha szükséges javaslat megfogalmazása a pedagógiai program módosítására. 6. Az önértékelés eredményének alapján az erősségek és fejlesztendő területek meghatározása, fejlesztési terv(ek) elkészítése. 7. Az önértékelés folyamatának értékelése, ha szükséges a folyamat szabályozásának vagy a használt kérdőívek/interjútervek módosítása. 8. Az önértékelés elvégzése során keletkezett dokumentumok (pl. kitöltött kérdőívek) biztonságos tárolása, ill. megőrzése. D1. C – A partneri igény- és elégedettségmérés A közoktatási intézményeknek versenyképességük megőrzése és a jogszabályoknak való megfelelő működés érdekében meg kell valósítaniuk a partnerközpontú működés legfontosabb alapelveit. Ennek érdekében meg kell határozniuk, azaz azonosítaniuk kell legfontosabb partnereiket, továbbá szabályozniuk kell a meghatározott partnereik igényeinek megismerésével és elégedettségének mérésével kapcsolatos folyamataikat. Az intézmények partnereire vonatkozóan az alábbi csoportosításokat használjuk: külső, ill. belső partnerek; közvetlen vagy közvetett partnerek. Külső partnerek pl. az intézmény fenntartója, az azonos településen lévő további közoktatási intézmények, a helyi könyvtár, szakképző intézmény esetén a gyakorlati képzést biztosító üzemek és vállalatok, belső partnerek: az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozói, diákok, szülők. Kiemelt fontossággal bírnak az intézmények közvetlen partnerei, mint pl. az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozói, diákok, szülők, a fenntartó, a megelőző és következő iskol a51

I. Értékelés

fokozat intézményei (általános iskola esetén a beiskolázási körzet óvodája és a helyi középi skolák). A közvetett partnerek intézmények sajátosságaiból adódóan nagyon különbözőek lehetnek: pl. a helyi könyvtár, a tanulói ebédet biztosító vállalkozás, a településen található további közoktatási intézmény (de pl. a tanulók elhelyezését biztosító kollégium közvetlen partner), a helyi pedagógiai intézet, helyi vállalatok stb. Az intézményeknek időről időre azonosítaniuk kell legfontosabb partnereit, meg kell határo zniuk a velük való kapcsolattartás felelősét, módját, formáját és gyakoriságát is. Az azonosított partnerek esetén rendszeresen mérni kell az intézménnyel kapcsolatos igényeiket és elégedettségüket. Az elégedettség mérése során fel kell tárniuk a partnerek elégedettségének, illetve elégedetlenségének okait is, illetve az abból következő lehetőségeket a javításra, változtatásra. Az igény- és elégedettségmérés legáltalánosabban elterjedt módszere a kérdőív és az interjú. A mérés meghatározása után szükséges az intézmény erősségeinek és fejlesztendő területeinek meghatározása valamint a fejlesztések megvalósítása érdekében fejlesztési (intézkedési) tervek kidolgozása. A partneri igény- és elégedettségmérés eredményei fontos részét képezik az intézményi önértékelésének, adatokat és véleményeket biztosítanak ahhoz. D1. D – Az intézmény indikátorrendszere Bármely szervezet önmaga által végzett értékelésében kiemelt szerepe van az intézmény működéséhez kapcsolódó eredmények számszerű értékelésének. Ennek az értékelésnek fontos eleme az adatok idősoron történő elemzése, valamint az intézményi eredmények más szervezetekkel történő összehasonlítása. Ezt teszik lehetővé az indikátorok. Ugyanakkor, az egyes indikátorok önálló számszerű értékelése, más intézmények eredményeivel történő összehasonlítása nem minden esetben ad valós képet az intézmény teljesítményéről. Míg egyes indikátorok önállóan is értelmezhető információkat hordoznak, addig más indikátoroknál csak további háttérmutatóval együtt lehet következtetéseket levonni az intézmény eredményességével kapcsolatban. Ezért nagyon fontos, hogy az intézmények ne csupán egy-egy adatot ragadjanak ki, hanem az indikátorok rendszerét elemezzék az intézmény teljesítményének a megítéléséhez. Az indikátorok adott vizsgálati szempontokhoz rendelhető számszerű mutatók. Az indikátorok funkciója kettős:  alkalmasak egy adott állapot leírására,  a vizsgálati/értékelési szempontok állandósága mellett alkalmasak a változások irányának és mértékének megítélésére. A közoktatási intézmények szempontjából indikátorról akkor beszélünk, ha ezek az intézmény valamely szintű céljaihoz kapcsolódnak. Az indikátorok mérik a cél elérésének mértékét, a céloktól való eltérés irányát és mértékét, illetve a célnak való megfelelés fokát. Az egyes közoktatási intézmények indikátorrendszerének célszerű illeszkednie:  a jogszabályokhoz,  a fenntartói elvárásokhoz

52

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

 az országos mérési és értékelési rendszerhez, annak érdekében, hogy az eredmények összehasonlíthatóak legyenek másokkal, valamint  az intézmény által meghatározott célokhoz. Amennyiben például az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott célja az emelt szi ntű informatikaoktatás, akkor szükséges a cél megvalósulását igazoló indikátorok gyűjtése. Lehetséges indikátorok:  az egy tanulóra jutó számítógépek száma,  ebből az internet kapcsolattal rendelkező számítógépek száma,  a szoftverfejlesztésre fordított források összege,  az informatikaórák száma évfolyamonként,  az emelt- és középszintű informatika érettségit tevő tanulók száma és a vizsgák eredménye,  az év végi informatika osztályzatok átlaga évfolyamonként stb.

53

.................. Értékelés D2 – Hallgatói visszajelző lap Kérem............................................................................................................................................................................. .................................................... ............................................................................................... ..................................................................................... ..................................... röviden egészítse ki a mai órán tanultak alapján az alábbiakat! A legfontosabb....................................................................... .............................................................................................................................................................................................................. Az ajánlott iskoláról amit még szívesen megtudtam volna: ........ A társam ajánlásának erősségei voltak az alábbiak:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. amit megtudtam: ................................................................................................................................................................................... .................................. Amit a mai órán másként tettem volna: .......................................................................................................... ............................................ ............................................................................................................................................................ ...................................... ............................................................................................................. ........................................................................... ........................................................................................................................................... amit ma megtanultam: .............................. ....................... A mai órán a legjobb az volt: .................................................................................... ........................................................................................................................................................I................................. röviden egészítse ki társa iskolai ajánlása alapján az alábbiakat! Az ajánlott iskoláról a legfontosabb információ........................................................................................................................................................................................................................................ Válaszait köszönöm! 54 ................................................ Kérem........................................................................................................................................................................................... .......................................................................... ................................

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. nagymértékben egyéni invenció kérdése.) A foglalkozáson tanultak átismétlése. segítő pár stb. mentor. amelyek kiváltják az osztályfőnöki munkát vagy támogatják azt (patrónus. Tudatosítani a hallgatókban. annak (azoknak) jellegzetes értékeivel. 4 fős csoport) 90 perc „… az osztályfőnök legalább négyféle csoport határán áll. a helyi közösséget (közösségeket). hogy legyen) a szülők csoportjával. élményszerű átgondolása Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: 55 .” Kádár Judit A foglalkozás célja: ismerkedés az osztályfőnöki szereppel és feladatokkal. És már itt is az ötödik. hagyományaival. Pedagógus-szerepek II. A diákcsoporton és az osztályában tanító tanárok csoportján túl tagja a tantestületnek és folyamatos kapcsolatban van (kellene. nevelésére nyílik lehetőség d irekt és indirekt nevelési módszerekkel egyaránt A foglalkozás tartalma: Ismerkedés az osztályfőnöki feladatokkal Az osztályfőnöki munka preferenciáinak átgondolása Az osztályfőnöki munka iránti elkötelezettség erősítése Új szerepek. hogy:  a NAT bevezetésével megszűnt az osztályfőnöki órák kötelező tanterve. 1. konfliktusaival együtt. mert a szülők csoportja leképez egy korántsem homogén. Osztályfőnöknek lenni – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. így az osztályfőnöki t evékenység keretei is elbizonytalanodtak. hogy az osztályfőnök milyen mélységű és minőségű munkát áldoz az osztályára  az osztályfőnöki szerep nem korlátozódik az osztályfőnöki óra megtartására  osztályfőnökként az egész osztályközösség együttes formálására. de nagyon jelentős csoportot. kultúráival.

Pedagógus szerepek. valamint arra is. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. amelyben a visszajelzéseknek. munkaformák. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.: Fehér Márta. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. színes filctollak  gyurmaragasztó. Tér. eszközfelelős). Az értékeléssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja az osztályfőnöki szereppel való ismerkedés mellett a pedagógus identitás formálódásának támogatása. hogy a hallgatók körbe üljenek. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. terepek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Identitás. SuliNova. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. hitelesség Konstruktív self-érzékelés Pozitív önértékelés Információkezelés Kritikai gondolkodás Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. témafelelős.II. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. 2005. fejezet 56 . 4 fős csoport munkájához. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. szerk. időfelelős. Ez érzékeny és hosszú folyamat. szóvivő. teremelrendezés. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. szükséges és ajánlott szakirodalom  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). megerősítőbb jellegű értékelésre. melyet úgy rendezzünk be. P edagógus-diák kapcsolata c.

kutatási beszámolója. Világbanki Szakközépiskolai Projekt. 2006  Trencsényi László: Nevelés. Dinasztia Kiadó. Húsz tézis az osztályfőnöki munkáról. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.  Az Osztályfőnökök Egyesületének honlapja: www.és iskolaelméleti gyakorlatok c.  Kézikönyv osztályfőnököknek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Fenyő D. 2002. Ráhangolás a témára Frontális meg.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. toll. szerk. módszergyűjteménye (Okker Kiadó. Budapest. fejlesztendő készségek. amely szerin. 57 .: Szekszárdi Júlia.) Foglalkozásvázlat I.: Szekszárdi Júlia.hu)  Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. te egy jó osztályfőnököt jellemez. 1995. (Eötvös József Könyvkiadó. Ráhangolódás. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 2009. és mi nem? (www.hu  Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk.asszociációs lánccal beszélés gasztó.ofoe.Csomagolópapír. Mi tartozik az osztályfőnökre. anyagok (mellékletek) 5 A hallgatók körben ülnek. szerk. György: 44 tanács osztályfőnököknek. Budapest. A tanár csomagolópapírra írja az elhangzott szavakat. 1998  Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása c. gyurmaraEgymásnak adva a szót.ofoe. Aduprint–Iskolafejlesztési Alapítvány. mindenki mond egy olyan tulajdonságot. OKI.

T1 – az portalakítás INSERT jegyFrontális is.szárdi Júlia: beszélés Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában c. megvitatják az olvasottakat Kooperatív Kópéláda tanulás – cso. fejlesztendő készségek.csomagolópaszámoló pír.a hallgatók egyénileg elolvassák a cikket és jegyzetelik A csoporton belül összehasonlítják a jegyzeteket.II. majd mindenki számára jól látható helyre kiragasztják a teremben és csoportonként ismertetik 58 . gyurmaragasztó 10’ 5’ A csoporton belül megállapodnak abban. előadásának összefoglalója a hallgatók létszámával megegyező példányszámban Kooperatív Csoportonként tanulás . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 10’ Véletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 fős csoportok alakulnak Ismerkedés az oszfeladaSzekszárdi Júlia: Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában című előadásának ösz.zetkészítés mertetés technikájának Egyéni munka leírása Kooperatív T2. a legfontosabb gondolatok kiemelése:  a tanár ismerteti az INSERT jegyzetkészítés technikáját  . hogy az olvasott cikknek melyik az öt legfontosabb gondolata. Pedagógus szerepek. terepek II. D1 – Szektanulás – meg.tályfőnöki tokkal szefoglalójának elolvasása és megbeszélése. vastag filctoll. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ezeket plakátra írják.be.

– összesen a hallgatók létszámával megegyező példányszámban 25’ A csoportok az osztályfőnöki munkával kapcsolatos állításokat tartalmazó lapo. megoldásokkal és cáfolazött tokkal ellátott papírokat.. megoldásokat 59 . közösen elolvasni. Az osztályfőnöki Egyéni munka Először egyénileg. azután a szomszéd csoporttal 2 csoport kö(akinek másik állítássora van) kicserélni az érvekkel.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 15’ Minden hallgató megkapja az osztályfőnököknek szóló tanácsok listáját. Csoportszóforgó T3.Kooperatív ként kell számozással meghatározni a fontossági sorrendet az osztályfőnöki nak átgondolása tanulás – megmunkával kapcsolatos tanácsok között. Majd a két csoport megbeszéli a két sorozat állítást és az ellenérveket. II.Az osztályfőnöki Kooperatív kat kapnak (2-3 csoport egyformát. majd a csoporton belüli megbeszélést követően csoporton. munka iránti elköte.tanulás– megbeszélés majd A feladat: először csoporton belül érveket gyűjteni az állítások megcáfolására.munka preferenciái. beszélés Csoportonként a kiválasztott első öt legfontosabb tanács ismertetése. összesen kétféle állítássor van). D3 – Az osztályfőnöki munkával kapcsolatos állítások I. D2 – az osztályfőnököknek szóló tanácsok listája a hallgatók létszámával megegyező példányszámban T4. lezettség erősítése megbeszélés 2megoldások keresése a felvetett problémákra.

tanulás – meg. Az új tartalom összefoglalása.A foglalkozáson Kooperatív Előzetesen tegrálása a foglalkozáson tanult ismeretekbe. vastag filctoll. amelyek a alkalmazása olvasott házi hagyományos osztályfőnöki munkában is hasznosíthatók? feladatok: T5. gondolatok az otthon olvasott szövegekben.Frontális megbeszélés „A foglalkozáson az keltette fel leginkább az érdeklődésemet az osztályfőnöki rása munkával kapcsolatban…” 60 . Pedagógus szerepek.II. A tanár csomagolópapírra írja az elhangzott szavakat a már összegyűjtöttek mellé. terepek III.élményszerű átgondolása tük egy jó osztályfőnököt jellemez és a foglalkozás elején nem hangzott el. az információk in. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. gyurmaragasztó. fejlesztendő készségek. amelyek szerin. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.kiadott. A foglalkozás elején használt csomagolópapír az összegyűjtött tulajdonságokkal. D4 – Két osztályfőnök egy csárdában A patrónus Segítő rendszer pár- 5’ A hallgatók körbe ülnek. anyagok (mellékletek) 10’ Az előzetes házi feladatként kapott szövegek feldolgozása. tanultak elmélyítése. beszélés másnak adva a szót mondanak egy – egy olyan tulajdonságot.tanultak átismétlése. 5’ Zárásként a hallgatók egymás után befejezik a mondatot: A foglalkozás lezá. a fogbeszélés lalkozásra elMelyek azok az elemek. A foglalkozáson Frontális megA foglalkozáson szerzett ismeretek és tapasztalatok alapján a hallgatók eg y.

hogy olvasás közben használják a jelölést a szöveg margóján! Természetes. akiknek alkalmuk volt diákkorukban klasszikusan jó osztályfőnökökkel találkozni. akik képesek voltak személyességet vinni az osztállyal. D1 – Szekszárdi Júlia: Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában (az előadás összefoglaló leírása) Az osztályfőnök több mint 150 év (1849) óta létező. A szöveg feldolgozása után a tanulók saját jelöléseik alapján készíthetnek táblázatot. majd párban. természetes pedagógiai igényből fakadó jelentésére már csak azok emlékeznek. az információkat aktívan kontextualizálja. mert ezekhez hiányoztak a megfelelő feltételek. Részben azért. az egyes gyerekekkel. kognitív. a szülőkkel kialakítandó kapcsolatba. * az olvasottakról kiegészítő információ jutott eszembe. illetve eltérnek azoktól. Az olvasás megkezdése előtt ismertessük a tanulókkal az INSERT eljárás lényegét. – az olvasottak ellentmondanak előzetes ismereteimnek vagy feltételezéseimnek. ha az olvasó azt szükségesnek véli. melynek s orán olvasás közben a szöveget saját megértésünknek és tudásunknak megfelelően oldalszéli szimbolikus jelekkel látjuk el az alábbiak szerint: √ az olvasottak megegyeznek előzetes ismereteimmel vagy feltételezéseimmel. csoportban vagy közösen megbeszélhetik (megbeszélhetjük) az olvasottakat. hogy mar adéktalanul eleget tegyenek valódi pedagógiai teendőiknek. és a megváltozott körülmények alapjaiban formálták át az osztályfőnökkel szemben támasztott követelményeket. hogy egy sorba több jel is kerülhet. részben pedig azért. az eredeti tartalomtól részben idegen elemekkel.  Osztályfőnöki feladat volt és maradt a diákok segítése a jelenben történő eligaz odásban . A nyolcvanas évek pedagógusai mindenesnek. 61 . mely lehetővé teszi. mutassuk be a használni kívánt szimbolikus jeleket. Ha a tanuló figyelemmel kíséri saját megértésének folyamatát. és kérjük meg őket arra. mert az ezeknek való megfelelés kényszere meggátolta őket abban is. Az eljárás segítségével az elmélyült figyelem mindvégig fenntartható.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A jegyzetkészítésnek újszerű módja: az INSERT eljárás Az INSERT a metakognitív folyamatokat segítő. amely már csak töredékeiben emlékeztet eredeti formájára. hagyományos szerep. és az is. számba vegyenek további tanulási indítékokat. a nevelés egyszemélyi letéteményeseinek érezték magukat. T2. Az INSERT hatékony eszköz.  Az osztályfőnök a rábízott kortárscsoportot: az osztályt mint nevelési tényezőt a szociális képességek fejlesztését segítő gyakorló terepet működteti. + az olvasottak új információt tartalmaznak számomra. metakognitív eseménnyé válik. Az elmúlt csaknem negyed évszázad alatt ez a tendencia felerősödött. hogy nem szükséges minden sor végén jelet tenni. Az átformálódás ellenére léteznek ma is olyan „hagyományos” elemek. hogy a tanulók olvasás közben nyomon kövessék saját megértési folyamataikat. Ennek következtében eredeti fénye jócskán megkopott. miközben olvasásuk aktív. Olyanokkal. Az eredeti. saját értékviláguk kiépítésében. amelyeket továbbra i s az osztályfőnöki tevékenység meghatározó részeinek tekintünk:  Iskoláinkban jelenleg az osztályfőnök jelenti a személyesség garanciáját. ? az olvasottak további kutatásokra vagy kérdésekre ösztönöznek. Ez a funkció a történelmi-politikai változások következtében a 80-as évek közepére agyonterhelődött egyéb. és többségük igen rossz lelkiismerettel élte meg a gyakran irreális követelményeket. interaktív jegyzetelési eljárás.

amelyben élünk. időhiány. A személyes és szociális kompetenciák közül kiemelésre érdemes a megfelelő önismeret. hogy mi az. részleteiben megtervezhető tananyaga. mint egy-két évtizeddel ezelőtt. az osztályprogramok szervezése egyre több akadályba ütközik (pénzhiány. A gyerekek gyakran egymással sem szolidárisak. a rábízott tanulók szükségleteit. képességek. de szerepünk és felelősségünk van az iskola nevelési programjának kialakításában. 2. rangsoroljon. terepek E hagyományos teendők azonban mást jelentenek ma. 2. Egyre nehezebb a személyes kapcsolat kialakítása a gyerekekkel. megosztjuk sikereink. ellátása lényegesen több spontaneitást. igényeit szem előtt tartva. ütköztessük a sajátunkkal. a társadalom alakulásába kevéssé szólhatunk bele.és társadalmi szintű) történések hírei a korlátlan információáramlás idején mindannyiunkhoz elérnek. jelenségekhez. Mivel nincs módunk ezeket szelektálni. A pedagógus egyre gyakrabban tapasztalja. de az már a mi felelősségünk. a pedagógusokkal szemben. Itt máris szembekerülünk az erkölcsi nevelés sokat vitatott és máig megoldatlan problémakörével. Pedagógus szerepek. reflektivitást igényel. 3. magatartási gondok. hogy a makrostrukturális (világ. Mégpedig olyan módon. nem erőltetjük rá tanítványainkra mindenáron saját igazunkat. meghallgassuk a véleményüket. Túlnyomórészt rajtunk múlik az osztály egészével és az egyes tanulókkal. Nem csupán rajtunk múlik. hogy nincs előírható. E feladat elvégzéséhez célszerű tisztázni önmagunk számára. hogy miközben hitelesen képviseljük saját értékeinket. Senki sem veszi le a pedagógusról a felelősséget. de aminek a formálódásában szerepet játszhatunk. tőlünk függetlenül alakul. de nem utolsó sorban nagyon nehéz a gyerekeket eligazítani egy olyan világban. hogy esélyünk legyen az eredményes munkára. ha mi. rugalmasságot. Ha a pedagógus nem csupán az osztály adminisztratív ügyeinek intézője kíván lenni. a felelős döntés képessége. szükség van arra. mely ismeretek és kompetenciák elsajátítására van szükségünk ahhoz. nem rajtunk múlik. ami: 1. amelyek kereszttüzében a dolgát tennie kell.II. eltérő szükségletek stb. a szülők nagy része bizalmatlan az iskolával. s miként viszonyuljunk ezekhez a tényezőkhöz. Az osztály összetétele általában véletlenszerűen alakul. s beépülnek az egészen kicsi gyerekek világképébe is. pedagógiai ismeretek. tudomást kell vennie arról a világról. Ennek alakításában sokat segíthetnek a megalapozott pszichológiai.). szaporodnak a tanulási. 3. Példák a három változatra: 1. közvetíthetünk problémák. az eredményes kommunikáció. kudarcaink élményeit. Az elvárások. szociológiai. a konstruktív problémakezelés és a reflektivitás. az együttműködés. Ez az elsődleges célja a jelenlegi rendezvénynek is. A világ. A felvetett problémák megoldását nagyban segítheti. hogy az adott „szociális kényszerképződmén yből” sikerül-e az egyes gyerekek fejlődése szempontjából optimális közeget formálni. Az osztályfőnöki feladatkör sajátossága – szemben a szaktanári funkcióval –. saját személyisége hitelét megőrizve alakítsa ki működőképes nevelési programját. rajtunk múlik. az életkori sajátosságoknak megfelelően porciózni. az iskolai nevelés ügyének elkötelezettjei személyesen is megvitatjuk gondjainkat. folyamatos dialógust folytassunk velük ezekről. amelyben a felnőttek is nehezen ismerik ki magukat. Vitathatatlan azonban. konfliktusok esetében. körülményekhez. tapasztalatait. hogy végül hogyan alakul és működik. Befolyásolni tudjuk az osztályunkkal foglalkozó pedagógusok és az osztály kapcsolatát. valamint a szülőkkel lezajló interakció minősége. hogy ezek között mérlegeljen. sok esetben egymásnak is ellentmondanak. S végül. hogy korábban bevált módszerei rendre csődöt mondanak. (Az előadás elhan g- 62 . hogy a gyerekeket foglalkoztató kérdésekre nyitottak legyünk.

D2 – Az osztályfőnököknek szóló tanácsok listája                    T4. Ha semmi nem kötelező. ami neki fontos! Tágítsa ki az iskolát! Ha kell.osztalyfonok.  A rendszerváltás idején megszűnt az osztályfőnöki órák kötelező tanterve. akkor semmi nem tartozik igazán rá. Országos Osztályfőnöki Konferencián. ÁLLÍTÁSSOR  Az osztályfőnöki munka egész környezete az elmúlt húsz évben megváltozott.hu/cikk. igényesek számára). önkorrekció! Legyen bátran ember! Legyen bátran önmaga! Keresse meg az örömöt az osztályfőnökségben! Csinálja örömmel! 63 . ugyanakkor el is bizonytalanította az osztályfőnöki szakmát és az osztályfőnöki órákat.  Az osztályfőnöki munka – ha valaki lelkiismeretesen végzi – rendkívül időigényes. aki szidja a gyerekét! Lehetőleg minden konfliktust azonnal meg kell oldani! Nem szabad a haragot sokáig cipelni! A tanár a felnőtt! Önelemzés. felelősségteljesek.  Az iskola és a család közötti viszony megváltozása. minősége azonban szinte egyáltalán nem.j13#j13 Támaszkodjon az együttes élmény erejére! Támaszkodjon az osztály öntevékenységére. az osztály önmozgására! Minél több információt kell adni a gyerekeknek! Teremtsen biztonságot! Adja meg az osztálynak a szabadság levegőjét! Döntse el. http://www. önvizsgálat. II. a magatartásbeli zavart és a különböző értékrendek eltéréseit! Tudomásul kell venni: minden generációnak megvan a maga szubkultúrája. mit vállal és mit nem! Legyen tisztában vele: bármit tesz. és bármit mond.  Az osztályfőnökség elsősorban adminisztratív feladattá válik. Az osztályfőnök azt mutassa meg az osztályának. akkor minden lehet kötelező. kérjen segítséget más szakembertől! Szét kell választani az erkölcsi vétséget. ezért az osztályfőnöki munka is elbizonytalanodott.) T3. Ez hatalmas szabadságot adott. A munka mennyisége még csak-csak számon tartható. ÁLLÍTÁSSOR  Az osztályfőnöki munka nagyon nagy pszichikus terhet jelent a tanárok többsége számára (és leginkább a lelkiismeretesek. 2004. ő a minta a diákjai számára! Nem szabad visszaélni semmiféle bizalommal! Nem szabad a szülőket megszégyeníteni! Nem az a jó szülő.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben zott az „Elvárások kereszttüzében” című IV. alig számszerűsíthető. D3 I.  Az osztályfőnöki munka nehezen mérhető.php?id=668 . a magánszféra és az emberi jogok határozottabb érvényesítése miatt az iskola beleszólási lehetősége a diákok életébe határozottan csökkent. ha minden az osztályfőnöki órára tartozik. november 26-án.

Pedagógus szerepek. A felvételiztetésnél mindketten jelen vannak. hiszen minden osztályfőnöknek megvannak a maga erősségei és gyengéi. a Huhogás. illetve az iskola rendszerét még kevéssé ismerő tanárokat nem szerencsés párosítani. Ideálisnak tartjuk az egy férfi-egy nő osztályfőnökpárt. A tanév közepén összeálló párok már a felvételik előtt megkezdik a közös munkát. bár ez sajnos nem mindig érvényesíthető. amilyen az egyes szaktárgyak mögött áll. akik a következő évben osztályfőnökséget vállalhatnak. osztályprogramokon. Így nem egyetlen személy elfogultságai. D4 Két osztályfőnök egy csárdában „Minden osztálynak két egyenrangú osztályfőnöke van. Mindig mindketten jelen vannak az osztálykirándulásokon. Bár az összes szempontnak. hogy legalább az osztályfőnökpár egyike tanítsa az egész osztályt – persze az a legjobb. az osztályfőnöki munkában még tapasztalatlan. Erre született a két osztályfőnökös modell. A két osztályfőnöknek képesnek kell éreznie magát az együttműködésre. de ettől ezek még fontos törekvések. az esetleges konfliktusok kezelésének a felnőttek között még akkor is. Adott esetben ez az egyeztetés nem szükséges ahhoz. Adott a közösen elvégzendő feladatmennyiség.II. amiről pontos leírás készül. Ennek felosztásáról a párok maguk egyeznek meg. Ez a modell nagyon hatékonynak bizonyul a mindennapi pedagógiai munkában. Ezért törekszünk arra. Mind az iskolavezetésnek. ha a saját családi környezetükből hiányzik ez a minta. ezért ennek megfelelően célszerű felosztani a feladatokat. Fontos szempont. máskülönben kooperációjuk nem igazán lehet példaértékű. Ennek megszokott rendje az. mind a pedagógusközösségnek el kell fogadnia az adott jelöltekből kialakuló párokat. Pályakezdő. Az iskolai lét talán legmeghatározóbb eleme az osztályközösség. és ideális esetben ketten együtt a felvételiként szolgáló személyes beszélgetéseken és csoportfoglalkozásokon már az osztályuk összes tanulójával megismerkednek. T5. pillanatnyi hangulatai befolyásolnak súlyos döntéseket. A megosztott felelősség elvének érvényesítése lehetővé teszi. és figyelembe kell venni bizonyos szempon tok érvényesülését. lehet. habár erre eddig még nem volt példa. A megfelelő számú aspiránssal arról is egyeztet. hogy van kivel végiggondolni a döntéseket. Hosszú párválasztási időszak előzi meg az osztályfőnökpárok létrejöttét. Csak az osztállyal kapcsolatos háttérfeladatokat osztják meg a maguk ízlése szerint. hogy a pedagógiai koordinátor először egyenként beszélget azokkal a tanárokkal. ha ez mindkettejükről elmondható. erre vonatkozó külső utasítás nincs. és konfliktusok adódnak az osztályfőnökök 64 . A pedagógusok értekezlete. Az adminisztratív többletmunka elvégzésében is nagy segítség a munkamegosztás. hogy kialakuljon egy pár. termékeny vitának. Az osztályfőnökpárok maguk alakítják ki a munkamegosztásukat. elvárásnak nem lehet mindig megfelelni. hogy a diákok szemtanúi legyenek különböző értékrendek ütköztetésének. hogy a lehetséges jelöltek közül kivel dolgoznának szívesen. hogy kölcsönös szimpátia esetén e nélkül is létrejön. Amennyiben ez a munkamegosztás nem sikeres. osztályidőkön. hogy az osztály amolyan másodlagos családként működjön a diákok számára. Ugyanakkor bizonyos pedagógiai helyzetek kezelésénél óriási könnyeb bség. terepek  Az osztályfőnökök mögött nem áll konkrét szakmai háttér. Egyfelől a diákok számára kézzelfogható mintáját adja az együttműködésnek. szavazatával megerősíti az osztályfőnökpárok beiktatását vagy megvétózhatja azt.

A patrónus pedagógus. Fontos. hogy a két osztályfőnöknek van arra esélye. terveiről. A patrónus feladata. amelyek előremozdíthatják a diák pozitív változásait. Ezt a beszélgetést négy. ha jól meg akarja ismerni a rábízott gyerekeket. közösségben betöltött szerepét. adottságaik megismerését. Idősebb barát. segí tse. illetve a hatosztályos modellben havonta és félévenként szövegesen értékelik a diákok tanulmányi előmenetelét. hogy olyan közösségeket építsen. amikor még csak beszélgettünk egy új. hogy az osztályfőnökök minél pontosabb képet alkothassanak a diákok szociális helyzetéről. Negyedévenként. képviselje azokat a gyerekeket. Mindnyájan úgy gondoltuk. hogy segítse a tanulók önismeretének kialakulását. a normák. Ezzel egy időben a diákok szülei tájékozódhatnak a Politechnikum képzési rendszeréről. hogy sz oros együttműködés alakuljon ki a diákok családjával. ezért nagyobb anyagi megbecsülésben részesülnek az osztályfőnökök. Az iskolánkban a hagyományosnál nagyobb felelősséggel jár az osztályfőnöki munka. ez csak úgy működhet. szükség esetén szigorú ellenőr vagy pszichológus. az együttműködési formák kialakításában. Ennek célja. hosszabb távon életpályájuk kiválasztását. A patrónus szakemberként. hogy nevelje. részt vesz döntéseiben. személyiségfejlesztéssel foglalkoznak az osztályidőkön. támogassa. érintkezési pontokat. ellenőrizze. A patrónus is megismeri valamelyest az öt napos együttlét alatt azt a 8 – 10 gyereket. 65 . problémáiról. Mik az osztályfőnökök feladatai? Az iskolába sikeresen felvételiző diákokkal már májusban előzetes találkozót szerveznek. aki végigkíséri az egész iskolai életét. akik őt patrónusuknak választották. akinek az a dolga. de teljes személyiségével részese a gyerekekkel való kapcsolatának. Így találtuk ki a PATRÓNUSt. Meg kell találnia az okat a kapcsolatformákat. illetve hat év elteltével a végzős diákok szüleivel is megismétlik. Úgy gondoljuk. a nekik leginkább alkalmas tevékenységformák. De ugyanez elmondható fordítva is. ha kis létszámú csoportja van. szerep megváltoztatása. Az osztályfőnökök megszervezik a kötelező évkezdő t anulmányi kirándulások programját. ezért az osztályfőnökök minden tanulmányait megkezdő diák szüleivel leülnek egy hosszabb beszélgetésre. magatartását.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben között. valamint ellátják az adminisztratív feladatokat. Az egész nyitótábor igazából ismerkedés. tanítsa. Szakember. az eddig Magyarországon létező iskoláktól eltérő programú iskoláról. az értékelési rendszerről és a szabadidős programokról. amelyek megtartó erővé tudnak válni a kamaszkor és a felnőtté válás nagyon problematikus időszakában. Ezekben az értékelésekben megpróbálnak olyan kérdéseket felvetni. aki segíti a gyereket. tájékoztatja. Az első év elején a nyitótáborban a gyerekek a saját patrónusukat a teljes képzési időszakra választják az évfolyammal dolgozó hat tanár közül.” Bíró Ágota (Közgazdasági Politechnikum) A patrónus „1987-ben. az elsők között szerepelt az osztályfőnöki funkció. A gyerekek és a hat patrónus különböző helyzetekben vannak együtt. számon kéri botlásait. amelyekben a leginkább segítségére lehet a gyerekek fejlődésének. akinek majd az iskolai szülője lesz. aki a gyerekek életkorának. az értékek megtalálásában. csoportépítéssel. hogy ha egy pedagógus felelősen akar együttműködni a diákokkal. személyiségének megfelelő pedagógiai eszközökkel segíti őket a világ megismerésében. támogatja. Ki is ez? A patrónus amolyan iskolai szülő. illetve az iskola pszicho-pedagógusához fordulhatnak segítségért. A patrónus pedagógus. A nyitótábor végére minden gyerek szerez valamilyen benyomást arról a tanárról – a patrónusáról –. a követelményekről. a pedagógiai koordinátorhoz.

Az egyéni beszélgetések. bár lehetnek közös programjaik. a problémátlan gyerekekkel ritkábban.). akivel minden nap. hogy általában hogy érzed magad. terepek Az egy patrónushoz tartozó gyerekeket az AKG-s szótár szerint „csibének” hívjuk. A patrónus segíti a gyerekeket abban. am elyek a tanítási folyamatban kevésbé tudnak artikulálódni (szociális érzékenység. az értékelő osztása). A patrónus az a felnőtt. Ebben a patrónuson kívül a kortárscsoportnak is nagy szerepe van. törődjünk problémáival. A szülői házzal egyeztetve alakítja a gyerekek értékrendjét. megfogalmazza. legyenek hagyományaik (születésnapok. ugyanakkor több is annál. minek örülsz. mi okoz fájdalmat mostanában.). A jó és tartalmas kapcsolat kialakításához szükség van az egyéni. vállalásaik. Itt is lehet kötetlenebb együttlétet teremteni. ami az osztályfőnöki szerepet és munkát helyettesíti. Ennek a beszélgetésnek nincs konkrét apropója (miért nem voltál. hogy az egyes gyereknek jó patrónusai legyünk. a szabadságuk határát. 66 . figyeljünk rá. feladataik. A fészekalj tehát a kisiskolai létben a legfontosabb csoport. A gyerek sokoldalú. Az a tapasztalatunk. aki hiteles személy számukra. ha baj van.II. kudarcokról. ha bajban vannak. a megalapozott jó kapcsolat a szülői házzal. Egy kicsit a család analógiánál maradva. ellenőrző. számukra különösen fontos a figyelem. Arra szoktunk koncentrálni. hogy megtalálják a „falakat”. karácsony megünneplése. bánatukat. Törekszünk arra. akivel megoszthatják örömüket. Mivel iskolánk diákjai nehéz sorsú. a csibe-szülőik megteremtik ennek lehetőségét. ez arról szól. de azt gondoljuk. A diákok segítő párjukat a tanárok közül választják minden tanév elején. Ezért működtetjük iskolánkban a segítő párrendszert. a mély. tartsuk a kapcsolatot a szüleivel. hogy a patrónus félévente megírt szöveges értékelője valójában tükörként funkcionáljon. türelem stb. A jó és tartalmas kapcsolat kialakítása a szülőkkel nagyon fontos. min szeretnél változtatni stb. ahol a gyereknek meg kell találnia önmagát. Egy fészekalj nem feltétlenül közösség. akire számíthatnak. Értékelik a napi munkájukat. Ekkor lehetőség van az információcserére. elvárásokat. Az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban nincs házirend. négyszemközt folytatott beszélgetésekre is.” Harsányi Zsuzsa (Alternatív Közgazdasági Gimnázium) Segítő párrendszer „A kamaszok számára fontos. őszinte felnőtt kapcsolat. Hetente egy alkalommal összejön a fészekalj. Persze ennél sokszor többször beszélgetünk velük. van. Pedagógus szerepek. miért sikerült rosszul stb. Ilyenkor a gyerekek b eszámolnak egymásnak és a patrónusnak a heti eseményekről. hogy a gyerekcsoportnak kialakuljanak a közös ünnepei. ők alkotják a fészekaljat. hogy nagyon jó beszélgetések alakulhatnak ki egy-egy problémafelvetés kapcsán. intézményi büntetés. egyezteti az egyes gyerekre vonatkozó pedagógiai eljárásokat. kallódó fiatalok. hosszabb-rövidebb távra célokat tűz ki a gyerek elé. hátrányos helyzetű. problémáikat. legalább félévente eg yszer minden gyerekkel le kell ülnünk beszélgetni. sokféle funkcióval. Nemcsak akkor ülünk le a szülőkkel. de ez más. problémákról. sikerekről. foglalkoznak a problémáikkal. Ezt nem könnyű megszervezni. miért nem csináltad. az operatív kérdések megbeszélésére. nyitottság. több szempontú megismerése. aki kitalálja. aki komolyan veszi és támogatja őket. A patrónusok rendszeres kéthetenkénti értekezletükön a gyerekekről beszélgetnek. Itt olyan értékekről van szó. hogy a meghatározó kortárskapcsolatok mellett legyen olyan felnőtt. ez egyszerre normatív és védelmező közeg. Az a hely. hanem rendszeres alkalmakat teremtünk. számon kérjük elmaradás ait. A választás alapja a kölcsönös szimpátia és a bizalom. a szaktanárokkal való rendszeres információcsere lehetővé teszi. empátia.

hogy a fiatal maga találja és fogalmazza meg a számára eredményes probléma-megoldási módokat. a fiatalt érintő. A segítő pármunka fontos terepe az egyéni beszélgetés. és közösen elemzik a változásokat. szociális és egyéb problémái kerülnek szóba. a kommunikáció működésére. vizsgarend készítése. a munkatársak és a diákok térben sem különülnek el egymástól. lakhatási vagy munkakeresési gondok. Ez az együttélés ad lehetőséget a tanároknak arra. E beszélgetések témája a tanulásszervezési kérdések mellett bármi. Ez rendszeres – a fiatal igényétől. énképének kialakulását. aktuális problémáit. figyelemmel kísérése. szabadidős tevékenység. különböző élet- 67 . A pár feladata. aki vállalja a segítő pármunkát. élethelyzetétől függően napi. hogy a segítő pár az iskolában elérhető. aktuális órarend. egyebek. kirándulás stb. heti esetleg ritkább – beszélgetést jelent a diák és segítő párja között. A tanári és segítő munka nem különül el. teendők megfogalmazásában és bizalmával. Ez a legjobb módja egymás megismerésének. hiszen saját gondjait csak ő oldhatja meg. problémáit és annak változásait. Ezek közt a problémák között lehetnek életvezetési nehézségek. alakítják ki a továbblépés lehetőségeit. mentális állapota és ezek kapcsán életvezetési. megtalálható legyen. A segítő párrendszer a kölcsönös bizalmon alapul és a személyes kötődés. élethelyzetét. Egyrészt intézi a diák tanulmányi és adminisztratív ügyeit: a fi atallal közösen elkészíti és folyamatosan nyomon követi annak személyre szabott tanulási programját (tanulási program megtervezése. A diákoknak – ha indokoltnak érzik – bármikor lehetőségük van új segítő párt választani. tanulási programjának helyzete. A segítő munka legfontosabb terepe a mindennapok közös együttléte. az iroda („a tanári szoba”) a közösségi élet helye is egyben. egyéni beszélgetés a segítő párral. ügyben. illetve családi vagy egészségügyi problémák. ahol természetes közegben spontán módon valósul meg a személyes figyelem és törődés. a Tanoda munkatársainak a diákokkal való bármilyen együttléte lényegében a segítés része. az őszinteség működteti. spontán csoportos vagy egyéni beszélgetés. szabad bejárása van mindenkinek. Másrészt minden olyan problémában. így a diák gondjaival. egymás elfogadása és tisztelete. Egyszerre lássa őt a jelenben és a Tanodában eltöltött idő távl atában. s támogatja annak megvalósítását. A beszélgetések időről időre visszatérnek e témákra. Fontos a napi kapcsolattartás. Segítő munkaként értelmezzük magát a tanítást is. Lényeges.) Ez az együttélés valóságos. szünetbeli csevegés. A diákok és mi. problémáival bármikor megkereshesse. az iskolai élet. Munkájában támogatja a stáb. hiszen a diákok és tanáraik sokféle helyzetben találkoznak. életstratégiákat. tanulási problémái. A stáb heti egy alkalommal esetmegbeszélő csoportként működik. hogy a segítő pár ismerje a fiatal életmódját. működnek együtt (tanítás-tanulás. érdeklő dolog lehet. osztályzatok adminisztrálása). ismerje jól személyiségét. A segítő munka lényeges eleme. mentális. biztatással. időbeosztását. állapotától. illetve folyamatos visszajelzéssel támogassa azok megvalósulását. teázás. Fontos. A segítő pár feladata kettős. amelynek minden olyan munkatárs tagja. sport olás. szociális kapcsolatai. Visszajelzéseivel segíti a fiatal reális önértékelésének. hogy leghitelesebben képviseljék életszemléletüket. Ezeken az egyéni beszélgetéseken elsősorban a fiatal iskolai jelenléte. hogy segítsen neki a konkrét napi lépések. amelyben a diák segítséget kér. próbál vele közösen megoldásokat találni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A pár legfontosabb alapvető funkciója a diák támogatása. segítő oktatók részesei vagyunk egymás iskolában zajló életének. hogy a segítő pár nincs egyedül. szociális. életének figyelemmel kísérése. kávézás. türelmével. amelyekre közösen keresik a megoldásokat. mintát mutassanak az emberi kapcsolatok. A pár a fiatal számára biztonságos támaszt és segítséget jelent problémáinak megoldásában.

a továbblépésre. érzelmek. és minden módon segíti azok megvalósulását. törekvés a problémák megoldására. amelyben a célok megfogalmazása mellett érték a tevékenység.II.” Szebényi Csilla (Belvárosi Tanoda) 68 . terepek helyzetek megélésére. hogy a stáb a fiatalok számára inspiráló segítői közeget alakítson ki. megoldására. az alkotó munka. a változtatni akarás. napi problémák és konfliktusok kezelésére. indulatok felvállalására és kifejezésére. A stáb ezen értékeket közvetíti a fiatalok felé. a tanulás. Fontos. a tiszta kommunikáció. Pedagógus szerepek.

A szülőkkel való kapcsolattartás olyan tartalmi elemei és formái. hogy a szülők különböző mértékben involváltak. különböző szociokulturális hátérrel rendelkeznek. a résztvevők attitűdjének formálása a témával kapcsolatban. Kapcsolat a szülőkkel – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. a kapcsolat minősége alapvetően minősíti az iskola egész működést. Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A pedagógusjelöltek előzetes elképzelései a szülőkkel való kapcsolattartásról. 69 . együttműködők. amelyek alkalmazkodnak a mai életritmushoz. A kulturálisan hátrányos helyzetű („zárt kódban beszélő”) szülőkkel. 4 fős csoport) 90 perc A szülőkkel való kapcsolattartás alapelveinek megismerése és a kapcsolattartás lehetséges formáinak áttekintése. szülői csoportokkal alakítható kommunikáció képességének fejlesztése. érdeklődők. az alaphangot me gütnie. képzettek. a bizalmi viszonyt megteremtenie és fenntartania. közös gondolkodása. A szülő és pedagógus kompetenciahatárainak feltérképezése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. a fentiekben részletezett szemlélethez. A foglalkozás fő mondanivalói:  Annak az alapelvnek a képviselete. A csoporttagok korábbi tapasztalatainak felidézése. de tájékoztatásuk.  A kapcsolattartásban a pedagógusnak kell a kezdeményező szerepet vállalnia.  El kell fogadni. 2. amely szerint a szülőkkel való kapcsolattartás az iskola kötelező szolgáltatása. a különböző szempontok és megközelítések felkínálása számukra igen. orientálásuk. A foglalkozás céljai közt felsorolt alapelvek gyakorlati alkalmazása. A szülők nevelése nem a pedagógusok feladata. információáramláshoz.

70 .  vastag. Ezeket a tulajdonságokat. Tér. attitűdöket a pozitív érték elés. témafelelős. munkaformák. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. terepek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Érzelmeink pontos azonosítása.II. Értékeléssel. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. teremelrendezés. Autonómia. döntésképessége. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. hogy alkalmassá váljon 5-6 db. Problémakezelés. egyéni felelősségvállalása. melyet úgy rendezzünk be. Konfliktuskezelés.  ragasztó. amelynek során nagyon fontos a pedagógus önreflexiója. megerősítés nagyon támogatja. Differenciálással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozás egy részében a munka érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. időfelelős. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. Együttműködés. Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. fejleszti. megerősítéseket. színes filctollak. anyagok:  csomagolópapírok. 4 fős csoport munkájához. Empátia. Különösen pályakezdő pedagógusok számára nehéz terület a maguknál (sokkal) idősebb szülőkkel való kommunikáció és kapcsolattartás. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. szóvivő. Pedagógus szerepek. eszközfelelős).

mint a tanár. szerk. ofoe.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. 2005.: Fehér Márta (részletek: Szülői elvárások. György: 44 tanács osztályfőnököknek. agresszív szülők)  Fenyő D. fejezet  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). 1. fejezet  Magyar Judit: Pedagógusok és szülők játszmái (Taní-tani 1999/8. Beöthy Hanna: Szülőkkel dolgozom c.. old. Húsz tézis az osztályfőnöki munkáról. (Szabad Iskolákért alapítvány 210. 2006. és mi nem? (www. P edagógus-szülő kapcsolat c. 37–49. játékok. Mi tartozik az osztályfőnökre.: Papp Ágnes. 71 . dühös.. munkafüzet.hu)  Sallai Éva – Szilvási Léna – Trencsényi László: Programcsomag a pedagógusok és szülők együttműködése témakörben (dramatikus helyzetgyakorlatok. szerk. SuliNova.)  Szabályok az iskolában. Budapest) szerk.: Fehér Márta. SuliNova. 2006. szükséges és ajánlott szakirodalom  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). szöveggyűjtemény stb.) SuliNova Kht. fejezet  Bácskai Júlia: Magánélettan 1. PannonKlett. A szülő jobb szakértője saját gyerekének. Frusztrált.

II. A diákok visszagondolnak arra. majd közös lista készítése. Empátia – beleélés a Kooperatív Csoportonként szülők helyzetébe tanulás – ke. A párok elmondják társuknak és viszont a történetüket.csomagolóparekasztal pír. fejlesztendő készségek. ragasztó Kooperatív tanulás – képtárlátogatás  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. terepek Foglalkozásvázlat I. Minden csoport plakátra írt listája kikerül a falra. a résztvevők felállnak az asztaloktól és körbesétálva megnézik a többi csoport listáját. a diákok tanáraihoz. Felidéznek egy olyan történetet. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. lódás a témára. sítása. anyagok (mellékletek) 10’ Mit várnak el a szülők az iskolától és a pedagógusoktól? Megbeszélés a csoportban. hogy saját szüleik hogyan viszonyultak az iskoidézésével ráhangolához. Ráhangolódás. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 72 . A listák a foglalkozás végéig kint maradnak a falon. filctoll. ami a téma kapcsán emlékezetes maradt pozitív Saját érzések azonovagy negatív értelemben. Pedagógus szerepek. A csoportokon belül párok alakulnak. II. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.munka Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. tanulás – párSaját élmények fel. képességek Heterogén csoportok Kooperatív Kópéláda alakulása. anyagok (mellékletek) 8’ Véletlenszerű csoportalakítás puzzle-darabokkal (4-5 fős csoportok alakulnak).

a szülőkkel esetlege. azok kezeléséről jegyzetek készítése a melAutonómia lékletben szeKonfliktuskezelés replő írásból 73 . A résztvevők érdeklődés szerint csoportosulnak a terem négy sarka közül az egyikbe (lehetőleg arányosan).tanulás – ko. ceruza mindenkinél 35’ Kooperatív Csoportonként tanulás – meg. kapcsolatot tartani velük? A szülő és pedagógus kompetenciahatárainak feltérképezése. filctoll portban szóÖtletek. Problémakezelés Minden résztvevő saját listát készít. megvitatják azokat.csomagolópabeszélés cso. amit a foglalkozás végéig megőriz. kö A szülői jelenlét színterei.pír. 5’ A beszámolót követően mindenki odamehet bármelyik plakáthoz. felteiket. A foglalkozás elején alakult csoportok dolgoznak a továbbiakban. ahova fel vannak írva az alábbi kérdéskörök:  Hogyan lehet korszerűen. vélemények forgóval. mit vállalhat a pedagógus a szülőkkel való kapbeszélés csolattartásban A csoportok megbeszélik választott témájukat. liktushelyzetekről és dolgozás.operatív vita elolvasás. és ha valami nagyon fontos gondolattal ki akarja egészíteni. lehetőségei az iskolában zös plakát kéösszegyűjtése szítése  Szülői értekezletek tartalma. gondolataikat plakáton rögzítik. félelmeim vannak – a szülői elvárások átgondolása után kü.adat: otthoni sen kialakuló konf.Érzéseink pontos Egyéni munka lönösen – a szülőkkel való kapcsolattartás kérdésében. Papír. Egyéni munka 15’ Közös gondolkodás Kooperatív Előzetes felA résztvevők a csoportokon belül egyeztetik házi feladatként elkészített jegyz e.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Milyen kételyeim. az igényeknek megfelelően informálni a szülőket. Ötleteiket. majd az egész csoport előtt beszámolnak. szervezése Együttműködés Frontális meg Milyen határokat húzhat. akkor más színnel írhat a plakátra. azonosítása.

terepek III. hogy milyen stresszes egy ilyen találkozás. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Bár úgy gondolja.II.  Hagyjon időt a szülőnek arra. helytelenül vagy elfogadhatatlanul bánt. hogy…”. hogy először is megtudjuk és tisztázzuk. frusztrációs érzését mérsékli és fékezi. hogy…” 74 . hogy szerintük mi a probléma. hogy elmondja a magáét. Pedagógus szerepek. hogy elmondhassa. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy nem felel meg a tényeknek. az tudja. hogy egy dühös szülő viharzott be a termébe vagy a tanáriba. o „Értem. Amikor frusztrált vagy dühös szülőkkel van dolgunk. hogy gyerekével valaki igazságtalanul.  Először hallgassa meg őt. ha az ember ül).Egyéni munka lista készítése: rása. mit érez – még ha késztetést is érez rá. véleménynyilvánítás a megismer választ kaptam tek alapján  nem kaptam választ.  Kérje meg a szülőt. nem feltétlenül egyezik az ön véleményével és az is előfordul. alapvető fontosságú. egyéni átgondolása. ami történt. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ A foglalkozáson készült plakátok átnézése Összefoglalás A korábbi lista. mert kiderül: hogy látják ők azt. ceruza A foglalkozás elején gyűjtött egyéni kérdések áttekintése. fejlesztendő készségek. hogy üljön le (nehezebb túláradóan dühösnek lenni. akkor „ki tudja engedni a gőzt”. o „Ahogy ön látja…”. hogy ön nagyon zaklatott vagy dühös amiatt. amikor gyereke problémái miatt bemegy az iskolába. A legtöbb szülő belátóan viselkedik. Melléklet a foglalkozáshoz Frusztrált. papír. agresszív szülők „Akivel már megtörtént. Az új tartalom összefoglalása. de fontos. akkor se fojtsa belé a szót és ne védelmezze az iskolát. dühös. A foglalkozás lezá. Amit elmondanak. Ha a szülő elég időt kap arra. aztán reflektáljon az elhangzottakra: o „Tehát ön azt mondja. esetleg megpróbálta letámadni az iskolau dvaron.

hogy próbálja meg a problémát az iskola rendszerén és folyamatain belül látni. Az indulatok kezelése. megelőzhetjük. hogy segítsünk a fiuknak…”. hogy a gyerekét zaklatják vagy molesztálják. felelősséggel. hogy kellemetlen (és sokszor pontatlan) nyilvánosságot kapjon az ügy (pletyka . amit nem tud betartani. legértelmesebb és legigazságosabb megoldás. vagy ami sértené az iskola jogokkal. ha a szülő úgy gondolja.  Az őszinteség nagyon fontos – hogy állnak a dolgok. média).  Ha időben támogatjuk a szülőket. szabályokkal és következményekkel kapcsolatos rendszerét. a tanárnak egyszerre kell képesnek lennie arra . Nekünk is fontos.  Röviden biztosítsa a szülőt arról.” Részlet A Szabályok az iskolában című könyv. hogy felfogja és megértse a szülői dühöt. mind az iskolának: o „Tudom. és mi a felek számára a legműködőképesebb. hogy milyen fontos maguknak Justin – nem lennének most itt. és hogy ugyanakkor az energiákat a megfelelő mediáció és következmény felé terelje. mi történt.  Mindenképpen ismerje a tényeket (az iskola szempontjából) és kérje meg a szülőt.  Néha szükség van kompromisszumokra. de ne tegyen az iskola olyan ígéretet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Például. hogy az adott kérdés mennyire fontos mind a szülőnek. és azért vagyunk itt. fejezetéből 75 . ha ez nem így lenne.

Pedagógus szerepek. konfliktuskezelés. kitartás. a kollegiális támogatás (mentorálás. terepek II.  a kölcsönös kollegiális támogatás tudatosan alakítható és a szakmai és egyéni fejlődés szolgálatába állítható. Kritikai gondolkodás. Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban. melynek minősége visszahat a pedagógus egyéni munkájára. Együttműködés a pedagógusok között. tekintet másokra. A tantestületen belüli munka. Kapcsolat a kollégákkal – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. együttműködés és a saját szerep. 3. hogy a hallgatók felismerjék. segítségkérés. 4 fős csoport) 90 perc A foglalkozás célja. hospitálás lehetséges formáinak megismerése. belső kontroll (hit abban. ami velem történik). Törődés.II. együttműködés. érzések. Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. hogy tehetek arról. kudarc-tűrés. A támogató mentorálás. Érzelmek kezelése: siker-kezelés. hogy  a tanári munka sok vonatkozásában csapatmunka. hospitálás) lehetőségei Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos azonosítása. A pedagógusok közti együttműködés jelentőségének felismerése. visszautasítás Kapcsolódási pontok: Foglalkozásokhoz:  Változó tanárszerepek  A tanár mint segítő 76 . kommunikáció kapcsolatának átélése. Ismerkedés az együttműködési formákkal.

teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. színes filctollak  gyurmaragasztó. teremelrendezés. megerősítőbb jellegű értékelésre. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. valamint arra is. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). időfelelős. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. biztonságos tanulási környezet).  Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella: Mi. pedagógusok. hogy a hallgatók körbe üljenek. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. SZIA-könyvek. SuliNova.  Szabályok az iskolában (Magatartáskezelés. Ez érzékeny és hosszú folyamat.: Papp Ágnes. szerk. fegyelem. 4 fős csoport munkájához. 2005. 2006. melyet úgy rendezzünk be. szerk.: Fehér Márta. Flaccus. SuliNova. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. eszközfelelős). munkaformák.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). szóvivő. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. témafelelős. Értékeléssel. 2006. Tér. amelyben a visszajelzéseknek. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja a pedagógus-identitás formálódásának támogatása. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. szerk.: Fehér Márta. 77 . 2010. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van.

érvelnek egyik vagy másik kijelentés mellett. anyagok (mellékletek) 10’ A pedagógusok közti együttműködés változásai – mit jelent a másképpen. együttműködési formák képzelhetők el a tantestü. Pedagógus szerepek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. tetszőleges sorrendben. (érvek – ellenérvek gyűjtése) A hallgatók önkéntes alapon. de az érveket és ellenérveket váltogatva. fejlesztendő készségek. a pedagógusok között? együttműködési az Egyéni munka Papír. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Ráhangolás a témára A disputa érvek gyűjtésével módszer egy A foglalkozásvezető jól láthatóan felírja a táblára vagy csomagolópapírra: elemének fel A pedagógus munkája inkább csapatmunka. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. D1 –Lista  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. miért A pedagógusok közti kell másképpen? együttműködés jelentőségének felisVéletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 fős csoportok alakulnak merése Frontális elő. Frontális megbeszélés II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.gyűjtés T2. anyagok (mellékletek) 5’ A hallgatók körben ülnek. írószer .Ismerkedés leten belül. használása  A pedagógus munkája inkább egyéni tevékenység.II. terepek Foglalkozásvázlat I.T1 – A magyaadás – tanári rázat gondomagyarázat latmenete Kooperatív Kópéláda tanulás – csoportalakítás 10’ Milyen megbeszélés típusok. Ráhangolódás. 78 .

A csoporttagok háromlépcsős interjú segítségével osztják meg egymással gondolataikat az alábbi témában:  Milyen kérdésekben. az hozzászólásonként egy színes korongját tának átélése középre helyezi. Így támogatható. Aki munikáció kapcsolabekapcsolódik a megbeszélésbe. majd a csoporton belül formákkal egyeztetnek. D szöveg Kooperatív Csomagolópatanulás – szak.pírok. D2 – Gondolatébresztő kérdések a beszélgetéshez 10’ Kérdések önmagamhoz – Milyen szakmai és emberi kapcsolatokat szeretnék A tantestületen belükialakítani a tantestületemben? Mi múlik rajtam? li munka. hogyan tudják segíteni egymást egy tantestületen belül a tanárok? A kölcsönös segítség hogyan hat az egyéni munkára?  Mit gondolnak arról.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A hallgatók egyéni munkában összegyűjtik válaszaikat.önellenőrzés együttműködés formáiról Kooperatív tanulás – megbeszélés a csoportban „beszélő korongok” módszerével Kooperatív tanulás – háromlépcsős interjú T3. inak megismerése Egyéni munka T4. szakértői csoportokban feldolgozlás lehetséges formázák az olvasottakat. érzések. értői mozaik színes filctollak. a „beszélő korongok” segítségével zajlik. gyurmaragasztó 79 . A munka csoportokban folytatódik. Kooperatív tanulás – megbeszélés a csoportban a tantestületen belüli megbeszélések típusairól a pedaEgyéni munka gógusok közti . vastag. komMinden csoporttag előzetesen kap 5-5 – egymástól eltérő színű – korongot. ezt követően pedig egy listát kap minden csoport a foglalkozásvezetőtől. majd csoportmunkában összegzik az új ismereteket. amelynek segítségével minden résztvevő önellenőrzést végez. segítségkérés és adás jelentőségének átgondolása 15’ 30’ Egymást támogató tanárok A támogató mentorálás. rep. hogy a hozzászólások aránya kiegyenlített legyen. hogy pályakezdőként milyen területeken szorulnak leginkább segítségre? Az együttműködés. C. D3 – az A. hospitáA hallgatók egyénileg szövegeket olvasnak. együttműködés és a saját szeA beszélgetés csoporton belül. – olvasás B.

Pedagógus szerepek.II. terepek III. senkinek A foglalkozáson nincs köze hozzá.beszélés rása 80 . akkor az történik. nincs beleszólása. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. élményszerű átgondolása Egyéni munka – érvek gyűjtése Frontális megA foglalkozás lezá. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 10’ „Ha becsukom a tanterem ajtaját. amit én akarok. Az új tartalom összefoglalása.” tanultak elmélyítése. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

új pedagógiai módszerek iskolai bevezetését célozzák. akkor megnő a közvetlenebb személyes kapcsolatok. öszszetartóbb. szívesen együttdolgozó tantestületek mindig is megvitatták a felmerülő pedagógiai-szakmai kérdéseket. a szülőkkel kialakított együttműködést (a szülők bevonása az iskolai életbe.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A pedagógusok közti együttműködés változásai: mit jelent a másképpen. utasításokat közöltek. adaptálásával. hogy a tantestül etek működése is alapvető változtatásra szorul.fölérendeltség határozta meg. tekintélyelvű felépítés volt. Régebben az iskola világában az együttműködés formái és tartalma.  Ahogy a frontális tanulásnál hatékonyabbak a kooperatív technikák. szervezeti keretei sem (legfeljebb az adott iskola hagyományai teremtettek bizonyos együttműködési formákat). Ez eredményesebb 81 . mindig is az volt. Ezek a változások alapvetően érintik a p edagógus-diák kapcsolatot (személyközpontú pedagógia. alternatív megoldások feltárása mellett. a szülői kompetenciák fokozott figyelembevétele). tapasztalatokon alapuló tanulás. partneri viszony. Mit jelent a másképpen?  az évente kétszer-négyszer tartott nevelőtestületi értekezlet mellett rendszeres. de nagyon kevéssé szólnak arról. strukturált megbeszélések különböző összetételű pedagóguscsoportok között. a kapcsolatok értelmezése egészen másképp festett. a tanárszerep átalakulása). hogy tanórákon minél inkább terjedjen a saját élményeken. A szokásosnál demokratikusabban működő igazgatók. Ebből következően az információáramlás és tantestületi kommunikáció formális megnyilvánulásai túlnyomórészt információkat adtak át. többféle nézőpont megvizsgálása. mint ma. egymást elfogadó. Az utóbbi évek közoktatási reformjai elsősorban korszerű tanulásszervezési eljárások. Ez növeli a személyes biztonságot. legjellemzőbb vonása a hierarchikus. hogy a tantestületen belül sok kollégájáv al. gyakoribb. megbeszéléseken Miért kell másképpen?  Az iskolákban a pedagógiai szemlélet. őszinte visszajelzéseket ad a pedagógus munkájáról és nagy az inspiráló ereje is. és így véleménye is fontos tényező.  A személyközpontú iskolában a pedagógus személyisége. értekezletek is hatékonyabbá válnak a korszerű tréning és tanítási módszerek alkalmazásával. szimpátiák kialakulásának lehetősége. Ennek értelmében a tantestületen belüli hivatalos. Másképpen kell szervezni és más tartalommal kell megtölteni a tantestületek működését és a pedagógusok különböző együttműködési formáit. a tanítás-tanulás felfogással kapcsolatos nézetek fejlődése alapvetően változtatta meg az információáramlással és belső kommunikációval kapcsolatos igényeket. sokféle csoportban dolgozzon együtt. munkával kapcsolatos visz onyokat is elsősorban az alá. Az információátadás szinte háttérbe szorul az eszm ecsere.  Ha egy pedagógusnak alkalma nyílik arra. minden tanár számára lehetővé kell tenni nézeteinek kifejtését. úgy a megbeszélések.  A pedagógiai közvéleményben konszenzus alakult ki arról. miért kell másképpen? (A magyarázat gondolatmenete) A tanári munka alapvetően csapatmunka. szakmaipedagógiai témákban  a tanítási-tanulási folyamatban egyre terjedő korszerű módszerek és eljárások mindennapos használata a pedagógusok közti munkában. de ez nem jelent meg külső-belső elvárásként és nem voltak meg a szervezett.

és mindennapi működésében. szervezeti és munkakultúrájától. ha a pedagógusok a tanórán kívüli iskolai munkájukban is átélik a saját élményű ismeretszerzés pozitív hatásait. Tantestületi értekezletek operatív és nevelési témákban. Esetmegbeszélő pedagógiai műhely. Osztályfőnökök együttműködése. támogató kollégával dolgozzon egy ideig és eközben szakmai szemszögből folyamat osan reflektáljon önmagára és fejlessze készségeit. Egy feladatra szerveződő tanárok együttműködése. nehézségeim lehetnek a kapcsolatok felvételében. tapasztalatok. Tantárgyi munkacsoport (munkaközösség) együttműködése. elmélyítésében? T4. A kollégák hosszabb távon is segíthetik egymást az elsajátított ismeretek felidézésében. megbeszélései. a tanárok pedagógiai szemléletétől. hogy a tanítás-tanulás során a gyerekek szociális és életviteli kompetenciái fejlődjenek. mint közösség szemlélete is alakul. hanem az egész tantestület. terepek  lesz. hogy egy eli smert. A fenti szemléletváltásra. megtartásában. A diákok tanulási folyamatában ugyanis kiemelt jelentőségű a felnőtt mintaadása a gyerekek számára. Hiszen ez esetben a tantestület. Természetesen a pedagógusok közötti együttműködés mértéke. hogy hatékonyságuk. Azonos tanulócsoportokat (osztályokat) tanító tanárok megbeszélései.II. attitűdök beépülésének esélyei megtöbbszöröződnek. hasznosságuk. T3. megbeszélései. feltétlenül szükséges. ha nem csak egy-egy tanár vagy tanárcsoport dolgozik másképpen. Pedagógus szerepek. Osztályozó konferenciák. Amennyiben kulcsfontosságúnak tartjuk. D1 – Lista a tantestületen belüli megbeszélések típusairól a pedagógusok közti együttműködés formáiról          Az iskola vezetőségének megbeszélései szűkebb és tágabb körben. Függenek ezek az adott intézmény vezetőségének attitűdjétől. tudatos önfejlesztés révén minden pedagógus folyamatosan fejlessze saját szociális kompetenciáit is. szocializációjától. a megszerzett ismeretek. a munkamódszerek átalakítására fokozottan érvényes. vezetőségének attitűdjétől. gyakorlatban történő alkalmazásában. 82 . hogy továbbképzések. a tantestület igényeitől. T2. D2 – Kérdések önmagamhoz: milyen szakmai és emberi kapcsolatokat szeretnék kialakítani a tantestületemben? Mi múlik rajtam? Gondolatébresztő kérdések a beszélgetéshez:  Mikor érezném magam a „helyemen” a tantestületben?  Milyen szakmai és emberi kapcsolatokra vágyom?  Mikor érezném magam biztonságban a tantestületemben?  Milyen gondjaim. formái sok tekintetben eltérnek a különböző iskolákban. formálódik. Módszertani nap (belső továbbképzés a pedagógusok számára). tantestületi tagként is gyakorolja azt. D3 – Egymást támogató tanárok A) A mentorálás mint választható lehetőség A választható mentorálás mint támogatásforma lehetővé teszi a tanár számára.

hogy tudatosan figyel a kolléga önbecsülésére. ha azt akarjuk. A mentorálásnak mindig úgy kell indulnia. még akkor is. Odüszszeusz. aki támogat. B) Panaszkodás: a tanár frusztrációjának és gondjainak meghallgatása A „panaszkodás” sokféle lehet: lehet alkalmankénti elcsüggedés és sóhajtozás. és nem jelenti azt. hogy támogassa kollégáját és ne ítélkezzen felette) és hogy a vi szszajelzéseket hogyan lehet beépíteni az aktuális teendők megtervezésébe. főként a kolléga tanítási és magatartás-kezelési gyakorlatába. A visszajelzéseket a mentor úgy adja. ha lehet. támogató visszajelzéseket ad a kolléga tanári magatartásáról. hogy mai nyelvünkben a „mentor” szó azt jelenti. kidolgozott és a problémamegfogalmazás és megoldás felé vezető folyamat is. amikor szükséges. Olyan jól teljesítette feladatát. hogy átfogalmazzuk a bennünk rekedt feszültséget.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A mentorálásnak választható lehetőségnek kell lennie. Természetesen fontos. A panaszkodás alapformája rövid párbeszéd vagy csevegés a folyosón vagy a tanáriban. A mentor ezért többek között. A mentorálás ebben az esetben nem jelent alá-felé rendeltségi viszonyt. hogy: 83 . aki rendszeresen és kitartóan sóhajtozik és panaszkodik. Telemakhosznak a nevelője legyen. hogy egy kollégájával (mentorral) szakmailag támogató módon együtt dolgozzon. nem pedig a „tanári küszködés” jelének kell felfognunk. igénybe vehesse. Ebben az eposzban Mentor (Odüsszeusz régi és hű barátja) kapja azt a feladatot. és aki kívánja. bátorít és visszajelez”. hogy a mentorált nincs tudatában az összes tényezőnek azzal kapcsolatban. ha mind a mentor. hogy mi is a visszajelzés célja. mi történik az óráján. hogy a kolléga szakmailag sajátjának érezze a mentorálás által felkínált segítséget. Mielőtt azonban a mentor visszajelezne. hogyan adhatja őket (úgy. Minden mentorálás némi természetes kockázatot is rejt magában. Ezek a támogató visszajelzések erősítik a szakmai önismeretet. esetleg amikor beszállunk a kocsinkba. hogy pontosan lássa. hogy a mentorálás lehetősége meg legyen az iskolában. A mentor és mentorált közös szakmai útjának több „állomása” van. de egyfelé megyünk”). A kollegiális jó szándék és a szakmai bizalom minimalizálhatja az alkalmatlanságérzetet. „bátorításként” vagy „felvidításként”. ha egy n agyon megbízható kolléga a mentor. át kell gondolnia. hogy „bölcs tanácsadó és kísérő – olyan. hogy egy adott kolléga tanítási és magatartás-kezelési tevékenysége kudarcot vallott. A „mentor” szó Homérosz Odüsszeiájából ered. de lehet folyamatos állapot is! A panaszkodás össze is hozhat embereket („egy cipőben járunk… lyukas és ócska cipőben. hogy magatartás-kezelése és tanítási tevékenysége hogyan befolyásolja az osztálydinamikát. hogy elinduljunk haza. hogy hosszabb ideig dolgo zzon velünk egy nehéz osztályban. A panaszkodás segít abban. fontos. Az ilyen típusú mentorálást támogató jellegű szakmai lehetőségnek. Ithaka királya a trójai háború egyik hőse volt. akkor ez által személyes és szakmai belsőnket is feltárjuk neki. hogy a mentorált látja szükségesnek a folyamatot és elszánta magát arra. A mentor fő feladata. Előfordul. Ugyanakkor a közös panasz igazolja küszködésünket: „nem te vagy az egyetlen”. Ha megkérünk egy kollégát. A panaszkodás azonban lehet folyamatos. és ez változást fog eredményezni. hogy segítsen a tanárnak abban. mind a mentorált a közös célokat és szükségleteket állítják a mentorálási folyamat középpontjába. egy kis humorral. Amikor olyan kollégával beszélget. hogy Odüsszeusz és Pénelopé fiának.

ha ez esetben ön a levezetés célpontja). amennyiben a panaszkodás vissza-visszatérő jelenség vagy mindig ugyanaz a tárgya. Tudassa vele. amikor kollégámnak nehézségei voltak az osztály magatartásának kezelésével. tudja. 84 . Anna. hogy mi is az. gyakorlat. Pedagógus szerepek. Ezeket a látogatásokat meg kell tervezni. hogy többször is bemegy a kérdéses órára. valamilyen fegyelmezési készségre vagy a tanítás módszereire. amikor mindketten bent vannak. mielőtt a mentor magatartáskezelési fellépésére sor kerülne. hogy a változtatási vagy megoldási lehetőségek működhessenek. tulajdonképpen egyfajta „levez etésként” működik (akkor is. amikor szükségét érzem a beavatkozásnak: „Elnézést. hogyan reagáljon a mentor az esetleges magatartás-kezelési kérdésekre az óra alatt. elismeri érzéseit és szükségleteit. kérdést vagy gondot. akik továbbra is inkább panaszkodnak X. A probléma elemzése Ebben a szakaszban a mentor úgy segít. hogy minden érvényes-e abból. amely meggátolja. Y vagy Z dologról ahelyett. mielőtt lehetséges megoldásokat javasol – a nem kért tanácsot nem mindig fogadják jól. hogy a panaszkodás önmagában is elég. van. amennyiben a panaszkodás destruktív magatartássá.II. folyamatos tanulás célja és milyen igényekre ad választ?  A készség definiálása. terepek     hallgassa és értse meg. amit sopánkodása által csinál. C) A mentorálás folyamata Készségfejlesztés mentorálás segítségével:  Ez a készség/gyakorlat/módszer hogyan illeszkedik a már ismertekhez?  Szükségem van erre a készségre?  Megéri megtanulni?  Mi az adott készség. ha valóban feltárják és kezelik a problémát. amelynek az elemzés. A támogató kolléga soha ne sugallja azt az osztálynak. nem lényeges. A beavatk ozást jelző (verbális vagy non-verbális) jelet még azelőtt kell használni. Magam is sokszor csendesítettem le egy-egy már zavaróan zajos osztályt és irányítottam figyelmüket a tanulásra. különös figyelemmel arra. hogy hogyan mutatják be (röv iden) a mentort az osztálynak. problémamegoldás. hogyan jelezzenek egymásnak. ha például a mentor magatartás-kezelési lépéseire van szükség. Magam általában egy rövid verbális jelzést használok. hogy tanáruk tehetetlen vagy alkalmatlan. amiket a mentoráltnak el kell érnie.  Biztonságos környezetben való gyakorlás. amit egy adott incidensről vagy gondról mond. hogy az osztály jobban figyeljen). Ha meghallgatja őt.  A készség kontextushoz igazítása. megengedi. (amennyiben szükséges) konfliktus-kezelés vagy az adott gondot orvosló terv kidolgozása is része. Vannak olyan kollégák azonban.  Kollegiális visszajelzés. Az ilyen típusú folyamatos sopánkodás lerombolja a kollégák jóindulatát. hibáztatássá vagy elutasítássá fajul. hogy (váltsak egy-két szót…-val) …?” Célkitűzés A mentor és a mentorált megbeszélik és kitűzik azokat a célokat.  Reflektálás önmagunkra. tehetetlenséggé. tisztázza kollégájával. Ezek a célok vonatkozhatnak a magatartás-kezelésre (például elérni. mi a mentor szerepe. hogy tennének valamit ezekkel kapcsolatban. javasolja olyan strukturáltabb támogatási forma alkalmazását. hogy a hatékony támogatás mindig segít.

hogy a készségfejlesztés időigényes folyamat. Bármilyen célt is tűznek is ki. 85 . esetleg nincs tudatában non-verbális viselkedésének interaktív hatásával. koncentráljanak a magatartási kérdésekre és folyamatos visszajelzéssel támogassák az elérésüket. de a kudarc is természetes dolog. az nehéz vagy zavaros lehet a mentoráltnak. vagyis elmondja. hogy ami nyilvánvalónak és egyértelműnek tűnik a mentornak. Ha a visszajelzés a kolléga magatartás kezelésének túl sok tényezőjére vonatkozik. a célzott területekre. ha támogatják. az nagyban segíti a szakmai önértékelését. félő. a tanárnak tisztába kell lennie azzal. ha általánosságban megjegyezzük. Amikor visszajelzésre kerül sor. vagy milyen a non-verbális viselkedése. vagy. ugye?”  „Miért beszélgetsz?”  „A helyeden ülsz?”  „Előrenéznél?”  „Még el sem kezdted?” A tanár lehet. A célok legyenek reálisak és fokozatosak. amelyeket az órán megfigyeltek. ez alapján közösen tudnak reflektálni a pro blémára és közös tervet kidolgozni a kezelésére. hogy mi a kollegiális visszajelzés célja és milyen te rmészetű legyen. hogy nincs tudatában annak. akár a mentortól a mentorált felé. vagy az hogyan „jön át” a diákok számára.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Soha ne felejtsük. hogy a változtatást túl nagy feladatnak látja majd. hogy milyen a jelenlegi fegyelmezési/magatartás-kezelési viselkedése. és néha vannak kudarcok. hogy szerinte mitől és miért olyan magas a zajszint. ha ennek egyik tényezője a mentorált (az osztályt tanító tanár) viselkedése. gyakorolják „biztonságos”. hogy egy bizonyos osztály nagyon zajos és nehezen kezelhető. hogy…?”  „Hallottad magad. hogy hogyan foglalkozik a zavaró magatartás bizonyos megnyilvánulásaival. hall és észlel. amikor azt mondtad…?”  „Tudtad. Azt is értessék meg a kollégával. Fontos. mert az könynyen elbizonytalanítja vagy elbátortalanítja a kollégát. Visszajelzéskor használható tipikus önértékelés-fejlesztő kérdések például:  „Tudatában vagy annak. a mentor és a mentorált koncentráljon az aktuális magatartásra vagy az aktuális kérdésekre. Mielőtt új készségeket tanulna. ha a tanár túl sokszor használ kérdéseket a magatartás kezelésére:  „Közbekiabálsz…?”  „Nem kellene közbekiabálnod. Ha a mentor leíró visszajelzést ad. akár fordítva. Az ember. Bár segít. A visszajelzés soha ne legyen elítélő és ne kritizálja a másik személyiségét. sokkal fontosabb. A mentor adjon leíró visszajelzéseket és összességében koncentráljon a tanár viselkedésére (például a fegyelmezés nyelvezetére). együtt tegyék. mit lát. bizonyos célokra és bizonyos készségekre kell koncentrálnia. hogy a mentor konkrétan elmondja. sőt. nem tanórai környezetben. hogy…?”  „Mit éreztél. Visszajelzés Ahhoz. sok energiát is igényel. A fegyelmezési nehézségek egyik kiváltó oka lehet. Minden visszajelzésre szolgáló alkalom előtt beszélje meg a mentor és a mentorált. hogy egyértelművé tegyék és megbeszéljék az adott készséget. amikor…?” Lehetőleg ne adjunk túl terjedelmes vagy túl sok mindent felölelő visszajelzést. Ha a leíró visszajelzéseket támogató és érzékeny formában kapja a tanár. még akkor is. hogy a visszajelzés támogató és hatékony legyen. hogy általában milyen nyelvezetet használ fegyelmezéskor. fokozatosan tud változtatni.

legértékesebb és leghatékonyabb. hogy az iskola nagyra tartja a kölcsönös törődést és a támogató kapcsolatokat. A tanárok általában úgy látják. Ideális esetben ezek a lehetőségek biztosítják és bátorítják a tanításra és magatartás-kezelésre való egyéni és közös reflektálást. hogy akarják. hogy az egész működjön. Minden iskolában meg kell lennie a folyamatos képzés. Azok a tanárok. Mindig fel kell tennünk azt a ké rdést. hogy az igazán fontos dolgokat nem lehet másokra kiosztani vagy rákényszeríteni. a kialakult szokások és szerepek által diktált elvárások közötti kapcsolatok igen összetettek. Amikor az iskolavezetés a kollegiális támogatás kérdésével foglalkozik. „csoportosulásait”. Mint az iskolai kultúra és gyakorlat bármilyen elemének esetében. mert az iskola kultúrája megkönnyíti az ilyen segítségadást. hogy létezik a közös cél. stb. arra kell koncentrálnia. akik általában idejüket és energiájukat nem sajnálva támogatják kollégáikat. szakmai fejlődés és értékelés lehetőségeinek. D) A kollegiális támogatás működtetése Még a támogató légkörű iskolákban sem akarja vagy érzi szükségét minden tanár a kollegiális segítségnek. Természetesen fontos. s mindezt a szakmai jóakarat jegyében. A felülvizsgálatnak abból az alapelvből kell táplálkoznia. a megbízható szervezeti struktúra. „formáit”. hogy ha a kollégák azt mondják. Ebből a tényből anomália származik. fejlessze és erősítse meg kollégája készség-fejlődését. folyamatait. arról is beszámolnak. A kollegiális támogatást nem lehet valakire „kiosztani”. ha a közös igényekhez és célokhoz kapcsolódik. hogy készségeit beemelje a mindennapi használatba és közben tanítási gyakorlatának megfelelően csiszoljon rajtuk. hogy segítséget adjanak és fogadjanak el. (bár természetesen ezek sem mindig tökéletesek). szükségét érzik. hogy az iskola vezetése felismerje ezt a természetes és kreatív feszültséget. stresszt is okoz. a háttér és a kölcsönös interdependencia. és javukra válik a kollegiális támogatás. mások azért. lehetőségeit. vajon kielégíti-e a kollégák igényeit? A kollegiális támogatás struktúráit. itt is igaz. Szükséglet-elemzés és kollegiális támogatás: 86 . Ebből következően a „forma” másodlagos a funkcióhoz képest.II. de ugyanakkor az iskolai vezetés nem szabhatja meg a kollégák feladatául azt. rendszeres közös felülvizsgálat segítségével tökéletesíthetjük. terepek A visszajelzésben bátorítsa. azt sem lehet utasítással létrehozni. Bármilyen szakmai visszajelzés akkor a leghasznosabb. amit felajánlunk vagy tervezünk. mert a „kölcsönös egymással való törődésből” és a közös perspektívából eredő személyes vagy szakmai kötelességének tartják a kollégák támogatását. hogy a mentorált ezután arra koncentrál. hogy ezekben a „struktúrákban” és „formákban” mindenki megbízhasson. a szakmai irányítás vagy a támogatási formák hivatalos és tervezett működését tagadja. Átgondolt eljárások. hogy fontosnak és szükségesnek látnak valamit. hanem csak anynyit jelent. hogy a mentorált ezután nem kap segítséget: azt jelenti. hogy az iskola mint kollegiális közösség hogyan elégítheti ki a kollégák igényeit. hogy miközben a támogatás sok segítséget jelent a tanároknak. vagy. amikor a mentor abbahagyja a mentorálttal folytatott folyamatos és támogató folyamatot. Ez az állítás nem a belső vezetés. Egy iskolában a személyiségek. Pedagógus szerepek. Fontos. tervek és irányelvek lehetnek az emberi segítség és cselekvés eszközei. hogy az a kollegiális támogatás. Sokan azért támogatnak másokat. Elválás Eljön az idő. Ez nem azt jelenti. A megerősítést és bizalmat az idő és az alkalmazás igazolja vagy cáfolja meg. Ezek ugyanis azt sugallják.

