MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET

TE IS LÁTOD, AMIT ÉN LÁTOK?
TÉRSZEMLÉLET FEJLESZTÉS 5–12. ÉVFOLYAM II. RÉSZ

FELADATgyűjtemény

A kiadvány az Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján készült.

A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira) keretében készült, a suliNova oktatási programcsomag részeként létrejött tanulói információhordozó. A kiadvány sikeres használatához szükséges a teljes oktatási programcsomag ismerete és használata. A teljes programcsomag elérhető: www.educatio.hu címen. Matematika szakmai vezető Pálfalvi Józsefné dr. Írta Széplaki Györgyné Lektor Pálmay Lóránt Ábrák Szalóki Dezső Felelős szerkesztő Teszár Edit

A matematika 5–12. oktatási programcsomaghoz készült manipulációs taneszközök melléklete.

Educatio Kht. 2008.

Tartalom

AJÁNLÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 FELADATgyűjtemény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5–6. évfolyam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7–8. évfolyam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9–10. évfolyam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 11–12. évfolyam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 FELADATgyűjtemény megoldása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5–6. évfolyam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 7–8. évfolyam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 9–10. évfolyam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 11–12. évfolyam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

feladatgyűjtemény

Térszemlélet fejlesztés 5–12. évfolyamig

5

„A matematika hozzászoktatja a szemünket ahhoz, hogy tisztán és világosan lássa az igazságot” (R. Descartes)

AJÁNLÁS
A feladatgyűjtemény 60 feladatot tartalmaz, korosztályonként 15-15-öt, melyek a térlátás fejlesztését szolgálják elsősorban. A felvetett problémák megválaszolása nem terület, felszín illetve térfogatszámítást, hanem építsd meg, rajzold le, próbáld meg elképzelni műveleteket vár a tanulóktól. A feladatok megoldása közben, már a legkisebb korosztályban is a konkrét tapasztalattól az elvont gondolkodásig, minden logikai lépést el kell végezni. Az egyes fejezetek elején a korosztály megjelölése csak ajánlás. A gyűjteményben olyan feladatsorok szerepelnek, amelyek nem függnek az iskolai tantervben előírt tananyagtól, ezért az alacsonyabb korosztály feladatai bármelyik magasabb évfolyamban is megoldhatók. Csak azt tartsuk szem előtt, hogy kisebbeknél mindig modellezzünk, használjuk a programcsomaghoz elkészült, illetve annak alapján az általunk elkészített tanári és tanulói modelleket. Konkrét tárgyakon, eszközökön elemezzük a felvetett problémát, így fedeztessük fel az összefüggéseket, hiszen egy „térbeli alakzat, és annak leképezése a síkban” absztrakciós lépéssorozat gyakorlása vezethet el a térszemlélet fejlődéséhez. Ez a fejlesztési folyamat akkor eredményes, ha egészen kicsi korban elkezdődik. Természetesen idősebb diákoknak, sőt a felnőtteknek is segítenek a feladathoz illő valóságos tárgyak és modellek. A feladatok sorszáma melletti jel arra utal, hogy azok megoldása nehezebb, komolyabb összefüggések felfedezését várja a tanulóktól. A téma iránt érdeklődők további, ezekhez hasonló feladatot találnak a megfelelő korosztály tankönyveiben, feladatgyűjteményeiben és felvételi feladatsoraiban.

ha semmilyen mozgatással nem hozhatók fedésbe egymással. vagy építsd meg a térbeli alakzatot! c) Határozd meg. Készítsd el ezek alaprajzát! a) b) 2. ÉVFOLYAM Az első két feladathoz nyújt segítséget a következő példa. (Az építmény sehol sem „lyukas”.) 1 3 2 1. Az ábrán térbeli építmények alaprajzát látod. Az alaprajz négyzeteibe írt számok az egymás fölött elhelyezett kockák számát jelentik. hogy az építményhez összesen hány kockát használtunk? b) Rajzold le.6 Térszemlélet fejlesztés 5–12. évfolyamig feladatgyűjtemény Feladatgyûjtemény 5–6. Példa Egységkockákból különböző építményeket készítünk úgy. Készíts különböző építményeket a) három. b) négy darab egységkockából! (Különbözőnek tekintünk két építményt. a) Az alaprajzból állapítsd meg. Az építmény minden egyes oszlopa az alaptól számítva folytonosan ki van töltve kockákkal. Egységkockákból készített építmények rajzát látod az ábrán.) Hányat találtál? . és annak alaprajzát látod. hogy a kockákat egy-egy lapjuknál összeragasztjuk. hogy az egységkockákból összeállított testek felszíne hány egységnégyzet? a) 1 1 1 1 1 b) 1 2 1 c) 2 1 2 1 2 1 3. Ebben a példában egy ilyen építményt.

Egységkockákból egy „lyukas falat” építünk. ha az építményre a megadott irányokból merőlegesen ránézünk. felülnézetét és oldalnézetét! a) b) 5. Válaszd ki. felülnézetnek és oldalnézetnek. A B C D . ezekre a síkokra eső merőleges vetületeit nevezzük elölnézetnek. egymásra páronként merőleges határoló lapjaival állítsunk párhuzamos síkokat! Az építményeknek. hogy mely építmények férnek át a „lyukon”! Az építmények tetszés szerint forgathatók.) elölrõl felülrõl oldalról 4. hogy ezeket a vetületeket látjuk. évfolyamig 7 Példa Egységkockákból álló építményeink három. Rajzold le a következő ábrán látható építmények elölnézetét. (Ezt úgy is elképzelhetjük.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. majd szintén egységkockákból elkészítjük az építményeket. Az oldalnézetet – megállapodás szerint – a jobb oldali nézetet jelenti.

a másikat kékre festettük. A lerajzolt hálókon az egyiket megjelöltük. évfolyamig feladatgyűjtemény 6. és ugyanezek a színes szakaszok vannak rajta kijelölve! 1 7 4 5 2 3 6 8. fölülről. alulról. a) Fehér kartonból készült kocka lapjain hét színes szakaszt jelöltünk ki. hátulról. hogy melyik lehet a második színezett lap! 7. illetve baloldalról nézed! b) Rajzold le ezeket a nézeteket. Fehér kartonból készült kocka három lapjára az ábrán látható módon különböző figurákat rajzoltunk.8 Térszemlélet fejlesztés 5–12. Válaszd ki. jobboldalról. Az alatta lévő öt kocka közül. melyik az. a többi lapját üresen hagytuk. mit látsz. Rajzold le. ha a kocka átlátszó fóliából készült. Egy kocka két szemközti lapja közül az egyiket pirosra. ha a kockát elölről. csak más helyzetben? . amely ugyanezt a kockát ábrázolja.

Minden egyes lapot pirosra.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. vagy kékre. Az ábrán lévő egyik lap pontszámát megadjuk. BDE F E C B A D 15. amelyek semmilyen mozgatással nem vihetők egymásba. A kocka csúcsait jelöljék az ABCDEFGH nagybetűk. Hányféle kitöltés lehetséges. a) Hat darab egybevágó négyzetből készítsd el a kocka összes lehetséges hálóját! Azokat a hálókat tekintjük különbözőnek. Szabályos egy dobókocka. amelyek semmilyen mozgatással nem vihetők egymásba. Négy darab egybevágó szabályos háromszögből készítsd el a szabályos tetraéder különböző hálóit! Azokat a hálókat tekintjük különbözőnek. Keress olyan 4 db szabályos háromszögből álló sokszögeket is. Hogyan tehetjük meg ezt. hogy a nyolc kiskockából akár piros. BDF. ha a szemközti lapjain lévő pontok összege 7. évfolyamig 9 9. amelynek csúcsait egy adott kocka csúcsai közül választjuk. Nyolc darab 1cm élű kocka lapjait színezzük. ha szabályos dobókockát szeretnénk kapni? Helyezd el a pöttyöket a kocka kiterített hálóján! 11. b) Keress olyan 6 db négyzetből álló sokszögeket is. ABE. Milyen háromszöget határoznak a felsorolt csúcspontok? ABC. akár kék színű 2 cm élű kockát össze tudjunk rakni? 14. Két szabályos dobókockát a 6-os lapjuknál összeragasztunk. Hány olyan derékszögű háromszög létezik. amelyekből nem készíthető szabályos tetraéder! 13. ha a szemközti lapjain lévő pontok összege 7. Az alábbi ábrák közül melyik lehet helyes? 10. A kocka élein megjelölt pontok élfelező pontok. Szabályos egy dobókocka. amelyekből nem készíthető kocka! 12. .

