P. 1
Durkheim, Emile A vallási élet elemi formái A totemisztikus rendszer Ausztráliában

Durkheim, Emile A vallási élet elemi formái A totemisztikus rendszer Ausztráliában

|Views: 39|Likes:
Published by lunaticseszkaja
Fülszöveg. Míg Durkheim a szociológus jól ismert Magyarországon és szinte minden szociológiai műve
megjelent már magyarul, Durkheim, a vallásetnológus, különös módon még mindig csak az idegen nyelveken
olvasó beavatottak számára ismert. Pedig alapvető, fő műve, A vallási élet elemi formái, amely idestova 100 éve
jelent meg, és amelyet tucatnyi nyelvre lefordítottak, az antropológusok, etnológusok és vallástudósok valóságos
Bibliája, amelynek ismerete nélkül jóformán az egész XX. századi társadalomtudományi fejlődés érthetetlen. A
kiadással ezen a hiányon kívánunk segíteni, hozzáférhetővé téve a francia etnológia és szociológia egyik
legnagyobb alakjának legnagyobb művét a magyar olvasók számára. lEgyetlen olyan tűzhely van, ahol lelkileg
megmelegedhetünk: az, amelyet a hozzánk hasonlók társadalma hoz létrel n írja Émile Durkheim, akit la
szociológia atyjakéntl szoktunk emlegetni, s aki nem titkolja, hogy a vallás, amelyet a XIX. századi
társadalomtudományok közönséges téveszmének és illúziónak tartottak, számára mindenekelőtt társadalmi tény.
Ez a közel száz esztendeje írt, nagyszabású, rendszerező munka, amely minden bizonnyal Durkheim főműve,
végre megjelent magyarul is. Természetesen elgondolkoztató, hogy Jászi Oszkár n úgy is mint a Huszadik
Század szerkesztője n annak idején személyes kapcsolatban állt a Sorbonne neves professzorával, s már 1909-
ben, azaz három esztendővel az eredeti mű párizsi megjelenése előtt két részletet is közölt A vallási élet elemi
formáiból folyóiratában, a teljes műre mégis mostanáig kellett várnunk. Igaz, Durkheim fontosabb szociológiai
munkái közben sorra napvilágot láttak nálunk (Az öngyilkosság először 1967-ben, A társadalmi tények
magyarázatához, amely A szociológia módszertani szabályait is tartalmazza, 1978-ban, a Nevelés és szociológia
1980-ban), sőt elmondhatjuk, hogy e művek nemcsak hozzáférhetővé váltak, hanem szervesen be is épültek a
hetvenes években kibontakozó magyar szociológiába.
Fülszöveg. Míg Durkheim a szociológus jól ismert Magyarországon és szinte minden szociológiai műve
megjelent már magyarul, Durkheim, a vallásetnológus, különös módon még mindig csak az idegen nyelveken
olvasó beavatottak számára ismert. Pedig alapvető, fő műve, A vallási élet elemi formái, amely idestova 100 éve
jelent meg, és amelyet tucatnyi nyelvre lefordítottak, az antropológusok, etnológusok és vallástudósok valóságos
Bibliája, amelynek ismerete nélkül jóformán az egész XX. századi társadalomtudományi fejlődés érthetetlen. A
kiadással ezen a hiányon kívánunk segíteni, hozzáférhetővé téve a francia etnológia és szociológia egyik
legnagyobb alakjának legnagyobb művét a magyar olvasók számára. lEgyetlen olyan tűzhely van, ahol lelkileg
megmelegedhetünk: az, amelyet a hozzánk hasonlók társadalma hoz létrel n írja Émile Durkheim, akit la
szociológia atyjakéntl szoktunk emlegetni, s aki nem titkolja, hogy a vallás, amelyet a XIX. századi
társadalomtudományok közönséges téveszmének és illúziónak tartottak, számára mindenekelőtt társadalmi tény.
Ez a közel száz esztendeje írt, nagyszabású, rendszerező munka, amely minden bizonnyal Durkheim főműve,
végre megjelent magyarul is. Természetesen elgondolkoztató, hogy Jászi Oszkár n úgy is mint a Huszadik
Század szerkesztője n annak idején személyes kapcsolatban állt a Sorbonne neves professzorával, s már 1909-
ben, azaz három esztendővel az eredeti mű párizsi megjelenése előtt két részletet is közölt A vallási élet elemi
formáiból folyóiratában, a teljes műre mégis mostanáig kellett várnunk. Igaz, Durkheim fontosabb szociológiai
munkái közben sorra napvilágot láttak nálunk (Az öngyilkosság először 1967-ben, A társadalmi tények
magyarázatához, amely A szociológia módszertani szabályait is tartalmazza, 1978-ban, a Nevelés és szociológia
1980-ban), sőt elmondhatjuk, hogy e művek nemcsak hozzáférhetővé váltak, hanem szervesen be is épültek a
hetvenes években kibontakozó magyar szociológiába.

More info:

Published by: lunaticseszkaja on Oct 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Bibliográfia
 • 1. fejezet - A kutatás tárgya: Vallásszociológia és ismeretelmélet
 • 1. I
 • 2. II
 • 2. II
 • 3. III
 • 4. IV
 • 1. I. Az animizmus
 • 1.1. I
 • 1.2. II
 • 1.3. III
 • 1.4. IV
 • 1.5. V
 • 1. II. A naturizmus
 • 1. A kérdés történeti áttekintése: módszer a tárgyalására
 • 1. I. A totem mint név és mint embléma
 • 1.3. III
 • 1. II. A totemállat és az ember
 • 1. III. A totemizmus kozmológiai rendszere és a nem
 • 1. IV. Az egyéni és a nemi totem
 • 1. I. Az elméletek kritikai vizsgálata
 • 1.1. I
 • 1.5. V
 • 1. II. A totemisztikus princípium, avagy a mana fogalma és az erő gondolata
 • 1. III. A totemisztikus princípium, avagy a mana fogalmának genezise
 • 1.6. VI
 • 5. V
 • 6. VI
 • 1. I
 • 1. I. Az áldozat elemei
 • 1. II. A mimetikus rítusok és az okság elve
 • 4. fejezet - IV. FEJEZET - A POZITÍV KULTUSZ (folytatás)
 • 1. III. Az előadásszerű-ábrázoló vagy megemlékező rítusok
 • 1. Mennyiben általánosíthatók a kapott eredmények?

A vallási élet elemi formái

A totemisztikus rendszer Ausztráliában
Durkheim, Emile

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A vallási élet Ausztráliában
Durkheim, Emile

elemi

formái:

A

totemisztikus

rendszer

Publication date 2002 Szerzői jog © 2002 L'Harmattan Kiadó Kivonat Fülszöveg. Míg Durkheim a szociológus jól ismert Magyarországon és szinte minden szociológiai műve megjelent már magyarul, Durkheim, a vallásetnológus, különös módon még mindig csak az idegen nyelveken olvasó beavatottak számára ismert. Pedig alapvető, fő műve, A vallási élet elemi formái, amely idestova 100 éve jelent meg, és amelyet tucatnyi nyelvre lefordítottak, az antropológusok, etnológusok és vallástudósok valóságos Bibliája, amelynek ismerete nélkül jóformán az egész XX. századi társadalomtudományi fejlődés érthet etlen. A kiadással ezen a hiányon kívánunk segíteni, hozzáférhetővé téve a francia etnológia és szociológia egyik legnagyobb alakjának legnagyobb művét a magyar olvasók számára. lEgyetlen olyan tűzhely van, ahol lelkileg megmelegedhetünk: az, amelyet a hozzánk hasonlók társadalma hoz létrel n írja Émile Durkheim, akit la szociológia atyjakéntl szoktunk emlegetni, s aki nem titkolja, hogy a vallás, amelyet a XIX. századi társadalomtudományok közönséges téveszmének és illúziónak tartottak, számára mindenekelőtt társadalmi tény. Ez a közel száz esztendeje írt, nagyszabású, rendszerező munka, amely minden bizonnyal Durkheim főműve, végre megjelent magyarul is. Természetesen elgondolkoztató, hogy Jászi Oszkár n úgy is mint a Huszadik Század szerkesztője n annak idején személyes kapcsolatban állt a Sorbonne neves professzorával, s már 1909 ben, azaz három esztendővel az eredeti mű párizsi megjelenése előtt két részletet is közölt A vallási élet elemi formáiból folyóiratában, a teljes műre mégis mostanáig kellett várnunk. Igaz, Durkheim fontosabb szociológiai munkái közben sorra napvilágot láttak nálunk (Az öngyilkosság először 1967 -ben, A társadalmi tények magyarázatához, amely A szociológia módszertani szabályait is tartalmazza, 1978 -ban, a Nevelés és szociológia 1980-ban), sőt elmondhatjuk, hogy e művek nemcsak hozzáférhetővé váltak, hanem szervesen be is épültek a hetvenes években kibontakozó magyar szociológiába.
Copyright 2002, L'Harmattan Kiadó Fordította: Vargyas Zoltán Szakmailag lektorálta és az előszót írta: Vargyas Gábor

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tartalom
Vargyas Gábor: E. Durkheim és A vallási élet elemi formái ............................................................. v 1. Bibliográfia ........................................................................................................................ xxi 1. A kutatás tárgya: Vallásszociológia és ismeretelmélet ................................................................... 1 1. I ............................................................................................................................................. 1 2. II ............................................................................................................................................ 4 I. I. Könyv: ELŐZETES KÉRDÉSEK ............................................................................................. 11 1. A VALLÁSI JELENSÉG ÉS A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA .................................... 13 1. I .................................................................................................................................. 13 2. II. ............................................................................................................................... 16 3. III ............................................................................................................................... 19 4. IV ............................................................................................................................... 22 2. AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK ....................................... 25 1. I. Az animizmus ......................................................................................................... 25 1.1. I ..................................................................................................................... 25 1.2. II .................................................................................................................... 28 1.3. III. ................................................................................................................. 31 1.4. IV .................................................................................................................. 33 1.5. V. ................................................................................................................... 34 3. AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK (folytatás) ........................... 36 1. II. A naturizmus ......................................................................................................... 36 1.1. I ..................................................................................................................... 37 1.2. II .................................................................................................................... 39 1.3. III. ................................................................................................................. 42 4. A TOTEMIZMUS MINT ELEMI VALLÁS ...................................................................... 44 1. A kérdés történeti áttekintése: módszer a tárgyalására .............................................. 44 1.1. I ..................................................................................................................... 44 1.2. II .................................................................................................................... 47 II. II. Könyv: ELEMI HIEDELMEK ................................................................................................ 50 1. A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK .................................................. 52 1. I. A totem mint név és mint embléma ........................................................................ 52 1.1. I ..................................................................................................................... 52 1.2. II .................................................................................................................... 58 1.3. III .................................................................................................................. 60 2. A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) ................................. 66 1. II. A totemállat és az ember ....................................................................................... 66 1.1. I ..................................................................................................................... 66 1.2. II .................................................................................................................... 69 3. A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) ................................. 73 1. III. A totemizmus kozmológiai rendszere és a nem fogalma ..................................... 73 1.1. I ..................................................................................................................... 73 1.2. II .................................................................................................................... 75 1.3. III .................................................................................................................. 77 4. A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (befejezés) ................................ 81 1. IV. Az egyéni és a nemi totem ................................................................................... 81 1.1. I ..................................................................................................................... 81 1.2. II .................................................................................................................... 84 5. E HIEDELMEK EREDETE ............................................................................................... 86 1. I. Az elméletek kritikai vizsgálata ............................................................................. 86 1.1. I. .................................................................................................................... 86 1.2. II .................................................................................................................... 88 1.3. III .................................................................................................................. 92 1.4. IV .................................................................................................................. 94 1.5. V .................................................................................................................... 95 6. E HIEDELMEK EREDETE (folytatás) .............................................................................. 97 1. II. A totemisztikus princípium, avagy a mana fogalma és az erő gondolata .............. 97 1.1. I ..................................................................................................................... 97

iii
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A vallási élet elemi formái

1.2. II .................................................................................................................... 98 1.3. III ................................................................................................................ 102 1.4. IV ................................................................................................................ 104 7. E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) ........................................................................... 106 1. III. A totemisztikus princípium, avagy a mana fogalmának genezise ..................... 106 1.1. I ................................................................................................................... 106 1.2. II .................................................................................................................. 106 1.3. III ................................................................................................................ 110 1.4. IV ................................................................................................................ 114 1.5. V. ................................................................................................................. 117 1.6. VI ................................................................................................................ 119 8. A LÉLEK FOGALMA ..................................................................................................... 123 1. I ................................................................................................................................ 123 2. II .............................................................................................................................. 126 3. III ............................................................................................................................. 131 4. IV ............................................................................................................................. 133 5. V .............................................................................................................................. 136 6. VI ............................................................................................................................. 137 9. A SZELLEMEK ÉS ISTENEK FOGALMA .................................................................... 139 1. I. ............................................................................................................................... 139 2. II. ............................................................................................................................. 143 3. III ............................................................................................................................. 143 4. IV ............................................................................................................................. 145 5. V .............................................................................................................................. 149 III. III. Könyv: A FŐBB RITUÁLIS ATTITŰDÖK ...................................................................... 151 1. NEGATÍV KULTUSZ ÉS FUNKCIÓI: AZ ASZKETIKUS RÍTUSOK ......................... 153 1. I ................................................................................................................................ 153 2. II .............................................................................................................................. 158 3. III ............................................................................................................................. 161 4. IV ............................................................................................................................. 163 2. A POZITÍV KULTUSZ .................................................................................................... 166 1. I. Az áldozat elemei ................................................................................................. 166 1.1. I ................................................................................................................... 166 1.2. II .................................................................................................................. 169 1.3. III ................................................................................................................ 171 1.4. IV ................................................................................................................ 172 1.5. V .................................................................................................................. 174 3. A POZITÍV KULTUSZ (folytatás) ................................................................................... 178 1. II. A mimetikus rítusok és az okság elve ................................................................. 178 1.1. I ................................................................................................................... 178 1.2. II .................................................................................................................. 180 1.3. III ................................................................................................................ 183 4. IV. FEJEZET - A POZITÍV KULTUSZ (folytatás) ......................................................... 187 1. III. Az előadásszerű-ábrázoló vagy megemlékező rítusok ...................................... 187 1.1. I ................................................................................................................... 187 1.2. II .................................................................................................................. 189 1.3. III ................................................................................................................ 193 5. ENGESZTELŐ-VEZEKLÉSI (PIAKULÁRIS) RÍTUSOK. A SZENT FOGALMÁNAK KÉTÉRTELMŰSÉGE .......................................................................................................... 196 1. I ................................................................................................................................ 196 2. II .............................................................................................................................. 199 3. III ............................................................................................................................. 202 4. IV ............................................................................................................................. 205 20. KONKLÚZIÓ ................................................................................................................. 209 1. Mennyiben általánosíthatók a kapott eredmények? ................................................ 209 1.1. I ................................................................................................................... 209 1.2. II .................................................................................................................. 214 1.3. III ................................................................................................................ 216 1.4. IV ................................................................................................................ 220

iv
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a Társadalomtudományi Társaság folyóirata 1900n1919 között jelent meg. hogy a XIXnXX.05. Nemcsak azért.2 Minden bizonnyal az első világháború és az azt követő forradalmak. 1967. Az utóbbi kötet több más írás mellett A szociológia módszertani szabályai új kiadását tartalmazza. hogy A vallási élet elemi formái azért (is) maradt ki mindmáig ebből az újrafelfedezésből.. A vallási élet elemi formái most jelenik meg először magyarul. hanem azért is. mert speciális tárgyánál fogva inkább a kulturális antropológia illetve a vallástudomány tárgykörébe tartozik. 1996). o. melynek 7. az egész életműre kiterjedő írás Némedi Dénes: Durkheim. 1972.eket írta: Ferge Zs. a Le suicide 1897-ben. Áron Kiadó. a Les formes élémentaires de la vie religieuse pedig 1912-ben jelent meg. 1 Érdekes módon Durkheim munkásságáról és szociológiájáról magyarul nem túl sok mű olvasható. három évvel A vallási élet elemi formái franciaországi megjelenése előtt (!) két részletet is közöltek belőle a Huszadik Században. kifejezetten lszociológiail művét. a Művelődésügyi Minisztérium MarxizmusnLeninizmus Oktatási Főosztálya kiadásában A társadalmi tényről című válogatás. A szociológia módszertani szabályai vagy Az öngyilkosság régóta kötelező egyetemi tananyagnak. A fontosabb magyar kiadásokat a teljesség igénye nélkül számba véve először A szociológia módszere látott napvilágot 1917-ben (2. 2 Lásd Durkheim 1909. Szerkesztője 1906n1919 között Jászi Oszkár volt. Tudás és társadalom (Budapest. Még mindig várat azonban magára Durkheim többi írásának magyar megjelentetése. 2. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.Vargyas Gábor: E. mert a magyar szociológia legelső nemzedékének képviselői. 1971. század fordulója egyik legnagyobb társadalomtudósának. mint a szociológiáéba n e két előbbi tudomány szárnybontására pedig jószerével egész a legutóbbi évtizedekig várni kellett. a Regles de la méthode sociologique 1894-ben. Sz. valamint Durkheim néhány más fontos művét. amely egyebek között Durkheimre vonatkozó fejezete ket is tartalmaz. és 10. Nem sokkal ezután a Nevelés és szociológia látott napvilágot (francia eredeti: 1922. a kettő között némi átfedés is van. amit azóta számos nyelvre lefordítottak. Durkheimnek fő műve. a szakmabeliek megkerülhetetlen olvasmányának számítanak. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. hogy a kérdésre válaszolni tudjunk. Budapest. majd különösen 1945 után a szociológia lburzsoá áltudománnyál válása már nem kedvezett Durkheim magyarországi befogadásának. mint a többi. Ilyen I. Válogatta és a 2005. jelen előszavunkban nem tartottuk feladatunknak A vallási élet elemi formáit elhelyezni Durkheim teljes életművében. Budapest. a szociológus Magyarországon jól ismert. A szociológusok ugyanakkor a lprimitívl kultúrákkal és vallással. v Created by XMLmind XSL-FO Converter. 1980). Durkheim és A vallási élet elemi formái Néhány év híján épp egy évszázada annak. A társadalmi munkamegosztásról teljes kiadása pedig 2001-ben látott napvilágot. Az egyedüli részletes. 1945 után két évtizedes csönd következett.: A szociológiai gondolkodás fejlődése. és szociológiai művei. amelyek kiadásáért amúgy is meg kellett vívniuk a maguk harcait. Kossuth Kiadó soksz. Ezenkívül a fenti kötetek elő. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó). és 1909-ben. Talán nem tévedünk. (Válogatás). Kon: A szociológiai pozitivizmus. majd 1986-ban A társadalmi munkamegosztásról.1 Ez a majd’ egy évszázados hiátus még a megkésett magyar társadalomtudományi fejlődés ismeretében is nehezen érthető.illetve utószavai tartalmaznak még Durkheimre vonatkozó értékeléseket. Jászi Oszkár és társai személyesen is kapcsolatban álltak Durkheimmel. Ezt követte 1972 -ben. A rendszerváltás után Durkheim műveinek új kiadását az Osiris Kiadó vállalta fel: Az öngyilkosság új kiadásban 2000-ben (majd újra 2003ban) jelent meg. Budapest. A De la division du travail social eredetileg 1893-ban. kiadás: 1982). Miért is tartjuk hát mi.). majd elsőként Az öngyilkosság jelent meg (Budapest. 8. Tankönyvkiadó Vállalat. Kossuth. 1967. illetve annak antropológiai vonatkozásaira koncentráltunk. kiadás 1924). majd Jászi emigrációja (1919). okozta az első elmaradást. Budapest. A Huszadik Század. vagy Francia szociológia. rövidített kiadásban (Budapest. s így több mint fél évszázados késéssel. Mauss-szal közösen írt Az osztályozás néhány elemi formája (1903) című tanulmányt. a szociológia 1970-es évekbeli második térhódításával párhuzamosan indult meg Durkheim munkásságának magyarországi újrafelfedezése. Ehelyett inkább magára a műre. majd 1978 -ban egy másik válogatott tanulmányokat tartalmazó Durkheim-kötet jelent meg A társadalmi tények magyarázatához címmel (Budapest. 123n165. 1971. Noha Durkheim. . először fel kell vázolnunk. ami többek között A vallási élet elemi formái bevezető fejezetét is tartalmazta lA vallási jelenség és a vallás meghatározásal címmel (Szociológiai Füzetek 4. Budapest. Ezt követően aztán a két világháború közötti időszak. mára klasszikussá vált művéről van szó. A társadalmi munkamegosztásról. ha azt gondoljuk. különös tekintettel arra a tényre. E. Mindkét kötet anyagát Léderer Pál válogatta. hol tartott a mű megjelenésekor még lprimitívnekl mondott népek vallásának kutatása Durkheim fellépése előtt..30. hogy a fent említett művek inkább Durkheim általános szociológiáját tárgyalják és n Némedi kivételével n érdemben nem foglalk oznak Durkheim vallásszociológiájával. kulturális antropológusok és valláskutatók A vallási élet elemi formáit az első megjelenés óta eltelt csaknem száz év ellenére is megkerülhetetlen alapműnek? Ahhoz. A vallási élet elemi formái (1912) napvilágot látott. Kulcsár K. mert a múlt évszázad egyik legnagyobb társadalomtudósának talán legnagyobb hatású. Akadémiai. mint például a M. illetve ezzel párhuzamosan a Huszadik Század megszűnése söpörte el a vállalkozást. MTA Szociológiai Kutató Intézetének Kiadványai). ausztráliai bennszülöttekkel illetve totemizmussal foglalkozó mű megjelentetését talán nem érezték annyira sürgetőnek. Tekintettel ezen írásokra. A többi mű általános szociológiatörténet. fejezetei foglalkoznak Durkheim vallásszociológiájával.

mintsem komparatívl frazeri módszer: a kontextusukból kiszakított. animatizmus. fetisizmus. A természet . a Nílus felfedezőjének 1866 -ban tartott tudományos előadása a nílusi népekről: lEgyik nép sem hisz egy felsőbb lényben. mana. a terepkutatók adatai pedig maguk is kérdésesek voltak: a leírások felfedezők. illetve besorolható a fejlődés valamelyik fokozatába. őskultusz. század fordulóján vagyunk. totemizmus n egyik a másik után mind az labszolút őseredeti kezdetl rangjára emelkedett. áthidalják azt az óriási szakadékot. hogyan tudtak jó nevű szerzők ennyi. Elméjük éppúgy pang. a tudományok művelőinek legfőbb törekvése az. amit a vallás kutatói ne posztuláltak volna azonnal a vallás abszolút kezdetére: animizmus. tudatlan elméjükbe még a babona leghalványabb sugara sem világít bele. Christyvel hat hónapos utazást tett az Antillákon és Mexikóban. ha vadember lennék?l ***** Lásd M. antropológusok stb. és nincs semmiféle kultuszuk vagy idoljuk. a maihoz. ha tudjuk. a rokonsági rendszereknek.l (1965/1971: 13n14. a barbárt preferálták. hogy lhogyan is gondolkodnék én. meg lehet magyarázni azok egymáshoz való viszonyát. önkényesen egymás után i fejlődési sorrendbe helyezett vallási tények kutatása volt az uralkodó. Marett. a vallással foglalkozó egyetlen nagy elméletírója (Spencer. Tylor5) sem járt terepen. a Kinship and Marriage among the Nuert és mindenekelőtt a Nuer Religiont írta! E korban a beszámolók egyébként is a szenzációst. mint a nyelv vagy a vallás.) S jóllehet ez a szemléletmód Durkheim művének megjelenése idején már egyre elavultabbnak számított. és ezekből a leírásokból születtek meg n a terepen soha nem járt szerzők által írt n olyan művek. amely létük nyomorúságos keretéül szolgál…l6 Ez a leírás önmagában is elgondolkodtató: jól mutatja. Lang.) megszállottan keresik az emberi intézmények. filozófusok lvadászterületekéntl egészen későig elavultan filozofikus és spekulatív maradt. akkori általános állapota szolgál magyarázattal: bölcsészek. erről szóló beszámolója Anahuac or Mexico and the Mexicano Ancient and Modern címen 1860-ban jelent meg. A nuer trilógiaírója szerint mai szemmel nézve szinte felfoghatatlan. . Eliade: Az eredet bűvöletében. 1927. ahonnan kiindulva aztán le lehet vezetni az összes ismert vallási formát. olyannak. a józan észt meghazudtoló képtelenséget összehordani: l…e könyvek […] a primitív mentalitás karikatúrái voltak: gyermetegnek. fejlődési stádiumai és lcsúcspontjal van. A prelogikus mentalitás. a lprimitívtőll a lcivilizáltigl tartó utat. Van Gennep. 7 Lásd Lévy-Bruhl 1916. amiből kiindulva magyarázatot lehet találni a lmal jelenségeire. 8 Lásd Frazer 1965. 6 Idézi Evans-Pritchard 1965/1971: 13n14. A még gyermekcipőben járó etnográfia vagy antropológia nem tudott olyan felfedezést tenni. az államnak. lfejlődésétl. Mindennek: a házassági és családformáknak. a fejlődés csúcsára helyezett viktoriánus európaiaktól elválasztja. abszolút kezdete. misszionáriusok. mintsem valódi etnográfiai beszámoló. kalandorok tollából származtak n távol vagyunk még a Malinowski által kezdeményezett terepmunka forradalomtól! Jó példa minderre Sir Samuel Bakernek. de még a kognitív jelenségeknek is. a fejlődés ljobbulástl. 3 vi Created by XMLmind XSL-FO Converter. ltotemvallásúakkál vagy lfetisisztákkál.Vargyas Gábor: E. Crawley 1902. o.)4 megjegyezte. ami őket (afrikaiakat. mint a mocsár. o. babonásnak állították be a vadakat. filológusok. valláskutatók. ami háttérbe szorította a hétköznapit vagy a lnormálistl. H. de különösen akkor árulkodó. akikről hozzávetőleg száz évvel később Evans-Pritchard klasszikus monográfiáit. hogy felvázolva az lelemitőll a lbonyolultigl. a valláskutatásban továbbra is az linkább anekdotikus. a művészetnek. mit nevezünk lvallásnakl. 4 Az utalások a francia kiadás lapszámaira vonatkoznak. Így váltak aztán a lvadakl még a vallást sem ismerő vagy annak legalsó fejlődési fokaiig eljutott lanimistákkál. minderre az antropológia kései tudománnyá válása. hogy gondolkodásukban következetesek vagy kritikusak legyenek. ami már címével is utal a jelzett problematikára. Mint azt a lprimitívek vallásáróll írt klasszikus könyvében Evans-Pritchard (1965/1971: 13n14. Lévy-Bruhl. indiánokat) mitőlünk. reménytelenül babonásakká7. o. Lévy-Bruhl 1927. a Misztikus rózsa. Ez a mű azonban inkább útleírás. a különöst. Durkheim és A vallási élet elemi formái A XIXnXX. katonatisztek. mitológusok. műkedvelő tudósok. Vallástörténeti kutatás és módszertan 1912-től napjainkig című kötetét. a leszármazásnak. A vallások kutatása különösképpen az leredet bűvöletébenl3 zajlott.és társadalomtudományokra. köztük az éppen csak hogy megszületett antropológiára is az evolúció eszméje nyomja rá a bélyegét: művelői (jogászok. illetve más hasonló könyvek8. pszichológusok. olyan lprimitívl vallási jelenségre bukkanni. hogy a nílusi népek n elsősorban a nuerek n azok a népek. ahol a kiindulópontot az a fajta pszichologizáló gondolkodás jelentette. a kulturális vívmányok labszolút kezdetétl. mint az Aranyág. ausztrálokat. Frazer. pápuákat. kereskedők. a jognak. nem beszélve az életformákról és a technológiákról. 5 Tylor 1855-ben egy amatőr régésszel. akik képtelenek arra. hogyan változott az utolsó százötven év felfogása arról. illetve n Lévy-Bruhl kifejezését kölcsönvéve n lmisztikusakkál és lpre-logikusakkál. holott az n Evans-Pritchard és más mérvadó antropológusok véleménye szerint n a lprimitívekl életének kilenctizedét teszi ki. a The Nuert. a miénkhez való közeledést jelent.

l (246. sőt merev dichotómiája Durkheim gondolkodásának a sar kpontja. lábje gyzet. amelyek nem tudatosulnak [bennük]. Arra ösztönöz bennünket. Másrészt n bár Max Weberhez hasonlóan elvetette a gazdasági determinizmust. tévképzetekből. ami megadja igazi jelentésétl? (14. hogy tényleg van bennünk az isteniből.) Ahhoz. lA szociológia egyik legfontosabb posztulátuma n írja n.) E kérdésre Durkheim válasza az. azzal a bizonyossággal tesszük. minden szentség egyedüli forrása. hogy természetünk kettős. azaz objektív jelenség. o. arra a végkövetkeztetésre jut.). de legalább négyféle értelme van. azt a társadalmi-pszichológiai környezetet akarja megragadni. az egyéni vagy a társadalmi lét valamely formáját fejezik ki…l (14. figyelmen kívül hagyva a társadalmi életet meghatározó egyéb természeti-gazdasági stb.) A kérdés tehát adva van: mi ez a valóság. hogy ez a valóság maga a társadalom: lE könyv. o. Ennek következtében nem szűnik meg hangsúlyozni. hogy a gyakorlat szintjén az erkölcsi ideál nem vezethető vissza a haszonelvű indítékra. önkényes gondolatmenetek. Durkheim és A vallási élet elemi formái Ilyen előzmények után. és hogyan érhetjük tetten? Hogyan. o. és 40.) Ugyanezt másképp: lNagyon is igaz. hogy egész világot hozzunk létre az őt kifejező gondolatokból és érzelmekből. vagyis azokat a körülményeket. o. Labriola olasz filozófus Tanulmányok a történelmi materializmusról című művéről12 írott könyvismertetésében Durkheim maga írja. ami független a megfigyelő konceptuális apparátusátóll. hogy fenntartsák vagy újra létrehozzák e csoportok bizonyos szellemi állapotait. mint a szent és a profán. mentális aberrációkból magyarázni tévedés.Vargyas Gábor: E. a rítusok olyan cselekvésmódok. o. 1n3. tudni kell. csakis önmagukból magyarázható jelenségek.). amelyben vagy amelyek között a vallás megszület(het)ett. Mint Lukes megjegyzi (1973: 22. s ezek egyszersmind állandó. amelyek csakis összegyűlt csoportokon belül születhetnek. mind cselekvésében természetszerűleg meghaladja önmagát. a vallás sem kezdődik sehol. Az egyén a társadalomhoz való tartozásánál fogva így hát mind gondolkodásában. milyen okok miatt született meg a vallás? A vallásos szimbólum alatt lhogyan lehet tetten érni az általa kifejezett valóságot. amelyek a közösség lelkét alkotják. hogy egész szociológiája mögött néhány alapgondolat húzódik meg. azaz sajátos természetű. amelyek minden alapot nélkülöznek. Két lény van benne : egy individuális lény. elég homályos. mert akkor nem maradhatna fönn tartósan […] Amikor tehát a primitív vallások tanulmányozásához kezdünk. és ezt nyomatékosan el kell vetnünk. amelyek kollektív valóságokat fejeznek ki.) Helyette inkább azokat a lmindmáig jelen lévő hatóokokatl kívánja felkutatni. 10 Az itt következő gondolatmenethez lásd Morris 1987: 106n111. 12 Olasz eredetiben: Saggi intorno alla concezione materialistich della storia. amely a társadalmi tényeket individuális vagy pszichológiai tényezőkkel akarja megmagyarázni. Bármiféle effajta spekuláció joggal vesztette hitelét. Mert a társadalom. ldologl. hogy semmilyen emberi intézmény nem alapulhat tévedésen és hazugságon. hogy a vallás legelsősorban társadalmi dolog. valóban van bennünk az isteninek egy szikrája. amelyet most olvasnak. o. hogy a társadalmi tények az egyénen kívül esnek. úgyhogy bizonyos értelemben azt lehet mondani. kötet. ilyen tudományos légkörben fogalmazta meg célját Durkheim: lE könyvben a jelenleg ismert legprimitívebb és legegyszerűbb vallást fogjuk tanulmányoznil (13. hogy a vallást individuális pszichológiából. Lukes szerint nagyjából legyénen kívül álló valóságot jelent. ezek szubjektív. s amelynek működési köre ennélfogva meglehetősen szűk.9 Számára nyilvánvaló. a legkülönösebb mítoszok is valamiféle emberi szükségletet. a vallások eredetének problémájátl (18. milyen körülmények között. Evans-Pritchard 1965/1971: 65n68. .10 Durkheim számára a társadalmi tények először is sui generis. amelynek alapja a szervezetben van. szerves részeinkké is válnak. 11 Ehhez lásd például a könyv bevezetésében írottakat: l…az ember n közkeletű megfogalmazással élve n kettős. nem csupán kívülről mozgat bennünket […] tartósan berendezkedik bennünk. amelyek úgy állnak szemben egymással. Az ismerősnek. de immár új körülmények között. hanem mélyen rejlő okokkal. lamelyektől a vallásos gondolkodás és gyakorlat legfontosabb formái függenekl (18. o. hogy két különálló részből állunk. azt is valljuk továbbá. amely a megfigyeléssel még megismerhető. o. Letagadhatatlan evolucionizmusa ellenére ugyanis Durkheim maga hangsúlyozza.. illetve: l…újratárgyaljuk. hogy a valósághoz tartoznak és a valóságot fejezik ki […] A legbarbárabb és legbizarrabb rítusok.l (26. rendeltetésük pedig az. hogy ezeket az okokat elsősorban az egymáshoz kapcsolódó egyének A ltényl vagy ldologl szó bár Durkheim egyik kulcskifejezése. Ezért ellenérzéssel viseltetik minden olyan elmélet iránt. o. 1895n1898.l (18. egyedi. o. A vallási képzetek olyan kollektív képzetek.l (20. és kényszerítő erővel bírnak a számára. sőt avíttnak tűnő levolucionistal cél kissé megtévesztő. mert bennünk is ott van egy darabja azoknak a nagy eszményeknek. vagyis a társadalmat képviseli. o. egyén és társadalom egymással való szembeállítása. egyéni álmokból. tényezőket. o. a gondolkodás szintjén pedig az értelem nem vezethető vissza az egyéni tapasztalásra. hogy lnézetünk szerint gyümölcsöző az az elképzelés. Természetünk e kettőssége azt eredményezi. és Marxszal szemben alapvetően elutasító állásponton volt n Durkheim elemzésmódja mégis alapvetően materialista. intellektuálisan és morálisan legmagasabb valóságot. hogy Durkheim érvelésmódját és könyvének fő következtetéseit világosan lássuk. A. illetve lAz ugyanis igaz.). o. ezért e nézeteket el is utasítja.l (245.11 e dichotómiát erősen túldimenzionálva Durkheim a társadalmi tényeket kizárólag más társadalmi tények függvényében akarta megmagyarázni. hogy az abszolút őseredeti kezdet keresése ltudománytalan. o.) Az idézetek száma szaporítható lenne.). Nincs olyan határozott pillanat. hogy a társadalmi életet nem a benne résztvevők elképzelései szerint kell magyarázni. 9 vii Created by XMLmind XSL-FO Converter.). amelytől fogva a vallás létezni kezdett […] Amiként minden emberi intézmény. 1897 -ben. Lásd Lukes 1973: 9. A vallás ugyanis Durkheim számára mindenekelőtt társadalmi tény. és egy társadalmi lény.

sokat idézett részlet az a kijelentés. Így noha a vallás az egyén szintjén is megnyilvánul. ami a vallás születését kiváltotta. hogy hiábavaló és értelmetlen próbálkozás lenne a valláskutatásból lvallásellenes hadigépezetet ácsolnil (14.). Mindegyik igaz a maga módján: bár különböző módokon. egyszóval valóság.) A társadalmi életet végezetül evolucionista szemszögből közelítette meg.) n ezt Durkheim hangsúlyosan el is utasítja. . és a funkciót. Empirizmusához lásd például: lCsak kevés szellemet itatott át az a gondolat. o.). amelyeket jól ismer az emberl.l (379. ehhez még az is kell. és a halála után is tovább él. Durkheim és A vallási élet elemi formái csoportalkotási formáiban kell keresnil. hanem hogy felfedje: a vallásos képzetek és a gyakorlat hogyan kötődnek egymáshoz illetve az egyéb társadalmi tényekhez. amelyet betölt. s generációról generációra adják tovább: lOlyan nyelvet beszélünk.l (1978: 113n114. amit nem magunk csináltunk. o.) látens vagy nyíltan megfogalmazott formában számtalan formában tetten érhető a könyvben: például az ausztrál őslakók feltételezett strukturális és kulturális egyszerűsége illetve evolúciós elsődlegessége közé tett egyenlőségjel formájában. ugyanazoktól az okoktól függenek. szembefordul a felületes frazeri összehasonlításokkal. hogy Durkheim lsokkal inkább a múltba. Tehát nem azzal a hátsó szándékkal folyamodunk a primitív vallásokhoz. mintsem a jövőbe mutató evolucionizmusal (Lukes 1973: 454. amelyeket nem mi találtunk föl.) 15 Lásd alább. hogy az idők során végtelen sokféle elképzelés született róla. lantropológiai iskolal által elkövetett hibákat. o. amely kiváltotta. Elkerülendő az ún. 13 14 viii Created by XMLmind XSL-FO Converter. amit ezzel kapcsolatban a vallás episztemológiai státusáról tesz: lAlapjában véve […] nincs téves vallás. ami közös és hagyományos. adott tények rendszere. amelynek részei. hogy az alapjául szolgáló valóság objektíve olyan is. hogy maguk a társadalmak is hasonlóak legyenek. mindegyik az emberi lét adott állapotára ad választ. Hogyan tagadhatna a tudomány egy valóságot?l (389. o. Nyilván nem lehetetlen hierarchikus rendben tárgyalni őket […] De […] valamennyi egyaránt vallás. amelyeket nem mi alkottunk. a társadalmi élet egészéhez. lábjegyzetében. ugyanazt a szerepet játsszák.Vargyas Gábor: E. külön kell feltárnunk a hatóokot. Az. és milyen funkciót tölt be a vallás a létrejötte óta? Ennek ellenére is kétségtelen azonban.15 A fentiek szellemében tehát a vallás Durkheim számára mindenekelőtt társadalmi jelenség. meglehetősen absztrakt szinten fejeződött ki nála. s ezért természeti világot alkotnak. Módszertani empirizmusának 14 köszönhetően ugyanis a kérdést inkább úgy fogta fel. hogy a tudomány elvileg tagadja a vallást. o. hogy a társadalmak is szükségszerű törvényeknek vannak alávetve. minden generáció egész tárházát kapja az olyan ismereteknek. o. Csakhogy a vallás ettől még létezik.l (95. o.l (36. hogy egyik efféle elképzelés sem fejezi ki adekvát módon […] Ha tehát fel akarjuk fedezni. A társadalomnak köszönhetjük e különböző civilizációs javakat […] nem mi magunk hoztuk létre őket…l (196. lA szociológus számára […] a társadalmi tények annak a társadalmi rendszernek a függvényei.13 Ugyanezt A vallási élet elemi formái konklúziójában a következőképpen fejtette ki: lDe ha van olyan. lAzt mondják. amelyeket nem maga gyűjtött össze stb. mi is e tárgy valójában. amelynek segítségével a világ érzéki képzetét tudományos világképpel sikerült felváltani. o. o. o. még akkor is. hogy a vallást lealacsonyítsuk. ha ez az evolucionizmus. 16 E gondolatmenethez lásd még Durkheim Frazerről tett megjegyzéseit kötetünk 205.) Ily módon az evolucionista kérdésfeltevés elsősorban úgy jelentkezett nála. tehát éppoly alkalmasak a vallási élet természetének megjelenítésére. mert e vallások nem kevésbé tiszteletre méltóak. mert látszólag hasonlítanak egymásra. mert meghatározott társadalmi kontextusban létezik. E társadalmi jellegből egyenesen következik.) A szociológus feladata ezért nem az. Ezért két különböző társadalomból származó tényt nem vethetünk össze eredményesen pusztán azért. A vallás azonfelül általános és kötelező: egy zárt társadalomban (innen Durkheim különös figyelme a primitív társadalmak iránt) mindenki ugyanolyan hiedelmekkel és gyakorlatokkal bír. ebből kiszakítva nem lehet megérteni őket. mint láttuk. Ugyanazoknak a szükségleteknek felelnek meg. Az új típusú kérdésfelvetéshez Durkheim új módszert választ. a vallás a létező kényszerítő -büntető szankcióktól függetlenül is kötelező. s mert la tények értéke sokkal Idézi Lukes 1973: 231. vagy ha úgy tetszik. hogy »vallási élmény«.)16 Ő a figyelmét legyetlen. olyan jogokra hivatkozunk. és l…az embert a civilizációt alkotó javak összessége teszi emberré. világosan meghatározott típusral koncentrálja. mint a többi. e civilizáció pedig a társadalom művel (379. hogy lmegmagyarázzal vagy pláne ligazoljal a vallást. hisz az egyénnek valójában nincs választási lehetősége: ha tagadni akarná. o. Híres. általános és kötelező. akkor azt a fajta eljárást kell alkalmaznunk. mégis az egyénen kívülről ered.) A vallást tehát nem akarj a a lprimitívl társadalmakban kialakult hamis és téves elképzelésekre visszavezetve diszkreditálni. Közös és hagyományos. akkor is csak azt a vallást tagadhatná. »vallási tapasztalat« […] abból még egyáltalán nem következik. az anyanyelvvel együtt sajátítják el.l (14. valami olyasmi. ahogy azt korábban A szociológia módszertani szabályaiban megfogalmazta: lAmikor tehát egy jelenség magyarázatához fogunk. hogy vajon mi is volt az az ok. már önmagában is bizonyítja. mert lcsak olyan tényeket lehet haszonnal összehasonlítani. mint amilyennek a hívők gondolják. olyan szerszámokat használunk.

A frátriák szolgáltak nemként. nem pedig az okozat. mert maguk is csoportokra oszlottak.) Ugyanígy.l (140. Soha korábban ilyen mélységben. miközben pontatlan és homályos megfigyelések tömege csak zavart keltl (96. jegyezzük meg.). jelen esetben is érvényes. egyszerűen magától értetődőnek tekinti azt. mert egyszerűekl (17. Noha itt Durkheim téved.).) Az idő képzetében la nélkülözhetetlen viszonyítási pontokat […] a társadalmi élet szolgáltatja. nevezetesen hogy Durkheim és Mauss voltaképp csak feltételezi azt. Spencer és F. Needham például azon a véleményen van. részletesen dokumentált. o. o. lvallásukl 17 az ekkor épp az érdeklődés homlokterébe került totemizmus. o. hogy lez a fajta érvelés n úgy tűnik számomra n alig több annál. o. Sokak szerint viszont az ilyesféle kauzális magyarázatok tarthatatlanok. o. Ennek szellemében Durkheim döntően egyetlen ltipikusl társadalom minél teljesebb leírását. s közülük egyik A lvallásl szót azért használjuk idézőjelben. De emellett la primitív vallások tanulmányozása önmagában is érdekes és elsőrendűen fontosl (15. pontosabban szólva a társadal om keretei szolgáltak keretül a számukra. la társadalmi szerveződés szolgált modellül a térszerveződés számára.).). évekre stb. Frazer kifejezésével élve laz emberiség báb-állapotátl képviselik. lnem tesz különbséget strukturális és kulturális egyszerűség.18 elemzésük eredményeképp a könyvben leszögezi. ez utóbbi mintegy az előbbi lenyomatal (22. A kérdést Durkheim Mauss-szal közösen már korábban tárgyalta. o. Amit Needham Az osztályozás néhány elemi formája című tanulmánnyal kapcsolatban jegyzett meg (1963: XXVnXXVII. hogy a társadalomszervezet mintájára épültek fel.).). amit eddig ismerünkl (97. az anyag. o. nyilvános szertartások ismétlődéséhez igazodik. mint hogy figyelmen kívül hagy mindent. nem pedig vallás. Durkheim és A vallási élet elemi formái fontosabb. Mindezek felett az ausztráliai anyag egynemű is. az arandák.) Sokan és sokszor szemére hányták Durkheimnek n látens vagy explicit n materializmusát. azaz hogy a társadalmi tényező az elsődleges. illetve a korlátozott számú. legyetlen tény is megvilágíthat egy törvényt. mert Lévi-Strauss (1962a. a szám. mélyebb elemzését tűzi ki maga elé célul: ez a társadalom az ausztrál őslakók társadalma (kiegészítve azt néhány esetben az észak-amerikai indiánok társadalmával). mert náluk a lényeges elemek jól elválnak a később rájuk tapadó másodlagos elemektől. o. a primitív civilizációk azért lkiváltságosak. o. de egyszersmind annak rendszerességét is hivatott biztosítani.) n így az összehasonlítás Durkheim szabta összes fő feltételének eleget tesznek. kőkorszaki lanyagi kultúrájuk és társadalomszervezetük a legprimitívebb és a legegyszerűbb. ami bizonyítandó lenne. kötet: 517n518. ami pedig a nem fogalmának genezisét illeti: la dolgok első osztályozásai a társadalomból veszik a kereteiketl (7. a monografikus bemutatás. tipikus példán keresztüli. hiedelmeit és rítusait. való felosztás a rítusok. 1962b) óta az is felmerült. »társadalmi rend«-re és »szimbolikus rend«-re). lorityák. ha nem lett volna ott a szemünk előtt az emberi társadalmak példája…l (143. laz evolúciós kezdetekhez legközelebb álló társadalmakl (96n97. mert körükben a tények elemiek. mert mint Lukes megjegyzi. hogy a totemizmus lgondolkodásformal. a tér. A naptár egyfelől a kollektív tevékenység ritmusát fejezi ki. Gillen munkásságának köszönhetően (1899. ilyen részletek be menően nem írták le egyetlen más nép vallását sem! E törzsek ráadásul a korabeli közfelfogás szerint.). az ok. hogy ezek is végső soron társadalmi tényezők eredményei. lrámutattunk […] miként formálódhatott ki az emberiségben a nem illetve az osztály fogalma […] láttuk. ami akkor valóságos revelációszámba megy. hetekre. o. a személyiség stb. s mert la magyarázatok még közelebb állnak a tetteket kiváltó közvetlen indítékokhozl (18. o. 18 DurkheimnMauss 1978. Választásának több oka is van. hogy legyedül annyit mondhatunk. A napokra. Először is néhány kiváló terepkutató. és a társadalmi valóságot képezik le: lMinden valószínűség szerint soha eszünkbe nem jutott volna a világ lényeit nemnek nevezett homogén csoportokba gyűjteni.Vargyas Gábor: E. Így van ez még akkor is. az ok. . azok közös rendszerző elveket mutatnak fel. walpirik. o. B. o. pityantyatyarák stb.). eredetének a vizsgálata. a nem. az idő. ellenőrzött összehasonlítás azóta is a modern kulturális antropológia egyik módszertani alapelvének számít. ünnepek. illetve evolúciós elsődlegesség közöttl (1987/2. amit Durkheim is oszt.l (20n21. Az emberek azért tudták csoportosítani a dolgokat. Valójában Durkheim sehol sem hoz fel bizonyítékot állítása alátámasztására.). hogy bárhogy is osztjuk fel a szóban forgó társadalmi ideákat (pl. mint a számukl.). hogy az általa kifejtett elv. 1904) ekkor ismeri meg a világ a közép-ausztráliai törzsek. ***** A vallás lelemi formáinakl vizsgálata mellett a könyvön másodlagos fontossággal végigvonul az ismeretelméleti kategóriák. 17 ix Created by XMLmind XSL-FO Converter. hónapokra.) közé tartoznak. o. o. a klánok pedig fajként. tehát a felhozott példák legyazon faj változatail (95. elméletet nem támasztja alál (1965/1971: 70n71. ami az ún. a tények közti kapcsolatok és összefüggések pedig még világosak. ha Evans -Pritchard n aki mélyen hívő anglikánként némileg ellenségesen szemléli Durkheim ateizmusát n azt a gonoszkodó megjegyzést teszi evvel kapcsolatban.

Materializmus és idealizmus egyébként békésen megfér egymás mellett Durkheim gondolkodásában n pontosabban ez a kérdés őt egyáltalán nem foglalkoztatja. és saját törvényeinek engedelmeskedve mindenféle lehetséges módon burjánzik. hogy saját magyarázatában egyesíteni próbálja azokat. Nyilván evidenciának tekintjük. az empirizmus képviselői (pl. hogy kezdetben minden gazdasági voltl (1987: 108. olyan nagy vallások. se nem individuális tapasztalaton alapulnak. Durkheim és A vallási élet elemi formái szféra sem oka vagy modellje a másiknakl (1963: XXVI. útmutatóként játszott szerepet. hogy a gazdasági szervezet nem kivétel-e ez alól.). vagy másképp: listen nélküli morál és Természet nélküli ateizmusl (39. a közvetlen létszükségleteket. hogy lugyanilyen alapon azt is mondhatnánk. hogy ez a megközelítésmód vallásmagyarázatára is érvényes. először meg kell határozni. s nem más forrásból ered-e…l (Idézi Lukes 1975: 238. Ha Durkheimet meg akarjuk érteni. annak mindent megelőző primátusát Durkheim expressis verbis többször is megfogalmazza: lMenet közben megállapítottuk. 2) a fájdalom oka a vágy. A mítoszokból és legendákból jött létre a tudomány és a költészet. amelyek azután.)19 Az ilyen és hasonló okfejtésekre Morris joggal jegyzi meg. 3) a fájdalom megszüntetésének egyetlen módszere a vágy kioltása. a szerződés. a vallás nem a rendkívülihez. o. hanem a természeteshez. ezek következésképpen nem is Hasonló értelemben ír az Année Sociologique 1899. a lélekről. ilyen értelemben az egyénen kívül állnak. 19 x Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy a vallás mindössze más nyelven fejezi ki a társadalom materiális formáit. hogy mi a vallás. Müller féle lnatúrmitológiai iskolal magyarázatát.20 Buddha mindebben csak a tan kinyilatkoztatása révén. o. ha nem ismerjük a vallásos hiedelmek kezdeti formáit. 4) a vágy kioltásához illetve a fájdalom megszüntetéséhez meditáció és a tan birtoklása révén juthatunk el. . A gondolkodásbeli-ismeretelméleti kategóriák tárgyalása mindazonáltal azért különösen fontos A vallási élet elemi formái és általában Durkheim megértéséhez. a strukturális rend kimutatásán túl tehát további magyarázat nem lehetséges. A Tylorféle animista iskola istenfogalmon vagy szellemlényeken alapuló vallásdefinícióját viszont a buddhizmus alapján cáfolja. s mindannak. a rituális gyakorlatból a jog és az erkölcs. A kategóriák tehát maguk la vallásban. létrehozták a kollektív élet különböző megnyilvánulásait. o. mondván.).). amelyekben az invokáció. Durkheim mindkettőt elveti. kialakulatlan formában n mindazokat az elemeket tartalmazza. közösségi és tiszteletkifejező áldozatok átalakulása és így tovább. s az intellektuális tőke évszázadokon keresztül halmozódott fel a létrehozásukra. hogy a kategóriák se nem immanensek. és egymással összekapcsolódtak az ezredévek során. o. Kant) számára a kategóriák megelőzik a tapasztalatot. a büntetés. részét képezik. A rokonság alapvetően vallásos kötelékként kezdődött. számukra még nem válik szét a természeti és a természetfeletti fogalma. miközben itt is és másutt is alapvetően materialista módon érvel. azaz másodlagos fontosságú kísérőjelenség: miután egy kollektív cselekvésnek köszönhetően megszületett. Ez az apriorista tan. ami emberi. a vallás által születtek. a természetelleneshez kapcsolódik. ami már nem magyarázható az őt megszülő társadalomszervezetből. kategorikusan tiltakozik ennek vádja ellen: lNem szabad tehát e valláselméletben pusztán a történelmi materializmus új hajtását látni: ez gondolatmenetünk legteljesebb félreértése lenne. az életről vallott saját filozófiai koncepcióinkat nem érthetjük meg. Vallásdefiníciójában Durkheim kezdetben elimináció révén érvel: elveti a M. szerződésszerű. hogy a lprimitívekl számára semmi misztikus nincs a lnagyl természeti jelenségekben. pozíciója valahol félúton van a kettő között. hanem társadalmi eredetük van: emberi csoportok hozzák őket létre. ami pedig a vallást magát illeti. Válasza az. A másik felfogás. Az egyik felfogás képviselői (pl. ennek bélyegét viseli magán […] a kollektív tudat [azonban] nem pusztán a morfológiai alap epifenoménje…l (384. Legfeljebb azt tehetjük fel kérdésként. o. az ajándék és a tisztelet a kiengesztelő. Saját világfelfogásunkat. az áldozat és a tulajdonképpeni imádság egyáltalán nem játszanak fontos szerepet. számára a priori adottak. A buddhizmus lényege az üdvözülés.Vargyas Gábor: E. hogy a gondolkodás n s így a tudomány n alapkategóriái vallási eredetűek […] Másrészt régóta tudjuk. autonómmá válik. nem merül fel problémaként a számára. ami szerinte listen nélküli vallásl. ***** Ahhoz azonban. hogy valamennyi nagy társadalmi intézmény a vallásból született meg. az engesztelés. az emberi elme immanens részei.l (380. világosan kell látnunk. ám ugyanakkor mégiscsak a tapasztalaton alapulnak. Durkheim szerint két ilyen megközelítésmód van. a halhatatlanságról.) A vallás tehát Durkheim számára nem epifenomén. lÍme. A vallás alapvetően társadalmi jellegének kimutatásával egyáltalán nem azt akarjuk mondani. azaz a tan ismerete és gyakorlása révén érhetnek el. o. Locke) szerint viszont az ismeretek a tapasztalatból származnak: az egyének hozzák létre és alkotják meg azokat tapasztalataik sokaságából. a lnégy nemes igazságl. o. Összefoglalásul elmondható tehát.). hogy leváltak róla. hogy a fejlődés egy viszonylag előrehaladott időszakáig a vallási és a jogi szabályok nem különültek el a rituális előírásoktól. kötetének előszavában: lA vallás n a kezdetektől fogva. amit az emberek kizárólag önmaguktól. hogy la jelenleg ismert legprimitívebb és legegyszerűbb vallástl tanulmányozhassa.) 20 Ezek a következők: 1) a világban a fájdalom megléte a dolgok örökös folyásához kötődik. Durkheim egyébként. hogy a társadalmi élet önnön szubsztrátumától függ. a vallásos díszítésekből és kultuszceremóniából a plasztikus művészet. a vallási gondolkodás termékeil (20. hanem kizárólag más társadalmi és vallási jelenségekből. IVnV. kiformálódtak. mert velük kapcsolatban fejti ki saját ismeretelméleti és vallásszociológiai megközelítésmódját.

o. hogy egy másik homályossal helyettesítjük. A második ellentétpárra. és közösen gyakorolja az azokhoz kapcsolódó rítusokatl. Durkheim és A vallási élet elemi formái tekinthetők olyan megkülönböztető jegyeknek. homályos dolgot (a vallást) egy másik homályos dologgal (a szenttel vagy szakrálissal) magyarázni. oldalakon alapul. hogy a túl széles meghatározások csapdájába esnekl (1966: 89. Mint azt Spiro leszögezte. ennyire ellentétes két kategóriájáral (46. mint Eliade23. ami nagy hatással volt A vallási élet elemi formái írójára. Lásd Spiro 1972. o. Ezen a ponton Robertson Smithszel és azon korabeli szerzőkkel (McLennan.). o.). hogy a beduinok vallásában milyen nyilvánvaló nyomai Lásd például Goody 1961. akárcsak ezen emberek között. 25 Az itt következő gondolatmenet Evans-Pritchard 1965/1971: 63n65. o. hogy egy homályos dolog világossá válhat azáltal. 23 Lásd például Eliade A szent és a profán (1987) című művét. és la szent dolgok azok. Bár a Durkheim téziseit ért kritikákra később még ki fogunk térni. amely a híveket az egyháznak nevezett morális24 közösségbe egyesíti. akik számára a totemizmus a vallás labszolút kezdetel. Így jutunk el a híres meghatározásig: lA vallás szent. s amelyeknek távol kell tartaniuk magukat az előbbiektőll (48. a Lectures on the Religion of the Semites című könyvről. aki a vallás definíciójáról írott tanulmányában többek között arra a végkövetkeztetésre jutott. melyek ugyan rokonságban állnak egymással. amelynek lényegi magva teistal (1966: 93. amely már címében is utal erre az ellentétpárra.). Az újraértékelési folyamatban fontos szerepet játszott a buddhista társadalmakat saját burmai terepmunkájából22 kiválóan ismerő M. amely e képzeteket két osztályba. lés még ha el is fogadnánk. míg a mágia az egyén dolga. o. Számára a totemizmus vallás. o.25 Az eredetileg presbiteriánus Biblia-kutató. 21 22 xi Created by XMLmind XSL-FO Converter. a Sínaifélszigeten tett utazása során meglepődve tapasztalta. nincs tartós kapcsolatl. mint inkább a vallásos gyakorlat alapján. o. s Frazerrel szemben n aki lnem ismerte fel ezen hiedelmek és rítusok mélységesen vallásos jellegétl n a maga részéről laz emberiség vallási életének kezdő csírájátl (33.) lAz emberi gondolkodás történetében nincs még egy példa a dolgok ennyire mélyen különböző. azaz ha la történelemben nem találunk vallást egyház nélküll (50. jegyezzük meg máris.). az ilyen típusú reális definíciók […] a túl szűk meghatározás csapdáját úgy kerülik ki. Durkheim előfutárai között külön szólni kell Robertson Smithről és fő művéről.l (53. Az első valójában egy. la varázsló és a hozzá forduló emberek közt. Lásd Goody 1961: 146. vagyis la varázslónak kliensei. 1978. illetve az azzal izomorf magánnnyilvános ellentétpárra viszont azért van szükség. hogy e hiedelmekben osztozik. de megkülönböztetésre szorulnak: a mágiára és a vallásral (49. hogy lmég ha a Theravada buddhizmus ateista lenne is. .). a vallásnál is szélesebb kategóriát. az egyéninközösségi.l (44. Jevons. mert a definíció első része a ltények két rendjére is egyaránt érvényes. meglehetősen sok kritikát kapott.) n fejezi be Durkheim a tylori gondolatmenet cáfolatát. nem sok értelme van egy meghatározandó. hogy mintegy fél évszázadra meghatározta a vallásról illetve a vallás definíciójáról való gondolkodást. vagyis elkülönített és tiltott dolgokra vonatkozó hiedelmek és gyakorlatok összefüggő rendszere. a vallás (= egyház) a társadalomé.) látja bennük. amelyek alapján egyesek a kimondottan megnyilvánulásokat vélik felismernil (42. Wundt. vallási Ez az érvelés olyan meggyőzőnek. 24 A morális szó ebben az összefüggésben nagyjából azt jelenti. Spiro. amelyeket tiltások védenek és választanak külön. két egymással szemben álló fajtára csoportosítja. teológus Robertson Smith 1879 -ben.). amely kinyilvánítja azt. hogy a Theravada buddhisták egy olyan hiedelemrendszer hivői is egyben. nem pedig egyháza vanl: tehát lnincs mágikus egyházl (51. a neotyloriánusok21 fellépése nyomán kezdték megkérdőjelezni.Vargyas Gábor: E. azaz kollektív jellegéből adódik. hogy a […] képzetek olyan felosztását tételezi fel. a szent kategóriáját vonja be a meghatározásba: lValamennyi ismert n egyszerű vagy komplex n vallási hiedelem közös jegye az. és e két osztályt általában világos megnevezéssel illeti. rámutatva módszertani és ténybeli tévedéseire. o. Durkheim számára így a különbség a vallás alapvetően társadalmi. E helyütt kis kitérőt kell tennünk. o. o. hogy jóllehet ez az ellentétpár máig nagyon népszerű és tovább él olyan szerzők műveiben. Meghatározása voltaképp két oppozíciópáron alapul: a szent és a profán. Csak az 1960-as években. sőt lehengerlőnek tűnt. o. Freud és n első műveiben n Frazer) van egy véleményen. nem annyira a tan. Márpedig ha la kimondottan vallási hiedelmek mindig közösek egy adott embercsoporton belül.). a profán dolgok azok. akkor sem tagadható. hogy a közösség tagjait közös normák fűzik egymáshoz. A konkurens meghatározások cáfolata után Durkheim kifejti saját definícióját. o. amelyekre e tiltások vonatkoznak. amit a profán és a szent (szakrális) szó elég jól ad vissza. illetve az egyéni és a közösségi ellentétpárján.) ***** Ennyi elméleti-módszertani alapvetés után Durkheim rátér az ausztráliai őslakók totemizmusának a tárgyalására.

) Mert lmíg az imádás aktusa megszilárdítja az embert az istenhez fűző kötelékeket. A tagok. mindenekelőtt a klán mint legprimitívebb társadalomszervezeti forma kultusza. Durkheim és A vallási élet elemi formái vannak a totemizmusnak. Durkheim felfigyel arra. azaz evilági és testi örömök megszerzésére irányulnak. szomszédaival és honfitársaival együtt. Klasszikus művének fő tétele az. természeti fajta. ami egyben a klán számára emblémaként is szolgál. állathoz vagy növényhez kapcsolódik.Vargyas Gábor: E. a to temizmushoz. illetve az általuk szimbolizált klán tagjai egyre csökkenő mértékben szakrálisak.26 A klánok mindegyike ily módon egy-egy természeti fajtához. számtalan olyan népet ismerünk. A vallás fő funkciója tehát a csoport összetartozásának és egységének a kikovácsolása. hogy a totemállat elfogyasztása lett volna az áldozatbemutatás és a vallás első formája. xii Created by XMLmind XSL-FO Converter. Durkheim nagyjából azonos fontosságot tulajdonít mindkettőnek. A vallás emellett n folytatja Robertson Smith n sohasem az egyén.) Az áldozatelméletnél sokkal lényegesebb volt azonban Robertson Smithnek az az elképzelése. Minden csoportnak vannak ilyen tárgyai. hogy egyáltalán hitelességét elfogadjuk. Robertson Smith mélyen hitt benne. mindenekelőtt csurungán27 szokták ábrázolni őket. nagy tisztelettel viseltetnek iránt uk. Mi több. hogy a régi Arábia sémi nyelvű társadalmai matrilineáris klánokból álltak. Durkheim a következő elképzeléseket vette át Robertson Smithtől: 1) a primitív vallás alapvetően közösségi vallás. e feltételezése kevéssé volt megalapozott. Hozzájuk képest a másik két ldologl: az emblémák által ábrázolt állat vagy növényfaj. feltéve. bár elképzelhető. o. Szociológiai szempontból tehát isten maga volt az idealizált és istenített klán. Ezeket az emblémákat az őslakók különböző módokon ábrázolhatják: a testükre festhetik. illetve vallásukban nincs hittétel és dogma. mind Freudot félrevezette. mint Evans-Pritchard megjegyzi (1965/1971: 63. o. egyben megszilárdítja az embereket egymáshoz fűző kötelékeket isl (1927: 265. E világrend fenntartása. és miközben ünnepélyes vallási aktus n imádás n révén megerősítette az őt az istenhez fűző kötelékeket. a totemállat ünnepélyes leölése után. Elmélete szerint a klán tagjai és a totem között vérrokonság állt fenn. 3) a klánisten nem más. lEzen elméletről […] mindössze annyit mondhatunk n írja Evans -Pritchard n. Ettől függetlenül is. Az emberek szakralitásukat a természeti 26 27 E rítusok Spencer és Gillen nyomán az aranda eredetű intichiuma (ejtsd: inticsiuma) néven váltak közismertté. akiknél a véres áldozat ismeretlen. mint maga a divinizált klán. ltotemközpontokbanl rítusokat végeznek. azok között is elsősorban az áldozatbemutatás áll. szellemlények vagy istenek. totemmel volt kapcsolatban. A totemlakoma fő célja Robertson Smith értelmezésében az istennel történő kommunió volt. hogy nincs semmiféle bizonyíték rá. a kultusz alapvetően közösségi jellegű: l…az antikvitásban minden vallás inkább a közösség. a klán egyben kultuszcsoport is. o. mintsem az egyén dolga volt.és növényfajták képében elképzelt kultúrhéroszok. hanem a csoportok és a társadalom ügye. homályosak vagy ellentmondásosak. hogy ünnepélyesen megegyék a totemet. illetve a rajtuk ábrázolt totemisztikus képmások vagy emblémák szentsége a legnagyobb. 2) ez a kultusz totemisztikus. o. az egész világra kiterjedő hatalmas irodalomból mindössze egyetlen példát ismerünk arra n az ausztráliai őslakók köréből n. amit a totemállat képében jelenítettek meg.) És jóllehet a primitív vallások lmaterialistákl. de leginkább mégis néhány kiemelkedően szent tárgyon. amelyek célja a totemisztikus fajták szaporodásának az elősegítése. Szerinte a lprimitívekl hiedelmei gyakran ködösek. egyben megerősítette a családhoz. illetve rítus. mindenki evett a szakrális áldozat nyers húsából és véréből. Kiindulásként megállapítja. hogy a vallásos gyakorlat előbbvaló a hiedelmeknél.). istenével együtt ünneplő ember rokonaival. tan vagy dogma. És evvel elérkeztünk a lvallási élet elemi formájáhozl vagy lkezdő csírájáhozl. nem a lelkek megváltásához. vallásuk mindenekelőtt intézményekből és gyakorlatból áll. illetve a tagok és az isten közötti rokonságot a klán periodikus ünnepségek során juttatta kifejezésre és erősítette meg. hanem isten húsából ettek. hogy elmélete az összes primitív népre érvényes. a társadalomhoz és a nemzethez fűződő kötelékeit is. köztük néhányat a legprimitívebbek közül. földfestményeken jeleníthetik meg. egy-egy lkönyvetl szentel mindegyiknek. illetve akik körében az áldozatnak semmi köze a kommunióhoz. E tekintetben Robertson Smith mind Durkheimet. és ugyanaz a vér folyt a klán istenének ereiben is. Minden vallásnak két oldala van. hogy a három összetartozó ldologl -csoportból (embléma. s ezen eset jelentősége. közösségi jellegük miatt nem lönzőekl: lAz istene színe előtt.l (1965/1971: 64. o. ennek során. hisz őt a klánalapító ős hús -vér rokonának. .l (1927: 263. ki-ki magáévá téve így az isteni esszencia egy részét. a természet periodikus körforgásának biztosítása érdekében a kultuszcsoport tagjai ún. noha Smith meg volt győződve róla. amelyben ő bármiféle vallásos rítus kiindulópontját látja. kétséges és vitatott. hogy az ausztrál őslakók társadalma klánokba van szervezve. Az áldozat a város vagy a klán nyilvános ünnepe volt…l (1927: 254. embercsoport) a tárgyak. hanem a közösség megerősítéséhez van köze. hiedelem és cselekedet. E csoportok férfitagjai a felelősek az lÁlomidőbelil ősök és hősök n állat . klánrendszer és totemizmus együtt járnak. melynek során a klántagok nemcsak istennel együtt. Ezért a The Religion of the Semitesben figyelmének középpontjában a rítusok. apjának tekintették.). E tárgyakat a lehető legszigorúbb tabuk övezik. lLegfelső Lényekl n tevékenysége nyomán létrejött világ rendjének a fenntartásáért. amelyek mindegyike egy-egy szakrális állatfajjal. azok jóléte érdekében is ünnepelt. oldalain. Noha. A csurunga szó magyarázatát és leírását lásd könyvünk 116n120.

és a társadalommal fenntartott homályos. amelyek segítségével az emberek meg tudják jeleníteni maguknak a társadalmat. közönséges állatok vagy növények: nyúl. mint a klán kollektív és névtelen ereje.).). az őskultusz. mindenben jelen lévő és a dolgokat elektromosság módjára élettel feltöltő erőre vezethető vissza.). amellyel érintkezésben állunkl (212. azaz az egyénekben megtestesült mana. érzékelhető alakja annak.) Sőt. hogy a manára való hivatkozást világosan lássuk. hangya stb. amelynek tagjai. ami megadja igazi jelentésétl? (14. valami másnak az anyagi kifejezése. Ahhoz. mint az isten látható testel (208.28 Mi is tehát ez a mana. a törzsek közötti kapcsolatok eredményeképpen az ősszellemek egységesülnek. a totememblémákban éppúgy. ami felkelthetné a vallásos érzelmet. hogy e fogalom e korban már a vallás eredetéről alkotott spekulációk középpontjában áll. többen is n például Marett (1909) n a vallás labszolút kezdeténekl kiáltották ki. A kérdés tehát az. Amióta Codrington tiszteletes leírása (1891) révén először bekerült a köztudatba. Ebben a Durkheim által felállított tipikus evolúciós sorban már csak az első láncszem.) n ez a nagyobb dolog pedig Durkheim szerint a társadalom. Ennek zászlaja. o. tudni kell. Valójában ezt a közös princípiumot övezi a kultusz. lásd Hahn 1980. ez az a jel. o. o. s itt tör új utat Durkheim. azaz a társadalom 28 29 Az ilyesféle gondolatmenetre n nyilván Durkheim nyomán n a magyar szakirodalomban is találni példát. a totemembléma olyan. s ilyen értelemben a vallás feltételezett evolúciójában az oly hőn keresett labszolút őseredeti kezdetl szerepét játszhatta. o.) Azaz la vallási erő nem más. lA totem [tehát] mindenekelőtt szimbólum. nem azt jelenti -e ez. a szellemlényekben és az istenekben való hit. hogy a totemizmus mögött egy kvázi -isteni elv. mint a klán embereiben és a totemül szolgáló faj egyedeiben. a totemisztikus princípium szorul magyarázatra. ez volt az az lőstojásl. Ez a vallás elsődleges szerepe. mint az isten a hívők számáral (196. oldal *-gal jelölt szaklektori jegyzetében. Durkheim felfogásában la lélek nem más. de hiposztázis29 formájában. hisz még csak nem is kozmikus jelenségek (lásd natúrmitológiai iskola!). s bármilyen metaforikus és szimbolikus is ez a megjelenítés. a totemül szolgáló növény vagy állat érzékelhető alakjában megjelenítve a képzelet számára.l (196. A kifejezés magyarázatát lásd a 196. az individualizált lélek kivetítődik és objektiválódik: így születnek meg az ősszellemek. manaszerű személytelen varázserő vagy ltotemisztikus princípiuml van: lA hívő tudatában […] [az] érzések. amit totemisztikus princípiumnak vagy istennek neveztünk. hogy […] felkeltse az isteni érzetét. mint az individualizált totemisztikus princípiuml (242. s ekképp magának a vallásnak a magyarázata is voltaképp e kvázi -isteni elv magyarázatára szűkül le. a vallás összes fő megnyilvánulási formája. azaz hiposztaziálva. s mivel ez a tudat számára csak a totem alakjában jeleníthető meg. Durkheim két legközelebbi munkatársa. hogy isten és társadalom egy és ugyanaz a dolog […] A klán istene. Egyrészt külső. a mágia mind e személytelen. mint a társadalom hiposztaziált. De minek? […] két különböző fajta dolgot fejez ki és szimbolizál. élő valóság van. kenguru. azonosak. Másrészt azonban annak a meghatározott társadalomnak is a szimbóluma. o. o. amivel egy-egy klán megkülönbözteti magát a többitől […] Ha tehát egyszerre az istennek és a társadalomnak is a szimbóluma. a totemisztikus princípium tehát nem lehet más. A vallásnak ekképpen […] értelme és oka lesz […] Fő célja nem az. hogy egy társadalomban minden együtt van ahhoz. hogy e dolgok szakralitása honnan származik? A vallásos szimbólum alatt lhogyan lehet tetten érni az általa kifejezett valóságot. amelyektől e dolgok szent természetüket kapják.) E kérdésre Durkheim válasza az. és létrejönnek a törzs vagy frátria egészét tükröző kultúrhéroszok. o. szellemített formájal (318n319. Az előbbiek viszont önmaguktól nem lehetnek szakrálisak. mégis hű képet ad […] mert örök igazság az. mint a klán maga. gyík. amely valamennyiükben egyaránt megvan.). akárcsak korábban a vallást a lszenttell. hisz azok rokonai: a totemizmusban ember és természeti fajta nem válik szét egymástól. hogy a fizikai világról nyújtson az embernek képet […] Hanem mindenekelőtt olyan fogalmak rendszere. hogy van rajtunk kívül valami nálunk nagyobb dolog. amelyekben semmiféle olyan objektív tulajdonság nincs. mert a társadalom ugyanaz a tagjai számára. hernyó. a lélekhit.l (179. vagy Evans -Pritchard kifejezését kölcsönvéve laz egyénben jelenlévő társadaloml (1965/1971: 73. Mauss és Hubert 1902n1903-ban (magyarul 2000) egy akkoriban igen befolyásos tanulmányban a mágia eredetét is a manára vezette vissza. annak különféle aspektusa vagy megnyilvánulási formája.. De hogyan vált lehetségessé ez az apoteózis? Miért tehetünk egyenlőségjelet isten és a társadalom közé? lÁltalában nem kétséges. o. o. ami n lszemélytelenl lévén n kezdő csíraként minden mögött ott állhatott.Vargyas Gábor: E. másképpen mondva la szent princípium nem más. nyilván csakis egy olyan princípiumtól származhatnak. és miből származik? Miért van benne minden dologban? lEzek mögött a[z] […] alakok [értsd: a totemek] mögött konkrét. xiii Created by XMLmind XSL-FO Converter. Durkheim valójában itt is egy ismeretlent (a totemisztikus princípiumot) egy másik ismeretlennel (a manával) próbál meghatározni. . illetve a Legfelső Lény képzete. de meghitt kapcsolataikat. amire mindent vissza lehetett vinni. Durkheim és A vallási élet elemi formái fajtáktól kapják.). amit klánnak neveznek.

amikor úgy gondolja. akik ellenkezés nélkül vetik alá magukat az akaratának: l…megköveteli tőlünk. ordít. közeledésükből elektromosságféle keletkezik. mint a társadalomnak az egyén felett gyakorolt kollektív hatalma . . melytől hamarosan rendkívül felfokozott állapotba kerülnek. és milyen funkciót tölt be a vallás azóta? Akárcsak korábban.)30 Ily módon a vallási erőt lannak a lelki támaszt adó függésnek az érzete hozza létre […] amelyet a társadalom hatása kelt a tudatokbanl (298.l (212.). fölé van helyezve.) Összefoglalva: Ugyanezt a gondolatot Durkheim még egyszer megismétli. Mauss lAz eszkimó társadalmak évszakonkénti változásairóll (1906. ami a legjobb benne. a vallási érzületek a tartózkodási helyükül szolgáló tárgy természetétől tökéletesen idegen okokból erednek: annak a lelki támaszt adó függésnek az érzete hozza létre őket. Időnként a népesség kis csoportokra oszlik és minden csoport vagy család éli a maga életét. amivel csak még jobban fokozza […] a lelki állapotot […] A felforrósodott hangulatban elképesztő cselekedetekre vetemednek…l (204. hanem hozzáadódik. hogy mely tárgy lesz a kiválasztott. A totemállat nem azért kelt vallási érzületet. o. hogy valamely lény szent jellege nem a benne rejlő tulajdonságokból fakadt. o. ahogy a mibenlétét elképzeli. a könyv végén: lA vallási erők tehát hiposztaziált kollektív. ami a vallás születését kiváltotta. anyagi formájukat. magyarul 2000) írott társadalommorfológiai tanulmányában. De kizárólag abban téved.) 31 A teljes idézet a következőképp hangzik: lLáttuk ugyanis. még a legjelentéktelenebbek. saját követelésekkel és igényekkel bíró. más neműek tehát. amelyet betöltl) Durkheim ugyanis arra a kérdésre keresi a választ. hogy a vallási gondolatokat kiváltó érzés erre vagy arra. amelyeket a társadalom látványa. de hatékonyságukat nem nekik köszönhetik. o.Vargyas Gábor: E. amelyeket nem mi hoztunk létre és nem mi akartunk. M. hogy megfeledkezzünk önnön érdekeinkről és legyünk a szolgálói. korlátoz. ez az egzaltáció valóságos. o. azaz milyen társadalmi -pszichológiai környezetben jött létre. Ez az érzés akkor tud objektiválódni. ez a fázis mérsékelt intenzitású. Valamely d olog szent jellege tehát nem a benne rejlő tulajdonságoktól függ. Ily módon minden pillanatban olyan viselkedési és gondolkodási szabályoknak kell alávetnünk magunkat. A kezdő impulzus […] egyre erősödik. mint ahogy a lavina is egyre dagad. miként helyezi Durkheim előtérbe a társadalmit az egyénihez képest.) Ezután következik A vallási élet elemi formái legeredetibb. Amikor az ausztrál ember önmaga fölé emelkedik […] nem egy illúzió rabja. van ilyen hatalom. Durkheim és A vallási élet elemi formái ugyanolyan függőségi érzést kelt az emberekben. ha valamely tárgyon rögzül. lA vallási erő [tehát] annak az inspiráló érzésnek a kivetülő.) része: a vallás születéséről szóló rész. ahogy megy lefelé […] a szabadjára engedett szenvedélyeknek felszínre kell törniük. vagyis erkölcsi erők. amelyet a társadalom hatása kelt a tudatokban. A kifejezésre jutó érzelmek ellenállás nélkül fölerősödnek a külső hatásokra nyitott tudatokban: valamennyi visszhangot ver a másikban. nem eresztenek beléjük gyökeret […] hozzájuk adódnak. o. Elvileg nincs olyan tárgy. Evans-Pritchard szerint llegkevésbé meggyőzől (1965/1971: 75. s egyben jól illusztrálja a társadalomról mint tulajdon törvényeinek alávetett. o. hogy vajon mi is volt az az ok. ahogyan e lényt a szimbólum segítségével megjeleníti. mindenki vadul hadonászik. nem pedig a fizikai világból származó érzetek keltenek bennünk. Ezek után a lvallás immár nem valami megmagyarázhatatlan hallucináció. Az elsőben a gazdasági tevékenység a túlnyomó. felette áll az embereknek. amelyek képében megjelennek. és mindenfajta lemondástra és áldozatra kényszerít bennünket. Nyilván téved. objektiválódó formája. de bármely tárgy betöltheti ezt a szerepet. lkorroboritl végez. o. Fentebb már tárgyalt módszertani elvének szellemében (lamikor […] egy jelenség magyarázatához fogunk. E dolgoktól kölcsönvehetik ugyan külső. o. szürkévé teszi az életetl (204. Az ausztrál társadalmak élete két fázis közt váltakozik. olyan gondolatokból vagy érzésekből állnak. o. amelyet a közösség gyakorol a saját tagjaira.) 31 n vagyis a vallás Durkheim szerint nem más. amely kiváltotta. mint azok az érzéki dolgok. lHa összegyűlnek az emberek. Időnként viszont a népesség meghatározott pontokra koncentrálódik és vallásos szertartást. és valóban az emberek fölött álló külső erők műve. inkább egyik vagy inkább egy másik tárgyra irányul. E két fázis a lehető legnagyobb ellentétben áll egymással. amely erre természeténél fogva n más tárgyakat kizárva n predesztinálva volna […] Teljes mértékben a körülményektől függ.).l (297. mert ilyen vagy olyan formája vagy tulajdonsága van. ám ugyanakkor legvitatottabb. Úgyhogy nincs is olyan tárgy. ún.) 30 xiv Created by XMLmind XSL-FO Converter. a kulcsot a magyarázathoz itt is a társadalmi élet adja. hanem a valóságban gyökerezik. amelyeken megtelepednek. s fülsüketítően zajong. Mi ugyanis kijelenthetjük. hogy a hívő nem téved.l (298. amelyek között elhelyezzük őket. lez a […] jellegzetes idézet jól mutatja. mert anélkül lehetetlen lenne a társadalmi élet. amely a többi kizárásával a vallási erőkbe fogadására lenne predesztinálva. A vallásosság világa nem az empirikus természet valamely oldala. és a funkciót. bágyadttá. o. mégpedig a társadalom. amely ily módon szent lesz. hogy egy erkölcsi hatalomtól függ. Korrobori idején viszont minden megváltozik. kiabál.) Mint azt Hamilton írja. mint az istenek. sui generis valóságról alkotott felfogásátl (1998: 128. hogy életerejének megnövekedését egy állat vagy növény alakjában megjelenő hatalomnak köszönheti. külön kell feltárnunk a hatóokot. s amelyek nemegyszer legalapvetőbb hajlamainkkal és ösztöneinkkel ellenkeznek. amikor azt hiszi. és ennek köszönheti azt. la társadalom szétszórtsága végképp egyhangúvá.l (215.l (196n197. a legközönségesebbek is betölthetik ezt a szerepet: véletlen körülmények döntenek arról. Nem állnak belső kapcsolatban azokkal a támaszokkal. szinte szó szerint azonos formában.

a teljes atónia és a hiperizgatottság. Az életenergiák a végsőkig fokozódnak. magában ebben a forrongásban születhetett meg a vallási gondolatl! (206. A hívőket ugyanis Lásd még: l…a vallási élet ritmusa csak a társadalmi élet ritmusát fejezi ki. s lmár pusztán azáltal is. a körülményektől függően más és más formát ölthetl (352. o. mert a felhevült állapot már megváltoztatja a pszichikai működés feltételeit. amelyek a kötelező jellegnek érvényt tudnának szerezni. Ha érvelése eddig leginkább szimbolikus volt. Eddig feltárta a hatóokot. E szükségszerű váltakozást követi a szent illetve a profán időszakok szabályos váltakozása. hogy lnézetünk szerint gyümölcsöző az az elképzelés.l (382n383. hogy e nézetekre reflektálva meghatározza saját pozícióját. mert a lprimitíveknéll nincsenek állami intézmények. most tehát arra a kérdésre keresi a választ. az a mód. A társadalom csak úgy tudja újraéleszteni az önmagáról táplált érzést. a szenvedélyek felerősödnek.l (378n379. bizonyos érzések csakis ilyenkor jelentkeznek. amely által a hit kifelé is megnyilvánul. Durkheim és A vallási élet elemi formái laz ausztrál ember vallási életében […] két fázis váltakozik.) A rítusoknak tehát funkcionalista magyarázatuk van: valódi funkciójuk a csoport szolidaritásának és kohéziójának a fenntartása és megerősítése. o. hogy segítsen élnünk. az érzetek felajzódnak. amelynek segítségével az ember időről időre újrateremti magát. egyszersmind ténylegesen szorosabbra fonják az ember és a társadalom közti köteléket.) 32 lA jelek szerint ebben a felajzott társadalmi közegben. egyedi hatásokban áll. ahogy szellemiségünket megérintikl (330. de amelyet az első világhoz képest nagyobb tekintéllyel ruház föl. újból egybegyülekezzen. mindenütt ugyanaz. hanem mélyen rejlő okokkal. egy másik világot helyez. o. hogy gondolkodásra késztessen bennünket és gazdagítsa ismereteinket […] hanem az. Az ember nem ismer magára. Durkheim szerint ugyanis la vallásgyakorlatok valódi igazolását […] nem a látszólag követett célok adják meg. A Robertson Smith-i hatás letagadhatatlan! E funkcionalista magyarázatból egyenesen következik. aki a hitetlen számára ismeretlen új igazságokat pillant meg. hanem az a láthatatlan hatás. Olyan ember. a periodikusan megismételt rítusok során kinyilvánítja egységét.) lFreud számára isten az apával. amelyben a profán élete folyik. o. hogy meghatározatlan ideig a hitközösség állapotában leleddzen. De folyton folyvást nem gyűlésezhet. lelkesedést […] A kultusz nem pusztán olyan jelrendszer. A lharmadik könyvbenl tehát Durkheim a vallásos rítusok szerepét és jelentőségét vizsgálja. Az élet követelmény ei nem engedik meg számára. a vallásos gyakorlatnak a vizsgálata is. A kritikákra hamarosan visszatérünk még. ***** A képzetek és hiedelmek vizsgálata után azonban hátravan még a vallás másik oldalának. amellyel azok nem rendelkeznek.). az szolgáltat neki lelki békét. Egyszóval a fölé a világ fölé. A Durkheim által a rítus funkciójára adott válasz leitmotivja lehetne az a fentebb már idézett kijelentés. .) fél évszázaddal később.Vargyas Gábor: E. ha szükségét érzi. átalakult. hiszen az isten csak a társadalom átvitt megjelenítésel (212. szétszéled tehát. hogy aztán. amely bár mindig. s a társadalmi élet is ugyanebben a ritmusban ingadozik…l (207. a normának való engedelmeskedésnek tehát máshonnan kell jönnie. hogy la rítus a totemállatra gyakorolt állítólagos hatásán kívül a benne részt vevő hívek lelkére is mély hatást tesz. ezért a környezetét is átalakítja.). Az istenével kommunióban egyesülő hívő nem egyszerűen olyan ember. Durkheim számára a társadalommal egyenlől n kommentálta Evans -Pritchard (1965/1971: 77. hanem olyan eszköztár. Sajátos benyomásai magyarázataképpen olyan tulajdonságokkal ruházza fel a vele közvetlen kapcsolatban lévő dolgokat. úgy érzi. hogy a szakrális ideák. l (320. o. hogy hit és tapasztalat viszonyában a hitet annyi csalódás után sem kezdi ki a tapasztalás? Hogyan lehet. amit a tudatra gyakorolnak. hanem egy általánosabb működésben. amelyekkel általában jellemzik. hogy látszólag a hívő és istene közötti kötelék szorosabbra fonása a szerepük. amely bizonyos értelemben csak az ő gondolatvilágában létezik. ezután elméletének pszichológiai és funkcionalista vonásai kerülnek előtérbe. Durkheim számtalan megfogalmazásban fejti ki: l…a vallás igazi feladata nem az. hogy cselekedni tudjuk általa. a tekintély elfogadásának. Hogy mi is ez a körülményektől függően más és más formát öltő valódi cél vagy funkció. transzcendentális és kötelező jelleget öltenek? Ez utóbbi különösen azért érdekes és fontos kérdés. aki ne érezte volna kötelességének. amelyek a társadalmi valóság szimbolikus kifejezései. o.) 32 xv Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy a társadalmi életet nem a benne résztvevők elképzelései szerint kell magyarázni. aki ezután többre képes […]Aki valóban gyakorolt valamilyen vallást. Bárki bármit is gondoljon az elméletről. legy rítus valódi funkciója [ugyanis] nem a látszólag megcélzott konkrét. ha összegyülekezik. o. tudja.). o. a közösség ezek révén alkotja meg és tartja fenn magát. letagadhatatlanul óriási hatást gyakorolt az utána következő nemzedékekre. ennek eredményeképpen zajlik. ami a vallás születését kiváltotta. Nem volt olyan kritikusa Drukheimnek. o. olyan különleges képességeket és erényeket tulajdonít a köznapi életben észlelt tárgyaknak. hogy a kultusztól fogja el öröm. amelyek nem tudatosulnak [bennük]l. derűt. hogy milyen funkciót tölt be a vallás? Hogyan lehet.) lA közösségi élet bizonyos fokú intenzitása azért tud vallási indulatokat ébreszteni.

ehhez pedig az kell.) szerint la tömegeket a ceremóniák tartják egyben. a rítusok pedig egységbe foglalják és szabályozzák a működését. hogy szabályos időközönként megerősítse az egységét és a sajátos arculatát biztosító kollektív érzéseket és gondolatokat. hogy a rítus jótékony hatását ki tudja fejteni. e. (Ezt a művet csak angol hivatkozásból ismerjük n lásd A. o. hogy támaszra találnak. hogy hathatnak a dolgokra általuk. hogy a társadalmat alkotó egyének összegyűljenek és közösen cselekedjenek. milyen szellemi erőket fejleszt ki. sőt funkcionalista magyarázatának nem lenne hosszú előtörténete.). az egyénekben pedig egyszersmind megerősíti társadalmi lény mivoltukat…l (343. mint Durkheim. A társadalom ugyanis csak valamiféle cselekvés által tudja érzetetni a befolyását. A társadalom emeli a hívőt önmaga fölé: egyáltalán a társadalom teremti meg […] Ez magyarázza a kultusz döntő szerepét az összes. o. ahol az egymással szoros kapcsolatba kerülő egyének közösen nyilvánítják ki és erősítik meg közös érzéseiket.). hogy egy helyütt még azt is ki meri jelenteni: lA lényeg az. végső soron lkülső megnyilvánulásait tekintve bármilyen összetett is […] alapjában véve egységes és egyszerű.l (319.) Ahhoz azonban. amelytől éppúgy függünk. mert e rítusoktól erkölcsileg megújulnak. honnan származik ez az érzés. amely nem adatna meg neki. egyetemes és örök okát jelenti. hogy önmaga fölé emelje az embert. ettől azonban az még nem kevésbé valóságosl (330. magasabb rendű élet-élményben részesítse. hogy laz emberek az isteneiket saját képükre teremtikl. lDurkheim műve oly sok szövegmagyarázatot és kritikai kommentárt kapott. hogy a csoport ilyen vagy olyan gesztusokat végez […] Minden ugyanahhoz a gondolathoz vezet tehát bennünket vissza: hogy a rítus mindenekelőtt olyan eszköz.) A vallási élet tehát. illetve magának az összegyülekezés tényének. la rítus tehát csakis arra szolgál. és ugyanabból a lelkiállapotból származik. amelyet a társadalom önmagáról alkot. amely az ekképpen keletkező új életet tükrözi vissza […] A társadalom nem teremtheti meg. amúgy igen különböző vallásban.l (383. 3. hogy az emberek összegyűljenek. The British School of Social Anthropology [London. o.l (386n387. nem más. Márpedig ez a lelki újraépülés csakis gyülekezetek. o.). Durkheim és A vallási élet elemi formái valami kellemes érzés fogja el. összegyűlnek. amellyel a társadalmi csoport időről időre kinyilvánítja és újra megerősíti önmagát […] úgy érzik. lvalójában még a leganyagibb jellegű kultuszok létjogosultságát sem az előírt cselekedetsorban kell keresni. szellemi-lelki erők […] [amelyek] a tudatból kölcsönzik alkotóelemeiket.)34 ***** Durkheimnek ezt a funkcionalizmusát osztatlan lelkesedés fogadta.l (376.) 33 Mert valójában lnincs olyan társadalom.l (353.Vargyas Gábor: E. hogy aztán történetesen miféle érzésekről és miféle cselekedetekről van szó. o.) Durkheim olyan nagy fontosságot tulajdonít az összegyűlt embercsoporton belül lezajló tömegpszichológiai folyamatoknak. miként ébreszti föl a hívőkben azt az érzést. illetve nem teremtheti magát újra. a tömegek megzavarodnakl.) lA hívő által a rítusoknak tulajdonított fizikai hatékonyság […] eltakarja valódi létokukat: az egyének és a csoportok azért vélik úgy. Illusztrációként csak néhány példa: l…a kultusz hatásaké ppen időről időre valóban egy olyan erkölcsi lényt teremtünk újra. csak akkor tudja kellő hőfokon tartani az önmagáról alkotott érzést. huszonkilenc éves korában. 36 Malinowski 1913-ban. Már Arisztotelész megállapította. Mindenütt ugyanazt a szükségletet elégíti ki. 34 Ugyanez más megfogalmazásban: l…ami […] a vallási élmény sui generis érzeteinek objektív. 1983]című művének bibliográfiáját. ezt az élet -élményt a hiedelmek képzetekben jelenítik meg. amely ne érezné szükségét. hanem az e cselekvések által előhívott belső erkölcsi megújulásbanl (318.) A totemisztikus rítusokban embert és természeti fajtát rokonság fűzi egybe: l…a rítus nem csupán kifejezi ezt a rokonságot. s tudatára ébrednek szellemi egységüknek. s miképpen kapcsolja ezáltal a hívőket a kultuszhoz. . Malinowski36 és a funkcionalisták munkássága érthetetlen lenne nélküle. A csoporttudat biztosítása szempontjából mindegy. Bármilyen formát is ölt. o. Itt csatol vissza Durkheim a vallás születéséről adott magyarázathoz: lA társadalom csak akkor tud önmaga tudatára ébredni. egy kínai filozófus szerint laz emberek egységét a [közös] áldozatbemutatásokon keresztül lehet megerősíteni.) 33 xvi Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy közös érzéseik közös cselekvésekben nyilvánuljanak meg. hogy az egyének összegyűljenek. ez teremti újjál (328n 329. Radcliffe-Brown. s ha ez a kötelék megszűnik. ha nem teremt egyszersmind ideált is magának […] Mert a társadalmat nemcsak a részét képező egyedek alkotják […] hanem mindenekelőtt az a gondolat. o. ez teremti meg. önnön egységéről alkotott érzést. könyvismertetést írt A vallási élet elemi formáiról (lásd a bibliográfiát). A társadalom a közös cselekvés útján ébred önmaga tudatára. mint a társadalom. mindig az a célja. Mint Morris megjegyzi. Kuper: Anthropologists and Anthropology. hogy […] végső soron […] ezáltal a csoport időről időre újraéleszti az önmagáról. a kínai Rítusok Könyve (Kr.l (339. nem tudják ugyan. ha összegyülekezik. o. pártfogásban részesülnek. ez pedig olyan gondolat-együttesben nyilvánul meg. o. Az összegyülekezés felszítja a szellemi és lelki életet. o. kongregációk útján történhet meg. másodlagos. esetleges dolog. mint ahogy az tőlünk függ […] ez a lény létezik: ez a társadalom. hogy összetartoznak. Nem mintha a vallás társadalmi. Kimutattuk.és ugyanabban az évben lengyelül kiadott egy munkát lPrimitív vallás és társadalomszervezeti formákl címmel.) 35 A példákat idézi Morris 1987: 111. sz. ha csakis egyéni ösztöneit követné.35 Ám senki nem mutatott rá korábban olyan meggyőzően. és az összehasonlító vallástudomány képviselőire oly nagy A könyv utolsó részéből bőven idézhetnénk ilyen és hasonló példákat.l (379n380. o. oltalmat kapnak. olyan mélységekig és olyan sokoldalúan vallás és társadalom kapcsolatára. századi kulturális antropológia teljes fejlődése. A XX. o. a közös cselekvés által formálja magát […] A vallási erők tehát emberi. s olyan külső. szükséges az.

hogy Durkheim a totemizmust (vallás)történetileg és pszichológiailag egységes. amit Durkheim a totemizmusból kialakuló egyéb vallási jelenségek magyarázatára hoz fel: E kritikákat Evans-Pritchard (1956. vérrokonokat egyesítő klán tehát szétszórt. Teljesen elfogadhatatlan az az evolúciós séma is. A ténybeli. 1920). hogy a totemizmus a legprimitívebb vallási képzet. hogy klánszervezet és totemizmus kötelezően együtt jár. s bár számos témája nem tőle származik. vagy csak az észak-amerikai indiánoknál vannak meg! Végezetül egyáltalán nincs bizonyíték arra sem. b) bár a totemizmus lelemil. bár az ausztrál őslakók a technikai fejlődés és a politikai szerveződés elemibb fokán álltak.Vargyas Gábor: E. Az az evolucionista posztulátum pedig. A totemek nagy részét ugyanis egyáltalán nem ábrázolják. átmeneti állapotának áldozata lettl (1967: 240. ennél is fontosabb azonban. 3) elméleti kritikák. szertartások. reinkarnáció. Sőt. amelyet élete vége felé írt. minden magas vallás jellegzetes jegye (lélek. vagy mondjuk a maláj félszigeti szemangoknál nyoma sincs. az észak-amerikai Nagy Medencében élő sosonoknál. Durkheim és A vallási élet elemi formái hatást gyakorolt. amelynek különböző fejlettségi fokai vagy stádiumai vannak. 2) módszertani. hogy nehéz elfogulatlanul beszélni róla. egyként felel egymásért. a vele szorosan együttjáró totemizmusnak is annak kell lennie. . A totemizmus és a legprimitívebb társadalomszerkezet egymással való azonosításából ráadásul az kellene hogy következzék. rokonsági rendszerük is sokkal gazdagabb és bonyolultabb volt amazokénál. o. hogy a klánszervezet önmagában. hogy a klán a legprimitívebb társadalomszervezeti egység. nem világos tehát. o. és még Ausztrálián belül is specifikus. Stanner szerint Durkheim laz ausztráliai etnográfia tarka. ami kizárja azt. A ltestületil38-szolidáris csoport így Ausztráliában is a néhány rokon családot illetve beházasodott és/vagy befogadott nem-vérrokon egyént egyesítő horda vagy lbandal. frátria. Semmiféle evidencia nem szól amellett. Ausztráliában például a pattintott kőkori technológiai szint és a lprimitívl zsákmányoló életforma hihetetlenül bonyolult társadalomszervezettel (horda. istenek. valamint művészet) vannak olyanok is. nemzetség. mint inkább nyelvi -kulturális jegyekkel rendelkező törzs. 37 xvii Created by XMLmind XSL-FO Converter.) A könyv fő tételeinek felvázolása után lássuk most a könyvet ért kritikákat! E kritikákat Lukes (1973) nyomán általában három csoportba szokták sorolni: 1) etnográfiai. zsákmányoló életformában élő ún. 1965/1971). a közép -ausztráliai totemizmus. törzs. áldozat.l (1987: 113n114. hordatársadalmakban. amire Durkheim a művében alapozott.). Mint azt Goldenweisertől tudjuk (1910). négy és nyolcszekciós rendszerek) illetve fejlett vallási elképzelésekkel jár együtt. tabu és a ltotemizmus vallásos aspektusal: mágikus szertartások. a második legalábbis kétséges. vagy más értelmük van. teljesen téves. Ez a mű. Stanner (1967). másutt hiányzik: nincsenek összejövetelek. egyéni védőszellem. Az is hiba. nem igaz az sem. hogy a llegprimitívebbl forma legyen. afölötti szinten pedig a nem annyira politikai funkciókkal. más társadalomszervezeti forma nélkül sehol sem létezik. de hozzátehetjük. Először is. védőszellemek és titkos társaságok. hogy a csoport testület módjára. az eszkimóknál az egyszerű társadalomszerkezet magasrendű művészetet eredményezett stb. házassági osztályok: kettő.és szellemhit. hogy a vele együttjáró totemizmus is az.) megvan benne. illetve fő tétele erősen kétséges. etnográfiai kifogásokkal kezdve37 Durkheimnek az az elképzelése. kiengesztelés stb. illetve az elemi család. 38 Az unilineáris csoportoknál oly fontos jegyet jelölő angol lcorporatel szónak nincs elfogadott magyar fordítása. atipikus. Az első tévedés. csak virtuálisan van saját földterülete. hogy a totemizmus a zsákmányoló népek szintjén egyetemes jelenség: csakhogy az eszkimóknál. tehát maga is vallás. akkor sem következik belőle. s így érvelésében rendre a totemizmus ilyen vagy olyan jegyének lkéseiségérel hivatkozik. ahol a társadalomszervezet magja a területi szerveződésen alapuló lokális csoport. a totemizmus fő jegyeinek tartott jelenségek közül (exogámia. két feltételezésen nyugszik: a) mivel a legprimitívebb társadalomszervezeti egység a klán. mint az észak -amerikai indiánok. mégis kiemelkedő fontosságú intellektuális teljesítmény. A klán ugyanis általában ismeretlen vagy legalábbis nincs nagy jelentősége a legprimitívebb életmódot folytató. miért kellene hangsúlyt fektetni egy ilyen társadalmi csoport szolidaritásának a fenntartására? De még ha el is fogadnánk. Goldenweiser (1917) és nyomukban Lukes (1973). totemisztikus szervezetük. Másutt az intichiuma szertartások például ismeretlenek. Van Gennep (1912. A vallási funkciókat ellátó. Kérdéses továbbá az a hangsúly is. Nagyjából annyit jelent. amit Durkheim tipikusnak állított be. Sok olyan jegy. Ami mármost az ausztráliai etnográfiai tényeket illeti. kétségkívül a legjelentősebb az összes munkája közül. a totemtől való leszármazás. amelyek vagy csak Ausztráliában. homogén jelenségnek kezeli. és nincs vezetője. ismerünk totem nélküli klánokat. kozmogónia. magyarra a ltestületil vagy lszolidárisl csoport kifejezéssel írható le a legjobban. hogy az ausztrál totemizmus a totemizmus (vagy pláne a vallás) legkorábbi formája lenne. és fordítva: klánok nélküli totemeket is. amit Durkheim a totemek figurális ábrázolására helyez. totemnevek. szakrális tárgyak és ábrázolások. Hamilton (1998) illetve Morris (1987) nyomán foglaljuk össze. hogy a totemizmus általában a vallás lkezdő csírájal lenne. hogy az egyszerű anyagi kultúra egyszerű társadalomszervezetet és pláne egyszerű vallást vagy művészetet feltételez.

Így aztán elhanyagolta az egyének. illetve. mint a papnak. vagy kimutathatóan nem totemisztikus eredetű. hogy a Durkheim által a totemizmusban felismerni vélt számos jegy (például az áldozat) vagy teljesen hiányzik az ausztrál anyagból. A mana egyébként is kissé ldeus ex machinal módon kerül Durkheim érvelésébe. míg az utóbbi kötetlen és szabad. az egyénintársadalmi. Végezetül Lévi-Strauss munkássága óta (1962a. brú nyelven ugyanazzal a szóval (rahau) nevezik meg az orvosság. a meghatározás e része tényszerűen sem állja meg a helyét. Evans-Pritchard például megjegyzi. hogy egyetlen alapvető példával igazolni lehet egy elméletet. majd betegségéből nem gyógyulva kér néhány pirula gyógyszert az épp ott tartózkodó antropológustól. a védőszellem-hit pedig Goldenweiser szerint ott a legerősebb Észak-Amerikában (a fennsík és a Nagy Medence vidékén). hogy elválaszthatatlan egymástól. kifogás elsősorban Durkheimnek azt a módszertani posztulátumát illette. hol lprofánl. a méreg. ahol a totemizmusnak nyoma sincs. a brúk köréből. nehézségek merülnek fel Durkheim vallásdefiníciójával kapcsolatban is. illetve az annak megfelelő nyilvánosnmagán oppozíciót illeti. arra. . hisz gyakori tény az. mint láttuk. Szinte minden kritikusa szemére vetette továbbá Durkheimnek. hogy az őslakók világa lnem oszlik. védelmül szolgált számára az elméletének ellentmondó adatokkal szemben is. aminek lényege az. Ami a definíció másik ellenétpárját.). hogy ez a szétválasztás értelmetlen. nemcsak lklienseil: a Malinowski által leírt trobriand -szigeteki lkerti varázslól a falu összes tagja számára elvégzi sorban a kertek termékenységéhez szükséges mágiát. Amikor tehát egy rosszindulatú sámán mágikus szubsztanciákat lövell áldozatába. az is kétséges. ugyanazt az egy szót vagy fogalmat használják. o. mint ahogy nincs bizonyíték arra sem. és felhívta a figyelmet a totem irányában megnyilvánuló szakrális viselkedésmintákra. s az illető elmegy egy másik sámánhoz. mint ahogy n ismét saját példával élve a brúk köréből n a brú sámán is mindenki által ismert és elvárt lmágikusl módszerek segítségével. ahol az egyikből kilépnénk. hogy a definíció valójában tautológia.) szerepét. s a ltotemisztikus princípiuml illetve a lmanal közötti különbségtétel homályos és mesterkélt (az előbbi a nemzetséghez kötődik. hacsak a megfigyelt tényekbe nem avatkozunk bele túlzott mértékbenl. az amulett és a rontó szubsztancia fogalmait.). hogy a totemizmus egyáltalán vallás-e. Lévi-Strauss felfogásában a totemizmus lgondolkodásmódl. xviii Created by XMLmind XSL-FO Converter.Vargyas Gábor: E. Áttérve mármost a módszertani kritikákra. Ennek a megállapításához esetek széles körének a vizsgálatára van szükség n ezt pedig Durkheim nem végzi ell (Hamilton 1998: 131. Az ilyen esetben ugyanis mindig kétséges. amikor belépünk a másikba. hogy a rontást lamulettl segítségével elhárítsa. o. Már utaltunk a szakrálisnprofán ellentétpárral kapcsolatban felmerülő problémákra. ráadásul azt a vallást is saját elmélete fényében értelmezte. A varázslónak éppúgy egyháza van. mint azt Lukes megjegyezte (1973: 479. monisztikus. Elég nehéz így a két világot szétválasztani egymástól! Az ausztrál anyagot belülről ismerő Stanner joggal mondja e dichotómiáról. valamint az utóbbiból származik). tehát az legyéni totemizmusl nem származtatható. 1962b) legalábbis komoly kételyek merültek fel a tekintetben. amely egy ismeretlent (a vallást) egy másik ismeretlennel (a szakrális) helyettesít be. Továbblépve az általánosabb etnográfiai tények felé.) Az általa felhozott példában egy természetfeletti eredetűnek tartott betegség esetén.l (1965/1971: 78n79. bár jól dokumentált esetre korlátozta magát. a társadalmi és vallásos konfliktusokat vagy a vallás nem -integratív funkcióit. hogy megrontsa azt. Mint ismeretes. mindenekelőtt a vallásos vezetők (próféták. sem a társadalom síkján nem lehet őket egymást kölcsönösen kizáró skatulyákba zárni. hogy a természeti fajták csoportjai közt felismert különbségek és hasonlóságok szolgálnak modellül az embercsoportok osztályozására. hogy a szakrálisnprofán ellentétpárt túlzottan merev dichotómiaként kezeli. A kozmológiai osztályozás például bizonyosan nem a totemizmusból ered. a helyi társadalom teljes nyilvánossága előtt próbálja a betegségokozó szellemeket eltávolítani a beteg testéből. hogy limitált számú. o. hogy Durkheim itt összekeveri a lnyilvánosl és a ltársadalmil fogalmát.). a beteg morális állapota és a szellemvilág közbeavatkozása. hogy mana típusú ideák állnának a totemizmus mögött. Sem az egyén. és ezért nem is szabad elméletileg sem két osztályra osztanil (1967: 229n230. hogy a megvizsgált vallás lényegi vonásai azonosak a vallás általában vett lényegével. Eltekintve most attól. és előfutára az utóbbinak. annyi bizonyos. a kettő loly mértékben összefonódik. pluralisztikus. Durkheim és A vallási élet elemi formái nincs bizonyíték rá például. hogy a társadalomszervezetet totemizmus nélkül is kivetítik a kozmológiába. Hol húzzuk meg egy ilyen esetben a szakrális és a profán határát? Hasonló n saját n példával élve egy közép -vietnami hegyi törzs. Az a tény. hogy lhasználhatatlan. a csoport-totemizmusból. ám az figyelmezteti. mert az méreg. merész általánosításokat tett egyetlen vallás sovány talaján. hogy túl sokat ne vegyen be egyszerre belőle. Ugyanakkor. ahol valamiféle elkövetett morális vétség miatt büntetésképp a szellemek megbetegítik a pácienst n ami meglehetősen közismert etnográfiai tény n szétválaszthatatlan egységet képez a három összetartozó dolog: a fizikai szimptóma. szemben a Durkheim által képviselt nézettel. Jóllehet véleményét az ausztrál kutatók egy része kezdettől fogva elutasította. varázslók stb. hogy az istenek a totemek szintéziséből jöttek volna létre Ausztráliában. hogy a korlátozott anyagra épülő általánosítás mennyiben megalapozott: l…nem lehetünk bizonyosak benne. o. hol lszakrálisl értelemben.

erkölcs és társadalom viszonya sokkal bonyolultabb annál. a vallási különbségek gyakran vezettek feszültségekhez és konfliktusokhoz n márpedig Durkheim a vallásnak ezt az oldalát teljesen figyelmen kívül hagyja. éleslátása n ellenére is egyoldalú. hogy szoros kapcsolat áll fenn vallás és társadalom között. a tömegtől. hogy a társadalmi nyomás nemcsak morális. így például a társadalomnak az egyénre gyakorolt hatásával kapcsolatban. mint intenzitás és forrongás. ahogy ezekről a külső megfigyelő vélekedik. amelynek értelmében a társadalom a vallás (továbbá a morál és a tudás) egyedüli. aki rendkívüli körülmények közé kerül. Ezt az egyoldalúságot Van Gennep úgy foglalta össze (1920: 50. hogy az ausztráliai őslakók sajátos lelkiállapotban vannak. 41 lÉmikusl és létikusl nézőpont: a lfonémikusl és lfonetikusl kifejezéspár mintájára megalkotott terminus technicus a lbelsől és a lkülsől látásmód megkülönböztetésére. amely a vallási hiedelmek és rítusok magyarázatában teljesen figyelmen kívül hagyja a hívők vagy cselekvők véleményét és magyarázatait. és azt állítja. mint maga a társadalom. A rítusok létrehozzák a felhevült lelkiállapotot. o.l (Hamilton 1998: 135. hogy Durkheim látószögéből teljesen hiányzik a kérdés. A Durkheim állította okon kívül sok egyéb oka akad annak. Ha viszont tényleg abban vannak. oldalakon alapul. o. az isteni. A vallás születésével kapcsolatban nem véletlenül mondja Evans-Pritchard. hogy az egyén igenis ki tudta vonni magát a társadalom kényszerítő hatása alól. aki ifjúavatáskor visszavonul az erdőbe. o. hogy Durkheim a totemből egyfajta ltársadalmi Logostl csinált. böjtöl. hogy nincs bizonyíték rá. és magányban élnek.l (Hamilton 1998: 133. majd víziói során egy állat válik a védőszellemévé. Az előbbi azt fejezi ki. akitől természetfölötti hatalmat és tulajdonságokat kap. Ráadásul Durkheim e magyarázat során a rá oly jellemző39 körkörös érvelés vagy petitio principii hibájába esik: a kollektív érzelmi felajzottság vallásos hiedelmeket és rítusokat hoz létre n holott ez az állapot már feltételezi e hiedelmeket és rítusokat.). sem azzal. A rítusok tehát nem lehetnek ezen emóciók okozói! Az okfejtés zárt körben forog: mi volt előbb. 39 40 xix Created by XMLmind XSL-FO Converter. illetve arra is. akkor már mindent megértettünk […] Ugyanilyen szélsőséges azonban Durkheimmel azt állítani. Az elsőre jó példa az az indián. az már problematikus. mint amit ő feltételezett. A vallásos élményt és extázist itt. Így még ha Durkheimnek igaza is van abban. Mindkét kategóriára jellemző. A vallás legalább annyira szétválaszt. mint amennyire egybeköt. Életük önmagában is látványos cáfolata Durkheim elméleténekl (1917: 124. miért tükrözhetik a vallásos elképzelések a társadalmi szerkezet bizonyos aspektusait.Vargyas Gábor: E. eseményről vagy hiedelemről. amik következtében viszont elvégzik a rítusokat… Számos egyéb fontos kérdéssel kapcsolatban is nehézségek merülnek fel. megtisztítja magát. Végezetül igen kérdéses az a funkcionalista hozzáállás is. nem tudja elkendőzni azt a tényt. De amikor Durkheim tovább megy ennél. o. vagy a vallásos érzelmek tárgya. azaz hogy a vallás a társadalom szimbolikus reprezentációja. nem más. az utóbbi pedig azt. Ezért ezen állat földi másait nem eheti meg. hanem immorális hatást is ki tud fejteni. ami létrehozza a hiedelmeket. hogy amit az érintettek gondolnak cselekvésükről. holott legalább annyira igaz az is. hogy a totemvallást […] a kis tömegben összegyűlt egyének emocionális izgatottságából. hogy soha nem jöhet szóba más tényező a résztvevők saját helyzetértékelésénél. A vallási élet elemi formái minden pozitívuma n nagyszabásúsága. Ugyanígy a vallás kizárólagosan integráló funkciója is kérdéses. a magányban élik meg: l…az istenük önmagukban van. . hogy amikor azt megértettük.40 Sok példát ismerünk ugyanis arra. hogy vallásmagyarázatában ellentmond a saját maga által felállított szabályoknak és társadalmi tényeket pszichológiai tényekkel próbál magyarázni. o.). hisz valójában azoknak a kifejeződése! Ugyanezt mondhatnánk a rítusokról is. szembeszállva a csoportmentalitással. hogy e rítusokon keresztül fejeződik ki a társadalmi csoport n már meglévő n szolidaritása.) ***** Lásd Lukes 1973: 31. az nem játszik fontos szerepet annak magyarázatában. akkor minden bizonnyal az elvégzett rítusok illetve az azokhoz kapcsolódó hiedelmek miatt vannak abban. Ezen túlmenően a kritikák joggal vetették Durkheim szemére. A vallás és társadalom közti szoros kapcsolatból és számtalan megfelelésből még nem következik. Az innen következő gondolatmenet Hamilton 1998: 131n137. lhogy a társadalom maga a vallásos elképzelések eredete. Durkheim és A vallási élet elemi formái Az egyén szerepét illetően például Goldenweiser (1917) joggal kifogásolja. koherenciája. illetve vallásreformátor. hogy a társadalmak erkölcsi közösségek. azaz az lémikusl41 nézőpontot. Pedig ez a szerep Goldenweiser szerint kétféle is lehet: lehet egy átlagos egyén. amelyek Durkheim szerinti funkciója a társadalmi szolidaritás megerősítése. azaz egyfajta tömeghisztériából próbálja levezetnil (1965/1971: 82. Az elméleti kritika első része Durkheim központi tételére vonatkozik. mindent felölelő fons et origója. hogy időről időre visszavonulnak a társadalomból. Ezek figyelembevétele természetesen lnem egyenlő azzal. a tyúk vagy a tojás n teszi fel a kérdést. illetve lehet egy kivételes egyéniség is. hogy a cselekvők vagy résztvevők mit gondolnak egy adott cselekvésről. Az persze közhelyszámba megy.). hogy a vallásos érzelem tárgya. A másikra példaként szolgálhat az összes próféta és vallási tanító vagy vallásalapító.). s hogy épp a vallás révén tudott ellenállni a társadalomnak. Evans Pritchard szerint lbárhogy is bűvészkedik az olyan szavakkal.

az ausztrál specialisták elismerése márcsak azért is mérvadó. az ausztráliai antropológia egyik alapító atyja. Az az elgondolás. oldalakon és Lukes 19 87-en nyugszik. hogy a vallás és a rítus társadalmi kapcsolatokat fejez ki és dramatizál. a rítusok. hogy az egész konstrukció szellemes és eredeti. Durkheim egyik legádázabb kritikusa. aki L. máig hat. e megközelítésmód fő képviselője Radcliffe-Brown volt. a mohamedán kommentátorok és a katolikus skolasztikusok együttesen vett legjobb konstrukcióival veszi fel a versenyt. A társadalom és a vallásos jelenségek különféle típusú kapcsolatait vizsgálva Durkheim lényegében háromféle módon tekintette a vallást társadalminak:42 a) úgy. A vallási élet elemi formái 42 Az itt kifejtett gondolatmenet Lukes 1973: 459n477. o. sőt gyakorolnak máig a társadalomtudományokra. hogy a vallás a társadalmi valóság tükrözésének sajátos módja. E szimbolikus -expreszívdrámai vallásfelfogás fő képviselői E. és jelenleg is érvényesek n feltéve. társadalmilag meghatározottak.és tudásszociológia kutatói még nem aknáztak ki eléggél (1987: 518. amelyek maguk is vallásos eredetüek. Ezek a központi tézisek vagy hipotézisek nagy hatást gyakoroltak. mert. megalapozójának. ha n mint láttuk n Durkheim elavult tömegpszichológiai magyarázata mára már nem elfogadott. a) A kauzális hipotézis lényege. illetve előre látni azok tudomány általi háttérbe szorítását. Van Gennep a következő módon ír erről: lNem tagadom.és hipotézisrendszerét Lukes három részre bontotta: a) kauzális. akkor mégis mi az. a jogos kritikák és fenntartások dacára is. Az a tétel. A vallási élet elemi formái máig nem szűnő csodálat és inspiráció forrása. ami kétféle formában valósulhat meg: kognitív és expresszív formában. s azokat a társadalmi struktúrákat tükrözik. valamiféle mitológiai szociológia. P. illetve néhány más szerző művein keresztül. R. ma is élő antropológiai tradíció. Még általánosabban. hogy az emberi világot érthetővé és értelmessé tegye. mindig elámulok azon. Ily módon Durkheim egyszerre tudta kimutatni a hitből és gyakorlatból álló vallás egyetemes. xx Created by XMLmind XSL-FO Converter. és c) funkcionális hipotézisekre. amelyek megbízhatóságát az etnográfusok nem tudják elfogadni. mint Lukes megjegyzi. lelső világmagyarázatl.). mint inkább ideák tárháza. mivel egészében olyan elemzéseken és magyarázatokon alapul. hogy megerősíti az egyént a társadalomhoz fűző szálakat. mint ahogy társadalmilag meghatározottak a gondolkodásbeli kategóriák is. o. hogy Durkheim milyen mélységig volt képes belelátni abba Spencer és Gillen. és fenntartja a társadalmi n s ezáltal egyben egyéni n életfeltételeket. b) interpretatív. De nehezen tudok bármiféle tudományos valóságot és igazságot tulajdonítani neki.Vargyas Gábor: E. mint ami társadalmilag meghatározott. forrongásban születnek meg és/vagy születnek újjá. a szakrális lények. A vallási élet elemi formái lnem annyira ausztrál etnológiai tanulmány vagy általános valláselméleti mű. c) A funkcionális hipotézis lényege. Beattie. ami egyszerűségében és átfogó jellegében a hindu metafizikusok. Az első formában a vallás a világ megértésének egyfajta módozata. hogy a társadalmi valóság és a vallásos jelenségek egymásra vonatkoztatását nem oly egyoldalúan végezzük. Ennek megfelelően a mű központi tézis. b) mint ami megtestesíti a társadalmi realitásokról alkotott képzeteket (azaz ami tükrözi a társadalmi valóságot). klasszikus művelőjének tekinti. vagy A. . még akkor is. Az az elképzelés. o. mint azt Durkheim tette. Warner A Black Civilisation (New York.). interpretatív hipotézis lényege. hogy a vallásos hiedelmek. hogy a vallás folyamatosan újraalkotja a közösséget azáltal. Végezetül Durkheim hipotéziseinek szuggesztivitása túlmegy a vallás kutatásán. A második formában a vallás a társadalmi kapcsolatok szimbolizálásának és dramatikus kifejezésének módja. természetfeletti világnak alapvető szerepe van abban. amelyet a vallás. integráló funkcióit. hogy a vallásos gondolkodást kognitív tevékenységként kell felfogni. Durkheim pozícióját nem lehet telj es egészében elfogadni. b) A második. de műve örök inspirációul szolgál. Elkin. a kollektív képzetek intenzív társadalmi hevületben. aki szerint lDurkheim a távolból sok tekintetben briliáns módon látott belel az ausztráliai őslakók vallásába (1967: 240. Leach.) E vélemények. Durkheimet számos tudomány. többek között a kulturális antropológia. hogy a vallást valamiféleképpen a társadalmi szolidaritás fenntartása szempontjából tárgyalják. a vallásos rítus és ábrázolások pedig az egymás kölcsönös tudatára ébredés módozatai. Ugyanígy máig érezhetően jelen van az a felfogás is. Strehlow. ma is a vallás szociológiai és szociálantropológiai tanulmányozásának az alapja.) Hasonló szellemben nyilatkozik Stanner.l (1920: 49. hogy a vallásos hiedelmek és gyakorlat társadalmilag meghatározott. 1937)című művéről írott könyvismertetésében a következőket írta: lAmióta betekintést nyerhettem az őslakók életébe Ausztráliában.l (Idézi Lukes 1973: 479. a totem a klán lzászlajal vagy lgyülekező központjal. Durkheim és A vallási élet elemi formái Ha a könyvet ennyi jogos bírálat és kritika érheti. o. a szociológia és a vallástudomány is saját tudományága előfutárának. és általában a szimbolizmus és az ideológiai integráció kutatásában is irányt mutat: az amerikai neodurkheimiánus iskola képviselői például a politikai rítusok modern társadalmakbeli integratív funkcióját vizsgálták! Mindezen okok miatt. c) mint aminek funkcionális társadalmi következményei vannak (azaz ami visszahat a társadalomra). amelyek között megszülettek . s hogy a nem-empirikus. ami miatt A vallási élet elemi formái oly megkerülhetetlen alapmű ma is? Erre próbálunk meg röviden választ adni a következőkben. Firth és J.

Huszadik Század. Evans-Pritchard. vagy elfogadja feladatául az emberi nem eredetéről és fejlődéséről szóló spekulatív hipotézisek a posteriori illusztrálását. M. Eliade. Budapest. kiadás: 1926. 1902. 2 vols. Cartaphilus. ahol a kortárs etnológia szert tett fegyvertára egy részére. 528n547. E. Macmillan Publishing Company.: A szent és a profán. o. 1912 (2. Macmillan 1915 (2. Durkheim. Oxford.l (2001: 7. kiadás: 1925. Durkheim születésének 100. Budapest. In: Durkheim: A társadalmi tények magyarázatához.: Les formes élémentaires de la vie religieuse. E.: The Melanesians. Oxford. hogy vagy beéri egy régiségkereskedő kíváncsiságának a kielégítésével. Angolul: The Elementary Forms of the Religious Life: A Study in Religious Sociology. Clarendon Press. 1909. rész. 1891. Európa. évfordulóján Strukturális antropológia című kötetét Durkheim emlékének dedikálta: lTalán megengedhető. 255n334. (ed. H. Clarendon Press. Nem tehetünk jobbat. kiadás: 1968). nem is annyira hálátlanságból. századi francia társadalomtudomány egy másik óriása. Eliade. kiadás: 1957. végre meg lehetett kísérelni elhelyezni őket egy átfogó. Vallástörténeti kutatás és módszertan 1912-től napjainkig. Eliade.: Kinship and Marriage among the Nuer. mint inkább azon szomorú meggyőződésünk okán. 1951.: Az osztályozás néhány elemi formája. 3. akik azóta valamit is tettek azért. Durkheim. (Részlet alVallási élet elemi formáil című könyvből). hogy […] egy állhatatlan tanítvány tisztelegjen az Année sociologique folyóirat alapítójának emléke előtt: e lap volt az a varázslatos műhely. 3. Budapest. hogy e vállalkozás ma meghaladná erőnket. amely nemzedékek látás és gondolkodásmódját befolyásolta. Durkheim. kipécézett példák segítségével […] Első ízben történt. Crawley. A. Evans-Pritchard. xxi Created by XMLmind XSL-FO Converter. 4.) 1. M. századi társadalomtudományra rányomta bélyegét. 417n442. és hagyja. kiadás: 1937. hogy a módszeresen elemzett és osztályozott etnográfiai megfigyelések nem kuriózumok és aberrációk gyűjteményeként vagy a múlt emlékeiként jelentek meg. 1956. az etnográfia végre bekerült a tudomány városának szívébe. E. 5. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Paris. Studies in their Anthropology and Folklor. 1987. o. a viselkedésformákat és hiedelmeket felölelő tipológiai rendszerbe. mint hogy utószónkat a tőle vett idézettel zárjuk: lDurkheimmel az etnográfiai kutatás céljai és módszerei gyökeresen átalakultak. 1987. E. köntörfalazás nélkül beismerték: Durkheim nyomdokain járnak. hogy értékét leleteinek bizarr és idegen volta határozza meg. in chief): The Encyclopaedia of Religon. Durkheim jelentőségét.l (2001/II: 46. E. s amely az egész XX. 1978. Oxford University Press. 1n2.New York n London. kiadás: 1954. 13 vols. Mindazok. Alcan. aki a Durkheim-évfordulóhoz kapcsolódóan megkapóan frappáns módon foglalta össze Durkheim jelentőségét a minket itt közelebbről érintő kulturális antropológia szempontjából. hogy ezt a helyét megőrizze. E. London. 2002. New York. n Mauss. E. Lévi-Strauss 1958-ban. E. Evans-Pritchard. 1978. A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic people. Bibliográfia Codrington. továbbá számos újranyomás). M. M. hogy a XX. Clarendon Press. .) Két évvel később ugyancsak ő volt az. ahol addig időzött. o. A távoli végvárakból. o.: The Mystic Rose. Oxford. E. 4. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. In: Durkheim: A társadalmi tények magyarázatához. R.: Az eredet bűvöletében.: lA vallásos gondolat eredetéről alkotott klasszikus rendszerek kritikai vizsgálatal. o. 1940.Vargyas Gábor: E. Ezt a hatást. kiadás: 1960. E.: The Nuer. Durkheim és A vallási élet elemi formái pedig a megjelenése óta eltelt csaknem száz év ellenére is megkerülhetetlen alapmű. Allen and Unwin. de amelyet hagytunk hallgatásba és feledésbe merülni. Durkheim. talán az a tény is jól mutatja.: A szociológia módszertani szabályai. 21n160. Oxford.: Nuer Religion. Budapest. E. A kutatás végre kiszabadulhatott annak a választási kényszernek a fogságából.

Pertistiany. In: The Institutions of Primitive Society. Evans-Pritchard. 1962a. A.: E. I. köt. The Journal of Philosophy. London. Lévy-Bruhl. J. B. Budapest. B. Lévy-Bruhl. Osiris. W.: Introduction. M. o. Evans-Pritchard. Mauss. Paris.): Durkheim on Religion: A Selection of Readings with Bibliographies and Introductory Remarks. Mauss. E. Gillen: The Native Tribes of Central Australia. Methuen 1909 (2nd revised and enlarged ed. 1966. Penguin Books. E. Marett. 1917/XIV. Elméleti és összehasonlító vallásszociológia. Paris. 1904. 43n46.: Vallás. E. Budapest. Lukes. A Series of Broadcast Talks by E. Durkheim n M. R. Lienhardt. 1975. R. Budapest. Gillen: The Northern Tribes of Central Australia. Labriola.: La pensée sauvage. F. in chief): The Encyclopaedia of Religion. 1987. British Journal of Sociology. társadalom.: könyvismertetés E. E. M. Needham. Hahn. J. Lévi-Strauss.Vargyas Gábor: E.: Le totémisme aujoud’hui. Petite Bibliotheque Payot.: lReligionl. 1963. Mauss: Primitive Classification. R. G. Cl. 1927 (1. (ed. 142n164. AduPrint. 1914). Folklore. R. Leach. London.: Aranyág. Smith. Kossuth. o. Spencer. J. kiadás: 1889). (eredeti francia megjelenés: 1902n1903).: Religion and Society: A Critique of Emile Durkheim’s Theory of the Origin and Nature of Religion. Hamilton. Hubert közreműködésével): A mágia általános elméletének vázlata. Oxford. L.: lDurkheim. His Life and Work: A Historical and Critical Study . Malinowski. Spencer. 1910/XXIII. Blackwell. R. 1998. A. 1961/12. Alcan. 1927. 1962b. 1913/24. G. Frazer. Beuchat közreműködésével): Tanulmány az eszkimó társadalmak évszakonkénti változásáról.: Istenek és népek. Paris. (eredeti francia megjelenés: 1906). Cohen and West. xxii Created by XMLmind XSL-FO Converter. W. 1899. Gluckman. 179n293. B. London. .: Les Fonctions mentales dans les sociétés inférieures. In: Mauss: Szociológia és antropológia. Goldenweiser. M. L. Goldenweiser. A. Osiris. Cl. M. (H. Oxford University Press. an Analytical Study. Émile (1958n1917)l n címszó. E. Budapest. B. Paris. Gondolat. Budapest. 1971. S. Alcan. R. London. Pickering. Durkheim és A vallási élet elemi formái Evans-Pritchard. Lukes.: La Mentalité primitive. Black. W. Durkheim. Oxford. 1973 (reprinted with new preface in 1985). S. Durkheim: Les formes élémentaires de la vie religieuse című művéről. E. Boston.: Religion and ritual: the definitional problem. J. Fortes and G. 1980. Cl. J. J. Firth. o.: Tanulmányok a történelmi materializmusról. Goody. 113n124. o. (H. Lévi-Strauss. PUF. o. ember. In: Mauss: Szociológia és antropológia. B. Journal of American Folklore. Budapest.: Mit köszönhet az etnológia Durkheimnek?In: Strukturális antropológia InII. In: E. Paris.: Totemism.: Lectures on the Religion of the Semites. 1916. M. n F. Layard. 525n531. W. 49n191. II. 1965.: The Treshold of Religion.: Theories of Primitive Religion. 1965. Psychology and Scientific Methods. Lévi-Strauss. 1956. In: Eliade (ed. 2000. 49n191. n F. Edinburgh. Francia kiadás: La religion des primitifs a travers les théories des anthropologues. Plon. 2001. S. Minerva.

In: M. 3. 1920.: L’état actuel du probleme totémique. Van Gennep. M. E.: Religion: Problems of Definition and Explanation. A. W. . London. London. 1966. 1972. Freedman (ed.: Burmese Supernaturalism./ Tavistock. New York.: Reflections on Durkheim and Aboriginal Religion. 2n23. Spiro. In: Banton. Durkheim és A vallási élet elemi formái Spiro. E.): Social organisation: Essays presented to Raymond Firth. No.Vargyas Gábor: E. 85n126. Institute of the Study of Human Issues. Van Gennep. 1912/LXV. A. 1978. Stanner.:Publications nouvelles sur la théorie du totémisme. M. /ASA Monographs 3. E. 1967. o. M. Paris. xxiii Created by XMLmind XSL-FO Converter.: Buddhism and Society: A Great Tradition and Its Burmese Vicissitudes. E. Harper and Row.: Anthropological Approaches to the Study of Religion. o. Revue de l’histoire des religions. Philadelphia. M. Spiro. H.