A kollegiális támogatás ezen formája csak a kölcsönös törődésen.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben     Iskolánkban mennyire ismertek a kollégák egyéni és kollektív szükségletei? Milyen módon ismerik el ezeket? Jelenleg milyen „formák”. folyamatok vagy irányelvek foglalkoznak ezekkel a szükségletekkel? Hol tart az iskola most az általános „tudatos kollegiális támogatás” kérdésében? Milyen változtatásokra van szükség (vagy milyenekre van lehetőség). tervezési. és azokat kielégítsük? Milyen „formai”. hogy egy szakmai közö sség milyen módon akar működni és együttműködni. hogy a megh atározott szükségletekkel foglalkozzunk. 87 . hogy a közösség úgy dönt. strukturális. hogy a kollegiális támogatást lehetővé tévő módon akar működni. a kollegiális odafigyelésen és közös humánumon alapulhat. szabályzási és eljárási változásokra van szükség ahhoz. hogy a meghatározott szükségletek kielégítése lehetségessé váljon? A „támogatás ökológiája” iránti elkötelezettség mértéke attól függ. struktúrák. ha az iskola kultúrája tudatosan erősíti és támogatja a kollegiális támogatást. Akkor a legvalószínűbb.

együttműködésen alapuló tanítási-tanulási módszerek megismertetése a hallgatókkal. belső kontroll (hit abban. 88 . ami velem történik) Problémakezelés: problémaazonosítás. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. hitelesség Felelősségvállalás Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. Pedagógus szerepek. Az alapvető tanári. szóvivő. autonómia Identitás. hogy tehetek arról. tanítási attitűdök megismerése Ismerkedés Carl Rogers elméletével A frontális és együttműködő óravezetés összehasonlítása Az együttműködésen alapuló óravezetéshez szükséges tanári tulajdonságok áttekintése Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Önállóság. ezen belül a „diák központú”. terepek II. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (például: időfelelős. problémamegoldás Kritikai gondolkodás Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok III. 4. reális célkitűzés. Pályaszocializáció Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. eszközfelelős). Változó tanárszerepek – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. témafelelős. munkaformák. 4 fős csoport) 90 perc A foglalkozás célja a különböző tanári szerepek és tanítási-tanulási stílusok bemutatása.II.

pedagógusok. Ez érzékeny és hosszú folyamat. valamint arra is. melyet úgy rendezzünk be. SuliNova. hogy a hallgatók körbe üljenek. szerk. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra  berendezés a filmrészlet levetítéséhez A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. Flaccus. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb.  Szabályok az iskolában (Magatartáskezelés.  Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása. szerk. 2007. 2006. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. 2010. 2005. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja a pedagógus-identitás formálódásának támogatása. szerk. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. megerősítőbb jellegű értékelésre. 4 fős csoport munkájához. Eötvös József Kiadó. 89 . amelyben a visszajelzéseknek.: Papp Ágnes. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. SZIA-könyvek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Értékeléssel.: Fehér Márta. 2006. Tér.: Fehér Márta.  Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella: Mi. biztonságos tanulási környezet). szükséges és ajánlott szakirodalom  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). fegyelem. színes filctollak  gyurmaragasztó. anyagok:  csomagolópapírok  vastag. teremelrendezés. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). SuliNova.

egyiket sem helyes abszolutizálni. A másik sorban állók megváltoztatnak a külsejükön egy dolgot. Mindenkinek van egy párja a szemben levő sorban. Pedagógus szerepek. akinek a legtöbb változtatást sikerül a párján felfedeznie. a zetése megoldandó feladattól. együttműködésen alapuló tanításitanulási módszerek kerülnek előtérbe. terepek Foglalkozásvázlat I. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A helyzettől. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) Tanári bevezető: A foglalkozás beve. fejlesztendő készségek. mert elő-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.Frontális adás Különböző tanári szerepek és tanítási-tanulási stílusok léteznek. Ráhangolódás. Az egyik sor hátat fordít a másiknak. 90 . A párok visszafordulnak és megpróbálják megállapítani. Ezen a foglalkozáson a „diák központú”. egymással szemben állnak. hogy a velük szemben álló mit változtatott meg a külsején. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom feldolgozása Idő * 5’ Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 10’ Változás játék A hallgatók két sorban. a környezettől függően mindegyiknek meg lehet a létj ogosultsága. megjegyeznie. A párt alkotók közül az győz. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ráhangolás a témára Játék II. A játék úgy folytatódik. Ezután cserélnek.II. hogy mindig eggyel több külső jellemzőt kell megváltoztatni.

B) „diákközponMiután mindenki elolvasta a neki kiosztott szöveget. gonA párok elolvassák a szöveget és gondolattérképen ábrázolják a szöveg lénye. vastag. „képviseletét”. színes filctollak gyurmaragasztó T2. hasonlítják össze.Pármunka – olvasás. Pármunka – az úgy olvasott szö. veg összefogközponA párok egyik tagja megkapja a „tanárközpontú”. A ráhangoló játékban együtt játszók dolgoznak a későbbiekben párban. D2 – A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása 10’ 5’ A résztvevők körbe járják a termet és megnézik egymás gondolattérképeit Egymás munkájának Kooperatív megismerése tanulás – kép- 91 . D1 – Taattitűdök – olvasás nulás így vagy A tanár központú (frontális) és diákközpontú (együttműködésen alapuló) tanári tanítási megismerése attitűdöt vizsgálják.A) „tanárA feladatok megoldásakor cserélgetik a két alapállás vizsgálatát. 10’ Tanulás így vagy úgy? Az alapvető tanári. a másik a „diákközpontú” lalása tú” tanári alapállás leírását.gers elméletével dolattérkép ges gondolatait. összefüggéseit készítése Csomagolópapírok.  a hallgatók személyes tapasztalatai is túlnyomó többségben a frontális tanításhoz kapcsolódnak. Egyéni munka T1. saját szavaival összefogtú” lalja a párjának az olvasottakat tanári alapállás leírása A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása Ismerkedés Carl Ro.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  kevésbé ismertek.  terjedésük a korszerű pedagógia jegyében támogatandó.

Megfigyelési szempontok:  az óra menete. terepek tárlátogatás 15’ Kooperatív óra a gyakorlatban A hallgatók egy társadalomismeret kooperatív foglalkozás részletét nézik meg. szervezése      az ismeretszerzés folyamata tanár-diák kapcsolat a tanár és a diákok mozgása a tér elrendezése a tanár és a diákok kommunikációja. Alternatív Igazgatóság) Gyermekek háza c.: Pálos György. hangereje Az új ismeretek be. Pedagógus szerepek. film részlete. SuliNova. sorozat (r.Frontális – egy mutatása a gyakor.filmrészlet latban közös megtekintése Iskolák a láthatáron c.II. berendezés a filmrészlet levetítéséhez 92 .

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Egyéni munka – a tulajdonságok kiválasztása.A frontális és tés esetén együttműködő óraA párok megadott szempontok szerint táblázatot töltenek ki. önellenőrzés D3 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óravezetés esetén (kitöltendő táblázat) T3. Az új tartalom összefoglalása. D6 – Tulajdonságlista aláhúzva 93 . ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. önellenőrzés D5 – Tulajdonságlista T4. fejlesztendő készségek. kintése A munka végén önmagukat ellenőrzik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 20’ A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óraveze. majd megkapják a vezetés összehasonlítása helyesen kitöltött táblázatot és ellenőrzik saját munkájukat. amelyek szerintük az hez szükséges tanári tulajdonságok átteegyüttműködésen alapuló óravezetéshez szükségesek. Pármunka – táblázat kitöltés. anyagok (mellékletek) 10’ A pedagógus legfontosabb tulajdonságainak végiggondolása a frontális és Az együttműködésen együttműködő óravezetés esetén alapuló óravezetésA tulajdonságok listájából a hallgatók aláhúzzák azokat. D4 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óravezetés estén (kitöltendő táblázat) III.

II. Pedagógus szerepek. értékelése Papír. terepek 5’ Minden hallgató egy „kilépőcédulát” ír:  egy dolog.  amelyet a terem ajtajában lead a tanárnak A foglalkozás lezá.Egyéni munka rása. írószer 94 . amit tanultam  egy dolog. amivel nem értek egyet  egy kérdés.

Gondosan felkészülök és döntök az optimális tanulási folyamatról. a teljesülés irányába tartanak. és nem „statikus teljesítmény”. ha megvan egy bizonyos előfeltétel. Mi következik mindebből az oktatás anyagára vonatkozóan? Mit tanítsunk? Rogers ebbe nem szól bele. de egy lényeges és átfogó gondolatot kapunk tőle: minden és mindenki lehet a tanulás forrása! Rogers szerint a tanár sem a mindent tudó. A facilitáló minőségek közül Rogers a korábban elmondott alapgondolatai közül a hitelességet emeli ki. érződik a tanulás belülről”. és hogyan látszik. ő is egy az értékes. megvan benne az alapvető bizalom. hogy másként jobban tudnának tanulni. akit tekintélynek fogadnak el az adott helyzetben. ami minden más társas helyzetnek: az interperszonális kapcsolat.” T2. maguktól tanulni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1. D2 – A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása A legfontosabb. tudást osztogató személy. Valódivá válni – mindez folyamat. Ha ez az előfeltétel megvan. ha úgy gondolják. gyerek és tananyag között. és azoknak kell lennünk.” B) „diák központú” „Tanulni a diákok csak maguk tudnak. de sok más forrás is rendelkezésre áll: a gyerekek. hogy a diákok javát szolgálja. ezt számon is kérem. Mert meggyőződésem. hogy alkotó módon vegyenek részt a folyamatban. Csak akkor várhatjuk el a gyerekektől. hogy a tanár ne merev maszkként hordozza tanárságát.” 95 . és jelezzék. hogy elérjék a tanulási céljukat. hogy a tanulási környezet optimálisabbá tételében maguk is érdekeltek legyenek. és ennek érdekében minden tőlem telhetőt megteszek. mint a legfontosabbat. Az én felelősségem. hogy a többiek képesek a saját fejükkel gondolkodni. más felnőttek. Ez az én szakmai felelősségem. valódinak lenni – mondja Rogers más szavakkal. mikor. Arra keresünk választ. Nem a tanulásra-tanításra. azaz serkentő légkört teremt a facilitáló szerepkörű tanár. és ezeket állandóan ellenőrzöm. ha a tanár is így v iselkedik. Ha ez a feltétel megvan. hogy kifejezzék érzéseiket. például a szülők! Carl Rogers végül így fogalmazza meg az iskolai helyzetet: „A személyközpontú megközelítés jelenlegi nevelési kultúránkban csak akkor létezhet. Lehetünk. „Lehetünk emberi lények az osztályban?” – teszi fel Rogers a kérdést „A tanulás szabadsága a 80-as években” című könyvében. hanem a tanulás facilitálására kell helyeznünk a hangsúlyt: facilitáló. Ehhez kedvező feltételeket tudok teremteni. Elvárom. A diákoktól elvárom. az óvodától a középiskolán át. gondolataikat. aki elég biztos magában és a többiekkel való kapcsolatában. elérhető források közül. a könyvek. D1 – Tanulás így vagy úgy A) „Tanárközpontú” „ A diákokat rám bízták. amelynek „felvétel ekor” személyiségének egy részét otthon hagyja. akkor a következő szempontok megvalósulhatnak. A felelősség az övék. hogy a tanulók betartsák az utasításaimat. Ha szükséges. Az előfeltétel: egy vezető vagy olyan személy. miért tanul egy diák. Saját magamnak. Rogers szerint az iskolai helyzetnek is az a lényege. hogy „hogyan. akkor a többi felsorolt jellegzetességet tapasztaljuk bármelyik nevelési szinten. ha át akarjuk törni a megszokott határokat tanár és gyerek.

hangereje 96 . terepek D3 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködésen al apuló óravezetés esetén (kitöltendő táblázat) Szempontok Frontális óravezetés Együttműködésen alapuló óra A tanár felkészülése az órára Felkészülési idő A felkészülés során készített anyagok további felhasználhatósága Az óra kezdete Az ismeretszerzés folyamata A tanár és diákok mozgása A tér elrendezése A tanár és a diákok kommunikációja.II. Pedagógus szerepek.

a tanár a tábla előtt a tanár járkál a csoportok között. hivatalos személyes. pár. a tanár segít kevés mozgás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T3. D4 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködésen alapuló óravezetés esetén (kitöltött táblázat) Szempontok Frontális óravezetés Együttműködésen alapuló óra A tanár felkészülése az órára logikus óravázlat készítése várható kérdések. önálló feldolgozásra való előkészítése eszközök előkészítése és elkészíegy szálon futó interakció megter. társasági 97 . hangereje hangos. egyéni tanulás. közösen dolgozik a gyerekekkel a gyerekek a helyükön ülnek egyes feladatoknál a gyerekek is helyet változtatnak. felelet frontálisan kiscsoportos.tése vezése fénymásolás több szálon futó interakciók megtervezése Felkészülési idő A felkészülés során készített anyagok további felhasználhatósága Az óra kezdete valószínűleg kevesebb többször nélkül használható valószínűleg több változtatás csak elemei használhatók újra a tanár felkelti a gyerekek figyelmét a terem átrendezése csoport-. helyezkedik el néha beül egy-egy csoportba. egyéni munkához kooperatív tanulás esetén a felelőskártyák kiosztása a diákok meglevő tudásának előhívása Az ismeretszerzés folyamata A tanár és diákok mozgása frontális tanári magyarázat kérdés. válaszok szemléltetőeszközök előkészítése a tananyag részekre bontása. mozognak A tanár és a diákok kommunikációja.

terepek (Czike Bernadett hivatkozott könyve nyomán) 98 . Pedagógus szerepek.II.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D6 – Tulajdonságlista jó szervezőkészség jó időérzék érthetőség jó kapcsolatteremtési képesség „színészi” hajlam hatásos kommunikáció T4. D5 – Tulajdonságlista aláhúzva jó szervezőkészség jó időérzék érthetőség jó kapcsolatteremtési képesség „színészi” hajlam hatásos kommunikáció fegyelmezési készség megosztott figyelem nyitottság a diákok figyelmének lekötése kreativitás fegyelmezési készség megosztott figyelem nyitottság a diákok figyelmének lekötése kreativitás 99 .

előnyei és lépései A szabályalkotás gyakorlása A tanár mintaadó szerepének átgondolása Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Önállóság. Értékeléssel. A téma bonyolultsága és egész személyiséget igénybevevő m ivolta miatt az értékelés legmegfelelőbb formája az önértékelés. terepek II. Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. a fegyelem megteremtése és fennta rtása a gyakorlott pedagógusok számára is gyakran okoz nehézségeket. A foglalkozást vezető tanárnak erre kell megteremtenie a feltétel eket a foglalkozás végén. 4 fős csoport) 90 perc Ismerkedés a fegyelem megteremtésének és fenntartásának eszközeivel. munkaformák. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. Kapcsolat a diákokkal (partneri viszony) – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. a diákokkal közös szabályalkotás előnyeivel. időfelelős. önreflexió. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. 100 . lépéseivel. témafelelős. Pedagógus szerepek. A magatartáskezelés.II. Együttműködés. szabálykövetés. szóvivő. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Felelősségvállalás. 5. Szabályalkotás. A tanári elvárások és magatartás meghatározó szerepe a fegyelem megteremtésében és fenntartásában A diákokkal közös szabályalkotás sajátosságai. eszközfelelős). ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja attitűdformálás a tanári munka egyik legnehezebb terepén. autonómia.

hu) 101 . Kereszty Zsuzsa.: Fehér Márta.sulinovadatbank. OKI. szerk.hu)  Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. 2008.: Papp Ágnes. szerk. fejezet  Szabályok az iskolában. évfolyam.  Kézikönyv osztályfőnököknek. 2004. SuliNova.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér. 2009. SuliNova..ofoe.: Fehér Márta SZIA-könyvek. Negrea Vidia: Mire jók a konfliktusok? c. fejezet  Tanári kézikönyv a szociális kompetenciák fejlesztéséhez 1 – 12. anyagok:  Kópéláda  csomagolópapírok  vastag. Az osztály irányítása c.: Szekszárdi Júlia.  Az Osztályfőnökök Egyesületének honlapja: www. hogy alkalmassá váljon 5-6 db. sulinovadatbank. Világbanki Szakközépiskolai Projekt. fejezet  Thomas L. szerk. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. hogy a hallgatók körbe üljenek.: Szekszárdi Júlia. szerk. nevelők… szerk.: Deszpot Gabriella. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). valamint arra is. SuliNova. SuliNova-Educatio. Dinasztia Kiadó. teremelrendezés. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. kötet Educatio. 2005. 2010. Az együttélés szabályai c. fejezetek (www. melyet úgy rendezzünk be. 4 fős csoport munkájához. színes filctollak  gyurmaragasztó. 2006. Konfliktuskezelés. Egedi Cecília – Radnóti Katalin – Wagner Éva: Kapcsolatok – konfliktuskezelés c. 1995. módszerek.  Gyerekek. Good – Jere E. Brophy: Nyissunk be a tanterembe! 1.hu  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). 2008 (www. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. szerk.

102 . Pedagógus szerepek. terepek Foglalkozásvázlat I. hogy az osztályuk miért lett ilyen! A csoporton belül minden résztvevő beszámol az olvasott osztály. D variáció) a csoportok számának megfelelő példányszámban  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. amely magyarázhatja. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek.és tanártípus leírását kapja:  képtelen kézben tartani az osztályt  megvesztegeti a diákokat  kemény kézzel uralkodik  együttműködő diákokkal dolgozik Egyéni olvasás után mindenki a szövege alapján válaszol a kérdésre:  Soroljon fel három.a véleményvozásra való ráhango.portalakítás nal kialakítálás is.Kooperatív rozó szerepe tanulás – megbeszélés szóforgóval T2. anyagok (mellékletek) 5’ 4 fős csoportok alakítása hajlított véleményvonallal. D1 – Osztály.és tanártípusok leírása (A. Ráhangolódás. a csoporttagok röviden reflektálnak az el- A tanári elvárások és Egyéni munka magatartás meghatá. A csoportalakítás Kooperatív T1 – Állítások egyben a foglalko. anyagok (mellékletek) 20’ A 4 fős csoportok minden tagja más-más osztály.és tanártípusról és a kérdésre adott válaszairól. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. C. az adott osztály tanárára vonatkozó tulajdonságot.II. sához II. viselkedést. beállítódást. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.tanulás .cso. B.

A közös szabályal. hogy milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől. 35’ A csoportok mindegyike 1-1. lak. 15’ Minden hallgató elolvassa a szabályalkotás. teremhasználat (a tanár asztala és tárolóhelyei. csoporta plakátokat fel 2. D2 – Szabályalkotás. szabálykövetés szociális kompeten. D3 – A variáció: milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől? B variáció: a közös szabályalkotás előkészítése és lépései az osztályban . a tanulás színterei az osztályban. a diákok padjai és beszámoló gasztó.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben hangzottakra.pírok. szabálykövetés (a hallgatók számával megegyező példányszámban) T4. amivel tárolóhelyei. a teremből való távozás és az oda való visszatérés.Egyéni munka ciáiról szóló leírást. ami 1-1 papírra van felírva (ha ötnél több csoport gyakorlása tanulás – ab. akkor szükség szerint 1-2 feladat ismétlődik. színes filctolmegbeszélés. másika pedig a közös szabályalkotás előkészítéséről és lépéseiről az osztályban. gyurmara1. vastag. kotás sajátosságai Pármunka előnyei és lépései A párok   egyike arról olvas el egy rövid szöveget. van. a szemetes használata). az osztályteremben vagy a tanítás során gyakran A szabályalkotás Kooperatív Csomagolópaismétlődő helyzetet húz ki. szóforgóval lehet tenni a 103 .): lakmódszer. A párok az olvasottakat ismertetik egymásnak és megvitatják. T3. majd a csoportokon belül párok alakulnak.

anyagok (mellékletek) 10’ A foglalkozást vezető tanár felolvassa „A tanár állandó modell. elvárt magatartás. a diákok mindig figyelik 104 . ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. terepek 3.vasás za meg a maga számára és röviden írja le.szerepének átgondo. amelyek az adott helyzetben fontosnak találnak. A feladat elvégzése után a csoportok beszámolnak egymásnak. teendők a feladat elvégzése után). A kihúzott helyzetnek megfelelően a csoportok ablakmódszerrel minél több olyan szabályt gyűjtenek. majd a hallgatók kiegészítéseket tehetnek a többi csoport szabályaihoz. viselkedés egyéni és pármunka során (segítség kérése. A csoportok plakátot készítenek. T5 – A tanár állandó modell. Az új tartalom összefoglalása. majd megkéri a hallgatókat. a diákok mindig A tanár mintaadó Frontális felolfigyelik” című szöveget. csoportmunka (csoportba szerveződés. ha a tanár magyaráz. hogy mindenki fogalmaz. 4. amit írt. képességek Munkaformák és módszerek falra Eszközök. fejlesztendő készségek. viselkedés a csoporton belül és kívül). 5. hogy mit gondol a tanár mintaadó lása Egyéni munka szerepéről. III. Néhány önként jelentkező felolvassa. a diákok közti beszélgetés.II. Pedagógus szerepek. valamint melyek a foglalkozás személyes tanulságai az egyes hal lgatók számára.

hogy ezeket betartsák. a körülöttünk lévő szükséges rend feltételeit teremtik meg. sok történetet. és valóban könnyítik az egymással való együttlétet. A diákokat be kell vonni a szabályok alkotásába. A gyerekek rendszerint engedelmeskednek. A kihágásokat rögtön észreveszi. de a légkör barátságos. és gondoskodik is róla. A követés mindig kritikai gondolkodást is feltételez. szabálykövetés A szabályok életünk fontosabb törvényszerűségeit. Ez az osztály mintha csak magától működne. akkor elég. és azt is a lehető legkellemesebbé teszi. mert a tanár sok rendszabályt vezetett be. amenynyiben erre szükség van. B) C) D) T3. mikor és milyen szabályok nélkülözhetetlenek az életben. együttélési normákként éljék meg azokat. aszerint. hogy az egyének a szabályokat ne beszorító kényszerként. Az önálló munka során a gyerekek követik az utasításokat. D1 – Osztály. és önmaga is megélte a szabály hiányának negatív következményeit. videofilmet.és tanártípusok leírása A) Ebben az osztályban teljes káosz uralkodik. és a feladatokat nem végzik kellő gondossággal. hogy valam iképpen ura legyen a helyzetnek. nélkülözhetetlen alapelvekként. az osztály „robban”. Valami mindig izzik a felszín alatt. akár büntetéssel is elfojtja. játékot és egyéb kiegészítő anyagot használ. barátságos. A légkör összetartó. hogy maguk is észrevegyék. sőt a fenyegetések sem használnak. hanem segítségként éljék meg. és amint a tanár kiteszi a lábát a teremből. csak m inimális tanulást kíván meg. A tanárnak alig kell az irányítással foglalkoznia. hogy valóban szükség van-e rájuk. A tanár folyamatosan küzd. fele-fele arányban lesz nehézségem… Gyakran lesz nehézségem… Félek attól. szigorú figyelmeztetéssel. hogy a diákok a közösen létrehozott iskolai szabályokat interiorizálják (belsővé tegyék). hiszen a szabályokat mindig együttesen felül kell viz sgálni. Ennek ellenére a gyerekek nem tudnak tartósan figyelni. Csak néha lesz nehézségem… Kb. Ez akkor lehetséges. Ha a zaj zavaróvá válik. ha szükséges. és különösebb felügyelet nélkül is megoldják a feladatokat. ha a szabályok ésszerűek. ha az egyén aktív résztvevője a kialakításnak. 105 . hogy tanárként nem lesz nehézségem a fegyelem megteremtésében és fenntartásában. ha a tanár csak figyelmezteti a gyerekeket. Fontos. hogy foglalkozzon a szabályok közös alkotásának és a szabálykövetés képességének ésszerű tanítására. Ez az osztály csendes és fegyelmezett. A tanár igyekszik a tanulást szórakoztatóvá tenni. de a légkör feszült. a büntetés hatása pedig nem tartós. A pedagógus a szociális kompetenciafejlesztés során külön kell. Ez az osztály zajos. Fontos. a közösség fejlődését. meg kell őket tanítani arra. és rugalmasan meg kell változtatni. A szabályok követésének képessége is könnyebben alakul ki. de ez valahogy soha nem sikerül neki.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Állítások a véleményvonal kialakításához: Biztos vagyok abban. a diákok ezeket legtöbbször tudomásul sem veszik. D2 – Szabályalkotás. a rend helyreáll. Az utasítások. hogy nem fog menni… T2.

Szabályozzák a gyerekek viselkedését. Segítik a gyerekek társadalomba való beilleszkedését és felelősségtudatuk kifejlődését. a diákok mindig figyelik „A tanítványok azt teszik. D3 A) Milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől? Minden gyerek úgy érezheti. a gyerekekhez hasonlóan elvesztjük az önuralmunkat. amit a tanár tesz. terveit az új tanévvel kapcsolatban. gyakran nem elég ahhoz. Első lépésként meg kell ismertetnünk diákjainkat a szabályalkotás folyamatával: 1. hogy tegnap kiabáltam. amit mond. nem pedig azt. A szabályok megszövegezése. terepek T4. Tanárként. amelyeket a legfontosabbnak ítélnek. 4. fejlesztik önfegyelmüket. akik részt vettek a szabályok megalkotásában. 106 . Egymást megbecsülő légkört biztosítanak. hogy a gyerekek állandóan figyelnek bennünket. amelyek mindazok számára kötelezőek. 2. 3. amit elkövetünk. Nagyon dühös voltam. A legfontosabb szabályok kiválasztása: az osztály és a pedagógus kiválasztják azt a 3– 5 szabályt. végső formába öntése: a tanár és a tanulók együttműködve szövegezik meg a szövegek végső változatát. Annak a tudata. Biztonságos viszonyok között támogatják a gyerekek kezdeményezőkészségét. Egyensúlyt biztosítanak a csoportérdek és az egyéni érdek között. hogy mit teszünk. hogy: „Ne emeld fel a hangod. és észrevesznek minden tévedést. hogy megállítsa helytelen magatartásunkat. hogy köze van az osztály szabályaihoz. hogy senkit sem bántalmazunk még szóval sem. mint megtenni. helytelen magatartást. és elfelejtjük az osztályszabályokat. amire szükség van.” – ez az egész. A szabályok születése: a pedagógus és a gyerekek közösen hozzák létre a szabályokat. amikor velem beszélsz!”? Vagy gúnyosan és fenyegetően beszéltünk egy másikkal? Vagy elutasító módon zártunk le egy szülővel folytatott vitát? Amikor frusztráltak vagy dühösek. B) A közös szabályalkotás előkészítése és lépései az osztályban A szabályalkotási munkát az iskolaév kezdete utáni első hetekben célszerű elvégezni. Előfordult. Ezt természetesen könnyebb mondani. de a ráfordított idő hasznos befektetés. Pedagógus szerepek.II. már hogy azt kiabáltuk egy gyereknek. Rendet és kiszámíthatóságot teremtenek.”– állítja egy régi bölcsesség. fáradtak vagy feszültek vagyunk. felnőttként be kell tartanunk a közös szabályokat. kockázatvállalását. T5 – A tanár állandó modell. Bár időigényes feladat. és elfeledkeztem arról az osztályszabályról. mert a tapasztalatok szerint a diákok megnövekedett felelősségtudata és együttműködő. fegyelmezett viselkedése bőségesen megéri az erre fordított tanórákat. Ilyenkor egyszerű a megoldás: „Bocsánatot kérek. Tudnunk kell. ha a pedagógus elmondja az osztálynak saját elképzeléseit. Világosan és érthetően mondjuk el vágyainkat és terveinket az új tanévvel kapcsolatban: könnyebb bevonni a diákokat a közös szabályalkotásba. felismerése.

hogy az osztályszabályok igenis nagyon fontosak – a tanár is megtesz mindent. s ezt bevallani nem szégyen. hogy betartsa őket –. de mindenki követhet el hibát.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Ezzel az üzenetet küldjük a diákoknak. 107 .

 Közösségépítés. Pályaszocializáció III.  Személyes motivációk tudatosítása a saját élményen alapuló csoportmunkában.  A hallgatói szerep helye az egyéni szerep repertoárban. együttműködés elősegítésére.  Kommunikációs készségek fejlesztése.és ismeretszerzési lehetőségek biztosítása.III. a pedagógus pályaorientáció feltárása. Pályaszocializáció A témakör feldolgozásának célja:  A hallgatók mentálhigiénés felkészítése a főiskolai. 108 .  Modellnyújtás a csoportépítés.  A pedagógus jelöltek hallgatói identitását erősíteni. egyetemi évekre. az oktatási intézményhez tartozás jegyében. együttműködés.  Olyan tapasztalat. amelyek segítségével a résztvevő a pedagógusi pályával kapcsolatos döntését megalapozottabbá és tudatosabbá teheti.

játékok ismertetése. V. A foglalkozás céljai közt felsorolt alapelvek gyakorlati alkalmazása. szabályalkotás. Megtapasztalni és megismerni a csoporttagok közötti különbségeket és azonosságokat. amelyek alkalmasak a csoporttagok sokszínűségének feltárására. kölcsönös megismerésére. felelősségvállalás. tartalma: Olyan módszerek. Honnan jöttünk. empátia. Az elvárások. Az ismerkedés önismeretet is fejlesztő formái. A közös szabályalkotás. célok tisztázása. Érzelmeink pontos azonosítása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. megállapodás pedagógiai szerepe. ami természetesen függ a pedagógus csoportvezetői szerepvállalásától. a csoportalakítás módszereinek megismerése. a csoportszabályok megfogalmazása és elfogadása. Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Pályaszocializációs modulsor. kik vagyunk? – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc A csoport kialakítása. A gyerekek közötti a kapcsolat minősége. A kommunikáció fejlesztése. autonómia. A több szempontú ismerkedés. együttműködés. feszültségmentes bizalmi és a jó munkához szükséges légkör megteremtése. Gyermekmegismerés modul 109 . A modul témái. A csoport és az iskolában szerveződő osztályközösség közötti hasonlóság tudatosítása. 1. egymás elfogadása. ismerkedés.

de a fókuszban önismereti elemekre is épülő tapasztalati tanulás áll. 2007 Rudas János: Delfi örökösei.  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre.  Ez a műfaj sajátos. in: Az együttélés szabályai 160–190p. eszközfelelős). módszerek):  Feltételezzük. 1990. SuliNova. Pedagógusképzés. Neveléstörténet. Saxum Kiadó. témafelelős. Budapest. hogy a pályaszocializációs foglakozásra az alapképzés elején kerül sor. A hallgatói csoport hasonló az iskolai osztályközösséghez. Személyiségfejlesztő társasjátékok. módszereket.  A munka során igyekezzünk tudatosítani a leendő pedagógus számára felhasználható tapasztalatokat. hogy személye s kapcsolatok alakuljanak ki a hallgatók között. Gondolat Kiadó. időfelelős. A feldolgozásnál vegyük figyelembe. mert új ismereteket is kíván közölni. 2004/1 Trencsényi László: A pedagógusképzés paradoxonjai. A munka során is adjunk lehetőséget arra. Az ismerkedés célja. Vera F. Pályaszocializáció Támogató rendszer Bagdy Emőke – Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Zrinszky László Pedagógusszerepek és változásaik. Trencsényi László: Neveléstörténet és pedagógusképzés. Például (szerk.: Fehér Márta). szóvivő. hogy minél többféle variációban dolgozhassanak együtt a hallgatók a változatos csoportalakítási módszerek segítségével. 1988. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Tankönyvkiadó. 1999 Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. 110 . Budapest. Bp. Budapest. Segíti a hallgatók pályaválasztásának tisztázást.: Játsszunk együtt. Az egyes témarészekre szánt időt természetesen szükség esetén módosíthatjuk. Létszám: 16-20 fő. 2005/2. 2005. motivációjának fenntartását és megerősítését annak érdekében. hogy mindig „hozott anyagból” is dolgozunk a csoport „itt és most” megfogalmazódó igényei szerint. ELTE BTK. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl.III. hogy sikeres hallgatók legyenek. Birkenbihl. munkaformák.  A modul időbeosztása szoros.

Ha megjelenik a pályaválasztásban motivációk különbözősége. melyet úgy rendezzünk be. ennek alapján is differenciálunk.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést. anyagok (mellékletek) 5’ Bemutatkozás teljes névvel Saját érzések azono. Segítsük elő.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  Figyelembe kell venni. reflektáljanak egymásra. Ráhangolódás. 111 .Szóforgó Feltűzhető  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. teremelrendezés. ami hozzájárul az önreflexió fejlődéséhez. Foglalkozásvázlat I. az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulásához. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra  különböző színű „post it” lapocskák Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Biztosítsunk lehetőséget arra. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. önreflektív visszajelzéseinek. színes filctollak  ragasztó. fejlesztendő készségek. anyagok:  csomagolópapírok  vastag. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. hogy alkalmassá váljon a székek körben való elhelyezésére is. (D1 – Személyes tanulási napló)  Ezekből készülő összegző beszámoló benyújtása képezi a modulok lezárását. Tér.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes tanulási feljegyzéseket készít. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. hogy a csoportban lévők azonos vagy különböző szaktanári szerepre és milyen korcsoportok tanítására készülnek. megerősítést. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű terem szükséges.

Kiscsoportos megbeszélés II. egyetem) kerülésük történetét. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Pályaszocializáció Írják fel.Önismeret het):  Minden vágyam az volt. milyen asszociációkat kelt ez a kifejezés – határozzák meg a fogalmat (A téma részletesebb feldolgozása a következő modulban. hogy felvettek valahová  Második.) Tudatosítás Problémakezelés Önmagam képviselete Problémakezelés Szóforgó Csoportonként csomagolópapír. … helyre vettek fel  Csalódott voltam. megállapodások Egyéni munka: Csomagolópa- 112 . hogy bekerüljek a … szakra  Jó. majd egy-egy szóvivő megosztja a közös pontokat az egész csoporttal. filctoll T3 – Pályaszocializáció 15’ A csoportmunka megalapozása: elvárások. hogy máshová nem sikerült bekerülni A feliratok alapján négy kiscsoport alakul. fejlesztendő készségek.III. anyagok (mellékletek) 10’ A téma felvezetése: Fogalomtisztázás . célkitűzések. Pályaszocializáció Hogyan szólítsanak – név felírása kinek-kinek a kedvenc színével – a kártya sítása elhelyezése Önazonosság A vezető is bemutatkozik röviden 10’ névkártyák Szociometrikus bemutatkozás Nyitottság Bizalom Rövid interjú T1 – Ismerkedés szociometrikusan Plakát T2 – Csoportalakítási változatok 10’ Választásom – hogyan kerültem ide (igény szerint újabb szempont is felmerül. megbeszélik az oktatási intézménybe (főiskola.

A megbeszélés végére képet kapunk arról. a megállapodás összefoglalása és kifüggesztése 10’ kerekasztal pír. célok cédulára írása Összegzés: Hitelesség Önismeret Önkifejezés felis. 113 . filctoll Frontális meg. hogy a jelenlévők milyen motivációk alapján lettek pedagógus jelöltek. megtörténik a csoportszabályok tisztázása és véglegesítése a közös plakáton. amit a szóvivők ismertetnek A konszenzus kialakításához a vezető is segítséget nyújt. merése amelyeket a pedagóguspálya választásával kapcsolatban ismernek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mindenki egyénileg felírja egy papírra saját elképzeléseit. majd új csoportok alakulnak 1– 4-ig való számolás. tanulságokat. Felelősségvállalás Választásukat érvekkel és példákkal alátámasztják.T4 – A csoport beszélés megállapodás kérdései. az együttműködés keretei A pedagógus pálya választásának lehetséges motívumai? Sztereotípiák Négy csoportban dolgoznak a hallgatók és összegyűjtik azokat a sztereotípiákat.Szabályalkotás sal Asszertivitás Megbeszélés a csoportban.Ötletbörze Cédulák. ő is közli vállalásait. a csoportmunkával Együttműködés kapcsolatos elvárásait (T4). kát pla- T5 – Pályaválasztási motívumok Egyéni munka Csoportszóforgó Érvelés post-it lapok Plakát 5’ 10’ A négy kis csoport rendszerezi az egyéni cédulákat és összefoglalja a súlypon. az egyéni elképzelések alapján közös lista készítése.Empátia tokat. Gondolataikat nem cenzúrázzák Miért választottam én a pedagógus pályát? A legfontosabb egyéni okok. A fentiek alapján.

ellenőrzés és értékelés (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. különbözőségeket. toll 10’ Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Ismerkedés szociometrikusan Az egyes kérdésekre a résztvevők a térben való elhelyezkedéssel megjelenítik a válaszukat.és társreflexió tett Két különböző színű talp alakú papír. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Ön. énüzenet megfogalmazása társakkal való együtt. A hallgatók átélik és demonstrálják a közöttük lévő élettörténeti azonosságokat. a másik a leendő pedagógusét jelképezi) A lapokat megőrzik a hallgatók Egy-egy szóval ki-ki emelje ki azt. érzéseit. ellenőrzés és értékelés (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kapcsolatokat miközben a válaszokat jelképező különböző alcsoportokat a térben és mozgásban megjelenítik. Az új tartalom összefoglalása. Az új tartalom összefoglalása.  Hol születtél? – Magyarország képzeletbeli térképén elfoglalják helyüket 114 .III. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése Tudatosítás Egyéni munka D1 – Személyes tanulási napló 10’ Hogy vagy most? – egy érzés. anyagok (mellékletek) 5’ Mit viszel el a mai közös munkából mint diák és mint leendő pedagógus? (Az egyik talp a saját helyzetét. ami a mai napon számára tanulságot jelen. Pályaszocializáció III.Önreflektivitás léttel kapcsolatban is Szóforgó III.

Kedvelt elfoglaltság stb.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben        Most hol laksz? Kollégiumban – otthon – albérletben Mikor érettségiztél? – Az évszámokat bemondják és egymás mellé állnak az azonos évben érettségizők Vannak-e ismerőseid. szerepeket. hogy mit jelent számukra. hivatás körét jelenti. mi a cél. amelynek során azokat a viselkedési módokat. Kiválasztunk négy európai egyetemi várost: ki melyikbe szeretne tanulmányútra menni? Miért oda. sajátosságokat. barátaid a csoportban? Milyen tárgy. (A foglalkozás a hivatásra való felkészülés jegyében. Ajánljuk fel. A pályaadaptáció az általános és a szakmai képzés időszakára tehető. Ebben a folyamatban a hallgató nemcsak megismeri a pedagógusi hivatás szereprendszerét. korosztály stb.) Mindebben döntő szerepet játszik az intézmény. hogy ők is tegyenek fel kérdéseket. tanítására készülsz? Tanítottál-e már gyerekeket? Érdeklődési körök. Pályaszocializáció = az emberi életpálya Ritoók Pálné teljes életpályára vonatkozó elmélete az életpályát a pályaadaptáció és pályatevékenység időszakára osztja. amelyekre az adott pálya gyakorlása során szükségünk van. a személyes kompetenciák fejlesztését állítja előtérbe. vele szemben támasztott elvárásoknak. hogy az adott évszakban születtek? Szóvivő útján bemutatkoznak az „ősziek” stb. mi a vonzalom oka? – megosztják a többiekkel a közös pontokat. hanem azonosul is azokkal. Buda Béla szerint a pályaszocializáció olyan interakciós folyamat. mit szeretnének megtudni ily módon a társaikról? Rövid interjúkat is készíthetnek egymással. értékeket. T2 – Csoportalakítási változatok Születési évszakok szerint: néhány percben megbeszélik. ahol a képzés folyik. foglalkozás. T3 – Pályaszocializáció A pályaszocializáció a szocializáció azon része. viszonyulási módokat sajátítjuk el. értékeit. vagyis a pályaszocializáció egy szakmai környezet normáihoz való alkalmazkodás. A pályatevékenység a szakmai beilleszkedés és a hasznos szakmai tevékenység időszakára 115 . A társas rendszer egy-egy munkakör. hogy megfeleljen a különböző társas rendszerek tagjai által. technikákat. melynek révén az egyén viselkedése úgy módosul.

(Bagdy E.. amely a szaktudás személyiségjellemzőkkel is áthatott magasabb foka és  a hivatást. 1986. Ez olyan fejlettségi állapot. Tankönyvkiadó. hogy milyen lehetőségeket kínál a munkaerőpiacon a választandó szakma. Pályavitel. saját adottságainak és a pálya adottságainak harmonikus összeegyeztetését. (Ritoók Pálné: Személyiségfejlesztés és pályaválasztás.  Iskoláskorban: az egyes foglalkozásokról különböző benyomásokat szereznek a gyerekek  Serdülőkorban: alakul.Pályaadaptáció elemei:  Pályára való előkészületek  Pályaválasztás előkészületei  Pályaválasztás – első találkozás a főiskolával. A szakmai önazonosság kialakulása. jónak. 2. amely egy adott munkakörben töltött huzamosabb időt jelenti. egyetemmel  Szakmai képzés – elmélet és gyakorlati képzés  Választott pályába való beilleszkedés – pályakezdés A pályaválasztást megelőzően fontos szerepe van az előkészület éveinek:  Családi minta: a családban milyen munka minősül könnyűnek. szolgálatot jelent. 1994.: Tanári létkérdések. amely életcélt adó örömteli tevékenységet.) 1. hogy mire tartja magát alkalmasnak  Pályaválasztás időpontjában: azzal is foglalkozik a fiatal.: Pedagógusszerepben. mely lehetővé teszi a reális lehetőségeknek megfelelően.III. pályatevékenység: pályaérett ember pályamegvalósítása Bagdy Emőke négyféle szintet különböztet meg a pályaszocializáció pályamegvalósítási folyamatában:  a foglalkozás szintjét. Pályakorrekció. Pályaszocializáció bontható. Bp. foglalkozás Megfelelő pályaválasztás alapvető feltétele a személy pályaválasztási érettsége. pályaszocializáció in. előtérbe kerül.  a szakma szintjét. Ezek az első élmények bef olyásolják a későbbi pályaválasztást. az együttműködés keretei  Mit várunk a foglalkozástól? 116 . szépnek.  a mesterséget. saját értékrendjébe való beillesztését. élethosszig tartó tanulás szerepe és lehetőségei a pályán T4 – A csoport megállapodás kérdései. kitisztul az elképzelés. A pályán való sikeres működés alapvető feltételének a pályával való azonosulást tartja. előnyösnek/hátrányosnak. amelyet a minden más szakmától megkülönböztető szaktudás jellemez.) 3.

Egyéb speciális szempontok is meghatározhatók a csoport sajátos igén yei szerint. A hallgatói csoporttal való munka fő keretei:  a csoporton belül történő jelenségekre. titoktartás mások személyes közlését nem adhatjuk tovább  egyes szám első személyben fogalmazunk  saját véleményünket. A megállapodást más szempontok közbeiktatásával is köthetjük. T5 – Pályaválasztási motívumok Célunk az egyéni motivációk feltárása. az alábbi sztereotip mondatok. tanárunktól? Mit szeretnék elkerülni? A fenti kérdéseket felteszi a tanár. nyílttá tegyék elvárásaikat a hallgatók. akik szeretik a gyerekeket. tudatosítása. meghallgatjuk egymást  a feladatokban önkéntesen vállalhatunk szerepeket A részvételi kötelezettség. mit csinál egy pedagógus. A pedagógusok pályaválasztásánál négy motívumcsoport bizonyult a legáltalánosabbnak (www. A Személyes tanulási naplót minden alkalommal használjuk. hogy a várakozások és vállalások transzparenssé váljanak a csoportban. vitaindító szerepet tölthetnek be a munka során:  A tanári pályára való jelentkezés első sorban attól függ. hogy sok a szabadság  A pedagógusi pályára való jelentkezést megkönnyíti. Ezek után kialakítható a csoport együt tműködésére vonatkozó konszenzus a hallgatók és az oktató között. hogy szerettünk-e iskolába járni  A pedagógusi pályára való jelentkezést első sorban az befolyásolja. határidők meghatározása. amikor dolgozik  Azok jelentkeznek pedagógusnak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben     Mit várunk magunktól? Mit várunk egymástól? Mit várunk a vezetőtől.kislexikon. hogy tudjuk. érzéseinket fogalmazzuk meg  másokat nem minősítünk  mindenki egyforma figyelmet érdemel. az „itt és most”-ra figyelünk  fontos a diszkréció. A teljesítendő feladatok. az ebben megfogalmazottak segítséget jelentenek a modulcsoport végé n az önreflektív összegző beszámoló elkészítésében.html): 117 . hogy ezeket végiggondolva.hu/pedagogus_szemelyisege. fontos.

Pályaszocializáció     altruisztikus. érdekes. nem unalmas) érdek és kényszerítő motívumok.III. emberbaráti példakép-hatás. egy szeretett tanár nyomán egyedi motívumok (pl. 118 .

kérdések (ötperces visszajelzés) 1. Mi tetszett. amelyekről szeretnék elgondolkodni. belátások. többet tudni: 5. Ötletek. Az volt számomra a lényeg: 4. kérdések. mi nem tetszett. Feladataim: Dátum: 119 . mi hiányzik? 2. érzések: 3. témák. Magamról és másokról szerzett tapasztalatok.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D1 – Személyes tanulási napló „Pillanatfelvételek” a mai történésekről Élmények.

empátia. felelősségvállalás. elfogadásához. hogy a hallgatók rátekintsenek a saját induló életpályájuk pályaadaptációs szakaszaira. rugalmasság 120 . autonómia. milyen motívumok határozták meg a pályára való előkészületüket. sztereotípiák. együttműködés. amelyek alkalmasak arra. 2. Olyan módszerek. Hol tartanak ebben a folyamatban. az összefüggéseinek feldolgozásához : A kompetenciafejlesztés fókuszai: Motivációk azonosítása. a családi hatás sz erepe a pályaválasztásban és az egyén i életút fontos momentumai. megértéséhez. és mi van előttük? Felszínre kerüljenek azok a motivációk. átérezzék nem véletlenül választották ezt a pályát.III. mi van mögöttük. a pályaválasztást. amelyek tudatosítása hozzájárul a pedagógus jelölt identitásának megerősítéséhez. Az élmények feldolgozása hozzájárul a saját és mások pályaadaptációs indítékainak. Pályaszocializáció III. önmagunk és mások a fejlődésének elősegítése A modul témái. Saját élmény – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc Ennek a foglakozásnak az a célja. hogy a csoporttagok közelebb kerüljenek saját választásuk tudatosításához és saját pedagógus emberképük megfogalmazásához. Készségfejlesztés: pedagógiai gondolkodásmód és viselkedés fejlesztése. játékok alkal mazása a munkában. tartalma: A pályaválasztás előzményei: a pedagógus pályáról alkotott előképek.

25. OKKER. A többféle ráhangoló és feldolgozó munkaforma és játékajánlat közül válasszuk ki azokat. akkor a Ráhangolás „A” feladatait választjuk. Budapest. Evarics Regina: A Virág-mozgalom.  A körmesékben megjelenhetnek azok a sztereotípiák.  Ha egy napon 2×90 perces rendben dolgozunk. mutassunk egy-egy példát a munkamódszerre úgy. Hunyady Györgyné – M. Budapest. Veszprém. Budapest. 1990. Vágásiné Laczik Ágnes: Tudósítás egy felvételi vizsgáról. adottságainak megfelelnek. akkor önálló blokként kezeljük a modult. A körmesék módszerének ismertetése után adjunk lehetőséget kérdezésre. és a Ráhangolás „B” feladatait választjuk. Taní-tani. Benedek István (2000. Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozást ideális esetben az első közvetlen folytatásaként. Feladatunk rámutatni. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Trezor Kiadó. 1996. Bp. Ebben visszatérünk az előző foglalkozás részletesebb felidézésére. saját önképünk is befolyásolja. 63 – 69. In: Trencsényi László (2008). hogy ne befolyásoljuk a hallgatók asszociációit. 9. ezer tanulság. ELTE TÓFK Tudományos Közleményei.  Amennyiben ez órarendi akadályba ütközik. Nádasi Mária (2007): Csak a szépre emlékezem. Pozitív iskolai élmények vizsgálata. amelyek a csoport igényeinek. amelyekkel gyakran találkozhatunk a pedagógusokról alkotott elképzelésekben.): Száz eset. hogy a pedagógusokról való gondolkodást. 121 . Dr. Gondolat Kiadó. módszerek):  Az előző foglalkozáson megalakult csoportban továbbra is úgy szervezzük a munkát.: Jorgosz közlegény jelentései a 38. munkaformák. 142 – 149. Történetek a nevelés – oktatás világából. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó. Marczibányi Téri Művelődési Központ. Dr. 2008/46. amihez a hallgatók használhatják személyes tanulási naplójukat. fél órás szünet után tarthatjuk meg.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Támogató rendszer: Rudas János: Delfi örökösei. Gyermek – Nevelés – Pedagógusképzés. 1993. hogy a csoporttagoknak minél több interakcióra legyen lehetősége. Bp. szerk. Gabnai Katalin: Drámajátékok Színházi füzetek/III. Új Helikon Bt. kilométerről.  A foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani.

amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. ezzel is szorgalmazzuk az önreflexió gyakorlását. lehetnek negatív szerepek is. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak.  A rajzos. hogy a szereplők letegyék szerepüket. hogy a csoport egyik fele a foglalkozási családfát. képi megjelenítés és a dramatikus megjelenítés kombinálható is egymással. hogy a „játék” eszköz. Pályaszocializáció  A feldolgozási szakaszban mindig tudatosítsuk a hallgatókban. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. amelyeket a hallgatók eljátszanak.  különböző színű „post-it” lapocskák. módszertani segítség. (Személyes tanulási napló) 122 .  vastag.  ragasztó. hogy melyik „játék” milyen célokat szolgál. reflektáljanak egymásra. anyagok:  csomagolópapírok. Segítsük elő. tudja.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. hiszen a foglalkozási családfa és az egyéni életút képei csak bizalmi légkörben dolgozhatók fel. a másik pedig az egyéni életutat mutatja be. fontos hangsúlyozni a dramat ikus megjelenítés „mintha” jellegét. akkor érdemes a dramatikus feldolgozást választani úg y.III. az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulását. önreflektív visszajelzéseinek. Emeljük k i. sajátélményű szakmai tapasztalatszerzésre és a tapasztalatok feldolgozására. színes filctollak. ezzel is mintát adva a ped agógiai szakmaiságra. Gondoskodjunk arról. megerősítést. Így mindkét téma bemutatásra kerül és a vissz ajelzésre több idő marad. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Biztosítsunk lehetőséget arra. ha nagyobb létszámú a csoport. visszavegyék saját identitásukat Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A modul feldolgozása gyors tempót kíván. Mivel a szerepek. miszerint a pedagógus tudatosan választja meg eszközrendszerét. miért csinál. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes feljegyzéseket készít. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon.  Hívjuk fel a figyelmet a titoktartási kötelezettségre. hogy mit.

fejlesztendő készségek. 123 .mindenki mond egy-egy külső tulaj. (A pályaszocializáció a szocializáció azon része. . miként születtek meg a karakterek a mesében. amelynek során azokat a viselkedési módokat. ezeket elhelyezik a pályaszocializációs plakáton. kinek mi Tudatosítás volt fontos a meseszövésben Plenáris csoportmunka T1 – Körmesék 5’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.mindenki mond Önkifejezés képesegy-egy belső tulajdonságot sége Sűrítés Rövid összegzés arról. a hallgatók felolvasnak egy-egy saját meghatározást. amelyekre az adott pálya gyakorlása során szükségünk van. viszonyulási módokat sajátítjuk el. amelyek megfelelően magyarázzák a fogalmat. szerepeket.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. aki …. aki … .) Fogalomtisztázás Szóforgó Plakát 10’ Mondjunk együtt mesét! – A csoportvezető ismerteti a körmese alkotásának Kreativitás Szóforgó szabályait Bizalom Kirakós körmese: Tanított valaki. modul feldolgozásával azonos napon Visszakapcsolódás a pályaszocializáció fogalmához. technikákat. anyagok (mellékletek) 10’ Az 1. értékeket. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ráhangolódás.Szabálytartás donságot és Figyelem Belső tulajdonságokra épülő körmese: Tanított valaki.

személyes élmé.A korábban készült plaká- 124 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. aki Magyarországon született … úgy találja ki a csoport az élettörténetét. egy tanárnőt. hogy kezdje el. hogy mindenki egy-egy életszakaszát meséli el röviden. fejlesztendő készségek. Sűrítés Rövid összegzés arról.Önkifejezés képessége va napjainkig. majd egymást szólítsák meg a felidézése hallgatók. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. kinek mi Tudatosítás volt fontos a meseszövésben Plenáris csoportmunka T1 – Körmesék 5’ II. Összefoglalás képesVisszakapcsolás a pályaszocializáció fogalmához sége A pályaszocializácó fogalmának felelevenítése és összevetése a saját meghatá.) Közös élmények A csoportvezető megkér valakit.Figyelem sa szerint). egy tanárt (a csoport választá.Fogalomtisztázás rozásokkal (cédulák) 10’ Mondjunk együtt mesét! – A csoportvezető ismerteti a körmese alkotásának Bizalom Szóforgó szabályait Szabálytartás Életrajzi mese: Ismerek egy tanítót. miként születtek meg a karakterek a mesében. anyagok (mellékletek) 10’ Saját pályaválasztás Tudatosítás Plenáris mun. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ráhangolódás. születésétől fog.III. anyagok (mellékletek) 10’ Az 1. Pályaszocializáció I. foglalkozástól eltérő napon Összefoglalás Szóforgó Plakát Az első találkozás egy-egy fontos momentumának felidézése.Személyes közlés nyek megfogalmazása (Támaszkodhatnak a személyes tanulási naplóra is. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

egyedi motívumok (pl. toll galmazása désfeltevés Vajon számunkra mikor és hogyan kezdődött a pályaadaptáció . érdek és kényszerítő motívumok (Rátekintünk a korábban elkészült plakátra. hogy melyik motívum volt a leghangsúlyosabb stb. érdekes. nem unalmas) 4. 2. kik voltak a szereplők. szemkontaktus Önkifejezés felvételével. amelyek a pedagógus pálya Önkifejezés felé orientálták a hallgatót sége Megkérjük a hallgatókat. emberbaráti. 3. ezeket a négy motívumcsoportba soroltuk: 1. élmények megjelenítése rajzban. filctoll Probléma megfo.Szóforgó kisrészleteket egymással. mi történt vele? T3 – Életútrajz Rajzlap.Egyéni munka zási családfa se Foglalkozási családfa készítése egyénileg A pályára való előkészületek – a pályaválasztás előzményei 3-4 fős kis csoportok alakulnak nonverbális kommunikációval.ha az életpálya T2 – Foglalkomodellre tekintünk? . Megosztják a Szimbolikus kifeje. pl.Frontális kér. elmondják mit ábrázoltak (lehetőség szerint a képek fel.zőképesség csoportban kerülnek a falra). majd megbeszélés kis csoportban közös pontok keresése Empátia Rövid összegzés a tapasztalatokról – milyen szerepet töltött be a családi ha. Önismeret fejleszté. a csoport összegzi a tanulságokat.Tudatosítás gyomány és vélekedés a pályaválasztásban Életút rajz Önismeret képesEgyéni munka Azon történések. megállapítjuk. zsírkréta. hogy idézzenek fel egy-egy helyzetet. színes filctoll. Gondolatban helyezze el azt a képet saját életútján. amelyek befolyásolták a pályaválasztását. 125 . altruisztikus. hasonlóságok alapján kis csoportok alakulnak.most az első két szakasszal foglalkozunk. ragasztópapír Csoportszóforgó 10’ 5’ 10’ 10’ Tárlat – a hallgatók megtekintik egymás alkotásait: a rajzokon megjelenő közös Kreativitás Egyéni munka szimbólumok. példakép-hatás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az előző foglalkozáson ki-ki megnevezett olyan tényezőket. ami befolyásolta őket a pályaválasztásában.) 10’ ka Fogalomtisztázás tok csomagolópapír. egy szeretett tanár nyomán.Papír. Hány éves volt.

A hallgatók egy-egy jellemző mondatot. érdekes. empátia.Papír. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. egy szeretett tanár nyomán. 3. 2.) Tudatosítás Plenáris mun. a csoport összegzi a tanulságokat. és mit mon. zási családfa dinamikus megjelenítés 10’ Kiscsoportban megbeszélik. toll désfeltevés T2 – FoglalkoEgyéni munka. filctoll zás 10’ Probléma megfoVajon számunkra mikor és hogyan kezdődött a pályaadaptáció . kihangosítják a családtagok mondatait Együttműködés Rövid összegzés a tapasztalatokról – milyen szerepet töltött be a családi ha. emberbaráti.III. egyedi motívumok (pl.A korábban ka készült plakáFogalomtisztá. érdek és kényszerítő motívumok (Rátekintünk a korábban elkészült plakátra. Önismeret.Tudatosítás gyomány és vélekedés a pályaválasztásban Dinamikus megjelenítés Plenáris csoportmunka 5’ 126 . ezeket a négy motívumcsoportba soroltuk: 1. pl.lesztése A pályára való előkészületek – a pályaválasztás előzményei danak a hallgató pályaválasztásával kapcsolatban? Először mindenki megfogalmazza magának ezeket a mondatokat.ha az életpálya galmazása modellre tekintünk? . megállapítjuk. amelyek befolyásolták a pályaválasztását. példakép-hatás. fejlesztendő készségek. altruisztikus. Frontális kér. Pályaszocializáció 5’ Rövid összegzés a tapasztalatokról Tudatosítás Plenáris csoportmunka II. Kreativitás majd megjelenítik a szereplőket. Mit mondtak a különböző családtagok a saját foglalkozásukról. kiválasztanak egy-egy „családfát” bemutatásra. hogy melyik motívum volt a leghangsúlyosabb stb. anyagok (mellékletek) 10’ Saját pályaválasztás Az előző foglalkozáson ki-ki megnevezett olyan tényezőket.tok csomagolópapír. üzenetet fogalmaznak meg és játszanak kifejezőkészség fejel. nem unalmas) 4.most az első két szakasszal foglalkozunk. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

sége T3 – Életútrajz Rajzlap. Gondolatban helyezze el azt a képet saját életútján.Empátia ta őt a pályaválasztásában. élmények megjelenítése. kik voltak a szereplők. mint diák és mint leendő pedagógus? Tudatosítás Szóforgó Hogy vagy most? –egy szóval. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá. zsírkréta. Egy. zőképesség Dramatikus Együttműködés megjelenítés Rövid összegzés a tapasztalatokról Tudatosítás Plenáris csoportmunka 5’ III. toll 10’ Mit viszel el a mai együttlétből. hogy idézzenek fel egy-egy helyzetet. ragasztópapír Megkérjük a hallgatókat. ami befolyásol. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek.Egyéni munka rása D1 – Személyes tanulási napló (az előző foglalkozásnál található) Két különböző színű talp alakú papír.Szóforgó bemutatásra és bemutatják a jelenetet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Életút rajz Önismeret képes- Egyéni munka Azon történések. Kifejezőkészség Hány éves volt. a mai csoportmunkában szerzett felismerés Önreflektivitás kiemelése a saját pályaadaptáció szempontjából. színes filctoll. Az új tartalom összefoglalása. 127 .Önkifejezés entálták a hallgatót egy-egy jelenetben. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. mi történt vele? Kreativitás 15’ Kiscsoportban megosztják egy mással az emlékeket és kiválasztanak egy-egyet Szimbolikus kifeje. amelyek a pedagógus pálya felé ori.

viszont. vonás megnevezésével alkotják meg a személyt. hogy egy témával kapcsolatban megjelenítsék a mesét szövők fantáziáját. A mesealkotás lehet humorforrás is a csoportban. Kirakós körmese Mindenki egy-egy külső tulajdonság megnevezésével járul hozzá egy karakter. tapasztalatait. Hívjuk fel a figyelmet arra. másrészt viszont alkalmat adnak arra. hogy kötőszavakat.) 128 . Életrajzi mese Úgy fogalmazódik meg a megjelenített személy (pedagógus) életrajza. a tapasztalatok feldolgozásában ezekre az elemekre térünk ki. meseszerű. De sem a történések. A létrejövő élettörténet lehet reális és irreális. Fontos szabály. akkor újra kezdődik a kör.III. Az együtt alkotás öröme és feszültsége alkalmas a csoport bemelegítésére. sem a jelzők nem ismé tlődhetnek. hogy ki kell jelölni a kezdő és végső szót. hogy születésétől kezdve minden életszakaszát más meséli el. Belső tulajdonságokra épülő körmese A résztvevők egy-egy belső tulajdonság. a mi esetünkben egy pedagógus figurájának a megalkotásához. aki a körben következik. fantasztikus. Vágyak és a realitások gyakran összekeverednek. 1993. de. ráadásul. A történetet az szövi tovább. Az adott személyre (pedagógusra) ruházott tulajdonságok utalnak a csoporttagokban élő a pedagógusképre. 104 – 106. a témára való hangolódására. pedagógus jelöltek számára? (Gabnai. Pályaszocializáció Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Körmesék A körmesék az egymásra hangolást szolgálják egyrészt. A játék során minden résztvevő egy-egy mondatot mond úgy. Vajon mit jelent ez számunkra. hogy hiteles alakot formáljanak. vállalja kezdést és a befejezést. Hívjuk fel a figyelmet arra. lehetőleg úgy. ugyanakkor. humoros stb. p. a csoportkohézió erősítésére. sőt). az érzékletességet fokozó megjegyzéseket is lehet alkalmazni összekötő szövegként (például: meglepően. A megbeszélé sben. Ha az elhangzó ötlet hiteltelenné teszi a szereplőt. hogy az kapcsolódjon az elhangzottakhoz. hogy a csoport maga ad jelzést.

129 . kérjük meg őket. évhez. Megfogalmazzák. A feladat célja. szimbólumokban megjeleníteni az életút mentén. amelyek a pedagógus pálya felé orientálták őket. egyes szám első személyben. és megkérjük a csoport tagjait álljanak ahhoz a ponthoz. vagy éppen újítást jelent a közvetlen környezet számára? Mit mondanak az egyes családtagok a pedagógus pályáról? Fogalmazzák meg a hallgatók. hogy melyeket mutatják be. miért maradandó a felidézett élmény. Pályaválasztásuk folytatásai–e valamilyen családi hagyománynak. akkor több időt szánhatunk a feldolgozásra oly módon. hogy alkalmazzanak szimbolikus jeleket. megbeszélik mit ábrázoltak a rajzukon. Életút rajz feldolgozása másképp: ha elhagyjuk a foglalkozási családfa elkészítését. A csoport dönt. pályáját. Ezeket kell most rajzban. hogy szerezzen minél több családtagtól információt. színhelyek jelennek meg az életút grafikon mentén rajzban. Majd ki-ki kezében maga elé tartja a rajzát és a hasonló szimbólumokat megjelenítő rajzok szerint kis csoportok képződnek. Meghatározó történések. Ha a hallgató nem ismeri a közeli családtagok foglalkozását. Felrajzolunk a teremben egy életvonalat. ötévenkénti jelzéssel. hogy a kiscsoportok kiválasztanak egy-egy meghatározó élettörténeti momentumot és szituációs játék kereteiben bemutatják a jelenetet. amin szakaszolva feltűntetik az éveket is. mindenki körbejár. hogy mit mondanának a számukra fontos családtagok a pedagóguspályáról. a többiek megosztják hasonló élményeiket a csoporttal. Ha a hallgatók idegenkednek a rajzolástól. amikor a pályaválasztásuk szempontjából meghatározó élmény történt velük. hogy a hallgatók végiggondolják. T3 – Életút rajz A feladat célja. Ha elkészültek a rajzok. hogy családjukban voltak-e előzményei az ő választásuknak. élményeit. hogy rálátást nyerjenek a hallgatók arra. akkor tárlatot rendezünk. akkor feladatként kérjük meg. felidézzék életük azon történéseit. A csoporttagok visszajelzést adnak szerepeikből.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T2 – Foglalkozási családfa A foglalkozási családfa fókuszában a közeli és távolabbi élő és elhunyt családtagok foglalkozása szerepel. Végül a képeket elhelyezzük a falakon. találkozások személyek. Írják b e a családfára a nevek mellé a buborékmondatokat. megtekinti. Adjanak címet ennek az élménynek. székekre elhelyezik a rajzokat.

III. tudatosítani tudják. következtetések a korábbi tapasztalatokból. hogy miként lehetnek sikeres hallgatók. elfogadásához és reális célok megfogalmazásához. Kommunikáció fejlesztése. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: A helyzet definiálása. empátia. az új szereprendszer. Gyermekmegismerés modul. diák fogalomtérkép. megértéséhez. Tájékozódjanak azokról a lehetőségekről. pszichológiai tárgyak. autonómia. A modul témái. felelősségvállalás. együttműködés. az időgazdálkodás szerepe a célok elérésében. időbeosztásukat. 3.  Szakmai képzés – elmélet és gyakorlati képzés. A pedagógiai. iskolát váltó gyerekek és a hallgatóvá válás azonosságainak feltárása. Az iskolába kerülő. Az élmények feldolgozása hozzájárul a saját és mások pályaadaptációs indítékainak. alkalmazkodjanak megváltozott élethelyzetükhöz. egyetemmel. Tudatosan készüljenek a sikeres felsőoktatási létre. követelményekről. amelyek segítségével a csoporttagok egyénileg fel tudják mérni. információ feldolgozás. játékok alkalmazása a munkában. felmérjék erőiket. a sikeres önkép. Hallgatói szerepre való felkészülés – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc A résztvevők rátekintsenek a saját induló életpályájuk következő pályaadaptációs szakaszára:  Pályaválasztás – első találkozás a főiskolával. illetve az V. amelyekkel valószínűleg találkozni fognak képzésük során. tartalma: A hallgatói lét problémái. Készségfejlesztés: a tanulási motiváció fenntartása az új. megváltozott életszerepek mellett. Olyan módszerek. 130 . Pályaszocializáció III.

61 – 76.  A foglalkozást célszerű szünet nélkül 90 percben megtartani. Gondolat Kiadó. hogy az önismereti elemek elsősorban a hallgatói szerepek köré rendeződjenek. önreflektív visszajelzéseinek. 1990. munkaformák. Segítsük elő.btk. ami hozzájárul az önreflexió fejlődéséhez és az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulásához. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Veszprém. amennyiben a közös munka során kialakult közöttük a bizalom.  Ügyeljünk arra. (Személyes tanulási napló)  Ezekből készülő összegző beszámoló benyújtása képezi a modulok lezárását.pte. reflektáljanak egymásra.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. A és B feldolgozási mód között választhatunk. Bevezetés a elektronikus változatot készítette: Ambrus Attila József) „saját pedagógiába” Bakonyi Anikó: Kistanár? Hallgató? Leendő pedagógus? Tanárjelölt? Taní-tani. Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  Az első két foglalkozás feldolgozása után egy-két héttel tartandó. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. Eötvös könyvkiadó. amikor még a közös csoportélmények könnyen felidézhetőek. 2009/49. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Támogató rendszer: Rudas János: Delfi örökösei. Dudás Margit: http://nti. hogy a csoporttagoknak minél több interakcióra legyen lehetősége. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Biztosítsunk lehetőséget arra. 46–51. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. számíthatunk arra. 2009/11. megerősítést. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. 131 . Kolosai Nedda: „Zenga zének”. 2006. Bp. Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. 1996. hogy a témát az őket aktuálisan foglalkoztató élethelyzetek.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes feljegyzéseket készít. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó.  A hallgatók már ismerik egymást. módszerek):  Az előző foglalkozáson megalakult csoportban továbbra is úgy szervezzük a munkát. Dr. Iskolakultúra. problémák feldolgozásával tudjuk megközelíteni. Bp.hu/ (az A belépő nézetek feltárása.

Pályaszocializáció Foglalkozásvázlat I. filctoll 15’ 5’ A csoport közösen – a vezető segítségével – eldönti. milyen gondolatokkal. Identitás erősítése mint hallgatókkal mióta nem találkoztak (feladatok. milyen problémák foglalkoztatják őket. A beszélgetés során kirajzolódó kérdések. 132 . fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 5’ A csoporttagok üdvözlik egymást: beszámolnak arról. érzésekkel léptük át az intézmény kapuját! A hallgatók felírják a felidézett momentumokat egy lapra. hogy mi történt velük. mint hallgatókat – összegyűjtik. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Asszertivitás Plenáris csoportmunka II. Ráhangolódás. Hogyan kapcsolhatjuk az elhangzottakat a pályaadaptáció szakaszaihoz? Hol tartanak ebben a folyamatban? Szóforgó Kiscsoportos munka Plakát. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.III. fejlesztendő készségek. listázzák ezeket. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. csomagolópapír. amelyek most foglalkoztatnak: felidézik a korábbi közös munka Problémafeltárás fontos momentumait és kis csoportokban (azonos szakok hallgatói alkossanak egy-egy csoportot) – megbeszélik. majd rövid esszét írnak „Sikeres hallgatói jövőképem” címmel Tudatosítás Egyéni munka  A foglalkozások javasolt idő kerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. tapasztalatok összegzése egy plakáton. Bizalom Problémák. nehézségek. sikerek). problémák. hogy mely felvetett prob. anyagok (mellékletek) 15’ Idézzük fel.Döntésképesség lémák kapcsolhatók a mai témához: A hallgatói szerep sajátosságaihoz. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 10’ Párválasztás tetszőlegesen Párban megbeszélik mi szükséges ahhoz. D csoportban összegyűjtik azokat a tulajdonságokat. hogy sikeres hallgatók legyenek. akik kevésbé tése ismerik egymást) Probléma megközeA. ame. készségeket. C. amiből kirajzolódhat a diák szerep fogalomtérképe. jövőképüket meg tudják valósítani – kiegészítik egymást Páros munka 10’ A legfontosabb tanulságokat megosztják a csoporttal. hogy milyen akadályokkal kell számolni a siker elérésének útján.Szóforgó kiscsoportban Négyfős kiscsoportok alakulnak (olyanok dolgozzanak együtt.Hitelesség geket sikeresen gyakorolni a célok meg valósítása érdekében. hogy mit változtathatunk annak érdekében. Kiemelik ezek közül a legfontosabbakat Az A és B csoportban érveket gyűjtenek miért és hogyan lehet ezeket a készsé. ezekből az elemekből Önismeret plakát készül.lítése Milyen a sikeres hallgató? – ideálképek és a realitás ütköztetése lyek a sikeres hallgató sajátjai. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a Csoportmunka 10’ 133 .Társismeret szek kapcsolatrendszere Rövid összegzés a tapasztalatokról Milyen egy napom? Egy hetem? Saját „idő sajt” elkészítése Reflektivitás Empátia Önismeret Csoportszóforgó Plenáris csoportmunka Egyéni munka Plakát 5’ 5’ Üres lapok T1 –Idősajt 10’ Vizsgáljuk meg. fejlesztendő készségek. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a szerepré. hogy a diákéletet Változtatás képessémagam számára jó diákéletnek tekinthessem? ge Egy párral megbeszélni a változtatási lehetőségeket Reflektivitás II. B. anyagok (mellékletek) 15’ Társismeret fejlesz. a C és D csoport azt összegzi.

egy élmény kiemelése a saját pályaadaptációd szempontjá. társas kapcsolatok.) Majd megvizsgálják maradt-e ki valami fontos. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. toll 5’ Mit viszel el a mai együttlétből mint diák. hogy a diákéletet Változtatás képessémagam számára jó diákéletnek tekinthessem? ge Egy párral megbeszélni a változtatási lehetőségeket Reflektivitás III. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. munka. mennyire ad lehetőséget a jó és sikeres diákélet 134 . körcikkek segítségével ábrázolják egy átlagos hétköznapjuk időbeosztását. Pályaszocializáció megvalósítás során 10’ 5’ Egy-egy képviselő vitában képviseli az érveket Rövid összegzés a tapasztalatokról Milyen egy napom? Egy hetem? Saját „idő sajt” elkészítése Hitelesség Meggyőzés Érvelés Önismeret Vita Plenáris cso. és mint leendő pedagógus? Tudatosítás Hogy vagy most? .Önreflektivitás ból – egy szóval Szóforgó Melléklet a foglalkozáshoz T1 – Idősajt A hallgatók egy körben. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá. család.Egyéni munka rása D1 – Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Két különböző színű talp alakú papír.Plakát. fejlesztendő készségek. toll portmunka Egyéni munka Üres lapok T1 –Idősajt 5’ 10’ Vizsgáljuk meg.III. Az új tartalom összefoglalása. amit kedvteléssel töltök. (Például: alvás. hogy mit változtathatunk annak érdekében. tanulás. én-idő.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben megteremtéséhez a napi beosztás – min lehetne változtatni – ebben segíthet a csoporttárs visszajelzése. ami a távolabbi célok megvalósításához adhat segítséget. 135 . Az idősajt elkészíthető heti. hogy ne adjunk előre szempontokat. Mennyire szolgálja a korábban megfogalmazott célok teljesítését a napi rutin? Fontos. havi bontásban is. teljesen szabadon mérlegeljék saját időgazdálkodásukat.

Budapest. 3. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. A pedagógus hivatásszemélyisége in: Hivatás és személyiség. ráirányítani a figyelmet a kommunikáció jelentőségére. ahol a diákok már ismerik egymást. p. 136 . 1996. Eötvös József Könyvkiadó. (IV. illetve teljes csoportban dolgoznak. a csoportvezető feladata lényegében a facilitálás. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: 90 perc Saját élmények feldolgozásával tudatosítani. Pályaszocializáció III. figyelem. A segítés helye a pedagógiai munkában. A hallgatók párokban. kifejezőkészség. A pedagógus szerep sokszínűsége. p. Az intézményekhez való kötődés c. Debrecen. bizalmi légkör alakult ki közöttük. Empátia. Előző pályaszocializációs modulok. 2006 A tanári mesterképzési szak képzési és kimeneti követelménye 15/2006. Animula. C variáció) közül azt válasszuk.III. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. B. modul. önismeret. Budapest. A többféle gyakorlat (A. A tanár mint segítő – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. a II. kiscsoportokban. A pszichológiai stúdiumok. kommunikációs készség. 33–39. amely az adott csoport dinamikai állapotához. Gyermekmegismerés. Pedagógus-szerepek témakörök. a tanári segítői kompetencia határaira. a segítés különböző aspektusaira. továbbá a IV. sajátosságaihoz legjobban illik. illetve a V. Bagdy Emőke KLTE Pszichológiai Intézet. a személyközpontú szemléletre. hatása. a segítő kommunikáció jellemzői.) OM rendelet Módszertani ajánlás Olyan csoportban dolgozhatunk a személyességet is igénylő témával. 4. A segítő hivatás fogalma. 45–114. 1. A tanár. A tanulást szervező tanár foglalkozás. kreativitás. A csoportalakításhoz a konkrét feladatoknál segítséget kapnak.

A Thomas Gordon féle serkentő és gátló kommunikációs eszközökkel való munka is a személyközpontú szemléletbe való bevezetést. információk átadásával. az együttműködés készségeinek fejlesztésre. hogy a gyermek olyan helyzetben van. Bővültek a pedagógusok feladatai. a másik javát szolgálja. de nem veheti át más professziók szerepét. elfogadással. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A hallgatók egymásnak adott visszajelzése énközlésekre épüljenek. az interkulturális nevelési programok alkalmazására. hitélet stb. különben gyorsan túlterhelődik. hogy már a képzés elején nyílt diskur zus induljon a pedagógus mint segítő kompetenciahatárairól. A gyermeket nemcsak mint tanulót. közösségek alakulásának segítésére.  Az értékelés az egyéni visszajelző lapokon és a záró körben történik. a sajátos nemzeti hagyományok. A segítés proszociális magatartás. életének alakulását. hanem a tanulók egészséges fejlődése érdekében. Másrészt gyakran a pedagógus érzékeli. érzelmi. a hallgatók által felidézett élmények hozzásegítenek ahhoz. támogatásra szorul.) OM rendelet A társadalmi változások növelték az iskola mint másodlagos szocializációs színtér szerepét.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A modul feldolgozása során. nevelési stb. 3. a közösségben kialakuló konfliktusok kezelésére. a demokratikus társadalmi értékek. testi. A humán segítő területeken (egészségügy. de a rájuk bízott emberek életét. az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását. egészségügyi. érzékenyítést szolgálja. „A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:  a tanulói személyiség fejlesztésére: az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíteni a tanulók értelmi. tapasztalja meg először. az elmélyülés más kommunikációval foglalkozó stúdium feladata lehet.. az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére. hogy segítségre. Gyakran ő az első segítő szakember. A „tanár mint segítő” fogalmat ebben a tágabb értelemben is használjuk. hivatások professzióként művelik a segítést. Sokféle kapcsolati rendszerben kell helytállnia. intézmények bevonásával is segítenie kell a problémakezelést. hanem egész személyiséget látja szociális és kapcsolati viszonyaival együtt. szociális szféra.” 15/2006. fejlesztésére: a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek ki használására. problémáikkal. (IV. szociális és erkölcsi fejlődését. más szakemberek.) dolgozó szakemberek sajátosan. Bizonyos foglalkozások. különböző módon ugyan. problémajelző és -közvetítő szerepére is. 137 . egyre inkább szükség v an a pedagógus problémafelismerő. Megértéssel. segítik. akihez a szülők bizalommal fordulnak életviteli. Mindezt személyiségük munkaeszközként való használatával (is) teszik. önkéntes vállaláson alapul. megléte szükséges. oktatás.  tanulói csoportok. szociális. a pedagógus nemcsak mint oktató és nevelő tölt be fontos szerepet. de nem elégséges feltétele.. A segítő tanári szerep túlmutat a „jó” kommunikátor kompetenciáin. életvitelét befolyásolják.

) Az egyéni munka után négy kiscsoport alakul színválasztással. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. munkára asszociáci. egy anya. tudós stb. csoportosítják a leírt asszociációkat egy-egy plakáton.ka ós lánccal A tanár felvezeti a témát. Pályaszocializáció Foglalkozásvázlat I. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. Ráhangolódás. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: A hallgatók helyet foglalnak a csoportban és egy-egy mozdulattal Ráhangolódás a Frontális munüdvözlik egymást. Gondolatébresztés a bíró.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. 138 . amikor segít olyan. Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Papír. a szerepek között. majd mindenki elhelyez három szavazatot. Egyéni majd Információkezelés csoportmunka Elhangzik a „segítés” szó – mi jut eszünkbe e szó hallatán? Asszociatív gyakorlat A hallgatók leírják egy-egy lapra az asszociációkat.III. A falra kifüggesztett plakátok gyors áttekintése után kiemelik a domináns és egyedi fogalmakat. (Mindenki legalább 7 kis lapot kap. A hallgatók szükség esetén kérdeznek egymástól. toll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. mint … (az orvos. tisztázzák a fogalmakat. Elhelyezik. Beszámolnak arról milyen hangulatban folyt a közös munka Együttműködés Csoportszóforgó Színes lapok a csoportalakításhoz Post-it lapok Plakát 10’ A pedagógus mint segítő: a pedagógus. fejlesztendő készségek. egy edző. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

fejlesztendő készségek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megbeszélik. megbeszélik rajzaikat és létrehoznak Kifejezőkészség tárlátogatás egy-egy közös rajzot. mint … (az orvos. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget I. A tárlat megtekintése után.Kreativitás munka – képket használók kiscsoportokat alkotnak. a szerepek között. Megbeszélik.csoportmunka Az egyéni alkotó munka után a rajzokat mindenki maga elé tartja. amikor segít olyan. az azonos vagy hasonló szimbólumjegye. egy anya. szóforgó Beszámolnak arról. rajzoljuk le szimbólumokkal mit jelent számunkra a segí.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: ábrázoljuk. Ráhangolódás. A tanár segít abban. a csoport zéssel Kooperatív körbejár. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Színes lapok a csoportalakításhoz Post-it lapok Plakát 10’ Toll. A rajzok kifüggesztése után a csoportok kérdeznek eg y. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Ráhangolódás a Egyéni majd tés! munkára képi kifeje. zsírkréta 139 . Gondolatébresztés a bíró. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre.fejlesztése Csoportmástól. hogyan dolgoztak a csoportban A pedagógus mint segítő: a pedagógus. A tanár segít abban. egy edző. majd mindenki elhelyez három szavazatot. tudós stb.

Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. toll II. A tanár segít abban. fejlesztendő készségek. a szerepek között.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. mozdulatsorról. amikor tanárunkat Érzékenyítés Egyéni munka 140 . A csoport többi tagja visszajelzést ad arról. hogy ki volt a téssel Csoportsegítő és a segített szerepében. fejlesztendő készségek. majd mindenki elhelyez három szavazatot. Gondolatébresztés a bíró. Együttműködés szóforgó A szereplők megfogalmazzák. a feldolgozás előkészítése (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. megállapodnak a mozdulatról. anyagok (mellékletek) 5’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. Megbeszélik.III.csoportmunka amit bemutatnak. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Érzékenység Önismeret fejlesztése Színes lapok a csoportalakításhoz Plakát 10’ A pedagógus mint segítő: a pedagógus. egy anya. Ráhangolódás. jelenítsük meg a segítés szobrát! Ráhangolódás a Páros majd A hallgatók párban dolgoznak. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. mint … (az orvos. tudós stb. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: Alkossuk meg. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Papír. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. amikor segít olyan. hogyan érezték magukat szerepeikben. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. Pályaszocializáció I. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. munkára megjelení. egy edző.

Visszajelzést adnak a másik csoportok bemutatására. 20’ A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben segítőként éltük meg. bemutatni a kommunikációt serkentő megnyilvánulások). fogalmának eltérő értelmezéseit .más szempont. csatornák tudatos tanulás Megkapják a D1 és D2 mellékletet és az egyes csoportok más.„tanár mint segítő” laszt magának pl. Rövid imaginatív gyakorlat. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. Bemutatás. ezeken belül ki-ki címszavat vá. majd eldön.észlelése.: testtartás.A kifejezőkészség Dramatikus tik. Feltárni. 141 . hogy mi jellemezte a diák és a A kommunikációs Kooperatív tanár kommunikációját az adott jelenetekben – a jelenetek reflektálása. Csoportmunka ból elemzik a segítő kommunikációját (verbális csatorna. hangszín.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai D1 – Kommunikációs alapfogalmak D2 – A kommunikációt gátló és serkentő tényezők T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók elemzik. Önkifejezés fejlesztése. nonverbális csatorna.

Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók kerekasztal módszerrel összegyűjtik a Kommunikációs segítő kommunikáció jellemzőit. Egyéni munka D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Kooperatív D2 – A komtanulás – ke. A D2 melléklet segítségével bemutatnak közlés tartalmát erősítő és gyengítő változatokat. amikor tanárunkat Érzékenyítés segítőként éltük meg.A kifejezőkészség Dramatikus tik. fejlesztendő készségek. Pályaszocializáció II. Rövid imaginatív gyakorlat. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.III. anyagok (mellékletek) 5’ 20’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. Empátia fejlesztése 142 . Bemutatás. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a hallgatók besorolják a kommunikációt serkentő vagy gátló megnyilvánulások közé. majd eldön.munikációt rekasztal gátló és serkentő tényezők Csoportszóforgó Dramatikus megjelenítés T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. majd a D2 melléklet alapján kiegészítik készség fejlesztése Példamondatokat alkotnak tanár–diák helyzetben. Ezeket két-két szereplő felolvassa.

Az új tartalom feldolgozása (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Rövid imaginatív gyakorlat.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók csoportjai három megállapítást kapnak. amikor tanárunkat Érzékenyítés segítőként éltük meg. és véleményvonal mentén és elképzelt szituációk Empátia fejlesztése alapján értelmezik az állításokat Vitakészség Egy-egy szituációt bemutatnak III.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. Bemutatás. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 5’ 20’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. Összegzés Kooperatív Plakát. hogy miként jelenik meg a pedagógus munkájában a szűkebb és tágabb értelemben vett segítő szerep az iskolai munkában. anyagok (mellékletek) 10’ Mit jelent a pedagógus segítő szerepe szűkebb és tágabb értelemben A csoport két részre oszlik és fogalmakkal vagy szimbólumokkal meghatározzák.D3 – Segítő nal szerepfelfogások Dramatikus megjelenítés A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók. Egyéni munka D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Vélemény vo. Kreativitás amelyeket megbeszélnek. Az új tartalom összefoglalása. majd eldön. fejlesztendő készségek.A kifejezőkészség Dramatikus tik. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. toll munka – plakátkészítés 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá- 143 .

III. hanglejtés. hangszín. hogy a D1 melléklet alapján válasszanak ki egy-egy megfigyelési szempontot. térköz. a metakommunikációra és ne a szóbeli közlés tartalmára irányuljon. hangerő. testtartás. metakommunikatív jelek változása stb. Pályaszocializáció rása 5’ Mit viszel el a mai alkalomból mint diák és mint leendő pedagógus? Hogy vagy Tudatosítás most? – egy érzés megfogalmazása egy szóval Önreflektivitás Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Kérjük meg a hallgatókat. kézmozdulat. 144 . Az interakció megfigyelése a kommunikációs csatornákra. Mimika. tekintet. gesztusok. vagy cédulákra írva adjunk ki kulcssz avakat.

sikerorientáltságunkról. bizonyos ősi szimbólumok mozdulatban. o illat. o hanglejtés. D2 – A kommunikációt gátló és serkentő tényezők (Thomas Gordon nyomán) A kommunikációt gátló eszközök  Megoldási javaslatok o Utasítás.  hümmögés. feszültségtűrő képességünkről. o öltözet stb. tempóját befolyásoló „technikai” jellegű elemek is:  szemöldök-felvonás. pl. A nem szóbeli kommunikáció árulkodik belső tulajdonságainkról. Ugyanakkor a szóbeliség számos eleme: a szavak kiválasztása. o hangszín. verbális csatornán át kerülnek közvetítésre a tartalmi szint információi. a szóbeli kommunikáció aláfestése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D1 – Kommunikációs alapfogalmak A szóbeli. o frizura. támogatása. vagy mit ne. mimikában való kifejezése: a viszonyról szóló kommunikáció. A két szint és a két csatorna egymást állandóan kiegészítve mindig jelen van az emberi ko mmunikációban. a másokhoz való együttműködő vagy inkább versengő od afordulásunkról. hogy mi lesz a következménye.  testtartással.  a tekintettel. mit csináljon.  térközszabályozással. testtartásban. A nem szóbeli csatornákon át történik többségében az érzelmek kinyilvánítása. A metakommunikáció közvetíti a kommunikáló felek közötti személyes viszonyrendszert és a személyiség érzelmi viszonyulását. A nem szóbeli csatornán át rengeteg jellel kommunikálunk:  a mimikával.  bólogatás. ha valamit csinál.) o Figyelmeztetés.  kulturális szignálokkal: o testalkat. a kommunikációban résztvevők viszony szintjéről is sok információt nyújt. sorrendjük. parancsolás (Megmondani a másiknak.  vokális kommunikációval: o hangerő.  kézmozdulat.) 145 .  testtartás változtatás. o testszínek. szociális helyzetünkről. A nem szóbeli kommunikációhoz tartoznak az üzenetek sorrendjét. fenyegetés (Megmondani.  gesztusokkal. o tempó stb.

vagy több téma közül eg yre adott visszajelzés. „hallgatom”. szimbólumok használata (A sűrítéshez hasonló eszköz. javasolni. hibáztatás (Negatív értékelést adni.) A kommunikációt serkentő eszközök  Passzív figyelem: o Csend. hogy mit illene. moralizálás (Megmondani.) o Újrafogalmazás (A másik által elmondottak ismétlése más szavakkal.) o Elterelés.) o Tisztázó kérdés (A másik által elmondott dolgokra kérdezek rá ezzel.) o Együttérzés. nem csak igen-nemmel. sűrítés (Egy hosszabb részből a „lényeg” visszajelzése.) o Faggatózás. kritizálás. mi lehetett az oka a tetteinek. odafordulás o Megerősítő reakciók (bólogatás. A sűrítés töményebb. tagadni az érzések komolyságát. nem irányít.) o Kifigurázás.) o Összefoglalás. ha valóban az ő szükségleteit szolgálja és nem a megkönnyebbülésünket!)  Kérdések: o Nyitott kérdés (A kérdőszóval kezdődő kérdések. melyek révén a segítő (!) megoldhatná a problémát. saját véleménnyel befolyásolni.) o Ítélkezés. vagy több téma egybefonása. előzmények keresése. egyetértésről biztosítani. avagy értő figyelem: o Ismétlés (A másik által elmondottak. egyetértés (Felkínálni egy pozitív megítélést.) 146 . logikai érvelés (Tényekkel. hogy kell a problémát megoldani.) o Érzés megfogalmazása (A másik által ki nem mondott. tükörként ezt adjuk vissza. félretolni az egészet. mint az összefoglalás. vagy egy részük megismétlése. vigasztalás (Megpróbálni jobb kedvre deríteni.) o Értelmezés. információval. elemzés (Megmondani. Nem hoz be új témát. vagy kellene tennie. „kifigyeltelek”. megoldási javaslatok (Megmondani. humorizálás (Megpróbálni elvonni a másikat (vagy magunkat) a problémától. diagnózist adni róla. amikre bővebben tud válaszolni.) o Képek.) o Tanács. hümmögés) o Ajtónyitogatók („figyelek”.III.)  Értékelő üzenetek: o Kioktatás.) o Kiemelés (A másik által elmondottakból egy részre. kérdezősködés (Okok.)  • Elterelő üzenetek: o Dicséret.)  Én-feltárás (A segítő saját érzéseinek kimondása. elhülyéskedni. ellátni válaszokkal. Csak akkor alkalmazzuk. sok dolog képeit sűrítjük egybe. benne lévő érzés kimondása. megbélyegzés (Megszégyeníteni a másik embert. szívesen beszélgetnék erről önnel/veled”)  Aktív hallgatás. Pályaszocializáció o Prédikálás. amikor valamit nem értek.

hiteles. segítő szándékot. változni tudó. 2006 147 . jó hangulatot teremtő. nyitott. pozitív. A) – A vizsgálat arra keresett választ. törődést. empatikus. bizalmat sugárzó attitűdjének. érdekes. Eötvös József Könyvkiadó Budapest. és bizalmat fejezik ki.” B) – A vizsgálat arra keresett választ. milyen tényezők alapján tartják segítő szándékúnak a diákok tanáraikat „A pedagógus segítő szándékának megítélése nagyon kevéssé függ össze a megfelelő érdemjegy adásával. és hoznak összefüggésbe az igazságossággal. őszinte. önállóságra nevelő. amelyek első sorban az irántuk való érdeklődést. a diákokat megértő. fejlődni tudó tanár képe.” 2 Az idézetek forrása: Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. emberi értékeket közvetítő. hogy milyen tanártulajdonságok alapján tartják a diákok tanáraikat igazságosnak „ A diákok nagy jelentőséget tulajdonítanak a pedagógusok jó szándékának.” C) – A vizsgálat arra keresett választ milyen képet alkotnak magukról a ped agógusok „Pedagóguskép saját elvárások alapján segíteni tudó.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Segítő szerepek értelmezése A pedagógus szerep változásaival kapcsolatos kutatások megállapításaiból idézünk2. 0lyan tulajdonságokat emelnek ki.

IV. akció kidolgozása. Közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. 3. 4. a szervezeti kultúra meghatározó.: Fehér Márta. tervezés. szerk. amelyeket egyénileg vagy kis csoportban valósítanak meg. oktatókkal. A hallgatói szerep sajátosságai modul. tanulmányozzák az intézmény ethoszát. tartalma: Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Az intézményi környezet hatása az újonnan belépőkre. A modul témái. Bagdy Emőke – Klein Sándor: Edge 2000 Kiadó Bp. Hallgatói szerepre való felkészülés. megvalósítása. hogy az iskola. együttműködés. reflexió. 5. p. önismeret.. pedagógiai tárgyak. autonómia. felelősségvállalás. Alkalmazott pszichológia szerk. 2005. kritikus gondolkodás. a VI. Például. Problémamegfogalmazás. szerezzenek személyes kapcsolatokat felsőbb évfolyamok hallgatóival. szociális kompetenciafejlesztés. A megismeréshez önállóan dolgozzanak ki módszereket. mint „Alma mater” fontos a saját szakmai identitásuk és leendő t anítványaik identitásának formálásában.  Tudatosítani. Suli Nova. mint szervezet 193 – 213. tol erancia. foglalkozások. amelynek hallgatói lettek. problémamegoldó képesség. és a VI. Az iskola.  Olyan ismeretek összegyűjtése amelyek „gólyaként” segítik az intézményben való eligazodást. szerepvállalás. érzékenység. a környezeti adaptáció elősegítése. 2006 in: Dull And- Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: 148 . Hatékony tanulásszervezési módszerek III. A szociálpszichológia. Közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. illetve a III. A hallgatói identitás tudatosítása. Aktivitás. Az intézményhez való kötődés – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc  A hallgatók ismerjék meg közelebbről azt az intézményt. prezentáció.  Az intézményi környezet hatásainak tudatosítása saját élményeken keresztül. in: Az iskola tárgyi épített környezete 13–16. 3. az ahhoz való kötődést.

p. T2 melléklet) Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. módszerek):  A modult hármas tagolásban. július 10. A közösen végzett munka. egymás támogatásával erősödjön a résztvevők hallgatói identitása. hallgatók együttműködése hozzájárulhat a tanulmányi feladatokkal való sikeres megküzdéshez. A megfelelő irányba delegált problémafelvetés hallgatói képviseletet. hogy milyen viszonyban vagyunk vele. tudat osítani.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben rea: Környezetpszichológia: szemlélet. amelynek falai között serdülő és ifjú éveinket töltjük. kutatás. az intézmény. az önállóság gyakorlását teszi szükségessé. formálója az iskola. (Az életrajzi narrációkban alaptémaként jelennek meg a középiskolai és egyetemi évek. munkaformák. A modul első 45 perce a problémafelvetést szolgálja. ami azt eredményezi. iskoláink. intézményi környezet jelentősen befolyásolja az iskolai teljesítményeket. annak működésére. amelyekkel szembe kell nézniük tanulmányaik kezdeté n. amikor a hallgatók egyénileg vagy csoportosan prezentálják munkájukat.) Fontos. hogy az iskolai. ez zel mintegy lezárva a pályaszocializációs modulsort.  A munka során adjunk rövid tájékoztatást arról. hogy csak azokkal a kérdésekkel foglalkozzunk. a szereplők jóllétét. a modul második 45 perce. világossá váljon a hallgató számára. 149 . beiktatható a pályaszocializáció modul harmadik témája „A hallgatói szerepre való felkészülés” feldolgozása után. Alakító részei és felelősei vagyunk intézményünk szervezeti kultúrájának (T1. nemcsak a szakmai önéletrajzunk fontos hivatkozási pontjai. Intézményi arculat és identitás elemzése a Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégium példáján keresztül Horváth Marianna – Tóth Tibor: Taní-tani Online. projektszerűen ajánljuk teljesíteni. Letöltés ideje: 2010. beszámolnak élményeikről. elmélet és alkalmazás 160–173. Nem mindegy. amelyek jelen csoportmunka kompetenciakörébe tartoznak. Beiktatható a „Tanár mint segítő”című modul tárgyalása után is. P2  A foglalkozás első részében kiscsoportos és frontális munka folyik.  Ezt követi a közösen meghatározott feladatok elvégzése kontaktórán kívül (információgyűjtés. hogy miként tekinthetünk rá egy szervezetre. A személyes és szakmai identitásunk kialakulásának fontos színtere. A modul rejtett célja a saját élmény feldolgozásával érzékenyíteni a leendő pedagógusokat a középiskolába belépő kis diákok helyzetére. hogy gyakran egyedül kell minden nehézséggel megküzdeniük. A modul lehetőséget nyújt arra. interjúkészítés.) majd. hogy megfogalmazzák azokat a problémákat. résztvevő megfigyelés stb. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést az önálló problémamegoldásra. hogy az intézmény jobb megismerése által. hogy a szervezeten belül hol kereshet megoldást a problémáira. átadják egymásnak a megszerzett információkat. Módszertani ajánlás A jelenlegi felsőoktatási rendszerben a hallgatók egyéni tanulási utat jár(hat)nak be. Ez a modul azt kívánja elősegíteni.

a folyamatos megerősítés erősen támogatja. mint … diák …Mit jelentett nekem az iskola? . Ráhangolódás. Legyen lehetőség projektor és számítógép használatára. fejlesztendő készségek. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. fejleszti. de frontális és egyéni munkához is. tehát önismeretre. hallgatók középiskolai élményeiket felidézve elmond. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű terem szükséges. Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők. hogy sése a témához valamely középiskola diákjai voltak. Értékeléssel. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.lódási pontok kereják 4-5 fős kis csoportban. Én. hogy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék együttműködésüket. A modulban javasolt feladatok elvégzéséhez szükséges van a saját nehézségek. hogy a szerteágazó témák közötti rendszerezést. foglalkozáshoz kapcsolódva Személyes kapcso. Tér. Hatékony tanulásszervezési módszerek  Mindkét rövid blokkban nagy az időnyomás. Ez eket a képességeket a pozitív visszajelzések. tudatosítására. megerősítéseket.Szóforgó A tanár felvezeti a témát. hogy mit jelentett számukra. Kerüljük az ismétléseket. 150 . kifejezésére. teremelrendezés. Foglalkozásvázlat I. 4 fős csoport munkájához. és értékelés.  Szükség esetén segítsük.IV. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. az „Alma mater”. együttműködésre. anyagok (mellékletek) 5’ A 3. csak kis létszámú csoportra tervezve van remény a keretek betartására. mit kap-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. melyet úgy rendezzünk be. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a kérdésfelvetésre. véleményük megfogalmazására.Eddigi iskoláimtól. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db.  A problémafelvetés és a megoldáskeresés tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá.

Így kirajzolódik. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Toll. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Toll. fejlesztendő készségek.Szóforgó Visszaemlékezés a szociometrikus bemutatkozás alkalmával egymásról szerzett sa ismeretekre – Honnan jöttünk? Melyik intézmény tanulói voltunk? Helyzetfelismerés Mit jelent számunkra az „Alma mater”? Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. Post-it Plakát 10’ 151 . amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. a számára legfontosabb három dolgot. papír.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben tam és mit hiányoltam? 10’ Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. Ráhangolódás. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. Így kirajzolódik. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. a számára legfontosabb három dolgot. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. Post-it Plakát I. anyagok (mellékletek) 5’ Önálló blokkban Érzelmek tudatosítá. papír. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja.

hogy otthonosan érezhessék magukat az új Érzékenység fejleszintézményben. tése Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Plakát 10’ Toll. Így kirajzolódik. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. kivetíti azokat a fogalmakat.Plakát ka Projektor T1 – A tárgyi környezet hatása T2 – Szervezeti kultúra 5’ Az összegyűjtött problémákat megfeleltetik az új szempontok szerint az elké. a számára legfontosabb három dolgot. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. anyagok (mellékletek) 5’ A hallgatók ötleteléssel olyan szempontokat tényezőket. körülményeket gyűjte. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. a feldolgozás előkészítése (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.IV. papír. Plenáris mun. amelyek szervezeti kultúra megismeréséhez szükségesek. Post-it Plakát II. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. amelyek ahhoz szükségesek. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 5’ Azon ismeretek. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. amelyek hozzájárulnak az intézmény megismeréséhez: a Információadás tanár röviden ismereti.Önismeret Plakátkészítés nek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Hatékony tanulásszervezési módszerek I.Rendszerezés szült plakáton 152 . Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ráhangolódás.

amelyek szervezeti kultúra megismeréséhez szükségesek. Összegzés plakáton 10’ Ki-ki mérlegeli. (A licitálást a tanár vezeti) A hallgatók egy táblázatban összegzik vállalásaikat Felelősségvállalás Plakátkészítés Tábla Plakát 5’ II. amelyek hozzájárulnak az intézmény megismeréséhez: a Információadás tanár röviden ismereti. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. Önmagának készít egy Döntésképesség Egyéni hármas listát.Plakát ka Projektor T1 – A tárgyi 153 . amelyekre Együttműködés a Honlap segítségével választ találhatnak Ezeket megjelölik a plakáton 10’ Plenáris mun. A legtöbb ponttal licitáló két-három hallgató közösen is „elviheti” a feladatot. mindenki 20 munka Asszertivitás fejleszponttal gazdálkodik. kivetíti azokat a fogalmakat. milyen módszerekkel keresnek válaszokat a felmerült problémákra. Plenáris mun. anyagok (mellékletek) 5’ Azon ismeretek. hogy melyik feladatot vállalná szívesen.tése vaz. amelyre a legtöbb ponttal sz a.Plakát ka Számítógépek interneteléréssel Kooperatív munka – kerekasztal Plenáris munka Akció tervek kidolgozása az egyes problémacsoportokra (4-5 fős kis csoportban) A csoportok összegyűjtik a javaslatokat Döntés: miként. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Együttműködés Csoportos A feladat vállalása licitálással történik (párok is licitálhatnak).Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Problémaszűkítés Lényeglátás Az intézményi honlap segítségével kiválasztják azokat a kérdéseket. azt a feladatot nyerheti el.

anyagok (mellékletek) 5’ Élmények felidézése: a hallgatók egy-egy rövid benyomást megosztanak a ta. fejlesztendő készségek. Az új tartalom összefoglalása.Plakát ka Számítógépek interneteléréssel Kooperatív munka – kerekasztal Plenáris munka 10’ Akció tervek kidolgozása az egyes problémacsoportokra (4-5 fős kis csoportban) A csoportok összegyűjtik a javaslatokat Döntés: miként. Ónmagának készít egy Döntésképesség hármas listát. toll 5’ III. milyen módszerekkel keresnek válaszokat a felmerült problémákra.Rendszerezés szült plakáton Problémaszűkítés Lényeglátás Az intézményi honlap segítségével kiválasztják azokat a kérdéseket. felírja egy papírra és tárlat a képtárlátogatás módszerével a hallgatók gyors megállapodásra jutnak. ötleteket ad. hogy melyik feladatot vállalná szívesen.Élmények felidézése pasztalataikról Szóforgó 154 . ellenőrzés és értékelés (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A módszerek kiválasztásához a tanár segítséget. Összegzés plakáton 10’ Ki-ki mérlegeli. A hallgatók egy táblázatban összegzik vállalásaikat Felelősségvállalás Egyéni Csoportos munka Plakátkészítés Papír.IV. amelyekre Együttműködés a Honlap segítségével választ találhatnak Ezeket megjelölik a plakáton T2 – Szervezeti kultúra Plenáris mun. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Hatékony tanulásszervezési módszerek környezet hatása 5’ 5’ Az összegyűjtött problémákat megfeleltetik az új szempontok szerint az elké.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ 20’ A korábbi megállapodást tartalmazó tablót elhelyezik a falon és döntenek a pre. információk. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ 20’ Ami a legjobban meglepett – élménymegosztás a feladat megvalósításával kap. beszámolók sorrendjéről. beszámolók sorrendjéről. időtartamáról. fotók. interjúrészletek stb. felfedezések. ellenőrzés és értékelés (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A beszámolók. a csoport és csoporttagok helyzete az intézményben.Információfeldolgosa. információk. Személyes tanulási napló kitöltése Önreflexió Dramatikus kép Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Szociometriku s képinterjú 5’ 5’ Zárókép. zás Szóforgó Egyéni és csoportos prezentáció 155 . kiscsoportban.Együttműködés zentációk. Az új tartalom összefoglalása. fejlesztendő készségek. bemutatá. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. felfedezések. Kapcsolati válto.Együttműködés zások bemutatása III. bemutatá.Ráhangolás csolatban A korábbi megállapodást tartalmazó tablót elhelyezik a falon és döntenek a pre. megbeszélés. a változás megjelenítése egy megjelenítése egy-egy képben. zás Önismeret Tolerancia Egyéni és csoportos prezentáció 10’ Ki-ki fogalmazza meg. A beszámolók. interjúrészletek stb.Információfeldolgosa.Együttműködés zentációk. fotók. hogy számára mi volt a hozadéka a közösen végzett Kreativitás munkának. időtartamáról.

világítás.) hatásait elemző tanulmányok … a legtöbb iskolai kutatás például a teljesítményt tekinti függő változónak.E. hogy az emberek képesek tudatosan kiválasztani és használni azokat a helyeket.) A vizsgálatok számos egyéb tényezőre is felhívják 156 . megbeszélés. fáradékonyságával. otthon) is kevésbé tudtak koncentrálni és kevésbé voltak kitartóak …. hőmérséklet. lágyság stb. Tehát az ilyen fontos környezetek központi jelentőségűek egész életünk. elhagyhatják-e a termet. csendes környezetben (büfében. ha máshol szeretnének tanulni. a tanulók személyiségtulajdonságaival.. (nyitottság. Thomas Gordon: T. hogy a zajos iskolák tanulói a stressz utóhatásaként iskola után. stb. Személyes tanulási napló kitöltése Önreflexió Dramatikus kép Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Szociometriku s képinterjú 5’ 5’ Zárókép. vagy a stresszel) … néhány vizsgálat mutatott rá. identitásunk. érzelemszabályozásunk. hogyan rendezzék be az osztályt.Együttműködés zások bemutatása Melléklet a foglalkozáshoz T1 – A tárgyi környezet hatása A környezetpszichológia vizsgálja a környezet és az egyén tranzakciójának a természetét. hogy számára mi volt a hozadéka a közösen végzett Kreativitás munkának. A stressz csökkentésében nagy szerepe lehet a kontrollnak (pl. – A tanári hatékonyság fejlesztése Példa a speciális csoportok szociofizikai környezetének vizsgálatára: az iskola „Az iskolai környezet kutatásában sokáig jellemzőek voltak az ambiens tulajdonságok.T. pedig az iskolai teljesítmény összetett kapcsolatban van egyéb változókkal (pl. jóllétünk szempontjából…” dr. Kapcsolati válto. Hatékony tanulásszervezési módszerek Önismeret Tolerancia 10’ Ki-kifogalmazza meg. eldönthetik-e a gyerekek. A vizsgálatok szerint a serdülők kedves helyei például az a ktív és tudatos érzelmi önszabályozást szolgálják. a változás megjelenítése egy megjelenítése egy-egy képben..IV. lehetőséget kínálnak arra. „Számos kutatás igazolja. vagyis megnyugvást és menekülést hoznak a helyhasználónak egy-egy fenyegető vagy negatív élmény után. kiscsoportban. hogy hova ülnek. a csoport és csoporttagok helyzete az intézményben. játszótéren. hogy elmeneküljenek a szociális nyomás elől. amelyek elősegítik mindennapi életcéljaik megvalósítását … Ide kapcsolódik az emberek kedvenc helyeinek kutatása.

közvetlenül nem észlelhető jelei: o értékek. o ideológia. szokásokat. (Alma mater). normák. A szervezeti kultúra etikai értéke attól függ. misszió. hogy milyen viselkedési minták követésére ösztönzi a szervezet tagjait. közösen értelmezett előfeltevések.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben a figyelmet.  szabályok. milyen ülésrendet kedvelnek vagy hogyan állnak az osztályterem nyitott-zárt elrendezéséhez). 157 . szellemiséget. pl. Hosszabb rövidebb idő alatt alakítja ki sajátos szervezeti kultúráját. meggyőződések. – A tanári hatékonyság fejlesztése T2 – Szervezeti kultúra Egy oktatási intézmény is szervezet. gondoskodik. amely biztonságérzetet ad.” dr. belső. értékek. Schein felosztásában):  A látható szint. értékeket is képvisel.  A nem látható színt. „E. amely befolyásolja a szervezethez tartozók identitását. A szervezeti kultúra elemei:  kapcsolatrendszer. o verbális jelek. o cselekvési jelek. lehetőséget ad tapasztalatokat szerezni az egyén számára a közösségben stb. Ez a sajátos. Mindezek hiánya nehezíti az egyén eligazodását.php?page=szotar&c=s) Az iskola nemcsak tudást ad és közvetít. közvetlenül észlelhető jelei: o vizuális jelek. Schein klasszikus megfogalmazása szerint a szervezeti kultúra a szervezet tagjai által elfogadott. szakmai személyiségét. és hogy ezt miként teszi. egységes identitás. o filozófia. nevel.” Forrás: MiMi.E. gondolkodási minták rendszert alkotó egysége. összetartozás érzését.T.  „ethosz” az iskolai közösséget létrehozó magatartási. tradíciók rendszere.hu (http://www. lényegesek lehetnek a tanárok tantermi attitűdjei (pl. hiedelmek rendszere.uzletietika. Thomas Gordon: T. szervezeti identitás eredményezi a bizalmat. tehát érvényesek rá a szervezetek ismérvei. az azonosulás lehetőségét.hu/index. A kultúra szintjei (E.

Hatékony tanulásszervezési módszerek A világosan megfogalmazott értékek mélyén rejlő előfeltevések.  kedvenc helyek felfedezése.  interjúkészítés felsőbb évfolyamok diákjaival.  hagyományok. olyan kézenfekvő számunkra.IV.  résztvevő megfigyelés. adottságként fogadjuk.  történetek. rejtett tanterv). legendák gyűjtése.  az egyetemi lap tanulmányozása stb. hiedelmek (pl. oktatókkal. Ezeknek a rejtett előfeltevé seknek sokszor tudatában sem vagyunk.  a honlap tanulmányozása (Mit üzen az olvasónak?). 158 . hogy tényként. események.  beszélgetés. A hallgatók által használható módszerek az intézményi kultúra megismerésére:  a környezet megfigyelése.

A tanulást szervező tanár – Kerékgyártó Judit3 Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja: 90 perc A tanárszereppel kapcsolatos elképzelések. nézetek. tartalma: A meghatározó tanárkép A tanárkép elemzése A szakirodalom és a saját tapasztalat összevetése. értékelés. önreflexió Kapcsolódási pontok: 3 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 159 . A modul témái. A tanári munkában a tanulókhoz való viszony és a tanulásszervezés fontosságának felismerése. 1. A tanár meghatározó szerepe az oktatás eredményességében A kompetenciafejlesztés fókuszai: A saját nézetek és forrásainak tudatosítása Elemzés. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. azok forrásának tudatosítása és a szakirodalomban megjelenő tanárszereppel való összevetése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben IV. összehasonlítás Reflexió.

fejlesztése és a pályán való megtartása – EDU/EC(2004)20/PART1 OECD jelentés Módszertani ajánlás A foglalkozásterv főként kooperatív technikákra épít. Hatékony tanulásszervezési módszerek Támogató rendszer: Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszere. ha nem halad megfelelő ütemben/mederben a munka 160 . időt/segítséget adni. április-május A tanárok számítanak: A hatékony pedagógusok pályára vonzása. határozottan kell jelezni a részidők leteltét.IV. Fontos. plakátkészítésnél figyelnünk kell. máskor mindenki általi csoportvélemény megfogalmazására van szükség – ezeket a feladatadáskor tudatosítani kell a hallgatókban. hogy a feladatok felépítése az önálló munkától halad a csoport közös véleményének kialakítása felé. feladatra összpontosítsanak a hallgatók. hol tartanak. A szövegfeldolgozásnál. Iskolakultúra 2005/8. majd bizonyos pontokon a csoport véleményét kell megjeleníteni a teljes hallgatói csoport előt t – ehhez olykor szóvivőre. Nagy Mária Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában In: Új Pedagógiai Szemle 2004. hogy a témára. Fontos az idő tartása.

a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. nem cseréltek információt. aki meghatározó volt szá. azaz a másik történetét a csoport többi tagjának. Ráhangolódás.Háromlépcsős Volt egy tanárom. Forgószínpad zös jellemzőket. csomagolópapír. anyagok (mellékletek) 10’ A diákok tetszés szerint alkotnak négyfős csoportokat. C.Pármunka kölcsönösen megosztják írásaik tartalmát – az első lépésnél összegyűjtik a kö.fogalmazása. 3.tás és . illetve kiegészítik a másiktól hallott új jellemzőkkel jegyzetü.Értő figyelem. toll 6’ Diákok jegyzete saját 10’ Tábla.Szóforgó az előző feladatokban nem találkoztak. ket. A csoportokon belül A. lépés: Mindenki sorban elmeséli a hallott. filc-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. akikkel A jellemzők össze.gyűjtés. D jelű diákok vannak. B. tudatosítás momra .idézésével ráhango.interjú lódás a témára. 4’ A diákok rövid leírást készítenek: Tulajdonságok meg. tározó tanárélményüket. fejlesztendő készségek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. illetve a C és a D jelű hallgatók párban dolgoznak: 1. lépés: B mesél A-nak és D mesél C-nek. Saját élmények fel. 161 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Önálló munka Olyan tanár szeretnék lenni. A háromlépcsős interjúban az A és a B. Minden találkozáskor 1-1 perc áll rendelkezésre Lényegkiemelés A diákok négyfős csoportokat alkotnak – olyan társakat kell találniuk. 2. aki… vagy Egy tanár.témában A diákok felállnak és saját csoportjukon kívüli három emberrel egymás után Információ megosz. gyűjtése és szem- Papír. aki… – A diákok megosztják egymással egy konkrét megha. lépés: A mesél B-nek és C mesél D-nek.

talatokkal. melyek azok. majd olvassák fel tartalmi összehasontársaiknak az adott idézetet. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel. végig kell gondolniuk. s mondják el értelmezésüket. Tábla. Csoportonként négy idézet – min. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. hogy az esetleges kü.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbe- 162 . Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak.Csoportmegdenkinek jut egy.megállapítások ér. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása.IV. hogy kerüljenek elemek. Hatékony tanulásszervezési módszerek A csoporton belül egyenként felolvassák a jellemzőket és közösen megpróbálják az elemzési szempontok alapján csoportosítani azokat.A vélemények kü. ha eddig nem voltak. mi kerülhet oda. pontok szerinti csoportosítása. Az utolsó két szemponthoz is kell. Hozzanak közös döntést arról. Megbe. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Logikai rendezés. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. fogalmi tisztázás toll D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz II. fejlesztendő készségek.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. Ha igen. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. telmezése és azok beszélés Értelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem. jegyezze fel gondolatait. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből.

közös plakátkészítés Csomagolópapír Filctollak D4 – Pedagóguskompetenci a néhány kiemelt terülten Azok a csoportok.  hogyan értékel a tanár! Gyűjtsék össze azokat a tanári kompetenciákat. hogy milyen tanulásszervezési módokat ismernek. majd kupaktanács.gósítása dolgozás alapján haladnak tovább. szervez. koordinálásnál. Megj. Olvassák el Kereszty Zsuzsa írását.zése szempontok ben a tanár tutor/moderátor szerepbe kerül! Szedjék össze mindazt. amelyek nem fedeztek fel ellentmondást. 15’ megjelenése. majd fejtsék ki. hány azonos plakátot készítsen. melyik csoport. Gyűjtsék össze.  az órán hogyan motivál. koordinál a tanár. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben dilemmáikkal.  a tanulási folyamat során  az értékelésnél. amelyek szükségesek ehhez a szerephez! 2. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra. segít. amit az alapján adott szervezési módról tudnak. A gondolatok rende1. Páros munka a csoporton belül. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában.  az órai motivációnál. mit jelent a gyermeki elvárások figyelembe vétele! Próbáljátok meg összefoglalni az alábbi szempontok mentén is:  az óra tervezésénél. szélés. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira. szervezésnél. segítésnél. s feladatul adhatjuk. illetve változtattak Előzetes tudás moza jellemzőkön az idézeteknek megfelelően és saját tapasztalataik és szövegfel. kitérve az alábbi szempontokra is: Lényegkiemelés  mit tesz a tanár az óra előkészítésekor.) 163 . amelyek.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen.

melyek azok. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem.A vélemények kü. s mondják el értelmezésüket. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira. Megb e. Hatékony tanulásszervezési módszerek II.talatokkal.Csoportmegdenkinek jut egy. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel. szélés. majd olvassák fel társaiknak az adott idézetet. hogy az esetleges kü. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki. Tábla.Csomagolópafeldolgozás pír Közös vázlat Filctollak 15’ 164 . megjelenése. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. Hozzanak közös döntést arról. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük.megállapítások ér. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak.IV. Önálló szöveg.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. illetve változtattak Szövegértés a jellemzőkön az idézeteknek megfelelően és szövegfeldolgozással haladnak Lényegkiemelés tovább. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. Azok a csoportok. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. amelyek nem fedeztek fel ellentmondást.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbedilemmáikkal. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. Csoportonként négy idézet – min. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. telmezése és azok beszélés tartalmi összehasonÉrtelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. jegyezze fel gondolatait. Ha igen.

hogy az esetleges kü. Hozzanak közös döntést arról.talatokkal. s mondják el értelmezésüket.Csoportmegdenkinek jut egy. melyik csoport. s feladatul adhatjuk. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak. fejlesztendő készségek.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket.) II. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. melyek azok. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem. jegyezze fel gondolatait.megállapítások ér. Tábla. hány azonos plakátot készítsen. Az új tartalom feldolgozása (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az 165 . Ha igen. majd olvassák fel tartalmi összehasontársaiknak az adott idézetet. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. telmezése és azok beszélés Értelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. Csoportonként négy idézet – min. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Olvassák el Nagy Mária cikkének a részletét és készüljenek fel az új tanári kompetenciák és az ahhoz kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatására! Az önálló szövegfeldolgozás után készítsenek egy közös plakátot! Megj. képességek készítése D5 – Új komPáros vagy petenciaelvárás csoportmunka ok és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában Munkaformák és módszerek Eszközök. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra.

hogy minden csoportban legyen minden Szóbeli kifejezőkés. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. zség – a csoportok elkészített plafelváltva dol. Közös megbeszélés 5’ 166 . s feladatul adhatjuk.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbedilemmáikkal. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben. Hatékony tanulásszervezési módszerek idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira. Az új tartalom összefoglalása.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen. szöveget dolgoznak fel. Azok a csoportok. megjelenése. akik ellentmondást találtak az idézetek és saját jellemzőik Szövegértés között. hány azonos plakátot készítsen. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában. anyagok (mellékletek) 15’ Vegyes csoportok alakítása aszerint. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra. de nem változtattak eredeti elképzelésükön.Csomagolópafeldolgozás pír Közös vázlat Filctollak készítése D6 – A tanáPáros vagy rok szerepének csoportmunka változása 15’ III. fejlesztendő készségek.kátok.Tárlatlátogatás A korábban feladatot végző csoportból legalább egy ember. szélés. melyik csoport. A csoportok plakátjaikon bemutatják munkájuk eredményét. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.IV. Lényegkiemelés Olvassák el A tanári szerepek változása című szöveget és készüljenek fel annak tartalmának bemutatására! Az önálló szövegfeldolgozás után készítsenek egy közös plakátot! Megj.) Önálló szöveg. goznak a plaA bemutatás után gyűjtsék össze a témával kapcsolatos további kérdéseiket! kátokkal A vegyes csoportok ismertetik a témával kapcsolatos további kérdéseiket. Megb e.A vélemények kü.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 167 .

gyakorlati megvalósulása – számtalan más pályához. a csontkovács szakma lényege is ez. Értékek. mesterséghez hasonlóan – „helytállni a pillanatban” (Vekerdy). egyet is értünk vele.  nem mond ellent az eddigieknek. a motiválás. a gyakoroltatás és a visszacsatolás a feladata. nem egészítenénk ki vele listánkat. a tanulók közé helyezi. akitől a korábbi tekintélyelvű gyakorlattal szemben a tanulókat segítő. a miénk. de egyetértünk vele. az új iskola szándéka szerint a gyermeki elvárásokat is maximálisan figyelembe veszi. hivatáshoz. Tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához*  Tanári kompetencia-elemek az integrált. a tűzoltó.  ellentmond az eddigieknek. számában megjelent cikkéből. más szubkultúrában szocializálódott. Ismerethez kötődő elvárások. hogy az eddigiből kihúzzuk.  ellentmond az eddigieknek. Hatékony tanulásszervezési módszerek Mellékletek a foglalkozáshoz D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz        Személyiségtulajdonságok.. az Iskolakultúra 2005/8. D4 – Kereszty Zsuzsa: Pedagóguskompetencia néhány kiemelt terülten Sajátos nevelési igényű.” D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között  nem mond ellent az eddigieknek. mediatőrként az érzékeltetés. nem is értünk vele egyet. differenciált tanulásszervezés esetében (részletek) A pedagógus professzió lényege. mert. moderátor. a háttérben tartja. kiegészítenénk. az érdeklődés fenntartása. de nem tartjuk fontosnak. moderátorként. Amikor 4 Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep című. közelebb áll a művészethez. tanácsadó. változatos módszertani kultúrával rendelkező iskolarendszer lesz hivatott kielégíteni. ha azt mondjuk – jelen szerző ezt az álláspontot véli igaznak – ez a professzió...IV. a segítésnyújtás. Magatartásbeli jellemzők. kiemelkedően t ehetséges diákok. amely a reformpedagógia gyermektisztelő koncepcióját száz évvel születése után eredményesen integrálja szervezetébe. Persze például a s ebész. koordinátor szerepet vár el. Tutorként. megváltoztatjuk azt.” „A régi iskola a felnőttek által megfogalmazott elvárásoknak igyekezett megfelelni. Szűkíti a professzió specifikumait. mint a tudományhoz vagy a gyakorlati mesterségek valamelyikéhez. A tanítás módszerbeli elemeinek jellemzői.” „A közoktatás kötelező feladatellátását egy sokszínűbb.. sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához* D2 – Megváltozott tanárszerep4 „Az új tanárszerep leemeli a katedráról a tanárt. kiegészítenénk a listánkat úgy. A tanulókhoz való viszony jellemzői. 168 .” „A változó világ új igényeket támaszt a tanárral szemben is.

A gyerek személyiségét „egyedüli példányként” érzékelni. 169 . a zártság és összezártság miatt valódi személyességre alig van alkalmuk. improvizálnunk kell. rivalizálás. meg kell éreznünk (intuíció). Az ilyen kapcsolatokban érvényes viselkedés normáit erősíti és rögzíti. Referenciává azok a hozzánk közel álló. de személyisége nem elég érett. akiknek létezésmódja elveiknek – legalább szándékaik szerint – megfelel. amit éppen rögtönözünk. Ez a két szabály állati létünkből ered. hogy tekintettel legyen másokra képtelen.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben jól műveljük. a frusztrációk. Az iskolák merev. 2000. A személyesség hitelesség-közeli elem. a nevelni helyett a segíteni. ha a pedagógus birtokában van mindezeknek a képességeknek. vele. hiteles személyek válnak. racionálisan is tudjuk –. hogy a pedagógusnak készülő fiatal mindkettőre rátanult-e. legkiegyensúlyozottabb állapotát. 2003). aki legalább nyitott a globális és az úgynevezett végső kérdésekre. improvizatív valaki. akkor művészinek mondható képességeink – képzeletünk. az ösztönözni. a támogatni. ha hatni képes is. Az átlagos tantestületek légköre. és  jól kell bánni az utódokkal. azaz rögtönöznünk. a globális és az úgynevezett végső kérdésekre keres választ. A hitelesség az értékszocializáció szempontjából fontos. Mégis kevés. hierarchikus struktúrája a pedagógusnak saját diákkorától tanárkoráig szinte kizárólag a szimmetrikus kapcsolatrendszereket kínál. de empátiára és arra. (Csak mély. a továbbképzések egy része is merev hierarchiát őriz. a pillanatban meglévő felelősségünket azért. a szimmetrikus kapcsolatokra szocializálódást utólag sem segíti. megérzéseink. A spirituális intelligencia jelentést ad.) A pedagógusképzés egyes el emei. autonóm. átalakít. a helyzetben. intuíció. Normális állatok nem ölik meg a fajtársaikat és gondo zzák az utódaikat. saját mintánkkal kibontakozáshoz kell juttatni a gyerek. (rögtön más főnévi igenevet kell keresnünk). a személyiség számára sorsdöntő kapcsolatok módosíthatják. A pedagógusok szinte állandóan emberek között. amikor ez a szükséglet számunkra nyilvánvaló vált –. Tehát például a számos értékelemet is tartalmazó szociális kompetencia hiteles felnőtt közvetítése nélkül nem jöhet létre. a kölyök. mire van – éppen az adott pillanatban. csoportra hatni képtelen. A személyiség kellően érett. (Csányi. a gyerek lehető legegészségesebb. autonóm volta. aszimmetrikus kapcsolatokhoz. felelősségvállalásra – a legfontosabb képességek együtt vannak. Kérdés. működése a homloklebeny meghatározott területén mérhető aktivitást vált ki. a pálya egyik kulcskérdése. A morál tehát kultúrafüggő. mire a pályára lép. ha egyénre. évben. de „kvázi-személyes” közegben élnek. képesség improvizációra. törvényeiben mindössze két általánosan érvényes közös elem van:  tilos ölni. hogy a különböző kultúrák etikai jellegű szabályaiban. rögtönözni tudásunk – nyilvánulnak meg. s az újabb hierarchiába kerülve már nem módosul.) Ez az intelligencia-fajta. ami neki akkor segít. nevelni akarunk. személyiségének legjobb lehetőségeit. (Zohar-Marshall. az ifjú potenciálisan meglévő képességeit. az ebből következő viszony a szimmetrikus. a spirituális (amelynek természetesen a vallásokhoz nincs direkt köze) a pedagóguskompetencia része. bizalomhiány. Közel 700 különböző kultúra értékszociológiai vizsgálata világossá tette. órában. Aztán meg kell tennünk – legtöbbször éppen akkor. Ehhez el kell tudnunk képzelni (fantázia). Mire a felsőoktatásba kerül. azaz újra és újra erre szocializál. amíg csak velünk van – a leginkább szüksége. nem összerendezett. hiteles (kongruens) átmenetileg vagy tartósan nincs megfelelő állapotban. hogy átéljük. ez már eldőlt. a tanítani. De hiába képzelet gazdag. rögtön. Ha tanítani. kontextust teremt. Mindezt úgy. Képzelet. intuitív. mint önálló lénnyel szimmetrizáló ka pcsolatban bánni az képes. Szabályait gyerekkorunktól kezdve újra és újra a számunkra referenciát jelentő személyektől – közös kultúránkban társainktól – tanuljuk.

a halmozottan hátrányos helyzetűekkel.. tapasztalt. amelynek a birtokában énünket hatékonynak tudjuk).és konfliktuskezelésre. legtárgyibb is – az összeadás művelete. a kiemelkedően tehetségesekkel foglalkozóknak különösen. amely nélküle nem jöhetett volna létre. A színészi előadáshoz hallgató. egyesek olyan személyes fejlődése őrzi. számunkra új (szub)kultúrákra nem lehetünk nyitottak. egy történelmi évszám. valószínűleg éppen a hiteles létezésmódra utalva. ennek (a differenciálásnak) a gyerekek számára van értelme. új emberekre. a virágkaróban egy élő organizmus.IV. hiszen szakmájának egyik lényeges jegye éppen ez. hiszen a magabízókban sem állandóan van jelen. Nem ennyire magától értetődő. hogy a kompetens pedagógus érdeklődő (másként hogy tudna érdeklődést kelteni). mint képesség. hogy a kapcsolat ne a mi. segítő. Lehet. (Egy differenciálást tanító tréning végén jegyezte meg az egyik fiatal. a sajátos nevelési igényűekkel. miért tartja Steiner a pedagógusra különösen jellemzőnek. a fafaragás is – szellemi tartalmat is hordoz. kellő önkontrollal rendelkező tanító: Igen. az ifjúval kapcsolatot. Szellemi tartalmat nem tud közvetíteni az. Steiner ezzel valószínűleg a lényeget ragadta meg. Az általában nem frontálisan tanító. Hogy tudunk létrehozni és fenntartani a gyerekkel. kezdő. A tanításban minden tartalom. Probléma. Azt már kevésbé értjük. a személyre szabott tanulás lényegét átélő. hogy negatív tapasztalatokból is pozitívat hozzon létre (azaz pozitivitásra) minden tanárnak szüksége van. ha minden szem rám szeg eződik. tehát kezdeményeznie kell.. a növény támogatása lehet jelen. hogy kezdeményezőnek kell lennie. hogy a rábízottak kibontakozhassanak. mégis mélyen igaz. a viszonylag kiegyensúlyozott tízéves és a kamaszodó hetedikes között!). Hatékony tanulásszervezési módszerek Rugalmasság nélkül új helyzetekhez nem tudunk alkalmazkodni. (A három utóbbi csoport persze metszi egymást. az ennek feltét eleként jelenlévő differenciálással éppen ez a szerep-elem módosul alapvetően. főleg ne elsősorban a mi érzelmi szükségleteinket elégítse ki.) Szokták a színész pályájához is hasonlítani a pedagógusét. hogy ez is inkább állapot. hanem – például a gyerekek között – meglévő kapcsolatok erősödése. A folyamatosan bővülő szakműveltségen kívül az általános műveltséget az értelmiségi lét kívánja meg. Rudolf Steiner a tanárt elsősorban ilyennek látja. nem lehetünk négy évig ugyanannak a gyerekcsoportnak az osztályfőnökei.és nézőközönség szükségeltetik. (Esterházy Péter használja a magabízó szót annak a képességnek a jelölésére. (Micsoda különbség van tanítót sokszor abszolút tekintélynek elfogadó hatéves és a kortársaihoz pártoló kilencéves. támogatja. Banális példát említve: flexibilitás nélkül nem taní thatunk jól az iskolakezdés éveiben úgynevezett „nagy-felmenő-rendszerben”. a csoportkohézió. Mindehhez főleg önkontrollra. Aktivitását persze kellően mérsékelnie fontos. a kölyökkel. Természetes. a legkonkrétabb. idősödő tanárként is főleg erre van szükségünk. Életművét nem nagysikerű előadások emléke. Színésznek készültem eredetileg. Az összeadás adás is lehet. Magabízás nélkül nem tudunk hatni. a fából kifaragott hajóban maga a h ajózás. 170 . nekem az okoz örömet. mélyülése. Az integrálással. arra. aki szellemi javakkal nem töltekezik újra. kooperatív tanulást szervező tanárak nincs nézőközönsége. csak akkor ez nem az én pályám. passzivitás nem jellemezheti. az évszám a történelmi korszakot is közvetítheti. sz emélyre szabott haladást tervező. és a pozitivitáson természetesen nem a negatív tapasztalatok rózsaszínre festését értjük.) Mindez közel van az érzelmek kezelésének képességéhez. A tanár fejlődést támogat. ám ilyenkor a passzivitásával a tanítvány aktivitását kezdeményezi. hogy az igazsághoz hű.

passzív. pszichológusával. besavanyodott. valamint a komfortérzetet nyújtó. a tanulás tempóját. hogy a tanulói teljesítmény rendszeres elemzése alapján szükség esetén képes megváltoztatni az SNI tanuló fejlődésének támogatását szolgáló tervét. hogy az SNI tanuló szociális komfortérzetét elsősorban nem sérülésének foka. pozitivitás jellemzi (negatív tapasztalatokból pozitív tapasztalatot hoz létre). introverzio). műveltség mellé érdemes megadni – akár pusztán felsorolásként is – mindennek az ellenkezőjét. Együttműködési képessége révén szimmetrikus kapcsolatot tud kialakítani a SNI tanuló szüleivel. Ismeri a saját osztálya integrált tanulóinak a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által készített szakvéleményét. a szükséges attitűdök. Rendelkezik azzal az ismerettel. hanem személyiségjegyei (extroverzio. illetve nem nyújtó családi és iskolai miliő határozza meg. képes a felismert aktuális szükséglethez igazodni. kiégett (burning out ). mindezt elkerüljük Pedagóguskompetencia a sajátos nevelési igényű. kollegáinkra ismerjünk:  infantilis. Műveltség: Ismeri azokat az aktuálisan érvényes dokumentumokat. Önkontroll. integrált diákok esetében A sajátos nevelési igényű gyerekek/diákok számára szükséges kompetencia általános szintjén. 171 . merev. hogy ha lehet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A megfelelő személyiség-állapot. a tanulási teljesítmény mennyiségét és minőségét a tanuló szükségleteinek megfelelően módosíthatja. dekoncentrált. segítő attitűdje erős. gyógypedagógusával. Tudja. „szakbarbár”. kellő kontroll nélküli. csupán aszimmetrikus kapcsolatokra szocializált. zárt. orvosával. beszűkült. fejlesztőpedagógusával. érzéketlen. Empátia. konfúzus. amelyek az SNI tanulók integrált nevelésének jogi. hiteltelen. konfliktusokban sodródó. képességek. hogy némelyikben önmagunkra. hogy az SNI tanuló pozitív diszkriminációja ne váljék negatív diszkriminációjává. A befogadó osztályban jelenlévő SNI tanuló szükségleteinek általános és az egyéni élettörténetből következő speciális ismerete. hogy a tanítandó/tanulandó tananyag tartalmát. Fontos a szakmai életpályát úgy megtervezni. tárgyi környezetbeli és pedagógiai vonatkozásait tartalmazzák. Rugalmassága olyan mértékű. Szociális hatóképessége kiterjed arra. Képzelet. a sérülés jellegétől függetlenül Attitűd: Képesség: Elfogulatlan (az új befogadására nyitott). fantáziátlan. eljárásait. kiszolgáltatott.

a különböző (szub)kultúrákat egyenrangúnak tekinti. A bizottság időszaki – még nem publikus – jelentésében szereplő lista így inkább csak tájékoztatásul szolgál. hanem) szimmetrikus kapcsolatokban (is) működik. Műveltség: D5 – Nagy Mária: Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában 4. illetve némi magyarázatot ad a „jó gyakorlatok” később tárgyalandó tapasztalatainak értelmezéséhez (a listát összefoglalóan lásd a keretes írásban). (nem csupán alá.  Az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és a szakmai tevékenység egészébe. kezdeményező. rugalmas. intuíció. Empátia. Attitűd: Képesség: Érdeklődő. problémakezelés.vagy fölérendelt. magabízás. Nem volt könnyű egy ilyen. pozitív. érdemes áttekintenünk. Hatékony tanulásszervezési módszerek A pedagóguskompetencia hangsúlyos elemei a pedagógusétól eltérő szubkultúrában szocializálódott diákok esetében Személyiségállapot: A személyiség érett. improvizáció. nyitott. hiteles (kongruens). Új kompetenciaelvárások a tudás alapú társadalomban működő tanárokkal és oktatókkal szemben (európai tanárképzési szakértők által összeállított lista) A tanulási folyamat eredményével kapcsolatos kompetenciák:  A tanulók/hallgatók állampolgárrá nevelésének elősegítése. újabb és újabb átalakításokat javasoltak rajta. koncentráció.  Azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése a tanulókban/hallgatókban. szociális hatóképesség. mindig újabb és újabb vitákat gerjesztett. autonóm. közös megegyezésen alapuló kompetencialistát összeállítani. felelősségvállalás. konfliktuskezelés.IV. 172 . Ismerje minél mélyebben azokat a (szub)kultúrákat.  Az új kompetenciák fejlesztésének és a tantárgyi tanulásnak az összekapcsolása. spirituális intelligenciával is rendelkezik. összerendezett. tekintet másokra. érzelmek kezelése. Valahányszor ez a kérdés a csoportban előkerült. segítő. amelyek a tudás alapú társadalom számára szükségesek. Mielőtt néhány eredmény bemutatására sor kerülne. amelyekre a jó gyakorlati felkészítéseket a látogató bizottságok megtekintették. önkontroll. amelyben tanítványai szocializálódnak. A tanítási folyamattal kapcsolatos kompetenciák:  Foglalkozás a különböző társadalmi. hogy melyek azok az új tanári kompetenciák. kreativitás.  A hatékony tanulási környezet és a tanulási folyamatok támogató légkörének megteremtése. képzelet. kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal.

hogy ma egyre kevésbé érvényes az Európában hagyományosan megszokott. készítsék fel őket a tanulás szeretetére és az új ismeretek megszerzése iránti nyitot tságra). valamint gyakorlati megvalósulásáról szól. saját karrierje megtervezésében is. hogy nagyon sok európai társadalom most szembesül azzal. Ezekből hármat szeretnék bemutatni.  A saját szakmai fejlődés irányítása. Tulajdonképpen arról van szó. 173 . elősegítése az élethosszig tartó tanulás folyamatában. amelyek a mai iskolákkal. A kompetenciaelvárások másik része a tanulási folyamatra vonatkozik. mindez nem történhet a tantárgyi tudás rovására vagy éppen annak helyettesítésére. amely alapvetően a központi előírások. Éppen az egyéni tanulási utakra fordított nagyobb figyelem következtében is egy kicsit szituatívabbá vált a tanári feladat. A jó gyakorlatot a norvégok szolgáltatták. illetve azt. valamint értékelésben. sok információt azokból is meg lehetett szerezni. A tanárnak kezdeményező szerepet kell vállalnia saját szakmai fejlődésének irányításában. A tanárképzési tantervekben megfogalmazták ezt az új kompetenciaelvárást. évszázadokon keresztül gyakorolt állami al kalmazotti szerepelvárás. Az a kísérlet.) A teammunka erősítése a pedagógusi munkában egy általános reform része volt. Az új kompetenciaelvárások harmadik csoportját jelenti az. (Itt röviden érdemes arra is kitérnünk. amely kiszolgálja a tanári munkát. hogy alapvetően problémamego ldó viselkedésre van szükség a pedagógus részéről. hogy a népesség szabadabb mozgása következtében is milyen heterogénné vált a társadalmuk. illetve az ott tanító pedagógusokkal szemben megfogalmazódnak. A tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák:  Problémafeltáró. hogy tanítványaikat a tudás alapú társadalom számára szükséges kompetenciákkal lássák el (például tanítsák meg őket tanulni.  Részvétel iskolai/tanárképzési tanterv. hogy a kisebbségi csoportokba tartozó tanulóikkal is szót kell érteniük. hogy a munkalátogatásokhoz alapos hazai háttértanulmányok is születtek. és a gyakorlati képzésben is megjelent az erre való felkészítés. illetve egyéb szakemberekkel. Tehát ma Norvégiában a pedagógusképzésben részt vevőket felkészítik erre az új feladatra. hogy milyen tanulóknak kellene az iskolák kapuin kilépniük. hogy új kompetenciaelvárásokról van szó. vagy éppen most fedezik fel saját etn ikai kisebbségeiket. Az első a tanárok teammunkában való együttműködésének kompetenciájáról. 5. A jó gyakorlatok feltárására irányuló munkalátogatások tehát ezeknek az új kompetenciáknak a megjelenését vizsgálták a meglátogatott országok pedagógusképzési (és -továbbképzési) gyakorlatában. Itt ismét érdemes arra emlékeznünk. illetve annak a tanárképzésben történő fejlesztéséről. melyet a bizottság megtekintett. egy központi kezdeményezéssel indított projekt volt. tantervek és útmutatók végrehajtására összpontosít. ami azt jelenti. tehát arra. Így például miközben elvárjuk a tanároktól.  Együttműködés a szülőkkel és egyéb társadalmi partnerekkel.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Teammunkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó más tanárokkal/oktatókkal. és amely mögött ott van egy központi háttérrendszer. tehát azokról a pluszelvárásokról. és iskolán belül és kívül is hatékonyabb együttműködési technikákat kell kialakítaniuk. problémamegoldó viselkedés.és szervezetfejlesztésben. amely 1997-ben indult Norvégiában. Ehhez hatékonyabb tanulási környezetet kell teremteniük. Az új kompetenciaelvárások egy része a tanulási folyamat eredményével kapcsolatos.

hogy náluk az oktatás nem osztályozás centrikus. hogy be tud lépni egy olyan kolléga. hogy néhány osztályban új módon szervezik meg az oktatást. amelyeket ahhoz csatoltak. amit ő csinál. aki nagyon jónak tartotta ezt a gyakorlatot. Ez a megjegyzés figyelmeztet arra. e tanulmány szerzőjének feltűntek azok a digitális képek. és hogy a hagyományos pedagógiai módsz erekkel nem sikerül őket megfelelő eredményekhez juttatni. Hatékony tanulásszervezési módszerek amelyre önkéntes jelentkezések alapján választották ki a résztvevőket. autonómiát kaptak. de azt elképzelhetetlennek tartja. Ezekből kitűnik. és az iskola egészébe nem tudott beépülni az új. A programba bekapcsolt iskolákat a leggyengébb tanulmányi teljesítményű és etnikai- 174 . hogy a szülők eltűrjék. hogy olyan tanulóval találkozik. Nagyon érdekesek a látogatók megjegyzései is. és „élőben” leshették el azokat a mesterfogásokat. hogy 1991-ben az oktatási minisztériumon belül fölállítottak egy multikulturális igazgatóságot. Talán még egy „közép-európai” megjegyzés idekívánkozik: a jelentést olvasgatva. központilag irányították. A tanárok teammunkája nagyobb mértékű alkalmazkodást tesz lehetővé. jobban figyelembe tudja venni az egyéni tanulói igényeket. zsúfolt és merev tantermi rendszerben. hogy harmincperces tanári előadást több tanár részvételével biztosított konzultáció követett. megjegyezte. és még a legjobb. és az ő szakmai felkészítésüktől. A második jó gyakorlat a portugál példa. tehát a tantervet. a nagyobb szervezési szabadság új perspektívákat nyitottak számukra. Volt olyan intézmény. amelyeket azok rutinosan alkalmaztak. hogy ne legyen osztályozás. ahol szinte egy önálló kis iskola alakult ki a nagy iskolában. Ez annak volt a következménye.IV. Mindenkinek van a pályán olyan élménye. Mert a kötetl enebb óraszervezést a norvég gyakorlatban az is lehetővé teszi. Összességében az iskolák tíz százaléka vett részt benne. A problémás tanulók kezelésében is jó módszernek bizonyult a csapatmunka. ahová elvonulhatnak formális és informális tanácskozásokra. Nem biztos. hogy ilyen térbeli lehetőségek nélkül. tanrendet átírhatták. Ehhez teljes felhatalmazást. Erre utal az osztrák kolléga megjegyzése is. Ők azt jelezték. Azt a programot. számítógépekkel felszerelt munkaszobák. Közismert. hogy a roma gyerekek száma jelentősen megnőtt az iskolákban. Hozzánk talán közel áll a lengyel kolléga tapasztalata. Az eltérő tapasztalatú tanárok nagyon jótékony módon tudtak együttműködni. A kollégák között például megszaporodtak a szakmai beszélgetések. hogy nem minden tanuló profitál egyformán egy-egy pedagógus módszeréből. amelyben ugyan egymással remekül együttműködtek a pedagógusok. aki felvetette. hogy a változások sok jó hatást eredményeztek. amellyel a bizottság megismerkedett. szűk folyosókkal ellátott „kockaiskolákban” is ilyen jól sikerülhet ez az új tanulásszervezési megoldás. meggyőződéseiktől nagyon távol áll ez az együtt tanítási megoldás. hogy milyen tágas terek álltak a teammunkában dolgozó pedagógusok rendelkezésére: kis benyílók. Olyan új szervezési megoldásokat alkalmaztak például. különösen a fiatal pedagógusok érzékeltek pozitív változásokat. egy tanulócsoportban együtt dolgoztak a tapasztaltabb kollégákkal. hogy ekkoriban kezdték érzékelni azt. A tanulók számára is sok pozitív változást hozott a kísé rlet. hogy egy-egy jó megoldás nem egykönnyen ültethető át egészen más tradíciók közé. ilyenkor jól jöhet. csak éppen a tantestület többségétől kerültek nagyon távol. aki egyszerűen nem vevő arra. A kísérletben részt vevő pedagógusok motivációs szintje megnőtt. Előzményként megemlíthető. tanítási szokásaiból. hogy a tanárok kis csoportjai az iskolán belül arra vállalkoztak. hogy a pedagógusok teammunkáját be kellene vezetni a lengyel iskolákban. hogy egy-egy tanulóval sehogyan sem tud boldogulni. aki könnyebben szót ért az adott fiatallal. hogy „én és az osztályom”. hogy az ő iskolai gyakorlatukban a tanár úgy gondolkodik a tanításról. legtapasztaltabb tanárral is előfordul. hogy ők is gondolkodnak azon. friss szellem. és egyéb új munkaformákkal is kísérleteztek. Persze negatív mellékhatásokról is szólnak a beszámolók. amikor egy osztályban. A kísérlet lényege. az új feladatok. kávézók. Ezért különböző kísérleti programokat indítottak. hogy a pedagógusok multikulturális oktatásra való felkészítése terén értek el jó eredményeket. Az első értékelések eredményei szerint úgy tűnik.

Így tehát a folyamatosan rossz értékelésben részesült intézményekben csökkentik a finanszírozott képzési helyek számát. és így az iskolákban nagyszámú. A harmadik gyakorlat. ahonnan aztán a tanárok már ö nkéntes jelentkezés alapján kerültek be. hogy a tanárképzés radikális. az angol példa. Ehhez megfelelő pénzügyi és döntési ko mpetenciákat kapott. hogy a képzést önállóan megszervezze. Itt tehát megint arról van szó. diplomához való juttatásukat végzik el ily módon az iskolák. A kísérlet lényege az volt. hogy talán a nem egészen sikeres gyakorlatok is tanulságosak lehetnek. ahol ez a kísérlet lezajlott. és kapcsolatot teremtettek az értékelés és a finanszírozás között. Az angol pedagógusképzés rendszerében felállítottak egy központi. hogy az iskolák a képesítés nélküli pedagógusok egyéves betanító képzését végzik. Az egyik az. Ennek három formája alakult ki. hogy az iskolák. hogy az egyedi és eseti hatáson túl egy ilyen kísérletnek mi lehet a hosszabb távú eredménye. és ez ugyanúgy vonatkozik a felsőoktatási intézményekre. koncepcionális átalakítása lényegében elkerülhetetlenné teszi. a Tanárképzési Ügynökséget (Teacher Training Agency – TTA). tehát gyakorlatilag az iskola maga működik tanárképző intézményként. hogy az abban részt vevő hallgatók megismerkedjenek az új elvárásokkal és fel is készüljenek azokra. hogy azok – vagy akárcsak a kísérlet szellemisége – beépüljenek a leendő pedagógusok gondolkodásába. és ez nem kecsegtet azzal. A bizottság mindenesetre leszűrte azt a tapasztalatot. amikor több iskola valamiféle konzorciumot alkot. Az új koncepció lényege az. a valóságos iskolai gyakorlat tényleges problémáival megismerkedjenek. de már nem teljesen a megszokott módon. Az adatok szerint a képzésben részt vevő hallgatók kilenc százaléka ma ily módon készül fel a hivatására. Sikerült a roma tanulók erősebb iskolai integrációját megvalósítani. hanem azt. mint az 175 . mint ahogy a felsőoktatási intézmények).Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben lag leginkább összetett intézmények közül választották ki. megfelelő képesítés nélküli tanárt alkalmaznak. hogy új elemek épüljenek be a képzés egész rendszerébe. A legnagyobb gondot az okozza. a pedagógusképzési feladatoknak a felső. hogy a pályára készülők a tanulók széles rétegeivel. és megerősítették a helyi közösséggel való kapcsolatukat. Ne feledjük. A rendszer értékelése folyamatos. amely Közép-Európában és a német nyelvű országokban megszokott!) Az iskolák és a képzőintézmények kiterjedt együttműködése. Az ő munka melletti felkészítésüket. és együttesen vállalják a pályára való felkészítés feladatát. Ugyanis ma már a hagyományos képzőintézményeknek is valamilyen formalizált partnerkapcsolatra kell lépniük az iskolákkal. tanulmányi feladataik egy részét az „életben”. közoktatási intézmények szerepét növelik meg a képzésben. független intézményt. Néhány ilyen új elem: nemzeti standardok kialakítása a pedagógusképzésben. hogy az angolszász hagyományban nem él a gyakorlóiskoláknak az a rendszere. a közoktatási intézmények végzik a pedagógusképzést. és ez a tanulmányi eredmények javulásához is vezetett.és a közoktatás szoros együttműködésében történő megvalósításához persze arra is szükség van. Az eredmények meggyőzőek voltak azokra a kis iskolákra nézve. Az iskolák szerepének megerősödéséhez. A háttértanulmány szerzői ebben valójában nem egy új kompetenciaelvárásnak való megfelelést kívántak bemutatni. majd a bizottság tagjaiban is megfogalmazódott az a kétely. Ez az öt százalékát érinti a hallgatóknak. Ugyancsak a TTA akkreditációja mellett folyik a képzésnek az a formája. illetve az iskola növekvő szer epe a pedagógusok felkészítésében biztosítja azt. A túlnyomó többség tehát még mindig a hagyományos pedagógusképzési rendszerben készül fel. hogy maguk az iskolák. szakértők segítségével új tananyagot fejlesztettek. amelynek feladata. ellenőrzésében és minőségi kontrollja mellett. hogy Angliában igen nagy probléma a pedagógushiány. hogy a tanárok egy rövid továbbképzés után teammunkában. hogy az itt alkalmazott megoldások közül nem épült be semmi sem a pedagógusképzésbe. amelyről szólok. konzorciumot kell velük alkotniuk. De már a kísérlet résztvevőiben. szektorsemleges finanszírozás (tehát a tanárképzési költségeket ugyanúgy megkapják az iskolák. természetesen a TTA szervezésében. valóságos iskolai környezetben oldják meg. (Ne felejtsük el.

milyen mérvű változások folynak jelenleg az iskolákban. hogy a kimenet-orientált képzés gondolata egyre népszerűbb és elfogadott az országban. és majd egyszer dolgozni fognak (A. (pl. Harmadsorban a szociálisan hátrányos helyzet kérdései és a diákok elidegenedése továbbra is komoly aggodalom forrásai. javítsák a diákok motivációját (pl. vagy csökkentsék az egyes régiók oktatási lehetőségei között mutatkozó különbségeket (pl. motiváltságot várnak el tőlük. hogy nem elég sikeresek ezen a téren. hogy eredményesen kezelje a különböző nyelveket és a hallgatók különböző kulturális hátterét. Franciaországban). a legtöbb ország háttérjelentése arról ad számot. mely egyben nagyobb fokú működési autonómiát is biztosított az iskoláknak (pl.IV. akik az iskolai gyakorlatban beválnak. mely arra sarkallja az országokat. és ma már ez az erősebb profiljuk. az Egyesült Királyságban). Az eredmények között kell megemlítenünk azt is. melyek meghatározzák a tanulási célokat és az elszámoltathatósági követelményeket. Németországban és Japánban). rengeteg vizsgálat születik arról. melyben önvezérelt tanulást. XVII). melyben diákjaik élnek. Hargreaves. melynek birtokában egész életükön át képesek lesznek tudásukat gyarapítani: „felkészülésük. Finnországban és Olaszországban). Hollandiában és Norvégiában).tta. Az iskolarendszer reform ütemtervéről szólva. amelyek megerősítették a képzési tevékenységüket. hogy legyen érzékeny a kultúra és nemek kérdéseire. 2003. Koreában). és tartson lépést a gyorsan fejlődő tudományterületekkel és ismerje a diákok értékelésének különféle megközelítéseit. Ma már a pedagógusképzéssel szemben egyértelmű elvárás. reagáljon hatékonyan a hátrányos helyzetű. a képzőintézményeket folyamatosan informálják a nemzeti standardokról. hogy milyenek az újonnan végzettek és az őket fogadó intézmények tapasztalatai. nem hagyhatja ki a TTA honlapjának (www. a hallgatókat. hogy olyan tanárokat kell képezni. hogy fokozza a diákok tanulási teljesítményét. szinte mindegyik ország kezdeményezett szakpolitikai intézkedéseket annak érdekében. És vannak olyan közoktatási intézmények is.uk) a felkeresését.gov. mivel figyelembe kell venniük a gye176 . hogy nagy mennyiségű tudás halmozódik fel a pedagógusképzéssel kapcsolatban. A tanár legyen képes arra. Hatékony tanulásszervezési módszerek iskolákra is. hogy a képesítés nélküli fiatalok számának csökkentésére irányuló programokat valósítson meg (pl. Másodsorban elfogadtak olyan keretmegoldásokat. hogy a tanároknak ma már sokkal tágabb szerepköre van. külső értékelést vezettek be a diákok tanulásának és az iskola általános teljesítményének mérésére. hogyan válnak be a tanárok. rátermettséget. hogy a diákokat egy olyan társadalomban és gazdaságban való boldogulásra felkészítse. Bármilyen triviálisnak tűnik is ez. az USA-ban). az olvasás tanításában. és ezeknek milyen hatása van a tanárok munkájára. ahol a felsőoktatásba jelentkezőket. p. Az új szisztéma eredményei között megemlíthető. A társadalom ma már azt várja az iskolától. E hangsúlyeltolódás részeként még világosabban határozták meg a diákok által teljesítendő legfontosabb készségeket és tudást (pl. ez általában egy átfogóbb reformcsomag része volt. hogy felsőoktatási intézmény felhagyott a tanárképzési gyakorlatával. Elsőként is. alkalmazzon új technológiákat. ösztönözze a toleranciát és a társadalmi kohéziót. szakmai fejlődésük és munkával töltött életük során napjaink tanárainak meg kell tanulniuk fogást találni azon a tudásalapú társadalmon. mert belátták. az értékelések eredményeiről. illetve tanulási vagy magatartási problémákkal küzdő hallgatók gondjaira. tehát már van olyan példa. 2003) jelzi. Ennek következtében megindult a mozgás az intézményi struktúrában. Az OECD országok közelmúltban megvalósított szakpolitikai reformjainak elemzése (OECD. D6 – A tanárok szerepének változása Az iskolák és a tanárok egyre összetettebb igényekkel kényszerülnek szembenézni. Mindehhez persze óriási információs rendszer működtetésére is szükség van (ennek jó része is a TTA feladata). Aki ma a pedagógusképzés legaktuálisabb problémáiról akar tájékozódni. illetve megszilárdították a tanárok szaktudását (pl. az európai pedagógusképzési gyakorlatot nem egyértelműen uralja ez a meggyőződés. hogyan értékelik a hallgatók a képzésüket.

A konkrét oktatói tevékenységen túl a tanároktól egyre inkább elvárják. és saját tanulásuk nyomon követésében és irányításában ma már mind a tanár fő feladatai közé tartoznak. amely magába foglalja a közösségi részvételt. Értékelés és a fejlődés következetes megtervezése: sok rendszerben az iskoláktól elvárják. hogy működjenek együtt. tesztekből vagy külső értékelésből származó adatokat használjanak az iskola fejlődési folyamatának informálására. Sok országban az ösztönző tanulási környezet biztosítása. mint pl. hogy megfigyeljék és diagnosztizálják a tanulási erősségeket és gyengeségeket. a közös célok kitűzéséhez és a közös célok teljesítésének megtervezéséhez. a diákok segítése a problémamegoldó készségek javításában. Új kereszttantervi hangsúlyok: egyes iskolarendszerek. diagnosztikus módon kell tudniuk használni azok eredményeit. A speciális képzési igényű diákok integrációja: Egyre több oktatási rendszer kínál integrált oktatást fogyatékos és tanulási nehézséggel küzdő diákok számára. Néhány példa a kibővült tanári feladatkörre az országok háttérjelentéseiben említettek közül. hogy bátorítsák a diákokat saját tanulmányaikban való aktívabb szerepvállalásra. mind formatív módszerrel. és a tanulók által elért eredmények alapján képesnek kell lenni a tantervek és a tanítás újra gondolására. hogyan adják át a tanárok a tantervben előírt anyagot. Az egyes diákok szintjén A tanulási folyamat megkezdése és folyamatos kézben tartása: sok vita van arról. és ennek alapján az egyéni tanulónak és szüleinek útmutatást adjanak. a társadalmi és morális felelősségvállalást és a polgári tanulást. bevezette az állampolgári oktatást (citizenship education). Ez ismét új készségeket tesz szükségessé az adatgyűjtés és az elemzés terén. melyet külön tantárgy formájában vagy az iskola tantervébe integráltan oktatnak. hogy önértékelésből.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben rekek és a fiatalok egyéni fejlődési ütemét. a megfelelő tanítási és óravezetési folyamatokkal és a kisegítő személyzettel végzett munkával kapcsolatosan. az osztályteremben zajló tanulási folyamat irányítását. A tanárokkal szemben elvárás. Osztály szinten Tanítás a multikulturális osztályban: Az osztályok egyre változatosabbak. az Egyesült Királyságban működő. színesebbek lesznek a különböző kulturális és vallási hátterű hallgatók jelenléte miatt. dolgozzanak csoportban a többi tanárral és az iskolai személyzet többi tagjával. és a kapott eredmények a szülőkkel való közlése terén. hogy a megfelelő óravezetési technikák és kulturális ismeretek alkalmazásával törekedjenek a szociális kohézió erősítésére és az integrációra az egyes tanulók és a tanulócsoportok vonatkozásában egyaránt. A tanuló egyéni tanulási igényeire való hatékony reagálás: A tanároktól elvárják. A formatív és a szummatív értékelés integrálása: A tanároknak készség szinten kell tudniuk értékelni. Szociális és vezetési készségekre van szükségük az együttműködéshez. Ezeken túlmenően az iskolafejlesztéshez még projektirányítási és nyomon követési készségekre is szükség van. valamint a megvalósulás nyomon követéséhez. Az iskola szintjén Csoportban végzett munka és tervezés: a tanároktól ma már elvárják. Ismerniük kell továbbá a standardizált teljesítményértékelő teszteket. mind szummatív. az egész iskolának mint „tanulóközösségnek” a fejlesztését és a helyi közösséggel és a nagyvilággal való kapcsolatait. 177 . és a tanároknak ismereteket kell szerezniük a speciális oktatással.

Irányítás és közös vezetés: A legtöbb országban az iskolarendszerrel kapcsolatos döntéshozatal az elmúlt években decentralizáltabb lett. Ezeket az új tanítási profilokat és standardokat arra használják. melyeket a tanároknak manapság el kell látniuk. vannak országok. Sok ország arról számol be. Szakemberekként a tanároknak kutatókként és problémamegoldóként is fel kell tudniuk lépni. Bár a tanítás sok országban hosszú ideje magába foglalja a fent részletezett feladatokat. könyvtárakkal. hogy az iskolavezetés feladataiban részt vegyenek. A tanároknak szükségük van azokra a készségekre.). hogy az 1990-es évek közepe óta sok ország építette be az egész életen át tartó tanulás elvét az iskolarendszerébe. múzeumokkal. Közösségi szintű tanulási partnerkapcsolatok kiépítése: Egyes országok iskoláitól. különösen. a szociális változások üteme és az iskolával szemben megfogalmazott komolyabb elvárások kiszélesítették és elmélyítették a tanárok feladatkörét. saját gyakorlati megoldásaikat átgondolva. Az iskolákban hozott döntések számának és tartományának megnövekedése új igazgatási feladatokat ró az iskolákra. hogy a közvéleményben javuljon annak megértése. hogy kapcsolatot létesítsenek a helyi közösségük intézményeivel. Hatékony tanulásszervezési módszerek Az IKT használata az oktatásban és az irányításban: A tanároktól manapság elvárják. pl. 178 . mely minden helyzet óvatos elemzését. vagy munkaadókkal. A szülők és a szélesebb értelemben vett közösség szintjén Szakmai tanács nyújtása szülőknek: Az iskolarendszerek egyre inkább hangsúlyozzák az iskola és a szülők szoros együttműködésének fontosságát. de emellett nagyobb kihívást is jelentő tanári szakmát tükröző központi feladatok szakmai standardjait és definícióit. Ezek a profilok ahhoz is hozzájárulhatnak. és még nagyobb felelősséget vállalva saját szakmai fejlődésükért. a megfelelő oktatási lehetőségek kialakítását és nyomon követését. old. Az ilyen programok irányítási és szervezési képességeket kívánnak a tanároktól. Emiatt a tanároknak jól felkészültnek kell lenniük. és több ország tanáraival szemben elvárás. és ez „friss lendületet ad sok progresszív trendnek. Coolahan. Iskolák közti és nemzetközi együttműködési projektek. valamint a különböző környezetekben való hatékony munka és kommunikáció képességét. ami az oktatás megszervezését illeti. hogy mit is tartalmaz a valójában a modern tanítás. „bővített”. és legyenek tájékozottak e tudomány fejlődése és alkalmazási lehetőségeit illetően.IV. Egyre gyakoribbá válik az iskolák számára a közös projektekben való részvétel és kapcsolatok kiépítése más országok iskoláival. melyek befolyással vannak a tanári pályára” (14. a megfelelő célok kiválasztását. melyek segítségével létrehozhatják. illetve ehhez a munkához hozzájáruljanak. a diák tanulási igényeire való reagálást és a teljes folyamat rendszeres egyéni és csoportos átgondolását igényli. (2002) azzal érvel. majd hosszabb időn keresztül fenntarthatják ezeket a kapcsolatokat. A tanítást egyre többen látják olyan nagy felkészültséget igénylő munkának. a többlettámogatáshoz jutás és diákjaik számára szélesebb körű tapasztalatszerzés lehetőségének megteremtése érdekében elvárják. hogy megfelelően tájékoztathassák a szülőket és konzultálhassanak velük. hogy a tanári alapképzést és a szakmai továbbképzést alakítsák. Mint alább is olvasható. hogy a jelenlegi tanár-továbbképzési struktúrák nem elég adekvát módon reagálnak azokra a feladatokra. ahol a megfelelő kormányhivatalok és tanári szervez etek a felvetésre válaszul kialakították az új. szervezeteivel. hogy az IKT-t építsék be szakmai tevékenységükbe. ezek a diák teljesítményére gyakorolt hatásának értékelését.

hogy a kooperatív tanulás a sajátos nevelési igényű (SNI) diákok inklúziójának em inens eszköze.* A modul témái. együttműködés. a Szabad Iskolákért Alapítvány hozzájárulásával készült. Kooperatív tanulás – Kerékgyártó Judit5 A foglalkozás a Szabad Iskolákért Alapítvány Együttműködő tanulás című akkreditált tanár-továbbképzésének felhasználásával. hogy az együttműködés a roma szubkultúra egyik kitüntetett eleme.*  valamint arról. Csoportmunka. így a kooperatív tanulás az ebben a roma diákok számára természetes (kultúra azonos) tanulást jelent. alapelvek. 2. tartalma: Megelőző tapasztalat: Kooperatív tanulás – csoport. Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 3 × 45 perc Ismeretszerzés:  a kooperatív tanulásról kooperatívan szervezett feladatokon keresztül.  arról.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben IV. 5 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 179 .

a szervezésnél. hogy mindenki egyenlően vegyen részt a munkában. Hatékony tanulásszervezési módszerek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli*:  a különböző (szub)kultúrákat egyenrangúnak tekinti. feladatadásnál ügyeljünk arra. problémafelvetés. a családi szocializációról és a gyerekek kognitív fejlődéséről. Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. a különböző szubkultúrában élők kapcsolatainak alakulásában. h anem az iskola agresszió csökkenésében. rövid utasításokban fogalmazzuk meg a feladatokat a hallgatók számára. Támogató rendszer Kagan. 2001 Kagan. Ne hagyjuk el az egyes feladatok egyéni gondolkodás részét. hogy a hallgatók számára világossá váljék. hallott információ alapján. új ismeret feldolgozása olvasott. melyben az egyes lépé sek világosan elkülönülnek. hiszen ekkor csak kognitív pályák működnek.: Boreczky Ágnes) Gondolat. hogy a kooperatív tanulás nem a sokféle módszer egyike. Elliot: Columbine után. amelyben tanítványai szocializálódnak. Aronson. az SNI diákok inklúziójában kitüntetett szerepe van. az így tanultak tehát az emlékezetben tartósabb nyomot hagynak. Képességbeli: együttműködés. hogy társas tanulás közben az agyban kognitív és emocionális idegpályák egyaránt aktívak. Önkonet. (Szerk. mint frontális és egyéni tanulás közben. hogy a foglalkozás során érthető. hogy fontos minél mélyebben ismernie  azokat a (szub)kultúrákat. 2009 Módszertani ajánlás Fontos úgy vezetnünk a foglalkozást. gondolkodás. 180 . Ab Ovo Kiadó. 2009. Szerezzenek tudomást a hallgatók arról. Spencer: Kooperatív tanulás.  SNI diákja(i) általános és az egyéni élettörténetből következő szükségleteit.* Fontos. Tanulmányok az emlékezetről.IV. 2010 Cigányokról másképpen. hogy ezzel pozitív mintát adhassunk a kooperatív tanulásról. Spencer: Kooperatív tanulás. Önkonet.  elfogulatlan (az új befogadására nyitott). kommunikáció. Műveltségbeli*: Információszerzés arról.