) elölnézet felülnézet oldalnézet 1. (Ezt úgy is elképzelhetjük. Rajzold le az ábrán látható.10 Térszemlélet fejlesztés 5–12. ha az építményre a megadott irányokból merőlegesen ránézünk. felülnézetét és oldalnézetét! a) b) c) 2. hogy ezeket a vetületeket látjuk. Rajzold le a térbeli ábráját! a) elölrõl oldalról felülrõl b) . évfolyamig feladatgyűjtemény 7–8. ÉVFOLYAM Példa Egységkockákból álló építményeink három. Öt egységkockából olyan építményeket készítettünk. egymásra páronként merőleges határoló lapjaival állítsunk párhuzamos síkokat! Az építményeknek. amelyeknek három különböző nézete az ábrán látható. Az oldalnézetet – megállapodás szerint – a jobb oldali nézetet jelenti. ezekre a síkokra eső merőleges vetületeit nevezzük elölnézetnek. felülnézetnek és oldalnézetnek. öt egységkockából álló építmények elölnézetét.

Készítsd el olyan egyenlő élű szabályos gúláknak a hálóját. Rajzold le az új test hálóját! 6. Válaszd ki. Két egybevágó szabályos tetraédert egyik lapjuknál összeragasztunk. A B D C E 4. így egy kettős gúlát kapunk. Egységkockákból egyrétegű „lyukas falat” építünk. majd szintén egységkockákból elkészítjük az építményeket. Milyen határolólapjai lesznek az új testnek. Egy 6 cm élű tömör kockából az ábrán látható módon levágunk két hasábot. melyek alaplapja a) szabályos háromszög b) négyzet c) szabályos ötszög d) szabályos hatszög! Vizsgáld meg lehet-e mindegyikből gúlát készíteni! .feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. Mekkora a házikó tetejének területe? Milyen hosszú az élváza? (Élváz hossza: az élek hosszának az összege) a 3 a a 5. hogy mely építmények férnek át a „lyukon”! Az építmények tetszés szerint forgathatók. évfolyamig 11 3.

amelyek mentén összeragasztva. Hány különböző sokszög létezik? Ezek közül hány olyan van. amely kettős gúla hálója? (Azokat tekintjük különböző sokszögeknek. Négy darab egybevágó egyenlőszárú háromszögből készítsd el egy háromszög alapú gúla különböző hálóit! Azokat a hálókat tekintjük különbözőnek. amelyek semmilyen mozgatással nem hozhatók fedésbe. Egy 10 cm élű tömör kocka egyik lapjára kétféleképpen illesztünk egy 5 cm magasságú szabályos négyoldalú gúlát. 10. Négy darab egybevágó egyenlőszárú. amelyek semmilyen mozgatással nem vihetők egymásba. amelyek semmilyen mozgatással nem vihetők egymásba. amelyből testet lehet építeni! Jellemezd a testet! Hány éle van az elkészített testnek? Azonos színnel jelöld meg a test hálóján azokat a szakaszokat. egy-egy oldaluk egymáshoz illesztésével sokszögeket készítünk. éle és lapja van? Rajzold le a hálóját! Rajzold le egy levágott gúla hálóját is! . Az egyik esetben hozzáragasztjuk. évfolyamig feladatgyűjtemény 7. valóban az általad mondott testet kapjuk! a) b) 8. Az ábrán látható alakzatokból válaszd ki azt. derékszögű háromszögből készítsd el egy háromszög alapú gúla különböző hálóit! Azokat a hálókat tekintjük különbözőnek. Keress olyan 4 db egyenlő szárú háromszögből álló sokszögeket is.) 11. a) Rajzold le a keletkezett új testek hálóját! b) Hasonlítsd össze a két új test felszínét! c) Mindkét esetben számítsd ki az új test és a kocka térfogatának arányát! 12. másikban pedig kivágjuk belőle a gúlát. és ezekre a pontokra fektetett síkkal vágd le a kocka sarkait! Milyen sokszögek határolják az új testet? Hány csúcsa. Hat darab egybevágó szabályos háromszögből. amelyekből nem készíthető háromszög alapú gúla! 9. Kösd össze egy 8 cm élű fakocka szomszédos éleinek felezőpontjait.12 Térszemlélet fejlesztés 5–12.

Tükrözzük a kockát kifelé minden lapjára! Hány határolólapja lesz az így keletkezett testnek? Az új test térfogata hányszorosa az eredeti kocka térfogatának? Rajzold le a hálóját! Az új test felszíne hányszorosa az eredeti kocka felszínének? . Egy csúcsába összefutó éleinek. majd a hálón a vágás menti éleket jelöld meg színessel! L K M 15. évfolyamig 13 13. Egy 9 cm élű tömör kocka éleinek harmadoló pontjait megjelöljük. Milyen határoló lapjai lesznek a megmaradt testnek? Rajzold le a hálóját! Igaz-e.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. a nevezett csúcshoz közelebbi harmadoló pontjaira fektetett síkkal kocka sarkait levágjuk. Egy fából készült kockát az ábrán megjelölt három csúcspontjára fektetett síkkal két részre vágjuk. hogy az új testet is szabályos sokszögek határolják? 14. Rajzold le a keletkezett két test hálóját.

Egy kocka élein megjelöltünk néhány pontot. trapézt. Állapítsd meg. amelyek nincsenek egy síkban! E F G D C B A 2. ÉVFOLYAM 1. FGC. évfolyamig feladatgyűjtemény 9–10. Válaszd ki azokat a pontokat. Milyen háromszöget határoznak meg a felsorolt ponthármasok: BCD.14 Térszemlélet fejlesztés 5–12. amelyek téglalapot. ACE. Egy kocka élein megjelöltünk néhány pontot. az ábrán látható módon. Egy 8 cm kockára. BFD. GBE? Határozd meg a háromszögek oldalait! E F G D C B A 3. illetve deltoidot határoznak meg! F E D G A B C 4. hogy a kapott testnek milyen új határolólapjai keletkeztek! Hány lapja éle és csúcsa van az új testnek? Érvényes-e erre az új testre az Euler-tétel? (lap+csúcs=él+2) . Egy kocka élein megjelöltünk néhány pontot. paralelogrammát. a) Keress olyan pontnégyeseket. amelyek egy síkban vannak! b) Keress olyan pontnégyeseket. egy 4cm élűt ragasztunk.

Egységkockákból 3 cm élű tömör kockát építünk. Megrajzoltuk a kocka szemközti lapjainak középpontján átmenő egyik forgástengelyét. amely a kockát. ha a test a) élein. Keresd meg a T csúcsból az A csúcsba vezető legrövidebb utat. Mennyivel változik a kocka felszíne. c) Minden lapjának középső egységkockáját emeljük ki. b) belsejében haladhatunk! T m a a A a m=a 8. felülnézete és oldalnézete az ábrán látható! elölnézet felülnézet oldalnézet 6.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. A gúla alaplapja egybevágó a kocka lapjával. amelynek alaplapja egybevágó a kocka lapjával. Rajzold le azt a testet. ha a) Minden csúcsánál kiemelünk egy-egy egységkockát. Mekkora az a szög. amelynek elölnézete. Hányszorosára változik a kocka térfogata? b) Hányszorosára változik a kocka térfogata. 7. Egy 10 cm élű kocka egyik lapjára olyan 10 cm magasságú szabályos négyoldalú gúlát ragasztunk. a) Egy a élű kocka minden lapjára kifelé egy-egy a/2 magasságú szabályos négyoldalú gúlát ragasztunk. ha ilyen gúlákat vágunk ki a kocka minden lapjánál? 9. évfolyamig 15 5. b) Minden élének középső egységkockáját emeljük ki. a megjelölt tengely körül elforgatva önmagába viszi át? (0˚<α<360˚) .