.

hogy az ausztrál törzsek kezdetleges kultuszán keresztül könnyebben megérthetjük mondjuk a kereszténységet. Ez az eljárás főképpen a minket érdeklő kérdés esetében tűnhet különösen paradoxnak. Egy vallási rendszerről akkor mondjuk. ez az elv folytonosan vissza fog térni a következő elemzések és viták során. azzal a bizonyossággal tesszük. E célkitűzés azonban komoly ellenvetéseket válthat ki. ami a szóban forgó kutatási eredményeket előre minősítetve egyben védhetetlenné is tette azokat. Általános vélemény szerint ugyanis az egyes vallásoknak más és más az értéke és tekintélye. akkor olyan ellenállásba ütközött volna. gondolatokban vagy érzésekben gazdagabb. és a történelem kezdeteihez térünk vissza. a legkülönösebb mítoszok is valamiféle emberi szükségletet. Ha azt állítjuk. E rendszer szervezetét olyan pontosan és híven igyekszünk leírni. hogy furcsaságairól és különösségeiről mesélhessünk. azaz az emberiség egyik alapvető és állandó aspektusának a feltárására. s nagy a kísértés. ami megadja az igazi jelentését. úgy tartják. Mindenesetre ez semmiképpen sem lehet egy szociológus álláspontja. A kifejezés nyilván pontatlan. hogy valóban voltak-e olyan tudósok. ha pedig gondosan definiáljuk a jelentését.1. Tehát a következőkben tárgyalandó archaikus vallást nem azon egyszerű öröm kedvéért tanulmányozzuk. akkor nem zavaró. hogy semmilyen emberi intézmény nem alapulhat tévedésen és hazugságon. I E könyvben a jelenleg ismert legprimitívebb és legegyszerűbb vallást fogjuk tanulmányozni. Amikor tehát a primitív vallások tanulmányozásához kezdünk. több fogalommal és kevesebb érzéssel vagy képpel él. hogy megtalálja azokat. . mint a történelem vagy az etnográfia. hogy a hozzánk közel álló. hogy primitív. ezt szándékozzuk elemezni és megmagyarázni. hogy a valósághoz tartoznak és a valóságot fejezik ki. sőt legtöbbször az. hogy valami mélységes aberrációt lássunk bennük. hogy ha a vallási gondolat legmagasabb formáit a legalacsonyabbakéhoz hasonlítjuk. hogy a kereszténység ugyanabból a gondolkodásmódból fakad. fejezet . azzal nem azt feltételezzük-e. a tudomány feladata. amelyen nem diadalmaskodhatott volna. hogy megismerje és rekonstruálja azokat. ha ezt a vallást korábbi vallások elemeire való hivatkozás nélkül tudjuk megmagyarázni. hogy ezt az elvet nem veszik figyelembe. mert ez érdekel bennünket a legesleginkább. amelyeket egyszerűségben1 egyetlen más társadalom sem halad meg. 1 1 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Alapjában véve tehát nincs téves vallás. A szociológia egyik legfontosabb posztulátuma ugyanis az. Hanem azért választottuk kutatásunk tárgyául. mert akkor nem maradhatna fönn tartósan. De feladatunk ebben még nem merül ki. Hanem mint minden pozitív tudomány. éppen azt vetjük a szemére. Ha nem a dolgok természetén alapulna. Valamely vallást abban az értelemben lehet a többinél magasabbnak tekinteni. s Ugyanebben az értelemben mondjuk valamely társadalomról. A legbarbárabb és legbizarrabb rítusok. azzal óhatatlanul ez utóbbiak szintjére alacsonyítjuk le őket. de nehezen kikerülhető. s ily módon gondolatainkhoz és tetteinkhez jusson közelebb: e valóság maga az ember. ahogyan azt egy etnográfus vagy egy történész tenné. és nevezzük az ilyen társadalomban élő embert primití vnek. amelyektől elhatároljuk magunkat. Nyilván nem lehetetlen hierarchikus rendben tárgyalni őket. aktuális valóságot magyarázza. Itt most nem célunk annak felderítése. az egyéni vagy a társadalmi lét valamely formáját fejezik ki. hogy fejlettebb mentális funkciókat mozgat meg. mert bármi másnál alkalmasabbnak tűnt számunkra az ember vallásos természetének a megértésére. Olybá tűnik tehát. s akik a vallástörténetből és a vallásetnográfiából vallásellenes hadigépezetet ácsoltak.A kutatás tárgya: Vallásszociológia és ismeretelmélet 1. hogy az emberiség jelenének megismeréséhez először is hátat fordítunk e jelennek. elsősorban az a célja. A szociológia más problémákat vet föl. azon belül is a ma embere. mint majd látni fogjuk. ha a következő két feltételnek tesz eleget: először is olyan társadalmakban van jelen. akiket joggal illettek e kifogással. Ha a szertartásoknak csak a betűjét nézzük. az igazi okok azonban ettől még nem szűnnek meg létezni. hog y az olykor-olykor a primitív vallásoknak tulajdonított elméleti jelentőséget a szisztematikus vallásellenességre utaló nyomnak tekintették. másodszor. akkor e hiedelmek és vallási gyakorlatok zavarba ejthetnek minket. hogy ne m mindegyik tartalmaz ugyanannyi igazságot. Mindegyik igaz a maga módján: bár különböző módokon. Különösnek találhatják. s azon iskoláknak. A szimbólum alatt azonban tetten kell érni az általa kifejezett valóságot. A hívő által önmagának vagy másnak adott magyarázat természetesen lehet téves. hogy vizsgálódásunk szempontjából a legprimitívebb. azaz ugyanazokból a babonákból áll és ugyanazokon a tévedéseken alapul? Így történt. mindegyik az emberi lét adott állapotára ad választ. Nem kizárólag azzal a szándékkal igyekszik megismerni a civilizáció letűnt formáit.

hogy egy kartéziánus módon kidolgozott fogalmat tegyünk meg a vallástudomány alapjául. a primitív vallások tanulmányozása önmagában is érdekes és elsőrendűen fontos. s mivel a megoldás módja a tudomány egészét érinti. ettől azonban még teljes egészében megmarad a probléma. a legegyszerűbb plasztidától az emberig. szükségképpen tartalmaznak olyan lényegi elemeket. Mivel minden vallás összehasonlítható. s amelyek mindenütt ugyanazokat a funkciókat töltik be. hogy ezen egymást követő magyarázat-sor szempontjából mekkora jelentőséggel bír a kezdőpont meghatározása. amit azzal fejezünk ki. Csakis ennek segítségével bontható fel valamely intézmény az alkotóelemeire. amelyek valamennyiüknél fellelhetők. jogi előírásról. amely magyarázatként alkalmazható rájuk. Valamennyi egyaránt vallás. s nem illusztrálják ezen gondolati elemzés eredményeit az ideáljukat legjobban megtestesítő vallásokból vett példákkal. hogy a vallásról beszélünk általánosságban. mert az egész emberiséget érdekli. mivel ez mutatja meg. Ugyanazoknak a szükségleteknek felelnek meg. és ennek szellemében kell megpróbálniuk magyarázatot találni az általuk elemzett tényekre. az azért bizonyos. tehát éppoly alkalmasak a vallási élet természetének megjelenítésére. ugyanazt a szerepet játsszák. esztétikai technikáról. Tehát nem azzal a hátsó szándékkal folyamodunk a primitív vallásokhoz. Valahányszor meg akarunk tehát magyarázni egy meghatározott időben jelen lévő emberi dolgot n legyen szó bár vallási hiedelemről. amelyek a vallások örök emberi részét képezik. mely tulajdonságok jellemzik létének ebben a szakaszában. hogy a tudomány valamennyi ezutáni felvetésére jelentős befolyást kell gyakorolnia. mint a többi. az animizmust vagy más egyéb vallási formát állítunk. miben áll egy-egy konkrét vallás. Ezen nem egyszerűen azokat a jól látható. Még a legszűkebb területen dolgozó specialistáknak is n feltéve. De bármennyire valóságos is e nagyobb bonyolultság. hogy mi is a vallás általában. s amelyek alapján már a kutatás kezdetén ideiglenes definícióval lehet őket illetni. s következésképpen a tárgyalni kívánt kérdés megoldására. azzal kezünkb e kapjuk azt az egyetlen módszert. amelyeknek minden formai különbözőségük mellett is mindenütt ugyanaz az objektív jelentésük. a kérdések óhatatlanul a következőképp vetődnek fel: mitől öltött ilyen vagy ol yan alakot a naturizmus illetve az animizmus. amikor kiderült. . hogy a vallást lealacsonyítsuk. mitől szegényedett el itt. A történelem ugyanis az egyetlen olyan elemzési módszer. Sajnos tisztán dialektikus módszerekkel igyekeznek megoldani a kérdést: kizárólag a vallásról alkotott saját elgondolásukat elemzik. e látszólagos jegyeket viszonylag könnyű fellelni. mégpedig okkal. amilyennek mutatkozik a vizsgált időpillanatban. hogyan alakultak ki. Először is csak úgy érthetjük meg a legújabb vallásokat. Ha ugyanis hasznos tudni azt. amit csakis a történelmi és etnográfiai megfigyelés tárhat föl számunkra. Ugyanígy a vallási tények mozzanatait is másképp kell értelmezni. hiszen erre a kezdőpontra van valamennyi felfüggesztve. amellyel meghatározhatjuk a létrejöttüket kiváltó okokat. és minden vallás egynemű. hogyan vált olyanná.A kutatás tárgya: Vallásszociológia és ismeretelmélet rendszere tudatosabb. előbb mindig vissza kell mennünk a legprimitívebb. Minden hiedelemrendszer és minden kultusz mélyén szükségképpen bizonyos számú alapvető képzetnek és rituális viselkedési formának kell lennie. De van más módszer is. amelyben megszülettek. ezt próbáljuk itt most megtenni. mert e vallások nem kevésbé tiszteletre méltóak. amit kizárólag a szellem ereje hoz létre. hogy a tudományos igazságok láncolatában az első láncszem döntő szerepet játszik. Másrészt. amelyek valamennyiükben közösek. De miért illetjük valamiféle kiváltsággal a primitív vallásokat? Miért ezeket választjuk tanulmányunk tárgyául az összes többivel szemben? n Kizárólag módszertani okokból. ha valamennyit belehelyezzük a körülményeknek azon együttesébe. E külső hasonlóságok azonban más. Ez a kérdés mindig izgatta a filozófusokat. Mindezzel együtt szó sem lehet arról. A biológiai evolúciót mindjárt másképp kezdték értelmezni. még fontosabb annak kutatása. ha folyamatában végigkövetjük a történelemben. majd meg kell mutatnunk. és a filozófia már azzal is nagy szolgálatot tett. illetve mitől vált gazdagabbá amott? Mivel tehát mindenképpen állást kell foglalnunk e kezdő problémával kapcsolatban. akár nem. erkölcsi szabályról. amiként valamennyi élőlény élőlény. frontálisan célszerű megközelítenünk. E módszert tehát el kell vetnünk. Nekünk egy konkrét valóságot kell megtalálnunk. ugyanazoktól az okoktól függenek. hogyan fejlődött s vált egyre bonyolultabbá. hogy nem pusztán a műveltségüket akarják növelni n ki kell választaniuk egy hipotézist. mélyebb hasonlóságokat is tételeznek. gazdasági rendszerről n. e magasabb gondolatiság. tiszta lehetségest. sorban egymás után az időben. legegyszerűbb formájához. Az eddigiekből most már világosan látható. hogy vannak egysejtű lények is. Egyébiránt túl e közvetett visszahatásokon. vagyis egy olyan logikai fogalmat. meg kell próbálnunk meghatározni. Kartéziánus elv volt. Jóllehe t ez az alapelv sokféle eljárással érhető el. hogy az írástudók ezután nem söpörhetik le az asztalról a kérdést. ezek adják meg annak az objektív gondolatnak a tartalmát. külső jegyeket értjük. miként születtek meg ezek az elemek. Hogyan juthatunk el ezekhez az állandó elemekhez? 2 Created by XMLmind XSL-FO Converter. mégsem lehet a vallásokat ennek alapján külön nemekbe sorolni. ha az evolúció kezdőpontjába a naturizmust. Ezek azok az állandó elemek. mivel a megfigyelésnek ilyenkor nem kell túlmennie a dolgok felszínén. Akár akarják.

Mac Lennan. Valamennyi oly sok különböző elemből áll. s e témát örökösen ismételgető mítoszok. Mivel a tények egyszerűbbek bennük. Mi sem olyan nyers. a külső körülmények egyformasága mind -mind korlátozza a különbségeket. A XIX. hogy a rokoni kapcsolatot nem lehet a vérrokonsággal definiálni. az egyszersmind maga a lényeg. De ami a legszükségesebb. hogy mi volt a kiindulópont. A csoport állandó jelleggel olyan gondolati és erkölcsi egyöntetűséget valósít meg. vannak misztikusok meg racionalisták. Bachofen és követői. akkor tudnia kell. a pompa fejlődése még nem takarja el a lényeget. Morgan s még sokan mások is ennek az előítéletnek a hatása alatt álltak. Ezzel szemben bizonyos. és ez a viselkedésbeli konformizmus a gondolkodás hasonló konformizmusát fejezi ki. fej. A primitív vallások azonban nemcsak azt teszik lehetővé. 2. Éppenséggel azt fogjuk látni. vagyis az. hogy a tényszerű felfedezések közt éppen az etnográfusok megfigyelései hatottak gyakran revelációként. Ha az orvos meg akarja érteni az őrület természetét. IV. annál nehezebb lesz Ezzel nyilván nem azt akarjuk mondani. és minimálisra csökkenti a változatokat. hog y az istenfogalom a vallás minden formájára jellemző. amit mindenekelőtt megismerni akarunk. s újították meg az emberi intézmények tanulmányozását. hogy a szociológia bizonyos ágaiban az etnográfia gyakran igen termékeny forradalmakat indított el. illetve gyakorlatok. a körülményektől függően ki -ki más és más módon érzi át a hiedelmeket. a lényegest a járulékostól megkülönböztetni. Visszatérve a vallásokra. amelyek nem szűken értelmezett hasznossági célokat követnek (III. század közepéig például mindenki meg volt győződve róla. e néhány mozdulatot minduntalan újra. konkrét jelenség miképpen fejlődött ki. e nyersanyag ily módon a maga meztelenségében jelenik meg. Ilyen körülmények közt nehéz meglátni. hogy elkülönítsük egymástól a vallás alkotóelemeit. §). illetve a rítusokat. A cselekvés sztereotip. másodlagos elemek. Minden közös mindenkiben. Nem is olyan rég még nyilvánvalónak tartották. hogy az apa a család legfontosabb eleme. teológusok meg próféták stb. amelynek segítségével hasznosan tanulmányozható. Márpedig az alábbiakban tárgyalandó vallástól többnyire teljesen idegen bármiféle istenségfogalom. sem a vallási tevékenység nem egyenletese n oszlik meg a hívők tömegében. a hozzánk legközelebb álló vallási formák hatására sokáig azt hittük. a csoport kisebb kiterjedése. minél korábbi stádiumban vizsgálja a betegséget. . s ezért e vonásokat már sokkal nehezebb nem észrevenni. ami nélkül már nem lehetne vallás a vallás. de hogyan leljünk rá e burjánzó vegetáció alatt a vallási élet közös alapjára? A különböző teológiák. a sok-sok különböző egyén közt hogyan találjuk meg a vallásos gondolkodásmódra általában jellemző. hogy a primitív kultuszokban teljes mértékben hiányzik a pompa. az indiaiak vagy a görög-rómaiak vallásai! Számos kultusz fonódik össze bennük kibogozhatatlanul. az a további óriási előnyük is megvan. az egyedi csaknem teljesen felolvad a nembeliben. a prófétaság. Bachofen felfedezése aztán megdöntötte ezt a régi koncepciót. mint amik a mi modern vallásainkban a középpontban állnak. Viszont minél több időt hagyunk a betegségnek. S ezért van az. könyv. úgymint az áldozat. sem lehetősége nem volt a vallási eszmék és gyakorlatok nyersanyagának kifinomítására és átdolgozására. inváziónként más és más formákat öltenek. szekták kavargásában. mint az egyetlen témára épülő. Amióta azonban ismerjük a primitív klán természetét. 2 3 Created by XMLmind XSL-FO Converter. ugyanazon körülmények közt mindenki ugyanazt teszi. Teljességgel alaptalan tehát az a lenézés. alapvető állapotokat? Egészen más a helyzet az alacsonyabb rendű társadalmaknál. annál könnyebben tudja elhatárolni a kérdéses eseményt. A primitív civilizációk tehát azért kiváltságosak. a rítusok egészen másféle erőkhöz folyamodnak. Miközben minden egyöntetű. Lehet ugyan olyan módszert találni. Vegyünk például olyan vallásokat. hogy a rokonságot alkotó erkölcsi és jogi kapcsolatok csak a leszármazásból eredő pszichológiai kapcsolatokat fejezik ki más formában. generációnként. Az individualitás kisebb foka. hogy meglehetősen nehéz a fontosat a másodlagostól. hogy lehetséges olyan családi szerveződés is. ahogy a már említett egysejtűek felfedezése is alapvetően megváltoztatta az életről alkotott elképzelésünket. hogy minden vallásban vannak olyan hiedelmek. másutt világiak. mint a többiben. amivel számos történész illeti az etnográfusok munkáit. Nos. Mindazonáltal az alacsonyabb rendű vallásokban sokkal kezdetlegesebb. településenként. sőt a lényegéhez tartozik. a szerzetesség vagy a misztériumok. hogy aztán a megfelelő kezelést alkalmazza. ezzel szemben tudjuk. A járulékos. hasonlóan ahhoz. rítusok. a környezettől. mint az egyiptomiak.2 Minden a legszükségesebbre korlátozódik: arra. s a megfigyelő könnyűszerrel felfedezheti. hogy ezek magyarázatát is megkönnyítik. a magyarázatok még közelebb állnak a tetteket kiváltó közvetlen indítékokhoz. minden egyszerű is. templomonként. E pompa azonban nélkülözhetetlen része a vallási életnek. meg se fordult senki fejében. S mivel minden tudatot egyazon örvények szívnak magukba. segítségükkel mégis közelebb juthatunk ez utóbbiakhoz. mint a csak néhány mozdulatból álló. ott szerzetesek. e tények közti kapcsolatok is nyilvánvalóbbak. Népi babonák keverednek a legkifinomultabb tanokkal. mert egyszerűek. hogy e rendszereken belül egy-egy speciális. Emitt papok vannak. Sem a vallási gondolkozás. Ezen egyszerű lényeknél az élet a lényegi vonásokra korlátozódik. A népi vagy papi képzeletnek egyelőre sem ideje. Az emberek még nem értelmezték át a tetteiket kiváltó okokat. amelynek ne az atyai tekintély lenne a boltköve. s éppen ezért tudjuk jobban meghatározni az értelmét.A kutatás tárgya: Vallásszociológia és ismeretelmélet Semmiképpen sem úgy. hogy kifejlődjön. amire a fejlettebb társadalmakban kevés példát találunk.és újrakezdő rítusok.. hogy a történelem során megjelenő komplex vallásokat próbáljuk megf igyelni. mi a közös valamennyiükben.

mert kezdetben a vallás maga helyettesítette mind a tudományokat. Az intézmények esetében a természet spontán módon hasonló egyszerűsítéseket végzett a történelem kezdetén.. a tér. célszerűbb őket a maguk idejében tárgyalni: azon kérdések megválaszolása után. II Kutatásunk azonban nemcsak a vallástudomány számára érdekes. fogalma. amelyek minden alapot nélkülöznek. amelynél tovább jelenleg nem tudunk visszamenni. Nincs olyan vallás. amely túlmegy a kimondottan vallási eszmék körén. E módszerrel nyilván csak nagyon elemi tényekhez juthatunk. Paris. ami az isteniről való spekuláción túl ne volna egyszersmind kozmológia is. hogy nemcsak gazdagította néhány gondolattal a már előzetesen kialakult emberi szellemet. Ugyanez a helyzet a vallásos gondolkodással. Nincs olyan határozott pillanat.) 3 4 Created by XMLmind XSL-FO Converter. lévén annak feldolgozott formái. Amiként minden emberi intézmény. Az ok és okozat. s ezért a szellem számára nehezebben bejárható. s még mindig ható okokat már csak torzító magyarázatok egész rendszerén keresztül lehet észrevenni. melyekben a tények és a közöttük lévő kapcsolatok könnyen tetten érhetők. Amikor a történelem eredetéről. a személyiség stb. melyek bár az elsőkhöz tartoznak. kezdeteiről beszélünk. hanem a jelenleg ismeretes legegyszerűbb társadalmi állapotot. úgy gondoljuk. Ítéleteink gyökerében van néhány olyan lényegi fogalom. önkényes gondolatmenetek. . Ugyanis minden vallásnak van egy olyan oldala. S bár nem áll szándékunkban az újabb fejlemények által felvetett kérdések fontosságát tagadni. hogy kategóriák. magához a kialakulásához is hozzájárult. Nem abszolút kezdetet értünk rajta. amelyben ezek az ismeretek kidolgozódhattak. hogy a primitív vallásokban a vallási tény hogyan viseli még magán eredetének lenyomatát: fejlettebb vallások esetén ezt sokkal nehezebb lett volna kikövetkeztetnünk. 2. amelytől fogva a vallás létezni kezdett. Alcan. amelyektől a vallásos gondolkodás és gyakorlat legfontosabb formái függenek. a látszólagos ok és a tényleges ok közötti pszichológiai távolság jelentősen megnövekszik. a létrejöttét kiváltó. amelyeket most fogunk tanulmányozni. 4 Az időről és a térről azt mondjuk. az anyag. és olyan magyarázatokkal helyettesítik. akkor a kérdés tudománytalan. e vallások éppenséggel kezdetlegesek és faragatlanok. s ily módon a vallási jelenségek tanulmányozása olyan kérdések újrafelvetéséhez is eszközt nyújt. az ok. A filozófia és a tudományok azért születhettek meg a vallásból. megszabadítja őket másodlagos tulajdonságaiktól. akkor az evolúció során létrejövő bármiféle további újdonságot ezzel már nem magyarázhatunk. de immár új körülmények között. mert a jelek szerint nem tudunk úgy gondolkodni a tárgyakról. miként a lprimitívl-nek is. Könyvünkben e módszertani megfontolást járjuk végig. Megmutatjuk. o. eszünk ágában sincs valamiféle modell gyanánt feltüntetni őket.F. Ha a fizikus fel akarja tárni az általa vizsgált jelenségek törvényszerűségeit. amelynek segítségével el tudjuk különíteni azokat a mindmáig jelen lévő hatóokokat. hogy a világról alkotott első képzetrendszerek vallási eredetűek. ha minél kevésbé bonyolult társadalmakban vizsgáljuk őket. ezek szubjektív. mert olyan kényelmes tapasztalatokat nyújtanak . hogy gondolatilag ehhez a pillanathoz jussunk. A népi mitológiák és a kifinomult teológiák elvégzik munkájukat: az eredeti érzések fölé igencsak különböző érzéseket helyeznek. Mindössze ezt akarjuk felhasználni. e kifejezéseket ebben az értelemben használjuk. De éppen faragatlanságuk teszi tanulságossá őket. csak igen keveset mutatnak meg valóságos természetükből.A kutatás tárgya: Vallásszociológia és ismeretelmélet megfigyelni. amit ezek a foga lmak. 3 Nem mintha ezen alacsonyabb rendű vallásokat sajátos erényekkel ruháznánk fel. A fent említett okokból kifolyólag ezek a hatóokok akkor figyelhetők meg a legkönnyebben. Azt azonban már kevésbé vettük észre. (Ehhez lásd HAMELIN: Essai sur les éléments principaux de la représentation. őseredeti kezdetet értünk. mert semmiféle különbség nincs a között a szerep között. Szilárd keretek közé szorítják a gondolkodást. hogy azok ne lennének benne az időben vagy a Mint látható. amelyek az eredeti állapotot a tudattalanba igyekeznek lenyomni. 4 a nem. Bármiféle effajta spekuláció joggal vesztette hitelét. mind a filozófiát. 63. Ha azonban idáig eljutunk. Ezek a dolgok leguniverzálisabb sajátosságainak felelnek meg. igyekszik leegyszerűsíteni e jelenségeket. a vallás sem kezdődik sehol. amelyeket eddig csak filozófusok tárgyaltak. Ezért igyekszünk közel jutni az eredethez. a vallások eredetének problémáját. A rendszerré fejlődött őrület és a születését kiváltó első benyomások között gyakran igen jelentős a távolság. amelyeken át gyakran igen nehéz a legelsőt meglelni. illetve amit a nem és az ok fogalmai játszanak az intellektuális életben. Mi egész másféleképpen vetjük fel a kérdést: olyan módszert keresünk.U. Régóta tudjuk. már amennyire ez lehetséges lesz számunkra. Az emberek nemcsak tudásanyaguk jelentős részét köszönhetik neki. az leredetl szónak. amely értelmi életünk egészét uralja: ezeket hívják a filozófusok Arisztotelésztől kezdve a megismerés kategóriáinak: az idő. Ahogy fejlődik a történelem során. Jelen tanulmányban tehát újratárgyaljuk. 76. ugyanis menet közben mindenféle más értelmezések is közbeiktatódnak. ugyancsak viszonylagos értelmet adunk. a gondolkodás látszólag csak önmaga megsemmisítése útján tud megszabadulni tőlük. amit a későbbi vallásoknak csak utánozniuk kellene. Ha azonban eredeten abszolút. és ezt nyomatékosan el kell vetnünk. Nem. s nem is valamiféle kerülőutat keresünk. majd P. a szám. hanem azt a formát is.

a vallás által születtek. ily módon múltunk részei jelenné válnak. 2000. napok. Csak akkor tudjuk felfogni az időt. fel tudjuk fogni. o. m. A vallásban. Legalábbis n mert az e tárgyban meglévő ismereteink jelenlegi szintjén óvakodnunk kell bármiféle radikális és kizárólagos tézistől n jogos annak feltételezése. A többi fogalom esetleges és változó. mérjük. az érzelmi értékeknek és a belőlük fakadó Ezen állítás megerősítésére lásd HUBERT és MAUSS: Mélanges d’histoire religieuse (Travaux de l’Année sociologique) című könyvének (Paris. objektív jelek által kifejezzük. hónapokra. ha az időhöz hasonlatosan nem lenne felosztva és differenciálva. Ez talán eloszlatna bizonyos zavarokat. órák egymásutánja! Valami elgondolhatatlan dolog sülne ki belőle. A vallási képzetek olyan kollektív képzetek. 5 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Ez a koordináció azonban lehetetlen volna. amelyek az e tárgyban folytatott vitákat táplálják. ha elvonatkoztatnánk azoktól az eljárásoktól. hogy társadalmi elemekben gazdagok. . ha a tér részei minőségileg egyeznének. különbözőképpen kell tudnunk elhelyezni őket. De bármilyen fontos is ez a különbségtétel saját személyes tapasztalásunk szempontjából. abszolút módon homogén lenne. északnak vagy délnek. társadalomnál. hetek. hogy az egyes régióknak más és más érzelmi értéket tulajdonítottak. a tér nem az a homályos és meghatározatlan közeg. amely nem évek. mint bármely más vallási tény: maguk is társadalmi dolgok. ezek viszont csaknem elválaszthatatlannak tűnnek a szellem normális működésétől. hogy a vallás legelsősorban társadalmi dolo g. amelyekhez időben minden dolog illeszkedik. Ez ugyanis nem merül ki pusztán elmúlt életünk részleges vagy teljes felidézésében.A kutatás tárgya: Vallásszociológia és ismeretelmélet térben. ah ogyan eredetileg lefolytak. ha szabad így mondanunk. ünnepek. E pontra a mű zárófejezetében még visszatérünk (4.] 6 Ebből jól látszik. mit kezdenénk egy olyan idővel. aminek segítségével tájékozódni tudunk az időfolyamban. Mint Hamelin7 kimutatta. De honnan van a lényegéhez tartozó felosztás? Magától nincsen benne sem jobb és bal. [Magyarul: Idő és antropológia. amelyek segítségével felosztjuk. ez az az idő. Az első olyan tapasztalatok összessége. arra a végkövetkeztetésre jut. Fordítások gyűjteménye. 5 Az időkategória illetve a hozzá kapcsolódó érzések különválasztását megtehetnénk a térrel. sem fönt és lent. amelyet most olvasnak. §) . a másikat balra. skk. a társadalmi élet szolgáltatja. Osiris. 5 A naptár egyfelől a kollektív tevékenység ritmusát fejezi ki. E könyv. ha meghatározott időpontokhoz kötjük őket. másfelől az idő kategóriája. (Szerk. keletnek vagy nyugatnak stb. 7 HUBERT n MAUSS: i. ezt fölfelé. Ezt a tényt e munka során még többször le fogjuk szögezni. mégpedig ugyanolyan sorrendben. a kollektív gondolkodás termékei. hetekre. mint egy végtelen tábla. melyen az egész tartam kiteríthető a szellem tekintete előtt. Már nem az én időm van ily módon elrendezve. hogy térbelileg el tudjuk rendezni a dolgokat. amelyek csak az e tapasztalatokat szerző egyén számára érvényesek. Ez már önmagában is sejteti. de igazi jelentőségét a következő adja meg.. s a gondolkodás nem találna fogódzót benne. Ez az észrevétel már önmagában is érdekes bizonyos fokig. az állatnak nincs effajta képzete. hogy az efféle szerveződés csakis kollektív lehet. Ezek a különbségtételek nyilvánvalóan onnan származnak. Olyan.6 Ugyanez a helyzet a térrel. A napokra. de egyszersmind annak rendszerességét is hivatott biztosítani. S egyben csak az ember sajátja. azt lefelé. a rítusok olyan cselekvésmódok. hogy ezeket a nélkülözhetetlen viszonyítási pontokat. s amelyen valamennyi lehetséges esemény meghatározott fix viszonyítási pontokhoz képest helyezhető el. hogy a tér nem lehetne tér. hogy egy -egy embernél.és képkomplexum. rendeltetésük pedig az. amely nemcsak egyedi létünket. de az emberi létet is magába foglalja. És valóban. amit egyazon civilizáció valamennyi embere objektíven gondol el. Hanem olyan elvont és személytelen keret. ha egyes pillanatokat meg tudunk különböztetni benne. amelyek csakis összegyűlt csoportokon belül születhetnek. a vallási gondolkodás termékei. való felosztás a rítusok. a megfigyelés azt mutatja. nyilvános szertartások ismétlődéséhez igazodik. Ha azonban a kategóriák vallási eredetűek. jóllehet spontán módon meg tudjuk különböztetni őket a jelentől. az okkal kapcsolatban is. évekre stb. Próbáljuk meg például elképzelni. akkor semmire se szolgálna. 35n67. mivé lenne az idő fogalma. hogy fenntartsák vagy újra létrehozzák e csoportok bizonyos szellemi állapotait. miben különbözik egymástól egyfelől az az érzés. az egyiket jobbra. hónapok. akkor természetükre nézve épp olyanok. Mintegy az értelem csontvázát képezik. Fejős Z.) Budapest. Mármost mi az eredete ennek a megkülönböztetésnek? A már egyszer megtapasztalt tudatállapotok nyilván ismét létrejöhetnek bennünk. ha valóban kölcsönösen felcserélhetők volnának. távolról sem elég az időkategória fogalmának felállításához. Ezzel azt állítjuk. Lényegét tekintve a térképzet az érzéki tapasztalás által szerzett adatok legelső koordinálása. amiként a tudatállapotokat is csak úgy tudjuk elrendezni az időben . sem észak és dél stb. Az időkategória ezzel szemben a csoport számára közös időt. S mivel az ugyanabban a civilizációban élő emberek ugyanolyan módon képzelik el a teret. korszaknál hiányoznak. Márpedig a primitív vallási hiedelmek módszeres elemzése során természetes módon éppen e kategóriák legfontosabbjaival találkozunk. ne lennének megszámolhatóak stb. Alcan) lAz idő képzete a vallásbanl című fejezetét. 75. amelyek kollektív valóságokat fejeznek ki. Egyébként némelyiknél ez már most előre sejthető. a társadalmi időt fejezi ki. aminek Kant képzelte: ha tisztán. Maga is igazi társadalmi intézmény. Ahhoz.

8 Bizonyos esetekben egyébként e társadalmi jelleg nyilvánvalóvá vált. 14 Ha elfogadjuk ezt a hipotézist.A kutatás tárgya: Vallásszociológia és ismeretelmélet különbségtételeknek is közöseknek kell lenniük. hogy a tudomány sem teheti meg. a személyiség és a hatékonyság fogalmával kapcsolatban. E szerint az elmélet szerint az. következésképpen kollektív képzetekből keletkeztek. skk. mivel ezek egyáltalán nincsenek benne az ember általánosan vett természetében. a másik a nyugattal kapcsolatos. az erő. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.9 és a térbeli kört is pontosan úgy osztják föl. 166. Ezt az teszi valószínűvé. melyek az ember veleszületett alkatánál fogva immanens módon vannak benne az emberi szellemben. azt bizonyítja. Válogatott tanulmányok. végtelenül tudnak osztódni. Ezért mondják róluk. In: É. mégis fontos felhívni rájuk a figyelmet. 34. azaz a térképzetek és a kollektivitás formája közti kapcsolatokról lásd RATZEL: Politische Geographie. 15 Még Spencer elméletében is az egyéni tapasztalás által épülnek fel a kategóriák. amelyeknél a teret hatalmas körként fogják fel. hogy a mitológiai gondolkodás nem ismeri az azonosság elvét. skk. egyszerre egyek és többek. Csakhogy ez a megerősítés semmi lényeges adalékkal nem szolgál: a kategóriák felépítésébe egyetlen olyan elem sem kerül bele. hogy koránt sincs ott időtlen idők óta az ember i gondolkodásban. mitológiában axióma. elemenként. ez utóbbi mintegy az előbbi lenyomata. E tekintetben. oszthatatlan adatot. hogy a jelenlegi logikánkat kormányozni látszó szabály effajta változásokon ment keresztül a történelem során. f. hogy a gondolkodásra gyakorolt hatása korszakonként és társadalmanként változott. ez bizonyítja. mégpedig ugyanaz. 253n334. mivel e különböző régiók önmagukban valójában telje sen közömbösek. 34. Az azonosság elve ma uralkodó a tudományos gondolkodásban. ennek képére. hogy nem veleszületett módon van meg az ember természetében. 1909. 11 lZuni Creation Mythsl. Steinthal ugyanilyen tárgyú jegyzetét [uo. melyek ezek a tényezők. akkor a megismerés kérdése új keretek közt vetődik fel. mint a törzsit. mint a megfelelő táborbeli körzeté. amelyek egyidejűleg a legellentmondásosabb tulajdonságokkal bírnak.]). hogy a kategóriák jelenleg a szükségszerűség erejével u ralkodnak 8 6 Created by XMLmind XSL-FO Converter. . A zunyiknál például a pueblónak hét körzete van. Völkerpsychologie. Ethnology. Ausztráliában és Észak -Amerikában vannak olyan társadalmak. mivel a táborhelyük is körkörös alakú. 47. skk. Année sociologique. amelyek jelentős szerepet játszottak az eszmetörténetben. december. E gondolatot megfordítva pedig ki fogjuk mutatni. 12 V. hanem valószínűleg vallási. a lDer Raum im Geist der Völkerl című fejezetet. vö. s amelyekben ez az elv nem ismeretes: a mitológiákról van szó. amely ne az egyéni tapasztalásban gyökerezne. Mások szerint a kategóriákat úgy alkották meg. A térnek szintén hét régiója van. 9 Lásd DURKHEIM n MAUSS: lDe quelques formes primitives de classificationl. ez pedig csaknem szükségszerűen azt feltételezi. 178. philos. mint megannyi egyszerű. bár sokkal lelkiismeretesebben igazodik hozzá.] 10 Uo. hogy társadalmi eredetűek. Nem tudjuk pontosan. Budapest. Rev. mint a vallás. de feltételezhetjük. 13 Ezzel nem azt akarjuk mondani. s a világ mind e hét körzete szoros kapcsolatban áll a pueblo egy -egy körzetével. megint másik a déllel stb. a tudomány meg a vallás közt csak fokozati különbségek vannak. hogy a priori adottak.10 lÍgy hát n írja Cushing n az egyik osztás északot hivatott képviselni. Egyébként a tér felosztása társadalmanként változik. következésképpen társadalmi tényezőktől függ. hanem n legalábbis részben n történelmi. of the Bureau of Amer. s ezek vezérlik a tapasztalást. Úgy kell elképzelnünk őket. hogy ne hágja át. mert jelentőségük van. Azon is el lehet gondolkodni. de vannak kiterjedt képzetrendszerek. s alkotójuk maga az egyén. hogy nem függ -e maga az ellentmondás fogalma is társadalmi feltételektől. mely egyben szimbóluma is. Így hát a társadalmi szerveződés szolgált modellül a térszerveződés számára. hogy vannak ilyenek. vagyis egy-egy kláncsoporttal. Nevezetesen utal rá Windelband lDie Erkenntnisslehre unter dem Völkpsychologischen Gesichtpunktel című rövid cikke (Zeitsch. apródonként. amely aztán alcsoportokra oszlott. skk.15 Különben e megfelelés magyarázatára azt kéne feltételeznünk.. Még jobb meg bal sem létezik. HERTZ: lLa prééminence de la main droite. Ugyanannyi régiót különböztetnek meg benne. E tekintetben mindössze annyi a különbség a közönséges empirizmus meg az evolucionista empirizmus közt. hogy minden egyént n testi -pszichikai felépítésénél fogva n spontán módon ugyanúgy érintenek a tér e különböző részei: ami annál valószínűtlenebb.l11 A pueblo minden egyes körzetének megvan a maga jellemző színe.12 Később még hasonló bizonyítékokkal fogunk találkozni a nem. 14 Ezt a hipotézist a Völkerpsychologie alapítói már kifejtették. VIII. hanem hogy a tudományos gondolkodásnál gyakrabban és nyíltabban szegi meg. minden ilyen körzetet egy-egy valaha egységes kláncsoport alkot: minden valószínűség szerint eredetileg egyetlen klánt alkottak. Ugyanerről a kérdésről. minden egyes régiónak is megvan a maga színe. Egyesek szerint a kategóriák nem vezethetők le a tapasztalásból: a kategóriák voltak előbb. Étude de polarité religieusel.13 Folyton olyan lényekről van bennük szó. ahány klán van a törzsben. DURKHEIM: A társadalmi tények magyarázatához. de közben nem vesztik el lényegüket. o.. hogy ez utóbbi szerint az egyéni tapasztalás eredményeit az öröklés erősíti meg. VI. [Magyarul: Az osztályozás néhány elemi formája. A történelem során az alapklánok száma meg -megváltozott. 13th Rep. skk. a tér régiónak száma is ennek megfelelően változott. s bár ezeket eltúlozni nem kell. hogy a rész az egésszel egyenlő. Egy-egy régiót az egyes klánokhoz tartozó totem alapján határoznak meg. anyagszerűek és szellemiek. miként oly sok más tekintetben is. és a klánok táborbeli elhelyezkedése szabja meg a régiók helyét. a legkezdetlegesebbektől a legtudósabbakig. 1978. Az.. Eddig csak két doktrína volt ismert.

hogy a tapasztalás csakis ezzel a feltétellel lehetséges. a vita azért állandósul. azzal kívül helyezzük a természeten s a tudományon. amelyek az empirizmus teoretikusai számára minden mást rajtunk.A kutatás tárgya: Vallásszociológia és ismeretelmélet Csakhogy mindkét megoldás komoly nehézségeket vet föl. Ilyen körülmények közt. Ha az értelem csak az egyéni tapasztalás egy formája. amely nem más. akkor nincs is értelem. Mégpedig szükségszerűen. talán célszerűbb is lenne inkább ez utóbbi névvel illetni. miért nem elegendő a tapasztalás önmagában. Ha megpróbálunk fellázadni ellene. a lehető legáltalánosabb fogalmak. s ezt az ész fejezi ki legelsősorban. elkerülhetjük e két ellentétes nehézséget. Az empirista tételt fogadjuk el? Akkor a kategóriákból ki kell vonnunk minden jellemző sajátosságukat. n Ha azonban elfogadjuk a kategóriák társadalmi eredetét. hogyan tudunk a dolgokba olyasmit is belelátni. azzal egyben el is tüntetjük. mert a szemben álló érvek érezhetően egyenértékűek. de nem oldjuk meg. ha mindössze annyit mondanak. honnan van e meglepő kiváltság unk. hogy az egyéni értelmek fölött van egy felsőbbrendű értelem. egymással szemben álló ellenvetés közt a szellem bizonytalan marad. hogy a racionális ismeretek nem vezethető k vissza az empirikus adatokra. akkor élénk ellenállásba ütközünk. amelynek segítségével. Túlságos leegyszerűsítés úgy képzelni. s ezért az egyedi tudat pillanatnyi állapotát fejezi ki: lényegét tekintve individuális és szubjektív. de uralkodnak is rajtunk. Ugyanis éppen egyetemes és szükségszerű mivoltuk különbözteti meg őket az összes többitől. egymásra vissza nem vezethető elemféleségből áll. nem ürítik ki belőlük a valóságtartalmat. de semminek sem felel meg a dolgokban: következésképpen a logikai élettől. hogy másnak fogjuk fel őket. Tehát e kategóriák nemcsak hogy nem függenek tőlünk. . hogy a kategóriák ugyanazokból az elemekből állnak. amelyek mentén valamennyi szellem összetalálkozik. amelyeket nem tudni honnan szerez. hogy az apriorizmust nem a veleszületettség hipotézisével definiáljuk. hiszen a rá jellemző egyetemességet és szükségszerűséget a tiszta látszat szintjére süllyesztjük. Ellenben de jure képesek vagyunk rá. az új szemléletmódot tesz lehetővé. 7 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Ezzel szemben az isteni értelem megingathatatlan. az előbbiek ebből fakadnak. hogy a világ logikus. így hát nem felel meg azoknak a feltételeknek. Mivel az egész valóságra vonatkoznak. azzal csak arrébb toljuk a kérdést. Ehhez azonban fel kell ruházniuk a szellemet azzal a képességgel. ami közvetlenül adva van a számára. Ha érzeteink jelen idejűek. mint ahogy lezajlottak. E kérdéseket megválaszolandó néha úgy képzelték. úgy gondoljuk. hanem meghagyják minden specifikus jellemzőjüket. amíg másfajta megfontolások nem lépnek közbe. hogy nem a tapasztalás termékei. mert az ész. Ennek a hipotézisnek legalábbis az a komoly hátulütője. ahogyan az szükséges. Ráadásul az emberi gondolkodás e kategóriái sosem rögzülnek végleges formába. amelyeket egy tudományos hipotézissel szemben támasztanunk kell. helyenként és időnként változnak. miért tételez fel rajta kívül álló és már előbb meglevő körülményeket. Valójában azonban ez az elképzelés csak másodlagos szerepet játszik a tanban. Ha az előbbiekről azt mondjuk. Mert az nem magyarázat. mint az alapkategóriák összessége. ha az észt visszavezetjük a tapasztalásra. Ezért aztán viszonylag szabadon kezeljük az effajta eredetű képzeteket. hogy veleszületettek. hogy kivonja magát mindennemű tapasztalati kontroll alól. 16 A mi hipotézisünk teljes egészében megtartja ezt az elvet. más sorrendben képzeljük el őket magunkban. úgy hiszik. de nem alapul a dolgok természetén. babonás előítéletből fakad. hogy e képesség inherens módon benne van az emberi értelem természetében. és minden egyénitől függetlenek: olyan közhelyek. nem degradálják őket verbális mesterkedésekké. csak holmi illúzióból. mint érzéki képzeteink. Valamely érzés vagy kép mindig valamely konkrét tárgyra vagy tárgy-együttesre vonatkozik. amit a puszta látvány nem tár föl előttünk. hogy meghaladja a tapasztalatot. amely alól nem vonhatjuk ki magunkat kedvünkre. nem kényszerülnek szisztematikusan elszegényíteni őket. Azt is látni kellene. azzal pozitíve csak azt mondjuk. ami ugyan mélyen gyökerezik szervezetünkben. Az aprioristák n a címkéjükhöz tapadó közkeletű vélekedéssel szemben n jobban tisztelik a tényeket. Ha azt mondjuk. olyan illúzióvá tesszük. ha megpróbáljuk felszabadítani magunkat e lényegi fogalmak alól. Mert éppenséggel azt kellene megtudnunk. hogy e körülmények éppen akkor és úgy valósulnak meg. E két. Az aprioristák racionalisták. sőt egyetlen konkrét tárgyra sem vonatkoztathatók. n Az empirikus adatok viszont homlokegyenest ellenkező tulajdonságokat mutatnak. Az apriorizmusnak az az alaptétele. 16 Talán csodálkoznak rajta. s csodás képességüket valamiféle misztikus összetartozás útján kapják tőle: ez volna az isteni értelem. Adva van tehát kétfajta megismerés. ami ugyan a gyakorlatban kényelmes. A klasszikus empirizmus irracionalizmusba torkollik. amelyet pedig a kategóriáknak kellene szabályozniuk és összeszervezniük. s hogyan lehetséges. Az empirikusnak nevezett ismeretek. Semmi sem köt bennünket velük szemben. ám e sajátos képességre sem magyarázatot. amelyek világosan elkülöníthető rétegként rakódnak egymásra. mint ahogy általában gondolják. amely mintegy az értelem két ellenpólusát testesíti meg. Hogy adhatna számot e megingathatatlanság az állandó változékonyságról? Ez a két koncepció harcol egymással évszázadok óta. akkor nyilván de facto uralnak bennünket. hogy a megismerés két.mint amik. Mivel nem nyilvánvaló igazságként fogadják el. Ha viszont másfelől olyan képességekkel ruházzuk föl. kifejlődnek majd visszafejlődnek. olyan hatalommal van felruházva. hogy hozzá tud tenni valamit ahhoz. eltagadjuk az objektív valóságot. sem igazolást nem adnak.

amelyeket nem találunk meg. sem azt. Ez okból tekintélye egész súlyát latba veti. A társadalom nem hagyhatja az egyének szabad belátására a kategóriákat. értelmi életünk egészét. mert nélkülözhetetlenek a gondolkodás működéséhez. szervezettségétől. cseréli ki. Ugyanis a dolgok közt fennálló legáltalánosabb kapcsolatokat fejezik ki. Szintén e társadalmi jelleg segítségével válik érthetővé. Sem azt nem állítjuk. gyúrja egybe gondolatait és érzéseit. akkor bármiféle megegyezés lehetetlenné válna az értelmek közt. akkor az értelem nem tudna mit kezdeni vele. Itt mindössze annyit akarunk leszögezni. Ha ez utóbbi gyengül. akkor mindenekelőtt a közösség állapotait tükrözik: ennek felépítési módjától.18 A társadalom sui generis valóság. mind cselekvésében természetszerűleg meghaladja önmagát. okról. Valójában azonban valószínűleg nem fordulhat elő. morfológiájától. Tüntetően áthágja valamely szellem az egész gondolkodást szabályozó normákat? Akkor a társadalom a szó teljes értelmében már nem is emberi szellemnek tekinti. amit a társadalmi életet megelőző jelenségnek tekinthetnénk. Van tehát benne valami. hogy előzetes vizsgálódás nélkül magáénak érezze. amely nemcsak térben. és ennek megfelelően bánik vele. a bonyolult az egyszerűből. lényegüket tekintve kollektív képzetek. ha valami belső erő által mindenfajta bizonyíték nélkül uralja a szellemet. Egyébként erre még alkalmunk lesz visszatérni a konklúzióban. hogy élni tudjon. amit mi tulajdonítunk nekik. E kétfajta képzet közt ugyanolyan távolság van. azok. hogy szükségszerűek. 17 8 Created by XMLmind XSL-FO Converter. 19 Gyakran megfigyelték. Ezek tehát egyéni állapotok. saját bensőnkben szegül szembe lázadozásunkkal. amit sugalmaz nekünk.. E parancsoló erő maga a társadalom. mert akkor gondolkodásunk már nem igazán emberi gondolkodás lesz. hasonlóképpen. s így az egész társadalomban is. gazdasági stb. mind az utóbbiakat éppen keletkezési módjuk differenciálja. . térről. mert azzal magamagáról mondana le. mint az élővilág fejlődésének kezdőpontjában álló ásványi elemek tulajdonságai és a már kialakult élet jellemző attribútumai között. A kategóriák ilyen értelemben vett sajátos hatékonyságát az apriorizmus posztulálja ugyan. Ha viszont a kategóriák. A társadalmat kifejező képzeteknek tehát egészen más a tartalmuk. vagyis a társadalmat képviseli. a gondolkodás szintjén pedig az értelem nem vezethető vissza az egyéni tapasztalásra. ha az egyén pszichikai természete teljesen szemben állna a társadalmi élettel. mert ha azt mondja.19 a társadalom terjed át bizonyos gondolkodási módokra. Ahhoz. amelynek alapja a szervezetben van. Ezért van az. az egyéni tudatra is kiterjedő elemzésének kellene felkutatnia. és egy társadalmi lény. az előbbi fellazul. amelyeket teljes egészükben17 az individuum pszichikai természete magyaráz. a logikai konformizmusnak is van egy olyan minimuma. Ez újabb bizonyíték arr a. hogy a logikai fegyelem a társadalmi fegyelem sajátos megjelenési formája. Így most már mindjárt érthető. erkölcsi. Egy gondolatról akkor mondjuk. az egész a részből. amennyiben léteznek egyéni. hogy az ember n közkeletű megfogalmazással élve n kettős. hogy bizalommal elfogadjuk. hogy ne lenn e semmi olyan az empirikus képzetekben. Két lény van benne: egy individuális lény. Természetünk e kettőssége azt eredményezi. vallási. 18 Ezt a visszavezethetetlenséget egyébként nem kell abszolút értelemben felfogni. ennek érdekében szellemek egész sora adja össze. amely a megfigyeléssel még megismerhető. hogy nem engedhetünk a kísértésnek. akkor úgy érezzük. vagy nem ugyanolyan formában találunk meg a világ többi részében. E képességét nem holmi misztikus adománynak köszönheti. Kívül a közvélemény ítél el bennünket. hanem időben is kiterjed.A kutatás tárgya: Vallásszociológia és ismeretelmélet kizáró módon szolgáltak az értelem megalkotására. s előre biztosak lehetünk benne. nemcsak elégséges mértékű morális konformizmusra van szükség. de nem magyarázza. mint az egyéni és a társadalmi közt. hogy e kétfajta elem ne kapcsolódna szorosan egymáshoz. hogy valami ellenáll. akkor parancsoló erejükben nincs semmi meglepő. mint ahogy mi gondoljuk. A racionalitás e csíráit a kategóriák teljes körű. intézményeitől függenek. Ha a tapasztalás teljes mértékben idegen lenne mindattól. hogy ha bensőnk mélyén megpróbáljuk lerázni magunkról ezeket az alapfogalmakat. s következésképp teljes mértékben empirikus képzetek. hogy az előbbiek hozzátesznek valamit az utóbbiakhoz. ha nem lenne egyöntetű elképzelésük az időről. Ha ezzel szemben a kategóriák azzal az eredettel bírnak. ráadásul mivel a társadalom szintén képviselve van bennünk. Úgy tűnik tehát. hogy szükségszerű. megvannak a maga tulajdonságai. hogy ne lenne semmi az egyénben. számról stb. azzal pusztán csak azt ismétli meg. mint a tisztán egyéni képzeteknek. mivel kiterjedésben minden más fogalmat meghaladnak. hanem egyszerűen annak a ténynek. hogy e még határozatlan értelemcsírák és a tulajdonképpeni értelem között olyasféle távolság van. amit a társadalom nem tud nélkülözni. nemzedékek hosszú sora halmozza fel bennük tapasztalatait és tudását. annak minden részletét uralják. hogy tagjait elrettentse az efféle elhajlásoktól. Mind az előbbieket. miként haladhatja meg az értelem az empirikus ismeretek hatókörét. A kollektív képzeteket hatalmas együttműködés hozza létre. s az előbbiek éppúgy nem vezethetők le az utóbbiakból. honnan származik a kategóriák szükségszerű jellege. Tehát nagyon sajátos. nem mondhat le róluk. Ha tehát az emberek nem értenének egyet bármikor e lényegi gondolatok terén. amely arra kényszerít bennünket. az egyéninél végtelenül gazdagabb és bonyolultabb szellemiség sűrűsödik össze bennük. hogy nem vagyunk teljesen szabadok. hogy innen ered az értelemben benne rejlő ugyancsak sajátos parancsoló erő. ami arra kényszeríti az értelmet. ami racionális. intellektuálisan és morálisan legmagasabb valóságot. bennünk is és rajtunk kívül is. akkor nem élhetnénk társadalomban. Az egyén a társadalomhoz való tartozásánál fogva így hát mind gondolkodásában. hogy azért szükségszerűek. amelyek a tárgyak közvetlen hatására keletkeznek a szellemünkben. amelyek bármiféle közös cselekvés Legalábbis annyiban. s amelynek működési köre ennélfogva meglehetősen szűk. hogy a társadalmi zavarok hatásaképpen a mentális zavarok is sokasodni kezdtek. hogy a gyakorlat szintjén az erkölcsi ideál nem vezethető vissza a haszonelvű indítékra. ami a racionális képzeteket vetíti előre. amiként a társadalom sem vezethető le az egyénből. úgy érezzük.

amelyeket évszázadok során emberek csoportjai kovácsoltak kitartó munkával. mégpedig természetes okokkal. 24 Ezért indokolt a kategóriákat a szerszámokhoz hasonlítani. hogy igenis van alapjuk a dolgok természetében. De ez a konklúzió is csak annyit ér. hogy a természet éppen leglényegesebb mivoltában különbözzön itt-ott önmagától. még nem kell arra a következtetésre jutnunk. de a valósággal semmiféle kapcsolatban nem álló. és e szükségszerűség nem is fizikai vagy metafizikai. hiszen a köztudat sokáig nehezen tett különbséget őrült és bűnöző közt. amelynek az empirizmus igyekezett eleget tenni. Az első mindössze hangsúlyosabb és nyilvánvalóbb. elemezhetetlen tényeknek tekinti. mégpedig anélkül. Most mindössze jelezzük a kérdést. nem a puszta megszokásból fakad. egyszersmind azonban abban a pozitivista szellemben jár el. egyszersmind egymástól mégis különböző csoportok.22 Attól. része a természetnek. 23 Az ekképpen megújított ismeretelmélet egyesíteni kívánja a két szembenálló elmélet előnyeit. társadalmi eredetük alapján inkább azt kell feltételeznünk. Márpedig lehetetlen. hogy még mindig gyakori az a vélemény. Manapsá g a társadalom másképp bánik a bűnözőkkel. a természethez igyekszik minél közelebb jutni. A társadalom kézzelfoghatóbbá teszi őket. ebből aztán arra következtetnek. mivel a kategóriák helyenként és időnként változnak. amennyiben a fizikai vagy biológiai világ elgondolására szolgálnak. szimbólumszerepet játszhatnak. mint az alaptétel. amely csak nagyobb bonyolultságával különbözik a többitől. hogy mentesek bármiféle objektív értéktől. intézmény n szoros rokonság áll fenn. ez bizonyítja. mint amelyek eddig voltak A logikai szükségszerűség és az erkölcsi kötelezettség közt csak analógia van. de ezeknek a szimbólumoknak megvan az alapjuk. mely ugyanazt jelenti az értelmi élet számára. akkor gyakorlatilag talán hasznos. mint az erkölcsi kötelezettség az akarat számára. Épp ellenkezőleg. mint pofonegyszerű fogalmak. Ezzel azt is állítjuk. 23 Például az időkategória alapjául a társadalmi élet ritmusa szolgál. E példából jól látható. e kategóriák azonban mégis megőrzik bonyolultságukat. s amelyekben szellemi tőkéjük legjavát halmozták fel. hogy a társadalmat kifejező képzetek mit sem fejeznek ki a természetből. mint okos gondolati szerszámok. jóllehet a népi képzelet sajnálatos módon túlbonyolította őket. Az első szerint a kategóriák tisztán mesterségesek. Meghagyja az értelemnek a maga specifikus hatalmát. illetve az erkölcsi normákban benne rejlő tekintély. melynek jármát némi erőfeszítéssel lerázhatjuk magunkról. a mi felfogásunk szerint. kategória. hogy ha a kategóriáknak társadalmi eredetet tulajdonítunk. 20 Számos szellemnek tűnik úgy. Ily módon. akkor biztosak lehetünk benne. de nem azonosság. Így. 21 A kérdést a könyv konklúziójában fogjuk tárgyalni. Hasonlóképpen látni fogjuk. mesterséges szimbólumok értékével bírhatnak. azzal megfosztjuk őket spekulatív értéküktől. de nem birodalom a birodalomban. leegyszerűsítő elemzések nem tudtak megbirkózni. akkor feltételezhető. igaz. nem következik -e ebből.24 E fogalmak mintegy summázatát adják az emberi történelem egy jelentős részének. ha e kategóriák eredetileg csak társadalmi állapotokat tükröznek. annak hátrányai nélkül. A kategóriákat immár nem eleve meglévő. . Ha azonban az emberek természetes csoportokat alkotnak. más úton. hogy a társadalom ugyan specifikus valóság. Egyébké nt e három fogalom közt n szerszám. De ha efféleképpen interpretáljuk a megismerés szociológiai elméletét. annak legmagasabb kifejezési formája. A társadalmi dolgok alapján kidolgozott fogalmak ekképpen segíthetnek nekünk más természetű dolgok elgondolásában. Ennek az az oka. de nem élvez kizárólagosságot fölöttük. hogy a dolgok közt is vannak hasonló. lehetetlen. A társadalmi világ természeti világ. hanem. valójában azonban rendkívül bonyo lultak. amely szerint a társadalom nem természeti dolog. megint csak a nominalizmushoz és az empirizmushoz jutunk. 9 Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy a nem fogalma is az embercsoportok fogalma alapján alakult ki. mint a többi. Az a szükségszerűség tehát. a második szerint a kategóriák n épp ellenkezőleg n természettől adottak. bizonyos értelemben műalkotások. ám ez a művészet folytonosan növekvő tökéletességgel utánozza a természetet. de ha a közösségi életnek van ritmusa. hogy a természet többi részére csak metaforaként alkalmazhatók? Ha kizárólag társadalmi dolgok kifejezésére születtek. akkor. de megmagyarázza azt. hogy az egyén életének is van. A dolgok közt fennálló alapvető kapcsolatok n pontosan azok. Érdekes lenne kutatni. amellyel az empirikusok által elégségesnek vélt. amelyeket a kategóriák hivatottak kifejezni n lényegüket tekintve nem különbözhetnek területenként egymástól. ez a műviség a természetet követi. legalábbis jelenleg. honnan származik ez a különbség. mivel a maga részéről a szerszám felhalmozott anyagi tőke. A dolgok e természetes csoportjai a nemek és a fajták. hogy a logikai normákhoz kapcsolódó tekintély. jelentős hasonlóságuk ellenére sem azonos természetű n egyazon nem két különböző fajtája. hogy kilépne a megfigyelhető világból. Ha e fogalmakat eltérítjük eredeti jelentésüktől. hanem az erkölcsi szükségszerűség egy sajátos válfaja. S bár konstruáltságuknál fogva műviek lesznek. és még általánosabban a világmindenségnek is. amelyeket bárki jöttment kihámozhat személyes megfigyeléseiből. de e kettősséget megmagyarázza. 22 A megismerés szociológiai elméletében benne rejlő racionalizmus tehát félúton áll az empirizmus és a klasszikus apriorizmus közt. térről. okról. ami eredetileg bizonyára még nem volt meg. E kategóriák ugyanis most már nem úgy jelennek meg előttünk. hogy megértésükhöz és megítélésükhöz immár más módszerekhez kell folyamodnunk. amellyel ezek a kategóriák uralkodnak rajtunk. Az apriorizmus minden lényeges alaptételét megtartja. nemről. Valóságosként tételezi értelmi életünk kettősségét. hogy n jóllehet burkoltabb formában n ne legyenek meg másutt is. akkor n úgy tűnik n csak konvenció által terjeszthetők ki más területekre.20 De.A kutatás tárgya: Vallásszociológia és ismeretelmélet mintegy nélkülözhetetlen feltételei. végül. akkor elfelejtjük. személyiségről alkotott gondolataink társadalmi elemekből épülnek fel. mint az abnormális intelligenciájú alanyokkal. hogy az időről. épp ellenkezőleg. men nyi problémát vet föl ezeknek a fogalmaknak az elemzése: általában eleminek és egyszerűnek tekintik őket. Bár még később kifejtendő okok folytán21 a társadalmi világban láthatóbb módon jelennek meg.

hogyan és miből jöttek létre ezek a fogalmak. bár eredetüket tekintve vallásiak. Jelen mű ehhez a tudományhoz járul hozzá. 10 Created by XMLmind XSL-FO Converter. önmagunkon kívül kell körülnéznünk. a történelmet kell vizsgálnunk. továbbra is az emberi gondolkodás alapjait képezik. megpróbáljuk legalábbis néhány olyan fogalomnak a születését tetten érni. E kérdéseket nem tesszük ugyan vizsgálódásunk közvetlen tárgyává. de ahányszor csak lehetőségünk nyílik rá. kollektív munkával. amelyek. amelyeket nem mi magunk alkottunk meg. és egész tudományt kell megalkotnunk: egy komplex tudományt. . néhány töredékes adalékkal. kísérletképpen. Ha tudni akarjuk. amely csak lassanként lép előre.A kutatás tárgya: Vallásszociológia és ismeretelmélet használatban. akkor immár nem elég saját tudatunkat faggatni.

.I.I. rész . Könyv: ELŐZETES KÉRDÉSEK Created by XMLmind XSL-FO Converter.

............................. I ....................... 1........................................................... II ....................... ................... .......... A kérdés történeti áttekintése: módszer a tárgyalására ..................2................................. 3..................1.......................................... II .......... 4....................... 1.............. 1............................................................. ..............................................................3.....................................................1.................................................5................ A VALLÁSI JELENSÉG ÉS A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA ................................... IV ............................1................................................................................................................... 1........ 1......................................................................... 1............................................. 3............................. 13 13 16 19 22 25 25 25 28 31 33 34 36 36 37 39 42 44 44 44 47 12 Created by XMLmind XSL-FO Converter.......................... 1............................... I ........................... A naturizmus ..................2... A TOTEMIZMUS MINT ELEMI VALLÁS ................. I ............. ....................................................................................................................................................................... AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK .............................. 4.... 1.......3....................................... 1..........................................................2........... 2...................................................... 1...................................................................... III............................................................ ............................... II.................................................................................................................................................................... I ....... III ............................................... III............................... 1.................................. 1... II .....Tartalom 1...................................................4...................... 1...................................................................................................................... AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK (folytatás) . IV ... 2................................. II........ Az animizmus ........... V.................. I............ 1.........................................................................................................................................................................................................

mi sem mutatja jobban. különbözik attól. s nem keverjük össze őket valami mással. Részletesebben lásd R e gles de la méthode sociologique (43. mint Frazer. a legprimitívebbeket és legegyszerűbbeket éppúgy. Tegyünk félre minden olyan elképzelést. Le suicide. hogy mi a vallás. o. az érthetetlenség világa. ezeket csak a kutatás végén lehet meghatározni. amelyet az összes többi előtt kell tárgyalni. ez pedig a természetfölötti fogalma. vagy úgy haladunk el a vallási tények mellett.. hanem magától a valóságtól. ahol csak vallás létezik. amelyet az Année sociologique (III. valóban revelatív vonásaihoz. .. szokásainktól várjuk. Durkheim: A társadalmi tények magyarázatához. amely meghaladja felfogóképességünket. amit ismerünk. akinek pedig sokat köszönhet az összehasonlító vallástudomány. hogy kijelöljünk bizonyos számú könnyen érzékelhető külső jegyet. skk.] Vö. ami elérhetetlen a tudomány. hogy természetünk ezen oldalát jobban megértsük. hogy vagy egy semmiféle vallásit nem tartalmazó gondolat. 21n160. s hogy nem metodológiai formalizmussal kívánunk pepecselni. Budapest. hogy valami módon képet alkossunk magunknak arról a közegről. melyek egyébként a tények felfogásában semmiféle lényeges változást nem hoznak. ha lehetőleg a legcivilizáltabb népeknél megjelenő formáit vetjük vizsgálat alá. Itt tehát egy olyan. 1. amelyek segítségével aztán mindenütt. mi késztetett bennünket e módosításokra. hogy olyannak lássuk a dolgokat. s ily módon segít nekünk abban. Csakhogy ezek az előfogalmak módszertelenül. Budapest. amelyek tekintélyük folytán megakadályozhatják.] 25 13 Created by XMLmind XSL-FO Converter. amit meghatározni akarunk.) című művünket. mint hogy még egy olyan tudós is. mint a legújabbakat és legkifinomultabbakat. Nem mintha azt gondolnánk. annak kivétel nélkül minden vallás tanulságos. hogy egyeseket kizárjunk.A VALLÁSI JELENSÉG ÉS A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA25 Ha azt keressük. mint látni fogják.). nézzük meg a vallásokat a maguk konkrét valóságában. amilyenek. amelyben élünk. o.26 De hogy könnyebben tudjunk megszabadulni a megszokott elképzelésektől. hogy a vallás tanulmányozásának legjobb módszere az. amelyek mindenütt megtalálhatók. hogy a számunkra szükséges definícióhoz elemeket szolgáltassanak. másokat pedig megtartsunk. s amellyel cselekvésünk során számot kell vetnünk. A vallás eszerint valamiféle spekuláció volna arról. e nélkül oda jutunk. milyen a megfigyelés révén megismerhető legprimitívebb és legegyszerűbb vallás. amely általánosan elfogadott nézet szerint valamennyi vallási dologra jellemző. De hogy olyan eredményekre jussunk. (Paris. először is meg kell szabadulnunk mindenféle prekoncepciótól. amit ma javaslunk.és gyakorlatrendszert nevezünk vallásnak. az élet véletlen találkozásaiból születtek. szenvedélyeinktől. E fejezet végén megmagyarázzuk. s szigorúan félre kell tolnunk őket a most következő vizsgálódás során. Ezen a dolgok olyan rendjét kell érteni. a természetfölötti a misztérium. amelyeken keresztül éppen ezek az előítéletek fogalmazódtak meg. fel tudjuk ismerni a vallási jelenségeket. skk. Másutt már láttuk. majd P. ezért nem tarthatnak számot semmiféle hitelre. hogy mit értünk valláson. skk. hogy mi a közös bennük. I Van egy olyan fogalom. 1. mielőtt belevágnánk a kérdés tárgyalásába.U. mennyire nem igaz. 1. Nem előítéleteinktől. Nem bizonygatjuk tovább az előzetes definíció szükségességét. 1978. akkor először is meg kell határoznunk azt. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Az ott adott meghatározás. közkeletű definíciót. Aki a vallásban csak az emberi tevékenység természetes megnyilvánulását látja.1. a megismerhetetlenség. Osiris. tekintsünk át néhány olyan. hogy már most elérhetünk a vallás mély. Ebbe az összehasonlításba tehát belevesszük az összes olyan. és nincs is rá logikai eszközünk. amilyeneket várunk. Az embereknek réges-rég fogalmat kellett alkotniuk arról. amelyeket itt fogunk tanulmányozni. hogy nem vesszük észre igazi természetüket. Válogatott tanulmányok. előzetesen eldöntendő kérdésről van szó. mert nincs jogunk. . Alcan. fejezet . 26 Lásd fent. hogy a vallástudomány kialakíthatta volna a maga összehasonlító módszertanát. amely általában tekinti a vallást. s amelyekben a magunk részéről az emberiség vallási életének kezdő csíráját látjuk. amelyről állandóan ítélkeznünk kell. [Magyarul: Az öngyilkosság. ahol csak előfordulnak. s még általánosabban a szabatos A vallási jelenség meghatározására már tettünk kísérletet egyik munkánkban. mert a vallást csak azon jellegzetességek alapján lehet meghatározni. Nézzünk hát szembe ezzel a valósággal. Így hát a lét szükségletei arra kényszerítenek bennünket. hívőket és hitetleneket egyaránt. ezen óvintézkedést elmulasztván nem ismerte fel azon hiedelmek és rítusok mélységesen vallásos jellegét. és nem taglaljuk itt az e célból követendő módszert sem. De az mindenképp szükséges és lehetséges. jóval azelőtt.F.) közölt. s próbáljuk meg kibontani. mert a maga módján mindegyik az embert fejezi ki. Most ezen előzetes műveletbe fogunk belevágni.In: É. Hogy e veszély egyáltalán nem képzelt. [Magyarul: A szociológia módszertani szabályai. 2000. köt. jelenlegi vagy múltbeli vallási rendszert.

ami áthágta e törvényeket. ha azt látjuk. 38n39. 27 14 Created by XMLmind XSL-FO Converter. o. . vagyis hogy a világ jelenségeit szükségszerű kapcsolatok. akik élesen átérezték a dolgokban rejlő mélységes homályt.. hanem mindazon népektől is idegen. Alcan). ami zavaró lett volna az értelem számára. hogy a dolgoknak van egy természetes rendjük. hasonló célzatú technikai eljárások. Amikor Leibniz azzal állt elő. másféleképpen viselkednek. század emberének például nem volt semmi olyan a dogmában. Még az sem bizonyíték irracionális voltukra. illetve nem szilárdult meg eléggé. így hát a vallás lényege szerinte legy olyasfajta mindenható dologba vetett hit. de aki hisz bennük. oly kevéssé voltak összhangban korukkal. Az elme nem vonakodik a priori annak feltételezésétől. úgynevezett törvények kötik egymáshoz. a hit könnyen összhangba hozható volt a tudománnyal és a filozófiával. A XVII. hogy a misztérium érzete valóban jelentős szerepet játszott bizonyos vallásokban. akkor hajlunk rá. addig a legcsodásabb eseményekben sem volt semmi olyasmi. Grill Károly Könyvkiadóvállalata. nevezetesen a kereszténységben.27 Hasonlóképpen Max Müller is úgy tartotta. francia ford. ezt bizonyították fejlődésük során. mint amekkora a racionális és az irracionális közt tátong. mindazzal. Igaz. F. vagy siettetni lehet a csillagok járását. Csak akkor lehetett azt mondani bizonyos tényekről. Nincs számára semmi meglepő abban. mert nem voltak képesek racionálisabb magyarázatot találni helyettük. Valójában azonban ezek a meglepő magyarázatok a primitív ember számára a lehető legegyszerűbbek. hogy ezek az akaratok vagy mások önkényesen megváltoztassák e rendet. számára ez a környező világ legközvetlenebb elképzelési és megértési módja. a kifejezhetetlen kifejezésére. amíg minden eseményben a dolgokhoz kapcsolódó akaratok művét látták. addig természetesnek találták.. Ezért a Premiers principes. vö. Budapest. Origine et développement de la religion.28 Annyi bizonyos. az olyan gondolkodók pedig. hogy hallgatólagosan elismerik: a világ. óhatatlanul mint a természeten. mint számunkra az agronómusaink által alkalmazott. (Paris. mint szellemi. amit tartalmaz. hogy kortársaik nem is értették meg őket. miként az emberi testet is. hogy természetfölöttiek. miként arról a filozófia korabeli definíciója tanúskodik: Fides quaerens intellectum. ezen a posztulátumon alapulnak. Ennek az elvnek a fényében aztán minden. Az ő számára a föld vagy a táplálkozását biztosító állatok termékenységét elősegítő rítusok nem irracionálisabbak. hogy az úgynevezett élettelen dolgokat. hogy a dolgok rendjében van valami megingathatatlan és megváltoztathatatlan. o. H. hogy a külvilágot szellemek hatalmas társadalmaként kell felfogni. De azt is hozzá kell tenni. racionálisnak tekintette magát. amikor már megvolt az az érzésünk. következésképp az értelmen kívül álló dolog jelent meg: mert ami ebben az értelemben természetes. törekvés a végtelen felél. amelyet tagad. Nem lát semmi kifejezetten misztikust az effajta módokon megidézett hatalmakban. hogy e szerep jelentősége sajátos módon ingadozott a kereszténység történelme során. hogy az emberek csak azért nem tudtak lemondani a mi modern elménk számára zavarba ejtő képzetekről. Nem valamiféle ultima ratiót lát bennük. ami ne lett volna teljes mértékben felfogható. annak számára nem felfoghatatlanabbak.] 28 Introduction a la science des religions. a világmindenséget pedig olyan lényekkel népesítik be. amelyek nem értek még el az intellektuális kultúra egy bizonyos fokára. tudatos akaratok formájában gondolják el. Amíg azonban ez az elv még nem volt meg. mint a nehézkedés vagy az elektromosság a mai fizikusok számára. Csakhogy az egyetemes determinizmusnak ez a fogalma viszonylag újabb keletű. [Magyar kivonata: Collins. meg lehet állítani.A VALLÁSI JELENSÉG ÉS A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA gondolkodás számára. értelmek mozgassák. amikor e fogalom háttérbe szorul és elhalványul. 29 Ugyanez a szellem volt meg a skolasztika korszakában. s egyetemes animizmusában semmi olyasmit nem látott. lévén hogy e szükségszerű kapcsolatok pusztán a dolgok logikai kapcsolódási módját fejezik ki. hogy a misztérium csak nagyon későn jelenik meg a vallások történelmében. 1908. hogy hangadással vagy kézmozdulattal parancsolni lehet az elemeknek. hogy ezekben a világképekben misztikus jelleget lássunk.: Spencer Herbert synthetikus filozófiájának kivonata. amelyek egymással össze nem illő elemekből állnak és a mindenütt jelenlevés nehezen elképzelhető tulajdonságával rendelkeznek. hogy a vallási erőket gyakran spirituális entitások. hogy jelentéktelen tárgyaknak rendkívüli erényeket tulajdonítanak. hogy minden vallás lkísérlet a felfoghatatlan felfogására . Ezek az erők nyilván másmilyenek. s ami körülveszi. nemcsak a primitívnek nevezett népektől. s amelyben nincs semmi primitív. melyhez az értelem csak kétségbeesésében folyamodik. jóllehet a mai tudomány nemigen éri be ezzel a hipotézissel. Amíg nem tudták. eszerint nem lehet akkora szakadék a kettő közt. hogy a természeti erők fogalma nagy valószínűséggel a vallási erők fogalmából eredeztethető. mint amilyeneket a mai tudósok gondolnak el s tanítanak bennünket használni. az egyben racionális is. másféleképpen lehet igába fogni őket.29 Annyi bizonyos. A mai értelemben vett természetfölötti gondolata egyébként újabb keletű: feltételez ugyanis egy ellentétes gondolatot is. Úgy gondoljuk. mint Pascal. ami zavaró lett volna az értelem számára. még az antikvitás nagy gondolkodóinak sem sikerült teljes mértékben tudatára ébredniük. Vannak olyan időszakok. Látni fogjuk egyébként még e könyv lapjain. 21. akik közt nincs és nem is lehet más kapcsolat. 17. Az érdem a pozitív tudományoké. ami meghaladja az értelmetl. magyarázatra váró misztériuml. esőt lehet fakasztani vagy el lehet állítani azt stb. o. lMég a legellentétesebb tanokat hirdető vallások is megegyeznek abban n írja Spencer n.

Ez a mentalitás már csak azért is könnyen érthető. Hanem szép. hanem éppenséggel azt. mint amelyek a másikat vezérlik. Na de az emberi szellemnek. hogy a természetfölötti gondolatához jussunk. Ráadásul teljesen önkényes az a hipotézis. igazolják. vagyis ne tudjuk összeegyeztetni azzal a renddel. hogy bármelyiküket más okokhoz és erőkhöz soroljuk. ami a dolgokban kivételes és abnormális. Bár a determinizmus elve ma már szilárdan beépült a fizikába és a természettudományokba. Ennek következtében az emberek még mindig igazi csodákban hisznek.A VALLÁSI JELENSÉG ÉS A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA csodás isteni közbeavatkozások az antikvitás embere számára nem voltak a szó mai értelmében vett csodák. Azt állítják például. amely szerintünk n joggal vagy tévesen n a dolgok természetes rendjéből szükségszerűen következik. 15. vagy hogy lényeket egymásba változtathat át. hogy a Hold csak később jelenik meg. hanem sokkal inkább a világ szokásos folyását. hogy a dolgok bonyolultak és nehezen érthetők. hogy idővel ily nyilvánvalóan ellentétes funkciókkal lássák el őket. m. s csak aztán használták fel őket a természet egyformaságainak igazolására. hogy e rend mindig csak hozzávetőleges. a növényzet évenkénti megújulását. ahova az értelem már nem képes behatolni. mint a bizonyos mértékű egyöntetűség. ártó szerepre 30 31 Introduction to the History of Religion. a fajok állandóságát stb. mert a társadalmi tények a világ legegyszerűbb dolgainak tűnnek a számukra. . vagy borzasztó színjátékok. mert a társadalmak élete homályosnak vagy rejtélyesnek tűnik számukra.31 De nem látjuk be. hogy valamely társadalmi rendszert egy másikba alakíthat. mert még nem érezték át tényleges homályukat. Ha azonban a szociológia terén annyi kortársunk ragadt le ennél az elavult felfogásnál. A társadalmi tényeket illetően még ma is a primitívek mentalitásával rendelkezünk. feleli erre Jevons. furcsaságok. JEVONS: i. hogy ez a rend gyakran felborul. s eszerint így történt. e képzetekben nincs semmi olyan. különleges. hogy a jelenségek általában meghatározott rend szerint követik egymást. A tudomány. mindjárt a történelem kezdetén. akkor azt is megfigyeljük. s e csalódások sokkal gyakoribbak annál. miután periodikus rendszerességgel eltűnt stb. ami állandó és szabályszerű bennük. amivel a vallásokat jellemezhetnénk. A szükségszerű rend fogalmát azonban a pozitív tudományok építették föl lépésről lépésre. Ugyanez a szellemi beállítottság rejlik számos olyan vallási hiedelem mélyén. azaz tulajdonképpen természetfölötti okokkal magyarázzák őket. mi bírta volna rá az embereket. és még ma is sokan kétségbe vonják. a véletleneket magyarázzák velük. Mert a vallásos világképek mindenekelőtt nem azt akarják kifejezni és megmagyarázni. hogy a vallási gondolkodásnak már ekkor rendelkezésére állt önnön tárgya. hogy e váratlan eseményeket mint lehetetlent fogjuk fel. miracula). de semmiképp sem tekintették úgy őket. A vallási fogalma tehát távolról sem esik egybe a különleges és az előreláthatatlan fogalmával. o. hogy a Nap hirtelen eltűnik. nem elég váratlan eseményekbe ütköznünk. amely leegyszerűsítő szemléletével lep meg bennünket. mindenfajta kivételek vannak benne. Ahhoz tehát. hogy a tényeknek meghatározott egymásutánjai vannak. esetről esetre nem azonos önmagával. hogy várakozásunkban gyakran csalódnunk kell. mint valamiféle. Szerinte először azért képzelték el őket. a csillagok járását. hogy e homály fokozatos eloszlatásához a természettudományok fáradságos eljárásaihoz kell folyamodniuk. másfelől azt is megfigyeli. hogy a vallási erőknek ez a koncepciója nem primitív. állandó rendben ismétlődnek. a misztikus világra nyíló alagutat. anélkül is észreveszi. azért elégednek meg ily könnyen e magyarázatokkal. A bizonyos mértékű esetlegesség éppúgy tapasztalati adat. amikor pedig várható. ezért semmi okunk sincs rá. Előfordul. 23. skk. kivételes. s ezért természeti világot alkotnak. Csakhogy először is a természetfölötti koránt sem vezethető vissza az előre nem láthatóra. puszta akaratánál fogva. mint az ellentéte. 15 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Ha azt konstatáljuk. Ilyenformán született volna meg a természetfölötti gondolata. pontosan úgy. De bármit is képzeltek az emberek a tapasztalt újdonságokról és esetlegességekről. amelyeken lehetett meglepődni. akkor hozzászokunk. amely szerint a szent lényeket eleinte a negatív. hogy a rendetlenséget. mirabilia. ahogy oly sok vallás hívői szerint az isteni akarat a semmiből hozta létre a világot. azért ragaszkodnak körömszakadtáig a tapasztalat által számtalanszor megcáfolt illúziókhoz. Mivel ezek az események kívül esnek a dolgok szokásos rendjén. hogy a társadalmak is szükségszerű törvényeknek vannak alávetve. az évszakok váltakozását. ritka. semhogy különlegesnek érzékelnénk őket. n Jevons erre azt feleli. amelyekben lehete tt gyönyörködni (GÖRÖG SZÓ. mert nem ismerték fel. Az új éppúgy a természet része. a semmiből teremthet új intézményeket. anomáliák magyarázatára szolgálnak. Ha csak egy kis tapasztalatunk is van. az is szükséges hozzá.30 nincs szüksége kimondottan tudományos kultúrára. és nem a vallás tanította meg arra az embereket. az nem azért van. hogy a törvényhozó csak úgy. Csak kevés szellemet itatott át az a gondolat. következésképp az ezzel ellentétes fogalom nem létezhetett már előttük. hogy az eső nem esik. a társadalomtudományokban csak egy évszázada játszik szerepet. Az esetek többségében az istenek nem a szörnyűségek. mert még nem tűnt el teljesen a körünkből.

U. majd P. 39 BARTH: The Religions of India. Réville n. mely szerint az emberi szellemet kapcsolat fűz egy misztikus szellemhez. o. a különféle rangú szellemek.. 34. Legelsősorban is vannak nagy vallások. ha az listenl szót a tágabb lszellemlényl kifejezéssel helyettesítjük. amelynek alapján meg lehet különböztetni. II. Ha valamely felsőbb istenségben való hitet értenénk rajta [. A buddhizmus n írja Burnouf n la brahmanizmussal szemben isten nélküli morál és Természet nélküli ateizmusl. a második szerint a fájdalom oka a vágy. 464. mint a tulajdonképpeni istenségeknek. m. S ezért van csak kevés vallásban valamennyire is jelen. ezeket nevezik a hívők a négy nemes igazságnak. ténynek41 tekinti.. o. hogy a definíció őket is felölelje. Ahhoz. hogy a vallást néhány későbbi fejleményével azonosítja [. De ennek a túl szűk definíciónak az a hibája. Nem adatott meg előre az embernek.. 258. de mégsem istenek a szó tulajdonképpeni értelmében. Eszerint lenne egy igen egyszerű kritérium. fej. o. kötet. a tan teljes birtoklása. vagyis pszichológiai módszerekkel. 110. meg kell próbálni meggyőzni. mint az átlagemberek. 2. Vö. hogy ha az listenségl szót pontos és szűk értelemben használjuk. halvány szerepet játszik bennük. mi vallási. hogy definiáljuk és kifejtsük. hogy pozitív módon tartsák fönn az élet normális folyását. 35 Már a Golden Bough első kiadásában. Látni fogjuk ugyanis.l33 Kétségtelen tény. 51.36 De bármilyen nyilvánvalónak is tetszik ez a definíció vallásos nevelésünkből fakadó gondolkodási szokásainknál fogva.A VALLÁSI JELENSÉG ÉS A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA korlátozták. 32 Így hát a misztérium gondolata nem eredendő. vagy legalábbis csak másodlagos. a nirvánában való üdvözüléshez. az ember kovácsolta magának. s még Preuss is.35 s vele együtt több etnográfus. hogy a buddhizmus még az örökkévaló természet létezését sem fogadja el. ez a minősítés éppúgy megfelel a halottak lelkeinek. E szellemlények tudatos lények. az ellentettjével egyidejűleg. amelytől az ember függene n írja Barth n. 36 Nevezetesen Spencer és Gillen. S mivel a vallásnak eszerint az volna a rendeltetése. 214. amelyekből az istenek és szellemek gondolata hiányzik. jóllehet ezek is a vallás területéhez tartoznak. csakis úgy hathatunk rájuk. sőt gyakran szabályos kultusz tárgyai. E három állomás után elérkezünk utunk végére. könyv. o. hogy már az általunk ismert legegyszerűbb vallásokban is elsősorban az a feladatuk. o. amelyeken át eljutunk a fájdalom megszüntetéséhez: úgymint az egyenesség. az első lényeges pont az. 32 33 34 16 Created by XMLmind XSL-FO Converter. a meditáció. kiad. I. a démonoknak. engesztelő rítusok stb. Alcan. 2. Ezt tette Tylor: lAmikor az alsóbbrendű fajok vallásait szisztematikusan akarjuk tanulmányozni. mert akkor kizárnánk a definícióból a definiálandó tények többségét. áldozat. Van egy másik gondolat is. Másfelől Lásd alább: III. amelyről elismeri. milyen sajátos vallásfelfogás tükröződik ebben a definícióban. honnan van e létező világ. Az idézet utolsó szava azt jelenti. o.] akkor elég sok törzset kizárnánk a vallásos világból. a negyedik megnevezi azt a három állomást.40 Az első értelmében a fájdalom megléte a dolgok örökös folyásához kötődik. amelyben él. 389. m. s végül a bölcsesség. Nem jellemezhetjük tehát vele a vallási jelenségeket. Paris. A halottak lelkei. akik felsőbbrendű képességekkel rendelkeznek. nem individualizált vallási erőt mágikusnak nevez.. lNem ismer el olyan istent. számos tényre nem alkalmazható.l34 Szellemlényeken tudatos alanyokat kell érteni. nem beszélhetnénk vallásról ott. BARTH: i.] Érdemesebb inkább a szellemlényekben való hitet tenni meg a vallás minimum-definíciójának. 37 Oldenberg pedig a maga részéről listen nélküli vallásnakl38 nevezi. a harmadik értelmében a fájdalom megszüntetésének egyetlen módszere a vágy kioltása. és mi nem. .). 38 OLDENBERG: Le Bouddha.. mindig rítusok. 40 OLDENBERG: i. lA vallás az emberi élet azon érzéstől való meghatározottsága n mondja A. 491. II. amellyel gyakran próbálták meghatározni a vallást: az istenség gondolata.. o. n Figyeljük meg.l39 A buddhizmus lényegét négy tétel foglalja össze. és amellyel szereti egyesülve érezni önmagát. I. Prolégomenes a l’histoire des religions. s minden erejével azon van. Nos. mit értünk valláson. hogy uralkodik a világon és őrajta is. A velük lehetséges kapcsolat kizárólag az általunk nekik tulajdonított természet függvénye. akkor a definíció számos n nyilvánvalóan vallási n tényt kirekeszt magából. 41 Uo. Ilyen a buddhizmus. 318. A buddhistát nem érdekli. 30n32. hogy szabaduljon belőle. (francia ford. saját kezével. a szabaduláshoz. ezen elvek egyikében sincs szó istenségről. 110. imádsággal). ahol nincs ima. KERN: Histoire du bouddhisme dans l’Inde. Ehhez a kritériumhoz folyamodik módszeresen Frazer. a szellemeknek. I. o. La civilisation primitive. vagy adományokkal és áldozatokkal. ahogy általában tudatos lényekre hat az ember. amelyekkel a legkülönfélébb népek vallási képzelete oly gyakran tölti be a természetet. s amelyben szenved.F. aki minden. skk. elég. 37 BURNOUF: Introduction a l’histoire du bouddhisme indien. o. hogy e speciális lényekkel való kapcsolatunkat szabályozza . a tana teljességgel ateista. meghatni őket: szóval (könyörgéssel.

hogy kitalálja őket.l (OLDENBERG: Le bouddhisme. és nincs semmi köze hozzájukl. amelyek számára értéktelenek. amelyeket megneveztem. Agninak vagy Varunának43 nevezett lények létét. hanem kizárólag az. Egyébként. hogy nem tartozik nekik semmivel. BARTH: i. o. vannak-e istenek. mert a hívek közössége a még mindig élő és nap mint nap feláldozott Krisztuson keresztül érintkezik a szellemi élet legfelsőbb forrásával.42 Nem imádkozik a szó szokásos értelmében. mintha ember volna. nem folyamodik felsőbb lényekhez és nem kéri támogatásukat. lA manapság ismert adatok alapján állítható n írja Kern n. hogy ez a elképzelés teljesen kívül áll azon. o. hogy lmindenestül tagadja az Indrának. o.). tele olyan istenekkel. 120. s valamiféle hatalommal bírnának is. o. lsemmiféle istennek sem kell köszönetet mondania. Buddhát. o.51 De bárki bármit is tart Buddha isteni mivoltáról. Csakhogy először is Buddha effajta istenítése. nem hallaná őket. bár e kultusz igen egyszerű.) 52 lA buddhista tan. feltéve.l 44 BURNOUF: i. hogy ha Çâkya [ = Buddha ] nem talált volna maga körül egy panteont. hanem önmagába fordul és meditál.49 Így hát elgondolkodhatunk rajta. eszükbe se jutott. kívül esik még az egyszerű Szútrák alapját képező gondolatok körén is. 50 Ezt magyarázza Kern a következő módon: lBizonyos tekintetben ember. Buddha viszont meghalt. A két tan egyébként érezhetően egyformán fogja fel a világot és az életet. 119.l Az északi buddhistákhoz hasonlóan a Uo. Az ő mesterük a Nirvánában van. o. hogy létezne egy tökéletes. miszerint Buddha nem a szentség legmagasabb fokára eljutott ember n írja Burnouf n. akinek szerepe egyáltalán nem hasonlít a többiére. Ez nem azt jelenti. m. 45 KERN: i. 290. vajon sikerült-e valaha is teljes mértékben megszabadulnia emberi jellegétől.48 és n teszi hozzá ugyanő n lemberi mivolta annyira kétségbevonhatatlan tény mindenki számára. amit Çâkya [ = Buddha ] a szellemekben találhatott (BURNOUF: i. örökkévaló lény. hogy az ember ismerje a jó tant és alkalmazza a gyakorlatban.) n S amit a történelmi Buddháról mondtunk. m. hiába szólongatnák hívei. m. hogy az üdvözüléshez vezető út mely fokáig jutottak el 44 Igaz. Nyilván nem válhatott volna ismeretté a tan. 51 lAz az elképzelés. bizonyos tekintetben sem ez. m. m. amiként a pap vagy a varázsló sem az. o. . 103. olyannyira. hogy nem érdekli. a megszabadult magasabb rendűnek tekinti magát náluk. 53 Lásd ugyanebben az értelemben Max MüLLER: Natural Religion. pusztán az úgynevezett északi buddhizmus sajátja. s akire számíthat. 289. Másfelől a legtekintélyesebb tudósok szerint ez a fajta teizmus és az általában vele járó komplex mitológia a buddhizmusnak csak elváltozott. lMély meggyőződésem n írja Burnouf is n. sem az. éppúgy érvényes az összes mitológiai Buddhára is. Megvannak a templomai. de Indiában. 48 Uo. hogy a nagy szentek kivételes erényekkel rendelkeznek. mert a lények méltóságát nem az adja meg. 107. amely elképzelhetetlen Krisztus mindig jelen lévő gondolata és folyamatosan gyakorolt kultusza nélkül. skk. hogy a déli buddhisták. hogy a kultusz nem más. a dzsainizmusra is érvényesek. ha a kinyilatkozó személy emléke eltűnne az emlékezetből. mint az emlékezet ápolása. 42 43 17 Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy a Közösség isteni főnöke nem különül el híveitől.A VALLÁSI JELENSÉG ÉS A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA üdvözülése során csakis magára számíthat. 314. 368. o. az egyszerű halandóét meghaladó képességeket tulajdonítanak ugyan Buddhának. elferdült formája.l45 Különleges. dacára a nekik tulajdonított emberfeletti képességeknek.l (I. 49 Uo.46 mindamellett a szent nem isten. végül is egyfajta istennek tekintették. és szabad-e teljes mértékben istenként kezelnünk. 190. de úgy tekinti. az üdvözüléshez pedig kizárólag az szükséges. m. ha Buddha nem nyilatkoztatja ki. 53 Az előzőek India egy másik nagy vallására. s nincs további befolyása az emberi események menetére. illetve a kevésbé előrehaladott északi buddhisták is úgy beszélnek tanaik megalapozójáról. mert hatalmuk csak a földi világ javaira terjed ki. és kifejezetten tagadják. o. Tehát abban az értelemben ateista. de miután e kinyilatkoztatás megtörtént. A buddhizmus lényege ugyanis mindenekelőtt az üdvözülés. 108. ha Buddha fogalma teljese n idegen maradna tőle. Buddhát szerintük kezdetben csak laz emberek legbölcsebbjénekl tekintették. bizonyos tekintetben nem ember. Ettől fogva megszűnt a vallási élet szükséges tényezőjének lenni. o. s egyébként a legkülönfélébb vallások százaiban is nagyon régi hiedelem. ami igazán lényeges a buddhizmusban. o. 332. annyi bizonyos. akivel az embernek számolnia kell. m. amiként a harcban sem hívja segítségül egyiket seml. A négy szent igazság gyakorlása akkor is lehetséges lenne. akkor is létezhetne jelenleg ismert formájában. de eredetileg nem volt az.50 legalábbis sajátos istenként. minden lényeges vonásával együtt. 47 BURNOUF: i. lA buddhistákhoz hasonlóan n írja Barth n a dzsainisták is ateisták. 47 Az a felfogás. ez a képzet teljesen idegen a buddhistáktól. feloldódott a nirvánában.). Buddha elvégezte a művét. mint e közös élet állandóságának kifejezése n nos.52 Egészen más a helyzet a kereszténységben. sőt ténylegesen ott van közöttük urukként és királyukként. 117.l (OLDENBERG: i. kultusza lett. hogy halála után istent faragjanak belőle. Mert az isten mindenekelőtt olyan élőlén y. 46 Az Indiában általánosan uralkodó hiedelem szerint a nagy szentség szükségszerűen természetfölötti képességekkel jár n ez az e gyetlen támasz. akkor semmi szüksége nem lett volna arra. 302. o. legalábbis a buddhista egyház bizonyos felekezeteiben. a szent. pedig azoknak semmibe se kerülnek a csodák.. tehát az egész semmi más. számukra a világ örök. hogy a kifejezés pontos. mivel lényegében virágok adományozására és néhány relikvia vagy megszentelt kép imádására korlátozódik. A Dzsina tökéletes lett. hogy a legendáriumoknak. hogy a dolgokra gyakorolt hatásuk milyen nagy területet ölel föl. még ha lennének is. Nem tételeznek fel teremtőt.

s csak egyetlen személy maradt.58 megtiltja a szamár és a ló együtt való befogását. hatékonyságuk nem függ semmiféle isteni hatalomtól.11. 548. pontosabban egy vele. És íme. Ráadásul vannak még olyanok is. 56 Le Bouddha. akinek jóakaratától függ a várt eredmény. amelyek maguktól hatnak. mint valóságos vagy mitológiai őseire is: lA tud atlan megkérdezte a tudóst. hogy ezek a rítusok tisztán negatívak. hogy minden hónapban egy meghatározott időszakban elkülönülve éljen. 32. a tudóstól kitaníttatván cselekedett. o. Van először is egy sereg tiltás. amelybe a hajnalok voltak bezárva. A brahmanikus spekuláció ugyanis. Ezt az immár semmiféle személyes istenséget nem tartalmazó felsőbbrendű valóságot az ember magában hordozza. Az istenség fogalma lassanként visszaszorult. ettől azonban még éppúgy vallásiak. o. olyan nagy vallások. Pontosan ugyanez a helyzet a védikus vallási áldozatnál. miféle szerepet játszik ezekben a tiltásokban a Jehovába vetett hit. 62 Mi sem tanúskodik jobban az embernek a mennyei vizekre gyakorolt mágikus hatásáról. ez a megfogalmazás azonban n teszi hozzá ugyanő n lellentétben áll a legautentikusabb szerzők legegyértelműbb kijelentéseivell. o. A Biblia például azt rendeli a nőnek. amelyekben az invokáció. legalábbis bizonyos formáiban. az áldozat és a tulajdonképpeni imádság egyáltalán nem játszik fontos szerepet. annak az az oka. hasonló jelleggel. amely teljesen független bármiféle isten vagy szellemi lény gondolatától. . amelyek aktív vagy passzív részvételt követelnek meg a hívektől. számtalan vallásban. 62 Bizonyos önsanyargatások ugyanilyen hatékonyak. E tény nem a védikus vallás sajátja. elvont. 146. az engesztelés. s ily módon ezek nem is érdekelhetik. m. De még a nagy deista vallásokon belül is számos olyan rítust találunk. 60 magától mindenható.10. nem önmagán kívül kel l keresnie valamiféle külső támaszt. I. 61 Hasonlóképpen a megfelelő himnuszok okozták. 139. 7 vers. mert Jehova nincs jelen az ekképpen tiltott kapcsolatokban. visszatértek egyfajta deizmushoz. elég. hogy folyjanak a zúgók. BARTH. 59 MTörv 22. lAz áldozat n írja Bergaigne n közvetlen befolyást gyakorol az égi jelenségekrel. Effajta világkép joggal tűnhet különös nek. amelyből mindkettő származik. Sőt: lAz áldozat olyannyira par excellence hatóok. 58 Lev 12. mégpedig az istenek ellenére. 57 hasonló elkülönülést ír elő a szülés alatt. amelyekben az istenségek semmiféle szerepet nem játszanak. 51.l56 Íme. Ugyanez mondható el az élelmiszerekkel kapcsolatos tiltások nagy részéről is. o. o. első?egyes? princípiumfélébe. hogy a mai emberre éppúgy alkalmazható. VI. akit India népei megtanultak imádni. sőt az istenek eredetét is. az esőt esésre ösztökélje. 122. hogy a szelet fújásra. automatikusan a létjogosultságukat jelentő hatással járnak. s íme az ő kitaníttatásának eredménye: elérte. lAmikor a buddhizmus belevág abba a nagy vállalkozásba n írja Oldenberg n. aki aktívan részt vehet a szabadulás nagy művében: az ember maga. amely minden létező lényege. hogy megtalálja és egyesüljön vele. bármiféle isteni befolyás nélkül. s egyetlen istennek sem kell közbeékelődnie a rítust végrehajtó ember és az elérendő cél közé. akkor a brahmanikus spekuláció már előkészítette a terepet e kísérletre. lennel kevert kenderből készült ruha hordását. amely összességében a szellemi lény és az istenség fokozatos háttérbe szorulásából állt. különböző formákban ott találjuk őket. 57 1Sám 21. o. ha magára koncentrál és meditál. hogy csírájában megvolt már a brahmanizmusban is. közvetlenül. Ahhoz. egy felsőbbrendű Dzsina-félét említ ősteremtőként. a Brahma ott trónol magasan a földi világ fölött a maga örökös nyugalmában. nem is egy olyan lénynek tett felajánlások. hogy isten nélküli vallást teremtsen. la világegyetem kimondottan materialista és ateista magyarázatához jutott ell. ezt az eredményt a rituális cselekedet hozza meg automatikusan. ellenkezőleg.54 Ha egyébként az isteni iránti közöny ennyire fejlett a buddhizmusban és a dzsainizmusban. 60 La religion védique. mintegy összeolvadt egy személytelen.) 63 Uo.6. a régi istenfigurák elhalványulóban vannak és eltűnnek. hogy a mennyei vizek a földre folytak. legalábbis némelyek közülük. egy olyan belső erő által. és úgy hitték. 54 55 18 Created by XMLmind XSL-FO Converter. a dekkáni feliratok egy része Dzsinapatit. De megmagyarázható úgy.l (137. És e tiltások nemcsak a héberekre jellemzők. Igaz.55 Idővel az a sok istenség. mint az áldozat mindenhatóságába vetett gondolat egyik utolsó folyománya. amelyben az ember maga gondoskodik önnön üdvözüléséről. hogy a I. ama vallási fejlődés jelentékeny szakasza. mint olyan áldozatokról. hogy ennek tulajdonítják még az emberek. Az úgynevezett sátoros ünnepen a zsidó azért lengette bizonyos ritmusban a fűzfaágakat. 133. 59 anélkül hogy belátható lenne. amelyek alapján egyesek a kimondottan vallási megnyilvánulásokat vélik felismerni. mivel ezen kívül semmi sem létezik. s így hozta meg a reggeli fényfakadást. 61 La religion védique. o. Maguktól hatnak. Minden kultuszban vannak olyan gyakorlatok. in: Encyclopédie des sciences religieuses. de ezek is épp ilyen természetűek. amely a sajátjuk.l 63 Úgyhogy Bergaigne munkájának egész első részében másról sincs szó. mint a X. Például áldozat törte be annak a pincének az ajtaját.A VALLÁSI JELENSÉG ÉS A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA dzsainisták is. Nem imádságok. ezek következésképpen nem is tekinthetők olyan megkülönböztető jegyeknek. ugyancsak általános. amelyben ez a hiedelem oly általános jelleggel jut kifejezésre. és olyan világot képzeljen el.

egy forrás. A világ két területre oszlik. szertartások többé -kevésbé komplex rendszere. amely e képzeteket két osztályba. amelyeknek nem az a céljuk. mintha az valamiféle láthatatlan entitásfélét alkotna. hogy magát a rítust jellemezni tudjuk. A vallás tehát túllép az istenek vagy a szellemek körén. karnevál. egy kő.A VALLÁSI JELENSÉG ÉS A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA kívánt jelenség automatikusan következik a rítusból. 3. Márpedig valami egészet csak a részeihez való viszonyával lehet meghatározni. nevezetesen a négy szent igazságot és az abból eredő gyakorlatot. 65 64 65 További példákat találunk Hubert-nél. sőt olyan rítusok is. és e két osztályt általában világos megnevezéssel illeti. III E definíciókat kiküszöbölvén nézzünk most már szembe magunk is a kérdéssel. Vannak szavak. hogy mindezekben a megfogalmazásokban a maga egészében próbálják meg közvetlenül kifejezni a vallást. . ha nem felelnének meg pontosan a siker által felszentelt típusnak. Ezekkel foglalkozik a folklór. rítusok. ugyanis isten hiányában is feltételez szent dolgokat. hogy a valóságos vagy ideális dolgokról alkotott képzetek olyan felosztását tételezi fel. kiterjedése vallásonként végtelenül változó. 19 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Először is figyeljük meg. Ez a vallási formalizmus. egyszóval bármilyen dolog lehet szent. amely még a közelmúltban is fennmaradt. Általában letűnt vallások töredékeiről. A rítusnak is lehet szakrális jellege. vallási jelentőségük mégis oly nagy. amelyekből az istenek származnak. A tények e két osztálya közt legalább akkora a távolság. képzetekből állnak. keresztény színezetet adva nekik. helyi démonokban való hiedelmek stb. mítoszok. szervezetlen. abból fakad. ami profán n ez a vallásos gondolkodás megkülönböztető jele. VI. hogy magukban hordozzák hatékonyságuk forrását n elvesztenék e hatékonyságot. De szent dolgokon nem csupán azokat a személyeket kell értenünk. amelyek spontán. A rítusokat csakis tárgyuk speciális természete alapján határozhatjuk és különböztethetjük meg a többi emberi szokástól. Nem szólva a bölcsekről és a szentekről. miért tulajdonít csaknem minden kultusz elsőrendű fontosságot a szertartások anyagi részének. amelyek egyetlen meghatározott valláshoz sem kapcsolhatók. ami vallási. Nálunk Európában a kereszténység próbálta meg ezeket felszívni és magába olvasztani. s ennélfogva szintén a szakrális világba tartoznak. o. de ezek másfajta tárgyakra irányulnak. hogy Mannhardt és iskolája éppen ezeknek köszönhetően tudta megújítani a vallástudományt. amit a profán és a szent (szakrális) szó elég jól ad vissza. A védikus áldozat azért volt annyira hatékony. nyári napforduló. Márpedig e tárgy speciális természetét a hiedelem fejezi ki. sőt nincs olyan rítus. Vallási jellegük ugyan eltűnőben van. azért hozhatott létre a mitológia szerint isteneket is. Valamennyi ismert n egyszerű avagy komplex n vallási hiedelem közös jegye az. és azért nem korlátozódott pusztán a kegyeik elnyerésére. a legendák olyan képzetek vagy képzetrendszerek. nevezetesen az erkölcsi szokásoktól. formulák. amelyek a szent dolgok természetét. Valamely erkölcsi törvény ugyanis a rítushoz hasonlóan előírhat számunkra cselekvési módokat. Vagyis a rítust csak a hiedelem definiálása után határozhatjuk meg. in: Dictonnaire des Antiquités. Az előbbiek. amely minden valószínűség szerint a jogi formalizmus előképe. Tehát a rítus tárgyát kellene jellemeznünk. s csak azután az egyesülésükből létrejövő rendszert. az utóbbiak meghatározott cselekvési módok. ha előbb a minden vallásban meglévő elemeket próbáljuk meg jellemezni. Módszeresebben járunk tehát el. s vannak olyan kulturális kapcsolatok. két egymással szemben álló fajtára csoportosítja. mivel vannak olyan vallási jelenségek . egy fa.64 Egyébként ez magyarázza. egymással illetve a profán dolgokkal való kapcsolatukat fejezik ki. akik ezen igazságokat gyakorolják. amelyeket csak a megszentelt személyek ejthetnek ki. A vallási jelenségek teljesen természetes módon két alapkategóriára oszlanak: hiedelmekre és rítusokra. egy fadarab. Ha egy definíció nem vetne számot velük. amelyeket nem mindenki végezhet el. a végrehajtandó mozgások n lévén. ami szent. illetve mind a mai napig viszonylag önálló életet él: májusfa -ünnep. a hiedelmek. a gnómák. a másikban minden. s ezért nem határozható meg kizárólag ez utóbbiak gondolatával. mint a gondolat és a tett közt. helyi hatásokra születnek. vannak gesztusok. az egyikben van minden. Mindazonáltal sok olyan is van. akiket isteneknek vagy szellemeknek neveznek. holott részekből formált egész. Nem az összes vallási erény származik isteni személyekből. feltéve hogy megfelelő módon hajtják végre. egy szikla. továbbélő csökevényeiről van szó. Így hát vannak isten nélküli rítusok. mozgások. Úgy járnak el. hogy a buddhizmus is vallás. 1509. hogy az embert valamely istenséggel egyesítsék. mert maga is a legszentebb lények erejéhez hasonlatos erővel bírt. melyek véleményállapotok. a nekik tulajdonított erényeket és képességeket. hogy az elmondandó formulák. akkor nem foglalhatna magába mindent. egy ház. a mítoszok. a lmágial szócikkben. mondások. amely ne lenne valamilyen mértékben az. de vannak olyanok is. Így lehetséges. A szent dolgok körét tehát nem lehet egyszer s mindenkorra meghatározni. történelmüket. Ez a módszer annál is inkább adja magát. különböző szellemekben.

s ezt nem szimbolikus értelemben. Azok az erők. mely általános jellemvonásaikkal különböztethetők meg a profán dolgoktól. Ha egy dolog egy másiknak van alávetve. mint méltóság és hatalom tekintetében a profán dolgok. ha mármost azt mondjuk egy emberről. Márpedig ezt az állapotváltozást nem a már meglévő csírák továbbfejlesztéseként. már amikor az ember csak ember. hogy a szót metaforikus értelemben használjuk. elsősorban az ember fölött állókat. nincs is átmenet? Ezzel nem azt mondjuk. vannak olyan dolgok. Ezt bizonyítják nevezetesen a beavatási rítusok. azoktól függ. Ilyenkor azt mondják. 66 67 20 Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy e kapcsolatok nem ölthetnek vallási jelleget. amit kíván tőlük. 1901. Ez a felfogás egyébként rendkívül általános. a katonák a parancsnokuktól. hogy az isteneknek a hívektől valló effajta függése még a legidealistább vallásokban is megmarad. az a bizonyos személy. 101. s hogy e kapcsolatok voltaképpen egyáltalán nem vallásiak. skk. o. 313. amely szerint a profán úgy áll szemben a szenttel. hogy kijöjjön és megmutassa magát. mert a jó és a rossz egyazon nemnek. Megveri a fétist. kiad. mint az irracionális a racionálissal. különösen a keresztény vallások szemében: ezért aztán úgy tekintették. amíg nem mutatkozik engedelmesebbnek imádója kívánságaival szemben. az életnek két különböző aspektusa. aki volt. E szembenállást vallásonként más és más módon képzelték el. Új formában születik újjá. hogy a dolgok szentségének különböző fokozatai vannak.69 a szembenállás ténye maga egyetemes. amelyek az egyikben hatnak. az áldozat-bemutató azáltal. Ezzel nem azt mondjuk. hogy e módszerrel kényszerítheti. Csakhogy nem igazán ez jellemző a szakrálisra. I. igen gyakran megtörténik. II. más természetűek. mert igen sajátos: abszolút. 81. amiképpen az egészség meg a betegség is csak egyazonfajta tényeknek. hogy az ember az istenektől függ. Az isteneknek is szükségük van az emberre. ezzel szemben a szentet és a profánt mindig és mindenhol két különálló nemként fogta fel az emberi szellem. in: Australasian Association for the Advancement of Science. aki volt. hogy belép a szent dolgok körébe. . a materiális világ fölött pedig teljes mértékben a másik csoport rendelkezik. áldozatok nélkül elpusztulnának. akkor a függés kölcsönös. ha elégedetlen vele. Ha azonban a tisztán hierarchiai alapon való különbségtétel túl általános és túl pontatlan kritériu m. 68 E szokásokra Frazernél találunk példákat (Golden Bough. tudniillik az erkölcsnek két ellentétes fajtája. másutt az egyik csoportot ideális és transzcendens miliőbe száműzik.A VALLÁSI JELENSÉG ÉS A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA Eddig azonban csak annyit tettünk. attól még nem lesz az a másik dolog szent az előbbihez képest. profán jelleget öltött. Az egyikben elégségesnek tűnt. hogy a között a profán lény között. az alávetett osztályok az uralkodó osztálytól. Indiában az áldozati aktusban való puszta részvételnek is ugyanez a hatása. nem más. s nincsen benne önmagánál fogva valami szent. SCHULTZE: Fetichismus. a fösvény az aranyától. a törtető a hatalomtól és az azt tartó kezektől függ. 2. hogy egyes lények soha ne léphetnének át egyik világból a másikba: ha azonban ilyen átlépés történik. amelyben nincsen semmi közös. úgy hiszi. hogy kicsikarja. hogy nem alkalmazható a szent dolgokra. hogy fizikai kényszert alkalmaz velük szemben a célból.). akkor éppen ennek módja teszi nyilvánvalóvá a világ lényegi dualitását. megszűnik létezni. A megfelelő szertartások ezt a halált és ezt az újjászületést hivatottak megvalósítani. Még az istenekkel szemben sem mindig érzi magát az ember kifejezetten alacsonyabb rendűnek. hogy a fiatalember meghal. hanem szó szerint így gondolják. akivé válik. mégsem kelt különös tiszteletet. nem egyszerűen csak fokozatilag különböznek a másikban is megtalálható erőktől. skk. és a között a vallási lény között. s ily módon kimagasló értéket tulajdonít nekik és elismeri nálánál feljebbvaló voltukat. akkor a szentet a profánhoz viszonyítva már csakis különneműségük alapján határozhatjuk meg. Ahogy létrejött a tudomány. az alattvalók a királytól. Année sociol. Ugyanis valóság os metamorfózisra van szükség hozzá. Csábító lenne először is annak alapján definiálni a szent dolgokat. és addig bántalmazza. 69 Az az elképzelés. hanem totius substantiae átalakulásaként fogják fel. Még lesz alkalmunk megmutatni. ahol elképzelése szerint az esőisten lakik. hogy példaképpen felsoroltunk bizonyos számú szent dolgot: most már arra kell rámutatnunk. ha a dolgok e két fajtáját a fizikai világ két elkülöníthető régiójába helyezik. s azon nyomban egy másik lép az előző helyébe. Egy amulettnek ugyan szent jellege van.68 Ha egyébként igaz. A jó és a rossz hagyományos szembeállítása ehhez képest semmi. o. De bár az ellentét formái változ nak. akkor minden esetben nyilvánvaló. e képzet nyilván nem nélkülöz némi igazságot. hosszú szertartássor. hogy vallásosan tisztel lényeket vagy dolgokat. Szívesen tekintik ezeket úgy. mint ezen ellentét egyik megjelenési formája. olyan két világként. Az emberi gondolkodás történetében nincs még egy példa a dolgok ennyire mélyen különböző. 129. a felfogható a mis ztikussal. amelynek célja a fiatalemberek vallási életbe való bevezetése: első ízben lépnek ki a kisgyermekkort jelentő tisztán profán világból s lépnek be a szent dolgok körébe. hogy általában hol helyezkednek el a lények hierarchiájában. amelyekkel szemben az ember viszonylag könnyedén bánik. az adományok.70 Nem annak bizonyítéka-e ez. Ugyanis az ember a szent dolgokhoz viszonyítva alacsonyabban áll. köveket dob abba a szent forrásba vagy tóba. A beavatás egy olyan. amelyeket számos népnél megfigyelhetünk. más személlyé változik (lásd HUBERT n MAUSS: lEssai sur le sacrificel..67 Ha esőt akar. A rabszolgák uruktól. 70 Lásd FRAZER: lOn some Ceremonies of the Central Australian Tribesl. De nem szükségszerűen bírnak azzal. E különneműség azért elegendő a dolgok ezen osztályozásának jellemzéséhez és az összes többitől való megkülönböztetéséhez.). ennyire ellentétes két kategóriájára.66 Másfelől nem szabad szem elől veszteni.

Végül a rítusok olyan magatartásszabályok. A továbbiak során magunk fogunk rámutatni. Mivel csak akkor tartozhatunk teljes mértékben valamelyikhez. amelyben az átlagember a világi életét éli. eltűnik. Néha a kultuszok hierarchikus rendet alkotnak és az uralkodó kultusz alá vannak rendelve. hogy egy-egy vallás nem merül ki feltétlenül egy és ugyanazon ideában. amelyek a szent dolgok természetét. miként kell viselkedniük az embereknek a szent dolgokkal szemben. Ez történt számos agrárkultusszal. De túl azon. Mivel az emberek gondolkodásában a szent fog alma mindig és mindenütt elválik a profán fogalmától. amit a profánnak nem szabad. amelyekre e tiltások vonatkoznak. Szent dolognak par excellence azt nevezzük. Nyilván e két alapnemen belül vannak olyan másodlagos fajták. ahol csak megvan. könnyen felismerhető. ami elővigyázatosságot és hol nagyon. amelyek egyetlen fennálló vallásba sem tartoznak bele: ezek ugyanis nem épültek be. ha a másikból kilépünk. 71 a kapcsolat nem is lehetséges csak akkor. sajátos kultusz kering. Még a kereszténységben is. de egymást a leghatározottabban kizárja. mint ahogy a szent is kizárja a profánt.73 Lásd. amely gyökeresen ki akar irtani az emberből mindent. amely annak többnyire majdhogynem a visszája. A vallási hiedelmek olyan képzetek. akkor csak csökevényes formában élnek tovább. amelyek alapján e nagyon speciális osztályozás mindenütt. sajátos rítusról van szó. büntetlenül nem lehet megérintenie. akkor ez utóbbi nem szolgálna semmire. amely körül hiedelmek és rítusok egy csoportja. Ha a fent tárgyalt kultuszok valamelyike sajátos okokból fennmarad. Innen a szerzetesség: azon természetes közeg mellett. hol kevésbé bonyolult beavatást követel. illetve azon kívül. vagy már nem tartoznak semmilyen vallási rendszerbe. mert végül is csak egy módon szabadulhat ki az ember a profán világból: ha teljességgel elmenekül az életből. ha a profán elveszti sajátos jellegét és maga is valamilyen mértékben. hogy egyszersmind meg is őrizze saját természetét. hanem egymással ellenségesnek és egymásra kölcsönösen féltékenynek képzelik el. az angyalok. hanem csak egy bizonyos formában tovább élő ceremóniáról. 73 Ez a helyzet például bizonyos menyegzői illetve temetési rítusoknál. az isteni személyen kívül n aki egyébként egyszerre három. az előbbi számára zárt közeget hoznak létre. A szent dolgok azok. ami n bár sokféle alakot ölt aszerint. mert érintkezésük vagy akár csak túl közvetlen szomszédságuk kiáltó ellentétben áll a tudatunkban élő különállásukkal. amely ne ismerné a szent dolgok többféleségét. hogy egyszerűen egymás mellé vannak rendelve és szövetséges rendszert alkotnak. A szent dolgok valamennyi homogén csoportja. hanem bizonyos önállóságot élvező kultuszok rendszeréből áll. legalábbis annak katolikus formájában. mert ha a profán semmi módon nem léphetne kapcsolatba a szenttel. amelyben végül fel is oldódnak. de az is előfordul. s mivel közöttük valamiféle logikai űrt feltételeznek. Ezzel az is magyarázatot nyer. valamint egymáshoz illetve a profán dolgokhoz fűződő kapcsolatukat fejezik ki.72 De a vallási jelenségre az jellemző. s nincs olyan vallás. mesterségesen egy olyan. E két nem szembenállását egyébként külső jegyek is kifejezik. amelyeket tiltások védenek és választanak külön. Megvan tehát a vallási hiedelmek első kritériuma. sőt valamennyi szent dolog olyan szerveződési magot alkot. hogy e dolgok összekeveredjenek vagy akár csak kapcsolatba lépjenek egymással. amely magába foglal minden létezőt. ami még a profán világhoz köti. hogy a két világ közt való bármiféle közlekedést lehetetlenné tegye. Ez az önállóság egyébként változó. S végül innen a vallási öngyilkosság bármiféle formája. hogy milyen körülményekre alkalmazzák n alapjában véve mindenütt azonos: különálló és viszonylag individualizált részek egészéről van szó. akkor a hiedelmek és az ezeknek megfelelő rítusok összessége vallást alkot. a profán dolgok azok. illetve valamilyen fokon szentté válik. Az általunk tanulmányozandó vallás éppen ez utóbbi szerveződésre fog példát szolgáltatni. hogy például a szent dolgok bizonyos.vagy alárendeltségi viszonyban. az ember ösztönzést érez arra. A vallás általában nem is korlátozódik egyetlen kizárólagos kultuszra. s amelyeknek távol kell tartaniuk magukat az előbbiektől. ám ez az egység a maga részéről semmi más hasonnemű rendszerbe nem tartozik bele. hogy mindig kettős osztást feltételez: az ismert és megismerhető világ két olyan nemre oszlik. miközben egy n ott van még Szűz Mária. a halottak lelkei stb. amelyek előírják. amelyek többé-kevésbé szintén összeegyeztethetetlenek egymással. hogyan létezhetnek olyan vallási jelenségek. A két világot nemcsak különállónak. a szellem legyőzhetetlenül viszolyog attól. egymással összeegyeztethetetlen fajtái éppúgy kizárják egymást. amely a folklórban élte túl önmagát. hogy összességében bizonyos egységet képez.A VALLÁSI JELENSÉG ÉS A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA Gyakran éppen ez a különneműség fajul igazi antagonizmussá. A két nem nem tud úgy közeledni egymáshoz. jóllehet az egész. Innen a misztikus aszketizmus. . E tiltás nyilván nem terjed odáig. bármilyen egységes is egyébként. amihez tartozott. E definícióból kitetszik. hogy ez a kapcsolatba lépés már önmagában is fölöttébb kényes művelet. nem vezethető vissza valamiféle kizárólagos elvre. amit fentebb mondtunk a beavatásról. a szentek. hogy teljes mértékben visszavonuljon a profán világból és kizárólag vallási életet éljen. Bizonyos esetekben már nem is kultuszról. 71 72 21 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Ha bizonyos számú szent dolog oly módon áll egymással mellé .

segítségével már sejthető. 125. Szintén megvannak a szertartásai. hogy hol különböznek. aligha lehetséges. 76 Lásd Hubert lMágial szócikk. 79 rítusaiban a vallási szertartásokat a visszájukra fordítja. s származásán túl nincs vallási jellege: már csak azért is. 534. De egyszersmind a mágiában is jelentős szerepet játszottak. s ezért nem vesztegeti idejét puszta spekulációkra. egyháznak hívjuk. csak ezek kezdetlegesebbek. o. s ott szándékozunk megállni. a varázsló eljárásaiban van valami alapvetően vallásellenes. Amikor egy társadalom tagjait az egyesíti. és közösen gyakorolja az azokhoz kapcsolódó rítusokat. E. o.. o. ők is elkülönülve élnek egy külön világban. miként kell felvetni a vallástudomány szükségképpen legfontosabb kérdését. m. hogy a mágiát szigorúan nem is lehet megkülönböztetni a vallástól. A csoportba tartozó egyének azáltal érzik egymáshoz tartozónak magukat. Ausztráliában74 és Melanéziában75. m. általában rossz szemmel nézi őket. Ha viszont n mint azt megpróbáltuk leszögezni n a szent dolgok a természetükben különböznek a profán dolgoktól. Mert akkor azon kell elgondolkodni: mi vitte rá az embereket arra. a görög varázslók például az egyiptomi. azaz ha más lényegűek. mint amelyekhez a vallás folyamodik: igen gyakran teljes mértékben azonosak velük. A következőképpen lehet határvonalat húzni e két terület közt. s hogy e közös képzetet azonos gyakorlatba ültetik át. 75 Lásd CODRINGTON: The Melanesians. hogy vallási érzéseket keltsenek bennük. Márpedig a történelemben nem találunk vallást egyház nélkül.77 Egyébként vegyük akár a kereszténységet: hát nem bukott isten az ördög. valamint annak kapcsolatát a profán világgal azonos módon képzelik el. de megkülönböztetésre szorulnának: a mágiára és a vallásra. mint a vallás mágiával. ezek a csoport közös dolgát képezik. hogy a szent világot. IV E definíció azonban még nem teljes. asszír vagy zsidó istenekhez folyamodtak. és egymás nélkül meghatározni őket? Ezt a tételt azonban az teszi nehezen tarthatóvá. 4. in: Dictionnaire des Antiquités. 74 22 Created by XMLmind XSL-FO Converter. 19. hol mágikus szellem (CODRINGTON: i. A varázsló által megidézett lények. mert kutatásunkat a vallásra akarjuk korlátozni. s gyakran alig lehet megkülönböztetni őket a tulajdonképpeni istenektől.). hogy közös hitük van. jóllehet az érzéki tapasztalásban látszólag semmi sem sugallhatta az efféle radikális dualitás gondolatát. hogy az embereknek honnan támadt e gondolatuk: csak azt kell kideríteni. 463.. 129. annál is fontosabb megtalálni. szabályos. 359n361. melyek ugyan rokonságban állnak egymással. Például a halottak lelkei már a legalacsonyabb rendű társadalmakban is alapvetően szentek. akkor egyszerű a válasz arra a kérdésre. 83n84. máskor túllép a határokon. csontjai. Krisztust és a szenteket a keresztény varázslók is hasonlóan használták. az énekei és a táncai. s hogy lehetetlen különválasztani.81 Bármi kapcsolat is van e kétféle intézmény közt. hogy a világban két különnemű. bár nem mindig tiltotta be a mágikus rítusokat. Görögországban és a keresztény népeknél76 a halottak lelke. Northern Tribes of Central Australia. 78 Lásd HUBERT n MAUSS: lThéorie générale de la magiel. 80 Hátat fordítanak az oltárnak. akiket a varázsló is megidéz. Márpedig a démonok is tiltásokkal körülvett lények. hogy a szent lények csak a nekik tulajdonított képességek intenzitásában különböznek a többitől.78 Azt kellene tehát mondanunk. mivel a mágia technikai jellegű. A valláshoz hasonlóan szintén vannak mítoszai meg dogmái. A mágia is hiedelmekből és rítusokból áll. ahol a mágia kezdődik.A VALLÁSI JELENSÉG ÉS A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA Bár ez a definíció csak előzetes. Australia. emez pedig ellenségesen viseltetik a vallás iránt. skk.. E hiedelmeket nem csak egyénileg fogadja el a közösség valamennyi tagja. vagy balról. Ezek olykor valamely más nép istenei. Szűz Máriát. XII. hivatalos istenségek is. A kimondottan vallási hiedelmek mindig közösek egy adott embercsoporton belül. o. 79 Például az ostyát szentségtelenítik meg a feketemiséken. s nem jobbról járják körbe. s ezért vallási rítusok tárgyai. és a szolgálatába állított erők nem csupán ugyanolyan természetűek. Olykor az egyház kifejezetten nemzeti jellegű. fej. 77 Melanésiában például a tintado hol vallási. 80 A maga részéről a vallás. 81 HUBERT n MAUSS: i. utilitárius célokat követ. mert az általa igazgatott pokol nélkülözhetetlen alkotórésze a keresztény vallásnak? De vannak olyan. mely erők ragadhatták meg kivételes energiájuk folytán annyira az emberi szellemet. skk. skk. Athén. az áldozatai. a csoport egységét biztosítják. hogy valahol ne álljanak szemben egymással. olykor egy egész népet érint (Róma. mert a tények két rendjére is egyaránt érvényes. akkor a kérdés másképp lesz bonyolult. a lusztrációi. Année sociologique. a zsidó nép). máskor csak egy -egy részét (a keresztény Lásd SPENCER n GILLEN: Native Tribes of Central Australia. . az imádságai. melyeket a varázsló a leggyakrabban használ közvetítőül. Ha úgy gondoljuk. Máskor nemzeti istenek: Hekaté és Diana mágikus kultusz tárgyai. Mint Hubert és Mauss megjegyzik. A mágia különös előszeretettel profanizálja a szent dolgokat. hogy a mágia éppúgy tele van vallással. VII. A démonok is a mágikus aktus szokásos kellékei. összehasonlíthatatlan világot lássanak. haja azon dolgok közé számítanak. HOWITT: Native Tribes of S. amely kinyilvánítja e hiedelmekben való osztozását. hogy a vallás viszolyog a mágiától.

s ez még fontosabb. De ezek az egyazon hiedelmeket valló embereket nem kapcsolják egymáshoz. 2. amikor ekképpen teszünk különbséget mágia és vallás közt. még nem lesz rendszeresebb és tartósabb kapcsolata a szolgálataihoz folyamodókkal. 87 CODRINGTON.és múltbeli valójukban tekintjük a vallásokat. nincs tartós kapcsolat. milyen helyet foglalnak el a boszorkánygyűlések az európai folklórban. lMég a kollégáival szemben is hűvösen tartózkodó. ki vannak zárva belőlük. amely egy kolostor félhomályában valamiféle szentnek külön kultuszt szentel. A varázslónak mestersége gyakorlásához egyáltalán nincs szüksége rá. hanem pusztán a bármilyen egyházban n amelybe az egyének tartoznak n meglévő közös vallás Az nyilvánvalóan ritkán fordul elő. csak a város isteneinek specializált formái (görög betűk). Egyébként. Nyilván a mágikus hiedelmek is mindig valamennyire általánosak. s csak jelen . Soc. ami által egyazon morális testület tagjaivá válnának n olyanná. nem társasági ember.82 De mindenütt. hogy olykor hivatalos. mint ahogy nem az egy vallási kongregáció sem. hogy kliensei közt annyira nincs kapcsolat. sőt vannak népek. kiad. továbbá az általa képviselt irányzat valamennyi követője. 84 Mivel legyházl-nak általában csak az olyan csoportot nevezik. amelyet már csak nagyobb kiterjedésénél is fogva méltán illethetünk ezzel a névvel. ha egyáltalán létrejönnek. autonóm vallási rendszerek. o. a rómainak a geniusa88. Az egyház nem egyszerűen papi társaság. akkor nyilvánvalóvá válik. akik kiemelkedő társadalmi szerepüknél fogva vezető befolyással bírnak a vallási életre is (például a helyi törzsfőnökök bizonyos ausztrál társadalmakban). mint a hívek a szabályos kultuszokban. De a szerepek efféle leosztása még nagyon ingadozó. mint az egyéni a társadalmival ( The Religion of the Semites. Úgy tűnik. 18. amelyekhez a házi kultusz folyamodik. A varázsló és a hozzá forduló emberek közt. de még a varázslóval való kapcsolatuk is többnyire csak alkalmi és átmeneti. mint a naptári szentek. hanem az egy hitet valló valamennyi hívő n papok és laikusok n morális közössége. kivételképpen jönnek létre. ahol csak vallási életet figyelhetünk meg. amikor nem is lesz más kultusz. s előfordulhat. az élet egészét felölelő83 vallásnak. amelyben ne lenne ilyen. ez az élet egy meghatározott csoport kezében összpontosul. A két terület közt gyakran elmosódik a határ. hogy ország-világ előtt gyakorolja tevékenységét. A mágiában az effajta közösség általában hiányzik. of Victoria. Többnyire egymagában tevékenykedik. tudjuk. A varázslónak kliensei. általában még a legkezde tlegesebben szervezett társadalmakban is vannak olyan emberek. nem állítjuk. XVI. fej. 85 HUBERT n MAUSS: i. s csak önmaga kedvéért gyakorol? Márpedig nincs olyan társadalom.). nem egyesítik őket azonos életet élő csoportba. mint amilyenek egyazon isten hívei. azzal nem zárjuk -e ki az egyéni vallásokat. 83 Athénben azok az istenek. s eljön a nap. Első megközelítésben tehát máris van egy lényeges különbség mágia és vallás közt. . hogy e társulások egyáltalán nem nélkülözhetetlenek a mágia működéséhez. csak az. A mágiában a varázsló ugyanaz. Minden odzsibve indiánnak. megvan a maga személyes manituja. mi több. 264n265. és amelynek sajátos vallási kötelezettségekkel tartozik. s akik végül is olyanok. amely az orvosnbeteg kapcsolathoz hasonlatos. amit maga választ magának. De vegyük észre. hogy a mágia úgy áll szemben a vallással.89 De ha most egyelőre félretesszük a jövőre irányuló spekulációkat. 136. valamint Sabatier (Esquisse d’une philosophie de la religion d’apres la psychologie et l’histoire). Az sem változtat a helyzeten. nem pedig egyháza van. hogy nem is ismerik egymást. e korlátozott egyházak is csak kápolnái egy szélesebb egyháznak. mert mindig egyazon közösség: a család vagy a testület gyakorolja őket. vagyis azok. e mágikus társulásokba. Még az úgynevezett magánkultuszok n mint amilyen a házi vagy testületi kultusz n is megfelelnek e feltételnek. márpedig egy papi testület nem egyház. 88 NEGRIOLI: Dei Genii preso i Romani. o. amelyek közt több hívük van. akik kedvéért e rítusok folynak. Ezek az egyéni vallások oly gyakoriak a történelemben.l 85 Ezzel szemben a vallás elválaszthatatlan az egyház gondolatától. Ráadásul. 82 23 Created by XMLmind XSL-FO Converter. mint a tulajdonképpeni vallásnak. in: Trans. hogy manapság többen is azon a véleményen vannak: talán ezek hivatottak a vallási élet elsődleges formáivá válni. amiképpen e magánvallások többnyire csak részei egy általánosabb. máskor többé -kevésbé teljesen mentes bármiféle irányító testülettől. XVI. Hasonlóképpen a középkorban a szerzetesrendek védőszentjei nem mások. csakis a varázslók lehetnek tagjai.). csak ritkán.. 86 De ha a vallás definíciójába belevesszük az egyház fogalmát. 89 Erre a végkövetkeztetésre jut Spencer (Ecclesiastical Institutions. nyilvános jelleggel ruházzák fel a varázslót. a laikusok. Roy. mint a vallásban a pap. hogy a kettő közt ne lehetnének átmenetek. olykor papi testület irányítja. Nincs mágikus egyház. hogy ezek az egyéni kultuszok nem különálló. Igaz. a Banks-szigeteken élő minden melanéziainak megvan a tamaniuja87. mint azt később látni fogjuk. hogy társaival egyesüljön. amelyeket az egyén önmaga számára intézményesít. o. inkább társaságkerülő. hogy többé -kevésbé rendszeresen együtt folytatnak bizonyos rítusokat. amit ki -ki szabadon önmaga alkot magának. a kereszténynek a védőszentje meg a védőangyala stb. 84 Egészen más a helyzet a mágiánál. and Proc. 86 Robertson Smith már korábban rámutatott. e kultuszok már meghatározásuknál fogva is függetlenek mindenfajta csoport bármiféle gondolatától. Egyébiránt pedig. többnyire a népesség széles rétegeiben terjednek el. egyazon kultusz gyakorlói. akárcsak ezen emberek között. amelynek közös hiedelmei kevésbé speciális dolgok körére irányulnak. hogy egy szertartást egy adott pillanatban ne irányítson valaki. sosem léphetnek be a mágia összes hívei. bizonyos esetekben a varázslók is társaságokba tömörülnek: előfordul.A VALLÁSI JELENSÉG ÉS A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA társadalmak a protestantizmus hatalomra jutása óta). m. ha szabad e kifejezéssel élnünk. attól.

különböző formában ugyan. §. hogy ez a vallási individualizmus valóban arra hivatott. azt csak akkor lehet megmondani. ha már tudjuk. azt is sejteti. ugyanitt VI. miként a rómaiban is (hogy csak e két példát idézzük). amit teljes mértékben az egyedek önkényére lehetne bízni. A kérdést a továbbiak során közvetlenül fogjuk tárgyalni (II. nyilvános vallás csak a belső. Egyszóval az egyház tanítja meg tagjainak. Így a definíciónkban helyet kapó második elem nem kevésbé lényeges. vagyis elkülönített és tiltott dolgokra vonatkozó hiedelmek és gyakorlatok összefüggő rendszere. mi a szerepük. hogy az első túl formális volt. megvalósult tényekre vonatkozhat. Ez utóbbi munkánkban a vallási hiedelmeket kizárólag kötelező jellegükkel magyaráztuk. vö. Eljutottunk tehát a következő definícióhoz: A vallás szent. csupa olyan kérdés. Ezért. V. az viszont nem olyan képzet. . Ez a ténymegállapítás nem oldja meg azt a kérdést. annak az az oka. de ott van számos amerikai vallásban. előbb -utóbb mindig beleütközünk e speciális kultuszokra vonatkozó tanításokba. ellenkező irányba forduló vallás. amikor nem könnyen észlelhető. milyen elemekből áll. fej. Csak e tanulmány végén próbálhatjuk meg. hogy milyenek voltak vagy milyenek ma a vallások. A keresztények védőszentjüket a katolikus egyház által jóváhagyott hivatalos listáról választják ki. Azt meghatározhatjuk. hogy a vallás teljes mértékben belső. amit valaha az Année sociologique-ban javasoltunk. Ráadásul e kötelező jellegnek. hogy a jövőre nézve milyen homályos tendenciákat mutatnak. amelyek arra irányulnak. és VII. szubjektív állapot legyen. fej. definíciónkat nem érinthetik. II. mint azt ki is mutattuk. hogy mi a vallás. végtelen sok fokozata van. De bármennyire valósak is e törekvések. együtt zajlanak kétségbevonhatatlanul nyilvános rítusokkal. természetesen abból fakad. hogy melyek a személyes istenek. hogyan kell tisztelni őket. személyes vallás továbbfejlődése-e. Amikor valamely egyház tanait n bármiféle egyházról legyen is szó n módszeresen tanulmányozzuk. hogy minden embernek szükségképpen megvan a maga védőszelleme. csak egyikben a közösséget összességében érintő körülményekre. Az összetartozás annyira szoros. 90 91 24 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Továbbá az a gondolat. következésképp vannak esetek. mindkettőben ugyanazok a gondolatok és ugyanazok az elvek vannak.. hogy a jövő elé vágjunk. Ha most úgy éreztük. hogy a hívőknek hogyan kell eljárniuk magánkultuszuk során. Egyelőre csak annyit jegyzünk meg. tudniillik a beavatási ceremóniával. A két definíció tehát részben fedi egymást. mert az csak kész. a belső vallás lenne emennek kiterjesztése a személyes tudatban. hasonló módon a kánoni rend írja elő. I. fej. az ebből fakadó nehézségek és félreértések elkerülése végett helyettesítjük e kritériumot a fent használttal. amíg neki nem láttunk a kutatásnak. amelyek során a hívő először lép kapcsolatba védőszellemével.92 Nevezetesen számos észak-amerikai indián törzsnél. amelynek megjósolhatatlan a megoldása mindaddig. milyen szerepet tölt be. hogy ténnyé váljék. mint az első: mert miközben megmutatja. hogy akkoriban miért elsősorban ezt a jellegzetességet emeltük ki. de hogy milyen mértékben. mert n mint később látni fogjuk n szorosan összefügg a lélek gondolatával. hogy a vallás elválaszthatatlan az egyháztól. hogy bizonyos népeknél90 azok a szertartások. a másikban pedig az egyén életére alkalmazzák azokat. milyen okok hozták létre. hogy az egyéni kultusz a megfigyelő számára a kollektív kultusz elemeként és függvényeként jelenik meg. azt azonban nem. hogy vajon a külsődleges. hogy a hiedelemvilág a csoport közös dolga. bár valóban megkülönböztető vonása a vallási hiedelmeknek. e kötelezettség azonban. hogy a vallás elsődlegesen kollektív dolog. amit ki-ki szabadon építhet föl magában. Lehetséges. §). a csoport kényszeríti rá az egyénre. nem pedig lappangó lehetőségekre. hogy újat kell javasolnunk.91 Mi maradt még? Azok a jelenkori törekvések. A következő vitákban látni fogjuk. Nincs tehát két eltérő típusú.A VALLÁSI JELENSÉG ÉS A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA megjelenési formái. és teljesen figyelmen kívül hagyta a vallási képzetek tartalmát. amely a híveket az egyháznak nevezett morális közösségbe egyesíti. 92 Jelen definíciónk itt csatol vissza ahhoz a meghatározáshoz. avagy épp ellenkezőleg. hogyan kell kapcsolatba lépni velük. vagyis ez utóbbi volna az eredeti. könyv.