Csendjel fontos tanítási-tanulási módszerrel fognak saját élményt szerezve megismer. az a hallgató.nyek megteremtése kedni. ne hagyjunk számukra üres járatokat. anyagok (mellékletek) 4’ Csoportalakítás: mondjuk el a hallgatóknak. Mivel a csoportmunka alapzajjal jár. fejlesztendő készségek. Mindenki a nála lévő fogalomhoz vagy meghatározáshoz gondolatban Gondolkodás próbáljon meg meghatározást vagy fogalmat társítani. hogy végig tudják vinni a felad atot.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az időkeretek hozzávetőlegesek. kommunikáció D1 – Fogalom és meghatározás T1 – Fogalom  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Érdemes a csoportoktól pozitív visszajelzést kérni a másik csoport munkájára. szükséges egy olyan jel bevezetése. ne sürgessük a csoportokat. hogy szólhasson a hallgatókhoz. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Az egyes feladatok végén látható az eredmény. rése 1. aki ezt észrevette. amelyen egy fogalom Fogalmak megisme. Ezért csoportokban fognak együtt dolgozni. Ráhangolódás. Ez a csendjel – ha a tanár felemeli a kezét. Próbáljuk is ki! 8’ Párok kialakítása: a hallgatók kis cédulákat kapnak. szintén felemelik a kezüket. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ezzel jelezve. ha látjuk. melylyel a tanár jelzi a munka befejezését és hatékonyan magára tudja vonni a figyelmet.Párosítás vagy egy fogalom meghatározása szerepel. hogy a tanár csendet kíván. Folyamatosan járjunk a csoportok között. a felemelt kezű diákok már nem beszélhetnek – így lassan elcsendesednek a hallgatók a teremben. vagy a T5 melléklet valamelyik kérdését megkaphatják. Foglalkozásvázlat I. szintén felemeli a kezét. hogy érdemi munkát végeznek. ilyenkor adjunk időkitöltőt – lehet a Kérdések lapjával foglalkozniuk. hogy most az egyik kitüntetetten A munkakörülmé. társai látván felemelt kezét. figyeljünk a munkájukra. miközben abba hagyja a beszélgetést. legyünk megszólíthatóak. Ugyanakkor fontos. 181 . Figyeljük a csoportok munkáját.

Mindaddig ismételjük meg a párválasztást váltogatva a terem egyik vagy másik felében álló párok lehetőségét. Hatékony tanulásszervezési módszerek 2. amíg el nem fogynak a párok. tehát. A csoportok alakítsák ki munkahelyüket úgy. amíg egymásra nem találtak az összeillő fogalom-meghatározás párok. hogy válasszon párt magának a terem szemben lévő feléből. ki nem alakultak a négyfős csoportok. aki a mi párunk volt. másik pár a terem másik felében . hogy Megj. Előfordulhat. Ha a párok Együttműködés száma nem osztható kettővel. Megj. hogy egymással szemben üljenek a párok az asztalok mellett a csoporton belül és oldalra essen a tábla mindenkinek. hogy kik tartoznak egy párhoz.: Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra. addig osztják meg az információt a társaikkal. az első lehetőséget a választásra annak a hallgatónak adjuk.álljanak fel. segítőként működjön közre abban.IV. 3. 10’ és meghatározás Csoportok kialakítása Csoportalakítás Párok párja 1. aki már megtalálta a párját. A párok egymás mellett álljanak jól láthatóan. Az így kialakult négyfős csoport húzódjon a terem egyik oldalára. A hallgatók találkoznak a teremben társaikkal. 2. hogy a négyfős csoportok kialakítása végén marad még egy pá- 182 .: Ha páratlanul vannak a hallgatók. az egyik térfélen eggyel több pár helyezkedjen el. Kérjük meg a terem egyik felében álló párok közül az elsőt. hogy ez a többieknek is sikerüljön. Osszuk a párokat két egyenlő számú részre a terem két felében – egyik pár Döntés a terem egyik. hogy válasszanak a terem másik feléből párt maguknak. megismertetik. Most kérjük meg a terem másik felében lévő párok közül az egyiket. illetve megismerik a náluk lévő fogalmat/meghatározást. így ezután a kialakult hármas válaszszon egy párt a terem másik végéből – így lesz egy 5 fős csoportunk. ha már mindenkinek van párja. hogy a feladatot mindenki csak akkor teljesítette.

dolniuk. akikkel együtt dolgoznak majd – így lesz egy 6 fős csoportunk. hogy a csoporton belül mindenkinek legyen betűjele A-tól D-ig. 10’ A diákok négyfős csoportokat alkotnak – olyan társakat kell találniuk. ponthoz is kell.a csoportszámtól függően.Logikai rendezés. hogy válasszák ki azt a négyes csoportot. illetve kérdéseiket a kooperatív tanulással kapcsolatban – ez lesz a Kérdések lapja. gyűjtése és szemA csoporton belül egyenként felolvassák a jellemzőket és közösen megpróbál.Tanári utasítás tása a további felada. anyagok (mellékletek) 2’ Együttműködési készség: mondjuk el a hallgatóknak.pontok szerinti csoják az elemzési szempontok alapján csoportosítani azokat. Hívjuk fel a csoportok figyelmét. fejlesztendő készségek. végig kell gon. ott E. Az A jelű hallgatók legyenek a jegyzők a csoporton belül. filctoll D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz II. 5’ A csoportokat számozzuk be.előkészítése zésnél a tanulóknak az együttműködési készségeit is mozgósítaniuk kell. Kérjük meg a hallgatókat. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az utolsó két szem. így a kooperatív csoportban történő feladatvég. hogy a csoporton belül beszéljék meg a náluk lévő galmazása fogalmakat és jegyezzék fel egy írólapra az ahhoz kapcsolódó kérdéseiket. nem cseréltek információt.Szóforgó az előző feladatokban nem találkoztak. 2. 3… .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben runk. A következőkben az együttműködési készségek- rész Tanári közlés 183 . csomagolópapír. A. fogalmi tisztázás Tábla. hogy kerüljenek elemek. B. később visszatérünk még rá. Ha van 5 vagy 6 fős csoportunk is. C és D jelű hallgató. illetve ezen képességeik is fejlődnek. akikkel A jellemzők össze.portosítása. ha eddig nem voltak. mi kerülhet oda. hogy tegyék félre a megfogalmazott kérdés eikkel a Kérdések lapját.Szóforgó tokhoz Kommunikáció megfo- Írólap – Kérdések lapja Kérdések Kérjük meg a hallgatókat. vagy E és F jelű csoporttag is lesz. hogy a kooperatív tanulás A következő együttműködő tanulást jelent. Tehát minden csoportban lesz. A hallgatók azonosí. a továbbiakban ezzel a számmal azonosítjuk majd az adott csoportot 1. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Ekkor őket kérjük meg.

Kérdéssel irányítsuk a visszajelzést és adjunk a csoportoknak is és a megfigyelőknek is időhatárt:  Hogyan érezték magukat a munka közben?  Mi segítette a feladatvégzést. olvassák el és álljanak a megfigyelt csoport mellé. illetve. Ismertessük a feladatot és a szabályokat (T2) Adjuk oda a megfigyelőknek a megfigyelési szempontokat (D3). 17’ Együttműködési készségek gyűjtése Tudatosítás Egyéni munka Szóforgó Csoportforgó Írólap Tábla/csomagoló papír. mi akadályozta? 1-1 percben próbálják meg összefoglalni mondandójukat.IV. majd sa számoló a megfigyelőjük ismertesse röviden tapasztalatait. magunk lehetünk az 5. 5– 10’ Négyzetek összeállítása megadott szabályok mellett. Hatékony tanulásszervezési módszerek ről lesz szó. ké- 184 . vagy 5. illetve melyik csoport adja a megfigyelőket. ahol van 5. és 6. hogy mely csoportok feladata lesz megtapasztalása a négyzetek összeállítása.Megfogalmazás téséhez szükségesek voltak.Élmények megosztá. ők legyenek a megfigyelők. 2.Gondolkodás lajdonságokat. íróeszköz 1. csoporttag. képességeket. csoport megfigyelői. Minden csoportnál először a csoporttagok szólalhassanak meg. Most minden csoport gyűjtse össze a tagjai által leírt tulajdonságokat.Csoportos begyelőiktől. Feldarabolt négyzetek D2 – Feldarabolt négyzetek D3 – Megfigyelési szempontok T2 – A feldarabolt négyzetek feladat leírása 10’ A feladat végeztével egy rövid visszajelzést kérjünk a csoportoktól és megfi. Ezután osszuk ki a csoportoknak a borítékokat (D2). amelyek az előző feladat eredményes teljesí. Adjunk két percet mindenkinek arra. A feladathoz négyfős csoportok kellenek. Ezt követően a csoport még Kommunikáció reagálhasson a megfigyelő által elmondottakra. hogy egyénileg írja össze azokat a tu. Együttműködés A csoportszámnak megfelelően kiválasztjuk. Együttműködés Megfigyelőnek egy teljes csoportot válasszunk ki – így már négy csoporthoz Logikai készség van megfigyelőnk.

ha a feladatok teljesítése során mind a négy alapelv érvényesül. amit a tanár a táblára ír. hogy a hallgatóknak megerősítő visszajelzést adjunk. 3. ami jó Gondolkodás apropó arra. majd közösen egészítsék ki azokat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben pességeket. C.négy alapelvének zaik D jellel ellátva ról. így sorban. Kérjük meg a hallgatókat.D4 – A. Ha tehetjük. A B jelű hallgató legyen most a jegyző. azt írják fel a Kérdések lapjára T3 – A csoportmunkához szükséges alapvető készségek 7’ Az alapelvek feldolgozása: mondjuk el a hallgatóknak.Értő olvasás lapon nek egy rövid tesztben kell majd számot adni tudásáról. Saját eredmény és a Frontális megbeszélése. aztán a mellette ülő. hogy reagáljanak az elhangzottakra. s csak akkor beszélhetünk kooperatív csoportmunká. hogy ha megválaszolandó kérdésük van. Lényegkiemelés Minden csoHívjuk fel a figyelmet arra is. hogy a csoport munkájából melyik vetése jellemző azonosítható az adott ponttal – sok egybeesést fogunk találni.Megbeszélés Olvassuk fel az egyes pontokat. s az azon szereplő jellemzők fel nem kerültek a táblára 10’ A csoportmunkához szükséges alapvető készségek szövegének felolvasása. Megj. illetve az újabb ötletekből. amíg a csoportok listái el nem fogynak.A kooperatív tanulás Szakértői mo. hogy ezek az egyszerűen megfogalmazott pontok a mindennapi életben is mennyire hasznosak lehetnek. hogy a kooperatív tanu. Végül összegyűjtjük a csoportok által leírt listát egy közös listára úgy. hogy a csoportokban a C jelű emberek szóvivőként ismertetnek a listájukról egy-egy elemet sorban egymás után. aki az írólapra írja a csoport listáját miután egyesével eg ymás után mondják a csoport tagjai. összevetése a táblán szereplő listával. Mindenki egyszerre csak egy elemet említsen. lásnak négy alapelve van. szakirodalom össze. amíg ki nem fogytak a leírtakból. B. nézzük meg. amit leírtak maguknak. Hívjuk fel a figyelmüket. hogy mind a négy alapelvről szóló szöveg végén Vázlatkészítés port egy teljes szerepel egy – a más szubkultúrában élő és az SNI diákokra vonatkozó – kér- 185 . ez addig folytatódik. hogy az alapelvek feldolgozása végén mindenki.: Hagyjuk a hallgatókat. megismerése a négy alapelv külön-külön Hívjuk fel a figyelmüket arra. osszuk ki a hallgatónak a listát.

ha eltérő tempóban dolgoznak. A szakértők menjenek vissza alapcsoportjukhoz és tanítsák meg a többi csoporttagnak a szövegük lényegét a csomagoló papírra készített vázlat segítségével. Jót tesz. F jelű hallgatók eltérő betűjelű szöveget kapjanak. 20’ alapelv sorozatot kap – különböző plusz lapok a négynél több főből álló csoportoknak T4 – Az SNI diákok inklúzióját kiemelten segítő kooperatív struktúrák* T5 – Fekete és fehér diákok teljesítménye kooperatív tanulással és nélküle* 2. Ez a vázlat lesz minden szakértőnek segítségére a részének ismertetésénél. csoportonként 40 pontot (cso- Teszt D5 – Igazhamis állítások 186 . Az azonos betűjelű (azonos szöveget olvasó) hallgatók üljenek egy asztalhoz – ez lesz a szakértői csoport -. hogy most hogyan válaszolnának megfogalmazott kérdéseikre. hogy az E. (D4) Megj. hogy előtte kényelmesen elférjenek a csoportok. két-két vázlatot írjanak szakértői csoportonként) csomagoló papírra.IV. ügyeljünk arra. hogy vegyék elő a Kérdések lapját. ha most állva dolgozhatnak egy kicsit a hallgatók. a szakértői csoportban próbáljanak meg válaszolni erre a kérdésre. Megj. Hatékony tanulásszervezési módszerek dés. Osszuk szét a csoportoknak az alapelveket. írják fel a lapra. időkitöltésként kérjük meg őket. hogy a szakértői csoportokban majd ne legyen nagy létszámkülönbség. Ki-ki olvassa el a saját szövegét. próbálja kiemelni a lényeget.* Szóbeli kifejezőkés1. készítsenek egy közös vázlatot (ha háromnál több alapcsoportunk van. így a tanításnál nem akadályozza a csoportok munkáját. Minden hallgató a betűjelének zség megfelelő szöveget kapja. illetve. mint az alapcsoportjaink száma. Ha egy csoport előbb elkészült a munkával. hogy az összes elkészült vázlat száma nagyobb legyen. Így fejenként 10. s beszéljék meg a szöveget. nézzék meg. 10’ Igaz-hamis állítások: a következőben minden hallgató 10 igaz-hamis állítást kap Gondolkodás az alapelvekkel kapcsolatban.: Az elkészített vázlatokat a terem falán helyezzük el úgy.: Ha vannak négynél több fős csoportjaink. 3. 4. A 3. ha további kérdésük van. lépés előtt annyi vázlat írására kérjük meg a csoportokat.

hogy alábecsülik az eredményüket. Ha a csoport elkészült. majd összesítsük. értékelik válaszát. Kérdezzük végig a csoportokat. Ők visszajeleznek. ellenőrizzék munkájukat és összesítsék a csoport eredményét (T6). Írjuk fel a táblára a csoport eredményét jósolt eredménye mellé. fejlesztendő készségek. Ezután visszamegy a helyére. A csoportok összedugják a fejüket és megbeszélik a legjobb választ. képességek Munkaformák és módszerek T6 – Javítókulcs az igazhamis állításokhoz Eszközök. mellé tehetjük a magunk jóslatát az összesített eredményről. hogy… Szeretném még azt megtudni. Osszuk ki a hallgatóknak a papírokat. anyagok (mellékletek) 10’ Vegyék elő a csoportok a Kérdések lapját – Tegye fel az egyik csoport a kérdését a többieknek. írjuk fel a táblára a csoportonkénti eredményeket. adjunk javító kulcsot.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben porttag × 10) érhetnek el. hogy az adott betűjelű hallgatóknak hány csoporttal kell arrébb mozogniuk „C jelű hallgató három csoporttal arrébb megy az óra járásával megegyező irányban”. hogy jósolják meg. hány pontot fognak elérni.: „C”.tok tás Közös megbe187 .Nyitott mondalalkozásra. Gondolkodás a ko. Kérdéseket tehetünk fel saját kérdéslistánkból is. Ekkor a tanár bemond egy betűjelet pl. III. hogy… Visszatekintés a fog. Adjunk pozitív megerősítést a hallgatók munkájára. Minden csoport C jelű tagja megosztja válaszát az új csoporttal.Csoportonként operatív tanulásról egy lép jobbra! Értékelő dás gondolko- Kérdések lapja T7 – Kérdések a kooperatív tanulásról való gondolkodáshoz 10’ Kérjünk a hallgatóktól a foglalkozásról nyitott mondatokkal visszajelzést: Világossá vált számomra. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Valószínű. Kérjük meg a csoportokat. összesítsük. Az új tartalom összefoglalása. tudatosí. Tapasztalat szerint 95% felett teljesítenek majd a hallgatók. egyénileg tölték ki (D5). milyen eredménnyel lennének elégedettek. illetve azt. Egy újabb kérdést kérünk egy másik csoporttól és az előzőekhez hasonlóan folytatódik a feladat.

hogy… szélés Zárásként kérjük meg a hallgatókat. hogy egy-egy fontos gondolatot hangosítsanak ki azok közül. Hatékony tanulásszervezési módszerek - Segítette a foglalkozáson a munkámat.IV. Majd szedjük össze a hallgatók írásait. amit leírtak. 188 . hogy… Nehezítette a foglalkozáson a munkámat.

amelynek lényege. hogy a csoportok vagy az egyének fejlődése egymással szorosan összefügg. illetve a csoporton belül vannak fiúk és lányok is. amelyben jó.: teljesítmény. hogy a csoport sikere csak akkor valósulhat meg. Időkitöltő A kooperatív tanulás egyik módszere. melyek hamarabb elkészülnek kiegészítő feladatot kapnak 189 . Vegyes csoport Homogén csoport Kooperatív csoport Jellemzően 4–6 fős. erős. tartósan együtt dolgozó. melynek lényege. pozitív összetartozás-tudattal rendelkező heterogén összetételű tanulócsoport. közepes és gyenge teljesítményű diákok egyaránt megtalálhatók. D1 – Fogalom és meghatározása a csoportalakításhoz A vonalak mentén felvágott kártyákat osztjuk ki a résztvevőknek. melynek lényege. Egyéni felelősség A kooperatív tanulás egyik alapelve. azaz pozitívan korrelál. hogy azok a csoportok. Olyan tanulói csoport. Építő egymásra utaltság A kooperatív tanulás egyik alapelve. Párhuzamos interakció A kooperatív tanulás egyik alapelve. hogy a csoporton belül egy időben több interakció zajlik. Olyan tanulói csoport – főként nyelvtanulásnál – amelyben a tagok egy bizonyos szempontból (pl. ha a csoport minden tagja beleteszi a saját munkáját.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1. képesség) közel azonos szinten állnak. valamint keverednek benne a tanulók etnikai hovatartozásuk szerint is. melynek lényege.

majd a párjuktól hallottakat megosztják az egész csoporttal. Búcsúüzenet Szakértői csoport Fejlődési pont A kooperatív tanulás értékelési módszere. tudásukat egy témáról. hogy egy feladatra új csoportokat hoz létre. Hatékony tanulásszervezési módszerek Véleményvonal A csoportalakítás egyik módszere. Alapelvek A kooperatív tanulás lényege. melynek lényege. melynek lén yege. hogy a csoporttagok egy-egy rövid üzenetben megfogalmazzák miért volt jó egymással együtt dolgozni. annak lesznek szakértői. Csak akkor beszélhetünk kooperatív tanulásról. hiszen a csoport minden tagjának saját feladata van. ha ezek megvalósulnak. Szerepkártyák Az egyéni felelősség ezen keresztül tud megvalósulni. Háromlépcsős interjú A kooperatív tanulás egyik módszere. melyben csoporton belül először a párok osztják meg egymással gondolataikat. A kooperatív tanulás egyik módszere. amely az egyén fejlődését a csoport értékelésében is megjeleníti. melynek lényege. akik azonos adott problémát dolgoznak fel.IV. hogy a nagyon különböző véleményt megfogalmazó gyerekek kerülnek össze egy csoportba. 190 . A kooperatív tanulás egyik módszere az új csoportok szervezése előtt.

a. Boríték A benne lévő darabok 1 2 3 a. f. i 191 . és tegyük őket négy borítékba. és a vonalak mentén daraboljuk fel őket.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T2 – Feldarabolt négyzetek a c b k d a i f e f a j A feladat menete Vágjuk ki a fenti négyzeteket. a. e d. c j. Ezután osszuk a dar abokat négyfelé.

ha bennünket elismernek türelmesen várni és törekedni arra. T3 – Spencer Kagan: A csoportmunkához szükséges alapvető készségek              megköszönni a segítséget és elfogadni. ha minden csoporttag előtt ott van egy összerakott négyzet. ha nemet mondanak utasításokat adni és követni az utasításokat finoman félbeszakítani másokat és elfogadni. hogy megértettük őt)  figyelemmel kísérni a csoportmunkát és hozzászólni. ha a segítségünket megköszönik figyelmesen hallgatni másokat elismerni.  A csoportok a náluk lévő darabokból az ismertetett szabályok szerint négy egyforma méretű négyzetet raknak össze. ha félbeszakítanak segíteni a többieknek abban. amit más mond. hogy ne várakoztassunk meg másokat segítséget kérni. nem maradt-e benne még bármilyen kis darab. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra. hogy ne térjenek el a feladattól átfogalmazás (azaz saját szavaiddal megfogalmazni.  A csoport tagjai húznak maguknak egy borítékot. hogy a másik ellenőrizhesse. Szabályok:  Tilos megszólalni!  Mutogatással sem jelezhetik. hogy a borítékot jól nézzék meg miután kivették belőle a darabokat. f. ha szükséges  humorérzék  az időhatárok betartása T4 – Az inklúzió céljait különösen jól szolgáló struktúrák* KOOPERATÍV STRUKTÚRA Ablakok A kerekasztal egyetért Azonos/különböző Bátorító korongok Beszélő korongok Csoportban–párban– egyedül Csoportinterjú 192 A másik megismerése A másik elfogadása Együttműködés Tekintettel a másikra A másik támogatása . ha azt a társa előzőleg felajánlotta. Hatékony tanulásszervezési módszerek 4 b. hogy melyik darabra lenne szükségük!  Társainak adhat darabokat. és képesnek lenni arra. A feladatot akkor teljesítették. k A diákoknak a következő utasítást adjuk:  Minden csoport négy borítékot kap.  Társaitól senki nem vehet el darabokat csak akkor.IV. és segítséget adni bocsánatot kérni és megbocsátani a többieket részvételre buzdítani és elfogadni a buzdításukat kérdezni és válaszolni nemet mondani és megérteni másokat.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben KOOPERATÍV STRUKTÚRA Csoportprojekt Előbb dicsérj.: Classroom Instruction. aztán mondom Edzés párban/Ellenőrzés párban Feldarabolt négyzetek Diák-kvartett Dobálós Hasonlók csoportja Háromlépcsős interjú Indián beszélgetés Kerekasztal Költs el egy húszast! Közös megegyezés Megbeszélés párban Párok Sarkok Szóforgó Találj valakit! Tálcán a megegyezés Vakhernyó A másik megismerése A másik elfogadása Együttműködés Tekintettel a másikra A másik támogatása T5 – Fekete és fehér diákok teljesítménye kooperatív tanulással és nélküle Ugyanazon diák teljesítménye ugyanazon tanárnál és tantárgyból Forrás: Marzano. 2001 193 . S.

párhuzamos interakciók növelik az egyidejűleg aktívan kommunikáló tanulók számát. hogy miért? 3. vagy valamennyi tanuló sokféle módon történő tanítása? Miért? 4. egyenlő részvételt a szerepek elosztásával és munkamegosztással lehet elérni. I T7 – Kérdések a kooperatív tanulásról való gondolkozáshoz 1. akkor is működhet sikeresen a kooperatív csoport. operatív tanulás és a csoportmunka között nincs különbség. 7. I A H I A koH A H Az I Ha az I A H Az I A Nem A csoportszerepeknek csak akkor van értelműk. frontális tanulásra is jellemző az építő egymásra utaltság. A differenciálásnak melyik megközelítését tartja a legjobbnak: különböző tanulók különböző módokon. 2. ami aggasztja Önöket? 194 . egyéni felelősség hiányzik. párhuzamos interakciók. 10. egyenlő részvétel. hogy együtt tudjanak dolgozni? 5. 8. 6. 9. hogy mindenki egyszerre beszélhet. Mit tartanak a legizgalmasabbnak a kooperatív tanulásban? Mi az. párhuzamos interakció azt jelenti. Hatékony tanulásszervezési módszerek T6 – Ellenőrző feladatlap megoldása a kooperatív tanulás alapelveihez 1. beszélhetünk kooperatív tanulásról. tevékenység is társul hozzájuk. ha konkrét feladat. Milyen típusú szociális készségekre van a tanulóknak szüksége. miért a hagyományosan leggyengébben teljesítő tanulók mutatják a legnagyobb fejlődést a kooperatív tanulásban? 2. egyéni felelősség. 4. 5. ha a négy alapelv együttesen nem érvényesül. négy alapelv: építő egymásrautaltság. 3. A tanulóknak különböző stílusuk és intelligencia-erősségeik vannak. Mit gondolnak. Mit gondolnak: a kooperatív tanulás minden tanulónak vagy csak néhánynak felel meg? Magyarázza meg. hogy egyetlen csoporttag sem lehet sikeres valamennyi résztvevő csoporttag sikere nélkül.IV. építő egymásra utaltság erős változata azt jelenti.

miért ez a véleményük! 9. Mikor utasítanák az egyes csoportokat. Hogyan reagálnának. ha azt állítjuk. mint a tananyag elsajátítása. Véleményük szerint a négy alapelv közül melyiknek van a legnagyobb hatása a diákok tanulására? Melyik a legkevésbé fontos? Miért? 11. Miért számítanak fontos élet-készségeknek a csoportmunkával kapcsolatos készségek? 7. hogy projektjüket mutassák be az egész osztál ynak. tapasztal atok tervezője. b) segíteni tud vagy c) szükségtelen? Magyarázzák meg. ha egyik tanítványa kijelentené: „Nem akarok ebben a csoportban dolgozni”? Indokolják is meg válaszukat! 8. de lehet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 6. és mikor kérnék arra őket. Egyetértenek. Egyetért vagy nem ért egyet ezzel a megáll apítással? Miért? 12. vagy nem értenek egyet ezzel a kijelentéssel? Miért? 10. mint az ismeretek és a tudás közvetítője? 14. hogy belehallgat. Mit tudhat meg abból. A szociális készségek elsajátítása legalább olyan fontos. ha az építő egymásrautaltságot erősítjük bennük az osztályban. odafigyel egy csoport beszélgetésére? Mit tehet az újonnan megszerzett információval? D2 – Feldarabolt négyzetek 195 . Rosszat teszünk velük. hogy a kooperatív tanár inkább a tanulási élmények. A diákoknak meg kell tanulniuk versenyezni. hogy még fontosabb a diákok számára. Mi a véleményük: a csapatépítés a) alapvető fontosságú. hogy más csoportoknak mutassák be? Írják le mindkét megoldás előnyeit és hátrányait! 13. Mit jelent.

akinek nehezebben látta át.IV. hogyan állíthatná össze a négyzetet? Hogyan oldotta meg végül a feladatot?  Mit tett. Hatékony tanulásszervezési módszerek D3 – Megfigyelési szempontok a feldarabolt négyzetekhez      Hogyan reagáltak. amikor kinyitották a borítékot? Hogyan indult el a munka? Milyen módon segítették egymást? Mennyire tartották be a szabályokat? Volt-e olyan. aki irányítóvá vált a csoportban? Hogyan irányított?  Milyen volt a hangulat a csoportban munka közben? 196 . aki legelőször elkészült a négyzetével?  Volt-e olyan.

s amikor a tanár szólítja. amelyben se szerkezeti felépítés. így előfordul. Az az idő is aktívabb részvétellel telik. hiszen a tanulók sokkal érintettebbek. vagy újat akar alkotni. mint a h agyományos tanítás. Párhuzamos (egyidejű) interakciók:  Együttműködő tanulás közben a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. se pontosan meghatározott szerepek nincsenek. Így az egy főre jutó idő jelentősen megnő. hogy míg egyes diákok sokat dolgoznak. Ez tehát egy szálon futó interakció. hogyha valaki közvetlenül szól hozzájuk. az előbbinek a 15-szöröse lesz. akkor egyszerre az osztály fele beszélhet. mintha a terem egy távoli pontján valaki éppen a tanárral beszélget. vagyis hiányzik az „egyenlő részvétel”. Tehát kulcsfontosságú jól alkalmazni a párhuzamosság elvét. A kisebb csoportok jobban működnek.  párhuzamos interakciók. amely segít kihasználni a k ooperatív tanulás összes előnyét. Ha minden más tényező azonos. a többiek a háttérbe húzódva csendben megpihennek. Ha a „s oros” interakciókat alkalmazó óravezetés helyett a „párhuzamos” óravezetést alkalmazzuk. mint a csoportos. azt a négy alapfeltételt érvényesítve teheti. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. Ha például egy csoportnak olyan feladatot adunk. mint a nagyobb csoportok. akkor a diák is szót kap. ezt csoportmunkának és nem kooperatív tanulásnak hívjuk. A csoportos munka pedig jobb a frontális óravezetésnél.  egyéni felelősség. aki általában a tanár -. Ha a négy alapfeltétel közül valamelyik nem érvényesül.  A hagyományos módszereket alkalmazó tanórán általában csak egy ember beszél.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A) Alapelvek A kooperatív tanulás négy alapelve:  építő egymásrautaltság. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 197 . akkor a páros munka jobb. A csoportmunkából hiányzik az egyéni felelősség. (például a tanulókat párban dolgoztatjuk). hiszen az egyes szereplők egymás után „lépnek színre”. Ha a tanár módosítja valamelyik jól bevált kooperatív módszert. Ez az egyik magyarázata annak. mint az egy szálon futó interakciónál. amikor a diák a társát hallgatja. hogy a kooperatív tanulási miért hatékonyabb. akkor nem beszélhetünk kooperatív tanulásról.  egyenlő részvétel.

A pontszám megállapításának további lehetséges módjai:  a tagok által befejezett munkák közül véletlenszerűen kiválasztunk egyet. Építő egymásrautaltság létrehozható megfelelő értékelési módszerekkel is (a csoportpontszám a tagok pontszámának átlagával azonos. célok. Az egymásrautaltság erősödésével párhuzamosan a kooperatív magatartásforma egyre kifejezettebbé válik. hogy egy kalap alá vesznek társaimmal. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. munkamegosztás van csoportszinten és egyéni szinten egyaránt. Erről akkor beszélünk. a segédanyag mennyisége korlátozott. Ha tudom például. az érvényben lévő szabályok értelmében az egyes csoportok addig nem dolgozhatnak a következő feladaton. ennek pontszámát nevezzük ki a csoport pontszámának  a csoportban elért legalacsonyabb pontszám lesz azonos a csoport pontszámával. bátorító magatartását. vagy azoknak a csoporttagoknak a számával. ha az egyik diák fejlődéséhez egy másik diák fejlődése társul. akik teljesítettek egy előre meghatározott kritériumot. ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. Az építő egymásrautaltság megfelelő feladatszerkezetekkel kialakítható (adott az osztály és a csoportcél. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 198 . ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése egymással szorosan összefügg. mindent elkövetek. amíg minden egyes tag be nem fejezte saját feladatát). Támogatom és segítem őket a közös siker érdekében. Hatékony tanulásszervezési módszerek B) Építő egymásrautaltság Az építő egymásrautaltság a kooperatív tanulás alapelve. Az építő egymásrautaltság minősége jelentős mértékben befolyásolja a csoporttagok egymás iránt tanúsított segítő. Építő egymásrautaltság kialakítható még szerepek. Az építő egymásrautaltság kialakulásával párhuzamosan születik meg a diákokban a kooperatív viselkedésre késztető bajtársiasság érzése.IV. hogy ők is teljesítsék a feladat rájuk háruló részét. segédanyagok megfelelő alkalm azásával is. azaz pozitívan korrelál.

hogy pontszámával ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez. de az egyes diákokat nem teszik felelőssé azért. A diákokra úgy is részesedhetnek a közös felelősségben. egyes diákok könnyen potyautasokká vagy igavonókká válhatnak. (Slavin. melyek ugyan a csoportoknak tűznek ki célt. mi az. Az igavonó jóval többet dolgozik annál. pontfelelős módszer. Az egyik az ún. a diákok tanulmányi eredményeire nincsenek tartós hatással. és csoportos értékeléssel is jutalmaznak. egy csapásra minden megváltozik. a csoport a munka végén közös jegyet kap. aki a feladat megoldása érdekében a kisujját sem mozdítja. 1983) Az egyéni felelősségvállalásnak a feladat tartalmától és az alkalmazott kooperatív módszertől függően több formája is lehet. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 199 . Másik a feladatért felelős módszer a csoporttagok azonos feladaton dolgoznak. majd a csoport eredményét a tesztpontok összeadásával vagy átlagolásával számoljuk ki. Az olyan módszerek. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. A diákok tudják. Nyilvánvaló. rám pedig a személyes elszámoltatás legenyhébb formája sem vár. Bármely formáját is választjuk a személyes felelősség kifejezésének. amíg az előző feladatban mindenki meg nem oldotta jól a saját részfeladatát. és mindenki a saját részfeladatáért felel. amely szerint a csoport addig nem foghat hozzá a soron következő feladathoz.mással fogok foglalkozni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben C) Az egyéni felelősség Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez. hogy a csoport egyes tagjainak teljesítményét a csoport többi tagja pontosan ismerje. Ha nem az egyéni teljesítmények alapján értékelünk. hogy a csoport által beadott kész munkát részfeladatonként osztályozzuk. Alkalmazhatunk olyan szabályt is. így mindenki a kész feladat pontosan meghatározható részéért felelős. akkor fejlettségemtől függően . elengedhetetlen. mint amennyi az ő része a közös feladatból. Ebben az esetben például a csoport valamennyi tagja teljesen egyedül megír egy tesztet. amiért csak ő felelős. Potyautas az a diák. Ha azonban megjelenik az egyéni felelősség. hogy ha tagja vagyok egy csoportnak. hogy a csoport közös céljához hozzájáruljanak. de munkamegosztás van.

A diákok ugyanis nemcsak szereplésre kapnak lehetőséget. az egyenlő részvétel magától nem jön létre. de az egyenlőség feltétele nem valósul meg (a le gtöbb párosban általában az egyik fél jóval többet beszél. m ivel ezek valódi kooperatív módszerek. vagy valami egészen más. A tanár tehát akkor jár el a lehető leghelyesebben. Az egyenlő részvétel nem azonos az egyidejű interakcióval. az egyenlő arányú részvétel pedig az egész osztály sikerének titka. A szerepelosztás részvételi normákat alakít ki. A félidő módszer (amelyben először a pár egyik. hanem képességek szerint elosztani. amikor csak lehet. Az egyenlő részvételt általában a következő módokon lehet elérni:  a szerepek elosztásával  munkamegosztással. Előzetes átgondolás híján egy kellően heterogén csoportban az önkéntes részvételből az egyenlőtlen részvétel lesz. Hatékony tanulásszervezési módszerek D) Egyenlő részvétel A részvétel a tanulási folyamat szerves része. és valószínűbb. hogy tanulnak is. majd másik tagja szerepel előre meghatározott ideig) nemcsak egyidejű interakció. ha a páros megbeszéléseket. ha interakcióba lépnek egymással és a tananyaggal. Annak eldöntésére. és az osztály nagyobb hányadának válnak hasznára. Ha nem készítjük megfelelően elő. az előző két módszer egyikével helyettesíti. A diákok képességei között lévő különbségek miatt sokszor tanácsosabb a feladatokat nem egyenlően. Kérdés: * Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. mint a másik). a következő: Milyen módon vesznek részt egyenrangúan a munkában? Páros munkában a párhuzamosság kritériuma teljesül (a tanulók 50%-a egy időben fejezi ki gondolatait). A részvétel szorosan összefügg a sikerrel. hanem egyenlő részvétel kritériumának is megfelelő állapotot teremt az osztályban. A páros forgószínpad (a pár tagjai felváltva neveznek meg dolgokat vagy dobnak be ötleteket) ehhez hasonlóan működik. A részvétel a siker elengedhetetlen feltétele. hogy hozzájáruljanak a munkához. A diákok akkor tanulnak.IV. Az aktív diákok valószínűleg jobban élvezik az egész folyamatot. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 200 . fel kell tennünk a kérdést: Az adott pillanatban az osztály hány százaléka vesz részt aktívan a munkában? A kulcskérdés annak megítélésére. hogy egyenlő arányú-e a részvétel. de azt is elvárjuk tőlük. hogy éppen egyidejű interakciók zajlanak-e.

10. 9. csoportszerepeknek csak akkor van értelműk. 2. hogy egyetlen csoporttag sem lehet sikeres valamennyi résztvevő csoporttag sikere nélkül. 201 . z egyenlő részvételt a szerepek elosztásával és munkamegosztással lehet elérni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D5 – Ellenőrző feladatlap a kooperatív tanulás alapelveihez Az állítások mellé I vagy H betűt tegyen aszerint. egyenlő részvétel. tevékenység is társul hozzájuk. 5. hogy igaznak. párhuzamos interakciók növelik az egyidejűleg aktívan kommunikáló tanulók számát. párhuzamos interakció azt jelenti. ha a négy alapelv együttesen nem érvényesül. 4. frontális tanulásra is jellemző az építő egymásra utaltság. négy alapelv: építő egymásrautaltság. akkor is működhet sikeresen a kooperatív csoport. em beszélhetünk kooperatív tanulásról. z építő egymásra utaltság erős változata azt jelenti. párhuzamos interakciók. 3. kooperatív tanulás és a csoportmunka között nincs különbség. egyéni felelősség. 7. vagy hamisnak tartja őket! 1. ha konkrét feladat. 8. hogy mindenki egyszerre beszélhet. 6. a az egyéni felelősség hiányzik.

foglalkozástól. kész projekttervek alapján. Lényegkiemelés.IV. hogy erős intelligencia-területeiken tevékenykedhessenek. Budapest 2003. A kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok Támogató rendszer: Differenciálás foglalkozás M. illetve szövegfeldolgozás. Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: Célszerű. Projekttervezésen és projektmunkában való részvételen keresztül megismerkedni a pedagógiai projekt működésével. Nádasi Mária: Projektoktatás. Projekt I. és II. lényegének és lépéseinek megismerése. hogy közben a hallgatók iskolai munkákkal is meg tudj anak ismerkedni. Szerezzenek tapasztalatot arról. saját élmény szerzése a projektmunkáról. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. tartalma: Ismeretek a projektről – előzetes ismeretek. – Kerékgyártó Judit6 2 × 90 perc A projekt értelmezése. elemzés is szintetizálás a projektről szóló szakirodalom alapján. ha a Differenciálás és a Kooperatív tanulás foglalkozások megelőzik ezt. Gondolat Kiadói Kör. kövesse majd. Ez időben olyan távol legyen a 2. Gyakorlatszerzés a pedagógiai értékelésben. döntéshozás. Kommunikációs készség különböző helyzetekben. amikor a csoportok projektproduktumaikat bemutathatják. együttműködés. hogyan lehet megközelíteni egy témát a többszörös intelligencia szempontjából. A két foglalkozás között projekt megvalósítása. A két foglalkozást egy 3. Projektterv készítése. hogy a sajátos nevelési igényű és/vagy a más szubkultúrában szocializálódott gyerekek/diákok számára különösen fontos. Tudatosítsák.* Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja: A modul témái. 6 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Keres zty Zsuzsa 202 . Tervezés. 3–4.

aki az SNI és egy. illetve projekttervek megismerésén keresztül bővítsék témajegyzéküket. mélyítsék ismereteiket. projekttervezés. hogy legyen olyan. akik a szakirodalommal és kik azok. mely idő lehetőséget biztosít arra. akik proje kttervek tanulmányozásával foglalkoznak. amely alapján ezt követően megvalósítják tervüket. aki a más szubkultúrában élő diákok szempontjait érvényesíti. hogy az első foglalkozáson kik azok. a harmadik foglalkozás előtt azonban 2-6 hétnek kell eltelnie.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Módszertani ajánlás A két foglalkozás a folyamat indítása: előzetes tudás. de ennek lehetősége függ attól.* A foglalkozástervben szereplő idők iránymutatóak. Célszerű minél vegyesebb csoportokat létrehozni. A produktumok bemutatásánál valószínűleg nélkülözhetetlen lesz a számítógép és a kivetítő. Err e az elektronikus felületek jól használhatóak. Ha a teremben egy projektor is van. A tanár tapasztalatai alapján dönt arról. kitekintve arra is. hogy a projektről bővítsék. valamint a vegyes csoportokat úgy alakítani. a tervbemutatást segíti. Az első foglalkozás a hallgatók előzetes ismereteinek megfelelően lehetőséget ad arra. A sajátjától eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok érdekében különösen fontos figyelembe vennünk a többszörös intelligencia-elmélet gyakorlati konzekvenciáit. hogy a két ütem hogyan hangolható össze. oda kell figyelnie a tanárnak arra. 203 . azoktól a hallgatók munkavégzési idejének megfelelően lehet eltérni. az ismeretek kiegészítése a projektről. Megkönnyíti és eredményesebbé teheti a hallgatók munkáját. amelyet a gyorsabban haladóknak ki tudunk adni. hogy a hallgatók a folyamatot végigjárják. hogy az előző feladatokban hogyan oszlik meg a csoport. A párh uzamosan megjelenő eltérő feladatok is szükségessé teszik. jellegű projekteket célszerű tervezni. illetve az elkészült fürtábrák és vázlatok bemutatására hogyan alakít csoportokat. Az első két foglalkozás között lehetőleg ne teljen el több mint egy hét. ez ugyanakkor nem feltétlenül igényel külön közbeiktatott foglalkozást. hogy az egyes életkorokban milyen témájú. Ha az első foglalkozáson mindkét út jelen van. a témához kapcsolódó időkitöltő feladatunk. A második foglalkozáson megszületett tervek megvalósításához is szükség van konzultációra. majd a harmadik foglalkozáson lesz a projektproduktumok bemutatása. illetve a részfeladat ok egyeztetésére mindenképpen lehetőséget kell adni.* A második foglalkozáson projektet terveznek. hogy minden vegyes csopo rtban legyen (legalább) egy hallgató. ha rendelkezésükre áll csoportonként egy-egy számítógép internethasználattal.

zaik D szövegek a projektről T2 – Kiegészítő szöveg a projektről 10 Az alapcsoportokból kiválnak és a többi csoport azonos jelű tagjaival szakértői Lényegkiemelés  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.vása Szóforgó déseiket a projekttel és a TI gyakorlatával kapcsolatban! Először egyénileg. közösen kiegészítjük azt. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Csoportforgó T1 – Lista a lehetséges projektekről 10’ II. I. 204 . akiknél nem tartjuk elegendőnek az előzetes tudást ahhoz. szövegfeldolgozással folytatjuk. Négyféle szöveget ajánlunk feldolgozásra szakértői mozaikban. Hatékony tanulásszervezési módszerek Foglalkozásvázlat I.IV. Új ismeret szerzése hogy tartalmas projektmunkát tervezzenek a projektről. Ha több négyfős csoport dolgozik a szövegekkel.Előzetes tudás előhí. B. Ráhangolódás.D1 – A. Szakértői mo. valamint a többszörös intelligencia (TI) elmé. fejlesztendő készségek. fejlesztendő készségek. illetve fogalmazzák meg kér. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Brain Stormmajd csoportban. ami a projekttel. anyagok (mellékletek) 10’ Gyűjtsék össze. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Önálló munka letével és gyakorlatával kapcsolatban eszükbe jut. C és D jelű csoporttagok először önállóan elolvassák a szövegüket. akkor a négyfős csoportokon belül A. C. A szakértői mozaik szervezése függ a feladatot végző hallgatók számától. anyagok (mellékletek) 20’ Azon hallgatóknak. B. ing Összegyűjtjük a csoportok munkájának eredményét.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben csoportot alkotva (A-k csoportja.vázlatkészítés D3 – Milyen tek) tanulmányozása – legalább egy alsós és egy témahét terv –. anyagok (mellékletek) 15’ Azon hallgatóknak. D3 – Milyen projekttéma számíthatna a helyi diákok érdeklődésére? II. amellyel a gyorsabban haladó szakértők még foglalkozhatnak. B-k csoportja.D2 – Kész feldolgozás. illetve mindenkinek a D3 melléklet elolvasászámíthatna a sa. helyi diákok 205 . hogy a lépések – önálló feldolgozás. akiknél elegendőnek tartjuk az előzetes tudást ahhoz. több lehetőség van a szervezésre: dolgozhatunk kevesebb szöveggel vagy dolgozhatnak párok azonos szöveggel – a lényeg az. amelyek felkeltenék az adott település gyerekeinek érdeklődését. C-k csoportja és D-k csoportja) feldolgozzák a szövegüket. a többi szöveg tartalmának meghallgatása – mindenki számára meglegyenek.Önálló szöveg. témahe. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Továbbá a D3 melléklet olvasása – s annak végiggondolása. hogy milyen projekttémákat javasolnának. illetve most mivel egészítenék ki még a témajegyzéket és a kérdéseket. Mivel a szövegfeldolgozás üteme eltérhet (a szövegek hosszúsága is eltérő). projekttervek A mellékletben szereplő projekttervek (alsós és középiskolás projektek. összefoglalás Ha kevesebben vannak a szövegfeldolgozásnál. a szöveg tartalmának ismertetése. Javaslat az időkitöltőre: az előzőekben összegyűjtött kérdések közül mire kaptak választ a szövegből. általánosí. fejlesztendő készségek. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy Projekttervek tartalmas projektmunkát tervezzenek a projektről. feldolgozása tás projekttéma személyenként érdeklődés szerint. közös vázlatot készítve felkészülnek a lényegének ismertetésére. 20’ Majd visszatérve az alapcsoportjukhoz a hallgatók ismertetik csoporttársaikkal Szóbeli tartalom a saját szövegük lényegét. ismerése meg. legyen készenlétben időkitöltő feladat.Elemzés.

) Csomagolópapír Filctoll 5’ 206 .IV. vázlataik alapján. Logikai rendezés egészítsék ki azt tapasztalataik. 10 érdeklődésére? CsomagolópaKözös vázlat pír készítése Filctoll Csoportmunka Témagyűjtés Fürtábra készí. A témajegyzék és kérdések csoportosítása – fő témák és az azon belüli altémák meghatározása. Milyen szempontoknak kell megj elennie egy projekt leírásában? Gyűjtsenek projekttémákat a D3-as mellékletben megszólaló gyerekek érdeklődését felkelthetik 10’ Térjenek vissza a csoportok a foglalkozás elején összegyűjtött témajegyzékhez. (Annyi példányt kell készíteni csoportonként.Csomagolópatése pír Kupaktanács Filctoll Osszák meg a hallgatók egymással kiscsoportban az elkészült vázlattervüket és Lényegkiemelés állapodjanak meg egy közös vázlattervben. Minden cso. port kiegészítheti. majd ábrázolása fürtábrán. ahány vegyes csoportot fogunk alakítani a foglalkozás végén a bemutatásokhoz. s készítsenek egyénileg egy általánosan használható vázlattervet a projektleíráshoz. 10’ A csoportok megosztják egymással csoportosításuk eredményét. lépések száma függ a csoportok számától) A csoport fürtábráját és vázlattervét annyi példányban készítik el. amennyire majd a bemutatás során szükség lesz. Hatékony tanulásszervezési módszerek Olvassák el a hallgatók a terveket.Eltérő megoldások Három megy. megváltoztathatja saját fürtábráját a többi csoportnál szerzett megismerése egy marad (a tapasztalatok alapján.

Érdeklődés megjele. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom összefoglalása. a projekt témájához Az ismeretek felele. anyagok (mellékletek) 10’ Az előző foglalkozáson végzett munka visszacsatolása. fejlesztendő készségek. minél többféle eredeti munka álljon rendelkezésre az új csoportban. hogy ismereteik alapján kérdezzenek. javaslatot tegyenek a kiegészítésre. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. vázlattervek D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez 10’ Csoportonként meghallgatjuk egy-egy A úton haladó hallgató értékelését a B Visszajelzés a vég. milyen eredményre jutottak?  A projekt fogalmának meghatározása. A szakirodalmi is. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. felvetődő kérdések) – ez az alapja az zése órán készítendő projekttervnek. és értékeljék a B úton haladó csoport.venítése.frontális kapcsolódó összegyűjtött témajegyzék általunk kiegészített. változtatásra. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ahányféle B úton haladó csoportból jelen vannak a csoportban).Szóforgó nése Csoportforgó Lényegi jegyek ki- Számítógép.Frontális úton haladók csoporton belüli bemutatójának tartalmáról. Projektor 15’ 207 . összedolgozott vál. anyagok (mellékletek) 10’ Az A és a B úton haladók vegyes csoportokat alkotnak úgy. zett munkáról Foglalkozásvázlat II. kérdésnek néztek utána. Elkészült fürtábrák. Az eddig A úton haladóknak az a feladatuk. rendszeretozatának kivetítése (fő témák. fejlesztendő készségek. A B úton haladók ismertetik a csoporttal fürtábrájukat és vázlattervüket (tehát annyi munka kerül bemutatásra a csoporton belül. I. Ráhangolódás.tás lati tapasztalatok összekapcsolása. Az otthoni munka eredményének összegyűjtése a csoportokon belül:  Milyen témának.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. altémák.Plakátbemutameretek és a gyakor. hogy egy-egy csoportnak lehetőleg minél több alapcsoportból legyen tagja.

Tervkészítés hoz. fejlesztendő készségek.  kapcsolattartás módja. részfeladatok. * A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően  – változtatható.  produktum meghatározása. hogy a projekt megvalósítására mennyi ideje van a Döntéshozatal csoportoknak (3-6 hét lehetőségeink szerint). Meg kell határoznunk. A cél az.  anyaggyűjtés – források meghatározása. 208 . hogy a fő témák le legyenek fedve. II.  dokumentálás módja. hogy a végére teljes képünk lehessen a projektekről.  időterv. Együttműködés A készítendő tervnek tartalmaznia kell: ______________________  a cél meghatározása. Csoportmunka Számítógép internet kapcsolattal csoportonként Csoportonként adathordozó lépések meghatározása. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom feldolgozása Idő 30’ Tevékenységek Tevékenység célja. Hatékony tanulásszervezési módszerek  Mely témák feldolgozásával foglalkoznának szívesen a csoport tagjai? 5’ emelése Frontális Az együtt dolgozó csoportok megszervezése.  felelősök. A témaválasztás. érdeklődés alapján a csoportok megszervezése.IV. egy-egy csoporthoz tartozzon egy vagy két fő téma. rendszeressége. anyagok (mellékletek) A csoportok tervet készítenek az általuk választott fő téma/témák feldolgozásá. határidők.

ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. konzultációk egyez. Célszerű vállalkozó hallgatókat felkérni az igények begyűjtésére. tatáskor minden csoportnak legyen egy értékelő párja.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III.A részek megisme.Számítógép. amikorra előzetesen bekérjük. fejlesztendő készségek. illetve a bemutatók sorrendjének kialakítására. rése. Az új tartalom összefoglalása. (Megkönnyíti a munkát. Ezen keresztül tanári segítséget is adhatunk további munkájukhoz. hogy milyen formában. A bemu. a technikai előkészítésre. ismertetés projektor Az elvárások tudatosítása szempontok alapján.: moodle) keretrendszeren adja le a kijelölt határidőig. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 20’ A csoportok bemutatják elkészült terveiket – kivetíti minden csoport. ha háttérként minden csoport feladatai eredményét és dokumentációját az erre a célra kialakított elektronikus (pl.További munka tetése. milyen idő és eszközigénnyel kívánják munkájukat bemutatni. megszervezése A csoportoknak határidő kiadása.Frontális terv. Kommunikáció Értékelés D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez 10’ A tervbemutatók és értékelések alapján a további munkák.) 209 .

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek 210 .

 A fogalom meghatározása.  Témaválasztások (tanterv.  Tanárok véleménye. T2 – Kiegészítő szöveg a projektről A projektekről általában7 Mi a projekt? A projekt egy sajátos tanulási egység. illetve milyen kérdéseket fogalmaznak meg a projektről?  Pedagógiatörténet – hol jelent meg a projekt. amelynek a középpontjában egy probléma áll. milyen hagyományait ismerjük?  Miért dolgozzunk projekttel a gyerek nézőpontjából?  Mi a tanár szerepe a projektben?  A projekt lépései. hiszen más környezetben. hanem a konkrétság gazdagságában. A trad icionális.  Gyakorlata a mai iskolákban. IFA-OKI IFK 1991 211 .  Projektek a mindennapokban. tananyagon kívül) – hogyan szervezzük a téma kiválasztását?  Jellemzői (ami nélkül nincs projekt).  Az órai projekttől a témahéten át az éves projektig. amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik. tudomány centrikus tanulásszervezésben épp a problémák konkrétságából és egyediségéből fakadó gazdagság vész el.  Gyerekek véleménye. más tanárok segítségével dolgoznak rajtuk. hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása. hiszen a projektekben a problémák nem absztrakt síkon jelennek meg. más gyerekek.  A tanórai keretek és a projekt. kinek a nevéhez köthető. illetve áldoztatik fel a rendszerint készen kapott és csak elfogadandó általános érvényű igazságok oltárán.  Projekttémák a gyakorlatban. A bő kínálat a szakirodalmi hátteret is adja.  Konkrét projektleírások. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválasztása.  Hogyan jelenik meg a külvilág a projektekben.  A projekt szakirodalma. nem lehet és nem szabad az egyetemi óra keretében mindet felhasználni! T1 –Lehetséges lista a projektről Mi jut eszükbe. 7 Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv.  Projektterv készítése. Ezért tehát minden projekt szigorúan véve végtelen és ugyanakkor egyedi. akik dolgoztak már projekttel. akik dolgoztak már projekttel. tantárgyi vagy integrált projekt. a teljes helyi tanterv projektben való feldolgozásáig – projektek az időben.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz A mellékletek közül a felhasználó oktató választhat.  Projektproduktumok. Épp ezért azonos problémára épülő projektből sincs két egyforma.  A projekt értékelése.

hogy mint cselekvés kooperatív. Hatékony tanulásszervezési módszerek Mindebből tévedés volna a projektmódszert valamiféle szabad asszociációs láncolatként – netán tanulói és tanári rögtönzések vagy csapongások egyvelegeként elképzelni. Nevezetesen arra. az úthoz. hogy a tanulókkal közösen a probléma lehető le gtöbb vonatkozása a vizsgálódás mágneses erőterébe kerüljön. hiszen itt nem egyetlen etalon hitelesíti a tehetséget. A tervezés másik dimenziója maguknak az egyes projekteknek a megtervezését jelenti. A téma sokoldalú megközelítése sokszemélyű megközelítést is jelent. A kooperáció a tanári és tanulói szerepek különbözőségének érvényesülése mellett valósul meg. Csakhogy épp mert kooperációról. A projektek mint önálló macskakövek borítják ezt az utat és a tervezés dolga éppen az. A tervezés két fő dimenzióban történik. amelyhez tanár és diák eg yaránt hordja az építőelemeket. a jó szervezés. a választott megközelítési mód szellemessége és eredetisége. hogy a vizsgálat kiinduló és centrális kérdésének megválasztása véletlenszerű.) A projekt tehát – mint ahogy azt a bevezetőben már írtam – mindig komplex. hogy mit tekintünk központi kérdésnek. amelynek során meghatározott ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. Inspiráló és tudatos tanári segítség kell ahhoz. akkor ez az aspektus rendeli magához a különféle vonatkozásokat és ez is segít végül is elvágni a végtelenbe irányuló fonalakat. biológiai. (Így lehet eljutni például az ivóvíz tisztaságának hétköznapi kérdésétől a kémiai. Ezért aztán a projekt témájától függetlenül a szociális tanulás 212 . A projekt konkrét gazdagságát és ennek kapcsán a megközelítési utak sokféleségét hangsúlyozva nemcsak a tematikai megközelítés különbözőségére és az ezek közötti választás lehetőségekre kell felhívni a figyelmet. Az egyaránt persze nem jelenti azt. A tantárgy-jelleg – az tehát. a verbalizmus uralmára és a receptív képességek dominanciájára építő tradicionális oktatásban humanista frázissá züllött. a tanár irányító szerepe az együttműködés mozzanatában szinte észrevétlenül van jelen. Megszűnik a verbális képességek fölényhelyzete. hogy a diszciplinaritás jelen van – a projektmódszer esetében is éppen abban jut kifejezésre. hanem egy ennél fontosabb dologra is. hogy minden gyerek tehetséges lehet valamiben. Ez azonban nem azt jelenti. ha a tervezés a víz komplexumot kémiai indíttatással jeleníti meg a tanulási program egészében. hogy a gyerekek maguk is hoznak macskaköveket. hogy a projekt konkrét és egyedi – azaz az adott téma hely és személyek determinálta megjelenése – logikusan következik. amelyeket egy uniformizált folyamat végén a tanulók igen nagy szórással sajátíthatnak csak el. nem pedig pusztán azon ismeretekét és készségekét. A tervezés különös izgalma és mondtatni varázsa itt épp abban van. Olyan piramis. a projekt módszer alkalmazásával ezzel szemben valósággá lehet. cselekvés és ellenőrzés célorientált mozzanataiban. Az első az egész folyamatra vonatkozik. a valamiben több képességű társ vezetése melletti pontos kivit elezés. Abból. a szavakkal való megformálás mellett a kézzel való megformálás. hogy ez egyenlő felelősséggel és egyforma tudatossággal történik. A projektmódszer tudatos tervezést igényel. hogy tehát az egyes projektek az utat kijelölő tanári inspirációk hatására részben – de olykor nagyrészt – a tanulók életéhez.IV. hogy eltérő képességstruktúrák egyenértékű szerephez juthatnak itt. élményeihez tapadó problémákból keletkeznek. csakhogy elsősorban a tanulói tevékenységek tervezését. feloldódik a közös tervezés. Az a megállapítás. ökológiai és társadalmi vonatkozásokig. hogy megfelelően illeszkedjenek egymáshoz és a lehető legkisebb hézagot hagyják maguk között. mind-mind egyenértékű szereplő lesz a közösen választott feladat közös megoldásában. Az előbbi példánál m aradva. nem pedig hierarchikus munkamegosztásról van szó. A pontos megfigyelés.

Nem így a projekt. ahelyett. Míg tehát egy hagyományos tanóra. Aki ugyanis projektet szervez. hogy a szerző épp melyik ismérvet tartja valami miatt. vagy olyan kiindulási pontokat. hogy tanórába zárná diákjait és önmagát. nagylelkűségétől vagy hangulatától függjön. A tanár vagy a tankönyv nem egyszerűen információforrásként veszíti el egyeduralmát vagy vezető 213 . Az átlaghoz igazodó tanórai osztálymunka legnagyobb keserve éppen az. Az információ így is. Mert a kooperatív jelleg semmivel sem erősebb itt. hogy a tevékenység belső szükségleteihez igazodó időkereteket nyerjen ezáltal. és minden résztvevő minden irányú tapasztalataira épít. mennyit ad föl a pedagógusi autoritásból. A projektnek ez a jellegzetessége maga is komplex. Blokkosított vagy epochális időtervezésként említi ezt a szakirodalom. hogy közvetlen teremtő emberi kapcsolatokat nyerjen ezáltal. És lerombolja a projekt módszer az iskola és társadalom. A szakirodalomban attól függően. hogy az egyedinek és a kollektívnek. Ezzel szemben a projekt. tapasztalatai. ugyanolyan algoritmusokat. sem érdeklődésben. mint az a lehetőség. az iskola és az „Élet” közé emelt. igen fontos jellegzetességénél tartunk. gyengeségeink és erősségeink koordinátái között láthassunk neki.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben terepe is. Mert a projekt módszer „rombol” is: az iskolán belül ledönti a tanórák közötti csengőszóból és nyúlfarknyi szünetekből emelt falakat. épp mert komplex rendszerként szolgái tanulmányozásra. A tradicionális oktatás nehezen köt szövetséget ezzel a kontrollálhatatlan bőséggel. addig a projekt módszer a pedagógust jobban „bezárja” a diákokkal való partneri együttműködés viszonyrendszerébe. amely éppen életközeli problémákból indít. mint kollektivizáló hatása. sem ízlésben. talán mondani is felesleges. Projekt munkát szervezni és kivitelezni egyszerűen lehetetlen parancsnoki hídon állva. úgy is megannyi iskolán kívüli forrásból árad. más-más aspektusra helyezi a hangsúlyt. Elveszti ezt az ornátust. mint a valóságos folyamat miatt érdekel bennünket. hogy maga a módszer garantálja. lehet kooperatív műveletekre épített. Mert sem tehetségben. mint amikor a hagyományos tanári szerep ornátusában kényszerül megjelenni. Ismét egy dialektikus ellentétpár. Jószerivel alig képzelhető el olyan projekt. a vezetésnek és vezetettségnek az egysége csorbát nem szenvedhet. egyforma tempót követel. vagy éppen saját fogékonysága okán hangsúlyozandónak. amelyen megtanulható az együttműködés. Nagyon fontos. hogy ki-ki a maga korábbi élményei. a szabad választásnak és a közös célra törekvésnek. hogy mindenkitő1 ugyanolyan megközelítést. Hogy ez a „bezárás” egyúttal felszabadulást jelent. sem az érzelmi viszonyulás árnyalataiban nem vagyunk soha azonosak. Csakúgy. Ezúttal a rombolás és építés ellentétéről lesz szó. mint az. eleve kizárja. lehet a tanulói aktivitás életre hívója és megbecsülője. amelyek pillanatnyi kondícióinak megfelelnek. de lehet mindennek az ellenkezője is. de ezen belül az ügyhöz való egyéni hozzájárulások különbözőségének tisztelete is. ezért a legjobb kivitelezés szerint sem illik igazából senkire. Ezzel már a projekt módszer újabb. tehetsége és ambíciói birtokában válasszon olyan részfeladatokat. ha valaki akarja. amelyről végezetül szólni szeretnék. amelynél az okokat vagy következményeket következetesen feltárni szándékozó kíváncsiság ne nyitná ki az iskola kapuit. minden külön didaktikai erőfeszítés nélkül teszi lehetővé. láthatatlanságában is erős falakat. hogy bármely feladat megoldásához ö nmagunk keretein belül. Ezért a projekt módszer individualizáló jellege épp oly joggal hangsúlyozható. motiváltsága. De ez a dialektikus egység nem is annyira a kommentárok. A tanár ugyanis ebben a partneri viszonyban inkább lehet önmaga. hogy ki-ki a maga individualitását vigye a közös játszmába. hogy szabad belátásától. Mert az a fontos itt. Magának a végr ehajtandó feladatnak a sokfélesége biztosítja a közös ügyhöz való hozzájárulás sokféleségét is. amelynek nyomvonalai ne vezetnének az iskolán túlra.

mérnök vagy szakács kompetensebb értékelő lehet. a céltudatos tervezés hangsúlyozása. a jelenlegi alternatív iskolák történeti előzményei és jelenlegi formái. ami némiképp korlátozza a módszer pedagógiai hasznosságát. Ferriere. C). Azok gondolatai német közvetítéssel jutottak el később az amerikai műszaki főiskolákra. És ez azért van jól. B). Kerschensteiner. mint egy tanár. amelynek hatása a későbbi idők számos iskolakísérletében és több ezer tanulmányban is tükröződik. Jelenleg szinte alig van olyan német középiskola.és reformpedagógia a gyakorlatban http://www.” 1918-ban jelent meg The Project Method című tanulmánya. önképző jellegű tevékenységekre (pl. másoktól tanulni tudó tanár követésre motiváló emberi példájával gazdagítsa a diákokat. amely az iskolai tevékenység tipikus egységét jelenti. amelynek teljes címe. Ugyanis 8 Györgyiné Koncz Judit – Kasnya-Kovácsné Bakacs Judit – Kopp Erika – Németh András: Alternatív. a nyári szünetet megelőző időben kerül sor. Blonszkij. John Dewey mellett talán legjelentősebb személyisége. hogy a tanulókkal együtt. A koncepció visszavezethető a XVIII. mert az annak során szerzett tapasztalatok és a megfogalmazódó következtetések ebben az esetben nem épülhetnek be szervesen módon az oktatás folyamatába. amelyek nagy súlyt h elyeznek az öntevékeny. Azonban csak Kilpatrick korábban említett programadó írása nyomán vette kezdetét az a nagyarányú pedagógiai recepciós folyamat. Adott esetben egy-egy részkérdést vagy összefüggést illetően egy erdész. valamilyen tárgyi vagy szellemi produktum létrehozására irányuló törekvés) számos rokon vonást mutat a munkaiskola különböző teoretikusainak (pl. adja a veleszületett – napjainkban sajnos gyakran elpazarolt – gyermeki képességek hasznosításának legfőbb garanciáját. századi építészeti akadémiák munkájához.i-dome. A koncepció tanulással kapcsolatos fogalmai (pl. D) szövegek a projektről A) A projektoktatás8 A „projektoktatás” azt a törekvést takarja. Freinet) törekvéseivel. Scheibner. amely évente ebben a formában legalább egy alkalommal ne szervezne valamilyen projektmunkát. Dewey szavaival élve a learning by doing jellegzetes példájáról. A megfelelő vezetés mellett megvalósuló tervek nem csupán a rövidebb távú tevékenységeink céljainak teljesülése által biztosítják azok sikerét. de az információk. A projekt-módszer. a begyűjtött tények értékelésében. Magát a projekt gondolatot nem Kilpatrick találta ki. A projektoktatással a gyakorlatban leginkább a projekthetek formájában találkozhatunk. D1 – A). aki azt az álláspontot hangoztatta. Landerzeihungsheimmozgalom. Hatékony tanulásszervezési módszerek szerepét. A céltudatos tevékenység alkalmazása a pedagógiai folyamatban is utalt a koncepció legfőbb alapelvére. A projekt módszer lerombolja tehát a „mindentudó tanár” nimbuszát. az aktivitás. Makarenko. A törekvés számos rokon vonást mutat továbbá azon reformiskolák gyakorlatával. hogy „a valamely közösségi helyzetből fakadó. Gaudig. vagyis a pragmatizmus szellemében kialakított iskolai gyakorlatról van szó. mert ez felel meg a valóságos emberi viszonyoknak. szívből jövő tervszerű cselekvés. orvos. a kompetenciák valóságos társadalmi megosztottságának. Reichwein).php 214 . úgymond: „helyretételében” is. Kialakítása az amerikai Progressiv Education képviselője. hanem sokkal inkább ezekben a tevékenységekben rejlő lehetőségekből nyert tanulási tapasztalat által.hu/reformpedagogia/index. problémaközpontú cselekvés gondolata áll. Erre leggyakrabban az év vége táján. a Jenaplan szerinti csoportmunka) valamint a reformpedagógiai orientációjú falusi iskolai törekvésekkel (Haase. Wilhelm Heard Kilpatrick nevéhez fűződik.IV. amelynek középpontjában a tervszerűen kialakított.

Az eredmények nyilvánosság elé tárására kidolgozott különböző (részben a helyi sajtó segítségével megvalósuló) akciók hatására az autótulajdonosok körében (elképzelhető. Amennyiben a projektek alapján dolgozó iskolák esetében egyáltalán beszélhetünk hagyományos értelemben vett oktatásról. illetve valamely erre irányuló saját kezdeményezés megvalósítása. hogy a fenti szempontok ilyen mértékben történő érvényesüléséről csak a kimagasló színvonalú projektek kapcsán beszélhetünk. Ez jelentkezhet közvetett formában. „őshüllő-projekt”) való elmélyült foglalkozás. eredményeit bemutató előadás vagy kiállítás keretében. illetve viszonylag könnyen megvalósítható. elsősorban receptív jellegű tanulási formák) megváltoznának. esetleg szülőkből vagy külső szakértőkből álló munkacsoport dolgozhatná ki azokat a javaslatokat. Ennek az időnek a hatékony kihasználása csak abban az esetben lenne lehetséges. akkor az gyakran nem más. kézzel fogható haszna is megtapasztalhatóvá váljon. Megkülönbözteti a tanulmányi kirándulással („Murphy asszony napraforgói”. „Szerezzünk zenét”). kertészeti (az iskolakert vagy öntözőberendezés kialakítása) munkák. „Hogyan arat Jones úr új aratógépével stb. Ezek minden elemükben és pontosan megfelelnek a Kilpatrick által megfogalmazott pedagógiai útmutatásoknak. Ebben az esetben a „célirányos cselekvés” egyben társada lmi szempontból is hasznos cselekvés formájában került megvalósításra. Ezt aztán az utolsó napon az iskolaközösség és a téma iránt érdeklődő külső résztvevők jelenlétében kerülhetne bemutatásra: egy kisebb színdarab. amelynek keretében egy tanulócsoport feltárta az egyik osztálytársa családjában gyakori tífuszos megbetegedések okait. az osztályban folyó. amely közel áll az iskola hagyományos feladataihoz és annak valóságához is. így mindenki leeresztett. Ennek hatása természetesen közvetlen módon is jelentkezhet. kézműves tevékenységekkel („Készítsünk vas alódeszkát”. amikor a projektmunka során elkészített alkotás közvetlen formában is hozzájárul az életkörülmények javításához. olyan jellegű tevékenység is bevonható lenne. „Dunai csónaktúra”. amelyek ennek ellenére természetesen megőrzik a projektmunka eredeti sajátosságait is. A projektmunka során az egyik finn iskola osztálya nag yszámú mérési eredmény alapján kimutatta a télen hosszabb ideig parkoló autók és mot orkerékpárok „bemelegítésével” és „melegen tartásával” kapcsolatos rossz szokások káros következményeit. vagyis annak eredményeként valamely adott napi vagy heti munka konkrét. amelyek jelentős mértékben hozzájárultak a levegő minőségének javulásához. például amikor valamely rendezvény bevételéből lehetőség nyílik valamilyen karitatív akció támogatására. a csoportok összeállításának szempontjai. és gondo skodott azok megszüntetéséről is. videó) kézműves. A projektoktatás prototípusának ugyanis a Collings által leírt „tífuszprojekt” tekinthető. szociális. az elkészített különböző jellegű művészeti (képzőművészeti. A Collings által leírt projektek többsége jól érzékelteti azt az alapvető pedagógiai igényt. „indiánprojekt”. Az egyes iskolákban megvalósított külö nböző projektek gyakran szabadidős tevékenység jelleget öltenek (pl. A „célirányos cselekvést” gyakran összekapcsolják azzal az elvárással. amelyekből a tanulók kiválaszthatnák az érdeklődésüknek le ginkább megfelelő projekttémákat. tulajdonképpen a tankönyveket is eltették már. Ennek előkészítésére tanárokból. „Csibeetető készítése”. sem a tanárok sem a diákok nem motiváltak kellő mértékben a megfelelő szintű megvalósításban. a jegyeket lezárták. vagy ökológiai. fotó. hogy a „tettesek” egy része a vizsgálatot végző tanulók családjához tartozott) jól érzékelhető szokásváltozások következtek be. tanulókból. vagy táncjáték.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben ekkorra a dolgozatokat már megírták. „A szomszéd iskolákkal közös iskolai ünnep és kiállítás”) 215 . Ebbe a körbe minden. például. Nyilvánvaló. Ezt követően több napon át folyhatna (lehetőség szerint több évfolyamot magába foglaló vegyes csoportok keretében) az „alkotás” elkészítése. földrajzi jellegű terepgyakorlatok stb. ha az oktatás megszokott feltételei (órarend. A finn Rovaniemi Egyetem munkatársa. és valóban projektek keretében folyna a munka. mint valamilyen érdekes dologgal (pl. hogy az „hasznos célok” megvalósítására irányuljon.). Kyösti Kurtakko számol be egy ilyen jellegű környezetvédelmi projekt sikeréről. Egyébként a projektek jelentős része egyébként is valamilyen kapcsolatban áll a környezetvédelemmel. amely pedagógiai szempontból felhasználhatónak tűnik.

és szükség esetén az eredeti terv rugalmas módosítása. Feladatok (témák) megkeresése: társadalmi szempontból is jelentős tapasztalatok megszerzésére alkalmas problémaszerű helyzetek keresése. 5. beszámolók. 4. Emellett ezek megvalósulása során. illetve az egyes részcsoportok szintjén történő reflexív megoldása. a feladatok megoldásának tárgyi nehézségei) az egész. amely egyben lehetővé teszi a tevékenység során megjelenő műveltségtartalmak hatékonyabb elsajátítását is. és a bátorítás. a résztvevők érdeklődésével. kommunikációs és tevékenységi formák kialakítása a különböző tantárgyi ismeretek integrációja az összefüggések felismerésére irányuló gondolkodás fejlesztése érdekében. amelyek kapcsolatban állhatnak valamilyen konkrét helyzettel. illetve a közös tevékenység céljára alapozódó folyamat kialakítása az egymásra épülő lépések egymásutánjának részletes megtervezésével. Ez abban nyilvánul meg. hogy a „célirányos tevékenység” pedagógiai szempontjai is érvényesüljenek. valamint közösségi-. bemutatók keretében történő nyilvánosság elé tárása. Ehhez a Herbert Gudjons különböző koncepciók elemzése alapján megfogalmazott négy alapvető fokozatát használjuk. A végső eredmények: kiállítások. különböző munkatechnikák. A tanár a folyamat irányításának legfőbb felelőse marad. Amennyiben azonban a projekt fogalom határait nem rajzoljuk túl szélesre. A folyamat során jelentkező különböző problémák (konfliktusok. már a „tífuszprojekt” esetében is megfigyelhető a társadalmi körülmények jobbá tételére irányuló törekvés. hogy az milyen mértékben válik az „iskolai eljárások jellegzetes elemeként” (Kilpatrick) az oktatás szerves részévé. feltétlenül szem előtt kell tartanunk egy fontos „belső határt”. a mindennapi élettel. viták. Tervezés: a problémamegoldás. hogy 216 . Továbbfejlesztés: szükség szerint az értékelés eredményei – a felvetődő kérdések és további feladatok – nyomán új projektek kidolgozása és/vagy az eredmények felhasználása a különböző tantárgyak és műveltségtartalmak továbbfejlesztése érdekében. pedagógiai jellemzők (Herbert Gudjons nyomán): 1. főbb lépéseiben megtervezett és elfogadott feladatok kerülnek megvalósításra. az önállóság. és ügyelünk arra is. 3. a résztvevők általi közös tevékenység keretében meghatározott. Projektoktatás – metodikai lépések. Kivitelezés: cselekvő együttműködés – a probléma jellegének megfelelő taneszközök. a tervszerű cselekvés. illetve azt egy ötödik elemmel is kiegészítjük.és kommunikációs képesség (tovább) fejlesztését. a koordináció. A projektoktatás elméleti-koncepcionális továbbfejlesztése. amely szerint „a tanulók az oktatás során olyan feladatokat és problémákat is képesek lennének megoldani. amelyekkel az iskolán kívül még maguk a felnőttek sem találkoztak. „Játék a szabadban”) és történelmi témák elbeszélésével („Ball adák és dalok”. Lehetőség szerint „minden érzékszerv” bekapcsolása a tevékenységbe. Hol húzhatók meg a projektoktatás határai? Az számos tényezőtől függ. Mindezen sikeres elemek ellenére jogosnak tűnik Benner és Ramseger azzal az illúzióval összefüggő figyelmeztetése. Felülvizsgálat: az elkészült alkotás és az elkészítés folyamatának csoportszintű értékelése.” A módszer főbb jellegzetességeit az alábbi definíció segítségével összegezhetjük: A projektoktatás tanítási-tanulási folyamat megszervezésének az a formája.IV. „Képek”) kapcsolatos projekteket. amelyben a művelődési folyamatok részeként olyan konkrét. hogy a hagyományos oktatás megújítására irányuló törekvései a projektoktatás legkiválóbb hagyományaira is épülhetnek. akinek legfontosabb feladatai: a tanácsadás. a kooperációs. amelyek lehetővé teszik a problémamegoldó gondolkodás. az ezzel összefüggésben publikált számos példa azt bizonyítja. a segítségnyújtás. Hatékony tanulásszervezési módszerek játékkal („Szobai játékok”. A továbbiakban tekintsük át ennek ideális esetben megjelenő főbb metodikai lépéseit. 2.

szabadon is megvalósuljon. a tanár által vezetett tanulási folyamat. (. a matematika és az idegen nyelvek oktatása kapcsán). az iskolakezdés időszakában. saját viszonyainkhoz alkalmazkodó módon történő felhasználása azonban továbbra is fontos feladatnak tekinthető. Az azonban kétséges. hanem bizonyos „külső határokat” is figyelembe kell venni. hogy az iskola minden megnyilvánulási formájával összefüggésben eredményesen használható. Skiera Ehrenhard 217 . a jól kidolgozott módszertani eljárás hiánya. Ezeknek a megfelelő kritikai szemlélettel történő felhasználása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben ezek az oktatási célok sok esetben csak tervszerűen felépített oktatási folyamat keretében. A reformpedagógiai szempontok alapján megvalósuló fejlesztés során ezzel összefüggésben az alábbiak figyelembevételét javaso lja: „Figyelmet érdemelnek azok a változtatások.) figyelmet érdemel továbbá a hagyományból fakadó ellenállás. Csak ez után lehetséges.” Az idézetben megfogalmazódó megállapítások mind a mai napig aktuálisak. de mindezek közül leginkább abban a megváltozott beállítódásban. a tantervek és iskolai programok új formáiban. hanem számos különböző „kidolgozott módszertani eljárás” áll a rendelk ezésünkre. Az alternatív iskolák például oly módon valósítják meg Kilpatrick elképzeléseit. hogy a tanulás egészét nagyszámú projektre alapozott választási lehetőségek alapján alakítják ki... a ta nkönyvek. és az irányítással és a felügyelettel összefüggő problémák megléte is. hiszen a projektmunkára való ráhangolásnak az oktatás gyakorlatában különböző fokozatai vannak. amelyek a terv megvalósulása során az osztályok bútoraiban és egyéb berendezésében. projekt formájában. A különbség csupán az. Természetesen ez a belső határ nem tekinthető merev formának. ami teljesítményként kívánatossá válik. hogy a projektoktatás különböző formái a sokszínű iskolai élet kialakításának is elengedhetetlen eszközei. Az alternatív iskolák és a hagyományos reformpedagógiai orientációjú iskolák egyaránt törekszenek szervezeti kereteik kitágítására. Ugyanis ezzel összefüggésben nem csupán a „belső”. jóllehet ezzel kapcsolatos elképzeléseit nem fejti ki részletesen. esetleg az iskola építészeti megoldásaiban. illetve folyamatos gyakorlás során valósíthatók meg (pl. Kétségtelen. hogy valamilyen öntevékeny és önművelő tevékenység magasabb formájaként. a nem megfelelően kiképzett és alkalmatlan tanár. tudatosan és értelmesen megválasztott eszközeként. lehetőség szerint az osztályterem belső terének felosztásában illetve átrendezésében bekövetkeznek. Már Kilpatrick programadó munkájában is említést tesz a különböző külső határokról. hogy már nem csupán egy. az iskolát fenntartó adófizető. és ebben az oktatás különböző új formáinak kipróbálására viszonylag széles tér biztosítására.