Milyen testet határoznak meg a szabályos tetraéder élfelező pontjai? Állításodat igazold! 14.16 Térszemlélet fejlesztés 5–12. Szabályos háromszög alapú egyenlő élű egyenes hasáb lapközéppontjai milyen testet határoznak meg? Szabályos-e ez a test? 15. Megrajzoltuk a kocka egyik lapátlóját. A végpontok megjelölésével sorold fel a) az ezt metsző lapátlókat. b) az ezzel kitérő lapátlókat! Mekkora szöget zárnak be ezek a lapátlók az eredetivel? H E D A 11. Milyen testet határoznak meg a szabályos tetraéder lapközéppontjai? 13. évfolyamig feladatgyűjtemény 10. Kösd össze a szabályos oktaéder szomszédos lapjainak középpontjait! Milyen testet határoznak meg ezek az élek? . Jelöljük meg a kocka lapközéppontjait. a) Milyen test csúcspontjai ezek a pontok? b) Állításodat igazold! G F C B 12.

A hasábba gömb írható. A gúla oldallapjának az alaplappal bezárt szöge 45°. Egy háromszög alapú egyenes hasáb minden éle egyenlő. Öt-öt egységkockából készítettük az ábrán látható két különböző építményt. Hány forgástengelye van egy kockának? A forgástengelyek típusai szerint állapítsd meg. a lapra merőlegesen a kockát kifúrjuk? b) két szemközti lappárjának középső kockáinál. Egy kocka csúcsain hány olyan sík fektethető. Ilyenek felhasználásával készítsd el a lehető legkisebb tömör kockát! a) b) 5. Mekkora a hasáb magassága? 7. Jellemezd az így kapott testet! Milyen határolólapjai vannak? Hány éle. Mekkora a beírt gömb sugara? 6.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. a lapra merőlegesen a kockát kifúrjuk? 2. lapja csúcsa van? Mekkora a test egy éle? Mekkora a szomszédos élek szöge? 9. évfolyamig 17 1 1–12. amely pontosan három kockacsúcson halad át? Sorold fel a különböző ponthármasokat! Milyen síkidomot metszenek ki ezek a síkok a kockából? 3. Egy a élű kocka minden lapjára kifelé egy – a kocka lapjával egybevágó alapú – négyoldalú szabályos gúlát illesztünk. Határozd meg az előző feladatban előállított rombikus dodekaéder lapszögét! . hogy a kockának arra a tengelyre nézve hány fokos forgásszimmetriája van! (0˚<α<360˚) 4. Mennyivel változik a kocka felszíne. ha kapott új test a) konvex b) konkáv? 8. ha a) egy szemközti lappárjának középső kockáinál. a köréírható gömb sugara r. ÉVFOLYAM 1. Mekkora lehet a gúlák magassága. a lapra merőlegesen a kockát kifúrjuk? c) három szemközti lappárjának középső kockáinál. Egységkockákból 3 cm élű tömör kockát építünk. Egy szabályos háromszög alapú egyenes hasáb alapéle a. Egy a élű kocka minden lapjára kifelé egy – a kocka lapjával egybevágó alapú – négyoldalú szabályos gúlát illesztünk.

b) paralelogramma. Igazold. hogy a kocka síkmetszete lehet a) szabályos háromszög. hogy egy kocka síkmetszete lehet a) trapéz. és 10 egység hosszúak. b) egyenlőszárú. a megjelölt pontokat összekötő utak között létezik-e 14 egységnél rövidebb? 2e 2e K 1e L 10e 2e 1e 2e 4e 4e 11. A téglatest felületén mozogva. c) deltoid! Mindhárom esetben speciálistól különböző négyszögeket keresünk. c) nem speciális háromszög! 12. Egy téglatest élei 4. az ábra szerint megjelöltük a K és az L pontokat. Lehet-e egy kocka síkmetszete ötszög vagy hatszög? Hatszög esetében bizonyítsd be. Igazold.18 Térszemlélet fejlesztés 5–12. . évfolyamig feladatgyűjtemény 10. 13. hogy mikor kaphatunk szabályos hatszöget! Lehet-e egy szabályos oktaédert szabályos hatszögben metszeni? 15. Igazold. hogy a tetraédert lehet paralelogrammában metszeni! Különböző tetraéderek esetén milyen lehet ez a paralelogramma? 14. 4. Két lapján. de nem szabályos háromszög.

a) Az alaprajzból állapítsd meg. c) I. b)II. hogy az egységkockákból összeállított testek felszíne hány egységnégyzet? a) 1 1 1 1 1 b) 1 2 1 c) 2 1 2 1 2 1 Megoldás a) I. 9 db egységkockát használtunk a)b) I. Készítsd el ezek alaprajzát! a) b) Megoldás a) 3 2 3 1 1 b) 2 2 3 1 2.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. Ac= 30 e2 . évfolyamig 19 FELADATOK MEGOLDÁSA 5–6. 4 db III. Egységkockákból készített építmények rajzát látod az ábrán. 5 db II. c) III. Az ábrán térbeli építmények alaprajzát látod. Ab= 18 e2 III. Aa=28 e2 II. hogy az építményhez összesen hány kockát használtunk? b) Rajzold le az építményt! c) Határozd meg. ÉVFOLYAM 1.

b) négy darab egységkockából! (Különbözőnek tekintünk két építményt.) Hányat találtál? a) b) 4.20 Térszemlélet fejlesztés 5–12. ha semmilyen mozgatással nem hozhatók fedésbe egymással. Rajzold le a következő ábrán látható építmények elölnézetét. Készíts különböző építményeket a) három. évfolyamig feladatgyűjtemény 3. felülnézetét és oldalnézetét! a) b) Megoldás a) elölnézet felülnézet oldalnézet b) b) .

a) Fehér kartonból készült kocka lapjain hét színes szakaszt jelöltünk ki. a másikat kékre festettük.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. A résen a B és a D építmény fér át. illetve baloldalról nézed! b) Rajzold le ezeket a nézeteket. majd szintén egységkockákból elkészítjük az építményeket. A lerajzolt hálókon az egyiket megjelöltük. és ugyanezek a színes szakaszok vannak rajta kijelölve! 1 7 4 5 2 3 6 . évfolyamig 21 5. hátulról. mit látsz. Egy kocka két szemközti lapja közül az egyiket pirosra. ha a kockát elölről. fölülről. 6. ha a kocka átlátszó fóliából készült. melyik vetület lehet egybevágó a falon található réssel. jobboldalról. hogy melyik lehet a második színezett lap! Megoldás 7. alulról. A B C D Megoldás Rajzold le az alakzatok oldalnézetét és győződj meg róla. hogy mely építmények férnek át a „lyukon”! Az építmények tetszés szerint forgathatók. Válaszd ki. hogy megfelelő forgatással. Rajzold le. Válaszd ki. Egységkockákból egy „lyukas falat” építünk.

22 Térszemlélet fejlesztés 5–12. a többi lapját üresen hagytuk. lehet jó. Hányféle kitöltés lehetséges. Szabályos egy dobókocka. Az alatta lévő öt kocka közül. Szabályos egy dobókocka. hogy az ábrán a kocka hátsó lapjait nem látjuk) 10. amely ugyanezt a kockát ábrázolja. (A „lehet” szó arra utal. és az 5. ha a szemközti lapjain lévő pontok összege 7. évfolyamig feladatgyűjtemény Megoldás a) elöl hátul alul fölül jobb oldal bal oldal b) 8. Az ábrán lévő egyik lap pontszámát megadjuk. Az alábbi ábrák közül melyik lehet helyes? Megoldás Az 1. és a 3. ha a szemközti lapjain lévő pontok összege 7. melyik az. Fehér kartonból készült kocka három lapjára az ábrán látható módon különböző figurákat rajzoltunk. csak más helyzetben? Megoldás 1 2 3 4 5 A 3. 9. Két szabályos dobókockát a 6-os lapjuknál összeragasztunk. ha szabályos dobókockát szeretnénk kapni? Helyezd el a pöttyöket a kocka kiterített hálóján! . kocka ugyanaz.