2. ha megértjük e két hagyományos elmélet elégtelenségét. aki egyidejűleg mindkét koncepciót elfogadja (lásd Cité antique. Az animizmus E definíciói birtokában hozzáláthatunk az elemi vallás kutatásához. Tanulmány a görög és római vallásról. amelyek bár szoros egységet alkotnak és egymást át . de nem szándékozunk elhallgatni sem.meg átszövik. épp ellenkezőleg. fej. Sokkal világosabb lesz. Nos. Úgyszólván nincs olyan n ősi vagy újabb n vallási rendszer. hogy más képességeket tulajdonítanak nekik. s ez esetben hol lesz a helye az egyiknek. könyv. [Magyarul: Az ókori község. némileg módosította is egyben azt. a naturizmus pedig annak másodlagos. mielőtt magunk is hozzálátnánk a tények tanulmányozásához. s amelyet Schmidt atya n néhány részletben eltérve tőle n átvett a lL’origine de l’idée de Dieulcímű cikksorozatában ( Anthropos. ha az elemzés során a megfigyelhető vallások mélyére hatolunk. mégis elfogadja a lélek -gondolat geneziséről. vagyis intuíciót feltételez. amelyet Andrew Lang a The Making of Religion című könyvében fejtett ki. Lang sem az animizmust. fej. vagy a Föld felszínét borító tárgyakra.95 Van tehát bizonyos számú kész fogalom és látszólagos evidencia. és VI. de ha jobban megnézzük. hogy ez utóbbiak közt nincs -e olyan. és a rájuk adott válaszok is egy Itt nem foglalkozunk azokkal az elméletekkel. fej. Ebből aztán azt a következtetést vonták le. . amelyet néha a primitív mentalitásról alkottunk maguknak. A másik a szellemlényekkel foglalkozik.97 De összességében mindkettejüknél ugyanúgy vetődnek fel a kérdések. a szellemekkel. 1883. IX.] 95 Például Jevons kritikával illeti ugyan a Tylor által kifejtett animizmust. XInXVIII.94 Még azok a tudósok is átveszik ezen hipotézisek egy-egy alaptételét. amelyek teljesen vagy részben az érzékelést meghaladó adatokat hívnak segítségü l. §).1. 1908. alapfogalmak oly gazdagságát. I. Egyesek szerint az animizmus lett volna először. I. Ez a helyzet nevezetesen azzal az elmélettel. amelyet célul tűzünk ki magunk elé. hogy az érzékekre nem ugyanolyan módon hatnak: az emberi szem számára közönségesen nem észlelhetők. illetve hogy nem jobb -e a kettőt összevegyíteni. akárcsak az ember. Spencer. mint valamiféle meglehetősen hosszú fejlődés kései termékét. a tündérekkel. I. 1909). Az egyik a természet dolgaira irányul: vagy a nagy kozmikus erőkre. amelyekre ez az elmélet támaszkodik (II. jogról és intézményekről. később még visszatérünk rá.. A mai napig csak e két elmélet kísérelt meg racionális93 magyarázatot adni a vallási gondolkodás eredetére. II. könyv. hogy kifejtsük és megvitassuk e koncepciót. E fejezetben nem látjuk ugyan szükségét. Még a történelemből ismert legkezdetlegesebb vallások is oly bonyolultak.. MTA Könyvkiadó Hivatala. az ember antropomorf ösztönéről szóló elméletét. Mások szerint. aki később átvette tőle. nevezetesen azzal a sajátságos tulajdonsággal rendelkeznek. és hol a másiknak. az ég stb. mint a növények. a csillagok. a kifejezett istenségekkel n olyan szereplőkkel. majd megkeressük. IV. a szell emek kultusza csak ennek volna egy sajátos esete. a lelkekkel.. hogy új útra kell lépni. hogy lehetetlennek látszott mást látni bennük. Budapest. a sziklák stb. Fordítva jár el Usener a Götternamenben: elveti ugyan Max Müller néhány később ismertetendő hipotézisét. rész. könyv. torzult formája. de abban különböznek tőle. I Az animista elmélet96 alapjait Tylor fektette le. 1. ezért naturizmusnak nevezik. amelyben különböző formában ne találnánk meg egymás mellett két vallásfélét.AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK 1. hanem különböző elvek oly sokféle formáját. a démonokkal. akik pedig egyiket sem fogadják el a maguk szisztematikus formájában. 94 Így jár el például Fustel de Coulanges. hogy nehezen egyeztethetők össze azzal a képpel.). amikor majd magunknak is meg kell magyaráznunk azokat a tényeket. felbontjuk őket közös alapelemeikre. elfogadja viszont a naturizmus fő posztulátumait. 93 25 Created by XMLmind XSL-FO Converter. a folyók. akik lélekkel és tudattal bírnak. Ennek megfelelően a vallástudomány fő kérdése leggyakrabban abban merül ki. mint a szelek. Az ekképpen felvetett kérdésre két ellentétes megoldás született. 97 Lásd Principes de la sociologie. 96 La civilisation primitive. az isteni közvetlen megérzését. fejezet . hogy a vallási élet valóban eredeti formáját csak úgy lehet feltárni. az állatok. I. mégis jól megkülönböztethetők egymástól. Ezt a fajta szellemvallást animizmusnak hívják. amelyet kritika alá kell vetnünk. a természetkultusz lett volna a vallási fejlődés kiindulópontja. sem a naturizmust nem veti el teljesen. és III. hogy e két megoldás közül vajon melyiket célszerű választani. amiből a többi származtatható lenne. Nemcsak hiedelmek és rítusok szövevényes rendszerét találjuk bennük. e kétfajta kultusz úgyszólván egyetemes együttélésének magyarázatára két ellentétes elmélet született.

a révület. Hasonlóképpen. igyekeznek tehát beavatkozni Ezt a szót használja Tylor. a gutaütés. amazokat is objektiválja. van benne valami szellemszerű. továbbá TYLOR: i. az általunk n jobb híján n használt lprimitívl. 98 26 Created by XMLmind XSL-FO Converter. S mivel a számuk idővel egyre nő. s amelyet ébredéskor ugyanabban a helyzetben talál. miként származott a természet kultusza az előbbiből. 529. skk. s ha az ember el akarja kapni. S íme. De csak úgy mehetett oda. Azt mondják. Úgy tűnik tehát. minthogy egyetlen vallás sem merül ki a szellemek kultuszában. se idegeil. I.AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK kivételével teljesen azonosak. mutatunk rá. nem érez semmit. hogy kettős életet él: az egyiket éberen. hogy elhagyja a lakóhelyéül szolgáló szervezetet. hogyan alakult ki. az élő népesség köré lelkek népessége települ. nem tárgya semmilyen kultusznak. Kétségtelen ugyanis. hogy távol van. amely ez idő alatt a térben kóborolt. úgy gondolják. a térben szabadjára engedett szellemek. 99 TYLOR: i. mint a lélek és a test különválása. Egy kezdetleges intelligencia számára ugyanis a halál nem különbözik a mély ájulástól vagy a hosszú álomtól. Úgy képzelik tehát el. a másik pedig eljött. 3) végül. hogy a lelke. hiszen azáltal. I. A lélek tehát csak úgy válhatott szellemmé. hogy valamennyiünknek van egy hasonmása. amelyek szintén ebbe az irányba hajlítják a szellemet: az ájulás. mintha már a civilizáció megléte előtt létezett volna a szó szoros értelmében vett ember. nevezetesen az orron vagy a szájon át. bár általában valamely meghatározott tárgyban lakozik.100 A lélek azonban nem szellem. amit empirikusan ismerünk. s távoli vidékekre vándoroljon. képlékenyebb. hogy la test legfinomabb. E hasonmás a lélek. ugyanazok a jellemzői. miután megölik az ellenségüket. anélkül hogy egy korábbi vallásból vett volna át bármiféle elemet. Ahhoz. hogy számos társadalomban a lelket a test képére gondolják el. mert a szervezetet csak úgy hagyhatja el. m. hogy a hasonmás az álom során messze járt. ha álmában olyasvalakivel beszélget. ki tud jönni. hármas desideratumnak kell megfelelni: 1) mivel e hipotézis nélkül a lélek-gondolat a vallás sarkalatos fogalma. hogy az a másik is két lényből áll: az egyik ott alszik a messzeségben. se csontja. Ezzel szemben a szellem. de mivel ilyenkor a test nem éled újjá. Ugyanis a vadember98 számára az éber állapotban megjelenő képzeteknek ugyanaz az értékük. o.99 Az álom által nyújtott alapvető tény köré egyébként természetszerűleg más tapasztalati tények is csoportosulnak. olyan. mint ami nyilván anyagszerű. hogy valóban ott is volt. hiszen egy pillanat alatt hatalmas távolságokat tud bejárni. a másikat álmában. 205. ha valamelyik nyílásán. a katalepszia. amely szerint az élet és az érzés princípiuma időlegesen elhagyhatja a testet. leglégiesebb részel. A testhez van kötve. ne tudjon majd dárdát hajítani. egy időre mindennap felfüggesztette az életet s a gondolkodást. Sőt. Ezek valóban nagyon jól beleillenek abba a hipotézisbe. Egyébként nincs megfelelő kifejezés a gondolat visszaadására. Másfelől természetes volt. amelyből csak kivételesen jön elő. Ennek az a hátulütője. hogy kielégítő legyen. E hasonmás természetesen magán viseli a külső burkául szolgáló érzéki lény minden lényeges vonását. meg kell mutatni. lnincsen se húsa. hogy olyan benyomást sugall. mint már említettük. Egyszersmind azonban. lmint egy megtisztított testl. s igazolták az ember alkati kettőségének gondolatát. hogy álom útján nyilatkozzék meg neki. Mozgékonyabb. Ezen emberi lelkeknek emberi szükségleteik és emberi szenvedélyeik vannak. o. ha két lény lakozik benne: az egyik a testében. bármennyire hasonlít is a testhez. hogy a különválás beláthatatlan időre szól. (Paris. de ez az anyag finomabb. akkor a különválást szükségszerűen véglegesnek tartják. akkor azt hiszi. Egyes ausztrál őslakók. amelyeket szerinte e képzetek többé-kevésbé pontosan adnak vissza. mint az álombelieknek: emezeket is. m. ha átalakult: az előző elképzeléseknek a halálra való puszta alkalmazása természetszerűleg máris ezt a metamorfózist eredményezi. levágják a jobb hüvelykujját. egyszersmind azonban több tekintetben is különbözik tőle. azaz olyan külső tárgyak képét látja bennük. amely ezáltal szintén elveszti a hüvelykujját. például sebesülések vagy csonkítások nyomait is. amely ott feküdt a földön. akinek meghatározott körülmények közt megvan az a képessége. Alcan). I. hasonló dolog. mint ami minden éjjel lejátszódik. hogy e princípiumot összekeverték a hasonmással. E két elméletet tehát a következőkben együtt tárgyalhatjuk. és bosszút állni. akiről tudja. szintén távol van attól. egy másik énje. mint bármi. hogy az animista hiedelmekben és gyakorlatokban a vallási élet eredeti formáját láthassuk. máris előttünk állnak a szervezettől elszakadt. A lélek gondolatát az embernek az az n általa félreértett n tény sugallta volna. hogy a halál sem más. egyszóval az érzékek átmeneti elvesztésének az összes esete. 517. hogy magán viseli az esetleges károsodások. sőt úgy tartják. s egy másik. bármikor távozhat belőle. ha a test megsemmisül n márpedig a temetési rítusok részben ezt a folyamatot siettetik n. s csak ha odaérünk. az ember pedig csak rituális elővigyázatossági óvintézkedések betartásával léphet kapcsolatba vele. 2) azután meg kell mutatni. abból arra következtet. Ezekből az ismétlődő tapasztalatokból bomlik ki lassanként az a gondolat. Így hát a különböző megfigyelések megerősítették egymást. hogy mely pontban térnek el egymástól. s amíg ennél nem több. Puhább. azt is meg kell magyarázni. Amikor tehát azt álmodja. hogy távoli vidéken járt. és hogyan változtak át szellemekké. 100 Lásd SPENCER: Principes de sociologie. hogy a lelkek hogyan lettek kultusz tárgyai. 509. . éteribb.

amelyek már a világmindenség jelenségeiért felelnek. az állatok szaporodását stb. hogy ha egy élőlényt megzavarnak. hol félelmetes ellenséggé válnak. s az keltett zavart! Nincs olyan betegség. jó vagy rossz tündér. hol segítik őket. az első áldozatok az elhunyt táplálkozását biztosítandó élelmiszeradományok. I. Az előbbiek felelnek az egészségért vagy betegségért. mint ősei kóborló hasonmásaival szemben. ha élni akar. mint ő maga. az utóbbiakkal magyarázzák mindenekelőtt a fizikai világ jelenségeit. aszerint hogy milyen érzéseket táplálnak velük szemben. tudniillik ő maga és a családja. nagy vehemenciával beszél. képzeletben érintkezhetett. . ajándékokkal. skk.. 184. hogy végül az ember foglya lesz annak a képzelt világnak. az imádságok. amikor az ember nem fogta fel. majd miként jött létre az ősök kultusza mellett a természet kultusza. 143. amikor a halál révén visszanyerik szabadságukat. aszerint hogy milyen jelentőségű hatásokat tulajdonítottak neki. ami ne volna valami ilyesféle befolyásnak tulajdonítható. Tylor szerint az animizmus a primitív ember gondolkodásmódjának azon sajátossága miatt hódíthatott tért. s minden dolgot az emberi természet mintájára hajlamos elképzelni magának. Az emberi lelkeknek csak az emberek világára van közvetlen befolyásuk: még akkor is előszeretetfélével viseltetnek az emberi szervezet iránt. őrültség szállja meg? Egy gonosz lélek furakodott be a testébe. akik különböző megnyilvánulásaikat meghatározzák. olyannyira. hol ártanak nekik. megérinti a karmával.102 De mivel ezek a szellemek emberi eredetűek voltak. így hát szükségét érezte olyan sz ellemeknek is. az ügyességért vagy ügyetlenségért stb. Függő helyzetbe kerül azoktól a szellemi erőktől. az áldozatok. mi a különbség élő és élettelen közt. Uo. ahogy egyre több mindent tulajdonítanak nekik. a vizek vagy a csillagok járását. hogy volt egy időszak. akkor az a legokosabb. és azt látja. Úgyhogy az emberek nekik tulajdonítanak minden olyan eseményt. akkor szükségképpen a szervetlen testeknek is a sajátjához hasonló kettősséget és lelket kölcsönzöt t. lAmikor a macska az egérrel játszadozik. menekülni kezd. amelyekről a gyermek valamiféle elképzelést alkot magának. I. illetve lecsillapítjuk őket. felülmúlja önmagát s az átl agember szintjét? De hisz egy jótét lélek van benne. Könyörgött a segítségükért. 103 Principes de sociologie. amire ne szolgálnának magyarázattal. a dolgoktól viszont ténylegesen függ. hogy a gyermekhez hasonlóan nem tud különbséget tenni élő és élettelen közt. ami e dolgokban történik. A dolgok lelkei ezzel szemben mindenekelőtt a dolgokban lakoznak. 555. Mert ez utóbbiakkal csak gondolatban. Általában azt feltételezik. és ők okoznak mindent. Az emberi testet éltető egyszerű életerőből szellem lett. mind emberek. az emberiség által gyakorolt első kultusz végül is a halottakra. az ősök lelkeire irányult. Eszerint az első rítusok a halotti rítusok lettek volna. ha kieszközöljük a jóindulatukat. amelyek mindig kéznél vannak. 326. Nos. Az előbbiek és utóbbiak működési köre azonban mégsem lehetett egyforma. 101 102 27 Created by XMLmind XSL-FO Converter. akik e dolgokat mozgatják. sőt istenség.l 103 Még a primitív TYLOR: II. Ha pedig a fent említett okokból eljutott odáig. hogy szaladásra ösztökélje. s az embervallás természetvallássá alakult. A macska nyilvánvalóan úgy gondolja. csak az emberek élete érdekelte őket. úgy nő az effajta különbségtételre való képesség. A felsőbbrendű állatok nem tévesztenek össze egy magától és célirányosan mozgó tárgyat olyanokkal. vagy éppenséggel megnövelhetik életerejüket. szüksége van a támogatásukra. Úgyhogy még meg kell magyarázni. De mivel istenné lényegülését a halál hozta magával.AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK volt társaik életébe. amelyeket saját kezűleg. az első oltárok pedig a sírok. Herbert Spencer azt hozza fel e magyarázat ellen. Ihlete támad valakinek. a növények csírázását. amelyeket kívülről és mechanikusan mozgatnak. hogy az ősök kultuszán alapuló első emberfilozófia világfilozófiává egészült ki. és az mozgatja! Rohama támad valakinek. a saját képmására teremtett meg. miként jöttek létre újabb szellemek a képzelet révén. amelynek pedig a szerzője és a modellje is egyben. amely kicsit is eltér a megszokottól: nem történhet semmi. jó és rossz fölött. Tehát valóságos tárházát nyújtják olyan okoknak. Következésképp ő is hajlamos még az élettelen dolgokat is a sajátjához hasonló természettel felruházni. o. 101 A lélek tehát átalakult. s mindenféle zavarokat okozhatnak bennük. egyáltalán az érzékeit ostromló minden tárgyban ugyanolyan élőlényeket lány. Játékszereiben. mint a gyermek. a primitív ember ugyanúgy gondolkodik. Természetük függvényében hol értékes segítőtársakká. Így történt. mondja. hogy az alapjául szolgáló hipotézisnek ellentmondanak a tények. s amelyek soha nem hagyják cserben a magyarázatot kereső szellemet. hogy sokáig mozdulatlan marad. o. E kozmikus szellemekkel szemben az ember még nyilvánvalóbb függésbe került. Ám ahogy feljebb megyünk az állatvilág fejlődési láncán. Mert ha a lelkek ekkora hatalommal bírnak egészség és betegség. imádságokkal igyekezett a kegyüket elnyerni. hogy az embert szellem által irányított testnek gondolja. s csakis az emberi eseményekre voltak hivatottak hatni. Rendkívüli légiességük révén ugyanis be tudnak hatolni a testekbe. ha haragosak: ezért az adományok. Mert az első élőlények. A lelkek hatalma nőttön nő. egyszóval a vallási előírások egész eszköztára.

skk. bár bizonyos vonatkozásokban független az általa éltetett szervezettől. hogy ennyi akadály ellenére miként győzedelmeskedhetett volna ennyire általánosan. hogy fölvetette a kérdést. 528. csillagokkal. fej. végül azt hitték. eredete és funkciója révén n alapvetően vallási dolog. több olyan szerv van. állatból vagy növényből születtek. Spencer szerint. nyelvük rendkívüli pontatlansága folytán. A hagyomány. Így hát nem értjük. Csakhogy aztán. 504. Oly sok filozófussal ellentétben nem a tudatban egyszerűen és közvetlenül adott dolognak tekintették. akár születéskor. Az álomról. VIII. hogy a Tigrisnek vagy Oroszlánnak nevezett ős valóban tigris vagy oroszlán volt.2. alighanem több érv is védte tőle az emberi szellemet. fontos tehát megvizsgálni. Először is el kell ismerni. mondja Spencer. a természetvallás lépett a korábbi halotti vallás helyébe. amelyben az antikvitás gondolkodóinál jelentkezik. mert teljes ismertetést kívántunk adni az animizmusról.107 hogy a primitív ember nem így fogja fel a lelket. II Marad Tylor elmélete. komplex egészet láttak benne. bármiféle természeti jelenséggel lejátszódott. sokkal helyesebben. másfelől viszont az emberek emlékezetében az ősről megmaradó összes emlék szemben állt ezekkel a félreértésekkel. 106 Uo. Uo. de annak külső Principles de sociologie. illúzióval tudjunk megmagyarázni. miért bizonyult volna rendre gyengébbnek a szó bűverejénél? Másfelől mégiscsak nehezen fogadhatták el. s mivel szó szerint vették őket. Először is már az elmélet alapjául szolgáló elvvel szemben is fenntartással kell élnünk. amelyek helyenként megerősítik az első hatását. Számára a lélek. a naturizmus létrejöttét alapvetően a lmetaforikus elnevezések szó szerint való vételel határozta volna meg. mint a vallás. aki e pontban. ez a koncepció csak egyik aspektusa a lélekről alkotott képnek. ez az áttérés valóban félreértésnek. hogy az ősök kultuszáról a dolgok kultuszára tért át. hogy történelmi elemzés alá vetették a lélek fogalmát. könyv. hogy nem is lehet gyökeresen elválasztani tőle. s mára már annyira nincs követője. Mégpedig. Ezen alapfélreértésen kívül. o. 477. Következésképp a kultusz. a nagyszámú kétértelműségnek. Nem kétséges ugyanis. vagyis emberi életet élő emberként. hogy a felhozott illúzió hasonlóan általános okokon alapuljon. Tylor érdeme. de annyira nem felel meg a tényeknek. 1. amellyel összecserélték. Korántsem állt tehát kitaposott út a tévedés előtt. s hogy a testben vagy a testen kívül általában saját. 106 Azért kellett felvázolnunk ezt az elméletet. Így hamar szem elől vesztették. A szó a maga kétértelműségével nyilván okozhatott efféle félreértéseket. ha nem vetünk számot a kialakulásában szerepet játszó mitikus elemekkel. o. De még ha magyarázatot adhatna is a Spencer által felhozott néhány példa egy-két olyan. amely addig az ősre irányult. hogy többet nem is időzünk nála. hogy az animizmus teoretikusai jelentős szolgálatot tettek a vallástudománynak s még az általános eszmetörténetnek is azáltal. 107 Lásd alább: II. a nemzés szokásos körülményeitől való effajta kivételes eltérésnek élénk ellenállásba kellett ütköznie. amely az őst úgy örökítette meg. 478. amelyet ad rá. ezért aztán nem érthető az a forma. o. de másfajta félreértésnek köszönhető. Például szerinte a sírok környékét vagy az emberek házait látogató állatokat reinkarnálódott lelkeknek nézték. 104 105 28 Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy az emberek a hegy leszármazottai.AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK embernek sem lehet alacsonyabb rendű az intelligenciája. mivel őseik szerintük onnan jöttek. hogy a lélek n természete. valóban megfigyelt esetre. ahhoz az kellene. a válasz azonban. áttevődött az állatra. akkor sem látjuk be. s következésképpen végül magát a hegyet kezdték ősként kezelni. hogy ezek az elnevezések puszta hasonlatok. amelynek továbbra is igen nagy a tekintélye. mennyit érnek. hogy az emberek hegyből vagy csillagból. állatról. a lélek és a szellem gondolatáról felállított hipotézisei még mindig klasszikusak. hogy minden egyént.105 De e járulékos okoknak még Spencer bevallása szerint is csak másodlagos befolyásuk volt. nyilván van még több másik is. valamely természeti tárgyról. amikor az ősök kultusza természetkultuszba fordult át. tehát nem e különbségtételre való képtelensége okozta. A filozófusok a vallásból kapták. mint fajuk valódi kezdetét. csillagról neveznek el. s ilyen minőségükben imádták. végül is úgy tekintették. Semmiféle pszichikai mechanizmus nem tette szükségszerűvé. Tylor evidenciaként fogadja el. mi okból következett volna ez be egyetemleges jelleggel. önálló életet él. legalábbis nagy részben. akár később.104 vagy azt a hegyet. annak hasonmása. de csakis e pontban tér el Tylortól. mint az evolúcióban előtte álló állatoknak. hogy a lélek teljes mértékben külön áll a testtől. a történelem és a mitológia termékét. s mivel ugyanez az áttétel növényekkel. Hogy egy oly mértékben általános tényt. ezek a primitívek igen nehezen tudják megkülönböztetni a metaforát a valóságtól. . hanem. komoly nehézségeket támaszt. növényről. azt hitték. részben mégis összekeveredik vele. De látni fogjuk. olyannyira. Számos alacsonyrendű társadalomban bevett szokás. amelyrőla hagyomány szerint származtak. amely nemcsak a lélek állandó székhelye. ahogy és amilyen volt.

Az álom tapasztalata sugallta az embernek. bármilyen kezdetleges volt is az értelme. Ő is észreveszi. hogy az álomban messzire képes látni? Ahhoz. egészen mást. De hogy ez a hasonmás -hipotézis szükségszerű módon jelentkezhessék az embernél. Így történhetett meg. Csakhogy vele egy időben azok is álmodtak valamit. hogy feltenné őket. hogy az egyedül lehetséges. S mivel hasonló esetekben az efféle ellentmondások jelentik a szabályt. hogy hasonmása találkozott egyik vagy másik társával. amelyeknek alvás közben a szerzői és a tanúi vagyunk. Ezekre azonban a hasonmás gondolata nem szolgál magyarázattal. amelyről tudta. hanem egyenesen magával hozza a két ekképpen megkülönböztetett lény mély egységét és egymásba fonódását. úgy hiszik. S a megszokás éppen akkor altatja el legkönnyebben a kíváncsiságunkat. félig láthatatlan. hogy egészen más helyeken jártak. vajon miért nem gondolták azt az emberek. hogy meggyőződjön afelől: az ő tapasztalatuk egybeesik-e az övével. miközben teste ott feküdt a földön. akkor is meg kellene mondani. vagyis ugyanolyan emlékeket. amikor gyakorlati szükség. amelyen esetleg elgondolkozhatnánk. De az ember rendre elmegy a kérdések mellett anélkül. vagy legalábbis valami igen sürgető elméleti érdek ösztökéli figyelmünket az ez irányba való fordulásra. amikor elvakult hiszékenységet tételezünk föl a primitív emberről. csak kisebb intenzitással. Miért ne képzelhette volna az alvó úgy. fiatal korunkban stb.AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK formája. mert azt ugyan megértjük belőlük. miként alakult ki állítólag ez utóbbi. hogy a Napnak csak néhány lábnyi az átmérője. hogy egy ilyen kis kiterjedésű fénylő korong hogyan világíthatná be a Földet: mindamellett az emberiségnek évszázadokon át eszébe sem jutott. amelyek mindig ugyanúgy ismétlődnek meg. Az öröklés is régóta ismeretes. de csak nemrég próbálták meg felállítani az elméletét. Ha a hasonmás képes is arra. hogy a történelem során annyi mindennek lemondtunk a megértéséről. És álmukban nem ugyanabban a jelenetben vettek részt. amelyek valami különös érdekkel bírnak a számunkra. mígnem valamely körülmény folytán szükségesnek nem érzi. mint a hasonmás komplex fogalmának a felépítéséhez. Álmaink igen sokszor vonatkoznak múltbéli eseményekre. Sőt születtek olyan hiedelmek. materiális megnyilvánulása is. s még csak tudatában sem voltunk annak. hogy a felhozott tapasztalatok elégséges magyarázatot adnának rá. A fogalom tehát sokkal komplexebb. Az álom nyilván anyagot szolgáltat esetleges kérdésfelvetésekhez. De elég lenne ébredéskor megkérdeznie őket. s hogy énje megkettőzésével értelmezze őket. kevesebb képzelőerőre lett volna szüksége. hogy lemondtunk valamiről. csak azok ragadják meg a figyelmünket. amit éber állapotban láttunk vagy cselekedtünk tegnap. ahol mi is vagyunk. ismét látjuk. hogyan láthatott álmában távolabb lévő helyeket. s még csak sejtelme sincs róluk. márpedig az effajta álmok gyakoriak és meglehetősen fontos helyet foglalnak el éjszakai életünkben. hajlott arra. mint ahogy azt az elmél et feltételezi. . minduntalan megtörténik. hogy visszamenjen az időben. s nézzük meg. és akkor nem jut még csak eszünkbe se elgondolkodni. ha feltételezzük is. amelyekről tudta. amikor elgondolkodott azon. hogyan lehetséges. hogy bizonyos álmok meglehetősen természetes módon kínálják az animista magyarázatot. hogy néha még éber állapotban is megcsalják az érzékei. amikor olyan tényekről van szó. s szabadon mozog a térben. Az animizmus szerint a primitív azzal magyarázza e tényeket. Eszerint az ember. az már nem világos. amikor pedig már felébredt hajlamunk a tiszta spekulációra. amit érzékel. hogy valószínűleg tévedés történt. s másképp nem lehetne megmagyarázni őket. De fogadjuk el. hogy effajta képességet tulajdonítson magának. Messze nem vetjük fel az összes kérdést. hogy több. hogy valóságosan jel en volt vagy részt vett olyan eseményeken. Ernyedtségünkből csak az ráz föl bennünket. hallani véljük őket ugyanott. hogy megoldja az ellentmondást. hogy túl könnyen vegye valóságnak az álmait. amelyek látszólag éppoly természetszerűleg adódhattak a szellem számára. miért igyekezett az ember magyarázatot adni rájuk. hogy velünk egyidejűleg valamelyik kortársunk is szerepet kap: látni. másfelől egy másik énje. Távolról sem objektivál szükségszerűen mindent. egészen bizonyosan vannak olyanok is. hogy álmában egy olyan életet élt. mint nappal? Sok érv szól tehát az ellen. hogy régen történtek? Miként képzelhette azt. amelyek teljes mértékben szemben állnak vele. vagy legalábbis a leggazdaságosabb hipotézis legyen. amelyek teljesen felfoghatatlanná tették: így történt.. Másrészt azokban a jelenetekben. amik valójában voltak. Nem is olyan régen még úgy hittük. amelyeket nappal is lát. tegnapelőtt. hogy a tér egyik helyéről a másikon teremjen. Miért hinné őket csalhatatlanabbnak éjszaka. amely éteri szubsztanciából áll. Miként hihette ébredéskor az ember. csak képzelődtek. hogyan hihette magát az ember kettősnek. hogy e kettőség nemhogy nem zárja ki. hogy önmagát két lényként fogja fel: egyfelől van a teste. Mindenesetre. Az viszont érthetetlen volt. Valójában azonban vannak ennél egyszerűbbek is. hogy már régen lezajlott? Sokkal természetesebb volt. érzékeik megcsalták őket? Mert kissé leegyszerűsítjük a dolgokat. következésképpen kétséges. De még ha valóban minden álmot a hasonmás hipotézisével lehetne is magyarázni. hogy feltegye azokat magának. azt azonban már nem magyarázzák meg. s amelyre a tapasztalás semmiféle közvetlen példát nem nyújt. hogyan lenne lehetséges számára az. hogy azt lássa ezekben a képekben. még akkor sem. ahhoz az kellett volna. később ismertetendő ausztráliai társadalom felfogása szerint a gyerek 29 Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy a lélek gondolata visszavezethető a hasonmás gondolatára. amely képes elhagyni a lakhelyéül szolgáló szervezetet.

lép kapcsolatba. hogy egy efféle kezdetleges értelemmel bíró ember ily nagy erőfeszítéseket tesz a megértésére! A két létforma közül. hanem csak azokat. amely egész gondolkodására és viselkedésére mély befolyást gyakorolt a későbbiekben? Minden arra mutat tehát. o. aki szintén elvetette azt. amelyekben az alvó ember vallási lényekkel. A kifejezés nyilván túlzó: de újabb adalék ahhoz. hogy e hiedelmek már a erkölcs alapelveiben benne foglaltatnak. vagyis ahol a vallási fejlődés már viszonylag magas fokon állt. s mert nagyon gyorsan ki is törlődik belőle. úgy gondolta.110 Szintén misztikus jellege van azoknak a tényeknek. de még ők sem mennek el odáig.). s nem mindegyiket magyarázza ugyanúgy.. I. Nyilván csak akkor gondolkodik. The Natives Tribes of South-East Australia. hogy az álmot tegye meg meditációi tárgyává. Eszerint az álom az az időszak. (Gason nyomán). E helyütt nem tartjuk szükségesnek a The Making of Religion című könyvében kifejtett elméletét vitatni. hogy elhunyt barátaik szelleme látogatta meg őketl (uo. főképp azért. hogy ez a tétel tudományosan mennyire vitatott.111 Ezek az álmok gyakoriak a primitíveknél. m. aki az álomban mágikus -vallási állapotfélét lát. II. nyilván az előbbi érdekelte jobban. 111 HOWITT. hogy a spiritizmus kétségtelen tapasztalati tény. márpedig tudjuk. Csakhogy ezek az álmok csak ott voltak lehetségesek. 434n442. anélkül hogy emezekből származtak volna. mint éber állapotban. A vallási gondolkodás történelme még számos példát nyújt az effajta visszamenőleges igazolásokra. I. ahol az embereknek már volt valamiféle fogalmuk a szellemekről. Gyakran előfordul. SPENCER n GILLEN. hogy a primitív ember mindig is tett effajta különbséget. távolbalátás stb. STREHLOW: Die Aranda und Loritja Stämme in Zentral Australien. Magyarázatául azt feltételezték. mintsem valóságos megvilágítására alkalmazzák. S még az is valószínű. S nehéz belátni. s amelyek annak idején nem is járultak hozzá a születéséhez. o. illetve azon éjszakai látomások között. miként tulajdonítja az ausztrál őslakó a léleknek a test elhagyásának képességét: az alvó azt hiszi. ami ’látni’-t jelent. a halottak országáról. . o. amelyekkel eredetileg nem is volt kapcsolatban. hogy más tapasztalati adatokból viszont levezethető: nevezetesen a spiritizmus tényeiből (telepátia. hogy a halott lelkek meglátogatják álmukban az élőket. 2. Ez azonban még nem jelenti egyszersmind azt. A mi európai társadalmainkban még ma is sok olyan ember van. s hogy milyen elemekből állnak. valójában azonban egészen máshonnan erednek.108 Ez az intellektuális lustaság szükségképpen a primitív embernél éri el a maximumát. o. amikor ösztönözve van rá. i. a lelkekről. Manapság a primitív ember kétségkívül hasonmása mozgásának tulajdonítja az álmait. E magyarázat annál is könnyebben elfogadható volt. 249n250. hogy ha megformálódik egy gondolat. mert nagyon homályos benyomásokat hagy az emlékezetben. Korántsem ezek szolgáltatták a vallás számára az alapjait képező fogalmakat. amely oly nehezen birkózik meg az őt ostromló erőkkel. hogy a lélek gondolatát az álom tapasztalata sugallta volna az embernek. hogy azt tette meg alapjául egy olyan.). hogy a holtak országába került. puszta hallucinációkat látnak. jótevő vagy gonosz szellemekkel.113 Vö. Mert mi is az álom az életünkben? Milyen kevés helyet foglal el benne. vagy legalábbis némely emberek valóságos képessége. miszerint a spiritizmus tényei elég szembeszökőek és kellőképpen gyakoriak ahhoz. 110 HOWITT. Hát nem különös.. olyan tények összhangba hozására vagy inkább látszólagos. amelyeket Howitt hoz föl példaként arra.). E kétfajta állapotot két külön névvel illetik. illetve rama. a megszállottság jelenségeire. hogy a lélek animista elmélete n bár még mindig hitelt adnak neki n felülvizsgálatra szorul. o. amelyet felváltva.AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK fiziológiailag nem a szülők produktuma. 52. The Native Tribes of Central Australia. hanem ellenkezőleg: egy már létező vallást feltételeztek. hogy a lelkekre és szellemekre vonatkozó valamennyi hiedelem és valamennyi vallási gyakorlat alapjául 108 30 Created by XMLmind XSL-FO Converter. nappal és éjszaka folytatott. illetve hogy egy elhunyt társával beszélget. De még vitathatóbb az az állítás. hogy a második annyira rabul ejtette figyelmét. 113 Andrew Lang. Codrington egyenesen azt mondja a melanéziaiakról. hogy miként keletkeztek e gondolatok. s ez határozta meg ezeket. o. hogy e két képzetet utólag alkalmazták az álom. o. a révület. a másodikat valamely gonosz szellem ténykedésének tulajdonítják. Hasonlóképpen a dierik nagyon világos különbséget tesznek a szokványos álmok. mivel semmiféle tapasztalati tény nem cáfolta. hogy a primitíveknél milyen gyakoriak a misztikus álmok. amelyben az ember a szent lényekkel áll kapcsolatban (Die Aranda und Loritja Stämme. az elhunytak lelkeivel stb. 515. 514. ezek után mennyire meglepő. 123n127. Ugyanő ugyanezen népekkel kapcsolatban egy megfigyelő következő megjegyzését idézi: l Valamennyi álmukat azzal magyarázzák. mint ébren az élőkkell (Civilisation primitive. Úgy gondoljuk. Ez az elmélet ugyanis arra a hipotézisre épül.112 Valószínűleg e tények körül alakulhatott ki az elmélet. 109 The Melanisians. hogy bemutassa. Strehlow szerint a szó két részből áll: altijra. a távolbalátás az ember.. hogy nem tulajdonítják válogatás nélkül minden álmukat a lelkek vándorlásainak. bonyolult eszmerendszernek. vagy legalábbis azok egy részét. hogy a primitív ember különbséget tesz az álmai közt. 112 A Guinea déli rész én élő négereknek Tylor szerint lálmukban csaknem ugyanannyi kapcsolatuk van a holtakkal. amelyben a szellem n részlegesen megszabadulván a test súlyától n élesebb látásra tesz szert. mi bírhatta volna rá. Ezt látszik megerősíteni az aranda altijererema (álmodni) szó etimológiája is. hogy valamennyi álmukat megannyi misztikus kinyilatkoztatásnak tekintsék: hanem a többi emberhez hasonlóan álmaik többségében csak profán állapotokat. melyekben valamely elhunyt barátjuk vagy rokonuk nyilatkozik meg. skk. amit Strehlow istennek fordít. amelyek mit sem mondanak arról. E gyenge lény. hogy puszta spekulációkra pazarolja az erejét. mert az is elképzelhető. hogy valóban az álom szolgáltatott anyagot a hasonmás vagy a lélek gondolatának a megformálásához. hiábavaló képi játékokat. Az elsőben csak képzeletük egyszerű szeszélyét látják.). Manapság Istent s a lélek halhatatlanságát azzal szokták bizonygatni. amelyek nagyon megragadják a képzeletüket:109 ezen nyilván azokat kell érteni. 358. nem engedheti meg magának a luxust.

hogy a szellemet is elérje letéteményesei testi hanyatlása. o. hogy puszta fokozati változás nem elég ahhoz. Ha a test megsebesül. 116 Amikor viszont a halál betegség vagy öregség következtében áll be. miképpen tudná túlélni. hogy bármelyiket természetfölötti lénynek tekinti: épp ellenkezőleg. hogy az ember a meghajló fában. micsoda szakadék választja el egymástól a szent és a profán világot. akiknek a nyugalmát háborgatja. királyokat vagy papokat. akkor mitől lett most egy csapásra szent dolog. továbbra is ugyanolyan természetű. s mi ébreszthette fel az emberek tudatában. az ember belevetíti a dolgokba. Ezáltal azt akarják elkerülni. A szent lények nemcsak különös.114 Úgy tűnik. megidézik őket. amelyeket a következők során Tylor elméletéhez fogunk fűzni. De abból. adományokkal halmozzák el őket. mintsem ijedtség. 114 Jevons hasonló megjegyzést tesz. Mivel nincs már odakötve állítólagos lakhelyéhez. s olyan tulajdonságokra kellett szert tennie. nem azonos léptékűek. netán zavarba ejtő formájuk vagy kiterjedtebb hatalmuk által különböznek a profán dolgoktól. Bárhonnan származik is a hasonmás gondolata. ami e gyökeres különbözőségre magyarázatot adhatna. immár bármikor csinálhatja azt. hogy a lélek szoros hasonlóságot mutat a test életével. amit eddig csak éjszaka csinált. E kérdések vizsgálata túlságosan messzire vinne bennünket kutatásunk tárgyától. mert nyilvánvaló. amelyeknél a szenilissé lett emberek nem kapják meg a végtisztességet. úgy bánnak velük. Ezek szerint vele együtt kellene öregednie is. annál kevésbé lehet bennük bármi természetfölötti is a számára. lDe n teszi hozzá n az. s ha e gondolat már megvan. aszerint hogy mi módon bánik velük. ha egyszer nem más. de akkor sem volt istenség. Másrészt kultusszal övezik a halottak lelkeit: könyörögnek nekik. hogy a halál vitte végbe ezt az átalakulást. minél jobban hasonlítanak őreá. semmiképp sem következik. csak a mozgásszabadságát növeli meg. De térjünk most már rá az elmélet lényegére. ekkor a neve is más lesz.. és Nat. sőt. Márpedig a hasonmás gondolatában nincsen semmi olyasmi. ha a test végleg felbomlik. rendszeresen megölik azon kiváltságosokat. hogy a lélek túléli a testet (márpedig ezen a ponton is lesznek fenntartásaink). natmanná stb. hogy az embernek lelke van. hogy mielőtt megöregednének. 512. vallási érzületek tárgya? A halál semmi lényegeset nem tesz hozzá. mégpedig a megfelelő helyen. A melanéziaiak úgy tartják. illetve a kultikus szellem gondolata közt. 506. amelyben érintetlenül meg tudja őrizni életképességét. hogy a hasonmás kultusz tárgya lehessen. úgynevezett tindalóvá.AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK 1. bolygó hasonmásában más egyebet. mert elhagyták testi burkukat. hogy más is a természete. Akkor hát az élők miért láttak volna tegnapi társuk gyökerét vesztett. hogy a halálnak inkább gyengítenie. s még ereje teljében áttelepítik egy fiatalabb testbe. A méltóság alapvetően vallási gondolat. hogy nem szolgál elégséges magyarázattal arra. honnan ered ez a gondolat. hogy miért válik a természet kultusz tárgyává. mozgó életerő. 55. vannak olyan népek. ezért kiveszik a lakóhelyéül szolgáló szervezetből. azt még az animisták is elismerik. és szolgálhassanak. Azt mondják. mint hozzájuk hasonló lényt? Kellemetlen lehetett e hasonló lény szomszédságában élni. 31 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Ezt világosan mutatja Melanézia példája. 116 Ezt a rituális és misztikus témát tanulmányozza Frazer a Golden Bough-ban. S valóban. Ahhoz. amit gyakorol. mintha a lelkük is szenilissé vált volna. még nem következik. Tr. nem látjuk be. E nézőpontból a túlélés gondolata nehezen értelmezhető. minek felel meg. De honnan származhat a neki tulajdonított képesség? Ha az álom és a halál hasonlósága elég lenne is azon hiedelem kialakulásához.. miként jött létre az őskultusz. a lélek a fentiek értelmében csak legyengült erőt őrizhet meg. Tr. Egyszerű ember -lelkekre nem aggathatnák rá e tulajdonságot pusztán azért. Logikai és pszichológia űr vagy szakadék van tehát a szabaddá vált hasonmás. Abból. A hívőnek az általa imádott dolgok iránti érzelmeibe nyilván belejátszik némi tartózkodás.l (Introduction to the History of Religion. nem pedig erősítenie kellene az életenergiákat. Azt mondják. amelyekkel a szent lények rangjára emelkedhetett.3. még nem szolgál magyarázattal arra. némi félelem. North. akik valamely nagy hatalmú szellem letéteményesei. de ez sui generis félelem. de a tevékenység. Úgyszólván semmit sem magyarázott meg a vallásból az. hogy a testtől megszabadulván sok jót vagy rosszat tehet az élőkkel. össze sem lehet hasonlítani őket. amennyiben e szellem támogatását a társadalom továbbra is élvezni szeretné. válik. o.. meg kellett szűnnie az egyén puszta tükröződésének lennie. amelyet valamennyi vallás kiinduló típusának akartak kikiáltani. A kettő közti különbség még nagyobbnak tűnik. 115 Még az is megesik. mint azoknak. hogy valamely dolog egy másik kategóriába kerüljön át. mivel Lang elméletét éppúgy érinteni fogják azok a megjegyzések. hogy a természetet az ember a saját képére élőként fogja fel. amelyben az embernek a méltóság iránt táplált sajátos érzülete az uralkodó. ez a lélek vajon miért tett szert egés zen más természetre pusztán azért. Tylorral együtt elfogadja. aki nem jött rá. mint puszta hasonmása. az ide -oda futkosó lángban hozzá hasonló élőlényt lát. hogy a lélek gondolata az álomból származik. amely a halál beálltakor elhagyja a testet. Egyébként már csak azért sem szükséges belemennünk a vizsgálatukba. . akkor ő is megsebesül. mielőtt legyengítette volna azt a kor. Igen elterjedt hiedelem ugyanis az alacsonyabb rendű társadalmakban. mert immár elvált a szervezettől? Ha még életében csak profán dolog volt.) 115 Lásd SPENCER n GILLEN. hogy egy lény nyugtalanítja a környezetét. III. o. inkább tisztelet. ha tudjuk.

sőt az egész világ történetében az összes lezajlott nagy eseményt. melanéziai kifejezéssel élve alkatuknál fogva manával rendelkeznek. rituális formulának éppúgy manája van. Queensland Ethnog. amelyeket az ember bizonyos körülmények között hozni szokott. akárcsak előtte voltakl. E szertartások általában drámai előadásfélékből állnak. Ami a többi lelket. 395. amelyek során a résztvevők eljátsszák a legendás hősöknek tulajdonított cselekedeteket. ha a halott tiszteletére rendszeres ünnepségeket rendeznek. amelyeknek az a közös sajátosságuk. Igaz. Az ausztráliai őslakó azonban semmi ilyesféle kapcsolatot nem tart fenn a halottaival. o.AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK áldozatot mutatnak be nekik.118 A halálnak tehát önmagában. hogy már életükben emberfeletti képességekkel rendelkeztek. ha többé -kevésbé megegyező időpontokban kerül sor az italáldozatokra. egyelőre elég. Qu. hogy ezek a rítusok valójában őskultuszt jelentenének. a csontok elporladtak. Uo. A kultusz ugyanis nem csupán azon rituális óvintézkedések összessége. de n szögezzük le még egyszer n effajta kultusz nyomokban sem létezik Ausztráliában. hogy bizonyos csontjaikat megtartják. annál nagyobb helyet foglal el vallási életében az őskultusz. mondja Codrington. hogy szabályos időközönként szorosabbra fonják. Medicinel. varázslónak. mint egy szent kőnek vagy egy szellemnek. 119 De miután kegyes kötelességét teljesítette. önmaguktól is szent lények voltak.120 mivel sajátos erényeket tulajdonítanak nekik. Következésképpen semmi sem bizonyítja. 543. Az őskultusz csak ott fejlődött ki és mutatkozik meg jellegzetes formában.. Native Tribes of Central Australia. VII. személytelen amulettek rangjára süllyedtek. Magic a. ha annyit mondunk. és Northern Tribes. Előfordul ugyanis. Nagyrészt ők tették a földet s az embereket olyanná. Hasonlóképpen csak akkor beszélhetünk őskultuszról. ha a tényleges ősöket övezi kultusz: azokat a hozzátartozókat. Ezek az áldozati adományok azonban nem periodikusak. VI. ahol fejlett társadalmak vannak. csak mágikus célokra szolgálnak. Ezért beszélünk menyegzői rítusról. a rítusnak megfelelően temeti el. de megteremteni nem tudja. hanem olyan. hogy meghaltak. amelyek már tulajdonosuk élete során. §. amelyek az átlagember hatalmán kívül állnak. Hanem azt tartják róluk. Továbbá helytelen azt mondani. o. Tehát csak azokat a tindalókat illeti vallásos imádat. N.. 119 Néha még áldozati adományokra is sor kerül a temetéseken (lásd ROTH: lSuperstition. hiányzik viszont az ausztráliai társadalmakban. De ekkorra már megszűntek személyként létezni. akkor azt kellene tapasztalnunk. 117 Egy papnak. Bull. 119. Később még pontosan kifejtjük. 121 Csakhogy az ekképpen megjelenített személyek nem olyan emberek. Ha mármost az első szent lények valóban a halottak lelkei lettek volna. hanem annak. Vannak viszont olyan ausztráliai törzsek. haláluk révén istenszerű lényekké váltak volna. amelyek alkalmából e rítusok lezajlanak. 121 Lásd nevezetesen SPENCER n GILLEN. az általunk ismert legalacsonyabb rendű és legegyszerűbb társadalomszervezetet képviselik. Ethn. Igaz. Csak akkor beszélhetünk valódi halottkultuszról. Egyiptomban. és lBurial Customsl. 553. no 5. De nem minden tindalo részesül e rituális gyakorlatokban. az élőknek többé nincsenek kötelezettségeik elhunyt hozzátartozóikkal szemben. hogy ez minden szent lény megkülönböztető jegye. s amelyek kívül állnak a természet szokásos menetén isl. névtelen. hogy isteni jelleget tulajdonítanak s tulajdonítottak mindig is nekik. The Melanesians. Ebben az állapotukban már nem övezi őket kultusz. De ennek inkább az ellenkezője igaz. amiként ezt az animista elmélet feltételezi. megerősítik a fölötte uralkodó szent lényekkel való kapcsolatát. VI. Azáltal. 120 Lásd SPENCER n GILLEN. amelyeknél rendszeresen tartanak rítusokat azon mesés ősök tiszteletére. o. és IX. divinizáló hatalma lenne. Természetesen ott is találunk halotti és gyászrítusokat. hogy teljesebb és véglegesebb módon hajtja végre a léleknek a profán dolgoktól való elválasztását. A hívőnek azt a szükségletét elégítik ki. A fejüket övező dicsfény tehát nem pusztán annak köszönhető. 538. akik emberként leélt életük után. jóllehet néha n tévesen n ezzel az elnevezéssel illették őket. no 10.. le is zárul a dolog. különböző rítusok. egyedül nincs istenné tévő. mit jelent ez a szó. a görög és latin városállamokban. . az első kultusz pedig az ősök kultusza. 547. s ha kell. Bull.. az előírt ideig és az előírt módon siratja el őket. no 5. o. bosszút is áll értük. hogy periodikusan ismétlődnek. o. N. Northern Tribes. a halottak még a gyászidő letelte után is megőrizhetnek valamiféle helyet hozzátartozóik életében. 69. akiknek a közvélemény még életükben igen sajátos erényt. az átlagemberektől származókat illeti. 125. hiszen nem az ősökre mint olyanokra irányulnak. azok n mondja megint csak Codrington n lhaláluk után éppúgy semmik. akiket a hagyomány az idők kezdetére helyez. mint majd látni fogjuk. Nekik tulajdonítják a törzs. ünnepek és szertartások rendszere. A mana az. hogy minél alacsonyabb rendű egy társadalom. c. in: Records of the Australian Museum. 117 118 32 Created by XMLmind XSL-FO Converter. ha időről időre áldozatot mutatnak be a síroknál. mint Kínában. divinizáló ereje. erősíti ugyan a lélek szent jellegét. de az effajta gyakorlatok nem képeznek kultuszt. fej. születési rítusról. melanéziai szóval manát tulajdonított. 463. amelyek. akiket valóban nap mint nap elveszít az ember. ha ez a szent jelleg már megvan. ebben a megtiszteltetésben csak az olyan emberektől származó tindalók részesülnek. lamelynek segítségével olyan dolgokat lehet véghez vinni. és nem menyegzői kultuszról. mert azon események. mint amilyenek azok vagy az most. s lejárt a gyászidő.). hogy a halálnak a legcsekélyebb mértékben is istenné tévő. nem periodikusan ismétlődnek. és nem újszülött -kultuszról.

4. o. hogy egy-egy csoport férfi rendszeresen egy vagy több asszonnyal volt együtt. Hasonló esetekben gyakran a felnőtt viselkedése is épp ily kevéssé ésszerű. 126 Így érvel például Westermarck. II. 126. ilyenkor azonban rosszul értelmezzük a szavait és tetteit. Ezzel szemben ugyanezen népek. ami lehetetlen lenne. mint azt szerzője feltételezi. Például abból. s természetesen arra fog irányulni. Elfogadhatatlan. Amikor azt látjuk. amely olykor hetekig. abból arra következtetünk. De bármilyen tényeket hoz is fel Spencer. hogy az állat valamennyi képessége. amit az ausztráliai őslakó akkor gyakorol. amelyik az állathoz képest még néhány plusz adottsággal rendelkezik: az ember más.. a gyerekek látszólagos tévesztései pedig végképp nem erősítik az animista posztulátomot. . skk. bizonyos módon érezzük át. 126 Mára viszont már nyilvánvaló. Az viszont gyakran előfordult. De mivel alapposztulátuma gyakran még olyan vallástörténészeknél is megjelenik. holott az állat számára az élet a par excellence érték. Mivel az állat határozott különbséget tud tenni élő és élettelen közt. hogy inkább az a kérdés. azokat az érzéseket. az állat örököse. 47. Így hát feleslegesnek is tűnhet a gondolatrendszer harmadik tételét. Mennyi ösztönünket veszítettük el! Ennek az az oka. ha e féltékenység ne tudna gyengülni. amennyiben az szükséges. Érvelése ugyanis feltételezi. 127 Ugyanis az ember nemcsak olyan állat. 223. mint azt gondolja. Sőt. semmiféle gonosz szándékot nem tulajdonítunk. mire áradjon. szerinte lehetetlen. ne rendelkezne már kezdettől fogva a különbségtevés e képességével. 6. akkor az animizmusnak nincs alapja. lásd Origine du mariage dans l’espece humaine. azt a következtetést vonták le. hogy a dolgokat bizonyos szemszögből lássuk. stabilabb társadalmi közegge l is. mert élőnek feltételezi. ösztöne. következésképp megváltoztatja gondolatainkat. Szó sincs ilyenkor összetévesztésről. hajlama teljes mértékben átöröklődött az emberre. sőt Robertson Smith-nél125 n. hogy szitkozódjunk. 2. hogy Spencer miként cáfolta ezt az állítólagos ösztönt. cultes et religions. mint majd látni fogjuk. ez a sokak által nyilvánvaló igazságként kezelt hibás állítás több tévedés forrása. jóllehet azoknak a tárgyaknak. hogy ilyen állapot sohasem állt fönn. a kettő oly erős kontrasztban áll egymással. Márpedig a társadalomnak a fennmaradásához gyakran arra van szüksége. amikor a The Religions of Primitive Peoples. nos. s így sokkal erősebb hatásoknak van kitéve. A halottkultusznak az egész természetre való kiterjesztése eszerint azon ösztönszerű hajlandóságból fakadna. amelyeket magunktól hoznánk magunkkal. 125 The Religion of the Semites. amelyeken kiéljük a haragunkat. amikor történetesen elveszti valamelyik hozzátartozóját. Mythes. 128 Lásd Le Suicide. mert fájdalmat okozott neki. hogy magához hasonló tudatos lényt lát benne. egészen más természetű szent lényeket bonyolult kultusszal öveznek. sőt eltűnni is. 1. Az emberi természet az állati természet mélyreható átalakulásából keletkezett. Még azt is megteszi velünk. Réville-nél124. 122 123 33 Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy az ember nemcsak fizikai környezetével van kapcsolatban. hogy a szexuális féltékenység általában igen erős a felsőbbrendű állatoknál. alapjául szolgálhatott volna azoknak a minden évben megismétlődő. a halottkultusznak természetkultusszá való alakulását tárgyalni. hanem egy sokkal kiterjedtebb. hogy a gyerek haragosan megszidja a fájdalmat okozó tárgyat. szükségét érezzük. hogy az a néhány rítus.128 Hiábavaló kísérlet tehát a primitív ember lelkialkatát a magasabb rendű állatok lelkialkatából megpróbálni kikövetkeztetni. keresi tehát. ahelyett hogy ezek mintájára formálták meg volna isteneiket. Langnál123. Valójában egyáltalán nem olyan bonyolultan gondolkodik ilyenkor. Alcan).AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK Így hát az a kultusz. mint az állatok. jóllehet nem az a hibás. Spencer ellenvetése tehát korántsem olyan döntő. hogy életünknek kevés értéket tulajdonítunk. hanem azért. o. IV Ha nem a halottkultusz volt előbb. skk. amelyek élete jelentős részét teszik ki. olyannyira megváltoztatja őket. ami a fájdalmat okozta. az adott tárgykörben nincs oly bizonyító erejük. konklúzió. mint azt hisszük. mégiscsak meg kell vizsgálnunk. amelyekre állati ösztöneinknek engedelmeskedve hajlanánk. nem az előbbiek származtak-e az utóbbiakból: nem az emberi lelkeket képzelték -e el már eredetileg is az istenség emanációinak. Végeredményben az ausztráliai őslakó csak a halál pillanatában és a közvetlenül utána következő időszakban foglalkozik a halott aival. 124 Les religions des peuples non civilisés. hogy az ember szexuális kommunizmusban is élhet. hogy érzéseink gyakran az ellentétükbe fordulnak. rendszeres kultuszoknak. hogy az embernél is hasonló intenzitással volt jelen már a kezdetektől fogva. alkalmazkodnia kell. törjünk-zúzzunk. akik a tulajdonképpeni animizmust pedig elvetik n például Brintonnál122. valójában nem lelhető fel bennük. Ha élni akar. (Paris. hogy az ember. Nem azért esik neki az asztalnak. amelyben az ember semmiféle házassági szabályozást nem ismerne: úgy gondoljuk. amely fájdalmat okozott neki. o. Amikor erős haragra gyúlunk. 50. kiad. 127 Szexuális kommunizmuson nem olyasfajta promiszkuitást értünk. 132. A fájdalom által felkeltett haragnak ki kell áradnia. amelynek az elmélet szellemében uralkodónak kellene lennie az alacsonyabb rendű társadalmakban. hogy minden dolgot a magunk képére: azaz élőnek és gondolkodónak képzelünk el. s e bonyolult folyamatok során fajunkat számos veszteség és számos nyereség érte. Láttuk már. sőt hónapokig tartó szertartások egész sorozatából áll.

431. A továbbiakban látni fogjuk. akit lósörénnyel ábrázolnak. 129 130 34 Created by XMLmind XSL-FO Converter. egészen más. illetve passim. Másfelől ha az ember valóban arra érzett késztetést. skk. azt képzeli róla. in: XIth Annual Report of the Bureau of Amer.5. hogy az emberek ősei állatok vagy növények voltak.131 lAz állat. amely aligha arról tanúskodik. Ez rögtön egy olyan különbség. illetve. hogy a szellem meglátogatja az erdőt vagy a tengert. Melanéziában nem olyan szellemekben hisznek. az élet megáll vagy megszakad. ember és isteni lény közti különbséget n állapítja meg Réville nem minden meglepetés nélkül n a tudatnak ezen a szintjén nem érzékelik. A léleknek az a legfőbb jellegzetessége. s tudjuk. hogy az utóbbi gondolat származik az előbbiből. ott van Démétér. 132 La religion des peuples non civilisés. inkább önmagát képzelte az állati természetbe tartozónak. Sőt. amiként az előző esetben a fájdalom által felkeltett heves érzelem is csak megfelelő tárgyat keresett magának. Annál is könnyebb számára az illúzió. hogy megfelelő anyagot kreál magának hozzá. A természet különböző dolgaiba képzelt szellemeknél azonban nem ez a helyzet. Ethnology. hogy az ember már eredetileg is hajlamos volt -e a neki tulajdonított tévedésekre. Eredetileg a szent lényeket állati vagy növényi formában képzelték el. o. mennyire hajlékonyak a képek. Ám az antropomorfizmus korántsem primitív vonás. ott van Pán. s rongybabája egyszer csak megharapná. és igen elterjedt hiedelem az észak -amerikai indiánoknál. ha az valósággá válna. 133 Lásd W. hogy Ausztráliában miként állhatnak első helyen állatok és növények a szent dolgok között. I. hanem gondolataiban és érzéseiben is ember. csak képekben gondolkodik. 1889. emberi alakjuk csak később bontakozott ki. amellyel a nevük össze van kötve. A Nap istene nem feltétlenül a Napban.. sőt úgy tűnik. A szellemek nyilván szoros kapcsolatban állnak azzal a testtel. hogy legalábbis az első emberek n részben vagy egészben n bizonyos állat. vagy legalábbis bikaszarvat visel.Vö. mintha azok élőlények volnának.l130 Míg a lélek alapvetően a testben lakozik. The Melanisians. de nagyon pontatlan az a megfogalmazás. I. Ugyanis csaknem általános hiedelem Ausztráliában. ott van Dionüszosz. Hasonló okokból bánik úgy a játékaival. hogy többnyire az állati forma az alapforma. amely szerint az illető tárgy lelke volnának.l132 Hogy teljes egészében emberi elemekből felépülő istent találjunk. s nem is a mai kisgyerekből kell kiindulnunk. a szellem léte legnagyobb részét anyagi alapján kívül tölti. amelyektől olyannyira különbözött. amelynek segítségével talán a legjobban lehet megcáfolni. akkor már a legelső szent lényeket is önnön hasonlóságára teremtette volna meg. Hogy tehát tudatosan játszhasson a bohócával. nagyon is jól meg tud különböztetni egy széket egy embertől: nem úgy viselkedik ezzel. V. vízesést vagy vihart n a lélekhez hasonlóan éltetnek. akkor magukon kell viselniük eredetük nyomát. SPENCER: Principes de sociologie. s hatalmában áll vihart támasztani vagy az utazót nyavalyákkal sújtani.vagy növényfajok tulajdonságaival rendelkeztek. Igaz. ott van Szilénosz.129 Hagyjuk hát e kétes analógiákat. a bennszülött gondolata azonban. akkor nem az állatból. a kő szelleme nem feltétlenül a kőben lakozik elsősorban. hogy önnön képét vetítse ki a dolgokba. inkább a viszonylag fejlettebb civilizációkra jellemző. De azért annyira nem ül fel a fikciónak: maga lenne a legjobban meghökkenve. 1. 123. a vihar vagy az erdő szelleméről beszélnek. 131 DORSEY: lA Study of Siouan Cultsl. Oly intenzív nála a játék szükséglete. Ő úgy véli. PERDRIZET: Bulletin de correspondance hellénique. hogy amikor távozik belőle. ahol pedig az isteneket általában emberi vonásokkal ábrázolják. már ameddig a test él. több mitikus személy is magán viseli állati származását. o. élteti a testet. DE VISSER: De Graecorum diis non referentibus speciem humanam. mint amazzal.AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK gyerek lecsillapodik. így hát az ember éppenséggel nem önmagához hasonló lényeket látott mindenütt. hogy él. amelyek egy -egy természeti tárgyat n fát. a lélek mozgatja. o. magukat az eredeti hiedelmeket kell tanulmányoznunk. hanem magát is azon lényekhez hasonlónak gondolta. 133 Az ember tehát korántsem volt hajlamos önnön alakját vetíteni ki a tárgyakba. amelyet ekképpen fordítanak le. akivel gyakran bika alakban találkozunk. az észak-amerikai indiánoknál a már kezdődő kultusz által övezett nagy kozmikus istenségeket is különböző állatok formájában képzelik el. Ha arra vagyunk kíváncsiak. Sőt. az európaiak a tenger. ott vannak a Faunok stb. lÚgy tűnik n mondja Codrington n. olyannyira. hogy nála a képzelet az úr. . De még Rómában és Görögországban is. Természetszerűleg a testben székel. 635. hogy a szervezetet irányító belső erőként képzelik el. emlékeztetniük kell a minta főbb vonásaira. Az animista elmélet egyébiránt kimondatlanul egy olyan következtetést is magában rejt. 248. csaknem a kereszténységig kell előremennünk. Itt már az Isten nemcsak időlegesen megnyilatkozó testi mivoltában. Ha a természet szellemeit és isteneit valóban az emberi lélek mintájára alkották meg. milyen könnyen engedelmeskednek a vágy összes kívánságának. 188.P.

hogy a papi kasztnak mindig is érdekében állt a tömegek ámítása. §). hogy a természet melyik világához tartoznak e valóságok. Van pszichológiatudomány is. márpedig az animizmus. mert akkor óhatatlanul kiküszöbölnék azokat a tévedéseket. amelyek igen jelentős szerepet játszottak a történelemben. nem övezi semmilyen kultusz. amelynek fő felfedezése az. amelyet az egész világra kiterjesztettünk. és mindenben. végül is meglehetősen kevéssel beérik. A tudomány olyan diszciplína. mert egy olyan valóság tényei. hogy sikerült megmagyarázniuk. megélt álom. 134 35 Created by XMLmind XSL-FO Converter. sőt még a tudományos gondolkodás is a vallásból született. amelyik ne a természet jelenségeit vizsgálná. azért korlátozza szükségleteit a rítus által előírt módon. S amikor úgy hiszik. Marad tehát az az állítás. De ha maguk a népek formálták a maguk számára e téves eszmerendszereket. hogy ilyen körülmények közt lehet-e egyáltalán a lvallástudományl kifejezéssel élni. mert a tudatok a valóságban is léteznek. ők legalább azzal tudták magyarázni ezt. Egyébként ez az igazságcsíra megint csak. De. akkor miként lehetséges. ahogyan alvás közben önmaga számára jelenik meg. mi vihette rá az embert különös formájú. §) n. hogy olyan gondolatrendszerek. és melyekből a népek mindig is az élethez szükséges energiát merítették a maguk számára. a szervetlen tárgyakat pedig élő. gondolkodó lényeknek hiszi. Így hát nemcsak hogy n mint azt oly sokan gondolják n a vallási erőknek az a formája. önmagában véve akkor sincs benne semmiféle vallási jelleg. hogy valamennyi vallási hiedelem minden objektív alapot nélkülöző képzelgés. a halált hosszan tartó álomnak. ami ne volna meg a természetben. légnemű. De Tylor és követői szerint már magának a léleknek a fogalma is teljes egészében az álmunkban megjelenő homályos. amikor a természetet a miénkhez hasonló szellemekkel népesíti be. s ezzel önmagukat szedték rá. Csak az a kérdés. Spencer ezen azt érti. Innen nézve tehát a szent lények a képzelet szüleményei. hogy a vallás semmi olyasmit nem fejez ki. azért ad adományokat az istenének. század filozófusai papok általi vaskos koholmányként állították be a vallást. hogy az animizmus teoretikusai. amelynek azonban nincs alapja a valóságban. hogy a jog. Amikor a XVIII. De hogy e kérdést feltehessük. a hasonmás pedig maga az ember. és sajátos félreértésekre ad alkalmat. ahhoz előbb el kell fogadnunk. . nem fejezi ki pontosan ezeket az erőket. tünékeny képekből épül fel. Elfogadhatatlan ugyanis. mint műveletlen szellemek hagymázos képzelgése. Manapság egyetértés uralkodik a tekintetben. akkor azt kellene feltételeznünk. hogy valóságos dolgok képzeteiről van szó. Hogyan alakíthatta volna puszta fantazmagória ily erősen és ily hosszan az emberek tudatát? Bizonyos. az erkölcs. anélkül hogy tudnánk.AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK Ha ez az elmélet igaz lenne. hogy a vallási szimbólumok és rítusok rendszerében. hogy a természeti illetve a tudati erők rokonságban állnak egymással. hogy az általában vett erő fogalma annak az erőnek az érzete. aminek köze lenne a valósághoz. A vallás ezzel szemben azonnal megszűnne. mert a fizikai -kémiai jelenségek valóságosak. álombeli lények elképzelésére. Valójában azonban még neki se láttak. mert nem tudomány az. mint a vallások. de e képek és figurák mögött valójában nem áll más. Az animisták ugyanis azt feltételezik. s vallásos szellem itatja át őket. implicit módon ezt tételezi fel. amelyeket az ember a nap mint nap bekövetkező önkívületi állapotfélében szül meg. milyen hasznos célt szolgálnak. egyszersmind azonban mélységesen különböznek is egymástól. III. s nem a pszichológus akaratából jönnek létre. Azért imádkozik. hogy a vallási gondolkodásra jellemző sajátos formában alkossanak maguknak ezekről képet. mind holmi illúziószövevények lennének csupán. 659. hogy sokáig össze is keveredtek vele. s minek felelnek meg a valóságban. amely nem a tudomány által bizonygatott igazságok függvénye. nemcsak hogy az elgondolásukhoz szükséges szimbólumok részben el is fedik igazi természetüket. amely sz erint la tudatban megnyilvánuló hatalom [pouvoir] csak egy másik formája a tudaton kívül megnyilvánuló hatalomnakl ( Ecclesial Institutions. mert az igaz ugyan. A fizika meg a kémia azért tudományok. mint rendszerezett. azért áldoz. fej. semmi olyan nincs. abban a formában. a dolgoknak szent és profán osztályba való sorolásában. elvégre a lélek hasonmás.134 Hát ez az oka annak. Eszerint tehát a vallás végül is nem egyéb. ha a vallási gondolkodás eredetét keresik. s mi vitte rá az embereket. ha az animista elméletet az emberek egyöntetűen igaznak ismernék el. könyv. III. ha azonosnak vesszük őket. hogy ez az elképesztő önbecsapás végigvonul az egész történelem folyamán? Azon is el kell gondolkodni. amely n bárhogy fogja is azt föl az ember n mindig valamely adott valóságra irányul. ami a vallásban kimondottan vallási. tévedéscsíra. amelyek eredete és természete ily módon feltárul a számukra. és még inkább. hogy e hiedelmek a lélek fogalmából származnak. amelyben az emberi szellem számára megjelennek. hogy a vallástudománynak abból az elvből kell kiindulnia. hiszen a szellemekben és istenekben csak szublimált lelkeket látnak. még ha az erő gondolatának keletkezési módjára vonatkozó hipotézis igaz lenne is n jóllehet komoly fenntartásainknak fogunk hangot adni ezz el kapcsolatban (III. Miféle tudomány az. hogy eltünteti önnön tanulmányának a tárgyát? Spencer szerint viszont a szellemhitben mégiscsak van az igazságnak valamiféle csírája: ezt fejezi ki az a gondolat. azzal számukra a kérdés le is zárult. mert alkati aberrációjánál fogva az álmokat észlelésnek.

akik különböző neveken ugyanazon gondolatokat jelképezték és egyazon funkciókat töltöttek be. Abhandl. E felbecsülhetetlen értékű dokumentum természetesen új megvilágításba helyezte az emberiség vallási kezdeteit. akik magukévá tették e koncepciót. 139 Hercule et Cacus. Schwartz neve. Berlin. A tudomány állása és az eszmék haladása olyannyira előkészítették a terepet. Entwicklungsstufen des Mythus. Ezeket az ambíciókat leginkább a Védák felfedezése sarkallta. Ők az emberiség által gyakorolt legkezdetlegesebb vallásokat tanulmányozták. . o. Franciaországba Michel Bréal importálta az elméletet 1863-ban. amikor a Védáktól idegenkedő néhány klasszika-filológust leszámítva valamennyi mitológus Max Müller vagy Kuhn elveiből indult ki érvelése soránl. Más körökből kerülnek is ki a követői. Az animisták többnyire etnográfusok vagy antropológusok. (Ernst Kuhn 1886-ban újra kiadta. hogy az indoeurópai népek mitológiáit érdemes összehasonlítani egymással. Miután a Grimm-testvérek nyomán felfigyeltek arra. 1856-ban Max Müller az Oxford Essay-ben136 fejtette ki az alapjait. 135 36 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Berl. primitív valláshoz. amely érezhetően ugyanebben a szellemben íródott. I. A francia fordítás Essai de mythologie comparée címmel jelent meg (ParisnLondon. skk. A nép i vallásokban n miként az alacsonyrendű vallásokban is n a másodrendű szellemlények vannak előtérben.) Vö.lDer Schuss des Wilden Jägers auf den Sonnenhirschl.. Kuhn nevéhez szorosan kapcsolódik sógora. Renant említjük meg. Olyan mitikus személyeket sikerült azonosítani. akik elsősorban az európai és ázsiai nagy civilizációkkal foglalkoztak.141 Fontos tehát megvizsgálnunk. Három évvel később jelent meg Adalbert Kuhn könyve A tűz és az isteni ital eredete 137 címmel. Így hát lehetőségük nyílt rá. 89n169. lásd Nouvelles études d’histoire religieuse. I. a démonoknak. Zeitschrift f. mint Mannhardt. Miután a gondolat napvilágot látott. 31. 140 Die Griechischen Kulte und Mythen. o. II. amelyből az összes többi származik.139 Az eszme oly kevés ellenállásra lelt. hogy közük lehet egymáshoz. 1860. 1859..AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK (folytatás) 1. 1884. vagyis a másodrendű szellemeknek tulajdonítják: magasabb rendű isteneket ugyanis ezek a vallások nem ismernek. s a vallástudomány szükségszerű megújulását vonta maga után.). s felmerült a gyanú. még a nevek is rokonságot mutattak. d. akinek könyve. egy valóban őseredeti. 136 A Comparative Mythology című írásában (47. hogy Gruppe140 kifejezésével élve leljött az az idő. 1873. A mitológia eredete 138 nem sokkal az előbbi után jelent meg. hogy a filológia szokásos módszereivel egy Homérosz korabeli vagy még régebbi irodalmat. Nyilván szintén ezért viseltetnek rokonszenvvel az animisták gondolatai iránt az olyan folkloristák is. d. hogy e látszólag oly különböző világképek valójában egy közös ősalapból származtak. Berlin. de amely mindezzel együtt az egyik legrégibb indoeurópai nyelvemlék. Phil. 138 Der Ursprung der Mythologie. Arra a feltételezésre jutottak tehát. amelyet még a régi germánok vallásánál is primitívebbnek gondoltak.. rögtön észlelték.135 Ezzel szemben a most ismertetendő elméleteket olyan tudósok alkották meg. igen gyorsan elterjedt a tudományos körökben.3.. E hasonlóságokat csakis közös eredet indokolhatta. Ezért a legnagyobb jelentőséget a halottak lelkeinek. A nagy vallásoktól összehasonlító módszerrel el lehet jutni egy sokkal régibb gondolatrendszerhez. A Védákkal ugyanis olyan szöveg került a birtokukba. 141 Azon írók közül. amelynek régiségét ugyan a felfedezés pillanatában alighanem eltúlozták. A naturizmus Egészen más szellem hatja át a naturista iskolát. fejezet . s ilyenformán nem lehetetlen eljutni eddig az ősalapig. Étude de mythologie comparée című könyvében Max Müller Komparatív mitológia című esszéjét la mitológia történetében új korszakot nyitól műként méltatja. miben állnak és mit is érnek ezek az elvek. Steinthal és a Völkerpsychologie egész német iskolája is ehhez a mozgalomhoz csatlakozik. Akad. hogy milyen figyelemreméltó hasonlóságok találhatók bennük. 137 Herabkunft des Feuers und Göttertranks. hogy az új koncepció csaknem egy időben két különböző országban is megszületett. o. 1869. ennek módosult elágazásai. 1859). s egy olyan vallást tanulmányozzanak. 78.

hogy előreláthatók.) 144 Physical Religion. lehetőleg tőle kölcsönözzük a most következő ismertetés elemeit. mi sem volt kevésbé természetes a számukra. sőt első szakaszait is helyeznünk. 1889. mindenfajta mitológiai hozzáadás nélkül. hogy nem lehet semmi olyan a hitben. 114. szabályszerűen ismétlődnek. felfoghatók [. ami ne lett volna meg korábban az érzékelésben. 1893. az ószláv ognyi nyilvánvalóan az Agni közeli rokonai. 1898. alkotta meg szerszámait és fegyvereit. ha valamennyi ismeretünkhöz hasonlóan érzéki tapasztalattal kezdődik. a görög Zeusz.143 Előveszi a régi empirikus bölcsességet n Nihil est in intellectu quod non ante fuerit in sensu* n. 142 37 Created by XMLmind XSL-FO Converter.1. KÉSŐBB BEÍRANDÓ oldalszám o. London. s más hasonló tények is azt látszanak bizonyítani. Paris. skk. az egyik fő indiai istenség neve eredetileg csak a tűz anyagi valóságát jelentette. hogy a vallás a tapasztalaton alapul. hogy e népeknél legelőször is a testeket s a természeti erőket kezdték vallásos érzülettel övezni: ezek voltak az első divinizált dolgok. akár villámcsapásból.] ez az adta meg az első impulzust a vallásos gondolkodáshoz és a vallási nyelvezethez. szokványosak. mert feltétlenül ide kell a természetvallás eredetét.142 1. S megint csak a tűz segítségével dolgozta föl a fémeket. állandó varázslat. könnyen elképzelhetik. olyasvalami volt. e varázslat. o.. azok is a természet fő jelenségeit jelölik. változatlanok. o. Ezúttal tehát egy olyan elmélettel van dolgunk. 1892. 145 Physical Religion. Csak később fedezték fel. a tűz tehát minden technikai és művészi fejlődés nélkülözhetetlen tényezője lett. Physical Religion. 121. Még a Védákban is ebben az értelemben szerepel. abban az értelemben. milyen benyomást tesz az emberre a tűz első megjelenése. De mely érzések keltették fel a vallásos gondolkodást? Erre a kérdésre kellett a Védák tanulmányozásának segítenie megadni a választ. I Már láttuk. akár úgy. oltalmazott éjszaka. amitől óvakodni kellett. hogy e különböző szavak egyazon istenséget jelölnek. felsorolt művei mellett még a következő nyelvészeti vagy logikai munkáit kell megemlítenünk: Lectures on de Science of Language. e csoda. ez az óriási ismeretlen. hogy az animizmus hallgatólagosan abból a posztulátumból indul ki. S ezek is. Nouvelles études de mythologie. mi sem bizonyítja jobban. 143 Natural Religion. 1898. Max Müller éppen az ellenkezőjét vallja.. a latin Jovis és a felnémet Zio rokonsága mára már kétségtelen. nagy borzalmakat tartogatott. s ennek köszönheti tekintélyét. Például Agni. Az elmondottak. alkalmazza a vallásra. ahogy azt az érzékeink észlelik. a litván ugnis. London. amely szemben állt az ismert dolgokkal [.. amelyeknek még fellelhető eredeti értelmük. ami pusztulást vont maga után. mint hogy más indoeurópai nyelvekben is fennmaradt: a latin ignis. Hasonlóképpen a szanszkrit Dyaus. (A fordító. a védikus vallásban jelentős helyet elfoglaló természeti erőre. valamint The Science of Thought. * Nincs semmi az értelemben. hogy az ember lelkében vallásos érzületet keltsen. mégpedig mai köznévi értelmükben. továbblépve az általánosításban. Ez azt bizonyítja. Max Müller. Ebből a nézőpontból ugyanis a vallás nem mint holmi homályos és zavaros álmodozás tűnik föl. Bármi módon keletkezett is először. bámulatos csoda volt. a meglepetések és félelmek e hatalmas birodalma. hogy ez lehetett az eredeti jelentése. E következtetést csaknem kizárólag pszichológiai jellegű megfontolásokkal igazolja. Nagy meglepetéseket. ami ne lett volna meg már korábban az érzékelésben. Alcan. francia fordításban Origine et développement de la religion címmel. ami terjedt. Ugyanis lamikor az emberek először tekintettek a világra. Szerinte a természet által nyújtott sokféle látvány mindegyike megfelel azon követelménynek. akár két kő összeütéséből pattant ki a szikra. vö. arra a következtetésre jutott. hogy az emberiség vallási fejlődésében általában véve is ugyanez volt a kiindulópont. csak később nevezték e csodák bizonyos aspektusait természetesnek. Natural Religion.] Nos. 119n120. n Mivel Max Müller mitológiai elméletei szoros kapcsolatban állnak nyelvészeti filozófiájával.l144 S hogy példákkal magyarázza gondolatmenetét. Segítségével az embernek már nem nyersen kellett falnia a húst: áttért a főtt ételek fogyasztására. Számára axióma. A Védákban szereplő istenek nevei általában köznevek. franciául Nouvelles leçons sur la science du langage. Anthropological Religion.. egyszerre szolgált támadó és védő célokat. Mivé lennénk még manapság is a tűz nélkül?145 Az ember n írja ugyanő egy másik művében n nem léphet úgy kapcsolatba a A Comparative Mythologyn kívül Max Müller még a következő munkákban fejtette ki a vallásra vonatkozó általános elméleteit: Hibbert lectures (1878). mint a természet. hogy összedörzsöltek száraz ágakat. hogy e csodák állandók. a tűzre alkalmazza. hanem mint a valóságon alapuló gondolatok és gyakorlatok rendszere.AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK (folytatás) Mivel legrendszerezettebb formában Max Müller fejtette ki őket. s kijelenti. egyszersmind azonban lehetővé tette az életet télen. Theosophy or Psychological Religion. lA vallás n írja n csak úgy foglalhatja el tudatunkban az őt megillető legitim helyet.. . amely a jelek szerint nem esik az animizmus általunk kifogásolt hibájába. hogy a vallás n legalábbis eredetileg n semmi tapasztalati valóságot nem fejez ki. vagy régi köznevek. Márpedig lDyausl ragyogó eget jelent. lPróbáljanak meg gondolatban belehelyezkedni a primitív életnek ebbe a stádiumába n írja n. akit a különböző indoeurópai népek már szétválásuk előtt is ekképpen tiszteltek.

és 149n155. o. 30. s ösztönzést éreztek. mint amilyeneket manapság a vallásnak tulajdonítunk (Physical Religion. kikristályosodott formában találhatók meg bennük a szellem azon alapkategóriái. mintegy kimerevített. 1. E töveket. Nos. skk. o. hogy ez utóbbiakat az előbbiek alakjában képzelje el.146 Nincs a természetnek egyetlen olyan aspektusa sem. 219. 153 Physical Religion. A gondolkodás ugyanis a gondolataink elrendezése. hogy a velük kapcsolatos eddigi homályos érzéseiket világosabb gondolattal. II. Mindeközben azonban neki is megvan a maga sajátos természete. a nyomást. o. o. hiszen semmi sem merítheti ki. Másfelől az osztályozás megnevezés. mert egy általános gondolat csak azáltal nyer életet. s következésképpen más törvényeknek engedelmeskedik. o. o.149 A vallás akkor alakul ki. Az érzékelt tereken túl újabb. a nyelv adja a belső vázat. s amelyekből a filozófusok már oly sokszor próbálták meg rekonstruálni a rendszert. hogy az embereket izgatni kezdték e csodás alakzatok. hogy a tűz ez vagy az. vagyis éppen akkor. a fogalom lehetetlen a szó nélkül. de amely szerzőnk szerint a többi nyelvcsaládnál is kimutatható. a lét minden pillanatát behatárolhatatlan idő előzi meg illetve követi. a tolást. istenekké. 120. skk. A természet meghaladja értelmét. 128. mint megannyi visszhangot abból a közös nyelvből. hogy amíg a gondolkodás nem lépett túl ezen a fázison. a fölemelést.. Valamennyit azért tudunk erről a nyelvről. 146 147 38 Created by XMLmind XSL-FO Converter. s ellenállhatatlan késztetést érezne arra. o.148 Ekkor azonban még csak csíraállapotban voltak meg. amelyek segítségével el tudjuk képzelni. hogy elgondolkodjanak rajtuk. Ha elgondoljuk például a tüzet. The Science of Thought. egyedül a szó adja meg egyéni jellegét.. hogy feltegyék maguknak a kérdést. skk. Csakhogy n jegyzi meg nagyon is jogosan szerzőnk 151 n a gondolat. valamilyen mértékben óhatatlanul erőszakot is tesz rajta és eltorzítja. Ehhez az kell.). azzal a dolgok ilyen vagy olyan kategóriájába helyezzük. végtelenségét. addig nem is igen rendelkezett olyan vonásokkal. Kézenfekvőnek látszik. a fölmenést.152 A szótövek először is tipikusak. Bármilyen távol is van már tőlünk. 195n196.. 150 Physical Religion. 393. sőt rendkívül általános típusokat fejeznek ki. jobban körülhatárolt fogalommal helyettesíthessék. mint a gondolkodás. Max Müller úgy tekinti. amelyeket megtanul megismerni. 147 Nos. hanem cselekvéstípusoknak felelnek meg. gondolkodó lényekké. végeláthatatlan térségek nyílnak.). hogy az animizmus is kénytelen volt föltenni a kérdést. Ha tehát hozzájárul a gondolat kidolgozásához. a járást stb. Egy ilyesfajta torzítás eredményeképpen kaptak volna oly sajátos jelleget a vallási képzetek.153 Másodszor nem tárgytípusoknak. vagyis nem konkrét dolgokat. a kötözést. köt. hanem típusokat. a szótövek két figyelemre méltó sajátossággal rendelkeznek. 121. A gondolkodás legáltalánosabb témáit képviselik. Másképp fogalmazva: az ember előbb Natural Religion. o. 133. Max Müller elveti ezt a megoldást. amelyet az egyes népek még szétválásuk előtt beszéltek. A nyelv nemcsak külső burka a gondolatnak. a dörzsölést. Így hát egy -egy nép nyelve mindig is befolyásolta és befolyásolja a szellemet abban. 152 Natural Religion. Nem szorítkozik a már megformált gondolat lefordítására. hogy az előbbiek személyes hatóerőkké alakuljanak át. Nouvelles leçons sur la science du language. amelyet az emberek akkor beszéltek. milyen lehetett: a szótövek. miből is állnak ezek. mert ezeknek a már meglévő keretekhez kell igazodniuk. amikor nekiláttak átfogó világképet kidolgozni maguknak. amelyek a történelem minden pillanatában uralták és uralják a szellemi életet. nem pedig amaz. amikor a minket érdeklő természetvallás keletkezett. a lemenést. s amelyek valamennyi indoeurópai nyelv alapjául szolgálnak. következésképpen osztályozási folyamat. 151 Lásd The Science of Thought.AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK (folytatás) természettel. általában az effajta lényekre irányulnak a kultuszok. 138. s mindenekelőtt az embereknél megfigyelhető cselekvések legáltalánosabb módjait fejezik ki: az ütést. s hogy miképp oldotta meg: eszerint az emberben lenne valamiféle veleszületett képtelenség az élő és az élettelen dolgok megkülönböztetésére. . kitörölhetetlenül rányomta bélyegét a születőben lévő gondolatrendszerre. ebből az érzésből származnának a vallások. Már láttuk. részt vesz a megformálásában.150 Véleménye szerint a nyelvnek a gondolkodásra gyakorolt hatása révén ment végbe ez az átalakulás. hogy aztán azt mondhassuk. konkrét egyéneket. hogy a szó kifejezi. amelyekből az általunk is használt szavak származnak. legalábbis az indoeurópai népek esetében. amely ne ébreszthetné fel bennünk a nyomasztóan fölénk tornyosuló végtelenség érzetét. amelyet egyelőre csak ennél a konkrét nyelvcsoportnál figyeltek meg. s ebből következően miként gondolja el azokat az új dolgokat. Ezért az a nyelv. azáltal válik valósággá. hogy miként osztályozza. melyektől érzésük szerint az életük függött. a folyó végtelen erőt nyilvánít meg. hogy ne fogná fel hatalmasságát. mai nyelveinkben is fennmaradtak belőle olyan emlékek. 148 Uo. 149 Max Müller még azt is mondja. lThe owerhelming pressure of the infinitel (uo. Az élőlényeknél. élő. amikor a természeti erőket az emberi szellem már nem elvont formában képzeli el. spirituális hatalmakká.

e homonímiák magyarázatául úgy képzelték. 155 Még manapság is. így történt. legyen bár szó pusztán valamely tulajdonságról.154 Mivel a szavak ily rendkívül általánosak. Ez ugyan csak egy hasonlat volt. Mivel több szó volt. az az idő határol be. s csak azután általánosította és nevezte meg a természet jelenségeit. családi állapotot gondoltak ki a számukra. o. hogy e személyek rokonságban állnak egymással. szükségképpen az emberhez többé-kevésbé hasonló. ezeket a szavakat alkalmazta rájuk. 160 Anthropological Religion. akár általában. Mármost nem ez-é Krisztus tanításának az alapja? (Uo. ami belecsap a földbe vagy tűzvészt okoz. a természetre való alkalmazása óhatatlanul annak átalakításával jár együtt. akár átmeneti. kénytelenek vagyunk névelővel meghatározni.. miközben a test már bomlásnak indul. mennyire különös ez a koncepció. Ahogy kikovácsolódtak a szavak a dolgok mögé képzelt személyiségek megnevezésére. azzal a különbséggel. 378.157 A lélek fogalma a Tylor által felhozott okokhoz meglehetősen hasonló okokból jött volna létre. Előfordult. a nyelv bizonyos mértékben kényszerít bennünket arra. 156 Mélanges de mythologie et de linguistique. hogy az élet megszűnik a halállal. hogy ebből a szemszögből tekintsük a dolgokat. kénytelenek vagyunk nemmel ellátni. s immár ezek a szellemlények jelentek meg a fizikai jelenségek hatótényezői gyanánt. az viszont még nem létezett. amelyek a legjobban hasonlítottak az emberi cselekedetekre: a villám olyan dolog. ami sivít vagy fúj.l156 Tudományos kultúránk segítségével manapság nyilván könnyen ki tudjuk gyomlálni a nyelv által ily módon sugallt tévedéseket. hanem a halálról adott számot.) Felesleges hangsúlyoznunk. amelybe az igét tesszük. o. stb. hogy e több szó megannyi különböző személynek felel meg. úgy gondolták. Az érzékeink által közvetített anyagi világhoz a nyelv tehát új. s e rejtvények megfejtésére születtek a mítoszok. 351. a testtől különvált lelkek fokozatosan átkerültek az isteni lények körébe. ebből arra következtetett. hogy két lény él benne. a szél olyan dolog. hogy Max Müller szerint nem az álomról. minden mondatbeli alany cselekvő lényként. hogy ugyanazon tárgy több nevet is kapott. Ez az új kultusz azonban csak másodlagos kialakulás terméke lenne. De származásuknál fogva a természeti erőket csak azon megnyilvánulási formáik által tudták jelölni. ami arany nyilakat lő át a téren. melyekre eredetileg nem irányultak. o. 272. 158 Ez a magyarázat egyébként nem egyenértékű Tyloréval. Nem látjuk be. hogy az élet folytatódik. származásrendet. 154 155 39 Created by XMLmind XSL-FO Converter. és minden cselekvést. mivel a nyelv emberi állapotokat visszaadó emberi elemekből áll. Egyszóval. azt a bizonyos dolgot. könnyen kiterjeszthetők olyan tárgyakra is. Amikor az ember a dolgok felé fordulva elkezdte megnevezni. n Ez nem akadályozza meg Max Müllert abban. I. 159 Részletesebben lásd Anthropological Religion. hogy családot alkotnak. skk. ami szalad. lHa egy gondolatot ki akarunk fejezni. hogy van valami isteni az emberben. akár állandó. 125. De szükségképpen azt is érezték. félistenek voltak. skk.AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK (folytatás) általánosította és nevezte meg saját cselekvési módjait. épp rendkívüli hajlékonyságuk révén adhattak életet a belőlük származó sok -sok új szónak. 327. maga formálta szellemlényekből álló világot tett hozzá. s újabb és újabb fikciókat hoztak létre ezen átalakulások érthetővé tételére. minden gondolat cselekvésként jelenik meg. Erre egyébként az a bizonyíték. hogy az istenné lett emberek többnyire tökéletlen istenek. 128n130. s az egyik túléli a testet. jegyzi meg Bréal. Ennek magyarázatául úgy képzelték. jóllehet eredetileg más dolgokra vonatkoztak. hogy az illető dolgok egymásból alakultak át. akiket a népek mindig is megkülönböztettek a tulajdonképpeni istenségektől. a nap olyan dolog. vagyis a férfiak vagy a nők közé sorolni. a szó mindenható lehetett. The Science of Thought. miből gondolta. o.2. a folyó olyan dolog. s végül maguk is divinizálódtak. mert csak a tudomány oszlathatta volna el.159 részben esetleges okokból. a gondolkodás immár magukra a szavakra irányult: a szavak mindenféle rejtvényeket adtak föl. De mivel a természeti jelenségeket ily módon az emberi cselekedetekhez tették hasonlóvá. de szó szerint értelmezték. 130. . történetet kerítettek köréjük. Máskor különböző dolgokat jelölt ugyanaz a kifejezés. elkerülhetetlen volt a tévedés. hogy a kereszténységben e fejlődés betetőzését lássa. Az ősök vallása pedig csak ennek a tükröződése. amely a kereszténységet teszi meg a halottak kult usza megkoronázásának. skk. hogy a Védákban több mint húsz szó van az égre. De a nyelv még ennél is többet tett. o. 8. akkor azonban. 157 Anthropological Religion. s ahogy a mitológia egyre kiterjedtebb és teljesebb életrajzzal látta el az egyes isteneket. mivel különböző vonatkozásokban jelent meg a tapasztalásban. akár konkrétan akarunk egy tárgyról beszélni. Physical Religion. II The Science of Thought. A nyelv teremtő műve tehát egyre bonyolultabb konstrukciókban folytatódott. Így jött volna létre az isteni fogalma.160 1.158 Majd különböző körülmények összejátszása folytán. amit ezekhez hasonlítottak. az eredetileg a tárgyakkal összekevert isteni személyek végül is elváltak a tárgyaktól és külön életet kezdtek élni. cselekvő személyként fogták fel. Max Müller szerint az ember nem tudta elfogadni. Véleménye szerint az ősök vallása azt feltételezi. amikor még nem volt ellensúlya. hogy aztán el tudja gondolni őket.

hogy rossz úton járnak. Kétségkívül akadnak olyan vallási előírások. Igaz. miként maradhatott fönn makacsul később is. Ez esetben azonban megint csak a XVIII. 165 Igaz. viszont nagyjából helye s képet ad arról. hogy a halottat el kell távolítani a táborból. amelyet erősen vitattak vagy vitatnak ma is. hogy úgy mondjuk. . De ha.AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK (folytatás) Ez az elmélet részben számos olyan nyelvészeti tételen alapul. 119. de ez ek elvesznek a többi tömegében. mint azt Max Müller és iskolája feltételezte. s még érthetetlenebb. De ugyanezen hiedelem eredményeképpen a rokonság bekeni magát a bomlásnak indult testből származó folyadékkal. a vallás pedig olyannyira megrendült volna az egyre ismétlődő cáfolatoktól. Célszerű a naturista gondolatot s e vitatott tételeket nem túlságosan szorosan együtt tárgyalni. hogy a védikus istenségek nem mind rendelkeztek olyan kizárólagos natu rista jelleggel. Az embernek nagyon is szüksége volt a vele közvetlen kapcsolatban álló dolgok segítségére. autonóm valóságként léteztek. akkor e funkciójának nem tudott eleget tenni. csakis gyakorlati melléfogásokkal jár. vagyis ha elméletileg ugyan nem ad helyes fogalmat azokról a dolgokról. amelyek technikailag is hasznosak. miként maradhatott fönn. hogy egy-egy tévedés makacsul tovább él a történelemben. hogy ezek a megfelelések korántsem egy igen korai vallásra mennek vissza. így hát természetesen töprengeni kezdett a természetükön. hogy az építkezés közben végzett áldozatoktól hogyan lett volna szilárdabb a ház stb. Nehezen látható be. Márpedig az a kép. szertartásokkal vagy áldozatokkal. azzal mindenki könnyen egyetért. Igaz. ez az érvelés nem érinti azokat. az elméletet ugyanis számos olyan tudós is elfogadja. hacsak mindenféle mesterkedésekkel el nem leplezték előlük. kiindulópontját a valóságba. 164 Ez számos népi bölcsességre is igaz. Ha tehát a vallás létoka az. nem e világkép szerint kezelve tudta a dolgokat a maga céljaiba állítani. mint a naturizmus állítja. aki Max Müllerrel ellentétben nem tulajdonít a nyelvnek döntő szerepet. n Technikai szempontból a mágia használhatóbb volt. amit a vallás főképp a kezdetekben ad a világról. Kétség merült fel azon megfelelésekkel kapcsolatban. akár kedvezőtlenül. Ilyen körülmények között ugyanis az esetleges tévedés által adott ösztönzések legalábbis nagyjából megfelelőek lehetnek. amelyeket Max Müller az isteneket jelentő szavak közt vélt felfedezni a különböző indoeurópai nyelvekben. illetve azoknak a tudományos eljárásoknak. Journal asiatique. hogy a legtöbbször tökéletesen egészséges állatok fogyasztására vonatkozó tilalmak mennyiben higiéniaiak. s ily módon megmagyarázható. mert nem is járhat mással. a vallástörténelemben csak kicsit is járatos szellem. 59. akkor nem lesz életképes. 79n184. hogy csakis egyedül hatásosak? Ha az emberek ezt igényelték a vallástól.163 De tegyük most félre e kérdéseket. századi leegyszerűsítő magyarázatokhoz jutunk el. akiket a vallási képzelet a kozmikus jelenségek magyarázatára alkotott. hogy objektív érték nélküli hatalmas hasonlat csupán. A naturizmus is hallucinációból származó képek rendszerének tekinti a vallást. tarthatatlan elképzeléssel. 2. miként szolgálhatták az egészséget az egészségre ártalmas szörnyű beavatási szertartások. amelyekkel a hívők a természetre igyekeztek hatni. nem ezekkel a módszerekkel kényszeríthette őket. amit az animizmusnak már felróttunk. 162 Végül a legújabb kutatások arra utalnak. amelynek alapján tájékozódni tudunk benne. Tehát az ember nem ebben az alakjukban felfogva. de n hacsak nem a körülmények egészen kivételes összejátszásáról van szó n kizárólag akkor maradhat fönn. ezekből a reflexiókból született meg a vallási gondolkozás. Gyakorlatilag hasznos az a szabály. amelynek megszegését ugyan képzeletbeli lények szankcionálják. De e helyütt nem szállunk vitá ba egy olyan. 163 OLDENBERG: La religion du Veda. akkor megmagyarázhatatlan. hogy a szótövek elkülönült állapotban. s hogy következésképpen ezekből akár hipotetikusan is rekonstruálni lehetne az indoeurópai népek eredeti nyelvét. A dolgokat ugyanis azért akarjuk megismerni. hogy nem kapták meg azt. 143. hogy a megfelelő módon tudjunk bánni velük. melyben a szerző e ponton veszi kritika alá Max Müller hipotéziseit. hogy nem maradhatott volna fönn. Nem imádkozással. 1907.164 Ha viszont egy tévedés. nem böjtöléssel vagy egyéb önmegtartóztatással akadályozhatta meg. Hogy az embernek érdekében áll a környező világot megismerni. X. skk. o. gondolkodó lény és tudat. s térjünk rá inkább a gondolatmenet általános elveire. mi több: tévedésrendszer. de amelyeknek ezzel együtt is megvan a maguk alapja. kiad.. akik a vallásban olyan technikai (nevezetesen higiéniás) szabályozást látnak. s hasznuk mellett gyakran egyenesen károsak. melyeket megtanultunk. Minden dolog csupa élő. skk. s amelyekről tudjuk. akkor nem érthető. talán természetszerű egybeesések. Vannak a vallásokban tisztasági óvintézkedések. MEILLET: lLe dieu iranien Mithral. miként érintenek bennünket. s hogy következésképpen gondolkodása hamarosan erre irányult. amit rendszerezett formában soha nem is védelmezett egyetlen.. júliusnaugusztus. Mármost e tekintetben mi köze van egymáshoz azoknak a rítusoknak. o. 165 Ilyenformán a naturizmus csak látszólag mentes attól a fogyatékosságtól.. Lásd MEILLET: Introduction a l’étude comparative des langues indo -européennes. előfordul. hogyan maradhatott meg a dolgok első kipróbálása után is. sokkal elnagyoltabb. mert féle lmetes szellem lakozik benne. Ezek az eljárások csak igen kivételes esetekben. semhogy átmenetileg is hasznos lehetne a gyakorlatban. mert az szerinte kivételes erényekkel rendelkezik. s erre a népek hamar rá is jöttek volna: a sikernél összehasonlíthatatlanul több kudarc rövidesen ráébresztette volna őket. hasonlatosan azokhoz a személyekhez. mint a vallás. amit vártak tőle. akár kedvezően. amikre vonatkozik. nevezetesen a valóság által keltett Lásd GRUPPE: Griechische Kulte und Mythen. csodaképpen járhattak eredménnyel. hogy ártsanak neki. 161 162 40 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Legfőképpen az általa adott értelmezést vetették kritika alá: úgy vélték. ha gyakorlatilag igaz.161 Másfelől ma már nem fogadják el. hogy olyan képzetet adjon nekünk a világról. hanem későbbi fejlemények: talán közvetlen átvételek. amelyek igen speciális nyelvészeti ismereteket igényelnek. hiszen azt állítja. hogyan tudta megállni a helyét a tények próbájában. de ugyanezen elvekből vallási piszkosság is származik. hogy a céljait szolgálják. no 1.

Ha tehát minden mitológia valamiféle verbális őrület terméke. tekintették. meghatározott tulajdonságokkal rendelkező konkrét személyiségekre irányulnak. olyan lényekkel és dolgokkal benépesített környezetben él. mint az érzékeiben. jobban mondva szabályszerű őrültségére utal. mivel a rítusok többnyire névvel. 170 A tulajdonképpeni mítoszokon kívül persze mindig is voltak mesék. mert számunkra igaznak és egészségesnek tűnnek. Van azonban legalábbis egy jegy. Nem értjük.169 Nem célszerű tehát különbséget tenni az egyes hiedelmek közt. nem kevésbé. jellemmel. hogy Zeusznak ez a fajta felfogása mindig csak egyike volt a görögök számos vallási hiedelmének.168 Ha mármost a múltbéli vallásokból elveszünk mindent. azaz lény nélküli nevek [noms sans etre]. maga az a gondolat is alapvetően mitikus. mert ingerelnek s zavarba ejtenek bennünket. mivel szerinte a mítoszok a gondolkodás betegségéből születnek. Minden. valamint Mythologie comparée. o. az emberiség atyjának. o. akkor mi marad belőlük? Az önmagában vett istenség gondolata. De mindazok után.). A hívő tehát. 166 167 Egyébként egy későbbi művében Max Müller odáig megy. mint aki mindenféle bűnért egymaga felelős. vagy legalábbis nem úgy és nem ugyanolyan mértékben hittek. hogyan maradhatott fönn egyáltalán. illetve a vallástudomány szempontjából.167 Ez a különbségtétel azonban önkényes. s ebből következően a nyelvi betegség és a gondolkodásbeli betegség teljes azonosságáról írtam. hogy a görögök számára lZeusz n minden mitológiai ködösítés dacára n a legfőbb Istenség neve volt és maradtl (Science du langage. lAmikor megkíséreltem röviden jellemezni a mitológiát a maga legbensőbb természetében n írja n. amelyek csak közvetve és akaratlanul keletkeztek. Eszerint a Zeuszban való hiedelem csak annyiban vallási. amely eltakarja igazi alakját: e fátyol a mitológia által koholt mesés hiedelmek szövete. hogy legott vastag fátyolt borítson rá. . akit becsaptak az emberek. élettörténettel. A mesék és mítoszok közti választóvonal kétségkívül elmosódott.: lHogy a mitológia eredetének kérdésébe kellő világosságot vigyünk.). o. II. Ezt egyébként Max Müller is elismeri. amelyekben nem. ami csak a szavakban létezik. A rítus gyakran nem is más. Most nem szállunk vitába e történelmileg vitatható állítással. A mitológia nyilván egyaránt érdekes az esztétika. s oly módon vélte kivédeni. 132. annyi bizonyos. s aszerint változnak. Lásd Nouvelles leçons sur la science du langage. s amelyre támaszkodik? De hiszen ez elvont. Ha valaki úgy képzeli el a legfőbb Istent. egyeseket megtartani. filozófiai koncepció. II. még a legésszerűtlenebbnek tűnő mítosz is hit tárgya volt. ez adja meg értelmét. akkor csakis lehangoló fikciórendszert láthatunk benne. következésképpen mitológiai szüleménynek tekinti (Physical Religion. 58. 173. s nem érthető. és nem numinák. A vallási gondolkodás csak azért lép kapcsolatba a valósággal. az csak mitológia. mint a hagymázos beteg. hogy vannak istenek.l 166 Az érv nemcsak Max Müllerre és teóriájára. ami a kozmikus erőként felfogott istenek fogalmába tartozik. amelytől az ember függ. 276. a keresztény áldozás elválaszthatatlan a húsvéti mítosztól. mint működésbe lépő mítosz. 169 Igaz. hogyan végezhettek az emberek évszázadokon át olyan tevékenységeket és gesztusokat. hogy magát az általában vett istenfogalmat is merőben verbális folyamat eredményének. Ugyanebben az értelemben BRéAL: Mélange… 6. és racionális teológiát hirdetnek. a bűnök megbosszulójának stb. hogy e személyiségeket az emberek miként képzelik el. amely mint olyan egyetlen történelmi vallásban sem valósult meg. amelyek a nyelv hatására nőtték körbe és torzították el az alapképzeteket. o. Max Müller érezte ennek az ellenvetésnek a súlyát. hogy minden mítoszból mesét csináljunk. bármi módon alkalmazzák is. akkor a rítust is ki kell venni. Ez azonban még nem ok rá. o. s főként ma kacs fennmaradása megmagyarázhatatlan. Études de mythologie comparée. semmiféle választ nem kaptunk a kérdésünkre: a kultusz léte.. amelyeknek nincs tárgyuk. egy olyan transzcendens erőé. hogy a lvallásl elnevezéssel csak azokat a hiedelmeket illesse. Eredetileg a nyelv betegségéből származtatta őket. hanem a naturizmus elvére magára is érvényes. akik az emberi értelem közvetlen termékei. Egyébként nemcsak az isteni alakok személyes vonásait határozzák meg ily módon a mítoszok. házasságait. mindezzel együtt a vallási élet egyik lényeges eleme. mintsem gondolkodásbeli betegségnek neveztem. nehez en meghatározható.. ami az egyikre igaz.. másokat mint a vallás névre érdemteleneket pedig elvetni. 41 Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy a természeti erőket fejezze ki. nem pedig név nélküli lények [etres sans noms]l. kalandjait illeti. a törvény védelmezőjének. Ezzel szemben a mítoszok csak parazita fejlemények lennének. hogy határozott különbséget tett mitológia és vallás közt: az előbbit kívül helyezte az utóbbin. 51n52.170 Az ember hitt bennük. Akárhogy is nézzük. amelyek megfelelnek az egészséges erkölcs előírásainak. Max Müller fenntartja. ezek az érzetek azonban a nyelv bűvészmutatványa által extravagáns világképekké alakulnak. és Physical Religion. amit A gondolkodás tudománya című könyvemben a beszéd és a gondolkodás elválaszthatatlanságáról. ami viszont Zeusz élettörténetét. a jelek szerint már nincs helye a kételynek. melyek a természet egy-egy osztályának az élén állnak. gondosan meg kell különböztetnünk az isteneket. s ezért nem is volt vallási jellegük. 138. Igaz. igaz a másikra is. inkább nyelvi. o. 147. a meséktől. az bizonyosan gondolkodásának abnormális voltára vagy betegségére. ha a vallásnak az a fő célja. a vallástudomány szempontjából érdektelen. l…az istenek n írja n nominák.AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK (folytatás) érzetekbe helyezi. aki összeveszett a feleségével és veri a gyermekeit.l 168 Ezt Max Müller is elismeri. Fenntartja magának a jogot. Ha kivesszük a vallásból a mitológiát. szellemlények. Lásd Physical Religion.. amely számos esetben elegendő a vallásos mítosz elkülönítésére: a kultusszal való kapcsolata. o. amennyiben a görögök Zeuszt főistennek. de mivel szerinte a nyelv és a gondolat elválaszthatatlan egymástól.. skk. Az istenséget övező kultusz az istennek tulajdonított arculattól függ: ezt az arculatot a mítosz rögzíti. amiképpen mi sem szándékozunk minden meséből mítoszt csinálni.

ami a dolgok igazi természetét illeti: erre a tudományok szolgáltattak bizonyítékot. Igen ám. Arra keresünk választ. hogy nem. hogy ez az állítás puszta előítélet. egymással össze sem vethető kategóriára oszlanak. hogy segítsen az észlelhető dolgokhoz való alkalmazkodásunkban. Ekkor még az is érthetővé válik. állandó gondolat... ha bárminemű közvetlen kapcsolatba lépünk vele. ha ezen okoknak ellentmondtak a tények. hogy szentségtörést vagy -gyalázást követünk el. A Nap minden reggel fölkel a horizonton. mondják majd erre. amely csak azért számít evidensnek. s hogy ő függ ettől a hatalomtól. de akárhogy is magyarázzuk a vallásokat. akkor nem fogadja el. ha csodálatot nem is. csak nagy ritkán jártak haszonnal: szenteltvíz-hintéssel nem lehet gyógyítani a betegséget. ezáltal ártalmatlanná váltak a vallás számára. ami a szentség érzetét felkeltheti bennünk. azt látjuk. aki összekeveri ezt az ámuló csodálat bármely megnyilvánulásával. Így hát minden látszat ellenére is lehetetlen. hogy végtelen tér. hogy észrevegyék jelentőségüket. Ha az ember nem ezen okokból jutott el a hithez. III. Ha a vallásos hit nem azért született. Márpedig ez a gondolat lényeges elemként lép be a mi istenfelfogásunkba. De még ha az embernek valóban oka is lett volna arra. hogy a hit elég erős lehetett ahhoz. hogy a vadembert bámulattal töltik el e csodák.3. egyvalamit feltétlenül érez az ember a természettel szemben: ha kapcsolatba lép vele. Csakhogy. Csak a kultúra s a gondolkodás segítségével tudjuk levetni magunkról a megszokás jármát. Tegyük fel: a vallás egészen más szükségletet elégít ki. Ő sokkal inkább szokva van hozzájuk. hogy a fizikai erőkben minden együtt van. még nem fog szentnek tűnni nekünk. és ne engedje a hívőknek. még akkor is megmaradt hitében.és gyakorlatrendszerek alapjául. Amit a naturizmusnak felróttunk. miként jutott az ember arra a gondolatra. mennyi csoda rejlik e szabályosságban is. amelyeket tanácsoltak vagy előírtak az embernek. ső t. . nem érintik a hit forrását magát. Újabb keletű érzéseket vetítünk vissza a történelem kezdetére. akkor azok a hibák. amelyekből a vallás áll össze. mint már korábban utaltunk rá. hogy a természet felülmúlja. amelyeket az ember netán a hite miatt követ el a világgal folytatott harcában. hogy a vallás hibás lehet valamiben. Érzi. az a jelek szerint az összes lehetséges magyarázatra is áll. Ehhez azonban az kell. mert még se nki sem vette kritika alá. a folyó szakadatlanul folyik a medrében. nem szolgálhatnak tehát olyan. Honnan lenne e tulajdonságuk? Itt megint csak egy olyan posztulátummal állunk szemben. Hogyan 171 Lásd fentebb. Itt -ott persze történnek váratlan események: megfogyatkozik a Nap. ugyanazon évszakok periodikusan ugyanazokat az érzeteket hozzák vissza. hogy e jelenségek természetüknél fogva ezt az értelmezést sugallják neki. s csak ekkor fedezzük fel. mert a hit más forrásból táplálkozik. a Hold minden hónapban ugyanazt a ciklust járja végig. amely révén fel lehet menteni: ha a rítus nem hozza meg a várt eredményt. hogy összhangba hozza az embert az anyagi világgal. hogy elviselje ezeket az ellentmondásokat. meghaladja. még arra is szükség lett volna. a kudarcot végrehajtási hibának vagy valamely ellenséges istenség közbelépésének tulajdonítják. hogy valamennyi melléfogott. hogy a vallási gondolatok ne olyan érzésből fakadjanak. hogy van rajta kívül egy végtelen hatalom. Axiómaként szokták leszögezni. eltűnik a felhők mögött a Hold. s könnyen sugall olyan magyarázatot. azonnal felfogja. Csakhogy a természet életét mindenekelőtt az egyhangúságig menő szabályosság jellemzi.171 attól hogy csodálunk egy tárgyat. mint azt.AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK (folytatás) ezek alapján szabályozta viselkedését. amikor úgy képzeljük. ez az egyöntetűség pedig nem kelthet erős érzelmeket. n a jelen pillanat előtt és után is n végtelen idő. Azok a cselekvési módok. stabil. s ez az érzés a jelek szerint óhatatlanul azt a gondolatot kelti föl benne. Illetve egyre mégsem. hogy minden sikertelenség dacára továbbra is makacsul vallási szimbólumokkal fejezze ki a kozmikus jelenségeket. mert különben honnan származhatna ellenálló képességük? 1. hogy tagadja őket. annyi bizonyos. amelynél fogva úgy érezzük.. amelyek emléke egy idő után elhalványul. Félreismeri a vallásos érzület specifikus jellegét az... kiárad a folyó stb. mondják erre. 42 Created by XMLmind XSL-FO Converter..KÉSŐBB BEÍRANDÓ OLDALSZÁM o.. hogy ne lett volna objektív alapjuk. mi is a kérdés. semhogy nagyon meglepődne rajtuk. a rendelkezésére álló erőkhöz képest végtelenül nagyobb erő veszi körül. hogy az embert csodálattal töltötte el a szemei előtt feltáruló világ. minden este lenyugszik. azaz nem fog olyan tulajdonsággal rendelkezni. Egyébként. De ezek az átmeneti rendellenességek szintén csak átmeneti benyomásokat kelthetnek. vagy rosszul elégíti ki e szükségletet. amelyet bántanak a tapasztalatbeli csalódások. Normális körülmények között a természet menete egyöntetű. a termést nem áldozatokkal vagy ráénekléssel lehet növeszteni. ez esetben pusztán amiatt nem fog az erejéből veszíteni. agyonnyomja a hatalmasságával. Azt mondják. . hogy a valóságban a dolgok két gyökeresen különböző. de ha kissé közelebbről megnézzük az erre felhozott n amúgy sommás n bizonyítékokat. De emlékezzünk csak rá. Amikor a vallási érzület erős.