” (Deli. 1988. a gyermek által már amúgy sem kedvelt rátanulással megfosztja a személyiségfejlesztésben oly fontos játék és közös tevékenységek lehetőségétől. Tanítani annyit jelent. Rosszkedvű és rossz idegzetű nemzedék nő fel. A projektpedagógiában a gyermek elsősorban fejlődik és nem fejlesztik. 16. hogy .” (Szabó. és a szocializáció útján öröklődik.) Végül.Elmondjuk. akkor a felnövekvő nemzedék rosszkedve. kirándulni nem járnak. a most említésre kerülő szempontok szükségszerűvé teszik a projektpedagógia alkalmazását. ahol ezek az alapelvek az elmélet szintjén maradnak. A 9-13-17 éves gyermekek többsége szorong. a pedagógia és pszicholó gia kutatásának eredményei. 64. ezt az értéktelenséget közvetítve a szülőknek és számon kérve tőlük. mind a gyermek igyekszik megfelelni.) Dewey szerint a nevelés nem más. 1933. vonja le következtetését az ELTE társadalmi és neveléspszichológiai tanszékének kutatócsoportja. az értékteremtő iskola a tanulási korszak elején szembesíti a gyermekek egy részét saját értéktelenségével. (Dewey. mind a szülő. A jó képességstruktúrával rendelkező gyermektől terhelhetősége miatt egyre többet követel az iskola. ahogy saját korosztályuktól elvárható. szabadidejük alig van. meg nem is. sportolni. „Az ember elsődleges természetében in potencia benne van a fejlődés. ahol a gyermekekre vonatkozó alapelvek automatikusan érvényesülnek. A pedagógusképzésben megtanult. Nem. idegesség. mert már rég az iskola elvárásainak és nem a gyermekének akar megfelelni. megfosztva a „lemaradókat” a kortársi referenciákban meglévő nevelődés lehetőségétől. II. 1999) Az iskolai kihívásokat a társadalom rosszul értelmezett elvárásai gerjesztik. de az oktatás folyamatának szervezése olyan tantervi kereteket biztosít. (N. Hatékony tanulásszervezési módszerek B) Érvek a projektpedagógia alkalmazásához9 A stratégia az oktatásban (a nevelésben) sajátságos célok elérését szolgálja. nem enged be falai közé „új” tanítási-tanulási stratégiákat. mint növekedés... az együttműködésre alapozott nevelés. fejfájás. A kizárólag verbalizmusra támaszkodó túlképzésnek egyetlen szereplője sem érzi jól magát. Tanítóképző Főiskolai Kar. 1989) Ha az iskola nem mérsékli önmagát. 1997. 218 . 1986) A projektpedagógiának a gyakorlata olyan. Az iskolában csak a produktum.IV. Kecskemét 2002.. Az értékekre nevelő. negatív tanulási viszonyulása állandó sul. Az ott felsoroltak lehetővé. oktatás önmagában hordozza a gyermekközpontúságot. nem érzi jól magát a szülő. mert a hagyományos oktatás alapelvek szintjén deklarálja az egyéni és életkori sajátosságokból adódó oktatáselméleti alapelveket.) A bevezetésben már írtunk arról. a továbbképzésben megerősített deklarált pedagógiai alapelvekből a gyakorlatban csak a tanítás marad. otthon a háztartásban ritkán segítenek. A lemaradót felzárkóztató programok címén. hasfájás figyelhető meg náluk. A családon belüli nevelés alárendelődik az iskolai követelményeknek. a pedagógiai gyakorlat tapasztalatai milyen változásokat indukálnak a nevelés folyamatában. Örökké fáradtak. hogy a társadalmi kihívások. Az érdeklődésre. amelyeknek mind a pedagógus. az aktivitásra. ami a könyvben van. és nem az ember az érdekes. (N. (Vekerdy. mint sajátos célt. természetessé válik. a gyakorlatban nem realizálódnak. Megjelen nek-e az általános pedagógiai célkitűzésektől eltérő célmegfogalmazások a projektpedagógiában? Igen is. (Hentig. A felmérés szerint társas kapcsolataik nem fejlődnek úgy. Már az elemi szinten elkezdődik egy túlképzés. 1999) 9 Hegedős Gábor – Mayer Ágnes – Szécsi Gábor –Zombori Béla: Projektpedagógia. amelyet korai szelekcióval erősítenek. Kollár és mtsi. Kollár és mtsi.

A vállalatok teamekre. az iskola a saját energiáit az ismeretek közvetítésére. De lehet ilyen egy étel elkészítése is. birtoklását jelenti.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A gazdaság. 192. A döntési képesség és az érzelmi stabilitás (érzelmi intelligencia) kialakítása elengedhetetlen követelménnyé vált. amikor a tanulás örömforrást jelent. A merev hierarchiák helyett a nagy vállalatok is igyekeznek gyors reagálású egységeket bevetni a gyilkos versenyen. Erről Magyari Beck István így ír: „Ám a tudományok ilyen eseti kölcsönhatása érthetően új tudományszervezeti formákat is követel. A másik. A projektorientált tevékenység erre is felkészít. ha az elsajátítás folyamán pozitív irányú változások jönnek létre a személyiségben. A tudomány. új tevékenységek elsajátítását. A tág értelmezésben a tanulás új tapasztalatok. A spontán tanulásnál nem a tanuláson van a hangsúly. Ahhoz. vitakészsége. Mellőzve a hierarchiát. A tanulás az egyénben nem tudatosult kísérő jelensége valamely tevékenységnek. Ez az úgynevezett 'toyotizmus'. Felfogásunk szerint az iskolai tananyag által kijelölt tudás nem élvez elsőbbséget a tanulás folyamatában.) Ez a fajta együttműködés a tudomány termelőerővé válásával hétköznapivá vált. vagy külső. Amíg tegnap még elegendő volt a hasonló szakmában tanúskodók 'kollégiuma'. 1982. tananyagok elsajátítását értjük tanulás alatt. az ismeretszerzés sokszínűségére helyezi a hangsúlyt. A mi felfogásunkban a tanulásnak létezik egy tág és egy szűk értelmezése. (Szabó. Pl. vagy a hobbihoz kapcsolódó ismeretszerzés. hanem egy sokkal sűrűbb együttműködést követelve a team tagjaitól” (Magyari Beck. a tanulók energiáit a lecketanulásra koncentrálja. az örömforrás. az élmény összeegyeztethető fogalmak. A tanulásban való részvétel szerint a tanulás lehet:  próba-szerencse. Pedagógiai értelemben akkor beszélünk tanulásról. hanem a produktum elkészítésén van a hangsúly. 219 . a tanulás. A pedagógiai szakirodalom általában megelégszik azzal. definiálásának nagyon sokféle változata van. Az osztálykirándulásokon ennek ellenére mégis rengeteg tapasztalathoz. A mi felfogásunk a nevelődésre. mások véleményének elfogadása. újraértelmezzük a tanulás néhány jellegzetes sajátosságát. ismerethez jutnak a tanulók. Nem a tan uláson. A tanulás értelmezésének. amikor egy kitűzött távoli cél elérése érdekében tanulunk. De nem ám úgy. Sajnos. hogy a projektpedagógia alkalmazásával fejlődik a gyermekek együttműködése. Az iskola céljai és feladatai a nevelés. mert ott tanulnak. A szándékos tanulásnak jelen keretek között két módját említjük meg. az alacsonyabb döntési szinteken lévőknek kell vállalniuk a felelősséget.: a játék. A projektpedagógia felfogásában a tanulás. a tanítás és a tanulás folyamán és folyam atában konkretizálódnak. szerepe értelmezhető legyen. a tudományos kutatás is fellép a maga igényével. projektekre. új ismeretek. a termelés szintén újfajta elvárásokkal lép fel az oktatással szemben. A cél megfogalmazása lehet az egyén által megfogalmazott. Az első. A különböző érdeklődésű tanulók a közös cél megvalósításáért csoportba szerveződve tevékenykednek. Jelentőségük a személyiségfejlesztésben azonos. A tanulás irányultságát tekintve lehet spontán és szándékos. A tanulók többsége nem azért megy szívesen osztálykirándulásra. 1997) A magas szintű tudás megszerzése már önmagában nem elegendő. hogy a projektpedagógia helye. más személy által meghatározott. meglátásunk szerint. Ezek fejlesztése az alternatív lehetőségeket is tartalmazó csoporttevékenységekben valósítható meg. az oktatás. hisz a vállalatok egyénenkénti gazdasági sikereit sokkal i nkább fejlesztéseik. miként az említett 'kollégium'. Ezek külön-külön és együttesen is megállják a helyüket. mint mennyiségi mutatóik determinálják. Pedig itt többről van szó. modulokra estek szét. Szűkebb értelemben az iskolai követelmények. mára már az interdiszciplináris team lett a divat.

akik az induktív tanulási stratégia alkalmazásával jutnak könnyebben tartós ismeretekhez. Az origami. hogy új utakat járjon be. Nagyobb arányú alkalmazásuk ugyan lelassítaná a tanítás folyamatát. főleg az alsóbb évfolyamokon. Pl.  mozgásos (motoros. személyes motivációk. a tanuló pedig követi. a többcsatornás megerősítést. A tanulás nincs előre megtervezve vagy megszervezve valami külső szakértő által. kísérletek stb. Itt inkább a feltételek. mint a kísérletező tanulásnál. A tanulás az elvégzett cselekedetek mellékterméke. Az eredmény pl. hogy valamit meghajtogassanak. Az első négy tanulási forma a projektpedagógiától elválaszthatatlan. Ezek a tanulási formák egyszerre eszközei és céljai a tanulásnak.IV. A két utóbbi belefér a projektpedagógia tágabb értelmezésébe. A többcsatornás megerősítést biztosító tanulásszervezés arányának növelése kedvezne azoknak a tanulóknak.  A kísérletező tanulásban nem a vezető. Tapasztalatunk szerint a diákok többsége. Robert és Jan Simon három különböző tanulási módszer újfajta egyensúlyát ajánlja a ped agógusok figyelmébe (Simon. pszichomotoros). hogy új felfedezéseket tegyen.  lecketanulás.  belátásos (nem a tanulás szükségességének. Itt a tanulásban a tanulót a tanulás élvezete vezeti. háttérismeretként kapcsolatba kerülnek különböző geometriai formákkal. vagy akár a kijelölt cél kormányozza a tanulási folyamatot. a technika esetében. a tanulók igényének és képességstruktúrájának megfelelően egymás mellé rendeli a kétfajta tanulási stratégiát. a tanulási célok világosak. és folyamatábra értelmező képességük.  perceptuális (érzékeléssel.: ügyesebb lesz a mozgásuk. A három javasolt tanulási mód Simon szerint jól megfér egymás mellett. kiegészíti egymást. észleléssel). A tanulónak el kell köteleznie magát a meghozott döntések mellett. 220 . Ez a tanulási módszer az úttörőké. 2000. A tanulás központi tevékenység. más személyek. Kisiskolás korban nem cs upán azért origamiznak a gyermekek. 301–304. Hatékony tanulásszervezési módszerek  utánzásos. és nem mellékhatás.  A tevékeny tanulásban a tanulók szerepe fontos.  szociális tanulást. A folyamatot a tanulók maguk tervezik és szervezik. de növelné a tartósan elsajátított átlagtudás mennyiségét. Sokkal inkább értenénk egyet a többcsatornás tantárgyak elnevezéssel. laboratóriumi tevékenységek. Térben és időben.: kísérletezések. a haj togatás csak eszköz. hanem az ismeretek közti összefüggések belátása).  problématanulás. sík és térbeli relációjuk stb. kifejezettek. felfedezések. Ha a tanulást tartalmi szempontok alapján csoportosítjuk. mit és hogyan tanulunk. akkor megkülönböztetünk:  verbális. határozzák meg. Ezért tartjuk helytelennek a készség-tantárgy elnevezést a vizuális ábrázolás. szív esebben tanul ezen a módon. P.):  Az irányított tanulás során a tanár vagy az oktató hozza meg a megfelelő döntéseket. A projektpedagógia ugyanakkor nem zárja ki a deduktív tanulási stratégiát. az origami műszaki rajza által fejlődik szimbólum. követnie kell a tanár vagy az oktató utasításait. A tanulási formák együttes alkalmazásának lehetősége biztosítja a leghatékonyabb és a legtartósabb tanulást.

hogy melyik intelligenciát preferálják (Nyugaton. 10 Knausz Imre: A roma tanulók tanítására vonatkozó kompetencia és a társadalomtudományi képzés . és főleg zenei és mozgásos dimenzióit. valamint zenei és táncos élmények útján is. hogy a tanulót. ha vaki nehezen tanul meg olvasni.) A társadalomismeret tanítása szinte kizárólag a nyelvi és kisebb részben a logikai intelligencia kihasználására épít. lökni stb. kézműves. hogy a kultúrák is különböznek is a tekintetben. ki abban képes nagyobb teljesítményre. ELTE TÓFK. logika. és minden gyerek számára a megfelelő bejáratot kell megtalálni. Kézirat. az indító metaforát folytatva tehát azt mondhatjuk. vonszolni. 2005. hogy Gardner antropológiai oldalról is megközelíti a kérdést – kimutatva.) a magas kultúra termébe. Ők nem ezekben a szobákban vannak. Végig kell gondolni valamennyi tantárgy tanításának vizuális.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben C)* Többféle bejárat10 A tanítás jórészt arról szól. interperszonális intelligenciákról van szó). Számos afrikai törzsnél éppen fordítva: az olvasás képessége fel sem merül vagy nem fontos. ugyana kkor a zenei hallás hiányát megváltoztathatatlan adottságnak tartják. Gardner szerint többféle – legalább hét intelligencia – létezik. téri. hogy abba a bizonyos terembe többféle bejáraton át lehet bejutni. aki saját kultúrájának szobájában áll. hogy az ismeretek nem csak szövegek útján köz elíthetők meg. mind a szülők hatalmas erőfeszítéseket tesznek a siker érdekében. mozgásos. s többszörös intelligencia elméletének kidolgozója. amelyek egyenrangúak és bizonyos mértékig – agykutatások által is valószínűsített módon elkülönült modulokat alkotnak az elmében. de ezek esetleg éppen nem a tanuló szobájából nyílnak. 221 . Témánk szempontjából különösen fontos. mind az oktatás. de nem egyenlő mértékben: ki ebben. interperszonális. be akarjuk csalogatni (taszigálni. és addig nem nyugszanak. matematikai. téri. zenei. hogy a tudáshoz vezető bejáratok közül ezeket tárja szélesre. E felismerés legismertebb propagálója ma Howard Gardner harvardi professzor. hanem képi-rajzos. A roma gyerekek számára azonban ezek a bejáratok kevéssé használhatóak. hogy a terem bizonyos bejáratait tágra nyitjuk ugyan. Alapvető felismerés. hogy a kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkező gyerekeknek – és vannak ilyenek! – is jó legyen a ritmus érzéke. A probléma gyakorta abból adódik. Különösen azt fontos látnunk. míg eredményt nem érnek el. Valamilyen mértékben mindannyian rendelkezünk mind a hét intelligenciával (nevesítve: nyelvi. de mindenáron elérik.

tartalmában. a gyakorlatban is jól használható megállapítás – ha nem is szabályos fogalom-meghatározás –. Ez olyan. (A hazai nevelés történetében tartalmát tekintve az életegységek szerinti nevelést – Nemesné Müller Márta -. A projekt általános és pedagógiai értelmezése között tehát lényegében az a közös.legalább lényegében egybecsengő értelmezése. komplex feladat elvégzésének feltételeit. viszonyítási pontjait szeretném terminológiailag meghatározni . Ez nem olyan egysz erű.a pedagógiai projektre alapozott oktatás szinonimájaként használták. ha értelmezett fogalmakat használ. megvalósításában. projektpedagógia. (Ismerünk városrendezési projekteket.) A téma felvetése és a témával való foglalkozás a gyerekek valódi önállóságán alapul. a munkaegységek szerinti tanulást . komplex. pedagógiai projekt. Aki tehát azért beszél. A projekt céljában. fontos produktum létrehozása. Érdemes ezzel kapcsolatban akár csak a laikus pedagógiai elméletekre gondolni (M. Nádasi Mária: Projektoktatás (a pedagógiai projekt összevetése az általános értelmezéssel) A téma fogalmi keretei A pedagógiai előadások. A pedagógia a nevelés gyakorlata és elmélete. a közel eső értelmezhetőség érdekében. hogy valóban megértsék. hogy min dkettő komplex tématerv alapján való feldolgozása. tervdokumentációban kell rögzíteni. a pedagógusok. az eredmények prezentálása. jól teszi. A pedagógiai szakszavak értelmezését nagymértékben befolyáso lja. eredményeiben viszont elég nagyok a különbségek. ír.a feldolgozhatóság. csak nem feltétlenül ugyanúgy. Nádasi 1999a. Golnhofer-Nahalka 2001). hogy a szakkifejezések egy jelentős része a köznyelvből származik. hogy egyes kifejezések a külföldi szakirodalomból kerültek. A projektet rendszerint meghatározott pályázati formában. struktúrában. projekt. a művészeti. eredményeit meghatározó terv. értik valahogyan e s zavakat. Hatékony tanulásszervezési módszerek D) M. projektorientált oktatás. a technikai. projektoktatás. A feladat vonatkozhat a tudományos. gyakran a mindennapi életből származó téma. a gyakorlati élet területére. A pedagógiai projekt célja kettős: a tanulók a projektben meghatározott végeredményt akarják létrehozni. írások értő fogadásának alapvető feltétele a fogalmak befogadó és közlő részéről történő . mert így talán ki lehet fejezni: nem tisztázni akarom egyszer s mindenkorra a témát megalapozó fogalmak tartalmát. folyamatát.Domokos Lászlóné . illetve a megalapozott ellenvélemények megalkotásának alapvető feltétele. Az előbbiek előrebocsátása azért látszik fontosnak. feladatok meghatározása. hogy jelentésük a neveléstörténet során módosult. amelyet többszörös mérlegelés után is fenntartás nélkül elfogadhatunk. A projekt célja általános megközelítés esetében mindig valamilyen társadalmi szempontból új. A továbbiakban kiindulásként a következő fogalmak értelmezésére és egymáshoz való viszonyának vázolására vállalkozom: pedagógia. Az egyes témák projektként való feldolgozása a mindenkori pedagógiai folyamatnak alárendelten egyedi jegyeket mutat. hanem ennek az írásnak a biztos értelmezési. a munkamenet és az eredmények megtervezése. Ez a gondolati csatlakozás. mint első hallásra tűnik. a projekt a téma-meghatározástól a végered222 . olykor jelentésük pontos ismerete nélkül. Projekt: köznyelvi értelmezésben valamely összetett. kerülnek át.) Pedagógiai projekt: valamely összetett. metróépítési projekteket stb. a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok. ugyanakkor egy részük változott jelenté startalommal visszakerült a köznyelvbe.IV. továbbfejlesztés. szakértők szerepe ennek az önállóságnak a segítése. s emiatt a legtöbben érzik.

A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos helyzetekhez. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú. figyel rá. és legyenek felelősek saját döntéseikért. Emellett ugyanis minden olyan változás eredménynek számít. a pedagógiai projekt” az adott tanuló. A témával 1918-tól az 1980-as évek közepéig foglalkozó mértékadó szakirodalom áttekintése alapján készített „leltár” szerint (Dunker – Götz 1988. A tanulók önállóan döntsenek. egy út. már sokan megpróbálkoztak vele. kommunikatívak legyenek. Az értelmezés mögötti szakirodalom ismeretében azt is látni lehet. Interdiszciplinaritás jellemezze. Adjon módot csoportmunkára. ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgoznak együtt. képességeiben. 11. Kidolgozása összefüggő.) megállapítható. 223 . tanácsadó funkcióba. ha mind részleteiben. 8. egy tudományos vagy egy gyakorlati probléma megoldása). Adjon módot individualizált munkára.) A projekt megvalósítása önálló egyéni munkán és/vagy páron és/vagy csoporton belüli munkamegosztáson alapul mind általános. Olykor persze előfordulhat a két dimenzió „összecsúszása”. tanulócsoport érdeklődésnek megfelelő. de tulajdonképpen csak számukra. a tervezés közösen történjék. mint ami a prezentációban megjelenik. A projektoktatás kritériumai a következők: 1. Azonban a különbség lényegi: míg felnőttek esetében ez a tevékenység velejárója (hogy mit tanulnak eközben. 4. újdonságértéke számukra nagy. 5. 9. amely a tanulók tudásában. A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására vonatkozzék. hosszabb időtartamra nyúljon el. színvonala. hogy a projektnek összesen 11 kritériumát fogalmazták meg a különböző szerzők. az esetek többségében rejtett marad még a saját maguk számára is).Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben mény prezentálásáig nevelési céloknak alárendelt. (Például olyan helytörténeti kutatás. A projektoktatás értelmezése hasonlóképpen nem egyszerű. mind pedagógiai értelmezés esetén. 10. Másrészt az eredmény sokkal több. hogy az ezzel kapcsolatos álláspontok nem mindig fedik le egymást. mind egészében összhangban van a tervdokumentációval. A projekt tartalma általános szinten társadalmilag fontos (például egy épület. o. szervező. amelyet a település is fontosnak tart. A pedagógus vonuljon vissza stimuláló. addig a diákok esetében az egyéni vagy kooperativitáson alapuló önálló tanulás gyakorlása maga is cél. A projekt eredménye az általános értelmezés esetén csak akkor elfogadható. attitűdjeiben. 2. A tanulók közötti kapcsolatok erősek. 9 – 11. ha nem is egyforma gyakorisággal. 3. 6. A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen. ezért általuk fontosnak tartott. 7. eredménye is. fontos a tevékenység folyamata. A pedagógiai projekt eredménye nem feltétlenül felel meg részleteiben a tevékenység elején megfogalmazott elképzeléseknek. egy köztéri szobor elkészítése. magatartásában a projektmunka eredményeként végbement.

hu/mohacirkusz. számtalan tanulási lehetőséget nyújtó. Főbb tevékenységek: 224 . vizuális kultúra.és eszközszükséglet (igény szerint):  cirkuszos videók. magához a „saját előadáshoz” – az előadáshoz. miközben kézzelfoghatóan megtapasztalhatnak és megtanulhatnak számtalan dolgot. ami aztán lassan a különböző felkészülési folyamatokon keresztül vezet el a végső produktum létrejöttéhez. rajzlap). a mutatvány.  zene az előadáshoz.  papírok (krepp. ének-zene. az attrakció szerepe központi helyre kerül.  Kapcsolódóan: matematika. mint kiindulóponton kezdődik a projekt. mesék fénymásolata.html) sok tapasztalással (forrás: Korosztály:  8 – 10 éves gyermekeknek átélhető. Cél:  A teljesítmény.  agyag.  a versek. Futamidő:  Kb. egy élmény.  lepedők  festékek.IV. karton. mint kezdeti külső élményen. Hatékony tanulásszervezési módszerek D2 – Projekttervek Cirkusz projekt – Egy játék.lauder. 1–2 hónap Kiindulás – külső élmény:  A Fővárosi Nagycirkusz (vagy bármelyik másik utazó cirkusz) előadásának megtekintése. természetismeret. mint ráhangolódáson. (Akár egy KiMit-Tud cirkusz fedőnév alatt)  Mint projekt-vezetőknek kitűzött céljaink között szerepel: o kulturális élményszerzés o a társas és csoportos együttműködés fejlesztése o a találékonyság és az ötletesség inspirálása o önismeret fejlesztése o a létrehozott teljesítmény tisztelete o megtanulni más sikerének örülni o a világ sokszínűségének érzékeltetése o a fegyelem és koncentráló képesség formálása o médiaismeret o könyvtárhasználat o az internet használata o irodalmi művek megismertetése o a nyelvi kreativitás fejlesztése o a mozgáskultúra cizellálása Érintett tantárgyak:  Hangsúlyosan: magyar nyelv és irodalom. http://mohafalva. életteljes mulatság. testnevelés. Anyag.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Magyar nyelv: o cirkusszal kapcsolatos szavak gyűjtése. o versírás. különleges nyelvi feladatok. illetve olyan érdekes. rikcusz. o meghívó készítése. internet használata. mostani cirkusz: összehasonlítás.. o a szavakból anagrammákat írunk: pl. a változás megfigyeltetése – szövegfeldolgozás. hátra bukfenc tanulása o cigánykerék o fejenállás.. avagy a szokás hatalma o József Attila: Medvetánc o Kosztolányi Dezső: Párizs o L. kézenállás. gyűjtőmunka. középkor. cirkusz. könyvtár.  Irodalom: o Babits Mihály: Don Guriga monológja (részlet) o Christian Morgenstern: Az orofánt o Christian Morgenstern: Esméred az o Erdélyi jiddis népköltés: A szamovár o Francis Jammes: A bűvész két kismadara o Frank Tashlin: A hol-nem volt-medve o Frederico Garcia Lorca: Kicsiny papírmadár o Housman: Az elefánt. spárga – differenciáltan o szekrényugrás: kismacska – differenciáltan 225 . állatidomár stb. amelyek próbára teszik az előadót (egyfajta nyelvi cirkusz). Caroll: Szajkóhukky o Laurence Bourguignon – Michaël Derulieux: A bűvészkedő farkas o Nemes Nagy Ágnes: A lovak és az angyalok o Orbán Ottó: Mutatvány o Szegedi Katalin: Álomcirkusz o Szilágyi Ákos: Cet ecetben o Weöres Sándor: Déli felhők o Weöres Sándor: Gyors gyöngyöző hangok o Weöres Sándor: Szajkó o Weöres Sándor: Vásár (részlet)  Film: o Chaplin: Cirkusz o Keménykalap és krumpliorr o Sebasthian  Testnevelés: o összpontosítás és koncentráció képességének fejlesztése o előre-. o összetett szavak a cirkuszi nyelvhasználat körül: pl. o verstanulás (a versek témája kapcsolódik a cirkusz világához vagy az állatokhoz. o a cirkusz története: ókor.: porondmester. o cikkírás. o a cirkusz szó különböző nyelveken – gyűjtőmunka: szótár. előadás terv készítése. o kicsi könyv készítése: rajzok és cirkusszal kapcsolatos szavak különböző nyelveken (kapcsolódás a vizuális kultúra tantárgyhoz) – egyéni vagy csoportos munka. o programfüzet. kuszrik stb.

kötéltáncosok. Székeket körben elrendezve. oszlopok a nézőtéren – függvények. fotók. gyakorlása (gyerektől eredő ötlet! A pedagógus csak segít megvalósítani) o karika. Hatékony tanulásszervezési módszerek     egyensúly gyakorlatok az osztály „erőművészei” izmozhatnak karate.) Ének-zene: o jellegzetes cirkuszi zene o zeneválasztás az előadáshoz. plakátok. koordináta rendszerek o jegyárak megállapítása – számrendszerekhez kapcsolódóan o o o o o Saját cirkusz:  Kihez mi állt a legközelebb?  Ki. cikkek. a program összeállítása  A MUNKA – műsorszámok begyakorlása. videók  Kritika-írás  Riport az előadókkal 226 . erősödik az esztétikum) Matematika: o cirkusszal kapcsolatos szöveges és egyéb (kombinatorika: pl. mi szeretne lenni a cirkuszban?  Cirkuszigazgató választása. ha…) feladatok o sorok.IV. aki egyben a porondmester is – majd a cirkuszigazgató kijelöli saját titkárnőjét is  Műsorszámok kiválasztása. jegyek készítése  Lámpaláz és siker  Az ELŐADÁS Utóélet:  Az előadás értékelése. zenei produkciók. o állatok a cirkuszban – jellegzetességeik.plakátkészítés o agyagmunka: bohócok. hangszeres zene gyakorlása. felkészülés az előadásra – be lehet vonni szülőket. nyugdíjas jegy: a való világ leképezése – jegyek készítése o jegyszedők. porondot képezni. a produkciókhoz o élő. gyerek jegy. fő jellegzetességeik: milyen a jó plakát? . lovak… o Frank Tashlin: Holnem volt című művének illusztrálása o Picasso clownjai felhasználásával montázskészítés o a cirkuszban fellépők jelmezeinek megtervezése o felnőtt jegy. testvéreket. díszletek o a tanterem cirkusszá alakítása (néhány lepedő befestésével és fellógatásával sátor hangulat. festmények a cirkuszról különböző technikák használata o plakátok tanulmányozása. természetes életmódjuk o az állatbarát szemlélet erősödése (eltűnik a korbács. hányféleképpen öltözhet fel a kötéltáncos. judo bemutató táncok (csoportos vagy egyéni) a készülő „akrobatikus” műsorszámok megtervezése. recenziók  Az események regisztrálása. zenebohóc Természetismeret. ugrókötél gyakorlatok Vizuális kultúra: o rajzok. barátokat  Műsorfüzet. perecesek és egyéb cirkuszi kellékek.

Ez lehet Brumi (Bodó Béla: Brumi az iskolában) vagy Vackor (Kormos István: Vackor az első bében). könnyebb segíteni nekik). az óvoda és iskola közötti zavartalan átmenet bizt osítása.)  rajzeszközök  agyag 227 .  Írás.lauder. és biztos társ a „magára maradt” kisgyereknek. vizuális kultúra. Cél:  Az iskolai beilleszkedés segítése. mesék fénymásolata  videók  papír (karton.  A megszemélyesítés képességének fejlesztése (minden mackónak saját személyisége van  a gyerekek gyorsabban megismerhetőek.html) Korosztály:  A hat-. A mackó megkönnyíti a szoktatási időszakot. matematika Futamidő: Négy hónap (szeptembertől a téli szünetig) Produktum:  A projekt lezárása: a Mackó-kiállítás Anyag.  Számfogalom kialakítása.  A medvék fajtáinak és életüknek a megismerése.  A tanárnak.  Olvasás.  Szövegértés. a projektvezetőnek is megvan az alteregója.  A nyelvi kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Honlap-készítés Medve projekt – Az iskola mint intézmény meglágyul a mackók közvetítésével (http://forras. Ez a szokás a következő tanévben is megmarad.  Médiaismeret. mint alteregója először sokáig asztalán csücsül.  A valóság és a mesevilág közötti átmenet érzékeltetése. A hétfő reggeli beszélgetésen beszámol arról. A ma ckó. Két pedagógus esetén mindkettő akár.  A rajzban való kifejezés képességének elősegítése (finommotorikus mozgás). majd lassacskán felköltözik a polcra. rajzlap stb.  Matematikai műveletek.  Irodalmi művek és íróik megismertetése. testnevelés.  A memória képességének fejlesztése.és eszközszükséglet:  versek. hétéves korosztálynak ajánlott project. természetismeret  Kapcsolódó: ének zene. a mackója. mi minden történt velük a hétvégén. Innét még sokszor költöznek vissza az asztalra.hu/medve. Kiindulás:  Az iskolakezdés első napjaiban minden gyerek behozhatja kedvenc mackóját.  A pénteki hétértékelésen egy-egy gyerek megkapja hétvégére Brumit vagy Vackort. Érintett tantárgyak:  Hangsúlyos: magyar nyelv és irodalom.

melyik medve nem ragadozó? o Táplálkozási lánc  Ének zene: o Micimackó dalai o Bartók Béla: Medvetánc o Medvetánc o Medvék hangjai  Testnevelés: 228 .IV. mint erővel o Bodó Béla: Brumi az iskolában o Weöres Sándor: A medve elmélkedése o Milne: Micimackó o A medvefiú. táplálkozása o Miért szereti a medve a mézet? o Alszik-e a medve téli álmot? o Mennyi ideig vemhes a medve? o Miért mosómedve a mosómedve? o Melyik medve eszik húst. mackó puzzle készítése (egyéni vagy csoport munkában) o Mackó kartonból jancsiszeggel o Agyagmackók o Meghívó. Hatékony tanulásszervezési módszerek  könyvtár (természettudományos könyvek)  zeneanyag  fényképezőgép (igény szerint) Főbb tevékenységek:  Magyar nyelv és irodalom: o Eredet mondák a medvéről o A medve a mitológiában o Medve és a magyar népmesék o Medve-történetek o A medve és az indián történetek  Irodalom: o Tolsztoj: A három medve o József Attila: Medvetánc o Kormos István: Vackor az első bében o Móricz Zsigmond: Többet ésszel. Finnugor népek meséi  Film: o National Geographic filmjei a jegesmedvékről és a grizlikről o Micimackó o A medve o Mackótestvér  Vizuális kultúra: o Mackó portrék o Mesék illusztrálása o Mackós memória játék. plakát készítése a kiállításra  Természetismeret: o Látogatás az állatkertben a medvéknél o A medve és az ember testrészei o Medvefajták o A medvék élete.

a víz. Medvés könyvek és egyéb tárgyak is bekerülhetnek tetszés szerint a kiállítás anyagába. 2. mozgósítja a szomszédokat. soványabb stb. videók közös megtekintése  Riport készítése a medve tulajdonosokkal  Honlap készítése Hulladék projekt (forrás: Lauder Iskola – kézirat) 1. Hallottak már a fajok pusztulásáról a Földön. különleges mackót. Az osztályteremben padokból alakítjuk ki a bemutató teret.  A kiállításra meghívjuk a többi osztályt és a szülőket. elméletben tudják. Kifejezetten jó. A hulladék problémaköre kiválóan alkalmas erre. barátokat is. Korosztály:  12–14 évesek. Vendégkönyvet indítunk. vendégkönyv  Az eseményről készült fényképek. Utóélet:  A kiállítás értékelése. Tudnak a levegő. az életre hívás körülményei:  A Magyarországon élő 12–13 éves diákok több környezeti problémával találkoztak életük során. hogy az egyes élőlények nem élhetnek akárhol. nem igaz állítások megfogalmazása a mackókról Dokumentálás:  A legkedvesebb mackójukkal csoportkép  És egyéni. iskolai foglalkozások sorában a természet ismeretére. hogy takarékoskodni kell az energiával. ahol a nap folyamán non-stop folynak a mackós filmek. a talaj szennyezéséről. 229 . A nagyobbak sokat tudnak segíteni a hetedikeseknek. és a karton mackókat. Az iskolai kirándulásokon próbálják elsajátítani a természetben való helyes viselkedést. =) o Összemérés. A tanítás során találkoztak az anyagok körforgásával.) o Bontott alakú számok (10-ig) előállítása mackókkal o Igaz. ugyanannyi mackó (<. Számít az ő gyakorlottságuk. Ezekre helyekre rendezhetjük tematikusan a mackókat és az agyag medvéket. A nagyobbak már járt asabbak a projekt munkában. négy lábon)  Matematika: o Több. Az óvodai. hosszabb. Belépőjegyet készíthetünk. ha vegyes a csoport. a környezeti tényezők ko rlátozó hatásával. A kiállításon lehet tárlatvezetést tartani. rövidebb. Technikai kérdések  Létszám: 6 – 10 fővel ideális a munka. Kialakíthatunk videó kuckót. A falakra kiállítjuk a mackós képeket. és a számítástechnikai ismereteik is bővebbek. 3. tudják. bemutatva egy-egy érdekes. ismerősöket is (plakátok. meghívók gyártása). >. a kezdőknek. cikkek. mindenki a saját mackójával  Agyagmackók  Kartonmackók  Videó és fényképriport a kiállításról A kiállítás:  A kiállítás napján mindenki behozza az összes létező mackóját. Ma a környezeti nevelés fő célja a megfelelő ismeretek elsajátítatásán túl a cselekvőképességre nevelés. kevesebb. rokonokat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben o Medveapó (félték-e a medvétől?) o Mackó torna (babzsák helyett mackóval) o A medvék mozgásának utánzása (két lábon. szeretetére nevelődnek. A témakör kiválasztása. párosítás (ugyanakkora.

aki elkötelezett a környezet védelme ügyében. személyi feltételek  Költségek: az Internet használat költségei. Váratlan eseményeknél a telefonon keresztüli kommunikáció is lehetséges. műanyaggyártás  a biológia anyagok körforgása a természetben. a szelektív hulladékgyűjtés edényeinek az ára. Anyag. o a megbeszélt feladatokat határidőre elvégezni. o átérezzék a közös munka felelősségét. o a jogos észrevételeket elfogadni. anyagok körforgása. és bizonyos szakmai ismeretekkel rendelkezik az anyagok körforgása. Hatékony tanulásszervezési módszerek  A részvétel feltételei: a megfelelő érdeklődés. 6. a propaganda anyagainak az ára. ez főként a gyerekek s a projektvezető tanár között jellemző. E-mailen is kommunikálnak. a fás szárú növények. o gyakorolják a felnőtt társadalommal való kommunikációt. o képesek legyenek egymásra figyelni. o a saját munkájukkal kapcsolatosan a véleményeket meghallgatni. megvan a lehetősége olyan baráti légkör kialakulásának. A projekt célja  A részt vevő gyerekek o egyre nagyobb jártasságot szerezzenek a csoportos munkában.és eszközigény. kijelölik a találkozások időpontját. o munkájukat képesek legyenek dokumentálni. és fordítva  a fizika – energia  a kémia – energia. o építő kritikával illessék társaik tevékenységét. o az újrahasznosítás előnyeinek felismerésével a mindennapi életük gyakorlatát is képesek legyenek megváltoztatni o képesek legyenek a projektmunka során szerzett ismereteket kapcsolni a megfelelő tantárgyak ismereteihez. hogy a projekt tagok otthon is hívhassák egymást. o a társak javaslatára a munka tartalmán vagy a stílusán képesek legyenek változtatni. megállapodnak az egymás közötti kommunikáció módjaiban. újrahasznosítás területén. o ismerete bővüljön az ember környezetkárosító hatásairól. a lebontó szervezetek működése stb.  A munka lebonyolítása: egy állandó időpont kijelölése a találkozókra. o a számítástechnika adta lehetőségekkel maximálisan éljenek. 4. az egyes osztályokban elvégzett kísérletek anyagköltsége  Személyi feltételek: olyan vezető tanár. egyéni írásos e mailen és szóban történő konzultációkkal. Forgatókönyv  A projekt tagok megismerkednek egymással.IV. o az esetleges kritikákon elgondolkodni. Nagy probléma. hogy órarenden kívüli időpontban kell találkozni a csoportnak. megtalálni a megfelelőt a gyerekek elfoglaltsága miatt nagyon nehéz. papírgyártás. 230 . o az ismeretekben való gazdagodás a változtatás igényét keltse fel bennük. o kulturáltan vitatkozni. o A csoport megbeszélései heti egy alkalommal maximum egy tanórai időt vesznek igénybe. o szülessenek ötleteik a javításra. 5. o a realitásokat figyelembe véve dolgozzanak ki terveket az iskola környezeti á llapotának javítására.

o A jövőképet nem ilyen bíztató. ha újrahasznosítanak belőle. kerületi Önkormányzathoz. fém.  Legyen-e az iskolában szelektív gyűjtés? 231 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Fogalomtisztázás o Mi a hulladék és a szemét? o Különböző vagy más-más dolgot takaró fogalmak? Adatgyűjtéssel történik a válasz megkeresése.  Mennyi hulladék van. ahonnan az információ származik. (Jó. o A vizsgálatoknál fontos a szempont megjelölése is. azonban az esztétikai-és a kényelmetlenségi okoknál nem sokan jutnak tovább.  Mi az újrahasznosítás feltétele? o A szelektív hulladékgyűjtés megint nagyon logikus válasz a gyerekek számára. a XII. o A mérési eredményekből kiderülhet. o A szemétégetők által termelt energia példája közelebb visz a lényeghez  Hogyan lehetne csökkenteni a hulladék mennyiségét? o A válasz sokak számára kézenfekvő. telefonon o A XII. hogy nem jó. o A szempontokat keverve nem lehet tiszta képet kapni. o A természet közelibb életet élő emberek kevesebb hulladékot termelnek  Miért rossz.  Milyen hulladékfajták léteznek? o Nehéz rendet tenni a rengeteg adat között. o Abban is megállapodnak. Megtapasztalható a feldolgozásnál.  Milyen a hulladék hasznosítás aránya? o Sok-sok adat tanulmányozásából kiderül. o Megtanulható.  Mi a helyzet a saját iskolában a hulladékok területén? o A csoport kijelöl az iskolából hat osztályt. hogy igen csekély. hogy mindig fel vagy meg kell jegyezni a forrást. hogy ugyanazt a dolgot nagyon sokféle szempont szerint lehet vizsgálni. hogy sok a hulladék? o A kérdés megválaszolása okozza a legtöbb problémát. ha viszonyítjuk őket. o Bíztató az az ismeret. üveg. kerületben a szelektív gyűjtéssel? o Adatgyűjtés interneten o Nagyon kevés friss adatot sikerül szerezni. Azzal mindenki tisztában van.) o Egy héten keresztül délutánonként megméri ezen osztályok összes hulladékát. o Mindannyian elvetik a csak „pedagógiai” célú szelektív gyűjtést. hogy a hulladék hány %-a hasznosítható. o A gyerekek információért fordulhatnak a Fővárosi Önkormányzat környezetvédelmi bizottságához e-mailben. hogy nagyon sokszor nem egységes a fogalomhasználat. külön a papír. hogy Magyarország hulladék mennyisége az utolsó évt izedben nem nagyon változik. A gyerekek szembesülnek azzal. használhatóvá tenni.  Hol termelődik több. műanyag és egyéb hulladékokat is. kevesebb csomagolóanyag használatával o Az újrahasznosítás ötlete is nagyon logikusan következik. o Példákat lehet összeszedni értelmes és értelmetlen szelektív gyűjtésre. hogy akkor kapnak igazán értelmet az óriási mennyiségek. a hulladékfajták arányaiban van változás. faluban vagy városban? o Adatok teljesen egybe vághatnak a gyerekek személyes tapasztalataival. komposztálható.  Mi a helyzet Budapesten. o Csak akkor érdemes válogatni a hulladékot. ha különböző korúak a gyer ekek. volt és lesz? o A megadott mennyiségekből nehéz érzékelhető.

Hatékony tanulásszervezési módszerek         Hogyan vezessük be? Kivel szállíttassuk el? Kaphatnánk érte pénzt is? Ezekre a kérdésekre keresve a választ. jónak tűnik tapasztalatszerzésre elmenni egy olyan iskolába. A szelektíven gyűjtött hulladék sorsáról való gondoskodás o Papírfeldolgozó cégek címének gyűjtése.IV. o Riportot készítenek az iskola diákjaival. ami a szelektív hulladékgyűjtésről szól. o Paramétereik megismerése telefonon. ahol már ezt gyakorolják. következtetések levonása o Szelektív hulladékgyűjtés csak alapos felvilágosító munka után lehetséges. A szelektív gyűjtés bevezetése o A feltételek biztosítása  a megfelelő edények beszerzése. o Riportot készítenek az iskola felnőtt dolgozóival. o A munka ütemezése. Mi a hulladékgyűjtés gyakorlata a másik iskolában? o Két tanuló a csoportból felkeresi a másik iskolát. hogy miről szóljon a beszámoló. o Szemléltető anyag kiválasztása o Az előadás formájának meghatározása o A beszámoló elkészítése o Az előadás begyakorlása A második félév munkájának tervezése o A megbeszélések időpontjainak meghatározása. o Annak eldöntése.  esetleg egy reklám (filmes) pályázattal. A tapasztaltak összegzése. félév) o A lényegest és a lényegtelen szétválasztása. Az iskola tanulóinak meggyőzőse o A módszerek meghatározása:  a kisebbeknél a mese elemeinek felhasználásával  közép korosztálynál saját vizsgálatokon alapuló tapasztalatszerzéssel  nagyobbaknál észérvekkel. o A határidők kijelölése. o A legmegfelelőbb kiválasztása. o A tapasztalatok feljegyzése. o Műanyag feldolgozó cégek címének gyűjtése. A beszámoló elkészítése az iskolai bemutatóra (1. o A részmunkák kiosztása. ezt az iskola minden tagja számára ismertté kell tenni. o o o o 232 . takarítók) o Az újrahasznosító cégekkel való szerződéskötés A szelektív gyűjtés ellenőrzése o Az osztályok hulladékgyűjtőinek folyamatos ellenőrzése. sok-sok adattal való meggyőzéssel. o A szétválasztva gyűjtött hulladék sorsáról is gondoskodni kell. o A munka ütemezése és felosztása. o A legmegfelelőbb kiválasztása. levélben történő megkeresés alapján. elkészítése  az iskola dolgozóival való egyeztetés (gazdasági dolgozók. o Paramétereik megismerése személyes és telefonon történő megbeszélés alapján. o A végső cél kitűzése.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben o Az állandó visszajelzés biztosítása. eszközök  Irodalom o Soren Breiting – Csobod Éva: Környezetünkért 1. e-mailen keresztül történő. más üvegedények. iskolaújságon. kerületi és a Fővárosi Önkormányzat megfelelő embereivel való értekezés információszerzés céljából. Iskolán kívüli megmozdulások/kapcsolatok a külvilággal  A XII. 11. Szignet Kiadó o A világ helyzete-sorozat o A Fővárosi Önkormányzat kiadványai o Bármilyen e témával foglalkozó könyv o Internet  Eszközök o Az újrapapír-gyártás eszközei (műanyag edények. feladatlapok. o Az esetleges tévedések kijavíttatása. A tevékenységhez kapcsolódó irodalmak. tájékozódás 233 .  Civil szervezetek közül a Hulladékgyűjtők Országos Szövetségével tanácsokért.) o A legmegfelelőbbek kiválasztása.  A működtetés tapasztalatainak levonása o A rövid működés adatainak összegzése. botmixer. A tevékenységekhez kapcsolódó tanulási technikák. o A különböző módszerek kipróbálása (írásbeli. készítése  mérés  a mérési adatok feldolgozása  a mondanivaló célszerű szemléltetése  az egymástól tanulás. Lehetőségek az egyéni fejlesztésre  A munka minden lépésénél csiszolódik az egyén. a fentebb felsorolt képességeket érintően. 2. melyben a bomlás folyamatai szemléltethetők 9.  Az iskola tanulóinak és dolgozóinak folyamatos tájékoztatása o A megfelelő technikák kidolgozása. szóbeli.  világos tájékoztatás.  Más iskolák dolgozóival és diákjaival való beszélgetés tapasztalatszerzés céljából. 3.  kérdésfeltevés az adatok értékelése után  a munka ütemezésének.  grafikonok elemzése. i nformációért. Időbeosztás  1 félév: alapismeretek. 10.  az adatok egyéni és csoportos feldolgozása. munkaformák:  az önálló ismeretszerzés. tervezésének megtanulása  a munkaszakaszok irányának meghatározása a részeredmények alapján 8. hálós keretek) o Akváriumok.  A különböző újrahasznosító cégek dolgozóival a szelektíven gyűjtött hulladék sorsa miatt.  A féléves beszámoló elkészítése 7. o A jövő teendőinek meghatározása.  gyakorlati problémák megoldása.

majd a bevezetése  3. félév)  A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása (2. elvégzett munkák után  A csoport előtt szóban minden feladat elvégzése után  Írásban a közös email címre  A nagy egységek lezárása után részletes megbeszéléssel. Hatékony tanulásszervezési módszerek  2. Továbblépés. az iskolai szelektív hulladékgyűjtés mikéntjének a kidolgozása.IV. félév: a szelektív gyűjtés gyakorlatának a tökéletesítése 12. Végső produktum  Ajánlás az iskolai szelektív hulladékgyűjtésre (1. Az értékelés  Egyéni értékelés a beadott. elágazási lehetőségek  A 2 félév után a projektnek a dolga a szelektív gyűjtés folyamatos ellenőrzése  Esetleges előnyösebb felvásárlók keresése  Az iskola új tanulóinak a felvilágosítás 234 . félév) 13. (A társak értékelő megjeg yzése is nagyon fontos) 14. félév: meggyőzés.

eszközeit. évfolyam 1. földműves 235 Ajánlott tevékenységek . 10 fős gyerekcsoport egy-egy vadászcsoportot (hordát) alakít. agyagozás. mely elkészíti lakhelyének térképét. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Ismeret Az őskor Ajánlott óraszám: 30 Képesség Együttműködés. nemezelés  Csoportonként egy szertartás előadása Lehetséges változat: eszerint minden kb. A művészetismeret és történelem közös célja az őskor szellemi kultúrájának megismerése.  Látogatás a százhalombattai Matrica Múzeumba és Régészeti Parkba  Miért tértek át. életkörülményeit ismerteti. az életkörülmények és szellemi kultúra összefüggéseinek keresése. de az őskoron belüli gyökeres (történetileg szinte egyedülálló mértékű) megváltozását is. miért nem tértek át a termelésre? Kitalálni. az életkörülmények óriási eltéréseit mai viszonyainkhoz képest. A történelem sajátos képzési célja. mely a családokban jelen van a későbbi korszakokban is.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Témahetek az AKG-ban (forrás: AKG kézirat) 7. lerajzolni. a tolerancia. Egyéni:  világóra készítés. lakókörnyezetét. egy-egy napjukat. A játékszervezők (tanárok) különféle „kihívásokkal” provokálják az egyes csoportokat (pl. táblázat az emberelődökről  tudósítások írásban az egyes emberelődök korából Csoportos: közös világóra a falra Csoportok:  Mindegyik egy zsákmányoló kultúra. hogy megismertesse az őskor két nagy korszakának fő ismertetőjegyeit. különböző szakterületek ismeretei közötti összefüggések érzékelése. megbeszélik-leírják életmódjukat. elkészíti térképét. előadni-leírni  Kézműves foglalkozások: szövés. A történelem és a természetismeret tantárgyak közös célja a természetes környezet és ember illetve emberi társadalom kölcsönhatásának megismertetése. a vizuális és manuális képességének fejlesztése. Megismerhetik a rokoni elvű társadalomszerveződést.

fonás.). temetés. elterjedése)  Homo sapiens (300 ezer éve. földrajz). hiedelmek)  Homo sapiens sapiens (30 ezer éve. minden kontinensen) A vadász kultúrák élete 236 Követelmények . míg a másik felében mai diákokká vedlettek a résztvevők és előadásokon.IV. Csatlakozik mindezekhez a háztartástan (sütés. a történelemével egyenrangú szerephez jut e témahéten. tárgyi környezet Szellemi kultúra az őskorban Kereszttantervi kapcsolódások1 Meghatározó tantárgy a történelem. agyag ozás. Hatékony tanulásszervezési módszerek nép megjelenése a szomszédságban. táplálékmegosztás. ruha. műalkotások. a technika (szövés. túlnépesedés stb.). ezek viszonya. megbeszélik-leírják újféle életmódjukat. főzés). nemezelés stb. tűz. Rasszok.  Australopithecus (5 millió évvel ezelőtt)  Homo habilis (3 millió év. A testrészek változásai. Megrajzolják új környezetük térképét. Ajánlott tananyagtartalmak Az ember keletkezése Gazdálkodás. napjaikat. A keretjáték csak a nap egyik felére terjedt ki. iskolai kézműves foglalkozásokon vettek részt. képzőművészet) egyaránt. melyek hatására az adott csoport áttér(het) a termelésre. „elméleti” jellegű feladatok elvégzése). Biológiai és kulturális alkalmazkodás. Afrikában. Képesség Ismeret A témahét során a gyerekek csoportosan dolgoznak (szertartás előadása. Vértesszőlős. Az emberré válás  Kihalt mellékág. többé-kevésbé egyénileg kézműves alkotásokat hoznak létre. egyénileg füzetet vezetnek. kommunikáció. de a természettudományok (biológia. anyagi kultúra az őskorban Az őskor társadalma. anyagi és szellemi kultúra. illetve a művészetismeret (irodalom-zene.  Kultúra. közös vadászat. egy-egy szöveg feldolgozása. eszközök)  Homo erectus (2 millió.

körmön fonás. nemek viszonya. tárgyak (pattintott kő. rendeztek be egy vaskori halomsírt? (Ideje: Kr. leírás. házasodási szokások és értelmük. A szibériai sámánok. a csoportok vezetése. század) Rajz.). vándorlás. szakóca. az egyes korszakok kezdete térségenként változó időpontban zajlott le. szavak). A vadgabona szerepe. tabu. a világ női és férfi „része”. A vadász-gyűjtögető kultúrák társadalma  Horda. ezred) Milyen volt az emberek élete e bben a korban? hogyan építettek fel. a háborúk jellege.  Az áttérés. viszonyuk a környezettel. irányítás (központosított törzs) háborúk jellege. ajándékozás.) Szétterjedés sávja. 237 . e. halottkultusz. Totem. majd bronzkor). csontból stb. érintkezés. újkőkor). Százhalombatta  Hogy nézett ki egy bronzkori falu? (Ideje: Kr. A termelő kultúrák társadalma  Törzsi-nemzetségi társadalom.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Tevékenységeik. Tárgyaik (csiszolt kő.). 2. 6.  A falu. Az őskori ember gondolkodásmódja  Mágia (hasonlóság. tárgyak bőrből. fémtárgyak stb. Amerika. évezredekkel később rézkor. agyagtárgyak. e. (Független központok: Kína. textil. A termelő kultúrák élete  Termékeny félhold helye. Őskőkor. településük. Az áttérés folyamata a termékeny félholdon. A rárakásos technika. nemek viszonya. pattintott kőkor. analógiás gondolkodás. (itt 10 ezer éve átérés.

megálláskor ők az idegenvezetők. számolócédulák készítése) Ajánlott tananyagtartalmak Budapest kiépülése a századfordulón. értelmiségi polgár család. A bemutatásban szerepelnie kell a család általános bemutatásának. lakás bemutatásának. A munkához az iskolai könyvtár (előre összekészített anyaga). A programot szervező csoport irányítja az egész napot. szellemi élete Ajánlott óraszám: 30 238 . zenészek (korabeli kuplék. művelődési. dalok gyűjtése. csop. Az elkészült anyagnak külalakra úgy kell kinéznie. ezt rá bízzuk a gyerekekre. évfolyam 1. A legjobb tervet másnap megvalósítjuk. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Ismeret Ajánlott tevékenységek Budapest a századfordulón Képesség Egy korszak életmódjának reprezentatív módon való bemutatása A város főbb részeinek ismerete. fényképek esetleg tárgyak) 3. 2. Minden csoportnak egy adott társadalmi réteghez tartozó tipikus család életét kell bemutatnia. foglalkozások. tájékozódás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében Minden csoportnak egy egynapos városnéző programot kell összeállítani. Budapest szellemi élete a századfordulón. A bemutatás módját nem határozzuk meg. alkalmazott kispolgári család). a kávéházi program összeállításáért és lebonyolításáért felelősek.: műsorszervezők. amely elsősorban a ko rszakban épült épületek. jellegzetes építészeti stílusok. a kor irodalmi. fontosabb épületek. csop: a kávéház berendezéséért felelősek (plakátok. iparos középpolgár család. az iskolai konyhában néhány eg yszerűbb süteményt megsütnek. Erre a munkára 4 óra áll rendelkezésre. Minden csoport delegál egy tagot a zsűr ibe. városrészek rövid ismertetését. Élet a századfordulós Budapesten. Hatékony tanulásszervezési módszerek 10. itallapok. csop:. a bemutatandó épületek. városrészek bemutatására koncentrál. néhány megtanulása) 4. az Internet használható. a lakóhely.IV. csop. (asszimilálódott zsidó bankár család. szórakozási szokásaik bemutatásának.: pincérek és cukrászok (korabeli receptek gyűjtése. Kávéház előkészítése: 1.családtagok. mint egy utazási iroda prospektusának. A beadás után a tanárok azonnal leülnek és értékelik az anyagokat. A programnak tartalmaznia kell a pontos útitervet. német származású gyáros család. étlapok.

Megjelenik a történelem. Ez a műveltségi terület főleg a korszak irodalmi folyóirataira. Ennek a műveltségi területnek kiemelt célja: a gyerekek tudjanak eligazodni az adott korszakban. fontosabb épületei. az asszimiláció kérdése). szervezési feladatok egyaránt megjelennek. Irodalom: A századforduló irodalmi törekvései. hogy a témahét során v alósuljon meg a csoportokon belül az egyenlő részvétel elve. amelyek ekkor épültek. (Budapest társadalmi összetétele a századfordulón. amely a századfordulón épült. Podmaniczky Frigyes munkássága. Építészet: a századfordulóra kiépült Budapest képe. szerkesztői. lássák a Nyugat című folyóirat előzményeit. szecesszió (elsősorban az építészetben). hiszen az adott korszak történeti-társadalmi hátterével tisztában kell lenni. legyen képük a századfordulón átalakuló Budapestről. Célként jelennek meg ilyen fogalmak: városkép. Célként határozza meg. A társadalom szerkezete az adott korszakban. a hozzá kapcsolódó mozgalmat. his zen fontos cél. hiszen a jelenlegi Budapesten is rengeteg épület van. A képzőművészetből elsősorban az építészet jelenik meg. A Hét. a kabaré műfajának kialakulására koncentrál. Sikerként határoztuk meg. fontosabb szerzői. a kávéházi irodalomra. Ezek a műveltség területek természetesen nem egymástól elszigetelten jelennek meg. Történelem. a Nyugat története. Színházi élet a századfordulón. Gróf Andrássy Gyula. ho gy a gyerekek el tudjanak igazodni a korszak fontosabb irodalmi tendenciái között. a századvég novellisztikája. a polgárság rétegződése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Kereszttantervi kapcsolódások A témahét megszervezésében több műveltségi terület osztozik. tipikus polgári lakás. a kávéházi irodalom története. a folyóirat jelentőségét. amelyben a megszerzett információk feldolgozása. hogy képesek legyenek egy egynapos budapesti városnézés programjának összeállítására. életmódtörténet: A kiegyezéstől az I. polgári életmód. főleg az életmód területéről rende lkezzenek információkkal. hogy az összefüggéseket. az egymásra hatásokat tudjuk átláttatni a gyerekekkel. Megjelenik az irodalom is. világháborúig – a korszak vázlatos áttekintése. városrendezés. Sikerként határoztuk meg. a kabaré műfajának megszületése. Ismeret 239 . hogy a gyerekek képesek legyenek egységben látni egy adott korszakot. ismerjék azokat az épületeket. Követelmények Képesség A témahét kimeneteként célként határozzuk meg. építészei.

végig kell gondolni. kulturális élet. szociológiai. A megszokott. s a honismereti vagy egyéb szakkörök munkájának részét képezheti  ha nyári vagy szünidei tábor (erdei iskola) programjaként szervezzük  ha az iskolában rendelkezésre állnak olyan tanítás nélküli munkanapok. földrajzi. A fentiek alapján ez a témahét akkor megvalósítható. egy mikrorégió életével. önkormányzat. s erre kiváló lehetőséget teremt a közös (kiscsoportos) ismeretszerzés önálló feldolgozása. a nagyvárosi gyerekek élményszerű találkozása a vidéki élettel.IV. Egy mikrorégió megismerése csak interdiszciplináris lehet. Az egyéni kutató és feldolgozó munka kap hangsúlyt. empátia. Ismeret A témahét célja megismerkedni egy kistáj. „tudományos” kutatás alapjaival való megismerkedés. otthoni felkészülésre. illetve a záró dolgozat megírására is időt kell hagyni.)  össze kell írni a kérdéseket. először csak nagyobb közelítésben (például: néphagyományok. vagyis a tanuláshoz kapcsolódó képességek fejlesztése: önálló ismeretszerzés. alkalmazkodás – fejlesztése is megjelenik a témahét során. kulturális szempontokat vizsgálni. falu történet stb. történeti. Ajánlott tevékenységek Ez a témahét tipikusan iskolán kívül bonyolítható le. tolerancia. illetve a tanultak alkalmazása. ha  ha maga az iskola egy kisebb településen működik. önkormányzati. Szociális képességek – kapcsolatteremtés különböző generációkkal.  ki kell választani a kutatandó témát. míg az előtanulmányokra. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Képesség Egy mikrorégió megismerése Ajánlott óraszám: 30 Az ismeretszerzés mellett cél lehet a szűkebb és tágabb környezetünk megismerése. melyek lehetővé teszik a program lebonyolítását Előzetes feladatok:  előre megadott irodalomjegyzékben szereplő művekből jegyzeteket kell készíteni. Hatékony tanulásszervezési módszerek 2. A kiválasztott településen folytatott munkához legalább három napra van szükség. hogy a választott témával kapcsolatban kiket 240 . gazdasági élet. gazdasági. vagyis egyszerre kell néprajzi.

néprajz: hagyományőrző csoportok munkája. Ajánlott tananyagtartalmak Kereszttantervi kapcsolódások Követelmények Ismeret 3. szociológiai. összegzése A választott téma ismerete. kultúra: könyvtár. A túlzott fogyasztás visszaszorítása. önkormányzat: helyi választások. iskola. szociológiai sajátosságai. „tudományos dolgozat” jellemzői Képesség Egy adott téma végiggondolása. feldolgozása. gazdálkodási kérdések. történelem: világháborús viszszaemlékezések. kulturális élet területéből. ipari üzemek. történelmi. Az egészségtudatos fogyasztás. Produktum: egy önálló dolgozat elkészítése az adott témáról. kulturális egyesületek. nagyobb összefüggések felismerése Fogyasztóvédelem Képesség A tudatos vásárlói magatartás kialakítása. hogy például a kultúrával foglalkozók közösen keresik fel a könyvtár igazgatóját. Ez azt jelenti. kérdőív). A munka menete:  Az évfolyam kisebb csoportokban már itthon „témát választ” néprajzi. szociológia: elvándorlás. környezetgazdálkodási. (Pl. a privatizáció hatása. Vizsgálati módszerek (interjú. hogy a helyszínen az azonos témakörrel foglalkozók együtt mozognak. gazdaság: piacozó körzetek. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Az adott mikrorégió földrajzi. gazdasági. A képességfejlesztés. A fenntartható fejlődés. Ajánlott óraszám: 30 241 . környezetgazdálk odás: tájvédelmi hatóságok munkája. a népi építészet emlékei.)  A témahéten együttdolgozó csoportok úgy szerveződnek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben kell megkérdezni. önkormányzati. történeti. falutörténet. művelődési ház. gazdasági. néprajzi. helyes kommunikáció. A környezettudatos gondolkodás.

a feldolgozás módszerei. Csoportok: élelmiszer. Környezetvédelmi szempontok megjelenítése. törvényi szabályozások. A fogyasztóvédelemmel foglalkozó intézmények. Tudatos vásárlói magatartás. környezettudatos gondolkodás kialakulása. Produktum csoportonként:  kiállítás: Karácsonyi árudömping?  Interaktív kiállítás és vetélkedő szülőknek és diákoknak. Hatékony tanulásszervezési módszerek Ismeret Ajánlott tevékenységek A kérdőív összeállításának szakmai kritériumai. Az újrahasznosítás lehetőségei. a vásárló jogai. műszaki cikkek. Kampányterv készítése az adott témacsoporton belül a környezetvédelmi szempontok megjelenítéséhez. szolgáltatások. Üzletekben tudatos fogyasztói szemlélet szerinti vásárlás témacsoportok szerinti megfigyelési szempontok segítségével. mire kell odafigyelni. illatszerek. civil szervezetek munkájának megismerése Előzetes problémagyűjtés kérdőívek segítségével. A tudatos vásárlás. környezettudatos gondolkodásmód fogalmának ismerete. Kérdőívek feldolgozása.IV. ruházat. 242 . Statisztikai módszerek. Ajánlott tananyagtartalmak Kereszttantervi kapcsolódások Követelmények Képesség Ismeret A fogyasztóvédelem jelentősége. problémák csoportosítása.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 243 .

Miskolctól 40 km-re. 1. Tegnap én meg Elek birkóztunk és tornáztunk. A kaput kivitte. Szüleik jelenleg a segélyt főleg gombaszedésből. Néhány család lebontja és tüzelőnek használja annak a háznak a gerendázatát.és csigagyűjtésből egészíti ki. a 8–10 éves gyerekek többsége még soha nem hagyta el a falut. (Félek. Az alábbi szövegrészletek a másodikosok és tanítójuk „beszélgető füzetéből”. Utána meg fekvőtámaszt kellett csinálni. Elmeséljem?) VI. Tegnap megfogtuk a csirkét. Elek húszat. 18. Azért eredményes vadászat volt. V. egy másik a házát vályogból egy szobával bővítette. amikor hazamentem Elekkel fociztunk. Szombaton. Utána gyorsan beugortam a kocsiba és egyesbe tettem. Izgalmas lehetett. Tanító: Komaság Margit) Kótai Attila (8 éves) II. Ahogy fociztunk Elek nekiesett a kocsinak és a kocsi elgurult. Zsuzsi ötöt. Nagyon örülök neki. (A mi autónkkal is volt egyszer hasonló helyzet. Zsuzsinak is adtunk egy nyilat. Szombaton Elekkel kint a kertbe futottunk kilenc órától egész egy óráig. egy cs alád – elsőként a faluban – fürdőszobát alakított ki. hogy ezt írod! Hogy nem bántjátok a madarakat. (Olyan jó. 1. Hatékony tanulásszervezési módszerek D3 – Milyen projekttéma számíthatna a helyi diákok érdeklődésére? 300 fős település a Csereháton. A falu lakói korábban állatgondozással foglalkozó – 3 család kivételével – romungrók (magyar cigányok).IV. mert üresbe volt. amely jelenleg a család otthona. Letettünk búzát és a kosarat rátettük. (A tanító válaszai zárójelben. (Ez nagyszerű! Elek győzött valamiben?) Elek nem győzött semmibe. Zsuzsi meg keresett minket. Én vagy tízet fogtam. de ő nem tudott vele lőni annyira. Én meg Elek bementünk és játszottunk indiánosat. csak a madarat nem kínozzuk. 244 .) III. Szombaton Elekkel csináltunk három nyilat. (Hú! Ez veszélyes helyzet lehetett! Kikaptatok? Mi lett azóta a kerítéssel?) Semmi. hogy én harmincat se tudnék. és a kocsi megállt. gyógynövény. Ügyesek vagytok. 3. 8.) VI. (Zsuzsi is írt erről. Ugrókötelezésben én győztem és a fekvőtámaszba is én győztem. 11. összesen csak harmincat tudtunk megcsinálni. A falu közössége zárt. Pedig madarat akartunk fogni.) III. de a kerítés kidűlt.

(Szegény Elek! Jól megjárta. Zsolti. Pihentünk egy kicsit és mentem játszani bújócskát. meg átjött Berti bácsi is. Most azért ma nem ment iskolába. hogy jönnek Margó néniék is. hogy mégis jösztök. Hány féle gombát ismersz?) Sokféle gombát ismerek az erdőben. és a szilva mamától van. mert lekvárt főztünk. 21. Remélem. Te is jól érezted magad?) Igen. X. hogy ott lesznek a gólyalábosok. (Én is várom a kirándulást. mert apa egész odatolta az ágyat. akkor Eleknek betört a feje és kihívtuk az orvost és bekötötte neki. mert Anyu behívott szilvát pucolni. ahogy játszottunk bújócskát. örülök. de jó! Én is nagyon szeretem a szilvalekvárt. Bandiék elhozták a nagy magnót és az szólt. Amikor befejeztük a játszást. (Hol lakik a keresztanyád?) Miskolcon. 245 . ugye?) Anyu nagyon megijedt. IX. és én keresztanyáékkal aludtam. anyu mentünk csipkézni és diózni. (Hú. akkor megint játszottam Józsikával kergetőcskét. És jó. Tegnap. Horváth Klaudia (8 éves) IX. Honnan van szilvátok? Miben főztétek a lekvárt?) Fazikban főztük a lekvárt. ha megint megyünk majd túrákra. Igen sok van az erdőben. Tegnap én. 5. Tegnap én és Zsuzsi meg Elek játszottunk a kert alatt a nagy fűbe bújócskát és Zsuzsikának a lába kibicsaklott. 4. IX. Amikor hazajöttünk el voltam igen fáradva. Tegnap lejött keresztanyu és Zsuzsi meg Évike máma fognak hazamenni a hatossal (18 órakor induló busszal). (Nagy mulatás lehetett nálatok. Talán jól fogom magam érezni. 14. 7. és leálltak az egészen táncolni. IX. Berti bácsi meg énekelt. Utána apuval elmentünk gombázni potypinkát. jó hogy ott lesz Zsuzsi néni. amit kihoztak nekem. apu. De nem sokáig játszottunk. Giza nénje. gyorsan kivette (kihozta) a gézt. Tegnap anyuéknál ott volt Kriszti nénje. Megijedtetek. de nekem kihozták a másik ágyat. Keresztanyu az én ágyamon aludt. Utána Zsuzsika lement és Elekkel rugdostuk a kukoricát. (Gyula bácsi is mondta. Szerdán én és Zsuzsi játszottunk jégcsapot.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Már alig várom a kirándulást. Blöki bátya. És jó lenne.) IX. 1. hogy rengeteg putypinka gomba van. Zsanett néni és Ági néni.

Nagyon kíváncsi vagyok rá!) Tudom. és szétszedtük a virágot én meg Ancsi és volt benne egy kis fekete mag. és én odamentem az ollóval és lenyírtam a haját. (Nagyszerű. Nana mondta. Én hoztam a hátamon és Józsika meg a vállán. Tegnap reggeltől délig voltam Ancsáéknál. utána megint lecsapta. (Ez csak azért nem vicces történet. Hatékony tanulásszervezési módszerek (Sok csipkét sikerült szedni? Jól fizetnek érte?) Igen. száját csináltunk vesszőből. Tegnap én. (Madi is írt erről. hogy rakja vissza a vállára és visszarakta. Karácsonykor nem voltunk itthon. Tegnap én meg Józsika játszottunk bújócskát. de már próbáltuk a szerepet. és akkor mán hazamentünk. 15. Tegnap este Ilonka befonta Nanának a haját 3 ágba. X. nagyon dühös volt Józsikára. répa volt az orra.IV. 6 órára értünk le Kázsmárkra. I. a szeme meg olyan kis bigyóból volt. mert igen messze van Kázsmárk. mert a Karácsonyt ott Kázsmárkon tudtuk le. anyu. Ica. X. Amikor Józsika bújt el. mert elmentünk Kázsmárkra. akkor ő a kiskonyhába bújt el. hogy mi lehet az!) A kerten volt egy száraz virág. 4. Megbékült már az új frizurájával?) De nem olyan rövid volt a haja. Olyan kicsi lett haja. Madi. szombaton meg 1 óráig voltam Ancsáéknál. apu. Margit. Nagyon izgat. Amikor lefeküdtünk. I. (Hogyan mentetek Kázsmárkra? Nektek itthon volt karácsonyfa?) Nem volt itthon nekünk karácsonyfa. és Józsika volt a hunyó. De Józsika fél útig hozta a vállán a fát és lecsapta. anyu a hátukon hozták a fát és apu a vállán. Táncolni fogunk a szambára. hogy farsangkor adjunk (adunk) elő egy szerepet. Gyuszika meg az ajtó mellé. 8. mint nekem. (Hova bújtál?) A kertbe. a nagy fűbe. Nana. kosár meg a kalapja volt. és már felvette. Józsika és Nana voltunk fáér. Marianna. és megtalált engem. nem tudtam elaludni. XI. Tegnapelőtt megegyeztünk én. 9. hogy már Ti is tudtok fát hordani! Nagyon dühös volt a Nanád Józsikára?) Nagyon. Kicsi. hogy Madi erről írt. Amikor 6 órakor leértünk Kázsmárkra Jutka nénjénél volt karácsonyfa. mert szegény Nanád nem akart rövid hajat. Szombaton és vasárnap Ancsáéknál voltam. (Érdekes ez a „bigyó”. 19. reggelig fel voltam. Csináltunk hóembert. 30. XI. 246 .

Én csak járkáltam. Tündi. és adott egy rendesi (igazi) gyűrűt. Sajnálom. meg néha szoktam Kat ikával meg Mónival boltocskát (játszani). 18. Máma Anyuék keresztelik meg Móriéknak a kisgyereket. Tündike volt a királyfi. Ancsi meg Loiz. XII. 14. (Emlékszem a hajnyírásra. (Tetszik neked a műköröm?) Igen. Én voltam Klark. Azután fontunk sárgicskát. hogy én voltam a királylány. hogy figyeltél arra. és visszaadtam neki. Ricsi. hogy nem láttalak táncolni. mikor Nanának lenyírtam a haját? Mán ugyanúgy megnőtt. ugróköteleztünk. Tegnap nagyon jó volt. (Örülök.) Igen. 1.) Kótai Henrietta IX. Margó néni emlékszik még. A koszorúk is nagyon szépek. Én voltam Gagyba Mónival meg Tündivel. Ancsi. Kiss Mónika IX. Dani a réten játszottunk. Józsika. V. olyan hosszúra. Én nagyon kitáncoltam magam. és elhagyta. de úgy n evezték el. nagyon csodálkoztam. 3. Volt 5 gyerekünk. Móni. meg olyat. mink Szupermaneset játszottunk. Miért kapott gyűrűt a királ ylány a királyfitól?) IX. (Rengeteg gyönyörű sárgicska van.) X. mert csináltunk egy babát és én mindegyikbe adtam erőt. hogy Gyuszika. azért mert itt voltak a zenészek és fel voltunk reggelig. Én meg Batyi Évike voltunk egy kis réten és ott játszottunk. 247 . amilyen volt. (Örülök. Annak viszont örülök. hogy hamar elhervadnak. Móninak nem kellett. hogy jobb neked az iskolában. Nagyon rossz volt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. (Hogy hívják a kisbabát?) Attila. Évike adott nekem műkörmöt. és van egy gyerek. mint az utcán járkálni. hogy mikorra nő meg! Gyorsan megnőtt. Évikének volt műköröm. hogy megtetted. Fontam Tündikének. 24. hogy jól érezted magad. Tegnap én. úgy hívják. hogy Rigó és Gyuszika is játszott velünk. 8. 21. Tegnap én. Én megtaláltam a fűbe. amikor nem jártam iskolába. Lacika meg Gülü. Ricsi. Azután elmentünk a falura. Kár.

IV. mert most nem leszek itt. hogy ne menjenek el sehova. 3. 5. (Nagyon jó. Mikor beesteledik. mert nagyon szeretek takarítani. Így van?) IX. csak válok.) 248 . Amikor abbahagytuk. amikor az ágyon ugráltunk. Te már remekül el is tudod őket látni. (Biztosan szép tiszta a házatok!) XI. mert el van fáradva. Azért szeretem Erikát. Erika a nyakamat csikizte. és azért is szeretem. hogy nagyon szereted Erikát. Rozi nana eljön és megmondja Attiéknak. Hatékony tanulásszervezési módszerek Kománécskát játszottunk Erikával. (Úgy tűnik nekem. De van. Még akkor is. hogy előadjuk a szerepet. ha ez egyelőre meglepetés maradna. a testvéremmel a házban. Dzsokiék pedig elmennek oda Nanánál és ott játszodnak a rossz kocsiba. akkor én is elmegyek Nanáéknál. ő mindig elalszik. milyen feladataid vannak otthon?) X. 2. Szeretném. Nagyon várom a meglepetést. hogy így szeretik egymást a testvérek. mert ő legkisebbik. ha mink elmegyünk. Anyu mindig ránk szól.) X. hogy vigyázzak Erikára. Nekem az a feladatom. hogy hagyjuk abba. hogyha szombaton és vasárnap nekünk kinyitná az iskolát. Nemcsak én látom el őket. Én pedig (ha) nem csinálok semmit. (Szívesen kinyitom az iskolát a jövő hét végén. Én már nagyon várom. Tegnap is nagyon sokat játszott Ibolyával. (Ha elmennek anyáék. Mindig játszani akart. akkor megmondják Nanának. várom anyáékat. Mikoláskor elő szeretnénk adni egy táncfélét. mert anyáék mikor elmennek. 25. meg a párnákat a fejemre rakta. hogy elmennek. és hogy kitakarítsak a házban. meg Jucival tanárosat. akkor anyával játszik vagy apával. mert ő mindig hív minket játszani. Szeretném.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez A cél tartalma. mennyiben szolgálja a kijelölt cél. A feladatok mennyire szolgálják a kitűzött cél megvalósítását? A munkamegosztás a csoporton belül. A tervezett produktum ötletessége. összetettsége. A források sokszínűsége. megvalósíthatósága. eredmény megjelenítését. az időterv realitása. A dokumentálás mennyire tükrözi majd az egyéni munka és a csoporton belüli együttműködés eredményességét. A lépések logikája. 249 . egymáshoz kapcsolódása.

Szabad Iskolákért Alapítvány. Szabad Iskolákért Alapítvány. 11 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 250 . A tanári bemutatók egy része kiváltható hallgatói kiselőadással. de. Együttműködés. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. beavatkozni a folyamatba. A munka menete alapján ez egyénil eg vagy kiscsoportban is megtehető. Ilyenkor értelemszerűen egy ember kapja meg az összes csoportnak szánt anyagot. kommunikáció különböző helyzetekben. Differenciálás – Kerékgyártó Judit11 Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái.IV. Budapest 2007 Módszertani ajánlás A foglalkozáson a tartalom feldolgozása aktív hallgatói tevékenységen keresztül történik. ha a foglalkozást megelőzően kértük a felkészülésre hallgatókat. egy szünettel A differenciálás szükségességének felismerése és lehetőségeinek megismertetése a hallgatókkal Differenciálás fogalma. tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai 135 perc. Időben valószínűleg belefér abba a keretbe. Bloom taxonómiája. amit a csoport munkájára terveztünk. Budapest 2006 Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia. Mit differenciálunk. ahol lehet. A hallgatók munkáját követve a tanár érzékeli. Jellemzően csoportos munkára ad lehetőséget a terv. összefüggések felismerése. a differenciálsás új ismereteinek alkalmazása. hol kell megállni. Differenciált tevékenységek Ismeretek Bloom taxonómiájáról Differenciált tevékenységek tervezése Információfeldolgozás. Kapcsolódási pontok Támogató rendszer E témakör más foglalkozásai és a Gyermekmegismerés témakör Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. tanulásban. 5. Gardner-féle többszörös intelligencia. lényegkiemelés. érdemes felajánlani az egyéni munka lehetőségét is a csoport helyett.

Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A hallgatók tevékenységének eredménye minden esetben megjelenik.  A jó feladatmegoldásokat tegyük a falra. rületek feltérképezé. melyik kérdés. illetve gyengébbek. ez szolgáltat majd alapot az összefoglaláshoz is. 251 . A foglalkozás közben ajánlott szünetet beiktatni a foglalkozásvázlatban jelzett résznél. fejlesztendő készségek. Ha kiszaladunk az időből. ne térjünk rá a differenciált tevékenységek leírásának feldolgozására. a többszörös intelligencia megismerése. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Ráhangolódás. melyik intelligenciaterületre vonatkozott (T1).Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A tervezett idők a tényleges történéseknek megfelelően rugalmasan változtathatóak.D1 – Kérdőív gálata fontos a témánk szempontjából. írassunk a hallgatókkal saját tantárgyukhoz differenciált tevékenységeket. Foglalkozásvázlat I. így azonnali visszajelzést kapnak munkájuk eredményességéről. a hallgatók egy táblázatban jelölik az intelligenciaterületenkénti jelölésüket. Ha maradt még időnk az utolsó feladat után.Saját intelligenciate.tése D2 – Táblázat se. mind a csoportok működésére. hogy ki erős az adott területen. amelyre számított? T1 – Kérdőív intelligenciaterület megjelölésével  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.  Ki kapta azt az eredményt. viz s. Töltsék ki a hallgatók saját magukra vonatkozóan a kérdőívet (D1)! az összesítésÖnismeret hez A kitöltés után a tanár ismerteti. Az összesítés után kérdezzük meg a hallgatókat:  Mely területeken erősek? – területenként kérdezzünk rá. anyagok (mellékletek) 20’ Vezessük be a foglalkozást azzal.Kérdőív kitöl. a tanárnak lehetősége van visszajelezni mind a munka eredményére. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. így a végére az jelek számából látják mely területen erősek. azt halasszuk egy következő órára.