évfolyamig 23 Megoldás 11. amelyek semmilyen mozgatással nem vihetők egymásba.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. b) Keress olyan 6 db négyzetből álló sokszögeket is. a) a) b) b) a) b) c) c) c) . amelyekből nem készíthető kocka! Megoldás a) Tizenegy különböző kockaháló létezik. a) Hat db egybevágó négyzetből készítsd el a kocka összes lehetséges hálóját! Azokat a hálókat tekintjük különbözőnek.

vagy kékre. amelyek semmilyen mozgatással nem vihetők egymásba. 14. ezért a kiskockák három egymásra páronként merőleges lapjait pirosra. a másik hármat kékre kell festeni. hogy a nyolc kiskockából akár piros. BDE F E C B A Megoldás Az ABC háromszög egyenlőszárú. Négy darab egybevágó szabályos háromszögből készítsd el a szabályos tetraéder különböző hálóit! Azokat a hálókat tekintjük különbözőnek. Az ABE háromszög „általános” (oldalainak hossza különböző). Milyen háromszöget határoznak a felsorolt csúcspontok? ABC. évfolyamig feladatgyűjtemény b) a) b) c) Például ezekből nem lehet kockát építeni. D . derékszögű. tehát mindegyiknek három lapja látható. A BDE háromszög egyenlőszárú. A BDF háromszög egyenlő szárú. amelyekből nem készíthető szabályos tetraéder! Megoldás a) b) c) Szabályos tetraéder hálója: a) b) Nem lehet szabályos tetraéder hálója: c) 13. Minden egyes lapot pirosra. akár kék színű 2 cm élű kockát össze tudjunk rakni? Megoldás Mivel minden kiskocka a nagyobb kocka sarkában van. A kocka élein megjelölt pontok élfelező pontok.24 Térszemlélet fejlesztés 5–12. Hogyan tehetjük meg ezt. BDF. ABE. Nyolc darab b 1 cm élű kocka lapjait színezzük. derékszögű. 12. Keress olyan 4 db szabályos háromszögből álló sokszöget is.

: BFG háromszög) Ezekből minden lapon négy darab van. átfogója pedig egy testátló. Hat lapon. évfolyamig 25 15. Hány olyan derékszögű háromszög létezik. a végpontjaikon kívüli hat pontot tudjuk hozzárendelni. (Pl. Megoldás H E D A B F G C Első típusba soroljuk azokat a derékszögű háromszögeket.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. másik befogója egy lapátló. amelyeknek befogói egy-egy kockaoldallal egyenlők. . ezek hat különböző háromszöget határoznak meg. összesen 24 ilyen háromszög van. összesen 24 ilyen típusú háromszög van. Mivel négy testátló van. Második típusba azokat a derékszögű háromszögeket soroljuk.: ACE háromszög) Minden testátlóhoz. amelyek egyik befogója egy kockaoldal. A kocka csúcsait jelöljék az ABCDEFGH nagybetűk. Összesen tehát 48 db ilyen háromszög létezik. átfogója pedig egy lapátló. amelynek csúcsait egy adott kocka csúcsai közül választjuk. (Pl.

) elölnézet felülnézet oldalnézet 1. öt egységkockából álló építmények elölnézetét. felülnézetnek és oldalnézetnek. Az oldalnézetet – megállapodás szerint – a jobb oldali nézetet jelenti. hogy ezeket a vetületeket látjuk. ÉVFOLYAM Példa Egységkockákból álló építményeink három. Rajzold le az ábrán látható. ha az építményre a megadott irányokból merőlegesen ránézünk. (Ezt úgy is elképzelhetjük. ezekre a síkokra eső merőleges vetületeit nevezzük elölnézetnek. évfolyamig feladatgyűjtemény 7–8.26 Térszemlélet fejlesztés 5–12. egymásra páronként merőleges határoló lapjaival állítsunk párhuzamos síkokat! Az építményeknek. felülnézetét és oldalnézetét! a) b) c) Megoldás a) elölnézet felülnézet oldalnézet b) c) .

majd szintén egységkockákból elkészítjük az építményeket. hogy mely építmények férnek át a „lyukon”! Az építmények tetszés szerint forgathatók. Egységkockákból egyrétegű „lyukas falat” építünk. Öt egységkockából olyan építményeket készítettünk. A B D C E . évfolyamig 27 2.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. amelyeknek három különböző nézete az ábrán látható. Rajzold le a térbeli ábráját! a) elölrõl oldalról felülrõl b) Megoldás a) b) 3. Válaszd ki.

Milyen határolólapjai lesznek az új testnek. (szükség esetén a vetület megfelelő forgatásával) hogy melyik alakzat fér át a falon lévő résen. a a b b a 3 b b a 3 a 3 a 3 a a a a a a a b a b . Mekkora a házikó tetejének területe? Milyen hosszú az élváza? (Élváz hos�sza: az élek hosszának az összege) a 3 Megoldás A határolólapok az ábrán láthatók.28 Térszemlélet fejlesztés 5–12.C.E építmények férnek át. évfolyamig feladatgyűjtemény Megoldás A B D C E Rajzold le az alakzatok oldalnézetét és győződj meg arról. A résen az A. Egy 6 cm élű tömör kockából az ábrán látható módon levágunk két hasábot.B. a D nem. 4.

b b 2 1a 1 a 2 3 a 2 2 3 a A két befogó hossza 3cm és 4 cm. 6. a d) . feladatot. évfolyamig 29 A tető területéhez meg kell határozni a b oldalt. b).feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12.ből nem. A tető területe: T= 2 · 6 · 5 = 60 (cm2) Az élváz hossza: L= 7 · 6 + 4 · 2 + 4 · 5 = 70 (cm) 5. a Pitagorász tétel miatt. így egy kettős gúlát kapunk. . melyek alaplapja a) szabályos háromszög b) négyzet c) szabályos ötszög d) szabályos hatszög! Vizsgáld meg lehet-e mindegyikből gúlát készíteni! Megoldás a) b) c) d) Az a). Két egybevágó szabályos tetraédert egyik lapjuknál összeragasztunk. Ekkor az átfogó b=5 cm. Rajzold le az új test hálóját! Megoldás Például: Lásd 10. Készítsd el olyan egyenlő élű szabályos gúláknak a hálóját. c) hálókból készíthető gúla.

valóban az általad mondott testet kapjuk! a) b) Megoldás a) Kockán egy négyoldalú szabályos gúla hálója. amelyből testet lehet építeni! Jellemezd a testet! Hány éle van az elkészített testnek? Azonos színnel jelöld meg a test hálóján azokat a szakaszokat. Az ábrán látható alakzatokból válaszd ki azt. amelyek mentén összeragasztva. . A testnek 16 éle van. évfolyamig feladatgyűjtemény 7.30 Térszemlélet fejlesztés 5–12. b) Semmilyen testet nem lehet készíteni az alakzatból.

Megoldás a) b) c) d) Az ábrán látható alakzatok egyikéből sem lehet gúlát készíteni. Általában igaz. Keress olyan 4 db egyenlő szárú háromszögből álló sokszögeket is. hogy négy derékszögű háromszögből nem lehet gúlát készíteni. . évfolyamig 31 8. amelyekből nem készíthető háromszög alapú gúla! Megoldás a) b) c) d) e) Gúla hálója: a) b) c) Nem lehet gúla hálója: d) e) 9.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. amelyek semmilyen mozgatással nem vihetők egymásba. Négy darab egybevágó egyenlőszárú háromszögből készítsd el egy háromszög alapú gúla különböző hálóit! Azokat a hálókat tekintjük különbözőnek. amelyek semmilyen mozgatással nem vihetők egymásba. Négy darab egybevágó egyenlőszárú. derékszögű háromszögből készítsd el egy háromszög alapú gúla különböző hálóit! Azokat a hálókat tekintjük különbözőnek.

4.32 10. Az egyik esetben hozzáragasztjuk. évfolyamig feladatgyűjtemény Hat darab egybevágó szabályos háromszögből. Ezek közül kettős gúla hálója lehet: 1.8.) Megoldás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tizenkét különböző sokszöget lehet készíteni. Egy 10 cm élű tömör kocka egyik lapjára kétféleképpen illesztünk egy 5 cm magasságú szabályos négyoldalú gúlát. 11.10. amelyek semmilyen mozgatással nem hozhatók fedésbe. a) Rajzold le a keletkezett új testek hálóját! b) Hasonlítsd össze a két új test felszínét! c) Mindkét esetben számítsd ki az új test és a kocka térfogatának arányát! . amely kettős gúla hálója? (Azokat tekintjük különböző sokszögeknek.11. egy-egy oldaluk egymáshoz illesztésével sokszögeket készítünk. Hány különböző sokszög létezik? Ezek közül hány olyan van.5. Térszemlélet fejlesztés 5–12.2.3. másikban pedig kivágjuk belőle a gúlát.