A tér. ami még innen van e határtól. Be kellene bizonyítani. Az első lények. . az emu. esőt fakaszthat.. hogy hatóokokat rendeljünk a fizikai jelenségekhez. még nem magyarázza meg. azt hiszi. amelyeket kultusz övezett n erről majd a következő fe jezetekben bizonyosodhatunk meg n olyan. Mivel a tudomány még nem tanította szerénységre. amelyekkel szemben az ember legalábbis egyenlőnek érezhette magát: a kacsa. amit látok. 174 Maga a vallás is hozzájárul biztonságérzetéhez. hogy a vallás az így elképzelt hatóokokat személyes cselekvőkként [agents personnels] fogja föl. o. 218.). mitől kapnak szent jelleget. és az is. és azonos azzal. de amelynek illúziója révén nem érzi úgy. mint amit már nem tudunk érzékelni. egyébként pedig számos vallási erő alapvetően személytelen. az más természetű. az ég. legalábbis bizonyos esetekben azt implikálja. amit ismerünk belőle. hogy vallási érzéseket ébresztettek az emberben. se nem profán. hogy amit érzékelünk belőle. Az. akkor mitől rendelkezne ilyennel a többi? Az. ameddig látásom terjed. A határtalanul folyó idő az általam átélt pillanatokkal azonos pillanatokból áll. hogy a hit egymagában lhegyeket képes megmozgatnil. hogy a kozmikus erők ennyire fölötte állnak az övéinek. a hegyek. a gyík. amit a látóhatár mögé gondolok el. amiként a végtelen sem feltétlenül ismeretlen. S legfőképpen nincs semmi olyan ok. egy kézmozdulattal meg tudja állítani a Napot stb.AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK (folytatás) szolgáltathatná számunkra a természet ennek a dualitásnak a gondolatát? A természet mindig és mindenhol hasonló önmagához. hogy nem objektív tulajdonságaiknak köszönhető. hanem inkább az ellentétes érzésből fakadnak.). Az a tér is csak tér. hogy a természet által való lszétlapíttatásl érzése valóban vallásos gondolatokat inspirál. önmagában még nem elég az átalakításukhoz. amely rajtunk kívül van n azonos természetű. Azt mondják. Az érzéki tapasztalás. akkor sem lehetett ilyen hatással a primitív emberre. amelyekkel amazok nem rendelkeznek. a Hold. mi is a magyarázata ezeknek az illúzióknak (lásd II. akkor azt kellene tapasztalnunk. amit engedelmükkel végtelennek nevezekl (Natural Religion. olyan hatalmat tulajdonít magának a dolgok felett. Egy személyes cselekvő is lehet profán. mondja. hogy soha nem is voltak szent lények. vö. a végtelenségig ismétlődik. o. Egyébként az istenség fogalmát az agency (138.) vagy a kauzalitásfogalmára vezeti vissza. a hernyó. hiszen állítólag az a feladata. még ha föltételeznénk is. A vallások tehát korántsem az embernek a világegyetemmel szembeni törpeségéből. hogy megnyugtassák az embert a dolgokkal vívott harcában: azt hirdetik. illetve az éter közt. fej. a szelek. Ezzel szemben a világegyetemben megnyilatkozó valamennyi erő n az is. hanem egyszerűen mások. könyv. a tenger. leggondolatibb vallások is abba az irány ba hatnak. hogy azok uralkodnának őrajta. attól még profán világ marad. Ha tehát a vallás valóban abból a szükségletből született volna. 174 A rítusok és a hatékonyságukba vetett hit kapcsán látni fogjuk. ami se nem természeti. hogy kiterjessze az ember hatalmát a természet felett. Mint már említettük. Még a legemelkedettebb. ha minden pontjában hasonló önmagához. Mi több. II. olyan speciális tulajdonságaik vannak. Bevallja. hogy a Nap. a nyúl. Nyilvánvaló. Az ismeretlen nem feltétlenül végtelen. Max Müller szóhasználata szerint egyébként számos visszaélés történik a szavakkal. miként az idő is. hogy a velünk kapcsolatban álló fizikai erők meghaladják a mi erőinket? De hiszen a szent erők nem pusztán intenzitásukban különböznek a profán erőktől. következésképpen ahhoz.). ha az általam átlátható szeletei önmagukban nem rendelkeznek szent jelleggel. 173 Ez pedig annyit jelentene. a béka stb. 172 43 Created by XMLmind XSL-FO Converter. valami. amivel nem rendelkezik. hiszen náluk semmi más nem ejthette volna jobban rabul az érzékeket s a képzeletet. mellyel a modern fizikus a fényt és a meleget magyarázza (Physical Religion. hogy nem észlelem őket közvetlenül. Egyáltalán nincs tudatában. ha a gyengeség és tehetetlenség érzéséből fakadnának? Ha egyébiránt a természet dolgai a maguk lenyűgöző formáitól vagy a bennük megnyilvánuló erőtől váltak volna szent lényekké. o. szerény növények vagy állatok. Semmi jelentősége. mint amiket a mai tudós gondol ki ugyanezen tények magyarázatára. hogy parancsolhat az elemeknek: hogy szelet támaszthat. 195. hogy a végtelenbe nyúlik: azon a végső határon túl. a kenguru. 172 Hiába végtelen a profán dolgok világa. o. semmiben sem különbözik attól. következésképpen vallás sem. akkor az ekképpen elképzelt erők semmivel sem lettek volna szentebbek azoknál. amely bennünk. 173 Ezt ismeri el akaratlanul is Max Müller bizonyos helyeken. hogy laz ismerten túl van valami ismeretlen. hogy fogalmilag nem sok különbséget lát a tűzisten Agni. neki nincs ilyen érzése. Hogyan sugallhatnák ezt a bizakodást. melynek folytán kimagasló tekintéllyel ruházhatnánk fel egyes erőket másokkal szemben. egyszóval a nagy kozmikus hatalmak emelkedtek elsőként erre a rangra. Valójában azonban ezeket csak később divinizálták. 126. vagyis hogy a természeti erők fölött tud uralkodni.

században bukkan föl az etnográfiai irodalomban.177 hogy Ausztráliában is előfordul ugyanilyen gyakorlat. alapvetőbb. A kérdés történeti áttekintése: módszer a tárgyalására Az imént tanulmányozott két gondolatrendszer n látszólag mégoly ellentétes konklúziójuk dacára is n egy lényeges ponton megegyezik: ugyanúgy teszik föl a kérdést. olyannyira. túl azon. még primitívebb kultusznak. 242. o. de hívságos menete. hogy egyetemesebb érvényű rendszerrel állnak szemben. hogy nyilvánvalóvá tette a totemizmus történelmi jelentőségét. J. hogy hallucinációból származó képzetek egész sora ülepedett rájuk és torzította el őket a felismerhetetlenségig. Valóban létezik ilyen kultusz. Totems and Totemism (1869. hogy végül a valóság helyére merő fantazmagória lépett. De úgy az egyik. sőt túlzásnak megvolt az az előnye. hogy még M. miért öltöttek a vallási gondolkodás ezen n állítólag eleve adott n elemei szent jelleget. Long 1791-ben. 175 176 44 Created by XMLmind XSL-FO Converter. De akkoriban csak kimondottan archaikus intézményt. sem a természet önmagában nem rendelkezik szent jelleggel. De az egyik nézőpont hívei is. amelyhez képest az a bizonyos hagymázas lázálomféle n mert bizonyos értelemben minden vallás az n jelentést és objektív értéket kap.). fejezet .A TOTEMIZMUS MINT ELEMI VALLÁS 1. a másik szerint pedig a szó által keltett képek csillogó. hogy a vallás valamiféle hagymázas értelmezés eredményeképpen jött volna létre. Ez okból illetjük mindkét elméletet közös kritikával. amelynek az előbbiek valószínűleg csak származékai vagy sajátos megjelenési formái. De ennek a leegyszerűsítésnek. 1870). Annak magyarázatául. Más szóval. hogy a totemizmus vallás. o. I A ltoteml szó csak a XVIII. amit naturizmusnak meg animizmusnak neveztek. 1. a naturisták szerint bizonyos kozmikus jelenségek jelentenék a vallási fejlődés kezdőpontját.176 Csak 1841-ben jelezte Grey egy híressé vált passzusában. hanem hogy ebből a vallásból eredt egy sereg olyan hiedelem és gyakorlat. amit objektíve semmi sem igazol. az. Réville is a totemizmus klasszikus földjének Amerikát tekinti ( Religions des peuples non civilisés. amelyet az etnográfusok a totemizmus elnevezéssel illettek. Mivel sem az ember. MacLennan próbálta először a totemizmust az emberiség általános történelméhez kapcsolni. Először egy indián tolmács. azt feltételezték. Voyages and Travels of an Indian Interpreter.175 A totemizmus csaknem fél évszázadig kizárólagosan amerikai intézményként volt ismert. Ekkor rögtön sejteni kezdték. Egy általánosan tapasztalt tény nem vezethet bennünket egy olyan dolog gondolatára. I. amelyet egyszerűsítés nélkül nem lehet egy nevezőre hozni . Londonban megjelent könyvében találkozunk vele. Ugyanis mindkettő bizonyos természeti n fizikai illetve biológiai n jelenségek által felkeltett érzetekből igyekszik felépíteni az isteni fogalmát. és a másiké is a természetben n az ember illetve a világ természetében n keresik a profán és a szent világ nagy ellentétének csíráját. kell lennie egy másik. Az animisták szerint az álom. Az álomban megjelenő ember is csak ember.1. 228. ezt csakis más forrásból kaphatják. E kritikai vizsgálatból tehát pozitív konklúzióra jutunk. II. Ez a vélekedés olyannyira általános volt. bármily intenzívek legyenek is. 177 Journals of two Expeditions in North-West and Western Australia. A totemizmus ilyesfajta kiterjesztése nyilván túlzás volt. . Ezt az átlényegítést az egyik elmélet hívei szerint az álom keltette illúziók végezték el. mint a másik esetben csak arra lehetett kilyukadni. Az állat és növénykultusz számos olyan októl függ. Az érzékeink által közvetített természeti erők is csak természeti erők. amely kívül esik az általánosan tapasztalt világon. 178 The Worship of Animals and Plants. Az emberi egyénen és a fizikai világon kívül lennie kell egy másik valóságnak is.4. amelyet sokkal fejlettebb vallási rendszerekben lehet fellelni. a történész számára nem különösebben érdekes néprajzi kuriózumot láttak benne. A Fortnightly Review-ban megjelent cikksorozatában178 nemcsak azt igyekezett kimutatni. Ám ez a vállalkozás a lehetetlennel határos: valóságos ex nihilo teremtést feltételez.

amely a társadalom klánokra való tagozódásán alapul. erre később még visszatérünk. 1851. Baldwin Spencer és F. aztán a sziúk nagy nemzetét. 184 Tylor a Primitive Culture-ben már megpróbálkozott a totemizmus magyarázatával. valamint Morgan egy körlevelében. műveiket akkor tüntetjük majd föl. 188 Ezen az irányvonalon meg kell még említeni Sidney Hartland érdekes művét: The Legend of Perseus. 182 1887-ben már annyi jelentős dokumentum gyűlt össze. amelyek komoly előrelépést jelentettek a totemizmus tanulmányozásában. hogy a totemizmus az ember és az állat (vagy növény) egylényegűségét tételezi föl. o. az utolsókat Mindeleff. és készül a harmadik. hogy pusztán az őskultusz egyik speciális esetének tekinti a totemizmust. mélyebb hatóelvekhez. 189 De bármilyen gazdag termés gyűlt is össze mindenfelől. most azonban nem ismertetjük. Gondolat. nem felel meg a jelenleg ismert tényeknek. Ugyanebben a szellemben íródott a Golden Bough: 187 a totemizmust n amit korábban MacLennan az ókori vallásokkal. MacLennan is összevetette a nagy ókori vallásokkal. 109.A TOTEMIZMUS MINT ELEMI VALLÁS Másfelől az amerikanisták már régóta felfigyeltek rá. 1871. az Encyclopaedia Britannicában jelent meg. Ez az aberdeeni egyetemen 1888-ban tartott előadásainak szerkesztett változata. J. Másrészt Ausztráliában a megfigyelések csak szétszórt hiedelmekre és elszigetelten álló beavatási rítusokra vagy totemmel kapcsolatos tiltásokra irányultak. Vö..).). félreérti igazi természetét. hogy Észak. 77. Stevenson és Cushing. Igaz. 1880. Két figyelemreméltóan éles elméjű megfigyelő. mindezzel együtt is zseniális meglátásokat tartalmazott. 3 kötet. Márpedig azáltal. 1885. Különösen három. Krause. s kimutatta. amikor hivatkozunk rájuk. amelyet a Cambrian Journal is közöl (1860. 182 Már az Annual Report of the Bureau of American Ethnology legelső köteteiben ott találjuk Powell tanulmányát: lWyandot Governmentl (I. skk. hogy a totemizmust pusztán valamiféle állat. mert azáltal. hogy összegezze és rendszerezze azokat. s egyébként Morgan közvetlen ösztönzésére. 1961.). Ezen irányadó gondolatok hatása alatt most már módszeresebben folyhattak a megfigyelések. meghatározta megkülönböztető jegyeit. és Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family. Azóta megjelent a második kiadás három kötetben. MacLennan és Morgan iskolája ily módon Mannhardt188 iskolájához csatlakozott. túlhaladtak a tulajdonképpeni totemizmus fázisán. ötkötetes kiadás is. o. 186 The Religion of the Semites.és Közép-Amerika indián törzsei közt is általános érvénnyel van jelen. 211. Smith elméletét kétségtelenül egyoldalúnak lehet találni.láldozatl címszó az Encyclopaedia Britannicában. csak a felszíni vonásait veszi észre. 189 Itt most csak a neveket soroljuk föl. 180 E munkát egyébként ugyanezen szerző két korábbi írása készítette elő: The League of the Iroquois. Cushingét: lZuni Fetischesl (II. hogy a totemizmus meghatározott társadalmi szervezettel függ össze: azzal.] 181 Kamilaroi and Kurnai. . s a vallástudomány fejlődésére a legtermékenyebb befolyást gyakorolta. hogy megmagyarázza184 a totemizmust. Smith igyekezett eljutni a totemisztikus hiedelmek szó szerinti értelmezésén túl rejlő. ott is állat. hogy ez az elnagyolt és zavaros vallás mennyire magában hordozta a jövő csíráit. Csaknem ezzel egy időben. összegzése az adott körülmények közt nem lehetett teljes és óhatatlanul hipotetikus maradt. 1890. Ezekből az elszórt adatokból próbált meg Frazer átfogó képet alkotni a totemizmusról. aki belefogott a feldolgozásba. hogy Frazer elérkezettnek látta az időt. végül az Amerika középső részén élő pueblo indiánokat. vagy elmélyítse az alapfogalmait. 9. Bár az amerikai vallások a totemizmus számos nyomát őrzik. Boas. a totemizmus szempontjából érdekes társadalmi csoportot kutattak. mindegyik hozzájárult a totemizmus tanulmányozásához. tökéletesen félreérti a jelentőségét. Smith pedig a szemita társadalmakkal hozott összefüggésbe n Frazer az európai folklórhoz kapcsolja. Először is az északnyugati törzseket: a tlingiteket. [A szóban forgó mű magyar kiadása: Az ősi társadalom. s meglehetősen sok olyan A gondolat már világos megfogalmazásban jelentkezik Gallatin lSynopsis of the Indian Tribesl című tanulmányában ( Archaeologia Americana. Vizsgálata azonban tisztán leíró jellegű. mert itt is. a másodikakat Dorsey. Fison és Howitt 181 Ausztráliában is konstatálta e társadalmi rendszer jelenlétét s a totemizmussal való kapcsolatát. Az Amerikai Etnológiai Hivatal által elindított kutatások nagymértékben hozzájárultak e vizsgálatok fejlődéséhez. de ő kizárólag csak azért.). 1889. De bármennyire vitathatatlan érdemeket szerzett is. Mrs. Ezt a célt valósítja meg Totemizmus című könyve.179 1877-ben Lewis H.). Már a Rokonság és házasság a korai Arábiában 185 című könyvében is rámutatott.és növénykultuszt vélt találni. Robertson Smith volt az első. sőt. Smithét: lMyths of the Iroquoisl ( uo. Swanton és Hill -Tout tanulmányozta. Cambridge. és Dorsey fontos írását: lOmaha Sociologyl (III. o. Mindeközben az amerikai hagyomány önállóan fejlődött tovább. 187 London.). Ez ideig végeredményben még senki sem látott totemisztikus vallást a maga teljességében. 149. a tszimsiánokat. 59. 185 Kinship and Mariage in Early Arabia.vagy növényimádatnak tekinti. E fejezetben csak azokat a megfigyeléseket vagy elméleteket említjük meg. Gillen az ausztrál kontinens belsejében végzett kutatásokat. Morgan az Ancient Societyben180 belevágott a tanulmányozásába. kiad. a kwakiutlokat. E hatalmas űrt csak az utóbbi években sikerült betölteni. s ezt a sajátosságát máig megőrizte. 179 45 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Az elsőket főként Dall. a szeliseket. 183 Először. 1894n96. II. a rendelkezésre álló anyag továbbra is töredékes maradt. rövidített formában. semmiféle erőfeszítést nem tesz. o. Valamennyi elődjénél erősebben érezte. Budapest.183 amelyben a totemizmust egyidejűleg mint vallást és mint jogi intézményt vizsgálja. a haidákat. 1. o. A szemiták vallásában186 ugyanezt a gondolatot tette meg valamennyi áldozati rendszer őseredetének: az emberiség a totemizmusnak köszönhetné az ételáldozat elvét.

o. Euahlayi Tribe [London. Új-Dél-Walesben és Queensland jelentős részén élő népek társadalomszervezetéről. Thomasnak a Folk-lore-ban megjelent hasonló tárgyú cikkét (XVI. Kutatásaik eredményeit két olyan műben tették közzé. a lényegi pontok vonatkozásában. a tjingilik. Az eredményeket igen sokan. amelyek kiegészítik. az arandákat. 190 Ami az amerikai nép.és törzsneveket illeti.* Nemrég egy német misszionárus. 196 Nevezetesen KLAATSCH: lSchlussbericht über meine Reise nach Australienl. hanem mert rendszerezett formában mutatták be a tényeket: ez egyrészt irányt mutatott a további megfigyelésekre vonatkozóan. hogy a déli törzseknél végezze el ugyanazt a munkát. előszavában találhatjuk meg (8n9. A Jelentés első részét Sterlin.A. 185. Tindale: Aboriginal Tribes of Australia (Canberra. a kotandjik. Az ekképpen Bár Spencer és Gillen tanulmányozták először mélyrehatóan e törzseket. utána átkerült az arandákhoz.. Végezetül a különféle bennszülött nyelvekből származó szavakat n az ismeretlen kiejtés és az ezzel együtt járó átírási nehézségek miatt n eredeti formájukban őriztük meg.196 meg fogjuk látni. o. 44n45. hogy Strehlow megfigyelései. E felfedezéseknek igen nagy irodalma lett. hogy a két alak közül melyiket válasszuk. a továbbiakban rövidítve Native Tribes vagy Nat.A TOTEMIZMUS MINT ELEMI VALLÁS törzs n részbeni190 n felfedezése fűződik a nevükhöz.). Helikon) Borsányi László szaklektor által kidolgozott neveit vettük át n helyenként módosításokkal.. 2. Zeitschrift f. stb. XXXII. mint Strehlow. A Native Tribes of South-East Australiában199 átfogó képet ad a DélAusztráliában. olykor ki is igazítják Spencer és Gillen megfigyeléseit. 1898]. a lchingaleel-k (Spencernél és Gillennél [és magyar átírásban] tjingilik) és wambaják és más törzsek társadalomszervezetét Mathews írta le (lWombya Organization of the Australian Aboriginesl. Howitt már 1888 -ban beszámolt a lwuaramongókl (Spencernél és Gillennél warramungák [magyar átírásban: warramangák]) társadalmi szervezetéről a lFurther Notes on the Australian Classesl című cikkében. nem ők szólnak róluk először. B. az Eyre-tó nyugati partján élő arabanákat tárgyalja. összességében. Példá ul a wakelbara törzsnév helyett Tindale a ljagalingul formát preferálja. Vö. o. rész (1896). amelyek megújították a totemizmus tanulmányozását.-W. Tr. vitatták és értelmezték.). * E lábjegyzetben Durkheim eredetileg az ausztrál törzs. Wales. a visszakereshetőség miatt: az leuahlayil név javasolt formája Tindale-nál lwalarail. 1907. füz. 199 London. hasonlóképp. 191 London.). mert ők voltak az elsők. Journal of the Anthropological Institute (továbbiakban J. Tr. XCI. o. 197 K. amire még vissza kell térnünk. ANU Press. Hogy csak a legfontosabbakat említsük: az anmatjerák. s a lehető legkülönbözőbb módokon kommentálták. Az arandák vizsgálatának első eredményei egyébként a Report on the Work of the Horn Scientific Expedition to Central Australiában jelent meg. de távolról sem olyan kiválóan. XXXVII. A második. S. 194 Die Aranda und Loritja-Stämme in Zentral-Australien.és népnevek francia többes számú átírásának problémáiról ejt szót. 285. uo. részletbeli eltérések ellenére. IV. Négy füzet jelent meg eddig. megerősítik azokat. és XXXIII. de mindig elétesszük Howitt nevét. s végül közvetlenül az öböl partjain a marák és janjulák. Amer. Langloh Parker könyve: The Euahlayi Tribe. 46 Created by XMLmind XSL-FO Converter. 71. 635. amit Spencer és Gillen a központi törzseknél végzett el. az arabanáktól északra élő társadalmakról szól. Carl Strehlow.). ami a nevet felismerhetetlenné és így beazonosíthatatlanná tette volna. amit ugyanezen a módon rövidítünk. aki a közreadásban jelentős szerepet játszott. Tr. o. a walbirik.). eze k a Macdonnel-hegység és a Carpentaria-öböl közötti területet foglalják el. új sorozat II. a binbingák..195 s így igen sok totem-mítoszt és vallásos éneket tudott közreadni. aki hivatásának köszönhetően hosszú éveket töltött ugyanezen közép-ausztráliai társadalmakban. Ethnologie. Philos. Ez alól csak néhány közismert szó esetében (pl.és törzsneveket is. 428. 194 Kitűnően ismerte e népek beszélt nyelvét. hogy megkülönböztethető legyen Spencer és Gillen első könyvétől.193 maga is közzétette két törzsnél. így nem láttuk értelmét a Tindale-féle alak átvételének. (A szaklektor. a harmadik a kultusszal fogl alkozik. Langloh Parker klasszikus könyveiben (Australian Legendary Tales [Sydney. American Anthropologist. A első kettő a mítoszokkal és legendákkal. a wakadják. amelyben több részlet található Strehlowwal folytatott levelezéséből (lÜber einige religiöse une totemistische Vorstellungen des Aranda und Loritja in Zentral-Australienl. s a kissé délebbre. Haszonos egyébként elolvasni Leonhardinak a Globusban megjelent cikkét. . skk. találó kérdéseivel több ponton is rászorította a szerzőt. Az arandákról Schulze írt sommás tanulmányt (lThe Aborigines of the Upper and Middle Finke Riverl. Globus. Ehhez azonban nem mindig ragaszkodtunk mereven. Először a dieriknél élt. The Native Tribes of Central Australia. 494. továbbá Proceed. köt. of. A továbbiakban Nat. a másodikat Gillen írta: az egész kiadvány Baldwin Spencer vezetésével készült. valamint Journal Roy. in: Transactions of the Royal Society of South Australia. John Mathew-é: Two Representative Tribes of Queensland. Ugyanígy megőriztük a könyvcímekben szereplő nép. 198 E publikációk listáját a Nat. skk. More Legendary Tales [London. pontosítják. 111. 1904. a yuin (juin) névre a ldjiringanj és thaual alakot javasolja. 1896]. Strehlow mellett meg kell említeni Leonhardit is. de K. inkább megőriztük az eredeti alakot. amelynek körében teljes vallási rendszert figyelhettek meg a gyakorlatban: e vallási rendszerekben az a közös. a loritjákat. az utolsó jelen munka befejezése után látott napvilágot. hogy valamennyiüknek a totemisztikus hiedelmek képezik az alapját. Ha például a Tindale által javasolt sztenderd forma teljesen eltért a könyvben közölttől.). a warramangák.. Soc. N.197 másrészt további spekulációkra ösztönzött. hogy pontosítsa megfigyeléseit. az arandáknál és a loritjáknál (Spencernél és Gillennél larundákl és lluritchákl) végzett megfigyeléseit. a továbbiakban Northern Tribes vagy North. 191 a legközpontibb törzset. 1899. amelynek The Northern Tribes of Central Australia 192 a címe. XIV. hogy ő vállalkozott Strehlow kéziratainak kiadására. 1905]) ilyen formában szerepel. Soc. mégpedig többnyire az eredeti szöveggel.N. a kaititják. aminél további nehézséget okozott az. 1904. Spencer és Gillen nemcsak azért gyakoroltak jelentős befolyást. o..I. ezt már nem tudtuk bedolgozni az anyagba.vagy népmegnevezést vettük alapul N. ott az Indiánok és ősi kultúrák Észak-Amerikában című könyv (Budapest. rövidítéssel hivatkozunk e könyvre. Az első. Ezzel egy időben Howitt n akinek töredékes tanulmányai elszórva jelentek meg a legkülönbözőbb kiadványokban198 n nekilátott. valamint Mathews néhány nemrég megjelent cikke egyaránt Spencer és Gillen hatásáról tanúskodik. amelyek jelentőségét ugyancsak eltúlozták. lDivisions of Some West Australian Tribesl. 151n152. 1974) című műve alapján. Tr. o. o. 192 London. A magyar átírásban a ma legelfogadottabb törzs. s az ott közölt sztenderdizált neveket írtuk át a magyar kiejtés szabályai szerint. Ezt a magyar kiadásban elhagytuk. korrobori) tettünk kivételt. 195 Spencer és Gillen is beszélték e nyelveket. Eylmanné: Die Eingeborenen der Kolonie Südaustralien.) 193 Strehlow 1892 óta él Ausztráliában. 1993. Azon túl. Apró.

valóban emberi alapjaihoz jusson el. az a célja. hogy általános és rendszerezett képet adjon a totemizmusról. akár helyesen n ezzel összefüggésben állónak tartott család. amely véleményük szerint nem távolodott még el nagyon a kezdetektől. A mű elején és végén azért olyan általános elméleteket is találunk. amelyeket a későbbiekben Frazer kifejt és megvitat. ehhez még az is kell. hogy annyit gereblyézzenek össze. amennyit csak tudnak. Frazer a Totemizmusban elsősorban arra törekedett. amelynek részei. hogy anyagot szolgáltasson a kutatóknak valami ilyesféle konstrukció létrehozásához. 202 Totemizmus. hanem inkább az. amelyeknek n látszólagos hasonlóságaik dacára n sem az értelme. mert a homályos és pontatlan vad rubrikába sorolva egy kalap alá vesznek minden olyan népet. s minden egyes kontinensen belül minden törzs vagy etnikai csoport külön van tárgyalva. De mivel e szempontból a tények csak általánosíthatóságuk foka szerint érdekesek a számukra. 200 201 47 Created by XMLmind XSL-FO Converter. de mivel ugyanez a civilizáltabb népeknél is fellelhető. alkatánál fogva. miben is áll az ember vallási természete. milyen földrajzi és társadalmi körülmények közt él az illető törzs. igyekszik meghatározni. 32. az alacsonyabb rendű társadalmak kollektivizmusát a mai szocialista tendenciákkal. semmiképpen sem a társadalmi közegtől elvonatk oztatva akarjuk meghatározni. Először is. o. o.200 hogy minden olyan fontos dokumentumot egybegyűjtsön. 1. Épp ellenkezőleg.A TOTEMIZMUS MINT ELEMI VALLÁS elért előrelépés hatására Frazer kiegészítette Totemizmusát egy kompendiumfélével. hogy maguk a társadalmak is hasonlóak legyenek. 4 köt. 15. ha nem lennének társadalmi típusok. miként a történész számára is. hogy az embernek önmagától. 205 Megjegyzendő. mégpedig több okból.2. Gyakran vél azonosnak kimondottan totemisztikus szokásokat egyszerű állatimádó rítusokkal. az ausztrál törzseknél gyakori monogámiát a mi törvényeink által szankcionált monogámiával stb. hanem társadalmi okok eredményét. A mű a Totemism opusculum lényegében változatlan újrakiadásával kezdődik. a szociológus számára. ezeket válogatás nélkül együtt vizsgálják. mert náluk e kezdeti alaptermészet nagyobb eséllyel található meg a maga meztelenségében. és a módszer csakis egyetlen típuson belül alkalmazható haszonnal. Egy ilyen terjedelmű tanulmány. nyilván nem lehetett minden részében egyformán mély. Ez az iskola ugyanis nem abban a társadalmi közegben igyekszik elhelyezni a vallásokat. szakítást jelentenek az antropológiai iskola régi módszereivel. 204 Uo.202 Arábia. gyakran hatalmas távolság eleve kizár bármiféle egyezést. és bármiféle társadalmi körülménytől függetlenül vallási természete van. Már csak azért is. holott a megfelelő társadalmi közegeket elválasztó. o. 203 Uo. 206 Természetesen mi is azt tekintjük a vallástudomány fő céljának.201 A tények szigorúan etnográfiai és földrajzi rend szerint vannak csoportosítva: minden kontinens. vagyis hogy egyazon faj változatai legyenek. a társadalmi tények annak a társadalmi rendszernek a függvényei. Görögország.és házassági szerveződésre vonatkozik. ebből kiszakítva nem lehet megérteni őket. mint már az iskola n önmagának adott n neve is mutatja. Nem volna lehetséges a komparatív módszer. 205 s nem az ily módon vele kapcsolatba hozott különböző környezetek szerint próbál különbséget tenni köztük. De mivel mi nem alkati adottságot látunk benne. Nyilván inkább a legprimitívebbeket fogják vallatóra fogni. hogy Ausztrália a legkedvezőbb terep a totemizmus tanulmányozására. mert folyóiratcikkekben már jóval a mű megjelenése előtt napvilágot láttak. Bármilyen sommásak is ezek az elemzések. Ez a fajta eljárás egyáltalán nem meglepő az antropológiai iskola követőinél. Még Frazer könyvében is vannak effajta félreértések. mindezzel együtt hasznos breviárium. egyetlen. világosan meghatározott Totemism and Exogamy. . hogy sikerüljön megérteni. E műnek nem az volt a célja. London. amely ennyi népet tekint végig. Ezért két különböző társadalomból származó tényt nem vethetünk össze eredményesen pusztán azért. amelynek részei. hogy a totemizmusnak a történelemben és az etnográfiában fellelhető minden nyomát rögzítse. Ezért mi is ezt tesszük meg vizsgálódásunk fő területének. természetesen azokat is tanúul hívják. 1910. Ez az iskola azt feltételezi. mert látszólag hasonlítanak egymásra. 206 Egy efféle kutatásban bármilyen népet fel lehet használni. az összehasonlítás köre tehát a számukra soha nem lehet elég tág. hogy e tekintetben az újabb Totemism and Exogamy fontos előrelépést jelent Frazer gondolkodásában és módszerében. II E rövid történeti áttekintésből kiderül. Vizsgálata ilyen módon a legkülönfélébb természetű és kulturális fejlettségű társadalmakra kiterjedt: az ősi Egyiptom. kötelességüknek érzik. ami megkönnyítheti a további kutatást. hogy a nemzeti és történelmi különbségeken túl a vallási élet egyetemes.203 a délszlávok204 együtt szerepelnek az ausztráliai és amerikai törzsekkel. sem a jelentősége nem volt ugyanaz: a primitívek demokráciáját a maival. Ha tehát nem akarunk beleesni ugyanezekbe a hibákba. E cikkeket az első kötetben közölte le újra Frazer. vagy az n akár tévesen. Valahányszor leírja egy-egy törzs vallási vagy házi intézményeit. Mi ezt a módszert semmiképp sem követhetjük. De ez ek az elméletek viszonylag függetlenek a velük együtt járó tényektől. Hány hibát követtek már el e szabály figyelmen kívül hagyása miatt! Ezért vetettek össze megalapozatlanul olyan tényeket. ami vagy a totemisztikus vallásra. s e vallási természet meghatározását tűzi ki célul maga elé. 12.

Ugyanazon fejlődés két egymást követő pillanata. hogy olyan társadalmakat válasszunk ki. másrészt társadalomszervezetük a legprimitívebb és a legegyszerűbb. egymástól meglehetősen távoli törzsben. avagy sem. Az összehasonlításba bevont kör kiterjesztése egyáltalán nem indokolatlan.] 207 48 Created by XMLmind XSL-FO Converter. következésképp a homogenitás elég nagy ahhoz. ezek a népek fejlettebbek. hogy egyetemes volt-e. MTA Szociológiai Kutató Intézetének kiadványai. ha nem válogatna közülük. egyetlen típusba tartoznak. Végezetül ebben a munkában az elérhető legprimitívebb és legegyszerűbb vallást szándékozzuk tanulmányozni.és színkombinációkból állnak. amelyeknek magukról is csak zavaros és tünékeny érzéseik vannak. amelyekben a legtöbb az esély arra. A lényeg az. és nem is hasznos a tapasztalatok egymásra halmozása. (Paris. és VII. hanem egyazon típus két változatával állunk szemben. mi mozgatja őket. 3. Amíg az emberek még csak az első lépéseket teszik a gondolatkifejezés mesterségében. 208 Ez a helyzet a frátriáknál és a házassági osztályoknál. számunkra másodlagos. hogy így valamennyit elégséges pontossággal lehessen tanulmányozni. 109. Olykor differenciált. mint például az irokézeké. amit eddig ismerünk. De a társadalmi felépítés lényegi vonalai ugyanazok. . hogy a kutatás valóban gyümölcsöző lesz. fej. mint Ausztráliában. mi megy végbe e homályos tudatokban. sem módja nem lesz rá. ami teljesen hiányzik Ausztráliában. hogy ezt a vallást fellelhessük. fej. THOMAS: Kinship and Marriage in Australia. Másrészt ezeknek az összehasonlításoknak meglehet a maguk haszna. miközben pontatlan és homályos megfigyelések tömege csak zavart kelt. A módszer csak akkor adhat komoly eredményeket. nem pedig az összes szóba jöhető társadalmat kell n válogatás nélkül n figyelembe venni. A társadalom tömege sokkal jelentősebb. mer t semmi sem fejezi ki világosan. Az is fontos. ha viszonylag kis számú társadalomra alkalmazzák. o. mint a számuk. Alcan). amelyeket jól ismer az ember. Természetes hát. 137n142. Miközben Ausztráliát tesszük meg kutatásunk fő tárgyává. itt is klán-alapú szervezet van.207 Mindenekelőtt azért érdekel bennünket. hogy nemcsak társadalomszervezeti kereteik egyformák. amit a totemizmusnak tulajdonítunk. amelyek ráadásul elég közel állnak egymáshoz. Ezért szándékozunk n a később még jelzendő fenntartásokkal n kutatásunkat az ausztráliai társadalmakra korlátozni. Márpedig nem ismerünk olyan társadalmat. hogy az a jelentőség. Éppen azért lehet könnyebb a társadalomszervezet bizonyos vonásait az amerikai indiánoknál tanulmányozni. mi is maga a vallás. kiad. még megerősített falvaik is vannak. sőt még a kunyhót sem ismerik n. A technika sokkal tudományosabb. Csak olyan tényeket lehet haszonnal összehasonlítani. s kezd megjelenni náluk a centralizáció is. mint az ausztrál törzseké. A vallási szimbólumok például ez idő tájt csak formátlan vonal . Tökéletesen egyneműek. ezt neveztünk másutt209 klán-alapú szervezetnek.A TOTEMIZMUS MINT ELEMI VALLÁS típusra kell koncentrálni a figyelmünket. melyek Nem győzzük elégszer elismételni. hierarchikus osztályokból álló bonyolult rendszert is találni náluk. 1986. sokkal fontosabb. Tehát nem két különböző típussal.208 Másrészt az ausztrál totemizmusról állnak rendelkezésünkre a legteljesebb dokumentumok. nem célszerű teljesen figyelmen kívül hagynunk azokat a társadalmakat. központi akaratnak alárendelt nagy konföderációk vannak. amelyek körében először fedezték fel a totemizmust. Egyetlen tény is megvilágíthat egy törvényt. Ezek az előbb felsorolt valamennyi feltételnek eleget tesznek. nem mindegyik esetben lesz meg a szükséges kompetenciánk. úgy gondoljunk. teljesen független attól a kérdéstől.. 209 Division du travail social. ha az ember a legkülönbözőbb helyekről és emberektől származó tényeket gyűjti össze egybevetés végett. Ennek főbb vonásait már a következő fejezetben alkalmunk lesz felidézni. és jól megfigyelhessük.. hogy ennek felderítése érdekében az evolúciós kezdetekhez lehetőleg legközelebb álló társadalmakhoz fordulunk: nyilvánvalóan a körükben lesz a legtöbb esélyünk arra. hogy összehasonlításokat tehessünk.e tekintetben SPENCER n GILLEN: Northern Tribes. Az. A tények értéke sokkal fontosabb.. Bármely terület tudósát maga alá temetnék az elétáruló tények. o. a többitől pedig átmenetileg forduljon el. mert tanulmányozásával olyan természetű összefüggéseket remélünk megtalálni. HOWITT: Native Tribes of South Australia. hogy figyelmünk fókuszába a lehető legszűkebb körből vonjuk be a tényeket. Budapest. Mármost összefüggések felállításához nem szükséges. sem ideje. mint az ausztráliaiak. Egyneműségük olyan nagy. Éppen ezek a tömeges és sommás egybevetések diszkreditálták a komparatív módszert számos gondolkodó szemében. hogy a totemizmus mennyire volt elterjedve. figyelmét ezekre kell irányítsa. III. hogy e tapasztalatok alaposak és valóban jelentőségteljesek legyenek. Egyrészt nagyon kezdetleges a technikájuk n a házat. a megfigyelőnek nem könnyű észrevennie. [Magyarul: A társadalmi munkamegosztásról. hogy kritika alá vesse őket. Igaz. amely az ausztrál törzseknél közelebb állna az evolúció kezdetéhez. bár el lehet különíteni változatokat közöttük. de azonos vagy egyenértékű névvel is nevezik meg őket számos. vö. amelyek segítségével jobban megértjük. mert a technikájuk sokkal fejlettebb. VI. azaz az és zakamerikai indián törzseket. Ha túl sok társadalmat és civilizációt vizsgálunk egyszerre. A legtanulságosabbnak ígérkezőket kell kiválogatnia. 150.

amelyek kifejezik a belső állapotokat.212 az effajta vizsgálatot közvetlenül. állandó változékonyság. mint meglátjuk. mint az ausztráliai. 210 49 Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy az ausztrál klánokban van valami lebegés. Kutatásunknak ez utóbbiak képezik igazi. gyakran célszerű a fejlettebb fázisokig nyomon követni a fejlődését. megvilágíthatja az ausztrál totemizmus bizonyos vonatkozásait. amikor valami különösen tanulságos párhuzam adódik . amibe belevágtunk: más problémákat vet föl. 212 Amerikában egyébként nem egyetlen totemizmustípus van. E tekintetben is hasznunkra lehet az amerikai totemizmus: mivel nagyobb múlt áll mögötte. de mivel lényegüknél fogva ezek is illékonyak. ha meg akarunk érteni egy intézményt. s nem szabad összekeve rni azzal. hogy e helyütt az amerikai totemizmust tanulmányozzuk. s csakis olyankor. hogy viszonylag kisebb helyet foglalt el a vallási élet egészében. s egy sereg speciális kutatást igényel. Gyakran megesik. Ezért észlelték előbb Amerikában a totemizmust. hogy a körülmények legkisebb hatására is megváltozzanak. nem könnyű kitalálni.A TOTEMIZMUS MINT ELEMI VALLÁS értelmét. hogy felhasználjunk néhány. Az amerikai tényekhez csak kiegészítésképp folyamodunk. miként kapcsolódik a totemizmus a későbbi vallási formákhoz. több fontos sajátosságnak is jobban megőrizte az emlékét. Másodszor. hamar eltűnnek a megfigyelő szeme elől. 213 Csak nagyon kivételes esetben fogunk kilépni a tények e köréből. E tekintetben nincs olyan módszertani szabály. Ráadásul ott.213 Persze nem mindig van így. Nem mintha szó lehetne arról. amikor segítségükkel jobban meg tudjuk értetni az ausztrál tényeket. Mivel ez utóbbi nagyon kezdetleges. amit automatikusan minden lehetséges esetre alkalmazni le hetne. az észak-amerikai indiánoktól kölcsönzött tényt. míg az ennek megfelelő szervezetnek Amerikában nagyobb a stabilitása.211 Ugyanakkor annak meglátásában is segítségünkre lesz. Ezért van az. hanem különböző fajták. s hol a helye a történelmi fejlődés egészében. . olyankor. mert ott jobban látható volt. 211 Például az amerikai egyéni totemizmus az ausztráliai egyéni totemizmus jelentőségét ily módon segíthet nekünk megérteni.210 mert gyakran csak már teljesen kifejlett állapotában mutatkozik meg előttünk tisztán a jelentősége. sőt teljesen kitörlődjenek az emlékezetből. ahol a hiedelmek és az intézmények nem öltenek valamennyire is meghatározott anyagi formát. hogy n mint már mondtuk n a legegyszerűbb formák segítenek megérteni a legbonyolultabbakat. S bár az amerikai totemizmus távolabb áll az eredetektől. sokkal határozottabbak a körvonalai. talán észre sem vették volna. önmagáért kell végezni. s nem Ausztráliában. közvetlen tárgyát. Természetesen vannak gesztusok és mozdulatok. annak ellenére. jobban ki vannak téve an nak. amelyeket meg kell különböztetnünk egymástól. Alábbi elemzéseink során tehát nem fogunk elzárkózni attól.

Könyv: ELEMI HIEDELMEK Created by XMLmind XSL-FO Converter.II. .II. rész .

............................................................................................................... V ............................................................................................................................................................ A totemállat és az ember .......1............................................................................. I.........5..........................................................2... 73 1................................................. I .............................................................................................................................................. A LÉLEK FOGALMA ............................................................. 133 5..................... II.................................................................................................. 136 6. IV ........................................................... II .................................. E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) ............. III..................................................................................................................................... I ................................. 77 4.............1...................... 98 1................................ 119 8............ II ............. 143 4........................................... A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) ........... 104 7....................................... III ................................................................................................................................................ 106 1...............................................4.2.......................... avagy a mana fogalmának genezise ....................................................... 145 5................................................ Az egyéni és a nemi totem ..........5..... IV .........................................................................................1......................................................................................................................................................................... 149 51 Created by XMLmind XSL-FO Converter..................3.................. 73 1.................................................................................................................................................................................................. avagy a mana fogalma és az erő gondolata ...........................................................3...............1......................................................... 106 1.... II ... 94 1................................................................... IV.......................................................................... 143 3........................................................... A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK .................................. 66 1............................... 139 1.........2.............................. 110 1.. .2............. 81 1........................ III ..................... E HIEDELMEK EREDETE ..... II ................................................................ II ................................................................................... IV ....................................................................................................................................................................... 97 1................................................... III ................................... IV ........................... A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (befejezés) ................... 88 1............................................ .............. I ....................... IV ................................. 86 1.................................... III...................................... II ........................ I ............................................. A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) ...................................................................................................... 52 1....................... I........ 66 1............ I .......................... 81 1............................................................................... A totemisztikus princípium................................. 52 1...................................... Az elméletek kritikai vizsgálata ................................................. 106 1.1............. 139 2.............................................................................. 75 1................................... III .......................................................................... V............................ 97 1..................4.............................. II................................................ 52 1............................................... III ... 114 1.........1............................. A totem mint név és mint embléma .................4......................................... .......2...................................................... 117 1.......................... 58 1....................................................................... V ...3.............. E HIEDELMEK EREDETE (folytatás) ...................... . 123 2.................................................................................................... I ......................................................................................................................................................................................... 92 1......................................................... I .................. A totemisztikus princípium.................................................... 97 1........................................................................ 73 1...........................................2.......... V .......................... 126 3.... 84 5................................................. 66 1................................... A totemizmus kozmológiai rendszere és a nem fogalma ..........................................3.................. 69 3.6......... VI ..................................... I....... 81 1...................................................................... II ............. III ...................................................................... II............................................ 102 1.................................. 86 1...............Tartalom 1.......................... 137 9............................3................................ III ......................................... 60 2.............. 86 1........... 106 1......... I........... .......................1.............................................................................................................................. 131 4.............................. A SZELLEMEK ÉS ISTENEK FOGALMA ..................................... VI ..... II .........2............... 123 1.................. 95 6...............................

amelyben a rokonság egyedül a név közösségéből származi k. amelyek a totemre vonatkoznak. a mítosz gyakran a rítus formájára épül. totemnek hívják. nem is csak a vallástudomány tárgykörébe tartozik. de a nemzetség egy olyan fajtája. nevezetesen rokonsági kapcsolatot. vérbosszú. egymás után kell tárgyalnunk a totemisztikus vallásra jellemző hiedelmeket illetve rítusokat. S mivel semmit sem lehet megérteni egy vallásból. Cicero a következő definícióját adja a gentileseknek: lGentiles sunt qui inter se eodem nomine suntl (Topica 6).215 Ez utóbbit az különbözteti meg tőle. anyáik. kifejezetten erre szolgáló speciális módszerrel célszerű tárgyalni. amelyet visel. de vissza is hat rájuk. semhogy gyökeresen szét lehetne választani őket. kerülő úton tanulmányozhatók lennének. amelyek révén a mitológiai képzelet már e társadalmaktól kezdve elváltoztatta a vallást. Ez utóbbi egyébként. ha nem tudjuk. ahogyan mi ma értjük e kifejezéseket. amit csakis önmagában. Ez nehéz kérdés. fejezet . ennek ellenére egyetlen n a klán mérete szerint szűkebb vagy tágabb n családnak tekintik magukat. hogy rokonsági kötelék fűzi őket össze. Ráadásul azok a mentális folyamatok. hogy ugyanazt a nevet viselik. ha segítségükkel jobban megérthetjük ezen alapfogalmakat. fel fogjuk használni a mítoszokat. mivel részben műalkotás . mert a gentilesek rokonsága szintén kizárólag abból származott. mert kollektíven egy és ugyanazon névvel jelölik magukat. Nem abban az értelemben apáik. hogy egy bizonyos nevet visel. lányaik. éspedig pusztán azért.214 a nomen gentiliciumot viselte. amely dolgokkal sajátos. A vallási élet e két eleme nyilván sokkal szorosabban összetartozik. tehát ezekkel kell kezdenünk. 1. 214 215 52 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Bizonyos értelemben a gens nyilván klán. semhogy közvetetten. mint amelyek mindig is a rokonok között voltak kötelezők: egymás segítése. azért mondjuk. gyakran rendkívül kusza fejleményt végigkövessük.1. amelyen a vallás i gondolkodás akár csak az ausztráloknál is végigment.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK 1. önmagáért. amellyel a klán kollektíven megnevezi magát. fiaik. hogy az összes olyan spekulációt felvázoljuk most. amely egyazon törzs két különböző klánjánál nem egyezhet meg. de nem magát a mitológiát tesszük meg tanulmányunk tárgyává. egyben anyagi dolgok egy meghatározott fajtájának is a neve. Másrészről azonban e két ténycsoport sokkal jobban különbözik egymástól. És viszont. hogy a gens valamennyi tagja ugyanazt a nevet. A klán azonban ezen első jellemvonása által még nem különbözik a római genstől és a görög . A klán toteme egyben valamennyi klántag toteme is. azt magyarázza. de számításba se jöhet. akik ezt a nevet viselik.. hogy az összes olyan. sokkal komplexebbek. hogy egy családba tartozónak tekintik magukat. Általánosságban azt lehet mondani. Ez a kötelék azonban igen sajátos természetű: nemcsak abból fakad. Két lényeges vonás jellemzi. hogy meghatározott vérrokonsági kapcsolatban állnak egymással. ebben az értelemben klán a gens. A totem mint név és mint embléma Tanulmányunk természetesen két részből fog állni. Minden klánnak megvan a maga saját toteme. Mindazonáltal nem az a szándékunk.. először is ez utóbbiakat kell megkísérelnünk megismerni. A kultusz ugyan a hiedelmekből származik. I A legtöbb ausztrál törzs alapjainál egy olyan csoportot találunk.-tól. mert pontosan olyan kötelességekkel tartoznak egymás iránt. Először is a klánt képező egyedek úgy tekintik. Igaz. Tehát azok. . már pusztán azáltal rokonok. Mi a vallás alapjául szolgáló elemi fogalmakat akarjuk tetten érni. I. gyász. A dolgoknak azt a fajtáját. egymás közti házasság elkerülése stb. amikor a rítus értelme nem világos illetve már nem nyilvánvaló. semhogy ne lenne feltétlenül szükséges külön tanulmányozni őket.1. főképp akkor. Azáltal tartozik ugyanis valaki a klánba. hogy a név. amelyekből származik. A totemisztikus vallás alapjait jelentő hiedelmek közt azonban természetesen azok a legfontosabbak. nagybátyjaik vagy unokaöccseik egymásnak. amely döntő helyet foglal el a kollektív életben: ez a klán. De az efféle módon felépülő nemnek a totemisztikus klán csak egy sajátos faja. amelyet nem szabad összekeverni az ausztrál klánnal. amelyek csak az őket kifejező rítusok által nyilvánulnak meg világosan. vannak olyan hiedelmek. Ami minket illet. Mivel minden vallás képzetekből és rituális gyakorlatokból épül föl. Az elemzés két része tehát óhatatlanul egymásba ágyazódik. milyen gondolatokra épül.. később még ismertetendő természetű kapcsolatot vél fenntartani. hogy a klán olyan családi csoport.

Néha azonban konkrét tárgy. 217 MORGAN: Ancient Society. a víz. 253n254. amelyek többszörösen is alcsoportokra bomlottak. o. Csakhogy a totemizmusnak megvannak a maga anomáliái. a Durkheimnél szereplő nevet változatlan formában őriztük meg. ez vagy az a holló. II. 107.218 és Amerikában is csak egyetlen társadalomban fordul elő. 165. n A szaklektor. A szó jelentése sincs pontosan meghatározva. a wotjobalukoknak és a buandikoknak. De valószínű. a Hold. a villám. 91. hogy a totem nem valamely egész tárgy. a víz. a szél. bármi módon oszlanak is meg a törzsi területen. Figyelemre méltó. hogy az egyazon totemhez tartozók közti házasság tilalma nemzetközi érvényű. az ősz.). o. csak egyazon klán két alcsoportja lehet.227 Howitt csak egyetlen példát idéz. ha nincs földrajzi alapja. a sós víz. I. a szél.225 Egyedül az eső kivétel.228 De könnyen lehetséges.. az eső. A Grey által megfigyelt régiókban kobongnak mondják.226 Ezek azok a totemek. amelyeknél a totemizmus mélyreható változásokon ment keresztül.). a fagy.217 Bár a kifejezés egyáltalán nem Ausztráliából ered. n A szaklektor. az emu. nem pedig a klán -totemet jelenti.). mivel azt sem tudjuk pontosan. hanem általában véve a kenguru.). hogy egy-egy klán nem teljesen együtt él. Longnak a szóhasználatából indulunk ki.) egyéni totemet. Egyesek totamet. amelyeknek pedig még oly nagy szerep jut majd osztályrészül a vallás fejlődése során. A Howitt által a délkelet -ausztráliai törzsek közt észlelt több mint ötszáz totemnév közül csak mintegy negyven nem növény . o. 220 Mindamellett már csak azért is sajnálatos ennek az esetleges szónak a használata. Tr. 221 A wotjobalukoknak (121. a tűz. azt az algonkin ozsibve törzs használja a dolgok azon fajtájának a megnevezésére. de a 193.). lábjegyzetben említett okok miatt itt és a következőkben megtartottuk a buandik elnevezést. akkor a totam védőszellemet. az esthajnalcsillag. könyv. A jelek szerint ez történt az arandáknál és a loritjáknál. hogy e rész-totemek kizárólag állati totemek. vagy a kenguru háját stb. a sötétség. Az Ausztráliára vonatkozó dokumentumok kevésbé egyértelműek. [Tekintettel arra.. o. o. .216 Következésképpen két olyan csoport. valamennyiüket ugyanaz a rokonsági kapcsolat fűzi egymáshoz. 219 Indian Tribes of the United States. az örvény. a Nap. Élettelen tárgyakat már sokkal ritkábban alkalmaznak. fej.. 754. hanem az illető állat valamely testrészét. 244. illetve általánosabban a nagy kozmikus jelenségek. o. a jégeső (North. 356n357. Tr. gyomrát. E. II. Nem normális dolog. [A buandikok Tindale által javasolt sztenderdizált neve bungditj.) stb. a tűz. 221 kettőnek a Nap. sőt. o. o.] 225 A buandikoknak és a kaiabaráknak (116. mint Szamoában vagy a bengáliai törzseknél. hogy csak elvakult puristák lázadoznak ellene. hanem faj vagy fajta: nem ez vagy az a kenguru . hogy a muruburrák nem szerepelnek Tindale listáján. az etnográfusok végérvényesen elfogadták és egyöntetűen a szóban forgó intézmény megnevezésére használják. A többi kutató anyaga viszont kifejezetten ennek az ellenkezőjéről tanúskodik (lásd e tekintetben FRAZER: Totemism and Exogamy. 1. o. Figyeljük meg.) és a buandikoknak (123. sajátos kötelezettségekkel tartoznak egymás iránt. a vörös okker. 299. 216 53 Created by XMLmind XSL-FO Converter.). 81. Strehlow e két társadalomban 442 totemet gyűjtött össze. 226 Hasonlóképpen a Spencer és Gillen által vizsgált igen nagy számú törzsnél feltérképezett 204 féle totem közül 188 volt állat vagy növény. 223 A wolgaloknak (102. Tr. a füst. amelyeket megszokottnak vagy szabályszerűnek nevezhetnénk. J. vö. XIIInXVII). a kő. hogyan kell helyesen leírni. a nap. in: CURR. IV. hogy az összes példa mindössze öt törzstől származik.) meglehetősen sok példát hoz föl.. számos kellemetlenséggel jár. o.224 kettőnek a villám.. mintha csak maguknak a totemek is részekre kellett volna bomlaniuk. 10. 228 HOWITT.223 háromnak a mennydörgés. Ha az ozsibvék első megfigyelőjének.). 773.220 A totemül szolgáló tárgyak az esetek döntő többségében a növény. a nyár. Nat. hanem annak csak egy része. III. amelyek közül több nem állatfajtát. Ezt a tényt kifejezetten megerősítette néhány észak-amerikai törzs példája (lásd FRAZER: Totemism and Exogamy. milyen kevés helyet kapnak közöttük az égitestek.). Nat. Manapság azonban annyira egyetemesen elfogadott szó lett.FRAZER: Totemism and Exogamy. o.219 Az effajta jelentéskiterjesztés.222 háromnak valamely csillag.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK rokonok. amelyre elég sok példa van az etnográfiában. III. IV. o. 227 Frazer (Totemism. külön nemüket is megkülönbözteti.). a wotjobalukoknak és a buandikoknak. hogy normális esetben a totem nem egyed. amelynek egy klán a nevét viseli. hogy egy ilyen jelentőségű intézményt teljesen esetlegesen egy helyi nyelvjárásból kölcsönzött szóval jelöljünk. A Howitt által ismertetett összes klán közül csak kettőnek toteme a Hold. különböző helyeken vannak képviselői. o.. 13. o. a narrinyerik mgaityének (TAPLIN. a warramangák mungainak vagy mungaiinak (North. De az egység akkor is érezhetően fönnmarad. Előfordul például. Figyeljük meg. a tél. o. a gyanta. Aust. 86. mások toodaimet. a fentiekkel szemben igen gyakori. Ausztráliában ez elég ritka. hogy bizonyos gyakorisággal olyan totemisztikus csoportoknál fordul elő. 224 A muruburráknak (177. Nyilván gyakran megtörténik.vagy az állatvilágba. dodaimet vagy ododamet írnak (lásd FRAZER: Totemism. 229 Lásd a Strehlow által összeállított táblázatokat (Die Aranda und Loritja-Stämme. Ezeket a példákat azonban olyan törzsek köréből hozza. Ily módon Schoolcraft terjesztette ki elsőként a szó értelmét s beszélt ltotemisztikus rendszerrőll. amikor a Az összetartozás bizonyos mértékig túlterjed a törzs határain. 61n72. 229 Láttuk. o.). 49n52. Amikor különböző törzsek tagjainak ugyanaz a totemük.] 222 Ugyanazoknak. of s. a vörös okker. 218 Ausztráliában törzsenként változnak a szavak. 57. bizonyos csillagok. például az oposszum farkát.vagy állatnév: a felhők. a tenger. vö. jelenti. hogy névvel tudjanak szolgálni a sok alcsoport számára. Először is olyankor. a jégeső. ami ráadásul egyáltalán nem idézi föl a megnevezendő dolog megkülönböztető jegyeit. a villám. a hold. vagyis a később ismertetendő (II. de különösebben ez utóbbiba tartoznak. Az élettelen tárgyak a következők: a bumeráng. amelyet split-totem-nek nevez. a dierik murdunak (HOWITT. a hideg víz. Ami magát a ltoteml szót illeti. o. amelynek ugyanaz a toteme. Tr.

maga a fogalom viszont messze a legáltalánosabb. oldalon közzétett mítosz szerint a mitikus Thaballáknak volt egy kiindulópontként szolgáló. II. 72. a csillagokat gyakran a mesés korszak őseivel azonosítják. Joggal merül föl a kérdés. A lkatikl. hogy a klánok egy földrajzilag meghatározott dombhajlatról vagy bemélyedésről kapják a nevüket. származékos és torzult formáinak felelnek meg. a Victoria-beli wotjobalukoknál és gunditjmaráknál. Ezek ugyanis nem jelentenek megannyi önálló.vagy növényfajtáról elnevezett n totemmel rendelkező klán tagjai voltak. erre Ausztráliában csak kis számú példát ismerünk. (uo. a Holdat. Parker-) féle eredeti formát... a már említett cikkében (lásd 197. mint azt egyesek gondolták. hogy a legősibbnek tekintsük..). amelyben a Macska totemének egy őse pihent meg. az anyának kötelezően más a toteme. Például az egyik ilyen totem egy barlangmélyedés. hogy a totemisztikus csoportnak nincs területi alapja. de a 193. Tr. Az alacsonyrendű társadalmakban e két problémakör szorosan összetartozik. 236 Nevezetesen Klaatsch. mivel a klán egy család. J. az exogámia szabályának megfelelően. II. 207. skk. mi történhetett. lábj. hanem egy tisztán mitikus lénytől kapja a nevét. skk. STREHLOW. az már inkább a klán toborzódását és berendezkedését. 71. hogy a totemisztikus klánt előbb mint családi csoportosulást vizsgáltuk meg. hogy a házasságok hogyan alakulnak. 72. semhogy ne lenne feltétlenül szükséges külön tárgyalni őket. hogy állítólag valamely mitikus ős pihent meg ott vagy hajtotta végre legendás élete valamely tettét. korántsem kényszerítenek bennünket arra. úgyhogy minden okunk megvan rá. 226. vagyis állat . L. 215. de a 193. lOn Australian Medicine Menl.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK dolog egyedülálló a maga nemében. ugyanis ez utóbbiak szolgáltatják az előbbi alapelveit. lFurther notes on the Australian Class Systemsl.208. mert a Napot. A 442. az újdél-walesi kamilaroiknál. 246. mintsem a vallást illeti. lábjegyzetben említett okok miatt megőriztük a Durkheim. a klán ettől a kígyótól származtatja magát. 52. a kollektív és személytelen totemet háttérbe szorították bizonyos mitikus személyek. vagyis a teljesen kifejlett emberek (Spencernél és Gillennél full-grown men) klánja alighanem ugyanebből a fajtából való (North. Igaz. o. amelyben az Egér klán valamely őse ásott valamit stb. Tr.. (A szaklektor. hogy módosítsunk totem-definíciónkon. XVIII. II. 234 North. skk. 237 Mint már az előző fejezetben utaltunk rá. hogy csak a legfontosabbakat említsük. Az egyes törzsek között három különféle szabály van érvényben. 235 STREHLOW. eredeti csoportjuk (vö. tehát inkább a családszociológia.I. de nem kevésbé kivételesen. HOWITT... Tr.) * A kurnandaburi törzsnév Tindale által javasolt sztenderdizált formája lkarendalal. ez az ős a jelek szerint a vidámságot testesíti meg.. lábj. mint akik maguk is valamely n teljesen szokványos. 237 Úgyhogy mi is csupán vázlatosan jelezzük az e téren uralkodó legfőbb elveket. hanem a totemizmus későbbi. A totem ilyenkor nem valamely valóságos tárgytól vagy tárgyfajtától. o..) 230 231 54 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Bármilyen érdekesek is egyébként e különféle szabálytalanságok. Igen sok társadalomban. Strehlow a loritjáknál és az arandáknál említ egy olyan totemet. 227. Strehlow mindazonáltal idéz néhányat. o. gyakran téves formái. De az is előfordul. euahlayiknál *.235 Valamennyi esetben sejthető. XVI. a Hold.I. A nevét viselő klán tagjai az ő nevetését hallják a lakhelyéül szolgáló sziklákból (North.. a Wollunqua nevét viseli. 236 Egyazon fogalom másodlagos. skk.230 De már a rendhagyó totemek születésének okai is jól mutatják. Hogy a totemnév miként jön létre. a queenslandi pita-pitáknál. o. 233 Egy másik warramanga klán egy szörnyűséges. J. A warramangáknál és a tjingiliknél van egy klá n. 63. egy másik egy földalatti já rat. Különböző okoknak. 233 SPENCER és GILLEN fordítása szerint Thaballa nevető fiút jelent. a totemizmus egyszerre érinti a vallás illetve a család kérdését. Tr. az egy totemhez tartozók szükségképpen szétszóródnak aszerint. Egyébként sem lehet megérteni a primitív családszervezetet a primitív vallási gondolatok megismerése nélkül. o. hogy ezek viszonylag újabb keletűek. STREHLOW.231 Márpedig ezek az ősök a mítoszokban úgy jelennek meg. mint a Nap. 207. o. 561.A. lábjegyzetben említett okok miatt megőriztük a Durkheim. egy bizonyos hangyabolyról stb. E helyeket ugyanis az teszi totemmé. wongaibonoknál. bizonyos csillagképek stb.. (A szaklektor. Ezért kellett a totemizmust csak azután tanulmányozni mint vallást. Ebből következik.. mondhatni a többségükben a gyerekek anyjuktól öröklik a totemet: így van ez a Közép Ausztrália déli részén élő dieriknél és arabanáknál. Ez esetben. * Az euahlayi törzsnév Tindale által javasolt sztenderdizált formája lualarail. s ezek váltak maguk totemekké. s mivel másfelől viszont férjével egy helyen él. o. kurnandaburiknál*.232 Néha. Nat. egymásra vagy az általunk meghatározott szokványos totemre vissza nem vezethető totemet. hogy a meteorológiai totemek nem ugyanilyen eredetűek -e. Az ezen hősök cselekedeit megörökítő totemisztikus elnevezések tehát nem lehetnek eredetiek. Tr. mint a férjének.(és K.53. Spencer és Gillen már jelzett két-három effajta totemet. legendás kígyó.A. 71n72. o. Parker-) féle eredeti formát. amely egy Thaballának nevezett ős nevét viseli. amely igen közel áll a Wollunquához: a mitikus vízikígyó totemét. . L.234 Strehlow is szolgál néhány hasonló példával.).(és K.). wiradjuriknál. mint a vallásszociológia tárgykörébe tartozik. és magának a mitologikus gondolkodásnak a hatására.). valamely ős vagy ősök csoportja szolgál közvetlenül totemként.) 232 Nat. De mindkettő sokkal bonyolultabb.

Spencer és Gillen azonban Közép Ausztrália északi részén egész csoport olyan törzset figyelt meg. 131.244 Ugyanezek a kifejezések egészben vagy részben a buandikoknál és wotjobalukoknál is megtalálhatók. Természetes hát. o.. Itt a gyermek nem szükségképpen az anya.241 De mivel a véletlen műve. 124. 249 HOWITT. o. 242 Többnyire az a hely határozza meg a gyermek totemét. mivel mindenütt visszaszorulóban van. 40n41. márpedig mi a kettőt külön szándékozunk tárgyalni.és ugyanazon totemhez tartozó emberekből áll. hogy a frátrianevek némiképp elhalványultak az emberek emlékezetében. csak a férjezett asszonyok képviselnek idegen totemeket. s összetartozásuk eredeti egységükből fakad..250 Más példákat is idézhetnénk. STREHLOW. e szabály alól kivételeket is ismerünk.) viszont a fogantatás ugyan az ős műve. 241 Nat. 163.247 ugyanezen állatokat jelentik. 102. 51. o. aki n olyan eljárások révén. o. Frátriának olyan klánok csoportját nevezzük. amely Lásd TAPLIN: The Narrinyeri Tribe. Ausztráliában egészen a legutóbbi időkig csak olyan törzseknél találkoztak ezzel a szerveződési móddal. HOWITT: i.. 461.. minden totemnek megvan a maga központja.. MATTHEW: Two Representativ Tribes of Queensland. o. A frátria bizonyosan ősi intézmény. North. de ehhez a családi szerveződésre vonatkozó megfontolásokat is be kellene vonnunk. a lokális csoport alapvetően egy.248 Szintén a sólyom és a holló adott nevet a ngarigók és a walgaluk két -két frátriájának. o. II. skk. skk. 244n245. Ezúttal. 244 HOWITT. CURR. 52.. Másképp szólva minden helynek megvan a maga toteme. vagy már nem is értik őket. hogy egy hely lakói miért tartoznak többségükben ugyanahhoz a totemhez (Nat. 429. 123. 98. De mivel leggyakrabban az anya is annak a helynek a közelében tartózkodik. Tr. . HOWITT. 243 The Secret of the Totem. hanem azét a mitikus ősét. a jelek szerint tehát totem. 240 Spencer és Gillen szerint (Nat. o. a gyerek többnyire ugyanahhoz a totemhez fog tartozni. II. Ezt mutatta ki A. márpedig az ősök előszeretettel látogatják azokat a helyeket. Tr. amelyeknél ez a szervezet már eltűnt. és melyik totemcsoporthoz tartozik. Tr. Lang nemrég megjelent művében.249 A kuinmurburáknál a fehér kakadu és a holló. 165. ám nem jár reinkarnációval. A gyerek toteme tehát az lesz. o. 238 239 55 Created by XMLmind XSL-FO Converter. 170. 172. Nyilván ez a magyarázata annak. amelyek az ő totemük központjául szolgálnak. 169.. John MATTHEW: Eaglehawk and Crow. ahol az anya szerint a fogantatás történt. hogy a marákat és a janjulákat kivéve e törzsek valamennyiénél a totem apai ágon történő öröklése csupán a legáltalánosabb jelenség. 243 Így a gunditjmaráknál az egyik frátriát Krokitchnak. a név valamely állat neve volt. o. Nos. a totem átörökítése viszont apai ágon történik: ez a helyzet a warramangáknál. akinek a felügyelete alá tartozik az a hely. skk. 139. 423. mint apja. 123.245 A wurundjerik a lBunfill és a lWaangl szót használják. 245 Uo. a binbingáknál. sőt nem is az apa totemét örökli meg. a wambajáknál.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK Másutt a totem atyai ágon adódik tovább.. hogy éppen mely ős tartózkodik az anya közelében. mégis meg kell különböztetni tőlük őket. de minden jel arra mutat. amelyek sólymot (aigle-faucon) illetve hollót jelentenek. 246 Uo. BROUGH SMYTH. 251 E hipotézis alátámasztására más okokat is föl lehetne hozni. Témánk szempontjából egyébként a kérdés amúgy is csak másodsor ban érdekes. 126.. Vö. amely férje totemisztikus központjául szolgál.FISON n HOWITT: Kamilaroi and Krnai. Meghatározott technikával megállapítható. hogy szoros kapcsolat áll fenn a totemisztikus rendszer és az anyaági leszármazás között.239 Végül a harmadik kombinációt az arandáknál és loritjáknál figyelhetjük meg. helyette a belőle származó klánok kerültek előtérbe. skk. o. THOMAS: Kinship and Marriage in Australia. II.. 121. ahol az anya szerint a fogantatás történt. m. mert e szavak egy olyan archaikus nyelvből valók.). 159. Tr. 9. 133. Nyilván vannak olyan társadalmak. a másikat Kaputchnak hívják. o. Az ausztrál törzs általában két különböző frátriára oszlik. amikor a frátria nevének jelentését sikerült megfejteni. Mint majd látni fogjuk . I. melyik ős ez. 238 Ezért aztán úgy hitték. o. ahol a frátriák száma kettőnél nagyobb lenne. hogy a frátriában olyan régebbi klánt kell látnunk. Strehlow szerint (II.. hogy valaha egyetemes volt. Megjegyzendő azonban. Nat. mivel a gyerek az apjánál marad. amelyeket sajátos testvériségi kötelék fűz egymáshoz. 250 J. CURR. csaknem valamennyi olyan esetben.. o. s ezek közt oszlanak meg a különböző klánok. akiknél a totemnek már szinte nincs is vallási jellege. ezek ugyan természetükben nem különböznek az előbbiektől. de a gyermek toteme egyik interpetáció szerint sem függ szükségképpen a szülők totemétől.246 Ugyanezt a célt szolgálja számos új-dél-walesi törzsnél a lMukwaral és a lKilparal szó. o. 247 Uo. a második fekete kakadut jelent. Ebből arra következtethetünk. 101. ahol a totemizmus hanyatlóban volt. például a narrinyeriknél. amely aztán két részre vált. 53. ahol még gyakorolják a totemisztikus vallást.251 De ebben nincs is semmi meglepő. a maráknál és a janjuláknál. Tr. a gyermek toteme végül is esetleges körülményektől függ. az első szó fehér.242 A klántotemeken kívül illetve azok fölött ott vannak még a frátria -totemek. a jelenlegi klánok valószínűleg e részekre szakadás termékei.) az ős lelke az anya testében reinkarnálódik s így lesz a gyermek lelkévé. Nat. skk. II. 248 CURR. o. Tr. 124. amelyekről a megfigyelők eltérő módon számolnak be 240 n az anyát a fogantatás pillanatában misztikus módon megtermékenyíti. Ausztráliában mindenesetre nincs olyan törzs.

Házassági osztálynak a frátria alosztályait nevezzük. amellyel a házasság a szabály szerint szabad. o. Később még látni foguk. A gyerekek a másik osztályba kerülnek. Nat. Ha tehát csak két osztály van egy-egy frátriában. North. 454. olykor négy van belőle egy-egy frátrián belül. 115. a gyerek az anya frátriájába tartozik. 255 Lásd e kérdésben az ausztrál osztályokat általánosan tárgyaló lAz incesztus tilalmal című írásunkat.). Journal and Proceedings of the Royal Society of N. S. 162. 1762. skk. Année sociologique. Felmerült tehát a kérdés. a Dilbi-frátriának megintcsak két osztálya van. 121. Année sociologique. III. hogy e két klánnak két különféle pelikánfajta a toteme. J. amellyel amolyan másodlagos connubium áll fönn (SPENCER n GILLEN. Például a kamilaroiknál a Kupathin frátriának két osztálya van. o. 302. Egyedül a központi törzseknél fordul ez elő. hogy sok esetben. Mivel a leszármazás anyai ágon történik. m. mint a nagyszülők. o. 9. Murri illetve Kubbi. skk. 287n288. Brough Smyth szerint sólymot jelent. Ippai illetve Kumbo. skk. amit viszont a többi osztály szabadon fogyaszthat. Ezt az bizonyítja. A frátriákon és a klánokon kívül gyakran találunk az ausztrál társadalmakban még egy másodlagos csoportot. E négy osztály ugyanis két osztálypárra oszlik.. S. Márpedig a szóban forgó társadalmakban nincs olyan házassági osztály.). mindenekelőtt egy név. mint a klánoknak. ha ő maga lány. 257 Lásd ROTH: Ethnological Studies among the North-West-Central Queensland Aborigines. Ez a szervezet tehát mélyen érinti a házassági kapcsolatokat. embléma vagy jelkép. Ez a kabikabiknál van így (lásd MATHEW. mint a frátriát.I. az unokák viszont ugyanabba az osztályba kerülnek. de az elv ugyanez. 118n147. Erre látszanak mutatni Matthews ugyanezen törzsre vonatkozó adatai (lAboriginal Tribes of N. skk.). XIII. Náluk azonban ezt az állatot a lBilyaral szóval jelölik. Ne m totemek-e ezek az állatok? Csakhogy a táplálozási tilalom nem a totemizmus jellemző jegye. amikor bizonyos zavaró tényezők hatására létrejönnek efféle összefonódások. Ha egy-egy frátriában négy osztály van. megint csak az Ippai-osztályba kerülnek. o. nevezetesen az arandáknál.). 56. A totem először is. számuk törzsenként változik: olykor kettő. mivel már nem volt olyan csoport.. Minden osztály választhat magának a másik frátria két osztálya közül. Másképp szólva a frátria toteme olyan.. ha az anya Kupathin. De ha az anya az Ippai-osztályba való. s mint majd látni fogjuk. csak egészen kivételes esetekben vannak a másik frátriában is képviselői. PALMER: lNotes on some Australian Tribesl. hogy olykor nagyobb ellenállóképességük van.) a wotjobalukoknál a pelikán klán mindkét frátriában képviseltetve lenne. Az ugyanis bizonyos. Nevezetesen a közép -ausztráliai nyolcosztályos tözseknél azon az osztályon kívül. az ő gyerekei viszont. 256 Ezt az elvet nem mindenütt tartják be egyforma szigorral. Tr.253 de még olyankor is. 106. 252 A frátria illetve a klán toteme közt alárendeltségi viszony van. Feltehetően a tilalmak által védett állatok eredetileg olyan klánok totemei voltak. mint az előző nemzedék. Lang számos effajta példát idéz (i. m. csak egy kisebbség kerül a másik felébe. Hasonlóképpen a Murri-osztályba tartozó asszonyok gyerekei a Kubbi-osztályba kerülnek. a Murriknak a Kumbo -osztályból. Ez számunkra kétségesnek tűnik. és ez a két osztály váltakozik egymással nemzedénkenként a fent leírt módon. milyen állat nevét viseli a frátria. 257 Nyilván elképzelhető. . Ugyanígy. o. következésképpen az egyes személyek által viselhető totemeket eleve meghatározza az. hogy ki melyik frátriába tartozik. a Kubbi-osztályba tartozó aszonyok gyerekei pedig megint Murrik lesznek. Következésképpen az eredeti támaszuktól megfosztott tiltások átterjedhettek valamennyi osztályra. VIII. 82. o. Például a lMukwaral. o. lA házassági szervezet az ausztrál társadalmakbanl című tanulmányunkat.A. s ennek fajai a klántotemek. amikor tudjuk.. mint a frátriáknak meg a klánoknak. Tr. márpedig az ezen frátriába tartozó egyik klánnak a sólyom a toteme. Wales. mint a nem. illetve a csak a nyolcosztályos törzsekkel fogalkozó. a rendszer bonyolultabb. 1904. Az Ippaiknak a Kubbi-osztályból kell házastársat választaniuk. A kérdést az vetette föl. Wales and Victorial. akkor ő is Kupathin lesz. 254 Lásd e kérdésről az Année sociologique-ban megjelent tanulmányunkat lA totemizmusl-ról (V. amelyek aztán megszűntek. a jelenlegi nyelvben az illető állatot egészen más szó jelöli. a parundjiknél és a milpulóknál. (1884).). Howitt szerint (i. van még egy. mint a szüleik. hogy a két frátria nem keveredik egymással.254 A szabály tehát az. amely valamely állat vagy növény nevét viselné vagy használná emblémaként. 253 SPENCER n GILLEN. I.255 Kiválasztódásukat és működésüket a következő szabályok irányítják: 1) Minden frátriában minden nemzedék más osztályba kerül. 2) Egy-egy osztály tagjai elvileg256 csak a másik frátria egyik osztályával köthetnek házasságot. miközben a házassági osztályok fönnmaradtak. Könnyen elképzelhető. ami frátria-név a barkindjiknél. hogy bizonyos queenslandi törzseknél minden házassági osztály csak rá jellemző táplálkozási tilalmaknak van alávetve. amely nem nélkülöz bizonyos önállóságot: a házassági osztályokról van szó. hogy nem volt-e néha ezeknek az osztályoknak éppúgy totemük. ezért is nevezzük e csoportosulásokat házassági osztályoknak. hogy e megközelítés nem teljesen puszta hasonlat. hogy e tiltások közvetve a totemizmusból származnak. 252 56 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Az osztály tagjainak tartózkodniuk kell bizonyos állatok húsának a fogyasztásától. akkor a gyerek Kumbo lesz. in: CURR.. Elvileg ugyanis minden klán csak egy frátriába tartozhat.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK már nincs használatban. a klán zöme a törzs valamelyik felébe tartozik. nemzedékenként cserélődnek.

sőt akár sokkal több klán is lehet.. érvényes az észak -amerikai indián törzsekre is. most korlátlanul folytatódik e klánokon belül is. amikor a kettő nem állt ennyire távol egymástól. és meg is mondják nekünk. mint tíz. . amely eredetileg a frátriát szabdalta szét a tulajdonképpeni klánokra. az erkölcs jelenlegi állapotának felel meg. 153n185. de sose sikerül teljes listát szolgáltatniuk. ez a név a szó teljes Talán ugyanez a magyarázat érvényes néhány más délkeleti és keleti törzsre is. ahol sokkal több van. 263 SWANTON: Contribution to the Ethnology of the Haida. sorozat. Lásd HODGE: lPueblo Indian Clansl. mint a fehér emberek züllesztő tevékenységének. 264 lThe distinction between the two clans is absolute in every respectl n írja Swanton a 68. a wakelbaráknál és a Bulloo folyónál élő punthamaráknál (HOWITT. 398. o. o. 28.] 260 Kivéve a délnyugati pueblo indiánokat. Ez lenne a helyzet a wiradjuriknál. Beliefs and Linguistic Relationship of the Tlingit Indians in XXVIth Rep. 57 Created by XMLmind XSL-FO Converter. o.262 sas. hiszen az egyik osztály a gyerekeké.. Lásd e kérdésről DURKHEIM n MAUSS: lDe quelques formes primitives de classificationl. Tr. Amerika példája ily módon segít megmagyarázni nekünk. De az általa gyűjtött értesülések saját bevallása szerint is kétesek. vagy már nem beszélt nyelvből származik. akkor vagy nem értik. A társadalmi csoportokat már akkor is. o. ami egyáltalán nem normális. de ezt megkülönböztető jeggyel teszik egyedivé. Tr. mint Ausztráliában.).263 És ez a felosztás nem csupán névleges. 262 KRAUSE: Die Tlingit-Indianer. egy-egy ilyen csoport tehát sokkal népesebb. mennyi van belőlük. akkor a gyereké a fehér sólyom lesz (HOWITT. mint Ausztráliában. A megfigyelők példaképpen felsorolnak néhányat. hogy ott a totemszervezet sokkal határozottabb formát ölt. 253n334. elkorcsosult. in: É. Egyszersmind a társadalom sokkal erősebben átérezte egységét. [Magyarul: Az osztályozás néhány elemi formája. Ez mintegy első jele annak a tendenciának.. Budapest. ha a klánnak mindig is ilyen folyékony és változékony lett volna az anyaga. Minek köszönhető ez a különbségtétel? A kaiabarák példája (dél-queenslandi törzs) talán sejtetni engedi. IX. DURKHEIM: A társadalmi tények magyarázatához. E listákat ugyanis sosem lehet véglegesen rögzíteni. 1. 299. 531. 112. ami a frátriákat választja el egymástól. E nagyobb stabilitás eredményeképpen a frátriák ősibb rendszere tisztábban és hangsúlyosabban maradt fönn Amerikában. köt. kevesebb klán van bennük. hogy ha e szabályozás a totemizmusból született is. De a klánok közötti erkölcsi távolság semmiség ahhoz képest.és holló-frátriára a haidáknál. lábj. amilyen alakot jelenleg Ausztráliában ölt. vagy legalábbis nem sokat mond az őslakóknak.). o. Ott ugyanis lebegő. holott a hivatkozott esetekben az egyes osztályoknak saját. torzult formáját képviseli. hogy e totemet viselő csoportok klánok-e vagy alklánok. Táblázataiból ugyanis kiderül. köt. mert az amerikai társadalmaknak nem sikerülhetett volna ilyen szilárd vázra szert tenniük. írja másutt. ami éppúgy tulajdonítható az idő természetes bomlasztó hatásának. erős gyökerek kötötték a földhöz. és mélyrehatóan szabályozza az életet. SWANTON: Social Condition.259 Amerikában ezzel szemben a totemisztikus szervezet határozottabb formát ölt. hogy számos megfigyelő észre sem veszi őket. 260 gyakran kevesebb. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 261 Lásd Morgan táblázatait az Ancient Societyben. 62. 1978. Felmerül azonban a kérdés. Annyi mindenesetre látható ebből. 226. Nat. aminek már elfelejtették. mivel a szó idegen. amikor e törzseket először figyelték meg. mint Ausztráliában.és farkas-frátriára a tlingiteknél. A két frátria. Nat. hogy a totemek a házassági osztályok szerint differenciálódnak. 258 A Frazertől átvett magyarázat (Totemism and Exogamy. nevezetesen a tlingitek és a haidák már a civilizáció viszonylag fejlett fokára értek. Elvben minden klán. mint két idegen nép. Ha az anyának a fekete sólyom a toteme. hogy több totem is egyszerre van jelen ugyanazon frátria mindkét osztályában. Láttuk az imént. mindeközben két frátriára oszlanak (amelyek maguk is bizonyos számú klánra tagolódnak): holló. o. olyan egymáshoz képest. külön tilalmaik vannak. Bár a törzsek átlagosan sokkal népesebbek. és következésképp minden totem egyaránt képviselve lehet egyazon frátria mindkét osztályában. hogy ez utóbbi kontinensen a frátria mindenütt hanyatlóban van. vagy csak homályosan tudják az értelmét. semhogy ne lett volna tudatában önnön alkotórészeinek. skk.261 Ez a különbség a társadalmi technika fejlettebb voltának köszönhető. VI. Ezzel szemben Amerika bizonyos pontjain éppen ez a rendszer maradt előtérben. a továbbélő totemisztikus tilalmaknak mindkét osztályra érvénye snek kellett volna maradniuk. sokkal stabilabb. szétfolyó állapotban van. 264 A frátriáknak nem csak úgy egyszerűen van nevük. ő azt nevezi klánnak. 221. Ebben a törzsben a gyerekek az anyjuktól öröklik a totemet. Année sociologique. Az északnyugati part törzsei. Egyazon törzsön belül ritkán van több. Csak annyi a különbség. a klánoknak pontosabban van meghatározva a számuk: tudják. következésképpen jobban ellen tudtak állni a szétforgácsoló erőknek. de ezek többnyire oly halványak. mára csak legyengült. ha ezt csak annak alapján próbálnánk megítélni. akiktől az előbbiek a totemeiket átöröklik.. 210..A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK amihez kapcsolódhattak volna. o. 345. De alighanem volt egy olyan időszak. Válogatott tanulmányok. skk.. American Anthropologist.258 Amit az ausztrál társadalmak toteméről mondtunk.) egyébként fölvet egy problémát. e szétmorzsolódás eredményeképpen egy-egy klán rendkívül kevés tagot számlál. a másik a szülőké. hogyan zajlott le ez az elkülönülés. egy-egy törzsön belül a klánok száma jóformán korlátlan. Ugyanaz a szegmentációs folyamat. o. ha van neve. 1. De ami a lényeges. igen gyakran már csak névtelen csoportosulás. ahol n Howitt szerint n állítólag szintén külö n-külön toteme van az egyes házassági osztályoknak. 259 Egy néhány száz fős törzsben olykor 50-60. mi is az a klán-alapú szervezet. Az ausztráloknál nem egyszerűen sok klán van. Amikor tehát a klánok eltűntek. amit mi frátriának. A frátria -totemek létére ilyenformán csak néhány tovább élő csökevényből lehet következtetni. oldalon. Megtévesztő lenne.

280 Hill TOUT: lReport on the Ethnology of the Statlumh of British Columbial. 155. illetve 135. kép). III.2. ahol a képzőművészet már fejlettebb. o. o. 2.). ahol a társadalom a letelepült életformára tért át.266 amit Grey családnak nevez. s minden ember a családjához való tartozás jelképeként jogosult viselni azt. 420. 64. Egyébként ez az etimológia nagyon vitatható.). mintha megannyi aprócska harangtorony és minaret emelkedne a házak közt. in: Second Rep. De az általa használt terminológia értelme nem kétséges. o. o. lásd 265. o. mielőtt csatába indultak.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK értelmében vett totem. 266 DORSEY: lOmaha Sociologyl. and W.272 Az irokézeknél a klán jelvényeként minden wigwamra kiterítették a totemállat bőrét. 228.280 De ott látható a csónakokon. az vitathatatlanul klán. 277 KRAUSE: i. in: I. hanem embléma. Ez utóbbi esetben a totemet a gyász jeleként fejjel lefelé ábrázolják. A Samuel Hearne -t kísérő indiánok a pajzsukra festették a totemüket. amelyek a totemeiket ábrázolták. I. 277 Ugyanakkor egy tlingit faluban nincs túl sok ilyesféle totemábrázolás. 246n247. o. vö. J. o. csak a főnökök és a gazdagok házai előtt találhatók. ott fára és a falakra vésik a totemet.. hogy a klán odaadhatta vagy eladhatta másnak is a totem viselési jogát. 184. mindegyik klán máshogy fest. mint a frátria -totem. SWAN. o.. Australia. amelyen ott van a totemük. a haidáknál. m. o...I. 30. 248.266 Ott. 148..269 A feudalizmus korabeli nemesek minden lehető módon ráfaragták.. odafestették címereiket a kastélyaikra.I. a tszimsiánoknál. hiszen azoknál közvetlenül figyelhetjük meg a frátria-totemet. általában nagyon rikító színekkel festik ki őket. 248. hogy a totem mindenekelőtt egy-egy csoport jelvénye (the badge of a group)l. 268. 52.). 52n53. amelyet a következőkben ismertetünk. Garrick MALLERY: lPicture-Writing of the American Indiansl. 107. 268 Indian Tribes.. mindenféle használati tárgyakon. 230. 165. s még általánosabban a sziúknál a totem a sátorra van festve. o. in: SCHOOLCRAFT: Indian Tribes of the United States. SCHOOLCRAFT: Indian Tribes. o. Manners and Customs of the Indian Nations who once inhabited Pennsylvania. skk. a tényleges családot pedig a lhouseholdl szóval kénytelen jelölni. 377. jobban elváltozott. o. m.267 Schoolcraft ugyanilyen értelemben nyilatkozik az észak-amerikai indiánok totemeiről: lA totem n írja n valójában olyan rajz. lSajátos a tlingitek házának díszítése n írja Krause. SMITH: lMyths of the Iroquoisl. ott egy-egy háznál több is van belőlük. 267 Kamilaroi and Kurnai. a tulajdonképpeni klánt a lcsaládl szóval.. lToteml. lásd 329. a birtokukban lévő mindenfajta tárgyakra: az ausztráliai négerek. 274 DODGE: Our Wild Indians. 270 HEARNE: Journey to the Northern Ocean. o. mára minden klánnak több toteme is van. 1893. 308. akkor egy-egy klán a totemével pecsételte le a szerződést.). 133.. 266 Journals of two Expeditions in N. 265 Következésképpen e ponton is célszerű volt figyelembe venni az amerikai törzseket. rávésték. a szeliseknél. lAz ausztrál társadalomszervezet n írja Fison és Howitt is n azt mutatja. Sokkal gyakoribbak viszont a szomszéd törzsnél. I. 265 58 Created by XMLmind XSL-FO Converter. amelyek közül egynémely más klánokéval közös (lásd SWANTON: i. mindezt az ajtó mellett álló hosszú póznákra faragják. o. 271 Amikor a tlingiteknél konfliktus támad két klán közt. in: Tenth Rep. az észak-amerikai indiánok ugyanezt teszik a totemeikkel. Handbook of American Indians North of Mexico (Smithsonian Instit. amelyek akár 15 méter magasak is lehetnek. köt. annual report of the Bureau of Ethnology (1881). és a delavereknél (HECKEWELDER: An account of the History. lMinden család n írja Grey az ausztrálokról n valamely állatot tesz meg címeréül és jelvényéül (as their crest and sign)l.. olyan kéregdarabokat szúrtak egy pózna végére. ami valamely családi csoport faluját vagy tartózkodási helyét jelenti.A. 1905. TYLOR: lTotem Post of the Haida Village of Massetl. Ezt bizonyítja a szó tényleges etimológiája is: a totem a dodaimből származik. Ez a helyzet például a haidáknál. 279 Lásd a fényképet Swanton idézett művében (XI. 225. o.). 274 A wájandotoknál a klánoknak saját díszítőmotívumaik vannak. a síremlékeken.l 268 Amikor az indiánok kapcsolatba léptek az európaiaikkal és szerződést kötöttek velük. Vö. n A totem szolgál címerül. 129. 78. 337. ahol a sátort felváltja a ház. a két ellenséges tábor harcosai olyan sisakot öltenek. 281 KRAUSE: i.. o.I. 269 SCHOOLCRAFT: Indian Tribes. o.. o. 130n131. o. míg Ausztráliában ennek csak homályos nyomai maradtak fenn.279 A szeliseknél gyakran a ház belső falain ábrázolják a totemet. 273 Egy másik megfigyelő szerint a kitömött állatot odaállították az ajtó elé. o. Annak a szokásnak köszönhetően. Minthogy Swanton klánnak nevezi a frátriát.A.l Állati alakokat gyakran emberi alakokkal kombinálnak. 240. megvan az összes olyan lényeges tulajdonsága. 271 CHARLEVOIX: Histoire et description de la Nouvelle France. o. o. Bur. 229. 278 Uo. . a fegyvereikre. 272 KRAUSE: Tlingit-Indianer. I.278 A sok és gyakran igen magas póznával teletűzdelt haida falu valamiféle szent városra emlékeztet. W. o. Third Rep. valóságos címer. of the Bureau of Ethnol. m. aminek a heraldikus címerrel való rokonságára már többen felfigyeltek. új sorozat. SWANTON: Haida. of Ethnol. (idézi FRAZER: Totemism. o. 356. J. 281 A tulajdonképpeni klán-totem. a tlingiteknél. II A totem azonban nem csak név. 273 Erminnie A. legalábbis a haidáknál. Hasonló szokással találkozunk a kríkeknél (C.270 Charlevoix szerint bizonyos indián törzseknek háború idején igazi jelvényeik voltak. 275 POWELL: lWyandot Governmentl. o. 787. XXXV. amely a civilizált országok címereinek felel meg. rész.275 Az omaháknál... 1.

290 BOURKE: The Snake Dance of the Moquis of Arizona. 358. 381. o. De eddig mint az emberen viszonylag kívül álló dolog jelent meg a számunkra. I. 327.. Tr.) 295 SPENCER n GILLEN.296 az eső-klán emberei eurofogakból készült kis függőket hordanak a fülükben. amelyről még beszélni fogunk. 297 A jerkláknál a beavatás alatt olyan sebeket ejtenek az ifjún.. o.293 De leggyakrabban magára a testre nyomják rá a totemjelet. 293 DORSEY: Omaha Sociol. FEWKES: lThe Group of Tusayan Ceremonials called Katcinasl. amelyeknek Brough Smyth totemisztikus jelleget tulajdonít. nem az -e a célja.. mint látni foguk. o. sírokra helyezik el. hogy az ifjú ábrázatát fehér szélű fekete fellegekhez tegye hasonlatossá. amikor harcba indulnak. Ugyanis effajta szobrok. I. hogy annak az igen gyakori rítusnak. szerszámokra. 229.290 Ha egyébként a totem madár. 327.. amely részben vagy egészben a klán nevét adó állat testét ábrázolja. o. BOAS: The Social Organisation and the Secret Societies of the Kwakiutl Indians. 297 SPENCER n GILLEN. 294 Ez bizonyítja. részükké válik.). Uo. Csakhogy a totemképeket nemcsak házak falára. hogy néha maguk a bennszülöttek is így magyarázzák e szokást. a keletkező sebhelyek formáját szintén egy szent tárgyon. mi az igazi értelmük. amelyek szerintük előre jelzik a bekövetkező esőt. Ugyanezt a gyakorlatot egész Északnyugat-Amerikában megtaláljuk.). o. . o. az emberek a fejükön viselik a madár tollait. Beliefs and linguistic Relationship of the Tlingit Indiansl. a totem jellegzetes alakját rajzolják a földre. egyet elöl és egyet hátul. (A szaklektor. faragások. Third Rep. csónakok oldalára. Ugyanezeknél az arandáknál a szubincíziós * rítusok során az újonc lánytestvéreinek és jövendőbelijének bevagdossák a bőrét. North. kettőt-kettőt oldalt. mint Amerikában. Ez még nincs bizonyítva. J. milyen jelentős helyet foglal el a totem a primitívek életében. W. 257.286 A totemrajzok meglehet még ennél is gyakoribbak. o. Felmerül a kérdés. mert csak dolgokon láttuk ábrázolva. ahol a képzőművészet sokkal magasabb fokra jutott. mint az ausztrál törzseknél. 286 An account of the English Colony in N. Az arandáknál például a fogak kihúzását csak az eső. A sas -klánban két nagy tincset meghagynak elöl. Következésképpen az effajta totemábrázolások Ausztráliában sokkal ritkábbak és kevésbé feltűnőek. A tlingiteknél bizonyos vallási ünnepeken a szertartás vezetője olyan ruhát visel. de később kifejtendő okoknál fogva nem mindig könnyű észrevenni. 168. 287 KRAUSE: i. amelyet szintén a totem jellemző mintáival díszítenek. fegyverekre. egy pedig hátul csüng alá. o. 229. in: XXIVth Rep.295 A kaititjáknál egy kengurufélét. ahol ilyenformán eltemetik a halottat. A warramangáknál a halotti szertartás végén elföldelik a halott csontjait. ilyen alakokat találunk a sziklákon is. 284 BROUGH SMITH: The Aborigines of Victoria. ily módon utánozzák az állat lábait. márpedig. a csurunga mintája a totem emblémájaként szolgál. amit előzetesen kiszárítanak. Mindamellett tudunk ilyen esetekről.. Wales. Tr. 537. o. 238. i. IV. S. 296 Később még meglátjuk (II. ott vannak az emberek testén is. hogy mit jelentenek e rokoni kapcsolatok. a csurungán ábrázolják. de figyelemre méltó. 1897. 435. 284. STREHLOW hasonló esetet említ az arandáknál (III. o. a bölény-klánban szarvformába rendezik. 68. könyv. 257. A Darling felső folyása mentén élő bennszülöttek totemképeket vésnek a pajzsukra. 99.292 Az omaháknál is hasonló a gyakorlat: minden klánnak megvan a maga frizurája. 269. in: XVth Rep. és porrá törnek. 291 Az ájováknál minden klán máshogy nyírja a haját. North. amelyeknek megmarad a hege: a sebhelyek száma és formája SPENCER n GILLEN. 285 Collins szerint csaknem minden használati tárgyon valószínűleg ugyanilyen jelentésű díszítések láthatók. A teknős-klánban például kopaszra borotválják a fejüket. Az emberek nemcsak a birtokukban lévő tárgyakra teszik rá a címerüket. Ez az ábrázolásmód még a legkevésbé fejlett társadalmak számára is elérhető. mint amelyeknek a célja n legalábbis konvencionálisan n a totemmel való hasonlóság elérése. Általános szabály ugyanis.287 Speciális maszkokat használnak e célra. hogy ilyenformán utánozzák a totem alakját. * Szubincízió: a hímvessző mély bemetszése végig a húgycső mentén. hogy a bennszülött tudatában e csonkítások úgy jelennek meg. o. skk. 288 SWANTON: lSocial Condition. o. 294 SPENCER n GILLEN. 289 meg a pueblo indiánoknál. o. 540... o. 451. hogy egy-egy klán tagjai igyekeznek a külsejükkel is kifejezni a totemüket. E különböző tények már érzékeltetik. 289 FRAZER: Totemism.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK Az előző példákat kizárólag az észak-amerikai indiánoktól vettük. fej. 285 Uo. csak hat kis tincset hagynak meg. márpedig a hagyomány szerint a művelet célja az. amelynek során a felserdült ifjaknak kihúzzák a két első fogát. 240. m. o. 26. o. a mellé a hely mellé.meg a víz-klánban gyakorolják. Tr. 292 SCHOOLCRAFT: Indian Tribes.288 Ugyanez a szokás a minitari indiánoknál. 174.. II. az eurót az eső közeli rokonának tekintenek. maradandó alakábrázolások csak ott lehetségesek. fejét és farkát. s ez a fajta ábrázolásmód lényegesen fontosabb. ez okból a felhőket a család dolgainak tekintik. 291 MüLLER: Geschichte der Amerikanischen Urreligionen. lábj. 283 Új-Dél-Walesben Oxley egy bennszülött sír284 melletti fákon olyan faragásokat talált. 282 283 59 Created by XMLmind XSL-FO Converter. III. 282 A maráknál és a janjuláknál a holttestet egy kivájt fatörzsbe teszik. Nat. beleivódik a húsukba. hanem önnön személyükre is. 245. 251n263. m.

azt az bizonyítja.. 307 Emlékezzünk rá (lásd fentebb . 259. 302 Spencer és Gillen szerint olyanok is vannak. Nat. 348. n Igaz. o. ha a totemszervezetben nem álltak volna be zavarok. o. XVI. milyen szoros kapcsolatot feltételeznek az ember. hogy a beavatott testére festett rajz nem szükségképpen az ő totemét ábrázolja: effajta eseteket láthatunk Spencernél és Gillennél. a wulmaláknál [Tindale-nél lngardikl. o. a walbiriknél. illetve ha e szervezet az arandáknál is olyan lenne. XX. hogy az Észak-Amerika északnyugati partján élő törzseknél a klán emblémáját nemcsak az élőkre. Tr. o. ha történetesen nem az illető totemhez tartozik (Nat. náluk a totem tetoválása igen általános szokás. 295n296. amelynek vallási jellege HOWITT. 548. hogy vadásszanak és halásszanak. amelyeknek egyáltalán semmi vallási jelentősége nincs (lásd Nat. ezekre később adunk magyarázatot. hiszen így egy és ugyanazon totemnek valamennyi lokális csoportban. 299 Howitt szerint ugyanilyen kapcsolat áll fönn a dieriknél egyes hegtetoválások és a víz toteme közt. A dél-afrikai botszwanák bizonyos számú klánra oszlanak: krokodil-. North..). W. Nat. o.. amelyre a rítus irányul (uo. Tr. 309 1. 241. Tr. o. De hogy itt a szabály alóli kivételről. hogy a totem nemcsak név és embléma. 298 299 E zavarnak más következménye is lett. SCHULZE: i. 744. 229..l (North. amelyben a klán szent tárgyait őrzik.. hogy ráfestik testére a totemisztikus szimbólumot.). valamiféle toleranciáról van szó.. kép.129.. a tjingiliknél.. S mivel elvileg mindenki csak a saját totemére vonatkozó szertartást vezetheti. Fifth Rep. .. ráfestik a totemjelet. mint az apjáé vagy az anyjáé. Amikor tisztán gazdasági tevékenységet végeznek.. o. Igaz. m.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK totemenként más és más. Tr. akkor feltétlenül kifestik magukat. mint majd a következőkben meglátjuk n. in: British Association for the Advancement of Science. akár anyaági n rokonok végzik el a beavatási szertartásokat. Tr. Tribes of the Dominion of Canada. de azt is megmutatja. 308 Nat. o. amelyeket ugyanezen család dolgainak tekintenek. Ilyenkor az újonc addig őrzi testén a díszítményt. amikor a kis családi csoportok szétszóródnak. of the Committee on the N. amikor is az új tag beléphet abba a szentélybe. 376. e tényt más adatközlők vitatják.301 De míg a csonkítás vagy hegtetoválás révén létrejött mintáknak nincs mindig totemisztikus jelentésük.3. ebből az következik. BOAS: The Social Organization of the Kwakiutl. mint a közeli rokonaié. Így fordulhat elő. Ily módon az a gondolat. o.). o. 140. a szertartásvezető a következő szavakat intézi a beavatotthoz: lEz a jel a te helyed (place) jele. 41n42. 45. pontosan abból áll. mint a warramangáknál (lásd SPENCER n GILLEN: i.. majomklánra stb. Tr. 303 s olykor az egyszerű résztvevők is totemábrázolásokat viselnek a testükön. bölény-. Tr. Nagy általánosságban azzal jár.). Nat.298 Fison egyik adatközlője ugyanezt a tényt jelzi az általa megfigyelt törzseknél.). ne vesd tekintetedet egy másik helyre.. amelyek formája a krokodil pofájára emlékeztet (CASALIS: Les Basoutos. 162. o. sőt akár mindkét frátriába n is lehetnek tagjai.. 301 SWANTON: Contributions to the Ethnology of the Haida.l lEz a megfogalmazás n írja Spencer és Gillen n azt jelenti. Ez egyébként elárulja. 300 HOWITT. 305 Igaz. a wambajáknál. Kamilaroi and Kurnai. hanem a hozzá kapcsolódó tárgyakat ábrázolják. 41. A vallási szertartások során e díszek maguk a totemek. 519.]. hogy ha egy embernek egy szellem kinyilatkoztatta valamely szertartás elvégzésének a módját.) A warramangáknál a totem apáról fiúra öröklődik. hogy egy totem szertartásait más totemhez tartozó ember is elvégezheti n ami magának a totem izmus elvének mond ellent. skk. North. különösebb ellenállás nélkül meggyökeresedhetett. következésképpen minden helynek megvan a maga toteme. 60 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Tr. 221.. mely alighanem arra mutat.304 Az egyik legfontosabb beavatási szertartás. o. nem vesződnek e bonyodalmas ruházattal. ugyanakkor a totem valamiféle közös gyűjtőcímke. 306 SPENCER n GILLEN. 292. A krokodil-klán emberei például az állataik fülébe olyan bemetszéseket ejtenek. Mint majd látni fogjuk.. 68. 304 SPENCER n GILLEN. amely egyébként távol esik az általunk tüzetesebben vizsgált két földrajzi területtől. az egyénnek a totemhez fűződő kapcsolata annyira szoros. amely éppenséggel nem az ő totemére irányul. akik a totemhez tartoznak. akkor csakis olyan emberre ruházhatja át. aki ahhoz a totemhez tartozik. jelképes ábrát festenek a testére: ezúttal az ifjú totemét ábrázolják ily módon. 215. hanem a halottakra is ráfestik: mielőtt eltemetnék a holttestet. a bennszülöttek nem viselik őket mindennap. hogy zavar állt be a törzs totemszervezetében. o. vö. o. n Egy olyan esetben. 212n214. 309 BOAS: lGeneral Report on the Indians of British Columbial. m.).. amellyel az ifjút a törzs vallási életébe vezetik be. a toteme és a totem számára fenntartott.. képtől. Tr. s csak azok vehetnek részt benne. o. o. Amikor viszont a klánok összegyűlnek. o. 308 Sőt. csak a saját totemjére irányuló szertartásokban vegyen részt. a klán állatait szokták ily módon tetoválni. amíg az idővel magától le nem kopik róla. Tr.. hogy a kinyilatkoztatásban részesülő ember nem szabadon rendelkezik a szertartásvezetés jogával: ha továbbadja n ez gyakran megtörténik n. hogy bizonyos esetekben a gyereket olyan rítussal avatják be. hogy anomáliáról van szó. Nat. o. 349. 318. Márpedig éppen e közeli n akár apa -. 54n56. amikor a rajz elkészül. Tr. neki szentelt hely között.. hogy az ifjú ne avatkozzon be mások szertartásaiba. SWANTON: Tlingit. Tr. lábj. A papi funkciót betöltő szertartásvezetők mindig. hogy némiképp meglazítja a totemnek valamely meghatározott csoporthoz fűződő kapcsolatát. 302 egészen más a helyzet a testre festett rajzokkal: ezek a legtöbbször totemábrázolások.. A warramangáknál. o. n A szaklektor. Robertson Smith szerint ugyanez a szokás a régi araboknál is megvolt ( Kinship and Mariage in early Arabia. hiszen a körülmetélési szertartásoknak lényegüknél fogva a beavatott lokális csoportjában döntő fontosságú totemre kellene irányulniuk. o.). o. 179. 219. az arandáknál ez a rajz nem feltétlenül a beavatott totemét ábrázolja. 744n746. és XXI. 41.). az anmatjeráknál (North. vagy még általánosabban. 303 Az arandáknál vannak kivételek e szabály alól. hogy ennél a törzsnél a gyereknek más is lehet a toteme. Ilyenkor nem mindig magát a totemet.. Nat.307 Egyébiránt még az arandáknál is a beavatást megkoronázó és megszentelő legünnepélyeseb b pillanatban. 221. hogy közös életet éljenek s együtt végezzék a vallási szertartásokat. Elfogadtá k. 305 Ez történik például a warramangáknál. III Már e totemisztikus díszítésekből is érezni lehet. valamennyi szertartás egy -egy totemre irányul. 306 ez azonban kivétel. akkor az az ember akkor is elvégezheti az illető szertartást. 300 Ami az északnyugati indiánokat illeti.

Ezt már az elnevezése is mutatja. Üldöznek valakit? Ha odaér az ertnatulungához. hogy a bűnössel való szigorúbb bánásmód nem későbbi fejlemény-e. azaz zúgattyúnak nevezett kultikus szerszámok. következésképpen effajta módon nem használhatók. Tr. hogy az enyém. a walbirik 310 n rítusaik során mindig használnak bizonyos eszközöket. de nem sok olyan csurunga is.314 Általánosabb szempontból a lcsurungal szó valamennyi rituális aktust jelenti. 135. ahol őrzik: a nők. amit nagyobb vallási tisztelet övezne. amelyet pontosan ugyanazokkal a szavakkal határoz meg. valamennyien részt vehetnek rajta. mert rendkívüli vallási értékkel bír. Mindazonáltal ezek is épp oly vallásos érzületeket keltenek. Tr. Nos. pontosan olyan célt szolgálnak. csak ritkán ejtik ki. amelynek fő jellemzője az. aki meglátott egy csurungát. valami elhagyatott helyen. Strehlow szerint tjurungának311 hívnak. Amellett.). ha történetesen oda vette be magát. Tulajdonképpen Strehlow fordítása nincs olyan távol az előbbitől. Vannak azonban olyanok is. 163. Nat. 312 STREHLOW. mint az angol etnográfusok által bull-roarernek. hogy lnévl!). o. A totem maga a szent dolgok típusa. ha egy gyilkos menekül az ertnatulunga mellé. s minden valamirevaló szertartáson hallható. mint az arandáknál. o. II. 75. a kaititják. e szertartások tehát személyesen egyikőjükéi sem lehetnek. A bejáratát gondosan kövekkel takarják el. s azt is csak rit ka alkalmakkor.). hogy idegennek nem is szabad elárulni. lTjul címszó. megmenekült. . hogy főnév.. van egy. 144 o. 319 Még a sebesült állatot sem szabad bántani. az mind ilyen jelleget ölt. azaz a nők és a vallási életbe még be nem avatott fiatalok nem nyúlhatnak hozzá.). a legeslegszentebb dolgok közé tartozik. s amik az ördög hangját szólaltatják meg. a fülsiketítő zajnak rituális jelentése van. akkor is rejtélyesen mormogva. amelyek fából készültek és ily módon ki vannak lyukasztva. amely a csoport totemét ábrázolja. amelyeket az arandáknál Spencer és Gillen szerint churingának. Tr. Nat. hogy szent. Tr. 318 North. Ahogy azonban a runga szót magyarázza. és olyan ügyesen álcázzák. mint a pörgettyűs búgócsigák. A lyukon átfűzött zsinegnél fogva sebesen pörgetik a levegőben. 317 Strehlow ezt a helyet. 313 Némelyik csurunga az egyik végén át van lyukasztva. rejtettet. A profánok. de többnyire ovális vagy hosszúkás fa illetve csiszolt kőtárgyak.. Society of Victoria. hatalmasnak. igazi azílium. vagyis profánok nem érinthetik.. a be nem avatottak nem mehetnek e hely közelébe. 78.. Azok a csurungák. Ezek a legkülönfélébb formájú. s mert itt tanulmányozták a legalaposabban. Azért különül el ennyire. az anmatjerák. o. 318 A hely vallási jellege még a környékére is kisugárzik: ami csak ott van. amelyen nincs jól látható rajzolat (lásd SPENCER n GILLEN. o. Tr. aki tjurungának írja.. Nos. és könyörtelenül megölik. főnévként használva a csurunga az a dolog. STREHLOW. Ugyanis a csurunga. o. mert ennél a törzsnél a legjelentősebb a csurunga szerepe. s felmerül a kérdés. A csurunga annyira szent. ilia csurunga az Emu kultuszát jelenti. a lyukon pedig emberi hajból vagy oposszum szőréből font zsinór van áthúzva. és azt a férfit is. hogy némelyeket csak több évi próba után találnak erre méltónak. ami titkos és személyes (der eigene geheime). 320 STREHLOW. bármi célra használják is. A fiatalok is csak akkor kapnak bebocsáttatást. II. Tr. És valóban. ott nem szabad hozzányúlni. o. XIII. Azon nevek közül. amelynek elvesztése súlyos kárt okozna a közösségnek Van a warramangáknál is.l Kempe viszont. Azt a nőt. e név az arithna csurunga (arithna annyit jelent. II. mint azt a germán társadalmakban mondanák. A közép-ausztráliai törzsek n főképp az arandák. De a csurunga tulajdonságai nem csak abban nyilvánulnak meg.. 270. o. 140. 130n132. STREHLOW. Tr. o. 319 Nat. amelyek nem fából készülnek vagy nincsenek átlyukasztva. az számunkra igen kétesnek tűnik. 314 Nat.. Az emu szertartásai az emu-klán valamennyi tagjához hozzátartoznak. hogy szentségét annak a helynek is átadja. 311 Más törzsek máshogy nevezik. o. II. amit az arandák ertnatulungának317 neveznek. 313 Van néhány. mint első pillantásra látszik: mert ami titkos. annak oda is utánamennek. azt nem ismerhetik a profánok n vagyis szent. a szót kissé másképp fordítja. mint Spencer és Gillen.. hogy az arra járó idegen nem sejtheti. de kisebb számban. a loritják. in: Transactions of the R. nem az ertnatulungát eredetileg oltalmazó tabu gyengülése folytán vált lehetővé. Ezek a csurungafélék valódi bull-roarerek. amely szentet jelent. amikor beavatásuk már teljesen lezárult: de az is előfordul. 316 Nat. csak távolról szabad nézniük. a dolgok éppen a totemhez való viszonyuk alapján kerülnek a szent vagy profán osztályba. sőt nem is láthatják. amelyet minden aranda használ. habár valamennyi helyet kap a mítoszokban (North. minekutána olyan hangot adnak. 78. amivel még ma is játszanak a gyerekeink. köt. Számunkra e tény nehezen összeegyeztethetőnek tűnik az állatok által élvezett előjoggal. akinek e téren nagyobb a tekintélye. runga pedig azt jelenti.316 A csurungákat nagy áhítattal egy speciális helyen őrzik. hogy ott rejtőzik előtte a klán vallási kincse. és nem ertnatulungának nevezi (STREHLOW.). szentnek fordítja (KEMPE: lVocabulary of the Tribes inhabiting Macdonnel Rangesl. egyaránt megölik. melléknév is. és nem szerepel a totemisztikus szertartások során. 139. Azért az arandák elnevezésének adunk nembeli értelmet.. Tju régi szó. a tju szót nagynak. o. rejtett föld alatti odúféle. a totemisztikus csoport szentélye. lEz a szó n írja n azt jelenti. arknanauának. 320 Itt veszekedni sem szabad. ami annyira szent. Ez a béke helye. aki megmutatta neki. Ez egy üreg. Strehlow szerint azonban. hogy a profánt távol tartja magától.312 Minden totemcsoportnak meglehetősen sok ilyen csurungája van. 310 61 Created by XMLmind XSL-FO Converter. titkosat jelent. 81.. nincs is semmi más. azaz menhely. II. 648. valamennyibe olyan rajz van vésve.315 Önmagában. 315 Strehlow.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK van. 78.

A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK és az egyéneknek. Egész sor csodás képességgel rendelkezik: ha megérintik, begyógyulnak tőle a sebek, nevezetesen azok, amelyek a körülmetélés során keletkeznek;321 ugyanilyen hatékony a betegségek ellen;322 a segítségével kinő a szakáll;323 jelentős hatalmat biztosít a totemállat fajtája fölött, biztosítja kellő mértékű szaporodását;324 a férfiaknak erőt, bátorságot, kitartást ad, az ellenséget viszont elbágyasztja és legyengíti. Ez utóbbi hiedelem olyan erősen meggyökeresedett, hogy amikor két harcos összekapaszkodik, s az egyik észreveszi, hogy a másik ráemelte a csurungáját, rögtön elveszti magában a hitét, és bizonyosan vereséget szenved.325 Nincs is más olyan rituális eszköz, ami fontosabb helyet foglalna el a vallási szertartásokban.326 A csurunga erejét dörzsölés vagy kenés formájában adják át a szertartásvezetőnek vagy a résztvevőknek; evégett zsírral kenik be, majd a hívek végtagjaihoz és gyomrához dörgölik. 327 Vagy tollpihével borítják, ami aztán szerteröpül, amikor pörgetik; így hintik szét a bennük rejlő csodás tulajdonságokat. 328 De nemcsak az egyének számára hasznosak; az egész klán közös sorsa függ tőle. Ha elvész, az szinte katasztrófa; a legnagyobb csapás, ami a csoportot érheti.329 Néha kikerülnek az ertnatulungából, például amikor kölcsönadják valamely idegen csoportnak.330 Ilyenkor valóságos nyilvános gyászt tartanak. A totem emberei két hétig sírnak, jajveszékelnek, fehér agyaggal kenik be a testüket, mint amikor valamely hozzátartozójuk at vesztik el.331 Magánszemély nem is rendelkezhet szabadon a csurungákkal; az ertnatulunga, ahol őrzik őket, a csoport főnökének az ellenőrzése alatt áll. Kétségkívül minden egyénnek speciális jogai vannak bizonyos darabokra; 332 de annak ellenére, hogy bizonyos mértékig a tulajdonosuk, csak a főnök hozzájárulásával és ellenőrzése alatt használhatja őket. A csurunga kollektív kincs; a klán legfőbb szentsége. 333 Már a csurungát övező áhítat is mutatja, milyen nagy értéket tulajdonítanak neki. Ünnepélyes mozdulatokkal, tiszteletteljesen nyúlnak hozzá.334 Ápolgatják, bezsírozzák, törölgetik, fényesítik, s ha más helyre viszik át, közben olyan szertartásokat végeznek, amelyek arról tanúskodnak, hogy rendkívüli jelentőségű aktusnak tekintik ezt az áthelyezést. 335 Ám a csurungák önmagukban közönséges fa - illetve kőtárgyak; egyetlen tulajdonságukban különböznek csak a hasonló jellegű profán tárgyaktól: hogy beléjük van vésve, vagy rájuk van festve a totemjel. Tehát ez a jel, és csakis ez kölcsönöz nekik szent jelleget. Igaz, Spencer és Gillen szerint a csurungában egy ős lelke lakozik, s e lélek irányításával tesz szert csodás tulajdonságokra.336 Strehlow ugyan hangoztatja, hogy ez a magyarázat pontatlan, amit azonban helyette javasol, az nem sokban különbözik tőle: a csurungát szerinte az ős képének tekintik, illetve magát az ős testét látják benne.337 Vagyis megint csak az ős iránt táplált érzések tevődnének át a materiális tárgyra, amely ezáltal fétisfélévé változik. De először is, mindkét elképzelést n amelyek egyébként csak a mítosz megfogalmazásában különböznek egymástól n nyilvánvalóan utólag gyártották a csurungának tulajdonított szent jelleg magyarázatára. E faalkotmányok és kődarabok felépítésében, külső alakjában semmi olyan nincs, ami arra predesztinálná őket, hogy egy ős lakhelyének vagy testi képmásának tekintsék őket. Az emberek tehát azért gondolták ki ezt a mítoszt, hogy önmaguknak magyarázzák meg, miért keltenek bennük e tárgyak vallásos tiszteletet; egyáltalán nem a mítosz ébresztette föl bennük ezt a tiszteletet. E magyarázat, mint annyi más mitikus magyarázat, a kérdést úgy oldja meg, hogy ugyanazt a kérdés kissé más megfogalmazásban teszi föl; mert ha azt mondjuk, hogy a csurunga szent, majd azt mondjuk, hogy ilyen vagy olyan kapcsolatban áll valamely szent lénnyel, akkor egyazon tényt fogalmaztunk meg kétféleképpen; ezzel nem magyaráztuk meg. Egyébként Spencer és Gillen bevallása szerint még az arandáknál is vannak olyan csurungák, amelyeket

Nat. Tr., 248. o. Uo. 545n546. o. STREHLOW, II. 79. o. Például ha a kőcsurungáról lekaparják a port, és vízben oldják föl, az ekképpen keletkező varázsital visszadja a betegek egészségét. 323 Nat. Tr., 545n546. o. Strehlow (II. 79. o.) ezt kétségbe vonja. 324 Például ha elássák a yam-totem csurungáját, a yam kinő tőle. A csurungának ilyen hatása van az állatokra is. 325 Nat. Tr., 135. o.; STREHLOW, II. 79. 326 North. Tr., 278. o. 327 Uo. 180. 328 Uo. 272n273. o. 329 Nat. Tr., 135. o. 330 Egy csoport abból a megfontolásból vesz kölcsön csurungákat valamely másik csoporttól, hogy e csurungák egyes tulajdonságai m ajd átszállnak rájuk, illetve hogy puszta jelenlétük is fokozni fogja az egyének és a közösség életerejét. 331 Uo. 136. o. 332 Minden egyént sajátos kapcsolat fűz először is egy-egy meghatározott csurungához, amely számára az élet záloga, másodszor azokhoz, amelyeket a szüleitől örökölt. 333 Nat. Tr., 154. o.; North. Tr., 193. o. A csurungák annyira a közösség lenyomatát viselik magukon, hogy azokat a hírnökbotokat is helyettesíthetik, amelyekkel más törzsekben a küldöncöket látják el, amikor valamely szertartásra akarják az idegen klánokat meghívni (Nat. Tr., 141n142. o.). 334 Uo. 326. o. Itt jegyzendő meg, hogy a bull-roarereket is pontosan így használják (MATHEWS: Aboriginal Tribes of N. S. Wales and Victoria, Journal of Roy. Soc. of N. S. Wales, XXXVIII. 307n308. o.). 335 Nat. Tr., 161, 250. skk. 336 Uo. 138. 337 STREHLOW, I. Vorwort, in fine; II. 76, 77, 82. o. Az arandáknál magának az ősnek a teste; a loritjáknál csak a képe.
321 322

62
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK mindenki szeme láttára készítettek a csoport öregei;338 ezek természetesen nem az ősöktől származnak. Mégis csaknem ugyanolyan hatékonyak, mint a többi, és éppúgy vigyáznak rájuk, akárcsak azokra. Végül egész törzsek vannak, ahol a csurungát egyáltalán nem társítják valamely szellemhez. 339 Vallási jellege tehát más forrásból fakad, s mi másból is fakadhatna, mint a rajta lévő totemábrázolásból? Így hát valójában erre irányulnak a rítus során történő cselekmények; ez szenteli meg a tárgyat, amelyre rá van vésve. De az arandáknál és a szomszédos törzseknél van még két olyan liturgikus eszköz, amely nyilvánvalóan a totemhez, illetve magához a csurungához kapcsolódik (a csurunga általában a részüket képezi): a nurtunja és a waninga. A nurtunja,340 amelyet az északi arandáknál és közvetlen szomszédaiknál341 találunk meg, lényegében egy függőleges támaszból áll, ami lehet lándzsa, vagy nyalábba támasztott több lándzsa, vagy egyszerű pózna. 342 Körös-körül fűcsomók vannak ráerősítve hajból készített övekkel vagy szalagokkal. Ezekre kör alakban még tollpihét raknak, körkörösen, vagy felülről lefelé futó párhuzamos vonalakban. A csúcsát sólyomtoll díszíti. Ez egyébként a legáltalánosabb és a legtipikusabb formája; esetenként a legkülönfélébb változatok lehetségesek. 343 A waningának, amely kizárólag a déli arandáknál, az arabanáknál és a loritjáknál található meg, szintén nem csak egyetlen formája létezhet. Ha lényegi elemeire csupaszítjuk, ez is egy függőleges támaszból áll, amely egy több mint egy láb hosszú bot vagy egy több méter magas lándzsa is lehet, amire keresztbe hol egy, hol két rudat erősítenek.344 Az első esetben olyan, mint egy kereszt. A központi tengely két vége és a keresztrúd által határolt síkban emberhajból, illetve oposszum- vagy bandikutszőrből készült zsinegek vannak átlós irányban kifeszítve; ily módon sűrűn teleszőtt rombusz jön létre. Amikor két keresztrúd van, e zsinegek a kettő közt feszülnek, majd a fölsőtől felfutnak a csúcsig, onnan pedig le a támaszrúd aljához. Néha meglehetősen sűrű piheréteg borítja, hogy takarva legyen a tekintetek elől. A waninga így olyan, mint egy igazi zászló.345 A számos fontos rítusban szereplő nurtunját és waningát éppoly áhítatosan tisztelik, mint a csurungát. Készítésüket, felállításukat a legnagyobb üneppélyességgel végzik. Akár a földbe szúrják, akár a szertartásvezető hordozza, ezek képezik a szertartás középpontját: körülöttük folynak a táncok és a rítusok. A beavatás során az újoncot odavezetik az e célból emelt nurtunja elé. lÍme atyád nurtunjája n mondják neki. n Már sok fiatalemberből vált ember általa.l Ezután a beavatottnak meg kell csókolnia a nurtunját. 346 E csók által kapcsolatba lép a benne lakozó vallási őserővel; ez a valóságos kommunió ad erőt a fiatalembernek a szörnyűséges szubincízió elviseléséhez.347 Egyébként a nurtunja jelentős szerepet játszik e társadalmak mitológiájában. A mítoszok arról tudósítanak bennünket, hogy a nagy ősök mesés idejében a törzs területét széltében hosszában olyan embercsoportok népesítették be, amelyek valamennyien kizárólag egy totemhez tartoztak.348 Valamennyi csapat magával hordozta a nurtunjáját. Amikor letáboroztak valahol, mielőtt szétszéledtek volna vadászni, leszúrták a földbe a nurtunját, a tetejére pedig föllógatták csurungáikat. 349 Vagyis rábízták azt, ami a legértékesebb volt a számukra. Egyszersmind zászló gyanánt is szolgált, ez jelentette a csoport gyülekezési központját. Nem lehet nem észrevenni, milyen nagy hasonlóságot mutat a nurtunja az omahák szent oszlopaival.350

Amikor gyermek születik, az anya jelzi az apának, hogy szerinte hol hatolt belé az ős szelleme. Az apa néhány rokon társaságá ban elmegy ide és megkeresi a csurungát, amit hitük szerint az ős a reinkarnálódás közben elejtett. Ha megtalálják, akkor az alighanem a nnak köszönhető, hogy a totemcsoport valamelyik öregje odatette (Spencer és Gillen hipotézise). Ha nem találják meg, meghatározot t technika szerint új csurungát készítenek (Nat. Tr., 132. o.; vö.STREHLOW, II. 80. o.). 339 Ez a helyzet a warramangáknál, az arabanáknál, a wakaiáknál, a wambajáknál, a tjingiliknél, a kotandjiknél ( North. Tr., 258, 275n276. o.). Ilyenkor n mondja Spencer és Gillen n lThey were regarded as of especial value because of their asociations with a toteml (Nat. Tr., 156. o.). 340 Strehlow inatanjának írja (i. m. I. 4n5. o.). 341 A kaititjáknál, a walbiriknél, az anmatjeráknál; ez utóbbiaknál azonban ritka. 342 A póznát néha igen hosszú, egymáshoz illesztett csurungák helyettesítik. 343 Néha a nurtunja csúcsáról egy másik kisebb nurtunja lóg alá. Máskor a nurtunjának kereszt vagy T alakja van. Ritkábban a közp onti támasz is hiányozhat (Nat. Tr., 298n300, 360n364, 627. o.). 344 Néha három keresztrúd van. 345 Nat. Tr., 231n234, 306n310, 627. o. A nurtunján és waningán kívül Spencer és Gillen még egy harmadik szent oszlopot vagy zászlófélét is megkülönböztet, a kauauát (Nat. Tr., 364, 370, 629. o.), amelyről egyébként őszintén bevallják, hogy nem sikerült kideríteniük, mire való. Annyit jegyeznek meg csupán róla, hogy a kauauát lolyasminek tekintik, ami valamennyi totemtagban közösl. Strehlow szerint vi szont (III. 23. o., 2. lábj.) a Spencer és Gillen által említett kauaua egész egyszerűen a vadmacska totemének nurtunjája. Mivel ezt az állatot törzsi kultusz övezi, érthető, hogy a nurtunjáját övező tisztelet is valamennyi klánban közös. 346 North. Tr., 342. o.; Nat. Tr., 309. o. 347 Nat. Tr., 255. o. 348 Uo. X. és XI. fej. 349 Uo. 138, 144. o. 350 Lásd DORSEY: lSiouan Cultsl, XIth Rep., 413. o.; lOmaha Sociologyl, IIIrd Rep., 234. o. Igaz, a törzsnek nincs szent oszlopa, pedig minden klánnak van nurtunjája. Az elv azonban ugyanaz.
338

63
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK Márpedig e szent jelleg csakis egy okból származhat: abból, hogy materiálisan jeleníti meg a totemet. Ugyanis a függőleges vonalak, illetve az egészet borító tollpihék, sőt még a waninga keresztrúdja és a központi tengely között feszülő, szintén különböző színű zsinegek sem tetszés szerint, a szertartásvezetők kénye -kedve szerint vannak elrendezve; hanem feltétlenül a hagyomány által pontosan meghatározott alakzatot kell követniük, amely a bennszülöttek gondolkodásában a totemet jeleníti meg.351 Itt már nem kérdéses, mint a csurungánál, hogy a kultikus tárgyat övező tisztelet vajon nem csak az ősök tiszteletének visszfénye -e; mert az a szabály, hogy minden nurtunja és minden waninga csak addig tart, amíg a szertartásban használják. Ahányszor csak szükséges, újra elkészítik, amikor pedig a rítus lezárul, szétszórják az alkotórészeit. 352 Tehát e két tárgy semmi más, mint a totem képe n sőt időleges képe n, következésképpen ezen, és csakis ezen az alapon játszanak vallási szerepet. Így hát a csurunga, a nurtunja és a waninga kizárólag annak köszönhetik vallási természetüket, hogy magukon viselik a totememblémát. Ez az embléma az, ami szent. S akkor is megőrzi a szentségét, amikor bármiféle más tárgyon ábrázolják. Néha sziklákra festik rá; e festményeket csurunga ilkiniának, szent rajzoknak nevezik.353 A szertartásvezetők és a résztvevők testét díszítő rajzokat is ugyanígy nevezik meg: gyereknek és asszonynak tilos látniuk ezeket.354 Előfordul, hogy bizonyos rítusok során a földre rajzolják a totemet. Már a művelet technikája is jelzi, milyen érzéseket kelt e rajz, és milyen nagy értéket tulajdonítanak neki; ugyanis a földet előzetesen embervérrel locsolják meg bőségesen,355 márpedig később látni fogjuk, hogy a vér önmagában is szent folyadék, amelyet csak vallásos szertartásokon használnak. Amikor elkészül a kép, a hívek a legnagyobb áhítatba merülve még sokáig ott ülnek előtte.356 Azzal a megszorítással, hogy a primitív ember mentalitásának megfelelő értelmet adunk a szónak, azt mondhatjuk, hogy imádják. És így lesz érthető, hogy miért áll mind a mai napig oly nagy becsben a totemcímer az észak-amerikai indiánoknál: továbbra is vallási dicsfény övezi. De hogy megértsük, miért ennyire szentek a totemábrázolások, nem érdektelen tudnunk, miből is állnak. Az észak-amerikai indiánoknál ezek olyan n festett, vésett, vagy szobor formájú n képek, amelyek a lehető leghívebben adják vissza a totemállat külső megjelenését. Az eljárások ugyanazok, mint amiket még ma is alkalmazunk hasonló esetekben, csak éppen általában elnagyoltabbak. Ausztráliában azonban nem ez a helyzet, márpedig ezen alakzatok eredetét természetesen az ausztráliai társadalmakban kell keresnünk. Az ausztrál bennszülött képes ugyan arra, legalábbis kezdetleges módon, hogy a dolgok formáját utánozza, 357 a szent díszítések azonban többnyire semmi ilyen szándékot nem mutatnak: lényegében geometriai rajzok, amelyeket vagy a csurungán, vagy az emberek testén ábrázolnak. Különböző módokon festett egyenesek meg görbék, 358 amelyek együttesének csakis megállapodásszerű értelme lehet. A forma és a megformázott dolog között oly közvetett és távoli a kapcsolat, hogy aki nincs beavatva, nem is veheti észre. Csak a klán tagjai tudják megmondani, milyen értelmet tulajdonítanak ennek vagy annak a vonalkombinációnak. 359 A nőket és férfiakat általában félkörrel ábrázolják, az állatokat teljes körrel vagy spirállal, 360 egy-egy ember vagy állat nyomait pontokból álló vonallal stb. Az ily módon nyert ábráknak annyira önkényes az értelmük, hogy ugyanaz a rajz mást és mást jelenthet két különböző totemhez tartozó emberek számára: egyeseknek állatot, másoknak egy másik állatot vagy növényt. Ez talán még nyilvánvalóbb a nurtunják vagy a waningák esetében. Valamennyi más és más totemet ábrázol. De az a kisszámú és igen egyszerű elem, ami bekerülhet a kompozícióba, nem sok kombinációra ad lehetőséget. Ennek az az eredménye, hogy két nurtunja külsőleg akár teljesen egyforma is lehet, mégis két annyira különböző dolgot fejez ki, mint egy gumifa meg egy emu. 361 Amikor összeállítják a nurtunját, adnak neki valami jelentést, amit az a szertartás végéig meg is őriz, ez azonban megállapodásszerű. E tények azt bizonyítják, hogy az ausztrál bennszülött nem azért ábrázolja oly nagy előszeretettel a totemét, hogy az állandóan szeme előtt lévő képmás révén folyton átérezze a totem jelenlétét; hanem egyszerűen azért, mert szükségét érzi, hogy anyagi jellel ábrázolja a totemről alkotott gondolatát, bármi legyen is egyébként ez a jel. Még ne próbáljuk egyelőre megérteni, mitől érzi szükségét a primitív ember annak, hogy saját testére illetve

Nat. Tr., 232, 308, 313, 334. o. stb.; North. Tr., 182, 186. o. stb. Uo. 346. o. Igaz, az mondják, hogy a nurtunja annak az ősnek a lándzsáját ábrázolja, amely az alcheringa idején egy -egy törzs élén állt. De csak szimbolikusan; ez nem relikvia, mint a csurunga, amely állítólag magától az őstől származik. Itt különösen nyilvánvaló a magyarázat utólagos jellege. 353 Nat. Tr., 614. skk., nevezetesen 617. o.; North. Tr., 749. o. 354 Nat. Tr., 624. o. 355 Uo. 179. o. 356 Uo. 181. o. 357 A példákat lásd Spencernél és Gillennél, Nat. Tr., 131. ábra. Olyan rajzokat láthatunk itt, amelyek közül többnek is természetesen az a célja, hogy állatot, növényt, emberfejet stb. ábrázoljon, persze igen sematikusan. 358 Nat. Tr., 617. o.; North. Tr., 716. skk. 359 Uo. 145. o.; STREHLOW, II. 80. o. 360 Uo. 151. o. 361 Nat. Tr., 346. o.
351 352

64
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK különböző tárgyakra ráírja a toteméről alkotott fogalmat; de fontos volt azonnal konstatálnunk, milyen természetű szükséglet is szüli e sokféle alakzatot.362

Nem kétséges egyébként, hogy e rajzok és festmények egyszersmind esztétikusak: ez a művészet első formája. S mivel egyszersmind, és legfőképpen, írott nyelv is, a rajz és az írás eredete következésképpen összekeveredik. Nagyon is úgy tűnik, hogy az ember nem elsősorban azért kezdett rajzolni, hogy fán vagy kövön rögzítsen olyan szép alakzatokat, amelyek megnyerték érzékei tetszését, hanem inkább azért, hogy anyagszerűen formálja meg a gondolatait (vö.SCHOOLCRAFT: Indian Tribes, I. 405. o.; DORSEY: lSiouan Cultsl,349. skk.).
362

65
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

146. Vannak valós lények is. 365 Például a warramangáknál. a fogyasztásuk korlátozott. Mert még ott is.368 Ez esetben nyilván úgy tartják. a wotjobalukoknál. 186.2. E két író szerint 369 eredetileg teljesen szabad volt a fogyasztásuk. korántsem következik.). Tr.367 S még a többi részt is csak akkor szabad elfogyasztani. A totemnövényben vagy -állatban szerintük félelmetes princípium lakozik. Tr. Másrészt a mítoszok arról számolnak be. skk. 173. o. o. m. 367 Nat. 368 North. az arabanáknál. s az ezzel szemben tanúsított élénk ellenállás mutatja. Tr.). 150.. o. 207. 366 A kaititjáknál ha egy klántag túl sok totemet eszik. 168. de közönséges felhasználásuk általában tilos. egyszerre csak kis mennyiséget szabad megenni belőlük. Mindenekelőtt az állatokról és növényekről van szó. II. in: WOODS. MEYER: i. hanem éppenséggel egy csak most kezdődő tilalom bevezető lépései lennének.. e történeteket egy olyan időszak visszhangjaiként kell értenünk. §. hogy a szentségtörés automatikusan halállal jár. ha nem teljesen kifejlett állatról van szó. Nat. 364 ennek később látni fogjuk az okát. De még a fennmaradó megszorítások is mutatják... o. amelynek súlyos következményei vannak. WYATT: Adelaide and Encounter Bay Tribe... a ngembáknál stb. Tr. I Mivel a totemet ábrázoló rajzok vallásos érzületet keltenek. 369 Nat.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) 1. 58. például a tojásra vagy a zsírra. De bár a tilalom n a később jelzendő kivételekkel n igen sok törzs esetében egyértelmű.. o. Nem mintha a csoport mindig közbelépne. hogy tilos megenni őket. hogy bizonyos vallási ünnepeken kötelező a totem n egyéként mérsékelt n fogyasztása. tehát legszentebbnek tekintett testrészekre. így hát az állatok vagy növények szent jellegét arról lehet felismerni. 168. amelyben a jelenlegi tilalmak még nem álltak fönn. amely ha a profán szervezetbe jut. mennyire erős lehetett eredetileg. éppen szent jellegüknél fogva belekerülhetnek bizonyos misztikus eledelekbe.. lábj. legalábbis bizonyos törzsekben. a juinoknál. 63. s a jelenleg érvényben lévő korlátozásokat viszonylag később hozták. A totemlényt elzáró és védő korlát tehát csak lassan hárul el. hogy táplálékul szolgálnak. természetesen az e rajzok által ábrázolt dolgok is rendelkeznek valamennyire e tulajdonsággal.. o. 202. amikor bomlásnak indul a régi totemisztikus szervezet. Nat.. Igaz. 204. Ezek profán szerepe általában az. Tr. 769.. o. 20. és mint látni fogjuk. o. o. HOWITT.. mondja Spencer és Gillen. Langloh PARKER: The Euahlayi Tribe. Tr. ROTH: Superstition. II. . n.1.. amelyek során a klántagoknak vagy a főnököknek nemhogy szabad. de úgy tartják. Tr. 364 Például a warramangáknál (North. de egyenesen kötelező is a totemállat vagy -növény fogyasztása. vannak olyan ünnepi alkalmak. STREHLOW. nagyon nagy veszélynek teszi ki magát. Először is. Aki megszegi e tilalmat. o. FISON n HOWITT: Kamilaroi and Kurnai. a másik frátria tagjai olyan mágikus manőverhez folyamodnak. Csakhogy abból. ahol meg szabad enni a totemállatot vagy -növényt. mint már említettük. Igaz. Az effajta misztikus étkezések során Effajta eseteket lásd TAPLIN: The Narrinyeri. 1. Magic and Medicine. fejezet . akik szintén rítus tárgyai a totemhez kapcsolódó viszonyuk következtében: mindenekelőtt a totem fajtájába tartozó élőlények. 294.363 Egyedül az öregek mentesek e tilalom alól. 366 A tilalom egyébként továbbra is teljes mértékben fennáll a legértékesebbnek. Spencer és Gillen szerint ezek a megszorítások nem egy eredetileg szigorú s később enyhülő tilalom maradványai. E tétel bizonyítékát a következő két tényben vélik megtalálni. a wongaibonoknál. hogy valaha is közönséges táplálékul szolgált volna. 363 66 Created by XMLmind XSL-FO Converter. vö. szétbomlasztja vagy megsemmisíti azt. hogy természetének szent jellege még nem teljes.. amely szerintük az illető halálát okozza (North. o. illetve a klán tagjai. A mérték túllépése rituális bűntett. 169. olykor valóságos szentségként is szolgálhatnak. hogy a klánalapító nagy ősök rendszeresen ették a totemüket: márpedig.365 tagadhatatlan. hogy enyhülni szokott. a buandikoknál. és mesterségesen megtorolná a kihágást. hogy ezen enyhülések elfogadása milyen nehézségekkel járt. A totemállat és az ember De nem a totemképek az egyedüli szent dolgok.