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

 Ért-e valakit meglepetés? Adjunk lehetőséget arra, hogy néhány hallgató elmondhassa gondolatait az öszszesítéssel kapcsolatban. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy saját eredményeikre a foglalkozás egy pontján még visszatérünk. II. Az új tartalom feldolgozása
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

15’

Mi a differenciálás? – A hallgatóknak mondjuk el, hogy egy rövid szöveget A differenciálás fo- Ellenőrzés D3 – Mi a diffognak feldolgozni a differenciálásról. Kérdezzük meg, hogy kik azok, akik galmának, jellemző- párban ferenciálás inkább egyedül, kik azok, akik inkább párban szeretnének dolgozni a szöveggel. inek megértése. Egyéni szöAlakítsuk ki a párokat, a párok következőképpen dolgozzanak: Gondolkodás vegfeldolgozás  A pár mindkét tagja olvassa el a szöveg első részét, majd a pár egyik Lényegkiemelés tagja próbálja meg szóban az olvasott szöveg lényegét összefoglalni, eközben társa nézheti a szöveget és kiegészítheti, segítheti társa olvasá- Információ megoszsát. Ezután olvassák el a szöveg következő részét, s ezt az előbbi szere- tása peket felcserélve foglalják össze, így haladjanak a szöveg végéig a szerepeket váltva szövegrészenként. Akik egyedül dolgoznak, azok a számukra legmegfelelőbb módon dolgozzák fel a szöveget – jegyzetelés, lényegkiemelés, vázlatkészítés stb. – fontos, hogy megértsék a differenciálás fogalmát és jellemzőit. A feladat ismertetése után osszuk ki a szöveget a hallgatóknak (D3). Megj.: Ha valaki társainál előbb végez a munkával, fogalmazzon meg igazhamis állításokat az olvasottakról. Ha időben végeznek a csoportok, mindenki feladatul kaphatja ezt. Tegyék el az állításokat, a végén szükség lesz rá.

10’

Mit differenciálunk? – Háromféle nagyon rövid szövegünk van (D4, D5, D6), Lényegkiemelés

Egyéni

táblá- D4 vagy D5

252

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

amelyeket a hallgatóknak hármasával osztunk szét. Ki-ki elolvassa a szövegét Együttműködés és annak alapján kitölti a táblázat (D7) aktuális oszlopát. Amikor elkészült, ke- Kommunikáció ressen olyan diáktársat, aki másik szöveget olvasott és az ő ismertetése alapján kitölti a táblázat másik oszlopát is, illetve ismerteti a saját részét, hogy társa is kitölthesse az adott oszlopot. Ezután keressen olyan hallgatótársat, aki a hián yzó oszlopra vonatkozó szövegrészt dolgozta fel, s ismertetése alapján kitölti a még üres oszlopát, illetve ennek a társának is segít, hogy ő is kitölthesse a hiányzó oszlopát.
5’ 10’

zatkitöltés ol- vagy D6 szövasott szöveg veg minden 3. alapján diáknak Páros informá- D7 – Mi az, ciócsere amit differenciálunk? Tanári előadás T2 – Háttéranyag

Bloom gondolkodási szintjei – Tanári bevezető Bloom taxonómiájáról és a dif- Értő figyelem ferenciálás kapcsolódásáról A hallgatók háromfős csoportokban készítsék csomagoló papírra egy táblázat Logikus keretét (T3). dás

gondolko- Egyéni besoro- Csomagoló lás papír, filctoll, ragasztó, ceruMinden csoport kapja meg a háromféle listát – diákonként egyféle lista legyen – Együttműködés Szóforgó za 6 elemre szétvágott kis papírokon (D8). Döntés D8 – Listák Minden hallgató próbálja meg a nála lévő hat elemet a Bloom féle taxonómiának megfelelően gondolkodási szintekhez besorolni, s sorba rendezve maga T3 – A táblázat előtt az asztalra kitenni. kerete Ezután a hallgatók soronként felragasztják az azonos gondolkodási szinthez kapcsolódó elemeket. Először a meghatározást olvassa fel az adott hallgató és javaslatot tesz, hogy az adott meghatározás melyik sorba kerüljön. Ha társai jóváhagyták javaslatát felragasztja táblázat megfelelő helyére, ezt követően a tevékenységállapottal foglalkozó hallgató mondja meg, hogy az adott szinthez melyik elem tartozik, ha jóváhagyták társai, felragasztja a táblázatba az elemet, majd a tevékenységek elemeivel foglalkozó hallgató tesz javaslatot. Ha egy sor elkészült, a többit is hasonló módon töltik ki a csoportok

5’

Ellenőrizzük a csoportok munkáját. Az első csoport felolvassa, hogy mely elemeket sorolta be az Alkalmazás szintjéhez. A tanár jóváhagyása után minden csoport javítja vagy pipálja a saját megoldását. Majd a következő csoport olvassa fel a következő szinthez tartozó

Ellenőrzés

Csoportforgó

A T2 háttéranyag végén szerepel a helyes megoldás.

253

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

elemeket és így tovább, amíg végére nem értünk.
10’

Most meghatározzuk konkrét feladatoknál, hogy melyik gondolkodási szinten Az ismeret alkalma- Egyéni gon- D9 – Konkrét motiválnak. zása, dolkodás tevékenységek Osszuk ki a csoportoknak a 12 papírdarabra vágott feladatleírást (D9). Hallga- Tudatosítás tónként húzzanak belőle két-két feladatleírást. Gondolkodás Olvassa el mindenki a nála lévő leírást és döntse el, hogy melyik gondolkodási Ellenőrzés szinthez tartozik. Sorban egyenként felolvassák a csoporttagok a náluk lévő konkrét feladatot és javaslatot tesz a tulajdonos, hogy melyik gondolkodási szint mellé helyezzék el. Társai jóváhagyása után felragasztja az adott sorba. Így folytatják, amíg el nem fogyott a 12 feladat, s nem került minden gondolkodási szint mellé két-két konkrét feladat. Ellenőrzés: A hallgatók gondolkodási szintenként a feladatleírás számát mondják. Például.: Tudás – 1, 6. Tisztázzuk a hallgatókkal a vitás kérdéseket. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy a tanár így egy mátrixban helyezheti el egy adott témakörhöz tartozó feladatokat. Megj.: Célszerű itt beiktatni a szünetet. Szóforgó Csoportforgó Megbeszélés T4 – Konkrét tevékenységek a gondolkodási szinteken elhelyezve

5’

A többszörös intelligencia – Tartsunk egy rövid bevezetőt a többszörös intelligenciáról.

Tanári előadás

T5 – háttéranyag a többszörös intelligenciához

15’

Vegyék elő a hallgatók a saját intelligenciaterületeiket feltérképező kérdőívük Intelligenciaterületek Rajzkészítés D10 – Az ineredményét (D2). jellemzőinek megér- egyénileg vagy telligenciacsoportban területek leíráA következő feladathoz kapják meg a hallgatók az intelligenciaterületek leírását tése (D10). Kreativitás Rap írása sa Az alábbi feladatok közül választhatnak: 1. Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. Elemzés Lényegkiemelés egyénileg vagy Csomagoló csoportban papír, színe ceruzák vagy

254

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

2. Írjanak rapszöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. 3. Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani, készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal. 4. Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit, készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni, a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. 5. Elemezzék, hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket!
10’

Plakátkészítés Villámkártya Plakátkészítés

filctollak (legalább nyolc szín) Papírlapok a villámkártyákhoz

A csoportok bemutatják produktumaikat.

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

Térjünk vissza a hallgatók munkájának eredményeihez, legyenek a falon elhe- Ismétlés lyezve a kitöltött táblázataik és plakátjaik – vigyázzunk arra, hogy csak a helyesen kitöltöttek kerüljenek a falra és tegyük fel a D10 es melléklet kinagyított változatát is. Kérjük meg a hallgatókat, hogy vegyék elő a Mi a differenciálás? témánál írt igaz/hamis állításaikat, s néhányukkal olvastassuk fel az állítást. A hallgatók egy-egy állítás elhangzása után a csoportjukban megállapodnak az állítás igaz vagy hamis voltáról. S a tanár hármat számol, háromra minden csoportból egy ember felemeli a kezét és feltartott hüvelykujjal jelzi, ha igaznak tartják az állítást, illetve ökölbe szorított kezük jelzi, ha hamisnak tartják az állítást. Belátásunk szerint ismételjük meg más-más hallgató állításával. Beszéljük meg a vitatott kérdéseket!

Igaz/hamis állítás

Saját jegyzet – általuk írt igaz/hamis állítások

10’

Mutassuk be a differenciált tevékenység rövid leírásának hogyanját a hallgatóknak! A hallgatók kapják kézhez a rövid leírásokat tartalmazó mellékletet. (D11)

Tanári bemuta- D11 – Tanulási tás tevékenység rövid leírása

255

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

Nézzék meg a teremben elkészült munkáikat, és azok segítségével állapítsák meg az általuk végzett, többszörös intelligenciához kapcsolódó tevékenységükről és legalább két másik rövid leírásról, hogy az adott tevékenység milyen motivációs szintet/szinteket (Bloom taxonómia) igényelt, illetve, mely intelligencia-terület(ek)hez igazodott.
5’ 10’

T6 – Differenciált tevékenységek rövid leírása Közös megbeszélés D12

Beszéljük meg a hallgatók munkájának eredményét.

Jelezzünk vissza a hallgatóknak, hogy hogyan láttuk a foglalkozás során hozzá- A közös munka lezá- Kérdőív állásukat, aktivitásukat, hangulatukat, eredményességüket – ezt a plakátok is rása Megbeszélés illusztrálják. Vélemény megfoMajd írassunk a hallgatókkal a foglalkozáshoz kapcsolódó értékelést (D12), galmazása akár név nélkül. Miután kitöltötték az értékelő lapot, hangosítsanak ki a hallgatók egy-egy megjegyzést, amit fontosnak tartanak a foglalkozással kapcsolatban. Szedjük össze a hallgatók értékeléseit

256

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

257

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

Mellékletek a foglalkozáshoz Kristen – Nicholson Nelson: Többszörös intelligencia c. művéből, valamint Diane Heacox: Differenciálás a tanításban, tanulásban c. könyvéből vett részletek T1 – Kulcsok (betűjelek) a többszörös intelligencia megnyilvánulásaihoz
VNY = TK = IR = TK LM Z P LM VNY IR és IP P IR VT és LM VNY TK IP LM VNY Z LM és P LM TK VT Z P TK LM és VT IR és IP LM verbális/nyelvi testi/kinesztéziás intraperszonális IP LM Z =interperszonális =logikai/matematikai =zenei VT = P = vizuális/térbeli praktikus

1. Jó az egyensúlyérzéke, kis- és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 2. Nagyon érdekli a matek. 3. Jól emlékszik dallamokra. 4. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. 5. Szeret térképeket, grafikonokat, táblázatokat készíteni, és szereti rendezni információit. 6. Szeret történeteket mesélni, beszédbe elegyedni, tárgyalásba bocsátkozni. 7. Kérdezősködik a tisztesség felől; nagyon érdekli, mi a jó és rossz, az igazságos és igazságtalan. 8. Érdeklődik megfigyelései tárgyai iránt. 9. Legjobban egyedül szeret dolgozni; önálló. 10. Jártas a mechanikában, könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. 11. Könnyen és helyesen ír. 12. Kiegyensúlyozott, jól osztja be az idejét. 13. Rendelkezik vezetői képességekkel; tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. 14. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. 15. Rendkívül jól beszél, világosan fejti ki gondolatait. 16. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 17. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. 18. Érti az elvont fogalmakat. 19. Szereti a mozgást és általában a tevékenységet. 20. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. 21. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. 22. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket, azokhoz jól alkalmazkodik; rugalmas. 23. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. 24. Izgatja és leköti a számítógép; könnyen használja, nem egyszerűen csak játékszerként. 25. Fogékony mások érzései, gondolatai és indítékai iránt. 26. Szereti, ha a dolgok rendben vannak és logikusak.

258

33. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. 32. 55. Erős az akarata. 39. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. 37. 28. 40. Könnyen megjegyez neveket. 57. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGOépítmények). kategorizál és osztályoz tárgyakat. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). 42. utánajár annak. Gyakran énekel. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). amiről szó van. és saját előnyére tudja használni őket. dúdol. Könnyen barátkozik. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. 35. 34. 58. 54. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. rejtvényeket. információit képekben idézi fel. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. 49. Szeret modellezni. keresztrejtvényt. megérti. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. 41. 45. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. Könnyen felismer. 51. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. Szereti eljátszani. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. 38. helyeket. kreatív mozgás stb. 30. Igen öntudatos. 56.). 50. tekintet nélkül kortársai véleményére. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. 31. Reflektál helyzetekre. érzékenyen viszonyul hozzá. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. és hogy a tetteknek következményei vannak. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. ami érdekli. 47. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. parodizál. Erősen érdeklődik a zene iránt. évszámokat és egyéb tényeket. 48. 259 . A józan ész jellemzi. 36. 44. Érti az okot és okozatot. 29. eltűnődik rajtuk. gondolatokat. Szeret különböző témákról olvasni. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. Elégedett a maga egyéniségével. információt. Szereti a szójátékokat. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. harci játékok. 46.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben P TK P és VNY TK VT TK P IP VNY LM IR Z IR IP VT IR VNY P VNY VNY LM IP Z VT IR Z IR TK LM IR VT IP 27. 53. 43. hogyan működnek a rendszerek. 52. Érdekli a természet. van önbecsülése.

akkor azt kívánjuk tőlük. Benjamin Bloom oktatáspszichológus A nevelési célok taxonómiája c. de olyan kreatívak. Az alábbi felsorolásból kitűnik. Azoknak a diákoknak. akik igen nehezen emlékeznek tényekre. könyve a tevékenységek differenciálásának és kihívási szintjük megvizsgálásának hasznos. relevanciáját és összetettségét vizsgáljuk. elemzés. akiknek több időre és gyakorlásra van szükségük. A gondolkodás hat szintjét írja le: tudás. ami minden diákot eredmény elérésére sarkall. a szintézis a rangsorban megelőzte az értékelést. relevánsak és összetettek a tanterv lényeges szempontjai tekintetében. címkézése esetén ezt a fajta gondolkodást várjuk tőlük. Mikor ezt a taxonómiát Bloom bevezette.IV. vagy unalmasnak találják azokat. Mindnyájan ismerünk olyan diákokat. hogy könnyen elboldogulnak a szintézis magasabb szintjén. A diákok érthetően nem kedvelik. ha olyan feladatot kell elfogadniuk. ha szükség esetén a diákok egy részének időt adunk. Ha például a diákok feladata egy történetben megjelenő probléma meghatározása és a megoldás megtalálása. értékelés és szintézis. Olyanokat is ismerünk. hogy alkalma legyen minden szinten tevékenykedni. Ehhez fel kell idézniük. Hatékony tanulásszervezési módszerek T2 – Kihívás: Bloom gondolkodási szintjei (háttéranyag) Amikor a kihívás szemszögéből vizsgáljuk a tanítást.  érdemi tanítás. A kihívást jelentő tanítási/tanulási folyamat jellemzői:  magasabb szintű gondolkodás. Minden diáknak szüksége van arra. felkínálva ezzel a gondolkodás tágabb spektrumát és több alkalmat nyújtva. Példa: Sorold föl Kína legfontosabb kiviteli cikkeit! 260 . Valójában akkor differenciálunk. Ma mégis a legtöbb pedagógus egyetért abban. hogy a tevékenységeket a motiválási szintje és összetettsége szerint csoportosítsuk. mint a már meglévő értékelése. Ugyanakkor az elmélet terén kevésbé felkészült diákoknak vagy azoknak. alkalmazás. amikor a diákoknak előzőleg megtanult tényeket és információkat kell fölidézniük. (Lásd: 6. miközben a többieknek megfelelő tevékenységet tudunk biztosítani. Tartsuk szem előtt. Bloom taxonómiája lehetővé teszi. leginkább motiváló gondolkodási és tevékenységi formát. mert feladataik túl gyakran alacsonyabb szintű gondolkodást igényelnek. Bloom taxonómiája Tudás: A gondolkodás legkevésbé összetett fajtája.  egyszerre mély és átfogó tartalom. mint másoknak? Igen. fogalmak. hogy valódi természetük szerint a Bloom-féle magasabb gondolkodási szintek újratanítják vagy megerősítik a tudás alapjait. semmiképpen sem több munkát ugyanabból a fajtából. hogy valami új felfedezése nagyobb kihívás. gyakran kevesebb időre van szükségük a tények. hogy a szintézis jelenti a legmagasabb. és újra kell gondolniuk az eredeti megoldást. amelyek megfelelően szigorúak. Lesz olyan. akkor tanításunk szigorát.és megértés szintjét jelentik. hogy az elemzés és az értékelés szintjén dolgozzanak. megértés. hogy mi történt. gondolatok elsajátítására. akik elméleti képességek terén tehetségesek. Így aztán egy szigorúbb tanulási tevékenységen keresztül újratanítjuk a történetet. hogy a gondolkodás magasabb szintjére jussanak el. ami egyszerűen csak több munkával jár. Azután módosíthatjuk vagy átalakíthatjuk a tevékenységeket — akár újakat is tervezhetünk —. Bloom osztályozása segít olyan tevékenységek megtervezésében. akik feladják a tanulást. ugyancsak használniuk kell a magasabb szintű gondolkodás képességeit. ábra. Tárgyak felsorolása. akinek több időre lesz szüksége. kipróbált modelljét mutatja be. Kell minden diáknak ismernie a tartalmat? Feltétlenül. meghatározása. amely világosan függ össze a tanterv lényegével. A kihívás nem egyszerűen több munkát jelent.) Mind a hat fontos. amelyek Bloom modelljének tudás.

kritériumok alapján meghatározzuk valaminek az értékét vagy azt. hogy mennyire értékes. valaminek a leírása. újra elmondása a diákokat arra készteti. hogy tervezzenek vagy alkossanak meg valamit. A motiváció szintjei Szint Meghatározás Tevékenység. mint például történelmi események időrendbe állításakor. Amikor bemutatnak. Az információk más formában való megjelenítése. Példa: Fogalmazzatok meg egy levelet valamelyik kínai újság főszerkesztőjének. valamint az egyes szintek tevékenységeire utaló címszavakat tartalmazza. Példa: Magyarázd meg. érvényesüljenek emberi jogaik. akkor elemző gondolkodást várunk tőlük. hogy elkészítsenek valamit. hogy új vagy más módon állítunk össze valamit. alkoss. az alkalmazás szintjén gondolkodnak. akkor az alkotó gondolkodást serkentjük. ha a diák csupán ténybeli tudását használja. Az értékelést általában elemzés előzi meg: hiszen valaminek a megítéléséhez részletesen meg kell ismernünk annak jellemzőit. hogy milyen mértékben motiváló a tanulási folyamat. találj ki. A magyarázat. Elemzésnek nevezzük az összehasonlítást. megítélnek. hogy a megértés szintjén gondolkodjanak. Különböztessük meg a szintézist az alkalmazástól! Például. Példa: Sorold fel időrendben a Ming-dinasztia tagjait! Elemzés: Amikor diákjainknak az a feladata. alakítsd át! 261 . Ellenben amikor arra kérjük a diákokat. mennyire értik a tanultakat. akkor ez alkalmazás. felidéznek valamit. Amikor a diákok felbecsülnek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megértés: A következő szinten a diákoknak az a feladata. ellentétbe állítást. hogy megmutassák. fogalmazz. Példa: Kína korai történelmében kit tartasz a legjelentősebb alaknak? Támaszd alá véleményedet! Szintézis: A szintézis azt jelenti. állapot Tevékenységek Szintézis Állítsd össze Alkosd új vagy más meg! módon! rendezz. becses valami. hogy bizonyos ismertetőjelek. A következő táblázat Bloom szintjeinek rövid meghatározását. hogy bontsanak részekre egy gondolatot és azt vizsgálják meg kritikusan. feltételezz. amiben lehetséges megoldást javasoltok a kormányzat és a nép közötti ellentét megoldására és arra. osztályozást. hanem újraalkotunk. bírálatot és kategorizálást. vagyis nem megújítunk. például egy térkép szöveges magyarázata nem szintézis. minősítenek. Ez kreatív gondolkodást kíván. mert nem igényel eredeti gondolkodást. részletezz. miért épült a kínai Nagy Fal! Alkalmazás: Ez a gondolkodási szint arra ösztönzi a diákokat. Az ábra segítségével megítélhetjük a tanulási folyamat motiváló hatását. hogy érvényre jusson az emberek szabadsága. fogalmazzanak meg szabályokat. ábrázolj. igazolnak. amiről előzőleg tanultak. összefoglalás. gyárts. Példa: Hasonlítsd össze és állítsd szembe Kína és az Egyesült Államok bírósági eljárásait! Értékelés: Az értékelés azt jelenti. Bloom taxonómiájának alkalmazása a differenciált tanításban A differenciálás során az a kérdés vetődik fel. állítsanak fel hipotézist. fejlessz. akkor gondolkodásuk szintje az értékelés fogalmának felel meg. megszerkesztenek.

azonosíts. gyakorolj. mondd meg a hatását! Elemzés hasonlítsd össze. sorold be. válogass. becsüld fel. mit ér: használd az értékelési kritériumokat! Vizsgáld meg Vizsgáld kritikusan! meg! ítéld meg. következtess. teljesíts. Méretét a kiosztott céduláknak megfelelően kell meghatározni (D9). határozd meg. változtass. fordíts. értékeld. számíts. mutass be. jelents. Hatékony tanulásszervezési módszerek Értékelés Határozd Ítéld meg! meg. kezelj. ismételd. vizsgálj meg. fogalmazz át. mutass meg. válaszd szét. Értsd meg! helyezz el. adj elő. rendezz. töltsd ki. Megfelelő méretű nagyítása után a keret előre is kiosztható a csoportoknak. szerkeszd meg. egészíts ki. bírálj. beszéld meg. járj utána. kutass. tapasztalj. következtess! mutasd be. dramatizálj. oldj meg. működtess. csoportosítsd. vezesd le. jegyezd fel. összegezz. Szint Meghatározás Tevékenység. körvonalazz. írj hogy érted! le. kérdezz.IV. modellezz. tényeket és tudd! információkat! mondd el. idézd. módosíts. magyarázz meg. viszonyítsd! Tudás T3– Üres táblázat a hallgatók további munkájához A hallgatók a csomagoló papírra rajzolják meg saját táblázatukat a minta alapján. igazold. részletezz. jegyezd meg. állapot Tevékenységek általában konkrét konkrét Szintézis Értékelés Elemzés Alkalmazás Megértés Tudás 262 . jegyezd fel. ábrázold. különböztess meg. osztályozz. alkalmazz. állapítsd meg. találj rá. állítsd ellentétbe. sorolj/építs be! Alkalmazás Használd fel. magyarázz. tekints át. értékelj. határozd meg. újíts. írd újra! Idézd fel a Ismerd. becsüld fel. Használd! amit tanultál! Megértés Mutasd be. sorold be. szervezz.

amely életnagyságban állatot és növényt. lemzőjével rendelkezik! Írd le min. vagyis az osztályainkban alkalmazott tanítási stratégiák és produktumaik különböző fajtáinak szemszögéből. 263 . hogy miért alkoss rapet a tengeri élet bemutatáválasztottad azt! Rajzold is meg az sára! (8) Sz állatokat! (2) Sz Tudás Megértés Alkalmazás Elemzés Értékelés Szintézis T5 – A többszörös intelligenciáról (háttéranyag) Változatosság: Gardner nyolcféle intelligenciája és a tanulás Az előzőekben az Önök tanítását a motiváció és Bloom gondolkodási szintjeinek — tudás.tok meggyőzni a többieket állásponánok életének megóvásáért! (9) É totokról! (4) É Tervezz új óceáni állatot. értékelés és szintézis — lencséjén keresztül vizsgáltuk. vagy den jellemzőjét. megértés. amely megmutatja tengeri emlősök közös jellemzőit! az óceánok és a tavak közötti küMagyarázzátok meg.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T4 melléklet Konkrét tevékenységek a gondolkodási szinteken elhelyezve Tevékenységek – a tevékenységenkénti cédulákból 2-2 jut minden csoporttagnak Téma: Az óceáni bioszféra – a tananyag feldolgozásához (a gondolkodás különböző szintjeit igénylő) megadott tevékenységek. hogyan alkallönbségeket az ízek. Készítsetek közösen olyan összerakGyűjts össze annyi óceánban élő ható rajzot. hangok mazkodtak a fajok környezetükhöz! és megjelenési formák szerint! (10) Írjátok le következtetéseitek összeM foglalását! (5) M Csoportban ábrázoljátok papírkiváPoszteren vagy diagramon mutassá.rányos feltételeit a parton és a szályét! Határozd meg a folyamatokat razföldön! Szerepjátékkal próbáljáés emeld ki.vagy egy tengeri kalandról. Most a tanítást változatosság szempontjából vizsgáljuk.állatokat és növényeket. amelyek az zonyos állatok az árapályhoz! (3) A óceán különböző mélységeiben élnek. amennyit csak ábrázol legalább öt tengeri állatot! tudsz! (1) T Mutassátok meg és beszéljétek meg a méretbeli eltéréseket! (6) T Határozzátok meg a szárazföldi és a Készíts térképet. hogyan alkalmazkodnak bi. például az olajszennyezésről lönbségeit! Mutassátok be az eredés a part menti olajkutak fúrásáról! ményt Venn-diagrammal! (7) E (12) E Gyűjts adatokat arról. amely a létező állatok legalább három jel. kifejtve. mi fenyegeti Határozd meg az élet előnyös és hátlegalább három óceáni állatfaj élőhe. elemzés. (11) A Írd le röviden álláspontodat és érzéVizsgáljátok meg a szárazföld és a seidet az óceánt érő környezeti hatátenger földrajzi hasonlóságait és küsokról. alkalmazás.gásokból készült faliképen azokat az tok be.Költs szöveget egy tengeri dalhoz. mit kell tennünk az óce. szagok.

csak tájékoztatás arról.  A többszörös intelligencia nem címkézés. ha gyengébb intelligencia-területüket mozgósítják.  Mind a nyolc gondolkodásmódban tapasztalatokat kell szerezned. ez segíthet abban. akkor ebben fejlődnek. hogy egyre több diák válik motiválttá. A proje kt sikeresebb lesz. hogy kik azok a gyerekek. ha mindenki a számára legmegfelelőbb módon tevékenykedhet. milyen jó lehet egy paródia. hogyan szeretsz tanulni. amely mérni tudja. Miként élhetsz a többszörös intelligenciával?  Ha tisztában vagy erősségeiddel. akik kudarcot fognak vallani. mint a többiben. hogy készítsenek olyan tesztet. amely a vizsgált személy mentális életkorának és valódi életkorának a hányadosa. hogy jól válaszd meg tanulási módszeredet és projektjeidet. Ha például erősséged a vizuális/térbeli gondolkodás.  A tanulásnak nem csak egyetlen jó módja létezik. s amelyet álta264 . Felt ehetőleg még továbbiak is felfedezésre várnak. tanulásban) Az intelligencia hagyományos felfogása A Binet – Simon-féle intelligenciaskálát. Az 1930-as években Lewis Terman átdolgozta az eredeti tesztet. ha a csoport minden tagja erős a testi/kinesztéziás intelligenciában!  Ha számodra nehézkesebb módon dolgozol. Amit a többszörös intelligenciáról tudni illik:  Howard Gardner professzor felfedezte a gondolkodás és tanulás nyolc módját. Párizsban. (Forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. Szétoszthatjátok a feladatokat úgy. hogy a legnagyobb igyekezettel dolgozz.  A csoportos projekt jól sikerülhet. és kik azok. azt „erősítsd”. Minden mód fontos. Ez a teszt vezette be az IQ (intelligenciahányados) fogalmát. akik valószínűleg sikeresek lesznek az iskolában. Például: aki erős a verbális/nyelvi gondolkodásban. amely az első ilyen típusú teszt. De minél változatosabb módokat kínálunk tanulásukhoz és produ ktumaik bemutatásához. A francia kormány arra kérte fel Binet-t és Simont. annál valószínűbb. hogy megfeleljen minden diák gondolkodásbeli erősségeinek. miként tanulhatsz eredményesebben. hogy több mint egyféle intelligenciát mozgósíts.  A legtöbb esetben a feladat megköveteli. Gondolj arra.  A tanulás könnyebb vagy érdekesebb a saját erősségeid területén. akkor a vázlatkészítés vagy a rajzos ábrázolás segít megtanulni és megjegyezni valamit.  Néhány intelligenciában erősebb vagy.IV. hogy mindegyikőtök a maga erősségei szerint dolgozik. az ír. eg yúttal tanulási repertoárjuk is bővül. ha a csoport minden tagjának hasonló az erőssége. és így tovább. hogy amelyekben kevésbé vagy erős. melyet innentől kezdve Stanford– Binet intelligenciatesztnek hívtak. Hatékony tanulásszervezési módszerek Gardner többszörös intelligenciáról szóló elmélete szerint minden diáknak van gondolk odásbeli és tanulásbeli erőssége. De így is végezhetsz magas színvonalú munkát. ha saját erősségeiket mozgósítják. ha különfélék a csoport tagjainak erősségei. Alfred Binet és Theodore Simon pszichológusok fejlesztették ki 1905-ben. A diákok könnyebben tanulnak és teljesítenek. akinek erőssége a vizuális/térbeli gondolkodás. az rajzokat vagy illusztrációt készít. és nem minden produktum kell. az feszültséget kelt benned. Nem kell minden fogalmat mind a nyolcféle módon megtanítanunk. De mindenkinek vannak erősségei és korlátai.  Erősségeid figyelembevételével felismerheted. A többszörös intelligencia elmélet nem ment fel az alól.  Csoportos projekt akkor is lehet sikeres. De ne feledjük.

ami aztán teljes mértékben meghatározza a gyerekek tanulási és problémamegoldó képességét. iskolában. és megfelelő körülmények között ezek a területek fejleszthetők. megoldásra és a dolgok létrehozására hogy nagy hangsúlyt helyez a verbális-nyelvi és való képesség. hogy a tanítási-tanulási folyamatot lehet úgy szervezni. lete nem vonja kétségbe e két intelligenciaterület fontosságát. és ebből következik. hogy sikereket érhessenek el a fenti és más területeken is. melyek segítik a gyerekeket abban.rom komponensből áll:  Képesség valódi. és intelligensnek az életében felmerülő problémákat. hogy az intelligencia nem olyan változatlan. hogy az intelligencia az agy sok különböző területére összpontosul. akik rendelkeznek az vagysikeresebbek új megoldásaz létrehozására. minden emberrel vele született jellemző. Tudatosítanunk kell. amelyek egy fogalommal nem írhatóak le.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben lában számértékben úgy adnak meg. A "képes vagyok mega matematikai-logikai intelligenciára. de szükség esetén képesek önállóan is működni. hogy minden ember legalább hét intelligenciaterülettel bír. Egyszerűen olyan tanítási stratégiákat igyekszik nyújtani. autisták. és jelenleg is folytatja kutatásait újabb lehetséges intelligenciákról. Kutatásai azt mutatták. mely vizsgálatok több száz személlyel végzett interjúkon. Gardner szerint minden intelligencia háA Stranford – Binet-féle IQ-teszt hagyomá. felmutatható erednyos értelemben egy gyermek intelligenciáját mény létrehozására vagy saját kultúrámutatja meg. írni és  Képesség a probléma megoldására beszélni tudó gyerekek. tanulási nehézségekkel küzdők. Gardner emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálta. teszteken és kutatásokon alapultak. Később hozzáadott egy nyolcadik intelligenciát. hogy abban az egyéni kognitív különbségek kedvező fogadtatásban részesüljenek. A tacsinálni" tudata az. de olyan intelligenciák lehetőségét veti fel. melyek mindegyike az agy különböző részével áll kapcsolatban. alapvető matematikai és számítástechnikai készségekkel. Ahogyan Gardner fogalmaz:  Tudj meg minél többet a gyerekekről. A többszörös intelligencia elméletének egyik alapgondolata az. Az iskolarendszer erősen Gardner szerint az „IQ a problématámaszkodik az IQ-tesztre. ahelyett. fogják őt nyilvánítani. mely területek egymással kapcsolatban állnak. Napjainkban a Stranford – Binet-féle IQ-teszt és a Wechslerféle intelligencia-skála gyermekek részére (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children) a két leggyakrabban használt teszt az intelligencia mérésére és minősítésére. Gardner elmélete nem kérdőjelezi meg az általános intelligencia létezését. hogyteszi. hogy minden gyereknek olyan tanulási környezetet biztosítson. hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni ugyanannak a tűnek a fokán! Az intelligencia új meghatározása A többszörös intelligencia elméletét Gardner először 1983-ban publikálta Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Az értelem határai: a többszörös intelligencia elmélete) című könyvében. különleges képességekkel rendelkezők. a többszörös elm éhoz jusson. Voltak köztük agyvérzéses betegek. hóbortos tudósok és különböző kultúrákból származók. ami számít” pasztalat azt mutatja. Gardner kezdetben azt tartotta. és mely aztán lehetővé hogy azintelligencia ember új tudá skésőbb a szakmai karrierjük során is. Gardner felfedezése megrázta az oktatási rendszert. hogy 265 . hogy az olvasni. A tanítási folyamatnak arra kellene törekednie. nyelvi és matematikai-logikai intelligenciával  Olyan képességek készlete. hogy valaki megoldja pontszámai tükrözni fogják. akkor ezt az IQ-tesztben elért lehetővé teszik. egyik terület a másikra épít. Gardner elméletét az agy széles körű vizsgálatára alapozta. amely addig nagyon kényelmesen megvolt azzal a tudattal. balesetet szenvedett emberek. amelyek rendelkezik. amelyben egyéni intellektuális képességei kiteljesedhetnek. Arra a következtetésre jutott. Ha egy gyerek erős verbálisjában értéknek számító teljesítményre. hogy ezt a hányadost megszorozzák százzal.

genetikusan meghatározott tulajdonság. a dolog megtanításának többféle útja. A Gardner által felismert különböző fajta intelligenciák a következők: verbális-nyelvi. írókká. mint a Stanford–Binet-féle vagy a WISC-tesztek. a szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenységet. hogy vannak olyan gyerekek. Anekdotákat olvashatunk arról. hogy mi működik számunka és a tanítványaink számára. akik fejlett verbális-nyelvi intelligenciával rendelkeznek. mely jól mérhető olyan papír-ceruza módszerekkel. tudósokká és történészekké váljanak. A többszörös intelligencia egyfajta leltárként hasznos lehet ebben a munkában. művészekké.” A következő oldalakon olyan ötleteknek és stratégiáknak a gyűjteményét nyújtom át. Hogyan is kellene a gyerekeket tanítani annak érdekében. Hatékony tanulásszervezési módszerek az intelligencia egyféleképpen leírható.IV. térbeli-vizuális. Mindegyik intelligenciaterület jól szemléltethető különleges képességeken és érdeklődési területeken keresztül. és lélegezzük be a gyönyörű nyíló virágaink illatát! A többszörös intelligencia Gardner szerint elméletét a tanárok háromféle módon tudják a gyakorlatban alkalmazni.  egy fogalom. inspirálja a gyerekeket. amikor olyan gyerekeket igyekeztem tanítani. Sok tanár alkalmazza sokféle módon és sikeresen. akik küszködtek az iskolában. melyek segítik a gyerekeket abban. zenészekké. akkor azt is elfogadhatjuk. óriási hatása van a tanítási-tanulási folyamatokra. Ezek a következők:  a gyerekek képességeinek és készségeinek fejlesztése. hogy hogyan is lehet azt az osztálytermi gyakorlatban megjeleníteni. hogy a többszörös intelligencia elmélete általánosságban nézve pontosan tükrözi az emberi különbségeket. A következő foglalkozásoknál fontosak ezek az intelligenciák: író. szónok. hogy ez nem recept. matematikusokká. Ahogyan Gardner is tovább folytatja kutatásait és munkáját a lehetséges intelligenciákkal kapcsolatban. Több száz gyakorlati ötletet is kínálok. . és a többszörös intelligencia elmélete is gazdagítja ezt a hatalmas tudásanyagot. tanár. miszerint „Virágozzék száz virág!” kiváló kép a többszörös intelligencia osztálytermi alkalmazásának ábrázolására. A munkát fokozatosan kezdjük el! Keressük meg. módja lehetséges. helyeket. A kínai mondás. hogy az egyéni különbségeket kom olyan vesszük. úgy nekünk is fontos tudnunk. mint más utakon járva. mielőtt megtárgyalnánk. akik könnyebben tanulnak bizonyos módokon. matematikai-logikai. és sokféle módját kínálja az információ és tudásanyag átadásának. aztán lépjünk hátra. melyekből mindenki szabadon válogathat saját osztálya számára. írni és történeteket mesélni. Az elméleten keresztül az utasítások személyre szabásának különféle módjait fedeztem fel. Azok a gyerekek.  az oktatás személyessé tétele azzal. ha nem is mindegyik. 266 A verbális-nyelvi intelligencia magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét. Annak a ténynek. ami jelenleg is formálódik és gazdagodik. hogy egy olyan elmélettel ismerkedünk. hogy a maximumot ki tudják hozni magukból a tanulásban és más teljesítményükben? A jelenleg folyó agykutatások folyamatosan olyan eredményekre jutnak. Bár a többszörös intelligencia elméletének jelentős hatása van az oktatásra. valamint a nyelvi finomságokra. hogy jó olvasókká. osztályteremi alkalmazásának nem létezik egyetlen meghatározott módja. szeretnek olvasni. interperszonális (társas). intraperszonális (önismeret) és gyakorlati. gondolkodókká. melyekről korábban nem is álmodtunk. testi-kinesztetikus. hogy a többszörös intelligencia elmélete a gyakorlatban motiválja. Osztálytermi munkám során azt tapasztaltam. Könnyedén jegyeznek meg neveket. tananyag vagy egy tudományterület különböző módokon való megközelítése. hogy meg tudják tanulni és valóban meg tudják érteni azt. hogy ezek az intelligenciák fejleszthetőek és erősíthetőek. Gardner maga is megfogalmazza ennek lehetőségét: „Ha valami fontosat szeretnénk tanítani. zenei. dátumokat és mindenféle apróságokat. Azonban ha elfogadjuk. amit tanítunk nekik. amelyek segítették tanítványaimat abban. le kell szögeznünk. hogy ez a megközelítés hogyan működött.

Ez az intelligencia azt a képességet tartalmazza. a táncosokban. Legyünk körültekintőek. 267 . Azok a diákok. Az intraperszonális intelligencia velejárója az a képesség. a bankárokban. a hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet. Azokat a gyerekeket.) Ez az intelligencia általában jellemző a tanárokra. költő és színész. akik igen gyengék ezen a területen. a műszaki rajzolók. a terapeutákra. ha megfigyeljük őket. a kommunikációban. üzlet. a dalszerzőkben. sőt. mint a vadászat. mellyel a természeti világot egy szélesebb perspektívából tudjuk nézni . A fejlett intraperszonális intelligenciával rendelkező gyerekeknek erős az éntudatuk. a kereskedelemben dolgozókra.és állatvilágot: mellyel meglátjuk a különbséget a természeti világban. ismerek jó néhány extrovertált embert. grafikonokkal és diagramokkal. Jól rajzolnak. Tanítványainkban úgy tudjuk felismerni. ez az intelligencia egy ember azon képességéhez kötődik. akik rendelkeznek ezzel az intelligenciával. magabiztosak és szeretnek egyedül dolgozni. Szeretnek zenét hallgatni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben titkárnő. a jogászokban és a könyvelőkben. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekek jól működnek kooperatív csoportmunkákban. ezek a gyerekek jól boldogulnak térképekkel. valamint az absztrakt rendszerek és összefüggések felismerésének és manipulálásának képességéhez. A zenei intelligencia magában foglalja a hangmagasságra. hogy logikus módon tudnak kérdéseket megfogalmazni. (Ne felejtsük el. (Ezt az intelligenciát nehéz felfedezni. Kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak még a tudományos gondolkodás és a problémamegoldás terén is. hogy megértjük saját érzelmeinket. az építészek. közvetítői szerepben és tárgyalásokban. a zeneszerzőkben és a zenetanárokban. akik szeretnek egyedül dolgozni. motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége. A térbeli-vizuális intelligencia magában foglalja azt a képességet. hogy képes másokat megérteni. szeretik az útvesztőket és a rejtvényeket. hogy a természet és a civilizáció hogyan hatnak kölcsönösen egymásra.és irodavezető.) Ez az intelligencia nagyon fejlett a filozófusokban. céljainkat és szándékainkat. a tanácsadókra. komikus. a vallási vezetőkre és a vezető beosztású üzletemberekre. a másik céljainak. Ez az intelligencia mutatkozik meg a tudósokban. vagy introvertáltak. s akik rendszeresen túlbeszélik társaikat. s mely képességet produktív módon használjuk fel olyan tevékenységekben. a politikusokra. Egy konferencián nemrégiben Thomas Armstrong úgy magyarázta ezt az intelligenciát. A természeti intelligencia a Gardner által utoljára leírt intelligencia. a térképészek. és tudatában vannak az őket körülvevő hangoknak. valamint az.mely tartalmazza annak megértését. A matematikai-logikai intelligencia kapcsolódik a deduktív és induktív érvelés képességéhez. mint egy olyan képességet. és automatikusan ne tekintsünk azon diákjainkat erősnek ezen a területen. a matematikusokban. könnyedén emlékeznek dallamokra. A grafikusművészek. mellyel megismerjük a növény. de azért nem kell a kooperatív tanulási helyzeteket túlhangsúlyozni. fejlett problémamegoldó és gondolkodóképesség jellemzi. Az extrovertált emberek nem mindig rendelkeznek ezzel az intelligenciával. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekeknek az új információk jobb megértéséhez szükségük van egy mentális vagy egy valóságos képre. fejlett vezetői készségekkel rendelkeznek. Ezt az intelligenciát találjuk az énekesekben. ügyesen terveznek. a pszichiáterekben. akik kiemelkedő matematikai-logikai intelligenciával rendelkeznek. Ösztönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. elemezzük a munkavégzés során megfigyelhető szokásaikat és eredményeiket. Az interperszonális intelligencia hatékony együttműködés. valamint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való fogékonyságot. mely által a világról vizuálistérbeli megjelenítési formákat hozunk létre. hogy aztán azokat gondolatban vagy valóságosan átalakítsuk. és könnyedén hoznak létre dolgokat. ügyesek a szervezésben. a vallási vezetőkben és az agykutatókban. a számítógép-programozókban. fel tudnak idézni hangmagasságokat és ritmusokat. a földművelés és a biológia tudománya. illetve elbeszélnek a többiek mellett. a festők és a szobrászok ezt az intelligenciát mozgósítják.

 folyamat: összehasonlítás és szembeállítás (a motiváció elemző szintje). Jelenleg Gardner egy egzisztencialista intelligencia létezésének lehetőségét kutatja. teniszcipők. akik fejlett természeti intelligenciával rendelkeztek. melyek segítik a diákokat abban. a kapcsolódó feladatok és ötletek közül csak néhányban szerepel. két vagy három világos mondat. mind a témakörhöz kapcsolódó kérdések. 268 . első kézből szerzek tapasztalatokat ennek az intelligenciának a működéséről. akik mélységében képesek gondolkodni nem látható dolgokról. módosítani és megtervezni a tanulási tevékenységeket. Mivel a természeti intelligencia csak nemrégiben került be az intelligenciák közé. tájkertészekkel és természettudósokkal. és elemezni olyan kérdéseket. valamint az élet körforgásának megértését. A produktumokat a többszörös intelligenciához igazodva váltogathatjuk a tevékenységek tervezésekor. Családtagjaimat és férjemet figyelve. hogy kerültünk ide? Azokban az emberekben figyelhető meg. A formula:  tartalom + folyamat + eredmény = tanulási tapasztalat. Ez az intelligencia a létezés természetéről való elmélkedés képességéhez kötődik: kik vagyunk. A tanulási tevékenységeket például így írhatjuk egy mondatban:  Hasonlítsd össze és állítsd szembe egy regény egyik jelenetét a filmben szereplő változatával! Gondolataidat szavak és képek segítségével mutasd be!  tartalom: egy regényjelenet írásos és filmre vitt változata.IV. Mivel körbe vagyok véve botanikusokkal. egy egyszerű kis séta a környéken gazdag és izgalmas tapasztalatokat és ismereteket nyújt számomra. a geológiai képződményekről vagy az állatok és az emberek kapcsolatáról folytatott beszélgetéseink az én szememet is felnyitották a természetben rejlő csodára és komplexitásra. hogy mit tanultak. Wilson jó példái azoknak. John Muir és E. vizuális/térbeli produktum). Ez az intelligencia rejlik valószínűleg a papokban. A folyamat tükrözi a gondolkodás folyamatát és a motiváció szintjét Bloom taxonómiája alapján. Bármely tevékenység tartalmában tükröződnek mind a lényegi. hogy olyan tevékenységeket dolgozzunk ki. akik ezt az intelligenciát mozgósítva képesek pontos különbséget tenni különböző autók. amelyekre nincs egyértelmű válasz.  folyamat: a gondolkodás milyen szintjére van szükség. hajviseletek vagy öltözködési stílusok között. Charles Darwin. a filozófusokban és a spirituális emberekben. Hatékony tanulásszervezési módszerek hogy milyen szimbiotikus kapcsolatok léteznek a természetben. miért halunk meg.  eredmény: szavak és képek vázlata (verbális/nyelvi. Az elkövetkező évek egyik feladata az lesz.  eredmény ((produktum): hogyan mutassák be és hogyan értékeljük a tanulás eredményeit. és fejlődni tudjanak benne. Ez az intelligencia jellemző a botanikusokra. a te rmészettudósokra és a fizikusokra. ha a lehető legtömörebben írjuk le őket. A foglalkozásvázlatok megírásának fegyelme: egy.  tartalom: miről tanulnak a diákok. Könnyebb lesz elemezni. amit az én elmém magától nem tudott így megragadni. O. A produktum a tanulás eredménye — az. amely a motiváló tanulási tapasztalat szükséges összetevőinek végiggondolására ösztönöz. ahogyan a diákok megmutatják. hogy me gismerjék ezt az intelligenciát. Manapság vannak olyan gyerekek. A növények alkalmazkodó képességéről. T6 – A differenciált tevékenységek rövid leírása A differenciált tevékenységek leírása rövid és könnyű.

világháború alatti alkalmazásának körülményeit! Alakítsd ki álláspontodat mellette vagy ellene. szerezz társakat hozzá és játszszátok el a jelenetet!  Vizsgáld meg egy regény alakjainak jellemvonásait és a jellemek közötti konfliktus okat! Írj esszét következtetéseidről. állatok és az élőhelyek kölcsönhatásait!  Elemezd. A folyamathoz tartozó szavak más betűtípussal szerepelnek.  Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani. Az eredmény kövér betűs. és támaszd azokat alá érvekkel!  Készíts ábrát egy ökológiai rendszerről. hogy megvilágítsuk. hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket! Egyéb rövid foglalkozástervek:  Vizsgáld meg az atombomba II. Mégis próbáljunk ragaszkodni a tömörséghez! A hallgatói melléklet a tanulási tevékenység rövid leírását mutatja be. készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal. amely megmutatja a növények.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Olykor két-három mondatra is szükségünk lehet. mit kell a diákoknak megtanulniuk és megvalósítaniuk. hogy egy bizonyos változásnak milyen előnyös és káros hatása lehet egy szervezet élőhelyére! Mutasd be diagramon következtetéseidet!  Számítsd ki többféle aprósütemény hozzávalóit vaj. A tartalom dőlt betűvel van szedve.  Elemezzék. a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit.  Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit. készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni. A többszörös intelligencia feldolgozásához kapcsolódó feladatok rövid leírása:  Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is.  Írjanak rap szöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. majd állíts össze érveket a mellette/ellene párbeszédhez!  Hasonlítsd össze és elemezd a rabszolgaság körülményeit az ókori Görögországban és Rómában. valamint a múlt századi Egyesült Államokban! Mutasd be ismereteidet egy plakáton!  Írj forgatókönyvet egy mese egyik jelenete alapján. csokoládé és dióbél változatos töltelékeivel és vaníliás vagy csokoládés tésztával! Ábrázold a lehetséges változatokat táblázatban! 269 .

Könnyen megjegyez neveket. 26. 9. 23. nem egyszerűen csak játékszerként. Szereti. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. 12. 19. 5. Jártas a mechanikában. az igazságos és igazságtalan. Kiegyensúlyozott. nagyon érdekli. beszédbe elegyedni. mi a jó és rossz. 29. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. világosan fejti ki gondolatait. és saját előnyére tudja használni őket. grafikonokat. ha a dolgok rendben vannak és logikusak. 17. amelyik állítási igaznak érzi magára vonatkozóan! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. önálló. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. kis. könnyen használja. 18. Szeret történeteket mesélni. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. 13. 14. hogyan működnek a rendszerek. Szeret térképeket. 24. Nincs jó vagy rossz válasz. rugalmas. 21. hogy azzal a legpo ntosabban jellemezze önmagát! Jelölje a sorszámok előtt. évszámokat és egyéb tényeket. 4. 15. 25.IV. 8. Jól emlékszik dallamokra. A józan ész jellemzi. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. Érdeklődik megfigyeléseinek tárgyai iránt. Legjobban egyedül szeret dolgozni. 6. jól osztja be az idejét. 3. parodizál. 270 . táblázatokat készíteni. 22. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. helyeket. 28. 11. azokhoz jól alkalmazkodik. 20. megérti. Szereti eljátszani. Kérdezősködik a tisztesség felől. Érti az elvont fogalmakat. Szereti a mozgást és tevékenységet. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. tárgyalásba bocsátkozni. 2. Rendkívül jól beszél. Jó az egyensúlyérzéke. és szereti rendezni információit. Fogékony mások érzései. Hatékony tanulásszervezési módszerek D1 – A többszörös intelligencia kérdőíve Ennek a kérdőívnek a kitöltése segítségére lesz abban. Kérjük. Könnyen és helyesen ír. Rendelkezik vezetői képességekkel. Izgatja és leköti a számítógép. hogy önmaga intelligenciaterületeit feltérképezze. gondolatai és indítékai iránt. 7. Nagyon érdekli a matek. 10. úgy töltse ki a rovatokat. 27. amiről szó van. 16.

Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. Könnyen felismer. 58. utánajár annak. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. 54. 55. harci játékok. 57. Érdekli a természet. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGO-építmények). mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. 41. .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 30. 50. információt. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. 33. Szereti a szójátékokat. 52. 37. 48. információit képekben idézi fel. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. keresztrejtvényt. gondolatokat. Könnyen barátkozik. 36. Gyakran énekel. ami érdekli. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. 271 . eltűnődik rajtuk. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. Erős az akarata. 31. 38. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). 56. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. dúdol. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. Elégedett a maga egyéniségével. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. 53.). 47. 40. 49. Igen öntudatos. Szeret különböző témákról olvasni. 43. 39. Szeret modellezni. és hogy a tetteknek következményei vannak. Reflektál helyzetekre. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. Erősen érdeklődik a zene iránt. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. kategorizál és osztályoz tárgyakat. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. kreatív mozgás stb. 34. 32. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. érzékenyen viszonyul hozzá. 51. . 35. 42. 44. tekintet nélkül kortársai véleményére. . 46. Érti az okot és okozatot. rejtvényeket. 45. . van önbecsülése. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont).

Hatékony tanulásszervezési módszerek D2 – Táblázat a kiértékeléshez (A többszörös intelligencia megnyilvánulásai) Verbális/nyelvi VNY Logikai/ matematikai LM Testi/ kinesztéziás TK Vizuális/ térbeli VT Zenei Z Intraperszonális IR Interperszonális IP Praktikus P 272 .IV.

hogy tovább tanítja azt a tizenegy diákot. hogy motiválóbb feladatot adnánk). hogy önállóan. de nem minden folyamatban. megkérte őket. Mary Fuentes tízedik évfolyamos diákjai Shakespeare tragédiáinak elemeivel foglalkoznak. hogy mutassák be tudásukat erősségeikre és érdeklődésükre építve. és a Romeo és Júliát olvassák. hogy a grafikonokkal a harmadik évfolyamon kezdtek foglalkozni. sem olyan magasra. Tudatosítjuk az egyéni különbségeket. hogy erőfeszítéseket tegyenek. Figyelembe veszi legmegfelelőbb tanulási módszereiket. hogy azzal a céllal választjuk meg a tanítás sebességét. Erre alapozva Larry eltervezte.  Tárgyszerű. mire emlékeznek az adatgyűjtésről és grafikonról. és ott is. nem fordul zsákutcába. A diákok nem kapnak „egyenruhát”. ez magával hozza az elmélyülést és látókörük tágulását. ahol van kötelező érvényű helyi tanterv vagy állami előírásrendszer. Nem állítjuk a lécet olyan alacsonyra.  Rugalmas és változatos. majd kiváltak és önállóan dolgoztak. A többi tizenhárom diák számára a tevékenységek bő kínálatát biztosította. társsal vagy csoportban akarnak dolgozni. Tízen értek el 85 százalékot néhány. tevékenységükhöz munkalapokat készített a szükséges iránymutatásokkal és meghatározta a teljesítés kritériumait. amit már tudnak. és alkalmat ad nekik arra. szintjét vagy jellegét. A differenciálás sajátos módon veszi figyelembe a diákok fejlődését a tanulás folyamatában – azt. A differenciálással a tanárok számos különböző tanítási stratégiát alkalmaznak. A tudáspróbában három diák ért el több mint 85 százalékos eredményt. így motiváljuk a diákokat arra. először is tudáspróba segítségével kiderítette.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Mi a differenciálás? A differenciálás azt jelenti. Alkalmazhatunk differenciálást ott. Amikor elérték e téren a jártasság megfelelő szintjét. Azt is eldönthetik. A három legjobban „végzett” azonnal hozzáfogott a kínálat szerinti munkához. A differenciálás a tanulás lényegére összpontosít. ahol a tanulási követelmények teljesítését alapképességi vizsgák vagy a vizsgázók teljesítménye alapján értékelik. Tizenegynek a teljesítményéből derült ki. Ahol csak lehetséges. hogy szerkesszenek grafikonokat az általa megadottak ábrázolására. amelyekkel elmélyültebben akarnak foglalkozni. A lényegi tanulásra összpontosít. és tevékenyen bevonja őket a munkába. Ezek üresjáratok és zsákutcák. aminek semmi köze az érdemi tanuláshoz. részt vett a további tanításban. hogy megfeleljen a diákok egyéni szükségleteinek. választott magának a tevékenységek közül olyat. és olyan tanulási célokat tűzünk ki. és amit még meg kell tanulniuk. 273 . aki jártas volt néhány.  Összetett. A közös beszélgetések és egyéni munkák alapján Mary megállapította. akiknek ismétlésre és gyakorlásra van szüksége. A differenciált tanítás:  Szigorú. a diákok választják meg. hogy többet adunk ugyanabból (például: több feladatot adunk ahelyett. A tanár nem siklik végig a fogalmak hullámai fölött. amit tanultak. Próbára tévő oktatást nyújtunk. Az a tíz diák. a differenciálás nem szórakoztató tevékenység a diák számára. hogyan akarnak tanulni és hogyan kívánnak számot adni arról. miként képes alkalmazni tudását. hogy kiválasszák azokat a témákat. vagy miként tud eredeti projektet alkotni adatok összegyűjtésében és ábrázolásában. Lehetőséget kaphatnak arra. Larry ellátta őket feladatokkal. Larry Kimmer negyedikes diákjai a matematikai grafikonokkal foglalkoznak. aztán újra csatlakoztak. vagy önállóan dolgozott. de nem mindegyik feladatban. Figyelembe véve. amelyek a diák egyéni képességein alapulnak. amelyben megmutathatta. Ehelyett gondolkodásra ösztönzi diákjait. Csatlakoztak a többiekhez. hogy leverje a lécet és vesztesnek érezze magát. stílusának és érdeklődésének. A differenciálás nem azt jelenti. nem fut „mellékvágányra”. hogy az adatok elemzésében és ábrázolásában egyaránt további gyakorlásra van szükségük. hogy a diáknak ne kelljen a legjobb képességei szerint nekifutnia.

és érdekes projektet kínált nekik. Mary csatlakozik az A csoporthoz. A B és a C csoport tisztában van az elemekkel és képes azokra példákat találni a darabban. Posztereik példákat fognak tartalmazni korábban olvasott darabok elemeire. átmegy a B. alkotó módon adják át a többieknek. hogy poszterükön minden elemet kreatív. hogy azokat a diákokat is bevonja. majd az azoknak megfelelő feladatokkal látjuk el őket. majd feladatul adja. Differenciálhatunk a tartalomban. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. A poszterek lehetőséget adtak Mary számára. A korán érő vagy gyors felfogású diákok számára elhagyhatunk tartalmi elemeket vagy felgyorsíthatjuk azok bemutatását. némelyiknek kevesebbre. amelyben tudásukat tudták alkalmazni és továbbfejleszteni. b) választékot kínálunk a diákoknak. Tartalom A tartalom az. írás és/vagy a beszéd áll. ha a) előzetesen felmérjük a diákok tudását és jártasságait. A továbbhaladni kész diákokat a „kihívási szintek” különböző tevékenységeinek kínálatával látta el. eljárások és képességek szerint történik. A maradék harmadnak a megértéssel és a felismeréssel egyaránt nehézségei vannak. vagy úgy. hogy visszatartanák azokat. Mary hasonlóképpen újra átvétette az anyagot az erre rászorulókkal. „amit” megtanítunk — műveltségi területek. Diákjaik tanulási szükségleteire alapozva mindkét tanár megtalálta annak a módját.  produktum. Ezek a csoportok is kreatív és szemléletes módon ábrázolják majd mondandójukat. találnak-e hasonló elemeket kortárs darabokban. Hatékony tanulásszervezési módszerek hogy diákjainak kétharmada megérti és felismeri a Shakespeare-dráma elemeit. hogy a tanulás összetettségét növeljük. A tartalom differenciálása vagy a leglényegesebb fogalmak. akikről előzetes értékelés alapján kiderült. Az A csoport tagjainak közvetlen instrukciókra van szükségük. A továbbhaladásra kész diákoknak nehezebb tevékenységet tervezett. valamint van jól felszerelt munkahelye. hogy a tanultakat szemléletes. és gyakran országos irányelveket tükröz. ellentétben a tipikus irodalmi beszámolóval. hogy „nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony”. Ennek megfelelően ma Mary három csoportra osztja diákjait azzal a feladattal. Először velük dolgozik. hogy készítsenek posztereket a tanultakról. akik haladhatnak tovább. hogy ellenőrizze a csoportok haladását. fogalmak vagy témák. Mary arra kérte diákjait. Minden csoportnak van vezetője. Úgy fogják alkalmazni és továbbfejleszteni tudásukat. Differenciálás: nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony Larry Kimmer (negyedik évfolyam) és Mary Fuentes (tizedik évfolyam) tevékenysége a differenciálást példázza. Larry csak azoknak a diákoknak tanította újra a grafikont. majd a C csoporthoz. amelyekkel megismertetjük a diákokat. A tantervi tartalmat rendszerint az iskola vagy a település(ek) határozza meg. hogy több gyakorlásra van szükségük. amelyben bizonyíthatták tudásukat. A differenciáló tanítás a diákok szükségleteinek gondos diagnózisát.IV. Némelyik diáknak több tanulásra és gyakorlásra van szüksége. akik inkább térlátásban és nem verbális téren erősebbek. Amikor az A csoport már önállóan halad. amelynek fókuszában az olvasás. van táblázata a minőségi követelményekkel a poszter értékeléshez. és erre épített tevékenységtervezést jelent. és válaszoljon kérdéseikre. hogy több segítségben részesítse az arra rászorulókat anélkül. D4 – Mi az. 274 . Amint a diákok elfoglalják kijelölt helyüket. szemléletes módon ábrázoljanak. A heterogén osztályokról megállapítható.  folyamat. hogy megnézik.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben hogy némely témát elmélyültebben dolgozhassanak fel. vizuális. A produktum megmutatja. c) a mindenkori értelmi szintjüknek megfelelő „kezdő” vagy „haladó” forrásokat biztosítunk számukra. ahogyan tanítunk.  produktum. Módosíthatjuk a folyamatot úgy. egy rajz vagy egy modell. D5 – Mi az.  folyamat. A folyamat A folyamat az. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. Bloom és Gardner munkája segítségünkre van abban. így minden diák a maga szintjén választhat. részletezőbb vagy elmélyültebb. hogy összetettebb és elvontabb feladatokat adunk. kifinomultabb. mi az. mint például egy beszámoló. hogy a történelmi regényekkel foglalkozunk. és felkészülnek eredményeik szóbeli előadására. hogy forrásműveket válogatunk egy tantervi témához. hogy diákjainkat nehezebb feladatok elé állítva sokféleképpen. például paródia. Miután eldöntöttük.  produktum. hogy összehasonlítsa a Hamupipőke különböző kultúrákban kialakult két változatát. auditív és kinesztéziás csoportra osztjuk diákjainkat. és minden diák azt a feladatot kapja. Kitehetünk a diákok elé néhány kupac könyvet. A foglalkozás végén a csoportok összevetik gondolataikat. Lehet valami kézzelfogható. A hallás után tanulók megbeszélik a két változat egyezéseit. A produktum akkor differenciált. A tartalmi differenciálás abban áll. Mondjuk például. lehet verbális. szimulált bírósági tárgyalás vagy tánc. lehet cselekvés. amit tanultak. és írja le annak jellemző vonásait. eltéréseit. D6 – Mi az. hogy kritikai és kreatív gondolkodásra késztetjük diákjainkat. A kinesztéziás diákok félperces jeleneteket terveznek meg és adnak majd elő a két változat hasonlóságainak és eltéréseinek bemutatásával. vagy növeljük tanulási módjaik változatosságát. A diákok tudásukat használat közben mutatják meg. mint bonyolultabb. hajlamaihoz alkalmazkodnak. A vizuális úton tanulók lerajzolják a két történet hasonló és eltérő elemeit. vagyis párbeszéd. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. amit a diákok elsajátítottak és képesek alkalmazni. A produktum A produktum a tanulás eredménye. Képezhetünk tartalmi differenciálást úgy is. hogy tükrözi az olvasásban meglévő eltérő szinteket. beszélgetés vagy vita. sajátságosan mutassák meg azt.  folyamat. amelyek között van alapvető és bevezető jellegű éppúgy. Például osztályunk azon dolgozik. ha 275 . hogy válasszon ki egy regényt. ötleteket is hozhatnak. hogy a (föntebb vázolt) tanulási stílusok alapján jelöljük ki a feladatokat. Adhatunk speciális forrásmunkát néhány diáknak meglévő tudása és a témában való kiemelkedő jártassága okán. és új gondolatokat. és az egyes diákokat a nekik megfelelő könyvekhez irányíthatjuk. A differenciálás során módszereink a diákok tanulási stílusához.

hogy tanulási erősségének megfelelő módon mutassa be tudását (pl.IV. ahol nem kiemelkedő (pl. hogy vállalják a feladatot. Legyenek a produktumok is differenciáltak. Megkérhetjük a diákot arra. és ha a diákok projektkínálatból választhatnak. amelyek számos különböző módon tükrözik a tanultakat. vagy válasszák tudásuk bemutatásának egyéni módját. egy kiemelkedő zenei tehetségű diák dalt szerez). ezzel bátorítva a diákokat arra. hogy olyan területen szerepeljen. vagy arra. egy alapos verbális/nyelvi tudású diák térbeli produktumot. Hatékony tanulásszervezési módszerek olyan elemekre épül. az önálló gondolkodást. modellt vagy kollázst készít). 276 .

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D7 – Mi az. amit differenciálunk? Mit? Tartalom Folyamat Eredmény (produktum) Mit jelent? Mi szerint? Miért? Hogyan? 277 .

IV. hogy bizonyos ismertetőjelek. becses valami. amiről előzőleg tanultak. Általában elemzés előzi meg: hiszen valaminek a megítéléséhez részletesen meg kell ismernünk annak jellemzőit. Ez a gondolkodási szint azt jelenti. kritériumok alapján meghatározzuk valaminek az értékét vagy azt. hanem újraalko tunk. hogy bontsanak részekre egy gondolatot és azt vizsgálják meg kritikusan. Amikor diákjainknak az a feladata. hogy mennyire értékes. Ez kreatív gondolkodást kíván. amikor a diákoknak előzőleg megtanult tényeket és információkat kell fölidézniük. Különböztessük meg ezt a szintet az alkalmazástól! 278 . Ezen a szinten a diákoknak az a feladata. hogy új vagy más módon állítunk össze valamit. hogy elkészítsenek valamit. Ez a gondolkodási szint azt jelenti. Hatékony tanulásszervezési módszerek D8 – Anyagok a motiváció szintjeihez A) Meghatározás – felvágva. hogy megmutassák. vagyis nem megújítunk. akkor ezt a gondolkodást várjuk tőlük. összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak A gondolkodás legkevésbé összetett fajtája. Ez a gondolkodási szint arra ösztönzi a diákokat. mennyire értik a tanultakat.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben B) Tevékenység. állapot – felvágva. összekeverve adjuk oda csoportonként egyegy diáknak Alkosd meg! Használd! Ítéld meg! Értsd meg! Vizsgáld meg! Ismerd. tudd! 279 .

csoportosítsd. teljesíts. szervezz. azonosíts. határozd meg. működtess. szerkeszd meg. fordíts. hogy növényt. különböztess meg. tekints át. sorolj/építs be! D9 – Konkrét tevékenységek A tevékenységenkénti cédulákból 2-2 jut minden csoporttagnak Téma: Az óceáni bioszféra – a tananyag feldolgozásához (a gondolkodás különböző szintjeit igénylő) megadott tevékenységek Tervezz új óceáni állatot. határozd meg. magyarázz. válaszd szét. viszonyítsd! Készítsetek közösen olyan összerakható rajzot. összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak ítéld meg. kutass. ábrázold. gyakorolj. írd újra! mondd el. részletezz. mutass be. jegyezd fel. egészíts ki. alakítsd át! mondd meg a hatását! mutasd be. fogalmazz át. bírálj. gyárts. vezesd le. válogass. számíts. járj utána. amely életnagyságban ábrázol legalább öt tengeri állatot! Mutassátok meg és beszéljétek meg a méretbeli eltéréseket! (6) 280 . ismételd. beszéld meg. vizsgálj meg. osztályozz. becsüld fel. feltételeit a parton és a szárazföldön! Szerephogyan alkalmazkodnak bizonyos állatok az játékkal próbáljátok meggyőzni a többieket árapályhoz! (3) álláspontotokról! (4) Határozzátok meg a szárazföldi és a tengeri emlősök közös jellemzőit! Magyarázzátok meg. fogalmazz. hogyan alkalmazkodtak a fajok környezetükhöz! Írjátok le következtetéseitek összefoglalását! (5) hasonlítsd össze. állapítsd meg. sorold be. kérdezz. adj elő. rendezz. következtess! helyezz el. módosíts. részletezz. zold. magyarázz meg. összegezz. dramatizálj. jelents. ábrázolj. találj rá. körvonalazz. fejlessz. oldj meg. tapasztalj. kifejtve.IV. alkoss. írj le. következtess. újíts. jegyezd fel. jegyezd meg. mutass meg. változtass. állítsd ellentétbe. találj ki. értékeld. kezelj. amely a létező állatok legalább három jellemzőjével rendelkeGyűjts össze annyi óceánban élő állatot és zik! Írd le minden jellemzőjét. feltételezz. alkalmazz. idézd. értékelj. amennyit csak tudsz! (1) miért választottad azt! Rajzold is meg az állatokat! (2) Határozd meg az élet előnyös és hátrányos Poszteren vagy diagramon mutassátok be. töltsd ki. becsüld fel. Hatékony tanulásszervezési módszerek C) Tevékenységek – felvágva. sorold be. igarendezz. modellezz.

Nagy izomerővel és/vagy finom motorikus képességekkel rendelkeznek. Legjobban úgy tanulnak. szagok. Legjobban úgy tanulnak. hogy az amerikaiak hány órát töltenek tévézéssel: ezek mind megragadják a figyelmüket. A tengeri állatok számaránya bármely élővilágon belül. mi fenyegeti legalább három óceáni állatfaj élőhelyét! Határozd meg a folyamatokat és emeld ki. ezek segítségével tanulnak és idézik fel a tanultakat. társadalomismerettel és a nyelvvel kapcsolatban álló számokat is. Függetlenül attól. olvasnak. amely megmutatja az óceánok és a tavak közötti különbségeket az ízek. az. Legjobban számok és elemzés révén tanulnak. mit kell tennünk az óceánok életének megóvásáért! (9) Készíts térképet. vitatkoznak és írnak. hogy megérintsék/megcsinálják a tárgyakat. hangszínre és zenei formákra fogékonyak. de a természetismerettel. ha a tanulás kapcsolatban áll ritmus. hogy van-e zenei tehetségük.és dallamérzékükkel. Ábrázold! A vizuális/térbeli intelligenciában fejlett diákok árnyalt belső képeket alkotnak. Van. 281 . Leginkább beszéd és írás révén kommunikálnak másokkal. erősen hat rájuk a zene. Mozogd el! A testi/kinesztéziás úton tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki magukat. honlapon és diagramokon). Közülük sokan együttérzők és intuitívek. vagy egy földrajzi hasonlóságait és különbségeit! Mutengeri kalandról. Gyakran erős hatással vannak másokra. képesek törvényszerűségek megállapítására. amelyek az óceán különböző mélységeiben élnek. ha van lehetőségük az anyag vizuális bemutatására (vagyis grafikus ábrázolással. Az interperszonális diák vezetői képességét diáktanácstagként vagy szervezőként hasznosíthatja. hangok és megjelenési formák szerint! (10) Csoportban ábrázoljátok papírkivágásokból készült faliképen azokat az állatokat és növényeket. aki hajlamos a dolgok (ügyek) „felpörgetésére”. Legjobban nyelvi közvetítéssel tanulnak: figyelnek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Vizsgáljátok meg a szárazföld és a tenger Költs szöveget egy tengeri dalhoz. rajzolva. Az interperszonális hajlamú diák örömmel dolgozik vagy játszik együtt másokkal. az Egyesült Államok népességének növekedése a legutóbbi népszámlálás óta. Zümmögd el! A zenei beállítottságú diákok a hangmagasságra. ritmusra. Számold ki! A logikai/matematikai téren fejlett diákok mindenféle számot szeretnek — elsősorban a matematikait. igényük. rapelést és a hangszeres játékokat. szervezők és kommunikátorok. Általában jól kijönnek másokkal. Élvezik az éneklést. (11) Írd le röviden álláspontodat és érzéseidet az óceánt érő környezeti hatásokról. vagy alkoss rapet a tengeri tassátok be az eredményt Venn-diagrammal! élet bemutatására! (8) (7) Gyűjts adatokat arról. beszélnek. például az olajszennyezésről és a part menti olajkutak fúrásáról! (12) D10 – Az intelligenciaterületek Gardner-féle leírása Hogyan gondolkodunk és tanulunk? Mondjad! A verbális/nyelvi téren fejlettebb diákok könnyedén értik meg a szóbeli és az írott nyelvet. Szeretik a problémamegoldást és az okokozati összefüggéseket. Vezesd! Az interperszonális típusú diákok „emberközpontúak”. A leghatékonyabban praktikus tevékenységeken és mozgáson keresztül tanulnak. A logikai/matematikai észjárású tanulók fogalmi gondolkodása fejlett. Gyakran szeretnek olvasni.

Közülük némelyikre azt mondják. ha mások elfogadják véleményüket. Megfigyelik. azt meg is hallgatják. 282 . Akkor tanulnak a legjobban. gondolatokat. alkalmazása és környezetük felhasználása sikerük. Tisztában vannak önmagukkal és érzelmeikkel. míg ők egyedül dolgozhatnak. ha maguk fedezhetik fel a dolgok működését. Gyakran személyes kötődést éreznek a természet iránt. túlélésük érdekében.IV. Közelről vizsgálják meg az eszméket. Hatékony tanulásszervezési módszerek Reflektálj! Az intraperszonális diákok meggondoltak és reflektálók. témákat és lehetőségeket. megfigyeléseket végezhetnek és kutathatnak. „józan paraszti esze” van. Kutass! A praktikus/tudományos beállítottságú diákok képessége a dolgok tisztázása. hogyan működnek a rendszerek. Szeretik független módon maguk kitűzni a céljaikat. hatékony alakítói lehetnek a körülményeknek és helyzeteknek. Úgy tanulnak a legjobban.

 Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani. készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni.  Elemezzék. csokoládé és dióbél változatos töltelékeivel és vaníliás vagy csokoládés tésztával! Ábrázold a lehetséges változatokat táblázatban! 283 . hogy egy bizonyos változásnak milyen előnyös és káros hatása lehet egy szervezet élőhelyére! Mutasd be diagramon következtetéseidet!  Számítsd ki többféle aprósütemény hozzávalóit vaj. A folyamathoz tartozó szavak más betűtípussal szerepelnek. állatok és az élőhelyek kölcsönhatásait!  Elemezd. amely megmutatja a növények. hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket! Egyéb rövid foglalkozástervek:  Vizsgáld meg az atombomba II. és támaszd azokat alá érvekkel!  Készíts ábrát egy ökológiai rendszerről. a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. szerezz társakat hozzá és játszszátok el a jelenetet!  Vizsgáld meg egy regény alakjainak jellemvonásait és a jellemek közötti konfliktus okat! Írj esszét következtetéseidről.  Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit.  Írjanak rapszöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal. Az eredmény kövér betűs. világháború alatti alkalmazásának körülményeit! Alakítsd ki álláspontodat mellette vagy ellene. valamint a múlt századi Egyesült Államokban! Mutasd be ismereteidet egy plakáton!  Írj forgatókönyvet egy mese egyik jelenete alapján.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D11 – Tanulási tevékenység rövid leírása A tartalom dőlt betűvel van szedve. A többszörös intelligencia feldolgozásához kapcsolódó feladatok rövid leírása:  Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. majd állíts össze érveket a mellette/ellene párbeszédhez!  Hasonlítsd össze és elemezd a rabszolgaság körülményeit az ókori Görögországban és Rómában.

... Hogy érezte magát a foglalkozáson? Rosszul Inkább rosszul Inkább jól Jól Megjegyzés: ....................................... Ez fontos tapasztalat számomra....................................................... melyet további munkám során hasznosítani tudok... Segítséget jelentett-e a foglalkozás ahhoz..... Ön a foglalkozást hogyan ítéli meg................. Érti.................. Hatékony tanulásszervezési módszerek D12 – Értékelő kérdőív Kedves Hallgató! A kérdőív kitöltésével hozzájárul.............................................................................................. ........ 5................................................................... Kérem.... ...................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ahol tud................. Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ... írjon kiegészítő megjegyzést is! Köszönettel: 1.............................................................................................................................................................................................. Fontosnak tartja a differenciálást a tanításban? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ......................... hogy képet kaphassak arról......................... Hatékonynak tartotta-e a foglalkozást? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ..... karikázza be a megfelelő válaszokat.................................................................................... 4........ ........ ............................................................................................... 284 ...................... hogy hogyan kapcsolódik a Bloom taxonómia és a Gardner-féle többszörös intelligencia a differenciáláshoz.... 3..................................................................................................................... hogy tantárgyában differenciált tevékenységeket tudjon tervezni? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ......IV................................................................................................. 2..............................

Gyermekmegismerés A foglalkozások üzenete:  a pedagógus szaktanárként és osztályfőnökként egyaránt törekedjen a tanítványai sokoldalú megismerésére. hogy a gyerekkel jól tudjon együttműködni.  a pedagógus a gyermek megismeréséhez igyekezzen sokféle módszert. A foglalkozások célja:  a témával kapcsolatos lényegi kérdések tartalmának kifejtése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben V.  a pedagógus a tanításában vegye figyelembe az adott gyerek képességeit. ismereteit és családi környezetét. tapasztalatainak felidézése és a társakkal való megosztása.  a foglalkozásokon nagyon fontos a saját élményű tanulás. megbeszélése. vitája. Lényegi kérdések:  Gyereket vagy tantárgyat tanítunk?  Az iskolában a gyerekkel foglalkozunk vagy együttműködünk? 285 . a tanulmányozás előkészítése. hogy a szeminárium vezetője és a tanuló társak értékeljék a társaikat. eszközt használni. terepet. mert ez formálja a hallgatók attitűdjét és egyben megerősítést is kapnak.  alapvetően fontos. kis-csoport és a szemináriumi csoport közös gondolkozása. a hallgatók témával kapcsolatos ismereteinek.  a pedagógus mindent tegyen meg azért. saját élményű feldolgozása.

A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. A gyerekmegismerés a hallgatók saját tapasztalatai és ismeretei alapján – Mendelovics Zsuzsanna Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. . A megismerés módszerei. amelyben mozgatható asztalok vannak. tudások. megerősítéseket. önbizalom. 4 fős csoport) 90 perc A megismeréssel kapcsolatos saját élményű ismeretek.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. színes filctollak és blu-tack. pedagógiai ismeretek. anyagok:  Csomagolópapírok.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. Gyermekmegismerés V. tapasztalatok felidézése. ismeretek gyűjtése. 1. lehetőségei. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. tolerancia. és emeljük ki a fontos gondolatokat. teremelrendezés. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. munkaformák. Önkonet Kft. didaktika. Tudások.V. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. 286 20 – 24 fő (5-6 db. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. Tér. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. kritikai gondolkozás. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Dr. Értékeléssel. Pszichológiai. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. Budapest 2001. rögzítése. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. amikor alkalom adódik. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás.. Önállóság.

filctoll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. 15’ Az ablak módszert használva szóforgóval minden csoport összegyűjti külön a Együttműködés. illetve kevésbé jó pedagógusnak. kritikai gondolkodás Véletlenszerűen kialakított négyfős csoportokban dolgozunk. Eötvös József Könyvkiadó. Ráhangolódás. Fehér Márta: Például. Válaszon ki közülük kettőt. viszonyára. Minden hallgató gondoljon vissza eddigi tanáraira. akire szívesen emlékszik azért. fejlesztendő készségek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben    Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. Budapest.Kooperatív A/4-es papír kedvelt és külön a nem kedvelt pedagógusra vonatkozó megjegyzéseket formációk rendsze. in.. hanem lehetőséget ad arra is.Egyéni munka felmérjük a hallgatóknak a pedagógusokkal kapcsolatos elvárásait. jó hangulatú órákat tartott. Foglalkozásvázlat I. hogy miért tartja jó. Készüljön ezekből egy falra kitehető plakát is. Van másik megoldás is SuliNova KHT. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Térjen ki a tanítási módszerekre. problé. 287 . óravezetésre. Csoportforgó Csomagolópapír. A másik tanár óráira nem nagyon szeretett járni. maazonosítás. ablak módszer 15’ A csoport szóvivője ismertesse meg a többiekkel a gyűjteményüket. SuliNova KHT. mert érdekes. hogy Önállóság. a feldolgozás előkészítése Idő  Tevékenységek Tevékenység célja. tanítványaival való kapcsolatára.. Budapest 2005. mennyire ismerte stb. Mind a két tanárról néhány mondatban fejtse ki írásban. 2006. anyagok (mellékletek) 10’ Ez a rész nemcsak a ráhangolódást segíti elő. Az egyik. odafigyelt a tanítványaira stb. Budapest 2006.csoportmunka rezése szóforgó.

b) az osztályfőnök vagy szaktanár irányított beszélgetése a szülőkkel. szempontokat. eszközökkel kísérelte meg. ha a pedagógus törekedett volna tanítványának a minél jobb.V. képességek Közös megbeszélés Munkaformák és módszerek Eszközök. A mondandónkat hegyezzük ki arra. viszony. Minden téma a készségek. II. Minden csoport hangosítson meg egy történetet! (Várhatóan: célzott beszélgetésről. hogy hogyan változott volna a tanítvány-tanár kapcsolat. kérdőívekről beszélnek majd a hallgatók) 25’ Válogassunk a megismerési módszerek közül. vagy Együttműködés. A téma kifejtéséhez a Kreativitás Csoportforgó csoportok állítsanak össze és mutassanak be rövid jelenetet. vagy megismerést segítő játékokat.Kommunikációs Háromlépcsős kozás lehetőséget ad a hallgatók témával kapcsolatos ismereteinek. milyen módszerekkel. A téma: az osztályfőnököm vagy valamelyik szaktanárom hogyan. sokoldalú. Gyermekmegismerés 10’ Foglaljuk össze az elhangzottakat. fejlesztendő készségek. több szempontú megismerésére. családlátogatásról. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.készségek. tevéken y. Témák: a) az osztályfőnök vagy szaktanár irányított beszélgetése a gyerekkel. Csomagolópapír. párbeszédet. nyitottság interjú inak feltárására is. Kommunikációs Kooperatív A csoportok az alábbi témák közül választanak egyet-egyet. anyagok (mellékletek) 10’ Milyen módszerek segítségével ismerhetjük meg tanítványainkat? (Ez a foglal. hogy engem megismerjen. történetet. nyitottság csoportmunka gyerek megismerésének valamelyik módszeréről szól. felírjanak kérdéseket.) Csoporton belül meséljen el mindenki saját élményt. színes filctoll. A/4-es papír 288 . tapasztalata.adatvállalás ségeket.

napirend. szabadidő eltöltése. hogy megemlítsék: családi. tevékenységek kitalálása (pl. tudást jelentettek 289 . hogy képesek legyünk a velük való együttműködésre. e) ugyanazon gyereket tanító kollégák megbeszélése (konferencia). szociális helyzet. felolvasása. írások és játékok megmutatása. hogy …  új ismereteket. játék közben az osztályfőnök vagy a szaktanár megfigyeli a gyereket. rajzos plakát készítése és bemutatása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben c) családlátogatás. időbeosztás. kapcsolatok társakkal. A módszer bemutatása lehet: rövid jelenet előadása. fejlesztendő készségek. áttekintése. egyéni átgondolása. tanulási sikerek. szülővel. képességek.: pajzs. érdeklődési terület. bármely iskolai. d) órai. környezet. problémák. Az új tartalom összefoglalása. tanárral. (Fontosnak tartjuk. vagy szabadidős tevékenység. vers/rap írása. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. f) a megismerést segítő játékok. módszerek. tanári szokások. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Lista készítése:  megerősítést kaptam abban. anyagok (mellékletek) 5’ A foglalkozáson tanult szempontok. címer vagy apróhirdetés készítése stb.). felnőttel.) III. Gyűjtsük össze: a gyerekekkel kapcsolatosan milyen tudásokra és ismeretekre van szükségünk ahhoz.