24 éle és 14 lapja van. f) Az első esetben a térfogat: tehát A második esetben a térfogat: tehát 12. 12 csúcsa. és ezekre a pontokra fektetett síkkal vágd le a kocka sarkait! Milyen sokszögek határolják az új testet? Hány csúcsa. és minden lapnál egy-egy négyzet keletkezik. e) A két test felszíne azonos. Kösd össze egy 8 cm élű fakocka szomszédos éleinek felezőpontjait. Az új testnek. évfolyamig 33 Megoldás d) Mindkét testnek ugyanaz a hálója. éle és lapja van? Rajzold le a hálóját! Rajzold le egy levágott gúla hálóját is! Megoldás Az új testet 8 szabályos háromszög és 6 négyzet határolja.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. mert minden levágott csúcsnál egy-egy szabályos háromszög. Atest test hálója A hálója A levágott gúla hálója A levágott gúla hálója . mert ugyanazok a határolólapjaik.

Milyen határoló lapjai lesznek a megmaradt testnek? Rajzold le a hálóját! Igaz-e. hogy az új testet is szabályos sokszögek határolják? Megoldás Az új testet 8 szabályos háromszög és 6 nyolcszög határolja. mert minden levágott csúcsnál egy-egy háromszög. és minden lapnál egy-egy nyolcszög keletkezik. a nevezett csúcshoz közelebbi harmadoló pontjaira fektetett síkkal kocka sarkait levágjuk. 3 cm 3  2 cm . Egy csúcsába összefutó éleinek. mert oldalaik cm hosszúak. a másik négy szakasz pedig cm hosszú. Az ábrán megjelölt négy szakasz a négyzet oldalának harmada: 3 cm. évfolyamig feladatgyűjtemény 13. A határolólapok között a háromszögek szabályosak.34 Térszemlélet fejlesztés 5–12. A nyolcszögek viszont nem szabályosak. Egy 9 cm élű tömör kocka éleinek harmadoló pontjait megjelöljük.

feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. Egy fából készült kockát az ábrán megjelölt három csúcspontjára fektetett síkkal két részre vágjuk. évfolyamig 35 14. Rajzold le a keletkezett két test hálóját. majd a hálón a vágás menti éleket jelöld meg színessel! L K M Megoldás .

mégsem kocka. évfolyamig feladatgyűjtemény Tükrözzük a kockát kifelé minden lapjára! Hány határolólapja lesz az így keletkezett testnek? Az új test térfogata hányszorosa az eredeti kocka térfogatának? Rajzold le a hálóját! Az új test felszíne hányszorosa az eredeti kocka felszínének? Megoldás Az új testet térbeli keresztnek is nevezik. Felszíne pedig A= 30 a2.36 15. Ha a kocka élét a-val jelöljük. Olyan test. akkor térfogata V =7 a3. Térszemlélet fejlesztés 5–12. ami 30-szorosa az eredeti kocka felszínének. évfolyam feladatával! . Vesd össze 11–12. amelynek minden határolólapja négyzet. tehát hétszerese az eredeti kocka térfogatának.

oldalai: GBE háromszög „általános” háromszög. BCD háromszög egyenlőszárú derékszögű. oldalai: FGC háromszög egyenlő szárú. ÉVFOLYAM 1. oldalai: BFD háromszög egyenlőszárú derékszögű. Egy kocka élein megjelöltünk néhány pontot. . b) Nincsenek egy síkban: GADB. EFGD. ABDF stb. oldalai: . FGDB. Milyen háromszöget határoznak meg a felsorolt ponthármasok: BCD. amelyek nincsenek egy síkban! E F G D C B A Megoldás a) Egy síkban vannak: ABCD. . évfolyamig 37 9–10. 2. Egy kocka élein megjelöltünk néhány pontot. . A kocka élét a-val jelöljük. GBE? Határozd meg a háromszögek oldalait! E F G D C B A Megoldás Az oldalak hosszát Pitagorasz tétellel számolhatjuk ki. FGC. b) Keress olyan pontnégyeseket.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. amelyek egy síkban vannak! c) Keress olyan pontnégyeseket. BFD. oldalai: ACE háromszög derékszögű háromszög. . FGCB. . GADC. ACE.

Válaszd ki azokat a pontokat. hogy a kapott testnek milyen új határolólapjai keletkeztek! Hány lapja éle és csúcsa van az új testnek? Érvényes-e erre az új testre az Euler tétel? (lap+csúcs=él+2) Megoldás A kis kockának egy lapja eltűnik. A nagy kockának egy lapja helyett az ábrán látható lap keletkezett.38 Térszemlélet fejlesztés 5–12. amelyek téglalapot. Egy 8 cm kockára. tehát nem érvényes az Euler tétel. lap él csúcs 11 24 16 11 + 16 = 27  24 + 2. trapézt. . évfolyamig feladatgyűjtemény 3. az ábrán látható módon. határoznak meg! F E D G A B C Megoldás Téglalap: GCDF Paralelogramma: AGEF Trapéz: ABDE (természetesen az előző kettő is jó itt) Deltoid: ABCG 4. az élek metszeténél csúcsok keletkeznek. egy 4cm élűt ragasztunk. illetve deltoidot. Állapítsd meg. A lapok metszeténél élek. paralelogrammát. Egy kocka élein megjelöltünk néhány pontot.

évfolyamig 39 5. Mennyivel változik a kocka felszíne. és mindenütt ugyanennyit nyerünk. és helyette négyet nyerünk. c) Minden lap közepénél elveszítünk egy egységnégyzet terület. b) Minden élének középső egységkockáját emeljük ki. mert minden csúcsnál egy . 7. Egységkockákból 3 cm élű tömör kockát építünk.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12.egy kis kocka három lapját veszítjük el. Keresd meg a T csúcsból az A csúcsba vezető legrövidebb utat. Megoldás a) A kocka felszíne nem változik. amelynek elölnézete. ha a) Minden csúcsánál kiemelünk egy-egy egységkockát. Egy 10 cm élű kocka egyik lapjára olyan 10 cm magasságú szabályos négyoldalú gúlát ragasztunk. b) belsejében haladhatunk! T m a a A a m=a . c) Minden lapjának középső egységkockáját emeljük ki. amelynek alaplapja egybevágó a kocka lapjával. b) Minden él közepén két egységnégyzet területet veszítünk. A kocka 12 élénél összeszámolva ezeket összesen 12 · 2=24 területegységgel nő a felszín. Rajzold le azt a testet. ha a test a) élein. A kocka 6 lapjánál összeszámolva ezeket 6 · 4 = 24 területegységgel nő a felszín. felülnézete és oldalnézete az ábrán látható! elölnézet felülnézet oldalnézet Megoldás 6. és helyette ötöt nyerünk.