. számos olyan törzsben. Tr. 172. I. akkor sürgős esetben bárminemű közvetítést nélkülözhet. ha hajlandók lettek volna a totemizmust vallásnak tekinteni. valamennyi klán továbbra is összetartozónak érzi magát a többivel és amazok totemét sem érzi magától idegennek. a walbiriknél. o. nevezetesen az arandák képviselik a legarchaikusabb. 166. semmint a múltat magyarázzák. a warramangáknál. 145. Jelen esetben az a hagyomány. Számos törzsnél előfordult például a víz -totem. mint akik rendszeresen a totemükkel táplálkoztak. a wakaiáknál. Ennek nyilván az a magyarázata. ahol e közös eredet emléke még nem halványult el teljesen. CURR.. se nem valószínű.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) elfogyasztott táplálék éppenséggel a legszentebb dolog. Márpedig e mesés ősök csaknem istenek voltak. tovább él valami az eredetileg az anyai totemet védő tilalmakból: nem lehet csak úgy szabadon megenni. tökéletes összhangban áll a jelenleg érvényben lévő hiedelmekkel és rítusokkal. Spencer és Gillen megjegyzik (167. ha a közvetítő más totemhez tartozik. SPENCER n GILLEN. amelynek ők nem tagjai. Frazerrel együtt. 202. o. hogy n mint látni fogjuk n az egy -egy frátriába tartozó összes totem bizonyos mértékig tiltva van ugyanezen frátria más totemhez tartozó tagjai számára is. később felaprózódó klán alosztályai. 173. Ők ugyanis a legérdekeltebbek abban. De ha az apai. o. o. Tr. m. Ezért aztán az egyén még a másik frátria különböző klánjaihoz tartozó totemeket sem eheti meg szabadon.). amikor a totem olyan táplálék.). mintsem azt a létrejöttét kiváltó ok indokolná. mintsem a múltbeli eseményekről való megemlékezés. 375 North.). tilos maguknak meríteni belőle. a totemisztikus faj nem fog kellő bőséggel szaporodni...375 A másik effajta csökevény az anyai totemhez kapcsolódik. hogy a szerzők nem tették volna oly könnyen magukévá e tételt. ilyenkor szigorú tilalom nyilvánvalóan lehetetlen. hogy a mindenki által elismert elv áthágásáról van szó. hogy ha ez a formális eljárásmód nem megvalósítható. ez a szabály egyébként nemcsak a totemizmusra áll. ahol pedig a gyermek ma már az apa totemét örökli . Nem elég az. hogy szükség esetén mindig felfüggesztették. amelyek korlátozzák a használatát. amikor kényszerűségből vagy más okból totemet esznek. GREY: i. 160. o. majd gépiesen a másodikra is 370 371 67 Created by XMLmind XSL-FO Converter. következésképpen ott. 147.. 372 Ugyanakkor se nem biztos. hogy egy-egy frátria különböző klánjai tulajdonképpen csak egy korábbi. Tr. Nos. ennek épp az ellenkezője igaz az anyai totem esetén. amikor a még egységes klánoknak ugyanaz volt a totemük.. következésképp tilos a profánok számára. vagyis ha az egyén egyedül van.. hogy ha e szabályt megszegik. Erős okunk van azt hinni. 167. Úgy tűnik. A kaititjáknál és a warramangáknál az e totem alá tartozó emberek nem ihatnak szabadon vizet. akkor e másik frátria az a frátria..). hogy a szent dologhoz nem lehet szabadon hozzáférni. Ami pedig a mítoszokat illeti. s ily módon nem értették volna félre a totem szent jellegét. A totem megevése éppenséggel kivétel. amikor a tiltott növényt vagy állatot a másik frátria valamely tagja kínálja oda neki. mint amit a totemállatuk (lásd STREH LOW. a maráknál. 167. o. hogy a totem eredetileg anyai ágon öröklődött. Ezért állnak bosszút. például amikor a bennszülöttek ki voltak éhezve és semmi más eledel nem állt a rendelkezésükre. De még az is elképzelhető. ha egy másik frátriabeli kínálja oda. a hozzá kapcsolódó összes tilalommal együtt. 373 TAPLIN: The Narrinyieri.). A tiltás mindezzel együtt olyan mélyre ivódott gondolatokon alapul. azt feltételezik. hogy mindkét esetben másik frátriabelinek kell kínálnia. 60.. Az nyilvánvaló. a binbingáknál (North. hogy gyakran tovább él. o.. 374 North. 376 Ez a helyzet a loritjáknál (STREHLOW. amit az ember nem nélkülözhet. hogy azt az egyszerű profánoknak is megengedjék. 64. ennek az a magyarázata. hogy ilyen könnyen történelmi dokumentum értéket tulajdonítunk nekik. illetve csak saját frátriájának tagjai vannak körülötte. Most már jobban meg tudjuk magyarázni. hogy az elvet kezdetben az első esetre dolgozták ki. hogy a középausztráliai törzsek. hogy ezekről az ősökről soha nem úgy számolnak be. Nat. másképp mon dva a tulajdonképpeni totemről van szó. o. hogy e tekitetben az apai meg az anyai totem a jelek szerint más-más elbánás alá esik. a legkülönfélébb vallásokban találkozhatunk vele.. hogy a tilalom valaha is abszolút lett volna. ennek tehát ők a kárvallottjai. Ugyanezt a szabályt alkalmazzák valamennyi olyan esetben. 61. E fajt viszont a másik frátria tagjai fogyasztják rendszeresen. Már láttuk. s egyben arra vallanak. 462.. Az öregemberek és a magas vallási méltóságra jutott személyek mentesülnek a közönséges halandókra vonatkozó tilalmak alól:370 azért ehetik meg a szent dolgot.371 ez azonban még nem ok rá. Itt is hozzá kell azonban tenni. III. következésképp a legtisztább totemizmust. . amelyikhez nem tartozik az illető totem. HOWITT. azt hosszú ideig igen valószínűen az ellentétes elv előzte meg: vagyis a gyermek az anya totemét kapta meg. 376 A dolgok jelen állásában azonban semmi sem indokolja ezt a tilalmat. csak egy olyan harmadik személytől kaphatnak. Céljuk általában inkább a jelenleg fennálló rítusok magyarázata. Ott tehát. hogy szent eledelt vehettek magukhoz. miért van az. II. Mint látható. a másik frátria tagjai torolják meg a szentségtörést (lásd fentebb .. csak akkor nyúlhat hozzájuk. 372 Ez az egész teória egyébként egy teljesen önkényes hipotézisen alapul: Spencer és Gillen. némiképp sommás kritikai módszerre vall. Lásd föntebb . o. Tehát a bennszülöttek a lehető legtermészetesebbnek tarthatták. ahol az apai ágon történő öröklés vált szokássá. Később még elmondjuk. Tr. miszerint a mesés idők ősei megették a totemüket. 374 A procedúra bonyolultságával s az ebből fakadó nehézséggel jelzik önmaguk számára.. o. hogy a szabály tiszteletben legyen tartva n mert e népek úgy gondolják. o. A warramangáknál és a walbiriknél csak akkor lehet az anyai totemet enni.. Az ősök Strehlow szerint rendszerint ugyanazt ették. 1. 4. Volt tehát olyan időszak. Azt is figyelembe kell venni. miért tűnik számunkra e feltevés a lehető legvalószínűtlenebbnek. o. sokkal inkább a jelent. a tilalom mértéke igen változó lehet. mert maguk is szentek. aki szükségképpen ahhoz a frátriához tartozik.. Nat.373 Különösen olyankor. lábj. a janjuláknál. Tr. hogy ha a tiltást nem veszik figyelembe. De az engedély még ez esetben is olyan feltételekhez kötődik.

o. o. az ellenség keze által fog meghalni. 228. A totemábrázolások tehát aktívabban hatékonyak. csak olyan társadalmakban van érvényben. 63. És mivel mennél több és mennél jelentősebb tilalom óvja a külvilágtól és vonja ki a forgalomból a szent dolgot.l 381 STREHLOW. amikor az ember nem is nyúlhat a totemhez. Megjegyzendő egyébként. 61.).A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) Az evés tilalmához gyakran járul a megölés. 380 HOWITT. Nem lenne lehetséges a tetoválás meg a totemisztikus ruházat.).. amikor tilos volt a totemre ránézni. A szúnyog-totemhez tartozó arandának még akkor sem szabad megölnie a szúnyogokat. melyekben a totemizmus már meglehetősen eltávolodott eredeti formájától. h ogy minden olyan tiltás. 384 Még az omaháknál meglévő. o.).). mert ezek esetében még kevésbé biztos. i. Strehlow szerint (II. o.). hogy ez utóbbiból sokkal több van. a jávorszarvas-klánban senki sem érintheti meg a hím jávorszarvas testének egyetlen részét sem. 272. ahol saját maga számára senki sem vadászhat arra az állatra.380 és mindent elkövetnek annak érdekében. o. 160. Nevezetesen olyan kényszerhelyzetek. o. II. Ilyenkor bocsánatot kérnek. tilos hozzányúlni (uo. Nem szabad szem elől téveszteni. o. 59. . akkor n várakozásunkkal ellentétben n azt találjuk. bárki megérintheti. Például a Sas egyik alklánjánál a jellegzetes tiltás az. bonyolult úton jöhetett létre.). o. mint valami vétségért.. amelynek a nevét viseli..377 De itt is sok kivétel és enyhítés van. Mindamellett ismer t egy olyan eset Ausztráliából.) az arandáknál és a loritjáknál a Hold-totembe tartozó embernek nem szabad hosszan néznie a Holdat. ez egyedülálló eset. 382 A botszwanáknál senki sem merne a totemállat bőrébe öltözni. mert e tilalmak némelyike nincs közvetlen kapcsolatban a klán toteméül szolgáló állattal. Olyan törzsek is vannak. imént ismertetett tilalmakról sem állíthatjuk biztosan. kiterjesztették. m. illetve növény esetében a leszedés tilalma. Tr. hogy az euahlayiknál a Holdra való ránézés tilalma minden anyára és gyermekre kiterjed. Azokról a Frazer által említett tilalmakról már nem is szólunk. az anmatjeráknál (North. az egyik Bölény alklánban nem szabad az illető állat fejéhez nyúlni. amelynek küszöbén elhalnak a profán világ zajai. ahogy ez az aktus lezajlik. Például az omaháknál. de mint láttuk. hogy nem szabad a bölény fejét megérinteni (DORSEY. lEz utóbbiaknál az effajta szentségtörés után meg kell tisztálkodni. ez már a szent dolgok birodalma.. amelyeknek semmi közük a tulajdonképpeni totemizmushoz. Ezzel szemben a klán névadó állatát vagy növényét bárki láthatja. ha csipkedik. 12n13. IIIrd Rep. 382 DORSEY: lOmaha Sociologyl. o.381 Ezen alapvető tilalmakon túl olyan eseteket is idéznek. Tr. o. mint maga a totemlény . 146n147.). PARKER: The Euhlayi. mint maga a totem. ha erre a másik frátriából tesz valaki javaslatot n életbe lépett. m. 58. amely valamiféle állat megevésére vagy megérintésére irányul. szükségképpen totemisztikus eredetű. ha mégis megteszi. 221. csak elhessegetheti őket (STREHLOW. a faszénhez stb. a beavatás legünnepélyesebb pillanata az. CASALIS: Basoutos. o. hiszen normális esetben az embernek önmagán kell viselnie a totem képét. o. II. Nat. a waningákat soha nem használhatják a nők és a be nem avatottak. amelyről még majd beszélnünk kell. amikor például a totem káros állat. 377 Például a warramangáknál (North. a rézrozsdához. 379 A kaititjáknál. II. i. és imádatban részesítik azt: maga a totemállat effajta megbecsülésben sosem részesül. 68 Created by XMLmind XSL-FO Converter. amelyek valamely állat vagy növény megnevezésére vagy nézésér e irányulnak. és sokkal kategorikusabbak és szigorúbbak. o. a totem képe előtt gyűlnek össze. akkor vele. 378 vagy végképp nincs mit enni. Frazer túl könnyen feltételezte n s e tekintetben többen is utánozták n. függetlenül attól. hogy az asztronómiai totemek Ausztráliában valószínűleg nem ősiek. o. hogy mi a totemük (L. hogy ez a tilalom Ausztráliában nem is figyelhető meg.. mutatja. a karnaiknál (HOWITT. amikor bebocsáttatást nyer a vallási életbe. egy másik alklánban. hogy itt valami meg nem engedett dologról van szó. amelynek segítségével a fiatal vadász könnyebben ejtheti el az adományozó totemjéhez tartozó vadat ( uo. a nurtunjákat. a nurtunjával lép vallásos közösségbe. o. 378 De még akkor sem mindig. s még nézniük is csak tisztes távolból szabad őket. amikor az újonc a csurungák szentélyébe lép be n a csurungákkal. e tiltás más. elmondják. hogy a totemlény képei sokkal szentebbek. A csurungákat egy templomfélében őrzik. mint az előbbiek.. hogy kivételesek. holott ott a helyzet egészen más volt. Az arandák a nurtunja körül táncolnak. GREY. hogy tisztán totemisztikus eredetűek lennének. Egy rítusban.383 De ezek ritka esetek. ha semmiképp sem lenne szabad megérinteni a totemlényt. 383 CASALIS: i.). illetve valami olyasmit. o. Ezt a feltevést az támasztja alá. annál nagyobb a benne lévő szentség. Tr. De úgy hisszük. fej. A csurungákat. 239. aktív szerepet azonban nem játszik a rítusban. s olyan eszmék hatására jött létre. amelynek ugyanaz a toteme. hogy totemisztikus eredetűek lennének. a buandikoknál. Még az is előfordul. 245.379 De általában az a mód. 53. hogy az állat a lehető legkevesebbet szenvedjen. mint az ábrázolt dolgot magát. 225. a narrinnyeriknél (TAPLIN: The Narrinyeri. hogy valamelyik öreg egy más totemhez tartozó fiatalembernek olyan csurungát ad. o. talán csak a botszwanáknál megfigyelt néhány tény jelent ez alól kivételt (Totemism. 59. 58. Egyébként a kultikus szertartásokban a csurunga és a nurtunja foglalja el az első helyet. II. ami emlékeztet rá. tehát valószínűleg későbbi eredetű. 385 az állat vallásos étkezés alapanyagául szolgál. A totemet ábrázoló különböző alakzatokat érezhetően nagyobb tisztelet övezi. Miután a szabály n amelynek értelmében csak akkor lehet áthágni a totemet védő tiltást. és természetes is. arra a meghökkentő eredményre jutunk. hogy nem szívesen teszik. maga az állat csak kivételesen jelenik meg bennük. a wotjobalukoknál.. 166. II. hogy nagyon bánatosak. 385 Lásd II.).TAPLIN. a szent állattal vagy növénnyel kellene az újoncnak szellemi közösségbe lépnie. 231. 63. Ha ez utóbbi lenne a par excellence szent dolog. 146.). §. vö. minden módosítás nélkül átvitték az anyai totemre is. m.384 Ha most összehasonlítjuk e tilalmakat a totememblémára irányuló különböző tilalmakkal. viszont más számára megölheti.. könyv.

l A kenguru volt a toteme. 59n61. 86. 2n7. rámutatott egy róla készült fényképre: »Ez pontosan ugyanaz. amelynek értelmében az előbbi az utóbbi rokona. de olyanoknak kell elfogadnunk őket.. Az embert balta.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) 1. A csoktauk rák-klánja is hasonló módon jött létre. tehát bizonyos értelemben maga is ilyenfajta állat. Tr.). . SMITH: lThe Myths of the Iroquoisl.) stb. nyitják meg a száját. o. Látni fogjuk. s amelyeknek különböző testrészei is alig -alig körvonalazódtak. Még olyankor is. Tr. Tribes of Canada. Tr.386 annyi mindenesetre bizonyos. II Most az ember helyét kell meghatároznunk a vallási dolgok rendszerében. szubincízió. o. amelyek ugyan semmit sem magyaráznak meg. 386 69 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Csak eltorzítanánk őket. 388 Más ausztráliai közösségek az emberiség ősének idegen állatokat tettek meg. 162.. márpedig a névazonosság szerintük természetük azonosságával is együtt jár. a primitív ember mítoszokat gondolt ki.392 Az átváltoztatás erőszakos. és csak elodázzák a kérdést. 394 Így történik a moki indiánok kilenc klánjánál (SCHOOLCRAFT: Indian Tribes. miként alakult át az állat fokozatosan olyannyira.394 Máskor a mítosz majdhogynem természetes események sorával próbálja megmagyarázni. E személyes szentségnek az az oka. Pedig könnyen előfordulhat. hogy végül is emberi formát öltött. Tr. a nutkák klánjainál (BOAS: VIth Rep.« Hát ugyanígy van a kenguruval is.2. W. 391 Egyes aranda csoportoknál (Nat. de mivel az ottani népeknek fejlettebb a gondolkodásmódjuk.391 Ezután gyakran állat formájában elképzelt mitikus hatalmak léptek a színre s alakították emberré e formátlan. mint amit a totemállat esetében láttunk.). hazavitték őket. o. annak kenguru is a neve.. II. 387 Nat. 180. s új lakóhely után nézni. 202. A bevatásnak is az a célja. 119..). hogy az ifjúból kész embert faragjon. 128. skk. csaknem sebészi beavatkozás útján történt.. Aki a kenguru-klán tagja.). de már ezzel az elodázással is enyhítik logikai botrányosságát. valójában csak félemberek. amelyek Spencer és Gillen szerint látmenetet képeznek az emberi illetve az állati állapot köztl. egyes anmatjera csoportoknál (North. o. Egyikük azonban. ekképpen faragják ki a végt agjait. s végül befogadták őket a társadalmukba (CATLIN: North American Indians. egy ember meg egy állat.). Olykor valami legendás személy alakítja át hatalmánál fogva emberré a klán névadó állatát. 388 TAPLIN: The Narrinyeri. hogy az első lények emberek. 153.). s a teknőc emberré. hogy ugyanilyen módon képzelték el az első emberek megformálására irányuló eljárásokat. o. az ozsibvék daru-klánjánál (MORGAN: Ancient Society. 392 Nat. Egy csapat teknőc kénytelen volt elhagyni azt a tavat. skk. o. Hatalmas erőfeszítéssel kibújt hát a páncéljából.395 Talán nincs is olyan vallás. o. 393 Uo. 43. Vannak olyan gondolkodásmódok. Minden klántagnak van valamiféle szent jellege.. amelyek zavarba ejtenek bennünket. 389 vagy vegyes n az állat. megnevezhetetlen lényeket. o. hogy az emberek úgy hiszik. hogy a szó szokásos értelmében vett emberségükön túl egyszersmind a totem fajába tartozó növények vagy állatok is.).).390 illetve formátlan. hogy az első emberek között voltak olyanok. csőr vágja ki a formátlan masszából. 389 Például a warramangák bizonyos klánjainál (North.. sőt személyiségünk lényegét alkotja n van valami szent. E közös eredettel n amit egyébként a legkülönbözőbb módokon képzelnek el n magyarázatot vélnek adni természetük azonosságára. s egyidejűleg állati természetük is van. o. amilyenek. nehezen viselte a gyaloglást a nagy hőségben.. hanem az utóbbi logikusan következik az előbbiből. Tr. IV. vagy ha az operációt végző lény egy madár. s valamiféle módon ezektől származtatták az embereket. Minden részletkülönbségük dacára valamennyi egy sémára épül: céljuk az. megtanították őket beszélni. n Amikor egy bennszülöttel erről beszélgettünk. 395 Így keletkezett állítólag a teknőc-klán az irokézeknél. amely kövérebb volt. amikor azt mondják nekünk. lAz ember a toteméül szolgáló állatot magával azonos dolognak tekinti n mondja Spencer és Gillen. foghúzás stb. on the N.393 Amerikában is találunk hasonló legendákat. hangok kombinációja: a név az élőlény része. akik állattá tudtak változni. 77. Természetes hát. 338. másrészt az is valódi sebészi beavatkozásokkal jár (körülmetélés. mint ami én vagyok. 389. amelyben éltek. járni. o. Ezután mintegy már magától folytatódott az átalakulási folyamat. A narrinyerik például úgy gondolták. Mert a primitív ember számára a név nemcsak szó. alig ábrázolható teremtményeket. hogy a totemizmusra nem érvényes. mint a többi.). Szerzett szokásainknál és a nyelv erejénél fogva is hajlamosak vagyunk az átlagembert.387 Tehát minden egyénnek kettős természete van: két lény él együtt benne. Tr. vö. o. végtagjaik. E mitikus témában nyilván sok minden visszatükröződik a beavatási rítusból magából. 147. Hiszen viselik a nevét. 390 Az arabanáknál (North. hogy ez az elképzelés szó szerint egyetlen vallásra sem igaz. fúrják át az orrát. Ez a helyzet az anmatjeráknál (uo. ha tőlük idegen tisztaság ot igyekeznénk beléjük vinni (vö. 2. o. Hogy e számunkra oly idegen kettőség legalább látszólag felfogható legyen. I. o. mégpedig lényegi része. 153. IInd Rep. ami érezhetően nem kisebb. Ám az embernek a dolgok hierarchiájában elfoglalt helye vallásonként más és más.és embervilág közt álló n lényeket.).STREHLOW. Nat. o. amely az embert kizárólagosan profán lénynek tekintené. a klán ősévé l ett (Erminnie A. A névazonosság ugyanis n vélik n nem pusztán külsőleg jelöli a természetazonosságot. Tr. Az emberek kifogtak néhány rákot. amelyeknek nincsenek határozott szerveik. az egyszerű hívő t alapvetően profán lénynek tekinteni. A keresztény számára a lélekben n amely mindannyiunkban megvan..). hogy az ember és a totemállat között geneológiai viszonyt létesítsenek. az ábrázolás nem annyira bántóan zavaros. hogy a léleknek ez a felfogása egyidős a vallási gondolkodással.

Ezért lett e lány leszármazottjainak a medve az emblémája (BOAS: Kwakiutl. Tr. o. Ez a rokonság nem egyéb. hogy a klán. . Házat épített és a homlokzatára egy nagy medvét festett. amire medve volt rajzolva. 1905.. a pangkaláknál. o. hogy a közép -ausztráliai törzseknél gyakran a kultusz legtiszteltebb eszközeit szentelik fel vele. Nat. Nat. 466. o. medve barátait hívta. hogy a felnőttek megnyitják ereiket. amiként azt Van Gennep javasolja (lTotémisme et méthode comparat ivel. mégis továbbélt.. július. o. 404 Nat.). 405 Uo. ha szabad így fogalmaznunk. o. Hill TOUT: lReport on the Ethnology of the Statlumh of British Columbial. ahol állítólag azok a mesés ősök lakoztak valaha. fej..A. 415n418. 352.lVth Report on the N. A klántagok és a totemállat közt nyilván mindig szoros kapcsolat van.405 Ugyanis a színe miatt a vérrel rokon anyagnak tekintik. Az ember két évig a medvével élt. azaz vagy a férfi. A lánytestvére olyan táncleplet varrt. North. ez a vér annyira szent. hogy a vörös okker miért kap gyakran szintén vallási szerepet a szertartásokban. 201. 284. jóllehet többnyire valóban ez utóbbi formában képzelik el. Tr. J. tszimsiánok). akárcsak a csurungáé.396 Így hát az ember ezúttal is az állatvilághoz tartozik. hogy az asszonyok nem is lehetnek jelen. hogy az ember állatból vagy növényből született: az a gondolat viszont. E mitikus tájakról hozta magával a totememblémát. Revue de l’histoire des religions.I. W.. ill 29. anélkül hogy a totem izmus lényegi vonásai ugyanakkor hiányoznának. Noha e tulajdonsága az egész testében oszlik el. Tr. de különböző viszontagságok következtében több -kevesebb ideig azon mesés állatok körében kell élnie. 23. e két dolog egyneműnek és azonos értékűnek számít.404 Egyébként a vér vallási szerepével magyarázható. XXVIth Rep. akiktől a mítosz szerint az anya klánja származik. 397 Tehát az emberben is van valami szent. Tr. amit az operációk során a fiatal beavatott veszít.). 323.406 A hajnak hasonló tulajdonságai vannak.. annak a földre kell kuporodnia. bekenik vele a csurungákat. Egyik alapmotívumuk ugyanis a következő. 598. meghitt együttélésük során új társaihoz annyira hasonlatossá vált..). amelyekről a klán a nevét kapta. 627. vannak olyan társadalmak (haidák. a látása tilos. bár odatartozását kissé különböző formában képzelik el. Ha mindeme formaságokat nem tartják be.SPENCER n GILLEN. A névadó ős ugyan emberként jelenik meg. megtanította lazacot fogni és csónakot építeni. lényegüket tekintve erősen emlékeztetnek rájuk.. 402 A dieriknél. vö. 399 Uo. o.). Tribes of Canadal. Az emberi vér olyannyira szent dolog. s az erről szóló mítoszok. hitük szerint nagy baj érheti az illetőt.. o. 669n671. hogy rokonság áll fönn a totemállat fajtája és a klán tagjai közt. 668. hogy alvadt vér. félig állati származása sajátosabb formában jelenik meg. mint másféleképpen mély összefüggések mitikus kifejeződése. amelyek nem úgy képzelik. és vérükkel locsolják meg az újoncot. 396 Ebből is látható.). hogy amikor visszatért az emberek közé. XXXV. amit meghatározott szertartások kísérnek: akit nyírnak. bár ugyancsak különböznek az előbbiektől. o. 204. o. s azok kisegítették. 150.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) Igaz. 403 A warramangáknál az anya megissza a körülmetélési vért (North. 409 Uo. amelynek már jeleztük vallási funkcióját: bizonyos kultikus tárgyak beburkolására szolgálnak. sajátos erényekkel rendelkezik: különböző áldozásokhoz-kommuniókhoz alkalmazzák. o. A közép-ausztráliai bennszülöttek emberhajból készült övet viselnek. 70 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Tr.403 A szubincíziónál keletkező vért az arandák nagy áhítattal felfogják. 407 Uo. Akkor bedörzsölték mágikus füvekkel. 442. aztán visszatért a falujába. 464. 406 Nat. 401 Nat. Az arandák lakta területen fellelhető számos vörös agyagdepozitról is úgy tartják. 268. de e kapcsolat nem szükségszerűen vérrokonság.409 Vegyük például a tszimsiánok mondáját.408 A hajvágás is rituális aktus. 464. tlingitek. A nurtunját például bizonyos esetekben embervérrel kenik be rituálisan. Vadászat közben egy indián egy fekete medvével találkozott. Tr. Vannak olyan szervek illetve testszövetek. miért nem célszerű az állat és az ember közt fennálló rokoni viszonyt tenni meg a totemizmus megkülönböztető jegyének. 398 Nat. nő vagy gyerek nem mehet arra.402 A vér. arccal arrafelé. köt. o. A binbingáknál a körülmetélésnél használt késről a beavatottnak le kell szopogatnia a vért (uo. 661. o. Nem tudott beszélni.399 Később még látni fogjuk. vagy a nő a klán névadó állatának fajából volt való (lásd SWANTON: Social Condition. 397 Vannak egyébként olyan tlingit mítoszok. mint a medve. 398 A szent emblémát embervérrel áztatott földre rajzolják az arandáknál az emu -totem emberei. o. A mítosz egyébként általános Ausztrália-szerte. Nagy általánosságban a nemi szervekből származó vér kivételesen szentnek számít (Nat. o. skk. Hosszú. Tr. vö... 368. amelyben a vér ne játszana valami szerepet.. Lásd HOWITT. A későbbiek során. majd elássák. 179. Beliefs… of the Tlingit Indians. Tr. 407 Kölcsönadja egy ember a másiknak a csurungáját? A másik hálából odaajándékoz neki egy tincset a hajából. 144. csak nyers táplálékot evett. a rituális díszítéseknél alkalmazzák. miként locsolnak vért a totemnövényt vagy -állatot megtestesítő sziklákra. ha bajba jutott. azok meg sem ismerték. akár hiányozhat is. amíg folyik.. Úgy tartják. 284. vegyes házasságból jött létre.. 1908. Az emberek azo nban megijedtek tőle. amelyek különösképpen szentek: mindenekelőtt a vér meg a haj. 55. 658. és lassanként visszanyerte eredeti alakját. 184. 262.400 Nincs olyan vallási szertartás. 408 Uo.401 A beavatás során előfordul. o.. 400 Lásd III.). LVIII. amelyet a mitikus kor bizonyos hősnői folyattak valaha a földre. s egy fadarabbal jelzik az arra járóknak a hely szentségét. amelyekben az ember félig emberi. Tr. könyv. 568. Az állat hazavitte magához. o. II. s vele együtt a benne rejlő hatalmakat és csodás képességeket. bizonyos kiváltságos pontokon mégis hangsúlyosabban jelenik meg. mert egészen olyan lett..

A mítoszokban. sajátos erényekkel bír. Ők annyira szentek. ha rendszeresen elvégzi az invokációt. mint a buandikok mondják.. Ami a májzsírt illeti. Legföljebb annyit lehet mondani. A wakelbaráknál nem kerülhet sor rá a totem embereinek jelenlétében. Végül a vére vallási erényekkel rendelkezik (lásd Nat. amelyek kisebb vagy nagyobb mértékben hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek: ilyen a pofaszakáll. hiszen nem is engedik oda őket a szertartásokhoz.).. a férfiak külön tábort alkotnak. mintha az embernek még valamiféle misztikus tulajdonjoga is lenne a totemére. skk. hogy valamiféle erkölcsi függésben lévőnek érzik magukat tőle.. hozzájuk képest a nők szinte profánok. hogy olyan dolgokat is megtehetnek. Egyébként a mítoszokban is szerepet kap (uo.). o.).és állatfajok termékenységét (North. hanem az összes olyan növényt vagy állatot. 413 Nat. sőt. 412 Ezzel nem azt állítjuk. 417 A Tully folyónál. 414 A wakelbaráknál (HOWITT. Année sociol.. 413 De még a férfiak szent jellegében is vannak különbségek.. s elkerülje azokat a veszélyeket. Ott még részt vehet bizonyos beavatási szertartásokon. Az ember egyáltalán nem úgy viselkedik a nevét adó állatokkal vagy növényekkel. a fityma. mint a hívő az istenével szemben. ha lehet. 544. hogy az emberben is van valami olyan. Láttuk ugyanis. nem bántja. tehát egynemű dolgok. Ha egy olyan törzsnél. North. North Queensland Ethnography. ez arra látszik utalni. akinek valamely kígyó a toteme. II. illetve olyan kenetként alkalmazzák őket. mint az arandák. ugyanezen okból azonnal levágják a haját. ahol számtalan különféle totem van. hogy a vadász ügyes vagy szerencsés legyen a vadászaton. o. 419 STREHLOW. szent jellege abból is kiviláglik. 71 Created by XMLmind XSL-FO Converter.. Néha úgy tűnik. Mindazonáltal vannak olyan törzsek. vagy figyelmezteti a veszélyre.415 Végső soron a közöttük lévő kötelékek sokkal inkább a családi kötelékekre hasonlítanak. vö. hogy bizonyos halotti rítusok során alkalmazzák. 418 Viszonzásul figyelmesen bánik vele. Tr. akkor az égvilágon semmit sem lehetne enni.). ami távol tartja a profántól. o. mint amennyi a valóságban van neki (Nat. amelyek az egyszerű halandók számára tilosak: szabadabban ehetik a totemállatot. 416 E rokonság miatt a totem fajába tartozó állatokban az ember jóindulatú társat lát. Tr. a botszwanáknál (CASALIS: Basoutos.. mint a nőkben. 5. 74. Magic and Medicinel. biztosítja például bizonyos növény. E helyütt nem beszélünk ezekről. amelyek más klánok toteméül szolgálnak. 418 TAPLIN: The Narrinyeri. ha e tilalom más személyekre is kiterjedne. más szóval az emberi szervezet olyan szent princípiumot rejt magában. Itt inkább két. amely meghatározott körülmények között külsőleg is szembeötlően megnyilvánul. talán ez a leggyakoribb. hogy az állat talán egy hajszállal magasabban áll a szent dolgok hierarchiájában az embernél. kiejti annak az állatnak a nevét. 604. a máj zsiradéka stb. Ennek az eljárásnak az a célja. szám. nemcsak a névadó állatot vagy növényt lenne tilos megenni.). o. totemisztikus rajzok). Megölésének és megevésének tilalma természetesen csak a klántagokra vonatkozik. 604. 158. 415 A buandikoknál. 464.. bátyónak nevezik emberi fajtársai. hogy azok a szubsztanciák. m.). m. Nat. amely a totem vallási jellegét biztosítja.). 410 411 A nő e komplex helyzetétől függnek az exogám tiltások. írja Roth (lSuperstition. akik tehát elkülönülnek tőlük. állat és ember egy húsból van. legalábbis az arandáknál. a bennszülött lefekvéskor vagy ébredéskor. Tr. amelyek őt ettől az állattól érhetik. §). Segítségül hívja. kultikus eszközök rituális összetevőivé válnak (nurtunja. az anyagi értelemben lehetetlenné tenné az életet.. 414 De még az is gyakran előfordul. sokkal fontosabb vallási sz erepet játszik. o. 420 HOWITT. akárcsak a vért. 148. o.. legalábbis bizonyos esetekben. 64. 221. A totemállatot barátnak. Az öregeknél viszont a legintenzívebb.412 Úgyhogy valahányszor összegyűlik a totemcsoport vagy a törzs. s ott. ahol a totemnövény vagy -állat fogyasztása még az idegen számára sem korlátlanul szabad. m. Már az eddigiek is bőven bizonyítják. s ami vallási hatékonysággal rendelkezik. 195n196. Tr. Tr. sőt. HOWITT. amiről maga is el van nevezve. 147. 410 Más olyan testrészeket is említhetnénk. védve lesz a kígyómarástól. o. o. hiszen maga is a szent világhoz tartozik. egy félreeső helyre teszik. Mindazonáltal az ily módon a klán minden tagjában egyaránt benne rejlő vallási méltóság nem mindenkinél egyforma mértékű. A levágott fitymát a körülmetélés után gyakran szintúgy elrejtik a tekintetek elől. Ez a princípium sajátlagosan nem különbözik attól. lLa prohibition de l’inceste et ses originesl. Nem szabad tehát a totemizmusban valamiféle állatimádatot látni.411 De felesleges szaporítani a példákat. amelyből ki vannak zárva a nők. A pofaszakállt a hajjal azonosítják és ekképpen is kezelik (North. . o.).A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) Ha valaki meghal. A be nem avatott fiatalokból teljes mértékben hiányzik.. o. az arandáknál (STREHLOW. Néha ezért hívják a klántagok apjuknak vagy nagyapjuknak. 358. 417 és a totemállat vezérli a vadászaton. egyenértékű lény viszonyáról van szó. a profán szemektől távol látnak neki az övek készítésének. akinek támogatására mindig számíthat.419 de ez a gondoskodás egyáltalán nem hasonlít egy kultuszra. amelyekben legkiváltképpen megtestesül. Tr. érezhetően egy szinten lévő.. o.. 460. ROTH: i. Tr. mert inkább a házi és házassági szervezet kérdéséhez kapcsolódnak. o. sem a be nem avatottak nem láthatják. o. többé-kevésbé halkan. bizonyos törzseknél mindennemű étkezési tilalom alól mentesek. hogy a nő abszolút profán volna. 146. 51. amelyek célja a csurungák vagy a szent sziklák csodás képességeinek felélénkítése. mint láttuk. 353n354. o. Az olyan ember például.). mert sem a nők. 58. a karnaiknál (HOWITT: i. A férfiakban nagyobb fokon van meg. Tr. 58. II. 416 HOWITT: i. 420 Ha pedig Nat. hogy a használt kifejezések az egyenlőség érzetéről tanúskodnak.

lehántani a kérgét. azt hinnék.. amit le kell róni neki.. 424 A. habár itt speciális tulajdonról van szó. 1904. 255. amelyről kissé nehéz fogalmat alkotnunk magunknak.l De ha az emu-ember engedélykérés nélkül enne a fűmagból. o.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) máshol történik. . 202. 422 Ugyanezen okból a csurunga is bizonyos hatalommal ruházza föl a vadászt a megfelelő állat fölött: például nagyobb eséllyel ejti el az eurót. 1. 28. L. Tr.l Erre a főnök azt feleli: lJó. 421 422 72 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Australasian Anthropological Journal.421 Olyan esetek is vannak. Uo. megeheti. kol. hogy a totemlénnyel való egytermészetűség kitüntetett jogfélével ruházza fel az embert.. oda kell mennie a főnökhöz. 159n160. és maga eszi meg: ez afféle neki járó tartozás. ahol egyedül a totem embereinek van joguk megölni a totemállatot. 203. CAMERON: lOn two Queensland Tribesl. P.423 Ez is azt bizonyítja. Az ő hozzájárulásuk szükséges. és ilyen magot talál. Tr. a karingbalok. Például a kaititjáknál és az anmatjéráknál ha az emu -totem valamelyik embere a fűmag-klán (Grass seed) területén tartózkodik. Végül Queensland északi részében van egy törzs. 423 Uo. North. Nat. VII. 424 Tehát tulajdonosi szerepet játszanak. hogy meg fog betegedni. az engedélyük szükséges hozzá. amikor a csoport főnöke kötelezően elvesz egy kis részt az eledelből. vagy ha a totem egy fa. o.. o. mielőtt megenné. Science of Man. ha bárki idegen saját céljaira akarja felhasználni az illető állat húsát vagy az illető fa anyagát. hogy életveszélyben van. és azt kell mondania: lAz Ön országában gyűjtöttem e magokat.

BROUGH-SMYTH: The Aborigines of Victoria.. lAz egész természetet n mondja Palmer a Bellinger folyó törzseiről n a frátriák nevei alapján osztják föl [. Egy-egy frátria emberei bizonyos számú klánra oszlanak. s akkor ennek a fának a kenguru lesz a toteme. I A totemizmusnak ezt a vonatkozását általában azért hanyagolták el. 461. éppúgy része annak a testnek. Az ausztrál ember számára maguk a dolgok is. az egyiknek Kumite. ezeknek is meghatározott helyük van a társadalom keretei közt: lA dél-ausztráliai vadember n írja Fison n.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) 1. Mivel a klán nem más. 91. a Nap amahhoz stb. J. o. igen speciális tárgyakra vonatkozó töredékes hiedelmek gyűjteménye.428 most csak példaképpen emlékeztetünk néhányra.3. Année sociol..A. e feltételnek megfelel. DURKHEIM: A társadalmi tények magyarázatához. FISON n HOWITT: Kamilaroi and Kurnai. Ezt mutatja a következő táblázat. III. És la természet minden dolga a tíz klán valamelyikéhez tartozikl. A kép azonban még nem teljes. o. o. mert túl szűk fogalmat alkottak maguknak a klánról. minden élő vagy élettelen dolog. Válogatott tanulmányok.l425 Ha a törzs frátriára oszlik. 1978. Stewart tájékoztatta.l 426 A queenslandi Port-Mackay-i törzs két frátriából áll. 253n334. D. o. skk. amelyeket n különböző fokon n szentnek ismer el: a totememblémát. egyetlen nagy törzsnek tekinti a világegyetemet. amelynek ő i s tagja.. tehát a világegyetemet benépesítő valamennyi dolog a törzs része. hogy ahhoz hasonlóan ez is csak emberekből állhat. mint első látásra tűnt. alkotóelemei. 300. akkor ennek az elvnek az értelmében valamennyi ismert lény is megoszlik közöttük. 430 Currt és Fisont ugyanaz a személy. 45. in: É. VI. o. A totemizmust tehát csak akkor tekinthetjük a többihez hasonlítható vallásnak. . 1. s ezeknek Yungaroo illetve Wootaroo a nevükl. 427 Idézi CURR: Australian Race.] 429 CURR. III. amelyet vele egy csoportba sorolnak. amelynek ő valamelyik osztályába tartozik. mint a törzs egyszerű alosztálya. 427 De az osztályozás itt nem áll meg.430 Frátriák Klánok A klánhoz sorolt dolgok Kamilaroi and Kurnai. s a módszeres osztályozás az egész természetet felöleli. a mi európai elképzeléseinkkel helyettesítjük be azokat a gondolatokat. tehát mint minden embernek. amely igyekezett felölelni a dolgok egyetemességét. ha képet ad a világegyetemről. hogy lvalamelyikébel. amit a Curr... mind a kettő 5 klánra oszlik. Például az egyik vagy másik fát a kenguru klánhoz tartozónak nyilvánítják. 428 DURKHEIM n MAUSS: lDe quelques formes primitives de classificationl. a növényt vagy állatot. 168. Nos.I. Ilyenformán minden ismert lény amolyan táblázatfélébe kerül. a Hold meg a csillagok [. Egy vallás ugyanis nem pusztán az imént felsoroltakhoz hasonló. lezek a törzsek valamennyi élő és élettelen dolgot két osztályba sorolnak. hogy a totemizmus sokkal komplexebb vallás. a felhők ehhez a totemhez fognak tartozni. mint a fajok a megfelelő nemek alá.429 Fison és Howitt úgy mondják.. A dolgoknak eddig három olyan kategóriáját különítettük el.] A Nap.. Valamennyi eddig ismert vallás többé-kevésbé olyan gondolatrendszer volt. Budapest. s ugyanígy van a szomszédos törzseknél is. lNotes on some Australian Tribesl. Ugyanis minden úgy sorolódik e tíz totem alá. és amely totális képet akart adni a világról. mondja Bridgmann. illetve Fison és Howitt által gyűjtött adatok alapján állítottunk össze. Másutt bemutattunk már néhány osztályozást. A totemizmus kozmológiai rendszere és a nem fogalma Kezdjük már látni. Általában csak emberek csoportját látják benne. Ha azonban így érvelünk. XIII. úgy tűnik.1. I. 170. mondhatni rendes tagjai annak. III. az egyiknek Yungaroo. a másik a kígyó klánjába tartozik. a másiknak Kroki a neve. amelyeket a primitív ember alkot magának a világról s a társadalomról. akárcsak maguk a négerek. o.. amit ez az embléma ábrázol. o. Az egyik legismertebb az. Ez a törzs két frátriára oszlik. Márpedig. S. amelyiket a Gambier-hegyi törzsnél figyeltek meg. 425 426 73 Created by XMLmind XSL-FO Converter. a másiknak Wootaroo a neve. fejezet . 1. [Magyarul: Az osztályozás néhány elemi formája.] az egyik vagy a másik frátriához tartoznak. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. hasonlóképpen az egy-egy frátriához tartozó dolgok is megoszlanak a frátriákat alkotó klánok közt. és a klán tagjait.

az oposszum. a tarajos sül. a MATHEWS: lAboriginal Tribes of N. A wotjobalukok is két frátriára oszlanak.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) halász-ékfarkú sas füst. Az egyes klánokhoz kapcsolódó dolgok listája egyébként korántsem teljes. E szó azonban minden jel szerint ugyanaz. 436 Mrs. akkor megértjük. az akácfa (wattle-tree) hernyója. Tr. a lapuló kígyó. és fordítva. a kenguru. jégeső. Howitt ezeket a formákat adja. holló eső. A 4. Curr maga figyelmeztet bennünket. hogy milyen nagy nehézségekkel kell szembenéznünk e megfigyelések kapcsán. A Banbébe tartozik az oposszum. s ezáltal az is jobban érthetővé válik. Mathews a warwurt szót a déli nap melegének fordítja. a kengurupatkány. ősz stb. Nap. az előbbi osztályait Kurgillának illetve Banbének hívják. 431 74 Created by XMLmind XSL-FO Converter. pelikán fekete fájú fa. 434 Ez Howitt fordítása. a dyim-dyim bagoly. a wijuggla. angolna. mint a Jallup. kutyák. Ezért gondoljuk úgy. miként ölelheti fel az efféle rendszer a bennszülöttek egész világát. a dikkomur kígyó. amit Howitt ugyanezen törzs egyik alklánjának neveként ad meg. kissé más átírásban. a Vénusz-bolygó. hogy megkockáztathatjuk a fenti fordítást. Új-Dél-Walesben (az euahlajiknál436). De Mathews és Howitt munkái nyomán431 már többet tudunk a wotjobalukok törzsében ismert osztályozásról. A yam-klánhoz tartozik a síkvidéki pulyka. ahol a jelek szerint már nincsenek klánok. a mallee tyúk. a másiknak Gumaty a neve (Howitt szerint432 Krokitch és Gamutsch). a füstölő papagáj. fürj. Victoria-államban. illetve Gamatyturk. teafa kacsa. fóka. a Hold. 432 Mathews a következőképpen adja meg e nevek nőnemét: Gurogigurk. rostos háncsú fák stb. nyár. felhők. most csak jelezzük Mathews nyomán. 121. Hold stb. o. mennydörgés.. villám. a fekete szarka meg a fehér szarka. egy kengurufajta stb. a malle gyík. Matthews tizennégyet nevez meg. skk. az egyiknek Gurogity. A meleg szél434 klánjába a szürke fejű ékfarkú sas. S. Kroki-klánról nincs adat. az utóbbi osztályait Wungónak illetve Obunak. S. jerikói lonc. garnélarák. szél. az erdei kacsa. Nat. a bennszülött macska. Langloh PARKER: The Euahlayi Tribe. a póling. amit Mathews nem fordít le. a peewe. a murrakan ékfarkú sas. Wales. egy nem mérges kígyó hal. és hangsúlyozza. a kutya. Még az is valószínűnek látszik. Kumite fekete kakadu csillagok. a dolgok az osztályok között oszlanak meg. jég stb. XXXVIII. A Nap-klánba a bandikut. A wakelbarák például két frátriára. 12. 433 E klán bennszülött neve Dyalup. a repülő mókus. hogy a lista korántsem teljes435). Az ausztrál kontinens több pontján is hasonló felosztást figyeltek meg: Dél -Ausztráliában. 437 Lásd később. a mopoke. HOWITT. hogy kerül bele a bennszülöttet érdeklő minden dolog az efféle osztályozásokba. a fehér kakadu. A két szó egyébként a Gambier-hegyi törzsnél használatos két szó (Kumite és Kroki) megfelelője. a mirndai kígyó. A moule-kagyló-klánba433 a szürke emu. a pikkelyes (shell) papagáj. a ngurt ékfarkú sas. bizonyos fák stb. A Wungóké az emu. 287n288. a kis méh méze stb. tél stb. Ezek az eltérések azonban érdektelenek az általunk tárgyalt kérdés szempontjából. Wales and Victorial. hogyan osztályozzák a dolgokat a Gurogity-frátria néhány klánjában. Ez is mutatja. és 5. tűz. a mintás hátú gyík. Journal and Proceedings of the Royal Society of N. . Kroki egy ehető gyökér túzok. hogy csak néhányat sorolt fel. s csak a házassági osztályok jelentenek alcsoportokat a frátrián belül. hogy ne nyúljon nagyon hosszúra e felsorolás. a Mallerára é s a Wutarára oszlanak. a rosella papagáj. az örvös papagáj. hogy még mennyi klán van (Howitt tizenkettőt. 435 Mathews illetve Howitt táblázata több lényeges ponton is eltér egymástól. o..437 Queenslandben. a bűzös teknőc. Ha belegondolunk. bagoly stb. azaz a francia lmoulel kagyló szónak fordít. a gyűrűsfarkú oposszum. hogy a Howitt által a Kroki frátriába sorolt klánokat Mathews a Gamutchba sorolta. nem tarajos fehér kakadu kenguru. s amit musselnek. a gumifa hernyója. a közép-ausztráliai törzseknél is nyilvánvaló nyomait találjuk. a bronzszárnyú (bronze-wing) galamb.

s e vonzások illetve taszítások alapján osztályozza így vagy úgy a megfelelő dolgokat. amit el lehet ejteni. 443 J.. az eső. 444 ha az egyiknek a víz a toteme. 438 Ugyanezt a szervezetet találjuk az észak-amerikai indiánoknál. a síksági pulyka. A haidáknál n írja Swanton n la sas illetve a holló embereit gyakran megrögzött ellenségeknek tekintik. a másikat balra. Bizonyos esetekben már sejtjük. 125. a gondolkodás lényegi kategóriái társadalmi tényezők eredményeképpen jönnek létre. 439 Uo. 139. hogy magának a kategóriának az esetében ez történt. a víz. mert a velük eggyéolvadó társadalmi csoportok is összefüggenek egymással. A fent elmondottak ugyanis azt bizonyítják.). Ugyanis amikor az osztályozásnak csak két neme van. A haidáknál az összes isten. o. o. 442 A két frátria számára szolgáló totemlények gyakran ellentétes színűek. mondja Swanton.. m.439 Még a legfejlettebb társadalmakban is megtalálhatjuk ugyanezen gondolatok visszhangját. hogy akár önerejére hagyatkozva is ne tudna hasonlatosságokat felfedezni az általa képzetekben megformált konkrét dolgok között.). milyen elképzelések mozgatják.. Az első logikai rendszerek egysége tehát csak a társadalom egységét reprodukálja. következésképpen az osztályozás is dichotomikus volt. a hasonló képek vonzzák. hogy ellenőrizzük a tételt. o. Egyfelől szokványos élőlény. Nat. Az egyiket jobbra teszik.445 Nyilván ennek tudható be. akkor ezeket szinte szükségszerűen antitetikusan fogják fel: segítségükkel a legszembetűnőbben szembenálló dolgokat választják szét egymástól világosan.446 A dolgok szembenállása kiterjedt a személyekre is. hogy a társadalomszervezet mintájára épültek fel. a természeti jelenségekhez kapcsolt összes mitikus lény éppúgy a törzs valamelyik frátriájába tartozik. Tr. 250.). s amelytől az ember függ. THOMAS: Kinship and Mariage… 53n54. amit munkánk elején megfogalmaztunk. meg lehet enni.). II Már többször hivatkozott tanulmányunkban rámutattunk. Pontosan ilyen jellegű az ausztrál osztályozás. 441 A mitologikus osztályozás tehát csak az előbbi osztályozások egy másik megnyilvánulási formája.447 CURR. törzzsé állnak össze. a dolgok osztályozásánál mindössze annyit tettek.2.. s szerves egésszé. Részletesebben lásd lAz osztályozás néhány elemi formájál-ról szóló. 16. a Cameron által Mortlake közelében megfigyelt törzseknél. 442 Lásd fentebb. o. 22. akkor a fekete a másikba. 14. vö. Az feltételezték. . Ha a fehér kakadu az egyik frátriába sorolódik.).. minden állatnak két arca van. A dolgok különféle osztályai pedig azért kerültek nem pusztán egymás mellé.. oldalon. 446 Az irokézeknél tornafélékre kerül sor a két frátria közt (MORGAN: Ancient Society. a fekete kacsa. 124. Nat. mint a wotjobalukoké. hogy a szellem alapfogalmai. a fekete kígyó. Ahol az egyik frátria a békéhez tartozik. egyszersmind azonban olyan természetfölötti lény. 233. Így van a gunditjmaráknál (HOWITT. a klánok pedig fajként. MATHEW: Two Repres. és láttuk. hogy ez a fajta világkép független bármiféle etnikai vagy földrajzi jellegzetességtől. Nyilvánvaló ugyanis. hogy szorosan összefügg a totemisztikus hiedelmekkel. 440 SWANTON: The Haida. mint az emberek. akárcsak a mi számunkra. mint az általuk igazgatott dolgok egy másik arca.. hogy e tények tükrében miként formálódhatott ki az emberiségben a nem illetve az osztály fogalma. hogy helyet adtak nekik a maguk alkotta csoportokban.. legegyszerűbb osztályozások is feltételezik ezt a képességet. o. o. Így hát biztosak lehetünk benne. A frátriák szolgáltak nemként. o. a barna kígyó. a tűz. Ezzel azonban nem szándékozunk elvitatni a személyes tudat azon képességét. 132. A kozmikus jelenségeknek megfelelő mitikus lények ugyanilyen kétértelműek (SWANTON: i. Tr. skk. Ezek ugyanis a történelemből ismert első osztályozási rendszerek. az ellentétesek pedig taszítják egymást. 1. Most először nyílt alkalmunk tehát arra.). HOWITT. 17. a . Itt most csak a legjellegzetesebb adatokat idézzük. 444 Például az oszidzs indiánoknál (lásd DORSEY: lSiouan Sociologyl. Az omaháké ugyanazokon az elveken alapul. ott a másik a háborúhoz. már említett tanulmányunkat. a logikai kontraszt társadalmi konfliktusfélévé szélesedett. a mennydörgés stb. 13n14. a másikban a föld emberei. sőt intézményesített ellenségeskedés volt köztük. Nat. a szúrós méhek méze stb. Számára. Az ausztrál ember nem véletlenszerűen sorolja a dolgokat ugyanabba vagy egy másik klánba. III. o. 445 A Torres-szorosban lévő Mabuiag-szigeten (HADDON: Head Hunters.. hogy még a legősibb. 34. amely külső alakjában állat. A zunyik osztályozási rendszere főbb vonalaiban megegyezik az imént ismertetett rendszerekkel. az előbbiek a sasok. o. Ugyanezt a szembeállítást látjuk egyébként az arandák két frátriája közt: az egyikben vannak a víz. mert maguk is csoportokra öszlottak. hogy e két frátriát gyakran természetadta módon antagonisztikusnak fogták fel. ugyanakkor nyilvánvaló. Tr. 25. akkor a Hold meg a csillagok az ellenkezőre. A szükségszerűen más-más frátriához tartozó férj és feleség habozás nélkül 438 75 Created by XMLmind XSL-FO Converter. ha a Nap az egyik oldalra kerül. a másiknak a föld. Tribes. 441 Ez különösen nyilvánvaló a haidáknál. hogy rivalizálásféle. 27. skk. 94. 112. 440 Márpedig a dolgok istenei valójában nem mások. most először bizonyosodhatunk meg arról. a Kurgilláké a tarajos sül. Kezdetben minden valószínűség szerint a két frátria szolgáltatta az alapkeretet. o. az utóbbiak a hollók.443 E szembeállításokat Ausztrálián kívül is megtaláljuk. Az emberek azért tudták csoportosítani a dolgokat. azért álltak össze egységes rendszerbe. pontosabban szólva a társadalom keretei szolgáltak keretül a számukra. Náluk. in: XVth Rep.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) bandikut. és a wotjobalukoknál (HOWITT. az Obuké a lapuló kígyó.

származékos képzete. 770. például Kínában. Inkább a megismerés szemszögéből akarjuk látni a dolgokat? Akkor fordított sorrendben képzeljük el őket: legfelülre a legsajátságosabb. 559. mint akik folytonos háborúban állnak egymással (lásd J. ezek is. 69. skk. of the Committe…British Association for the Advancement of Science. o. oldalon). 14. A nem az a külső keret.). az amerikai zunyiknál a dolgokat gondolatilag éppúgy térben helyezik el. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. o. Ilyenformán az ausztráliai wotjobalukoknál..). 253n334. a kenguruhoz egy olyan papagájfajtát. Ausztráliában ez az ellenségeskedés a mítoszokban tükröződik. o. mint már mondtuk. hogy a nem gondolatát a nembeli képpel azonosítsa. amelyek meghatározott számú.. Nat. 76 Created by XMLmind XSL-FO Converter. illetve szétválasztásoknál. mivel gyakran találni békát e fa odvaiban.450 Másfelől viszont az osztályozás olyan rendszer. Tr. területi alapot kapcsolnak. legalábbis abban az értelemben nem. Az egy -egy frátria toteméül szolgáló két állatot gyakran úgy ábrázolják. mint ahogy a klánok is a térben helyezkednek el. szabott körvonalai vannak. ami a nem. a . amelynek részben a hasonlóként érzékelt dolgok adják a tartalmát. o. Nyilván ez a magyarázata annak a sajátosságnak. következésképpen a fűevő állatok is. Nat.449 Nyilván nem mindig érthető számunkra. Revue phil. történetesen egynémely közös elemet tartalmazó egyéni kép egymásra rakódásából s részleges fúziójából jönnek létre. s megint más a nem fogalma. De ilyenkor is hierarchikus formában képzeljük el őket.. Valamely frátria dolgai nem profánok a másik frátria számára. amelyet majd kitölt. amely a csoport névadó állata számára eleségül szolgál. Minden valószínűség szerint soha eszünkbe nem jutott volna a világ lényeit nemnek nevezett homogén csoportokba gyűjteni. mint aminek közvetlen tapasztalás útján érzékeltük a hasonlóságát. mások ezeknek vannak alárendelve. Egyébiránt e két fogalom különbségét mi sem bizonyítja jobban. 25. hogy a priori adva volt számunkra. egy kőhalomnak semmi köze ahhoz a meghatározott és szervezett társadalomféléhez. hogy e szembenállást a profán és a szent ellentétére kellene visszavezetni (lásd HERTZ: lLa prééminence de la main droitel. Tr. Márpedig a dolgok térbeli elhelyezkedése pontosan egybeesik a klánokéval (lá sd De quelques formes primitives de classification. a keret viszont meghatározott forma. 450 Ennek az ősi elkülönületlenségnek egyik jele. amelyekkel eggyéolvadtak. képtelen viszont nemben és fajtában gondolkodni. De más a hasonlóság érzete.). továbbá a partvidék összes többi törzsénél a csoport emblémája minden olyan állatot magába foglal. De megszerkesztéséhez legalábbis mintára volt szükségünk. mert mi módon születhetett volna meg ez a gondolat. 62. hogy a frátriák születésére vonatkozó elméletünk nem magyarázza a szembenállásukat (Kinship and Marriage in Australia. amit mi e szónak adtunk az imént. belső egység nélküli mechanikus együtteseket alkothatnak. A nem ugyanis mindig mérhetetlenül több tárgyat ölel föl. ami természeténél fogva sugalmazhatta volna azt a számunkra? Ha erre azt válaszoljuk.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) Másfelől az egyes frátriákon belül egy klánba kerülnek azok a dolgok. De az előző példákból is kitetszik. Mindazonáltal nem gondoljuk. érzékelhető vagy nem érzékelhető. de világosan meghatározott csoportja. A tartalom homályos.. a Nap viszont n a levegővel meg a széllel egyetemben n a fehér kakaduval került össze. e lusta megoldás. in: É. az elemzés halála. S ezt a kifejezést korántsem csak hasonlatként kell érteni: az osztályozásnak valóban alá ..448 továbbá az összes olyan állat. amelyek közt a rokonsági kapcsolatokhoz hasonló belső kapcsolatok vannak. melynek segítségével ezeket a hasonlatosságokat gondolatilag világosan el tudjuk különíteni más hasonlóságoktól. 1978.. nem minden alap nélkül. 448. a vizet a vízityúkhoz kapcsolják. 34. o. azzal nem válaszoltunk. hogy a dolgok hasonlóságaira vagy különbségeire való ráérzésféle szerepet játszott ezen osztályozások megszületésében. MATHEW: Eaglehawk and Crow..l ( Fifth Rep. amely gyakran röpköd körülötte (SPENCER n GILLEN. ha nem a kollektív életből? A nem ugyanis olyan dolgok gondolati. honnan vehettük volna az elkerülhetetlenül szükséges mintát. a gondolkodók egy egész iskolája. a nem pedig olyan logikai szimbólum. Márpedig nem látható. A nembeli kép csak a tudatunkban egyidejűleg jelen lévő hasonló képzetek elmosódott határú. leggazdagabb valóságtartalmú tárgyakat helyezzük. illetve egyazon nem különböző fajtáit úgy fogjuk föl. Az osztályozások még a viszonylag fejlettebb népeknél. Vannak domináns jellegzetességek. 146n147. [Magyarul: Az osztályozás néhány elemi formája. skk. Másrészt a totemállattal egy kategóriába kerül minden. aktuális vagy lehetséges dologra alkalmazható. Budapest. lA tlingiteknél n írja n. de csoportokat nem. A játékokban a frátriák természetes vetélytársai egymásnak (HOWITT. Például a Hold a fekete kakaduval. 447 Így hát Thomas jogtalanul veti a szemünkre. A Study of Australian Aborigines.és elárulják egymástl (The Haida. dec. lejjebb pedig az általánosabbakat. A nem gondolata a gondolkodás olyan eszköze. lebegő képekből áll.). amelyek a totemként szolgáló tárggyal a legtöbb rokonságot mutatják. ami csak táplálékául szolgál. amit Boas jelez az észak-amerikai totememblémák kapcsán. halmokat. Az anyagi dolgok gyűjteményeket. Márpedig a tartalom nem szolgáltathatja maga azt a keretet. 448 Például a teafa-klánba tartozik minden fűféle. o. 55. hogy a nemekhez a társadalmi csoportok mintájára. o.). is megőriztek valamit ebből a térbeliségből (uo. miféle homályos pszichológia működött az ilyen együvé sorolásoknál. DURKHEIM: A társadalmi tények magyarázatához.]). ha sem bennünk.). mint hogy az állat képes nembeli képeket alkotni. a fajok és tulajdonságaik a nemektől és a nemek által meghatározott sajátosságoktól függenek. skk. mindamellett meghatározott számú.). Egy homokkupacnak. azok is egyazon vallási rendszer részei (lásd alább. amelynek részei hierarchikus rendet követnek. ha nem tettük volna meg magunk is kezdetben a dolgokat az emberi társadalom tagjaivá. sem rajtunk kivül ne lett volna semmi olyan dolog. . Válogatott tanulmányok. amellyel szoros kapcsolatban áll.) 449 Ezért az arandáknál a békát a gumifa toteme alá sorolják. tulajdonságban szegényebbeket. amit nyilvánvalóan az ember szerkesztett meg. olyannyira hogy az emberi illetve logikai csoportok teljesen összekeveredtek egymással. Márpedig eddigi tapasztalataink alapján az effajta csoportoknak csak egy fajtáját ismerjük: a társult emberek csoportjait. mint amelyek egy szinten állnak. 1909. ha nem lett volna ott a szemünk előtt az emberi társadalmak példája. Ezért utasítja el.

91. Csak a társadalomban vannak főnökök. úgyszólván nem lesz hajlandó rokon. Amikor a Port -Mackay-i törzs ausztrál bennszülöttje azt mondja a Napról. különben a vadász bizonyosan elvéti a vadat. hogy megölt egy ilyen vagy olyan társadalmi alosztályba tartozó állatot. Egyazon elv hatja át és teremti meg az egységét: a totem. o.453 Ennek megfelelően ugyancsak sajátságos kölcsönös vonzalmak és illendőségi viszonyok figyelhetők meg. lábj. and Proc.. Ezt jelenti az imént megfogalmazott állítás. állat. mely szerint ezek a dolgok vérrokonok: valóban egy húsból valók abban az értelemben. 294. lFurther Notesl. amely a másik frátria fájából készült. o.. vagyis ez utóbbiakkal is ugyanolyan fajta kapcsolatban állnak. 1.. ami a Mallera-frátriához tartozikl. de tisztán megegyezésszerű címkével látja el e különálló lényeket. Tehát az egy klánba tartozó összes ember. mi is az a hierarchia. Journ. Nat. s az embernek meg sem fordult volna a fejében. o. CURR. 60. 168. 458 Vö. o.A. mint a hollól. III. XVIII. sem a gondolati asszociációk mechanizmusa nem szolgáltathatta számunkra a hierarchia gondolatát. illetve a hozzá kapcsolódó lényeket. XXXVIII. nem tudná engedelmességre bírni őket. mint a totemet. hogy másnap ugyanezen alosztály tagjával fog találkozni. ha nem tudta volna már előzetesen. Mint ahogy a holló -klánba tartozó emberben van valami a hollóból. S. o. együtt élnek.. 61. a Hold ténylegesen wootaroo. hogy ő maga mit fog cselekedni. A wotjobalukoknál minden frátriának megvannak a m aga saját fái. alárendeltek és egyenlők. amelynek minden részecskéjét kölcsönös rokonszenv fűzi egymáshoz.459 Igaz. hogy effajta módon rendezze ismereteit.. 451 452 77 Created by XMLmind XSL-FO Converter. o. J.3..A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) mellérendelési viszonyok létesítése a célja. Pontosan úgy mondják róluk.I. akkor a halotti emelvényt lolyan fából kell ácsolni..454 Ha a halott a Banbe-osztályból való. illetve klán tagjainak. XVIII. egy húsból valónak tekinti őket. akkor arra számít. A törzsön belül a varázsló csak a frátriájába tartozó dolgokkal varázsolhat.. lábj. 123. Az ember a klánjába tartozó dolgokban rokonokat vagy társakat lát. akkor ezzel nem pusztán közös. illetve hogy mit tett korábban. J. A Nap ténylegesen yungaroo. minden fekete törzsű fa pelikán stb. III E primitív osztályozásformák azonban a vallási gondolkodás kialakulása szempontjából is közvetlen jelentőséggel bírnak. és viszont. o. HOWITT: lFurther Notes on the Australian Class Systemsl. ennek eredményeképpen úgy gondolja. és így tovább a csillagképekkel. 453 CURR. valamely frátriába vagy klánba tartozó dolgok nem árthatnak az illető frátria. a növényekkel stb. XVIII.A. szabályos tagok ők is. 461. a Nap fehér kakadu. 455 HOWITT: lNotes on Australian Message Sticksl. 28. Márpedig sem a fizikai természet látványa. hogy ilyenkor a nyílvessző magától elkerüli a célt. ha e ponton a tények nem volnának meggyőzőek. az arandáknál. embernek egy a neve. Society of N. 326.A. hogy emezek cselekedeteiből ki tudja következtetni. Tr. in: BROUGH SMYTH: The Aborigines of Victoria. hogy valamennyien ugyanolyan természetűek. Ez az első pillantásra tisztán logikainak tűnő szervezet egyszersmind erkölcsi is. I.456 És viszont. akkor banbefát kell használni. Márpedig a Gurogity-frátria állatait csak olyan fegyverrel lehet elejteni. Wales and Victorial. 452 amiként azt az illető csoportba tartozó emberekről is mondják.. A Gambier-hegyi törzsről van szó. A hierarchia kizárólagosan társadalmi dolog.457 A bennszülött meg van győződve róla.458 A wotjobalukok ugyanazon Mir névvel illetik a totemet és az alá tartozó dolgokat. és HOWITT. Tr. Ő valóban úgy hiszi.l451 Belső kapcsolat egyesíti őket azzal a csoporttal. o. hogy ebbe vagy abba a csoportba tartoznak. Nat. Az következik ugyanis belőlük. . a kígyókról stb. mint ami lugyanaz a dolog.A. FISON n HOWITT: Kamilaroi and Kurnai. a kenguruk viszont wootarook.. 455 a többi dolog idegen neki. barátainak hívja. 146. III. J.. Amikor például eltemetnek egy wakelbarát a Mallera -frátriából. J. o. vannak még látható nyomai az osztályozásnak. hogy aztán kivetítsük őket a világról alkotott képünkre. mint látni fogjuk.I. különböző névvel illetik a totemet. ahová be vannak sorolva. o. növény vagy élettelen tárgy a totemlény puszta módozata. A Tooman és Wingo kifejezések ezekre is. Egyébként pontosan olyan jelzőkkel is látják el őket. 454 HOWITT: lOn some Australian Beliefsl. a szónak számára objektív jelentése van. ahol. Ugyanezen wakelbaráknál ha valaki azt álmodja. A társadalomból vettük őket. A társadalom szolgáltatta a kanavászt a logikai gondolkodás hímzőmunkájához 1. 461. Dolognak. az utóbbiaknak adott elnevezés mégis BRIDGMANN. Következésképpen e fogalmak puszta elemzése még akkor is feltárná eredetüket. S. o. amelynek minden része együtt lélegzik. hogy az egy klánba vagy frátriába sorolt dolgok szoros rokonságban állnak egymással is. baráti állatba hatolni. meg az illető frátria illetve klán számára totemül szolgáló dologgal is. a fákkal. 459 HOWITT. azokra is vonatkoznak. az esőt n ami ugyanebből a klánból való s ugyanehhez a totemhez tartozik n szintén úgy tekintik. Misztikus rokonszenv fűz tehát minden egyént a vele együvé tartozó élő vagy élettelen lényekhez.I.I. mint a totemállat. hogy a Yungaroo -frátriába valók. Ily módon a klán emberei és a klánba sorolt dolgok egyesülésük révén összetartozó rendszert képeznek. 456 CURR. természetadta módon megértik egymást. o. XIII. hogy laz aligátorok ténylegesen yungarook. Wales. of the R. 3.. 191. III. ugyanezen okból a Hold fekete kakadu. 457 MATHEWS: lEthnological Notes on the Aboriginal Tribes of N.

467 Minduntalan előfordul az.. Ezek tehát szó szerint benne rejlő. ugyanúgy. 449. III. Az alklánnak ahhoz. amelyek a klánon belül amolyan alklánfélékké fejlődnek. hogy a totemállat szent. STREHLOW.. s természetszerűleg arra a gondolatra jutottak ezután. s ezért a világ többi dolgaihoz képest történő besorolásuk egyszersmind a vallási rendszerben elfoglalt helyüket is kijelöli. Márpedig éppen az előírás kategorikus volta jelzi számunkra. Talán az sem lehetetlen. lábj. 462. új alosztályok. mint 442-t számlált össze. o. hogy esetenként maguk is hasonló szerepet játszhatnak. hogy minden egyén valamiféle tulajdonjoggal rendelkezik a toteme. Ezek is szentek. Egy-egy ilyen osztály tagjai pedig nemcsak hogy megehetik az osztályukba sorolt állatokat. 253n334. akkor a klán ember tag jai nem fogyaszthatják szabadon őket. 2. korlátozottabb..A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) arról tanúskodik.470 Strehlow legújabb kutatásai szerint azonban ez a szám sokkal jelentősebb. mert bizonyos értelemben mind -mind vele egyfajú állatok. skk. Nat. Vegyük észre: nem egyszerűen arról van szó. skk.. ugyanez a szabály vonatkozik a klán többi dolgaira is.466 De hogy a totemhez kapcsolódó dolgok nem más természetűek. amelyek körében a valamely társadalmi csoporthoz tartozó dolgok nem tilosak e c soport tagjainak: nevezetesen a wakelbaráknál. . Nat. 20.460 Tehát úgy érzik. Fentebb már láttuk (.). 447. o. az osztályozás keretéül az ő társadalmukban a házassági osztályok szolgálnak (lásd fentebb. Tr. hogy ez a kötelessége. hogy ugyanazon egyénnek két toteme van: egy főtoteme. és saját arcot öltsön. in: É. mely az egész klánnal közös. 464 SPENCER n GILLEN. viszonylag önálló életet élő társulások jönnek létre. hogy elválaszthatatlanul összetartoznak.. o. o. Másfelől viszont tudjuk. Válogatott tanulmányok. o. amely ne adna nevet valamely totemcsoportnak. nem csak e kígyó fogyasztásától kell tartózkodniuk: a fóka.). [Magyarul: Az osztályozás néhány elemi formája. 28. hogy ezeket az állatokat profánoknak tekintenék. Tr. független klánná válik: ilyenkor az altotem is tulajdonképpeni totem lesz. amely csak az ő alklánjának a sajátja.. STREHLOW. illetve a hozzá sorolt minden dolog fölött. lappangó totemek. . de nem mértéktelenül. 112.469 Néha az is megtörténik. Tr. amikor azt mondták. akkor a szentségtörést engesztelő áldozatokkal kell enyhíteniük. Ily módon a Gambier -hegyi törzs embereinek. 472 Nat.465 Ezek is. társnak. Ilyen körülmények között a klán tagjai csakis a maguknak tulajdonított dolgokkal táplálkozhatta k.468 Ezen másodlagos csoportok az altotemeket a főtotem alá besorolt különböző dolgok közül választják. Nat. 61n72. mihelyst a körülmények megengedik vagy megkívánják azt. mint a rómaiak nomenje és cognomenje. 466 Queenslandben viszont van néhány olyan törzs...464 ez utóbbiakat meglehetősen sajátos bánásmódban részesítik. 122. Nat. o. Tr. Ilyenkor járulékos. 468 Példaképpen lásd az euahlajik törzsét Mrs. mint amilyen a tilalom. vagyis az emblémája alá tartozó dolgok szintén ugyanilyen jellegűek. III. hogy la bennszülöttek által lakott területen nincs olyan élő vagy élettelen tárgy. Tr. hogyan történt ez az elváltozás. úgy tartják. o. o. Tr. Ezért van az. mint a tulajdonképpeni totemek esetében. III. skk. o. akiknek a nem mérges kígyó a totemük.. 462 Az euahlajiknál. Parker a multiplex totems kifejezést használja. hogy úgy mondjuk. Mint emlékszünk rá. 78 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Ily módon előfordul. saját totemre. hogy az arandáknál vagy hatvan totem is van. pajtásnak nevezik őket. 467 Mrs.461 Ha ráviszi őket a szükség. 470 Lásd De quelques formes primitives de classification . hogy speciális körülmények hatására a totemkapcsolatnak ez az oldala továbbfejlődött.471 Eszerint Spencer és Gillen egyáltalán nem túloztak. vonzalmak alapján szűkebb csoportok.l472 A totemeknek a lakossághoz viszonyított elképesztő száma annak köszönhető. a többiek viszont hozzá sem nyúlhatnak. hiszen mást nem is szabad ennie. s következésképpen vallási jellegűek. Nat. Már a Spencer és Gillen első könyvében történt utalásokból is kiderült..). o. Látens totemtermészetük azonnal megnyilvánul. illetve a wotjobalukokét (HOWITT. XII. 462 CURR. és egy altoteme. Barátnak. North. II. következésképpen altotemre van szüksége. o. hogy az egyénnek meg szabad ennie őket. hogy egy-egy alklán teljesen felszabadul és autonóm csoporttá.). Minden más élelem tilos a számukra (HOWITT. ilyenformán csaknem valamennyi altotem eljutott a totemállapotba. azok is ugyanolyan érzéseket keltenek... vö. másodlagos. Ő nem kevesebb. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. a végső határig. hogy e dolgok nagyon közeli rokonaik.. XII. hogy megkülönböztesse magát. hogy szoros kapcsolat fűzi őket a totemállathoz. hanem arról. III. FISON n HOWITT: Kamilaroi and Kurnai. hogy egy-egy klánban egyéni rokonszenvek. 113. az angolna stb. 1978. 465 SPENCER n GILLEN. s mégiscsak esznek belőlük. hogy egyedül a klántagok rendelkezhetnek a totemük. Azt is láttuk. 121. PARKER: The Euahlayi Tribe. mint maga a totem.] 471 STREHLOW.. 469 A példákat lásd HOWITT.. o.463 ahol szabad élni a totemmel. hogy sajátos körülmények folytán az eredeti klánok folyton újabb és újabb alcsoportokra oszlottak. Nat. hogy ha a totemek növények vagy állatok. Tr. de nem is ehetnek más állatot. fogyasztása is tilos a számukra. 27. SPENCER n GILLEN. hogy észrevegyük. o. hogy vallási természetű dologgal állunk szemben. DURKHEIM: A társadalmi tények magyarázatához.. Ez a szegmentációs folyamat az arandáknál jutott el. Budapest. Parker könyvében (15.. vagy n a szokás által már szentesített kifejezéssel élve n altotemek lesz nek. 151. Hasonló ez. nem pedig negatívat. Az arandáknál a totemállatot védő tilalom még a társállatokra is kiterjed. s következésképpen az attól függő dolgok felett. Tr. o. 460 461 Ebből azonban nem szabad arra következtetni. Csak éppen a benne rejlő vallási elem ezúttal pozitív kötelességet szült. az bizonyítja leginkább. 169. miként az ember is. s a legkisebb hatásra is működésbe léphetnek. Ezért a klánba sorolt. CURR. o. o. Mathews már idézett cikkével). 447. 463 Mrs. skk.

Tr.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) Ezt mutatták ki véglegesen Strehlow megfigyelései. hogy eredetileg a két csoport együvé tartozott. S éppen a természetnek a különböző istenek közt történő felosztása révén jön létre az a világkép. hogy e totemek közül melyik a fő. Ha azonban ekképpen fogjuk fel a totemizmust. 79 Created by XMLmind XSL-FO Converter. 474 Az előbbiek az utóbbiak szolgálatában állnak.).479 Az altotem főtotemmé való ilyeténforma átalakulása egyébiránt észrevehetetlen apró lépésekben történik. 447. Nat. A görög valláshoz hasonlóan mindenbe istent helyez. a mennydörgést.480 Mint Howitt mondja a wotjobalukok kapcsán. hogy az egyik a másikból származik. s csak azután változtak madarakká. Ez újólag bizonyítja. a törzsi totemek pontosan azt a szerepet játsszák. SPENCER n GILLEN. amelyek körül új totemkultuszok alakulhatnak. s olykor annyira meghatározhatatlan a helyzet. Tr. 151. o.478 Más esetekben a mítosz kereken kimondja. 477 SPENCER n GILLEN. 447n449. 481 HOWITT: Further notes.). s megjelennek a tulajdonképpeni istenek. mivel valamennyit a totemlény módozatának fogják föl. Ez bizonyítja a leginkább. eredetileg szintén mézhangya volt stb. amely ne kapna valamilyen fokon vallási színezetet. Két olyan faj. s hogy a főtotemeket eredetileg inkább az állatvilágból vették. Úgy mesélik. amely mindmáig főtotemként szolgál. A már többször is például vett Gambier-hegyi törzsben tíz klán van. hogy kezdetben teljesen össze voltak fonódva. o. mivel vallási fogalmak szolgáltatják az alapjait. XII. olyan dolog sincs. 475 A mítosz szerint a társult totemek a mesés időkben a főtotem embereinek táplálékául szolgáltak..illetve melléktotem minőségben valamennyi a mintegy hatvan főtotemhez kapcsolódik. III. a tulajdonképpeni totemek rangjára. Az. Tr. Továbbá az égitestek mindig csak másodlagos vagy társtotemek. o. 480 Így fordulhat elő. a felhőket. 473 474 A táblázat két olyan érdekességre is rávilágít. o. Tr. az esőt. hogy ez utóbbiak csak később emelkedtek totem-méltóságra. 479 Uo.. hanem mivel nincs olyan ismert dolog. az a levegőt.. amelyben az arandák csaknem összes toteme e szerint az elv szerint osztályozódik: társ . III. amaz az aratást vagy a gyümölcsöket. Amikor majd később kialakulnak a vallások. North. hanem az ismert világ határáig terjed. hogy valaha a két klán egymás közvetlen szomszédságában élt. Nem csak a totemállatokat és a klán embertagjait foglalja magában. Tr. o. 476 Például a vadmacska-klánban a csurungába vésett rajzok a virágzó hakeafát ábrázolják. E tíz család együtt teljes és rendszerezett világképet ad. 476 Egyébként két klán rokonsága abban nyilvánul meg. Előfordul.. Számos tovább élő szokás támasztja alá ezt a hipotézist. Tr. a mesés időkben szintén witchetty hernyók voltak. mindegyikük a természeti jelenségek valamely speciális kategóriáját fogja felügyelni: ez a tengert. A klánba sorolt dolgok ettől a tőtől kapják meg a valóságukat. amelyek ma a witchetty hernyó szövetségesei. XIIInXVII. 448. illetve fák esetében az árnyékukkal szolgálták őket (STREHLOW. a jégesőt a holló különböző fajtáinak tekintik. 147n148. 4. hogy profánnak tekintették. mert a mitikus korszakban a hiedelem szerint még a főtotemet is megették a klánalapító ősök. vannak olyan altotemek. 182. amely ne lenne valamely klánba vagy totem alá sorolva. táblázatot állított össze. o. még nem jelenti azt. s ily módon a törzsben még csak kevés olyan klán volt. és North. mint az az első pillantásra látszott. Spencer és Gillen csak néhány elszigetelt példát hozott föl a társult totemekre. hogy két ily módon társult csoportnak ugyanaz a totememblémája: márpedig az embléma közös volta csak úgy magyarázható. STREHLOW.. Az utóbbi években történt felfedezésekig a totemizmust kizárólag egy -egy totem kultuszának tekintették. visszatérve példánkra. csak egy későbbi időszakban különült el tőle. a híres mondat lIsten mindenben jelen vanl itt is jelszóul szolgálhat. hogy ugyanazon másodlagos totemek egyidejűleg két -három főtotemhez is kapcsolódnak.). 297. hogy Spencer és Gillen az inturitának nevezett galambról hol mint főtotemről ( Nat. és klán-vallásként definiálták. amit a vallások szolgáltatnak nekünk. mint ami később az isteni személyeknek jut. következésképp a világ tíz osztályra. o. o. hogy részt vesznek egymás rítusaiban. hogy a társult állat eleinte ahhoz a fajtához tartozott. Ameddig pedig az emberiség nem lép túl a totemizmus fázisán. hogy egy-egy Lásd nevezetesen Nat. o. ami mára már külön totem lett (SPENCER n GILLEN. o. amely jelenleg a mézhangyákhoz kapcsolódik.. 151. s a természet valamennyi tartománya mintegy a föléje rendelt istentől kapja majd a benne rejlő életet. Először is a főtotemek nagyon kevés kivétellel majdnem mindig állatok. hogy valójában teljesen általános szervezetről van szó.) szerint ez i gen gyakori. hogy nagyon nehéz megmondani. lábj. akkor egy lényeges ponton módosítani kell a róla alkotott .. Tr. hogy vallásos érzületet keltenek.477 A hagyomány azzal magyarázza a kapcsolatukat. nem emelkedhetnének ily könnyen a par excellence dolgok. ez a világkép pedig vallási.. o. . STREHLOW (III. hol mint társult totemről beszél (uo. A két kultusz még csak tökéletlenül vált szét. XII. o. 410. 151.. amelyek alakulófélben lévő totemek.). régóta érvényben lévő fogalmat. A vallási dolgok köre tehát sokkal messzebbre terjed ki... ennek alighanem az az oka. hogy a társult totemet állítólag megették. o. Például a chantunga madarak. o. 478 Nat. A totemvallás hatásköre tehát korántsem korlátozódik a lények egy vagy két kategóriájára. Ebből a szempontból nézve úgy tűnt. amely néhány korábbi állításunkat erősíti meg.475 Ez a viszonylagos függőség minden valószínűség szerint azon idők visszhangja. Nat. s mindegyik család egy-egy totemtől eredezteti magát n az a tő. Nat.473 Strehlow megállapította. Tr. Gyakran előfordul. hogy Strehlow nem tudta biztosan eldönteni. 403. 63n64. Ez nyilván úgy lehetséges. Ha nem volna szent jellegük.. amely alklánokra bomlott. amikor a mai lszövetségesekl még csak altotemek voltak. vajon fő avagy másodlagos totemmel van-e dolgunk. pontosabban tíz családra oszlik. 158.481 Ily módon az egy klánba sorolt dolgok megannyi központfélét alkotnak.

483 Így történik nevezetesen a warramangáknál (North. hogy ugyanaz a tárgy ne fordulhasson elő két különböző klánban. illetve ez utóbbiakkal csak külsődleges. ha megfelelő képet akarunk alkotni magunknak a totemizmusról.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) törzsön belül annyi. je len esetben Curr követte el (I.). mégis gyakran előfordul. melyek ezek a szimbólumok (II. nem szabad bezárkóznunk a klánba. . Tr. de az egész törzs számára tilalom alatt áll.). ha éppen a közelben tartózkodnak. Épp ellenkezőleg. hogy nem pusztán a nézők szerepét játsszák. IX. 380. Rámutattunk. egymástól független totemvallás van. Vagyis ez az eledel a számára sem teljesen profán. Másfelől viszont valamennyi kultusz összefügg egymással. 482 80 Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy más klánok képviselői is jelen vannak. Egy-egy klán emberei a szomszéd klánok hiedelmeit egyáltalán nem azzal a közönnyel. ez a kultusz a klán tagjainak a feladata. ő is úgy tartja. Tr. 168. mintha mindegyikük zárt. Nat. hanem az kellett hozzá. könyv. hogy legalábbis bizonyos körülmények közt az ember csak akkor eheti meg az olyan totemet. Természetesen minden totem kultuszának a megfelelő klán ad otthont. hogy ama másik klánnak a tagjai illetve névadó állatuk közt mély rokonság van. őáltaluk adódik át nemzedékről nemzedékre. Elvileg valamely totemre irányuló rítusokat csak az illető totem emberei végezhetnek. Egy-egy klán saját kultusza kétségkívül igen nagy önállóságot élvez: már most sejthető. még a más klánbeli emberek is csak igen mérsékelten fogyaszthatják (Nat. Már láttuk.. persze nem ők vezetik a szertartást. hogy az ilyen módon felfogott totemizmusnak is megvan a maga kozmológiája.. hogy bizonyos törzseknél ők hívják meg az illető ünnepség elvégzésére jogosult klánt. Másfelől viszont az egyazon törzsön belül folytatott totemkultuszok nem párhuzamosan. hogy nincsenek-e néha törzsi totemek. skk. Effajta módszeres felosztás nem lett volna lehetséges az egész törzs hallgatólagos vagy tudatos megegyezése nélkül. maguk is osztják e hiedelmeket. o. még nem következik. hanem a törzset a maga egészében kell szemlélnünk. hogy egy állat fogyasztása tilos. hogy totem.). amely kötelező jelleggel az egész törzs jelenlétében zajlik: mégpedig a totemisztikus beavatási szertartások. o. Tr. 482 amely többé-kevésbé zárt a hasonló társadalmak felé. az alapjául szolgáló hiedelmekkel együtt. hogy a kígyó embereinek egy mitikus kígyó az ősük. 485 Összefoglalásképp. Az arandáknál például van egy állat. önmagában is elég vallás lenne. úgy osztották föl az egész világegyetemet az ily módon megalkotott totemek között. ahány klán van benne. ugyanúgy. ez az oka. de ők díszítik föl a szertartásvezetőt. hogy valamennyi klán teljesen önállóan alkotta volna meg a hiedel meit. kölcsönösen feltételezik egymást. mint ahogy a görög többistenhit is a különböző istenekhez folyamodó külön kultuszok egyesüléséből jött létre. Ezt a hibát. Ezért keverték össze gyakran a klánt a törzzsel. szkepszissel vagy ellenséges érzülettel nézik. A hiedelmek közössége egyébként olykor a kultuszban is megnyilvánul. A valóság azonban ennél bonyolultabb. Láttuk ugyanis. Elképzelhetetlen. A tilalomnak más okai is lehetnek. felületes viszonyban áll.. de ezt más szimbólumok segítségével nyilvánítja ki.484 Egyébiránt az imént leírt totemszervezet nyilvánvalóan csak a törzs valamennyi tagjának valamiféle egyetértése alapján jöhetett létre. Később rámutatunk majd. 483 Sőt. és passim. ha megfelelő rituális kötelezettségeknek tesz eleget. 485 Még azon is el lehet gondolkodni.). Még az is megtörténik. hogy a klán a vallási élet kovásza. egymásról tudomást se véve zajlanak. ugyanazon vallás elemei. és hogy származásuknál fogva különös erényekkel és csodás képességekkel rendelkeznek. csak ott. fej. az ő körükben folytatják. A törzs vallási egysége nyilván valóság os. 484 Lásd például SPENCER n GILLEN. 298. A holló emberei is meg vannak győződve arról. Nevezetesen engedélyt kell kérnie az illető totem embereitől. a vadmacska. és egyesülésükből komplex rendszer. a totemvallás jön létre. hogy a különböző totemkultuszokat valamiféle módon egymáshoz igazítsák n hiszen pontosan kiegészítik egymást. Egyazon egész részei. Ők maguk is érdekelve vannak a rítusban. o. mint amit általában az idegen vallás kelt az emberben. mert abból. De alighanem túlzás lenne ebben az esetben törzsi totemről beszélni. és készítik elő a ceremóniát. ami nem az övé. Ez a felfogás egyébként összhangban áll a klánról alkotott szokásos elképzelésekkel: olyan autonóm társadalmat látnak benne. van egy egész rítusciklus is. amely ugyan csak egy konkrét klán toteméül szolgál. ami miatt gyakran zavarossá válnak az etnográfusok leírásai. hogy normális esetben ugyanaz a totem nem ismétlődött meg egy-egy törzsön belül. Az ily módon megszülető hiedelemegyüttes tehát részben (de csak részben) törzsi dolog. 61.

hogy természetbeli azonosság áll fenn a dolog és az egyén közt. Magic and Medicinel. o. 495 Boas: Kwakiutl. Bulletin no. 193. o. mint a klán a totemével..492 A huronok. 491 CATLIN: Manners and Customs… London. m. amelyek az egyéniségét fejezik ki.491 Madár esetében a tollaival ékesíti magát. Tr. 1876. o. skk. 493 CHARLEVOIX: i. 5. hogy nincs olyan vallás. 238. amelynek ne lenne egyéni o ldala is. 498 Miss FLETCHER: lThe Import of the Totem. 494 DORSEY: lSiouan cultsl. o.). 490 Hill TOUT: i.).4. 19. of the Statlumhl. 323. A keresztnévnek. Az egyéni és a nemi totem Az előzőekben mint közintézményt vizsgáltuk a totemizmust: egyedül olyan totemekről volt szó.). 153. rendelkezik az erényeivel. hogy az egyes klánok által folytatott totemkultuszok az egész törzset éri ntik. azt mondják.). házakra stb. Mindjárt megmutatjuk ugyanis. mint nálunk a keresztnév. HADDON: Head-hunters. Ez az ő személyes neve. Például akinek a sas az egyéni címere. 488 Például a huronoknál. a láb. amelyben él (Hill TOUT: i. Az előtérben lévő személytelen és kollektív totemek mellett az egyénnek vannak saját totemei is. 370n456.). VI. . 323. egy embléma is járul.). o. North Queensland Ethnography. Nat. 160.490 Ugyanis a mindennapi nyelv kifejezései ki vannak zárva a vallási életből. o.). o. 154. ha a medve nevét viseli. kiad. o. 497 BOAS: Kwakiutl. mint a kollektív emblémát. a máj n is hasonló szolgálatot tehet. o. o.. de leggyakrabban állat. J. De tudjuk. hogy a dolgot jelölő közhasznú szót kicsit elváltoztatják. 67n70.). az ember is megvetés tárgya.A.. több queenslandi törzsnél (ROTH: lSuperstition. m.. az algonkinoknál (CHARLEVOIX: Histoire de la Nouvelle France. az algonkinek a testükre tetoválták a képét. s amelyeknek kultuszát a magánéletében űzi. o. illetve az észak-amerikai indián társadalmak többségében487 minden egyes egyén olyasfajta személyes kapcsolatban áll egy-egy meghatározott dologgal. Peter JONES: History of the Ojibway Indians. fejezet . hogy képes a jövőbe látni. 87. Frazer igen kimerítő listát ad az észak-amerikai egyéni totemizmusra vonatkozó írásokról (Totemism and Exogamy. a delavereknél (HECKEWELDER: An account of the History. XXXV.494 Az északnyugati törzseknél az egyéni emblémát éppúgy a használati tárgyakra. a Thompson-indiánoknál (TEIT.495 az előbbi jelzi a személyes tulajdont. amelyet különösen fontos vallási szertartások keretében kap meg az egyén.). for 1897. de a hibáival is. A névhez. Előfordul.1. vésik. o. hogy e népeknél miért olyan változatosak a totemcímerek. bizonyos értelemben az egész törzsnek a közös dolgai voltak. m..). Ez a dolog olykor élettelen lény vagy mesterséges tárgy. o. o. 356. az irokézeknél. legalábbis az amerikai törzsekben. o. o.498 ha az állatot megvetik.). Az ember azonos természetű az állattal.496 A két jelvényt gyakran kombinálják. Például minden mandan a vele azonos nevű állat szőrét viseli. of the Indian Nations. o.489 de valószínűleg általános. 133. A profán élet szokásos körülményei közt nem szabad kimondani. 1. IV. 354.. frátriának. 135. o. n Hasonló adatokat közöl TEIT: i. szent jellege van. hogy könnyen megsebesülhet a h arcban.. a karnaiknál (ibid. 489 Nevezetesen a juinoknál (HOWITT. 335.I. a két lény rokonsága A totemek abban az értelemben a törzs közös dolgai. 583. m. 488 A dolog neve az egyén nevéül is szolgál. Igaz. o.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (befejezés) 1. i. a szolgai állapot miatt. III. márpedig a természetazonosság névazonossággal jár. 493 A fegyvereken is ábrázolják. a Study from the Omaha Tribel ( Smithsonian Rep.. 443. m. 147. 497 Az egyén és névadó állata közt a legszorosabb kötelék létezik. mert a medve lomha és könnyű elkapni. XIth Rep. 154. o. a szelis stalumhoknál (Hill TOUT: lRep. 499 Ez a helyzet például a kutyával a Statlumh szeliseknél. VI. hogy e sajátos használatra alkalmas leg yen. ezt a tényt csak bizonyos számú társadalomnál figyelték meg. 355..499 Sőt. arról úgy tartják. úgy járul a kollektív totemnévhez. 492 Lettres édifiantes et curieuses. m. SAGARD: Le grand voyage au pays des Hurons. o. I Néhány ausztrál törzsben. Bizonyos esetekben a szervezet egy része n úgymint a fej. VI. új. 36. amelyek egyegy klánnak. festik. skk. I. részben ez magyarázza. a Thomson-indiánoknál (TEIT: The Thompson Indians of British Columbia.. 172. of the Ethnol. 69. 496 Hill TOUT: i. mint a római proenomen a nomen gentiliciumhoz. amely egyénenként más és más formában ábrázolja a szó által jelzett tárgyat. 486 487 81 Created by XMLmind XSL-FO Converter. 486 az egyénnek csak mint a csoport tagjának volt vele dolga.

). o. 512 BRINTON: Nagualism. o. Nat. amely klántotem esetén mindenfajta kibúvókat és enyhítéseket is tartalmaz. Ugyanígy van az atai és a tamania esetében Motában (CODRINGTON: The Melanesians. XXXIV..I. of the Statlumhl. és 2. Nem lehet egy egész faj az alter egónk. on the North-West Tribes of Canada. Nat. 32. valószínűleg az intézmény eltorzult. 34. 324. hogy amíg nem tárjuk fel teljesen. Itt ugyanis ugyanazok az elvek érvényesülnek Langloh PARKER: Euahlayi. XIth Rep. o. mint amit FRAZER vél húzni köztü k. J. m..514 suliának a másiknál. a Yunbeaije pedig őbenne. Frazer egyébként összeállította az amerikai esetek listáját. Mindezzel együtt a primitív ember nemigen képes az egyént a fajtól függetlenül elgondolni.l 502 Langloh PARKER: i.I.512 manitounak az algonkineknél és okkinak a huronoknál. ahol az oltalmazó lény már individuális tárgy és nem osztály (Totemism. o. o.I.). no. vö. 32. 515 Hill TOUT: lEthnol Rep. o.).. XXXIII. hogy a másik ne érezné azonnal annak visszahatását. o. on the Stseelis and Skaluts Tribesl.A. o. alter egójának tekintik.516 yunbeainak az euahlajiknál517 stb. XXXV. hogy meghatározott lény tölti be ezt a szerepet (lásd HOWITT: lAustralian Medicine Menl.A.. J. 93. Rep. s konstatálta a tilalom általános voltát (Totemism and Exogamy. úgy hiszi.. Egy karnai. o. hogy nem fogja a golyó.518 Ha azonban speciális megkülönböztető nevet adunk nekik. BOAS: Kwakiutl. 510 HOWITT: lAustralian Medicine Menl. 516 HOWITT. o. 443. Ugyanígy van bizonyos szelis csoportoknál (Hill TOUT: lEthn.I.A. amelynek bőréből az etnográfusok által orvosságos zacskónak nevezett dolgot készített. hogy nem szabad megölni az állatot. 21. VI. 56. in: Proceedings of the American Philosophical Society.. úgyszólván minden pillanatban elveszti egy -egy tagját. 67. 505 MEYER: Manners and Customs of the Aborigines of the Encounter Bay Tribe. Rep. o. Society. o. egyformán érez irántuk.). az egyiket a másikhoz fűző kötelék természetszerűleg átterjed a másikra. of the Statlumh of British Columbial.. 197. 324. uo. Mivel ezeknek a hiedelmeknek és gyakorlatoknak nagy jelentőségük van az észak -amerikai indiánoknál. Man.. jelzi neki. 133.). o. hogy a lfétisl és lfetisizmusl fogalmak valójában semmit sem takarnak. Tr. Az pedig úgy gondolja. I. 517 Lagloh PARKER: i. TEIT: The Thompson Indian. m. I...). felöltheti az állat alakját. s ezeket átadja emberszövetségesének. J. skk. 1902.501 Kapcsolatuk annyira szoros. o. lábj. Az egyén is tud hatni az állatra. 511 Ezért is nincs az effajta oltalmazó állatok és a fétisek közt olyasfajta demarkációs volnal. 387. hogy derűs rettenthetetlenséggel dacol a legnagyobb veszedelmekkel.A. o. 20. o. o.507 Mindazonáltal az ember és patrónusa között nem pusztán függőségi viszony van. Szerinte ott kezdődik a fetisizmus. Tr. o. Proceedings of the Amer. 144. hogy az egyén ekképp szerzett szövetségese maga is csak egyed lehet. 147. XVI. amikor egy bizonyos fa. o. J.. 503 PARKER: i. egy meghatározott kő tölti be ezt a szerepet. III.515 budjannak a juinoknál.. itt sokkal kategorikusabb és teljesebb. Ily módon számára az egész faj szent. Az az igazság. hogy Amerikában az egyén kezdetben alighanem megölte az állatot.513 snamnak a szelisek egy részénél.504 Azt mondják róla. Langloh PARKER: i. o. o.. m. J. A jelenség általános a közép-amerikai indiánoknál (BRINTON: Nagualism. 34. egy bizonyos szikla. Tr. o. XXXIII. S valóban vannak olyan esetek. 504 HOWITT. hogy az ily módon létrejött kapcsolat révén az ember sajátos képességre tesz szert az állat elejtésében.509 E kapcsolatok természetéből adódik.) n a Yunbeaijében (egyéni totemében) van. o. hiszen a faj minden nap.. hogy egy ráolvasás elmondásával elűzheti a csónakot fenyegető cápákat. 68. 518 J. J.). hatalma van felette. no. la Study in Native American Folkolore and Historyl. 37. Igaz. meg semmiféle lövedék. hogy sorsukat gyakran összetartozónak tekintik: semmi nem történhet az egyikkel anélkül. XXXV. 495. XXXIV. s némiképp patrónusául szolgál.A. 456. a nyílvessző. XVI.. 34. XVI. Nat. POWELL: lAn American View of Totemisml.). 1. 513 CHARLEVOIX. 506 BOAS: VIth Rep. in WOODS. m.A. 514 Hill TOUT: lRep. o. W. hogy barát. LAFITAU: Moeurs des Sauvages américains. TYLOR.. DORSEY: lSiouan Cultsl. a nagualizmus és a manitouizmus szavakat javasolták a jelölésükre. Effajta összetartozás nem állhat fenn egy egész fajjal. lAz ember szelleme n írja Mrs. Medicine Menl. o. addig célszerűbb külön névvel illetni őket (Totemism and Exogamy. 510 Szükségképpen mindig így van ez. 84.. TEIT: The Shuswap. o. s amikor ezen állat és az ember sorsát összetartozónak tekintik.508 Más esetekben úgy gondolják.I. Philos.503 A maga részéről az állat védelmezi az embert. 147. s hajtja végre a leghajmeresztőbb hőstetteket: a hit ad hozzá megfelelő erőt és bátorságot. . nem pedig osztály.. 507 Erre vonatkozó adatokat közöl Hill TOUT: lReport of the Ethnol. CHARLEVOIX: Histoire de la Nouvelle France.). kései formájával állunk szemben. o. akkor könnyen félreérthetjük a totemizmussal való kapcsolatukat. 450. o.A. Andrew Lang hasonló gondolatokat fejtett ki a Social Originsben (133n135. 29.I. 607. on the Stseelis and Skaulits Tribesl. III. 394. 336.. 500 501 82 Created by XMLmind XSL-FO Converter.506 Az egyén annyira bízik patrónusa hatékonyságában. A tilalom.511 Ezt az oltalmazó lényt természetesen társadalmanként más és más módon nevezik: nagual-nak a mexikói indiánoknál. on the Ethnol. amikor állatról van szó. azt is láttuk. az állatot az ember hasonmásának.A. Figyelmezteti a veszélyre. o. o. 211.I. 502 Ezért aztán ugyancsak általános szabály. on the Stseelis and Skaulits Tribesl.). Végül ma már Frazer is n visszatérve korábbi álláspontjához n úgy véli. J. 508 Mint erről Howitt tájékoztatta Frazert egy magánlevélben (Totemism and Exogamy.. J. akinek a cápa a barátja és a szövetségese.. XXXIV.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (befejezés) annyira erős. HOWITT. Utasításokat ad neki. 135. Parker (uo.I. 142. pedig már Ausztráliában is előfordul. hogy veszély esetén n úgy hiszik n. o. VI. 500 És viszont.. s főleg nem szabad a húsából enni.505 A hiedelem szerint gyakran még csodás képességekkel is rendelkezik. 509 Hill TOUT: lEthnol. 250n251. mi módon kerülheti el. milyen kapcsolat áll fenn a kollektív totem és a guardian spirits közt. lAustral. Ezt a szokást azonban csak öt törzsnél figyelték meg. 20.

mert most már cáfolja. o. o. közös címke. and Proc. amelyek a kizárólagos tulajdonukat képezik. hogy a wotjobalukoknál az egyéni totem örökletes. loritják). igyekszik is megvédeni azt az idegenektől. Hill TOUT. 521 Lásd alább. a klán tagjai megengedik a szomszédos klánoknak. legalábbis olyankor. mint amott a klánra. de nem egy vérből valók. valósággal bőg. De e kétfajta totem legfőképpen abban különbözik egymástól. különböző csonkításokat végez magán. 144. hogy szent dolog. o. J.A.. s így a többi klán tagjai nem rendelkezhetnek fölöttük.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (befejezés) az egyénre. 37. hol az dönt. a fiatalember elvonul egy félreeső helyre.519 Tylor és Powell azért utasították el ezt az elnevezést. akkor valójában sem az anyának. skk. hogy a szükséges formaságok be legyenek tartva. Amikor végsőkig fokozódik a roham. mindenesetre a születés határozza meg. fej. hol az apjáét (narrinyerik. Ott egy ideig n ennek hossza változó.). Másodszor. álmai. determinálja a személyes totemet. óriásokat és szörnyeket győz le.. de nincs vallási jellege. Hasonlóképpen Frazer is csak azért csatlakozik Tylor véleményéhez. Végül is túlhevült. Olykor vadul kiabál. 519 83 Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy vannak n azok a látomásai. lAmikor egy fiúnak küszöbön áll a beavatása n írja Heckewelder n. 520 A totem nem hasonlít jobban az egyén patrónusára n írja Tylor n. A gyerek hol az anyja totemét örökli (kamilaroik. sanyargatja magát. de csak bizonyos mértékig. Célszerű tehát. 238. túl azon. amikor az ember és az állat sorsát összetartozónak gondolják. in: Transactions of the Historical and Literary Committe of the American Philos. a föld alatt jár. természetellenes gyakorlatoknak veti alá magát. S. de több év is n kimerítő. sem a gyerekeknek nem lenne személyes totemük.. Mathews alighanem azt akarja mondani.). ezért Frazerrel egyetemben egyéni totemizmusnak nevezzük ezt a kultuszt. Society of N. I. hogy egészen megzavaro dik a szelleme. az ember akaratának semmi köze hozzá. in: Smithsonian Rep. . hogy a totemizmus e két formája mennyire elválaszthatatlan egymástól.521 De bármilyen nagy is a rokonság e két intézmény közt.). Society. vagy ami egyre megy.524 Így van ez Ausztráliában a juinoknál (HOWITT. warramangák stb. illetve orvosi kezelést kap. ha a terminológia is érezteti a két rendszer rokonságát. XXXV. jelen könyv. I. hogy ha egyazon családon belül minden gyerek az anyja személyes totemét örökölné. 524 Lásd DORSEY: lSiouan Cultsl. f. a szokásos istenségeket idézi meg. Az a szokás is megvan mindkettőben. Szerinte lminden egyén saját. mégpedig nagyobb mértékben. lehet néhány nap. mint a címerpajzs a szent képérel ( loc. o.). o.. ami hasznára van emberszövetségeseiknek. ilyen értelemben az állat nem rokona. Tr. arabanák stb. CATLIN: i. TEIT: The Thompson Indians. o. A kollektív totem minden egyén törvényadta státusza: általában örökli. hogy tiszteli a fajt. De nyilvánvaló.. Tanulmányunk folytatásából egyébként ki fog derülni. olykor mozdulatlanul hever a földön és jajgat. Az amerikai indiánoknál a leggyakoribb módszer a következő. mert szerintük a kollektív totem csak név. amelyekre ez a gyakorlatsorozat természetes módon felkészítette. mint ahogy az egyén patrónusa személyes totemként szolgál az illető számára.. 507. Míg a klán a toteméül szolgáló állatra vagy növényre vezeti vissza az eredetét. 522 Ezzel szemben Mathews egy helyütt azt írja. Ezzel szemben az egyéni totem akaratlagos döntés eredménye:522 egész sor rituális művelet szükséges a kiválasztásához. in: WOODS. 2. az őrülethez közel álló állapotba kerül. semmi módon nem táplálkozik. hogy a dolgokat és az embereket éltető kapcsolat fűzi egymáshoz: az előbbiek speciális képességekkel bírnak. hogy megegyék a számukra kollektív nevet adó állatot. m. IX. legfeljebb azt kötik ki.). Látni fogjuk ugyanis. Mindkettőben egyaránt úgy hiszik. nemegyszer hallucinációs látomásai vannak. hogy mi módon jut hozzájuk az ember. fontos különbségek is vannak köztük. mint a patrónusállat. of the R. A pubertáskor körül... Ez a kifejezés annál is inkább indokolt. o. Az egyén viszont. Ilyenkor vannak n vagy ilyenkor képzeli. XXXVIII. Azt képzeli. s ennek tüntetően barátságos viselkedéséből arra következtet. 580. a narrinyeriknél (MEYER: Manners and Customs of the Aborigines of the Encounter Bay Tribe. személyes totemének vall egy-egy állatot. o. az egyén egyáltalán nem származtatja magát a patrónusállattól. és azért akartak különböző kifejezéseket használni a kétfajta vallási intézmény jelölésére. III. hogy minden klánnak megv annak a maga egyéni totemei. igen erős és undorító szereket eszik: alkalomadtán annyira mérgező főzeteket iszik. Wales. amellyel az egyén a patrónusát övezi. s ezt az anyjától öröklil ( J. hogy a klántotemnek bárminemű vallási jellege lenne (Totemism and Exogamy.). hogy minden egyénnek az anyja klánjába tartozó dolgok köréből kell magának egyéni totemet választania. Miss FLETCHER: lThe Import of the Toteml. azt hiszi. növényt vagy élettelen tárgyat. egyik csúcsról a másikra ugrál a völgyek fölött. o. Manners and Customs of the Indian Nations who once inhabited Pennsylvanial. dierik. hogy megtalálta a keresett patrónust. amelybe a személyes toteme való.. 1897. XIth Rep. o.520 Mi azonban tudjuk. imádkozik. Néha táncol. 523 HECKEWELDER: lAn Account of the History. Profitál ugyan a neki tulajdonított erényekből. A totem ugyanúgy a klán patrónusa. Ebbe n az értelemben a születés bizonyos mértékig. Böjtöl.). amikor közeleg a beavatás ideje. Nat.l523 Ilyen körülmények közt álmában megjelenik neki. hogy az embert és a vele effajta módon szövetségben álló dolgot ugyanazzal a névvel illetik. akkor felváltva böjtöltetik. 197. 81.I. hogy megjelenik neki egy állat. mivel bizonyos esetekben maga a primitív ember is ugyanazt a szót használja a klántotem illetve az egyéni patrónusállat jelölésére. s e névhez emblémát kapcsolnak. cit. hol fogant meg az anya (arandák. például az erdőbe. 291. hogy száll a levegőben. 317n320. 452.

a Maryborough szomszédságában élő néhány törzsnél (HOWITT. 69. s az egészet vadul forgatni kezdik. A Bedford-foki emberek úgy tartják. o.A. s rejtélyes szavakat mormolt. s ájtatosan gondozzák. o. például egy öregember vagy egy varázsló. 531 Úgy tűnik. o. m. 85. ROTH: Superstition. Nat. maga is így tett. o. hogy a snam emberalakban jelent meg neki. de általában a megszerzése sem kötelező. majd eltűnt. gyakran fakultatív. 146n147.I. lA nagybácsi fogta snamja (személyes toteme) szimbolikus emblémáját.A. De valószínű.I. Tr. Azt fogadják el.) ír. 529 HADDON: Head Hunters. miután kihúzták a fiatal beavatott fogát. amely néhány pillanatig ott röpdösött körülöttük. hogy sorsa és a gyerek sorsa össze tartozik. II Néhány példával azért találkozunk.526 vagy a beavatáskor.A. 526 Bizonyos törzseknél. ezek összekeverednek egymással. őszintén hátat fordított ősei minden hiedelmének. amelyekről ROTH (i. o. Hill Tout említ egy esetet.. mint később látni fogjuk.A.I. számos laikusnak viszont nincs. hogy ezzel a módszerrel csak a kiegészítő. melyek más és más módon ugyanazt a gondolatot fejezik ki. de nem kötelező. . 387.. hogy általában csak akkor lehet szó az apától a gyereknek történő átadásról. semmi sem gátolja abban. s ettől kapja csodás képességeit. így is történt. 529 Máskor a totemet közvetlenül kapja az illető. 534 Ugyanígy a szeliseknél is csak azok láthatják el magukat effajta patrónussal. ha az apa sámán vagy varázsló. o. akkor ez a dolog annak az embernek a személyes toteme lesz.. 406..I.).l532 Az egyéni totem nemcsak hogy nem adott.. 50.). XVI.A. akkor kicserélheti. 144. amelyen rajta van a placenta.531 aki a totemét az unokaöcsének akarta átadni. jelen esetben ez egy madár kiszárított bőre volt. különböző neveket javasolnak. a Proserpine folyónál a nagymama vagy más öregasszonyok fognak egy kis darabot a köldökzsinórból. 320.. amelyik épp akkor hangzik el. hogy ha egy öregember éjszaka valamilyen dologról álmodik. hogy valamely állat. 143. 20. HOWITT. 324. Ez ugyanis kegy. számos szokás alapjául szolgál még mindig az a gondolat. Felszólította az unokaöccsét. Hill Tout’s Views on Totemisml. szabadabb jelleg. 525 84 Created by XMLmind XSL-FO Converter. vizet adnak neki. kinyilatkoztatta.535 A személyes totemet tehát. olyanoknak. hogy oltalmába veszi. 537 CHARLEVOIX. XXXV. E célból gyakran jós-eljárásokat alkalmaznak. o. VI. s az legyen mindig nála. Például az euahlajiknál ugyan minden varázslónak van egyéni toteme. Az öregek gondosan megvizsgálják az ily módon nyert. Nat. o. Ekkor úgy tűnt Paulnak (így hívták az unokaöcsöt). 528 ROTH: i. hogy a bőr élő madárrá változott. 50. amit a varázsló osztogat. 533 Ráadásul még ott is. 147. 320. 535 Hill TOUT. Magic and Medicine. hogy ráfújnak a bőrre: ha ezt nem megfelelő módon végzik. THOMAS: lFurther Remarks on Mr. illetve akik maguk is sámánszerepre aspirálnak. amint azt a főszövegben említjük is.527 Ezt a szerepet általában valamely rokon vagy egy különleges képességekkel rendelkező személy tölti be.) és az imént tárgyalt wiradjuriknál is. a kegyeltjeinek.). 539 Például a gyerek születésénél elültetnek egy fát.. hanem szerzett. Paul azt az utasítást kapta. de főként csak a barátainak. Például a Bedford -foknál. o. m. Hill Tout egyik fő adatközlője egy megkeresztelt szelis volt.). o. o. viszont olyan ellenálló képességgel rendelkezik. a lehellet a lélek. egyszersmind az állat természetével is közösségbe lépnek.A. J. 146. lOn Australian Medicine Menl. J. 19. Ugyanis. 528 A York-foki jathaikanáknál. amikor a procedúrát egy sámán vezette. ha van.. s felszólítják. járulékos személyi totemeket szerzik maguknak: mert ugyanennél a törzsnél a beavatáskor másik eljárást alkalmaznak.. Tr. Nat. A karnai varázslóknak álmukban nyilatkoznak meg személyes totemeik (HOWITT. Tr.536 és viszont: ha a toteme nem jól tölti be a szerepét. 406. o. 1904. növény vagy bármiféle tárgy szorosan összetartozik az emberrel.. m. Hill TOUT. XXXV. vérből és nyálból álló masszát: amely természeti tárgyra emlékeztet az alakja. Tr. ha még nagyobb biztonságban akarja érezni magát. J.I.). hogy többet is beszerezzen.I.2. o. 193. 532 Hill TOUT (J. A fő rítus az. m. inkább előnynek. amit a klántotemizmus távolról sem ér el. J. amiként ez több európai országban is megfigyelhető. a varázsló és az ifjú is kilehell egy-egy darabot a lelkéből. m. XXXV.. amikor a köldökzsinór elszakad. 530 A wiradjuriknál (lásd mint előbb. 527 A wiradjuriknál (HOWITT. amelynél ez a szokás teljesen ismeretlen. XVI. J. s azt ígérte. de a személyes totemek hatékonyságába vetett hitéből jottányit sem engedett. skk. És megfordítva. 536 PARKER: i. az ember nem köteles beérni egyetlen totemmel... lOn Australian Medicine Menl. hiszen jelkép formájában az állat is részt vesz a szertartásban. TEIT: The Thompson Indians.). Először is Ausztráliában számos olyan törzs van. akik ki akarnak tűnni a csatában vagy a vadászatban.A. lOn Australian Medicine Menl. az lesz a fiatalember személyes toteme. hogy legyen. 534 Langloh PARKER: i. 145. J. mert úgy tartják.. milyen rejtélyes szóval kell hívni őt. o. Jó.539 1.. ahol megvan. a Charlotte-öbölben.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (befejezés) Ausztráliában azonban ritkán alkalmazzák ezt az eljárást. 538 Hill TOUT: i. Közben más öregasszonyok. o. Man. akik szintén varázslók szeretnének lenni.538 Ilyenformán ha már a civilizált országokban nyoma sem marad a kollektív totemizmusnak. A következő éjszaka azt álmodta. E.I. hogy fújjon rá. vagy a születéskor. 537 Az egyéni totemizmusban tehát van valami fakultatívabb. W. 34. akik körben ülnek. 533 N.. Nat.. 530 Ezt az eljárást Amerikában is alkalmazzák. Ugyaní gy van a Thompson-indiánoknál (TEIT: The Thompson Insians. példás katekista lett. például az apjától vagy a nagybátyjától. hogy köpjön bele egy vízzel teli csöbörbe.525 E kontinensen a személyes totemet inkább egy harmadik személy ajánlja. o. hogy öblítse ki a száját. o. akivel másnap először fog találkozni (W. legalábbis bizonyos népeknél. o. XXXIV. Amikor mind a ketten ráfújnak a bőrre. Frazer a Golden Bough-ban rengeteg olyan szokásról számol be. XVI. kényelmi cikknek tekintik. o. hogy még aznap szerezze be egy ilyen fajta madár bőrét. 30. akkor a totemátadás nem valósulhat meg. 29.

o. A karnaiknál az efféle véres csaták gyakran házasságokba torkollnak. Mathews azt állítja. Úgy tartják ugyanis.l546 Ezért aztán a nemek nemcsak hogy tiszteletben tartják a saját totemüket. Nat. E tilalom bármiféle megszegése nők és férfiak közti véres csatákat von maga után.547 Végül is az az igazán eredeti e totemekben. Ez a hiedelem arra látszik utalni. Más törzsekben a harkály helyettesíti a nightjart. Vajon a nemi totemizmus nyomait kell-e látnunk a warramangák következő szokásában? Mielőtt eltemetnék a halottat. hogy az ausztrál ember gondolkodásában miképp kapcsolódik a nemi totem a klántotemhez. bagolytollakat (North. hogy a törzsi érzés olyannyira megerősödött.548 Érdekes lenne tudni. hanem a másik nem képviselőit is kötelezik arra. Tr.. m. Society of N.. PETRIE: i. Egyébként pedig bármilyen természetesnek és szükségesnek is tűnik a kérdés. o. nem érzik szükségét. A wotjobalukoknál. De a jelenleg rendelkezésünkre álló etnográfiai adatok alapján erre egyelőre nem tudunk válaszolni. Mindkét nem patrónust lát az ily módon rokonná lett állatban. 541 Journal and Proceed of the R.A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (befejezés) A kollektív és az egyéni totemizmus közt van egy átmeneti forma. hogy az állat halála az ember halálát vonja maga után. bármely klánba tartozzanak is egyébiránt. amelyeknek ily módon mintegy előjátékai. annak okát alighanem abban kell keresni. 542 Olyan esetet is említenek. 52. és ott is csak néhány törzsnél. 200n203. Tr. Csak Ausztráliában találkozunk vele. skk. . Főleg Victoriában és Új Dél-Walesben jelezték a létét. o. 549 Mindazonáltal később látni fogjuk (IX. aki már 1834-ben jelezte ezt a különös intézményt. skk. Hogy miért választják szét a férfiak illetve a nők eredetét. FISON n HOWITT: Kamilaroi and Kurnai. Wales.. Abban is hasonlít rá. DAWSON: Australian Aborigines. o.549 HOWITT. a következőképpen számolt be róla: lA tilmunról. hogy a nemi csoport minden egyes tagja személyesen a megfelelő állatfajta egy bizonyos egyedéhez kapcsolódik. a nők úgy tartják. Nat. 543 Totemism. 51. fejezet). 148. hogy szintén kollektív. fölöttébb valószínű. 194. Nat. Ugyanis onnan származnak. akkor a faháncsba. és valamennyi nő a gőgös poszáta (Djeetgun) nővérének tekinti magát. 62. ami egy rigó nagyságú harkályféle. amely mindkettőből tartalmaz valamit: ez a nemi totemizmus.). o. hogy mégis van kapcsolat a nemi totem és a nagy istenek közt. m. 148. Lásd HOWITT. 149. 548 Erről lásd tanulmányunkat: lLa prohibition de l’inceste et ses originesl. 339. o. o. E madarakat csak a nők övezik áhítatos tisztelettel. akiktől szerintük az egyes klánok származnak. 151. Petrie is jelzi Queenslandben (Tom Petrie’s Reminiscences of Early Queensland. mint a klántotem a klánnál.. Kettejük élete oly szorosan összefonódik. kivesznek egy csontot a karjából. 150. amit Frazertől veszünk át. 543 Ez az új totemfajta abban hasonlít különösen a klántotemre. Másfelől viszont ez a totem az egyéni totemhez áll közel. o.542 Ilyenformán a patrónusállat ugyanolyan szerepet tölt be a nemi társadalomnál. Néha e csaták egyszerű játékká szelídülnek (PETRIE: i. másfelől a törzs női.540 Igaz.. 541 E különböző népeknél egyfelől a törzs férfiai. hogy a bennszülöttek még sohasem tették fel maguknak.. HOWITT. és valamennyi nő a Djeetguntól származtatja magát544. Indokolt tehát a lnemi totemizmusl kifejezés. a wurundjeriknél ezt a szerepet a denevér illetve a nightjar (egy bagolyfajta) tölti be.. hogy mindenütt találkozott vele.. 44. Ugyanis éppúgy.l545 Tehát ez egy nagy ős volt. S. ha férfi. idézi MATHEWS: i. amerre csak megfordult Ausztráliában. o. Nat. 239. o. Ha nő az illető. hogy szintén tartsák tiszteletben. a wurundjeriknél megvannak a karnaik totemei (ökörszem-emu és gőgös poszáta) meg a wotjobalukokéi is (denevér és a nightjar macskabagoly). in: Année sociologique. s hogy milyen viszony áll fenn a törzs ezen két őse illetve azon ősök közt. am ibe a csontot csomagolják. 544 Kamilaroi and Kurnai. emutollakat raknak. de állítását alátámasztandó nem hoz fel pontos adatokat. Tr. aki nőket szült. 62. 118. lEgy denevér élete n mondják a wotjobalukok n nem más. 540 85 Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy bizonyos mértékig háttérbe szorította a klánpartikularizmust. Tr. amikor állítólag mindkét nemi csoportnak két -két nemi toteme van. XXXVIII. mintegy két különálló. sőt antagonisztikus társadalmat alkotnak. 215. o. 169. hogy ő volt az első. skk. A karnaiknál valamennyi férfi az ökörszem emu (Yeerung) fivérének.). valamennyi azonos nemű egyénhez hozzátartozik. valamennyi férfi Yeerung és valamennyi nő Djeetgun. hogy összehangolják és rendszerezzék a hiedelmeiket..). hogy az emberek az egész törzset egy mitikus pár leszármazottjának tekintik. hogy a patrónusállat és a hozzá tartozó nemi csoport közt leszármazási és vérrokonsági kapcsolatot tételeznek: a karnaiknál valamennyi férfi a Yeerungtól. hogy a két nem egymástól elkülönülve él. hogy bizonyos értelemben véve amolyan törzsi totemfélék. Tr. mint mi is. mint egy ember élete. o. 547 Kamilaroi and Kurnai. Az első megfigyelő. 545 THRELLDKE. 201. m. 546 HOWITT. akivel a legnagyobb tisztelettel kell bánni: tilos megölni vagy megenni.