Háttéranyagok segítségével. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. didaktikai ismeretek.V. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. Tér.és problémakezelés. munkaformák. pedagógiai. teremelrendezés.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. a gyerekekkel kapcsolatos ismeretek. A gyerekek megismeréséhez szükséges eszközök. A gyermek megismeréséhez használható módszerek. és használ atukhoz szükséges irodalom feldolgozása. tudások megszerzésének módszerei. Pszichológiai. amelyben mozgatható asztalok vannak. terepek. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. információ.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. megerősítéseket. 2. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. Értékeléssel. Önállóság. 20-24 fő (5-6 db. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. és emeljük ki a fontos gondolatokat. módszerek. Gyermekmegismerés V. amikor alkalom adódik. módszerek kipróbálása. saját élményű kipróbálása. 290 . Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. eszközök saját élményű feldolgozása – Mendelovics Zsuzsanna A foglalkozás célja: Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. együttműködés. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. 4 fős csoport) 90 perc Megismerési lehetőségek tanulmányozása.

szükséges és ajánlott szakirodalom: (A szükséges irodalom megfelelő oldalszámai a mellékletben vannak leírva.  Wilbert J. Lexington MA.) Egyéni. Budapest 2004. hogy nem vagy nagyon kevés ilyet ismernek a hallgatók. tanulásban  Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. apróhirdetés feladása stb. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. (Amennyiben úgy látjuk. US. Kollár Katalin. Novorg. módszereket. eszközöket. ativitás A játékot illetve módszert előre megírt kártyákkal kihúzatjuk a csoporttal vagy minden csoport választ magának egyet. páros Csomagolópavagy csoport. Budapest 2006. kre. (Lehetőleg a csoportok különböző já-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. 1978. pajzs. SuliNova.)  Kirsten Nicolson-Nelson: A többszörös intelligencia. Független Pedagógiai Intézet. anyagok:  Csomagolópapírok. 1998. Budapest 1998. McKeachie: Tanítási ötletek.  Czike Bernadett: Pedagógusszerep változása.pír. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. Szabó Éve (Kis István. segítsünk. anyagok (mellékletek) 5’ Gyűjtsünk olyan játékokat. Foglalkozásvázlat I. címer készítése.  Király József – Kristály Mátyás: Önismeret.: Fehér Márta.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. színes filcmunka toll. 2005. amelyek segítenek a társak megismerésében. Eötvös József Kiadó Budapest. A/4-es papír 10’ A csoport minden tagja ugyanannak a játéknak vagy módszernek a segítségével Együttműködés. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok.  Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. Ráhangolódás. színes filctollak és blue-tack. emberismeret. Néhány tipp: saját kedvenc tárgy bemutatása.Szóforgó be/megmutatja magát saját csoportjának.  Pszichológia pedagógusoknak szerkesztette N. Balogh László tananyagai)  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására) szerk. Szabad Iskolákért alapítvány. 291 .

fejlesztendő készségek. játékok.ga sa hozzá segít a gyerekek jobb megismeréséhez. hogy az adott témakörön belül milyen gondolatok. feldolgozá. fordított szakértői mozaik Csomagolópapír. Gyermekmegismerés tékkal vagy módszerrel dolgozzanak. önreflexió g) táborok. kirándulások. hogyan. kérdések merülnek fel. amelyek. színes filctoll. nehézségek. honnan. és ezeket kitől. A/4-es papír 25’ Minden csoport válaszon egy témakört. készültek a Kommunikációs készségek Csoportforgó II. színes filctoll. Felsorolunk néhány témakört. milyen ismereteket. hogy hogyan be/megmutatkozások és beszéljenek a tapasztalataikról. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. amelyek segítséget is adhatnak a hallgatóknak: a) családi háttér b) érdeklődési területek c) gondolkodási. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Kooperatív csoportmunka. tanulási módszerek (intelligencia területek). A/4-es papír 292 .V. tapasztalatokat lehet gyűjteni. hogyan lehet megtudni. 10’ A csoportok mondják el egymásnak. hogy milyen új dolgokat tudtak meg egymásról. motiváció e) társas kapcsolatrendszer f) önismeret. kapni a Kommunikációs Közös munka tanítványainkról? készségek önállósáEgy plakátra közösen gyűjtsünk össze olyan témaköröket.) A csoporton belül beszéljék meg egymással. képességek d) tanulási szokások. anyagok (mellékletek) 10’ Honnan. alkotóműhelyek Csomagolópapír. sikerek. Dogozzák ki.

T1 – Személyes adatok Pszichológia pedagógusoknak (szerk. áttekintése.munka dányszámban. hogy …  új ismereteket. Szabó Éva) 502. kreativi. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Kérdőívek a íveket csinálja meg mindenki. együttműkö. egyéni átgondolása.Frontális. a tanulási stílusról. kom. anyagok (mellékletek) 5’ A foglalkozáson tanult szempontok. módszerek. kodás. dés. kritikai gondol. Az új tartalom összefoglalása. getés ten szeret tanulni.egyéni és páros szükséges pélporttársaikkal.munikációs készség. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. problémakezelés Közös beszélgetésre ajánljuk: mit lehet kezdeni azzal a gyerekkel.: N. oldal 293 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 20’ A többszörös intelligenciáról. és önkéntesen osszák meg a tapasztalataikat cso.tás.Közös beszéljegyért vagy a társai elismeréséért tanul.Önállóság. a motiváltságról szóló kérdő. fejlesztendő készségek. problémamegoldás 5’ III. Lista készítése:  megerősítést kaptam abban. aki csak elmélyül. Kollár Katalin. aki nem érdeklődő. aki csak a jó Vitakészség. tudást jelentettek Mellékletek a foglalkozáshoz D1.

tanulásban. vásárolsz.V. Mit gyűjtöttél azelőtt? Mi az. Ha megkérdezhetnél valamiről egy szakértőt. amit szívesen csinálnál a szabadidődben (a barátaiddal való találkozás mellett)? 9. csoporthoz. Ha könyvklubot alapítanál. 2 = nem annyira. építészet. Milyen klubhoz. mi az a témakör. Ha tanulmányi kirándulást szerveznél. Budapest 2006. T2 – Érdeklődési területek. Melyik tárgyban kell a legkeményebben gondolkoznod vagy dolgoznod? Miért az a le gnehezebb? 5. házi feladatot végzel. ha gyűjtesz egyáltalán valamit? 11. Mely tárgyakban vagy sikeres? Mitől könnyű neked a tárgy tanulása? 3. mások segítsége nélkül? Ha igen. rendszerint játszol vele. Szabad Iskolákért Alapítvány. amiről csak akarsz. Mely tárgyakban vagy sikertelen? Mitől nehéz neked a tárgy tanulása? 4. kutatsz valamit. amiről hallani szeretnél? 17. mit válaszolnál? 14. amelyeket nem az iskola szervez! 10. honlapokat olvasol. mit választanál? (Példák: tudományos fantasztikus írás. 294 . Melyek a kedvenc játékaid vagy sportjaid? 7. chat-szobát keresel. hogy mihez értesz nagyon jól. hogy mennyire érdekelnek? (1 = nagyon. meteorológia. mit? 12. csapathoz. Jelenleg milyen életpálya iránt érdeklődsz? A továbbiakban a mellékletek forrása: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. Gyermekmegismerés D2. vagy más tevékenységet folytatsz? 16. szervezethez tartozol? Sorold ide az iskolai tevékenységeket és azokat is. Amikor számítógépet használsz. Ha megkérdeznék tőled. Afrika) 8. Shakespeare. Mi az a három dolog. illetve a jelenről kiket választanál? Miért választanád éppen őket? 18. Melyik a kedvenc tevékenységed vagy tantárgyad az iskolában? Miért az? A legkevésbé kedves? Miért? 2. Ha tanulhatnál bármiről. programot készítesz. hová vezetnéd a résztvevőket? Miért választanád azt a helyet? 15. amit most gyűjtesz. 3 = egyáltalán nem) …… tánc …… dráma …… írás …… számítógép …… társadalomismeret …… idegen nyelvek …… zene …… sport …… matek …… természetismeret …… vállalkozástan …… politika/jog 6. kérdőív 1. levelezel. Tanultál-e valamit magad. Számozd be a következő területeket aszerint. milyen fajta könyvek lennének ott? 13. Ha interjút kérhetnél egy-egy jelentős személyiségtől a múltról.

akkor a vázlatkészítés vagy a rajzos ábrázolás segít megtanulni és megjegyezni valamit. csak tájékoztatás arról.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3. Például: aki erős a verbális/nyelvi gondolkodásban. és a legjobb tanárnak is óriási erőfeszítésébe kerül felszámolni ezekben a gyerekekben a butaság érzését. hogy jól válaszd meg tanulási módszeredet és projektjeidet. Csoportos projekt akkor is lehet sikeres. miként tanulhatsz eredményesebben. ez segíthet abban. az rajzokat vagy illusztrációt készít. hogy olyan módszereket fejlesszenek ki. amely egyediségüket emeli ki. A csoportos projekt jól sikerülhet. Feltehetőleg még továbbiak is felfedezésre várnak. Erősségeid figyelembevételével felismerheted. melyekkel elrejthetik ezt a gyengeségüket. és nem is próbálkoznak többé. vagy éveket töltenek azzal. Szembe kellett néznem 295 . Azonban hamarosan rá kellett jönnöm. akinek erőssége a vizuális/térbeli gondolkodás. A többszörös intelligencia elmélet nem ment fel az alól. hogy a legnagyobb igyekezettel dolgozz. hogy olyan osztálytermi légkört alakíthassak ki tanítványaim számára. hogyan szeretsz tanulni. Gondolj arra. Bármelyik módszert is választják. Ha például erősséged a vizuális/térbeli gondolkodás. és vagy teljesen leállnak. Minden mód fontos. Nyolc éve tanítok Dél-Kaliforniában. hogy milyen hihetetlenül fontos a szabályok kialakítása és az irányítás egy harminc kiskamaszból álló csoportban. akik küszködnek az olvasással és a nyelvi ismeretekkel. azt „erősítsd”. ha a csoport minden tagja erős a testi/kinesztéziás intelligenciában! Ha számodra nehézkesebb módon dolgozol. ha a csoport minden tagjának hasonló az erőssége. A többszörös intelligencia nem címkézés. az feszültséget kelt benned. milyen jó lehet egy paródia. A legtöbb esetben a feladat megköveteli. ha különfélék a csoport tagjainak erősségei. ha mindenki a számára legmegfelelőbb módon tevékenykedhet. és így tovább. hogy amelyekben kevésbé vagy erős. Mind a nyolc gondolkodásmódban tapasztalatokat kell szerezned. De így is végezhetsz magas színvonalú munkát. T3 – A többszörös intelligenciáról Amit a többszörös intelligenciáról tudni illik Howard Gardner professzor felfedezte a gondolkodás és tanulás nyolc módját. kicsit több időt töltve a negyedik és a hatodik osztályban. és módomban állt az összes általános iskolai osztályt tanítani. Elsősorban azért akartam tanítani. az ír. mint a többiben. önbecsülésük nagyon alacsony szinten van. De mindenkinek vannak erősségei és korlátai. A projekt sikeresebb lesz. A tanulásnak nem csak egyetlen jó módja létezik. Miként élhetsz a többszörös intelligenciával? Ha tisztában vagy erősségeiddel. hogy mindegyikőtök a maga erősségei szerint dolgozik. hogy több mint egyféle intelligenciát mozgósíts. A többszörös intelligencia elméletének felfedezése Sok-sok George-zsal volt már dolgom az osztályomban az évek során – olyan gyerekek. Néhány intelligenciában erősebb vagy. Szétoszthatjátok a feladatokat úgy. A tanulás könnyebb vagy érdekesebb a saját erősségeid területén.

amit jól ismertem. Ha egy gyerek erős verbális-nyelvi és matematikai-logikai intelligenciával rendelkezik. Gyermekmegismerés azzal. akik valószínűleg sikeresek lesznek az iskolában. hogy milyen sokféleképpen lehetnek a gyerekek ügyesek. Az 1930-as években Lewis Terman átdolgozta az eredeti tesztet. hogy ennek tudatában lett volna. Az iskolarendszer erősen támaszkodik az IQ-tesztre. Párizsban. és „a kevesebb néha több” filozófiáját kell alkalmaznunk. és ebből következik. amit csak lehetett. és hogy ez a sokféleség együttesen formálja az iskolában és az életben egyaránt sikeres embert. hogy 296 . és ezek hogyan hatottak a tanításomra. A gyors kiégéshez vezető utamon egyik tanítványom állított meg. ahogyan tanítottam. Először azt elemeztem. hogy nagy hangsúlyt helyez a verbális-nyelvi és a matematikai-logikai intelligenciára. amely a vizsgált személy mentális életkorának és valódi életkorának a hányadosa. és kik azok. Ezen útkeresésem közben hallottam először a többszörös intelligencia elméletéről. megpróbáltam minden tőlem telhetőt megtenni. Teljesen elkápráztatott az elmélet. akkor ahhoz teljesen el kell merülnie a tananyagban. hogy az egyediség kiemelésének megvan a maga ára. Abban a pillanatban tudtam. ha ilyen sok ember van egy térben. hogy teljesítsem a tantervet. hogy változtatnom kell a tanítási módszereimen. Kevin hatodikos volt. és olyan módszert kezdtem el keresni. amit mindig is tudtam magamról. néha fel kell áldoznunk a terjedelmes ismeretanyagot. Teljes szívemmel egyetértek Gardnerrel. melyet innentől kezdve Stanford– Binet intelligenciatesztnek hívtak. Néhány év elteltével túlélő üzemmódba mentem át. Napjainkban a Stranford – Binet-féle IQ-teszt és a Wechsler-féle intelligencia-skála gyermekek részére (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children) a két leggyakrabban használt teszt az intelligencia mérésére és minősítésére. Ez a teszt vezette be az IQ (intelligenciahányados) fogalmát. segítettek megértenem. hogy mit is tanítok nekik. hogy ha különböző módokon közvetítem az információkat és az ismeretanyagot a gyerekeknek. akik nem teljesítettek jól az órákon. s amelyet általában számértékben úgy adnak meg. hogy ha egy gyereknek mélységében kell megértenie a dolgokat. hogy ezt a célt elérjük. Ösztönösen tudtam. Olyan volt az egész. meg kell tanulnia gondolkodni róla. és megpróbáltam mindent megtudni róla. Ahhoz. Alfred Binet és Theodore Simon pszichológusok fejlesztették ki 1905-ben. és hogy tanítványaim számára élvezhetővé tegyem ezt a folyamatot. és intelligensnek fogják őt nyilvánítani. csak azon. és lelkesedése egy teknősére emlékeztetett. amit. hogy ezt a hányadost megszorozzák százzal. s ez az ár az én épelméjűségem. megláttam Kevint az utcán. hogy a gyerekek nagyon sokféleképpen lehetnek ügyesek. akkor ezt az IQ-tesztben elért pontszámai tükrözni fogják. hogy rám mely intelligenciák a jellemzőek. amely valahogy másként közelít ehhez a semmihez sem hasonlítható hivatáshoz. A szemei ragyogtak. A Stranford – Binet-féle IQ-teszt hagyományos értelemben egy gyermek intelligenciáját mutatja meg. és elképesztő lelkesedéssel ugrált. amely az első ilyen típusú teszt.V. A francia kormány arra kérte fel Binet-t és Simont. mintha valaki végre megmagyarázta volna azt. Ezután a tanítványaim felé fordítottam a figyelmemet. hogy kik azok a gyerekek. és utálta az iskolát. hogy készítsenek olyan tesztet. akkor egyre több és több gyerek értheti meg mélységében. amikor hazafelé mentem az iskolából. mert egyszer nekem is volt egy. aki megváltoztatta az életemet anélkül. amely mérni tudja. Egyik nap. hogy azok a tanítványaim is intelligensek és okosak. akik kudarcot fognak vallani. (forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. amikor azt mondja. Sztoikusan üldögélt a nap legnagyobb részében. A tapasztalat azt mutatja. A többszörös intelligencia elmélete nem változtatott azon. Vizsgálódásaim arról. és ehhez sokféle módon kell azt megközelítenie. tanulásban) Az intelligencia hagyományos felfogása A Binet – Simon-féle intelligenciaskálát. amint a barátaival játszott. Azt is tudtam. Tekintete tompa volt.

hogy minden ember leg matematikai-logikai. de olyan intelligenciák lehetőségét veti fel. mely vizsgálatok több száz személlyel végzett interjúkon. hogy sikereket érhessenek el a fenti és más területeken is. minden emberrel vele született jellemző. A tanítási folyamatnak arra kellene törekednie. teszteken és kutatásokon alapultak. A többszörös intelligencia elméletének egyik alapgondolata az. ami aztán teljes mértékben meghatározza a gyerekek tanulási és problémamegoldó képességét. felmutatható eredmény létreho gyakorlati. Mindegyik intelligenciaterület jól  Olyan képességek készlete. Arra a következtetésre jutott. hogy minden gyereknek olyan tanulási környezetet biztosítson. ahelyett. alább hét intelligencia területtel bír. A "képes vagyok megcsinálni" tudata az. zására vagy saját kultúrájában értéknek számító teljesítményre. mely jól mérhető olyan papír-ceruza módszerekkel. hogy abban az egyéni kognitív különbségek kedvező fogadtatásban részesüljenek. Ho Képesség a probléma megoldására vagy új megoldás létrehozására. hogy a tanítási-tanulási folyamatot lehet úgy szervezni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben az olvasni. amely addig nagyon kényelmesen megvolt azzal a tudattal. mely területek egymással kapcsolatban állnak. hogy az intelligencia nem olyan változatlan. Gardner emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálta. Gardner elmélete nem kérdőjelezi meg az általános intelligencia létezését. Voltak köztük agyvérzéses betegek. mint a Stanford – Binet-féle vagy a WISC-tesztek. hogy a többszörös intelligencia elmélete nem vonja kétségbe e két intelligenciaterület fontosságát. tanulási nehézségekkel küzdők. és aztán később a szakmai karrierjük során is. az agy különböző részével áll kapcsolatban. egyik terület a másikra épít. hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni ugyanannak a tűnek a fokán! Az intelligencia új meghatározása A többszörös intelligencia elméletét Gardner először 1983-ban publikálta Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Az értelem határai: a többszörös intelligencia elmélete) című könyvében. Gardner felfedezése megrázta az oktatási rendszert.  Képesség valódi. Később hoz testi-kinesztetikus. Kutatásai azt mutatták. ja kutatásait újabb lehetséges intelligenciákról. amelyben egyéni intellektuális képességei kiteljesedhetnek. hogy megoldásra és a dolgok létrehozására való képesezek az intelligenciák fejleszthetőek ség. melyek segítik a gyerekeket abban. óriási hatása van a számít” tanítási-tanulási folyamatokra. Egyszerűen olyan tanítási stratégiákat igyekszik nyújtani. ami és erősíthetőek. hogy az intelligencia az agy sok különböző területére összpontosul. amelyek lehetővé teszemléltethető különleges képessészik. hóbortos tudósok és különböző kultúrákból származók. hogy az ember új tudáshoz jusson. autisták. Gardner elméletét az agy széles körű vizsgálatára alapozta. akik rendelkeznek az alapvető matematikai és számítástechnikai készségekkel. Annak a ténynek. genetikusan meghatározott tulajdonság. Gardner  interperszonális (társas). hogy valaki megoldja az életében felmerülő geken és érdeklődési területeken problémákat. különleges képességekkel rendelkezők. 297 . és megfelelő körülmények között ezek a területek fejleszthetők. írni és beszélni tudó gyerekek. záadott egy nyolcadik intelligenciát. balesetet szenvedett emberek. melyek mindegyike  térbeli-vizuális. A Gardner által felismert különböző fajta intelligenciák a következők:  verbális-nyelvi. Ahogyan Gardner fogalmaz: Tudj meg minél többet a gyerekekről. mely lehetővé teszi. de szükség esetén képesek önállóan is működni. hogy az intelligencia egyféleképpen leírható. Tudatosítanunk kell. és jelenleg is folytat zenei. Gardner szerint az „IQ a problémakeresztül. sikeresebbek az iskolában. Gardner kezdetben azt tartotta. amelyek egy fogalommal nem írhatóak le. szerint minden intelligencia három komponensből áll:  intraperszonális (önismeret).

hogy meg tudják tanulni és valóban meg tudják érteni azt. ha nem is mindegyik. az oktatás személyessé tétele azzal. hogy egy olyan elmélettel ismerkedünk. módja lehetséges. és a többszörös intelligencia elmélete is gazdagítja ezt a hatalmas tudásanyagot. amelyek segítették tanítványaimat abban. akik könnyebben tanulnak bizonyos módokon. ami jelenleg is formálódik és gazdagodik. melyek segítik a gyerekeket abban. Gyermekmegismerés A jelenleg folyó agykutatások folyamatosan olyan eredményekre jutnak. Gardner maga is megfogalmazza ennek lehetőségét: „Ha valami fontosat szeretnénk tanítani. a dolog megtanításának többféle útja. Azonban ha elfogadjuk. Ahogyan Gardner is tovább folytatja kutatásait és munkáját a lehetséges intelligenciákkal kapcsolatban. amit tanítunk nekik. A többszörös intelligencia egyfajta leltárként hasznos lehet ebben a munkában. hogy jó olvasókká. mielőtt megtárgyalnánk. és sokféle módját kínálja az információ és tudásanyag átadásának. mint más utakon járva. miszerint "Virágozzék száz virág!" kiváló kép a többszörös intelligencia osztálytermi alkalmazásának ábrázolására. melyekről korábban nem is álmodtunk. amikor olyan gyerekeket igyekeztem tanítani. hogy a maximumot ki tudják hozni magukból a tanulásban és más teljesítményükben? 298 . úgy nekünk is fontos tudnunk. egy fogalom.V. osztályteremi alkalmazásának nem létezik egyetlen meghatározott módja. A munkát fokozatosan kezdjük el! Keressük meg. hogy az egyéni különbségeket komolyan vesszük. le kell szögeznünk. inspirálja a gyerekeket. írókká. gyan is kellene a gyerekeket tanítani annak érdekében. gondolkodókká. hogy hogyan is lehet azt az osztál ytermi gyakorlatban megjeleníteni. aztán lépjünk hátra. akik küszködtek az iskolában. 3. melyekből mindenki szabadon válogathat saját osztálya számára. Az elméleten keresztül az utasítások személyre szabásának különféle módjait fedeztem fel. Sok tanár alkalmazza sokféle módon és sikeresen. Több száz gyakorlati ötletet is kínálok. zenészekké. Ezek a következők: 1. tudósokká és történészekké váljanak. Anekdotákat olvashatunk arról. hogy ez a megközelítés hogyan működött. 2. a gyerekek képességeinek és készségeinek fejlesztése. hogy mi működik számunka és a tanítványaink számára. hogy vannak olyan gyerekek. Bár a többszörös intelligencia elméletének jelentős hatása van az oktatásra. tananyag vagy egy tudomán yterület különböző módokon való megközelítése. matematikusokká. akkor azt is elfogadhatjuk. hogy a többszörös intelligencia elmélete a gyakorlatban motiválja. hogy ez nem recept. A kínai mondás. és lélegezzük be a gyönyörű nyíló virágaink illatát! (forrás: Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia) Gardner szerint elméletét a tanárok háromféle módon tudják a gyakorlatban alkalmazni. Osztálytermi munkám során azt tapasztaltam.” A következő oldalakon olyan ötleteknek és stratégiáknak a gyűjteményét nyújtom át. művészekké. hogy a többszörös intelligencia elmélete általánosságban nézve pontosan tükrözi az emberi különbségeket.

.... hogy azzal a legpo ntosabban jellemezze önmagát! Jelölje a sorszámok előtt. 21. 24... Jól emlékszik dallamokra. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. 299 .. Szereti a mozgást és tevékenységet. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. Érti az elvont fogalmakat.. ha a dolgok rendben vannak és logikusak. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. nagyon érdekli. azokhoz jól alkalmazkodik. 6. 10. amiről szó van...... Jártas a mechanikában. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. Szereti. könnyen használja. világosan fejti ki gondolatait. 18.. 20.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. megérti. és saját előnyére tudja használni őket. A józan ész jellemzi.. 4... 17.. 12. hogyan működnek a rendszerek. Kérdezősködik a tisztesség felől.. Izgatja és leköti a számítógép....... 22.. Legjobban egyedül szeret dolgozni. Ennek a kérdőívnek a kitöltése segítségére lesz abban. 9... 13. rugalmas. 25.. Szeret történeteket mesélni.. 5... kis.. és szereti rendezni információit.. Kérjük. amelyik állítási igaznak érzi magára vonatkozóan! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. 2. úgy töltse ki a rovatokat. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. tárgyalásba bocsátkozni. Rendkívül jól beszél. az igazságos és igazságtalan. Szeret térképeket... Nincs jó vagy rossz válasz. önálló. 7..... Szereti eljátszani. mi a jó és rossz.. 15.. beszédbe elegyedni. 19. 23. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. jól osztja be az idejét. 26. Jó az egyensúlyérzéke..Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – A többszörös intelligencia megnyilvánulásai (kérdőív) Név: .. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. Könnyen és helyesen ír... 3. Kiegyensúlyozott.... gondolatai és indítékai iránt.... Fogékony mások érzései.. 14. Nagyon érdekli a matek.. 27... Érdeklődik megfigyeléseinek tárgyai iránt. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz... Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket... táblázatokat készíteni.. parodizál.. 8. hogy önmaga intelligenciaterületeit feltérképezze. Rendelkezik vezetői képességekkel. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit..... nem egyszerűen csak játékszerként... 28.. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. 16. grafikonokat. 11.

52. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGO-építmények). keresztrejtvényt. Szeret modellezni. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. Érdekli a természet. évszámokat és egyéb tényeket. 58. Könnyen barátkozik. 43. 44. 53. Gyakran énekel. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. Szeret különböző témákról olvasni.V. 50. 34. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. . Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni.). helyeket. kreatív mozgás stb. dúdol. információit képekben idézi fel. 31. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. tekintet nélkül kortársai véleményére. érzékenyen viszonyul hozzá. 38. 300 . Erősen érdeklődik a zene iránt. 57. 56. Érti az okot és okozatot. 51. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. 46. 32. harci játékok. van önbecsülése. Szereti a szójátékokat. 49. ami érdekli. Könnyen felismer. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. Könnyen megjegyez neveket. kategorizál és osztályoz tárgyakat. 39. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. 30. 36. 42. 47. 40. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 29. 35. Reflektál helyzetekre. 48. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. 41. 37. rejtvényeket. eltűnődik rajtuk. és hogy a tetteknek következményei vannak. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). Igen öntudatos. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). gondolatokat. utánajár annak. információt. 54. 45. 55. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. 33. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. Elégedett a maga egyéniségével. Erős az akarata.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Táblázat a kiértékeléshez (A többszörös intelligencia megnyilvánulásai) Verbális/nyelvi VNY Logikai/ matematikai LM Testi/ kinesztéziás TK Vizuális/ térbeli VT Zenei Z Intraperszonális IR Interperszonális IP Praktikus P 301 .

Kiegyensúlyozott. megérti. mi a jó és rossz.V. Jártas a mechanikában. jól osztja be az idejét. grafikonokat. ha a dolgok rendben vannak és logikusak. évszámokat és egyéb tényeket. parodizál. 5. könnyen használja. 11. 4. 14. 17. Rendelkezik vezetői képességekkel. 20. 22. 23. 27. 15. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. önálló. 2. és saját előnyére tudja használni őket. rugalmas. A józan ész jellemzi. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. Izgatja és leköti a számítógép. 6.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. beszédbe elegyedni. 25. 19. Érti az elvont fogalmakat. 13. Könnyen megjegyez neveket. Szereti a mozgást és általában a tevékenységet. nagyon érdekli. gondolatai és indítékai iránt. kis. világosan fejti ki gondolatait. nem egyszerűen csak játékszerként. 9. Szereti eljátszani. 3. 7. 28. helyeket. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. 21. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. Érdeklődik megfigyelései tárgyai iránt. . tárgyalásba bocsátkozni. Fogékony mások érzései. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. 18. Legjobban egyedül szeret dolgozni. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. hogyan működnek a rendszerek. Szeret történeteket mesélni. Gyermekmegismerés T4 – Kulcsok (betűjelek) a többszörös intelligencia megnyilvánulásaihoz VNY = TK = IR = TK LM Z P LM VNY IR és IP P IR VT és LM VNY TK IP LM VNY Z LM és P LM TK VT Z P TK LM és VT IR és IP LM P TK P és VNY 302 verbális/nyelvi testi/kinesztéziás intraperszonális IP = interperszonális VT LM = logikai/matematikai P Z = zenei = = vizuális/térbeli praktikus 1. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. Jó az egyensúlyérzéke. 10. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. és szereti rendezni információit. azokhoz jól alkalmazkodik. 16. Nagyon érdekli a matek. Szeret térképeket. Kérdezősködik a tisztesség felől. Szereti. 24. táblázatokat készíteni. 26. 8. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. 12. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. Könnyen és helyesen ír. 29. Jól emlékszik dallamokra. amiről szó van. az igazságos és igazságtalan. Rendkívül jól beszél.

Szeret különböző témákról olvasni. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. 35. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. 33. 47. 57. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. utánajár annak. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. harci játékok. dúdol. 32. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. Szeret modellezni. 43. 303 . Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. Érdekli a természet. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. keresztrejtvényt. tekintet nélkül kortársai véleményére. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. 44. 41. ami érdekli. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). 34.). 45. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. 37. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). Erős az akarata. 55. 56. információt. Reflektál helyzetekre. 49. 46. kategorizál és osztályoz tárgyakat. 50. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. 58. és hogy a tetteknek következményei vannak. 48. Érti az okot és okozatot. kreatív mozgás stb.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben TK VT TK P IP VNY LM IR Z IR IP VT IR VNY P VNY VNY LM IP Z VT IR Z IR TK LM IR VT IP 30. rejtvényeket. 31. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. Szereti a szójátékokat. van önbecsülése. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGOépítmények). Könnyen barátkozik. gondolatokat. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. érzékenyen viszonyul hozzá. 40. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. 52. 42. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. Gyakran énekel. 54. Igen öntudatos. Könnyen felismer. 39. 53. 51. eltűnődik rajtuk. 36. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. 38. információit képekben idézi fel. Erősen érdeklődik a zene iránt. Elégedett a maga egyéniségével.

304 . a matematikusokban.) Ez az intelligencia nagyon fejlett a filozófusokban. hogy aztán azokat gondolatban vagy valóságosan átalakítsuk. Ez az intelligencia mutatkozik meg a tudósokban. Gyermekmegismerés D5. Az extrovertált emberek nem mindig rendelkeznek ezzel az intelligenciával. Legyünk körültekintőek. A fejlett intraperszonális intelligenciával rendelkező gyerekeknek erős az éntudatuk. a másik céljainak. akik rendelkeznek ezzel az intelligenciával. a kereskedelemben dolgozókra. írni és történeteket mesélni. Azok a gyerekek. az építészek. fejlett vezetői készségekkel rendelkeznek. vagy introvertáltak. akik szeretnek egyedül dolgozni. motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége. fejlett problémamegoldó és gondolkodóképesség jellemzi. a műszaki rajzolók. komikus. helyeket. Azok a diákok. A következő foglalkozásoknál fontosak ezek az intelligenciák: író. (Ne felejtsük el. a pszichiáterekben. céljainkat és szándékainkat. a jogászokban és a könyvelőkben. ez az intelligencia egy ember azon képességéhez kötődik. a térképészek. Kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak még a tudományos gondolkodás és a problémamegoldás terén is. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekeknek az új információk jobb megértéséhez szükségük van egy mentális vagy egy valóságos képre. sőt. Az interperszonális intelligencia hatékony együttműködés. akik fejlett verbális-nyelvi intelligenciával rendelkeznek. a hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet. a vallási vezetőkben és az agykutatókban. szeretnek olvasni. ha megfigyeljük őket. Ezt az intelligenciát találjuk az énekesekben. a terapeutákra. Azokat a gyerekeket. grafikonokkal és diagramokkal. magabiztosak és szeretnek egyedül dolgozni. T5 – A többszörös intelligencia A verbális-nyelvi intelligencia magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét. a táncosokban. fel tudnak idézni hangmagasságokat és ritmusokat.és irodavezető. hogy képes másokat megérteni. akik igen gyengék ezen a területen. a dalszerzőkben. valamint a nyelvi finomságokra. Tanítványainkban úgy tudjuk felismerni. akik kiemelkedő matematikai-logikai intelligenciával rendelkeznek. A zenei intelligencia magában foglalja a hangmagasságra. Az intraperszonális intelligencia velejárója az a képesség. a kommunikációban. mely által a világról vizuálistérbeli megjelenítési formákat hozunk létre. valamint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való fogékonyságot. és könnyedén hoznak létre dolgokat. a bankárokban. a politikusokra. és tudatában vannak az őket körülvevő hangoknak. de azért nem kell a kooperatív tanulási helyzeteket túlhangsúlyozni. hogy megértjük saját érzelmeinket. a tanácsadókra. titkárnő. ezek a gyerekek jól boldogulnak térképekkel. a szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenységet. költő és színész. üzlet. a festők és a szobrászok ezt az intelligenciát mozgósítják. ismerek jó néhány extrovertált embert. szónok. A grafikusművészek. a vallási vezetőkre és a vezető beosztású üzletemberekre. könnyedén emlékeznek dallamokra.V. dátumokat és mindenféle apróságokat. tanár. illetve elbeszélnek a többiek mellett. szeretik az útvesztőket és a rejtvényeket. és automatikusan ne tekintsünk azon diákjainkat erősnek ezen a területen. s akik rendszeresen túlbeszélik társaikat. Könnyedén jegyeznek meg neveket. a zeneszerzőkben és a zenetanárokban. ügyesek a szervezésben. a számítógép-programozókban. (Ezt az intelligenciát nehéz felfedezni. A matematikai-logikai intelligencia kapcsolódik a deduktív és induktív érvelés képességéhez. Ösztönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. elemezzük a munkavégzés során megfigyelhető szokásaikat és eredményeiket. ügyesen terveznek.) Ez az intelligencia általában jellemző a tanárokra. valamint az. Szeretnek zenét hallgatni. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekek jól működnek kooperatív csoportmunkákban. valamint az absztrakt rendszerek és összefüggések felismerésének és manipulálásának képességéhez. Jól rajzolnak. hogy logikus módon tudnak kérdéseket megfogalmazni. A térbeli-vizuális intelligencia magában foglalja azt a képességet. közvetítői szerepben és tárgyalásokban.

Szeretik a problémamegoldást és az ok.okozati összefüggéseket. gondolatokat. az. A tengeri állatok számaránya bármely élővilágon belül. Közülük némelyikre azt mondják. Nagy izomerővel és/vagy finom motorikus képességekkel rendelkeznek. ezek segítségével tanulnak és idézik fel a tanultakat.és dallamérzékükkel. Leginkább beszéd és írás révén kommunikálnak másokkal. ha van lehetőségük az anyag vizuális bemutatására (vagyis grafikus ábrázolással. ha a tanulás kapcsolatban áll ritmus. Legjobban nyelvi közvetítéssel tanulnak: figyelnek. Gyakran erős hatással vannak másokra. rajzolva. hogyan működnek a rendszerek. aki hajlamos a dolgok (ügyek) „felpörgetésére”. Vezesd! Az interperszonális típusú diákok „emberközpontúak”. Legjobban úgy tanulnak. Úgy tanulnak a legjobban. Függetlenül attól. alkalmazása és környezetük felhasználása sikerük. Számold ki! A logikai/matematikai téren fejlett diákok mindenféle számot szeretnek – elsősorban a matematikait. témákat és lehetőségeket. Akkor tanulnak a legjobban. hangszínre és zenei formákra fogékonyak. Megfigyelik. vitatkoznak és írnak. Tisztában vannak önmagukkal és érzelmeikkel. Legjobban számok és elemzés révén tanulnak. 305 . hogy van-e zenei tehetségük. szervezők és kommunikátorok. hogy megérintsék/megcsinálják a tárgyakat. Élvezik az éneklést. ritmusra. Az interperszonális diák vezetői képességét diáktanácstagként vagy szervezőként hasznosíthatja. Általában jól kijönnek másokkal. „józan paraszti esze” van. A leghatékonyabban praktikus tevékenységeken és mozgáson keresztül tanulnak. Ábrázold! A vizuális/térbeli intelligenciában fejlett diákok árnyalt belső képeket alkotnak. Gyakran szeretnek olvasni. megfigyeléseket végezhetnek és kutathatnak. társadalomismerettel és a nyelvvel kapcsolatban álló számokat is. honlapon és diagramokon). olvasnak. Közelről vizsgálják meg az eszméket. erősen hat rájuk a zene. A logikai/mate matikai észjárású tanulók fogalmi gondolkodása fejlett. túlélésük érdekében. hatékony alakítói lehetnek a körülményeknek és helyzeteknek. Reflektálj! Az intraperszonális diákok meggondoltak és reflektálók. beszélnek. de a természetismerettel. Gyakran személyes kötődést éreznek a természet iránt. ha maguk fedezhetik fel a dolgok működését. képesek törvényszerűségek megállapítására. az Egyesült Államok népességének növekedése a legutóbbi népszámlálás óta. Szeretik független módon maguk kitűzni a céljaikat. azt meg is hallgatják. Kutass! A praktikus/tudományos beállítottságú diákok képessége a dolgok tisztázása. Közülük sokan együttérzők és intuitívek. míg ők egyedül dolgozhatnak. igényük.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az intelligencia területek Gardner-féle leírása Mondjad! A verbális/nyelvi téren fejlettebb diákok könnyedén értik meg a szóbeli és az írott nyelvet. Van. Mozogd el! A testi/kinesztéziás úton tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki magukat. Az interperszonális hajlamú diák örömmel dolgozik vagy játszik együtt másokkal. ha mások elfogadják véleményüket. hogy az amerikaiak hány órát töltenek tévézéssel: ezek mind megragadják a figyelmüket. Legjobban úgy tanulnak. Zümmögd el! A zenei beállítottságú diákok a hangmagasságra. rapelést és a hangszeres játékokat.

....................... Az iskolában legszívesebben     2...... egyedül egy társsal kiscsoportban nagycsoportban dolgozom................. Az iskolában a legjobban     3.............. 5...) ............................................................................................................................... Mi segít a tanulásban? (Például: rajzolás.................... jegyzetelés vagy hangos olvasás...................... sikerek...................................V................................... Gondolj valamelyik nagyon jó tanárodra! Írd le................. olvasás...................................................................... 4................................................................................................ . .......... egyedül egy társsal kiscsoportban nagycsoportban tanulok....... Mi nehezíti meg leginkább tanulásodat? (Például: adatok...... T6 – Tanulási szokások.........) ..... nehézségek.................. motivációk 1........................................................... sok írásbeli............... 306 ........................................................................................ Gyermekmegismerés D6.................................................. ..................................................... mi bolt benne olyan remek! .........................................

.. hogy az öt válasz közül melyik jellemző rád.. amit meg kell tanulnom.... mintha szóban elmondják. akkor könnyebben megjegyzem. mit kell tennem. 7. 19. ábrák a könyvben.. ha tanulás közben csend van körülöttem.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D7 – Tanulási stílus (kérdőív) Név: .. Hangosan szoktam elolvasni a tananyag szövegét.. könnyebb a tanulás... Ha leírom magamnak azt a szöveget. mit is mondok. Szeretem. mintha más által készített rajzot nézegetnék... Ha valaki elmondja nekem a leckét. 3 = Nem tudom eldönteni. 17.. ha a tanár magyarázatát meghallgatom.. ábrák vagy szövegek vannak.. 5.... Jobban kedvelem azokat a feladatokat.... mintha csak látom vagy hallom... 4. 2. ha csak némán olvasva átveszem a leckét. amikor felkészülök.. Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el.. ha bemutatják. 23. mint egyedül. ha kikérdezik tőlem.. 4 = Jellemző rám. 11. mint sportolással vagy mozgást igénylő játékkal. akkor könnyebben megtanulom.. amikor magyaráz.. jobban szeretem. Ha ábrát készítek jobban megértem a leckét. gyakran előbb válaszolok.. felmondom magamnak a leckét. mint ahol csak rajzok.. Jól tudok úgy tanulni. Nyugtalanít. amit megtanultam.. A szabályokat szóról szóra bevágom.. 21.. 13... 20. festéssel.. igen is. ha a tanár ábrákat mutat be a táblán vagy az írásvetítőn. mintha egyszerűen csak elolvasom.. Ha látom is és hallom is a megtanulandó szöveget. Ha vannak képek.. Nagyon hasznos számomra. nagyon könnyen megjegyzem.. tárgyakkal kell foglalkozni. Ha ábrát készítek magamnak. jobban megértem a leckét.. sokkal könnyebben megértem. 2 = Nem jellemző rám... 10. Ha megbeszélem valakivel a tananyagot.. Amikor a tanár felszólít és kérdez tőlem valamit.. 22. hogy szóban elismétlem... Jobb.... A 3-ast csak ritkán használd! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1.. 3. amiken törnöm kell a fejemet. Szívesebben tanulok az osztálytársammal vagy a barátommal. Amikor új dolgokat tanulok.... mintha csak olvasom.. 5 = Nagyon jellemző rám.. 15... mit kell csinálom. 18. 8.. minthogy át tudnám gondolni. 307 .. Jobban megy nekem az olyan feladat... 9. Gyakran előfordul. 14. nem is.. mintha a könyvből kellene megtanulni az anyagot.. ahol kézzel fogható dolgokkal. és azt a számot írd az előtte lévő pontsorra! 1 = Egyáltalán nem jellemző rám. 6.... Nem szeretem azokat a feladatokat. mint ahol szövegeket kell megérteni. 12..... 16. ahol valamilyen mozdulatot kell megtanulnom. Osztály: .. Teljes csendben tudok csak tanulni..... Szívesebben töltöm az időmet rajzolással...

amiket nem nagyon értek. minthogy elmagyaráztam. mint képeket vagy ábrákat. Egyedül szeretek tanulni. 32. szinte minden lépést meg tudok indokolni. Gyakran előfordul. amit nehéz lenne szavakkal elmagyarázni /kézügyességet igénylő fel-adatok/. hogy megtalálom a számtanpélda megoldását. hogy miért tettem. Több olyan dolgot tudok csinálni. hogy olyan dolgokat is megtanulok. 33. Tanulás közben nagyon zavaró. de nem tudom elmagyarázni és bebizonyítani.V. 31. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 24. TV vagy a magnó. 25. 26. hogyan jutottam el a megoldáshoz. 308 . 30. ha szóról szóra megtanulom a leckét. Akkor vagyok biztos egy felelésnél. A tanári magyarázat nem sokat jelent nekem. Akkor tanulok könnyen. 27. Szívesebben bemutatom. ha közben szól a rádió. 29. Amikor egy számtanpéldát megoldok. 28. Mozdulatokat könnyebben megjegyzek. 34. hogyan kell valamit csinálni. ha beszélgetnek körülöttem. Gyakran előfordul. a könyvből mindent meg tudok tanulni.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 309 .

A kapott átlagok koordinátarendszerben ábrázolva jobban összehasonlíthatók és áttekinthetők. 28. 18. 13. 9. 30 Átlag A *-gal jelölt kérdéseknél az adott értéket ki kell vonni 6 -ból és az így kapott számot kell szerepeltetni a táblázatban. 26* Impulzív 1*. 22. 12. 33. 14. 310 . 8. 19. Gyermekmegismerés T7 – Tanulási stílus kérdőív értékelése A tételekhez tartozó értékeket összeadjuk és átlagoljuk. Stílus Auditív 2. 23. 29 Mozgásos 7*. 34 Társas 3. 20. 16. 32* Vizuális 4. 24* Csend 11*. 6*. 31* Mechanikus 10. 25. 21. vagyis elosztjuk a tételek számával. 5.V. 27. 15. 17.

. Ha valami érdekeset találok a tananyagban. 20.... Az osztályzat azt mutatja. Magamtól is utánanézek a dolgoknak. Néha úgy elmerülök a tanulásban... Csak azt szoktam megtanulni.. ezért igyekszem minél jobb jegyet szerezni. nem lenne olyan izgalmas számomra a tanulás. 18. 15. 4... 16... hogy kérdéseimre választ kapjak.. semmi nem tud eltéríteni tőle. otthon ajándékot adnak érte. Ha jó bizonyítványt kapok. ami nem kötelező. Szorgalmasabb vagyok.. 5. 2. Kikapok otthon.. ami érdekel.. ha úgy érzem. Az ösztönöz a tanulásra.. Több időt fordítok a tanulásra. Nagy kitartással szoktam tanulni. 12.. mert otthon megjutalmaznak érte.. sokszor hozzáolvasok olyat is. hogy érvényesülni tudjak az életben. Ha tanulok. lehet... ha rosszul felelek.. 14.... semmi sem tud kizökkenteni belőle... 24. hogy minden másról elfeledkezem. 311 . Sokszor izgat.... 23... 13...... hogy így juthatok felsőbb iskolába. 7... hogy a négy válasz közül melyik jellemző rád. ha egy bonyolult feladatot önálló kutatással oldok meg.. 8.. hogy nem tudok megfelelni a szüleim elvárásainak. ha rossz jegyet viszek haza.... ezért szorgalmasan tanulok. Ha elkezdek egy feladatot. Ha nem kapnék jó jegyeket...Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D8 – A tanulás iránti attitűd (motivációs kérdőív) Név: . Ha meg akarok oldani egy problémát... ha arra gondolok. és azt a számot írd az előtte lévő pontsorra! 4 = Nagyon jellemző 2 = Kicsit jellemző 3 = Jellemző 1 = Nem jellemző …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1.. Osztály: .. 22. 17... 10..... Azt szeretem.. hogy ezzel biztosítom a továbbtanulásomat. 6. 21. lemaradok a társaimtól... Ha nem osztályoznának.. hogy a társaim elismerjenek.. 3.. Szégyellem magam a társaim előtt. Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el. 9... ha a tanár az osztály előtt dicsér meg a feleletemért.... hogy nem tanulnék. A jó jegy a legfontosabb számomra. arra gondolok... A több ismeret biztosítja. 11. Célom a továbbtanulás. mennyit tudok....... Érdemes jól tanulni.... Élvezem. 19..

11. 12. 19. 15. vagyis elosztjuk a tételek számával. 24 Jó jegy az iskolában 6. 16.V. 9. 20 Átlag 312 . 18 Elmélyülés. 14. 7. 4. 23 A társak közötti hely 5. 17. Attitűd Érvényesülés 1. 10. Gyermekmegismerés T8 – Tanulás iránti attitűd kérdőív kiértékelése A tételekhez tartozó értékeket összeadjuk és átlagoljuk. 21 Jutalom a családban 8. 22 Érdeklődés 3. 13. A kapott átlagok koordinátarendszerben ábrázolva jobban összehasonlíthatók és áttekinthetők. kitartó munka 2.

A tananyagot már az iskolai órán megtanulom. Estefelé tanulok. 26. 9. Sikeresnek érzem magamat az iskolában. Gondolataim gyakran elkalandoznak olvasás közben. megkérdezem. Szövegolvasás után próbafelmondást végzek. Társaim hozzám fordulnak segítségért. 7. Tanulás előtt végiggondolom. 17. Jól érzem magam a tanítási órákon. Az órarend szerinti sorrendben készülök. 18. Nehézséget okoz. 2. 4. pihenek vagy játszom. 3. Követni tudom a tanár magyarázatát. 19. hogy a tanórán végig figyeljek. 13. 12. A legkönnyebb tantárggyal kezdem a tanulást. Gondolkozz el mindegyiken. 8. Tudok a tankönyvi szövegekre tartósan figyelni. 14. T9 – Tanulási szokásaim Tanulmányozd gondosan az itt következő megállapításokat. 6. Csak a következő napra tanulok. Társaim segítenek. amelyet magadra nézve igaznak és je llemzőnek érzel! 1 = soha 3 = gyakran 5 = mindig 2 = ritkán 4 = rendszerint …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. 27. amit aznap feladtak. A verseket több napon keresztül tanulom. 25. Ha valamit nem értek. Tanáraim kérdéseire tudom a választ. 22. Amikor hazamegyek az iskolából. Szeretek szerepelni. 16. A feleltetéstől félek. Megcsinálok minden feladatot. 5. Hazatérés után rövidesen nekiülök a tanulásnak 15. 24. 23. ha nem tudok valamit. 21. A legnehezebb tantárggyal kezdem a tanulást. majd írd melléjük annak a megnevezésnek a számát. mi történt aznap az iskolában. Hangosan tanulok. Szívesen vagyok az iskolában. 11. 20. 10. 313 . Először az írásbeli feladatokat készítem el.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D9.

amit nem értek. Össze tudom foglalni röviden a tananyag lényegét. 43. Tanulás közben bekapcsolom a magnetofont. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 28. Megkeresem az olvasmány legfontosabb kifejezéseit. Válassz ki néhány kérdést. zenét hallgatok. mert kell. 29. 40. Az ismeretlen kifejezések. 39. Nagyon jól megtanulom az idegen nyelv szavait. 31. Tanulás előtt rendet rakok íróasztalomon. Ügyelek arra. amit olvasok. Ha sok a leckém szüneteket tartok tanulás közben. 30.V. Azt is megtanulom. 35. Íróasztalnál ülve tanulok. melyekről több mondanivalód van. Tudok folyamatosan beszélni az olvasmányról. hogy elegendő fény essen a papírra. 44. 33. mint amit az egyszavas válasz kifejez. Egyéni módszerem van a szótanulásra. 37. idegen szavak jelentésének utánanézek. Rövid vázlatot írok az olvasmányból. Zavarnak a tanulásban a szobámba beszűrődő zajok. 41. 38. 34. 32. Megjegyzéseidet írd le füzetedbe! 314 . 36. Érdekel. Aláhúzom a könyvemben a lényeges gondolatokat. Csak azért tanulok. 42.

Lehet. A gyerekek számára kifejezetten hasznos lehet a külső jutalmazás olyankor. akiknek sikerül elérniük a jó jeggyel kapcsolatos céljaikat és nem csak a bukás elkerülése hajtja őket. amikor még nem érzik úgy. az elismerés és az egyéb jutalmak. Ugyanakkor még az olyan diákok is. hogy aztán külső jutalmazásban részesüljenek – legyen az jegy. Vannak olyan diákok. csak külső okokból tanulnak. ha mindkét motívum működését megértjük és valamennyire tudjuk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D10. ha céljaik elérése nehézségekbe ütközik. A belső motiváció segíti a fogalmi megértést. viszont a feladataik nem igazán érdekesek a belső motiváció szempontjából (ilyenek például az idegen nyelvek tanulásakor a szavak b emagolása vagy természettudományok esetén a rengeteg szakkifejezés megtanulása). ha a tanár felkelti az érdeklődésüket. Az. hogy a teljesítmény önmagában milyen jelentőséggel bír számukra. A belső és a külső motiváció két külön dolog. vagy az egyik tárgyban jobban motiválja őt a teljesítmény. akik egyszerre rendelkeznek külső és belső motivációval? A válasz egyértelműen „igen”. megfelelő szintű kihívásokat biztosít. amit több elméleti megközelítés szerint is interpretálhatunk. elismerés. ami nagy valószínűséggel a korai évek eredménye (ha a szülők magas elvárásokat támasztottak a gyerekkel szemben és a teljesítményt jutalmazták). akikről kezdetben úgy gondolnánk. hogy a diákokat csak a jegyek érdeklik. amelyek révén többet tanulnak. nem. A belső motivációval rendelkező diákok a tanulás öröméért tanulnak. A motiváció azonban kontextustól is függ. hogy az lenne az ideális. hogy jól haladnának. a frissebb kutatások szerint a külső jutalmazás ésszerű alkalmazása jól kiegészíti az egy motivációs lehetőségeket. hogy a gyerek nagyon érdeklődik a tananyag iránt. mint például a jegy. Különösképpen azok válhatnak a tárgy iránt érdeklődőbbé. Bár több tanulmány állítja. McKeachie: Tanítási ötletek 315 . a diákokat – érthető módon – más dolgok is motiválják. Ugyanaz a diák mindent megtesz a teljesítmény érdekében a futballpályán. és az órán állandóan megkérdezik. hogy a külső jutalmazás – mivel aláássa az önrendelkezést – csökkenti a belső motivációt. Bár sokan gondolják. keményen dolgoznak ezeken a feladatokon. pedig külső elismerésért. Általánosságban a diákok különbözőek abból a szempontból. Az óta környezet bizonyos fajta motivációt erősít. a részvételt és az ilyen diákok jobban szeretnek választani. és ez az oktatási intézmények egész légkörére is igaz. Ez egy olyan egyéni tulajdonság vagy hajlam. hogy miért eltérő a diákok motivációja. az erőfeszítés és a kitartás. akiket a teljesítmény iránti vágy hajt. hogy „Ezt fogják kérdezni a dolgozatban vagy feleléskor?” Az ilyen diákok motivációja külső és ezek a diákok nagy valószínűséggel azért tanulnak. belső motivációt is nyerhetnek. Belső és külső motiváció A tanárok sokszor panaszkodnak. amikor hiányzik a belső motiváció. Vannak olyan diákok. amikor épp csak elkezdtek egy új tárgyat tanulni. a kreativitást. A belső motivációval rendelkező egyének viszont a tevékenységért önmagáért csinálnak valamit. mint a másikban. ha csupa belsőleg motivált diák ülne az órán. Wilbert J. és a diákoknak sokszor többszörös céljaik vannak a tanulással kapcsolatban. A külső jutalmazás azonban különösen akkor lehet nagyon fontos. és akkor sem adják fel. hogy a kettő milyen viszonyban áll egymással – hiszen így maximalizálhatjuk diákjaink motivációját. de nem így az órán. T10 – A motivációs elmélet A kutatások szerint a motivációnak három jele van: a választás. és mindenképen jó jegyet akar. a tanulás iránt motivált diákok olyan feladatokat választanak. olyan örök kérdés. mások helyeslése (leginkább a tanároké és a szülőké). ezért jó.

pedig azt. oldal Szociometria D12. hogy a tanév végén milyennek láttad magadat a felsorolt tulajdonságok esetében. és hol vagy most? Helyezd el magad az alábbi skálán! Kérünk. Kollár Katalin. piros színnel. hogy év elején. 316 . szorgalmas gyors felfogású segítőkész jóindulatú jószívű szófogadó beszédes kedves vidám izgága türelmes elfogadó talpraesett tapintatos szorongó megbízható együttérző ötletgazdag szellemes udvarias együttműködő őszinte D12. T12 – Lakva ismerjük meg egymás Vásárhelyi Judit írása a Például című kötetből. hogy a középső oszlopban a megfelelő helyre tett „x”-szel jelezd érékelésedet! Kék színnel azt jelöld. Szabó Éva: 301–304. T11 – Szociometria lusta lassú felfogású nem segítőkész rosszindulatú irigy szófogadatlan hallgatag undok szomorú nyugodt türelmetlen kritikus elveszett tapintatlan laza megbízhatatlan érzéketlen ötletszegény nincs humorérzéke udvariatlan együttműködésre képtelen hazug Pszichológia pedagógusoknak: Szerkesztette: N.V. Gyermekmegismerés D11 – Hol voltál év elején.

90 perc. problémakezelés. kritikai gondolkozás. megerősítéseket. 3. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. vélemény elfogadás. véleményalkotás. 20-24 fő (5-6 db. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. megértése. Értékeléssel. A lényegi kérdések tartalma. kreativitás.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. A lényegi kérdések tartalmának kifejtése. A lényegi kérdések tisztázása és megértése. munkaformák.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben V. pedagógiai. 317 . interiorizálása. Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. 4 fős csoport). vitakészség. Tér. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. Önállóság. amelyben mozgatható asztalok vannak. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. teremelrendezés. nyitottság. együttműködés. és emeljük ki a fontos gondolatokat. didaktikai ismeretek. Pszichológia. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. amikor alkalom adódik. megvitatása – Mendelovics Zsuzsa A foglalkozás célja:  Az első témakör bevezetőjében leírt lényegi kérdések tartalmának felismerése.

V. Gyermekmegismerés

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, színes filctollak és blu-tack, kópéláda. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok, szükséges és ajánlott szakirodalom:  Czike Bernadett: Pedagógusszerep változása  Fehér Márta (szerk.): Például Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

10’

Az előző foglalkozások témáit egy játék segítségével ismételjük át, rögzítjük. Készí t- Együttműködés, nyi- Kooperatív Előre megírt, a sünk háromféle kártyát. A kártyákra írjuk rá „kolléga”, „szülő”, „gyerek”. Annyi kár- tottság, problémaazo- módszer – ket- létszám felének tyát készítsünk el, hogy a hallgatok felének jusson egy-egy. A kártyával rendelkező nosítás tős kör megfelelő dahallgatóknak adjuk egy-két percet, hogy bele tudják élni magukat a szerepbe. A hallgarabszámú kártók alkossanak egy kettős-kört. A külső körbe álljanak a kártyával rendelkezők, a belső tya. körbe a többiek. Ők lesznek az osztályfőnökök. Tapsra a belső körben állók induljanak el körben, majd egy újabb jelzésre álljanak meg. Akivel szemben állnak, avval fognak dolgozni. Függően attól, hogy a szemben állónak mi a szerepe, érdeklődjenek az osztályfőnökök egy adott gyerekkel kapcsolatosan a párjuktól. A szerepnek megfelelő kérdéseket tegyenek fel. Két-három perc eltelte után a játékvezető indítsa újra a kört. A résztvevők számától függ, hogy hányszor ismétlik meg. Ezután cseréljenek szerepet. Az eddigi belső körben lévők húzzák a kártyát, és az eddigi külső körben lévők lesznek az osztályfőnökök.

10’

Ráhangolódás: csoporton belül alkossanak párokat a hallgatók. Meséljenek el egymá s- Nyitottság, empátia, Pármunka nak egy sikeres, és egy kevésbé sikeres tanulással kapcsolatos saját történetet. A párok pozitív önértékelés elemezzék egymás történeteit. Keressék meg, hogy a siker történetben mi volt a tanár szerepe illetve, hogy a másik történetben mit tehetett volna másképpen a pedagógus, hogy az is sikerélménnyel záruljon. (A tanári mellékletben megtörtént esetek vannak,

Csomagolópapír, színes filctoll

A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

318

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

ezeket fel lehet használni ehhez a foglalkozáshoz.) Közösen plakátra gyűjtsük össze a történetben szereplő tanároknak a tantárgy tanításával kapcsolatos pozitív, illetve negatív megnyilvánulásait. A közös megbeszélés alkalmával okvetlen térjünk ki annak megvitatására, hogy mennyire szükséges az ilyen es etek elkerüléséhez a tanítványok személyiségének, családi és szociális hátterének, képességeinek ismerete.

II. Az új tartalom feldolgozása
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

25’

A lényegi kérdések kibontása, feldolgozása, megvitatása: A hallgatók alkossanak négy csoportot. A két lényegi kérdésben szereplő két-két állítást vagy írjuk fel egy-egy kártyára és a csoportok így húzzák ki a témát, vagy válasznak a négy témakör közül egyet. Fontos, hogy minden - a témával kapcsolatosan felmerült- gondolatot írjanak le. Nem szükséges konszenzusra jutni. Fejtsék ki: a) Mit jelent az, hogy tantárgyat tanítunk. b) c) d) Mit jelent az, hogy gyereket tanítunk. Mit jelent az, hogy a pedagógus az iskolai munka során gyerekekkel foglalkozik. Mit jelent az, hogy a pedagógus az iskolában a gyerekekkel együttműködik.

Kritikai gondolkodás, Kooperatív nyitottság, probléma- csoportmunka kezelés, együttműköCsoportforgó dés, kreativitás

Csomagolópapír, A/4-es papír, korongok

vagy három megy, egy marad Közös megbeszélés

Biztassuk a hallgatókat arra, hogy konkrét esetek leírásával könnyebben tudják kifejt eni a témákat. Közösen foglaljuk össze a témákat.
40’

Vitára bocsátjuk az alábbi kérdéseket. A disputa módszerével fogunk dolgozni. A Véleményelfogadás, Közös megbe- Csomagolóparésztvevők alkossanak két csoportot aszerint, hogy melyik állítást tartják magukhoz vitakészség, együtt- szélés, disputa pír, filctoll közelebb állónak. működés, bizalom a) A szülők, az iskolavezetés, a fenntartó azt várja el a pedagógustól, hogy me gtanítsa a tantervi anyagot. b) A tantervi anyagot a gyerek képességeihez, előzetes ismeretéhez kell alakíta ni,
319

V. Gyermekmegismerés

azon az áron is, hogy a tantervi anyaggal, a követelményekkel nem végzünk. A hallgatóság a vita során és a végén újabb, a témával kapcsolatos kérdéseket tehet fel. A vitát az oktató zárja le.

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

A foglalkozáson tanult szempontok, módszerek, áttekintése, egyéni átgondolása. Lista készítése:

 megerősítést kaptam abban, hogy …;
 

új ismereteket, tudást jelentettek; mit viszek haza a tanultakból.

320

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Mellékletek a foglalkozáshoz D1, T1 – Milyen ötletek, gondolatok várhatók Az alábbi történetek arról beszélnek, hogy mennyire fontos, hogy a tanár jól ismerje a tanítványait. A) A sikeres tanulással kapcsolatban A tanár tudta, hogy kellemetlen a hangom, emiatt nem szeretek énekelni, de a zenetörténet nagyon érdekel, és evvel kapcsolatos feladatot adott. Nagyon ügyetlen voltam a testnevelés órákon, viszont hetente háromszor népi tánccsoportban táncoltam. Elfogadta, és a testnevelésórákon csak a bemelegítő gyakorlatokat kellett végrehajtanom. A matematika tanárom év elején elmondta az alapkövetelményeket, az órákra különböző nehézségű feladatsorokat hozott. Először, amíg nem ismerte a tanítványait – mindenki kiválaszozhatta a neki megfelelő feladatsort. Miután megismerte a képességeinket, személyre szóló feladats orokat oldottunk meg. A jó eredményt az a társam is elérhette, aki a „könnyebb” feladatsort kapta, vagy egy tételt nem absztrakt módon, han em konkrét esetre vonatkozóan bizonyított be. A történelem órán kooperatív csoportban, szakértői mozaikkal forrásokat dolgoztunk fel. Mivel a tanárunk jól ismert minket, ezért tudta, hogy kinek milyen hosszú, milyen nehézségű forrást adjon. Így a saját forrás elemzése és ennek megtanítása azoknak a társaimnak is sikerült, akiknek elég gyenge volt a szövegértési képessége. A kémia tanárom gyakran bízott meg kísérletek bemutatásával. Eleinte nagyon sokat segített, mert tudta, hogy a manuális képességem nem túl jó. Néhány bemutató után egyre nagyobb önállóságot kaptam, míg az ötödiktől kezdve teljesen egyedül mutattam be a kísérleteket. Hetedikben matematikából egy projekttel foglalkoztunk. A téma az Arányosság volt. Heterogén csoportban dolgoztunk. Én nagyon kevéssé értettem a témához. A tanárom a csoporttal megbeszélte a munka felosztását. Ezt úgy irányította, hogy a társaim feladata lett a téma kidolgozása, részletes megmagyarázása, és az enyém a projekt kivitelezése, a design elkészítése. A tanárom tudta rólam, hogy szép külalakkal, precízen tudok dolgozni, jó a rajzkészségem és a szépérzékem. A projekt nagyon jól sikerült, maximális pontot kapott a csoportom. Az egyik karácsony előtt ruhákat, cipőket, játékokat, tartós élelmiszert gyűjtöttünk egy szegény dél -dunántúli falu lakosainak. Mivel ajándéknak szántuk a gyűjteményt, korosztályonként, nemenként kisebb dobozokba csomagoltuk a dolgokat. A dobozokat külön-külön szép karácsonyi csomagolópapírokba csomagoltuk és feldíszítettük. Az osztályfőnököm ismert, így tisztában volt azzal, hogy én nagyon csúnyán és türelmetlenül csomagolok, viszont szívesen szerzem be az alapanyagokat, rendezem különböző halomba az ajándékokat. Szívesen vállaltam el ezt a feladatot. A falu lakosaitól köszönő levelet kaptunk, amiben külön kiemelték, hogy az ajándékok milyen gyönyörűen voltak becsomagolva. A dicséretet én is a magaménak éreztem.

321

V. Gyermekmegismerés

B) A sikertelen tanulással kapcsolatban A történelem tanárunk az év elején elmondta, hogy az első félév végére egy nagyszabású házi dolgozatot kell megírni. A dolgozat címe: A családom története, terjedelme 10 – 15 oldal. Családtörténeti kutatást kellett végezni, és nagyszülőkkel, rokonokkal beszélgetni, interjúkat készíteni. A dolgozathoz családi fényképeket lehetett csatolni. Eljött a beadás határideje, és én egy sort sem írtam le, értelemszerűen nem adtam be a házi dolgozatot. Megkaptam az elégtelent, ami persze jól lerontotta az év végi jegyemet. Pedig ha a tanár ismert volna, akkor tudhatta volna magától is, hogy nekem ilyen feladatot nem lett volna szabad adnia. Nagyon sok bajom volt a matematika feladatok megoldásával. A házi feladatokat csak az édesapám segítségével tudtam megoldani. Ha ő nem volt a közelemben, nem tudtam, hogyan kezdjem el az adott feladatot. Hetedikes voltam, amikor az apám a foglalkozása miatt csak a hét végén volt otthon. Ilyenkor együtt tanultuk meg az egész heti elmaradást. A tanárnő, aki egyben az osztályfőnököm volt, nem vette ezt figyelembe. A hét közbeni órákon egymás után sorban hívott ki minket, hogy a táblánál elmagyarázzuk a többieknek a házi feladatot. Nekem is menni kellett. Ilyenkor irulva-pirulva, a szégyentől égő arccal álltam a táblánál, és egy mukkot sem tudtam kinyögni. Ötödikes voltam. Az irodalom tanár mindig frontális órát tartott. Leült a tanári asztal mögé, és mondta, mesélte, olvasta az aktuális tanagyagot. A mi feladatunk a jegyzetelés volt. A füzeteket minden héten beszedte és leosztályozta a jegyzeteket. Csak néha feleltetett, így az év végi osztályz atot főleg a jegyzetelésre adott minősítés alakította. Az egyik osztálytársam a jegyzeteire sorba kapta az elégteleneket. A tanár szűkszavúnak, olvashatatlannak és értelmetlennek minősítette. Hónapok teltek így el az évből, amíg a szülők szakember segítségével végre igazolták, hogy a gyerekük diszgráfiás.

322

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

V. 4. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” a tanításban – Mendelovics Zsuzsa
Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás témái, tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok, munkaformák, módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka, érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. Értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor, amikor alkalom adódik, adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket, megerősítéseket.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat, és emeljük ki a fontos gondolatokat. Tér, teremelrendezés, teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges, amelyben mozgatható asztalok vannak, és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. 135 perc Annak tudatosítása, hogy a tanítványok megismerése segíti a szaktanári munka hatékonyságát A tanítványok megismerése a tanult ismeretek, tudások elmélyítése, alkalmazása Saját iskolai élmények; a megelőző három modul További ilyen irányú tanulmányok, hospitálások Önállóság, tolerancia, önbizalom, kritikai gondolkodás, alkalmazás Pszichológiai, didaktikai, pedagógiai ismeretek, illetve az Értékelés, a Pedagógus szerepek (2,3,4,5) és a Hatékony tanulásszervezési módszerek modulok

323

V. Gyermekmegismerés

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, színes filctollak és blu tack. Támogató rendszer  Fehér Márta: Például című kötet fejezetei: (SuliNova 2005.) o Az a bűvös 45 perc o Figyelem a tanórákon o Szerződéses rendszer  Együtt működik I., II., III., Kooperatív foglalkozástervek, Független Pedagógiai Intézet, 2004.  Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás – Önkonet kiadó, 2001. Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

20’

Az oktató röviden összefoglalja az előző foglalkozáson, a vitákon, megbeszélé- A régebbi ismeretek seken elhangzott érveket, megállapításokat, álláspontokat. felelevenítése, verElőször vegyük számba azokat a lényegi kérdéseket, amelyek az előző foglal- bális, alkalmazási, érvelő kritikai vélekozás magját alkották: ményalkotás. a) Mit jelent az, hogy tantárgyat tanítunk? b) Mit jelent az, hogy gyereket tanítunk? c) Mit jelent az, hogy a pedagógus a munkája során gyerekekkel foglalkozik? d) Mit jelent az, hogy a pedagógus munkája során együttműködik a gyerekekkel?

Előadás.

Előző foglalFrontális mun- kozások jegyzetei. ka. Közös beszélgetés.

A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

324

Kártyák 10’ E témakör második foglalkozásán foglalkozás alkalmával a hallgatók megtanul. 10’ Készítsünk három féle kártyát szám szerint annyit.) Hívjuk fel a figyelmet és mutassunk rá. megállapításokat. tudásokat mennyire tudnák használni/alkalmazni. előző ismeretéhez kell alakítani. A kártyákra a következőket írjuk! Az egyikre „Frontálisan szervezett óra”. tudásokra van szük. hogy az eddigi foglalkozásoknak melyek voltak azok a mozzanatok. Az előző foglalkozás másik kérdésköre arról szólt. hogy mit jelentenek a kártyákon lévő feliratok. gondolkodás A kihúzott óraszervezési módszer alapján a csoportok vitassák meg. ha ők lennének a pedagógusok. A kooperatív módszerekkel szervezett foglalkozással lehet. A csoportok húznak egy kártyát. (Frontálisan szervezett órával minden hallgató találkozott már előző iskoláiban. a harmadikra „Differenciálással szervezett óra”. azonban az előző modulokban már részt vett ilyen foglalkozásokon.Problémamegoldó sége a pedagógusnak. hogy a tanterv a tananyag követelménye milyen elvárásoknak feleljenek meg. A mellékletek között azonban részletes leírás található.papír értői mozaik Író. Az előző vita összefoglalását hegyezzük ki arra a megállapításra.Érvelő vita ták. érveket.és rajzeszköz Saját jegyzet 325 . bizonytalanságokat. ahány csoport van. hogy a Önismeret tanulókkal kapcsolatos ismereteket. hogy a hallgató az előző iskoláiban nem találkozott. ké- Szóforgó Csomagoló Fordított szak. A differenciálásról eddig még alig esett szó. illetve „a gyerekekkel együttműködünk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Idézzük fel az elhangzott kijelentéseket. és nem foglalkozunk” megállapítások adják. kérdéseket. hogy a tantervi anyagot a tanulók képességihez. a másikra „Kooperatív módszerekkel szervezett csoportos óra”. Beszéljük meg közösen. A konklúzió lényegét a „gyereket és nem tantárgyat tanítunk”. amikor saját élmény alapján kooperatív módszerekkel dolgozva szerzett tapasztalatokat. hogy a gyerekekkel kapcsolatosan milyen ismeretekre. A megállapításokat írják le.

Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy milyen foglalkozást szeretne tartani. Mindenki választhat.) Hívjuk fel a hallgatók figyelmét a következőkre: a) A téma megválasztása olyan legyen. 20–30 perces foglalkozás keretében megtanítsa a többieknek. Együttműködési készség 10’ Készítsünk közös plakátokra gyűjtést a megállapításokról:  Frontálisan szervezett óra   Kooperatív módszerekkel szervezett csoportos óra Differenciálással szervezett óra Érvelő vita Koncepcióalkotás Információkezelés Kommunikációs készség Közös munka Csoportforgó Csomagoló papír Író. fejlesztendő készségek. lópapír Minden hallgató gondolatban keressen magának 4 – 8 embert. (Frontális foglalkozást azért nem kérünk.páros munka  csomagora. és alkalmasnak tart arra. Koncepcióalkotás problémamegoldó gondolkodásmód Önismeret Empátia Kreativitás Együttműködés  íróeszköz  saját jegyzet  tankönyv Tanárnak:  háttéranyagok  szakirodalom 326 . illetve egy differenciálással szervezett órára. akit a tanulás/ tanítás szempontjából jól ismer. kooperatív módszerekkel szervezett csoportos órát.V. amit jól ismer. b) Amennyiben szükséges. amelyet jól ismer.és rajzeszköz Saját jegyzet II. hogy egy kb.felkészülés megta. hogy konkrét tanulók/társak ismereteinek birtokában A cél: egy órára való Egyéni vagy Diáknak: hogyan lehet felkészülni egy kooperatív módszerekkel szervezett csoportos órá. Ezek az emberek lehetnek a csoporttársai. anyagok (mellékletek) 30’ Ennek a résznek az a célja. Saját szaktárgyából mindenki keressen egy olyan résztémát. gimnáziumi osztálytársai. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. vagy differenciálással szervezettett. barátai. Gyermekmegismerés szítsenek plakátot és ismertessék meg a többiekkel a fordított szakértői mozaik Koncepcióalkotás alkalmazásával. pasztalása. keressen a tananyagról részletes leírást. a hospitálás alkalmával megismert tanítványok. mert abból már számtalan példát láttak. és kiselőadás formájában már gyakorolták is.

Ezek áttanulmányozása időigényes. Empátia Koncepcióalkotás Kritikai érvelés Problémakezelés Egyéni munka A második Közös megbe. Az új tartalom összefoglalása. a feldolgozási folyamat és a létrehozott produktum szerinti differenciálásra épít. 327 . hogy az elkészült munkák Információszerzés mennyire használták a tanulók megismeréséhez kapcsolódó ismeretet/tudást. Ezért elégedjünk meg azzal. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.foglalkozás jegyzeteit szélés használjuk. anyagok (mellékletek) 10’ A foglalkozástervek bemutatásakor figyeljük meg. Érdemes a tervezés előtt. fejlesztendő készségek. és értékeljük az elkészített anyagokat Kritika elfogadása Tolerancia Empátia Érzelmek kezelése Közös munka III. 10’ A foglalkozástervek számától és az egyéni szándékoktól függően közösen be. Érdemes elolvasni az alapelveket és a különböző módszerek leírását. (A második foglalkozás alkalmával már részletesen beszélünk ezekről. amelyekre szüksége lesz a foglalkozás megtervezéséhez.) Megjegyzés: a kooperatív módszerekkel szervezett csoportos foglalkozásokhoz a háttéranyagban sok segítséget lehet találni. ezeket elolvasni d) Állítsa össze magának mind a 4 – 8 „tanítványáról” azokat az ismereteket/tudásokat.Kritikai érvelés széljük meg. A differenciálással szervezett foglalkozások elméleti anyaga rendkívül sokrétű. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ha a foglalkozás a tartalom.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben c) A diák mellékletben talál segédanyagot mind a két foglalkozástípushoz.

 Önismeret Segítő véleményalkotás Érzelmek kezelése Egyéni munka Mennyire elégedett a saját és társai munkájával.  Mennyire elégedett a szerzett. alkalmazni eddigi ismereteiket..V. Gyermekmegismerés 10’ A hallgatók írják le:  Mennyire tudta hasznosítani.. 5’ Az oktató értékeli a csoport munkáját Kritika elfogadása Közös megbeszélés 328 . tanult új ismeretekkel.

a problémamegoldás. ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése pozitívan összefügg egymással: ha az egyik diák fejlődéséhez szükséges a másik diák fejlődése. erős építő egymásrautaltság érvényesül. ha olyan esetekben. Megváltozik a helyzet. A csoport tagjai együtt dolgoznak. hogy mindenkinek érdeke. logikus. nézeteiket össze kell hasonlítaniuk. az elemzés. vagyis egy tag „bukása” mindenki „bukását” jelenti. B) Az egyéni felelősség Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez. többet tanulnak. ha akad olyan diák. mint a kompetitív környezetben. Az egyik az ún. Ezekben. Nyilvánvaló. érzelmileg és pszichológiailag fejlettebbek. ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. a célok. hogy a gyengébb teljesí tményt nyújtó tagok megfelelő bátorítást kapnak. A kooperatív tanulás szituációiban a diákok erősebben motiváltak. egymást segítik. hogy az építő egymásrautaltság minősége jelentős mértékben befolyásolja a csapattagok egymás iránt tanúsított segítő és bátorító magatartását. ha a többiek is azok. A szerepek. szemben a memorizálás és visszamondás reprodukáló jellegével. Látjuk. gondolkodásukat finomítaniuk kell. ha a csoport átlagának kell 80 százaléknak lennie. majd a csapat eredményét a tesztpontok összeadásával vagy 329 . aki 80 százalék alatt teljesít. Az egyéni felelősségvállalásnak a feladat tartalmától és az alkalmazott kooperatív módszertől függően több formája is lehet. „pontfelelős” módszer: A csapat valamennyi tagja egyedül megír egy tesztet. illetve az osztály többi tagjának is sikerült-e. az esetekben kisebb a valószínűsége. Ekkor a csoporttagok maximálisan motiváltak társaik sikerében. akik a kooperatív tanulásban segítségükre lesznek későbbi szakmai és magánéletükben. amikor a cs oport sikere egyenlő mértékében függ minden tagtól. hogy valamennyien teljesítsenek. Az egymásrautaltság erősödésével a kooperatív magatartás is fejlődik. hogy csak akkor lehet sikeres. hogy a csoport többi tagjának. a segédanyagok megfelelő alkalmazásával. a feladat megosztása és egymás segítése. Ezek a képességek alkotó folyamatokat indítanak el és fejlesztenek. ha a tagok hozzájárulása nem ugyanannyit nyom a latban – az építő egymásrautaltság gyenge. Ha például a csoportsiker annak a függvénye. Jobban becsülik magukat. és lássa. és ezek a csoportok a gyerekek képességeit tekintve vegyesek. Mivel a kooperatív munka során a diákoknak az anyagot újra fel kell építeniük. és több marad meg bennük. A csoport minden tagjának feladata. Azok a diákok akik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz D1. a kutatás képességeit. A kooperatív tanulás jobban fejleszti a problémamegfogalmazás. hogy elsajátítsa az aktuális anyagot. aki rendszeresen 100 százalékot teljesít. Alapelvek A) Az építő egymásrautaltság Építő egymásrautaltságról akkor beszélünk. Ebben az esetben senki sem fog aggódni. jobbak a társaikkal kialakult kapcsolataik. A diák megtanulja. és van két olyan diák a csopor tban. hogy minden egyes csoporttagnak sikerült-e 80 százalék fölött teljesítenie. és így biztos. akkor az egymásrautaltság n agyon erős. és szívesebben járnak iskolába. Ha az egész csoport sikere mindegyik tag sikerének a függvénye. Akkor viszont. sokkal mélyebben megértik a tanult anyagot. A kooperatív tanuláshoz a fizikai együttléten túl hozzátartozik a témák megvitatása. tanuló diákokban. Az építő egymásrautaltság kialakítható a megfelelő feladatszerkezetekkel és értékelési módszerekkel. Az építő egymásrautaltsá gnak erős és gyenge változata van. hogy a gyengébb képességűek sem maradnak le. T1 – Háttéranyagok a kooperatív módszerekkel szervezett foglalkozáshoz A kooperatív tanulás jellemzői A kooperatív tanulás során a gyerekeket kis csoportokra osztják.

C) Az egyenlő részvétel A részvétel szerves része a tanulási folyamatnak. ha a csapat által befej ezett munkát részfeladatonként osztályozzuk. még a részvételt is kiegyenlítettebbé teszi azzal. de szintén munkamegosztást jelent a „működtető” szerepkörök kialakítása (például a témafelelős. tehát mindenki a feladat pontosan meghatározható részéért vonható felelősségre. de munkamegosztás van közöttük. Minden egyes diáknak felelősséget kell vállalnia partnere.). A részvétel szoros összefüggést mutat a sikerrel. oldja meg. ha a csoportos megbeszéléseket felcseréljük olyan módszerekkel. mint a frontális óra. hogyha valaki közvetlenül szól hozzájuk. a másik a tanulmányai gyűjti össze. partnerek módszer). Megoldást kínálnak az olyan módszerek is. A diákok tudják. aki általában a tanár. mint a csoportmunka. akkor a páros munka jobb. ami miatt a kooperatív tanulás hatékonyabb. melyek a mu nkamegosztás elvén működnek. mint a nagyobbak. (2) munkamegosztással. A hagyományos módszereket alkalmazó tanórán legtöbbször csak egy ember beszél egyszerre. Ez az egyik eredménye. amikor a tanár őt szólítja. és nagyobb valószínűséggel is tanulnak. mint a „szóforgó” vagy csoportinterjú módszerével. mintha a terem egy távoli pontján valaki éppen a tanárral beszélget. például a tanulókat párokba. Másik járható út az. hogy a munkamegosztás erősíti a személyes felelősséget. és mindenki az egy részfeladatért a felelős. A k isebb csoportok jobban működnek. hogy mindenki a feladatnak más. D) A párhuzamos interakció A kooperatív tanulás során a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. Az egyenlő részvételt általában a következő módokon lehet elérni (1) szerepelosztással. akkor eg yszerre az osztály fele beszélhet. a harmadik a család életéről keres anyagot). Lényegében. néha a diák is szót kap. Másképpen ugyan. csapattársai vagy osztálytársai előtt a neki leos ztott feladatrészért. Bármelyik formát választjuk is a személyes felelősség kifejezésére. minden esetben fontos. hiszen a tanulók sokkal érintettebbek. osztjuk. amíg az előző feladat ráeső részét ki-ki meg nem oldotta. A szerepelosztás részvételi normákat alakít ki. hiszen az egyes szereplők egymás után „lépnek színre”. Az egy szálon futó mó dszer nem elég hatékony. A munkamegosztás mindenkit a feladat egy részletéért tesz felelőssé. Gyermekmegismerés átlagolásával számítjuk ki. Ezt nevezzük a „részben felelős” módszernek. Ez aktívabb részvételt jelent. a „csend kapitány” stb. A diákok képességei között meghúzódó különbségek miatt sokszor azonban tanácsosabb a képességek szerinti. hogy hozzájáruljanak az óra menetéhez. és azt is tudják. A pármunka során az adott pillanatban a párhuzamosság kritériuma teljesül (a tanulók 50 százaléka fejezi ki gondolatait egy időben). hogy a csapat egyes tagjainak teljesítményét a csapat többi tagja is pontosan megismerje. ha a tagok azonos témán dolgoznak. Az aktív részvételt tanúsító diákok nagyobb valószínűséggel élvezik az egész folyamatot. hogy azért csak saját maguk tehetők felelőssé. ha minden más feltétel azonos. Mindazon túl. illetve érzékelik. Azonban ha az egész órai részvételt tekintjük. A munkamegosztás sok kooperatív tanulás foglalkozásmodellnek a központi kulcseleme (lásd mozaik. mintsem az egyenlő szétosztásra összpontosítani.V. hogy minden tanuló a tanulá- 330 . de azt is elvárják tőlük. nem mondhatjuk. Olyan szabályt is hozhatunk. hogy ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez a saját pontszámával. az pedig hatékonyabb a frontálisnál. A részvételt egyenlőbbé lehet tenni. A diákok úgy is viselhetik a közös felelősség egy részét. de nagyjából egyenlő nagyságú részeit. mint a hagyományos oktatás. Ez az ún. a szószóló. A munkamegosztás leginkább feladatkörök kialakításával érhető el (például az egyik diák a kérdéses történelmi személyiség korai életpályájának néz utána. „egy szálon futó módszer”. amely szerint a csapat addig nem foghat hozzá a soron következő feladat megoldásához. az időfigyelő. A diákok ugyanis nemcsak megkapják a lehetőséget a szereplésre. Ha párhuzamos interakciós óravezetést alkalmazunk. hiszen az egy diákra eső aktív részvételi idő nagyon rövid.

Valódi kooperatív munka az. ugyanis a legtöbb párosban általában az egyik fél jóval többet beszél. küzdjön akár tanulási nehézségekkel. 331 . hogy azzal a céllal választjuk meg a tanítás sebességét. Amikor a tanítási-tanulási folyamat és az értékelés a diákok egyéni igényihez igazodik. Ha igen. d) Összetett. hogy kiválasszák azokat a témákat. nem fut „mellékvágányra”. amelyek a diák egyéni képességein alapulnak. ahol egyszerre mind a négy alapelv érvényesül. Lehetőséget kaphatnak arra. azt is eldönthetik. nem fordul zsákutcába. ez magával hozza az elmélyülést és látókörük tágulását. és tevékenyen bevonja őket a munkába. Minél többféle módon tesszük érdekeltté a diákokat a tanulásban – számos alkalmat adva nekik. és alkalmat ad nekik arra. A lényegi tanulásra összpontosít. így motiváljuk a diákokat arra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben si idő felében aktívan vett részt a munkában. amelyekkel elmélyültebben akarnak fo glalkozni. vagy nyilvánítják ki ötleteiket. A differenciált tanításban a tanárok olyan tevéken ységeket terveznek meg. Azt ajánlja a kooperatív foglalkozásterv készítőjének. hogy motiválóbb feladatot adnánk). növekszik minden diák s ikerének valószínűsége. c) Rugalmas és változatos. hogy kedvelt gondolkodásmódjukat alkalmazzák -. ahol először a pár egyik. amelyek előmozdítják ugyanezek gyengébb képességeinek a fejlődését is. akkor valóban kooperatív foglalkozástervet készített a pedagógus. b) Tárgyszerű. (Forrás: Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása) D2. hogy a pár mindkét tagja egyformán vegyen részt a munkában. vagy a páros forgószínpad módszer. miközben olyan feladatokat is adnak. Ahol csak lehetséges. amit tanultak. hogy a terv minden elemét vizsgálja meg abból a szempontból. legyen átlagos. több feladatot adunk ahelyett. hogy többet adunk ugyanabból (pl. Ilyenek például: A párok között megosztott idő módszere. A tanár nem siklik végig a fogalmak hullámai fölött. stílusának és érdeklődésének. és olyan tanulási célokat tűzünk ki. a diákok választják meg. A differenciálás nem azt jelenti. A differenciálás a tanulás lényegére összpontosít. szintjét vagy jellegét. annál inkább fejlődik tanulási képességük. Ehelyett gondolkodásra ösztönzi diákjait. T2 – Háttéranyagok a differenciálással szervezett foglalkozáshoz Mi a differenciálás? A differenciálás azt jelenti. A diákok nem kapnak „egyenruhát”. A csoportmunka során akár a szóforgók. Próbára tevő oktatást nyújtunk. aminek semmi köze az érdemi tanuláshoz. hogy leverje a lécet és vesztenek. hogy mutassák be tudásukat erősségeikre és érdeklődésükre építve. Tudatosítjuk az egyéni különbségeket. hogy önállóan. mint a másik. A differenciálással a tanárok számos különböző tanítási stratégiát alkalmaznak. A differenciált tanítás: a) Szigorú. hogyan akarnak tanulni és hogyan kívánnak számot adni arról. Nem állítjuk a lécet olyan al acsonyra. hogy a diáknak ne kelljen a legjobb képességei szerint nekifutnia. amelyek támogatják a diákok tanulási preferenciáit és erősségeit. Figyelembe veszi a diákok legmegfelelőbb tanulási módszereit. A kooperatív tanulási technikák között arra is találunk megoldást. érezze magát. hogy megfeleljen a diákok egyéni szükségleteinek. majd másik tagja szerepel előre meghatározott ideig. Ezek üresjáratok és zsákutcák. hogy a négy alapelv érvényes-e rájuk. hogy erőfeszítéseket tegyenek. akár a csoportos interjúk alkalmasak arra. hogy az órákon a tanulóknak lehetőségük legyen az aktív részvételre. a differenciálás nem szórakoztató tevékenység a diák számára. sem olyan magasra. ahol a pár tagjai felváltva n eveznek meg dolgokat. társsal vagy csoportban akarnak dolgozni. legyen akár korlátozott a nyelvi tudása.

hogy összetettebb és elvontabb feladatokat adunk. f) A folyamat. és az egyes diákokat a nekik megfelelő könyvekhez irányíthatjuk. A produktum a tanulás eredménye. vagy úgy. és gyakran országos irányelveket tükröz. lehet cselevés. A produktum akkor differenciált. A tartalom az „amit” megtanítunk – műveltségi területek. hogy olyan területen szerepeljen. eltéréseit. vagyis párbeszéd. A vizuális úton tanulók lerajzolják a két történet hasonló és eltérő elemeit. Képezhetünk tartalmi differenciálás úgy is.V. Módosíthatjuk a folyamatot úgy. egy alapos verbális/ nyelvi tudású diák térbeli produktumot. hogy minden diák a maga szintjén választhat. vagy válasszák tudásuk bemutatásának egyéni módját. e) Tartalom. és felkészülnek eredményeik szóbeli előadásra. Miután eldöntöttük. mint például egy beszámoló. amit a diákok elsajátítottak és képesek alkalmazni. vizuális. amelyek számos különböző módon tükrözik a tanultakat. Legyenek a produktumok is differenciáltak. produktum. amelyek között van alapvető és bevezető jellegű éppúgy. mi az. Gyermekmegismerés Mi az. tanulásban) 332 . g) A produktum. auditív és kinesztéziás csoportra osztjuk diákjainkat. A tantervi tartalmat rendszerint az iskola vagy a település(ek) határozza meg. b) választékot kínálunk a diákoknak. A produktum megmutatja. egy rajz vagy egy modell. hogy tanulási stílusok alapján jelöljük ki a feladatokat. A kinesztéziás diákok félperces jeleneteket terveznek meg és adnak majd elő a két változat hasonlóságainak és eltéréseinek bemutatásával. ha a) előzetesen felmérjük a diákok tudását és jártasságait. kifinomultabb. mint bonyolultabb. Kitehetünk a diákok elé néhány kupac könyvet. Megkérhetjük a diákokat arra. hogy a tanulás összetettségét növeljük. A hallás után tanulók megbeszélik a két változat egyezéseit. hogy némely témát elmélyültebben dolgozhassanak fel. lehet verbális. egy kiemelkedő zenei tehetségű diák dalt szerez). Differenciálhatunk a tartalomban. például paródia. hogy tanulási erősségének megfelelő módon mutassa be tudását (pl. ezzel bátorítva a diákokat arra. A foglalkozás végén a csoportok összevetik gondolataikat. hajlamaihoz alkalmazkodnak. Adhatunk speciális forrásmunkát néhány diáknak meglévő tudása és a témában való kiemelkedő jártassága okán. c) a mindenkori értelmi szintjüknek megfelelő „kezdő” vagy „haladó” forrásokat biztosítunk számukra. eljárások és képességek sz erint történik. A korán érő vagy gyors felfogású diákok számára elhagyhatunk tartalmi elemeket vagy felgyorsíthatjuk azok bemutatását. Lehet valami kézzelfogható. szimulált bírósági tárgyalás vagy tánc. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy min degyikét: tartalom. és ha a diákok projektkínálatából választhatnak. némelyiknek kevesebbre. A differenciálás során módszerink a diákok tanulási stílusához. és új gondolatokat. A diákok tudásukat használat közben mutatják meg. folyamat. A folyamat az. A tartalmi differenciálás abban áll. és minden diák azt a feladatot kapja. hogy a történelmi regényekkel foglalkozunk. hogy forrásműveket válogatunk egy tantervi témához. részletezőbb vagy elmélyültebb. amelyekkel megismertetjük a diákokat. az önálló gondolkodást. hogy válasszon ki egy regényt és írja le annak jellemző vonásait. majd az azoknak megfelelő feladatokkal látjuk el őket. A tartalom differenciálása vagy a leglényegesebb fogalmak. Mondjuk például. fogalmak vagy témák. hogy kritikai és kreatív gondolkodásra késztetjük diákjainkat. hogy összehasonlítsa a Hamupipőke kultúrákban kialakul két változatát. Például osztályunk azon dolgozik. ötleteket is hozhatnak. vagy növeljük tanulási módjaik változatosságát. beszélgetés vagy vita. Némelyik diáknak több tanulásra és gyakorlásra van szüksége. ha olyan elemekre épül. ahogy tanítunk. ahol nem kiemelkedő (pl. hogy vállalják a feladatot. (Forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. vagy arra. modellt vagy kollázst készít).

képességek elsajátításához szükséges idő tervezése. b) a tanítási/ tanulási folyamat megtervezése a különböző képességű.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3. h) a produktumok bemutatása. f) a tevékenységek kitalálása. e) a csoporton belüli munka tervezése (közös munka. g) a megtanulásra. a tervezetben érvényül-e a négy alapelv. az időkorlátok kialakítása. kitalálni. kitalálni. Differenciált tanulásszervezésű foglalkozás a) a téma megválasztása. T3 – Hogyan lehet felkészülni a foglalkozásokra? Kooperatív tanulásszervezésű foglalkozás a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) tananyag átnézése. hogy a különböző feladatokon dolgozó és különböző képességű gyerekek időigénye is különböző. páros vagy csoportmunka). milyen módszereket lehet alkalmaznunk. kitalálni. hogyan lehet kooperatívvá tenni. felosztása. munkamegosztás). az osztálykép. milyen csoportokban szeretnénk dolgozni. kitalálni. figyelve arra. szöveg önállóan feldolgozható részei. hogyan lehet négyfelé osztani. az értékelés tervezése. c) a produktum megtervezése a különböző erősségű intelligenciákkal rendelkező diákok számára. az új ismeretek. melyek a feladat. 333 . kitalálni. a diákok munkájának megtervezése. d) a tanulócsoportok megtervezése (egyéni. értékelése. szövegek írása. tudású diákok számára. a csoportok elrendezése. eszközök előkészítése. ha kell.

ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. megismerése segíti az osztályfőnököt a diákokkal való együttműködésben. 4. pedagógiai ismeretek. 2. páros vagy egyéni munkaformában dolgoznak. hospitálások önállóság... amikor alkalom adódik. Gyermekmegismerés V.V. 4. 3. önbizalom. munkaformák. 4. 3. 2. )..  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg.) és a Gyermekmegismerés (1. érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” osztályfőnökként – Mendelovics Zsuzsa Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái..) modulok foglalkozásai. 135 perc Annak tudatosítása... didaktikai. a Pedagógusszerepek (1. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. 5.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. alkalmazás Pszichológiai. Értékeléssel. illetve az Értékelés (1... az első három modul További ilyen irányú tanulmányok. 5. A hallgatók csoportos. hogy a gyerekek. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. tolerancia. kritikai gondolkodás. 3. és emeljük ki a fontos gondolatokat. megerősítéseket. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket.. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. tapasztalatokat. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka.. alkalmazása saját iskolai élmények. Az eddig tanult ismeretek tudások elmélyítése. 334 . 2.

335 .): Szabályok az iskolában 67. Szabad Iskolákért Alapítvány.T. Budapest. 2002.) o A személyes kapcsolatteremtés o A patrónus o Segítő párrendszer o Lakva ismerjük meg egymást! o Voltaképpen mi is a cél? o Két osztályfőnök egy csárdában o Emberi kapcsolatok olvasásra  Van másik iskola is című kötetből: (SuliNova 2007.. Assertiv kiadó. Budapest.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér. oldal Fehér Márta (szerk. oldal. Molnár Edina: Egy iskolai konfliktus elemzése (UPSZ 2001/május) Szekszárdi Júlia: A konfliktuskezelés gyakorlata (UPSZ 2001/május) Oláh Erzsébet – Zsidi Zoltán: Mit tehet az osztályfőnök 9–26. teremelrendezés. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. 2010.) o A patrónus o Az osztályfőnök feladatai o Művészeti nevelés o Problémafeltárás a Novusban      Thomas Gordon: T.E. színes filctollak és blu tack. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. Támogató rendszer:  Fehér Márta: Például című kötet fejezetei: (SuliNova 2005. amelyben mozgatható asztalok vannak. anyagok:  Csomagolópapírok.

beszélgetett-e a tanítványá. köz íróesz- 10’ Kooperatív Papír.) Papír. (Segítség: megismerte-e a családot. Ráhangolódás. Gyermekmegismerés Foglalkozásvázlat I.Frontális használják. köz íróesz- kodás Saját jegyzet  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. ismerte-e tanítványai képességeit. beszélgetett-e a családdal négyszemközt. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Empátia ható jellemzőit. Papír. jellemezze valamelyik osztályfőnökével való kapcsola. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. egészítsétek ki. A második foglalkozás jegyzeteit is Kritikai gondol. íróeszcsoport – ablak köz módszer Saját jegyzet 10’ Az egész csoport egy plakátra gyűjtse össze a különböző kapcsolatok jellemző. tanulási stílusát.V.Együttműködés val négyszemközt. tudott-e az Információkezelés egyéni és az osztálybéli konfliktusokról és kezelte-e ezeket.Problémakezelés Csoportforgó it. Amennyiben szükséges. anyagok (mellékletek) 10’ Minden hallgató írja le. tanulási erősségeit. 336 .Kritikai gondolkodás Egyéni munka tát Önismeret Önálló gondolkodás Az ablak módszert használva beszéljék meg közösen a kapcsolatok általánosít. fejlesztendő készségek. tudott-e segíteni a pályaválasztásban stb. nehézségeit.

hogy az osztályfőnöke. segítség nyújtás az önismeret fejlesztésében. osztálytársak). amennyit elvárnak a szülők. segítségnyújtás társadalmi kérdésekben.Érvelő kritika galmazza meg. etikai kérdésekben. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. segítségnyújtás erkölcsi. sokoldalú megismerése. az erős intelligencia területek használata. segítségnyújtás a beilleszkedésben (iskola. osztályfőnöki óra megtartása.) Saját jegyzet Papír. segítségnyújtás és megszervezése különböző szabadidős tevékenységeknek. segítségnyújtás a tanulási stratégiák kialakításában. tanulási képességek. segítség nyújtás az osztálytársakkal való kapcsolatok kiépítésében. hagyományok ápolása. segítségnyújtás a konfliktusok kezelésében. (Segítség: kapcsolattartás a gyerekkel. (Nyílván ezt 30 fős osztály vezetőjeként nem lehet véghezvinni. a gyengébbek fejlesztése. csoportdinamika. a fenntartó és az oktatási Együttműködés Páros munka törvény. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Önálló gondolkodás Egyéni munka ill. tevékenysége van. kompetenciák fejlesztése. a tanítványok sok szempontú. kompetenciák fejlesztése. feloldását. Egyéni munka 337 . segítségnyújtás az életstratégia kialakításában. fejlesztendő készségek. köz íróesz- Melléklet 15’ Mindenki válasszon a felsoroltak közül egy olyat. amelyek segítették a probléma megoldását. való eligazodásban. kapcsolattartás a gyereket tanító tanárokkal. hogy az osztályfőnökének melyek voltak azok a vele kapcsol aÖnismeret tos ismeretei/tudása. amennyit talál magának. amely a patrónus (10–12 gyerek osztályfőnöke) kötelességeit írja Kritikai gondolkodás le.) A hallgatók páros munkával írjanak össze legalább tízféle osztályfőnöki tevékenységet. tudások megszerzésében. hogyan látta el az adott tevékenységet. Írja le. segítségnyújtás a tantárgyakon kívüli ismereteket. amelynek diákként részese Kritikai gondolkodás volt. anyagok (mellékletek) 25’ Az osztályfőnöknek annyi feladata. Fo.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. szociális képességek. az iskola vezetése. A hallgatók olvassák el a mellékletben az AKG pedagógia programjából vett részt. segítségnyújtás a tanulásban. kapcsolattartás a szülői házzal.

A tanító néni vigasztalta a szülőket. A megjelenítés lehet előadás. A sikertelenségek teljesen elvették Zsuzsi kedvét az iskolától. hogy már egy éve együttműködnek osztályfőnökként egy osztállyal. az eseteket a hallgató végiggondolná. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Zsuzsi két évig a körzeti általános iskolába járt. Az osztályukban lévő gyerekekkel különböző események történek. a tanulástól. új iskolát kerestek a lányuknak. hogy Zsuzsi mamája a két 338 Empátia Szakismeret Véleményalkotás Vitakészség Szociális ség érzékeny- Egyéni munka Háttéranyag Közös megbe. Kooperatív csoport – háromlépcsős interjú Páros munka Saját jegyzet Egyéni jegyze. színjátszós vagy pantomim. A szülők döntő lépésre szánták el magukat. Képzeljék el. fejlesztendő készségek. hogy segítsen? Hogyan beszélgetne el az adott problémáról a gyerekkel? Mit tanácsolna szaktanár kollégájának? Mielőtt ezeket. Problémamegoldó gondolkodás Alkalmazás Szakismeret III. Gyermekmegismerés Együttműködés 10’ Csoportos munkában mutassák be egymásnak a történeteiket és értékeljék kö. majd be fogja hozni Zsuzsi a lemaradását. Az új tartalom összefoglalása. Milyen a gyerekkel kapcsolatos ismeretekre van szüksége ahhoz. Zsuzsi szorongása egyre nőtt. mondván.Szakirodalom szélés . A hallgatók olvassák el a mellékletben található elbeszélést. de ahogy múlt az idő. hogy hogyan kell szólni a gyerekekhez. vers. A második évet Zsuzsi már az új iskolában kezdte. Ez után beszélje meg a csoport.Szakirodalom telés 15’ A hallgatók párban dolgozzanak. Nem tudott a többiekkel haladni. hogy mit ír Thomas Gordon arról. Néhány vállalkozó páros jelenítse meg megbeszélésüket a tanítvánnyal vagy a szaktanárral.V. zenés. anyagok (mellékletek) 15’ A téma összefoglalásaként a hallgatók olvassák el Zsuzsi édesanyjával készített beszélgetést. Segítenie kell ezek megoldását/feloldását. rajzos.Egymásra figyelés zösen a megoldásokat. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. olvassa el. hogy mit tett az új tanító néni azért. Eleinte szívesen kelt fel és indult el az iskolába.

. a tanárokról 20’ A hallgatók írják le:    5’ Mennyire tudta hasznosítani. alkalmazni eddigi ismereteiket. Önismeret Segítő kotás véleményalEgyéni munka Érzelmek kezelése Kritika elfogadása Közös megbeszélés Az oktató értékeli a csoport munkáját 339 . tanult új ismeretekkel. Mennyire elégedett a szerzett. Mennyire elégedett a saját és társai munkájával.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben év eltelte után ezt mesélte el az iskoláról. az osztályról..

s ha valami ok miatt nem sikerül megtalálniuk egymással a hangot. Képviseli érdekeiket. A szülők ezt el is fogadták Zsuzsi rengeteg iskolai és iskolán kívüli fejlesztő programon vett részt. verbálisan is megjeleníthető – és a közvetett érték. a további időszakra. A külö nórai és a napközis foglalkozások eredményeként elérték. függően a beszélgetés témájától. konfliktusainak megoldásában is közvetlenül segíteni. A patrónus tartja a kapcsolatot a szülőkkel. Nagyon sokat tett a két osztálytanító. hogy ez sikerüljön. mint anyagi kérdésekről. tanulását alakítani. személyiségjegyeit. amikor arról mesél. segítséget kértek az Alternatív Pedagógiai Műhely szakemberétől. Az alapkészségek elsajátítását fejlesztő pedagógusok segítettek.V. A patrónusok közössége heti rendszerességgel értékeli a tanulók munkáját. A közös megbeszélések. egyeztetve a szaktanárokkal. Mára sikerült elérni. A patrónus tartja a kapcsolatot a szaktanárokkal. négyszemközt is és az egész csoporttal közösen is. hogyan látja a szülő szemével gyermekének helyét és kapcsolatait az osztályban. személyes fejlődésében. élet. A patrónus kiemelt feladata a közvetlen . hogy talán majd megállja helyét egy szakiskolában. D2. A patrónus képviseli az iskolában a tanulókat. Zsuzsi integrált osztályba jár. s csak az engedélyével lehet iskol aidőben iskolán kívüli programokon részt venni. Gyermekmegismerés Mellékletek a foglalkozáshoz D1. A patrónus h etente legalább egyszer alkalmat biztosít a gyerekek számára a beszélgetésre. a sikeres iskolai élet. haladását. Zsuzsi például nagy nehézségek árán tanult meg olvasni. Az egyik Down-szindrómás. s az élet egyéb területén való boldogulás érdekében. Az első években a legnagyobb gondot a beilleszkedés jelentette. A patrónus dolga a jelenlét ellenőrzése. pedagógiai. Ezt az értékelést a tanulóval egyezteti. felnőtt – gyerek eredendően meglévő aszimmetrikus viszonyának – olyan személyes kapcsolatokra törekszik a gyerekkel és szüleikkel. önismereti fejlesztés egyaránt.tevékenységekben. tanulási lehetőségeit az egyik pesthidegkúti iskolában. az életkorhoz igazodó mentálhigiénés-. Ezt a feladatát heti rendszerességű (legalább egy alkalommal hetente) „cs ibefoglalkozáson” is teljesíti. enyhén autista. más szaktanárokkal. hogy Zsuzsi a felső tagozaton képesé 340 . Főleg tanulási problémákkal küzd. ahol két SNI-s tanuló van. a következő időszak feladatairól. hogy módja legyen a magánéleti problémáiban. képességeinek fejlesztését. a teljes képzési időszakra választják. segíti őket.és munkarendjét. A szakértő a Gyermekek Házát ajánlotta. A patrónus – tudatában a tanár – diák. vagy más programokról. A patrónus a tanuló minden iskolai döntésében részt vesz. akkor is csak hosszabb idő alatt – rendkívüli esetben – van mód a váltásra.és normaközvetítés. s megismerteti a szülőkkel. T2 – A legjobb iskolát találtam meg a lányomnak Kezdi mondandóját Zsuzsi édesanyja. A patrónus félévente írásban értékeli a tanulók fejlődését. Nélküle a tanulót érintő lényeges ügyekben nem lehet dönteni. tájékozódik a tanulók tantárgyi előmeneteléről. Tájékozódik és tájékoztatja őket a tanuló iskolai munkájáról. tájékoztatva a gyerekeket és szüleiket is. T1 – A patrónus kötelességei (részletek az AKG pedagógia programjából) A patrónust a gyerekek az első év elején. aki erősen diszlexiás. diszgráfiás és diszkalkuliás. Olyan osztályba. Személyes ráhatással törekszik a gyerekeket a számukra leginkább megfelelő úton tartani. képzési ügyekről éppúgy. A tanulók legtöbbször kooperatív csoportokban dolgoznak. munkáját. órai munkájáról. közvetíti – ha szükséges – problémáikat. egyéni tapasztalatok alapján a patrónus a szülőkkel is egyeztetve személyre szóló programot alakít ki – közösen a tanulóval – a hatékony tanulás. s javaslatot tesz a feladatokra. A csoportos beszélgetéseken tájékoztatja a tanulókat az iskolai élet információiról. Amikor a szülők másik iskolát kerestek. hogy a gyerekek az adottságaiknak leginkább megfelelő terhelést kapják. így az órákon lehetőség van arra is. a másik – Zsuzsi. A fejlesztő pedagógus 18 féle módszerrel próbálkozott. hogy a fejlesztő pedagógus segítsen az SNI-s gyerekeknek.

figyelmes. Hasonlóan a szülőnek is értesülnie kell a napi iskolai problémákról. nem veszítheti el. önállóan ismereteket szerezni. Nagyon fontosnak tartotta. Zsuzsi szülei azt várják a pedagógusoktól. a gyerekének érzelmeit sértő dolgot tapasztal. amikor a többiek. a háttérből segítés szándéka. vagy valódi hibás. hogy ez megvalósuljon. Az órán kívüli programokban is biztosítani kellene az esélyegyenlőséget. Ezeken az alkalmakon nem csak a saját lányával foglalkozott. empatikus értékei segítik. ill. hogy lánya ebben is sikert érjen el. kötelékké válik. Zsuzsi szülei nagyon jól tudják és érzékelik. Ezt az őszinte. ezért külső szakemberek terápiáját. tanárok igyekeznek csökkenteni. tanulásra. hogy mennyi mindent tud. Ez nagyon nehéz feladat. Minden osztály. Ahhoz. amely azután természetes cselekvéssé. beszélgetni a problémáról. ne nézze levegőnek. hogy a Zsuzsival foglalkozó tanítókkal. fejlesztési módszereit is igénybe kellett venni. így nagy szerepe van abban a tanároknak. pedagógusokkal szoros kapcsolatot épített ki. Zsuzsi szülei fontosnak tartják. a pedagógus érti és megérti a gyerekkel kapcsolatos otthoni történéseket és azok hátterét. hogy a szülő őszintén beszélje meg a tanárokkal. akkor Zsuzsitól is meg kell követelni. Ez nagyon fontos momentum volt. hogy a tanárok a lányukat mindenben egyenrangúnak tekintsék a többiekkel. vagy dolgozzon vele egy csoportban. Zsuzsi is csak akkor írhasson javító dolgozatot. de talán a személyre szabott köv etelmények és a sok dicséret lehetővé teszi. hogy az iskola. Mindezek ismeretében mód lehet arra. az elméleti tantárgyakból-függetlenül attól. Zsuzsi mamája tisztába van azzal. hogy az iskolai szakemberek majd minden problémát megoldanak. hanem részt vett az egész osztály életében. és az osztályba járó gyerekek szüleinek a segítségére van szükség. Az együttműködés más oldalról azt jelenti. ha vélt. hogyan bánjon a saját képességeivel. hogy a pedagógusok. hogy „egészséges” gyerekük társként kezelje a „más. hogy igyekezzenek megteremteni az osztálytársak közötti szolidaritást. a gyengén sikerült dolgozatok ugyanúgy számí tsanak be az év végi eredménybe. természetessé kell tenni azt.a bánásmód ne különbözön másokétól. Megtanulta azt is. hogy a sportprogramokat nehéz úgy megszervezni. hogy ezt a társak tanulják meg kezelni. Az osztályba járó gyerekek szüleivel. ha minden gyerek csak kártyával ebédelhet. iskolai programon (ünnepek. Például: a testnevelés órán ugyanazokat a gyakorlatokat végezhesse el. foglalkozások. bár erősen szorongva. életéről. mint a többie knek az ebédelésnél. kirándulás) részt vett. a család együttműködésén nagyon sok minden múlik. hogy mindenki egyenlő eséllyel induljon. Napi kapcsolatban vannak egymással. hogy személyre szabottak a követelmények és egyénileg értékelik a tudást. Nem elég beszélni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben vált az önálló ismeretszerzésre. a problémás helyzeteket közösen oldják meg. Pl. szívesen üljön mellé. ellenszenves. hogy kialakul az elfogadás. A gyerekek nyilván érzékelik a követe lménybeli és teljesítménybeli különbségeket. ugyanis mint minden szülő azt hitte. hogy gyerm ekük tanulásbeli és egyéb hátrányait. Sajnálatra nincs szükség. hogy vigyázzon a kártyájára. A gyerekeknek mindenütt olyan helyzetet kell teremteni. hogy az iskolán kívül Zsuzsi milyen fejlesztő foglalkozásokon vesz részt. tanárokkal egyeztesse. gondolta. tud tanulni. hogy tevékenykedve szerezzenek tapasztalatokat az SNI-s gyerekek helyzetéről. különbségeit a tanítók. és neki is be kell mutatni. nagyon sokszínű. az osztályközösség miben képes segíteni a gyerekének. megszüntetni azonban nem tudják. ha a szülő és a pedagógus mindenre odafigyel. és pontosan tudnia kell annak hátterét és a többi gyerekre való hatását. Időnként az osztály előtt is. a tanárok. problémáiról. Általában a szülői ház toleráns. Zsuzsi mamája szerint a szülőkön. a szolidaritás. hogy a körülmények ne 341 . de megmutatja. Azt tartják a legfontosabbnak. Elég hamar megtanulta. mint más. sikerélményeket biztosító tanári munkára. az iskola más szakemberei nem mindenhatók. egyenrangú viszonyt csak úgy lehet kialakítani. mint amilyen én vagyok osztálytársát”. Rá kellett jönnie. mint a többieknek. az egyforma kezelési módot.

amellyel igényeid kielégítésére törekszel. fogja fel a tananyagot és nagyon lassan. Ha ezt nem fogja elkészíteni. Elege van az egészből. Mire elolvassa a saját részét – amit azután el kellene magyaráznia a társainak – a többiek már rég mindennek készen vannak. Én nagyon elégedett vagyok ezzel az iskolával. T3 – Hogyan kell szólni a gyerekhez? „Te és én kapcsolatban élünk. hogyan kell helyesen segíteni a „furcsa”. Áron is ebben az iskolában tanul. A tanév elején mindenki kihúzza egyik osztálytársának a nevét. Amikor Dórira került volna a sor. Ha így teszünk. Eszembe se jut. Igaz. hogy habár nagyon messze laknak az iskolától. Áront bármelyik iskolába vihetném – mondja Zsuzsi mamája. igyekezni fogok elfogadóan és megértően meghallgatni az – úgy. senki sem lesz vesztes. óvják őket. Amikor megosztod velem problémáidat. Ez a szokás már három éve tart. c) Évi minden szünetben egyedül van. és Zsuzsi a lehető legtöbbet fejlődjön mentális. hogy Vivi – tízedikes diák – mindig elkésik az óráról. A tanítók alaposan foglalkoznak a kérdéssel. az alapértékeivel. Gyermekmegismerés gátolják a gyereküket a hátrányok leküzdésében. mindenhol szívesen fogadnák. Minden órán jegyzetelés és a feladatokkal való foglalkozás helyet rajzol.V. a kegyetlen gyerekjátszmák ebben az osztályban is ugyanúgy megvannak. „különös” helyzeteket kezelni. ki-ki a maga egyéni igényeivel és azzal a jogával. hallhatóan róla beszélgetnek. hogy máshol jobb lenne a gyerekemnek. és ahogy arrébb áll.” (Thomas Gordon) A feldolgozandó esetek: a) Az első órában tanító kollégák arról panaszkodnak. az év végén eggyel rosszabb os ztályzatot kap. teljesülnek kívánságaid. (Leírta: Harsányi Zsuzsa) D3. Már sok mindennel próbálkoztak. semhogy a sajátjaimra szoktassalak. de semmilyen eredményt sem sikerült elérniük. szinte olvashatatlanul ír. és figyelnek rájuk. kisebbik gyerekük. Neki is van egy Down szin drómás és egy értelmileg enyhén sérült osztálytársa. Áron képességei kiválóak. hogy inkább megkönnyítsem számodra. a gyerekek elfordulnak tőle. hogy mit jelent a szindróma. de az enyémek ugyanígy. e) Lali tizenegyedikes. ez nekem értékes és szeretném fenntartani. b) Borcsi hetedikes. hogy megünneplik egymás születésnapját. Többszöri felszólításra sem adta be a család történetével foglalkozó házi dolgozatát. mindig tudatosítják a gyerekekben mondataik. Hiába kérik a tanárok. és majd az adott alkalommal megtartja a társának a születésnapját. de erre a két gyerekre vigyáznak. hogy megleld saját megoldásod -. Áron most másodikos. a két gyereket elf ogadja. Igyekszem őszintén elfogadni magatartásodat. nem hajlandó megtartani a társa születésnapját. mindketten nyerünk. előtte pár nappal balhézni kezdett. Mindemellett mindketten külön személyek vagyunk. 342 . A csoportját kifejezetten gátolja a munkában. hogy megpróbálja kielégíteni ezeket az igényeit. d) Janka ötödikes. A szülők elégedettségét mutatja. fizikai és értelmi képességei terén. Pl. pletyká lkodnak. hogy figyeljen. hogy az eredményei ennek ellenére jók. vagy amikor gondod van igényeid kielégítésével. Áron és osztálytársai pontosan tisztában vannak azzal. segíti őket és barátkozik velük. tetteik helyességét. a tanáraival. Nagyon lassan érti meg. f) Az osztályban már hetedik óta az a szokás. Hiába próbál valamelyik csoporthoz csatlakozni.

felelős döntéshozatal. hanem személyiségfejlesztés is. hogy a gyerekekben és a szülőkben tudatosuljon: az iskolában nem csak tanítás -tanulás folyik. hiteles vezetői készségek. tolerancia. Műszaki Könyvkiadó. In: Demeter Kinga (szerk. és így képessé válhat a folyamatos önfejlesztésre. munkavállalói készségek. 2004 (A demokratikus gondolkodás kognitív aspektusai 197–223. ha ezért konfliktusba kerül(het) a környezetével.  Falus Katalin – Jakab György: Az aktív állampolgárságra nevelés.  a pedagógusnak erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében. érett. Kihívások és értelmezések. empátia.): A kompetencia. demokratikus készségek. 2006. elismerés. autonóm személyiség. hogy ő maga hiteles. közösségi projektek A foglalkozástervek üzenete:  az iskolának meghatározó szerepe van abban.  a pedagógusnak tudatában kell lennie. reflektív ember legyen. megosztása a társakkal. a folyamatos kihívásokkal való szembenézésre. OKI. problémamegoldó képessé g. reflexió. közösségi szolgálat. kortárs segítés. példaadás. a résztvevők attitűdjének formálása. tárgyi és módszertani feltételeket. szociális érzékenység. Budapest. közösségi tanulás.  a foglalkozásokon alapvetően fontos a saját élményű tanulás. többek között közösségi szolgálati projekteken keresztül is.)  Csapó Benő – Fazekas Károly – Kertesi Gábor – Köllő János – Varga Júlia: A foglalkoztatás növelése nem lehetséges a közoktatás átfogó megújítása nélkül. o. tudnia kell saját kompetenciáit és azok határait. szociális kompetenciafejlesztés. 343 . lehetőségeivel és korlátaival. kritikus gondolkodás.  a pedagógusnak tisztában kell lennie saját erősségeivel. felelősségvállalás. o. aki adott esetben képes útmutatást. szolidaritás. Társadalmi részvétel. hogy a tanárszerep változóban van és személyesen is felelős saját szerepének (ki)alakításáért még akkor is. a fogyatékosok. tapasztalati tanulás. fogódzót adni a gyerekeknek még akkor is. sz. méltányosság (az elesettek. Kulcsfogalmak:  Aktív állampolgárság. aminek szerves része a tapasztalati tanulás módszerével történő szociális kompetenciafejlesztés. 2006/46. ha maga is kételkedik. a hátrányos helyzetűek vagy az átmenetileg nehéz helyzetbe kerülők segítésének és elfogadásának alapelve). előrelátás. a hallgatók korábbi tapasztalatainak felidézése. harmonikus személyiségű. értelmiségi életet élő. együttműködés.  az iskolának kötelessége a gyerekeket felkészíteni az aktív állampolgári szerepre és ehhez biztosítani a szükséges emberi. Élet és Irodalom. pedagógusi szerepek. a csoport közös gondolkodása. 217–227. önkéntesség. tervezés. gyengeségeivel. demokratikus értékek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben VI. A foglalkozások megtartásához ajánlott és a hallgatóknak kiadható szakirodalom:  Csapó Benő: Tudás és iskola. Budapest. rejtett tanterv.

január. Miénk itt a tér füzetek 3. Budapest. Sütőné Koczka Ágota: A szociális készségek fejlesztése kamaszkorban.php?id=552. sz. Amarodrom.osztalyfonok. magyar fordítása a DIA által szerkesztett Az élet iskolája tanári segédkönyvében. 1998 Török Katalin: A civil szervezetek szerepe különféle tudások és készségek elsajátításában. szám. Galambos Henriette Rita: Az élet iskolája. szám. közösségi projektek              Földes Petra: Jogtudatosság és demokrácia. 2009 június. 2005 Szabó Ildikó – Örkény Antal: Tizenévesek állampolgári kultúrája. 344 . 2004/IV. 2008 Szabó Eszter: Diákakadémia = képzés + projektek. http://www. Minoritás Alapítvány. avagy a szociális és munkavállalói készségfejlesztés egy lehetséges útja. Educatio. 2006/12. képzési vitákban. Galambos Henriette Rita: Helyzetbe hozni a fiatalokat.norrag. o. Új Pedagógiai Szemle. 2008. 2004/IV. 52–68. Trefort Kiadó. 2008. április. jubileumi szám. Simon: Életviteli és munkavállalói készségek és ezek megjelenése az oktatási. Társadalmi részvétel. Educatio. Új Pedagógiai Szemle. sz. Sütőné Koczka Ágota: Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. Támpont melléklet. Zsók Ágnes – Garas Ildikó: Az „önkéntességből való tanulás” és a DIA-modell mint a pedagógiai módszerek kiszélesítési lehetőségei. Új Pedagógiai Szemle. Mentor. 2007. In: ILO – Working Group for International Cooperation in Skills Development Conference Proceedings (http://www. Budapest. Parola. 2004/4. 2009. Nárai Márta: A civil szervezetek szerepe és jelentőségük. DIA. Projektfüzet.VI. McGrath. Galambos Henriette Rita: A fiatalkori helyzetbehozás.hu/cikk. december.org/wg).

de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. Motiválás a majdani saját szolgálati program létrehozására. 1. A diákok meglévő heterogén tudásának mozgósítása és megosztása. A témával kapcsolatos fogalmak tisztázása. módszertana. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. céljai.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben VI. valamint várható eredményei iránt. munkaformák. módszerek):  A modul minden foglalkozására jellemző az interaktivitás. problémakezelés empátia együttműködés konfliktuskezelés szervezőkészség szociális érzékenység Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. 90 perc A diákok érdeklődésének felkeltése az (iskolai) közösségi szolgálat alapértékei. valamint az együttműködésre épülő helyzetek. a résztvevők bevonása. A diákok saját élményeinek felidézése. jó gyakorlatai. A kompetenciafejlesztés fókuszai: autonómia problémalátás. 345 . Bevezetés a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörébe – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: 20-24 fő (esetenként 5-6 négyfős csoport).

6 kérdés a tábmelyik kérdéssel.  vastag. de frontális és egyéni munkához is. akik igennel.aki… lán vagy csoszínre hozatala. projektproduktumok kiállításához és megnézéséhez. Foglalkozásvázlat I. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések és értékelés.VI.  gyengéd ragasztó.  projektor és laptop vetítéshez. anyagok:  csomagolópapír. Tér. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához.  ragasztós hátú papírlapok (post-it). érdeklődés. akik tottság. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Keress valakit. fejlesztendő készségek. hogy a falat rongálnánk. és másik 3-at. megerősítéseket. ny imagolópapíron A kérdés száma mellé írnak legalább 3 nevet. Ráhangolódás. közösségi projektek Differenciálással kapcsolatos javaslat:  Feltétlenül vegyük figyelembe a csoport tagjainak képességeit. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. nyos fogalmak fel. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. és megszólítják 1-1 társukat vala. bizo. teremelrendezés. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. színes filctollak. valamint vetítéshez. ami komoly önismeretet és magabiztosságot kíván. kockázatvállalási kedv. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Bemelegítés. fejleszti. előzetes tudását és tapasztalatait. Értékeléssel. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra anélkül. 346 . melyet úgy rendezzünk be. anyagok (mellékletek) 10’ A diákok szabadon körbejárnak a teremben. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik. Társadalmi részvétel. (T1 – kérdénemmel válaszoltak.

laptop.4) 347 . tudása szerint válaszol. A jól összekevert kérdések közül minden csoport kap kettőt. anyagok (mellékletek) 5’ Rövid vetítés: kb. Érdeklődés felkelté. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. beszédkészség fej- Négyfős cso.2. fejlesztendő készségek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben motiváció sek) Diákok kezében papír és toll II. 20 kép a témáról. amit Pontos kérdések papírcsíkokra írnak. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. internet hozzáférés A képanyag elérhető az Educatio honlapján: www. megfogalmazása.3. amire a legjobb előzetes ismeretek és tudás mozgósítása.Frontális se. kételyek. hu T2 – (DVD) T3 – leírása Fotók Fotók 15’ A látottakkal kapcsolatban csoportonként megállapodnak 5-5 kérdésben.Csoportonként portok kiszá. kérdések megfogalmazása Projektor.papírcsíkok és molás alapján filctollak (1.educatio.

hogy hogyan kapcsolódhatnak a látott képekhez. Állítás: Dolga az iskolának közösségi szolgálati projektekbe bevonni a diáko. c) A megadott szakirodalom egy elemének feldolgozása és ismertetése. A prezentációk és ismertetések arányosan oszlanak majd el a következő három 348 . Frontális vonalban egymás mellé került résztvevők közös mini-kutatást végeznek az megbízhatóság. akivel összeülnek és megbeszélik a két fogalmat és azt.VI. páros munka kártyák egymástól tanulás Szemkontaktussal keres mindenki egy párt. egy képzeletbe.Árnyalt gondolkokat.nyeglátás és láttatás netmesélésbe beleszövik a két kártyán található fogalmat. Társadalmi részvétel. A program rövid ismertetése.Együttműködés. közösségi projektek A megválaszolatlanul hagyott kérdéseket lehet a foglalkozás végére hagyni. ahol működik iskolai közösségi szolgálati program vagy hasonló.együttműködés. hogy kinek a történetét mesélik el.tás. Amikor én vagy a barátom barátja… Konszenzus. galommagyarázat. aki itthon vagy külföldön végzett valamilyen önkéntes tevékenységet. majd T4 – Fogalomsén. A törté. d) Interjú készítése olyan fiatallal.netmesélés páronként lott/olvasott történetekre. Eldöntik. A páronkénti történetek mx. véleményalkoAttól függően. előalábbi feladatok közül választva: relátás a) Olyan iskola vagy iskolák felkutatása. hogy ki-ki mennyire ért egyet ezzel az állítással.Egyéni.1. A véleményvonalat meghajlítjuk és ezzel a különböző álláspontot képviselők egymás mellé kerülnek. a vélemény nyílt vállalása li vonalon sorakoznak fel a diákok. 10’ lesztése Mindenki húz egy kártyát és gondolkodik a kártyán szereplő fogalom jelenté. b) Külföldi példák felkutatása és rövid ismertetése.5 percesek lehetnek. lé. Kooperatív módszer – véleményvonal majd hajlított véleményvonal 20’ 10’ 12’ Feladat kiadása és vállalások a következő foglalkozásra: a hajlított vélemén y.Felelősségvállalás. fo. dás. Frontális törtéA párok visszaemlékeznek saját önkéntes és/vagy civil élményeikre vagy hal.

Max. 349 . aki… Kérdések:  Voltál már valaha önkéntes?  Tudod mit jelent az önkéntesség?  Jó ötlet lenne-e szerinted az iskolai közösségi szolgálati tevékenységért érettségi plusz pontot adni?  Tudomásod szerint van olyan ország. 1 rása. 1.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben foglalkozás elején. készsgek. T3 – A mellékelt fotók leírása A fotók a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány programjain készültek.A foglalkozás lezá. fejlesztendő. ahol ez így történik?  Szeretnél egyetemi éveid alatt önkéntes munkát végezni?  Lehet az önkéntesség kötelező?  Szerinted van köze az önkéntességnek a munkavállalói készségek fejlesztéséhez? T2 – Fotó-összeállítás Iskolai közösségi szolgálati vagy önkéntes programokról készült fotók a lemezmellékleten.Egyéni munka kozással vagy az ő teljesítményével. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 8’ Mindenki a jobb oldali szomszédjának mond valami pozitívat az aznapi foglal. cseppko_gyermekotthon: középiskolás fiatalok önkéntes tevékenysége a Cseppkő utcai Gyermekotthonban közösen az otthon lakóival. megnyilvánulásával kapcsolatban. 2. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy melyik foglalkozásra készül fel. a tanfolyamon kívül történő felhasználásuk. dolkodás csírái Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Keress valakit. III. a pozitív gonrövid mondat/megszólaló. faluszepites_somogy: egy kis somogyi faluban az Önkéntes Fiatalok Napján a falu apraja-nagyja palántákat ültet a falu főutcájában. sokszorosításuk csak az alapítvány engedélyével lehetséges. Az új tartalom összefoglalása. Minden pár előre jelzi.

hogy felhívja a figyelmet a tá rsadalmi felelősségvállalás fontosságára. gyermekotthon_jatekosztas: önkéntesek által összegyűjtött játékadományok szétosztása egy gyermekotthonban. jatszoter_komloska_1: egy nemzetközi nyári tábor önkéntesei játszóteret építettek Komlóskán. temetoprojekt: kőszegi önkéntes középiskolások katonai temetőt tesznek rendbe. 12. 13. 4. 5. amikor önkéntes látók és látássérültek együtt futnak. fussafenyben: Fuss a fényben futógála. festéktől. 350 . iskolaszepites: egy Pécs melletti kistelepülés bezárásra ítélt általános iskolájában a gyerekek és önkéntes pécsi egyetemisták együtt festettek ki néhány tantermet. konyvtar_adomany: önkéntesek szállítják egy iskolai könyvtár számára az összegyűjtött könyveket. kutyamenhely: önkéntes fiatalok menhelyen élő kutyákat sétáltatnak. hogy felhívják a figyelmet a közösségi összefogás fontosságára. 15. akikkel közös versenyeket. 19. játék okat játszottak. 18. 20. ingyen_oleles: tatabányai fiatalok ingyen ölelést „osztogatnak” tatabánya utcáin az arra járóknak. smilydebrecen: debreceni önkéntesek és fogyatékos fiatalok élő smiley képe. segítenek ügyeik intézésében.VI. zs_vege: kezek. Társadalmi részvétel. piszoktól. 21. 7. kapcsolda: budapesti középiskolások két napra vendégül láttak az iskolájukban fogyatékos fiatalokat. 8. 6. jatszoter_komloska_2: egy nemzetközi nyári tábor önkéntesei játszóteret építettek Komlóskán. közösségi projektek 3. 14. 11. kozod2007_szemetszedes: 2007 áprilisában – az Önkéntes Fiatalok Napján – önkéntesek szedik a szemetet a budapesti Városligetben (ezen a napon mintegy 300 önkéntes közel 80 zsáknyi szemetet szedett össze). 16. 9. jatszoter_ovoda: óvódások rendbe teszik a falujukban a játszóteret. 17. faluszepites_somogyapati: Somogyapátiban általános iskolás gyerekek megtisztították a falu utcáit a szeméttől. hogy utóbbiak is szerezzenek élményt a spo rtolásról. 10. zsuzsi_vonat: debreceni fiatalok egy helyi kisvonatot tisztítanak meg a felesleges firkáktól. muralmoral: a pécsi Murál morál csapat önkéntesekkel nagyméretű figyelemfelhívó falfestményt festett. idosekotthona: középiskolás diákok délutánonként idősek otthonában élő emberekkel beszélgetnek. graffiti: önkéntes középiskolások eltávolítják az iskolájuk falát elcsúfító graffitit. így ismerkednek városuk múltjával. a fizikai erőfeszítésről.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T4 – A modul kulcsfogalmai fogalomkártyákon aktív állampolgárság demokratikus készségek előrelátás felelős döntéshozatal kortárs-segítés méltányosság pedagógusi szerepek reflexió szociális érzékenység tervezés autonóm személyiség együttműködés empátia hiteles vezetői készségek közösségi szolgálat munkavállalói készségek példaadás demokratikus értékek elismerés felelősségvállalás közösségi tanulás kritikus gondolkodás önkéntesség problémamegoldó képesség szociális kompetenciafejlesztés tapasztalati tanulás rejtett tanterv szolidaritás tolerancia 351 .

módszerek):  Ebben a foglalkozásban kiscsoportos és frontális munka folyik. dilemmák felvetése. kérdések. A megfelelő projekt beazonosítása és előzetes megtervezése Beszámoló az előzetes feladatokról. Felkészülés a közösségi szolgálati/önkéntes projektre – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: 20-24 fő (esetenként 5-6 db. Társadalmi részvétel. Felkészülés a tevékenység megvalósítására. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. Reális projektterv készítése.VI. közösségi projektek VI. megválaszolása. Az előző órai új ismeretek felidézése. 2. munkaformák. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést a projekt megvalósítására. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kritikus gondolkodás Kezdeményezőkészség Kockázatvállalás Együttműködés Problémalátás Komplexitás-tűrés Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. 90 perc A diákok felkészülése a közösségi projekt megvalósítására. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. 4 fős csoport). 352 .

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Az előzetesen kiadott feladat elvégzését. érdekessége. de frontális és egyéni munkához is.  vastag. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések.  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. hogy fenti vagy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék a beszám olót/beszámolókat. fejleszti.  laptop és projektor a beszámolókhoz. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. teremelrendezés. színes filctollak.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. melyet úgy rendezzünk be. Értékeléssel. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. és az erről készített beszámolót/prezentációt lehetőleg részletesen értékeljük.  A projekt tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására. kréta. ami komoly önismeretet és mag abiztosságot kíván. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. Tér. 353 .  csomagolópapírok.  ragasztó. megerősítéseket. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. Ennek szempontjai : o a kutatás alapossága o lényegkiemelés o tömörítés o a prezentáció érthetősége. kockázatvállalási kedv. anyagok:  tábla. projekt produktumok kiállításához és megnézéséhez. valamint vetítéshez. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a véleménynyilvánításra és a kérdésfelvetésre. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. és értékelés.

son elhangzottak körben állva. kerekasztal Értő figyelem. színes filEgy komplex probcek. felidézése. Releváns feltevése. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. történet. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. és mindenki megmondja.Frontális és kat.VI. kép hagyta benne a legmélyebb nyomot. Az előző foglalkozá. Empátia és tolerancia. II. fejlesztendő készségek. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A páros kutatás Frontális és Laptop és proeredményeinek kerekasztal. léma világos és érthető bemutatása. kérdések 10’ A tanár és a hallgatóság a megadott szempontok szerint értékelik a beszámoló. A hallgatóság és a tanár kérdéseket tesz fel. Ráhangolódás. anyagok (mellékletek) 10’ A résztvevők visszagondolnak az előző foglalkozásra. jektor. megosztása. tábla.Elfogulatlan értéke. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 15’ 2-3 beszámoló az előzetes feladatokkal kapcsolatban. csomagolópapír. lés. közösségi projektek Foglalkozásvázlat I. Társadalmi részvétel.Frontális – hogy melyik fogalom. 354 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

T1 – Projektötletek 10’ 30’ T2 – A projektmegvalósít ás menete III. egy tagja beszél. buktatókat. Döntés. egyezés négydás. vagy minden csoport képes megvalósítani a sajátját. színes filcek. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. c) Az intézmény kerítésének lefestése. egyénileg konzultálhatnak a tanárral a projekt tás. Plenáris vita majd megegyezés arról.Frontális: minvábbi segítségre lenne szükségük. Csoportalakítás a csoport ismeretében. Az intézményben és környékén: a) Az intézmény környékének rendbetétele. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 10’ Négy-ötfős kiscsoportokban a résztvevők javaslatokat tesznek egy-egy könnyen Vita. Ötletroham + kivitelezhető közösségi szolgálati projektre. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok röviden beszámolnak a tervezett projektjükről. és közös megegyezéssel kiválasz. fejlesztendő készségek. szükséges előkészületeket. Tolerancia.vita + megtanak egyet. rendbetétele. eszközöket stb. Kerekasztal vita. módszereket. hogy legyen-e egy közös nagy projekt Asszertivitás. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. csomagolópapír. den csoport megvalósítása előtt. A döntés függvényében a tanár minden csoporttal megbeszéli a célokat. padok lefestése. Az új tartalom összefoglalása.Tömörítés. portokban. kréta. Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Projektötletek 1. érvelés. amit meg is valósítanak majd. Kiscsoport Tábla. palánták ültetése. lényeglá.Kritikus gondolko. Amennyiben to. 355 . ötfős kiscsoMegegyezés.

VI. c) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. egészséges büfé. energiatakarékosság. b) Egy műsor összeállítása és megvalósítása. egészséges büfé. 2. egészséges büfé. d) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. padok lefestése. Gyermekotthonban: a) Az intézmény környékének rendbetétele. Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. f) Segítség a napköziben és délutáni foglalkozásokon. e) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. Egyéb jótékonysági akciók. c) Az intézmény kerítésének lefestése.hu/ b) 2. Idősotthonban: a) Rendszeres délutáni beszélgetések megszervezése. 5. résztvevők. Karácsonykor: a) 1. d) e) T2 – A projektmegvalósítás menete (vázlatos összefoglaló) 1. c) Az intézmény kerítésének lefestése. közösségi projektek 2. rendbetétele. Együttműködés egy közeli iskolával: a) Az intézmény környékének rendbetétele. Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. energiatakarékosság. partnerek bevonása 356 . energiatakarékosság. Társadalmi részvétel. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. g) Segítség egy műsor összeállításában. Cipősdoboz akció: http://www. palánták ültetése. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. rendbetétele. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. d) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. e) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. 3. egészséges büfé. d) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. takarékos és felhas ználóbarát fényforrások stb.ciposdoboz. padok lefestése. 4. energiatakarékosság. palánták ültetése. Az ötlet – A projekt – A célok kitűzése A csapat létrehozása.

belső kommunikáció Amit semmiképpen sem szabad elfelejteni… A megünneplés Az értékelés Következtetések levonása. 4. 5. 9. 7. időbeosztás Költségvetés és forrásteremtés Szükséges eszközök Külső. a munkamódszer kialakítása Az ütemterv. a továbblépés 357 . 6. 8. 10.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 3. A csoportszabályok létrehozása.

de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes.VI. 3. közösségi projektek VI. folytatás lehetőségei A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kritikus gondolkodás Önkritika Együttműködés Problémalátás Komplexitás-tűrés Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: 20-24 fő (esetenként 5-6 db négyfős csoport). A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. Társadalmi részvétel. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést a projekt megvalósítására. 90 perc Beszámolók a megvalósult projektek megvalósításáról A projektmegvalósítás értékelése A tanulságok levonása A foglalkozás tartalma: Beszámolók A projektmegvalósítás menetének áttekintése A tanulságok levonása A továbblépés. módszerek):  Ebben a foglalkozásban kiscsoportos és frontális munka folyik. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. 358 . munkaformák.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések. fejlesz ti. Foglalkozásvázlat I.  csomagolópapírok.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Kerekasztal megvalósítással kapcsolatban.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Élmények felidézése. kréta. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. anyagok:  tábla. és értékelés. projekt produktumok kiállításához és megnézéséhez. valamint vetítéshez. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a véleménynyilvánításra és a kérdésfelvetésre.  A projekt tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására. hogy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék a projektbeszámolókat. melyet úgy rendezzünk be. megerősítéseket. teremelrendezés.Ráhangolódás. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. kockázatvállalási kedv. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök.  vastag. Ráhangolódás. Tér. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. Értékeléssel. 359 . de frontális és egyéni munkához is. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához.  ragasztó. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ami komoly önismeretet és magabiztosságot kíván. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. anyagok (mellékletek) 10’ Minden résztvevő egy-egy rövid benyomást megoszthat a többiekkel a projekt.  laptop és projektor a beszámolókhoz. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik. színes filctollak. fejlesztendő készségek.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők.

tás. és az éppen a beszámolót tartó csoport egy tagja húzhat maximum három kér. A résztvevőkkel közösen következtetéseket vonnak le. 10’ 10’ 15’ Prezentációk párban Két csoportban. A végén rövid vita zajlik. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. dést. a másik csoport pedig állításokat fogalmaz meg. III. Társadalmi részvétel. majd frontálisan. Amennyiben készül. közösségi projektek II. Dokumentáció. Egyéni. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 30’ A csoportok beszámolói a mellékelt szempontsor szerint. A közösségi szolgálat helye az iskolában: a résztvevők egyik fele kérdéseket fogalmaz és tesz fel. osztása. Az új tartalom összefoglalása. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. lényeglá. A tanár összegzi a hallottakat és rendszerezi a tapasztalatokat. frontális. azokat is be lehet mutatni. amit a csoport meg is válaszol.Frontális tek fotók vagy filmek. Tömörítés. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Frontális 360 . Csomagolópapír vagy laptop és projektor T1 – Szempontok a beszámolókhoz 10’ A többiek közben írhatnak kérdéseket egy papírlapra.Tapasztalatok meg. Ezeket a tanár összeszedi Kérdezéstechnika. A még elmaradt korábbi beszámolók/prezentációk megtartása a korábbi szabályok mentén.VI. anyagok (mellékletek) 5’ Hogyan változott a véleményem a közösségi szolgálatról? Minden résztvevő mond egy mondatot.Lényegkiemelés.

7. 4. miért nem? 361 . 14. érdemes-e folytatni? Ha igen. 13. 3. Mik voltak a célok? Mi volt a helyszín? Kiknek segített a projekt? Mi volt a konkrét tevékenység? Milyen szervezési lépések valósultak meg? Működött-e a munkamegosztás? Felléptek-e nehézségek? Ha újrakezdhetnék. 8. 11. miért? Ha nem. 10. mit csinálnának másként? Milyen partnereket sikerült bevonni? Mi volt a legnagyobb élmény? Mi volt a legnagyobb csalódás? Lehet-e.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Melléklet a foglalkozáshoz T1 – Szempontok a beszámolókhoz (kivetítve vagy csomagolópapíron) 1. 5. 12. 6. 2. 9.

Társadalmi részvétel. közösségi tanulás. mindig adjunk visszajelzést a csoportnak és az egyéni megszólalóknak is. munkaformák. módszerek):  A foglalkozás során minél kevesebb legyen a plenáris. kijelentéseit tükrözik. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Módszertani ajánlás Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. adjunk időt a kiscsoportos feldolgozásnak. és hogy a téma 2010 nyarán politikai kérdéssé vált. nagycsoportos rész. szövegelemzés A korábbi foglalkozások a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörében Ugyanezen témakör következő foglalkozása Írott szöveg értése. A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. 4. hogy a cikkek politikusok megnyilvánulásait.  Figyeljünk arra. kritikus megközelítése. ha nincs tétje a véleménynyilvánításnak. Ettől még nem kell politikailag állást foglalni. mint a többi foglalkozás esetében. közösségi projektek VI. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Csakúgy. – Galambos Henriette Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. szövegértés. 90 perc A megelőző tapasztalatok alapján a közösségi szolgálatról való gondolkodás elmélyítése megadott szövegek és javasolt módszertan alapján. és az érvek kifejtésének.VI. Kritikus gondolkodásra akkor tudjuk ösztönözni a hallgatókat. a közügyek iránti érdeklődés fejlesztése 362 . értelmezése. Közösségi szolgálat. továbbgondolása. de kerüljük az értékítéleteket.

Véleményvonal 5’ Véleményformálás. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy szerintük lehetséges lenne-e bevezetni a magyar közoktatási intézményekbe a közösségi szolgálat gyakorlatát. Nyilvános beszéd A tanár megkéri a hallgatókat. Ráhangolódás. hogy ezen alkalommal a témához kapcsolódó szövegeket fog. Kritikus dás. hogy gondolkodjanak el azon. a többiek pedig találják meg a helyüket a szerint. hogy olvastak-e a közösségi szol. asztal Értő figyelem. Az esetleges „találatok” hiNyilvános beszéd vatkozásait felírja a táblára. aki kifejti a véleményét 1-1 mondatban. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy hol is lehet ilyen témájú írásokat találni. azok a végére. gondolko. 363 . hogy mennyire tartják lehetségesnek. Értő figyelem.Értő figyelem. nak feldolgozni. gálat témakörében bármit is az elmúlt időszakban.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. anyagok (mellékletek) 10’ A tanár bejelenti.Rövidtávú memória. hol Rövid távú memória. Tolerancia  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. azok álljanak a képzeletbeli vonal elejére. fejlesztendő készségek. és megkérdezi a hallgatókat. Plenáris kerekasztal 5’ A tanár felteszi azt a kérdést. akik pedig egyáltalán nem. Plenáris kerekérdemes keresni. Saját vélemény indoklása. Akik a leginkább lehetségesnek tartják. A foglalkozásvezető válasszon ki véletlenszerűen néhány résztvevőt.

Egyéni munka D1. betartása tás Szövegértés Kritikus dás. megválasztja a szószólót. Társadalmi részvétel. eldönti.VI. D2. Konszenzus. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. Szabályok elfogadá.sa kiscsoportban formálása. Értő figyelem. Értő figyelem 364 . A csoportok megadott szempontok alapján feldolgozzák a szövegeket. A csoportok kapnak egy-egy szöveget (mindenki kap egy másolatot). képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Tolerancia A szószólók megtartják prezentációjukat 5-5 percben. A csoporttagok elolvassák a kapott szöveget.Csoportalakísa. hogy milyen formában fogja elővezetni a csoport közös álláspontját. Mások véleményének figyelembe vétele 5’ Minden csoport felkészül a prezentációra. Jegyzetelés Kiscsoport 15’ Plenáris hallgatói előadás 5’ A másik két csapat tehet 2-2 kiegészítést vagy feltehet 2-2 kérdést. valamint Lényegkiemelés. D3 10’ 20’ gondolko. közösségi projektek II. anyagok (mellékletek) 5’ A tanár három kiscsoportra osztja a résztvevőket kiszámolás alapján.GondolattérD4 kép létrehozáSaját vélemény meg. Elfogadás.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom összefoglalása. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Tolerancia 365 . tosabb mozzanata. Konszenzus.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III.Lényegkiemelés. Értő figyelem Frontális Minden csoport fogalmazza meg. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ A tanár röviden összefoglalja az egyes csoportok megállapításait. fejlesztendő készségek. hogy számukra mi volt a foglalkozás legfon.

közösségi projektek 366 . Társadalmi részvétel.VI.

hu/hirek/1974/kulcsos-gyerekek-helyett-onkentestaboroztatokat) Komoly kihívást jelent a szülőknek a gyerekek elhelyezése a nyári szünet idején. alapítványi és önkormányzati iskola akad. Már a napokban a parlament elé kerül az a határozati javaslat. nem valódi nyaralásra alkalmasak. de ezen a téren szélsőséges helyzet alakult ki: sokan csak az önkormányzatok által szervezett napközis táborokat tudják megfizetni. amely a kéthetes diákmunka lehetőségét az iskolákra bízná. hogy a programot nem akarják kötelezővé tenni. hogy felismerjék mások gondjait és azt. hogy a középiskolások a külföldi kirándulás ideje alatt értelmes munkával segítsenek valamely határon túli közösségnek. problémákkal küzdő embertársaik felé” – mondta lapunknak Pokorni Zoltán. amely közoktatási programmá szervezné a határon túli kirándulásokat. A napokban az Országgyűlés elé kerülő indítványban azt is javasolni fogják. illetve kredittel honorálnák. A képviselő a 2004-es. a Hegyvidéken már jó ideje bevezettük a programot. akik munkáját felvételi pluszpontokkal. Ertsey Katalin kedden országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek.magyarhirlap. aki el szeretné érni. „Saját kerületünkben. hogy előbb-utóbb minden iskola beépítse nevelési programjába. így nálunk nem végezhet diák általános iskolát anélkül. eredménytelen népszavazás után határozta el. kerület középiskoláiban tavaly indítottuk el azt a programot. A minőségi nyári táborozás lenne a megoldás. hogy az éri ntett szervezetek képviselőivel dolgozza ki a program kereteit. a kettős állampolgárságról szóló. A Lehet Más a Politika a családbarát foglalkoztatás megteremtésében fontos lépésnek tartja. amel ynek során fiataljaink szociális munka keretében szerezhetik meg azt a képességet. évfolyamon szociális -karitatív munkát szervez. az Országgyűlés oktatási bizottságának elnöke. hogy ők is tehetnek a közösségért” – mondta Pokorni. „Külföldön a szociális-karitatív munkának jóval nagyobb hagyománya van. A piaci alapon szervezett 367 . hogy életében legalább egyszer ne vett volna részt határon túli tanulmányi kiránduláson. hozzátéve. A politikus hangsúlyozta. tájak megismerése. a parlament oktatási bizottságának elnöke. hogy országos programmá fejleszti – a néhány tanintézményben már sikeresen működő – határon túli osztálykirándulások szervezését. hogy a kormány részben vagy egészében fedezze a tanulók utazási költségeit. de Magyarországon is több olyan egyházi. Fontos a történelmi magyar városok. Az LMP külföldön már jól bevált rendszerrel segítene ezen a problémán: a gyerekek táboroztatását olyan középiskolás és egyetemista önkéntesekre bízná. melyben arra kéri az oktatásért felelős államtitkárt. hogy a szülők az iskolai szünet idején ne azzal legyenek elfoglalva. de még lényegesebb. és hamarosan tárgyalnak arról az indítványról is. melyek inkább csak „gyerektárolásra”.php?hir_id=200170) iskolákban Szociális-karitatív munkával nevelné a felnőtté válás küszöbén állókat Pokorni Zoltán. hogy a középiskolákból kikerülő tanulók beleérzően forduljanak a nehézségekkel.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz D1 – Szolidaritásra nevelnek majd az (http://www. „Fontosnak tartjuk. D2 – Kulcsos gyerekek helyett önkéntes táboroztatókat! (http://lehetmas. A XII. hogy a diákok ho zzájuk hasonló korú magyar fiatalokkal találkozhassanak” – mondta Pokorni. amely a 11.hu/pp_hir_nyomtat. hogy a felnőtté válás előtt a 17–18 éves gyerekek – akikről szüleik hosszú éveken át gondoskodtak – tanuljanak meg törődni másokkal. hogy a munkájukat kínk eservvel összeegyeztessék gyermekük felügyeletével. feltett szándékuk azonban.

Ertsey Katalin képviselőasszony ezért határozati javaslatban kéri az oktatásért felelős államtitkárt: civil szervezeteket. illetve egyetemi kredit nyújtását több ciklus óta nem tudták kivívni az ifjúsági önkéntességet szervező és támogató civil szervezetek. de az ő motiválásukat jelentő pluszpontok. Társadalmi részvétel. hogy 2011 nyarára annak első fázisa elindulhasson.VI. közösségi projektek táborok ára viszont a 60-80 ezer forintot is eléri – ez sok család számára megfizethetetlen. külföldi példákat tanulmányozva kezdjék el kidolgozni a program kereteit. Az önkéntesek bevonása lenne a megoldás. és a táborhelyeket működtető önkormányzatokat. 368 . intézményeket bevonva.

) 369 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Rászorulókon segítenek a kerületi diákok (Hegyvidék. 2010. július 1.

Társadalmi részvétel.VI. közösségi projektek 370 .

4.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – Szempontok az egyéni szövegfeldolgozáshoz 1. megállapításaival ért egyet? Miért? Mely kijelentéseivel. 2. 5. állításokat? Készítse el a szöveg gondolattérképét? Keresse meg a szövegben található ellentmondásokat! Mely kijelentéseivel. 3. 6. 8. Mi a szöveg legfontosabb üzenete? Foglalja össze 1 mondatban! Mik a szöveg kulcsszavai? Értelmezze őket! Keresse meg az egyes kulcsszavakhoz kapcsolódó fogalmakat. megállapításaival nem ért egyet? Miért nem? Ön mit javasolna a felvetett probléma megoldására? 371 . 7.

90 perc Különböző álláspontok képviselete a közösségi szolgálat iskolai keretek között történő bevezethetőségéről egy valóságos vitahelyzetben Közösségi tanulás és közösségi szolgálat az iskolában A témakör előző négy foglalkozása Érvelés. saját véleményét legfeljebb. mint egy lehetséges véleményt fejti ki a lezáráskor. hanem az érvek minőségét. Feldolgozó foglalkozás. valamint azt.VI. nem feltétlenül a saját véleményüket kell kifejteniük. helytállóságát értékeljék. az érvek felépítettségéről essen szó. ezért nagyfokú empátiára lesz szükségük. egy érvrendszer felépítése. értékelés – Galambos Henriette Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. számára addig ismeretlen vagy figyelmen kívül hagyott érveket. ha valaki mereven kiáll a z eredeti véleménye mellett vagy esetleg hajlandó véleményébe inte grálni a felmerülő új. felépítettségét. munkaformák. hogy például érték-e. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Az értékelés során a foglalkozásban való részvétel intenzitásáról. közösségi projektek VI. hogy hogyan tudnak éles vitában helytállni. hogy ne minősítsenek. cáfolat. Emlékeztessük őket arra. hogy elmondják véleményüket a foglalkozásról és az elhangzott érvekről.  Tudatosítsuk a résztvevőkben. értő figyelem 372 .  Legyen a résztvevőknek is lehetősége arra. tartalma: Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Módszertani ajánlás Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. hogy szerepet kell játszaniuk. Társadalmi részvétel. módszerek):  A foglalkozás során a tanár facilitátorként van jelen. 5.

373 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. Ráhangolódás.Plenáris prenek elfogadása. T2 35’ A vita lefolytatása Érvelés. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 20’ Az ideális reggeli Érvelés valami mel. két csoportban.Csoportmunka T1 lett vagy ellen. Kritikus Csoportmunka gondolko. fejlesztendő készségek. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. zentációk Logikus és kritikus gondolkodás II.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 10’ 5’ Tantestületi vita – a téma ismertetése és a szerepek kiosztása Felkészülés a vitára a korábban megismert módszerek segítségével brainstorming kulcsszavak gondolattérkép előnyök-hátrányok feltérképezése Egyéni munka D1. A másik véleményé.megfigyelők- T3  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

A cáfoló ember pedig felkészülés nélkül (improvizációval) igyekszik minél alaposabban visszaverni a másik csoport a saját reggelifajtája mellett szóló érveit szintén 2 percben. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. majd a szószóló 2 percben ismerteti a támogató érveket a saját reggelifajtája mellett. a másiknak pedig a mellett. fejlesztendő készségek. A cáfoló emberek segítséget kaphatnak kis papír cetliken saját csapattagjaiktól. Tolerancia. A következő mondatkezdeteket javasoljuk a támogató érveléshez:  Meggyőződésünk szerint az ideális reggeli…. hogy az ideális reggeli csak gyümölcsből áll. mert…. Plenáris Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Az ideális reggeli (tevékenység leírása) A foglalkozásvezető két csoportra osztja a résztvevőket. Társadalmi részvétel. Értő figyelem. kolbásszal.VI. sajttal. anyagok (mellékletek) 10’ Visszajelző kör: mindenki emeljen ki egy olyan momentumot a vitából. Empátia. hogy az ideális reggeli egy tartalmas étkezés tojással. Az egyik csoportnak a mellett kell érvelnie. esetleg sült paradicsommal. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Mindkét csoportnak nagyon rövid idő alatt kell felsorakoztatnia az érveit lehetőleg egy nagy papíron. Érdekérvényesítés 5’ kel A megfigyelők egymondatos visszajelzéseket adnak a vitázóknak Véleménynyilvánítás Tolerancia III. 374 . közösségi projektek dás. amely valamilyen hatással volt rá. Az új tartalom összefoglalása.

hogy az iskolában valamilyen mód on bevezessék a közösségi szolgálat intézményét. és őszintén érdekli az emberek véleménye. hogy gondolkodjanak olyan programokon. Ő ezt szeretné demokratikus módon megvitatni a kollégákkal. erősen túlterhelt. mentorkén t. javaslata. miszerint…. miszerint …. szakértőként is dolgoznak. aminek eredményeképpen az átlagosnál egységesebbek a p edagógiai módszerek. fejlesztésekben. többen közülük.  Feszültség természetesen van. hiszen a tanárok egy csoportja már egy ideje jelezte. Az iskoláról:  Az iskola egy nagyvárosi 8 osztályos gimnázium. elvárások stb.  Az iskolában néhány kivétellel jól működnek a szakmai munkaközösségek. hogy …  Köztudomású.  Az a tévhit. de meg kell jegyeznünk…  Számos kutatás bizonyította. pedig tudjuk. az igazgató bár erős kézzel vezeti az iskolát. korábbi tapasztalata.  A tanulói létszám 600 fő. amelyek enyhítenek ezen. hogy….  A légkör az átlaghoz képest jónak. ezzel akár komoly vitákat és konfliktusokat is vállal. miközben jól érzékelhetőek a társadalmi különbségek és javasolta.  Az iskola évek óta részt vesz a pályázatokban. a kollégák rengeteg képzésben vettek részt. szerintünk nem állja meg a helyét. hogy az angolok…  A modern dietetikusok szerint…  Ki ne tapasztalata volna…? T2 – A helyzet ismertetése A helyzet:  Egy fontos januári tantestületi értekezlet alkalmával az igazgató felveti azt a lehetőséget.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Kutatások támasztják alá. lényeges kérdésekben konzultál az érintettekkel. és oldottnak mondható. hogy…  Nézetünk szerint súlyos tévedés…  Elismerjük. A következő mondatkezdeteket pedig a villám cáfolatokhoz:  A gyümölcs alapú reggeli hívei szerint….  A mindennapi tapasztalat szerint…. 375 . gyakorlatok. hogy a fogyasztói társadalom értékei túlságosan is meghatározzák a gyerekek és a szülők értékrendjét.  A tantestület 40 fős.

hogy ne felejtse el. 376 . A foglalkozásvezető ismerteti a helyzetet. A foglalkozásvezető ismerteti a szabályokat:  mindenki legfeljebb 2 percet beszélhet. nem lehet senki szavába vágni. aki végig figyeli a „saját emberét” és a végén visszajelzést ad neki. Társadalmi részvétel. Fontos. hogy a vita valamilyen konstruktív javaslattal záruljon. 5. akkor írja le a mondandóját. akkor – minden résztvevő mögött ül egy megfigyelő.  mindenkinek jeleznie kell a megszólalási szándékát. A vitában 10-en vesznek részt aktívan és – ha van elegendő résztvevő. amit bárki indítványozhat. 3. A legvégén az igazgató röviden összefoglalja a vitában elhangzottakat. 4. közösségi projektek T3 – A vita menete 1.VI.  ha véleményt szeretne valaki nyilvánítani és várnia kell.  ellenvélemény esetén is elvárás a kulturált reakció. 2.  mindenkit végig kell hallgatni.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 377 .

ahol képzőművészeti foglalkozásokat tartanak mélyszegénységben élő gyerekek számára. Ezt az iskolában nagyon kevesen tudják róla. de nagyon szeret táborokat szervezni. hogy az iskolájukban ez fokozatosan bevezetésre kerüljön. és elfogadottsága annak köszönhető. aki erősen vallásos. de jól érzékeli azt a helyzetet. 5 éve igazgató. hogy a XII. Már jó ideje beszélget erről kollégáival. hogy kár. aki egyetemista korában 1 évig volt Németországban önkéntes egy idősek otthonában. és úgy gondolja. hogy csak a nemzetközi érettségit adó gimnáziumokban veszik Magyarországon komolyan a közösségi szolgálatot. Ő lát arra esélyt. Társadalomismeret tanár: fiatal férfi. Fizikatanár: kicsit megkeseredett 40-es. hogy tanítványai is szert tegyenek hasonló tapasztalatokra. ha másnak van igaza. Matektanár: nyugdíj előtt álló nagymama. és n agyon szeret táboroztatni. kerületi iskolákban már működik a kéthetes karitatív-szociális diákmunka. Társadalmi részvétel. kerületben a gyermekvédelmisek feladata a kéthetes karitatív-szociális diákmunka megszervezése.VI. Kicsit képmutatónak találják a többiek. hogy a gyerekek nagyon önzők. közösségi projektek D1 – Szerepkártyák Igazgató: 45 év körüli családos férfi. aki fiatal korában rengeteg vízitúrát szervezett. aki nem túl sok örömet talál már a tanításban. helyzete stabil. 378 . Gyermekvédelmis technikatanár: őt kifejezetten felháborítja. nem látja. Szerinte már így is túl vannak terhelve. nehezen lehet eredeti álláspontjáról kimozdítani. hogy állítsanak fel egy munkabizottságot. nem látja megvalósíthatónak. Részt vesz egy alapítvány munkájában önkéntesként. Megbízható szakember. hogy jól kezeli a konfliktusokat és a feszültségeket. Angoltanár: aki továbbképzéseken már többször találkozott a Karinthy Gimnázium tanáraival. ami meghatározza értékrendjét a tanításban is. Képzőművész tanár: nagyon kevés időt tölt az iskolában. de láthatóan érdekli a téma. de kevés partnerre talál ehhez az iskolában. A magyar munkaközösség vezetője: 50 év körüli egyedülálló nő. Mivel számára ez meghatározó élmény volt. akik eddig elzárkóztak ettől. és kifejezetten érzéketlenek a társadalmi problémák iránt. aki erősen konzervatív pedagógiai nézeteket vall. hogy a XII. nem igazán lelkesedik az újításokért. hogy ezt hogyan lehet egyáltalán elkezdeni. mert több helyen tanít. Testnevelő tanár: akinek egy barátja mutatta meg a Hegyvidékben megjelent cikket arról. Számára az erkölcsi nevelés elsődleges fontosságú. Az igazgatóhelyettes: 60 éves elvált nő. és azt javasolja. akinek már felnőtt gyerekei vannak. Ő a maga részéről szkeptikus. de belátja. nagyon fontosnak tartja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->