Megrajzoltuk a kocka szemközti lapjainak középpontján átmenő egyik forgástengelyét. A befogók ismeretében az átfogó Pitagorasz tétellel számolható.T pontokat összekötő szakasz. (cm) (cm) (cm) A 8. Mekkora az a szög. vagyis a térfogat 0 lesz.40 Térszemlélet fejlesztés 5–12. akkor a test teljesen eltűnik. A gúlaél az ábrán látható EFT derékszögű háromszögből határozható meg Pitagorasz tétellel. A gúla alaplapja egybevágó a kocka lapjával. Az új test a kocka térfogatának kétszerese. ha ilyen gúlákat vágunk ki a kocka minden lapjánál? Megoldás a) Egy ilyen gúla térfogata . b) Ha a feltételeknek megfelelő gúlákat kivágjuk a kockából. A végpontok megjelölésével sorold fel a) az ezt metsző lapátlókat.2 (cm) b) T F K A test belsejében haladva a legrövidebb út az A. 9. 180˚. a megjelölt tengely körül elforgatva önmagába viszi át? (0˚<α<360˚) Megoldás 90˚. 270˚. évfolyamig feladatgyűjtemény Megoldás a) T b E F m Éleken haladva a legrövidebb út az egy kockaélnek (a). Hányszorosára változik a kocka térfogata? b) Hányszorosára változik a kocka térfogata. és az ahhoz csatlakozó gúlaélnek (b) az összege. 10. Hat ilyen gúla térfogata éppen a kocka térfogatával egyenlő. mert a négyzet lapközéppontjára nézve ezekkel a forgásszimmetriákkal rendelkezik. Ez a szakasz átfogója az AKT derékszögű háromszögnek. a) Egy a élű kocka minden lapjára kifelé egy-egy a/2 magasságú szabályos négyoldalú gúlát ragasztunk. Megrajzoltuk a kocka egyik lapátlóját.2 ~ 22. (cm) (cm) A legrövidebb út hossza: a+b=10 + 12. amely a kockát. .

EG és ED által bezárt szögek 60˚-osak. 11. GD. és AH. Ez a szög pedig 60˚-os. CH. EG és BD szöge 90˚. mert ezek egy négyzet átlói. évfolyamig 41 b) az ezzel kitérő lapátlókat! Mekkora szöget zárnak be ezek a lapátlók az eredetivel? H E D A Megoldás G F C B H E F G D A B C a) Metsző átlók: FH. EG és EB. FC. AF. FC és AH átlók eltolással az eredeti átlóval metsző helyzetbe hozhatók. Jelöljük meg a kocka lapközéppontjait. EG és GD.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. ED EG és FH szöge 90˚. mert BD párhuzamos FH-val. b) Kitérő átlók: BD. ezért ezek is 60˚-os szöget zárnak be EG-vel. EG és GB. EG és AF szöge egyenlő EG és GD szögével. a) Milyen test csúcspontjai ezek a pontok? b) Állításodat igazold! C S A B t . mert az EGB és az EGD háromszögek szabályosak. GB. EB. CH. mert AF párhuzamos GD-vel.

Milyen testet határoznak meg a szabályos tetraéder élfelező pontjai? . Ezért ezek a pontok két. valamint a párhuzamos szelők tételének megfordítása miatt párhuzamos DC oldallal. egymásra merőleges lapjának középpontja szabályos háromszöget határoz meg. A négy súlypontból bárhogyan kiválasztva kettőt. térfogatának 13. ezért az új test hasonló az eredetihez. Hasonlóan belátható ez. és annak harmada. . Ekkor az új test GH oldala. a két test felszínének aránya . Az eredeti tetraéder 120°-os forgásszimmetriája.H pontok a szabályos tetraéder lapjainak súlypontjai. egymással egybevágó szabályos. így az is egy szabályos tetraéder. négyzetlapjuknál összeillesztve. hogy a hasonlóság aránya aránya pedig . élű négyoldalú gúlát határoznak meg. amelynek éle van. ezért az is rendelkezik ezzel a forgásszimmetriával.F. Tehát a kapott test egy szabályos oktaéder. A hat kijelölt pont mindkét testen. évfolyamig feladatgyűjtemény Megoldás Az a élű kocka három. az ABD lapé pedig DK. Vizsgáljuk az ábrán F C A K kiemelt részletet. A kockának bármely két szemközti lap­ közép­ pontján áthaladó t forgástengelyére nézve 90˚-os forgásszimmetriája van.42 Térszemlélet fejlesztés 5–12.G. a súlypont osztási aránya. Milyen testet határoznak meg a szabályos tetraéder lapközéppontjai? Állításodat igazold! Megoldás D E G H B Az E. Tehát a testet 4 db szabályos háromszög határolja. Az ABC lap egyik súlyvonala CK. (A háromszög minden oldala hosszú). Az új test csúcsai éppen a lapközéppontokban vannak. szimmetrikus a kocka középpárhuzamos S síkjára is. 12. Érdemes megjegyezni. a keletkezett test mind a hat éléről. és azokat összekötve. olyan testet kapunk. A síkszimmetria és a forgásszimmetria miatt a test minden lapszöge egyenlő. lapjainak súlypontjaira is érvényes.

14. SD az alapháromszög magasságának -a. ami egyenlő. A GF él fedőlapra eső merőleges vetülete G’F’. . hogy az öt pont összekötésével egy háromszög alapú kettős gúlát nyerünk. Az új test bármely két szomszédos lapjánál.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. évfolyamig 43 Megoldás F G E Az élfelező pontok által határolt szakaszok a szabályos tetraéder határoló. Az új testet tehát 4+4=8 szabályos háromszög határolja. Így az új test minden lapszöge egyenlő. evvel egybevágó háromszöget találunk. Szabályos háromszög alapú egyenlő élű egyenes hasáb lapközéppontjai milyen testet határoznak meg? Szabályos-e ez a test? Megoldás G b G F F b C b S A D B Az ábrán látható. ezért GF= G’F’= . DF pedig az a négyzet oldalának fele: . mert e háromszögek szárai az új test egy oldallapjának a magasságaival egyenlők. Minden oldallapon. Tehát a szabályos tetraéderen kijelölt hat pont egy szabályos oktaéder hat csúcsa. alapjai pedig a szabályos tetraéder két szemközti élének a távolságával. és mivel a GF él párhuzamos a fedőlappal. A lapszög meghatározásához az ábrán berajzolt EGF egyenlő szárú háromszög G csúcsnál lévő szögét kell vizsgálni. Ez utóbbi a fedőlap háromszög középvonala. és minden csúcsnál keletkezik egy-egy szabályos háromszög.lapjainak középvonalai. Az új test éleit határozzuk meg. -vel Az SF él hosszát az SDF derékszögű háromszögből határozzuk meg. ezek egyenlők.

15. ezek lesznek az új test csúcsai. évfolyamig feladatgyűjtemény Tehát GF él nem egyenlő SF éllel.44 Térszemlélet fejlesztés 5–12. Az oktaéder szimmetria tulajdonságai alapján bizonyítható. Kösd össze a szabályos oktaéder szomszédos lapjainak középpontjait! Milyen testet határoznak meg ezek az élek? Megoldás S t A szabályos oktaéder nyolc lapközéppontja van. ezért a test nem lehet szabályos. . hogy ez az új test egy kocka.

Így a kocka felszíne 24 cm2 – 6 cm2= 18 cm2-rel növekszik. 2. Mennyivel változik a kocka felszíne. amely pontosan három kockacsúcson halad át? Sorold fel a különböző ponthármasokat! Milyen síkidomot metszenek ki ezek a síkok a kockából? Megoldás H E D A B F G C . évfolyamig 45 1 1–12. ha a) egy szemközti lappárjának középső kockáinál. Egységkockákból 3 cm élű tömör kockát építünk. akkor a kocka felszíne 2 · 1cm2= 2 cm2-rel csökken. akkor a kocka felszíne 6 · 1 cm2= 6 cm2-rel csökken. a lapra merőlegesen a kockát kifúrjuk? c) három szemközti lappárjának középső kockáinál. ÉVFOLYAM 1. a lapra merőlegesen a kockát kifúrjuk? Megoldás a) b) c) a) Ha kivágjuk a kockából az a) ábrán lévő 3 kockából álló alakzatot. és a kocka belsejében keletkezik egy 6 · 4 cm2 = 24 cm2 nagyságú új felület. Így a kocka felszíne 16 cm2 – 4cm2= 12 cm2-rel növekszik. Egy kocka csúcsain hány olyan sík fektethető. és a kocka belsejében keletkezik egy 3 · 4 cm2 = 12 cm2 nagyságú új felület. és a kocka belsejében keletkezik egy 4 · 4 cm2 = 16 cm2 nagyságú új felület. c) Ha kivágjuk a kockából a c) ábrán lévő 7 kockából álló alakzatot. b) Ha kivágjuk a kockából a b) ábrán lévő 5 kockából álló alakzatot. akkor a kocka felszíne 4 · 1cm2= 4 cm2-rel csökken.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. Így a kocka felszíne 12 cm2 – 2 cm2= 10 cm2-rel növekszik. a lapra merőlegesen a kockát kifúrjuk? b) két szemközti lappárjának középső kockáinál.