Elválaszthatatlan ugyanis a klánalapú társadalmi berendezkedéstől. mihelyst a társadalom két primer klánt foglal magába. következésképpen addig nem létezhet kezdetlegesebb társadalom. 552 TYLOR: Civilisation primitive. A Fülöp -szigeteki malájok nagyapjuknak tekintik a krokodilt. Nyilván nincs szó bennük szellemlényekről. ennek azonban az az oka. VII. mert szerintük az ősök lelke lakozik bennük. Jávában és Szumátrában rendkívüli módon tisztelik a krokodilokat: jóindulatú pártfogót látnak bennük. különösebb nehézség nélkül feltételezik. ahogy igen nagy számú ausztráliai társadalomban jelen van. J. 554 G. hiszen nem feltétlenül vérrokonok.553 Ilyen körülmények közt az őst övező vallásos tisztelet természetszerűleg áttevődik arra az állatra vagy növényre. mivel szent és profán dolgokra osztják fel a világot. I. és gyakran szétszórva élnek a törzs területén. nem szabad megölni őket. 465. amelyik csak egyetlen klánból áll. 111. Mint kimutattuk. Számos nép hiszi úgy. Az elméletek kritikai vizsgálata Az áttekintett hiedelmek nyilvánvalóan vallási természetűek. Ilyenformán a totemizmus és a klán n már amennyiben ez utóbbi nem keveredik össze a lokális csoporttal n kölcsönösen feltételezik egymást.). és nem is a vér közössége egyesíti. with especial reference to some modern theories concerning itl. tehát hogy végső soron ugyanazt a totemkultuszt űzik. De mielőtt nekikezdenénk a kérdés tárgyalásának. Ha tehát az állat egy ily módon tisztelt lényt fogad magába. 8. McCall THEAL: Records of South-Eastern Africa. hogy az emberi lélek át tud vándorolni az állatok testébel. o. 305. ugyanilyen módon bánnak a tigrissel. Tylor550 és Wilken551 szerint a totemizmus az őskultusz egy sajátos formája lenne. s gondolatmenetünk során még csak ki sem kellett mondanunk a lszellemlényekl. listeni személyekl szavakat. o. Másfelől viszont bizonyosak vagyunk benne.5. Hasonló hiedelmeket figyeltek meg a bantuknál is. akikről egyébként újfent szót kell ejtenünk. E munkát csak Frazer lSouth African Totemisml című cikke alapján ismerjük (Man. nem is volt hajlandó a totemizmusban vallást látni. Márpedig a klán-alapú szervezet a legegyszerűbb ismert társadalomszervezet. o. I. hogy ez a legprimitívebb vallás. nézzük meg előbb az eddigi legjelentősebb elméleteket. 138. sőt ami minden valószínűség szerint valaha is létezett. mely okokból csírázott ki az emberiségben a vallásos érzület. fejezet . I.A. o. lszellemekl. ugyanazokat a rítusokat gyakorolják. Azért övezik őket kultusszal. Egységüket kizárólag az adja. egyszóval totem. 59n75. A klán tagjait ugyanis nem is a hely. 1.554 Melanéziában a befolyásos emberek haláluk előtt gyakran bejelentik. ugyanazon okokból. akkor az ős összes leszármazottja.. hogy egyszersmind arra is választ kapjunk. de jelenleg nincs tudomásunk róla. másrészt lmivel az alsóbb rendű fajok pszichológiája nem húz határozott választóvonalat az emberek és az állatok közt. amit manapság még megfigyelhetünk.E HIEDELMEK EREDETE 1. akkor ezt tekinthetjük az eddig ismert legelemibb vallásnak. hogy a vallási jelenségről pontatlan fogalmat alkottak maguknak. Valamennyi lényeges eleme megvan.. hogy ilyennek nyomát találták volna. sz. 551 Het Animisme bij den Volken van den indischen Archipel. lRemarks on Totemism. 553 Uo. Ha egy vallás ilyen szorosan összefügg az eddig ismert legegyszerűbb társadalmi rendszerrel. másrészt a jelek szerint a klán sem létezhetett totem nélkül abban a formában. II. adományokat adnak nekik. amelyek szerinte azt bizonyítanák. akkor esélyünk nyílik rá. Először is számos tudós vélte azzal magyarázni a totemizmust. hogy közvetlenül egy korábbi vallásból származtatta. o. o. 1901. 550 86 Created by XMLmind XSL-FO Converter. . hogy ebben vagy abban az állatban vagy növényben szándékoznak reinkarnálódni. XXVIII. 552 Tylor idéz néhány ilyen esetet.I. 8n21.. ugyanazon kapcsolatban hiszik magukat a dolgok ugyanazon kategóriáival. vagyis a belőle származó klán számára szent dolog lesz. hogy ugyanaz a nevük és ugyanaz az emblémájuk. hogy a lélek a halál után nem marad örökké testetlen. Emiatt néhány író.1. Ha tehát sikerül megtalálni az imént elemzett hiedelmek eredetét. hanem ismét valamely testet fog éltetni. II. amíg fel nem fedeznek olyat. egyrészt csakis ez utóbbi függvényében definiálható. Wilken olyan eseteket jelez a Maláj-félsziget társadalmaiban. és az új sorozat I. kultikus tárgy. a lélekvándorlás valóban igen elterjedt tana szolgált volna átmenetül a két vallási rendszer közt. amellyel most már összekeverik. hogy valóban így születtek meg a totemisztikus hiedelmek. érthető módon bármi tárgyat választanak is Civilisation primitive.

sőt maga is olyan alapelvet feltételez. A lélekvándorlás tana ugyan e sajátos rokonságot posztulálja. de egyáltalán nem ad rá magyarázatot. lA vadember n írja n derűs csodálkozással nézi az állatok félig emberi cselekedeteit és tulajdonságait. a klán feltételezi a totemet. mert ha az állat . in fine). hogy megvan a totemizmus magyar ázata. az ember számára jól ismert tulajdonságokat. mi igazolná ezt az állítást. mégpedig azt. amit meg kellene magyarázni. vajon nem az emberi élet bizonyos vonásait foglaljuk össze egy szóban?l560 De bár vannak ilyen hasonlóságok. hanem korábban meglévő bonyolultabb vallások terméke. mihelyst visszanyeri a szabadságát.). . amit majd meg kell magyaráznunk. ez a hiedelem összekötő kapocsul szolgál a halotti és az állatkultusz köztl (Civilisation primitive. 562 lAzért imádnak bizonyos állatokat n mondja Tylor n. szerinte a bomló emberi holttest látványa sugallta a gondolatát.. 234.. Ha azt akarjuk megtudni. Tehát eszerint a kukacok. nem lehet azt állítani. hogyan jönnek ki a kukacok a testből. hogy bármiféle állatfajta kiemelkedő szerephez jutott volna. mint kibővült család. lbagolyl. 23.A. mint hívő az istenének. hogy a hüllők sokkal gyakrabban szolgálnak totemül. hogy az emberi lélek ilyen könnyen átmehet egyikből a másikba. mert a hiedelem szerint bennük lakoznak az ősök lelkei. Az állat mintegy megtestesíti. hogy ezek voltak előbb. Ugyanígy Wundt is az animalizmus részének tekinti a totemizmust (II.). ezért amit az egyikről el lehet mondani. majd élettelen tárgyak is. hogy önmagát és elődeit a mindennapos tapasztalatnak homlokegyenest ellentmondó fajtákként gondolja el.559 sem lélekvándorlást nem találunk.562 Ezzel szemben tudjuk. amely meglehetősen gyakori. mivel e hiedelem ismeretlen az ausztrál társadalmakban. E hipotézis mögött azonban a legcsekélyebb bizonyíték sem áll. II. Az eddig Ausztráliában illetve Amerikában összeállított totemlistákból egyáltalán nem az tűnik ki. XXVIII. 147. amelyekből ezek az adatok származnak. 308. igen fontos tény. o. mint majd látni fogjuk. o. akkor nem Jávát. minden egyes születés efféle reinkarnálódásnak köszönhető. ha szabad ezzel a kifejezéssel élni. vagyis azt veszi adottnak.. az ember mindenekelőtt a szüleire. 559 Lásd fentebb. Amikor az ember látta. s korántsem alárendeltje. hogy a lélek testesült meg bennük. és arra sem késztethették az embert. lrókal. már a kultúra elég magas fokára jutottak. az ember csaknem egyenrangú társa. Igaz.). lféregl jelzőt alkalmazzuk.563 Az állatot a totemizmusban egyáltalán nem imádják. és nem is Melanéziát kell vizsgálni: hanem Ausztráliát.A. és ezek tölthették be először a totem szerepét. amelyre Tylor hivatkozik (J. o. nem pedig klántotemek vannak. amiként Wundt is. o. a társaira.E HIEDELMEK EREDETE székhelyül haláluk után. hogy az emberek anatómiailag és pszichológiailag olykor bizonyos mértékig az állatokra emlékeztetnek. hogy a klánalapító mitikus hősök időről időre reinkarnálódnak. de nem a lélekvándorlásban való hiedelemnek köszönheti a születését. lmedvel.555 A totemizmus eszerint egyáltalán nem őseredeti képződmény. az szerinte a másikra is érvényes (J. Ugyanis a totemizmushoz hasonlóan az az alapja. ha meg akarjuk érteni. gyíkok stb. az a tárgy szent lesz a családjuk számára. aki lényegében átvette Tylor elméletét. amelyek lakhelyül szolgálhattak a halottak lelkeinek. Ott viszont sem halottkultuszt. s az jött ki ilyen formában. igazi lakhelyének az állati testet kell tekinteniük. amelyen amaz nyugszik. o.). 557 Sőt. o.I. 563 Lásd fentebb. A kérdés tehát függőben maradt. Ha a totem fajába tartozó állatok e hiedelem szerint valóban az ősök inkarnációi lennének. és a szerző magánlevele. Tylor csak egyetlen okot hoz fel. 150. A lélekvándorlás távolról sem ad magyarázatot a totemizmusra. s ez a képzet. Ha pedig a totemek köre eredetileg ilyen szorosan lett volna korlátozva. és nem a növényekre vagy az állatokra hasonlít. másképpen próbálta magyarázni az ember és az állat közt fennálló rejtélyes kap csolatot. növények. mint más állatok. s csak ezután emelkedtek volna ugyanerre a rangra más állatok. az első ősöket gyakran képzelik el állatalakban.) lennének az első olyan állatok. o. o. és amikor bizonyos emberekre az loroszlánl. akkor az idegen klánok CODRINGTON: The Melanesians. tágabb értelemben pedig a hüllők (kígyók. akkor nem hinnék azt. de csakis embertestekben. de mára csak eltorzult formáit558 képviselik. LANG: Social Origins. a totemnek pedig csakis a klánban és a klán által van értelme. Árnyalati különbségekkel ugyanezt a megoldást fogadja el WUNDT (Mythus und Religion. hogy a totemizmus csak az állatkultusz egy sajátos esete.). ezek bizonytalanok és kivételesek. Az effajta ritka és kétes analógiák nem szoríthattak háttérbe ilyen nyilvánvaló hasonlóságokat.. Sőt. A totemek területenként változnak a fauna és a flóra állapota szerint. hanem egész törzsek imádják. 555 556 87 Created by XMLmind XSL-FO Converter. 558 Ugyanebben az értelemben nyilatkozik A. 269. Náluk családi. lviperal. hogyan született a totemizmus. ebből arra következtet. gyakran mint saját tulajdonával rendelkezik vele. hogy egyazon törzs két klánjának vagy alklánjának nem lehet ugyanaz a toteme..I. mint puszta állatimádatot. XXVIII. 269. lpapagájl. II. Tylor azt állítja. a tiszta totemizmus fázisán mindenesetre túlléptek.561 Ez az elmélet végül is egy alapvető félreértésen alapul. Ily módon ezeket is tisztelték volna először. 561 Wundt. hogy egészen mást kell látnunk benne. akkor nem világos. 557 Igaz. miként jött lére. 556 De azok a társadalmak. az ily módon tisztelt állatok többségét nem meghatározott családi csoportok. következésképp nem lehetnek irányadók az eredet szempontjából. vö. 157. A totemállat fajába tartozó állatok tehát nem azért rítusok tárgyai. II.illetve az emberi világ élesen elkülönülne a tudatukban. Ez az elképzelés azonban ugyancsak vitatható. 32n33. 560 Civilisation primitive. . o. E hiedelmek és gyakorlatok nyilván kapcsolatban állnak a régi totemkultuszokkal. De nem tudjuk belátni. o. Abban persze hisznek az ausztrálok. azt hitte. II. hogy az embert az állattal szoros rokonságban állónak fogják fel. mert az ősök isteni lelkének inkarnációját látják bennük.. nem Szumátrát. Wundt azt állítja (Mythus und Religion. Nem a hanyatlás időszakában kell vizsgálni egy intézményt. s amíg erre nincs válasz. 305. Tylor szerint a klán nem más. melynek alátámasztására a szerző semmiféle adatot nem hoz föl. mivel szerintük a lélek azonnal odaköltözik. hogyan felelhetett volna meg annak az alapelvnek.

az kevéssé áll összhangban azzal. Introduction to the History of Religion.566 E misztikus rokonságot ezzel szemben gyakran éppen a lehető legszerényebb lényekkel kötötték. amely az egész anyagon végigvonul. az elérendő cél teljes tudatában kötötték volna. Jevons szerint a totem. nem származott-e valamelyik a másikból. Ám valójában rendre minden klán beéri egy totemmel. skk. Valóban kétségtelen. a különböző klánok viszont azért tekintik ellenségnek egymást. 2. ha szövetségre lép valamelyikkel. akkor melyik volt előbb. Annál is inkább fontos a kérdés.I. XXXV.. lábj. rész. Rájött. és hagyják. a csoport -totemet az egyéni totemmel magyarázza. Jevons a természetkultuszhoz kapcsolja.. sorozat. hogy semmiképp sem jöhettek létre egyetlen. másfelől több valószínűtlenséget is tartalmaz. A klántagok azért társulnak egymással. 141. A történelemnek ebben a szakaszában azonban csakis egyfajta szövetségi vagy társulási rendszert ismert: azt. De akkor a leghatalmasabbakhoz kellett volna folyamodniuk. Hill Tout az elméletével kapcsolatban felvetett ellenvetésekre a Trans. o.. Ez a hipotézis egyfelől a túlzott leegyszerűsítés vétkébe esik. hogy ezúttal is a bonyolultat az egyszerűvel.565 szükségét érezte. átgondolt. amelybe az tartozik.567 s amit Hill Tout. nem pedig az egyén került velük rokonságba. and Transac. hogy a többi klán szabadon élvezhesse a sajátját: mindegyik csoport szigorúan bezárkózik a maga saját vallási világába. mert az ember éppúgy gondolja el a világot. 564 565 88 Created by XMLmind XSL-FO Converter.. tudatos aktus eredményeképpen. kiad. Az imént vizsgált hipotézis szempontjából értelmezhetetlen ez a visszafogottság és mértékletesség. o. 3. illetve magukat is ebben a minőségben kellett elfogadtatni velük: a jól ismert blood-covenant-eljárással ezt könnyen el is érhették.] azt a fajt kellett volna előnyb en részesítenie.. amely azonban nem zárja ki teljesen a Golden Bough-ban lefektetett gondolatokat. o. Ha pedig valóban csupán arról lett volna szó. hogy mindenképpen kapcsolatban kell állniuk egymással. El kell tehát gondolkozni rajta.A. amely a klán egészéhez rokoni szálakkal kapcsolódik. mert különböző vérből valók. Oly nyilvánvaló a rokonság a kettő közt. és ha igen.E HIEDELMEK EREDETE tagjainak nem engednék meg. vagyis a fajjal. Márpedig a dolgoknak az a faja. 416. akik pártfogása a leghatékonyabbnak ígérkezett. 2. Láttuk. amit Frazer fejt ki a Golden Bough-ban. hogy szövetségeseket vagy védelmezőket akartak volna szerezni. of the R. mint magát is. mindent leegyszerűsítő szellem természetesen számos tudóst hajtott abba az irányba. Míg Tylor a totemizmust az őskultuszra vezeti vissza. hogy elsiklanak egy olyan kérdés fölött. Society of Canada IX. hogy kiegyezzen azon félelmetes erőkkel. mert rokonoknak tekintik magukat. III. mert rokonok.. A még mindig sok etnográfusra és szociológusra jellemző.2. Ennek az elméletnek egyébként megvan az az előnye. mint Jevons állítja. hogy a totemizmusban szoros szövetség van a klán és a tárgyak egy meghatározott kategóriája közt. hogy szabadon fogyasszák a húsukat. meglepődvén a jelenségek menetében észlelt szabálytalanságokon. 568 lThe Origin of the Totemism of the Aborigines of British Columbial. Society of Canada. De hogy e szövetséget szándékosan. 1. 5. lásd különösen 419.). később tárgyalandó cikkeiben Frazer új elméletet fejtett ki . of the R. hiszen pusztán a csoport. Eszerint az ember szerette volna a dolgokat igazgató természetfölötti lények támogatását elnyerni. in: Proc. az elfogadott választól függően aztán a totemizmus eredetének kérdése is más módon fog fölvetődni. amelyekkel maga vette körbe magát.568 Miss Fletcher. úgy a dolgot sem tudja attól a fajtól különválasztani. kötetében válaszolt (61n99. Újabb. Márpedig ezen emblémavallás és az őskultusz közt nincs semmiféle kapcsolat. Az egyéni totemizmus a totemizmus egyéni oldala. hogy az a legjobb védekezés. s amiként önmagát nem tudja különválasztani a klántól. és soha nem próbál meg átlépni a szomszédaiéba. amelynek a legnagyobb volt a hatalmal (101. hanem a totememblémára. Ezt látjuk ugyanis abban az elméletben. Miután az ember. s így nyeri el a támogatásukat. vagy n ami egyre megy n. VII. Továbbá lReport on the Ethnology of Statlumhl. o. 567 2. ezért a klán egésze.). Lásd fentebb. amit a történelemből tudunk. Ha tehát az az eredeti. 564 s a következőképpen származtatja belőle. akkor minél többet próbáltak volna beszerezni maguknak. ami a rokonságból fakad. hanem a természeti csoporttal. mivel általánosságban is nagy jelentősége van. elsősorban az egyéni törekvéseknek felel meg. hogy kétfajta totemizmus van: az egyéni és a klántotemizmus. A természetfölötti lények támogatását tehát csak egyféle módon lehetett elnyerni: rokonul kellett fogadni őket. hogy a vallás az egyén tudatában született. Mégpedig n ugyanezen okból n nem egy konkrét tárggyal. skk. azokhoz. 566 Ezt Jevons is elismeri: lFeltehetőleg a szövetséges megválasztásánál az embernek inkább [. vagyis a klán részének tekintették. . II Ezeknek az elméleteknek egyébként mind az a hibájuk. Valójában nem az állatra mint olyanra irányul a kultusz. 96. A vallások komplex dolgok. s csak másodlagosan öltött társadalmi formát.569 Boas570 és Swanton571 is oszt. De ez idő tájt az embernek még nem volt saját egyénisége. J. skk. természetfölötti lényekkel népesítette be a világegyetemet. és annyira sokrétű és homályos igényeket elégítenek ki. vagyis egyetlen pártfogóval. akkor azt kell mondani.

hogy a két összetartozó lény közt alig láttak különbséget: úgy hitték. A szerzők más és más választ adnak erre a kérdésre. vö. melyet mindjárt ki is zár. és viszont.. 323. Tudjuk. hogy megmagyarázzuk. 1904. hogy a kollektív totemnek általánosságban is ez volt az eredete. 569 570 571 89 Created by XMLmind XSL-FO Converter. ugyanaz az érzés fogta el.I. hogy az ember megzavarja. s ily módon kollektívvá válását. hogy a természeti rokonságnak apáról fiúra kell öröklődnie.. lVth Rep. in: Smithsonian Report for 1897. lThe Development of the Clan Systeml. Ebből a szempontból a klántotem nem is lehet más.. A totemizmusnak a fetisizmusra való visszavezetéséhez először is ki kellene mutatni. o. e hipotézis demonstrálására azonban Alice C. hogy mindkettőnek egy a természete. nevezetesen a szeliseknél és a Thompson folyónál élő indiánoknál a totemizmust értelmezik. o. Nem azt jelenti -e ez. s majd csak akkor adja vissza nekik. amolyan harci ravaszkodás.A. annyira szoros egységbe kerültek velük. Az emberek biztonságosabbnak gondolták. rész. on the Physical Characteristics… of the N. s végül ők alkották azt a kiterjedt családot.A. 351.A. The Kwakiutl Indians. 142. in: Revue coloniale internationale. o. Ha az egyik erősebb. drágán megfizethet a merészségéért. 1888. mert nyilvánvalónak tűnt. lDe Betrekking tusschen Menschen-Dieren en Plantenlevenl. Ugyanis az új házba való belépés pillanata különösen kritikus.. XXXV.576 Ugyanennek a hiedelemnek köszönhetően született volna meg az egyéni totem. Úgy tűnik tehát. VII.I. vagy olyan tárgyba bujtatni. 24. bármilyen távol kerül is a testtől. skk. ahogyan bizonyos északnyugat -amerikai társadalmakban. ami a klán. de teljes mértékben nélkülözik a pozitív bizonyítékokat. o. Hill Tout a fetisizmus sajátos esetét látja benne. honnan ered az egyéni totemizmus. hogy ezek a népek a kollektív totem személyében olyan egyéni totemmel rendelkeznek. in: De Gids. Amikor viszont már elmúlt a veszély. ott az egyéni totem eltűnőben van. ha már átlépték a küszöböt. Az egyént. mint általánossá vált egyéni totem. 574 Már csak az marad hátra. 2. 12. hogy ily módon kerüljenek el bizonyos veszélyeket. Ez az embléma aztán a hozzá kapcsolódó különös képességekkel örökletes módon adódott volna tovább a mitikus hős leszármazot tjainak. mint a totemizmus. s aki nem tesz megfelelő óvintézkedés eket.575 Frazer szerint ez az intézmény inkább csak fortély volt. 575 Proc. Egy markáns személyiség. hogy a fetisizmus előbb volt. o. s azért eszelték ki az emberek. 572 J. személyes dolgot szoktak látni. Amer. s főleg a küszöbben lakozó szellemeket. s attól kapta a totememblémát. . 577n586. 1884. amikor az élet különösképp veszélyben van. bizonyos rítusok segítségével biztosították maguknak a támogatásukat. de vagy nincsenek egyidejűleg jelen egyazon törzsön belül. miután meggyőződött szabadon választott toteme értékéről. Így honosodott volna meg az egyéni totem szokása. S valóban számos olyan praktika létezik. Az ekképpen meggyökeresedett hiedelem aztán megkönnyítette és meggyorsította a személyes totem örökletessé.vagy növényfajra bízták életerejüket. egy varázsló kiveszi a lelküket. amelynek célja a lélek elmenekítése valamely valóságos vagy képzelt veszedelem elől. Wilken is jelzett már hasonló eseteket: lDe Simsonsagel. Itt most nem fogjuk hosszan vitatni az egyéni totem e kétfajta magyarázatát: igen szellemes elméletek.. Ugyanis a fent említett társadalmakban a klánős nem totemállat: a csoport alapítóját általában olyan emberi lény alakjában képzelik el. Ezeknél a népeknél ugyanis megvan az egyéni totemizmus és a klántotemizmus is. lUeber das Haaropferl. tehát megsérti a földben. o.E HIEDELMEK EREDETE hogy összhangban áll a vallásról alkotott közkeletű elképzeléssel: a vallásban ugyanis általában valami nagyon intim. Akkor hát bizonyos kritikus pillanatokban. o. vagy nem egyformán fejlettek. miután mindenfelől félelmetes szellemek vették körül. Ha tehát úgy képzeljük. VI. hogy az alacsonyabb rendű társadalmakban meglehetősen gyakori hiedelem szerint az emberi lélek minden hátrányos következmény nélkül ideiglenesen elhagyhatja azt a testet. új folyam. Föntebb ismertettünk egy effajta mítoszt. and Transac. hogy az apa átadja a totemét a gyerekeinek. Ezen elmélet alátámasztására Hill Tout abban látja a bizonyítékot. s olyan helyre. amelyben lakozik. skk. B. FLETCHER: lThe Import of the Toteml. 573 Uo. hogy a klántotem az egyéni totem későbbi formája.. ezek idővel megszaporodtak. távolba ható módon továbbra is élteti. Amikor azonban ily módon egy -egy állat. amikor kivédték a szellemek haragját. mi több. ha a mágikus rontások elől valamely állat vagy növényfaj névtelen sokaságába rejtik a lelküket. 147. mihelyt a helyébe lép? 572 Látszólag a mitológia is megerősíti ezt az interpretációt. in: Indische Gids. akkor a lelkek teljes biztonságban visszatérhetnek megszokott helyükre. 150. III. W. 1887n1887. zsákba teszi. azzal mindössze egy ma is megfigyelhető tényt erősítünk meg a múltban. Anthrop. Tribes of Canadal. ahol inkább biztonságban van.A. amely egyazon családon belül maradt volna fönn. célszerű lehet kivonni a lelket a testből. 1890. mint amit Jevons a klánról feltételezett: fennmaradása érdekében valamely hatalmas pártfogó támogatását szerette volna megnyerni magának e rejtélyes világban. 393. 336n338.. aki egy adott pillanatban érintkezésbe lépett és meghitt viszonyba került egy mesés állattal. azzal a veszéllyel jár. 574 J.S. XXXV. Például amikor az emberek egy újonnan épült házba lépnek be.573 Egyébként ma is előfordul valóban. 576 Lásd The Golden Bough. o. 477n864. átadta leszármazottainak. a másik gyengébb: ahol inkább a klántotem az általános szabály. Ilyenformán vált volna a totem kollektív dologgá.

akkor még arra a gondolatmenetre sem lenne képes. A szertartás évenként zajlik. s ezt az átalakulást kellene megmagyaráznunk. majd adja át a leszármazottainak. hogy a totemizmus nem valamiféle egyéni gyakorlat. hogy ezt az idegenekkel is betartassák.) Frazer maga is ugyanezt az ellenvetést teszi: lHa én egy nyúl testében helyeztem el a lelkemet n írja n. Ezzel egyszersmind azt állítjuk. hogy visszaszolgáltassák a lelküket az előbbieknek. Mivé lett közben a nála lévő lélek. hanem mindent el kéne követniük. Mindenekelőtt azt kellene megtudni. amit fetisizmusnak neveznek. és a kollektív totem ily módon belőle származott. ahol a totemizmus hanyatlóban van n egyazon törzs két klánjának sosem ugyanaz a toteme? Látszólag semmi sem szólt volna az ellen. s a neki tulajdonított erényeket csakis a totemhiedelmeknek köszönheti. ez a kultuszfajta Ausztráliában ismeretlen. 577 578 90 Created by XMLmind XSL-FO Converter. holott a rendelkezésünkre adatok nem erre engednek következtetni. az sem bizonyítja a fetisizmus állítólagos korábbi voltát. hogy olyan anyagi burkot terít rá. mint hogy biztonságosabbnak hiszi. és ezért amikor megöli a nyulat. vadászoknak.I. 49n50. Egy később még ismertetendő rítus során minden évben. hogy egész népek ily aberrált módon gondolkoztak volna. hogy valóban az egyéni totem volt -e előbb. az őneki is ártl (Euahlayi. hogy társaival is tiszteletben tartassa.577 de még ha jogosnak tartjuk is ezt a minősítést. De miért gondolta volna biztonságosabb helynek az állat testét. Tehát legalábbis azt kellene elismernünk. Hill TOUT. Parker az ewalajikkal kapcsolatban n lrendívüli erőt kölcsönöz az embernek. hogy két különálló családnak ugyanaz a neve? A totemeknek és altotemeknek a két frátria közti. o. ha lelkét valamely titkos. hiszen lényegét tekintve totemisztikus kultuszeszköz. Igaz. és visszaszolgáltatja nekem. mert aszerint. HOWITT: lAustralian Medicine Menl. hanem annak is.vagy mesehős is cselekedte. az élete forog kockán. amit neki tulajdonítanak. amely spontán módon vált volna általánossá. o. az én John testvérem pedig (egy idegen klán tagja) megöli. hogy az állatot megölték. hogy n kivéve ott. bármilyen furcsának tűnik is e logika olykor a számunkra: ha pedig egyáltalán nem lenne neki. J.. o. A klánok azonban korántsem kívánnak effajta lemondást az egész törzstől.E HIEDELMEK EREDETE egyetlen tényt sem hoznak föl. ugyancsak furcsának látszik ez a módszer a veszély kivédésére. hiszen ami árt az állatnak. Az a pontatlanul meghatározott rítusegyüttes. 29. amiként oly sok mítosz . megsüti és megeszi ezt a nyulat. harcosoknak rendkívüli képességeket kölcsönözzön. Meglehetősen sajátságos formája a biztonságba helyezésnek. mint amit Frazer tulajdonít nekik: mindenekelőtt az. amit eddig tudunk. 1899.l Frazer ezt a gyakorlatot megtalálni véli a közép-ausztráliai törzseknél. mert nem itt van az igazi kérdés. Miss Fletcher. hogy a varázslóknak. hogy a rítus ilyenforma magyarázata teljesen önkényes. o. holott mindaz. hogy az egyéni totemizmus a kollektívvá válása során mélyen átalakult. A primitív embernek igenis van logikája. hogy nem is értjük.580 Ami az ember és a dolog sorsának összefonódását illeti.579 Végül az egyéni totem funkciója számos esetben nyilvánvalóan egészen más.A. 20. ha John testvérem ismeri lelkem helyzetét. ellentmond neki. s ily módon a többi klánnak bőséges eledelül szolgáljon. azzal nyilván könnyebben elkerülheti a varázsló mesterkedését. akinek e lélek adja meg az életerejét? De nem is szükséges tovább időznünk e magyarázat képtelenségein. hogy tiszteletben tartsa a személyes toteméül szolgáló állatfajt. 844n845. hanem n később ismertetendő rítusok segítségével n csak arra ügyelnek. A csurunga éppenhogy a totemizmust feltételezi. hogy egyazon törzsön belül kettő vagy több ember is ugyanazt az állatfajtát válassza személyes toteméül. mielőtt még megsütné és megvacsorázná az állatot. 146. amikor az állatok új nemzedéke érett korba jut. s mivé lett az egyén.). minden kellemetlen következményével együtt a rítus szükségszerű következményeként fogadják el. Először is tudjuk. a jelek szerint csak a civilizáció bizonyos fokára jutott népeknél jelenik meg. miként találhatott ilyen könnyen ilyen általános elismerésre.. m. hogy a névadó növényük vagy állatuk megfelelő módon növekedjen és szaporodjon. kollektív szervezetet tételez föl. mint a sajátját? Ha ekképpen feloldja a fajban. 34. Annál is kevésbé érdemes e vitába jobban belemenni. Például Eylmann (Die Eingeborenen der Kolonie Südaustralien. Bár a Yunbeai n mondja Mrs. . a vallási élet bölcsőjét más és más irányban kell keresnünk.). Manapság talán nem fordul elő. más klánbeli emberek csak ezután fogyaszthatják szabadon. Mert mi sem természetesebb. a csurungát fétisnek minősítették.578 Az pedig különösen elképzelhetetlen. hogy az ember nemcsak annak érzi szorító szükségét. The Fortnightly Review. Boas és Frazer hipotézisét illeti. De túl azon. hozzáférhetetlen helyre rejti. Másodszor. akkor mivé lesz az én lelkem? E veszélyt csak úgy kerülhetjük el. 580 PARKER: i. J. o. o. 199. majd a frátrián belül a klánok közti szigorúan szabályozott elosztási módja nyilvánvalóan társadalmi megegyezést. de nem önmagában és önmagáért találják kívánatosnak.. 579 Egy későbbi munkájában (lThe origin of Totemisml. sok -sok nap telhetett el azóta. kiteszi viszont a vadászok támadásának. Ami Frazer elméletét illeti.I. amelyet minden pillanatban támadás fenyeget. hogy milyen választ adunk erre a kérdésre. akik azt netán ezen állatokra bízták. május. Ami pedig Hill Tout. Ha tehát a kollektív totemizmus csak az egyéni totemizmus általánossá vált formája lenne. Vagyis a klántagoknak nemcsak tartózkodniuk kellene a totemállat megölésétől és megevésétől. a primitív embert abszurd módon értelmetlennek tételezi. gondosan kiveszi belőle a lelkemet. XXXV.A. és a zok esznek belőle egy keveset. oly nagyságú döntő tény szól ellene. felszolgálják az első elejtett állatot a totem embereinek. egyszersmind azonban rendkívüli veszélyeknek is teszi ki. hogyan magyarázható ebből a szempontból az. Ez is egy módszer arra n mondja Frazer n. akkor ugyanezen az elven kellene nyugodnia.

s egyáltalán nem kívülről kapták.. igen ritkák. a buwandikoknál. 584 S ahol még egyáltalán megvan. Vagyis a totem a klán lényegét képezi: az egyének születésüktől fogva magukban hordozzák. hogy ahol a kollektív totemizmus teljesen kifejlődött. mint a sámán ok. 45.I. az miképp válhatott ezen állás alkotóelemévé. m. Csakhogy ezek a mítoszok először is az észak -amerikai indiánoktól. bárminemű emberi akarat közbeavatkozása nélkül. 1904. S. amely eredetileg rítus során zajlott. Ennek azonban az ellenkezője az igaz. minél primitívebbek maguk a társadalmak. ugyanakkor Ausztrália a kollektív totemizmus legkedveltebb területe. ahol az egyéni totemizmust csak önmagában gyakorolnák. hogy a múltban az emberek állatoktól születhettek volna. amelyeknek egészen más a jelentésük. Egyedül a varázslók tudják. régebbinek látszó mítoszokat állítani emezekkel szembe. HARTLAND: lTotemism and some Recent Discoveriesl. hogy egy fejlettebb civilizációra jellemző. Az egyéni totemet az élete során szerzi. De ezek az átadások. 582 Vö.). Man. hogy totemüket tetszés szerint bárkinek továbbadhassák. valóságos közintézménnyé vált. amelyekre Hill Tout támaszkodik. Vö. egyáltalán nem általános jellegű.). miként történhetett meg magától. MATHEWS. vagyis meglehetősen magas kulturális fokra jutott társadalmakból származnak. távolabbi kor nyomát. skk. a következő tények egyenesen ellentmondanak neki.585 Ezzel szemben Amerikában a kollektív totem erősen hanyatlóban van. Ez a hipotézis azonban nemcsak súlyos logikai nehézségeket támaszt. Nat. Langloh PARKER: i. hogy ami korábban csak bizonyos embereknek volt a kiváltsága. csakhogy ez az ember oly sokáig élt az adott állatfajta közegében.. az hogyan válhatott általános joggá. de az egyéni totemeken kívül még ebben a törzsben is ott vannak a nemi totemek. csak varázslók vagy különleges képességekkel rendelkező személyek végezhetik. és tudomásunk szerint nincs olyan törzs. 583 Talán csak a karnaik kivételével. A törzsek döntő többségében kizárólagosan ez van jelen. ha félreismerjük a közöttük lévő különbségeket. 583 Ez utóbbit jellegzetes alakjában csak igen kis számú törzsnél lehet megtalálni. 582 Mi több: még azok a mítoszok is ennek a régebbi elképzelésnek a visszhangját őrzik. s végül az az átadás. amit Hill Tout vélt megfigyelni a totemizmus két formájával kapcsolatban.A. hogy még nem valósultak meg teljesen a létfeltételei. Hill Tout ezen interpretáció alátámasztásául azt hozza föl. J. a dolgok puszta erejénél fogva. rejtélyes hatalommal rendelkező férfiúkl (J. o. 146.581 mindenesetre csakis rituális szertartások keretében kerülhet rájuk sor. A kollektív totemet a gyerek a születésekor kapja meg mint társadalmi állásának alkotóelemét. A klán névadó személyisége valóban ember formájú. 581 91 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Azt kellene tehát megmagyarázni. akkor annál fejlettebbnek és nyilvánvalóbbnak kellene lennie. ott a másik teljesen hiányzik. XXXVIII. s ő adta aztán tovább a leszármazottainak. nevezetesen az északnyugati társadalmakban már meglehetősen elmosódott a vallási jellege. a wiragyuriknál. XI. hanem éppen ellenkezőleg az.. THOMAS: lFurther Notes on M. ahol csak megfigyelhetők. 85. megfordítva pedig a fejlettebb népeknél kellene talajt vesztenie a másikkal szemben. amit az emberek őrizhettek róla. nem kötelezően űzik. Hill Tout maga is így véli: l[a személyes totem] adományozását vagy átadását csak bizonyos személyek végezhetik. 291. 34. hogy az azóta felmerült okok nagyon eltorzították az emléket. o. 584 A watyabalukoknál. Folk-lore. o. Lásd HOWITT. Nyilván eljött egy olyan pillanat. Annak. az elképzelhetetlen állatőst ezért emberlénnyel helyettesítették. hogy a klántotemet egyének alkották meg. 114n147. amelyekről Howitt ír az lAustralian Medicine Menl-ben (J. 59. Egészen bizonyosan ez a magyarázata annak a szerepcserének. hogy a totememblémát egy meghatározott személy szerezte. Az átlagember nem rendelkezik ezzel a kiváltsággal. húsuk-vérük részét alkotja. of R.. mint az észak amerikaiak. of N. s hogy ami eleinte mély változásokat vont maga után az egyén vallási és erkölcsi állásában. o. Ha az egyéni totemizmus lett volna előbb. mondhatni kivételesek..E HIEDELMEK EREDETE Egyébként is csak akkor lehet a kollektív totemizmust az egyéni totemizmusra visszavezetni. amelyben korántsem gondolták úgy. amikor már műveltebb lett az emberek szelleme. Ami azt jelenti. valamint a személyes totemizmus azon eseteiben. XVI. akitől a klán leszármazott. vagy nagy. . ott is csak kezdetleges állapotban. hogy ez az ember utánzással vagy más eljárások révén bizonyos állati vonásokat öltött magára. ami egy meghatározott rítus teljesítését és státuszának megváltozását feltételezi. Az egyéni totem viszont ezeknél a népeknél annál jelentősebb szerepet játszik. hogy mintegy közbülső láncszem gyanánt a kettő közé ékelik a totemtulajdonosok azon jogát. Az eredetektől ilyen messze lévő mitológia segítségével hogyan lehetne csak hozzávetőleges biztonsággal is valamely intézmény eredeti formájára következtetni? Jó esély van rá. Ezek az elméletek azzal vélik áthidalni a köztük lévő távolságot. Soc. 585 Így van az ewalajiknál. hogy végül is hozzá vált hasonlatossá. Azokban a totem éppenséggel olyan lényként szerepel. Amúgy pedig igen könnyű olyan. Csak néhányan. Az ausztrál törzsek sokkal elmaradottabbak. hogy bizonyos mítoszok személyes eredetet tulajdonítanak a klántotemnek: azt mesélik bennük. hogy ez utóbbi tért vesztett az utóbbival szemben. o. Wales. Tr. vö. XXXV. Ily módon e kései mitológia magán viseli egy olyan. amelyekkel nem állnak természetszerű rokonságban. 49n50. Hill Tout’s Views of Totemisml. hogysem feltételezték volna. a juwinoknál és a Maryborough (Queensland) környéki törzseknél. nem az az oka.A. de úgy képzelték. miként kell rejtélyes módon kapcsolatba lépni azokkal az állatfajokkal.I.

Ugyanebben az értelemben lásd SPENCER n GILLEN: lSome Remarks on Totemism as applied to Australian Tribesl. S. hogy alig különbözik a tényleges. 1905.. és Frazer megjegyzéseit ugyanerről a témáról. Wales.. 586. N. uo. Ott vannak a csurungákat őrző szentélyek. 591 E téren Strehlow tanúságtétele egybeesik Spencerével és Gillenével (II.588 ezek tehát valószínűleg altotemek. o.). és az omaháknál is (DORSEY: lOmaha Sociologyl.S. hanem éppen ellenkezőleg.. hogy mi a toteme.586 Ezek a fajták n elképzelésük szerint n szoros függőségi viszonyban állnak az egész klán számára totemül szolgáló fajjal. az újoncok nem választhatnak személyes totemül bármilyen állatot. 455. o. április. of the Committee. o.).. 281n286. o. a wájandotoknál (POWELL: lWyandot Governmentl. a sóniknál. Az a kultusz. 76n77.l. nyilván azt gondolja. amit csak ismerünk. a foxoknál (MORGAN: Ancient Society.). o... 275n280. . hogy a személyes keresztnevek a klán tulajdonát képezik. hogy az a lélek hatolt ekkor belé.. Ugyanis minden totemnek egy meghatározott helyen van a központja. E két utóbbi. hogy az őt megszálló szellem a környező tárgyakból jött. o. vö. Olyan esetek is vannak. 1905. megfigyelhető az irokézeknél (MORGAN: Ancient Society. 322.. in: Ist Rep. o. of the Roy. 78. of. vagy egy állatot figyelt.A. vagy legalábbis igen közel állna hozzá időben. o.3. korántsem a kollektív kultusz csírája. mint a reinkarnálódott ős.587 A watyabalukoknál a klántagok valamennyire a sajátjuknak is tekintik társaik személyes totemeit. az kizárólagos tulajdonuk. és éppoly biztosan jellemzik őket.. kissé régebbi cikk egy ponton ugyan eltér az előbbiektől. de mindig van ilyen kapcs olat (lVth Rep. nem is meghatározott személyek csoportjaihoz. the absolutely primitive type of totemisml (Fortn. FRAZER: lThe Origin of Totemisml.590 Az arandáknál az a sajátos. 835. 586 92 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Evvel ellenkező értelemben lásd LANG: The Secret of the Totem. Amikor tehát a nő megérzi a gyermek első moccanásait. Márpedig az altotem éppúgy feltételezi a totemet. hogy ennek az állatnak vagy Miss FLETCHER: lA Study of the Omaha Tribel. akkor azt fogja hinni. J. mint a totemük. mint a fajta a nemet. XXXV. XXXVIII.. . hogy a totemek nem személyekhez. s ezeken kívül mást nem szabad az újoncoknak választaniuk.. hanem éppenséggel feltételezi is azt. 227. o. o. 588 lPéldául n mondja Mathews n ha megkérdezik egy wartwurttól [ezt a törzsnevet Tindale műve nem tartalmazza.I.A.. o.I. J. és szeptember. Ami viszont az övék. 1. o. a szókoknál.. o. idegen klán tagjai nem bitorolhatják. az a hely határozza meg.. július. 291. o. hogy pontosan miféle kapcsolat áll fönn a szaporodás és a nemi aktus közt. S mivel az ezután születő gyerek nem más. ahol túlsúlyban van. 162. o. amikre e pillanatban éppen odafigyelt. Hill TOUT. 1899. 1899. Valamennyit átveszi a Totemism and Exogamyban (I. Az. abszolút őseredeti típustól.). Mert állítólag az arandáknak nincs tudomásuk arról. skk. Szerintük úgy megy végbe a dolog. vagyis azt. S szintén e földrajzi eloszlás szabja meg a klánok összetételét.). így megőriztük az eredeti formát n a szakletor]. Ily módon a történelemben először fellelhető egyéni vallási forma nem mint a közvallás aktív őseleme. Az egyéni totemizmus a kollektív totemizmus keretein belül született meg és fejlődött tovább: annak szerves részét alkotja.. A gyerek ugyanis nem az apja. skk. Frazer a következőképpen magyarázza a születését. 59. akkor előbb a személyes totemét mondja. Rev. hanem emennek az egyén szükségleteihez igazított változata. Azokban a társadalmakban ugyanis. Újabb elmélete azon a posztulátumon alapul. Soc. főképp azokból. Leginkább ott szeretnek időzni a totemcsoportot létrehozó első ősök. 589 lThe Beginnings of Religion and Totemism among the Australian Aboriginesl. 591 azt hiszik. III Spencer és Gillen műveinek hatására Frazer n a korábbi. o. Abban a pillanatban. of the Committe. BOAS: The Kwakiutl. hogy melyik klánba fog tartozni. W. 52. Ezek szerint a helyi totemizmus lenne a totemizmus eredeti formája. 590 lPerhaps we may [. ott folytatják a kultuszt. Márpedig tudjuk. hogy valamelyik ős lelke behatol a nő testébe és ott egy új élet éltető elemévé válik. Tribes of the Dominion of Canadal.). de azután nagy valószínűséggel klánja többi személyes totemét is felsoroljal (J. 148. akinek ő éppen a kedvenc tartózkodási helye közelében van. amikor az asszony terhesnek érzi magát. nyilván őt kapja meg totemül.E HIEDELMEK EREDETE De ami még nagyobb bizonyító erővel rendelkezik. in: Smithsonian Report for 1897. hogy minden egyes fogantatás valamiféle misztikus megtermékenyítésnek köszönhető. ahol az anya jövendő anyasága első jeleit véli felfedezni. azt képzeli.. o. hanem helyekhez kapcsolódnak.).. hanem azt. o. o. uo.A.. 587 A különböző gensek tulajdonnevei n írja Boas a tlingitekkel kapcsolatban n mindig a megfelelő totemből származnak. így minden gensnek megvan a maga külön neve. A név és a (kollektív) totem közti kapcsolat sokszor nem nyilvánvaló. Frazer egyenesen azt állítja. mint ez utóbbi puszta aspektusa jelenik meg.] say that it is but one remove from the original pattern. az a következő: az egyéni totemizmus nemcsak hogy ne m volt a klántotemizmus szülője. of the N. B. 648.. Ha tehát épp valamilyen növényt gyűjtött. 89n172.. s némiképp önnönmagában űz. amikor szemmel láthatók e kapcsolatok: az egyéni totem a kollektív totem egy részét vagy valamely sajátos aspektusát jeleníti meg. milyen összefüggés van a keresztnevek és a személyes totemek közt (lásd fentebb. The Fortnightly Review.).). 72. és nem is az anyja totemét kapja meg. minden klán számára meg van szabva bizonyos számú meghatározott élőlényfajta. BOAS: lVIth Rep. amelyiknek épp arra a helyre esik a központja.A. amit az egyén önmaga számára. 190. és május. általunk imént vitatott elméletéhez képest n újabb írásában589 másképpen próbálja magyarázni a totemizmust. ahol hitük szerint a misztikus fogantatás történt. hogy az arandák totemizmusa a legprimitívebb. in: IIIrd Rep. 25.. az elmélet alapja azonban lényegében nem más. 452.). 25.

. 44. Ezzel magyarázható. Mert akkor beszélhetünk vallásról. De már csak a Spencer és Gillen első műve révén rendelkezésünkre álló adatokból is arra következtethettünk.S. hogy az ősök lelkei nincsenek odakötve egy-egy meghatározott helyhez. 1904.vagy emufélének tekintik.. Márpedig éppen ez az a hiedelem. amely független mindennemű földrajzi tényezőtől. hogy itt -ott feltalálhatók benne a tulajdonképpeni vallás első csírái (Fotrn. m. Ha nemrég emut vagy yamot evett. 55. 75. 238n239. külön tápláléka. Ha ezt mint evidenciát tételezzük. mégpedig azzal az ürüggyel. 594 De tudjuk. 1908. hogy a totemállat megevésének tilalma kezdetben hiányzott. hogy az arandák lokális totemizmusa a legős ibb. 57n58. hogy a helyi totemen kívül minden arandának van még egy toteme. akár anyai ágon továbbadott n örökletes totemizmus. és 1905. ma már tarthatatlan. 598 SCHULZE: i. o. 1905. márpedig láttuk. s főként hogy érezhetően korábbi. akkor kétsége se lesz afelől. a gyerek toteme vagy az apjáéval. egyrészt a kutangyik meg a wambaják. skk.595 Ezt a kérdést azonban fel sem teszik. amit csak ismerünk. 458. o. mert az ember és állat közti homályos rokonságban való hiedelem nem elégséges egy kultusz megteremtéséhez. hanem szabadon mozoghatnak az egész területen. hogy elképzelésük szerint a férj avagy a nő ősei kísérik el útjukon az ifjú házaspárt és lesik az alkalmat a reinkarnálódásra. amin nyugszik. 163. W. hogy megegye őket stb. circulus vitiosuson alapul. A. skk. 835. Hogy szerinte a vallás hogyan származott a mágiából. fej.A. LANG: lA theory of Arunta Totemisml. akkor arról a helyről azt fogják gondolni. téves tudományt. 593 Fortn.). hogy emu vagy yam született meg s fejlődik benne. július.866. s elkísérhetik útjaikra a velük azonos totemű férfiakat vagy nőket. s hogy a gyerek maga is fajtestvérének tekinti az illető fajba tartozó állatokat vagy növényeket. skk. V. imádságok. amin elnagyolt. . könyörgések vagy áldozati adományok stb. Frazer következetes marad. 75n78. uo. hogy kellett egy olyan időszaknak lennie az arandák történelmében.E HIEDELMEK EREDETE növénynek a lelke költözött belé. s nem hajlandó a totemizmusban vallást látni.. Másrészt ebből a szempontból a totem vallási jellege teljességgel megmagyarázhatatlan. in: Folk-lore. amikor a totemek nem helyekhez kötődtek. hogy nincsenek benne szellemlények. akkor azt kell megmutatnunk. figyelmes velük. Frazer egész érvelése ugyanis azt feltételezi. 597 Die Aranda. megtiltja magának. hogy aztán a gyereket is yam. s amely a születés jogán az övé: ugyanaz. hogy eredetileg minden lokális csoportnak volt valami jellemző. mint az anyjáé. Ezt Rokon gondolatot fejtett ki Haddon az lAddress to the Anthropological sectionl című írásában (B.. ha különbséget tesznek a szent és a profán között. Ha tehát a totemizmust meg akarjuk magyarázni. W. no. Hogy aztán a totemek elszakadjanak területi alapjuktól. s ezért nevezi Frazer fogantatásinak a primitív totemizmust. hogy bizonyosfajta szellemek szoktak arra kísérteni. lásd Golden Bough. Szerinte ez csak mágiarendszer. 8... Vö. Rev. május. o.598 E két szerző ugyanis arról tudósít bennünket. 93 Created by XMLmind XSL-FO Converter. július. akkor éppen azt tekintjük adottnak. ahhoz elég. 68. o. Man. lConceptional totemism and Exogamyl. 1904.A. o. sőt ellentétes előírás volt érvényben előtte. 1905. N. S az étkezés szempontjából legfőbb növény vagy állat vált volna később a csoport totemévé. IV. ha úgy képzelik. amelynek köszönhetően maga is megszületett. ugyanerről a kérdésről HARTLAND: lPresidential Addressl. vagy az anyjáéval lesz egyforma. XI. 162. o. De ami végképp megdönti ezt az elméletet. THOMAS: lArunta Totemisml. az az. Azt feltételezi.. The secret of Totem. Rev. amely a totemizmus alapjául szolgál. amiket nem sokkal azelőtt fogyasztott. És annak függvényében. 596 Ezt a feltételezést véglegesen igazolták Strehlow597 újabb felfedezései. elismeri. 1907. miért helytelen a vallás és a mágia ilyeténképpen való felfogása. szept. amelyek egyébként csak megerősítik Schulze korábbi megfigyeléseit. II. o. ha már korábban is azt hitték.. Rev. no. Ily módon a nőket még akkor is megtermékenyítheti saját totemüknek vagy férjük totemének a szelleme. hanem örökletesen adódtak tovább anyáról fiúra. hogy a totemizmus a szent dolgok kiterjedt rendszere. Igaz.vagy a növényvilágból kapja önnön lényegét. 595 Bár a totemizmusban csak mágiarendszert lát. lHa sorban egymás után több nő ugyanazon a helyen és ugyanazon körülmények között tapasztalja magán az anyaság előjeleit. Csakhogy ez az elmélet. no.).592 S máris előttünk áll a totemizmus a maga lényegi vonásaival: ezt a fogalmat alkotja meg magának a bennszülött arról a nemzésről.l593 Így született volna meg az arandák helyi totemizmusa. SCHMIDT: lDie Stellung der Aranda unter den Australischen Stämmenl. Ebből az őstípusból származott volna a totemizmus összes többi formája. Zeitschrift für Ethnologie. így aztán idővel a környéket totemközpontokkal látják el és totemkörzetekre osztják fel. 596 A totemizmusról lásd in: Année sociol. 82n121. a dolgok törvényszerűségeinek feltárására irányuló első erőfeszítést ért. amit meg kellene magyarázni. 592 Ezek a magyarázatok természetesen mind azt foglalják magukba. hogy a posztulátum. E két külön világ összemosása nem eredményezhetné az univerzum megkettőzését profán és szent világgá. P. ha történetesen más totemkörzetben tartózkodnak. Man. hogy rokonszenvvel viseltetik irántuk.vagy növénylelkeknek. másrészt az arabanák is így magyarázzák totemöröklési rendszerüket. És valóban. mint az n akár apai. hogy az ember az állat . mitől kapták a dolgok ezt a jellegüket. akárcsak Tyloré. Csak úgy képzelhették az emberi lelkeket állat. 1902. Terhességét a sok lehetőség közül egyebek között főképp azoknak az eleségeknek lesz hajlamos tulajdonítani. o. 594 Fortn. 1899.

Amikor tehát állatnévről van szó. amelynek a nevét viseli. De mivel az arandák őseinek szelleme szintén állat. Mihelyt emberi csoportosulások jöttek létre. transzcendentális kapcsolat vanl. hogy a totemizmus az ember és az állat valamiféle egylényegűségén alapul. o. hogy az állat volt az ember őse. lHa elfogadjuk e tanúságtételt n mondja Lang n. A totemizmus éppúgy Bunjil rendeleteinek Igaz. 488. a helyi totem árnyékában. elkerülte a figyelmét. miért tulajdonít e fajnak csodálatos képességeket. vö. 1905. Úgy is nevezik. hogy Pikler nagyobb jelentőséget tulajdonít a név képírásos ábrázolásnak. hogy laz én szövetséges totemem táboral. amely több ponton is közel áll hozzá. Az arandáknak joguk van részt venni a kultuszukban. Ez alapjaiban rendíti meg Frazer egész felépítményét. 58n59. mivel az állatokra és a növényekre könnyű rámutatni. 166.. hogy tmara altjira. hogy e mesés rokonság eredetét ily szépen megmagyarázta. hogy az anyai totemnek ma már csak másodlagos.604 Azt a nevet például.) E két hipotézis közt az a különbség. illetve könnyű őket rajzzal ábrázolni. o. mint Spencer és Gillen. 116. Így aztán. a holttestet úgy helyezik el. amelynek során imádkoznának a totemhez.I.. hanem éppenséggel korábbinak kell lennie n tekintettel arra.E HIEDELMEK EREDETE a második totemet a bennszülöttek az elsőhöz hasonlóan oltalmazó.603 Ismeretes mármost. Howitt606 egy megjegyzése szerint a bennszülöttek nem magukkal a totemekkel. o. ha veszély van stb. amit az egyén visel. 601 Lang főleg a Social Originsben próbálja meg gondolati úton rekonstruálni. s főként hogy miért övezi az azt jelképező ábrát valóságos kultusszal. amely élelmet biztosít a számukra. csak második totem. 498. London. még nem magyarázza meg.A. kiegészítő szerepe van. Berlin. o. 606 J. London. hogy a szellem számára könnyebben elképzelhető legyen az emberi természet e kettőssége. Bizonyos tehát. baráti hatalomnak tekintik. nem pusztán szónak. az csak úgy lehetséges. 53n54. augusztus. Az arandáknál úgy gondolják. S ezért gondolták úgy. s ezzel magyarázható. 1888. milyen formát ölthettek ezek a primitív csoportok.I. vö. 89. 36. hogy megkülönböztesse magát a vele kapcsolatban álló szomszéd csoportoktól.vagy növényszellem. hogy maga is rendelkezik az illető állat legjellegzetesebb tulajdonságaival.). hogy a totemizmusnak immár nincsenek titkai előtte. 604 The Secret of the Totem. XXXIX. 117. Ennek az az oka. szerzőnk úgy véli. utolsó műveiben600 olyan megoldást javasolt. a különbség csekély. o. illetve eltemetnék. hanem olyan természetfölötti lénnyel magyarázzák a totemisztikus intézményeket. különösen a lThe Origin of Totem Names and Beliefsl című VIII. illetve hogy mindkettő valamely közös őstől származott. Szerinte az egész abból ered. 602 E ponton Lang Julius Pikler elméletéhez közelít (lásd PIKLER n SOMLO: Der Ursprung des Totemismus. hogy van egy olyan totemizmus. akkor máris feltárul előttünk a totemizmus vallási jellegének egyik forrása. o. 605 Uo. figyelmezteti őket. Frazerhez hasonlóan ő is úgy véli. Ismertetőnkben ezért nem is tértünk ki rá. mivel amúgy sem érintik a totemizmusra vonatkozó elméletét. 601 valamennyi szükségét érezte. mint Bunjil vagy Baiame. Amikor eltemetik őket. mint magának a névnek. mint Frazer: tagadja. mint a helyi totemizmus. 121. hogy egy ős szelleme termékenyíti meg az anyát. De hogy mégis megmaradt a háttérben. e helyütt nem érdemes ismertetnünk e hipotéziseket. Nat. hogy la primitív szellemiségben a nevek és az e nevekkel jelölt dolgok közt misztikus. minél messzebbre került ezeknek az elnevezéseknek a történelmi eredete. vagy etetnék. o. hanem az illető lényegi részének. Mítoszok születtek. o.) Frazer azt írja. 172. amely azonban egy olyan korszakot idéz föl.. hogy arcuk az anyjuk totemközpontja felé nézzen. egyezményes jelnek tekintik. amelyben az arandák totemszervezete még meglehetősen különbözött a maitól. o. Ein Beitrag zur materialistischen Geschichtstheorie. 603 Social Origins. IV Bár Andrew Lang hevesen vitatta Frazernek ezt az elméletét. a totemizmus kialakulása után kerültek bele a kimondottan vallási világképek rendszerébe. lEgyetlen példát sem találok Ausztráliában olyan vallási gyakorlatra. minél inkább elhalványult az emberek emlékezetében. hog y az ember ilyen vagy olyanfajta állatnak hiszi magát. s e célból adott nekik különféle neveket. Ő azonban ezt másképp magyarázza.. a Totemism and Exogamy konklúziójában (IV. E hiedelem annál könnyebben talált hitelre. hogy e központ némiképpen az elhunyté is. valamint The Secret of the Totem. és nem is valami emberrel. Tr. 602 S mivel az emberek úgyahogy hasonlítottak e tárgyak valamelyikére. hogy az arandáknál az anyai ágon öröklődő totemizmus nem későbbi.A. amely még az arandákénál is régebbi: amit RIVERS figyelt meg a Banks-szigeteken (lTotemism in Polynesia and Melanesial. Tehát egy hanyatló totemről van szó. . 600 Social Origins. E neveket előszeretettel kölcsönözték a környező faunából és flórából.vagy növényalakot ölt. fejezet. 1903. n Erre a kérdésre Lang ugyanezt feleli. De akkor honnan származik a totemisztikus hiedelmek és gyakorlatok vallási jellege? Mert az.4. 136. az e nevet viselő ember nyilván úgy hitte. hogy korábban első helyen állt a vallási életben. hogy még olyan körültekintő és tapasztalt megfigyelőknek is. ami azt jelenti. Azzal próbálták magyarázni.l605 E hiedelmek csak egy későbbi időszakban. ezen hasonlóságok alapján kaptak kollektív elnevezéseket az egy es csoportok. J.599 1. úgy gondoljuk. hogy a totem egy név. 599 94 Created by XMLmind XSL-FO Converter. a Banks-szigeteki elmélet szerint állat. hogy a klánt rokoni kötelékek fűzik a dolgoknak ahhoz a fajtájához.. hogy a totemizmus vallás lenne.

hogy az emberek azt hitték. Frazer viszont mind a korábbi. Lang). akkor a kérdésre kérdéssel válaszolunk. hogy a totemizmus tisztán mágikus rendszer. Formálisan tekintve. magukban foglalják a szent fogalmát. másfelől hogy a fogantatást valamiféle spirituális megtermékenyítés formájában képzelték el. 607 608 95 Created by XMLmind XSL-FO Converter.608 De akkor honnan származnak e tilalmak? Lang a következőképpen felel a kérdésre: lMihelyst az állatnevet viselő csoportok kifejlesztették a wakan és a mana általánosan elterjedt hiedelmeit. mint már elmondtuk. hogy egy korábbi vallásból eredeztetik. A totemizmus magyarázatánál azonban Lang nem hozakodik elő ezzel az elképzeléssel. Ha viszont annak érezték szükségét. profán dolgot láttak volna a totemben.l609 A wakan és mana szavak. . és miképp alkalmazták a totemre. Mindamellett a jelek szerint sem Frazer. s még inkább a szellem megint csak szent dolog. hogy a genezisébe belejátszó képzetek közt lWith reverencel n írja Lang (The Secret of the Totem. két kategóriára oszthatjuk őket. vagy a vér misztikus és szent jellegére vonatkozó elképzeléseket. a totemizmus csak egy-egy valódi vallással való érintkezés során színeződött vallási jelleggel. Amíg e kérdésre nem kapunk választ. vagy mint ő mondja. akkor a totemizmust n vallási jellegének elismerése mellett n nem szabad egy tőle különböző vallásra visszavezetnünk. mintha nem lenne vallás. 610 Nem beszéltünk viszont Spencer elméletéről. vagyis ahhoz. Elismeri. De most. ugyanezen ellenvetéseknek nézhet elébe. mint majd a következő fejezetben látni fogjuk. ami minden vallás sarkalatos fogalma. Mivel azt már ismertettük. tagadják a totemizmus vallási jellegét n ami egyébként a tények tagadásával egyenlő. ame llyel a halottkultusznak természetkultusszá való átalakulását magyarázza. amelyek az exogám gyakorlatból következnek. miként amúgy az emberét is. rögtön meg kellett jelenniük a különféle totem-tabuknak is. egy primitív kinyilatkoztatásféléből született. Egyébként Lang maga is tudatában van annak. 136n137. nem tudta úgy magyarázni a totemizmust.E HIEDELMEK EREDETE engedelmeskedik. Valójában azonban e különbségtétel csak látszólagos: a második kategória fedi az elsőt is. Láttuk. azzal kilépünk a megfigyelhető adatok köréből és az önkényes.607 hogy történetesen az állat vérét. azzal szent jellegét ismerték el. Hanem azt. ő is csak egy másik vallás függvényében tudja megmagyarázni azt. hogy valamely külső tárgyban helyezhetik el biztonságosan a lelküket. Csakhogy e mítoszok maguk is ellentmondanak Lang totemizmus-elméletének. illetve minden velejárójára. minden valószínűség szerint az egyáltalán elképzelhető n legprimitívebb társadalmi szervezethez. amire e többé -kevésbé kései mitológia nem adhat magyarázatot. amely egyébként csak fokozatilag különbözött tőle. Mások elismerik ugyan. Sem Frazer. hogy vizsgálódásunk végére értünk. miként folyamodott Lang a lszentl gondolatához. hogy egy istenségnek tulajdonítsák. E tabukhoz Lang hozzáveszi azokat is. mind a későbbi magyarázatában nyíltan a lélek meg a szellem gondolatával hozakodott elő. hogy volt előtte más vallás. Ha összhangban akarunk maradni eddig elért eredményeinkkel. a másikat a melanéziai népek nyelvéből vették át. V Áttekintettük a totemisztikus hiedelmekre adott főbb magyarázatokat.l Nos. addig semmit sem magyaráztunk meg. megállapíthatjuk: valamennyit közös kritikával illethetjük. hogy isteni intézménnyé tegyék. Ezzel nem azt mondjuk. 609 Uo. amelyből a totemizmus származott volna. honnan származik a wakan fogalma. Ha a totemisztikus dolgok szent jellegét e jelleg posztulálásával magyarázzuk. o. sem Lang nem tudta végigvinni az álláspontját. Ezek a mitologikus interpretációk tehát igazolják a totemizmus vallási természetét. rítusok tárgya. következésképpen hiába mondja azt Frazer. ellenőrizhetetlen feltevések területére kalandozun k. most óhatatlanul ismétlésekbe kellett volna bocsátkoznunk. hogy a totemizmus szorosan kötődik az eddig ismert n sőt. aki tehát ezekhez folyamodik. az ezekről alkotott fogalmak tehát lényegüket tekintve vallásiak. A dolgok erejénél fogva kénytelenek voltak belebonyolódni vallási természetű fogalmak magyarázgatásába. számos tilalom. sem Lang nem lát lehetőséget más hipotézisre. Egyesek (Frazer. mint ahogy a krétaiak engedelmeskedtek azon isteni rendele teknek. 1. mint Tylor és Jevons. akkor meg sem fordult volna a fejükben. az egyiket a sziúk. amit szerintük egy szellem végzett el. 111. Csakhogy a lélek. A naturizmus és az animizmus elégtelenségeire is rámutattunk. tabu övezi. a nagy istenségek fogalma Lang szerint a totemisztikus rendszeren kívül született meg. úgy tűnik. magyarázatot azonban nem adnak rá. Azt kellene látni. hogy ez az elmélet csak része annak az általános elméletnek.5. hogy a totemisztikus dogokat vallásos tisztelettel kezelik. 611 Leszámítva azt. Ha az ausztrálok csak emberi. szerinte ugyanis a totemizmus egyfelől onnan származik. hogy Lang más forrásból eredezteti a nagy istenek gondolatát: szerinte ez. Ha azt feltételezzük. de azzal magyarázzák. amelyeket Zeusz adott Minósznak. Ennek az az oka. hogy létrehívó okaiként nem-vallási gondolatokat akarunk megtenni. hogy ez a megoldás nem elegendő. o.611 Másrészt tudjuk. 610 s valamennyinek igyekeztünk felvázolni egyéni vonásait.).

amelyek önmagukban.E HIEDELMEK EREDETE lehettek olyanok is. Ezeket kell megtalálnunk. közvetlenül is a vallási jelleget hívták maguk után. . 96 Created by XMLmind XSL-FO Converter.

nyilván csakis egy olyan princípiumtól származhatnak. Amikor azt mondjuk. hiszen a klán tagjai n igaz. látszólag heterogén hiedelemre bontotta fel. Láttuk ugyanis. Valójában ezt a közös princípiumot övezi a kultusz. a totememblémákban éppúgy. mások pedig a kultikus szertartásokban töltenek be meghatározott szerepet. De ezzel még csak tökéletlen fogalmat alkottunk e szinte isteni entitás mindenütt jelenlévőségéről. Ugyanúgy élteti a mai nemzedékeket. Vallási jellegük ugyanolyan természetű. és a jelek szerint belőle származik. Ha nagyon tág értelemben használjuk a szót. bár más és más mértékben szentek. 1. Mivel mindezek a dolgok egyaránt.1. nemzedékek tűnnek le sorban egymás után n de ez az erő mindig fennmarad. amely egymagában jelenti a kultusz igazi tárgyát. hogy a szó köznapi. de mindenki része. annak a legkülönfélébb lényekben tovaterjedő diffúz energiának. hogy a totemizmus a szentnek tekintett dolgokat és a totem figurális ábrázolásait helyezi az első sorba. amely ott van ezen lények mindegyikében.vagy növényfajtát nem speciális sajátosságai miatt övez áhítatos félelem. mindig él. emberre vagy képre irányul. Vagyis n hogy az imént használt metaforikus kifejezéssel éljünk n a totemisztikus isten éppúgy megvan bennük. mivel némelyiküket tilalmak övezik. némiképp kisebb mértékben n szintúgy rendelkeznek ezzel a kiváltsággal. amelyet minden totemkultusz imád. Nemcsak a totemisztikus fajban. De minthogy elemzésünk számos. mielőtt továbbmennénk. Az egyedek meghalnak. hogy ezek a princípiumok erők. .vagy növényfaj. empirikus értelmében hollók. meg kell próbálnunk rájönni. Csakhogy ez egy személytelen. amelyektől e dolgok szent természetüket kapják. először ez utóbbit kell tárgyalnunk. azután következnek a klán névadó állatai vagy növényei. és haláluk után is tovább él. mindig önmaga marad. Ezt a személytelen erőt azonban az ausztrál ember nem a maga elvont formájában képzeli el. bár egyikkel sem keveredik össze. mint a klántotemizmus. névtelen. Egy-egy állat. hogy a holló -frátriába tartozó emberek hollók. Ily módon a világmindenséget n a totemizmus felfogása szerint n bizonyos számú erő hatja át és élteti. az egész klánban. egyszóval érzékelhető dolog képében fogja fel. hogy ez az az isten. s mindegyikük a dolgok egy meghatározott kategóriájában kering. s ily módon a klánnak tulajdonított valamennyi dolog is bizonyos mértékig hasonlóképpen szent. Látnivalóan erősen különbözik azon lényektől. amelyekben különböznek egymástól. hogy már előttük is létezett. Annyira független az őt megtestesítő alanyoktól. s végül a klántagok. I Láttuk. II. Más szóval a totemizmus mint vallás nem ilyen vagy olyan állatra. ezeket az erőket pedig a képzelet kevés kivételtől eltekintve az állat.E HIEDELMEK EREDETE (folytatás) 1.vagy a növényvilágból vett alakokként gondolja el: pontosan annyi van belőlük. hanem egy olyan névtelen. amelyekben lakozik. szükségképpen ugyanattól a princípiumtól származik. mitől egységes mégis. ezek valóban mint igazi erők hatnak. fejezet . mint ahogy a korábbiakat éltette és az ezután jövőket is éltetni fo gja. Sőt. A hívő tudatában a különféle dolgok által keltett hasonló érzések.6. hogy a kimagaslóan szent dolgokon kívül a főtotem alá sorolt. előtörténet nélküli. amely valamennyiükben egyaránt megvan. Senki sem birtokolja teljes mértékben. amelyek 97 Created by XMLmind XSL-FO Converter. mint a föléjük sorolt totemé. hanem úgy. ahány klán van a törzsben. bizonyos értelemben olyan anyagi erőkként jelennek meg. mit jelent az. ráadásul ugyanezen növény vagy állat puszta képe még határozottabb tiszteletet ébreszt. hogy valamennyiükben ott van egy princípium. s amit a holló külső alakjában képzelnek el. A totemet tehát a következőképpen határozhatjuk meg: anyagszerű megjelenési formája annak az elképzelt. Ezeknek is van valami vallási jellegük. hiszen egészen különféle lényeknek lehet egyszerre a lelke. vallási jellegük nem következhet azon egyedi tulajdonságaikból. akkor a szót nem metaforikus értelemben használjuk. Még kutatásra váró okok hatására valamiféle állat. Így már jobban értjük. személytelen erőfélére. avagy a mana fogalma és az erő gondolata Mivel az egyéni totemizmus későbbi. akkor azt mondhatnánk. amely a dolgok megszámlálhatatlan sokaságában olvad fel. ami a lényegüket adja. mint a totemül szolgáló állatfajban vagy a klán embereiben. mint a klán embereiben és a totemül szolgáló faj egyedeiben. amikor a bennszülött azt állítja. a világban benne rejlő isten. amelynek lényege és éltető eleme. A totemisztikus princípium. s a totemet jelképező összes tárgyban oszlik el: működési területe jóval tovább terjed. ami közös bennük az azonos nevet viselő állatokkal. anyagtalan szubsztanciának. Ezt nem úgy érti.

2. kötelességet teljesít. sőt bizonyos mértékig saját arcuk is. és V.). II Felmerülhet a kérdés. ami csakis a totemizmusra volna érvényes. könyv. hogy e fogalom benne foglaltatik ezekben a hiedelmekben és uralja őket. s ne töltene be egyszerre kozmikus és erkölcsi funkciókat. Olykor úgy képzelik el. azt az bizonyítja. Igaz. 616 Frazer éppen Szamoáról vett eseteket tálal kimondottan totemisztikus példákként (lásd Totemism. az isten azonban nem halt meg. hiszen egy isten lakik benne. 615 Lásd például HOWITT. lábjegyzetekben. nem szóródhatna szét ekképpen. amely ne őrzött volna meg valamit ebből a kettősségből. mert a bennük lakozó erőkkel való érintkezés fizikailag félelmetes. Nat. könnyen alakul át kimondott istenséggé. olyan totemisztikus princípium. 12n15. hogy a totemizmus ilyeténképpen való értelmezése során nem tulajdonítunk -e olyan gondolatokat a primitív embernek. o. Mert vegyük akár a keresztények Atyaistenét: talán bizony nem a világ fizikai rendjének őre. hogy rászegezi az ujját (BOAS: lRep. Ezeken alapul minden élet. valamint IV. amely nem készült fel a fogadásukra. és 1095. azt feleli.E HIEDELMEK EREDETE (folytatás) automatikusan fizikai hatást vonnak maguk után. II. amelynek segítségével az ember nagyobb bizalommal nézhet szembe a világgal. ahogy a totem a klánhoz. automatikusan betegséget vagy halált okoznak. nem olvadhatna föl a dolgok sokaságában. az ember úgy tudja biztosítani a fajták szaporodását. 613 Ezen állítás alátámasztásául további hivatkozásokat találhatunk a 364.612 Ha olyan szervezetbe hatolnak be. Talán még a legfejlettebb vallásokban sincs olyan isten. stb. Mindebben semmi olyan nincs. De ily nagy számú példa átvétele nem lett volna lehetséges. 617 Lásd TURNER: Samoa. A totemisztikus princípium tehát n túl azon. hogy ekképpen cselekedjék. 6.A. Ugyanakkor a totemizmus nyomai is tagadhatatlanul jelen vannak náluk. éppen emiatt érzi úgy. akár magukban az ausztrál törzsekben explicit formában olyan elgondolásokat találunk. Noha azt ki tudjuk mutatni. Az emberen kívül az életerő szerepét töltik be. az őt tisztelő csoport emberei elsiratják. úgy érzi..). Kapcsolatba lép velük valaki anélkül. fej. vagy éppenséggel mennyire homályosan érzik át. o. 614 Lásd III. hogy valamely konkrét alanyban lakozna: valamennyiben ott van egyszerre. fej. hogy éppoly tisztán n viszonylag tisztán n képzelné el magának ezeket az erőket.. 616 Márpedig minden ilyen istent úgy fognak fel. 1899. o. ha a totemizmusnak Szamoán valóban nem maradtak volna jelentős nyomai. Egy kwakiutl mítoszban például egy őshérosz úgy hasítja szét az ellenség fejét. hogy megtenné a szükséges óvintézkedéseket? Olyan csapás éri. of S. akárcsak a faj. miért tartja be a rítusokat. hogy akár az ausztrál törzsekkel rokon társadalmakban. Tr. SCHURMANN: lThe Aboriginal Tribes of Port Lincolnl. 612 98 Created by XMLmind XSL-FO Converter. amit az áramütéshez lehet hasonlítani. Australia. Mindezzel együtt ne túlozzuk el e személyességet. 482. Amikor meghal egy állat. hogy erkölcsileg is kapcsolatban áll a többivel. mennyire lehet világos egy ilyen gondolat a homályos tudatokban. 615 Tehát nemcsak azért viselkedik ilyen vagy olyan módon a totemlényekkel. 21. in: WOODS: Nat. amiként a következőnek is lelke lesz. Tr. ami a nyúlványokból árad ki. Ez nem azt jelenti. hogy Frazer nem jár el kellő kritikával a példák megválogatásánál. Valamennyi lény. már az előzőnek is lelke volt. Nyilván nem állíthatjuk. amelyek meghaladják a szellemét. azt mondtuk. amely a totemisztikus princípiummal szellemi közösségben áll. ugyanúgy. neki is követnie kell a példájukat. o. De hogy e fogalom mennyire nem haladja meg a primitív mentalitást n ami pedig az iménti gondolatmenetünket igazolja n. s nem az emberi viselkedés törvényhozója és bírája is egyben? 1. azt nem tudjuk megmondani. Még csak a jelen generációval sem olvad össze.. mennyire tudatosan fogják fel. B. hogy anyagi erő n morális hatalom is: ennélfogva.613. A vallás egyszerre spirituális fegyelem és olyasfajta technika. 30. teljesítik vele kapcsolatos vallásos kötelezettségeiket. hogy valamiféle imperatívusznak engedelmeskedik. teljes mértékben feloldódik a fajban. vérbosszút kell állniuk stb. A szamoai bennszülött vallások bizonyosan túl vannak a totemisztikus fázison. s ezek a kötelességek adják rokonságukat. Éppoly örök.617 Tehát a totemisztikus princípium minden tulajdonságával rendelkezik.S. Ha a körvonalai világosan kirajzolódnának. támogatniuk kell egymást. Igazi istenek vannak nálu k. hanem mert erkölcsi kötelességének érzi. meghatározott kötelezettségeik vannak. the North.. mint valami fluidumot. . mint aki egyegy meghatározott állatfajban benne rejlik. o. hogy az ősei is mindig betartották őket. mint majd látni fogjuk. Tribes of Canadal. mint amire mi kényszerültünk az elemzésünk során. ha n mint látni fogjuk 614 n hat rájuk.. Semmiféle eszköz nincs a kezünkben annak meghatározására. akiknek saját nevük van. amit a képzelet némileg személyes formával ruházott föl. 231. Ha megkérdezik a bennszülöttet. on. Egyébként a totem a klán erkölcsi életének forrása. ami nemigen egyeztethető össze a diffúz jelleggel és a mindenütt jelenlevőséggel. Ugyanis minden isten valamely n lokális vagy házi n csoporthoz kapcsolódik. De fizikai megjelenési formájukkal egy időben morális jellegük is van. amelyek csak árnyalatokban és fokozatokban különböznek fenti gondolatmenetünktől.A. 24.

Úgy folyamodnak ahhoz a sziklához vagy fához. Bár azok a totemisztikus princípiumok. 95. 21. 508. akár passzív ellenállással.. American Anthropologist. mint Ausztráliában. ami a vadember szerint a környezetében található minden testben ott lakozik [. o.624 hol ő az a hang. §. 138. 376. aki a wakannal azonosnak találja a belőle származó wakanda illetve wakanta szavakat is. a fákban. hogy mit jelent ez a szó a dakotáknál. 33. o. lEz egy misztikus hatalom n mondja Hewitt n. in: Contrib. hogy ezen elképzelésre mégis rátelepedett némi antropomorf jelleg. 33. És így van ez mindennel. elvégre mind ugyanazt a szerepet játssza.619 más részüknél nemrég még megvolt. akiket az emberek kultusszal öveznek. o. f. o. N. amelyet a mennydörgésben hallunk.] a sziklákban. o. hozzáteszi azonban. más esetekben viszont a maga elvont tisztaságában jelenik meg. az oszidzseknél. ami kimeríthetné ezt a végtelenül összetett fogalmat. hogy lez egy lényegileg sokalakú istenség. hogy személy lenne.E HIEDELMEK EREDETE (folytatás) Ez esetben azonban tagadhatatlan. §. emberek vagy dolgok előnyt élveznek. o.631 A varázslónak.. 582n583.. 628 Uo. maga a Hatalom. amely egységbe foglalja a világot. Jupitert vagy Jahvét láttak benne.. a kanszaszoknál. Hol szél formájában képzelik el. 629 Uo. a sámánnak orendája van. Bizonyos lények. 421. mint az útszéli szikla. amelynek az összes többi csak mintegy a származéka: ezt a hatalmat wakannak hívják. hogy a személytelen vallási erő fogalma eltorzulóban van. 630 lOrenda and a Definition of Religionl. lMinden élet wakan. 621 RIGGS n DORSEY: lDakota English Dictionaryl. az abszolút hatalom. mint az ausztrál népeké. lNincs az a kifejezés n mondja Riggs n. §. egymástól elkülönülnek. 30. az állatokban. Magát a wakandát azonban sosem személyesítik meg (Smithsonian Rep.). Magában foglal minden misztériumot. o. amelyekhez az egyazon törzsön belül lévő különböző klánok folyamodnak. akiknél a társadalomszervezet még hangsúlyosabban totemisztikus. az a hatalom nyilvánul megl. 35. 28.621 Mivel a sziú panteonban ily uralkodó helyet foglal el e princípium. Dorsey több olyan megfigyelőt is idéz. 381. A wakan a legcsekélyebb mértékben sem személyes: az indiánok nem meghatározott alakban képzelik el. melyeknek azonban valójában pontosabb a jelentésük.l629 Az irokézeknél. s amelynek az összes többi szent princípium csak módozata. amely ott kering valamennyi dologban. 380. o. Ez azonban csak a wakanda különféle megnyilvánulásaira vonatkozik. a Holdban vagy a csillagokban. az ájowáknál. mint a többi sziú társadalombanl. az összes csillag is wakan. a Napban. a vízfolyásokban. hiszen társadalmi szervezetük továbbra is ugyanaz . ami csak él. a négy szélben. DORSEY: lSiouan Sociologyl. 449.l 623 Minden olyan lényben. az emberben.. aki sikeres vállalkozást hajt végre. 631 Uo. 626 Uo. amelyek a sziúk nagy családjába tartoznak: az omaháknál. o. Miss Fletcher ugyan hasonlóan egyértelműen elismeri.. §.626 De nincs az a felsorolás. 579. in: XVth Rep. §. s az általánosságnak még magasabb fokát éri el. a hidatszáknál stb. amely a négy égtájban székel. o. az assziniboinoknál. Amer. E társadalmak egy részénél még megvan a klánszervezet. 342. VII. nemegyszer amolyan főistent. a növényekben. a winnebágóknál. az a misztikus élet. és amely mindent mozgat... o. nem enne k vagy annak a megtétele áll hatalmában.. . 620 Márpedig ezeknél a népeknél. ami csak valami hatalmat mutat. o.627 Ezért mondta az egyik megfigyelő. kimondhatjuk. szintén megtaláljuk ezt a fogalmat: az orenda szó pontos megfelelője a sziúk wakan szavának. minden isteniséget.625 a Nap. amelyek átérezték e princípiumok egytermészetűségét. o. s ezért fel tudtak emelkedni egy olyan egyetlen vallási erő fogalmáig. a Hold. a villámban stb. o. 620 Uo.. for 1897. túl az összes olyan külön istenen. 1897. Ethnol. hogy a wakanda személytelen. o. §. ezért nem is állítják. 92. amit a dakota vallásosan tisztel. Alapjában véve semmi sincs a világon.630 Ezt a hatalmat laz ember kezdetleges szelleme a körülötte megnyilvánuló valamennyi jelenség és tevékenység hatóokának tekintil. csak a maga szférájában. 433. minden titkos hatalmat. o. §. 372.. vö. a dakotáknál.. 433. ami ne részesülne az orendából. vannak társadalmak. §. és az utazók gyakran fordították a wakant lnagy szelleml -nek. 36. lAzt mondják n idéz Dorsey egy megfigyelőt n. hogy a totemizmus ezt a gondolatot a méhében hordozta. 238. megszemélyesített megjelenési formái... mintha azok személyes lények volnának. o. de ugyanezt lehet mondani arról az emberről is. van egy kiemelkedő hatalom. S mivel ezeket a társadalmakat még mindig átitatja a totemizmus. a ponkáknál. 378. §. Ezt figyelhetjük meg számos amerikai törzsnél. amivel vissza lehetne adni. mint a szelek meg a felszakadozó felhők. o.. a mandanoknál. in: Smithsonian Rep.622 Nem is lehet meghatározott tulajdonságokkal és jellemvonásokkal definiálni.618 a ájowáknál. 623 RIGGS: Tah-Koo Wah-Kon. 95. A különféle isteni hatalmak is csak az ő sajátos. 622 XIth Rep. hat és mozog. Nem meghatározott és meghatározható hatalom. a szelekben.. mások Alice FLETCHER: lA Study of the Omaha Tribel. 618 619 99 Created by XMLmind XSL-FO Converter. 1902. amely a körülményektől függően váltogatja tulajdonságait és funkcióit. 627 Uo. 221. §. Ezzel azonban súlyosan félreértették valóságos természetét. alapjában véve mégiscsak hasonlók egymáshoz. Dorsey nyomán idézi XIth Rep.. 628 És nemcsak az isteneket élteti: mindennek őslényege. 624 XIth Rep. úgymint az omaháknál. csak a részesedés mértéke változik.. nevezetesen azoknál. Nos. hogy sose látták a wakandát. amelyben a wakandát érezni vélik. akár pozitív cselekvéssel. 625 Uo. la Földben. 56n57. mindenfajta jelző és meghatározás nélkül. a mennydörgésben. és Dorsey szerint ugyanúgy megtalálható náluk la totemszervezet összes alapja. 95. mindegyik e soklényegű hatalom valamelyik arca.

695. ami mégis fizikai erő által nyilvánul meg. §. A mana az egész világegyetemben oszlik el. és igen sok előnnyel jár. vö. 1905. bármiféle anyagi erőtől teljesen független erő létezésében hisznek. s bizonyos értelemben természetfölötti befolyás.. 635 SWANTON: Contributions to the Ethnology of the Haida.639 de ez is. 23. o. az emberek..I. és két fő eszmét tartalmazott. mint a wakan. 638 Egyáltalán nem merészség tehát. s általában az egész élet e különböző intenzitású orendák harca. lábj. Az omaháknál mindenféle totem van. 156. amely pontos megfelelője a sziú wakannak. ugyanerről a kérdésről W. 641 Uo. Ugyanezt a gondolatot találjuk a sosonoknál. 92. hogy ez az élet folytonos. VII.l637 Nem ugyanannak a névtelen.] Ez valamiféle erő. skk. Egy esetben egyébként ez a rokonsági kapcsolat különösen jól látható. 640 FLETCHER: i. Beliefs and Linguistic Relationship of the Tlingit Indians. ezért kevéssé valószínű. A wakan nem enged semmiféle megszemélyesítésnek. o. hogy minden élő és élettelen dolgot egy közös életerő hat át. a természetről és az életről alkotott felfogásán alapult. amiként a totem wakan. Say megjegyzése alighanem azokra az esetekre vonatkozik. 636 Bizonyos melanéziai társadalmakban (Banks-szigetek. o.. Amer.. o. amikor az élet konkrét realitásában specializálódva TESA: Studi del Thavenet. o. Lásd RIGGS n DORSEY: lDakota Grammar. Észak-Új-Hebridák) megtalálható az ausztrál társadalomszervezetre jellemző két exogám frátria (CODRINGTON: The Melanisians. 108. bizonyos melanéziai szigeteken a társadalomszervezet már nem klán-alapú.).636 bármit mond is Codrington. az algonkineknél manitounak. skk. az annak köszönhető.A. stb. Ugyanaz a mindenütt jelenlevőség: a mana sehol sincs véglegesen.633 a tlingiteknél yeknek.. 3. mert mint Codrington felhívja rá a figyelmet. Felülkerekedik valaki a vetélytársain a vadászatban vagy a háborúban? Mert több orendája van. a totemnek azért van hatalma.E HIEDELMEK EREDETE (folytatás) viszonylag ki vannak semmizve belőle. éppúgy segíthet. Először is azt. Ha egy állat elmenekül az őt üldöző vadász elől. 1. 578n579. . 118. o. illetve hogy másokat részeltessenek abból. PARKINSON: Dreissig Jahre in der Südsee. a wakannal.. 637 The Melanesians. csak fokozati különbség van köztük.) 632 633 100 Created by XMLmind XSL-FO Converter. a wakan is felidézi születésének módját. Ez is mana. RIVERS: lTotemism in Polynesia and Melanesial. amelyen keresztül az egyén kapcsolatba lép ezzel az energiaforrással. csak némiképp specializált formában. értem. FLETCHER: Smith. hogy erősebb volt az orendája. hogy a dakotáknál a wahconda hol a szürke medve. Codrington a következő definícióját adja: lA melanéziaiak egy olyan. XXVIth Rep. hogy hasznot húzzanak a manából.632 a kwakiutloknál naualának. H. o. E világkép igen összetett volt. A totem az eszköz. A két elképzelés nyilvánvalóan rokon. Az intenzívebbek maguk alá hajtják a gyengébbeket. amelyeknek gyökerei az ausztrál rendszerbe nyúlnak vissza. vagy pontosabban fogalmazva totemisztikus princípiumnak neveztünk. Texts and Ethnog.. 178. 394. 583. mert megtestesíti a wakant. ezeknél a népeknél mana néven találunk egy olyan fogalmat. 31. o.635 De nemcsak az amerikai indiánok sajátja. o. o. Vö.. mint a vadászé. mindenütt van. Say azt mondja. Erről érdekes vita található A. skk. o. amit viszont istennek. Rep..). illetve mindenben megmutatkozik. 431. Ez pedig a mana. az pedig az elszenvedett csapással arányosan sújtott vissza rá. jóllehet ez a specializáció végül is igen viszonylagos.l. XXXIX. o. o. hol a bölény. annak az az oka. lábj. hogy elvont általánosságában ennyire meghatározott jelképek segítségével gondolták volna el. BOAS: The Kwakiutl. 581. J. 14.634 a haidáknál sganának.). mit jelent ez a szó a bennszülöttek számára [. in: Contributions N. az effajta gondolat lteljességgel idegenl a melanéziaiak gondolkodásmódjától. in: Année sociol. totemisztikus eredetét. A melanéziaiak egész vallása arra irányul.. amire képes az ember. skk. ebben nem szabad valamiféle legfelsőbb lényt látni. s aztán megbetegs zik vagy meghal. az is csak a wakan sajátos formája. Nos. de még a puszta ásványok bármely cselekedetének hatékonyságát is a befolyásának tulajdonítják. Ha az ember megszegi a totemet övező tilalmat. R. 451. hogy ily módon összeütközésbe került egy rejtélyes erővel. lAz indiánnak a totem hatékonyságába vetett hite n írja Miss Fletcher n. o. 219. Rocky Mountains..). 17. Social Condition… 479.l640 Márpedig ez a közös életerő nem más.. diffúz erőnek a fogalma-e. bármiféle tárgyra átvihető. az élőlények. Floridában butose néven igazi totemek vannak (uo.. m. 634 SWANTON: lSocial Condition. Ethn. LANG: Social Origins című könyvében (176. Igaz. valami anyagtalan természetű. hol a hód vagy egyéb állat fajtájában nyilatkozik meg. amely a legkülönfélébb módokon hat. amelynek az imént az ausztrál totemizmusban fedeztük fel a csíráját? Ugyanaz a személytelenség. 642 A megfogalmazással persze nem érthetünk fenntartás nélkül egyet. de valamennyiben jól látható még a totemizmu s. másodszor azt. 642 James’s Account of Long’s Exped. I. vagy amiben jobb a többieknél.. és amelyek szemmel láthatóan magukon viselik még a nyomait. 1897. először Melanéziában tanulmányozták. 638 E fogalom elemzését lásd HUBERT n MAUSS: lThéorie générale de la Magiel. hogy a totemisztikus hiedelmek elemzése során kifejtett gondolat már ott volt az ausztrál társadalmak méhében. Az élet minden formáját. illetve az irokéz orendának. (Idézi DORSEY: XIth Rep. Úgy vélem. A mana nem rögzül valamely meghatározott tárgyhoz. 639 Nemcsak klántotemek vannak. 392. hanem konfraternitális totemek is (A. 268. 1893. mint ahogy árthat. még így is igen széles n körére korlátozódik. mivel magasabb elvontsági és általánossági fokon olyan vallások alapjában találjuk meg..641 És megfordítva. ha az ember ráteheti a kezét és irányíthatja. ha azt állítjuk. egyéni és kollektív is. A dakotáknál a totemet wakannak hívják. csak náluk pokunt-nak hívják. az különböző fajtájú dolgok és lények csak egy meghatározott n igaz.

hogy e heterogén világok csak egyazon alaperő különféle megnyilvánulásai lennének.. folyamatos térben mozognak. Előbb a törzs egységét kellett érzékelni. 646 Nat. A totem mindig a klán dolga. mintha külön világot alkotnának. hogy szoros szálakkal fűződik e fogalom a totemisztikus hiedelmekhez. o. 76. Az arungquiltha fogalma egyáltalán nem feltételezi a szellemlények létét. skk..).l Ez tehát egészen pontosan egy ártó mana. Igen figyelemreméltó. hogy a totemcsoport a törzsi egyháznak csak egy kápolnája. Amíg ugyanis a totemizmus marad a kultikus szervezet alapja. nem kezdhette ki. W. de olyan kápolna. működési területük pedig túlnyúlhat a törzsön is. kimondottan vallási erőkről gondolja úgy. bizo nyos értelemben azt lehet mondani. Az egyetlen és mindent magába foglaló mana gondolata csak akkor születhetett meg. amikor a törzs egyik vallása a klánkultuszok fölé emelkedett és többé-kevésbé magába olvasztotta őket. a társadalmi szervezettel is különböző kapcsolatban állnak. Következésképpen az egy-egy klánhoz kapcsolódó n s az emberekhez hasonlóan a klán részét képező n dolgok csoportja is éppúgy megőrzi egyéni jellegét és önállóságát. 1. amely hirtelen megszakítja az életet. a mágia viszont törzsi. o. lábj. mert a társadalmi környezet vonta magával ezt a partikularizmust. mint a dakotáknál is. a mágikus erők mind azonos természetűnek tűnnek fel: nembeli egységben jelennek meg a képzetekben. hogy a vallási erők állat formában történő ábrázolása mindig egy korábbi totemizmus létére utalna. De amikor olyan társadalmakról van szó. Grey az általa megfigyelt törzseknél teljesen azonos fogalmat talált. nem módosíthatta azokat az alapelveket. 643 101 Created by XMLmind XSL-FO Converter. jelen könyv. 645 Az első írásmód Spencertől és Gillentől származik. természetfölötti hatalom gondolatát [. lEnnek a kifejezésnek n írja Spencer és Gillen n kicsit homályos a jelentése. ho gy az arungqiltha tárgyat megszállta egy gonosz szellem. sőt törzsek közötti intézmény. 548. hogy az arandáknál és a loritjáknál úgy fogják fel őket. hogy mivel a társadalomszervezet osztályai és alosztályai fölött lebegnek. 644 Lásd alább. amely meglehetős önállóságot élvez. akibe belehatol. akkor ez újfent csak az bizonyítja. 647 Így nevezik a csontokat vagy fadarabokat. és arra a tárgyra is. addig a klán.. a többivel csak külsődleges kapcsolatban áll: egymás mellé vannak rendelve és nem nyúlnak át egymásba. amelyekből gonosz varázslat árad. Ilyen körülmények között nemigen juthatott senkinek sem az eszébe. Az előbbiek ezzel szemben meghatározott. mint egyazon erő n aranda nyelven az arungquiltha vagy arunkulta 645 n puszta aspektusait. amelyeken nyugodott: a totemizmus lényegileg szövetségi vallás. A mágikus erők a törzs egyetlen szeletének sem képezik a tulajdonát. and W. homogén. hogy a mana miért nem érte el Ausztráliában az elvontságnak és az általánosságnak azt a fokát. § . Az ausztrál ember nemcsak a totem alakjában elgondolt. mindenesetre igen hangsúlyos autonómiát élvez a vallási társadalomban. Ennek az az oka. ahol semmi sem differenciálja őket. és partikularizálódnak. az utóbbiak elsősorban halált vagy betegséget hozhatnak rá. hogy számolnia kell velük. 647 Die Aranda… II. amikor a wakan specializálódásai ilyen erős affinitást mutattak az állati forma iránt. hogy nem idegen ezektől az elképzelésektől. Bár a benne űzött kultusz nem alkot önmagában is elégséges egészet. egymástól elkülönülő társadalmi keretek közé vannak szorítva. Ezzel nem áll szándékunkban azt állítani. egyegy klán toteme csak az illető klán számára teljesen szent.l Ez a szabad fordítás azonban Spencer és Gillen értelmezése. S bár e kultusz az ausztrál vallások legmagasabb formáját képviseli. 648 Ott Boyl-yának hívják (lásd GREY: Journals of Two Expeditions of Discovery in N. amelyekben a totemizmus még nyilvánvalóan jelen van. Márpedig ha valóban volt olyan idő. és halált hoz arra. Igaz. üdvös erőknek tekinti. Australia.] A szót egyaránt használják arra az ártó hatásra. A továbbiakban rá fogunk mutatni.. nem léphet túl a centralizáció bizonyos fokán anélkül. Ezek olyan homályos erők.E HIEDELMEK EREDETE (folytatás) sajátos formákat ölt. Míg az előbbieket lényegében jótékony. kézenfekvő. hogy a világ lényegi egységét érzékelhessék. ami valamely tárgyból árad. Egy jellegzetes tényből kiderül. o. amelyek fölött csak a varázsló rendelkezik.. ha hatékony recepteket tud. sajátos formáit. épp ellenkezőleg. mely mélyen fekvő okoknál fogva maradt meg Ausztráliában a mana fogalma ebben a specializálódott állapotban. s ezért a környezetük képére változnak át. ha azt mondanánk. fej. amelyben időlegesen vagy állandóan tartózkodik. Igaz. 644 hogy az ausztráliai társadalmakban van már a törzs egészét érintő kultusz is. Tr. Nemcsak azért. elég. S amiként ezek az erők hatásukban is különböznek. Ott vannak még azok is. Valamennyiről úgy képzelik. amelyek egyetlen meghatározott társadalmi csoporthoz sem kapcsolódnak külön. mert az ausztrál ember esetleg kevésbé képes elvonatkoztatni és általánosítani: hanem mindenekelőtt azért. Ez derül ki a kontextusból és Strehlow definíciójából is. amit semmi sem igazol. lábj. Spencer és Gillen hozzáteszik: lA legjobban úgy lehetne visszaadni a gondolatot. hogy valamennyinek egy specifikusan különböző mana felelt meg.648 Ily módon egészen különböző népeknél látjuk azt.. Mindenki ki van téve nekik. hogy míg a kimondottan vallási erők nem szabadulnak meg teljesen valamiféle heterogenitástól. Ha az ember használni akarja őket. IV. hogy a hasonló csoportok számára hozzáférhetetlen. amelynek működési területe nem terjedhetett túl a klánon és a klánnak tulajdonított dolgok körén. II. de az alapjában mindig ott találjuk egy rossz természetű. mint a fejlettebb társadalmakban. a második Strehlowtól.643 Egyébként könnyen megmagyarázható. .l646 lArunkultán n írja Strehlow n a bennszülött olyan erőt ért. azt kellett feltételezniük. következésképpen mindenki kénytelen védekezni ellenük. IX. mintha e dolgok közt folytonossági hiány lenne. 337n338. ha nem is abszolút. illetve az állati és növényi mérgeket. hogy megszűnne önmaga lenni.

Úgy tűnik azonban. névtelen erőket. vagy a sziúknál a wakané. a ragyogó. minden szentség forrását tartalmazzák. hogy individualizálódott: valamely meghatározott tárgyra vagy a tér egy pontjára rögzült. vallási erejét. de távolról sem ezen hiedelmek alapjait képezik. Ezúttal éppoly messze vagyunk a naturizmustól. a démonokban. 653 Később még látni fogjuk (ugyenezen könyv. Ha a halottak lelkeit rítus övezi. hogy az isteneit meghatározott személyes lények konkrét alakjában képzelte el magának. s így meghallgattassanak és megáldassanak. a csillagokat imádják. m. amikor neki tetszik. vagy hogy kipihenje magát. Az indián ezekre a helyekre gondol. mert illékony.. 38. a Holdat. ami csak titkos vagy szent. mint Melanéziában a manáé. Alkalmazható lehet valamely tárgyra is. VIII. hogy odaérjenek. az hol itt. elkülöníthető tárgyakat vagy lényeket találunk. egyszersmind magasabb általánossági fokra jut: uralja a vallási rendszer t. ahol az istenség állt meg. amely a dolgokban szétszórtan van jelen. mint például az észak-amerikai indiánoknál. hogy e gondolat korántsem halványul el. Egy kajtitya szertartás ismertetésénél írják. A tények nem igazolják ezt az előfeltevést. hogy a csurunga fogalma nem alakult ki Ausztráliában olyan tisztán és pontosan. 119. hogy fészket építsen magának. 650 CODRINGTON: The Melanesians. És a fák meg az állatok is. III. A szállongó madár is megáll. A Nap. 649 olykor még egyazon névvel is illetik őket: Melanéziában a varázslónak és mesterkedéseinek éppúgy manája van. 652 Még az a kérdés is felmerül. a csodálatos Nap olyan hely. Howitt kifejezésével: ez a llehetségességl654 öltött konkrét formát azáltal. hanem éppenséggel tudatosabb lesz. meg ugyanezen tárgy tulajdonságára isl ( Nat. 191.3. hol ott. hiszen azonnal tiszta formát ölt. hogy a totemizmustól természetesen nem teljesen idegen a mitikus személyiség gondolata.650 az irokézeknél az orenda szót ugyanígy használják. Ez már majdnem a mana definíciója. o. . hanem egy homályos hatalomféléhez. hogy részesei annak az erőnek. 654 HOWITT: i. csak oly mértékben emelkedhettek e rangra. előbb vagy utóbb megáll. mint az animizmustól. istenek vagy szellemek gondolatával meghatározni.). vagyis la csurungának nevezett tárgyakból sugárzó mágikus hatalommall. A szellemekben. o. vagy ahogy Strehlow írja. tjuringa szónak ugyanis igen hasonló a jelentése. akkor az nem azért van. amelyek száma társadalmanként változik.E HIEDELMEK EREDETE (folytatás) Látjuk. lChuringal címszó). hanem annak. s amely ezernyi más. 651 HEWITT: i. in: Année sociol. 38. Az imént mutattuk be vallási hiedelmek olyan. miközben azonban a népi képzelet valósnak fogta fel. hogy az ausztrál totemizmus értelmében és szellemében mennyire ott van a személytelen vallási erő fogalma... hanem meghatározatlan hatalmakat. hogy az embert eredetileg az érzékei és az érzéki képzetei uralják. az arungquiltha tisztán mágikus erő. Igaz. skk. hogy a szertartásvezető ltele van csurungával (full of churinga)l. Ez a kifejezés n írja Spencer és Gillen n lmindent jelent. lábj. lAmi csak mozog. gyakran azt állították. (Idézi NORSEY: XIth Rep. Miss Fletcher kérdésére egy dakota igen érzékletesen írta le minden szent dolog alapvető egylényegűségét. mert a testek árnyékára vagy a vízről visszatükröződő képére hasonlítanak.651 Úgyhogy teljesen jogos az egyik természetéből a másikéra következtetni. mint valaha. amelyek (vagy akik) már önmagukban is szent jelleggel rendelkeznek. ahol az isten időzött. o.. Ezt egyébként Spencer és Gillen is hallgatólagosan elismerik. ahol elidőzött. amelyet joggal tekintünk igen primitívnek. 276. rendszert alkotó együttesét. hogy csak másodlagos képződmények: a fent elemzett hiedelmekből származnak. nem is valamely növény. o. és ezekre a helyekre küldi imádságait. Lásd fentebb. tisztábban fogalmazódik meg. hanem általában a vallási gondolat genezise szempontjából is érdekes. hogy az arungquiltha ltemészetfölötti eről. amikor azt írják. Most már jobban érthető. De ki fogjuk mutatni. ugyanis a vallási dolgok ilyeténképpen való elképzelése egyáltalán nem belső természetükből fakad. Tr. hogy vajon valóban nem létezik-e Ausztráliában a wakannal vagy a manával megegyező fogalom. Ugyanígy van az istenséggel. 655 Rep. m. és azért sem.) 649 102 Created by XMLmind XSL-FO Converter. A kifeje zetten totemisztikus kultusz nem egy-egy konkrét állathoz vagy növényhez. mégsem találkoztunk benne efféle személyiségekkel.l655 Másképpen fogalmazva a wakan (mert róla van szó) jön-megy a világban n és azok a pontok a szent dolgok. A járkáló ember akkor áll meg. Peabody Museum. 653 Még a totemizmusból kifejlődött legfejlettebb vallásokban is azt látjuk. Az aranda csurunga. VII. 648.vagy állatfajhoz folyamodik. Spencer és Gillen időnként általánosságban jelölik vele bizonyos dolgok képességeit. akár a lehető legjellegtelenebb lényben is jelen van. Vö. o. amely egyedül adhat szent jelleget a dolgoknak. mihelyst ezt semmi sem gátolja.652 1. a legkülönbözőbb fokú istenekben ez az energia. egy eszményi. akkor nem benső természetüknek köszönhetik e tisztességet. HUBERT n MAUSS: lThéorie générale de la magiel. mint a szabályszerű kultusz vezetőinek és rítusainak. miért volt lehetetlen számunkra a vallást mitikus személyiségek. De a mágikus erők meg a vallási erők természete közt nincs különbség. Ha a Napot. Arra hivatkozva. fej.. A vallási gondolkodás eredeteiben és alapjaiban nem olyan meghatározott. és IX. amilyen mértékben ezt az erőt. tapinthatatlan szubsztanciaféléknek tartják őket. amelyeket aztán az idők során a vallások megszenteltek és imádtak. III Az előző elemzés eredménye nemcsak a totemizmus történelme. legendás lény köré összpontosult. Ebből a nyersanyagból alkották meg maguknak az emberek azokat a legkülönfélébb lényeket. o. 435.

Mindamellett e ponton egyelőre bizonytalan és igen visszafogott. 658 lDéfinition du phénomene religieuxl (A vallási jelenség definíciója). s amelyben a rítusok személytelen erőkhöz n mint például a melanéziai manához vagy az omahák és a dakoták wakanjához n folyamodtak. s ezek alapján igyekezett kimutatni. akkor maga a rítus is istenségteremtővé válhat általa. o. Congress… I. eredetileg személytelen erők voltak. a hang. mert bizonyíték az objektivitásra. a test valamennyi nyílásán. Vallástörténeti Kongresszus on (lPreanimistic Stages in Religionl. II. mint az anyagi szubsztanciákhoz. akárcsak a rómaiak. LXXXVI. hogy a közelmúltban több tudós is. hogy ez az elképzelés Görögországban és Rómában is továbbélt. ha kifejezetten valamely rítus körül sűrűsödik össze. 663 Année sociologique. Már 1899-ben kimutattuk. következésképpen a vallási gondolkozás kettős forrásból táplálkozik. Egy újabb munkájában (lThe Conception of Manal. mint . elvont hatalomként gondolják el. hogy talán nincs is olyan isteni személyiség. sőt olykor ki is akarnak szökni belőlük minden lehetséges kijáraton: a szájon. Ezt állította Preuss a Globusban ugyanezen évben megjelent cikksorozatában. 389. érzékletes formában képzelik el ezt az erőt maguknak. E ponton spontán egyetértés kezd kialakulni. akár több alakú volt n teljes mértékben fel ne oldódott volna meghatározott számú. hogy a mágia teljes mértékben a mana fogalmán nyugszik.. o. hozza meg a termést vagy a hajnalhasadást: Zeusz ott van minden lehulló esőcseppben. hogy a vallási tény definíciójába semmiféle mitikus személyiség fogalmát nem szabad belevenni. köt. mint a dolgok benne rejlő tulajdonságát. 108. mindenféle isteni közbenjárás nélkül hatékonyak. hogy még a fejlettebb vallásokban is homályos áramokként képzelik el őket. s hogy még viszonylag kései időszakban is megőrzik eredeti személytelenségüket. 33. ami félelmet vagy csodálatot kelt bennünk. egymástól függetlenül. o. o. 661 Uo. 656 657 103 Created by XMLmind XSL-FO Converter. 1900.658 1900-ban Marett jelezte egy olyan vallási fázis létét. amelyik ne őrizne magában valami személytelenséget. amelyek önmagukban. hogy ugyanez az elmélet a vallásra is alkalmazható lesz. a beszéddel stb. amit számunkra egyedül a totemizmus tanulmányozása sugallt. arculatuk egy elemét. Preuss azt is megmutatta. mint ahogy Ceres is ott van minden betakarított kévében. 168. 394. 347. hogy a hívőnek csak nagyon határozatlan elképzelése lehet róla.664 Preuss előszeretettel támaszkodott az amerikai civilizációkból vett adatokra. valamint a Ceres succiditur is mutatják. in: Folk-lore. köt. mert szerinte a mana egész egyszerűen az lenne. o. amelyekben lakoznak. az orron. egyszersmind olyan. 355. ami meghaladja a szokványost. (görög). VII. 54. Nem meglepő tehát. az elkövetett tettekhez éppúgy kapcsolódhat. Egyébként Usener a Götternamenben kimutatta. konkrét. in: Transaction of the third International Congress for the History of Religions. o. 321. képlékenységük révén hogyan tudják egymás után. in: Année sociol. különböző területeken ugyanerre a gondolatra jutott. in: Transactions of the third Internat.656 Ugyanez az oka annak. s ez nem valami csökevény: a vallási erők természetéből következik. különálló. 664 lDer Ursprung der Religion und Kunstl. Lásd fentebb. 662 A preanimizmusból az animizmushoz való visszatérés még hangsúlyosabb Clodd felszólalásában a III. s n legalábbis részben n ott van minden hatásában.. Az olyan kifejezések. hogy a lélek és a szellem fogalma csak a hatalom és a személytelen erő fogalmának a kialakulása után formálódhatott meg. Ami a konkrét szent dolgokat illeti. 376. 162n182. amelyből származik: sőt hajlamos volt feltételezni. minden esetben. akik a legvilágosabban. hogy még az elfogadott istenségekkel rendelkező vallásokban is vannak olyan rítusok. 659 lPreanimistic Religionl. köt.) Marett már inkább az animista világképet rendeli alá a mana fogalmának. amely szétterül a térben. egymással kapcsolatba nem hozható lényben. 14n16.. amelyek automatikusan sugároznak azokból a dolgokból. o..663 Tekintettel a mágikus. valamennyi őrzi mintegy a nimbuszát annak a személytelenségnek. 1904. sejthető volt. Ez az erő ugyanis az elhangzott szavakhoz. 380. amelyek csak hatáskörük alapján éltek a képzetekben. 179.659 Marett azonban nem állította. 661 Ezzel csaknem a naturista elmélethez tért vissza.. azok csak ennek az ősprincípiumnak az individualizált formái. Kimutatta ugyanis. feldarabolódtak és minden létező módon összekeveredtek egymással. Épp ez a határozatlanság tette lehetővé azokat a szinkretizmusokat és megkettőződéseket. . mely újabb és újabb kapcsolódásokra teszi alkalmassá. a lélegzettel... olyan erőként. anélkül hogy bármiféle isten vagy szellem támogatására szorulna. 660 Uo.. 333. Sőt.662 Kevéssel ezután Hubert és Mauss egy általános mágiaelmélet felállításán dolgozva megállapította. E mellett az elképzelés mellett. in: Globus. skk. 413. hogy olykor függetlenül jött létre.. ezek segítségével is kifejtheti a maga hatását. illetve a vallási rítus szoros rokonságára. mint a manáé. még az is szól.E HIEDELMEK EREDETE (folytatás) olykor lehet akár egy is. ahol az eredeti mana n akár egyetlen. amelyet preanimistának nevezett. 660 Másrészt úgy fogta fel a manát. Ez az erő fakasztja az esőt vagy a szelet. hogy a szellem fogalma mindig. hogy rendkívüli változatosságuk. a mozdulat is közvetítheti. Talán nincs is olyan vallás.657 De többnyire még ez a hatékonyság is oly tökéletlenül van definiálva. s amelyek személytelensége kifejezetten a természettudományok által tanulmányozott természeti erőkéhez hasonlítható. ami figyelemre méltó. logikailag és kronológiailag is későbbi. hogy a görög istenek. LXXXVII. skk. amelyet csak hatékonyságának természete határozhat meg.). hogy nem tudnak teljesen individualizálódni. amelyek során az istenek részekre estek. hogy az előbbiek csak az utóbbiak transzformációi. II. a tekintettel. Még azok is.

IV Ez a fogalom azonban nemcsak a vallási gondolatok fejlődésében játszott szerepe miatt elsőrendűen fontos. az azt jelenti. abban semmi emberfeletti és semmi természetfölötti nincs. és az léletl szó mindent jelent. okos. ugyanezen okból fogja ki a háló a halat. mert kifejezetten vallási rítusokban mutatja meg működésüket. azzal csak a maga nyelvén mondja el azt a modern gondolatot. . 36. fej. egymást feltartó és kiegyensúlyozó erők rendszere.. akiknek kutatásaira az imént kitértünk.). Ezt az őseredeti alapot értük el a totemizmus elemzése segítségével. Ha a nyílvessző célba ér.). De éppen összetett jellege révén használható univerzális magyarázó elvként. Frazer tehát az általunk imént leszögezett alapvető tényt ismeri el.. amiből a wakan és a mana gondolata származott: a totemisztikus princípium fogalmát. amelyekkel a tudomány a különböző természeti jelenségeket magyarázza. évf.666 Nyilván csak jobb híján használja ezt a kifejezést.4. ha szó szerint vennénk a szerző terminológiáját. 579.). Rivista italiana di Sociologia. és IX. De e szóhasználattal szemmel láthatóan nem akarja kirekeszteni őket a vallás területéről. Valójában a szokványos mindennapi jelenségek magyarázatára szolgál. Csak éppen más konklúzióra jut. 1902. könyv. elmosódottabb és lényegibb n hiedelemvilág áll mögöttük. A melanéziai ember ugyanilyenfajta hatékonyságot tulajdonít a manának. működésük mechanizmusféléjét. mint Preuss és Marett. hogy nőnek a növények. 201. ami kívül esik a természet szokásos menetén. f. o. nem pedig vallási természetűek: varázserőknek nevezi őket (Zauber. 1897. 379. 669 1. Belőle származik minden élet. például a nagy mexikói szertartásokban. IVnV. skk. XII. Ezt a felszólalást Preuss elemzi a Globusban (LXXXVI. hogy még a legelemibb mitológiai felépítmények is csak másodlagos termékek.672 Igaz. hogy ezek az erők mágikus. mert a totemkultusz éppoly személytelen erőkkel operál. hogy szaporodnak az állatok. 1904-ben megtartott XIV. Zauberkräfte). A wakan ugyanis a sziúk által elképzelt világban ugyanazt a szerepet tölti be. amikor az emberek nem ismertek sem lelkeket.668 olyan n egyszerre homályosabb és egyszerűbb. akkor azt hihetnénk. világi oldalról is érdekes: a tudományos gondolkodás története szempontjából. csak úgy jutottak el ehhez az elképzeléshez. Lentebb részletesebben kitérünk erre a pontra (II. hogy a legkülönbözőbb vallásokból vett adatokat hasonlították össze.l (Smiths. Világosan szembeállítja őket mindenféle profán természetű befolyással (Globus. Amikor az irokéz azt mondja. mert nem talált olyat. Felmerült tehát a kérdés. nem áll fönn e hiba veszélye. amelynek szilárd alapzatára a vallási rendszerek épültek rá. A világegyetemben végbemenő minden mozgásnak a wakan az oka. ami meghaladja az ember képességeit..) 671 HEWITT. kongresszusán. hogy az ember sikeres a vadászatban vagy a csatában. minden dologban benne rejlől ha talom. Borgoras nem publikált felszólalását az amerikanisták Stuttgartban. hogy a világ egymást korlátozó. hogy vajon ez az elmélet alkalmazható-e a legegyszerűbb vallásokra is. annyira kézenfekvő. hogy a gondolat elemeit a legkülönbözőbb világokból merítették. Csakhogy e hétközna pi események némelyike annyira jelentéktelen. másrészt viszont jó esélyünk van arra. ami csak hat és visszahat. Ez az erő fogalmának az első megjelenési formája. hogy kizárólag fizikai energia formájában gondolják el. Láttuk. 667 Egyre inkább az a benyomás kezd kialakulni. Frazer ugyanis épp azért nem hajlandó a totemizmusban vallást látni. 670 lMinden dolgot n írja Miss Fletcher n ugyanazon közös életerő hat át. hogy mana volt benne. hogy szépen hízik a nyáj. mint azok az erők. hogy a kertek jó termést hoznak. A mana fogalmát csak azokra a Globus. a következő fejezetben majd látni fogjuk. American Anthropologist. hogy a mana működési területe sokkal szélesebb. mint a varázsló. VIII. 668 Mindazonáltal mi ezt a szót nem ugyanúgy értjük. o.l673 De éppen az általa hozott példákból következik. amely visszaadná ezen erők személytelenségét. Azok a szerzők. Ez nem azt jelenti. o. 672 The Melanesians. 673 Uo.671 Az orenda teszi. De mivel a totemizmusnál nem lehet lejjebb menni. hogy egy hajó úszik a vízen.E HIEDELMEK EREDETE (folytatás) jóformán egyszerre a legkülönbözőbb funkciókat ellátni. 669 Erről a kérdésről lásd Alessandro Bruno cikkét: lSui fenomeni magico-religiosi delle communita primitivel. olyanokét is. hogy a vadász elejti a vadat stb. LXXXVII. akár az ásványi. hogy az ember erős. LXXXVI. hogy azt a eredeti fogalmat találtuk meg. hogy süt a Nap és melegíti a Földet. füz. 118n120. amelyek már igen fejlett civilizációnak felelnek meg: Preuss például a mexikói vallásokat tekintette át. hogy az irokézeknél az orenda laz ember körül megnyilvánuló minden jelenség és cselekedet hatóokal. ahol nincsenek mitikus személyiségek.670 lminden élet wakanl. hogy magyarázatot adjon rájuk. sem szellemeket n ez lenne a preanimista fázis. mert szerinte nem lehet szó vallásról ott. a manának tulajdonítanának lmindent. o. A manának köszönhető. úszik jól a csónak a tengeren. ügyes. o.665 Igaz. ha szó szerint venném Codrington bizonyos kifejezéseit. és azér t tekinti egyfajta mágiának. hogy az ember nem is veszi észre: nem figyel fel rájuk. Szerintük állítólag volt egy olyan meghatározott időszak a vallási evolúcióban. hogy az egész természet különböző lények nem egyformán erős orendái között zajló összecsapásokból áll. o. Így hát mindenfelől ugyanaz a gondolat tör utat magának. következésképpen nem érzi szükségét. o. 381. 665 666 104 Created by XMLmind XSL-FO Converter. és W. akár a biológiai világban. stb. 119. lMinden testben. ami csak mozog vagy mozgat. hogy fúj a szél. Rep. 568. E hipotézis ugyancsak vitatható. 667 Még Frazer legújabb elméleteiben is megtaláljuk.

amelyek magukra irányítják a gondolkodást. a totem fajába tartozó növényeket meg állatokat. Az erő fogalma tehát vallási eredetű. amelyek valamiféle érdeklődést és kíváncsiságot keltenek. Ezt érezte meg Comte. hogy az erő gondolata óhatatlanul el fog tűnni a tudományból. valamint a totem alá sorolt. S ami igaz a manára. 105 Created by XMLmind XSL-FO Converter.E HIEDELMEK EREDETE (folytatás) valamennyire jelentős eseményekre alkalmazzák. ezek az események azonban ezzel együtt sem csodálatosak. Ő azonban ebből azt a következtetést vonta le. Ebből következik. bármennyire tökéletlen szimbólumok segítségével gondolták is el őket. Előbb a filozófia. s ily módon vele azonos természetű minden dolgot. hogy ugyanez a helyzet az általában vett erő fogalmával is. az éppúgy elmondható a totemisztikus princípiumról: ez élteti a klán embereit. . az orendára meg a wakanra. hogy a vallási erők valóságosak. mert mitikus eredete miatt szerinte semmiféle objektív értékkel nem rendelkezik. majd a tudomány is a vallásból vette át. Mi ezzel szemben ki fogjuk mutatni. s ezért tette a metafizikát a lteológial örökösévé.

Ha tehát egyszerre az istennek és a társadalomnak is a szimbóluma. n hogy csak azokat a neveket idézzem. és hogy milyen nyersanyagokból alkották meg. A totemisztikus princípium. a totemisztikus princípium tehát nem lehet más. hogy erre a gondolatra jussanak. s az emblémák által ábrázolt tárgyak maguk ennek csak visszfényét kapják. a pulyka. nem azt jelenti -e ez. ha mégis az e dolog által felkeltett érzelmek hatására születtek volna meg a totemisztikus rítusok és hiedelmek. 106 Created by XMLmind XSL-FO Converter. ezek gyakran jelentéktelen dolgok. mint amik a totemizmusban játszanak szerepet. hogy pusztán az emberek szellemére gyakorolt hatásánál fogva felkeltse az isteni érzetét. Pikler. érzékelhető alakja annak. de hiposztazálva. miként kell feltenni a totemizmus eredetének kérdését. akit az ember bizonyos vonatkozásokban önmaga fölött állónak képzel. hogy a kultusz központja máshová esik. akár elvont erőkről. kissé dialektikusan ugyan. 674 675 Lásd fentebb. a totemként használatos állatok vagy növények játszanának kiemelkedő szerepet a vallási életben. I Nyilvánvaló. Akár tudatos személyiségről van szó. . A totemizmus teljes egészét uralja egy olyan n szinte isteni n princípium fogalma. ha a csoport és az istenség két különálló valóság volna? A klán istene. hogy a vele kapcsolatban állónak vélt szent princípium által megkövetelt módon kell viselkednie. személyiségének látható jegye. A gyík. Ennek zászlaja. mint az isten a hívők számára. a szilvafa. Márpedig a társadalom is az állandó függés érzetét tartja fenn bennünk. amit klánnak neveznek.674 Tehát a klán nevét szolgáltató dolog nem belső természete révén vált kultusz tárgyává. a hernyó. és szent jelleggel ruházhatná fel az ezen érzést felkeltő tárgyat. Az isten ugyanis először is olyan lény. hogy isten és társadalom egy és ugyanaz a dolog? Hogyan válhatott volna a csoport emblémája e majdnem-istenség alakjává. az a kérdés: mi bírta rá az embereket. mint a klán maga. a keszeg. aki illetve ami bármilyen jogcímen a klánba tartozik: ember. amelyet bárki vagy bármi visel. amely benne rejlik emberek és dolgok bizonyos kategóriáiban. De hogyan vált lehetségessé ez az apoteózis. a hangya.1. a béka. 675 De minek? Már az általunk elkezdett elemzésből is kiviláglik.E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) 1. fejezet . de hangot adott azon érzésének. é s ez más. a különféle totememblémák és -szimbólumok rendelkeznek a legtöbb szentséggel.2. a patkány. de történetesen ezek csak kivételes esetben szolgálnak totemül. II Általában nem kétséges. hogy az bármilyen viszonylatban is hasonlíthatna a vallási érzületre. állat és dolog. Az illető növény vagy állat figurális ábrázolásai. a már idézett opusculumában. tehát ezekben van a vallási jelleg forrása. amit totemisztikus princípiumnak vagy istennek neveztünk. mint a mi egyéni természetünk. valami másnak az anyagi kifejezése. a céljai is sajátosak: de mivel ezeket csak a mi közvetítésünkkel érheti el. De tudjuk. Másrészt azonban annak a meghatározott társadalomnak is a szimbóluma. Egyébként. mert a társadalom ugyanaz a tagjai számára. a kakadu stb. mint Zeusz vagy Jahve. avagy a mana fogalmának genezise Az előző fejezetben megfogalmazott állítás megszabja. amelyek a leggyakrabban ismétlődnek az ausztráliai totemlistákon n természetüknél fogva nem tesznek olyan mély és erős benyomást az emberre. Egyrészt külső.7. 1. hogy egy társadalomban minden együtt van ahhoz. s miért ekképpen ment végbe? 1. hogy ez képezi a totem lényegét. a hívő minden esetben úgy tartja. ez az a jel. a totemül szolgáló növény vagy állat érzékelhető alakjában megjelenítve a képzelet számára. amelyek viszont valóban megragadhatják a képzeletet. akkor mindenekelőtt ezt a hiedelmet kell megmagyaráznunk. akitől ő maga függ. Nyilván nem így van az égitestek meg a nagy légköri jelenségek esetében. mint rámutattunk. amivel egy-egy klán megkülönbözteti magát a többitől. Így hát a totem mindenekelőtt szimbólum. ezért ha meg akarjuk magyarázni ezt a vallást. s amelyet állati vagy növényi formában gondolnak el. hogy két különbözőfajta dolgot fejez ki és szimbolizál. hogy nem az érzékek keltették fel a tudatban a totemként szolgáló dolgokat. Minthogy megvan a maga sajátos természete. sőt valószínűleg csak később töltötték be ezt a tisztséget. akkor maga a tárgy lenne a par excellence szent lény. III.

hogy milyen sajátos formában született meg és miből al akult ilyenné a minden vallási tényben benne rejlő sajátos tekintélyfajta. Valamely egyéni vagy kollektív alanyra akkor mondjuk.676 A társadalom n hol elítélő fellépésével. hogy ez. hogy bár a társadalmi nyomást a szociológiai jelenségek egyik megkülönböztető jegyének tekintjük. velős formát. ami tiszteletet parancsol.] Uo. aki e parancsolatokat adja. akkor nem azért követjük a tanácsait. mert bölcseknek tartjuk őket. amelyek őt valósítják meg. akkor legfeljebb egy olyan fizikai erő képzetét kelthetné bennünk. ha egy dologban megállapodik a közvélemény. azt viszont megint csak a közvéleményből merítheti. Ha valakinek a neki tulajdonított tekintély miatt engedelmeskedünk. s még azon is el lehet gondolkodni. hogy szerintünk a fizikai kényszer képezi a társadalmi élet lényegét. olyan intenzitással rendelkeznek.E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) parancsoló jelleggel követeli közreműködésünket. amelyek róluk élnek bennünk. De e feladatát csak akkor láthatja el sikerrel. mert anélkül lehetetlen lenne a társadalmi élet. [Magyarul: E.679 Errőla Division du travail socialban írunk. s amelyek nemegyszer legalapvetőbb hajlamainkkal és ösztöneinkkel ellenkeznek. s mindezt nem fizikai kényszerrel vagy effajta kényszer kilátásba helyezésével. harcol vele. o. olyan cselekedeteket követel. 678 Legalábbis annál az erkölcsi tekintélynél ez a helyzet. aki nem veti alá magát neki. hogy tekintélyt sugall. amikor ezt a belső szellemi nyomást megtapasztaljuk magunkban. akkor az egyes személyekben a dologról élő képzet olyan hatóerőt kap e vélemény eredetéből. 676 677 107 Created by XMLmind XSL-FO Converter. amelynek szükségből kell engedni. teljességgel gondolati tény nyilvánul meg: az erkölcsi tekintély.677 Egyszóval. Ha egy népnek nincs hite a tudományban. Megköveteli tőlünk. vagyis éppen abból a jelből. a parancs hatékonyságát abból a szellemi állapotból n illetve annak intenzitásából n meríti. ezzel nem azt akarjuk mondani.. hogy azt még az is átérzi. akik jelenlétünkben ezeket hangoztatják: őket hallva a társadalmat halljuk. megszámlálhatatlanul sok egyéni képzet vett részt valamennyiük megformálásában. hogy feledkezzünk meg önnön érdekeinkről és legyünk a szolgálói. mintsem a ráruházott morális tekintélyből ered. hanem mindenekelőtt azért. ha a tudatunkban róla élő képzet olyan erővel rendelkezik. hanem azért. mert elég fegyverrel rendelkezik ellenállásunk letöréséhez. Valójában azonban a tudat fölött gyakorolt hatalma sokkal kevésbé a kiváltságaként meglévő fizikai fölényéből. mert az erről a személyről alkotott gondolat olyasfajta immanens pszichikai energiával rendelkezik. kiigazítja a hibáit. hogy ha a tudomány valamely nagyon erős közvélemény-áramlattal szegül szembe. hogy ez lenne az egyetlen ilyen jegy. Azok a képzetek tehát. amit a tisztán magán-tudatállapotok sohasem érhetnek el. és mindenfajta lemondásra és áldozatra kényszerít bennünket. 76. amit a közösség ismer el mint olyant. A társadalom által nyomatékosan megkövetelt cselekvési módok pedig éppen ezért viselik magukon a megkülönböztető jegyet. mert az. Később még látni fogjuk. Minthogy mi a kényszerítést olyan külső jegynek tekintjük. amit erkölcsi tekintélynek nevezünk. és a további elemzések véget vetnek gondolatmenetünk pontatlan értelmezésének. mint amilyen egyvalaki hangja valaha is lehet. amelynek alapján a társadalmi tények felismerhetők és az egyéni pszichológiai tényektől megkülönböztethetők. elveszítheti hitelét. Jelen munkánkban különösen az érdekel bennünket. de mindig a közös meggyőződés vakító fényét árasztva n igen hevesen reagál a különállási kísérletekre. amelyek az előzővel csaknem szemben állnak. Ezért öltenek a parancsolatok tömör. hogy az előírást vagy ajánlatot tevő személyt hogyan képzeljük el magunknak. hogy a szociológiának van egy kérdése n. hogy a külső kényszer formáin keresztül miként találhatók meg a nekik megfelelő erkölcsi tekintélyek. A szociológiai kérdés az n ha egyáltalán lehet azt mondani. születése körülményeiből következően. A kollektív élet egyik-másik aspektusára is rá fogunk mutatni. Ne m pusztán azért hajlunk meg parancsai előtt. amellyel adva van számunkra. DURKHEIM: A társadalmi munkamegosztásról. hanem az. amiből már több félreértés is származott. s ezzel is hozzájárul a hatalma megerősítéséhez. Valójában azonban mindig is úgy gondoltuk. Még ma is előfordul. . hogy a tudomány élesen szemben áll a közvéleménnyel. hogy az automatikusan kivált vagy meggátol bizonyos cselekedeteket. tekintet nélkül az ezek hasznos vagy káros voltára irányuló bárminemű megfontolásra. A közvélemény hajlamos minden neki ellentmondó képzetet elnyomni. mert ténylegesen tiszteljük. nyilvánvaló módon n egy mély. s e hang sokkal nyomatékosabb. önmaga erejénél fogva kizár mindennemű tanácskozást vagy méricskélést. Ilyenkor nem a számunkra előírt vagy ajánlott magatartás előnyei vagy hátrányai bírnak bennünket cselekvésre. hanem pusztán a benne lévő mentális energia kisugárzásával.).. A közvélemény. többen úgy gondolták. akkor a tudomány egyetlen eredménye sem lesz hatással a szellemekre. ha megfelelő tekintélye van. félreállítani. minden dolgok legtársadalmibbika. 679 Reméljük. Hatékonysága kizárólag pszichikai tulajdonságaiból fakad. s hogy ezek milyen okokból alakultak ki. Ily módon minden pillanatban olyan viselkedési és gondolkodási szabályoknak kell alávetnünk magunkat. belső.678 Ez ellen azt lehet felhozni. Mivel közösen dolgozódnak ki. de nem kevésbé valóságosak (lásd . amelyet minden vallás imád. Mindamellett ha a társadalom ezeket az engedményeket és áldozatokat csak anyagi kényszerrel érné el. ami nem enged teret a habozásnak. amiről az erkölcsi tekintély ismerszik meg. A társadalom szól azokon a személyeken keresztül. o. Tiszteletet akkor érzünk. hogy a fizikai kényszerben n anyagszerűen. hogy nem minden tekintély a közvélemény gyermeke-e. amelyeket nem mi hoztunk létre és nem mi akartunk. tehát tekintélyforrás. korlátoz. az egyes egyéni képzetek kölcsönösen felerősödnek egymásban. amely akaratunkat a kívánt jelzett irányba hajlítja. Ez az intenzitás eredményezi azt. nem pedig morális hatalomét. hol fizikai kényszerítő eszközöket alkalmazva.

E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) Mivel a társadalmi nyomás mentális úton fejti ki hatását, óhatatlanul arra a gondolatra vezette az embert, hogy van rajta kívül egy vagy több olyan n egyszerre morális és fizikai n hatalom, amelytől függ. Ezeket a hatalmakat részben nyilván önmagán kívül állónak képzelte el, hiszen parancsolólag szólnak hozzá, s olykor azt követelik tőle, hogy tegyen erőszakot legtermészetesebb hajlamain. Ha persze azonnal rájött volna, hogy a rá nehezedő nyomás a társadalomból származik, akkor nem bajlódott volna mitológiai magyarázatokkal. De a társadalom tevékenysége olyan körülményes és homályos utakat követ, olyan bonyolult fizikai mechanizmusokat alkalmaz, hogy az átlagmegfigyelő nem veheti észre, honnan ered. Amíg ezt meg nem tanulja a tudomány elemzéseiből, addig csak azt érzi, hogy mozgatják, azt viszont nem, hogy ki mozgatja. Kénytelen volt hát a saját szakállára felépíteni magának azon hatalmak fogalmát, amelyekkel n érzése szerint n kapcsolatban állt, s ebből már mi is sejthetjük, hogyan jutott oda, hogy ezeket az erőket gondolatilag átalakítsa, és olyan formában képzelje el magának, amely teljesen idegen ezektől az erőktől. De az isten nemcsak tekintély, amitől függünk, hanem erő is, amelyre támaszkodunk. Aki az istenéne k engedelmeskedik, az úgy hiszi, hogy isten vele van, s ezért bizakodva, többletenergiával tekint a világba. n Ugyanígy a társadalom sem csak oly módon hat ránk, hogy áldozatokat és lemondásokat követel tőlünk. Mert a kollektív erő nem teljesen külsődleges a számunkra; nemcsak kívülről mozgat bennünket, hanem n mivel a társadalom csak az egyéni tudatokban és azok által tud működni 680 n szükségképpen belénk hatol, és bennünk szerveződik; ily módon lényünk szerves része lesz, s ezáltal emeli föl és teszi naggyá. Bizonyos körülmények között ez az erőt adó, éltető hatás különösen nyilvánvaló. Olyan gyűlésen, amit közös szenvedély hevít, olyan érzésekre és tettekre leszünk képesek, melyekre amúgy, csak saját erőnkre hagyatkozva képtelenek lennénk; amikor pedig a gyűlés feloszlik és magunkra maradunk, visszaesünk szokásos szintünkre, s csak akkor mérjük föl, hogy magunkhoz képest micsoda magaslatokba emelkedtünk. Számtalan esetet ismer erre a történelem. Elég, ha csak az augusztus 4 -i éjszakára gondolunk, amikor a nemzetgyűlés olyan önfeláldozásra és önmegtagadásra szánta el magát hirtelen, amelyre előző nap még egyetlen tagja sem volt hajlandó, s amelyen másnap annál jobban csodálkozott.681 Ezért ügyel rá minden politikai, gazdasági vagy felekezeti társulás, hogy időről időre gyűlést kezdeményezzen, amelyen a tagok közösen tett hitvallással szítják újra közös hitük tüzét. Azon érzések megerősítésére, amelyek magukra hagyatva elhalványulnának, elegendő egybegyűjteni és egymással szorosabb, aktívabb kapcsolatba hozni ezen érzések hordozóit. Ez szolgál magyarázattal arra, hogy miért viselkedik oly sajátosan az, aki a tömeghez beszél, már ha egyáltalán sikerül szellemi közösségre lépnie vele. Nyelvezete ilyenkor ékesszóló lesz, ami szokványos körülmények közt nevetséges lenne; gesztusaiban van valami uralkodói; gondolkodása türelmetlenné válik, s mindenféle túlzásokra ragadtatja magát. Úgy érzi ugyanis, hogy mintegy túlburjánzik benne az erő, kidagad belőle, és ki akar törni; olykor az a benyomása, hogy valamely erkölcsi hatalom szállja meg, amely őt magát is meghaladja, s amelynek ő csak a tolmácsa. Erről ismerszik meg az, amit gyakran a szónoki ihlet démonának neveznek. Márpedig ez a kivételes erőmegnövekedés nagyon is valóságos: a szónok éppenséggel attól a tömegtől kap ja, amelyhez beszél. A beszéde által keltett érzések megsokszorozódva, felerősítve térnek vissza hozzá, s annál jobban megerősítik az ő saját érzését is. Az általa felkorbácsolt szenvedélyek energiája visszahat rá és emeli élettónusát. Már nem egy szimpla egyén beszél, hanem maga a testet öltött, megszemélyesített tömeg. Ezen átmeneti állapotokon kívül vannak hosszabb időszakok is, amelyekben a társadalom megerősítő befolyása következetesebben, sőt gyakran felvillanyozóan érvényesül. Vannak olyan történelmi periódusok, amikor valamely nagy, kollektív megrázkódtatás hatására a társadalmi érintkezés gyakoribbá és élénkebbé válik. Az egyének keresik egymás társaságát, többször jönnek össze. Ez általános pezsgést von maga után, ami a forradalmi vagy teremtő korszakokra jellemző. E felfokozott aktivitás eredményeképpen az egyéni erők is nagyobb ösztönzést kapnak. Az emberek többet és másképpen élnek, mint a normális időkben. A változás nem csak árnyalatnyi vagy fokozatnyi: mások lesznek tőle az emberek. Az őket mozgató szenvedélyek olyannyira felfokozódnak, hogy csak vad, fékeveszett tettekben elégülhetnek ki: emberfeletti hősiességben vagy barbár vérengzésben. Ez magyarázza például a keresztes hadjáratokat, 682 vagy a francia forradalom megannyi fennkölt vagy vérengző jelenetét.683 Az általános felbuzdulásban a leghétköznapibb vagy legártalmatlanabb nyárspolgár egyszer csak hőssé vagy hóhérrá alakul.684 S hogy itt ugyanazon lelki folyamatokról van szó, amelyek a vallás alapjait is jelentik, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy maguk a cselekvő személyek is gyakran kifejezetten
Ami természetesen nem azt jelenti, hogy a kollektív tudatnak ne volnának specifikus vonásai (erről lásd lReprésentations indi viduelles et représentations collectivesl [lEgyéni képzetek n kollektív képzetekl], in: Revue Métaphysique et de Morale, 1898, 273. skk.). 681 Ezt bizonyítja, hogy később, amikor a kollektív lelkesülés hevében hozott elvi döntéseket jogi formába kellett önteni, milyen hosszan és szenvedélyesen vitatkoztak. A papság és a nemesség soraiból is többen la lóvá tettek éjszakájánakl nevezték e híres gyűlést, mások pedig n Rivarollal az élükön n la tulajdon Szent Bertalan -éjekéntl emlegették (lásd STOLL: Suggestion und Hypnotismus in der Völkerpsychologie, 2. kiad., 618.). 682 Lásd STOLL: i. m. 353. skk. 683 Uo. 619, 635. o. 684 Uo. 622. skk.
680

108
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) vallási alakban képzelték el maguknak a nyomást, amelynek ekképpen engedtek. A keresztesek ott érezték maguk mellett Istent, s hallották szavát, amint a Szentföld meghódítására sarkallja őket; Jeanne d’Arc égi szózatnak vélt engedelmeskedni.685 De a társadalom ösztökélő hatása nemcsak kivételes körülmények közt érezhető; úgyszólván nincs olyan pillanat az életünkben, amikor ne kapnánk kívülről valamiféle energiatöbbletet. Aki a dolgát teszi, az mindenfajta módon megerősítést talál társai rokonszenvében, megbecsülésében, szeretetében, bár többnyire nem is tudatosul benne, hogy ez milyen nagy támogatást jelent neki. Amit a társadalom érez őiránta, az az önérzetét növeli. Mivel összhangban van kortársaival, több önbizalommal, bátorsággal, merészséggel cselekszik; amiként a hívő is, amikor istene jóindulatú tekintetét véli érezni magán. Ez tartja fenn morális lényünket. Minthogy ez számtalan külső körülménytől függ, aszerint hogy mennyire aktív a kapcsolatunk a környezetünkben lévő társadalmi csoportokkal, s hogy melyek ezek a csoportok, óhatatlanul érezzük, hogy ez a morális tónus külső októl függ; csak arra nem jövünk rá, hogy hol van ez az ok, és mi is valójában. Ezért aztán többnyire olyan morális hatalom alakjában gondoljuk el, amely bár bensőnkből fakad, mást képvisel, mint amik mi vagyunk: ez az erkölcsi tudat, amelyről egyébként az átlagember mindig is csak vallási szimbólumok segítségével tudott valamennyire is elkülöníthető képzetet alkotni. Ezen szabad állapotban leledző, erőinket folyvást megújító erőkön kívül ott vannak még azok is, amelyek az általunk használt mindenféle technikákban és tradíciókban rögzültek. Olyan nyelvet beszélünk, amit nem magunk csináltunk; olyan szerszámokat használunk, amelyeket nem mi találtunk föl; olyan jogokra hivatkozunk, amelyeket nem mi alkottunk; minden generáció egész tárházát kapja az olyan ismereteknek, amelyeket nem maga gyűjtött össze stb. A társadalomnak köszönhetjük e különböző civilizációs javakat, s bár általában nem látjuk, honnan kapjuk, annyit azért tudunk, hogy nem mi magunk hoztuk létre őket. Pedig ezek adják meg az embernek n az összes többi lénytől őt megkülönböztető n személyes arculatát; az ember csak azért ember, mert civilizált. Nem maradhatott tehát mentes az alól az érzés alól, hogy léteznek rajta kívüli hatóokok, amelyeknek természete jellegzetességeit köszönheti: nevezetesen olyan jóindulatú hatalmak, melyek támogatják, védelmezik, és kiváltságos sorsot biztosítanak neki. E hatalmakat pedig szükségképpen a nekik tulajdonított javak értékének megfelelő tekintéllyel ruházta fel.686 Úgy tűnik tehát számunkra, hogy parancsoló és segítő, magasztos és jóságos erők vesznek bennünket körül és állnak kapcsolatban velünk. S minthogy olyan nyomást gyakorolnak ránk, amelynek tudatában vagyunk, kénytelenek vagyunk magunkon kívülre helyezni őket, miként azt érzeteink objektív okaival is tesszük. Másfelől azonban az általuk keltett érzések más természetűek, mint amilyenek az érzékelhető kis dolgokkal kapcsolatban ébrednek bennünk. Amíg ezek csak a szokványos tapasztalásban megnyilatkozó empirikus jellegükre korlátozódnak, amíg a vallási képzelet nem alakítja át őket, addig semmi olyasmit nem érzünk irántuk, ami a tiszteletre hasonlít, s maguk sem rendelkeznek semmi olyasmivel, amivel minket önnönmagunk fölé tudnának emelni. Ilyenkor tehát egészen másféle képzeteink vannak róluk, mint amiket a kollektív befolyások szolgáltatnak. Tudatunkban e különböző képzetek különböző mentális állapotoknak felelnek meg , s ezek két jól elkülönülő kört képeznek, amiként a hozzájuk kapcsolódó kétfajta életforma is elkülönül. Következésképpen az a benyomásunk alakul ki, hogy két különböző, egymástól elkülönülő valósággal vagyunk kapcsolatban, amelyek közt világos választóvonal húzódik: egyfelől a profán, másfelől a szent dolgok világával. Egyébként úgy a jelenben, mint a történelemben is, a társadalom lépten -nyomon szent dolgokat kreál. Ha beleszeret egy emberbe, ha benne véli felfedezni legfőbb törekvéseit, és képesnek gondolja ezek kielégítésére, máris páratlannak kiáltja ki, s mintegy istenné teszi. A közvélekedés olyasfajta méltósággal ruházza föl, mint ami az isteneknek jár. Ez történt megannyi uralkodóval, akikben hitt a század: istenné ugyan nem tették őket, de legalábbis az istenség közvetlen képviselőjét látták bennük. S hogy a társadalom egymaga végzi el e felmagasztalásokat, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy nemegyszer olyan embereket is felszentelt ily módon, akiknek pedig személyes érdemeik alapján erre egyáltalán nem lett volna joguk. Egyébiránt a magas társadalmi állású emberek által keltett puszta hódolat nem más természetű, mint a vallásos tisztelet. Ugyanazok a mozdulatok fejezik ki: a magas rangú személy körül távolságot tartunk; csak óvatosan közelítjük meg; a vele való beszélgetés során más nyelvet használunk, máshogy gesztikulálunk, mint az egyszerű halandókkal. Az ilyenkor fellépő érzés annyira közeli rokona a vallásos érzületnek, hogy sok nép össze is keverte a kettőt. A hercegeket, nemeseket, politikai vezetőket övező megbecsülést azzal magyarázták, hogy szent jelleget tulajdonítottak nekik. Melanéziában és Polinéziában például azt mondják a befolyásos emberről, hogy
Ugyanezek a hatások félelmet is kelthetnek, a bánatot is erősíthetik. Mint majd meglátjuk, ezek az érzések a vallási élet egy másik oldalának felelnek meg (lásd III. könyv, V. fej.). 686 Ez a társadalomnak az a bizonyos másik oldala: a társadalom nemcsak parancsolóként, hanem egyszersmind jóságosként, jóindulatúként tűnik fel előttünk. Uralkodik rajtunk, és támogat. A társadalmi tényt mégis azért inkább ezen első jellegzetessége alapján definiáltuk, mert könnyebben megfigyelhető: ugyanis külső, látható jegyekben nyilvánul meg; de eszünkbe sem jutott, hogy tagadjuk a másikat. Lá sd Regles de la méthode sociologique [magyarul: A szociológia módszertani szabályai], a 2. kiadáshoz írt előszó, XX. o., 1. lábj.
685

109
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) manájavan, s befolyását ennek a manának tulajdonítják.687 Pedig helyzetét nyilvánvalóan annak köszönheti, hogy a közvélemény fontosnak tekinti. Tehát a közvélemény által szolgáltatott erkölcsi tekintélynek, illetve a szent dolgokra ruházott erkölcsi hatalomnak alapjában véve ugyanaz az eredete, és ugyanazon elemekből is áll. Ezért lehetséges, hogy egyazon szó jelöli mindkettőt. A társadalom az emberekhez hasonlóan dolgokat, nevezetesen eszméket is felszentelhet. Ha egy nép egyöntetűen oszt egy hiedelmet, akkor n a fentebb kifejtett okoknál fogva n nem szabad hozzányúlni, azaz nem szabad tagadni vagy vitatni azt. Márpedig a kritika tilalma is csak olyan tilalom, mint a többi, s azt bizonyítja, hogy valami szent dologgal állunk szemben. Még ma is, bármilyen szabadságot engedélyezünk is egymásnak, ha valaki teljes mértékben tagadná a haladást, ha sárba tiporná azt az embereszményt, amelyhez a modern társadalmak kötődnek, akkor szentségtörést követne el. Legalábbis egy olyan elv van, amelyet még a véleményszabadságba leginkább szerelmes népek is vitán felül állónak tekintenek, s ezért mintegy érinthetetlennek, azaz szentnek tartanak: ez pedig magának a véleményszabadságnak az elve. Soha olyan jól nem mutatkozott meg a társadalom istenné emelő vagy istenteremtő képessége, mint a Forradalom első éveiben. A mindenkit magával ragadó lelkesültség lázában a közvélemény a legtisztábban világi dolgokat változtatta át ekkor szentté: a Hazát, a Szabadságot, az Észt. 688 Alakulófélben volt egy vallás is, amelynek megvolt a maga dogmája,689 megvoltak a maga szimbólumai,690 oltárai691 és ünnepei.692 Ezen spontán törekvéseket igyekezett aztán hivatalosan is kielégíteni az Ész és a Legfelsőbb Lény kultusza. Igaz, ez a vallási újítás elenyésző ideig tartott. De csak azért, mert a hazafias lelkesedés, amely kezdetben magával ragadta a tömegeket, idővel maga is alábbhagyott.693 Az ok eltűnt, a hatás sem maradhatott fönn. De bármilyen rövid ideig tartott is e kísérlet, szociológiai jelentősége megmarad. Láttunk egy olyan esetet, melyben a társadalom és legfontosabb eszméi közvetlenül, mindenfajta átalakulás nélkül valódi kultusz tárgyai lettek. E tényekből már sejthető, miként kelthette tagjaiban a klán azt a gondolatot, hogy vannak rajtuk kívül olyan erők, amelyek uralják, de egyszersmind támogatják is őket, egyszóval végül is vallási erők: ugyanis nincs még egy olyan társadalom, amellyel a primitív ember a klánnál közvetlenebb és szorosabb egységben élne. A törzzsel való kapcsolata már sokkal lazább, kevésbé érezhető. Nyilván nem idegen tőle a törzs sem, de a maga klánjabeliekkel van a legtöbb közös dolga; ennek a csoportnak a hatását érzi a legközvetlenebbül; tehát inkább ennek kellett vallási szimbólumokban kifejezve megjelennie előtte. Ez az első magyarázat azonban túl általános, mivel egyaránt irányul valamennyi társadalom -, s így valamennyi vallásfajtára. Próbáljuk meg tehát pontosabban meghatározni, milyen sajátos formát ölt e kollektív hatás a klánban, majd hogyan ébreszti fel a szentség érzetét. Sehol máshol nem figyelhető meg jobban, sehol máshol nem olyan nyilvánvaló az eredménye.

1.3. III
Az ausztrál társadalmak élete két fázis közt váltakozik.694 Időnként a népesség kis csoportokra oszlik, s e csoportok egymástól függetlenül végzik a dolgukat; minden család éli a maga életét, vadászik, halászik, gyűjtöget, egyszóval a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja magának a szükséges táplálékot. Időnként viszont, meghatározott időre, ami néhány naptól több hónapig is terjedhet, a népesség meghatározott pontokra koncentrálódik, sűrűsödik össze. Ez olyankor történik meg, amikor egy klánt vagy a törzs egy részét 695 gyűlésre hívják össze, s ez alkalomból valami vallási szertartást végeznek, vagy n az etnográfiában bevett kifejezéssel élve n korroborit tartanak.696

CONDRINGTON: The Melanesians, 50, 103, 120. o. Egyébként úgy tartják, hogy a polinéziai nyelvekben a lmanal szó eredetileg tekintélyt jelentett (lásd TREGAR: Maori Comparative Dictionary, lManal címszó). 688 Lásd Albert MATHIEZ: Les Origines des cultes révolutionnaires (1789n1792). 689 Uo. 24. o. 690 Uo. 29, 32. o. 691 Uo. 30. o. 692 Uo. 46. o. 693 Lásd MATHIEZ: La Théophilanthropie et le culte décadaire, 36. o. 694 Lásd SPENCER n GILLEN, North. Tr., 33. o. 695 Vannak olyan szertartások is, nevezetesen a beavatási ceremóniák, amelyekre idegen törzsbelieket is meghívnak. Üzenetek és üzenetvivők egész rendszere biztosítja az ilyesféle meghívásokat, amelyek nélkül elképzelhetetlenek a nagy ünnepi pillanatok (lásd HOWITT: lNotes on Australian Message-Sticks and Messengersl, J.A.I., 1889; Nat. Tr., 83, 678n691. o.; SPENCER n GILLEN, Nat. Tr.). 696 A korrobori abban különbözik a kimondottan vallási szertartástól, hogy nők és nem -beavatottak is részt vehetnek rajta. De bár e kétfajta kollektív jelenséget meg kell különböztetni egymástól, szoros rokonság áll fenn köztük. Később még alkalmunk lesz visszatérni e rokonságra s majd akkor fejtjük ki részletesebben.
687

110
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) E két fázis a lehető legnagyobb ellentétben áll egymással. Az elsőben a gazdasági tevékenység a túlnyomó; ez a fázis általában meglehetősen mérsékelt intenzitású. A táplálkozáshoz szükséges magvak vagy füvek gyűjtögetése, a vadászat vagy a halászat nem olyan tevékenységek, amelyek heves érzelmeket gerjesztenek. 697 A társadalom szétszórtsága végképp egyhangúvá, bágyadttá, szürkévé teszi az életet.698 Ha azonban korrobori van, akkor minden megváltozik. Minthogy a primitív ember az eszével és az akaratával csak tökéletlenül kontrollálja az érzelmeit, könnyen elveszti önuralmát. Bármely jelentősebb esemény azonnal kihozza a sodrából. Jó hírt kap? Ugrál örömében. Ellenkező esetben össze-vissza futkározik, mint egy bolond, kiabál, üvölt, port szór minden irányba, harapdálja magát, dühösen hadonászik a fegyvereivel stb. 699 De már pusztán a sokaság is különösen erős izgatószerként hat rá. Ha összegyűlnek az emberek, közeledésükből elektromosságféle keletkezik, melytől hamarosan rendkívül felfokozott állapotba kerülnek. A kifejezésre jutó érzelmek ellenállás nélkül fölerősödnek a külső hatásokra nyitott tudatokban: valamennyi visszhangot ver a másikban. A kezdő impulzus ily módon valamennyi visszaverődésre egyre erősödik, mint ahogy a lavina is egyre dagad, ahogy megy lefelé. S mivel az effajta heves, szabadjára engedett szenvedélyeknek felszínre kell törniük, mindenki vadul hadonászik, kiabál, ordít, s fülsiketítően zajong, amivel csak még jobban fokozza az ezáltal megnyilvánuló lelki állapotot. De mivel a kollektív érzést csak úgy lehet kollektív módon kifejezni, ha bizonyos rend hangolja össze az együttes mozgást, a mozdulatok s a hangok maguktól egyre ritmikusabbak és szabályozottabbak lesznek; a zajongás éneklésbe, táncba csap át. A szabályosság azonban mit sem vesz el a természetes vadságból; a szabályozott tombolás is tombolás. Az emberi hang már nem is elegendő; mesterséges módon is erősítik a hatását: egymáshoz csapkodják a bumerángokat, pörgetik a bull-roarereket. Ezek az eszközök, amelyeket Ausztráliában csaknem minden vallási szertartáson használnak, valószínűleg arra szolgáltak, hogy megfelelő módon adják vissza az átérzett izgalmat. De miközben átadják, tovább is erősítik. A felforrósodott hangulatban elképesztő cselekedetekre vetemednek. A szenvedélyek tombolását már semmi sem fékezheti meg. Az emberek olyannyira kívül kerülnek szokásos életkörülményeiken, és ennek annyira tudatában is vannak, hogy mintegy szükségét érzik, hogy a szokásos erkölcsön is túl n fölé n emelkedjenek. Férfiak és nők a szokásos nemi érintkezés szabályait félresöpörve közösülnek. A férfiak kicserélik egymás közt a feleségeiket. Néha még olyan vérfertőző egyesülések is büntetlenül megtörténhetnek mindenki szeme láttára, amelyeket normális időben förtelmesnek tartanak, és szigorúan elítélnek. 700 Ha ehhez hozzávesszük, hogy ezek a szertartások általában éjszaka folynak, a sötétben, amit csak itt-ott világít meg a tűz fénye, könnyű elképzelni, milyen hatást gyakorolnak az efféle jelenetek a résztvevők szellemére. A testi és lelki élet oly heves izgalomba kerül, hogy tartósan nem is lehet elviselni. A főszereplő végül is kimerülten a földre rogy. 701 Következzék n e szükségképpen sematikus képet kiegészítendő n még néhány jelenet ismertetése, amelyet Spencertől és Gillentől veszünk át. A waramangáknál az egyik legfontosabb vallási ünnepség a Wollunqua -kígyó körül zajlik. Ez egy több napig tartó szertartássor; a negyedik napon kerül sor a most ismertetendő szertartásra. A waramangáknál szokásos szertartásrendnek megfelelően két frátria képviselői vesznek részt benne: az első frátria szertartásvezetőként, a másik előkészítőként illetve résztvevőként. Csak az ulu uru-frátria tagjai vezethetik a rítust; viszont a kingilli-frátria tagjainak kell feldíszíteniük a szereplőket, előkészíteniük a terepet, az eszközöket, s ők töltik be a gyülekezet szerepét. E minőségükben még a szertartás kezdete előtt vizes homokból egy halmocskát emelnek, amelyre vörös tollpihéből kirakják a Wollunqua -kígyó ábráját. A szó soros értelmében vett szertartás, amelyen Spencer és Gillen részt vett, csak sötétedés után kezdődött. Tíz -tizenegy óra tájban megjöttek az uluuruk meg a kingillik; leültek a halomra és énekelni kezdtek. Valamennyien nyilvánvalóan erős izgalmi állapotban voltak (levery one was evidently very excitedl). Kicsivel később az uluuruk elmentek az asszonyaikért, és átadták őket a kingilliknek,702 akik közösültek velük. Ekkor frissen beavatott fiatalembereket bocsátottak maguk közé, s részletesen elmagyarázták nekik az egész szertartást, majd hajnali háromig folyt tovább az éneklés. Ekkor következett egy fékevesztett és valóban vad jelenet (la scene of the wildest excitementl). Miközben a szanaszét meggyújtott tüzek fényében élesen fehérlettek a gumifák a sötétlő háttér előtt, az uluuruk egymás mögé térdeltek, majd kezüket a combjukra helyezve, egy emberként felugrálva körbeügették a halmot. Közben jobbra-balra hajlongtak, és minden egyes ugrásra vadul felüvöltöttek: Yrrsh!
Kivéve a nagy hajtóvadászatokat. lThe peaceful monotony of this part of his lifel n mondja Spencer és Gillen (North. Tr., 33. o.). HOWITT, Nat. Tr., 683. o. Történetesen erre a jelenetre akkor került sor, amikor egy idegen csoporthoz küldött követség kedvező eredménnyel tért vissza a táborba. Vö. BROUGH SMYTH, i. m. I. 138. o.; SCHULZE: i. m. 222. o. 700 Lásd SPENCER n GILLEN, Nat. Tr., 96n97. o., North. Tr., 137. o.; BROUGH SMYTH, II. 319. o. n Ez a rituális promiszkuitás a beavatási szertartások idején figyelhető meg (SPENCER n GILLEN, Nat. Tr., 267, 381. o.; HOWITT, Nat. Tr., 657. o.) és a totemisztikus szertartásokon (SPENCER n GILLEN, North. Tr., 214, 237, 298. o.). Ez utóbbiak során a szokásos exogám szabályokat hágják át. Mindazonáltal az arandáknál az apa és lánya, a fiú és anyja, a fiú - és a lánytestvér közti egyesülések (vagyis amikor vérrokonsági kapcsolatról van szó) továbbra is tilosak (Nat. Tr., 96n97. o.). 701 HOWITT, Nat. Tr., 535, 545. o. E jelenség rendkívül általános. 702 Ezek az asszonyok maguk is kingillik voltak, következésképpen az egyesülések áthágták az exogámia szabályát.
697 698 699

111
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

nem volt-e szükségszerű ez az éles ellentét akkor. Előzőleg már napszállta óta mindenféle körmenetek. magához az átalakuláshoz kevésbé járul hozzá. Mivel egy külső hatalomféle keríti hatalmába és sodorja magával. hajladozott. 391. miért gondolják el ezeket az erőket a totem fajának formájában. hogy a klán n a tagokra gyakorolt hatásánál fogva n miképp ébreszti fel bennük a rajtuk uralkodó és őket magasba emelő külső erők gondolatát. Miután az uluuruk térdelve kétszer körbeugrálták a halmot.vagy növényalakban. és mély csend telepedett a tájra. egyre izzóbb lett a hangulat. hogy kettős életet él. majd hirtelen újrakezdődött. 237. a kialudt tüzeket újraélesztették. Felmerül a kérdés. a szikraeső. 509n510. hogy ilyen egzaltált állapotban az ember nem ismer magára. 365n366. A meghatározott időben történő összegyülekezéssel a kollektív élet ugyanis maximális intenzitást és hatékonyságot érhetett el. sercegve csaptak le a fáklyák a fejekre.l704 Könnyen érthető.. o. minden azt sugallja körülötte. vezetőjük pedig még izgatottabb volt. hogy ha egy dolog érzelmeket kelt bennünk. majd az uluuruk n miközben körülöttük ott tolongtak a kingillik n dühödten nekiestek a halomnak. mindnyájan talpra ugrottak. ahol a tilalom megőrizte eredeti szigorát. semmi jelentős szertartás nincs. hogy valóban létezik két homlokegyenest ellenkező. és be is tartják őket. de a fejlettebb társadalmakban úgyszólván nem múlik el úgy nap. 244n246. A jelek szerint ebben a felajzott társadalmi közegben. vadul üvöltözött.. Majd a tüzek kialudtak. hogy valóban egy különös világba került. amikor a szentség születőben lévő érzését kellett érvényre juttatni. mint a társai. North.és törzsi ünnepeken kívül csaknem az egész időt világi és profán tevékenységek töltik ki. s ily módon jobban átéreztette az emberrel. hatalmas szikraesőt szórva. azt az látszik megerősíteni. S hogy valóban ez lehet az eredete. amelyek megszállják és átformálják a lényét. Az első a profán. időnként alábbhagyott az éneklés. Szabályszerű ütközet alakult ki. Igaz. és ugyanúgy viselkedik: kiabálással és vad mozdulatokkal fejezi ki az érzelmeit. egymással össze sem hasonlítható világ? Az egyikben bágyadtan tengeti mindennapi életét.E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) Yrrsh! Yrrsh! Közben a kingillik igen izgatottan csattogtatták a bumerángjaikat. nincs olyan nép. a teljes atónia és a hiperizgatottság. North. Azért. a másikba viszont csak úgy léphet be. vagyis állat . és megint énekelni kezdtek. Az ausztrál ember vallási életében tehát két fázis váltakozik. Számunkra a fekete a gyász jele. Tr. és hogy a természete is kettős. legalábbis ott. lándzsával. Tr. hogy már nem önmaga. amikor az efféle gyűlések folynak. vö. Azt már megmutattuk. Amazok botokkal és lándzsákkal védekeztek. A magyarázat azonban még nem teljes. Ismert törvény ugyanis. és szolgál emblémájául. Tr. amely egészen másféle. amelyeket még ezen időlegesen aktív időszakokban is be kell tartani. o. . a táncoló. De mivel ugyanakkor összes társa ugyanilyen átalakulást érez magában. de ilyenkor semmiféle pozitív rítus. mert ez az állat vagy növény adott nevet a klánnak. természetesen úgy érzi. North. 703 Ugyanezek a megfigyelők még vadabb jelenetnek is szemtanúi voltak a waramangáknál a tűz szertartásán. s a társadalmi élet is ugyanebben a ritmusban ingadozik. Tr. hogy arról szavakkal fogalmat adni sem lehet. mint amiben általában él. o. botokkal néhány perc alatt szétverték. leültek. Ez nyilvánvalóvá teszi a kettő közti kapcsolatot. A vallási szertartásokon zajló hasonló kollektív tombolásokra további példákat találunk: Nat. az egész jelenet olyan elképesztően vad volt. ha azonnal nem mindennapi hatalmakkal lép érintkezésbe. Nyilván vannak olyan tilalmak. hogy a dolognak illetve szimbólumának a gondolata szorosan összekapcsolódik tudatunkban: ennek eredményeképpen az egyik által felkeltett érzelmek átterjednek a másikra. Úgy tűnik neki. akkor ezek az érzelmek spontán módon átterjednek a dolgot megjelenítő szimbólumra is. mint normális körülmények közt. o. Egy adott pillanatban tizenkét résztvevő egy-egy égő fáklyafélét fogott a kezébe. üvöltöző sokaság n írja Spencer és Gillen n.. testekre. Ausztráliában viszont a klán. ezért szomorú érzéseket és gondolatokat sugall nekünk. hogy Ausztráliában a kimondottan vallási tevékenység csaknem teljesen azokra az időszakokra összpontosul. amelynek hatására másképpen gondolkodik és cselekszik. Mindenki össze-vissza ugrált. amelyek az őrjöngésig felvillanyozzák. (ez utóbbira egy temetési rítuson került sor). 703 704 112 Created by XMLmind XSL-FO Converter. egyikük pedig e fáklyát lándzsaként maga elé szegezve nekirontott egy csoportnak. táncok és éneklések zajlottak fáklyafénynél.. soha nem szabad megölni vagy szabadon fogyasztani a totemállatot. a második a szent dolgok világa. de rá kell még jönnünk. lA lángoló fáklyák füstje. hogy más ember lett: maskarája. Efféle tapasztalatok n főleg ha heteken át naponta ismétlődnek n hogy is ne győznék meg arról. az arcát takaró maszkféle inkább csak megjeleníti n anyagszerűen n a bensejében folyó átalakulást. 351. míg a civilizáltabb népeknél a kettő viszonylagos folyamatossága e kapcsolatot részben elfedi. Amikor hajnalodni kezdett. és bumeránggal. Ez az érzelemátvitel egyszerűen annak köszönhető. hogy ne fordulnának istenhez valamiféle rituális adománnyal. hogy ezt kivételesen intenzív erők népesítik be. 213. amelynél a nagy kultikus ünnepségek ne volnának valamennyire periodikusak. 364. magában ebben a forrongásban születhetett meg a vallási gondolat.

Rajta rögzülnek a felkeltett érzelmek. mint általában. Ezeket az érzéseket ugyanakkor meg kell magyaráznia magának. semmint a klán gondolatához kapcsolódnak: mert a klán sokkal összetettebb valóság. A katona. amely őt a szent dolgok körébe viszi át. ami azonban kevésbé hangsúlyos. A testét borító díszítések. a pajzsokra rajzolva stb. Tehát látszólag minden arra vall. Ha egy magányos zászló az ellenség kezébe kerül. érte hozunk áldozatot. mint a totemben. nem őbenne van. a csurungák. Egyébként a primitív ember még csak nem is sejti. amit csak nagy nehezen n és akkor is csak homályosan n tudunk elképz elni magunknak. A szertartás alatt minden szem rászegeződik. csak az őt alkotó egyéni tudatokban. Ez hívja elő őket már azután is. és ennek tudatában is van. hogy visszaszerezze. alkotórészeinek száma. Ha tehát maga a dolog nem felel meg ennek a feltételnek. arra áramlik át az általa felkeltett érzelem. hogy a gyűlés szétoszlott. figyelmét a számtalan totemábrázolás ragadja meg: a waninga. s mivel ez a tudat számára csak a tote m alakjában jeleníthető meg. A totemisztikus fajba tartozó állatok vagy növények már más okból kaptak szintén n de magasabb fokon n szent jelleget. féljük. hogy önmaga fölé emelkedik és egészen másfajta életet él. amelyekkel az emberek kapcsolatban érzik magukat. Ha tehát a társadalmat úgy fogják föl. Mi sem természetesebb. hogy a szent dolgok sorában a totemembléma áll az első helyen. könnyen ábrázolható dolog. s így csak olyan dologhoz kötő dhetnek. amikor a szimbólum valami egyszerű. mint minden társadalomfajta. mint a klán kollektív és névtelen ereje. sokkal teljesebb és hangsúlyosabb olyankor. hogy ezek a benyomásai a közösségből és a közösségtől származnak. Márpedig a totem a klán zászlaja. Nem tudja. ebben az értelemben a lényegükből fakad. Ez tartja fenn és kelti újra meg újra életre az érzelmeket. a totemembléma azonban önmagával azonos marad. Tudatában azonban valójában a zászló gondolata áll előtérben: még az is előfordul. Úgy érzik. ami egyrészt valamiféle transzcendens képességgel rendelkezik. Mert egy absztrakt entitásban. tiszteljük. hogy egy magasabb rendű életbe emelkednek. hiszen a csoport közös érzelmeiről van szó. a sziklafalakra festve. amelyeknek ugyanez a jelentésük. hogy azok a benyomások. amelyeket a kultusz hivatott előidézni vagy meggátolni. illetve azok által képes élni. a beléjük vésett vonalkombinációkkal. Ez a magyarázata annak. Ő csak azt érzi. amihez kötődhetnének. hanem kívülről kapja. Azt szeretjük. A bull-roarerek. úgy kezeli. mert fennmarad a kultikus eszközökbe vésve. hogy ha bizonyos számú ember közösségben él. neki vagyunk hálásak. majd tűnnek le. vagyis a szent lény szimbólumai. mi a lényeg a totemisztikus hiedelmekben. maga képviseli az egészet. . Látszólag tehát belőle származnak azok a rejtélyes erők. felépítésének bonyolultsága miatt n nehéz gondolatilag átfogni. Ezután már képesek vagyunk megérteni. a társadalmi élet állandó alkotóeleme. Szem elől téveszti. ami az egész csoport számára közös. Hogy is ne kapna tudatában kivételes hangsúlyt e mindenütt. Nemzedékek jönnek. mint maga a klán. Minthogy a vallási erő nem más. hogy ezen erőket végül is a klán névadó n élő vagy élettelen n lényének alakjában képzelték el maguknak.E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) Ez az érzelemáttevődés. csak felidézi az általa képviselt valóságot. ha valami konkrét tárgyhoz kötjük. hiszen neki köszönhetik. mint az isten látható teste. amelynek valóságát élénken átéljük. amelyeket a klán kelt az egyéni tudatokban n a függés és a megnövekedett életerő érzése n. amelyek valamennyiüket átalakítják. az ember csak közvetve vesz részt benne. Márpedig mit lát maga körül? Érzékeit. s ez a magyarázata annak. ezért valamiféle külső dolognak tulajdonítja őket. mintha ezeket az érzelmeket maga a kép sugallná közvetlenül. akkor nem szolgálhat fogódzóul az érzelmeknek. hogy benne is lakozik egy olyan princípium. míg a dolgot magát n kiterjedése. attól még nem veszett el a haza. a nurtunja. mert nincs is más tárgy. következésképpen a rítusok kifejezetten a totememblémára irányulnak. Mert bár a totemisztikus princípium nem más. Természetes hát. felfogja. hogy ez váltja ki közvetlenül a cselekvést. aligha vagyunk képesek efféle erős érzelmek forrását látni. Ezért hitte úgy az ember. amely valamilyen fokon mindig lezajlik. Ekkor lép a jelkép a helyébe. Az embléma ugyanis a vallási élet legfőbb forrása. Önmagában nincs értéke. és ekképpen is jelenítik meg a maguk számára. hogy az az erő. Az ugyanis már meghatározásánál fogva is mindenki számára közös. ahogy az általa szimbolizált klán is n csak őbennük és őáltaluk valósulhat meg. meghatározott. a totemembléma olyan. Márpedig egyedül a totemembléma felel meg ennek a feltételnek. akkor ebből olyan új energiák fakadnak. hogy a zászló csak jelkép. olyan dologként. semhogy efféle kezdetleges értelemmel a maga konkrét egységében tisztán el lehetne képzelni. Tehát belőle fakadnak azok a jótékony vagy rettegett cselekedetek. amelyek szintén mind totemisztikus jelek. mint az emblémáé. a katona mégis akár az életét adja érte. s ezért tulajdonított önmagának is szent jelleget. a klánt az embléma által megjelenített 113 Created by XMLmind XSL-FO Converter. akkor a vallási erő az egyénhez képest külsődlegesként tűnik föl. mintha maga a tárgy lenne ez a valóság. hogy jelen van és munkál bennük. jóllehet azokat maga keltette fel. mint ami a totememblémában ölt testet. ezernyi formában megjelenő kép? Minthogy e kép a színpad középpontjába van helyezve. mint hogy a képnek is tulajdonítják őket. másrészt n ugyanúgy. aki a zászlóért hal meg: a hazáért hal meg. Csak akkor tudjuk megmagyarázni magunknak. sokkal inkább a totem. Csakhogy a klán.

és olyan hasznos képességekkel ruházza föl. A híres megfogalmazást: Primus in orbe deos fecit timor. mint a történelemnek ebben a pillanatában. hogy ily módon magyarázzák meg maguknak az illető állatokat övező hiedelmek és rítusok természetét. hogy olykor csak közvetve. Talán bizony nem ilyen nevekkel illeti a totemisztikus faj egyedeit? Azt a hatalmat. Erről az egységről. III. Rémlátomásféle gyötörte. de semmiképpen sem az ősoka. hogy kötelességeik vannak a totemisztikus fajba tartozó állatokkal szemben. mint ami magasan fölötte lebeg valahol és agyonnyomja felsőbbrendűségével: e hatalom éppenséggel igen közel áll hozzá.E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) alakban gondolják el anyagszerűen: márpedig ez az alak a klánnak nevet adó konkrét lények alakja. Táplálják és fegyelmezik a tudatot. Az emberek nem azért érezték úgy. hogy amikor az ember kapcsolatba lépett a világgal. természetes pártfogókat. 706 a totemlényről tehát minden közeli és távoli velejárójára kiterjedt. hogy mintegy méhében hordozhatta és kikelthette az emberi civilizáció összes lényeges csíráját. hanem éppenséggel barátokat. amelyekkel természetadta módon nem rendelkezne. §. I. de nem azért bántak vele szent lényként. és ekképpen is bánik vele. Erkölcsi hatalmak.. az állat pedig sza porodik. Most már megmagyarázható. alapvetően és szükségképpen gonosz lényeket látott az isteneiben. félt és szorongott. hiszen ugyanazzal a szubsztanciával állnak szellemi közösségben: mindkettő megtestesít valamit a totemisztikus princípiumból. amelyet a társadalom gyakorol a tagjaira. mint az ember. hanem azt. Amint azonban kimutattuk. amelyekkel állandó kapcsolatban áll. III. amit a rítusok használnak föl: mert hasonlít a klán emblémájára. és részben az emberben magában is benne lakozik. az élőlényeknek is szükségképpen hasonló tiszteletet kellett ébreszteniük. Az állat által fölkeltett érzelmek továbbadódtak azokra az anyagokra. óhatatlanul az anyagi dolgok közeli rokonainak tekintik őket. 708 Azért mondjuk. hogy a növény nő. ellenséges hatalmak veszik körül. magasabban is áll a szent dolgok hierarchiájában. honnan származik a történelemben megjelenő vallási erők kettőssége: hogyan lehetnek egyszerre fizikaiak és emberiek. hogy a fizikai dolgok miképpen hatnak érzékeinkre. . Mivel magába foglalta az egész valóságot. hogy félelmetes. mint a primitív ember. nem maradhatott odakötve. szoros rokonság köti össze. Végül is az egész világ felosztásra került a törzs totemisztikus princípiumai közt. amelyhez a kultusszal folyamodik. azokra a lényekre. De mivel anyagszerű formában képzelik el. de ők okozzák azt is. mind a vallásból származtak.4. közvetlenül vagy közvetve. amelyeket egy erkölcsi lény. Az emberekben lakoznak. azok is. A hívő tehát az ily tökéletesen azonos formák mögé nem tudott nem azonos természetű erőket helyezni. az első vallásoknak egészen más volt az eredetük. A totemizmus Mint látható.707 Mindkét világot uralják. gyengének és kiszolgáltatottnak érezte magát. amelyek az erkölcsi élet működését biztosítják (jog. hogy bár az ember testvérének tekinti. 705 Bár a totemisztikus princípium kedvenc székhelye valamely meghatározott állat . amelyekkel táplálkozik. hogy a kollektív tudat hogyan hat az egyéni tudatokra. skk. hiszen isten a közvetlen környezetében lévő dolgokban van jelen. hiszen valamennyi azokból a benyomásokból épül föl. a testeket mozgató erőket éppúgy. hogy a húsa pozitív tulajdonságokkal bír. mert fajtársukat látták benne. S mivel jobban hasonlít.vagy növényfajta. ezért gondolják úgy. ott is ugyanaz. hogy a fizikai illetve morális erőket. 708 1. de az állítás n jóllehet más szimbólumokkal n itt is. mint maga az embléma. erkölcs. Így aztán a totemekhez lassanként altotemek kapcsolódtak. Ezért tilos megölni és megenni a totemállatot. e testvériség a totemizmus logikus következménye. E kettős természetének köszönheti a vallás. az emberek vallási formában fogták fel az anyagi világot éppúgy. mint a szellemet vezérlő erőket. technika. vagyis önnön képmására. nem úgy jeleníti meg magának. semmin t közvetlenül a vallásból származtak (lásd HUBERT n MAUSS: lThéorie générale de la magiel. a társadalom ébreszt más erkölcsi lényekben. hanem azért gondolták ki ezt a rokonságot. ellenségeket. Ezek az élőlények hasonlóságuknál fogva óhatatlanul olyasfajta érzelmeket keltettek. azokra a dolgokra. mert az ipari technikák az esetek többségében inkább a mágia közvetítésével. IV Az első vallásképeket sokan úgy magyarázták. amelyek rá hasonlítanak. az állat látszólag jobban megtestesíti. következésképpen maguk is szentként tűntek fel. bár egymástól külön állnak.). erkölcsiek és anyagiak. képzőművészetek). s ezek álltak össze a primitív osztályozásokban kifejezett kozmológiai rendszerekké. egyáltalán nem igazolják a tények. 144. Talán sosem állt olyan közel az istenség az emberhez. A modern tudomány is mindinkább elfogadja. mint az erkölcsit. VII. 705 114 Created by XMLmind XSL-FO Converter. mint az ember. amit aztán maga építgetett föl újra: úgy hitte. hogy az ember és a természet kettőssége nem zárja ki egységüket. véréve válnak. in: Année sociol. s ezeket igyekezett lecsillapítani a rítusok segítségével. Minthogy ez utóbbit vallásosan tisztelik. Erre még többször is vissza fogunk térni. s amelyek húsává. fej. mert rokonaiknak gondolták azokat. amely tovább él. nem azt fejezik ki. Az állatot azért tekintették az ember fajtársának. ő maga legalábbis a kisöcs. A szent jelleg a legmagasabb fokon ragályos. rokonokat. Hatalmuk csak annak az erkölcsi tekintélynek egy formája. Nyilván szoros rokonsági kapcsolat van e két lény közt. 707 Ennek az elképzelésnek az alapja egyébként egy olyan megalapozott gondolat. mert a mágikus erők n véleményünk szerint n csak a vallási erők sajátos formái. könyv. de egyszersmind a dolgokat is éltetik. illetve erről a rokonságról nyilván más fogalmat alkotunk magunknak. mert ugyanúgy szent volt. az egyénekben. De mivel e princípiumot történetesen állat alakjában gondolják el. A primitív ember nem idegeneket. Így lehetséges. hogy a legkülönfélébb technikák és gyakorlatok. Ezért van az. mint az ember.. 706 Lásd alább. és azok is amelyek az anyagi életet szolgálják (társadalomtudományok. ipar).

amellyel érintkezésben állunk. hogy azt feltételezték: az ember az érzékelés alapján adott világ fölé egy irreális világot helyezett. következésképpen amikor a társadalmi lélek valamely ösztönzésének enged. amelyeket a mitológiai képzelet szült a nyelv varázslatos. színielőadásokkal zajlik. és ennek köszönheti azt. amelyek segítségével az emberek meg tudják jeleníteni maguknak a társadalmat.] 711 Most egyelőre csak általánosságban jelezzük ezt a gondolatot. hanem a valóságban gyökerezik. A kegyetlen vezeklések. amelynek tagjai. Mert mi másnak lehetne nevezni azt a szenvedélykitörést. viszonylag ritkák. már meghatározásuknál fogva sem tartalmazhatnak semmi olyasmit. skk. ellenállás nélkül adja át magát nekik. 710 A primitív társadalmak ezen sajátos természetéről lásd Division du travail social. 3. o. Már pusztán azáltal is. hogy a fizikai világról nyújtson az embernek képet. könnyen ölt testet teljes egészében az egyéni tudatokban. egyszersmind ténylegesen szorosabbra fonják az ember és a társadalom közti köteléket. hogy a vallás még ebben a hipotézisben is bizonyos mértékig tudatzavar [délire] terméke. hogyan maradhatott fönn. nem úgy érzi. hogy a hívő nem téved. amikor meglepődve érzi. mert nem a vallás lényegét érintették. de meghitt kapcsolataikat. Hanem mindenekelőtt olyan fogalmak rendszere. hogy életerejének megnövekedését egy állat vagy növény alakjában megjelenő hatalomnak köszönheti. Így hát e teoretikusok többnyire csak úgy tudtak magyarázatot adni arra. ami a legjobb benne. amelyben a kollektív hevültség eredményeképpen az emberek azt hiszik. ami meghaladja ezt a világot.. hiszen e tekintetben csak tévedések szövevénye. Többnyire nyilván az történt. akkor a totemkultusz énekszóval. hogy van rajtunk kívül valami nálunk nagyobb dolog. Ez a vallás elsődleges szerepe. amit a legkövetkezetesebb racionalista sem tagadhat. amelyeket a fizikai világ kelt bennünk. amelyek agyonnyomják hatalmuk súlyával az embert. A primitív társadalmak ugyanis nem holmi Leviathánok. hogy kényszernek enged. amelyek bevezetik a fiatalembert a társadalmi életbe. amikor azt hiszi. amire pedig a tapasztalat hamar ráébreszthette volna. mert a beavatási rítusok. A vallás immár nem valami megmagyarázhatatlan hallucináció. Mi ugyanis kijelenthetjük. élő valóság van. hogy a vallás által ajánlott receptek hatástalannak bizonyultak. s ezért nem küszöbölték ki ezeket a hívők. Az egyén önmagában hordozza mint önmaga részét. Nyilván téved. kiterjedésből nem lehet kiterjedésnélküliséget csinálni. Az érzékelhetőből csak érzékelhetőt lehet csinálni. kemény megregulázást jelentenek.. 709 115 Created by XMLmind XSL-FO Converter. micsoda hévvel özönlik belé az élet. 123. 149. nem értelmetlen lelki indíttatások és hatástalan cselekvések együttesei. hogy a naturisták és az animisták miként vélték felépíteni a szentség fogalmát a különféle fizikai vagy biológiai jelenségek keltette érzetekből. Mivel a társadalmi lélek még csak kis számú gondolatból és érzésből áll. ez az egzaltáció valóságos. hogy a vallásnak ez az alapigazsága önmagában is ellensúlyozni tudta a szükségképpen benne rejlő másodlagos hibákat. hogy a kultikus cselekedetek. és keményen megregulázzák. hogy saját természete szavát követi. mégpedig a társadalom. mint ami a szemük előtt van? Legalábbis amikor már felnőtt. miért tartott ki az emberiség makacsul. Éppen azt fejezi ki. tánccal. amikor úgy gondolja. annak ellenére. Fő célja nem az. DURKHEIM: A társadalmi munkamegosztásról. ahogyan e lényt a szimbólum segítségével megjeleníti. még a beavatási szertartás kötelező és fájdalmas csonkításainak sem ez a jellegük. nem egy illúzió rabja. hogy egy egészen másféle világba kerültek. ami a leglényegesebb a megjelenítendő kapcsolatokban: mert örök igazság az. mintsem félelem és elnyomattatás. De kizárólag abban téved. évszázadokon át a tévedésében.E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) gyökerében végső soron inkább derűs bizakodás van. és részletesebben kifejtjük a rítusok tárgyalása kapcsán (III. Ezért már eleve meg lehetünk győződve arról. 173. bármiből álljanak is. és teljes mértékben be van avatva. könyv). hogy egy erkölcsi hatalomtól függ. hogy látszólag a hívő és istene közötti kötelék szorosabbra fonása a szerepük. ámde csalóka hatalmának bűvöletében. s bebizonyítottuk. hanem úgy. Ha eltekintünk a halotti rítusoktól n minden vallás sötét oldalától n. és a társadalommal fenntartott homályos. Ezek mögött a hol elnagyoltan. Ekkor azonban érthetetlen lett. mint majd látni fogjuk. A semmiből nem lesz semmi. hogy e tévedések nyilván sok melléfogást eredményeztek. hiszen az isten csak a társadalom átvitt megjelenítése. s azt teljes egészében álombéli fantazmagóriákból építette föl. és valóban az emberek fölött álló külső erők műve. 711 Ezzel szemben azonban azt az ellenvetést lehet tenni.710 Láttuk. Egyúttal azt is felfogjuk.709 az ember spontán módon. vagy azokból a gyakran vaskos tévedésekből. Amikor az ausztrál ember önmaga fölé emelkedik. . s bármilyen metaforikus és szimbolikus is ez a megjelenítés. rettentő istenek csak később jelennek meg a vallási evolúció során. A vallásnak ekképpen olyan értelme és oka lesz. mégis hű képet ad. A féltékeny. E kudarcok mégsem jártak mélyreható következményekkel. hol finomabban kimunkált alakok mögött konkrét. Azok a benyomások. [Magyarul: E. sőt ellentmondásos ez a vállalkozás. később még visszatérünk rá. mert ha ez volna a legfontosabb feladata. miért lehetetlen. kiad. van ilyen hatalom. miképp születhetett meg ilyen körülmények között a szentség fogalma. akkor érthetetlen lenne. ahogy a mibenlétét elképzeli. A mi álláspontunkból nézve a dolgokat eltűnnek ezek a nehézségek.

és érzéseit. MAUSS: lEssai sur les variations saisonnieres des sociétés eskimosl. talán bele is hal. in: Année sociol. ha n mint hamarosan megmutatjuk n a jelképükül szolgáló anyagi dolgokhoz kapcsoljuk őket. amelyet annyi kollektív képzet gyökerében ott találunk: voltaképpen csak ennek a lényegi 712 713 Lásd e kérdésről ACHELIS: Die Ekstase. 116 Created by XMLmind XSL-FO Converter. és valóban erősebb is. görög) használjuk: de ebből egyáltalán nem következik az. a szellemünkre gyakorolt hatása révén oly módon láttatja velünk a dolgokat. Ez az oka annak.. Amikor az aranda annak rendje s módja szerint bedörzsöli magát a csurungával. aki a zászlót védelmezve esik el. sőt. nyilvánvaló. 712 Ez nyilván nem azt jelenti. amely bizonyos értelemben ne lenne delírium. ez utóbbiba az előbbi mesterséges felkeltésével próbáltak eljutni. főképpen az I. hogy csak akkor érinthetik meg kellő erővel az ember szellemét. Bizonyos mértékben a külvilágról alkotott képzetünk is csak hallucinációk szövevénye. hogy a nagyon intenzív társadalmi élet mindig túlhajtja az egyén szervezetét. ízek és színek. a természetükből fakad. amely páratlanná teszi. számunkra megkülönböző jegyének tűnik. a vallási hiedelmek csak egy igen általános törvény sajátos esetei. nem gondolja úgy.713 Egyébiránt ha delíriumnak nevezünk minden olyan állapotot. egyszóval azok az emberek. amelyeket a naturisták meg az animisták tesznek meg a vallás alapjául. A mérgező italok rituális használatának is ugyanez a magyarázata. feltéve ha a szót etimológiai értelmében ( .E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) Való igaz. akkor talán nincs is olyan kollektív képzet. az idea a valóság. azt is hozzá kell tennünk. a nagy szentek. fej. akiknek vallási tudata különösen érzékeny. mint a fizikai erők. amelyeket e képek kifejeznek. úgy működnek. a vallásalapítók. akkor erősnek érzi magát. Egész társadalmi környezetünket olyan erők népesítik be. jó ízűnek vagy színesnek érzékelt testekben. hogy milyen hasonlóságok vannak az eszelősség és a látnoki állapot között. akihez nem szabad hozzányúlni n egyszóval tiszteletet parancsol. azoknak az erkölcsi erőknek. o. Az emberi vér csak szerves folyadék. Sőt éppen az általuk kiváltott mentális izgalom tanúskodik valós voltukról. ami ezt megalapozná. IX. nincsenek meg bennük. amelyek kiváltják. A gondolat támaszául szolgáló tárgy vajmi csekély azon gondolati felépítményhez képest. Egy lepecsételt postabélyeg vagyonokat érhet.. Tudjuk. amelyek valójában csak a tudatunkban léteznek. Igaz. ahogyan mi észleljük őket. ízlelési. önmagában csak egy vászondarab. hogy a vallási élet nem érhet el bizonyos intenzitást valamiféle fizikai egzaltáció nélkül. Itt. Ha evett valamely állat húsából. 127. hogy az izzó hit feltétlenül részegség vagy az ezzel járó tudatzavar következménye lenne. amelyben a szellem hozzátesz valamit a közvetlenül érzékelt adatokhoz. hogy a próféták. mint azok. Ez pusztán újabb bizonyítéka annak. amit fizikai -kémiai tulajdonságai semmiképpen sem magyaráznak. Ez a túlhajtottság éppen ezért csak nagyon korlátozott ideig tarthat. . ha olyan állapotba hozzák. amellyel azok semmilyen formában és semmilyen fokon nem rendelkeznek. hogy ez az érték semmiképpen sem természetes tulajdonságaiból következik. De az anyag szerepe itt minimális. mint amilyen hatékony az egyéni gondolat valaha is lehet. 1902.. Ebben áll az a pszeudodelírium. Fizikai szempontból az ember csupán sejtek. Berlin. ahogy neki tetszik. ami n jóllehet tökéletesen egészséges n számára tilos lett volna. igen gyakran egyenesen patologikus túlérzékenységi jeleket mutatnak: ez az idegrendszeri fogyatékosság predesztinálja őket a nagy vallási szerepre. hogy egy vászondarabért áldozta életét. Sosem tudunk kilépni természetünk kettőségéből. benyomásait belevetíti a dolgokba. látási érzeteink mégiscsak megfelelnek a megjelenített dolgok bizonyos objektív állapotainak. de látványa még ma is olyan heves érzelmet kelt bennünk. De az idealizmus még ebben az esetben is csak megszorításokkal igaz. amit mi tulajdonítunk neki n megvan a maga alapja. A legközönségesebb tárgyat is szentté vagy hatalmassá tudják tenni. ha kivetkőztetik magából. amelyhez jóformán semmi köze. hogy bizonyos eszelősség [délire] szükséges a valláshoz. vagy legalábbis nem olyan formában. A katona. a körülményektől függően hozzátesz vagy elvesz a valóságból. nem holmi illúziók. nem tudunk teljesen felszabadulni fizikai szükségleteink alól: csak úgy tudjuk önnön ideáinkat önmagunk számára megjeleníteni. de mivel a tapasztalat hamar megtanította rá a népeket. Ily módon van egy olyan területe a természetnek. De bár ez okból azt lehet monda ni. Vö. habár empirikus természetében semmi olyat nem találunk. Méltósága. tényleg megfelelnek valaminek a valóságban. hogy az embert sui generis jellege különállóvá teszi. akárcsak tudatát. De bár az ily módon rájuk ruházott hatalmak tisztán gondolatiak. Azok a képek. ahol az idealizmus tétele jóformán szó szerint alkalmazható: ez pedig a társadalmi világ. mintha valósak volnának. betegnek fogja érezni magát. amelyeknek megvan a maguk eredete az általunk jó szagúnak. s ezzel megzavarja normális működését. mert azok a szagok. Mindennek ellenére szaglási. A társadalom azonban úgy tekinti n és bennünket is erre kényszerít n. mentális szempontból pedig csupán képzetek rendszere: mindkét szempontból csak fokozatilag különbözik az állattól. amely alatt rejtőzik. mint másutt. mit jelent a zászló a katona számára. Csakhogy a kollektív képzetek gyakran olyan tulajdonságokkal ruházzák fel a dolgokat. sokkal inkább. ennek pedig van némi köze az eszelősséghez [délire]. amit extatikusnak minősíthetünk. a maguk módján fejezik ki azon anyagi részecskék vagy azon mozgások tulajdonságai t. éppoly kényszerítő módon határozzák meg az ember viselkedését. hogy merő képzelgések volnának. amelyeket a testekbe vetítünk. Ugyanis a társadalmi gondolat a maga parancsoló tekintélye folytán sokkal hatékonyabb. hogy ennek az eszelősségnek n ha az az oka.

hanem a társadalom természetében. ugyanolyan hatékony. Ennek az eredőnek a megjelenése mutatja meg az egyéneknek. hogy az ezeket kifejező jelek maguk is egyetlen eredőbe olvadjanak össze. De bár a fenti totemizmuselmélet segítségével sikerült magyarázatot adnunk e vallás legjellegzetesebb hiedelmeire. de azt még meg kell keresnünk. mivel úgyis ugyanazzal az értékkel bír. fölé van helyezve. 715 Lásd fentebb: …skk. Tekintve. amelyekre rárakódnak. nőnie vagy csökkennie. 716 Teljes mértékben a körülményektől függ. Mi bírta rá a klánt. csaknem annyi részre osztódhat. mivel az embléma nem pusztán olyan kényelmes eszköz. hogy a totemisztikus princípium n és általánosabban minden vallási erő n miként lehet külsődleges ahhoz a dologhoz képest. V. amelyek kifejezik belső állapotaikat. erők. mint Maudsley az egyéni pszichológia terén. mint a fiziológiai alap epifenoménját. A vallási jellegnek ez a felfogása végre magyarázatot ad arra az elvre is. amellyel a társadalomnak önmagáról alkotott érzését le het világossá tenni: ezen érzés létrehozására is szolgál. mint majd meglátjuk. ahány testrész vagy szövet van a szervezetben. Ha azonban a dolognak tulajdonított erények nem benne rejlenek. miért tévesek azok az elméletek. hanem hozzáadódik. maga a totemizmus mint vallás olyan tényen alapul. Ráadásul ennek a gondolatnak spontán módon a közös életfeltételekből kellett fakadnia. jóllehet nem azokban az anyagi dolgokban. s amelyet a következőképp fogalmazhatunk meg: ha egy szent lény szétosztódik. az szükséges tehát. Most már értjük. azokat az érzéseket is felidézi. Revue de Métaphysique et de Morale. Ez az érzés akkor tud objektiválódni. Az egyéni tudatok ugyanis önmagukban zárva vannak egymás felé. A vallásosság világa nem az empirikus természet valamely oldala. 716 Még az excrementumoknak is lehet vallási jellegük. 717 1. olyanok sincsenek. akkor e felidéző szerep érdekében nem szükséges. ezáltal tudatosul bennük erkölcsi egységük. Elfelejtik. Pontosan ugyanolyan hibát követnek el. minden egyes lélekrész egyenértékű az egész lélekkel. Valamely relikvia töredéke ugyanolyan erényekkel bír. hogy adva van a totem n a klánembléma n fogalma. amely ily módon szent lesz. A zászló egyetlen kis darabkája is éppúgy jelképezi a hazát. Egyetlen vércsöpp is ugyanannyit tartalmaz az aktív princípiumból. mindenki számára érzékelhetőbbé is teszi azt. mert akkor a dologgal együtt kellene váltakoznia. ugyanolyan hatalma van. amelyeket az egész idéz fel. 325. s az emblematikus szimbólumok használata már csak ezért is mindig gyorsan általánosult. május. maga is alkotóeleme. és hogy a kollektív képzetek még hatékonyabbak.). Lásd PREUSS: lDer Ursprung der Religion und Kunstl. inkább egyik vagy inkább egy másik tárgyra irányul. amelyeket csak felidéz és jelképez. 717 Az elv a vallásból a mágiába is átment: ez az alchimisták totum ex partéje. mint az egész zászló: ezért ugyanúgy és ugyanolyan mértékben szent is. 1998. miképpen jött létre e fogalom. 714 117 Created by XMLmind XSL-FO Converter. A vallási erő annak az inspiráló érzésnek a kivetülő. fejezetet (Globus. amelyeket a dolog közvetlenül gyakorol érzékeinkre vagy a szellemünkre. különös tekintettel a lDer Zauber der Defäkationl című II. LXXXVI. mint az egyéni képzetek. Mivel a rész felidézi az egészet. hogy a gondolatok is valóságok. A lélek. ha a szent jelleg a szubsztrátumául szolgáló dolog alkotó tulajdonságaiból fakadna. hogy összhangban vannak. amelyek szükségképpen kiesnének. . amelyben lakozik. Amiként ez utóbbi az egyén pszichikai életében nem látott mást. objektiválódó formája. hanem olyan érzésekből származnak. hogy a vallási gondolatokat kiváltó érzés erre vagy arra. Más szóval a vallásos gondolkodás szempontjából a rész az egésszel egyenértékű. ezek az elméletek a közösség egész pszichikai életét annak fizikai alapjára akarják redukálni. mihelyt megszületett a gondolata. és a következő alkérdésekre oszlik: 1. E kérdésről lásd lReprésentations individuelles et représentations collectivesl című cikkünket. Azáltal. Akkor Ebből is látható. amelyek n miként Ratzel földrajzi materializmusa (lásd nevezetesen Politische Geographie) n az egész társadalmi életet annak anyagi (gazdasági vagy területi) szubsztrátumából próbálják leszármaztatni. ha valamely tárgyon rögzül. amelyet a közösség gyakorol a saját tagjaira. hogy emblémát válasszon magának? 2.E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) idealizmusnak egy formája. mert az ily módon objektiválódó gondolatoknak megvan a maguk alapja. Elvileg nincs olyan tárgy. Ez a felfogás megmagyarázhatatlan volna. rajta kívülről erednek. mint az egész vér. de bármely tárgy betöltheti ezt a szerepet. amely erre természeténél fogva n más tárgyakat kizárva n predesztinálva volna.5. különösen az előbbiből? Hogy az embléma bármely csoportfajta számára hasznos gyülekező központ. csak olyan jelek segítségével tudnak érintkezni egymással. amelyet számos mítosz és rítus alapjaiban ott találunk. akár nem. hogy a dolognak meghatározott dimenziói legyenek.illetve a növényvilágból vették az emblémákat. a többi már következik belőle.714 Tehát mégsem kimondott őrület [délire]. Valamely dolog szent jellege tehát nem a benne rejlő tulajdonságoktól függ. skk. akkor valamennyi részben teljes mértékben önmaga marad. hogy a társadalmi egységet anyagi formában fejezi ki. Hogy az így létrejövő érintkezés szellemi közösséghez. jóllehet máshonnan. amely még nincs megmagyarázva. azt felesleges bizonygatnunk. vagyis az egyes érzéseknek egy közös érzésben való egyesüléséhez vezessen. akár teljes. A kérdés kettős.715 Ugyanis ez a fogalom egyáltalán nem azokból a benyomásokból épül föl. Miért az állat. mint a csorbítatlan egész.

Ezek az érzések igen erősek. Ha létrejött ez az egyöntetűség. Paris. Archives de médecine navale. nem az általa vallásosan tisztelt emblémából fakad. mintha a kiváltó ok továbbra is hatna. DURKHEIM: A szociológia módszertani szabályai. Egyébként szimbólumok nélkül a társadalmi érzések csak ideig -óráig maradhatnának fönn. hogy adott körülmények között mintegy önműködően jelentkezik. Ha azonban az ezen érzéseket kifejező mozdulatokat tartós dolgokon ábrázolják. ha szétoszlott a tömeg. vagyis létét. akkor maguk is tartósak lesznek. Tehát szerepük nem korlátozódik pusztán a hozzájuk kapcsolódó tudatállapot kinyilvánítására. A mozdulatok egyöntetűsége adja meg a csoport önérzését. és vannak olyan n valós vagy mitikus személyek n. ha azonban a gyűlés véget ért. Bármi részünk is van a születésükben. A kollektív képzetekkel ellenben egészen más a helyzet. minden vonatkozásban és történelme minden pillanatában. Tudjuk ugyanis. amelyek zászlók. 638. az egyének pedig elcsodálkoznak rajta. amelye kkel jelen tanulmányunkban külön foglalkoznunk kell. I. ahogy a kollektív érzések számukra idegen dolgokhoz kapcsolódnak: ezáltal jut érzékelhető formában kifejezésre a társadalmi tények egyik valóságos vonása: fensőbbségük [transcendence] az egyéni tudatokhoz képest. Nyilván nem abból a konkrét tárgyból származnak. s kölcsönösen befolyásolják egymást.721 Lombroso a spontán tetoválás egy különös esetéről számol be: egy olasz kollégium húsz fiatal diákja. Azzal tanúsítja az ember legjobban magának is és a többieknek is a Lásd erről Les Regles de la méthode sociologique. 723 Érthető. mindazonáltal valóban kívülről jön. I. csakhogy kizárólag mozdulatokban [mouvements] exteriorizálódhatnak. Azok az anyagszerű emblémák.722 Gyakran megfigyelték e gyakorlatot az egy kaszárnyában szolgáló katonáknál. 10. Prokopiosz egyik írása szerint az őskeresztények a testükre bélyegeztették Krisztus vagy a kereszt képét. e hatásokból és ellenhatásokból n amelyek maguk is anyagi közvetítők révén válnak lehetővé n származnak. amely mindenfajta megfontolás vagy gondolkodás nélkül is igen gyorsan megjelenhetett. könnyen felülkerekednek rajtuk az egyéni temperamentumok. valamennyien kívülről kapjuk őket. 722 LOMBROSO: L’Homme criminel. hogy a társadalmi jelenségek nem az egyénből.] Procope de GAZA: Commentarii in Isaiam. Ezek azt feltételezik. skk. eltekintve a velük járó vagy utánuk következő fizikai ellenhatásoktól. lábj. m. ébren tartják az emberek tudatát. 292. 721 LACASSAGNE: Les Tatouages. csak egyik sajátos formájuk. Az emblémaalkotás tehát egyrészt azért elengedhetetlen. hogyan ragadtathatták el magukat ennyire. A hívőt megtartó erkölcsi erő tehát bár nem az általa imádott bálványból. mégpedig jelentős ellenhatásokat. 268. amikor az emberek összegyűlnek.E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) értenek egyet. De van egy olyan emblémafajta. LACASSAGNE: i. mert hozzájárultak a kialakításukhoz. amelynek tulajdonítjuk. o. 377. Ezek a dolgok szüntelenül felidézik őket. 720 Ugyanezt a szokást jelzik bizonyos itáliai zarándokhelyekről is. Ismert tények igazolják ugyanis. Így hát a társadalmi élet. elvont ábrázolások. amikor a technika még kezdetleges. és az ugyanabba a fegyintézetbe zárt raboknál. az egy hajón szolgáló tengerészeknél. o. akkor már a hozzájuk kapcsolódó képzetek jelképezésére szolgálnak. o. hogy valamely külső tárgyból erednek. [Magyarul: E. 496. amit csak úgy hozzátesznek a már kész képzetekhez. olyan ábrákat tetováltatott magára. 718 Ha tehát úgy képzeljük. és akkor érzik át egyetértésüket. amikor eljött az elválás órája. amelyek különböző formákban emlékeztették őket az együtt töltött évekre. A szimbólum tárgyi volta ezt a külsődlegességet fejezi ki. ugyanazt mondják. Amikor alacsonyabb kultúrába tartozó emberek közös életet élnek. hogy a társadalom önmaga tudatára ébredjen. Nyilván az egyéni képzetek ellenhatásokat is kiváltanak a szervezetből. még sok más ilyen forma van. Az egyes szellemek csak akkor találkozhatnak és egyesülhetnek szellemileg. hogy könnyebben kezelhetők legyenek: a szimbólumok a képzetek szerves részei. mintegy ösztönszerűen gyakran festenek vagy vésnek a testükre olyan képeket. XI. BERCHON: lHistoire médicale du tatouagel. mivel a csoport ekkor már nincs jelen. s ezt ő át is érzi. 720 Lásd V. de ugyanannyira elengedhetetlen ezen öntudat folyamatos fenntartásához is.719 A Palesztinába induló zarándokcsoportok is a karjukra vagy a csuklójukra tetováltatták a keresztet vagy Krisztus monogramját. 1869. maguk is közreműködnek annak létrehozásában. ha kilépnek önmagukból. 291n292. ha egyszer a mozdulatok formát öltöttek és sztereotip alakot vettek föl. s magukra maradván egyre inkább elhalványulnak. hogy eredetük rajtunk kívül van. ha valamely tárgy láttán ugyanúgy kiáltanak föl. E szimbólumokban nem szabad tehát puszta mesterkedést. o. csakis kiterjedt szimbolizmussal lehetséges. hanem a csoportból erednek. 1689. akkor már csak emlékek formájában maradnak meg. o. Sőt még az sem teljesen önkényes. 718 719 118 Created by XMLmind XSL-FO Converter. amolyan címkét látni. 5. 97. A sokaságban könnyen elszabaduló heves indulatok kialszanak. De csak azért jelképezhetik őket. o. amelyik a totemizmusban játszott jelentős szerepet: a tetoválás. akik szimbólumok. A kollektív érzések személyekben és szokványos dolgokban [formules] is megtestesülhetnek: ez utóbbiak között vannak olyanok. Erre már 1862-ben is felfigyeltek: vö. hogy a tudatok hassanak és visszahassanak egymásra. az. hogy főképp olyankor. annyi azonban igaz. tetoválással jeleníthető meg a legközvetlenebbül és legkifejezőbben a szellemi közösség.. amelyek ezt a létközösséget idézik föl. THéBENOT: Voyage au Levant. 285. 723 Uo. . az egyéni képzeteket azonban gondolatilag is fel lehet fogni. o. akkor nem értjük teljesen félre a természetüket. ugyanazt a mozdulatot teszik.

729 I. Az állatok feleltek meg leginkább e feltételnek. ki tudja miért. amely a legsűrűbben fordult elő a szokásos gyülekezőhely közelében. Ezen okoknál fogva az égitestek n bármilyen fényesek is. mert ugyan nem teljesen mentes némi központi hatalomtól. 243.). VI Lásd fentebb. Ha elvesszük a nevet és az azt materializáló jelet. Nat. hát ezen két lény közötti természetbeli rokonság miatt.. 726 nem kötődik szorosan valamely meghatározott helyhez. és más világba tartozónak látszottak. és bármilyen erős benyomást tesznek is az érzékekre n nem voltak alkalmasak a totemszerepre. A főnökök tekintélyéről lásd SPENCER n GILLEN. hiszen mindegyik csoportnak más-más emblémát kellett választania.E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) csoporthoz tartozását. amelyek jelentése teljesen megállapodásszerű. o. Egyébként is szorosabban kötődik az állat az ember életéhez. amely mellesleg szólva nagyrészt sivatagos. az apai ágon történő totemleszármazási rendet egészen Ausztrália nyugati részéig kiterjesztette. hogy mindegyik csoport azt az állatot vagy növényt választotta jelvényéül. North. tekintve. Ráadásul az exogámia szabálya miatt férj és feleség szükségképpen más -más totem alá tartozik. 40. ahol a csoporttotemként szolgáló állatok gyakran megfordulnak. Másrészt pedig olyan dologra volt szükség. 25. figyelembe kell vennünk. addig csak másodlagos szerepük lehet a táplálkozásban. addig a csillagos égbolt nem nyújtott elegendően változatos. HOWITT. mint a név. o. A vadász -halász népek számára ugyanis az állat jelenti a gazdasági környezet legfontosabb elemét... m. Tr. S hogy valóban ez volt a totem kiváltó oka. hanem hogy bizonyos számú egyén közös erkölcsiségéről tanúskodjon. mi több. habár ez utóbbival együtt élnek.. hogy tapasztalatai szerint a totemisztikus központok leggyakrabban valamely hegy. azt az bizonyítja. A klán egyébiránt olyan társadalom. 726 Legalábbis Ausztráliában.. hogy az embléma fontosabb szerepet játszott. holott etnográfiai vonatkozásban úgyszólván semmi adattal nem rendelkezünk e területről..illetve növényvilágból vették. hogy valószínűleg hogyan választották ki ezeket az emblémákat. de különösképpen a faun a változatossága viszont csaknem kimeríthetetlen volt. Tr. s erre bizonyos számú példát is felhoz. amelyet ábrázolni hivatott. mint a beszélt jel. Mindenesetre az írott jel ma is fontosabb helyet foglal el a klánok életében. különösen az előbbiből. ugyanebben az értelemben SCHULZE: i. . Márpedig az emblémakép nyersanyagául csakis olyan dolog szolgálhatott. o. Valószínűnek tűnik számunkra. . Mivel csak e feltétellel lehetséges a léte. o. Strehlow azt mondja.. ez a hatalom azonban legalábbis bizonytalan és instabil. vö. o. szintén kollektív emblémából érzékelhető.730 1. . ha megnézzük Thomas térképét (Kinship and Marriage in Australia. o. ahol tehát a totem anyai ágon öröklődik n s manapság is ez a leszármazási rendszer a legáltalánosabb727 n ott a gyerekeknek más a totemük. Amerikában a népesség általában letelepült életmódot folytat: csakhogy az amerikai klán viszonylag előrehaladottabb szervezeti formát képvisel. mint az apjuknak. amíg a csillagképeket nem ismerték fel és nem osztályozták. 729 Márpedig bizonyosan e totemisztikus központok azok a megszentelt helyek. hogy a szerző. skk. hogy e neveket és emblémákat miért az állat . Nat. ahol a klán a gyűléseit tartotta. mert valamennyinél ingatagabb. ha valamely megkülönböztető jegyet nyom a testére. vagyis az élők világától ugyancsak különböző világnak számítanak. 295. miként azt a következő fejezetben ki fogjuk mutatni. 724 725 119 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Tr. forrás vagy olyan hegytorok közelében vannak. egyazon területen belül a legkülönfélébb klánok képviselőit találjuk. amellyel a klán emberei a lehető legközvetlenebb és leggyakoribb kapcsolatban álltak. Strehlow egyik észrevétele alapján még azt is körvonalazhatjuk. 725 A klán az általa lakott területtel sem határozható meg. o. E tekintetben a növények csak utánuk következnek a sorban.. Most már csak arra a kérdésre kell megfelelnünk. 730 Persze mint már alkalmunk volt rámutatni (lásd fentebb. a flóra. könnyen magyarázható az embléma intézménye és a csoport életében elfoglalt helye is. 728 A csillagokat még az ausztráliaiak is gyakran a lelkek vagy a mitikus személyiségek országának tekintik.. Úgy tűnik tehát. mint a növény. 727 Erről könnyen megbizonyosodhatunk. Hogy e térképet megfelelő módon értékeljük.. megfelelően világosan differenciált képet ahhoz. amivel azonosíthatja magát. Vonalakból és pontokból áll. hogy a népesség nomád. 4.724 Nem az a célja. m. e döntés csak a különböző csoportok közti valamiféle megegyezés alapján történhetett. I. hogy egy-egy törzs összes klánja és alklánja olyan dolgot találjon rajta. A klánt nem lehet a főnökével meghatározni.). a klán már nem is ábrázolható. ha másért nem. hogy egy meghatározott tárgyat ábrázoljon és felidézzen. Mindezen okokból kifolyólag egyazon családon. amely az összes többinél kevésbé tudja nélkülözni az emblémát s a szimbólumot. A csoport egysége tehát csak a tagok közös nevéből és az e névvel jelölt tárgyat visszaadó. amire viszont az állatok meg a növények oly kiválóan megfeleltek. Ezzel szemben a Nap. hogy n mint kimutattuk n a kép nem igyekszik visszaadni annak a dolognak a külsejét. 728 Ráadásul. 10. a Hold meg a csillagok túlságosan messze voltak.6.. amelyet könnyű volt lerajzolni. mert amíg nincs földművelés.

azt azonban nem tagadja. képesek nemzeni. mint az ásványok. Másfelől viszont tudjuk. hogy szükségképpen közeli rokonságban áll a külső alakját kölcsönző élő vagy élettelen tárggyal is. hogy az ember mértéktelenül kiterjesztette az emberi világot. Eredetileg valamennyi természeti világ egymásba keveredett. mert egyszerre tartoznak a legellentétesebb nemekbe. hogy a lények nemcsak külső megjelenésükben. vagy valamely állatfaj egy másik állatfaj megkülönböztető jegyeivel. a vallási hiedelmek léptettek az érzékelhető világ helyébe egy másfajta világot. s mivel ez az embléma állandóan az egyének szeme előtt van.vagy növényfajtát jelenítették meg. S minthogy ezeket az erőket különböző természeti világokból vették. Tehát valami kivételesen erős oknak kellett közrehatnia. Általában bármely kollektív érzés csak valamely anyagszerű tárgyon rögzülve képes tudatosulni. azt éppen a dolgok jellegzetes egybemosása mutatja. mert feltételezi ugyan. hogy a már kialakult élőlények mások. semmi sem folytonos. Ezt mutatja a totemizmus esete. amelyek létezését még a fejlődéselmélet sem tagadja. így eredeti formájukban közöljük őket.731 Ha van olyan igazság. akkor az az. skk. hogy az ne a maga megjelenési formájában tűnjék föl. E különbség nélküli állapoton alapul valamennyi mitológia. hogy a legkülönfélébb természeti világokat is összekeverte egymással. egylényegűvé téve ezen dolgokat. amely manapság egészen nyilvánvalónak tűnik. miben térünk el Lévy-Bruhl tényértékelésétől. hogy a természeti világok közé korlátokat emeljünk. hogy az élet nem élő anyagból. amelyekben jelezzük. hogy a klán embe rei. az embereket ellenben állatként vagy növényként fogják fel.).E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) Ez a totemizmuselmélet kulcsot ad nekünk az emberi mentalitás egyik furcsaságához. amely ugya n valaha hangsúlyosabb volt. hanem leglényegesebb tulajdonságaikban is különböznek egymástól. illetve a totememblémával ábrázolt különféle lények egylényegűnek számítanak. s az összes többit ebbe gyömöszölte bele. Az az alapvető ebben a vallásban. A vallás végezte el ezt az átalakítást. A szikláknak nemük van. a növényeket. A gyakorlat. rá és az általa ábrázolt dolgokra vivődnek át a társadalom által felkeltett érzelmek. hogy e vallási világképeket meghatározott társadalmi okok hozzák létre. az állatokat és az embereket semmiképpen sem tekinthetjük egyenértékűnek és egymással közvetlenül helyettesíthetőknek. amivel az animisták ruházták fel a primitív embert. 732 De éppen Az e bekezdésben tárgyalt tudatállapot ugyanaz. s miként ez utóbbi is. amikor e mű megjelent. amelyben ne hatna. Ez ugyanis nem abból ered. E hiedelem elfogadása azonnal hidat vert a különféle természeti világok közt. Hogy az az antropomorf ösztön. Ezen erő fogalmában tehát a legkülönbözőbb természeti világok keveredtek egymással: bizonyos értelemben alapvetően emberi volt ez az erő. mindazonáltal végig jelentős szerepet játszott a gondolkodás történetében. mindössze néhány magyarázatot fűzünk hozzájuk. mint amit Lévy-Bruhl összetartozási törvénynek [loi de participation] nevez (Les Fonction mentales dans les sociétés inférieures. de az önmagáról alkotott elképzelésekbe is beépítette a dolgokból származó elemeket. 731 120 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Ebből fakad a mitológiák által színre léptetett lények kétértelmű volta. Az érzéki megfigyelés szempontjából minden különbözik. az emberek hosszú ideig ezekkel az egymásba való alakulásokkal vélték megmagyarázni a do lgok születését. társadalmi feltételektől függ. az ember pedig állatból fejlődhetett ki. Ily módon a nyilvánvalóan különálló dolgok összekeverésének sajátos képessége onnan származik. ezeket tették meg a legkülönfélébb dolgok közös ősokának. hogy a logikai evolúció szorosan összefügg a vallás evolúciójával. hanem abból. Ismét alkalmunk lesz látni. a csillagok férfiak vagy nők. A dolgokról alkotott elképzeléseibe nyilván beépített emberi elemeket. Csakhogy a tapasztalásban semmi sem sugallhatta neki ezeket az egybemosásokat. egyszersmind azonban úgy tűnt. A valóságban sehol sem látunk olyat. hogy más természetű lények egymásba alakulnának. vagyis az ásványokat. egyetlen meghatározott nembe [genre] sem sorolhatók be. amiként önmagát sem a világ képére gondolta el: egyszerre élt mindkét módszerrel. Nem a maga képére gondolta el a világot. mint az állat. jobban mondva e mégoly különböző lényeket mind azonos természetűnek gondolták el. mint manapság. miképp rendelkezhetne valamely ásvány egy másik ásvány. Így hát minden további nélkül feltételezik róluk. a Nap. nem adhat magyarázatot erre a tudatállapotra. hogy egymásba tudnak alakulni. idővel megtanított bennünket arra. az ember pedig más. akiknek emberi érzelmeik és megnyilatkozásaik vannak. a Hold. 76. a növényeket meg az állatokat pedig mint az ember rokonait. Az alább következő oldalak már készen voltak. hogy az ember először is a vallás által kidolgozott erőkkel népesítette be a világegyetemet. Ám e manapság oly magától értetődő különbségtételek hiányoznak a primitíveknél. A most tetten ért ok egyébiránt nem csak a totemizmus sajátja: nincs olyan társa dalom. 732 Lásd fentebb. Az egyes világokon belül hasonló korlátok választják el az osztályokat egymástól: semmiképpen sem tudjuk elképzelni. . Az emberek ily módon az általuk is érzékelt kollektív erőt a csoport zászlajául szolgáló dolog fajtáinak képében jelenítették meg maguknak. amit a tudományos kultúra csak még jobban meggyökereztetett szellemünkben. Az embert mint állat. mivel emberi gondolatokból és érzésekből állt. Mivel a klán nem létezhet név és embléma nélkül. anélkül hogy bárminemű változtatást eszközölnénk rajtuk. s úgy megváltoztatnia a valóságot.

A lényeg az volt. Tehát társadalmi szükségszerűségek okozták. amelyben nincs semmi közös. A primitív ember ugyan összekever olyan dolgokat. ezekből a belső kapcsolatokból az érzékelés semmit sem tárhatna fel. az értelmi erők oly mértékű felajzottsága vagy túlizgatottsága volt szükséges. de természetükben nem különböznek azoktól a magyarázatoktól. hogy egymáshoz kapcsoljuk a dolgokat. más kritériumok. hogy az ember ráérzett a dolgok közti belső kapcsolatokra. azzal nemdebár azonosítjuk őket. mint ami ilyen módon rokonsági kapcsolatban van A-val. miként hajdanán is. hogy ellenszegül bárminemű magyarázatnak. mert módszeresebbek. felajzott állapottal könnyítette meg e folyamatot. és egy nembe sorolódnak. fej. egy újfajta gondolkodásmódnak kellett létrejönnie: a kollektív gondolkodásnak. 734 Ha azt állítjuk. mint amelyek a természetükből fakadó belső törvény értelmében lüktetnek együtt. Ma is. E vállalkozás az adott körülmények között természetesen csak ingatag eredményekhez vezethetett. hogy az uralma alá hajthassa az érzékek által szolgáltatott benyomásokat. Korántsem igaz tehát. Egyes vélemények szerint a mitológiák által posztulált összetartozások megsértik az ellentmondás elvét. 77. könyv. De mi sem gondolkodunk másképpen. s a valóság újfajta megjelenítésével váltsa fel őket. Ezek az erők a közelükben lévő bármely tárgyat bekebelezik. amely viszont mindig ügyel rá. hogy a meleg tulajdonképpen mozgás. amikor azt mondjuk. Csak akkor kezdem érteni. amilyennek az érzékei mutatták neki. nem annyira az eredmény volt a fontos. Ezek olyan erővel taszítják egymást.. Még kiáltóbb az ellentét a szent és a profán dolgok közt.E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) emiatt osztozik e tárgy természetében. s ezáltal szemben állnak a tudományos magyarázatokból következő összetartozásokkal. sőt e különbségtételt éles. Igaz. Azért csak ez lehetett ennyire hatékony. hogy a fény az éter rezgése stb. akkor ismeretem új tudással gazdagodott. Általa vált lehetővé a világ első magyarázata. hiszen e logika formájára és viselkedésére is a társadalom nyomta rá bélyegét. megtanították. és viszont. De ezt a szerepet csak azért tölthette be. hogy nem engedték behódolni a szellemet az érzéki látszatoknak. 736 Lásd fentebb. De szolgáltathat-e egyáltalán e vállalkozás valaha is végleges eredményt? És különben is. amellyel a szellem kapcsolatba hozza őket. csakhogy az érzékei által mutatott képnek az a komoly hátránya. 735 Uo. a társadalmi élet pedig az általa keltett tudati pezsgéssel. más megfontolások alapján válogatjuk ki őket. Ezért éltethet ugyanazon vallási erő a legkülönfélébb dolgokat. egyedül a szellem képes ezek fogalmát megteremteni. o.736 Ezért aztán ugyanaz az ausztrál. 734 LéVY-BRUHL: i. hogy az alacsonyabb rendű társadalmakat egyoldalú és kizárólagos összemosási hajlammal lehetne jellemezni. I. ez utóbbit élesen szembeállítja a fekete kakaduval. Igaz. 735 s e tekintetben élesen elütne a modern gondolkodástól. kategorikus szembeállítás formájában végzi. Ezekből az összefüggésekből. amelyek a primitív embert is kielégítették. értelmemet azonban egyáltalán nem elégíti ki egy olyan megállapítás. aki egybemossa a Napot meg a fehér kakadut. rendkívül jelentős adalékot jelentett az emberiség értelmi fejlődésében. hanem megtanították uralkodni rajta. amelyek ily módon közel kerülnek egymáshoz. hogy e mentalitás ne lenne rokonságban a miénkkel. Ahányszor csak belső kapcsolat révén egyesítünk heterogén fogalmakat. Mert a magyarázat azt jelenti. hanem antagonisztikus ellentétet képez . Később még visszatérünk erre a ragályosságra. ha más oldalról úgy tudom felfogni B-t. De nem hisszük. hogy egymáshoz illesztheti azt. Logikánk ebből a logikából született. hogy az a szentség fogalma társa dalmi eredetének köszönhető (lásd III. lehetővé vált a tudomány és a filozófia. hogy a logikai értelmezés társadalmi feladat. és egyben kimutatjuk. amelyeket mi összetartozónak tartunk. amelyek egymás függvényében tüntetik fel számunkra őket. hogy összhangban maradjon önmagával. hogy az ember olyannak lássa a világot. ezzel szemben viszont olyan dolgok közt tesz különbséget. Persze a belőle következő gondolkodási szokások megakadályozták. mert szigorúbban ellenőrzött megfigyeléseken alapulnak. szükségképpen ellentétes dolgokat azonosítunk egymással. Számára mindkét dolog külön nemből származik. A vallások nagy szolgálatot tettek az emberiségnek azzal. oly mértékben ellentmondanak Az összeolvadáshoz még egy ok járult jelentős mértékben hozzá: a vallási erők rendkívül ragályos volta. Ezek számára a vallás törte az utat. 733 121 Created by XMLmind XSL-FO Converter. mint az ausztrál ember.733 Ez újabb bizonysága annak. a primitív gondolkodás állítólag általános és módszeres közönyfélével viseltetett az ellentmondás iránt. Nyilván nem ugyanazokat a fogalmakat azonosítjuk ekképpen. amely nem hordozza magában ennek az értelmét. zavarba ejtő a számunkra e logika. hogy meg merték próbálni. skk. mint ami nem idegen A-tól. ami csak a társadalomban és a társadalom által lehetséges. in fine). hogy objektívek. hogy az ember kenguru. hogy első pillantásra különállónak tűnő fogalmak összeolvadtak. hogy valamely dolog miként tartozik egy vagy több másik dologhoz. mint az. mert attól kezdve. A mai tudományos magyarázatok esetében nagyobb a bizonyosság. mert társadalmi dolog. Ahhoz. de maga az eljárás. Két különböző frátriához sorolt dolog nem csupán különbözik egymástól. a magyarázattal azt mutatjuk ki. hogy elsőként szolgáltattak valamiféle képzetet a dolgok közt fennálló rokonsági kapcsolatokról. lényegében ugyanaz. De nem szabad lebecsülnünk: bármilyen durvának tűnik is. amelyeket mi megkülönböztetünk egymástól. amelyen keresztül az átérzett valóságok világa átlényegülve jelenik meg. hogy A szabály szerint megelőzi B-t. amit az érzékek különválasztanak. 79. Amikor megtudom. mert egy olyan ideavilág megteremtéséhez. hogy olyan összefüggéseket állítunk fel köztük. hogy a Nap madár. m. .

Kölcsönösen kiűzik egymást a tudatból.E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) egymásnak. hogy a szellem nem is hajlandó egy időben elgondolni őket. azt mindjárt össze is keveri. azt mindjárt szembe is állítja. Amit egymáshoz közelít. Mindkettő ugyanazokból a lényegi elemekből áll. Így hát a vallási gondolkodás logikája illetve a tudományos gondolkodás logikája közt nincsen szakadék. Mindkét irányban szertelen. a szélsőségeket keresi. 122 Created by XMLmind XSL-FO Converter. következésképpen a logikai mechanizmusokat némiképp sután alkalmazza. amit megkülönböztet. Az elsőt talán úgy jellemezhetjük a legjobban. Nem ismer mértéket. de valamennyit ismeri. . árnyalatokat. mindössze ez utóbbiak fejlettségi fokában különböznek egymástól. hogy hajlamos gátlástalan egybemosásokra és vad szembeállításokra.

hogy ha teljesen felszabadul a szervezet alól.. Ez a vámpír mítoszának a motívuma. N. bármennyire homályos legyen is az. 170. 246. s úgy tűnik. hogy homokszemnyi nagyságúnak képzelik. Ugyanis nagyon összetett fogalomról van szó. Valamennyi ausztrál társadalom feltételezi ugyanis. o.. fejezet .739 az utóbbi egyenesen gyanúsnak tűnik. Tr. Queensland Ethnog. SCHURMANN: The Aboriginal Tribes of Port Lincoln... valószínűleg későbbi fejlemények. éspedig azoktól. o. egy életerő: a lélek. hogy külsőre olyan. Bizonyos számú esetben azt mondják. s mivel e népnél az újszülöttet egy reinkarnálódó régi lélek élteti. hogy a női lelkek nem reinkarnálódhatnak. A kutangyik az első magyarázat mellett döntöttek. 15. miért szűnt meg a reinkarnáció. hogy másodlagos képződmény. I Amiként nincsen társadalom vallás nélkül. Tr. 744 Úgy tartják. akkor olyan suhogás és recsegés hallható.738 De ezek kivételek. Igaz. §).745 Amikor a fák ágai közt röpköd. hogy miképpen képzelik el maguknak a lelket. 744 STREHLOW. o.) egyes adatközlői szerint a lélek l[sei] ohne Fleisch und Blutl. mint idelent a földön: iszik. hogy a kiskorú gyermekek számára nem tartanak temetési rítusokat. amelyekkel meghatározható. Ebben azonban nincs semmi meglepő.742 Majd látni fogjuk. Következzenek most mégis azok a legfőbb n egyébként gyakran ellentmondásos n tulajdonságai. o. Nem anyagtalan. hogy a nőknek nem lehet lelkük. egyenesen következik. o. 1. Igaz. vadászik stb. mert még ma is nagyszámú női lélek létezik. olyat sem találunk n bármilyen kezdetlegesen szervezett is n. 51. 542. hogy kijön a testből. hogy egyszersmind állatfajok alakjában is elképzelik. Vagyis lényegében bizonytalan. o.740 Nem könnyű meghatározni. hogy nincs lelkük. hogy ne ennének. Láthattuk. 35.. hogy azt még a Például a kutangyiknál. hogy a tények hibás értelmezésének tulajdonítható. 741 DAWSON. amelyet ekképpen tálal. olyannyira. 15. 1. Australian Aborigines. 743 Ezt a kifejezést használja Dawson. 741 De az is előfordul. mindössze annyi. hogy azonnal rendelkezett is minden lényegi vonásával. hogy bármiféle lélek. A szellemlények közül mindjárt magára vonja a figyelmet az egyik.. Ennek tényleges jelentését később fogjuk lá tni. 5.. 737 Ha hihetünk Dawsonnak. Egyébként megmagyarázható. SCHULZE: i. De bár a szellemlények fogalma nincs ott a totemizmus alpjában. mint Roth hiszi (Superstition. . néha azt mondják a lelkekről. és őt is meg lehet enni. hogy az emberi testben ott lakozik egy belső lény. lévén hogy ez az a prototípus. anélkül hogy az embereknek pontos képe lenne róla. E helyzet magyarázatára csak két hipotézis adódott: a nőknek vagy nincs lelkük. Amennyire az etnográfiai adatokból megítélhető. in: WOODS. vagy a lelkük elpusztul a haláluk után.743 a körülményektől függően egyik pillanatról a másikra változik a mítosz és a rítus követelményei szerint. hogy miként gondolkodik az ausztrál ember a lélekről. szellem vagy mitikus személy gondolata hiányzik belőle. amelyet már évszázadok óta próbálnak feldolgozni. E gyökeres tagadás iránt azonban szkeptikusak vagyunk. előfordul. lábj. I. 269. miképpen jött létre. o. meghatározatlan az alakja. annyira homályos és lebegő az erről alkotott gondolata. sem jövendő életükl n írja Dawson. BROUGH-SMYTH. csak úgy bizonyosodhatunk meg.A LÉLEK FOGALMA Az előző fejezetekben a totemisztikus vallás alapelveit vizsgáltuk. 745 STREHLOW. a legapróbb hasadékon is át tud bújni. 244. 740 lA négy-öt év alatti gyerekeknek sem lelkük nincs.8. ha megállapítjuk. bizonyos queenslandi népek a másodikat részesítették előnyben (lásd ROTH: lSuperstition. m. hiszen van formája. és barangolása során olykor idegen lelkeket eszeget. 51. II. Magic and Medicinel. 742 North. 68. o.. Úgyhogy a földi élete során még fizikai szükségletei is vannak: eszik. sz. akkor az erre kapott válaszok sem lennének sokkal összefüggőbbek és pontosabbak. eszerint annyira kicsi lenne. hogy a legkisebb lyukacskán. s könnyen előfordulhat. a lélek gondolata egyidős az emberiséggel. abból. akkor is pontosan olyan életet él. o. következésképpen általában a vallási gondolkodásban sem. akkor a kiskorú gyerekekre is ugyanez lenne érvényes az általa megfigyelt törzseknél. 546. o. EYLMANN. o. amikor a nőknek még volt lelkük. hogy nincs testük: Eylmann (188. SCHULZE. akik a legszilárdabban hisznek a lélek létezésében. 188. a lélek eredetére és rendeltetésére vonatkozó kollektív képzetek. §). még sincs olyan vallás. amelyben ne lennének a lélekre. lásd North. 51. mint a test. vö. de semmi igazán lényegest nem tettek hozzá. amelyből az összes többi fölépül: ez pedig a lélek. hogy a halottak lelkeinek nem mutatnak be ételáldozatokat. Ha megkérdeznénk a kortársainktól. A kutangyiknál az eredetileg anyai ágú leszármazás ma apai ágon történik: az anya nem adja át a totemét a gyereknek. Fontos tehát megtudni. 737 738 123 Created by XMLmind XSL-FO Converter. I. még nem következik. Csak éppen soha sem reinkarnálódnak.. Magic… 65. hogy a nők kivételt alkotnak az általános törvény alól: bizonyos törzseknél úgy tartják. amelyben ne találkoznánk ezzel a fogalommal. eszik.. számos kielemezetlen benyomás játszik bele. Az is előfordul. Abból. mi módon származott le az előbbiekben bemutatott és megmagyarázott elképzelésekből. hogy a fejlettebb vallások és a filozófia tulajdonképpen csak megtisztítgatták. Arról. PARKER: The Euahlayi. 739 A kutangyiknál bizonyosan volt olyan idő. A nőnek tehát nincsenek leszármozattjai. DAWSON. 235. Csakhogy az a tény. 50. amelyek továbbörökítenék: ő a finis familiae suae. o. o.

amely ily módon külön entitássá alakult. 14. m. DAWSON. 35.753 A lélek oly szorosan kötődik a szervezet életéhez. ami csak éri a testet. Bár valamennyien rokonok. 755 a vér. o. hogy az embernek több lelke van. Tr. amelyek a mi érzékeink elől rejtve maradnak. §. Mint amikép pen a lélekben is van valami a testből. §. mondják a Tully folyónál élő törzsek. PARKER: The Euahlayi. Egybetartozik azzal a testrésszel. 14. 752 STREHLOW. SREHLOW. Tr. in: WOODS. 68. úgymint a szív. §). amik a fiatalokat nem illetik meg. Vö. 758 STREHLOW. o. 246. hogy a rossz szellemek megölik a kisgyerekeket. A lélek. egyáltalán nem abszolút. akkor már nem bánnak vele megkülönböztetett figyelemmel. hiszen már evilági életében is időlegesen ki tud jönni belőle: álom. 746 747 124 Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy külsőleg olyan. 759 De bár a lélek a szervezet bizonyos pontjain összpontosul. bizonyos termékei. annak az az oka. Márpedig a láthatatlanságot általában a szellemiség egyik jelének tekintik. mégis meg kell különböztetni őket. Egész sor különleges rítus szükséges ahhoz.) külön neve van annak a léleknek. 1. illetve Nat. amelyben a lélek ugyan lakik.. Ezek az anyagi szubtrátumok nem pusztán lakóhelyek a lélek számára. ebben a bekezdésben arról van szó. o. 65. Különböző mértékben ugyan.752 Mindamellett különállása és függetlensége leginkább a halálkor válik hangsúlyossá. de nem szakadt el. hogy amikor a vérvesztést ájulás követi. ő maga a lehelet. ők maguk a kívülről látható lélek. 65. a májzsiradékukat. Innen származik az az elképzelés. 506. o. A szív lélekrésze nem azonos a lehelet. 68. I. s ugyancsak máshogy hívják azt. amikor is a lélek távozik. Abból. a lélek is kiszökik vele. és különböző nevük is van. De amikor az öregember már valóban szenilis. . 67. §. 68. 500. hiszen olykor az alakját ölti fel. ájulás stb. I.. §.A.. North. azonnal él mozgási szabadságával. hogy egy bizonyos kor fölött olyan kiváltságokat élvez az ember. 749 SCHURMANN: Aborig. Ezt mutatják a halotti rítusok. mintegy éteri anyagból van. a májukat. Tr.756 az árnyék... mint a testek: nincs csontja. o. ha a lélek nem tér vissza hajlékába.. hogy az utolsó lehelet után. valahol egy külön világban önálló életet él. de csak azért. 35. nem marad látható nyoma. A lélek nem a leheletben van.. Test már nincs. 512. az a lelket is éri: minden testi sebesülés a lélekre is kiterjed. North.. hogy végleges távozásra bírják.). Ezért van az. o. 12. 757 PARKER: The Euahlayi. a testben is van valami a lélekből. Tr. a lehelet. Az ewalayiknál három-négy féle lélek van (PARKER: The Euahlayi. a hozzáfűző kötelék meglazult ugyan. 35. hogy a test elerőtlenedése a lélekre is átterjedt. e távolmaradások során azonban az élet lecsökken. m. S minthogy az illetőnek már nincsenek meg a régi képességei. 66. §. és ugyanolyan fajta táplálékot jelent. Úgyhogy e csaknem csodás látomás baljós előjelnek számít. milyen szoros kapcsolat van köztük. 66. A lelket tehát bizonyos mértékben anyagtalannak képzelik. sőt meg is áll. of Port Lincoln. 235. olyannyira. ahogy szétszóródott a szervezetben. mint a test. as Illustrative of the Primitive Theory of the Soull. megint máshogy hívják azt. 38. a vese758 stb. differenciálódott és részekre szakadt. ROTH: i. 65. amelyik a szívben lakik (ngai). §.I. a presztízsét is elveszti.A LÉLEK FOGALMA profánok is hallják. Ezekben a részekben arról van szó. Csakhogy ottmarad a holttest mellett. A köznapi halandók ellenben Dawson szerint csak életük egyetlen pillanatában élveznék e kiváltságot: idő előtti haláluk előestéjén. i. m. amely a placentában lakozik (choi). o. ugyanis a benne lévő vallási princípium az idő előre haladtával nagyobb erőre és hatékonyságra tett szert benne.749 hasonlatosan az árnyékhoz vagy a lehelethez. lábj. a máj zsiradéka. m. o.. m. 748 ROTH: i. amely összekeveredik a lehelettel (wanji). XV.747 Igaz. 67. 750 PARKER: The Euahlayi. 756 ROTH: i. hanem részben össze is keveredik. mint holmi lakást. De bármilyen valóságos is ez a kettőség. m. hiszen nem úgy hat az érzékekre. a placenta. Lásd SPENCER n GILLEN.. s igyekszik minél gyorsabban eljutni másutt lévő. 51. de amivel csak külsődleges kapcsolatban áll. Következésképpen. jól látható. Még az is előfordul. o. vagy a lelküket. m.751 Olykor hosszabb időre is távol maradhat. hogy a lélek egy szinten áll ily módon a belsőségekkel vagy a testszövetekkel. 755 ROTH: i. megeszik a lelküke t. hogy együtt növekszik és együtt is hanyatlik vele.. ROTH: i. Úgy tartják. idején hagyja el. m. amikor már nem képes hasznos szerepet játszani a törzs számára létfontosságú nagy vallási szertartásokban. 68. a varázslók vagy az öregek látják a lelkeket. A szervezet bizonyos régiói. Azt gondolná az ember. különös affinitást mutatnak irányában. J. o. o. 65. 67. 754 Ezt látjuk a kajtityáknál és az anmatyaráknál. 65. de az egész testben szétszóródik. Amikor elfolyik a vér. Mindegyik testrész mintegy individualizálta a benne lévő léle kadagot. §.. hogy csak üggyel -bajjal lehet elválasztani tőle. m. 751 ROTH: Superstition… 65. Jelentőségteljes ROTH: i. o. SCHULZE. 759 Például a Pennefather folyónál élő embereknél (ROTH: i. 68.. 753 FRAZER: lOn Certain Burial Customs. 29. a lélek azonban fennmarad. az árnyék vagy a placenta lélekrészével. 754 A test és a lélek azonban nemcsak szorosan összetartozik. hogy a lélek eltávozott.748 Ezen egymással szembenálló tulajdonságok összehozása érdekében úgy gondolják. Már láttuk. amelyben lakozik..746 Ezzel szemben az átlagember számára nem látható. hogy a léleknek szaga van (ROTH. I. 15. vagy legalábbis ennek alakját ölti magára. hogy végtelenül ritka és finom.757 a máj. igazi hazájába. Félreértés úgy képzelni a testet. o. §. Nagyon is szoros kötelékek fűzik hozzá. §. ROTH: i. a májukat és a veséjüket. Vö. o. anélkül hogy ez halált vonna maga után. 29.750 A testtől azonban külön áll és független tőle. a többiből sem hiányzik. mert életkoruknak vagy speciális kultúrájuknak köszönhető speciális képességeik révén olyan dolgokat is érzékelni tudnak.

II. 765 vagy ha teljesen ki akarják szabadítani a bennük lévő princípiumot. Ezután új élet kezdődik a számára.760 Utat nyitnak neki. a kiszabadult lélek elröppen. in: WOODS. van egy harmadik is. 768 EYLMANN. olyan mélyen beleivódott.. 77. tisztább formát ölteni. EYLMANN. 767 Például az arandáknál és a loritjáknál (STREHLOW. 540.. 244. o. összetörik őket. o. 498. Nat.. o. 235. Ezt az elképzelést a watyabalukoknál is megtaláljuk. 506..767 Megőrzi ugyan az eddig általa éltetett egyén valamennyi megkülönböztető vonását. HOWITT.. I. hogy könnyebben elrepülhessen. Tr. Akik életükben kiváló vadászok.763 vagy úgy.766 De elérkezik a pillanat. o.772 egy tó partján.. HOWITT. odalent sosem száradnak ki a folyók. olykor egyazon társadalmon belül is többféle elképzelés él egymás mellett róla. 779 Egy sajátos klán.779 Mindazonáltal Ausztráliában ezek az elképzelések meglehetősen elnagyoltak. amikor a válás végleges lesz. 2. Összetalálkoznak. o. DORSEY: lSiouan Cultsl. SPENCER n GILLEN. hogy a kontinens más pontjain is feltalálható. EYLMANN. 766 Uo. 769 SPENCER n GILLEN.. Walesl. Hol a föld alatt található n totemcsoportonként más és más helyen van n: ott. a halál után ltanának hívják. ami nem más. hogy más bánásmódban részesülnek aszerint. Ez a magyarázata az oly gyakori emberevési gyászrítusnak.775 de maga a gondolat. voltak.. mint az élők világa. XXXVIII.. hogy nem tud csak úgy egyszerűen elszabadulni tőle. 188. hogy ott éljenek a haláluk után. lCsodálatos tájék van ott n mondja Dawson n. hogy kiteszik a napra. 514. 422.769 a waramangák770 stb.. in: XIth Rep. o. 762 Hogy végérvényesen kiszakítsák belőle. 189. amivel a paradicsom áll szemben. Nat... Tr. hogy a lelkek. mint például Amerikában. 765 SPENCER n GILLEN. North. 780 Olykor nyilvánvaló a misszionárusok hatása. o. 1893. o. o.. Tr. North. 772 STREHLOW. De az is előfordul. Csakhogy természeténél fogva oly erősen kötődik a testhez. skk. 198.. o. mint a lélek. Tr. o. of Port Lincoln.A LÉLEK FOGALMA kézmozdulatokkal és mozgásokkal ösztönzik távozásra. Tr. sőt ellentétes kategóriának a körvonalai. 762 SPENCER n GILLEN.). 473. táncosok stb. Ez olykor az égben található. az arandák. Spencer és Gillen szerint egy föl dalatti helyen. 760 761 125 Created by XMLmind XSL-FO Converter. 496. 773 SCHULZE. o. de maga is hajlik rá. azért fogyasztják el a halott húsát. hogy az elszakadás óhatatlanul komoly állapotváltozással jár. skk. azoknak a lelke nem vegyül el a többiek tömegében. o.771 Egyébként a halottak n totemüktől függetlenül n valamennyien együtt élnek egy viszonylag homályosan meghatározott helyen. in: WOODS. 775 Ugyanezen törzseknél nyilvánvaló nyomai vannak egy régebbi mítosznak. 776 Általában valamennyi léleknek ugyanaz a sorsa. a kedélyét. o. meg kell olvasztani a testet: vagy úgy. vagy legalábbis bizonyos lelkek az égbe mennek haláluk után. amelyekre majd a túlvilág oszlik. o.. Tr. Nat.. o. §). 287.773 Végül olykor az égben. Tr. 508.). Úgyhogy ezeket szent tárgyakként vagy mágikus eszközökként használják. hogy miképp viselkedtek a földön. a jó és rossz tulajdonságait. 473. 551. külön hely van a számukra biztosítva777. 776 TAPLIN: The Narrinyeri.. hogy európai behozatalt lásson ebben az elképzelésben. 189. Odalent örökké süt a nap. Elmegy a lelkek országába. eredetinek látszik. o. Nat. Tr. North.781 Az arandák urpmilchima rítusának leírását lásd SPENCER n GILLEN. 51. 771 MATHEWS: lEthnol. Feltehetően a két mítosz egymás mellett él. 542. 485. 578. skk. 777 HOWITT. és ugyanazt az életet éli. 781 V. vidám az élet. Így hát az arandáknál a halottak Strehlow szerint egy szigeten élnek.761 Ugyanis még nem jött ki teljesen a testből. Dawson igazi pokolról beszél. Tr. 764 MEYER: The Encounter Bay Tribe. 547. A Strehlow-féle ltana azonos a Spencer és Gillen-féle ulthanával (Nat. 763 Uo. Tr.. o. és már itt is feltűnnek annak a két különböző. Nat. hogy egy mítosz szerint a gonoszak lelkét félelmetes szellemek falják föl és semmisítik meg. Tr.. o.).. Spencer és Gillen szerint így képzelik a közép -ausztráliai törzsek. 778 STREHLOW. 15. o. 774 DAWSON. 770 SPENCER n GILLEN. Mint látni fogjuk.. egy szigeten.780 csak a már fejlettebb társadalmakban kezdenek határozottabb. 498. és boldogan ismernek egymásra a lelkek.. amely szerint a lelkek egy föld alatti helyen élnek (DA WSON: i. hogy tüzet raknak. és nem is ezek az egyetlenek. harcosok.768 de ugyanakkor új lénnyé válik. 497. 503. Nat. A halottak szigetével kapcsolatos ezen elképzelésről vö. 508. o. o. o.764 A lélek a tesfolyadékokkal távozik. MARILLIER: La survivance de l’âme et de l’idée de justice chez les peuples non civilisés. 463. Ezt törzsenként különbözőképpen gondolják el. o. Tr. . Ily módon a föld alatti világ éppúgy oszlik fel földrajzilag. 491. 18n19.. 15. mert szerintük szent princípium lakozik benne. ahol a klánalapító ősök valaha alálesüllyedtek a földbe.l774 E kép bizonyos vonásait alighanem a keresztény misszionárusok paradicsomából kölcsönözték. o. lábj.. a méregzacskó-klán (Giftdrüsenmänner) őseinek a szellemei művelik ezt. De a megszáradt csontok is tartalmaznak belőlük valamennyit. skk. I. S. kijáratokat csinálnak. a felhők fölött is lakhatnak. vö. 419n420. A lelket még az életben gurunának.. 16. 524. Ugyanez a helyzet a Bloomfield folyónál élő lakosoknál is (ROTH: Superstition… 66. ezt az bizonyítja. 553.. Nat. Notes on the Aboriginal Tribes of N. Ezután a neve is megváltozik.778 Strehlow még arról is beszámol. SCHURMANN: Aborig.. m. Tr. HOWITT. 527. Nat. a tengeren túl. bővelkedik kenguruban meg mindenféle vadban. I.

. bármelyikük egész vidékeket tudott elárasztani. azok halhatatlanok. hogy ugyenezen gondolatok. ahol leszúrták a A lelkek átmenetileg ugyan megkétszereződhetnek. Tr. s ezen reinkarnálódások által történnek a fogantatások és a szülések. s amelyet az idők kezdetének tekintenek. a kezdet kezdetén a klánalapító ősöket is éltették. később pedig szülés lesz az eredménye. akik már senkitől sem származtak. Már csak az ausztrál civilizáció egyöntetűsége is jogossá teszi az általánosítást. North. I. joggal gondolhatjuk. és legfőképpen. amelyek közül az egyik a fent felsorolt sajátos tulajdonságokkal rendelkezik? Hogy e kérdésre válaszolni tudjunk. De okunk van hinni. Az általunk követett módszernek megfelelően a szóban forgó gondolatokat a társadalmak egy meghatározott csoportjában fogjuk tanulmányozni. Van egy időszak. hogy minden házaspárt a férj toteméhez tartozó lelkek raja kísér a kontinensen történő vándorlásaik során.A LÉLEK FOGALMA 2. Jóllehet vizsgálódási körünk ily módon széles lesz. skk.. nézzük meg. 785 Ezen elképzelések együtteséről lásd SPENCER n GILLEN.784 A mai emberekhez hasonlóan ők is totemklánokban éltek. hogy ez az önmagával mindenütt azonos gondolat esetenként nem más és más elemekből építkezik. II Legfontosabb vonásaikra korlátozva ezek volnának a lélekre és a lélek sorsára vonatkozó hiedelmek legprimitívebb formái. hogy ha megfelelően értelmezzük őket. Látni fogjuk. Tr. Vajon mi késztette az embert arra a gondolatra. függetlenül attól. . amit az alábbiakban részletesebben tárgyalandó törzsek tanulmányozása alapján fogunk tulajdonítani e gondolatnak. Az aranda ezért aljirangamitjinának783. 783 STREHLOW. De egy napon véget ért a földi életük: egyenként vagy csoportosan alásüllyedtek a földbe. Alkalomadtán az egyik ilyen lélek behatol a nő testébe és megtermékenyíti. De úgy tartják. ezeket még ma is látni lehet azokon a helyeken. hogy gondolatmenetünket más n ausztrál és amerikai n népek köréből származó adatokkal is megerősítsük. Most meg kell próbálnunk megmagyarázni őket. E helyek egyébként n a hozzájuk kapcsolódó emlékeknek köszönhetően n szentek. Azt az eredetet tehát. hogy két lény lakozik benne. ott vannak az oknanikillák. egy idő múlva azonban visszatér reinkarnálódni. de ugyanígy új földeket tudtak a vizek mélyéről felhozni. a sziklafalból tavat fakasztottak. Kik voltak hát ezek az ősök? Először is mérhetetlenül nagyobb hatalommal rendelkeztek. a többi törzs re is igaznak kell tekinteni. nem-teremtetteknek nevezi őket. 145n174. mint a mai emberek. Spencer és Gillen szerint az újszülöttek testét nemzedékről nemzedékre életre keltő lelkek nem újonnan. és azok ma is. A kutangyiknál nem feltétlenül az oknanikilla környékén történik a fogantatás. amelyben ezek a mesés lények éltek n Spencer és Gillen szerint n alcheringának. Ha egy ilyen lélek egy effajta szentély körül kószálva behatol egy nő testébe. amelyek emlékét a mítoszok örökítették meg. amelyeket csodásnak nevezhetünk: lA föld alatt. vagy hasadékot nyitottak rajta. o.. külön e célra teremnek. De lelkeik még mindig élnek. annak fogantatás. amelyet önmagában érez: ha elképzelését megfelelő módon elemezzük.). de gondunk lesz rá. 123n127. mint akár a legtisztelte bb öregek vagy a leghíresebb varázslók. 387.. 119. lábj. hogy a nő éppen hol tartózkodik (North. akkor ő maga fog minket a megoldás útjára rávezetni. amelynél a képzelet már nem tud visszább menni. amelynek nagysága eggyel sem nőhet. különböző formákban ugyan. először is e két beszámolót kell ismertetnünk. mint majd a következő fejezetben láthatjuk. Olyan erényekkel rendelkeztek. hogy azon át közlekedjenek. mindenütt ugyanazokat a lényegi jegyeket mutatja. Nat. még Ausztrálián kívül is meglehetősen általánosak voltak. hogy maga a primitív ember hogyan vélekedik annak a szellemi őserőnek az eredetéről. E törzsek egy olyan kísérlethez szolgáltatnak alkalmat. Tr. valamennyi törzs úgy tartja. 1. mint akik valaha. ahol különösen pontos megfigyelések történtek: a közép-ausztráliai törzseknél. azok a szentélyek. akkor szociológiai szempontból végül is mindkettő ugyanazt jelenti. 2. azt az időszakot pedig. ahol a föld alá buktak. 784 Nat. Tr. hogy van egy meghatározott nagyságú lélek -készlet [stock]. amelyekben a klán csurungáit őrzik. Testük fává vagy sziklává változott. Mivel a bizonyítási eljárásunkhoz alapul szolgáló elképzelésekről Spencer és Gillen. ahol első vendéglátóik bevégezték földi pályafutásukat. a földön. Amikor meghal egy egyén. Ezek az alap-lelkek ugyanazok. Ráadásul. 169. lelke elhagyja a lakhelyéül szolgáló testet.. és mindenféle csodás hőstetteket hajtottak végre. utazgattak. illetve Strehlow egymástól eltérő módon számolnak be. de e megkettőződések nem növelik a reinkarnálódó lelkek számát. és a gyász leteltével elmegy a lelkek országába. a levegőben egyaránt közlekedni tudtak..785 Így hát minden egyént egy-egy meghatározott ős új megnyilvánulási formájának tekintenek: ő maga ez az ős. o. mint a többi ausztrál társadalomban.782 ezek a lelkek reinkanálódnak időről időre. 782 126 Created by XMLmind XSL-FO Converter. s amelyek mintegy a különböző totemkultuszok központjául szolgálnak. 73. Minthogy ugyanazon következménynek mindig ugyanaz az oka. o. ekkor éltek azok a lények. mégis korlátozott. o. ha megnyitották valamely véredényüket. Vissza -visszajárnak azokra a helyekre. a lélek gondolata a központi törzseknél alapvetően nem más. melynek eredményét aztán n mint minden megalapozott kísérletét n általánosítani lehet. új testben és új vonásokkal.

amely egyébként csak az előzők sajátos formája. behatol a testükbe és elősegíti a növekedésüket. Vagyis csaknem istenek. önmagában tartalmazta a teljes totemisztikus princípiumot. kivetette őket a testéből. Elérkezik az idő. amíg ily módon egyedül állt. 512n513. maga is valamennyiben más és más arculatot vesz fel. X. vagyis az a törzs. Tr. vagy ha ilyenek nincsenek. Ilyenformán egy -két évig a régi családja körében él. akikben hol az állati. s maga is bizonyos mértékben e személy tulajdona lesz. a totemisztikus princípium is csak a klánt alkotó egyéni tudatokban és azok által élhet. o. 789 Nevezetesen a waramangáknál és a szomszéd törzseknél: a walpiriknál. de éppen ezek együttélése a lélek fogalmának egyik megkülönbeztető jegye. valamint a wambajáknál és a kutangyiknál (North. Nos. hogy ez a princípium benne rejlik valamennyi klántagban.). amíg csak jól érzi magát itt a földön. s ez a mítosz még inkább megmutatja. 154. Mindenféle lényeket. Ekkor visszatér az élők körébe és a védőszellem szerepét tölti be kiskorú gyerekei me llett. minden létező emberi lélek n azok is. amelyet Spencer és Gillen a legtovább és a legalaposabban tanulmányozott. hogy magában foglalja és szintetizálja az emberi s az állati világot.. bennük is együtt él az emberi meg az állati elem. amivel érintkezhetett volna. megrázta magát. ugyanakkor azonban kívülről érkező. a tyingiliknél (North. hanem állatok vagy növények. vö. Strehlow szerint. Nat. hogy például a kenguru toteme alá tartozó alcheringa személyt a mítoszok gyakran emberkengurunak vagy kenguruembernek ábrázolják.]. 146. ott fák nőttek ki a földből. o). állatokat. a wakajáknál. Meg kell tehát határozni. Ezekben a törzsekben a hagyomány s zerint egy-egy klánnak nincs több őse. Tr. amelyek most az emberek testét éltetik. Már tudjuk. Ahogy a föld felszínén mozgott. Tr. Nos. ám ez a látogatása egyben az utolsó is. s inkább az utóbbi van túlsúlyban az előbbivel szemben. Másodszor ezek az ősök nem emberek voltak a szó tulajdonképpeni értelmében. amelyek jelenleg nincsenek alkalmazásban s mintegy tartalékban állnak a jövőre n mind ebből az egyetlen személyből származtak. fej. s egy napon majd visszanyeri teljes függetlenségét. S ebben a származtatásban nincs is semmi meglepő. mint az egyes egyénekben megtestesült totemisztikus princípium. Tr. Mivel azok a tudatok. a wulumaráknál [Tindale sztenderdizált listáján: ngardiknál.789 Ez az egyetlen lény. különböznek egymástól. hiszen ekkor még nem volt semmi. hol a növényi elem volt túlsúlyban: lA mesés időkben élő ősök n írja Spencer és Gillen n a bennszülöttek véleménye szerint oly szoros kapcsolatban álltak a nevüket adó állattal vagy növénnnyel. arra a következtetésre jutunk. aki a testtől külön életet él. S mivel az ő lelkük reinkarnálódik a mai emberek testében. Elmegy a halottak szigetére. az ő szubsztanciájából lettek. óhatatlanul szoros rokonságba kerül azzal a konkrét egyénnel. hogy valójában mekkora is a jelentősége ennek az eltérésnek. Emberi mivoltukat gyakran elfedi az az állat vagy növény. hogy a szóban forgó törzsek hisznek a reinkarnáció tanában. ami a legjobb. ha a lélek végérvényesen kiszabadul a testből a gyászrítusok révén. 170. és XI. 788 A kajtityáknál (North. akiben lakozik: felveszi a természetét. Ha pedig ebben a konkrét esetben a két megfigyelő ekkorát tévedett. árván maradt unokái mellett. a mai lelkek is szent lények. de az a szelete.l786 Ők alakították a földet olyanná. akkor szükségképpen maga is egyéniesül. Nem azt jelenti-e ez szimbolikus formában.. Mivel csakis ezek a lelkek léteznek. o. s minthogy valamennyi tudatnak saját arculata van. Önmagában persze az emberhez képest külsődleges. Így hát a princípiumnak szükségképpen részekre kell osztódnia bennük. a legmélyebb bennünk. ott aztán. akkor már nem reinkarnálódik újra. tudjuk ugyanis. akkor egész anyagukat gyanúsnak kell tekinteni. Tr. amelyeket végigjárt.). és azok is.A LÉLEK FOGALMA nurtunjáikat. ugyanezen hagyomány szerint.. n A szaklektor. éjjel táncol. nappal alszik. 119. akkor az nem is lenne.) és az arabanáknál (North. és telehintette velük azokat a helyeket. 786 787 127 Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy a lélek általában véve nem más. hanem csak kettő. hogy minden lélek a totemisztikus istenség egy-egy szelete? E végkövetkeztetés azonban azt előfeltételezi.l787 Örökké élő lelküknek is szükségképpen ugyanilyen a természete. Tr. embereket teremtettek. 161.. Van egy olyan mítosz. o. Egyszóval amiként a társadalom is csak az egyénekben és azok által létezhet. hogy ez utóbbit éppen az a kettőség jellemzi. különböző kalandok Nat. aztán visszatér a lelkek országába. akárcsak hajdanán. o. amelyeknek ily módon szerves eleme lesz. amelynek minden ember a birtokában van. Így hát két ellentétes jellege van. hozzájuk hasonulva maga is sokféle alakot ölt. Strehlow szerint ezt éppen az arandák nem ismerik. o. amikor ismét vissza kell térnie n immár a földre való visszatérés reménye nélkül n a halottak szigetére. Egy -egy ilyen osztódott rész a lélek. . egyrészt az. Ha azonban behatol az egyénekbe. amelyet elég nagy számban találunk meg a közép-ausztráliai törzseknél.. ők teszik bele a dolgokba. mint a totemisztikus princípium. Egy idő múlva azonban megint csak visszajön onnan a földre. lényünk legkiválóbb része. amelyből állítólag származtak. A lélek ma is. vagy pedig vegyes lények. Ha ezen egyéni lelkek nem éreznék magukban a totemisztikus princípiumot. Tehát a lelküknek is isteni jellege van. hogy valóban ebből a nyersanyagból készült a lélek gondolata. amilyen most...788 sőt egyetlen egy. átmeneti vendég. idegen erő marad. Ugyanabból a szubsztanciából állnak tehát.

ott is ugyanez a mitikus téma rejtőzik. hogy egyesek tiltakoznak a gyerek totemének természete ellen. hogy az öregek nagyon is jól tudják. eszik stb. 796 Az arandák hol négy. azaz lgyermekcsíral szóval fordítja.). azzal még a gyerekek is tisztában vannak. 792 Általában inkább Spencer és Gillen terminológiáját használjuk. hogyan fogantatott: ha széles az arca. Strehlow egyenesen azt állítja. Alkalomadtán előjön föld alatti hajlékából és az elhaladó nőre egy különös formájú. II. Néha n ritkán n az is előfordul. és önként beleegyezik az újjászületésbe. I. Például egy olyan gumifán. Elképzelhetetlen. Csak éppen Strehlow szerint nem egy lélek inkarnálódik. hogy birtokba vették. amely egyszerre van lélekből és testből. az ős pedig megint eltűnik a föld alatt. 801 Mathews szerint a tyingiliknél (nála lchingaleel) is ugyanez az elmélet él a fogantatásról ( Proc. és 552. erre később még visszatérünk. skk. ráadásul amikor az ekképpen fogant ember meghal.801 A szerző szerint e verzió gyökeresen különbözik Spencerétől és Gillenétől. 790 791 128 Created by XMLmind XSL-FO Converter. maga is behatol. 52. Az asszony a terhesség első jellegzetes fájdalmai által értesül róla. Pályafutása ezzel végérvényesen véget ér. Queensland. akik behatolnak a nők testébe és megtermékenyítik őket.). hanem egy rapata vagy egy namatuna. o. Tr. Csakhogy ez az eset állítólag igen kivételes. azaz gyermeklelkek szabadulnak fel. Persz e Strehlownak is az a véleménye n akárcsak Spencernek és Gillennek n. 799 STREHLOW. vadászik. o. hogy Spencer és Gillen ne ismerte volna a ratapák mítoszát és a hozzá kapcsolódó szokásokat. és egy villám agyoncsapja. II. Gegor. Soc. akinek misztikus testén még reinkarnálódása előtt lakozott. de egészen másfélék. És viszont. 52. Tr. Spencer és Gillen szerint erathipa annyit jelent. hogy gyermek. Igen ám. táncol. hogy ekképpen keletkezett. XXII (1907). ami pedig az állatok szaporodását illeti. hogy az arandák szerint a nemek érintkezése korántsem döntő körülmény a nemzésben. mint a megfelelő ős. 6.. Strehlow idéz egy esetet (53. m. o. vihar szakad rá. de az alakváltozatok alatt itt is. 5. namatunának nevezett csurungát hajít. 15n16. o. 338. 514.798 A csurunga behatol a nő testébe s ott emberi alakot ölt. 794 I. amelybe a szabály szerint e ratapák anyjainak is tartozniuk kell. Igaz. hogy minden fogantatás reinkarnáció eredménye. Ahol csak a hagyomány szerint egy alcheringa -ős792 alásüllyedt a földbe. mint annak az ősnek. Mindez némiképp csökkenti első kijelentése horderejét. 800 Uo. o. o. következésképpen a fogantatások és a születések eszerint nem annak köszönhetők. A ngarra Strehlow szerint lörökkévalól-t jelent. Spencer és Gillen szerint nanjának. miféle kap csolat van a testi érintkezés és a nemzés közt. ámbár hozzáfűzik. 75n76. s ezzel új testben új életet kezdenek. 795 Strehlow a ratapát a lKinderkeimel. 7. 793 Nat. oldalain. sziklán. ahol is a szokásos viszontagságok után végleg megsemmisül. II. Kérdés. Explicit módon szólnak róla a Nat.800 Ez volna Strehlow verziója. 796 akkor valamelyikük esetleg belemászik az ölén keresztül. Valójában azonban csak a megfogalmazások és a szimbólumok mások. amolyan előkészületnek sem tekintik a fogantatáshoz (II. 797 STREHLOW. skk. a STREHLOW. Tr. R. ahonnan spirit children. akkor ratapa. o. hol nyolc házassági osztályra oszlanak. Nat.). STREHLOW. Állítólag a gyerek arcfelépítése alapján lehet megmondani.793 Strehlow szerint ngarrának794 nevezik az olyan fát vagy sziklát. víznyelőben ratapának nevezett gyermekembriók élnek. II. semmint Strehlow-ét. hogy a ratapának mi szabja meg az osztályát. 56. 70.. amelyeket felesleges részletezni. 797 Más esetekben egy kicsit más az eljárás: maga az ős ténykedik személyesen. amelyik a kenguru -klán egyik ősét ábrázolja. skk. A fogantatás a következő két mód valamelyikével történhet. o. o.). o. ami viszont már sokkal ritkábbnak számít. hogy kész embrió. lábj. minden ilyen fán. mivel az előbbit már régóta szentesítette a szokás. hogy ezt a szót a hétköznapi nyelvben csak ritkán használják ilyen értelemben (i. amely a testét képviseli. akkor az addig őt éltető ős lelke a többi lélekhez hasonlatosan a halottak szigetére megy. De e két megtermékenyítési eljáráson kívül Strehlow jelez egy harmadikat is. and. 799 E két megtermékenyítési mód egyformán gyakorinak számít. Az ős.). akkor namatuna segítségével. . miután a namatunája behatolt a nő testébe.A LÉLEK FOGALMA után. 798 Ugyanezt a szót (namatwinna) találjuk Spencernél és Gillennél is (Nat. 366. hogy a nemi kapcsolatot még csak szükséges feltételnek. néhány sorral lejjebb hozzáteszi. Ezen elképzelés szerint tehát igazi ősreinkarnáció történik. és abba a házassági osztályba tartozik. Tr. o.. 124.790 Tehát nem tud reinkarnálódni. o. Ha pedig arra jár egy nő. ami effajta misztikus kapcsolatot tart az elhunyt hőssel. ily módon a gyerek osztályából vissza lehet következtetni az apáéra (lásd SPENCER n GILLEN. Az így megfogant gyereknek természetesen ugyanaz lesz a toteme. Mi hát a rapata? Strehlow azt mondja. hogy a lelkek reinkarnálódnak.). Tehát neki is van testi eleme. mint amikről az előző megfigyelők számoltak be. Az arandák lakta terület különböző pontjairól szólva beszámolnak az erathipának nevezett sziklákról. Olykor a víznyerő lyukról is úgy tartják. Újabb reinkarnáción tehát már nem megy keresztül. A loritjáknál csak sziklák játsszák ezt a szerepet.. amelyeknek mind a kenguru a totemük. Először is valamennyi megfigyelő egyetért abban. skk. A loritjákról lásd STREHLOW.. Nos. ha hosszúkás.795 amelyek pontosan ahhoz a totemhez tartoznak.791 ehhez szerinte is misztikus műveletek szükségeltetnek. 7. Tras. 53. van egy szikla vagy fa.. olyan ratapák vannak. csakhogy a lelket mindi g anyagi formában képzelik el: alszik. 513. I. A gyerek hovatartozását az apa osztálya határozza meg.

hogy minden egyes egyén rendkívül erős szálakkal kötődik egy-egy meghatározott alcheringa-őshöz. o. .. e kérdésre még többször is vissza fogunk térni (vö. azon a helyen éppúgy sze nt fa vagy szikla nő ki a földből. o. Vagyis végeredményben az ős egy darabja hatol be a nő ölébe s válik gyermekké.812 De csak úgy lehet közös testük. S valóban. o. hiszen ha egy szent lény szétosztódik és megkétszerezi magát. Nem az egész lélek termékenyíti meg a nőt. Ez szó szerinti fordítása a Strehlow által közölt formulának: lDies du Körper bist: dies du der nämliche. Strehlow megfogalmazásában a namatuna éppúgy az ős teste. 813 Uo. mintha ő maga hatolna bele. Ez a különbség azonban huszadrangú. o. amelyeknek egyforma vallási értéket tulajdonítanak. mint amit a hagyomány szerint az ős foglalt el valaha. nem szabad szó szerint értelmezni. 807 II. o. Persze nem az egész személy testesül meg. Úgyhogy nem is értjük. akkor azt mondhatjuk. hogyan mondhatta azt Strehlow (I. S ezzel vissza is értünk Spencer és Gillen elméletéhez: a születés valamely ősi személy megtestesülésének köszönhető. Anmerkung). ez újabb bizonyítéka annak. 803 Ráadásul a lélekhez hasonlóan a ratapa is a lehető legszorosabb kapcsolatban áll azzal az őssel. akkor minden lényegi vonása megmarad azokban a részekben. amelynek a szent fa vagy szikla az anyagiasult formája. és könnyen belátható. Végeredményben olyan mitikus lényekről van szó. és amely talán a legkielégítőbb. 805 STREHLOW. Az ős által otthagyott csurunga ugyanis. nem kétséges. ha az ős beledobja a namatunáját egy nő testébe. 58. hanem olyan tárgy. sőt jóformán teljesen elenyészik. skk . A ratapa ugyanis az ős misztikus testén öltött formát. ahol a lélek l akozik. 809 Az. 4. ha észrevesszük. Saját fogantatáselmélete ennek éppen az ellenkezőjét feltételezi (vö. 804 Pontosan olyan helyet foglal el a törzs társadalmi keretei közt. mint ez itt. csak az emanációja. Ugyanúgy is hívják. mint a lélek. hogy a teste.A LÉLEK FOGALMA ratapa a közönséges halandó számára láthatatlan. 81. más elbeszélések szerint maga megy előre. I. hanem csak e lélek emanációja. senki sem látja. 76. o.). amikre osztódott. és csak a namatunáját hagyja ott. 804 Ez az eredménye annak. Ezekben a történetekben előbb maga az ős hatol be a nő ölébe. o. amikor mindenkinek bemutatja őse csurungáját. 802 129 Created by XMLmind XSL-FO Converter. vagyis aki az ő misztik us ténykedésének a gyümölcse. ha a két személy a csurunga legalábbis valamelyik oldalán összekeveredik. állat . II. akiket érezhetően az előbbi modell alapján formáztak meg. o. m. Ezt egyébként Strehlow kifejezetten el is ismeri: lA tjutunga (csurunga) által az egyén a személyes ősével egyesül. Így hát e tekintetben nem is lehet a kettőt világosan megkülönböztetni egymástól. amikor behatol a nő testébe. a nanjafája mind szent dolgok. ami aztán ratapává válik.810 Ráadásul az egyik csak a másik megjelenési formája. mintegy utat tör a namatunájának. 808 STREHLOW. 237. 803 SCHULZE: i. Amikor a beavatandó fiatalembert bevezetik a klán szentélyébe. 76. Át is tudnak alakulni egymásba: ha az ős elveszti a csurungáját. hogy a ratapának csak a mitikus ős anyjának házassági osztályába tartozó nő testében szabad inkarnálódn ia. A csurungát és még inkább a namatunának nevezett sajátos csurungát az ős egy megjelenési formájának tekintik. I. 76.). majd ő maga távozik. hogy az ősök lelkének milyen erős affinitása van az anyagi formák iránt. amelyet Strehlow is idéz. ugyanabba a frátriába. következésképp. II. Mangarkunjerkunja. alább. hogy Spencer és Gillen azon állítását. Ez a csurunga azonban épp ily módon rokona annak az egyénnek is. o. és olyan érzelmeket keltenek. miszerint az ős lelke inkarnálódik a nő testében. hogy az egyik csak a másik változata. ugyanaz a dolog. két különböző személynek nem lehet egyszerre ugyanaz. o. aki a hagyomány szerint az ős hatására fogant. mint ahol ő maga a földbe süllyed. 806 A két verzió közti különbség még inkább elhalványul.). hogy egy esetet leszámítva a mítoszok nem sorolják be az alcheringa-ősöket meghatározott házassági osztályokba. II. Ugyanaz a toteme. II. sőt nagyobb hatalmú lélek (lásd Nat. ezt mondja: lEbből a csurungából születtéll (uo. Alapjában véve e két mitikus értelmezés azonos. Másképp szólva egy alcheringa-lénynek csak egyetlen képviselője lehet az élők körében. Egyébiránt bármilyen módon történt is a fogantatás. 53. hogy személyesen hatolt be a namatuna nyomában. a személyiségét fejezi ki. a csurungája. olyat is láttunk. 514. 809 STREHLOW. 808 A mítosz szerint tehát az alcheringa-ős és a csurungája egyenértékű. Schulze gyermeklelkeknek nevezi őket.l Az egyik mítoszban az egyik kultúrhérosz. Mi több. o. 812 STREHLOW. belőle származik. 81. Spencer és Gillen szerint a csurunga nem az ős teste. Végül is tehát az alcheringa -ős teljes egészében ott van önmagának abban az elemében.806 A Strehlow által megkülönböztetett másik fogantatási módnak ugyanez a jelentése. mintegy az ősből kiszakadt rész. hogy e két motívum egyetlen mítoszon belül is együtt élhet. és megmutatják neki ősének csurungáját. mint a nanjafa. akkor azt mondják neki: lTe ez a test vagy. hogy e két személy legalábbis nagyon közeli rokona egymásnak.805 Ez bizonyítja. … skk. ha azt az értelmezést fogadjuk el. Ugyanis az ő megfogalmazásuk szerint is ott marad a nanjafában vagy sziklában egy hasonló. 42.l 811 A csurunga tehát magának Strehlownak a megfogalmazása szerint is az egyénnek és ősének közös teste. 811 Uo. amelyben a lelke lakozik. mint tudjuk. az olyan. 802 vagyis ugyancsak hasonló anyagból építkezik. 76. 807 Máshogy fogalmazva az ős személyisége. hogy miután az ős elhajítja a namatunáját. mint az ősnek. 53n54. ugyanabba a házassági osztályba tartozik. és úgy idézi elő a terhesség jellegzetes zavarait.l813 Olykor az is előfordul. hogy miért tértek át az egyikről a másikra: a test az a hely. e rokonság a tökéletes azonosságig is mehet. 810 STREHLOW. végérvényesen bizonyítja. Először is minden embernek megvan a maga őse.vagy emberalakban meg is mutatkozik a nő előtt.). Tr.

akiknek növény volt a totemük. o. a következőképpen fejezte ki magát: lÍme a kenguru teste. Ez a princípium alkotja az egyén lényegét: ez tehát a lélek.A LÉLEK FOGALMA Végeredményben tehát Strehlow szerint és a SpencernGillen szerzőpáros szerint is minden újszülöttben ott van egy misztikus vallási princípium. 819 Lásd fentebb 820 STREHLOW. 825 STREHLOW. az altjirával kapcsolatban a következő megjegyzést fűzi fejtegetéséhez: lEz az altjira megjelenik a négerek álmában. hogy az emberi lélek totemisztikus természetét az ős lelkének totemisztikus természete alapján következtettük ki. Tr. 51. Például a kenguru-klán ősei éppúgy füvet esznek. Strehlow például az anyai totemmel. továbbá értesüléseket visz róluk alvó barátaiknak. . valamely alcheringa -ős emanációja. o.). Az arandáknál a gyerek altjirának nevezi az anyja totemét. o. annak meghatározásától eltekintünk. Egyébként erre mutat az embereket a csurungájukhoz kötő szoros kapcsolat is. 3n4. 2.816 Mindenesetre bármi légyen is külső alakjuk. II. 76. 816 Uo.. 822 ROTH: Superstition. nyilván így kell értelmezni. hogy ez a terminológiában is megnyilvánul. Először is Spencerhez és Gillenhez hasonlóan Strehlow is hangsúlyozza. Roth egyik írását. Közös lényegük a totemisztikus princípium. 823 Más szóval a totemisztikus fajt sokkal inkább az ősök csoportja. hogy a tudatokban a totem olykor olyan gondolati lények. 57. 56. I. 821 Uo. hogy lminden őst szoros kapcsolatok fűznek egy -egy állathoz.817 stb.. 822 Nagyon úgy tűnik tehát. Amikor a kultúrhérosz. nyilvánvalóan egy ős. Tudjuk ugyanis. és menekülnek a vadász elől. Magic… 74. egyszersmind azonban a totem inkarnációja. 61.814 Strehlow legújabb megfigyelései tehát korántsem mondanak ellent a tételünk alapjául szolgáló adatoknak. és I. igen valószínű tehát. hogy a csurunga annak az egyénnek a személyiségét fejezi ki. amelyben a totemhez intézett invokációkról van szó. illetve a törzs többi részében. Ezek tehát részben egyenértékű. hiszen az előbbi ez utóbbinak az emanációja.. mitikus személyek összességeként jelenik meg. o. Utóbbiak szerint az egyén lelke a halál után visszatér a nanjafához. s végül is megsemmisül. Strehlow szerint viszont elmegy a halottak szigetére. A mi gondolatmenetünk abban állt. §. 814 130 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Hogy ezt miféle metaforák fejezik ki. amely beszél. Márpedig nyilvánvalóan beleépül a nagy őst jelentő altjirangamitjina szóba. II... 817 Uo. amikor mindenkinek csak egy toteme volt: az anyjáé. akárcsak az igazi kenguruk. Mangarkunjerkunja megmutatta a kenguru-klán tagjainak személyes csurungájukat. amit a totem megkülönböztető jegyeivel is meg lehet határozni. volt egy olyan időszak. azok az ősök. Az is lehet. A ratapa szó. mint az emuk. Mi több. amely minden egyénhez személyesen kötődik. és különböző dolgokra figyelmezteti őket. Hogy a fenti eltérésnek mi lehet az oka. Maga a nyelv is kifejezi ezt az azonosságot. Egyszóval az ősök maguk a részekre oszlott totem. hogy az altjira kifejezés valaha a tulajdonképpeni totemet jelentette. 823 Ha azonban az ős ennyire összekeveredik a totemlénnyel. 819 Mivel eredetileg a totemátadás anyai ágon történt. azt a mitikus embriót jelenti. akkor nem lehet ez másként az ős lelkéhez olyannyira közel álló egyéni lélekkel sem. az számunkra teljesen mellékes jelentőségű. Nos. amolyan pandanja. o.824 de egyszersmind a totemállatot is kifejezi. amely számára másodlagos totemként szolgál. hogy olykor mintha össze is kevernék őket. mi kizárólag erre az alapvető tényre támaszkodva határoztuk meg a lélekgondolat természetét és eredetét. 824 Lásd fentebb. 826 Uo. haláluk után egyenesen e növénnyé változnak!818 Az ős és a totemlény közötti szoros rokonságot egyébként annyira átérzik a bennszülöttek. vagyis mindkettő ilyesféle jellegét. o. és ott ismét összeolvad az ős lelkével (Nat. s azért nem beszélnek a halottak szigetéről. akik nemigen különböznek az ősöktől. o. Egyénileg tehát egyik mítoszban sem él tovább. Strehlow néhány újabb adaléka pedig még kategorikusabban bizonyítja a fent elmondottakat. az aktuális egyén és a totemállat teste.l815 Még ma is lépten-nyomon állattá változnak.o. II.820 A totem illetve az ős gondolata annyira közeli rokonságban áll egymással. ami a loritják nyelvében aratapi. Vagyis úgy fogják fel őket. növényhez vagy egyéb természeti tárgyhozl. Néhány altjirangamitjina (ezek a Spencer és Gillen -féle alcheringaősöknek felelnek meg) lalighanem követlenül is állat minőségben nyilatkozott meg.l821 Ez az altjira. egymással behelyettesíthető kifejezések. 513. hogy a mítosz nem ugyanaz a Spencer és Gillen által főképpen tanulmányozott keleti arandáknál.l 825 Így hát a csurunga egyszerre az ős. az emu-klán ősei úgy futnak és táplálkoznak. mint egyazon valóság különböző oldalait. amely Strehlow. 818 Uo. II. hanem éppenséggel újabb bizonyítékokkal erősítik meg őket. II. megkülönböztető tulajdonságail. Lehet. e három lény n Strehlow igen találó kifejezésével élve n legybetartozó egységet alkot826l. aki a hiedelem szerint belőle született. a mitikus faj. 815 STREHLOW. illetve a lélek legalábbis ugyanabból az anyagból és ugyanabból a szubsztanciából épül föl. lvalamennyiükben nyilvánvalóan megmutatkoznak az állat sajátos. illetve Spencer és Gillen közt végül is mindössze a következőben mutatkozik eltérés. o. mint a tulajdonképpeni állatfaj alkotja. mások csak átmenetileg öltöttek állatalakot. . hogy Spencer és Gillen részéről megfigyelési hiba történt.

Aborig. kezdeti őst jelenti.. akitől állítólag minden ember származik. m. Amikor elérkezik az ideje. és ugyanez az egyetlen lélek n amely minden osztódása és továbbosztódása ellenére önmagával azonos marad n éltette az első őst is a kezdet kezdetén.A LÉLEK FOGALMA leválik az ősről. és fiútestvéreikkel együtt osztoznak apjuk ngaiján. márpedig az utóbbi azt az első embert. Ahogy megszületik a magzat.837 E közt az elmélet és a közép-ausztráliai törzsek elmélete közt csak egy fontosabb különbség van: hogy itt a reinkarnáció nem maguknak az ősöknek a műve. De amikor meghal. vö. hogy következtetésünk nagyon ingatag alapokon nyugszik. akiket az ember és az állat közt álló átmeneti lényekként képzelnek el. 349. A Pennefather folyó mellett élő törzseknél úgy hiszik. (A szaklektor. E nyomok még Amerikában is fellelhetők. hogy a két leszármazási rendszer egymást követően volt szokásban n amúgy nem érinti a lélek örökkévalóságának elvét. 69a. Csakhogy először is n a fent kifejtett okoknál fogva n a kísérlet túlmutat az általunk közvetlenül vizsgált társadalmakon. akinek az a tisztje. eljön a choiért.) 832 TAPLIN: Folklore.828 A mura-mura szó. S. Journal of R. hogy a utódlás jelenségét felügyelje. Anje -a elvesz egy darabot ennek az embernek a choijából. 88. 832 Victoria-államban a watyabalukoknál teljes egészében megtaláljuk a reinkarnációban való hiedelmet. 60. III Az előbbiek során a reinkarnáció tanát csak a közép-ausztráliai törzsek körében tanulmányoztuk. o. szikla. emberi formában újjászületve jönnek innen elő. 833 Az ősök valamennyi klánjának van a föld alatt egy külön tábora. azt lehet hát mondani. ez a tábor a miyur. Az egyszerűség kedvéért mellőztük a nemek különbségéből adódó bonyodalmakat. hogy ez a szellem egy olyan szinkretizmus nyomán jött létre. hogy az lAnje-al és az lAnjírl szó nyilvánvalóan közeli rokonok. of N. a placentát egy megszentelt helyen elássák. 57. Ráadásul számos tény bizonyítja. 487.836 Észak-Queenslandben az előzőektől formailag semmiben sem különböző mítoszok fejezik ki ugyanezeket a gondolatokat.830 úgyhogy ezek sajátosan hasonlítanak az arandák altjirangamitjináira. 827 828 131 Created by XMLmind XSL-FO Converter. a placentában marad. o.. márpedig ugyanez a szó egyszersmind ugyanezen gyerek anyai totemét is jelenti. * Tindale sztenderdizált listáján: wailpik. skk. o. o. Mathews más n victoriabeli n törzseknél is ugyanezt a hiedelmet jelzi ( uo. 61.l834 Mathews egyenesen azt állítja. 35. Igaz. lÚgy gondolják. Hasonló esetet láttunk a Proserpine folyó bennszülöttjeinél. Ezek még ma is éppúgy élnek. HOWITT. o. 835 MATHEWS: i. hogy a fákban laknak. amelyet az a hely határoz meg. 829 The Manners and Customs of the Dieyerie Tribe of Austalian Aborigines. 837 ROTH. Customs. 482. a másik. mint hajdanán. ahol az anya szerint a fogantatás történt. §. hogy az embernek két lelke van: az egyik. Tehát a gyerek lelke az apa lelkéből készül. o. 197. 827 3. amikor kedvező alkalom kínálkozik. 836 J. a gyerek nem kapja meg mindjárt az egész apai lelket. o. Ez a sajátosság n ami talán onnan származik. 831 A nimbaldiknál* Taplin ugyanolyan fogantatáselméletet figyelt meg. Strehlow a totemlistát ratapalistának nevezi. A gipslandi karnaik n jóllehet náluk csak nyomokban van meg a totemizmus n szintén hisznek Muk-Kurnainak nevezett ősök létében. De úgy tűnik. hogy egy már korábban létező lélek behatol a nő testébe. Superstition… 68. ha több gyerek van. Tr.). 838 Uo. Egy bizonyos Anje -a nevezetű szellem. mint amit Strehlow tulajdonít az arandáknak. és megőrzi. in: CURR. a szívben lakozik. a choi.829 valójában olyan gyűjtőnév. amelyet Gason ljó szelleml-nek fordít. A lányok lelke az anyjuk choijából készül. . in: Anthropos. o. és ott reinkarnálódik. 293. ezért ezek a fák szentek. hogy lvalamennyi ausztrál törzsben mélyen meg van gyökerezve a reinkarnációban vagy a lélekvándorlásban való hiedelem. 16. vagy hogy legalábbis nyilvánvaló nyomai maradtak ennek. II. E hipotézist az teszi legalábbis valószínűvé.l Bizonyos talaj -. mert a ngai továbbra is ott marad az apa szívében. és a teremtő Istenben való hiedelem kifejeződését látja benne. o. ugyanaz a lélek adódik át apáról fiúra és az ő fiaira. 831 Uo. Nat. amelyet ngainak hívnak. hogy gyereket adjon neki. akkor egyenlően oszlik el bennük. S. amíg csak az apa él. III. és gyerekké válik. hanem egy olyan speciális szellemé. amely egyetlen alakban egyesítette az első ősök számos alakját. Howitt Dél-Ausztráliában a dijáriknál jelzi őket. amely a mítosz szerint a törzset alapító ősök sokaságát jelzi.l835 Az északi régiókra áttérve északnyugaton a njul-njuloknál tiszta formában találjuk meg az arandák hiedelmét: minden születés annak köszönhető. Így hát tökéletes szellemi folytonosság van a nemzedékek közt. 475. az embriót pedig belehelyezi az anya ölébe. 830 HOWITT. XXXVIII. beleteszi az általa gyártott embrióba. hogy ugyanezen vagy hasonló elképzelések találhatók Ausztrália legkülönbözőbb pontjain. Wales. amíg a gyerek fel nem nő és meg nem házasodik. 834 MATHEWS. Manners… of South-Austral. a kiszabaduló ngai szintén a gyerekek testében inkarnálódik.. 838 Uo. o.vagy forrásalakzatokat a mura-murákkal azonosítanak. 47. lA halottak szellemei n mondja Mathews n az egyes klánok miyurjaiban833 gyülekeznek össze. amely hivatásszerűen folytatja e tevékenységet. Tr. Nat. BISHOF: lDie Niol-Nioll.

. m. o. . azt hiszik. miszerint a ratapák fákból. nyilván megőrzi valamennyire az önállóságát. mint ami valami módon az ember részét alkotja. az élet folyik el. o. o. de ezt valamely állat . 840 A kwakiutloknál úgy tartják. 845 HOWITT. amint azt a totemisztikus szertartásokban játszott szerepe is bizonyítja. hogy az altijra n vagy anyai totem n az álomban lélekként vagy szellemként jelenik meg. A lélek tehát összekeveredik a vérben benne rejlő szent princípiummal. ő maga is ennek a fajnak a tagja.l847 Bizonyos esetekben még azt is hiszik. skk. Csakhogy a totemállat éppúgy megtestesíti a totemet. 841 BOAS: Sixth Rep. III. mint ahogy itt Howitt mutatja be a totemet. hogy mindegyiküknek van valami rokonsága valamely madárral. Ha pedig a nő akkor érzi meg a gyerek első moccanását. hogy néhány évvel azelőtt egy illető a fogas gyíkok (lace-lizards) klánjából elküldte neki a totemét. hogy ez utóbbi lelke hatolt belé.. kis híján bele is halt. Nyilvánvaló. o. Tr.. És valóban.. Például a vérben. amikor egy nő sokat eszik valamely gyümölcsből. azt hiszik.842 Ezen elképzelések általánossága természetesen a belőlük levont konklúzióra. Nos.. azt világosan bizonyítja annak a bizonyos Umbara nevű embernek az esete. akárcsak a nanjafa vagy -szikla..vagy növényfajjal.843 hogy minden egyes ember magában rejt valamit abból a névtelen erőből. illetve azon elmélet között. o.) és Schulze (i. lAmikor tehát egy nő a terhessége során egy elhunyt rokonával álmodik. a lgeawegalok (Új -Dél-Walesben élő törzs) úgy tartják. Ha a lélek nem más. 846 Strehlow (I. Ez tehát azt jelenti.skk. amely a szent fajban oszlik szét. 434. amivel már az elhunyt is rendelkezett. o. Általános érvényét egyébként a következő tények erősítik meg. s vele a lélek is elszökik. lábj.l845 Valóban igaz tehát. 844 A vér azonban egyszersmind a lélek egyik székhelye. 59. amelynek alakját a totem magára ölti. érzékelhető lény.849 Másfelől tudjuk. amelyekben a minden egyénben benne lévő totemisztikus princípium is a leginkább megtestestesül. az irokézeknél. CXI. Tudjuk. 839 840 132 Created by XMLmind XSL-FO Converter. of the Committee on the North-Western Tribes of Canada. PETITOT: Monographie des Déne-Dindjié. Fentebb is azt láttuk. 847 FISON n HOWITT: Kurnai and Kamilaroi. hogy a lélek éppen azokban a testrészekben lakozik. az athapaszkoknál és még több más Egyesült Államok-beli törzsnél.l839 Ez a hiedelem a haidáknál is általános. 147.. hogy az embert éltető szellem és az állat szelleme közt rokonság van. amíg ő aludt. hogy ő maga ez az elhunyt. hogy van benne még egy lény. hogy a ratapa Die Tlinkit-Indianer. hiszen specifikusan különbözik attól az alanytól. és ez utóbbi nevét adják neki. uo. és behatolnak családjuk terhes nőinek testébe.). akkor azt hiszi. Amikor vér folyik. hogy individualizálódása során a totem részekre osztódik.841 Ugyanez a helyzet a huronoknál. amikor feltételezésünk szerint behatol az egyénbe. Másrészt. 842 LAFITAU: Moeurs des sauvages américains. köt.. o. hogy a majdan megszülető gyermekének ez a gyümölcs lesz a toteme. vagyis a lélek gondolatáról adott magyarázatunkra is áll. o. amikor éppen egy kengurut néz. . és az ily módon leváló valamennyi része a testben lakozó szellem vagy lélek szerepét játssza. hogy a lélek közvetlenül a totemül szolgáló növényből vagy állatból származik. akkor a totemisztikus princípium. 844 Lásd fentebb. hogy némi ellentmondás van ezen állítás. A totem behatolt a torkába és majdnem megette a mellében lakozó totemet.. vö. akkor legalábbis bizonyos esetekben többé-kevésbé szoros kapcsolatban kellene állnia azzal az állat. Nem mintha azt hinnék. tehát betöltheti ugyanazt a szerepet.vagy növényfaj formájában képzeli el magának. Ez azt mesélte nekem. mert a testét díszítő szimbolikus rajzok és ábrák dacára e tekintetben semmi sem emlékezteti valamely állat vagy növény alakjára. Leonhardt ellenvetései dacára Strehlow fenntartotta az erre vonatkozó állításait (lásd STREHLOW. Basedow ugyanerről számol be a wogaitok esetében.. Ha az újszülött olyan jellegzetességet mutat. ha magyarázatunk megalapozott. Leonhardt úgy gondolja. 848 Globus.. akiben megtestesül. Az arandáknál Strehlow szerint. akkor úgy tekintik.. hogy melyik rokon reinkarnálódott a gyerekben.848 H. jobban mondva a vér maga a lélek látható alakja.. 289. emlőssel vagy hüllővel. 769. hogy az utolsó halott a családban születő első gyerek személyében jön vissza az életbe. SWANTON: Contributions to the Ethnology of the Haida. Ezt az azonosságot az igazolja végérvényesen.A LÉLEK FOGALMA Ugyanezeket a gondolatokat találjuk meg az amerikai indiánok törzseinél. Howitt n állítása szerint n éppen ezt figyelte meg a juwineknél: lHogy e törzsekben n írja n a totemet úgy képzelik el.. de úgy gondolják. A vérben is van valami a totem természetéből. mint az individualizált totemisztikus princípium. 15.846 De következzen néhány még közvetlenebb bizonyíték. hogy e hasonmás csakis a lélek lehet. II.. 282. o. hogy egy kenguru ratapája hatolt be a testébe és az termékenyítette meg. .) pontosan úgy mutatják be a lelket. akiről már beszéltem. hogy ezen állattól származnak. 2. 843 Lásd fentebb. Nat. E különböző dolgok mitológiailag egymás megfelelői. vagyis hogy kijön a testből és megeszik egy másik lelket. 117.. o. hiszen a lélek már önmagában is az általa éltetett alany hasonmása. o. s hogy ennélfogva a gyereknek mely nevet kell viselnie. 59. XI. 246. o. A sámán mondja meg. Krause szerint a tlingiteknél az elhunytak lelkei visszajönnek a földre. sziklákból vagy csurungákból emanálnak. De nem mint empirikus. 280. akiben szintén felismeri magát.

Feltehetően a nemi totemizmus egy formájáról van szó.. hogy ki a felelős a gyilkosságért. hogy a lélek valamely állat testében reinkarnálódik. természetes eseménynek.). Más társadalmakban. Figyelemre méltó. I. Melanéziában (CODRINGTON: The Melanisans. of N. ha fiú. e tekintetben szemben áll a testtel. és csak később ölt emberi alakot. o. vagy állat formájú lények voltak. megőriztük az eredeti alakot. 250. Journ. XIV. o. Ugyanis a lélek szerintük a totemállat alakjában látogatott el az áldozathoz. 128. szám. 85. 855 Third Rep. Wales.A LÉLEK FOGALMA meg a lélek körülbelül ugyanaz. S. méhként stb. ha nem úgy gondolták volna. akkor kígyó alakjában megy be az anya testébe. o. o. 854 Lásd FRAZER: Golden Bough2.858 Ha a lélek lényegileg emberi princípium.és az embervilághoz. o. Ezzel magyarázható az. o. hogy ugyanabból a szubsztanciából van. hogy állat van a testében. THOMAS: lAn American View of Totemisml. 853 K. Tr. II. gyíkként. 233. 851 ROTH: Superstition… 83. XXXVIII. 857 Például a szumátrai batakoknál (lásd Golden Bough2. 191.. o.. légyként. I. s annál inkább érzi szükségét a szellem a különbségtételnek. ha már alkatánál fogva közeli rokona az állatnak: mert akkor az élet után az állatvilágba való visszatérésével csak az igazi természetéhez tér vissza.). ahol a totemizmus már valamennyire hanyatlásnak indult. Austral. o. R.] 850 A wakelbaráknál [Tindale sztenderdizált listáján: jagalinguknál. gondolják el a lelket.] Curr és Howitt szerint minden házassági osztálynak megvan a maga toteme. amikor a halál után a lélek tisztán állati alakban jelenik meg. hogy a halottak lelkei visszatérnek őseik. 28. hogy a halálkor visszanyerik eredeti alakjukat. hogy a gyilkos lelke valamiféle kényszernek engedve feltétlenül meg fogja látogatni az áldozatát. 1894. 4. aszerint hogy melyik klánhoz tartozik. Látszik.A. szám.856 Igen gyakran hiszik úgy.A. a Cairns-körzetbeli (Észak-Queensland) törzsek kapcsán. 362. Trans. Az életben ezt a jellegét részben elfedi az emberi test alakja. és ezért ezen fajta madárnak is hiszik magukat. 858 Lásd fentebb. J. IV. S ekkor előtérbe kerül a léleknek az állatvilággal való rokonsága. Mármost Schoolcraft írása szerint azt mondják. IV A lélek fogalma tehát a szent lényekre vonatkozó hiedelmek sajátos alkalmazása. mint a totemisztikus fajba tartozó állatok vagy növények. hogy a legkisebb nyom is meglátsszon rajta. Az omaháknál legalábbis két bölény-klánban úgy tartják. 4. hogy a lélek egyaránt tartozik az állat. A lélek nem pusztán lNotes on the West Coastal Tribes of the Northern Territory of S. o. akkor valóban igen furcsa. Aborigines. BROUGH SMYTH. XXXI (1907). amiként azt az általunk ismertetett elmélet is feltételezi. 420. SPENCER n GILLEN: Nort. hogy ebből vagy abból az osztályból vagy klánból 850 való emberről van szó. hiszen a totemizmus eleve azt feltételezi. . 849 133 Created by XMLmind XSL-FO Converter. o.857 Alighanem innen származik a lélekvándorlás igen elterjedt tana. 347n348. MATHEWS. mindegyik visszaváltozik medvévé. J. skk. Vö. így az állat elárulja. annál kevésbé lesz szükségszerű ez a kettősség. n A szaklektor.).I. Így hát a lélekvándorlásban való hiedelem általános volta csak újabb bizonyítéka annak. hogy melyik klánról van szó (Mrs. ha közben arra járt egy állat. annak könnyen felismerhető a nyoma.. A lélekvándorlás hiedelmének általánosságáról lásd Tylor. ezek ősei vagy állatok. a Malájfélszigeten (TYLOR: lRemarks on Totemisml.854 De a lélek állati természete elsősorban a halál után nyilvánul meg. o. Minél inkább háttérbe szorul a totemizmus. II. hogy a lélek kiszabadul az emberi testből. o. hogy azokat az eseteket.. 257. A Bedford-foki bennszülöttek (Észak-Queensland) úgy tartják. majd a halott alatt. of R. 1902. Ugynis ahol a totemisztikus hiedelmek viszonylag tiszták. hogy a lélek alkotóelemeit eredetileg az állatvilágból vették.852 A brazíliai bororók madáralakban képzelik el a lelküket. hogy miért részesíti oly sok társadalomban ily nyilvánvaló előnyben az állati formát? De mindjárt érthetővé válik. hogy milyen fajta állatról van szó. 1909. South Australia.I. 253. De miután a halál kiszabadítja. 513. Soc. Azt mondják.853 Másutt kígyóként. 855 A hopik bizonyos számú klánra oszlanak. o. XIII. Ezért a testet emelvényre helyezik.. ebből pedig kikövetkeztetik. o. új sor. III. hogy melyik társadalmi csoportba tartozik a bűnös.. Egyik értelemben sem határozódik meg soha kizárólagos formában. James SMITH: The Booandik Tribes of S. aszerint hogy az állat melyik klánnak vagy osztálynak a toteme. ahol pedig a totemizmus már visszaszorult vagy el is tűnt. 147. Igen sok ausztrál törzsben abból az elvből indulnak ki. n A szaklektor. szarvassá. ott a lélek gondolata szükségképpen kétértelmű. 852 Prinz zu WIED: Reise in das innere Nord-Amerika.). a bölények közé. hogy melyik osztályról (lásd CURR. a buwandikoknál pedig azt. különösen azután. 178. Azt eldöntendő. §. 86. A lelket mindig is szent dolognak tekintették. Man. Australial. 110. 86. Vö. 190. I. HOWITT: lOn some Austral. [Mivel a wogait törzsnév nem szerepel Tindale sztenderdizált listáján. Man. aminek magyarázata n láttuk n annyi gondot okozott Tylornak. 229. von den STEINEN: Unter den Naturvölkern Zentral-Bräsiliens. 511. általában egy varázsló gonosz mesterkedésének tulajdonítják. mind olyan társadalmakban figyelték meg. 258. Beliefsl. visszaváltozik önmagává. o. a lelket továbbra is állatalakban gondolják el. 256. 512. hogy ha a gyermek lány. Tudjuk. Másnap visszajönnek.). Márpedig nem tulajdoníthattak volna a léleknek efféle származást. S. o. hogy e gondolatnak már történelmi felbukkanásától kezdve mind a mai napig vallási jellege van. 8.. hogy az alacsonyabbrendű társadalmakban a halált soha sem tekintik tisztán fizikai okokból bekövetkező.. ami önmagában profán. hanem csak a körülményektől függően ölti inkább ennek vagy annak az alakját. akkor póling. A lelket gyakran állatalakban jelenítik meg. illetve körbe -körbe gondosan elegyengetik a földet. 856 Indian Tribes. 851 Wied herceg szerint sok észak-amerikai indián mondja azt.

Moralisták és prédikátorok is gyakran hangoztatták. a katalepszia stb. Amikor tudományos vagy művészi életet élünk. E lényegi sajátossága megmagyarázhatatlan volna.A LÉLEK FOGALMA anyagi burkában különbözik tőle. mindamellett nem állítjuk . kiegészítő hatást gyakorolhattak. De itt is n akárcsak a szentség fogalmánál n csak az alkalmazott szimbólum szó szerint való értelmezése a hiba. ahogy a vallási erő és az istenség fogalmainak. Tehát valóban két. Nagyon is igaz. Az álom is hozzájárulhatott a lélek-eszme bizonyos másodlagos jellemzőinek meghatározásához. A nagy ősök alakjai. de amely az egyénben ölt testet és az egyéniség alakját ölti magára. éteribb anyagból valónak képzelik. . nem érezzük magunkat egyenragúnak vele. Bár erkölcsi tudatunk a tudatunk része. a viselkedési normák n tekintettel eredetükre n szintén olyan tekintéllyel és méltósággal ruházódnak fel. valóban van bennünk az isteninek egy szikrája. az máshonnan származik. illékonysága. úgyhogy bizonyos értelemben azt lehet mondani. amelyen minden kultusz alapul. ha a lélek-eszme csakis az álom problémájának a megoldására született volna a tudomány előtti időkben: az álomban semmi olyasmi sincs. Ez a valami az. akkor alapjában véve maga is személytelen. Arra ösztönöz bennünket. ezer alakot öltő anyaghoz. hogy sokkal finomabb. mindazok a nagy dolgok. mint amik mi vagyunk. amiből a lelket felépülni képzelték. a totemfajban és a hozzájuk kapcsolódó mindenféle dologban szétoszló személytelen princípium sajátos formája. mint belső a külsőtől. úgy érezzük. amelyeknek n bár kisebb fokon n ugyanil yen a jellegük. külső állapotaink nem érhetnek el: éppen ezért külön helyet is biztosítunk nekik pszichikai életünkben. mint a szent lények. sajátságos egymásba való áttűnése szolgált mintául ahhoz a finom. s minthogy rendkívül sajátságos hatalommal bíró érzelmek kapcsolódnak hozzájuk. Ami igazán lényeges e fogalomban. Amikor az ausztrál ember egy vallási szertartásról eltávozik. De mindezek a tapasztalatok és megfigyelések csak járulékos. az a névtelen erő. Ha viszont a lélek az isteni szubsztancia része. Ezért az intelligencia magasabb funkcióit mind ig is a lelki tevékenység specifikus megnyilvánulásainak tekintették. hogy llélekl névvel egy olyan. nem csupán átmenetileg érint meg bennünket. Igaz. akkor bennünk is valami mást képvisel. Mindez azonban valószínűleg nem lett volna elég a lélek fogalmának létrejöttéhez. egymásra vissza nem vezethető fajtába tartoznak. szerves részeinkké is válnak. hogy természetünk kettős. s mindenfajta kettőségérzet eltűnne belőle. a rítusok által felidézett hőstetteik. ami mindenütt az isteninek van fenntartva. mert bennünk is ott van egy darabja azoknak a nagy eszményeknek. 859 134 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Ha nem is tartják istennek. Nevezetesen az intellektuális élet valamennyi felsőbbrendű formája. olyannyira. ennek visszahatásaként pedig ezzel több álmot is meg lehetett magyarázni. valamennyi tudatállapotunk egy síkba kerülne. hogy az érzékelésnél magasabb rendű dolgok körében mozgunk. Az erkölcsi gondolatok is ugyanilyen jellegűek. hogy egyáltalán a meglétüket is nehéz kimutatni. hogy tényleg van bennünk az isteniből. hogy egész világot hozzunk létre az őt kifejező gondolatokból és érzelmekből. hogy két különálló részből állunk. mindezeken túl valami olyan érzést is sugall. legalábbis az istenség szikráját látják benne. De a lélek-eszme e genezise nem téved-e a lényegi sajátosságot illetően? Ha a lélek csak a csoportban. ha utasít bennünket vagy eltilt valamitől. ezt egyébként majd még pontosabban is alkalmunk lesz kifejteni a konklúzióban. úgyhogy a magyarázatául felhozott ok sem lehetne más természetű. ha nem lenne fogalmunk az erkölcsi és vallási imperatívuszokról. tartósan berendezkedik bennünk. Másrészt az ájulás. Az egyéni lélek tehát csak a csoport közösségi lelkének egy darabja. áttetsző. Talán az álombeli képek bizonytalansága. amelyet minden nép többé -kevésbé világosan megfogalmazott. rejtélyes és elképzelhetetlen szubsztanciát képzeljünk el. ami vallásos érzületet kelthetne. E központi mag körül más olyan tudatállapotok is csoportosulnak. S valóban. s még az e világi élet során is időlegesen elhagyhatja a testet. amely csak akkor szólal meg bennünk. élesen elkülönülnek a külső dolgokkal való érintkezés során szerzett hétköznapi benyomásoktól. e kettőség érthetővé tevése érdekében semmi szüksé g rá. hogy valami más szólalt meg. amelyek úgy állnak szemben egymással.859 akkor pszichikai életünk kiegyenlítődne. vagyis az individualizált mana. ami objektív a lélek gondolatában: a belső életünk szövetét alkotó képzetek két különböző. anyagi világra vonatkoznak. amit egyéb. de ugyanazokkal a sajátosságokkal Bár meggyőződésünk szerint a vallási és morális képzetek a lélek gondolatának lényegi elemeit alkotják. nem ismerjük fel a saját hangunkat. A társadalom véste őket belénk. Ebben a hangban. amelyekben a kultusz által részt vehetett. Az ugyanis igaz. nem enyésznek el egy csapásra benne a közösségi életről születő vagy újraéledő képzetei. minden szentség egyedüli forrása. nem pusztán abban. amelyet az elsőnél erkölcsileg magasabb rendűnek tekintünk. a másik fajtába tartozók egy olyan ideavilágra. már a hanglejtéséből is érezzük. ami szemben áll a testtel. hogy a lélek mozgékony. úgy a lélek fogalmának is megvan a maga realitása. Az ember önmagának tulajdonított szent jellege sem holmi illúzió szüleménye. szintén azt sugallhatták. mint hogy maga is hasonló érzéseket ébreszt. mint amik mi vagyunk. s ezek egyszersmind állandó. amelyek a közösség lelkét alkotják. maga a szimbolizált tény valóságos. nem csupán kívülről mozgat bennünket. hogy ezek az egyetlenek. Mert a társadalom. mint a szent és a profán. hogy a feladat valóságának és szent jellegének tagadása óhatatlanul materializmushoz vezet. minthogy ezeket a társadalom sajátos értékkel és méltósággal ruházza fel. s mivel az iránta érzett tisztelet minden olyan dologra is átterjed. egyszóval a közösség által kidolgozott ideák tovább élnek a tudatában. egészen különböző irányba forduló lényből állunk. ami belőle jön. melyek közül az egyik kifejezett elsőbbséget élvez a másikkal szemben. Az első fajtába tartozók a külső. akkor mi sem természetesebb. ha ugyanabból a gondolati anyagból van. Tehát némi különbséggel ugyan. Ez a mélyebb értelme a test és a lélek közti antitézisnek.

Egyébként ez magyarázza azokat a sajátos összemosódásokat. miközben valamennyi részben teljes marad. Mert hogy ugyanazon lélek nemzedékenként más és más személyiséget tudjon ölteni. Ha egyazon képzetben fejeződnek ki. Az egyén.). amely állandó jelleggel valamely meghatározott lényhez kapcsolódik. Mindkét hiedelem gyökere tökéletesen azonos: valamely dolog azért szent. a csurungája. illetve. Hát ezért láthatta az aranda a csurungában az egyén. hogy valamennyi egyéni forma. elmosódott. Semmi alapunk tehát azt feltételezni. manamana stb. hogy hasonló rokonság áll fönn a megfelelő gondolatok.861 mert nincs olyan nép. milyen jogcímen n elérhetetlenné teszi a profánok számára. hogy mennyi személytelen elem van a lélek gondolatában. amelyek a jelek szerint ugyanazon családba tartoznak. illetve a belső élet. A manához hasonlóan a végtelenségig képes osztódni és megkettőződni. ezért e tárgyak könnyen összemosódnak. Hogy valamely szent tárgy hatékonyságát elvont alakban megjelenő szellemeknek avagy egy személyes hatóerőnek tulajdonítják. amelyben az animizmus tökéletesen ismeretlen volt. s ehhez elég néhány másodlagos. ahonnan teljes mértékben hiányozna. Másrészt a reinkárnáció tana. sőt a mindenütt jelenlevésre. és szociológiai szempontból nincs is jelentősége. A maga módján így fejezte ki önmaga számára e különböző tárgyak által felkeltett érzelmek azonosságát. Habár bizonyos pontokon erőteljesebben nyilatkozik meg. nevezetesen éppúgy szét kell oszlania. Az ausztrál ember számára a lélek nagyon homályos. . hogy a hívők tömege számára egy-egy szent lelke még ma is ott van a csontjaiban. Ugyanis bizonyos viszonylatokban mind ugyanolyan módon érintik a kollektív tudatot. mint aminek ő maga csak egy speciális módozata. névvel és élettörténettel rendelkező szellemlényt. éppoly ragályos és mindenütt jelenlévő. mert a belevésett totemembléma kollektív tiszteletet ébreszt. az nem érinti a dolgok alapját. márpedig ugyanez a tisztelet övezi a totem által külső formájukban ábrázolt állatokat vagy növényeket is.. hol egy meghatározott. pontatlan okot hoznak föl. és ne tartson ki eredeti természete mellett. amelyből az ő lelke emanál. amelybe öltözik. a mentális erő. külsődleges legyen a számára. hogy a lélek gondolata a mana gondolatából származik. az általa megtestesített ős lelke. mutatja. és szívet. ahhoz az szükséges. melynek általánosságát már jeleztük. s végül az ős lelkét is. o. Tehát éppoly diffúz. személyiségünk alapjául teszik meg. mert a kollektív tisztelet n mindegy. A kollektív tapasztalásból kibontakozó spontán népi képzet. hogy a csurunga azért szent -e. felületi változás. illetve az egyén lelkét. úgymint manawa. amely mindkét esetben azonos. szét tud áradni. mások számára elérhetetlen lényként. vagyis a személytelen hatalom fogalma. A csurunga azért szent. még korántsem következik. Minden olyan vallási erő. a filozófia dolgozta ki. életet. sőt még a totemlény közös testét is. valamennyi lényegi képességével egyetemben. Nem azt jelenti -e ez. Mindazonáltal abból. 203n205. s egy időben a legkülönfélébb dolgokban képes testet ölteni. osztozik e lény tulajdonságaiban. tudatot jelentenek. Vagyis a lélek olyan nembéli szubsztanciaféle. Egyébként ez a lélekfelfogás távolról sem tűnt el teljesen. nem különíthetők el egymástól. Törés nélkül jutunk az első gondolattól a másodikig. mivel az egyéni lélek ennek csak sajátos megjelenési formája. egyszóval a lélek fogalma között? 860 Mindezek után az. amelyben az emberek csakis személytelen formában ismerték volna a vallási erőket. Csakhogy a léleknek ez a felfogása később alakult ki. Tregear az általa összeállított maorinpolinéz szótárban egy egész sor más szóval hozta rokonságba a mana szót. egészen más. minthogy azt a totemlény fajtájának alakjában gondolják el. éppenséggel minden azt F. úgy a mana is tud lélekké individualizálódni. ami a tudatokban ugyanazt az érzelmi állapotot gerjeszti. amelynél a léleknek illetve a manának a gondolata ne élne egymás mellett. önmagába forduló. A relikviák kultusza bizonyítja. o. de e különböző értelmezések csak hozzáadódnak ahhoz az alapfolyamathoz. hogy ezek külön időben keletkeztek volna. vagy mert személytelen erényekkel rendelkezik. önkényes hipotézist állítanak föl. Márpedig ezzel szemben a lelket előszeretettel képzelik konkrét.A LÉLEK FOGALMA kell bírnia. hogy lett volna egy olyan kor a történel emben. Amiképpen a lélekben megtaláljuk a mana jellegzetes sajátosságait. ezen osztódások és megkettőződések eredményeképpen jön létre a lelkek sokasága. s hogy ezek mennyire lényegesek. TREGEAR: The MaorinPolynesian Comparative Dictionary. hogy az előbbi viszonylag kései eredetű volna. Így hát e különféle valóságos vagy gondolati tárgyak mindegyikének van egy közös oldala. mint ami osztódik. meghatározott. a totemisztikus fajba tartozó állatok n mint mondtuk n mind -mind részben egyenértékűek és egymással kicserélhetők. mint a mana. amely csak másodsorban és felületesen individualizálódik. amely az egész szervezetben szétoszlik. Úgy tűnik. amelyre már többször is hivatkoztunk. Ezen érzés magyarázatául az emberek hol valami homályos. számunkra kevéssé érdekes. mert a lélek lakhelyéül szolgál. Amikor a lpreanimizmusl szóval olyan történelmi időszakot akarnak jelölni. mint Strehlow véli. mint Spencer és Gillen gondolja. lebegő entitás. hogy Lévy -Bruhl is e felé az elképzelés felé hajlik (lásd Fonctions mentales… 92n93. szellemi hasonmásává változik. főleg kezdetben. következésképpen még ma is úgy képzelik el. az ős. éppúgy képesnek kell lennie a ragályos tovaterjedésre. amire menet közben több példával is találkoztunk. 860 861 135 Created by XMLmind XSL-FO Converter. talán nincs is olyan porcikája a testnek. Ez Preussnak a Globusban megjelent cikkében közölt elmélete. felveszi arcát.

Az ember nem azért képzelte úgy. skk. hogy a lelket megkülönböztetik ugyan a testtől. hogy léte a síron túl is folytatódik. Mint láttuk. miszerint a túlvilági életet abból a célból találták ki. az anyagát képező szellemi szubsztanciát is szükségképpen minőségileg változatlannak kellett képzelni. hogy beszélnek. életét állandóan kockára teszi. hogy ne inkarnálódnának az egyéni tudatokban. ezek nem egyformán jelentősek: az egyik lényegesebb. Legalábbis azt kellett volna hinni. hogy majd a túlvilági életben igaz elbánásban részesüljön erkölcsi tetteiért. Ezért kell tehát tartósaknak lenniük. hogy még mindig élnek. túl kellett élniük első birtokosukat. könnyen le is mond róla. amely szerint a halál utáni életre vonatkozó elképzelések az álombeli tapasztalatokhoz kapcsolódnak. kézenfekvőnek látszott az a következtetés. a közösségből kibontakozó személytelen formák sem állhatnak össze anélkül. mivel a klán mindig megőrzi jellegzetes arculatát. Osiris. mert a lélek fogalma önmagában nem feltételezte. hogy a testtel együtt maga is meghal. Ő úgy gon dolja. . mert mint láttuk. ha már a földi életben ez nem történt meg. Úgy tűnik tehát. Először is a személyes továbbélés vágya eredetileg korántsem volt olyan erős. mint a másik. a testet sújtó betegségek őt magát is sújtják n az lett volna tehát a természetes. De ha a fejlettebb népeket nézzük. hogy megszűnik létezni. vagy ők maguk ezen lelkek reinkarnációi. de úgy tartják. amely a semmiből varázsolja elő a lelkeket. Igaz. ezek által valósul meg a csoport. Annál a hipotézisnél sem érdemes időznünk. 5. sőt inkább kizárta a túlvilági élet gondolatát. hanem egyazon folyamat két különböző aspektusáról van szó. hogy szorosan összetartozik vele: együtt öregszik vele. Láttuk ugyanis. Budapest. hiszen ezekben a lelkekben. Ha tehát egy lélek megszületik. Már kielégítőbb az a magyarázat. hogy ily módon űzzék el maguktól a megsemmisülés szorongató perspektíváját. De bár e megfigyelések megerősíthették a már megszületett gondolatot. A kérdés azért zavarba ejtő. Rokonaink. sőt meghatározatlan ideig tovább él? Előzetes elemzésünkből az következik. de a lmásodlagosl szót itt logikai. ha már végleg elveszíti eredeti alakját. Kifejezett aránytalanság áll fönn a hatás és ezen hatás feltételezett oka közt. s e rövidke álmok sokkal homályosabb emlékeket hagynak maguk után. A mana gondolata nem tételezi föl a lélek gondolatát. márpedig önmagában vett léte nem függ attól.] 862 136 Created by XMLmind XSL-FO Converter. De hogy újra inkarnálódhassanak. Tehát a klán életét éltető erőknek is örökkévalóknak kell lenniük. hogysem önmagukban képesek lettek volna ily jelentős hiedelemrendszert sugallni az embereknek. effajta megfontolások még idegenek voltak a túlvilág primitív elgondolásától. az csak egy már korábban létező lélek formája lehet. hogy újabb lelkek képződhessenek belőle. az árnyaknak a Seólban vagy az Ereboszban folytatódó halovány léte sem sok kárpótlást ígért az élet elvesztéséért. ami óhatatlanul felkeltette figyelmét: a csoport életének örökkévalóságát. s ily módon újabb egyéniségek éltető erejévé válik. amelyek az egyének testét is éltetik. hanem n megfeledkezvén korábbi létéről n egy idő múlva más testekbe költözik. Az esetek nagy részében a lélek nem élteti tovább. barátaink megjelennek álmainkban: látjuk. következésképpen e korábban létezőnek tovább is kell élnie.862 Ráadásul az általa gyakorolt vallások olyasféle halhatatlanságot ígérnek neki. A lélek gondolata viszont csakis a mana gondolatának viszonylatában érthető. és semmi sem marad meg abból. Ritkán álmodunk halottakkal. A primitív ember általában meglehetősen közönyösen fogadja a halál gondolatát. hogy cselekednek. hogy a halottak továbbélését az élők születésének magyarázata érdekében találták ki. illetve hogy időről időre tovább emanálódhassanak. Amiként nincs társadalom egyének nélkül. hogy tartósságuk mellett egyszersmind önmagukkal azonosak maradjanak. hogy a lélek túléli a testet. Csakis a korábban ismertetett mítoszok szolgálhatnak magyarázattal e hiedelemre. és nem kronológiai jelentésében kell értenünk. hogy a halhatatlanságban való hit korántsem erkölcsi gondolatok hatása alatt keletkezett. a klán tovább él. E tekintetben azt mondhatjuk. vagy nem sokáig élteti tovább az elhunyt személyiségét. legelőször is arra van szükség. amiben nincsen semmi személyes. DURKHEIM: Az öngyilkosság. Az egyén meghal. az újszülöttek lelkei az ősök lelkéből emanálódtak. mert ahhoz. 2000. Sőt az is szükséges. aligha voltak egymagukban elégségek a létrejöttére. Csakhogy éppen ekkor nyílik meg számára az új élet kapuja. Valójában itt nem két különböző folyamatról. hogy kifejezetten egyidősek. hogy egyáltalán legyen. [Magyarul: E. amelyekben aztán maguk is egyéniesülnek. Végeredményben az emberiség az idő tájt csakis a lelkek halhatatlanságával tudta magának megmagyarázni azt.). halljuk. V De honnan ered az a hiedelem. A primitív ember nem gondol olyan mindenható istennel. hogy milyen formákat ölt az individualizálódása során. ami volt. Neveltetésénél fogva nem sokat törődik egyéni mivoltával. A klán a maga Lásd erről Suicide című írásunkat (233. Márpedig ezek az erők ugyanazok a lelkek. hogy másodlagos formáció. hogy a mana individualizálódni tudjon. hogy csakis lelkekből lehet lelkeket csinálni.A LÉLEK FOGALMA bizonyítja.

Strehlow tanúsága szerint az arandák kétfajta lelket különböztetnek meg: vannak egyfelől az alcheringa-ősök lelkei. Csak hogy Leibniz szerint valamennyi monász tartalma azonos. a világot fejezi ki. Talán meglepő. Ezt az értelmezést a következő tény erősíti meg. másfelől azon egyének lelkei. ha egy másik tényező is belép. Az utóbbiak csak meglehetősen kevéssel élik túl a testet. illetve felbomlani. amely részekre bontja és differenciálja ezt a princípiumot: más szóval szükség van valamiféle egyénítő tényezőre. az esetleges. A személyiség fogalma azonban nem tűnik el pusztán azért. De a személy gondolatának filozófiai elemzése. nem ugyanabból a szemszögből látják. hogy a személyiségnek az egység a sajátja. hogy a személy egysége szintén részekből áll. nem is pusztulnak el. A szellem azon képessége. metafizikus atomként képzeljük el. Mint láttuk. hogy a végtelenségig tud osztódni és továbbosztódni. s mivel maga a világ csak képzetrendszer. Minthogy a testek egymástól külön állnak. Sőt. 863 137 Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy léte időben túlnyúlik az egyénen. lévén hogy nem mások. amely jóval megelőzte a szociológiai elemzést. mindegyikük olyan sajátos közeget képez. Ennek eredményeképpen. Már az ausztrál társadalmakban is megfigyelhetjük. Ezek szerint a túlvilági másik életben való első hiedelmek kiváltó okai nem álltak semmiféle kapcsolatban azokkal a szerepekkel [fonction]. Mert az ész nem az én eszem. De nem a személy külön dolga: a kollektív örökség része. amelyben a kollektív képzetek másképp tükröződnek és más színezetet kapnak. Ebben az a figyelemre méltó. De manapság már tudjuk. jóllehet az e testekben helyet kapó tudatok ugyanazt a világot. Az egyik lényegét tekintve személytelen: a szellemi princípium az. Ugyanez a helyzet a lélek gondolatában megnyilvánuló népi elképzelésekkel. Ugyanis mindegyikük olyan tudat. E Ezzel szemben talán azt lehet felhozni. hogy a monászok egymáshoz képest is és az általuk alkotott egészhez képest is más és más módon helyezkednek el. s mind a mai napig a személyiség gondolatának népi formája. A többi léleknek e téren semmi szerepe. e tekintetben hasonló eredményekre jutott. mindegyik a maga módján fejezi ki. hogy mi a személyiség. hogy az ember személye nem oly abszolút módon egységes. mert a monász mindenekelőtt személyes és autonóm lény. Ezt a szerepet a test tölti be. s maga is képes osztódni. Azt pedig tudjuk. vagyis a csoport egységét alkotó ugyanazon gondolatok és érzések világát látják maguk előtt. ami a közösség lelkéül szolgál. Van tehát egy misztikus természetű csíraplazma. hogy csak az ő halhatatlanságuk szükséges a törzs örökkévalóságának a magyarázatához. Márpedig az akarat az észnek megfelelő módon való cselekvés képessége. hamarosan nem más célra használták őket. anélkül hogy természetét megváltoztatná! 6. mert rájuk és csakis rájuk hárul a klán örökkévalóságának biztosítása. akik a történelem során a mindenkori törzsi állományt alkotják. hamarosan teljesen megsemmisülnek. Csak éppen a maguk szemszögéből és a maguk módján fejezik ki azt. ami bennünk a legszemélytelenebb. hogy e perspektívakülönbségeknek az az oka. VI A lélek gondolata sokáig. mert ez szolgáltatja a lélek eszme nyersanyagát. hogy egyazon társadalmi intézmény egymás után újabb és újabb funkciókat tölthet be. Mert bár a csoport a szó abszolút értelmében nem halhatatlan. 863 Tehát az előbbi gondolat geneziséből azt is megérthetjük. hogy a személyiség fogalmának genezisében ilyen jelentős szerepet tulajdonítunk a személytelen elemnek. hogy e hiedelmek ez irányban kezdenek szerveződni. Az előbbiekből kitűnik. mint azt egyes metafizikusok gondolták. A lelkeket tehát csak annyiban tartják halhatatlannak. Ezek tanúsága s zerint a népek mindig is úgy érezték. Kant más formában ugyan. annyi azonban igaz. amely nemzedékről nemzedékre adódik át. amennyiben halhatatlanságuk a kollektív élet folytonosságának érhetővé tétele szempontjából hasznos. E hiedelem n szimbolikus jellege dacára n nem nélkülözi az objektív igazságot. Régóta tudjuk ugyanis. miképpen jött létre az utóbbi. mint amire eredetileg szánva voltak. s ily módon biztosítja. amely egy . az egyes tudatok végeredményben csak a világtudat tükröződései. hogy a személy fogalma kétfajta tényezőből állt össze. Szerinte a személyiség boltköve az akarat. hanem az általában vett emberiség esze. Egyedül az előbbiek halhatatlanok. elvégre nekik köszönhető minden fogantatás. míg a lelket mindig is sokszorosnak képzelik. De miután megszülettek. s nemzedékről nemzedékre születik és inkarnálódik újra. az egyéni fölé emelkedve egyetemes formában gondolkozzék. mint e totemisztikus princípium partikularizálódott darabjai. E tekintetben egyébként nem is volt szükségük mélyreható változásokra. az ész pedig az. ez képezi az egyéni lelkek szubsztanciáját is. hogy a partikuláris. benne és általa egyesülnek szellemileg a tudatok. Másfelől viszont csak úgy létezhetnek egymástól különálló személyiségek. miként nem is teremtés útján keletkeztek.A LÉLEK FOGALMA állandó totemisztikus princípiumával mindig ugyanaz.és ugyanazon tárgyat. . mert már nem oszthatatlan. úgyhogy a lelkeknek is állandóknak kell lenniük. de ugyanezt az érzést fejezi ki. s mintegy az idő és tér különböző pontjait foglalják el. úgy gondolják. illetve hivatott biztosítani n a mulandóságon túl n a klán szellemi egységét. E két egyaránt szükséges tényező közül az első bizonyára nem a kevésbé fontosabb. A filozófusok közül Leibniz érezte át a legerősebben. amelyeket később a túlvilági intézmények játszottak.

A két kifejezés egyáltalán nem szinonímája egymásnak: bizonyos értelemben inkább szemben állnak. ami bennünk társadalmi. s ma már tudjuk. egymástól független forrásból származnak. amely az összes többitől különbözik. amelyek a társadalomból származnak. hanem mindenekelőtt olyan lény. ami a személyiség szimbolikus kifejeződése. hogy az ember azáltal válik személlyé. mind -mind kikerül a test befolyása alól. azok ezzel nem a személyiséget akarják tagadni vagy lealacsonyítani. és ténylegesen kényelmesebben létezünk benne. skk. hogy a lélek gondolatát alkotó elemek illetve a test megjelenítését szolgáló képzetek két különböző. a gondolati műveletek. mely által individualizálódik. Az utóbbiak a szervezet valamennyi pontjából eredő benyomásokból és képekből erednek. Így hát valóban van énünknek egy olyan része. Bár a személyiség lényege az. hanem éppenséggel uralkodik rajta a benne lévő magasabb méltóság által. az közös a társainkkal. ha különálló egyének társulnak. amik ezekből az ideákból következnek. de nem abból származik: az itt uralkodó determinizmus sokkal hajlékonyabb. Az élet során időlegesen. De amit a társadalomtól kapunk. amely nincs közvetlenül a szervi tényező hatása alá helyezve: mindaz. de semmi lényegest nem kap tőle. mint az ellentéte. ami által összekeveredik a többi emberrel. 627. A lélek ugyanis.). hogy mennyi minden társadalmi van az egyénben.864 Mindamellett nem tagadjuk az egyéni tényező jelentőségét: álláspontunk szerint éppoly könnyen megmagyarázható. Akik tehát azt hangsúlyozzák. s annál gazdagabb ez az élet. Tehát korántsem függ tőle. ellentétben érzéki benyomásainkkal és szervérzeteinkkel. Egyszóval csak egy módon tudunk megszabadulni a fizikai erőktől: ha a kollektív erőket állítjuk velük szembe. Az a közeg. de annál inkább vagyunk személyek. ami bennünk a társadalmat képviseli. amelynek gyökerei a szöveteink felépítésében vannak. Ennek megfordítása sem kevésbé igaz. amelyben ily módon mozgunk. és hozzá képest nagy önállósággal rendelkezik. Az egyén nemcsak sajátos alany. a halál után véglegesen távozhat belőle. ami egyénivé tesz. annál személyesebbek leszünk. . és a társadalmat fejezik ki. kevésbé ellenálló: kényelmesebben érezzük magunkat. Az individuáció ugyanis nem az egyén lényegi jegye. a fizikai tevékenységhez képest magasabb rendű forma. csak rárakódik anyagi szubsztrátumára. ugyanezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik. Úgy képzelik el. hogy a monász kifelé teljesen zárt. miként alakult ki és minek felel meg ez az elképzelés. Felveheti külső alakját. amelyben a társadalmi élet zajlik. amely viszonylagos autonómiával rendelkezik azon közeggel szemben. nem pedig ez vagy az az ember. semmint feltételezik egymást. amellyel valamennyi nép ellátta. minél inkább fogalmakban tudunk gondolkodni és cselekedni. mi az objektív alapja. mint a másik. Nos. amit a társadalom ébreszt fel és fejleszt ki bennünk. Az egyéni tényező tehát a személytelen tényező feltétele. Távolról sem igaz tehát. de le is igáz. nem teljesen illuzórikus. elemzésünk segítségével érthetővé válik. hiszen maga a társadalom is fontos forrása az egyéni differenciálódásnak (lásd La division du travail social. DURKHEIM: A társadalmi munkamegosztásról. másfelől viszont csak úgy létezhet társadalmi élet. Az előbbiek tehát nem az utóbbiakból származnak. Kant a személyiséggel ellentétben állónak tekinti. Nos. a léleknek ez az önállósága. Nagyon is igaz. Ezzel szemben az érzékeket. mint rámutattunk. a testet. amellyel a legközvetlenebb a kapcsolata. Bár szorosan kötődik a testhez. minél több és minél különbözőbb egyén társul. a hiedelmek és érzések. kevésbé átláthatatlan.A LÉLEK FOGALMA tekintetben tehát elmondható. Csak nem hajlandók összekeverni azt az egyéniesülés tényével. és így jogosan kelti a cselekvőben a nagyobb szabadság képzetét. hogy minél jobban individualizálódunk. az utóbbiak olyan gondolatokból és érzésekből állnak össze. [Magyarul: E. minél inkább felszabadulunk az érzékek alól. Érzeteink lényegileg egyéniek. Az általános ideák. A szenvedély individualizál. amelyek erkölcsi életünk alapját képezik. ami által ember.] 864 138 Created by XMLmind XSL-FO Converter. egyszóval valamennyi. Ugyanis. egyszóval mindazt. 3. mint ami bizonyos mértékig magától képes mozogni: ezt fejezte ki Leibniz szélsőséges módon úgy. amelyeket a vallás vagy a tudomány vés szellemünkbe. kiad. mélységesen különbözik tőle. az a képzetvilág.

. ugyanis egy meghatározott szervezetbe van bezárva. nehogy veszélyes találkozásoknak tegyék ki magukat. és milyen módon kapcsolódik a vallási rendszer egészéhez. Magic… 65. o. 867 SPENCER n GILLEN.A SZELLEMEK ÉS ISTENEK FOGALMA A lélek fogalmával kiértünk a személytelen erők köréből. égitesthez stb. De az is előfordul. álmában figyelmezteti. általában fogoly. Neki kell vigyáznia az újszülöttre. o. Vannak azonban olyan lelkek. erősebb volt a manájuk. De a fogantatással még nem ért véget az ős feladata. o. fához. azt hinné az ember. és 1.866 Úgyhogy főleg a nőknek és gyermekeknek nem is ajánlatos éjszaka kimerészkedni a táborból. 868 STREHLOW. hogy ott kószál a tábor körül. az Eyre-tó körüli törzsek mura-murái. sőt tulajdonképpeni isteneket is. E tekintetben Strehlow teljesen összhangban van Spencerrel és Gillennel. Ők felügyelik a fogantatás jelenségét. A lélek nem szellem. Tr. stb. illetve amíg még nem költözött be egy testbe. SPENCER n GILLEN. 514. A szellemnek viszont mindig van valamiféle hatékonysága. Ráadásul meghatározott funkcióik vannak. milyen a hangulata. az élőkhöz képest amolyan számkivetett. másodszor nincsenek meghatározott funkciói. bár olykor kijöhet belőle. 68.. Nat. Valójában azonban nem reinkarnálódik teljes egészében. Bizonyos értelemben még ezek is lelkek. ha úgy tartja kedve. hogy még akkor is milyen nehéz elszakadnia a testtől. és ezt meg is őrizték. 517. feléje hajtja a vadat. akár Strehlow verzióját fogadjuk el n az ő feladatuk a klán időszakos utánpótlásának a biztosítása. hogy nagy kegyetlenségről tesz tanúbizonyságot. megvédelmezi az ellenségtől. Kósza álomkép.865 Általában inkább jóindulatú lénynek képzelik el. eltávozhat belőle.. hogy milyen veszélyek érhetik. Nat. de először is elég hosszú ideig ott marad a sír körül.. és láttuk. II. és független életet él a térben. ő alá tartoznak bizonyos kozmikus vagy társadalmi jelenségek. Először is n akár Spencer és Gillen. . A léleknek viszont csak az általa éltetett testre van befolyása. 516. 865 866 139 Created by XMLmind XSL-FO Converter. vagy akit ő közelít meg. amelyek megfelelnek e kettős feltételnek. minden attól függ. o. akiket a népi képzelet az idők kezdetére helyez. fejezet . 514. hogy az apa lelke még a gyerekek és az unokák növekedését is segíti. ráadásul még végleges távozása után is úgy hiszik. A lélek tehát nem rendelkezik a szellemek megkülönböztető jegyeivel.867 A visszajáró lélek azonban nem valóságos szellem. s épp ez határozza meg. Anélkül hogy részletezni akarnánk a mitológiákat. 76. Végleg csak a halálkor szabadul ki... mivel a hiedelem szerint valaha ők is testeket éltettek. A szellem viszont bár szoros szálakkal kapcsolódik egy-egy tárgyhoz. sziklához. I. amikor a gyermek felnő. hogy ez utóbbiak verziójában hogyan töltheti be az ős e feladatát.. s így következésképpen a szó tulajdonképpeni értelmében vett szellemek. Amikor ugyanis elhagyja a testet. Igaz. §. az arandáknál az alcheringa ... §. 58. és hogy miként bánnak vele az élők. Bárkire hatni tud. meghatározott feladat nélkül. 521. többé-kevésbé pontos feladatkört tölt be a világ rendszerében. mert a halálnak épp az a hatása. 516. hogy kívül helyezi az összes létező kereten. SPENCER n GILLEN.vagy altjiranhamitjina-emberek. de a halál után részben szert tesz rájuk.. Később. következésképpen nem tudja kívülről is védelmezni. ugyanolyan szabadon mozog.9. földi élete során csak kivételes esetben tud idegen alanyokra hatni. a bokrokban. A hatóköre is kiterjedtebb. Tr. hogy összekeveredik a gyermek lelkével. ROTH: Superstition… 67. DAWSON: Austral. Tr. mint a szellemek. aki megközelíti. De már az ausztrál társadalmak is ismernek a lélek fölött álló felsőbbrendű mitikus személyiségeket: szellemeket. elkíséri a vadászatra. De már földi életük során is n mint láttuk n kivételes hatalommal rendelkeztek. Aborigin. amelyekből csak egy adott pillanatban távoztak el. mivel a fogantatás pillanatában reinkarnálódik. forráshoz. Először is korlátozott a hatóköre. a gyászrítusok leteltével a lelkek országába távozik. ROTH: Superstition. hogy a szellemlények e három kategóriája milyen formában tűnik fel Ausztráliában.868 Igaz. a karnaik muk-kutnaiai stb. 515. SPENCER n GILLEN. és a legszívesebben ott időzik. Nat. o. Nat. mindenképpen utána kell járnunk. o. Nevezetesen azon mitikus személyek lelkei. felmerül a kérdés. Tr. főleg a család életben maradt tagjaival jóságos: láttuk. lábj. 1. kultúrhéroszokat. mint a közönséges embereknek.

XXXVIII.. in: CURR. Azt lehet tehát mondani. vö. o.872 Végezetül összekeveredik az illető személyiségével. a másik része azonban kint él tovább. o. aki utódokat nemz. akinek csak egy híve van.881 úgy tartják. miután hinni kezdtek benne. Ugyanis egy olyan társadalomban. e lélek jelenlétével magyarázható az a vallásos tisztelet. súlyosan megbetegedhet. skk. hogy a föld alatt van az igazi lakóhelye. Bár úgy tartják. mint ahány ember van.874 A manes a halál utáni genius. és Arumburinga néven a védőszellem tisztét tölti be. 69. vö. ami annyit jelent. o. 880 STREHLOW. SAMTER: lDer Ursprung des Larencuntusl. amelytől a nevét viselő klán származik. qui gignit.. hogy bizonyos körülmények között ez a gyűjtőős kollektív áhítat tárgyává válhatott. hogy a forrás valamiféle kapcsolatban áll az esővel. hogy egy ős alakja olyannyira felnagyul. Nem szabad arrébb vinni vagy összetörni őket. skk. 314. Igaz. o. 8.882 Ez a mitikus állat. 351. o. 798n799.. 58. hogy az ős szelleme milyen közeli rokona a latinok geniusának. Tr. hogy egy tulajdonképpeni istenségre emlékeztet. Aki letöri egy nanjafa ágát. Ez a fa illetve szikla a hős testét képviseli. ahol mindenkinek megvan a maga pártfogó őse. o. 368n393. hogy természetes vérmérsékletét követi. of N. 881 Lásd fentebb: … o. Tr. hogy az egész klán egyetlen őstől származik. Nat. Normális körülmények közt csakis a lszelleml kifejezés alkalmas ezen ősi személyek megnevezésére. a vizesgödör vagy a forrás szelleme tűnik föl. pásztora is. §. Nat. hogy az idők kezdetén volt egy őseredeti lélekalap. Nyilván így kell értelmezni Roth egyik írását.. 878 North. Így hát ezek a lelkek egyfelől az emberek védőszellemei. 878 akkor ő lesz az eső szelleme.. VII. akik az erdőt vagy a barlangokat választották lakóhelyükül. Tr. mint például lindulgere genio. akinek az a feladata. De ez nagyon kivételes eset. Végeredményben a genius az egyén lelkének egy másik formája. ha kivágták vagy megrongálták.873 Innen származnak az ismert mondások. vagy több isten lenne. 2. érthetetlen lett volna. 872 Uo. 882 North. 313.880 de az esetek többségében e kifejezés nem megfelelő. Mint kimutattuk. előfordulhat. o. hanem a dolgokhoz képest is. imádságféléket intéznek hozzá stb. Még a környező bozó tot is tiszteletben kell tartani: nem szabad fölégetni a füvet. 874 Uo. amely szerint Észak-Queenslandben a természeti szellemek olyan elhunytak lelkei volnának. hasonmása. 4. 876 STREHLOW. mint a klán istene. amelyből az összes többi leszármazott. S. amelyek külön arcot adnak neki a többi ember közt. of R. 879 Most tehát olyan szellemlényeink vannak már. de egyben az is. o. a nemző hatalmat fejezi ki és személyesíti meg. Tr. 873 Uo. hogy esőt hozzon (HOWITT. Összezavarná a terminológiát. 1907. ahol a nanjafa vagy -szikla. hogy olyan. Márpedig ezeket a lélekarchetípusokat szükségképpen úgy kellett elképzelniük. A waramangáknál.877 Ha úgy gondolják. f. vagyis a lelke. I. Hogy miképp alakult ki ez az elképzelés. illetve az a vizesgödör van. az ős mint a fa. PRELLER: Roemische mythologie.). in: Diction. o. amelyet vallásos tisztelet övez. I. 869 870 140 Created by XMLmind XSL-FO Converter. o. Wales. Hasonlóképpen a dijáriknál is van egy Mura -mura. defraudare geniuml. des Ant. és megtermékenyíti. Archiv.. az egyéni lelkek léte. Ez történt a Wollunqa-kígyóval. Ha egy állat vagy madár odabújik. 875 SCHULZE: i. az kiderül az előzőekből. 877 Lásd Howittnál (Nat. Journ. folyton kísért azon a helyen. 482. ezért úgy képzelik. ő képviseli a rá jellemző hajlamok és tendenciák összességét. hogy a lelke mindig visszajön ide. 133.875 lValaha halál járt azért. o. amely ezeket a helyeket övezi. lDaimonl és lGeniusl szócikkek.. MATHEWS. akit bizonyos hévízforrások szellemének tekintenek. ahol az ős első léte végeztével eltűnt a földben. másfelől kozmikus funkciókat is gyakorolnak. ha nem úgy képzelték volna. mint az arandáké. akihez oda van kötve... De az ős nemcsak a személyekhez képest foglal el meghatározott helyet. o. A genius ugyanis először is az. Hasonlóképpen az aranda lelke és a geniusául szolgáló ős-szellem is csak egyazon lény két különböző megjelenési formája. S. Strehlow isteneknek nevezi őket. ami tovább él az elhunytból. Ezt bizonyítja a genius és a manes szavak részleges szinonímiája. Tr. Könnyen belátható. nem szabad megölni. Tr. vö. fej. Nat. Religionswissenschaft. o. s még Spencer és Gillen szerint is egyedülálló. kiérdemelni a kegyeit. bolygó lelkek. II. Önmagának egy része behatol a nő testébe.A SZELLEMEK ÉS ISTENEK FOGALMA csak megkettőződik. 237. 879 ROTH: Superstition… 67. amely ott képződött.869 Látjuk. 7.871 Ugyanakkor annak az egyénnek a védnöke. akik nem csupán meghatározott hatékonyság nélküli. A sziklákkal is tisztelettel kell bánni. 11. E kérdésről lásd NEGRIOLI: Dei Genii presso i Romani. o. . GASON. mint amelyek magukban hordozzák a SPENCER n GILLEN. mint említettük.. a szikla. 871 NEGRIOLI. 5.l 876 És mivel e szent jelleg az őstől származik.. 195. ha isten névvel illetnénk egy olyan szent lényt. Úgyhogy a klán közösen gyakorolja a kultuszát: meghatározott rítusok segítségével igyekszik elnyerni a tetszését. m. 513. Teljes szerepazonosság van köztük. eszerint ugyanannyi. SPENCER n GILLEN. o. és többé -kevésbé állandóan itt is lakik. II. illetve a görögök …-ának870 (görög).) egy mura-mura esetét. a hiedelem szerint most is él egy vizesgödörben. DAWSON.

akik évszázadok óta a mítoszokban szerepelnek. mint egy újabb keletű.vagy állatalakban megjelenő lény. a jótevő és a támogatott társulása. De egy Strehlowtól származó adat n legalábbis valószínű n megoldást kínál e kérdésre. mert első megközelítésben nem látható. Nos. amelyekkel az egymást követő nemzedékek övezték. Márpedig amikor két lény ily mértékben rokon. 885 Igaz. ugyanolyan szenvedélyeket tulajdonítanak nekik. Ők is védőszellemek. amelynek az a feladata. a szóban forgó ős -szellemek e definíciónak megfelelnek. egyszersmind amolyan genius locivá alakultak. hogy miközben továbbra is egy -egy meghatározott egyénre vigyáztak. úgy tűnik. épp ezért tulajdonítanak nekik az egyszerű emberek lelkeinél magasabb rendű képességeket. sziklákban. a kultikus eszközöket. Ezért tűnnek szentnek a környező fák és sziklák. ott folyt el a vére. s véleményük szerint valaha általánosan el volt terjedve.886 A két elképzelés részleteiben is azonos. 2) az egyén és a pártfogó sorsa szorosan összetartozik: ami az utóbbit érinti. 139. Strehlow szerint arknanauának nevezett szentélyek körül.. a pártfogó és a pártfogolt. De e totemisztikus helyeknek csak másodlagos jelentőségük van. a bennszülött azonban csak úgy tudja megmagyarázni magának ezt. amelyekben a klán csurungáit őrzik. ezért szentségtörés. miért kapcsolódott a dolgokhoz is. társulásuk a közvélekedés szerint olyan. A tumuluszokról. Végezetül minden egyént szimpátián alapuló kapcsolat fűz a védő őshöz. hogy az egyént oltalmazza. hogy e különböző tárgyak kapcsolatban állnak a minden vallási hatalom forrását jelentő lényekkel. Tr. Legalábbis részben ők is az állat. Szentségük tehát valójában egyszerű pszichikai ragályosságból ered. . SPENCER n GILLEN. Úgy képzelték. 277. az szükségképpen a másikra is ugyanúgy hat.vagy a növényvilágból származnak. vannak olyan nanjafák és -sziklák. Igaz. mert ott találhatók a legértékesebb kultikus eszközök. vizesgödrökben tartózkodnak előszeretettel.. s ennek szerepét is betöltötték. akiknek nevét tisztelettel adják szájról-szájra. mint a feljebbvaló és az alattvaló. A kérdés.).A SZELLEMEK ÉS ISTENEK FOGALMA vallási hatékonyság forrását. ott vesztette el a kezét vagy a lábát. arra kell gondolnunk. mintegy felhalmozódtak benne. mivel a képzelet ennél visszább nem megy. e hiedelem manapság egyre inkább veszít az erejéből. természetszerűleg összetartozónak fogják fel őket. ha bármi módon bántalmazzák őket. STREHLOW. o. Tr. I. vagy ott felejtette a csurungáját.884 Tudjuk. hogy az ő testüket jelenítik meg. mert minden egyén valamely ős hasonmása. Valamennyi ilyen eszköz szentséget sugároz ki maga körül. következésképpen az utóbbiakra vonatkozó mítoszt az előbbiekre is kiterjesztették. milyen tisztelet övezi e helyeket pusztán azért. ahol anyagi burkuk fennmaradt n tehát e fákban. Strehlow kleinere Totemplätzének nevezi őket (I. De mivel a lélek általában bizonyos vonzódást mutat a valaha lakhelyéül szolgáló test iránt. Ha ugyanis a nanjafát n ezen ős misztikus testét n bántalmazzák. és sokkal több erénnyel is rendelkezik. hogy az ősök lelkei szívesen járnak vissza azokra a helyekre. hogy minden ertnatulunga azt a helyet jelöli. Egyébként az idő már önmagában is növeli és erősíti a dolgok szent jellegét. 886 Nat. hanem főként a Spencer és Gillen által ertnatulungának. hanem a törzsi terület egyéb pontjain állnak elszórva. Ezekről azt mondják. Az egyéni totemet két alábbi tulajdonsága határozza meg: 1) olyan.883 Mindazok a vallási érzületek. o. 883 884 141 Created by XMLmind XSL-FO Converter. még zavarbaejtőbbnek tűnik. növény. amelyek nem az ertnatulunga közelében vannak. 4n5. a fákról mind-mind azt tartották. ezért nem szabad megrongálni őket. North. szikla bármilyen okból valamilyen módon az ertnatulunga közelében lévő fákra vagy sziklákra emlékeztetett. Ez az eredete a már ismertetett mítoszoknak. Ezek a fák meg sziklák nem akárhol állnak a törzs területén. azaz az alcheringa-ősökkel. ugyanolyan érdeklődést. miért váltak teljes értékű tagjaivá? Azért. hogy azon a helyen tűnt el a földben egy-egy magányos ős. hogy a fő totemhelyek analógiájára öltöttek ilyen jelleget. Egy nagyon régi csurunga sokkal nagyobb tiszteletet ébreszt. Ha egy-egy fa. Így jött létre az egyénekhez kapcsolódó védőszellem furcsa fogalma. o. a népi képzeletben végül is mindenképpen külön helyet foglalnak el.885 Ezen elképzelések tisztázása után most már meg tudjuk érteni a totemizmus egy olyan formáját. Ugyanezen okok miatt azok a személyek. amelyet eddig magyarázat nélkül kellett hagynunk: az egyéni totemizmust. o. hogy az ős miért nem csak az emberekkel került kapcsolatba. De miért nem maradtak kívül a társadalom keretein. az ember is fenyegetve érzi magát. 5. De Spencer és Gillen még találkozott vele. s akiket a rítusok periodikus rendszerességgel újra mozgósítanak. De mivel nagyobb méltósággal rendelkeznek. az a szimpátia elve alapján az előbbinél is jelentkezik. természetszerűleg úgy hitték. a klántagokat és a totemisztikus fajba tartozó állatokat. hogy ami az egyiket érinti. ezekből és csakis ezekből tud származtatni minden szent dolgot. Így történt. ha azt feltételezi. ami aztán fává vagy sziklává változott. mivel ugyanaz a természetük. A mitikus ősök csapata ezáltal szellemi módon kapcsolódik az élők társadalmához. hogyan lehet kapcsolat egy efféle személy és egy fa vagy szikla közt. társakat látnak bennük. mint az élők. ahol az ősök egy-egy csoportja a föld alá süllyedt. Ők testesítik meg a törzsben és a világban szétszórtan meglévő vallásosságot. hasonló érzéseket ébresztett.

Allg. Ezt látjuk Melanéziában és Polinéziában: Mota-szigeten az atai.887 Ez a fa illetve kő szent: a totem tulajdonosán kívül senki sem nyúlhat hozzá. bár legszívesebben ezen a helyen időzik. Aurore-szigeten a tamaniu.892 Ugyanis a személyes totem csak az én külső. és az a szerepe. Mivel ezenfelül valamennyiüknek van kollektív totemük. De e többlelkűségben nincs semmi meglepő: ez a feltétele a nagyobb hatékonyságnak. próbáltak hát maguknak valami ilyesféle pótvédelmet biztosítani. . A lélek öccsének nevezik. Egyszersmind azonban kívül is van rajtunk. Próbáljuk meg most mégis elképzelni. 894 A lélek. hogy ezek a helyek oltalmat nyújtanak. o. hogy néha egyazon szóval fejezik ki mindkettőt. mint egy mag. olykor elhagyja. 36. tehát ugyanonnan származik és ugyanabból a gondolatból ered. amit igyekszünk kivetíteni magunkból. 891 CODRINGTON: The Melanesians. Így hát van bennünk egy tekintélyes rész.A SZELLEMEK ÉS ISTENEK FOGALMA Az ősök lelkei szentnek tekintett fákban és sziklákban lakoznak. azaz inkább mi magunk vagyunk az. amelyne k az a feladata.891 Ugyanez a helyzet a szamoai aituval. Strehlow kifejezésével élve. hogy ellenőrizze és segítse az előbbit. akárcsak az ausztrál ember. o. mégis úgy érezzük. Minden olybá tűnik. hogy feltehetően hogyan játszódott le e behelyettesítés. mint amivel a lélek a szervezet belsejében rendelkezik. hogy az egyéni lelken kívül van egy másik is. mintsem szociológiai szempontból érdekes. o. diktál törvényt és ítél felettünk. mivel olyan erényeket. 25.889 Hasonlóképpen az ewalajiknál a Yuenbeainak nevezett egyéni totem Mrs. 10. hozzánk képest felsőbbrendű hatalom szól hozzánk. Motlawon a talegia egyszerre jelenti valamely egyén lelkét. Parker megfogalmazása szerint az egyén alter egója: lAz ember lelke az ő Yunbeaiában van. nem érték be. Valójában magának a lélekgondolatnak a felépítéséből következik. de külsődlegessé téve és nagyobb hatalommal felruházva. amely köré a lélek gondolata szerveződött. a védőszellem és az egyén erkölcsi tudata közötti szoros kapcsolat különösen nyilvánvaló Indonézia bizonyos népeinél. Végül láttuk. akár az egyéni totemről. Amikor azonban a kollektív totemizmus talajt vesztett. ha kőről vagy szikláról van szó. Így történhetett. hogy az egyéni lélek az ős lelkének csak egy másik aspektusa. Nem tudunk tejesen eggyé válni vele. hogy vigyázzon az előbbire. a tiltás akkor is teljes. de úgy gondolta. vö. Hasonlóképpen az ewalajiknál az egyéni totemként szolgáló állat lelkéről is úgy tartják. Az a gondolat.) 895 Kutatásra szorul. ha mindennemű vallási szimbólumok nélkül próbáljuk elgondolni magunkat. hogy fi gyelmeztesse az egyént.). o. Frazer érezte. hiszen csak egy számunkra külsődleges vallási erő bennünk lévő folytatása.895 PARKER: The Euahlayi. Bizonyos értelemben tehát az erkölcsi tudat szerepét tölt i be. hogy egy családba tartoznak az egyénnel n inkább hajlanak arra. az egyik bennünk van. empirikus egyéni mivoltunk fölé emelkedik. ez utóbbi. de amikor a szavát hallatja. 893 Ugyanezeket a kifejezéseket használja Codrington (251. 142 Created by XMLmind XSL-FO Converter. illetve hogy helyeslését fejezze ki. 81. A kérdés talán inkább etnográfiai. hogy e fák n lévén. Akik az átlagemberénél nagyobb hatalmat akartak maguknak . s nem a pártfogó ős formájában történt. és vele azonos szerepet tölt be. amiért jól viselkedik. Önmagunk ilyeténképpen való felfogása olyannyira meg van alapozva természetünkben. 1904. 887 Kezdetben az egyéni totem nyilván csak kiegészítő szerepet játszott. minek köszönhető. 892 TURNER: Samoa. a Yunbeaiájának lelke pedig őbenne. akárcsak az ős. belső formája. a lélek pedig a személyiség láthatatlan. és nem is érhették be csak az ős pártfogásával. lA toba batakok hét lelkének egyikét a placentával együtt ássák el. amolyan második énként szolgál. o. E két fogalom olyannyira rokon. a lélek továbbra is átérzett kettősségét valami más módon kellett kifejezni. Márpedig ez a megkettőződés pszichológiai szükségszerűség eredménye. tovább élt. amiképp a placentát is a gyermek kisöccsének hívják… Háborúban bátorságot önt az emberbe. hogy külső. hogy fában vagy kőben lakik. 21. mintha valóban két lelkünk volna.893 Így hát az egyéni totem a védő-oltalmazó ős valamennyi lényeges tulajdonságával rendelkezik. KRUIJT: Het Animisme in den indischen Archipel. 888 Uo. Bizonyos értelemben a sajátunk: a személyiségünket fejezi ki. 890 PARKER: i. 888 Ebből az következik. illetve egyedül ők szerezhetnek ilyet másoknak. m. o. vagy segít és támogat bennünket. hogy támogassák (uo.). hogy a fejlődés egy bizonyos pontjától kezdve a léleknek e megkettőződése miért inkább az egyéni totem. voltaképpen csak a lélek természetét fejez i ki. illetve a személyes totemét. aki ősében vagy személyes totemében bízva vitézebbnek érzi magát ellenségeinél. 29. Amikor velünk van. o. 894 E különböző elképzelések alapjában tehát van valami objektív. 21. ami által fölénk. hogy még akkor sem tudjuk elkerülni. vagy az alcheringa -ősről van szó. következésképp a pártfogó ős képe is elhalványult a tudatokban. 889 STREHLOW. akár a római geniusról. Általában olyan fa szolgál e célra. Erkölcsi tudatunk olyan. amely n mint láttuk n kettős.l890 Vagyis alapjában véve ugyanaz a lélek két testben van. amely az egyén altotemei közt szerepel. Minthogy ez az oltalmazó hatalom nem a születésétől fogva állt az ember mellé. A totem. Berlin. bizonyosabbak vagyunk a győzelemben. több lélek is létezik. 17. E választást azzal magyarázzák. hogy az ewalajiknál csakis a varázslóknak lehet személyes totemük is.l (WARNECK: lDer bataksche Ahnen u nd Geisterkultl. olyan méltóságot tulajdonítunk neki. Ugyanis mindkettő a lélek megkettőződése. a másik pedig fölöttünk van. amikor az ellenségre kell támadni.. hogy az egyéni totemben egy külső lélek lakozik. látható alakja. hogy e külsődlegesség csak amolyan mágikus mesterkedés vagy ravaszkodás. az egyén lelke. Missionszeitschrift. o. Figyelmeztetései mindazonáltal nemcsak az erkölcs területét érintik. II. különböző formákban ezért is maradtak fenn mind a mai napig. o. erősebbnek érezzük magunkat az élet megpróbáltatásaival szemben.

vagy felerészt állati. 356. o. némiképp megszépítették az Orunchák ábrázatát: eredetileg emberevő óriások voltak ( uo. o.905 mások természettől fogva gonosz lelkületűek voltak. Tr.. Tr. 551. az bizonyítja. Tr.. Spencer és Gillen szerint az Orunchák inkább pajkosak. Nem reinkarnálódnak. 14. hogy az arandáknál mindkét fajtát ugyanúgy hívják. o. a lidércnyomást. 908 Másrészt egyetlen meghatározott totemközponthoz sem tartoznak. o. az élő emberek közt sosincs képviselőjük. nincs emberi utóéletük. de akkoriban a vallási princípiumnak tulajdonították az élet forrását. Csakhogy az értelmezésükben eltérés mutatkozik. 896 Lásd például: STREHLOW. Tr. o. Tr. Nat. o. o. És valóban. o. 11n12. oltalmazó szel lemekkel szemben természetszerűleg kialakult egy sereg gonosz szellem is. S. Állati. 909 Mindebből látható. 897 WYATT.. de ez a szó. illetve az lOrunchal nyilvánvalóan egy és ugyanaz. Tr. 899 STREHLOW.. . 143 Created by XMLmind XSL-FO Converter. 334. mint a jót. soványak és aszottak.. o. o. hogy ka pcsolatba lépjenek bizonyos erőkkel. o. 82.902 Gyakran olyan emberek lelkeiként számolnak be róluk. úgyhogy az volt a logikus.. mint vallási hatalmak. I. akik valaha földi életet éltek. o. o.. sziklákban. o. SCHüRMANN: The Aborig. 905 SPENCER n GILLEN. FISON n HOWITT: Kamilaroi and Kurnai. felerészt emberi formában szokták megjeleníteni őket. hogy óriás termetet és visszataszító külső kölcsönözzenek nekik. Efféle eseteket láthatunk a North. Tr. o. amelyek segítségével az emberek megmagyarázhatták maguknak mindenféle állandó bajaikat. 326. II. Nem mintha ezen emberi nyomorúságok oly abnormális dolgoknak tűntek volna.A SZELLEMEK ÉS ISTENEK FOGALMA 2. SPENCER n GILLEN. 909 SPENCER n GILLEN. o. 906 Fajtársaiktól. 358.. 530. o. o. o.. o.. o.. akiknek kegyetlen. hogy az Oruncha néven ismert rossz szellemek alcheringa-lények. 11. ha az ember nem megfelelő módon viselkedik velük. I. mint az imént tárgyalt jótékony védőszellemeket is. Ezért a kiegészítő. 901 EYLMANN. EYLMANN. 903 ROTH: Superstition… 115.-ben (501n502.. A jelek szerint tehát az ártó szellemeket ugyanazon modell alapján képzelték el. úgy gondolják. hogy előteremtésére éppolyan eszközöket alkalmazzanak. Nat. és kezdődik a mágia világa. §. 911 Mivel a varázsló betegséget is okozhat és gyógyítani is tud. 501. 904 Nat..904 A mesés időkben ugyanis a legkülönfélébb vérmérsékletű személyek éltek. természetesnek találták. Nat. 345. HOWITT. amelyek az előbbiek káros befolyását hivatottak megelőzni vagy semlegesíteni. a kifejezetten ártó mágikus szellemek mellett néha olyanokat is találunk. 62n63. hogy sokkal inkább mágikus.). Az imént tárgyalt szellemek alapvetően jótékonyak. o. Nat. igen gyakran tőle kapják a hatalmukat. I. 910 HOWITT. STREHLOW. S. mint gonoszak. hogy az életet megzavaró vagy megszüntető eseményeket is valamiféle hasonló jellegű princípiummal magyarázzák. 49. III A szellem fogalmának megjelenése fontos fejlődést jelez a vallási erők individualizálódásában. SPENCER n GILLEN.. North. Nat. 390n391. hogy a gyerek az ő művük. 897 a betegségeket.900 de természetszerűleg hajlanak rá.. XXXVIII. 327. a társadalmi kereteken kívül állnak. Strehlow Erintjának nevezi a rossz szellemeket.910 Elérkeztünk tehát oda. DAWSON. ahol véget ér a vallás. 211. gonosz ösztönei mind a mai napig megmaradtak. 911 3. a belőlük létrejött nanjaszikláktól mindenki óvakodik. 182. hogy csakis természetfölötti erők segítségével lehetett volna megmagyarázni őket. mert veszedelmes befolyások érhetik tőlük az embert. Tr. hogy dühöngenek. North. Tehát e gyazon mágikus hatalom különböző megnyilvánulásairól van szó. Tr. Egyébként néhány olyan mítosz alapján. 327. 901 Az ősök lelkeihez hasonlóan a hiedelem szerint ezek is fákban. 900 STREHLOW. sőt. of R. o. §. STREHLOW. 898 TAPLIN: The Narrinyerri. földalatti üregekben laknak.896 De nem az a szerepük. I.907 Ha az emberek bizonyos jelekből úgy vélik. úgy tűnik. 182. 185. Tr. vizesgödrökben. amelyeknek a támogatását el akarták nyerni. ROTH: Superstition… 116. EYLMANN.) az arandák nem is ismernek alapvetően rossz szándékú szellemeket. 381. o. 908 STREHLOW. az alcheringa-ősöktől ugyanakkor sajátos tulajdonságokban különböznek. in: WOODS. Előfordul persze. s minthogy ez utóbbi kívül esik kutatásunk körén. hogy ártsanak. 902 MATHEWS: Journ. mint amikhez a varázslók folyamodtak. 390n391. o. o.. 190.898 az örvényeket és viharokat899 stb. hogy rosszat tegyenek. Hogy az előbbiek is és az utóbbiak is mágikus erők. jelen vizsgálódást nem is folytatjuk tovább. Tr. Adelaide and Encounter Bay Tribes. Nat.).. A szellem azonban éppúgy szolgálhatja a rosszat. 13n14. 467. 903 Az arandákkal kapcsolatban Spencer és Gillen egyenesen úgy nyilatkoznak. hogy az első fogantatott ily módon. voltak olyanok. 168. 906 Uo.. főképp a varázslóval állnak kapcsolatban. születése után azonnal megölik. o. amelyet éppen Spencer és Gillen közöl.. Ezzel szemben a Strehlow -féle Erintjáknak szabályszerűen az a szerepük. 239. 907 SPENCER n GILLEN. Wales.. úgyhogy miután a föld alá süllyedtek. of N. megfigyelésük szerint (328. 385. of Port Lincoln. in: WOODS. Amikor ikertestvérek születnek. 11n14. II. 358.

914 Uo. 921 HOWITT. ha a hívők pontosan STREHLOW. A rítusokat ugyan nem Tundun vezette be. Tr. S valób an. North.A SZELLEMEK ÉS ISTENEK FOGALMA Mindezzel együtt az eddig tárgyalt szellemlények csak másodlagos személyek voltak. de az ő tiszte ezek irányítása (HOWITT.920 De bármilyen nagy presztízsnek örvendenek is e személyek. Csakis azért léteznek. van is köztük bizonyos számú lényegi hasonlóság. feltalálása. Tr. vagy olyan. Nat. amelynek ne volnának csurungái. körülmetélés. o. s így magasabb rendű mitikus személyiségek születhettek meg. Nat. Nat. 913 SPENCER n GILLEN. hanem az egész törzsébe. bull-roarerei. Egyébként igen gyakori. o.. Másrészt nekik tulajdonították azt.. Ennek az az oka. o..919 E speciális ősök nem kerülhettek a többivel egy polcra. s valamennyi rítust ő mutatta be az egész törzsnek. egy -egy személyhez vagy meghatározott helyhez kötődő lények. 493. Az arandáknál például a vadmacska -klán őse. 9. van egy másik ég is és egy másik Nap. I. o. lehetetlen. Atnaturól például azt mondják. 912 144 Created by XMLmind XSL-FO Converter. o. amelyek egyöntetűségük és általános voltuk révén különböznek a többitől.914 a kajtityáknál Atnatu. még az alcheringa-idők előtt. o. hogy a beavatandót nem csak annak a klánnak a vallási életébe szándékoznak bevezetni. továbbá a tűz felfedezése. skk. North.. 6n8. azt mondják. ők ugyanis csak megszemélyesített rítusok. o.). 922 Lásd például North. ezeket mindenütt ugyanúgy használják. Nem szabad elfelejteni.913 az arabanáknál Witurna. nem volt szükséges külön rítusokat bevezetni a tiszteletükre. hogy az arandák olyan hatalmas területen élnek. 135. 498. hogy a hasonló rítusokat végző csoportokat egyazon ős hozta létre. de ettől még ugyanahhoz a valláshoz tartoznak. 489. SPENCER n GILLEN. e gyakorlatok másik aspektusát képviselik.. házassági osztályokra illetve klánokra való felosztása.. nincs olyan totemcsoport. hogy a törzs egysége ne érződjön az egyes kultuszok különbözőségén keresztül. elengedhetetlen tehát. Witurnát (North. hogy a meglévő gyakorlatokat magyarázzák velük. az ezekhez kapcsolódó exogám tilalmak szintén igazi törzsi intézményeket jelentenek.915 a karnaiknál Tundun. és megromlottak. Tr. Úgy képzelték tehát. 476. ami lehetetlenné teszi a mitológia tökéletes egyöntetűségét. hogy a beavatás mindig az egész törzs jelenlétében történik.). o. Tr. A törzs frátriákra. amely egyébként nem az arandák sajátja. Tr. maga alkotta magát. a gyík totemhez tartozó alcheringa-hősnek. Csak akkor elégedett.916 A körülmetélés gyakorlatát a keleti dijárik és több más törzs is két meghatározott Mura -murának tulajdonítja. Ekkor mutatkozik meg a legjobban a törzs szellemi és vallási egysége. o. mintsem a vallás körébe tartoznak. Az egyöntetűséget már csak az is biztosítja. amelyek csak nagyon szűk körben tudták a befolyásukat érvényre juttatni.).921 Amikor a bull-roarereket zúgatják. Egyrészt nemcsak egy -egy klán.922 De mivel valamennyi ilyen hős összekeveredik az állítólag őáltala bevezetett kultusszal. vagy legalábbis több klánt összehívnak ez alkalomból. o. Egyébként nem Putiaputia az egyetlen ilyen személy. aki az aranda mítoszokban szerepel: a törzs bizonyos részeiben máshogy nevezik azt a hőst. a bumeráng stb. .. A csurunga egy és ugyanaz a feltalálójával. Ezek tehát csak magán. és maga adta magának azt a nevet. 153.. I. E Napnak szent a neve. ahol él. hogyan készítsék és hogyan használják a rítusok során a csurungát. A fölött az ég fölött. úgy gondolják. hogy a törzsi vallás különböző változatai mind képviselve legyenek előtte. Mivel minden klán egyazon törzs része. szubincízió stb. egy adott pillanatban az emberek elfelejtették első tanítóik tanítását. Tr. 918 STREHLOW. Tr. 498n499. Kamilaroi and Kurnai. amelyet visel.. Mangarkunjerkunja művét később más hősöknek kellett folytatnia: mert egy olyan hiedelem szerint. Tr. természetszerűleg azonnal továbbterjedt a vallási élet magasabb szféráiba is. North.. bizonyos Mangarkunjerkunjának. mi módon zajlik a szertartás. o. a waramangáknál ez a személy Murtu-murtu. amelyek inkább a mágia. 919 Mint például Atnatut (SPENCER n GILLEN. Tr. 492.. Vagy ártó szellemek. s mintegy elvonuljanak a szeme előtt. akinek tudásukat köszönhetik. 493. hogy az ős hangja szól belőlük. 267. hogy a bull-roarer feltalálóját tekintik egyben a beavatási szertartások megalapozójának is. o. A csillagok a feleségei vagy a lányai. 916 HOWITT. E kettős okból kifolyólag egészen másképp tekintettek rájuk. 499. olykor ugyanúgy is hívják őket. A beavatási ünnepségekben is egyaránt szerepelnek bizonyos alaptevékenységek: foghúzás. Így hát minden társadalomban vannak bizonyos rítusok. a lándzsa. amelybe beleszületett. amit a legmagasabbra tartottak a törzs kultúrájában. hogy az égben született. 197.. o. hogy nagyon fontos neki. 917 Uo. Az egyes klánok szertartásai ugyan eltérnek egymástól. 493. 920 North. a pajzs.917 az arandák egy. 670. E figyelemre méltó összehangoltság látszólag csakis közös eredettel magyarázható. nők és nem-beavatottak előtt nem is szabad kiejteni. De amikor már kialakult a szellem gondolata. melyek a törzsön belül nem változnak totemenként. bizonyos Putiaputia912 tanította meg az embereket arra. hanem az egész törzs tisztelete övezte őket. o. 915 Uo.918 Ugyanezen személyhez fűződik a házassági tilalmak és az ezekből következő társadalomszervezet bevezetése.vagy helyi rítusok tárgyát képezhették.

s egészen Queenslandig terjed.923 Tehát egyrészt a rítus felvigyázójának. o. Nat. fölemelkedett vagy fölvitték az égbe. 937 Bunjillal kapcsolatban lásd BROUGH SMYTH. 103. Egy hajdan Melbourne-ben ismert legenda szerint Bunjil a következő módon hozta létre az első embert.). aki az arandák Altijrájának felel meg: a hiedelem szerint személyesen ő vezeti a beavatási szertartásokat. o. szintén az erkölcs körébe tartozik. hogy Strehlow rosszul értelmezte az adatközlők szavait. 498. Tr. 929 A kamilaroiknál. Daramulun. Tr. amely ha nem is az egyetlen. akinek halványul az emléke.. Egyébként persze igen sok változata van e nagy istenek családjairól szóló elképzeléseknek. o.). 940 BROUGH SMYTH. Tr. 57n58. ennek azonban csak az az oka. BROUGH SMYTH. 585.. hogy az arandáknál semmiféle kimondott istenségre vonatkozó hiedelemmel nem találkoztak.). 499. se nem túlságosan megbízható megfigyelő n Altijra alkotta meg az embereket (i.936 E személy lényegi jegyei mindenütt ugyanazok. o. 432. o. S. 129. hogy ő csinálta őket. II.... Eylmann szerint n aki ugyan se nem hozzáértő. o. mivel ez idő tájt az erkölcs teljes mértékben vallási jellegű még. 495. o. o. 944 L. 423. Ugyanez az elképzelés lelhető fel nyugatabbra. és nem is foglalkozik vele. 431. Baiaméval kapcsolatban RIDLE Y: Kamilaroi. Ő szabta meg a Nap és a Hold járását. Minthogy az égben lakik.. ha nincs víz.). Wales and Van Diemen’s Land.. 491. o. 944 Úgy beszélnek róla. 938 Bunjil családjával kapcsolatban lásd például HOWITT. 362. PARKER: The Euahlayi. 57n58. o. 489. 128... Tr. és helyesen elemezték. a warangyariknál (Victoria). o. hogy e nép a loritjákhoz hasonlóan Altijra néven egy igazi ljó istentl ismer. hogy ezek betartását felügyelik. S. ugyanezen terület közepe felé a wangkajibonoknál és a wiragyurikná l. 928 A juwinoknál. o.A SZELLEMEK ÉS ISTENEK FOGALMA teljesítik feladatukat. lábj. 147. S. ahol a nagy istent Nurunderinek vagy Ngurrunderinek hívják. I. n A szaklektor.). Nat. Tr. XXXVIII. Halhatatlan. gyermeket és testvért tulajdonítanak neki. Tr. Tr. Egyébként a loritjáknál van egy Tukura nevű személy. 417. o. akik úgy nyilatkoznak. o. 936 Egyfelől Baiame. s ezért igazi erkölcsi szereppel ruházzák fel.. 128. 407..925 de leginkább Howitt érdeme. Miután egy ideig a Földön lakott.. De az is lehet..933 Igen valószínű. semmire sem szolgál. 430.]. 431. BROUGH SMYTH. TAPLIN: The Narrinyeri.. 927 A kulinoknál [Ez a név a Tindale-féle jegyzékben nem szerepel. North. 924 4.929 De találkozunk Nuralie vagy Nurelle. 943 HOWITT. Az arandák tehát úgymond nem is szeretik és nem is félnek tőle. 935 Nat. o. R. Daramulunnal kapcsolatban HOWITT. o. o. A feleségek száma és nev e régiónként változik. a narinyariknál. amelyik amolyan főhatalommal rendelkezik. azt megbünteti.934 Végül Spencerrel és Gillennel szemben. Tr. Spencer és Gillen azt állítja. másrészt az alapítójának tekintik. 933 TAPLIN.940 utasításokat ad nekik. Igaz. hogy ez utóbbitól teljességgel idegen az. hiszen senki mástól nem származik. mint valamiféle teremtőről. akkor aligha lehet eredeti. PARKER: The Euahlayi. MATHEWS. s kimagasló helyet foglal el a többi vallási entitáshoz képest. hogy semmiféle erkölcsi szerepet nem játszanak ( North.930 Kohin931 és Mangan-ngaua932 elnevezéssel is. 925 Már 1845-ben megfigyelte Eyre (Journals… II. 942 Mivel ő a mennydörgés. 926 Nat. akkor mi végre találták ki maguknak az arandák? Talán valami Baiame-félét kell látni benne. ami az emberiséget érinti: nem ő teremtette az embereket. o. o.. 942 HOWITT. 932 A karnaiknál. Ha azonban ezt a hiedelmet pontosan figyelték meg. o. Howitt ugyanis igen széles területen észlelte.. 182. vagy ha túl sok eső esett. valami régi istent. N. 417. IV Mindamellett nem ez a legmagasabb mitológiai formáció az ausztráloknál. Nat. akit mulasztáson ér. 343. 156. 941 Uo. o. 931 A Herbert folyónál élő törzseknél (HOWITT. 148. 136. 498. Nurunderi családjáról TAPLIN: The Narrinyeri. Nat. és azt mondják. Tr. RIDLEY.. hogy sikerült kimutatnia viszonylagos általánosságát.. mert ha Altijra semmiféle szerepet nem játszik.. Új-Dél-Walest. aki elvesztette régi tekintélyét. 538. I. 939 HOWITT. hogy a dijáriknál a Mura-murák n azaz a szokásos ősök n között van egy. családtagjaival egyetemben gyakran azonosítják bizonyos csillagokkal.. a watyabalukoknál. 502. sőt örökkévaló lény. o.. mert általában több feleséget.). A törzsek legalábbis egy része eljutott egy olyan istenség fogalmáig. az esővel is kapcsolatban van:943 hozzá folyamodnak. 55. 938 akik olykor segítenek neki feladatai ellátásában. 937 s ott él a családja körében. s még őelőtte Henderson (Observations on the Colonies of N. o. de a legfelsőbb.941 Ő támaszt villámot a felhőből és hajítja le a mennykövet a földre. Wales. 934 Nyilván erre a felsőbbrendű Mura-murára hivatkozik Gason a már idézet szövegrészben (CURR. az ewalajiknál (Új-Dél-Wales északi része). EYLMANN. hogy szűkebb értelemben használják e szót. az emberek atyjának nevezik. 930 A wimbaiáknál és a Murray-medence alsó részén élő törzseknél (RIDLEY: Kamilaroi. Tr. o. 55. 8.. 423. m. 338. A vallási feladatok is feladatok: az. 935 Strehlow azt állítja.). 347. 939 Egyébként az égitestek fölött is hatalma van. semmit sem magyaráz. Bunjil. 488n508. 923 924 145 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Baiame családjáról L. 493. o. Tr. o. annál is inkább. E hiedelem meglétét több megfigyelő is már igen korán jelezte. amely magába foglalja Victoria államot. .926 E terület egészén jelentős számú törzs hisz egy igazi törzsi istenségben. amelynek régiónként más és más a neve: leggyakrabban Bunjil vagy Punjil. o. o. 137.. a walgaluknál (Új-Dél-Wales). of. 927 Daramulun928 és Baiame. I. 7. Nat. o.. a ngarigáknál. Nat. HOWITT. Nat. 246. 538. 66. másfelől Altijra közt az volna a különbség. o. hogy mit tesznek.. I. Journal of.

mint a másikkal. o.962 és bár ő is úgy látja. R. m. o. o. o. o. PARKER: The Euahlayi. vagy a lándzsáikkal illetve rituális eszközeikkel böknek az ég felé. 959 L. elmesélik élettörténetét. PARKER: More Austr. belefújt az orrlyukába. Tr. Nat. MATHEWS: i. kölcsönösen merítenek egymásból.. o..956 Elmagyarázzák a fiatalembereknek. Nat. arr a a következtetésre jut. II. m. 963 LANG: i. 960 RIDLEY: Kamilaroi. Kultuszuk tehát nemzetközi jellegű. Ez a világkép Tylor szerint olyan magas teológiát feltételez. PARKER: The Euahlayi. o... 495. és nem ugyanúgy bánik az egyikkel. 962 The Making of Religion. csak éppen kisebb méltósággal ruházzák fel. . I.. Természetesen az is előfordul. L. énekelnek a tiszteletére. Wales.. o. Bunjilt csaknem egész Victoria államban. ezt mondják Bunjilról. 493. ettől a Föld fölmelegedett és előbújtak az emberek. ezeket bizonyos természeti jelenségek sugallták volna az embernek. Pallyannak tulajdonítják (BROUGH SMYTH. 953 RIDLEY. Ő látja el a híveket mindazzal. 153.. 553. 492. 952 HOWITT. 58. Úgyhogy árgus szemekkel figyeli.959 E felsőbb istenségek tekintélye egyébként nem csak egy-egy törzsre korlátozódik. o. Tr.. I.. Baiamét Új -Dél-Wales jelentős részén imádják. 84n99. 950 RIDLEY: Kamilaroi. Ő vigyáz az újoncokra. o. Az is előfordul..). 954 L. 961 J. 947 Bizonyos mítroszok szerint csak a férfiakat teremtette meg. 429. 340. hogy keresztény gondolat jelenik meg benne. 493. kombinálódnak egymással. Tr. 528. hogy ott lakozik. o. 956 HOWITT. of N. PARKER: The Euahlayi. a törzsi rítusok. hogy a különböző mitológiák összekeverednek. S.I. o. 961 A. a fegyverek.. ettől a szobor életre kelt és járni kezdett..950 Vagy közvetlenül. Tr. eltorzult formában. o. még igazi imádságokat is intéznek hozzá.. I. 417. ha azonban megsértik. Megvannak bennük egyfelől a totemekre meg a szellemekre vonatkozó gondolatok. 498.. PARKER: The Euahlayi. 90n91. 630. a nőket nem. o. ettől azonban még a képesség megvan. o. 957 HOWITT. 80. HOWITT. különbséget tesz jók és rosszak közt. Tr. mint látjuk. 946 Az emberekkel egy időben947 ő csinálta az állatokat és a fákat is.960 A Daramulunban való hit különböző formákban egész Új Dél-Walesben elterjedt. m. 331. hogy Szent Pál hipotézise tűnik a legkevésbé hibásnak (lthe most unsatisfactoryl). számos szomszéd törzs is elismeri őket. PARKER: The Euahlayi. L. 79. Tr.945 Egy másik mítosz szerint felgyújtotta a Napot. 14. Tales. hogy ellentétben áll az ausztrál hiedelmek egészével és egészen más elveken alapul. Tr. ez a magyarázata annak. PARKE R: i. 492. 945 946 146 Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy kit ábrázol ez az alak. 954 s a túlvilágra érkező lelkeket fogadja. 563. aztán többször körbetáncolta. 76. 543.957 ily módon lépnek kapcsolatba vele. 588. hogy egy viszonylag ennyire kiterjedt földrajzi területen csak ily kevés efféle istenség van. 318. 958 Uo. 343. mint aki a halottak országát igazgatja. a nyelv.. 187n293. miközben azok az erdőbe vannak száműzve. HOWITT. Például a Baiaméban hívő törzsek legtöbbje Daramulun létét is elismeri. 949 L.. akkor tombol. 612.955 Mivel a beavatás a törzsi kultusz fő formája. ami a létezésükhöz szükséges. 948 HOWITT. 952 Bizonyos megfigyelők szerint a halál után a bíró tisztét tölti be. XXI.949 Az emberiség jótevője. o. akkor szörnyűséges módon torolja meg azt.. o.. XXXVIII. 489. HOWITT.. Igen gyakran fakéregbe vésik a képét. L. fejlettebb vallások sajátja. o. m.A. A nők eredetét fiának -testvérénéek. Mindenütt érzik a jelenlétét. 292. Még most is amolyan gondviselésszerű szerepet játszik. PARKER: The Euahlayi. Nat. 79. Nat. A mitológiák Baiame fiaként vagy testvéreként. 564. Tr.A SZELLEMEK ÉS ISTENEK FOGALMA Agyagból szobrot formált.. o.. 556. 498. kifejezetten őhozzá kapcsolódnak a beavatási rítusok. 67. S.958 Nagyon fontos neki. of. Távolról sem igaz tehát. Máskor az ég felé emelik a kezüket és úgy mutatják. 136. L. Körbetáncolják. o.. elmondják. vagyis alárendeltjeként tüntetik föl. A beavatás az ő kultusza. mintegy természetes képességük. hogy a vallási nemzetköziség csak az újabb. amit a nők és a be nem avatottak nem tudhatnak. mi módon zajlik a szertartás. L. 955 HOWITT. Nat. hogy a hagyomány szerint milyen szerepet játszik a törzs életében. I. vagy földből mintáznak róla szobrot. TAPLIN: The Narrinyeri. MATHEWS: Journ. hogy csakis európai behozatal lehet: úgy véli. hogy átlépjék a határokat. következésképpen az eredetük is kettős. Nat. RIDLEY. o. o. PARKER: The Euahlayi. in: BROUGH SMYTH. skk. MATHEWS: i. hogy bizonyos népeknél. o. hogy az ausztráliai vallások két heterogén. Leg.. o.. szétszóródjanak és nemzetközivé váljanak.948 tőle származnak a mesterségek. BROUGH SMYTH. 424. 285. Lang mindössze annyit mond. o. 7. 585. hogy mindent pontosan betartsanak: ha hibáznak vagy mulasztást követnek el. o.951 A törzs erkölcsének az őre. PARKER: The Euahlayi.. o.. bizonyos időkben e spontán tendenciát és képességet ellenkező irányú társadalmi szükségszerűségek meghiúsították. Tr. 495. már a primitív népeknél is. 90n91. Nat. o. Lang viszont eredeti hiedelemnek tekinti. 951 L. 6. egymásra helyezett rendszerből állnak. o. Nat. Baiaméval ellentétben Daramulunt gyakran mint alapvetően rossz szándékú szellemet jelenítik meg (L. elmondják titkos nevét. vagy közvetítőkön keresztül érintkezik velük. ő áll ezek középpontjában. 76. Egyszersmind azonban valamiféle intuíció révén n amelynek természetét senki sem hajlandó megmagyarázni 963 n az emberi intelligencia BROUGH-SMYTH. és 423. o.953 Mindenesetre gyakran mutatják úgy be. HOWITT. o. 543. A vallási hiedelmek már a történelem kezdetén sem hajlamosak megmaradni egy politikailag behatárolt társadalomban. 137. o. Nat.

csak egy alaktalan hústömeg létezett. o.).968 a törzs alapítóját.. 970 BROUGH SMYTH.969 Ő az első ember. és sokkal ragyogóbban és tisztábban nyilatkozott meg. m. 969 TAPLIN: i.). mi is éltünk velük. mint eredetileg. örökkévaló. napról -napra fajult el. A nagy isten ugyanis maga is ős. de köztük illetve a mitikus ősök között csak fokozati különbségek vannak. 60. amelyben a különböző végtagok. Leg. mellesleg Mangarkunjerkunja is ezt tette. 55n56. o. 975 Ezen előállítási Schmidt az Anthropos 1908-as és 1909-es számában átvette A. Parker szerint lByamee ugyanaz az ewalajik. m. 974 Lásd fentebb. Ha e kifejezéseket viszonylagos. W. hog y Baiame. 49. o. hogy a nagy törzsi istenre vonatkozó gondolatok bennszülött eredetűek. 206. 136. skk. I. Nuralie-t néha gyűjtőkifejezésként használják: magába foglalja az összes olyan mitikus lényt. mint akinek ugyan az emberekét meghaladó képességei vannak. o. 28. hogy ő tartatja be az ausztrál erkölcs szabályait. ő hívott elő belőle kimondott emberi lényeket.971 Ha volt a dijáriknál egy Mura-murának nevezett felső isten. De ha olyan jelentést akarnak adni e szavaknak. de a földön teljesen emberi életet élt. az erkölcsi rend őrei.972 E személyek teljes mértékben összevethetők az alcheringa-ősökkel. amelyek a közönséges halandók. PARKER: More Austr. hanem megalkotta őket. mint láttuk. Másfelől viszont olyan funkciókat hivatottak. vagy voltak hivatva betölteni. 423n424. Schmidt azt bizonygatja. sem Lang teológiai értelmezését nem támasztják alá. ő fedte fel az embereknek a nagy vallási szertartások rejtelmeit. amelyektől a hagyomány szerint a dolgok erednek. erkölcsi törvényt alkotó egyetlen isten gondolatához.). Idővel azonban rárakódott. E szempontból mindenható azt jelenti. Naturvölker. 494. e régóta létező lények egy részének holló. mint bármely más szent lénynek. Anjeával vagy Anjirral.l (BROUGH SMYTH. akiknek a mitológia kiemelkedő szerepet juttatott a törzs történelmében. Hasonlóképpen a Murray folyónál élő törzseknél a nagy isten nevét. Gyakran úgy beszélnek róla. Bunjil stb. hogy a mitikus ősök fogalmát már a totemizmus alapelvei is előfeltételezik. Itt most nem megyünk bele ebbe a szerintünk érdektelen vitába. 61. amelyek meglehetősen közel állnak a nagy istenek funkcióihoz. törés nélkül jutunk el az előbbiektől az utóbbiakig. mint alcheringa az arandák számáral ( The Euahlayi. mint a kifejezetten totemisztikus hiedelmek. Man. Lang elméletét. A kultúrhéroszról is úgy tartják. köt.) megjelent cikkében Lang elméletét bírálta. L. még inkább nélkülözött mindennemű idegen elemet. o. aki alig tud mozogni. 964 147 Created by XMLmind XSL-FO Converter. skk. 492. mint a közvetlenül ezután következő civilizációkban. 290. aki lThe »Hig Goods« of Australial című. 968 L. Korántsem más forrásból származnak. Tr. mindentudó azt.. I. . o.973 Queenslandben már találkoztunk egy olyan istennel. bármennyire különbözőek is azok a mieinktől. 481. Sőt. elvégre minden ős totemlény. o..966 Úgy festik le. 971 TAPLIN: i. o. s ezért a törzs a többi ős fölé helyezte őket.964 A tények azonban sem Tylor szkeptikus hipotézisét. hogy az illető istennek nagyobb hatalma van. LANG: Magic and Religion. de a jelek szerint ő is csak a legelső ember. amit egyedül a keresztény spiritualisták tulajdoníthatnak neki.965 Ebből azonban még nem következik. mint nagy vadászt. Lang egyenesen azt mondja. Először is mára már bizonyos. 49. amelyeket e névvel illetünk. másiknak sólyom formája volt. RIDLEY: Kamilaroi. de még a varázslók számára is láthatatlanok. Láttuk ugyanis. A note on Australian Religionl. mindentudó istenek. 6. Bár az emberek atyja.. 388. nevezetesen Ausztráliában. teremtő.967 hatalmas varázslót. 966 DAWSON. amely átmenetül szolgált: ugyanis a kultúrhéroszok. 425n427. az erkölcsi rend őre pedig azt. Így tehát fokozatosan. 965 Lásd e kérdésről N. Ezeket már abban az időben is észlelték. mindenható. akkor a szónak külön jelentése van. azok a mesés lények. 972 lA világot a Nuralie-nak nevezett lények teremtették. Ő faragta meg ezt a nyersanyagot. Már Waitz is úgy vélte. hogy valamiféle rejtélyes kinyilatkoztatásnak kellene tulajdonítani őket. hanem n épp ellenkezőleg n ezek logikai betetőzésének legmagasabb formáját jelentik. o. hogy ő vezette be az embereket a civilizáció mesterségeibe. rendszeresen beletartoznak a totemszervezetbe: Mangarkunjerkunja a gyík-totembe. 967 TAPLIN: The Narrinnyeri. A nagy istenek ugyan kétségkívül fölöttük állnak. s hogy ezek fölött továbbra is ő gyakorol felügyeletet. 973 Mrs.974 Az ausztrálok azért tudtak a többszelleműségtől a törzsi isten gondolatáig eljutni. 491. az ősök osztályát jelöli. Nat. valójában egyszerű ősök.A SZELLEMEK ÉS ISTENEK FOGALMA egy csapásra eljutott volna a világteremtő. o. ak kor magunk is elfogadjuk őket. 1905. MEYER: Encounter Bay Tribe. nem nemzette. aki az embereket megalkotta.. az ausztrál mentalitásra alkalmazott értelemben használják. sőt az egyes egyedek sem váltak el még egymástól. o. csak különös jelentőségre tett szert. 205. Tr. amelyet Spencer és Gillen közöl. és elhomályosította az animista és totemisztikus babonák egyre növekvő tömege. Sidney Hartlandnak válaszolva.970 Egy legenda egyenesen fáradt vénemberként ábrázolja. THOMAS: lBaiame and Bell-bird. amikor a misszionárusok tevékenysége még nem éreztethette a hatását. mígnem n egy privilegizált kultúra hatására n újból föleszmélt. o.). teljesen hasonló szerepet tölt be két Ungambikula nevű égi személy ( Nat. Szám. vö. 796n798. HOWITT. hogy olyan dolgokat is lát.. 975 Egy másik mítoszban. akkor nem látjuk értelmét. 25. ő alapította meg a fő társadalmi intézményeket. Putiaputia a vadmacska-totembe tartozik. o. mert e két végpont közé beékelődött egy köztes fogalom. hogy e gondolat eredetileg. Tales. in: WOODS. hogy a történelmi módszerrel ilyennyire ellentétes állásponttal vitatkozzunk. hogy e világkép eredeti (Anthropologie d. Folk-lore-ban (IX. Előtte nem éltek emberek.

Daramulun sólyom. 156. amelyek általában frátriatotemek. Nat. a jelek szerint eleinte gyűjtőkifejezés volt. o. mint láttuk. o. 989 Azokban a törzsekben. a nagy isten. mégpedig olyan totem. Nat. 59. A karnaiknál a bull-roarer hérosza. PARKER: The Euahlayi. számos istennek nyilvánvalóan totemisztikus arculata van. XXVIII (1894).. másrészt sólymok voltak.. 992 Márpedig tudjuk. csak árnyalatnyi különbségek vannak. és hollóvá változtatta. 988 Lásd fentebb. amelyek eredetileg állandó harcban álltak egymással. akik fölemelkedését a következő módon képzelhetjük el. 979 STEHLOW. 987 BROUGH SMYTH. s hogyan diadalmaskodtak végül rajta nagy küzdelemben. De bár nem keverednek össze.. Tr. Leg. L. o. hogy ennek gyakr an magán viseli a nyomát. 981 Uo. o. hogy törzsi istenség legyen.978 Hasonlóképpen az arandáknál a nagy isten neve Altijra. aki egyébként Daramulunnal azonos.. 135. 417n423.986 Fivére Pallyan. Tundun. a holló az egyik. de így hívják az anyai totemet is. 993 Lásd fentebb. E rokonság még nyilvánvalóbb. Daramulun és Bunjil is sólyom. o. o. o. amelyeket az egyik vagy a másik kategóriába egyaránt be lehet sorolni. ez utóbbi esetben Karweent a kék gémmel azonosítják. hogy néha egymástól származtatják őket. 990 BROUGH SMYTH. o. 423.. a denevér. Nyilvánvalóan a beavatási szertartások kapcsán történő gyűléseken al akult ki ez az HOWITT. of R. miután megalkotta a második embert. ahol a frátriákat Kilparának (Holló) vagy Mukvarának hívják. S. Ebben az alakban jelenik meg a kamilaroiknál a beavatási rítusokban.. Anthropos.977 Mindazonáltal e tényekből nem szabad arra a következtetésre jutni. HOWITT. Ez a magyarázata a Brough Smyth által közölt mítosznak (I. Mungan-ngaua fia.991 Baiaménak viszont egy emberevő sólyommal. o. o. 111.988 Nuralie. A legfelsőbb isten fogalma oly nagy mértékben függ a totemisztikus hiedelmek egészétől. 1909. Nat..981 Baiamét szintén emu-vonásokkal ábrázolják. mint láttuk. Bunjil tehát alighanem divinizált frátriatotemek. hogy nagy isten legyen. 984 Howitt szerint Bunjilt mindig emberi alakban ábrázolják. mielőtt még egy nagy isten nevévé vált volna. J.. és II. o. Mi például Atnaturól mint kultúrhéroszról beszéltünk. I. az mutatja.. SCHMIDT: lL’origine de l’idée de Dieul. Legalábbis egyik fia maga is totem.983 lNuraliel. Egyébként hogy e kétféle alak közt milyen szoros kapcsolat van. a sólyom a másik frátria toteméül szolgál. 976 977 148 Created by XMLmind XSL-FO Converter. Tr. Karweent. 991 BROUGH SMYTH.989 Másrészt a nagy istenek legendás története is ugyancsak hasonlít a frátria-totemek történetére.. milyen viszonyban állnak a nagy istenek a totemisztikus rendszerrel. I. 136. Mint emlékszünk rá.979 Mi több. Tr.980 az anyja emu. 1. 585. Nuralie. 984 BROUGH SMYTH. 67. ugyanis e rituális eszköz zúgását az égzengéshez hasonlítják. 423n424). of N. hogy a nagy istenek illetve a totemek mitológiája szoros rokonságban van egymással. és közelebbről is megnézhetjük. Egy másik legenda szerint pedig fekete hattyú (L. legalábbis rokonok. 492. 1n2. A ltoteml-et jelentő szót Howitt thundungnak írja. 992 RIDLEY: Kamilaroi. Nat. 980 HOWITT. A mítoszok. o. és részben a rítusok is. 983 STREHLOW. összekülönbözött vele. a sólymot is jelöli. más néven az első ember.). Wales. o. Tr. HOWITT. I. amelyről az egyik frátriát elnevezték.990 A Nuralie-k két fajtája mint két ellenséges csoport jelenik meg. de igen közel áll hozzá.982 Az arandák Altijrájának magának is emu-lábai vannak. vö. mint említettük. o. márpedig ugyanez a szó a karnaiknál ltoteml-et jelent. arról emlékeznek meg. o.A SZELLEMEK ÉS ISTENEK FOGALMA mód illetve a között. márpedig azokban a törzsekben. ahol ezt a mítoszt megfigyelték. o. 982 RIDLEY: Kamilaroi. márpedig ez több Victoria állambeli törzsnél is nemi totemként szolgál a férfiak számára. Nat. 493. o. mint egy kultúrhérosz. amely egyaránt jelentett sólymot vagy hollót. 986 HOWITT. o. I. hogy a frátriatotemek közt szintén amolyan alkati ellenségesség áll fönn. az isteni hős. vagy amelyikről ő kapta a nevét. hogy a nagy isten semmi több. 492. Baiame fia vagy testvére. ha észrevesszük. 978 HOWITT.993 Baiame.987 De akár tovább is mehetünk. I. hogy az isten vetélytársa rendszerint a holló vagy a sólyom. mert szoros kapcsolatban van a bullroarerrel. azonos Gayandival. 136. Tr. a törzsalapító ősöket jelentette. 985 Nat. Bunjil. Tundun. E párhuzamok végképp bizonyítják. amelyet a mítosz a már tárgyalt Bunjilnak tulajdonít. 94. 486. o. o. s ez az állat tudvalevőleg frátriatotem számos délkeleti törzsnél. MATHEWS. S. egészen közel áll hozzá. Mulliannel kellett harcolnia. A nagy istent azért azonosítják a mennydörgéssel. PARKER: More Austral. Daramulun. Tr. 62n66. 423n424. Bizonyos esetekben e két személy világosan különválik egymástól. 125n427. márpedig ezek egyrészt hollók. vö. 560.. Tales. Olykor nem is könnyű megkülönböztetni őket. 555. . aki a karnaik Tundunjának a megfelelője. hogy ezek az istenségek hogyan harcoltak egy ragadozó madárral. az arandáknál erdetileg az anyai totem volt minden valószínűség szerint a tulajdonképpeni totem. Tr.985 csakhogy a szó egyszersmind egy frátriatotemet.976 Hasonlóképpen az ewalajiknál Daramulun. I. Nat. és egy párbajféle során súlyosan megsebesítette. 456. vannak köztük olyanok.

kisegítői lettek. A szétáramlást még inkább megkönnyítette az. amelynek középpontjába természetszerűleg a nagy isten került. A beavatási isten eleve adva volt e szerepre. más vallási szertartásoktól idegenek. illetve a fiai vagy öc csei. XXXVIII. mert összhangban állt a mitológia egészével. hogy úgy képzelték. Parker egy olyan mítoszt jegyzett fel az ewalajiknál. E hősök azonban még nem rendelkeztek főhatalommal. o. S. A beavatási ünnepségre nemcsak azokat a törzseket hívják meg. folyamatosan kicserélődnek a gondolatok a társadalmak között. Ám ahol a törzs erősebben érzékelte önmagát. Pallyan stb. valamennyien egy tőről származnak. Szájról szájra szállt a neve. hogy a frátrianevek általában közösek a legkülönbözőbb törzseknél. Mrs.994 amely e magyarázat alátámasztásául szolgálhat. félig komoly vendettákra kerül sor. ott azt tartják róluk. o. 995 HOWITT. S mivel a beavatás a törzsi kultusz fő formája. létüket neki köszönhetik. kizárását tehát a vereség indokolta. hogy e törzsben a totemek eleinte csupán Baiame különböző testrészeinek a nevei voltak. hogy a törzs két alaptotemének egyike saját vonásait kölcsönözte a nagy istennek. mint Tundu. ez alkalomból külön meghívják a szomszéd törzsek képviselőit is. Vajon nem azt mondja -e a mítosz a maga módján. 7. ez az érzés természetszerűleg egy később jelképpé növő személyben testesült meg. Már láttuk. nekünk pedig segít megérteni őket. Amilyen egységes a rendszer. Így hát nekik is minden adottságuk megvolt rá. A lelkek viszont pusztán azt a formát jelentik. hogy e csúcspontot jelentő fogalom törés nélkül kapcsolódik az általunk elsőként elemzett kezdetlegesebb vallásokhoz. miért csak az egyik emelkedett e méltóságra. MATHEWS. Tr. A klánok eszerint az isteni test töredékei volnának. Ugyanennél a népnél Baiame fő feleségét szintén minden totemek anyjának tekintik. Természetes volt hát. 5. V Elérkeztünk a totemizmus által elért legmagasabb elképzeléshez. aki előtt feltárulnak a titkok. egyengeti nekik az utat.. 270. s következésképpen a törzsi egység megszemélyesítése? E magyarázat egyszersmind nemzetközi jelleget öltött. hiszen eredetileg a beavatási szertartásból származik. of R. s mivel előbb-utóbb ő is kénytelen lesz meghívni vendéglátóit. m. amely végül is kiemelkedő helyre került. valamennyien egyazon apa gyerekei. A nagy törzsi isten ugyanis nem csupán egy ős szelleme. Az azonban távolról sem igaz. 7. hiszen a frátriatotemeket általában egymás ellenségeinek tekintik. A frátriatotemek nemzetközisége utat tört a nagy isten nemzetközivé válásához. amelyeket az egyéni lelkek képmására alakítottak ki abból a célból. 511n512. Tehát ennek az istennek teremtő szerepet tulajdonítottak. amelyekkel rendszeres connubium áll fönn. ahol a totemizmus összetalálkozik az utána következő vallásokkal. Az emberek azzal magyarázták meg maguknak a klánba való tartozásuktól függetlenül is fennálló kölcsönös kapcsolataikat. E gondolatot annál is könnyebben elfogadták. hogy a kultúrhérosz alakjában személyesüljön meg. s mindezen okoknál fogva olyan tekintélyre tett szert. Nemcsak a törzs tagjai vannak jelen ugyanis a beavatási szertartásokon. ugyanis a nagy istenek csakis e rítusok során játszanak fontosabb szerepet. Továbbá jóllehet a szellemek és istenek gondolata nem I. Az ősszellemek pusztán olyan entitások. 995 Az ebben a társadalmi közegben kidolgozott hiedelmek nem maradnak egy-egy meghatározott nemzet kizárólagos tulajdonában. egy szinten álltak a társadalom többi legendás jótevőjével. ilyenkor félig ceremoniális.A SZELLEMEK ÉS ISTENEK FOGALMA elképzelés. s ennek megszemélyesítése a feladata. a másik kizárásával. S. miként mutat a körülmetélés és a szubincízió rítusa spontán hajlamot arra.. 994 149 Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy törzsi istenségekké váljanak. hogy ez előbbiek születésére magyarázatot adjanak. így történt. jóllehet ő maga semmiféle totem alá n em tartozik (uo. hiszen annak csak egyik sajátos módozata. az ősapa pedig magától lett. hogy ez utóbbi alulmaradt a vetélytársával folytatott harcban. Arról szól. törzséhez visszatérve elmeséli őket. úgyhogy e szertartások egyben amolyan nemzetközi n egyszerre vallási és világi n vásárok is. J. Ahol fönnmaradtak. 78. . De mivel meg kellett magyarázni. Az idegen. 602. Egyszersmind az is látható. azt feltételezték. De ekkor már más szent lények is kitüntetett helyet foglaltak el a törzs vallási rendszerében: a frátriatotemek. Először is feltételezi a mana illetve a totemisztikus princípium meglétét. o. hogy a nagy isten valamennyi totem szintézise. hogy a klántotemek tőlük függenek. olyan bonyolult is. amit a totemi zmus alapját képező személytelen erők öltenek individualizációjuk során egy-egy konkrét testben. Ez az a pont. Nat. 513. hogy a mitológiai alakok e két fajtája részben összekeveredjen. ugyanezt mondja el képletes formában. Ily módon jött létre a nemzetközi mitológia. Ennek kimunkálásában a lélek gondolata nyilván fontos szerepet játszott: általa került be a személyiség fogalm a a szentség területére.). Ez utóbbiak az alárendeltjei. ami jóval a többi mitológiai hős fölé emelte. hanem azokat is. of N. skk. amelyekkel elszámolnivaló ellentéteik vannak. s vele együtt a hozzá kapcsolódó képzetek is. mert a bennszülöttek által gyakran használt kifejezéssel élve a beavatásnak éppenséggel lembercsinálásl a célja. Wales. hogy n mint azt az animizmus teoretikusai állítják n a lélek fogalma az egész vallást csírájában tartalmazná. csakis ennek során születhetett meg bármiféle törzsi mitológia. Karween.

Eddig azonban úgy tekintettük a vallási képzeteket. de vissza is hat rájuk. amelynek működését már a legspecifikusabban totemisztikus hiedelmek születésénél is megfigyeltük: a törzsi érzésnek. telje