180˚-. Az átellenes csúcsokon átmenő egyenesre (tc) a kockának 120˚-os. Így a kocka 3 · 3 = 9-féleképpen hozható önmagával azonos helyzetbe. mert pl. évfolyamig feladatgyűjtemény Az ábrán megjelölt csúcsokat vizsgálva az A csúccsal három különböző ponthármas áll elő. hogy a kockának arra a tengelyre nézve hány fokos forgásszimmetriája van! (0˚<α<360˚) Megoldás a) H E D A L B ta K F C D G b) C H c) tb KG E B A L E F A H F D C B tc G A szemközti lapok középpontján átmenő egyenesre (ta) a kockának 90˚-. DGH. A szemközti élek felező pontján átmenő egyenesre (tb) a kockának 180˚-os forgásszimmetriája van. A három pár lapközépponton. és ezek a háromszögek 120˚-ra. hat tb típusú tengely halad át. Az ACH.: az ábrán megjelölt DBCHFG derékszögű háromszög alapú egyenes hasáb a tb tengely körül forgatva 180˚-ra forgásszimmetrikus. A hat pár élfelező ponton. AFH. Így a kocka 6 · 1 = 6-féleképpen hozható önmagával azonos helyzetbe. 240˚-os forgásszimmetriája van. Ezek a ponthármasok szabályos háromszöget határoznak meg. mert minden háromszögoldal a kocka egy lapátlója. A négy pár átellenes csúcson.46 Térszemlélet fejlesztés 5–12. három ta típusú tengely halad át. mert a tc szimmetria tengely az EDG és ACF szabályos háromszögek középpontján halad át. AFC. BGD. Öt-öt egységkockából készítettük az ábrán látható két különböző építményt. ACH. Így a kocka 4 · 2=8-féleképpen hozható önmagával azonos helyzetbe. 4. de így minden ponthármast éppen háromszor számoltunk. Hány forgástengelye van egy kockának? A forgástengelyek típusai szerint állapítsd meg. négy tc típusú tengely halad át. CHF. és 240˚-ra forgás-szimmetrikusak. Ezért összesen (8 · 3) : 3 = 8 különböző ponthármas létezik. BDE. Ilyenek felhasználásával készítsd el a lehető legkisebb tömör kockát! a) b) . az AFC és az AFH. 3. 270˚-os forgásszimmetriája van. BEG. Minden kockacsúcshoz három ponthármas tartozik.

a köréírható gömb sugara r. Egy háromszög alapú egyenes hasáb minden éle egyenlő. 5. az a élhossz egyenlő a test m magasságával.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. Az ABCO szabályos háromoldalú gúlán OK= . a b) -ből egyet használtunk fel. A hasábba gömb írható. Mekkora a beírt gömb sugara? Megoldás D O E a B a F A a r r a O r a B C A C Ha egy egyenes hasábba gömb írható. évfolyamig 47 Megoldás a a b a a Egy olyan 5x5x5-ös kockát készíthetünk. Ez utóbbi a szabályos háromszög tulajdonságai miatt B . A kocka első rétegében a) építményből négyet. A fölötte lévő négy réteg ugyanígy készülhet. ha a gömbre fölülről merőlegesen ránézünk. akkor magassága kétszerese a gömb sugarának. Mekkora a hasáb magassága? Megoldás D r r A a O a r r F E r r a C A O a r a  a  K r C a 2 B r a  Mivel az egyenes hasáb minden éle egyenlő. Egy szabályos háromszög alapú egyenes hasáb alapéle a.) A főkör sugara: 6. (Ezt látjuk. Lerajzoltuk a gömb alapháromszögre eső merőleges vetületét. amelynek az alaprajza az ábrán látható. OA=OB=OC=r és KA=KB=KC=ρ. így a gömb főköre az ABC szabályos háromszög beírt köre lesz. Az ábrán megrajzoltuk a gömb középpontjából a hasáb csúcsaihoz vezető sugarakat (r).

Mivel a kockára illesztett gúlák élei azonosak az AYBX négyszög rombusz. és FL=LY= . ha kapott új test a) konvex b) konkáv? Megoldás X K L a F a Y Az ábrán jelölt XFY szög pontosan akkor egyenesszög. Az AKO derékszögű háromszögben felírjuk a Pitagorasz tételt: Innen a = . Egy a élű kocka minden lapjára kifelé egy – a kocka lapjával egybevágó alapú – négyoldalú szabályos gúlát illesztünk. akkor a test konvex. évfolyamig feladatgyűjtemény . akkor XFY szög 180° (90°+2 · 45°). Egy a élű kocka minden lapjára kifelé egy – a kocka lapjával egybevágó alapú – négyoldalú szabályos gúlát illesztünk. akkor konkáv. vagy ennél kisebb. Így KF=KX = . lapja csúcsa van? Mekkora a test egy éle? Mekkora a szomszédos élek szöge? Megoldás X  A F B Y Ha a gúla oldallapjának az alaplappal bezárt szöge 45°. ami egyenlő a hasáb magasságával. ha KFX szög és LFY szög 45°-os. ha nagyobb. A gúla oldallapjának az alaplappal bezárt szöge 45°. Jellemezd az így kapott testet! Milyen határolólapjai vannak? Hány éle. Ezért az AYBX pontok egy síkban vannak. Mekkora lehet a gúlák magassága. és a . Ezért a az ábrán berajzolt KFX és LFY derékszögű háromszögek egyenlő szárúak.48 Térszemlélet fejlesztés 5–12. 7. Ha a gúlák magassága ezzel egyenlő. 8. -dal egyenlő.

így két O csúcsú négyoldalú gúla szomszédos oldallapjának szögét keressük. a test egyik éle: . A rombusz hegyes szöge 70. tompaszöge pedig 109.53°. A új test élszögei mindenütt ilyenek. innen ϕ = 35. 12 lapja és 14 csúcsa van. feladat megoldásával: azzal a gondolatmenettel a rombikus dodekaéder egy éle éppen a ¬ kocka testátlójának fele. Határozd meg az előző feladatban előállított rombikus dodekaéder lapszögét! Megoldás H E O G F D A Az előző feladat ábráján látható T B C magasságú gúlát tükrözzük az alaplapjukra mind a hat kockalapon.53°. az XAY szög pedig 109.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. Az új testnek 24 éle. A testet tehát 12 egybevágó rombusz határolja. (Érvényes az Euler-tétel) Az AFX derékszögű háromszögben a feladat feltételei miatt . és a gúla élei együtt a kocka négy testátlóját alkotják. Tehát az AXB szög 70.47˚. 9. Így a hat gúla éppen kitölti a kockát. Vesd össze a 9. amit rombikus dodekaédernek neveznek. azaz a · 3 2 Az AFX derékszögű háromszögben . A tükrözés szögtartó tulajdonsága miatt a gúlák lapszöge nem változik.26° . Alkalmazva a Pitagorasz tételt. évfolyamig 49 ezt a kocka minden élénél megkapjuk. Az ábrán megjelölt ABO és BCO lapok szögének meghatározásához húzzuk .47˚.

akkor a KL távolság valóban 14 egység. és 10 egység hosszúak. ezért a rombikus dodekaéder lapszögei 120°-osak.os elforgatással az A. és az OB szakasz T pontja éppen e háromszög forgáscentruma. Egy téglatest élei 4. (Lásd a 11–12. akkor a keletkezett LKM derékszögű háromszögben felírjuk a Pitagorasz tételt : Tehát létezik 14 egységnél rövidebb út. az ábra szerint megjelöltük a K és az L pontokat. Meg kell még vizsgálni. hogy a KL szakasz teljes egészében a téglatest hálójára esik-e. E két szakasz szöge adja a lapok szögét. a megjelölt pontokat összekötő utak között létezik-e 14 egységnél rövidebb? 2e 2e K 1e L 10e 2e 1e 2e 4e 4e Megoldás a) K 1 10 3 L b) 5 K R M P 1 3  L c) R P   L Ha a K és az L pontokat tartalmazó lapokat az a) ábra szerint terítjük ki. évfolyam 3.F pontok egymásra kerülnek.C csúcsai által meghatározott szabályos háromszög középpontja.F. de ha a lapokat a b) ábra szerint terítjük ki. Mivel ez a gondolatmenet bármely két lapnál elvégezhető.C. közülük az ATC∠ az általunk keresett szög. Ez a T pont éppen a kocka A. évfolyamig feladatgyűjtemény meg az AT és a CT merőleges szakaszokat a két háromszög síkjának OB metszésvonalára. Tehát FTC∠ = FTA∠ = ATC∠ = 120° Ezek a szögek gúláink oldallapjának szögei. 4. 10. ugyanis a kocka a HB testátlóra forgásszimmetrikus.50 Térszemlélet fejlesztés 5–12. Két lapján. feladatát) Ugyanezért az ACF háromszög síkja merőleges OB-re. . A téglatest felületén mozogva. és e tengely körüli 120°.

mert ha egy párhuzamos síkpárt metszünk egy síkkal. 11. c) Ha az ABC háromszög C és B csúcsát különböző nagyságú vektorral toljuk el. Megoldás a) A B b) D C1 x C a  x c 1) D B A C c2) A1 x C D t C1 B1 B x C D a) Az AB párhuzamos CD-vel. c) nem speciális háromszög! Megoldás a) A B b) D A B c) A B1 C1 C B C1 C C a) Ha a háromszög mindhárom oldala a kocka egy lapátlója. évfolyamig 51 Az LRP derékszögű háromszögben: Ha KLM szög kisebb ε*-nál. további szabályos háromszögmetszeteket kapunk. a nyíl irányában eltoljuk. hogy egy kocka síkmetszete lehet a) trapéz. b) paralelogramma deltoid! c) Mindhárom esetben speciálistól különböző négyszögeket keresünk. akkor KL szakasz nem felel meg a feltételeknek. amelyeknek semmilyen speciális tulajdonsága sincs. Igazold. az A csúcs helyét nem változtatjuk. akkor egyenlőszárú háromszögeket kapunk. Ilyen az ABC1 háromszög. b) egyenlőszárú. b) Ha az ABC háromszög C csúcsát.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. akkor a síkmetszet szabályos háromszög lesz. így a 14 egységnél rövidebb út a téglatest felületén halad. mert ezek a szakaszok az ADC1 és a BDC1 egybevágó derékszögű háromszögek átfogói. a  x A xA 1 A B . akkor igen. a nyíl irányában eltoljuk. Tehát ABCD négyszög trapéz. de nem szabályos háromszög. Ábrán: ABC háromszög. az A és a B csúcs helyét nem változtatjuk. Ilyen az AB1C1 háromszög. hogy a kocka síkmetszete lehet a) szabályos háromszög. Igazold. A b) ábrán az LKM derékszögű háromszögben: . Ha a metsző síkot ezzel párhuzamosan. BC1=AC1. 12. Ha a síkot három ilyen pontra fektetjük. akkor azok szabályos háromszöget határoznak meg. akkor a metszésvonalak párhuzamosak. akkor olyan háromszögeket kapunk. ha ennél nagyobb. tehát a KL szakasz a téglapest hálójának négy lapján megy át.

a DB-re merőleges t tengely körül elforgatjuk úgy. ami a b) megoldásnak is speciális esete. és AB is párhuzamos EG-vel. Továbbá az AB párhuzamos CD-vel. hogy az a kocka éleit A1. Deltoidot kapunk.: a (c1 ábrán) látható rombusz metszet. kitérő él merőleges. akkor a metszés­ vonalak párhuzamosak.D. Tehát az ABCD négyszög paralelogramma.Y. Ha ezt a síkot a KL testátló O felezőpontjába toljuk. két egybevágó derékszögű háromszög átfogói. c) Speciális deltoid pl. B1 és C1 pontban metssze. . Tehát AB párhuzamos és egyenlő DC-vel. (c2 ábra) ha az előbbi rombusz metszetet tartalmazó síkot. akkor a paralelogramma síkmetszetek négyzetek. Ez mindhárom kitérő élpárnál belátható. A kocka átlós síkra vonatkozó síkszimmetriája miatt a keletkezett A1 B1C1D négyszög valóban deltoid. hogy az A. hogy mikor kaphatunk szabályos hatszöget! Megoldás a) K E D C b) E F X O K A D L C B Y A L B Z M a) A kocka ötszögmetszete az ábrán látható.B. 14. és a szemközti élek merőlegesek egymásra. évfolyamig feladatgyűjtemény b) Az AB=CD. mivel ezek.C. mert ha egy párhuzamos síkpárt metszünk egy síkkal. Ha bármely két szemközti.F pontok a KL testátló felezőmerőleges síkjában vannak. mert ilyenkor minden él egyenlő.52 Térszemlélet fejlesztés 5–12.B.C. akkor kapjuk a kocka egyik hatszög metszetét. b) A kocka XYZ háromszögmetszete a KL testátlóra merőleges. hogy a tetraédert lehet paralelogrammában metszeni! Különböző tetraéderek esetén milyen lehet ez a paralelogramma? Megoldás a) D E A F H C G B b) D E A H C G B F c) D E A H C G B F a) ábra:Tetszőleges tetraéder esetében az ABCD négyszög paralelogramma. akkor az ábrán látható síkmetszet téglalap. hogy a tetraéder végtelen sok paralelogrammában metszhető. c) ábra: ha az EFGH tetraéder szabályos. továbbá mindkettő fele EG-nek.E. (Megmutatható az is.Z csúcsokon áthaladó síkkal állítható elő. 13. A kapott ötszög nem szabályos.) b) ábra:ha az EFGH tetraéder HF éle merőleges EG-re.D. mivel a háromszög középvonalának tétele miatt DC párhuzamos EG-vel. az X. Az A. akkor a paralelogramma síkmetszetek téglalapok. – Először belátjuk. Lehet-e egy kocka síkmetszete ötszög vagy hatszög? Hatszög esetében bizonyítsd be. Igazold.E pontok a KLC háromszög síkjában vannak.

Ez a hatszög minden csúcsánál ugyanígy belátható. 15. Az OAB és az OBC háromszögek szabályosak. . amiből következik. Ez. hogy a hatszög egyenlő oldalú. pedig AB. Vagyis a két hatszög megfelelő oldalai párhuzamosak.D1.F élfelező pontok egy szabályos hatszöget határoznak meg. – Másodszor belátjuk. háromszögek középvonal tétele miatt. Ez a hatszög minden csúcsára igaz. ezért annak szemközti oldalai párhuzamosak. Vizsgáljuk a hatszög AB oldalát.feladatgyűjtemény Térszemlélet fejlesztés 5–12. vagyis E1D1 párhuzamos A1B1-gyel.F1 hatszög is szabályos. hogy a hatszög szögei egyenlők. és annak negyede. hogy XY párhuzamos A1B1-gyel. hogy a kockába írt A1. Tehát B egyenlő távolságra van K-tól és L-től. mert miden oldaluk egyenlő a kocka lapátlójának felével. ugyanakkor E1D1 párhuzamos XY-nal is. Tehát az ABCDEF hatszög szabályos.C1. Az előző feladatban kaptuk. így rajta van KL felezőmerőleges síkján. Azt kaptuk. A hatszög minden oldala az XYZ szabályos háromszög oldalának felével egyenlő. ezért AB párhuzamos XY-nal. a kockával rajzoltuk fel. hogy AB párhuzamos A1B1-gyel.C. illetve befogójú derékszögű háromszög átfogói. Lehet-e egy szabályos oktaédert szabályos hatszögben metszeni? Megoldás E1 X F K A B E D D1 Y F1 C L C1 T Z A1 B1 A szabályos oktaédert duális párjával.B. a B csúcs az MY szakasz felezőpontja.B1. mivel ezek a szakaszok két egybevágó.E.D. BL= BK. ezért a B csúcsnál lévő szög 120˚-os. Az XYZ szabályos háromszög XY-nal párhuzamos középvonala KL.E1. tehát a szögei egyenlők. – Végül belátjuk. a. és a TKL háromszög KL-lel párhuzamos középvonala. évfolyamig 53 Legyen pl. A szabályos oktaéderen bejelölt A. hatszögünk minden oldalára hasonlóan belátható.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful